Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
436001
  Кошова І. "...Закономірність хоч нещасних шлюбів" : (Проблема нещасливого подружнього життя у романах В. Винниченка 1911-1920 років) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 127-134. – (Філологічні науки)
436002
  Маринчев Н.В. "Законы Ману" как источник священного закона // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 157-163. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Особенности традиционной правовой системы Древней Индии. Понятие дхармы как фундаментальной концепции древнеиндийского права.
436003
  Павлунік С. "Закоханий чорт" Олекси Стороженка та"Закоханий диявол" Жака Казота: спроба компаративного аналізу // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.27-34. – ISSN 0236-1477
436004
  Семиволос І. "Закрити "курдське питання"..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 163). – С. 3


  Виконавчий директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос про причини активізації бойових дій турецької армії проти бойовиків у Північному Іраку.
436005
  Кошеливская Ю. "Закроет глаза - аптекарский ученик. Откроет - ангел": к вопросу о творческих связях Г.В. Иванова и О.Э. Мандельштама // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 183-189. – ISSN 2078-340X
436006
  Изгарская А.А. "Закрытое общество": за рамками концепции К. Поппера // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 4 (49). – С. 38-44. – ISSN 1811-0916
436007
  Капсамун І. "Залежність нинішніх від колишніх" / І. Капсамун, Н. Косякова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 4


  Експерти "Дня" про відсутність політичної волі у "справі Гонгадзе - Подольського".
436008
  Цапро О. "Заливаюся чорною кавою, а за вікном - сніг..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 45-46
436009
  Миронець Н. "Залишив я вас малим ковбоєм, а прийду - в шоломі!.." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С.12
436010
  Стеценко Б. "Залишковий" принцип в дивідендній політиці в контексті стратегічного управління фінансами корпорацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 45-49 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
436011
  Пивовар С.Ф. "Залізна завіса" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144. – ISBN 966-642-073-2
436012
  Гончар Б.М. "Залізний канцлер" і великі держави в балканських кризах 80-х років / Б.М. Гончар, В.Л. Самчук // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – Вип. 44. – С. 32-41. – ISBN 5-7763-9045-1
436013
  Топальський В. "Залізні" аргументи "слабкої" статі // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2011. – № 3 (129). – С. 30-32


  Досвід впровадження гендерної політики у збройних силах Норвегії.
436014
  Кедров К. "Заложили динамиту - ну-ка дрызнь!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 2011. – № 39 (1202). – С. 28-29. – ISSN 0234-1670


  Само учреждение в своё время тогдашним олигархом Альфредом Нобелем премии по литературе сразу же вызвало споры и разногласия среди заинтересованной общественности
436015
  Підкова І. "Замах на президентство": участь демократичних сил у президентській кампанії 1991 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 198-231. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
436016
  Мусатов В. "Заменители денег" обществ потребкооперации 1920-х годов // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 8-9. – ISSN 1811-542X
436017
  Сотеріос Д. [Закривавлена земля : роман / Д. Сотеріос. – 70-е вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 340 с. – Текст новогрецькою мовою
436018
   [Закусило Олег Каленикович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 56. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
436019
  Лазарева А. Закономірна поразка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 19 (236). – С. 23-24. – ISSN 1996-1561
436020
  Гонак М.І. Закономірні зв"язки галузевої та територіальної структур виробництва // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 56-63. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0868-6965
436021
  Коротич В.О. Закономірність : поезії / В.О. Коротич. – Київ : Молодь, 1983. – 80 с.
436022
  Ручкін В.О. Закономірність добування інформації : Made in Ukraine / В.О. Ручкін. – 45с. – (Передові інформаційні технології)
436023
  Ручкін В.О. Закономірність добування інформації: made in Ukraine / В.О. Ручкін. – Київ : Товариство "Знання" України, 2002. – 45с. – Бібліогр.:с.43-45. – (Передові інформаційні технології). – ISBN 966-618-188-6
436024
  Ручкін В.О. Закономірність зміни ефективності накопичення сигналу двійкового коду / В.О. Ручкін, Т.Х. Анисимова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 304-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано закономірність, що відрізняється від загальноприйнятої точки зору, яка викладена у сучасній літературі. Запропоновано новий метод "по каскадного" накопичення сигналу війкового коду, що враховує описану закономірність і, таким чином, дозволяє ...
436025
  Фещенко В.П. Закономірність переходу 137Cs у лучну рослинність на заплавних грунтах / В.П. Фещенко, В.В. Гуреля // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
436026
  Ніколенко Ю.В. Закономірність соціалістичного нагромадження / Ю.В. Ніколенко. – Київ, 1976. – 48с.
436027
  Яковлєв В.В. Закономірність формування сольового складу природних вод зони активного водообміну України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 93-100. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
436028
  Гавриленко С.Ю. Закономірності абсорбції сірководню із газів содового виробництва на провальних тарілках : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.08 / С.Ю. Гавриленко; ; Нац. техн. ун-т "Харьк. політех. ін-т". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
436029
  Чорномерець Ю.О. Закономірності в багаторічних коливаннях водності гірських річок (на прикладі річок Українських Карпат) / Ю.О. Чорномерець, В.В. Онищук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 40-46.
436030
  Гуменюк А. Закономірності в спектрі енергій активації центрів прилипання в кристалі KBr / А. Гуменюк, С. Кутовий, О. Становий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-36. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Методом термолюмінесценції (ТЛ) досліджено енергетичний спектр центрів прилипання (ЦП) в кристалі KBr в області 80 - 450 К. Показано, що в KBr енергії термічної активації ЦП утворюють осциляторну серію E=hwn [подано формулу] з енергією коливального ...
436031
  Ткач В.М. Закономірності взаємозв"язку анізотропії та неоднорідностей реальної будови алмазів різного походження з тонкою структурою ліній Кікучі і Косселя : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.М. ; НАНУ, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2010. – 351л. + Додаток : л.327-351. – Бібліогр. : л.297-326
436032
  Ткач В.М. Закономірності взаємозв"язку анізотропії та неоднорідностей реальної будови алмазів різного походження з тонкою структурою ліній Кікучі і Косселя : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 50 назв
436033
  Попович В. Закономірності використання інтерактивних методів навчання у ВНЗ / В. Попович, Н. Софілканич // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 332-335
436034
  Касяненко О.Ю. Закономірності виникнення та розвитку світоглядно-дослідницької настанови особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-28. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Показано, що послідовне розгортання структури вчинку дає змогу дослідити закономірності вивчення світоглядно-дослідницької настанови особистості у реальності її власного життя. Зроблено висновок: перетворення світоглядно-дослідницької настанови з метою ...
436035
  Гаца О.О. Закономірності відтворення капіталу в умовах технологічного проогресу / О.О. Гаца, О.Ф. Савченко, В.І. Чижова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 55-59. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
436036
  Костирко Л.А. Закономірності відтворення капіталу у забезпеченні сталого розвитку підприємства // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 173-180. – ISSN 1998-7927
436037
  Кондрашова-Діденко Закономірності впливу економічної культури на господарювання у транзитивних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив конституюючих і функціональних детермінантів економічної культури на господарювання в умовах транзитивних процесів. The influence of economic culture determinants on the economy in transitional conditions was analyzed.
436038
  Курилюк А.М. Закономірності впливу магнітних полів на структуру та структурно-чутливі властивості кристалів кремнію : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Курилюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 133 л. – Бібліогр.: л. 122-133
436039
  Курилюк А.М. Закономірності впливу магнітних полів на структуру та структурно-чутливі властивості кристалів кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Курилюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
436040
  Букетов А.В. Закономірності впливу обробки енергетичними полями зв"язуючого і наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів для захисних покриттів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Букетов А.В. ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2007. – 37с. – Бібліогр.: 45 назв
436041
  Панова А.М. Закономірності впливу окиснення різних модифікацій нановуглецю на властивості продукту детонаційного синтезу алмазу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Панова А.М. ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
436042
  Жданов О.О. Закономірності впливу передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості деформованих сталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Жданов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
436043
  Левицький В.В. Закономірності впливу ультрафіолетового опромінення і модифікуання наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Левицький В.В. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
436044
  Ющенко Ю.С. Закономірності геоструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 70-76. – Бібліогр.: 6 назв
436045
  Бубликова Є.В. Закономірності гідродинаміки та масопередачі процесу ректифікації у відцентрованому апараті : Автореф. дис. ...канд. технічних наук: 05.17.08 / Бубликова Є.В.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 16 назв
436046
  Філенко О.М. Закономірності гідродинамічних та масообмінних процесів очищення газових викидів содового виробництва у апараті з комбінованими контактними пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Філенко О.М. ; Нац. техн. ун-т, "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
436047
  Пестушко Валерий Закономірності глобального потепління : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 15
436048
  Пархомець Юрій Петрович Закономірності деградації хроматину тимоцитів за променевого ураження щурів : Дис... канд. біологічнихнаук: 03.00.01 / Пархомець Юрій Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 124л. – Бібліогр.:л.109-124
436049
  Пархомець Ю.П. Закономірності деградації хроматину тимоцитів за променевого ураження щурів : 03.00.01: Дис. ... канд. біолог. наук / Пархомець Ю.П. – Київ, 1999. – 124л. – Бібліогр.:л.109-124
436050
  Пархомець Ю.П. Закономірності деградації хроматину типоцитів за променевого ураження щурів : Автореф... канд.біол.наук: 03.00.01 / Пархомець Ю.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1999. – 18л.
436051
  Феделеш М.І. Закономірності динаміки чисельності гронової листокурутки (Lobesia botrana Den. et Sehiff) інтегровані прийоми регуляції розмноження в Закарпаті : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.22 / Феделеш М.І. ; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
436052
  Крючкова І. Закономірності диференціації підприємств в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 19-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
436053
  Філіппов А.О. Закономірності дії слабкого електричного поля на стійкий стан викидонебезпечного вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Філіппов Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
436054
  Журба С.Й. Закономірності економічного розвитку світової системи соціалізму / С.Й. Журба. – Київ, 1963. – 117с.
436055
  Корнілова І. Закономірності здійснення інноваційних процесів в умовах постіндустріального суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено узагальнення та систематизація існуючих поглядів щодо закономірностей здійснення інноваційних процесів, продовжено дослідження їх дії в умовах становлення постіндустріального суспільства. In the article generalization and ...
436056
  Діденко Н.В. Закономірності змін морфофункціонального стану гіпофізарно-гонадної системи самиць щурів за різних режимів опромінення головного мозку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.01 / Діденко Н.В. ; Держ. установа "Наук. центр радіаційної медицини акад. мед. наук України". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
436057
  Бублясь В. Закономірності зміни напружено-деформаційного стану порід в мікрогеодинамічних зонах, розвинених в покривних відкладах рівнинних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-48. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) В статті будуть розглянуті питання визначення величини напруження і розвитку напружено-деформаційного стану порід під впливом зовнішніх чинників: гравітаційні сили Землі, ...
436058
  Овсієнко Ірина Володимирівна Закономірності зміни термо-ЕРС для широкого класу вуглеграфітових матеріалів та їх інтеркальованих сполук : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Овсієнко Ірина Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 23 с.
436059
  Овсієнко Ірина Володимирівна Закономірності зміни термо-ЕРС для широкого класу вуглеграфітових матеріалів та їх інтеркальованих сполук : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.07 / Овсієнко Ірина Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
436060
  Мещеряков Ю.М. Закономірності зношування зміцненних трибосполучень в масляних та водних середовищ. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.04 / Мещеряков Ю.М.; М-во освіти Укр.технол.ун-т.поділля. – Хмельницький, 1998. – 18л.
436061
  Зінченко В.А. Закономірності і механізми формування та подолання радіорезистентності клітин пухлини : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Зінченко В.А. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 35 с.
436062
  Рудь М.О. Закономірності і типологічні особливості розвитку міст Полтавсько-Прибалтійських слов"ян у ранньому середньовіччі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 95-96. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В сообщении рассматриваются закономерности и типологические особенности развития городов полабско-прибалтийских славян в эпоху раннего средневековья.
436063
  Казаков В.Л. Закономірності історичної та геопросторової організації селитебних ландшафтів гірничопромислових територій // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 131-142. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0868-6939
436064
  Борисенко В. Закономірності й парадокси української дипломатії (1654-1657) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 89-104. – ISSN 0869-3595
436065
  Білорус О. Закономірності й тенденції відтворювальної еволюції та структурної трансформації глобального капіталу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-16. – ISSN 1811-3141


  З позицій глобальної політекономії й економічної глобалістики досліджено процеси і проблеми відтворювальної еволюції та структурної трансформації глобального фінансового капіталу в умовах формаційної світ-системи постіндустріального глобалізму. На ...
436066
  Голуб Неля Петрівна Закономірності каталітичного окислення етану на кислотних каталізаторах : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Голуб Неля Петрівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 25 с.
436067
  Голуб Неля Петрівна Закономірності каталітичного окислення єтану та кислотних каталізаторах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04 / Голуб Неля Петрівна; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1996. – 195л. – Бібліогр.:л.176-196
436068
   Закономірності кінетики подрібнення порошків тугоплавких сполук та механічного легування металічних порошків / О.Ф. Бойцов, С.В. Васньов, В.С. Копань, В.Я. Петровський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 354-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі проаналізовано можливості застосування моделей аналітичного описання кінетичних кривих подрібнення та механічного легування. Показано, що експоненційна та дробово-раціональна моделі точно описують експериментальні данні.
436069
  Бурлуцький М.С. Закономірності локалізації германієносних площ Донецького вугільного басейну та їх геолого-економічна оцінка (на прикладі Лисичанського геолого-промислового району) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бурлуцький Микола Семенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 167, [16] л. – Додатки: л. 168-183. – Бібліогр.: л. 157-167
436070
  Осадча Н.М. Закономірності міграції гумусових речовин у поверхневих водах України : дис. ...докт. геогр. наук : 11.00.07 / Осадча Н.М. ; Укр. науково-дослід. гідрометеорологічний ін-т (УкрНДГМІ) М-ва надзвичайних ситуацій України та НАНУ. – Київ, 2011. – 620 л. + Додатки: л. 513-620. – Бібліогр.: л. 457-512
436071
  Осадча Н.М. Закономірності міграції гумусових речовин у поверхневих водах України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Осадча Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр. : 43 назв.
436072
  Каваре Валентина Іванівна Закономірності морфологічних змін аденогіпофіза тварин в умовах дії іонізуючого випромінювання і солей важких металів : Дис...канд.біолог.наук:03.00.01 / Каваре Валентина Іванівна; МОНУ.Сумськ.держ.ун-тет.Чернів.нац.ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2000. – 209л. – Бібліогр.:л.180-209
436073
  Каваре Валентина Іванівна Закономірності морфологічних змін аденогіпофіза тварин в умовах дії іонізуючого випромінювання і солей важких металів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Каваре В.І.; КУ ім Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
436074
  Мороховський М.О. Закономірності морфоструктурного плану західної частини Центральної-Якутської рівнини / М.О. Мороховський, Ю.А. Сілецький, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-75. – (Географія ; Вип. 41)


  Запропонована нова морфоструктурна модель, геометризована методами геоморфологічного картографування, дешифрування зеро- і космічних знімків, інтерпретації геофізичних даних. Виявлені в ході досліджень просторово-часові закономірності морфоструктурної ...
436075
  Підласий І.П. Закономірності навчання і підвищення якості знань учнів / І.П. Підласий. – Київ, 1981. – 48 с.
436076
   Закономірності надходження 137Cs з грунту до рослини / В.В. Пророк, Л.А. Булавін, В.А. Агєєв, Л.Ю. Мельниченко, А.І. Липська, В.В. Осташко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 115-122. – ISSN 1818-331Х
436077
  Беценко Т. Закономірності назовництва в топоніміці // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 208-210
436078
  Ковтун А. Закономірності наповнення українського релігійного словника // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 116-127. – ISSN 2311-5165


  У статті здійснено спробу з"ясування позамовних чинників, що впливали на формування, становлення й функціонування релігійної лексики: відсутність єдиної конфесійної єдності (попри перевагу православ"я) та зв"язок релігійного й національного; окреслено ...
436079
   Закономірності нафтогазоносності Передкарпатського і Закарпатського прогинів. – Київ : Наукова думка, 1969. – 202 с.
436080
  Бобух Людмила Закономірності організації і практика управління інформаційним простором / Бобух Людмила, Сиволап Тетяна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Визначаються закономірності організації інформаційного простору і способи досягнення високого рівня процесів обміну інформацією. Змодельовані три основні способи передачі інформації: послідовний, паралельний, синергетичний.
436081
  До Дик Хуен Закономірності отримання вуглецьмістких ультрадисперсних матеріалів зі стружки деревини бамбуку для модифікування полімерних композитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / До Дик Хуен ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
436082
  Іщенко О.В. Закономірності перебігу реакції окиснення СО на нанесених на Al2O2 Pd та Pd-Ag каталізаторах / О.В. Іщенко, А.В. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 126-129. – ISBN 966-594-601-3
436083
  Наконечна О.І. Закономірності переходу аморфний стан-кристал та магнітний стан атомів перехідних металів у аморфних сплавах на основі Ті та Nі : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Наконечна О.І. ; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – Київ, 1996. – 22 с.
436084
  Наконечна Олеся Іванівна Закономірності переходу аморфний стан-кристал та магнітний стан атомів перехідних металів у аморфних сплавах на основі Ті та і : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.13 / Наконечна Олеся Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 110л. – Бібліогр.:л.103-110
436085
   Закономірності поширення тритієвого забруднення у підземних водах зони впливу сховища радіоактивних відходів / В. Долін, О. Пушкарьов, О. Іщук, О. Дікарєв, Д. Стеценко, В. Бобков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 72-77. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Засобами ГІС розраховано параметри динаміки радіогідрогеохімічної аномалії тритію у верхньочетвертинному водоносному горизонті в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів. Вихід геоінфільтраційного потоку підземних вод з концентрацією ...
436086
  Сливка Р. Закономірності поширення, зміни інтенсивності та тривалості територіально-політичних конфліктів у світі // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 240-248. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
436087
  Микитюк О. Закономірності проектування автоматизованої системи педагогічної діагностики / О. Микитюк, Л. Білоусова, О. Колгатін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 155-157. – ISSN 1998-6939


  Ефективність проектування системи педагогічної діагностики розглядається у двох аспектак: як ефективність процесу проектування і як ефективність результату проектуванні, тобто тієї системи, що створюється. Визначаються і обгрунтовуються закономірності ...
436088
  Клюєнко О. Закономірності протікання початкових етапів онтогенезу окремих видів шипшин в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 120-122. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності протікання початкових етапів онтогенезу 7 видів шипшин з секції Caninae DC., в зв"язку з введенням в культуру в умовах Правобережного Лісостепу України (НБС ім. М.М. Гришка НАН України). In connection with domestication the ...
436089
  Гіржон В.В. Закономірності процесів структуроутворення в залізовуглецевих сплавах при лазерному легуванні боридом титану ТіВ2 / В.В. Гіржон, Т.А. Мальцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 462-470. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено процеси фазо- та структуроутворення при лазерному легуванні залізовуглецевих сплавів боридом титану ТіВ2. Запропонована модель кристалізації розплаву в залежності від базового вмісту вуглецю у сплаві. Встановлені основні закономірності ...
436090
  Король Г.Ю. Закономірності процесу здимання порід підошви в присічних підготовчих виробках глибоких вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Король Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
436091
  Пітак І.В. Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08. - процеси та облад. хім. технол. / І.В. Пітак ; Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
436092
  Краснік В.Г. Закономірності процесу руйнування гірських порід інструментом з полікристалічних надтвердих матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.11 / Краснік В.Г. ; НАН України , Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1996. – 35 с.
436093
  Дзюбко І.С. Закономірності развитку світової соціалістичної системи / І.С. Дзюбко. – К., 1974. – 48с.
436094
  Бабанли Р.Ш. Закономірності реалізації правового механізму звільнення особи від відбування покарання з випробуванням: правозастосовний аспект // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 361-368. – ISSN 0869-2491
436095
  Базилевич В.Д. Закономірності ровитку національного ринку в глобалізованому світі // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 5-11.
436096
  Костан Д.М. Закономірності розвитку банківської системи в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 179-190
436097
  Матвійчук О.Є. Закономірності розвитку бібліотек як соціокультурних центрів в Укарїні // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 82-87


  У статті розкриваються теоретичні і практичні аспекти розвитку біліотек як соціокультурних центрів в Україні, їх закономірності. Аналізується досвід масової роботи бібліотек. Подається перелік масових форм роботи у бібіліотеках
436098
  Бондаренко Т.В. Закономірності розвитку ідентичності серед кревних та прийомних дітей
436099
  Матишевська Ольга Павлівна Закономірності розвитку інтерфазної загибелі лімфоцитів селезінки щурів за участі Са 2+ - залежних фосфоліпідних сигнальних систем після радіаційного ураження : Дис... д-ра біолог.наук: 00.03.04 / Матишевська Ольга Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1999. – 262л. – Бібліогр.:л.224-262
436100
  Матишевська Ольга Павлівна Закономірності розвитку інтерфазної загибелі лімфоцитів селезінки щурів за участі Са2+ - залежних фосфоліпідних сигнальних систем після радіаційного ураження : Автореф... доктора біологічнихнаук: 03.00.04 / Матишевська Ольга Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
436101
  Костєв В.М. Закономірності розвитку мислених моделей фізики при відображенні рівнів матерії / В.М. Костєв, Г.М. Піоро // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
436102
  Оспіщев В. Закономірності розвитку наукових досліджень магістрів з економіки / В. Оспіщев, В. Кривошей // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
436103
  Борисенко П.А. Закономірності розвитку наукоємних галузей промисловості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 12-17. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
436104
  Школяренко В.І. Закономірності розвитку німецької фразеології (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII ст.) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 70-73
436105
  Соколовський І.Л. Закономірності розвитку рельєфу України / І.Л. Соколовський. – Київ : Наукова думка, 1973. – 215с.
436106
  Коваль П.Д. Закономірності розвитку світової системи соціалізму / П.Д. Коваль. – К, 1983. – 47с.
436107
  Козюк В. Закономірності розвитку системи інструментів монетарної політики в трансформаційних економіках // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С.5-14. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
436108
  Рокитко А.І. Закономірності розвитку соціалістичних виробничих відносин у сільському господарстві / А.І. Рокитко. – Київ, 1970. – 192с.
436109
  Горовський Ф.Я. Закономірності розвитку соціалістичних націй в СРСР / Ф.Я. Горовський. – К, 1968. – 44с.
436110
  Галіцина О.В. Закономірності розвитку структури економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 20-24.
436111
  Степаненко А.В. Закономірності розміщення продуктивних сил в ринкових умовах. Ч.1 / А.В. Степаненко, Я.Б. Олійник, ІщукС.І // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
436112
  Іщук С.І. Закономірності розміщення продуктивних сил в умовах становлення і розвитку ринкових відносин / С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 12-17. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-7293-90-4
436113
  Лелюшок С. Закономірності розподілу аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційних системах при температурі помутніння / С. Лелюшок, С. Куліченко, В. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив загальної гідрофобності аліфатичних амінів на їхній розподіл у системі вода - міцелярна фаза неіонної ПАР при температурі помутніння. Показано можливість розділення аліфатичних амінів на групи залежно від їхньої гідрофобності. ...
436114
  Івахненко О.П. Закономірності розподілу магнітних мінералів між ксенолітами, скіалітами та гранітоїдами докембрійського кристалічного фундаменту / О.П. Івахненко, Л.С. Осьмачко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-61. – (Геологія ; Вип. 17)


  Аналізуються магнітомінералогічні особливості ксенолітів і скіалітів та гранітоїдів докембрійського кристалічного фундаменту. Уперше розглядаються закономірності розподілу магнітних мінералів порід субстрату і вміщуючих їх гранітоїдів.
436115
  Чухно А.А. Закономірності розподілу матеріальних благ // Екон. Рад. України., 1968
436116
  Шуляренко О.В. Закономірності розподілу та міграції фтору і йоду в водосховищах Дніпра : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Шуляренко О.В. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
436117
  Пономаренко Г.С. Закономірності розташування ресурсів вуглеводнів нафтогазоносних басейнів Північно-Американської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISSN 0367-4290
436118
  Паланичко О.В. Закономірності руслоформування річок Передкарпаття : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Паланичко О.В. ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – 258 с. + Додатки: л. 177-237. – Бібліогр.: л.238-258
436119
  Паланичко О.В. Закономірності руслоформування річок Передкарпаття : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Паланичко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 258с. – Бібліогр.: 18 назв
436120
  Настенко Є.А. Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: спец. 03.00.02 / Настенко Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. – Бібл.: 63 назви
436121
  Воскобойник Г.М. Закономірності співвідношення назв за мовним складом у зоологічній номенклатурі (клас INSECTA) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 97-104. – Bibliogr.: Літ.: с. 103-104, 20 назв.


  На матеріалі 1168 лексичних одиниць назв різних груп комах в аспекті мовного походження виявлено назв грецького походження - 36,7%, латиномовних - 44,3%. Встановлено загальну закономірність переважання лексики латинського походження у назвах видової ...
436122
  Загнітко Анатоллій Закономірності сполучуваності прийменників зі значенням мети / Загнітко Анатоллій, Загнітко Надія // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 38-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 59-61; 55 п. – ISSN 1728-9572
436123
  Перелигіна Ліна Анатоліївна Закономірності структурної організації серцево-судинної системи в умовах дії на організм різних видів опромінення : Автореф. дис. ... док. біолог. наук : 03.00.11 / Перелигіна Ліна Анатоліївна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 36 с.
436124
  Заславський О.М. Закономірності структуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів 3 та 4 груп і їх бінарних композицій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 02.00.04 / О.М.Заславський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 47 назв
436125
  Паліенко Є.Т. Закономірності та геоморфологічні передумови розвитку ерозійних процесів Канівського дислокованого району / Є.Т. Паліенко, Ю.А. Куделя // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 52-58. – Бібліогр.: 5 назв
436126
  Степанян С.В. Закономірності та еклогічне значення гідрологічних характеристик басейну р.Сіверського Дінця : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Степанян С.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 15 с.
436127
  Литвинюк О.М. Закономірності та механізм письмового вираження думок // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 119-120
436128
  Точилін В.О. Закономірності та особливості ринкових трансформацій в аграрному секторі країн з перехідною економікою / В.О. Точилін, Т.О. Осташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано загальні закономірності ринкових перетворень в аграрному секторі країн з перехідною економікою та особливості їх прояву в окремих країнах Центральної та Східної Європи.
436129
  Набока С. Закономірності та особливості соціально-економічної модернізації УРСР на рубежі 1920-х - 1930-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-44. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку соціально-економічних процесів в Україні в кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. Проаналізовано основні чинники, що обумовили закономірність впровадження сталінської моделі модернізації в республіці. Визначено ...
436130
  Руденко Світлана Миколаївна Закономірності та особливості терміноутворення у підмові громадського харчування (на матеріалі української терміносистеми "Змішані напої") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.02.01 / Руденко С.М.; КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 23 с.
436131
  Руденко Світлана Миколаївна Закономірності та особливості термонотворення у підмові громадського харчування (на матеріалі української терміносистеми "змішані напої") : Дис....канд.філол.наук. Спец.10.02.01- українська мова / Руденко Світлана Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 173л. + Додатки.:л.174-183. – Бібліогр.:л.158-173
436132
  Коваленко О. Закономірності та принципи навчання здібних і обдарованих учнів початкової школи // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (1006), жовтень. – С. 34-38. – ISSN 0131-6788
436133
  Мельник А.О. Закономірності та чинники трансформацій світових економічних криз : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Мельник Альона Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – Київ, 2015. – 469 арк. – Додатки: арк. 423-469. – Бібліогр.: арк. 373-422
436134
  Мехед П.М. Закономірності територіальної організації національно-визвольної армії Китайської Народної Республіки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 387-394


  У статті встановлено закономірності територіальної організації збройних сил Китайської Народної Республіки, проведено районування її території за особливостями територіальної організації видів військ. В статье установлены закономерности ...
436135
  Лук"яненко Олександр Генадійович Закономірності термодифузійних процесів у високому вакуумі та їх вплив на структуру і властивості поверхневих шарів титановвих сплавів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Лук"яненко Олександр Генадійович; Лук"яновко О.Г.; Нац. Акад. наук Укр. Фіз.-мат. ін-тут ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2001. – 20 с.
436136
  Воронов І.О. Закономірності трансформації політичної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.106-111
436137
  Іщенко Н.І. Закономірності трансформації прав і обов"язків сторін трудового договору у зміст трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іщенко Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – 187 л. – Бібліогр.: л. 165-187
436138
  Іщенко Н.І. Закономірності трансформації прав і обов"язків сторін трудового договору у зміст трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іщенко Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
436139
  Поченчук Г.М. Закономірності трансформаційних процесів національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 123-129. – ISSN 1993-0259
436140
  Туркевич Д.В. Закономірності утворення надтвердих фаз в системі B-BN-B2O3 при високих тисках : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04. / Туркевич Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 130 л. – Бібліогр.: л. 118-130
436141
  Туркевич Д.В. Закономірності утворення надтвердих фаз в системі B-BN-B2O3 при високих тисках : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04. / Туркевич Д.В. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
436142
  Вишневський С.Д. Закономірності утворення та природа структурних дефектів у Ті:сапфірі, вирощеному у вуглецевому середовищі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Вишневський С.Д.; НАНУ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
436143
  Козирєв А.В. Закономірності утворення фаз і діаграма стану системи B-Mg-MgO при тиску 2 ГПа : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Козирєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 115 л. – Бібліогр. : л. 104-115
436144
  Козирєв А.В. Закономірності утворення фаз і діаграма стану системи B-Mg-MgO при тиску 2 ГПа : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Козирєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
436145
  Перкова Т.І. Закономірності фізико-хімічних змін масиву гірських порід в основах відстійників мінералізованих рудничних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Перкова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
436146
  Сірик З.О. Закономірності формування газонасичених шарів та їх вплив на механічні властивості титанових сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Сірик З.О. ; НАН Укр.Фіз.-механ. ін-т. – Львів, 1997. – 20 с.
436147
  Новак Д.В. Закономірності формування доз зовнішнього гамаопромінення населення, що проживає на територіях, зазначених радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Новак Д. В.; КПІ. – Київ, 1994. – 22л.
436148
  Шнирков О.І. Закономірності формування зон вільної торгівлі у світовій економіці та Європейський Союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 201-206.
436149
  Соловей Т.В. Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Соловей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – 390 л. – Бібліогр.: л. 366-390
436150
   Закономірності формування імунної відповіді на біополімери бактеріального походження : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 146с. : 33 рис., 17 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 169 дж.


  Об"єкт дослідження: експериментальне дослідження імунної системи та механізмів імунної відповіді на поверхневі біополімери ( білки, глікопротеїди, ліпооплісахариди) бактерій ( стафілококи, сальмонели Мета роботи: дослідити механізми і закономірності ...
436151
  Бабич М.Г. Закономірності формування магнітних структур в розбавлених сплавах на основі хрома / М.Г. Бабич, М.І. Захаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 247-253. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для пояснення характеру магнітних фазових діаграм та основних закономірностей формування магнітних структур різного типу в твердих розчинах хрома з Al, V, Nb, Ta, Mn, Fe, Co, Ni запропонована напівемпірична модель, в якій враховані особливості ...
436152
  Чомко Дмитро Федорович Закономірності формування підземних вод на ділянках водозаборів придонців"я : Дис....канд.геолог.наук:04.00.06 / Чомко Дмитро Федорович; Харківський нац.ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 197л. – Бібліогр.:л.:175-197
436153
  Чомко Д.Ф. Закономірності формування підземних вод на ділянках водозаборів Придонців"я : Автореф...канд.геолог.наук:04.00.06 / Чомко Д.Ф.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
436154
  Короленко Олена Євгенівна Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Короленко О.Є.; Мін-во палива та енергетики України. – Макіївка, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
436155
  Шевчук П.Є. Закономірності формування статево-вікової структури населення України / П.Є. Шевчук, Г.Ю. Швидка // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 39-47. – ISSN 2072-9480
436156
  Шмегера Р.С. Закономірності формування структури і властивостей алмазовмісних композитів з багатокомпонентною зв"язкою на основі Ni-Sn при інтенсивному електроспіканні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Шмегера Роман Сергійович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. А. Бакуля. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
436157
  Полярус О.М. Закономірності формування структури та властивостей жаростійких покриттів на основі інтерметаліду NiAl під впливом магнітного поля : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Полярус О.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.В. Францевича. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
436158
  Соловей Т.В. Закономірності формування та гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі : автореф. дис. ...д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Соловей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
436159
  Шкарбань Р.А. Закономірності формування фазового складу і структури нанорозмірних плівок Co-Sb на підкладках з термічно окисненого монокристалічного кремнію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Шкарбань Руслан Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
436160
  Мостова Н.М. Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мостова Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
436161
  Риззо Джонна Законопатим озоновые дыры. Дышите глубже! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 34 : фото
436162
   Законоположения и правительственные распоряжения, до Римско-католической церкви в России относящиеся, со времени царствования царей Петра и Иоанна Алексеевичей, с 1669 по 1867 год включительно : Составленный в Вильне при управлении Главного начальника Северо-Западного края. – [Санкт-Петербург] : В тип. А. К. Киркора, 1868. – [2], 506 с.
436163
   Законопроект "Про освіту" буде вдосконалено перед повторним першим читанням // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 1-2


  В обговоренні законопроекту взяли участь представники Національної академії педагогічних наук України, керівники відділів освіти місцевих органів самоврядування та ін.
436164
  Комарова О. Законопроект "Про освіту" загроза українській мові // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 жовтня (№ 42). – С. 4


  "...У новому законопроекті про освіту містяться положення, які дозволяють у вишах та школах викладати іншою мовою, окрім державної".
436165
  Шулікін Д. Законопроект "Про професійну освіту" відправили на доопрацювання / Д. Шулікін, М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
436166
  Тарасов О. Законопроект о бесплатной юридической помощи в системе российского законодательства // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 127-133. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена определению будущего места проектируемого федерального закона о бесплатной юридической помощи в системе российского законодательства и перспективам его влияния на последующее законодательное регулирование смежных отношений. Автор особо ...
436167
   Законопроект о волостном земском управлении в редакции, установленной III Государственной думой. – Петроград : Тип. т-ва "Екатериногоф. печ. дело", 1915. – 48 с.
436168
  Кулинич П.Ф. Законопроект про земельні аукціони: крок вперед, хотілося б ще кілька // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 24-27
436169
  Шулікін Д. Законопроекти й ініціативи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...На черговому засіданні профільного парламентського комітету було розглянуто низку "соціальних" законопроектів, можливість підтримки міжнародного кластера при ВНЗ, а також організаційні питання".
436170
  Чень Су Законостроительство Китая на фоне финансового кризиса // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 0132-0769
436171
   Законотвоерення - основна функція парламенту. – К, 1997. – 169с.
436172
  Чорнолуцький Р. Законотворення як початкова стадія законодавчого (законотворчого) процесу в Україні: онтогносеологічні підвалини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 128-131
436173
  Медведецький А.Т. Законотворча діяльність в міністерстві побудована на досить високому професійному рівні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.8-14


  Міністерство економіки та європейської інтеграції
436174
  Голубовська В.С. Законотворча діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 29-34
436175
  Барановська Н.П. Законотворча діяльність Верховної Ради України і процеси формування громадянського суспільства (1991-2010 роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 20-55. – ISBN 978-966-02-6441-0
436176
  Корж І.Ф. Законотворча діяльність громадян України: стан регулювання, проблеми розвитку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 39-46
436177
  Корпоеенко С.В. Законотворча діяльність земельної комісії Особливої наради під головуванням О. Билимовича - В. Челіщева // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 80-85. – ISSN 1563-3349
436178
  Михалюк С. Законотворча діяльність у сфері забезпечення державного фінансового контролю на прикладі Міністерства фінансів України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 166-172.
436179
  Лопушаиський А.А. Законотворча політика як особливий напрям правової політики (окремі аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 49-54. – ISSN 1563-3349
436180
  Хасселбалк О. Законотворческие традиции Дании в контексте Европейского права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 39-45. – ISSN 1812-3910


  Основным принципом общественного устройства в Дании является процесс законотворчества, который реализуется в соответствии с мнением граждан, объединенных идеей договорных отношений, а также согласно обычаям, практике и законам Парламента. Акты ...
436181
  Соловьев К.А. Законотворческий процесс и представительный строй в 1906-1911 годах : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 37-52. – ISSN 0869-5687
436182
  Никитин А.Н. Законотворчество в белой России (1918-1920): общее и особенное // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 31-34. – ISSN 1812-3805
436183
  Аронов Д.В. Законотворчество думских фракций. 1906-1917 гг.: Документы и материалы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 30-31. – ISSN 1812-3805
436184
  Самойлов Юрий Законотворчество, приводящее к дилетантизму // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 78-81 : фото. – ISSN 1998-8044
436185
  Гладкова Т.Л. Законотворчий процес в Європейському союзі : монографія / Т.Л. Гладкова ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 207, [1] с. – На обкл. помилково зазнач.: Законотворчій процес в Єропейському Союзі. – Бібліогр. : с. 184-207. – ISBN 978-617-7008-09-4
436186
  Словська І.Є. Законотворчий процес: питання тлумачення // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 5-9
436187
   Законотворчі ініціативи на шляху реформування вищої школи України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (38). – С. 52-53. – ISSN 1819-7329


  Обговорення різніх проектів Закону України "Про вищу освіту".
436188
  Жилінкова І.В. Законотворчі ініціативи як підгрунтя подальшого вдосконалення чинного сімейного законодавства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 83-85. – ISSN 2220-1394
436189
  Рахнянська Т.О. Законотворчі тенденції реформування функції державного контролю у сфері використання та охорони земель у контексті конституційних перетворень // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 118-121. – ISBN 978-966-7957-18-6
436190
   Законотворчість : Інформаційно-методичний матеріал. – Київ, 2004. – 74с. – (Бібліотека Української школи законотворчості / Верховна Рада України; Ін-т законодавства; Ред. кол.: В.О. Зайчук, О.Л. Копиленко, О.В. Богачова, Е.Р. Рахімкулов ; Вип.1). – ISBN 966-7272-58-3
436191
   Законотворчість : Проблеми гармонизації законодавства України з міжнародним та європейським правом. Збірник науково-практичних матеріалів. – Київ, 2005. – 199с. – (Бібліотека Української школи законотворчості ; Вип.4). – ISBN 966-7024-68-7
436192
  Крижанівський В.П. Законотворчість : коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (2010) / [Крижанівський В.П.] ; Прогр. сприяння Парламенту України II. – Київ : К.І.С., 2011. – 89, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2141-67-2
436193
  Лінецький С.В. Законотворчість : коментар до Регламенту Верховної Ради України / Лінецький С.В., Крижанівський В.П. ; Програма сприяння парламенту України. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-08-5
Ч. 1. – 2008. – 400 с.
436194
  Щербак Ю.М. Законотворчість : міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу / Ю.М. Щербак, З.Р. Міщук ; Програма сприяння Парламенту України; [ заг. ред. : Крижанівський В.П., Рахімкулов Е.Р. ]. – Київ : Заповіт, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-7272-86-9
436195
   Законотворчість : практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України / Програма сприяння Парламенту II: програма розвитку законотворчої політики ; [заг. ред. і упорядкув. О.І. Суслової]. – Київ : Москаленко О.М., 2010. – 179 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-12-1
436196
  Євгеньєва А.М. Законотворчість : участь громадськості у законодавчому процесі : інформаційно-аналітичне дослідження / Євгеньєва А.М., Шкарлат Ю.Г.; Програма сприяння Парламенту України Університету Індіани США ; Лабораторія законодавчих дисциплін ; [ заг. ред. : Рахімкулов Е.Р.]. – Київ : Заповіт, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-7272-12-X
436197
   Законотворчість : Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу / [Базілевич Д.С. та ін.] ; Програма сприяння Парламенту II. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-16-1
436198
  Ришелюк А.М. Законотворчість в Україні : навч. посібник / А.М. Ришелюк ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 383, [1] с. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-617-7008-12-4
436199
  Ришелюк А.М. Законотворчість в Україні : навч. посібник / А.М. Ришелюк ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 333, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
436200
  Велігодський Д.В. Законотворчість військово - авторитарних режимів А.І. Денікіна і П.М.Врангеля в Криму (1919-1920) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.93-100
436201
  Гусаров С.М. Законотворчість і законодавчий процес в Україні : монографія / С.М. Гусаров. – Харків : Золота миля, 2014. – 412 с. – Бібліогр.: с. 394-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-50-4
436202
  Дубина Н.А. Законотворчість як правова категорія // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 6-11. – ISSN 1999-5717
436203
   Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності. – Київ, 2005. – 162с. – (Бібліотека Української школи законотворчості ; Вип. 2). – ISBN 966-8055-04-7
436204
   Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. – 160с. – (Бібліотека Української школи законотворчості). – ISBN 966-7024-67-9
436205
  Левченко Анна Законотворчість: для туристів чи "галочки"? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 49 : фото. – ISSN 1998-8044
436206
   Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. – Київ : Заповіт, 2006. – 190с. – ISBN 966-7272-00-Х
436207
  Лінецький С.В. Законотворчість: Коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України : (статті 1-162) : доповнення до Частини 1 Коментаря до Регламенту Верховної Ради України / Лінецький С.В., Крижанівський В.П. ; Програма сприяння Парламенту 2. – Київ : К.І.С., 2009. – 44с. – ISBN 978-966-2141-17-7
436208
  Лінецький С.В. Законотворчість: коментар до Регламенту Верховної Ради України / С.В. Лінецький, В.П. Крижанівський. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-27-6
Ч. 2. – 2009. – 240 с. – Програма сприяння парламенту України
436209
   Законотворчість: контрольні функції Парламенту. – Київ, 2006. – 108с. – ISBN 966-7272-67-2
436210
   Законотворчість: організація апарату Парламентів. Світовий досвід. – Київ : Заповіт, 2007. – 98с. – ISBN 978-966-7272-82-1
436211
   Законотворчість: основні аспекти законодавчого процесу. – Київ, 2006. – 81с. – ISBN 966-7272-41-3
436212
   Законотворчість: особливості та проблеми правового регулювання діяльності народного депутата у Верховній Раді України : Коментар норм регламенту Верховної Ради України та суміжних правових актів / [Лінецький С.В.]; Програма сприяння парламенту України; [за ред. В.П. Крижанівського, Е.Р. Рахімкулова]. – Київ : Заповіт, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-7272-80-7
436213
  Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.17-21. – ISSN 0132-1331
436214
  Суслова О. Законотворчість: розробка місцевих програм розвитку : на прикл. інтегрування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльн. органів місц. самоврядування. Ґендер. аналіз програм місц. розвитку (на викон. Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків") / [Олена Суслова, Леся Нечипоренко, Марина Руденко та ін.]. – Київ : Москаленко О.М., 2011. – 67 с. – Програма сприяння Парламенту II: програма розвитку законотворчої політики. – ISBN 978-966-2214-12-2
436215
  Карамян А.А. Законтурное заведение горизонтов ПК1 и ПК2 юговосточного блока Сураханского месторождения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карамян А.А.; АН АзССР, Ин-т геолог. – Баку, 1958. – 18л.
436216
  Потоцький М. Закону України "Про вищу освіту": новації регулювання інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
436217
  Фединяк Г.С. Закону України "Про міжнародне приватне право" десять років (практичний досвід застосування норм) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 399-406. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
436218
  Алексеев С.П. Закончат поход другие / С.П. Алексеев. – Москва, 1973. – 158с.
436219
  Заславский О.Б. Закончен ли "Штосс"? // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 52-59. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 4). – ISSN 0321-1711


  Вопрос о законченности повести Лермонтова "Штосс" обсуждается на основе анализа внутренней структуры произведения.
436220
  Гордон Р.Дж. Закончен ли экономический рост? Шесть препятствий для инновационного развития (на примере США) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 49-67. – ISSN 0042-8736


  Историко-методологические рассуждения о связи экономической науки и экономической политики.
436221
  Бубнова О.В. Законченная диссертация / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1975. – 167с.
436222
  Илиевска К. Законъ соyдныи людьмъ / Красимира Илиевска ; Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 391 с. – Библиогр.: c. 359-370. – ISBN 9989-101-25-6
436223
  Платон Законы / Платон; Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи;Пер. с древнегреч. А.Н. Егунова, С.П. Кондратьева. – Москва : Мысль, 1999. – 832с. – Серия основана в 1998 г. – (Классическая философская мысль). – ISBN 5-244-00924-9
436224
  Козлов А.И. Законы 12 таблиц. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козлов А.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1950. – 20л.
436225
  Боровиковский А.Л. Законы 6 августа : практические замечания судьи) / А. Боровиковский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1905. – 98 с.
436226
   Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. – Москва : Зерцало, 1997. – 608с. – (Памятники римского права). – ISBN 5-88746-021-0
436227
  Рыдник В.И. Законы атомного мира / В.И. Рыдник. – Москва : Атомиздат, 1975. – 367 с.
436228
  Жегунов Г.Ф. Законы биологии. Природа жизни / Г.Ф. Жегунов. – Харьков : Консум, 2006. – 304 с. – ISBN 966-393-009-8
436229
  Шангуа А.Г. Законы больших чисел в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Шангуа А.Г. ; АН СССР, Матем. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
436230
  Ядренко Ольга Михайловна Законы больших чисел в линейных пространствах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.15 / Ядренко Ольга Михайловна ; Ин-т мат. АН УССР. – Киев, 1984. – 12 с.
436231
  Денисьевский Николай Алексеевич Законы больших чисел и центральная предельная теорема для линейных процессов в банаховом пространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05. / Денисьевский Николай Алексеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 142л. – Бібліогр.:л.131-142
436232
  Денисьевский Н.А. Законы больших чисел и центральная предельная теорема для линейных процессов в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Денисьевский Н.А. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1989. – 17 с.
436233
  Денисьевский Н.А. Законы больших чисел и центральная предельная теорема для линейных процессов в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат .наук : 01.01.05 / Денисьевский Н. А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с.
436234
  Турсун-заде М. Законы братства : стихи / М. Турсун-заде. – Москва : Советский писатель, 1953. – 127 с.
436235
  Голованов В.Н. Законы в системе научного знания / В.Н. Голованов. – М., 1970. – 231с.
436236
   Законы В.К. Иоанна Васильевича и внука его царя Иоанна Васильевича : [Законы великого князя Иоанна Васильевича. Судебник царя и великого князя Иоанна Васильевича с дополнительными указами. Законы в. к. Иоанна Васильевича и внука его царя Иоанна Васильевича] / Иван III, Московский главный архив, Комиссия печатания государственных грамот и договоров. – Москва : Синодальная типография, 1878. – [6], X, XXII, 76 с., 1 л. факс.


  Подпись Голубовский на обл. тит. и перепл. кн. история Российского государства : периоды : феодальный (VIв.-1861г.) : кон.XV-XVIвв. : источники и источниковедение історія Російської держави : періоди : феодальний (VIст.-1861р.) : кін.XV-XVIст. : ...
436237
  Волков И.М. Законы вавилонского царя Хаммураби / И.М. Волков. – Москва, 1914. – 82с.
436238
  Маслов А. Законы вне закона. Об ответственности власти или о шкурных интересах избранных // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.22-25.
436239
   Законы встетики. – Горький, 1972. – 87с.
436240
  Снегов П.И. Законы гостеприимства / П.И. Снегов. – М., 1954. – 28с.
436241
  Ротенберг Л.М. Законы гражданские (Св. зак. т. X, ч. 1) : с позднейшими узаконениями по официальному изданию 1906 г. и с объяснениями по реш. Гражд. Кас. деп. Прав. Сената по 1911 год включительно / изд. Л. М. Ротенберг ; Под ред. С.И. Гальперина. – 2-е изд., неофиц. – Екатеринослав : Тип. И.Е. Коган, 1912. – XVI, 1070 с. 1 л. табл. – (Карманная юридическая библиотека)
436242
   Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1) : Практический и теоретический комментарий под ред. присяж. пов. А.Э. Вормса и проф. В.Б. Ельяшевича при участии М.Н. Багатурова, СПБ ахуна М.С. Баязитова [и др.] ; в 3-х вып. – Москва : Изд. присяж. пов. З.М. Зильберберга ; Тип. П.П. Рябушинского
Вып. 1 : О правах и обязанностях семейственных. Ст. 1-130. – 1913. – [8], 387 с.


  Содерж.: Вып. 1. Кн. 1. О правах и обязанностях семейственных. Ст. 1-130. Вып. 2. Кн. 2. О порядке приобретения и укрепления прав на имущества вообще. Ст. 383-441. Вып. 3. Кн. 3. О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особенности. Ст. ...
436243
   Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1) : Практический и теоретический комментарий под ред. присяж. пов. А.Э. Вормса и проф. В.Б. Ельяшевича при участии М.Н. Багатурова, СПБ ахуна М.С. Баязитова [и др.] ; в 3-х вып. – Москва : Изд. присяж. пов. З.М. Зильберберга ; Тип. П.П. Рябушинского
Вып. 2 : О порядке приобретения и укрепления прав на имущества вообще. Ст. 383-441. – 1913. – [4], 383 с.


  Содерж.: Вып. 1. Кн. 1. О правах и обязанностях семейственных. Ст. 1-130. Вып. 2. Кн. 2. О порядке приобретения и укрепления прав на имущества вообще. Ст. 383-441. Вып. 3. Кн. 3. О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особенности. Ст. ...
436244
  Гаугер А.И. Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г. и по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 гг.) со включением позднейших узаконений и разъяснений по решениям Общ. собр. и Гражд. кас. департ. Правит. сената с 1866 г. по 1912 г. (включительно) / Сост. под ред. А.К. Гаугера. – Изд. 8-е ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Типо-литограф. "Братья Равины", 1913. – LX, 907, 140 с., 1 табл. – Конволют. - Перепл.: Положение о казенных подрядах и поставках. 1913 / Сост. под ред. А.К. Гаугера. - Экз. в разных тип. перепл.
436245
  Гаугер А.И. Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) со включением позднейших узаконений и разъяснений по решениям Общ. собр. и Гражд. кас. департ. Правит. сената с 1866 г. по 1 января 1908 г. / Сост. под ред. А.К. Гаугера. – Изд. 7-е, доп. и испр. С.Г. Громачевским ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1909. – LXVII, 943, 143 с. – Конволют. - Перепл.: Положение о казенных подрядах и поставках. 1909 / Сост. под ред. А.К. Гаугера. - Экз. в разных тип. перепл.
436246
  Гаугер А.И. Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1, изд. 1914 г.) со включением позднейших узаконений и разъяснений по решениям Общ. собр. и Гражд. кас. департ. Правит. сената с 1866 г. по 1914 г. (включительно) / Сост. под ред. А.К. Гаугера. – Изд. 9-е ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. М. Меркушева, 1915. – LXXII, 1065 с. – Конволют. - Перепл.: Положение о казенных подрядах и поставках. 1915 / Сост. под ред. А.К. Гаугера
436247
  Исаченко В.Л. Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1, изд. 1914 г., по Прод. 1914 г.) со включением узаконений, последовавщих в порядке 87 ст. осн. зак. и разъяснений Правительствующего сената с 1866 г. по 1 октября 1915 г. / составил В. В. Исаченко присяжный поверенный по тезисам сенатора В. Л. Исаченко. – Изд. неофиц. – Петроград : Изд. Юрид. кн. склада "Право", 1916. – CCXVI, 868 с., [1] л. ил. табл.
436248
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1900 г., по Прод. 1906 и 1908 гг.) : с разъясн. Правительств. Сената (Гражд. кассац., 1 и 2 Департаментов, Первого общего собр. и общ. собр. 1, 2 и Кассац. Департ. по 1 сентября 1910 г.) и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 июля 1910 г) / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – 3-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение", 1911. – XXIV, 1683 с., 1 л. табл. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. – Библиогр. в конце текста
436249
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1900 г., по Прод. 1906 и 1908 гг.) : с разъясн. Правительств. Сената (Гражд. кассац., 1 и 2 Департаментов, Первого общего собр. и общ. собр. 1, 2 и Кассац. Департ. по 1 сентября 1910 г.) и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 июля 1910 г) / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – 3-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение", 1911. – XXIV, 1683 с., 1 л. табл. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. - Экз. деф. без тит. л. и отсутств. с. I-XX. – Библиогр. в конце текста
436250
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1900 г., по Прод. 1906) : с разъясн. Правительств. Сената (Гражд. кассац., 1 и 2 Департаментов, Первого общего собр. и общ. собр. 1, 2 и Кассац. Департ. по 1 июля 1908 г.) и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 июня 1908 г) / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – 2-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение", 1909. – XXIV, 1538 с., 1 л. табл. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. – Библиогр. в конце текста
436251
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1914 года) : с разъясн. Правительств. Сената и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 февраля 1915 года) : в 2 т. / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. Имп. Петроградского ун-та. – 5-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Петроград : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение"
Т. 1. – 1915. – XX, 1413 с. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. – Библиогр. в конце текста
436252
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1914 года) : с разъясн. Правительств. Сената и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 февраля 1915 года) : в 2 т. / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. Имп. Петроградского ун-та. – 5-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Петроград : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение"
Т. 2. – 1915. – VIII, 1415-2293 с., 1 л. табл. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. – Библиогр. в конце текста
436253
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1882. – [2], IV, 962, XIII с., 1 л. схем
436254
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 4-е, доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1886. – [4], 992, XII с., 1 л. схем.
436255
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 5-е, доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1888. – [2], II, 1034, XII с., 1 л. схем.
436256
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената : (С текстом законов по новому офиц. изд.) / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 8-е, доп. и испр. ; Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1895. – [4], 1066 с., 1 л. схем. – Положение о казенных подрядах и поставках. Изд. 1887 г., с. 949-1022
436257
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената : (С текстом законов по новому офиц. изд.) / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 9-е, доп. и испр. ; Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1898. – [4], 1060 с., 1 л. схем. – Положение о казенных подрядах и поставках. Изд. 1887 г., с. 943-1014
436258
   Законы гражданские и межевые : в 2 ч. / (Свод законов Российской империи: в 15 т. Изд. 1842 г.). – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собственной е. и. в. канцелярии
[Т. 10] : Ч. 1. Законы гражданские ; Ч. 2. Законы межевые. – 1842. – 700 с. разд. паг. – Описано по шмуцтит.; на т. л. частное заглавие. - Экз дефектный, без обл., тит л., отс. с. 1-208. - Описан по Ч. 2 и РГБ


  Название полное: Россия. Законы и постановления. Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный : [в 15 т.] : изд. 1842 г. - Санктпетербург : Тип. Второго отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1842-1855. - ...
436259
  Донской Д.Д. Законы движения в спорте / Д.Д. Донской. – М., 1968. – 176с.
436260
  Вахтомин Н.К. Законы диалектики - законы познания / Н.К. Вахтомин ; АН СССР, кафедра философии. – Москва : Наука, 1966. – 168 с.
436261
  Злотина М.Л. Законы диалектики / М.Л. Злотина. – Киев, 1972. – 60с.
436262
   Законы динамики и их приложение. – Днепропетровск, 1985. – 67с.
436263
  Грицюк Петр Михайлович Законы дисперсии горчих дырок в алмазоподобных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Грицюк Петр Михайлович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1987. – 17л.
436264
  Поповский А.Д. Законы жизни. / А.Д. Поповский. – Л., 1949. – 812с.
436265
  Поповский А.Д. Законы жизни. / А.Д. Поповский. – М., 1955. – 518с.
436266
  Поповский А.Д. Законы жизни. Биогр. очерки. / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 848с.
436267
  Загайтов И.Б. Законы земельной ренты в условиях интенсификации земледелия / И.Б. Загайтов. – Воронеж, 1985. – 184 с.
436268
  Зарудный М.И. Законы и жизнь. Итоги исследедования крестьянских судов / [Соч.] М.И. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии], 1874. – 224 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
436269
  Лиховид Т.Ф. Законы и закономерности библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 5 (382). – С. 50-57. – ISSN 0869-6020
436270
   Законы и закономерности развития народонаселения. – М, 1976. – 102с.
436271
  Койчуев Т.К. Законы и закономерности экономического развития при социализме / Т.К. Койчуев. – Фрунзе, 1988. – 186 с.
436272
   Законы и категории "Капитала" К. Маркса в свете современных данных. – К, 1986. – 262с.
436273
   Законы и категории в естественнонаучном познании. – Уфа, 1979. – 155 с.
436274
  Туленов Ж. Законы и категории диалектики. / Ж. Туленов. – Алма-Ата, 1969. – 284с.
436275
  Захаров Ф.И. Законы и категории материалистической диалектики / Ф.И. Захаров. – М., 1964. – 71с.
436276
   Законы и категории научного коммунизма. – М, 1972. – 160с.
436277
  Новожилов В.В. Законы и методы измерения затрат и их результатов в социалистическом хозяйстве как основа определения экономической эффективности новой техники / В.В. Новожилов. – М., 1958. – 24с.
436278
   Законы и обычаи войны. – Москва, 1942. – 32 с.
436279
  Смординский Я.А. Законы и парадоксы элементарных частиц / Я.А. Смординский. – М., 1969. – 64с.
436280
   Законы и практическая функция политической экономии социализма. – К, 1982. – 248с.
436281
   Законы и принципы материалистической диалектики. – К, 1989. – 240с.
436282
   Законы и распоряжения о беженцах. – [Москва] : Изд. юрид. отд. Всерос. союза городов ; [Тип. и цинк. торг. дома "Мысль"]
Вып. 1. – 1916. – 63 с.


  Название полное: Россия. Законы и постановления. Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный : [в 15 т.] : изд. 1842 г. - Санктпетербург : Тип. Второго отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1842-1855. - ...
436283
   Законы и распоряжения о косударственном арбитраже. – Тифлис, 1934. – 111с.
436284
  Кузьмичев В.Е. Законы и формулы физики : Справочник / В.Е. Кузьмичев. – Київ : Наукова думка, 1989. – 864с. – ISBN 5-12-000493-8
436285
  Ахмедов Мухитдин Законы и формы диалектического мышления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ахмедов Мухитдин; АН УзбССР. Ин-т философии и права им. И.М.Мунинова. – Ташкент, 1980. – 33л.
436286
  Мезина С.И. Законы классической генетики / С.И. Мезина. – Новосибирск, 1989. – 92 с.
436287
  Мезина С.И. Законы классической генетики : учебное пособие в помощь учителям биологии / С.И. Мезина; Отв. ред. Н.Д.. Машинская. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Наука, 1992. – 105 с. : рис. – ISBN 5-02-030296-1
436288
  Бердышев С. Законы космоса / С. Бердышев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 384с. – (Популярная библиотека самообразования). – ISBN 5-7905-1244-5
436289
  Росоховатский И.М. Законы лидерства / И.М. Росоховатский. – К., 1989. – 526с.
436290
  Наумов А.В. Законы логики при квалификации преступлений / А.В. Наумов. – Москва, 1978. – 104с.
436291
  Рожин В.П. Законы марксистско-ленинской социологии / В.П. Рожин. – М, 1969. – 38с.
436292
  Дудель С.П. Законы материалистической диалектики / С.П. Дудель. – М, 1958. – 115с.
436293
  Зыков П.Г. Законы материалистической диалектики / П.Г. Зыков. – М., 1962. – 80с.
436294
  Суханов В.И. Законы материалистической диалектики / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 48 с.
436295
  Дудель С.П. Законы материалистической диалектики / С.П. Дудель. – М, 1971. – 27с.
436296
  Ярская В.Н. Законы материалистической диалектики / В.Н. Ярская. – Саратов, 1975. – 55с.
436297
  Семибратов В.Г. Законы материалистической диалектики и их проявление в техническом прогрессе. / В.Г. Семибратов. – Л., 1963. – 84с.
436298
  Полторацкий А.Ф. Законы материалистической диалектики. / А.Ф. Полторацкий. – М., 1966. – 48с.
436299
  Куликов Е.С. Законы материалистической диалектики. Метод. советы. / Е.С. Куликов. – Волгоград, 1968. – 58с.
436300
  Рассел Ч. Законы Мерфи для Windows 3.1 / Ч. Рассел, Ш. Кроуфорд. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 318с.
436301
  Лобанов А.З. Законы механического движения / А.З. Лобанов. – Москва, 1955. – 60 с.
436302
  Батыгин В.В. Законы микромира : книга для внеклас. чтения / В.В. Батыгин. – Москва : Просвещение, 1981. – 127 с.
436303
  Алексахин И.В. Законы мира атомного ядра и элементарных частиц : учеб. пособие / И.В. Алексахин. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1988. – 59 с.
436304
  Серова Т.А. Законы мышления как отражение законов объективной действительности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Серова Т.А. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалектич. и ист. материализма. – Москва, 1955. – 12 с.
436305
  Безносова Я.В. Законы Нарады как источник процессуального права Древней Индии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 5. – С. 9-13. – ISSN 1812-3805
436306
  Авербух М.С. Законы народонаселения докапиталистических формаций / М.С. Авербух. – Москва, 1967. – 208с.
436307
  Полтавская Е.И. Законы наук документо-коммуникационной сферы: корреляция с науковедческим знанием // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 8-12. – ISSN 1815-3186


  В третьей статье, в соответствии с философскими представлениями о научном законе, рассмотрены законы библиопсихологии, законы развития информационного пространства и теоретические законы документивной коммуникологии, объединяющей смежные ...
436308
  Полтавская Е.И. Законы наук документо-коммуникационной сферы: корреляция с науковедческим знанием // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 2. – С. 10-14. – ISSN 1815-3186


  В соответствии с философскими представлениями о научном законе рассмотрены законы и тенденции документологии и библиотечного дела.
436309
  Полтавская Е.И. Законы наук документо-коммуникационной сферы: корреляция с науковедческим знанием // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 1815-3186


  Первая из трех статей, посвященных зависимостям наук документо-коммуникационной сферы, претендующих на роль законов. В соответствии с науковедческими критериями, предъявляемыми к научному закону, рассматриваются законы библиографоведения.
436310
  Друянов Л.А. Законы науки и научное объяснение / Л.А. Друянов. – Москва, 1967. – 32 с.
436311
  Хайдаров У.Ж. Законы науки и научный поиск / У.Ж. Хайдаров. – Ташкент, 1987. – 111с.
436312
  Рехвиашвили Тариел Ильич Законы науки и проблема научного предвидения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рехвиашвили Тариел Ильич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
436313
  Друянов Л.А. Законы науки и религия / Л.А. Друянов. – Москва, 1960. – 40 с.
436314
  Румянцева Г.В. Законы нашей страны: беседы о книгах для уч-ся 8-х кл. по предмету "Основы Сов. государства и права" / Г.В. Румянцева. – М., 1981. – 32с.
436315
  Валлич Э.И. Законы о бедных в английской публицистике конца XVIII века и теория нищеты Чарлза Холла. / Э.И. Валлич. – Москва, 1990. – 153,2с.
436316
  Канторович Я.А. Законы о безвестно-отсутствующих с приложением разъяснений по кассационным решениям Сената : с приложением свода разъяснений по кассационным решениям Сената / сост. Я.А. Канторович. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; ["Центральная" типо-литогр. М.Я. Минкова], 1899. – [4], 86, [2] с.
436317
  Канторович Я.А. Законы о безумных и сумасшедших : с приложением Свода разъяснений по кассационным решениям Сената / сост. Я.А. Канторович. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1899. – VIII, 128 с. – Экз. в разных тип. переплетах
436318
   Законы о бюджетных правах Союза ССР, союзных и автономных республик и местных Советов депутатов трудящихся. – М, 1962. – 368с.
436319
  Канторович Я.А. Законы о вере и веротерпимости : с приложением свода разъяснений по кассационным решениям Сената / сост. Я.А. Канторович. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1899. – VI, 287 с.


  Свод разъяснений по кассационным решениям Сената
436320
   Законы о городских и районных в городах Советах депутатов трудящихся союзных республик. – М, 1972. – 589с.
436321
  Канторович Я.А. Законы о детях : сборник постановлений действующего законодательства, относящихся до малолетних и несовершеннолетних, с приложением Свода разъяснений по кассационным решениям Сената / сост. Я.А. Канторович. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1899. – IX, 330 с. – Экз дефектный, отст. с. 305-330


  Свод разъяснений по кассационным решениям Сената
436322
   Законы о защите мира. – М, 1953. – 32с.
436323
  Долматовский А.М. Законы о кооперации / А.М. Долматовский. – М., 1924. – 405с.
436324
  Николаев М.В. Законы о копиручете / М.В. Николаев. – М., 1931. – 67с.
436325
  Бертгольдт Г.В. Законы о несостоятельности торговой и неторговой : Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 : С разъясн. в предм. алф. указ. по решениям Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената / Сост. Г.В. Бертгольдт, присяж. поверенный. – Москва : Изд. кн. маг. И.К. Голубева п/ф. "Правоведение" ; [Типо-Литограф. И.И. Пашкова], 1905. – 212 с.


  Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 ; С разъясн. в предм. алф. указ. по реш. Гражд. кассац. деп. Прав-го сената
436326
  Бардзкий А.З. Законы о несостоятельности торговой и неторговой и о личном задержании неисправных должников / Сост. чл. Екатерносл. окр. суда Афанасий Эразмович Бардзкий. – Одесса : Тип. акц. Южно-Рус. о-ва печатного дела, 1914. – XXXIV, 576, 162 с.
436327
   Законы о патентах на изобретения и промышленных образцах. – М, 1924. – 32с.
436328
   Законы о патентах на изобретения о промышленных образцах. – Л, 1926. – 84с.
436329
   Законы о печати. – М, 1924. – 248с.
436330
  Малянтович П.Н., Муравьев Н.К. Законы о политических и общественных преступлениях : практический комментарий / П.Н. Малянтович и Н.К. Муравьев; Сост. при ближайшем участии Н.Н. Полянского, А.Ю. Рапопорта и И.С. Урысона. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. скн. скл. "Право" ; [Тип. "Правда"], 1910. – XIV, [2], 616, 227 с.


  Авторы: Муравьев, Николай Константинович, 1870-1936 Полянский, Николай Николаевич, 1878-1961 Рапопорт, Александр Юрьевич Урысон, Исаак Савельевич
436331
   Законы о прессе. – Бонн, 1993. – 61с.
436332
  Кролюницкий Н.А. Законы о промысловой кооперации / Н.А. Кролюницкий. – М, 1926. – 251с.
436333
  Максимов В.Я. Законы о разводе православного и неправославного исповеданий и о раздельном жительстве супругов, с разъяснениями Правительствующего сената и циркулярными и сепаратными указами Святейшего синода : Руководство к ведению бракоразвод. дел / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1909. – 428, LII с. – Библиогр.: с. 4
436334
   Законы о районных Советах депутатов трудящихся союзных республик. – М, 1972. – 534с.
436335
   Законы о сельских и поселковых Советах депутатов трудящихся союзных республик. – М, 1969. – 720с.
436336
   Законы о состояниях (Св. зак. т. IX, изд. 1899 г., по Прод. 1906, 1908 и 1909 гг.) : С разъясн., извлеч. из: Кодификационной объяснительной записки к Законам о состояниях, изд. 1899 г. [и др.] / Сост. присяж. пов. Я.А. Канторович. – 2-е изд., знач. доп. Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Безобразова], 1911. – XX, 1032 с.


  Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 ; С разъясн. в предм. алф. указ. по реш. Гражд. кассац. деп. Прав-го сената
436337
  Канторович Я.А. Законы о состояниях (Св. зак. т. IX, изд. 1899 г., с доп. узаконениями по 1-е июля 1901 г.) : ... с разъясн., извлеч. из: Кодификационной объяснительной записки к Законам о состояниях, изд. 1899 г. [и др.] / сост. Я.А. Канторович, присяж. пов. ; Под ред. юрисконсульта М-ва вн. дел Я.А. Плющевского-Плющика. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; [Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон], 1901. – XXII, 792, 109 с. – Прод. назв. в анотации


  указов 1-го департамента Правительствующего сената, решений Кассационных департаментов и Общих собраний Правительствующего Сената, циркуляров и распоряжений Министерства Внутренних дел, указов и циркуляров Святейшего синода, с прил. алф. предм. указателя
436338
  Максимов В.Я. Законы о товариществах : Акционерные общества, товарищества на паях и торг. дома ; Порядок их учреждения и деятельности с разъясн. Гражд. кассац., б. 4-го и Судеб. д-в и Общ. собр. Правительствующего сената и прил. проектов уставов, договоров, бумаг и пр. / сост. В. Максимов. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1908. – 300, IV с. – Библиогр.: с. 3
436339
   Законы о торгах. – Москва, 1925. – 122 с.
436340
  Гуревич С.А. Законы о торговле / С.А. Гуревич, Н.П. Дмитревский. – Москва, 1922. – 160с.
436341
  Дмитревский Н.П. Законы о торговле. Сборник декретов и других постановлений о внутренней и внешней торговле. / Н.П. Дмитревский. – М.
3. – 1923. – 135с.
436342
  Перловагор М.С. Законы о труде на строительных работах / М.С. Перловагор. – М., 1929. – 63с.
436343
   Законы о частной фабрично-заводской промышленности. (Извлечение из Устава о промышленностисти изд. 1893 г. и по прод. и из др. частей Свода законов) : Со всеми изд. по 1 авг. 1913 г. в развитие, изм. и доп. к ним узаконениями, разъясн. циркулярами министерств, Гл. по фабр. и горнозавод. делам присутствия, Совета по делам страхования рабочих и решениями Правительствующего сената : Практ. руководство / Сост. под ред. присяж. пов. Д.И. Гутцайт. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. О-ва заводчиков и фабрикантов Моск. пром. р-на ; [Тип. П.П. Рабушинского], 1913. – XXIII, 802 с. разд. паг. – Содержание:Законы и постановления. Устав о промышленности. Неоффициальные приложения


  Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 ; С разъясн. в предм. алф. указ. по реш. Гражд. кассац. деп. Прав-го сената
436344
  Бердышев С.Н. Законы общества : народы, сознание, этика, эстетика, рынок, словарь / [Бердышев С.Н.]. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 379, [1] с. : ил. – Авт. указ. в конце кн. – (Популярная библиотека самообразования). – ISBN 5-7905-1193-7
436345
  Гончарук С.И. Законы общества (гносеологические и методологические аспекты) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Гончарук С.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 52 с.
436346
  Виноградов В.Г. Законы общества и научное предвидение / В.Г. Виноградов. – Москва : Политиздат, 1972. – 231 с.
436347
  Чистяков И.В. Законы общественного развития, их действие и соотношение : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чистяков И.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1955. – 15 с.
436348
  Глезерман Г.Е. Законы общественного развития: их характер и использование / Г.Е. Глезерман. – М., 1979. – 303с.
436349
  Тугаринов В.П. Законы объективного мира, их познание и использование. / В.П. Тугаринов. – Л., 1955. – 196с.
436350
  Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона : Сборник / С.Н. Паркинсон. – Москва : Прогресс, 1989. – 448с.
436351
  Паркинсон Сирил Норткот Законы Паркинсона : Сборник / Паркинсон Сирил Норткот; Пер. с англ. – Минск : Попурри, 1999. – 528с. – ISBN 985-438-082-3
436352
  Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона / С.Н. Паркинсон ; [ пер. с англ.]. – Москва : АСТ, 2002. – 474 с. – ISBN 5-17-011623-3
436353
  Серегин В.П. Законы Пентагона / В.П. Серегин, И.М. Вашкевич. – М, 1990. – 125с.
436354
  Кронрод Я.А. Законы политической экономии социализма / Я.А. Кронрод. – М, 1966. – 581с.
436355
  Кузнецов Т. Законы преемственности // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2011. – № 12. – С. 16-24


  Теория и практика передачи семейного бизнеса новому поколению; конфликты между собственником и наследником, руководителями и подчиненными; риски.
436356
  Пайерлс Р.Е. Законы природы : пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 340 с.
436357
  Пайерлс Р.Е. Законы природы : пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – 2-е изд., испр. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 340 с.
436358
  Яхот О.О. Законы природы и общества / О.О. Яхот. – Москва, 1960. – 67с.
436359
  Тугаринов В.П. Законы природы и общества. / В.П. Тугаринов. – М., 1956. – 64с.
436360
  Тугаринов В.П. Законы природы и общества. / В.П. Тугаринов. – М., 1957. – 62с.
436361
  Эльшанский И.И. Законы природы служат людям / И.И. Эльшанский. – М, 1978. – 208с.
436362
  Друянов Л.А. Законы проироды и их познание / Л.А. Друянов. – Москва, 1982. – 112 с.
436363
  Степанов С.С. Законы психологии : советы психолога-консультанта / Сергей Степанов ; [гл. ред.: В. Усманов]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 154 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-272-00296-2
436364
  Гончарук С.И. Законы развития и функционирования общества / С.И. Гончарук. – М., 1977. – 144с.
436365
  Трофимов П.С. Законы развития искусства / П.С. Трофимов. – М, 1965. – 62с.
436366
   Законы развития народоднаселения и трудовых ресурсов при социализме. – Саратов, 1984. – 128с.
436367
   Законы развития народонаселения и трудовых ресурсов при социализме. – Саратов
1. – 1983. – 161с
436368
  Ермолаев И.Д. Законы развития общества и строительство коммунизма / И.Д. Ермолаев. – М., 1971. – 224с.
436369
  Ермолаев И.Д. Законы развития социалистического общества и механизм их использования / И.Д. Ермолаев. – М., 1974. – 64с.
436370
  Ландау М. Законы распределения вещества между двумя растворителями / М. Ландау. – 73 с.
436371
  Гейдаров Т.Г. Законы распределения некоторых непараметрических оценок стационарных случайных процессов и характеристик объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Гейдаров Т.Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
436372
  Нешитой В.В. Законы распределения слов в тексте и его лексическая параметризация : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Нешитой В. В.; АН БССР, Ин-т языказн. – Минск, 1973. – 16л.
436373
  Умов Н.А. Законы растворимости некоторых солей. – Одесса, 1887. – 20 с.
436374
  Ромашов Р.А. Законы Российской империи: проблемы понимания и классификации / Р.А. Ромашов, Г.Н. Муртазаева // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
436375
   Законы РСФСР и постановления Верховного Совета РСФСР. – М, 1960. – 360с.
436376
   Законы РСФСР и постановления Верховного Совета РСФСР. – М, 1964. – 372с.
436377
   Законы РСФСР о переходе к рынку. – М, 1991. – 109с.
436378
   Законы РСФСР оприватизации государственных и муниципальных предприятий, жилья. – М, 1991. – 55с.
436379
   Законы семантического развития в языке. – М, 1961. – 148с.
436380
  Юшкин Н.П. Законы симметрии в минералогии / Н.П. Юшкин; Отв. ред. Шефталь Н.Н. – Ленинград : Наука, 1987. – 333с.
436381
  Шаповалов В.И. Законы синергетики и глобальные тенденции / В.И. Шаповалов, Н.В. Казаков // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 3. – С.141-148. – ISSN 0869-0499
436382
   Законы смышления. – Москва, 1962. – 336 с.
436383
   Законы советской гвардии на красноармейском митинге в Н0ской гвардейской дивизии, 1942. – 24с.
436384
  Мамин Н.И. Законы совместного плавания / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1967. – 303с.
436385
  Сидоров В.Г. Законы сохранений и свойства симметрии пространства и времени / В.Г. Сидоров. – Москва, 1969. – 30с.
436386
  Дерябин В.М. Законы сохранения в физике : книга для внеклассн. чтения / В.М. Дерябин. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
436387
  Гельфер Я.М. Законы сохранения. / Я.М. Гельфер. – Москва, 1967. – 263с.
436388
   Законы СССР и постановления Верховного Совета СССР. – М, 1962. – 168с.
436389
   Законы СССР, Постановления и обращения Верховного Совета СССР. – М, 1960. – 59с.
436390
  Потиевский В.А. Законы старого вожака. / В.А. Потиевский. – М., 1988. – 332с.
436391
  Мирошниченко О.Р. Законы счастья / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1973. – 279 с.
436392
  Чернов Г.Н. Законы теоретической биологии / Г.Н. Чернов. – М., 1990. – 62с.
436393
  Алимова Т.Д. Законы товарно-денежных отношений в условиях социалистического обобществления труда / Т.Д. Алимова. – Ленинград, 1981. – 159 с.
436394
  Серенко В.С. Законы товарно-денежных отношений и их использование при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Серенко В.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. политической экономии. – Москва, 1973. – 18л.
436395
   Законы уголовные (Св. зак., т. XV, изд. 1885 г. по прод. 1906 и 1908 г. с позднейшими узаконениями по 1 сент. 1911 г.) : Алф. указ., сост. присяж. пов. В.Н. Новиковым и пом. присяж. пов. Д.С. Постоловским. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – CCXX, 778


  Содержание: 1. Уложение о Наказ. уголовных и исправительн. 2. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. (все действующие статьи) 3. Устав о наказ., налагаемых Миров. судьями 4. Приложение от составителей
436396
   Законы Украинской ССР об обласном, районном, городском, районном в городе, поселковом, сельском Советах народных депутатов Украинской ССР. – К, 1987. – 236с.
436397
   Законы Украины. – Луганск, 1996. – 173с.
436398
  Миколенко А.И. Законы Украины "О прокуратуре", "О милиции", "Об адвокатуре" : Комментарии / А.И. Миколенко, А.Н. Миколенко. – Харьков : Одиссей, 2002. – 304с. – ISBN 966-633-132-2


  Дано постатейное толкование основных положений указанных законов, освещены теоретические и практические вопросы деятельности прокуратуры, милиции и адвокатуры. Для практикующих юристов, научных работников, преподавателей, студентов
436399
  Моротская Стелла Законы умножения / Моротская Стелла, Галимберти Габриэле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 64-71 : фото
436400
  Иванов Б.Н. Законы физики : Учеб.пособие / Б.Н. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 334с.
436401
  Компанеец А.С. Законы физической статистики. Ударные волны. Сверхплотное вещество / А.С. Компанеец. – Москва : Наука, 1976. – 288 с.
436402
  Компанец А.С. Законы физической статистики. Ударные волны. Сверхплотное вещество. / А.С. Компанец. – Москва, 1976. – 288 с.
436403
   Законы царя Вахтанга : [1. Законы царя Вахтанга. 2. Законы греческие. 3. Законы армянские. 4. Законы царя Георгия. 5. Законы Агбуги. 6. Законы Моисеевы. 7. Законы католикосские. 8. Обычаи, введенные при грузинских царях законом]. – [Санкт-Петербург] : [Сенат], 1828. – [323] с. – Настоящее издание является оффиц. переводом, принятым Сенатом


  По окончательном присоединении Грузии к России (1801) местным судам предоставлено было руководствоваться в делах гражданских грузинскими обычаями и уложениям царя Вахтанга, а в случае их недостаточности — общими законами империи, и в то же время ...
436404
  Кан И.А. Законы шахматных сражений. / И.А. Кан. – М, 1971. – 63с.
436405
  Боровой А.А. Законы электромагнетизма / А.А. Боровой. – Москва : Наука, 1970. – 168 с.
436406
   Законы юных пионеров. – М, 1960. – 18с.
436407
  Марковский Я.Э. Законы языка фотографии / Я.Э. Марковский. – М., 1988. – 59с.
436408
  Соколов А.В. Законы, закономерности и заповеди библиографоведения // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 2-19. – ISSN 1560-7968


  В своей статье автор впервые в библиографоведении логически обосновывает и типизирует законообразные и детерминистские связи. Он также оценивает проблематику детерминизма в советской и постсоветской теории библиографии, выявляет библиографические ...
436409
  Гофман Ю.В. Законы, формулы, задачи физики : справочник / Ю.В. Гофман. – Киев : Наукова думка, 1977. – 574с.
436410
  Журавлев А.Г. Законы, цены и доходы / А.Г. Журавлев. – Минск, 1989. – 127с.
436411
  Саркасян С. Законьт за развитието като преминаване от количествени изменения кьм коренни качествени изменения / С. Саркасян. – София, 1964. – 52с.
436412
  Сидоренко Віктор Закопане. Веселої зими в Закопаному : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 18 : Іл.
436413
  Кодзяс К. Закопчённое небо : роман ; пер. с гр. / Костас Кодзяс. – Москва : Прогресс, 1969. – 286с.
436414
  Кодзяс К. Закопчённое небо : роман / Костас Кодзяс ; пер. с греч. Н. Подземской. – Москва : Советский писатель, 1982. – 295 с.
436415
  Городня Н.Д. Закордонна інвестиційна політика Китаю: динаміка й основні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 218-224
436416
   Закордонна освіта - більше, ніж диплом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 лютого (№ 7)


  Чи справді заморський диплом гарантує кар"єрний ріст?
436417
  Жилінкова О. Закордонна освіта - це норма для сучасної юридичної професії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Про переваги закордонної освіти".
436418
  Романюк М.Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 22-30. – ISSN 1562-0905
436419
  Фомін І.С. Закордонне інвестування України як засіб стимулювання експорту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 45-48
436420
  Лазебник С. Закордонне українство - невичерпний потенціал України // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 897-907. – ISBN 966-7522-07-5
436421
   Закордонне українство : (інформаційний каталог). – Київ : Стилос, 2001. – 280с. – ISBN 966-8009-07-Х
436422
  Євтух В. Закордонне українство : Навчальний посібник / В. Євтух, В. Трощинський, А. Попок; КНУТШ; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – 308с. – ISBN 966-8680-09-X
436423
   Закордонне українство : сучасний стан і перспективи співпраці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 46-51
436424
  Мазука Людмила Іванівна Закордонне українство в Казахстані: історія та сучасність. ( До року України в Казахстані) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 68-75
436425
   Закордонне українство і Донеччина : вчора, сьогодні, завтра : (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 19 грудня 2008 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: І. Драч та ін.]. – Донецьк : Донец. обл. від-ня Т-ва "Україна-Світ", Укр. культурол. центр, 2008. – 310, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
436426
   Закордонне українство й Україна: взаємодія на шляху утвердження Незалежності : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 20 серпня 2015 р. / Укр. Всесвіт. Координац. Рада ; М-во культури України ; М-во освіти і науки України ; [упоряд. М. Ратушний ; редкол.: Т. Бойко та ін. ; відп. ред. О. Кобець]. – Київ : Українська Всесвітня Координаційна Рада, 2016. – 157, [1] с. – Загол. обкл.: Україна і діаспора. Разом у боротьбі за Незалежність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1513-32-6
436427
  Ємець С.Д. Закордонне українство та деякі аспекти новітньої української міграції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 103-108. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
436428
   Закордонне українство. 2003 : Інформаційно-бібліографічний покажчик. – Київ : Геопринт, 2004. – 150с. – ISBN 966-7863-45-Х
436429
   Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 3. – С. 72-75


  Парламентські слухання, зініційовані Борисом Тарасюком і Оксаною Білозір.
436430
  Хлоп"як Є.В. Закордонний досвід ведення кадрової політики та підходи до його адаптації у вітчизняних підприємствах ресторанного господарства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 383-389. – (Право. Економіка. Управління)
436431
  Радутний С.І. Закордонний досвід використання автоматизованих інформаційних систем у протидії організованій злочинності / С.І. Радутний, А.В. Хірсін // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 95-100.
436432
  Хайлук С.О. Закордонний досвід використання системи контролінгу в управлінні фінансами підприємств // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 36-40
436433
  Баклан О.В. Закордонний досвід державного регулювання економіки та підприємництва деяких країн Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 126-131
436434
  Єпіфанова І.Ю. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.69-75. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
436435
  Дудар А.П. Закордонний досвід інноваційних підходів до механізму управління людськими ресурсами підприємництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 45-47. – Бібліогр.: на 7 пунктів
436436
  Ростовцев С. Закордонний досвід інтернет-маркетингової діяльності бібліотек / Сергій Ростовцев // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  У статті відображено результати контент-аналізу тематичної структури потоку статей англомовних бібліотекознавчих журналів, які містять публікації щодо інтернет-маркетингу.
436437
  Тридід О. Закордонний досвід моніторингу банківських рахунків / О. Тридід, К. Орєхова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 52-58. – ISSN 2310-2624
436438
  Давтян С. Закордонний досвід організації державного управління на місцевому рівні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 271-279.
436439
  Гончарова А.В. Закордонний досвід організації переходу прав власності під час спадкування в порівняльному аспекті з цивільним законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 159-162
436440
  Подлепіна П.О. Закордонний досвід організації туризму на сучасному етапі (на прикладі Іспанії) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 169-174. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
436441
  Микитчин Іванна Ігорівна Закордонний досвід оцінки фінансової стійкості банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто та проаналізовано закордонний практичний досвід ранньої діагностики банківської сфери та методи оцінки фінансової стійкості банківських установ. Також подано рекомендації щодо застосування та дієвості даних методів у сучасній банківській ...
436442
  Старушкевич А.В. Закордонний досвід протидії порушенню авторського та суміжних прав: криміналістичний аналіз злочинної діяльності та особливосиі організації розслідування / А.В. Старушкевич, О.В. Таран // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 121-135.
436443
  Матвієнко Р.О. Закордонний досвід реалізації трансформаційних процесів в контексті реалізації політики регіоналізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 105-115. – ISSN 2308-6912


  Модернізація засад управління регіональним розвитком потребує наукових підходів до осмислення основ управління в цій сфері. Сучасне теоретичне підґрунтя динамічного, прогресивного розвитку регіонів в ЄС (країни ЄС розглядатимуться тут як такі, що ...
436444
  Литвин Ю.О. Закордонний досвід розвитку агропромислових регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 122-123. – Бібліогр.: 5 назв
436445
  Лук"яненко Я.С. Закордонний досвід розвитку ринку спільного інвестування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 110-118. – ISSN 2305-7491
436446
  Андрушків І.П. Закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності та можливість його застосування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 168-173. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
436447
  Чукаєва І.К. Закордонний досвід та фактори формування і функціонування економічного механізму модернізації виробничої інфраструктури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-17


  Визначено, досвід яких країн є найбільш придатним для України. Розглянуто вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси модернізації виробничої інфраструктури.
436448
  Толкунов А. Закордонний досвід та форми залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати дослідження організаційно-економічних форм відносин надрокористування та закордонного досвіду залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь. Показано що Договір про розподіл продукції є дієвим механізмом залучення інвестицій. ...
436449
  Музичук І.М. Закордонний досвід у формуванні регіональної політики України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 133-134
436450
  Штельмашенко А.Д. Закордонний досвід формування бренда держави: пошук технічніх рішень в ув"язці з економічними, соціальними та політичними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 125-127. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається залежність світового визнання та економічного успіху країни від її бренда на прикладі закордонних мегабрендів США, Німеччини, Франції. Аналізується значення трансформацій в інформаційному просторі для формування бренда держави, а ...
436451
  Прокопенко Леся Закордонні екранізації Гоголя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 58-59. – ISSN 1562-3238


  До 200-річчя Миколи Гоголя
436452
  Овчаренко Ю.С. Закордонні зв"язки ФТІНГ у 60-ті – 80-ті роки ХХ ст. // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 21-25. – ISSN 2079-2999


  У статті поставлено завдання дослідити та проаналізувати співробітництво науковців фізико-технологічного інституту з закордонними науковими центрами на прикладі довготривалих наукових відряджень у 60-ті - 80-ті роки ХХ ст. На основі вивчення архівних ...
436453
  Грищенко К.С. Закордонні мандрівки як складова дворянської культури першої половини XIX ст. (на матеріалах родини Гєрсєванових) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 37-43. – ISBN 978-966-551-327-8
436454
   Закордонні патенти наших науковців // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3


  КНУ імені Тараса Шевченка уперше за результатами спільних наукових досліджень співробітників Інституту високих технологій та їхніх партнерів на підставі міжнародних заявок по системі РСТ став співвласником двох закордонних патентів. Патент Франції на ...
436455
  Коник О.О. Закордонні стажування і науково-освітні контакти у кар"єрі професорів - депутатів Державної думи Російської імперії від України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 59-71. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Проблематика статті стосується визначення особливостей системи зарубіжних наукових контактів професорського складу університетів Російської імперії. Проблема розглянута через призму життєписів професорів-депутатів Державної думи (1906-1917), обраних ...
436456
  Сегеда С. Закордонні українські національно-патріотичні військові видання міжвоєнного періоду // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 116-125. – ISSN 0869-3595
436457
   Закордонні українці : Інформаційно-бібліографічний покажчик. – Київ : Форсал 8, 2005. – 504с. – ISBN 966-8979-00-1
436458
  Семенов А.А. Закордонні філії ТНК : способи створення і фінансування // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-67
436459
  Пасемко І.П. Закордонні центри українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 178-193. – (Українознавство ; Вип. 2)


  У матеріалі йде мова про феномен українознавчих центрів закордоння, що після Першої і особливо після Другої світової війни бурхливо розгорнули свою діяльність у Пряшеві, Свиднику (Словаччина), Празі, Подебрадах (Чехія), Мюнхені (ФРН), Парижі, Сарселі ...
436460
  Заглада Л. Закордонному стажуванню - державну підтримку // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  Реформування української вишої школи через ії модернізацію й узгодження з європейськими і світовими стандартами сьогодні цьому питанню велику увагу приділяє уряд Прем"єр міністр України Микола Азаров. З квітня 2011 року реалізується урядова бюджетна ...
436461
  Берроуз Э.Р. Закоренелый преступник / Э.Р. Берроуз. – Москва, 1991. – 159с.
436462
  Федорук О. Закорінений у національному // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
436463
  Попов Г. Закосоварили кашу // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 1. – С. 40


  Незалежність Косова
436464
  Гавриш Ол. Закохана : поэма [поема] / А. Гавpыш [псевд.]. – Киев : Друк. К.H. Милевського, 1893. – 16 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії
436465
  Чемерис В. Закохана Відьма / В. Чемерис. – К, 1969. – 350с.
436466
  Страшенко О.І. Закохана імператриця : (Єлизавета Петрівна та Олексій Розумовський) : іст.-докум. роман / Ольга Страшенко. – Київ : Науковий світ, 2009. – 506, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-645-2


  У пр. №1689640 напис: Колективу й читачам Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка з побажанням творчих успіхів і мирного неба. 9 вересня 2014 р. Автор. Підпис
436467
  Ткаченко Л. Закоханий в життя [Григорій Петрович Пустовіт] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)
436468
  Білокінь С.І. Закоханий у вроду слів / С.І. Білокінь. – Київ, 1990. – 42с.
436469
  Ігнатюк І. Закоханий у рідне Підляшшя / розмовляв Юрій Трачук // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2008. – 9 листопада (№ 45)
436470
  Амір А. Закоханий у фольклор (штрихи до літературного доробку Івана Чендея) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 22-24. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
436471
  Стороженко О.П. Закоханий чоpт : Оповідання Олекси Стоpоженка. – Санкт-Петербург : [Тип. Депаpтамента Уделов], 1862. – 34 с. – ([Сільска бібліотека ; № 31])
436472
  Стороженко О. Закоханий чорт / О. Стороженко. – К.-Х., 1944. – 26с.
436473
  Чумак Р.М. Закоханими очима : лірика, новели, казка / Р.М. Чумак. – Київ : Молодь, 1964. – 126 с.
436474
  Майко А.Ф. Закохані в місто / А.Ф. Майко. – К, 1977. – 160с.
436475
  Мегелик Д.Т. Закохані вітри : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ, 1969. – 63 с.
436476
  Іванов З. Закохані очі : Поезії / Іванов З. – Київ : Молодь, 1968. – 78 с. – (Перша книга поета : Серія засн. у 1965 р.)
436477
  Барабаш І.І. Закохані серця / І.І. Барабаш. – К, 1962. – 78с.
436478
  Мартинюк Ф. Закохані у книгу / Ф. Мартинюк, А. Степанова // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.82-83


  Міжнародний фестиваль "Світ Книги" пройшов у м.Харкові
436479
   Закревський Дмитро Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 44-45
436480
   Закревський Дмитро Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 82-83 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
436481
   Закревський Дмитро Васильович (1929-2006) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 46-47. – ISBN 966-95774-3-5
436482
  Ржаницин Б.А. Закрепление грунтов химическим способом. / Б.А. Ржаницин. – М.-Л., 1935. – 108с.
436483
  Дашко Л.И. Закрепление знаний и навыков по русскому языку с применением наглядности : Пособие для учителей / Л.И. Дашко. – Москва, 1961. – 163с.
436484
  Кириллова Л.В. Закрепление и дальнейшее совершенстование навыков по русской орфографии при изучении синтаксиса (простое предложение) в 7 классе туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кириллова Л.В.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
436485
  Матюк И.С. Закрепление и облесение песков Европейской части СССР / И.С. Матюк, В.В. Миронов. – Москва : Сельхозидат, 1951. – 104с.
436486
  Струмбина Э.Я. Закрепление и развитие демократии в конституциях Советской Латвии / Э.Я. Струмбина. – Рига, 1980. – 184с.
436487
   Закрепление кадров на селе. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 160 с.
436488
  Иваньшин А.А. Закрепление молодежи на селе / А.А. Иваньшин. – М, 1980. – 48с.
436489
  Крымская В.П. Закрепление навыков грамотностир в старших классах средней школы / В.П. Крымская. – М, 1960. – 80с.
436490
  Баланюк Г.И. Закрепление нового учебного материала на уроке в V-VII классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Баланюк Г.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
436491
  Козлов М А. Закрепление учебного материала на уроках в пятых классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Козлов А.М. ; М-во просвещения УССР. – Киев, 1956. – 14 с.
436492
  Ермаков Ю.И. Закрепленные комплексы на окисных носителях в катализе / Ю.И. Ермаков. – Новосибирск, 1980. – 248с.
436493
  Хартли Ф. Закрепленные металлокомплексы / Ф. Хартли. – М, 1989. – 358с.
436494
   Закрепленные на активированном клиноптилолите галогенидные комплексы палладия (II) и меди (II) в реакции назкотемпературного окисления монооксида углерода / Т.Л. Ракитская, Т.А. Киосе, К.О. Голубчик, Л.П. Олексенко, Р.М. Длубовский // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 3 (101). – С. 66-71. – ISSN 0321-4095
436495
  Аракчеев В.А. Закрепощение крестьян в России в конце XVI - начале XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 106-117. – ISSN 0042-8779
436496
  Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси / М.Ф. Спиридонов. – Минск, 1993. – 223 с.
436497
  Мильская Л.Т. Закрепощение крестьянства в южных и западных районах каролингской Германии (К вопросу о социальной структуре деревни) : Автореф... кандид. ист.наук: / Мильская Л.Т.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 11л.
436498
  Терентьев А.А. Закрепощение ненцев Канинской и Тиманской тундр в XVII в. / А.А. Терентьев. – Л., 1934. – 40с.
436499
  Фомін П. Закрита космологічна модель з Л-членом, що лінійно залежить від скаляра Річчі / П. Фомін, П. Наказной // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 77-78. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглядається закрита космологічна модель з Л-членом, що лінійно залежить від скаляра Річчі. Вона враховує дані спостережень останніх років про склад матерії і динаміку Всесвіту, в яких домінуючу роль відіграє ненульова густина енергії фізичного ...
436500
  Ганзенко О.О. Закрита форма акціонерного товариства як негативний правовий засіб у контексті реалізації цивільного та господарського годексів України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 352-356. – ISSN 1563-3349
436501
  Вінник О.М. Закрите акціонерне товариство в царині вдосконалення акціонерного законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Присвячено закритим акціонерним товариствам і вдосконаленню їх правового становища. This article deals with closed joint-stock companies and the improvement of heir legal status.
436502
  Вінник О. Закрите акціонерне товариство: доцільність збереження і вдосконалення правового становища. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.9-12.
436503
  Мороз В. Закрите небо, або чому в Україні не розвивається ринок авіаперевезень // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 18-19
436504
  Кудряшов С. Закритический режим полёта : Документы о гибели Гагарина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 0235-7089


  К 50-летнему юбилею полёта Юрия Гагарина в космос Архив Президента Российской Федерации подготовил специальный выпуск "Вестника Архива Президента Российской Федерации", который целиком посвящен советской космической программе с конца 1950-х по 1968 ...
436505
  Яворська О. Закриті акціонерні товариства в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання корпоративних відносин / О. Яворська, Р. Сивий // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.40-48
436506
  Хруслова Л. Закриття кримінальних справ // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-55
436507
  Капліна О. Закриття кримінального провадження щодо померлої особи: проблеми усунення прогалин нормативного регулювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 58-61
436508
  Литвинов В.В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування : монографія / В.В. Литвинов ; за наук. ред. В.М. Федченка ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-173
436509
  Матюшенко Р. Закриття кримінальної справи у зв"язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.94-96. – ISSN 0132-1331
436510
  Крет Г.Р. Закриття кримінальної справи у зв"язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності / Г.Р. Крет, В.В. Король // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 280-284.
436511
  Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рось Г. В.; Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – Луганськ, 2009. – 253 л. + Додатки: л. 199--215. – Бібліогр.: л. 216-253
436512
  Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Рось Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
436513
  Крет Г.Р. Закриття кримінальної справи: теоретичні проблеми застосування інституту / Г.Р. Крет, А.І. Білас // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
436514
  Ігнатуша О. Закриття церков і релігійна свідомість: 20-30-ті рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 75-86. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
436515
  Клименко Н.І. Закріплення в законодавстві України принципів змагальності і незалежності судових експертів і напрями їх вдосконалення // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 106-111. – ISSN 2310-9769
436516
  Данілеско О. Закріплення вивченого про займенник : підсумковий урок. 6 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 66-67
436517
  Савченко Ю.С. Закріплення гендерної рівності в актах міжнародного та національного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2222-5374
436518
  Київець О.В. Закріплення загальних принципів права в Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 121-125. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано особливості закріплення загальних принципів права у Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років.
436519
  Савчук В.К. Закріплення кадрів на селі. / В.К. Савчук, А.К. Вагалюк. – К., 1988. – 66с.
436520
  Мартиненко П.Ф. Закріплення керівної ролі Комуністичної партії Чехословаччини в Конституції ЧССР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 70-76. – (Серія права ; № 7)


  В статье рассматривается чехословацкий опыт конституционного закрепления руководящей роли в обществе и государстве Коммунистической партии Чехословакии. Делается вывод, что такое руководство Конституция ЧССР отражает с большой полнотой, охватывает по ...
436521
  Лисодєд О.В. Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 64-76. – ISSN 2079-6242
436522
  Кириченко Ю.В. Закріплення обов"язків людини і громадянина в сучасних конституціях держав Європи: загальна характеристика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 10-13. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
436523
  Погребняк С. Закріплення основоположних принципів права в Конституції України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 31-39. – ISSN 1993-0909
436524
  Мішурова Тетяна Віталіївна Закріплення піщаних основ, забруднених фосфорнокислими промстоками, в умовах діючого виробництва : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.23.02 / Мішурова Т.В.; Придніпр. держ. академія буд. і архітектури. – Дніпропетровськ, 2001. – 22 с.
436525
  Гончаренко О.М. Закріплення прав дитини у загальних міжнародно-правових актах, якими регулюються права людини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 37-40. – ISBN 966-614-021-7
436526
  Святун О.В. Закріплення права людини на воду та санітарію в міжнародному та європейському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 86-91. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
436527
  Балюк Ю. Закріплення права спільної власності подружжя на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 23-26
436528
  Клос А. Закріплення примусово евакуйованих у 1944-1946 рр. польських громадян у місцях поселення в УРСР // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 496-507
436529
  Ладиченко В.В. Закріплення принципу рівності в Конституції України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 152-155. – ISBN 978-966-7166-35-9
436530
  Яремко О. Закріплення принципу суверенітету в Четвертому Універсалі та Конституції Української Народної Республіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 28-33
436531
  Члевик О. Закріплення свободи в конституційних документах на різних етапах українського державотворення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.9-14
436532
   Закрой свою лягушку! : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 8
436533
  Козловский Закройщик из Парижа / Козловский, А. – Махачкала, 1970. – 86с.
436534
  Цыбин В.Д. Закрома лета / В.Д. Цыбин. – М., 1975. – 118с.
436535
  Микулина Е.Н. Закрома пятилетки. По совхозам Нижней Волги. / Е.Н. Микулина. – М.-Л., 1930. – 126с.
436536
  Есенин С.А. Закружилась листва золотая / С.А. Есенин. – Йошкар-Ола, 1988. – 428 с.
436537
  Гупта А.К. Закрученные потоки. / А.К. Гупта. – М., 1987. – 588с.
436538
   Закрыт нам путь проверенных орбит.... – М, 1990. – 383с.
436539
  Титаренко В.И. Закрытие бронхиальных свищей и остаточных полостей с использованием аллопластических материалов : Автореф... канд. мед.наук: / Титаренко В. И.; Хар. мед. ин-т. – Х., 1967. – 16л.
436540
  Инки Й. Закрытие группы содействия ОБСЕ в Чечне: пробный камень для ОБСЕ? // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 157-177. – ISBN 5-7712-0327-0
436541
  Лунева Ю.В. Закрытие Дарданелл во время итало-турецкой войны (1911-1912 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-79. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается международная обстановка, сложившаяся в ходе итало-турецкой войны 1911-1912 гг. вокруг Дарданелльского пролива и закрытия его Турцией. На основе архивных материалов показана позиция России.
436542
  Гуляева А.Ф. Закрытие счетов и составление форм годового отчета в сельскохозяйственных предприятиях / А.Ф. Гуляева. – Куйбышев, 1974. – 74с.
436543
  Понизовкин А. Закрытое небо. Трудно быть астрономом в России // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 10


  Ближайшая к Челябинску и единственная на огромной территории от Казани до Иркутска астрономическая обсерватория, самая восточная в Европе - Коуровская. Расположена она в Свердловской области, на берегу реки Чусовой, входит в состав Института ...
436544
  Крупин В.Н. Закрытое письмо / В.Н. Крупин. – М, 1989. – 46с.
436545
  Ивахнюк И. Закрытые и открытые двери для трудовых мигрантов // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 117-127. – ISSN 0130-9625


  Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в экономике.
436546
  Белицкая А.В. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости: анализ их структурирования по законодательству РФ и зарубежных стран // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 43-52. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
436547
  Горбовский А.А. Закрытые страницы истории / А.А. Горбовский, Ю.С. Семенов. – Москва : Мысль, 1988. – 286с.
436548
  Жариков А.Д. Закрытый гарнизон / А.Д. Жариков. – Москва, 1978. – 143с.
436549
  Игнатенок Ф.В. Закрытый дренаж почв / Ф.В. Игнатенок. – М., 1965. – 200с.
436550
  Межиров А.П. Закрытый поворот. / А.П. Межиров. – М, 1985. – 192с.
436551
  Олешко Олеся Закрыть нельзя оставить // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 4 (73). – С. 36-39


  В"язниця для терористів Гуантанамо (Куба ).
436552
  Рысин М.Б. Закубанье в эпоху средней бронзы (по матер. поселений предгорн. зоны) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.06 / Рысин М. Б.; РАН, Ин-т ист. матер. культуры. – Санкт-Петербург, 1992. – 27л.
436553
  Шевченко Т.Г. Закувала зозуленька : Вірші для дошкільного віку / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1966. – 29с.
436554
   Закувала зозуленька. – К, 1989. – 606с.
436555
  Вачнадзе Г.Н. Закулисами одной диверсии: Кто направилял руку террориста на аплощади Святого Петра / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1985. – 287с.
436556
  Веденеев Д.В. Закулисный актер истории : очерки истории разведки и контрразведки / Д.В. Веденеев, Д.В. Будков. – Киев : К.И.С., 2015. – 390, [2] с. : ил., табл. – На тит. л. и обл.: Книга десятая серии "Тайные войны: история и современность". – (Серия "Тайныe войны: история и современность" ; кн. 10). – ISBN 978-617-684-090-9
436557
  Лестева Т. Закулисье "золотого" времени = О романе Александра Проханова "Время золотое" // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 79-84. – ISSN 0203-5847
436558
  Кузьмин Е.И. Закулисье глобального информационного общества: библиотеки и большая политика // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-18. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются задачи, стоящие перед библиотеками в условиях новой информационной среды. Доступность и сохранение информации, информационная этика, продвижение медиа- и информационной грамотности и чтения, развитие многоязычия в ...
436559
  Нагорський С. Закультуру мови // Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ, 1928. – № 2, грудень. – С. 9-12


  Про стан украінізації в ІНО.
436560
   Закупівельні ціни і доходи колгоспів. – Київ : Урожай, 1971. – 220 с.
436561
  Бежевець А. Закупівлі за державні кошти: нові зміни на краще?! // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 79-82.
436562
  Баюра В.І. Закупівля: маркетинговий підхід : навч. посібник / В.І. Баюра, Н.Л. Новікова, Н.В. Романченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – 226, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-226. – ISBN 978-966-518-673-1
436563
  Булгаков В.И. Закупки сельскохозяйственной продукции в системе экономических отношений меджу государством и колхозами и их совершенствование на современном этапе в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Булгаков В. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 22л.
436564
  Юшков В.И. Закупочная цена и расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве. / В.И. Юшков. – М., 1980. – 143с.
436565
  Романченко Г.Р. Закупочные цены - рычаг управления производством / Г.Р. Романченко. – М., 1973. – 88с.
436566
   Закупочные цены и укрепление хозрасчетных отношений в сельском хозяйстве. – М, 1982. – 103с.
436567
  Боев В.Р. Закупочные цены и чистый доход колхозов / В.Р. Боев. – М, 1969. – 192с.
436568
  Сагайдак Э.А. Закупочные цены и экономика колхоза / Э.А. Сагайдак. – Москва : Экономика, 1977. – 72 с.
436569
  Попова И.К. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. / И.К. Попова. – М., 1976. – 39с.
436570
  Шкаруба Л.М. Закуримо люльку миру (до вивчення "Пісні про Гайавату" Г. Лонгфелло) / Л.М. Шкаруба, І.О. Ткач // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 34-41
436571
   Закусило Олег Каленикович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 120. – ISBN 978-966-644-090-0
436572
  Шевелин В.П. Закуски и десерты. / В.П. Шевелин. – Л, 1990. – 94с.
436573
   Зал В.И. Вернадского в Мраморной пещере [Электронный ресурс] : документальный фильм : 3D панорама : [видеодиск] / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; рук. проекта: Н.В. Багров] // В.И. Вернадский и Таврический университет : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 2 электрон. опт. диск
436574
  Шалівський М. Зал довідково-інформаційного обслуговування // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 8
436575
  Ростовский Г.С. Зал ожидания / Г.С. Ростовский. – Волгоград, 1968. – 26с.
436576
  Пациенко Г.Б. Зал ожидания / Г.Б. Пациенко. – М., 1979. – 336с.
436577
  Галкина Н.В. Зал ожидания / Н.В. Галкина. – Ленинград, 1984. – 63с.
436578
  Кабаков М.В. Зал ожидания / М.В. Кабаков. – Москва, 1984. – 95 с.
436579
  Правдин Л.Н. Зал ожидания : повести / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1985. – 303с.
436580
  Суханова Н.А. Зал ожидания / Н.А. Суханова. – М., 1990. – 251с.
436581
  Проймин К.Д. Зал ожидания. / К.Д. Проймин. – Киров, 1980. – 272с.
436582
  Кудимов В.В. Зал ожидания. / В.В. Кудимов. – Ставрополь, 1980. – 118с.
436583
  Правдин Л.Н. Зал ожидания: повести / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1987. – 382с.
436584
  Акопова Г.И. Зал текущих периодических изданий Российской государственной библиотеки : (особенности состава, организации и использования фонда текущих периодических изданий в РГБ) / Галина Игоревна Акопова, Елена Александровна Крылова, Лариса Сергеевна Рубцова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 38-45. – ISSN 0869-608Х


  Предлагается краткий исторический экскурс в прошлое зала текущих периодических изданий Российской государственной библиотеки (РГБ). Рассматриваются особенности работы с отечественной и зарубежной периодикой. Представлена динамика поступлений журналов ...
436585
  Савватеев Ю.А. Залавруга : Археологические памятники низовья реки Выг / Ю.А. Савватеев. – Ленинград : Наука
Ч.1 : Петроглифы. – 1970. – 443с.
436586
  Савватеев Ю.А. Залавруга / Ю.А. Савватеев. – Л.
1. – 1970. – 444с.
436587
  Савватеев Ю.А. Залавруга / Ю.А. Савватеев. – Л.
2. – 1977. – 326с.
436588
  Скакун І. Залазь у клітку... : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 289-290


  Кінокритика на повнометражний двосерійний комедійний художній фільм "Кін-дза-дза" (режисер Георгій Данелія, 1986, 2012) в жанрі антиутопії, знятий на кіностудії "Мосфільм" режисером Г. Н. Данелія в 1986 році.
436589
  Рзаев О.М. Залежи нефти XIV свиты месторождения Бибиэйбат и пути повышения коэффициэнта использования их запасов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рзаев О. М.;. – Баку, 1965. – 21л.
436590
  Брод И.О. Залежи нефти и газа (формирование и классификация) / И.О. Брод. – Москва:Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 351с.
436591
   Залежи нефти и газа в ловушках неантиклинального типа. – М, 1982. – 189с.
436592
   Залежи углводородов неантиклинального типа Припятско-Донецкого авлакогена. – М, 1986. – 76с.
436593
  Владимиров К. Залежная и степная растителность в Бобровском у ..., Воронежской губ. / К. Владимиров. – 620-666с.
436594
   Залежний від режиму і схеми введення ефект впливу нуклеоплату та ербісолу на ріст експериментальних пухлин і продовженість життя пухлино носіїв / С.О. Шалімов, І.І. Волченскова, Л.В. Кейсевич, Л.Д. Яценко, Л.М. Корчева, Н.М. Майданевич // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 77-84. – ISSN 1023-2427
436595
  Ломоносов А. Залежність базового середньорічного обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів від чисельності студентів : проблеми освіти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-43 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
436596
  Горпинюк В. Залежність батьків від раціонального імперативу (до питання насильства над дитиною) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 98-103. – ISSN 1810-2131
436597
  Шайкевич І.А. Залежність білизни паперу від вибору схеми освітлення / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 442-447. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Шляхом чисельного моделювання як схеми вимірювання, так і світлорозсіюючих характеристик зразка, досліджувалась залежність білизни паперу від умов його освітлення та спостереження розсіяного світла. Значення білизни обраховувалось згідно ISO та у ...
436598
  Корсун С.Г. Залежність біологічної активності грунту від забрудненості екотопів важкими металами / С.Г. Корсун, Н.І. Довбаш, В.П. Оліферчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
436599
  Мартинюк О. Залежність будови оболонки пилкових зерен деяких покритонасінних рослин від будови поверхні приймочки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 152-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Показано, що у пилкових зерен рослин таких таксонів, як Gomphrena globosa L. ma Altemanthera philoxeroides (Mart) Griseb. (Amaranthaceae) будова поверхні залежить від будови приймочки маточки. При чому ця залежність не пов"язана з перехресним ...
436600
   Залежність викликаних мелатоніном змін морфологічних показників активності гонад від імунізації, серотоніну та епіфізектомії / А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, С О. Мацюх, Н.В. Дзюбенко, І.О. Фролкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 152-155. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  У досліді на 5-тижневих самцях Gallus domesticus показано, що імунізація та екзогенний мелатонін викликають схожі зміни морфометричних показників активності гонад. Напрямок та величина цих змін змінюється при імунізації чи введенні мелатоніну на фоні ...
436601
  Поваляєва В.М. Залежність від гри // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-36 : фото
436602
  Герасименко Г.В. Залежність від зовнішніх ресурсів у контексті сучасних викликів людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 106-117. – ISSN 2072-9480
436603
   Залежність від кальцію індукованого радіацією ендовуклеолізу хроматину у лімфоїдних клітинах / В.О. Солодушко, І.І. Гринюк, С.І. Борисов, О.П. Матишевська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Біологія ; Вип. 28)


  Показано, що накопичення фрагментів ДНК - полідезоксинуклеотидів у лімфоцитах селезінки після рентгенівського опромінення тварин у дозі 1 Гр відбувається більш інтенсивно порівняно з тимоцитами. Припускається, що фактором, який сприяє фрагментації ДНК ...
436604
  Дегтярьова О.О. Залежність від попереднього розвитку (" path dependence") української енергетичної системи / О.О. Дегтярьова, Г.О. Пудичева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 79-85. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
436605
  Лютий В.П. Залежність від соціальних мереж як проблема сучасних студентів / В.П. Лютий, К.С. Коломієць // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 6-12
436606
  Проскурня А.С. Залежність від соціальних мереж як спосіб компенсації емоційного дефіциту у підлітків з неповних родин // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 283-285
436607
  Пророк В.В. Залежність від часу концентрації калію, 137Cs та відношення 137Cs/К у грунтовому розчині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 225-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено залежність від часу концентрації калію, 137Cs та відношення 137Cs/K у ґрунтовому розчині протягом двох років на трьох дослідних ділянках з різними типами грунту у природних умовах у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Згідно ...
436608
  Капустіна Н. Залежність влади від авторитету як актуальна проблема сучасності // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 118-120. – ISSN 1561-4999
436609
   Залежність вмісту 137Cs у рослині від параметрів грунтового розчину / Л.А. Булавін, В.В. Пророк, В.А. Агєєв, Л.Ю. Мельниченко, В.В. Осташко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8
436610
   Залежність вмісту 137Cs у рослині від параметрів грунту / В.В. Пророк, В К.Ф. Масон, С.Ф. Тимофєєв, В.А. Агєєв, Т.І. Макаренко, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 407-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виміряний вміст [верхній індекс 137]Cs та K у рослинах та у відповідних ґрунтових розчинах, а також вологість ґрунту на момент відбору зразків для ділянок з різними типами ґрунтів. З отриманих експериментальних результатів випливає, що відношення ...
436611
  Гребінь В.В. Залежність внутрішньорічного розподілу стоку завислих наносів від фази водності (на прикладі річок Українських Карпат) / В.В. Гребінь, Є.В. Василенко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 49-58.
436612
  Ноздренко Д. Залежність встановлення рівноважного стаціонарного стану скорочення камбалоподібного м"язу щура від зміни частити модульованої електростимуляції / Д. Ноздренко, І. Бардадим, Д. Заводовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-57. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджені параметри скорочення камболоподібного м"язу щура викликаного модулюючим стимуляційним сигналом. Отримані результати показують що гістерезис м"язового скорочення є важливою нелінійною властивістю активного м"язу. Він модернізує та ...
436613
  Сластіна Е.О. Залежність густоти донних ярів від деяких факторів рельєфу (на прикладі лівобережжя р. Іква) / Е.О. Сластіна, І.Г. Черваньов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 81-87 : Карти, табл. – Бібліогр.: 9 назв
436614
   Залежність довжини вкорочення камбалоподібного м"язу щура від швидкості наростання частоти стимуляції / Д. Ноздренко, В. Ганчурін, В. Сорока, О. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Продемонстроване явище гістерезису м"язового скорочення на кривих залежностей сила-стимуляція. Нелінійність протікання різних фаз скорочення свідчить про асиметрію роботи скорочувального апарату. Припускається, що при реалізації даних рухів і утриманні ...
436615
  Горбачук В.М. Залежність економічного результату від послідовності рішень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
436616
   Залежність електроопору від характеру близького упорядкування в твердих розчинах Ag-Zn / Ю.Є. Грабовський, Н.О. Мельнікова, Л.З. Герзекорн, І.А. Московка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-16. – (Фізика ; Вип. 1)


  Методом залишкового електроопору та дифузного розсіяння рентгенівських променів досліджено зміну характеру близького упорядкування при термообробці та електронному опроміненні твердих розчинів Ag-Zn. Встановлено, що зменшення електроопору при ...
436617
  Іванісік А.І. Залежність ефективності генерації стоксової компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння від поглинання та спектрального складу випромінювання накачування / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядається можливість підвищення ефективності генерації першої стоксової компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння світла внаслідок селективного поглинання та комбінованого накачування. Пропонується одночасно з лазерним випромінюванням подавати ...
436618
  Кузьменко П.П. Залежність залишкового опору Fe-Al сплавів від температури гартування / П.П. Кузьменко, П.В. Петренко, 1958. – С. 81-84
436619
   Залежність змін дистантної синхронізації ЕЕГ при сприйнятті гедонічно оцінених запахів від рівня емоційної стійкості людини / І.Г. Зима, А.О. Чернінський, Н.Г. Піскорська, С.А. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-31. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виявлено, що при сприйнятті гедонічно оцінених запахів (суб"єктивно приємних та неприємних) в емоційно стабільних обстежуваних спостерігалася симетрична активація лобноскроневих ділянок головного мозку, що виявлялося у зростанні середніх рівнів ...
436620
  Пішкало М. Залежність індексу стиснутості сонячної корони від рівня сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-11. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Зібрано 165 значень величини індексу фотометричної стиснутості сонячної корони [формула] (за визначенням Людендорфа) за матеріалами спостережень під час 59 повних сонячних затемнень 1851-2009 рр. Досліджено залежність індексу a+b від фази сонячної ...
436621
  Міщук Тетяна Едуардівна Залежність індивідуально-типологічних властивостей та ефективності розумової діяльності від рівня активації мозку : Дис... канд. біолог.наук: / Міщук Тетяна Едуардівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 157л. – Бібліогр.:л.135-157
436622
  Міщук Т.Е. Залежність індивідуально-типологічних властивостей та ефективності розумової діяльності від рівня активації мозку (електроенцефалографічне дослідження). : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Міщук Т.Е.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
436623
  Дербенцев В. Залежність інфляційних процесів від технологічної структури економіки : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 57-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
436624
  Файдиш О. Залежність квантової / О. Файдиш. – К, 1957
436625
  Булавін Л.А. Залежність коефіцієнта поверхневого натягу рідини від радіуса кривизни поверхні. Ч. 1 / Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв // 1-ша укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем"
436626
  Лозицька Н.Й. Залежність кута нахилу активних областей від величини рознесення полярностей // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 58-59
436627
  Сухорада Залежність магнітної сприйнятливості від вологості проб грунту / Сухорада, О.В. Круглов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-91. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміни магнітної сприйнятливості грунтів під час висихання. Зроблено порівняння застосування різних видів магнітної сприйнятливості при вивченні грунтового покриву. The study of soil"s magnetic susceptibility during the desiccation. The ...
436628
  Домрачев В.М. Залежність макроекономічних показників розвитку економік України, Росії, Єврозони та США / В.М. Домрачев, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 82-89
436629
  Приймаченко Н.В. Залежність максимального стоку дощових паводків у басейні Дністра від орографічних та гідрометеорологічних умов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 71-77. – Бібліогр.: 15 назв
436630
  Чі-Мінь Хуань Залежність між маркетинговою стратегією, вартістю бренда та споживчою мотивацією (на прикладі спортивного комплексу) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 463-473 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
436631
  Кум Х. Залежність між підприємництвом і безробіттям в Туреччині: динамічний аналіз / Х. Кум, К. Караджаоглу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 399-405. – ISSN 1993-6788
436632
  Перегуджов Д.О. Залежність міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь від імпорту / Д.О. Перегуджов, С.П. Гришин, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 196-200


  У статті проведено аналіз світових поставок основних видів звичайних озброєнь за період з 1997 по 2006 роки, в результаті чого визначено, що за винятком Росії і США, всі країни мают залежність від імпорту іноземних технологій для власних розробок ...
436633
  Мінінберг С.Я. Залежність морозостойкості та врожайності винограду від умов мінерального живлення. / С.Я. Мінінберг. – К., 1958. – 73-81с.
436634
  Горбаченко О.М. Залежність параметру деформації аксіальних ядер від обертального моменту / О.М. Горбаченко, В.А. Плюйко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 434-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто залежність параметру деформації ядра від його моменту обертання в межах краплинкової моделі. Запропоновано параметризацію цієї залежності при довільних швидкостях обертання. При малих кутових швидкостях результати співпадають з отриманими в ...
436635
  Яцимирський В.К. Залежність поверхневої активності компонентів Fe-W каталізатора синтезу аміаку від хемосорбційної взаємодії / В.К. Яцимирський, О.Л. Дехно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 30-37. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розглянуто питання про вплив хемосорбції газу на поверхневу активність компонентів залізовольфрамового каталізатора. Показано, що отримані з термодинамічних розрахунків дані добре пояснюють причину низької та стабільної в широкому інтервалі ...
436636
  Лисиченко В.К. Залежність почерку від основних властивостей вищої нервової діяльності виконавця рукопису та її криміналістичне значення / В.К. Лисиченко, В.М. Барбашина, Т.В. Варфоломєєва // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
436637
  Ігнатюк Олексій Анатолійович Залежність продукційно-енергетичних показників біосистем від рівня забруднення середовища важкими металами : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.16 / Ігнатюк Олексій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
436638
  Ігнатюк Олексій Анатолійович Залежність продукційно-енергетичних показників біосистем від рівня забруднення середовища важкими металами. : Дис... кандид. біолог.наук: 03.00.16 / Ігнатюк Олексій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 121л. – Бібліогр.:л.102-121
436639
  Осипенко В.П. Залежність процесів обміну органічними речовинами між донними відкладами і водою від деяких абіотичних чинників / В.П. Осипенко, Т.В. Євтух // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 113-116. – Бібліогр.: 6 назв
436640
  Кашпур Д.Д. Залежність реакції на негативні телевізійні новини від вроджених та набутих особливостей особистості / Д.Д. Кашпур, С.В. Тукаєв // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 74-74
436641
  Бровко М.О. Залежність рельєфу північного узбережжя Азовського моря від особливостей його геологічної будови / М.О. Бровко, А.Ю. Саркісов // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 70-75. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
436642
  Довбиш Н. Залежність ризогенезу стеблових живців від біоекологічних особливостей росту і розвитку малопоширених культиварів видів роду Deutzia Thunb. в умовах південного сходу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 97-99. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Визначено залежність ризогенезу стеблових живців від біоекологічних особливостей малопоширених культиварів видів роду Deutzia Thunb. в умовах південного сходу України, динаміки росту і розвитку їх пагонів з метою прискореного отримання масового ...
436643
  Тамбовцева О.В. Залежність рівня здоров"я від інтенсивності фізичних навантажень // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 29-32 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
436644
  Данилов С.А. Залежність рівня інтелектуального розвитку від швидкості розумових процесів та функціональної асиметрії мозку / С.А. Данилов, Г.М. Чайченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-43. – (Біологія ; Вип. 28)


  Встановлено чітку залежність між рівнем інтелектуального розвитку і швидкістю розумових процесів. Між рівнем інтелектуального розвитку і коефіцієнтом асиметрії мозку вірогідних зв"язків не виявлено, хоча існує такий зв"язок між коефіцієнтом асиметрії ...
436645
  Дарнопих Г.Ю. Залежність рівня регіональної злочинності економічної спрямованості від територіального розміщення об"єктів паливно-енергетичного комплексу України / Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 186-199. – ISSN 0201-7245
436646
  Находкін М.Г. Залежність роботи виходу поверхні Si(100) від ступеня покриття її вісмутом / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 373-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  За допомогою методу фотоелектронної спектроскопії досліджено зміну роботи виходу поверхні Si(100)-2xl при адсорбції на ній атомів Ві. Показано, що ця залежність має три характерних області, які чітко корелюють зі зміною структурних та електронних ...
436647
  Пігулевський П. Залежність розташування металогенічних зон від будови низів земної кори Південно-Східної частини УЩ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-38. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті закономірності розташування Дніпровської та Приазовської металогенічних областей, Криворізько-Кременчуцької та Оріхівсько-Павлоградської металогенічних зон у зв"язку з глибинною будовою південно-східної частини УЩ на зрізі 30 км. Наведена їх ...
436648
  Коваленко А.Б. Залежність розуміння від особливостей організації пізнавальної діяльності суб"єкта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 230-235. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
436649
  Коваленко А.Б. Залежність розуміння від особливостей організації пізнавальної діяльності суб"єкта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 220-225. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
436650
  Макух С.М. Залежність соціально-економічного розвитку країни від виведення у сферу пріоритету активізації інвестування в її людський капітал // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 368-375. – ISBN 5-7763-2435-1
436651
  Хутка С.В. Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційної позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-46. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати лонгітюдного аналізу виявленої на початковій стадії українських пострадянських трансформацій залежності соціальної адаптованості особистості від позицій у стратифікаційній структурі на основі репрезентативних для зайнятого ...
436652
  Пивоваренко Залежність спектральних характеристик води від її електричного потенціалу / Пивоваренко, О.М. Ляхов, В.Б. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 387-391. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив електричного потенціалу води на її спектральні характеристики. Показано, що УФ-спектр поглинання води залежить від її електричного потенціалу. Встановлено, що УФ-спектри поглинання водних розчинів поверхиево-активних речовин ідентичні ...
436653
   Залежність стану води від температури в зернах кефіру при різній гідратації / В.М. Гунько, В.В. Туров, Т.В. Крупская, А.П. Головань, С.М. Пахлов, М.Д. Цапко, Skubіszеwskа-Zіеbа, В. Сhаrmаs // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2016. – Т. 7, № 1. – С. 86-96. – ISSN 2079-1704
436654
  Кузьменко П.П. Залежність теплоємкості стопів системи Cd-Mg від температури і концентрації / П.П. Кузьменко, Г.І. Кальна, 1958. – С. 57-61. – Окр. відбиток
436655
   Залежність теплопровідності діодного кристала від орієнтації р-п переходу / В.М. Добровольский, Л.В. Іщук, С.П. Павлюк, В.М. Кисліцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджено нестаціонарне поширення тепла крізь р-п перехід напівпровідникового діодного кристала при його імпульсному розігріві з однієї сторони. Виявлено різну швидкість проходження теплового фронту вздовж кристала в залежності від його ...
436656
  Дишлова Н.В. Залежність типа прихильності від особливостей міжособової взаємодії з дорослими дітей раннього віку в будинку дитини і в сіми"ї // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 19-20
436657
  Тревого І.С. Залежність точності цифрового нівелювання від зміни положення нівеліра по висоті : геодезія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Ю.Ф. Ткаченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-4 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
436658
  Гнатюк Ігор Миколайович Залежність урожаю та якості картоплі від схем садіння, норм добрив і маси садивних бульб в умовах західного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.09 / Гнатюк Ігор Миколайович ; Ін-тут цукрових буряків Української Академії аграрних наук. – Київ, 1997. – 18 с.
436659
  Кмбур А. Залежність успішності процесів соціальної адаптації особистості від адекватної системи ціннісних пріоритетів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 44-51


  Автор з"ясовує ціннісні параметри соціальної адаптації особистості до змін і доводить важливість аксіологічного підходу до постановки і розв"язання проблеми. І Зміна соціальних умов, суспільних ціннісних орієнтирів призводить до того, І наголошується ...
436660
  Файдиш О.М. Залежність фотопровідності в кристалах антрацену від матеріалів, форми і направленостй електродів / О.М. Файдиш, В.В. Слободяник. – Київ, 1960. – [8] c. – Окр. відбиток : Вісник КУ, № 3, серія астрономії, фізики та хімії, вип. 2, 1960
436661
   Залежність холеретичних ефектів жовчних кислот від наявності іонів гідрокарбонату / О.М. Долгова, Т.В. Масюк, С.П. Весельський, М.М. Слободян // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-22. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У гострих дослідах на щурах встановлено, що ефекти екзогенних жовчних кислот залежать від наявності іонів гідрокарбонату. Холева і таурохолева кислоти, уведені внутрішньопортально у фізіологічному розчині, пригнічують секрецію жовчі, а введені в ...
436662
  Стецько М.В. Залежність ціни залучення капіталу корпоративним сектором економіки від кредитних рейтингів країни // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 92-103. – ISSN 2305-7645
436663
  Шевченко О.О. Залежність частоти вживання голосних фонем німецької мови від позицій у слові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 77-83. – ISSN 2077-804X
436664
  Храновський П.А. Залежність частоти хромосомальних аверацій від дози Х-проміння у drosophila melanogster : Дис... канд. біологич.наук: / Храновський П.А.; КГУ. Биологич. ф-тет. – Київ. – 83л. – Бібліогр.:л.76-83
436665
  Кринько Ю.М. Залежності спектрів ХВЕЕ індію від енергії електронів при різних кутах їх розсіювання / Ю.М. Кринько, А.М. Коновалов, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 352-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі перевіряється можливість впливу кута розсіяння електронів O на залежність від енергії первинних електронів Еp форми спектрів характеристичних втрат енергії електронів (ХВЕЕ) індію, які вимірюються в експериментах "на відбиття" з кутовим ...
436666
  Егоров Н.М. Залежь / Н.М. Егоров. – М., 1977. – с.
436667
  Гурчинов М. Залез на аксиолошкиот релативизам = Sunset of the axiological relativism : кон нови критички хоризонти / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиоф на науките и уметностите, 2015. – 220, [4] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – Бібліогр.: с. 209-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-157-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в укрїнському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
436668
  Лаврентьева Е.Ф. Залесье / Е.Ф. Лаврентьева. – М., 1986. – 117с.
436669
  Ермолаев В.Н. Залет Satyrus briseis L. (Lepidoptera Satyridae) в лесную зону Западной Сибири / В.Н. Ермолаев, 1926. – 155-157с.
436670
  Лариков Л.Н. Залечивание дефектов в металлах / Л.Н. Лариков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 279 с.
436671
  Голант В. Залечь на дно // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 100-101 : фото
436672
  Иваненко Анна Залечь на дно в Брюгге : Сity liff // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 74-81 : Фото
436673
  Крамп Б. Залив / Б. Крамп. – М., 1963. – 28с.
436674
  Матвеева Н. Залив : проза: автобиографическая повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-21. – ISSN 0131-2332
436675
  Паттерсон Д.Л. Залив Доброго Начала / Д.Л. Паттерсон. – Л., 1984. – 125с.
436676
  Ханберг Э.К. Залив первого греха / Э.К. Ханберг. – М., 1984. – 336с.
436677
   Залив Петра Великого. – Владивосток, 1981. – 196с.
436678
  Масленников Б.Г. Залив Петра Великого. / Б.Г. Масленников. – Владивосток, 1965. – 75с.
436679
  Дан Роб Залив Святого Лаврентия. Щедрый залив / Дан Роб, Дубиле Дэвид, Хэйз Дженнифер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 116-135 : фото
436680
  Афиногенов В.Д. Залив семи бурь / В.Д. Афиногенов. – Москва, 1979. – 183с.
436681
  Бондаренко Б.Е. Залив Терпения / Б.Е. Бондаренко. – М, 1980. – 238с.
436682
  Самойлов Д.С. Залив. / Д.С. Самойлов. – М, 1981. – 143с.
436683
  Журавлев-Печорский Заливень / Журавлев-Печорский. – Сыктывкар, 1978. – 288 с.
436684
  Мальгинов И.А. Заливка и содержание льда на катках / И.А. Мальгинов. – М, 1968. – 64с.
436685
  Семенов В.В. Заливные луга / В.В. Семенов. – Куйбышев, 1977. – 63с.
436686
   Заливы Каспийского моря - Комсомолец. – М-Л, 1937. – 232с.
436687
  Мушкетик Ю. Залишається поет // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 132-133. – ISSN 0208-0710
436688
  Томенко М. Залишається проблема фізичного захисту Ющенка : Розмова з директором ін-ту політики, народним депутатом України // Львівівська газета, 2004. – 8 липня


  Щодо президентських виборів 2004 р.] /Підготував Я.Городчук
436689
   Залишається так само щедрим і молодим // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 25 травня (№ 89). – С. 2


  Прозаїку, критику, публіцисту та професору кафедри періодичної преси Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Юрію Ярмишу виповнилося 65-років.
436690
  Славинський М. Залишатися самим собою, або Він був слюсарем і знає... Мозаїка роздумів, спостережень і спогадань // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 46-47.
436691
  Столбін О.П. Залишаюсь собою : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1989. – 238 с.
436692
  Гаврилишин Б.Д. Залишаюсь українцем : спогади / Богдан Гаврилишин ; [передм. Гузар Л. ; післямова Івшина Л.О]. – Київ : Пульсари, 2011. – 286, [2] с. : фотоіл. – (Українці у світовій цивілізації / ідея і упоряд. Л. Копань). – ISBN 978-966-2171-98-3
436693
  Гаврилишин Б.Д. Залишаюсь українцем : спогади / Богдан Гаврилишин ; [передм. Л. Гузар ; післямова Л.О. Івшина]. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : Пульсари, 2012. – 286, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Українці у світовой цивілізації / ідея і упоряд. серії: Л. Копань). – ISBN 978-617-615-012-1
436694
  Молчанова Т. Залишаючись собою = Народному артисту України Б.Ступці - 70! : інтерв"ю // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 104-106. – ISSN 0868-4790


  Інтерв"ю з укр. актором театру і кіно, лауреатом Шевченківської премії Богданом Ступкою.
436695
  Пономарів О. Залишаючись українцем // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 3


  Мовна політика в Україні. Олександр Пономарів: "Я не можу погодитися з поглядом тих, хто, залишаючись українцем, приймає російську мову й російську культуру як рідну".
436696
  Шкляр В.М. Залишенець. Чорний Ворон : [роман] / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 381, [3] с. – На обкл. назва: Залишенець. Також зазнач.: Книжка року 2009. Лавреат. – ISBN 978-966-14-0662-8
436697
  Шкляр В.М. Залишенець. Чорний Ворон : [роман] / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2011. – 381, [3] с. – На обкл. назва: Залишенець. Також зазнач.: Книжка року 2009. Лавреат. – ISBN 978-966-14-0662-8
436698
  Бабаніна В.В. Залишення в небезпеці: характеристика об"єкта злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 132-138
436699
  Мірошніченко А. Залишення водієм місця дорожньо-транспортної пригоди // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-56
436700
  Матвійчук О. Залишив слід в історії української астрономії / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 130-131. – ISSN 0869-3595


  У 1870 р. ординарного професора по каф. астрономії та геодезії М. Ф. Хандрикова перевели з Московського ун-ту до Ун-ту Св. Володимира.
436701
  Левицька О. Залишитися українцем // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Жовтень [№] 19. – С. 6


  Українське шкільництво в Канаді.
436702
  Богуш М. Залишиться у вічності : Володимир-Волинський : історія, яка завжди з нами / Микола Богуш. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-517-622-0
436703
  Шевчук О. Залишки викопних грибів у мезозойських викладах України // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 42. – С. 8-16. – ISSN 0131-2634
436704
  Дроздовський Дмитро Залишки імперського палеозою // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644


  Коли велика крижана брила сходить із поверхні землі, то після неї залишається великий слід. Навіть коли ця крига вже сповзла, на її місці довгий час залишатиметься слід мертвої порожнечі, доба холодного безчасся. Що буде далі? Загоїти рану важко, ...
436705
  Рудавський Д.В. Залишковий ресурс металевих елементів конструкцій у водневмісних середовищах / Д.В. Рудавський ; НАН України ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 208 с. : іл. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-00-1126-7
436706
  Петкович Д. Залищки обряду сепарації в етнічних піснях про весілля // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 55-58. – ISSN 0130-6936
436707
  Цюпин Б. Залізна леді у бронзі / Б. Цюпин, Д. Вовнянко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 15 (283). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Сила переконань Маргарет Тетчер змінила Велику Британію.
436708
  Колодич О.С. Залізна логіка Шерлока Холмса : урок додаткового читання за оповіданням Конан Дойла "Пістрява стрічка" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 14-16
436709
  Колодич О.С. Залізна логіка Шерлока Холмса : урок додаткового читання за оповіданням Конан Дойла "Пістрява стрічка". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-53
436710
  Лазарева А. Залізна мадам // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Міжнародний валютний фонд від 5 липня очолить Крістін Лангард
436711
  Лондон Д. Залізна п"ята / Джек Лондон ; Переклав з англійської Остап Нитка [Є.І. Касяненко]. – Друге, переглянуте та Іваном Бабієм ілюстроване видання. – Харьків ; Берлін ; Нью-Йорк ; Вінніпег : Україно-Амер. Видавн. Т-во "Космос" . [Print. by M. Mattisson], 1923. – 306, [5] с. : мал. – На с. 5: Пам"яті огненного борця за робітничу революцію на Україні Євгена Нероновича... присвячено працю цього перекладу
436712
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – К, 1925. – 129с.
436713
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – Харків, 1933. – 135 с.
436714
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – К, 1959. – 239с.
436715
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – К, 1977. – 66с.
436716
  Сидоряк М.М. Залізна трава : роман / М.М. Сидоряк. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 299 с.
436717
  Сидоряк М.М. Залізна трава : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1976. – 288 с.
436718
  Владко В.М. Залізний бунт / В.М. Владко. – Київ, 1967. – 403с.
436719
   Залізний вовк. – Київ, 1992. – 28с.
436720
  Микитенко О.В. Залізний дощ : Оповідання, повість / О.В. Микитенко. – Київ, 1982. – 262 с.
436721
  Добровольський С.П. Залізний кінь / С.П. Добровольський. – Вид. 2-е, переробл. – Х., 1930. – 101с.
436722
  Добровольський С. Залізний кінь / С. Добровольський. – Вид. 3-е. – Х., 1932. – 140с.
436723
  Качуровский І. Залізний куркуль / І. Качуровский. – Мюнхен : Дніпрова Хвиля, 1959. – 83с.
436724
  Серафимович А. Залізний потік / А. Серафимович. – Х., 1927. – 243с.
436725
  Серафимович А. Залізний потік / А. Серафимович. – К., 1933. – 172с.
436726
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – К.-Х., 1935. – 180с.
436727
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ : Художня література, 1954. – 156с.
436728
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – К., 1967. – 164с.
436729
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – К., 1977. – 246с.
436730
  Талев Д. Залізний світильник: роман / Д. Талев. – К., 1982. – 328с.
436731
  Дніпрович М. Залізний тон. / М. Дніпрович. – Х., 1928. – 68с.
436732
  Тригуб В. Залізний Хрест і часи Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31


  Історія нагороди "Залізний Хрест"
436733
  Гізер Р. Залізний цар : Фрагмент із книжки / з англійської переклали Ганна Невгад, Аіліна Душейко, Юлія Швалюк, Людмила Паламарчук; літературна редакція Ірини Сандовенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 215-223. – ISSN 0320-8370
436734
  Птахів Семен Залізницею - від Європи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
436735
  Пестушко Валерій Залізниці з"єднають Євразію й Америку : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 18
436736
  Цехановецький Г. Залізниці і держава / Григорій Цехановецький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 244-250. – ISBN 966-346-208-6
436737
  Самойлов Юрій Залізниці світу: канали агентського доступу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 16-19 : фото. табл. – ISSN 1998-8044
436738
  Толокньов І.В. Залізниці України в добу Гетьманату (травень - грудень 1918 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Історія ; Вип. 48)


  Стаття присвячена аналізу матеріально-технічного стану державних залізниць України в останній рік Першої світової війни (період Гетьманату, травень-грудень 1918 р.); окремо висвітлюється процес забезпечення доріг пально-мастильними матеріалами
436739
  Сосюра В. Залізниця : Епопея / В. Сосюра. – Харків : Червоний шлях, 1924. – 47с.
436740
  Онуфрієнко А. Залізниця як революція і радянський фронтір у кіно СРСР 1920-1930-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 86-93. – ISSN 1728-6875
436741
   Залізнична колія Львів-Підгайці : мандрівка в минуле : до 100-ліття відкриття колії Львів-Підгайці / упоряд. Степан Колодницький ; [ред. Анна-Марія Волосацька]. – Підгайці ; Львів ; Київ : [б. в.], 2009. – 54 с. : портр., фот. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
436742
  Стрелко О. Залізничне будівництво в Російській Імперії (1836-1917): витоки та розвиток // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 51-57. – ISSN 2079-2999


  Історія залізничного будівництва в Російській імперії, в тому числі і в Україні, і цікава, і повчальна. Адже залізничне будівництво - це головний напрямок промислового перевороту в транспортній галузі, вагомий прискорювач економічного розвитку й ...
436743
   Залізничний онлайн-тікетінг зростає // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
436744
   Залізничний район міста Києва. – К, 1959. – 180с.
436745
  Ігнатенко М.Г. Залізничний транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 109-112
436746
   Залізничний транспорт в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2005. – 480с. – ISBN 966-8062-58-2
436747
  Ангелейко В.І. Залізничний транспорт України в 1959-1965 роках. / В.І. Ангелейко. – Київ, 1969. – 64с.
436748
  Толокньов Іван Валерійович Залізничний транспорт України в період першої світової війни (1914-1918 рр.) : Дис....кандид.історичних наук:07.00.01 / Толокньов Іван Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 195л. + Додатки:с.188-195. – Бібліогр.:с.172-195
436749
  Толокньов Іван Валерійович Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.01 / Толокньов І.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
436750
  Толокньов І.В. Залізничний транспорт України в умовах Першої світової війни (серпень 1914 - лютий 1917 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 42)


  На основі широкої джерельної бази та опрацьованої літератури піддається ґрунтовному аналізу діяльності залізничного транспорту в межах України протягом першої світової війни
436751
  Марценюк Л.В. Залізничний туризм як складник сталого розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 3-16. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
436752
  Плахтін І.О. Залізничники / І.О. Плахтін. – Київ, 1938. – 43 с.
436753
  Неправська Наталія Залізничні квитки продаємо по-французьки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
436754
   Залізничні станції та річні пристані і причали на території України. – Х, 1931. – 128с.
436755
   Залізничні станції та річні пристані на території Української РСР на 1 березня 1927 р.. – Х, 1927. – 26с.
436756
   Залізничні станції та річні пристані на території Української РСР на 1 жовтня 1926 р.. – Х, 1926. – 20с.
436757
  Животинський П.С. Залізничнний транспорт і розвиток металургії України / П.С. Животинський. – Харків : Пролетар, 1931. – 216 с.
436758
  Горнікова М.О. Залізні вироби з давньоруського Витачева / М.О. Горнікова, Д.П. Недопако // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-92. – ISSN 0235-3490
436759
   Залізні сонети. – Катеринслав, 1925. – 40с.
436760
  Радченко П.П. Залізні шори / П.П. Радченко. – Київ, 1955. – 222с.
436761
  Тельнюк С.В. Залізняки / С.В. Тельнюк. – К., 1966. – 71с.
436762
   Залізнякові читання : матеріали Другої учнівської наукової краєзнавчої конференції, Медведівка, 21 травня 2010 р. / Гол. управління освіти й науки Черкаськ.ОДА ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Східноєвропейський ун-т економіки й менеджменту [та ін.] ; упоряд. та відп. за вип. Лавріненко Н.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – 224 с. : іл., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-307-7
436763
   Залізнякові читання : матеріали Третьої наукової краєзнавчої конференції, Медведівка, 21 жовтня 2011 р. / Гол. управління освіти й науки Черкаськ.ОДА ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Східноєвропейський ун-т економіки й менеджменту [та ін.] ; [упоряд. та відп. за вип. Лавріненко Н.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2011. – 248 с. : іл., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-459-3
436764
  Бек Юрій Маркіянович Залізомісні глушені поливи на основі відпадків виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Бек юрій Маркіянович ; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1997. – 19 с.
436765
  Орловський Б.М. Залізорудна промисловість України в дореволюційний період : Ысторико-економычний нарис / Б.М. Орловський. – Київ : Наукова думка, 1974. – 183с.
436766
  Шевченко С. Залік у Бабушкіна / Сергій Шевченко // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 549-550. – ISBN 966-7769-79-6
436767
  Лиховид І. Заліки та екзамени - "автоматом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13-14 червня (№ 106/107). – С. 7


  Міністерство освіти та науки радить вишам східних регіонів завершити навчання достроково через складну ситуацію.
436768
  Маковей О.С. Залісє : повість / Осип Маковей. – 2-е справл. вид. – [Коломия] : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Друк. Кисїлевського і Ски], 1914. – 384 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Осип Маковей: Бібліогр. покажч. / Уклад. О. Кущ. - Львів, 1958. – (Загальна бібліотека ; № 130/134)
436769
  Якушевич В.В. Заліснення ландшафтних смуг-регуляторів як шлях оптимізації екологічної ситуації в Сколівському районі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 305-310


  У статті досліджено вплив зміни лісового покриву Сколівського району на підтоплення територій в межах басейну річки Опір. Розглянуто основні функції лісів. Запропоновано на прикладі частини басейну р. Опір виділяти ландшафті смуги-регулятори, які ...
436770
  Гурський В.В. Заліснення порубів, пустирів та галявин у лісах України / В.В. Гурський. – Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 62 с.
436771
  Маковей Осип Заліся : Повість / Маковей Осип. – 2-е справлене вид. – Б.м. – 352с.
436772
  Казанник В.В. Заліт білощокої казарки (Branta leucopsis) у Київську область / В.В. Казанник, В.О. Мороз, Р. Віjlmаkеrs // Авіфауна України : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці, 2015. – Вип. 6. – С. 48-50. – ISSN 1727-7531
436773
  Кулик О.П. Залітки : повісті, оповідання, новели / О.П. Кулик. – Сімферополь : Таврія, 1983. – 142 с.
436774
  Ельгорт Б.Б. Заліщики / Б.Б. Ельгорт. – Львів : Каменяр, 1967. – 20 с. – (Вивчай рідний край)
436775
  Зарандия Т.Д. Залог - как средство обеспечения исполнения обязательств в Грузии / Т.Д. Зарандия, Т.В. Джугели // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 333-340. – ISSN 1563-3349
436776
  Ковальчук А.В. Залог / А.В. Ковальчук. – К, 1986. – 175с.
436777
  Лухт Л.И. Залог в современном румынском языке. /Пассив/. / Л.И. Лухт. – М., 1962. – 83с.
436778
  Деисадзе Отар Григорьевич Залог глагола в грузинском языке и его преподавание в восмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Деисадзе Отар Григорьевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
436779
  Богданов И. Залог за историческо безсмъртие : единение вековно между земя, народ, държава и култура / И. Богданов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1985. – 214, [2] с.
436780
  Харчук И.Н. Залог здоровья и красоты / И.Н. Харчук. – К, 1986. – 49с.
436781
  Смирнов Б.В. Залог и страхование / Б.В. Смирнов. – К., 1995. – 100с.
436782
   Залог имущества : Общедоступное изложение основных начал действующего права ; Права и обязанности залогодержателей и залогодателей с приложением образцов договоров, иск. прошений и деловых бумаг. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. М.В. Попова, 1914. – 168 с. – (Общедоступная юридическая библиотека, издаваемая под редакцией В.Я. Крюковского ; № 3)
436783
  Жильцов В. Залог исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 27-34. – ISSN 0201-7059
436784
  Шкрум Татьяна Семеновна Залог как вещно-правовой способ обеспечения обязательств по законодательству Украины : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Шкрум Татьяна Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 230л. – Бібліогр.:л.217-230
436785
  Собко В. Залог мира : Далекий фронт / В. Собко. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 450 с.
436786
  Собко В. Залог мира : Роман / В. Собко; Авториз. пер. с укр. Ц Дмитриевой и Н Треневой. – Москва : Советский писатель, 1951. – 359с.
436787
  Собко В. Залог мира : Роман / В. Собко; Авториз. пер. с укр. Ц Дмитриевой и Н Треневой. – Москва : Советский писатель, 1952. – 347с.
436788
  Собко В.Н. Залог мира / В.Н. Собко; Пер.с укр. Ц. Дмитриевой и Н. Треневой. – Киров : Кировское кн. изд-во, 1953. – 324с.
436789
  Собко В.Н. Залог мира : Обыкновенная жизнь: Роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. – Москва, 1964. – 616с.
436790
  Дыдынский Ф. Залог по Римскому праву / Федор Дыдынский. – Варшава : В тип. С. Оргельбранда, 1872. – III, [3], 278 с.
436791
  Пушкина А.В. Залог прав в гражданском праве России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
436792
  Никонов А.И. Залог. / А.И. Никонов. – Воронеж, 1986. – 173с.
436793
  Баскаков Н.А. Залоги в каракалпакском языке / Н.А. Баскаков. – Ташкент, 1951. – 32с.
436794
  Джанаев В.Н. Залоги в кумыкском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанаев В. Н.; АзГУ. – Баку, 1970. – 20л.
436795
  Медведева Людмила Михайловна Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального взаимодействия (на материале англ. яз.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : / Медведева Людмила Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 49 с.
436796
  Медведева Людмила Михайловна Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального взаимодействия (на материале английского языка) : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Медведева Людмила Михайловна; КГу им.Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 486л. – Бібліогр.:л.465
436797
  Шубная Э.Г. Залоговое значение инактивных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Шубная Э.Г. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. англ. филологии. – Ленинград, 1973. – 25 с.
436798
  Вишневский А.А. Залоговое право : Учеб. и практическое пособие / А.А. Вишневский. – Москва : БЕК, 1995. – 179с. – ISBN 3-4064-0188-0, 5-85639-121-7
436799
  Будилов В.М. Залоговое право России и ФРГ. / В.М. Будилов. – СПб, 1993. – 150с.
436800
   Залоговые конкструкции в разноструктурных языках. – Л., 1981. – 286с.
436801
  Харитонов Л.Н. Залоговые формы глагола в якутском языке. / Л.Н. Харитонов. – М.Л., 1963. – 127с.
436802
  Чекунов А.В. Заложение и начальные моменты развития Азово-Кубанской впадины / А.В. Чекунов. – Киев, 1962. – С. 97-106. – Отд. оттиск
436803
  Гуральник Е.Н. Заложник жизни // Библиография : Москва, 2000


  Современники о Ф.К. Сологубе:Библиография
436804
  Гейм С. Заложники / С. Гейм. – М., 1944. – 335с.
436805
  Зорин В.Н. Заложники / В.Н. Зорин. – Калининград, 1989. – 283с.
436806
  Поцюс А. Заложники : повести, рассказы / А. Поцюс; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 383 с.
436807
  Хаськович И. Заложники глобализации // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 56-58
436808
  Крым А.И. Заложники отеля "Европа" : Повесть, рассказы / А.И. Крым. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 254с.
436809
  Крет Себастьян Заложники света : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 54-55 : Фото. – ISSN 1029-5828
436810
  Макс Д.Т. Заложники сна : феномен сна / Д.Т. Макс, Стебер Мэгги // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 70-87 : Фото
436811
  Сент-Джеймс Заложники удачи / Сент-Джеймс. – М., 1995. – 464с.
436812
  Шелыганова В.Г. Заложница : [поэзия, проза] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2009. – 422, [2] с. : ил., портр. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-190-102-4
436813
  Гауптман Г. Заложница Карла Великого : пьеса в 4-х действиях / Г. Гауптман ; Пер. с нем. З. Венгеровой и Л. Вилькиной. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-литогр. "Русского т-ва ", 1909. – 151с. – (Универсальная библиотека ; № 195-196)
436814
  Пертту П. Залом / П. Пертту. – Петрозаводск, 1963. – 75 с.
436815
  Власенко І.М. Залп : байки в прозі / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1966. – 38 с.
436816
  Станцев В.Т. Залп / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1972. – 61с.
436817
  Івакін Ю.О. Залп : пародії, фейлетони, гумор / Ю.О. Івакін. – Київ : Молодь, 1982. – 152 с.
436818
  Березов П.И. Залп "Авроры" / П.И. Березов. – М, 1962. – 78с.
436819
  Березов П.И. Залп "Авроры" / П.И. Березов. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1967. – 72с.
436820
  Плотников В.А. Залпы гвардейских "катюш" / В.А. Плотников, Б.В. Шипов. – М., 1971. – 144с.
436821
   Залпы гнева : подвиги советских артиллеристов. – Москва : Военное издательство, 1943. – 71 с.
436822
  Чесноков И.Н. Залпы над морем / И.Н. Чесноков. – М., 1988. – 173с.
436823
  Мильченко Н.П. Залпы над Невой / Н.П. Мильченко. – М, 1983. – 256с.
436824
  Абрагам П. Залпы Ноева ковчега или О путях-дорогах моего непутевого друга Венслова. : роман / П. Абрагам; перевод с нем. В. Розанова. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 399 с.
436825
  Воздвиженский А.И. Залпы под Белгородом / А.И. Воздвиженский. – Йошкар-Ола, 1970. – 56с.
436826
  Воздвиженский А.И. Залпы под Белгородом / А.И. Воздвиженский. – 2-е изд. испр. и доп. – Йошкар-Ола, 1975. – 128с.
436827
  Мельников П.Е. Залпы с берега / П.Е. Мельников. – М., 1971. – 253с.
436828
  Неправська Наталія Залучаємо туристів із Китаю // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
436829
  Заславська О.І. Залучені кошти як вагоме джерело ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 66-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
436830
  Крилова Н. Залучення акціонерного капіталу на фондових ринках: публічне чи приватне роміщення акцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-68. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам залучення акціонерного капіталу на зовнішніх ринках і розлядає переваги та недоліки двох основних способів публічного розміщення (IPO) чи приватного (Private Placement). Проведена порівняльний аналіз та первинний кошторис ...
436831
  Григораш Т.Ф. Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через ІРО підприємствами України / Т.Ф. Григораш, О.М. Зінченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 35-39. – ISSN 2409-1944
436832
  Панченко С.М. Залучення громадськості до спостережень за станом популяцій рослин // Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ : матеріали наук.-практ. семінару працівників установ природ.-заповід. фонду (12-14 серп. 2014 р., Гетьман. нац. природ. парк, Сумська обл.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Гетьман. нац. природ. парк ; [за заг. ред. М.П. Книша, Г.В. Парчука]. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 52-59. – ISBN 978-966-680-719-2
436833
  Моташко Т. Залучення грошових коштів населення шляхом емісії державих цінних паперів: світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Досліджено світовий досвід залучення грошових коштів населення шляхом емісії державних цінних паперів. Розроблено рекомендації щодо активізації населення на ринку державних цінних паперів України. World experience of bringing money incomes of ...
436834
  Картель М.Т. Залучення до науки талановитої молоді - один із основних напрямів розвитку НАН України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 70-72. – ISSN 0372-6436
436835
  Мілевський С.В. Залучення додаткових ресурсів як складова конкурентоспроможності вищих навчальних закладів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 127-130. – ISBN 978-966-8177-71-2
436836
  Бондаренко О.О. Залучення експерта до кримінального провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 70-76. – ISSN 1999-5717
436837
  Колесник В.А. Залучення експерта сторонами кримінального провадження на стадії досудового розслідування // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 87-96. – ISSN 2310-9769
436838
  Карковська В.Я. Залучення заощаджень в інвестиційний процес економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 156-162. – ISSN 1993-6788
436839
  Коцюрубенко Г. Залучення заощаджень домогосподарств України до фінансового ринку: сучасні реалії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 48-57
436840
  Сідельник О. Залучення заощаджень населення небанківськими фінансовими установами // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 144-149. – ISSN 1562-0905
436841
  Денисова Т.А. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 124-129. – ISBN 966-435-028-1
436842
  Мардаровч С. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 406-407. – ISBN 978-617-7069-15-6
436843
  Мартиненко В.Ф. Залучення зовнішніх інвестицій в економіку України: методологічний аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються методологічні засади залучення іноземних інвестицій. Обгрунтовується необхідність макроекономічного управління процесом залучення іноземних інвестиційних ресурсів в економіку України.
436844
  Попов О.С. Залучення інвалюти до України через регульовану тимчасову трудову еміграцію // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 21-24. – ISBN 978-617-645-237-9
436845
  Козаченко Л.А. Залучення інвестицій в регіони України: стан та перспективи розвитку / Л.А. Козаченко, І.С. Крамаренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 3. – С. 25-28
436846
  Лисенко Б.В. Залучення інвестицій у будівництво соціального житла в малих містах України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 68-70. – Бібліогр.: 7 назв
436847
  Бошняков А.М. Залучення інвестицій через механізм ліквідності акцій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 116-118
436848
  Даценко М.В. Залучення інвестицій через механізм санації суб"єктів господарювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 79-81.
436849
  Омельянчик Н.І. Залучення іноземних інвестицій в національну економіку / Н.І. Омельянчик, Н.В. Мудрак, М.Ф. Тютюн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 102-105
436850
  Миргородська А. Залучення іноземних інвестицій в туристичну сферу України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 150-154
436851
   Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / О.С. Ємельянов, Бершеда, ЄР, О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 69-74


  Розглядаються актуальні питання регулювання залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації з урахуванням вимог забезпечення національної безпеки, перш за все стосовно стратегічно важливих підприємств.
436852
  Циганов С.А. Залучення іноземних інвестицій як важливий фактор розвитку бізнес-середовища в Україні / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 167-172


  Проаналізовано проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України, окреслені шляхи покращання інвестиційного клімату в Україні та можливості її інтеграції у світовий економічний простір.
436853
  Маланчук А. Залучення іноземних партнерів до науково-технічного співробітництва в межах інноваційних кластерів / А. Маланчук, К. Бояринова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 50-54. – ISSN 1818-2682
436854
  Косий М. Залучення іноземних студентів - це інвестиції в освіту та імідж країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 44). – С. 1-2


  У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, присвячене нормативно-правовому забезпеченню навчання іноземців в Україні. "...Під час засідання були озвучені ...
436855
  Гуткевич С.О. Залучення іноземного капіталу в Україну / С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 29-35.
436856
  Малиняк Б. Залучення інститутів громадянського суспільства до управління місцевими бюджетами: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 29-40. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
436857
  Августин Р.Р. Залучення інституційного аналізу до історії економіки // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С.165-173. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
436858
  Батрименко В.В. Залучення капіталів транснаціональних банків у промисловий ровиток України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 132-137.
436859
  Поливана Т.М. Залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках як фактор зростання конкурентоспроможності національних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 308-315
436860
  Дмитрук О. Залучення колірного та звукового символізму для маніпуляції свідомістю // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 114-118. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (305) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
436861
  Швед О. Залучення країн Скандинавії до процесу європейської інтеграції в 1950-1970-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 114-117. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості процесу залучення країн Скандинавії до процесу європейської інтеграції протягом 1950-1970-х рр. ХХ ст. The article highlights specific features of the process of Scandinavian countries" involvement in European integration ...
436862
  Футало Т.В. Залучення кредитних ресурсів підприємствами малого бізнесу у сфері торгівлі : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 84-87 : Табл., рис.
436863
  Снєгірьова В. Залучення культурологічного контексту в процесі вивчення теми "Грецькі міфи" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 6-9
436864
  Оліянчук А. Залучення лівобережних козацьких полків до придушення Польського повстання 1863 - 1864 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 48-54. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню історії Лівобережних козацьких полків, створених для участі у придушенні польського повстання 1863 - 1864 рр. Автор дійшов до висновку, що пам"ять про козацькі часи продовжувала жити серед населення Лівобережжя України і в ...
436865
  Толуб"як В.С. Залучення міграційного капіталу до формування активів недержавних пенсійних фондів / В.С. Толуб"як, Г.І. Козак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 87-92. – ISSN 2306-6814
436866
  Шеремет О.С. Залучення місцевих громад та їх взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання злочинам // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (70). – C. 83-89. – ISSN 2222-5374
436867
  Галайко Б.М. Залучення молоді до лав українського націоналістичного руху в умовах підпілля у 1920-х рр. // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 68-79. – ISBN 978-966-428-404-9
436868
  Кулик О. Залучення молоді до сфери підприємницької діяльності як чинник формування її управлінської культури // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 184-192.
436869
  Святогор О.А. Залучення науковців до законотворчого процесу - ключова // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 67-71. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У дослідженні обгрунтовано пропозиції щодо подальшої активізації участі вчених – представників різних галузей знань у формуванні та вдосконаленні нормативно-правової бази. На основі аналізу законодавства про наукову та науково-технічну діяльність ...
436870
  Терещенко Г.М. Залучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 105-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
436871
  Кириленко О. Залучення приватних інвестицій у галузь водопостачання та водовідведення / О. Кириленко, В. Перевознюк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 56-63. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
436872
  Іванов М. Залучення приватних інвестицій у європейську вищу освіту // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 234-238. – ISSN 2218-5348
436873
  Клєцова Н.В. Залучення прямих іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 89-95
436874
  Сидорчук О. Залучення ресурсного потенціалу громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 28-34. – Бібліогр.: 18 назв
436875
  Пономарьов О. Залучення Румунії до участі у війні 1877-1878 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 109-113
436876
  Федіна А.В. Залучення спеціаліста, консультанта психологів на стадії попереднього розгляду кримінальної справи // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 23-27.
436877
  Косова Т.Д. Залучення стратегічних інвесторів в електроенергетику України : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 100-105 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
436878
  Шевченко О.О. Залучення студента-першокурсника до самостійної роботи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 14-16. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
436879
  Білик О. Залучення сучасних засобів мультимедіа у навчальний процес освітніх закладів Японії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У стрімкому розвитку високо інформаційного суспільства засоби медіа увійшли в щоденне життя швидко і природно, навіть непомітно, проте їх грандіозний вплив на людство неможливо переоцінити. У статі автор досліджує зміни у системі ...
436880
  Братко В.О. Залучення творів живопису під час вивчення повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" : 7 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
436881
  Триколенко С. Залучення творчої молоді до виставкових проектів як невід"ємна складова мистецької освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 246-248


  Розглядається та аргументується необхідність залучення творчої молоді до різноманітних виставкових проектів. Ознайомлення з провідною вітчизняною і світовою практикою є невід"ємною складовою сучасної художньої освіти. Особливе місце в формуванні та ...
436882
  Ревко І. Залучення Україною кредитів міжнародних фінансових організацій: фінансово–правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 160-161. – ISBN 978-617-7069-14-9
436883
  Дмитроца О.С. Залучення українського селянства Східної Галичини до змагань за створення національного університету у Львові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 152-154. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється боротьба української громадськості Галичини за створення національного університету. Розкрита роль українських партій у залученні селянства до цієї загальнонаціональної справи. Показана участь селян у змаганнях за український ...
436884
  Корчак Залучення учнів середніх шкіл до пошуково-дослідницької роботи з історії та краєзнавства / Корчак, , Андрій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 11-13
436885
   Залучення ферментів родини каспаз у радіаційно-індукований апоптоз лімфоцитів щурів / Т. Андрійчук, Н. Ракша, Л. Драган, С. Лугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджували участь ферментів родини каспаз за апоптозу, індукованого дією рентгенівського випромінювання. Встановлено зростання активності ініціаторної каспази-8 та ефекторної кспази-3 через 30 хв після опромінення з подальшим підвищенням активності ...
436886
  Огурцов А.Б. Залучення фінансових активів під державні гарантії - механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі / А.Б. Огурцов, О.В. Поліщук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 114-117. – ISSN 2306-6806
436887
  Терещенко Г.М. Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 92-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
436888
  Наумов Д. Залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктурних проектів в умовах економічної кризи 2008-2009 років // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 12-31. – ISSN 1605-2005
436889
   Залучення фінансування в проекти девелопменту нерухомості / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Ігнатенко Руслан Аркадійович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 194-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теорію та практику банківського кредитування, яке у всьому світі традиційно є одним із найбільш популярних механізмів фінансування проектів у сфері нерухомості, а також причини, які обмежують використання цього джерела ...
436890
   Залучення фінансування в проекти девелопменту нерухомості / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Ігнатенко Руслан Аркадійович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 194-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теорію та практику банківського кредитування, яке у всьому світі традиційно є одним із найбільш популярних механізмів фінансування проектів у сфері нерухомості, а також причини, які обмежують використання цього джерела ...
436891
   Залучення фінансування в проекти девелопменту нерухомості / А.В. Ігнатенко, Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 194-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теорію та практику банківського кредитування, яке у всьому світі традиційно є одним із найбільш популярних механізмів фінансування проектів у сфері нерухомості, а також причини, які обмежують використання цього джерела ...
436892
  Маліков В. Залучення фольклорних джерел для вивчення наймитства в українській традиційній народній культурі в дослідженнях другої половини ХІХ - початку ХХІ століття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 111-118. – ISSN 0130-6936
436893
  Розовик О. Залучення циган до осілості, громадської і культурно-освітньої роботи у 1920-х роках в УСРР // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 68-72


  У статті розкриваються заходи державних органів влади та громадських організацій республіки щодо залучення циганського кочуючого населення до осілого способу життя, участі у громадському житті республіки та розгортання в їх середовищі культурно- ...
436894
   Залюблений у "Сьомий континент" : людина і поет Ярослав Свищук / [упоряд., авт. прим.: М. Васильчук ; спогади М. Савчука, М. Васильчука]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 75, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 67-72. – (Бібліотека Коломийщини / редкол.: М. Васильчук, В. Гаврищук, І. Лудчак [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 978-966-2988-83-3
436895
  Калашник Ю.І. Залюблений у слово і життя (до ювілею професора В.С. Калашника) / Ю.І. Калашник, Л.Г. Савченко // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-141. – ISSN 1682-3540
436896
  Лапіна Н. Залюблені в... Мануйлівку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 1,5


  Роздуми над книжкою поетеси Ніни Данько "Григір Тютюнник і Мануйлівка"
436897
   Залюднені пункти Харківської округи. – Вид. 2-е. – Харьков, 1930. – 96 с.
436898
  Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / О. Баранович. – Київ, 1930. – 156с.
436899
   Залькалн Теодор Эдуардович и др. Выставка произведений. лениград. 1979. – Л., 1979. – 124с.
436900
  Кропивницький М. Зальоти Соцького Мусія / М. Кропивницький. – Київ, 1927. – 49с.
436901
  Петрова Ольга Зальцбургский музыкальный фестиваль: эксклюзив по-австрийски : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 70-71 : Фото
436902
  Семенов А. Замазки смоляные, масляные, каучуковые и т.п. / А. Семенов. – М., 1924. – 48с.
436903
  Дронов Николай Замалчиваемый триумф русского оружия // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 12. – С. 38. – ISSN 0868-488Х
436904
  Митрохин В.В. Замана / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1986. – 225с.
436905
  Золотов В.А. Заманиха / В.А. Золотов. – М., 1978. – 335с.
436906
  Ермольева Р.М. Заманиха / Р.М. Ермольева. – М., 1980. – 48с.
436907
  Золотов В. Заманиха / В. Золотов. – М., 1990. – 336с.
436908
  Медвідь В.Г. Заманка / В.Г. Медвідь. – К, 1984. – 240с.
436909
  Иоганзен Б.Г. Заманка о моллюсках горных водоемов Кунгей Ала-Тау. / Б.Г. Иоганзен. – Алма-Ата, 1940. – 8с.
436910
  Федотов Г.Н. Заманчивые горизонты. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1962. – 160с.
436911
  Прокопенко И.И. Заманчивые заводи / И.И. Прокопенко. – Алма-Ата, 1977. – 67с.
436912
  Челышев Б.Д. Заманчивые поиски / Б.Д. Челышев. – М, 1960. – 47с.
436913
  Емельянова Н. Заманщина / Н. Емельянова. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1950. – 271с. – (Наша Родина)
436914
  Степаненко В.И. Замарайка. / В.И. Степаненко. – М., 1989. – 301с.
436915
  Степаненко В.І. Замарайко. / В.І. Степаненко. – К., 1991. – 362с.
436916
  Дмитриев В.Г. Замаскированная литература / В.Г. Дмитриев. – М., 1973. – 126с.
436917
  Кристи А. Замаскированный клад / Агата Кристти (Англия) // Убийство по-вашингтонски / А. Карр. – Москва : НПО "Прогресс", 1990. – С. 53-63
436918
  Капелюшний Валерій Петрович Замасковані імена : Псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. / Капелюшний Валерій Петрович. – Київ, 2001. – 103с. – ISBN 966-7837-36-Х
436919
  Можаев Б.А. Замах мяты и хлеб насущный : Эссе, полем. заметки / Можаев Б.А. – Москва : Моск. рабочий, 1982. – 463 с. : портр.
436920
  Сіменон Ж. Замах на бродягу / Ж. Сіменон. – К, 1968. – 382с.
436921
  Бутусов Ю. Замах на Дядечка: спроба вбити правду про крадіжку 35 мільярдів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
436922
  Іванцов В. Замах на злочин за КК України та КК зарубіжних країн / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-41.
436923
  Тендряков В.Ф. Замах на міражі / В.Ф. Тендряков. – К., 1990. – 489с.
436924
  Гордасевич Галина Замах на незалежність // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 10 (112). – С. 31-33


  Через багато років після вбивства легендарного провідника ОУН верхівка КДБ визнає: для радянських спецслужб Бандера був "нежелательным элементом", а його усуненння здійснено "насильственным методом".
436925
  Кабанець Є. Замах на Софію Київську // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 32-39. – ISSN 0131-2685
436926
  Аарде Рохір Ван Замах. Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С.8-96
436927
  Майоров М.К. Замашна мітла / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1960. – 108 с.
436928
   Замбильфрош. – М., 1983. – 179 с.
436929
  Александров Ю.А. Замбия / Ю.А. Александров, Ю.Г. Липец. – Москва : Мысль, 1973. – 63с. – (У карты мира)
436930
  Поляков Б.С. Замбия. / Б.С. Поляков. – М., 1968. – 128с.
436931
  Березин В.И. Замбия. Пути завоевания экономической независимости / В.И. Березин. – М, 1972. – 120с.
436932
  Лукьянов А.А. Замедление и поглощение резонансных нейтронов / А.А. Лукьянов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 360с.
436933
  Лукьянов А.А. Замедление и поглощение резонансных нетронов, структура нейтронных сечений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лукьянов А.А.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 42л.
436934
  Лыч Г. Замедление рыночного реформирования экономики Беларуси: во благо или во вред? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 18-36. – ISSN 0207-3676
436935
  Замараев Б. Замедление экономического роста в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 4-34. – ISSN 0042-8736
436936
  Басария Э. Замедленные встречи : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 59-91. – ISSN 0131-8136
436937
  Чистяков В.М. Замедлители коррозии металлов. / В.М. Чистяков. – Минск, 1965. – 63с.
436938
  Тараненко З. Замедляющие системы / З. Тараненко, И. Я.К. Трохименко. – Киев : Техніка, 1965. – 307с.
436939
  Силин Р.А. Замедляющие системы / Р.А. Силин, В.П. Сазонов. – Москва : Советское радио, 1966. – 632с.
436940
  Яцук К.П. Замедляющие системы / К.П. Яцук. – Харьков : Харьковский университет, 1969. – 108с.
436941
  Щукин В. Замеки о "О мифопоэтике "Грозы" // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 180-195. – ISSN 0042-8795


  Проблеми дослідження постструктуралізму у філології.
436942
  Волосевич Сергей Петрович Замена компонентов фразеологических единиц в аспекте номинации и коммуникации: (на материале совр. англ. языка) : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук : 10.02.04 / Волосевич Сергей Петрович ; Московский гос. ин-т иностр. языков, Специализиров. совет К-053. – Москва, 1989. – 28л.
436943
   Замена меди алюминием в электрических машинах и аппаратх. – М., 1965. – 46с.
436944
  Мачерет Л.И. Замена меди и свинца алюминием в силовых кабелях. / Л.И. Мачерет. – М., 1965. – 12с.
436945
  Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву / И.А. Тарханов. – Казань, 1982. – 104с.
436946
  Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процессе / С.В. Аносова. – Москва, 1960. – 30с.
436947
  Иванов Сергей Замена тусклых фонарей : История вещей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 158-159 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
436948
  Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения / Ю.М. Ткачевский. – М., 1982. – 134с.
436949
  Введенский Н.Г. Замена цветных металлов и борьба с коррозией в красильно-отделочном производстве / Н.Г. Введенский. – Москва-Ленинград, 1939. – 76с.
436950
  Буталов В.А. Заменители дефицитных металлов и сплавов / В.А. Буталов. – М.-Л., 1951. – 176с.
436951
  Буталов В.А. Заменители дефицитных металлов и сплавов / В.А. Буталов. – Изд.2-е, доп. и перераб. – М.-Л., 1955. – 240с.
436952
   Заменители растительных масел и жиров. – Л.-М., 1935. – 168с.
436953
   Заменители электроматериалов : сборник статей. – Москва-Ленинград : Стандартгиз, 1936. – 241 с.
436954
  Бабкин В.С. Замены не будет / В.С. Бабкин. – Москва, 1965. – 102с.
436955
  Боровиков С.Г. Замерзшие слова / С.Г. Боровиков. – Саратов, 1991. – 252с.
436956
   Заместитель командира полка (корабля) по политической части. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Военное издательство, 1975. – 360 с.
436957
  Комиссаров В.И. Заместитель командира роты по политчасти / В.И. Комиссаров. – М., 1974. – 288с.
436958
  Севернюк Тамара Заметіль забуття : Лірика / Севернюк Тамара. – Чернівці : Букер, 1996. – 199с. – ISBN 5-7707-8519-5
436959
  Риский-Корсаков Заметка / Риский-Корсаков. – с.
436960
  Бутовский А.Н. Заметка : Утрата правоспособности и утверждение акта // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 123-126
436961
  Бутовский А.Н. Заметка : Домашние завещания и пишущие машины // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 152-163
436962
  Тростников М.А. Заметка к "Слову о полку Игореве". – Воронеж, 1900. – 19 с.
436963
  Соколов А.П. Заметка к Экснеровой химической теории электричества прикосновения / А.П. Соколов. – Санкт- Петербург. – 6 с.
436964
  Соколов А.П. Заметка к Экснеровой химической теории электричества прикосновения. О гальванической поляризации электродов / А.П. Соколов. – С.-Пб., 1881. – 6с.
436965
  Пельт В.Д. Заметка как газетный жанр. / В.Д. Пельт. – М, 1985. – 48с.
436966
  Костомаров Н.И. Заметка на возражения о происхождении Руси / [Н. Костомаров] // Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / Н.И. Костомаров. – [Санкт-Петербург], 1860. – [5] с.
436967
  Станкевич Б. Заметка на статью г.Роговского "О строении земной атмосферы..." / Б. Станкевич. – 4с.
436968
  Багрий А.В. Заметка о "душевном деле" Гоголя. – [12] с. – Отд. оттиск
436969
  Тихий М.И. Заметка о Caprellidae Черного моря. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1911. – С. 1125-1134. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 1911 г.
436970
  Соловьев П.Ф. Заметка о Clavellaria Leach (Hymenoptera, Tenthredinidae), 1910. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", № 4, 1910 г.
436971
  Чернавин В.В. Заметка о Diptychus Oshanini (Berg) / В.В. Чернавин. – 227-235с.
436972
  Семенов А. Заметка о Dromius longulus Friv. (Coleoptera, Carabidae), в новом для русской фауны виде, 1904. – С. 167-169. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", № 4, 1904 г.
436973
  Тутковский П.А. Заметка о базальте и третичных песчаниках Луцкого уезда / П.А. Тутковский. – Житомир. – 101-113 с.
436974
  Бережков Р.П. Заметка о белополосой кобылке (Chorthippus albomarginatus Dg.) / Р.П. Бережков. – Томск, 1929. – 84с.
436975
  Бируля А. Заметка о видах рода Amphicteis Grube, водящихся в Черном и Каспийском морях : (Доложено в заседании физико-математического отд. 30 апреля 1897 г.) / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1897. – С. 9-26. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, т. 7, № 1, 1897 г.
436976
  Спульский Б.А. Заметка о волынских третичных отложениях / Б.А. Спульский. – 8с.
436977
  Герасимов А.М. Заметка о вредиталях кендыря / А.М. Герасимов, Ф.Н. Герасимова. – 281с.
436978
  Семенов А. Заметка о географическом распространении в России видов рода Brychius C.G.Thoma. (Coleoptera, Haliplidae). – Москва : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1897. – С. 511-514. – Отд. оттиск
436979
  Сущинский П.П. Заметка о геологическом строении некоторых новых месторождений вольфрамита в южном Забайкалье / П.П. Сущинский. – Птгр, 1917. – 567-590с.
436980
  Порчинский И.А. Заметка о глистах, собраных в Гдовском уезде / И.А. Порчинский. – Отд. оттиск. – 121-125с.
436981
  Баровский В.В. Заметка о двух новых для фауны нашей страны видах жуков и описание мало известного представителя рода Xylobanuss Ch. waterh. (Coleoptera, Malacodddermata) / В.В. Баровский, 1931. – 363-364с.
436982
  Раушенбах Вл.А., Бенинг А.Л. Заметка о зимнем планктоне реки Волги под Саратовом / Вл.А. Раушенбах и А.Л. Бенинг. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1912. – [2], 56 с., 2 л. ил. – Авт., загл. и наимен. сер. на рус. и нем. яз.; резюме на нем. яз. – (Труды Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания : серия: Работы Волж. биол. станции. ; Т. 4, № 1)
436983
  Спицын А.А. Заметка о каменных крестах, преимущественно новгородских / А.А. Спицын : Типография И.Н. Скороходова. – 32 с.
436984
  Турцевич И.Г. Заметка о картинной галлерее Института князя Безбородко в Нежине / И Турцевич // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 49 с.
436985
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции / А.В. Мартынов. – 309с.
436986
  Рузский М. Заметка о мухе Вольфарта / М. Рузский; Печатано по определению Совета Казанского Ветеринарного Института. – Казань : Тип. Б.Л. Домбровского, 1897. – 8 с. – Отд. оттиск из: Ученые записки Казанского Ветеринарного Института, т. 14, 1897 г.
436987
  Мейер Н.Ф. Заметка о наездниках (Hymenoptera Ichneumonidae) Минской губернии / Н.Ф. Мейер. – Вырезка из Русск. энтом. обозр., XVIII, 1924, 1924. – 213-216с.
436988
  Лепешкин В.Д. Заметка о направляющем и желточном теле в развивающемся яйце Moina rectirostris : с 1 табл. – Москва : Унив. тип., 1900. – 7 с. – Отд. оттиск: Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 98, из дневника Зоолог. отд. О-ва любителей естествознания, т. 3, № 1


  Ключевые слова: Moina rectirostris; биология; ветвистоусые раки; зоология; размножение; ракообразные; строение; членистые; яйцо. На обл. дарственная надпись от автора Совинскому
436989
  Римский-Корсаков Заметка о насекомых окресностей Вилла-франки / Римский-Корсаков. – Х., 1910. – с.
436990
  Римский-Корсаков Заметка о некоторых бескрылых представителях сеноедов / Римский-Корсаков. – с.
436991
  Рейнгард Л. Заметка о приборе С.С.Wallich"а для собирания организмов на дне моря. / Л. Рейнгард. – 3, [1] с.
436992
  Вальц Я. Заметка о развитии зооспор у водорослей / Я. Вальц. – 7с. – Из "Сборника 1-го Съезда Русских Естествоиспытателей
436993
  Мартынов А.В. Заметка о ручейниках / А.В. Мартынов. – 98с.
436994
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах / А.Н. Бартенев. – Екатеринбург : Тип. В.Н.Алексеева, П.Н.Галина и Ко, 1909. – С. 142-144. – Отд. оттиск из: Записки Уральского Общества Любителей Естествознания, т. 29
436995
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев, 1912. – С. 76-80. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 12, № 1, 1912 г.
436996
  Митрофанова П.И. Заметка о строении и образовании желточного покрова на яйцах птиц / П. И. Митрофанова. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1898. – 23 с.
436997
  Холодковский Н.А. Заметка о тополевой тле (Schizopeura, passerinii Signoret) / Н.А. Холодковский. – Птгр., 1919. – 6с.
436998
  Тутковский П.А. Заметка о фауне пестрых глин с. Чаплинки (Киевской губернии) / [соч.] П.А. Тутковского. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1886. – 11 с., 2 л. ил. табл. – Отд. оттиск: Из геологического кабинета Университа Св. Владимира


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Василию Карловичу Совинскому от автора
436999
  Мартынов А.В. Заметка о фауне ручейников / А.В. Мартынов. – 194с.
437000
  Пфейффер Г.В. Заметка о функциях Бернулли / [соч.] Г.В. Пфейффера. – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого], 1905. – 5 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1905, № 11
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,