Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
306001
  Цимбалюк В. "Внаслідок аварії на ЧАЕС у нас постраждали майже 2 мільони людей" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 79). – С. 6
306002
  Комаров С.А. "Внешнеполитический" фельетон в творчестве В.П. Катаева 1920-40-х годов // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 71-83. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
306003
  Харченко О. Вміст трипсиноподібних ферментів і молекул середньої маси плазми крові як потенційні маркери хронічної алкогольної інтоксикації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-64. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  У результаті досліджень показано зростання вмісту трипсиноподібних ферментів в плазмі крові щурів на 3-тю та 7-му добу відвореннямоделі хронічної алкогольної інтоксикації. В період відміни етанолу (11-та, 21-ша та 28-доба) вміст даних протеїназ ...
306004
  Сахно Т.В. Вміст фенольних сполук та морфометричні показники у зразків-диференціаторів соняшнику за умов ураження вовчком / Т.В. Сахно, В.П. Петренкова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 92-98 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
306005
  Кавулич Я.З. Вміст фенольних сполук у рослин пшениці (Triticum aestivum L.) та гречки (Fagopyrum esculentum Moench.) за дії саліцилової кислоти та кадмію хлориду : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Кавулич Яна Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 29 назв
306006
  Мойсєєва М.Н. Вміст фітогормонів і фітонцидів у цибулі і часнику в залежності від умов їх зберігання і проростання. / М.Н. Мойсєєва, 1971. – 70-73с.
306007
  Терек О.І. Вміст фотосинтезуючих пігментів у листках інтродукованих видів родів Aloe L. і Agave L. / О.І. Терек, Л.Г. Маргітай // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 86-88. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Дається порівняльна характеристика вмісту фотосинтезуючих пігментів у листках інтродукованих рослин 14-ти видів роду Aloe і 5-ти видів роду Agave.
306008
  Дудка І.О. Вміст цезію-137 та калію-40 у макроміцетах Національного природного парку "Синевир" (Українські Карпати) / І.О. Дудка, Г.А. Гродзинська, Ю.Ю. Тюх // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 6-7 : табл.
306009
  Моргаєнко О.О. Вміст циклічних нуклеотидів у парієтальних клітинах слизової оболонки та гладеньких міоцитах шлунка щурів за умов розвитку стресової моделі виразки / О.О. Моргаєнко, В.О. Чайка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-22. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зміни у вмісті цАМФ і цГМФ у парієтальних клітинах і гладеньких міоцитах шлунка щурів за умов розвитку стресової моделі виразки. Порушення співвідношення цАМФ/цГМФ за умов розвитку виразки вказують на залучення циклонуклеотидних систем ...
306010
  Моргаєнко О.О. Вміст циклічних нуклеотидів у парієтальних клітинах слизової оболонки та гладеньких міоцитах шлунка щурів за умов розвитку стресової моделі виразки / О.О. Моргаєнко, В.О. Чайка, Ю.В. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зміни у вмісті цАМФ і цГМФ у парієтальних клітинах і гладеньких міоцитах шлунка щурів за умов розвитку стресової моделі виразки. Порушення співвідношення цАМФ/цГМФ за умов розвитку виразки вказують на залучення циклонуклеотидних систем ...
306011
  Імєдадзе С.П. Вміст циклічних нуклеотидів у складі високомолекулярного комплексу аміноацил-tРНК- синтетаз у нормі та під дією іонізуючої радіації = біологія / С.П. Імєдадзе, О.Ф. Клименко, Р.П. Виноградова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 36-38 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
306012
  Попова Е.М. Вміст циклічних нуклеотидів у слизовій оболонці тонкого кишечника та печінці свиней в динаміці інфекційного ураження : біологія / Е.М. Попова, О.П. Матишевська, Л.І. Остапченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 54-56 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
306013
  Єщенко Юлія Віталіївна Вміст цинку в клітинах при різних функціональних станах інсулярного апарата підшлункової залози : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Єщенко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 24 назв.
306014
   Вміст цинку у клітинах слизової оболонки шлунка за умов холодового стресу / О. Богданова, Л. Кот, Д. Лукашов, С. Сенін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 94-96. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вміст цинку у клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов холодового стресу. Встановлено зниження показника відразу після стресу та на п"яту добу після цього. Введення омепразолу - інгібітора протонної помпи - не призводило до ...
306015
   Вміст цитокінів у сироватці крові щурів за умов дії стресу та введення меланіну / Д. Голишкін, О. Вірченко, Т. Фалалєєва, Т. Галенова, О. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-73. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Було вивчено вміст прозапальних та антизапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов стресу та введення меланіну. Встановлено, що меланін зменшував рівень прозапальних цитокінів інтерлейкіну (ІЛ) - 1[beta], ІЛ-12В р40, інтерферону-[gamma] та ...
306016
  Захаренко І.М. Вміст цитохромів B5 i Р450 в мікросомах печінки щурів при дії етил- та пропіламіну і селеніту натрію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-19. – (Біологія ; Вип. 31)


  Додавання етил- та пропіл аміну per os щурам приводило до зменшення вмісту цитохромів B5 та Р450 в мікросомах печінки. Попередня доза водного розчину селеніту натрію знімала негативний вплив етил- та пропіламіну.
306017
   Вміст, компонентний склад та динаміка розчинених органічних речовин у воді гирлової ділянки річки Десни / П.М. Линник, Я.С. Іванечко, Р.П. Линник, В.А. Жежеря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 121-129
306018
  Щербак Ю. Вміти сказати "НІ" / Спілкувалася Жанна Безп"ятчук // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 12 (125). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Юрій Щербак про асиметрію, рівноправність і васалітет в українсько-російських відносинах
306019
  Растворов О.А. Вмотивованість як чинник формування професійної спрямованості у студентів медичного ВНЗ / О.А. Растворов, І.О. Растворов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 161-165. – ISSN 1681-2751
306020
  Аністратенко Л. Вмотивованість японської літературознавчої термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-13. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано класифікацію типів і видів умотивованості фахової мови японського літературознавства. Досліджено ступені вмотивованості термінологічних одиниць японської літературознавчої термінології. Предложена классификация типов и видов ...
306021
   ВМС в будущей войне. – М, 1964. – 303с.
306022
  Стуруа Г.М. ВМС в военной стратегии США: новые аспекты 80-х годов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 3 (47) : Расстановка партийно-политических сил в США. Советско-американские экономоческие и научно-технические связи. "Стратегическая оборонная инициатива" и планы создания "ограниченной" системы ПРО. О научно-техническом потенциале США... – С. 48-60
306023
  Обухова Л.А. Вначале была Земля... / Л.А. Обухова. – Москва, 1973. – 254 с.
306024
  Чеснок В.Ф. Вначале была легенда / В.Ф. Чеснок. – Ростов -на-Дону, 1987. – 111с.
306025
  Гордон И.З. Вначале их было двое... : повести и рассказы / Илья Гордон ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1965. – 436 с.
306026
  Дженет А. Вне времени / Анна Дженнет // Сон в летний день / Л.Л. Миллер. – Ярославль : Гринго, 1995. – 187с. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-006-1
306027
  Задорожняя Е. Вне времени и вне пространства : поэзия / Е. Задорожняя. – Черкаси : Изд. Чабаненко Ю.А., 2006. – 108 с. – ISBN 966-8702-65-4
306028
  Герген Марк Вне времени. По ту сторону времени // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 122-133 : фото. – ISSN 1029-5828
306029
  Самсонов Т. Вне закона / Т. Самсонов. – Москва, 1933. – 213с.
306030
  Акимов В.И. Вне закона / В.И. Акимов ; [ил.: В. Аверкиев]. – Пермь : Книжное издательство, 1967. – 126 с. : ил. – ([Библиотека путешествий и приключений ; Вып. 31])
306031
  Горчаков О.А. Вне закона : автоиографическая хроника / О.А. Горчаков. – Москва : Советский писатель, 1990. – 525с.
306032
  Руднев Д.М. Вне закона: Докум. повесть о В.Кингисеппе. / Д.М. Руднев. – Таллин, 1979. – 264с.
306033
  Циолковский К.Э. Вне Земли. / К.Э. Циолковский. – 2-е изд. – М, 1958. – 144с.
306034
  Абдуллаева З.К. Вне игры: Олег Янковский в театре и кино / Зара Абдуллаева ; [предисл. Б. Зингермана ;. – Москва : Союзтеатр, 1990. – 253, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 253-254
306035
  Вьель Т Вне подозрений = L"insoupconnable : роман / Танги Вьель ; [ пер. с французского А. Залевская ]. – Київ : Елисейские Поля, 2006. – 160с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-5-0
306036
  Зафировский М. Вне рационального выбора: элементы "теории иррационального выбора" // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3 (359). – С. 19-29. – ISSN 0132-1625
306037
   Внеатмосферные исследования активных областей на Солнце : труды 8-го консультат. совещания АН соц. стран по физике Солнца. – Москва : Наука, 1976. – 155 с.
306038
  Харитонов А.В. Внеатмосферные спектрофотометрические стандарты, исследование распределения энергии в спектрах избранных звезд в абсолютных единицах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Харитонов А.В.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 15л.
306039
  Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте / Л.В. Кондрашова. – Киев; Одесса : Вища школа, 1988. – 158с.
306040
  Беляев А.В. Внеаудиторная работа студентов: традиции и новации // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 40-44. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ опыта организации внеаудиторной работы в университетском образовании, оцениваются его результаты. Выявлены социально-психологические особенности студенчества. Опре делены пути и средства обновления содержания, форм и методов ...
306041
   Внеаудиторное чтение : Учебные задания по французскому языку. – Киев : КГУ, 1973. – 352с.
306042
   Внеаудиторное чтение : Учебн. задан. по француз. языку №2. – Киев : КГУ, 1973. – 216 с.
306043
  Крашенинникова Е.А. Внеаудиторное чтение на немецком языке / Е.А. Крашенинникова. – М., 1969. – 132с.
306044
  Грищенко Н.Г. Внеаудиторное чтение на немецком языке / Н.Г. Грищенко, Е.В. Реймерова. – М, 1977. – 52с.
306045
   Внеаудиторное чтение. Учебные задания по французскому языку №1. – К, 1972. – 131 с.
306046
   Внеаудиторное чтение. Учебные задания по французскому языку №2. – К, 1972. – 216 с.
306047
   Внеаудиторное чтение. Учебные задания по французскому языку №3. – К, 1972. – 352с.
306048
  Босанац М. Внебрачная семья / М. Босанац. – М., 1981. – 208с.
306049
  Максимов В.Я. Внебрачные дети : Узаконение и усыновление с разъяснениями Правительствующего сената, циркулярами, судопроизводством и образцами прошений / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн. маг. "Правоведение" И.К. Голубева ; [Типо-литогр. И.И. Пашкова], 1903. – 144 с.
306050
  Чернявская Н. Внебюджетное ресурсное обеспечение: реальность и иллюзии / Наталья Чернявская // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 5 (71). – С. 16-21. – ISSN 1608-4071


  Анализируются отличительные черты экономической деятельности публичных библиотек России, особенности привлечения внебюджетных средств для финансирования библиотек.
306051
  Беляков С.А. Внебюджетные средства как фактор финансовой устойчивости вуза // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-68


  Російська Федерація.
306052
  Воронцов-Вельяминов Внегалактическая астрономия : Учеб.пособие / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Наука, 1972. – 464 с.
306053
  Воронцов-Вельяминов Внегалактическая астрономия : учеб.пособие / Воронцов-Вельяминов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1978. – 479с.
306054
  Эйгенсон М.С. Внегалактическая астрономия: введение в изучение галактик / М.С. Эйгенсон. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 414 с.
306055
  Товмасян Г.М. Внегалактические источники радиоизлучения / Г.М. Товмасян. – Москва : Наука, 1986. – 237с.
306056
  Курильчик Владимир Никитич Внегалактические радиоисточники : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.03.03 / Курильчик Владимир Никитич; МГУ. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
306057
  Красильников О. Внегосударственные денежные системы в информационной экономике / О. Красильников, Е. Красильникова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 151-159. – ISSN 0042-8736
306058
  Носов В.А. Внедоговорные обязательства / В.А. Носов. – Ярославль, 1987. – 76с.
306059
  Михайлич А.М. Внедоговорные обязательства в советском гражданском праве: уч. пособие / А.М. Михайлич. – Краснодар, 1982. – 94с.
306060
   Внедоговорные обязательства. Авторское, изобретательское и наследственное право. – М, 1980. – 78с.
306061
  Воловик Г.А. Внедоменная обработка чугуна / Г.А. Воловик. – Київ, 1961. – 134с.
306062
   Внедоменное получение железа за рубежом. – М, 1964. – 368с.
306063
  Захарова Л.В. Внедрен, действует: Роман. / Л.В. Захарова, В.М. Сиренко. – Петрозаводск
Кн.1. – 1985. – 287с.
306064
   Внедрение автоматизированной системы управления производством на базе пакетов прикладных программ. – М, 1980. – 136с.
306065
   Внедрение автоматизированной системы управления производством на базе пакетов прикладных программ. – М, 1980. – 136с.
306066
  Копытов А.Д. Внедрение адаптированных зарубежных образцов реализации профильного обучения / А.Д. Копытов, М.П. Пальянов, А.Р. Демченко // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 98-105. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются теоретические концепции и зарубежный опыт реализации профильного обучения в системе общего образования (США, Германия, Великобритания), анализируются модели профильной подготовки учащихся и взаимосвязь с профессиональным ...
306067
   Внедрение активных форм и методов обучения в преподавание общественных наук. – Петрозаводск
1. – 1988. – 93с.
306068
   Внедрение активных форм и методов обучения в преподавание общественных наук. – Петрозаводск
2. – 1988. – 79с.
306069
  Фалько Г.Л. Внедрение атомных частиц в твердые тела при предельных режимах облучения : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.07 / Фалько Г.Л. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 326 л. – Библиогр.: л. 305-326
306070
  Фалько Г.Л. Внедрение атомных частиц в твердые тела при предельных режимах облучения : автореф. дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.07 / Фалько Г.Л., М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 33 с.
306071
  Яблоков А.С. Внедрение быстрорастущих и технически ценных пород. / А.С. Яблоков. – М.Л., 1949. – 100с.
306072
  Певнев Н.И. Внедрение вычислиельной техники в народное хозяйство / Н.И. Певнев. – Москва : Экономика, 1971. – 118с.
306073
   Внедрение геокинологического метода в производство. – Петрозаводск, 1980. – 50с.
306074
   Внедрение достижений науки в сельскохозяйственное производство колхозов и совхозов Одесской и Крымской областей : Сборник научных трудов. – Одесса, 1975. – 136с.
306075
  Литвин В.М. Внедрение достижений науки в сельскохозяйственное производство США / В.М. Литвин. – Москва, 1970. – 88 с.
306076
   Внедрение достижений педагогики в практику школы. – Москва, 1981. – 145 с.
306077
  Сердюк Елена Владимировна и др. Внедрение достижений педагогической науки в практику средней и высшей школы : Библиогр. указ. / Елена Владимировна и др. Сердюк. – Краснодар, 1983. – 44с.
306078
  Бондаренко Е.М. Внедрение дуального образования в подготовку экономистов и менеджеров сферы телекоммуникаций на основе компетентностного подхода / Е.М. Бондаренко, Л.А. Захарченко, И.П. Олтян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 119-124
306079
   Внедрение единой общегосударственной системы МБА в научно-технических библиотеках. – М, 1971. – 44с.
306080
   Внедрение и применение норм времени на основные виды работ, выполняемые в библиотеках : метод. рекомендации. – Москва : Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, 1991. – 35 с.
306081
  Рудник Ф.И. Внедрение и функционирование АСУ на предприятии. / Ф.И. Рудник, В.Б. Либерман. – М., 1971. – 64с.
306082
  Зайцев Н.Г. Внедрение и эксплуатация типовой АСУП / Н.Г. Зайцев. – К., 1976. – 143с.
306083
   Внедрение и эксплуатация экономичных энергоблоков на электростанциях. – К, 1978. – 180с.
306084
  Краева Л.И. Внедрение идей педагогического мастерства в этнопедагогическую подготовку студентов университета / Л.И. Краева, И.Ю. Краева // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 157-161. – ISSN 2045-146X
306085
  Алешин Г.И. Внедрение изобретений в производство : орг. и экон. аспекты / Г.И. Алешин. – Москва : Знание, 1986. – 62 с. : ил. – Библиогр.: с. 61. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и орг. производства ; 9/1986)
306086
  Лебедева Е.А. Внедрение изобретений в промышленности США / Е.А. Лебедева, П.А. Недотко. – М., 1984. – 191с.
306087
  Редькина Н.С. Внедрение инноваций в технологические процессы научной библиотеки в условиях развивающейся веб-среды / Н.С. Редькина, М.Ю. Драцкая // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 2. – С. 33-42. – ISSN 1815-3186


  Рассматриваются вопросы совершенствования основных технологических процессов научной библиотеки с помощью современных средств и сервисов Интернета.
306088
  Набока О. Внедрение инновационных технологий обучения в процесс формирования специальной компетенции инженеров-педагогов // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 71. – С. 35-43. – ISSN 2077-1827


  В статье выявлена значимость и пути внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс высшей школы для формирования специальной компетенции будущих инженеров-педагогов, среди которых контекстное, интерактивное, проблемное, компьютерное ...
306089
  Абубакирова М.И. Внедрение интегрированного маркетинга в библиотеке: PR-кампания е-ресурсов как составляющая маркетинга-микс / Маргарита Исхаковна Абубакирова // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 18-20
306090
  Кузнецова Т. Внедрение интернет-портала как этап создания автоматизированной системы библиотечного обслуживания населения Санкт-Петербурга / Т. Кузнецова, Т. Корякова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 8 (146). – С. 16-18. – ISSN 1727-4893
306091
  Чернявская В. Внедрение информационных технологий в образовательном процессе как основа формирования человека будущего // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 206-208. – ISBN 978-617-685-049-6
306092
  Беккин Р. Внедрение исламской финансовой модели в Киргизии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 66-70. – ISSN 1998-1813
306093
  Влезько В.Н. Внедрение коллективных (бригадных) форм организации и оплаты труда в промышленности - важнейший фактор повышения эффективности производства : Из опыта предприятий г. Киева В помощь лектору / В.Н. Влезько. – Киев : Знание, 1980. – 28с.


  В свете идей марксизма-ленинизма,материалов ХХУҐ съезда Коммунистической партии Советского Союза,положений и выводов,содержащихся в речах Генирального секретаря ЦК КПСС К.У.Чередниченко на внеочередном февральском/1984г./Пленуме ЦК КПСС и встрече с ...
306094
  Николаенко Н.Н. Внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки как средство формирования информационной культуры личности // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 59-69.
306095
  Босенко М.В. Внедрение кредитно-модульной системы и оптимизация учебного процеса в Республике Беларусь // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 6-9. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
306096
  Дауренбекова Ш.Ж. Внедрение медиаобразовательных технологий обучения в Жетысуском государственном университете им. И. Жансугурова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 133-137


  Понятие использование современных информационных технологий в учебном процессе по биологии в образовательных учреждениях. Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что использование информационных технологий на занятиях по специальности биология ...
306097
  Ершов В.С. Внедрение Международной системы единиц : справ. пособие / В.С. Ершов. – Москва : Издательство стандартов, 1986. – 294 с.
306098
   Внедрение метода непрерывного оперативно-производственного планирования на предприятиях БССР. – Минск, 1966. – 69с.
306099
  Будников Н.П. Внедрение методов ускоренной разведки газовых месторождений. / Н.П. Будников, Л.И. Каприелова. – М, 1971. – 8с.
306100
  Ефремова Е.М. Внедрение научно-технических достижений и эффективность производства / Е.М. Ефремова, Н.А. Скворцова. – М., 1984. – 37с.
306101
  Берлинер Ю.И. Внедрение научно-технических разработок : проблемы планирования / Ю.И. Берлинер. – Москва : Экономика, 1985. – 72 с.
306102
   Внедрение научной организации труда на предприятии. – Новосибирск, 1968. – 124с.
306103
  Фейгин Внедрение научной организации труда на промышленных продприятиях / Фейгин, Л.И. Виноградов. – Минск, 1966. – 120с.
306104
   Внедрение научных достижений в сельское хозяйство. – М, 1975. – 216с.
306105
   Внедрение научных исследований в сельском хозяйстве. – М, 1983. – 214с.
306106
   Внедрение новой техники и прогрессивных технологических процессов в промышленности Совнархоза за 1 квартал 1958 г.. – М, 1958. – 52с.
306107
  Максименко Э.В. Внедрение новой техники как фактор роста производительности труда : Автореф... канд. экон.наук: / Максименко Э. В.; Науч. иссл. экон. ин-т. – Киев, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
306108
   Внедрение новых методов обучения и технических средств в учебный процесс Челябинского политехнического института имени Ленинского комсомола. – Челябинск, 1980. – 100с.
306109
   Внедрение новых методов обучения и технических средств в учебный процесс Челябинского политехнического института имени Ленинского комсомола. – Челябинск, 1982. – 94с.
306110
   Внедрение новых слюдинитовых электроизоляционных материалов. – М, 1963. – 44с.
306111
  Самодова Ю.В. Внедрение новых технологий в практику библиотек: приближают ли они времена "библиотеки 2.0"? // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2009. – № 1 (17). – С. 149-189
306112
  Иванов Н.Н. Внедрение нормативного учета на предприятии. / Н.Н. Иванов. – М, 1970. – 262с.
306113
  Лапоногова Т.Ф. Внедрение основных положений учения о языке товарища Сталина в преподавании лексики и граматики иностранных языков / Т.Ф. Лапоногова, В.М. Лещинская // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 20-22
306114
  Воробев В.П. Внедрение передового опыта и научных достижений как условие роста общественной производительности труда : Автореф... канд. экон.наук: / Воробев В.П.; Ленингр. гос. ун-т А.А.Жданова. – Л., 1966. – 16л.
306115
  Турсунов Р. Внедрение передового производственного опыта - важный фактор повышения эффективности интенсификации хлопководства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Турсунов Р.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 22л.
306116
  Нешто А.В. Внедрение передовых методов организации производства и передовой технологии / А.В. Нешто. – Москва, 1950. – 40с.
306117
  Редькина Н. Внедрение перспективных и эффективных информационных технологий // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 10-14. – ISSN 1727-4893


  Статья об использовании современных информационных технологий в обслуживании пользователей библиотек, при создании информационных продуктов и предоставлении услуг, продвижении библиотеки.
306118
   Внедрение радиотехнических методов в народное хозяйство : экспонаты 7-й заочной радиовыставки. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1949. – 56 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 30)
306119
  Воронов А.В. Внедрение реверсивной логистики для управления отходами на фармацевтическом предприятии / А.В. Воронов, В.И. Воронов // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 75-83 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв
306120
  Карташов П.И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в практику: Орг.-управлен. аспект / П.И. Карташов. – М., 1984. – 128с.
306121
  Матвеева Е.А. Внедрение системы автоматизации библиотек "Ирбис" в вузах Омского региона: состояние перспективы развития // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 0130-9765


  Представлен анализ организационных и технологических аспектов внедрения системы автоматизации библиотек ИРБИС в Омском регионе. Основа анализа - результаты анкетирования вузовских библиотек Омска.
306122
   Внедрение системы непрерывного планирования на производственных участках мелкосерийного производства. – Х, 1965. – 7с.
306123
  Португал В.М. и др. Внедрение типовой системы управления предприятием / В.М. и др. Португал. – М., 1981. – 351с.
306124
   Внедрение экономико-математических методов управления на предприятиях Урала. – Свердловск, 1979. – 138с.
306125
  Масумов В.И. Внедрение экономической реформы в энергетике / В.И. Масумов. – Киев, 1969. – 45с.
306126
  Романуха З.В. Внедрение электронных технологий в библиографическое информирование потребителей в вузовских библиотеках западного региона Украины // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 40-46
306127
  Васюкевич В.В. Внедрение электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам в образовательную практику вуза // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 39-55. – ISSN 1609-4646


  В статье представлен опыт внедрения электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам в вузе на основе модульно-рейтинговой технологий обучения. Раскрываются понятия: электронный учебно-методический комплекс по дисциплине, модуль, балльно ...
306128
  Андрейко Г.П. Внедрение элементов дистанционного образования как стимулирующий фактор к самостоятельной работе студентов // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 70-71. – ISBN 978-966-285-400-8
306129
  Миневич Ш.Ш. Внедрение элементов теоретико-множественного мышления в курс элементарной математики : Автореф... кандид. пед.наук: / Миневич Ш.Ш.; Киевский гос. пед. ин-т им. Горького. – Сталино, 1952. – 8 с.
306130
  Караев Б.М. Внедрение, разработка рациональной методики применения и анализ геоолгической эффективности сейсмического метода РНП на суше Азербайджанской ССР : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Караев Б. М.; Сов. по присужд.уч. степ. геол. разв. фак. Аз. ин-та нефти и химии. – Баку, 1970. – 22л.
306131
  Миронович О. Внедряя ново, сохранять традиции. Из опыта Псковской ОУНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 28-30. – ISSN 1727-4893
306132
  Ольховский М.З. Внедумская деятельность большевистской фракции IV Государственной думы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ольховский М.З. ; ИПКП маркс.-лен. при МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
306133
  Ландырь А.П. Внезапная сердечная смерть у спортсменов // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 18-32 : рис., табл. – Библиогр.: 69 назв. – ISSN 1992-7894
306134
  Эдигей Е. Внезапная смерть игрока: пять детективных романов / Е. Эдигей. – М., 1987. – 638с.
306135
   Внезапность в наступательных операциях Великой Отечественной войны. – М, 1986. – 206с.
306136
   Внезапность в операциях вооруженных сил США. – Москва : Воениздат, 1982. – 328с.
306137
  Попов В.С. Внезапность и неожиданность в истории войны : Некоторые характерные примеры / В.С. Попов. – Москва : Военное издательство, 1955. – 207 с.
306138
  Попов В.С. Внезапность и неожиданность в истории войны. : Автореф... доктор ист.наук: / Попов В.С.;. – М., 1954. – 36л.
306139
   Внезапные выделения метана импульсного характера в зонах геологических нарушений / С.П. Минеев, А.С. Янжула, В.Н. Кочерга, А.А. Прусова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 48-66 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1607-4556
306140
  Акопов В.Ф. Внезапные песни : [сборник стихов] / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2008. – 95, [1] с.
306141
  Сынгаевский М. Внезапный возраст / М. Сынгаевский. – Москва, 1982. – 127с.
306142
  Мухин В. Внезапный выброс / В. Мухин. – 2-е изд. – Донецк : Донбас, 1979. – 247 с.
306143
  Мухин В.Е. Внезапный выброс / В.Е. Мухин. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 238с.
306144
  Магалиф Ю.М. Внезапный дождь / Ю.М. Магалиф. – Новосибирск, 1968. – 184с.
306145
  Кулькин Е.А. Внезапный дождь / Е.А. Кулькин. – М., 1978. – 62с.
306146
  Галкин И.Н. Внеземная сейсмология / И.Н. Галкин. – Москва : Наука, 1988. – 195с.
306147
   Внеземные цивилизации : труды совещания (Бюракан, 1964). – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1965. – 152 с.
306148
   Внеземные цивилизации: Проблемы межзвездной связи. – Москва : Наука, 1969. – 440 с.
306149
  Шевнин А.Д. Внеионосферная токовая система и вопросы направления геомагнитного поля на космических объектах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шевнин А. Д.; АН СССР, Ин-т физ. атмосф. – М., 1966. – 21л.
306150
  Вейс Г. Внейшний быт народов с древнейших до наших Мвремен : в 6 т. / соч. Германа Вейса, проф. и преп. при Берл. акад. художеств. – 1873-1879. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. Грачева и комп.
Т. 1 : История одежды, вооружения, построек и утвари народов Древнего мира. Ч. 1. Восточные народы : с 1945 отд. изображ. по рисункам сочинителя / пер. с нем. В. Чаева. – 1873. – XVIII, 388 с. : ил.
306151
  Кучер М.Г. Внекласная воспитательная работа в восьмилетней сельской школе по биологии : Автореф. дис... канд. пед. наук: 730 / Кучер М.Г. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 17c.
306152
  Лиьнков Г.И. Внекласная работа по математике / Г.И. Лиьнков. – Москва, 1953. – 47 с.
306153
  Гора Я.В. Внекласная работа по сельскохозяйственной технике и ее роль в подготовке учащихся старших классов к практической деятельности : Автореф... канд. пед.наук: / Гора Я. В.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1965. – 16л.
306154
  Романенко Н.Н. Внекласная работа: интеллектуальная игра "Умники и умницы" по творчеству Гоголя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 11 : Інтелектуальні ігри на уроках. – С 24-25
306155
   Внекласное чтение по естествознанию и географии. – Л, 1962. – 84с.
306156
  Сетин Ф.И. Внекласное чтение. Хрестоматия для 5 класса национальных школ / Ф.И. Сетин. – Москва : Просвещение, 1964. – 336 с.
306157
  Алексеева Л.В. Внекласные занятия по лепке в школе / Л.В. Алексеева. – Москва, 1970. – 46с.
306158
  Шерстеникина В.А. Внеклассаня работа как средство провышения мотивации изучения учащимися иностранного языка в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шерстеникина В.А.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
306159
  Кучер М.Г. Внеклассная воспитательная работа в восьмилетней сельской школе по биологии. (На опыте работы школ Молдавской ССР) : Дис... канд. пед.наук: / Кучер М. Г.; КГУ, каф. педагогики. – К., 1969. – 335л. – Бібліогр.:л.I-XX
306160
   Внеклассная воспитательная работа в школе. – Саратов, 1978. – 93с.
306161
  Мачихина В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе-интернате / В.Ф. Мачихина. – М., 1978. – 125с.
306162
  Быкова Е.А. Внеклассная воспитательная работа по литературе в системе подготовки учителей начальных классов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Быкова Е.А.; Науч-исслед.ин-т общей педагогики АПН СССР. – М, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
306163
   Внеклассная и внешкольная работа по литературе. – М, 1970. – 224с.
306164
   Внеклассная и внешкольная работа с учащимися. – М, 1958. – 72с.
306165
  Калечиц Т.Н. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися: уч.-метод. пособие для студ-заоч. 3-4 курсов пед. ин-тов / Т.Н. Калечиц, З.А. Кейлина. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1980. – 87с.
306166
  Калечиц Т.Н. Внеклассная и внешкольная работа. Уч. метод. пособие для студ.-заоч. пед. ин-тов / Т.Н. Калечиц, З.А. Кейлина. – М., 1972. – 96с.
306167
  Трахтман Я.Н. Внеклассная и внешкольная санитарно-просветительная работа / Я.Н. Трахтман. – М., 1960. – 152с.
306168
  Виркус Р.П. Внеклассная и внешкольная физкультурная работа в Германской Демократической Республике. : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Виркус Р.П.; Вильнюс. гос .ун-т. – Вильнюс, 1974. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
306169
  Гришин Ю.А. Внеклассная и учебная работа по астрономии : книга для учителя / Ю.А. Гришин. – Москва : Просвещение, 1990. – 93 с.
306170
  Грушина Т.П. Внеклассная исследовательская деятельность учащихся при изучении геоэкологических проблем в курсе "География России" : В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 0016-7207
306171
  Ставровский А.Е. Внеклассная краеведческая работа. / А.Е. Ставровский. – М., 1951. – 160с.
306172
  Шепетовская И.П. Внеклассная работа в связи с учебно-воспитательным процессом по курсу истории древнего мира в 5-6 классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шепетовская И. П. ; МП РСФСР ; Моск. пед. ин-т, Каф. методики истории и Конституции СССР. – Москва, 1955. – 15 с.
306173
  Камынин А.А. Внеклассная работа в системе формирования коммунистических убеждений старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Камынин А.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
306174
  Соколов Б. Внеклассная работа в школе. / Б. Соколов. – Новосибирск, 1951. – 72с.
306175
  Зыкова З.Н. Внеклассная работа как средство воспитания у учащихся профтехучилищ любви к профессии / З.Н. Зыкова. – М., 1979. – 72с.
306176
  Лапицкий С.И. Внеклассная работа как средство развития интереса учащихся к физике и технике : Автореф... канд. пед.наук: / Лапицкий С. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 12л.
306177
  Коркин В.П. Внеклассная работа по актробатике. / В.П. Коркин. – Л., 1961. – 112с.
306178
   Внеклассная работа по биологии : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1974. – 287 с. – (Методическая библиотека школа)
306179
   Внеклассная работа по биологии : пособие для учителей. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещения, 1980. – 239 с. : ил. – (Библиотека учителя биологии)
306180
  Амиранашвили Шота Иванович Внеклассная работа по биологии (ботанике) : Автореф... канд. пед.наук: / Амиранашвили Шота Иванович; Тбилисский гос.пед. ин-т. – Тбилиси, 1976. – 34л.
306181
  Ставровский А.Е. Внеклассная работа по биологии в V-VII классах сельской школы в связи с изучением своего края. / А.Е. Ставровский. – М., 1953. – 224с.
306182
  Семакин Н.К. Внеклассная работа по географии : Из опыта работы / Н.К. Семакин. – Москва : Просвещение, 1979. – 160с.
306183
  Бороздинов Н.М. Внеклассная работа по географии в средней школе / Н.М. Бороздинов. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 91с.
306184
   Внеклассная работа по зарубежной литературе и литературе народов СССР. – Л, 1966. – 36с.
306185
  Магеровская Н.Г. Внеклассная работа по иностранному языку в 5-6 классах средней школы / Н.Г. Магеровская. – М-Л, 1954. – 23 с.
306186
   Внеклассная работа по иностранному языку в школе. – К, 1985. – 150с.
306187
  Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе / С.Н. Савина. – Москва, 1991. – 159с.
306188
  Шеляпина Л.С. Внеклассная работа по иностранным языкам в школе-интернате. / Л.С. Шеляпина, В.В. Краевский. – М., 1964. – 115с.
306189
  Родин А.Ф. Внеклассная работа по истории / А.Ф. Родин. – Москва, 1956. – 32с.
306190
   Внеклассная работа по истории. – Л, 1957. – 176с.
306191
   Внеклассная работа по истории. – Вып. 2. – Л, 1960. – 224с.
306192
   Внеклассная работа по истории. – М, 1962. – 127с.
306193
   Внеклассная работа по истории в средней школе. – М, 1955. – 192с.
306194
   Внеклассная работа по истории и обществоведению. – М, 1981. – 159с.
306195
   Внеклассная работа по курсу литературы в школе-интернате. – М, 1965. – 96с.
306196
   Внеклассная работа по литературе. – М, 1964. – 184с.
306197
   Внеклассная работа по литературе. – Кострома, 1968. – 27с.
306198
  Збарский И.С. Внеклассная работа по литературе (IV-VIII кл.) / И.С. Збарский. – Москва : Просвещение, 1975. – 192 с.
306199
  Кукушкина Н.П. Внеклассная работа по литературе в школах Башкирской АССР. / Н.П. Кукушкина. – Уфа, 1969. – 113 с.
306200
  Стафеев Г.И. Внеклассная работа по литературе в школе / Г.И. Стафеев. – Тула, 1969. – 192с.
306201
  Мельников Н.А. Внеклассная работа по литературе в школе / Н.А. Мельников. – Гродно, 1981. – 112 с.
306202
  Куренко Е.П. Внеклассная работа по литературе. / Е.П. Куренко. – Курган, 1952. – 40с.
306203
  Свищенкова Н.С. Внеклассная работа по литературе. / Н.С. Свищенкова. – М., 1963. – 80с.
306204
  Сефибеков С.Р. Внеклассная работа по математике / С.Р. Сефибеков. – М., 1986. – 77с.
306205
  Мавашев Д.А. Внеклассная работа по математике / Д.А. Мавашев. – Ташкент, 1989. – 101с.
306206
  Кролевец В.С. Внеклассная работа по математике в 5-10 класах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Кролевец В.С.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1956. – 14л.
306207
  Гусев В.А. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах : Книга для учителя / В.А. Гусев, А.И. Орлов, А.Л. Розенталь; Шварцбурд С.И. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 285с.
306208
   Внеклассная работа по математике в профессионально-техническом училище. – М, 1989. – 68с.
306209
  Лазук Н.Я. Внеклассная работа по математике в средней школе / Н.Я. Лазук. – Минск, 1968. – 110с.
306210
  Игнатьев В.А. Внеклассная работа по методике арифметики в педагогических училищах / В.А. Игнатьев. – М., 1954. – 56с.
306211
  Златогорская Р.Л. Внеклассная работа по немецкому языку / Р.Л. Златогорская. – Л., 1957. – 40с.
306212
  Яненко И.Н. Внеклассная работа по общей биологии с профессиональной направленностью / И.Н. Яненко. – Москва, 1989. – 77с.
306213
  Сонкина А.С. Внеклассная работа по русскому языку / А.С. Сонкина. – Ярославль, 1955. – 148с.
306214
  Шлоттермюллер Ренате Внеклассная работа по русскому языку в 7-м классе общеобразовательной политехнической десятилетней школы ГДР в связи с изучением темы "Ленинград" : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шлоттермюллер Ренате; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
306215
  Александрович Н.Ф. Внеклассная работа по русскому языку в восьмилетней школе / Н.Ф. Александрович. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Минск : Народна асвета, 1971. – 192 с. – Библиогр.: с. 188-190
306216
   Внеклассная работа по русскому языку и литературе в национальной школе. – 2-е изд., дораб. – Л, 1987. – 222с.
306217
  Алексеев А.Н. Внеклассная работа по русскому языку и литературному чтению / А.Н. Алексеев. – Благовещенск, 1954. – 64с.
306218
  Алексеев А.Н. Внеклассная работа по русскому языку и литературному чтению / А.Н. Алексеев ; Амурский обл. ин-т усовершенствования учителей. – Благовещенск : Амурское книжное издательство, 1954. – 64 с. – (В помощь учителю)
306219
  Алексеев А.Н. Внеклассная работа по русскому языку и литературному чтению в V-VII классах / А.Н. Алексеев. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 52 с. – (Опыт передового учителя)
306220
  Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку: Пособ. для учител. / Б.Т. Панов. – Москва, 1980. – 208с.
306221
  Шаров В.В. Внеклассная работа по технике / В.В. Шаров. – М., 1955. – 204с.
306222
  Горский В.А. Внеклассная работа по техническому творчеству и сельскохозяйственному опытничеству / В.А. Горский. – М., 1985. – 175с.
306223
  Деркачев А.А. Внеклассная работа по техническому труду / А.А. Деркачев. – Минск, 1986. – 175с.
306224
  Бахнов Ю.Н. Внеклассная работа по техническому черчению / Бахнов Ю.Н., Гефтер М.Д,. – Москва : Высшая школа, 1980. – 63 с. : ил. – (Профтехобразование. Обмен опытом работы)
306225
  Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике / И.Я. Ланина. – Москва : Просвещение, 1977. – 224с.
306226
  Усова А.В. Внеклассная работа по физике в школе : учеб.пособие / А.В. Усова, З.А. Вологодская. – Челябинск : ЧГПИ, 1989. – 77с.
306227
   Внеклассная работа по физике и технике. – Москва, 1955. – 140 с.
306228
  Браверман Э.М. Внеклассная работа по физике: содержание и методика проведения : метод. пособие / Э.М. Браверман. – Москва : Высшая школа, 1990. – 189 с.
306229
  Марьясина В.И. Внеклассная работа по французскому языку в средней школе. / В.И. Марьясина, Б.И. Эпельбаум. – М, 1960. – 91с.
306230
  Головков Г.Д. Внеклассная работа по химии / Г.Д. Головков, В.А. Петропавловская. – М., 1953. – 32с.
306231
   Внеклассная работа по химии. – Саратов, 1963. – 16с.
306232
   Внеклассная работа по химии. – Краснодар, 1968. – 114с.
306233
  Нифантьев Э.Е. Внеклассная работа по химии с использованием хроматографии / Э.Е. Нифантьев, М.К. Верзилина, О.С. Котлярова. – Москва : Просвещение, 1983. – 143 с.
306234
   Внеклассная работа по химии. : пособ. для учителей. – Москва : Просвещение, 1976. – 192 с.
306235
  Виноградов В.Н. Внеклассная работа по черчению в школе / В.Н. Виноградов. – Москва, 1961. – 102с.
306236
  Виноградов В.Н. Внеклассная работа по черчению в школе / В.Н. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 136с.
306237
  Турченко О.В. Внеклассная работа при изучении творчества М.Горького в школе / О.В. Турченко. – Минск, 1969. – 143 с.
306238
  Калашников Г.А. Внеклассная физкультурная работа в школе / Г.А. Калашников. – Калинин, 1959. – 76с.
306239
  Гердзей-Капица Внеклассное чтение в V-VIII классах : Из опыта работы / Н.М. Гердзей-Капица, М.Н. Салтыкова. – Ленинград : Учпедгиз, 1961. – 245 с.
306240
   Внеклассное чтение в школе. – М, 1953. – 88с.
306241
  Пушкарева М.Д. Внеклассное чтение в школе. / М.Д. Пушкарева. – М., 1951. – 80с.
306242
  Ионова В.И. Внеклассное чтение как одно из средств руководства самовоспитанием младших школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ионова В.И.; Кирг. гос. ун-тет им. 50-летия СССР. – Фрунзе, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
306243
  Койкова-Подшивалова Внеклассное чтение как средство нравственно-эстетического воспитания учащихся 5-8 классов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Койкова-Подшивалова Н.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1966. – 18л.
306244
  Баймурзин М. Внеклассное чтение на русском языке в младших классах казахской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Баймурзин М. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра педагогики. – Москва, 1965. – 17 с.
306245
  Яковлев А.А. Внеклассное чтение по географии в старших классах средней школы / А.А. Яковлев. – Москва : Просвещение, 1953. – 192с.
306246
  Яковлев А.А. Внеклассное чтение по географии и геологии в 5-7 кл. / А.А. Яковлев. – Москва, 1953. – 192 с.
306247
  Родин А.Ф. Внеклассное чтение по истории в 5-7 классах. / А.Ф. Родин. – М., 1959. – 128с.
306248
  Збарский И.С. Внеклассное чтение по литературе (IV-VIII классы) / И.С. Збарский, В.П. Полухина. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1980. – 208 с. – (Библиотека учителя литературы)
306249
  Дубинская С М. Внеклассное чтение по русской литературе в 4-7 классах / С М. Дубинская, . – К : Радянська школа, 1981. – 177 с.
306250
  Крук И.Т. Внеклассное чтение по советской литературе в 8-9 классах / И.Т. Крук. – К, 1980. – 183с.
306251
  Салтыкова М.Н. Внеклассное чтение прозаических произведений Пушкина в 6-7 классах / М.Н. Салтыкова. – Москва, 1953. – 56 с.
306252
  Сердцева А.Г. Внеклассное чтение русской литературы в старших классах / А.Г. Сердцева. – 2-е изд., перераб. – М., 1961. – 175с.
306253
  Пушкарева М.Д. Внеклассное чтение художественной литературы в 5-7 кл. / М.Д. Пушкарева. – М., 1952. – 212с.
306254
  Пушкарева М.Д. Внеклассное чтение художественной литературы в 5 кл. / М.Д. Пушкарева. – М., 1956. – 107с.
306255
  Пушкарева М.Д. Внеклассное чтение художественной литературы в 6-7 кл. / М.Д. Пушкарева. – М., 1957. – 84с.
306256
  Янко М.Д. Внеклассные занятия литературным краеведением. / М.Д. Янко. – Курган, 1957. – 64с.
306257
  Ушаков Н.Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. / Н.Н. Ушаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 192с.
306258
  Егоркин В.Ф. Внеклассные практические занятия по химии / В.Ф. Егоркин, Д.М. Кирюшкин, В.С. Полосин; Кирюшкин Д.М. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Просвещение, 1965. – 288с.
306259
  Родионов А.А. Внеклассные художественно-оформительские работы в средней школе : для учителей рисования и черчения / А.А. Родионов. – Москва : Тарту Коммунист, 1958. – 93, [3] с.
306260
   Внеклассные экскурсии по биологии. – Ленинград, 1984. – 50с.
306261
  Полупанов В.С. Внеклеточные белки микроорганизмов / В.С. Полупанов. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 51с.
306262
  Гутман А.М. Внеклеточные и внутриклеточные электрические поля дендритов неокортекса. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.02 / Гутман А.М.; МВ и ССО Лит.ССР. – Каунас, 1974. – 38л.
306263
  Ткаченко А.Г. Внеклеточные метаболиты как регуляторы развития популяций . : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.16 / Ткаченко А.Г.; АН СССР. Уральский науч. центр. Ин-т экологии раст. и животных. – Свердловск, 1980. – 23л.
306264
  Царенко В.М. Внеклеточные органические кислоты и их связь с функциональной активностью синезеленых водорослей : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.18 / Царенко В. М.; АН УССР, Ин-т гидробиол. АН УССР,. – Киев, 1983. – 25л.
306265
  Прист Ф. Внеклеточные ферменты микроорганизмов / Ф. Прист. – Москва : Мир, 1987. – 117с.
306266
   Внеклеточные формы жизни : сборник материалов для преподавателей биологии. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1952. – 244 с. : ил.
306267
  Якушкин И.В. Внекорневая подкормка сельскохозяйственных культур. / И.В. Якушкин, М.М. Эдельштейн. – М., 1955. – 32с.
306268
   Внекорневая подкормка сельскохозяйственных растений. – М., 1955. – 280 с.
306269
  Шевырев И.Я. Внекорневое питание больных деревьев с целью лечения и уничтожения их паразитов / Ив. Шевырев. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1903. – 49, [2] с. : ил. – Авт. и загл. на русском и фр. яз. - Переп. их журн.: Лесное хозяйство т Лесоводство. 1903, № 4. – Библиогр.: "Перечень ученых работ, на которые сделаны ссылки" (13 назв.) = М. З. и Г. И. Департамент Земледелия : Отчет Лесному Департаменту о вредных насекомых Ив. Шевырева ; I


  На обоих экз. дарств. надпись от автора
306270
   Внекорневое питание растений : Сборник переводов из иностранной периодической литературы. – Москва : иностранной литературы, 1956. – 264 с.
306271
  Мацков Ф.Ф. Внекорневое питание растений / Ф.Ф. Мацков. – Київ, 1957. – 264с.
306272
  Дроздов К. Внелимитные затраты : Политика советских властей в новообразованной Молдавской ССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 17-19. – ISSN 0235-7089


  Политика советских властей в новообразованной Молдавской ССР.
306273
  Харук В.И. Внелистовые пигменты древесных растений / В.И. Харук, И.А. Терсков; Сиб. отд.АН СССР; Ин-т физики; Отв. ред.: А.С.Исаев. – Новосибирск : Наука, 1982. – 88с.
306274
  Белый А. Внемля арфе Серафима // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 7 (1047). – С. 176-189. – ISSN 0130-7673


  В 1828 г. А.С. Пушкин пишет стихотворение "Дар напрасный...". В конце 1829 г. оно публикуется журналом "Северные цветы на 183о год". Там их прочитал митрополит Московский Филарет и написал поэту стихотворное "увещеванье". Пушкин не хотел считаться с ...
306275
  Исупов К. Вненаходимость комментатора // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 6-19. – ISSN 0042-8795
306276
  Васюков В.С. Вненяя полиитка Временного правительства / В.С. Васюков. – Москва, 1966. – 496с.
306277
  УССР Верховный Совет. Созыв 9-й. Сессия Внеочередная седьмая сессия Верховного Совета Украинской ССР / Верховный Совет. Созыв 9-й. Сессия УССР, 7-я. – Киев, 1978
306278
   Внеочередная третья сессия Верховного Совета УССР 13-14 ноября 1939 г. : стенографический отчет. – Киев : Издание Верховного Совета УССР, 1940. – 78 с.
306279
   Внеочередной XX съезд Коммунистической партии Украины 16-17 января 1959 года : материалы съезда. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 158 с.
306280
   Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза 27 января - 5 февраля 1959 года. – Москва : Госполитиздат
Т. 1. – 1959. – 592 с.
306281
   Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза 27 января - 5 февраля 1959 года. – Москва : Госполитиздат
Т. 2. – 1959. – 616с.
306282
  СССР Съезд Внеочередной третий Съезд народных депутатов СССР 12-15 марта 1990 г. / СССР Съезд, депутатом (3 ; 1990) народных. – Стенографический отчет. – М
2. – 1990. – 459с.
306283
  СССР Съезд Внеочередной третий Съезд народных депутатов СССР 12-15 марта 1990 г. / СССР Съезд, депутатов (3 ; 1990) народных. – Стенографический отчет. – М
3. – 1990. – 335с.
306284
  СССР Съезд Внеочередной третий Съезд народных депутатомв СССР 12-15 марта 1990 г. / СССР Съезд, депутатов (3 ; 1990) народных. – Стенографический отчет. – М
1. – 1990. – 420с.
306285
  Щербинина М.Б. Внепеченочные проявления хронического вирусного гепатита С: своевременная диагностика улучшает прогноз / М.Б. Щербинина, Т.Н. Шевченко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 93-99. – ISSN 1605-7295
306286
  Мартынов Семен Внепла - новая встреча // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 30-31 : фото
306287
  Семенова Е.Г. Внеплановый синтез ДНК в клетках hela Ж-63 при лучевых и нелучевых воздействиях. : Автореф... канд.биол.наук: 03.104 / Семенова Е.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 30л.
306288
  Шеин Ю.С. Внерабочее время в период перехода к коммунизму (по матер. изуч. бюджетов времени трудящ. г. Новкузнецка) : Автореф... канд. экон.наук: / Шеин Ю. С.; МВССО КазССР, Казах.ГУ, Каф. полит. экон. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
306289
  Груздева Надежда Александровна Внерабочее время и влияние его использования на производительность труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Груздева Надежда Александровна; Костром. технол. ин-т. – Кострома, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
306290
  Кряжев В.Г. Внерабочее время и сфера обслуживания / В.Г. Кряжев. – Москва : Экономика, 1966. – 144 с.
306291
  Боглов В.И. Внерабочее время и уровень жизни трудящихся (На примере ряда пром. рай-ов Сибири) : Автореф... канд. экон.наук: / Боглов В. И.; МВиССО РСФСР, Новос.ГУ. – Новосибирск, 1963. – 23л.
306292
  Петросян Г.С. Внерабочее время трудящихся в СССР : Дис... докт. экон.наук: / Петросян Г. С.; КГУ. – К., 1966. – 259л. – Бібліогр.:л.1-60
306293
  Морозов А.Ф. Внесение нематериального актива в уставный фонд и налог на добавленную стоимость / А.Ф. Морозов, Ю.В. и др. Еремейчикова // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Библиогр.: на 13 пунктів
306294
  Абрамов А.Ф. Внесение средств химизации с поливной водой / А.Ф. Абрамов, В.И. Ивашкин. – Москва : Росагропроиздат, 1988. – 86, [2] с. : ил.
306295
  Бендера І.М. Внесення добрив через ротор комбінованого плуга / І.М. Бендера, М.А. Василинич // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
306296
  Бутовченко К. Внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Експертиза цінності документів. Підстави для вилучення документів з архіву.Актуальні проблеми доступу до архівів".
306297
  Камардіна Ю.В. Внесення змін до Конституції України як засіб конституційної модернізації суспільства проблеми теорії та практики / Ю.В. Камардіна, І.В. Кушнір // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 27-35. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
306298
  Євгеньєва А. Внесення змін до Конституції України: правове забезпечення ролі громадськості // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
306299
  Гербеда О. Внесення змін до штатного розпису // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 1 (121). – С. 13-15.
306300
  Слободян С. Внесення змін щодо власника (власників) патенту (деклараційного патенту) України на винахід (корисну модель) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 12-17. – ISSN 1608-6422
306301
  Гладьо Ю. Внесення майнового права вимоги як вклад до статутного капіталу товариства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 194-202. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
306302
  Клямкин М И. Внесистемный режим Бориса ІІ : некоторые особенности политического развития постсоветской России / Игорь Клямкин, Лилия Шевцова ; Моск. центр Карнеги ; Моск. центр Корнеги. – Москва : Сигналъ, 1999. – 63 с. – Рез. англ. – ISBN 5-7017-0277-4
306303
  Бортняк А.А. Внесок : вібрані поезії / А.А. Бортняк. – Київ : Дніпро, 1976. – 175 с.
306304
  Сенюк О. Внесок "ефекту свідка" в ушкодження клітинної ДНК у опромінених мишей Balb/c / О. Сенюк, В. Ковальов, Л. Паламар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  На моделі Balb/c мишей виявлено можливість передачі сигналів через живильне середовище від опромінених in vivo клітин, що збільшують рівні однониткових розривів ДНК в неопромінених клітинах, за умов гострого і хронічного зовнішнього опромінення, а ...
306305
  Гедзь О.П. Внесок "Празької школи" у розбудову музичного мистецтва України XIX - початку XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 77-86. – ISSN 2226-2180
306306
  Тельвак В.В. Внесок "Українського історика" в дослідження історико-теоретичної спадщини М.С. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-8. – (Історія ; вип. 50)


  У статті аналізуються історико-теоретичні дослідження творчої спадщини М.С. Грушевського на сторінках журналу "Український історик".
306307
  Михайленко Г.Г. Внесок 0.І. Неровецького у розвиток залізничного та мостового будівництва // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 92-102
306308
  Товкун Л. Внесок II Українського санітарно-харчового з"їзду 1936 р. у розвиток гігієни харчування в Україні // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 95-101. – ISSN 2518-7732


  Стаття присвячена висвітленню проблем гігієни харчування на ІІ Українському санітарно-харчовому з’їзді в Одесі у 1936 р. Проблема споживання безпечних харчових продуктів була завжди актуальною для людства. Ця ж проблема потребувала негайного вирішення ...
306309
  Спіцин Є.С. Внесок А. Алексюка в розвиток української педагогічної науки // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 104-110. – ISBN 978-617-640-146-9
306310
  Петькун С.М. Внесок А. Кримського у феноменологію української мови // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 222-230.
306311
  Дойчев І. Внесок А. Скорохода у формування української школи теорії ймовірностей // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 213-218. – ISBN 978-617-640-146-9
306312
  Пономаренко А.Ю. Внесок А.Г. Погребного до становлення концепції "мова як українознавство" // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 231-238.
306313
   Внесок А.М. Алексюка (1932-2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук. "круглого столу", 22 квіт. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за ред. А.А. Марушкевич]. – Київ : Лисенко М.М., 2016. – 86, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-264-0


  У пр. № 1729589 напис: Шановним читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від авторів з найкращими побажаннями творчості та натхнення ! Підписи
306314
  Осмоловський А. Внесок А.М. Алексюка та Т.Є. Галушко у розвиток лекційної форми навчальних занять // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 108-113. – ISBN 978-617-7890-23-1
306315
  Телегус В.С. Внесок А.М. Голуба у створення української хімічної мови / В.С. Телегус, М.Д. Василега // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 7-10. – (Хімія ; Вип. 33)


  Коротко розглянуто історичні підвалини української хімічної термінології та внесок професора А.М. Голуба у становлення сучасної термінології та номенклатури в неорганічній хімії.
306316
  Горбовий О. Внесок А.П. Александрова у вивчення Дніпрових порогів // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 60-66. – ISSN 2522-4611


  У статті за допомогою біографічного та порівняльного методів досліджується внесок Ана- толія Петровича Александрова (1903-1994 рр.) у вивчення порогів Дніпра. Вчені активно дослід- жують порожистий Дніпро та біографію А.П. Александрова, але, схоже, ...
306317
  Божко О. Внесок А.П. Коцура в підготовку науково-педагогічних кадрів // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 95


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
306318
  Самотуга Ю.С. Внесок Агатангела Кримського в розвиток української та світової науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 421-425
306319
  Костюк Н.О. Внесок Агатангела Кримського у світову арабістику // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 63-68. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
306320
  Туранли Ф. Внесок азербайджанських інтелектуалів у розвиток культури та науки України. Мугаммед Садик Агабекзаде (1865 - 1944) // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 116-122. – ISBN 978-617-527-162-9
306321
  Туранли Ф. Внесок азербайджанської діаспори у розвиток української науки та культури // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 139-147
306322
   Внесок академіка А.М. Гродзинського у розвиток теоретичних і практичних аспектів інтродукції та алелопатії рослин / Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, Д.Б. Рахметов, М.Б. Гапоненко // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (72). – С. 96-99. – ISSN 1605-6574
306323
  Шихненко І.М. Внесок академіка АН УРСР В.С. Гутирі у розвиток хімічної науки (1932-1983) // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 55. – С. 22-29. – ISSN 2311-5408
306324
  Карадобрій Т. Внесок академіка Б.Є. Веденєєва у розвиток гідротехнічної науки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 62-67. – ISSN 2079-2999


  У статті висвітлюється внесок академіка Б.Є. Веденєєва у розвиток гідротехнічної науки. Показано етапи зацікавлень вченого-інженера гідротехнікою. У 1912-1914 роках з метою удосконалення своїх знань в галузі портового будівництва молодий Борис Веденєєв ...
306325
  Александров О. Внесок академіка В.Г. Шухова у розробку парових котлів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 135-138. – ISSN 1998-4634
306326
  Пєлєвін Є.Ю. Внесок академіка В.І. Тимофієнка у становлення та розвиток пам"яткоохоронної справи в незалежній Україні // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 47-55. – ISSN 2077-9496
306327
  Супрун М.О. Внесок академіка В.М. Синьова та його наукової школи в розвиток загальної психолого-педагогічної науки та пенітенціарної теорії і практики (до 75-річчя із дня народження) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 277-282. – ISSN 2306-9082


  В статті автор згадує професора Київського університету Св. Володимира Д.Г. Тальберга, який стверджував: "Тюрма має справи з внутрішнім світом людини, з моральними хворобами та аномаліями, саме тому знання психологічні, безумовно, необхідні для успіху. ...
306328
  Попова О. Внесок академіка В.М. Трегобчука у вирішення завдань екологічної стратегії економічного розвитку країни // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 304-310
306329
  Кашперський В. Внесок академіка Г.О. Богданова в розвиток зоотехнічної науки в Україні // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 43. – С. 229-235. – ISSN 2415-3567
306330
  Павлишин В.І. Внесок академіка Євгена Лазаренка в мінералогію України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 5-9. – ISSN 0204-3548
306331
  Долічанін Ч. Внесок академіка М. М. Салтикова у розвиток математичної науки в Югославії / Ч. Долічанін, Л. Протич // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 120-125
306332
  Нагірна В. Внесок академіка М.М. Паламарчука у дослідження агропромислового комплексу України в контексті сучасних реалій // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 48-53. – ISSN 2413-7154


  Публікація висвітлює науковий доробок видатного українського вченого-географа, академіка НАН України М.М. Паламарчука, 100-річчя від дня народження якого минуло 22 жовтня 2016 року, в галузі дослідження агропромислового комплексу (АПК) України. У ...
306333
  Феняк М. Внесок академіка НАН України П.Т. Тронька в створення та охорону національної історико-культурної спадщини України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 526-530. – ISBN 978-966-171-795-3
306334
  Войтюк О.С. Внесок академіка НАН України С.М. Конюхова у створення ракетно-космічної техніки // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 3-11. – ISSN 2077-9496
306335
  Товкун Л. Внесок академіка О.В. Корчак-Чепурківського в розвиток соціальної гігієни на Україні / Л. Товкун, Н. Коцур // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 101-106. – ISBN 966-8029-58-5
306336
  Михайленко Г.Г. Внесок академіка О.І. Неровецького у післявоєнну відбудову в Україні у 1944 -1950 роках // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 115-118
306337
  Осипенкова І І. Внесок академіка Олексія Баха в розвиток вітчизняної науки / І І. Осипенкова, О.Л. Чепурна, А.С. Строкань // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – Число 25. – С. 126-131. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
306338
  Маринич О.М. Внесок академіка П.А.Тутковського в розвиток географічної науки (до 150-річчя від дня народження) : Пам"ятні дати // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 81-85. – ISSN 1561-4980
306339
  Лугових Т.І. Внесок академіка П.М. Василенка у розвиток аграрної науки в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 156-158
306340
  Мініна І.С. Внесок академіка С.М. Ямпольського у дослідження економіки науково-технічного прогресу // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 235-237. – ISBN 978-966-927-169-3
306341
  Шаблій Олег Внесок академіка Степана Рудницького в українську географічну науку // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст.
306342
  Шаблій О. Внесок академіка Степана Рудницького в українську географічну науку // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 3-9.
306343
  Звонкова Г.Л. Внесок академічної науки України в ядерну, ракетну і космічну галузі: фрагменти історії // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 54-59. – ISSN 2617-1929
306344
  Юшкевич В. Внесок американської журналістки Дороті Томпсон у боротьбу за права іноземних біженців // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 105-110. – ISSN 1998-4634
306345
  Давидюк М.В. Внесок Андрія Краснова в розвиток порівняльного підходу // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 112-120. – ISSN 0868-6939
306346
  Зорівчак Р. Внесок Андрія Содомори до історії і теорії українського художнього перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 208-216. – ISSN 2078-340X
306347
  Перенесієнко І. Внесок Антоніо Мальябеккі у справу систематизації книжкових зібрань // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 34-39. – ISSN 1029-7200


  У публікації проаналізовано процес інтелектуального становлення одного з найерудованіших бібліотекарів середньовічної Європи.
306348
  Бондажевська Л.С. Внесок Аристотеля у розвиток теорії аргументативних помилок // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 76-77
306349
  Бойко Т. Внесок Артура Луковського в увічнення пам"яті Биківні // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 322-330. – ISBN 978-617-7034-13-0
306350
  Прилепішева Ю. Внесок Б.В. Іваненка у розвиток міжнародої діяльності дежкомархіву України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 197-199. – ISSN 0320-9466


  У цій статті йдеться про значні досягнення Б.В.Іваненка у розвитку міжнародного співробітництва в архівній сфері, співпраця з республіками колишнього СРСР та зарубіжними державами. Розглянуті проблеми спільних архівних спадщин та їх докуменьне ...
306351
  Корнієнко О.М. Внесок Б.Є. Патона у розвиток і впровадження наукових досліджень в Україні. (До 100-річного ювілею) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (48). – С. 4-14. – ISSN 2077-9496
306352
  Титов В. Внесок Бенджаміна Кардозо в американську юриспруденцію // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 76-85. – ISSN 1993-0909
306353
  Татаринов І. Внесок Бессарабії в забезпеченні російської армії продовольством на початковому етапі Першої світової війни // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 58-69. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
306354
  Прокопчук В.С. Внесок бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / В.С. Прокопчук, Л.В. Резнічук // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 355-359. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
306355
  Чередняк Ю. Внесок Бориса Мітюрова у дослідження педагогічних ідей Івана Франка // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 18-21
306356
  Рудик С. Внесок братів Андреєвських у становлення освіти і науки у Східній Європі / С. Рудик, М. Стегней // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 280-286. – ISBN 978-966-2779-91-2
306357
  Герегова С. Внесок буковинських освітян у формування національної свідомості українців краю (друга половина XIX - початок XX ст.) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 71-76
306358
  Сакаль-Лісніченко Внесок в екологічну безпеку // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 3


  Одним із лауреатів Премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка у цьому році стала професор Ольга Запорожець за цикл наукових праць «Створення та застосування в еко-, фарм-, біохімічному і клінічному аналізі новітніх флуоресцентних зондів, ...
306359
  Костюк Н.Т. Внесок в новітню історію України однієї з українських родин Костюків // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 124-131
306360
  Дмитренко М. Внесок в українську фольклористику // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 3
306361
  Патик В.В. Внесок В"ячеслава Стрельского ву розвиток архівознавства у Київському університеті // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 71-75. – ISBN 966-614-021-7
306362
  Патик В. Внесок В"ячеслава Стрельського в розвитку архівознавства в Київському університеті // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 139-142
306363
  Деревінський В.Ф. Внесок В"ячеслава Чорновола у створення і діяльність прес-служб УГС // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 104-107. – ISBN 966-614-021-7
306364
  Деревінський Василь Внесок В"ячеслава Чорновола у створення і діяльність УГС // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 84-91
306365
  Ємець Т. Внесок В. Вернадського у становлення українознавства // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 90-96
306366
  Грушовенко Ю. Внесок В. Глушкова в освіту та науку // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 206-213. – ISBN 978-617-640-146-9
306367
  Владімірова О. Внесок В. Єрмакова в розвиток педагогіки вищої школи // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 194-199. – ISBN 978-617-640-146-9
306368
  Малихін А. Внесок В. Лашкарьова у становлення радіофізичного факультету // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 308-310. – ISBN 978-617-640-146-9
306369
  Кожанова С.М. Внесок В. Міяковського у розвиток архівознавства в Україні (1920-1930-ті рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 121-122.
306370
  Сидорова О. Внесок В. Міяковського у формування і функціонування Музею-архіву УВАН у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 41-45. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню ролі відомого українського архівіста В. Міяковського у процесi заснування та функціонування Музею-архіву Української вільної академії наук у Нью-Йорку, який продовжив традиції Музею визвольної боротьби України у Празі. ...
306371
  Папенко Є. Внесок В. Нагірного у суспільний розвиток Галичини наприкінці XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 315-318. – ISBN 978-966-171-893-6
306372
  Григораш А. Внесок В. Радчука в розвиток перекладознавчих професійних кадрів // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 138-142. – ISBN 978-617-640-146-9


  Досліджено перекладацьку та викладацьку діяльність, а також творчі здобутки доцента Інститута філології КНУ імені Тараса Шевченка Віталія Дмитровича Радчука.
306373
  Кольцова В. Внесок В.А. Роменця в історію психології: синтез почуттів і раціо / В. Кольцова, Ю. Олейник // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 57-63. – ISSN 1810-2131
306374
  Давидюк М.В. Внесок В.В. Докучаєва в розвиток порівняльного підходу (до 170-річчя з дня народження) // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 105-110. – ISBN 978-966-182-397-5


  Видатний природознавець, географ-дослідник і грунтознавець Василь Васильович Докучаєв (1846-1903) у своїх польових дослідженнях і в чисельних фундаторських оригінальних працях розвинув теоретичні й практичні основи природничої географічної науки і дав ...
306375
  Баглай В.В. Внесок В.В. Підгаєцького в дослідження НЕПУ методами історичної інформатики // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 4-6
306376
  Половка С.Г. Внесок В.Г. Бондарчука в розвиток морської геології в Україні (до 100-річчя від дня народження) : рецензії // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 97-99 : Фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
306377
  Косовець Ю. Внесок В.Г. Гриневецького в розвиток конструкцій парових машин // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2016. – Вип. 22. – С. 19-24. – ISSN 2079-2999
306378
  Ясинецька Н.І. Внесок В.Д. Треуса в розвиток орнітологічних та теріологічних досліджень (до 100-річчя від дня народження) // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Ходосовцев О.Є. ; редкол.: Дідух Я.П., Коломійчук В.П., Коніщук В.В. [та ін.]. – Асканія-Нова, 2021. – Т. 23. – С. 93-103. – ISSN 1682-2374
306379
  Алєксєєнко А. Внесок В.Л. Модзалевського у розвиток історико-краєзнавчих студій // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С.203-205
306380
  Колесник О.С. Внесок В.Л. Модзалевського у становлення й розвиток української генеалогії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 99-103. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334


  Значний масив накопичених матеріалів з генеалогії старшинських родів, зібраний у багатьох приватних колекціях, Київського Центрального архіву, бібліотеці Університету Св. Володимира та ін., згодом стали основою для багатотомного "Малоросійського ...
306381
  Олійник О.А. Внесок В.М. Лігіна (1846-1900) в розвиток Новоросійського товариства природодослідників // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (47). – С. 14-18. – ISSN 2077-9496
306382
  Гурінчук С. Внесок В.М. Образцова у проектування залізничних станцій та вузлів // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 11-16
306383
  Кириленко О.С. Внесок В.О.Круца в дослідження трипільської культури Київського Подніпров’я // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 4 (36). – С. 31-40. – ISSN 2077-9496


  В.О. Круц проводив безперервні польові дослідження пізньотрипільських пам’яток Київського Подніпров’я з 1962 до 1973 року. Результатом цієї роботи стало відкриття 22 нових поселень. На більш ніж 30 з них були проведені розкопки, з яких виділяються ...
306384
  Сандурська О.В. Внесок В.П. Костенка у розвиток суднобудівної промисловості // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 103-110
306385
  Ісак Ю. Внесок В.Я. Шульгіна у вивчення і викладання всесвітньої історії в Україні у ІІ половині ХІХ ст. // Шевченківська весна. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 1. – С. 168-170.
306386
  Томазов В. Внесок Вадима Модзалевського у розвиток генеалогії // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 193-196


  Згадується М. Максимович.
306387
  Вейбер А.В. Внесок Валентини Іванівни Бібікової в розвиток відділу палеонтології Національного науково-природничого музею НАН України // Природнича музеологія / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС, 2019. – 5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – С. 42-44. – ISBN 978-966-02-8998-7
306388
  Ніколайчук Д. Внесок Василя Гладецького у формування національної культури: духовна і мистецька спадщина // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 92-95
306389
  Довбня Л. Внесок Василя Сімовича в історію української мовознавчої науки / Л. Довбня, Т. Товкайло // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 124-144. – ISSN 2518-7600
306390
  Капліна О.В. Внесок Василя Яковича Тація у становлення кримінальної процесуальної науки // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С 177-187. – ISSN 2224-9281
306391
  Бородін К. Внесок Вацлава з Олеська у розвиток слов"янського народознавства // Проблеми слов"янознавства : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 55. – С. 116-125. – ISSN 0203-9494
306392
  Яковенко Н. Внесок Великої Британії в діяльність НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-65. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про участь Сполученого Королівства в діяльності НАТО як другого за впливовістю члена Альянсу. Наголошено на важливості "особливих відносин" для британської діяльності в НАТО. The article deals with the impact of the United Kingdom as ...
306393
  Кравченко М.Г. Внесок видатних вчених Університету Св. Володимира у розвиток вчення про закон та його реалізацію // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7133-95-6
306394
  Забуга Г.В. Внесок видатних представників хімічної науки середини ХІХ - початку ХХ століття у розвиток науки, освіти та популяризації наукових знань // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (116). – С. 103-113. – ISSN 1560-4926


  Статтю присвячено з"ясуванню ролі вчених-хіміків у проведенні з"їздів російських природознавців і лікарів у період від середини ХІХ до початку ХХ століття. Досліджено передумови пожвавлення наукового життя у другій половині ХІХ ст. і пов"язаних із цим ...
306395
  Кучерявий О. Внесок видатних учених (VIII-XX ст.) у становлення та розвиток вчення про хімічну взаємодію рослин // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 178-187. – ISSN 2415-3567


  "У статті проаналізовано етапи становлення і розвитку вчення про хімічну взаємодію рослин або алелопатію, яка сформувалася на стику суміжних наук – фітоценології, грунтознавства, мікробіології тощо. Розглянуто процес формування наукової думки: від ...
306396
  Тарнавський М.С. Внесок видатного археолога В.В. Ауліха у дослідження Княжого Галича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 53 : Археологічні студії. – С. 54-57
306397
  Воропаєва Т. Внесок викладачів і випускників Київського університету в українську та світову психологічну науку // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 115-119. – ISBN 978-966-439-138-9


  Упроводж 1834-1917 рр. в Київському університеті працювали викладачі-психологи, які зробили вагомий внесок у європейську науку і духовну культуру людства загалом : О. Новицький, П. Авсенєв, С. Гогоцький, О. Козлов, О. Гіляров, Г. Челпанов, Г. Шпет, М. ...
306398
  Міхневич Л.В. Внесок викладачів Київського комерційного інституту у розвиток юридичної науки // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 131-152. – ISBN 978-966-483-563-0
306399
  Твердохліб Т.С. Внесок викладачів Харківського єпархіального жіночого училища у розвиток початкової освіти на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 300-309. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
306400
  Борейко В.І. Внесок вихідців з України у світову науку // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 11-20. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Більше 30 науковців, які народилися на етнічних українських землях та нащадки вихідців з України стали Нобелевськими лауреатами. Всьому світу відомі імена вчених: І. Сікорського, Ю. Кондратюка, С. Корольова, В. Вернадського, Євгена та Бориса Патонів, ...
306401
  Храмова-Баранова Внесок Владислава Городецького в культуру Черкащини / Храмова-Баранова, Зайцева, -Дячок // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 335-337
306402
  Фігурний Ю. Внесок Володимира Барана у дослідження давнього Галича // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 204-221. – ISSN 2413-7065
306403
  Конта Р. Внесок Володимира Гнатюка у розвиток української етнології: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 45-53


  У статті розглядається історія дослідження етнологічної наукової спадщини відомого українського вченого Володимира Гнатюка, його діяльність на посадах секретаря та голови Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка, методика та методологія ...
306404
  Давидюк М.В. Внесок Володимира Марковича Фрідланда в розвиток порівняльно-географічного підходу // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 64-70. – ISSN 0868-6939
306405
  Косар І. Внесок Володимира Охримовича у розвиток української націонал-демократії в Галичині першої чверті XX століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 48-57. – ISBN 978-966-02-5080-2
306406
  Грабинська І.В. Внесок Володимира Тимошенка у розвиток аграрної теорії економічних коливань // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 70-79. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
306407
  Товкун Л. Внесок Всеукраїнського інституту харчування в планування організації підприємств громадського харчування в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 173-182. – ISSN 2415-3567
306408
  Костенко О.О. Внесок вчених-аграрієв Київщини у становлення сільськогосподарської науки та освіти в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 62-65. – ISBN 966-7686-12-8
306409
  Дегтярьов С.І. Внесок вчених-джерелознавців в інтерпретацію носіїв історичної пам"яті: історіографічна розвідка // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 152-162. – ISSN 2076-1554
306410
  Пинда Л. Внесок вчених дублянського наукового осередку у розвиток європейської аграрної науки (друга половина ХІХ - ХХ ст.) історико-бібліографічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 96-102. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
306411
  Комаренко О. Внесок вчених історичного факультету національного університету імені Тараса Шевченка у розвиток києвознавства на сучасному етапі / О. Комаренко, О. Гончаров, Н. Терес // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 10-18. – ISBN 978-966-95419-8-7
306412
  Чухно А.А. Внесок вчених КДУ // Київський університет, 1981. – 16 вересня
306413
  Костенко О.О. Внесок вчених метеорологів та геологів Київщини у становлення сільськогосподарської науки та освіти в Україні (кінець XIXст.-початок XX ст.) // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 40-54. – (Історичні науки)


  Історія геологічних, метеорологічних досліджень у Київському університеті. Згадуються вчені : М.П. Авенаріус, О.В. Колосовський, К. Жук, Й.Й. Косоногов, П.І. Броунов, П.А. Тутковський, В.М. Чирвинський та інші.
306414
  Позняк Е. Внесок вчених наукової школи "Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки" в дослідження правових проблем екологічної експертології // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 94-97
306415
  Мельничук І.А. Внесок вчених України у розвиток теорії та практики ракетобудування та освоєння космосу : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мельничук І.А,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 19 с.
306416
  Мельничук Ігор Анатолійович Внесок вчених України у розвиток теорії та практики ракетобудування та освоєння космосу (перша половина Х1Х - кінець ХХ ст.) : Дис... канд.іст.наук: / Мельничук Ігор Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 185л. – Бібліогр.:л.176-180
306417
  Краснодемська І.Й. Внесок вчених української діаспори в розроблення теорії та методології українознавства (XX) // Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / Т.А. Бевз, Гай-Нижник, О.Є. Гомотюк, С.І. Губський, Я.С. та ін. Калакура. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 89-114. – ISBN 978-966-7166-32-8
306418
  Бондар М.М. Внесок вчених університету у розвиток археології та музейної справи / М.М. Бондар, М.І. Гладких, Ю.А. Омельченко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 106-116. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается вклад ученых университета в развитие археологической науки и музейного дела.
306419
  В"яла О.М. Внесок вченого-історика В. К. Піскорського у вивчення соціального розвитку європейських народів // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  З"ясовано результати наукових досліджень відомого історика В. Піскорського у галузі соціальної історії європейських народів. Famous historian V. Piskorski"s scientist results in sphere of European people"s social history is explained in article.
306420
  Ткаченко В.В. Внесок вчителів та учнів у розвиток історико-краєзнавчих досліджень в Україну у 20-30-х роках XX ст. // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 20-27
306421
  Демченко Т. Внесок Г. Кураса у вітчизняне краєзнавство та біографістику // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 87-93
306422
  Супрун М. Внесок Г.О. Радова у розбудову вітчизняної пенітенціарної теорії та практики / М. Супрун, В. Пуйко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 4 (112). – С. 75-79
306423
  Ткаченко Т. Внесок Г.П. Галагана у заснування та функціонування колегії Павла Галагана // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 45-51
306424
  Шенгерій Л.М. Внесок Г.Х. фон Врігта в скарбницю логічної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Аналізується логічна та філософська творчість Г.Х. фон Врігта, періодизація його наукових ідей та праць за роками їх видання.
306425
  Загорулько Р.О. Внесок газети "Засів" у розвиток українського руху // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 103-108
306426
  Бей Р.В. Внесок галузевих вищих навчальних закладів УРСР у розроблення наукових засад механізації тваринництва в кінці ХІХ ст. – 30–ті роки ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 42-44. – ISSN 2076-1554


  Автором обгрунтовано, що однією з передумов становлення і розвитку науки з механізації тваринництва була її інституціоналізація. Розкрито специфіку організації системи вищої галузевої освіти в УРСР в 20–30–ті роки ХХ ст. Узагальнено внесок окремих ...
306427
  Цап М. Внесок Галшки Гулевич у розвиток чернецтва та братського руху Православної Церкви // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – № 9. – С. 199-211. – ISSN 2519-4348
306428
  Сокирська В.В. Внесок Григорія Юхимовича Храбана у розвиток археології України // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 251-255. – ISSN 2227-4952
306429
  Малиновська Наталя Внесок громадських діячів у розвиток української книги другої половини ХІХ - першої чверті XX століття в Одесі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
306430
  Ткаченко В. Внесок громадських об"єднань Чернігівщини в розвиток історико-краєзнавчих досліджень 1920-1930-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 30-38
306431
  Музичко О.Є. Внесок грузинських учених у розвиток історичної науки на території Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 137-146. – ISSN 0320-9466
306432
  Гелетюк Н. Внесок Д. Дергача в розвиток історії та стилістики української мови // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 203-206. – ISBN 978-617-640-146-9
306433
  Опанасенко Л. Внесок Д. Телегінав підготовку історичних кадрів // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 235-239. – ISBN 978-617-640-146-9
306434
  Мазуренко В.І. Внесок д.е.н. професора Філіпенка А.С. у розробку теорії міжнародної економічної політики // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 91-100


  Ця стаття присвячена аналізу внеску проф. Філіпенка А.С. у розробку теорії міжнародної економічної політики.
306435
  Бортник Л.А. Внесок Д.І. Багалія в розвиток Української етнографії / Л.А. Бортник, Л.Е. Добрунова, В.І. Танцюра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 11-17. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
306436
  Воронов В.І. Внесок Д.І. Багалія в розробку джерелознавчих проблем історії України // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 111-120. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
306437
  Ходак І. Внесок Данила Щербаківського в дослідження та формування музейної збірки композицій "Козак Мамай" // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 212-225. – ISSN 2313-8505
306438
  Михайлов О. Внесок дворянства Бессарабської губернії в становлення та розвиток крединобанківської системи регіону (друга половина XIX – початок XX ст.): джерельна база дослідження / О. Михайлов, О. Ковтун // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 194-205. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
306439
  Михайлов О. Внесок дворянства Бессарабської губернії в становлення та розвиток кредитно-банківської системи регіону (друга половина XIX - початок XX ст.): історіографія питання // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 108-120. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
306440
  Морозов В. Внесок дворянства Лівобережної України у становлення та розвиток архівної справи пореформенного періоду // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 29-37
306441
  Сушко О.В. Внесок державних структур Поділля в забезпечення учителями Українські регіони Російської Федерації у 20-х рр. XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 162-163
306442
  Руденко І.С. Внесок ДНВП "Картографія" в розвиток стандартизації географічних назв в Україні / І.С. Руденко, І.Л. Дрогушевська, Н.І. Сивак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 46-48 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
306443
  Крижова Н.Щ. Внесок ДНВП "Картографія" у розвиток атласного картографування України : картографія / Н.Щ. Крижова, В.В. Молочко, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-37 : Мал. – Бібліогр.: 12 назв
306444
  Сіропол В.О. Внесок дописувачів "Военно-медицинского журнала" в дослідження історіографії проблеми медичного забезпечення Червоної армії в Другій світовій війні (1941-1945 рр.) / В.О. Сіропол, Н.М. Львова // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 90-98. – ISSN 2518-7732
306445
  Коротков П.А. Внесок досліджень з комбінаційного розсіювання світла у світову скарбницю молекулярної спектроскопії наукової групи радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 96-104
306446
  Черняк О. Внесок Є.Є. Слуцького у створення української школи економіко-математичного моделювання / О. Черняк, Г. Чорноус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені основні наукові результати відомого економіста, математика Євгена Євгеновича Слуцького, одного із фундаторів школи економіко-математичного моделювання в Україні. In the article the main scientific results of famous economist and ...
306447
  Матковський О.І. Внесок Є.К. Лазаренка у вивчення мінералогії і металогенії Карпатського регіону / О.І. Матковський, П.М. Білоніжка // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 110-119. – ISSN 2218-7472
306448
  Якимюк О.Л. Внесок Є.С. Бурксера в розвиток геохронологічних досліджень в Україні // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 223-226
306449
  Рогожа М.М. Внесок Є.Х. Чикаленка у розвиток сільського господарства України // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 218-227. – ISSN 2415-7422
306450
  Руденко Ю. Внесок єврейського населення в соціально-економічний та культурний розвиток Золотоніщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58-62. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Єврейське населення міста Золотоноша зробило значний внесок у соціально-економічний і культурний розвиток краю. Результати діяльності досить переконливі, щоб про це стверджувати. Усі галузі промисловості міста почали розвиватися завдяки підприємливому ...
306451
  Лотиш О. Внесок Жана Тіроля в практику регулювання ринків // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 118-125. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
306452
   Внесок жінок-морфологів в розвиток Київської анатомічної школи (до 180-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця) / Л. Присяжнюк, А. Янчишин, І. Дзевульська, А. Синицька, Р. Матківська, Л. Остапюк, О. Ковальчук // Український науково-медичний молодіжний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Вельчинська О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (124). – С. 6-12. – ISSN 2311-6951


  Згадується, що кафедра описової та клінічної анатомії була започаткована з дня існування Університету св. Володимира. Протягом багатьох років формувалася Київська анатомічна школа, якою керували талановиті вчені: М. І. Козлов, О.П. Вальтер, В.О. Бец, ...
306453
  Дефорж Г. Внесок Жоржа Кюв"є (1769-1832) у розбудову еволюційної біології // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 103-108. – ISSN 1998-4634
306454
  Коваленко Т. Внесок журналу "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" в історичну науку // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 174-178. – ISBN 978-966-171-783-9
306455
  Лук"янчиков Є. Внесок журналу у сприяння забезпечення охорони та захисту прав і свобод людини в Україні / Є. Лук"янчиков, Ю. Чорноус // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1026-9932


  Вступне слово головного редактора журналу "Право України".
306456
  Дякова О.В. Внесок західноєвропейської української діаспори у розбудову незалежної України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 103-114
306457
  Обметко О.М. Внесок земських станов України у справу народної освіти наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 53-60. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
306458
  Слободянюк О.Р. Внесок І. Могильницького у розвиток націєтворчих процесів в Україні / О.Р. Слободянюк, Н.М. Глушкова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 178-186. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
306459
  Вірченко В.В. Внесок І.В. Вернадського та М.Х. Бунге у формування сучасної теорії фінансового посередництва // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 365-369. – ISBN 978-617-7133-95-6
306460
  Романець О.В. Внесок І.Й. Агола у становлення генетики в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 124-136. – ISSN 0374-3896


  І.Й. Агол брав участь у створенні кафедри генетики Київського університету.
306461
  Позняк О.В. Внесок І.М. Жовнера (1938-2009) у справу збереження і збагачення ніжинського огірка та відродження і осучаснення засолювального промислу // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 406-409
306462
  Смирнов А.А. Внесок І.М. Сеченова у розвиток наукової психології в Росії // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 9-12. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Суттєвий внесок у розвиток російської матеріалістичної психологічної думки зроблений працями І.М. Сеченова "Рефлекси головного мозку", "Кому і як розробляти психологію" та "Елементи думки".
306463
  Колісніченко О.М. Внесок І.П. Білоконя у розвиток дендрологічний колекцій Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 259-260. – ISBN 978-966-437-390-3
306464
  Грінченко В.Г. Внесок І.С. Романченка у дослідження творчої спадщини Михайла Драгоманова // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 86-94. – ISSN 2518-7732
306465
  Смолій В.А. Внесок І.Ф. Кураса у розвиток історичної науки / В.А. Смолій, В.Ф. Солдатенко // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 19-33. – ISBN 978-966-611-701-7
306466
  Бабічук І.В. Внесок І.Я. Горбачевського в розвиток Українського вільного університету / І.В. Бабічук, В.А. Шендеровський // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 291-294
306467
  Баран В.Д. Внесок Івана Борковського у вивчення старожитностей слов’ян / В.Д. Баран, Л.П. Михайлина, С.В. Пивоваров // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 117-123. – ISSN 0235-3490


  До 70-річчя відкриття празької археологічної культури.
306468
  Заболотна І. Внесок Івана Крип"якевича у розроблення правил видання історичних джерел // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 80-88
306469
  Манайло-Приходько Внесок Івана Манайла у діяльність Ужгородського училища прикладного мистецтва (сер. 1960-х - сер. 1980-х рр.) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 72-75. – ISSN 2520-6419


  "Базуючи дослідження на архівних документах, автор має на меті проаналізувати зміст та напрямки діяльності Ужгородського училища прикладного мистецтва за період з сер. 1960-х до сер. 1980-х рр. і внесок Івана Манайла – педагога та директора цього ...
306470
  Ниш І. Внесок Івана Манжури в українську лексикогрфію // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 209-214. – ISBN 978-966-2763-81-2
306471
  Яремчук І Внесок Івана Огієнка в розвиток української літературної мови // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 145-148. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
306472
  Марчук О. Внесок Івана Огієнка у реформування початкових, середніх і вищих шкіл УНР (січень-серпень 1919 року) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л.В. Баженков, О.Л. Баженков, В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 38-47. – (Серія історична ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
306473
  Мережко О. Внесок Івана Павла II в розвиток католицької концепції міжнародного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 39-50
306474
  Мережко О. Внесок Івана Павла II в розвиток католицької концепції міжнародного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 12-23
306475
  Скоморовський В. Внесок Івана Франка у розвиток української краєзнавчої науки // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 443-447. – ISBN 966-8653-41-6
306476
  Жовтобрюх Н. Внесок Івана Франка у формуванняукраїнської ділової лексики // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 118-121. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
306477
  Підлипський А.І. Внесок Ігоря Николишина у розвиток народно-сценічної хореографії України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 352-359. – ISSN 2226-2180
306478
  Губський Сергій Внесок інонаціональних військових формувань армії УНР (1918-1920 рр. ) у боротьбу за незалежність України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 233-247. – ISBN 978-966-02-4770-3
306479
  Лютий О.П. Внесок Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона у виготовлення сталевих конструкцій ракет // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 102-116. – ISSN 0374-3896


  Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона було створено 80 років тому, це перший у світі науко-дослідний і конструкторський заклад з вивчення й розробки зварювання та родинних технологій. Понад 60 років під керівництвом Б.Є. Патона тут вирішується ...
306480
  Корнієнко О.М. Внесок Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона у розвиток просторових зварних конструкційна вимоги науково-технічного прогресу // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (44). – С. 7-13. – ISSN 2077-9496
306481
  Луковський О.І. Внесок Інституту математики НАН України в науку про космос / О.І. Луковський, М.О. Пустовойтов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 137-139. – ISSN 0374-3896


  Згадуються учені: Д.О. Граве, В.Є. Дяченко, Ю. Д. Соколов та ін.
306482
  Моргун В.В. Внесок Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток української науки / В.В. Моргун, С.Я. Коць // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев : Логос, 2018. – Т. 50, № 6 (294), ноябрь - декабрь


  У різні роки в Інституті працювали видатні вчені: П.А. Власюк, С.М. Гершензон, Д.М. Гродзинський, О.П. Дмитрієв та ін.
306483
  Онищенко О. Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у розбудову академічної науково-інформаційної системи / О. Онищенко, Г. Солоіденко, А. Свобода // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 1029-7200
306484
  Казьмирчук Г.Д. Внесок інших дослідників у вивчення руху декабристів // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 172-182. – ISBN 978-617-7107-36-0
306485
  Алексашкіна Л. Внесок історика Д. І. Яворницького в дослідження та збереження пам"яток козацької доби // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 45-55
306486
  Тютюнник М. Внесок історика Д.Ф. Розовика (1949-2016) у вивченні культурного будівництва в Україні (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 79-81
306487
  Розмериця Ю. Внесок істориків діаспори в розвиток державницького напряму української історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 95-98. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль української діаспори у формуванні державницької концепції української історії, її реалізацію в українських вищих навчальних закладах на території Чехословаччини та Німеччини. It is elucidated the role of Ukrainian Diaspora in formation ...
306488
  Верба І.В. Внесок істориків УСРР 1920-x рр. в повоєнну українську зарубіжну історіографію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-34. – (Історія ; вип. 54)


  Йдеться про "державотворчу спадщину", створену істориками УСРР у 1920-х рр., насамперед М. С. Грушевським, М. Є. Слабченком, О. П. Оглоблиним, Н. Д. Полонською-Василенко та іншими, яка справила суттєвий вплив на державотворчу традицію повоєнної ...
306489
  Машкіна К. Внесок італійців у розвиток російського ремесла (друга половина XV - перша половина XVI століть) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 56-61


  У статті розглядається участь італійців у розвитку російського ремесла у другій половині XV - першій половині XVI ст.
306490
  Мушкетик Л. Внесок Іштвана Удварі в українознавство та славістику // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 270-279. – ISSN 2522-9834
306491
  Козак О.І. Внесок Й.Гайдна у формування симфонічної драматургії // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 191-201
306492
  Висоцька Л.Г. Внесок К.Н. Гудзенка в розвиток історичного краєзнавства Черкащини // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 85-89
306493
  Прокопчук В.С. Внесок Кам"янець-Подільського державного університету в охорону документальної архівної спадщини (1919-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 123-130. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
306494
  Перегрим О.М. Внесок Карла Леонтовича Гольде у вивчення флори Криму // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 489-491. – ISBN 978-966-2303-13-1
306495
  Кавун М. Внесок Катеринославської губернської вченої архівної комісії у розвиток історично-краєзнавчих досліджень Південної України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 13-19. – ISSN 2222-5250
306496
   Внесок кафедри гігієни та екології ІФНМУ в розвиток гігієнічної науки на Прикарпатті / М.І. Мізюк, З.Б. Суслик, І.А. Мищенко, О.С. Малишевська // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 338-346
306497
  Пістун М. Внесок кафедри економічної і соціальної географії КНУ імені Тараса Шевченка у розробку наукової концепції регіонального розвитку України / М. Пістун, Я. Олійник, А. Мельничук // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7069-75-8
306498
   Внесок кафедри фізичної хімії в дослідження металічних розплавів / В. Сокольський, В. Казіміров, О. Роїк, О. Самсонніков, В. Шовський, С. Смик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 5-9. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан структурних досліджень металічних розплавів в світі, Україні та на кафедрі фізичної хімії. The condition of structural researches a metallic melts і in the world, in Ukraine and in the physical-chemistry faculty is reviewed.
306499
  Рискаль М.О. Внесок Київського заводу обчислювальних та керуючих машин у розвиток народного господарства Української РСР у 1971-1975 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 80-82. – ISSN 2076-1554
306500
  Федорова Л.Д. Внесок Київського товариства охорони пам"яток старовини і мистецтва у розвиток архівної справи в Україні (1910-і рр.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-127. – ISSN 0320-9466


  Розглянуто архівну діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва, спрямованої на формування централізованої системи архівних установ, розробку теоретичних засад архівознавства України, збереження документальних пам’яток.
306501
  Антоній Внесок Київської духовної академії у вивчення життєвого шляху святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія / Антоній, (митрополит) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 12-29
306502
  Літвинчук Т. Внесок Кіри Шахової в розвиток філологічної освіти // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 304-308. – ISBN 978-617-640-146-9
306503
  Твердоступ Р. Внесок кіровоградської літературознавчої школи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17-18 липня (№ 132/133). – С. 12


  Як відбулося переосмислення доробку Володимира Винниченка-письменника.
306504
  Каплан Махмут Внесок класичної турецької літератури у світову літературну скарбницю // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 412-421. – ISBN 978-966-579-439-4
306505
  Лупаренко Г. Внесок конструктора важких танків Ж.Я. Котіна в розробку цивільної техніки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 43-51. – ISSN 2079-2999


  В статті висвітлено внесок Жозефа Яковича Котіна в розробку цивільної техніки. На основі різноманітних відкритих джерел, в тому числі електронних, здійснено спробу об"єктивного аналізу конструкції цивільної техніки розробленої Особливим ...
306506
  Янін В.А. Внесок конструктора Л.С. Лебедянського у розвиток газотурбовозобудівництва // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 103-108. – ISSN 2415-7422
306507
  Пістоленко І.О. Внесок конструктора, винахідника П.А. Івенсена у розвиток авіаційної, ракетно-космічної та інших галузей техніки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 8-13. – ISSN 2079-2999


  Висвітлюється внесок конструктора, винахідника П.А. Івенсена у розвиток авіаційної, ракетної космічної та інших галузей техніки. Розкриваються деякі аспекти його співпраці з О. Антоновим, С. Корольовим, В. Челомеєм та іншими конструкторами, вченими, ...
306508
  Ващенко С.В. Внесок конструкторських колективів доби Другої світової війни у відбудову народного господарства УРСР: історіографія питання // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 46-49. – ISSN 2076-1554
306509
  Литвин К. Внесок Костянтина Карпинського в краєзнавчі дослідження Чернігівщини (кінець XIX - початок XX століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 58-63. – ISBN 966-02-3167-9
306510
  Бородіна Г.Г. Внесок культурно-просвітницьких осередків півдня України в розвиток національного інформаційного середовища (іі половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 92-98. – ISSN 2522-493X


  Стаття висвітлює вагомий внесок громадських об’єднань та організацій у забезпечення внутрішнього комунікаційного процесу, поширення інформації про українську наукову думку, культурно-освітню, просвітницьку діяльність на Півдні України протягом ІІ ...
306511
  Кокус В.В. Внесок Л.Г.Данилова у розвиток метеорологічних досліджень на Подділі в 20-х роках ХХ ст. // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 177-186. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
306512
  Матвійчук Л.О. Внесок Л.І. Гольденберга у розвиток академічної літературознавчої бібліографії (50-80-і роки XX ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 73-80
306513
  Мельник А. Внесок Л.Ф.Мірошниченко у розвиток проблеми навчання зарубіжної літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 5 (387). – С. 7-12


  У статі висвітлюється внесок доктора педагогічних наук, професора Л.Ф.Мірошниченко у розвиток проблеми навчання зарубіжної літератури у культурологічному контексті. Проаналізовано теоретичні напрацювання вченої, представлено реалізацію основних ...
306514
  Данилова В.М. Внесок лауреатів Нобелівської премії в дослідженнях структури протеїнів: Дж. Самнер, Дж. Нортроп, У. Стенлі, Л. Полінг, Ф. Сенгер, М. Перуц, Дж. Кендрю / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Matyshevska O.P., Grigorieva M.V. [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 92, N 4, jule - august. – С. 127-153. – ISSN 2409-4943
306515
  Данилова В.М. Внесок лауреатів Нобелівської премії в розвиток динамічної біохімії та біоенергетики. Е. Бухнер, А. Коссель, Р. Вільштеттер, О. Мейєргоф, А. Хілл, О. Варбург, А. Сент-Дьєрді / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; ed. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 91, N 1, january - february. – С. 108-124. – ISSN 2409-4943
306516
  Шинкарук В.Д. Внесок Лева Бачинського в розвиток української дипломатії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 97-98
306517
  Фігурний Ю. Внесок Леоніда Залізняка в розвиток україноської етнології в кінці XX- - на початку XXI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – C. 54-59


  До 60-річчя з дня народження.
306518
  Мельникович М.П. Внесок лісового господарства у добробут гірських лісозалежних громад Українських Карпат / М.П. Мельникович, І.П. Соловій // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 233-241 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1991-606X
306519
  Постолова О. Внесок М. Грищенка й А. Алексюка в розвиток теорії педагогіки вищої школи // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 169-171. – ISBN 978-617-640-146-9
306520
  Ващенко С. Внесок М. Духова та Ж. Котіна в танкобудування та розробку нових тракторів для потреб відбудови народного господарства (1939 - 1950 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 182-187
306521
  Павко А.І. Внесок М. Дюверже у розвиток політичної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито сутність політичних ідей відомого французького дослідника М. Дюверже в царині партології, показано їх науково пізнавальне та методологічне значення. В статье раскрыта суть политических идей известного французского исследователя М. ...
306522
  Сандурська О.В. Внесок М. К. Пятницького та О. О. Баришнікова у створення залізобетонних споруд в Україні // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 39-47. – ISSN 2415-7422
306523
  Хмельницька О. Внесок М. Маккавейського у розвиток порівняльної педагогіки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 33-40. – ISSN 2312-5993
306524
   Внесок М. Максимовича в розвиток університетської науки в Україні / Н. Хмельницька, М. Муромець, О. Пильтяй, Л. Хмельницька // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 331-340. – ISBN 966-8547-39-X
306525
  Лукашевич Ю. Внесок М. Марзєєва у розвиток санітарно-гігієнічної науки в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 141-143
306526
  Морарь М.В. Внесок М. Острогорського в розробку теорії політичних партій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 60-65. – ISSN 2077-1800
306527
  Маврін О.О. Внесок М. П. Ковальського в розвиток теорії і практики польової археографії та архівної евристики у 1970-х роках // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 347-354. – ISSN 2076-8982
306528
  Саєнко М. Внесок М. Ядренка в розвиток освіти України // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 244-247. – ISBN 978-617-640-146-9
306529
  Луценко Є.М. Внесок М.В. Довнар-Запольського в джерелознавство України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 250-252
306530
  Збарський В.К. Внесок М.Д. Кондратьева у кооперування селянських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 144-148. – ISSN 2221-1055
306531
  Подолян І. Внесок М.І. Зібера в становлення системної парадигми в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто суть і основні положення системної парадигми. Досліджується місце і роль М. Зібера в її розвит-ку. Окреслено перспективні напрямки подальшого розвитку системного підходу в економічній науці. The essence and basic positions of a ...
306532
  Андрієнко А. Внесок М.К. Реріха у розвиток російської археології XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 553-556. – ISBN 978-966-171-783-0
306533
  Губочкін М. Внесок М.М. Бенардоса в розвиток технічних наук: історіографія проблеми // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 118-123
306534
  Салата Г.В. Внесок М.М. Філоненка-Бородича (1885-1962 рр.) у дослідженнях з теорії пружності і міцності // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 33-39. – ISSN 2077-9496
306535
  Бондар Л.С. Внесок М.О.Корфа у вітчизняну педагогіку (до 175-річчя з дня народження) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 5-12
306536
  Папакін Г. Внесок М.П. Василенка в розвиток археографії та архівної справи в Україні // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 482-490. – (Нова серія ; вип. 21/22)
306537
  Красніцька Н. Внесок М.С. Грушевського в інтеграцію української етнології у європейський науковий простір 20-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 102-108


  У статті розглядається внесок М.С. Грушевського в інтеграцію української етнології у європейський науковий простір. Розглядаються теоретико-методологічні засади етнологічних праць М.С. Грушевського, на формування яких суттєво вплинули дослідження Е. ...
306538
  Матвіїшина Ж.М. Внесок М.Ф.Веклича в розвиток палеогеографії (до 90-річчя з дня народження) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 68-71 : фото. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1561-4980
306539
  Бодак О. Внесок М.Ю. Брайчевського у розвиток інформаційного забезпечення української бібліографічної діяльності // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 37-39. – ISSN 1029-7200
306540
  Горошкіна О. Внесок Марії Пентилюк у розвиток української лінгводидактики // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (213), березень - квітень 2021. – С. 60-62
306541
   Внесок МАУП і МКА у зміцнення українсько-арабських відносин = Contribution of IRAPM and IPA to strengthening ukrainian-arab relations. – Київ : МАУП, 2004. – 168с. – ISBN 966-608-432-5
306542
  Макаревич А. Внесок Мегмеда II Завойовника у становлення традицій віротерпимості і толерантності в Османській імперії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 327-329. – ISBN 978-966-171-793-9
306543
  Булига О. Внесок Миколая-Василя Потоцького в розбудову Почаївського монастиря // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 446-. – ISSN 2523-4234
306544
  Заремська Н.І. Внесок Миколи Івановича Пирогова у розвиток шкільництва в Україні // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 355-357. – ISSN 2218-4805
306545
  Бойко О. Внесок Миколи Костомарова у дослідження фольклорної символіки квітів // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 28-34. – ISSN 2225-5095


  В українській теоретичній думці оригінальне розуміння символу починається з творів і трактатів Г. Сковороди, праць М. Максимовича, М. Костомарова, О. Потебні.
306546
  Димченко С.С. Внесок Миколи Малька у становлення та розвиток диригентського мистецтва в Україні // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 138-145
306547
  Доценко А. Внесок Миколи Маркевича в георграфічне українознавтво // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 8-10
306548
   Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криминалистики / А.І. Лозовий, В.М. Лісовий, В.В. М"ясоєдов, В.О. Ольховський, Л.М. Дереча, В.В. Бондаренко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 430-441. – ISSN 1993-0917
306549
  Ходак І. Внесок Миколи Сичова в дослідження та реставрацію монументального малярства собору Святої Софії в Києві (за матеріалами київських архівів) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 92-107. – ISSN 1728-6875
306550
  Примак А. Внесок Миколи Федотовича Біляшівського в науково-просвітницьку діяльність // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 111-114. – ISBN 966-8914-06-6
306551
  Ходак І. Внесок митрополита Йосифа Сліпого у розвиток богословської освіти у 20-30 рр. ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-46
306552
  Шостак М. Внесок Михайла Брайчевського у формування наукової моделі української історії // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 128-135. – ISSN 2413-7065
306553
  Скоморовська І. Внесок Михайла Галущинського в організацію культурно-освітньої роботи в Галичині // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 26-31. – ISSN 2409-9244
306554
  Шинкарук Л.В. Внесок Михайла Грушевського в організацію української науки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 94-102. – (Серія "Філологічні науки")


  У статті проаналізовано історію становлення академічної науки в Україні та внесок М.С. Грушевського в організацію української науки, окреслено внесок науковця у створення Української академії наук, опрацьовано концепцію Великого Українця щодо ...
306555
  Швець В. Внесок Михайла Грушевського у формування української грошової системи (з нагоди 150-ліття від народження) // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 293-299. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано праці М. Грушевського, присвячені формуванню української грошової системи. Визначено елементи грошової системи, які дослідив М. Грушевський, висвітлено й оцінено його аргументацію, а також процес запровадження елементів грошової системи ...
306556
  Савчук К.О. Внесок Михайла Івановича Догеля в розвиток науки міжнародного права // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 96-97. – ISBN 978-966-2609-68-4
306557
  Тонконог О. Внесок Михайла Івановича Сікорського у розвиток вітчизняного краєзнавства / О. Тонконог, В. Шакула // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 171-176
306558
  Гнепа О.В. Внесок Михайла Кравчука в розвиток української методики математики / О.В. Гнепа, О.М. Кравчук, О.Л. Швай // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 214-217. – ISBN 978-617-7021-58-1
306559
  Гнатюк Л.П. Внесок Михайла Максимовича у вивчення історії української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 265-271


  У статті показано внесок М.О. Максимовича у вивчення історії української мови, зокрема в дослідження питання її походження, обґрунтування її самостійності й визначення характерних рис на тлі інших слов"янських мов. В статье показан вклад М.А. ...
306560
  Карпінчук Г.В. Внесок Михайла Новицького в дослідження хронології життя і творчості Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 8-17. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
306561
  Карпінчук Г. Внесок Михайла Новицького у дослідження мистецької спадщини Тараса Шевченка (1940–1960) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 97-100. – ISSN 0236-4832
306562
  Карпінчук Г. Внесок Михайла Новицького у становлення текстів поетичних творів Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 39-54


  У статті розкрито один із аспектів шевченкознавчої діяльності М. Новицького - його здобутки у становленні поетичних текстів творів Т. Шевченка (1920-ті - поч. 1960-х рр.). Основні теоретичні міркування про текстологію творів поета дослідник і вчений ...
306563
  Савчук К.О. Внесок Михайла Родіоновича Кантакузіна-Сперанського в розвиток науки міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 333-336
306564
  Шевчук О. Внесок Михайла Слабченка у національно-культурне та наукове життя Одеси першої третини XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 61-64
306565
  Герасимчук Н. Внесок міжнародних інституцій в розвиток міжнародного common law // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 166-170
306566
  Герасимчук Н. Внесок міжнародних інституцій в розвиток міжнародного сommon law // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 166-170
306567
  Дарвіду К. Внесок міжнародного туризму до зростання зайнятості в Греції // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 4). – С. 355-376. – ISSN 1684-906Х
306568
  Малиновська Н. Внесок місцевих громадських діячів у розвиток української книги в м. Одесі у другій половині XIX - першій чверті XX ст. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пропонованій нижче статті автор на широкому фактологічному матеріалі характеризує діяльність громадських і культурних діячів Одеси на зламі ХІХ-ХХ сторіч. Просвітницька діяльність О. Маркевича, Л. Смоленського, О. Андрієвського, М. Комарова та ...
306569
  Малиновська Н. Внесок місцевих громадських діячів у розвиток української книги в м. Одесі у другій половині XIX - першій чверті XX ст. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пропонованій нижче статті автор на широкому фактологічному матеріалі характеризує діяльність громадських і культурних діячів Одеси на зламі ХІХ-ХХ сторіч. Просвітницька діяльність О. Маркевича, Л. Смоленського, О. Андрієвського, М. Комарова та ...
306570
  Тронько П.Т. Внесок народу України в перемогу над німецько-фашистськими загарбниками // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 87-90
306571
  Федоришин І. Внесок населення Товмаччини в зміцнення боєздатності армії ЗУНР під час війни 1918-1919 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 96-100. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
306572
   Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття = Amator Termeszettudosok Hozzajarulasa a Biologiai Sokfeleseg Tanulmanyozasahoz = Contribution of amateur naturalists into biological diversity studies : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – 673, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., текст укр., рос., угор., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2303-13-1


  Vagner Lajos szuletйsйnek 200. йvfordulуja tiszteletйre rendezett nemzetkцzi tudomбnyos konferenci
306573
  Склярова О.М. Внесок наукових часописів ІІ половини ХІХ - початку ХХ ст. у пробудження національної свідомості українського народу (на прикладі часопису "Київська старовина" за 1905 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 227-232.
306574
  Задорожна С. Внесок наукової спадщини О.В. Задорожнього у сучасне розуміння основних принципів міжнародного права / С. Задорожна, А. Маник // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 74-79. – ISSN 1814-3385
306575
  Матковський О. Внесок науковців геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у розвиток наукових шкіл - Євгена Лазаренка, Миколи Єрмакова і Євгена Лазька / О. Матковський, М. Павлунь // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 3-29. – (Серія геологічна ; вип. 31). – ISSN 2078-6425
306576
  Чубата М. Внесок науковців Київського університету в дослідження державотворчих та законодавчих процесів в Україні (1917-1921 рр.): історико-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-72. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано науковий доробок правознавців радянської доби та сучасних вчених Київського університету імені Тараса Шевченка, присвячений дослідженню проблем українського державотворення та правотворення у 1917–1921 роках. Проанализировано научное ...
306577
  Шитюк М. Внесок науковців Миколаївщини в дослідження голоду 1946-1947 років // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 307-313. – ISSN 2518-7791
306578
  Пашкова В. Внесок національних бібліотечних асоціацій у формування іміджу бібліотеки в суспільстві й підвищення престижу бібліотечної професії // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 1811-377X
306579
  Чернецький Є. Внесок наших предків у незалежність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Упродовж першої половини XIX століття селянство підросійської України провело тисячі судових процесів проти своїх поміщиків. Справи своїм кріпакам програвали навіть сенатори.
306580
  Бєліков О. Внесок немайнових активів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 122-124.
306581
  Куриляк Є. Внесок німецької класичної школи у розвиток економічної теорії з локалізації розміщення вирбництва // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 172-175. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
306582
  Темна І.О. Внесок німців в освіту України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 8-11. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 52). – ISSN 2312-1866


  У статті досліджується питання про внесок представників німецької етнічної групи в розвиток вітчизняноїь освіти. Висвітлено вплив, який здійснили німці на становлення освітніх процесів в Україні. Згадується ректор Київського університету Св. Володимира ...
306583
  Виноградова Р.П. Внесок нобелівських лауреатів в дослідження метаболізму вуглеводів і його регуляцію. А. Гарден, Х. Ейлер-Гельпін, К.Ф. Корі, Г.Т. Корі, Е. Сазерленд, Л.Ф. Лелуар, Г. Кребс, Ф. Ліпман, П. Мітчелл / Р.П. Виноградова, В.М. Данилова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Matyshevska O.P., Grigorieva M.V. [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 92, N 1, january - february. – С. 135-163. – ISSN 2409-4943
306584
  Матишевська О.П. Внесок нобелівських лауреатів у дослідження метаболізму ліпідів і його регуляції. Ф. Лінен, К. Блох, С. Бергстрем, Б. Самуельсон, Д. Вейн, М. Браун, Д. Голдстайн / О.П. Матишевська, В.М. Данилова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Matyshevska O.P., Grigorieva M.V. [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 91, N 6, november - december. – С. 129-143. – ISSN 2409-4943
306585
  Гомотюк О.Є. Внесок НТШ у розвиток української мови // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 148-154.
306586
  Еулда М. Внесок О. Динника в розвиток освіти України // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 266-270. – ISBN 978-617-640-146-9
306587
  Набока М. Внесок О. Кривенка в створення "Громадського радіо" - першого суспільного радіо в Україні // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 90-93
306588
  Покровська І. Внесок О. Пріцака у відродження сходознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 216-222. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
306589
  Лобенко С.В. Внесок О.В. Гурова в геологічне дослідження Донбасу // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 101-104
306590
  Невара Л. Внесок О.В. Задорожнього у збереження спеціальності "міжнародне право", підготовку юристів-міжнародників та науковців // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 119-122. – ISSN 1814-3385


  "Кафедра міжнародного права [Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка] є важливим центром міжнародно-правових досліджень в Україні. Кафедра була відкрита в Київському університеті Святого Володимира ще 1842 році. Її поява (під назвою ...
306591
  Білинська Л.І. Внесок О.В. Сухобокова у дослідження історико-культурної спадщини північного сходу Лівобережної України // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 112-135. – ISSN 2227-4952
306592
  Титова О.М. Внесок О.М. Бадера у розвиток музейної справи / О.М. Титова, Д.В. Кепін // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 171-180. – ISBN 966-531-142-5
306593
  Гамалія В.М. Внесок О.М. Хохол у розвиток вітчизняної педіатрії / В.М. Гамалія, С.П. Руда // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 128-133
306594
  Журавльов С. Внесок О.С. Грушевського в розбудову української національної науки, освіти, архівної справи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 155-157. – ISSN 2076-1554
306595
  Кепін Д.В. Внесок О.С. Гущина у вивчення первісного мистецтва // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 209-216. – ISSN 2078-0133
306596
  Черняк Ірина Внесок О.Сокальського у розвиток бібліотечного фондознавств // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.40-45. – ISSN 2076-9326


  Розкрито внесок О.Сокальського у розвиток бібліотечного фондознавства, проаналізовано наукові праці вченого з цього напряму
306597
  Матвеєва Н. Внесок О.Я. Савченко у розвиток початкової освіти / Н. Матвеєва, Н. П"ятка // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 90-95. – ISSN 2308-4634
306598
  Грушицька І.Б. Внесок одеських астрономів у реалізацію програми досліджень міжнародного геофізичного року (1957-1958) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 331-335. – ISSN 2076-8982
306599
  Пилипенко О. Внесок Олександра Петровича Довженка в український та світовий культурний простір // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 181-184
306600
  Жарких М.І. Внесок Олексія Нестулі в пам"яткознавство // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1998. – Вип. 2. – С. 116-125


  "Цей внесок зроблений ним у 1994-1995 рр. у двох книгах, виданих з рамена Інституту історії України НАН України [Нестуля О. Біля витоків державної системи охорони пам"яток культури в Україні : доба Центральної ради, Гетьманщини, Директорії. – ...
306601
  Кір’янова О.Л. Внесок освітян в українізацію середньої та вищої школи УРСР: аналітичні узагальнення української зарубіжної історіографії (50–ті – 80–ті рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5)


  На переконання Я. Калакури саме О. Оглоблин посіл чільне місце в консолідації розпорошених наукових сил, сприяв пошуку організаційних форм співпраці істориків, розкиданих по різних країнах, координації їх зусиль.(С. 78)
306602
  Матковський О. Внесок П.М. Білоніжки у вивчення мінералогії і геохімії соляних родовищ Передкарпаття та природи деяких шаруватих силікатів (до 80-річчя від народження) / О. Матковський, Скакун, П.М. Внесок // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 189-191. – ISSN 2078-6220
306603
  Вовкун С.В. Внесок П.О. Куліша у діяльність Кирило-Мефодіївського товариства // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 167-171. – ISSN 2226-0285
306604
  Шкуратенко Ю. Внесок Павла Глазового у розвиток української байки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 583-586


  Досліджується внесок Павла Глазового у розвиток української байки. Розглядається, як жанр байки трансформувався у творчості автора на рівні тематики та фабули, а також яким чином змінився дидактичний зміст байки
306605
  Білоус В. Внесок Павла Заблоцького-Десятовського в етнологію народів Дагестану, Азербайджану та Ірану (I пол. XIX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 86-89. – ISSN 1728-9343
306606
  Лазарєва В. Внесок Пантелеймона Куліша у розвиток українознавчої думки ХІХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 91-94


  У статті проаналізовано внесок П. Куліша в розвиток українознавчої думки у 2-й половині ХІХ століття. Український письменник, зокрема, розробив і обгрунтував основоположні концепти етнонаціональної історико-культурної єдності українського народу - ...
306607
  Лазарєва В.Т. Внесок Пантелеймона Куліша у складову історії України // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 379-382
306608
  Слюсар І.Т. Внесок Панфильської дослідної станції у розвиток осушувальних меліорацій в Україні // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 34-48 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
306609
  Іонова О.М. Внесок педагогів другої половини XIX - початку XX століття / О.М. Іонова, О.П. Кот // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 11. – C.17-22. – ISSN 1818-9172
306610
  Снагощенко В.В. Внесок педагогічних музеїв у розвиток освіти в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.ст. / В.В. Снагощенко, Л.В. Снагощенко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 428-432
306611
  Демеха І. Внесок педагогічної громадськості у становлення та розвиток музейної справи на Прикарпатті (90-ті роки XX - початок XXI століття) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 95-99
306612
  Савчук К.О. Внесок Петра Дмитровича Лодія в розвиток науки міжнародного права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 300-306. – ISSN 0896-2491
306613
  Чернушенко М.М. Внесок Петра Могили в розвиток освіти України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 113-115. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
306614
  Демуз І. Внесок Південно-Російського товариства акліматизації у розвиток і наукове забезпечення сільського господарства (кінець XIX - початок XX ст.). // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 1 (37), січень - березень. – С. 60-73. – ISSN 1998-4634
306615
  Музичко О.Є. Внесок південноукраїнських істориків у розвиток енциклопедичної справи (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 85-96. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
306616
  Стоєцький Валентин Внесок пожежних добровольців у ліквідацію аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 32
306617
  Гончарова Н. Внесок поляків-дворян у поширення доброчинності в південноукраїнських губерніях // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 88-99. – ISBN 978-617-689-214-4
306618
  Халюк Л. Внесок польських дослідників у вивчення культури та побуту українців-переселенців у Польщі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 101-105. – ISSN 2313-8505
306619
  Дутчак О. Внесок польських та німецьких науковців у розвиток галицького краєзнавства (друга половина XIX - початок XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 85-88. – ISSN 1728-9343
306620
  Ківшар Т.І. Внесок празької української еміграції у розвиток бібліотекознавства, книгознавства й бібліографії: діяльність Петра Зленка // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 241-281
306621
  Проць Н.В. Внесок представників дворянського стану земських установ у розвиток бібліотечної справи Харківської губернії (1864-1914 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 193-210. – ISSN 2222-4203
306622
  Савченко А.В. Внесок представників Київської школи істориків-аграрників у висвітлення питань щодо життя українського селянства в добу "розвинутого соціалізму" // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 63-65. – ISBN 978-617-7090-41-9
306623
  Бодруг А. Внесок представників Ордену Святого Василія Великого у збереження національно-культурних зв"язків українців Канади у XX ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 30-38. – ISSN 2519-2523
306624
  Кузьменко В. Внесок представників течії "ревізіонізму" американської радянології в дослідженні історії й культури радянського повсякдення // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 138-142. – ISBN 978-966-171-90295
306625
  Короткова О.В. Внесок президента Леоніда Кравчука у створення позитивного іміджу української держави в світі // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 181-190
306626
  Шкабко С. Внесок Президента України Леоніда Кучми в новітній етап українського конституціоналізму (1994-1996 рр.) // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 556-560
306627
  Єлдинова І. Внесок приватних фондів та асоціацій у розвиток вищої освіти в Німеччини // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 1. – С. 110-116. – ISSN 2077-1827
306628
  Соловйова Т.М. Внесок промисловців Терещенків у розвиток національної культури / Т.М. Соловйова, О.В. Ткаченко // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 291-298. – ISBN 966-7769-54-2
306629
  Пашкова В. Внесок професійних бібліотечних об"єднань у безперервну освіту // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 10-15. – ISSN 1811-377X
306630
  Цюра В. Внесок професора А.Й. Гордона у розвиток вчення про представництво // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 116-122. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються питання наукових поглядів на інститут представництва у працях дореволюційних учених. Крім цього, окремій характеристиці присвячено питання наукових поглядів і праць видатного вченого А. Гордона. Характеризується його внесок у ...
306631
  Кругляков В. Внесок професора А.П. Коцура в історичну біографістику // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 205-208
306632
  Сербулова К. Внесок професора А.Я. Дубинського у розвиток науки кримінального процесу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 400-402
306633
  Фігурний Ю.С. Внесок професора В. Барана у наукову діяльність відділу етнології Інституту українознавства // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 34-46. – ISSN 2077-9496
306634
  Соловйова Л.М. Внесок професора В. Є. Тімонова у будівництво та експлуатацію морських портів та гідроспоруд // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 76-87. – ISSN 2415-7422
306635
  Гутник М. Внесок професора В. Кнаббе у становлення галузі механічної технології в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (57). – C. 222-230. – ISSN 2413-7065
306636
  Одрехівська І.М. Внесок професора В. Коптілова в історію українського перекладу та перекладознавства другої половини XX сторіччя : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Одрехівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – 318 л. – Додатки: л. 257-318. – Бібліогр.: л. 198-256
306637
  Одрехівська І.М. Внесок професора В. Коптілова в історію українського перекладу та перекладознавства другої половини XX сторіччя : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Одрехівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
306638
  Матковський О. Внесок професора В.А. Калюжного у розвиток учення про мінералоутворювальні флюїди (до 90-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 2. – С. 114-119. – ISSN 2078-6220


  Стаття присвячена 90-й річниці від дня народження професора Львівського державного університету імені Івана Франка Калюжного В.А.
306639
  Бойчак М.П. Внесок професора В.М. Когана-Ясного та його школи у розвиток вітчизняної воєнно-польової терапії (до 130-річчя від дня народження) // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 2. – С. 115-124
306640
  Миздренко О. Внесок професора В.Я. Підгаєцького у становлення професійної гігієни як навчальної дисципліни у 20-х рр. XX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 241-247


  У статті висвітлено пріоритетні напрями наукових пошуків професора В.Я. Підгаєцького у галузі гігієни праці, які спрямовувалися на розвиток цього розділу гігієнічної науки як самостійного наукового напрямку.
306641
  Матковський О. Внесок професора Володимира Павлишина у розвиток сучасної мінералогії (до 80-річчя від дня народження) / О. Матковський, Г. Кульчицька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 1. – C. 89-94. – ISSN 2519-2396
306642
  Глушков Х. Внесок професора Володимира Чорнія в історичну болгаристику // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 322-325. – ISSN 0203-9494


  З нагоди 80-літнього ювілею.
306643
  Камчатний В.Г. Внесок професора І.П. Осипова в історію хімії як складова його науково-педагогічної діяльності // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 30-37. – ISSN 2077-9496
306644
  Головащенко С.. Внесок професора КДА Я.О. Олесницького (1842-1907) у становлення національного біблієзнавчого науково-богословького дискурсу // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 483-494. – ISBN 978-966-2779-91-2
306645
  Кіндюк К. Внесок професора М.М. Гернета в розробку соціологічної доктрини кримінального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 141-148. – ISSN 1026-9932
306646
  Корнюш Г.В. Внесок професора М.М. Ланге в організацію Одеського народного університету (1917-1920 рр.) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 50. – C. 213-221. – ISBN 978-617-7306-28-2. – ISSN 2312-2471
306647
  Савчук К. Внесок професора О.В. Задорожнього у дослідження правових проблем, пов"язаних з агресією Російської Федерації проти України / К. Савчук, І. Проценко // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 83-86. – ISSN 1814-3385
306648
  Крючков Г.Г. Внесок професора О.О. Андрієвської в розвиток романської філології в Україні / Г.Г. Крючков, В.Б. Бурбело, О.О. Соломарська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 5-9


  Нарис життя й діяльності до 110 - ї річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської.
306649
  Крючков Г.Г. Внесок професора О.О. Андрієвської до розвитку французької філології в Україні. Нарис життя і діяльності до 100-річчя з дня народження / Г.Г. Крючков, В.Б. Бурбело, О.О. Соломарська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Статтю присвячено здобутку професора О.О. Андрієвської в галузі романської філології, її внеску до французької лексикології, теоретичної граматики та лінгвістики, а також становлення сучасної школи романістики в Україні.
306650
  Ворон В.П. Внесок професора П.С. Пастернака у розвиток лісівничої науки // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 27-34 : фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0459-1216
306651
  Бернар Н. Внесок професора П.Я. Голодриги (1920 – 1986) в розвиток генетики, селекції і фізіології винограду // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 112-116. – ISSN 2518-7732
306652
  Черняхівський О.М. Внесок професора С.В. Безсонова у вивчення розвитку монументального ансамблю Києво-Печерської лаври // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 3 (31). – С. 42-52. – ISSN 2077-9496
306653
  Коваленко Н.П. Внесок професора С.М. Богданова (1859-1920) у становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 108-112


  Професор кафедри агрономії Імператорського університету Святого Володимира.
306654
  Гарбар О. Внесок професора С.С. Рубіна у дослідження сівозмін // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 119-123


  Професор С. С. Рубін належить до тих непересічних постатей, які своєю багатогранною творчою діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток сучасної аграрної науки. Одним із головних напрямків наукових досліджень професора С.С. Рубіна є вивчення сівозмін. ...
306655
  Мельник Т.В. Внесок професора Ф.К. Михайлова у розвиток хімічної технології в Україні / Т.В. Мельник, З.А. Малакей // Химия и технология производств основной химической промышленности / Гос. учреждение "Гос. н.-и. и проектный ин-т основной химии" (ГУ "НИОХИМ). – Харьков, 2013. – Т. 77 : Юбилейний сборник научных трудов. – С. 11-16. – ISSN 0868-4391
306656
  Довгерт А. Внесок професора Ю.Г. Матвєєва у дослідження проблем авторського права // Українське право, 2000
306657
  Літвіняк О.В. Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в розвиток перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Літвіняк Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
306658
  Літвіняк О.В. Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в розвиток перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Літвіняк Олександра Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – 263 арк. – Додатки: арк. 238-263. – Бібліогр.: арк. 200-237
306659
  Галенко І. Внесок професора Яна Чекановського в зародженні лінгвістичної статистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 9-23. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
306660
  Міщенко Д. Внесок професорів Університету Св. Володимира в становлення та розвиток Київської археографічної комісії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 513-515. – ISBN 978-966-171-783-0


  Багато науковців Університету св. Володимира брали активну участь у роботі Тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Серед них можна відзначити В. Антоновича, М. Костомарова, М. Максимовича, М. Іванишева.
306661
  Дічек Н.П. Внесок психологів України в індивідуалізацію навчального процесу в середній школі (друга половина ХХ ст.) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 15-30. – ISSN 2411-1317
306662
  Прокопенко Н. Внесок публічних бібліотек України в популяризацію української мови (напрями та форми роботи) / Н. Прокопенко, О. Зозуля // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (94). – С. 11-15
306663
  Клічук О.Д. Внесок Р. Дала в історію про хитрого лиса: ономастичний аналіз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 138-145. – ISBN 966-7825-78-7
306664
  Маруховська-Картунова Внесок Ради Європи в розробку теоретико-концептуальних засад етнополітичної конфліктології // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 84-90


  The article is devoted to investigation of the Council of Europe"s contribution to development of the theoretical-conceptual foundations of the ethnopolitical conflict theory. The accent is made on the analysis of the Council of Europe"s theses and ...
306665
  Лисенко Д.М. Внесок радянської історіографії у вивчення історії комітетів незаможних селян в Українській СРР // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 37-40. – ISBN 978-617-7090-41-9
306666
  Івашук Ю. Внесок Річарда Талера в розвиток поведінкової економіки (Нобелівська премія з економіки 2017 р.) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 155-162. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
306667
  Зархіна М.О. Внесок Роберти Кевелсон у юридичну семіотику // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 57-63. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
306668
  Шепель І.О. Внесок родини Розумовських у розвиток культури в Україні // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 270-276. – ISSN 2409-2037
306669
  Донік О.М. Внесок родини Терещенків у збагаченні традицій православної духовності в Україні // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.110-115. – ISBN 966-7671-23-2
306670
  Володіна А. Внесок російських артистів у розвиток американської балетної школи // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 404-412. – ISBN 978-966-171-90295
306671
  Єремія Г. Внесок румуномовних учених у розвиток географічних досліджень на Буковині // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 103-110. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
306672
  Кульчицький С.В. Внесок Руслана Пирога у дослідження історії Голодомору 1932–1933 років в Україні: мовою документів // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 275-289. – ISSN 0320-9466
306673
  Краснянська Н.Д. Внесок руху шістдесятників у розвиток української культури в другій половині 50-60-х роках // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 40-52. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
306674
  Кошечко Н.В. Внесок С. Ананьїна в розвиток педагогічної освіти в Київському університеті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 33-40. – ISBN 978-617-640-146-9


  Здійснено аналіз актуальних ідей С. Ананьїна з проблеми розвитку педагогічної освіти у Київському університеті. Винятково увагу приділено професійному свтогляду й освітній діяльності професора, завідувача кафедри педагогіки С. Ананьїна.
306675
  Шелюх Г. Внесок С. Миропольського у методичне забезпечення початкових шкіл духовного відомства (кінець XIX - початок XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 13-17
306676
  Підгурський М. Внесок С.П. Тимошенка у розвиток світової інженерної науки та освіти / М. Підгурський, М. Внук // Збірник праць : [наукове видання] / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2014. – Т. 9 : Сучасні проблем техніки і технологій. – С. 37-47. – ISBN 978-966-308-572-2
306677
   Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – 158, [2] с. : іл., табл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-364-7


  У пр. №1716685 напис: Читачам Наукової бібліотеки імені М. Максимовича від авторів.19.02.2018 р.
306678
  Шевельова А.С. Внесок Себаст"єна Вобана в розвиток військової архітектури та містобудування епохи Відродження // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 198-202. – ISSN 2077-3455
306679
  Сергєєва І. Внесок селекційно-генетичного інституту - НЦНС у створення Національного банку зернових колосових культур в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 122-132. – ISSN 2522-4611
306680
  Закоморна К.О. Внесок Сенату (верхньої палати парламенту ) в розвиток конституційного процесу в Чехії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 208-217. – ISSN 0201-7245
306681
  Фаст О.О. Внесок середньовічної правової думки у формування концепції верховенства права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Фаст Олексій Олександрович ; Приват. ВНЗ ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
306682
  Попов О.В. Внесок студентів ОНЮА в наукові дослідження кафедри морського та митного права // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 31-36.
306683
  Рудик П. Внесок суддів Конституційного Суду України в дослідження положень "Договорів і постанов" Пилипа Орлика 1710 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 29-32
306684
  Чухно А.А. Внесок суспільствознавців // Радянська освіта, 1982. – 16 серпня
306685
  Тренкін Ю.В. Внесок сучасних істориків Черкащини в дослідження сільськогосподарської кооперації доколгоспного періоду // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 415-421
306686
  Ковальчук О. Внесок Т. Шевченка у формування концепції історичного джерела в добу романтизму (інтенції міфологізму) // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 66-69. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Доба романтизму, яка в Україні датується 20–40-ми роками ХІХ ст., стала часом чергового перегляду концепції історії, що в свою чергу вплинуло на весь комплекс наукових практик, пов’язаних з дослі-дженням історичного минулого. Власне поштовхом для ...
306687
  Бесєдіна Г.О. Внесок теорії Л. Тевено і Л. Болтанськи "соціологія градів" у критичне переосмислення практико-орієнтованих підходів до дослідження соціальних явищ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 175-179. – ISSN 2076-1554
306688
  Голубка М.М. Внесок товариства "Рідна школа" у розвиток економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях у другій половині XIX - початку XX століття // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 81-85. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
306689
  Круглова Л. Внесок Товариства Нестора-літописця у створення студентського історико-етнографічного гуртка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 72-76
306690
   Внесок транскордонного співробітництва домогосподарств у зростання кількості новостворених малих підприємств у Західній Україні / Н.Б. Ісакова, В.Ю. Грига, О.В. Красовська, Ф. Вельтер, Д. Смоллбоун // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 41-51. – ISSN 1562-0905
306691
  Литвиненко В.М. Внесок транснаціональних корпорацій в процес модернізації національної економіки // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 85-93. – ISBN 978-966-02-7953-7
306692
  Студеняк П.Ю. Внесок трудових колективів Радянської України у зміцнення інтернаціональних зв`язків трудящих СРСР і ЧССР / П.Ю. Студеняк, І.М. Сюсько. – К, 1987. – 45 с.
306693
  Обрамбальський В. Внесок у боротьбу з коронавірусом // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 22 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Науковці Національного університету біоресурсів і природокористування України і його Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК разом з ТОВ "Біотех Діагностик ЮА" та "ІБТ" у межах спільного інноваційного проекту "Розробка та впровадження у ...
306694
   Внесок у діяльність Європейського суду з прав людини Комісара Ради Європи з прав людини Томаса Хаммарберга. Пропозиції, яким маєбути ЄСПЛ // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 1. – С. 92-101
306695
  Осадчук С.С. Внесок у країнців-емігрантів в Югославії у розвиток юридичної науки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 43-49. – (Право. Економіка. Управління)
306696
   Внесок у медичну науку вчених, що закінчили природничі та інженерні факультети / В.І. Федів, О.Ю. Микитюк, О.І. Олар, Т.В. Бірюкова // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 220-226


  Згадується видатний мікробіолог та епідеміолог, академік АН СРСР, президент АН УРСР Данил Кирилович Заболотний. - С. 221-223,
306697
  Марушкевич А. Внесок у розвиток освіти та педагогічної науки України викладачів Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-54. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Коротко висвітлено основні віхи освітньої діяльності відомих в Україні та за її межами постатей: викладачів та управлінців української вищої школи, які працювали в Київському університеті імені Тараса Шевченка в різні часи його функціонування. Вказано ...
306698
  Білорус О.Г. Внесок у теорію економічної дипломатії / О.Г. Білорус, В.І. Власов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 125-126. – ISSN 2305-7645
306699
  Лютий О. Внесок України в будівництво броньових кораблів післявоєнного покоління // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 27-33. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
306700
  Булкіна І.А. Внесок України в розвиток міжнародного ринку ІТ-послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 37-42. – ISSN 2222-4459
306701
  Барановська Н. Внесок України у боротьбу із наслідками Чорнобильської катастрофи // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 324-341. – ISSN 2518-7791
306702
  Авраменко Н.Л. Внесок України у вирішення глобальних екологічних проблем – парникового ефекту та кислотних опадів // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 5-10. – ISSN 2413-7189
306703
  Салата Оксана Олексіївна Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня - грудень 1941 р.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Салата О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222 с. – Бібліогр.: л. 206 - 222
306704
  Салата Оксана Олексіївна Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня - грудень 1941 р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Салата О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв.
306705
  Назаровець С.А. Внесок України у світовий розвиток технологій: аналіз цитувань наукових публікацій працівників українських установ у патентах за період 2009-2018 рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 45-58. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано вплив наукових праць працівників установ України на розвиток світових технологій у результаті підрахунку кількості згадок наукових публікацій учених українських установ у патентах. Виявлено лише 476 цитованих у патентах наукових ...
306706
  Грон В.В. Внесок українознавчих осередків Західної України та діаспори в розвиток історичної науки міжвоєнних років // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 320-327
306707
  Хіль О.М. Внесок українських авторів в розвиток дитячо-юнацької музики в XX столітті (на прикладі аналізу фортепіанного концерту В. Косенка) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 241-249. – ISSN 2226-2180
306708
  Кочубей Ю. Внесок українських вчених у вивчення азербайджанської мови // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 38-51. – ISBN 966-8552-05-9
306709
  Домбровська І.В. Внесок українських вчених у розвиток мікології / І.В. Домбровська, Ю. Лисенко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 2-7. – ISSN 2518-7104
306710
  Хмелярчук М.І. Внесок українських вчених у розвиток теорії кредиту // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.7. – С. 295-301. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
306711
  Злупко Внесок українських економістів у розвиток теорії грошей, грошового обігу і фінансів / Злупко, СМ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.31-49


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
306712
  Пєтухова І.О. Внесок українських педагогів в розвиток методу тестів в 20-30 рр. ХХ ст. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (132). – С. 67-75.


  У статті висвітлюється внесок українських педагогів, психологів у теорію та практику оцінювання шкільних досягнень учнів за допомогою тестів у 20-30 рр. ХХ ст.
306713
  Стахів Ю. Внесок українських учених у дослідження проблематики державного боргу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 58-63. – ISSN 1728-9343
306714
   Внесок українських учених у розвиток економічної системології // Основи регіонології : навчально-методичний посібник / С.М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 71-83. – ISBN 978-966-613-852-4


  Науковий доробок С. Десницького, М. Балудянського, С. Подолинського, М. Туган-Барановського, В. Голубничого, Б. Гаврилишина - це золотий фонд економічної науки суверенної України.
306715
  Царенко О.М. Внесок українських учених у розвиток науки про напівпровідники / О.М. Царенко, М.І. Садовий // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 123-129. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Аналіз науково-методичної та навчальної літератури свідчить, що існують певні проблеми щодо використання історичного матеріалу при вивченні фізичних дисциплін. У той же час доведено, що удосконалення рівня предметної підготовки майбутніх вчителів ...
306716
  Троян В. Внесок українських учених у світову науку на прикладі природничих наук: минуле, сьогодення, перспективи // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто причини тривалого гальмування розвитку природничих наук в Україні та наведено приклади успішної реалізації творчого потенціалу українських вчених за кордоном. Запропоновано можливі шляхи інтенсифікації співпраці з нашими вченими для ...
306717
  Дзира О. Внесок українських учителів у розвій українознавчих студій у школах діаспори Канади 1918–1939 рр. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 43-60. – ISSN 2224-9516
306718
  Бояринова О. Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек / О. Бояринова, Воскобойнікова-Гузєва, В. Пашкова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 7-9


  Аналіз внеску українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек
306719
  Городняк Я.П. Внесок українського дипломата, професора Володимира Василенка у дослідження історії Голодомору - геноциду // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 84-85
306720
  Перехрест О. Внесок українського селянства у зміцненні обороноздатності СРСР у перший період Великої Вітчизняної війни (1941-1942 рр.) // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 719-727. – ISBN 978-966-97201-1-5
306721
  Тронь-Радомська Внесок Українського центрального комітету в розбудову мережі закладів освіти українців у Генеральній губернії (1940-1944 рр.) // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 200-204. – ISBN 978-617-7196-23-4
306722
  Срібна М. Внесок української балетної школи в європейське та світове хореографічне мистецтво (на матеріалах Національного музею історії України) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 116-119. – ISSN 2309-9356


  На основі фондових колекцій Національного музею історії України та публікацій у періодиці аналізується внесок українських артистів у європейське та світове балетне мистецтво. На основе фондовых коллекций Национального музея истории Украины и ...
306723
  Медведєва В. Внесок Української бібліотечної асоціації в розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 41-45. – ISSN 2076-9326
306724
  Литвин А. Внесок української діаспори Карелії у збереження національної ідентичності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 253-256
306725
  Тритяк Л. Внесок української інтелігенції в етнографічні дослідження Покуття (друга половина ХІХ - початку ХХ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 81-88. – ISSN 0130-6936
306726
  Маслюк О. Внесок української промисловості в обороноздатність СРСР в 1941-1942 рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 293-296. – ISBN 978-966-171-90295
306727
  Якімова Антоніна Внесок українців в освіту та науку Болгарії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 172-175. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті йдеться про внесок українців в освіту Болгарії (кінець ХІХ - початок XX ст.) та в болгарську науку викладачів-українців Софійського університету.
306728
  Мельник Людмила Внесок українців Москви у розвиток українознавства в XIX столітті : (на прикладі діяльності Осипа Бодянського) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 281-283. – Бібліогр. в кінці ст.
306729
  Пасько І. Внесок українців у науково-культурне життя Петербурга // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 213-221. – ISBN 966-7317-93-5
306730
  Жовтий С. Внесок українців у розвиток російської культури // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 365-375
306731
  Фігурний Ю. Внесок українців у світовий конституційний процес (до 300-річчя Конституції П. Орлика - важливого чинника етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 57-63
306732
  Шоробура І. Внесок університетських учених у розвиток української географічної науки та освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 273-277. – ISSN 2309-9127


  В статті проаналізовано розвиток української географічної науки. Розглянуто діяльність Київського, Львівського та Харківського університетів. Представлено внесок у розвиток української географічної науки вчених, серед яких науковці Університету Св. ...
306733
  Чуткий А. Внесок Університету св. Володимира у справу заснування нових ВНЗ в Києві (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 88-93. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  Встановлюється роль і місце Університету св. Володимира у справі поширення системи вищих навчальних закладів у Києві в другій половині XIX - на початку XX ст., що має важливе значення як для поповнення реконструкції історії цього навчального закладу, ...
306734
  Пилипенко В.В. Внесок УРСР у розвиток радянсько-іранських економічних зв"язків (1968-1990 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 207-213. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
306735
  Гілязетдінов Р.Н. Внесок учених-аграріїв у розвиток сільськогосподарської дослідної справи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9/1 (125), вересень : Історія. – С. 51-55. – ISSN 2077-1800


  За допомогою історико-наукового аналізу розкрито науковий доробок учених-аграріїв як у становлення сільськогосподарської дослідної справи взагалі, так і її методичного наповнення в межах України зокрема. Окреслено передумови появи відповідних ...
306736
  Гілязетдінов Р.Н. Внесок учених-аграріїв у розвиток сільськогосподарської дослідної справи на українських землях // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 136-140. – ISSN 2077-1800


  За допомогою історико-наукового аналізу розкрито науковий доробок учених-аграріїв як у становлення сільськогосподарської дослідної справи взагалі, так і її методичного наповнення в межах України зокрема. Окреслено передумови появи відповідних ...
306737
  Літвінов О. Внесок учених Інситуту електрозварювання ім. Є.О. Патонав розвиток зварювальних технологій (друга половина ХХ ст.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 150-153


  У статті проаналізовані розробки вчених Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, який став найбільшим в світі науковим центром в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії в другій половині ХХ ст. Описано нові технології електрозварювання, ...
306738
  Товкун Л. Внесок учених Києво-Могилянської академії в становлення психогігієни в Україні (XVII-XVIII ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 144-151. – ISSN 2518-7732
306739
   Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-146-9


  У примірнику №1689555 напис: Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка акад. Губерському Л.В. з повагою і шаною - науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки 1.09.2014 р. Підписи: Марушкевич А.А., Автомонов П.П., ...
306740
  Варивода К.С. Внесок учених Новоросійського університету у становлення науково-організаційних засад електрофізіології (кінець ХІХ століття) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 22-27. – (Серія "Історичні науки")
306741
  Недужко Ю. Внесок учених української діаспориу відродження державної незалежності України // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 31-36
306742
  Наумова Н.А. Внесок ученого-економіста М.В. Птухи в розвиток демографії та статистики в Україні. До 130-річчя від дня народження // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 135-144. – ISSN 2222-4203
306743
  Петрів Х. Внесок ученого-лінгвіста Н. Тоцької в розвиток освіти України // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 319-323. – ISBN 978-617-640-146-9
306744
  Ващук Л.В. Внесок ученого, історика, дипломата Сергія Шелухина у розвиток українського правництва (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 40-48. – ISSN 0320-9466
306745
  Музичко О. Внесок Ф. Успенського у становлення Одеської школи візантологів наприкінці XIX - у першій третині ХХ ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 69-172. – ISSN 2310-3310
306746
  Музичко Ф.І. Внесок Ф.І. Леонтовича у дослідження історії Великого князівства Литовського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 293-315. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
306747
  Марченко О. Внесок Ф.П. Шевченка у розвиток історико-географічних і картографічних знань (на прикладі створення Національного атласу України) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-893-6


  Федір Павлович Шевченко - у Київ. ун-ті 1944–45 рр. зав. новоствореної каф. архівознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки), доц. каф. до 1950.
306748
  Фігурний Ю. Внесок Федора Вовка в дослідження культури українського козацтва (до 80-ліття з дня смерті) // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 86-92
306749
  Служинська З. Внесок Федора Вовка в українську антропологію (До 170-річчя від дня народження Ф. Вовка) / З. Служинська, О. Служинська // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 36-38. – ISSN 1563-3977
306750
  Смирнова С.М. Внесок Федора Кіндратовича Вовка у розвиток українського музейництва (за документами фонду Національної історичної бібліотеки України) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 109-113. – ISBN 978-966-136-493-5
306751
  Мельничук Я. Внесок Федора Погребенника в дослідження творчості Ольги Кобилянської // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 7/8 (670/671). – С. 67-69. – ISSN 0130-5263
306752
  Осадча Л.В. Внесок французької історично-антропологічної школи у "наукову легітимацію" поняття ментальності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 111-114
306753
  Лутаєва Т.В. Внесок фундаторів вітчизняної медичної й фармацевтичної освіти у діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 221-235. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
306754
  Дефорж Г.В. Внесок функціональних морфологів у розвиток медицини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 161-168. – ISSN 2415-7422
306755
  Овчаренко Ю. Внесок харківських учених у розвиток фізики низьких температур // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Висвітлені ключові аспекти зародження фізики низьких температур в столиці Української фізики – Харкові. Також проаналізовано становлення інститутів, науково-дослідних центрів, які мали великий вплив на розвиток не тільки української науки, а й світової ...
306756
  Чокан К.П. Внесок херсонських кооперативних товариств в розвиток освітніх та культурних установ Півдня України у 1920-х роках // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 75-76. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
306757
   Внесок Центру у реформування системи виконання судових рішень // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2017. – № 51. – С. 2-5
306758
  Редько О. Внесок Церкви у початкове наукове вивчення старожитностей Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 45-47
306759
  Огіенко І.С. Внесок Ченека Зібрта в розвиток чеської фольклористики і етнології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 284-288. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню внесок Ченека Зібрта а розвиток чеської фольклористики і етнології. Подано відомості з його біографії, описано внесок Ченека Зібрта у заснування й становлення журналу "Cesky lid", його наукову діяльність.
306760
  Русанов Ю. Внесок чернігівського дворянства у розвиток етнокультури на Чернігівщині у другій половині XIX - початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 133-134. – ISBN 978-966-439-357-4
306761
  Кузьменко Н. Внесок Чернігівщини у розвиток педагогічної освіти України: історична ретроспектива // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 119-131. – ISBN 978-617-7890-23-1


  З Ніжинською гімназією вищих наук князя Безбородька пов"язана діяльність проф. М. Бунге - юриста, економіста, дійсного члена Петербургської Академії наук, ректора Київського університету. - С. 124.
306762
  Гальчинський В.Л. Внесок Черніговського обкому партії в розвиток сільського господарства Чернігівщини (1938-1940 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 11-14. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
306763
  Малацай І. Внесок чехів у розвиток економіки Києва (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 45–50. – ISSN 2309-9356
306764
  Кіржаєва І. Внесок членів родини академіка Миколи Кащенка у розбудову Акліматизаційного саду в Києві // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (333), жовтень - грудень. – С. 153-166. – ISSN 0320-9466
306765
  Бойко Л.О. Внесок членів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури у справу збереження надбань минулого // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 56-59
306766
  Кузьменко В. Внесок Шейли Фіцпатрік у дослідження радянської повсякденності 20-30-х років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 82-84. – ISBN 978-966-171-893-6
306767
  Білоус А.А. Внесок школи моїстів у розвиток мистецтва дискусії в Китаї // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 197-199
306768
  Харитонова Д. Внесок Ю. Коваліва в розвиток української літератури // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 256-258. – ISBN 978-617-640-146-9
306769
  Кривоконь О.Г. Внесок Ю.В. Бакумова у розвиток вітчизняної електротехнічної промисловості // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 103-114. – ISSN 2664-9950


  Метою цієї теоретичної статті є оприлюднення маловідомої дотепер інформації про життєдіяльність та професійний доробок вітчизняного організатора виробництва та конструктора в галузі електротехніки Юрія Вікторовича Бакумова, і крізь призму його ...
306770
  Фомченко Є.О. Внесок ЮНІДО у розвиток альтернативної енергетики // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 234-238. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
306771
  Мироненко О. Внесок юристів Наддністрянщини та правознавців-емігрантів 20-30-х років у формування доктрини конституційного контролю // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-69
306772
  Кучеренко С.В. Внесок Юрія Липи в шевченкознавство // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 86-101
306773
  Вари А. Внесок Я. Чепіги й О. Музиченка в розвиток педагогічної освіти в Київському університеті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 123-129. – ISBN 978-617-640-146-9


  Здійснено аналіз актуальних ідей Я. Чепіги та О музиченка з проблеми розвитку педагогічної освіти у Київському університеті. Виняткову увагу приділено науковій, громадській діяльності й управлінському досвіду зазначених учених-педагогів.
306774
  Ткачук В.О. Внесок Якова Львовича Штутіна в розвиток радянської правової науки // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 304-308. – ISBN 978-617-7133-95-6
306775
  Богомолова М.Ю. Внесок Якова Феофановича Чепіги (Зеленкевича) (1875-1938) у розвиток теорії і практики соціального виховання (20-30-ті роки ХХ ст.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 53-57. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
306776
  Галенко І. Внесок Яна Янова у філологічну статистику // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С.25-35. – Бібліогр.: ЛІт.: в приміт.; 25 п. – ISSN 0203-9494
306777
  Гавриш Т. Внести ясность / Т. Гавриш, Е. Пархоменко; беседовал Алексей Насадюк // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 6-7. – ISSN 1563-6755


  Беседа про юридические услуги украинского рынка.
306778
  Солодов Н.А. Внетреннее строение и геохимия редкометальных гранитных пегматитов / Н.А. Солодов. – М., 1962. – 235с.
306779
  Каримов К.А. Внетренние гравитационные волны в верхней атмовсфере / К.А. Каримов. – Фрунзе, 1983. – 78с.
306780
  Саясов Ю.С. Внетренние краевые задачи элетродинамики в системе координат вытянутого сфероида : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саясов Ю. С.; Ин-т хим. физ. АН СССР. – М., 1955. – 8л.
306781
  Кобзарь Б.С. Внеурочная воспитательная работа / Б.С. Кобзарь. – Киев, 1984. – 167с.
306782
  Кутьев В.О. Внеурочная деятельность школьников : пособие для кл. руководителей / В.О. Кутьев. – М., 1983. – 223с.
306783
  Шаврук В.И. Внеурочная политиковоспитательная работа в школах Белорусской ССР (1920-1965 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Шаврук В.И.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 22л.
306784
  Пшеничнер Б.Г. Внеурочная работа по астрономии: из опыта работы : книга для учителя / Б.Г. Пшеничнер, С.С. Войнов. – Москва : Просвещение, 1989. – 208 с.
306785
  Баринова И.И. Внеурочная работа по географии / И.И. Баринова, Л.И. Елховская, В.В. Николина ; под. ред. И.И. Бариновой. – Москва : Просвещение, 1988. – 152, [5] с. : ил. – (Библиотека учителя географии). – ISBN 5-09-000467-6
306786
  Шепелева В.И. Внеурочная работа по немецкому языку / В.И. Шепелева. – Москва, 1977. – 126 с.
306787
  Ушаков Н.Н. Внеурочная работа по русскому языку: пособие для учителя / Н.Н. Ушаков, Г.И. Суворова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1985. – 175с.
306788
  Колотилов В.В. Внеурочная работа по технике и труду / В.В. Колотилов. – Киров, 1989. – 157с.
306789
   Внеурочная работа по физике. – Москва : Просвещение, 1983. – 223 с.
306790
  Жаркимбеков У. Внеурочные занятия как средство активизации познавательной деятельности учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Жаркимбеков У.; Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1975. – 21л.
306791
   Внеурочные лабораторные работы по физике как средство углубления знаний учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Целинко М. Г,; Целинко М. Г,; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1966. – 16л.
306792
   Внеурочные самостоятельные занятия в школе-интернате. – М, 1968. – 198с.
306793
  Берхин Н.Б. Внеучебная воспитательная работа с коллективом подростков над произведениями художественной литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Берхин Н.Б.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1968. – 16л.
306794
  Гришин М.К. Внеучебная воспитательная работа с учащимися средн. спец. учебн. заведений / М.К. Гришин. – Москва, 1961. – 112с.
306795
  Балахничива Галина Валентиновна Внеучебная деятельность студентов педвуза в системе их подготовки к воспитательной работе в школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Балахничива Галина Валентиновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 16 с.
306796
  Ключникова П.А. Внеучебная политико-воспитательная работа в советской школе. / П.А. Ключникова. – Саранск, 1957. – 92с.
306797
  Лазарева А.И. Внеучебная работа по педагогике в высшем педагогическом учебном заведении : Автореф... канд. пед.наук: / Лазарева А.И.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т теории и ист. педагогики. – М., 1953. – 16л.
306798
  Кацадзе К.Г. Внефабульные персонажи и внефабульное пространство в прозе Н.В. Гоголя // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 338-341. – ISSN 1606-951Х
306799
  Кудлай Д.Г. Внехромосомные факторы наследственности бактерий и их значение в инфекционной патологии. / Д.Г. Кудлай. – Москва, 1977. – 224с.
306800
  Некрасов В.Н. Внешенполитические итоги 1985 года / В.Н. Некрасов, Ю.С. Сампов. – Москва, 1986. – 64с.
306801
  Рамзайцев Д.Ф. Внешенторговый арбитраж в СССР. / Д.Ф. Рамзайцев. – М, 1952. – 144с.
306802
  Хангальдян Н.И. Внешенэкономические связи Бельгии на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.16 / Хангальдян Н.И.; Науч-исслед.конъюнкт.ин-т. – М, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
306803
  Лабунская Г.В. Внешкольная и внеклассная работа с детьми по изобразительному искусству / Г.В. Лабунская, Е.Е. Рожкова. – М., 1948. – 40с.
306804
  Юсупов О.С. Внешкольная работа по краеведению / О.С. Юсупов. – М - Л, 1949. – 56с.
306805
  Пилат И.Н. Внешкольная туристская и краеведческая работа как фактор нравственного воспитания подростков : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Пилат И.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 19л.
306806
  Ранки Ю. Внешкольная художественная самодеятельность как фактор всестороннего развития личности школьника Венгерской Народной Республики на современном этапе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Ранки Ю.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М, 1980. – 16л.
306807
  Чернявский Г.И. Внешкольное образование в России в 1907-1917 годах / Г.И. Чернявский, С.А. Пиналов. – Х, 1969. – 32с.
306808
  Чернявский Г.И. Внешкольное образование в России в период разложения и кризиса феодально-крепостнических отношений (1800-1861) / Г.И. Чернявский, С.А. Пиналов. – Харьков, 1966. – 43 с.
306809
  Чернявский Г.И. Внешкольное образование в России в пореформенный период (1861-1895 гг.) / Г.И. Чернявский, С.А. Пиналов. – Харьков
1. – 1962. – 47 с.
306810
  Чернявский Г.И. Внешкольное образование в России в пореформенный период (1861-1895 гг.) / Г.И. Чернявский, С.А. Пиналов. – Харьков
2. – 1962. – 28 с.
306811
  Медынский Е.Н. Внешкольное образование, его значение, организация и техника / Е.Н. Медынский. – Москва : Наука, 1916. – 327 с.
306812
  Медынский Е.Н. Внешкольное образование, его значение, организация и техника / Е.Н. Медынский. – Москва, 1918. – 294 с.
306813
  Пермяков А.А. Внешкольное физическое воспитание подростков / А.А. Пермяков. – К., 1989. – 151с.
306814
   Внешкольные экскурсии. – М, 1924. – 207с.
306815
  Коровин О.П. Внешная высоковольтная инжекция в электронные циклические ускорители и система инжекции синхротрона ФТИ им. А. Ф. Иоффе АН СССР : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коровин О. П.; Физ. техн. ин-т АН СССР. – Л., 1966. – 14л.
306816
  Некрасов Г.А. Внешнаяя торговля России через Ревельский порт в 1721-1756 гг. / Г.А. Некрасов. – М., 1984. – 272с.
306817
  Мельников Ю Внешне-политические доктрины США / Ю Мельников. – Москва, 1970. – 496с.
306818
  Каргалов В.В. Внешне-политические факторы развития феодальной Руси / В.В. Каргалов. – Москва, 1967. – 264с.
306819
  Доронин С. Внешне незаметное бронирование // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 50-57. – ISSN 0235-7089


  Автомобили со специальной защитой кузова в Гараже особого назначения.
306820
  Волков А.А. Внешнее аксиально-симметричное решение для вращающегося тела в релятивистской теории гравитации / А.А. Волков, А.А. Логунов. – Москва, 1986. – 18с.
306821
  Ткачев И.И. Внешнее дыхание человека при динамической работе и статистических усилиях в воде. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ткачев И.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
306822
  Розова Е.В. Внешнее дыхание, газообмен и оксигенация крови в легких под влиянием геоли-килородных газовых смесей с различной концентрацией килорода : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Розова Е. В.; Ин-т физиол. АН УССР. – К., 1983. – 26л.
306823
  Андреев И.В. Внешнее оформление приемника / Андреев И.В. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 47 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 294)
306824
  Холодков Николай Николаевич Внешнее финансирование и проблемы внешней задолженности стран Латинской Америки : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Холодков Николай Николаевич; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1975. – 28л.
306825
  Каральник С.М. Внешнее экранирование в рентгеновских спектрах / С.М. Каральник, 1966. – 4с.
306826
  Каральник С.М. Внешнее экранирование и тонкая структура рентгеновских спектров / С.М. Каральник, 1957. – [7] с.
306827
  Новицкий В.Е. Внешнекономическая деятельность и международный маркетинг / В.Е. Новицкий. – Київ : Лібра, 1994. – 192с. – ISBN 5-7707-6822-3
306828
  Паюсалу Э. Внешнеместные падежи в прибалтийско-финскиох языках (функций падежей). : Автореф... канд.филол.наук: / Паюсалу Э.; Акад.наук Эстон ССР.Ин-т языка и летиратуры. – Таллин, 1958. – 39л.
306829
  Тито Йосип Броз Внешнеполитическая активность Югославии / Тито Йосип Броз. – Белград : б.и., 1971. – 23с.
306830
  Труш М.И. Внешнеполитическая деятельность В.И.Ленина / М.И. Труш. – Москва, 1963. – 312с.
306831
  Поздняков Э.А. Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения. / Э.А. Поздняков. – М, 1986. – 187с.
306832
  Токарев М.Ф. Внешнеполитическая деятельность КПСС и Советского государства на новом этапе / М.Ф. Токарев, Г.Л. Крымский. – Москва : Международные отношения, 1976. – 112 с. – (Библиотечка международника)
306833
  Хусния Сулиман Исмаил Внешнеполитическая деятельность организации освобождения Палестины (1973-1978 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Хусния Сулиман Исмаил; КГУ. – Киев, 1984. – 217л.
306834
  Хусния Сулиман Исмаил Внешнеполитическая деятельность организации освобождения Палестины (1973-1978 гг.) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : / Хусния Сулиман Исмаил ; МВ и ССО УССР , КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
306835
   Внешнеполитическая деятельность советских государственных и общественных организаций: история, историография и источниковедение. – М, 1984. – 139с.
306836
  Гурьянова Г.Я. Внешнеполитическая доктрина ХДС/ХСС. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Гурьянова Г.Я.; Ан СССР. – М, 1978. – 24л.
306837
  Власов С.Н. Внешнеполитическая концепция социал-демократической партии Германии (1969-1982). Критический анализ : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Власов С. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 228л.
306838
  Тюлин И.Г. Внешнеполитическая мысль современной Франции / И.Г. Тюлин. – Москва, 1988. – 182 с.
306839
  Ланко Д.А. Внешнеполитическая практика администрации Дж. Буша-мл. в свете гендерного подхода в современной политической науке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 32-39. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
306840
   Внешнеполитическая программа XXV съезда КПСС в действии. – К, 1978. – 307с.
306841
  Выгодский Семен Юльевич Внешнеполитическая программа Великой Октябрьской социалистической революции и борьба советского правительства во главе с В.И.Лениным за ее осуществление (1917-1920 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Выгодский Семен Юльевич; Акад. наук СССР. Ин-т исории. – Москва, 1961. – 46л.
306842
  Выгодский С.Ю. Внешнеполитическая программа Великой Октябрьской социалистической революции и ее воздействие на международную обстановку в 1917-1920 гг. : Автореф... д-ра имт.наук: / Выгодский С.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 47л.
306843
  Вачнадзе Г.Н. Внешнеполитическая пропаганда в печати V Республики : Автореф... канд. ист.наук: / Вачнадзе Г.Н.; МГУ. – М, 1967. – 16л.
306844
  Остроумов С.О. Внешнеполитическая пропаганда социально-экономического развития Сибири / С.О. Остроумов. – Иркутск, 1980. – 105с.
306845
  Беглов С.И. Внешнеполитическая пропаганда: очерк теории и практики : учеб. пособие / С.И. Беглов. – Москва : Высшая школа, 1980. – 366 с. – Библиогр.: с. 358-366
306846
  Беглов С.И. Внешнеполитическая пропаганда: очерк теории и практики : учеб. пособие / Беглов С.И. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Вісшая школа, 1984. – 375 с. – Библиогр.: с. 366-369
306847
   Внешнеполитическая стратегия администрации Буша: подходы к урегулированию региональных проблем. – М, 1990. – 224с.
306848
   Внешнеполитическая стратегия КПСС и новое политическое мышление в ядерный век. – М, 1988. – 367с.
306849
   Внешнеполитические доктрины и концепции стран Латинской Америки. – М, 1980. – 367с.
306850
  Маркина Н.Н. Внешнеполитические и военные доктрины правительства Эйзенхауэра-Даллеса и кризис внешней политики США (1958-1960 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Маркина Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
306851
  Маркина Н.Н. Внешнеполитические и военные доктрины правительства Эйзенхауэра-Даллеса и кризис внешней политики США. 1953-60 гг. : Дис... канд. истр.наук: / Маркина Н.Н.; КГУ. – К., 1971. – 305л. – Бібліогр.:л.1-ХХХ1
306852
  Глазова А.В. Внешнеполитические инициативы Турции на Южном Кавказе: успех или неудача? // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 66-82. – ISSN 2079-3359
306853
  Подольский Н.В. Внешнеполитические итоги 1984 года / Н.В. Подольский. – Москва, 1985. – 65 с.
306854
  Шишкин Г.А. Внешнеполитические итоги 1986 года / Г.А. Шишкин. – Москва, 1987. – 56 с.
306855
   Внешнеполитические концепции маоизма (правовые аспекты). – Москва : Международные отношения, 1975. – 255, [1] с.
306856
  Чернов С.А. Внешнеполитические концепции Рейнхольда Нибура и некоторые аспекты идеологии американского либерализма. : Автореф... канд. истор.наук: 07.574 / Чернов С.А.; Ин-т США. АН СССР. – М., 1971. – 30л.
306857
  Власов Сергей Николаевич Внешнеполитические концепции социал-демократической партии Германии (1969-1982) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.03 / Власов Сергей Николаевич ; МВ ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
306858
  Цвятков Н. Внешнеполитические ориентиры гагаузского региона Республики Молдова: анализ и перспективы / Н. Цвятков, А. Горбан // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 2 (69). – С. 94-103. – ISSN 1812-2566
306859
  Сотавов Н.А. Внешнеполитические отношения Дагестана со странами Востока (Турция, Иран) в первой половине XVIII века. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Сотавов Н.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 26л.
306860
  Андреев А. Внешнеполитические представления россиян после кавказского кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 74-80. – ISSN 0131-2227
306861
  Петухов В.В. Внешнеполитические приоритеты массового сознания россиян // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 3-12. – ISSN 0132-1625
306862
  Юрлов Ф.Н. Внешнеполитические приоритеты: амбиции и проблемы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 2-10. – ISSN 0321-5075


  Индия: на пути к глобальной державе.
306863
  Литвин В. Внешнеполитические уроки Украины // Киевский вестник, 2003. – 27 ноября


  [Пресс-конф. Председателя Верховной Рады Украины о внутрипарламентских и международных делах ]
306864
  Кузнецов Д.В. Внешнеполитический курс администрации Обамы в оценках американской общественности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 3 (483). – С. 39-56. – ISSN 0321-2068
306865
  Шаумян Т. Внешнеполитический курс правительства Р. Ганди (некоторые аспекты) / Т. Шаумян, С. Лунев // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1985. – № 6 (239). – С. 194-207
306866
  Ганусец А.И. Внешнеполитический курс правительства Турции в начальный период Второй мировой войны // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 30-40. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 4)
306867
  Ганусец А.И. Внешнеполитический курс правительства Турции накануне Второй мировой войны // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 96-107. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
306868
  Ночев Ц. Внешнеполитический курс США в отношении Латинской Америки во второй половине 70-х годов / Цветан Ночев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 48-54. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
306869
  Лейбо Ю.И. Внешнеполитический механизм буржуазных стран Центральной Европы: Австрия, ФРГ, Швейцария / Ю.И. Лейбо. – Москва, 1984. – 159с.
306870
  Дуров В.И. Внешнеполитический фактор в истории ирландского национализма. 1900-1916 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 178-190. – ISSN 0130-3864
306871
  Романенко А.И. Внешнеполитическое положение Норвегии в период восстановления независимости // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 154-159
306872
  Рамиес Франко Внешнеполитическое сотрудничество Андских государств : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Рамиес Франко; КГУ. – Киев, 1992. – 237л. – Бібліогр.:л.214-237
306873
  Рамирес Э Ф.А. Внешнеполитическое сотрудничество андских государств: этапы становления и особенности развития. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Рамирес Ф.А.Э.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 19л.
306874
  Гусаков В.К. Внешнесекреорная функция желудка и выделение уропепсиногена у свиней при скармливании некоторых кормовых средств и их смесей. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусаков В.К.; Витеб.вет.ин-т. – Витебск, 1965. – 19л.
306875
  Соколова А.Г. Внешнесекреторная деятельность поджелудочной железы и печени у овец при воздействии нервно-гормональных факторов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Соколова А.Г. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 35 с.
306876
  Мирзоев Эльдар Гамид оглы Внешнесекреторная функция печени и поджелудочной железы, синтез липидов в желудке и всасывание в тонком и толстом кишечнике бычков и буйволят при рационах с различным уровнем жира : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Мирзоев Эльдар Гамид оглы; АН АзССР. Ин-т физиологии им. А.И.Караева. – Баку, 1979. – 22л.
306877
  Мирзоев Эльдар Гамид оглы Внешнесекреторная функция печени и поджелудочной железы, синтез липидов в желудке и всасывание в тонком и толстом кишечнике бычков и буйволят при рационах с различным уровнем жира : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Мирзоев Эльдар Гамид оглы ; АН АзССР , Ин--т физиологии. – Баку, 1981. – 21 с.
306878
  Джаксон И.М. Внешнесекреторная функция поджелудочной железы и ее участие в регуляции некторых сторон обмена веществ : Автореф... докт. биол.наук: / Джаксон И. М.; АМН СССР, Ин-т эксперим. мед. – Л., 1964. – 21л.
306879
  Карпенко А.Е. Внешнесекреторная функция поджелудочной железы при лучевой болезни у собак с нормальной и функционально-ослабленной корой головного мозга : Автореф... канд. мед.наук: / Карпенко А. Е.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1960. – 18л.
306880
  Игнатьева Лидия Николаевна Внешнесферное взаимодействие в комплексных фторидах некоторых элементов III-VI групп периодической системы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Игнатьева Лидия Николаевна ; АН СССР , Дальневост. научный центр. – Владивосток, 1980. – 24 с.
306881
  Скопенко В.В. Внешнесферные трис-диаминные комплексы Fe (II) с ацидолигандами метанидного и аминного типов / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, С.И. Тюхтенко // Укр.хим.журн., 1985. – №3
306882
   Внешнесферные трис-диаминные комплексы железа (ІІ) и их антимикробная активность / В.В. Скопенко, Г.К. Палий, Е.Ф. Макац, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №2
306883
  Шевченко В.С. Внешнеторговая корреспонденция / В.С. Шевченко, А.Н. Светлова. – М, 1961. – 204с.
306884
  Лунц Л.А. Внешнеторговая купля - продажа / Л.А. Лунц. – М., 1972. – 102с.
306885
  Моролев Р.В. Внешнеторговая печатная реклама СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 603 / Моролев Р.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1971. – 12 с.
306886
  Ноздрева Р.Б. Внешнеторговая политика в общегосударственных программах Японии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Ноздрева Р.Б.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. Каф. междунар. экон. отношений. – М., 1973. – 22л.
306887
  Полежаев В.Н. Внешнеторговая политика и проблемы международной торговли; их взаимосвязь и взаимозависимость : Автореф... канд. экон.наук: / Полежаев В.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1968. – 15л.
306888
  Алехин Б.И. Внешнеторговая политика Канады и перспективы советско-канадских отношений / Б.И. Алехин, Е.Г. Комкова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 24-38
306889
  Курьеров В.Г. Внешнеторговая стратегия США / В.Г. Курьеров. – М, 1980. – 230с.
306890
  Бобылов Юрий Александрович Внешнеторговые аспекты рыбного хозяйства России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54-62. – Бібліогр.: с. 56-57, 59-60. – ISSN 0131-2227
306891
   Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность. – К, 1992. – 128с.
306892
  Синецкий Б.И. Внешнеторговые операции / Б.И. Синецкий. – М., 1987. – 112с.
306893
  Воронов К.Г. Внешнеторговые операции в международной торговле / К.Г. Воронов. – Москва, 1965. – 284с.
306894
   Внешнеторговые организации стран народной демократии. – М, 1954. – 92с.
306895
  Оппельд Л.И. Внешнеторговые отношения Украины со странами ЭС в контексте евроинтеграционных процессов // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 6 (43), грудень. – С. 94-100
306896
  Бровко Н. Внешнеторговые связи Кыргызской Республики и их изменения в связи со вступлением Республики в ВОТ в условиях региональной интеграции // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-63
306897
  Кусова А.Х. Внешнеторговые связи Латинской Америки и Европейского союза // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 23-30. – ISSN 0444-748Х
306898
  Макеев Д.А. Внешнеторговые связи СССР со странами Арабского Востока в 1922-1939 гг. / Д.А. Макеев. – Москва : МГПИ, 1990. – 114 с.
306899
   Внешнеторговые сделки. – Сумы : Реал, 1994. – 464с. – ISBN 5-7707-3464-7
306900
  Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению контрактов / В.А. Томсинов. – Москва, 1994. – 160 с.
306901
  Андреев-Голубев Внешнеторговые транспортные операции и фрахтование судов : конспект лекций и метод. указания для студ. эксплуатац. фак. та ОИИМФ (стационар, вечернее и заочное обучение). Расчеты во внешней торговли / Андреев-Голубев Н.И. ; Одес. ин-т инж. моского флота. – Одесса : [б. и.], 1966. – 12 с.
306902
  Левшин Ф.М. Внешнеторговые цены / Ф.М. Левшин. – М, 1990. – 135с.
306903
   Внешнеторговый арбитраж. – Москва, 1941. – 95 с.
306904
  Рамзайцев Д.Ф. Внешнеторговый арбитраж в СССР. / Д.Ф. Рамзайцев. – 2-е изд. – М, 1957. – 184с.
306905
   Внешнеторговый транспорт. – Москва : Международная книга, 1938. – 348 с.
306906
  Панченко В.И. Внешнеэкономичесие связи СССР. / В.И. Панченко. – М., 1979. – 64с.
306907
  Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность : Учеб. пособие / О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова, С.В. Саркисов. – Москва : Дело, 1999. – 320с. – (Библиотека Современного Менеджера). – ISBN 5-7749-0143-2
306908
   Внешнеэкономическая деятельность : Учебное пособие для студ.эконом.спец. – Сімферополь : Таврида, 1999. – 222с. – ISBN 5-7763-2627-3
306909
  Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность : Учеб. пособие для программ подготовки управл.персонала / О.И. Дегтярева, Т.Н. Полякова, С.В. Саркисов. – 2-е изд. – Москва : Дело, 2000. – 320с. – (Биб-ка Современного менеджера). – ISBN 5-7749-0143-2
306910
  Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность : Учебник / Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. – 2-е изд. – Москва : Юристъ, 2006. – 589с. – ISBN 5-98118-005-6
306911
  Зеркалов Д.В. Внешнеэкономическая деятельность : энциклопедический словарь / Д.В. Зеркалов. – Киев : Дакор ; КНТ ; Основа, 2008. – 544с. – (Внешнеэкономическая деятельность). – ISBN 978-966-8379-43-7; 978-966-373-398-2
306912
   Внешнеэкономическая деятельность предприятия : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 823с. – ISBN 5-238-00001-4
306913
   Внешнеэкономическая деятельность предприятия : Учебник для студ.экон.спец.высш.учебных заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 823с. – ISBN 5-238-00001-4
306914
   Внешнеэкономическая деятельность предприятия = Foreign economic activity of an enterprise : Англо-русский словарь-справочник; Учебник для студ. экон. спец. высш. учебных заведений. – Москва : ЮНИТИ, 2002. – 510с. – ISBN 5-238-00253-Х
306915
  Алексеев А.Ф. Внешнеэкономическая деятельность Советского государства / А.Ф. Алексеев, О.А. Соловьев, А.Ю. Стромов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – Библиогр.: с. 53. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика ; № 8)
306916
  Прохоров Г.М. Внешнеэкономическая деятельность Советского государства / Г.М. Прохоров. – М, 1983. – 231с.
306917
  Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы : Особенности менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие / С. Попов. – Москва : Ось-89, 1997. – 176с. – ISBN 5-86894-153-5
306918
  Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы : Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. / С. Попов. – 3-е изд. – Москва : Ось-89, 2000. – 288с. – ISBN 5-86894-325-2
306919
  Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, планирование : Учебник для студ. экономич. специальн. и высш. учеб. завед. / Ю.В. Макогон; Мин-во образования и науки Украины; ДНУ. – Донецк, 2003. – 312с. – ISBN 966-556-107-3
306920
   Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование. – Издание 2-е, перераб. и доп. – Донецк, 1999. – 496 с. – ISBN 966-556-107-3
306921
  Ломакин В.К. Внешнеэкономическая политика Великобритании / В.К. Ломакин. – М., 1988. – 199с.
306922
   Внешнеэкономическая политика и дипломатия современного капитализма / Ломакин В.К. – М, 1984. – 352с.
306923
  Кодаченко А.С. Внешнеэкономическая политика империализма и развивающиеся страны / А.С. Кодаченко. – Москва, 1977. – 311с.
306924
  Рогожин А.А. Внешнеэкономическая политика Индонезии (1866-1978) / А.А. Рогожин. – Москва, 1979. – 141с.
306925
  Салицкий Александр Игоревич Внешнеэкономическая политика КНР по отношению к азиатским развивающимся странам (70-е годы) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Салицкий Александр Игоревич; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1981. – 18л.
306926
  Костюхин Д.И. Внешнеэкономическая политика США / Д.И. Костюхин. – Москва, 1963. – 344с.
306927
  Наборов В.Б. Внешнеэкономическая политика США и развивающиеся страны / В.Б. Наборов, В.Г. Курьеров. – Москва, 1968. – 263с.
306928
   Внешнеэкономическая политика США: проблемы и противоречия. – М, 1982. – 471с.
306929
   Внешнеэкономическая стратегия империализма в развивающихся странах. – М, 1988. – 251с.
306930
  Краснов Ю.М. Внешнеэкономическая стратегия монополий ФРГ / Ю.М. Краснов. – М., 1981. – 239с.
306931
  Гилева В.К. Внешнеэкономическая экспансия западногерманских монополий в развитые капиталистические страны / В.К. Гилева. – Томск, 1982. – 184с.
306932
  Майборода И.Т. Внешнеэкономическая экспансия империализма / И.Т. Майборода. – К, 1988. – 47с.
306933
   Внешнеэкономическая экспансия империалистических стран: современные формы и направления. – М, 1984. – 267с.
306934
   Внешнеэкономическая экспансия электротехнических монополий Японии. – М, 1976. – 35с.
306935
  Кохтюлина И.Н. Внешнеэкономические аспекты информационной безопасности: современные методы анализа // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 11. – С. 15-27. – ISSN 2074-6040
306936
  Плетнев Э.П. Внешнеэкономические аспекты стратегии ускорения / Э.П. Плетнев. – М., 1988. – 47с.
306937
  Макогон Ю.В. Внешнеэкономические операции в Украине : Учебный практикум / Ю.В. Макогон, М.А. Ламачинская, А.Б. Яценко; Донецкий гос.ун-т.Донецкий гос.коммерческий институт.Донецкое областное управление статистики и др. – Донецк, 1998. – 116с. – Библиогр.С.115-116
306938
  Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника / Б.И. Синецкий. – Москва : Международные отношения, 1989. – 381с.
306939
  Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика / И.С. Зыкин. – Москва : Международные отношения, 1994. – 525с.
306940
  Салицкий А. Внешнеэкономические отношения КНР с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 29-44
306941
   Внешнеэкономические отношения социалистических стран в условиях НТР. – М, 1985. – 216с.
306942
  Ситарян С. Внешнеэкономические приоритеты / С. Ситарян, И. Иванов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 78-84. – ISSN 0042-8736
306943
   Внешнеэкономические связи : Сборник нормативных материалов. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0453-1
Т. 1. – 1991. – 304 с.
306944
   Внешнеэкономические связи : Сборник нормативных материалов. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0454-Х
Т. 2. – 1991. – 352 с.
306945
  Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по экономич. спец. / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 512 с. – ISBN 5-279-01903-8
306946
   Внешнеэкономические связи. – Москва
№ 1. – 2006
306947
   Внешнеэкономические связи. – Москва
№ 2. – 2006
306948
   Внешнеэкономические связи. – Москва
№ 3. – 2006
306949
   Внешнеэкономические связи. – Москва
№ 4. – 2006
306950
  Ветров В А. Внешнеэкономические связи : воздействие на капиталистическое воспроизводство / В А. Ветров, . – Москва, 1979. – 216с.
306951
  Симония А.А. Внешнеэкономические связи Бирмы (1962-1976) / А.А. Симония. – М., 1979. – 192с.
306952
  Зверев А.В. Внешнеэкономические связи в двенадцатой пятилетке / А.В. Зверев. – М., 1987. – 63с.
306953
  Ищенко Е.Г. Внешнеэкономические связи Демократической Республики Судан / Е.Г. Ищенко. – М., 1983. – 99с.
306954
  Плетнев Э.П. Внешнеэкономические связи и занятость / Э.П. Плетнев. – Москва : Знание, 1976. – 62 с.
306955
  Прохоров Г.М. Внешнеэкономические связи и экономический рост социалистических стран / Г.М. Прохоров. – М, 1972. – 272с.
306956
  Немова Л.А. Внешнеэкономические связи Канады: проблемы диверсификации // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 10 (562). – С. 41-55. – ISSN 0321-2068
306957
  Нетрусов А.А. Внешнеэкономические связи Китайской Народной Республики. / А.А. Нетрусов. – М., 1958. – 32с.
306958
  Вишневский Е.С. Внешнеэкономические связи Ленинграда / Е.С. Вишневский, А.В. Яковлев. – Ленинград, 1971. – 32с.
306959
  Жеребилов В.А. Внешнеэкономические связи Малайзии / В.А. Жеребилов. – Москва : Наука, 1975. – 312 с.
306960
  Исаев В.А. Внешнеэкономические связи между арабскими странами / В.А. Исаев. – М, 1978. – 176с.
306961
  Шлык Н.Л. Внешнеэкономические связи на Дальнем Востоке / Н.Л. Шлык. – М., 1989. – 149с.
306962
   Внешнеэкономические связи Османской империи в новое время (конец XVIII - начало ХХ в.). – М, 1989. – 230с.
306963
  Жмуйда И.В. Внешнеэкономические связи Пакистана / И.В. Жмуйда. – М, 1981. – 190с.
306964
  Писарец И.Г. Внешнеэкономические связи Польской Народной Республики. / И.Г. Писарец. – М., 1962. – 132с.
306965
   Внешнеэкономические связи развивающихся государств с капиталистическими странами : международные экономические отношения развивающихся стран. – Москва
Кн. 1. – 1980. – 253 с.
306966
  Обминский Э.Е. Внешнеэкономические связи развивающихся стран / Э.Е. Обминский. – Москва, 1970. – 304с.
306967
  Панкова Е.А. Внешнеэкономические связи развивающихся стран / Е.А. Панкова, В.В. Серженко. – М., 1985. – 160с.
306968
   Внешнеэкономические связи развивающихся стран Азии. – М, 1978. – 232с.
306969
  Загашвили В. Внешнеэкономические связи России в исследованиях ИМЭМО // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 2. – С. 122-128. – ISSN 0131-2227
306970
  Оболенский В. Внешнеэкономические связи России: некоторые уроки глобального кризиса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – C. 87-100. – ISSN 0042-8736
306971
  Зломанов Л.П. Внешнеэкономические связи Советского Союза / Л.П. Зломанов. – М., 1973. – 46с.
306972
   Внешнеэкономические связи Советского Союза на новом этапе. – М, 1977. – 176с.
306973
  Чуфрин Г.И. Внешнеэкономические связи современной Индии / Г.И. Чуфрин. – М, 1978. – 160с.
306974
  Фейт Н.В. Внешнеэкономические связи Социалистической Республики Румыния / Н.В. Фейт. – Москва, 1979. – 134 с.
306975
  Моторин И.Ф. Внешнеэкономические связи СССР / И.Ф. Моторин. – М, 1989. – 93с.
306976
   Внешнеэкономические связи СССР со странами Северной Европы. – М, 1983. – 152с.
306977
   Внешнеэкономические связи стран - членов СЭВ в условиях социалистической интеграции / В.А. Голубев, Г.А. Шепелюк, А.С. Филипенко, Б.В. Калашников; АН УССР, Ин-т социальных и экон. проблем зарубежных стран. – Киев : Наукова думка, 1983. – 247 с.


  Рассматриваются вопросы сотрудничества социалистических государств в области плановой деятельности, совершенствования внешнеторговых и научно-технических отношений братских стран. Исследуются вопросы народнохозяйственной и хозрасчетной эффективности ...
306978
   Внешнеэкономические связи стран Юго-Восточной Азии. – Москва, 1980. – 223 с.
306979
  Дудоладов Б.Н. Внешнеэкономические связи СФРЮ в условиях проведеления экономической реформы 1965-1970. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.603 / Дудоладов Б.Н.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношен. – М, 1972. – 22л.
306980
  Чернышев В.В. Внешнеэкономические связи СФРЮ на современном этапе / В.В. Чернышев. – Москва, 1980. – 192с.
306981
  Полаева Г.Б. Внешнеэкономические связи Туркменистана: состояние и эволюция // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 8. – С. 61-67
306982
  Сковорода В.А. Внешнеэкономические связи Турции в период 1950-1970 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.606 / Сковорода В.А.; Моск.гос.ин-т.междунар.отнош.МИД СССР. – М, 1972. – 22л.
306983
  Бакаева Ф.Х. Внешнеэкономические связи Узбекской ССР : (правовые вопросы) / Ф.Х. Бакаева ; отв. ред. А.А. Агзамходжиев ; АН УзССР, Ин-т философии и права им. И.М. Мечникова. – Ташкент : Фан, 1988. – 111 с.
306984
  Архипов В.Я. Внешнеэкономические связи Филиппин / В.Я. Архипов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1984. – 240 с. – Библиогр.: с. 234-236
306985
  Ткаченко К.А. Внешнеэкономические связи ФРГ с Северной Африкой // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 9 (650). – С. 57-61. – ISSN 0321-5075
306986
  Герчикова И.Н. Внешнеэкономические связи Швеции после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герчикова И.Н.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – М, 1961. – 16л.
306987
  Черкасова И.В. Внешнеэкономические связи ЮАР / И.В. Черкасова. – М, 1977. – 189с.
306988
  Коллонтай В.М. Внешнеэкономические связи: стратегии и регулирование / В.М. Коллонтай. – Москва, 1990. – 166 с.
306989
  Ситнин В.В. Внешнеэкономические связи: стратегия развития / В.В. Ситнин. – Москва : Экономика, 1986. – 64 с.
306990
  Гонсалес Арлеги Пабло Мануэль Внешнеэкономические факторы в процессе индустриального развития стран Латинской Америки : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Гонсалес Арлеги Пабло Мануэль; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 220л. – Бібліогр.:л.178-198
306991
  Пабло Мануэль Гонсалес Арлеги Внешнеэкономические факторы в процессе индустриального развития стран Латинской Америки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Пабло Мануэль Гонсалес Арлеги; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
306992
  Альхенди Мухаммед Внешнеэкономические факторы роста внешней задолженности развивающихся стран // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 158-164. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
306993
   Внешнеэкономический договор : Cоставление и образцы текстов. – Київ : Лыбидь, 1991. – 112с. – ISBN 5-11-001778-6
306994
   Внешнеэкономический договор: : Материалы Международной торговой палаты и других неправительственных организаций. – Київ : Либідь, 1991. – 144с. – ISBN 5-11-001779-4
306995
  Курьеров В.Г. Внешнеэкономический курс республикарской администрации США / В.Г. Курьеров. – М, 1987. – 171с.
306996
   Внешнеэкономический толковый словарь. – Москва : Инфра-М, 2000. – 512с. – (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 5-16-000165-4
306997
  Кошентаевский В.С. Внешнеэкономическия связи Норвегии после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Кошентаевский В.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1961. – 16л.
306998
  Прусов А. Внешнеэкономическое взаимодействие России и Швеции // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 1 : Внешнеэкономическое взаимодействие России и Швеции. – С. 12-20. – ISSN 2074-6040
306999
  Шагалов Г.Л. Внешнеэкономическое сотрудничество СССР в условиях перестройки: механизм, прогнозирование, эффективность / Г.Л. Шагалов. – Москва, 1990. – 239 с.
307000
  Резников В.В. Внешнеэкономическое сотрудничество Украины и стран Скандинавии: экономико-дипломатический аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 35-41. – ISSN 2222-4459
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,