Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
309001
  Боровський О. "Вогонь" прокинувся. У Гватемалі щонайменше 25 людей загинули унаслідок виверження вулкана // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)
309002
  Радавська О.М. "Вогонь" як архетип творчого процесу в поезії модерністів початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 112-116. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті показано, що в поезії французького, українського та російського модернізму трапляються численні приклади "Поетики Вогню", які можна пов"язати з посиленням експресивності зображальних засобів
309003
  Артемова Юлия "Вода, наполненная мудростью"... // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 70-77 : фото
309004
  Горбушин С. "Водевили" Даниила Хармса / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
309005
   "Водоспад" вражень // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 26 : фото
309006
  Зеленков Олег "ВодоходЪ - Санкт-Петербург" : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-42 : Фото
309007
   "ВодоходЪ - Санкт-Петербург": навигация была рекордной! : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 24 : Фото
309008
   "ВодоходЪ - Санкт-Петербург: в круизы готовятся с осени : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27 : Фото
309009
   "ВодоходЪ" взял курс на Китай : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 54 : Фото
309010
  Шевченко Сергей "ВодоходЪ" выходит за новий рубеж : Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 26 : Фото
309011
  Шутова Наталья "ВодоходЪ" выходит на китайские реки : Новинка сезона. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 52 : Фото
309012
  Ермаков Дмитрий "ВодоходЪ", Москва : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-42 : Фото
309013
   "ВодоходЪ": итоги "пилотной" навигации : Крупный - не значит неповоротливый. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 46 : Фото
309014
   "ВодоходЪ": круизы по российским рекам : Новые маршруты. Приглашаем к сотрудничеству // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 59 : Фото
309015
  Шадурский Егор "ВодоходЪ"ный сезон на Северо-Западе : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 20-21 : Фото
309016
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
1. – 1981. – 295 с., 32 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
309017
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
2 : Доля Марули / Д. Коромілас. Дядько Лінардос, або Кінець Марули. Ліра дядька Ніколаса / Д. Коккос. – 1981. – 277 с., 12 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
309018
  Голубєв Г.М. Вогонь-охоронець / Г.М. Голубєв. – К., 1965. – 163с.
309019
  Флентер Керстен Вогонь&лед // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 318. – ISBN 966-8558-62-6
309020
  Слабошпицький М. Вогонь, а не попіл // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 12


  Нотатки про Івана Корсак після появи його роману "За серпанком, загадковим серпанком".
309021
  Єрмаков Микола Вогонь, вода й пожежні відра // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 53-54 : рис.
309022
  Царський А.Я. Вогонь, людина і пожежа // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 48
309023
  Крижанівська Р. Вогонь, що запалюється від вогню / Матеріали підготувала викладач коледжу О. Остапченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 липня (№ 32). – С. 1-2


  Про педагогічний коледж Головного управління освіти держадміністрації м. Києва при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У березні 1992 року Вчена рада КДУ ім. Т.Г. Шевченка своїм рішенням прийняла коледж до своєї структури.
309024
  Салига Т.Ю. Вогонь, що не згаса ... / Тарас Салига ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2017. – 639, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 630-639. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-06-0747-7
309025
  Барбюс А. Вогонь. (Щоденник взводу) : роман, оповідання / А. Барбюс ; пер. з фрунц. М. Терещенка [та ін.]. – Київ : Дніпро, 1969. – 340 с.
309026
  Барбюс Анрі Вогонь. (Щоденник взводу) / А. Барбюс ; пер. з фрунцузької Терещенко М. – Київ : Молодь, 1974. – 303 с.
309027
  Барбюс Анрі Вогонь. (щоденник одного взводу) / А. Барбюс. – Київ : Молодь, 1958. – 308 с. : іл.
309028
  Павловский В. Вогулы / В. Павловский. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1907. – 229, VIII с.
309029
  Чернецов В. Вогульские сказки / В. Чернецов. – Л., 1935. – 143с.
309030
  Мурашкін М.Г. Вода-вогонь / Михайло Мурашкін. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 42, [2] с. – ISBN 978-617-7109-33-3
309031
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы : Научно-популярный очерк / А.И. Лурье. – Харьков : Прапор, 1984. – 103с.
309032
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы / А.И. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Прапор, 1990. – 175с.
309033
  Ходжаєв М. Вода - на добро : роман / М. Ходжаєв. – Київ, 1979. – 168 с.
309034
  Антонюк Н.Г. Вода - найкоштовніший мінерал Землі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
309035
  Логвін В. Вода - ресурс, який визначає шляхи розвитку людства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
309036
  Романченко І.С. Вода - стратегічний ресурс майбутнього / І.С. Романченко, М.П. Бойчак, З.І. Аксенова // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29
309037
  Горский Н.Н. Вода - чудо природы / Н.Н. Горский. – Москва, 1962. – 224с.
309038
  Анисимов-Спиридонов Вода - это здоровье и долголетие / Анисимов-Спиридонов Д.Д., Лабза А.Д. – Москва, 1991. – 16 с.
309039
  Суслов Б.Н. Вода / Б.Н. Суслов; Под ред. проф. В.Г.Богорова. – Москва-Ленинград, 1950. – 64с.
309040
  Юрков Г.К. Вода / Г.К. Юрков, И.Н. Сафонова. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 88 с.
309041
  Артемьева С.Ф. Вода : (Свойства, ресурсы, использ.) / сост.: С. Ф. Артемьева. – Москва : Знание, 1981. – 32с. – (В помощ лектору)
309042
  Лосев К.С. Вода / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 269с.
309043
  Аросев Григорий Вода : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 25-26. – ISSN 0321-1878
309044
  Ошанин Л.И. Вода бессмертия / Л.И. Ошанин. – М, 1976. – 159с.
309045
  Клинов Ф.Я. Вода в атмосфере при низких температурах / Ф.Я. Клинов. – М., 1960. – 172с.
309046
   Вода в атомной энергетике. – Киев : Наукова думка, 1983. – 254 с.
309047
  Малаш О. Вода в болгарському мовосвіті (на матеріалі народних пісень українських болгар) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (71). – С. 53-65. – ISSN 2520-6397


  Стаття присвячена символіці води в болгарській лінгвокультурі. На матеріалі народних пісень, записаних українськими та болгарськими дослідниками від нащадків болгар переселенців XIX ст., які нині проживають в Одеській, Запорізькій, Миколаївській ...
309048
   Вода в дисперсных системах. – Москва : Химия, 1989. – 288 с.
309049
  Камолікова Ольга Вода в житті, в будинках. в садах та парках. Від історії до сьогодення, від естетики до екології та економіки // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 49-55 : фото
309050
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – Калининград, 1989. – 132с.
309051
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – М., 1990. – 47с.
309052
  Матяш И.В. Вода в конденсированных средах / И.В. Матяш. – Киев : Наукова думка, 1971. – 100с.
309053
  Гороф"янюк І. Вода в магічних віруваннях подолян: етнолінгвістичні спостереження / І. Гороф"янюк, В. Волинець // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (15). – C. 31-37. – ISSN 2415-8828
309054
  Кадик А.А. Вода в магматических расплавах / А.А. Кадик, Е.Б. Лебедев, Н.И. Хитаров. – Москва : Наука, 1971. – 267с.
309055
  Кондрашев С.К. Вода в орошаемом хозяйстве / С.К. Кондрашев. – М, 1922. – 163с.
309056
  Хачатурян С.А. Вода в орошаемом хозяйстве низменной зоны ССР Армении / С.А. Хачатурян. – Тифлис, 1931. – 87с.
309057
   Вода в полимерах. – Москва, 1984. – 555 с.
309058
  Талалай Л.М. Вода в пригорщі : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1981. – 158 с.
309059
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – М.-Л., 1929. – 127с.
309060
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – 7-е испр. изд. – М.-Л., 1929. – 127с.
309061
  Колобанов С.К. и др. Вода в природе и технике / С.К. и др. Колобанов. – Киев, 1982. – 134с.
309062
  Ярошенко М.Ф. Вода в природе и хозяйстве Молдавии / М.Ф. Ярошенко, М.А. Пояг. – Кишинев, 1966. – 78с.
309063
  Кирста Б.Т. Вода в пустыне. / Б.Т. Кирста, Н.Т. Кузнецов. – Ашхабад, 1985. – 97с.
309064
  Наймушина Т.А. Вода в русской, турецкой и сомалийской языковых картинах мира (на материале пословиц и поговорок) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 93-96. – ISSN 2307-4558
309065
  Михайленко А.Г. Вода Вербової криниці : повісті / А.Г. Михайленко. – Київ, 1986. – 248 с.
309066
  Дерпгольц В.Ф. Вода во Вселенной. В космосе, на малых телах Солнечной системы, в атмосферах, на поверхности и в недрах планет / В.Ф. Дерпгольц. – Ленинград : Недра, 1971. – 223с.
309067
   Вода волшебного ущелья // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 41 : Іл.
309068
  Пестушко В. Вода все помнит! : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 70 : Іл.
309069
  Падерин Г.Н. Вода для пулемета / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1986. – 288с.
309070
  Шнайдер Йоханнес Вода для Рима / Шнайдер Йоханнес, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 116-123 : фото. – ISSN 1029-5828
309071
  Вергеенко С.А. Вода живая и мертвая в народно-мифологической картине мира // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 247-250


  Статья посвящена анализу одного из образов-архетипов поэтического пространства заговоров - воде. Образ воды рассматривается с точки зрения мифологической традиции.
309072
  Кудельский А.В. Вода жизни нашей. / А.В. Кудельский. – Минск, 1992. – 203с.
309073
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1982. – 264 с.
309074
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1983. – 242 с.
309075
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2007. – 416с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3950-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
309076
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4007-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
309077
  Кіпоренко М.І. Вода з криниці : повість / М.І. Кіпоренко. – Київ, 1971. – 150 с.
309078
  Баклай Н. Вода з надбитого глека // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 55-57.
309079
  Кауфман Л. Вода закрытых шахт - источник геотермальной энергии // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 10-14
309080
  Перхавко Валерий Вода Земли Обетованной // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 66-83. – ISSN 1812-867Х
309081
  Кульский Л.А. Вода знакомая и загадочная / Л.А. Кульский, В.В. Даль, Л.Г. Ленчина. – Киев : Радянська школа, 1982. – 120 с.
309082
   Вода и водные растворы при температурах ниже О градусов по Цельсию. – К, 1985. – 387с.
309083
  Линд Г. Вода и город / Г. Линд. – Л., 1984. – 68с.
309084
  Крафтс А.С. Вода и ее значение в жизни растений / А.С. Крафтс, Х.Б. Карриер, К.Р. Стокинг. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1951. – 388с.
309085
  Суслов Б.Н. Вода и ее применение / Б.Н. Суслов. – Москва, 1954. – 108с.
309086
  Аксенов С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов / С.И. Аксенов ; отв. ред. А.Б. Рубин ; АН СССР, Моск. о-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1990. – 117 с.
309087
  Игнатьев И.И. Вода и жидкие тела / Ив. Игнатьев. – Петербург : [б. и.]. – 102 с. – (Физика дома и в школе ; Кн. 1)
309088
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1984. – 198 с.
309089
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1985. – 198 с.
309090
  Львович М.И. Вода и жизнь (Водные ресурсы, их преобразование и охрана) / М.И. Львович. – Москва : Мысль, 1986. – 253с.
309091
  Новиков Ю.В. Вода и жизнь на Земле / Ю.В. Новиков, М.М. Сайфутдинов. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
309092
  Грабоу К У.О. Вода и здоровье населения // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 581-622. – ISBN 5-89317-203-5
309093
  Мернова Мария Вода и камень // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 65 : фото
309094
  Классен В.И. Вода и магнит / В.И. Классен. – Москва : Наука, 1973. – 111 с.
309095
  Палей М. Вода и пламень // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 69-80. – ISSN 0130-7673
309096
  Колодин М.В. Вода и пустыни / М.В. Колодин. – М., 1981. – 119с.
309097
  Сычев А.П. Вода и растворы. / А.П. Сычев. – М., 1961. – 38с.
309098
   Вода и человек : Сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 79с. – ISBN 5-376-00850-9
309099
  Иванычук Р.И. Вода из камня / Р.И. Иванычук. – М, 1986. – 461с.
309100
  Пестушко В. Вода из камня : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 70 : Іл.
309101
  Синюков В.В. Вода известная и неизвестная / В.В. Синюков. – Москва : Знание, 1987. – 175с.
309102
  Батмангхелидж Ф. Вода исцеляет, лекарства убивают : [как вода излечила людей от неизлечимых заболеваний : руководство по естественному оздоровлению] / Ф. Батмангхелидж ; [пер. с англ. О.Г. Белошеев]. – Минск : Попурри, 2005. – 348, [3] с. – Пер. изд.: Water cures: drugs kill / F. Batmanghelidj. Vienna: Global Health Solutios, 2003. - Сер. осн. в 1998 г. – (Серия "Здоровье в любом возрасте" ) ( Здоровье и альтернативная медицина). – ISBN 985-483-354-2
309103
  Козішкурт С.М. Вода і війна: небезпека сьогодні і завтра / С.М. Козішкурт, В.О. Турченюк, І.В. Гопчак // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 71-79. – (Технічні науки ; вип. 2 (98)). – ISSN 2306-5478
309104
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 1 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309105
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309106
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (19). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309107
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води) ; голов. ред. І.М. Астрелін. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 3 (20). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309108
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води) ; голов. ред. І.М. Астрелін. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 1 (21). – 2017. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
309109
  Мальцев П.М. Вода і життя. / П.М. Мальцев. – К., 1971. – 48с.
309110
  Павленко А.М. Вода і її роль в природі та народному господарстві : лекція / А.М. Павленко. – Київ : Вид-во АН УССР, 1947. – 45 с.
309111
  Чернявська О.О. Вода і символіка очищення в поезії Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 286-290. – ISBN 978-966-188-046-6
309112
   Вода й вогонь в українських легендах та віруваннях : [збірка] / [авт.-упоряд.] Алла Ковтун ; [авт. передм. А.А. Ковтун ; ред. Т.Є. Мозгова ; фото: Володимир Говоруха та ін.]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2015. – 143, [1] с. : кольор. іл. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 143. – ISBN 978-966-2082-16-6
309113
  Рождественський І.Г. Вода й калій у главконітових пісках Канівського й Подільського районів / І.Г. Рождественський, 1930. – С. 57-65. – Окремий відб. з "Матеріалів до вивчення агрономічних руд України".Вип.6/2,Київ,1930
309114
  Волеваха М.М. Вода й повітря нашої планети / М.М. Волеваха. – Київ : Наукова думка, 1974. – 157с.
309115
  Ходжаев М. Вода к добру снится : роман / Мухиддин Ходжаев; пер. с тадж. В.Тальвика. – Москва : Советский писатель, 1982. – 311 с.
309116
  Амвросьева Т.В. Вода как естественный фактор передачи инфекционных заболеваний / Т.В. Амвросьева, З.Ф. Богуш // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 49-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
309117
  Щигленко Евгений Вода камень точит : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
309118
  Бобак А. Вода Криму: від роздратування до погроз // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 9 жовтня (№ 19)
309119
  Белов Ю.П. Вода мертвая и живая : роман / Ю. Белов. – Ашхабад : Туркменистан, 1977. – 271 с. : ил.
309120
   Вода мира и мир воды : (Проблема чистой воды на планете). – Москва : Знание, 1976. – 95с.
309121
  Кузьменко М.І. Вода міняє колір / М.І. Кузьменко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 123с.
309122
  Коровин А. Вода моего детства : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
309123
  Рубакин Н.А. Вода на земле, под землей и над землей / Н.А. Рубакин. – Москва, 1918. – 39с.
309124
  Шим Э.Ю. Вода на камешках. / Э.Ю. Шим. – Москва, 1970. – 208с.
309125
  Гунько В.М. Вода на межфазной границе = Water at the interface / В.М. Гунько, В.В. Туров, П.П. Горбик ; под ред. В.В. Гончарука. – Киев : Наукова думка, 2009. – 694 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1005-2
309126
  Фольварочний В.І. Вода отчої криниці / В.І. Фольварочний. – Київ, 1980. – 56с.
309127
  Загубинога О. Вода під прицілом науковців. Інтегрована авторська програма гуртка // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Серпень (№ 8). – С. 18-63
309128
  Зецкер И.С. Вода под водой / И.С. Зецкер. – М, 1988. – 48с.
309129
  Киссин И.Г. Вода под землей / И.Г. Киссин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 224 с. – (Серия "Проблемы науки и технического прогресса")
309130
  Усик Світлана Вода помилок не прощає! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 28
309131
  Гята Ф. Вода спит, враг не спит : повесть / Фатмир Гята ; пер. с алб. А. Сиповича. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 111 с.
309132
  Гята Ф. Вода спить - ворог не спить : повість / Фатмір Гята ; [пер. А. Шиняна і Л. Смілянського]. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 140 с.
309133
  Коненко Г.Д. Вода та її значення у народному господарстві / Г.Д. Коненко. – К., 1965. – 39с.
309134
  Гудим Л.І. Вода та її особливості. П"єзоефект. Інформаційні поля / Л.І. Гудим. – Київ : ЕКМО, 2003. – 44с.
309135
  Чурков А. Вода тече вгору : записки юного мандрівника / Аркадій Чурков ;. – Київ : Молодь, 1957. – 100 с.
309136
  Вербицька Л. Вода у поетичному світі Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 130-139. – ISSN 0130-528Х
309137
  Сорочук Л. Вода як "жіночий" символ родючості // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 47-49. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Розглядаються особливості сприйняття навколишнього світу нашими предками через обрядно-символічну систему символів. Визначним символом жінки, чистоти та родючості в міфологічній свідомості є вода.
309138
  Зигрій О. Вода як об"єкт правового регулювання використання та охорони / О. Зигрій, А. Вітик, А. Кузьменчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 168-173. – ISSN 2524-0129
309139
  Коларова Я. Вода! / Я. Коларова. – Донбасс, 1982. – 191с.
309140
   Вода, дарующая здоровье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
309141
  Кульский Л.А. Вода, ее использование в настоящем и будущем / Л.А. Кульский. – К., 1977. – 48с.
309142
  Потушняк Ф.М. Вода, земля и воздухъ в народномъ върованю / Ф.М. Потушняк. – Унгварь, 1942. – 216с.
309143
  Гайдук В.И. Вода, излучение, жизнь / В.И. Гайдук. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
309144
  Кобахидзе Д.Н. Вода, как важный фактор динамики биоценозов пониженной части колхидской низменности / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Зоологический ин-т. – Тбилисси, 1940. – [5] с.
309145
  Зарубин Г.П. Вода, которую мы пьем / Г.П. Зарубин. – М, 1972. – 80с.
309146
  Онегов А.С. Вода, настоянная на чернике / А.С. Онегов. – М, 1983. – 238с.
309147
  Реглер Г. Вода, хлеб и пули / Г. Реглер. – Ленинград, 1936. – 293с.
309148
  Эйнгорн Г.Л. Вода. / Г.Л. Эйнгорн. – Х., 1923. – 60с.
309149
  Суслов Б.Н. Вода. / Б.Н. Суслов. – Киев, 1952. – 72с.
309150
   Вода. Индикаторные системы / В.М. Островская, О.А. Запорожец, Г.К. Будников, Н.М. Чернавская; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). Науч. - произв. предприятие ЭКОНИКС. – Москва, 2002. – 266с.
309151
   Вода. Комплексное использование и охрана водных ресурсов Советского Союза = Water. Integrated Use and Conservation of Water Resources in the Soviet Union. – Москва : Внешторгиздат, 1990. – 100 с. – к Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии 1981-1990 гг.
309152
  Белый Л.М. Вода...Прошлое, настоящее и будущее / Л.М. Белый. – Одесса : Маяк, 1974. – 116 с. : ил.
309153
  Бахман Клаус Вода: загадочная родина жизни : Наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 76-94 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
309154
  Соколов А.А. Вода: проблемы на рубеже ХХІ века / А.А. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 168с.
309155
  Гончарук В.В. Вода: проблемы устойчивого развития цивилизации в XXI веке / В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины ; Satellite centre of the Trace Element Inst. for UNESCO. – Киев : ИКХХВ НАН Украины, 2003. – 47, [1] с.
309156
  Кони Ф.А. Водевили / Ф.А. Кони. – Москва, 1937. – 248 с.
309157
  Ленский Д.Т. Водевили / Д.Т. Ленский. – М, 1937. – 264с.
309158
  Чехов А.П. Водевили и инсценировки / А.П. Чехов. – М, 1935. – 167с.
309159
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – 2-е изд. – МоскваЛ,, 1937. – 135с.
309160
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Калинин, 1937. – 76с.
309161
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Ставрополь, 1944. – 74с.
309162
  Чехов А.П. Водевили. Свадьба. Юбилей. Предложение. Медведь. Трагик по неволе / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1944. – 59с.
309163
  Елисеева В. Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 158-168.
309164
  Елисеева Валерия Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики : Люди и судьбы / Елисеева Валерия, Карусель Вероника // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 158-168 : Фото
309165
  Мусулевская Е. Водевильное творчество Петра Андреевича Каратыгина // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 64-69
309166
  Шестакова Д. Водевілі Антона Чехова на сцені київського театру Миколи Садовського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 254-262. – ISSN 1997-4264
309167
  Кислинська Г.Є. і Содатов М.П. Водень / Г.Є. і Содатов М.П. Кислинська. – Київ : Радянська школа, 1967. – 43 с.
309168
  Сміян О.Д. Водень і руйнування металу об"єктів тривалої експлуатації / О.Д. Сміян ; за заг. ред. акад. НАН України В.В. Панасюка ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ : Наукова думка, 2018. – 342, [2] с. : іл., табл. – Від ред., автора та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 310-339. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1659-0
309169
  Дєєв Ю.О. Води : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 21-25
309170
  Банник Г.І. Води алювіальних відкладів Слов"яно-Краматорського району / Г.І. Банник, В.І. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
309171
  Іваненко О.Д. Води з кринички : повісті, оповідання / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 216 с.
309172
  Будько Назар Води і культпоходи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 12-16 : фото
309173
   Води і насолоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 12-13 : фото
309174
  Такакура Т. Води Хаконе / Т. Такакура. – К., 1955. – 272с.
309175
  Рыбаков А.Н. Водители / Рыбаков А.Н. – Москва : Советский писатель, 1951. – 312 с. : портр.
309176
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1952. – 226с.
309177
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1954. – 226с.
309178
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1964. – 226с.
309179
  Рыбаков А.Н. Водители : Екатерина Воронина; Приключения Кроша; Каникулы Кроша; Неизвестный солдат: Романы и повести / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1971. – 702с.
309180
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1973. – 226с.
309181
  Баскаков Н. Водители стахановского класса / Н. Баскаков, З. Гинзбург. – Ленинград : Лен. газ.-журн. и кн. изд-во, 1948. – 120 с.
309182
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1959. – 479с.
309183
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1966. – 480с.
309184
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – Владивосток, 1977. – 463с.
309185
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1985. – 479с.
309186
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1989. – 480с.
309187
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Николай Чуковский. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. – 608с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-036343-5
309188
  Рыбаков А. Водители. Екатерина Воронина / А. Рыбаков. – Москва, 1964. – 486 с.
309189
  Рыбаков А. Водители. Екатерина Воронина. Неизвестный солдат / А. Рыбаков. – Москва, 1972. – 448 с.
309190
  Рыбаков А. Водители.Екатерина Воронина.Неизвестный солдат / А. Рыбаков. – Москва : Известия, 1973. – 568 с.
309191
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1977. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 157
309192
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1980. – 160 с. : ил.
309193
  Папышев Н.М. Водителю о первой медицинской помощи / Н.М. Папышев. – 2-е изд. перераб. доп. – М, 1985. – 96с.
309194
  Калисский В.С. Водителю о правилах дорожного движения / В.С. Калисский. – К, 1976. – 288с. + приложение
309195
  Покровская А.К. Водитель "Седова" / А.К. Покровская. – Москва, 1932. – 160с.
309196
  Жулев В.И. Водитель и безопасность дорожного движения / В.И. Жулев. – М., 1984. – 160с.
309197
  Челяпов Л.Ю. Водитель и пешеход / Л.Ю. Челяпов. – М, 1990. – 62с.
309198
  Егоров А.Д. Водитель электротележек и автотележек / А.Д. Егоров, Н.С. Савин. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М, 1979. – 232с.
309199
   Водитель, автомобиль, дорога. – М, 1978. – 224с.
309200
   Водич кроз музей града Београда. – Београд, 1950. – 29с.
309201
  Богаденко В.М. Водієві про адміністративне законодавство УРСР / В.М. Богаденко, С.В. Каракай. – Київ : Знання України, 1991. – 47, [2] с. : табл. – (Серія 11, Громадянин і закон / Т-во "Знання" України ; № 6)
309202
  Рибаков А.Н. Водії / А.Н. Рибаков. – Київ : Художня література, 1952. – 226с.
309203
  Треніна А.С. Водіння в умовах недостатньої видимості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 32-33
309204
  Петрунь А.С. Водіння в умовах недостатньої видимості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 23-24
309205
  Голіков А.П. Водна безпека людства: глобальний та регіональний виміри / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, В.А. Пересадько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 26-34. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
309206
  Світличний О.О. Водна ерозія грунтів у правобережному лісостеу України / О.О. Світличний, А.П. П"яткова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (49). – C. 51-63. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
309207
  Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Антипчук, І.Ю. Кірєєва. – Київ : Кондор, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8251-33-4
309208
   Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС = EU water framework directive 2000/60/EC : основні терміни та їх визначення. – Київ, 2006. – 240с.
309209
  Канова Г.О. Водна стихія еросу і танатосу у поезії романтизму (на матеріалі творчості лейкістів та романтиків харківської школи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 274-281


  Дослідження поетики водної стихії у творчості лейкістів та харківської школи романтиків. На образно-символічному рівні вода творить свою неповторну метапоетику , наснажуючи творчими першоімпульсами романтичну лірику українських та англійських ...
309210
  Звонков В.В. Водная и ветровая эрозия земли. / В.В. Звонков. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 176с.
309211
  Рычин Ю.В. Водная и прибрежная флора / Ю.В. Рычин. – Москва, 1939. – 184с.
309212
  Мусли Н. Водная проблема в Сирии / Н. Мусли; Ред.Е.А.Щукин. – Пер. с франц. – Москва, 1954. – 284с.
309213
  Катанская В.М. Водная растительность дельты реки Аму-Дарьи и материалы по продуктивности ёё зарослей : Автореф... канд. геогр.наук: / Катанская В. М.; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л., 1963. – 21л.
309214
  Смирнова-Гараева Водная растительность Днестра и ее хозяйственное значение / Смирнова-Гараева. – Кишинев, 1980. – 135с.
309215
  Дулепова И Б. Водная растительность южного и юго-западного Прибайкалья : Автореф... Канд.биол.наук: / Дулепова Б.И,; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Иркутск, 1962. – 18л.
309216
  Филенко О.Ф. Водная токсикология / О.Ф. Филенко. – Киев, 1988. – 154с.
309217
  Арнштам Н.Г. Водная энергия и ее использование / Н.Г. Арнштам. – Ленинград, 1932. – 72с.
309218
  Сурмач Г.П. Водная эрозия и борьба с ней / Г.П. Сурмач. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 256с.
309219
  Нагирный П.Н. Водная эрозия и охрана почв лесостепи Черновицкой области // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 28-36 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
309220
   Водная эрозия почв в Сибири. – Новосибрск : Наука, 1975. – 160с.
309221
   Водная эрозия почв и борьба с ней. – Москва : Колос, 1977. – 256с.
309222
  Орлов А.Д. Водная эрозия почв Новосибирского Приобья / А.Д. Орлов. – Новосибирск, 1971. – 176с.
309223
   Водне господарство. – Харків : Державне пляново-економічне в-во "Господарство України", 1932. – 52 с.
309224
   Водне господарство. – К, 1997. – 366с.
309225
   Водне господарство в Україні. – Київ : Генеза, 2000. – 456с. – ISBN 966-504-128-2
309226
  Погорілко М. Водне господарство ранньомодерного Львова // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 54-55
309227
  Черкашина М.К. Водне законодавство країн пострадянського простору в умовах європейської інтеграції // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 233-235. – ISBN 978-966-419-269-6
309228
  Іоффе Ю. Водне право в збройному конфлікті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 84-85.
309229
  Процевський В.О. Водне право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Процевський, О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 174, [2] с. – Покажч. термінів: с. 128-150. – Бібліогр.: с. 163-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-078-1
309230
  Шостак Л.Б. Воднева економіка як сучасна антикризова стратегія / Л.Б. Шостак, О.І. Дікарєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (229). – С. 16-33. – ISSN 2522-1620
309231
  Зеленько О.О. Воднева енергетика та перспективи її розвитку в економіці України / О.О. Зеленько, Т.Г. Гуцан, І.В. Осьмірко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 20-26. – ISSN 2222-4459
309232
  Фаляхова А.О. Водневий показник (рН) природних водойм та чинники, що впливають на його значення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 52-55 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
309233
  Велков А. Водни знаци в османотурските документы / А. Велков, С. Андреев. – София
1. – 1983. – 169с.
309234
  Галущенко М.Г. Водний баланс басейнів рік Псла, Ворскли і Орелі / М.Г. Галущенко, В.М. Зеленьов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 24)
309235
  Кожем"якін Д.В. Водний баланс басейнів річок Дністра до міста Заліщини / Д.В. Кожем"якін, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 24-36. – ISSN 2306-5680
309236
  Бесараб Ю.С. Водний баланс басейну р. Велика Вись та сучасні зміни його складових / Ю.С. Бесараб, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 101-105. – ISSN 2306-5680


  Визначено річний водний баланс басейну р. Велика Вись за період 1961-2014 рр та багаторічні зміни його складових (кількості атмосферних опадів, температури та абсолютної вологості повітря, водного стоку та сумарного випаровування). Для оцінки змін у ...
309237
  Бесараб Ю.С. Водний баланс басейну р. Велика Вись та сучасні зміни його складових // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 30-33. – ISBN 978-966-136-643-4
309238
  Анахов П.В. Водний баланс водосховищ змінної місткості / П.В. Анахов, С.П. Анахов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 109-112. – ISSN 2306-5680


  Непередбачені порушення водного балансу обертаються гідрологічними катастрофами. Теорія водосховищ не враховує внутрішніх чинників варіацій водного балансу, які визначають зміни їх місткості. Скорочення місткості приводить до дефіциту протипаводкової ...
309239
  Галущенко О.М. Водний баланс річкових водозборів басейну Дніпра за маловодні і багатоводні роки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 173-176. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-109-9
309240
  Гопченко Є.Д. Водний баланс системи оз. Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.) / Є.Д. Гопченко, Ю.С. Медведєва, Ю.А. Македонська // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 176-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
309241
  Кризська Н.М. Водний баланс схилів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 108-113 : рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0367-4290
309242
   Водний баланс як форма сценарію управління використанням водних ресурсів в умовах зрошення / Ю.О. Михайлов, А.М. Шевченко, Ю.Ю. Даниленко, С.М. Лютницький, В.О. Богаєнко // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 104. – C. 10-15. – ISSN 0507-2166
309243
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
309244
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
309245
   Водний кодекс України : кодекс України від 6 червня 1995 року №213/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 3-65
309246
   Водний кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-458-036-3
309247
   Водний кодекс Української РСР. – К, 1973. – 95с.
309248
  Овчаренко І.І. Водний менеджмент у контексті впровадження європейських вимог // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 67-68. – ISSN 2306-5680
309249
  Лапіна Т.В. Водний режим томатів при вирощуванні їх у закритому грунті. / Т.В. Лапіна, 1959. – С. 59-67
309250
   Водний та сольовий баланси озера Катлабух за різних умов експлуатації водойми / Є.О. Романова, Ж.Р. Шакірзанова, Є.Д. Гопченко, Ю.С. Медведєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 23-40. – ISSN 2306-5680


  Зміна умов експлуатації та регулювання Придунайського озера Катлабух призвела до зниження рівнів води і підвищення солоності, що не дає можливості використовувати воду для різних господарських потреб. Імітаційне моделювання водно-сольового режиму озера ...
309251
  Туровецький Ф.І. Водний транспорт України та шляхи його соціалістичної реконструкції / Ф.І. Туровецький, С. Лузгін. – Х., 1932. – 92с.
309252
  Хвесик М.А. Водний фактор у стратегії розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів у ХХІ ст. / М.А. Хвесик, І.Л. та інш. Головинський // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 30-41. – Бібліогр.: на 7 пунктів
309253
   Водний фонд України. Штучні водойми. Водосховища і ставки : довідник / [В.В. Гребінь та ін. ; за ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня] ; Проект ЄС "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджет. підтримки". – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-96501-098-2
309254
  Грунский Н.К. Водник и его время : 1.Словенская литература; 2. Жизнь и деятельность Водника; 3. Словенцы / Пер. с словен. Н.К. Грунский. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1895. – [2], 18 с. – Отд. оттиск из: Филологические записки, 1895, вып. 6
309255
  Денисик Г.І. Водні антропогенні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. – Вінниця : Теза, 2007. – 216с. – (Антропогенні ландшафти Поділля). – ISBN 966-7699-72-2
309256
  Василевський Г.А. Водні багатства Карпат / Г.А. Василевський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 184с.
309257
  Галущенко М.О. Водні баланси і водні ресурси річкових водозборів басейну Дніпра та їх використання (в межах України) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто середній багаторічний водний баланс і водні ресурси за гідрологічні роки для 85 річкових водозборів басейну Дніпра в межах України за період 1951 - 1990 рр. Наведено розподіл складових водного балансу (атмосферних опадів, сумарного, ...
309258
  Галущенко О.М. Водні баланси і водні ресурси України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 226-229. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
309259
   Водні види спорту. – К, 1958. – 290с.
309260
  Дудка І.О. Водні гіфоміцети України / І.О. Дудка. – Київ, 1974. – 240с.
309261
  Мартиненко С.В. Водні гриби у дощових колекторних системах міста Києва / С.В. Мартиненко, М.М. Сухомлин, С.С. Савощенко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 2 : Біологія. – C. 20-23. – ISSN 2227-3220
309262
  Міщенко О. Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 88-93. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження гідрогеологічної ситуації Волинської області показує, що при формуванні водних джерел найбільше значення мають водоносні горизонти неоплестоценових і голоценових відкладів, а також верхньої крейди. Обґрунтовано наявність просторової, ...
309263
  Міщенко О. Водні джерела Волинської області: класифікація та просторове розташування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 36-40. – (Географія ; вип. 3/4 (80/81)). – ISSN 1728-3817


  Науковий інтерес вивчення водних джерел пов"язаний із їхнім рекреаційним, природоохоронним і сакральним значен- ням, а також перспективою використання в питному водопостачанні. Об"єктом поданого дослідження є природні водні джерела Волинської області. ...
309264
  Забокрицька М.Р. Водні об"єкти Луцька: гідрографія, локальний моніторинг, водопостачання та водовідведення / М.Р. Забокрицька, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 64-76. – ISSN 2306-5680


  Виконано аналіз гідрографічної мережі на території м. Луцька. Наведено гідрологічну та гідрохімічну характеристику р. Стир та його приток - малих річок Сапалаївка, Омеляник та Жидувка. Охарактеризовано якість питної води у м. Луцьк. Выполнен анализ ...
309265
  Хільчевський В.К. Водні об"єкти України та рекреаційне оцінювання якості води : навч. посібник / В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : ДІА, 2022. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-239. – ISBN 978-617-7785-46-9
309266
  Юрченко В.В. Водні організми в умовах глобального потепління / В.В. Юрченко, М.О. Додашьянц // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 179-186. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
309267
  Ковтун А. Водні прогалини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 73-82
309268
   Водні процедури від Агромат-SPA та Jacuzzi // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 106-107 : Іл.
309269
  Бондарець Д.С. Водні рекреаційні ландшафти Запорізької області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 268-275


  Розглянуті й узагальнені відомості про сучасний стан використання водних рекреаційних ландшафтів Запорізької області. Визначені поточні проблеми використання та перспективи підвищення ефективності використання водних рекреаційних ландшафтів області. ...
309270
  Ігнатьєв П.М. Водні ресурси в регіональній політиці Південної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 325-343
309271
  Ігнатьєв П.М. Водні ресурси в регіональній політиці Південної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 14-23
309272
   Водні ресурси і оцінка зміни гідрохімічного режиму річок Донбасу в умовах інтенсивного господарського освоєння / Л.Г. Будкіна, Л.М. Козінцева, О.І. Криволап, І.Д. Багрій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 44-47. – (Географія ; Вип. 30)
309273
  Зінь Е.А. Водні ресурси і розвиток економіки / Е.А. Зінь. – К, 1987. – 47с.
309274
  Хвесик М.А. Водні ресурси і соціально-економічний розвиток у контексті ідей В.І. Вернадського / М.А. Хвесик, І.М. Кирпач, М.В. Степчин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 3-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
309275
  Приходько М.М. Водні ресурси Івано-Франківської області: забезпеченість, якість, проблеми використання та охорони // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
309276
  Бересток А.А. Водні ресурси Сумської області як складова територіальної рекреаційної системи регіону // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 12-13
309277
   Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу : монографія / Хільчевський В.К. [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-521-516-5
309278
  Пишкін Б.А. Водні ресурси України / Б.А. Пишкін. – Київ, 1966. – 45с.
309279
  Шевчук Ю.Ф. Водні ресурси України та їх використання // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 79-83. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: В.К. Хільчевського, С.І. Сніжка, В.І. Осадчого, О.Г. Ободовського та ін.
309280
  Лобода Н.С. Водні ресурси України ХХІ сторіччя за сценаріями змін клімату (RCPS.5 та RCP4.5) / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 114-122 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2311-0902
309281
   Водні ресурси УРСР (проблеми та перспективи). – К, 1988. – 152с.
309282
  Тащук К.О. Водні ресурси як фактор формування територіальної структури виробництва : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 30-39
309283
  Ковальчук І.П. Водні ресурси, гідрологічний режим річок та озер регіонального ландшафтного парку "Прип"ять-Стохід" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 323-334 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
309284
   Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк; А.В. Яцик ; за ред. А.В. Яцика. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-504-708-7
309285
   Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студентів ВНЗ / А.В. Яцик, Л.А. Волкова, В.А. Яцик, І.А. Пашенюк ; за ред. акад. А.В. Яцика. – Київ : Талком, 2014. – 405, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-400. – ISBN 978-617-7133-58-1
309286
  Курило С.М. Водні ресурси: забезпеченість та використання в умовах змін клімату // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 367-383. – ISBN 978-617-7770-24-3
309287
  Казіміров В.П. Водні розчини електролітів : навчальний посібник [для студентів хім. фак-ту] / В.П. Казіміров, Г.Ю. Гречишкіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 80с.
309288
  Мельник І.П. Водні рослини та якість води / І.П. Мельник, Т.В. Паршикова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
309289
   Водні системи з вуглецевими нанотрубками: молекулярна структура і токсичність / В.Ф. Королович, Пур Хосро, К.О. Мороз, Д.О. Меленевський, А.Г. Держипольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 285-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі представлено огляд літератури з молекулярної структури води, що оточує одностінну вуглецеву нанотрубку. Аналіз молекулярної структури здійснювався за функціями радіального розподілу атомів кисню та водню, орієнтацією молекул води і ...
309290
  Ромащенко М.І. Водні стихії. Карпатські повені : Статистика, причини, регулювання / М.І. Ромащенко, Д.П. Савчук; За ред. М.І. Ромащенка. – Київ : Аграрна наука, 2002. – 304с. – ISBN 966-540-068-1
309291
  Хільчевський В.К. Водні та збройні конфлікти - класифікаційні ознаки: у світ і та в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (63). – C. 6-19. – ISSN 2306-5680


  Мета цього дослідження полягає у висвітленні поняття водні конфлікти, які можуть бути беззбройними та воєнними (із застосуванням зброї), їхніх класифікаційних ознак, ілюстрації на практиці проявів водних конфліктів у світі та в Україні. База даних ...
309292
  Мазур Т.П. Водні та прибережно-водні рослини Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Водні та прибережно-водні рослини в колекції Ботанічного саду систематично представлені 4 відділами, 5 класами, 4 порядками, 91 родиною, 276 родами, 360 видами, 25 різновидностями, 40 культиварами і 30 гібридами і нараховують до 5 тисяч зразків ...
309293
  Лозовіцький П.С. Водні та хімічні меліорації грунтів : навчальний посібник / П.С. Лозовський ; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Київський університет, 2010. – 276 с.
309294
  Мателешко О.Ю. Водні твердокрилі Українських Карпат = Water beetles of the Ukrainian Carpathians / О.Ю. Мателешко ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т ; Фонд охорони дикої природи ; Фонд Вітлі. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 200с., [ 8c. іл. ]. – ISBN 978-966-8764-68-4
309295
  Швець Г.І. Водність Дніпра / Г.І. Швець. – Київ : АН УРСР, 1960. – 182 с.
309296
  Проценко Д.П. Воднй режим рослин / Д.П. Проценко. – Киев, 1958. – 72с.
309297
  Суздальцева В.А. Воднй режим яблони в связи с зимостойкостью. : Автореф... канд. биол.наук: / Суздальцева В.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Мичуринск, 1966. – 21л.
309298
  Гушля А.В. Водно-балансовые исследования / А.В. Гушля, В.С. Мезенцев. – Киев : Вища школа, 1982. – 229с.
309299
  Барсегян А.М. Водно-болотная растительность Армянской ССР / А.М. Барсегян ; АН АрмССР, Ин-т ботаники. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1990. – 352, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 313-350. – ISBN 5-8080-0068-8
309300
  Барсегян А.М. Водно-болотная флора и растительность Араратской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Барсегян А.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1959. – 23л.
309301
   Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору / [В.І. Мальцев та ін. ; відп. ред.: В.І. Мальцев] ; НАН України, Карадазький природ. заповідник, Недерж. наук. установа, Ін-т екології ІНЕКО. – Київ : [б. в.], 2010. – 142 с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 113-121. – ISBN 978-966-02-5841-9
309302
   Водно-болотні угіддя України : довідник. – Київ : Wetlands international, 2006. – 312 с, [8] арк. карт. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
309303
  Рак Л.К. Водно-болотні угіддя як складова ресурсно-рекреаційного потенціалу українського Причорномор"я (на прикладі Херсонської та Миколаївської областей) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 291-297


  В роботі розглянуто рекреаційні об"єкти в Херсонській і Миколаївській областях на території водно-болотних угідь, проведено порівняльний аналіз цих об"єктів з природним парком "Копачки Ріт" в Хорватії, обчислено коефіцієнти рекреаційної місткості та ...
309304
   Водно-болотні червонокнижні птахи України. – Київ, 1999. – 16с.
309305
  Серебряков В.В. Водно-болотные угодья Азово-Черноморского побережья Украины = Wetlands of the Asov-Black sea region of Ukraine : Библиографический указатель 1970-1999 гг. / В.В. Серебряков, В.Р. Алексеенко; КНУТШ. – Київ, 2000. – 202с. – ISBN 90-5882-9952
309306
  Казанник В.В. Водно-болотяна орнітофауна Святошинських ставків м. Київ та її сезонні зміни / В.В. Казанник, А.В. Турчик, В.О. Яненко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 170-174. – ISSN 2310-0974


  В основному за допомогою маршрутного методу на Святошинських ставках виявлено 33 види водно-болотяної орнітофауни, два з них занесені до Червоної книги України (шуліка чорний та орлан-білохвіст) і охороняються Вашингтонською конвенцією (CITES). Чотири ...
309307
  Шкуринов П.И. Водно-воздушный режим дерново-подзолистых почв на лессовидных суглинках : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Шкуринов П.И.; Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1969. – 22л.
309308
  Фесюк В.О. Водно-господарський комплекс Луцька - модель сучасного стану водокористування міст і його впливу на оточуюче середовище // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 535-543 : Рис. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
309309
  Будько О.С. Водно-ерозійні форми рельєфу Костопольської денудаційної рівнини // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 205-209. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
309310
  Пермяков Н.А. Водно-земельные мелиорации / Н.А. Пермяков. – Москва; Ленинград, 1932. – 248с.
309311
   Водно-ледовые ресурсы Иссык-Кульской области. – Фрунзе : Нлим, 1988. – 129с.
309312
  Ходаков В.Г. Водно-ледовый баланс районов современного и древнего оледенения СССР / В.Г. Ходаков. – Москва : Наука, 1978. – 194с.
309313
  Парсамов С.С. Водно-мифологические персонажи земного происхождения / С.С. Парсамов. – Кировоград, 1995. – 307с.
309314
  Костюченко К.О. Водно-міцелярні розчини неонолів для міцелярно-екстракційного концентрування / К.О. Костюченко, С.О. Лелюшок // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 23
309315
   Водно-моторный спорт. – М, 1953. – 48с.
309316
   Водно-моторный спорт. – М, 1955. – 56с.
309317
   Водно-моторный спорт. – М, 1955. – 368с.
309318
  Леонтьев П.А. Водно-моторный спорт в СССР / П.А. Леонтьев. – М, 1953. – 64с.
309319
   Водно-пейзажний парк Саржин Яр // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 66-73 : фото
309320
  Лешков А.П. Водно-пищевой режим почв и эффективность удобрений в условиях Бийско-Чумышской зоны и предгорий Салаира Алтайского края : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.583 / Лешков А.П.; Всес. академия с.-х. наук. Почвенный ин-т. – М., 1970. – 32л.
309321
  Вольвач Ф.В. Водно-почвенная миграция углерода в ландшафтах южной лесостепи : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 62-67 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
309322
  Шекера Ю.О. Водно-ресурсний потенціал України: проблеми та перспективи розвитку // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 170-172. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
309323
  Клименко Валентина Водно-ресурсний потенціал Харківської області: проблеми використання / Клименко Валентина, Решетченко Світлана, Машкіна Вікторія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 135-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
309324
  Казакова Надія Артурівна Водно-ресурсний потенціал як регіональний фактор соціально-економічного розвитку (на прикл. Харківської обл.) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.02 / Казакова Н.А.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
309325
  Казакова Надежда Артуровна Водно-ресурсный потенциал как региональный фактор социально-экономического развития (на примере Харьковской обл.) : Дис...канд.географ.наук:11.00.02 / Казакова Надежда Артуровна; ХНУ им.В.Н.Каразина. – Харьков, 2001. – 154л. – Библиогр.:л.143-154
309326
  Абдуев М.Р. Водно-солевая динамика почв восточной части Ширванской степи : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Абдуев М.Р. ; М-во высш. образования СССР. – Баку, 1956. – 21 c.
309327
  Наточин Ю.В. Водно-солевой гомеостаз / Ю.В. Наточин. – Сыктывкар, 1982. – 49с.
309328
  Тотрова Э.А. Водно-солевой обмен при экспериментальном гипертиреозе. : Автореф... канд. мед.наук: / Тотрова Э.А.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1966. – 22л.
309329
  Алексеенко Н.А. Водно-солевой обмен у животных при курсовом приеме слабоминерализованной воды, содержащей органические вещества : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Алексеенко Н. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1978. – 24л.
309330
  Бозгунчиев М. Водно-солевой режим высокогоных бурых путыностепных почв Ак-Сайских сыртов : Автореф... канд. с. х.наук: / Бозгунчиев М.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед., ботан., микробиол. и вирусол. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
309331
  Файбишенко Б.А. Водно-солевой режим грунтов при орошении / Б.А. Файбишенко. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 304 с.
309332
  Скуртул А.Г. Водно-солевой режим засоленных почв пойм малых рек Молдавской ССР и пути их мелиорации. : Автореф... канд.биол.наук: / Скуртул А.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1965. – 32л.
309333
  Скуртул А.Г. Водно-солевой режим засоленных почв пойм малых рек Молдавской ССР и пути их мелиорации. : Автореф... канд.биол.наук: 06.532 / Скуртул А.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
309334
  Умаров Н.М. Водно-солевой режим зоны аэрации и грунтовых вод орошаемых массивов. / Н.М. Умаров, Я.У. Исамухамедов. – Ташкент, 1991. – 126с.
309335
  Аханов Ж.У. Водно-солевой режим почв низовьев реки Чу на примере Уланбельских разливов : Автореф... канд. с.-х.наук: 531 / Аханов Ж.У.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии ивирусологии. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
309336
  Латышева В.А. Водно-солевые растворы : системный подход / В.А. Латышева ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – 341, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 321-328. – ISBN 5-288-01453-1
309337
  Равич М.И. Водно-солевые системы при повышенных температурах и давлениях / М.И. Равич. – Москва : Наука, 1974. – 151 с.
309338
  Перльштейн Г.З. Водно-тепловая мелиорация мерзлых пород на Северо-Востоке СССР / Г.З. Перльштейн. – Новосибирск : Наука, 1979. – 304с.
309339
  Малишева Л.Л. Водно-тепловий режим грунтів Правобережного лісостепу України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 11-18 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 22)
309340
  Боков В.А. Водно-тепловой режим Западной Башкирии и его влияние на некоторые ландшафтные структуры : Автореф... канд. геогр.наук: / Боков В. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1968. – 16л.
309341
  Чечкин С.А. Водно-тепловой режим неосушенных болот и его расчет / С.А. Чечкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 206с.
309342
  Васильев А.В. Водно-технические изыскания / А.В. Васильев, С.В. Шмидт. – Ленинград, 1970. – 344с.
309343
  Васильев А.В. Водно-технические изыскания : Учебник для вузов / А.В. Васильев, С.В. Шмидт. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 357с.
309344
  Захаров С.Н. Водно-транспортные преступления: расследование и предупреждение / С.Н. Захаров. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 128с.
309345
  Орешкин Н.Г. Водно-физические и некоторые агрохимические свойства почв под сосняками Казахского мелкосопочника. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.03 / Орешкин Н.Г.; Ин-т почвовед. – Алма-Ата, 1976. – 25л.
309346
  Горев Л.Н. Водно-физические и физико-химические процессы в почво-грунтах при орошении : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И Пелешенко; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : КГУ, 1982. – 112 с. : ил.14 + табл.25
309347
  Емельянов Владимир Александрович Водно-физические свойства глубоководных осадков Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Емельянов Владимир Александрович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1976. – 26л.
309348
  Иовенко Н.Г. Водно-физические свойства почв Украины / Н.Г. Иовенко. – С. 57-71. – Вырезка
309349
  Бондаренко Н.Ф. Водно-физические свойства торфянников / Н.Ф. Бондаренко, Н.П. Коваленко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 160с.
309350
  Герасимович С.С. Водно-физические условия в тяжелосуглинистых черноземах центральной Молдавии при различных способах осовной обработки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Герасимович С.С.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – Кишинев, 1962. – 18л.
309351
  Мартынова О.И. Водно-химические режимы АЭС, системы их поддержания и контроля / О.И. Мартынова, А.С. Копылов. – Москва, 1983. – 97 с.
309352
  Крутиков П.Г. Водно-химические режимы в период пуска АЭС / П.Г. Крутиков, В.М. Седов. – Москва, 1981. – 97 с.
309353
   Водно-химические режимы и надежность металла энергоблоков мощностью 500 и 800 мвт. – М, 1981. – 296с.
309354
  Кот А.А. Водно-химический режим мощных энергоблоков ТЭС / Кот А.А., Деева З.В. – Москва : Энергия, 1978. – 169 с. – Библиогр.: с. 167-168 (34 назв.)
309355
   Водно-химический режим ТЭС и АЭС. – М, 1986. – 160с.
309356
  Хачатрян Р.А. Водно-щелочное расщепление некоторых четвертичных аммониевых и фосфониевых солей с непредельными группами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хачатрян Р.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 19л.
309357
  Гамбурян Лариса Хосрововна Водно-щелочное расщепление некоторых четвертичных аммониевых солей, содержащих потенциальную a-непредельную группу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гамбурян Лариса Хосрововна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
309358
   Воднобалансовые исследования на сельскохозяйственных полях : Материалы совещания на Валдае, сентябрь 1976. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 206с.
309359
  Водогрецкий В.Е. Воднобалансовые экспедиционные исследования : Задачи, организация и методика исследований / В.Е. Водогрецкий, О.И. Крестовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 144с.
309360
  Кляшторин Л.Б. Водное дыхание и кислородные потребности рыб. / Л.Б. Кляшторин. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 168с.
309361
  Колбасов О.С. Водное законодательство в СССР / О.С. Колбасов. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 216 с.
309362
   Водное поло. – М, 1952. – 31с.
309363
   Водное поло. – М, 1954. – 48с.
309364
   Водное поло. – М, 1954. – 30с.
309365
   Водное поло. – М, 1956. – 32с.
309366
   Водное поло. – М, 1956. – 191с.
309367
   Водное поло. – М, 1957. – 31с.
309368
   Водное поло. – М, 1961. – 28с.
309369
   Водное поло : спортивные термины на пяти языках: русский, франц.,англ.,нем.,исп. – Москва : Русский язык, 1979. – 108 с.
309370
  Байсалов С.Б. Водное право Казахской ССР : некоторые проблемы теории и практики / С.Б. Байсалов ; АН КазССР, Ин*т философии и права, Отд. гражд.-прав. наук. – Алма-Ата : Наука, 1966. – 399 с.
309371
  Яковлев В.Н. Водное право Молдавскоай ССР / В.Н. Яковлев. – Кишинев, 1981. – 247с.
309372
   Водное строительство и судоходство в Египте и Италии. – Москва : [б. и.], 1927. – 194 с.
309373
   Водное хозяйство Белоруссии. – Минск : АН БССР, 1963. – 212с.
309374
  Бахтиаров В.А. Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты : [учебник для гос. ун-тов и гидрометеорол. вузов / Бахтиаров В.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 430 с. : черт. и карт.
309375
   Водное хозяйство и гидротехническое строительство : сборник статей. – Минск
Вып. 8. – 1978
309376
   Водное хозяйство и гидротехническое строительство : сборник статей. – Минск
Вып. 12. – 1982
309377
  Ивлева Татьяна Николаевна Водное хозяйство и экономическое развитие Мексики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Ивлева Татьяна Николаевна; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1973. – 27л.
309378
  Рубель К.В. Водноенергетичні суперечності у Центральній Азії як фактор політичної крихкості Шанхайської організації співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 60-69


  У статті проаналізований деструктивний вплив міждержавних водноенергетичних суперечностей в регіоні Центральної Азії на організаційну стабільність Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Доведено, що до їхнього врегулювання або мінімізації ...
309379
   Воднолыжный спорт. – М, 1983. – 48с.
309380
  Агамирзоева Э.А. Воднорастворенные газы Балаханы - Сабунчи-Раманинского нефтяного месторождения : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Агамирзоева Э.А. ; АН УзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку, 1967. – 18 с.
309381
  Кадушкина Л.А. Воднорастворимая форма фосфорной кислоты в термофосфатах : Автореф... кандид. химич.наук: / Кадушкина Л.А.; Казахский гос. университет им. С.М.Кирова. Кафедра неорганической химии. – Алма-Ата, 1951. – 10 с.
309382
  Думанский А.В. Воднорастворимые коллоиды в продуктах пищевой промышленности и значение их в технологических процессах / А.В. Думанский. – Москва, 1943. – 44с.
309383
  Хвесик М.А. Водноресурсний потенціал в прогнозах розвитку і розміщення продуктивних сил / М.А. Хвесик, І.З. Загоровська, П.П. Пастушенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 27-31. – ISBN 966-521-109-9
309384
  Гинко С.С. Водноэнергетические богатства СССР . Их изучение и использование / С.С. Гинко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 196с.
309385
  Близняк Е.В. Водноэнергетические изыскания / Е.В. Близняк, Е.Ф. Беликов, Л.Д. Белый ; под ред. Е.В. Близняка. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 320 с. : ил., 5 отд. л. схем и карт. – Библиогр. в конце разделов и глав
309386
  Захидов А.З. Водноэнергетические ресурсы рек Узбекской ССР / А.З. Захидов, А.Ф. Чернова. – Ташкент, 1963. – 284с.
309387
  Федянин А.С. Водные бактерии-продуценты витаминов группы В (пантотеновой, никотиновой кислот и пиридоксина), антимикробных и ростовых веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Федянин А.С. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 23 с.
309388
  Крылова А.Г. Водные биоценозы : учебное пособие / А.Г. Крылова. – Краснодар, 1982. – 100 с.
309389
  Сундуков В.М. Водные богатства Мордовской АССР и их использование / В.М. Сундуков. – Саранск, 1955. – 52с.
309390
   Водные богатства недр земли на службу социалистическому строительству : Первый Всесоюзный гидрогеологический съезд Ленинград 25-31 декабря 1931 г. – Ленинград; Москва
Сб.3 : Европейская часть РСФСР, Украина. – 1933. – 96с.
309391
   Водные богатства недр земли на службу социалистическому строительству. – Ленинград-Москва-Новосибирск
6. – 1933. – 207с.
309392
   Водные богатства недр земли на службу социалистическому строительству. – Л.-М.
8. – 1933. – 94с.
309393
  Оппоков Е.В. Водные богатства Украины / Е.В. Оппоков. – Харьков, 1925. – 162с.
309394
  Зиминова Н.А. Водные взвеси Рыбинского водохранилища : Автореф... канд. геогр.наук: / Зиминова Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносва. Геогр. фак. – М., 1964. – 17л.
309395
  Дудка И.А. Водные гидромизеты : Автореф... д-р биол.наук: 03.00.05 / Дудка И.А.; Ин-т ботаники. – К, 1977. – л.
309396
  Гулис В.И. Водные гифомицеты белорусской грядь и сопредельных территорий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05.,03.00.24 / Гулис В.И.; НАН Белорус.ин-т.эксперим.ботаники. – Минск, 1999. – 19л.
309397
  Дудка И.А. Водные грибы южной части Киевского Полесья : Автореф... канд. биол.наук: / Дудка И.А.; Ин-т ботаники. – Киев, 1965. – 17л.
309398
  Бронштейн З. Водные животные / З. Бронштейн. – Москва-Ленинград, 1935. – 272с.
309399
  Мателешко Мария Федоровна Водные жуки (coleoptera: haliplidae, noteridae, dytiscidae, cyrinidae, hyprophilidae) Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Мателешко Мария Федоровна; АН УССР. Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена АН УССР. – К., 1987. – 23л.
309400
  Шипова А.А. Водные жуки окрестностей города Томска. / А.А. Шипова. – Томск, 1949. – 45-48с.
309401
  Ногина Л.С. Водные и болотные растения реки Чульчи / Л.С. Ногина. – Томск
3. – 1950. – 92с.
309402
   Водные и наземные сообщества низших растений Сибири. – Новосибирск, 1974. – 149с.
309403
  Близняк Е.В. Водные исследования : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / Е.В. Близняк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Речиздат, 1952. – 652 с.
309404
  Смиренский А.А. Водные кормовые и защитные растения в охотничье-промысловых хозяйствах. / А.А. Смиренский. – М.
1. – 1950. – 136с.
309405
  Верхоланцев В.В. Водные краски на основе синтетических полимеров / В.В. Верхоланцев; под ред. д.х.н. В.О. Рейхсфельда. – Ленинград : Химия, 1968. – 200 с.
309406
  Мешечко Е.Н. Водные магистрали Белоруссии : География. Регионы мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 26-30 : Карта. – ISSN 0016-7207
309407
   Водные малощетинковые черви. – Рига, 1987. – 160с.
309408
  Попченко В.И. Водные малощетинковые черви севера Европы. / В.И. Попченко. – Ленинград : Наука, 1988. – 285с.
309409
  Чекановская О.В. Водные малощетинковые черви фауны СССР / О.В. Чекановская. – М.-Л., 1962. – 411с.
309410
   Водные маршруты СССР. – М, 1976. – 160с.
309411
  Шепелин С.Н. Водные маршруты Удмуртии / С.Н. Шепелин. – Ижевск, 1990. – 35с.
309412
  Тимофеев В.Т. Водные массы Арктического бассейна. / В.Т. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 192с.
309413
  Эдельштейн К.К. Водные массы долинных водохранилищ / К.К. Эдельштейн. – Москва : Московский университет, 1991. – 174с.
309414
  Саруханян Э.И. Водные массы и циркуляция Южного океана / Э.И. Саруханян, Н.П. Смирнов. – Ленинград, 1986. – 287с.
309415
  Морошкин К.В. Водные массы Охотского моря / К.В. Морошкин. – М., 1966. – 68с.
309416
   Водные мелиорации в СССР. – Москва : Наука, 1974. – 232с.
309417
  Миркин С.Л. Водные мелиорации в СССР и пути их развития / С.Л. Миркин. – М., 1960. – 284с.
309418
  Скрайбер Брэд Водные миры : космос // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 36 : Фото
309419
  Дудка И.А. Водные несовершенные грибы СССР / И.А. Дудка. – Киев : Наукова думка, 1985. – 187с.
309420
  Яшин С.В. Водные перевозки во время Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 68-77. – ISSN 0042-8779
309421
  Кириченко А.Н. Водные полужесткокрылые (Hemiptera Hydrobiotica Sandal iorhynicha), собранные Д.А.Тарноградским в с.-з. Персии и на Кавказе / А.Н. Кириченко. – Владикавказ, 1930. – 45-62с.
309422
  Воротников Б.А. Водные потоки рассеяния сульфидного оруденения Алтая и их поисковое значение / Б.А. Воротников. – Москва : Недра, 1974. – 182с.
309423
  Хубларян М.Г. Водные потоки: модели течений и качества вод суши / М.Г. Хубларян. – Москва : Наука, 1991. – 192с.
309424
   Водные проблемы начала ХХІ века / Н.И. Коронкевич, Е.А. Барабанова, С.В. Долгов, И.С. Зайцева // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 10-14 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
309425
  Авакян А.Б. Водные проблемы: мифы и реальность / А.Б. Авакян. – Москва : Знание, 1991. – 45 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике Науки и Земле ; №9, 1991)
309426
  Степаненко С.И. Водные пути Китайской Народной Республики. / С.И. Степаненко. – М., 1959. – 84с.
309427
  Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине XVIII - начале XIX века / Э.Г. Истомина. – М., 1982. – 277с.
309428
  Милославский Е.И. Водные пути сообщения Донбасса / Е.И. Милославский. – Харьков, 1931. – 18с.
309429
  Дудаков В.Г. Водные равновесие малорастворимых солей магния и Edta : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Дудаков В.Г.; Ин-т общей и неорг. химии. – М, 1974. – 25л.
309430
  Пальчевский В.В. Водные растворы электролитов : учеб. пособ. / В.В. Пальчевский. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 176 с.
309431
  Пашкевич В.Ю. Водные растения и жизнь животных / В.Ю. Пашкевич, Б.С. Юдин. – Новосибирск : Наука, 1978. – 128с.
309432
  Маргулова Т.Х. Водные режимы тепловых и атомных электростанций / Т.Х. Маргулова, О.И. Мартынова. – Москва, 1981. – 320 с.
309433
  Маргулова Т.Х. Водные режимы тепловых и атомных электростанций: (Учеб. для вузов по спец. "Технология воды и топлива на тепловых и атом. электростанциях") / Т.Х. Маргулова, О.И. Мартынова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 318с.
309434
  Звонков В.В. Водные ресурсы -- народное достояние / В.В. Звонков. – Москва, 1962. – 48с.
309435
  Бевза Г.Г. Водные ресурсы - национальное достояние / Г.Г. Бевза; Отв.ред.В.С.Снегова. – Кишинев : ШТИИНЦА, 1983. – 142с.
309436
  Оппоков Е.В. Водные ресурсы / Е.В. Оппоков. – Киев. – 11с.
309437
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1972
309438
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1972
309439
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1972
309440
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1973
309441
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1973
309442
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1973
309443
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1973
309444
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1973
309445
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1973
309446
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1974
309447
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1974
309448
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1974
309449
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1974
309450
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1974
309451
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1974
309452
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1975
309453
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1975
309454
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1975
309455
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1975
309456
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1975
309457
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1975
309458
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1976
309459
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1976
309460
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1976
309461
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1976
309462
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1976
309463
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1976
309464
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1977
309465
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1977
309466
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1977
309467
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1977
309468
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1977
309469
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1977
309470
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1978
309471
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1978
309472
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1978
309473
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1978
309474
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1978
309475
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1978
309476
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1979
309477
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1979
309478
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1979
309479
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1979
309480
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1979
309481
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1979
309482
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1980
309483
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1980
309484
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1980
309485
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1980
309486
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1980
309487
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1980
309488
   Водные ресурсы. – Ростов-на-Дону, 1981. – 248с. – (Природные ресурсы и производительные силы Северного Кавказа)
309489
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1981
309490
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1981
309491
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1981
309492
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1981
309493
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1981
309494
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1984
309495
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1984
309496
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1984
309497
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1984
309498
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1984
309499
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1984
309500
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1985
309501
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1985
309502
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1985
309503
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1985
309504
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1985
309505
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1985
309506
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1986
309507
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1986
309508
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1986
309509
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1986
309510
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1986
309511
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1987
309512
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1987
309513
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1987
309514
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1987
309515
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1987
309516
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1987
309517
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1988
309518
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1988
309519
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1988
309520
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1988
309521
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1988
309522
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1988
309523
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1989
309524
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1989
309525
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1989
309526
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1989
309527
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1989
309528
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1989
309529
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1990
309530
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1990
309531
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1990
309532
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1990
309533
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1990
309534
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1991
309535
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1991
309536
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1991
309537
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1991
309538
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1991
309539
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1991
309540
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1992
309541
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1992
309542
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1992
309543
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1992
309544
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1992
309545
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1993
309546
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1993
309547
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1993
309548
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1993
309549
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1993
309550
   Водные ресурсы. – Москва, 1972-
Т. 22, № 4. – 1995
309551
   Водные ресурсы. – Москва, 1972-
Т. 24, № 1. – 1997
309552
   Водные ресурсы. – Москва, 1972-
Т. 24, № 2. – 1997
309553
   Водные ресурсы. – Москва, 1972-
Т. 24, № 3. – 1997
309554
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
Т. 25, № 5. – 1998
309555
  Рустамов С.Г. Водные ресурсы Азербайджанской ССР / С.Г. Рустамов. – Баку, 1989. – 180с.
309556
  Корытный Л.М. Водные ресурсы Ангаро-Енисейского региона : Геосистемный анализ / Л.М. Корытный, Л.А. Безруков; Отв.ред.В.М.Ишмуратов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 210с.
309557
  Бевза Г.Г. Водные ресурсы бассейна Днестра (в пределах Молдавии) и их использование народным хозяйством Молдавской ССР : Автореф... канд. географ.наук: 696 / Бевза Г.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 20л.
309558
  Бевза Г.Г. Водные ресурсы бассейна Днестра (в пределах Молдавии) и их использование народным хозяйством Молдавской ССР : Дис... канд. географ.наук: / Бевза Г. Г.; Главное управление гидрометорологич. службы при Совете Министов ССР. Управление гидрометеорологич. служюы М. – Кишинев, 1970. – 277л. – Бібліогр.:л.253-277
309559
  Балков В.А. Водные ресурсы Башкирии : (условия формирования и хозяйственная оценка) / В.А. Балков. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1978. – 176 с.
309560
   Водные ресурсы Белоруссии и их охрана. – Минск : Изд-во БГУ, 1982. – 143с.
309561
  Львович М.И. Водные ресурсы будущего / М.И. Львович. – М., 1969. – 174с.
309562
   Водные ресурсы в народном хозяйстве. – Москва : Наука, 1966. – 132с.
309563
   Водные ресурсы Закавказья. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 264с.
309564
  Эйпре Т.Ф. Водные ресурсы закарстованной Пандиверекой возвышенности Эстонии / Т.Ф. Эйпре; Госкомитет СССР по гидрометеорологии и контролю прир. среды. Эстонск. респ. управлени по гидромет. и контролю прир. сред. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 159 с.
309565
   Водные ресурсы и водный баланс бассейна реки Ангары. – Новосибирск : Наука, 1983. – 253с.
309566
  Вуглинский В.С. Водные ресурсы и водный баланс крупных водохранилищ СССР / В.С. Вуглинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 224с.
309567
   Водные ресурсы и водный баланс территории Советского Союза. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 199с.
309568
   Водные ресурсы и водохозяйственные проблемы стран Азии. – Москва, 1967. – 172с.
309569
   Водные ресурсы и их использование. – Минск, 1970. – 200с.
309570
  Балданов Водные ресурсы и их роль в развитии общественного производства / Б.Б. Балданов ; АН СССР. Сибирское отд.; Бурятский филиал. Отделение экон. исследований. – Улан- Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1975. – 96 с.
309571
  Никитин А.М. Водные ресурсы и некоторые черты гидрометеорологического режима горных озер Средней Азии : Автореф... канд. геол.наук: / Никитин А. М.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1972. – 22л.
309572
   Водные ресурсы и окружающая среда. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 209с.
309573
  Гончарук В.В. Водные ресурсы и современные технологии обработки водных систем = Water treatment technologies and modern water systems / В.В. Гончарук, В.А. Яременко, А.О. Самсони-Тодоров ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского]. – Киев : Наукова думка, 2018. – 285, [2] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. - Цільова комплексна програма "Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України". - 100 років НАН України. – Библиогр.: с. 255–281. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" projekt). – ISBN 978-966-00-1637-8
309574
   Водные ресурсы Казахстана : (изучение, использование водных ресурсов и повышение эффективности геологоразведочных работ на воду). – Алма-Ата : АН Каз.ССР, 1957. – 232с.
309575
  Медведева С.Г. Водные ресурсы Казахстана / С.Г. Медведева, К.Т. Темирова. – Алма-Ата, 1971. – 312с.
309576
   Водные ресурсы Казахстана и их использование : Указатель литературы (1968- 1972). – Алма-Ата, 1975. – 385с.
309577
  Куртов Аждар Водные ресурсы как причина конфликтов в Центральной Азии // Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 2013. – № 3 (1639). – С. 63-73. – ISSN 0869-44435
309578
   Водные ресурсы Карелии и их использование. – Петрозаводск, 1975. – 184с.
309579
   Водные ресурсы Карелии и их использование. – Петрозаводск, 1978. – 207с.
309580
  Дублянский В.Н. Водные ресурсы континентов : учебное пособие / В.Н. Дублянский, А.Н. Олиферов. – Киев : УМК ВО, 1988. – 46 с.
309581
  Гринфельдт Ю.С. Водные ресурсы Латинской Америки: проблемы в сфере водопользования // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 31-39. – ISSN 044-748Х
309582
  Черкасов А.Е. Водные ресурсы рек Ангаро-Енисейского бассейна. / А.Е. Черкасов. – Иркутск, 1969. – 199с.
309583
   Водные ресурсы рек бассейна Байкала, их использование и охрана : Учебное пособие. – Иркутск, 1973. – 193с. – Библиогр.: с.170-180
309584
   Водные ресурсы рек зоны БАМ / Т.В. Гридасова, А.И. Чеботарев, Александр Иванович, В.Е. Водогрецкий; [А.И. Чеботарев, В.Е. Водогрецкий, Т.В. Гридасова и др.] ; под ред. д-ра техн. наук А.И. Чеботарева, канд. геогр. наук Б.М. Доброумова ; Гос. гидрол. ин-т. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 272 с., [1] л. схем. – Библиогр.: с. 268-270
309585
  Ле Хынг Кхой Водные ресурсы рек Северного Вьетнама : Автореф. дис. ... канд. географ.наук: / Ле Хынг Кхой; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1972. – 12с.
309586
  Серпик Б.И. Водные ресурсы рек Южного Приморья Дальнего Востока / Б.И. Серпик. – Л., 1955. – 177 с.
309587
  Чистяков Г.Е. Водные ресурсы рек Якутии / Г.Е. Чистяков. – Москва, 1964. – 254с.
309588
   Водные ресурсы реки Днестр. – Киев : АН Укр.ССР, 1952. – 220с.
309589
  Павлов А.А. Водные ресурсы Средне-Волжского Края, санитарно-гигиеническая оценка их и местные санитарные нормы : Автореф... доктор мед..наук: / Павлов А.А.; Куйбышев. гос. мед. ин-т. – Казань, 1950. – 8 с.
309590
  Стекольников М.А. Водные ресурсы средней Азии и Казахстана / М.А. Стекольников. – Ленинград ; Москва : Госиздат "Стандартизация и рационализация", 1934. – 101 с.
309591
  Овсянников Н.Г. Водные ресурсы СССР , их использование и охрана / Н.Г. Овсянников. – Томск, 1980. – 298с.
309592
  Уайт Г. Водные ресурсы США : проблемы использования / Г. Уайт. – Москва : Прогресс, 1973. – 189с.
309593
   Водные ресурсы Тайги : материалы 12 расширенного заседания Научного совета Сиб.отд. АН СССР по комплексному освоению таежных территорий 15-16 ноября 1982 г. – Иркутск, 1984. – 183с. : таблицы
309594
  Петрова Р.С. Водные ресурсы Татарии и их использование для орошения / Р.С. Петрова. – Казань, 1976. – 128с.
309595
  Баришполец В.Т. Водные ресурсы Украинской ССР и их использование в народном хозяйстве : обзор. информ. Укр. науч. исслед. ин-т науч.-техн. информ. и тех.-экон. исслед. Госплана УССР / В.Т. Баришполец, О.А. Русинов, П.И. Яковенко. – Киев : УкрНИИНТИ, 1978. – 36 с. – (Обзорная информация = Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов ; 17)
309596
  Левковский С.С. Водные ресурсы Украины: их использование и охрана / С.С. Левковский. – Киев : Вища школа, 1979. – 200с.
309597
  Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской долины : (Гидрологический очерк) / И.А. Ильин; Под ред.В.Л.Шульца. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 247с.
309598
  Чечель А.П. Водные ресурсы Читинской области : экономико-географический анализ / АН СССР ; Сибирское отделение ; Читинский ин-т природных ресурсов ; А.П. Чечель ; отв. ред. А.А. Недешев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 97 с.
309599
   Водные ресурсы, их изучение за 1976. – Минск : Наука, 1977
309600
   Водные ресурсы, их изучение за 1978. – Минск : Наука
Ч. 1. – 1979
309601
   Водные ресурсы, их изучение за 1978. – Минск : Наука
Ч. 2. – 1979
309602
   Водные ресурсы, их изучение, использование и охрана : Указатель лит.ры за 1966 год. – Минск, 1967. – 450с.
309603
   Водные ресурсы, их изучение, использование и охрана. – Минск, 1968. – 412с.
309604
   Водные ресурсы, их использование и охрана : международный сборник научных трудов. – Горький, 1985. – 120с.
309605
   Водные ресурсы, их использование и охрана. 1979. – Минск : Наука, 1980
309606
   Водные ресурсы, их использование. 1980. – Минск : Наука, 1981
309607
   Водные ресурсы, их использование. 1981. – Минск, 1982
309608
   Водные ресурсы: рациональное использование. – Москва : Экономика, 1987. – 124с.
309609
  Хубляран М.Г. Водные ресурсы: рациональное использование и охрана / М.Г. Хубляран. – М., 1990. – 37с.
309610
  Камоликова Ольга Водные сады Ады Хофман, или история для тех, кто хочет в своем саду биопруд / Камоликова Ольга, Котельников Валерий // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 48-59 : фото
309611
  Попов Л.В. Водные свойства лесной подстилки и ее влияние на появление и приживаемость всходов сосны и ели. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова., 1954. – 15л.
309612
  Роде А.А. Водные свойства почв и грунтов / А.А. Роде. – Москва, 1955. – 131с.
309613
   Водные свойства почвы. – Ленинград : Сельхозгиз, ленинградское отделение, 1937. – 384с.
309614
  Ковтунд А.П. Водные свойства серых оподзоленных смытых почв и режим их влажности в связи с противоэрозионной обработкой зяби. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Ковтунд А.П.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т.сахарной свеклы. – К, 1967. – 30л.
309615
  Конаков Н.Д. Водные средства сообщения народа коми / Н.Д. Конаков. – Сыктывкар, 1979. – 20с.
309616
  Смирнова О.В. Водные устройства как средства формирования инновационных природоинтегрированных зданий в городской среде // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 25-30 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
309617
  Бервалд Джули Водные хитрости : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 32 : Фото
309618
  Янишевский Н.А. Водные, земельные ресурсы и оросительная способность источников орошения Средней Азии / Средне-Азиатский госплан ; Н.А. Янишевский. – Ташкент : Правда Востока, 1931. – 24 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
309619
  Николаева Г.М. Водный баланс Азии / Г.М. Николаева. – М., 1977. – 115с.
309620
  Смирнов Н.П. Водный баланс атмосферы как гидрологическая задача / Н.П. Смирнов, В.Н. Малинин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 196с.
309621
  Карасик Г.Я. Водный баланс Африки / Г.Я. Карасик. – Москва, 1970. – 205с.
309622
  Рустамов С.Г. Водный баланс бассейнов рек Малого Кавказа / С.Г. Рустамов, Б.С. Джафаров, Н.Г. Гаджибеков; АН Азерб.ССР. Ин-т географии. – Баку : Элм, 1969. – 210с.
309623
  Музакеев М.А. Водный баланс бассейнов рек северного склона Киргизского хребта : Автореф... канд. геогр.наук: / Музакеев М.А.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1967. – 22л.
309624
  Кашкай Р.М. Водный баланс Большого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Кашкай Р.М.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1966. – 20л.
309625
  Владимиров Л.А. Водный баланс Большого Кавказа. : (без Азербайджанской и Дагестанской части) / Л.А. Владимиров. – Тбилиси : Мецнииреба, 1970. – 143с.
309626
  Гета Р.И. Водный баланс Братского водохранилища / Р.И. Гета; Отв. ред. А.Н. Афанасьев. – Новосибирск : Наука, 1978. – 135с
309627
  Кирилюк М.И. Водный баланс водосборов горных рек Закарпатской стоковой станции : Автореф... канд. географ.наук: 696 / Кирилюк М.И.; Гос. гидрологический ин-т. – Л., 1970. – 21л.
309628
  Куприянова Е.Н. Водный баланс Западно-Сибирской равнины / Е.Н. Куприянова; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1967. – 63с.
309629
  Побережский Л.Н. Водный баланс зоны аэрации в условиях орошения / Л.Н. Побережский. – Л., 1977. – 159с.
309630
   Водный баланс и водные ресурсы северного склона Джунгарского Алатау. – Алма-Ата, 1984. – 152с.
309631
  Беркин Н.С. Водный баланс и естественное увлажение Предбайкалья. : Автореф... Канд.геогр.наук: 696 / Беркин Н.С.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
309632
  Асарин А.Е. Водный баланс и ожидаемые уровни Аральского моря. : Автореф... наук: 05.14.09 / Асарин А.Е.; Гос. гидрол. инст. – Л., 1975. – 24л.
309633
  Ефимов Г.С. Водный баланс и районирование дренажа в Туркменской ССР / Г.С. Ефимов. – Ашхабад, 1968. – 108с.
309634
  Богословский Б.Б. Водный баланс и термика озер и водохранилищ : учеб. пособ. / Б.Б. Богословский ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград : Ленинградский политехнический институт, 1979. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 69-70
309635
  Михайлова В.И. Водный баланс и условия формирования стока горно-ледникового бассейна (на прим. р. Чон-Кызылсу) : Автореф... канд. географ.наук: / Михайлова В.И.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 24л.
309636
  Викулина З.А. Водный баланс озер и водохранилищ Советского Союза. / З.А. Викулина. – Под ред.В.В.Куприянова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 175с.
309637
   Водный баланс основных экосистем центральной лесостепи : материалы экспериментальных исследований : [в 2 ч.]. – Москва
Ч. 1 : Ч. 2 : Приложения. – 1974. – 281 с. : ил., табл. – Приложения: с. 1-134. - Вклад в Международное гидролог. десятилетие и деятельность подкомиссии 8. "гидрология " КАПГ. – Библиогр.: с. 278-281
309638
  Кулик К.Н. Водный баланс почв песчаных массивов (на примере Усть-Кундрюченского массива, Ростовская область) / К.Н. Кулик, Н.Ф. Кулик, А.К. Кулик // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 846-854 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
309639
  Куллус Водный баланс Псковско-Чудского озера : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Куллус Лео-Пээтер Петерович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
309640
  Бабкин В.И. Водный баланс речных бассейнов / В.И. Бабкин, В.С. Вуглинский. – Ленинград, 1982. – 191с.
309641
  Бабкин В.И. Водный баланс речных бассейнов / В.И. Бабкин, В.С. Вуглинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 191 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 183-189 (150 назв.)
309642
  Булавко А.Г. Водный баланс речных водосборов. / А.Г. Булавко. – Л., 1971. – 304с.
309643
  Коронкевич Н.И. Водный баланс Русской равнины и его антропогенные изменения = Water balance of the Russian valley and its transformation under the influence of human intervention / Н.И. Коронкевич; Отв.ред.М.И.Львович. – Москва : Наука, 1990. – 203с.
309644
  Дрейер Н.Н. Водный баланс Северной Америки. / Н.Н. Дрейер. – Москва : Наука, 1978. – 75 с. – (Водный баланс материков земного шара)
309645
  Григоркина Т.Е. Водный баланс Северо-Запада Европейской части СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Григоркина Т.Е.; ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Геогр. фак. Кафедра гидрологии суши. – Л., 1967. – 16л.
309646
   Водный баланс СССР и его преобразование. – Москва : Наука, 1969. – 340с.
309647
  Львович М.И. Водный баланс суши / М.И. Львович. – Л., 1959. – 24с.
309648
  Карасик Г.Я. Водный баланс Южной Африки / Г.Я. Карасик. – М, 1974. – 112с.
309649
  Великанов М.А. Водный балас суши / М.А. Великанов. – М., 1940. – 180с.
309650
   Водный голод планеты. – Москва : Знание, 1969. – 48с.
309651
  Полевщиков С.И. Водный и питательный режимы типичного мощного чернозема Тамбовской области в различных звеньях севооборота : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.533 / Полевщиков С.И.; ВАСХНИЛ. Почвенный ин-т. – М., 1972. – 30л.
309652
  Мхитрян А.М. Водный и тепловой баланс водоемов и некоторые вопросы гидродинамики пограничного слоя атмосферы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Мхитрян А.М.; Глав.упр.гидрометслужбы при Совете Министров СССР. – Л, 1963. – 42л. – Бібліогр.:с.4042
309653
  Стотик Н.П. Водный и тепловой баланс малых водоемов за летний период. : Автореф... канд.геогр.наук: / Стотик Н.П.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
309654
   Водный и энергетический обмен растений. – Казань, 1985. – 88с.
309655
   Водный и энергетический обмен растений. – Казань, 1985. – 88с.
309656
  Иванов Л.Л. Водный карбонат кальция из окрестностей Ново-Александрии (Люблинской губ.) : с 1 табл. рис. / [соч.] Л.Л.Иванова. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1905. – [2], 3, 1 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Ежегодник по минералогии России, Т. VIII, вып.1, изд. под ред. Н. Криштафовича


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
309657
   Водный кодекс РСФСР. – М, 1985. – 45 с.
309658
   Водный кодекс Украинской ССР. – К, 1982. – 72с.
309659
  Кусто Водный мир. Вещи, о которых стоит помнить мужчине в июле / Кусто, Жак-Ив // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 25 : фото
309660
   Водный мир. Ничья вода // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 48-49 : фото
309661
   Водный обмен в основных типах растительности СССР как элемент круговорота вещества и энергии. – Новосибирск, 1975. – 361с.
309662
  Стрельников И.Д. Водный обмен и диапауза у лугового мотылька / И.Д. Стрельников // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – С. 257-260
309663
  Козловский Т. Водный обмен растений / Т. Козловский. – Москва : Колос, 1969. – 248с.
309664
   Водный обмен растений. – Москва : Наука, 1989. – 256с.
309665
   Водный обмен яблони. – Кишинев, 1970. – 176с.
309666
  Герасимов В.В. Водный режим атомных электростанций / В.В. Герасимов. – М., 1976. – 398с.
309667
  Бобровская Н.И. Водный режим деревьев и кустарников пустынь : [на прим. Юго-Вост. Каракумов] / Н.И. Бобровская ; отв. ред. В.М. Свешникова ; АН СССР, Всесоюз. ботан. о-во. – Ленинград : Наука, 1985. – 96 с. – Библиогр.: с. 83-95
309668
  Крюкова Е.В. Водный режим и засухоустойчивость озимой пшеницы в условиях Молдавии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Крюкова Е.В.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1968. – 23 с.
309669
  Кушниренко М.Д. Водный режим и засухоустойчивость плодовых растений / М.Д. Кушниренко. – Кишинев, 1962. – 48с.
309670
  Кушниренко М.Д. Водный режим и засухоустойчивость плодовых растений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кушниренко М.Д .; АН МолССР. – Кишинев, 1966. – 51 с. – Бібліогр. : с. 50-51
309671
  Кушниренко М.Д. Водный режим и засухоустойчивость плодовых растений / М.Д. Кушниренко. – Кишинев, 1967. – 330с.
309672
  Мягкова А.Н. Водный режим и засухоустойчивость проса и пшеницы на засоленной почве. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мягкова А.Н.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1954. – 16л.
309673
  Шматько И.Г. Водный режим и засухоустойчивость пшеницы / И.Г. Шматько, О.Е. Шведова. – Киев, 1977. – 200с.
309674
  Аманов М.А. Водный режим и засухоустойчивость пшеницы и ячменей в онтогенезе в условиях равнинно-холмистой зоны богары Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Аманов М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 18л.
309675
   Водный режим и засухоустойчивость растений. – Кишинев, 1964. – 308с.
309676
   Водный режим и засухоустойчивость растений : Библиографический указатель (1961-1965 гг.). – Кишинев : Штиинца, 1979. – 263с.
309677
  Иванова А.П. Водный режим и нуклеиновый обмен листьев пшеницы при различном водоснабжении и азотном питании : Автореф... канд. биол.наук: / Иванова А.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 23л.
309678
   Водный режим и охрана осушаемых территорий. – Киев : Урожай, 1989. – 224с.
309679
  Филиппов Г.Л. Водный режим и продуктивность кукурузы в связи с минеральным питанием на обыкновенном черноземе : Автореф... канд. биол.наук: / Филиппов Г.Л.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1966. – 23л.
309680
  Кименов Г.П. Водный режим и продуктивность некоторых гибридов кукурузы в зависимости от влажности почвы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101 / Кименов Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 27 с.
309681
  Кименов Г.П. Водный режим и продуктивность некоторых гибридов кукурузы в зависимости от влажности почвы : Дис... Канд биолог.наук: / Кименов Г.П.; КГУ. – К, 1970. – 256л. – Бібліогр.:л.221-256
309682
  Швецова А.М. Водный режим и продуктивность овса в центральной зоне Коми АССР / А.М. Швецова. – Сыктывкар, 1982. – 54с.
309683
  Базыкина Г.С. Водный режим и продуктивность предкавказских агрочерноземов обыкновенных в период аномальных погодных условий 2007-2013 гг. / Г.С. Базыкина, А.С. Извеков, С.Г. Жданов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 296-307 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
309684
  Войтенко Н.Н. Водный режим и секреция желудка у грызунов с разной экологической специализацией : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Войтенко Н.Н.; Сибирское отделение АН СССР, ин-т физиологии. – Новосибирск, 1970. – 26л.
309685
  Курчатова Г.П. Водный режим и степень засухоустойчивости яблони на карликовом подвое в условиях Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Курчатова Г.П.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1967. – 24л.
309686
  Субботина Н.П. Водный режим и химический контроль на тепловых электростанциях. / Н.П. Субботина. – М., 1974. – 327с.
309687
  Капля А.В. Водный режим і морозостійкість кореневої системи підщеп плодових культур / А.В. Капля, 1960. – 78-88с.
309688
  Палавандишвили Ш.Д. Водный режим крсноземных почв под субтропическими культурами и лесом колхидского типа в условиях Аджарии. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06532 / Палавандишвили Ш.Д.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 25л.
309689
  Алексеенко Л.Н. Водный режим луговых растений в связи с условиями среды / Л.Н. Алексеенко. – Ленинград, 1976. – 198 с.
309690
  Алексеенко Л.Н. Водный режим луговых растений в связи с условиями среды / Л.Н. Алексеенко. – Ленинград, 1976. – 200с.
309691
  Алексеенко Л.Н. Водный режим луговыхх растений в связи сусловиями среды / Л.Н. Алексеенко. – Ленинград, 1976. – 200с.
309692
  Блюм О.Б. Водный режим мезо-и ксеротических групп лишайников как индикатор их экологических особенностей : автореф. дис. ... канд. боил. наук / Блюм О.Б. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 22 с.
309693
  Большаков А.Ф. Водный режим мощных черноземов Средне-Русской возвышенности / А.Ф. Большаков ; А.А. Роде ; АН СССР, Почвенный ин-т. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – 200 с. + вкл. л. – Библиогр.: с. 197-199
309694
  Кулин Н.Ф. Водный режим песков аридной зоны / Н.Ф. Кулин. – Л., 1979. – 280с.
309695
  Роде А.А. Водный режим почв и его регулирование / А.А. Роде. – Москва : АН СССР, 1963. – 121с.
309696
  Пятецкий Г.Е. Водный режим почв сплошных концентрированных вырубок в южной части КАССР и методы его регулирования. : Автореф... канд.с-х.наук: / Пятецкий Г.Е.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Л, 1960. – 16л.
309697
  Козин М.А. Водный режим почвы и урожай / М.А. Козин. – Москва : Колос, 1977. – 303с.
309698
  Пухтинский М.Н. Водный режим Приазовского месторождения газов / М.Н. Пухтинский. – К., 1947. – 147с.
309699
  Слейтер Р. Водный режим растений / Р. Слейтер. – Москва, 1970. – 366с.
309700
  Слейчер Р. Водный режим растений / Р. Слейчер. – Москва : Мир, 1970. – 365с.
309701
  Пахомова Г.И. Водный режим растений / Г.И. Пахомова, В.К. Безуглов. – Казань, 1980. – 252с.
309702
   Водный режим растений в засушливых районах СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 276с.
309703
   Водный режим растений в связи с действием факторов среды. – Киев : Наукова думка, 1983. – 199с.
309704
   Водный режим растений в связи с обменом веществ и продуктивностью. – Москва : АН СССР, 1963. – 336с.
309705
  Майрапетян С.Х. Водный режим растений в условиях открытой гидропоники / С.Х. Майрапетян, Д.С. Алексанян. – Ереван, 1991. – 168с.
309706
   Водный режим растений и их продуктивность. – Москва : Наука, 1968. – 292с.
309707
   Водный режим растений при различной влагообеспеченности. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 116с.
309708
   Водный режим сельскохозяйственных растений : Материалы 1 Республиканского симпозиума физиологов и биохимиков Молавии. 25-27 мая 1988 г. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 230с.
309709
  Акользин П.А. Водный режим тепловых электростанций / П.А. Акользин. – Москва ; Ленинград, 1965. – 383 с.
309710
   Водный режим тепловых электростанций (обычных и атомных). – М.-Л., 1965. – 383с.
309711
  Егорова Н.П. Водный режим устьев рек = Библиографический указатель / Н.П. Егорова, В.В. Иванов. – Ленинград, 1971. – 44с.
309712
  Филиппов Л.П. Водный режисм растений и диагностика полива / Л.П. Филиппов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 152с.
309713
   Водный спорт. – К, 1935. – 32с.
309714
   Водный спорт. – 2-е испр. и доп. изд. – К, 1936. – 56с.
309715
   Водный транспорт, 1935. – 68с.
309716
  Полуян Д. Водный транспорт и его перспективы. Доклад. / Д. Полуян. – М., 1927. – 52с.
309717
  Истомина Э.Г. Водный транспорт России в дореформенный период. / Э.Г. Истомина. – М., 1991. – 263с.
309718
  Полуян Д.В. Водный транспорт СССР. / Д.В. Полуян. – М., 1929. – 48с.
309719
  Ромашков Е.Г. Водный туризм / Е.Г. Ромашков. – М, 1957. – 120с.
309720
   Водный туризм. – Москва : Профиздат, 1990. – 302с.
309721
  Бартенев П.В. Водный, автодорожный, воздушный и промышленный транспорт : Учебник для вузов / П.В. Бартенев, В.П. Парфенов. – Москва, 1958. – 303с.
309722
   Водняа эрозия почв в Сибири. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1975. – 160с.
309723
   Водняа эрозия почв и борьба с ней. – Москва : Колос, 1977. – 250с.
309724
  Чекалюк Э.Б. Водо-нефтяные растворы / Э.Б. Чекалюк, Ю.И. Филяс; АН УССР; Ин-т геол. и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1977. – 128с. : Ил. – Библиогр.: с.126-127
309725
  Дмитрієва О.О. Водовідведення в населених пунктах України та напрями його упорядкування / О.О. Дмитрієва, В.О. Калашніков, І.В. Колдоба // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 63-67. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
309726
  Гулиа Г.Д. Водоворот / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1959. – 251 с.
309727
  Тютюнник Г.М. Водоворот : роман / Г.М. Тютюнник; Авториз. пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1962. – 276 с.
309728
  Тютюнник Г.М. Водоворот : роман / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1964. – 103 с.
309729
  Тютюнник Г.М. Водоворот : Роман / Г.М. Тютюнник. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1964. – 103 с.
309730
  Тютюнник Г.М. Водоворот : роман / Г.М. Тютюнник; Авториз. пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1964. – 279 с.
309731
  Тютюнник Г.М. Водоворот : роман / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Известия, 1966. – 504 с. – (50 лет советского романа)
309732
  Бусаков Д. Водоворот : роман / Д. Бусаков. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 219 с.
309733
  Тютюнник Г.М. Водоворот : роман / Г.М. Тютюнник; Авториз. пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Художественная литература, 1980. – 480 с.
309734
  Аббасзаде Г. Водоворот : роман : рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1981. – 351 с.
309735
  Аббасзаде Г. Водоворот : роман : повесть / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1983. – 575 с.
309736
  Тютюнник Г.М. Водоворот : роман / Г.М. Тютюнник; Авториз. пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Известия, 1983. – 478 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
309737
  Мукаев Б. Водоворот : повести и рассказы / Бакхожа Мукаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 234 с.
309738
  Тютюнник Г.М. Водоворот : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1990. – 455 с. – (Серия произв. укр. сов. писателей в пер. на русс. яз. "Радуга"). – ISBN 5-308-00657-1
309739
  Ковалевский С.А. Водоворот / С.А. Ковалевский. – Л, 1990. – 126с.
309740
  Сазонов А.А. Водоворот. / А.А. Сазонов. – Саратов, 1966. – 39с.
309741
  Хабиббулин М.М. Водовороты : роман / Хабиббулин Мусагит; авториз. пер. с татар. Н.Нефедова. – Москва : Советская Россия, 1980. – 491 с.
309742
  Хабибуллин М.М. Водовороты : роман / М.М. Хабибуллин. – Москва : Современник, 1985. – 352 с. – (Библиотека росийского романа)
309743
  Сенин Иннокентий Водовороты воздушного океана : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 8-16 : Фото
309744
  Яцик А.В. Водогосподарська екологія = Водохозяйственная экология = Hydroeconomic ecology = Wasserwirtschaftliche Okologie : у 4 т., 7 кн. / А.В. Яцик. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-387-0
[Т. 1, кн. 1 : Основи гідрології суходолу, кн. 2 : Гідрометрія]. – 2003. – 398 с., [1] арк. іл. – Бібліогр.: с. 146, 385
309745
  Яцик А.В. Водогосподарська екологія = Водохозяйственная экология = Hydroeconomic ecology = Wasserwirtschaftliche Okologie : у 4 т., 7 кн. / А.В. Яцик. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-278-5
[Т. 2, кн. 3 : Гідрологічні розрахунки ; кн. 4 : Регулювання стоку і водогосподарські розрахунки]. – 2004. – 383 с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-220, 371
309746
  Яцик А.В. Водогосподарська екологія = Водохозяйственная экология = Нydroeconomic ecology = Цasserwirtschaftliche Okologie : у 4 т., 7 кн. / А.В. Яцик. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-293-9
[Т. 3, кн. 5]. – 2004. – 494 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 479-482
309747
  Яцик А.В. Водогосподарська екологія = Водохозяйственная экология = Hydroeconomic ecology = Wasserwirtschaftliche Okologie : у 4 т., 7 кн. / А.В. Яцик. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-399-4
[Т. 4, кн. 6 : Закони України про воду ; кн. 7 : Нормативно-методичні документи про воду]. – 2004. – 679 с., [1] арк. портр. : іл., табл.
309748
  Лажнік В. Водогосподарська освоєність території Волинської області / В. Лажнік, А. Майстер // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 64-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
309749
  Куницький К.С. Водогосподарське будівництво у сільській місцевості: інституціонально-економічні аспекти // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 56-61. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
309750
  Гребінь В.В. Водогосподарське районування території України: критерії та порядок виділення водогосподарських ділянок / В.В. Гребінь, М.В. Яцюк, О.В. Чунарьов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 6-14. – ISSN 2306-5680
309751
  Фесюк Василь Олександрович Водогосподарський комплекс м.Луцька - модель сучасного стану водокористування міст України : Дис....канд.географічних наук: 11.00.07 / Фесюк Василь Олександрович; Луцький державний техн.ун-тет. – Київ, 2001. – 194л. + Додатки:л.172-194. – Біблбіогр.:л.160-172
309752
  Фесюк Василь Олександрович Водогосподарський комплекс м.Луцька - модель сучасного стану водокористування міст України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.07 / Фесюк В.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
309753
  Вишневський В.І. Водогосподарський комплекс у басейні Дніпра / В.І. Вишневський, В.А. Сташук, А.М. Сакевич. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2011. – 185, [3] с., [4] арк. фотоіл. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-966-501-080-7
309754
  Файфура В. Водогосподарський комплекс України: еколго-економічний аналіз стану, загроз і перспектив розвитку / В. Файфура, Т. Царик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 37-40. – ISBN 966-654-173-4
309755
  Бабич М.Я. Водогосподарсько-екологічне районування України (здачі, наукові основи, методика) / М.Я. Бабич, А.В. Яцик // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 348-352. – Бібліогр.: 8 назв
309756
  Івасюк В.М. Водограй : пісенник / В. Івасюк ; [упорядник Г.Я. Гембера]. – Київ : Музична Україна, 1989. – 128 с. – Мініатюрне видання
309757
  Мироненко Т. Водогрійні прилади самоварних закладів Російської імперії в побуті українських міщан // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 34-37
309758
  Иванова З.А. Водоемы Алтая - крупный резерв производства рыбы / З.А. Иванова. – Барнаул, 1962. – 52с.
309759
   Водоемы бассейна реки Чульчи. – Томск, 1950. – 50с.
309760
  Николаевская З.А. Водоемы в ландшафте парка / З.А. Николаевская. – Москва : Госстройиздат, 1963. – 196 с. : ил. – Библиогр. в конце книги
309761
  Грибанов И.П. Водоемы и их использование для орашения / И.П. Грибанов, Я.М. Пашенков. – М., 1954. – 248с.
309762
  Никишина Е.Ф. Водоемы окрестностей Крюковской биостанции, их фауна, кк биологиеские особеннсоти и возможности использования : Автореф... канд. биол.наук: / Никишина Е. Ф.; Моск. обл. пед .ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
309763
   Водоемы Подмосковья. – М, 1969. – 224с.
309764
  Дексбах Н.К. Водоемы с Trapa natans и вопрос о ее интродукции / Н.К. Дексбах, 1943. – С. 53-54. – Отд. оттиск
309765
   Водоемы Южного Туркменистана : альгофлора,высшая водная растительность, антрологенное автрофирование. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 224 с.
309766
  Мазур Т.П. Водойма у саду (латаття - види, сорти, гібриди, особливості розвитку та догляду за ними) / Т.П. Мазур. – Київ : Журнал "Квіти України", 2000. – 53 с.
309767
   Водойми України - каркас національної екомережі / [уклад. тексту: О. Байрак, К. Полянська ; фото: О. Байрак та ін.]. – [б. м.] : Дивосвіт, 2013. – [44] с., включ. обкл. – Книга описана за обкл. та зворотом обкл.
309768
  Сироватченко Л.В. Водокористування в Україні: особливості та сучасний стан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 97-103. – ISSN 2306-6806
309769
   Водокористування у басейні річки Латориця: стан та оптимізація / В.В. Лета, М.М. Микита, М.Р. Салюк, І.Ю. Фекета, В.П. Мельничук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (63). – С. 30-39. – ISSN 2306-5680


  В матеріалах статті проаналізовано водно - ресурсні та морфометричні характеристики річок верхньої ділянки басейну річки Латориця. Зібрано та опрацьовано фондові матеріали Закарпатського центру з гідрометеорології, Басейнового управління водних ...
309770
  Кір"янова К.В. Водокористування у Північно-західному регіоні України та його особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Подано основні показники водозабезпеченості, динаміка обсягів забору води з природних водних об"єктів, обсягів використання свіжої води в цілому, у тому числі на різні потреби, структуру водокористування за галузями промисловості, динаміку обсягів ...
309771
  Хвесик М.А. Водокористування у промисловому секторі: проблеми, пріоритети та альтернативи : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
309772
  Доников Н.И. Водолазы / Н.И. Доников. – М., 1953. – 119с.
309773
  Клочков С.Н. Водолазы : Повесть, рассказы / С.Н. Клочков. – Киев : Радянський письменник, 1988. – 253с.
309774
  Скіць О. Водолазька Світлана Анатоліївна : [інтерв"ю] / Олена Скіць // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 83-84. – ISBN 978-966-2726-03-9
309775
   Водолей - знак России. – Москва : Советский писатель, 1992. – 256 с.
309776
  Мугдусиев И.П. Водолечение / И.П. Мугдусиев. – Москва, 1951. – 144с.
309777
  Яроцька О. Водомісткість промислового виробництва в Україні : економіка водокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 37-39 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
309778
  Корцентштейн В.Н. Водонапорные системы крупнейших газовых и газокондексатных месторождений СССР. / В.Н. Корцентштейн. – М., 1977. – 247с.
309779
  Древаль Владислав Иванович Водонерестворимые белки мозга крыс в норме и при гипероксии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Древаль Владислав Иванович; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – Киев, 1977. – 31л.
309780
  Индране И. Водонос : роман / Илзе Индране ;. – Москва : Советский писатель, 1976. – 423 с.
309781
  Эль-Сибаи Юсеф Водонос умер : / Эль-Сибаи Юсеф. – Ташкент, 1968. – 224с.
309782
  Руденко Ф.А. Водоносність крейдових відкладів північної частини Донбасу / Ф.А. Руденко, Г.І. Банник, А.Г. Солдак // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 22-26. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
309783
  Пелешенко В.І. Водоносність мергельно-крейдяних відкладів міжріччя Сів. Донець - Оскол у межах Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 56-59 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології та географії ; № 7)
309784
  Руденко Ф.А. Водоносність флювіогляціальних відкладів долини середнього Дніпра / Ф.А. Руденко, Г.І. Банник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 59-63 : Рис., табл. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
309785
  Давыдов Л.К. Водоносность рек СССР.Ее колебания и влияние на нее физико-географических факторов / Л.К. Давыдов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 163с.
309786
  Онуфриенко Л.Г. Водоносность рек Украины и Молдавии и условия ее формирования : Автореф... докт. географнаук: / Онуфриенко Л. Г.; Гос. гидрол.ин-т. – Л., 1969. – 26л.
309787
  Иванов К.Е. Водообмен в болотных ландшафтах. / К.Е. Иванов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 280с.
309788
   Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1988. – 266 с.
309789
   Водообмен в гидрогеологических структурах Украины : Водообмен в естественных условиях. – Киев : Наукова думка, 1989. – 284с.
309790
   Водообмен в гидрогеологических структурах Украины : Водообмен в нарушенных условиях. – Киев : Наукова думка, 1991. – 528с. : 157 ил. + 62 табл. – Библиогр.: с. 517-524. – ISBN 5-12-001906-4


  В монографии рассмотрены изменения водообмена в условиях антропогенного воздействия, характеристика основных видов антропогенной деятельности, вызывающей изменение вообмена в гидрогеологических структурах Украины. В ряде случаев отражены изменения ...
309791
  Емельянов Л.Г. Водообмен и стесс-устойчивость растений / Л.Г. Емельянов, С.А. Анкуд. – Минск, 1992. – 143с.
309792
   Водообмен и физиологические процессы растений. – Казань, 1981. – 112 с.
309793
   Водообмен клеток и органоидов. – Казань, 1980. – 144с.
309794
  Джураева Д.А. Водообмен корней хлопчатника в ранний период развития в связи с формированием его продуктивности. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Джураева Д.А.; АН Узб.ССР. – Ташкент, 1979. – 28л.
309795
   Водообмен растений при неблагоприятных условиях среды. – Кишинев, 1975. – 260с.
309796
   Водообмен через Босфор и его влияние на гидрологию и биологию Черного моря. – Киев, 1969. – 296с.
309797
  Цибульский В.А. Водоотлив при проходке шахт / В.А. Цибульский. – Новосибирск, 1982. – 56с.
309798
  Цибульский В.А. Водоотлив при проходке шахт / В.А. Цибульский. – Новосибирск, 1982. – 56с.
309799
  Дубняк С.С. Водоохоронні зони водних об"єктів: екосистемні підходи до встановлення і впорядкування // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 23-24 : фото. – Бібліогр.: 9 назв
309800
  Опритова Р.В. Водоохранная роль лесов южного Сихотэ-Алиня / Р.В. Опритова. – Москва : Наука, 1978. – 96с.
309801
   Водоохранно-защитное значение леса : Материалы конференции. – Владивосток, 1974. – 200с.
309802
  Гевод В.С. Водоочистка по принципу вращающегося колеса : теоретические основы и техническая реализация : [учеб. пособие] / В.С. Гевод, С.В. Гевод ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Укр. гос. хим.-технол. ун-т". – Днепропетровск : ГВУЗ УГХТУ, 2015. – 242, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 237-242. – ISBN 978-617-7351-06-0
309803
  Имамвердиев Г. Водопад / Г. Имамвердиев. – М., 1962. – 68с.
309804
  Державин Г.Р. Водопад / Г.Р. Державин. – Москва, 1966. – 128с.
309805
  Зульфия Водопад : сборник стихов / Зульфия. – Ташкент, 1969. – 79 с.
309806
  Державин Г.Р. Водопад / Г.Р. Державин. – Москва, 1971. – 128 с.
309807
  Горышин Г.А. Водопад / Г.А. Горышин. – Л., 1971. – 248с.
309808
  Державин Г.Р. Водопад / Г.Р. Державин. – Москва, 1972. – 144с.
309809
  Адышева Т. Водопад : стихи и поэмы / Тенти Адышева ; пер. с кирг. Ю. Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1974. – 62 с.
309810
  Державин Г.Р. Водопад / Г.Р. Державин. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 144с.
309811
  Ангабаев С.Д. Водопад : избр. стихи и поэмы : пер. с бурят. / С.Д. Ангабаев ; худож. М.К. Шевцов. – Москва : Советская Россия, 1979. – 192 с. : ил.
309812
  Державин Г.Р. Водопад / Г.Р. Державин. – 5-е изд. – Москва, 1984. – 128с.
309813
  Горбунова А. Водопад : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 99-102. – ISSN 0130-7673
309814
  Ким А.А. Водопад Кивач / А.А. Ким. – Петрозаводск, 1964. – 18с.
309815
  Шеразадишвили З. Водопады / З. Шеразадишвили. – Тбилиси, 1963. – 100с.
309816
  Арсеев Г.Т. Водопады / Арсеев Г.Т. – Москва : Мысль, 1987. – 127 с.
309817
  Макконнелл Эндрю Водопады // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 42-47 : фото
309818
  Анарбаев С. Водопады Аксая : повесть / Анарбаев Суннатулла ; [авториз. пер. с узбек. Б.Вадецкого ; ил. Г. Чиганов]. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1958. – 135 с. : ил.
309819
  Седов С.Д. Водопады не замерзают / С.Д. Седов. – Киев, 1964. – 287с.
309820
  Седов С.Д. Водопады не замерзают / С.Д. Седов. – Киев, 1968. – 330с.
309821
  Ушакова Евгения Водопады, фавелы, океан. Бразилия. Зачем лететь в Бразилию? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 26-29 : фото
309822
  Янушевич А.И. Водоплавающая дичь Барабы / А.И. Янушевич, О.С. Золотарева. – Новосибирск, 1947. – 79с.
309823
  Маргарян Н.А. Водоплавающие птицы Армении и мероприятия по восстановлению их численности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Маргарян Н.А.; АН Армян. ССР. – Ереван, 1975. – 23л.
309824
  Скрябин Н.Г. Водоплавающие птицы Байкала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Скрябин Н.Г. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 29 с.
309825
  Скрябин Н.Г. Водоплавающие птицы Байкала / Н.Г. Скрябин. – Иркутск, 1975. – 244с.
309826
  Минеев Ю.Н. Водоплавающие птицы Большеземельской тундры / Ю.Н. Минеев. – Ленинград : Наука, 1987. – 110с.
309827
  Бакутин М.Г. Водоплавающие птицы дельты р. Селенги. : Автореф... кандид. биолог.наук: / Бакутин М.Г.; Бурят-Монгольский гос. пед. ин-т. – Иркутск, 1950. – 8 с.
309828
  Кривенко В.Г. Водоплавающие птицы и их охрана / В.Г. Кривенко. – Москва, 1991. – 270 с.
309829
  Муханов Б.В. Водоплавающие птицы озера Кургальджин. : Автореф... Канд.боил.наук: / Муханов Б.В.; АН Каз.ССР.Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1953. – 16 с.
309830
  Минеев Ю.Н. Водоплавающие птицы Юрского полуострова / Ю.Н. Минеев. – Сыктывкар, 1994. – 104с.
309831
  Баранецький С. Водоплавна птиця в колгоспах / С. Баранецький, Т. Долматов. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1959. – 52 с.
309832
  Химин М.В. Водоплавні птахи Західного Полісся (сучасний стан, проблеми охорони та використання) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Химин Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
309833
  Эпфельбаун Р.В. Водоподготовительное обрудование / Р.В. Эпфельбаун. – Москва, 1969. – 144с.
309834
   Водоподготовка. – Москва, 1977. – 352 с.
309835
  Белан Ф.И. Водоподготовка : расчеты, примеры, задачи / Ф.И. Белан. – Москва : Энергия, 1980. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-254 (25 назв.)
309836
  Мартынова О.И. Водоподготовка / О.И. Мартынова, А.В. Никитин, В.Ф. Очков. – Москва, 1990. – 216 с.
309837
  Йовчев М. Водоподготовка и воднохимичен режим на топлоэнергийни инсталации / М. Йовчев. – София : Държавно издателство "Техника", 1986. – 278 с.
309838
   Водоподготовка и водный режим котлов на теловых электростанциях. – М.-Л., 1958. – 152с.
309839
   Водоподготовка и водный режим котлов на теловых электростанциях. – М.-Л., 1959. – 160с.
309840
   Водоподготовка и водный режим котлов на электростанциях. – М.-Л., 1962. – 175с.
309841
  Смирнов В.М. Водополь / В.М. Смирнов. – Москва, 1977. – 364с.
309842
  Дворянсков В.Н. Водополь. / В.Н. Дворянсков. – Саратов, 1977. – 47с.
309843
  Макаров В.А. Водополье / В.А. Макаров. – Омск, 1984. – 160с.
309844
  Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення : гідроекологічні аспекти / В.К. Хільчевський. – Київ : Київський університет, 1999. – 319с. – ISBN 966-594-073-2
309845
  Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення : підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2011. – 360 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-346-932-4
309846
  Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення : підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2011. – 359, [1] с. : іл., табл. – Прежм. покажч.: с. 355-359. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-346-950-8
309847
  Гарбуз А.Г. Водопостачання у місті Харків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 99-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
309848
  Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.К. Запольський. – Київ : Вища школа, 2005. – 671с. – ISBN 966-642-234-4
309849
  Мокрицький Г. Водопровід Житомира: 100 років історії : історико-краєзнавчий ілюстрований нарис / Г. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 1999. – 96с. – ISBN 966-7390-04-7
309850
  Галушкина Т.П. Водопровод из моря. / Т.П. Галушкина. – К., 1990. – 43,2с.
309851
  Голяндин А. Водопровод, сработанный инженерами майя, и не только // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2011. – № 4 (1006). – С. 92-102. – ISSN 0130-1640
309852
  Новрузова З.А. Водопроводящий комплекс древесных и кустарниковых растений в связи с экологией / З.А. Новрузова. – Баку, 1968. – 231с.
309853
  Леневич О.І. Водопроникність бурих лісових грунтів на туристичному маршруті ( НПП "Сколівські Бескиди", Українські Карпати) // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 122-125 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
309854
   Водопроницаемость лессовых пород. – К, 1968. – 20с.
309855
  Когут Б.М. Водопрочность и лабильные гумусовые вещества типичного чернозема при разном землепользовании / Б.М. Когут, С.А. Сысуев, В.А. Холодов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 555-561 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
309856
  Яккола Н.М. Водораздел : роман / Николай Яккола ;. – Москва : Современник, 1977. – 512 с.
309857
  Добровольский Л.П. Водораздел Ирпеня и Стугны : историко-топографический очерк / Л. Добровольский. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера, 1910. – [2], 32 с., 2 л. черт. : ил.
309858
   Водоразделы секуляризации: западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы : монография / [А. Белокобыльский и др. ; под ред. А. Белокобыльского, В. Левицкого]. – Киев : Халиков Р.Х., 2017. – 243, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 231-242 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7565-01-6
309859
  Ходжакулиев Я.А. и др. Водорастворенное органическое вещество и его нефтегазопоисковое значение / Я.А. и др. Ходжакулиев. – Ашхабад, 1972. – 231с.
309860
   Водорастворенные газы нефтегазоносных бассейнов. – М, 1981. – 126с.
309861
  Рахманбердиев Г. Водорастворимая ацетилцеллюлоза : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Рахманбердиев Г.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1968. – 20л.
309862
  Кручакова Ф.А. Водорастворимые витамины при туберкулезе в условиях длительной антибактериальной терапии.. : Автореф... доктор биол.наук: 093 / Кручакова Ф.А.; АН УССР. Объед. совет биол. наук. – К., 1968. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
309863
  Чернышов В.П. Водорастворимые интигены ткани нормальной предстательной железы человека и ее аденомы. : Автореф... канд. мед.наук: 14.765 / Чернышов В.П.; Винницкий мед. ин-т. – Винница, 1969. – 21л.
309864
  Барс Е.А. Водорастворимые органические вещества осадочной толщи / Е.А. Барс, Л.И. Селезнева, З.М. Скульская. – Москва : Недра, 1990. – 243 с.
309865
   Водорастворимые органические кислоты торфяных мерзлотных почв юго-востока Большеземельской тундры / Е.В. Шамрикова, Д.А. Каверин, А.В. Пастухов, Е.М. Лаптева, О.С. Кубик, В.В. Пунегов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 288-295 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
309866
  Назарова И.В. Водорастворимые пленкообразователи на основе сополимеров алкилакрилатов с метакриловой кислотой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Назарова И.В. ; АН СССР, Ин-т физ. химии. – Москва, 1968. – 16 с.
309867
   Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами. – Ташкент, 1969. – 252с.
309868
  Исматов Хикмет Разматович Водорастворимые полиэлектролиты в гидрометаллургии. / Исматов Хикмет Разматович. – Ташкент, 1972. – 48с.
309869
  Максименко А.В. Водорастворимые ферментативные системы, стабилизированные без использования носителя : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Максименко А.В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1978. – 16л.
309870
  Харитонов Г.А. ВОдорегулирующая и противоэрозионная роль леса в условиях лесостепи / Г.А. Харитонов. – М.Л., 1950. – 80с.
309871
  Заболоцька Т.М. Водоресурси фронтальних хмарних систем за даними супутникових спостережень у теплий період року / Т.М. Заболоцька, О.А. Кривобок, В.М. Шпиг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (50). – С. 66-72. – ISSN 2306-5680


  Визначено одночасний водозапас фронтальних хмарних систем, що супроводжуються сильними опадами, за даними супутникових спостережень та виконано відповідні розрахунки опадогенеруючої здатності й водоресурсів. Отримано пряму залежність кількості опадів ...
309872
  Заболоцька Т.М. Водоресурси фронтальних хмарних систем у холодний період року за даними супутникових спостережень / Т.М. Заболоцька, О.А. Кривобок, В.М. Шпиг // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 70-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
309873
  Файфура В. Водоресурсна складова сталого розвитку : проблеми розподілу і вододефіциту // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 9 назв.
309874
  Яцик А. Водоресурсний потенціал України на межі ХХІ століття // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 313-332. – ISBN 966-95452-3-8
309875
  Масловская Л.П. Водоресурсный цикл и особенности его функционирования на региональном уровне (по материалам Винницкой области)) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 131-135. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
309876
  Семененко К.Н. Водород - основа химической технологии и энергетики будущего / К.Н. Семененко. – Москва : Знание, 1979. – 63 с.
309877
   Водород - хром. – Москва : Наука, 1971. – 360 с.
309878
  Легасов В.А. Водород / В.А. Легасов. – М., 1986. – 62с.
309879
  Иванчук Дмитрий Филиппович Водород в жидкой меди и ее сплавах : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.04 / Иванчук Дмитрий Филиппович; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1974. – 25л.
309880
  Галактионова Н.А. Водород в металлах / Н.А. Галактионова. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1967. – 304 с.
309881
   Водород в металлах : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 1 : Основные свойства. – 1981. – 475 с.
309882
   Водород в металлах : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 2 : Прикладные аспекты. – 1981. – 430 с.
309883
   Водород в металлах. – Пермь, 1984. – 117с.
309884
  Гельд П.В. Водород в металлах и сплавах / П.В. Гельд. – Москва, 1974. – 272 с.
309885
  Галактионова Н.А. Водород в металлах. / Н.А. Галактионова. – М., 1959. – 256с.
309886
  Ливанов В.А. Водород в титане / В.А. Ливанов. – М., 1962. – 246с.
309887
  Морозов А.Н. Водород и азот в стали / А.Н. Морозов. – Л.-М., 1950. – 223с.
309888
  Морозов А.Н. Водород и азот в стали / А.Н. Морозов. – 2-е изд. перераб. – М., 1968. – 284с.
309889
  Гельд П.В. Водород и несовершенство структуры металла / П.В. Гельд. – Москва, 1979. – 221 с.
309890
  Гельд П.В. Водород и физические свойства металлов и сплавов. Гидриды переходных металлов / П.В. Гельд. – Москва : Наука, 1985. – 232 с.
309891
  Подгорный А.Н. Водород и энергетика / А.Н. Подгорный, И.Л. Варшавский, А.И. Приймак. – Киев : Наукова думка, 1984. – 144 с.
309892
  Багрий Игорь Водород как источник энергетических и геодинамических процессов / Багрий Игорь, Кузьменко Станислав, Гуня Дмитрий // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 85-104 : рис., табл. – Библиогр.: с.103-104. – ISSN 0869-0774
309893
  Лебедев В.В. Водород, его получение и использование / В.В. Лебедев. – М., 1958. – 70с.
309894
   Водород. Свойства, получение, хранение, транспортирование, применение. – М, 1989. – 671с.
309895
   Водородная связь. – Москва : Наука, 1964. – 340 с.
309896
  Пиментел Д. Водородная связь / Д. Пиментел, Мак-Клеллан. – Москва : Мир, 1964. – 462 с.
309897
   Водородная связь. – Москва : Наука, 1981. – 286 с.
309898
  Грагеров И.П. Водородная связь и быстрый протонный обмен / И.П. Грагеров, В.К. Погорелый, И.Ф. Франчук ; под ред. И.П. Грагерова ; АН УРСР.Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев : Наукова думка, 1978. – 215 с.
309899
  Михайленко С.А. Водородная связь и диэлектрическая проницаемость органических жидкостей. : Автореф... канд. хим.наук: / Михайленко С.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1963. – 16л.
309900
  Семененко С.В. Водородная связь и инфракрасные спктры некоторых замещенных фенола. : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Семененко С.В.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1969. – 15л.
309901
  Солонько В.Н. Водородная связь и скорость распространения ультразвука в жидкости. : Автореф... канд. хим.наук: / Солонько В.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 18л.
309902
  Цицишвили Г.В. Водородная связь и смещение частоты. / Г.В. Цицишвили, 1942. – 35-39с.
309903
  Рыскин Я.И. Водородная связь и структура гидросиликатов. / Я.И. Рыскин, Г.П. Ставицкая. – Л, 1972. – 166с.
309904
  Панова А.Н. Водородная связь и теплоемкость некоторых замещенных бензола в жидком состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: / Панова А.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1962. – 14л.
309905
  Борисенко В.Е. Водородная связь и электрооптические параметры взаимодействующих молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Борисенко В.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 14л.
309906
  Сайдалиев Т. Водородная связь хлопковой целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: / Сайдалиев Т.; АН УзССР. Объединен. Учен. Совет по хим. наукам отд. хим.-технологич. и биологич. наук. – Ташкент, 1966. – 21л.
309907
  Билобров В.М. Водородная связь. Внутримолекулярные взаимодействия / В.М. Билобров ; АН СССР, Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Киев : Наукова думка, 1991. – 315 с. : ил. – Библиогр.: с. 263-314
309908
  Билобров В.М. Водородная связь: Межмолекулярные взаимодействия / В.М. Билобров ; АН СССР, Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Киев : Наукова думка, 1993. – 515 с.
309909
  Трошев Тотю Матев Водородная стримерная камера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Трошев Тотю Матев; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-9965. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
309910
  Васильев Н.Г. Водородная форма каолинита и некоторые закономерности самопроизвольного превращения ее в алюминиевую форму : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Н.Г.; АН УССР. Ин-т общей и неорг. химии. – К, 1967. – 28л.
309911
  Мороз Л.С. Водородная хрупкость металлов / Л.С. Мороз, Б.Б. Чечулин. – М., 1967. – 256с.
309912
  Колачев Б.А. Водородная хрупкость металлов / Б.А. Колачев. – Москва, 1985. – 217 с.
309913
  Подгорный А.Н. Водородная энергетика / А.Н. Подгорный. – К, 1988. – 47с.
309914
  Козин Л.Ф. Водородная энергетика и экология / Л.Ф. Козин, С.В. Волков; НАНУ. Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского. – Киев : Наукова думка, 2002. – 336с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 966-00-0796-5
309915
  Носов В.К. Водородное пластифицирование для горячей деформации титановых сплавов / В.К. Носов, Б.А. Колачев. – М, 1986. – 118с.
309916
   Водородные бактерии : АН Молдавской ССР; Отд. микробиологии. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 51 с.
309917
   Водородные бактерии и их использование. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 152 с.
309918
  Заварзин Г.А. Водородные бактерии и карбоксидобактерии / Г.А. Заварзин. – Москва : наука, 1978. – 208 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 193-205
309919
  Вечер А.С. Водородные ионы в биосфере / А.С. Вечер. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 91 с.
309920
  Бриттон С Х.Т. Водородные ионы. Определение и значение их в теоретической и прикладной химии / С Х.Т. Бриттон. – Ленинград : Химтеорет, 1936. – 583с.
309921
  Маккей К. Водородные соединения металлов / К. Маккей. – Москва : Мир, 1968. – 244 с.
309922
  Макаренко Н. Водородные топливные элементы - революционный шаг в автомобильных перевозках. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 47-51


  Традиционный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) покорил мир, но он имеет ряд существенных недостатков, связанных прежде всего с загрязнением окружающей среды токсичными выбросами транспортных средств. На прямое сжигание топлива транспортом приходится ...
309923
  Кузнецов Б.А. Водородный обмен ацетона с бромистым водородом, водой, аммиаком и метиловым спиртом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кузнецов Б.А. ; акад. наук СССР. – Москва, 1962. – 27 с.
309924
  Рудь А.Д. Водородоаккумулирующие материалы на основе Mg-C нанокомпозитов. 2. Влияние различных аллотропных модификаций углерода на поглощение водорода магнием в процессе реактивной механоактивационной обработки / А.Д. Рудь, А.М. Лахник, Н.М. Белый // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 8. – C. 1105-1121. – ISSN 1024-1809
309925
  Арчаков Ю.И. Водородоустойчивость стали / Ю.И. Арчаков. – Москва : Металлургия, 1978. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-150 (143 назв.). – (Достижения отечественного металловедения / Сер. под общ. ред. М.Л. Бернштейна, И.И. Новикова)
309926
  Горюнова С.В. Водоросли - продуценты токсических веществ / С.В. Горюнова, Н.С. Демина. – Москва : Наука, 1974. – 256с.
309927
  Миловидова Л.С. Водоросли / Л.С. Миловидова. – Томск, 1982. – 167с.
309928
  Красавина Л.К. Водоросли : Указатель к библиографии советской литературы по водорослям 1961-1970 / Л.К. Красавина, Н.Н. Цветкова; Ботанический ин-т им. В. Л. Комарова АН СССР; Б-ка Академии наук СССР. – Ленинград : БАН, 1983. – 460с.
309929
  Балашова Н.Б. Водоросли / Н.Б. Балашова ; В.Н. Никитина. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 90 с. : ил. – (Природа Ленингр. обл)
309930
  Вассер С.П. Водоросли : Справочник / С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. и др. Масюк. – Київ : Наукова думка, 1989. – 608 с. – ISBN 5-12-000486-5
309931
  Антипина Г.С. Водоросли : учеб. пособ. / Антипина Г.С. ; М-во науки, высш. школы и технич. политики Российской Федерации. – Петрозаводск : Издательство ПГУ, 1992. – 110 с.
309932
  Борщов И.Г. Водоросли Аральского моря. / [соч.] И. Борщова, проф. Ун-та Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1877. – 38 с., 1 л. ил. + с 1 табл. – Труды Арало-Каспийской экспедиции. Прилож.2 к записке В.Аленицина "Аральское море"; Рос.мов.ст.орф. – (Труды Арало-Каспийской экспедиции)
309933
  Леонова Л.И. Водоросли в доочистке сточных вод / Л.И. Леонова, В.В. Ступина. – Киев : Наукова думка, 1990. – 184 с. – ISBN 5-12-00819-4
309934
  Гецен М.В. Водоросли в экосистемах Крайнего Севера / М.В. Гецен. – Ленинград : Наука, 1985. – 168с.
309935
  Сафонова Т.А. Водоросли водоемов системы озера Чаны / Т.А. Сафонова, В.И. Ермолаев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 153с.
309936
  Коган Ш.И. Водоросли водоемов Туркменской ССР / Ш.И. Коган. – Ашхабад
Кн. 2. – 1973. – 204с.
309937
  Коган Ш.И. Водоросли водоемов Туркменской ССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Коган Ш.И.; Ан УзССР. – Ашхабад, 1964. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
309938
  Штина Э.А. Водоросли дерново-подзолистых почв и их роль в почвенных процессах. : Автореф... доктор биол.наук: / Штина Э.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 19л.
309939
  Перестенко Л.П. Водоросли залива Петра Великого. / Л.П. Перестенко. – Ленинград : Наука, 1980. – 231с.
309940
  Пивоваров Ж.Ф. Водоросли засоленых почв лесостепной Барабы : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Пивоваров Ж.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 23л.
309941
   Водоросли и грибы водоемов и почв средней Азии. – Ташкент : Фан, 1977. – 261с.
309942
   Водоросли и грибы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1970. – 248с.
309943
   Водоросли и грибы Средней Азии. – Ташкент, 1980. – 199с.
309944
  Болышев Н.Н. Водоросли и их роль в образовании почв / Н.Н. Болышев. – Москва : Изд-во Московского университета, 1968. – 84 с. – Библиогр.: с. 79-83
309945
  Толпышева Т.Ю. Водоросли и лишайники Беломорской биостанции МГУ / Т.Ю. Толпышева, К.Л. Тарасов. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 56с.
309946
  Оксиюк О.П. Водоросли каналов мира / О.П. Оксиюк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 207с.
309947
  Фролова И.А. Водоросли озер и прудов и их значение для типологии водоемов : Автореф... канд. биол.наук: / Фролова И.А.; КГУ. Биолого-почвенный факультет. – К., 1952. – 18л.
309948
  Фролова И.А. Водоросли озер и прудов и их значение для типологии водоемов : Дис... канд. биол.наук: / Фролова И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра низших растений. – Киев, 1952. – 407л. – Бібліогр.:л.394-407
309949
  Фролова И.А. Водоросли озер и прудов и их значение для типологии водоемов. Приложение : Дис... наук: / Фролова И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра низших растений. – Киев, 1952. – 79л.
309950
  Мусаев К.Ю. Водоросли орошаемых земель и их значение для плодородия почв / К.Ю. Мусаев. – Ташкент, 1960. – 212с.
309951
  Хисориев Хикмат Водоросли очистных сооружений г.Душанбе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Хисориев Хикмат; АН УССР. Ин-т ботаники им. Н.Г.Холодного. – Киев, 1981. – 27л.
309952
   Водоросли палеозоя и мезозоя Сибири : К III Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1971. – 72с.
309953
  Прошкина-Лавриненко И А. Водоросли планктона Каспийского моря / И А. Прошкина-Лавриненко, И Макарова. – Ленинград : Наука, 1968. – 292с.
309954
  Кухаренко Л.А. Водоросли пресных водоемов Приморского края. / Л.А. Кухаренко. – Владивосток, 1989. – 141с.
309955
  Байрамова А Л. Водоросли субтропических почв Азербайджана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Байрамова Л.А. ; АН АзССР. – Баку, 1965. – 24 с.
309956
  Кудиевский К.И. Водоросли цветут в глубинах. / К.И. Кудиевский. – К, 1959. – 212с.
309957
  Зинова Е.С. Водоросли Японского моря района острова Петрова / Е.С. Зинова, 1938. – с. 37-80. – Отдельный оттиск из Трудов гидробиологической экспедиции ЗИН АН 1934г. на Японском море, Вып 1, 1938
309958
   Водоросли, грибы и лишайники юга Сибири. – Москва : Наука, 1980. – 215 с.
309959
  Голлербах М.М. Водоросли, их строение, жизнь и значение. / М.М. Голлербах. – Москва, 1951. – 176с.
309960
   Водоросли, лишайники и мохообразные СССР. – Москва : Мысль, 1978. – 365с.
309961
   Водоросли,лишайники и мохообразные СССР. – Москва : Мысль, 1978. – 366с.
309962
  Голлербах М.М. Водоросли. / М.М. Голлербах, Л.К. Красавина. – Л, 1971. – 623с.
309963
  Михайлюк Т.І. Водорослі та ціанобактерії біологічних грунтових кірочок: різноманіття, філогенія, таксономія, екологія, поширення : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Михайлюк Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
309964
  Галактионов С.Г. Водоросль сигнализирует об опасности. / С.Г. Галактионов, В.М. Юрин. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 143 с. : ил.
309965
  Гук Л.С. Водорості водойм Зміїних островів Канівського державного заповідника / Л.С. Гук, В.І. Миронюк, Є.А. Кузьменко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 43-51. – (Біологія ; Вип. 25)


  Дана характеристика альгофлори Зміїних островів, наведений систематичний список водоростей, виявлених у водоймах Зміїних островів за 1986-1989 рр. Окремо виділені види водоростей, вперше виявлені в Україні, в Лісостепу України та в Канівському ...
309966
  Березовська В.Ю. Водорості водойм Київської височинної області : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Березовська Вікторія Юріївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
309967
  Капустін Д.О. Водорості водойм Поліського природного заповідника : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.05 / Капустін Дмитро Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
309968
  Солоненко А.М. Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Солоненко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2015. – 347 ларк. – Додатки: арк. 322-347. – Бібліогр.: арк. 269-321
309969
  Солоненко А.М. Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Солоненко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
309970
   Водорості грунтів України (історія та методи дослідження, система, конспект флори) / І.Ю. Костіков, П.О. Романенко, Е.М. Демченко, Т.М. Дарієнко, Т.І. та ін. Михайлюк; КНУТШ;Міжнар.Соломонів ун-т. Ін-т ботаніки, Мелітопольськ. пед. ун-т; Відп. ред. Н.П. Масюк та С.Я.Кондратюк. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 300с. – ISBN 966-7938-40-9
309971
  Березовська М.А. Водорості окультурених грунтів Правобережного лісостепу України : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Березовська М.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. + Додатки л. 156 - 181. – Бібліогр.: л. 134 - 155
309972
  Березовська М.А. Водорості окультурених грунтів Правобережного Лісостепу України : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.05 / Маріанна Анатоліївна Березовська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
309973
  Брен О.Г. Водорості солоних приморських водойм Приазовського національного природного парку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Брен Олександр Геннадійович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
309974
  Тітлова О.О. Водорості як альтернативне джерело енергії // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2015. – Т. 51, вип. 5. – С. 47-51. – ISSN 0453-8307
309975
  Медведев Г. Водосборная цистерна эллинистического времени с поселения Вилино (Рассадное) - как погребальное сооружение позднескифской культуры // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 9-46. – ISSN 1998-4634
309976
  Толочко Леся Водосвятний Ківорій на території Дальніх печер. Історія спорудження // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 32-37. – ISSN 0869-3595
309977
   Водослив с широким порогом. – Киев : АН Усср, 1949. – 72с.
309978
   Водослив с широким порогом. – К, 1949. – 72с.
309979
  Усаковский В.М. Водоснабжение в сельском хозяйстве / В.М. Усаковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 277с.
309980
  Гущин Н.И. Водоснабжение г.Москвы / Н.И. Гущин. – Москва : МКХ, 1926. – 74 с. + карта
309981
   Водоснабжение и водоотведение : Енциклопедия. – Киев : Логос, 2002. – 488с. – ISBN 966-581-367-6
309982
  Хименко В.Г. Водоснабжение и гидрогеология. / В.Г. Хименко. – М., 1925. – 63с.
309983
  Петров Н.С. Водоснабжение и инженерная мелиорация : Учебное пособие / Н.С. Петров ; М-во образования Рос. Федерации. С.-Петерб. гос. гор. ин-т им. Г.В. Плеханова (техн. ун-т). – Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. гор. ин-т, 2003. – 81с. – Библиогр.: с. 80. – ISBN 5-94211-106-5
309984
  Кедров В.С. Водоснабжение и канализация : Учеб. для вузов / В.С.Кедров, П.П.Пальгунов, М.А. Сомов. – Москва : Саратовский университет, 1984. – 288с.
309985
  Алифанов А.Ф. Водоснабжение сельского хозяйства Луганской области / А.Ф. Алифанов ; Луганск. с.-х. ин-т. – Луганск, 1958. – 22 с. – (Научно-популярная серия "Сельское хозяйство Луганской области" ; вып. 10)
309986
  Романов А.М. Водоснабжение энергоустановок / А.М. Романов. – М.-Л., 1936. – 496с.
309987
  Інгульський П.М. Водоспади не замерзають : оповідання / П.М. Інгульський. – Київ, 1961. – 80 с.
309988
  Гілецький Й.Р. Водоспади Українських Карпат як об"єкти пізнавального туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 109-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
309989
  Бабич М.Я. Водосподарсько-екологічне районування басейну Дністра за рівнем антропогенного навантаження // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 151-157. – Бібліогр.: 4 назви
309990
  Прядко Ю.М. Водоспоживання пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення при вирощуванні після сидеральних структур // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 101-105 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-6609
309991
  Воробьев Б.В. Водотоки и водоемы: взаимосвязь экологии и экономики / Б.В. Воробьев, Л.А. Косолапов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 271с.
309992
  Чан Водоудерживающие силы почв, подвижность почвенной влаги и доступность ее для растений. : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Чан Конг-Тау; МГУ. Биол.-пчов. ф-тет. – М., 1971. – 28л.
309993
   Водоутримувальна здатність рослин пшениці озимої за різного рівня мінерального живлення / І.М. Малиновська, Ю.П. Борко, В.М. Юла, Н.М. Пипчук // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
309994
  Мечитов И.И. Водохозяйственные балансы / И.И. Мечитов, М.И. Гершкович. – Тбилиси, 1970. – 111с.
309995
  Широков В.М. Водохозяйственный баланс бассейна Днепра / В.М. Широков. – Минск, 1980. – 128с.
309996
   Водохозяйственный кадастр СССР. – М, 1956. – 144с.
309997
  Духовный В.А. Водохозяйственный комплекс в зоне орошения. Формирование, развитие / В.А. Духовный. – М., 1984. – 255с.
309998
   Водохозяйственный комплекс приморского типа: экономико-экологические проблемы. – Киев : Наукова думка, 1992. – 266 с.
309999
  Огняник Н.С. Водохозяйственный комплекс Украины в контексте стабильного развития / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова, И.Н. Запольский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
310000
  Крицкий С.Н. Водохозяйственный расчеты / С.Н. Крицкий, М.Ф. Менкель. – Ленинград : ГИМИЗ, 1952. – 392с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,