Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
300001
   "Водоспад" вражень // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 26 : фото
300002
  Зеленков Олег "ВодоходЪ - Санкт-Петербург" : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-42 : Фото
300003
   "ВодоходЪ - Санкт-Петербург": навигация была рекордной! : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 24 : Фото
300004
   "ВодоходЪ - Санкт-Петербург: в круизы готовятся с осени : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27 : Фото
300005
   "ВодоходЪ" взял курс на Китай : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 54 : Фото
300006
  Шевченко Сергей "ВодоходЪ" выходит за новий рубеж : Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 26 : Фото
300007
  Шутова Наталья "ВодоходЪ" выходит на китайские реки : Новинка сезона. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 52 : Фото
300008
  Ермаков Дмитрий "ВодоходЪ", Москва : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-42 : Фото
300009
   "ВодоходЪ": итоги "пилотной" навигации : Крупный - не значит неповоротливый. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 46 : Фото
300010
   "ВодоходЪ": круизы по российским рекам : Новые маршруты. Приглашаем к сотрудничеству // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 59 : Фото
300011
  Шадурский Егор "ВодоходЪ"ный сезон на Северо-Западе : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 20-21 : Фото
300012
  Каган Мирон "Воевода" А.Н. Островского; "Разбойники" Ф. Шиллера / Мирон Каган. – Москва ; Петроград : Изд. книжного маг. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. В.П. Бондаренко и П.Ф. Гнездовского, Киев], 1915. – 24 с.


  На тит. л. экз. № 30827 дарственная надпись: Влюбленному в старину как рыцарь а Прекрасную Даму - глубокоуважаемому Борису Кассиановичу Жуку от автора; На тит. л. экз. № 30828 дарственная надпись: Дорогому Владимиру Евсеевичу Орлу от автора
300013
  Химин М.В. Водоплавні птахи Західного Полісся (сучасний стан, проблеми охорони та використання) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Химин Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
300014
  Эпфельбаун Р.В. Водоподготовительное обрудование / Р.В. Эпфельбаун. – Москва, 1969. – 144с.
300015
   Водоподготовка. – Москва, 1977. – 352 с.
300016
  Белан Ф.И. Водоподготовка : расчеты, примеры, задачи / Ф.И. Белан. – Москва : Энергия, 1980. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-254 (25 назв.)
300017
  Мартынова О.И. Водоподготовка / О.И. Мартынова, А.В. Никитин, В.Ф. Очков. – Москва, 1990. – 216 с.
300018
  Йовчев М. Водоподготовка и воднохимичен режим на топлоэнергийни инсталации / М. Йовчев. – София : Държавно издателство "Техника", 1986. – 278 с.
300019
   Водоподготовка и водный режим котлов на теловых электростанциях. – М.-Л., 1958. – 152с.
300020
   Водоподготовка и водный режим котлов на теловых электростанциях. – М.-Л., 1959. – 160с.
300021
   Водоподготовка и водный режим котлов на электростанциях. – М.-Л., 1962. – 175с.
300022
  Смирнов В.М. Водополь / В.М. Смирнов. – Москва, 1977. – 364с.
300023
  Дворянсков В.Н. Водополь. / В.Н. Дворянсков. – Саратов, 1977. – 47с.
300024
  Макаров В.А. Водополье / В.А. Макаров. – Омск, 1984. – 160с.
300025
  Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення : гідроекологічні аспекти / В.К. Хільчевський. – Київ : Київський університет, 1999. – 319с. – ISBN 966-594-073-2
300026
  Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення : підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2011. – 359, [1] с. : іл., табл. – Прежм. покажч.: с. 355-359. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-346-950-8
300027
  Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення : підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2011. – 360 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-346-932-4
300028
  Гарбуз А.Г. Водопостачання у місті Харків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 99-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
300029
  Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.К. Запольський. – Київ : Вища школа, 2005. – 671с. – ISBN 966-642-234-4
300030
  Мокрицький Г. Водопровід Житомира: 100 років історії : історико-краєзнавчий ілюстрований нарис / Г. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 1999. – 96с. – ISBN 966-7390-04-7
300031
  Галушкина Т.П. Водопровод из моря. / Т.П. Галушкина. – К., 1990. – 43,2с.
300032
  Голяндин А. Водопровод, сработанный инженерами майя, и не только // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2011. – № 4 (1006). – С. 92-102. – ISSN 0130-1640
300033
  Новрузова З.А. Водопроводящий комплекс древесных и кустарниковых растений в связи с экологией / З.А. Новрузова. – Баку, 1968. – 231с.
300034
  Леневич О.І. Водопроникність бурих лісових грунтів на туристичному маршруті ( НПП "Сколівські Бескиди", Українські Карпати) // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 122-125 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
300035
   Водопроницаемость лессовых пород. – К, 1968. – 20с.
300036
  Когут Б.М. Водопрочность и лабильные гумусовые вещества типичного чернозема при разном землепользовании / Б.М. Когут, С.А. Сысуев, В.А. Холодов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 555-561 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
300037
  Яккола Н.М. Водораздел : роман / Николай Яккола ;. – Москва : Современник, 1977. – 512 с.
300038
  Добровольский Л.П. Водораздел Ирпеня и Стугны : историко-топографический очерк / Л. Добровольский. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера, 1910. – [2], 32 с., 2 л. черт. : ил.
300039
   Водоразделы секуляризации: западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы : монография / [А. Белокобыльский и др. ; под ред. А. Белокобыльского, В. Левицкого]. – Киев : Халиков Р.Х., 2017. – 243, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 231-242 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7565-01-6
300040
  Ходжакулиев Я.А. и др. Водорастворенное органическое вещество и его нефтегазопоисковое значение / Я.А. и др. Ходжакулиев. – Ашхабад, 1972. – 231с.
300041
   Водорастворенные газы нефтегазоносных бассейнов. – М, 1981. – 126с.
300042
  Рахманбердиев Г. Водорастворимая ацетилцеллюлоза : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Рахманбердиев Г.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1968. – 20л.
300043
  Кручакова Ф.А. Водорастворимые витамины при туберкулезе в условиях длительной антибактериальной терапии.. : Автореф... доктор биол.наук: 093 / Кручакова Ф.А.; АН УССР. Объед. совет биол. наук. – К., 1968. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
300044
  Чернышов В.П. Водорастворимые интигены ткани нормальной предстательной железы человека и ее аденомы. : Автореф... канд. мед.наук: 14.765 / Чернышов В.П.; Винницкий мед. ин-т. – Винница, 1969. – 21л.
300045
  Барс Е.А. Водорастворимые органические вещества осадочной толщи / Е.А. Барс, Л.И. Селезнева, З.М. Скульская. – Москва : Недра, 1990. – 243 с.
300046
   Водорастворимые органические кислоты торфяных мерзлотных почв юго-востока Большеземельской тундры / Е.В. Шамрикова, Д.А. Каверин, А.В. Пастухов, Е.М. Лаптева, О.С. Кубик, В.В. Пунегов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 288-295 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
300047
  Назарова И.В. Водорастворимые пленкообразователи на основе сополимеров алкилакрилатов с метакриловой кислотой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Назарова И.В. ; АН СССР, Ин-т физ. химии. – Москва, 1968. – 16 с.
300048
   Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами. – Ташкент, 1969. – 252с.
300049
  Исматов Хикмет Разматович Водорастворимые полиэлектролиты в гидрометаллургии. / Исматов Хикмет Разматович. – Ташкент, 1972. – 48с.
300050
  Максименко А.В. Водорастворимые ферментативные системы, стабилизированные без использования носителя : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Максименко А.В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1978. – 16л.
300051
  Харитонов Г.А. ВОдорегулирующая и противоэрозионная роль леса в условиях лесостепи / Г.А. Харитонов. – М.Л., 1950. – 80с.
300052
  Заболоцька Т.М. Водоресурси фронтальних хмарних систем за даними супутникових спостережень у теплий період року / Т.М. Заболоцька, О.А. Кривобок, В.М. Шпиг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (50). – С. 66-72. – ISSN 2306-5680


  Визначено одночасний водозапас фронтальних хмарних систем, що супроводжуються сильними опадами, за даними супутникових спостережень та виконано відповідні розрахунки опадогенеруючої здатності й водоресурсів. Отримано пряму залежність кількості опадів ...
300053
  Заболоцька Т.М. Водоресурси фронтальних хмарних систем у холодний період року за даними супутникових спостережень / Т.М. Заболоцька, О.А. Кривобок, В.М. Шпиг // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 70-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
300054
  Файфура В. Водоресурсна складова сталого розвитку : проблеми розподілу і вододефіциту // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 9 назв.
300055
  Яцик А. Водоресурсний потенціал України на межі ХХІ століття // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 313-332. – ISBN 966-95452-3-8
300056
  Масловская Л.П. Водоресурсный цикл и особенности его функционирования на региональном уровне (по материалам Винницкой области)) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 131-135. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
300057
   Водород - хром. – М, 1971. – 360с.
300058
  Легасов В.А. Водород / В.А. Легасов. – М., 1986. – 62с.
300059
  Иванчук Дмитрий Филиппович Водород в жидкой меди и ее сплавах : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.04 / Иванчук Дмитрий Филиппович; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1974. – 25л.
300060
  Галактионова Н.А. Водород в металлах / Н.А. Галактионова. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1967. – 304 с.
300061
   Водород в металлах : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 1 : Основные свойства. – 1981. – 475 с.
300062
   Водород в металлах : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 2 : Прикладные аспекты. – 1981. – 430 с.
300063
   Водород в металлах. – Пермь, 1984. – 117с.
300064
  Гельд П.В. Водород в металлах и сплавах / П.В. Гельд. – Москва, 1974. – 272 с.
300065
  Галактионова Н.А. Водород в металлах. / Н.А. Галактионова. – М., 1959. – 256с.
300066
  Ливанов В.А. Водород в титане / В.А. Ливанов. – М., 1962. – 246с.
300067
  Морозов А.Н. Водород и азот в стали / А.Н. Морозов. – Л.-М., 1950. – 223с.
300068
  Морозов А.Н. Водород и азот в стали / А.Н. Морозов. – 2-е изд. перераб. – М., 1968. – 284с.
300069
  Гельд П.В. Водород и несовершенство структуры металла / П.В. Гельд. – Москва, 1979. – 221 с.
300070
  Гельд П.В. Водород и физические свойства металлов и сплавов. Гидриды переходных металлов / П.В. Гельд. – Москва : Наука, 1985. – 232 с.
300071
  Подгорный А.Н. Водород и энергетика / А.Н. Подгорный. – Киев, 1984. – 144с.
300072
  Багрий Игорь Водород как источник энергетических и геодинамических процессов / Багрий Игорь, Кузьменко Станислав, Гуня Дмитрий // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 85-104 : рис., табл. – Библиогр.: с.103-104. – ISSN 0869-0774
300073
  Лебедев В.В. Водород, его получение и использование / В.В. Лебедев. – М., 1958. – 70с.
300074
   Водород. Свойства, получение, хранение, транспортирование, применение. – М, 1989. – 671с.
300075
   Водородная связь. – Москва : Наука, 1964. – 340 с.
300076
  Пиментелл Д. Водородная связь / Д. Пиментелл, Мак-Клеллан. – М, 1964. – 462с.
300077
   Водородная связь. – Москва : Наука, 1981. – 286 с.
300078
  Грагеров И.П. Водородная связь и быстрый протонный обмен / И.П. Грагеров, В.К. Погорелый, И.Ф. Франчук ; под ред. И.П. Грагерова ; АН УРСР.Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев : Наукова думка, 1978. – 215 с.
300079
  Михайленко С.А. Водородная связь и диэлектрическая проницаемость органических жидкостей. : Автореф... канд. хим.наук: / Михайленко С.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1963. – 16л.
300080
  Семененко С.В. Водородная связь и инфракрасные спктры некоторых замещенных фенола. : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Семененко С.В.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1969. – 15л.
300081
  Солонько В.Н. Водородная связь и скорость распространения ультразвука в жидкости. : Автореф... канд. хим.наук: / Солонько В.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 18л.
300082
  Цицишвили Г.В. Водородная связь и смещение частоты. / Г.В. Цицишвили, 1942. – 35-39с.
300083
  Рыскин Я.И. Водородная связь и структура гидросиликатов. / Я.И. Рыскин, Г.П. Ставицкая. – Л, 1972. – 166с.
300084
  Панова А.Н. Водородная связь и теплоемкость некоторых замещенных бензола в жидком состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: / Панова А.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1962. – 14л.
300085
  Борисенко В.Е. Водородная связь и электрооптические параметры взаимодействующих молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Борисенко В.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 14л.
300086
  Сайдалиев Т. Водородная связь хлопковой целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: / Сайдалиев Т.; АН УзССР. Объединен. Учен. Совет по хим. наукам отд. хим.-технологич. и биологич. наук. – Ташкент, 1966. – 21л.
300087
  Билобров В.М. Водородная связь. Внутримолекулярные взаимодействия / В.М. Билобров. – Киев : Наукова думка, 1991. – 315с.
300088
  Билобров В.М. Водородная связь: Межмолекулярные взаимодействия / В.М. Билобров. – Киев : Наукова думка, 1993. – 515с.
300089
  Трошев Тотю Матев Водородная стримерная камера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Трошев Тотю Матев; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-9965. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
300090
  Васильев Н.Г. Водородная форма каолинита и некоторые закономерности самопроизвольного превращения ее в алюминиевую форму : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Н.Г.; АН УССР. Ин-т общей и неорг. химии. – К, 1967. – 28л.
300091
  Мороз Л.С. Водородная хрупкость металлов / Л.С. Мороз, Б.Б. Чечулин. – М., 1967. – 256с.
300092
  Колачев Б.А. Водородная хрупкость металлов / Б.А. Колачев. – Москва, 1985. – 217 с.
300093
  Подгорный А.Н. Водородная энергетика / А.Н. Подгорный. – К, 1988. – 47с.
300094
  Козин Л.Ф. Водородная энергетика и экология / Л.Ф. Козин, С.В. Волков; НАНУ. Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского. – Киев : Наукова думка, 2002. – 336с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 966-00-0796-5
300095
  Носов В.К. Водородное пластифицирование для горячей деформации титановых сплавов / В.К. Носов, Б.А. Колачев. – М, 1986. – 118с.
300096
   Водородные бактерии : АН Молдавской ССР; Отд. микробиологии. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 51 с.
300097
   Водородные бактерии и их использование. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 152 с.
300098
  Заварзин Г.А. Водородные бактерии и карбоксидобактерии / Г.А. Заварзин. – Москва : наука, 1978. – 208 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 193-205
300099
  Вечер А.С. Водородные ионы в биосфере / А.С. Вечер. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 91 с.
300100
  Бриттон С Х.Т. Водородные ионы. Определение и значение их в теоретической и прикладной химии / С Х.Т. Бриттон. – Ленинград : Химтеорет, 1936. – 583с.
300101
  Макаренко Н. Водородные топливные элементы - революционный шаг в автомобильных перевозках. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 47-51


  Традиционный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) покорил мир, но он имеет ряд существенных недостатков, связанных прежде всего с загрязнением окружающей среды токсичными выбросами транспортных средств. На прямое сжигание топлива транспортом приходится ...
300102
  Кузнецов Б.А. Водородный обмен ацетона с бромистым водородом, водой, аммиаком и метиловым спиртом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кузнецов Б.А. ; акад. наук СССР. – Москва, 1962. – 27 с.
300103
  Рудь А.Д. Водородоаккумулирующие материалы на основе Mg-C нанокомпозитов. 2. Влияние различных аллотропных модификаций углерода на поглощение водорода магнием в процессе реактивной механоактивационной обработки / А.Д. Рудь, А.М. Лахник, Н.М. Белый // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 8. – C. 1105-1121. – ISSN 1024-1809
300104
  Арчаков Ю.И. Водородоустойчивость стали / Ю.И. Арчаков. – Москва : Металлургия, 1978. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-150 (143 назв.). – (Достижения отечественного металловедения / Сер. под общ. ред. М.Л. Бернштейна, И.И. Новикова)
300105
  Горюнова С.В. Водоросли - продуценты токсических веществ / С.В. Горюнова, Н.С. Демина. – Москва : Наука, 1974. – 256с.
300106
  Миловидова Л.С. Водоросли / Л.С. Миловидова. – Томск, 1982. – 167с.
300107
  Красавина Л.К. Водоросли : Указатель к библиографии советской литературы по водорослям 1961-1970 / Л.К. Красавина, Н.Н. Цветкова; Ботанический ин-т им. В. Л. Комарова АН СССР; Б-ка Академии наук СССР. – Ленинград : БАН, 1983. – 460с.
300108
  Балашова Н.Б. Водоросли / Н.Б. Балашова ; В.Н. Никитина. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 90 с. : ил. – (Природа Ленингр. обл)
300109
  Вассер С.П. Водоросли : Справочник / С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. и др. Масюк. – Київ : Наукова думка, 1989. – 608 с. – ISBN 5-12-000486-5
300110
  Антипина Г.С. Водоросли : учеб. пособ. / Антипина Г.С. ; М-во науки, высш. школы и технич. политики Российской Федерации. – Петрозаводск : Издательство ПГУ, 1992. – 110 с.
300111
  Борщов И.Г. Водоросли Аральского моря. / [соч.] И. Борщова, проф. Ун-та Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1877. – 38 с., 1 л. ил. + с 1 табл. – Труды Арало-Каспийской экспедиции. Прилож.2 к записке В.Аленицина "Аральское море"; Рос.мов.ст.орф. – (Труды Арало-Каспийской экспедиции)
300112
  Леонова Л.И. Водоросли в доочистке сточных вод / Л.И. Леонова, В.В. Ступина. – Киев : Наукова думка, 1990. – 184 с. – ISBN 5-12-00819-4
300113
  Гецен М.В. Водоросли в экосистемах Крайнего Севера / М.В. Гецен. – Ленинград : Наука, 1985. – 168с.
300114
  Сафонова Т.А. Водоросли водоемов системы озера Чаны / Т.А. Сафонова, В.И. Ермолаев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 153с.
300115
  Коган Ш.И. Водоросли водоемов Туркменской ССР / Ш.И. Коган. – Ашхабад
Кн. 2. – 1973. – 204с.
300116
  Коган Ш.И. Водоросли водоемов Туркменской ССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Коган Ш.И.; Ан УзССР. – Ашхабад, 1964. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
300117
  Штина Э.А. Водоросли дерново-подзолистых почв и их роль в почвенных процессах. : Автореф... доктор биол.наук: / Штина Э.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 19л.
300118
  Перестенко Л.П. Водоросли залива Петра Великого. / Л.П. Перестенко. – Ленинград : Наука, 1980. – 231с.
300119
  Пивоваров Ж.Ф. Водоросли засоленых почв лесостепной Барабы : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Пивоваров Ж.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 23л.
300120
   Водоросли и грибы водоемов и почв средней Азии. – Ташкент : Фан, 1977. – 261с.
300121
   Водоросли и грибы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1970. – 248с.
300122
   Водоросли и грибы Средней Азии. – Ташкент, 1980. – 199с.
300123
  Болышев Н.Н. Водоросли и их роль в образовании почв / Н.Н. Болышев. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 84с.
300124
  Толпышева Т.Ю. Водоросли и лишайники Беломорской биостанции МГУ / Т.Ю. Толпышева, К.Л. Тарасов. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 56с.
300125
  Оксиюк О.П. Водоросли каналов мира / О.П. Оксиюк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 207с.
300126
  Фролова И.А. Водоросли озер и прудов и их значение для типологии водоемов : Автореф... канд. биол.наук: / Фролова И.А.; КГУ. Биолого-почвенный факультет. – К., 1952. – 18л.
300127
  Фролова И.А. Водоросли озер и прудов и их значение для типологии водоемов : Дис... канд. биол.наук: / Фролова И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра низших растений. – Киев, 1952. – 407л. – Бібліогр.:л.394-407
300128
  Фролова И.А. Водоросли озер и прудов и их значение для типологии водоемов. Приложение : Дис... наук: / Фролова И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра низших растений. – Киев, 1952. – 79л.
300129
  Мусаев К.Ю. Водоросли орошаемых земель и их значение для плодородия почв / К.Ю. Мусаев. – Ташкент, 1960. – 212с.
300130
  Хисориев Хикмат Водоросли очистных сооружений г.Душанбе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Хисориев Хикмат; АН УССР. Ин-т ботаники им. Н.Г.Холодного. – Киев, 1981. – 27л.
300131
   Водоросли палеозоя и мезозоя Сибири : К III Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1971. – 72с.
300132
  Прошкина-Лавриненко И А. Водоросли планктона Каспийского моря / И А. Прошкина-Лавриненко, И Макарова. – Ленинград : Наука, 1968. – 292с.
300133
  Кухаренко Л.А. Водоросли пресных водоемов Приморского края. / Л.А. Кухаренко. – Владивосток, 1989. – 141с.
300134
  Байрамова А Л. Водоросли субтропических почв Азербайджана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Байрамова Л.А. ; АН АзССР. – Баку, 1965. – 24 с.
300135
  Кудиевский К.И. Водоросли цветут в глубинах. / К.И. Кудиевский. – К, 1959. – 212с.
300136
  Зинова Е.С. Водоросли Японского моря района острова Петрова / Е.С. Зинова, 1938. – с. 37-80. – Отдельный оттиск из Трудов гидробиологической экспедиции ЗИН АН 1934г. на Японском море, Вып 1, 1938
300137
   Водоросли, грибы и лишайники юга Сибири. – Москва : Наука, 1980. – 215 с.
300138
  Голлербах М.М. Водоросли, их строение, жизнь и значение. / М.М. Голлербах. – Москва, 1951. – 176с.
300139
   Водоросли, лишайники и мохообразные СССР. – Москва : Мысль, 1978. – 365с.
300140
   Водоросли,лишайники и мохообразные СССР. – Москва : Мысль, 1978. – 366с.
300141
  Голлербах М.М. Водоросли. / М.М. Голлербах, Л.К. Красавина. – Л, 1971. – 623с.
300142
  Галактионов С.Г. Водоросль сигнализирует об опасности. / С.Г. Галактионов, В.М. Юрин. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 143 с. : ил.
300143
  Гук Л.С. Водорості водойм Зміїних островів Канівського державного заповідника / Л.С. Гук, В.І. Миронюк, Є.А. Кузьменко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 43-51. – (Біологія ; Вип. 25)


  Дана характеристика альгофлори Зміїних островів, наведений систематичний список водоростей, виявлених у водоймах Зміїних островів за 1986-1989 рр. Окремо виділені види водоростей, вперше виявлені в Україні, в Лісостепу України та в Канівському ...
300144
  Березовська В.Ю. Водорості водойм Київської височинної області : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Березовська Вікторія Юріївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
300145
  Капустін Д.О. Водорості водойм Поліського природного заповідника : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.05 / Капустін Дмитро Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
300146
  Солоненко А.М. Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Солоненко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2015. – 347 ларк. – Додатки: арк. 322-347. – Бібліогр.: арк. 269-321
300147
  Солоненко А.М. Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Солоненко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
300148
   Водорості грунтів України (історія та методи дослідження, система, конспект флори) / І.Ю. Костіков, П.О. Романенко, Е.М. Демченко, Т.М. Дарієнко, Т.І. та ін. Михайлюк; КНУТШ;Міжнар.Соломонів ун-т. Ін-т ботаніки, Мелітопольськ. пед. ун-т; Відп. ред. Н.П. Масюк та С.Я.Кондратюк. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 300с. – ISBN 966-7938-40-9
300149
  Березовська М.А. Водорості окультурених грунтів Правобережного лісостепу України : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Березовська М.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. + Додатки л. 156 - 181. – Бібліогр.: л. 134 - 155
300150
  Березовська М.А. Водорості окультурених грунтів Правобережного Лісостепу України : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.05 / Маріанна Анатоліївна Березовська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
300151
  Тітлова О.О. Водорості як альтернативне джерело енергії // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2015. – Т. 51, вип. 5. – С. 47-51. – ISSN 0453-8307
300152
  Медведев Г. Водосборная цистерна эллинистического времени с поселения Вилино (Рассадное) - как погребальное сооружение позднескифской культуры // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 9-46. – ISSN 1998-4634
300153
  Толочко Леся Водосвятний Ківорій на території Дальніх печер. Історія спорудження // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 32-37. – ISSN 0869-3595
300154
   Водослив с широким порогом. – Киев : АН Усср, 1949. – 72с.
300155
   Водослив с широким порогом. – К, 1949. – 72с.
300156
  Усаковский В.М. Водоснабжение в сельском хозяйстве / В.М. Усаковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 277с.
300157
  Гущин Н.И. Водоснабжение г.Москвы / Н.И. Гущин. – Москва : МКХ, 1926. – 74 с. + карта
300158
   Водоснабжение и водоотведение : Енциклопедия. – Киев : Логос, 2002. – 488с. – ISBN 966-581-367-6
300159
  Хименко В.Г. Водоснабжение и гидрогеология. / В.Г. Хименко. – М., 1925. – 63с.
300160
  Петров Н.С. Водоснабжение и инженерная мелиорация : Учебное пособие / Н.С. Петров ; М-во образования Рос. Федерации. С.-Петерб. гос. гор. ин-т им. Г.В. Плеханова (техн. ун-т). – Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. гор. ин-т, 2003. – 81с. – Библиогр.: с. 80. – ISBN 5-94211-106-5
300161
  Кедров В.С. Водоснабжение и канализация : Учеб. для вузов / В.С.Кедров, П.П.Пальгунов, М.А. Сомов. – Москва : Саратовский университет, 1984. – 288с.
300162
  Алифанов А.Ф. Водоснабжение сельского хозяйства Луганской области / А.Ф. Алифанов ; Луганск. с.-х. ин-т. – Луганск, 1958. – 22 с. – (Научно-популярная серия "Сельское хозяйство Луганской области" ; вып. 10)
300163
  Романов А.М. Водоснабжение энергоустановок / А.М. Романов. – М.-Л., 1936. – 496с.
300164
  Інгульський П.М. Водоспади не замерзають : оповідання / П.М. Інгульський. – Київ, 1961. – 80 с.
300165
  Гілецький Й.Р. Водоспади Українських Карпат як об"єкти пізнавального туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 109-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
300166
  Бабич М.Я. Водосподарсько-екологічне районування басейну Дністра за рівнем антропогенного навантаження // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 151-157. – Бібліогр.: 4 назви
300167
  Прядко Ю.М. Водоспоживання пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення при вирощуванні після сидеральних структур // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 101-105 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-6609
300168
  Воробьев Б.В. Водотоки и водоемы: взаимосвязь экологии и экономики / Б.В. Воробьев, Л.А. Косолапов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 271с.
300169
  Чан Водоудерживающие силы почв, подвижность почвенной влаги и доступность ее для растений. : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Чан Конг-Тау; МГУ. Биол.-пчов. ф-тет. – М., 1971. – 28л.
300170
   Водоутримувальна здатність рослин пшениці озимої за різного рівня мінерального живлення / І.М. Малиновська, Ю.П. Борко, В.М. Юла, Н.М. Пипчук // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
300171
  Мечитов И.И. Водохозяйственные балансы / И.И. Мечитов, М.И. Гершкович. – Тбилиси, 1970. – 111с.
300172
  Широков В.М. Водохозяйственный баланс бассейна Днепра / В.М. Широков. – Минск, 1980. – 128с.
300173
   Водохозяйственный кадастр СССР. – М, 1956. – 144с.
300174
  Духовный В.А. Водохозяйственный комплекс в зоне орошения. Формирование, развитие / В.А. Духовный. – М., 1984. – 255с.
300175
   Водохозяйственный комплекс приморского типа: экономико-экологические проблемы. – Киев : Наукова думка, 1992. – 266 с.
300176
  Огняник Н.С. Водохозяйственный комплекс Украины в контексте стабильного развития / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова, И.Н. Запольский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
300177
  Крицкий С.Н. Водохозяйственный расчеты / С.Н. Крицкий, М.Ф. Менкель. – Ленинград : ГИМИЗ, 1952. – 392с.
300178
  Авакян А.Б. Водохранилища / А.Б. Авакян, В.П. Салтанкин, В.А. Шарапов. – Москва : Мысль, 1987. – 326с. – (Природа мира)
300179
   Водохранилища Белоруссии: природные особенности и взаимодействие с окружающей средой. – Минск : Университетское, 1991. – 204с.
300180
  Авакян А.Б. Водохранилища гидроэлектростанций СССР / Авакян А.Б., Шарапов В.А. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1962. – 152 с.
300181
  Авакян А.Б. Водохранилища гидроэлектростанций СССР / Авакян А.Б., Шарапов В.А. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1977. – 400 с.
300182
   Водохранилища и их воздействие на окружающую среду. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
300183
  Авакян А.Б. Водохранилища и их народнохозяйственное значение = Reservoirs and their economic importance : учебное пособие по спецкурсу "Гидрология водохранилищ" / Авакян А.Б., Матарзин Ю.М. ; под общ. ред. Ю.М. Матарзина Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1984. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 81-83
300184
  Вендров С.Л. Водохранилища и окружающая природная среда / С.Л. Вендров. – Москва : Наука, 1976. – 136с.
300185
  Авакян А.Б. Водохранилища и окружающая среда : (народно-хозяйственное значение водохранилищ и их воздействие на окружающую среду) / А.Б. Авакян. – Москва : Знание, 1982. – 48 с. – Библиогр.: с. 44. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Науки о Земле" ; № 1)
300186
   Водохранилища мира. – Москва : Наука, 1979. – 287с.
300187
   Водохранилища Москворецкой водной системы : комплексные исследования водохранилищ. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Т.6. – 1985. – 264с.
300188
  Смарагдов Д.Г. Водохранилища на сплавных реках. / Д.Г. Смарагдов. – М.Л., 1932. – 43с.
300189
   Водохранилища, их рациональное использование. – Москва : Знание, 1984. – 95с.
300190
  Громова Н. Водохрещенська обрядовість українців Бойківщини на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається ступінь збереження на Бойківщині обрядодій, приурочених до свята Водохреща. Особлива увага приділяється основній обрядодії свята - освяченню води. Встановлено, що бойки і в наш час вірять у очисні та лікувальні властивості святої ...
300191
   Водохрещенське купання: здоров"я чи шкода // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 29 : фото
300192
  Мойсей А. Водохрещенські звичаї та обряди румунів Буковини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 35-41
300193
  Шаинян К. Водочистка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 137-143. – ISSN 1728-8568
300194
  Близняк Е.В. Водоэнергетические изыскания / Е.В. Близняк. – М.Л., 1957. – 320с.
300195
  Бабенков Е.Д. Воду очищают коагулянты / Е.Д. Бабенков. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – Библиогр.: с. 61. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Химия" ; 1)
300196
  Филенко Р.А. Воды Вологодской области / Р.А. Филенко. – Ленинград : Ленинградский университет, 1966. – 123с.
300197
  Келлер Р. Воды и водный баланс суши : Введение в гидрогеографию / Р. Келлер. – Москва : Прогресс, 1965. – 435с.
300198
  Савельев Владимир Воды и пески Иордании // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 64-67 : Фото
300199
   Воды Клайда. – Ленинград, 1987. – 206 с.
300200
  Шутов Ю.И. Воды Крыма : Научно-популярный очерк / Ю.И. Шутов. – Симферополь : Таврия, 1979. – 95с. – (Наш друг-природа)
300201
  Бирюков Н.З. Воды Нарына / Н.З. Бирюков. – Москва, 1952. – 600с.
300202
  Бирюков Н.З. Воды Нарына / Н.З. Бирюков. – Москва, 1974. – 591с.
300203
  Бирюков Н.З. Воды Нарына / Н.З. Бирюков. – Ташкент, 1985. – 600с.
300204
   Воды нефтяных и газовых месторождений СССР. – М, 1989. – 382с.
300205
  Фейгельсон И.Б. Воды нефтяных месторождений Нижнего Поволжья / И.Б. Фейгельсон. – М, 1960. – 116с.
300206
  Фейгельсон И.Б. Воды нефтяных месторождений Нижнего Поволжья / И.Б. Фейгельсон. – М, 1960. – 116с.
300207
  Сулин А В. Воды нефтяных месторожений в системе природных вод / А В. Сулин, . – М-Л, 1946. – 96с.
300208
  Сулин В.А. Воды нефтяных месторожений СССР / В.А. Сулин. – Москва-Ленинград, 1935. – 367с.
300209
  Курбанова Р.А. Воды переходной зоны продуктивной толщи Апшеронской нефтегазоносной области, условия их формирования и влияние на изменение состава и свойств нефти : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.17. / Курбанова Р. А. ; АН АзССР , Ин-т геологии. – Баку, 1979. – 26 с.
300210
  Панек Золтан Воды подо льдом. / Панек Золтан, 1970. – 48с.
300211
  Кунин В.Н. Воды пустыни и окружающая среда / В.Н. Кунин. – Москва : Наука, 1980. – 286с.
300212
  Леваковский И. Воды России по отношению к ее населению / И. Леваковский. – Харьков : В Университетской Типографии, 1890. – IV, 286, 340, II, [4] с.
300213
  Леваковский И. Воды России по отношению к ее населению / И. Леваковский. – Харьков : В Университетской Типографии, 1890. – IV, 286 с.
300214
  Леваковский И. Воды Россіи по отношенію къ ея населенію / И. Леваковский. – Харьков, 1890. – 286с.
300215
  Шубаев Л.П. Воды суши. Уч. пособие. / Л.П. Шубаев. – М., 1961. – 160с.
300216
  Юксерн В.С. Воды текут, берега остаются : повесть / Василий Юксерн ; пер. с марийск. В.Муравйов. – Москва : Детская литература, 1979. – 208 с.
300217
  Такакура Т. Воды Хаконэ / Т. Такакура. – Москва, 1954. – 280 с.
300218
  Кузнецов Н.Т. Воды Центральной Азии / Н.Т. Кузнецов. – Москва : Наука, 1968. – 272с.
300219
  Гордон Л.Х. Водынй режим и азотный обмен корней пшеницы в различных условиях водоснабжения и азотного питания : Автореф... канд. биол.наук: / Гордон Л. Х.; Казан.ГУ. – Казань, 1964. – 18л.
300220
   Водяная крыса и борьба с ней в Западной Сибири. – Новосибирск, 1959. – 479с.
300221
   Водяная крыса и способы ее истребления. – Новосибирск, 1951. – 120с.
300222
  Баканина Водяная эрозия серых лесных почв Горьковской области и некоторые агротехнические мероприятия по их продуктивному использованию : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Баканина ФМ.; Горьк.с.-х. ин-т. – Горький, 1965. – 21л.
300223
  Кордюмова Марина Водяники. Гірські лижі на Черкащині : Україна/новинка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 60-61 : Фото
300224
  Пройслер О. Водяничок / О. Пройслер. – К, 1992. – 282с.
300225
  Каманін І., Вітвіцька О. Водяні знаки на папері українських документів XVI і XVII вв. : (1566-1651) / Іван Каманін, Олександра Вітвіцька. – У Київі (Київ) : Дpук. Всеукp. Акад. Hаук, 1923. – 146 с.: табл., мал. – (Збірник Історично-філологічного відділу Української Акаемії Наук ; №11)
300226
  Жам О. Водяні млини Києва XIX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 41-44
300227
  Кєссаєв О.Г. Водяні триінги в силових кабелях при дії сильного електричного поля та техніка їх виявлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Кєссаєв Олександр Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
300228
  Дольх П. Водяной газ : химия водяного газа и техника его получения / П. Дольх ; Перевод с немец. Н.И. Ювенальева, под ред. А.Б. Чернышева. – Москва : Ищд. хим. лит-ры Гонти НКТИ, 1938. – 240 с. : табл., рис.
300229
  Стронг А.Л. Водяной гигант (Днепрострой) / А.Л. Стронг. – М-Л., 1930. – 28с.
300230
  Глинка М.С. Водяной знак / М.С. Глинка. – М, 1977. – 266с.
300231
  Ашинов Х. Водяной орех : повести и рассказы / Хазрет Ашинов ; пер. с ажыгейс. Й. Савенко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 433 с.
300232
  Вагнер В.А. Водяной паук (Argyroneta aquatica Cl.) его индустрия и жизнь, как материал сравнительной психологии : с 1 табл. / [соч.] Владимира Вагнера. – Санкт-Петербург ; Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – 100 с., [1] л. ил. : ил.
300233
  Махов А. Водяные драконы // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 12-15
300234
  Зайцев Ф.А. Водяные жуки коллекции Мочульского : (Представлено 26 ноября 1914 года) / [соч.] Ф.А. Зайцева. – [Санкт-Петербург], 1915. – С. 239-288. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. 1915, т. XX


  Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем.
300235
  Соколов И.И. Водяные клещи. / И.И. Соколов. – М.-Л.
ч. 2. – 1952. – 1-202с.
300236
  Князюк В.К. Водяные паруса "Фрегатов". / В.К. Князюк. – Киев, 1982. – 158с.
300237
  Золотницкий Н.Ф. Водяные растения для аквариумов комнатных, садовых и оранжерейных : Руковдство по уходу, воспитанию и размножению этих растений : с 53 политипажами / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – Москва : Изд. и тип. А.А. Карцева, 1887. – IV, 279 с., 1 л. фронт. (ил.) : ил.
300238
  Федченко Б. Водяные растения средней России : Иллюстрированный определитель водяных растений, дикорастущих в средней России / Б. Федченко. – Москва, 1897. – с.64
300239
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Водяные растения Средней России : Иллюстрированный определитель водяных растений дикорастущих в Средней России : с 32 рис. / сост. Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – 2-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1900. – 64 с.


  Авт.: Флеров Александр Федорович (1872-1960)
300240
  Мусаелян С.М. Водяные ресурсы Армянской ССР / С.М. Мусаелян. – Ереван, 1989. – 205с.
300241
  Вялков О. Воевать с историей опасно // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670


  Історія із пам"ятником радянським воїнам в Естонії
300242
  Егоров Б.А. Воевода на кочке / Б.А. Егоров, Я.А. Полищук. – М, 1957. – 63с.
300243
  Балашевич Й. Воеводина : Туристский путеводитель / Й. Балашевич. – Београд : Туристичка штампа, 1966. – 152 с.
300244
  Ананьев Д. Воеводское управление в Сибири в ХVIII веке: особенности процесса бюрократизации // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0869-5687
300245
  Тимашев А.К. Воейков / А.К. Тимашев. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 286с.
300246
  Тмашев А.К. Воейков. [Климатолог и географ. 1842-1916] / А.К. Тмашев. – Москва : Мол. гвардия, 1957. – 286 с.
300247
  Стоjчев Ванче Воена историjа на Македониja : Скици / Стоjчев Ванче; Соjуз на друштвата на историчарите на Республика Македониjа, Воена академиja "Михаило Апостолски". – Скопjе, 2000. – 200,[1]с. : іл. – ISBN 9989-776-07-5
300248
  Стоjчев Ванче Воена историjа на Македониja / Стоjчев Ванче; Соjуз на друштвата на историчарите на Республика Македониjа, Воена академиjа "Михаило Апостолски". – Скопjе, 2000. – 841,[1]с. – ISBN 9989-776-07- 5
300249
  Цырлин Л.М. Военизация экономики и науки в странах капитала / Л.М. Цырлин. – М., 1970. – 80с.
300250
  Адлер Б.Ф. Военикновение одежды : очерк / Б.Ф. Адлер. – Санкт-Петербург : Художеств. Типо-Литография А.К. Вейерман, 1903. – 80 с.
300251
  Леонидов О. Военкомдив Павел Бахтуров / О. Леонидов. – Сталинград, 1949. – 44с.
300252
  Троицкий И.П. Военкор / И.П. Троицкий. – М, 1959. – 120с.
300253
   Военна подготовка и проведжане на Априлского въстание 1876. – София : Воениздат, 1976. – 443 с.
300254
   Военна подготовка и провеждане на Априлското въстание 1876.. – София, 1976. – 443с.
300255
  Кулемин Н.Н. Военна я работа харьковских большевиков в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - февраль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кулемин Н.Н.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1971. – 29л.
300256
   Военная академия имени М.В.Фрунзе.. – М., 1980. – 280с.
300257
  Алексеев А.М. Военная валюта / А.М. Алексеев ; под ред.: Э.Я. Брегеля. – Москва : Госфиниздат, 1948. – 99, [4] с.
300258
  Ладинский Ю.В. Военная вахта / Ю.В. Ладинский. – Москва, 1983. – 256с.
300259
  Помарнацкий А.В. Военная галерея 1812 года / А.В. Помарнацкий. – Ленинград, 1959. – 30с.
300260
  Помарнацкий А.В. Военная галерея 1812 года / А.В. Помарнацкий. – Л., 1970. – 35с.
300261
  Глинка В.М. Военная галерея Зимнего дворца : к юбилею Отечественной войны 1812 года / В.М. Глинка, А.В. Помарнацкий. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1963. – 185 с.
300262
  Глинка В.М. Военная галерея Зимнего дворца / В.М. Глинка, А.В. Помарнацкий. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград : Аврора, 1974. – 203 с.
300263
  Михайловский-Данилевский А.И. Военная галерея Зимнего дворца. Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах : в 6 томах / изд. В. Межевича и И. Песоцкого. – Санкт-Петербург : В типографии Карла Крайя
Т. 1. – 1845. – 252 с. разд. паг., 1 л. ил., 25 л. портр.
300264
  Михайловский-Данилевский А.И. Военная галерея Зимнего дворца. Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах : в 6 томах / изд. В. Межевича и И. Песоцкого. – Санкт-Петербург : В типографии Карла Крайя
Т. 6. – 1845. – 292 с. разд. паг., 25 л. портр.
300265
  Помарнацкий А.В. Военная галлерея 1812 года / А.В. Помарнацкий. – Ленинград, 1949. – 16 с.
300266
   Военная геология. – Москва - Ленинград : Госгеолиздат, 1945. – 375с.
300267
  Кузьмин А.И. Военная героика в русском народно-поэтическом творчестве / А.И. Кузьмин. – М, 1981. – 96с.
300268
  Бочин Н.А. Военная гордость / Н.А. Бочин. – Москва, 1951. – 128с.
300269
  Тюисин Ф.С. Военная деятельность большевиков в революции 1905-1907 гг / Ф.С. Тюисин. – М., 1956. – 80с.
300270
  Гринишин Д.М. Военная деятельность В.И.Ленина / Д.М. Гринишин. – Москва, 1957. – 363с.
300271
  Липицкий В.С. Военная деятельность ЦК РКП(б). 1917-1920. / В.С. Липицкий. – Москва, 1973. – 319с.
300272
  Зинчук К.Н. Военная доктрина президента Франции Валери Жискар д"Эстена // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-20. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Валері Жискар д"Естен (фр. Valery Giscard d"Estaing, р. 2 лютого 1926, Кобленц, Німеччина) — президент Французької республіки (П"ята республіка), 1974—1981. Правоцентристський політик
300273
  Смит Д.О. Военная доктрина США. / Д.О. Смит. – М, 1956. – 272с.
300274
   Военная доктрина США: новые подходы администрации Дж. Картера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 5-31
300275
  Глушанин Е.П. Военная знать ранней Византии / Е.П. Глушанин. – Барнаул, 1991. – 244с.
300276
  Дарабади Парвин Гулам оглы Военная и боевая деятельность большевиков Азербайджана (1903-1920) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Дарабади Парвин Гулам оглы; Ин-т истории партии при ЦК КПСС Грузии. Филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1990. – 40л.
300277
  Сидельский Военная и боевая работа большевиков в период первой русскай революции / Сидельский, В.Т. Грушин. – М, 1952. – 172с.
300278
  Ульянов В.В. Военная и общественно-политическая деятельность И.Э. Якира. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ульянов В.В.; Кишинев. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1975. – 34л.
300279
  Бешенцев А.В. Военная идеология западногерманских реваншистов. / А.В. Бешенцев. – Москва, 1962. – 143 с.
300280
   Военная инженерная психология.. – М., 1970. – 400с.
300281
  Сидорова Г.М. Военная интервенция в Конго // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 62-65. – ISSN 0321-5075
300282
  Сидорова Г.М. Военная интервенция в Конго // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 67-70. – ISSN 0321-5075
300283
   Военная интервенция протв Страны Советов и создание Красной Армии.. – М., 1988. – 167с.
300284
   Военная история : учебник. – Москва : Военное издательство, 1971. – 351 с.
300285
   Военная история. – М., 1983. – 375с.
300286
   Военная история : учебник. – Москва : Военное издательство, 1984. – 375 с.
300287
  Светлов А.Е. Военная история и военное дело средневековых кочевников Северного Причерноморья (VI - XII ст.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2003. – № 4. – С. 88-97. – ISSN 1608-0599
300288
  Бутурлин Д. Военная история походов россиян в XVIII столетии : Ч.1, т. 2. – Санкт-Петербург : Военная тип. Главного Штаба Его Императорского Величества
Ч. 1 : Содержащая в себе, полное описание походов Императора Петра Великого против шведов и турок, предшествуемое введением, представляющим картину постепенного возростания могущества России. Т. 2. – 1820. – 740 с. – [Соч. Д. Бутурлин]
300289
  Лазарев Е С. Военная кампания 1813 года в Германии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 101-115. – ISSN 0130-3864
300290
  Лазарев С.Е. Военная кампания 1814 года во Франции // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4 (648). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
300291
  Карклин П.И. Военная книга в Отечественной войне / П.И. Карклин. – М, 1942. – 88с.
300292
  Распопович Р. Военная конвенция между Черногорией и Россией 1910 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 54-67. – ISSN 0869-5687
300293
  Печуров С.А. Военная контрразведка США: деятельность в период Второй мировой войны (часть 2) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 11 (563). – С. 69-82. – ISSN 0321-2068
300294
  Поликарпов В.Д. Военная контрреволюция в России / В.Д. Поликарпов. – М, 1990. – 381с.
300295
  Василевский С В. Военная косточка / С В. Василевский, . – Ленинград, 1947. – 162с.
300296
  Долматовский Е.А. Военная косточка / Е.А. Долматовский. – Москва, 1970. – 48с.
300297
  Кулешов А.П. Военная косточка / А.П. Кулешов. – М., 1987. – 285с.
300298
  Герасимова Т.Н. Военная культура и субкультура - составные элементы военно-педагогического процесса воинской / Т.Н. Герасимова, Савченко, М // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 99-104. – ISSN 2073-8536
300299
  Мансурова Э Д. Военная лексика в поэме "Кутадгу билик" / Э Д. Мансурова, // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (61). – С. 6-7. – ISSN 1684-2618
300300
  Пометько Нина Казимировна Военная лексика в старобелорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пометько Нина Казимировна; Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1985. – 20л.
300301
  Фомина Н.Д. Военная лексика русского языка в контекстах художественной речи. (На материале сов. лит-ры) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Фомина Н.Д.; Моск. обл. пед ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 16л.
300302
   Военная летопись России в фотографиях 1850-е - 2000-е : [альбом] / Федеральное архивное агенство, РГАКФД ; [авт.-сост.: Е.Е. Колоскова, А.А. Литвин] ; [авт. статьи Чмырева И.Ю.] ; [редкол. : Артизов А.Н. и др.]. – Юбилейное изд. – Москва : Голден-Би, 2009. – 584 с. – ISBN 978-5-901124-56-7


  Цель настоящего проекта – попытаться отразить посредством документальной фотографии военную историю Российского государства за последние полтора века, с момента зарождения военного репортажа как жанра фотографического искусства. Перед читателем – ...
300303
  Винокуров Е.М. Военная лирика / Е.М. Винокуров. – Москва, 1956. – 102с.
300304
  Симонов К.М. Военная лирика : 1936-1956 / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1968. – 175с.
300305
  Симонов К.М. Военная лирика / К.М. Симонов. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1972. – 127с.
300306
  Симонов К.М. Военная лирика / К.М. Симонов. – Мурманск : Кн. изд-во, 1973. – 159с.
300307
   Военная мания м-ра Джинкса и м-ра Блинкса.. – М., 1955. – 48с.
300308
  Батумин Э.В. Военная машина Израиля / Э.В. Батумин. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Международная ; 2)
300309
  Морской А. Военная мощь России : Предсказания ген.-адъютанта А.Н. Куропаткина и их критика гр. С.Ю. Витте / А. Морской. – Петроград : Тип. Е.М. Малаховского, 1915. – 159 с. – Авт. уст. по кн.: Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. / И.Ф. Масанов. М., 1957., т. 2, с. 199
300310
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№№ 1,2,4-12, спецвып. – 1990
300311
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№№ 1-10, 11/12. – 1991
300312
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№№ 1-5, 6/7, 8/9, 10-12, спецвып. – 1992
300313
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№№ 2-10. – 1993
300314
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№№ 1-6. – 1995
300315
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№№ 1-3. – 1996
300316
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 1. – 2003
300317
   Военная мысль : военно теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 2. – 2003
300318
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 3. – 2003
300319
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 4. – 2003
300320
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 5. – 2003
300321
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 6. – 2003
300322
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 7. – 2003
300323
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 8. – 2003
300324
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 9. – 2003
300325
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 10. – 2003
300326
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 11. – 2003
300327
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 12. – 2003
300328
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 7. – 2004
300329
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 8. – 2004
300330
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 9. – 2004
300331
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 10. – 2004
300332
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 11. – 2004
300333
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-
№ 12. – 2004
300334
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 1. – 2005
300335
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 2. – 2005
300336
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 3. – 2005
300337
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 4. – 2005
300338
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 5. – 2005
300339
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 6. – 2005
300340
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 7. – 2005
300341
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 8. – 2005
300342
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 9. – 2005
300343
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 10. – 2005
300344
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 11. – 2005
300345
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 12. – 2005
300346
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 1. – 2006
300347
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 2. – 2006
300348
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 3. – 2006
300349
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 4. – 2006
300350
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 5. – 2006
300351
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 6. – 2006
300352
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 7. – 2006
300353
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 8. – 2006
300354
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 9. – 2006
300355
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 10. – 2006
300356
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 11. – 2006
300357
   Военная мысль : Военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 12. – 2006
300358
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 1. – 2007
300359
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 2. – 2007
300360
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 3. – 2007
300361
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 4. – 2007
300362
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 5. – 2007
300363
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 6. – 2007
300364
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 7. – 2007
300365
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 8. – 2007
300366
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 9. – 2007
300367
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 10. – 2007
300368
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 11. – 2007
300369
   Военная мысль : военно-теоретический журнал. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 12. – 2007
300370
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 1. – 2008
300371
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 2. – 2008
300372
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 3. – 2008
300373
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 4. – 2008
300374
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 5. – 2008
300375
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 6. – 2008
300376
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 7. – 2008
300377
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 8. – 2008
300378
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 9. – 2008
300379
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 10. – 2008
300380
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 11. – 2008
300381
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 12. – 2008
300382
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 1. – 2009
300383
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 2. – 2009
300384
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 3. – 2009
300385
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 4. – 2009
300386
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 5. – 2009
300387
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 6. – 2009
300388
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 7. – 2009
300389
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 8. – 2009
300390
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 9. – 2009
300391
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 10. – 2009
300392
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 11. – 2009
300393
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 12. – 2009
300394
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 1. – 2010
300395
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 2. – 2010
300396
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 3. – 2010
300397
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 4. – 2010
300398
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 5. – 2010
300399
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 6. – 2010
300400
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 7. – 2010
300401
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 8. – 2010
300402
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 9. – 2010
300403
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 10. – 2010
300404
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 11. – 2010
300405
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 12. – 2010
300406
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 1. – 2011
300407
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 2. – 2011
300408
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 3. – 2011
300409
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 4. – 2011
300410
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 5. – 2011
300411
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 6. – 2011
300412
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 7. – 2011
300413
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 8. – 2011
300414
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 9. – 2011
300415
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 10. – 2011
300416
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 11. – 2011
300417
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 12. – 2011
300418
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 1. – 2012
300419
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 2. – 2012
300420
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 3. – 2012
300421
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 4. – 2012
300422
   Военная мысль : военно-теоретический журнал / Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 1918-. – ISSN 0236-2058
№ 5. – 2012
300423
  Сбытов Н.А. Военная мысль и ядерный век / Н.А. Сбытов. – М, 1990. – 110с.
300424
  Майков В.И. Военная наука : из книги "Беспечный философ", сочинения его величества короля прусского / Стихи Василья Майкова // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – [8], 60 с.


  Пер. А.И.Бибикова в стихотвор. переложении В.И.Майкова. В предисл. "К читателю" В.И. Майков говорит: "Я не старался точно следовать сочинителю, но в некоторых местах отступал; и так более могу ее [поэму] назвать подражанием, нежели переводом".
300425
  Кондрашев Владимир Викторович Военная номенклатура Великобритании и США (на матер. сухопутных родов войск) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Кондрашев Владимир Викторович ; Одесский Гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1982. – 20 с.
300426
  Бехер И.Р. Военная опасность и задачи революционных писателей / И.Р. Бехер. – Москва-Л., 1931. – 48с.
300427
  Троцкий Л.Д. Военная оппозиция // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 2 (110). – С. 29-45. – ISSN 1606-0219
300428
  Бережинский В.Г. Военная организация Киевской Руси : Численность войска / В.Г. Бережинский; Украинский ин-тут военной истории. – Київ, 2004. – 27с.
300429
  Бережинский В.Г. Военная организация печенегов (7-13 вв.) / В.Г. Бережинский, А.К. Бороздина ; Украинский ин-т военной истории. – Киев : Украинский ин-т военной истории, 2008. – 144 с. : илл.
300430
  Максимайтене О.И. Военная организация повстанцев и боевые действия в 1863-1864 гг. : Автореф... канд. итс.наук: / Максимайтене О.И.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1966. – 25л.
300431
   Военная педагогика. – Москва, 1966. – 374 с.
300432
   Военная педагогика и психология.. – Москва, 1986. – 239с.
300433
   Военная педагогика.. – М., 1973. – 368с.
300434
  Лурье Л.И. Военная педагогика. Знание - "сила", а не средство "вооружения" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4 (апрель). – С. 52-58. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены актуальные проблемы военного образования и военной педагогики в условиях реформирования вооруженных сил. Особо выделена роль коллектива как важного фактора воинского обучения и воспитания. Actual problem s of military education and ...
300435
  Ленин В.И. Военная переписка / В.И. Ленин. – Москва, 1943. – 119с.
300436
  Ленин В.И. Военная переписка / В.И. Ленин. – Москва, 1957. – 276с.
300437
  Ленин В.И. Военная переписка / В.И. Ленин. – Москва, 1966. – 454с.
300438
  Ленин В.И. Военная переписка / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 439с.
300439
  Ваколюк В.С. Военная печать большевиков в борьбе за солдатские массы в трех российских революциях. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.10 / Ваколюк В.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 48л.
300440
  Мигрин Григорий Павлович Военная печать периода Великой Отечественной войны как источник при изучении опыта партийно-политической работы в действующей армии : Дис... кандидата ист.наук: 07.00.01 / Мигрин Григорий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 189л.
300441
  Мигрин Г.П. Военная печать периода Великой Отечественной войны как источник при изучении опыта партийно-политической работы в действующей армии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Мигрин Г.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
300442
   Военная печать.. – М., 1989. – 271с.
300443
  Огнев Д.Ф. Военная подсудность : сравнительный очерк. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1896. – X, [2], 339 с. – Библиогр.: "Источники, пособия и литература" (с. 334-339)
300444
  Кингстон- Макклори Военная политика и стратегия / Кингстон- Макклори. – М, 1963. – 267с.
300445
  Володин Д. Военная политика Канады начала XXI века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 134-146. – ISSN 0130-9625
300446
  Каменнов П. Военная политика КНР // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 7-14. – ISSN 0321-5075
300447
  Халипов В.Ф. Военная политика КПСС. / В.Ф. Халипов. – М., 1988. – 271с.
300448
   Военная политика стран Западной Европы.. – М., 1989. – 204с.
300449
  Батюк В.И. Военная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе при администрации Б. Обамы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – "Средиземноморье 21 века": государства АТР перед лицом новых вызовов. – С. 29-48. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
300450
  Дьякова Н.А. Военная политика США в отношении Украины и Грузии (2004-2010) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 90-107. – ISSN 0321-2068
300451
  Селиванов В.Н. Военная политика США в странах Латинской Америки / В.Н. Селиванов. – М, 1970. – 165с.
300452
  Селиванова В.Н. Военная политика США в странах Латинской Америки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Селиванова В.Н. ; АН СССР , Ин-т Латинской Америки. – Москва, 1972. – 21c.
300453
  Козин В. Военная политика США: стратегический прогноз до 2075 года // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 2. – С. 44-61. – ISSN 0130-9625
300454
  Ракутубе Р.Р. Военная политика Франции в тропической франкоязычной Африке. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.03 / Ракутубе Р.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 19л.
300455
  Ракутубе Рина Военная политика Франции в тропической франкоязычной войне : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03. / Ракутубе Рина Р.; КГУ. – Киев, 1993. – 146л. – Бібліогр.:л.137-146
300456
   Военная помощь СССР в освободительной борьбе китайского народа.. – М., 1975. – 190с.
300457
   Военная присяга -- клятва советского воина на верность Родине.. – М., 1950. – 67с.
300458
  Петров В.Д. Военная присяга - клятва на верность Советской Родине / В.Д. Петров. – М., 1982. – 64с.
300459
  Брычев Н. Военная присяга / Н. Брычев. – М., 1945. – 69с.
300460
  Брычев Н. Военная присяга / Н. Брычев. – М., 1947. – 32с.
300461
  Носкова Анна Евгеньевна Военная проза Виктора Кондратенко. (К проблеме документализма в советской литературе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Носкова Анна Евгеньевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 24л.
300462
  Лазарев Л.И. Военная проза Константина Симонова / Л.И. Лазарев. – М., 1974. – 239с.
300463
  Сутормин Г.М. Военная прокуратура от Петра Великого до Николая ІІ // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 3. – С.7-10
300464
  Сутормин Г.М. Военная прокуратура от Петра Великого до Николая ІІ // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.51-55
300465
  Квасов А.Г. Военная промышленность Канады на североамериканском рынке вооружений // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 1 (39) : Основные тенденции общественно-политической жизни США. Новые перемещения в Совете национальной безопасности. Настроения избирателей на первом этапе предвыборной борьбы. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 74-88
300466
  Каращан В.А. Военная психология / В.А. Каращан. – М., 1973. – 224с.
300467
   Военная психология.. – М., 1967. – 260с.
300468
   Военная психология.. – М., 1972. – 400с.
300469
  Толстой А.Н. Военная публицистика / А.Н. Толстой. – М., 1984. – 318 с.
300470
  Тартаковский А.Г. Военная публицистика 1812 года / А.Г. Тартаковский. – М., 1967. – 222с.
300471
   Военная публицистика и фронтовые очерки.. – М., 1966. – 607с.
300472
  Киселев Н.М. Военная работа большевиков в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев Н.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 13л.
300473
  Марина Г.П. Военная работа большевиков Западной Сибири в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Марина Г.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 18л.
300474
  Шурыгин Ф.А. Военная работа большевистских организаций на Северном фронте в период первой мировой империалистической войны (авг. 1914 - окт. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шурыгин Ф.А.; Гос. ун-т Латв. ССР. – Рига, 1953. – 16л.
300475
  Гаврилов Б.А. Военная работа московских большевиков в годы первой русской революции / Гаврилов Б.А. – Москва, 1950. – 164 с.
300476
  Кораблев Ю.И. Военная работа петербургских болшевиков в революции 1905-1907 гг. / Ю.И. Кораблев. – Москва, 1955. – 160с.
300477
  Сергеев Е.Ю. Военная разведка России в годы Первой мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2 (622). – С. 52-61. – ISSN 0321-0626
300478
  Печуров С.Л. Военная разведка США накануне и в период Первой мировой войны // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 11 (551). – С. 73-84. – ISSN 0321-2068
300479
  Швецов В.Л. Военная разрядка и меры доверия / В.Л. Швецов. – М, 1984. – 87с.
300480
  Пенской В.В. Военная революция и развитие военного дела в Османской империи в XV - XVII вв. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 30-40. – ISSN 0869-1908
300481
  Антошин А.М. Военная реформа 1924-28 гг. : Автореф... канд. юр.наук: / Антошин А.М.;. – М, 1950. – 17л.
300482
  Волканов С. Военная реформа 501/0 г. до н.э. в Афинах. Стратеги и Полемарх в 501-487 гг. до н.э. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 225-234. – ISSN 2409-9260
300483
  Крюковских А.П. Военная реформа в СССР 1924-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Крюковских А.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
300484
  Берхин И.Б. Военная реформа в СССР. / И.Б. Берхин. – М, 1958. – 460с.
300485
   Военная реформа: содержание, особенности и пути реализации. Военно-стратегический паритет и условия его поддержания. Новое политическое мышление в международных отношениях и его влияние на обороносп. – М., 1991. – 78с.
300486
  Морозов А.А. Военная роботика: обзор, проблемы, возможные решения / А.А. Морозов, П.С. Сапатый // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-19. – ISSN 1028-9763


  Представлений огляд ряду останніх досягнень в області військової роботики, де на основі його аналізу сформульовані основні вимоги до менеджменту передових безпілотних систем. Описано розроблену в ІПММС Технологію просторового захоплення, яка значною ...
300487
   Военная сила и международные отношения. Военные аспекты внешнеполитических концепций США.. – М., 1972. – 240с.
300488
   Военная сметка и хитрость.. – М., 1943. – 64с.
300489
  Беляев А.М. Военная социология: проблемы методологической рефлексии // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.68-73. – ISSN 0132-1625
300490
   Военная стратегия.. – Москва : Военное издательство, 1962. – 459 с.
300491
   Военная стратегия.. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 464с.
300492
  Шейнин Л.Р. Военная тайна / Л.Р. Шейнин. – М, 1944. – 99с.
300493
  Шейнин Л.Р. Военная тайна / Л.Р. Шейнин. – Краснодар, 1950. – 179с.
300494
  Шейнин Л.Р. Военная тайна / Л.Р. Шейнин. – М, 1956. – 310с.
300495
  Шейнин Л.Р. Военная тайна / Л.Р. Шейнин. – М, 1956. – 336с.
300496
  Шейнин Л.Р. Военная тайна / Л.Р. Шейнин. – М, 1966. – 639с.
300497
  Гайдар А.П. Военная тайна / А.П. Гайдар. – Мурманск, 1976. – 192с.
300498
  Гайдар А.П. Военная тайна / А.П. Гайдар. – Москва, 1980. – 184с.
300499
  Гайдар А.П. Военная тайна / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1986. – 238с.
300500
  Гайдар А.П. Военная тайна : повести и рассказы / А.П. Гайдар. – Москва : Правда, 1990. – 460 с.
300501
  Гайдар А.П. Военная тайна. Судьба барабанщика. Тимур и его команда // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1971. – Т. 1. – С. 1-296. – (Б-ка пионера)
300502
  Аракин В.Д. Военная тематика на уроках английского языка в средней школе / сост. В.Д. Аракин ; под ред. Е.К. Чаплиной. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 39 с. – (В помощь преподавателю иностранных языков)
300503
  Чаплина Е.Н. Военная тематика на уроках немецкого языка в средней школе. / Е.Н. Чаплина, Э.О. Ринберг. – М., 1944. – 38с.
300504
  Баранов А.О. Военная техника и морально-боевые качества воина / А.О. Баранов. – Москва : Воениздат, 1961. – 80 с.
300505
  Стрелков А.М. Военная техника Индии XI века по описанию в трактате "Шри Калачакра нама тантра раджа" // История науки и техники : Научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2007. – № 10. – С. 42-44
300506
  Свенцицкий В.О. Военная типография / В.О. Свенцицкий. – 3-е изд. – М,Л,, 1930. – 100с.
300507
  Паша П.С. и др. Военная типография / П.С. и др. Паша. – М., 1952. – 400с.
300508
   Военная топография. – Москва : Воениздат, 1933. – 374с.
300509
  Шебалин Д. Военная топография / Д. Шебалин. – Москва, 1936. – 176с.
300510
  Шебалин Д. Военная топография / Д. Шебалин. – 4-е изд. – Москва, 1937. – 188с.
300511
  Ургачев В.В. Военная топография / В.В. Ургачев. – М.
2. – 1947. – 1-160с.
300512
  Лахин А.Ф. Военная топография / А.Ф. Лахин. – М, 1973. – 224с.
300513
   Военная топография. – Москва : Военное издательство, 1977. – 280 с.
300514
  Бызов Б.Е. и др. Военная топография / Б.Е. и др. Бызов. – М., 1980. – 224с.
300515
  Бызов Б.Е. Военная топография : Для курсантов учебных подразделений / Б.Е. Бызов, А.Н. Коваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1990. – 223 с.
300516
  Сиваков А.М. Военная топография для связистов : / А.М. Сиваков. – М., 1974. – 172с.
300517
   Военная топография.. – 3-е изд. – М., 1936. – 364с.
300518
   Военная топография.. – 4-е изд. – М., 1937. – 368с.
300519
   Военная топография.. – М., 1964. – 350с.
300520
   Военная топография.. – Москва : Военное издательство, 1976. – 352с.
300521
   Военная топография.. – М., 1986. – 383с.
300522
  Ермолаев А.Д. Военная топография. Пособие для танкистов / А.Д. Ермолаев. – М., 1969. – 168с.
300523
  Горевалов С.И. Военная фотожурналистика в системе массовой коммуникации общества / С.И. Горевалов, А.В. Мороз. – Львов, 1992. – 105с.
300524
  Меньшикова Н.В. Военная фразеология в современном немецком языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Меньшикова Н.В.; КГПИИЯ. – Киев, 1987. – 24л.
300525
  Сергеев Б. Военная хитрость / Б. Сергеев. – Москва, 1942. – 54с.
300526
  Селиванов Ф.Т. Военная хитрость / Ф.Т. Селиванов, В. Быковский. – М, 1948. – 48с.
300527
  Лобов В.Н. Военная хитрость в истории войн / Лобов В.Н. – Москва, 1988. – 191 с.
300528
  Гребенщиков Д.М. Военная хитрость и сетка / Д.М. Гребенщиков. – 3-е изд. – М., 1955. – 68с.
300529
  Глебов И. Военная хитрость, смекалка и находчивость / И. Глебов. – М., 1984. – 64с.
300530
  Лобов В.Н. Военная хитрость. / В.Н. Лобов. – 2-е изд. – Москва, 1992. – 252с.
300531
  Фарамазян Р.А. Военная экономика американского империализма. / Р.А. Фарамазян. – М, 1983. – 240с.
300532
  Эвентов Л.Я. Военная экономика Англии / Л.Я. Эвентов. – М, 1946. – 280с.
300533
  Шигалин Г.И. Военная экономика в первую мировую войну. (1914- 1918 гг.) / Г.И. Шигалин. – М., 1956. – 332с.
300534
  Хитч Ч. и Маккин Р. Военная экономика в ядерный век / Ч. и Маккин Р. Хитч. – М., 1964. – 624с.
300535
  Люмер Х. Военная экономика и кризис / Х. Люмер. – Москва, 1955. – 287с.
300536
  Белов П.А. Военная экономика капитализма и военная экономика СССР периода второй мировой войны и Великой Отечественной войны : Автореф... докт. экономич.наук: / Белов П.А.; Институт экономики Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 48 с.
300537
  Громов Л.М. Военная экономика современного капитализма / Л.М. Громов. – М., 1975. – 272с.
300538
  Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны / Н.А. Вознесенский. – Москва, 1947. – 192с.
300539
  Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны / Н.А. Вознесенский. – Москва, 1948. – 192с.
300540
  Вишнев С. Военная экономика фашистской Италии / С. Вишнев. – Москва : Госполитиздат, 1946. – 139 с.
300541
  Биссон Т.А. Военная экономика Японии / Т.А. Биссон. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 300 с.
300542
  Коен Дж.Б. Военная экономика Японии / Дж.Б. Коен. – М., 1951. – 388с.
300543
  Минаков С.Т. Военная элита 20-30-х годов 20 века / Сергей Минаков. – 2-е изд. – Москва : Русское слово, 2006. – 504 с., [ 16 ] с. илл. – (История в лицах). – ISBN 5-94853-541-X
300544
  Шлыков П. Военная элита и политическая власть в Турции 2000-х годов: Смена парадигмы? // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 4 (250). – ISSN 1998-1813
300545
   Военнизированные игры пионеров.. – Ставрополь, 1944. – 24с.
300546
  Касюк Арсен Яковлевич Военнная пресса ФРГ: структура и функции : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.10. / Касюк Арсен Яковлевич; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1980. – 22л.
300547
   Военно-археологический план Китаевского городища и прилежащей к нему местности, с могильниками и пещерами. – Киев : Издав. при Киевск. Отд. Императорского Русск. Военно-Истрич. Общества, 1914
300548
   Военно-блоковая политика империализма: История и современность.. – М., 1980. – 454с.
300549
  Рубцов Г.А. Военно-боевая работа большевиков в период революции 1905-1907 гг. на Украине : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рубцов Г.А. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
300550
  Рычкова Г.П. Военно-боевая работа большевиков Урала в период первой русской революции / Г. Рычкова, канд. ист. наук ; [Свердл. ин-т истории ВКП(б). Филиал Ин-та Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б)]. – [Свердловск] : Свердлгиз, 1968. – 60 с. – Библиогр.: с. 58-59
300551
  Волосников Николай Александрович Военно-боевая работа большевиков Урала в революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Волосников Николай Александрович ; МВ и ССО РСФСР , Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 17 с.
300552
  Шестопалов Н.И. Военно-боевая работа нижегородских большевиков в годы первой русской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шестопалов Н.И.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
300553
  Шульгин А.С. Военно-боевая работа партии большевиков на Украине (1905-1907 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Шульгин А.С.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 23 с.
300554
  Шульгин Анатолий Степанович Военно-боевая работа партии большевиков на Украине (1905-1907 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Шульгин Анатолий Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 224л. – Бібліогр.:л.210-224
300555
   Военно-боевая работа партии большевиков. 1903-1917. – Москва, 1973. – 382с.
300556
   Военно-воздушные силы. – М., 1959. – 203с.
300557
  Кутахов П.С. Военно-Воздушные Силы / П.С. Кутахов. – М., 1977. – 64с.
300558
  Ричардс Д. Военно-воздушные силы Великобритании во второй мировой войне 1939-1945 / Д. Ричардс, Х. Сондерс. – М, 1963. – 724с.
300559
   Военно-воздушный флот. Указатель литературы за 1944-1945 гг.. – М., 1946. – 110с.
300560
  Дорофеев Военно-географический и статистический обзор пограничных районов с Омским военным округом: Тарбагатая и Северо-Западной Монголии / Дорофеев. – Омск : Тип. Шт. Омс. в. окр.
Ч. 1 : Тарбагатай. – 1911. – III, 149 с.
300561
   Военно-географическое описание Галиции. – Киев : Типография Окружного Штаба, 1904. – 69, [4] с.
300562
  Гапочко Г.Ф. Военно-глазомерная съемка / Г.Ф. Гапочко ; ред. Д.Н. Памфилов. – Москва : Воениздат Мин. Обороны СССР, 1953. – 136 с.
300563
  Жарский А.П. Военно-голубиная связь в Красной армии накануне и в годы Великой Отечественной войны / А.П. Жарский, В.Н. Шептура // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3 (611). – С. 7-12. – ISSN 0321-0626
300564
  Далин С.А. Военно-государственный монополистический капитализм в США / С.А. Далин. – М, 1961. – 352с.
300565
  Анисимов С.С. Военно-грузинская дорога : путеводитель / Анисимов С.С. – Москва : ВЦСПС : Физкультура и туризм : (тип. изд-ва "Крестьян. газ."), 1925. – VI, 205 с., [10] л. ил., [1] л. карт. : ил., карт. + карта
300566
  Черкунов Н.Т. Военно-Грузинская дорога : (Экскурсия учеников Киев. 1 гимназии на Кавказ в 1901 в.) / Н.Т. Черкунов. – Киев : Лито-тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1901. – [2], 54 с., 1 л. ил. : ил.
300567
  Арджеванидзе И.А. Военно-Грузинская дорога : краеведческий очерк / И. Арджеванидзе. – Тбилиси : Гостехиздат "Техника да Шрома" ; [Тип. "Заря Востока"], 1950. – 161 с. : ил.
300568
  Долидзе В. Военно-Грузинская дорога / В. Долидзе, Р. Шмерлинг. – Тбилиси, 1956. – 79 с.
300569
  Федосеев Семен Военно-грузовое такси : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 154-161 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
300570
  Мухамедов Р.А. Военно-заготовительная деятельность Средневолжских кооперативов в годы Первой мировой войны // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 26-29. – ISSN 1684-2618
300571
   Военно-инженерная подготовка. – Москва, 1982. – 232 с.
300572
  Бельский И. Военно-инженерное дело / И. Бельский. – М., 1934. – 288с.
300573
   Военно-инженерное искусство и инженерные войска русской армии. – М., 1958. – 211с.
300574
  Александров Е.В. Военно-инженерное обеспечение : краткий историческийй очерк / Александров Е.В. – Москва : Военгиз, 1946. – 72 с.
300575
  Китанина Т.М. Военно-инфляционные концерны в России / Т.М. Китанина. – Ленинград, 1969. – 180 с.
300576
  Егоров Н.Д. Военно-историческая комиссия всероссийского главного штаба в 1918 году // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 10 (118). – С. 126-149. – ISSN 1606-0219


  Групповой портрет старых военспецов на фоне красного террора.
300577
  Португальский Р.М. Военно-историческая работа / Р.М. Португальский, А.Г. Хорьков. – М., 1990. – 174с.
300578
  Михневич Н.П. Военно-исторические примеры : с портретами, краткими биографиями, картами, планами / Составил по программе, утвержденной Военным Министром 20 июня 1883 г. Ген. штаба полковник Н.П. Михневич. – 3-е изд. испр. – Санкт-Петербург : Издал В. Березовский, 1892. – IV, 126, [1] с., [3] л. план. : портр.
300579
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 1. – 2003
300580
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 2. – 2003
300581
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 3. – 2003
300582
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 4. – 2003
300583
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 5. – 2003
300584
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 6. – 2003
300585
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 7. – 2003
300586
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 8. – 2003
300587
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 9. – 2003
300588
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 10. – 2003
300589
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 11. – 2003
300590
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 12. – 2003
300591
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 1. – 2004
300592
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 2. – 2004
300593
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 3. – 2004
300594
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 4. – 2004
300595
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 5. – 2004
300596
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 6. – 2004
300597
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 7. – 2004
300598
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 8. – 2004
300599
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 9. – 2004
300600
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 10. – 2004
300601
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 11. – 2004
300602
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 12. – 2004
300603
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 1. – 2005
300604
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 2. – 2005
300605
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 3. – 2005
300606
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 4. – 2005
300607
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 5. – 2005
300608
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 6. – 2005
300609
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 7. – 2005
300610
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 8. – 2005
300611
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 9. – 2005
300612
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 10. – 2005
300613
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 11. – 2005
300614
   Военно-исторический архив : Ежемесячное научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 12. – 2005
300615
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 1. – 2006
300616
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 2. – 2006
300617
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 3. – 2006
300618
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 4. – 2006
300619
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 5. – 2006
300620
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 6. – 2006
300621
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 7. – 2006
300622
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 8. – 2006
300623
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 9. – 2006
300624
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 10. – 2006
300625
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 11. – 2006
300626
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 12. – 2006
300627
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 1. – 2007
300628
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 2. – 2007
300629
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 3. – 2007
300630
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 4. – 2007
300631
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 5. – 2007
300632
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 6. – 2007
300633
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 7. – 2007
300634
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 8. – 2007
300635
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 9. – 2007
300636
   Военно-исторический архив : Научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 10. – 2007
300637
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 11. – 2007
300638
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание. – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 12. – 2007
300639
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 1 (97). – 2008
300640
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 2 (98). – 2008
300641
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 3 (99). – 2008
300642
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 4 (100). – 2008
300643
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 5 (101). – 2008
300644
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 6 (102). – 2008
300645
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 7 (103). – 2008
300646
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 8 (104). – 2008
300647
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 9 (105). – 2008
300648
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 10 (106). – 2008
300649
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 11 (107). – 2008
300650
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 12 (108). – 2008
300651
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 1 (108). – 2009
300652
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 2 (110). – 2009
300653
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 3 (111). – 2009
300654
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 4 (112). – 2009
300655
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 5 (113). – 2009
300656
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 6 (114). – 2009
300657
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 7 (115). – 2009
300658
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 8 (116). – 2009
300659
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 9 (117). – 2009
300660
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1997-. – ISSN 1606-0219
№ 10 (118). – 2009
300661
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 1 (121). – 2010
300662
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 2 (122). – 2010
300663
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 3 (123). – 2010
300664
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 4 (124). – 2010
300665
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 5 (125). – 2010
300666
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 6 (126). – 2010
300667
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 7 (127). – 2010
300668
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 8 (128). – 2010
300669
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 9 (129). – 2010
300670
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 10 (130). – 2010
300671
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 11 (131). – 2010
300672
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 12 (132). – 2010
300673
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 2 (134). – 2011
300674
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 3 (135). – 2011
300675
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 4 (136). – 2011
300676
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 5 (137). – 2011
300677
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 6 (138). – 2011
300678
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 7 (139). – 2011
300679
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 8 (140). – 2011
300680
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 9 (141). – 2011
300681
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 10 (142). – 2011
300682
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 11 (143). – 2011
300683
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 12 (144). – 2011
300684
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 1 (145) январь. – 2012
300685
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 2 (146) февраль. – 2012
300686
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 3 (147) март. – 2012
300687
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 4 (148) апрель. – 2012
300688
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 5 (149) май. – 2012
300689
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 6 (150) июнь. – 2012
300690
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 7 (151) июль. – 2012
300691
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 8 (152) август. – 2012
300692
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 9 (153) сентябрь. – 2012
300693
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 10 (154) октябрь. – 2012
300694
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 11 (155) ноябрь. – 2012
300695
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 12 (156) декабрь. – 2012
300696
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 1 (157). январь. – 2013
300697
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 2 (158), февраль. – 2013
300698
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 3 (159), март. – 2013
300699
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 4 (160), апрель. – 2013
300700
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 5 (161), май. – 2013
300701
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 6 (162), июнь. – 2013
300702
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 7 (163), июль. – 2013
300703
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 8 (164), август. – 2013
300704
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 9 (165), сентябрь. – 2013
300705
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 10 (166), октябрь. – 2013
300706
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 11 (167), ноябрь. – 2013
300707
   Военно-исторический архив : ежемесячное научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 12 (168), декабрь. – 2013
300708
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 1 (169). – 2014
300709
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 2 (158). – 2014
300710
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 3 (171). – 2014
300711
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 4 (172). – 2014
300712
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 5 (173). – 2014
300713
   Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
№ 6 (174). – 2014
300714
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 1995
300715
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 1995
300716
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 1995
300717
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 4. – 1995
300718
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 5. – 1995
300719
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 6. – 1995
300720
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 1996
300721
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 1996
300722
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 1996
300723
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 4. – 1996
300724
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 5. – 1996
300725
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 6. – 1996
300726
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 1997
300727
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 1997
300728
   Военно-исторический журнал. – Москва. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 1997
300729
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7. – 2001
300730
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8. – 2001
300731
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9. – 2001
300732
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10. – 2001
300733
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11. – 2001
300734
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12. – 2001
300735
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 2002
300736
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 2002
300737
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 2002
300738
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4. – 2002
300739
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5. – 2002
300740
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6. – 2002
300741
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7. – 2002
300742
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8. – 2002
300743
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9. – 2002
300744
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10. – 2002
300745
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11. – 2002
300746
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12. – 2002
300747
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 2003
300748
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 2003
300749
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 2003
300750
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4. – 2003
300751
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5. – 2003
300752
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6. – 2003
300753
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7. – 2003
300754
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8. – 2003
300755
   Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9. – 2003
300756
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10. – 2003
300757
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11. – 2003
300758
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12. – 2003
300759
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 2004
300760
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 2004
300761
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 2004
300762
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4. – 2004
300763
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5. – 2004
300764
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6. – 2004
300765
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7. – 2004
300766
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8. – 2004
300767
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9. – 2004
300768
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10. – 2004
300769
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11. – 2004
300770
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12. – 2004
300771
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 2005
300772
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 2005
300773
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 2005
300774
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4. – 2005
300775
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5. – 2005
300776
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6. – 2005
300777
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7. – 2005
300778
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8. – 2005
300779
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9. – 2005
300780
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10. – 2005
300781
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11. – 2005
300782
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12. – 2005
300783
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 2006
300784
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 2006
300785
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 2006
300786
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4. – 2006
300787
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5. – 2006
300788
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6. – 2006
300789
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7. – 2006
300790
   Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8. – 2006
300791
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9. – 2006
300792
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10. – 2006
300793
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11. – 2006
300794
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12. – 2006
300795
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 2007
300796
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 2007
300797
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 2007
300798
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4. – 2007
300799
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5. – 2007
300800
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6. – 2007
300801
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7. – 2007
300802
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8. – 2007
300803
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9. – 2007
300804
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10. – 2007
300805
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11. – 2007
300806
   Военно-исторический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12. – 2007
300807
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1. – 2008
300808
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2. – 2008
300809
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3. – 2008
300810
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4. – 2008
300811
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5. – 2008
300812
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6. – 2008
300813
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7. – 2008
300814
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8. – 2008
300815
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9. – 2008
300816
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10. – 2008
300817
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11. – 2008
300818
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12. – 2008
300819
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1 (585). – 2009
300820
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2 (586). – 2009
300821
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3 (587). – 2009
300822
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4 (588). – 2009
300823
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5 (589). – 2009
300824
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6 (590). – 2009
300825
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7 (591). – 2009
300826
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8 (592). – 2009
300827
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9 (593). – 2009
300828
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10 (594). – 2009
300829
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11 (595). – 2009
300830
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12 (596). – 2009
300831
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1 (597). – 2010
300832
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2 (598). – 2010
300833
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3 (599). – 2010
300834
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4 (600). – 2010
300835
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5 (601). – 2010
300836
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6 (602). – 2010
300837
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7 (603). – 2010
300838
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8 (604). – 2010
300839
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9 (605). – 2010
300840
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10 (606). – 2010
300841
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11 (607). – 2010
300842
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12 (608). – 2010
300843
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2 (610). – 2011
300844
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3 (611). – 2011
300845
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4 (612). – 2011
300846
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5 (613). – 2011
300847
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6 (614). – 2011
300848
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7 (615). – 2011
300849
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8 (616). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
300850
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9 (617). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
300851
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10 (618). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
300852
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11 (619). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
300853
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12 (620). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
300854
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1 (621). – 2012
300855
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2 (622). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300856
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3 (623). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300857
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4 (624). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300858
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5 (625). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300859
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6 (626). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300860
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7 (627). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300861
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8 (628). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300862
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9 (629). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300863
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10 (630). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300864
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11 (631). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300865
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12 (632). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
300866
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1 (633). – 2013
300867
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2 (634). – 2013
300868
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3 (635). – 2013
300869
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4 (636). – 2013
300870
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5 (637). – 2013
300871
   Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6 (638). – 2013
300872
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 7 (639). – 2013
300873
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 8 (640). – 2013
300874
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 9 (641). – 2013
300875
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 10 (642). – 2013
300876
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 11 (643). – 2013
300877
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 12 (644). – 2013
300878
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 1 (645). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
300879
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 2 (646). – 2014
300880
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 3 (647). – 2014
300881
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 4 (648). – 2014
300882
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 5 (649). – 2014
300883
   Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
№ 6 (650). – 2014
300884
   Военно-исторический музей артеллерии, инженерных войск и войск связи.. – 5-е изд. – Л., 1966. – 232с.
300885
  Воробьева О.В. Военно-корпоративные объединения - хранители исторической памяти Русской Америки (1920-1990-е гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 17-30. – ISSN 1684-2618
300886
  Корсаков Г.Б. Военно-космическая политика Вашингтона: стратегические аспекты // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 29-46. – ISSN 0321-2068
300887
  Павловский Е.Н. Военно-медицинская академия Красной Армии им. С.М.Кирова за 140 лет / Е.Н. Павловский. – Л, 1940. – 102с.
300888
   Военно-медицинская подготовка. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 375с.
300889
   Военно-медицинская подготовка. – М., 1984. – 447с.
300890
  Святов Г. Военно-морская политика США в 70-е годы / Г. Святов, А. Кокошин // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1972. – № 1 (9). – С. 159-173
300891
  Шедлинг Е. Военно-морская хрестоматия на немещком языке / Е. Шедлинг. – М-Л, 1940. – 114с.
300892
  Сталбо К.А. Военно-морские силы в политике США. / К.А. Сталбо. – М., 1990. – 157с.
300893
  Осокин С.Д. Военно-морские силы США / С.Д. Осокин. – М., 1990. – 62с.
300894
  Аристов Н.Б. Военно-морские силы США и Великобритании / Н.Б. Аристов. – Москва : Воениздат, 1967. – 120 с.
300895
  Бережинский В.Г. Военно-морское искусство Киевской Руси / В.Г. Бережинский. – Київ, 2000. – 27с.
300896
  Рукавишников Е.Н. Военно-морское сотрудничество России и Франции после Крымской войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 107-119. – ISSN 0042-8779


  В конце 50-х годов 19 века геостратегическое положение России выдвинуло военно-морской флот на роль одного из главных средств обеспечения национальных интересов России в сложный для государства период.
300897
   Военно-морской международно-правовой справочник.. – М., 1956. – 351с.
300898
   Военно-морской международно-правовой справочник.. – Москва, 1966. – 500с.
300899
   Военно-морской революционный комитет.. – Л., 1975. – 296с.
300900
   Военно-морской словарь для юношества. – 2-е изд. – М., 1988. – 559с.
300901
   Военно-морской словарь для юношества.. – М.
1. – 1985. – 254с.
300902
   Военно-морской словарь для юношества.. – М.
2. – 1987. – 320с.
300903
  Зельвенский Ю.Д. Военно-морской флаг корабля -- символ воинской чести, доблести и славы. / Ю.Д. Зельвенский. – М., 1947. – 23с.
300904
  Горшков С.Г. Военно-Морской Флот / С.Г. Горшков. – М., 1977. – 64с.
300905
  Гришанов В.М. Военно-Морской Флот в Великой Отечественной войне / В.М. Гришанов, В.Н. Багров. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – На обл. 1-ый авт.: В.Н. Багров. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 11 : Защита отечества)
300906
  Корниенко Д.И. Военно-морской флот Советского союза / Д.И. Корниенко. – Москва, 1948. – 40с.
300907
  Корниенко Д.И. Военно-морской флот Советского союза / Д.И. Корниенко. – Москва, 1948. – 40с.
300908
  Корниенко Д. Военно-морской флот Советской Социалистической державы / Д. Корниенко, Н. Мильграм. – Москва : Военное издательство, 1949. – 216 с.
300909
  Богданов В.М. Военно-Морской Флот Советской страны : библиогр. указатель / В.М. Богданов ; под ред. и с предисл. [с. 3-6] В.А. Дивина ; Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина. Воен. отд. – Москва : тип. Б-ки им. Ленина, 1947. – 48 с.
300910
   Военно-морской флот СССР в Великой Отечественной войне. – М.-Л. : Военное издательство, 1946. – 101 с.
300911
  Исаков И.С. Военно-морской флот СССР в Отечественной войне / И.С. Исаков. – Москва-Л, 1944. – 142с.
300912
  Исаков И.С. Военно-морской флот СССР в Отечественной войне / И.С. Исаков. – Москва, 1944. – 93 с.
300913
   Военно-оборонительное дело домонгольской Булгарии. – Казань, 1985. – 126с.
300914
  Носов К.С. Военно-оборонительное строительство в России в XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 114-124. – ISSN 0042-8779
300915
  Ерошкин Н.П. Военно-окружная реформа (1862-1864 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ерошкин Н.П.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1953. – 16л.
300916
  Пивень Александр Григорьевич Военно-организаторская детяельность большевиков и ее роль в борьбе за победу Октябрьской революции и упрочение власти Советов. Июль 1917 - февраль 1918 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пивень Александр Григорьевич; Ин-т истории партии при ЦК КПУ - филиал ин-та марк.-лен. при ЦК КПСС. – К., 1979. – 20л.
300917
  Кириченко Н С. Военно-организаторская деятельность Коммунистической партии Украины в начале Великой Отечественной войны (июнь-ноябрь 1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кириченко С.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 19 с.
300918
  Кириченко С.Н. Военно-организаторская деятельность Коммунистической партии Украины в начале Великой Отечественной Войны (июнь-ноябрь 1941г) : Дис... Канд. ист.наук: / Кириченко С.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1964. – 267л. – Бібліогр.:л.1-27
300919
  Бораковский Ростислав Евгеньевич Военно-организаторская деятельность партийной организации Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бораковский Ростислав Евгеньевич; МВ и ССО РСФСР. Дагестанск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1979. – 26л.
300920
  Бораковский Ростислав Евгеньевич Военно-организаторская деятельность партийной организации Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бораковский Ростислав Евгеньевич; МВ и ССО РСФСР. Дагестанск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1979. – 26л.
300921
  Кокорин Ф.Ф. Военно-организаторская деятельность партийных организаций Дальнего Востока накануне и в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Кокорин Ф.Ф.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1968. – 20л.
300922
  Горгун П.И. Военно-организаторская деятельность Приморской организации РКП(б) на заключительном этапе гражданской войны (1920-1922гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горгун П. И.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1969. – 27л.
300923
  Чепик И.К. Военно-организаторская и военно-хозяйственная деятельность Московской областной партийной организации в период коренного перелома в Великой Отечественной войне. (ноябрь 1942-1943 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чепик И.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 18л.
300924
  Бернатавичюс П.Н. Военно-организаторская и идейно-политическая работа Коммунистической партии Литвы по сознадиню литовских частей Красной Армии и руководству их боевыми действиями в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бернатавичюс П.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
300925
  Джафаров Н.Д. Военно-организаторская и оборонно-массовая работа в Баку в годы ВОВ : Автореф... канд. ист.наук: / Джафаров Н. Д.; АН АзССР, Ин-т ист. – Баку, 1972. – 31л.
300926
  Камильянов Марк Якупович Военно-организаторская работа Башкирской областной партийной организации в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Камильянов Марк Якупович; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1979. – 17л.
300927
  Кашкенбаев Э. Военно-организаторская работа компартий республик Средней Азии и Казахстана в годы Великой Отечественной войны / Э. Кашкенбаев. – Алма-Ата, 1970. – 296с.
300928
  Исаченко Л.И. Военно-организаторская работа партийных организаций Кубани и Ставрополья в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Исаченко Л.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-тет. – Нальчик, 1972. – 22л.
300929
  Тихообразов К.И. Военно-организаторская работа пензенской областной партийной организации в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Тихообразов К. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1968. – 25л.
300930
  Анисимов С.С. Военно-Осетинская дорога : Курорт Шови / Сергей Анисимов ; худож. Т. С. Анисимовой. – Москва ; Ленинград : Госиздат : (тип. "Красный пролетарий"), 1930. – 128 с., [14] л. ил., [2] вкл. л. карт. : ил., карт.
300931
  Леванова Е.А. Военно-партиотическое воспитание в процессе деятельности пионрских организаций : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Леванова Е. А.; АПН СССР, НИИ общих проблем. – М., 1980. – 21л.
300932
   Военно-патриотическая книга и молодой читатель.. – М., 1976. – 40с.
300933
  Шевченко В.И. Военно-патриотическая публицистика первого реиода Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Шевченко В. И.; АОН при ЦК КПСС, Секц. журнал. – М., 1967. – 19л.
300934
  Ткачев С.С. Военно-патриотическая работа в выших учебных заведениях профтехобразования / С.С. Ткачев. – М., 1988. – 86с.
300935
  Чудный В.С. Военно-патриотическо евоспитание учащейся молодежи / В.С. Чудный. – М, 1985. – 94с.
300936
  Володин Александр Васильевич Военно-патриотическое воспитание в вузе и управление его процессом : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Володин Александр Васильевич; Белорус. гос. университет. – Минск, 1979. – 19л.
300937
  Кушнер В.Ф. Военно-патриотическое воспитание и подготовка трудящихся Белоруссии к защите Родины (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кушнер В.Ф.; Минский пед. ин-т. – Минск, 1976. – 25л.
300938
  Зуев Г.Н. Военно-патриотическое воспитание молодежи северной части Нечерноземной зоны РСФСР 1971-1975 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зуев Г.Н.; Ярославский гос. ун-тет. – Ярославль, 1980. – 24л.
300939
  Никулин А.С. Военно-патриотическое воспитание учащихся - подростокв средствами игровой деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Никулин А. С.; НИИ педагог. УССР. – Киев, 1977. – 19л.
300940
  Попов В.П. Военно-патриотическое воспитание учащихся / В.П. Попов. – М, 1979. – 55с.
300941
  Ерыгин Ю.А. Военно-патриотическое воспитание учащихся во внеклассной работе. (В школах ТССР, 1964-1971 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ерыгин Ю.А.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.30
300942
  Примов Т. Военно-патриотическое воспитание учащихся старших классов в процессе преподавания узбекской литературы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Примов Т.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 35л.
300943
  Сопиев А.К. Военно-патриотическое воспитание школьников на примерах боевых и трудовых подвигов трудящихся Туркменистана в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сопиев А.К.; МНО Туркмен. ССР. Туркмен. гос. ун-т. – Ашхабад, 1974. – 28л.
300944
  Сквирский Л.С. Военно-патриотическое воспитание школьников. / Л.С. Сквирский. – Москва, 1965. – 24с.
300945
  Средин Г.В. Военно-патриотическое и интернациональное воспитание молодежи / Г.В. Средин. – Москва : ДОСААФ, 1981. – 64 с.
300946
  Енилин Иван Михайлович Военно-патриотическре воспитание в армейских условиях и его роль в формировании воина-гражданина : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Енилин Иван Михайлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с.
300947
  Дугарев С. Военно - инженерная техника / С. Дугарев. – Москва : Воениздат, 1938. – 111с.
300948
  Буравцев К. Военно - инженерное дело : Учебник для пехотных, кавалерийских и артиллерийских школ РККА / К. Буравцев; Под ред.:С.Смирнова. – 2-е изд.,исправл. – Москва : Воениздат, 1935. – 287с.
300949
  Брофи А. Военно морские силы США / А. Брофи. – М, 1957. – 359с.
300950
  Вьюненко Н.П. Военно морской флот : роль , перспективы развития ,использование / Н.П. Вьюненко. – Москва, 1988. – 271с.
300951
  Шарый В.И. Военное вмешательство иностранных государств в гражданскую войну в Анголе. 1975 - начало 1976 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 4. – С. 19-23. – ISSN 0321-0626
300952
  Городской Я.З. Военное время / Я.З. Городской, 1943. – 128с.
300953
  Лисовой И.А. Военное дело античного Херсонеса. (V в. до н.э. - IV в. н.э.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.573 / Лисовой И.А. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 18 с.
300954
  Кучма В.В. Военное дело в Византии по "Тактике Льва" : Автореф... канд. ист.наук: / Кучма В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 19л.
300955
   Военное дело древнего населения Северной Азии.. – Новосибирск, 1987. – 220с.
300956
  Бережинский В.Г. Военное дело древних мадьяр (7 - 13 ст.) / В.Г. Бережинский, С.М. Свистович; НИЦ гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины. Укр. ин-тут военной истории. – Киев : НИЦ ГП ВСУ, УИВИ, 2002. – 41с.
300957
   Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии.. – Новосибирск, 1981. – 199с.
300958
  Соловьев А.И. Военное дело коренного населения Западной Сибири / А.И. Соловьев. – Новосибирск, 1987. – 191с.
300959
  Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в 13-15 вв. / А.Н. Кирпичников. – Л., 1976. – 104с.
300960
   Военное законодательство и правовое воспитание воинов.. – М., 1983. – 240с.
300961
  Раппопорт П.А. Военное зодчество западнорусских земель 10-14 вв. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1967. – № 140 : Военное зодчество западнорусских земель X-XIV вв. / Раппопорт П.А. – С. 1-242
300962
  Мельникова Л.В. Военное и морское духовенство в годы Крымской войны 1853-1856 гг. // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12 (620). – С. 52-58. – ISSN 0321-0626
300963
  Наполеон Бонапарт Военное искусство : опыт победоносных кампаний / [Наполеон Бонапарт]. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 415 с., [22] л. цв. ил., портр. : ил., табл. – Авт. указан на обороте тит. л. . - На обл. только авт. и загл. сер. – Библиогр. в примеч.: с. 410-413. – (Историческое наследие). – ISBN 978-5-699-34243-3
300964
  Светлов А.Е. Военное искусство Владимира Мономаха в борьбе с половцами // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2003. – № 21/22. – С. 124-134
300965
  Караев Г.Н. Военное искусство древнего Китая / Г.Н. Караев. – Москва : Военное издательство, 1959. – 216 с.
300966
  Кикнадзе В.Г. Военное искусство и разведка в большой стратегии Византийской империи // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 9 (629). – С. 30-34. – ISSN 0321-0626
300967
  Багреев А.Д. Военное искусство капиталистических государств : (1939-1945 гг.) / А.Д. Багреев. – Москва : Военное издательство, 1960. – 278 с. + Прил.: Схемы. – Библиогр.: с. 266-270
300968
   Военное искусство капиталистического общества (1789-1917) : Сб.материалов для военных училищ. – Вып. 2. – Москва : Военное издательство, 1953. – 372 с.
300969
  Махатадзе М.С. Военное искусство по Вепхисткаосани и некоторые основные проблемы руставеловедения : Автореф... кандид. филологич.наук: / Махатадзе М.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 13 с.
300970
   Военное искусство рабовладельческого и феодального общества.. – Вып. 1. – М., 1953. – 456с.
300971
   Военное искусство. Стратегия. Оперативное искусство. Общевойсковая тактика : Указатель лит. за 1942-1943 гг. – Москва : Б. и., 1945. – 130 с.
300972
  Толмачев Я. Военное красноречие, основанное на общих началах словесности с присовокуплением примеров в разных родах оного. – С.-Пб.
ч. 1-3. – 1825. – 170, 120, (50с.
300973
  Жданов Н.Г. Военное море / Н.Г. Жданов. – М, 1954. – 104с.
300974
  Ченакал Д.Д. Военное небо Поволжья / Д.Д. Ченакал. – Саратов, 1986. – 198с.
300975
  Краснов Н. Военное обозрение земли Донского Войска / Сост. Ген. штаба полк. Краснов. – Санкт-Петербург : Воен. тип., 1870. – [2], II, XX, 288 с. – Авт. в конце предисл.
300976
  Макшеев-Машонов Н.А., Попов Ф.Ф. Военное обозрение Харьковского военного округа / Сост. под ред. ген.-майора Молоствова, Ген. шт. подполк. Макшеевым-Машоновым и Поповым. – Харьков : тип. К. Счасни, 1871. – [2], VIII, 1138, 5 с., 1 л. табл.
300977
  Гриднев Д.А. Военное образование в России на современном этапе развития // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С. 239-247. – ISSN 1811-0916
300978
  Радвик Б. Военное планирование и анализ систем / Б. Радвик. – М, 1972. – 477с.
300979
  Истомин В.А. Военное положение в царстве польском во время мятежа 1863 года и его последовательные видоизменения. / В.А. Истомин, 1903. – 80с.
300980
  Стороженко А.Я. Военное поселение кавалерии в Херсонской и Екатеринославской губерниях : Из записок сенатора А.Я. Стороженка // Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко. – Киев, 1884. – 31 с.
300981
  Бурлаков М.И. Военное потребление и капиталистическое воспроизводство. / М.И. Бурлаков. – М., 1969. – 280с.
300982
  Арцибасов И.Н. и др. Военное право : учебник для военных академий / И.Н. Арцибасов и др. ; под ред. А.Г. Горного. – Москва : Военное издательство, 1984. – 334 с.
300983
  Бобровский П.О. Военное право в России при Петре Великом / рецензия чл.-кор. Акад. наук Н. Ф. Дубровина. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Ч. 2 : Артикул воинский, с объяснениями преобразований в военном устройстве и в военном хозяйстве по русским и иностранным источникам. Вып. 2, раздел 1-й и 2-й. – 1886. – XXXIII, 772 с.


  На обл. фамилия: Е. Сташевский
300984
  Воробьев Е.Г. Военное право: вчера, сегодня, завтра // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 1680-2721
300985
  Синяк В.С. Военное применение электронных вычислительных машин / В.С. Синяк. – М., 1963. – 168с.
300986
  Гвоздарев Б.И. Военное присутствие США в Центральной Америке и зоне Карибского бассейна // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 5 (67) : О центрах по уменьшению ядерной опасности. Демократы вступают в решающие схватки. Отношения США со странами Латинской Америки. О стратегии транснациональных корпораций. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 75-90
300987
  Молдаванов В.А. Военное производство в системе воспроизводства общественного капитала. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Молдаванов В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 17л.
300988
   Военное производство в экономике империализма. : [пер. с нем.]. – Москва : Политиздат, 1988. – 202 с.
300989
   Военное прошлое нашей Родины.. – М., 1955. – 132с.
300990
   Военное прошлое русского народа в памятниках искусства и предметах вооружения XVII в. -- начала XIX в. : путеводитель по выставке. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1938. – 63 с.
300991
   Военное прошлое русского народа. Выставка в Государственном Эрмитаже. – Ленинград : Полиграфкнига, 1939. – 10 с.
300992
  Петровский Н. Военное прошлое Украинского народа / Н. Петровский. – Москва, 1939
300993
  Севастьянов М.А. Военное содружество и перспективы партнерства // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2 (622). – С. 25-28. – ISSN 0321-0626


  Деятельность Совета министров обороны СНГ (1992-2012 гг.).
300994
  Синайский С. Военное сотрудничество СССР и Египта: ретроспектива // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12 декабрь. – С. 159-172. – ISSN 0130-9625
300995
  Фролов А.В. Военное сотрудничество США с прозападными режимами Арабского Востока // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1983. – № 3 (35) : Особенности расстановки политических сил США в начале предвыборной кампании 1983-1984 г.г. и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 48-62
300996
  Зейналов Р.Э. Военное строительство -- военно-патриотическая и оборонно-массовая работа в Азербайджанской ССР в период строительства социализма. / Р.Э. Зейналов. – Баку, 1990. – 203с.
300997
  Селиванов П.А. Военное строительство в Белоруссии. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Селиванов П.А.; АН БССР.Ин-т истории. – Минск, 1968. – 31л.
300998
  Вершигора П.П. Военное творчество народных масс / П.П. Вершигора. – Москва, 1961. – 824с.
300999
  Гулевич Д.И. Военное троеборье / Д.И. Гулевич. – М., 1962. – 102с.
301000
  Буравцев К. Военноинженерное дело / К. Буравцев. – Москва, 1933. – 373с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,