Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
303001
  Афанасьев Игорь "Гаган" - значит "небо" : Планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 54-60 : Фото
303002
  Фадеичев Е.М. "Газета" / Е.М. Фадеичев. – М, 1984. – 414с.
303003
  Макарський О. "Газова війна" в дзеркалі ЗМІ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1. – С. 9-11
303004
  Ільчук С.А. "Газова війна" між Росією та Україною в оглядах кореспондентів інтернет-версії газети "The Times" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 165-168


  У статті аналізується висвітлення журналістами британського видання "Тайме" проблем енергопостачання. Причини, перебіг та наслідки "газової війни" між Україною та Росією є предметом Ґрунтовного дослідження. У роботі використано матеріали ...
303005
  Константинов Віктор "Газові війни" та заручники транзитного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 28-32
303006
  Геворкьян В.Х. "Газовое дыхание" планеты и баланс диоксида углерода в атмосфере и гидросфере // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-91 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
303007
  Венжега К "Газонебезпека" для учнів 6 класу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 24-26
303008
  Михед П. "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 415-419. – ISBN 978-966-920-092-1
303009
  Шпитковський І.В. "Гайдамаки" Шевченка як пам"ятка Коліївщини / написав Іван Шпитковський. – [Київ] : [Дpук. Дpугої Аpтіли], 1915. – 35 с. – Окремий відбиток із: Збіpник Памяти Таpаса Шевченка. К., 1915. - Прим. № 37491 дефектний, без тит. стор. та обкл. Прим. описан за каталогом НАНУ описаний
303010
  Кодрикас П. [Газети / Панайотис Кодрикас ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1991. – 255, [2] c. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 57])
303011
  Сергійчук В. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 14
303012
  Кононенко П. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 10
303013
  Вламі Е. [Галаксида, або Доля однієї морської держави / Ева Вламі ; ксилографія Спіроса Василіоса. – 3-е вид., доп. – Афіни : Естія, 1989. – 152 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0076-2
303014
  Некрасова Е.А. Г.И.Скородумов / Е.А. Некрасова. – Москва, 1954. – 28с.
303015
  Беозоров С.Т. Г.И.Танфильев (1857-1928 ) : очерк жизни и творческой деятельности / С.Т. Беозоров. – Москва : Госсельхозиздат, 1958. – 87с. – (Деятели русской агрономии)
303016
  Белозоров С.Т. Г.И.Танфильев. Географ, ботаник и почвовед (1857-1928 ) / С.Т. Белозоров. – Москва : Географгиз, 1951. – 192с.
303017
  Чешихин-Ветринский Г.И.Успенский / Чешихин-Ветринский. – М, 1929. – 381с.
303018
  Лисин Л.Ф. Г.И.Успенский / Л.Ф. Лисин. – Иркутск, 1961. – 332с.
303019
  Соколов Н.И. Г.И.Успенский / Н.И. Соколов. – Л., 1968. – 318с.
303020
   Г.И.Успенский в русской критике. / Соколова Н.И. – М-л, 1961. – 524с.
303021
   Г.И.Успенский.. – Тула, 1952. – 36с.
303022
  Березінець І.В. Г.І. Челпанов: особливості сприйняття простору незрячими // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 7-9
303023
  Меленевський А.Ф. Г.І.Петровский / А.Ф. Меленевський, Г.М. Курій. – Київ, 1968. – 296с.
303024
  Людковський Ш.С. Г.І.Петровський у Миколаєві / Ш.С. Людковський. – Одеса, 1974. – 63с.
303025
   Г.К. Жуков. – Москва, 1984. – 240 с.
303026
   Г.К. Жуков. – Москва, 1986. – 240 с.
303027
   Г.К. Жуков. – Изд. 3-е. – Москва, 1987. – 239 с.
303028
  Восканян С.С. Г.К. Жуков: несостоявшийся правитель СССР? // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 2 (62). – С. 145-147. – ISSN 2070-9773
303029
   Г.К.Жуков. – Изд. 4-е. – Москва, 1989. – 237с.
303030
  Воротников М.Ф. Г.К.Жуков на Халхин-Голе / М.Ф. Воротников. – Омск, 1989. – 222с.
303031
  Рубцов В.Ю. Г.К.Жуков: "Любое указание... приму как должное" // Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2001. – № 12. – С.54-60. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0321-0626
303032
  Захаревич П.В. Г.К.Орджоникидзе / П.В. Захаревич, В.А. Семенова. – М., 1948. – 64с.
303033
  Агаджанов М.В. Г.К.Орджоникидзе в борьбе за утановление и упрочение Советской власти в Закавказье : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агаджанов М.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 32 с.
303034
  Сейранян Ф.Г. Г.К.Орджоникидзе на фронтах гражданской войны / Ф.Г. Сейранян. – Тбилиси, 1977. – 215с.
303035
  Діброва Н.А. Г.Квітка-Основ"яненко "Маруся". М.Карамзін "Бідна Ліза" : інтегрований урок у 9 класі (українська література; література "інтегрований курс" / Н.А. Діброва, О.Є. Мірошина // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 31 (323). – С. 6-15
303036
  Вайсфельд И.В. Г.Козинцев и Л.Трауберг.Творческий путь / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1940. – 64с.
303037
  Шевченко Віктор Г.Л. де Боплан - перший автор карт українських територій : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 48-50 : Фото
303038
  Воронов М.Г. Г.М. Козлов / М.Г. Воронов. – Ленинград, 1982. – 114с.
303039
  Даль М.К. Г.М. Мінх (1835-1896) / М.К. Даль. – Киів : Держмедвидав України, 1956. – 138 с. – (Видатні діячи вітчизняної медицини)
303040
  Партола Яна Вікторівна Г.М. Хоткевич і українська театральна культура кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавство:17.00.01 / Партола Я.В.; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2003. – 23с. – Бібліогр.: 6 назв
303041
   Г.М.Василевич - крупнейший советский тунгусовед. – Якутск, 1965. – 48с.
303042
  Артемова В.Я. Г.М.Добров і міжнародне науково-технічне співробітництво / В.Я. Артемова, О.П. Кострица // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 114-119. – ISSN 0374-3896
303043
  Лапшин В.П. Г.М.Коржев / В.П. Лапшин. – Л., 1962. – 44с.
303044
  Басыров А.Я. Г.М.Коржев. / А.Я. Басыров. – Л., 1988. – 30с.
303045
  Флаксерман Ю Г.М.Кржижановский (1872-1959) / Ю Флаксерман. – М, 1964. – 248с.
303046
  Ботвинник М. Г.М.Лившиц / М. Ботвинник. – К., 1994. – 192с.
303047
  Мамедов М.А. Г.М.Мусабеков - видный деятель Коммунистической партии и Советского государства : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мамедов М.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 24л.
303048
  Марквэнд Д.Ф. Г.М.Пулэм, эсквайр / Д.Ф. Марквэнд. – Москва, 1963. – 451с.
303049
  Гамезардашвили З.Д. Г.М.Туманишвили - критик грузинской литературы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гамезардашвили З.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 29л.
303050
  Суюншалиев Х. Г.Мустафин / Х. Суюншалиев, И. Габдиров. – Алма-Ата, 1958. – 27с.
303051
  Мигунова Е.С. Г.Н. Высоцкий и география : (к 150-летию со дня рождения Г.Н. Высоцкого) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 185-189. – ISSN 0868-6939


  Г.М. Висоцький заклав основи ландшафтознавства, запропонував перший гідротермічний коефіцієнт (опади/випаровуваність), обгрунтував виділення серії місць розташування (плакор, плаккати та ін). Висоцьким був зроблений істотний внесок у розробку питань ...
303052
  Леонов И.Т. Г.Н. Каминский / И.Т. Леонов. – М, 1967. – 68с.
303053
  Гордлевский В.А. Г.Н. Потанин как народословесник : [По поводу 80-летия со дня рождения] / В.А. Гордлевский. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских, 1916. – С. 67-76. – Отд. оттиск: Этнографическое обозрение 1915 г., № 3-4, кн. 107-108
303054
  Василенко Н.П. Г.Н. Теплов і його "Записка о непорядках в Малороссии". – [Київ] : б.и., 1911. – 42 с. – Відбитка з "Записки українського наукового товариства в Києві. - 1911. - Т. 9. - С. 13-54".
303055
  Нечаев С.В. Г.Н.Габричевский - основоположник отечественной микробиологии. 1860-1907 / С.В. Нечаев. – М., 1960. – 224с.
303056
  Равич Л.М. Г.Н.Геннади (1826-1880) / Л.М. Равич. – Москва, 1981. – 127 с.
303057
  Сагалаев А.М. Г.Н.Потанин: Опыт осмысления личности. / А.М. Сагалаев, В.М. Крюков. – Новосибирск, 1991. – 230с.
303058
  Варвак П.М. Г.Н.Савин, В.В. Георгиевская.Развитие механики на Украине за годы Советской власти : Критика і бібліографія / П.М. Варвак, 1962. – 4с.
303059
  Стрельський Г. Г.О. Афанасьєв - дослідник всесвітньої історії, громадсько-політичний, державний діяч України // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 169-173
303060
  Синьов В.М. Г.О. Радов та розвиток пенітенціарної ідеї / В.М. Синьов, В.І. Кривуша // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 23-29
303061
  Цейтлин В.М. Г.О.Винокур. 1896-1947 / В.М. Цейтлин. – М., 1965. – 94с.
303062
  Дібровенко М.Ф. Г.П. Затиркевич-Карпинська. Нарис про життя і творчість / М.Ф. Дібровенко. – К., 1956. – 78с.
303063
  Булаховська Ю.Л. Г.П. Кочур і деякі питання сучасного українського поетичного перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 38-41.
303064
  Петлін В.М. Г.П. Міллер у сучасному ландшафтознавстві : До 70-річчя від дня народження (11.05.1934 - 19.07.1994) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 82 -83. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
303065
   Г.П.Федотов о судьбе русской интеллигенции. Сб.. – М., 1991. – 61с.
303066
  Романов Д.А. Г.Р. Державин в истории русского литературного языка и стиля // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 58-71. – ISSN 0130-9730
303067
  Эпштейн Е.М. Г.Р.Державин в Карелии / Е.М. Эпштейн. – Петрозаводск, 1987. – 132 с.
303068
  Докторов В.З. Г.С. Батыгин и формирование четвертого поколения советских/российских социологов // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 114-127. – ISSN 1562-2495
303069
  Воронова О.П. Г.С. Мызников / О.П. Воронова. – Ленинград, 1984. – 73с.
303070
  Ремезов И.И. Г.С. Пирогов / И.И. Ремезов. – М.-Л, 1951. – 67с.
303071
   Г.С. Писаренко : Ученый, педагог и организатор науки. – Киев : Академпериодика, 2005. – 458с. – ISBN 966-360-019-5
303072
  Арнаудов М. Г.С. Раковски: живот - произведения - идеи : от М.Арнаудов, проф. в Соф ун-т : с портрет на Раковски и 18 образа в текста. – София : Държавна Печатница, 1922. – 251 с. – (Университетска библиотека ; Кн. 23)
303073
  Товкачевський Г.С. Сковорода. – Київ : Життя й мистецтво, 1913. – 67 с.
303074
  Шаблиовский Е.С. Г.С. Сковорода / Е.С. Шаблиовский. – М., 1972. – 40с.
303075
  Билыч Т.А. Г.С. Сковорода выдающийся украинский философ XVIIIвека / Т.А. Билыч; Министерство культуры СССР ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1953. – 39 с.
303076
   Г.С.Космачов. Графіка. Каталог виставки.. – Х., 1965. – 26с.
303077
  Табачников И.А. Г.С.Сковорода (Философские и общественно-политические взгляды) : автореф. дис. ... кандид. философ. наук / Табачников И.А. ; Академия наук Украинской ССР. Институт рукописи. – Киев, 1950. – 23 с.
303078
  Ткаченко Л.І. Г.С.Сковорода і В.О.Сухомлинський про розвиток особистості: традиція гуманістичної педагогічної думки // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (75). – С. 77-82


  Зіставлено погляди видатних українських педагогів Г.С.Сковороди та В.Осухомлинського на особистість та розвиток особістості. Зроблено висновок про гуманістичну педагогічну традицію розвитку особистості в українській освітньо-педагогічній думці.
303079
  Ткаченко Л.І. Г.С.Сковорода про особистість і розвиток особистості: педагогічний підхід // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 31-39
303080
  Білий В. Г.С.Сковорода. / В. Білий. – К., 1924. – 46с.
303081
  Ніженець А.М. Г.С.Сковорода. Заповідні місця на Харківщині / А.М. Ніженець. – Х., 1962. – 42с.
303082
  Ніженець А.М. Г.С.Сковорода. Заповідні місця на Харківщині / А.М. Ніженець. – Х., 1969. – 62с.
303083
  Пинегин Н.В. Г.Седов (1877-1914) / Н.В. Пинегин. – Л, 1947. – 376с.
303084
  Пинегин Н.В. Г.Седов (1877-1914) / Н.В. Пинегин. – М.Л., 1948. – 371с.
303085
  Пинегин Н.В. Г.Седов (1877-1914) / Н.В. Пинегин. – 2-е изд. – М, 1953. – 351с.
303086
  Месхишвили М.В. Г.Сундукян и грузинская лексика и фразеология в его произведениях. : Автореф... Канд.филол.наук: / Месхишвили М.В.; Тбилиский гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 12 с.
303087
  Баженов Н.М. Г.Ф. Квитка, как вдохновитель Гоголя : К вопросу о литературном заимствовании / Н. Баженов. – Харьков : Тип. т. д. А.М. Суханов и А.М. Иванов, 1916. – [2], 25 с.
303088
  Тарнавський В. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко : Бібліографічна розвідка. З нагоди 150-х роковин народження письменника (1778-1928) / В. Тарнавський. – Київ, 1929. – 351с.
303089
  Волинський П. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко / П. Волинський. – Київ, 1949. – 15с.
303090
  Вербицька Є. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко / Є. Вербицька. – Харьков, 1968. – 155с.
303091
  Ятищук О. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко та харківський театр першої половини XIX століття // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 164-180. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
303092
  Мацапура В. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко як популяризатор української теми в російській літературі (повість "Головатий") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 10-17. – ISSN 2075-1486
303093
  Айзеншток Є. Г.Ф. Квітка і М.П. Погодін. (До історії літературних відносин) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 12-32
303094
  Бейлин И.Г. Г.Ф. Морозов- выдающийся лесовод и географ / И.Г. Бейлин. – Москва : АН СССР, 1954. – 176с.
303095
  Мелехов И.С. Г.Ф. Морозов и его роль в русской науке / И.С. Мелехов. – М, 1946. – 16с.
303096
  Норакидзе Юрий Ясонович Г.Ф.Зданович-Маиашвили и эволюция народнических общественно-экономических взглядов в Грузии последней четверти XIX и начала ХХ вв. : Автореф... канд. экон.наук: 591 / Норакидзе Юрий Ясонович; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 62л. – Бібліогр.:с.61-62
303097
  Тарнавський Вадим Г.Ф.Квітка-Основ"яненко : Біобіліографічна розвідка / Тарнавський Вадим. – Київ, 1929. – 350с.
303098
  Тарнавський Вадим Г.Ф.Квітка-Основ"яненко : Біобібліографічна розвідка: З нагоди 150-х роковин народження письменника / Тарнавський Вадим. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1929. – 352с.
303099
  Чалий В Д. Г.Ф.Квітка-Основ"яненко / В Д. Чалий. – К, 1962. – 206с.
303100
  Канделаки М.И. Г.Ф.Маишвили. / М.И. Канделаки. – Тбилиси, 1969. – 244с.
303101
  Бекетова М. Г.Х. Андерсен, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М.А. Бекетовой ; С портретом Андерсена, гравированым в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова, 1892. – 78 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
303102
  Семичов Б.В. Г.Ц.Цыбиков - исследователь Тибета. / Б.В. Семичов. – Улан-Удэ, 1957. – 56с. : Карта
303103
  Папикян Д.Н. Г.Цейтлин / Д.Н. Папикян. – М., 1988. – 32с.
303104
  Чайка С.А. Г.Челпанов та українське неокантіанство // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 110
303105
  Гавришкив Б.М. Г.Э.Лессинг как критик и борец за новый немецкий литературный язык : Автореф... канд. филол.наук: / Гавришкив Б.М.; Чернович. гос. ун-т. Кафедра зарубежных литератур. – Черновцы, 1957. – 16л.
303106
  Овакимян Владимир Карапетович Г.Эмин и некоторые вопросы советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Овакимян Владимир Карапетович; М-во просвещения Армянской ССР. Армянский пед. ин-т. – Ереван, 1975. – 37л.
303107
  Соловьев Н. Г.Я. Ломакин и его духовно-музыкальная деятельность : (К столетию со дня рождения) 1812 г. - 25-го марта 1912 г. – [Санкт-Петербург] : [Синод. тип.], 1912. – С. 529-534. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Прибаление к церковным ведомостям, №№ 12-13$# За 1915-1916 гг. приложение к газете: Приходский листок
303108
  Парасюк І.О. Гiперболiчнi iнварiантнi тори швидко-повiльної системи, у якiй спостерiгається динамiчна бiфуркацiя багаточастотних коливань / І.О. Парасюк, Б.В. Репета // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 101-121. – ISSN 1562-3076
303109
  Силєнко Л. Гiсть з хpаму Пpедкiв / Л. Силєнко, Силєнко Лев. – Київ : Обереги, 1996. – 144с.
303110
  Белецкий А.А. Гpеческая надпись на базе статуи из Оливии / А.А. Белецкий; АН ССР. : АH СССР, 1955. – 180-191с. – Оттиск
303111
  Кониський О.Я. Гpошолюбка / О.Я. Коныськый // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889
303112
  Ювілер Л. Га-йесод : Основи івриту / Люба Ювілер, Нахум М. Бронзик ; [пер. укр. Б. Козаченко]. – [Б. м. : б. в.], 2004. – XV, 418 с. – (Бібліотека Інституту Юдаїки / Центр єврейської освіти України)
303113
  Нансен Ф. Га лыжах через Гренландию / Ф. Нансен. – М.-Л., 1931. – 144с.
303114
   Гаагская декларация по открытию знаний в цифровую эпоху / перевод Н.И. Потепко // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0869-608Х


  6 мая 2015 г. в Брюсселе Лига европейских научных библиотек (LIBER) обнародовала Гаагскую декларацию по открытию знаний в цифровую эпоху. Приведен текст декларации.
303115
   Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. – М., 1957. – 46с.
303116
  Бернаскони Кр. Гаагская конвенция о праве, применимом к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся во владении посредника ( Гаагская конвенция по ценным бумагам) / Кр. Бернаскони, Х.Г. Сигман // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 12. – C. 70-88. – ISSN 0132-0769
303117
  Штейн Б.Е. Гаагская конференция / Б.Е. Штейн. – М., 1922. – 59с.
303118
   Гаагская Конференция. – М., 1922. – 289с.
303119
  Гросул В.Я. Гаагская конференция 1899 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-84. – ISSN 0321-0626


  За ініціативою Миколи II 18 травня 1899 р. в Гаазі зібралася конференція, в якій взяли участь представники 26 держав Європи, Азії, Америки. Як і подальша конференція 1907 р., вона була названа "мирною", оскільки головним завданням її учасників була ...
303120
  Комаровский (Камаровский) Л.А. Гаагская мирная конференция 1899 года / Л.А. Комаровский, проф. гр. – Москва : [Типо-лит. Г.И. Простакова], 1902. – 104 с. – Библиогр. в прим.
303121
  Мандельштам А.Н. Гаагские конференции о кодификации международного частного права : в 2 т. / А.Н. Мандельштам. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Бенке]
Т. 1 : Кодификация международного частного права. – 1900. – [4], VIII, IV, 275 с. – Пар. тит. л. фр. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
303122
  Мандельштам А.Н. Гаагские конференции о кодификации международного частного права : в 2 т. / А.Н. Мандельштам. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Бенке]
Т. 2 : Кодификация международного брачного права. – 1900. – [4], XIV, 541 с. – Пар. тит. л. фр. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
303123
  Коротеева А.К. Гаагский конгресс 1 Интернационала / А.К. Коротеева. – М., 1963. – 184с.
303124
   Гаагский конгресс Первого Интернационала 2-7 сентября 1872 г. : Протоколы и документы. – М. : Политиздат, 1970. – 676с.
303125
   Гаагский конгресс Первого Интернационала 2-7 сентября 1872 г.. – М., 1972. – 608с.
303126
   Гаагский трибунал. Фемиде забыли завязать глаза // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.5-11. – ISSN 0234-1670


  [Суд над Слободаном Милошевичем.]
303127
  Черняк Ю. Гаазька Конвенція 1980 р. про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей в системі міжнародних правових актів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 78-82. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлено основне коло питань, які для належного врегулювання потребують паралельного застосування положень Гаазької конвенції 1980 та Гаазької конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання і співробітництво щодо ...
303128
  Кулеба Д. Гаазька справедливість по-українськи / Д. Кулеба, М. Гнатовський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 лютого (№ 4). – С. 6


  Трохи нав"язлива і дедалі популярніша ідея відправити на суд у Гаагу представників української влади, підозрюваних у скоєнні злочинів після 30 лист. 2013 р., базується на двох припущеннях. Перше полягає в тому, що Українська держава не здатна ...
303129
  Валлє В. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 96-98. – ISBN 978-966-378-141-9
303130
  Коболєв А. Гаазький гамбіт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "За п"ять останніх місяців Гаага перетворилася на майданчик міжнародно-правової баталії між Україною та Росією, апогеєм якої стало винесення МС ООН 19 квітня наказу щодо тимчасових заходів. Ухвалений наказ — це ще не кінець справи. Це навіть не початок ...
303131
  Русинов М.М. Габаритные расчеты оптических систем / М.М. Русинов. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГНТИ, 1963. – 400 с.
303132
  Русинов М.М. Габаритный расчет оптических систем / М.М. Русинов. – Рига : Геодезиздат, 1959. – 259 с.
303133
  Ханох Б.Ю. Габаритный энергетический расчет активных фотоэлектрических систем : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.044 / Ханох Б.Ю. ; Белорус. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 16 с.
303134
  Ефимов А.А. Габбро-гипербазитовые комплексы Урала и проблема офиолитов / А.А. Ефимов. – М, 1984. – 232с.
303135
   Габбро-гранитные серии западной части Зайсанской складчатой системы. – Новосибирск : Наука, 1977. – 246с.
303136
  Юдин Б.А. Габбро-лабрадоритовая формация Кольского полуострова и ее металлогения / Б.А. Юдин. – Ленинград : Наука, 1980. – 168с.
303137
  Морковкина В.Ф. Габбро-перидотитовая формация полярного Урала. / В.Ф. Морковкина. – М., 1967. – 280с.
303138
  Шинкарев Николай Филиппович Габбро-сиенитовая формация Туркестано-Алая и проблемы генезиса щелочных пород в свете современных данных физико-химии : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Шинкарев Николай Филиппович ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 31 с.
303139
  Пясковский Б.В. Габбро в порожистой части Днепра. / Б.В. Пясковский, 1932. – 583-390с. – Отдельный оттиск
303140
  Баранов В.В. Габброидные комплексы западной части Южного Тянь-Шаня и их минерагения / В.В. Баранов, К.М. Кромская, Я.С. Висьневский. – Ташкент : ФАН, 1978. – 167с.
303141
   Габдулла Тукай. – Казань, 1968. – 244 с.
303142
  Халит Гали Габдулла Тукай и татарское литературное движение начала ХХ века. / Халит Гали. – Казань, 1956. – 232 с.
303143
   Габдулла Тукай.. – Казань, 1979. – 237 с.
303144
  Хайдарова Л. Габдулла Тукай. Библиогр. указ. / Л. Хайдарова, Н. Ахметзянова. – Казань, 1974. – 116с.
303145
   Габдулла Тукай. Фотоальбом.. – Казань, 1966. – 116 с.
303146
  Бухараев Р. Габдулла Тукай: 125 лет народной памяти : поэт о поэте // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 99-103. – ISSN 0012-6756


  Габдулла Тукай (Габдулла Мухамедгарифович Тукаев (1886-1913) - выдающийся татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик
303147
   Габермас (Habermas) Юрген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 703-704. – ISBN 966-316-069-1
303148
   Габермас (Habermas) Юрген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 703-704. – ISBN 966-316-069-1
303149
  Куліна О.С. Габермас і Фуко: консенсус чи конфлікт? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
303150
  Кирабаев С.С. Габиден Мустафин. / С.С. Кирабаев. – Алма-Ата, 1957. – 80 с.
303151
   Габілітації / Український вільний університет. – Мюнхен : Ukrainische Freie Universitat
Ч. 1. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
303152
  Осипчук А.Д. Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціолгічній теорії П"єра Бурдьє // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 3-10. – ISSN 1996-5931
303153
   Габович Марк Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 224-225 : фото
303154
  Зеленский Ю.И. Габон : Справочник / Ю.И. Зеленский. – Москва, 1977. – 237с.
303155
  Мелехов Б. Габон / Б. Мелехов. – Москва, 1977. – 64с. – (У карты мира)
303156
  Готовцев В.Г. Габон / В.Г. Готовцев. – М, 1978. – 127с.
303157
  Готовцев В.Г. Габон / В.Г. Готовцев. – М, 1978. – 127с.
303158
  Пирогів Андрій Габон. Віднайдений світ : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-63 : Фото
303159
  Чиркова Г.М. Габонская Республика / Г.М. Чиркова. – М., 1983. – 64с.
303160
  Абов Г.А. Габриел Сундукян. Жизнь и творчество : жизнь и творчество / Г. Абов. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 354, [5] с., [16] л. ил. : ил.
303161
  Ясайтис Ю. Габриеле Петкевичайте-Бите : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Ясайтис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 24л.
303162
  Гарсиа Маркес Габриель Габриель Гарсиа Маркес: Сто лет одиночества; Море исчезающих времен; День после субботы / Гарсиа Маркес Габриель; [Пер.с исп.М.Былинкиной и Е.Любимова; Сост.М.Былинкина]. – Ростов-на-Дону; Харьков : Феникс; Фолио, 1999. – 352c. – (Классики ХХ века). – ISBN 5-222-00529-1
303163
  Папоров Ю. Габриель Гарсия Маркес. Путь к славе / Юрий Папоров. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 348с. – (Азбука классика). – ISBN 5-352-00279-9
303164
  Никольский А. Габриель Гарсия Маркес: Солнечный карибский гений // Личности. – Киев, 2009. – № 2 (18). – С. 28-49. – ISSN 1819-6268


  Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Гaбо» Гарсиа Маркес (1927)— знаменитый колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель; лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. Представитель литературного направления «магический ...
303165
  Воронина М.М. Габриєль Ламе / М.М. Воронина. – Ленинград, 1987. – 196с.
303166
   Габриэл Микаэлович Гюрджян. Статья о творчестве художника и репродукции с его произведений. – М., 1957. – 27с.
303167
  Амаду Ж. Габриэла / Ж. Амаду. – Москва, 1961. – 500с.
303168
  Амаду Ж. Габриэла, корица и гвоздика / Ж. Амаду. – Москва, 1987. – 749с.
303169
  Крывелев И.А. Габриэль-сатаноборец / И.А. Крывелев. – М., 1978. – 139с.
303170
  Шелешнева Н.А. Габриэль Брачо / Н.А. Шелешнева. – М., 1980. – 29с.
303171
  Маристаин М. Габриэль Гарсиа Маркес и Марио Варгас Льоса: близкие враги на разных сторонах улицы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 044-748Х
303172
  Теракопян М.Л. Габриэль Гарсиа Маркес по-японски // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 99-106. – ISSN 0044-748Х
303173
  Никольский А. Габриэль Гарсиа Маркес: солнечный карибский гений // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 5 (69). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
303174
  Земсков В.Б. Габриэль Гарсия Маркес / В.Б. Земсков. – М., 1986. – 222с.
303175
  Макдермотт А. Габриэль Гарсия Маркес: история одного обещания // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 4. – С. 104-115. – ISSN 1726-6084
303176
  Сірук М. Габріель і німецька дипломатія / М. Сірук, С. Солодкий, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Експерт: "Україні потрібно домагатися активнішої ролі Берліна для тиску на Росію".
303177
  Гарт Ф.Б. Габрієл Конрой / Ф.Б. Гарт. – Київ, 1989. – 605 с.
303178
  Амаду Ж. Габрієла / Ж. Амаду. – Київ, 1970. – 448с.
303179
  Амаду Ж. Габрієла / Ж. Амаду. – Київ, 1987. – 451с.
303180
  Приймак Т. Габрієль Рой і Стівен Давидович: історія одного кохання // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 29 березня (число 12). – С. 11


  Габрієль Руа — квебекська франко-канадська письменниця та український емігрант, член ОУН Стівен Давидович.
303181
  Кононов Ю.В. Габрові масиви Українського щита (центральна частина) / Ю.В. Кононов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 99с.
303182
   Габровские улыбки. – Минск, 1968. – 111с.
303183
   Габровские шутки. – М., 1969. – 62с.
303184
   Габровцы шутят. – М., 1991. – 62с.
303185
  Чернецький Є. Габсбурги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 9


  Габсбурги є єдиним у світі монаршим родом, що має серед своїх членів українця, який зі зброєю в руках боровся за самостійну Україну. Ним був Вільгельм фон Габсбург-Льотрінген (Василь Вишиваний).
303186
  Тейлор Дж.А. Габсбурзька монархія 1809-1918 = The Habsburg monarchy 1809-1918 : Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / Дж.А. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 268 с. – ISBN 966-7493-37-7
303187
  Франко І.Я. Гава / І.Я. Франко. – Харків, 1926. – 68с.
303188
  Франко І.Я. Гава. Гава і вовкун / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 68с.
303189
  Ракочі Вадим Гаваї. Алоха Оаху! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 106-114 : фото
303190
  Кріль Віктор Гаваї. По той бік світу : Вояж-колекція / Кріль Віктор, Губенко Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-31 : Фото
303191
  Сагайдак Максим Гаваї. Рай у зоні цунамі : Гаваї / спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Мельниченко Анастасія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 92-98 : Фото
303192
  Ланкастер Джон Гавайи: ловцы волн. Настоящие гавайцы / Ланкастер Джон, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 68-91 : фото
303193
  Зиман Л.Я. Гавайские острова / Л.Я. Зиман. – Москва : Географгиз, 1952. – 40с. – (У карты мира)
303194
  Бараташвили В.В. Гавайский соловей : Роман / В.В. Бараташвили. – Тбилиси, 1987. – 475с.
303195
  Крупа В. Гавайский язык / В. Крупа. – М, 1979. – 76с.
303196
  Филиповская Н.М. Гавана / Н.М. Филиповская. – Ленинград, 1980. – 88 с.
303197
  Гайдаенко И.П. Гавана. Бейрут / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1963. – 138с.
303198
  Дудкін Іван Гавана. Бульвар, гітара і сигара : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 20-23
303199
  Кірімов І. Гаванські ночі / Іван Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2001. – 52 с. – ISBN 966-7231-48-8
303200
  Логвиненко В.А. Гавань : повість / В.А. Логвиненко. – Київ, 1988. – 261 с.
303201
  Шолян А. Гавань : повесть / Антун Шолян ; пер. с хор. Т. Поповой ; пред. Л. Графовой. – Москва : Известия, 1989. – 189 с.
303202
  Чесноков И.Н. Гавань Благополучия / И.Н. Чесноков. – М., 1986. – 254с.
303203
  Степанов А.А. Гавань далекой окраины / А.А. Степанов. – Владивосток, 1990. – 296с.
303204
  Шеренговий О.Г. Гавань долі твоєї / О.Г. Шеренговий. – Київ, 1980. – 184 с.
303205
  Кашафутдинов И.В. Гавань надежды / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1974. – 119с.
303206
  Стриженюк С.С. Гавань синього літа : лірика / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1972. – 87 с.
303207
  Чжан Чжи-мин Гавань Фэйюньган / Чжан Чжи-мин. – М., 1959. – 119с.
303208
   Гавань янтарного моря. – Лиепая, 1963. – 588с.
303209
   Гавдеамус по-емігрантськи. – Рим, 2005. – 146 с. – (Антологія творчості заробітчан ; 2). – ISBN 966-7740-86-2
303210
  Баранченко В.Е. Гавен / В.Е. Баранченко. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 160 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 15(440))
303211
  Сцяшковіч Т.Ф. Гаворкі Ваукавыскага раёна Градзенской вобласці Беларуская ССР / Т.Ф. Сцяшковіч. – Гродна, 1959. – 131с.
303212
  Булдаков Г.Н. Гавр / Г.Н. Булдаков, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1974. – 112 с.
303213
  Суслов А.К. Гавриил Адрианович Тихов (1875-1960) / А.К. Суслов; АН СССР. – Ленинград : Наука, 1980. – 120 с. – (Научно-биографическая серия)
303214
  Алексеев А.И. Гавриил Андреевич Сарычев / А.И. Алексеев. – Москва : Наука, 1966. – 168с
303215
   Гавриил Никитич Горелов, 1950. – с.
303216
  Иконников В.С. Гавриил Романович Державин в своей государственной и общественной деятельности : речь, читанная в торжественном собрании Отделения русского языка и словесности Академии наук, 9 октября 1916 г. / В.С. Иконников. – Петроград ; Киев : Тип. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1917. – [2], 84 с. – Отд. оттиск из сборник: Речи, читанные в торжественном собрании Отделения русского языка и словесности Академии наук, 9 октября 1916 г., посвященном памяти Г.Р. Державина
303217
  Скобелев В.П. Гавриил Троепольский. / В.П. Скобелев. – Москва : Советская Россия, 1969. – 120 с.
303218
  Пушкін О.С. Гавриіліада / О.С. Пушкін. – К, 1957. – 20с.
303219
  Стеценко В. Гавриїл Костельник - оригінальний мислитель і філософ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Сю 113-123. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
303220
   Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини = Havryil Kostelnyk an the background of the epoch: search for truth : збірник наукових праць. – Львів; Ужгород : Гражда, 2007. – 526 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Українська філологія: школи, постаті, проблеми ; Вип. 8). – ISBN 978-966-8924-32-3
303221
  Вежель Л. Гавриїл Костельник про першопричини та характер церковних уній // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.16-20
303222
  Вежель Ліна Михайлівна Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Вежель Ліна Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
303223
  Вежель Ліна Михайлівна Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Вежель Л.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
303224
  Кашуба М. Гавриїл Костельник: філософські погляди / Марія Кашуба, Ірина Мірчук. – Дрогобич : Вимір, 2002. – 140с. – ISBN 966-7444-72-4
303225
  Велков В. Гаврил Кацаров / В. Велков. – София, 1991. – 125с.
303226
  Воронова О.П. Гаврил Мащенко / О.П. Воронова. – Москва, 1984. – 14с.
303227
  Павич Милорад Гаврил Стефанович Венцлович / Павич Милорад. – Београд, 1972. – 326 с. ; коло LXVкньига 437
303228
   Гаврила Державин 1743-1816 = Gavriil Derzhavin 1743-1816. – Нортфилд : Русская школа Норвического университета, 1995. – 415 с. – Бібл.415с. – (Норвические симпозиумы по русской литературе и культуре ; Т. 4)
303229
  Западов В.А. Гаврила Романович Державин / В.А. Западов. – М.-Л. : Просвещение, 1965. – 166 с.
303230
   Гавриленко Олена Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 27
303231
   Гавриленко Олена Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 41 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
303232
   Гавриленко Олена Петрівна (1964) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 26. – ISBN 966-95774-3-5
303233
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – М. – 107с.
303234
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – М. – 107с.
303235
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – Пг. – 29с.
303236
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – К, 1918. – 32с.
303237
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – Пб, 1922. – 115с.
303238
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – М, 1991. – 123с.
303239
  Горенко Лариса Гаврило Андрійович Рачинський та Новгород-Сіверський патріотичний гурток кінця XVIII - початку XIX ст. : (до 230-річчя від дня народження композитора) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 228-234. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено діяльність Новгород-Сіверського патріотичного гуртка "автономістів" кінця XVIII - початку XIX ст. в контексті нац. культуротворєння та піднесення нац. свідомості укр. народу. Також представлено творчість укр. композитора Гаврила ...
303240
  Коляда Г.І. Гаврило Дорофеєвич, український літератор 17 ст. / Коляда Г.І. – [Б.м., 1958. – С. 49-59. – Окр. відб. з: Радянське літературознавство, № 3, 1958
303241
  Оборський Г.О. Гаврило Костянтинович Суслов: третій ректор Одеського політехнічного інституту (1921-1928) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 420-432. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У 1888 році був призначений виконувачем обов"язків екстраординарного професора на кафедрі механіки в Університеті св. Володимира.
303242
  Шандор А. Гаврило Мартинович Глюк / А. Шандор. – К., 1959. – 23с.
303243
   Гаврило Петрович Міллер (11.05.1934 - 19.07.1994). – Київ, 2004. – 83с. – (Видатні географи України)
303244
  Гнидюк М.Я. Гаврило Чолавин / М.Я. Гнидюк. – Львів, 1966. – 27с.
303245
  Бордуляк Т. Гаврило Чорній та Іван Бразилієць / Т. Бордуляк. – К., 1928. – 148с.
303246
   Гаврилова Ельза Федорівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 20-21
303247
   Гаврилюк Віктор Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 27-28
303248
   Гаврилюк Віктор Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
303249
   Гаврилюк Віктор Степанович (1911-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 26-27. – ISBN 966-95774-3-5
303250
   Гаврильченко Ірина Валеріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 225 : фото
303251
  Петрова Є.С. Гавриш Володимир Костянтинович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 107-108 : фото. – ISSN 0367-4290
303252
  Гюго В. Гаврош / В. Гюго, 1922. – 54с.
303253
   Гавроши продолжают борьбу. – Киев, 1985. – 111с.
303254
  Гимар П. Гаврская улица / П. Гимар. – М., 1961. – 120с.
303255
  Колосов М.М. Гаврюшкина любовь : повести и рассказы / М.М. Колосов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 272с.
303256
  Гатуев Д. Гага-аул. / Д. Гатуев. – М., 1960. – 366с.
303257
  Успенский В.С. Гага и гагачье хозяйство / В.С. Успенский. – М., 1946. – 36с.
303258
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1965. – 245с.
303259
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1968. – 232с.
303260
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1972. – 567с.
303261
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К
Ч. 1. – 1989. – 796с.
303262
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К
Ч. 2. – 1989. – 789с.
303263
  Смогоржевський Л.О. Гагари, норці трубконосі, веслоногі, голінасті, фламінго / Л.О. Смогоржевський. – К
5. – 1979. – 140с.
303264
  Савицкая С. Гагарин - наше все! // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 16-23. – ISSN 0130-9625


  50 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Космонавтика - национальная идея, национальный дух нашего народа
303265
   Гагарин. – М., 1971. – 55с.
303266
   Гагарин. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 95с.
303267
   Гагарин. – М., 1976. – 79с.
303268
   Гагарин в Оренбурге. – Челябинск, 1975. – 128с.
303269
  Кузнецов И. Гагарин и Серёгин погибли ещё в воздухе // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 931 (4). – С. 50-53. – ISSN 0320-331Х
303270
  Первушин А. Гагарин и цензура // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-77. – ISSN 0028-1263
303271
   Гагарин Ю.А.. – М., 1984. – 64с.
303272
   Гагарин Ю.А.. – М., 1986. – 219с.
303273
  Тарасов Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. / Тарасов, л.М. – Л., 1979. – 168с.
303274
   Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации. – М., 1991. – 254с.
303275
   Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации, 1989 г. : [ Материалы XVIII чтений 1988 г., XIX чтений 1989 г.]. – Москва : Наука, 1990. – 254, [1] c. : ил. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-02-000170-8
303276
   Гагаринские орбиты. – Ижевск, 1991. – 238с.
303277
  Голованенко Володимир Гагаріна "збив" Су-15. Маловідоме про відоме // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 5-6 : Фото
303278
  Муллер Э. Гагат = Разновидность угля, используемая в художественном промысле / Э. Муллер. – Москва : Мир, 1991. – 168с.
303279
  Шелест Г. Гагаузія: у пошуках відповідей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 лютого (№ 4). – С. 6


  2 лют. в Автономному територіальному утворенні (АТУ) Гагаузія було проведено два референдуми - законодавчий і консультативний. Жителі регіону відповідали на три запитання. У рамках законодавчого референдуму вони мали відповісти "так" або "ні" на ...
303280
   Гагаузознавство = Gagauzbilgisi : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка імені М. Максимовича, Турец. центр інформації та досліджень ; Кавказ. ун-т, Укр. культур. центр ; [упоряд.: Ф. Арнаут, В. Нестеренко, Н. Кошлякова та ін. ; відп. ред. В. Підвойний]. – Київ ; Карс : Київський університет, 2014. – 102, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Видання Турецького центру інформації та досліджень "Гагаузознавство : бібліографічний покажчик. Gagauzbilgisi bibliyografyasi". Вип. 2. – (Видання Турецького центру інформації та досліджень ; № 2)
303281
  Ославская С. Гагаузская мечта // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. С. Литвиненко. – Киев, 2016. – № 45 (503), 11.11.2016. – С. 30-37. – ISSN 2075-7093


  Как призрак коммунизма поселился в степях Молдовы и почему молодежь мечтает о реставрации СССР. Репортаж из Гагаузии.
303282
  Сырф В.И. Гагаузская фольклористика (историографический обзор) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 127-146. – ISSN 1682-671Х
303283
  Дрон И.В. Гагаузские географические названия. / И.В. Дрон. – Кишинев, 1992. – 184с.
303284
  Шабашов А.В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа / А.В. Шабашов; Одесский нац. ун-тет им.И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2002. – 744с. – (Материалы и исследования по этнографии балканских этнических общностей Украины). – ISBN 966-549-837-1
303285
  Чорна Л.В. Гагаузька колонізація Буджаку у XVIII - XIX ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2013. – Вип. 32. – С. 42-45. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки)
303286
  Шабашов А. Гагаузька система термінів спорідненості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 24-28


  У статті аналізується система термінів спорідненості гагаузів: її типологія, структуроутворюючі принципи, обумовленість соціальною структурою та етногенезом. Автор приходить до висновку, що термінологія спорідненості гагаузів показує їх зв"язок з ...
303287
  Фуйор В. Гагаузький пасьянс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 3


  Чим загрожує неувага України і слабкість Молдови в Бессарабському регіоні, де Кремль посилено просуває свої інтереси?
303288
  Шудря Є. Гагенмейстер Володимир Миколайович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 61-64. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
303289
  Пачулиа В.П. Гагра / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1979. – 130с.
303290
   Гагра.. – Рига. – 4 с.
303291
   Гагрские беседы. – Тбилиси
7. – 1979. – 595с.
303292
  Элиаде Мирча Гадальщик на камешках : Новеллы / Элиаде Мирча; Пер. с румынского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2001. – 512с. – ISBN 5-267-00163-5
303293
   Гадамер (Gadamer) Ганс-Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723-724. – ISBN 966-316-069-1
303294
  Росциус Ю.В. Гадание / Ю.В. Росциус. – М., 1991. – 48с.
303295
  Колесникова М.В. Гадание на иероглифах / М.В. Колесникова. – М., 1983. – 424с.
303296
  Колесникова М.В. Гадание на иероглифах : Повести / М.В. Колесникова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 428с.
303297
  Кузнецов С.А. Гадание Светланы / С.А. Кузнецов. – М, 1982. – 151с.
303298
   Гадания народов мира. – М., 1995. – 315с.
303299
  Паркер Гретчен Гаджет- лучший парковщик. Умные парковки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 84 : фото
303300
  Лукьяненко С. Гаджет // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 119-124. – ISSN 1728-8568
303301
  Куліш П. Гадки при святкованню осьмих роковин Шевченкової смерті // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 139-148
303302
  Майхнер Ф. Гадкий утенок. / Ф. Майхнер. – М, 1967. – 127с.
303303
  Курочкин Евгений Гадрозавры на Амуре : Спираль времени // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 84-91 : Іл., карта
303304
  Никольский А.М. Гады и рыбы. / А.М. Никольский. – С-Пб, 1902. – 872с.
303305
  Толстой А.Н. Гадюка / А.Н. Толстой. – Х-К, 1930. – 52с.
303306
  ТолстойА Гадюка / ТолстойА. – Л., 1934. – 48с.
303307
  Толстой А. Гадюка / А. Толстой. – Київ; Харків, 1935. – 59с.
303308
  Толстой А.Н. Гадюка / А.Н. Толстой. – Владивосток, 1983. – 480с.
303309
  Донцова Д.А. Гадюка в сиропе : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 400с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-006660-0
303310
  Донцова Д.А. Гадюка в сиропе : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-088295-5
303311
  Донцова Д.А. Гадюка в сиропе : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : ЭКСМО4, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-088295-5
303312
  Моріак Ф. Гадючник; Дорога в нікуди : романи / Ф. Моріак. – Київ : Дніпро, 1980. – 320с. – (Вершина світового письменства ; т.35)
303313
  Моріак Ф. Гадючник; Дорога в нікуди; Тереза Дескейру: Романи. : романи / Ф. Моріак. – Львів : Вища школа, 1986. – 447с.
303314
  Семенюк Степан Гадяцька угода (16.09.1658 р.) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 117-128. – ISSN 0042-9422
303315
  Чухліб Тарас Васильович Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється історія українсько-польських відносин другої половини XVII ст. Фокусується увага на Гадяцькій угоді 1658р., подіях, пов"язаних із її укладенням і перманентною ідеєю відновлення, у стосунках між Українським гетьманатом і Короною ...
303316
  Чухліб Тарас Васильович Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється історія українсько-польських відносин другої половини XVII ст. Фокусується увага на Гадяцькій угоді 1658р., подіях, пов"язаних із її укладенням і перманентною ідеєю відновлення, у стосунках між Українським гетьманатом і Короною ...
303317
  Чухліб Т.В. Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – ISSN 0130-5247
303318
  Стадник М. Гадяцька унія // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 250-292
303319
   Гадяцька унія 1658 року : збірник / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН Уукраїни; Націон. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Канадський ін-т українських студій; [ редкол.: П. Сохань, В. Брехуненко та ін. ]. – Київ, 2008. – 342с. – ISBN 978-966-02-4776-5
303320
  Стадник М. Гадяцька унія. / М. Стадник. – К. – 56с.
303321
  Саранча В. Гадяцький повіт під час Першої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 66-75. – ISSN 2222-5250
303322
  Брехуненко В. Гадяцький полковник Кіндрат Бурляй // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.11-16
303323
  Маслак В. Гадяцькі акти другої половини XVII століття у серійному виданні "Універсали українських гетьманів" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 53-55. – ISSN 2222-5250
303324
  Чухліб Т. Гадяч - гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663-1668 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 31-46. – ISSN 2222-5250
303325
  Костюк В.С. Гадяч - Гетьманська столиця та незагоєні рани України / Володимир Костюк ; [худож. оформл. К. Сачек]. – Київ : КВІЦ, 2013. – 149, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк., в кінці кн. зазнач. також: Кн. 3-тя. – Бібліогр.: с. 138-141. – ISBN 978-966-2003-95-6
303326
  Костюк В.С. Гадяч у старовинній листівці / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2007. – 95, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-2003-01-7
303327
  Костюк В.С. Гадяч. Краєзнавчі розвідки / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2010. – 95, [1] с. : іл. – На тит. арк. також зазнач.: (Кн. 2-га). – Бібліогр.: с. 41-45. – ISBN 978-966-2003-49-9
303328
   Гажа нечерноземья для химимческой мелиорации кислых почв : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1986. – 139 с.
303329
  Самохвалова Л.С. Газ - источник энергии и химического сырья. / Л.С. Самохвалова. – М., 1960. – 20с.
303330
  Сыркин В.Г. Газ выращивает металлы / В.Г. Сыркин, В.Н. Бабин. – М., 1986. – 189с.
303331
  Волков В.А. Газ для загородного дома : (практ. рекомендации) / В. А. Волков. – Москва : Знание, 1992. – 144 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Подписная научно-популярная серия "Сделай сам" ; 4/1992). – ISBN 5-07-002577-5
303332
  Козловский Борислав Газ за решеткой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 2 (203), февраль. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
303333
  Слісаренко І. Газ і арабська весна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Сирія є вирішальною частиною будь-якого плану транспортування і газу Затоки, і газу північноафриканського. З метою диверсифікації джерел енергонносіїв відбувається сплеск активності Туреччини, Катару та України.
303334
  Окунів Я. Газ професора Морана. / Я. Окунів. – Х., 1926. – 63с.
303335
  Жаравин Максим Газа нет // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
303336
  Гражевская Н.И. Газвитие трдового коллектива как субъекта социалистических производственных отношений в условиях демократизации хозяйственной системы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гражевская Н. И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 25 c.
303337
  Физули Газели / Физули; пер. с азерб. А.В.Старостина. – Москва, 1959. – 223 с.
303338
  Навои Алишер Газели : [пер. с узб. : к 525-летию со дня рождения] / Алишер Навои ; [сост. К. Симонов ; ил.: Н. Халиков и Г. Фролов]. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1968. – 45 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
303339
  Хафиз Газели / Хафиз. – М, 1969. – 87с.
303340
  Хафиз Газели / Хафиз. – 2-е изд. – М, 1984. – 254с.
303341
  Клименко А. Газели Алишера Навои в русских поэтических переводах // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 283-295
303342
  Даниленко В. Газелі бідного Ремзі : уривки із сатиричного роману // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 7-93. – ISSN 0130-1608
303343
  Давлатов М. Газель и ее традиция в творчестве А.Лахути : Автореф... канд. филол.наук: / Давлатов М.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 20л.
303344
  Халимоненко Г.І. Газель у творчості Ахмеді (1334 (?) - 1413) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-55. – (Східні мови та літератури ; Вип. 5)


  Висвітлюється місце газелі у системі жанрів Ахмеді, розглядається архітектоніка, художні образи та фоніка лірики поета.
303345
  Муксинов Р.З. Газета -- воин / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1972. – 134с.
303346
  Ямпольская Р.М. Газета - коллективный организатор. / Р.М. Ямпольская. – Рига, 1973. – 24с.
303347
   Газета - могучее оружие воспитания воинов. – М., 1954. – 144с.
303348
  Кузин В.И. Газета - орган партийного комитета / В.И. Кузин. – Л., 1971. – 213с.
303349
   Газета - орган партийного комитета. – Москва, 1972. – 176 с.
303350
   Газета - орган партийного комитета. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 167с.
303351
  Гоголашвили В.Г. Газета - организатор сельскохозяйственного производства. По материалам газет Груз. ССР в период после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС : Автореф... канд. филол.наук: / Гоголашвили В.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
303352
  Керженцев В. Газета / В. Керженцев. – М., 1919. – 160с.
303353
  Гребнев А. Газета / А. Гребнев. – М., 1961. – 120с.
303354
  Гребнев А.В. Газета / А.В. Гребнев. – М., 1971. – 183с.
303355
  Гребнев А.В. Газета / А.В. Гребнев. – Изд. 2-е доп. – М., 1974. – 215с.
303356
   Газета " Санктпетербургские ведомости" 18-го века : Указ. к содерж., 1741-1745 гг. – Ленинград, 1991. – 276с.
303357
  Мамедов М.И. Газета "Азербайджан колхозчусу" в борьбе за социалистическое переустройство азербайджанской деревни (1923-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мамедов М.И.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 37л. – Бібліогр.:с.37
303358
  Неби Газета "Аль-Ахали" и ее роль в общественно-политической борьбе Ирака (1932-1963) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Неби Аль-Иди Абдель Хасан Абдель; МГУ. – М., 1974. – 22л.
303359
  Сегеда С.П. Газета "Армія" (1918 р.) в інформаційному просторі Української Держави // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 335-341
303360
  Гусейнов Ш.А. Газета "Бакинский рабочий" в борьбе за установление Советской власти в Азербайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов Ш.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 20с.
303361
  Мельничук Ю. Газета "Буковина" (1885-1909) як противник румунізації Української православної церкви // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 112-116


  Стаття присвячена питанню румунізації Української православної церкви та його інтерпретації в газеті «Буковина» кінця ХІХ – початку ХХ століття. Проаналізовано матеріали на релігійну проблематику та визначено їх вплив на формування думки щодо ...
303362
  Любовская Б Л. Газета "Вашингтон пост" в системе информационно-пропагандистского концерна "Вашингтон пост компани" (1927-1976) : Автореф... канд. филолог.наук: 00.01.10 / Любовская Л.Б,; МВ ССО СССР. МГУ. – М., 1979. – 22л.
303363
  Скороспелова В.А. Газета "Весть" в общетсвенно-политической жизни России 60-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Скороспелова В.А.; МГУ. – М, 1975. – 25л.
303364
  Лазаренко В. Газета "Відомості Верховної Ради СРСР 1938 - 1987 рр. як важливе джерело про нагородження Державними нагородами СРСР України, підприємств, об"єднань, установ, організацій і військово-навчальних закладів м. Києва // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 146-148. – ISBN 978-966-171-893-6


  Стаття присвячена 140 Державним нагородам СРСР, які були вручені УРСР, Київській обл., Києву, і його 116 підприємствам, організаціям, об"єднанням і навчальним закладам в період з 1923 по 1986 рр. Серед учбових закладів згадується Київський Державний ...
303365
  Розовик Д. Газета "Відродження" і національно-освітнє будівництво в Україні (березень - грудень 1918) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 97-102. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пропагандистську й організаційну роботу колективу газети "Відродження" з розбудови національної системи освіти в Україні у 1918 р. This article is devoted to the problems of activities "Vidrodgennja" newspaper"s collective to foundation of ...
303366
  Левчук М.А. Газета "Волинські єпархіальні відомості" (2004–2009) у системі видань Української православної церкви // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 14-19


  Розглядається часопис "Волинські єпархіальні відомості" в контексті періодичних видань Української православної церкви. Увагу зосереджено на проблемно-тематичному рівні часопису. Regional Orthodox newspaper "Volynski Yeparkhialni Vidomosti" is ...
303367
  Радчик Раїса Віталіївна Газета "Волинь" та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти : Дис. ... канд. філологіч. наук: 10.01.08 / Радчик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 203л. + Додаток: л.184-203. – Бібліогр.: л.169-183
303368
  Радчик Раїса Віталіївна Газета "Волинь" та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Радчик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
303369
  Неврузова Г.М. Газета "Ворошиловградська правда" 1953 р.:особливості тематичних змін як передчуття перших паростків демократизації суспільного життя // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті здійснюється моніторинг тематичного складника обласної газети "Ворошиловградська прав- да" упродовж 1953 р. This article presents the monitoring of thematic component of the regional newspaper "Voroshilovgradska Pravda"/"Ворошиловградська ...
303370
  Стельникович С. Газета "Гайдамака" як пресове видання Поліської Січі (вересень-листопад 1941 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 188-191


  У статті аналізується газета «Гайдамака», яка протягом вересня-листопада 1941 р. видавалася Поліською Січчю у м. Олевськ. Проаналізовано специфіку її діяльності та головні тематичні напрямки. Визначено, що газета була важливим джерелом інформації про ...
303371
  Кобинець А.В. Газета "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914 рр.) : утвердження національної ідеї на тлі доби : монографія / А.В. Кобинець ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 203, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-172. – ISBN 978-966-414-087-1
303372
  Житарюк М. Газета "Діло" як комунікаційний канал боротьби за українську автономію в Польщі (30-ті роки XX ст.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 65-71


  У статті професора Мар’яна Житарюка, присвяченій історії української преси, на прикладі розгляду ідеї державності на шпальтах щоденного часопису «Діло» (Львів), показано дієвість комунікаційного каналу «газета – громада» у 30-ті рр. ХХ століття. В ...
303373
  Акперов А.З. Газета "Ени фикир" в борьбе за подъем экономики и культуры Закавказских республик : Автореф... канд. ист.наук: / Акперов А.З.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирвоа. – Баку, 1967. – 23л.
303374
  Панкина О.Г. Газета "Женьминь Жибао" в борьбе за социалистические преобразования в Китайской Народной Республике (1953-1957) : Автореф... канд. ист.наук: / Панкина О.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1962. – 15л.
303375
  Панкина О.Г. Газета "Жэньминь жибао" в борьбе за социалистическое преобразование в сельском хозяйстве Китайской Народной РЕспублики в период первой пятилетки. / О.Г. Панкина. – М., 1961. – 51с.
303376
  Гутянская Е.В. Газета "За Радянську Україну" в борьбе против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Гутянская Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 35 с.
303377
  Гутянська О.В. Газета "За Радянську Україну" у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників (1941-1943 рр.) : Дис... канд. філол.наук: / Гутянська О.В.; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 216л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
303378
  Бичикашвили И.Б. Газета "Заря Востока" - организатор литературных взаимосвязей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Бичикашвили И.Б. ; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23 с.
303379
  Булацкий Г.В. Газета "Звезда" -- боевой помощник Коммунистической партии Белоруссии в борьбе за выполнение второго пятилетнего плана республики в области промышленности и сельского хозяйства (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Булацкий Г. В.; БГУ,Каф. терии и практ. сов. печати. – Минск, 1954. – 22л.
303380
  Ефремова О.И. Газета "Звезда" и её роль в распространении марксизма в Белоруссии / Ефремова О.И. – Минск, 1977. – 88 с.
303381
  Достанко Н.Е. Газета "Звязда" в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Достанко Н.Е.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Филол. фак. Кафедра истории журналистики. – Минск, 1967. – 34л.
303382
  Половинчак Ю. Газета "Киевлянин" і українство : досвід національної самоідентификації : монографія / Юлія Половинчак ; НАНУ, НБУ імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-02-4786-4
303383
  Сорокін А. Газета "Київський університет" як джерело з історії Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання доби суверенізації Української РСР (1900-1991) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 196-199. – ISBN 978-966-171-893-6
303384
  Стрельцов А.Е. Газета "Комуніст" - боевой помощник партийной организации Украны в борьбе за социалистическую индутраилизацию : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Стрельцов А.Е.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1982. – 19с.
303385
  Мокшин С.И. Газета "Ленинградская правда" в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Мокшин С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак-тет журналистики. – М., 1962. – 21л.
303386
  Лапшина Г.С. Газета "Неделя" в 1868-1871 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Лапшина Г. С.; МГУ,Фак. журн. Каф. ист. рус. журнал. и лит. – М., 1970. – 17л.
303387
  Азаров Ю.А. Газета "Новое время" в эмиграции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.119-133. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
303388
  Кострикова Е.Г. Газета "Новое время" и дипломатия Тройственного союза накануне Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 83-86. – ISSN 2070-9773
303389
  Кенчошвили Г.Г. Газета "новое обозрение" о классиках русской литературы XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Кенчошвили Г.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
303390
  Осинский И.Н. Газета "Нойес Дойчланд" в борьбе за социалистические преобразования в ГДР / И.Н. Осинский. – Минск, 1976. – 96с.
303391
  Осинский И.Н. Газета "Нойес Дончланд" в борьбе за решение экономических проблем развитого социализма в ГДР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Осинский И.Н.; МГУ. – М, 1978. – 21л.
303392
  Антропов Т.И. Газета "Правда" в борьбе за победу Октябрьской революции / Т.И. Антропов. – Москва, 1954. – 200с.
303393
  Пивнев Н.П. Газета "Правда" в борьбе КПСС за поюъем колхозного производства в 1953-1958 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Пивнев Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
303394
  Балуев В.П. Газета "Правда" в годы Великой Отечественной войны. / В.П. Балуев. – М., 1970. – 86с.
303395
  Смирнова Е.К. Газета "Правда" в период борьбы партии за реализацию ленинского плана приступа к социалистическому строительству (весна-лето 1918 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Смирнова Е.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. Кафедра марксизма-ленинизма. – Л., 1952. – 11л.
303396
  Калинчук Александр Николаевич Газета "Правда" и развитие революционного движения на Украине (март 1917 - февраль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Калинчук Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
303397
  Калинчук Александр Николаевич Газета "Правда" и развитие революционного движения на Украине (март 1917 - февраль 1918 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калинчук Александр Николаевич; КГУ. – К., 1991. – 257л. – Бібліогр.:л.240-257
303398
  Добровольський Л.Г. Газета "Правда" і робітничий рух на Україні в 1912-1914 рр. / Л.Г. Добровольський. – К, 1960. – 112с.
303399
   Газета "Правда" о советском телевидении и радиовещании. – М., 1973. – 132с.
303400
   Газета "Правда" о советском телевидении и радиовещании. – М., 1974. – 104с.
303401
  Виноградова М.И. Газета "Пролетарий" в 1905 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова М.И.; Моск. экон.-статич. ин-т. – Москва, 1951. – 29 л.
303402
  Будніков В.П. Газета "Пролетарій" і її роль у революційному русі на Україні.в 1905 р. / В.П. Будніков. – К, 1955. – 175с.
303403
   Газета "Рабочий" в борьбе за массы / С Каримова, К, , . – Казань, 1957. – 119с.
303404
  Ткаченко І. Газета "Рада" як джерело до історії видання Літературно-наукового вісника у Києві (1907-1914) // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 92-98. – ISBN 966-625-052-7
303405
  Опанащук П. Газета "Рада" як осередок українського національно-культурного руху (1906-1914 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 152-158. – ISBN 978-966-308-217-2
303406
  Цимбалюк М.І. Газета "Рада": її місце і роль в українському національно-визвольному русі початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 7-11


  У статті досліджується історія створення і функціонування щоденної київської газети “Рада” (1906–1914) The article deals on the history of the weekly newspaper “Rada” (1906–1914), published in Kyiv
303407
  Морозова Роза Ивановна Газета "Роте фане" в ноябрьской революции в Германии. (Ноябрь 1918 - январь 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Морозова Роза Ивановна; МГУ. Фак-т журналистики. – М., 1973. – 17л.
303408
   Газета "Санктпетербургские ведомости" XVIII века. 1732 - 1735 гг.. – Л., 1989. – 204с.
303409
   Газета "Санктпетербургские ведомости" XVIII века: указатели к содержанию 1728 - 1731 гг.. – Л., 1987. – 170с.
303410
   Газета "Санктпетербургские новости" 18-го века : Указатели к содерж. 1736 -1740 гг. – Ленинград, 1990. – 256с.
303411
   Газета "Санктпетербургские новости" XVIII века: указатели к содержанию 1774 г.. – Л., 1987. – 210с.
303412
  Рожин Н.В. Газета "Северо-западный край" / Н.В. Рожин. – Минск, 1970. – 168 с.
303413
  Боровець І. Газета "Слово" (1907-1909 рр.): проблеми політичного майбутнього України та діяльність Думи // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 15-19. – ISBN 978-966-171-795-3
303414
  Кузнецов И.В. Газета "Социал-демократ" / И.В. Кузнецов, С.С. Матвиенко. – Москва, 1960. – 191с.
303415
  Радчик Р. Газета "Українське слово" (1941): організаційний аспект // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 12-21


  Досліджено основні етапи створення й функціонування під час німецької окупації України однієї з найбільш впливових українських газет "Українське Слово", програмні засади діяльності редакційного колективу, а також його трагічну жертовність в ім"я ...
303416
  Аникеев В.Е. Газета "Фигаро" - выразительница интересов проатлантических кругов французской буржуазии. (Полит. позиция "информ." газеты в отношении Североатлант. пакта 1949-1969 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Аникеев В.Е. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – Москва, 1969. – 13 с.
303417
  Новрузов Ш.Г. Газета "Шпрги-Рус" (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Новрузов Ш.Г.; АН АзССР. Ин-т литературы и языка. – Баку, 1968. – 20л.
303418
  Мамедов Вели Газета "Экинчи" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов Вели М.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 17л.
303419
  Кистанова И.Ф. Газета "Эфиопиэн геральд" и революционно-демократические перемены в Эфиопии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кистанова И.Ф.; МГУ. Фак. журналистики. Каф-ра истории зарубеж. печати и лит-ры. – М., 1977. – 23л.
303420
  Шевченко А.В. Газета "Юг" під редакцією В. Гошкевича: її позиціонування та роль в суспільно–політичному житті південного регіону // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 50-53. – ISSN 2076-1554
303421
  Бараночникова Л.И. Газета *файнэншл тайм*-орган финансового капитала Англии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Бараночникова Л.И.; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 16л.
303422
  Пустовіт В. Газета в боротьбі за семирічку / В. Пустовіт. – Ужгород, 1959. – 12 с.
303423
   Газета в бою. – Москва : Огиз, 1942. – 131 с.
303424
  Муксинов Р.З. Газета в бою / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1968. – 78с.
303425
  Алексеева М.И. Газета в зеркале социологического анализа / М.И. Алексеева. – Ленинград, 1970. – 34с.
303426
  Белякова Людмила Петровна Газета в системе средств формирования "нового агроэкономического мышления" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Белякова Людмила Петровна; Белорусск. госуниверситет. – Минск, 1992. – 21л.
303427
  Орлова Э.Н. Газета в системе эстетического воспитания : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Орлова Э.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 23 с.
303428
  Телень Э.Ф. Газета в современном мире : пособие по англ. языку / Э.Ф. Телень. – Москва : Высшая школа, 1991. – 158 с.
303429
   Газета в старій Росії. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 102 с.
303430
  Вартанов Г.И. Газета в творческом поиске. : Совершенствование связей печати с массами / Г.И. Вартанов. – Москва : Мысль, 1971. – 184с.
303431
   Газета в школе как учебное средство. – М.-Л., 1926. – 114с.
303432
  Индурский С.Д. Газета выходит вечером / С.Д. Индурский. – Москва : Мысль, 1979. – 163 с.
303433
  Павловский С.В. Газета Г.С.Раковского "Дунавски дебед" как источник по истории болгарского национально-освободительного движения начала 60-х годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.09 / Павловский С.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1980. – 25л.
303434
  Табашников И.Н. Газета делается по модели / И.Н. Табашников. – Москва, 1980. – 94 с.
303435
  Литвинова Г.А. Газета для детей как средство идеологического влияния и коммунистического воспитания подростающего поколения в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Литвинова Г.А.. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
303436
  Литвнова Г.А. Газета для дітей як знаряддя ідеологічного впливу та засіб комуністичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах. : Дис... Канд. філол. наук.: / Литвнова Г.А.; КДУ. – К, 1970. – 333л. – Бібліогр.:л.1-37
303437
  Литвинова Г.А. Газета для дітей як знаряддя ідеологічного впливу та засобів комуністичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах. : Дис... Канд. філософ. наук: / Литвинова Г.А.; КДУ. – К, 1970. – 333л. – Бібліогр.:л.1-37
303438
  Кушнір Г.О. Газета Євгена Сверстюка "Наша віра" як феномен української релігійної журналістики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 10-17. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
303439
   Газета и жизнь. – Свердловск, 1975. – 164с.
303440
  Толкунов Л.Н. Газета и жизнь / Л.Н. Толкунов. – М., 1976. – 128с.
303441
  Стрельцов Б.В. Газета и кодекс коммунистическо морали. : Автореф... Канд.ист.наук: 678 / Стрельцов Б.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1968. – 15л.
303442
  Позойский С.И. Газета и мы с вами. / С.И. Позойский. – Тула, 1968. – 176с.
303443
  Сосновская Э.И. Газета и нравственные основы труда / Э.И. Сосновская. – М., 1981. – 111с.
303444
   Газета и партийная жизнь. – М., 1958. – 94с.
303445
  Кость Степан Андрійович Газета и пропаганда советского образа жизни (вопросы методологии, методики , эффективности) : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.10 / Кость Степан Андрійович; МВ и ССО УССР ЛЬвовський гос. ун-т им. І.Франка. – Львов, 1983. – 231л. – Бібліогр.:л.197-231
303446
  Кость С.А. Газета и пропаганда советского образа жизни (Вопросы методологии, методики , эффективности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кость С. А.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
303447
  Силантьев И.В. Газета и роман : риторика дискурсных смешений / И.В. Силантьев ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Ин-т филологии ; отв. ред. Ю.В. Шатин. – Москва : Языки славянской культуры, 2006. – 224с. – (Studia philologica). – ISBN 5-9551-0117-9
303448
   Газета и советское строительство. – М., 1957. – 79с.
303449
   Газета и технический прогресс. – М., 1956. – 99с.
303450
  Сосновская Э.И. Газета и формирование трудовой морали. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Сосновская Э.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1977. – 21л.
303451
  Орлова Э.Н. Газета и эстетическое воспитание / Э.Н. Орлова. – М., 1973. – 40с.
303452
  Вартанов І Г. Газета і актив / І Г. Вартанов. – Київ, 1977. – 88 с.
303453
   Газета і виховання трудящих. – Київ : Політвидав Ураїни, 1984. – 168 с. – (Бібліотека журналіста)
303454
  Машовець Ф. Газета і життя / Ф. Машовець. – К., 1958. – 64с.
303455
  Фомичева И.Д. Газета как общенациональная коммуникация (коммуникативный кризис в России) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.23-30. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
303456
  Тесленко М.В. Газета московских металлургов / М.В. Тесленко, А. Рыжков. – М, 1952. – 108с.
303457
  Яблоков М.Н. Газета на расстояние. / М.Н. Яблоков. – М., 1971. – 144с.
303458
  Васильев В.А. Газета на уроке русского языка / В.А. Васильев. – Ленинград, 1968. – 100с.
303459
  Терещенко Я.В. Газета о книжной торговле / Я.В. Терещенко. – М., 1957. – 60с.
303460
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2013. – 40 с.
303461
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 листопада (№ 98). – 2013. – 24 с.
303462
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 січня (№ 6). – 2013. – 40 с.
303463
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 травня (№ 48). – 2013. – 24 с.
303464
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 квітня (№ 25). – 2014. – 40 с.
303465
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 липняня (№ 50). – 2014. – 24 с.
303466
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 березня (№ 17). – 2014. – 40 с.
303467
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 серпня (№ 60). – 2014. – 24 с.
303468
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2014. – 40 с.
303469
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 липняня (№ 52). – 2014. – 24 с.
303470
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 червня (№ 44). – 2014. – 40 с.
303471
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 квітня (№ 29). – 2014. – 40 с.
303472
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 червня (№ 46). – 2014. – 24 с.
303473
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 лютого (№ 13). – 2014. – 40 с.
303474
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 грудня (№ 99). – 2014. – 32 с.
303475
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 травня (№ 38). – 2014. – 40 с.
303476
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 червня (№ 48). – 2014. – 24 с.
303477
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 березня (№ 23). – 2014. – 40 с.
303478
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 травня (№ 40). – 2014. – 40 с.
303479
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 березня (№ 24). – 2014. – 40 с.
303480
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 лютого (№ 16). – 2014. – 40 с.
303481
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 грудня (№ 97). – 2015. – 32 с.
303482
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 вересня (№ 75). – 2015. – 32 с.
303483
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 квітня (№ 32). – 2015. – 40 с.
303484
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 грудня (№ 102). – 2015. – 32 с.
303485
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 грудня (№ 104). – 2015. – 32 с.
303486
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 березня (№ 21). – 2016. – 32 с.
303487
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 травня (№ 39). – 2016. – 32 с.
303488
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 листопада (№ 92). – 2016. – 24 с.
303489
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 вересня (№ 75). – 2016. – 32 с.
303490
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 березня (№ 23). – 2016. – 32 с.
303491
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 жовтня (№ 85). – 2016. – 32 с.
303492
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 серпня (№ 61). – 2017. – 24 с.
303493
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 листопада (№ 88). – 2017. – 32 с.
303494
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 серпня (№ 62). – 2017. – 32 с.
303495
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 жовтня (№ 81). – 2017. – 24 с.
303496
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 червня (№ 40). – 2017. – 23 с.
303497
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 липня (№ 56). – 2017. – 32 с.
303498
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 березня (№ 21). – 2017. – 24 с.
303499
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 березня (№ 22). – 2017. – 32 с.
303500
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 травня (№ 40). – 2017. – 32 с.
303501
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 листопада (№ 94). – 2017. – 32 с.
303502
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 жовтня (№ 86). – 2017. – 32 с.
303503
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 червня (№ 51). – 2017. – 24 с.
303504
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 грудня (№ 103). – 2017. – 24 с.
303505
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 березня (№ 25). – 2017. – 24 с.
303506
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 вересня (№ 78). – 2017. – 32 с.
303507
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
31 січня (№ 9). – 2017. – 24 с.
303508
  Измайлов Альберт Федорович Газета производственного объединения: особенности развития и функционирования (по материалам печати трудовых коллективов Ленинграда) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Измайлов Альберт Федорович ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
303509
  Измайлов А.Ф. Газета трудовового коллектива / А.Ф. Измайлов. – Л,, 1983. – 135с.
303510
  Бессарабов О.Є. Газета Черноморського флоту "Флаг Родины" як інструмент реалізаціі Російської зовнішньої політики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 124-134. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядається роль газети Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) "Флаг Родины" у формуванні негативного іміджу України та реалізації зовнішньої політики російського керівництва. На підставі численних публікацій показується наявність ...
303511
  Антонченко Т.В. Газета як джерело вивчення історії української державності на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-107. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історії преси в Україні та її впливу на державотворчі процеси в українській державі на поч. ХХ ст. This article is devoted to the press history and its influence on the process of state development in Ukraine at the beginning of XX century.
303512
  Вереш М.Т. Газета як один з аспектів вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних відносин / М.Т. Вереш, Л.Ю. Сідун // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 575-583
303513
   Газета, автор и читатель. – М., 1971. – 167с.
303514
   Газета, автор и читатель. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 175с.
303515
  Шандра В.А. Газета, пропаганда, жизнь: вопросы теории и методики / В.А. Шандра. – М., 1982. – 143с.
303516
  Ненашев М.Ф. Газета, читатель, время. / М.Ф. Ненашев. – М., 1986. – 158с.
303517
  Рахліс В Газета, що міняє назву // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Засідання редколегії факультетської газети "Філософ" розпочалося з критики. Філософський факультет, який готує кадри працівників ідеологічного фронту, повинен мати цікаву, бойову газету.
303518
  Михайлюта О. Газета, яку зробив Степан Курпіль // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-8
303519
   Газета: опыт, проблемы. – Л., 1975. – 303с.
303520
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду Другої світової війни ( жовтень 1941 - вересень 1943 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Гедз В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
303521
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду другої світової війни (жовтень 1941 - вересень 1943 рр.) : дис. ... канд. істор.наук : 07.00.06 / Гедз В.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки: л. 167-172. – Бібліогр.: л. 173-211
303522
  Сидоренко О. Газети для дітей в Україні останнього двадцятиліття: проблемно-тематичний діапазон // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 277-281


  У статті розглядаються особливості розвитку періодики, зокрема газет, призначених для дитячої аудиторії, в Україні з часу проголошення незалежності. Звертається увага на проблемно-тематичне призначення та характеристику читацьких категорій таких ...
303523
   Газети заводів у боротьбі за техніку. – Харків : Технічно-теоретичне видавництво, 1932. – 66 с.
303524
  Загорулько Р. Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню інформативного потенціалу газетної періодики Києва 1905-1914 рр. для дослідження діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні. This article focuses on determination of Kyiv newspapers" information potential ...
303525
   Газети Радянської України 1917 -1920 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР) Бібліогр. покажчик. – Київ, 1979. – 112с.
303526
   Газети радянської України 1921-1925 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УССР) : каталог. – Київ : [ЦНБ АН УРСР], 1981. – 228, [4] c.
303527
   Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : науковий каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 433, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 269-426. – ISBN 978-966-02-7457-0
303528
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 1. – 2004. – 853с.
303529
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 2. – 2004. – 986с.
303530
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. : О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.) та ін. ; ред.-бібліогр. : С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 1. – 2012. – 567, [4] с.
303531
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 2. – 2012. – 661, [1] с. – Покажч.: с. 544-645
303532
   Газети України 1941-1945 рр. у фондах НБУ імені В.І. Вернадського : каталог / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ авт.-уклад. : Н.Ф. Самохіна (кер.), Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, О.С. Лук"янчук ; ред.-бібліографи : Н.Ф. Криворучко, О.С. Лук"янчук ; редкол. О.С. Онищенко (голова) та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2009. – 504 с. – ISBN 978-966-02-4976-9
303533
   Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 409, [1] с. – ISBN 978-966-02-6310-9
303534
   Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 496, [2] с. – ISBN 978-966-02-7077-0
303535
  Рута Л. Газеті "Демократична Україна" - 95 років // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 34-37
303536
   Газеті "Київський університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Історія газети "Київський університет"
303537
  Крикунова В. Газеті "Київський Університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)
303538
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х років) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 23л.
303539
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
303540
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільніх відносин в Україні (друга половина 50-х -- перша половина 60-х рр.) : Дис... канд. істнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.186-200
303541
  Рудик М.С. Газетна публіцистика Володжимира Здоровеги // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 91-95


  Автор досліджує газетну публіцистику Володимира Здоровеги. Визначає її проблематику, поділяє публіцистичні виступи у пресі на суспільно-політичні та ті, що стосуються професійної діяльності журналіста. Доводить важливе значення публіцистики Володимира ...
303542
  Фастовец Е.В. Газетная графика: структура, функции и принципы моделирования. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Фастовец Е.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. техники газ. дела и средств информации. – М., 1973. – 21л.
303543
  Карасийчук Е.П. Газетная кампания как средство повышения творческой активности масс (1971-1981 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карасийчук Е. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. журнал. – М., 1981. – 24л.
303544
  Черняков Б.И. Газетная революционная изобразительная публицистика в России 1905-1907 годов : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.Журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 19с.
303545
  Герліх Гюнтер Газетне повідомлення / Герліх Гюнтер. – Київ, 1983. – 176с.
303546
  Климчук Л. Газетні видання Поділля як складова документальної забезпеченості краєзнавчих досліджень / Людмила Климчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 30-31


  У статті висвітлено та проаналізовано газетні видання Поділля другої половини XIX - початку XX ст. як складову документної забезпеченості краєзнавчих досліджень регіону.
303547
  Рябокляч А.К. Газетні жанри / А.К. Рябокляч. – Київ, 1959. – 46 с.
303548
  Климов М.А. Газетні жанри / М.А. Климов. – Київ, 1966. – 131с.
303549
  Карпенко В.О. Газетні жанри як комунікативні форми журналістики : Текст лекції для студ.Ін-ту журналіст.з курсу "Основи професійн.комунікації" / В.О. Карпенко; КНУТШ; Ін-т журнал-ки;Текст лекції для студ.Ін-туту журналіст. з курсу "Основи професійної комунікації". – Київ : Київський університет, 2002. – 30с.
303550
  Хороб С.С. Газетні засоби масової інформації та їх роль у формуванні суспільно-громадської позиції машканців Прикарпаття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 303-309. – (Слово). – ISSN 2304-7402
303551
  Мелещенко О.К. Газетні інформаційні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 195-206. – (Журналістика ; [Вип. 1])
303552
  Мелещенко Олександр Костянтинович Газетні інформаційні моделі: взаімозалежність концепціх і структури тематики : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.10 / Мелещенко Олександр Костянтинович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 176л. – Бібліогр.:л.147-176
303553
  Радчик Р.В. Газетно-журнальні жанри: метологічні проблеми викладання в українскькій школі журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 21-29


  У статті розглядається жанрова структура національної пресової журналістики та еволюція формування жанрології. Також порушується проблема викладання груп жанрів, які склалися обє"ктивно, у зв"язку із значними впливами на жанроутворення методик і ...
303554
  Васильева А.Н. Газетно-публицистический стиль речи : Курс лекций по стилистике русского языка : учеб. пособ. для студ.-иностр. / А.Н. Васильева. – Москва : Русский язык, 1982. – 198 с.
303555
   Газетное оформление. Теория и практика моделирования. – М., 1981. – 86с.
303556
  Фельдман Б.А. Газетное производство / Б.А. Фельдман. – М., 1972. – 319с.
303557
  Строцев Дмитрий Газетные вырезки : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
303558
   Газетные жанры. – М., 1955. – 283с.
303559
   Газетные жанры. – Свердловск, 1962. – 144с.
303560
   Газетные жанры. – М., 1971. – 184с.
303561
   Газетные жанры. – М., 1976. – 176с.
303562
  Блажнов Е.А. Газетные жанры в экономической пропаганде / Е.А. Блажнов. – М., 1974. – 68с.
303563
  Вяземский Б.А. Газетные заголовочные шрифты / Б.А. Вяземский, М. Урлауб. – Ленинград, 1935. – 88с.
303564
   Газетные фонды библиотек: проблемы учета и обеспечения сохранности. – М., 1984. – 126с.
303565
   Газетные фонды библиотек: совершенствование организации и повышение эффективности использования. – М., 1980. – 97с.
303566
   Газетный и книжный мир : справочная книга. – Москва : Издательство "Двигатель", 1925. – 288 с.
303567
   Газетный мир. – М., 1971. – 279с.
303568
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
1. – 1972. – 310с.
303569
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
2. – 1976. – 365с.
303570
  Лазарев Л.М. Газетный поиск. / Л.М. Лазарев. – М., 1962. – 24с.
303571
  Вейсберг М. Газетный редактор в роли менеджера и предпринимателя : как перейти от бюджет. финансирования к самостоятельному зарабатыванию денег на газет. рынке / Михаил Вейсберг ; Укр. Ассоц. Издателей Период. Печати. – Киев : УАИПП, 2003. – 92 с.
303572
  Мамедов Дж.А. Газетный стиль современного азербайджанского литературного языка : Автореф... канд. фило.наук: 10.02.06 / Мамедов Дж.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 34л.
303573
  Кочевий М М. Газетный фельетон / М М. Кочевий, . – Х, 1958. – 23с.
303574
  Дригайло С.В. Газетный фонд Национальной библиотеки Украины им.В.И. Вернадского: формирование, моделирование и использование // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 29-37. – ISSN 0130-9765


  Освещены формирование, моделирование, профиль, тематико-технологический план комплектования и использование газетного фонда Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.
303575
  Новиков С.Н. Газеты - могучее оружие партии / С.Н. Новиков. – М., 1954. – 36с.
303576
  Войцеховская Ирина Нинеливна Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" в период Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская Ирина Нинеливна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
303577
  Войцеховская И.Н. Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" периода Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиокв : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская И. Н.; МВи ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 195л. – Бібліогр.:л.164-195
303578
  Когут Татьяна Газеты врать не будут // Корреспондент : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 49 (338) : Личность года Виктор Балога. – С. 80-82


  Життя в окупації на території України під час Другої світової війни.
303579
   Газеты и журналы каждой семье. – Х., 1967. – 30с.
303580
  Розен Е.В. Газеты и журналы на немецком языке / Е.В. Розен. – М., 1985. – 128с.
303581
  Хомский А.П. Газеты и журналы СССР. Справоч. на 1929 г. / А.П. Хомский, П.С. Чеховский. – М., 1929. – 168с.
303582
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 1. – 1985. – 192с.
303583
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 2. – 1985. – 177с.
303584
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 3. – 1985. – 176с.
303585
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 4. – 1985. – 117с.
303586
   Газеты СССР 1917 - 1960. – М.
4. – 1980. – 492с.
303587
   Газеты СССР 1917 -1960. – М.
1. – 1970. – 288с.
303588
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
3. – 1978. – 614с.
303589
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
5. – 1984. – 263с.
303590
   Газеты СССР: 1917 - 1960. – М.
2. – 1976. – 567с.
303591
  Каюмов Л.П. Гази / Л.П. Каюмов. – Ташкент : Изд. АН на УК Узбекской ССР, 1959. – 145 с.
303592
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні сотворіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 21-23


  Згадується Базаров, Олександр Іванович , який за дисертацію: "Про будову деяких азотистих сполук" отримав ступінь магістра і затверджений доцентом хімії в Київському університеті (1871).
303593
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні сотворіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 28-30. – ISSN 2518-7104
303594
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні створіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 33-35. – ISSN 2518-7104
303595
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / А. Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1955. – 382 с.
303596
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / А. Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Москва : Советский писатель, 1956. – 416 с.
303597
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] : [для старшего шк. возраста] / А. Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Казань : Таткнигоиздат, 1965. – 384 с., [8] л. ил. : ил.
303598
  Некрасов Н.Н. Газификация в народном хозяйстве / Н.Н. Некрасов. – М.Л., 1940. – 136с.
303599
   Газификация Донбасса. – Донбасс, 1936. – 192с.
303600
  Грачевский М.Н. Газификация местных топлив и дальнее газоснабжение / М.Н. Грачевский. – М.-Л., 1936. – 200с.
303601
  Гинзбург Д.Б. Газификация топлива / Д.Б. Гинзбург. – М.-Л., 1936. – 128с.
303602
  Гофман Б.С. Газифікація міст УСРР / Б.С. Гофман. – Х, 1931. – 96с.
303603
  Абсалямов А.С. Газінур : роман : пер. з татар. / А.С. Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 368 с.
303604
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1982. – 196с.
303605
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1983. – 198с.
303606
   Газлийские землетрясения 1976 г. Геолого-геофизическая природа очагов. – Москва : Наука, 1984. – 199с.
303607
   Газлийские землетрясения 1976 и 1984 гг.. – Ташкент, 1986. – 368с.
303608
   Газлийское землетрясение 1984 г.: анализ повреждения зданий и инженерных сооружений. – М., 1988. – 117с.
303609
   Газлийское землетрясение 1984 г.: инженерный анализ последствий. – М., 1988. – 156с.
303610
  Киселев А.В. Газо-адсорбционная хроматография / А.В. Киселев, Я.И. Яшин. – М., 1967. – 256с.
303611
  Крук С.І. Газо-аналітичні методи контролю токсичних газів у повітрі / С.І. Крук, О.В. Лущевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті проведено аналіз проблеми детектування в повітрі малих концентрацій небезпечних газів. Приділена увага історичному розвитку питання. Розглянуті основні сучасні методи реєстрації токсичних та горючих газів. Наведено порівняльний аналіз переваг ...
303612
  Березкин В.Г. Газо-жидко-твердофазня хроматография / В.Г. Березкин. – М, 1986. – 112с.
303613
  Дегтярев Валерий Афанасьевич Газо-жидкостная хроматография алкилпиридинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярев Валерий Афанасьевич; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
303614
  Лиштанова Л.Н. Газо-жидкостная хроматография эфирных масел. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лиштанова Л.Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
303615
  Шляпников С.В. Газо-жидкостная хроматография эфиров N-ациламинокислот и ее применение : Автореф... кандидата хим.наук: / Шляпников С.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1966. – 19л.
303616
  Прокопенко Н.А. Газо-жидкостная хромотография кислородсодержащих продуктов нефтехимического синтеза с использованием полиэфирных неподвижных фаз. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Прокопенко Н.А.; ВНИИ нефтехим. процессов. – Л., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
303617
  Иванов В.С. Газо-масляное хозяйство генераторов с водородным охлаждением / В.С. Иванов, Ф.З. Серебрянский. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 288 с.
303618
  Кругликова В.С. Газо-хроматографические методы изучения кинетики жидкофазных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кругликова В.С.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1968. – 20л.
303619
   Газоанализатор типа ГИП-5. – М., 1959. – 18с.
303620
  Дем"янчук І. Газова війна. Імперія завдала удару у відповідь / І. Дем"янчук, В. Головко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
303621
  Гірін О.Г. Газова динаміка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Гірін ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-318-775-4
303622
  Мітрофанова О. Газова криза в контексті інформаційної війни // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 179-186
303623
  Кальченко В.Н. Газова промисловість і технічний прогрес / В.Н. Кальченко. – К., 1972. – 204с.
303624
  Кальченко В.Н. Газова промисловість України / В.Н. Кальченко, А.Є. Слівак. – Х., 1969. – 115с.
303625
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : 01.04.10:Дис.на здоб.наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук / Бомк О.Й.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 122л. – Бібліогр.: С.111-122
303626
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бомк О. Й.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
303627
  Вовченко Н. Газована вода: пити чи не пити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 28 : фото
303628
   Газовая динамика. – Москва, 1950. – 360 с.
303629
   Газовая динамика. – Москва, 1965. – 722 с.
303630
   Газовая динамика. – Томск, 1977. – 140с.
303631
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 83 с.
303632
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 160с.
303633
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 112с.
303634
   Газовая динамика. – Томск, 1984. – 152с.
303635
   Газовая динамика. – Томск, 1987. – 194с.
303636
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1988. – 424с.
303637
  Меньшиков В.М. Газовая динамика / В.М. Меньшиков, В.М. Тешуков. – Новосибирск, 1990. – 137с.
303638
  Атанов Г.А. Газовая динамика / Г.А. Атанов. – Київ, 1991. – 358с.
303639
  Тимошенко В.И. Газовая динамика высокотемпературных технологических процессов / В.И. Тимошенко; НАНУ; Нац. космическое агентство Украины; Ин-т техн. механики. – Днепропетровск, 2003. – 460с. – ISBN 966-02-2493-1
303640
  Борисенко А.И. Газовая динамика двигателей / А.И. Борисенко. – М., 1962. – 793с.
303641
   Газовая динамика двухфазных течений в соплах. – Томск, 1986. – 261с.
303642
   Газовая динамика космических аппаратов. – М., 1965. – 278с.
303643
  Пирумов Газовая динамика сопел / Пирумов, Росляков Г.С. .У.Г. – М., 1990. – 364с.
303644
  Рахматулин Х. Газовая и волновая динамика / Х. Рахматулин. – М, 1983. – 196с.
303645
   Газовая и газокерновая съемки и анализ газа. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1954. – 226с.
303646
  Старцев С.А. Газовая промышленность стран Персидского залива и Северной Африки / С.А. Старцев. – М, 1988. – 163с.
303647
  Авдеева А.В. Газовая сера. / А.В. Авдеева. – М.-Л., 1950. – 108с.
303648
  Воронкевич С.Д. Газовая силикация песчаных пород / С.Д. Воронкевич. – Москва, 1974. – 150с.
303649
  Анваер Б.И. Газовая хромаграфия неорганических веществ / Б.И. Анваер, Ю.С. Другов. – Москва : Химия, 1976. – 235с.
303650
   Газовая хроматография. – М., 1964. – 484с.
303651
   Газовая хроматография. – М.
1. – 1977. – 308с.
303652
   Газовая хроматография. – М., 1982. – 547с.
303653
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1982. – 79с.
303654
   Газовая хроматография. – М.
2. – 1983. – 255с.
303655
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1986. – 87с.
303656
  Сунозова Е.В. Газовая хроматография аминокислот / Е.В. Сунозова. – М., 1976. – 83с.
303657
  Андерсон Андрис Аисович Газовая хроматография аминосоединений / Андерсон Андрис Аисович. – Рига, 1982. – 374с.
303658
  Литвинов Л.Д. Газовая хроматография в биологии и медицине / Л.Д. Литвинов, Б.А. Руденко. – Москва : Медицина, 1971. – 224 с.
303659
  Берчфилд Г. Газовая хроматография в биохимии. / Г. Берчфилд, Э. Сторрс. – Москва, 1964. – 619с.
303660
  Колесникова Л.П. Газовая хроматография в исследованиях природных газов, нефтей и конденсатов. / Л.П. Колесникова. – М., 1972. – 135с.
303661
   Газовая хроматография в нефтехимии. – М., 1975. – 271с.
303662
  Шляхов А.Ф. Газовая хроматография в органической геохимии / А.Ф. Шляхов. – М., 1984. – 222с.
303663
  Шингляр М. Газовая хроматография в практике. / М. Шингляр. – М., 1964. – 195с.
303664
  Соколов Д.Н. Газовая хроматография летучих комплексов металлов. / Д.Н. Соколов. – М., 1981. – 123с.
303665
  Дженнингс В. Газовая хроматография на стеклянных капиллярных колонках. / В. Дженнингс. – М, 1980. – 232с.
303666
   Газовая хроматография с неидеальными элементами. – М., 1980. – 145с.
303667
  Скворцова Е.В. Газовая хроматология / Е.В. Скворцова, В.Ф. Ильин. – Саратов, 1983. – 62с.
303668
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – М.
ч. 1. – 1974. – 319с.
303669
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – М.
ч. 2. – 1974. – 379с.
303670
  Витенберг А.Г. Газовая экстракция в хроматографическом анализе / А.Г. Витенберг, Б.В. Иоффе. – Ленинград, 1982. – 279с.
303671
  Швилкин Б.Н. Газовая электроника и физика плазмы в задачах : учеб.пособие / Б.Н. Швилкин. – Москва : Наука, 1978. – 160с.
303672
  Войціцька В. Газове кріпацтво споживачів. Споживач має право змінювати постачальника газу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 8


  "... Чи задумувались ви над тим, наскільки задовольняє вас якість постачання газу в вашу оселю? Адже, наприклад, коли не подобається, як працює оператор мобільного зв"язку чи інтернет-провайдер, то його можна швидко замінити на кращого — ...
303673
  Легка Г. Газовий котел у кредит : проза:п"єса // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 104-109. – ISSN 0130-321Х
303674
  Малиновський Олександр Газовий лабіринт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
303675
  Костюченко Д. Газовий фактор в україно-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 31-33.
303676
  Рамазанов В. Газові "хаби" Європи. Створення східноєвропейського газового хаба // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 20-22. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено основні проблеми диверсифікації постачання природного газу і запропоновано шляхи їх вирішення.
303677
  Гончар М.М. Газові кризи та обхідна стратегія Росії: взаємозв"язок і обумовленість // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 9-12. – ISSN 1728-6220
303678
  Швець І.Т. Газові турбіни. / І.Т. Швець. – К, 1955. – 69с.
303679
  Иванов И. Газового картеля пока нет, а вот координировать цены будем // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Катар в Перській затоці
303680
   Газовые гидраты в экосистеме Земли. – Новосибирск, 1997. – 59с.
303681
  Рерих К.Э. Газовые двигатели большой мощности / К.Э. Рерих, М.П. Беликов. – Харьков; Киев, 1936. – 250с.
303682
   Газовые и газоконденсатные месторождения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 375с.
303683
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегматитов Коростеньского плутона Волыни : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чайковский С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Геологический фак-тет, 1951. – 126л.
303684
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегментов Коростеньского плутона Волыни : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чайковский С.А. ; МВО СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Геол. ф-тет. – Киев, 1951. – 12 с.
303685
   Газовые коллекторы района Мертвого моря - реконструкция на базе геохимических характеристик пород грязевого палеовулкана Наби Муса / Э.В. Сокол, О.А. Козьменко, С.Н. Кох, Е. Вапник // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 975-997 : табл., рис. – Библиогр.: с. 994-997. – ISSN 0016-7886
303686
  Припачкин В.А. Газовые компоненты щелочных горных пород Хибинского массивна и закономерности их распределения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Припачкин В.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
303687
  Беннет В. Газовые лазеры / В. Беннет. – Москва, 1964. – 186 с.
303688
   Газовые лазеры. – Москва, 1968. – 344 с.
303689
  Елецкий А.В. Газовые лазеры / А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов. – Москва, 1971. – 152 с.
303690
   Газовые лазеры. – Новосибирск, 1977. – 360 с.
303691
   Газовые лазеры / Д.Л. Хьюстис, П.Дж. Чантри, В.Дж. Виганд, Дж.У. Рич, М.Р. Фланнери, М.А. Бионди, Дж.Дж. и др. Хинчен; Мак-Даниель И. – Москва : Мир, 1986. – 548 с.
303692
  Юсуфадзе Х.Б. Газовые месторождения Каспийского моря в пределах акватории СССР / Х.Б. Юсуфадзе, И.А. Аббасов. – М, 1975. – 48с.
303693
  Щерба В.М. Газовые месторождения Предкарпатья. / В.М. Щерба. – Киев, 1987. – 146с.
303694
   Газовые месторождения СССР. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1961. – 748с.
303695
   Газовые месторождения СССР : Справочник. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 1968с.
303696
   Газовые опоры турбомашин. – М., 1976. – 160с.
303697
  Шейнин М.А. Газовые приборы / М.А. Шейнин. – М-Л, 1950. – 116с.
303698
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере / И.Л. Кароль, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 192с.
303699
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере. / И.Л. Кароль. – Л., 1983. – 192с.
303700
   Газовые ресурсы СССР. – М., 1959. – 350с.
303701
  Барил М.А. Газовые системы оборудования производства полупроводниковых приборов и интегральных схем / М.А. Барил, В.К. Самойликов. – Москва, 1978. – 112 с.
303702
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1954. – 12л.
303703
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 10л.
303704
  Лануа А. Газовые трубины малой мощности / А. Лануа. – М., 1958. – 60с.
303705
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звезды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1948. – 588с.
303706
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звёзды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 588 с.
303707
   Газовые турбины. – М., 1958. – 178с.
303708
  Шнеэ Я.И. Газовые турбины : (теория и конструкция) : [учеб. пособ. для втузов] / Я.И. Шнеэ. – Москва : Машгиз, 1960. – 560 с.
303709
  Витт П. Газовые турбины / П. Витт. – Москва, 1965. – 200с.
303710
  Абианц В.Х. Газовые турбины / В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. : ил.
303711
  Локай В.И. Газовые турбины двигателей летательных аппаратов / В.И. Локай. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1979. – 447 с.
303712
   Газовые факелы на дне Чёрного моря. – Київ, 1999. – 134с. – ISBN 5-02-002062-1
303713
  Кулаков М.В. Газовые хроматографы : физические и физико-химические методы контроля состава и свойств вещества / М.В. Кулаков, Е.Ф. Шкатов, В.А. Ханберг. – Москва : Энергия, 1968. – 128 с. : ил.
303714
  Лихачев М.Ф. Газовые черенковские счетчики и их применение в экспериментах на синхрофазотроне ОИЯИ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 3303 / Лихачев М.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.15-16
303715
  Перепелкин К.Е. Газовые эмульсии / Перепелкин К.Е., Матвеев В.С. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1979. – 200 с. – Библиогр.: с. 182-192 (364 назв.)
303716
  Францен Г. Газовый анализ / Г. Францен. – М.-Птгр., 1923. – 96с.
303717
  Петров А.Д. Газовый анализ / А.Д. Петров. – Л, 1933. – 100с.
303718
  Шнюков Е.Ф. Газовый вулканизм Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, А.А. Пасынков ; Нац. акад. наук Украины, Гос. науч. учреждение "Отделение морской геологии и осадочного рудообразования", Ин-т геофизики ; Таврический. нац. ун-т. – Киев : Логос, 2013. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-381и в подстроч. прим. – ISBN 978-966-171-714-4
303719
  Померанц Л.И. Газовый каротаж / Л.И. Померанц. – М., 1982. – 240с.
303720
  Чекалин Л.М. Газовый каротаж скважин и геологическая интерпретация его результатов. / Л.М. Чекалин. – М., 1965. – 116с.
303721
  Юровский Ю.М. Газовый кароттаж скважин. / Ю.М. Юровский. – М., 1957. – 159с.
303722
  Юровский Ю.М. Газовый карттаж нефтяных скважин. / Ю.М. Юровский. – М,-Л., 1953. – 188с.
303723
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
303724
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
303725
  Лукьянчиков А.С. Газовый обжиг железных руд / А.С. Лукьянчиков. – К, 1962. – 92с.
303726
  Попова Г.М. Газовый обмен и оксигенация артериальной крови при мышечной работе максимальной интенсивности. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Попова Г.М.; Тартуский гос. ун-т. Лен. гос. ин-т физ. культуры. – Л., 1971. – 22л.
303727
  Евдаков А.Н. Газовый обмен у овец в горах Заилийского Ала-Тау. : Автореф... Канд.биол.наук: / Евдаков А.Н.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1954. – 14л.
303728
  Войтович А.П. Газовый оптический квантовый генератор с селективными нелинейными потерями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Войтович А.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет ин-тов физики, математики, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16
303729
  Елецкий А.В. Газовый разряд / А.В. Елецкий. – Москва : Знание, 1981. – 63 с.
303730
  Жижченко Б.П. Газовый режим вод и осадков современных акваторий / Б.П. Жижченко. – М., 1974. – 40с.
303731
  Макаров Б.Н. Газовый режим почвы / Б.Н. Макаров. – М, 1988. – 104с.
303732
  Кудельский А.В. Газовый режим Припятского прогиба. / А.В. Кудельский, В.М. Бурак. – Минск, 1982. – 173с.
303733
  Миртов Б.А. Газовый состав атмосферы Земли и методы его анализа / Б.А. Миртов. – М., 1961. – 263с.
303734
  Мхеидзе Б.С. Газовый состав и формирование минеральных вод Сванетии и Верхней Рачи. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.06 / Мхеидзе Б.С.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
303735
  Собакин О.Н. Газовый состав подземных вод Таджикистана и его гидрохимическое значение : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Собакин О.Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 23л.
303736
  Байков С.С. Газовый усилитель бегущей волны на линии 3,39 мкм неона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Байков С.С. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
303737
  Иноземцев Владислав Газовый фронт // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 102-109 : фото
303738
  Гинзбург Д.Б. Газогенераторные установки / Д.Б. Гинзбург. – М.-Л.
2. – 1937. – 603с.
303739
  Поливцев А.В. Газогеохимические поиски полезных ископаемых в Карпатском регионе / А.В. Поливцев, Г.П. Поморцев, А.А. Борковский. – Киев : Наукова думка, 1990. – 195с.
303740
  Виноградов Р.И. Газогидравлическая аналогия и её практическое приложение / Р.И. Виноградов. – Москва, 1978. – 152с.
303741
  Султанов М.А. Газогидродинамический нагрев ударносжатой плазмы / М.А. Султанов. – Душанбе : Дониш, 1990. – 276с.
303742
  Савченко В.П. Газогидрохимические критерии поисков залежей нефти и газа. / В.П. Савченко. – М,, 1974. – 105с.
303743
   Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів = Gas hydrates. Gas hydrates formation and basics of their recovery : монографія / Генадій Півняк [та ін.] ; під заг. ред.: акад. НАН України Г.Г. Півняка, акад. НАН України Є.І. Крижанівського, проф., д-ра екон. наук В.О. Онищенка ; [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т" та ін.]. – Дніпропетровськ : Літограф, 2015. – 218, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 192-203. – ISBN 978-966-2267-84-6
303744
  Гуревич Б.Х. Газодвигательные рефлексы фиксации как основа пространственного зрения и как модель направленного поведения : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гуревич Б.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 27 с.
303745
  Швец А.И. Газодинамика ближнего следа. / А.И. Швец. – К, 1976. – 382с.
303746
  Носовицкий А.И. Газодинамика влажнопаровых турбинных ступеней / А.И. Носовицкий. – Л, 1977. – 182с.
303747
  Щелкин К.И. Газодинамика горения / К.И. Щелкин, Я.К. Трошин. – Москва, 1963. – 256с.
303748
  Зверев И.Н. Газодинамика горения / И.Н. Зверев, Н.Н. Смирнов. – М., 1987. – 306с.
303749
  Дейч М.Е. Газодинамика двухфазных сред / М.Е. Дейч, Г.А. Филлипов. – Москва, 1968. – 423 с.
303750
  Дейч Е М. Газодинамика двухфазных сред / Е М. Дейч, Г.А. Филлипов. – 2-е изд. – М, 1981. – 471с.
303751
  Денисов Ю.Н. Газодинамика детонационных структур / Ю.Н. Денисов. – М., 1989. – 175с.
303752
  Дейч М.Е. Газодинамика дифуззоров и выхлопных патрубков турбомашин / М.Е. Дейч, А.Е. Зарянкин. – Москва : Энергия, 1970. – 384с.
303753
   Газодинамика и акустика струйных течений. – Новосибирск, 1987. – 159с.
303754
  Костюк Н.Д. Газодинамика и излучение солнечных вспышек : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Костюк Н. Д.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1975. – 7л.
303755
   Газодинамика и теплообмен при наличии химических реакций. – М., 1962. – 552с.
303756
   Газодинамика и физика горения. – М., 1959. – 172с.
303757
   Газодинамика и физическая кинетика. – Новосибирск, 1974. – 199с.
303758
  Новиков Л.А. Газодинамика обводненных участков дегазационного трубопровода и методы расчета их параметров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 235-244 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
303759
   Газодинамика проточной части ГДЛ : сборник научных статей. – Новосибирск, 1987. – 163 с.
303760
  Дулов В.Г. Газодинамика процессов истечения / В.Г. Дулов, Г.А. Лукьянов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 234 с.
303761
   Газодинамика разреженных газов. – Москва, 1963. – 656 с.
303762
  Дейч М.Е. Газодинамика решеток турбомашин / М.Е. Дейч; Под ред. Г.А.Филиппова. – Москва : Энергоатомиздат, 1996. – 528с. – ISBN 5-283-00155-5
303763
   Газодинамика сверхзвуковых укороченных сопел. – Киев : Наукова думка, 1993. – 224 с.
303764
  Копейка П.И. Газодинамика спиновой детонации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Копейка П.И.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 21л.
303765
   Газодинамика течений в соплах и диффузорах. – Новосибирск, 1982. – 164с.
303766
  Франкль Ф.И. Газодинамика тонких тел / Ф.И. Франкль, Е.А. Карпович. – Москва-Ленинград, 1948. – 176 с.
303767
  Лосев С.А. Газодинамические лазеры / С.А. Лосев. – Москва, 1977. – 335 с.
303768
  Андерсон Дж. Газодинамические лазеры / Дж. Андерсон. – Москва, 1979. – 202 с.
303769
  Солоухин Р.И. Газодинамические лазеры на смешении / Р.И. Солоухин, Н.А. Фомин. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 248 с.
303770
  Александров М.Л. Газодинамические молекулярные, ионные и кластированные пучки / М.Л. Александров, Ю.С. Куснер. – Ленинград : Наука, 1989. – 270 с.
303771
  Новиков Л.А. Газодинамические параметры участковых трубопроводов со скоплениями конденсата // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 55-61 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
303772
  Шехтерман А.М. Газодинамические функции реальных газов / А.М. Шехтерман. – М., 1988. – 175с.
303773
  Щепановский В.А. Газодинамическое конструирование / В.А. Щепановский. – Новосибирск, 1991. – 198с.
303774
  Серебрянский В.Н. Газодинамическое профилирование камеры ЖРД с применением ЭВМ / В.Н. Серебрянский. – Днепропетровск, 1992. – 36с.
303775
   Газодинамическое совершенствование проточной части циліндра високого давления паровой турбины К-325-23,5 / А.В. Русанов, А.И. Косьянова, П.Н. Сухоребрый, О.Н. Хорев // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 33-40. – ISSN 1815-2066
303776
  Ділай І.В. Газодинамічні синтезатори для приготування сумішей заданного складу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Ділай І.В.; Мін-во освіти Укр. – Львів, 1994. – 16л.
303777
  Абуталиев Э.Б. Газодинмические методы расчета разработки газовых месторождений батреями скважин : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абуталиев Э.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 26л.
303778
  Стефогло Е.Ф. Газожжидкостные реакторы с суспендированным катализатором / Е.Ф. Стефогло. – Новосибирск, 1990. – 229с.
303779
   Газожидкостная хроматография. – М., 1963. – 316с.
303780
  Аксельрод Ю.В. Газожидкостные хемосорбционные процессы / Ю.В. Аксельрод. – Москва, 1989. – 240с.
303781
  Павлюк Н.Ю. Газокассетная технология очистки выбросов в атмосферу от углеводородов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.16 / Павлюк Н.Ю.; АН Украины. Ин-т газа. – К., 1993. – 22л.
303782
  Великовский А.С. Газоконденсатные месторождения / А.С. Великовский, В.В. Юшкин ; Гос. науч.-техн. Совета Министров РСФСР ; Гос. НИИ науч. и техн. информ. – Москва : ГОСИНТИ, 1959. – 112 с.
303783
  Дурмишьян А.Г. Газоконденсатные месторождения / А.Г. Дурмишьян. – М., 1979. – 335с.
303784
  Оберфелл Г. Газолин из природного газа. / Г. Оберфелл, Р. Алден. – М.-Л., 1926. – 471с.
303785
  Мирошниченко В.Д. Газомерщик / В.Д. Мирошниченко. – М., 1961. – 144с.
303786
  Лактюшина В.Ф. Газометрическое исследование при поисках нефти и газа в Юго-Западной части Прикаспийской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Лактюшина В.Ф.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
303787
  Киреева А.И. Газометрическое микроопределение активного атома водорода при помощи эфирного раствора магнийиодметила (реактива Чугуева) : Автореф... канд. хим.наук: / Киреева А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-тут химии. – Москва, 1951. – 4 с.
303788
  Герценштейн М.Г. Газонаполненные кабели на напряжение 35 кв. / М.Г. Герценштейн. – М., 1960. – 87с.
303789
  Пешехонов Владимир Дмитриевич Газонаполненные проволочные координатные детекторы ионизирующего излучения для физических и прикладных исследований : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.01 / Пешехонов Владимир Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 23л.
303790
  Кулибакина И.Б. Газонефтеносность нижнепермских-каменноугольных отложений Верхне-Печорской впадины / И.Б. Кулибакина. – М., 1976. – 31с.
303791
  Гаджи-Касумов Газонефтепромысловая геохимия / Гаджи-Касумов. – Москва : Недра, 1975. – 129с.
303792
  Іванова А.В. Газоносність вугленосної формації карбону Донбасу // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
303793
  Дудніков М. Газоносність ущільнених порід Артемівської площі в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини / М. Дудніков, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-77. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є розгляд особливостей геологічної будови та нафтогазоносності Артемівської площі, де під час проведення геологорозвідувальних робіт у минулі роки було отримано прямі ознаки газоносності московських відкладів середнього карбону. ...
303794
  Гусейнов Р.А. Газоносность и геохимическая характеристика углеводородных газов юго-западной части Прикуринской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-менерал.наук: / Гусейнов Р.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
303795
  Брижанев Анатолий Михайлович Газоносность каменноугольных отложений Боково-Хрустальского района Донбасса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.16 / Брижанев Анатолий Михайлович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
303796
  Никонов В.Ф. Газоносность севера Тюменской области. / В.Ф. Никонов. – М, 1975. – 48с.
303797
  Кушнирук В.А. Газоносность угленосной толщи Львовско-Волынского угольного бассейна / В.А. Кушнирук. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
303798
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.1 : Угольные бассейны и месторождения европейской части СССР. – 1979. – 627с.
303799
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.2 : Угольные бассейны и месторождения Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. – 1979. – 454с.
303800
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.3 : Генезис и закономерности распределения природных газов угольных бассейнов и месторождений СССР. – 1980. – 218с.
303801
  Букин И.В. Газоносность угольных месторождений Кузнецкого бассейна и основные вопросы методикии ее изучения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Букин И. В.; Томск. полит. инзт, ВНИИ природных газов. – Хабаровск, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
303802
  Косенко Б.М. Газоносность угольных пластов среднего карбона югозападной части Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Косенко Б. М.; Днепр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
303803
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – К, 1965. – 64с.
303804
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – Москва, 1983. – 176с.
303805
  Сааков С.Г. Газоны и цветочное оформление / С.Г. Сааков. – Москва. – 157с.
303806
  Головач А.Г. Газоны, их устройство и содержание / А.Г. Головач; Соколов С.Я. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1955. – 338 с.
303807
  Кланг И.И. Газоны, их устройство и уход за ними. / И.И. Кланг. – М-Л, 1950. – 36с.
303808
  Лаптев А.А. Газоны. / А.А. Лаптев. – Киев, 1983. – 176с.
303809
   Газоны. Научные основы интродукции и использования газонных и почвопокровных растений. – Москва : Наука, 1977. – 252 с. : табл. 18, ил. 40 и цветн. вкл., библ. 4с.
303810
  Нужный Д.А. Газообмен и кислородная задолженность в процессе лечения больных гипертонической болезнью : Автореф... канд. мед.наук: 754 / Нужный Д.А.; Киевск. ин-т усовершенст. врачей. – К., 1967. – 17л.
303811
  Григорьева М.Б. Газообмен и кислородный порог рыб и некоторых водных беспозвоночных в зависимости от условий внешней среды : Автореф... канд. биол.наук: / Григорьева М.Б.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 26л.
303812
  Бреслав И.С. Газообмен и натуральные условные пищевые рефлексы с обонятельного анализатора : Автореф... канд. биолог.наук: / Бреслав И.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1951. – 10 с.
303813
  Трошихин Г.В. Газообмен и некоторые функции центральной нервной системы при длительном пребывании животных в атмосфере с высоким содержанием кислорода : Автореф... канд. мед.наук: / Трошихин Г.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
303814
  Блохин И.П. Газообмен и оксигенация артериальной крови при двигательной деятельности гимнастов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Блохин И.П.; Ан СССР. – Л, 1965. – 28л.
303815
  Лукьянова Л.М. Газообмен и пигментная система растений Кольской Субарктики / Л.М. Лукьянова. – Апатиты, 1986. – 126с.
303816
  Михайлов К.И. Газообмен и температура клуба зимующих пчел в связи с задачами улучшения зимовки. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайлов К.И.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
303817
  Бисерова А.Г. Газообмен и терморегуляция при мышечной деятельности в уловиях охлаждения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бисерова А.Г.; АН СССР. – Душанбе, 1967. – 31л.
303818
  Еремеева Л.В. Газообмен океана с атмосферой: Модели, обраб. данных наблюдений / Л.В. Еремеева, А.Х. Дегтерев. – СПб., 1992. – 129с.
303819
  Петрунь Н.М. Газообмен через кожу и его значение для организма человека. / Н.М. Петрунь. – М., 1960. – 179с.
303820
   Газообразование при катагенезе органического вещества осадочных пород. – Л., 1983. – 164с.
303821
  Шнюков Е.Ф. Газоотдача дна Черного моря: геолого-поисковое, экологическое и навигационное значение / Е.Ф. Шнюков, В.В. Янко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 225-241. – Библиогр.: 41 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
303822
  Бедениг Д. Газоохлаждаемые высокотемпературные реакторы / Д. Бедениг. – М., 1975. – 224с.
303823
  Пашковский И. Газопровод "Набукко": проект создания // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 71-80. – ISSN 0131-2227
303824
  Кретова Л.И. Газопроницаемость напряженно-деформированных полимерных мембран. : Автореф... канд. техн.наук: 02.076 / Кретова Л.И.; Воен. акад. хим. защиты. Второй Москов. мед. ин-тут им. Н.И.Пирогова. – М., 1970. – 23л.
303825
  Артамонов В.А. Газопроницаемость пространственно-структурированных полимеров-матриц ионитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Артамонов В.А.;. – Минск, 1976. – 21л.
303826
  Рой М.М. Газопрояви, причини їх виникнення та технологічні прийоми їх усунення // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 128-136 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-3591
303827
  Джуплин В.Н. Газоразрядная техника / В.Н. Джуплин. – Таганрог, 1988. – 82 с.
303828
  Малышев Е.К. и др. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов / Е.К. и др. Малышев. – М., 1991. – 156с.
303829
  Пластинин В.В. Газоразрядные источники возбуждения света / В.В. Пластинин. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 159с.
303830
  Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света / Г.Н. Рохлин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 560 с.
303831
   Газоразрядные источники света для спектральных измерений. – Минск : Университетское, 1987. – 200 с.
303832
  Черепанов В.П. Газоразрядные источники шумов / В.П. Черепанов, В.М. Коневских, В.Н. Львов. – Москва : Советское радио, 1968. – 55 с.
303833
  Новик А.Е. Газоразрядные лазеры / А.Е. Новик. – Москва : Радио и связь, 1982. – 120 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
303834
  Привалов В.Е. Газоразрядные лазеры в судовых измеритльных комплексах / В.Е. Привалов. – Ленинград : Судостроение, 1977. – 151 с.
303835
  Солдатов А.Н. Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах металлов / А.Н. Солдатов, В.И. Соломонов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 151 с.
303836
  Мельников Л.А. Газоразрядные лазеры с линзоподобными средами / Л.А. Мельников, Э.М. Рабинович, В.В. Тучин. – Саратов, 1987. – 84 с.
303837
  Фугенфиров М.И. Газоразрядные лампы / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 128 с.
303838
  Уэймаус Д. Газоразрядные лампы / Д. Уэймаус. – Москва : Энергия, 1977. – 343 с.
303839
  Якимов О.П. Газоразрядные матричные индикаторные панели / О.П. Якимов. – Москва : Советское радио, 1980. – 73 с.
303840
  Бахтаев Ш.А. Газоразрядные микрометры / Ш.А. Бахтаев. – Алма-Ата, 1967. – с.
303841
   Газоразрядные приборы ГРП. – Б.м. – Комплект таблиц
303842
  Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва : Энергия, 1979. – 137с.
303843
  Актон Д.Р. Газоразрядные приборы с холодным катодом / Д.Р. Актон, Д.Д. Свифт. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 480 с.
303844
   Газоразрядные приборы. Материалы 3 Всесоюзной научно-технической конференции (19 мая 1970 г.). – Вып. 2. – Москва, 1970. – 152с.
303845
  Мовшев В.Г. Газоразрядный водородный лазер в вакуумной ультрафиолетовой области спектра и его применение в спектроскопии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Мовшев В.Г.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
303846
  Фурсов В.З. Газортутный метод поисков месторождений полезных ископаемых / В.З. Фурсов. – Москва : Наука, 1983. – 205с.
303847
  Ельченко Я.С. Газосветная реклама / Я.С. Ельченко. – Москва : Экономика, 1967. – 48 с.
303848
  Мироненков В.В. Газосветные установки / В.В. Мироненков, Н.Л. Петрова. – Ленинград : Энергия, 1979. – 111 с. – (Библиотека светотехника ; Вып. 4)
303849
   Газоснабжение городов. – Л.-М.
Ч. 2. – 1950. – 180с.
303850
  Янченко А.П. Газоснабжение промышленности и быта в БССР / А.П. Янченко. – Минск, 1961. – 32с.
303851
  Айзенберг А.М. Газоснабжение тепломонтажных работ на АЭС / А.М. Айзенберг, П.М. Хазин. – Москва, 1987. – 78 с.
303852
  Румянцев С.В. Газосорбционная радиоизотопная дефектоскопия. / С.В. Румянцев, К.С. Фурман. – М., 1979. – 144с.
303853
  Щукин В.К. Газоструйные компрессоры / В.К. Щукин, И.И. Калмыков. – Москва, 1963. – 146с.
303854
   Газотермическое напыление : учебное пособие для студентов / Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. и др. Затока; Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. Затока и др. ; под общ. ред. Л.Х. Балдаева. – Москва : Маркет ДС, 2007. – 344 с. – ISBN 978-5-7958-0146-9
303855
  Мухін В.В. Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 49-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
303856
  Джадж А. Газотрбинные двигатели малой мощности. / А. Джадж. – М, 1963. – 420с.
303857
  Свечников С.В. Газотроны и тиратроны / С.В. Свечников. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1961. – 324 с.
303858
  Беляков М.П. Газотурбинные автомобили и двигатели / М.П. Беляков. – М., 1961. – 84с.
303859
  Предтеченский Г.П. Газотурбинные установки / Г.П. Предтеченский. – М.Л., 1957. – 376с.
303860
  Швец И.Т. Газотурбинные установки / И.Т. Швец. – Киев, 1958. – 124 с.
303861
  Саликов А.П. Газотурбинные установки. / А.П. Саликов. – М.Л., 1958. – 288с.
303862
   Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. – Москва, 1967. – 167с.
303863
  Симпсон А.Э. Газотурбинный наддув дизелей / А.Э. Симпсон. – М., 1958. – 196с.
303864
  Юдин Ю.Н. Газоустойчивость биосистем / Ю.Н. Юдин, Л.К. Клюкина. – Киев : Наукова думка, 2007. – 288с. – ISBN 978-066-00-0683-6
303865
  Илькун Г.М. Газоустойчивость растений / Г.М. Илькун. – К., 1971. – 146с.
303866
   Газоустойчивость растений. – Новосибирск, 1980. – 239с.
303867
  Івасів В.В. Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.04 / Володимир Васильович Івасів; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
303868
  Пенчев П.И. Газофазная полимеризация формальдегида в открытой системе : Автореф... канд. хим.наук: / Пенчев П.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 16л.
303869
  Лабарткава М.О. Газофазное взаимодействие урана и его производных с трихлорсиланом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лабарткава М.О.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
303870
  Кисилев В.Г. Газофазное окисление этилена и пропилена кислородом под действием быстрых электронов : Автореф... канд. хим.наук: / Кисилев В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 12л.
303871
  Другов Ю.С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : практическое руководство / Ю.С. Другов, И.Г. Зенкевич, А.А. Родин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний ; Физматлит, 2005. – 752 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-212-8
303872
  Устиновская Инна Анатольевна Газохроматографический анализ продуктов каталитического окисления на модифицированных пористых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Устиновская Инна Анатольевна; АН СССР. Сиб. отделение. Учен. Совет ин-та неорган. химии. – Новосибирск, 1974. – 24л.
303873
  Хахенберг Х. Газохроматографический анализ равновесной паровой фазы / Х. Хахенберг, А. Шмидт. – Минск, 1979. – 160с.
303874
  Михайленко В.П. Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными -дикетонами и применение их в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Михайленко В.П.; КГУ. – К., 1981. – 22л.
303875
  Михайленко Валерий Петрович Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными b-дикетонами и применение их в анализе : Дис... канд. химич.наук: 02.00.02 / Михайленко Валерий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 159л. – Бібліогр.:л.141-159
303876
  Мокеева Р.Н. Газохроматографическое разделение и анализ соединений в производстве полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Мокеева Р.Н.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский политехн. ин-т. – Горький, 1972. – 26л.
303877
  Головко А.С. Газоэнергетический обмен и внешнесекреторная функция поджелудочной железы и печени у овец : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Головко А.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 27л.
303878
  Коновалов В.В. Газоэнергетический обмен и секреторная функция тонкого кишечника овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Коновалов В.В. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1967. – 17 с.
303879
  Зеленский В.С. Газоэнергетический обмен при всасывании некоторых аминокислот в изолированной петле тонкого кишечника овец : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Зеленский В.С.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 20л.
303880
  Грундман Г.А. Газоэнергетический обмен, кровообращение и легочное дыхание в онтогенезе у свиней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грундман Г.А. ; Акад. наук СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1961. – 18 с.
303881
  Панюшкін В. Газпром : нова зброя Росії / Валєрій Панюшкін, Мїхаїл Зигарь за участю Ірини Рєзнік ; [ пер. з рос.]. – Київ : Факт, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-359-222-0
303882
  Романчук Олег Газпром як основна політична зброя Кремля // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 18-24
303883
  Новохатский И.А. Газы в окисных расплавах / И.А. Новохатский. – М., 1975. – 216с.
303884
  Крайча Я. Газы в подземных водах / Я. Крайча. – М., 1980. – 343с.
303885
  Мюллер Г. Газы высокой чистоты / Г. Мюллер, Г. Гнаук. – М., 1968. – 236с.
303886
  Соколов В.А. Газы Земли / В.А. Соколов. – Москва : Наука, 1966. – 136с.
303887
  Ивановский Л.Е. Газы и ионные расплавы / Л.Е. Ивановский, В.Н. Некрасов. – М, 1979. – 183с.
303888
   Газы и окислы в алюминевых деформируемых сплавах. – Москва, 1976. – 264 с.
303889
  Петерсилье И.А. Газы и рассеянные битумы горных пород некоторых интрузивных массивов / И.А. Петерсилье. – Апатиты, 1960. – 44с.
303890
  Фромм Е. Газы и углерод в металлах. / Е. Фромм, Е. Гебхардт. – М., 1980. – 711с.
303891
  Ратников Е.Ф. Газы как теплоносители / Е.Ф. Ратников, С.Д. Тетельбаум. – М, 1978. – 191с.
303892
  Соколов Б.К. Газы особой чистоты. / Б.К. Соколов. – М., 1981. – 64с.
303893
  Рябинин Ю.Н. Газы при больших плотностях и высоких температурах / Ю.Н. Рябинин; С предисл. Л.Ф. Верещагина. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 72с. – (Современные проблемы физики)
303894
  Щербаков А.В. Газы термальных вод / А.В. Щербаков. – Москва, 1974. – 219с.
303895
  Рабиданов С. Газыри / С. Рабиданов. – Махачкала, 1969. – 176с.
303896
  Кажаров П.Х. Газыри : стихи и поэмы / П.Х. Кажаров. – Нальчик : Эльбрус, 1976. – 127 с.
303897
   ГАИ: в защиту прав автомобилиста : Практическое пособие. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-222-00141-5
303898
  Санин Л.О. Гаити -- страна трагической судьбы / Л.О. Санин. – Москва : Знание, 1985. – 64с. – (Научно- популярная ; № 9 ; У политической карты мира)
303899
  Гонионский С.А. Гаитянская трагедия / С.А. Гонионский. – М., 1974. – 160с.
303900
  Цинковський І. Гаї шумлять : лірика / І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 96 с.
303901
  Костик О. Гаївкова традиція буковинців (за матеріалами першої половиниXX ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 146-151


  У статті досліджено аспекти побутування та функціонування гаївок на Буковині у першій половині двадцятого століття. Особливу увагу звернено на записування текстів весняного циклу. Дослідження побудоване на фіксаціях зазначеного періоду. The ...
303902
   Гаїті. Ламбада на Лабаді // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-114 : фото
303903
  Омельчук Н.В. Гай–Нижник П. П. Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько–українських воєнно–політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 77-90. – ISSN 2076-1554
303904
  Генри О. Гай Давенпорт : эссе / пер. А. Власова, Д. Воеводы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 229-242. – ISSN 1130-6545
303905
  Скотт В. Гай Мэннеринг / В. Скотт. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 487 с.
303906
  Дмитренко В. Гай Юлий Цезарь: величайший из римлян // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 102-117. – ISSN 1819-6268
303907
   Гай Яків Гаврилович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 225-226 : фото
303908
  Богословский В.А. Гайана / В.А. Богословский. – М, 1969. – 119с.
303909
  Тагор С.В. Гайана: 20 лет независимости. / С.В. Тагор. – М., 1986. – 62с.
303910
  Ткаченко В.А. Гайанская трагедия 1978 г. Факты и вымыслы. Современный взгляд // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-94. – ISSN 044-748Х
303911
  Ткачук Л.Г. Гайворон-Завальський комплекс чарнокітно-норитових порід і зв"язані з ними хроміти / Л.Г. Ткачук. – К, 1940. – 94с.
303912
   Гайда Анатолий Войцехович : биобиблиография ученого (к 60-летию со дня рождения) / В.Н. Руденко, А.Б. Фан, Е.М. Сурина, А.Ю. Яжук; Руденко В.Н., Фан А.Б., Сурина Е.М., Яжук А.Ю.; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права; [под ред. А.Н. Руденко]. – Екатеринбург, 2007. – 133с. – ISBN 5-7691-1881-4
303913
   Гайдай Сергій Вікторович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
303914
   Гайдай Сергій Вікторович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 27. – ISBN 966-95774-3-5
303915
   Гайдай Юрій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226 : фото
303916
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : текст / Тарас Шевченко ; Пpимітки подав Іван Шпитковський. – Коломия : З дpук. В. Бpавнеpа, 1915. – 95 с. – (Загальна книгозбіpня ; Ч. 3)
303917
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 90 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
303918
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Герольд"], 1918. – 92, [4] с. – Hа с. 3 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Прим. № 106774 дефектний, вилучені с. 85-92, [4] с.: пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. та прим.
303919
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
303920
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – Харків : Hакл. П. Калугина ; [Дpук. П. Калугина], 1918. – VI, 86 с. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Hа тит. аpк. та обкл. уpив. з віpша Т.Г. Шевченка. – (Видавництво "Укpаїнська книжка" ім. Б. Гpінченка у Хаpькові / Під pед. М. Плевако та О. Синявського ; № 1 ; Hаpодня книгозбіpня)


  Примірникі дефектні, с. VI - пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" (1841 p.) та ст. М.П. [М.А. Плевако] "Таpас Шевченко" і "Що таке гайдамаччина" вилучені. Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів / Зібpав В. Дорошенко ...
303921
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. – Вовча на Хаpк[івщині] : Рух., 1918. – 64 с., 2 аpк. поpтp. : мал. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - В кн. пеpедм. та пpиміт. авт. - Hа окp. аpк. поpтp. Івана Гонти та Максима Залізняка


  Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Шевченко Т. Повне видання творів. Т. 16. - Варшава, Львів, 1939
303922
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ДВУ, 1928. – 148с.
303923
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДВУ, 1928. – 123с.
303924
  Вовчок Марко Гайдамаки / Вовчок Марко. – Харків; Одеса : ДВУ, 1931. – 96с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Масова худ.б-ка)
303925
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1935. – 160с. – книга без тит. сторінки
303926
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; УАН; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ВУАН, 1935. – 160с.
303927
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; Укр АН. Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Видавництво Української академії наук, 1935. – 158с.
303928
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т Т. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1936. – 159с.
303929
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поэма / Т.Г. Шевченко; Пер. и примечания Б. Турганова. – Иркутск : Облгиз, 1939. – 119с.
303930
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Пер. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1939. – 111с. : ил.
303931
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН; Ін-т укр. літ. – Київ : ДЛВ, 1939. – 108с.
303932
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 372с.
303933
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 448с.
303934
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. / Т.Г. Шевченко; Пер. с укр. А. Твардовского. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 127с.
303935
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема: До 150-річчя з дня нарожденння Т.Г. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1964. – 102с.
303936
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1969. – 103с.
303937
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1988. – 99с.
303938
  Слюсаренко А.Г. Гайдамаки / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
303939
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Передм. та пер. з укр. Кім Сук Вон. – Київ : Київський університет, 2003. – 190с. – ISBN 966-594-375-8
303940
  Шевченко Г Т. Гайдамаки / Тарас Шевченко ; [примітки та комент. Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 667 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5339-8
303941
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : поема / Тарас Шевченко ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Вид. перероб. з 1999 р. – Київ : Дніпро, 2015. – 101, [3] с. : фотоіл. – В змісті також.: Інтродукція ; Галайда ; Конфедерати ; Титар ; Свято в Чигирині ; Треті півні ; Червоний бенкет ; Гупалівщина ; Бенкет у Лисянці ; Лебедин ; Гонта в Умані. – Бібліогр. в приміт.: с. 97-102. – ISBN 978-966-578-256-8
303942
  Шевченко Т. Гайдамаки (уривки) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 603-609. – ISBN 978-966-500-300-7
303943
  Тинченко Я. Гайдамаки з Донбасу. Як "донецькі" придушили повстання на "Арсеналі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 6


  У війську УНР 1917 - 1920 років однією з найкращих частин вважали створений Симоном Петлюрою 3-й Гайдамацький полк, значну частину особового складу якого становили донецькі шахтарі.
303944
  Навроцький Б.О. Гайдамаки Тараса Шевченка : джерела, стиль, композиція / Б. Навроцький ; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Державне видавництво України, 1928. – 398, [2] с.
303945
  Халимоненко Г.І. Гайдамацтво як ланка інституту козацтва (історико-філологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 155-162. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядається походження терміна гайдамака, а також слів, що пов"язуються з ним. Широко використовується матеріал української та тюркських мов. Висвітлюється історичний аспект проблеми.
303946
  Зінчук С.С. Гайдамацька Січ : історичне дослідження : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2031-10-7
303947
  Кейда Ф. Гайдамацький полковник Семен Неживий: історичні та літературні версії біографії // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 93-102. – ISBN 966-587-044-0
303948
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 191-217
303949
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
303950
  Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60 рр. XVIII ст. / О.П. Лола. – Київ, 1965. – 131с.
303951
   Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. – К., 1970. – 659с.
303952
  Цикра П.В. Гайдамацький рух середини XVIII ст.: постановка проблеми // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 50-51
303953
  Дмитриев А.Д. Гайдамачина : (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века) / А.Д. Дмитриев. – Москва : Изд-во Политкаторжан, 1934. – 56 с. – Экз. №44672 дефектный, без тит. л. и стр. 55-56. - Описание по интернет-поиску. – (Дешевая историко-революционная библиотека / под общ. ред. И.А. Теодоровича ; № 3)
303954
  Дмитрев А. Гайдамачина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века). / А. Дмитрев. – М., 1934. – 56с.
303955
  Горбань М. Гайдамаччина. – Харків : Вид "Шлях Освіти" при наркомосвіті У.С.Р.Р. ; [Дpук. Hаpкомосвіти УСРР Всеукp. акад. наук], 1923. – 84с. – (Быблыотека селянина)
303956
  Мордовцев Д.Л. Гайдамаччина : Історична монографія / Д.Л. Мордовцев. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 359с. – ISBN 966-511-385-2
303957
  Мірчук П. Гайдамаччина до 1768 року // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 / Петро Мірчук. – С. 51-74
303958
  Лебедева Т.В. Гайдар-публицист / Т.В. Лебедева. – Воронеж, 1988. – 141с.
303959
  Рыбаков Н.И. Гайдар в Арзамасе / Н.И. Рыбаков. – М, 1984. – 95с.
303960
   Гайдар в школе. – М., 1976. – 126с.
303961
  Котов М.И. Гайдар на войне / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 271с.
303962
  Котов М.И. Гайдар на войне. / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд. – М., 1984. – 319с.
303963
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1965. – 58с.
303964
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1973. – 105с.
303965
  Королев В.Т. Гайдар шагает впереди / В.Т. Королев. – Владивосток, 1967. – 96с.
303966
  Сазанович Е. Гайдебуровский старик : проза: роман / окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5, 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 6 (677). – С. 75-104. – ISSN 0132-2036
303967
   Гайдеггер (Heidegger) Мартін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 704-713. – ISBN 966-316-069-1
303968
  Богачов А.Л. Гайдегерова герменевтика фактичності і трансценденталізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті принципи герменевтики фактичності Хайдеггера в контексті трансценденталізму. Проаналізовані протиріччя герменевтики фактичної і вказаний спосіб їх подолання у філософській герменевтиці. The author studies the principles of ...
303969
  Рабинович А. Гайдн / А. Рабинович. – Ленинград : Музгиз, 1937. – 44 с.
303970
  Попова Т.В. Гайдн / Т.В. Попова. – 2-е перераб. изд. – Москва : Музгиз, 1959. – 172 с.
303971
  Барбу Е. Гайдук Амза / Е. Барбу. – Бухарест, 1969. – 46с.
303972
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1967. – 318с.
303973
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1969. – 319с.
303974
  Драгнев Д.М. Гайдуки - народные мстители / Д.М. Драгнев. – Кишинев, 1962. – 52с.
303975
  Нушич Б. Гайдуки / Б. Нушич. – Київ, 1969. – 195с.
303976
  Мойсей А. Гайдуцкие зимние драматические обряды румын Буковины (на основе полевых этнографических исследований) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 41-56. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
303977
  Подгорець В. Гайдуцька криниця / В. Подгорець. – К, 1974. – 208с.
303978
   Гайєк (Hayek) Фрідріх Август фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 713. – ISBN 966-316-069-1
303979
   Гайна: выбор пути. – М., 1989. – 175с.
303980
  Книпович Е.Ф. Гайне как политический лирик / Е.Ф. Книпович. – М., 1932. – 141с.
303981
  Дарчия М.Д. Гайоз Ректор и его просветительско-педагогическая деятельность : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дарчия М.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22л.
303982
  Кривко П.С. Гайсин / П.С. Кривко. – Одеса, 1973. – 48с.
303983
  Пшеничный Г.Н. Гайское медноколчеданное месторождение Южного Урала / Г.Н. Пшеничный. – Москва : Наука, 1975. – 187с.
303984
  Татаренко Ірина Гайтана: Під вінець поїду на велосипеді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15 : Фото
303985
  Ходжер Г.Г. Гайчи / Г.Г. Ходжер. – М., 1978. – 269с.
303986
  Ходжер Г.Г. Гайчи // Чугра / Г.А. Юшков. – Москва : Современник, 1989. – С. 403-656. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-270-00597-2
303987
  Бона Д. Гала = Gala : муза художников и поэтов / Доминик Бона ; [пер. с фр.: Н.Н. Цурцилиной ; ред.: А.А. Жеребилов ; худож.: А.И. Барило]. – Смоленск : Русич, 1996. – 582, [6] с. : ил. – Прал. тит. л. фр. - Сер. осн. в 1995 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-520-7
303988
  Фурса С.Я. Галаган Іван Степанович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7-8. – ISBN 978966-97130-0-1
303989
   Галаган Юлія Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21
303990
  Марочник Л.С. Галактика / Л.С. Марочник, А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1984. – 392с.
303991
  Мак-Люен Маршалл Галактика Гутенберга = The Gutenberg galaxy : Становлення людини друкованої книги / Мак-Люен Маршалл; Пер. з англ. В.І.Постнікова та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 464с. – (Зміна парадигми ; Вип.1). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-169-2;
303992
  Гунько С.М. Галактика друкованого слова (до 500-річчя засновника друкарства на Україні Івана Федоровича) // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – Вип. № 1 (21). – С. 137-140. – ISBN 966322012-0
303993
  Шепли Х. Галактики : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 226 с.
303994
  Засов А.В. Галактики / А.В. Засов. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
303995
  Ходж П. Галактики : пер. с англ. / П. Ходж. – Москва : Наука, 1992. – 189 с.
303996
  Сучков А.А. Галактики знакомые и загадочные / А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1988. – 191 с.
303997
  Зонн В. Галактики и квазары / В. Зонн. – Москва : Мир, 1978. – 247с.
303998
   Галактики ПГАСА = Галактики ПДАБА : литератур. произведения сотрудников ПГАСА / М-во образования и науки Украины, Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры ; [редкол.: В.И. Большаков (глав. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 206, [2] с. – Навстречу 85-летию со дня основания академии. - Парал. тит. л. укр. – ISBN 978-976-323-098-6
303999
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Просвещение, 1967. – 175 с.
304000
  Хойл Ф. Галактики, ядра и квазары : пер. с англ. / Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1968. – 156 с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,