Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
310001
  Бойніцький В.В. "Володар кілець" Дж.Р.Р. Толкієна: співвідношення окремості серединної землі та її подібності до реального світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 46-51. – ISBN 966-581-231-9
310002
  Бойницький В.В. "Володар Кілець" Дж.Р.Р.Толкієна: співвідношення окремості Серединної Землі та її подібності до реального світу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
310003
  Донік О. "Володар у царстві духу": Тарас Шевченко // Україна: у переддень та в добу ліберальних реформ 1860-1870-х років / О.М. Донік. – Київ : КРІОН, 2012. – С. 23-42. – Бібліогр.: цв. фото. – (Україна: історія великого народу). – ISBN 978-966-1658-72-0


  Цв.фото: фрагмент панно із зображенням Т. Шевченка біля центрального входу в Київський нац. ун-т його імені.
310004
  Шаповал Ю. "Володимир Щербицький здивувався: у Драча квартира в центрі Києва є? Книги, тиражі й гонорари є? Навіщо ж він іще створює Рух, що цьому поетові потрібно?!" / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 липня (№ 131)
310005
  Сліпушко О. "Володимир" Феофана Проковича як українська просвітницька класицистична драма // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 259-263


  У статті аналізується «Володимир» Феофана Прокоповича як українська просвітницька класицистична драма. Наголошується, що в історії української літератури класицизм і Просвітництво як епоха не розвинулись. Натомість наявні їхні елементи у ряді ...
310006
  Марченко М. "Володимирський собор": відоме й невідоме // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 31


  У Музеї книги і друкарства України презентували книгу Дмитра Степовика.
310007
   [Володимир Акимович Філіпенко] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів" ; ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії" ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 4 (91). – C. 87-88. – ISSN 0132-2486


  "...1 січня 2017 року - ювілей професора Володимира Акимовича Філіпенка - провідного ортопеда-травматолога, талановитого хірурга і видатного вченого , Заслуженого діяча науки і техніки України, керівника відділу патології суглобів ім. проф. М.І. ...
310008
   [Володимир Антофійчук] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 51-52. – ISSN 0236-1477
310009
   [Володимир Іконников] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194. – ISSN 0869-3595
310010
  Степура Л. [Володимир Костянтинович Високович (1854-1912)] / Л. Степура, О. Радченко, О. Моложава // Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Л.Г. Степура, О.С. Радченко, О.С. Моложава. – Київ : [Київський університет], 2003. – [С. 8-9] : фото. – ISBN 966-02-1457-X
310011
   [Володимир Лучицький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 26. – ISBN 966-7060-92-6
310012
   [Володимир Наумович Денисов] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 401-403. – ISSN 1993-0909


  Привітання з ювілеєм.
310013
   [Володимир Підвисоцький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 30. – ISBN 966-7060-92-6
310014
   [Володимир Підвисоцький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 30. – ISBN 966-7060-92-6
310015
   [Володимир Фінн] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 47. – ISBN 966-7060-92-6
310016
   Волкович Микола Маркіянович (1858-1928) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 80. – ISBN 978-966-439-754-1
310017
   Волковінський Василь Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 27. – ISBN 966-8352-11-4
310018
  Семенова М. Волкодав : [роман] / М. Семенова; Мария Семёнова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 640с. – ISBN 5-91181-148-0
310019
  Жадько В. Волконський Сергій Григорович (- декабрист, князь, генерал-майор) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1044. – ISBN 978-966-8567-14-8
310020
   Волластонит. – Москва : Наука, 1982. – 111с.
310021
   Воллго-Дон. – М.
4. – 1956. – 427с.
310022
  Лиджиев Э. Волна / Э. Лиджиев. – Элиста, 1960. – 48с.
310023
   Волна. – Ярославль, 1963. – 72с.
310024
  Албогачиев М. Волна : сборник стихов / М. Албогачиев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1968. – 20 с.
310025
   Волна за волной. – Владивосток, 1960. – 123с.
310026
  Йильсетер С. Волна за волной / С. Йильсетер. – Москва : Мысль, 1965. – 143с. – (Рассказы о природе)
310027
  Самойлов Д.С. Волна и камень / Д.С. Самойлов. – Москва, 1974. – 103с.
310028
  Мин Е.М. Волна и камень. / Е.М. Мин. – М-Л, 1965. – 142с.
310029
  Калган А.Д. Волна Октября. : историч. драма в 4-х актах / А.Д. Калган; пер. с чуваш. А.Казакова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1967. – 168 с.
310030
  Кузькин М.Г. Волна сенокосная / М.Г. Кузькин. – Абакан, 1962. – 108с.
310031
  Котляров Б.И. Волна. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1987. – 85с.
310032
  Биккулов Ш. Волнам навстречу : стихи / Ш. Биккулов; перевод. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1972. – 71 с.
310033
  Хаустов Л.И. Волне навстречу / Л.И. Хаустов. – Л, 1958. – 140с.
310034
  Ненароков А.П. Волней народов. / А.П. Ненароков, А.В. Проскурин. – М., 1983. – 238с.
310035
  Волгин И.Л. Волнение / И.Л. Волгин. – Москва, 1965. – 87с.
310036
  Гофман В.Г. Волнение звука / В.Г. Гофман. – М, 1990. – 141с.
310037
  Панкратов Ю.И. Волнение. / Ю.И. Панкратов. – М., 1966. – 112с.
310038
  Бонч-Бруевич В.Д. Волнения в войсках и военные тюрьмы» : предисловие; вступительная статья "Солдатчина" / Владимир Бонч-Бруевич. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание" ; [Тип. Д.П. Рузского], 1918. – XXII, 135 с. – (Книгоиздательство "Жизнь и знание" : Библиотека обществоведения ; Кн. 36)
310039
  Ляпин Д.А. Волнения в русских городах в середине XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-28. – ISSN 0042-8779
310040
  Хаким С.Т. Волнения и тревоги : стихи и поэмы / С.Т. Хаким; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1957. – 167 с.
310041
  Хонькин Д.Н. Волнения ижемских крестьян 1833-1838 гг. / Д.Н. Хонькин. – Сыктывкар, 1941. – 84с.
310042
  Горовой Ф.С. Волнения крестьян Пермского Предуралья в 60-х годах 19 в. / Ф.С. Горовой. – Молотов, 1951. – 155с.
310043
  Орлов А.С. Волнения на Урале в 50-60 годы 18 в. и экспедиция А.А.Вяземского - А.И.Бибикова. : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлов А.С.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1971. – 23л.
310044
  Орлов А.С. Волнения на Урале в середине XVIII в. / А.С. Орлов. – Москва, 1979. – 264 с.
310045
  Ясинский М.Н. Волнения помещичьих крестьян Киевской губернии в 1855 году : [Чит. в заседании Ист. о-ва Нестора-Летописца 26 нояб. 1889 г.] / [соч.] М.Н. Ясинского // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – [2], 54 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Дорогой сестре Зинаиде Захар... Андриенко. бр. Киев 13 сент. 1890
310046
  Немцов В.И. Волнения, радости, надежды : Мысли о воспитании / В.И. Немцов. – 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1963. – 476, [3] c.
310047
   Волненко Олександр Анатолійович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 22 : Олександр Волненко. – С. 3-31.
310048
  Калецкий А.А. Волнистые попугайчики. / А.А. Калецкий. – Москва, 1959. – 24с.
310049
  Губей Г. Волні шумят / Г. Губей. – Казань, 1947. – 29с.
310050
  Карпенко М.Г. Волно-эффект и кислотность конценртированных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Карпенко М.Г.;. – Х., 1972. – л.
310051
   Волноваха. – Донецк, 1972. – 60с.
310052
  Тетерюк В.С. Волновахская двухлетка / В.С. Тетерюк. – Донецк, 1968. – 52с.
310053
   Волновая диагностика приземной плазмы. – М., 1988. – 214с.
310054
  Накоряков В.Е. Волновая динамика газо- и парожидкостных сред / В.Е. Накоряков. – М., 1990. – 248с.
310055
  Зоммерфельд А. Волновая механика : пер. с нем. / А. Зоммерфельд. – Ленинград ; Москва : ГТТИ
Ч. 2 : Строение атома и спектры. – 1933. – 368 с.
310056
  Френкель Я.И. Волновая механика / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ОНТИ
Ч. 2. – 1934. – 716 с.
310057
  Мотт Н.Ф. Волновая механика и ее применения : Пер.с англ. / Н.Ф. Мотт, И.Н. Снеддон. – Москва : Наука, 1966. – 427 с.
310058
  Мотт Н. Волновая механика и ее применения = Wave mechanics and applications / Н. Мотт, И. Снеддон; пер. с англ. В.Л. Гуревича. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-484-00860-5
310059
  Мотт Н.Ф. Волновая механика и физика ядра : пеер. с нем. / Н.Ф. Мотт. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1936. – 112 с.
310060
  Френкель Я.И. Волновая механика. / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ГТТИ
Ч. 1. – 1934. – 388с.
310061
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика / Н.И. Калитеевский. – М., 1971. – 376 с.
310062
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика : Учеб.пособие / Н.И. Калитеевский. – Москва : Высшая школа, 1978. – 384с.
310063
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика = Wave optics : учебное пособие для студ. вузов / Н.И. Калитеевский ; [оформ. обл.: С. Шапиро, А.Лапшин]. – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 480 с. : илл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / [ред. совет сер.: Ж.И. Алферов и др.] ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-0666-1
310064
  Клинов В. Волновая природа научно-технического прогресса и большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-33. – ISSN 0207-3676
310065
  Паин Э.А. Волновая природа подъема традиционализма на рубеже XX-XXI веков // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 43-56. – ISSN 0869-0499
310066
  Годен М. Волновая функция Бете. / М. Годен. – Москва : Мир, 1987. – 352 с.
310067
   Волноводная оптоэлектроника / Т. Тамир, Х. Когельник, У. Бернс, А. Милтон, Р. Олфернес, И. Каминов, Р. Такер, Ф. Леонбергер, Дж. Доннелли; Аникин В.И. – Москва : Мир, 1991. – 574 с.
310068
  Покровский Ю.А. Волноводно-диэлектрические резонаторы с запредельными связями / Ю.А. Покровский, В.И. Афромеев. – Тула, 1987. – 72 с.
310069
  Капилевич Б.Ю. Волноводно-диэлектрические фильтрующие структуры / Б.Ю. Капилевич, Е.Р. Трубехин. – Москва, 1990. – 272 с.
310070
  Лебле С.Б. Волноводное распространение нелинейных волн в стратифицированных средах / С.Б. Лебле. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 200 с.
310071
  Яшнов Владимир Александрович Волноводное распространение низкочастотных электромагнитных волн в околоземной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Яшнов Владимир Александрович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1985. – 15л.
310072
  Очкин В.Н. Волноводные газовые лазеры / В.Н. Очкин. – Москва : Знание, 1988. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 1 : Физика)
310073
  Капилевич Б.Ю. Волноводные диэлектрические фильтры / Б.Ю. Капилевич. – Москва, 1980. – 137 с.
310074
  Короткий Г.Г. Волноводные и оптические линии связи / Г.Г. Короткий. – Москва
Ч. 5. – 1971. – 76 с.
310075
  Венгер Евгений Федорович Волноводные и поверхностные поляритоны в слоистых полупроводниковых структурах на основе карбида и кремния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Венгер Евгений Федорович; АН УССР. – К., 1981. – 21л.
310076
   Волноводные линии предачи с малыми потерями : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 480с.
310077
  Надель Ж.М. Волноводные линии связи / Ж.М. Надель. – Москва, 1975. – 64 с.
310078
  Попов А.Ю. Волноводные процессы в сверхпроводящих пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Попов А.Ю.; Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
310079
  Дмитриев В.М. Волноводные резонаторы с переменным поперечным сечением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дмитриев В.М.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
310080
  Гончаренко А.М. Волноводные свойства Р-п переходов и электромагнитная теория индекционных лазеров / А.М. Гончаренко, В.А. Карпенко, С.Н. Столяров. – Минск, 1970. – 96 с.
310081
   Волноводные тракты СВЧ. – Москва, 1991. – 68 с.
310082
   Волноводные устройства и линии передачи. – Саратов, 1985. – 92 с.
310083
  Фогельсон Б.А. Волноводы / Б.А. Фогельсон. – Москва : Военное издательство, 1958. – 125 с.
310084
   Волноводы с поперечным сечением сложной формы. – Харьков, 1979. – 127 с.
310085
   Волноводы сложных сечений. – Ростов-на-Дону, 1979. – 79 с.
310086
   Волноводы сложных сечений. – Москва, 1986. – 123 с.
310087
  Гальченко Н.А. Волноводы сложных сечений и плосковые линии / Н.А. Гальченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 175с.
310088
  Бушманов В.К. Волновое течение тонких слоев вязкой жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бушманов В.К.; Ярославский гос.пед.ин-т. – Иваново, 1961. – 12л.
310089
  Белоносов С.М. Волновое уравнение в конусе, усеченном концентрическими сферами : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Белоносов С.М.; Ленинградский гос.ордена Ленина университет им. А.АЖданова. – Ленинград, 1949. – 5 с.
310090
  Зиман Ю.Л. Волновой алгоритм и электрические соединения / Ю.Л. Зиман, Г.Г. Рябов. – М, 1965. – 128с.
310091
   Волновой климат Балтийского моря на основе результатов, полученных с помощью спектральной модели SWAN / А.Ю. Медведева, В.С. Архипкин, С.А. Мысленков, С.С. Зилитинкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-22 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21-22. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
310092
  Добролюбов А.И. Волновой перенос вещества / А.И. Добролюбов; Акад. наук. Беларуси; Ин-тут техн. кибернетики. – Минск : Беларуская навука, 1996. – 304с. – ISBN 985-08-0013-5
310093
  Журавлев В.Ф. Волновой твердотельный гироскоп / В.Ф. Журавлев, Д.М. Климов. – Москва, 1985. – 125с.
310094
   Волновые возмущения в атмосфере. – Алма-Ата, 1980. – 196с.
310095
  Дробжев Виктор Иванович Волновые возмущения в ионосфере средних широт : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Дробжев Виктор Иванович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1981. – 22л.
310096
  Добролюбов А.И. Волновые движения деформируемых тел и жидкостей: Кинематика и массоперенос / А.И. Добролюбов. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 94 с. – ISBN 5-343-00054-1
310097
  Каплун Юрий Маркович Волновые движения жидкости в упругой цилиндрической оболочке с сужением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каплун Юрий Маркович; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1991. – 10л.
310098
  Одесский И.А. Волновые движения земной коры / И.А. Одесский. – Л., 1972. – 208с.
310099
   Волновые задачи механики деформируемых сред. – М.
Ч. 1. – 1990. – 154с.
310100
   Волновые задачи механики деформируемых сред. – М.
Ч. 2. – 1990. – 139с.
310101
  Гринченко В.Т. Волновые задачи рассеяния звука на упругих оболочках / В.Т. Гринченко, И.В. Вовк. – Киев : Наукова думка, 1986. – 237 с.
310102
  Новацкий В.К. Волновые задачи теории пластичности. / В.К. Новацкий. – М., 1978. – 307с.
310103
  Чернышев К.В. Волновые задачи теории упругости / К.В. Чернышев. – М., 1985. – 111с.
310104
  Шевчик В.Н. Волновые и колебательные явления в электронных потоках на сверхвысоких частотах / В.Н. Шевчик, Г.Н. Шведов, А.В. Соболева. – Саратов : Саратовский университет, 1962. – 336 с.
310105
   Волновые и флуктуационные процессы в лазерах. – Москва, 1974. – 415 с.
310106
  Павленкова Н.И. Волновые поля и модели континентальной земной коры : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Павленкова Н.И. ; АН СССР, Ин-т физики земли. – Москва, 1973. – 41с.
310107
  Павленкова Н.И. Волновые поля и модель земной коры (континентальной части) / Н.И. Павленкова. – Киев : Наукова думка, 1973. – 219с.
310108
  Геллер Б. Волновые процессй в электрических машинах / Б. Геллер. – Л, 1960. – 631с.
310109
  Иродов И.Е. Волновые процессы : основные законы: [ учеб. пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 2-е изд., доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 263с. – (Технический университет ; Общая физика). – ISBN 5-94774-008-7
310110
  Иродов И.Е. Волновые процессы : основные законы / И.Е. Иродов. – 3-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 264 с. – (Технический университет). – ISBN 5-94774-519-4
310111
   Волновые процессы в двухфазных средах. – Новосибирск, 1980. – 129с.
310112
  Барбараш А. Волновые процессы в живом: основы стереогенетики и физиологии мышления / А.Н. Барбараш. – Одеса : ОМ, ПОЛИС, 1998. – 352 с. – ISBN 966-95071-3-8
310113
   Волновые процессы в ионосфере. – Алма-Ата, 1987. – 154с.
310114
  Филиппов И.Г. Волновые процессы в линейных вязкоупругих средах / И.Г. Филиппов. – Москва, 1983. – 269 с.
310115
  Бьюлей Л.В. Волновые процессы в линиях передачи и трансформаторах / Л.В. Бьюлей. – Москва-Ленинград, 1938. – 288 с.
310116
  Адаменко И.Н. Волновые процессы в Не II при частичном торможении нормальной компоненты : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Адаменко И.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 11 с.
310117
  Романюк Л.И. Волновые процессы в плазменных системах пенниноговского типа с несамостоятельным разрядом : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.08 / Романюк Л. И.; ХГУ. – Харьков, 1986. – 30 с.
310118
  Мартыненко О.Н. Волновые процессы в полубесконечной полосе со смешанными граничными условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мартыненко О.Н.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1990. – 13л.
310119
  Мартыненко Ольга Николаевна Волновые процессы в полубесконечной полосе со смешанными граничными условиями : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мартыненко Ольга Николаевна; Ин- гидромеханики. – К., 1990. – 148л. – Бібліогр.:л.134-148
310120
  Смирнов В.С. Волновые процессы в полярной ионосфере. / В.С. Смирнов, А.А. Остапенко. – Апатиты, 1988. – 113с.
310121
   Волновые процессы в приземной плазме. – М., 1988. – 124с.
310122
  Абдукадыров С.А. Волновые процессы в протяжных конструкциях взаимодействующих с укругой средой. : Автореф... Канд.физ.мат.наук: 01.02.04 / Абдукадыров С.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
310123
  Джандиери Г.В. Волновые процессы в различных случаях и регклярных плазменных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Джандиери Г. В.; МВиССО УССр, Хар. ГУ. – Х., 1990. – 28л.
310124
  Саникидзе Д.Г. Волновые процессы в сверхтекучей жидкости / Д.Г. Саникидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 152 с.
310125
  Мардонов Б. Волновые процессы в упругих насыщенных средах. / Б. Мардонов. – Ташкент, 1991. – 197с.
310126
  Новожилов Б.В. Волновые процессы в химической физике / Б.В. Новожилов. – Москва : Знание, 1986. – 32 с.
310127
  Чечулин А.А. Волновые процессы. Оптика. Элементы атомной и ядерной физики : учеб.пособие / А.А. Чечулин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 396 с.
310128
  Чечулин А.А. Волновые процессы. Оптика. Элементы ядерной физики / А.А. Чечулин. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 360 с.
310129
  Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы : учебное пособие для студентов физических специальностей высших учеб. заведений / И.Е. Иродов. – 4-е изд. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 264 с. – (Технический университет). – ISBN 978-5-94774-692-1
310130
  Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / И.Е. Иродов. – Москва, Санкт-Петербург : Физматлит. Невский Диалект. Лаборатория базовых Знаний, 2001. – 256с. – (Общая физика). – ISBN 5-93208-031-0
310131
  Сысоев А.С. Волновые пучки дифракционного излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Сысоев А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
310132
  Голайдо Станислав Иванович Волновые решения нелинейных уравнений параболического типа в задачах математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голайдо Станислав Иванович; ВНИИ оптико-физ. измерений. – Москва, 1978. – 18л.
310133
  Уразаков Э.И. Волновые электромагнитные процессы в направляющих системах / Э.И. Уразаков. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 240 с.
310134
  Сичкарев В.И. Волновые энергетические станции в океане / В.И. Сичкарев, В.А. Акуличев. – М, 1989. – 131с.
310135
  Гершман Б.Н. Волновые явления в ионосфере и космической плазме / Б.Н. Гершман. – Москва : Наука, 1984. – 392 с.
310136
  Егоров В.А. Волновые явления в исследовании структуры сплавов / В.А. Егоров, Г.И. Русов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1984. – 90 с.
310137
   Волновые явления в неоднородных линиях / В.К. Римский [и др.] ; АН Молдовы, Ин-т энергетики. – Кишинев : Тип. АН Молдовы. – ISBN 978-9975-62-227-1
Т. 4 : Параметрические цепи. – 2008. – 552 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 542-547
310138
  Перкальскис Б.Ш. Волновые явления и демонстрации по курсу физики / Б.Ш. Перкальскис. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 280 с.
310139
  Бершадский В.А. Волнолом / В.А. Бершадский. – Москва, 1969. – 87с.
310140
  Пантюхов И.М. Волнолом. / И.М. Пантюхов. – Барнаул, 1966. – 95с.
310141
  Бранков Г.И. Волнообразные оболочки : Автореф... доктора техн.наук: / Бранков Г.И.; Ин-т механики АН СССР. – М., 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
310142
  Чучкалов И.А. Волнообразование на поверхности пламени при вибрационном горении в трубах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.053 / Чучкалов И.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
310143
  Шелепов Волнослушатель / Шелепов, Ф. – М., 1962. – 72с.
310144
  Садовников В.Е. Волнуется синее море / В.Е. Садовников, М. Тронин. – Ижевск, 1953. – 56с.
310145
  Панов А.С. Волнуюсь за тебя. / А.С. Панов. – Ташкент, 1964. – 285с.
310146
  Романов Ю. Волнующий мотив. Как стать чемпионом инноваций, если все сыты и ничего не боятся // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 6. – С. 64-67. – ISSN 0028-1263


  Завершился Всероссийский конкурс «Инновации в России глазами журналистов — 2011», организованный Российской венчурной компанией (РВК). Генеральный партнёр конкурса — Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково», ...
310147
   Волнующий праздник дружбы. – Якутск, 1976. – 175с.
310148
  Есенин С.А. Волнуясь сердцем и стихом / С.А. Есенин. – Москва, 1981. – 383с.
310149
  Ваншенкин К.Я. Волны / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1957. – 100с.
310150
  Пятницкий Б.А. Волны / Б.А. Пятницкий. – Х., 1966. – 16с.
310151
  Мухаметшин Г. Волны : рассказы / Гаиз Мухаметшин ; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1968. – 111 с.
310152
  Каноатов Мумин Волны : стихи, поэма / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1968. – 132 с.
310153
   Волны. – Уфа
1. – 1971. – 192с.
310154
  Збанацкий Ю. Волны : Роман / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. А. Тонкеля. – Москва : Советский писатель, 1972. – 366с.
310155
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд. – Москва : Наука, 1974. – Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд ; пер. П.А. Троицкого. – С.1-528
310156
   Волны. – Уфа
2. – 1974. – 167с.
310157
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1976. – Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – С.1-519
310158
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов] / Ф. Крауфорд. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – С.1-478
310159
   Волны Аргуна. – Грозный, 1957. – 183с.
310160
  Терентьев Н.Т. Волны бьют о берег : пьесы / Николай Терентьев. – Москва : Советский писатель, 1975. – 280 с.
310161
  Скотт Э. Волны в активных и нелинейных средах в приложении к электронике / Э. Скотт. – Москва : Советское радио, 1977. – 368 с.
310162
  Эллис В. Волны в анизотропной плазме : пер. с англ. / В. Эллис, С. Буксбаум, А. Берс. – Москва : Атомиздат, 1966. – 131с.
310163
  Госсард Э Э. Волны в атмосфере = Инфразвук и гравитационные волны в атмосфере-их возникновение и распространение / Э Э. Госсард, У.Х. Хук. – Москва : Мир, 1978. – 523с.
310164
  Брянский Н.А. Волны в безграничном океане эфира : популярное изложение : с 5 портр. и 20 рис. в тексте и на отд. таблице / [соч.] Н.А. Брянского. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1906. – 72 с. – (Брокгауз-Ефрон, Библиотека самообразования / Под ред. проф.: П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; [Вып. 12])
310165
  Флеминг Дж. Волны в воде, в воздухе и в эфире : пер. с англ. / Дж. Флеминг. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 236с.
310166
  Лайтхилл Д. Волны в жидкостях / Д. Лайтхилл. – Москва, 1981. – 598с.
310167
  Мизун Ю.Г. Волны в космосе / Ю.Г. Мизун. – Москва : Наука, 1988. – 176 с.
310168
  Гинзбург В.Л. Волны в магнитоактивной плазме / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе. – Москва : Наука, 1970. – 208 с.
310169
  Гинзбург В.Л. Волны в магнитоактивной плазме. / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе. – 2-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1975. – 256 с.
310170
  Селезов И.Т. Волны в магнитогидроупругих средах / И.Т. Селезов, Л.В. Селезова. – Киев : Наукова думка, 1975. – 163с.
310171
  Букатов А.Е. Волны в неоднородном море. / А.Е. Букатов, Л.В. Черкесов. – Киев, 1983. – 223с.
310172
  Чуешов И.Д. Волны в одномерных системах. Введение. : учеб.пособие / И.Д. Чуешов. – Харьков : ХГУ, 1991. – 60 с.
310173
  Никольский Э.В. Волны в одномерных средах / Э.В. Никольский, Д. Джалилов. – Новосибирск, 1982. – 84с.
310174
  Ле Блон Поль Волны в океане / Ле Блон Поль, Л.А. Мейсек. – М
Т. 1. – 1981. – 365с.
310175
  Ле Блон Поль Волны в океане / Ле Блон Поль, Л.А. Мейсек. – М
Т. 2. – 1981. – с.
310176
  Васильев А.Н. Волны в плазме твердого тела / А.Н. Васильев. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 99 с.
310177
   Волны в пограничных областях океана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 280с.
310178
  Балакирев М.К. Волны в пьезокристаллах / М.К. Балакирев, И.А. Гилинский. – Новосибирск : Наука, 1982. – 239 с.
310179
  Игнатьев Юрий Геннадьевич Волны в релятивистском газе, находящемся в гравитационном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Игнатьев Юрий Геннадьевич; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1977. – 19л.
310180
  Петрашень Г.И. Волны в слоисто-однородных изотропных упругих средах : Метод контурных интегралов в нестационарных задачах динамики / Г.И. Петрашень, Л.А. Молотков, П.В. Крауклис. – Ленинград : Наука, 1982. – 288с.
310181
  Петрашень Г.И. Волны в слоисто-однородных изотропных упругих средах / Г.И. Петрашень, Л.А. Молотков. – Ленинград : Наука, 1985. – 302 с.
310182
  Артиков Т.У. Волны в слоистых пористых средах / Артиков Т.У. ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1987. – 267 с. : ил. – Библиогр.: с. 255-267 (140 назв.)
310183
  Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах : учеб. пособие / Л.М. Бреховских. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 502 с.
310184
  Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах / Л.М. Бреховских. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1973. – 343 с.
310185
  Чернов Л.А. Волны в случайно-неоднородных средах / Л.А. Чернов. – Москва : Наука, 1975. – 171с.
310186
   Волны в сплошных средах. – Киев, 1978. – 171с.
310187
  Барыбин А.А. Волны в тонкопленочных полупроводниковых структурах с горячими электронами / А.А. Барыбин. – Москва : Наука, 1986. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 282-288. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов: ФПиПП)
310188
   Волны вечности в русской художественной литературе : [Сб. стихов и прозы]. – Киев : Изд. Киев. рел.-филос. об-ва ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – VIII, 519 c. – Изд. деф., без ориг. обл., тит. л. и с. 513-519


  Изд.представляет собой уникальную по замыслу хрестоматию русской религиозной поэзии. В книгу вошли лучшие образцы религиозно-философских сочинений ведущих поэтов за несколько веков. Среди авторов, чьи тексты представлены в сборнике – Балтрушайтис, ...
310189
  Коняев К.В. Волны внутри океана. / К.В. Коняев, К.Д. Сабинин. – СПб, 1992. – 271с.
310190
  Кадомцев Б.Б. Волны вокруг нас / Б.Б. Кадомцев, В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1981. – 151 с.
310191
  Сердюк А.С. Волны гаснут у берега / А.С. Сердюк. – М., 1973. – 144с.
310192
  Стругацкий А.Н. Волны гасят ветер / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1989. – 655с.
310193
  Попов О.Е. Волны давления в жидкости при детонации и быстром горении взрывчатых газообразных смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Попов О.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1975. – 19л.
310194
  Лебедева Л.Н. Волны детонации, ионизующие газ в магнитоном поле, и некоторые автомодельные задачи с МГД-разрывами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Лебедева Л. Н.; МГУ,Мех. мат. фак. – М., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
310195
  Бондарин С.А. Волны Дуная / С.А. Бондарин. – М, 1961. – 359с.
310196
  Ковусов А. Волны жизни : стихи / А. Ковусов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 103 с.
310197
  Тула Тураб Волны жизни : стихи, поэмы, драмы / Тураб Тула ;. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма,, 1982. – 302 с.
310198
  Олейник И.Н. Волны и взаимодействия в магнитных полупроводниках и диэлектриках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.03 / Олейник И. Н.; Хар.ГУ. – Х. – 26л.
310199
  Платцман Ф. Волны и взаимодействия в плазме твердого тела : Пер. с англ. / Ф. Платцман, П. Вольф. – Москва : Мир, 1975. – 436 с.
310200
   Волны и изучение верхней атмосферы. – Алма-Ата, 1981. – 167с.
310201
  Альперт Я.Л. Волны и искусственные тела в приземной плазме / Я.Л. Альперт. – Москва : Наука, 1974. – 214 с.
310202
  Ханкина И С. Волны и их взаимодействия в ограниченной плазме твердого тела. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.08 / Ханкина С.И,; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 32л.
310203
  Бецкий О.В. Волны и клетки / О.В. Бецкий, В.В. Кислов. – Москва : Знание, 1990. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике; Физика / Об-во "Знание" СССР ; № 2)
310204
  Баском В. Волны и пляжи. Динамика морской поверхности = Динамика морской поверхности : [пер. с англ.] / В. Баском ; предисл. В.П. Зенковича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 280с. : ил., карт.
310205
  Хаус Х. Волны и поля в оптоэлектронике / Х. Хаус. – Москва : Мир, 1988. – 432 с.
310206
  Афанасьев А.П. Волны и травы : стихи / А.П. Афанасьев. – Ужгород : Закарпатськ. обл. изд-во, 1960. – 51 с.


  Цыклы: Карпаты. - Из камчатской тетради.
310207
  Бикчентаев А.Г. Волны Караидели / А.Г. Бикчентаев. – Уфа, 1949. – 80с.
310208
  Иванов В.В. Волны Кондратьева и история человечества // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 5-14. – ISSN 0869-0499
310209
  Шутько А.В. Волны конечной амплитуды в неоднородной плазме с магнитным полем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шутько А.В.; Физ. ин-т АН СССР им. П.Н.Лебедева. – М., 1969. – 16л.
310210
  Соболева Татьяна Кирилловна Волны конечной амплитуды в плазме и их влияние на неустойчивость плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Соболева Татьяна Кирилловна; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
310211
  Гааз А. Волны материи и квантовая механика : пер. с нем. / А. Гааз; Тартаковский П.С. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 192 с.
310212
  Гааз А. Волны материи и квантовая механика / А. Гааз. – Москва ; Ленинград, 1933. – 166 с.
310213
  Стокер Дж.Дж. Волны на воде / Дж.Дж. Стокер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 617 с.
310214
  Хлудова О.Ф. Волны над нами / О.Ф. Хлудова. – М, 1960. – 216с.
310215
  Кукуджанов В.Н. Волны напряжений в упруго-вязко-пластической и вязко-пластической средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кукуджанов В.Н.; М-во высш. образования.Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1958. – 5л.
310216
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах : учеб. пособие / А.Я. Сагомонян. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 416 с.
310217
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах. / А.Я. Сагомонян. – М.
Ч.1. – 1978. – 134с.
310218
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах. / А.Я. Сагомонян. – М.
Ч.2. – 1979. – 207с.
310219
  Кольский Г. Волны напряжения в твердых телах / Г. Кольский. – М., 1955. – 192с.
310220
  Куз В.Г. Волны носителей заряда в пленочных полупроводниковых структурах с отрицательной дифференциальной проводимостью : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Куз Владимир Геннадьевич ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1980. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
310221
  Ильин М.В. Волны памяти versus сюжеты развития // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.32-39. – ISSN 0321-2017
310222
  Мусаелян Ш.А. Волны препятствий в атмосфере / Ш.А. Мусаелян. – Л., 1962. – 144с.
310223
  Венда В.Ф. Волны прогресса / В.Ф. Венда. – Москва, 1989. – 64 с.
310224
  Бестужева Н.П. Волны разрывов на поверхности упругих и упруго-пластических сред. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Бестужева Н.П.; Куйбышевск.гос.ун-т. – Куйбышев, 1979. – 12л.
310225
   Волны рождаются ветром. – Калининград, 1985. – 253с.
310226
  Доровский В.Н. Волны Стоунли в теории Био-Джонсона и континуальной теории фильтрации / В.Н. Доровский, Ю.В. Перепечко, А.И. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 621-632 : рис., табл. – Библиогр.: с. 631-632. – ISSN 0016-7886
310227
  Доровский В.Н. Волны Стоунли, радиальные колебания и метод измерения проницаемости и электроакустической постоянной пористых насыщеных формаций / В.Н. Доровский, Ю.В. Перепечко, А.И. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 309-321 : рис. – Библиогр.: с. 321. – ISSN 0016-7886
310228
  Сулакаури А.С. Волны стремятся к берегу / Арчил Сулакаури ;. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 480 с.
310229
  Понявин И.Д. Волны цунами / И.Д. Понявин. – Л., 1965. – 111с.
310230
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 1. – 1961. – 568 с.
310231
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 2. – 1961. – 653 с.
310232
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва
1. – 1962. – 568с.
310233
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 2. – 1962. – 654с.
310234
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва, 1976. – 543с.
310235
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва, 1977. – 607с.
310236
  Катаев В. Волны Черного моря / В. Катаев. – Кишинев
2. – 1987. – 541с.
310237
  Лагарьков А.Н. Волны электрического пробоя в ограниченной плазме / А.Н. Лагарьков, И.М. Руткевич. – Москва : Наука, 1989. – 204 с.
310238
  Дэвис Д.А. Волны, атомы и твердые тела : пер. с англ. / Д.А. Дэвис. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.
310239
   Волны, течения и водные массы водоемов. – Л., 1980. – 57с.
310240
  Збанацкий Ю.О. Волны. Малиновый звон : Романы / Ю.О. Збанацкий. – Москва : Советский писатель, 1974. – 624с.
310241
  Пятков Г.И. Волны. Стихи / Г.И. Пятков. – М., 1970. – 125с.
310242
  Вулф В. Волны. Флаш : [роман, повесть] / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц ; ст. Н. Морженкова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 349, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0995-7
310243
  Образцова Н.В. Волны: Стихи. / Н.В. Образцова. – Ростов -на-Дону, 1982. – 63с.
310244
  Маринич О.М. Волобой Петро Васильович (- економгеограф) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 93. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
310245
  Мовчанюк Д. Волобуєва Анастасія Михайлівна / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 85-87. – ISBN 978-966-2726-03-9
310246
   Воловенко (Силаєва) Тетяна Анатоліївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 73. – ISBN 978-966-439-757-2
310247
   Воловенко Юліан Михайлович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 18-19
310248
   Воловенко Юліан Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81. – ISBN 978-966-439-754-1
310249
   Воловенко Юліан Михайлович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 72. – ISBN 978-966-439-757-2
310250
  Слободяник М.С. Воловенко Юліан Михайлович (- хімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 95. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
310251
   Воловенко Юліан Михайлович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 90. – ISBN 978-966-933-054-3
310252
   Волович Володимир Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81. – ISBN 978-966-439-754-1
310253
  Олійник О. Волович Володимир Ілліч // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 495-496. – ISBN 978-966-418-286-4
310254
  Юренко О.П. Волович Володимир Ілліч (- соціололг) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 98. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
310255
   Волович Володимир Ілліч (1939) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 90. – ISBN 978-966-933-054-3
310256
   Воловненко Тетяна Анатолівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 19
310257
  Фехнер М.В. Вологда / М.В. Фехнер. – Москва, 1958. – 216 с.
310258
  Баниге В. Вологда / В. Баниге, Н. Перцев. – Москва, 1970. – 168 с.
310259
  Бернштейн Э.М. Вологда : [альбом репрод.] / худож. Э. Бернштейн ; [текст: М. Фехнр]. – Москва : Советский художник, 1972. – 13 с., [31] л. ил. : ил. – (Памятники древнего зодчества)
310260
  Вздорнов Г.И. Вологда / Г.И. Вздорнов. – Ленинград, 1972. – 131с.
310261
  Лукомский Г.К. Вологда в ее старине. – Санкт-Петербург : Изд. Северного кружка любителей изящных искусств,, 1914. – 364 с.
310262
   Вологда и окрестности. – Вологда, 1957. – 238с.
310263
  Бочаров Г.Н. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск / Г. Н. Бочаров, В. П. Выголов. – Москва : Искусство, 1966. – 295 с. : фото
310264
  Бочаров Г.Н. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск / Г.Н. Бочаров, В.П. Выголов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1979. – 353 с.
310265
   Вологжане-генералы и адмиралы. – Вологда
1. – 1969. – 136с.
310266
  Пономарев В.А. Вологодская большевистская организация в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Пономарев В.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
310267
   Вологодская областная картинная галерея. – Ленинград, 1989. – 218с.
310268
   Вологодская область. – Вологда, 1967. – 336с.
310269
   Вологодская область: инвестиции в туризм решают многие проблемы : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 78 : Фото
310270
  Озеринин Н.В. Вологодские большевики в борьбе за победу колхозного строя в сельсокм хозяйстве (1930-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Озеринин Н. В.; ИПКП маркс. лен. при ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
310271
  Лебедев Н.В. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть / Н.В. Лебедев. – Вологда, 1957. – 232с.
310272
  Лебедев Н.В. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лебедев Н. В.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1950. – 18л.
310273
  Копосов Л.Ф. Вологодские говоры XVI-XVII вв. по данным местной деловой письменности (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Копосов Л.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 20л.
310274
  Кошелев Вячеслав Анатольевич Вологодские давности / Кошелев Вячеслав Анатольевич. – Архангельск, 1985. – 223с.
310275
   Вологодские зори. – М., 1987. – 477с.
310276
   Вологодские просторы. – М., 1987. – 239с.
310277
   Вологодские частушки, пословицы, поговорки. – Вологда, 1957. – 206с.
310278
   Вологодский архив. – Вологда, 1963. – 112с.
310279
   Вологодский архив : Сборник документов и материалов. – Вологда
Вып. 3. – 1968. – 72 с.
310280
   Вологодский государственный педагогический институт : Краткий справочник для поступающих. – Вологда, 1960. – 32с.
310281
   Вологодский государственный педагогический институт : К 50-летию со дня основания. – Вологда : Северо-Зап.кн.изд-во, 1968. – 152с.
310282
  Цыганов А. Вологодский конвой : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 34-65. – ISSN 0027-8238
310283
   Вологодский край. – Вологда
2. – 1960. – 352с.
310284
   Вологодский край. – Вологда
3. – 1962. – 328с.
310285
   Вологодский натюрморт. – Вологда, 1978. – 52с.
310286
   Вологодский областной драматический театр. – Вологда, 1963. – 28с.
310287
   Вологодский фольклор. – Вологда, 1975. – 263с.
310288
  Камінчук Анатолій Вологодський заволока, або Соловейко в тернині : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-27. – ISSN 0208-0710
310289
   Вологозабезпеченість посівів сільськогосподарських культур у сівозмінах Північного Степу / М.С. Шевченко, Є.М. Лебідь, Ф.А. Льоринець, Л.М. Десятник // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
310290
  Котович О.В. Вологообіг у байрачних дібровах степового Придніпров"я // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 89-100 : рис., табл. – Бібліогр.: с.99-100. – ISSN 1684-9094
310291
  Горобець Ірина Володар "Сохо" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 54-57 : фото
310292
  Писаренко Ю. Володар віртуального скарбу (чернець у язичницькому сприйнятті) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 44-50. – ISSN 2313-8505
310293
  Дашкієв М.О. Володар всесвіту : повість / М.О. Дашкієв. – Київ, 1955. – 176 с.
310294
  Вєтров І.Ю. Володар гір / І.Ю. Вєтров. – Київ : Наукова думка, 1973. – 174с. – (У вільний час)
310295
  Вєтров І.Ю. Володар гір / І.Ю. Вєтров. – Київ : Наукова думка, 1973. – 174с
310296
  Ситник К. Володар двох талантів : До 90-річчя Президента НАН України академіка Бориса Патона // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 90-94
310297
  Костащук В.А. Володар дум селянських / В.А. Костащук. – 2-е вид., доп. – Ужгород, 1968. – 200с.
310298
  Костащук В.А. Володар дум селянських. / В.А. Костащук. – 2-е вид., доп. – Львів, 1959. – 184с.
310299
  Космолінська Наталя Володар звуків = Мирон Блощичак : Люди-легенди / Космолінська Наталя, Блощичак Мирон // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 118-119 : Іл.
310300
   Володар істин // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 червня - 1 липня (№ 23/26). – С. 4


  Згадується П.Ю. Саух.
310301
  Лубківський Р. Володар кам"яного персня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 грудня (№ 233)


  50 років тому Борис Возницький очолив Львівську національну галерею.
310302
  Пилип"юк В. Володар кам"яного персня. Борис Возницький / Василь Пилип"юк, Роман Лубківський. – Львів : Світло й тінь, 2012. – 149, [3] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Постаті). – ISBN 978-966-7594-70-1
310303
  Ширшова Лариса Володар Київської Русі : (до 1030-річчя від дня народження Ярослава Мудрого (бл. 978-1054). Каталог книжкових видань / Держ. іст. б-ка України; авт.-уклад.: С. Газарянц, Л. Ширшова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 214-218. – ISSN 0869-3595
310304
  Хільчук О. Володар Київщини отаман Зелений // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 105-109
310305
  Назарець В.М. Володар мрій:До вивчення повістей Рея Бредбері "Кульбабове вино" і "Марсіанські хроніки" // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С. 60-64
310306
  Голдінг В. Володар Мух / Голдінг В. – Київ, 1988. – 326 с.
310307
  Голдінг В. Володар Мух / В. Голдінг. – Київ : Основи, 2000. – 254с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-027-6
310308
  Голдінг В. Володар Мух = Lord of the FLIES / Вільям Голдінг; Пер. з англ. С.Павличко. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2004. – 254с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-027-6
310309
   Володар надзвичайних ситуацій // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Сєргєй Шойгу, перевірений міністр оборони - єдиний, хто працював при всіх російських владах із моменту розвалу Радянського Союзу. Він може стати наступним президентом.
310310
  Бахтамов Р. Володар окси-світу : повість / Бахтамов Р. – Київ : Веселка, 1969. – 204 с. : іл.
310311
  Кіслова Вікторія Володар осяйних усмішок.(Інтерв"ю з лікарями стоматологічного відділення Київського міського консультативно- діагностичного центру Р.М.Мустафаєвим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 7-8
310312
  Толкін Дж.Р.Р. Володар Перстенів = The lord of the rings / Дж.Р.Р.Толкін; Перекладач О. Фешовець; Перекладач віршів і літ. ред. Н.Федорак. – Львів : Астролябія, 2006. – 1088с. – ISBN 966-8657-18-7
310313
  Власенко В.П. Володар світу / В.П. Власенко, А.О. Ковтуненко. – Київ, 1965. – 175с.
310314
  Різник Л. Володар стихій // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 111-118. – ISSN 0868-4790


  Романові Безпалківу - 70!
310315
  Мельничук Б. Володар у царстві літературознавства (100 років від дня народження професора Василя Лесина) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 42-50. – ISSN 0236-1477
310316
  Коваль Р. Володар чарівних звуків бандури // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Травень (число 5). – С. 2


  Кобзар Василь Литвин.
310317
  Афанасьєв Ю. Володарі-холопи : Інтерв"ю / Юрій Афанасьєв ; [інтерв"ю взяла] Олена Чекан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 36-38. – ISSN 1996-1561


  Російський історик Юрій Афанасьєв про драматичну міфологізацію Російської імперії та її володарів.
310318
   Володарі "Кубка ректора" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  6 лютого у залі Національно-спортивного комплексу КНУ імені Тараса Шевченка відбулися ігри Фінальної частини щорічного "Кубка ректора" з футзалу серед студентів.
310319
   Володарі долі. – Ужгород, 1987. – 387с.
310320
  Ричка В. Володарі золотокутого київського престолу // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 7. – С.38-39. – ISSN 0868-9644
310321
  Біленко Василь Володарі кольчуг : Україна/екскурсія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C 18-20 : фото
310322
  Сизов Ф. Володарі світла // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С.32-39. – ISSN 0372-6436


  Нобелівську премію з фізики 2009 р. отримало троє вчених : Чарльз Куен Као, Віллард Стерлінг Бойль і Джордж Улвуд Сміт.
310323
   Володарі своєї долі. – Дніпропетровськ, 1970. – 190с.
310324
  Грінченко В.Ф. Володарі таємниць земних надр // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 39-41
310325
  Погребенник В. Володарка ніжності і пристрасті (до 105-річчя від дня народження Наталі Левицької-Холодної) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 220-223. – ISBN 966-7060-92-6
310326
  Косач Юрій Володарка Понтиди : (Regina Pontica): Роман / Косач Юрій. – Нью-Йорк : Нові обрії, 1987. – 445c. : портр.
310327
  Косач Ю.М. Володарка Понтиди : роман / Ю.М. Косач. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 259 с.
310328
  Косач Ю. Володарка Понтиди : роман мого прадіда / Юрій Косач ; [упоряд.: Володимир Даниленко]. – Київ : Преса України, 2013. – 431, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-149-0
310329
  Войцехівська І.Н. Володиимир Іконников про "скептичний напрям в історіографії : до проблеми критики історичних джерел" // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 147-157.
310330
  Барбарич А.І. Володимиp Iполитович Липський / А.І. Барбарич; АН УРСР. – Київ : АH УРСР, 1958. – 40 с. – (Вчені української РСР)
310331
  Чайківський Ю Володимиp Стебельський : житєпис і хаpактеpистика / Юліян Чайківський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1905. – 52 с. – Відбитка: Літ.-наук. вістник.
310332
  Литвин В. Володимин Литвин: "Один день не розв"яже всі проблеми": Бесіда з Головою Верховної Ради України. // Сільські вісті, 2004. – 24 грудня


  [Про ситуацію у Верховній Раді Україні в період "помаранчевої" революції]
310333
  Ісаєвич Я.Д. Володимир-Волинський : Історико-краєзнавчий нарис / Я.Д. Ісаєвич, А.І. Мартинюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 71 с.
310334
  Ісаєвич Я.Д. Володимир-Волинський / Я.Д. Ісаєвич, А.І. Мартинюк. – 2-ге , перероб. і доп. – Львів : Каменяр, 1988. – 70 с. : [14]ар.іл
310335
   Володимир-Волинський меморіальний комплекс.. – Львів, 1975. – 21с.
310336
  Карпюк З. Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння / З. Карпюк, О. Антипюк, Р. Качаровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 69-77. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
310337
  Петрунін О. Володимир-Волинський часів I Світової війни (1915 - 1918) у фотоматеріалах та документах заслуженої вчительки УРСР Теодори Ліщинської / О. Петрунін, О. Черенюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 січня (№ 2). – С. 11


  "Перша світова війна (1914 - 1918) - драматичний, складний, але водночас малодосліджений період в історії нашого краю. Особливим явищем у контексті військових подій є культурно-громадська діяльність легіону Українських Січових Стрільців на Волині."
310338
  Гай-НижникП.П Володимир-Лука Темницький - міністр закордонних справ УНР і лицар західноукраїнської соціал-демократії // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 239-295. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
310339
  Якель Р. Володимир - могутня гілка Шухевичів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 червня (№ 22). – С. 15


  Ціле століття віддаляє нас відтоді, коли відійшов у вічність визначний етнограф, фольклорист, публіцист, педагог, дід головного командира УПА Романа Шухевича (Тараса Чупринки) — Володимир Шухевич. У ті далекі квітневі дні 1915-го його соратник — ...
310340
  Кралюк П. Володимир - стольний град Волині // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 388-397. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
310341
  Чйон Г. Володимир - хреститель Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 54-67. – ISBN 978-966-432-087-7
310342
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 546 с.
310343
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Художня література, 1963. – 547с. – (Б-ка ист. романов народов СССР)
310344
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 542 с.
310345
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1971. – 488 с.
310346
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1975. – 430 с.
310347
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1985. – 678 с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
310348
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1987. – 547 с.
310349
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман: Для середн. та ст. шк. віку / С.Д. Скляренко. – Київ : Веселка, 1991. – 537 с. – (Золоті ворота: Іст. б-ка для дітей). – ISBN 5-301-00760-2
310350
  Скляренко С. Володимир : роман / Семен Скляренко. – Харків : Фоліо, 2007. – 542с. – Шифр. дубл. 8ут Скля. (доп. карт. ст.). – (українська література). – ISBN 978-966-03-3796-1
310351
  Ульяновський В.І. Володимир (- Богоявленський Василь Никифорович -церковний діяч, митрополит) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 102-103. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
310352
  Нестуля О.О. Володимир Автономович Грінченко // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 142-146. – ISBN 966-02-2441-9
310353
   Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд. : Гайко О.К., Денисова О.А. ; наук. ред. Орел А.С. ; ред. Куліш П.В.]. – Слов"янськ : Маторін Б.І., 2012. – 54, [1] с., [1] арк. портр. – Покажч.: с. 42-53. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 4)
310354
   Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажчик (2012-2017 рр.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: Тищенко О.Г., Золотарьова О.М. ; наук. ред. Орел А.С. ; ред.: Маторін Б.І., Состін Р.Г. ; вступ. ст.: Голуб О.М. та ін.]. – Слов"янськ : Маторіна Б.І., 2017. – 55, [1] с. : портр. – Доп. покажч.: с. 50-55. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 13)
310355
   Володимир Андрійович Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 469-470. – ISSN 1993-0917
310356
  Український Я.І. Володимир Андрійович Роменець // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 161-162. – ISBN 966-7419-44-4
310357
   Володимир Андрійович Роменець (1926-1998) : Бібліографічний покажчик. – Київ : Кн. палата України, 2001. – 24 с.
310358
  Шевчук В. Володимир Антонович - автор "Звісток літописних" про Київ // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 12-13. – ISBN 978-617-7023-51-6
310359
  Гирич І. Володимир Антонович - автор концепту нової України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
310360
  Гирич І. Володимир Антонович - будівничий філософських засад нової України // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 47-49.
310361
  Баженов Л. Володимир Антонович - один із фундаторів української наукової історичної регіоналістики (до 100-річчя із дня смерті визначного вченого0 // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 215-222. – ISBN 978-966-02-4741-3
310362
  Некрилов І. Володимир Антонович - поляк з українським серцем // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 23-25
310363
  Міяковський В. Володимир Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 69-76. – ISBN 966-7272-00-1
310364
  Доманицький В. Володимир Антонович : з нагоди 45-літнього ювилею наукової і громадянської діяльності // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 62-70. – ISBN 966-7272-00-1
310365
  Грушевський М. Володимир Антонович : основні ідеї його творчості і діяльности // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 75-79. – ISBN 966-7272-00-1
310366
  Кордуба М. Володимир Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 129-135. – ISBN 966-7272-00-1
310367
   Володимир Антонович // Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – С. 389-392. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
310368
   Володимир Антонович // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 421. : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
310369
   Володимир Антонович // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 96-97 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
310370
  Сокирко О.Г. Володимир Антонович // Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 328-331. – ISBN 966-642-107-0
310371
   Володимир Антонович // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 254-261. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
310372
  Глизь І. Володимир Антонович // Історія України в особах XIX століття / В.С. Шандра, Т.Б. Ананьєва, С.Г. Біленький, І.І. Глизь, О.М. та ін. Донік. – Київ : Україна, 2015. – С. 199-210. – ISBN 978-966-524-429-5
310373
  Наулко В.І. Володимир Антонович // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 15-25. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
310374
  Крупницький Б. Володимир Антонович (1834-1908) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 140-142. – ISBN 966-7272-00-1
310375
   Володимир Антонович (1834-1908): історик, археограф, археолог, етнограф // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 28-29 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
310376
  Дорошенко Д. Володимир Антонович в українській історіографії // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 105-110. – Бібліогр. : с. 109-110. – ISBN 966-7272-00-1
310377
  Гирич І. Володимир Антонович за модель для України брав Ірландію. Історик у свідомому віці перейшов із польського табору до українського / записала розмову О. Шарговська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 4 (207 ). – С. 52-57 : фото


  Розмова із завідувачем відділу в Інституті української археографії та джерелознавства НАНУ імені Михайла Грушевського Ігорем Гиричем.
310378
  Райківський І.Я. Володимир Антонович і Галичина // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 73-90. – ISSN 2312-1165


  "У статті проаналізовано роль В. Антоновича в розвитку українського національного руху в Галичині ХІХ ст. Особливу увагу звернуто на його погляди на підавстрійську Галичину, що знайшли відображення в публіцистиці, лекційному курсі в Київському ...
310379
  Киян О. Володимир Антонович і польсько-українська конфронтація в історіографії другої половини XIX ст. // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 61-71. – ISBN 5-7702-0821-X
310380
  Сакада Л. Володимир Антонович на сторінках "Українського історика" (історіографічний огляд) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 156-170. – ISBN 5-7702-0821-X
310381
  Оглоблин О. Володимир Антонович та його історична школа // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 281-289 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
310382
  Брояковський О. Володимир Антонович у змаганнях за українську демократичну школу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 134. – C. 65-68. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
310383
  Пріцак О. Володимир Антонович як історіософ // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 9-16. – ISBN 5-7702-0821-X


  М. Максимович (С. 10)
310384
  Калакура Я.С. Володимир Антонович як фундатор українського джерелознавства // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 297-304
310385
  Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки : (З нагоди ювілею). – Львів : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906. – 67 с.
310386
  Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки : (з нагоди ювилею) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 29-61. – ISBN 966-7272-00-1
310387
  Білодід Володимир Дмитрович Володимир Антонович: недержавність українців // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-77. – Бібліогр.: с. 61-77. – ISSN 0235-7941
310388
  Ульяновський В.І. Володимир Антонович: образ на тлі епохи / Василь Ульяновський, Віктор Короткий. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 218 с. – Бібліогр.: с.199-218. – ISBN 966-7009-25-4
310389
  Боженко Л. Володимир Балух, засуджений у Криму за український прапор голодує вже два тижні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2519-4429
310390
  Балух В. Володимир Балух: Мені "зеки" ребра ламали на замовлення адміністрації / розмову вела Валентина Самченко // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 4-5


  "Активіст - про приниження і знущання у російських тюрмах, часи "мєшковщини" в Криму, зв"язкову УПА, яка очолювала роздольнинських націоналістів, та миттєвості щастя з Адою Роговцевою".
310391
  Фігурний Ю. Володимир Баран - видатний дослідник вітчизняної праісторії і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 31-76


  Пропонується бібліографічний покажчик праць В.Д. Барана.
310392
  Фігурний Юрій Володимир Баран - видатний дослідник української минувшини ( до 80-річчя з дня народження ) // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21
310393
  Фігурний Ю. Володимир Баран - видатний український учений // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 12-44. – Бібліограф. : 324 назв.


  До 80-річчя.
310394
   Володимир Баран // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 113-114. – ISSN 2664-4282
310395
  Рева Л. Володимир Барвінок - автор зводу бібліографії українських рукописних книг і стародруків // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 160-176. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
310396
  Маслій Н. Володимир Барвінський: між писанням і творінням історії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 287-289. – ISBN 978-966-171-893-6
310397
  Гончаренко В.В. Володимир Бесфамільнов / В.В. Гончаренко, Н.М. Гончаренко. – К., 1984. – 46с.
310398
  Шендеровський В. Володимир Бец - засновник вчення про цитоархітектоніку кори головного мозку людини // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 50-55. – ISSN 1819-7329


  До 180-річчя від дня народження.
310399
   Володимир Бец // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 190-191 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
310400
  Цимбалюк О. Володимир Бець - художник, скульптор, педагог: спогади про часи і події // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 923-929. – ISSN 1028-5091
310401
  Веремійчик О. Володимир Білінський та його історія Ординської Моксель-Московії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 березня - 12 квітня (№ 13/14). – С. 6
310402
   Володимир Большаков // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С. 80-88.
310403
  Ляскоронський В. Володимир Боніфатієвич Антонович, як археолог // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 338-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
310404
   Володимир Боніфатович Антонович / [псевд.] П.Б. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 96-100. – ISBN 966-7272-00-1
310405
  Яручик О. Володимир Бончковський - речник польсько-українського культурного зближення // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 117-119. – ISSN 2306-028X
310406
  Вергеліс О. Володимир Бородянський і міністерство пропаганди критичного мислення / О. Вергеліс, К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 1, 10


  "Останнім часом Міністерство культури, молоді та спорту на чолі з Володимиром Бородянським стало системно постачати наш інформаційний простір актуальними та резонансними інформприводами, частенько пов"язаними саме з медійною сферою (боротьба з фейками, ...
310407
  Бугров В. Володимир Бугров: "Ми за образ сучасного Університету" // Київський університет. – Київ, 2021. – Квітень (№ 4). – С. 4-5
310408
  Бугров В. Володимир Бугров: "Освіту треба розглядати як підсистему соціуму й економіки" / інтерв"ю вели Анатолій Горлов, Анна Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 79). – С. 4-5 : фото Сергія Ковальчука


  Інтерв"ю з ректором КНУ імені Тараса Шевченка Володимиром Бугровим. Він розповів про своє бачення розвитку університету та галузі освіти загалом.
310409
  Бугров В. Володимир Бугров: "Я готовий робити рішучі кроки" / спілкувалася Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 13/14)


  Розмова з ректором КНУ імені Тараса Шевченка В. Бугровим про перші кроки на новій посаді.
310410
  Бугров В. Володимир БУГРОВ: «Університет потребує свого студента» / спілкувалася Л. КІТ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Вступна кампанія вже вдруге відбувалася на фоні пандемії. Ми врахували минулорічний досвід: тоді, коли було оголошено карантин і змінено терміни прийому документів, ми як університетська громада і колектив опрацьовували нові для себе способи ...
310411
  Бугров В. Володимир Бугров: На результати хорошого рейтингу, як і на дзеркало, ображатися не варто / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка став єдиним з українськиї ВНЗ, що увійшов до Шанхайського предметного рейтингу і посідає 401-500 місця в математиці. Університет також піднявся на 20 позицій у світовому рейтингу QS World University Rankings 2018.
310412
  Ковалів Ю. Володимир Булаєнко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 107-108. – ISSN 0236-1477
310413
  Буткевич Володимир Григорович Володимир Буткевич: "У системі Європа - Україна велика дистанція, і вона пов"язана з непрофесіоналізмом вітчизняних фахівців" : [інтерв"ю з доктором юридичних наук В.Г. Буткевичем] / Буткевич Володимир Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю провела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 12-21
310414
   Володимир Василькович // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 37-40. – ISBN 978-966-8137-97-6
310415
  Кралюк П. Володимир Василькович: модель князя-філософа // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 115-123. – ISBN 978-966-2254-74-7
310416
  Кралюк П.М. Володимир Василькович: модель князя-філософа // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 115-123. – ISBN 978-966-373-777-5
310417
   Володимир Васильович Голіна : (до 85-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності) / Нац. акад. правових наук України ; [упоряд.: В.С. Батиргареєва, С.С. Шрамко]. – Харків : Право, 2020. – 90, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 85-86. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – ISBN 978-966-998-035-9
310418
   Володимир Васильович Грабовецький : Бібліографічний покажчик. – Івано-Франківськ, 1988. – 60с.
310419
  Арсенич П. Володимир Васильович Грабовецький (1928-2015) / П. Арсенич, А. Королько, Л. Шологон // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 611-618. – (Нова серія ; вип. 19/20)
310420
  Олійник А.С. Володимир Васильович Кириченко / А.С. Олійник, Б.В. Олійник // Могилянський математичний журнал : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Крукова Г.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 3-5. – ISSN 2617-7080


  Статтю присвячено пам"ятi видатного українського математика i педагога, одного iз засновникiв київської школи теорiї зображень i теорiї кiлець, професора Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка Володимира Васильовича Кириченка.
310421
   Володимир Васильович Кузьменко (1926-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 192-193 : Фото. – ISSN 0320-9466
310422
  Коць С.Я. Володимир Васильович Моргун - творець хлібного достатку : (до 80-річчя від дня народження) // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2018. – Т. 50, № 1 (291), январь - февраль. – С. 3-22. – ISSN 2308-7099
310423
   Володимир Васильович Стешенко : (до 65-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, "Донбас. держ. пед. ун-т", Держ. ВНЗ, Б-ка ; [упоряд.: О.А. Денисова, О.К. Гайко ; наук. ред.: Л.М. Тищенко]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2020. – 55, [1] с. : портр. – (Серія "Біобібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 6)
310424
   Володимир Васильович Шарко (25.09.1949 - 07.10.2014) / М.Ф. Городній, О.С. Лимарченко, С.І. Максименко, І.О. Парасюк, О.О. Пришляк, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 55. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  25 вересня 2019 р. виповнилося 70 років від дня народження видатного українського математика, засновника Київської топологічної школи, доктора фі- зико-математичних наук, професора, член-кореспондента НАН України Шарка Володимира Васильовича, наукова і ...
310425
  Журавльов Д.В. Володимир Васильович Щербицький // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 401-404. – ISBN 978-966-14-1182-0
310426
  Власенко О. Володимир Васильович Щербицький // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 14-18. – ISSN 0130-7037
310427
  Ястребов О. Володимир Великий - "Ясне Сонечко" України-Русі // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 25 липня (ч. 27/28)
310428
  Мукан В. Володимир Великий - державник і хреститель Київської Русі // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл до Дня слов"янської писемності та 1000-ліття смерті князя Володимира Великого на тему "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Русі - України". Захід організувала ...
310429
  Грицюк І. Володимир Великий - каган і хреститель Руси // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 40-45
310430
  Сліпушко О. Володимир Великий - небесний покровитель Київського університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  До 180-річчя alma mater. Про роки правління Володимира Великого. Є про історію заснування ун-ту, який носив ім"я Святого Володимира. Згадуються: перший ректор М. Максимович, М. Грушевський.
310431
  Ричка Володимир Володимир Великий // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 57-58. – ISSN 0130-7037
310432
   Володимир Великий // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 8-13. – ISBN 978-966-8137-97-6
310433
  Духопельников В. Володимир Великий / В. Духопельников. – Харків : ПЕТ, 2015. – 125, [3] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-7155-64-4
310434
  Нікітенко Н. Володимир Великий і Анна Порфірородна як "нові Костянтин і Олена" у фресковому розписі Софії Київської // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 36-42. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
310435
  Гордієнко Д. Володимир Великий на сторінках часопису "Тризуб" (Париж, 1925-1940 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 73-79. – ISSN 1998-4634
310436
  Садикова В. Володимир Великий: завойовник і хреститель // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 42)
310437
  Білоніжка П. Володимир Вернадський - засновник Української академії наук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 8-17. – (Серія геологічна ; вип. 27). – ISSN 2078-6425
310438
   Володимир Вернадський - легендарний український вчений // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 36-39
310439
  Тома Л.В. Володимир Вернадський / Л.В. Тома. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-97243-0-4
310440
  Чабан В. Володимир Вернадський : до 150-річчя від дня народження. За матеріалами Міжнародної павутини // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 125-127. – ISSN 1992-8149
310441
  Ситник К.М. Володимир Вернадський : людина, громадянин, учений / Костянтин Ситник, Тетяна Бевз. – Київ : Наукова думка, 2017. – 362, [5] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1577-7
310442
  Ситник К.М. Володимир Вернадський і Академія / К.М. Ситник, В.В. Шмиговська. – Київ : Наукова думка, 2006. – 312 с. – (Президенти Академії наук України). – ISBN 966-00-0427-Х
310443
  Будзанівська Н. Володимир Вернадський і Київ // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 311-315. – ISBN 978-966-95419-8-7
310444
  Ємець Т. Володимир Вернадський і Київський університет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-9. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті зв"язки родини Вернадських з Київським університетом св. Володимира. Робиться висновок, що особисте знайомство Володимира Вернадського з багатьма викладачами університету стало йому допоміжним у процесі заснування Української ...
310445
  Білоніжка П. Володимир Вернадський і національно-визвольний рух в Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 34-38
310446
  Даниленко В. Володимир Вернадський про російсько-українське єднання // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 17-21
310447
  Даниленко В. Володимир Вернадський про українсько-російські взаємини // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 605-616. – ISBN 966-7522-07-5
310448
  Чернов А. Володимир Вернадський: "Мені дорога всіляка вісточка про Україну" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 травня (№ 21). – С. 9, 13
310449
  Зубрицька Л.Й. Володимир Винниченко - видатний діяч української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
310450
  Мовчан Юл. Володимир Винниченко - Григорій Костюк // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 7-8 (389-390), липень-серпень : липень-серпень. – С. 21-23


  З нагоди їхніх знаменитих 80-річних ювілеїв.
310451
  Солдатенко В.Ф. Володимир Винниченко - лідер УСДРП, лідер національно-державного відродження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
310452
   Володимир Винниченко - письменник, філософ, публіцист, політик : бібліографічний покажчик / НБ Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В.Винниченка ; Кіровогр. обл. універсальна наук. б-ка ім. Д.І. Чижевська ; [укл.: О.Є. Тронза, Т.М. Резанова]. – Кіровоград, 2010. – 68 с. – До 130-річчя від дня народження
310453
  Касян Л. Володимир Винниченко - ренесансна особистість на тлі епохи (До 130-річчя з дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 37-42
310454
   Володимир Винниченко - Розалія Ліфшиць: епістолярний діалог (1911-1918 роки) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд., [вступ. ст., комент. та прим.] Надія Миронець. – Дрогобич : Коло, 2012. – 286, [2] с., [4] арк. фотогр. – Покажч. імен : с. 279-283. – Бібліогр. в прим.: c. 229-278. – ISBN 978-617-642-038-5
310455
   Володимир Винниченко - художник = Volodymyr Vynnychenko the artist : Альбом. – Київ : Мистецтво, 2007. – 224с. : іл. – Переднє слово і текстівки парал. англ., рез. і перелік іл. рос. та фр. – ISBN 978-966-577-073-2
310456
  Миронець Н. Володимир Винниченко - Юрій Тищенко: епістолярна дискусія про сутнсть більшовицького режиму в Україні на початку 1930-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 153-162. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
310457
   Володимир Винниченко = Volodymyr Vynnychenko : (статті й матеріяли). – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – 70, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 68-69 та в підрядк. прим.
310458
   Володимир Винниченко = Volodymyr Vynnychenko : (Статті й матеріяли). – Нью Йорк, 1953. – 72с. : іл.
310459
  Неуважний Ф. Володимир Винниченко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 182-184
310460
  Кульчицький С. Володимир Винниченко / Станіслав Кульчицький, Валерій Солдатенко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-99-Х
310461
  Тагліна Ю.С. Володимир Винниченко / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5059-5
310462
  Безродний Є.Ф. Володимир Винниченко / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 227-230. – ISBN 978-966-667-690-3
310463
  Ковалів Ю. Володимир Винниченко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 84-89. – ISSN 0236-1477
310464
  Сюндюков І. Володимир Винниченко в анфас і профіль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 21


  Книга професора Станіслава Кульчицького про голову Директорії УНР.
310465
  Пастух Богдан Володимир Винниченко і Дмитро Донцов: онтологічний конфлікт // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 84-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті зосереджено увагу на протиставленні двох бачень розвитку літератури, що сформувались у письмі Д. Донцова і В. Винниченка. Простежено також їхній зв"язок із традицією та орієнтири в українському духовно-культурному просторі. До розвідки ...
310466
  Пастух Б. Володимир Винниченко і новий тиg роману // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 225-231
310467
  Голуб А.І. Володимир Винниченко про репресивну складову радянського тоталітаризму / А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 52-58. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
310468
  Юнак М.Й. Володимир Винниченко про роль зовнішньополітичних чинників в українському державотворенні / М.Й. Юнак, В.М. Юнак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Аналізується зовнішньополітична діяльність глави уряду УНР і Директорії УНР В. Винниченка з утвердження української державності, його погляди на місце і роль України у світовому співтоваристві. The article deals with the external political activity of ...
310469
   Володимир Винниченко про самогубство М. Хвильового і М. Скрипника // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 7-18
310470
  Павлишин Л.Г. Володимир Винниченко про трагедійність дисгармонійного життя особистості // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 33-37
310471
  Житков О.А. Володимир Винниченко про українську демократію у лютневій революції 1917 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
310472
  Рева-Лєвшакова Володимир Винниченко про українську культурну самоідентичність (на матеріалі книги Відродження нації") // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 135-139. – (Серія "Філологічні науки")
310473
  Кучер В.І. Володимир Винниченко проти сталінської і гітлерівської диктатури // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 65-70. – ISBN 966-7769-54-2
310474
  Реєнт О.П. Володимир Винниченко та його роль у створенні Генерального Секретаріату (підходи, погляди, події) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
310475
  Чубата М.В. Володимир Винниченко та Універсали Української Центральної Ради: проблема автентичності текстів // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 386-390. – ISBN 978-617-7133-95-6
310476
  Гайда Л. Володимир Винниченко у Кіровограді. Екскурсія вулицями міста // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 23-27
310477
  Павлова О.В. Володимир Винниченко як активний громадсько-політичний діяч // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 113-116.
310478
  Братусь І. Володимир Винниченко як дитячий письменник // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 36-40. – ISBN 966-594-246-8
310479
  Федорчук О. Володимир Винниченко як художник // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 138-154. – ISBN 978-966-96714-9-3
310480
  Балабко О. Володимир Винниченко, забута могила у Провансі // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 42-51. – ISSN 0131-2685
310481
  Гнідан О.Д. Володимир Винниченко. Життя, діяльність, творчість : Навч.посібник для студ.філол. / О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 256 с. – ISBN 966-529-010-Х
310482
  Дем"янівська Л.С. Володимир Винниченко. Нар. 1880 р.
310483
  Наєнко М. Володимир Винниченко: вірність собі і літературі // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 467-470. – ISBN 978-617-7480-77-7
310484
  Наєнко М.К. Володимир Винниченко: знаний і незнаний // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 3-7. – ISBN 966-594-246-8
310485
  Басара Г. Володимир Винниченко: литописець-художник на зламі епох // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
310486
  Панченко В.Є. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості : Книга розвідок та мандрівок / Володимир Панченко. – Київ : Твім інтер, 2004. – 288с. – ISBN 966-7430-27-8
310487
  Панченко Володимир Євгенович Володимир Винниченко: портрет на тлі епохи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-53
310488
  Голомб Л. Володимир Винниченко: прагнення художнього синтезу // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С.145-155. – ISBN 966-8547-61-6
310489
  Гундорова Т. Володимир Винниченко: Революція і Життя // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 18-29
310490
  Головченко В. Володимир Винниченко: спроба політичного портрета // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-108.


  [Рецензія]: Солдатенко В.Ф. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка.- К.: Світогляд, 2005. - 349 с.
310491
  Кучерук О. Володимир Винниченко: сторінки державно-політичної діяльності : сторінки держ.-політ. діяльності : [до 130-ліття з дня народж. В. Винниченка] / [Олександр Кучерук ; вступ. слово, наук. ред.: В. Солдатенко] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Музей Укр. Нар. Республіки. – Київ : Грета, 2010. – [16] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
310492
  Миронець Н. Володимир Винниченко: таємниці кохання : хронологія інтимів : документ. розповідь / Надія Миронець. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 251, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-024-7
310493
   Володимир Винниченко: трансформація образу у дискурсі новітньої історіографії // Доля як історія / Ю. Шаповал. – Київ : Генеза, 2006. – С. 111-122. – ISBN 966-504-514-8
310494
  Петрів О.В. Володимир Винниченко: філосовський дискурс : [монографія] / Оксана Петрів. – Дрогобич : Вимір, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-8260-80-3
310495
  Бегей І.І. Володимир Винниченко: штрихи до портрету людини і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
310496
   Володимир Винниченко; Грицько Григоренко: Штрихи до портретів. – Київ : Вища школа, 1995. – 224с. – ISBN 5-11-004235-7


  У посібнику зроблено спробу по-новому осмислити життя і деякі аспекти літературної діяльності видатних українських письменників Володимира Винниченка та Грицька Григоренка (Олександри Євгенівни, Судовщикової-Косач). Складна політична і творча доля цих ...
310497
   Володимир Високович (1854-1912) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 330-331 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
310498
   Володимир Вікторович Калініченко - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : Біобібліографічний покажчик. – Харків, 2007. – 44с.
310499
   Володимир Вікторович Колесов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 83-84. – ISSN 0027-2833
310500
  Берзін П.С. Володимир Вікторович Сокольський: історик законознавства і забутий доктор кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 424-433. – ISBN 978-617-7020-05-8
310501
  Михайлин І.Л. Володимир Владимиров: журналістика як герменевника // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 153-158. – ISBN 978-966-680-459-7
310502
   Володимир Владиславович Анісімов // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 122-123. – ISBN 966-7419-44-4
310503
   Володимир Володимирович Копєйчиков // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 93-94. – ISBN 978-966-924-219-8
310504
  Луняк Є.М. Володимир Володимирович Кривошея // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 329-331. – ISSN 2078-0133


  Кривошея Володимир Володимирович — історик, дослідник ранньомодерної історії України, фахівець з персонального складу та генеалогії українського козацтва. Перший заступник директора Українського інституту національної пам"яті (2012). Був членом двох ...
310505
  Лепявко С. Володимир Володимирович Кривошея (1958-2015) / С. Лепявко, Є. Луняк // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 603-607. – (Нова серія ; вип. 19/20)
310506
   Володимир Володимирович Немошкаленко. – Київ : Наукова думка, 2003. – 224с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-00-0167-3


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
310507
   Володимир Володимирович Сташис - видатний вчений-правознавець, / В. Тацій, В. Борисов, М. Панов, Л. Демидова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 176-182. – ISSN 1026-9932
310508
   Володимир Володимирович Сташис - Герой України, академік Національної академії правових наук України, професор, заслужений прауівник вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 8-12
310509
   Володимир Володимирович Сташис : до 85-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності / Нац. акад. правових наук України ; [упоряд. : В.І. Борисов, В.І. Тютюгін, Л.М. Демидова]. – Харків : Право, 2010. – 116 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 95-106. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – ISBN 978-966-458-182-7
310510
  Тацій В. Володимир Володимирович Сташис. його ідеї у справах учнів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 146-157. – ISSN 1993-0909
310511
  Осипов О.К. Володимир Володимирович Тельнюк-Адамчук / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 113-117. – ISBN 966-594-644-7
310512
  Казанцева Л.В. Володимир Володимирович Тельнюк-Адамчук (1936-2003) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – 3 с. обкл., С. 48
310513
   Володимир Гаврилович Бондарчук: вчений, педагог, громадський діяч, людина : збірник наукових праць Ін-ту геологічних наук НАН України. – Киев : Ін-т геологічних наук НАН України, 2005. – 194 с. – ISBN 966-7731-15-4
310514
  Ковалів Ю. Володимир Гадзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (692), серпень. – С. 61-63. – ISSN 0236-1477
310515
  Тернюк Володимир Герасимович Магар / Тернюк, Ю.М. Ягнич. – К, 1962. – 43 с.
310516
  Мовчан Р. Володимир Гжицький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 9


  Життєпис Володимира Гжицького
310517
  Черемшинська Р. Володимир Гнатюк - дослідник Лемківщини // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 серпня (№ 15). – С. 14. – ISSN 2519-4429
310518
  Глушко М. Володимир Гнатюк - організатор та учасник формування музейних етнографічних колекцій // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 15-25. – ISSN 2664-4282
310519
  Яценко М.Т. Володимир Гнатюк : Життя і фольклористична діяльність / М.Т. Яценко. – К. : Наукова думка, 1964. – 288 с.
310520
  Лесів М. Володимир Гнатюк // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 188-191
310521
  Мушинка М. Володимир Гнатюк = Volodymyr Hnatiuk : життя та його діяльність в галузі фолькльористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка. – Париж ; Нью Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987. – 332 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка ; т. 207 : Праці Філологічної Секції)
310522
  Караіванов Н. Володимир Гнатюк // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
310523
  Черемшина Р. Володимир Гнатюк і Наталя Кобринська // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 124-127
310524
  Куца О.П. Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 6-11. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
310525
  Голованов В.Ф. Володимир Голованов: альбом / В.Ф. Голованов. – Київ, 1983. – 20с.
310526
  Пасічник В. Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 21-43. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
310527
  Пасічник В. Володимир Гошовський про польову роботу фольклориста // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 100-105. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
310528
  Сигидин М.В. Володимир Грабовецький - дослідник історії українського козацтва 15 - 18 ст. : Присвячується 80-річчю з дня народження професора В. Гробовецького / Михайло Сигидин ; каф-ра історії України Прикарпатського національного ун-ту ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 38с.
310529
  Михайлина П. Володимир Грабовецький - історик України / П. Михайлина, М. Вуянко. – Івано-Франковськ, 1993. – 97с.
310530
   Володимир Грабовецький у спогадах і листах : До 75-річчя від дня народження. – Ужгород, 2003. – 176с.
310531
   Володимир Григорович Матвіїшин // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 126. – ISSN 0236-1477


  Некролог Володимира Григоровича Матвіїшина (1935-2012) - відомого українського літературознавця, лінгвіста, доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України
310532
  Чижевський Б. Володимир Григорович Мордань (1937-2017) // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 7
310533
   Володимир Григорович Рутківський : біобібліогр. покажчик / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 77, [3] с. – Покажч. імен: с. 75-78. - Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 30)
310534
  Гайдабура В.М. Володимир Грипич / В.М. Гайдабура. – К., 1984. – 159с.
310535
   Володимир Грицевич = Volodymyr Hrycevych : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 70 с.
310536
  Тарасенко А.К. Володимир Гуманенко / А.К. Тарасенко. – Київ, 1944. – 23 с.
310537
  Іваннікова Л. Володимир Данилов - дослідник фольклору і фольклористики Півдня України // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 1(335) січень - лютий. – С. 43-51. – ISSN 0130-6936
310538
  Тримбач С. Володимир Денисенко: Осяяння // Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Г.Т. Денисенко. – Київ : Укр. письменник, 2013. – С. 7-13. – ISBN 978-966-579-398-4
310539
  Рогожа М.М. Володимир Дзедушицький – організатор першого приватного природознавчого музею та пам’яткознавець // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 127-133. – ISSN 2078-0133
310540
   Володимир Дмитрович Шищук // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 98-99. – ISSN 0030-5987


  "8 листопада 2016 року відзначив 60 років від дня народження завідувач кафедри ортопедії та травматології, керівник клініки травматології Медичного інституту Сумського державного університету, доктор медичних наук, професор Шищук Володимир Дмитрович".
310541
  Горак Я. Володимир Домет Садовський в історії української культури (до 145-річчя з дня народження та 80-річчя з часу смерті діяча // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Б. Міланович, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 4 (38). – С. 64-80. – ISSN 2224-0926
310542
  Орловський В.Д. Володимир Донатович Орловський, 1842-1914 / В.Д. Орловський. – Київ : Мистецтво, 1968. – 114 с.
310543
  Микитка С. Володимир Дорошенко : з нагоди 75-річчя визнач. вчен. й громадянина / Степан Микитка ; з передм. Олександра Оглоблина. – Філадельфія : Накладом гypткa Приятелів, 1955. – 36 с., [1] арк. портр. : портр. – Доповнена відбитка із щоденника “Америка” з 1955 р. – Бібліогр.: с. 15-26
310544
  Коцюбинська М. Володимир Дрозд / М. Коцюбинська, А. Ріпенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 540-548. – ISSN 1887-8618


  Дрозд Володимир Григорович (1939–2003) – український письменник.
310545
  Ткач А. Володимир Дрозд та Ірина Жиленко: творчий "діалог" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 173-179. – ISSN 1728-9572
310546
  Ісаєва О. Володимир Дрозд, "Білий кінь Шептало". Проблема людини в суспільстві, її знеособлення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 16-19. – ISSN 0130-5263
310547
  Даниленко В. Володимир Дурдуківський - видатний педагог, публіцист, громадський діяч // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 71-88. – ISSN 0869-3595
310548
   Володимир Єршов - про українсько-польську мемуаристику романтизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
310549
  Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті XX ст.: цінності міжетнічних відносин // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (130). – С. 41-43
310550
  Сорока П. Володимир Жила : Життя і творчість / П. Сорока. – Тернопіль-Збараж : Лілея, 1999. – 300 с. – ISBN 966-7298-37-Х
310551
  Кілессо Сергій Володимир Заболотний - архітектор, вчений, педагог // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 140-142. – ISSN 0869-3595
310552
  Півень А. Володимир Загайкевич в національно-визвольних змаганнях українців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 119-123. – ISSN 0321-0499
310553
  Загорій В. Володимир Загорій: "Це буде 20-й фініш!" / інтерв"ю взяла Світлана Короненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 14-15


  Про конкурс української мови імені Петра Яцика.
310554
  Рудик М.С. Володимир Здоровега та українське журналістикознавство // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 147-151.


  Автор досліджує значення наукових здобутків відомого публіциста, багаторічного декана факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, патріарха української журналістики і журналістикознавства Володимира Йосиповича ...
310555
  Гусарова О.В. Володимир Золотухін / О.В. Гусарова. – Київ : Музична Україна, 1988. – 38 с.
310556
  Полтавчук В.Г. Володимир Іванович : літ.-крит. нарис / Василь Полтавчук. – Одеса : Астропринт, 2017. – 79, [1] с., [4] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в дод.: с. 76-78 та в прим. в кінці ст. – (Одеса літературна). – ISBN 978-966-927-225-6
310557
   Володимир Іванович Андрейцев - 60 років! // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 282-283. – ISSN 1993-0909
310558
   Володимир Іванович Бондар / Президія НАПН України // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 6
310559
  Щербак М.П. Володимир Іванович Вернадський / М.П. Щербак. – Київ, 1979. – 91с.
310560
   Володимир Іванович Лаврик : біобібліогр. покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 62, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 59-62. – Бібліогр.: с. 56-58. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: М.Т. Брик (голова) [та ін.])
310561
  Коваленко К.О. Володимир Іванович Лучицький / Бібліогр. склад. К. О. Коваленко ; вступ. ст. : С. Л. Родіонов, І. Є. Слензак. – Київ : Наукова думка, 1968. – 51 с., 1 л. портр. – (Біобібліографія вчених Української РСР / АН УРСР)


  Видання, присвячене вченому-геологу, петрографу, доктору геолого-мінералогічних наук (1934), професору, академіку АН УРСР (1945) В. І. Лучицькому, включає основні дати його життя і діяльності та інформацію про наукову спадщину вченого; список ...
310562
  Онопрієнко В.І. Володимир Іванович Лучицький / В.І. Онопрієнко. – Київ : Наукова думка, 1991. – 192с. – ISBN 5120019706
310563
  Білокінь І.П. Володимир Іванович Палладін / І.П. Білокінь, 1960. – 3с. – Окр. відбиток
310564
  Білокінь І.П. Володимир Іванович Палладін (До 100-річчя з дня народження) / І.П. Білокінь. – Київ : АН УРСР, 1960. – 3с. – Окр.відбиток з: Український ботанічний журнал Т.17, №1
310565
   Володимир Іванович Полохало. Пам"ятаємо! // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 9. – С. 54. – ISSN 1608-6422


  23 вересня 2011 року пішов із життя, народився 28 квітня 1949 року в Києві, понад 20 років працював в КНУТШ.
310566
  Домановська М.Є. Володимир Іванович Савва як візантиніст (до 150-річчя від дня народження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 112-117. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505


  Акцентовано увагу на тому, що його студії, присвячені рецепції візантійських державотворчих традицій у Московському царстві, стали помітним явищем для розвитку візантинознавства та русистики у Харківському університеті, а також розпочато вивчення його ...
310567
  Галаган О.К. Володимир Іванович Чопик : (з нагоди 80-річчя) / О.К. Галаган ; Кременецький обл. гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ ім.Тараса Шевченка, 2010. – 40 с., [20] с. іл.
310568
  Зайцева З. Володимир Іванович Щербина - "будівничий українського життя, української науки" // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 33-42. – ISBN 978-617-7399-39-0


  До 170-річчя від дня народження.
310569
  Ткаченко В. Володимир Івасюк : Життя. Творчість. Кохання. Таємниця загибелі / Володимир Ткаченко, Ігор Коляда. – Київ : Фоліант, 2020. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 95 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7496-91-4
310570
  Рудько І. Володимир Івасюк:бібліографічна спадщина // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 21-22. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено персональні бібліографічні посібники про видатного українського композитора, Героя України Володимира Івасюка.
310571
   Володимир Ігорович Арнольд (1937-2010) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 5. – ISSN 2518-7104
310572
  Войцехівська І. Володимир Іконников - бібліотекознавець та бібліофіл // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1029-7200


  В. Іконнников зокрема виділяє бібліотеку Університету Св. Володимира, укомплектовану з колекції Кременецького ліцею, досить багатою та відомою в науковому світі. Іконников визначає, що університетська бібліотека мала укладені пересувні каталоги та ...
310573
  Верба І.В. Володимир Іконников - дослідник історії Росії / Ігор Верба, Людмила Жицька ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 139-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-527-016-5
310574
  Верба І. Володимир Іконников про Петра І і його добу / І. Верба, Л. Жицька // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-70
310575
  Войцехівська І.Н. Володимир Іконников: джерелознавчі студії / Ірина Войцехівська ; НАН України, Археограф. комісія, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1999. – 358 с. – ISBN 966-02-1199-6
310576
   Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент НАПН України, директор інституту вищої освіти НАПН України : матеріали до біобібліографії / НА пед наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С.П., Айвазова Л.М.]. – Київ : Знання, 2010. – 63 с. – (Академіки НАПН України ; 17). – ISBN 978-966-618-263-3
310577
   Володимир Ілліч Бошко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-924-219-8
310578
  Усенко І.Б. Володимир Ілліч Бошко: спроба створення наукової біографії вченого / І.Б. Усенко, Л.В. Міхневич // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 12-21. – ISSN 2219-5521
310579
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін / В.В. Маяковський. – Київ, 1969. – 133с.
310580
  Крупська Н.К. Володимир Ілліч Ленін / Н.К. Крупська. – Київ, 1977. – 13с.
310581
   Володимир Ілліч Ленін. – Київ, 1983. – 684с.
310582
  Шугайлін О.В. Володимир Ілліч Ленін і розробка філософських питань сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
310583
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – Київ, 1939. – 94с.
310584
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – Київ, 1947. – 79с.
310585
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – Київ, 1950. – 80с.
310586
   Володимир Ілліч Паніотто : біобібліографічний покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 76 с. – (Вчені НаУКМА / редкол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко та ін. ; Вип. 17)
310587
  Кульчицький С. Володимир Ілліч Ульянов-Ленін: погляд з XXI століття // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 29-76. – ISSN 0869-2556
310588
  Цехер Є.А. Володимир Ільїч Ленін / Є.А. Цехер. – Київ : Партвидав, 1933. – 155 с.
310589
  Крецул Н.І. Володимир Іполитович Липський (до 150-річчя від дня народження) / Н.І. Крецул, М.М. Федорончук // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 1. – С. 113-117. – ISSN 0372-4123


  Прослеживается научный путь известного ботаника, флориста, организатора работы ботанических садов, академика и президента (1922-1928) Всеукраинской академии наук, член.-кор. АН СССР В.И. Липского.
310590
  Крецул Н. Володимир Іполитович Липський . Нарис про життя та наукову спадщину // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 11-15. – ISSN 1819-7329
310591
  Барбарич А.І. Володимир Іполітович Липський / А.І. Барбарич ; АН УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 40 с. – (Серія "Вчені Української РСР")
310592
  Литвиненко А.І. Володимир Кабачок: лабіринтами професійної долі // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 213-226. – ISSN 2522-4190


  "Висвітлено основні етапи життя та творчості Володимира Андрійовича Кабачка (1892–1957). Сучасне українське національно зорієнтоване суспільство має безліч аргументів задля усвідомлення власних духовних витоків. Особлива роль у зв’язку з цим належить ...
310593
  Казарін В. Володимир Казарін: "Пишаюся, що Таврійський університет не тільки переїхав, а й відбувся" / спілкувалася Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Травень (№ 19/20)
310594
  Казарін В. Володимир Казарін: Кримська молодь обирає Україну! / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "Рік тому Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського відновив роботу на материковій частині України. Яким був цей рік для кримчан, котрі обрали українське майбутнє, з якими труднощами вони зіткнулись і що планують робити далі? ...
310595
  Мороз О. Володимир Калиниченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 6). – С. 12


  Володимир Григорович Калиниченко - поет, лауреат літературно-митстецької премії ім. Г. Сковороди. "Унікальний талантом та долею, в"язень двох концтаборів - фашистського і сталінського "...ставши вдруге "емігрантом у власній країні", послав подалі тих, ...
310596
   Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету, одержав диплом I ступеня за кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції " V Харківські студентські філософські читання" (секція "Політологія та філософія політики"). Науковий керівник - ...
310597
  Камишин В. Володимир Камишин: "Моє бажання - щоб про УкрІНТЕІ всі знали, але не мали потреби знати, де він знаходиться... / інтерв"ю брала Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Вересень (№ 35/36). – С. 1, 3


  Наукові дослідження, моніторинг наукової, науково-технічної та інноваційної сфер, аналітика та прогнозування, проведення експер­тиз, державна реєстрація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, захищених дисертацій, формування фондів ...
310598
  Суярко В. Володимир Карлович Танчер // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Некролог: філософський факультет попрощався з докт. філософ. наук, проф. В.К. Танчером. Коротко про творчу діяльність.
310599
  Осипчук І. Володимир Кедровський, який зберіг синьо-жовтий прапор з 1917 року, очолював у США українське відділення радіо "Голос Америки" // Факти та коментарі. – Київ, 2022. – 10 - 16 лютого (№ 5)


  У Національному музеї історії України у Другій світовій війні в Києві представили найстаріший збережений синьо-жовтий прапор. Стяг є одним із експонатів виставки “За волю України!”, його використовували в часи Української революції 1917-1921 років. ...
310600
  Журавльов Д.В. Володимир Кирилович Винниченко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 304-308. – ISBN 978-966-14-1182-0
310601
  Винниченко Р. Володимир Кирилович Винниченко (біографічна канва) // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 9-15
310602
   Володимир Киричанський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-60
310603
  Парпан В.І. Володимир Коржов: вчений, інженер лісової галузі (з нагоди 65-річчя від дня народження) / В.І. Парпан, В.С. Кудра // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 271-274 : фото. – ISSN 1991-606X
310604
  Ротач П. Володимир Короленко // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 231-235
310605
  Ігнатенко Г.Г. Володимир Короленко / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1986. – 294с.
310606
  Мельниченко В. Володимир Короленко: "Твори Шевченка - це була любов і захоплення" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 12-13
310607
  Левицький В. Володимир Короткевич і загадки міста біля краю веселки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
310608
  Коломієць Т. Володимир Корткевич: "Білоруським націоналістом мене зробили українці..." // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
310609
  Омельчук О. Володимир Коряк і його критика культури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 18-26. – ISSN 0236-1477
310610
  Посівнич М. Володимир Косик. Коротка біографія // Українське слово. – Париж, 2017. – 01.09.2017 (число 3087). – С. 3


  Володимир Косик — український історик, фахівець з історії французько-українських взаємин, історії УНР та історії України періоду Другої світової війни. Псевдонім — Борис Марченко.
310611
   Володимир Костянтинович Гавриш // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 107 : фото. – ISSN 0367-4290
310612
   Володимир Костянтинович Житник : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Академія, 2000. – 60с. – (Вчені НаУКМА)
310613
  Горбатов Б.Л. Володимир Костянтинович Коккінакі / Б.Л. Горбатов. – К., 1938. – 22с.
310614
   Володимир Костянтинович Кухалашвілі // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 95. – ISSN 0236-1477
310615
   Володимир Кохан // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – С. 23-25


  Некролог: Володимир Кохан - громадсько-політичний діяч. 1948 виїхав до Канади. 1948–66 – викoнав. дир. КУКу (кер. усіх масштаб. проектів, здійснюваних під егідою цієї орг-ції, зокрема встановлення пам"ятника Т. Шевченку в Вінніпезі), дир. Укр. канад. ...
310616
  Розгін І. Володимир Кубійович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 99, квітень : квітень. – С. 16-19
310617
  Корнійчук Л. Володимир Кубійович: нарис життя та діяльності : (до 110-річчя з дня народження ) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 202-205. – ISBN 966-8126-27-0
310618
  Аксьонов В.С. Володимир Кузьмич Міхеєв (1937-2008 рр.) / В.С. Аксьонов, В.В. Скирда, Тортіка // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 318-321. – ISBN 978-966-86-03-89-1
310619
  Гривнак Н. Володимир Кучер - дійсний член НТШ, український вчений, педагог : життя і діяльність (18 жовтня 1885 - 29 серпня 1959) // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 599-606. – ISSN 1563-3969
310620
   Володимир Ладижець : Бібліогр. покажч. – Ужгород, 1985. – 88с.
310621
   Володимир Лановий. – К., 1994. – 192с.
310622
  Кобута Л.П. Володимир Левинський: віхи громадсько-політичної біографії // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 208-221
310623
  Мельничук М.Д. Володимир Левкович Симиренко - титан українського садівництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 180. – С. 11-14. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
310624
   Володимир Левченко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 29 : Володимир Левченко. – С.3-22
310625
  Присяжна-Гапченко Володимир Леник як журналіст і редактор у середовищі української еміграції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 40-47. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
310626
   Володимир Леонідович Оссовський : біобібліогр. покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 25, [3] с. – (Серія "Вчені НаУКМА")
310627
   Володимир Леонідович Савельєв : біобібліогр. покажчик : до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: Н.І. Тарасова ; наук. ред.: Л.Л. Макаренко, Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 42, [1] с. : портр. – Імен. покажчик: с. 40-41. – Бібліогр.: с. 17-37. – (Серія "Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова")
310628
  Леонтович О. Володимир Леонтович - письменник і меценат // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – с.14-25. – ISSN 0131-2685
310629
  Шумило Н. Володимир Леонтович - тверезий реаліст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 187-190.
310630
  Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 268-299. – (Нова серія ; вип. 16/17)
310631
  Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадському житті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685
310632
  Гирич І. Володимир Леонтович: дилема засадничого консерватизму і демократичної тактики // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 320-341. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
310633
  Леонтович О. Володимир Леонтович: повернення із забуття // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 146-147. – ISBN 966-7551-00-8
310634
  Вербич В. Володимир Лис: "Це і є промінчик, який дає надію" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 14
310635
  Литвин В. Володимир Литвин: "Верховна Рада має стати гарантом відкритості й демократичності президентських виборів": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Дзеркало тижня, 2004. – 26 червня-2 липня
310636
  Литвин В. Володимир Литвин: "Парламент працює у штатному режимі": Бесіда з Головою Верховної Ради України . // Сільські вісті., 2004. – 8 жовтня
310637
  Литвин В. Володимир Литвин: "Я взяв собі за правило - говорити правду": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Сіл.ьські вісті, 2004. – 2 липня
310638
  Литвин В. Володимир Литвин: "Я думаю, що в українській політиці нічого не можна виключати". // Час, 2004. – 8-14 липня


  [Комент. Голови Верховної Ради України телеканалу "Ера" щодо підсумків 5-ї сесії Верховної Ради 4-го скликання та розвитку політ. подій напередодні президент. виборів]
310639
  Литвин В. Володимир Литвин: "Якщо хтось, використувуючи владні повноваження, грубо порушував закон, він обов"язково має відповісти за скоєне...": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Дзеркало тижня, 2005. – 15-21 січня
310640
   Володимир Личковах : (До 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка): Біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2006. – 56с.
310641
   Володимир Личковах. Біобіліографічнийчний покажчик : (До 25-річчя науково-педагогічної діяльності в Черніг. держ. педагог. ун-теті ім.Т.Г.Шевченка). – Чернігів, 2002. – 28с.
310642
  Лущак В. Володимир Лущак: "Завдяки біохімії маю змогу докопатися до самих основ життєвих процесів" / розмову вела Мар"яна Юхно-Лучка // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 85)


  "Нещодавно один із провідних учених України біохімік, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, професор Володимир Лущак увійшов до ...
310643
  Васильченко К.Б. Володимир Львович Васильєв. (1868-1912) / К.Б. Васильченко. – Дніпропетровськ, 1972. – 99с.
310644
  Довгань Тетяна Володимир Магар. Гра уяви // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 0207-7159


  Володимир Магар, генер. директор, художній керівник Севастопольського акад. рос. драм. театру ім. А. В. Луначарського
310645
  Малахов В. Володимир Мазепа: до згадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 130-136. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
310646
  Федорук О. Володимир Макарович Яцюк (1946 - 2012) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 761-765. – (Нова серія ; вип. 16/17)
310647
  Шаповал І.М. Володимир Маковський / І.М. Шаповал. – К., 1974. – 227с.
310648
  Конончук Т. Володимир Малик про право на творчість (за щоденниковими записами письменника) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
310649
  Петренко М. Володимир Маняк - шукач правди про Голодомор // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 20 листопада (№ 44). – С. 6
310650
  Марченко В. Володимир Марченко: "Нотаріат - це "критична інфраструктура" держави" / спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 1992-9277
310651
   Володимир Масик : альбом. Живопис. Графіка. – Київ : Мистецтво, 1990. – 79 с.
310652
  Левченко А. Володимир Матвієнко презентував нові книги і став козацьким маршалом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 23
310653
  Овчаров Г. Володимир Маяковський -- співець дружби народів / Г. Овчаров. – К. : Художественная литература, 1956. – 196 с.
310654
  Алексєйцев С. Володимир Маяковський - українець / С. Алексєйцев, П. Волиняк // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 166, листопад : листопад. – С. 13-14
310655
  Адельгейм Є. Володимир Маяковський / Є. Адельгейм, 1941. – 32 с.
310656
  Тростянецький А.А. Володимир Маяковський / А.А. Тростянецький. – Київ - Львів, 1950. – 68 с.
310657
   Володимир Маяковський: "Разучите эту мову" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 11). – С. 9


  Як Володимир Маяковський свій могутній талант спрямував на захист не російської, як передбачалося, а української мови.
310658
  Добрін Н. Володимир Мельниченко / Н. Добрін, О. Моторній. – Дніпропетровськ, 1966. – 24с.
310659
   Володимир Мельниченко : біобібліографія / [упоряд.: В. Стеценко ; вступ. ст.: С. Гальченко]. – Київ : Либідь, 2018. – 182, [2] с., [24] арк. фот. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-06-0758-3
310660
  Гордійчук М.Г. Володимир Менчиць (1837–1916) і Київська Стара громада // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 122-126. – ISSN 2076-1554


  Вагомість постаті В. Менчиця посеред київських громадівців визначається його причетністю до поширення українофільської літератури через власну мережу книжкових магазинів. Більшість згадок в історіографії імені В. Менчиця пов"язані із згадуванням його ...
310661
  Щербань Т. Володимир Миколайович Перетц // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 150-169


  Стаття написана на основі доповіді Ніколаса Балабакінса, виголошеної на Другому Міжнародному конгресі Української Економічної Асоціації (Одеса, 23-27 травня 1994 р.)
310662
  Шаповал А.І. Володимир Миколайович Перетц (1870-1935) як вчений-українознавець, археограф, бібліограф, бібліофіл та дослідник рукописних і книжкових пам"яток : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 ; 27 / Шаповал Андрій Іванович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
310663
  Шаповал І А. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел = Volodymyr Mykolayovych Peretts as a scientist in Ukrainian studies, researcher of manuscript and book heritage in the light of epistolar sources : монографія / Андрій Шаповал ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2020. – 588, [5] с. : іл., табл. – До 150-річчя від дня народження академіка В.М. Перетца. - Дод. тит. арк., резюме англ. - Імен. покажч.: с. 571-589. -. – Бібліогр.: с. 511-570. – ISBN 978-966-02-9417-2
310664
  Рева Л. Володимир Миколайович Перетц як славіст і його наукова школа // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 155-160. – ISBN 978-966-02-6227-0
310665
   Володимир Миколайович Семененко. – Київ, 2004. – 26с. – ISBN 966-8555-16-3
310666
   Володимир Миколайович Семененко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 101-102 : фото. – ISSN 0367-4290
310667
   Володимир Миколайович Семененко (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
310668
  Юхименко П.І. Володимир Миколайович Твердохлєбов: життєвий шлях та внесок у розвиток фінансової науки : теорія та історія фінансів / П.І. Юхименко, С.В. Бойко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 114-125. – Бібліогр.: 22 назви
310669
   Володимир Миколайович Толмачов. До 100-річчя від дня народження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Хімія" ; вип. 25 (48)). – ISSN 2220-637X


  Володимир Миколайович Толмачов – видатний український хімік, доктор хімічних наук, професор, багаторічний завідувач кафедри технічної хімії Харківського державного університету імені О.М. Горького.
310670
   Володимир Миколайович Чисніков : біобібліографічний покажчик / Міжнар. асоц. іст. права ; [упоряд. В.В. Буран ; відп. ред. О.Н. Ярмиш]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2008. – 59 с. – До 60-річчя з дня народження і 30-річчя наукової діяльності
310671
   Володимир Миколайович Шаповал // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 292-293. – ISSN 1993-0909
310672
  Снєгірьова Н.М. Володимир Михайлович Дальський / Н.М. Снєгірьова. – К., 1965. – 36с.
310673
  Денисов В. Володимир Михайлович Корецький - видатний вітчизняний юрист-міжнародник // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 529-533. – ISSN 1026-9932
310674
  Денисов В. Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 131-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
310675
  Манукало В.О. Володимир Михайлович Лило – відомий вчений-гідролог та діяч гідрометеорологічної служби України: 100 років з дня народження / В.О. Манукало, В.М. Бойко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 143-145. – ISSN 2306-5680
310676
   Володимир Михайлович Литвин : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України, 2006. – 184 с. – ISBN 966-96599-2-2
310677
   Володимир Михайлович Литвин : [55] : біобібліогр. покажч. / [НАН України, Ін-т історії України ; Кн. палата України ім. Івана Федорова ; уклад.: О.М. Устіннікова та ін. ; відп. ред. В.А. Смолій]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КММ, 2011. – 294 с., [4] арк. кольор. фот. + 1 DVD : Історія України / авт. і упоряд. В.М. Литвин. 3-тє допов. та доопр. вид. 2011. – ISBN 978-966-1673-11-2
310678
   Володимир Михайлович Половець : (біобібліографічний покажчик) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н.Ф. Головатенко ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : Наукова бібліотека Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 40 с.
310679
  Беззуб Ю.В. Володимир Міяковський - дослідник українського національного руху 40-80-х років XIX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – C. 76-82


  Сучасні дослідники українського національного руху XIX ст. значною мірою спираються на джерелознавчу та аналітичну спадщину двох "історичних шкіл" - дослідників 1920-х рр., згуртованих навколо Всеукраїнської академії наук, та істориків-емігрантів, які ...
310680
  Сидоренко О. Володимир Міяковський - історик української преси // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 73-75
310681
  Сидорова О.М. Володимир Міяковський (1888-1972): життєвий шлях, діяльність та наукова спадщина : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сидорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 254 арк. – Додатки: арк. 242-254. – Бібліогр.: арк. 194-241
310682
  Сидорова О.М. Володимир Міяковський (1888-1972): життєвий шлях, діяльність та наукова спадщина : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сидорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
310683
  Кулаковський В.М. Володимир Мономах : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ : Український письменник, 1992. – 317 с.
310684
  Демков М.И. Володимир Мономах // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 98-100. – ISBN 5-7763-1258-2
310685
  Сліпушко О.М. Володимир Мономах // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 51-57. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
310686
  Яременко В. Володимир Мономах // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 70-84
310687
  Тригубенко В.В. Володимир Мономах (1053-1125) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 28-31. – ISBN 966-06-0367-3
310688
  Іщенко О.С. Володимир Мономах в українській історичній пам"яті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 11-25. – ISSN 0130-5247
310689
   Володимир Мономах наказав порубати полоненого хана на частини // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 12 (415), 29 березня 2018. – С. 15
310690
  Сліпушко О. Володимир Мономах, що залишив по собі гучну славу і добру пам"ять // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 15


  "Великий князь київський Володимир Мономах (1053–1125) - надзвичайно діяльна, харизматична, творча і з колосальною силою волі постать. У "Повісті минулих літ" під 1053 роком записано: "У Всеволода народився син Володимир від цариці грецької". ...
310691
  Валер"єва М. Володимир Мостовий - про перспективи Комісії з журналістської етики // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 11. – С. 44
310692
   Володимир Моторний : До 70-річчя від дня народження : Бібліограф. покажч. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – 104с. – ISBN 966-613-015-7
310693
  Преловська І. Володимир Мусійович Чехівський (1876-1937) - головний ідеолог УАПЦ (до 140-ої річниці з дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 507-518. – ISBN 978-966-7379-86-5
310694
  Шостацький М. Володимир Назарович Павлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 21 : Володимир Павлович. – С. 3-31.
310695
  Бикова Н.М. Володимир Нарбут - поет, видавець, журналіст // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 260-261
310696
  Кирик Л.М. Володимир Науменко про народну освіту та мову викладання // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 210
310697
   Володимир Никифорович Редько // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 120-121. – ISBN 966-7419-44-4
310698
  Сулима М. Володимир Новиченко і Нобелівська премія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 234-239. – ISBN 966-594-246-8
310699
   Володимир Оврах // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 38 : Володимир Оврах. – С.3-22
310700
  Бросаліна О. Володимир Овсійчук = До 80-річчя від дня народження / О. Бросаліна, Ю. Іванченко // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 85-88. – ISBN 966-7170-47-0


  Володимир Антонович Овсійчук (1924 р.) - укр. мистецтвознавець, педаго, засл. діяч мистецтв України, доктор мистецтв-ва, проф., член спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, завідувач відділу мистецтвознавства ...
310701
  Ігнатенко О. Володимир Овсійчук: "Тарас Шевченко - руський Рембрандт" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 12


  Лекція доктора мистецтвознавства Володимира Овсійчука "Маленький геній Тараса Шевченка", присвячена 200-річчю від дня народжєення Тараса Шевченка.
310702
  Пастернак Н. Володимир Одрехівський: "Мої улюблені теми - Антоничівські" // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 159-160. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122


  "Львівська національна академія мистецтв вибрала на конкурсі 29 березня ректора. Став ним Володимир Одрехівський – скульптор і народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат мистецьких премій і переможець багатьох конкурсів. А ще ...
310703
  Щусь О.Й. Володимир Олександрович Антонов-Овсієнко / О.Й. Щусь. – Київ, 1965. – 101с.
310704
  Завальнюк О.М. Володимир Олександрович Геринович // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 116-141. – ISBN 966-02-2441-9
310705
   Володимир Олександрович Замлинський (1930-1993) // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 4/6 (234), липень - грудень. – С. 76-77
310706
   Володимир Олександрович Котюк // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 96-97. – ISBN 978-966-924-219-8
310707
   Володимир Олександрович Пащенко // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 144-149. – ISSN 0869-3595
310708
  Короткий В.А. Володимир Олександрович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 267. – ISBN 966-06-0393-2
310709
  Кононенко М.П. Володимир Олексійович Бец / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 276. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
310710
   Володимир Олексійович Водяницкий. – К, 1972. – 35с.
310711
  Юсов С.Л. Володимир Олексійович Голобуцький (1903-1993 рр.) : біобібліографія / Юсов Святослав; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – 160с. – ISBN 966-02-3874-6
310712
  Скоблікова М. Володимир Олексійович Черватюк // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 25 : Володимир Черватюк. – С. 3-22
310713
  Шкоба В.Я. Володимир Олексійович Шкорботун : (до 60-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 93-94. – ISSN 0044-4650


  "17 липня виповнюється 60 років Володимиру Олексійовичу Шкорботуну - доктору медичних наук, професору, Заслуженому лікарю України, талановитому, досвідченому педагогу".
310714
  Колодний А. Володимир Олексюк - філософ-богослов з українською душею // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 557-563. – ISBN 978-617-696-609-8
310715
   Володимир Павлович Горбулін / Нац. акад. наук України ; [ред. З.А. Болкотун]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 124, [3] с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.: с. 18-41. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-231-8
310716
   Володимир Пархоменко: історик та його історіографічні образи // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 39-98. – ISBN 978-966-8978-46-3
310717
  Колодний А. Володимир Пащенко в методології його наукового пошуку // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 713-721. – ISBN 978-617-696-609-8
310718
  Астаф"єв О. Володимир Перетц - "один із фундаторів формальної школи в Україні" : [відгук восьмий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7480-98-2
310719
  Струмінський Б. Володимир Перетц // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 175-176
310720
  Рева Л. Володимир Перетц і його наукова школа // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 85. – С. 94-108. – ISSN 0130-528Х
310721
  Александрова Г.А. Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 3-13


  У статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст., порушені в працях В. Перетца та В. Жирмунського, М. Яковлєва, Б. Якубського. Простежується перехід до розуміння порівняльно-історичного ...
310722
  Росовецький С. Володимир Перетц між збиранням наукових фактів та інтерпретацією // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 177-192. – ISBN 978-966-933-136-6
310723
  Симонова М. Володимир Петренко - фундатор національної системи стандартів вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 7-8. – ISSN 1682-2366


  Науково-творча діяльність в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
310724
  Морозов В.А. Володимир Петрович Затонський / В.А. Морозов. – Київ, 1964. – 134с.
310725
  Морозов В.А. Володимир Петрович Затонський / В. Морозов. – Киев : Політична література України, 1967. – 243 с.
310726
  Гловацький М.Т. Володимир Петрович Затонський / М.Т. Гловацький. – Київ, 1984. – 47с.
310727
  Журавльов Д.В. Володимир Петрович Затонський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 360-363. – ISBN 978-966-14-1182-0
310728
   Володимир Петрович Макрідін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 147-148 : фото. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
310729
  Федоренко Т.О. Володимир Петрович Філатов (1975-1956) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 3 стор. обкл.-60. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
310730
   Володимир Пилипович Моренець : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2003. – 59 с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-242-0
310731
  Пузік В.К. Володимир Пилипович Патика : (до 70-річчя від Дня народження) // Вісник Харківського національного аграрного університету / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – C. 89-90. – (Серія "Біологія" ; вип. 3 (39)). – ISSN 1992-4917


  "10 вересня 2016 року виповнилося 70 років від дня народження доктора біологічних наук, професо-ра, академіка НААН України, академіка Академії наук Вищої школи, лауреата Державної премії Укра-їни в галузі науки і техніки, відомого вченого у галу-зі ...
310732
   Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від дня народження) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 169-170. – ISSN 2077-4893
310733
  Назаренко О.І. Володимир Підгорний / О.І. Назаренко, О.В. Кононова. – К., 1992. – 45с.
310734
  Третяченко А. Володимир Підпалий // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 2 (731), лютий. – С. 55-61. – ISSN 0130-5263
310735
  Третяченко А. Володимир Підпалий у контексті "Тихої лірики" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 87-92. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано "тиху лірику" поетів-шістдесятників, зокрема Володимира Підпалого.
310736
   Володимир Підпалий: "Усе, що в серці виплекав я доброго, належить Вам" : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Котигорошко, 2001. – 112 с.
310737
  В"яла О. Володимир Піскорський (до 140-річчя з дня народження) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 140-143.
310738
  В"яла О. Володимир Піскорський (до 140-річчя з дня народження) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 396-399


  Про видатного вченого-історика, дослідника середньовічних Іспанії, Португалії, Італії та інших європейських країн. Його вчитель професор І. Лучицький одразу помітив і оцінив здібного студента. Після закінчення університету в 1980 р. В. Піскорського ...
310739
  Кузьменко С. Володимир Плотніков // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 168
310740
  Табачніков С. Володимир Погребенник : постаті // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 80-84
310741
   Володимир Полтавець : Збірник на пошану пам"яті. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 80с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-112-2
310742
  Степанков В.С. Володимир Прокопович Газін: кілька штрихів до портрета Людини, вченого, педагога (до 80-річчя від дня народження Володимира Прокоповича Газіна) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 7-26. – ISSN 2309-2262
310743
  Пузаков Володимир Тихонович Володимир Пузаков: "У затишному домі й настрій святковий!" : [інтерв"ю з міським головою Кіровограда В.Т. Пузаковим] / Пузаков Володимир Тихонович, Кобець Олена // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 55-56
310744
  Аслунд А. Володимир Путін втрачає хватку? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 190). – С. 3


  Про тріщини у броні російського режиму.
310745
  Астаф"єв О.Г. Володимир Р. (- справж.:- Кухар Роман Михайлович, письменник, критик перекладач, співак) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 105. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
310746
  Стех Я. Володимир Радзикевич - людина, яку з шаною треба згадити // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 15-16


  Володимир Петрович Радзикевич — український письменник, літературознавець, педагог.
310747
  Палинський В. Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 178-181. – ISSN 0868-4790
310748
  Палинський В. Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 93-96. – ISSN 0236-1477
310749
  Шакура Ю.О. Володимир Рєзанов: поезія скальдів у рецепції "Слова о полку Ігоревім" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 415-421


  У статті розглядається зв"язок найдревнішої пам"ятки києво-руської літератури "Слова о полку Ігоревім" з поезією скальдів. В статье рассматривается связь древнего текста киево-русской литературы "Слова о полку Игореве" с поэзией скальдов. Ancient ...
310750
   Володимир Різниченко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 222-223
310751
  Бідзіля Ю. Володимир Різун - почесний доктор Ужгородського університету // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 146-148. – (Філологія ; Вип. 15)
310752
   Володимир Різун - про хвороби української журналістики та їх лікування / Розмовляла В. Черемних // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-11 : Фото
310753
  Мелещенко О. Володимир Різун в інтер"єрі: рольолве портретування // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 28-33
310754
  Демченко В. Володимир Різун як дзеркало сучасного українського журналістикознавства (декілька небезпечних нотаток стороннього спостерігача) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 95-99
310755
   Володимир Різун, директор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 13
310756
   Володимир Різун: "Жоден український медіахолдинг не вкладає гроші в журналістську освіту" // Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 62-65
310757
  Різун В. Володимир Різун: "Медіа показали себе четвертою владою" / розмову вела Олена Монзолевська // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-12 червня (№ 21/22). – С. 1


  Розмова з директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка щодо підготовки сучасних кадрів для засобів масової інформації.
310758
  Овсієнко В. Володимир Рокецький // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Січень (число 1). – С. 2


  Рокецький Володимир Юліанович - учасник національно-державницького руху, поет, автор самвидаву, підприємець, меценат.
310759
  Ліцька О. Володимир Романенко // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Володимир Романенко - студент першого курсу відділення "міжнародна інформація". У свої 17 років вже має звання кандидата у майстри спорту з академічного веслування.
310760
  Мороз В. Володимир Романюк: Ще багато терня до щасливої зорі України // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-36


  Один з редакорів найстарішого у світі українського часопису "Свобода", газети "Галичина", лауреат премії НСЖУ "Золоте перо".
310761
  Кириленко Т. Володимир Роменець про зміст переживань у процесі самопізнання особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 84-89. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
310762
  Фурман А. Володимир Роменець як методолог психософійного духу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 7-14. – ISSN 1810-2131
310763
  М"ясоїд П. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 64-91. – ISSN 1810-2131
310764
  Лук"янчук Г. Володимир Рунчак - композитор сучасності // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 липня (№ 27/28). – С. 16
310765
  Лук"янчук Г. Володимир Рунчак: "Кордони мусять існувати..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 13
310766
  Клочек Г. Володимир Рутківський - творець другої реальності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 6
310767
  Кобець С.В. Володимир Рутківський "Джури козака Швайки": твір про волелюбних та сміливих героїв // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 12 (448), квітень. – С. 20-23
310768
  Марченко Н. Володимир Рутківський: "я відцвів, відшумів, я свій ряст відтоптав..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
310769
   Володимир Рутківський: дещо з біографії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 5 (722), травень. – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
310770
  Пилипенко О. Володимир Самійленко - "сміливий чоловік" та "ідеальний публіцист" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 25-27
310771
  Стріха М. Володимир Самійленко - перекладач: спроба деконструкції міфу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 93-98. – ISSN 0236-1477
310772
  Бабишкін О.К. Володимир Самійленко : [укр. поет 1864-1925] : літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 168 с. – Бібліогр.: с. 165-167
310773
  Погребенник В.Ф. Володимир Самійленко / В.Ф. Погребенник. – К., 1988. – 47с.
310774
  Ковалів Ю. Володимир Самійленко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 64-69. – ISSN 0236-1477
310775
  Будний В. Володимир Самійленко та "Плеяда" / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 95-96. – ISBN 978-966-518-485-0
310776
  Петраускайте О. Володимир Самійленко у Боярці: маловідомі факти // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (152), квітень. – С. 45-47
310777
  Тетеріна О. Володимир Самійленко: переклад як стимул художньо-естетичних пошуків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27- 29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто літературознавчу концепцію В. Самійленка. Осмислено стимулюючу роль художнього перекладу творів світової літератури у творчому зростанні письменника. Літературну постать В. Самійленка потрактовано як предтечу творчості Лесі Українки. The ...
310778
  Степула Н. Володимир Свідзинський // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 292-293. – ISBN 966-7379-16-7
310779
  Наєнко Михайло Володимир Свідзинський: засвітився від себе й від Бога // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53. – ISSN 0130-5263
310780
  Ковалів Ю. Володимир Свідзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 100-105. – ISSN 0236-1477
310781
  Ковалів Ю. Володимир Свідзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 103-110. – ISSN 0236-1477
310782
   Володимир Свідзінський (1885-1941) : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 2006. – 56с. – ISBN 966-00-0670-5
310783
  Рарицький О. Володимир Свідзінський і шістдесятники: контексти осягання проблеми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 34-47. – ISSN 0236-1477
310784
  Кінь О. Володимир Свідзінський у спогадах Никифора Щербини: кілька тез про віднайдений рукопис 1947 року // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 437-439. – ISBN 978-966-2449-92-1
310785
  Маврін О. Володимир Святий та його доба в оцінці Михайла Грушевського // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 86-101. – ISBN 978-966-02-6215-7
310786
  Толочко П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. Толочко. – Київ : АртЕк, 1996. – 216с. – ISBN 966-505-015-Х
310787
   Володимир Семенович Королюк / А.М. Самойленко, А.В. Скороход, І.М. Коваленко, Д.В. Гусак, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 1-4. – ISSN 0868-6904
310788
  Козаченко Ю.В. Володимир Семенович Королюк : (до 90-річчя від дня народження) / Ю.В. Козаченко, Ю.С. Мішура, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 1-3. – ISSN 0868-6904
310789
   Володимир Семенович Королюк (19.08.1925-04.04.2020) // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – С. 54. – ISSN 1019-5262


  Один із засновників київської школи теорії ймовірностей, математичної статистики та кібернетики. З 1954 р. читав лекції з теорії програмування, теорії ймовірностей та математичної статистики в Київському університеті на Механіко-математичному факультеті.
310790
  Бойко І.Й. Володимир Семенович Кульчицький – видатний український вчений-правознавець у галузі історії держави і права України та основоположник львівської історико-правової школи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 9-13. – ISSN 2219-5521
310791
   Володимир Семиноженко. Живопис. – Київ : ВХ(студіо), 2007. – 68с.
310792
  Семиноженко В. Володимир Семиноженко: "Обиратиметься не президент, а майбутнє Академії" / інтерв"ю брала Наталія Дорофеєва // Світ. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 37/38). – С. 1, 3
310793
   Володимир Сергійович Покровський // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 68. – ISBN 978-966-924-219-8
310794
   Володимир Сергійович Токовенко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 126 : фото
310795
  Вольвач П. Володимир Симиренко повернувся на свою малу батьківщину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 13


  У Платоновому хуторі на Черкащині встановили меморіальну дошку видатному українському вченому.
310796
  Соловйова М. Володимир Сіренко - поет із серцем борця // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
310797
  Луніна А.Є. Володимир Сіренко: "Ідеї, утілені в опері, сьогодні дуже актуальні..." (про оперу-ораторію Віталія Губаренка "Згадайте, братія моя") // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 102-110
310798
  Кейван І. Володимир Січинський = Volodymyr Sichynsky : архітект, мистець-графік, мистецтвознавець, дослідник / Іван Кейван. – Торонто : Євшан-зілля, 1957. – 79, [1] с. : портр., іл. – На обкл. авт. не зазнач., назва парал. укр., англ. - Парал. тит. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 39-64. – (Українські митці в монографіях ; Вип. 1 ; Українська спілка образотворчих мистців у Канаді)
310799
  Шафран Р. Володимир Січинський (вступна розвідка) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 255-264. – ISBN 978-966-8734-15-1
310800
  Гордієнко Д. Володимир Січинський як епіграфіст // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 391-394. – ISSN 2310-3310
310801
  Бень А.Б. Володимир Следнєв: Кучма, мафія і я : (За матеріалами депутат. об-ня "Антимафія" та ЗМІ) / Анатолій Бень. – Київ : б. в., 2002. – 169 с. : іл. – (Серія "Правда і суд"). – ISBN 987-632-076-9
310802
  Велігоцька Н. Володимир Смирнов: "Думками разом..." // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
310803
  Ахутін А. Володимир Соломонович Біблер та його діалогіка культури / А. Ахутін, І. Берлянд // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – С. 56-65. – ISSN 2522-9338
310804
  Соколов Б. Володимир Сорокин: від Москви до Берліна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 31


  "Письменник із сумом спостерігає, як на його очах російська столиця перетворюється зовсім на інше місто."
310805
  Килимник О.В. Володимир Сосюра / О.В. Килимник. – Київ, 1948. – 39с.
310806
  Кудін О.І. Володимир Сосюра / О.І. Кудін. – К, 1956. – 86с.
310807
  Бурляй Ю. Володимир Сосюра / Ю. Бурляй. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 204с.
310808
   Володимир Сосюра // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 181, лютий : лютий. – С. 3-4
310809
  Багрич М.І. Володимир Сосюра : бібліогр. покажчик / М.І. Багрич, В.М. Скачков ; [передмова: В. Боянович "Співець революції"] ; Ком. по пресі при Раді Міністрів УРСР, Книжкова палата УРСР. – Харків : Ре.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1966. – 180 с.
310810
  Моренець В.В. Володимир Сосюра / В.В. Моренець. – К., 1990. – 262с.
310811
  Коляда І.А. Володимир Сосюра / І. Коляда, Ю. Коляда ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 117, [5] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-617-7013-22-7
310812
  Куриліна О. Володимир Сосюра (1898-1965) // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (15), листопад. – С. 37-45
310813
  Пашко О.В. Володимир Сосюра та Сергій Єсенін в українській критиці 1920-х років // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Стаття є роконструкцією того, що писали про С. Єсеніна та В. Сосюру в українській критиці 1920-х роках. Побудована винятково на історико-літературних фактах, робота унаочнює розмаїття контекстів, у яких відбувалась рецепція С. Єсеніна в Україні та ...
310814
  Багрій М.Г. Володимир Сосюра як творець канону соцреалізму: до ідейно-естетичних засад творчості письменника // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – C. 58-76


  У статті досліджено особливості художнього світу В. Сосюри 1920-1940-х рр., головних їх ідейно-темат. та художньо-естетичних здобутків, коли автор перебував у центрі літ. процесу в УРСР і на вістрі творення головних ідеологем, естетичних засад та ...
310815
   Володимир Сосюра. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ, 1978. – 144с.
310816
  Сівер Л.А. Володимир Сосюра. Інтимна лірика // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 25 (209). – С. 10-16
310817
  Древніцький Ю. Володимир Старосольський - соціал-демократичний діяч другої половини 1920-х - 1930-х рр. // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 294-311
310818
  Стецюк Н. Володимир Старосольський і його дослідження конституційно-правового статусу політичних партій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 99-103
310819
  Андрусяк Т.Г. Володимир Старосольській - адвокат, учений, політик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-6. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз життя та творчості Володимира Старосольського як яскравої постаті української історії. Продемонстровано індивідуальність та самобутність поглядів громадського діяча та його вагомий внесок у розбудову української державності.
310820
  Юркова О.В. Володимир Степанович Євфимовський: бібліографічний начерк // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1998. – № 1/6 (241). – С. 45-53
310821
  Табачніков С.І. Володимир Стецюк // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 92-99
310822
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 99-119. – ISSN 0236-1477
310823
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 78-88. – ISSN 0236-1477
310824
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 108-116. – ISSN 0236-1477
310825
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (654). – С. 56-70. – ISSN 0236-1477
310826
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) / упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 86-97. – ISSN 0236-1477
310827
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 92-101. – ISSN 0236-1477
310828
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 97-110. – ISSN 0236-1477
310829
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 108-116. – ISSN 0236-1477
310830
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 102-113. – ISSN 0236-1477
310831
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 рр.) / упорядкування , примітки та коментарі Надії Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 113-121. – ISSN 0236-1477
310832
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 95-114. – ISSN 0236-1477
310833
  Колодний А. Володимир Танчер - теоретик проблем атеїстичного релігієзнавства // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 667-672. – ISBN 978-617-696-609-8
310834
  Головацький Іван Володимир Темницький і його рід / Головацький Іван. – Львів : Свічадо, 2002. – 272с. – ISBN 966-561-275-1
310835
  Ковальова В. Володимир Терський давав літакам і льотчикам путівку в життя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 7


  Відійшов у вічність командир першого екіпажу "Руслана", заслужений льотчик- випробувач СРСР Володимир Терський.
310836
   Володимир Тимофійович Чупрун // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 475-476. – ISSN 1993-0917
310837
  Бурдейний А. Володимир Тимочко - недописані картки життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 217-221. – ISSN 0868-4790-8
310838
  Шевченко С. Володимир Удовенко: дві дати розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 січня (№ 1). – С. 15


  Про книжку "Соловецький реквієм", згадується "Ленінградський мартиролог", з якого взято архівні документи. У списку розстріляних є і прізвище героя цієї публікації - організатора охорони здоров"я Української Народної Республіки проф. Володимира ...
310839
  Андріяшко Василь Володимир Федько: багатогранність таланту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-20. – ISSN 0868-9644
310840
  Гнатів Т.Ф. Володимир Фемеліді / Т.Ф. Гнатів. – Київ : Музична Україна, 1974. – 39 с.
310841
  Трахтенберг І. Володимир Фролькіс - це була епоха // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 58-65. – ISSN 1819-7329


  Володимир Фролькіс - доктор медичних наук, професор, академік, автор визначних праць у галузі сучасної фізіології.
310842
  Давидова Є.Д. Володимир Християнович Заузе / Є.Д. Давидова. – Київ : Мистецтво, 1966. – 79 с.
310843
  Котляр М.С. Володимир Хрістіанович Заузе / М.С. Котляр. – Харків : Мистецтво, 1941. – 96 с.
310844
  Максим"юк Г. Володимир Цісик - скрипаль і педагог (до 100-річчя від дня народження) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 82-95. – ISSN 2224-0926
310845
  Ільченко М.Ю. Володимир Челомей - видатний творець ракетно-космічної техніки // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 286-293. – ISBN 978-966-622-690-0
310846
  Горбулін В. Володимир Челомей. Через терни до зірок // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 44-57. – ISSN 1819-7329


  До 100-річчя від дня народження видатного ученого і конструктора ракетно-космічної техніки.
310847
  Трембіцький А.М. Володимир Чехівський - голова уряду Директорії // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 249-268. – ISBN 978-966-2187-00-7
310848
  Бульбенко Ф. Володимир Чехівський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 254, березень : березень. – С. 9-12


  Володимир Чехівський — український політичний і громадський діяч, прем"єр-міністр УНР. Один із засновників УАПЦ.
310849
   Володимир Чуйко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 2
310850
  Шаповал В. Володимир Шаповал: Конституційна криза - це наслідок критичних помилок у системі поділу влади... / спілкувався Віктор Ковальський // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер" ; редкол.: В. Ковальський, Г. Олійник, А. Жарий [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 4-10
310851
  Гайдабура В. Володимир Шашаровський - фанатик театру (спогад Ростислава Василенка) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 54-58. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
310852
  Фігурний Ю. Володимир Шевченко - непересічний національний філософ і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 124-132


  Пропонується бібліографічний покажчик праць Володимира Шевченка.
310853
  Малишевський І.Ю. Володимир Шевченко / І.Ю. Малишевський. – К., 1988. – 158с.
310854
  Андрос Є. Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 66-73. – ISSN 0235-7941
310855
  Козловський В. Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 67-75. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
310856
  Наулко В.І. Володимир Шухевич // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 54-57. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
310857
   Володимир Шухевич (1849-1915) = Volodymyr Shukhevych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Українська біобібліографія ; Ч. 18, ч. 1 ; Нова серія). – ISBN 966-613-321-0(Ч.1); 966-613-317-2
Ч. 1. – 2004. – 204с.
310858
   Володимир Шухевич (1849-1915) = Volodymyr Shukhevych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Українська біобібліографія ; Ч. 18, ч. 2 ; Нова серія). – ISBN 966-613-312-1(Ч.2); 966-613-317-2
Ч. 2. – 2004. – 204с.
310859
  Желєзко А.М. Володимир Щербина - дослідник київської старовини // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 178-186. – ISSN 2078-0133
310860
   Володимир Щербицький : Спогади сучасників. – Київ : Ін Юре, 2003. – 588с. – (Зірки і терни долі). – ISBN 966-8088-30-1
310861
  Шаповал Ю. Володимир Щербицький: "У московські ігри я не граю" (17 лютого виповнилося 100 років найближчому соратнику, але не наступнику Леоніда Брежнєва) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 1, 10


  "...На початку 1980-х років у приймальні Комітету державної безпеки УРСР пролунав телефонний дзвінок. Відчувалося, що людина, яка подзвонила, - на солідному підпитку. І все ж ініціатор дзвінка цілком виразно повідомив: його хотів завербувати ...
310862
  Юринець Я. Володимир Юринець: роки студентства у Львівському університеті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 86-90
310863
  Лещух Р. Володимир Юрійович Зосимович : до 80-річчя від дня народження / Роман Лещух // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 125-126. – ISSN 0131-2634


  Відомий український учений, доктор геолого-мінералогічних наук Володимир Зосимович народився 4 грудня 1933 р. у с. Залізне Дзержинського (до 1936 р. Щербинівка) р-ну Донецької обл. Після закінчення школи вступив на геологічний факультет Київського ...
310864
  Ісаєнко Л. Володимир Яворівський: дух молодості та енергія життєдайності... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 червня (№ 11)


  Цей текст, написаний ще за життя Володимира Яворівського, присвячуємо пам"яті відомого українського письменника і громадсько-політичного діяча.
310865
  Яблонська О.В. Володимир Янів - поет і науковець // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 276-282. – ISSN 1729-360Х
310866
  Ємець Т. Володимир Янів: громадянин за покликанням // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
310867
  Ковалів Ю. Володимир Ярошенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 94-95. – ISSN 0236-1477
310868
  Руденко Н. Володимир Ястребов // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 71-74. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
310869
  Босович В.В. Володимир, син Святослава : Роман / В.В. Босович. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 382с.
310870
  Босович В. Володимир, син Святослава : Роман / В. Босович. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 296с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5387-0
310871
  Шумило С. Володимирів тризуб із хрестом: забутий сакральний символ України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 14-15
310872
  Рижов С.М. Володимирівка (- поселення доби трипільської культури) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 108-109. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
310873
  Черниш О.П. Володимирівська палеолітична стоянка / О.П. Черниш. – К., 1953. – 76с.
310874
  Ткач М.М. Володимирові боги: міфологічний зміст та систематизація головних персонажів язичницького культу / М.М. Ткач. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 192с. – ISBN 966-628-052-3
310875
   Володимирська : Культурологічний путівник. – Київ : Амадей, 1999. – 288с. – (Історія однієї вулиці). – ISBN 966-95281-0-0; 966-95281-7-8
310876
  Романчук С.П. Володимирська гірка (- парк-пам"ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (-від 1972)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 109. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
310877
   Володимирський гродський суд. Подокументні описи актових книг. – Київ. – ISBN 966-8225-15-5
Вип. 1 : Справи 1-5 1566 - 1570. – 2002. – 227 с.
310878
  Кулаковський П.М. Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл. 1590-1654 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 124-137. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
310879
   Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві : Короткий путівник і правильник поведінки. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 80 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-04-5
310880
  Берзін П.С. Володимирський Київський кадетський корпус // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 824-826. – ISBN 978-617-7020-05-8
310881
  Івашко Ю.В. Володимирський собор в Херсонесі: колиска східного православ"я // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 39-42. – ISSN 2077-3455


  З нагоди видання монографії М.І. Орленка "Свято-Володимирський собор в Херсонесі: методичні засади і хронологія відтворення".
310882
   Володимирський собор зводили при чотирьох царях // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 12 (115). – С. 12
310883
  Киркевич В.Г. Володимирський собор у Києві / В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 2004. – 208с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-097-6
310884
  Крощенко Л. Володимирський собор у Херсонесі - пам"ятник над колискою християнства в Україні - Русі / Л. Крощенко, Є. Осадчий // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С. 36-47 : Фото. – ISSN 0131-2685
310885
   Володимиру Андрійовичу Чепелику 75! // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 2. – ISSN 0130-1799


  Чепелик Володимир Андрійович (н. 1945) - укр. скульптор, педагог, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
310886
   Володимиру Володимировичу Різуну - 60! // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 172. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
310887
   Володимиру Григоровичу Синюкову - 75 років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 124
310888
   Володимиру Івановичу Гетьману -60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
310889
   Володимиру Івановичу Касьяну (24.04.1929 - 12.10.2010). Світлої пам"яті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 196


  Після закінчення Київського державного університета ім. Т. Шевченка працював асистентом, старшим викладачем, доцениом кафедри філософії КПІ (1960-1980 рр.), з листопада 1985 р. по червень 2004 р. - зав. каф., професором філософського фак-та Київського ...
310890
   Володимиру Івановичу Лаврику - сімдесят : сторінки минулого // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 85. – ISSN 1726-5428
310891
   Володимиру Івановичу Сергійчуку [привітання з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 5 : фото
310892
  Самко Н. Володимиру Матвієнку - 80! "Творіть Україну!" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 4
310893
  Яненко О.П. Володимиру Петровичу Куценку - 50 років // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 116-117. – ISSN 1023-2427
310894
  Кизилова В. Володимиру Рутківському - 80! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 9


  Володимир Рутківський — український поет, прозаїк, дитячий письменник, новинар.
310895
   Володимиру Семеновичу Королюку - сімдесят // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 93-94. – ISSN 1029-4171
310896
   Володимиру Сосюрі. – К., 1958. – 196с.
310897
  Морозов В.Н. Володин фронт / В.Н. Морозов. – М., 1975. – 96с.
310898
  Купчинський О. Володислав Федорович // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 29-32. – ISSN 1563-3977
310899
  Шмагало Р. Володислав Федорович і культурний розвиток Галичини наприкінці XIX - на початку XX ст. // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 0130-1799
310900
  Майданик Р.А. Володіння в римському приватному праві // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 102-112. – ISBN 978-617-566-656-2
310901
  Сидоренко Віктор Володіння гігантів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 64-71 : фото
310902
  Мельник М. Володіння за новим Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.91-95. – ISSN 0132-1331
310903
  Брега В. Володіння князів Вишневецьких у Лівобережній Україні в XVI - XVII століттях // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 39-44. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
310904
  Пашко Л. Володіння мистецтвом менеджменту людськими ресурами як основа управлінської культури в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.90-95
310905
  Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві / С.О. Погрібний; МОНУ; Одеська нац. юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2002. – 280с. – ISBN 966-7694-59-3
310906
   Володіну Сергію Анатолійовичу - 60 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 129-130. – ISSN 2221-1055
310907
   Володченко Олександр Сергійович // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 14 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 159-160. – ISBN 966-7782-10-7
310908
  Ермаков И.М. Володя-Солнышко / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1971. – 80с.
310909
  Веретенников Н. Володя Ульянов / Н. Веретенников. – Москва, 1954. – 64 с.
310910
  Байдерин В. Володя Ульянов в Казани и Кокушкине / Виктор Байдерин. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1970. – 80 с. : ил.
310911
  Соколов В.В. Володя. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1967. – 138с.
310912
  Южанинов Л. Володька : рассказ // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 5. – С. 91-100. – ISSN 0027-8238
310913
  Махінчук М. Володька Рекс : Повість / М. Махінчук. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 128с. – На конкурс "Земле моя, Україно !"
310914
  Сверстюк Євген Володька Сосюра і червона калина // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 54-55. – ISSN 0130-5263
310915
  Бондаренко И. Володькино счастье / И. Бондаренко. – Л, 1948. – 192с.
310916
  Красильников А.И. Воложка / А.И. Красильников. – Волгоград, 1981. – 79с.
310917
   Воложка. – Куйбышев, 1990. – 287с.
310918
  Кочерженко Є.І. Волокитинський фарфор у сумському художньому музеї / Є.І. Кочерженко. – Харків : Прапор, 1971. – 24 с.
310919
  Соломон З.Г. Волокна из нефти и газа / З.Г. Соломон. – М., 1981. – 96с.
310920
   Волокна из синтетических полимеров. – М., 1957. – 505с.
310921
   Волокна с особыми свойствами. – М., 1980. – с.
310922
  Столярська О. Волокнисті рослини / О. Столярська. – К., 1929. – 72с.
310923
   Волокнистые композиционные материалы. – М., 1967. – 284с.
310924
  Зверев М.П. Волокнистые материалы из ориентированных полимерных пленок / М.П. Зверев, З.З. Абдулхакова. – М., 1985. – 160с.
310925
  Федосеев А.Д. Волокнистые силикаты / А.Д. Федосеев. – М - Л, 1966. – 184с.
310926
  Дижур Б.А. Волокнистый камень / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1958. – 51с.
310927
   Волокничтые и дисперсноупрочненные композиционные материалы. – М., 1976. – 215с.
310928
  Виленская Р.М. Волокнообразующие полимеры / Р.М. Виленская. – Ленинград, 1967. – 260с.
310929
  Онуфриев И.М. Волоколамск и окрестности / И.М. Онуфриев. – Москва, 1974. – 136 с.
310930
  Лейкин А.С. Волоколамск. 850 лет / А.С. Лейкин. – М., 1985. – 78с.
310931
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : книга на языке хинди / Александр Бек. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз. – 448 с.
310932
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / Александр Бек. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 250 с.
310933
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / Александр Бек. – [б. м.] : Воениздат, 1949. – 248 с.
310934
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : [повесть о панфиловцах] / А.А. Бек ; [ил. В.Г. Магдебуров]. – Москва : Воениздат, 1959. – 246 с. : ил., 5 л. ил. – (Советский военный роман)
310935
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Красноярск : Книжное изд-во, 1960. – 248 с. : ил.
310936
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / Александр Бек ; [ил. П.С. Корецкий]. – Москва : Воениздат, 1962. – 574 с. : ил., 10 л. ил. – (Советский военный роман)
310937
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1965. – 559с.
310938
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Александр Бек. – Москва : Советский писатель, 1981. – 576 с. : ил.
310939
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : повесть : [для сред. и ст. возраста] / Александр Бек ; вступ. ст. И. Козлова ; рис. Ю. Гершковича. – Москва : Детская литература, 1982. – 239 с. : ил. – (Военная библиотека школьника)
310940
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Бек Александр. – Москва : Советская Россия, 1984. – 528 с. – (Подвиг)
310941
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Александр Бек ; худож. Н.К. Кутилов. – Москва : Воениздат, 1985. – 573 с. : ил. – (Школьная библиотека)
310942
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Александр Бек ; [худож. Л.В. Демчишин, В.В. Чупрынин]. – Киев : Радянська школа, 1989. – 540, [1] с. – ISBN 5-330-00778-X
310943
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Александр Бек ; [ил. В.В. Лапина]. – Москва : Патриот, 1991. – 591, [1] с. – (Библиотека "Отчизны верные сыны"). – ISBN 5-7030-0397-0
310944
  Бек А.А. Волоколамское шоссе. Новое назначение : повесть : роман / Александр Бек. – Москва : Правда, 1988. – 475, [2] с. – (БЗ : Библиотека журнала "Знамя")
310945
  Бек О.А. Волоколамське шосе : роман / О.А. Бек ; пер. з рос. [Н]адії Орлової та ін.]. – Київ : Дніпро, 1965. – 557 с. : іл.
310946
  Свечников С.В. Волоконна оптика: досягнення і перспективи розвитку / С.В. Свечников, Х.І. Гапріндашвілі. – К., 1974. – 64с.
310947
  Макаренко О.В. Волоконна та інтегральна оптика : навч. посібник / О.В. Макаренко, Л.Й. Робур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-617-696-278-6
310948
  Грузевич Ю.К. Волоконная и интегральная оптика : учеб. пособие / Ю.К. Грузевич, В.А. Солдатенков. – Москва : Издательство МГТУ, 1989. – 40 с.
310949
  Евтихиев Н.Н. Волоконная и интегральная оптика в информационных системах / Н.Н. Евтихиев. – Москва, 1987. – 222 с.
310950
  Лисица М.П. Волоконная оптика / М.П. Лисица, Л.И. Бережинский, М.Я. Валах. – Киев : Техніка, 1968. – 280с.
310951
  Саттаров Д.К. Волоконная оптика / Д.К. Саттаров. – Ленинград : Машиностроение, 1973. – 280с.
310952
   Волоконная оптика : Материалы, технология, применение / Х.И. Гаприндашвили, Р.П. Джангобегов, В.Е. Коган, Д.М. Накаидзе; Х.И. Гаприндашвили, Р.П. Джангобегов, В.Е. Коган, Д.М. Накаидзе; Академия наук Грузинской ССР; Институт кибернетики. – Тбилиси : "Мецниереба", 1984. – 148 с.
310953
  Чео П.К. Волоконная оптика : Приборы и системы / П.К. Чео. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 280 с. – ISBN 5-283-02440-7
310954
  Рождественский Б.В. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике / Б.В. Рождественский, В.Б. Вейнберг, Д.К. Саттаров. – Москва : Машиностроение, 1977. – 168 с.
310955
   Волоконная оптика в измерительной и вычислительной технике. – Алма-Ата, 1989. – 243с.
310956
  Семенов А.Б. Волоконная оптика в локальных и корпоративных сетях связи / А.Б. Семенов. – Москва : Компьютер Пресс, 1998. – 302 с. – ISBN 5-89959-055-6
310957
  Элион Г. Волоконная оптика в системах связи / Г. Элион, Х. Элион. – Москва : Мир, 1981. – 198 с.
310958
  Тидекен Р. Волоконная оптика и ее применение / Р. Тидекен. – Москва : Мир, 1975. – 240 с.
310959
  Капани Н.С. Волоконная оптика: принципы и применения : Пер.с англ. / Н.С. Капани. – Москва : Мир, 1969. – 464с.
310960
  Григорук В.І. Волоконний гіроскоп з варіаційними параметрами елементів / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 304-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проаналізовано схему волоконного гіроскопа з застосуванням керованих елементів. Встановлено, що керування ступенем деполяризації випромінювання джерела в поєднанні з шумовою амплітудно-фазовою модуляцією у відгалужувачі дозволяє усунути дрейф нуля, ...
310961
  Григорук В.І. Волоконний гіроскоп з оберненням хвильового фронту в фоторефрактивних середовищах / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано волоконний гіроскоп з оберненням хвильового фронту в фоторефрактивних матеріалах. Показано, що внаслідок компенсації паразитного зсуву фаз, обумовленої ефектом Keppa, деполяризацією випромінювання та енергетичним міжмодовим обміном, ...
310962
  Григорук В.І. Волоконний світловод - найефективніший канал передачі інформації // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 12-13
310963
  Григорук В.І. Волоконні відгалужувані для оптичних систем / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 265-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Продемонстрована можливість виготовлення методом електродугового зварювання направлених оптичних відгалужувачів на основі традиційних кварц-кварцевих волокон без попереднього усунення оболонки з низькими (менше 1,2 дБ) втратами і високою направленістю ...
310964
   Волоконно-оптическая связь = Optical fibre communications.Devicel,circuits,and systems : Приборы, схемы и системы. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272с.
310965
  Свечников С.В. Волоконно-оптическая связь / С.В. Свечников, Г.С. Свечников. – Киев : Знание, 1982. – 49 с.
310966
  Носов Ю.Р. Волоконно-оптическая связь / Ю.Р. Носов. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
310967
   Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, Х. Нисихара, К. Кюма, К. Хататэ. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.
310968
  Бусурин В.И. Волоконно-оптические датчики / В.И. Бусурин, Ю.Р. Носов. – М., 1990. – 254с.
310969
  Жилин В.Г. Волоконно-оптические измерительные преобразователи скорости и давления / В.Г. Жилин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 111 с.
310970
   Волоконно-оптические кабели : Теоретические основы, конструирование и расчёт, технология производства и эксплуатация / Д.В. Иоргачев, О.В. Бондаренко, А.Ф. Дащенко, А.В. Усов. – Одесса : Астропринт, 2000. – 536 с. – ISBN 966-549-542-9
310971
  Андрушко Л.М. Волоконно-оптические линии связи : учеб. пособие для эелектротехн. ин-тов связи спец. 0708 / Л.М. Андрушко, И.И. Гроднев, И.П. Панфилов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 135-136
310972
  Зак Е.А. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией / Е.А. Зак. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 128 с.
310973
  Петяшин И.Б. Волоконно-оптические системы передачи и обработки сигналов / И.Б. Петяшин. – Горький, 1989. – 151 с.
310974
  Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман ; пер. с англ. под ред. Н.Н. Слепова. – 3-е изд., доп. – Москва : Техносфера, 2006. – 496 с. – ISBN 5-94836-010-5
310975
   Волоконно-оптична інтерферометрична система вимірювання геометричної форми поверхні деталей / Ю.М. Аксентьєв, С.В. Окоча, М.М. Охрамович, В.В. Крихта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 64-66. – Бібліогр.: С. 66. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті запропоновано використання багатоканального прийому сигналів волоконно-оптичного міжмодо-вого інтерферометра для підвищення точності вимірювань. In the article the multichannel reception of signals fiber-optical intermode interferometer ...
310976
   Волоконные композиционные материалы. – М., 1978. – 250с.
310977
  Мидвинтер Дж.Э. Волоконные световоды для передачи информации = Optical fibers for transmission / Дж. Э. Мидвинтер ; пер с англ., под ред. Е.М. Дианова. – Москва : Радио и связь, 1983. – 336 с.
310978
  Шереметьев А.Г. Волоконный оптический гироскоп / А.Г. Шереметьев. – Москва : Радио и связь, 1987. – 149с.
310979
   Волонтер Катерина Таранова: "Серед молоді я не зустрічала збайдужіння" // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  Координатор студентської робочої групи Координаційної ради КНУ імені Тараса Шевченка Катерина Таранова розповіла про діяльність волонтерів університету в зоні АТО та медичні курси Товариства Червоного Хреста.
310980
  Заячківський О. Волонтер свободи / Омелян Заячківський. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 149, [1] с. – ISBN 978-617-673-863-3
310981
  Давыдов Ю.В. Волонтер свободы / Ю.В. Давыдов. – М, 1988. – 366с.
310982
  Волошин Андрій Волонтери відкривають Україну для Європи / Волошин Андрій, Гончаров Володимир // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
310983
  Овчаренко Е. Волонтери Театру Франка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 26 травня - 1 червня (№ 10/14). – С. 13
310984
  Данилюк Інна Волонтеризм, або Як відпочивати, працюючи : особливий випадок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 108-110 : Фото
310985
  Жужа Л.О. Волонтерство АТО як політичний інститут: сутність та вплив на громадянське суспільство України // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 38-49
310986
  Алексєєнко О.В. Волонтерство в Україні: допомога або ведмежа послуга державі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 214-216
310987
  Крулько І. Волонтерство в Україні: як підтримати і посилити мотивацію? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 13


  Волонтерство стало частиною світогляду українців. Однак законодавчо масштабний волонтерський рух "легалізовано" тільки на початку року. Як підтримати організаційно й мотиваційно волонтерство, щоб забезпечити волонтерську традицію для майбутніх поколінь ...
310988
  Хаксун Ким Волонтерство закладывает основу объединения / Хаксун Ким, Хонбом Ан // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – С. 42-45. – ISSN 1738-8252


  "По данным Министерства объединения, на 2017 год в Корее проживает около 30 тысяч выходцев с Севера".
310989
  Котелевець А. Волонтерство онлайн: виклики сьогодення // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 98-104. – ISSN 2618-0715
310990
  Добровіцька О.О. Волонтерство у інклюзивному середовищі як педагогічна умова підготовки до професійної діяльності соціальних працівників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 59-62. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
310991
  Рудська А.І. Волонтерство як механізм залучення молоді до соціальних проектів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 66-67
310992
  Сидоренко С.В. Волонтерство як новий суб"єкт глобального громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 73-76. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується Грушевський М.
310993
  Сидоренко С.В. Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 167-174. – ISSN 2072-1692
310994
  Овчарова В.С. Волонтерство як фактор формування професійної готовності студентів соціально-орієнтованих спеціальностей // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 175-193. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
310995
   Волонтерство як філософія життя // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 6


  Частину осіннього семестру студентка факультету психології О. Шевченко (спеціальність «Соціальна робота») працювала міжнародним волонтером від Erasmus+ European Solidarity Corps в турецькому селі поблизу міста Мерсін. Під час волонтерства разм з ...
310996
  Агарков О.А. Волонтерство як форма діяльності соціальної служби вищого навчального закладу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 180-190
310997
  Чайка І.Ю. Волонтерство: сутність феномена та особливості його функціонування в сучасній Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 72-79. – ISSN 2077-1800
310998
  Юрова Т. Волонтерська допомога у створенні засобів індивідуального захисту та технічного оснащення військовослужбовців у зоні АТО // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
310999
  Мухіна М.О. Волонтерський рух в Україні після "Революції гідності" в контексті формування громадянського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 189-197
311000
  Ситник В.О. Волонтерські рухи як основа формування громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 174-176
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,