Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
436001
  Стріха М. "Дорога надії" Ярослава Яцкова (неювілейні нататки) // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)
436002
  Поклад Н. "Дорога нашого приходу..." : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80-86. – ISSN 0208-0710
436003
  Трегуб М. "Дорога" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 80-83. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
436004
  Лазорак Б. "Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV": невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 186-229. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
436005
  Скорик Б. "Дороге і важливе" від Івана Дзюби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 1, 2


  Презентація книжки спогадів Івана Дзюби "Не окремо взяте життя"
436006
  Гажа Т. "Дороги вольні і невольні" Романа Іваничука: єдність травелогу, мемуарів і політичного щоденника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 144-150. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
436007
  Магурчак А. "Дороги наші лежать на Схід!" (нариси діяльності Андрія Жука у Всеукраїнській Національній Раді) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В публікації висвітлюється участь українського державного діяча А. Жука в роботі віденської Всеукраїнської Національної Ради. Показані перепитії обговорення найважливіших питань на засіданнях ВНР за участю А. Жука. В публикации освещает участие ...
436008
  Аксентов Ю.Д. "Дорогие камни" в культуре Древней Руси (по памятникам прикладного искусства и литературы 11-15 вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Аксентов Ю.Д.; Аксентон Ю.Д.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1974. – 26л.
436009
  Хоменко О. "Дорогий товаришу Коновалець" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 7). – С. 6


  Несподівані історичні контексти діяльності лідера ОУН - у новому томі епістолярної спадщини.
436010
  Миронов Г.М. "Дорогой наш Глеб Иванович..." / Г.М. Миронов. – Тула, 1970. – 286с.
436011
  Єфремов С. "Дорогою ціною". Ясній пам"яті Володимира Шульгина // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 114. – ISBN 978-966-2133-35-6
436012
  Оболенский В. "Дорожная карта" реформирования международной торговой системы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 10-18. – ISSN 0131-2227
436013
  Пестушко Валерий "Дорожные знаки" рыб : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 53
436014
  Дячук О. "Дорожня карта" абітурієнта та підсумки ЗНО // Світ. – Київ, 2020. – Серпень (№ 29/30). – С. 2
436015
  Монолатій І. "Дорожня карта" колонізації Українських Карпат // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 279-283. – ISSN 2519-4518
436016
  Менделе-Мойхер Сфорим "Дос виншфингерл" / Менделе-Мойхер Сфорим : Культур-лига, 1927. – 214 с.
436017
  Сотиріу Д. [Доручення / Дидо Сотиріу. – 32-е вид. – Афіни : Кедрос, 1995. – 384 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0005-9
436018
  Дар Д.Я. Дорога мечтаний / Д.Я. Дар, Г.Б. Ягдфельд. – Москва, 1956. – 75с.
436019
  Дмитерко Л.Д. Дорога мира : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1956. – 207 с.
436020
   Дорога миров. – Москва, 1990. – 304 с.
436021
   Дорога миров. – Москва
2. – 1990. – 303 с.
436022
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – М., 1958. – 49с.
436023
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – М., 1975. – 240с.
436024
  Панченко П.Е. Дорога молодости : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1946. – 104 с.
436025
  Исламов Денис Фатхиевич Дорога Москвы : роман / Денис Исламов ; пер. с башк. Рамиля Хакимова. – Уфа : Башкирирское кн. изд-во, 1974. – 471 с.
436026
  Колесова Оксана Дорога моя Вітчизна, "золота" моя земля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 8


  Ми врешті-решт дочекалися: проведення земельних аукціонів набирає обертів. І сьогодні можна сказати, що відносини між продавцем і покупцем найдорожчого товару на ринку нерухомості стають дедалі стабільнішими, удосконалюються в професійному сенсі. Раз ...
436027
  Савостин Н.С. Дорога моя жизнь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1971. – 107с.
436028
  Герман Ю.П. Дорога моя людина : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро, 1969. – 558с.
436029
  Свердлов Ф.Д. Дорога мужества / Ф. Свердлов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 110 с.
436030
   Дорога мужества и героизма. – Москва
1. – 1975. – с.
436031
  Борисов Н. Дорога мщения / Н. Борисов. – Куйбышев, 1943. – 108 с.
436032
  Найманбаев К. Дорога на Аккент / К. Найманбаев. – М., 1982. – 383с.
436033
  Москвина М. Дорога на Аннапурну : повесть-странствие : путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и художника Леонида Ташкова / Марина Москвина. – Москва : Гаятри, 2007. – 224с. : ил. – ISBN 978-5-9689-0103-3
436034
  Березин В. Дорога на Астапово : проза: путевой роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 8-62. – ISSN 0130-7673
436035
  Дроздов С.С. Дорога на Бальгу. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1985. – 316с.
436036
  Осипов К. Дорога на Берлин / К. Осипов. – М, 1946. – 256с.
436037
  Стецюк Я.Н. Дорога на верховину / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1956. – 152 с.
436038
  Авдеенко А.О. Дорога на Верховину : очерк / А.О. Авдеенко ; ил. А. Пауков. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 120 с., [4] л. ил. : ил.
436039
  Вергасов И.З. Дорога на Верхоречье / И.З. Вергасов. – Симферополь, 1957. – 123с.
436040
  Силлитоу А. Дорога на Волгоград / А. Силлитоу. – Москва, 1964. – 48с.
436041
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1967. – 127с.
436042
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – К., 1971. – 123с.
436043
  Колобов В.М. Дорога на высоту / В.М. Колобов. – Москва, 1985. – 224с.
436044
  Трипільський А. Дорога на Дніпро : фронтові нариси і оповідання / А. Трипільський. – Київ ; Харків : Держвидав УРСР, 1944. – 83 с.
436045
  Райт Г. Дорога на запад. / Г. Райт. – М, 1994. – 622с.
436046
  Тихонов Игорь Дорога на зарю / Тихонов Игорь. – Ярославль : Верхне-Волжское изд-во, 1964. – 56с.
436047
  Пагіря О. Дорога на Збруч // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  1946 року Західна Україна дала голодуючим селянам із Наддніпрянщини допомогу, яка пом"якшила "останній сталінський удар" і відвернула повторення Голодомору.
436048
  Городской Я.З. Дорога на Ирпень / Я.З. Городской. – Х., 1936. – 164с.
436049
  Лапченко Б.С. Дорога на Катин мох: Экол. очерки / Б.С. Лапченко. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 255 с. – ISBN 5-239-00663-6
436050
  Сапожников В.К. Дорога на Коён / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1974. – 318с.
436051
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром / М.С. Арлазоров. – Москва : Порлитиздат, 1980. – 152 с. – (Герои Советской Родины)
436052
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром : о конструкторе косм. техники А.М. Исаеве / М.С. Арлазоров. – Москва : Политиздат, 1984. – 141 с. – (Герои Советской Родины)
436053
  Кундзіч О.Л. Дорога на Крем"янець / О.Л. Кундзіч. – К., 1946. – 51с.
436054
  Шкраб"юк П. Дорога на Крути // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 9


  "Спогад про першу поїздку галичан на місце незабутнього бою."
436055
  Жуков С.Г. Дорога на Марьино / С.Г. Жуков. – М., 1982. – 176с.
436056
  Маковецкий В.Я. Дорога на Митридат / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1984. – 176с.
436057
  Ильин-Юхма Дорога на Москву / Ильин-Юхма. – Москва, 1968. – 320 с.
436058
  Юхма М. Дорога на Москву : роман-легенда / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 176 с.
436059
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 618с.
436060
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 624с.
436061
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 95с.
436062
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 63с.
436063
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 552с.
436064
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 510с.
436065
  Леонов Л.М. Дорога на Океан / Л.М. Леонов. – Москва, 1987. – 575с.
436066
  Галктионов В.Д. Дорога на океан. / В.Д. Галктионов. – Симферополь, 1952. – 76с.
436067
  Лашков И.В. Дорога на перевал / И.В. Лашков. – М, 1956. – 159с.
436068
  Гнеушев В.Г. Дорога на перевал / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1977. – 222с.
436069
  Нагнибіда М.Л. Дорога на південь / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1940. – 48с.
436070
  Ляшенко М. Дорога на Північ / КНУТШ; Інститут філології; Ляшенко Микола, Михайлишин В"ячеслав. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 320с. – ISBN 966-7419-84-3
436071
  Самихов Х.И. Дорога на Порт-Артур / Х.И. Самихов. – Уфа, 1990. – 112с.
436072
  Сметанин А.И. Дорога на Порт-Артур. / А.И. Сметанин. – М., 1981. – 206с.
436073
   Дорога на Прагу. – Москва, 1964. – 183 с.
436074
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – М., 1959. – 374с.
436075
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1974. – 576с.
436076
  Валиков Г.Г. Дорога на Радонеж / Г.Г. Валиков. – Москва, 1982. – 80с.
436077
  Васильев А.С. Дорога на Родину / А.С. Васильев. – Тюмень, 1961. – 128с.
436078
  Костров В. Дорога на Родину. Стихи. Поэма / В. Костров. – М., 1983. – 150с.
436079
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1966. – 303с.
436080
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – Москва, 1970. – 318с.
436081
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль : роман / И.Р. Гуро. – Київ : Молодь, 1975. – 232с.
436082
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1977. – 256с.
436083
   Дорога на Сантьяго. – Ленинград, 1986. – 343 с.
436084
   Дорога на Севеструм, 1977. – 48 с.
436085
   Дорога на Смоленск. – Москва, 1985. – 470 с.
436086
  Еремин В.Г. Дорога на Спасское / В.Г. Еремин. – Москва, 1983. – 48с.
436087
  Соболев А.Н. Дорога на стадион / А.Н. Соболев. – М, 1963. – 32с.
436088
  Аль Д. Дорога на Стрельну / Д. Аль. – Ленинград, 1991. – 238с.
436089
  Поліщук Я. Дорога на схід: парадокси східноєвропейської ідентичності // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 70-71


  Уявлення про європейський континент упродовж тривалого часу історії радикально змінювались. Східна Європа - відносно молодий конструкт, що виражає зміст геополітичних процесів XIX-XX століть, зокрема формування національних держав на місці колишніх ...
436090
  Продан Ю.Ю. Дорога на Тмутаракань / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1977. – 192с.
436091
  Плеханов Р.Ф. Дорога на Урман // Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1986
436092
  Москаленко Леся Дорога на Халкідіки : Греція / спецрепортаж / Москаленко Леся, Некрасов Андрій, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 64-69 : Фото
436093
  Амитов Э.О. Дорога над кручей : рассказы / Эмиль Амитов. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 87 с.
436094
  Моруга В.В. Дорога над лугом : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1985. – 183 с.
436095
  Куранов Ю.Н. Дорога над озером. / Ю.Н. Куранов. – М., 1977. – 335с.
436096
  Стріха М. Дорога надії й особливості обертання Землі. Неювілейні нотатки до дати астронома Ярослава Яцків // Україна молода. – Київ, 2020. – 9 грудня (№ 122). – С. 12-13


  "Якби для українського вченого існувала відзнака "За активність на громадській ниві", всі підстави на її здобуття мав би академік НАН України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, президент Української астрономічної асоціації, почесний ...
436097
  Соколов В. Дорога начинается в Москве / В. Соколов. – Минск, 1952. – 160с.
436098
  Магнушевский К.П. Дорога начинается с шага / К.П. Магнушевский. – М., 1965. – 103с.
436099
   Дорога наша-верная. – Москва, 1973. – 325с.
436100
  Горев В.А. Дорога наша верная / В.А. Горев, Т.Ф. Войтеховкая. – Минск, 1986. – 190с.
436101
  Курас С.Б. Дорога наша людина // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 621-625. – ISBN 978-966-611-701-7


  Пам"яті І.Ф. Кураса.
436102
  Чубакова В.С. Дорога не кончается за горизонтом / В.С. Чубакова. – Л, 1960. – 391с.
436103
  Грин А.С. Дорога никуда : [роман] / А. Грин ; [гравюры на дереве В. Козлинского. – Москва : Советский писатель ; [Типо-лит. им. Воровского], 1935. – 499, [2] с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Размер: 17х11 см
436104
  Грин А. Дорога никуда [Електронний ресурс] / Александр Грин, чит. А. Резалин, звукореж. М. Мануилова ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 9 ч. 58 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Романтика приключений и путешествий ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884152892


  Наименее фантастический и, пожалуй, самый грустный роман Грина. Дорога главного героя Тиррея - это путь разочарований, на котором его ждут предательство, обман, тюрьма, одиночество.
436105
  Евтушенко Е.А. Дорога номер один / Е.А. Евтушенко. – М, 1972. – 189с.
436106
  Александров В.А. Дорога обратно / В.А. Александров. – Ташкент : Ешгвардия, 1981. – 240 с.
436107
  Бикмухаметов Р. Дорога остается / Р. Бикмухаметов. – Москва, 1969. – 168с.
436108
  Грачев Л.П. Дорога от Волхова / Л.П. Грачев. – Л., 1983. – 296с.
436109
  Синегуб Г.Г. Дорога от порога далека / Г.Г. Синегуб. – Сыктывкар, 1976. – 151с.
436110
  Губерський Л. Дорога пам"яті... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 8


  Вступне слово Ректора КНУТШ Л.В. Губерського до наукового збірника Інституту філології, присвяченого пам"яті проф. Дунаєвської Лідії Францівни (1948-2006)
436111
   Дорога пані Тетяно! / кафедра ВСР // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С.9-10


  Кафедра видавничої справи та редагування вітає Т. О. Приступенко з ювілеєм !
436112
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – Свердловск, 1950. – 88с.
436113
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – М, 1951. – 124с.
436114
   Дорога під громами. – Київ, 1985. – 504 с.
436115
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 119 с.
436116
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1970. – 80 с.
436117
   Дорога побед. – Киров, 1948. – 216с.
436118
  Рубинштейн Л.В. Дорога победы / Л.В. Рубинштейн. – М-Л, 1954. – 640с.
436119
   Дорога Победы. – Москва, 1980. – 477 с.
436120
  Ковальчук В.М. Дорога победы осажденного Ленинграда / В.М. Ковальчук. – Л, 1984. – 213 с.
436121
  Труханов В.И. Дорога под ветром. / В.И. Труханов. – К., 1960. – 116с.
436122
  Карпеко В.К. Дорога под небом / В.К. Карпеко. – Москва, 1967. – 47с.
436123
  Решетников Л.В. Дорога под огнем. / Л.В. Решетников. – М., 1968. – 270с.
436124
  Меркулов А.Г. Дорога под парусами / А.Г. Меркулов. – Москва, 1963. – 72с.
436125
  Браткова Т.В. Дорога под радугой. / Т.В. Браткова. – М., 1980. – 135с.
436126
  Малышко А.С. Дорога под яворами : Стихи / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 279с.
436127
  Саулит Б.Р. Дорога под ясенями : роман / Бруно Саулит ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302 с.
436128
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей / С.А. Лобков. – Ленинград, 1976. – 120 с.
436129
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей. / С.А. Лобков. – 2-е изд. – Л, 1981. – 120с.
436130
  Рибак Н.С. Дорога правди і миру : Нариси. Статті. Спогади. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 343с.
436131
  Баграновский В.М. Дорога призвания : роман / В.М. Баграновский. – Киев : Радянський письменник, 1954. – 528 с.
436132
   Дорога с продолжением. – Москва, 1968. – 32 с.
436133
  Скороходов М.А. Дорога с продолжением / М.А. Скороходов. – М., 1970. – 48с.
436134
  Гитович А. Дорога света / А. Гитович. – Ленинград, 1968. – 208с.
436135
  Дзюбенко-Мейс Дорога свічки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 21


  Джеймс Мейс - дослідник Голодомору в Україні.
436136
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1949. – 412с.
436137
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1950. – 288с.
436138
  Слуцкис М.Г. Дорога сворачивает к нам : рассказы и повесть / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1964. – 93 с.
436139
  Матіяш Д. Дорога святого Якова / Дзвінка Матіяш ; [фото: Євген Іларіонов]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 220, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-679-393-9
436140
  Раннет Э. Дорога сильных : докум. повесть / Э. Раннет; пер. с эст. С.Мелло. – Таллин : Эстгосидат, 1956. – 398 с.
436141
  Медников А.М. Дорога сильных / А.М. Медников. – М, 1964. – 336с.
436142
  Лукашевич В.П. Дорога сквозь заросли : Повести и рассказы / В.П. Лукашевич. – Москва : Художественная литература, 1972. – 302с.
436143
  Цыбко В.А. Дорога сквозь сердце : стихи и афоризмы / Владимир Цыбко. – Киев : Интеллект, 2000. – 127, [1] с. – ISBN 966-646-006-8
436144
   Дорога сквозь Чёрный лес. – Москва, 1977. – 133 с.
436145
  Лубківський Р. Дорога Словацького і Шевченка - наша дорога! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 12
436146
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – М., 1950. – 192с.
436147
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – Изд., доп. и переработ. – М., 1953. – 223с.
436148
  Ермолович Н. Дорога солдата / Н. Ермолович. – Москва : Малыш, 1983. – 31 с.
436149
  Корецький Ф. Дорога спадщина / Ф. Корецький. – Київ, 1960. – 102 с.
436150
  Луценко Д.С. Дорога спадщина : лірика / Д.С. Луценко. – Київ, 1984. – 150 с.
436151
  Різник Л. Дорога стелилась тонко-тонко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 134-139. – ISSN 0868-4790
436152
  Попков А. Дорога счастья. / А. Попков, 1950. – 300с.
436153
   Дорога творений. – Казань, 1988. – 111с.
436154
   Дорога Тетяно Олегівно! / кафедра історії літератури та журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 11


  Кафедра історії літератури та журналістики вітає Т.О. Приступенко з днем народження.
436155
  Санбаев С. Дорога только одна : повести и роман / Сатимжан Санбаев; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 429 с.
436156
  Липкан А.М. Дорога тополей : роман / А.М. Липкан. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 227 с.
436157
  Кимягаров Б. Дорога уходит в горы / Б. Кимягаров. – Москва, 1970. – 51 с.
436158
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Москва, 1973. – 156 с.
436159
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Ташкент, 1979. – 211 с.
436160
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Детская литература, 1964. – 735 с.
436161
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – М, 1969. – 736с.
436162
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Советский писатель, 1985. – 496 с.
436163
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М
1-2. – 1965. – 496с.
436164
  Мамбетов И. Дорога уходит вдаль / И. Мамбетов. – Алма Ата, 1968. – 95с.
436165
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М, 1980. – 735с.
436166
  Кочетков А. Дорога уходит дальше / А. Кочетков. – Москва : Советская Россия, 1970. – 111 с.
436167
  Рыленков Н.И. Дорога уходит за околицу / Н.И. Рыленков. – Москва, 1968. – 144с.
436168
  Сімон Клод Дорога Фландрії; Зоосад = La route des flandres. Le jardin des plantes : Романи / Сімон Клод; З французької перекл. Р.Осадчук. – Київ : Юніверс, 2002. – 496с. – (Лауреати Нобелівської премії 1985). – ISBN 966-7305-73-2
436169
  Мурхед А. Дорога через безмолвие / А. Мурхед. – Москва : Наука, 1988. – 207с.
436170
  Скачков В.Н. Дорога через Бруны: повести. / В.Н. Скачков. – Волгоград, 1982. – 303с.
436171
  Минутко И.А. Дорога через весну. / И.А. Минутко. – Тула, 1964. – 231с.
436172
  Покальчук Ю.В. Дорога через горы. / Ю.В. Покальчук. – М, 1988. – 540с.
436173
  Кемоклидзе Г.В. Дорога через красивый лес / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1981. – 255с.
436174
  Тооминг О.А. Дорога через лес : повесть / Освальд Тооминг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1961. – 176 с.
436175
  М"ястківський А.П. Дорога через молодість : вибрані поезії / А.П. М"ястківський. – Київ : Дніпро, 1973. – 210 с.
436176
  Сіренко М. Дорога через молодість : поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 90-92. – ISSN 0130-321Х
436177
  Краминов Д.Ф. Дорога через ночь / Д.Ф. Краминов. – М., 1961. – 415с.
436178
  Комар Б.П. Дорога через пекло : повість / Б.П. Комар. – Київ : Молодь, 1982. – 256 с.
436179
  Радлов Василий Дорога через перевал : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 86 : Фото
436180
  Щербановский О.С. Дорога через перевал. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1957. – 264с.
436181
  Шевченко М.П. Дорога через руины / М.П. Шевченко. – М, 1984. – 48с.
436182
  Калягин Н.И. Дорога через свет / Н.И. Калягин. – М., 1989. – 233 с.
436183
  Кочетков Г. Дорога через сердце / Г. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1966. – 286 с.
436184
  Раздольский В.А. Дорога через Сокольники / В.А. Раздольский. – Москва, 1981. – 184 с.
436185
  Волошенюк І.С. Дорога через тишу : повісті та оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 350 с.
436186
  Виноградов И.В. Дорога через фронт / И.В. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1976. – 336с.
436187
  Анчаров М.Л. Дорога через хаос : Михаил Анчаров / М.Л. Анчаров. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 256 с.
436188
  Бонт Ф. Дорога чести / Ф. Бонт. – Москва, 1949. – 364с.
436189
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1957. – 234 с. : ил., портр.
436190
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1959. – 296 с.
436191
  Ардаматский В.И. Дорога чести : рассказы / В.И. Ардаматский ; худож. Л. Саксонов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 649, [2] с. : ил.
436192
  Третьяков А. Дорога чести. / А. Третьяков. – Кострома, 1952. – 55с.
436193
  Лука Ш. Дорога шла лесом. / Ш. Лука. – Бухарест, 1960. – 52с.
436194
  Сьомочкіна О. Дорога як "велика подорож життя". На матеріалі рубаїв Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 589-594. – ISBN 978-617-7201-57-0
436195
  Янковська Ж. Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 647-655
436196
  Фераун М. Дорога, ведущая в гору / М. Фераун. – М, 1965. – 175с.
436197
  Синельников Сергей Дорога, ведущая к храму : Семь чудес России // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 90-93 : Фото
436198
  Румянцева М.А. Дорога, встреча, любовь... / М.А. Румянцева. – М., 1978. – 159с.
436199
  Туренко А. Дорога, довжиною у 90 літ [Харківський національний автомобільно-дорожній університет] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23-30 вересня (№ 35/36). – С. 4
436200
  Різник Л. Дорога, і правда, і життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 190-199. – ISSN 0868-4790


  Український літературознавець Тарас Салига.
436201
  Посниченко С.В. Дорога, которой идем / С.В. Посниченко. – Донецк, 1970. – 70с.
436202
  Тарба И.К. Дорога, которой нет конца... : стихотворения и поэмы / Иван Тарба ;. – Москва : Художественная литература, 1976. – 365 с.
436203
  Гайдабура В. Дорога, незабутня наша... (листи Йосипа Гірняка й Олімпії Добровольської до Тамари Позняківни) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 205-207. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
436204
  Михайленко А.Г. Дорога, пройдена двічі : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1985. – 263 с.
436205
  Ген Т.Г. Дорога, уходящая вдаль. : повести, рассказы, очерки / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 392 с.
436206
  Смеляков Я.В. Дорога. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1934. – 47с.
436207
  Скобелев Э.М. Дорога. / Э.М. Скобелев. – Минск, 1969. – 80с.
436208
  Ульянинский А.В. Дорога. / А.В. Ульянинский. – М., 1974. – 176с.
436209
  Делибес М. Дорога. Крысы. Пять часов с Марио / М. Делибес. – М, 1975. – 431с.
436210
  Немчинов Г.А. Дорога. Повести и рассказы. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1975. – 315с.
436211
  Полякова Н.М. Дорога: рассказы, воспоминания / Н.М. Полякова. – Л., 1990. – 366с.
436212
  Багно В.Е. Дорогами "Дон Кихота" : [судьба романа Сервантеса] / В.Е. Багно. – Москва : Книга, 1988. – 448 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 437-446. – (Судьбы книг)
436213
  Лобовская Р.А. Дорогами "Золотого кольца" / Р.А. Лобовская, С.П. Лялин. – Москва, 1981. – 96с.
436214
  Осьмак Н. Дорогами батька / розмову вела Наталка Капустянська // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  До 100-річчя з дня народження Кирила Осьмака.
436215
   Дорогами батьків. – Київ, 1970. – 140 с.
436216
  Гончаров И.М. Дорогами бессмертия / И.М. Гончаров. – М, 1989. – 159 с.
436217
  Москвин Н.И. Дорогами боевого братства / Н.И. Москвин. – Минск, 1986. – 318с.
436218
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 303с.
436219
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1974. – 303с.
436220
  Лобанов Л.Г. Дорогами бурь. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1958. – 63с.
436221
   Дорогами варягов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 111-115 : фото
436222
  Аркашев В.И. Дорогами Василия Теркина : альбом : страницы из фронтовой жизни А.Т. Твардовского / В.И. Аркашев. – Минск : Беларусь, 1985. – 72 с.
436223
  Бродский А.И. Дорогами весны / А.И. Бродский. – К, 1953. – 115с.
436224
  Аламиа Г.Ш. Дорогами ветвей : стихи / Г.Ш. Аламиа ; пер. с абхаз. – Сухуми, 1980. – 64 с.
436225
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1971. – 448с.
436226
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1979. – 764 с.
436227
   Дорогами війни. – Київ : Д.О.Н.-97, 2005. – 240с. – 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – ISBN 966-8429-02-10
436228
  Дмитріюк В.Р. Дорогами війни і миру : спомини з дод. матеріялів до історії сім"ї / д-р Василь Дмитріюк ; [опряцювали. : Мирослава та Володимир Дмитріюки]. – [Б. м. : б. в.], 2012. – 160 с. : іл., портр.
436229
  Лукашенко А.И. Дорогами воздушного десанта: докум. повествование о 4-м воздушнодесант. корпусе / А.И. Лукашенко. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1978. – 200с.
436230
  Кожевников В.М. Дорогами войны / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 380с.
436231
   Дорогами войны. – Кишинёв, 1964. – 261с.
436232
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Орджоникидзе, 1973. – 552с.
436233
  Стрехнин Ю.Ф. Дорогами войны / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1982. – 286с.
436234
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – 2-е изд. доп. – Орджоникидзе, 1985. – 640с.
436235
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Москва, 1985. – 368с.
436236
   Дорогами войны. – Киев, 1986. – 143 с.
436237
  Джасмэ Д. Дорогами времен : стихи и поэмы / Д. Джасмэ; авториз. пер. с курд. Н.Алибеговой. – Москва : Художественная литература, 1968. – 127 с.
436238
  Былова Г.И. Дорогами героев / Г.И. Былова. – Минск, 1985. – 167с.
436239
  Тендюк Л.М. Дорогами двух океанов / Л.М. Тендюк. – Владивосток, 1974. – 199 с.
436240
  Эсенов Р.М. Дорогами доброты / Рахим Эсенов ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 263 с.
436241
  Сорока П. Дорогами долі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 12-13


  Життя і творчість Степана Пушика.
436242
  Верига В. Дорогами Другої світової війни = Along the roads of the World war 2 : легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" / Верига В. – 3-є вид. доп. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998. – 346 с. – Авт. на тит. арк. не зазначений .- На звороті парал. тит. арк. : З Матеріялів до історії Дивізії "Галичина" - 1-ої Української Дивізії УНА .- На тит. арк.: Канадське наукове товариство імені Шевченка . Publication. 1979. Ч.21. – (Publication / Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; ч. 21)
436243
   Дорогами дружби. – Москва, 1981. – 30с.
436244
   Дорогами дружби. – Киев, 1989. – 314 с.
436245
   Дорогами дружбы. – Тбилиси, 1972. – 536с.
436246
   Дорогами дружбы. – Пермь, 1978. – 134с.
436247
   Дорогами дружбы. – Ставрополь, 1979. – 240с.
436248
  Кухарчук Н.В. Дорогами дружбы : (очерки) / Н.В. Кухарчук, В.П. Ткачук. – Киев, 1979. – 143 с.
436249
   Дорогами дружбы. – Москва, 1981. – 46с.
436250
  Пирожник И.И. Дорогами дружбы : Белорусское и Украинское Полесье / И.И. Пирожник. – Минск, 1985. – 206с.
436251
   Дорогами дружбы. – Москва, 1986. – 40 с.
436252
   Дорогами дружбы. – Москва, 1987. – 42 с.
436253
  Баканидзе О.А. Дорогами дружбы : груз.-укр. лит. и театр. взаимосвязи : [пер. с груз.] / О.А. Баканидзе. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 461 с., [8] л. ил.
436254
  Тажев П.М. Дорогами дружбы и братства / П.М. Тажев. – Нальчик, 1976. – 192с.
436255
  Василенко В.Г. Дорогами дружбы и солидарности / В.Г. Василенко. – Москва, 1973. – 64с.
436256
  Эренбург И.Г. Дорогами Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 80с.
436257
   Дорогами Европы. – Изд. 2-е, доп. – Донецк, 1974. – 287с.
436258
  Нагнибеда М.Л. Дорогами жизни : Стихотворения и поэмы / М.Л. Нагнибеда; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1960. – 288с.
436259
  Барский Л.М. Дорогами жизни : [рассказы] / Л.М. Барский ; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 152 с.
436260
  Барский Л.М. Дорогами жизни : роман и рассказы : [авториз. перевод с молдавского] / Л.М. Барский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 472 с. : 1 л. портр.
436261
  Гаркуша А.Т. Дорогами жизни / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1981. – 268с.
436262
  Шевчук Л. Дорогами життя: сакральне і земне : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-397-130-4
436263
  Гончаренко М.В. Дорогами західного світу / М.В. Гончаренко. – Київ, 1967. – 196с.
436264
  Крившенко С.Ф. Дорогами землепроходцев / С.Ф. Крившенко. – Хабаровск, 1984. – 191с.
436265
  Романов А.А. Дорогами земли / А.А. Романов. – М., 1965. – 109с.
436266
  Гнедовский Б.В. Дорогами земли Вятской / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1971. – 135 с.
436267
  Рибак Н.С. Дорогами змагань : Новели / Н.С. Рибак : Рух, 1931. – 71с.
436268
   Дорогами знаний .. – М., 1976. – 93 с.
436269
  Колосова К.А. Дорогами знань / К.А. Колосова. – К., 1973. – 16с.
436270
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1974. – 183с.
436271
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1978. – 187с.
436272
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1976. – 176 с. – (Библиотечная серия)
436273
   Дорогами испытаний и побед. – Москва, 1986. – 270 с.
436274
  Недвигин Н.А. Дорогами испытаний. / Н.А. Недвигин. – Ростов -на-Дону, 1968. – 136с.
436275
  Ярмиш Ю.Ф. Дорогами Індії / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1978. – 136 с.
436276
  Стріха М. Дорогами й путівцями Єгупця // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-29


  Українсько-єврейські відносини. "Єгупець" - художньо-публіцистичний альманах Інституту юдаїки.
436277
  Швец В.Н. Дорогами Крыма / В.Н. Швец. – Симферополь, 1967. – 144с.
436278
  Кузнецов А.Ф. Дорогами Крыма / А.Ф. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 188с.
436279
  Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан / Е.Н. Шамко. – Симферополь, 1976. – 143с.
436280
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – Москва, 1967. – 184с.
436281
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 368с.
436282
  Іванченко О.С. Дорогами Маклая : Роман. Пригоди. Подорожі. Фантастика / О.С. Іванченко. – Київ : Молодь, 1987. – 363с.
436283
  Рудик С.К. Дорогами мандрівок О.С. Пушкіна по Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 132-138


  Мало хто знає, що О.С. Пушкін впродовж 1820-1824 років, подорожуючи по Україною, подолав 5760 км та проїхав через 132 населені пункти, з якими детально ознайомився. О.С. Пушкін особливо полюбляв мандрівки і ретельно до них готувався. Заздалегідь від ...
436284
  Николаев В.Н. Дорогами мечты и поиска / В.Н. Николаев. – М, 1965. – 200 с.
436285
  Мащак І. Дорогами минулого / Іванна Мащак. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Кліо, 2019. – 254, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-79-0
436286
  Костенко Т. Дорогами Михайла Грушевського // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 242-246. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
436287
   Дорогами молодости. – Воронеж, 1971. – 440с.
436288
  Скундрик В.П. Дорогами мужания / В.П. Скундрик. – Грозный, 1990. – 117с.
436289
  Федоров А.Г. Дорогами мужества / А.Г. Федоров. – М., 1968. – 56с.
436290
  Ганичев Д.В. Дорогами мужества / Д.В. Ганичев, Д.З. Муриев. – М., 1988. – 182с.
436291
  Харазия Х.Л. Дорогами мужества. / Х.Л. Харазия. – Москва, 1984. – 176с.
436292
  Фарфоровський В.П. Дорогами мужності / В.П. Фарфоровський. – К, 1983. – 48с.
436293
  Козловский Ф.М. Дорогами неизвестности / Ф.М. Козловский. – Минск, 1981. – 271 с.
436294
  Куварзин А.И. Дорогами нескончаемых битв / А.И. Куварзин. – Киев, 1982. – 159с.
436295
  Буянов В.С. Дорогами отцов / В.С. Буянов, В.А. Левин. – Минск, 1967. – 52с.
436296
   Дорогами отцов. – Москва, 1969. – 288 с.
436297
   Дорогами отцов. – Москва, 1975. – 239с.
436298
  Тутковский П.А. Дорогами П.А. Тутковского : путешествия по Славечанско-Овручскому кряжу : cб. трудов акад. П.А. Тутковского, посвященных описанию Славечанско-Овручского кряжа / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природовед. музей ; [авт. проекта: С.Р. Коженевский, Е.И. Деревская]. – Киев : Водоспад, 2013. – 216 с., [24] л. фото. : фото., табл. – К 155-летию со дня рождения акад. П.А. Тутковского. - В рамках проекта "Сохранение национального научного наследия". - Загл. обл.: Дорогами Павла Аполлоновича Тутковского. – Библиогр.: с. 135-141, 208-212. – ISBN 978-966-02-6698-8
436299
  Дорофей В.Т. Дорогами пам"яті / В.Т. Дорофей. – К., 1984. – 47с.
436300
   Дорогами памяти. – Ленинград, 1984. – 144 с.
436301
  Кац С.А. Дорогами памяти. / С.А. Кац. – М., 1978. – 223с.
436302
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – Москва, 1944. – 64 с.
436303
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 30с.
436304
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 95с.
436305
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1945. – 110с.
436306
  Рахмат А. Дорогами побед : очерки / А. Рахмат. – Ташкент, 1965. – 56 с.
436307
  Сафиуллин Г.Б. Дорогами побед / Г.Б. Сафиуллин. – Казань, 1966. – 224с.
436308
   Дорогами побед. – Москва, 1969. – 352 с.
436309
   Дорогами побед. – Саратов, 1980. – 207с.
436310
   Дорогами побед. – Киев, 1988. – 135 с.
436311
  Макаренко Д.Г. Дорогами подвигов / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олейник. – Х, 1973. – 175с.
436312
  Ажажа В.Г. Дорогами подводных открытий / В.Г. Ажажа. – Москва : Знание, 1977. – 160 с. : ил.
436313
  Тимощук Б.О. Дорогами предків : путівник укр. і рос. мовами / [фото Л.Г. Гулянського, Ю.Л. Друкмана, В.О. Смолянінова, Б.О. Тимощука]. – Ужгород : Карпати, 1968. – 126 с.
436314
   Дорогами приключений. – Новосибирск
3. – 1991. – 460с.
436315
   Дорогами революции. 50 лет спустя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 36-54
436316
  Папченко Анна Дорогами революции. 50 лет спустя : большое путешествие / Папченко Анна, Тягни-Рядно Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 34-54 : Фото
436317
  Кривда Г.Ф. Дорогами рідного краю : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 91 с.
436318
   Дорогами России. – Москва, 1981. – 503 с.
436319
   Дорогами России. – М., 1983. – 488с.
436320
   Дорогами России. – Москва, 1984. – 471с.
436321
   Дорогами России. – М., 1985. – 510 с.
436322
   Дорогами России. – М., 1986. – 478 с.
436323
   Дорогами России : очерки. – Москва : Советский писатель, 1987. – 459 с.
436324
  Муравьев В.Б. Дорогами российских провинций : Путешествия петра - Симона Палласа / В.Б. Муравьев. – Москва : Мысль, 1977. – 94с.
436325
  Григулевич И.Р. Дорогами Сандино. / И.Р. Григулевич. – Москва, 1984. – 192с.
436326
  Наулко В. Дорогами світу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Стаття чл.-кор. НАН України, доктора іст. наук про свою наукову діяльність, науковий туризм, зарубіжні поїздки та перешкоди на цьому шляху зі сторони адміністрації КДУ ім. Т.Г. Шевченка, керівництва історичного факультету, Міжнародного відділу ...
436327
  Асоян Б.Р. Дорогами свободы / Б.Р. Асоян. – Москва : Политиздат, 1982. – 208 с.
436328
  Эбаноидзе Игорь Дорогами святых апостолов : большое путешествие / Эбаноидзе Игорь, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-84
436329
  Родионов В.Н. Дорогами Скандинавии : Путевые очерки журналиста / Виктор Родионов. – Москва : Мысль, 1985. – 143с.
436330
  Бакін О.І. Дорогами слави батьків : путівник по місцях рев., бойової і труд. слави / О.І. Бакін, Г.В. Бурнашов. Р.К. Свистович. – Ужгород : Карпати, 1975. – 127 с.
436331
  Москвин Б.В. Дорогами славы / Б.В. Москвин. – М, 1983. – 271с.
436332
  Жуков И.М. Дорогами славы отцов / И.М. Жуков, Л. Николаев. – Москва, 1973. – 142 с.
436333
  Будяк Лілія Дорогами Словаччини (Мандрівки географічного клубу "Горизонт") // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-45 : Іл.
436334
  Побожий А.А. Дорогами тайги / А.А. Побожий. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 174с.
436335
  Лисневский И.Е. Дорогами театров / И.Е. Лисневский. – Минск, 1987. – 54 с.
436336
  Драчук В.С. Дорогами тисячоліть : Про що розповіли письмена: Нариси / В.С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 245с.
436337
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 254с. : ил. – (Эврика)
436338
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254с. : ил. – (Эврика)
436339
   Дорогами тысячелетий. – Москва, 1987. – 302 с.
436340
   Дорогами тысячелетий. – Москва
2. – 1988. – 238 с.
436341
   Дорогами тысячелетий. – Москва
3. – 1989. – 269с.
436342
  Дергачев А.И. Дорогами Тянь-Шаня / А.И. Дергачев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159 с.
436343
  Дашкевич Я. Дорогами української Кліо (про становище історичної науки в Україні) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 54-63. – ISBN 5-7702-0877-5
436344
  Будько Євген Дорогами українців : Цвіт по світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 54-57 : Іл.
436345
  Конфорович А.Г. Дорогами унікурсалії / А.Г. Конфорович, М.О. Сорока. – Вид. 3-є, доп. – Київ, 1988. – 312 с.
436346
  Когут М. Дорогами чужини / Микола Когут. – Тернопіль : Лілея, 2007. – 724 с. : фото. – ISBN 978-966-656-129-2
436347
  Кобленц А.Н. Дорогами шахматных сражений / А.Н. Кобленц. – Рига, 1963. – 200с.
436348
  Цюпа И.А. Дорогами юности : Рассказы / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 286с.
436349
  Усенко П.М. Дорогами юності / П.М. Усенко. – Київ, 1951. – 312 с.
436350
  Цюпа І.А. Дорогами юності / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1957. – 280 с.
436351
  Манойло Виктория Дорогами Японии парки Канадзави // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 78-87 : фото
436352
  Савченко Б.А. Дорогая Алла Борисовна... / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 53с.
436353
  Поляков С.П. Дорогая душа / С.П. Поляков. – Одесса, 1958. – 96с.
436354
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 56-59
436355
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-59
436356
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи / Мирзо Турсун-заде; пер. с тадж. С.Липкина. – Москва : Правда, 1963. – 32 с.
436357
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи и поэма / Мирзо Турсун-заде ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 48 с.
436358
  Бакбергенов С. Дорогая моя мама : роман : [о каз. домбристке Д. Нурпеисовой] / Саурбек Бакбергенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 300 с.
436359
  Смирнов С.В. Дорогая моя провинция / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1979. – 223с.
436360
  Молчанов-Сбириский Дорогая моя Сибирь / Молчанов-Сбириский. – Иркутск, 1959. – 155с.
436361
  Лисянский М.С. Дорогая моя столица / М.С. Лисянский. – М, 1977. – 160с.
436362
  Панченко А. Дорогая наша гривня. 20 лет нацвалюте // Сегодня. – Киев, 2016. – 2-4 сентября (№ 164). – С. 28-29
436363
   Дорогая наша земля. – Москва, 1967. – 83 с.
436364
  Крупеников И.А. Дорогая природа Молдавии / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1982. – 167с.
436365
  Вигдорова Ф.А. Дорогая редакция / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1963. – 136с.
436366
  Коротовский М.П. Дорогая улыбка / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1977. – 30с.
436367
  Воскресенська З. Дороге ім’я / З. Воскресенська. – Київ, 1983. – 48с.
436368
  Маркуша А. Дороге нет конца : рассказы / А. Маркуша. – Москва, 1963. – 239 с.
436369
  Кожевников Н.Н. Дороге нет конца / Н.Н. Кожевников. – Свердловск, 1968. – 388с.
436370
  Белкина М.О. Дороге нет конца. / М.О. Белкина. – М., 1965. – 142с.
436371
   Дороги-радуги. – Саратов, 1964. – 92с.
436372
  Сенченко І.Ю. Дороги - близькі й далекі : повість та оповідання / Сенченко І.Ю. ; [ іл. Михайлюк А. ]. – Київ : Веселка, 1965. – 159 с. : іл.
436373
  Бытовой С.М. Дороги / С.М. Бытовой. – М.-Л., 1931. – 103с.
436374
  Почивалин Н.М. Дороги / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1954. – 104с.
436375
  Пилипенко М.М. Дороги / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1955. – 104с.
436376
  Петров Ю.Д. Дороги / Ю.Д. Петров. – Йошкар-Ола, 1959. – 86с.
436377
  Отаров К.С. Дороги : стихи / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1959. – 111 с.
436378
  Стрілець О.О. Дороги : поезії / О.О. Стрілець. – Київ, 1960. – 52с.
436379
  Глотов В.И. Дороги / В.И. Глотов. – Львов, 1962. – 62с.
436380
  Вилкомир Л.В. Дороги / Л.В. Вилкомир. – Москва, 1964. – 80с.
436381
  Романенко А.С. Дороги / А.С. Романенко. – Донецк, 1966. – 55с.
436382
  Титов Василий Сергеевич Дороги : очерки / Титов Василий Сергеевич. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1966. – 336 с.
436383
  Хухашвили Г.М. Дороги : народная драма / Георгий Хухашвили; авториз. пер. с груз. Ю.Чепурина. – Москва : Искусство, 1968. – 80 с.
436384
  Софронов А.В. Дороги / А.В. Софронов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 365с.
436385
  Ананко А.С. Дороги : стихи / А. Ананко ; [худож. Р.В. Паранюшкин]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1975. – 79 с. : ил.
436386
  Барвиш Б.Я. Дороги : повести и рассказы / Б. Барвиш, В. Кудрявцева, В. Пономарев. – Свердловск : Свер.-Уральск. кн. изд-во, 1975. – 296 с. : ил.
436387
  Васильев Ф.И. Дороги : кн. стихов / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 287 с.
436388
  Шогенцуков А.О. Дороги : стихи / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1981. – 248 с.
436389
   Дороги. – Москва, 1982. – 150с.
436390
  Звірик А.П. Дороги : повість, оповідання / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1983. – 152 с.
436391
  Ильина Н.И. Дороги : автобиографическкая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 335с.
436392
  Селютина Л.Я. Дороги / Л.Я. Селютина. – Одесса, 1984. – 271с.
436393
  Утков В.Г. Дороги "Конька-Горбунка". / В.Г. Утков. – Москва, 1970. – 112 с.
436394
   Дороги / Roads: Stories by Soviet Writers : Книга для чтения с упражнениями и комментарием на английском языке. – 2-е. – Москва : Русский язык, 1983. – 158с.
436395
  Алешко А.А. Дороги без следов / А.А. Алешко. – Минск, 1972. – 280с.
436396
  Дубровик-Рохова Дороги без ям і майже без... аварій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 9


  Шведський підхід до сталого розвитку. Частина 3.
436397
  Колесниченко В.Т. Дороги белых журавлей / В.Т. Колесниченко. – Саратов, 1989. – 248с.
436398
  Шумаров Г.М. Дороги бортхирурга Басова / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1988. – 510с.
436399
  Плахтін І.О. Дороги в безсмертя / І.О. Плахтін. – Сімферополь, 1977. – 142с.
436400
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах / Н.Г. Дворцов. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1968. – 630 с.
436401
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул
1. – 1959. – 268с.
436402
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Новосибирск
1. – 1959. – 284с.
436403
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1964. – 328с.
436404
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1981. – 321с.
436405
  Голобородько Ю.К. Дороги в грозах : документальна повість / Ю.К. Голобородько. – Київ : Молодь, 1976. – 151 с.
436406
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1958. – 64с.
436407
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1959. – 127с.
436408
  Мусатов А.И. Дороги в жизнь / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 64с.
436409
  Крашенинников А.Н. Дороги в лучшие пространства / А.Н. Крашенинников. – М., 1990. – 382с.
436410
  Райнов Б. Дороги в никуда / Б. Райнов. – София, 1967. – 223с.
436411
  Кристианс Ф.В. Дороги в Россию / Ф.В. Кристианс. – М, 1990. – 276с.
436412
  Охотников Дороги вглубь / Охотников, Д. – М., 1950. – 216с.
436413
  Дручин С И. Дороги ведут в Сантарес. / С И. Дручин, . – Чебоксары, 1978. – 128с.
436414
  Юрьев Е.П. Дороги ведут к людям / Е.П. Юрьев. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 118 с.
436415
  Никитин А.Л. Дороги веков / А.Л. Никитин. – Москва, 1980. – 527 с.
436416
  Моложавенко С В. Дороги вели в Прагу / С В. Моложавенко, . – Х., 1985. – 181с.
436417
   Дороги верности. – Прага, 1981. – 71с.
436418
  Іваничук Р.І. Дороги вольні і невольні : щоденники 1991-1994 / Роман Іваничук ; [упоряд. В.В. Габор]. – Харків : Орбіта, 2016. – 553, [4] с. – ISBN 978-617-7466-08-5
436419
  Минковский А. Дороги воспоминаний. / А. Минковский. – М., 1967. – 208с.
436420
  Шерешевский Л.В. Дороги дальние / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1958. – 72 с.
436421
  Жуковский В.С. Дороги дальние / В.С. Жуковский. – Воронеж, 1967. – 168с.
436422
  Северов П.Ф. Дороги дальние / П.Ф. Северов. – К., 1975. – 239с.
436423
  Уяр Хведер Дороги дальние и близкие : повести, путевые очерки : пер. с чуваш. / Федор Уяр ;. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1987. – 254 с. – В вып. дан. авт.: Уяр Федеор Ермилович
436424
  Шеремет М.С. Дороги дальні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1960. – 180 с.
436425
  Шапошникова Л.В. Дороги джунглей / Л.В. Шапошникова. – Москва, 1968. – 294с.
436426
   Дороги до братів : Нариси, публіцистика. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 234с.
436427
   Дороги до братів. – Київ, 1973. – 235 с.
436428
  Забашта Л.В. Дороги дружби : поезії / Любов Забашта. – Київ : Молодь, 1953. – 144 с.
436429
  Егорова Л.П. Дороги дружбы / Л.П. Егорова. – Черкесск, 1969. – 160с.
436430
  Лихарев Б.М. Дороги дружбы. / Б.М. Лихарев. – Л., 1954. – 220с.
436431
  Эренбург И.Г. Дороги Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 148с.
436432
  Вильде И. Дороги жизни / И. Вильде. – Київ, 1951. – 379с.
436433
  Журавлева В.Н. Дороги жизни / В.Н. Журавлева. – Ростов -на-Дону, 1958. – 447с.
436434
  Домовитов Н.Ф. Дороги жизни / Н.Ф. Домовитов. – К, 1959. – 112с.
436435
  Жахаев И. Дороги жизни / И. Жахаев. – Алма-Ата, 1986. – 286с.
436436
  Ковалев Д.М. Дороги жизни и любви / Д.М. Ковалев. – М, 1987. – 397с.
436437
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання, біогафічні розповіді, спогади / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 231 с.
436438
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ, 1980. – 479 с.
436439
  Василів-Базюк Дороги життя : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 799, [1] с., [16] арк. фот. : фот. – ISBN 978-966-399-644-8
436440
  Ходов В.В. Дороги за горизонт / В.В. Ходов, Н.А. Григорьева. – Москва : Мысль, 1981. – 191с. : іл.
436441
  Косолапов В.В. Дороги за обрій / В.В. Косолапов. – Київ, 1968. – 240с.
436442
  Колунцев Ф. Дороги зовут / Ф. Колунцев. – М., 1955. – 208с.
436443
  Гарнакерьян А.Г. Дороги зовут / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1955. – 128с.
436444
  Волошин А.Н. Дороги зовут / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1963. – 247с.
436445
  Ахунова Э. Дороги зовут : стихи / Э. Ахунова ; пер. с узб. Н. Кондаковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
436446
  Мацкевич О.В. Дороги и встречи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1959. – 156с.
436447
  Наседкин Ф.И. Дороги и встречи. / Ф.И. Наседкин. – М., 1947. – 176с.
436448
  Кахаров А.К. Дороги и встречи. / А.К. Кахаров. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 308с.
436449
  Апресян В.З. Дороги и годы : роман / В.З. Апресян ; [ил.: В.В. Харчев]. – Москва : Советская Россия, 1965. – 448 с. : ил.
436450
  Калашников И.Ф. Дороги и годы: избранное / И.Ф. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 190 с.
436451
  Решетов А.Е. Дороги и думы. / А.Е. Решетов. – Л., 1963. – 222с.
436452
  Глазков Н.И. Дороги и звезды / Н.И. Глазков. – М, 1966. – 118с.
436453
  Каноатов Мумин Дороги и крылья : стихи и поэма / Каноатов Мумин. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 84 с.
436454
  Серебряков К.Б. Дороги и люди. / К.Б. Серебряков. – М, 1982. – 295с.
436455
  Мазурин Г.А. Дороги и мечты / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1957. – 80с.
436456
  Кулеев М.Т. Дороги и окружающая среда. / М.Т. Кулеев, Э.Н. Хабибуллина. – Казань, 1990. – 109с.
436457
  Артыкбаев К. Дороги и судьбы : стихи и поэмы / Артыкбаев К. ; пер. с кирг. Ю. Смышляева. – Фрунзе : Мектен, 1972. – 79 с.
436458
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы : Автобиографическая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 559с.
436459
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – М., 1988. – 590с.
436460
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – М., 1991. – 654с.
436461
  Песков В.М. Дороги и тропы / В.М. Песков. – Москва, 1976. – 112с.
436462
   Дороги из Африки : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 154 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
436463
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – М.-Л. : Всерос. театральное о-во, 1962. – 306 с.
436464
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. – 240 с.
436465
  Богданов-Березовский Дороги искусства / Богданов-Березовский. – Ленинград : Музыка
Кн. 1. – 1971. – 280 с.
436466
   Дороги испытаний. – Калинин, 1963. – 191с.
436467
  Зорин М. Дороги истории / М. Зорин. – Рига, 1960. – 164 с.
436468
  Зиль А. Дороги і храми Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 8


  Князь-будівничий - душа всієї Руської землі.
436469
  Ивановский М.П. Дороги к звездам / М.П. Ивановский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 264 с.
436470
  Фрадкин Б.З. Дороги к звездам / Б.З. Фрадкин. – Молотов, 1954. – 376с.
436471
  Харитонова А.Л. Дороги к людям / А.Л. Харитонова. – Москва, 1981. – 223 с.
436472
  Ткаченко В.М. Дороги к людям. / В.М. Ткаченко. – М., 1977. – 383с.
436473
  Акулинин В.И. Дороги к сердцу / В. Акулинин. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1963. – 48 с.
436474
  Земной В.П. Дороги к солнцу / В.П. Земной. – Казань, 1947. – 153с.
436475
   Дороги к храму // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 50-51 : фото
436476
  Тюгель Ханна Дороги к центру сознания : тема номера / Тюгель Ханна, Килмейер Франц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 72-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
436477
  Аникин Андрей Дороги как частный случай бездорожья : chart // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 38-47 : Фото
436478
  Гиффорд Р. Дороги Китая : Путешествие в одиночку вглубь страны : проза : фрагменты книги / вступление Силаковой Светланы о Робе Гиффорде // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 58-142. – ISSN 1130-6545


  Гиффорд - радиожурналист, тяготеет к четким формулам и незамысловатым схемам - он привык писать так, чтобы легко воспринималось на слух. Но, как он сам подчеркивает, ни один журналист не в силах рассказать о Китае занудно, даже если очень захочет, и ...
436479
  Поліщук А.С. Дороги кличуть / А.С. Поліщук. – Львів, 1960. – 32 с.
436480
   Дороги кличуть в похід : туристські маршрути по Київщині. – Київ, 1962. – 64 с.
436481
  Варваринец М.В. Дороги красных следопытов. / М.В. Варваринец. – Ужгород, 1984. – 142с.
436482
   Дороги Крыма // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 49-51 : фото
436483
  Хавпачев Х.Х. Дороги лежат на земле : повести и рассказы / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 320 с.
436484
  Доценко Р. Дороги Леоніда Лимана // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 80-85. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
436485
  Пидсуха А.Н. Дороги лет моих / А.Н. Пидсуха. – М, 1968. – 87с.
436486
  Базоркин И.М. Дороги любви : киноповесть / Идрис Базоркин. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 99 с.
436487
  Карташева К.С. Дороги Льва Мечникова / К.С. Карташева. – Москва : Мысль, 1981. – 56с.
436488
  Львов Анатолий Дороги Марии Дагмар : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 170-177 : Іл.
436489
  Хромушин Г.Б. Дороги мечты / Г.Б. Хромушин. – М, 1982. – 320с.
436490
  Рядченко И.И. Дороги мира / И.И. Рядченко. – К., 1950. – 80с.
436491
  Сирота Н.А. Дороги мира и войны / Н.А. Сирота. – Симферополь, 1987. – 206с.
436492
  Аврамчик М. Дороги моего края : стихи / Микола Аврамчик; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 127 с.
436493
  Будаев Д.И. Дороги моей памяти. / Д.И. Будаев. – Москва, 1989. – 237с.
436494
  Кузнецов Г.М. Дороги мои люди / Г.М. Кузнецов. – Якутск, 1965. – 36с.
436495
  Иванченко А.С. Дороги мужества / А.С. Иванченко. – М, 1964. – 32с.
436496
  Задорожній Олег Дороги на Вифлеем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 92-101 : фото
436497
  Борисов А.Ю. Дороги на Эльбу / А.Ю. Борисов. – Москва, 1981. – 64с.
436498
   Дороги над водой. – Москва, 1987. – 47с.
436499
  Назаров В.А. Дороги надежд / В.А. Назаров. – М., 1982. – 304с.
436500
  Кондратенко В.А. Дороги наступления / В.А. Кондратенко. – Киев, 1953. – 95с.
436501
  Елаховский С.Б. Дороги начинаются в юности / С.Б. Елаховский, А.В. Седов. – Москва, 1961. – 176с.
436502
  Сигунов П.Н. Дороги начинаются с тропинки / П.Н. Сигунов. – Ленинград, 1964. – 233с.
436503
  Эльяшев Э.С. Дороги нашего века / Э.С. Эльяшев. – М, 1976. – 87с.
436504
  Овечкин В. Дороги наши разведенные / Валентин Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1967. – 632 с.
436505
  Чешкова Л.А. Дороги не кончаются : пособ. для учащихся / Л.А. Чешкова. – Москва : Просвещение, 1982. – 112 с.
436506
  Рубанович А.Л. Дороги не кончаються. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1966. – 176с.
436507
  Белаш А.В. Дороги Нестора Махно / А.В. Белаш, В.Ф. Белаш. – К., 1993. – 591с.
436508
  Озеров Л.А. Дороги новый поворот / Л.А. Озеров. – М.-Л., 1965. – 173с.
436509
  Прилуцкий Л.Д. Дороги открыты всем / Л.Д. Прилуцкий. – М, 1976. – 224с.
436510
  Воронько П.М. Дороги памяти : Стихи, поэмы / П.М. Воронько; Пер. с укр. В. Корнагин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 126 с.
436511
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1979. – 223 с.
436512
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1989. – 223 с.
436513
  Онищенко О. Дороги песни / О. Онищенко. – Магадан, 1959. – 75с.
436514
  Бабаджанян А.Х. Дороги Победы / Бабаджанян А.Х. ; лит. запись Я. Садовского. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1981. – 302 с., [8] л. ил. – (Военные мемуары)
436515
  Мушник С.М. Дороги поколения : поэмы / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1960. – 72 с.
436516
  Месхи С И. Дороги родные. / С И. Месхи. – Тбилиси, 1957. – 176с.
436517
  Павловская А.В. Дороги России - судьба России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 34-50. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается место и роль дороги в культуре и общественной жизни России, своеобразие отношения к дорожной теме в стране, некоторые вечные проблемы русской истории, а также стереотипы восприятия русской жизни иностранными наблюдателями. ...
436518
  Ганина М.А. Дороги России / М.А. Ганина. – М., 1981. – 300с.
436519
  Снегова И.А. Дороги сердца / И.А. Снегова. – Ереван, 1963. – 142с.
436520
  Молчанов И. Дороги сердца / И. Молчанов. – Москва, 1984. – 128 с.
436521
  Новиков И.Г. Дороги скрестились в Минске : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1965. – 434 с.
436522
  Львов Б.Л. Дороги сокровищ / Б.Л. Львов. – М., 1967. – 70с.
436523
  Секретарюк В.Н. Дороги солдатские. / В.Н. Секретарюк. – Львов, 1986. – 71с.
436524
  Шаповал М.Т. Дороги співають : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1955. – 112 с.
436525
  Расулова А.Л. Дороги сходятся : Повесть / А.Л. Расулова, С. Суплатович. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 191с.
436526
  Коршунов И.И. Дороги сходятся в райкоме... / И.И. Коршунов. – М., 1969. – 112с.
436527
  Крыжицкий Г.К. Дороги театральные. / Г.К. Крыжицкий. – М., 1976. – 319с.
436528
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар
1. – 1959. – 367с.
436529
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар
2. – 1962. – 407с.
436530
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1967. – 639с.
436531
  Отаров К.С. Дороги утра : стихи и поэма / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 140 с.
436532
  Симон К. Дороги Фландрии
436533
   Дороги храбрых. – Донецк, 1967. – 232 с.
436534
   Дороги Чионгшону. – Киев, 1984. – 154 с.
436535
  Александров А.М. Дороги шли через войну / А.М. Александров. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1987. – 158, [1] с.
436536
  Барабаш К. Дороги щастя Миколи Гоголя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 47 (523), 24-30.11.2017 р. – С. 45-47. – ISSN 1996-1561
436537
  Волин П.Г. Дороги электричества / П.Г. Волин, Р.М. Лакерник. – Москва, 1964. – 48с.
436538
  Бузинник О.С. Дороги юних. / О.С. Бузинник. – Киев, 1968. – 100с.
436539
  Сокол В. Дороги юности / В. Сокол. – Ярославль, 1964. – 96с.
436540
   Дороги юности. – Москва, 1988. – 142с.
436541
  Карасаев Ю.И. Дороги, встречи, друзья / Ю.И. Карасаев. – Ташкент, 1981. – 391с.
436542
  Шубин П.Н. Дороги, годы, города. / П.Н. Шубин. – М,, 1949. – 128с.
436543
  Хасанов М.М. Дороги, дороги / М.М. Хасанов. – Казань, 1970. – 214с.
436544
  Прилежаева М.П. Дороги, дороги / М.П. Прилежаева. – М, 1980. – 191с.
436545
  Дармодехин В.Г. Дороги, дороги... / В.Г. Дармодехин. – Москва, 1974. – 238с.
436546
  Панько С.І. Дороги, друзі... Нотатки письменника про зустрічі з діячами культури і мистецтва. / С.І. Панько. – Ужгород, 1974. – 135с.
436547
  Калашников Н.К. Дороги, зовущие вдаль / Н.К. Калашников. – Фрунзе : Киргизское гос. уч-пед. издательство, 1961. – 98 с.
436548
  Науменко Г.П. Дороги, зустрічі, друзі / Г.П. Науменко. – К, 1981. – 96с.
436549
  Чаковский А.Б. Дороги, которые мы выбираем / А.Б. Чаковский. – М., 1960. – 110с.
436550
  Туричин И.А. Дороги, которые мы выбираем / И.А. Туричин. – М., 1962. – 128с.
436551
   Дороги, которые мы выбираем. – М.
1. – 1991. – 63с.
436552
  Снегирев В.Н. Дороги, которые нас выбирают / В.Н. Снегирев. – Москва, 1977. – 72с.
436553
  Аксельрод Э.Л. Дороги, которые нас выбирают : Записки альпиниста / Аксельрод Э.Л. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 102 с.
436554
  Мальков В.А. Дороги, которым нет конца: записки бывшего газетчика / В.А. Мальков. – М., 1987. – 298с.
436555
   Дороги, которыми шёл солдат. – Кишинёв, 1966. – 228с.
436556
  Рыжов В. Дороги, на которых нас обирают : Выход из кризиса, этика, экономика и вопросы к государству / В. Рыжов. – Киев : Хрещатик, 1998. – 56с. – ISBN 5-7707-0290-7
436557
  Бєляєв О.С. Дороги, якими йдемо / О.С. Бєляєв. – К., 1968. – 48с.
436558
  Зарудний М.Я. Дороги, які ми вибираємо : драма / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1973. – 81 с.
436559
  Генрі О. Дороги, які ми вибираємо та інші оповідання = The roads we take and other stories / О. Генрі ; [пер. з англ. Олександра Гончара]. – Київ : Знання, 2014. – 206 с. – Справж. ім"я авт.: Вільям Сідні Портер. - Загол. обкл.: Дороги, які ми вибираємо. - Сер. засн. 2014 р. – (English Library ) ( Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову ; № 4). – ISBN 978-617-07-0194-7


  В змісті також: Дари мудреців ; Кімната на горищі ; Жертви любові ; Поліцейський і хорал ; Через двадцять років ; Облудний блиск ; Через кур"єра ; Заправлена лампа ; Маятник ; Заради традиції ; Російські соболі ; Пурпурова сукня ; Втрачений рецепт ; ...
436560
  Обрадович С.А. Дороги. / С.А. Обрадович. – М., 1947. – 202с.
436561
  Кашников М.Ф. Дороги. / М.Ф. Кашников. – Барнаул, 1957. – 250с.
436562
  Серов Н.В. Дороги. / Н.В. Серов. – Ярославль, 1964. – 177с.
436563
  Решетников Л.В. Дороги: Докум. повести. Путевые очерки. Воспоминания. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1984. – 302с.
436564
  Польская Е.Б. Дорогие адреса. Памятные места Кавказских Минеральных Вод / Е.Б. Польская, Б.М. Розенфельд. – Ставрополь, 1974. – 176 с.
436565
  Ленч Л.С. Дорогие гости / Л.С. Ленч. – Москва, 1954. – 196с.
436566
  Воронько П.М. Дорогие друзья / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 112 с.
436567
  Пришвин М.М. Дорогие звери / М.М. Пришвин. – Владивосток : Дальневосточное кн. изд., 1971. – 116 с.
436568
  Грибачев Н.М. Дорогие земляки / Н.М. Грибачев. – Брянск, 1954. – 152с.
436569
  Коновалов Д.А. Дорогие имена / Д.А. Коновалов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 128 с.
436570
  Смирнов И.А. Дорогие имена / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1988. – 317 с.
436571
   Дорогие имена, любимые страницы. – Ереван, 1965. – 208 с.
436572
  Максимов Е.К. Дорогие каждому места: памят. места Н.Г.Чернышевского в Саратове. / Е.К. Максимов, Г.П. Муренина. – Саратов, 1979. – 94с.
436573
  Верютин В.И. Дорогие люди-человеки / В.И. Верютин. – Барнаул, 1967. – 35с.
436574
   Дорогие места. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1918. – 175 с.
436575
  Насретдинов Г.Г. Дорогие минуты : комедия-водевиль в 3-х д. / Гамир Насретдинов; пер. с тат. Л.Рудого. – Москва, 1957. – 123 с.
436576
  Кабалевский Д.Б. Дорогие мои друзья / Д.Б. Кабалевский. – Москва, 1977. – 191с.
436577
  Кабалевский Д.Б. Дорогие мои друзья / Д.Б. Кабалевский. – Москва, 1979. – 187с.
436578
  Фадеев Л.П. Дорогие мои забайкальцы / Л.П. Фадеев. – Иркутск, 1980. – 159с.
436579
  Нечаев М.М. Дорогие мои земляки / М.М. Нечаев. – Саратов, 1979. – 120с.
436580
  Мукимов Ю.М. Дорогие мои земляки : сб. очерков / Юлдаш Мукимов ;. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1979. – 399 с.
436581
  Колотович А.Д. Дорогие мои краснодонцы / А.Д. Колотович, Н.П. Осинин. – Новосибирск, 1968. – 159с.
436582
  Старков А.Л. Дорогие мои люди / А.Л. Старков. – М., 1961. – 173с.
436583
   Дорогие мои люди. – Москва, 1965. – 32 с.
436584
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Москва-Л., 1946. – 72с.
436585
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Минск, 1981. – 128с.
436586
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Москва, 1987. – 254с.
436587
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки : Книга для чтения с комментарием на английском языке (в сокращении) / Л.А. Кассиль. – Москва : Русский язык, 1988. – 112с.
436588
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки: Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Москва, 1987. – 382с.
436589
  Витченко С.С. Дорогие наши мальчишки. / С.С. Витченко. – Ленинград, 1973. – 216с.
436590
  Майзингер Рольф Дорогие носороги // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 40-46 : фото
436591
  Кажлаев Д.Г. Дорогие реликвии / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1968. – 87с.
436592
  Грусланов В.Н. Дорогие реликвии / В.Н. Грусланов. – Л., 1985. – 108с.
436593
  Кажлаев Д.Г. Дорогие реликвии / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1988. – 204с.
436594
  Долинина Н.Г. Дорогие родители! / Н.Г. Долинина. – Л., 1975. – 96с.
436595
  Дворецкий Д.П. Дорогие сердцу имена / Д.П. Дворецкий. – М. : Московский рабочий, 1987. – 141 с.
436596
  Иванов В. Дорогие сердцу места / В. Иванов. – Л., 1969. – 312с.
436597
   Дорогие сердцу места : путеводитель по Вологде и области. – Архангельск, 1979. – 173 с.
436598
  Хренков Д. Дорогие спутники мои / Д. Хренков. – М, 1975. – 207 с.
436599
  Антонов С.Ф. Дорогие черты : рассказы о Ленине / С.Ф. Антонов ; ил. Е.Н. Некрасов. – Москва : Военное издательство, 1960. – 132 с. : ил.
436600
  Антонов С.Ф. Дорогие черты : рассказы о Ленине / Антонов С.Ф. ; ил. И. Незнайкин. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 144 с.
436601
  Дробиз Г.Ф. Дорогие черты / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1982. – 223с.
436602
  Хазанович Ю.Я. Дорогие черты. Из записной книжки писателя / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1969. – 54с.
436603
   Дорогий адвокат: по чиїх кишенях вдарить // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.29-31. – ISSN 1726-3077


  Кассаційно - апеляційні інстанції
436604
  Салига Т. Дорогий Віталію Григоровичу!
436605
   Дорогий образ : [альбом] / [вступ. стаття та упорядкування Г.Л. Коновалова]. – Киев : Мистецтво, 1970. – 88 с. : іл. – Мініатюрне видання
436606
  Панч П. Дорогий подарунок : Повісті, оповідання: Для серед. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1988. – 303 с. – (Шкільна б-ка)
436607
  Корженко С. Дорогий Серьожа, візьми свій рукопис і спусти його в клозет // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 36 (189). – С. 38-41


  Стаття присвячена Сергію Плачинді.
436608
  Орлова Олеся Дорогим гостям - дорогая "оправа" // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 28-31 : фото
436609
  Епіфаній Дорогі брати і сестри, співгромадяни, шановне українство! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 2
436610
  Губерський Л. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Вітання ректора університету Леонідом Васильовичем Губерським всіх університетських ветеранів та їхні родини зі всенародним святом - 66-ю річницею переможного дня - 9 травня 1945 року.
436611
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Текст привітання ветеранів війни з Днем перемоги ректора університету Леоніда Губерського.
436612
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Ректор університету привітав ветеранів війни з Днем перемоги.
436613
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 1


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка вітає ветеранів університету з Перемогою у Другій світовій війні.
436614
  Губерський Л. Дорогі друзі! // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 2. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Про книгу "Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність" (2014 р.).
436615
  Губерський Л. Дорогі друзі! Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Поздоровлення з 64-ю річницею Великої Перемоги.
436616
  Різун В. Дорогі друзі! Шановні колеги! // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 6-7


  Вітання творчого колектива кафедри історії журналістики з 60-річним ювілеєм!
436617
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Ректор університету привітав жінок з днем жіночого свята 8 березня.
436618
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Вітання з святом 8 Березня від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерського.
436619
  Губерський Л.В. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський привітав жінок університету зі святом 8 Березня.
436620
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 1


  Вітання ректора з Днем 8-го березня.
436621
  Турчинська А.Ф. Дорогі заповіти / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1958. – 72 с.
436622
  Воскобойнікова-Гузєва Дорогі колеги - члени редколегії, автори і читачі "Бібліотечної планети", щиро вітаємо вас з ювілеєм! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 13


  Привітання журналу "Бібліотечна планета" від Інституту журналістики Київського університету ім. Бориса Грінченка О. Воскобойнікової-Гузєвої.
436623
  Губерський Л.В. Дорогі колеги! : вітальне слово Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Губерського Л.В. // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-595-0
436624
  Семенюк Г.Ф. Дорогі колеги! : вітальне слово Директора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктора філологічних наук, професора Семенюка Г.Ф. / вітальне слово Директора Інституту філології Київського національного eніверситету імені Тараса Шевченка доктора філологічних наук, професора Семенюка Г.Ф. // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-6. – ISBN 978-966-439-595-0
436625
  Засенко О.Є. Дорогі мої сучасники / О.Є. Засенко. – К., 1983. – 271с.
436626
  Кінах А. Дорогі наші ветерани! // Демокр. Україна, 2005


  Поздоровлення 1-го віце-прем"єр-міністра України із шістдесятою річницею закінчення Другої світової війни, з Днем Перемоги]
436627
  Тимошенко Ю. Дорогі наші ветерани, герої тилу! // Уряд. кур"єр. – 2005. - 6 трав.


  Привітання Прем"єр-миністра України з 60-річчям Дня Перемоги
436628
  Володарський З.М. Дорогі наші жінки : одноактні п"єси / З.М. Володарський. – Київ : Мистецтво, 1974. – 175 с.
436629
  Слєсаренко О.О. Дорогі обличчя / О.О. Слєсаренко. – Київ : Мистецтво, 1974. – 168 с.
436630
  Губерський Л. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1


  Звернення ректора університету до першокурсників із нагоди вступу до столичного національного університету імені Тараса Шевченка - флагмана освіти та науки в Україні. Вітання та побажання творчих і наукових досягнень.
436631
  Губерський Л. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1 : фото


  Привітання першокурсникам у дайджест газети "Київський університет".
436632
  Нищук Н.П. Дорогй бессмертия / Н.П. Нищук. – Фрунзе, 1988. – 154с.
436633
  Горін С.М. Дорогобузький Успіння Пресвятої Богородиці монастир (до середини XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
436634
  Смолій В. Дороговказ - істина. До 65-річчя від дня народження Валерія Солдатенка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 173-180. – ISSN 0869-3595
436635
   Дороговказ. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1994. – 46 с. – ISBN 57707-5835-X
436636
  Донцов Д. Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасности // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 159-184. – ISBN 978-966-1513-13-5
436637
  Калашнікова С. Дороговказ для розбудови : інтерв"ю взяв Б.І.Корольов // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 11 липня - 18 липня (№ 30/31)


  Національна рамка кваліфікацій України круглий стіл тижневика "Освіта". Інтерв"ю одного з кураторів проекту "Круглого столу" професора Б.І. Корольова з першим заступником директора з наукового-дослідної роботи Інституту вищої освіти НАПН України, док. ...
436638
  Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / Б. Гаврилишин. – Київ : Основи, 1993. – 238с. – ISBN 5-7707-2019-0
436639
  Гаврилишин Б.Д. Дороговкази в майбутнэ / Б.Д. Гаврилишин. – Київ, 1990. – 205 с.
436640
  Колишній Дипломат Дороговкази для столітньої дипломатії. Союзників, як показала практика, в нас немає // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 6


  "Успішна країна - це, на додачу до успішної економіки, ще й успішні зовнішні зносини. І перше і друге забезпечує - зокрема в країнах ЄС і НАТО - уряд. За зовнішні зносини відповідає Міністерство закордонних справ, якому сприяють Міністерство зовнішньої ...
436641
  Хоменко О.Б. Дороговкази правди і краси. / О.Б. Хоменко. – К., 1965. – 48с.
436642
  Максимович Б. Дороговкази... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 12


  У Львові представили книгу Мирослава Мариновича про і сьогодні актуальний принцип "позитивної суми" Андрея Шептицького.
436643
   Дороговцев Анатолій Якович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 87
436644
   Дороговцев Анатолій Якович (1935-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 138-139. – ISBN 978-966-439-754-1
436645
   Дороговцев Анатолій Якович (1935-2004) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 152-153. – ISBN 978-966-933-054-3
436646
  Воскресенская З.И. Дорогое имя / З.И. Воскресенская. – Москва, 1979. – 48с.
436647
  Зумакулова Т.М. Дорогое имя : стихи : [пер. с балкар.] / Танзиля Зумакулова ; [худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1981. – 169, [12] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
436648
  Кектеев Э.М. Дорогое мое Приволжье / Э.М. Кектеев. – Элиста, 1966. – 24с.
436649
  Бахревский В.А. Дорогое солнце / В.А. Бахревский. – Москва : Советская Россия, 1972. – 88 с.
436650
  Чернин М.П. Дорогое чувство. Страницы из заводского дневника / М.П. Чернин. – Москва, 1949. – 168с.
436651
  Букчин С.В. Дорогой Антон Павлович... . / С.В. Букчин. – Минск, 1973. – 144с.
436652
   Дорогой бессмертия. – М., 1953. – 80с.
436653
  Вершигора П.П. Дорогой бессмертия / П.П. Вершигора. – Москва, 1958. – 48с.
436654
  Струтинский Н. Дорогой бессмертия. Докум. повесть. / Н. Струтинский. – Львов, 1962. – 242с.
436655
  Дмитрин Г.К. Дорогой большого искусства. / Г.К. Дмитрин. – Челябинск, 1963. – 84с.
436656
  Коцюба Г.М. Дорогой борьбы / Г.М. Коцюба. – Москва, 1961. – 387с.
436657
  Иогансон О.Н. Дорогой борьбы / О.Н. Иогансон. – М, 1963. – 47с.
436658
  Поздняков Е.И. Дорогой борьбы / Е.И. Поздняков. – Сыктывкар, 1968. – 63с.
436659
  Микоян А.И. Дорогой борьбы / А.И. Микоян. – Москва : Политиздат. – ([О жизни и о себе])
Кн. 1. – 1971. – 590 с. : ил.
436660
  Иванов Ю.Н. Дорогой ветров / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1982. – 304с.
436661
  Иванов Ю.Н. Дорогой ветров / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1985. – 272с.
436662
  Привальский В.М. Дорогой Владимир Ильич... / В.М. Привальский. – М, 1964. – 166с.
436663
  Крапчан Б. Дорогой времени / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1963. – 54с.
436664
  Уяр Хведер Дорогой гость : юмористические рассказы / Хведер Уяр ; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1969. – 87 с.
436665
  Степанов Г.Г. Дорогой длинною / Г.Г. Степанов. – Краснодар, 1985. – 416с.
436666
  Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / А.Н. Вертинский. – Москва, 1990. – 572с.
436667
  Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / Александр Вертинский ; [ сост. и подг. текста Лидия Вертинская ; предисловие Е. Уварова ]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2006. – 608 с. : илл. – ISBN 5-17-019682-2
436668
  Стеженская Е.И. Дорогой длинною... Воспоминания / Стеженская Е.И. – Київ : О.В. Пугач, 2016. – 83, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 82. – ISBN 978-966-8359-32-3
436669
  Сусеев А. Дорогой доблести : поэма / Арсен Сусеев 4. – Элиста : Калмыцкое изд., 1966. – 112 с.
436670
  Ершов Г.А. Дорогой друга / Г.А. Ершов. – Якутск, 1963. – 164 с.
436671
   Дорогой дружбы. – Иркутск, 1971. – 120с.
436672
   Дорогой дружбы. – Иркутск
2. – 1974. – 140с.
436673
  Тихонов Николай Семенович Дорогой дружбы : Переводы и оригинальные стихи / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1978. – 288с.
436674
  Меркушкин Г.Я. Дорогой жизни / Г.Я. Меркушкин. – Саранск, 1962. – 60с.
436675
   Дорогой жизни. – Грозный, 1965. – 228с.
436676
   Дорогой июльского Пленума. – Иркутск, 1979. – 127с.
436677
   Дорогой Леонид Ильич // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 11 (67). – C. 86-91. – ISSN 1818-3948


  Частная жизнь советского вождя Леонида Брежнева
436678
  Хаустов Л.И. Дорогой мира / Л.И. Хаустов. – Л, 1952. – 82с.
436679
  Рябуха Д. Дорогой мира / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1953. – 87с.
436680
   Дорогой мира. – М., 1962. – 240с.
436681
  Миронов А.Е. Дорогой мой подросток! / А.Е. Миронов. – Минск, 1966. – 90с.
436682
  Кэри Д. Дорогой мой Чарли / Д. Кэри. – Л., 1980. – 344с.
436683
  Бялосинская С Н. Дорогой мой человек / С Н. Бялосинская, . – М, 1959. – 76с.
436684
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек : роман / Юрий Герман. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1965. – 664 с.
436685
  Аверкин А.П. Дорогой мой человек : песенник : для пения (соло, дуэт, хор) с сопровожд. ф.-п., баяна, (двух баянов) : с биогр. справкой / Аверкин А.П. – Песенник. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 168 с. : ил., портр.
436686
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Москва, 1967. – 672с.
436687
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Баку, 1981. – 530с.
436688
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Л., 1988. – 573с.
436689
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Л., 1990. – 414с.
436690
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Москва, 1990. – 624с.
436691
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Минск, 1991. – 605с.
436692
  Грибов Ю.Т. Дорогой мужества / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1959. – 43с.
436693
   Дорогой мужества. – Ленинград, 1964. – 342 с.
436694
   Дорогой мужества. – М., 1988. – 350с.
436695
   Дорогой народного счастья. – Москва, 1977. – 111с.
436696
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на фр. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина] / А.Г. Алексин ; обраб. Е.М. Штайера. – Москва : Просвещение, 1978. – 104 с. : ил. – (Читаем по-французски))
436697
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья = Auf dem Weg des Glucks fur das Volk : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на нем. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина] / А.Г. Алексин ; обраб. Е.В. Журавлевой. – Москва : Просвещение, 1978. – 110 с. : ил. – (Читаем по-немецки)
436698
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на исп. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина и худож. В. Терещенко / А.Г. Алексин ; пер., коммент. и словарь X. Филиппе ; обраб. Е.В. Журавлевой. – Москва : Просвещение, 1978. – 104 с. : ил. – (Читаем по-испански)
436699
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на англ. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина и худож. В. Терещенко / А.Г. Алексин; пер.: О.Г. Табачниковой ; коммент. и словарь : Л.Р. Тодд. – Москва : Просвещение, 1978. – 111 с. – (Читаем по-английски)
436700
  Иванова Л.М. Дорогой наш человек / Л.М. Иванова. – М, 1965. – 110с.
436701
  Большакова И. Дорогой независимости / И. Большакова. – Москва : Изд-во ИМО, 1961. – 86с.
436702
  Силаева Маргарита Дорогой Никош. Изображение великого князя Николая Павловича из собрания ГИМ // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 95-98. – ISSN 0235-7089
436703
  Полянский А.Ф. Дорогой огня. / А.Ф. Полянский. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 83с.
436704
  Мазуров К.Т. Дорогой Октября - к победе коммунизма / К.Т. Мазуров. – М, 1972. – 32с.
436705
   Дорогой отцов - дорогой победы : (Из опыта работы отрядов красных следопытов). – Москва : Педагогика, 1974. – 127 с. : ил.
436706
  Гнеушев В.Г. Дорогой отцов / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1960. – 108с.
436707
  Бахницкий С.А. Дорогой отцов / С.А. Бахницкий. – Куйбышев, 1960. – 96с.
436708
   Дорогой отцов. – Ашхабад, 1965. – 216с.
436709
  Алиев А.К. Дорогой отцов / А.К. Алиев. – Махачкала : Дагистанское книжное издание, 1967. – 76 с. – Библиогр.: с. 73-75
436710
  Гаглоев Н.Д. Дорогой отцов / Н.Д. Гаглоев. – Цхинвали, 1981. – 344с.
436711
  Лобачев М.А. Дорогой отцов / М.А. Лобачев. – Волгоград, 1982. – 446с.
436712
   Дорогой отцов юность идёт. – Куйбышев, 1968. – 8с.
436713
  Лобачев М.А. Дорогой отцов. / М.А. Лобачев. – Сталинград, 1954. – 308с.
436714
  Лобачев М.А. Дорогой отцов. / М.А. Лобачев. – Волгоград, 1976. – 382с.
436715
  Коршунов А.Ф. Дорогой отцов. / А.Ф. Коршунов. – М., 1976. – 79с.
436716
  Смирнов В.И. Дорогой отцов. / В.И. Смирнов. – Москва, 1981. – 256с.
436717
  Нуршаихов А. Дорогой памяти : роман-диалог / Азильхан Нуршаихов ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 512 с.
436718
  Молдо Т. Дорогой песен / Т. Молдо. – М., 1960. – 144с.
436719
   Дорогой Победы. – Владивосток, 1985. – 229с.
436720
  Голубев Н.А. Дорогой подарок / Н.А. Голубев. – М., 1956. – 32с.
436721
  Ярынкин В.Г. Дорогой подвига / В.Г. Ярынкин. – Краснодар, 1960. – 76с.
436722
   Дорогой подвига народного. – М., 1970. – 334с.
436723
  Кореневский М.С. Дорогой подвига. / М.С. Кореневский. – М., 1964. – 94с.
436724
  Леонтьева Г.К. Дорогой поиска / Г.К. Леонтьева. – Ленинград-Москва : Искусство, 1965. – 169, [35] с.
436725
  Михайловская Н.Д. Дорогой поисков / Н.Д. Михайловская. – Челябинск, 1967. – 39 с.
436726
  Купцов И.И. Дорогой правды / И.И. Купцов. – М, 1964. – 64с.
436727
  Степичев М.И. Дорогой правды / М.И. Степичев. – Москва, 1979. – 248с.
436728
   Дорогой правды, дорогой гуманизма. – М., 1978. – 374с.
436729
   Дорогой Президент : Fashion-House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 22-28 : Фото
436730
  Лубан Л.Л. Дорогой раскрытых тайн / Л.Л. Лубан. – М., 1959. – 182с.
436731
  Рудаков И.И. Дорогой роста. / И.И. Рудаков. – Ростов -на-Дону, 1951. – 123с.
436732
   Дорогой свободы. – Прага, 1973. – 472с.
436733
  Тагиров И.Р. Дорогой свободы и братства. / И.Р. Тагиров. – Казань, 1987. – 293с.
436734
  Гулиев А.Н. Дорогой свободы и счастья / А.Н. Гулиев, И.В. Стригунов. – Баку, 1967. – 238с.
436735
  Баграмян И.Х. Дорогой славы - дорогой отцов : о воспитании молодежи на боевых и труд. традициях ст. поколений / И.Х. Баграмян ; ВЛКСМ, Лекторская группа Отд. пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1975. – 28 с. – (30 лет Великой Победы)
436736
  Бакбергенов С. Дорогой славы : повесть / Бакбергенов С., Коляго П. – Алма-Ата : Каз. ГИХЛ, 1950. – 148 с.
436737
  Павленко П.А. Дорогой славы. / П.А. Павленко. – Москва, 1956. – 580с.
436738
  Удалов И.А. Дорогой смелых / И.А. Удалов. – Владимир, 1962. – 135с.
436739
   Дорогой созидания. – Одесса, 1981. – 320с.
436740
  Грязнов Б.З. Дорогой солдата / Б.З. Грязнов. – Ленинград, 1968. – 288с.
436741
   Дорогой товарищ Ленин. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 400 с.
436742
  Евсиков И.Ф. Дорогой ты мой человек / И.Ф. Евсиков. – Сталино, 1957. – 144с.
436743
   Дорогой тысячелетий. – Симферополь, 1969. – 151с.
436744
  Попов В.М. Дорогой ценой. / В.М. Попов. – Воронеж, 1964. – 144с.
436745
   Дорогой ценой.... – М., 1989. – 410с.
436746
  Никитин С.И. Дорогой чести / С.И. Никитин. – М, 1958. – 72с.
436747
  Глинка В.М. Дорогой чести / В.М. Глинка. – М, 1971. – 431с.
436748
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Москва, 1950. – 328с.
436749
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1954. – 352с.
436750
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1969. – 350с.
436751
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1973. – 373с.
436752
  Пратер Р.С. Дорогой, это смерть / Ричард С. Пратер ; [пер. с англ. Н. Калининой и Д. Полякова] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С. 45-180 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
436753
  Оутс Дж.К. Дорогостоящая публика / Дж.К. Оутс. – Москва, 1994. – 483с.
436754
  Пестушко Валерій Дорогоцінний "горючий лід" Чорного моря : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 25
436755
  Казанцева К.В. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння як предмет злочину, передбаченого ст. 214 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 540-547. – ISSN 1563-3349
436756
  Яценко С.С. Дорогоцінні метали як предмет порушення правил про валютні операції та спекуляції валютними цінностями / С.С. Яценко, О.М. Туліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 44-49. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматривается вопрос о драгоценных металлах как предмете нарушения правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями, т. е. предмете преступлений, предусмотренных ст. 80 УК УССР. На базе анализа действующего законодательства, ...
436757
  Чугуй Т.О. Дорогочинська битва середини XIII століття: актуальні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 6-13. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 24). – ISSN 2227-6505
436758
  Очеретний О.Д. Дорогою батьків / О.Д. Очеретний. – К, 1982. – 136с.
436759
  Бабич С.О. Дорогою безглуздя : (з прожитого, пережитого, збагненого) / Сергій Бабич. – Житомир : Рута, 2016. – 291, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-581-279-2
436760
  Губка І.М. Дорогою боротьби : (історичні замальовки) / Іван Губка. – Львів : Афіша
Ч. 1. – 2004. – 576с.
436761
   Дорогою братерства-Пътища на братството. – Одеса, 1985. – 231с.
436762
  Масло М. Дорогою в поле : лірика / М. Масло. – Київ, 1956. – 64 с.
436763
  Шевельов Ю.В. Дорогою відрадянщення : публіцистичні та наукові тексти 1941-1943 рр. : (харківський період) / Юрій Шевельов ; упоряд. й підгот. до друку Сергій Вакуленко та Катерина Каруник ; передм. Катерини Каруник. – Вид. 2-ге, поліпш. й поправл. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 189, [3] с. – Імен. покажч.: с. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1630-18-4
436764
  Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради / С.Т. Даниленко. – Київ, 1970. – 360с.
436765
  Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради / С.Т. Даниленко. – 2-е. – К, 1972. – 339с.
436766
  Абрахамс П. Дорогою грому : роман / П. Абрахамс; П. Абрахармс. – Київ : Держлітвидав, 1955. – 240 с.
436767
  Абрагамс П. Дорогою грому : роман / П. Абрагамс ; [пер. з англ. М. Харенко]. – Вид. 3-є. – Київ : Дніпро, 1973. – 232 с. : іл.
436768
  Кабалюк М. Дорогою до "Гомону" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11червня (№ 22). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Хор "Гомін" на чолі з Леопольдом Ященком свої пісні проніс різними куточками України.
436769
  Гусленко Р. Дорогою до Бабиного Яру // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 3
436770
  Яців Р. Дорогою до високогір"я // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 242-248. – ISSN 0868-4790-8


  Про львівського художника Анатолія Буличева.
436771
  Гайдеггер М. Дорогою до мови = Unterwegs zur sprache / Мартін Гайдеггер ; пер. з нім. В. Кам"янця ; [ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2007. – 232 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та німецькій мовах. – ISBN 966-7007-65-5
436772
  Хмара С.І. Дорогою до мрії : Вибрані праці у двох томах / С.І. Хмара. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-220-3; 966-651-221-1
Т.1. – 2005. – 464с.
436773
  Хмара С.І. Дорогою до мрії : Вибрані праці у двох томах / С.І. Хмара. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-220-3; 966-651-221-Х
Т.2. – 2005. – 628с.
436774
  Проценко П. Дорогою до свободи. Нотатки про Валерія Марченка // Дух і літера / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1999. – № 5/6. – С. 381-403. – ISBN 5-87534-053-3
436775
   Дорогою до Храму освіти і науки / колектив кафедри етнології і краєзнавства НПУ імені М.П. Драгоманова // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 10


  Колектив кафедри етнології і краєзнавства НПУ імені М.П. Драгоманова вітає професора П.М. Чернегу з ювілеєм.
436776
  Дейч О.Й. Дорогою дружби / О.Й. Дейч. – К, 1977. – 311с.
436777
  Сорока С.С. Дорогою життя : (до 70-річчя від дня народження) / Софія Сорока ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Наукова біб-ка ; [ упоряд. Леонтюк М.І., заг. упорядкування Сорока С.С. ; відп. за вип. Гунько Н.І. ]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-2095-13-5
436778
  Соколов Г.А. Дорогою лавин. / Г.А. Соколов. – Черкесск, 1962. – 223с.
436779
  Силаков А.С. Дорогою мужества / А.С. Силаков. – М., 1985. – 88с.
436780
  Ворожбит О. Дорогою на Захід // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Історія Берлінського муру - це, насамперед, історія людських доль, які він поламав, змінив чи відібрав кулею із гвинтівки прикордонника.
436781
  Горак В.В. Дорогою перших / В.В. Горак. – Київ, 1965. – 31 с. – (7, методична ; 1)
436782
  Братунь Р.А. Дорогою песни : стихи и поэма-песня / Р.А. Братунь. – Москва, 1961. – 88 с.
436783
  Гусейнов Г. Дорогою повз рай : роман-мультиплікація з чотирма янголами, уривок // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 17-71. – ISSN 0868-4790
436784
  Гусейнов Г. Дорогою повз рай : роман-мультиплікація з чотирма янголами // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 38-86. – ISSN 0208-0710
436785
  Дічек Н. Дорогою пошуку істини до ювілею академіка Ольги Сухомлинської / Н. Дічек, Н. Антонець // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 6
436786
   Дорогою праведности : життя і служіння ігумені Йосифи Вітер / Святопокров. жіночий монастир Студійського Уставу ; упоряд. Юхим Макотерський. – Львів : Покрова, 2019. – 191, [1] с. : портр., кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 190


  До 75-х роковин від дня смерті правед. Митрополита Андрея Шептицького, 150-річчя від дня народж. Блаженного священномученика Климентія Шептицького, 115-ліття від дня народж. ігумені Йосифи (Олени) Вітер, 95-ї річниці заснування Святопокров. жіночого ...
436787
  Трифонов Г.А. Дорогою пронтов / Г.А. Трифонов. – Ереван, 1944. – 47с.
436788
  Лещук Євгенія Дорогою птахів : Лірика / Лещук Євгенія. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 126с. – ISBN 5-333-00580-9
436789
  Лещук Є.С. Дорогою птахів / Є.С. Лещук. – К., 1991. – 121с.
436790
  Лілік О. Дорогою світла // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 7-17
436791
  Єременко В.Ф. Дорогою свободи і єдності / В.Ф. Єременко. – Київ : Знання, 1965. – 48 с.
436792
  Байор П. Дорогою стратегічного партнерства // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-16. – ISSN 0868-8273
436793
  Мозолевський Б.М. Дорогою стріли : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 155 с.
436794
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М. Коцюбинський. – [Харків] : Держвидав України, 1925. – 93 с. – Прим. № 107530 без обкл. – (Бібліотечка художньої літератури)
436795
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1951. – 79с.
436796
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ : Молодь, 1959. – 80 с.
436797
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною : вибрані твори / Михайло Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1966. – 240 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
436798
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною : вибрані твори / Михайло Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1970. – 203 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
436799
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1976. – 173с.
436800
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1979. – 173с.
436801
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1980. – 74с.
436802
  Коцюбинський М. Дорогою ціною / М. Коцюбинський. – Київ, 1984. – 205 с. – (Бібліотека шкільної класики)
436803
  Коцюбинський М. Дорогою ціною : [для серед. та ст. шк. віку] / Михайло Коцюбинський ; [упорядкув. текстів, передм., комент., прим. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 268, [3] с. – Сер. засн. 2005 р. – Бібліогр.: с. 265-268. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-966-339-542-5
436804
  Сокур В. Сокур Дорогою ціною / В. Сокур Сокур, І. Сокур, А. Сокур // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 26-32


  Трагічна доля українських вояків під час звільнення Києва, бездарна спроба Сталіна й Жукова форсувати Дніпро в районі Букрина.
436805
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною. Тіні забутих предків / Михайло Коцюбинський ; [післ. П.П. Лисюка]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 144 с. : іл. – (Бібліотека українського романа та повісті)
436806
  Черкасов Олексій Дорогою ціною... або 33 роки пам"яті про наслідки Чорнобильського лиха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 37-38 : фото
436807
  Герасимов Е.Н. Дорогу к свободе осилит идущий : От авторитаризма к " практическому гуманизму " / Е.Н. Герасимов. – Киев : КМУГА, 1997. – 226с.
436808
   Дорогу новому, передовому. – Сталино, 1958. – 88 с.
436809
  Зотов Д. Дорогу одолеет идущий / Д. Зотов, Ч. Аширов. – Ашхабад, 1957. – 228с.
436810
  Венидиктов Вячеслав Дорогу осилит бегущий : Экстрим / Венидиктов Вячеслав, Золотина Анна // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 204-205 : Іл.
436811
  Лордкипанидзе К.А. Дорогу осилит идущий : избр. произведения / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 503 с.
436812
  Люков В.И. Дорогу осилит идущий / В.И. Люков, Ю.А. Панов. – М., 1959. – 480с.
436813
  Вылегжанин И.М. Дорогу осилит идущий / И.М. Вылегжанин. – Київ, 1960. – 99с.
436814
  Рахимов З. Дорогу осилит идущий / З. Рахимов. – Москва, 1980. – 286 с.
436815
   Дорогу осилит идущий... : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 645, [1] с. : ил., табл. – 25-летию ХГУ "НУА" посвящ. – Библиогр. в прил.: с. 587-608 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8558-83-5
436816
  Ильин С.Б. Дорогу осилит отважный / С.Б. Ильин. – М., 1976. – 111с.
436817
  Галицкий И.П. Дорогу открывали саперы / И.П. Галицкий. – М., 1983. – 288с.
436818
  Лопата В. Дорогу свою покажи мені, господи : Автобіографічна повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.2-60. – ISSN 0130-321Х
436819
  Лопата В. Дорогу свою покажи мені, господи : Автобіографічна повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 4-68. – ISSN 0130-321Х
436820
   Дороже всего. – Москва, 1960. – 304 с.
436821
  Толчинская Ю.И. Дороже всего. / Ю.И. Толчинская. – М., 1968. – 190с.
436822
  Малевинский Ю.Н. Дороже всякого золота / Ю.Н. Малевинский. – М., 1980. – 174с.
436823
  Митрохин В.В. Дороже денег / В.В. Митрохин. – Москва, 1991. – 412 с.
436824
  Иванов В.С. Дороже жемчуга. / В.С. Иванов, Г.И. Вишнякова. – Москва, 1987. – 80с.
436825
  Ковин Л.И. Дороже жизни / Л.И. Ковин. – Москва, 1956. – 492с.
436826
  Шашло Т.М. Дороже жизни : из воспоминаний танкиста / Тимофей Шашло. – Москва : Воениздат, 1958. – 214 с.
436827
  Шашло Т.М. Дороже жизни : из воспоминаний танкиста / Т.М. Шашло. – Москва, 1960. – 252 с.
436828
  Иохомович Д. Дороже жизни / Д. Иохомович, Омбыш-Кузнецов. – Новосибирск, 1960. – 78с.
436829
  Березницкий Е. Дороже жизни / Е. Березницкий. – Томск, 1962. – 88с.
436830
  Рафтопулло А.А. Дороже жизни / А.А. Рафтопулло. – М, 1978. – 144с.
436831
   Дороже золота : Природа наше богатство : [сборник]. – Москва : Географгиз, 1962. – 240 с., [12] л. ил. : ил.
436832
  Докучаев В.В. Дороже золота русский чернозем / В.В. Докучаев. – Москва : Московский университет, 1994. – 544с. – ISBN 5-211-03266-7
436833
  Поповский М.А. Дороже золота. / М.А. Поповский. – М., 1966. – 175с.
436834
  Гусев Б. Дороже золота. / Б. Гусев. – Москва, 1980. – 112 с.
436835
  Непоменко Ф.И. Дороже золота: повесть и рассказы / Ф.И. Непоменко. – Днепропетровск, 1977. – 135с.
436836
  Богомолов В.А. Дороже сказочных земель / В.А. Богомолов. – Пермь, 1989. – 366с.
436837
  Каменецкий Г.М. Дороже хлеба. / Г.М. Каменецкий. – М., 1973. – 79с.
436838
  Тимошевский П. Дорожить честью и боевой славой Советской Армии. / П. Тимошевский. – М., 1948. – 24с.
436839
   Дорожить честью советского труженика. – М., 1962. – 279с.
436840
   Дорожіть честю хлібороба!. – Ужгород, 1962. – 127 с.
436841
  Дзюба І. Дорожна карта для української культури // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-4. – ISSN 0208-0710
436842
  Вяземский П.А. Дорожная дума / П.А. Вяземский. – Москва, 1981. – 160с.
436843
  Хейфец Б. Дорожная карта инвестиционного сотрудничества стран БРИКС // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С.19-28. – ISSN 0131-2227
436844
  Шабанов Г.А. Дорожная карта реализации компетентностного подходав образовательных программах прикладного бакалавриата // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 10-16. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы и трудности формирования общекультурных и профессиональных компетенций при подготовке бакалавров. Раскрывается последовательность действий по реализации компетентностного подхода в образовательных программах прикладного ...
436845
  Уметалиев Т. Дорожная песня : стихи и поэма / Т. Уметалиев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 116 с.
436846
  Павличенко Е.М. Дорожная песня. / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1961. – 70с.
436847
  Кобраков П.Г. Дорожная тетрадь / П.Г. Кобраков. – Л, 1958. – 63с.
436848
  Кузнецов П.Н. Дорожная тетрадь / П.Н. Кузнецов. – Алма-Ата, 1962. – 132с.
436849
  Юрченко Ю.Ю. Дорожнє картування як інструмент стратегічного планування розвитку туризму / Ю.Ю. Юрченко, С.В. Батрак // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 4 (40). – C. 29–33. – ISSN 1997-4167
436850
  Денисик Г.І. Дорожні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Вальчук О.М. – Вінниця : Теза, 2005. – 180с. – (Антропогенні ландшафти Поділля). – ISBN 966-8317-66-1
436851
  Ярмошик І.І. Дорожні нотатки та епістолярні матеріали кардинала Джованні Коммендоні про українські землі другої половини XVI ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 197-210. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
436852
  Іщенко В. Дорожні нотатки: чужоземці про Україну та українці про світ // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 10. – С. 148-153. – ISSN 0130-321Х
436853
  Жам О.В. Дорожній побут населення Київщини XIX - поч. XX століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 75-77
436854
  Віта В. Дорожній роман / В. Віта. – Київ, 1994. – 87 с.
436855
  Нагибин Ю.М. Дорожное происшествие / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1983. – 64с.
436856
  Дыховичный В.А. Дорожные знаки / В.А. Дыховичный, М. Слободской. – М, 1951. – 64с.
436857
  Дрипе А. Дорожные знаки : повесть / А. Дрипе; пер. с латыш. В.Семеновой. – Рига : Лиесма, 1968. – 185 с.
436858
  Мелкий В.А. Дорожные знаки и разметка / В.А. Мелкий. – М., 1983. – 104с.
436859
  Кумпаненко А.С. Дорожные осы (Hymenoptera, Pompilidae) НПП "Пирятинский" и его окрестностей / А.С. Кумпаненко, Ю.В. Проценко, В.А. Горобчишин // Известия Харьковского энтомологического общество / Харьковское энтомологическое общество. – Харьков, 2014. – Т. 22, вып. 1/2. – С. 31-36. – ISSN 1726-8028
436860
  Квкзкркли-Кпопадзе Дорожные сооружения древенй Абхазии / Квкзкркли-Кпопадзе. – Сухуми, 1955. – 64с.
436861
   Дорожный детектив. – К., 1992. – 350с.
436862
  Ваншенкин К.Я. Дорожный знак : Лирика / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 143с.
436863
  Рытхэу Юрий Дорожный лексикон = Главы из книги // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 6-81. – ISSN 0321-1878
436864
  Ковалевич В.Н. Дорожный пластбетон на отходах химической промышленности. : Автореф... канд. техн.наук: / Ковалевич В.Н.; Киев. автом.-дорож. ин-тут. – К., 1967. – 19л.
436865
  Никифоров-Волгин Дорожный посох / Никифоров-Волгин. – М., 1991. – 120с.
436866
  Левіщенко О.С. Дорожня галузь в економіці України: принцип взаємодоповнення і взаємодії // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 111-115. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті проведено поглиблений аналіз взаємозалежності економіки та ефективного функціонування дорожнього господарства країни.
436867
   Дорожня карта до Європейського дослідницького простору // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1


  Україна готує проект Дорожньої карти інтеграції до Європейського дослідницького простору.
436868
  Чорнолуцький Р.В. Дорожня карта законодавчих ініціатив щодо врегулювання та використання криптовалют в Україні // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 205-212. – ISBN 978-966-622-861-4
436869
   Дорожня карта реформ : (вересень 2016 - грудень 2017 рр.) / [О. Банчук та ін. ; ред.-упоряд. В.В. Міський ; [Громад. коаліція "Реанімац. Пакет Реформ"]. – Київ : Місто, 2016. – 70, [1] с. : іл. – (Реанімаційний Пакет Реформ). – ISBN 978-617-652-159-4
436870
   Дорожня карта реформ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 2


  Відбулась експертна зустріч на тему "Проект Дорожньої карти освітніх реформ на 2016-2020 роки".
436871
  Петренко О.В. Дорожня карта сталого розвитку виробничоекономічних систем // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 67-70. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Предметом обговорення стратегії розвитку Донецької області стали питання розвитку сільських територій, людських ресурсів і зайнятості, розвитку секторів економіки та захист навколишнього середовища, розвиток і соціальна згуртованість, спеціалізація та ...
436872
  Смирнов І.Г. Дорожня система давньоримської держави та її залишки в Україні як об"єкти туристичного показу / І.Г. Смирнов, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 87-93
436873
  Суржик Л. Дорожча за золото // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 грудня (№ 48/49). – С. 12


  Ключові лвбораторії - єдина можливість зберегти осередки справжньої науки світового виміру в Україні - переконаний всесвітньовідомий український вчений Олег Кришталь. На одному з недавніх засідань Кабінету міністрів його очільник А. Яценюк наголосив ...
436874
  Шашло Т.М. Дорожче за життя : повість / Т.М. Шашло. – Київ, 1957. – 166 с.
436875
  Шашло Т.М. Дорожче за життя / Т.М. Шашло. – Київ : Молодь, 1959. – 262 с.
436876
  Шашло Т.М. Дорожче за життя : повість / Т.М. Шашло. – Київ, 1987. – 228 с.
436877
  Нагорная Е.Ф. Доронинское содовое озеро и физико-химическая характеристика его годичных циклов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Нагорная Е.Ф.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1954. – 18л.
436878
  Толокольнікова К. Дорослий друг дитячої фантазії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 22


  Письменнику Всеволодові Нестайку вчора минуло 84 роки, деякі з його перших читачок уже стали бабусями.
436879
  Галата С. Дорослий? Навчайся! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ. Конкурсний відбір на вищезазначені посади державної служби відбудеться з 12.10.2017 до 27.10.2017 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10. Документи ...
436880
   Дорослі насолоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 50-51 : фото
436881
  Антонишин С. Дорослі сни : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
436882
  Крамар О. Дорослішаємо // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 6-8. – ISSN 1996-1561


  Російська агресія в Криму дає поштовх для консолідації української політичної нації та активізації європейської і євроатлантичної інтеграції.
436883
  Авраменко Анна Дорослішання (?) Кустуріци // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 19-22. – ISSN 1562-3238
436884
  Ісаєв І. Дорости до Петлюри // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 3 травня (№ 18). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Що сьогодні значить сторіччя союзу з Пілсудським?
436885
  Александрова В. Дорости до Шевченка. Сценарій літературно-музичного свята, присвяченого річниці від дня народження Тараса Шевченка
436886
  Ненадич Д. Доротей : роман / Добрило Ненадич ; [пер. с серб.-хорв. Н. Смирновой]. – Москва : Радуга, 1982. – 704 с. – В изд. также: Галерник : роман / Драго Янчар ; Подземная река : роман / Скендер Куленович
436887
  Галкин Ю.Ф. Дорофеевский календарь / Ю.Ф. Галкин. – М., 1985. – 270с.
436888
   Дорош Ніна Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139. – ISBN 978-966-439-754-1
436889
   Дорош Ніна Іванівна (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153. – ISBN 978-966-933-054-3
436890
  Чернецький Є. Дорошенки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)
436891
   Дорошенко : [Поэма]. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1830. – 45 с. – С. 5-24: Жизнеописание [гетмана Петра] Дорошенки
436892
   Дорошенко Анатолій Юхимович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 36-39. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
436893
   Дорошенко Анатолій Юхимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139. – ISBN 978-966-439-754-1
436894
   Дорошенко Анатолій Юхимович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153. – ISBN 978-966-933-054-3
436895
  Астаф"єв О.Г. Дорошенко Вадим Олександрович (- мовознавець, перекладач) / О.Г. Астаф"єв, М.М. Астаф"єва // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 337. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
436896
   Дорошенко Віктор Іванович - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 161-162. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 65 років з дня народження Дорошенка Віктора Івановича - українського економіко-географа, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені ...
436897
   Дорошенко Віктор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 40
436898
   Дорошенко Віктор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 74-75 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
436899
   Дорошенко Віктор Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 78-79. – ISBN 978-966-439-961-3
436900
   Дорошенко Віктор Іванович (1952) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 42. – ISBN 966-95774-3-5
436901
  Іскорко-Гнатенко Дорошенко Д.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 99. – ISBN 978-617-7442-69-0
436902
  Кузьминська О. Дорошенко Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 186-190. – ISBN 966-02-3529-1
436903
  Короткий В. Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 409-410. – ISBN 5-7707-1062-4
436904
  Короткий В.А. Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 518-519. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
436905
   Дорошенко Інна Анатоліївна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 40-41
436906
  Сидоренко Н.М. Дорошкевич Борис Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 344. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
436907
  Іскорко-Гнатенко Дорошкевич О.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 99-100. – ISBN 978-617-7442-69-0
436908
  Мишанич О.В. Дорошкевич Олександр Костянтинович / О.В. Мишанич, Н.М. Сидоренко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 345. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
436909
   Дорошкевич Олександр Костянтинович (1889-1946) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139. – ISBN 978-966-439-754-1
436910
   Дорошкевич Олександр Костянтинович (С. Дорош) (1889-1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153. – ISBN 978-966-933-054-3
436911
   Дорошко Микола Савович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139-140. – ISBN 978-966-439-754-1
436912
   Дорошко Микола Савович (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153-154. – ISBN 978-966-933-054-3
436913
  Фаринник В.І. Доручення розслідування справи декільком слідчим // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 478-482. – ISSN 1563-3349
436914
  Харенко О.О. Доручення: стара-нова форма вираження владної волі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 44-48
436915
  Прилуцкий Н. Дос гевет : диалоги о языке и культуре / Н. Прилуцкий. – Варшава : Культур-лиге
Т. 1. – 1923. – 159,XCIII c. – Кн. на евр. яз.
436916
  Аксенфельд И. Дос штернтихл / И. Аксенфельд. – Москва, 1938. – 236 с.
436917
   ДОСААФ - Родине. – М, 1957. – 271с.
436918
  Шатунов Г.П. ДОСААФ СССР. / Г.П. Шатунов. – М., 1959. – 128с.
436919
  Кириллов П.М. Досаафовцу о МПВО. Пособ.для занят. в кружках ПВХО ДОСААФ. / П.М. Кириллов. – М., 1952. – 64с.
436920
   Досадная опечатка : сборник сатиры и юмора. – Москва : Военное издательство, 1944. – 65 с.
436921
  Джес Томас Швіді Досввід США щодо застосування процедур банкрутства // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.57-67
436922
  Кулай А. Досвд ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 13-18. – ISSN 1810-3944
436923
  Павлюк О.О. Досвд зарубіжних країн у застосуванні банківського нагляду та регулювання // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 206-212. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
436924
  Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 24 с.
436925
  Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1886. – 24 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1886, февраль
436926
   Досвитни огни. – К, 1906. – 473с.
436927
   Досвитни Огни [Досвітні вогні] : Збирка поезіи й прозы до чытання й декламаціи / Упорядкував Б. Гринченко. – выд. Е.Череповського. – У Кыиви [Київ] : Друк. И.И. Чоколова, 1906. – 479с. : З портр. авторів і артистів, з муз. М. Лисенка та М. Левицького. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
436928
  Костишина О. Досвід - найкращий вчитель // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 10


  Аналіз застосування нового Регламенту ІСАС.
436929
   Досвід - у життя! (методичні рекомендації щодо використання на заняттях інтерактивних методів навчання). Продовження див. у № 12, 2010 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 3-13 : табл.
436930
  Черепаха В.М. Досвід - у життя! (методичні рекомендації щодо використання на заняттях інтерактивних методів навчання). Продовження, початок див. у № 11, 2010 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 24-38 : табл.
436931
  Голованівський С.О. Досвід : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 143 с.
436932
  Мовчан П.М. Досвід : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1980. – 120 с.
436933
  Чернова М.И. Досвід "смерті людини" у свідченнях європейського кіно (М. Ганеке) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 29-40. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
436934
   Досвід "Школи соціально-психологічної допомоги" у реабілітації ветеранів АТО та волонтерів / К.О. Кальницька, Б.П. Лазоренко, Я.Л. Смоляр, В.В. Василенко // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 55-58
436935
  Гончарук Я.А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції України : фінансовий механізм / Я.А. Гончарук, А.І. Мокій, С.Р. Семів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 3-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
436936
  Чабан І. Досвід автоматизації бібліотечних процесів на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 112-124. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
436937
  Сухонос В.В. Досвід адміністративно-правового реформування в країнах Південно-східної Азії / В.В. Сухонос, Ю.В. Волочай // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 15-21. – ISSN 2519-2353
436938
  Грущинська Н.М. Досвід активізації інвестиційних процесів в Словацькій Республіці та його використання в процесі розвитку міжнародного бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 179-181
436939
  Дмитрук Б.П. Досвід антикорупційної політики як передумова ефективного розвитку економіки країни // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 7-14. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
436940
  Резнікова Н.В. Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з єврозони // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 26-30. – ISSN 2306-6806
436941
  Осташ І. Досвід асиметричного співіснування Канади та США і можливості його проекції на українсько-російські відносини // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 262-267. – ISBN 966-7196-06-2


  В статті досліджується досвід асиметричного співіснування США і Канади. Автор розглядає характер асиметричних відносин між Канадою та США та фактори пом"якшення їх нерівності. Подано особливості становлення українсько-російських відносин та розроблені ...
436942
  Ткачук П. Досвід бойових дій – найцінніше у вишколі курсантів... // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 38-39. – ISSN 2313-559X


  Так вважає енергійний і невтомний генерал-лейтенант Павло Ткачук, який очолює Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Саме тут діє найкращий в Україні Міжнародний центр миротворчості та безпеки, створено найкращі умови для ...
436943
  Тодоров В.І. Досвід Болгарії у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 160-161. – ISBN 978-966-285-361-2
436944
  Зіньковський Ю.Ф. Досвід Болонських перетворень вітчизняної освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 57-62.
436945
  Абдуллін А.А. Досвід боротьби зі злочинністю на Донбасі в 1953 - 1964 роках : монографія / А.А. Абдуллін, О.М. Ситник; Донецький юридичний інститут МВС при Донецькому нац. ун-ті. – Донецьк : Норд-Прес, 2005. – 282 с. – ISBN 966-380-040-2
436946
   Досвід боротьби роброків і преси Донбасу за систему безперервного потоку вуглевидобудку. – Харків : [Без вид.], 1930. – 20 с.
436947
   Досвід ведення хворих на артеріальну гіпертензію із супутньою фібриляцією передсердь, стентованих з приводу коронарних стенозів та атеротромбозу / Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, В.М. Якимчук, І.Г. Купновицька, А.І. Волинський, Р.В. Петровський, Л.В. Сорохтей // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 15-18. – ISSN 2224-1485
436948
  Курінний Є.В. Досвід Великобританії і зміна парадигми діяльності міліції України // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 156-159.
436949
  Косенкова А. Досвід Великобританії у запровадженні пенсійної реформи: уроки для України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 317-318. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
436950
  Чумаченко І.М. Досвід Великобританії щодо правового регулювання трудових процесуальних відносин і можливості його використання в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7450-09-1
436951
   Досвід Великої Британії у професійній підготовці // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 5


  У рамках проекту "Професійні вміння і ринок праці" Британської ради у партнерстві з Конфедерацією роботодавів України, який підтримує Національна академія педагогічних наук України, її президент Василь Кремень у складі української делегації експертів і ...
436952
  Носова О. Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1810-3944
436953
  Прилипко Ю.І. Досвід вибіркового обстеження використання паливно-енергетичних матеріалів: методичні аспекти / Ю.І. Прилипко, І.О. Булкін, С.В. Козак // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
436954
  Вовк М. Досвід вивчення народної творчості у класичних університетах України 1950-1980 рр. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 82-87. – ISSN 1609-8595


  Аналізуються досягнення М. Максимовича, І. Срезневського, О. Потебні. Широкої уваги набув підручник, підготовлений викладачами КНУ ім. Т. Шевченка М. Грицаєм, В. Бойком, Л. Дунаєвською.
436955
  Бінецький В.Ф. Досвід вивчення обставин, що сприяють правопорушенням неповнолітніх на промисловому підприємстві / В.Ф. Бінецький, П.П. Сушко, Т.В. Холод // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 81-86. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются некоторые обстоятельства, способствующие правонарушениям несовершеннолетних на промышленном предприятии, в частности недостатки в работе администрации, комсомольской, профсоюзной организации, шефов над несовершеннолетними, ...
436956
  Гуцул Л. Досвід викладання бібліотечно-бібліографічних дисциплін у ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 168-181. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті висвітлено досвід викладання дисциплін бібліотечно-бібліографічного циклу на Факультеті філології та журналістики КДПУ імені В. Винниченка. Проаналізована роль цих курсів у становленні фахівця з бібліотечної справи та інформаційної діяльності.
436957
  Сас І.А. Досвід викладання дисципліни "Фармацевтична хімія" іноземним студентам спеціальності "Фармація, промислова фармація" // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 160-164. – ISSN 2521-1455
436958
   Досвід викладання медичного і фармацевтичного права в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 179-180. – ISSN 2072-084X
436959
  Швець Л.С. Досвід викладання медичної біології англомовним студентам // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 68-70. – ISSN 1681-2751
436960
   Досвід викладання окремих питань кліматотерапії студентам 6 курсу англомовної форми навчання на кафедрі гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / А.М. Антоненко, Н.В. Мережкіна, В.Г. Бардов, П.В. Ставніченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 61-64. – ISSN 1681-2751
436961
  Михайлін І.Л. Досвід викладання основ журналістики в середній школі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 24-31
436962
   Досвід викладання основ народної медицини в курсі фармакології / В.А. Туманов, Н.О. Горчакова, Т.П. Гарник, І.С. Чекман // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 130
436963
  Будянський В. Досвід викладання права інтелектуальної власності студентам-правознавцям // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.40-44. – ISSN 1608-6422
436964
   Досвід викладання радіонуклідної діагностики в курсі радіології в національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця / М.М. Ткаченко, Г.О. Романенко, Н.Л. Морозова, О.В. Миронова // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 25, вип. 3. – C. 231-233. – ISSN 1027-3204
436965
  Покровський Є.О. Досвід викладання спеціальних дисциплін англійською мовою у технічному університеті. Нотатки з кадрового забезпечення / Є.О. Покровський, В.П. Полторак, Л.Ю. Юрчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 116-122. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309


  Розглянуто підходи до забезпечення професійної іншомовної компетентності студентів технічних спеціальностей. Показано що в умовах сучасної дійсності в Україні одним з ефективних шляхів для вирішення цієї задачі є використання для викладання на ...
436966
   Досвід викладання фармакології гепатотропних засобів рослинного походження / Н.О. Горчакова, О.В. Клименко, О.В. Шумейко, Н.В. Савченко // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 63
436967
  Жарков Я.М. Досвід виконання завдань в Іраку підрозділом ІПсО ЗС України у складі багатонаціональних сил / Я.М. Жарков, Л.М. Бєсєдіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 178-184


  Подано основні цілі та завдання відділення інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) українського миротворчого контингенту (УМК) у складі Багатонаціональних сил, проаналізовано форми та методи роботи, сили та засоби УМК, об"єкти ...
436968
  Сніжко М.Б. Досвід виконання Міністерством юстиції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та практика розгляду таких справ судами України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 149-157
436969
  Саніна І.В. Досвід виконання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у складі гідрогеологічних умовах Вигорлат-Гутинського пасма / І.В. Саніна, Г.Г. Лютий // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 12-16 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
436970
  Саніна І.В. Досвід виконання робіт з оцінки екологічного стану геологічного середовища із застосуванням даних регіонального моніторингу / І.В. Саніна, В.І. Почтаренко, Є.О. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-66 : Табл. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід створення картографічної основи для планування, прогнозування робіт з постановки моніторингових спостережень, природо-охоронних заходів та екологічно безпечного функціонування території на основі застосування ГІС-технологій, що ...
436971
   Досвід використання "Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями" : (пояснення, застереження, приклади). – Київ : Оріяни, 2006. – 44с.
436972
   Досвід використання MWD системи "ПАРКУС" в Україні / В.О. Андрущенко, В.Н. Курганский, М.Б. Петрук, І.В. Тішаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-64. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянено призначення та можливісті першої в Україні безкабельної телеметричної системи з електромагнітним каналом зв"язку "ПАРКУС". Наведено результати її застосування. Structural configuration and application experience of the first wireless ...
436973
  Зоряна А.М. Досвід використання бази даних Index Translationum у наукових дослідженнях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 85-96. – ISSN 2409-9805


  Висвітлено досвід використання бібліографічної бази даних ЮНЕСКО Index Translationum у наукових дослідженнях іноземних фахівців. Проаналізовано різні за масштабом та тематичною спрямованістю дослідження документних потоків перекладів за даними Index ...
436974
  Арустамян О.М. Досвід використання бойових отруйних речовин у повоєнні періоди та роки Другої світової війни / О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин, О.Ю. Алексійчук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 105-109. – ISSN 2224-0586
436975
   Досвід використання в освітньому процесі університету Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ / І.М. Невмержицький, Ю.І. Дацків, Д.С. Сидоренко, О.М. Оленин // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 112-117. – ISSN 1681-7710


  "У статті наведено досвід використання Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ. Наведено приклади Simulink-додатків, які моделюють алгоритми селекції рухомих ...
436976
  Шпенюк О. Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 48-55. – ISSN 2310-2624
436977
  Редько К.Ю. Досвід використання відходів як джерела відновлюваної енергії / К.Ю. Редько, Д.О. Аленіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6814
436978
  Ситар О.В. Досвід використання генетично трансформованих клітин Anabaena РСС 7120 як азотфіксаторів при вирощуванні сої / О.В. Ситар, Т.В. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослід щодо використання генетично трансформованих клітин Anabena PCC 7120 для з"ясування їхньої азотфіксуючої здатності в рослин сої. Одержано результати, що свідчать про досить низькі показники азотфіксації.
436979
  Базиль О.О. Досвід використання електронних матеріалів для студентів різних форм навчання в Сумському державному університеті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 64-68. – ISBN 978-966-285-311-7
436980
  Попенко Н.В. Досвід використання елементів дистанційного навчання при підготовці магістрів денної форми навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 122-127. – ISBN 978-966-285-311-7
436981
  Бемманн А. Досвід використання енергетичних плантацій у Німеччині: проблеми та перкспективи / А. Бемманн, Р.Р. Вицега // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 9-14. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
436982
   Досвід використання засобів електронного навчання у інклюзивному освітньому ВНЗ / А. Алєксєєва, О. Антоненко, К. Жадан, М. Лифенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 17-24. – ISSN 2413-1571
436983
  Казанджиєва М.С. Досвід використання інноваційних технологій у навчанні української мови як іноземної / М.С. Казанджиєва, А.В. Роденко, Н.О. Тубол // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 381-389. – (Слово). – ISSN 2304-7402
436984
  Буковинський С. Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського центрального банку / С. Буковинський, В. Корнівська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 7-13
436985
  Ясинська С. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання / С. Ясинська, М. Саєнсус // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 27-32. – ISSN 1682-2366
436986
  Саллі В.І. Досвід використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час підготовки фахівців за напрямом "менеджмент" в Національному гірничому університеті / В.І. Саллі, З.С. Стеханова, В.О. Чмихун, О.В. Варяниченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 334-341. – ISSN 0321-0499
436987
  Чукурна О. Досвід використання лізингових операцій в банківській сфері Одеського регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Статтю присвячено проблемі розвитку лізингових операцій у банківській сфері. Досліджено практику використання лізингу в Одеському регіоні на базі лізингової компанії "ТЕКОМ-Лізинг". Проаналізовано проблему стримання розвитку лізингових послуг в Україні ...
436988
  Бочаров М.М. Досвід використання методик оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу в прогнозуванні морально-психологічного стану військ у бойових умовах / М.М. Бочаров, М.В. Приймак // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 15-19. – ISSN 2311-7249


  В статті проаналізована низка методик оцінювання рівня психологічної стійкості військ, застосування яких оптимізує процеси захисту морально-психологічних якостей військовослужбовців. Наведено приклади залежності боєздатності військ від рівня ...
436989
  Шуба О.А. Досвід використання нетрадиційної монетарної політики Європейським центральним банком // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 20-25. – ISSN 2222-4459
436990
   Досвід використання нових технологій для вивчення дисципліни "Геодезичне приладознавство" / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник, М. Дутчин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 19-20. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
436991
  Дмитрук О.Ю. Досвід використання об"ємних комп"ютерних моделей в ландшафтному аналізі територій / О.Ю. Дмитрук, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-41. – (Географія ; Вип. 41)


  На основі застосування сучасного програмного забезпечення показано нові можливості об"ємної візуалізації ландшафтних досліджень. Розглянуто методики побудови об"ємних комп"ютерних моделей для ландшафтного аналізу. Наведені приклади комп"ютерних моделей ...
436992
  Бовсунівський П. Досвід використання пам"яттєвого сегменту в американсько-в"єтнамському примиренні // Міжнародні чинники національної пам"яті : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Антонюк О.В. (голова), Головченко В.І. , Дорошко М.С. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 65--74. – ISBN 978-966-8809-91-0
436993
  Святокум І.О. Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 64-69. – ISSN 1727-1584
436994
  Хоменко І.М. Досвід використання радіоактивно чистих продуктів харчування в системі протирадіаційного захисту жителів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій України // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 3. – C. 82-90. – ISSN 2227-7404
436995
  Комар О.В. Досвід використання радіокарбонного методу для датування ранньослов"янських пам"яток України (1970—1987 рр.) // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 254-267. – ISSN 2227-4952
436996
  Єфімова Олена Досвід використання та переваги Windows Movie Maker при створенні матеріалів для проведення занять з функціонального навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 18-19
436997
  Осова О.О. Досвід використання технологій навчання іноземних мов студентів в умовах смарт-освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 53-63. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
436998
  Єськов Б.Г. Досвід використання фізико-географічних та геоморфологічних даних при інженерно-геологічному вивченні річкових долин (на прикладі Дніпра) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 101-108 : Карти, рис. – Бібліогр.: 9 назв
436999
  Абакуменко О.В. Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Північноамериканського континенту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 40-47. – ISSN 2222-4459
437000
   Досвід використання цифрових технологій великомасштабного картографування у ДНВП "Укрінжгеодезія" / П.І. Баран, І.І. Олексій, Л.В. Плиска, О.В. Примак // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 11-16 : табл., мал. – Бібліогр.: 7 назв
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,