Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
309001
  Ермакова Мария "Вокруг света" видит будущее // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 142-143 : фото
309002
  Делеган М. "Волають шедеври сивої давнини..." / М. Делеган, В. Делеган // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 65-68. – ISSN 2222-5250


  До 90-річчя з дня народження Степана Юрійовича Пруниці.
309003
   "Волга-Флот-Тур": сезон качества : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 25 : Фото
309004
  Беляев Валерий "Волга - Флот-Тур" : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 40 : Фото
309005
  Махун С. "Волею сенату", або Як об"єднати несумісне - принципат і свободу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 червня (№ 20). – С. 15


  "Якби запитали: протягом якого періоду всесвітньої історії становище людського роду було найщасливіше і найбільш квітуче, він мав би без жодних вагань назвати період від смерті Доміціана до сходження на престол Коммода", — писав видатний англійський ...
309006
  Ухач В. "Волею українського народу..." Сучасний історіографічний дискурс львівських подій 30 червня 1941 року // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – C. 35-41


  Оцінюючі взаємини націоналістичних сил із Німеччиною, дослідники наштовхуються на дискусії про колабораціонізм ОУН(М) і ОУН(Б). У контексті дискусій І. Патриляк наголошує, що відверта антиукраїнська політика, що проявила себе в арештах лідерів ...
309007
  Горобець В. "Волимо царя східного..." : Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / Віктор Горобець. – Київ : Часрпис Критика, 2007. – 464с. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-89-6
309008
  Панасюк В. "Волинська політика" воєвод Г. Юзовського та А. Гавке-Новака 1928-1939 років: проблеми україно- та німецькомовної освіти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 126-131


  Стаття присвячена дослідженню проблем україно- та німецькомовної освіти крізь призму розгляду так званої "волинської політики" польських воєвод Г. Юзевського та А. Гавке-Новака в 1928 - 1939 рр. Особлива увага приділяється аналізу політики колонізації ...
309009
  Федьков О.М. "Волинська тривога 1907 року" / О.М. Федьков, А.Ю. Хоптяр // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 530-541. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  З історії суспільно-політичного життя початку XX ст. Йдеться з історії України початку XX ст. , який засвідчив про гостре політичне протистояння соціалістичних та консервативно-монархічних сил, в орбіту якого потрапили Почаївська лавра, єврейська ...
309010
  Ільченко Руслана "Волинське Віче". Серпанок минулого / Ільченко Руслана, Максименко Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 22-23 : фото
309011
  Оболончик Н. "Волинські Афіни": спроба відродження традицій у міжвоєнний період (20-30-ті роки ХХ ст.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 45-51. – ISBN 966-7679-64-0
309012
  Войчун Ю. "Волинські єпархіальні відомості" як джерело для вивчення історії чеської громади Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 8-13
309013
  Шемедюк І. "Волинські єпархіальні відомості" як друкований орган Волинської єпархії у Синодальний період // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 213-216
309014
  Лук"янчук Г. "Волинському братству" - 20! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 червня - 20 червня (№ 23/24). – С. 13, 20
309015
  Якубович М. "Волиняна" і "Барасабніса" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 7 (535), 16-22.02.2018. – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Що писали арабські мандрівники про давню Україну.
309016
  Синицын Ф. "Волков бояться, в лес не ходить" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 123-125. – ISSN 0235-7089


  Провал антирелигиозной политики СССР в конце 1930-х годов.
309017
  Лаури-Вольпи Вокльные параллели / Лаури-Вольпи. – Л, 1972. – 303с.
309018
  Селезнев Ю.В. Вокняжение Александра Невского в 1252 г. : политические реалии и их отражение в русской письменной традиции // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 36-41. – ISSN 2071-9574
309019
  Беридзе В.К. Вокруг "Вепхисткаосани" / В.К. Беридзе ; Труды Тифлисск. Гос. Ун-та. III, 1936. – 166 с.
309020
  Каграманов Юрий Вокруг "иранской идиомы" : Публицистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 12. – С. 141-152. – ISSN 0012-6756
309021
  Черепанов Ю.А. Вокруг автомобиля / Ю.А. Черепанов. – Москва : Советский художник, 1984. – 54 с.
309022
  Пузанов И.И. Вокруг Азии / И.И. Пузанов. – Москва : Географгиз, 1957. – 368с.
309023
  Хуторецкий В.М. Вокруг американского университета // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 2012. – № 6. – С. 16-23. – ISSN 1727-5903


  Статья знакомит с американской высшей школой.
309024
  Трешников А.Ф. Вокруг Антарктиды / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 256с.
309025
  Гнедовский Б.В. Вокруг Архангельска / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1978. – 183 с.
309026
  Поберезкина П.Ф. Вокруг Ахматовой / Полина Поберезкина. – Москва : Азбуковник, 2015. – 319, [1] с. – Указ. имен: с. 301-319. – Библиогр.: с. 235-300 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91172-115-2
309027
  Кострикин А.И. Вокруг Бернсайда / А.И. Кострикин. – Москва : Наука, 1986. – 231с.
309028
  Жбанов Е.М. Вокруг версии / Е.М. Жбанов. – Москва : Известия, 1990. – 256 с.
309029
  Дядечко Л.П. Вокруг да около рекламы : фразообразовательный словарь / Л.П. Дядечко. – Киев : Аванпост-Прим, 2007. – 418с. – ISBN 978-996-8571-32-9
309030
  Лысенко В.К. Вокруг Европы на "Экваторе" / В.К. Лысенко. – Одесса, 1957. – 159с.
309031
  Хахалин Л.А. Вокруг звезды / Л.А. Хахалин. – Л, 1973. – 176с.
309032
  Фининберг Э.И. Вокруг земли : избранные стихи / Эзра Фининберг ; пер. с евр. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1935. – 126 с.
309033
  Зубов Н.Н. Вокруг Земли Франца-Иосифа / Н.Н. Зубов. – Москва, 1933. – 29с.
309034
  Иванов Серьгей Вокруг иполки : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 156-157 : Фото. – Библиогр.: Біліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
309035
  Кривин Ф.Д. Вокруг капусты : юмор. стихи, эпиграммы, басни / Ф.Д. Кривин. – Москва : Советский писатель, 1960. – 96с.
309036
  Кноблох Г. Вокруг книги / Гейнц Кноблох ; [пер. с нем. А.П. Найды ; худож. М. Федоров]. – Москва : Книга, 1980. – 406 с. : ил. – Миниатюрное издание
309037
  Черниченко Ю.Д. Вокруг комбайна / Ю.Д. Черниченко. – М., 1987. – 63с.
309038
  Караулов А.В. Вокруг Кремля / А.В. Караулов. – М., 1990. – 473с.
309039
  Заборский М.А. Вокруг крючка / М.А. Заборский. – Москва, 1957. – 135с.
309040
  Шмидт И.М. Вокруг манежа / И.М. Шмидт, Ю.Н. Благов. – Москва : Искусство, 1969. – 104 с.
309041
  Уильямс Р. Вокруг Манода // Цена угля : [романы] / Б. Хайнс. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 134-253
309042
   Вокруг Москвы : Экскурсии. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 278с. – (Туризм и экскурсии ; Вып. 1)
309043
  Куделин П.Г. Вокруг Москвы. / П.Г. Куделин. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 240с.
309044
   Вокруг мяча. Альбом дружеских шаржей и эпиграмм. – М., 1947. – 32с.
309045
  Утевская Н.Л. Вокруг нас / Н.Л. Утевская. – Л., 1968. – 173с.
309046
  Макдональд Р. Вокруг одни враги / Росс Маудональд // Чудовище во мраке / Эдогава Рампо. – Москва : Правда, 1990. – С. – (МП : Мир приключений). – ISBN 5-253-00143-3
309047
  Макдональд Р. Вокруг одни враги / Р. Макдональд. – Минск, 1993. – 448с.
309048
  Никулин Л.В. Вокруг Парижа. / Л.В. Никулин. – М, 1929. – 167с.
309049
  Аштон Гарольд Вокруг Парижа. Западный театр войны : записки военного корреспондента "Daily News" Гарольда Аштона / пер. с англ. А. Я-на. – Петроград : [Тип. т-ва "Грамотность"], 1915. – 166 с.
309050
  Ободовская И.М. Вокруг Пушкина : Неизвестные письма Н.Н.Пушкиной и ее сестер Е.Н. и А.Н.Гончаровых / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев. – 2-е, доп. – Москва : Советская Россия, 1978. – 304 с.
309051
  Ободовская И.М. Вокруг Пушкина: Неизвестные письма Н.Н.Пушкиной и ее сестер Е.Н. и А.Н.Гончаровых. / И.М. Ободовская. – М., 1975. – 382с.
309052
  Билль-Белоцерковский Вокруг ринга / Билль-Белоцерковский. – Москва : Искусство, 1950. – 92 с.
309053
  Федотова Т.П. Вокруг Ростова Великого / Т.П. Федотова. – Москва : Искусство, 1987. – 158 с.
309054
  Санин В.М. Вокруг света - за погодой / В.М. Санин. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 480с.
309055
  Максимов Вокруг света : плавание корвета Аскольд / Максимов. – Санкт-Петербург : Типография товарищества Общественная польза. – V, 480 с.
309056
  Ланнелонг О.М. Вокруг света / О.М. Ланнелонг; под ред.: В.В. Битнера. – С.-Петербург : Вестник знания (В.В. Битнера), 1912. – 96 с.
309057
  Бараташвили В.В. Вокруг света : [записки капитана дальнего плавания : для сред. и старш. возраста] / В.В. Бараташвили. – Минск : Госиздат БССР, Ред. дет. и юнош. лит., 1956. – 192 с. : ил.
309058
   Вокруг света : Книга для чтения по физич. географии. – Москва : Знание, 1966. – 339с.
309059
   Вокруг света. – Москва
№ 1. – 1983
309060
   Вокруг света. – Москва
№ 2. – 1983
309061
   Вокруг света. – Москва
№ 3. – 1983
309062
   Вокруг света. – Москва
№ 4. – 1983
309063
   Вокруг света. – Москва
№ 5. – 1983
309064
   Вокруг света. – Москва
№ 6. – 1983
309065
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2544), январь. – 1986
309066
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 2 (2545), февраль. – 1986
309067
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 3 (2546), март. – 1986
309068
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 4 (2547), апрель. – 1986
309069
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 5 (2548), май. – 1986
309070
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 6 (2549), июнь. – 1986
309071
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 7 (2550), июль. – 1986
309072
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 8 (2551), август. – 1986
309073
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 9 (2552), сентябрь. – 1986
309074
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 10 (2553), октябрь. – 1986
309075
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 11(2554), ноябрь. – 1986
309076
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 12 (2555), декабрь. – 1986
309077
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2556), январь. – 1987
309078
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 2 (2557), февраль. – 1987
309079
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 3 (2558), март. – 1987
309080
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 4 (2559), апрель. – 1987
309081
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 5 (2560), май. – 1987
309082
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 6 (2561), июнь. – 1987
309083
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 7 (2562), июль. – 1987
309084
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 8 (2563), август. – 1987
309085
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 9 (2564), сентябрь. – 1987
309086
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 10 (2565), октябрь. – 1987
309087
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 11 (2566), ноябрь. – 1987
309088
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 12 (2567), декабрь. – 1987
309089
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2568), январь. – 1988
309090
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 2 (2569), февраль. – 1988
309091
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 3 (2570), март. – 1988
309092
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 4 (2571), апрель. – 1988
309093
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 5 (2572), май. – 1988
309094
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 6 (2573), июнь. – 1988
309095
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 7 (2574), июль. – 1988
309096
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 8 (2575), август. – 1988
309097
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 9 (2576), сентябрь. – 1988
309098
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 10 (2577), октябрь. – 1988
309099
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 11 (2578), ноябрь. – 1988
309100
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 12 (2579), декабрь. – 1988
309101
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2580), январь. – 1989
309102
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 2 (2581), февраль. – 1989
309103
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 3 (2582), март. – 1989
309104
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 4 (2583), апрель. – 1989
309105
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 5 (2584), май. – 1989
309106
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 6 (2585), июнь. – 1989
309107
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 7 (2586), июль. – 1989
309108
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 8 (2587), август. – 1989
309109
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 9 (2588), сентябрь. – 1989
309110
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 10 (2589), октябрь. – 1989
309111
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 11 (2590), ноябрь. – 1989
309112
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 12 (2591), декабрь. – 1989
309113
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2592), январь. – 1990
309114
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 2 (2593), февраль. – 1990
309115
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 3 (2594), март. – 1990
309116
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 4 (2595), апрель. – 1990
309117
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 5 (2596), май. – 1990
309118
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 6 (2597), июнь. – 1990
309119
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 7 (2598), июль. – 1990
309120
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 8 (2599), август. – 1990
309121
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 9 (2600), сентябрь. – 1990
309122
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 10 (2601), октябрь. – 1990
309123
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 11 (2602), ноябрь. – 1990
309124
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 12 (2603), декабрь. – 1990
309125
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2604), январь. – 1991
309126
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 2 (2605), февраль. – 1991
309127
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 3 (2606), март. – 1991
309128
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 4 (2607), апрель. – 1991
309129
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 5 (2608), май. – 1991
309130
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 6 (2609), июнь. – 1991
309131
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 7 (2610), июль. – 1991
309132
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 8 (2611), август. – 1991
309133
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 9 (2612), сентябрь. – 1991
309134
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 10 (2613), октябрь. – 1991
309135
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 11 (2614), ноябрь. – 1991
309136
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 12 (2615), декабрь. – 1991
309137
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2616), январь. – 1992
309138
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 2 (2617), февраль. – 1992
309139
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 3 (2618), март. – 1992
309140
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 4/5 (2621), апрель - июнь. – 1992
309141
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 7 (2622), июль. – 1992
309142
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 8 (2623), август. – 1992
309143
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 9 (2624), сентябрь. – 1992
309144
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 10 (2625), октябрь. – 1992
309145
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 11 (2626), ноябрь. – 1992
309146
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 12 (2627), декабрь. – 1992
309147
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2628), январь. – 1993
309148
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 2 (2629), февраль. – 1993
309149
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 3 (2630), март. – 1993
309150
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 4 (2631), апрель. – 1993
309151
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 5 (2632), май. – 1993
309152
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 6 (2633), июнь. – 1993
309153
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 7 (2634), июль. – 1993
309154
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 8 (2635), август. – 1993
309155
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 9 (2636), сентябрь. – 1993
309156
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 10 (2637), октябрь. – 1993
309157
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 11 (2638), ноябрь. – 1993
309158
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 12 (2639), декабрь. – 1993
309159
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2640), январь. – 1994
309160
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 2 (2641), февраль. – 1994
309161
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 1. – 1995
309162
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 2. – 1995
309163
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 3. – 1995
309164
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 4. – 1995
309165
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 5. – 1995
309166
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 6. – 1995
309167
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 7. – 1995
309168
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 8. – 1995
309169
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 9. – 1995
309170
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 10. – 1995
309171
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 11. – 1995
309172
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 12. – 1995
309173
   Вокруг света. – Москва, 1861-. – ISSN 0321-0669
№ 1 (2664), январь. – 1996
309174
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 1. – 1996
309175
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 2. – 1996
309176
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 3. – 1996
309177
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 4. – 1996
309178
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 4. – 1996
309179
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 5. – 1996
309180
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 5. – 1996
309181
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 7. – 1996
309182
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 7. – 1996
309183
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 8. – 1996
309184
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 8. – 1996
309185
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 9. – 1996
309186
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 9. – 1996
309187
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 10. – 1996
309188
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 10. – 1996
309189
   Вокруг света. – Київ, 1861-
№ 11. – 1996
309190
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 11. – 1996
309191
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 12. – 1996
309192
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 1. – 1997
309193
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 2. – 1997
309194
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 3. – 1997
309195
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 4. – 1997
309196
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 5. – 1997
309197
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 6. – 1997
309198
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 1. – 1999
309199
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 2. – 1999
309200
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 3. – 1999
309201
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 4. – 1999
309202
   Вокруг света. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 5/6. – 1999
309203
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 1. – 2000
309204
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 2. – 2000
309205
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 3. – 2000
309206
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 4. – 2000
309207
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 5. – 2000
309208
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 6. – 2000
309209
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 7. – 2000
309210
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 8. – 2000
309211
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 9. – 2000
309212
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 10. – 2000
309213
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 11. – 2000
309214
   Вокруг света : научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 12. – 2000
309215
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 1. – 2001
309216
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 2. – 2001
309217
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 3. – 2001
309218
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 4. – 2001
309219
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 5. – 2001
309220
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 6. – 2001
309221
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 7. – 2001
309222
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 8. – 2001
309223
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 9. – 2001
309224
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 10. – 2001
309225
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 11. – 2001
309226
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 12. – 2001
309227
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 1. – 2002
309228
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 2. – 2002
309229
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 3. – 2002
309230
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 4. – 2002
309231
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 5. – 2002
309232
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 6. – 2002
309233
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 7. – 2002
309234
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 8. – 2002
309235
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 9. – 2002
309236
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 10. – 2002
309237
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 11. – 2002
309238
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 12. – 2002
309239
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва
№ 7. – 2005
309240
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва
№ 8. – 2005
309241
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва
№ 9. – 2005
309242
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва
№ 10. – 2005
309243
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва
№ 11. – 2005
309244
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2000-
№ 12. – 2005
309245
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 1(2784). – 2006
309246
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 1(2784). – 2006
309247
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 2 (2785). – 2006
309248
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 2. – 2006
309249
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 3(2786). – 2006
309250
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 3(2786). – 2006
309251
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 4(2787). – 2006
309252
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 4(2787). – 2006
309253
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 5 (2788). – 2006
309254
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 5(2788). – 2006
309255
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 6 (2789). – 2006
309256
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 6 (2789). – 2006
309257
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 7 (2790). – 2006
309258
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 7 (2790). – 2006
309259
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 8 (2791). – 2006
309260
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 8 (2791). – 2006
309261
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 9(2792). – 2006
309262
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 9 (2792). – 2006
309263
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 10 (2793). – 2006
309264
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 10(2793). – 2006
309265
   Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 11 (2794). – 2006
309266
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 11(2794). – 2006
309267
   Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 12 (2795). – 2006
309268
   Вокруг света : Ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1861-
№ 12 (2795). – 2006
309269
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 1. – 2007
309270
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 2. – 2007
309271
   Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 3. – 2007
309272
   Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 4. – 2007
309273
   Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 5. – 2007
309274
   Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 6. – 2007
309275
   Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 7. – 2007
309276
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 8. – 2007
309277
   Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 9. – 2007
309278
   Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 10. – 2007
309279
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 11. – 2007
309280
   Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал. – Киев, 1861-
№ 12. – 2007
309281
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 1. – 2008
309282
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 2. – 2008
309283
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 3. – 2008
309284
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 4. – 2008
309285
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 5. – 2008
309286
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 6. – 2008
309287
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 7. – 2008
309288
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 8. – 2008
309289
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 9. – 2008
309290
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 10. – 2008
309291
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 11. – 2008
309292
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 12. – 2008
309293
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 1 (2820). – 2009
309294
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 2 (2821). – 2009
309295
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 3 (2822). – 2009
309296
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 4 (2823). – 2009
309297
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 5 (2824). – 2009
309298
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 6 (2825). – 2009
309299
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 7 (2826). – 2009
309300
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 8 (2827). – 2009
309301
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 9 (2828). – 2009
309302
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 10 (2829). – 2009
309303
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 11 (2830). – 2009
309304
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 12 (2831). – 2009
309305
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 1 (2832). – 2010
309306
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 2 (2833). – 2010
309307
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 3 (2834). – 2010
309308
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 4 (2835). – 2010
309309
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 5 (2836). – 2010
309310
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 6 (2837). – 2010
309311
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 7 (2838). – 2010
309312
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 8 (2839). – 2010
309313
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 9 (2840). – 2010
309314
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 10 (2841). – 2010
309315
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 11 (2842). – 2010
309316
   Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 12 (2843). – 2010
309317
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 1(2844). – 2011
309318
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 2 (2845). – 2011
309319
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 3 (2846). – 2011
309320
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 4 (2847). – 2011
309321
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 5 (2848). – 2011
309322
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 6 (2849). – 2011
309323
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 7 (2850). – 2011
309324
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 8 (2851). – 2011
309325
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 9 (2852). – 2011
309326
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 10 (2853). – 2011
309327
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 11 (2854). – 2011
309328
   Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – 2011
309329
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 1 (2856). – 2012
309330
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 2 (2857). – 2012
309331
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 3 (2858). – 2012
309332
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 4 (2859). – 2012
309333
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 5 (2860). – 2012
309334
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 6 (2861). – 2012
309335
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 7 (2862). – 2012
309336
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 8 (2863). – 2012
309337
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 9 (2864). – 2012
309338
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 10 (2865). – 2012
309339
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 11 (2866). – 2012
309340
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 12 (2867). – 2012
309341
   Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 1 (2868), январь. – 2013
309342
   Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 2 (2869), февраль. – 2013
309343
   Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 3 (2870), март. – 2013
309344
   Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 4 (2871), апрель. – 2013
309345
   Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 5 (2872), май. – 2013
309346
   Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 6 (2873), июнь. – 2013
309347
   Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 7 (2874), июль. – 2013
309348
   Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 8 (2875), август. – 2013
309349
   Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 9 (2876), сентябрь. – 2013
309350
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 10 (2877), октябрь. – 2013
309351
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 11 (2878), ноябрь. – 2013
309352
   Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
№ 12 (2879), декабрь. – 2013
309353
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 1 (2880). – 2014
309354
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 2 (2881). – 2014
309355
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 3 (2882). – 2014
309356
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 4 (2883). – 2014
309357
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 5 (2884). – 2014
309358
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 6 (2885). – 2014
309359
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 1 (2892). – 2015
309360
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 2 (2893). – 2015
309361
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 3 (2894). – 2015
309362
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 4 (2895). – 2015
309363
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 5 (2896). – 2015
309364
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 6 (2897). – 2015
309365
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 7 (2898). – 2015
309366
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 8 (2899). – 2015
309367
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 9 (2900). – 2015
309368
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 10 (2901). – 2015
309369
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 11 (2902). – 2015
309370
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
№ 12 (2903). – 2015
309371
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 1 (2904). – 2016
309372
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 2 (2905). – 2016
309373
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 3 (2906). – 2016
309374
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 4 (2907). – 2016
309375
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 5 (2908). – 2016
309376
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 6 (2909). – 2016
309377
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 7 (2910). – 2016
309378
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 9 (2912). – 2016
309379
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 10 (2913). – 2016
309380
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 11 (2914). – 2016
309381
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 12 (2915). – 2016
309382
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 1 (2916). – 2017
309383
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 2 (2917). – 2017
309384
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 3 (2918). – 2017
309385
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 4 (2919). – 2017
309386
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 5 (2920). – 2017
309387
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 6 (2921). – 2017. – 112 с.
309388
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 7 (2922). – 2017. – 112 с.
309389
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 8 (2923). – 2017. – 112 с.
309390
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 9 (2924). – 2017. – 112 с.
309391
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 10 (2925). – 2017. – 104 с.
309392
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 11 (2926). – 2017. – 104 с.
309393
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 12 (2927). – 2017. – 112 с.
309394
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 1 (2928). – 2018. – 112 с.
309395
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 2 (2929). – 2018. – 104 c.
309396
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 3 (2930). – 2018. – 112 c.
309397
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 4 (2931. – 2018. – 112 c.
309398
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 5 (2932). – 2018. – 112 c.
309399
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 6 (2933). – 2018. – 112 c.
309400
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 7 (2934). – 2018. – 112 c.
309401
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 8 (2935). – 2018. – 112 c.
309402
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 9 (2936). – 2018. – 104 c.
309403
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 10 (2937). – 2018. – 104 c.
309404
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 11 (2938). – 2018. – 112 c.
309405
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 12 (2939). – 2018. – 112 c.
309406
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 1 (2940). – 2019. – 112 с
309407
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 2 (2941). – 2019. – 104 с
309408
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 3 (2942). – 2019. – 112 с
309409
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 4 (2943). – 2019. – 112 с
309410
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 5 (2944). – 2019. – 120 с
309411
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 6 (2945). – 2019. – 129 с
309412
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 7 (2946). – 2019. – 112 с
309413
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 8 (2947). – 2019. – 112 с
309414
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 9 (2948). – 2019. – 112 с
309415
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№10 (2949). – 2019. – 112 с
309416
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№11 (2950). – 2019. – 112 с
309417
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№12 (2951). – 2019. – 112 с
309418
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 1 (2952). – 2020. – 112 с
309419
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 2 (2953). – 2020. – 112 с
309420
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 3 (2954). – 2020. – 104 с
309421
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 4 (2955). – 2020. – 104 с
309422
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 5/6 (2956-2957). – 2020. – 112 с
309423
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 7/8/9 (2958). – 2020. – 104 с
309424
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 10 (2959). – 2020. – 104 с
309425
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 11 (2960). – 2020. – 104 с
309426
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 12 (2961). – 2020. – 104 с
309427
  Верн Ж. Вокруг света в восемьдесят дней / Ж. Верн. – Переизд. – Петрозаводстк, 1983. – 191с.
309428
  Верн Ж. Вокруг света в восемьдесят дней / Ж. Верн. – Горький, 1984. – 271с.
309429
  Кальницкий Я.И. Вокруг света в пятьдесят дней / Я.И. Кальницкий, В. Юрезанский. – Харьков-Москва. – 126 с.
309430
  Подольный Р.Г. Вокруг света в сорок тысяч лет / Р.Г. Подольный. – Москва, 1977. – 278 с.
309431
  Зенкевич Б.а. Вокруг света за китами / Б.а. Зенкевич. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1954. – 408с.
309432
  Слепнев И.И. Вокруг света и дальше. / И.И. Слепнев. – Москва, 1981. – 95с.
309433
  Петтерссон Х. Вокруг света на "Альбатросе" / Х. Петтерссон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 174с.
309434
  Станюкович К.М. Вокруг света на "Коршуне" / К.М. Станюкович. – Москва, 1953. – 352с.
309435
  Станюкович К.М. Вокруг света на "Коршуне" / К.М. Станюкович. – Москва, 1956. – 424с.
309436
  Станюкович К.М. Вокруг света на "Коршуне" : Сцены из морской жизни / К.М. Станюкович. – Москва : Правда, 1956. – 423с.
309437
  Станюкович К.М. Вокруг света на "Коршуне" / К.М. Станюкович. – Калининград, 1975. – 576с.
309438
  Станюкович К.М. Вокруг света на "Коршуне" / К.М. Станюкович. – Москва, 1989. – 445с.
309439
  Станюкович К.М. Вокруг света на "Коршуне" / К.М. Станюкович. – Москва, 1989. – 414с.
309440
  Станюкович К.М. Вокруг света на "Коршуне" / К.М. Станюкович. – Пермь, 1992. – 652с.
309441
  Барановский Кшиштоф Вокруг света на "Полонезе" / Барановский Кшиштоф; Кшиштоф Барановський ; пер. с польского М. Алексеевой ; под. ред. Ю. Пантелеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 96 с., [16] л. ил.
309442
   Вокруг света под водой. – М., 1965. – 516с.
309443
  Бич Э. Вокруг света под водой / Э. Бич. – Москва, 1965. – 516с.
309444
  Смирнов В.И. Вокруг света под водой и льдами. / В.И. Смирнов. – Л., 1969. – 40с.
309445
  Невский В.В. Вокруг света под русским флагом. : Первое кругосветное путешествие русских на кораблях Надежда и Нева / В.В. Невский. – М.Л., 1953. – 216с.
309446
  Циммеринг М. Вокруг света поневоле. / М. Циммеринг. – Л, 1959. – 311с.
309447
  Плешаков Л.П. Вокруг света с "Зарей" / Л.П. Плешаков. – Москва : Мысль, 1965. – 232с.
309448
   Вокруг света с кофе // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 182-183 : Іл.
309449
  Литовченко Елена Вокруг света с мольбертом - социальные проекты ВАО "ИНТУРИСТ" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 32-33
309450
  Baudot J.C. Вокруг света. La terre en rond / J.C. Baudot, J. Seguela. – М., 1965. – 116с.
309451
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 1. – 2003
309452
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 2. – 2003
309453
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 3. – 2003
309454
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 4. – 2003
309455
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 5. – 2003
309456
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 6. – 2003
309457
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 7. – 2003
309458
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 8. – 2003
309459
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 9. – 2003
309460
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 10. – 2003
309461
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 11. – 2003
309462
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 12. – 2003
309463
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 1. – 2004
309464
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 2. – 2004
309465
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 3. – 2004
309466
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 4. – 2004
309467
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 5. – 2004
309468
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 6. – 2004
309469
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 7. – 2004
309470
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 8. – 2004
309471
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 9. – 2004
309472
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
309473
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 11. – 2004
309474
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 12. – 2004
309475
   Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
309476
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
309477
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
309478
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
309479
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 5. – 2005
309480
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
309481
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 7. – 2005
309482
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 8. – 2005
309483
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 9. – 2005
309484
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 10. – 2005
309485
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 11. – 2005
309486
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 12. – 2005
309487
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2006
309488
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2006
309489
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2006
309490
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2006
309491
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2006
309492
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2006
309493
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7. – 2006
309494
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 8. – 2006
309495
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9. – 2006
309496
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 10. – 2006
309497
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 11. – 2006
309498
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 12. – 2006
309499
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309500
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309501
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309502
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309503
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309504
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309505
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309506
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 8. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309507
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309508
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 10. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309509
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 11. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309510
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 12. – 2007. – з 2008 р. назва Геосфера
309511
   Вокруг света: Энциклопедия окружающего мира. – Москва : Белый город, 1998. – 288с. – ISBN 5-7793-0044-5
309512
  Кур-Кононович Вокруг символики звёзд (в контексте поэзии Сергея Есенина) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 50-55. – ISSN 2307-4558
309513
  Подниекс К.М. Вокруг теоремы Геделя / К.М. Подниекс. – Рига, 1992. – 191с.
309514
  Пархомовский Э.Я. Вокруг тигра / Э.Я. Пархомовский. – Москва, 1970. – 277с.
309515
  Пузин Н.П. Вокруг Толстого / Н.П. Пузин, Т.Н. Архангельская. – Тула, 1982. – 335с.
309516
  Пузин Н.П. Вокруг Толстого / Н.П. Пузин, Т.Н. Архангельская. – 2-е изд. – Тула, 1988. – 333с.
309517
  Козловский А.М. Вокруг только лед / А.М. Козловский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 111с.
309518
  Валишевский К. Вокруг трона / К. Валишевский. – Репринтное воспроизведение издания 1909 г. – Киев : Спецмодель, 1991. – 168с. – ISBN 5-7707-0408-X
309519
  Валишевский К. Вокруг трона. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 489с.
309520
   Вокруг трона. Петр ІІ и Анна Иоанновна. – Волгоград, 1989. – 512с.
309521
  Зверев В.Л. Вокруг холмов московских / В.Л. Зверев. – М., 1986. – 156 с.
309522
  Чехов М.П. Вокруг Чехова / М.П. Чехов. – М,Л., 1933. – 299с.
309523
  Чехов М.П. Вокруг Чехова / М.П. Чехов. – М, 1959. – 304с.
309524
  Чехов М.П. Вокруг Чехова : Встречи и впечатления / М.П. Чехов. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 351с.
309525
  Чехов М.П. Вокруг Чехова / М.П. Чехов. – М, 1980. – 254с.
309526
  Чехов М.П. Вокруг Чехова / М.П. Чехов. – М, 1981. – 335с.
309527
   Вокруг Чехова. – М., 1990. – 655с.
309528
  Литвинов В.М. Вокруг Шолохова / В.М. Литвинов. – М., 1991. – 63с.
309529
  Бочков В.Н. Вокруг Щелыкова / В.Н. Бочков, А.А. Григоров. – Ярославль, 1972. – 96 с.
309530
  Григорьев С.Г. Вокруг южного полюса / С.Г. Григорьев. – Москва : Тверск. типография И.Н. Холчев и К., 1906. – 132 с.
309531
  Григорьев С.Г. Вокруг южного полюса / С.Г. Григорьев. – 2-е пересмотр. и доп. изд. – Москва : Типография Т-ва Рябушинских, 1915. – 198 с.
309532
  Григорьев С.Г. Вокруг южного полюса : Пособие для учителей / С.Г. Григорьев. – Москва : Учпедгиз, 1937. – 264с.
309533
  Тунинский Родион Воларе, Кантаре, Дистра, Синистра : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 24-28
309534
  Кончин В. Волатильність економічних циклів у світовому господарстві та перспективи відновлення глобальної економічної рівноваги // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 158-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто проблеми циклічності економічного розвитку в світовому господарстві. Окреслено сценарії відновлення глобальної економічної рівноваги в рамках неокласичного та неокейнсіанського бачення.
309535
  Буряченко А. Волатильність економічного розвитку регіону від впливу внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 15-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
309536
  Ястремський О.І. Волатильність структури міжгалузевих зв"язків економіки України / О.І. Ястремський, В.В. Кулик // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, квітень - червень. – С. 61-79. – ISSN 1605-7988
309537
  Коваль О. Волаючи до Франко. Іспанські праворадикали оголосили "реконкісту" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 4


  "Дострокові вибори в Іспанії минулої неділі зробили політичну ситуацію в країні ще заплутанішою, ніж після квітневих виборів. Нагадаємо, що тоді прем"єр-міністрові Педро Санчесу не вдалося сформувати правлячу коаліцію. Результатом цього стали ще одні ...
309538
  Шаповалов Е.А. Волга-реченька / Е.А. Шаповалов. – Куйбышев, 1976. – 86с.
309539
  Панферов Ф.И. Волга -- матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва
Ч.1. Гл.1-5. – 1954. – 64с.
309540
  Панферов Ф.И. Волга -- матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1. – 1958. – 349с.
309541
  Панферов Ф.И. Волга -- матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1958. – 455 с.
309542
  Феденко И.И. Волга - великая русская река / И.И. Феденко. – Москва-Л., 1946. – 128с.
309543
   Волга - магистраль пяти морей. – 2-е изд. – Москва : Росиздат, 1953. – 488с.
309544
  Панферов Ф.И. Волга - матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1. – 1960. – 403 с.
309545
  Панферов Ф.И. Волга - матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.2. – 1960. – 528 с.
309546
  Петрушевская Людмила Волга - Плес : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 122-132 : Іл., карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
309547
  Рагозин В. Волга / В. Рагозин. – С.-Петербург : Типография К.К. Ретгера, 1881. – [7], 495 с.
309548
  Рагозин В.И. Волга / В.И. Рагозин. – Санкт-Петербург : тип. К. Реггер
Т. 2 : От Оки до Камы. – 1881. – [10], 440 с. : 5 л. ил., 1 карта, 1 табл.
309549
  Лепешинская А. Волга / А. Лепешинская, Б. Добрынин. – Б.м., 1911. – 280с. – Книга без обклад. та тит. арк.
309550
   Волга. – Куйбышев, 1945. – 136с.
309551
  Феденко И.И. Волга / И.И. Феденко. – Москва : Изд-во мин-ва речного флота СССР, 1947. – 272с. – Библиогр.: с.241-246
309552
   Волга. – М., 1952. – 400с.
309553
   Волга. – 3-е изд. – М., 1954. – 598с.
309554
  Благов Н.Н. Волга / Н.Н. Благов. – Ульяновск, 1957. – 79с.
309555
  Кузовлева Т.В. Волга / Т.В. Кузовлева. – М, 1964. – 96с.
309556
   Волга. – Саратов
№ 1. – 1995
309557
   Волга. – Саратов
№ 2/3. – 1995
309558
   Волга. – Саратов
№ 4. – 1995
309559
   Волга. – Саратов
№ 5/6. – 1995
309560
  Кублицкий Г.И. Волга , Волга / Г.И. Кублицкий. – М, 1962. – 222с.
309561
   Волга в гневе : [cборник]. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1970. – 487 с.
309562
  Черкасов И.Т. Волга в огне / И.Т. Черкасов, А.Е. Костерин. – Саратов, 1963. – 296с.
309563
  Маневич А.Л. Волга всегда рядом / А.Л. Маневич. – Москва, 1967. – 362с.
309564
   Волга говорит с Селенгой. – Улан-Удэ, 1963. – 72 с.
309565
  Кузин П.С. Волга завтра / П.С. Кузин. – Л., 1951. – 56с.
309566
   Волга и ее жизнь. – Ленинград : Наука, 1978. – 350 с.
309567
   Волга от Твери до Астрахани. – Санкт-Петербург : В типографии Гогенфельдена и К., 1862. – VIII, 415 с.
309568
   Волга родная: сказки Башкирии, Татарии и Чувашии. – Л., 1986. – 431с.
309569
  Часовников А.М. Волга, иволга и таволга. / А.М. Часовников. – Ярославль, 1973. – 96с.
309570
  Озерный Б.Ф. Волга, песня моя! / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1955. – 59с.
309571
   Волга, слава тебе! : [сб. стихов / сост. В. Гришин ; худож. В. Митченко]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1978. – 167 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж.:Коновалов, Г.И. ; Навроцкий, Александр Александрович ; Карамзин, Николай Михайлович ; Шевченко, Тарас Григорьевич ; Некрасов, Николай Алексеевич ; Толстой, Лев Николаевич ; Садовников, Дмитрий Николаевич ; Репин, И.Е. ; Городецкий, С. ; Скиталец
309572
   Волга, слава тебе! : [сборник : в 2 кн. / сост. В. Гришин ; худож. В. Иванов. – 2-е изд., доп. и перераб.]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во
Кн. 1. – 1984. – 230 с. : ил. ; 10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
309573
   Волга, слава тебе! : [сборник : в 2 кн. / сост. В. Колчин ; худож. В. Иванов. – 2-е изд, доп. и перераб.]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во
Кн. 2. – 1984. – 223 с. : ил. ; 10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
309574
  Клыков А.А. Волга. / А.А. Клыков. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 117с.
309575
   Волга. Volga illustree. – Москва : Типо-литография Ройского и Корнеева. – [24], 16 с. – Дефект. кн.: № 73282 - відс. с. 1
309576
   Волга. Боль и беда России. – Москва : Планета, 1989. – 301с.
309577
  Демьянов Г.П. Волга. Кама : путеводитель / Г.П. Демьянов, Д.К. Зеленин. – Нижний-Новгород : Изд. В.И. Бреева, 1915. – 212 с.
309578
   Волга. Кама. Ока. Дон : Путеводитель. – Москва : Речной транспорт, 1955. – 462с.
309579
  Майорова Н.О. Волга. От Валдая до Каспия : [ для среднего школьного возраста ] / Наталия Майорова, Геннадий Скоков. – Москва : Белый город, 2007. – 48 с. : илл. – ISBN 978-5-7793-1236-3
309580
   Волга. фотоальбом. – Москва, 1965. – 148с.
309581
  Часовников А. Волгари. / А. Часовников. – Кострома, 1947. – 88с.
309582
  Попов В.И. Волгари. / В.И. Попов. – Куйбышев, 1956. – 178с.
309583
  Попов В.И. Волгари. / В.И. Попов. – Куйбышев, 1964. – 142с.
309584
   Волгарята. – Волгоград, 1989. – 151с.
309585
  Журавлев Т.К. Волгарь / Т.К. Журавлев. – М., 1966. – 48с.
309586
   Волгарь.. – Ярославль, 1967. – 208с.
309587
  Мальков В.А. Волгебники книжного города / В.А. Мальков. – М., 1979. – 111с.
309588
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
1. – 1947. – 255с.
309589
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
2. – 1948. – 270с.
309590
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – М, 1950. – 560с.
309591
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
1. – 1950. – 224с.
309592
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
2. – 1950. – 252с.
309593
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
3. – 1951. – 314с.
309594
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – М, 1952. – 758с.
309595
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ленинград, 1954. – 732 с.
309596
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону, 1956. – 750с.
309597
  Іскорко-Гнатенко Волгіна Т.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 63. – ISBN 978-617-7442-69-0
309598
  Стромилова Е.Н. Волго-Балт с борта теплохода / Е.Н. Стромилова. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 296с.
309599
   Волго-Балтийский водный путь им. В.И. Ленина : туристская маршрутная схема. – Москва : ГУГК, 1965. – 22с.
309600
  Рябчиков Е.И. Волго-Дон / Е.И. Рябчиков. – Москва, 1956. – 63с.
309601
  Шаров И.А. Волго-Дон в действии / И.А. Шаров. – М., 1953. – 52с.
309602
  Гозулов А.И. Волго-Дон и сельское хозяйство Ростовской области. / А.И. Гозулов, , проф. д-р экон. наук. – Ростов-на-Дону : Ростовского облкнигоиздат, 1952. – 46 с., 1 л. карт. : карт.
309603
  Бернштейн-Коган Волго-Дон. / Бернштейн-Коган. – Москва, 1954. – 224с.
309604
   Волго-Дон. Технический отчет о строительстве Волго- Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. – М.
1. – 1957. – 320с.
309605
   Волго-Дон. Технический отчет о строительстве Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. – М.
3. – 1956. – 286с.
309606
   Волго-Донская водна магистраль. – в. 1. – Краснодар, 1930. – 126с.
309607
  Аксамитный А.С. Волго-Донская водная магистраль / Аксамитный А.С. ; Ком. по сооружению Волго-Донской магистрали при СНК РСФСР. – Ростов-на-Дону : Изд. глав. инж. строит. Волго-Дона, 1929. – 66 с.
309608
   Волго-Донская водная магистраль и водное строительство Германии и Северной Америки. – Ростов н/Д, 1929. – 168с.
309609
  Осадчий П.Г. Волго-Донская водная магистраль и ее народно-хозяйственное значение / П.Г. Осадчий. – Москва, 1929. – 47с.
309610
   Волго-Донский судоходный канал им. В.И. Ленина : путеводитель. – Сталинград, 1953. – 80с.
309611
  Грекулов Л.Ф. Волго-Донский судоходный канал имени В.И. Ленина / Л.Ф. Грекулов. – Москва, 1953. – 56с.
309612
  Тимофеева В.В. Волго-Донское водно-транспортное соединение : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 46-48 : Схема, карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
309613
  Ахутин А. Волго-Донской канал. / А. Ахутин. – Москва, 1951. – 24с.
309614
  Караулов Н.А. Волго-Донской судоходный канал / Н.А. Караулов. – М., 1952. – 56с.
309615
  Тихонов П.П. Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина, как транспортная магисталь угля : Автореф... канд. геогр.наук: / Тихонов П. П.; МВО СССР, Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1958. – 23л.
309616
   Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1952. – 72 с.
309617
  Таукач Г.Л. Волго-донський канал / Г.Л. Таукач. – К., 1952. – 79с.
309618
  Артинов М.М. Волго-Донський судноплавний канал ім. В.І. Леніна / М.М. Артинов. – Київ, 1953. – 84с.
309619
  Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа. / А.Х. Халиков. – М., 1977. – 262с.
309620
  Шубина Т.Н. Волго-каспийская севрюга, ее биология и формирование запасов в период организации осетрового хозяйства. : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Шубина Т.Н.; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 23л.
309621
   Волго - Вятский район : Экономико - географический обзор : Волго-Вятское книжн.изд-во, 1964. – 285с.
309622
   Волговерховье. – Калинин, 1984. – 143с.
309623
   Волгоград -- город герой. – М., 1966. – 77с.
309624
  Науменко Т.Н. Волгоград - город-герой / Т.Н. Науменко. – Москва, 1973. – 287с.
309625
   Волгоград - город-герой. – 2-е изд.., испр. и доп. – М., 1977. – 255с.
309626
   Волгоград - город-герой. – Москва, 1978. – 206с.
309627
   Волгоград - город - герой. – Москва : Советская Россия, 1973. – 160 с.
309628
   Волгоград. – Волгоград, 1964. – 55 с.
309629
  Горпенко А. Волгоград / А. Горпенко. – Ленинград, 1965
309630
  Лпявкин А.Ф. Волгоград / А.Ф. Лпявкин. – Волгоград, 1971. – 303 с.
309631
   Волгоград. – М., 1974. – 96с.
309632
  Падерин И.Г. Волгоград / И.Г. Падерин. – М, 1980. – 175с.
309633
  Свиридова Ирина Волгоград. Главная тема - внутренний туризм : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 74-75 : Фото
309634
   Волгоград. Четыре века истории. – Волгоград, 1989. – 411с.
309635
  Свиридова Ирина Волгоград: развитие внутрь // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 62-65 : Фото
309636
  Люшин С.П. Волгоградская областная комсомольская организация развернутого строительства коммунизма / С.П. Люшин. – Волгоград, 1966. – 40с.
309637
   Волгоградская областная организация КПСС в цифрах, 1917-1978. – Волгоград, 1979. – 143с.
309638
   Волгоградский государственный музей обороны : Путеводитель. – Волгоград, 1963. – 128 с.
309639
  Самурский Кирилл Волгоградский метротрам : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 54 : Фото
309640
  Свиридова Ирина Волгоградский туризм: развитие внутрь : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 36-39 : Фото
309641
  Свиридова Ирина Волгоградское "Мертвое море" : Условия есть. Нужны средства. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 70-71 : Фото
309642
   Волгоградцы в борьбе за коммунистический труд. – Волгоград, 1965. – 16с.
309643
  Полевой Б.Н. Волгодонці / Б.Н. Полевой. – Київ, 1953. – 83с.
309644
  Бейлис В.А. Воле Шойинка / В.А. Бейлис ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1977. – 270 с. : ил., портр. – (Писатели и ученые Востока)
309645
  Поварницын А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. / А.П. Поварницын. – М., 1976. – 128с.
309646
  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена / К.П. Жаров. – М., 1962. – 99с.
309647
  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена / К.П. Жаров. – Изд.2-е, перераб. – М., 1963. – 36с.
309648
  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсменов / К.П. Жаров. – М., 1976. – 151с.
309649
  Калин Владимир Константинович Волевая регуляция деятельности : Автореф. дис... д-ра психолог. наук : 19.00.01 / Калин Владимир Константинович ; АН ГрССР, Ин-т психологии. – Тбилиси, 1989. – 36 c.
309650
  Дружинин В.Е. Волевая регуляция поведения // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 357-360. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "В психологии проблема активности сознания рассматривается как проблема воли, произвольной деятельности. Решающее значение здесь имеет определение таких философских категорий, как "необходимость" и "свобода воли", а также выяснение их взаимоотношений. ...
309651
  Дячук Л.В. Волевиявлення суб"єктів шлюбу в класичний період історії візантійського права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 146-152. – ISSN 1563-3349
309652
  Колупаев В.Д. Волевое усилие / В.Д. Колупаев. – Томск, 1991. – 400с.
309653
  Сытин Г.Н. Волевое усилие. : Автореф... канд. пед.наук: / Сытин Г.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 12 с.
309654
  Селиванов В.И. Волевое усилие. Волевое действие. Волевые процессы. Волевые состояния // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 345-349. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
309655
  Осетрова Мария Волевые мурашки, коллективная красота и другие открытия месяца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 83 : фото
309656
  Гаврилов И.Н. Волевые процессы в литературном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: / Гаврилов И.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 24л.
309657
  Щербаков А.И. Волевые процессы и свойства личности / А.И. Щербаков. – Ленинград, 1963. – 96с.
309658
  Хаванов Е.И. Волей сильны / Е.И. Хаванов. – М., 1980. – 208с.
309659
  Правдин В. Волейбол - игра для всех. / В. Правдин. – М., 1966. – 56с.
309660
  Піменов М.П. Волейбол / М.П. Піменов. – К, 1951. – 36с.
309661
  Чинилин А. Волейбол / А. Чинилин. – М., 1951. – 44с.
309662
  Голомазов В.А. Волейбол / В.А. Голомазов. – М., 1954. – 156с.
309663
  Голомазов В.А. Волейбол / В.А. Голомазов. – М., 1955. – 192с.
309664
  Чехов О.С. Волейбол / О.С. Чехов. – М, 1956. – 15с.
309665
  Ивойлов А.В. Волейбол / А.В. Ивойлов, А.П. Якушев. – М., 1957. – 171с.
309666
  Стибиц Ф. Волейбол / Ф. Стибиц. – М., 1960. – 224с.
309667
  Пименов М.П. Волейбол / М.П. Пименов. – К, 1975. – 95с.
309668
  Эйнгорн А.Н. Волейбол в СССР. Справочник. / А.Н. Эйнгорн. – М., 1956. – 244с.
309669
  Кучинский А.А. Волейбол в школе / А.А. Кучинский. – Л., 1959. – 152с.
309670
  Голомазов В.А. Волейбол в школе / В.А. Голомазов. – М., 1976. – 111с.
309671
  Железняк Ю.Д. Волейбол в школе / Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский. – М, 1989. – 125с.
309672
  Клещев Ю.Н. Волейбол в школе. / Ю.Н. Клещев, О.С. Чехов. – М, 1957. – 152с.
309673
  Ахмеров Э.К. Волейбол для начинающих / Ахмеров Э.К. – Минск : Полымя, 1985. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 78. – (Начинающему физкультурнику и спортсмену)
309674
  Глущенко О.Д. Волейбол як засіб покращення фізичної підготовки студентів // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 25-29


  Розкриття особливостей секційних занять з волейболу та їх значення у розвитку фізичних здібностей студентів.
309675
   Волейбол.. – 2-е вид., випр., доп. – К., 1936. – 48с.
309676
  Ивойлов А.В. Волейбол. (Техника. тактика, тренировка) / А.В. Ивойлов. – Минск, 1972. – 141с.
309677
   Волейбол. (Учебник для ин-тов физ. культурі). – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 231с.
309678
  Хазанович М.В. Волейбол. Правила гри / М.В. Хазанович. – К, 1935. – 38с.
309679
   Волейбол. Правила змагань. – К., 1955. – 48с.
309680
   Волейбол. Правила змагань. – К., 1973. – 56с.
309681
   Волейбол. правила соревнований. – М., 1952. – 36с.
309682
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1950. – 30с.
309683
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1953. – 36с.
309684
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1956. – 39с.
309685
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1966. – 46с.
309686
   Волейбол. Программа для секций коллективов физ. культуры. – М., 1954. – 44с.
309687
   Волейбол. Программа для секций коллективов физ. культуры. – М., 1955. – 44с.
309688
   Волейбол. Программа для секций коллективов физической культуры. – М., 1957. – 40с.
309689
   Волейбол. Программа для спорт. секций коллективов физ. культуры и спорт. клубов. – М., 1971. – 64с.
309690
   Волейбол. Программа для спортивных секций коллективов физ. культуры и спорт. клубов. – М., 1976. – 64с.
309691
   Волейбол. Термины на пяти языках. – М., 1979. – 96с.
309692
   Волейбол. Термины на пяти языках : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1980. – 99 с.
309693
   Волейбол. Учебник для ин-тов физ. культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 230с.
309694
   Волейбол. учебник для спорт. фак. ин-тов физ. культуры. – М., 1968. – 213с.
309695
   Волейбольная площадка, типовой проект. – М., 1956. – 30с.
309696
  Матолінець Н.В. Волемічна підтримка та нутритивне забезпечення в комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з політравмою : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.30 / Матолінець Наталія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
309697
  Зятьєв С. Волею українського народу утворилася українська держава... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 3


  До 100-річчя утворення ЗУНР.
309698
  Колягин М.Ф. Волжанин / М.Ф. Колягин. – Челябинск, 1962. – 40 с.
309699
   Волжанин : литературно-художественный сборник. – Каланин : Калининское книжное издательство, 1964. – 224 с.
309700
   Волжанин. Литературно-художественный сборник. – Ярославль, 1973. – 208с.
309701
  Кочнев М. Волжанка - людям добрым служанка : Сказы для детей / М. Кочнев. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1964. – 224 с.
309702
   Волженкін Борис Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 45-47. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
309703
  Гагин И.А. Волжская Булгария : от посольства багдадского халифа до походов князя Святослава (Х в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 131-143. – ISSN 0042-8779


  Волжська Булгарія - держава, яка виникла в Волго-Камському межиріччі приблизно в кінці VIII - початку ІХ ст.
309704
   Волжская Булгария и монгольское нашествие. – Казань, 1988. – 126с.
309705
   Волжская Булгария и Русь. – Казань, 1986. – 151с.
309706
  Виноградов Дмитрий Волжская Булгария. Райцентр с мировой судьбой : Россия / Виноградов Дмитрий, Ильинский Василий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 138-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
309707
   Волжская военная флотилия в Великой Отечественной войне. – М., 1947. – 40с.
309708
  Мордвинов Р.Н. Волжская военная флотилия в гражданской войне (1918-1920 гг) / Р.Н. Мордвинов. – Москва : Военное издательство, 1952. – 224 с.
309709
  Еремин А.А. Волжская крепость / А.А. Еремин. – Горький, 1971. – 279с.
309710
  Помозов Ю.Ф. Волжская мозаика / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1970. – 287с.
309711
  Куканов В.И. Волжская новелла. / В.И. Куканов. – М, 1967. – 53с.
309712
  Львов М.Д. Волжская радуга / М.Д. Львов. – Казань, 1965. – 116с.
309713
  Локтинов И.И. Волжская флотилия в Великой Отечественной войне / И.И. Локтинов. – Москва, 1974. – 182 с.
309714
  Патрушев В.С. Волжские ананьинцы / В.С. Патрушев, А.Х. Халиков. – М., 1982. – 277с.
309715
  Денисов И.М. Волжские были / И.М. Денисов. – Горький, 1961. – 92с.
309716
  Кочнев М. Волжские были / М. Кочнев. – Москва : Советский писатель, 1963. – 192 с.
309717
  Осипов В.Ф. Волжские были / В.Ф. Осипов. – М, 1989. – 270с.
309718
  Малинина П.А. Волжские ветры / П.А. Малинина. – Изд. 2, доп. – Москва : Советская Россия, 1978. – 384 с.
309719
   Волжские дали. – Ярославль, 1981. – 224с.
309720
  Черненко А.И. Волжские запевы / А.И. Черненко, 1952. – 48с.
309721
  Черненко А.И. Волжские запевы / А.И. Черненко. – Астрахань, 1957. – 305с.
309722
  Ткачев А. Волжские зори / А. Ткачев. – Пенза, 1952. – 85с.
309723
  Авдеев В.Ф. Волжские зори : стихи : Горький / В.Ф. Авдеев. – Горький : Гортк. кн. изд., 1953. – 48 с.
309724
   Волжские зори. – в. 3. – Ярославль, 1955. – 120с.
309725
   Волжские зори. – в. 4. – Ярославль, 1956. – 128с.
309726
   Волжские зори. – Саратов, 1978. – 199с.
309727
   Волжские зори. – Саратов, 1981. – 287с.
309728
   Волжские огни : юношеский альманах. – Горький : Горьковское издательство, 1948. – 312 с.
309729
   Волжские огни : литературно-художественный сборник. – Астрахань : Волга, 1951. – 284 с.
309730
   Волжские огни. – Ярославль, 1985. – 239с.
309731
   Волжские паруса. – Ярославль, 1980. – 304с.
309732
  Баныкин В.И. Волжские повести / В.И. Баныкин ; [послесл. В. Николаева]. – Москва : Детская литература, 1966. – 288 с., [1] л. портр. : ил. – (Школьная библиотека [для восьмилетней школы])
309733
  Шамшурин В.А. Волжские пристани / В.А. Шамшурин. – Горький, 1981. – 111с.
309734
   Волжские разливы : литературно-художественный сборник. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 176 с.
309735
   Волжские рассветы. – Ульяновск, 1959. – 96с.
309736
  Боровиков Г.Ф. Волжские рассказы / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1952. – 180с.
309737
  Шаповалов Е. Волжские сказы / Е. Шаповалов. – Куйбышев, 1951. – 80с.
309738
  Ян Т.Г. Волжские стихи. / Т.Г. Ян. – Казань, 1949. – 108с.
309739
  Паялин Н.П. Волжские ткачи. / Н.П. Паялин. – М, 1936. – 404с.
309740
  Колпакова Н.П. Волжские частушки / Н.П. Колпакова. – Куйбышев, 1955. – 92с.
309741
  Нелихов Антон Волжские ящеры. Волжские левиафаны / Нелихов Антон, Атучин Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 120-131 : фото
309742
  Савельев Владимир Волжский "турликбез" для профессионалов : Из Санкт-Петербурга - в Москву. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 72-74 : Фото
309743
  Лаврентьев Г.И. Волжский говор марийского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лаврентьев Г.И.; Тартуск. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 21л.
309744
   Волжский запев. – Кострома, 1958. – 80с.
309745
   Волжский прибой. – Ярославль, 1975. – 239с.
309746
  Ильичев А.М. Волжский свет / А.М. Ильичев. – М., 1982. – 63с.
309747
  Сидельников В.М. Волжский фольклор / В.М. Сидельников; Соколова ред. – М, 1937. – 211с.
309748
   Волжско-Камский государственный заповедник. – Казань, 1969. – 152с.
309749
  Победоносцев И.Ф. Волжско-Камский край / И.Ф. Победоносцев. – Казань : 1-я гостипография "Красный печатник", 1926. – 124 с. – Приложение к журналу "Труд и хозяйство" январь - 1926 г.
309750
  Селяничев А.К. Волжско-Каспийская флотилия в борьбе за Каспий 1918-1920 гг. / А.К. Селяничев. – М., 1952. – 141с.
309751
  Гуленков С.М. Волжское сияние / С.М. Гуленков. – Куйбышев, 1961. – 40с.
309752
  Абатуров К.И. Волжское сияние : рассказы / К.И. Абатуров. – Кострома, 1962. – 192 с. : ил.
309753
   Волжское слово. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1970. – 200 с.
309754
  Фурер Л.Н. Волжское судоходство в 50-60-х годах XIX века. (К истории пром. переворота в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Фурер Л.Н.; Казан. гос .ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1958. – 16л.
309755
  Смірнов П Волзький шлях / П Смірнов. – 229 с.
309756
  Болотько Т. Воли. Щастя. У хаті. Втікли : (Оповідання) / Т. Болотько. – Київ : Криниця ; Друкарня В.П. Бондаренко та П.Ф. Гніздовського, 1913. – 32 с. – (Видавниче товариство "Кpиниця" ; № 9)
309757
  Суліменко О. Волинезнавство крізь призму німецькомовних джерел // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 153-155. – ISBN 978-966-485-045-9
309758
  Ярмошик І. Волинезнавчі дослідження Яна Марека Гіжицького (1844-1925 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 94-99


  Аналізується дослідження Волині польським істориком Я.М. Гіжицьким.
309759
   Волинець Владислав Володимирович (1979) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89. – ISBN 978-966-933-054-3
309760
  Пастернак С.І. Волино-Поділля у крейдовому періоді : Проект № 58 "Середньокрейдові події" / С.І. Пастернак. – Київ, 1987. – 257с.
309761
  Лось В. Волинська "панна василіанк" в XVIII - XIX ст.: збірний образ на тлі доби // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 42-54. – ISSN 0869-3595
309762
  Лось В. Волинська "панна василіанка" в XVIII - XIX ст.: збірний образ на тлі доби // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 3-18. – ISSN 0869-3595
309763
  Ванат І. Волинська акція: задум, реалізація й наслідки // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1995. – Рік вид. 43, № 2. – C. 55-73
309764
  Карліна О.М. Волинська гімназія (Кременецький ліцей) першої третини ХІХ ст. як зародок майбутнього університету // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – C. 18-25. – (Серія: Історія ; вип. 1 (44)). – ISSN 2523-4498
309765
  Дем"янюк О. Волинська губернія в добу Української Центральної Ради: історіографія питання // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 18-23. – ISSN 2305-9389
309766
  Дем"янюк О. Волинська губернія на фоні українських державотворчих процесів улітку 1917 р. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1999-4966
309767
  Дем"янюк О.Й. Волинська губерня у всеросійських військовопідготовчих процесах напередодні Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 15-26
309768
  Ліщук С.В. Волинська духовна семінарія у 1796–1825 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 170-179. – ISSN 0320-9466
309769
  Андрухов П. Волинська земля : (хроніка - джерела - постаті) / П. Андрухов. – Сокаль, 1992. – 88 с.
309770
  Кучинко М.М. Волинська земля 10 - середини 14 ст.: археологія та історія / М.М. Кучинко. – Луцьк : Вежа, 2002. – 314с. – ISBN 966-600-065-2
309771
  Бурковська Л. Волинська ікона "Преображення Господнє" середини XVII століття зі збірки Національного музею народної архітектури та побуту України в контексті розвитку іконографії сюжету // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 102-111. – ISSN 1728-6875


  Преображення Господнє - описане в Євангеліях таємниче преображення, явлення Божественної величі й слави Христа на горі Фавор (Табор); християнське свято (в укр. народ. традиції - Яблучний Спас), що відзначається 19 серпня
309772
  Чекан О. Волинська Катинь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 39 (204). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  У Володимирі-Волинському знайдено масове поховання жертв НКВС 1939-1941 років.
309773
  Слюсар А. Волинська Мавка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 64-67


  Творчий портрет Валентини Штинько
309774
  Корецький Л.М. Волинська область : (географічний нарис) / Л.М. Корецький. – Київ : Радянська школа, 1960. – 134с. : Карти. – (Області Української РСР)
309775
   Волинська область. – Львів, 1966. – 120с.
309776
  Бондаренко Г. Волинська область. Краєзнавча хроніка 2015 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 274-275. – ISSN 2222-5250
309777
  Власенко Андрій Волинська проща // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 116-121 : фото
309778
  Великанов В.А. Волинська серія Поділля / В.А. Великанов, Заїка-Новацький, О.М. Ханисенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-8. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геології ; № 12)
309779
  Ричков Петро Волинська спадщина Адріана Прахова // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 38-49. – ISSN 0131-2685


  Прахов Адріан Вікторович (1846-1916) - професор, історик мистецтва, археолог, критик
309780
  Федчук В. Волинська сторінка біографії Маннергейма // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 12


  Про неї розповідає експозиція в Торчинському народному історичному музеї імені Григорія Гуртового.
309781
  Сюндюков І. Волинська трагедія - 1943: як розширити "простір згоди"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 5
309782
   Волинська трагедія 1943-1944 рр. // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / Я.М. Антонюк, Д.В. Вєдєнєєв, Л.О. Зашкільняк, І.І. Ільюшин, О.М. [та ін.] Каліщук. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – С. 45-53. – ISBN 978-966-8809-96-5
309783
  Дмитрук Б. Волинська трагедія 1943-1944 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 248-250. – ISBN 978-966-171-893-6
309784
  Ільюшин І. Волинська трагедія 1943 - 1944 років // Наше слово. – Варшава, 2013. – 21 квітня (№ 16). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
309785
  Бойко В. Волинська трагедія 1943 р. як об"єкт усної історії // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 187-194. – ISBN 978-966-600-651-9
309786
  Каліщук О. Волинська трагедія 1943 р.: усно-історичний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 89-92. – ISSN 2222-5250
309787
  Яблонський В. Волинська трагедія 1943 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 14-25. – ISSN 1819-7329
309788
  Марущенко О. Волинська трагедія 1943 року в сучасній українській історіографії // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 116-124
309789
  Огієнко В.І. Волинська трагедія 1943 року: між примиренням та пробаченням // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 185-192. – ISBN 978-966-8809-92-7
309790
  Вітман К.М. Волинська трагедія як індикатор етнокультурного розколу України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 76-80. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 5)
309791
  Боровська Г.С. Волинська трагедія: історико-правовий контекст // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 30-37
309792
  Царук Я. Волинська трагедія: свідчення очевидців // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 281-284. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
309793
   Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-651-9
309794
  Влад Марія Волинська фольклорна родина : Україна чудес / Влад Марія, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 90 : Фото
309795
  Довбищенко М. Волинська шляхта у релігійних рухах : (кінець (XVI - перша половина XVII ст.) / Михайло Довбищенко ; ( КНУТШ, Центр українознавства філософського факультету. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 882 с. – ISBN 978-966-2911-22-0
309796
  Ковальчук Т.В. Волинське краєзнавче товариство і опіки над пам"ятками старовини та його внесок у розвиток туристичної справи на території Другої Речі Посполитиої в міжвоєнний період // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 41-46. – (Історія ; Вип. 24)
309797
  Заяць А. Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку ХVII століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 49-59. – ISSN 2222-5250
309798
  Погребной В. Волинське народне та релігійне верхів"я композиторської циклічності Ігоря Федоровича Стравінського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 185-188
309799
  Кльок О. Волинське Полісся очима прот. М. Тучемського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 215-218
309800
  Михальчук О.Л. Волинське село: культура, освіта, релігійне життя (1964-1985 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Михальчук О.Л. ; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
309801
  Дем"янюк О.Й. Волинське селянство у початковий період української революції 1917-1921 рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 163-166. – ISBN 966-7686-12-8
309802
  Костриця М.Ю. Волинське церковно-археологічне товариство і його роль у розвитку краєзнавства // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 38-52. – ISBN 966-7626-11-3
309803
  Костриця М.Ю. Волинське церковно-археологічне товариство та його роль у розвитку краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 43-50
309804
  Жулинський М.Г. Волинський "блюститель благочестя" // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 255-266. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Данило Братковський (бл. 1642-1702) - громадський діяч, поет, борець за православ"я, підчаший венденський, оборонець прав українського населення на шляхетських сеймиках Київщини та Волині. Святий ПЦУ.
309805
  Денисюк І. Волинський бард: лісовик, водяник і той, що греблі рве : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 123-128. – ISSN 0868-4790
309806
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату. – Луцьк, 2013-
№ 3. – 2015. – 367 с.
309807
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату. – Луцьк, 2013-
№ 4. – 2016. – 352 с.
309808
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату ; голов. ред. В. Вакін ; редкол.: В. Вепрук, Б. Гринів, Стецько В.А. [та ін.]. – Луцьк, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 5. – 2017. – 366 с.
309809
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату ; голов. ред. В. Вакін ; редкол.: В. Вепрук, Б. Гринів, Стецько В.А. [та ін.]. – Луцьк, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 6. – 2018. – 368 с.
309810
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 7. – 2019. – 415, [1] с.
309811
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 8. – 2020. – 413, [1] c.
309812
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 9. – 2021. – 334, [1] c.
309813
  Шеломанова-Булавка Волинський дерев"яний храм XVII - XIX ст. у контексті діалогу культур // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 193
309814
   Волинський короткий літопис (862 - 1541) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 50-71. – ISBN 978-617-7023-51-6
309815
  Кот С. Волинський краєзнавчий музей. / С. Кот, О. Ошуркевич. – К.
1. – 1996. – 71с.
309816
  Корнилович М. Волинський кріпацький селянський двір і громада у першій половині XIX віку / М. Корнилович. – Київ, 1930. – с. 263-320
309817
  Симакович Г.В. Волинський ліс / Г.В. Симакович, Д.А. Телішевський. – Л, 1975. – 63с.
309818
   Волинський математичний вісник. – Рівне, 1994-. – ISBN 966-7281-02-8
Вип. 8. – 2001
309819
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 10 лютого (№ 6)


  Полемічна стаття польського історика Євгена Місила про трагічні 40-ві роки у польсько-українських відносинах.
309820
  Місило О. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 17 лютого (№ 7)
309821
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 3 березня (№ 9). – С. 9-10. – ISSN 0027-8254
309822
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 24 лютого (№ 8)
309823
   Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник. – Луцьк
Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – 2004. – 394 с.
309824
   Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник. – Луцьк
Вип. 4. – 2009
309825
   Волинський музейний вісник : науковий збірник / Управ. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Каф. документознавства і музей. справи Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки ; відп. за вип. А. Силюк. – Луцьк : Пульс
Вип. 2. – 2010. – 215 с.
309826
  Костриця М.Ю. Волинський науково-дослідний музей - спадкоємець ТДВ // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 111-130. – ISBN 966-7626-11-3
309827
   Волинський національний університет імені Лесі Українки / [редкол.: Коцан І.Я, Жулинський М.Г., Юхновський І.Р. та ін. ; кер. проекту С. Гаврилюк ; упоряд. А. Митко ; ред.: Л. Кух, О. Фесик, В. Корнійчук ; фото.: В. Лук"янчук]. – Луцьк : [ВАТ "Волинська обласна друкарня"], 2010. – 244, [2] с. : іл., фотогр. – Ювілейне видання до 70-річчя Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки
309828
   Волинський національний університет імені Лесі Українки став східноєвропейським // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Волинський національний університет імені Лесі Українки буде перейменовано у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
309829
  Дем"янюк О. Волинський пантеон: Схід - 2014 / Олександр Дем"янюк, Геннадій Гулько. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 132 с. : іл. – Авт. на обкл. не зазначені. – Бібліогр. наприкінці ст.
309830
  Радишевський Р. Волинський період життя та творчості // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 17-25. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Про письменницьку працю Ю.І. Крашевського на Волині.
309831
  Костянко О.П. Волинський період у творчості Т.Г. Шевченка / О.П. Костянко, О.М. Кузьмик // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 5-14. – ISBN 978-966-7359-72-0
309832
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Львів : Каменяр, 1967. – 176 с.
309833
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Каменяр, 1972. – 272 с.
309834
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Вид. 3-е. – Львів : Каменяр, 1977. – 192 с.
309835
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Київ, 1986. – 440 с.
309836
  Возняк М.С. Волинський співаник Степана Білецького / Подав Михайло Возняк, 1929. – 13 с. – Окр. відб.: Матеріали до етнології й антропології, 1929 р., т. 21-22


  Піснь на рождество Христово («Запріг Юзеф кобилу в візок...»). — Вперше надруковано у статті Возняка М. «Волинський співаник Степана Білецького». — У кн.: Матеріали до етнології й антропології, Львів, 1929, т. XXI — XXII, с. 248 — 249, за рукописом ...
309837
  Дика Л.В. Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір? // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 28-32. – ISSN 1996-9872
309838
  Лук"янчук Г. Волинським студіям - 70! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 2


  У червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося засідання Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство", присвячене 70-річчю від дня заснування унікальної наукової установи - Інституту дослідів ...
309839
  Лук"янчук Г. Волинським студіям - 70! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 18-19


  В червоному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка зібралися київські волиняни, науковці, дослідники, вчені, письменники, академіки, представники земляцтв у місті Києві, щоб відзначити 70-річчя створення Інституту дослідів Волині у м. Вінніпег (Канада). ...
309840
  Сорока М. Волинські акценти Михайла Грушевського // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 56-80. – ISBN 966-617-7381-44-9
309841
   Волинські Афіни 1805-1833 : Збірник наукових праць. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 304с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 966-408-108-6
309842
   Волинські горизонти. – Львів, 1980. – 64с.
309843
   Волинські дороги Уласа Самчука : збірник. – Рівне : Азалія, 1993. – 108с. – (Серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 5-7707-5254-8
309844
  Бортнікова А.В. Волинські замки - резиденції старост в XVI ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 454-461. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
309845
  Русов С. Волинські записки (? - 1842) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 365-429. – ISBN 978-617-7023-51-6
309846
  Горін С.М. Волинські монастирі під патронатом князів Корецьких (до середини XVII століття) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 9-13. – ISSN 1996-5931
309847
  Ярмошик І. Волинські мотиви в історичних дослідженнях Юліана-Урсина Нємцевича (1758-1841) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-54. – ISSN 1999-4966
309848
  Суліменко О. Волинські німці в кінці XVIII - на початку XX століття (історіографічний огляд проблеми) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 160-163


  Статтю присвячено комплексному дослідженню стану розробки теми "Волинські німці в кінці XVIII - на початку XX ст." Розглядається історіографія проблеми та джерельна база, починаючи з XIX ст. і до кінця 90-х рр. XX ст. Der Artikel ist der komplexen ...
309849
  Левицький О.І. Волинські оповідання : : З житя XVI і XVII вв ; З портретом Анни Альоїзи Острозької / Орест Левицький. – [Київ] : Виданнє Т-ва прихильників укр. літ., науки і штуки ; [К.]: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1914. – 214 с. – Прим. № 109313 дефектний відсутні с. 197-214


  Зміст: Ганна Монтовт; Пашквіль; Превелебний сват; Єзуїтська преподобниця
309850
  Олійник М.Я. Волинські оповідання / Олійник М.Я. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 107 с.
309851
   Волинські письменники в діаспорі : бібліограф. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. Л.П. Дейнека ; упоряд. Н.Г. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки. – (Серія "Літературна Волинь")
Вип. 1. – 2011. – 90, [2] с.
309852
  Козицький А. Волинські події 1943 р.: невдала спроба "геноцидної інтерпретації" // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 19-26. – ISBN 978-966-600-651-9
309853
  Єршов В.О. Волинські полоністичні студії : [зб. наук. статей] / Володимир Єршов ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Житомир : Полісся, 2014. – 254, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка"). – ISBN 978-966-655-740-0


  Зміст: Поетика звуку, кольору та слова Правобережжя ; Польськомовна Волиніка. Простір, час, епоха: портрети та сильветки ; Олізарознавство. Густав Олізар у просторі і часі.
309854
  Кондратович О. Волинські постові пісні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 160-167


  Пісні, які виконуються у Великий піст
309855
  Міщук С.М. Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 265-273. – ISSN 2222-4203
309856
  Вербич В. Волинські стежки Богодара Которовича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 12
309857
  Дяченко Л. Волинські файли // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 106. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Центр літературної творчості разом зі Спілкою письменників України та Міжнародним благодійним фондом національної пам"яті України взяв участь у Днях літератури та мистецтва на Волині.
309858
  Бондаренко Г. Волинській обласній організації національної спілки краєзнавців України — 20 років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 113-121
309859
  Нємєц В. Волинсько-подільські паралелі у структурі сватання і оглядин (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 4-14


  У статті на основі польових етнографічних матеріалів і опублікованих джерел та історіографії здійснюється порівняльний аналіз етапів сватання і оглядин у структурі весільного обряду на теренах етнографічної Волині та Полісся. Автор проводить паралелі ...
309860
  Діяк І.В. Волинсько-Холмська трагедія / Іван Діяк. – Київ : Світ Успіху, 2010. – 182, [4] с. : мапи, іл. – ISBN 978-966-8352-42-3
309861
  Діяк І.В. Волинсько-Холмська трагедія / Іван Діяк. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Світ Успіху, 2016. – 317, [1] с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-7324-08-8


  У пр. №1721779 напис: Шановному Володимиру Івановичу з вдячністю від автора. Підпис. 14.11.2016
309862
  Тил Й.К. Волинщик із Стракониць : Народна казка з піснями на 3 дії / Й.К. Тил. – Київ : Мистецтво, 1954. – 96 с.
309863
  Федорчук Я.П. Волинянин / Ярослав Федорчук. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-8547-89-6
Кн. 1 : Дитинство і юність. – 2007. – 176 с.
309864
  Федорчук Я.П. Волинянин / Ярослав Федорчук. – Київ : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-66-4
Кн. 2 : Напередодні. – 2011. – 223, [1] с., XXIV с. фотоіл.
309865
  Стецюк Я.Н. Волинянка / Я.Н. Стецюк. – К., 1960. – 48с.
309866
  Яблонський В. Волинь-1943: погляд через 70 років = Напередодні 70-х роковин Волинської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1, 15


  Складнаісторія України ввібрала в себе низку подій співжиття польського та українського народів, де життя чи смерть часто ставали перепусткою в майбутнє, в якому вчорашні друзі, сусіди й навіть рідня виступали вже запеклими ворогами. Великого розголосу ...
309867
  Хмелюк М. Волинь - лейтмотив прозової творчості Лесі Українки // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 54-57. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
309868
  Сокирко Л. Волинь / Л. Сокирко. – Х, 1929. – 19с.
309869
  Харчук Б.М. Волинь : роиан / Борис Харчук. – Київ : Молодь, 1959. – 348 с.
309870
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Київ : Молодь
Кн. 2. – 1961. – 420 с.
309871
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Киев : Молодь
Кн. 3. – 1963. – 441 с.
309872
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Київ : Молодь
Кн. 4. – 1966. – 383 с.
309873
   Волинь. – Київ, 1971. – 175с.
309874
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Б.М. Харчук. – Київ : Дніпро
Кн. 1-2. – 1988. – 567 с.
309875
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Б.М. Харчук. – Київ : Дніпро
Кн. 3-4. – 1988. – 750 с.
309876
   Волинь : Щоквартальний суспільно-політичний, літературно-мистецький і науково-популярний ілюстрований часопис Анатолія Якубюка. – Луцьк, 1990-. – ISSN 0869-1142
№ 1. – 1991
309877
  Самчук У. Волинь : роман у 3 ч. / У. Самчук. – Київ
Ч. 1 : Куди тече та річка?. – 1993. – 573 с.
309878
  Самчук У. Волинь : роман у 3 ч. / У. Самчук. – Київ
Ч. 2 : Війна і революція. – 1993. – 334 с.
309879
   Волинь : всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Луцьк : [б. в.], 1990-. – ISSN 0869-1142
Число 4. – 2002. – 223, [1] c., включ. обкл. – На обкл. також: Історія. Література. Мистецтво
309880
   Волинь : всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Луцьк : [б. в.], 1990-. – ISSN 0869-1142
Число 5. – 2003. – 239, [1] c., включ. обкл. – На обкл. також: Історія. Література. Мистецтво
309881
   Волинь : всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Луцьк : [б. в.], 1990-. – ISSN 0869-1142
Число 6. – 2004. – 247, [1] c., включ. обкл. – На обкл. також: Історія. Література. Мистецтво
309882
  Івченко Андрій Волинь // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 55
309883
  Маркіш П. Волинь : поезія: уривки з поеми // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 295-312
309884
  Мотика Гжегож Волинь 1943 року // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-12
309885
  Огієнко В. Волинь 1943 року: перспективи українсько-польського примирення // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 109-120. – ISBN 978-966-1594-12-7
309886
  Демченко О. Волинь 43: чи можливе примирення? / О. Демченко, В. Демченко // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 березня (№ 11). – С. 1, 9. – ISSN 0027-8254


  28 лютого в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася публічна дискусія "Волинь 43". Доповідачами були дослідники Волинської трагедії 1943 року: з української сторони - В. В"ятрович, канд. істор. наук, голова Українського інституту національної пам"яті, ...
309887
  Констанкевич І. Волинь в автобіографічному наративі Євгена Сверстюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 16-21. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
309888
  Кучинко М. Волинь в державотворчих процесах XII - XIV століть // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 4-10
309889
  Дем"янюк О.Й. Волинь в добу Української Центральної Ради: військово-політичні аспекти // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 111-120. – ISSN 2313-5603
309890
  Примак А.Ф. Волинь в епістолярній спадщині М.Ф. Біляшівського // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 166-171. – ISBN 966-531-142-5
309891
  Кралюк П. Волинь в житті та творчості Тараса Шевченка : монографія / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 80 с. – ISBN 966-8770-38-2
309892
  Ярмошик Іван Іванович Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX - XX століть : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ярмошик Іван Іванович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
309893
  Ярмошик Іван Іванович Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ - ХХ століть : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Ярмошик Іван Іванович; Ярмошник Іван Іванович ; Житомир. інженер.-технолог. ін-т. – Житомир, 1998. – 286 л. – Бібліогр.:л.154-211
309894
  Мицик Ю.А. Волинь в роки визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття : Документи і матеріали / Ю.А. Мицик, В.І. Цибульський. – Рівне : Перспектива, 1999. – 120с. – ISBN 966-95570-2-Х
309895
  Голіков А. Волинь зелена / А. Голіков. – Харків, 1927. – 38с.
309896
  Бондаренко Г. Волинь і Волинське Полісся в історичному краєзнавстві // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 13-19
309897
   Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1945-1954 / [упоряд.: В. Ковальчук, В. Огороднік] // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2011. – Т. 16 : Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1944-1954 рр. – С. 1-1021. – ISBN 978-1-897431-33-7
309898
   Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943-1944. Доументи і матеріали // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 1999. – Том 2 : Волинь і Полісся: УПА та Запілля 1943-1944: Документи і матеріали. – с.1-724. – ISBN 966-02-0474-4
309899
  Баженов Л.В. Волинь і Старокостянтинів в житті та дослідженнях Олексія Барановича / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 363-368. – (Історичні науки ; Вип. 5)


  До 120-річчя від дня народження українського історика.
309900
   Волинь і Холмщина 1938 - 1947 рр. Польсько-українське протистояння та його відлуння : Дослідження, документи, спогади. – Львів, 2003. – 813с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАНУ. Ін-тут українознавства ім. І.Крип"якевича ; 10). – ISBN 966-02-2291-2
309901
   Волинь історична : Збірник наукових статей. – Рівне : видавець Олег Зень, 2007. – 98с. : іл. – ISBN 978-966-96738-1-7
309902
   Волинь моя. – Київ, 2001-
Вип. 1. – 2001
309903
   Волинь моя. – Київ : Київська правда, 2001-
Вип. 2. – 2002
309904
   Волинь моя. – Київ, 2001-
Вип. 3. – 2003
309905
   Волинь моя. – Київ : Видавництво "Київська правда", 2001-
Вип. 5. – 2005. – 287, [1] с.
309906
   Волинь моя / журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2001-. – ISBN 966-97118-5-4
Вип. 7. – 2010
309907
   Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2001-. – ISBN 966-617-7381-44-9
Вип. 9. – 2017. – 384 с.
309908
   Волинь на зламі століть: історія краю (1989-2000 рр.). – Луцьк : Ред.-вид.відд."Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки, 2001. – 694с. – ISBN 966-600-064-4
309909
  Надольська В. Волинь на перших етнічних картах українських земель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 11-13
309910
  Калита Ф.І. Волинь наша Радянська / Ф.І. Калита. – Львів, 1967. – 92с.
309911
   Волинь Радянська: документи і матеріали. – Львів
ч. 4. – 1984. – 227с.
309912
  Дем"янюк О.Й. Волинь та Галичина в українсько-польських стосунках у 1919 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 113-119. – ISSN 0321-0499
309913
  Дем"янюк Олександр Волинь та Галичина у державницьких поглядах Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 71-80. – ISSN 0869-3595
309914
  Сорока Ю. Волинь та інші західноукраїнські землі в 1939-1941 роках // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 87-103.
309915
  Кралюк П.М. Волинь та Поділля у житті Тараса Шевченка : монографія, оповідання / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 108 с. : іл. – ISBN 978-966-8770-73-9
309916
   Волинь туристська : путывник. – Львів : Каменяр, 1975. – 127с.
309917
  Міщук С.М. Волинь у біографії і творчості Павла Тутковського (кінець XIX - початок XX ст.) / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 148-162


  У статті висвітлено волинський період життєвого та творчого шляху природознавця, основоположника української геологічної та географічної шкіл Павла Аполлоновича Тутковського (1858-1930). Увагу зосереджено на тому, що детальне вивчення Волині було ...
309918
  Сергійчук В. Волинь у Вогні // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 159-162. – ISBN 966-530-115-2
309919
  Карп"юк А. Волинь у житті і творчості Леоніда Мосендза // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 21 вересня (№ 37). – С. 7
309920
  Мардієва А. Волинь у житті і творчості польських письменників // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 31-34. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
309921
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 96-110. – ISSN 0042-9422
309922
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 92-106. – ISSN 0042-9422
309923
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 6. – С. 68-76. – ISSN 0042-9422
309924
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С.82-90. – ISSN 0042-9422
309925
  Кралюк П. Волинь у житті і творчрсті Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 120-140. – ISSN 0042-9422
309926
   Волинь у житті та творчості письменників : Збірник наукових праць. – Луцьк : Вежа, 1999. – 158с. – ISBN 966-7294-55-2
309927
   Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 254, [2] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
309928
  Кучеренко О. Волинь у житті українського письменника, педагога і громадського діяча М.П. Левицького // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 80-85. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
309929
  Таран О. Волинь у народознавчих дослідженнях Федора Вовка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 69-72
309930
  Мацелюх К.С. Волинь у наукових дослідженнях Петра Абрамовича // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 118-121. – ISBN 978-966-493-676-4


  Абрамович Петро Никандрович — український громадсько-освітній діяч, педагог, краєзнавець, бібліограф, магістр богослов"я
309931
  Сіпко Серж Волинь у Новому Світі: українські поселення в Парагваї / Сіпко Серж, Кашпіровська Ірина // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 289-293
309932
  Федько Г.Г. Волинь у піснях / Г.Г. Федько. – Львів, 1969. – 222с.
309933
  Оляндер Л. Волинь у поетичному світі Оксани Лятуринської // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 352-355
309934
  Кравченко С. Волинь у польсько-українському дискурсі Юзефа Лободовського // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 113-116. – ISSN 2226-8669
309935
  Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини 17 ст. / Ярошинський О.Б. – Київ : Стилос, 2005. – 460с. – ISBN 966-8518-22-5
309936
  Вернюк Я. Волинь у фольклорно-етнографічних студіях В"ячеслава Камінського // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.74-78
309937
   Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 16 : Мова і вірш. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309938
   Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць]. – Луцьк : Вежа, 2006-
Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – 2007. – Резюме укр., англ. мовами
309939
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць. – Луцьк : Вежа, 2006-
Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., англ. мовами
309940
   Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-
Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309941
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-
Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309942
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309943
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309944
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309945
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309946
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309947
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – 2015. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309948
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – 2016. – 572 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309949
  Терський С. Волинь часів великого князя Дмитра-Любарта // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 30-45
309950
  Вільний В. Волинь шахтарська : поезії / В. Вільний. – Київ : Молодь, 1957. – 115 с.
309951
  Вільний В.М. Волинь шахтарська : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1967. – 115 с.
309952
  Халак Н. Волинь, 1943 рік. Рубікон польської історіографії / розмову вів Богдан Гук


  Розмова з Надією Халак, істориком, працівником Інституту української археографії і джерелознавства НАН України у Львові. Згадуються дослідження українського історика, фахівця з історії українського націоналізму, доктора історичних наук, декана ...
309953
  Гук Б. Волинь, яку запам"ятали // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 січня (№ 2). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Книга Володимира В"ятровича "За лаштунками "Волині-43". Невідома польсько-українська війна" та усна історія. Яка роль спогадів та записів усної історії для волинських досліджень.
309954
  Стаховський Дмитро Волинь. Водяники та вугри Шацьких озер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 36-41 : фото
309955
  Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі південно-західного краю / П.М. Батюшков. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 424с. – ISBN 966-511-405-0
309956
  Кучерепа М.М. Волинь: 1939-1941 рр. : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Микола Кучерепа, Валентин Вісин ; М-во освіти та науки Укр. ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; Ред.-вид. група "Реабілітовані історією". – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 486 с., СХІІ с. іл. : табл. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 966-361-070-0
309957
   Волисполкомы и Сельсоветы по данным обследования ЦКК и РКП(б) и НКРКИ. – М., 1924. – 220с.
309958
  Браунер А. Волк / А. Браунер. – 7 с. – Отд. оттиск из: "Школьные Экскурсии и Школьный музей"
309959
  Дементьев Г.П. Волк / Г.П. Дементьев. – Москва ; Ленинград : Внешторгиздат, 1933. – 51 с.
309960
  Соколов А.А. Волк / А.А. Соколов. – Москва, 1951. – 88 с.
309961
  Такакура Т. Волк / Т. Такакура. – М., 1959. – 142с.
309962
   Волк = Происхождение систематика, морфология, экология. – Москва, 1985. – 606с.
309963
  Соловьев Д. Волк и его истребление / Д. Соловьев. – Пг., 1919. – 72с.
309964
  Крылов И.А. Волк и журавель / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
309965
  Крылов И.А. Волк и журавль / И.А. Крылов. – Ленинград : Советский художник, 1947. – 8 с.
309966
  Акулинин В.И. Волк и звезды : басни / В.И. Акулинин ; илл. В.И. Ковалев. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1959. – 56 с., ил.
309967
   Волк и лиса. – Ташкент, 1975. – 256с.
309968
   Волк и Лиса. – Ташкент, 1970. – 255с.
309969
   Волк и Лиса. – изд. 2. – Ташкент, 1970. – 256 с.
309970
  Козлов В.Ф. Волк и Филин: Повесть: (Для сред. и ст. шк. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1989. – 142с.
309971
  Крылов И.А. Волк на псарне / И.А. Крылов. – Чебоксары, 1944. – 4с.
309972
  Крылов И.А. Волк на псарне / И.А. Крылов. – Свердловск, 1947. – 14с.
309973
  Фаллада Г. Волк среди волков : [роман] ; пер. с нем. / Ганс Фаллада. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 878 с.
309974
  Потапов П.А. Волк тундры / П.А. Потапов, К.Ф. Панферов. – Сыктывкар, 1965. – 200с.
309975
  Гурский И.Г. Волк юга Европейской части СССР. : Автореф... канд.биол.наук: 097 / Гурский И.Г.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
309976
  Соколов Б. Волкер - Сурков: безкінечна дипломатія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 січня (№ 16). – С. 3


  Донбас: Кремль пропонує схему, яка є неприйнятною не тільки для України, а й для Америки.
309977
  Песков В. Волки : Закон стаи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 104-114 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
309978
  Соловьев А.К. Волки гибнут в капканах / А.К. Соловьев. – М., 1976. – 256с.
309979
  Каверзнев В.Н. Волки и их истребление. / В.Н. Каверзнев. – Москва-Л., 1933. – 113с.
309980
  Миленушкин Ю.И. Волки и их истребление. Сб. ст. / Ю.И. Миленушкин. – М., 1950. – 112с.
309981
   Волки и овцы. – Москва, 1946. – 48 с.
309982
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 125с.
309983
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Ленинград, 1935. – 158с.
309984
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 174с.
309985
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 144с.
309986
  Былинов А. Волки на Волчьей / А. Былинов. – Днепропетровск, 1965. – 228с.
309987
  Метелкин Николай Волки Норвегии должны жить : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 5-6
309988
  Солаков С. Волки террора / Стефан Солаков. – София : София пресс,, 1986. – 59 с.
309989
   Волков Андрей Михайлович (1927-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1028 : фото. – ISSN 0016-7886
309990
   Волков В.В.. – М., 1956. – 67с.
309991
   Волков Володимир Михайлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 40
309992
   Волков Микола Денисович (1939-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89. – ISBN 978-966-933-054-3
309993
   Волков Сергій Васильович // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 3/4, март. – С. 128. – ISSN 0041-6045


  Присвячено світлій пам"яті Волкова Сергія Васильовича, засл. діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка НАН України, доктора хімічних наук, професора.
309994
  Даниленко В. Волковинський Валерій Миколайович [1948] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 60-61 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
309995
  Дука М.В. Волковинський Василь Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 174. – ISBN 96966-8060-04-0
309996
   Волкович Віктор Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 226-227. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
309997
  Заславський В.А. Волкович Віктор Леонідович (- фахівець в галузі кібернетики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 88-89. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
309998
   Волкович Віктор Леонідович (1939-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 80. – ISBN 978-966-439-754-1
309999
   Волкович Віктор Леонідович (1939-2004) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89. – ISBN 978-966-933-054-3
310000
   Волкович Микола Маркіянович (1858-1928) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89-90. – ISBN 978-966-933-054-3
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,