Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
303001
  Коляда І. ""Вічний бурлака нашої літкратури". Іван Нечуй-Левицький. Життєпис. Націоанльно-культурний вимір." До 180-річчя з дня народження та 100-річчя з дня смерті (історико-популярний нарис) / І. Коляда, О. Терещенко // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 7-10


  "...Академік С. Єфремов (КУ) у своїй монографії "Іван Левицький-Нечуй" зазначає, що Іван "був найстарший з дітей у родині стеблівського священика Семена Степановича Левицького."
303002
  Клочек Г. "Віч-на-віч з Величчю" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 37). – С. 11


  До ювілею Івана Франка.
303003
  Клочек Г. "Віч-на-віч з Величчю" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 36). – С. 14


  До ювілею Івана Франка.
303004
   "Віче" - ваша трибуна // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк затвердив "Основні заходи щодо вдосконалення взаємозв"язків Верховної Ради України шостого скликання з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого ...
303005
   "Віче" - ваша трибуна // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк затвердив "Основні заходи щодо вдосконалення взаємозв"язків Верховної Ради України шостого скликання з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого ...
303006
  Гужва О.П. "Вічна філософія" як орієнтир у сковородинівському світоспогляданні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 34-48. – (Філософія ; вип. 39)
303007
  Райніс Я. "Вічне щастя..." : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 21-22. – ISSN 0320-8370
303008
  Коляда І. "Вічний бурлака нашої літератури" Іван Нечуй-Левицький. Життєпис. Національно-культурний вимір / І. Коляда, О. Терещенко // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2/3, лютий - березень. – С. 15-19
303009
  Коломієць О. "Вічний двигун" - вічна тема для винахідників // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 26-27
303010
  Сигалов А. "Вічний двигун" української науки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 17 жовтня (№ 112). – С. 8-9


  До 100-річчя Бориса Євгеновича Патона.
303011
  Карасьов М. "Вічний календар" Василя Махна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)
303012
   "Вічний мандрівник, прикутий до мольберта". До 70-річчя від дня народження І.С. Марчука // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2006. – 2 кв. – С. 50-55. – ISSN 0130-2043
303013
  Волгіна Т. "Вічний промінь спогшадів..." // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 346-353
303014
  Рева Л. "Вічний солдат" Платон Воронько: сторінки біографії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 99-107. – ISSN 0236-1477
303015
  Ткаченко О.А. "Вічний сон" як семантична група оніричной лексики в різних лінгвокультурах (на матеріалі української, англійської та латинської мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 73-76
303016
   "Вічник" Мирослава Дочинця: книга, яка читає тебе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 32-40. – ISSN 0868-9644
303017
  Боярська Л. "Вічні сюжети" як засіб романтизації оповіді в прозі Олеся Гончара // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Аналізуються основні сюжетно-конструктивні міфологеми "золотого віку" та "втраченого раю" як універсальні моделі для змалювання складних перипетій початку ХХ ст. і створення другого плану оповіді в романі О. Гончара "Твоя зоря". Basic subject and ...
303018
  Федорак Н. "Вічні" образи в інтерпретації Романа Іваничука // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 782-786. – ISSN 2223-1196
303019
  Жарук А.Ф. "Віщий сон" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 30 серпня (№ 15/16)


  Вірш. Жарук Анатолій Федорович (1963) - український письменник. Рішенням Секретаріату НСПУ від 29.06. 2023 р. прийнято до лав Спілки. "нова зірка, що яскраво сходить на небосхилі подільської прози. Та має чоловік нестримний потяг до патріотики, ...
303020
  Зборовська Н. "Віщий сон" і драма "Блакитна троянда" Лесі Українки // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С.53-58. – ISBN 966-638-152-4
303021
  Неїло І. "Віщі" птахи у казках П.Іванова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 146-151. – Бібліогр.: С. 150-151
303022
   "Вклад молодых ученых и специалистов в решение современных проблем океанологии и гидробиологии". – Севастополь, 1988. – 113с.
303023
  Степаненко М. "Вклоняємось землі Архипа Тесленка" (із життя Харківецького літературно-меморіального музею Архипа Тесленка) / М. Степаненко, Л. Яковенко // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 150-162. – ISBN 966-7653-03-5
303024
  Чернов В.А. "Влаготрон" - проект освоювання пустель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 164-178 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
303025
  Гальчинський А. "Влада без стратегії не може бути конструктивною" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 7


  "Входження восени в активну фазу не лише президентської, а й парламентської передвиборних кампаній значно активізувало появу в медіа-просторі всіляких програмно-стратегічних заяв і виступів діючих українських політиків. Але слугують вони, як правило, ...
303026
  Хмара С. "Влада вимірює воєнні втрати у грошах, а не в кількості вбитих синів України" / розмовляла Марія Бойко // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 23, 8 июня
303027
  Чадюк М. "Влада не запанувала над ним" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 4


  1991 - 1994 рр. першого президента України Леоніда Кравчука під час презентації авторської книжки "Перший про Владу" назвали роками "українського відродження"...
303028
  Кукіна З. "Влада та інновації" - лекція в ІМВ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Інформація про зустріч студентів ІМВ зі спеціальним радником Голови держ. департаменту CША Алеком Россом, який прочитав лекцію студентам.
303029
  Некляєв В. [Вічний вітер] : поезія / Володимир Некляєв ; [передм.: М. Слабошпицький ; пер. з біл. П. Вольвача]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 139, [4] с. : іл. – Назва зазнач. на обкл. та на корінці. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-93-0


  "Вічний вітер" Володимира Некляєва – на разі найповніше відкриття творчості видатного білоруського поета, представлене українському читачеві в перекладах Павла Вольвача, Василя Герасим"юка та Тараса Федюка.
303030
  Лложкін Я. Віч-на-віч / Я. Лложкін. – Х., 1926. – 40с.
303031
  Лебеденко О.Г. Віч-на-віч / О.Г. Лебеденко. – К., 1960. – 596с.
303032
  Підсуха О.М. Віч-на-віч : невигадані історії / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 187 с.
303033
  Федюк Т.О. Віч-на-віч : поезії / Т.О. Федюк. – Одеса : Маяк, 1979. – 72 с.
303034
  Лагоза І.В. Віч-на-віч / І.В. Лагоза. – Київ, 1981. – 95с.
303035
  Семенов Ю.С. Віч-на-віч / Ю.С. Семенов. – К., 1984. – 435с.
303036
  Йовенко С.А. Віч-на-віч : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 110 с. – ISBN 5-333-00849-3
303037
  Горобець Марися Віч-на-віч з Африкою / Горобець Марися, Нанн Мартін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 78-87 : фото
303038
  Пепа В. Віч-на-віч з вічністю / Вадим Пепа. – Вінниця : Меркюрі-Поділля, 2019. – 467, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2696-64-3


  У пр. № 1747302 напис: Всезнавцю Михайлу і допитливій Зої - з непохитною вірою в духовне відродження рідного народу ! Вадим Пепа. 6 грудня 2019 р. / підпис/
303039
  Бойко-Кутська Віч-на-віч з ворогом : записки партизанки-розвідниці / Н.О. Бойко-Кутська ; [літ. запис. Г. Печенівського]. – Львів : Каменяр, 1964. – 163 с.
303040
  Панченко В.Є. Віч-на-віч з епохою : літ.-критич. нарис / В.Є. Панченко. – К., 1987. – 246с.
303041
   Віч-на-віч з євродепутатками // Київський університет. – Київ, 2022. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Делегація міністерок з європейських і міжнародних справ країн Європи разом із віцепрезиденткою Європарламенту Ніколою Бір зустрілися зі студентками КНУ імені Тараса Шевченка. Участь у зустрічі також взяли Міністерка з питань ЄС і конституції Австрії ...
303042
  Ющук І. Віч-на-віч з історією // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 14-20 січня (№ 2). – С. 6


  Творчість Вадима Пепи.
303043
  Дичко І. Віч-на-віч з кометами // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 22-25. – ISSN 2518-7104
303044
  Бичко І.В. Віч-на-віч з майбутнiм : (криза буржуазного і торжество соціалістичного способу життя в сучасному світі) / І.В. Бичко. – Київ : Знання, 1982. – 48 с. – (Товариство "Знання" УРСР ; 2 ; №8 : Теорія і практика наукового комунізму)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
303045
  Варфоломій Віч-на-віч з Тайною. Православне християнство у сучасному світі = Encountering the mystery. Understanding orthodox christianity today / Вселенський Патріарх Варфоломій ; [пер. з англ. Д. Морозова ; наук. ред. : архімандрит Іов (Геча), І. Мялковський, Ю. Вестель ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 353, [7] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою - На обкл. зазнач. авт.: Його Всесвятість Патріарх Варфоломій. – Бібліогр.: с. 349-350 та в підрядк. прим. – (Biblioteca Clementina). – ISBN 978-966-378-224-9
303046
  Семенець С.П. Віч-на-віч із інноваціями в навчанні математики // Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес: історія та сьогодення / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. – Бердичів : Мельник М.В., 2023. – Вип. 65 : Матеріали регіон. наук.-краєзн. конф., присвяченої 100-річчю від дня народж. засл. вчителя Укр. РСР А.П. Кащука : Житомир-Бердичів, 8-9 трав. 2023 р. / [упоряд. П.С. Скавронський ; ред. рада: О.М. Білобровець та ін.]. – С. 53-61. – ISBN 978-617-7254-58-3
303047
  Мар"єнко Ф.С. Віч-на-віч із смертю / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса, 1959. – 152с.
303048
  Яцюк В.М. Віч-на-віч із Шевченком = Face to Face witb Snevchenko : Іконографія 1838 - 1861 років / В.М. Яцюк; Науково-популярне видання. – Київ : Балтія Друк, 2004. – 112 с. – ISBN 966-96238-7-1
303049
  Ложкін Я. Віч-на-віч. Оповідання Котовського / Ложкін Я. ; Переклав І.С. – [ Харків ] : ДВУ, 1926. – 40 с. – (Військова бібліотека"На варті" Красне письменство)
303050
  Козоріс М. Віче / М. Козоріс. – Київ, 1930. – 54 с.
303051
   Віче. – Київ
№ 2. – 1996
303052
   Віче. – Київ
№ 3. – 1996
303053
   Віче. – Київ
№ 4. – 1996
303054
   Віче. – Київ
№ 5. – 1996
303055
   Віче. – Київ
№ 6. – 1996
303056
   Віче. – Київ
№ 7. – 1996
303057
   Віче. – Київ
№ 8. – 1996
303058
   Віче. – Київ
№ 9. – 1996
303059
   Віче. – Київ
№ 10. – 1996
303060
   Віче. – Київ
№ 11. – 1996
303061
   Віче. – Київ
№ 12. – 1996
303062
   Віче. – Київ
№ 2. – 1997
303063
   Віче. – Київ
№ 3. – 1997
303064
   Віче. – Київ
№ 4. – 1997
303065
   Віче. – Київ
№ 5. – 1997
303066
   Віче. – Київ
№ 6. – 1997
303067
   Віче. – Київ
№ 7. – 1997
303068
   Віче. – Київ
№ 8. – 1997
303069
   Віче. – Київ
№ 9. – 1997
303070
   Віче. – Київ
№ 10. – 1997
303071
   Віче. – Київ
№ 11. – 1997
303072
   Віче. – Київ
№ 12. – 1997
303073
   Віче. – Київ
№ 2. – 1998
303074
   Віче. – Київ
№ 3. – 1998
303075
   Віче. – Київ
№ 4. – 1998
303076
   Віче. – Київ
№ 5. – 1998
303077
   Віче. – Київ
№ 6. – 1998
303078
   Віче. – Київ
№ 7. – 1998
303079
   Віче. – Київ
№ 8. – 1998
303080
   Віче. – Київ
№ 9. – 1998
303081
   Віче. – Київ
№ 10. – 1998
303082
   Віче. – Київ
№ 11. – 1998
303083
   Віче. – Київ
№ 12. – 1998
303084
   Віче. – Київ
№ 2. – 1999
303085
   Віче. – Київ
№ 3. – 1999
303086
   Віче. – Київ
№ 4. – 1999
303087
   Віче. – Київ
№ 5. – 1999
303088
   Віче. – Київ
№ 6. – 1999
303089
   Віче. – Київ
№ 7. – 1999
303090
   Віче. – Київ
№ 8. – 1999
303091
   Віче. – Київ
№ 9. – 1999
303092
   Віче. – Київ
№ 10. – 1999
303093
   Віче. – Київ
№ 11. – 1999
303094
   Віче. – Київ
№ 12. – 1999
303095
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
303096
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
303097
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
303098
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
303099
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
303100
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 7. – 2000
303101
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 8. – 2000
303102
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 9. – 2000
303103
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 10. – 2000
303104
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 11. – 2000
303105
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 12. – 2000
303106
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
303107
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001
303108
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 7. – 2001
303109
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 11. – 2001
303110
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2002
303111
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2002
303112
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2002
303113
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2002
303114
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2002
303115
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2002
303116
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2002
303117
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2002
303118
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2003
303119
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2003
303120
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2003
303121
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2003
303122
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2003
303123
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2003
303124
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2003
303125
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2003
303126
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2003
303127
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2003
303128
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2003
303129
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2003
303130
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2004
303131
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2004
303132
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2004
303133
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2004
303134
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2004
303135
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2004
303136
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2004
303137
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2004
303138
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2004
303139
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2004
303140
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2004
303141
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2004
303142
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2005
303143
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2005
303144
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2005
303145
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2005
303146
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2005
303147
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2005
303148
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 2005
303149
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2005
303150
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2005
303151
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2005
303152
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2005
303153
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 1/2. – 2006
303154
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 3/4. – 2006
303155
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 5/6. – 2006
303156
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 2006
303157
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 9/10. – 2006
303158
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 11/12. – 2006
303159
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 13/14. – 2006
303160
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 15/16. – 2006
303161
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. – Київ, 1992-
№ 17/18 : Шлях до лідерства. – 2006
303162
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. – Київ, 1992-
№ 19/20. – 2006
303163
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. – Київ, 1992-
№ 21/22. – 2006
303164
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. – Київ, 1992-
№ 23/24. – 2006
303165
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 1/2. – 2007
303166
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 3/4. – 2007
303167
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 5/6. – 2007
303168
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 2007
303169
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 9/10. – 2007
303170
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2007
303171
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2007
303172
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск. – Київ, 1992-
№ 13. – 2007
303173
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал: спецвипуск. – Київ, 1992-
№ 14 : Всеукр. теор. й наук. прак. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформац. політ. системи: соц. перетв. та законодавч. процес" Т. 2. – 2007
303174
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 15. – 2007
303175
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. – Київ, 1992-
№ 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – 2007
303176
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 17. – 2007
303177
   Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. – Київ, 1992-
№ 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – 2007
303178
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 19. – 2007
303179
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 21/22. – 2007
303180
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 1992-
№ 23/24. – 2007
303181
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 1. – 2008
303182
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – 2008
303183
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 3. – 2008
303184
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – 2008
303185
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 5/6. – 2008
303186
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 2008
303187
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 9/10. – 2008
303188
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 11. – 2008
303189
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 13/14. – 2008
303190
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 15. – 2008
303191
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 16. – 2008
303192
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 17. – 2008
303193
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 18. – 2008
303194
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 19. – 2008
303195
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 20. – 2008
303196
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 21. – 2008
303197
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 22. – 2008
303198
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 23. – 2008
303199
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 24. – 2008
303200
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 1/2 (238/239). – 2009
303201
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 3 (240). – 2009
303202
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 4 (241). – 2009
303203
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 5 (242). – 2009
303204
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 6 (243). – 2009
303205
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 7 (244). – 2009
303206
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 8 (245). – 2009
303207
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 9 (246). – 2009
303208
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 10 (247). – 2009
303209
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 11 (248). – 2009
303210
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 12 (249). – 2009
303211
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 13 (250). – 2009
303212
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 14 (251). – 2009
303213
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 15 (252). – 2009
303214
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 16 (253). – 2009
303215
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 17 (254). – 2009
303216
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 18 (255). – 2009
303217
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 19 (256). – 2009
303218
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 20 (257). – 2009
303219
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 21 (258). – 2009
303220
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 22 (259). – 2009
303221
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 23 (260). – 2009
303222
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 24 (261). – 2009
303223
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 1 (262). – 2010
303224
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 2 (263). – 2010
303225
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 3 (264). – 2010
303226
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 4 (265). – 2010
303227
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 5 (266). – 2010
303228
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 6 (267). – 2010
303229
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 7 (268). – 2010
303230
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 8 (269). – 2010
303231
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 9 (270). – 2010
303232
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 10 (271). – 2010
303233
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 11(272). – 2010
303234
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 12 (273). – 2010
303235
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 13 (274). – 2010
303236
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 14 (275). – 2010
303237
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 15 (276). – 2010
303238
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 16 (277). – 2010
303239
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 17 (278). – 2010
303240
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 18 (279). – 2010
303241
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 19 (280). – 2010
303242
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 20 (281). – 2010
303243
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 21 (282). – 2010
303244
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 22 (283). – 2010
303245
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 23 (284). – 2010
303246
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 24 (285). – 2010
303247
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 1 (286). – 2011
303248
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 2 (287). – 2011
303249
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 3 (288). – 2011
303250
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 4 (289). – 2011
303251
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 5 (290). – 2011
303252
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 6 (291). – 2011
303253
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 7 (292). – 2011
303254
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 8 (293). – 2011
303255
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 9 (294). – 2011
303256
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 10 (295). – 2011
303257
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 11 (296). – 2011
303258
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 12 (297). – 2011
303259
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 13 (298). – 2011
303260
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 14 (299). – 2011
303261
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 15/16 (300/301). – 2011
303262
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 17 (302). – 2011
303263
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 18 (303). – 2011
303264
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 19 (304). – 2011
303265
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 20 (305). – 2011
303266
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 21 (306). – 2011
303267
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 22 (307). – 2011
303268
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 23 (308). – 2011
303269
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 24 (309). – 2011
303270
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 1 (310). – 2012
303271
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 2 (311). – 2012
303272
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 4 (313). – 2012
303273
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 7 (316). – 2012
303274
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 12 (321). – 2012
303275
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 15/16 (324/325). – 2012
303276
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 19 (328). – 2012
303277
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 20 (329). – 2012
303278
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 1 (334). – 2013
303279
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 13 (346). – 2013
303280
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 14 (347). – 2013
303281
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 15 (348). – 2013
303282
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 17 (350). – 2013
303283
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 18 (351). – 2013
303284
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 20 (353). – 2013
303285
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 23 (356). – 2013
303286
   Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
№ 24 (357). – 2013
303287
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 1/2 (358). – 2014
303288
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 3 (359). – 2014
303289
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 4 (360). – 2014
303290
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 5 (361). – 2014
303291
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 9 (365). – 2014
303292
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 10 (366). – 2014
303293
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 14 (370). – 2014
303294
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 15/16 (371/372). – 2014
303295
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 18 (374). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303296
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 19 (375). – 2014
303297
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 21 (377). – 2014
303298
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 22 (378). – 2014
303299
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 23 (379). – 2014
303300
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
№ 24 (380). – 2014
303301
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 1 (381). – 2015. – 73 с.
303302
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 2 (382). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303303
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 3 (383). – 2015. – 73 с.
303304
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 4 (384). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303305
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 5 (385). – 2015. – 32 с.
303306
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 6 (386). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303307
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 7 (387). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303308
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 8 (388). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303309
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 9 (389). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303310
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 10 (390). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303311
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 11 (391). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303312
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 12 (392). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303313
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 13 (393). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303314
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 14 (394). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303315
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 15 (395). – 2015
303316
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 16 (396). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303317
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 17 (397). – 2015. – 72 с.
303318
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 18 (398). – 2015. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303319
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 19/20 (399/400). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303320
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 21 (401). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303321
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 22 (402). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303322
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 23/24 (403/404). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
303323
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 9/10 (413/414), травень. – 2016. – 80 с.
303324
   Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
№ 11/12 (415/416), червень. – 2016. – 80 с.
303325
  Корсун Л. Віче "Герої не вмирають" у Нью-Йорку // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 12


  Київський Майдан змінив не тільки країну, а й українську діаспору.
303326
  Єрмолаєв В. Віче в Київській Русі - важлива складова державного механізму // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.136-141. – ISSN 0132-1331
303327
  Єрмолаєв В. Віче в Київській Русі : питання компетенції (ІX - середина ХІІ ст.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.45-55
303328
  Мойсієнко А. Віче мечів / А. Мойсієнко. – Київ : Задруга, 1999. – 100 с. – ISBN 966-7405-37-0
303329
  Сіпаков Я. Віче слов"янських балад / Я. Сіпаков. – Київ, 1990. – 132 с.
303330
  Сторожук С.В. Віче як феномен української культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – C. 56-58
303331
  Самолюк Д. Вічий двигун нестримного таланту // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 118-121. – ISSN 0130-321Х


  Про канадську письменницю, лауреатку Нобелівської премії з літератури за 2013 р. Еліс Манро.
303332
  Василенко М. Вічна війна з канапами і "мєстними" гнидами. На всіх фронтах // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 143-163. – ISBN 966-7109-34-8
303333
  Дмитерко Л. Вічна дружба / Л. Дмитерко. – Київ, 1954. – 368 с.
303334
  Гревцева Тамара Вічна загадка Джоконди : сценарій позакласного заходу за участю учениці, яка побувала в Парижі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-61. – Бібліогр. в кінці ст.
303335
   Вічна загадка любові : літературна спадщина Григора Тютюника : спогади про письменника. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 492с. – ISBN 5-333-00023-9
303336
  Черненко В. Вічна загадка любові : за новелою Гр. Тютюнника "Три зозулі з поклоном" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-23
303337
  Топіха Віра Вічна загадка не тільки родового відмінка : про культуру мовлення на морфологічному рівні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 109-113. – Бібліогр. в кінці ст.
303338
  Хазан М. Вічна зірка / М. Хазан. – Київ, 1939. – 95 с.
303339
  Галайба В. Вічна й багатолика // Володимирська : Культурологічний путівник / Ред.В.М.Грузин. – Київ : Амадей, 1999. – С. 67-116. – (Історія однієї вулиці). – ISBN 966-95281-0-0; 966-95281-7-8


  1837 року набув офіційного статусу другий генеральний план розвитку Києва.
303340
  Василько А. Вічна казка : (О. Олесь - "По дорозі в казку") / Ан. Василько [псевд.]. – [Київ] : Вік ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 30 с. – Відб. із газ.: Рада. – (Наші справи ; № 12)
303341
  Зайцева І. Вічна легенда Notre-dame de Paris, або Неземне кохання Квазімодо // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 12 (426),грудень. – С. 19-23
303342
  Петровська Т.В. Вічна любов : Поезії / Т.В. Петровська. – Київ : Український письменник, 2005. – 95с. – ISBN 966-579-160-5
303343
   Вічна оселя Кобзаря : (до 150-річчя поховання Т.Шевченка в Каневі) / Шевченк. нац. заповідник ; [авт.-упоряд.: Р.В. Танана ; фото І.Ф. Синящокого та ін. ]. – Канів : [б. в.], 2011. – [16] с. кольор. фотоіл. : фот. – Кн. описана за обкл.
303344
   Вічна пам"ять // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Співчуття з приводу смерті видатного вченого-фітобіолога, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН України, почесного академіка АН вищої школи України Костянтина Меркурійовича Ситника.
303345
   Вічна пам"ять // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 5


  Пам"яті Тараса Романовича Кияка — українського вченого-мовознавця, громадського та політичного діяча, д-ра філол.наук, професора, завідувача кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Ін-ту філології КНУ імені Тараса ...
303346
  Самолевська О. Вічна пам"ять // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (136). – С. 17-18. – ISSN 1562-3238


  Макаренко Микола Омелянович - видатний український мистецтвознавець, викладач історії мистецтв Київського ІНО.
303347
  Овсієнко В. Вічна пам"ять Герою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 3


  Левко Григорович Лук"яненко - видатний діяч українського національного руху.
303348
   Вічна пам"ять Неонілі Крюковій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 11
303349
  Товстонос В.П. Вічна пісня : П"єса на 3 дії / В Товстонос. – Київ : Дpук. 2-ї Аpтілі, 1913. – 71 с. – На тит. стор.: Присвячується Борисові Олександровичу Мачех
303350
  Романюк Л.Г. Вічна прекрасна загадка : повісті і новели / Л.Г. Романюк. – Київ : Молодь, 1987. – 269 с.
303351
   Вічна слава героям : книжка для читання у старших класах. – Київ : Радянська школа, 1980. – 128с.
303352
  Гужва В.Ф. Вічна спрага : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 102 с.
303353
  Муравецька Я. Вічна спрага доброти // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 320-321


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
303354
  Топачевський А. Вічна таємниця Кобзаря // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-14 березня (№ 8). – С. 1, 15


  "...Вважати, що два століття тому народився лише майбутній великий український поет, значить не розуміти неповторну подію світового значення. Творчість Тараса Шевченка виходить за межі літературно-мистецького явища, бо є світоглядним здвигом, проривом ...
303355
  Шепітько Г. Вічне : Лірика / Ганна Шепітько. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 178 с. – ISBN 5-7775-0511-2
303356
   Вічне братерство.. – Братіслава, 1959. – 448с.
303357
  Лонгінович Т. Вічне воскресіння минулого // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-42


  "Косово і комплекс сербського мученика".
303358
   Вічне джерело єднання.. – Одеса, 1979. – 68с.
303359
  Сергійчук В.І. Вічне джерело національного відродження // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 139-141. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 175-річчя від дня заснування Київського університету.
303360
  Бобир Олександр Вічне дитинство Пітера Пена : нарис життя і творчості Джеймса Баррі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-54. – Бібліогр. в кінці ст.
303361
  Народовий Л.М. Вічне жито / Л.М. Народовий. – Дніпропетровськ, 1976. – 53 с.
303362
  Ладижець В. Вічне коло / В. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1978. – 190 с.
303363
  Бердник О. Вічне начало : психоаналітична феєрія / Олесь Бердник. – Київ : Схід-Захід. – (Серія видань "Всесвіт Олеся Бердника" 2011 / упоряд. Г. Бердник ; редкол.: Г. Бердник, О. Карпенко). – ISBN 978-966-2134-00-04
Кн. 1 : Пітьма вогнища не розпалює... – 2011. – 284, [1] с. – Назва обкл.: Віче. - На звороті тит. арк. помилково сер.: Серія видань "Всесвіт видань Олеся Берника"
303364
  Луговик М.М. Вічне перо : поезії / М.М. Луговик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 95 с.
303365
  Коваль Н. Вічне повернення до "вічної Росії": виклики "української кризи" для французького інтелектуального дискурсу // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо, М. Фахурдінова, Н. та ін. Коваль. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 128-170. – ISBN 978-966-02-9220-8
303366
  Грабович Г. Вічне повернення містифікацій // Критика. – Київ, 2001. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 6-10


  Постать легендарного ірландського бард ІІІ століття Оссіана стала особливо популярною в європейському мистецтві після містифікації шотландського поета Джеймса Макферсона, який заявив, що ним були знайдені давні вірші Оссіана, які насправді, як ...
303367
  Вернигора Л.М. Вічне поле : роман / Л.М. Вернигора. – Харків : Прапор, 1986. – 220 с.
303368
  Сергійчук В. Вічне полум"я непокори // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Якщо не спалахне козацька свідомість у душі кожного українця, ми завалимо останню барикаду.
303369
  Дьомова Н. Вічне слово Григорія Кочура // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 211-214. – ISSN 0320 - 8370
303370
  Горецький П.Г. Вічне тепло / П.Г. Горецький. – К, 1973. – 67с.
303371
  Баган О. Вічний будитель нації : До 125-річчя від дня народження Дмитра Донцова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56 59. – ISSN 0130-5263
303372
  Баган Олег Вічний будитель нації : до 125-ї річниці від дня народження Дмитра Донцова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 0130-5263


  Постать Дмитра Донцова (1883-1973) до сьогодні залишається в Україні не до кінця збагненою, не прийнятою загалом, контроверсійною у тлумаченнях. Принаймні важко собі уявити, щоб у якомусь не галицькому місті громада без проблем спромоглася назвати одну ...
303373
  Романюк В.С. Вічний верховинець : вірші та поеми / В.С. Романюк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 110 с.
303374
  Говганнес Д. Вічний вірменин // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 43-49. – ISSN 0320 - 8370
303375
  Слабошпицький М. Вічний вітер Володимира Някляєва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 183-185. – ISSN 0208-0710
303376
  Цюпа І.А. Вічний вогонь : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1960. – 296 с.
303377
  Цюпа І.А. Вічний вогонь : роман / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1962. – 543 с.
303378
  Кузьменко В.Я. Вічний вогонь : поезії / В.Я. Кузьменко. – Одеса : Маяк, 1966. – 87 с.
303379
  Гущак І.В. Вічний вогонь : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1969. – 111 с.
303380
  Цюпа І.А. Вічний вогонь : роман / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро, 1972. – 655 с.
303381
  Кащук Н.О. Вічний вогонь : лірика / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1980. – 80 с.
303382
  Голованівський С.О. Вічний вогонь : вірші, поеми / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 141 с.
303383
   Вічний вогонь.. – Київ : Молодь, 1975. – 190с.
303384
  Дроздовський Д.І. Вічний годинник людяності. Сторінками південнокорейського щоденника // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 206-217. – ISBN 978-966-2171-97-6


  Про XIX Конгрес Міжнародної асоціації компаративістики в Сеулі.
303385
  Присяжний М. Вічний двигун» української ідеї. Петербург, Київ, Кам’янець-Подільський, Львів, Відень, Прага, Мюнхен — центри боротьби за українські університети // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16-17 серпня (№ 145/146). – С. 11


  Михайло ПРИСЯЖНИЙ, доктор суспільно-економічних наук,професор Українського Вільного Університету (Мюнхен), декан факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, Мюнхен — Львів. Український Вільний Університет ...
303386
  Лиходід М.Х. Вічний Дніпробуд. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1977. – 63с.
303387
  Бровченко В.Я. Вічний жайвір : вірші та поеми : [біогр. довідка.: с. 109] / В.Я. Бровченко ; іл. М.І. Стратілат. – Київ : Молодь, 1977. – 112 с. : іл.
303388
  Міняйло В.О. Вічний Іван : [роман] / Віктор Міняйло ; [післясл. В. Іванціва]. – Київ : Український письменник, 2001. – 287, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-090-0


  У пр. № 1725996 напис : Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку, колезі, доброзичливому редакторові й другові, з побажанням щастя, доброго здоров"я і нових блискучих успіхів, з незмінною симпатиєю. Підпис. Січень, 2002 р.
303389
  Міняйло В.О. Вічний Іван. Шпаргалка Езопа : вибрані твори / Віктор Міняйло ; [передм. Г. Штоня]. – Київ : Пульсари, 2011. – 460, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 461-. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) та ін.). – ISBN 978-966-2171-99-0
303390
  Хмелінська Р. Вічний інтелектуал. Геній Івана Франка - у його працях // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 109). – С. 12-13
303391
  Хоменко Н.К. Вічний квітень : повісті, оповідання / Н.К. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 184 с.
303392
  Пришутов Е. Вічний лише потяг людини до волі // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 99). – С. 6


  В історії визвольної боротьби народу з найяскравіших її сторінок є повстання гайдамаків на Правобережній Україні 1768 року проти польської шляхти, відоме під назвою Коліївщина.
303393
  Горбачов Д. Вічний мандрівець шукає оази серед пустелі. Поезія глухого кута // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.51-53. – ISSN 0130-1799


  Художник Дмитро Нагурний
303394
  Козак С. Вічний мандрівник Тодось Осьмачка // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 96-104. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
303395
  Кравченко І.Є. Вічний мир : роман / І.Є. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 224 с.
303396
  Кучерук О. Вічний надзвичайний і повноважний посол // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 129-137. – ISSN 0869-3595
303397
  Сергійчук В.І. Вічний об"єкт розробки радянських спецслужб // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 23-26. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 100-річчя від дня народження Василя Кука.
303398
  Приходько І.Ф. Вічний острів душі Володимира Дрозда, своєрідність його "фантасмагорій": риси творчого портрету письменника (1939-2003) / І.Ф. Приходько, Д.А. Кобцев // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 16/18 (524/526), червень 2018 р. – С. 88-95
303399
  Приходько І.Ф. Вічний острів душі митця Володимира Дрозда, своєрідність його "фантасмагорій": риси творчого портрету письменника (1939-2003) / І.Ф. Приходько, Д.А. Кобцев // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 19/21 (527/529), липень 2018 р. – С. 83-92


  "У щоденникових записах В. Дрозда (вересень 1984 р.) є думка, що «наче з глибини випливала: тішся цим дивним світом зеленим, коли ще втрапиш на Землю, таке буває раз на мільйон років. А може, ми - справді прилітаємо звідкілясь на Землю, і смерті ...
303400
  Гарматюк А.П. Вічний парубок : байки, гуморески / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1971. – 76 с.
303401
  Процюк С. Вічний парубок української літератури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 31


  181 рік від дня народження Івана Нечуя-Левицького.
303402
  Кочевський В.В. Вічний подорожний / В.В. Кочевський. – К, 1975. – 47с.
303403
  Лігостов В.О. Вічний поєдинок : драма-містерія / В.О. Лігостов. – Київ, 1981. – 63 с.
303404
  Лігостов В.О. Вічний поєдинок / В.О. Лігостов. – Київ, 1987. – 333 с.
303405
  Іванов А.С. Вічний поклик : Роман / А.С. Іванов. – Київ : Дніпро, 1974. – 664с.
303406
  Іванов А.С. Вічний поклик / А.С. Іванов. – К.
2. – 1980. – 439с.
303407
  Іванов А. ВІчний поклик / А. Іванов. – Київ : Дніпро
2. – 1980. – 399 с.
303408
  Франко І.Я. Вічний революціонер : вірші / І. Франко. – Київ : Всеукр. Вид-во Київ. філія ; 2-а Рад. Друк., 1920. – 47 с. : портр. – (Універсальна бібліотека ; № 1)
303409
  Франко І.Я. Вічний революціонер : вірші / І. Франко. – Харьків ; Полтава : Всеукр. Держ. Вид-во ; 2-а Рад. друк.,, 1921. – 46 с. : порт. – (Народна бібліотека)
303410
  Франко І.Я. Вічний революціонер : поезії / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1969. – 127 с.
303411
  Франко І.Я. Вічний революціонер : мовами народів світу / Іван Франко. – Львів : Каменяр, 1970. – 87 с. – Мініатюрне видання
303412
  Франко І.Я. Вічний революціонер : Гімн: Мовами народів світу. – Львів : Каменяр, 1975. – 94 с.
303413
  Франко І.Я. Вічний революціонер : Поезії / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1978. – 144 с. – Укр. та ісп. мовами
303414
  Франко І.Я. Вічний революціонер : Вірші та поеми: Для серед. та ст. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1981. – 208 с.
303415
  Франко І.Я. Вічний революціонер : Поезії / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1986. – 117 с.
303416
  Франко І.Я. Вічний революціонер / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1986. – 182 с.
303417
  Кирилюк Є.П. Вічний революціонер. / Є.П. Кирилюк. – Київ, 1966. – 422с.
303418
  Нижник І.Й. Вічний рух : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Дніпро, 1984. – 163 с.
303419
  Черняк С.Я. Вічний слід : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1988. – 315 с.
303420
  Сюндюков І. Вічний сюжет: про зраду і зрадників в українській історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 21
303421
  Литвин В. Вічний урок Перемоги, як вічна і священна пам"ять про всіх, хто її здобував: Вітання Голови Верховної Ради України з нагоди 9 Травня. // Голос України, 2004. – 8 травня
303422
  Луків Микола Вічний учень у школі життя : вірші // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 55-61. – ISSN 0130-321Х
303423
  Еко Умберто Вічний фашизм // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 40-45. – (Історичні науки)
303424
  Пастушенко Л.Т. Вічний хліб : роман / Л.Т. Пастушенко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 311 с.
303425
  Веселовська Г. Вічний Швейк - Гнат Юра : маски для власної долі // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 412-420. – ISSN 1997-4264
303426
   Вічний як народ.Hе вмирає душа наша, не вмирає воля... : Сторінки до біографі Т.Г.Шевченка. – Київ : Либідь, 1998. – 272с. – ISBN 966-06-0051-8
303427
  Медвідь В. Вічний Янус = есеїстика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 76-109. – ISSN 0130-1608
303428
  Баранов В. Вічний, як сам народ : До 200-річчя від дня народження Євгена Гребінки // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 168-169. – ISSN 0208-0710
303429
  Каменюк М. Вічний, як Україна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С.1, 5


  200-річчя Тараса Шевченка і письменницькі організації
303430
  Дочинець М.І. Вічник : сповідь на перевалі духу / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 289, [1] с. : іл. – ISBN 966-8269-15-2
303431
  Кочевський В.В. Вічні багаття : поезії / В.В. Кочевський. – Київ, 1972. – 111 с.
303432
  Лауринчюкас А. Вічні берези / А. Лауринчюкас. – Москва, 1984. – 320 с.
303433
  Гуменна Д. Вічні вогні Алберти = Eternal flames of Alberta / Докія Гуменна. – Едмонтон : Видано заходом Петра А. Пауша, 1959. – 183, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
303434
  Савич І. Вічні джерела / І. Савич. – Київ : Дніпро, 1978. – 174 с.
303435
  Рихтік А. Вічні дзвони подвигу й скорботи. До 30-річчя від дня аварії на Чорнобильській АЕС (1986) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 92-96. – ISSN 2306-3505


  В історії українського народу чимало скорботних дат, спогади про які пронизують серце гострим болем. Одна з них – найбільша техногенна радіоекологічна катастрофа ХХ ст. – аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Трагедія, ...
303436
  Войтович Л. Вічні дискусії навколо етноніма Русь // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 196-204. – ISSN 2078-6093
303437
  Собір Бозор Вічні камені. / Собір Бозор. – Київ, 1989. – 38 с.
303438
  Гречанюк С.С. Вічні книги / Сергій Гречанюк. – Київ : Молодь, 1988. – 326 с. : іл.
303439
  Гречанюк С.С. Вічні книги / С.С. Гречанюк. – К., 1991. – 320с.
303440
  Яворівський В. Вічні кортеліси : Повість / В. Яворівський. – Київ : Молодь, 1981. – 152с.
303441
  Яворівський В. Вічні Кортеліси : повість / В. Яворівський. – 2-е вид. – Київ, 1988. – 136 с.
303442
  Фарина І. Вічні мандри дитячої душі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 19


  Книга "Домовичок і купа проблем" Марини Павленко.
303443
  Утєвська П.В. Вічні мандрівники / П.В. Утєвська. – 2-е вид., доп. й випр. – Київ, 1972. – 238с.
303444
  Дарницький Володимир Вічні на світі - тільки медузи! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 32
303445
  Жовтані Р. Вічні образи в німецькомовній поезії Юрія Клена // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 179- 183.
303446
  Дем"янівська Л. Вічні питання "Мойсеєвого" прологу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 100-103. – ISBN 966-594-298-0
303447
  Савчин Я.Д. Вічні рути : проза / Ярослав Савчин. – Київ : Ліра-К, 2018. – 243, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7605-03-3
303448
  Пахаренко В. Вічні суперниці (кілька зауваг про змагання елітарної та масової літератур) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 17-19. – (Філологічні науки)
303449
  Білокобильський О.В. Вічні форми пошуку змісту. Методологічні трансформації філософії С. Кримського: від онтологій до метафізики міфу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 4-7. – ISSN 1728-3671
303450
  Сидоренко Віктор Вічні цінності "Zarina" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 12-13 : фото
303451
  Правура Л. Вічні цінності у романі Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". 8 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.9-13
303452
   Вічній світлій пам"яті друга і соратника: Віноградова Ольга Миколаївна // Шевченківський краєзнавчий альманах 2013-2014 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 57


  Пам"яті друга: Ольга Миколаївна Виноградова (Вінгоградова), ключова постать Фонду Тараса Шевченка.
303453
  Іов І. Вічністю живемо / Іван Іов. – Париж ; Львів ; Цвікау : Зерна, 2001. – 72, [4] с. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" / ред. та упоряд. Ігор Трач ; 27 (35)). – ISBN 3-924022-74-7
303454
  Прилюк Д.М. Вічність : балади і сказання / Д.М. Прилюк. – Київ : Молодь, 1964. – 271 с.
303455
  Ткаченко Т. Вічність = Людина+ Мистецтво : (на матеріалі драми В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 247-250. – ISBN 966-594-246-8
303456
   Вічність добра. До 75-річчя від дня народження Н.В. Думбадзе // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, І.О. Негрейчук [та ін.]. – Київ, 2003. – 3 кв. – С. 20-28. – ISSN 0130-2043
303457
  Зварич І. Вічність і абсолютна реальність у "Мертвих душах" М.В. Гоголя (до проблеми міфопоетичного в образі Плюшкіна) // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 69-75. – ISBN 966-7577-96-1
303458
  Лещук Є.С. Вічність Івана Богуна : Поезіофотоальбом / Євгенія Лещук. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 176 с. – ISBN 966-8293-61-42
303459
  Лещук Є.С. Вічність Івана Богуна : поезіофотоальбом / Євгенія Лещук. – [2-е вид.]. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 176 с. – ISBN 966-8293-61-4
303460
  Торба В. Вічність Істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 77). – С. 2


  "Заповіти Джеймса Мейса, присвячені Голодомору, і нині, на жаль, знову актуальні", - Юрій Щербак."
303461
  Гнатюк О.В. Вічність над обрієм / Олег Гнатюк. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 99, [4] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-139-9
303462
  Гуйванюк Н.В. Вічність нашої мови - в Шевченковім слові (Лінгвістичні інтерпретації творчості Тараса Шевченка на сучасному етапі) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 59-69


  У статті проаналізовані найфундаментальніші лінгвістичні дослідження творчості Тараса Шевченка. Згадано одного з найкращих дослідників, який започаткував наукові інтерпретації шевченкового слова і виробив спеціальний метод, що ліг в основу подальших ...
303463
  Михайлова Н.С. Вічність рідного слова / Ніна Михайлова. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. – 91, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7274-18-5
303464
  Мальченко А. Вічно актуальний Пантелеймон Куліш // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 131-138. – ISBN 978-966-306-020-4
303465
   Вічно жива = She who Lives forever. – Київ : Україна, 1976. – 56с.
303466
  Остафіїва Л. Вічно жива творчість "київського поляка" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 255-259. – ISBN 966-7109-34-8


  Збережені високохудожні твори київського поляка Вільгельма Котарбінського й нині милують око численних шанувальників мистецтва.
303467
  Вовк Ф.М. Вічно жива фізично-духовна формула матерії : діалектика космічного буття / Ф.М. Вовк. – Кіровоград : Кіровоградське держ.вид-во, 1998. – 84 с. – Псевдонім авт.: Фемов. – ISBN 9667385140
303468
  Маковійчук І.М. Вічно живе ленінське слово / І.М. Маковійчук. – Київ : Політвидав України, 1971. – 120с.
303469
  Мусенко Я.В. Вічно живий (образ В.І. Леніна в український радянській поезії) // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 22-24
303470
  Южелевська А.М. Вічно живий Ленін / А.М. Южелевська. – Київ, 1968. – 142 с.
303471
  Лев А.Л. Вічно живий Ленін. Англ. яз. / А.Л. Лев. – 3-є вид. – Київ, 1980. – 108с.
303472
   Вічно живий.. – К, 1960. – 488с.
303473
   Вічно живий. Образ В.І. Леніна в українській радянській поезії, 1970
303474
   Вічно молодий. – Київ, 1982. – 286 с.
303475
  Сергійчук В.І. Вічно незручний для влади // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 144-148. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 85-річчя від дня народження Сергія Плачинди.
303476
  Новиченко Л.М. Вічно новий реалізм... (Проблеми художнього розвитку сучасної радянської літератури та його наукового дослідження) / Л.М. Новиченко. – Київ : Знання, 1982. – 48 с.
303477
  Гей В.С. Вічно пам"ятати : поеми, балади / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 120 с.
303478
   Вічно усміхнений д-р Суховерський // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2008. – Рік 79, 18 вересня (число 36). – С. 14


  Микола (Целестин) Суховерський — громадський і культурний діяч української імміграції та діаспори в Канаді. Заступник Голови Уряду УНР в екзилі.
303479
  Нагнибіда М.Л. Вічно цвіти, Батьківщино : поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 188 с.
303480
  Крижанівський С.А. Вічнозелене дерево життя : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
303481
  Івашкевич Я.І. Вічносте моя : (збірка поезій) / Яків Івашкевич. – Київ : [б. в.], 1998. – 115, [1] с. : портр.
303482
  Радько П. Вічові традиції українського народу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 62-70. – ISSN 0869-3595
303483
   Віщий вогонь.. – Ужгород, 1974. – 304с.
303484
  Малишко А.С. Віщий голос : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 132 с.
303485
   Віщий гомін : Українська поезія другої половини 20 століття. – Київ : Грамота, 2003. – 368с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-10-3
303486
  Бродяга-Бродецький Віщий знак : поезії / Олесь Бродяга-Бродецький. – Запоріжжя : Полиграф, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8268-64-4
303487
  Букіна Л. Віщий Олег-засновник держави Київська Русь // Історія України. – Київ, 2012. – липень (№ 25/26)
303488
  Чорногор В. Віщий промінь долі Зореслава // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 14


  До 110-річчя від народження Зореслава.
303489
  Лук"янчук Г. Віють вітри // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 18


  100-річчю місії Олександра Кошиця присвячується.
303490
  Шабатин П.Ю. Віялка / П.Ю. Шабатин. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 119 с.
303491
  Сидоров Є. Вйськовий суд: міжнародні стандарти правосуддя та кадрове забезпечення / Є. Сидоров, О. Полегенька // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 67-81
303492
   Вказівки до викладання іноземних мов у 5-7-х класах шкіл робітничої та сільської молоді. – Київ, 1959. – 27с.
303493
   Вказівки до організації методичної роботи в спеціальних школах.. – Київ, 1950. – 20с.
303494
   Вказівки до самостійної роботи над вивченням курсу історії української літератури. – Київ, 1954. – 40с.
303495
  Бобечко Н. Вказівки касаційного суду як засіб усунення виявлених недоліків крмінально-процесуальної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 140-143
303496
  Кушаков В.Ю. Вказівки на буттєві підвалини святості у Києво-Печерському патерику // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 20-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
303497
   Вказівки продюсерам Бі-Бі-Сі = BBC Producers" Guidelines. – Київ : К.І.С., 1998. – 287 с. : іл. – ISBN 966-7048-14-4
303498
  Тимченко Є.К. Вказівки, як записувати діалектичні матеріали на українськім язиковім обширі / Євг. Тимченко, проф. ; Українська Академія наук. Збірник Історично-філологічного віділу. – У Київї : З друк. УАН, 1925. – 18 с. – (Збірник Історично-філологічного віділу / Українська Академія наук)
303499
  Онанко А.П. Вказівна поверхня непружно-пружного тіла сплаву Ti3Al // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 217-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджувалась температурна залежність внутрішнього тертя і модуля пружності (вказівної поверхні непружно-пружного тіла) сплаву Ті3AІ. Виявлено релаксаційний максимум внутрішнього тертя при - 390 К, обумовлений процесом переорієнтації втаєних атомів Н ...
303500
  Онанко А.П. Вказівна поверхня непружно-пружного тіла сплаву Тi0,5Аl0,5 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 359-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалась температурна залежність внутрішнього тертя і модуля пружності (вказівної поверхні непружно-пружного тіла) сплаву Ті0,5Аіа0,5. Визначено релаксаційний максимум внутрішнього тертя при - 400 К, обумовлений процесом переорієнтації втілених ...
303501
  Онанко А.П. Вказівна поверхня пружно-непружного тіла Mn15Si26 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджувались температурні залежності внутрішнього тертя та модуля пружності Е (вказівна поверхня пружно-непружного тіла) термоелектричних напівпровідникових кристалів Mn15Si26. Виявлено домінуючій максимум при Тм [приблизно дорівнює] 440 К, який ...
303502
  Онанко А.П. Вказівна поверхня пружно-непружного тіла сплаву Ag0,8Zn0,2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 276-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджувалась температурна залежність внутрішнього тертя і модуля пружності (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву Ag0,8Zn0,2. Після електронного опромінення спостерігалося різке експоненціальне зростання фону внутрішнього тертя Q1 ...
303503
  Онанко А.П. Вказівна поверхня пружно-непружного тіла сплаву Ag0.9ZnO.l // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Досліджувалась температурна залежність модуля пружності і внутрішнього тертя і (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву Ag0.9jZn0.1. Після електронного опромінення виявлені максимуми внутрішнього тертя Q1 m1 і Q1 m2 при температурах Тm1 = 485 ...
303504
  Онанко А.П. Вказівна поверхня пружно-непружного тіла сплаву Al0,5Be0.5 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 385-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувались температурні залежності внутрішнього тертя та модуля пружності Е (вказівна поверхня пружно - непружного тіла) сплаву Al 0,5Be 0,5. Виявлені максимуми при Т(M1) = 330 К і Т(M2) = 500 К, які можливо обумовлені міграцією ...
303505
  Коцарев О. Вказівники, залишені Хорхе Луїсом Борхесом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 31


  Опубліковано лекції-есеї видатного аргетинського письменника.
303506
  Шовковий В. Вказівні займенники у лінгвістичному висвітленні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 326-333
303507
  Дячук О. Вкалад українців в освоєнні Антарктиди вписано золотими літерами // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 27/28). – С. 4
303508
   Вкарбовані в безсмертя.. – Київ : Молодь, 1968. – 231 с.
303509
   Вкарбовані в літопис науки : [кн. присвяч. вихованцям та викл. Харк. класич. ун-ту] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад. Куделко С.М., Григор"єв А.В.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 199, [9]с. : іл., портр. – Кн. в обкл.- Алф. покажч.: с. 200-201. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-623-630-5
303510
   Вкарбовані в літопис науки : [збірка біографій діячів науки Харків. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: О.І. Вовк, А.В. Григор"єв, С.М. Куделко ; голов. ред., вступ. ст. В.С. Бакіров]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2020. – 374, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 372-374. – ISBN 978-966-285-613-2
303511
  Майоров С.І. Вкарбовані у вічність / С.І. Майоров. – Сімферополь, 1974. – 207с.
303512
  Фреман Н. ВКБ-приближение. / Н. Фреман, П.У. Фреман. – М, 1967. – 168с.
303513
  Чижик Г. ВККС проти ГРД. Що відбувається за лаштунками судової реформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 1-2


  "Громадська рада доброчесності припинила свою участь у кваліфікаційному оцінюванні суддів. Про свій вихід з процесу члени ГРД заявили на брифінгу в понеділок, 26 березня. Таке рішення ГРД стало несподіваним для значної частини суспільства, однак ...
303514
  Калакура Я. Вклад "Українського Історика" в розвиток національної історіографічної школи // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 11–14. – ISSN 0041-6061
303515
  Никольников Г.Л. Вклад 14 съезда КПСС в теорию научного коммунизма / Г.Л. Никольников. – Киев, 1971. – 44с.
303516
  Курганова И.Н. Вклад абиотических факторов в усиление эмиссии СО2 из почв при процессах замораживания-оттаивания / И.Н. Курганова, Лопес, Гереню В.О. де // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1145-1152 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
303517
  Яременко Д.А. Вклад академика А.А. Коржа в развитие отечественной ортопедии, травматологии и протезирования : (к 90-летию со дня рождения) / Д.А. Яременко, С.Д. Шевченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 106-111. – ISSN 0030-5987
303518
   Вклад академика П.А.Тутковского в изучение геологического строения земной коры Белоруссии (125). – Минск : Наука и Техника, 1985. – 114 с., 1 л. портр. : ил.
303519
  Тучковенко Ю.С. Вклад антропогенных источников в эвтрофирование морской среды Одесского региона гидродинамического разбавления : екологія та охорона навколишнього середовища / Ю.С. Тучковенко, О.Ю. Сапко // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 298-303 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
303520
  Казанцев А.М. Вклад астероидов групп Аполлонаи Амура в образование метеоритов / А.М. Казанцев, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 66-71. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  По элементам орбит нумерованных малых планет построены поперечные сечения пояса астероидов на различных участках средней орбиты, получено пространственное распределение астероидов.
303521
  Иоффе Э.Г. Вклад белорусских евреев в мировую науку // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 135-138. – ISSN 2616-700X
303522
  Гендина Н.И. Вклад библиотек в информационную подготовку граждан. Анализ деятельности образовательных учреждений библиотек России по информационной полготовке граждан // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С.30-47. – ISSN 0869-608Х
303523
   Вклад болгарского народа в разгром фашистской Германии.. – Москва, 1967. – 276с.
303524
  Аліман М.В. Вклад Бориса Мартоса в підготовку фахівців-кооператорів в Українській господарській академії // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 105-112. – (Економічні науки)
303525
   Вклад в историю медицины ученых 1 ММИ им.И.М.Сеченова. – Москва, 1975. – 39с.
303526
  Напола А. Вклад в продвижение. Инвестиции в образование - одно из лучших капиталовложений: и денег, и времени, и сил // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 октября (№ 43). – С. 14


  Вступивший в силу с 1 сентября новый Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” дает право студентам учиться по дополнительным профессиональным программам с получением официальных удостоверений и дипломов. Теперь за 4-6 лет учебы в ...
303527
  Горностай П.С. Вклад В. М. Бехтерева в развитие материалистической психологии : Автореф... канд. пед.наук: / Горностай П. С.; МП УССР, КГУ. – К., 1961. – 22л.
303528
  Толстой М. Вклад В.И. Вернадского в ядерную геологию и планетарную космоэнергетику : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена 150-річчю з дня народження видатного геолога-природознавця, натураліста та мислителя кінця XIX - початку ХХ сторіччя, знанням якого було затісно у рамках сучасних йому наук. У статті наводяться деякі факти з його ...
303529
  Жолобак Н.М. Вклад В.М. Глушкова в разработку основ применения математических методов в биологии // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 116-119. – ISBN 978-966-622-589-7
303530
  Томашевськии А.П. Вклад В.П. Петрова установлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов"яно-руської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
303531
  Коваленко И.Н. Вклад вероятностно-статистической школы Бориса Владимировича Гнеденко в развитие кибернетики и информатики // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 64-72. – ISSN 0023-1274
303532
  Голян-Нікольський Вклад вітчизняних вчених у розвиток світової науки і техніки / Голян-Нікольський. – К., 1954. – 31с.
303533
  Мазурмович Б.М. Вклад вітчизняних учених у зоологічну науку / Б.М. Мазурмович. – К, 1952. – 84с.
303534
  Матійко М.М. Вклад вітчизняних учених у науку про електрику / М.М. Матійко, С.І. Іноземцев. – Київ : Радянська школа, 1952. – 315 с.
303535
  Вильфанд Р.М. Вклад гидрометеорологов в победу в Великой Отечественной войне / Р.М. Вильфанд, А.А. Васильев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 99-104. – ISSN 0130-2906
303536
  Осипова О. Вклад глобализации в региональную интеграцию на примере взаимодействия России и Украины // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 142-151. – ISSN 0042-8736
303537
  Брошеван В. Вклад греков Крыма в великую победу 1941-1944 гг. // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 2 (122). – С. 78-101. – ISSN 1606-0219
303538
  Боровик А. Вклад громадських організацій, волонтерського руху України у зупинення агресії на сході України // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 128-132
303539
  Амиранашвили Ш.Я. Вклад Грузии в сокровищницу художественной культуры / Ш.Я. Амиранашвили. – Тбилиси : Накадули, 1963. – 78, [104] с. – (Государственный музей искусств Грузинской ССР)
303540
  Колесникова Л. Вклад Д.С. Лихачева в развитие когнитивной лингвистики // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 147-153. – (Серія "Філологічні науки")
303541
  Чеботарьова А. Вклад діяльності Надії Стасової у становленні вищої жіночої освіти Російської імперії на прикладі Бестужевських курсів // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 45-48. – ISBN 978-966-171-783-9
303542
  Рубцова Е.Л. Вклад доктора биологических наук, професора Л.И. Рубцова в создание ботанических садов / Е.Л. Рубцова, Е.И. Романец // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2016. – № 1 (69). – С. 41-49. – ISSN 1605-6574
303543
  Рубцова Е.Л. Вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в проектирование и строительство парков Украины // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (71). – С. 64-74. – ISSN 1605-6574
303544
  Кастеллі Є.Ю. Вклад жінок-учених України в будівництво комунізму / Є.Ю. Кастеллі. – Київ, 1963. – 40с.
303545
  Дупленко Ю.К. Вклад И.И. Мечникова в развитие геронтологии : (к 100-летию со дня смерти) / Ю.К. Дупленко, С.Г. Бурчинский // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины" ; глав. ред.: В.В. Безруков ; редкол.: Н.Ю. Бачинская, А.И. Божков, Г.М. Бутенко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 25, № 3. – С. 493-503. – ISSN 0869-1703
303546
  Семячко Л.Н. Вклад И.И.Срезневского в развитие школьного образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 102-108. – ISSN 0869-561Х


  Статья посвящена педагогической деятельности первого доктора славяно-русской филологии в России академика И.И.Срезневского, огромной заслугой которого перед Отечеством является составление первой программы по русскому языку и словесности для русской ...
303547
  Атемасов А.В. Вклад И.С. Кона в развитие психологической науки // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 84-91. – ISSN 0042-8841
303548
  Курносов Юрий Алексеевич Вклад интеллигенции Украинской ССР в коммунистическое строительство (1959-1970 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Курносов Юрий Алексеевич; АН УССр. Ин-т истории. – Киев, 1973. – 84л. – Бібліогр.:с.82-84
303549
  Илек Б. Вклад Иржи Левого // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 393-405
303550
  Колесник М.П. Вклад Исторического общества Нестора-летописца в археографию истории Украины // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 123-129
303551
  Костюк Г.С. Вклад І.П. Павлова в розвиток матеріалістичної психології / Г.С. Костюк. – К., 1951. – 32с.
303552
  Мандрик Я.І. Вклад Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу у підготовку кадрів наф-тогазового комплексу України (1994-2001 рр.) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – С. 239-244. – (Думка). – ISSN 2304-7410
303553
  Ли Жень Инь Вклад КНР в развитие нефтегазовых отношений с Россией и центральноазиатскими государствами в новых условиях // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 86-92. – ISSN 2076-1554
303554
  Тутхалян М.С. Вклад комсомола Армении в экономическое развитие республики в пятой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Тутхалян М.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24л.
303555
  Язвинская Елена Николаевна Вклад КПСС в развитие социалистической экономической интеграции стран-членов СЭВ в области машиностроения (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Язвинская Елена Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 24л.
303556
  Язвинская Елена Николаевна Вклад КПСС в развитие социалистической экономической интеграции стран -- членов СЭВ в области машиностроения (1917-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Язвинская Елена Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 232л. – Бібліогр.:л.197-132
303557
  Мигунова Е.С. Вклад лесоводов в обоснование экосистемного строения природы и выделение агроэкосистем // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 72-81 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0587-2596
303558
  Лицур І.М. Вклад лісового господарства у вирішенні питання продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 85-88
303559
  Пасічник Н. Вклад М.А. Балудянського в розвиток фінансово-правової науки і практики управління державним господарством // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 186-194. – ISSN 2518-7732
303560
  Лахно С.Н. Вклад М.А. Максимовича в изучение украинской национальной культуры // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 43-52. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
303561
  Смирнов В.Г. Вклад М.А. Рыкачева в развитие гидрологии (к 175-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 97-102. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0130-2906
303562
  Щербакова М.В. Вклад М.В. Ломоносова в розвиток географічних наук / М.В. Щербакова, М.І. Щербань. – Київ, 1962. – 33с.
303563
  Кепин Д.В. Вклад М.И. Гладких в исследование палеолита // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
303564
  Зинченко В.П. Вклад М.М. Бахтина в психологию сознания // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 3-22. – ISSN 0042-8841
303565
  Небрат В.В. Вклад М.Х. Бунге у розвиток теорії грошей, кредиту та кредитно-грошового обігу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 253-264. – ISSN 0320-4421
303566
   Вклад магнитного последствия в индукционные переходные характеристики базальтов Витимского плато / А.Ю. Казанский, Г.Г. Матасова, Н.О. Кожевников, Е.Ю. Антонов, П.С. Максимов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 128-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 136. – ISSN 0203-3100
303567
  Голубкин Ю.А. Вклад Мартина Лютера в создании немецких духовных песен // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 272-280. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
303568
  Доценко С.І. Вклад математиків країн-союзників у перемогу над фашизмом // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 5-7. – ISSN 2518-7104
303569
  Маказан Е.В. Вклад международной экономики в развитие человеческого капитала предприятий: опыт и требование времени / Е.В. Маказан, Абреу Бастос, В.А. Кошулько // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 196-214. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 4)
303570
  Малышева Т.В. Вклад молекулярной биологии в развитие диалектико-материалестических представлений о здоровье и болезни // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
303571
  Косташ В.М. Вклад молодежи в социалистическое строительство на Советской Буковине (1944-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Косташ В. М.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1975. – 32л.
303572
   Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сборник материалов VII Респ. науч. конф. (г. Минск, 15 нояб. 2018 г.) / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; [редкол.: С.М. Сивец, Е.В. Семашко, Е.Ю. Кириллова и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – 256, [1] c. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-596-261-9
303573
   Вклад молодых ученых Украины в интенсификацию сельскохозяйственного производства : Тезисы докладов 2-й республиканской научно-производственной конференции молодых учёных и специалистов. – Харьков
1 : Растениеводство, селекция, генетика, почвоведение и агрохимия. – 1986. – 222с.
303574
  Аксянова Г.А. Вклад Н.Н. Чебоксарова в антропологию: 100-летний юбилей ученого / Г.А. Аксянова, А.П. Пестряков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 100-114. – ISSN 0869-5415
303575
   Вклад народов Якутии в деле победы.. – Якутск
1. – 1968. – 364с.
303576
  Лукс Г.А. Вклад научно и инженерно-технической интеллигенции Поволжья в укрепление тыла и оказание помощи фронту в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лукс Г.А.; МВ и ССО СССР. Казан. гос. ун-тет. – Казань, 1980. – 20л.
303577
  Плесская Э.Г. Вклад немцев - выходцев из Санкт-Петербурга в экономику, культуру и благоустройство Одессы // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев : научный журнал / Ин-т этнокультурного образования -BiZ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 245-251
303578
  Пушкарь-Браунинг Вклад немцев в развитие Слобожанщины // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 93-97. – ISBN 978-966-927-145-7
303579
  Рысс И.К. Вклад нижней ионосферы в поглощение радиоволн : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рысс И. К.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1969. – 16л.
303580
  Астахова Е.В. Вклад НУА в развитие образовательных процессов в Украине: наработки первого двадцатипятилетия // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 11-25. – ISSN 1993-5560


  "Четверть века – достаточно значимый временной отрезок для системы образования, особенно если она находится в стадии реформирования. Именно 25-летний период функционирования комплекса непрерывного образования, коим является ХГУ «НУА», дает основание ...
303581
  Кривенко Ю. Вклад О.В. Фоміна у створення гірських відділень Тифліського ботанічного саду // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 141-143
303582
  Єманов В.В. Вклад оборонно-промислового комплексу України у формування державної безпеки // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (83). – C. 87-95. – ISSN 2078-7480
303583
  Жуковський А. Вклад Олександра Оглоблина в Енциклопедію українознавства // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 209-220. – ISSN 0041-6061
303584
  Чічелашвілі В. Вклад организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в преодоление глобального кризиса // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 5-7
303585
  Соколова Т.А. Вклад отдельных реакций в формирование кислотно-основной буферности почв пойм ручьев (Центрально-лесной государственный заповедник) / Т.А. Соколова, И.И. Толпешта, Е.С. Русакова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 434-447 : табл. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
303586
  Деницкий Ю.Б. Вклад отечественной науки в изучение истории Древнего Востока : Автореф... канд. ист.наук: / Деницкий Ю. Б.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
303587
  Никберг И.И. Вклад отечественных ученых-медиков в теоретическую и клиническую диабетологию // Міжнародний ендокринологічний журнал : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2013. – № 5 (53). – С. 132-137. – ISSN 2224-0721


  История эндокриналогии
303588
  Головин Г.И. Вклад отечественных ученых в создание проводной связи / Г.И. Головин. – М., 1951. – 24с.
303589
  Бармецкий П.П. Вклад отрасли монтажного производства в укрепление экономического потенциала в Украине / П.П. Бармецкий, В.П. Адрианов // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-13
303590
  Ариевич И.М. Вклад П. Я. Гальперина в теорию деятельности: интегральный подход к обучению и развитию // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.50-59. – ISSN 0042-8841
303591
  Зоркин В.И. Вклад политических ссыльных в изучение фольклора Сибири (вторая половина XIX - начало XX в.) / В.И. Зоркин. – Новосибирск, 1985. – 94с.
303592
  Лахижа М.І. Вклад полтавців у збирання, збереження та вивчення українських старожитностей у XVIII-ХІХ ст. // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.168-172. – ISBN 966-7653-2-Х
303593
  Машкевич М. Вклад поляков в европейские и евроатлантические интеграционные проекты // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 287-302. – ISSN 2218-0567
303594
  Микитенко Д.А. Вклад природознавства в подолання антропоморфізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
303595
  Караіванов Н. Вклад професора Івана Огієнка у вивчення староболгаристики // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 74-76. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
303596
  Біленко Ю.І. Вклад професора Філіпенка А.С. у становлення та розвиток спеціальності "міжнародні економічні відносини" у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 101-103
303597
  Красикова Е.Ю. Вклад профессора В.И. Крокоса в историю учения о лессе (к 125-летию со дня рождения) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 131-134. – ISSN 2070-9773


  Володимир Іванович Крокос — український геолог і палеонтолог, доктор геологічних наук з 1926 р., професор з 1927 р., дійсний член НТШ. З 1927 р. — професор кафедри геології і палеонтології Київського університету народної освіти, з 1933 р. — завідуючий ...
303598
  Торганс К. Вклад профессора Василия Синайского в формировании правовой системы независимой Латвийской Республики // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 39-43. – ISBN 978-966-7067-18-2
303599
  Ширяев М.В. Вклад профессора Г.Л. Бондаревского в укреплении советско-индийских отношений (40-е 80-е гг. XX века) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 281-284. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
303600
  Довгерт А.С. Вклад профессора Н.С.Кузнецовой в развитие цивилистической доктрины в Украине // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 17-45. – ISBN 978-966-2578-62-1
303601
  Сайпанова Алла Вклад профессора С.И. Сидельникова в изучении истории Болгарского революционного центрального комитета // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 214-223
303602
  Малько О.А. Вклад рабочего класса Украинской ССР в укрепление материально-технической базы сельского хозяйства (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малько О.А.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1974. – 34л.
303603
  Кривонос В.М. Вклад рабочего класса Украины в завоевание технико-экономической независимости СССР (1926-1937 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Кривонос В.М.; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1980. – 24с.
303604
  Кривонос В.М. Вклад рабочего класса Украины в завоевание технико-экономической независимости СССР (1926-1937) / В.М. Кривонос. – Киев, 1982. – 171с.
303605
  Снежко І.Т. Вклад Радянської України / І.Т. Снежко. – К, 1966. – 78с.
303606
  Головко М.К. Вклад Радянської України в боротьбу волелюбних народів за мир і загальну безпеку / М.К. Головко. – К., 1957. – 36с.
303607
  Никифорук М.П. Вклад робітничих колективів Радянської Буковини у розвиток сільського господарства (друга половина 60-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 15-20. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюються деякі питання шефської допомоги робітничих колективів Радянської Буковини колгоспам та радгоспам у другій половині 60-х років.
303608
  Плющ М.Р. Вклад робітничого класу Української РСР у прискорення науково-технічного прогресу в промисловості. / М.Р. Плющ. – Київ, 1981. – 247с.
303609
  Степанова Л.И. Вклад России в подготовку болгарской интеллигенции в 50-70-е гг / Л.И. Степанова. – Кишинев, 1981. – 214с.
303610
   Вклад Румынии в разгром фашистской Германии.. – Москва, 1959. – 375с.
303611
  Чаушеску Николае Вклад Румынии в создание прочной системы безопасности и сотрудничества в Европе / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1979. – 216 с.
303612
  Артеменко Д.Т. Вклад русских и советских ученых в науку о геомагнетизме : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артеменко Д.Т.;. – М, 1956. – 12л.
303613
  Артеменко Д.Т. Вклад русских и советских ученых в науку о геомагнетизме : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артеменко Д.Т.;. – М, 1956. – 12л.
303614
  Щукина Н.М. Вклад русских исследователей 19 века в создании карты Центральной Азии : Автореф... Канд.геогр.наук: / Щукина Н.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 12 с.
303615
  Тронев В.Г. Вклад русских ученых в химию редких элементов / В.Г. Тронев. – Москва : Знание, 1952. – 24 с.
303616
  Ярукова Л.И. Вклад Русского географического общества в изучение Мирового океана : География. Из истории географических исследований // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 30-32. – ISSN 0016-7207
303617
  Назаренко Л.М. Вклад русского народа в развитие мордовской культуры : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Назаренко Л.М. ; Ленингр. гос. ордена Ленан ун-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
303618
  Миронова Н.В. Вклад симбирского общественного деятеля и литератора В.Н. Назарьева в развитие и становление Карамзинской общественной библиотеки // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 248-251
303619
  Крывцова И.С. Вклад синергетики в развитие некоторых понятийно-терминологических конструкций сравнительного правоведения // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 55-59.
303620
  Кузин С.П. Вклад системы DORIS в построение общеземной системы координат (ITRF2013) / С.П. Кузин, С.К. Татевян // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 2-9 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
303621
  Ильенко В.В. Вклад советских наций и народностей в обогащение русской и украинской языковых культур / В.В. Ильенко. – Днепропетровск, 1966. – 51с.
303622
  Фураев В.К. Вклад Советского Союза в теорию и практику современных международных отношений / В.К. Фураев, Н.И. Копычев. – Л., 1988. – 31с.
303623
  Самедов Т.Г. Вклад Советского Туркменистана в создание материально-технической базы развитого социалистического общества в СССР / Т.Г. Самедов. – Ашхабад, 1979. – 78 с.
303624
  Загладин В.В. Вклад советской внешней политики в дело Победы над фашизмом / В.В. Загладин. – М., 1985. – 27с.
303625
   Вклад стран - членов СЭВ в охрану окружающей среды.. – Москва, 1981. – 318с.
303626
   Вклад стран - членов СЭВ в охрану окружающей среды.. – Москва, 1982. – 318с.
303627
  Вартанян Светлана Аветисовна Вклад Тиграна Аветисовича Навасардяна в армянскую фольклористику. (Опыт количественного анализа наследия) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Вартанян Светлана Аветисовна; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1981. – 17л.
303628
  Азизбекян А.А. Вклад трудящихся Армении в строительство крупных гидротехнических сооружений на реках Волга и Дон. : Автореф... канд. ист.наук: / Азизбекян А.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1954. – 23л.
303629
  Александров А.Н. Вклад трудящихся Коми АССР в победу советвского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Александров А.Н. ; АН СССР, Ин-т ист. – Москва, 1968. – 17 с.
303630
  Смолкина А.А. Вклад трудящихся Ленинграда в осуществлении культурной революции / А.А. Смолкина, Е.П. Алексеев. – Л., 1969. – 24с.
303631
  Куликов В.И. Вклад трудящихся Москвы и Московской области в освоение целинных и залежных земель (1954-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов В.И.; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1961. – 18л.
303632
   Вклад трудящихся Поволжья в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Куйбышев, 1983. – 167с.
303633
  Богданов Х.А. Вклад Узбекистана в развитие экономических отношений Советского Союза з зарубежными странами : Автореф... канд. экон.наук: / Богданов Х. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1964. – 16л.
303634
  Шпаковски Л. Вклад украинцев в развитие культуры Азербайджана // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 127-138


  Згадується А. Кримський.
303635
   Вклад Украины в создание европейского ракетоносителя легкого класса "Вега". История создания и перспективы дальнейшего сотрудничества / И.П. Селифонов, В.Г. Переверзев, П.В. Семененко, Р.В. Андрусенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 145-151. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Відображено процес становлення ДП «КБ «Південне» на світовому ринку двигунобудування в частині робіт за проектом «Вега». Розглянуто налагодження зв’язків з іноземними замовниками, у тому числі з італійськими колегами. Розглянуто історію створення ...
303636
  Міщенко П.О. Вклад України в роботу по підготовці реформи Організації Об"єднаних Націй // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 172-179.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
303637
  Ладивір І. Вклад українських вчених у розгромлення фашизму // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 41-45
303638
   Вклад Української РСР у науково-культурне співробітництво Радянського Союзу з Європейськими соціалістичними країнами. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1970. – 200 с.


  У монографії на нових, уперше введених у науковій обіг архівних джерелах і великому фактичному матеріалі досліджуються взаємовідносини між Радянською Україною та соціалістичними країнами Європи в період від кінця другої світової війни до наших днів у ...
303639
   Вклад української РСР у науково-культурне співробітництво Радянського Союзу з європейськими соціалістичними країнами.. – Київ, 1970. – 199с.
303640
  Кавецький Р.Є. Вклад учених Академії наук Української РСР в розвиток медицини. / Р.Є. Кавецький, К.П. Балицький. – Київ, 1957. – 104с.
303641
  Ладивір І.І. Вклад учених АН УРСР у перемогу над фашистською Німеччиною / І.І. Ладивір. – Київ, 1970. – 175с.
303642
  Мазурмович Б.М. Вклад учених Київського університету у розвиток зоології у ХІХ і на початку ХХ / Б.М. Мазурмович. – К
303643
  Рубенчик Л.Й. Вклад учених україни в розвиток солоноозерної мікробіології в СРСР // Нариси з історії техніки і природознавства / Акад. наук Української РСР [та ін.] ; редкол.: К.К. Хрєнов, В.Г. Бондарчук, А.О. Василенко [та ін.]. – Київ, 1962. – Вип. 1. – С. 120-130
303644
  Хруцкая Н.В. Вклад ученого в становление орфоэпической нормы русского литературного языка. (Р.И. Аванесов) // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 44-48.
303645
  Оноприенко В.И. Вклад ученого как науковедческая проблема // Науковедение: поиск системных идей / В.И. Оноприенко. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – С. 64-74. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-16-7
303646
  Духопельников В. Вклад ученых-историков кафедры истории России Харьковского императорского университета в разработку проблем истории России в XIX - начале XX столетия // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 171-175. – (Історичні науки ; № 8)
303647
  Ладывир И.И. Вклад ученых Академии наук Украинской ССР в борьбу советского народа против фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Ладывир И.И. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1968. – 24 с.
303648
  Мамедов Фуад Теюб оглы Вклад ученых в развитие химической и нефтехимической промышленности советского Азербайджана (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Фуад Теюб оглы; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1975. – 32л.
303649
  Чуфаров Г. Вклад ученых Урала в науку / Г. Чуфаров, А. Пятницкий. – Свердловск, 1948. – 40с.
303650
   Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе, 1920-1933 : [монография] / [авт.-сост. : М.А. Подрезова, В.В. Самодурова, Е.С. Мурашко ; науч. ред. В.А. Смынтына ; библиогр. ред. Е.В. Суровцева] ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т. им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 326 с. : илл. + Прил.: с. 225-301. – Библиогр.: с. 302-315. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете / гл. ред. И.Н. Коваль ; редкол. : В.А. Иваница (зам. гл. ред.), С.М. Андриевский, Ю.Ф. Ваксман и др. ; Физика). – ISBN 978-966-190-357-8
303651
  Гамидли Г.Ш. Вклад Хатиба Табризи в арабскую филологию Средних веков // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 353-360. – ISSN 2522-493X
303652
  Денисюк О.Ю. Вклад художника Лева Геца у мистецьку скарбницю культур польського та українського народів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 236-243


  Лев Львович Ґец (1896-1971) - український графік і живописець, педагог, громадський діяч. Коли замість "Ґец" писали "Гец", жартома просив не робити "геци-комедії" з його прізвища ("гец" по галицьки - жарт чи вибрик).
303653
  Ковальчук Г.И. Вклад члена-корреспондента АН УССР П.Н. Попова в изучение книжной культуры // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 188-193. – ISBN 978-5-02-039116-1


  Павло Миколайович Попов (1890-1971) - український літературознавець радянських часів, мистецтвознавець та фольклорист. З 1934 року - професор Київського університету.
303654
  Горбач С.І. Вклад ЧССР в ООН у боротьбу держав соціалістичної співдружності за зміцнення миру і роззброєння (1976-1980 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 31-37. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье раскрывается вклад ЧССР в ООН в борьбу стран социалистического содружества за укрепление мира и разоружение (1976-1980 гг.).
303655
  Бєлова І. Вклад Шейдта, Міклера та Бессера у створення Кременецького ботанічного саду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено роль світових природознавців у закладанні та розширенні Кременецького ботанічного саду, показано співпрацю даного закладу з відомими ботанічними садами Росії та Європи.
303656
  Белозерцева Валерия Ивановна Вклад школы В.М.Бехтерева в патопсихологию : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Белозерцева Валерия Ивановна ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1975. – 28 с.
303657
  Вергунова І. Вкладені сітки для моделі масопереносу в області із складною поверхнею // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 60-61. – ISBN 978-966-8725-10-4
303658
  Гутік О.В. Вкладення топологічних інверсних напівгруп та структура іх в"язок з обмеженням на зсуви. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Гутік О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 17л.
303659
  Гутік Олег Володимирович Вкладення топологічних інверсних напівгруп та структура їх в"язок з обмеженнями на зсуви : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Гутік Олег Володимирович; Мін-во освіти України. Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 94л. – Бібліогр.:л.89-94
303660
  Семко В.М. Вклади в банківські метали як перспективний напрямок залучення коштів вітчизняними банками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 484-486. – ISBN 978-966-188-219-4
303661
  Сіренко І. Вклади до господарських товариств у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 95-96


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
303662
   Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври XVI - поч. XX століття : (сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) : каталог. – Київ : КВІЦ, 2005. – 103, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – Слов. термінів: с. 101-102. - Імен. покажчики: с. 94-97. – Бібліогр.: с. 98-100. – (Пам"ятки культури). – ISBN 966-71-92-74-1
303663
  Суганяка М.В. Вклади населення, як джерело внутрішніх інвестицій та розвиток іпотечного кредитування // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 36-40. – (Економічні науки)
303664
  Кравчук В. Вклади статутного капіталу господарського товариства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 57-61. – ISSN 0132-1331
303665
   Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. – Москва, 1987. – 439с.
303666
  Свідло Є. Вкладники vs. власники / Є. Свідло, В. Чабан // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 9, 14-15
303667
   Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря. – Свердловск, 1992. – 244с.
303668
  Седугин П.И. Вклады граждан в кредитных учреждениях / П.И. Седугин. – М, 1964. – 80с.
303669
  Литвин В. Вклонімося доземно... // Сільські вісті, 2005. – 6 травня


  [Поздоровлення Голови Верховної Ради України зі святом - Днем Перемоги]
303670
  Панченко О. Вклонімося пам"яті жінки-легенді // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 12-13


  Зв"язкова генерала Тараса Чупринки (Романа Шухевича) Ірина (Савицька) Козак-"Бистра".
303671
   Вклоняємось доземно українському солдату / [над вид. працювали: Р. Драпак, Н. Ткачук ; фото: О. Клименко та ін.]. – [2-ге вид.]. – Київ : Народна армія, 2015. – 195, [1] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – ISBN 978-966-2726-28-2
303672
  Званцев С. Включаем без предупреждения / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1964. – 159с.
303673
  Ильиченко М.Д. Включение 1-С14 -летучих жирных кислот в основные компоненты молока : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ильиченко М.Д. ; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 19 с.
303674
  Кожух А.Е. Включение S35- метионина , С14-лизина и С14-аланина в компоненты яичного белка и белки сыворотки крови кур-несушек. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Кожух А.Е.; Львов.зоовет.ин-т. – Львов, 1969. – 16л.
303675
  Марчукайтис А.С. Включение аминокислот в липоиды и белки изолированных хлоропластов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Марчукайтис А.С. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 15 с.
303676
  Богомазов С.В. Включение будущего бакалавра в решение информационно-поисковых задач эвристического характера. // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 62-67. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема включения будущего бакалавра в решение информационно-поисковых задач эвристического характера, что является начальным педагогическим условием, способствующим становлению творческой самоэффективности будущего бакалавра в процессе ...
303677
  Татанашвили Гиви Абрамович Включение и превращение экзогенного азота в почве и винограде : Автореф... кандид. биологич.наук: 03.00.04 / Татанашвили Гиви Абрамович; АН Гр.ССР. Ин-т биохимии растений. – Тбилиси, 1981. – 25л.
303678
  Матуленис А.А. Включение молодежи в социальную структуру : (на материале социологических исследований в Литовской ССР) / А.А. Матуленис. – Вильнюс, 1983. – 207с.
303679
  Шпортюк Г.А. Включение нулей операторов некоторыми проекционно-итеративными методами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Шпортюк Г.А.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1975. – 12л.
303680
  Шкаренкова Л.С. Включение О18 и Н2О18 в карбоксильные группы активного центра пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шкаренкова Л.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1968. – 21л.
303681
   Включения в алмазе и алмазоносные породы. – Москва : Московский университет, 1991. – 239с.
303682
   Включения в вулканических породах Курило-Камчатской островной дуги. – Москва : Наука, 1978. – 221с.
303683
  Виноград М.И. Включения в легированныхх сталяхх и сплавах / М.И. Виноград. – Москва, 1972. – 215с.
303684
   Включения в хлоридных ксенолитах кимберлитовой трубки Удачная-Восточная / С.Н. Гришина, А.Г. Полозов, С.З. Смирнов, М.П. Мазуров, С.В. Горяйнов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 654-662 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0016-7525
303685
  Геншафт Юрий Семенович Включения глубинных пород и минералов в магматических породах : Ретросп. библиогр. путеводитель: (Отеч. и пер. изд. на рус. яз.) / Геншафт Юрий Семенович; АН СССР; Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта; Отв. ред. Д. М. Печерский. – Москва : Наука, 1989. – 175с. – ISBN 5-02-002131-8
303686
  Геншафт Ю.С. Включения глубинных пород и минералов в магматических породах. / Ю.С. Геншафт. – М, 1989. – 176с.
303687
  Грищенко Жанна Михайловна Включенность личности в соревнование как предмет социологического исследования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Грищенко Жанна Михайловна; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 19л.
303688
  Гармаш О.Л. Включення англомовних телескопних інновацій в процеси афіксальної деривації (лінгвокогнітивний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 191-199


  Стаття присвячена дослідженню явищ включення англомовних неологізмів, утворених за допомогою телескопії, в процеси подальшої афіксальної деривації. Формування лексичних інновацій в англійській мові висвітлюється з позиції лінгвокогнітивного ...
303689
  Шнюкова Катерина Включення в цирконі з вулканічних порід підводного масиву Ломоносова // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 85-88 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
303690
  Вахонєва Т.М. Включення до кадрового резерву як засіб для здійснення професійної (службової) кар"єри // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 448-452. – ISBN 978-617-7450-09-1
303691
  Биканова О.Г. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії : (9 клас) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 6 (250). – С. 16-18
303692
  Ковальчук М.В. Включення нових територій до складу Османської імперії та формування її адміністративного устрою у ХІV-XVI ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 107-111. – ISSN 2076-1554
303693
  Карвацька С.Б. Включення норм міжнародних договорів до національного законодавства України: проблеми та пошуки шляхів вирішення // Правова держава : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, В.І. Труба, Б.С. Бачур [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 33. – С. 155-161. – ISSN 2411-2054
303694
  Виноградова Г.М. Включення питань етики громадського здоров"я в навчальні програми підготовки медичних кадрів / Г.М. Виноградова, В.І. Висоцький // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 308-309. – ISSN 2077-6594
303695
  Царенко Максим Включення польських орденів до нагородної системи Російської імперії як спроба дискредитації атрибутів польської державності // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 2 (34). – С. 23-29. – ISSN 1811-542Х
303696
  Бровчак Л.С. Включення студентів в організаторську діяльність за програмою "Школа молодого лікаря" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 81-86. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
303697
  Підлісецький Л. Включення Шенгельських угод до правової системи Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 104-110. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
303698
  Погодин Р.П. Включите северное сияние / Р.П. Погодин. – Л., 1972. – 303с.
303699
  Волноходец Г.И. Включите, пожалуйста, солнце / Г.И. Волноходец. – Київ, 1991. – 21с.
303700
  Меркель М.М. Включить полный свет! / М.М. Меркель. – Москва : Мейерхольд В.Э., 1962. – 77 с.
303701
  Вовчук С.Г. Вкотре про небезпеку радіації / С.Г. Вовчук, Н.Т. Кособуцька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 35-38 : фото
303702
  Одуха П.Ю. ВКП (б) в борьбе за развертывание массового социалистического соревнования рабочих промышленности в годы первой пятилетки (На матер. Донбасса) : Автореф... канд. ист.наук: / Одуха П. Ю.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 19л.
303703
   ВКП(б) - керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 33 с.
303704
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Москва] : Молодая гвардия, 1946. – 55 с. – ([В помощь изучающим Устав ВЛКСМ] ; Вып. 1)
303705
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Иркутск] : Иркут. обл. изд-во, 1948. – 60 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ)
303706
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 56 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ ; Вып. 1)
303707
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Саратов] : Сарат. обл. изд-во, 1948. – 44 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ / Отд. пропаганды и агитации Сарат. обкома ВЛКСМ ; Вып. 1)
303708
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола : материалы по первой теме. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 24 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ ; Вып. 1)
303709
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Куйбышев] : Куйбышевское обл. гос. изд-во, 1949. – 19 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ ; Вып. 1)
303710
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Молотовск] : Молотовское обл. гос. изд-во, 1949. – 20 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ ; Вып. 1)
303711
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Саратов] : Сарат. обл. изд-во, 1949. – 20 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ / Отд. пропаганды и агитации Сарат. обкома ВЛКСМ ; Вып. 1)
303712
  Михайлов Н.А. ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола / Н.А. Михайлов. – Москва, 1951. – 31с.
303713
  Михайлов М.О. ВКП(б) - організатор і керівник комсомолу / М.О. Михайлов. – Київ : Молодь, 1952. – 30 с.
303714
  Пономарев Б. ВКП(б) - партия нового типа / Б. Пономарев, С. Абалин. – М., 1947. – 59с.
303715
   ВКП(б) - руководящая и направляющая сила советского общества : Материалы по восьмой теме. – Москва : Правда, 1949. – 28 с. – (В помощь слушателям политшкол)
303716
   ВКП(б) о комсомоле и молодежи. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 120 с.
303717
  Коротков П. ВКР-підсилювач світла з терагерцовою смугою робочих частот / П. Коротков, Г. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-44. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано спектроскопічну модель аналізу спектра підсилення при комбінаційному розсіянні (КР) і представлено методику розрахунку волоконно-оптичних КР підсилювачів з робочою смугою понад 12 ТГц. Модель застосовано до аналізу волоконного КР ...
303718
  Асанов М.О. Вкрадена душа : маленька повість з прологом та епілогом / М.О. Асанов ; пер. з рос. вид. 1961 р. В. Лисенко. – Київ : Дніпро, 1961. – 151 с.
303719
  Гамалій І. Вкрадене "Скіфське золото" повернеться в Україну // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 13. – ISSN 1992-9277


  Служба безпеки спільно з БЕБ та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби "Скіфського золота" для продажу в ЄС.
303720
   Вкрадене дитинство: діти в роки Голодомору 1932-1933 / [Нац. музей Голодомору-геноциду]. – [Київ : б. в., 2020. – [26] с., включ. обкл. : фотоіл. – Бр. підгот. на основі одноймен. виставки Нац. музею Голодомору-геноциду. - Описано за обкл.
303721
  Зятьєв С. Вкрадене дитинство: діти в роки Голодомору 1932 - 1933 років... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 3
303722
  Коршунов В.О. Вкрай небезпечний феномен // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117


  Деякі аспекти організаційної й законодавчої протидії тероризмові на території країн Співдружності Незалежних Держав
303723
  Куліда С. Вкрай чуйний... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  Київський інженер Олексій Термен став ініціатором багатьох міських проєктів.
303724
  Джигун Л.М. Вкраплення літературного матеріалу в мемуарній прозі української еміграції // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 50-53
303725
  Ощепкова В.В. Вкратце об Австралии и Новой Зеландии = Australia and new Zealand in brief : Книга для чтения на английском языке / В.В. Ощепкова. – Москва : Лист, 1998. – 224с. – (Школа в клеточку). – ISBN 5-7871-0047-6
303726
  Винник А.Г. Вкус "золотой" воды / А.Г. Винник. – Магадан, 1980. – 96с.
303727
  Белаш Б.Ф. Вкус борьбы : стихи / Борис Белаш ; [худож. Н. Маркова]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 78 с. : ил.
303728
  Гогуа А.Н. Вкус воды : повести и рассказы / А.Н. Гогуа; пер. с абхаз. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 270 с.
303729
  Гилл У. Вкус греха : Роман / У.Гилл; Пер. с англ. А.А.Загорского. – Москва : ООО Издательство АСТ, 2000. – 432с. – (Интрига). – ISBN 5-237-05445-5
303730
  Аксенов К.И. Вкус дикой вишни : стихи / К.И. Аксенов. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 45 с.
303731
  Ибрагимов И.М. Вкус дикой смородины / И.М. Ибрагимов. – Москва, 1979. – 254с.
303732
  Велиев С. Вкус жизни : повести, рассказы / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1982. – 431 с.
303733
  Никонов Н.Г. Вкус жизни. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1971. – 364с.
303734
  Артамонов Ю.М. Вкус земляники : рассказы / Юрий Артамонов; пер. с марийск. А. Шавкуты. – Москва : Современник, 1979. – 204 с. – (Новинки "Современника")
303735
  Голыбина А.Г. Вкус и мода. / А.Г. Голыбина. – М., 1974. – 159с.
303736
  Бронштейн А.И. Вкус и обоняние / А.И. Бронштейн. – Москва; Ленинград, 1950. – 308 с.
303737
   Вкус Индии: познать за один день // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 24-25 : фото
303738
  Суслопарова Ф. Вкус лимонника / Ф. Суслопарова. – М., 1969. – 110с.
303739
  Дилэйни Ш. Вкус меда / Ш. Дилэйни. – Новосибирск, 1968. – 240с.
303740
  Уинспир В. Вкус меда горек : роман / Вайолет Уинспир ; [пер. И. Черниковой, М. Черниковой] // Вкус меда горек : романы / [сост. Н. Резанова] ; художник А. Тарасов. – Нижний Новгород : Флокс, 1994. – С. 339-476 : ил. – ISBN 5-87198-055-4
303741
   Вкус меда горек : романы. – Нижний Новгород : Флокс, 1994. – 475, [3] с. : ил. – Содерж.: Над тихими водами Босфора / Энн Хампсон. Позови меня, дорогой / Люси Уолкер. Вкус меда горек / Вайолет Уинспир. – ISBN 5-87198-055-4
303742
  Черкашин Г.А. Вкус медной проволоки : рассказы : [для сред. и ст. школьного возраста] / Г.А. Черкашин. – Ленинград : Дет. лит., 1973. – 94 с.
303743
   Вкус моря, гор и долин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 50-55 : фото
303744
  Калич Д. Вкус пепла / Д. Калич. – М, 1984. – 123с.
303745
  Якутенко Ирина Вкус перемен // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 82-87 : фото
303746
  Панченко В.И. Вкус познанья: Стихи. / В.И. Панченко. – Рига, 1977. – 143с.
303747
  Кара С.С. Вкус правды / С.С. Кара. – Л., 1979. – 336с.
303748
  Саклакова Юлия Вкус праздника из Саксонии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 36-39 : фото
303749
  Грызлова Ариадна Вкус Рождества : традиции // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 110-117
303750
  Давыдов И. Вкус своего хлеба / И. Давыдов. – Свердловск, 1967. – 238 с.
303751
  Маркова Д. Вкус слова : Марина Вишневецкая // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 176-190. – ISSN 0042-8795
303752
  Васильев Ф.И. Вкус солнца : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Современник, 1983. – 302 с.
303753
  Пронский В. Вкус терентьевки : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 130-136. – ISSN 0027-8238
303754
  Ким А.А. Вкус терна на рассвете / А.А. Ким. – М., 1985. – 351с.
303755
  Поцюс А. Вкус тмина : рассказы / А. Поцюс; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 407 с.
303756
  Усольцев А.Х. Вкус хлеба / А.Х. Усольцев. – М., 1962. – 125с.
303757
  Чепасов Ю.П. Вкус хлеба : стихи и поэма / Ю.П. Чепасов. – Петрозаводск : Карельское кн.изд., 1968. – 135 с.
303758
  Ольховская Б. Вкус хлеба / Б. Ольховская. – Москва, 1969. – 288 с.
303759
  Борин К.А. Вкус хлеба / К.А. Борин. – Москва : Политиздат, 1978. – 255 с.
303760
   Вкус хризантемы.. – Москва, 1976. – 191с.
303761
  Куратова Н.Н. Вкус цветущего клевера : повести / Нина Куратова; пер с коми В.Чукреева. – Москва : Современник, 1982. – 304 с.
303762
   Вкус.. – Москва, 1991. – 480с.
303763
  Грибова Татьяна Вкусен мед в Катериновке : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 20-21 : Іл.
303764
   Вкусная история // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 166-167 : ил.
303765
  Рыков Дмитрий Вкусная рука // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 76-79 : фото
303766
   Вкусно и полезно : орг. питания в системе военторга и в домаш. условиях. – Москва : Воениздат, 1990. – 302, [1] с. : ил. – ISBN 5-203-00803-5
303767
   Вкусно как дома // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 98-99 : фото
303768
  Тычинский В.Т. Вкусно, полезно, рационально / В.Т. Тычинский. – К., 1989. – 253с.
303769
  Лосев А.Ф. Вл. Соловьев / А.Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1983. – 208с. – (Мыслители прошлого : МП)
303770
  Бессчетнова Е.В. Вл. Соловьев и Данте: Рим как проблема русской мысли // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 96-104. – ISSN 0042-8744
303771
  Тройно-Фунтусова Вл. Соловьев и личный бог // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 216-218
303772
  Артеменко Н.А. Вл. Соловьев: деконструкция субъекта-собственника // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-8. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
303773
  Ефимов С.С. Влага гигроскопических материалов / С.С. Ефимов. – Новосибирск, 1986. – 157с.
303774
  Старк Н. Влаги леса / Н. Старк. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 230с.
303775
  Ардия Мурман Михайлович Влагообеспеченность и водопотреление сельскохозяйсвтенных культур на мелиорируемых замлях : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Ардия Мурман Михайлович; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
303776
  Повзик М.М. Влагообеспеченность и продуктивность озимой пшеницы в связи со сроками посева в условиях Днепропетровской области : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Повзик М.М.; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1966. – 28л.
303777
  Струнников Э.А. Влагообеспеченность некоторых культурных растений в природных условиях Северо-Западных провинций СССР. : Автореф... канд.геогр.наук: 690 / Струнников Э.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 29л.
303778
  Бурова Л.П. Влагооборот в атмосфере Арктики / Л.П. Бурова; Под ред.А.И.Воскресенского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 128с.
303779
  Корниенко В.И. Влагооборот в Забайкалье : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Корниенко В.И.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1969. – 16л.
303780
   Влагооборот в природе и его роль в формировании ресурсов пресных вод.. – Москва, 1973. – 349с.
303781
   Влагооборот и микроклимат лесных биогеоценозов. – Владивосток, 1980. – 124с.
303782
  Врублевская Александра Александровна Влагооборот на Украине : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Врублевская Александра Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
303783
  Врублевская А.А. Влагооборот на Украине. : Дис... канд. геогр.наук: / Врублевская А. А.; МВиССО УССР, Одесск. гидромеоролог. ин-т. – Одесса, 1973. – 237л. – Бібліогр.:л.217-237
303784
  Алпатьев А.М. Влагообороты в природе и их преобразования / А.М. Алпатьев. – Ленинград : Гидрометеорология, 1969. – 324 с. : ил. – Библиогр.: с. 304-319
303785
  Ершов Э.Д. Влагоперенос и криогенные текстуры в дисперсных породах / Э.Д. Ершов. – Москва : Московский университет, 1979. – 214с.
303786
  Селютин В.С. Влагосодержание почвы на территории Брянской области в условиях изменяющегося климата // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 89-91 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0130-2906
303787
  Новиков М.И. Влагостойкость радиоэлектронной аппаратуры / М.И. Новиков, А.М. Федоров. – Москва, 1981. – 81 с.
303788
  Тарасевич В. Влада-власність і держава в епоху перших цивілізацій // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 21-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
303789
  Тарасевич В. Влада-власність у племінному союзі // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 18-32 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
303790
  Тарасевич В. Влада-власність у племінному союзі: особливості привласнення інститутів // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
303791
  Бадзьо Ю. Влада - опозиція - держава в Україні сьогодні : думки проти течії / Юрій Бадзьо. – Київ : Смолоскип, 1994. – 29 с.
303792
  Софронов А.В. Влада / А.В. Софронов. – К., 1976. – 74с.
303793
  Бойченко М.І. Влада / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 62-63. – ISBN 966-642-073-2
303794
  Смородинський В.С. Влада в громадянському суспільстві: вступ до дослідження засад суддівської діяльності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 3-11. – ISSN 0201-7245
303795
  Дементьев В. Влада в економічній системі // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 17-27. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
303796
  Рудич Ф.М. Влада в незалежній Україні як сучасне суспільне явище // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 252-264. – ISBN 978-966-02-7888-2
303797
  Рудич Ф. Влада в незалежній Україні: методологічний контекст // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 212-229. – ISSN 2524-0137
303798
  Заболотна Н. Влада в опозиції до Леонтовича // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 14


  "Будинку Леонтовича - бути. Його постать - недосяжна вершина для багатьох теперішніх політичних пігмеїв. На Вінниччині довкола будинку геніального українського композитора Миколи Леонтовича склалася неприпустима ситуація: місцева влада намагається ...
303799
  Томенко М. Влада в Україні навмисне деморалізує народ // Персонал плюс, 2004. – 15-21 березня


  Ст.нар. депутата, голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації про депутатські запити Генеральному прокурору України, голові Держкомітету України у справах національностей і міграції щодо вжиття невідкладних заходів у ...
303800
  Калініченко М. Влада громадянського суспільства : монографія / Михайло Калініченко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 175с. – ISBN 966-680-285-6
303801
   Влада для громадян : (відповіді на запитання). – Київ
№ 1. – 2005. – 97 с.
303802
   Влада для громадян. – Київ
№ 2 : Відповіді на запитання у сфері соціального захисту. – 2006. – 22с.
303803
   Влада для громадян. – Київ
№ 3 : Питання власності та житлово-комунальної сфери у відповідях фахівців. – 2006. – 18с.
303804
   Влада для громадян. – Київ
№ 4 : Відповіді на запитання у сфері підприємницької діяльності. – 2006. – 22с.
303805
   Влада для громадян. – Київ
№ 5 : Відповіді на запитання у сфері митного нормативно-правового регулювання. – 2006. – 22с.
303806
   Влада для громадян. – Київ
№ 6 : Питання житлово-комунальної сфери. – 2007. – 26с.
303807
   Влада для громадян. – Київ
№ 7 : Питання митної справи. – 2007. – 26с.
303808
   Влада для громадян. – Київ
№ 8 : Питання пенсійного забезпечення та соціального захисту. – 2007. – 31с.
303809
  Томенко М. Влада загострює ситуацію : З виступу нар. депутата України (на сесії Верховної Ради України, 24 верес. ц.р.) // Сільські вісті, 2004. – 30 вересня


  Про брудні технології на президент. виборах 2004 р.]
303810
  Вінокуров Я. Влада згадала про пенсійну реформу. Та чи можна ії провести під час війни? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)


  Влада налаштована таки провести пенсійну реформу, проте від такої рішучості не всі у захваті. Чи варто це робити зараз - "за" і "проти".
303811
  Шумак Н. Влада землі у повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 299-300
303812
  Бех Ю. Влада ЗМІ в системі соціального управління : монографія / Юлія Бех, Богдан Калініченко ; [за наук. ред. В.П. Беха]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2014. – 337, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-9730-20-6
303813
  Приятельчук А.О. Влада і бізнес: економічні, ідеологічні та політичні засади взаємозв"язку і взаємодії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 127-132


  У статті автор аналізує особливості взаємозв"язку влади та бізнесу та їх взаємодію у різних сферах. Наголошується на виробленні механізмів взаємної відповідальності влади та бізнесу. В статье автор анализирует особенности взаимосвязи власти и бизнеса, ...
303814
  Ковчак В.О. Влада і воля до влади у контексті семіотичного конструювання дійсності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 76-78
303815
  Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство : механізми взаємодії / М.А. Бойчук. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-8968-13-6
303816
  Толстоухов А.В. Влада і екополітика: сучасні взаємовідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)


  Розглядається проблема необхідності нового стилю політичного мислення на основі усвідомлення зв"язку влади та екополітики.
303817
  Флах К.-Г. Влада і злиденність преси = Macht und Elend der Presse / Карл-Германн Флах ; [ред.-упоряд. В.Ф. Іванов ; пер. В. Климченка]. – Київ : Академія української преси ; Центр вільної преси, 2015. – 186 с. – Пер. за вид.: Macht und Elend der Presse / K.-H. Flach. Mainz: Hase & Koehler, 1967. - Перший тит. арк. нім. – Бібліогр. у прим.: с. 176–186. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-68-5
303818
  Шакун В.І. Влада і злочинність / В.І. Шакун. – Київ : Пам`ять століть, 1997. – 225с. – ISBN 966-7236-10-2
303819
   Влада і ЗМІ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18
303820
  Копилов В.О. Влада і знання: генезис ідеї епістемократії : монографія / В.О. Копилов ; МОНУ ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харківський авіац. ін-т". – Харків, 2009. – 514 с. – ISBN 978-966-662183-5
303821
  Чума Б. Влада і касикізм в Іспанії часу Реставрації (1875-1923 рр.) у світлі сучасної іспанської історіографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 252-272. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
303822
  Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації = Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter : нова світова політ. економія / Ульрих Бек ; [пер. з нім. та наук. ред. О. Юдіна]. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 407, [1] с. : ил., табл. – Імен. покажч. : с. 403-405. - Парал. тит. арк. нім. - Сер. засн. у 2001 р. - Пер. за вид.: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Оkonomie / Ulrich Beck, 2002. – Бібліогр.: с. 378-402 та у підрядк. прим. – (Серія "Зміна парадигми"). – ISBN 978-966-521-577-6
303823
  Суржик Л. Влада і мізки: match not found // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 15-21 червня (№ 21). – С. 1, 12


  Про користь науки в економічному та суспільному розвитку. Про програму економічних реформ президента України на 2010–2014 рр. Цікаво, якими будуть "індикатори успіху" - у програмі їх два: підвищення частки інноваційно активних промислових підприємств ...
303824
   Влада і насильство : Збірка наукових статей. – Харків : Ун-тет внутр. справ, 1997. – 198с.
303825
  Мачуський В.В. Влада і опозиція в державах Закавказзя // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 161-184
303826
  Карпенко В.О. Влада і преса: колізії навколо свободи слова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.73-79
303827
  Олсон М. Влада і процвітання. Подолання комуністичних і капіталістичних диктатур = Power and prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships / Менкур Олсон; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 176с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-403-2
303828
  Валлє В. Влада і свобода : реквієм за Нікколо Мак"явеллі / Віра Валлє. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 231, [1] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 225-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-721-4
303829
  Зборовська Н. Влада і свобода в романах Павла Загребельного // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 3-23. – ISSN 0236-1477


  Із залученням психоаналітичного інструментарію розглядаються історичні романи П. Загребельного, насамперед "Первоміст" і "Я, Богдан". Авторка увиразнює гендерні, антиколоніальні й психологічні аспекти творів, культурне тло зображених подій і постатей, ...
303830
  Приступенко Т.О. Влада і свобода преси в Україні // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – Вип. 18


  У статті проаналізовано стан свободи преси в Україні на сучасному етапі. На прикладах конкретних правопорушень розглянуто втручання влади у роботу українських ЗМІ. Статистичні дані "Репортерів без кордонів" використані для визначення місця України у ...
303831
   Влада і суспільство : діалог через громадські ради / [Шайгородський Ю.Ж. та ін. ; наук. ред. Шайгородський Ю. Ж.] ; USAID: від американського народу ; Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики ; Укр. центр політ. менедж. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 148 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 140-147 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-218-0
303832
  Пролеєв С.В. Влада і суспільство: постмодерна перспектива : монографія / Пролеєв С.В. ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Дух і Літера, 2021. – 360 с. – Бібліогр.: с. 344-359. – ISBN 978-966-378-836-4
303833
   Влада і церква в Україні (перша половина ХХ століття) : Збірник наукових праць. – Полтава, 2000. – 135 с. – ISBN 966-02-1566-5
303834
  Цуріна І. Влада інвестує в активного бібліотекаря // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-23
303835
  Сащук Г.М. Влада інформації як фактор еволюції цивілізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 108-117
303836
  Копиленко О.Л. Влада інформації. / О.Л. Копиленко. – К, 1991. – 106с.
303837
  Смоляр А. Влада й географія пам"яті // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 20-25
303838
  Прудник М.М. Влада й засоби масової інформації США: аспекти впливу на громадську думку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-22. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються аспекти впливу на громадську думку, взаємостосунки у цьому процесі влади та ЗМІ у Сполучених Штатах. Проблематика цієї статті ґрунтується на окремих дослідженнях українських і закордонних науковців, які розгля-дають питання з різних ...
303839
  Тихоміров С.І. Влада й опозиція: припустимі межі політичної активності в контексті модернізаційного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 220-225. – ISBN 966-628-134-1
303840
  Лук"янчук Г. Влада Литовченко і посол Індії відкрили археологічну виставку про Вишгород в Національному історичному музеї України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 11
303841
  Татаренко Ірина Влада Литовченко. Подорожі - моя пристрасть, та Україну не проміняю ні на що : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-32 : фото
303842
  Кінах А. Влада має бути рівновіддаленою від бізнесу та фінансово-промислових груп // Робітнича газета, 2003. – 4 вересня


  Бесіда з президентом Укр. спілки примисловців та підприємців про Х з"їзд УСПП
303843
  Мустафін О. Влада Майдану. Хто і навіщо винайшов демократію / Олексій Мустафін. – Київ : Юстініан, 2016. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7039-32-6
303844
  Костиря І.О. Влада мас-медіа та соціальна комунікація // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 296-302. – ISSN 2226-3209
303845
  Колотуха Я.Я. Влада народу - для народу / Я.Я. Колотуха. – К., 1985. – 33с.
303846
  Бершеда Р.В. Влада народу / Р.В. Бершеда. – Київ, 1962. – 48с.
303847
  Погорілко В.Ф. Влада народу / В.Ф. Погорілко. – К., 1983. – 92с.
303848
  Максакова Р. Влада народу як першооснова забезпечення ефективного державного управління // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 90-96. – ISSN 1026-9932
303849
  Марусяк О. Влада народу, або Референдум як спосіб зняти відповідальність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 7. – ISSN 1992-9277
303850
  Максакова Р.М. Влада народу: аналіз суспільно-політичної думки та конституційно-правове регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 20-27.
303851
  Кучерук О. Влада очима історії // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 23-26. – ISSN 0130-7037


  Українська фалеристика початку ХХ століття
303852
  Томенко М. Влада переконує в неминучості фальсифікацій // Львівівска газета, 2004. – 1 червня
303853
  Баркар Д. Влада приховує злочини режиму Сталіна? Дослідники знайшли раніше невідомі поховання тисяч жертв НКВС // Українське слово. – Київ, 2001. – С. 1
303854
  Гай-Нижник Влада продукує спротив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Народ не хоче, щоб ним керували по-старому, тоді як еліти живуть по-новому.
303855
  Крупина В.О. Влада радянської України в оцінці громадян ( друга половина 1940-х - початок 1950 -х рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 124-135. – ISSN 0130-5247
303856
  Ніколаєнко С. Влада робить освіту недосяжною // Сіл. вісті, 2004


  [Освіта в Україні: Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань науки й освіти, секр. політради СПУ]
303857
  Следзь С. Влада сіла на шпагат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 9


  "Нескладно зрозуміти, що призупинення до липня дії антидемпінгових заходів (які мали розпочатись у березні 2017-го) в момент, коли в Україні на повну йде підготовка до посівної, — це прецедент, за яким цілком може піти фактично скасування вже прийнятих ...
303858
  Довгий О. Влада сонця : поезії / О. Довгий. – Київ : Молодь, 1982. – 104 с.
303859
  Стрельцов Є. Влада та відповідальність: "синоніми" чи "антоніми" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 вересня (№ 35)
303860
  Сушинський О. Влада та інститут президенства: концептуальні аспекти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-33. – ISBN 966-73-53-51-Х
303861
  Ткач Д.І. Влада та опозиція в Угорщині – зміна облич чи зміна курсу? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 75-90
303862
  Кочубей Л.О. Влада та опозиція в Україні у період Євромайдану (листопад 2013-лютий 2014 рр.): аспекти взаємодії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 55-74
303863
  Кукуруз О.В. Влада та опозиція в умовах демократизації українського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 733-739. – ISSN 1563-3349
303864
  Волков С. Влада та освітня система: поліваріантність взаємин // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 37-43. – ISBN 978-966-2241-15-0


  Дослідження архівних матеріалів показує, що розвиток професійної освітньої діяльності в Україні був протягом усього часу її формування залежний від ставлення до національних інтересів українців уряду тих країн, в складі яких вона перебувала.
303865
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 1. – 2001
303866
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 2. – 2001
303867
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
303868
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 4. – 2001
303869
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 5. – 2001
303870
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 6. – 2001
303871
  Кагальна М. Влада та соціальний контроль в повсякденному житті селянства України в 1953-1964 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі архівних та усних джерел досліджено вплив органів радянської системи влади - колгоспів, сільських рад, партійних організацій на повсякденне життя селян та проаналізовано механізми соціального контролю в селянському повсякденні ...
303872
  Шудря К.П. Влада творчості / К.П. Шудря. – К, 1976. – 245с.
303873
  Щербак Ю. Влада темряви // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 38-40


  Роздуми про політичну ситуацію в Україні
303874
  Толстой Л.М. Влада темряви, або кігтик застряв, усій пташці загин / Л.М. Толстой. – Київ, 1954. – 116с.
303875
   Влада Тьми і Темників : Хрестоматія з політичної цензури в Україні. 2001-2004. – Львів; Київ; Харків : Просвіта, 2005. – 308с. – ISBN 966-537-140-1
303876
  Мірошниченко Ю. Влада Українського народу та шляхи забезпечення конституційності його рішень // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 21 (306). – С. 8-11


  "..." Влада Українського народу" – категорія, через яку Конституційний Суд України у своєму рішенні від 5 жовтня 2005 року (справа про здійснення влади народом) [4] розтлумачив принцип народного суверенітету, що закріплений у частині 2 статті 5 ...
303877
  Томенко М. Влада формує суспільну думку щодо неминучості фальсифікації результатів виборів Президента // Народна газета, 2004. – 10-16 червня


  З приводу оприлюднення в засобах мас. інформації результатів соціол. опитувань, згідно з якими понад третини потенційних виборців вважають, що результати президент. виборів буде сфальсифіковано
303878
  Волковинська В.О. Влада як мехінізм самовідтворення соціальної системи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 11-13
303879
  Мацола М.І. Влада як об"єкт дослідження правової науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-40.
303880
  Валова Л.М. Влада як потреба особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Потреба влади розглядається як самостійне явище, яке складається з базових потреб людини. Ставлення особистості до влади визначається домінуючою потребою. Як будь-яка потреба людини, потреба функціонує в динамічній послідовності та повинна мати ...
303881
  Домбровська О. Влада як правова категорія: поняття, види та функції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-23.
303882
  Дементьєв В. Влада як проблема економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С.28-32. – ISSN 0131-775Х
303883
  Ситник О.І. Влада як проблема політичної філософії: аналітичний огляд концепції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 113-117. – ISSN 1729-360Х
303884
  Воронянський О.В. Влада як системний елемент економічних відносин: механізм відтворюваності / О.В. Воронянський, Т.Ю. Кулішенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 109-117. – (Економічні науки)
303885
  Вербицька І.В. Влада як феномен екзистенції : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Вербицька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.178-201
303886
  Вербицька І.В. Влада як феномен екзистенції : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культура / Вербицька І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
303887
   Влада, економіка і суспільство (перше півріччя 2008 р.) : інформаційний бюлетень / Центр економічного розвитку; керівник проекту О. Пасхавер; автори проекту: Л. Верховодова, К. Агеєва, Д. Згортюк. – Київ, 2008. – 28с.
303888
  Ільїн В. Влада, інтелект, мораль // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-91. – ISSN 1812--514Х
303889
  Брик О.М. Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті / О.М. Брик, М.С. Кочаровський // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 15-19. – ISSN 2617-2348
303890
  Гловацький І. Влада, суд, адвокатура : в афоризмах, сентенціях та прислів"ях / Іван Гловацький. – Варшава, 2007. – 564 c. – ISBN 83-7512-859-7
303891
   Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвітку : Наукова монографія / С.К. Реверчук, О.М. Ковалюк, Л.М. Стрельбицька, М.І. Крупка; За ред. С.К. Реверчука; ЛНУ ім.І.Франка. – Київ : Атіка, 2002. – 320с. – ISBN 966-8074-20-3
303892
  Сердюк В В. Влада: суб"єкти та ознаки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип.286)
303893
  Сокульський І. Владар каменю. / І. Сокульський. – К., 1993. – 158с.
303894
  Дилан Б. Владарі війни / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 8-10. – ISSN 0320-8370
303895
  Тріска О.О. Владарюючі суб"єкти фінансових правовідносин: поняття та види // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 89-95. – (Правознавство ; Вип.311)
303896
   Владас Микенас: советский шахматист. – М., 1987. – 158с.
303897
  Анастасьев Н.А. Владелец Йокнапатофы / Н.А. Анастасьев. – Москва : Книга, 1991. – 413 с. – (Писатели о писателях)
303898
  Жадан С. Владелец лучшего клуба для геев // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 65-84. – ISSN 0130-7673
303899
  Цыбулевский А.С. Владелец шарманки. / А.С. Цыбулевский. – Тбилиси, 1973. – 309с.
303900
  Грунин Михаил Владельцы игорного бизнеса требуют сдвинуть сроки активации игорных зон. Вне игры : игорный бизнес // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 24-25
303901
  Аленичев В.В. Владельцы Пушкинской вотчины в историко-генеалогическом исследовании / В.В. Аленичев, В.В. Аленичева, В.Н. Аленичев // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 5 (55 ). – С. 19-25. – ISSN 1684-2618
303902
  Агеев Л.М. Владение : стихотворения и поэма / Леонид Агеев ; худож. Н.И. Кофанов. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 110, [1] с., ил.
303903
  Рольф Книпер Владение и собственность // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 471-483. – ISBN 978-966-2578-62-1
303904
  Евсеева О.В. Владение как право и как факт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 111-113. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
303905
  Вознесенская Е.Д. Владение компьютером и иностранными языками в структуре образовательного капитала молодых рабочих // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 7. – С. 11-40. – ISSN 1561-2465


  Компьютерная грамотность, знание иностранных языков (в основном английского) сегодня представляются ресурсами, неотъемлемыми от успешного позиционирования личности в обществе. В структуре образовательных накоплений рабочей молодежи эти ресурсы занимают ...
303906
  Пулатов Т. Владения / Т. Пулатов. – Москва : Известия, 1976. – 364с.
303907
  Пулатов Т. Владения / Т. Пулатов. – Москва, 1986. – 541 с.
303908
   Владения и крепостные крестьяне русской церкви в конце XVII века. – Москва, 1988. – 167с.
303909
   Владенная выпись с судного дела 1672-1674 данная чувашам деревень Бурундуковы и Чабыр-Горы Симбирского уезда / Изд. под ред. В.В. Майкова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1894. – [2], II, 18 с.
303910
  Влахов-Мицов Владетели в Примка : (книга за княз Батенберг, цар Фердинанд и цар Борис III) / С. Влахов-Мицов : Лице, 1992. – 219, [5] с.
303911
  Стивенсон Р.Л. Владетель Баллантрэ / Р.Л. Стивенсон. – Х., 1992. – 523с.
303912
  Стивенсон Р.Л. Владетель Баллантрэ. Рассказы и повести / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Правда, 1987. – 588с.
303913
  Монтепен Ксавье Владетель Мессиака. Двоеженец. / Монтепен Ксавье. – М., 1993. – 512с.
303914
  Визе В.Ю. Владивосток - Мурманск на "Литке" / В.Ю. Визе. – Ленинград : Главсевморпути, 1936. – 154с. – (Полярная библиотека)
303915
  Левицкий В.Л. Владивосток / В.Л. Левицкий. – Москва : Советский художник, 1967. – 41с.
303916
  Николаев С.Н. Владивосток / С.Н. Николаев. – Владивосток, 1977. – 224с.
303917
  Галенович Ю. Владивосток : стук в дверь // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С. 71-78. – ISSN 0869-44435


  Російсько-китайські відносини.
303918
   Владивосток [Изоиздания] = Wladiwostock : [почтовые открытки]. – Владивосток : Изд. магазина Густ. А. Порна. – [8] л. ил. : 7 ил., 1 л. карта. – Обл. половинная. – (Всемирный почтовый союз. Россия)
303919
  Торопов А.А. Владивосток как зарубежный корейский центр антияпонского освободительного движения (1905-1916) // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов: спецвыпуск / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2000. – № 1 : 100 лет корееведения в ДВГУ. Материалы Международной научной конференции. Тезисы и доклады. – С. 86-88. – ISBN 5-7444-1174-7
303920
   Владивосток., 1960. – 272с.
303921
   Владивосток. : справочник-путеводитель. – Владивосток, 1972. – 152с.
303922
  Клех Игорь Владивосток. Владивосточная долгота : Краеведение / Клех Игорь, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 88-102 : Фото. – ISSN 1029-5828
303923
   Владивосток. Город у океана. – 2-е изд., доп. – Москва : Планета, 1985. – 207с. : фото
303924
  Шмидт П.Ю. Владивостокская Зоологическая станция / П.Ю. Шмидт. – Москва : Университетская тип., 1902. – 5 с. – Отд. оттиск из: Дневник зоологического отделения, т. 3, № 3, 1902
303925
  Ильин А.А. Владивостокский отряд : Повесть / А.А. Ильин. – Владивосток, 1988. – 317с.
303926
   Владивостокское бюро путешествий и экскурсий. Жемчужина Приморья : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 26 : Фото
303927
  Г"яцо Тензин Владика - вигнанець : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-74 : Фото
303928
  Лосєв І. Владика - державник // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 26 (243). – С. 14-16. – ISSN 1996-1561


  Позиція Філарета врятувала Київський патріархат від розколу й розчинення в "Русском мірє".
303929
  Треньов К. Владика / К. Треньов. – Киев, 1958. – 68с.
303930
  Распопович Р. Владика Василій III Петрович і проект переселення чорногорців до Російської імперії у другій половині XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 67-78. – ISSN 0130-5247
303931
  Патриляк І. Владика Галицький // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 14 (179). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Андрея Шептицького як митрополита греко-католиків сприйняли спершу з недовірою, наприкінці життя він став авторитетом навіть для ворогів
303932
  Масан О.М. Владика Євген (Гакман) - визначний діч православної Церкви на Буковині в XIX столітті : нарис життя і діяльності / Олександр Масан. – Чернівці : Місто, 1999. – 75, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 74-75. – ISBN 966-7366-27-8
303933
  Цуньовський О. Владика Іван: апокрисарій української греко-католицької церкви при апостольській столиці // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 71-75
303934
  Вишневська Г. Владика Іларіон - архієпископ Холмський і Підляський (Іван Огієнко) / Г. Вишневська, Ю. Ковальський // Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – С. 60-66. – ISBN 978-966-2171-59-4
303935
  Міщенко Т. Владика історичних ролей: в Івано-Франківську помер 65-річний актор Сергій Романюк : некролог // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 25)


  "Відійшов у засвіти в Івано-Франківську 65-річний актор Сергій Романюк. Славу і впізнаваність акторові у 1990-ті принесло українське кіно".
303936
  Бортник С. Владика Калліст Уер: від еклезіології до антропології // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 371-383
303937
  Павленко П. Владика Мечислав Мокшицький - дзеркало польського шовінізму в Україні // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 170-176. – ISBN 978-966-02-8853-9


  "В інтерв’ю польському тижневику “Niedziela” (21/2017) Львівський архієпископ-митрополит Римо-Католицької Церкви Мечислав Мокшицький зауважив, що на українському народі лежить гріх “геноциду поляків” і допоки він (народ) не очиститься від цього гріха - ...
303938
  Завалій В. Владика Никон, єпископ Чернігівський і Ніжинський: матеріали до біографії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 878-883.
303939
  Салига Т. Владика степу (Ідейно-естетичний модус образу) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 367-376. – ISBN 978-966-06-0747-7
303940
  Сигер Ф Владилен Шабельников / Ф Сигер. – М, 1973. – 24с.
303941
  Сокирська В. Владилена Сокирська: "Сучасний педагог формується на стику високих професійних вимог до соціальної ролі вчителя в нашому складному суспільстві" / спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 2-8 жовтня (№ 39). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
303942
  Бланк А.С. Владимир : (краткий очерк истории города) / А.С. Бланк. – Москва : Книжное издательство, 1954. – 92 с. : ил.
303943
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Москва : Художественная литература, 1965. – 494 с.
303944
   Владимир. – Москва, 1970. – 60 с.
303945
  Столетов Владимир / Столетов, В.М. Маслов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 14с.
303946
  Маслов В.М. Владимир / В.М. Маслов, И.А. Столетов. – Москва, 1976. – 36с.
303947
   Владимир : Фотоальбом / Сост.: Маслов В., Столетов И. – Москва : Советская Россия, 1980. – 223с.
303948
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Москва : Художественная литература, 1981. – 543 с.
303949
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча. – Киев : Дніпро, 1986. – 519 с. – (Сер. произв. укр. сов. писателей в пер. на русс. яз. "Радуга")
303950
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко. – Минск : Нар. асвета, 1990. – 541 с. – ISBN 5-341-00480-9
303951
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Москва : Дружба народов, 1991. – 510 с. – ISBN 5-285-00119-6
303952
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Москва : Дружба народов, 1992. – 510 с. – ISBN 5-285-00183-8
303953
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1992. – 496 с.
303954
  Царьков И.И. Владимир I и серебряные ложки, или внеправовые принципы единства // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 49-68. – ISSN 1812-8696
303955
  Галенко Е.Д. Владимир А лександрович Емельяов / Е.Д. Галенко. – Ленинград : Художник РСФСР, 1987. – 80 с.
303956
  Дарсалия В.В. Владимир Агрба / В.В. Дарсалия. – Сухуми, 1974. – 90с.
303957
   Владимир Азин : [1895-1920 : очерк о командире 28 стрелковой дивизии]. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1958. – 96 с., 1 л. портр. : ил., портр.
303958
  Захаров С.А. Владимир Азин / С.А. Захаров. – Свердловск, 1960. – 52с.
303959
   Владимир Акимович Филиппенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 111-112. – ISSN 0030-5987


  "1 января 2017 года отметил юбилей выдающийся ученый, талантливый хирург, известный ортопед-травматолог, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий отделом патологии суставов ГУ "Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. ...
303960
  Разумовская С.В. Владимир Александрович Васильев / С.В. Разумовская. – М, 1962. – 83с.
303961
  Васильев В.А. Владимир Александрович Васильев / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 45с.
303962
   Владимир Александрович Владиславский. – М, 1949. – 12с.
303963
  Гальба В.А. Владимир Александрович Гальба : карикатуры. Иллюстрации. Зарисовки. Шаржи / В.А. Гальба; ред.: А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1971. – [42] с.
303964
  Базиянц А.П. Владимир Александрович Гордлевский / А.П. Базиянц ; АН СССР, Ин- востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 80 с., [1] л. портр.
303965
  Голованов Н.Н. Владимир Александрович Игошев / Н.Н. Голованов. – Л., 1961. – 34с.
303966
   Владимир Александрович Игошев. Каталог выставки. Живопись. – М., 1964. – 18с.
303967
  Фигуровский Н.А. Владимир Александрович Кистяковский (1865-1952) / Н.А. Фигуровский, Ю.И. Романьков. – Москва : Наука, 1967. – 136 с.
303968
  Нестерова Н.М. Владимир Александрович Кистяковский. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1948. – 46с.
303969
   Владимир Александрович Кондратьев. К семидесятилетию со дня рождения // Труды семинара имени И.Г. Петровского : научное издание / Московский университет. – Москва, 2007. – Вып. 26. – С. 5-28. – Бібліогр. : с.13-28. – ISSN 0321-2971


  К 70-летию выдающегося математика, засл. проф. МГУ, докт. физико-матем. наук. Библиография на 217 назв.
303970
   Владимир Александрович Марченко // Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / НАН Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2017. – Т. 13, № 3. – С. 314. – ISSN 1812-9471


  Марченко Владимир Александрович - Советский и украинский учёный-математик, академик РАН (академик АН СССР с 1987), академик АН УССР (1969).
303971
  Балышев М.А. Владимир Александрович Михайлов / М.А. Балышев, П.В. Федоров // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2006. – № 3. – С. 80-88.


  Документально-биографический очерк. Настоящая публикация имеет целью в какой-то мере восполнить пробелы в истории отечественной астрономии
303972
  Черняховский Ф.И. Владимир Александрович Русанов / Ф.И. Черняховский. – Архангельск, 1958. – 52с.
303973
  Корякин В.С. Владимир Александрович Русанов, 1875-1913 / В.С. Корякин; Отв.ред.В.М.Пасецкий. – Москва : Наука, 1987. – 127с.
303974
   Владимир Александрович Серов - Народный художник СССР лареат Гос.премий.. – Москва, 1964. – 42 с.
303975
   Владимир Александрович Серов. – Москва, 1964. – 52 с.
303976
  Коровкевич С.В. Владимир Александрович Серов / С.В. Коровкевич. – Л, 1967. – 62с.
303977
   Владимир Александрович Серов.. – М, 1953. – 92с.
303978
   Владимир Александрович Туманов (1926-2011) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 128. – ISSN 0132-0769


  Некролог.
303979
  Вреден-Кобецкая Владимир Александрович Фок / Вреден-Кобецкая. – Москва, 1956. – 96с.
303980
  Смирнова Н.В. Владимир Александрович Энгельгардт / Н.В. Смирнова. – Москва, 1955. – 44с.
303981
  Батурин А.П. Владимир Александрович Якубский - ученый, педагог, человек (1924-2013) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 87-91. – ISSN 0132-1366
303982
   Владимир Алексеевич Бец (1834-1894) // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 21-22
303983
   Владимир Алексеевич Васин. – М., 1978. – 10с.
303984
   Владимир Алексеевич Виноградов. – Москва : Наука, 1982. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. экономики ; Вып. 12)
303985
   Владимир Алексеевич Милашевский 1893-1976 : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1978. – 68 с.
303986
   Владимир Алексеевич Танькут // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 109-110. – ISSN 0030-5987


  "23 марта 2017 года - юбилей у одного из ведущих ортопедов-травматологов Украины, талантливого ученого, клинициста и хирурга, главного научного сотрудника клиники патологии суставов ГУ "Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко ...
303987
  Кауфман С.А. Владимир Алексеевич Щуко / С.А. Кауфман. – Ленинград, 1946. – 67 с.
303988
  Мчедлов-Петросян Владимир Андреевич Дыбский. (К 140-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 245-246. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
303989
  Рыбаков С.И. Владимир Андреевич Оппель: ученый, хирург, эндокринолог, педагог, генерал, историк, музыкант // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (66). – С. 88-97. – ISSN 1818-1384
303990
  Владимиров В.С. Владимир Андреевич Стеклов -- ученый и организатор науки. / В.С. Владимиров, И.И. Маркуш. – Москва, 1981. – 95с.
303991
   Владимир Андреенков : живопись, скульптура, графика : [каталог выставки. – Москва : МОСХ, 1980. – 13 с., портр., [7] л. ил.
303992
   Владимир Андрушкевич : графика. Каталог выставки / Андрушкевич Владимир Ильич. Выставка графики; Авт. вступ. ст.: Н. Скворцова; сост.: Ю. Гольденберг. – Москва : Советский художник, 1984. – [25] с. : ил. – В надзаг.: Гл. упр. культуры Мособлисполкома, Моск. обл. орг. Союза художников РСФСР
303993
   Владимир Антонович (1834-1908): историк, археограф, археолог, этнограф // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 261-268 : Фото. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
303994
   Владимир Аполлонович Лосский. – М, 1959. – 367с.
303995
   Владимир Аркадьевич Каширцев (К 70-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1280 : фото. – ISSN 0016-7886
303996
  Нестьева М.И. Владимир Атлантов: Творч. порт. / М.И. Нестьева. – М., 1987. – 31с.
303997
  Мурзаев Э.М. и др. Владимир Афанасьевич Обручев : Жизнь и деятельность / Э.М. и др. Мурзаев. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 303с.
303998
  Мурзаев Э.М. Владимир Афанасьевич Обручев, 1863-1956 / Э.М. Мурзаев, В.В. Обручев, Г.Е. Рябухин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 207с.
303999
  Обручев В.В. Владимир Афанасьевич Обручев. / В.В. Обручев, Н.М. Асафова. – М.-Л., 1946. – 87с.
304000
  Обручев В.В. Владимир Афанасьевич Обручев. / В.В. Обручев, Г.Н. Финашина. – М., 1965. – 232с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,