Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Евсеев Д. "... да из "Будильника" в тот же день 20..." // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 38-43. – ISSN 0132-2036


  Находки затерявшихся произведений А.П. Чехова
307002
  Джексон Ф. "...Да поможет мне бог". / Ф. Джексон. – М, 1958. – 303с.
307003
  Щербатюк Л. "...Дай мені так прожити, щоб не зробити злого" : Урок за творчістю Тетяни Яковенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
307004
  Горшкова В.Е. "Да будет имярек": "французский роман" Фредерика Бегбедера как вызов переводчику // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-15. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Название фильма как художественный прием способно выступать в качестве хронотопа литературно-художественного произведения. Будучи "именем" фильма, оно с некоторой долей аппроксимации может рассматриваться в ряду ономастических реалий времени культуры, ...
307005
  Чистякова Е.В. "Да будет потомкам явлено..." : очерки о русских историках второй половины XVII века и их трудах / Е. В. Чистякова, А. П. Богданов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1988. – 134, [2] с. – ISBN 5-209-00006-0
307006
  Мкртчян Л.М. "Да придут к нам благородные мысли со всех сторон" / Л.М. Мкртчян. – М., 1983. – 318с.
307007
  Струцюк Й. "Давай відкриємо золоті шлюзи..." : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57. – ISSN 0208-0710
307008
  Соболь А. "Давай, улетим..." / А. Соболь. – М, 1925. – 70с.
307009
  Леп"явко С. "Давайте обіймемося!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 4


  Про етичний зміст Майдану, або Уважно читайте гасла.
307010
  Журавлева В.И. "Давид против Голиафа": образ России в американской политической карикатуре периода русско-японской войны // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-84. – ISSN 0321-2068


  До 200-річчя дипломатичних відносин Росії і США
307011
  Доронин Алексей "Давиды" и "голиафы" гостиничного бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 30 : Фото
307012
  Філоненко С. "Давня легенда оживає і вбиває!" Гендерні моделі готичного детективу в романах Андрія Кокотюхи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається жанр готичного детективу, репрезентований двома творами сучас ного українського письменника Андрія Кокотюхи: "Темна вода" і "Легенда про Безголового" Зіставлено центральні образи героїв-слідчих: Віталія Мельника і Лариси Гайдук у ...
307013
  Юсова Н.М. "Давньоруська народність": зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) / Н. Юсова. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Стилос, 2006. – 620 с. – ISBN 966-8518-65-9
307014
  Волков Е. "Даешь Врангеля!" = Борьба за Крым в советском кино // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 0235-7089
307015
  Латынина А. "Даже уж не знали, за что похвалить..." К рассуждениям по поводу романа Захара Прилепина "Черная обезьяна" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 158-165. – ISSN 0130-7673
307016
  Сілецький Р. "Дай. Боже, в добру пору, в добрий час..." // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 111-127. – (Серія історична ; вип. 47). – ISSN 2078-6107


  Традиційні уявлення українців про час на матеріалах будівельної обрядовості.
307017
  Мельниченко І.В. "Далека путь моя, та марний поклик..." : Творчість Карла Гінка Махи в контексті чеського і європейського романтизму 20-40-х рр. ХІХ ст. / Ігор Мельниченко; Нац. акад. наук України; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Стилос, 2003. – 206с. – ISBN 966-02-2839-2
307018
  Карпенко-Карий (Тобілевич) [Дpамы и комедии. Т. 4 / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) // Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Карпенко-Карий (Тобілевич). – [Полтава : Тип. Маркевича, 1905. – Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 384, [2] с.
307019
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії] : [складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – [Салоніки
Ч. 2 : Топографія. Вип. 1]. – 1988. – XVI, 217 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
307020
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії] : [складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – [Салоніки
Ч. 2, вип. 2]. – 1988. – 912 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
307021
  Бродский В.З. Д.-оптимальные планы для частного случая линейной регрессии / В.З. Бродский, И Т. Голикова, . – М, 1971. – 19с.
307022
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1985. – 286с.
307023
  Соколова А.М. Д.М.Петрушевский и освещение им восстания английского народа в 1381 году : Автореф... канд. истор.наук: / Соколова А.М.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 16л.
307024
  Кауфман Р.С. Д.Моор / Р.С. Кауфман. – Москва, 1937. – 99с.
307025
  Халаминский Ю.я. Д.Моор / Ю.я. Халаминский. – М., 1961. – 224с.
307026
  Петров-Стромский Д.Муфидзаде: Связь времен / Петров-Стромский. – М., 1988. – 64с.
307027
  Тихомиров Г.С. Д.Н. Анучин - крупнейший русский географ, создатель русской университетской географической школы : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Г.С. Тихомиров; Всес. Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Правда, 1950. – 31с.
307028
  Победова О.И. Д.Н. Кардовский / О.И. Победова. – М, 1953. – 40с.
307029
  Победова О.И. Д.Н. Кардовский / О.И. Победова. – Москва, 1957. – 183с.
307030
  Кремянская Н. Д.Н. Мамин-Сибиряк как детский писатель. / Н. Кремянская. – Свердловск, 1952. – 84с.
307031
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1977. – 303с.
307032
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1981. – 331с.
307033
  Каревин О. Д.Н. Овсянико-Куликовский о формировании русской нации // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 2 (119). – С. 12


  4 февраля исполняется 160 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского - известного историка культуры, лингвиста, литературоведа. О взглядах ученого на русскую нацию.
307034
  Есаков В.А. Д.Н.Анучин и создание русской университетской школы / В.А. Есаков. – Москва : АН СССР, 1955. – 191с.
307035
  Карпов Г.В. Д.Н.Анучин. (Выдающийся русский географ. 1843-1923). / Г.В. Карпов; Под ред.А.И.Соловьева. – Москва, 1954. – 40с.
307036
  Суздалева Т.Р. Д.Н.Блудов и подготовка судебной реформы 1864 г. / Т.Р. Суздалева, К.В. Федоров // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 14. – С. 4-8. – ISSN 1812-3805
307037
   Д.Н.Мамин-Сибиряк - художник. – Свердловск, 1989. – 136с.
307038
   Д.Н.Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. – Свердловск, 1962. – 351с.
307039
  Шаповалов І. Д.Н.Мамін-Сибіряк / І. Шаповалов. – Львів, 1952. – 11с.
307040
  Петербургский А.В. Д.Н.Прянишников / А.В. Петербургский, П.М. Смирнов. – М, 1962. – 48с.
307041
  Морозенко Людмила Николаевна Д.Н.Толстой и Н.Г.Чернышевский (на путях развития психологизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Морозенко Людмила Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 15л.
307042
  Бронин В. Д.Ойстрах / В. Бронин. – Москва, 1954. – 48с.
307043
  Костриця М.Ю. Д.П. Журавський - фундатор київської науково-краєзнавчої географічної школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 1729-360Х
307044
  Птуха М.В. Д.П.Журавский / М.В. Птуха. – М., 1951. – 123с.
307045
  Бронфин Е.Ф. Д.Россини / Е.Ф. Бронфин. – М, 1973. – 189с.
307046
  Бронфин Е.Ф. Д.Россини.1792-1868 / Е.Ф. Бронфин. – М.Л,, 1966. – 114с.
307047
  Доброхотов Б. Д.С. Бортнянский / Б. Доброхотов. – М.-Л., 1950. – 56с.
307048
  Кузьминов П.А. Д.С. Кодзюков: общественный деятель, чиновник и реформатор // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 28-35. – ISSN 1608-0599
307049
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: оригинальная версия истории русской художественной культуры / А.С. Запесоцкий, Т.Е. Шехтер // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
307050
  Галицких Е. Д.С. Лихачев: раздумья о воспитании (Мастерская ценностных ориентаций для студентов и преподавателей вузов) / Е. Галицких // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 108-112. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
307051
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: у истоков культурологической парадигмы / А.С. Запесоцкий, А.П. Марков // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 163-176. – Библиогр.: Лит.: 176; 12 п. – ISSN 0869-0499
307052
  Бонецкая Н.К. Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 97-113. – ISSN 0042-8744
307053
  Туган-Барановский М.И. Д.С. Милль, его жизнь и учено-литературная деятельность : биографический очерк М. Туган-Барановского ; С портр. Милля, грав. [в Лейпциге Геданом] по рис. И. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1892. – 88 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
307054
  Осиновский А.Н. Д.С. Рождественский / А.Н. Осиновский, А.Ф. Кононков. – М, 1974. – 109с.
307055
  Крупеников И.А. Д.С.Берг / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1976. – 127с.
307056
  Ойстрах Д.Ф. Д.Ф. Ойстрах: Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма / Д.Ф. Ойстрах. – М., 1978. – 288с.
307057
  Шостокович Д.Д. Д.Шостокович о времени и о себе, 1926-1975 / Д.Д. Шостокович. – М., 1980. – 375с.
307058
   Д.Ю.Гусейнов. – Баку, 1966. – 88с.
307059
  Александров Д.Я. Д.Я. Александров / Д.Я. Александров. – Москва, 1982. – 19с.
307060
   Д.Я.Черкес. – М, 1970. – 28с.
307061
  Семенов А. Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии / А. Семенов. – 192-199с.
307062
  Семенов А. Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии. / А. Семенов. – с.
307063
  Гогусь О.В. Дeржaвнe зaбeзпeчeння бeзпeки cyб"єктiв кримiнaльнo-прoцecyaльнoї дiяльнocтi // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-75
307064
  Боряк Т.Г. Дocлідження з іcтoрії України в українознавчих цeнтрax Чехо-Словаччини 20-З0-х рр. ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-75. – (Історія ; Вип. 54)


  У розвідці подається огляд праць учених українознавчих та освітніх центрів Чехо-Словаччини. Аналізується підхід до проведення історичних досліджень, підготовки наукових кадрів в умовах еміграції.
307065
  Білоштан Я.П. Дpаматуpгiя Iвана Фpанка / Я.П. Білоштан. – Київ : Деpж. видав. Художньої лiтеpатуpи, 1956. – 352с. – Дарунок від автора с автографом


  I. Фpанко, Iван Якович, пpо нього.
307066
  Александров Вл[адимир] Дpаматычна опеpетка "Hе ходы Гpыцю на вечеpныци" : У пяти актах / Скомпонував Вл[адимиp] Александpов // Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) : Биографический очерк / Составил А-р. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1885. – 72 с., 28 с. нот
307067
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Карпенко-Карий (Тобілевич); Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый). – 2-е вид. – Одесса : Тип. Юж.-Рус. о-ва печат. дела
Т. 2 : Безталанна. Сто тысяч. Батькова казка: (Гpих и покаяння). Палывода XVIII столиття. – 1897. – 450, [2] с.
307068
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – Полтава : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp.
307069
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – [Полтава : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp. – Прим. № 35764 дефектний, відсутній тит. арк. на корінці помилково: т. 3-4. - Конволют. Перпл. з т. 4 того ж видання. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
307070
   Да 50-годдзя з дня нараджання І. Шаякіна і І. Меледа. – Мінськ, 1970. – 26с.
307071
  Беляева С. Да будет луч! Россия и Франция укрепляют сотрудничество в области лазеров высоких энергий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 14


  В здании Посольства Франции в Москве под председательством директора Международного политехнического института IZEST (International Zeta-Exawatt Science Technology, Палезо, Франция) профессора Жерара Муру, директора Института прикладной физики (ИПФ ...
307072
  Маргиани Р. Да будет мир! / Р. Маргиани. – М., 1952. – 152с.
307073
  Тимохин Ю. Да будет свет // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-22. – ISSN 0869-8171
307074
   Да будет свет!. – М., 1985. – 367с.
307075
   Да возгорится факел разума. – К., 1983. – 160с.
307076
  Ляуданскі А.Н. Да гісторні жалезнага промыслу на Палесьсі / А.Н. Ляуданскі. – Минск, 1933. – 40 с.
307077
  Дерри Дорис Да здравствует баня японская! : Япония. Бани // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 92-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
307078
  Баринов М.М. Да здравствует вечный двигатель! / М.М. Баринов. – М., 1990. – 350с.
307079
  Фритц М. Да здравствует жизнь! / М. Фритц, Г. Юрза. – М, 1988. – 206с.
307080
   Да здравствует наша держава!. – Москва, 1967. – 208с.
307081
   Да здравствует пламя жизни!. – Ростов, 1978. – 112с.
307082
  Кобзев И.И. Да здравствует романтика / И.И. Кобзев. – М., 1959. – 133с.
307083
  Надеждина Н.А. Да здравствует солнце! / Н.А. Надеждина. – М., 1977. – 128с.
307084
  Фиш Р.Г. Да здравствуют медведи! / Р.Г. Фиш. – М, 1983. – 367с.
307085
  Хамза Хакимзаде Ниязи Да здравствуют Советы! / Хамза Хакимзаде Ниязи. – Ташкент, 1974. – 227с.
307086
  Птахив Семен Да здравствуют шоп-туры! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
307087
  Николаевская Е.М. Да здравстует вошедший! / Е.М. Николаевская. – Тбилиси, 1984. – 277с.
307088
  Темин Л.С. Да и нет. / Л.С. Темин. – М, 1962. – 102с.
307089
  Алигер М.И. Да и нет. Избранное / М.И. Алигер. – Москва, 1969. – 221с.
307090
  Туровская М.И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия / М.И. Туровская. – М., 1966. – 295с.
307091
  Сулеймание Хаммам Да идите вы в баню! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3, июль. – С. 32-37 : фото
307092
  Юфит М.И. Да или нет? / М.И. Юфит. – М., 1966. – 415с.
307093
  Кючарьянц В. Да кто они такие, эти рыжие? // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 50-53. – ISSN 0130-7045


  Их в мире всего три процента, и они в чем-то отличные от остальных, их окружает мистика, тайна: Иуда и Аристотель, Нерон и Ван Гог, Ленин и Сталин, Вашингтон и Вивальди, Роден и Твен, Кидман, Гейтс...
307094
  Федоров Ю.И. Да не прощен будет: (О деле царевича Алексея); Державы для... / Ю.И. Федоров. – М., 1988. – 511с.
307095
  Грибачев Н.М. Да не умрет! / Н.М. Грибачев. – М., 1985. – 192с.
307096
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва, 1985. – 464 с.
307097
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда! / Абу-Бакар Ахмедхан. – Ташкент, 1988. – с.
307098
   Да поможет человек. – М., 1984. – 287с.
307099
  Рудковский М. Да пребудешь ты в мире всегда: Стихи. / М. Рудковский. – М., 1990. – 126с.
307100
  Неруда П. Да пробудится лесоруб. / П. Неруда. – М., 1950. – 48с.
307101
  Абрамчук Н.А. Да пытания аб водаустойлівасці сырцовых глін. / Н.А. Абрамчук. – Менск, 1935. – 35с.
307102
  Досжанов Дукенбай Да свершится мое желание / Досжанов Дукенбай. – Алма-Ата, 1983. – 390с.
307103
  Теличко Э.Н. Да святится имя твое / Э.Н. Теличко. – К., 1991. – 390с.
307104
  Гроссман М.С. Да святится имя твое! / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1983. – 496с.
307105
  Романовский В. Да святится имя твоё! : Стихотворения / Вячеслав Романовский; Авторизованный перевод с украинского. – Харьков : Слобожанщина, 2006. – 152с. – На обкл.: Ім"я та призв. автора укр. мовою: В"ячеслав Романовський. – ISBN 966-7814-74-2
307106
  Михальский В. Да святится имя твое. Повести / В. Михальский. – Махачкала, 1966. – 136с.
307107
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – М, 1955. – 264с.
307108
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – Хабаровск, 1961. – 271с.
307109
  Гордон Д. Да сгинет день... : Роман / Д. Гордон; Пер. с англ. Ветошкинов Н. – Москва : Художественная литература, 1966. – 342с.
307110
  Курцмен Д.Г. Да сгинет смерть! / Д.Г. Курцмен. – М, 1982. – 215с.
307111
   Да скроется тьма!. – М., 1959. – 318с.
307112
  Бабинец А.И. Да скроется тьма! / А.И. Бабинец. – Москва, 1961. – 224с.
307113
   Да скроется тьма!. – М., 1976. – 303с.
307114
   Да услышат меня земля и небо: из ведийской поэзии. – М., 1984. – 270с.
307115
  Бурстын С. Да характарыстык рауніцы, шаравых і цыліндрычных паверхняу / С. Бурстын. – Минск, 1933. – 12с.
307116
  Прага С.С. Да, был... Повесть / С.С. Прага. – Тбилиси, 1963. – 271с.
307117
  Семенов С. Да, виновен. / С. Семенов. – Л., 1925. – 207с.
307118
  Линн Да, господин министр / Линн, д., Э. Джей. – Москва, 1989. – 494 с.
307119
  Папаян А. Да, мир перевернулся / А. Папаян. – М., 1988. – 352с.
307120
  Хургин Я.И. Да, нет или может быть... / Я.И. Хургин. – М., 1977. – 207с.
307121
  Бабаджан Р.Н. Да, я - азиат / Р.Н. Бабаджан. – М, 1973. – 184с.
307122
  Смердов А.И. Да, я причастен... / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1980. – 399с.
307123
  Мельничук Б. Дав Бог теля, та не дав хліва // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 6


  Вітчизняна драматургія: на сцені і за лаштунками.
307124
  Эггерс Д. Давай : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.6-11. – ISSN 1130-6545
307125
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. / В.И. Дмитревский. – Л., 1967. – 360с.
307126
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. : Повесть / В.И. Дмитревский. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 336с.
307127
  Френкель И.Л. Давай закурим. / И.Л. Френкель. – М, 1963. – 83с.
307128
   Давай никогда не ссориться: кн. для дома. – Саранск, 1989. – 367с.
307129
  Осипов А.М. Давай поговорим / А.М. Осипов. – Казань, 1984. – 157с.
307130
  Петров А.В. Давай подумаем, судьба... / А.В. Петров. – Л., 1986. – 110с.
307131
  Медведев В.Ю. Давай с тобой поговорим / В.Ю. Медведев. – Нижне-Волжск, 1980. – 48с.
307132
  Зайцев Г.В. Давай, душа, с тобой поговорим! / Г.В. Зайцев. – М., 1990. – 175с.
307133
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Крилатые слова в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Мокиенко В.М., Зыкова Е.И. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2006. – 352с. – ISBN 5-8465-0435-3
307134
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0273-3
307135
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Г.Н. Скляревская, И.О. Ткачева. – Санкт-Петербург, Москва : Издательский центр Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0320-9
307136
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные финансовые термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 208с. – ISBN 5-8465-0453-1
307137
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные экономические термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 224с. – ISBN 5-8465-0452-3
307138
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Политический язык современной России : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ткачева И.О. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0239-3
307139
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Трудности грамматического управления в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2004. – 176с. – ISBN 5-8465-0208-3
307140
  Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Вербицкая Л.А., Богданова Н.В., Скляревская Г.Н. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0328-4
307141
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Трудности современной русской фразеологии : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; В.М. Мокиенко. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 288с. – ISBN 5-8465-0228-8
307142
  Сукиасян Є.Р. Давайте доверять специалистам // Библиография : Профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2003. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 0869-6020


  Бібліографічний опис
307143
  Столбин А.П. Давайте дружить / А.П. Столбин. – М, 1964. – 96с.
307144
  Праг Э.И. Давайте закругляться! / Э.И. Праг, М.М. Ронкин. – Фрунзе, 1969. – 67с.
307145
  Патрик Л. Давайте играть в хоккей / Л. Патрик, Л. Монахен. – М., 1961. – 99с.
307146
  Сточик М.Я. Давайте не будем! / М.Я. Сточик. – Горький, 1965. – 71с.
307147
  Светлов И.А. Давайте не будем! / И.А. Светлов. – Тула, 1965. – 36с.
307148
  Минко Василь Давайте не будемо : Комедії / Минко Василь. – Київ, 1983. – 128 с.
307149
  Макеева Е. Давайте поговорить о профессиональной этике // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 45-49. – ISSN 2306-0050
307150
   Давайте подсчитаем.... – М., 1982. – 48с.
307151
  Ельянов А. Давайте познакомимся / А. Ельянов. – Л., 1986. – 112с.
307152
  Сельвинский И.Л. Давайте помечтаем о бессмертье / И.Л. Сельвинский. – М, 1969. – 112с.
307153
  Смирнов С.В. Давайте радовать друг друга / С.В. Смирнов. – М., 1966. – 287с.
307154
  Левитан Л. Давайте разберем текст / Л. Левитан. – Рига, 1966. – 112с.
307155
  Портов Ю.И. Давайте разберемся / Ю.И. Портов. – Симферополь, 1985. – 64с.
307156
  Коробкина Т. Давайте разберемся! О полемике вокруг Кодекса профессиональтнеой этики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 40-43. – ISSN 1727-4893
307157
  Кривонос Павло Давайте разом творити літопис української дипломатії! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 12-13


  До 10-річчя щорічника "Україна дипломатична"
307158
  Шестаков К.А. Давайте рисовать / К.А. Шестаков. – Л, 1960. – 71с.
307159
  Шестаков К.А. Давайте рисовать / К.А. Шестаков. – Л, 1963. – 74с.
307160
  Зубанич Ф.І. Давайте спробую я... / Ф.І. Зубанич. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 351 с.
307161
  Попова А.М. Давайте читать газеты из Германской Демократической Республики. Уч. пособие / А.М. Попова. – Ярославль, 1964. – 40с.
307162
  Сергунин И.И. Давали клятву партизаны / И.И. Сергунин. – Л., 1985. – 382с.
307163
  Калениченко М.М. Давальний відмінок як засіб вираження непрямого суб"єкта у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 107-113


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові. Основну увагу приділено способам та засобам морфологічного вираження непрямого суб"єкта, семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные ...
307164
  Никитин В. Давате сыграем в карты / В. Никитин. – М, 1992. – 128с.
307165
  Глуздань Андрій Олексійович Давачі параметрів тепломасообміну в ізоляції трубопроводів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.04 / Глуздань Андрій Олексійович; НАН України, Ін-тут техн. теплофізики. – К., 1996. – 16л.
307166
  Марчук Г. Давид-Городокские каноны : проза: каноны // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 48-61. – ISSN 0027-8238
307167
  Замятина А.Н. Давид / А.Н. Замятина. – Ленинград, 1936. – 123с.
307168
  Шнаппер А. Давид / А. Шнаппер. – Москва, 1984. – 279с.
307169
  Заборский В.В. Давид Абрамович Прицкер. / В.В. Заборский. – Л, 1964. – 76с.
307170
   Давид Александрович Дубинский. – М, 1955. – 96с.
307171
  Кравченко К.С. Давид Александрович Дубинский / К.С. Кравченко. – М., 1955. – с.
307172
   Давид Александрович Дубинский. – М, 1962. – 22с.
307173
  Халаминский Давид Александрович Дубинский / Халаминский, ю.Я. – М., 1966. – 132с.
307174
  Ойстрах О.Г. Давид Александрович Дубинский / О.Г. Ойстрах. – Л., 1983. – 127с.
307175
  Каретникова И.А. Давид Альфаро Сикейрос / И.А. Каретникова. – М, 1966. – 32с.
307176
  Воронина Т.Е. Давид Альфаро Сикейрос / Т.Е. Воронина. – Москва, 1976. – 62с.
307177
  Семенов О.С. Давид Альфаро Сикейрос. / О.С. Семенов. – М., 1980. – 176с.
307178
  Антоша В.С. Давид Бойко / В.С. Антоша. – Київ, 1959. – 56с.
307179
  Евдаев Н. Давид Бурлюк в Японии // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 76-81.
307180
  Капітоненко О. Давид Бурлюк і Україна // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С.35. – ISSN 0868-9644
307181
  Минц Н.В. Давид Гаррик. / Н.В. Минц. – М.Л., 1939. – 83с.
307182
  Столяр З Давид Гершфельд / З Столяр. – Кишинев, 1961. – 39с.
307183
  Гогоберидзе Шота Георгиевич Давид Гурамишвили в украинских переводах, критике и художественной литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02, 10.01.03 / Гогоберидзе Шота Георгиевич; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 23л.
307184
  Барамидзе А.Г. Давид Гурамишвили. Краткий очерк жизни и творчества / А.Г. Барамидзе. – Тбилиси, 1955. – 40с.
307185
  Косарик Д.М. Давид Гурамішвілі / Д.М. Косарик. – К., 1950. – 56с.
307186
  Маградзе Е.С. Давид Гурамішвілі / Е.С. Маградзе. – К., 1980. – 167с.
307187
  Квливидзе М.Г. Давид из Сагурамо / М.Г. Квливидзе. – М, 1972. – 127с.
307188
  Квливидзе М. Давид из Сагурамо. / М. Квливидзе. – 2-е изд. – Т билиси, 1986. – 125с.
307189
  Вачнадзе Н.З. Давид Ильич Арсенишвили / Н.З. Вачнадзе. – Тбилиси, 1990. – 334 с.
307190
   Давид Иосифович Золотницкий : Библиогр. указ. – Ленинград, 1988. – 35с.
307191
  Келам Т. Давид і Голіаф / Т. Келам, П. Залєвські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 64). – С. 8


  Чому Європі важливо знати про "російський колоніалізм" і тоталітаризм на пострадянському просторі. Конференція в Європарламентіпід назвою "Давид і Голіаф: Малі країни під тоталітарним правлінням", присвячену російській колоніальній окупації 130 країн ...
307192
   Давид Константинович Церетели., 1964. – 62с.
307193
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1929. – 574с.
307194
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1939. – 456с.
307195
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Ленинград
1. – 1946. – 520с.
307196
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Рига
Т. 1. – 1949. – 455 с.
307197
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва, 1953. – 776с.
307198
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Алма-Ата, 1956. – 895с.
307199
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд / Чарльз Диккенс ; Пер. с англ. А. Бекетовой. – Рига : Латгосиздат
Т. 2. – 1949. – 437 с.
307200
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд (младший) из дома Грачи, что в Блондерстоне : Его личная история, опыты и наблюдения, которых он никогда, ни под каким видом, не намерен был издавать в свете ; иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 3-х т. ; [С 60-ю англ. рис. худож. Фица]. – Изд. 4-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; [Тип. М.Г. Волчанинова]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1, 2 и 3. – 1893. – [4], 867 стб. ил.
307201
  Розенблюм Ю.Б. Давид Кугультинов / Ю.Б. Розенблюм. – М., 1969. – 144с.
307202
  Барков А.С. Давид Ливингстон / А.С. Барков. – М., 1947. – 16с.
307203
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1977. – 279с
307204
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1984. – 272с
307205
  Пузий В. Давид Ливингстон: мисссия длиною в жизнь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 26-44. – ISSN 1819-6268
307206
   Давид Народицкий : Скульптура, живопись, графика : Кат. выст.. – Москва, 1989. – 32с.
307207
   Давид Непобедимый - великий философ древней Армении. – Ереван, 1983. – 700с.
307208
  Авершатян С.С. Давид Непобедимый - выдающийся философ древней Армении / С.С. Авершатян. – Москва, 1980. – 64с.
307209
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 351с.
307210
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 383с.
307211
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах. / И.М. Ямпольский. – М., 1958. – 43с.
307212
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах. / И.М. Ямпольский. – М., 1964. – 132с.
307213
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах. / И.М. Ямпольский. – 2-е изд., доп. – М., 1968. – 144с.
307214
   Давид Ойстрах. Статьи, автобиогр. очерк. – М., 1962. – 36с.
307215
   Давид Павлович Генин / Генин, , Павлович. Выставка произведений. Москва. Давид, 1974. – Москва, 1974. – 23с.
307216
  Афанасьев В.С. Давид Рикардо / В.С. Афанасьев. – Москва, 1988. – 127с.
307217
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях : опыт критико-экономического исследования / Н.И. Зибер. – Москва : Социально-экономическое изд., 1937. – 573 с.
307218
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях / Николай Зибер // Історія економічних учень : хрестоматія : навчальний посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 702-727. – ISBN 978-966-346-746-7
307219
  Зібер М.І. Давид Рікардо і Карл Маркс у їх суспільно-економічних дослідженнях / Микола Зібер // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 163-177. – ISBN 966-346-208-6
307220
   Давид Рубинштейн. – Москва, 1988. – 31с.
307221
  Рубинштейн Д. Давид Рубинштейн. / Д. Рубинштейн. – М, 1975. – 24с.
307222
  Баевский В.С. Давид Самойлов / В.С. Баевский. – М., 1986. – 253с.
307223
  Вагаршан В. Давид Сасунский / В. Вагаршан. – Москва, 1940. – 119с.
307224
  Зарьян Н. Давид Сасунский : Повесть / Н. Зарьян. – Москва : Художественная литература, 1972. – 263с.
307225
  Зарьян Н. Давид Сасунский / Н. Зарьян. – Москва : Художня література, 1974. – 264с.
307226
  Зарьян Н. Давид Сасунский / Н. Зарьян. – Москва, 1984. – 270с.
307227
   Давид Сасунский.. – Москва, 1939. – 78с.
307228
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – М.-Л., 1939. – 383с.
307229
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – М., 1939. – 63с.
307230
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – Москва, 1958. – 395с.
307231
   Давид Сасунский. Посвящ. 1000-летию эпоса. – Ереван, 1939. – 177с.
307232
   Давид Сасунский: арм. нар. эпос. – Л., 1982. – 359с.
307233
   Давид Сасунський. Вірменський нар. епос, 1939. – 363с.
307234
   Давид Сасунський. Сказание о четырех поколениях сасунских богатырей. – Москва, 1939. – 335с.
307235
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Москва, 1945. – 359с.
307236
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
1. – 1946. – 308с.
307237
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
2. – 1949. – 347с.
307238
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
3. – 1954. – 412с.
307239
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
1-2. – 1956. – 639с.
307240
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
3-4. – 1958. – 534с.
307241
  Метревели Р.В. Давид Строитель / Р.В. Метревели. – Тбилиси, 1990. – 92с.
307242
   Давид Тамара Николаевна. Выставка произведений. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 8с.
307243
  Джанашиа С.Н. Давид Чхотуа и его очерки о поэме Руставели. / С.Н. Джанашиа. – Тбилиси, 1938. – с.
307244
  Нарский И.С. Давид Юм / И.С. Нарский. – М., 1973. – 180с.
307245
  Нарский И.С. Давид Юм / И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1973. – 180с. – (Мыслители прошлого)
307246
  Щедрина Т.Г. Давид Юм и Густав Шпет: проблема эмпиризма в историческом познании / Т.Г. Щедрина, Б.И. Пружинин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 133-144. – ISSN 0042-8744
307247
  Иодль Фр. Давид Юм, его жизнь и философия / Фр. Иодль ; пер. с нем. А. А. Мейера. – Изд. А.Ю. Маноцковой. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1901. – 147 с. – Премировано Мюнхенским университетом
307248
  Воронков С.Б. Давид Яновский / С.Б. Воронков. – Москва, 1987. – 415с.
307249
  Герман М.Ю. Давид. (1748-1825) / М.Ю. Герман. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 6(381))
307250
   Давидов Вадим Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238-239 : фото
307251
   Давидов Іван Дем"янович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 208-211. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
307252
  Короткий В. Давидов Сергій Іванович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 106-107. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
307253
   Давидова Тетяна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238 : фото
307254
  Шевченко Т.Г. Давидові псалми : Автографи Тараса Шевченка, давньослов"янські тексти, українські переклади / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дім, Сад, Город, 2000. – 84с. – ISBN 966-95428-3-9
307255
   Давидовська Тамара Леонідівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 34. – ISBN 966-8352-11-4
307256
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1953. – 224с.
307257
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Тбилиси, 1954. – 216с.
307258
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1955. – 288с.
307259
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1950. – 284с.
307260
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1955. – 244с.
307261
  Бажан М. Давитіані / М. Бажан. – Київ : Дніпро, 1955. – с.
307262
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Давид Гурамішвілі; З груз. пер. М. Бажан; Ідея, передм., післямова, рез. та заг. ред. пер. Р. Чілачави. – Київ : Мистецтво, 2005. – 352с. – ISBN 966-577-167-1
307263
  Певзнер Л.И. Давич Павлович Генин / Л.И. Певзнер. – М, 1972. – 20с.
307264
  Короткий В.А. Давідов Август Юлійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 234-235. – ISBN 966-06-0393-2
307265
  Сохрина Р.Ф. Давление воздуха, температура воздуха и атмосферные осадки северного полушария / Р.Ф. Сохрина. – Л., 1959. – 475с.
307266
  Бакеева С.С. Давление диссоциации селенитов некоторых металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02070 / Бакеева С.С.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 18л.
307267
  Казенас Е.К. Давление и состав пара над окислами химических элементов / Е.К. Казенас, Д.М. Чиликов. – М., 1976. – 344с.
307268
  Моссаковский В.И. Давление круглого штампа н упругое полупростраснство : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моссаковский В.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1951. – 16л.
307269
  Миногин В.Г. Давление лазерного излучения на атомы / В.Г. Миногин, В.С. Летохов. – М., 1986. – 221с.
307270
  Прусов И.А. Давление на подкрепляющие стойки, установленные внутри отверстия пластинки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прусов И.А.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 7л.
307271
  Чумак К.И. Давление на упругое полупространство штампа, близкого к круговому в плане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чумак К.И.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1956. – 7л.
307272
  Мелик-Пашаев Давление насыщения в нефтяных залежах / Мелик-Пашаев. – М, 1978. – 95с.
307273
  Марескин С.А. Давление насыщенного пара и термодинамические функции раплавленных смесей систем РЬCI2--KCI, CdВг--NB2(М=щелочной металл) и MeO--МеГ, (Ме=С, Г=СІ, ВГ, І) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Марескин С.А.; МВ и ССО РСФСР. Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 24л.
307274
  Александрова Л.П. Давление насыщенного пара тройных расслаивающихся систем: муравьивая кислота-вода-дихлорэтан и муравьиная кислота-вода-бензол : Автореф... канд хим.наук: / Александрова Л. П.; АН УССР, Ин-т физ. хим. им. Л. Писпржевского. – Киев, 1955. – 7л.
307275
  Канев А.Н. Давление пара и использование его при изучении диаграмм состояния бинарных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Канев А.Н.; Уральск науч. центр. АН СССР. Ин-т электрохимии. – Сверловск, 1972. – 28л.
307276
  Новоселов А.В. Давление пара летучих халькогенидов металлов / А.В. Новоселов, А.С. Пашинкин. – М., 1978. – 111с.
307277
  Фаткулина Л.Г. Давление пара трехкомпонентных систем. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-безнол. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-вода. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаткулина Л.Г.; Среднеазиат. гос. ун-т. Каф. физич. химии. – Ташкент, 1951. – 8л.
307278
  Несмеянов Ан.Н. Давление пара химических элементов / Ан.Н. Несмеянов. – Москва, 1961. – 396 с.
307279
   Давление пластовых флюидов. – Л., 1987. – 221с.
307280
  Лебедев П.Н. Давление света / П.Н. Лебедев, 1922. – 4 с.
307281
  Соловьев К. Давления и влияния // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 22-23. – ISSN 0235-7089


  Кабинет Петра Столыпина
307282
   Давления и механические напряжения в развитии состава, структуры и рельефа литосферы. – Л., 1969. – 240с.
307283
  Уварова Л.З. Давней юности друзья / Л.З. Уварова. – Москва, 1989. – 110с.
307284
  Гаврилів О. Давнє / Орест Гаврилів ; [ред. Б.С. Остапович]. – Львів : Сорока Т.Б., 2013. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-2598-20-9
307285
  Ростовцев М.І. Давнє минуле нашого Півдня / М.І. Ростовцев ; переклад Л. Чикаленка. – Вид. 2-ге. – Київ : Друк. Київської Губерніяльної народної управи, 1918. – 32 с. : мал. – (Благодійне Т-овариство видання загально-корисних та дешевих книжок ; № 72)
307286
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 1999. – 228с. – ISBN 966-06-0065-8
307287
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 2003. – 232с. – ISBN 966-06-0065-8
307288
  Клос В. Давнє передання про заснування Михайлівської обителі митрополитлм Михайлом // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 03 (219), лютий. – С. 4-5


  До 900-річного ювілею з часу закладення кам"яного храму Михайлівського Золотоверхого монастиря.
307289
  Грабина О.Т. Давни ричи [Давні річи] : (збирнычок) [збірничок] ; (русско-укpаинский сбоpник) / А.Т. Гpабина. – Київ : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа Акционеp. о-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1904. – 51 с. – Зі змісту: За злыми людьми й хата не згоpыть; Витpяк - укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії, решта творів рос.
307290
  Мунблит Г.Н. Давние времена / Г.Н. Мунблит. – М., 1983. – 287с.
307291
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Л., 1975. – 318с.
307292
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 316с.
307293
  Эвентов И.С. Давние встречи / И.С. Эвентов. – Л, 1991. – 384с.
307294
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – 2-е изд. доп. – К., 1959. – 399с.
307295
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – Уфа, 1986. – 559 с.
307296
  Глазов Г.С. Давние числа / Г.С. Глазов. – М, 1991. – 477с.
307297
  Карьер С. Давний спор : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С.61-136. – ISSN 1130-6545
307298
   Давнина і сучасність Валерія Шевчука : до 75-річчя письменнику Валерію Шевчуку / Літукраїнці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 1, 3
307299
  Різників Олекса Давні вірші : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 7-11. – ISSN 0130-1608
307300
  Козак Д.Н. Давні землероби Волині (пам"ятки археології на Хрінницькому водоймищі) / Денис Козак, Богдан Прищепа, Віталій Шкоропад ; [відп. ред. Абашина Н.С.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Нац. акад. України, Ін-т археології, 2004. – 299, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-02-3187-3


  Видання підсумовує понад десятирічні археологічні дослідження авторів на Волині. Досліджено пам"ятки поморсько-кльошової, зубрицької, вельбарської культур, ранньослов"янського часу та княжої доби. Розглянуто окремі питання етнокультурного та ...
307301
  Прилюк Д.М. Давні знайомі : гуморески / Д.М. Прилюк. – Львів : Каменяр, 1964. – 94с.
307302
  Клюкін О.А. Давні зсуви долини прориву р. Салгір в околицях м. Сімферополя / О.А. Клюкін, М.І. Лисенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 121-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
307303
  Каркавіцас А. Давні кохання : [ оповідання ] / А. Каркавіцас. – Афіни : Естия. – 157 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
307304
  Малаков Д. Давні лютеранські надгробки на Байковому цвинтарі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 30-37. – ISSN 0131-2685
307305
  Пустовалов С.Ж. Давні меблі як елемент субкультури знаті / С.Ж. Пустовалов, Л.О. Чухрай // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури. – С. 43-50. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
307306
  Балагурі Е.А. Давні металурги Українських Карпат / Е.А. Балагурі. – Ужгород, 1978. – 122 с.
307307
  Федака П. Давні печі у народному житлі Закарпаття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 48-51. – ISSN 0130-6936
307308
  Логвиненко В.А. Давні рани / В.А. Логвиненко. – Одеса, 1961. – 187с.
307309
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1961. – 95с.
307310
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Львів
Ч.2. – 1964. – 83с.
307311
  Баран В.Д. Давні слов"яни // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 3 : Давні слов"яни / Баран В.Д. – С. 1-335. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-41-8 (т. 3)
307312
  Винокур І.С. Давні слов"яни на Дністрі / І.С. Винокур, Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1977. – 111с.
307313
   Давні слов"яни. Археологія та історія : навчальний посібник / Н.С. Абашина [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. археології та музеєзнавства. – Киев : Стародавній Світ, 2012. – 364, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-2608-05-2
307314
  Беспалов С. Давні традиції та формування українського церковного шиття // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 36-40. – ISSN 0203-5863
307315
  Сивокінь Г.М. Давні українські поетики / Г.М. Сивокінь. – Харків : ДУ ім. О.М.Горького, 1960. – 106с.
307316
  Сивокінь Григорій Давні українські поетики / Сивокінь Григорій. – 2-ге вид., з додатками. – Харків : Акта, 2001. – 167с. – (Харківська школа). – ISBN 966-7021-61-0
307317
  Салтиков-Щєдрін Давні часи. / Салтиков-Щєдрін. – К., 1953. – 40с.
307318
  Фіголь М. Давній галицький іконопис // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 159-164.
307319
  Шейнін Л.Р. Давній знайомий / Л.Р. Шейнін. – К, 1958. – 676с.
307320
  Чирков О. Давній Київ у тілі сучасної столиці України: українознавча експедиція // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 154-161
307321
  Наливайко С. Давній міф про походження кравенців-українців і його паралелі в індійській та грецькій міфології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 193-200
307322
  Смаль О.Л. Давній ойконім ТРОЄЩИНА на карті сучасного Києва // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 175-180. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
307323
  Токвіль Алексіс де Давній порядок і революція / Токвіль Алексіс де; З франц. пер. Григорій Філіпчук. – Київ : Юніверс, 2000. – 224с. – ISBN 966-7305-30-9
307324
   Давній український гумор і сатира. – К., 1959. – 496с.
307325
  Федин К. Давно и недавно / К. Федин. – М., 1947. – 64с.
307326
  Кузьмин Н.В. Давно и недавно / Н.В. Кузьмин. – Москва, 1982. – 481с.
307327
  Дмитриев О.М. Давно и недавно / О.М. Дмитриев. – Москва, 1986. – 192с.
307328
  Котельников Н.З. Давно минувшее. / Н.З. Котельников. – Куйбышев, 1959. – 91с.
307329
  Бирюкова Галина Владимировна Давно я с Пушкиным дружу : хождения в книжное царство // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 39-41. – ISSN 1727-4893


  Деятельность Центральной детской библиотеки в Тольятти, посвященная литературному наследию А.С.Пушкина, начиналась с небольшого цикла литературных вечеров. Сегодня эта библиотека носит имя поэта.
307330
  Туманова Н.Л. Давно, в Цагвери... / Н.Л. Туманова. – М., 1986. – 220с.
307331
  Минутко И.А. Давно, когда была юность. / И.А. Минутко. – М., 1973. – 352с.
307332
  Рапопорт Я.И. Давностные сроки в обязательствах по грузовым железнодорожным перевозкам / Я.И. Рапопорт. – Харків, 1959. – 76с.
307333
  Ткачевский Ю.М. Давность в советском уголовном праве / Ю.М. Ткачевский. – М., 1978. – 128с.
307334
  Смольников В.Е. Давность в уголовном праве / В.Е. Смольников. – М., 1973. – 143с.
307335
  Полетаев Н. Давность виндикации / Н. Полетаев. – 32с.
307336
  Николаев А.М. Давность лет / А.М. Николаев. – М, 1987. – 155с.
307337
  Карабегов А. Давность по церковным землям / А. Карабегов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Хомского и К*, 1894. – 150 с.


  Приложение: 1. I. Решение гражд. кассац. деп. 1893 г. № 2 2. II. Подлежат ли церковные имения действию давности. Статья Р. Карабегова, с. 101-113 : (из "Суд. Газ" 1894 г. № 5). 3. III. К вопросу о применении давности к церковным землям. Статья С. ...
307338
  Микитась В. Давноукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Київ, 1994. – 288с.
307339
  Новицкий В. Давнс Лукоморс / В. Новицкий. – К, 1929. – 53с.
307340
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1960. – 296с.
307341
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1978. – 535с.
307342
  Марченко В. Давня азербайджанська література в дослідженнях А.Ю. Кримського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 256-268. – ISBN 978-966-579-271-0


  Агатангел Кримський одним з перших серед учених дореволюційної Росії звернувся до вивчення історії, фольклору та літератури народів багатонаціональної імперії. Помітне місце належить літературі азербайджанського народу.
307343
  Данилюк А. Давня архітектура українського села : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Київ : Техніка, 2008. – 252с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-063-5
307344
  Литовська О. Давня аттична комедія та комедія дель арте: діалог у "Великому часі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 226-232. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему з"’язків між давньою аттичною комедією та італ. комедією дель арте. Аналіз обох феноменів у контексті концепції народної сміхової культури М. Бахтіна відкриває перспективи для нових досліджень специфіки цих явищ та їх ролі у ...
307345
  Куликова Л. Давня Греція: культура Криту. Виникнення перших держав // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 40-43
307346
  Погребенник В. Давня і дошевченківська література в публіцистично-есеїстичних обсягах Романа Рахманного // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-5
307347
  Стельмах С.П. Давня історія слов"ян в історичній концепції М. Петрова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-73. – (Історія ; Вип. 37)
307348
   Давня історія України. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00566-9
кн.2. – 1995. – 224с.
307349
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0010-3(т.1); 966-00-0009-Х
Т.1 : Первісне суспільство. – 1997. – 560с.
307350
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-тут археології НАН України. – ISBN 966-02-0726-3; 966-00-0009-Х
Т.2 : Скіфо-антична доба. – 1998. – 496с.
307351
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-тут археології НАНУ. – ISBN 966-02-1396-4; 966-00-0009-Х
Т.3 : Слов`яно-Руська доба. – 2000. – 696с.
307352
  Свідерська В.В. Давня історія України 6 клас / В.В. Свідерська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 96с. – ISBN 966-562-115-7
307353
   Давня історія України. У 2-х кн. : Навч.посібник для студентів вузів / П.П. Толочко, Д.Н. Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; П.П. Толочко, Д.Н.Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; художники-ілюстратори М.М. Ієвлєв, П.Л. Корнієнко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00414-Х
Кн.1. – 1994. – 240с.
307354
   Давня кам"яна скульптура. – К., 1972. – 24с.
307355
  Чмихов М.О. Давня культура : Навч. посібник / М.О. Чмихов. – Київ : Либідь, 1994. – 287с.
307356
  Микитась В.Л. Давня література Закарпаття. Нариси літератури Закарпаття доби феодалізму. / В.Л. Микитась. – Львів, 1968. – 255с.
307357
  Коврижко О.Г. Давня література. Драматургія // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 14-17
307358
   Давня людина = Early man : палеогеографія та археологія / [В.М. Степанчук та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с., [53] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-205. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1323-0
307359
  Веркалець М.М. Давня персо-таджицька словесність у дослідженнях А.Ю. Кримського : Навчальний посібник для студ.-журналістів і філологів / М.М. Веркалець; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2003. – 131с. – ISBN 966-594-205-0
307360
  Загірня Марія Давня прыгода [Давня пригода] : оповидання [М.О. Рубакіна] пеpеказала М. Загиpня [М.М. Гpінченко]. – [Чеpнигів] : Выдав Б. Гpинченко. Дpук. Губ[еpн]. Земства, 1899. – 48 с. – Авт. вказ. в кінце текста. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Авторство М.О. Рубакіна встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. - К., 1988. – (Видання Б. Гpинченка ; № 38)


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
307361
   Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах : Хрестоматія. – Львів : Світ, 2000. – 328с. – ISBN 966-603-026-8
307362
  Балацька Л.А. та ін. Давня Русь : Бібліографічний покажчик / Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР; Уклад.: І. А. Балацька, Г. Г. Германенко, Л. П. Александрова. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 24с.
307363
  Рижков В. Давня Русь і кочівники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 8


  Україна затверджувалася на військовому кордоні.
307364
  Половинська В.В. Давня русь та норвезькі королі-місіонери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 12-15. – ISSN 2076-1554
307365
  Савченко С. Давня Русь у полемічній літературі кінця 16-17 століття / Сергій Савченко; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [наук. ред. Ісаєвич Я.Д.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 188с. – ISBN 966-96438-3-X
307366
  Верменич Я. Давня Русь як система міст: теоретико-методологічні аспекти // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 3-20. – ISSN 0869-3595
307367
  Назаревський О.А. Давня східнослов"янська повість в радянському літературознавстві (1917-1947) / О.А. Назаревський. – Окр. відб: із "Наукових записок" КДУ т. VI, в. 1, 1948. – 61-75с.
307368
  Розовик Д. Давня та середньовічна історія України в працях А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 174-177


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
307369
  Лучук Т. Давня Україна/Русь як джерело літературної інспірації Йоганнеса Бобровського // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 36-43. – ISBN 978-966-193-016-1
307370
  Поліщук Ф.М. Давня українська література / Поліщук Ф.М. – Київ, 1965. – 23 с.
307371
  Грицай М.С. Давня українська література : Підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом. – Київ : Вища школа, 1978. – 416с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
307372
  Грицай М.С. Давня українська література : підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом; за ред. М.С. Грицая. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 414 с. – ISBN 5-11-001400-0
307373
   Давня українська література. – Київ : Радянська школа, 1991. – 576с. – ISBN 5-330-01350-9
307374
   Давня українська література : Хрестоматія. – Київ : Освіта, 1992. – 576с. – ISBN 5-330-02108-1
307375
   Давня українська література : Хрестоматія. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1993. – 576с. – ISBN 5-330-01350-9
307376
   Давня українська література : Хрестоматія. – 3-є вид., перер. і доп. – Київ : Освіта, 1994. – 576с. – ISBN 5-330-02751-9
307377
   Давня українська література : хрестоматія. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1996. – 656с. – ISBN 5-330-03133-8
307378
   Давня українська література : Хрестоматія. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 1998. – 656с. – ISBN 966-04-0312-7
307379
  Демченко С.А. Давня українська література (Х-XVIII століття) : практикум : навч. посібybr / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-200 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0000-1
307380
  Степанишин Б.І. Давня українська література в школі / Б.І. Степанишин. – Київ : Либідь, 2000. – 504с. – ISBN 966-06-0151-4
307381
   Давня українська література періоду Київської Русі. – Київ : Київський університет, 2002. – 80с.
307382
  Соболь В. Давня українська література: методологічні аспекти дослідження // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С.47-54.
307383
  Грицай М.С. Давня українська поезія : (Роль фольклору у формуванні образного мислення українських поетів XVI-XVIII ст.) / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1972. – 156с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
307384
  Грицай М.С. Давня українська проза / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1975. – 151с.
307385
  Тимошик М.С. Давня українська рукописна книга дохристиянської доби : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
307386
  Хорунжий А.М. Давня французька пісенька : Оповідання, нариси / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 207с.
307387
  Хорунжий А.М. Давня французька пісенька : Оповідання / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1981. – 304с.
307388
  Галушко К.Ю. Давня Шотландія : Навчальний посібник / Кирило Галушко; МОНУ; Київський національний лінгвістичний ун-т; Науковий ред. Ю.Терещенко. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2003. – 180с. – ISBN 966-638-111-7
307389
  Шестаков П. Давняя история. Остановка. Вертеп : Повесть и романы / Павел Шестаков. – Москва : РИПОЛ классик, 2005. – 640с. – (Лучший российский детектив). – ISBN 5-7905-3410-4
307390
  Жасимов М.М. Давняя мечта человечества - сжать потоки информации до познаваемых объемов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 59-64. – ISSN 0234-0453
307391
  Рогов А.П. Давняя пастораль // Ермак / А.С. Иванов. – Москва : Б. и., 1993. – с. – (Роман-газета ; № 11/12 (1209/1210))
307392
  Антонюк М.О. Давньоанглійська орієнтаційна метафора (на прикладі опозиції "ВЕРХ - НИЗ" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 16-23. – Бібліогр.: Літ.: с.22-23; 36 п.
307393
  Субх Алі Давньоарабська поезія. Газель у епоху Джагілійї... [текст арабською мовою] (V - сер. VІІ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається найдавніший (доісламський) розвиток арабської поезії та її система жанрів. Розкриваються особливості художнього світу поетів Імрулькайса, Антари та Яшкарія The ancient (preislamic) period in the development of the Arabian poetry and a ...
307394
  Троць О.В. Давньогерманський концепт доля (wyrd/orlog) у перехідний період від язичництва до християнства: історико-культурні особливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 362-369
307395
  Буніятова І.Р. Давньогерманські мовні структури в етнокультурному аспекті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 8-12
307396
  Гарнага В. Давньогрецька історія та культура у творчості М.П. Драгоманова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 259-265. – ISSN 2077-7280
307397
  Мегела І.П. Давньогрецька класична лірика : Антологія. Навч. посібник / І.П. Мегела, О.В. Левко; Упорядк. примітки, коментар: І.П. Мегели та О.В. Левка; МОНУ; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Арістей, 2006. – 400с. – ISBN 966-8458-81-8
307398
  Звонська-Денисюк Давньогрецька мова : Підручник / Звонська-Денисюк. – Київ : Томіріс, 1997. – 592с. – ISBN 5-87498-095-4
307399
  Звонська Л.Л. Давньогрецька мова : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Л. Звонська; КНУТШ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Киев : Київський університет, 2007. – 711с. – ISBN 966-594-950-0
307400
  Звонська Л.Л. Давньогрецька мова : підручник для філософів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Звонська Л.Л. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 638, [2] с. : табл. – (Серія "Sapientia humana / sapientia divina"). – ISBN 978-966-2302-15-8
307401
   Давньогрецька трагедія : Збірник. – Київ : Дніпро, 1981. – 232с.
307402
   Давньогрецька трагедія : Есхіл. Софокл. Евріпід. – Харків : Фоліо, 2006. – 479с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3444-3
307403
  Тереховська О.В. Давньогрецький театр: передумови виникнення драми, театральне мистецтво як синтез мистецтв, еволюція трагедії, значення театру в духовному житті греків // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.
307404
  Лазер-Паньків Давньогрецькі емотивні приказки: структурно-семантичний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 105-110
307405
  Вакулик І. Давньогрецькі ініціальні частини сучасних термінів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються давньогрецькі ініціальні частини сучасних юридичних та економічних термінів, їх моделі й кореляції, побудовані на відношеннях ототожнення і протиставлення початкових терміноелементів, а також етимони (які не завжди відповідаються сучасним ...
307406
  Лазер-Паньків Давньогрецькі паремії з топонімічним компонентом // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 147-152. – Бібліогр.: Літ.: с. 152; 12 н.


  В статті відображено деякі аспекти дослідження вживання етнонімів та топонімів у складі паремії давньогрецької мови. The article is dedicated to some aspects of resear of the toponym and ethnonym as component of ancient Greek paremias.
307407
   Давньоєврейська література : Хрестоматія. – Київ : Київський університет, 2001. – 186с. – ISBN 966-594-219-0
307408
  Карпенко Ю.О. Давньоєвропейська гідронімія в Українських Карпатах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.27-31. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0027-2833
307409
  Тарасенко М.О. Давньоєгипетські папіруси в зібранні Одеського археологічного музею // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 156-170. – ISSN 1682-671Х
307410
  Борділовська О.А. Давньоіндійська політична теорія в діяльності імператора Харші (606-646/7 рр.н.е.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.36-53.
307411
  Хведченя С.Б. Давньоісландські cаги як джерело з історичної географії: подорож Торвальда Кодранссона у Cвяту Землю і його перебування на теренах Русі (початок XI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 200-214. – ISSN 0130-5247
307412
  Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ: Проблеми топографії, стратиграфії : Проблеми топографії, стратиграфії, хронології / М.А. Сагайдак. – Київ : Наукова думка, 1991. – 168с.
307413
  Калашник Л.С. (Меї) Давньокитайська міфологія як засіб родинного виховання : Наукова монографія / Л.С. (Меї) Калашник; МОНУ; Хар. нац. пед. унів-т ім. Г.С. Сковороди. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 259 с. – ISBN 966-8268-87-3
307414
  Шекера Я.В. Давньокитайські космогонічні ідеї та їхня репрезентація в ідеограмах китайської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 109-114. – ISSN 1608-0599
307415
   Давньоримська література : У двох книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-62-6(кн.2)
Кн.2:. – 2005. – 576с.
307416
  Погорілець О. Давньоримський військовий диплом з Поділля / О. Погорілець, Р. (Хмельницький) Саввов // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1811-542X
307417
  Саввов Р. Давньоруська актова печатка з Меджибожа // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 26-27. – ISSN 1811-542X
307418
  Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (10-перша половина 14 ст.) / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1982. – 207с
307419
  Тарасенко О. Давньоруська ікона і супрематизм Казимира Малевича // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 358-382. – ISSN 1992-5514
307420
  Затилюк Я.В. Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини - другої половини XVII ст.: політична риторика та статус митрополії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 40-56. – ISSN 0130-5247
307421
  Залізняк Л. Давньоруська народність: нова версія старого міфу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.14-21
307422
   Давньоруська ономастична спадщина в східнослов"янських мовах. – К., 1986. – 163с.
307423
  Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. / В.В. Німчук. – К., 1992. – 412с.
307424
  Коцур Віктор Давньоруська твердиня // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 13-18. – ISSN 0869-3595
307425
  Козюба В.К. Давньоруське "столпие" за історико-лексичними та археологічними матеріалами // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 42-50. – ISSN 0235-3490
307426
  Чайка Р.М. Давньоруське городище Листвин і його околиці у 10-11 ст. / Роман Чайка ; НАНУ, Ін-т археології ; Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" ; ЛНУ ім. І. Франка ; Археологічний музей. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 214 с. – ISBN 978-966-397-110-7
307427
   Давньоруське любомудріє : тексти і контексти. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 398 с. – Вілену Сеогійовичу Горському з нагоди 75-ліття присвячується. – ISBN 966-518-385-0
307428
  Шекун О.В. Давньоруське поселення Ліскове / О.В. Шекун, О.М. Веремейчик; Ін-т археології НАНУ; ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Деснянська правда, 1999. – 184с. – ISBN 966-502-097-8
307429
  Поляков Б.М. Давньоруський конкурсний процес // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89.
307430
  Моця О.П. Давньоруський Чернігів / Олександр Моця, Андрій Казаков ; [Нац. Акад. наук України, Ін-т археології]. – Київ : Стародавній Світ, 2011. – 314, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 273-278. – ISBN 978-966-2608-02-1


  В книзі на основі систематизації та аналізу усіх наявних свідчень літописних джерел, а також чисельних археологічних та антропологічних матеріалів, висвітлюється історія одного з найзначніших центрів Київської Русі – міста Чернігова на Десні – ...
307431
  Сергєєва М.С. Давньоруські дерев"яні вироби з гори Киселівка // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0235-3490
307432
  Вдовина Олена Давньоруські історико-філософські читання пам"яті Вілена Горського стають традиційними // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.148-150. – ISSN 0235-7941
307433
  Толочко П.П. Давньоруські літописи і літописці 10-13 ст. / Толочко П.П.; НАНУ. Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 2005. – 364с. – ISBN 966-00-0446-X
307434
  Мінєнкова Н.Є. Давньоруські літописи про печенегів, торків, половців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 99-100. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Досліджується відображення в літописах життя кочових племен сусідів давньоруського населення.
307435
   Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок; Вілен Горський, Олена Вдовина, Юрій Завгородній, Олександр Киричок. – Київ : КМ Академія, 2004. – 304с. – ISBN 966-518-243-9
307436
  Будзинська Наталія Миколаївна Давньоруські металеві персні в колекції Музею історії міста Києва // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено давньоруським металевим персням із колекції Музею історії міста Києва, зібрану протягом понад 20 років існування музею. Наведено класифікацію та каталог виробів.
307437
  Бліфельд Д.І. Давньоруські пам"ятки Шестовиці / Д.І. Бліфельд. – К, 1977. – 235с.
307438
  Сушко А.О. Давньоруські писанки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-52. – ISSN 0235-3490
307439
  Чучка П.П. Давньослов"янські особові імена, засвідчені південнокарпатськими українськими онімами // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 83-90. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
307440
  Халимоненко Г.І. Давньотюркські антропоніми в українських літописах Х - ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 4-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальне питання етимології давньотюркської антропонімії в українських літописах Х-ХІІІ ст., окреслено моделі, за якими тюрки, що вступали в міжмовні контакти з населенням Київської держави, будували систему антропонімів. The ...
307441
  Плахтій Т. Давньоукраїнська та давньопольська джерельна основа драм Миколи Куліша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 123-128. – ISBN 966-7804-53-4
307442
  Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов) = The old Ukrainian bestiary : Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, міфах, символах, емблемах / О.Сліпушко. – Київ : Дніпро, 2001. – 144с. – ISBN 966-578-074-3


  Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, иіфах, символах, емблемах
307443
  Сліпушко О.М. Давньоукраїнський бестіарій. : Автореф... канд.філол.наук: 10.01.01 / Сліпушко О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 17л.
307444
  Сліпушко Оксана Миколаївна Давньоукраїнський бестіарій. Генезис і система : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Сліпушко Оксана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.177-197
307445
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 33-44. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 29 поз. – ISSN 1728-9572


  Соболь Валентина - доктор філологічних наук, професор Варшавського університету. Соболь Валентина - доктор филологических наук, профессор Варшавского университета
307446
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 245-252.
307447
  Ющенко В. Давос: світ пізнає Україну: Промова Президента України на Всесвітньому економічному форумі // Уряд. кур"єр, 2005
307448
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
307449
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
307450
  Якубов А. Даврон Газиев - гвардии капитан / А. Якубов. – Ташкент, 1973. – 288с.
307451
  Курило М.В. Давсоніт - нетрадиційна содова і глиноземна сировина в Україні (економічна оцінка, промислово-генетичні і мінеральні типи) : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / М.В. Курило, М.М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглянуто умови утворення, промислово-генетичні й мінеральні типи давсонітової мінералізації на Україні.
307452
  Горюнов И.Г. Давыдкин надел / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1960. – 168с.
307453
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Харченко Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
307454
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Харченко Н.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 165л.
307455
  Артюх Е.С. Давэнеаты-ленточные гельминты диких и домашних животных / Е.С. Артюх. – Москва
6. – 1966. – 1-511с.
307456
   Дагель Плехан Сергійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 74-76. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
307457
  Транковский С. Дагер - создатель фотографии // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 14-18. – ISSN 0028-1263
307458
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский. – М.-Л., 1925. – 150с.
307459
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский; республики и области СССР. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 150 с.
307460
  Османов А.М. Дагестан / А.М. Османов. – Москва : Мысль, 1986. – 139с.
307461
  Маркедонов С. Дагестан : новая власть и старые проблемы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 3 (1610). – С. 59-72. – ISSN 0869-44435
307462
   Дагестан в годы Великой Отечественной войны. – Махачкала, 1963. – 472с.
307463
  Джахиев Г.А. Дагестан в кавказской политике Ирана и Турции в первой трети XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Джахиев Г. А.; Дагест. ГУ. – Махачкала, 1970. – 23л.
307464
  Магомедова Л.А. Дагестан в кавказской политике России, Ирана и Турции в 1802-1813 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 34-37. – ISSN 0321-0626
307465
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала, 1960. – 472с.
307466
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала
1. – 1960. – 472с.
307467
  Ханмурозаев Г.Г. Дагестан в русской прозе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханмурозаев Г.Г.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 22л.
307468
  Соколова Л.М. Дагестан в русской советской литературе. / Л.М. Соколова. – Махачкала, 1963. – 100с.
307469
  Марковин В.И. Дагестан и Горная Чечня в древности. Каякентско-хорочоевская культура / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 122 : Дагестан и Горная Чечня в древности, Каякенско-хорочоевская культура / Марковин В.И. – С. 1-114
307470
  Гасанов М.Р. Дагестан и Древняя Русь // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 158-160. – ISSN 0042-8779
307471
  Юсуфов Р.Ф. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX в / Р.Ф. Юсуфов. – М, 1964. – 270с.
307472
  Козловський Борислав Дагестан. Сила традиций. Курсы лезгинки / Козловський Борислав, Мордасов Михаил, Дементиевский Иван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 112-123 : фото. – ISSN 1029-5828
307473
  Прокопович Наталья Дагестан: безопасность гарантирована : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 80-81
307474
  Чичкина Светлана Дагестан: страна контрастов и уникальных возможностей : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 70-73 : Фото
307475
   Дагестанская АССР. – Махачкала, 1967. – 15с.
307476
   Дагестанская народная лирика. – М, 1957. – 279с.
307477
  Мамашева А.С. Дагестанская организация КПСС в борьбе за воспитание у труженников сельского хозяйства коммунистического отношения к труду в период семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... наук: / Мамашева А.С.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 25л.
307478
  Мунчаев Шамиль Мамедович Дагестанская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мунчаев Шамиль Мамедович; МГУ. Кафедра истории КПСС естественных фак. – М., 1963. – 19л.
307479
  Юсупова Ч.С. Дагестанская поэма / Ч.С. Юсупова. – М, 1989. – 407с.
307480
  Алеиева З.З. Дагестанская советская сатирическая литература. (Истоки и этапы развития) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева З.З. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 20 с.
307481
  Ханмурзаев Г.Г. Дагестанская тема в русской литературе ХІХ века. / Г.Г. Ханмурзаев. – Махачкала, 1987. – 79с.
307482
  Шиллинг Е.М. Дагестанские кустари / Е.М. Шиллинг. – М., 1926. – 46с.
307483
   Дагестанские лирики. – Л, 1961. – 404с.
307484
  Гасанов М.М. Дагестанские народные пословицы, поговорки, загадки / М.М. Гасанов. – Махачкала, 1971. – 80с.
307485
   Дагестанские народные сказки. – М, 1951. – 96с.
307486
   Дагестанские народные сказки. – М, 1957. – 136с.
307487
   Дагестанские народные сказки. – М, 1991. – 171с.
307488
   Дагестанские повести и рассказы. – М, 1960. – 356с.
307489
  Канторович В.Я. Дагестанские рассказы. / В.Я. Канторович. – Махачкала, 1969. – 128с.
307490
  Гаджиева С.Ш. Дагестанские терекеменцы, ХІХ - нач. ХХ в. / С.Ш. Гаджиева. – М., 1990. – 212с.
307491
  Абилов А.А. Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина / А.А. Абилов. – Махачкала, 1973. – 318с.
307492
  Вейнберг П.И. Дагестанский тур / П.И. Вейнберг. – Москва, 1984. – 89с.
307493
  Абакарова Фатимат Зайнутдиновна Дагестанский фольклор о трудовом воспитании детей / Абакарова Фатимат Зайнутдиновна. – Махачкала, 1989. – 105с.
307494
   Дагестанское землетресение 14 мая 1970 г.. – М, 1980. – 219с.
307495
  Шебалин Н.В. Дагестанское землетрясение. / Н.В. Шебалин. – Махачкала, 1970. – 36с.
307496
   Дагестанской АССР 60 лет. – Махачкала, 1982. – 214с.
307497
   Дагестанской АССР 60 лет. – Махачкала, 1982. – 214с.
307498
  Кузнецов В.А. Дагомея / В.А. Кузнецов, Н.И. Лунев. – М., 1974. – 132с.
307499
  Кормишаева Т.М. Дагомея. / Т.М. Кормишаева. – М., 1975. – 26с.
307500
  Тодаева Б.Х. Дагурский язык / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1986. – 188 с.
307501
  Гадзінський Я. Дада мого дао // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 333-336
307502
  Омельяненко С.В. Дадактические условия применения системы методов обучения (на матер. предм. естественно-математ. цикла в 608 классах) : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Омельяненко С. В.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
307503
  Гущина Н.В. Дадактический материал как средство формирования нравственных представлений и понятий у младших школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гущина Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
307504
  Касим-заде Э.А. Дадашев. Усейнов / Э.А. Касим-заде, Ю.С. Яралов. – Москва, 1951. – 132 с.
307505
  Добровольский Е.Н. Даешь автомобиль! : Документальная повесть / Е.Н. Добровольский. – Москва : Политиздат, 1971. – 128 с.
307506
  Соколов М.Н. Даешь Апокалипсис : Современное искусство Запада / М.Н. Соколов. – М., 1991. – 53с.
307507
  Журавлев Андрей Даешь Дирижаблестрой! : история // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-72 : Фото
307508
  Бикчентаев Р.А. Даешь контакт! / Р.А. Бикчентаев. – Уфа, 1981. – 136с.
307509
  Глазков М. Даешь Парнас! / М. Глазков. – Ярославль, 1965. – 80с.
307510
  Даценко С. Даєш Київ! // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 10 (157). – С. 46-53


  Битва за Дніпро і Київ.
307511
  Жовтий О. Дажбог і Хорс: проблема інтерпретації та етимологізації двох дискусійних давньоукраїнських міфонімів / О. Жовтий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – С. 23-33
307512
  Ткачук П.І. Дажбожі заповіти : поезії / Павло Ткачук. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 111, [5] с.
307513
  Нечипоренко Л. Дажбожі заповіти УкРаїни-Руси : (УкРа-РаСу) / Лад Нечипоренко. – 2-ге, виправл., вид. – Київ : С. Пантюк. – ISBN 978-966-8539-95-5
Кн. 1 : Пантеон - Слава УкРаїни-Руси ; Кн. 2 : Абетка із Дажбожих заповітів. – 2010. – 316 с. : іл. – Назва кн. на обкл. – Бібліогр.: с. 276-277
307514
  Кучерява З.О. Даждь нам днесь... / З.О. Кучерява. – К., 1992. – 61с.
307515
  Полян П.М. Дазиметрические карты В.П. Семенова-Тян-Шанского и их перспективы в информационном поле ХХI века // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 98-106 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
307516
   Даиси. – Тбилиси, 1936. – 26с.
307517
   Даісі. – К., 1938. – 24с.
307518
  Самойлов Д.С. Дай выстрадать стихотворенье... / Д.С. Самойлов. – М, 1987. – 30с.
307519
  Малєй Віктор Дай краба! : Норвегія. Спецрепортаж / Малєй Віктор, Ільченко Володимир, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 52-58 : Фото
307520
   Дай Кремлю шанс! : New 7 wonders // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 8-11 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
307521
  Федотовских М.В. Дай мне новые крылья. / М.В. Федотовских. – Пермь, 1963. – 72с.
307522
  Олійник Б. Дай нам, Боже, бути гідними великих предтеч // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 6-7


  Авторська передмова до нової книжки поезій Бориса Олійника "Крик".
307523
  Головко Д.А. Дай руку однодумцю / Д.А. Головко. – К., 1966. – 27с.
307524
  Зигмонте Д.А. Дай руку утренней заре / Д.А. Зигмонте. – М, 1963. – 367с.
307525
  Идрисов К. Дай руку, друг / К. Идрисов. – Алма-Ата, 1973. – 78с.
307526
  Бачинский А.Д. Дай руку, другар! / А.Д. Бачинский, М.Д. Дыхан. – Одесса, 1965. – 128с.
307527
  Примак А.Я. Дай руку, друже / А.Я. Примак. – К, 1962. – 71с.
307528
  Вільний В.Н. Дай руку, товаришу / В.Н. Вільний. – Київ, 1957. – 34с.
307529
   Дай руку, товарищ далекий. – Симферополь, 1967. – 12 с.
307530
  Понизовский В.М. Дай руку, товарищ! / В.М. Понизовский. – М., 1972. – 280с.
307531
   Дай руку, товарищ!. – Харьков, 1981. – 215с.
307532
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 85 с.
307533
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1941. – 112с.
307534
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1945. – 94с.
307535
  Киндрук И.М. Дай характеристику / И.М. Киндрук. – К, 1982. – 107с.
307536
  Бордуляк Т.Г. Дай, Боже, здоровля корові : оповідання / Т. Бордуляк ; під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги, С. Черкасенка. – У Київі (Київ) : Вид. "Українська школа" ; [Друк. б. Київської друк. спілки], 1917. – 12 с. – (Українська школа ; № 3)
307537
   Дайвинг на Филиппинах : Экзотика подводного царства. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-73 : Фото
307538
  Некрасов Андрій Дайвинг. Іграшки для китів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 18-22 : фото
307539
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ, 2000
307540
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 1. – 2001
307541
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 2. – 2001
307542
   Дайджест нормативно-правових документів у сфері євроатлантичної інтеграції України : Збірник анотацій. – Київ
Вип. 1. – 2004
307543
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1/2. – 2001
307544
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3/4. – 2001
307545
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 5/6. – 2001
307546
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 7/8. – 2001
307547
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1. – 2002
307548
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 2. – 2002
307549
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3. – 2002
307550
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 4. – 2002
307551
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
307552
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
307553
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
307554
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 4. – 2003
307555
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
307556
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2004
307557
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2005
307558
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2005
307559
  Габрук О. Дайджест: податкові та неподаткові новації 2007 року // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-49 : табл.
307560
  Ефремова С.В. Дайки в гранитоидных комплексах Центрального Казахстана / С.В. Ефремова. – Москва : Наука, 1970. – 240с.
307561
  Абдуллаев Х.М. Дайки и оруднение / Х.М. Абдуллаев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 232с.
307562
  Ефремова С.В. Дайки и эндогенное оруденение / С.В. Ефремова. – М., 1983. – 224с.
307563
  Шаталов Н.Н. Дайки Приазовья / Н.Н. Шаталов. – К., 1986. – 190с.
307564
  Индолев Л.Н. Дайки рудных районов Восточной Якутии / Л.Н. Индолев. – М., 1979. – 195с.
307565
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 1. Дайкові пояси : Dyke of the Ukrainian shield. Part 1. Dyke swarms / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
307566
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 2. Рудоносність дайок = Dykes of the Ukrainian shield. Part 2. Ore prensence in the dykes / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
307567
  Васько В.М. Дайкові породи басейну р.Інгулу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 47-52 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
307568
  Омельченко А. Дайкові породи Бехінського блоку складчастого фундаменту коростенського плутону / А. Омельченко, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Вивчено умови залягання та петрографічні особливості базитових дайок Бехінського блоку. Встановлено, що досліджувані базитові дайки представлені щонайменше трьома віковими групами. Найбільш древніми є дайки метадіабазів, які віднесені до осницького ...
307569
  Шаталов М.М. Дайкові породи Приазовського геоблоку Українського щита : Dykes rocks Near-Azovian geoblock of the Ukrainian Shield / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54 : fig. – Bibliogr.: 13 name
307570
  Русанов Б.И. Дайковые породы Саякского рудного района в Центральном Казахстане. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Русанов Б.И.; Казах. политехн. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
307571
  Арзамасцев А.А. и др. Дайковые породы Хибинского массива и его обрамления / А.А. и др. Арзамасцев. – Апатиты, 1988. – 85с.
307572
  Атакишиев З.М. Дайковый комплекс северо-западной части Севано-Карабахской зоны и его взаимоотношение с оруденением. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Атакишиев З.М.; Совет Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1966. – 31л.
307573
  Азизбеков Р.Ш. Дайковый комплекс юго-западной части Мегри-Ордубанского батолита и связанное с ним оруденение : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Азизбеков Р.Ш.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 16л.
307574
  Зубарев Б.М. Дайковый тип алмазных месторождений / Б.М. Зубарев. – Москва : Недра, 1989. – 182с.
307575
  Лізен О.М. Даймоніон, або Життя та смерть Василя Дударя / О.М. Лізен. – К., 1990. – 260с.
307576
   Дайны. – Вильнюс, 1965. – 212с.
307577
  Дерев"янко Сергій Дайте волю! : ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленій Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Річниця прийняття чинної Конституції України позначилася пожвавленням інтересу до проблеми конституційних змін. Поза риторикою політиків і засобів масової інформації щодо їх потреби, глибини та формату, привертає увагу сформульований Президентом ...
307578
  Дерев"янко С. Дайте волю! Ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленній Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47.
307579
  Романова Н.И. Дайте кошке слово / Н.И. Романова. – М., 1992. – 253с.
307580
  Маркуша А.М. Дайте курс / А.М. Маркуша. – М, 1965. – 222с.
307581
  Воробьев-Обухов Алексей Дайте мне одно колесо : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 88-91 : Фото
307582
   Дайте мне стать свободным человеком. – М., 1984. – 207с.
307583
   Дайте нам организацию революционеров. – М., 1987. – 638с.
307584
  Юрин А. Дайте отдачу! От белорусских ученых требуют подъема экономики // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 9 августа (№ 31/32). – С. 2


  В ноябре текущего года должна быть принята программа реформирования белорусской науки. Для ее окончательной подготовки у руководителей научной сферы и правительства осталось три месяца. Таков основной итог совещания, которое провел президент Белоруссии ...
307585
  Левшин Л.А. Дайте педагогический совет / Л.А. Левшин. – М, 1965. – 198с.
307586
  Левшин Л.А. Дайте педагогический совет / Л.А. Левшин. – М, 1965. – 198с.
307587
  Давыдов И. Дайте ракету! / И. Давыдов. – Свердловск, 1969. – 108с.
307588
  Клименко В.Р. Дайте слово! / В.Р. Клименко, И.Д. Мачнев. – Краснодар, 1981. – 64с.
307589
  Плахтін І.О. Дайте тільки розвернутися / І.О. Плахтін. – Київ, 1946. – 33с.
307590
  Горбачев Н.А. Дайте точку опоры. Ударная сила : Романы / Н.А. Горбачев. – Москва : Воениздат, 1973. – 592с.
307591
  Сергиенко Т. Дайте трудное дело / Т. Сергиенко. – Грозный, 1970. – 81с.
307592
   Дакаики. – М., 1977. – 168с.
307593
  Станев Стефан Даки Йорданов : Биобиблиография / Станев Стефан; Българска АН; Центральна б-ка. – София : Българската АН, 1986. – 160с. – (Биобиблиографии на български учени)
307594
  Колосовская Ю.К. Дакия в период кризиса III века н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Колосовская Ю.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
307595
  Бугрий А.И. Дакльные модели с мандельстамовской аналитичностью : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бугрий А. И.; АН УССР, Ин-т теоретической физики. – К., 1972. – 14л.
307596
  Штатских А. Дактилография Гершмана // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-93.
307597
   Дактилоскопическая экспертиза. – Красноярск, 1990. – 412с.
307598
  Давыдов Г.П. Дактилоскопическая экспертиза в советской криминалистике : Автореф... канд. юрид.наук: / Давыдов Г.П.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1952. – 15л.
307599
  Гутарєва О. Дактилоскопічна інформація: історико-теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 142-145.
307600
  Данилевський Г.І. Дактилоскопія / Г.І. Данилевський. – К, 1934. – 47с.
307601
  Кравченко Алексей Дактиль Саддама // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670
307602
  Гейндл Р. Дактолоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений / Р. Гейндл. – М., 1927. – 332с.
307603
  Ридле Габриэле Далай-лама = Добрый человек из Лхасы : Досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 90-108 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
307604
  Шаталова А. Далее - везде. Немецких ученых познакомят с коллегами // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 31 августа (№ 35)


  Мы неоднократно рассказывали своим читателям о деятельности Германского дома науки и инноваций - Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) (см., например, “Поиск” №48, 2011). Уже целый год DWIH в Москве возглавляет руководитель ...
307605
  Шрайбман И.И. Далее... / И.И. Шрайбман. – М., 1988. – 526с.
307606
  Інанішвілі Р. Далека біла вершина / Р. Інанішвілі. – Київ, 1980. – 192с.
307607
  Логвин Ю.Г. Далека веселка / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1970. – 163с.
307608
  Подворняк М. Далека дорога : Спогади / Михайло Подворняк. – Торонто, Чікаго : Дорога правди, 1963. – 334 с. : іл.
307609
  Лондон Д. Далека країна / Д. Лондон. – К, 1926. – 64с.
307610
  Лагарс Ж.-Л. Далека країна / Ж.-Л. Лагарс; Пер. з франц.: Д.Лазорка та Д.Тодорюка. – Київ : Юніверс, 2003. – 144 с. – (Світова драматургія). – ISBN 966-7305-92-9
307611
  Чирков Б. Далека країна близьких друзів / Б. Чирков. – К., 1959. – 120с.
307612
  Задорожний Олексій Далека країна Чилі : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-43 : Фото
307613
  Аллилуева С.И. Далека музыка / С.И. Аллилуева. – Москва, 1992. – 288с.
307614
  Михеев М.П. Далека от солнца / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1969. – 104с.
307615
  Шевченко Оксана Далека ціль // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 108-111. – ISSN 0130-5212
307616
  Герасимов И.А. Далекая Вега / И.А. Герасимов. – М., 1965. – 230с.
307617
  Черненко В.А. Далекая звезда / В.А. Черненко. – Пермь, 1962. – 159с.
307618
  Успенский В.Д. Далекая и желанная. / В.Д. Успенский. – М, 1975. – 78с.
307619
  Куракин П.Г. Далекая юность. Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1969. – 208с.
307620
  Куракин П.Г. Далекая юность.Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1959. – 288с.
307621
  Афіногенов О.Н. Далеке / О.Н. Афіногенов. – Київ, 1955. – 72с.
307622
  Нагібін Ю.М. Далеке і близьке. / Ю.М. Нагібін. – К., 1968. – 324с.
307623
  Чендей І.М. Далеке плавання / І.М. Чендей. – К, 1989. – 378с.
307624
  Калишин А.А. Далекие - бизкие / А.А. Калишин. – Тула, 1969. – 61с.
307625
  Малыгин В.М. Далекие берега. Очерки о Чукотке. / В.М. Малыгин. – М.-Л., 1950. – 76с.
307626
  Павлов М.Я. Далекие берега: повесть / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1977. – 159с.
307627
  Мелкумов М.А. Далекие близкие годы / М.А. Мелкумов, К. Ярматов. – Ташкент, 1977. – 317с.
307628
  Кольчугин М.П. Далекие весны / М.П. Кольчугин. – Тула, 1967. – 159с.
307629
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – Новосибирск, 1972. – 240с.
307630
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – М., 1980. – 299с.
307631
  Бирзе М. Далекие годы, близкие годы / М. Бирзе. – М., 1988. – 382с.
307632
  Паустовский К.Г. Далекие годы. Беспокойная юность : Повести / К.Г. Паустовский. – Киев : Дніпро, 1987. – 508с.
307633
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1972. – 157с.
307634
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемеров, 1979. – 400с.
307635
  Кондрашев Г.Ф. Далекие грозные годы / Г.Ф. Кондрашев. – Л, 1977. – 94с.
307636
  Коляструк Н.Д. Далекие друзья / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1952. – 122с.
307637
   Далекие журавли. – М., 1980. – 344с.
307638
  Малькевич Е.М. Далекие зарницы : повести о любви и верности / Е.М. Малькевич. – Москва, 1972. – 351с.
307639
  Клдиашвили С. Далекие зарницы. / С. Клдиашвили. – М, 1969. – 302с.
307640
  Шукшин В.М. Далекие зимние вечера / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1978. – 80с.
307641
   Далекие и близкие. – М., 1978. – 306с.
307642
  Гвердцители Г.Е. Далекие и близкие / Г.Е. Гвердцители. – Тбилиси, 1983. – 294с.
307643
  Калиновский Г.М. Далекие Колодцы / Г.М. Калиновский. – Ташкент, 1957. – 368с.
307644
  Коул А. Далекие королевства / А. Коул, К. Банч. – М, 1996. – 460с.
307645
  Гончар О. Далекие костры : Повести, рассказы / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1990. – 382с.
307646
  Файнберг А.А. Далекие мосты / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1978. – 86с.
307647
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны / М.Ф. Рыльский. – М., 1960. – 125с.
307648
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны / М.Ф. Рыльский. – М., 1961. – 119с.
307649
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – Ростов н/Д, 1947. – 310с.
307650
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – М, 1958. – 277с.
307651
  Аксенов Л.А. Далекие острова Вест-Индии / Л.А. Аксенов, А.С. Фетисов. – Москва : Мысль, 1984. – 95с
307652
  Бановани Далекие призраки / Бановани. – Тбилиси, 1970. – 364с.
307653
  Савельев В.С. Далекие причалы / В.С. Савельев. – М., 1964. – 88с.
307654
  Тряпша В.В. Далекие пьесы. / В.В. Тряпша. – Хабаровск, 1972. – 47с.
307655
  ЧАусов Далекие рейсы. / ЧАусов. – Иркутск, 1959. – 404с.
307656
  Уткин Н.К. Далекие сопки. / Н.К. Уткин. – Саранск, 1965. – 218с.
307657
  Волкодаев П.И. Далекие сполохи / П.И. Волкодаев. – Минск, 1981. – 191с.
307658
  Кравченко И.Г. Далекие стаи / И.Г. Кравченко. – Владивосток, 1973. – 126с.
307659
  Беус А.А. Далекие хребты Кордильер / А.А. Беус. – Москва : Мысль, 1976. – 141с
307660
  Смышляев Ю.М. Далекие, далекие костры / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1979. – 46с.
307661
  Сизоненко О.О. Далекий Бейкуш / О.О. Сизоненко. – К., 1992. – 400с.
307662
  Скрынников Р.Г. Далекий век: Иван Грозный. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Л., 1989. – 635с.
307663
  Лавринайтис В.Б. Далекий голос / В.Б. Лавринайтис. – Иркутск, 1966. – 94с.
307664
  Колисниченко А.И. Далекий голос кукушки. / А.И. Колисниченко. – М., 1975. – 253с.
307665
  Лавринайтис В.Б. Далекий голос. Приемщица / В.Б. Лавринайтис. – Чита, 1958. – 20с.
307666
  Радин В.Н. Далекий гость / В.Н. Радин. – М., 1978. – 236с.
307667
  Валеев Р.Ш. Далекий дом / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1972. – 207с.
307668
  Петльований В. Далекий друг / В. Петльований. – Київ, 1957. – 319 с.
307669
  Лідін В.Г. Далекий друг / В.Г. Лідін. – К., 1966. – 391с.
307670
  Зайцев А.С. Далекий и Близкий Таиланд // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 50-52. – ISSN 0321-5075
307671
   Далекий і близький Шевченко = Узакъ ве якъын Шевченко. – Сімферополь : Книговидавн. фірма "Журнал "ДОЛЯ", 1999. – 224с. : іл. – На обкл. назва частково парал. укр., кримськотатар. — Текст укр., кримськотатар. – ISBN 966-95494-9-3
307672
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Ленинград, 1949. – 420с.
307673
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Москва, 1954. – 343с.
307674
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Москва, 1969. – 743с.
307675
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1988. – 572с.
307676
  Островская Н.А. Далекий маршрут. Стихи / Н.А. Островская. – Петрозаводск, 1961. – 79с.
307677
  Штюренберг Михаэль Далекий мир берберов : Марокко / Штюренберг Михаэль, Ферухи Надя // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 44-66. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
307678
  Михайловская И.И. Далекий остров / И.И. Михайловская. – М, 1965. – 99с.
307679
  Стефак В.Ф. Далекий птах. / В.Ф. Стефак. – К, 1973. – 96с.
307680
  Мавджуда Далекий путь к свету / Мавджуда. – Москва, 1974. – 79 с.
307681
  Вала К. Далекий сад / К. Вала. – Москва, 1961. – 247с.
307682
  Ваншенкин К.Я. Далекий свет / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1985. – 496с.
307683
  Никитин Ю.А. Далекий светлый терем / Ю.А. Никитин. – М, 1985. – 255с.
307684
  Журба Галина Далекий світ : Автобіографічна розповідь / Журба Галина. – New York : Kots, 1955. – 372с. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1955
307685
  Собко В.Н. Далекий фронт : Повесть / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 195 с.
307686
  Свистунов И.И. Далекий, далекий путь на Берлин. / И.И. Свистунов. – М., 1969. – 156с.
307687
  Сальников П.Г. Далеким днем / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1981. – 302с.
307688
  Будаков В.В. Далеким недавним днем / В.В. Будаков. – Воронеж, 1972. – 224с.
307689
  Яворська О. Далеких зір омріяні висоти... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 21-26. – ISSN 0868-4790
307690
  Собко В.М. Далекі вікна : Драма на 2 дії, 7 картин / В.М. Собко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 84с. – (Б-чка худ. самодіяльності ; № 8)
307691
  Гончар О.Т. Далекі вогнища : Нові твори / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 285с.
307692
  Сизоненко О. Далекі гудки / О. Сизоненко. – К., 1957. – 256с.
307693
  Чумак В.Г. Далекі дзвони печалі : Художньо-документальний роман / В.Г. Чумак. – Ужгород : Патент, 1999. – 264с. – ISBN 966-7242-68-4
307694
   Далекі зірниці : Українська література першої половини 20 ст.: Навчальний посібник. – Київ : Грамота, 2001. – 479с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-8-Х
307695
  Варненська М. Далекі зорі. / М. Варненська. – Київ, 1971. – 116с.
307696
  Паустовський К.Г. Далекі літа / К.Г. Паустовський. – Київ, 1983. – 264 с.
307697
  Рильський М.Т. Далекі небосхили / М.Т. Рильський. – Київ, 1959. – 118с.
307698
  Боднарчук І. Далекі обрії / І. Боднарчук. – Торонто, 1968. – 54с.
307699
  Тосенко Ю.О. Далекі обрії / Ю.О. Тосенко. – К, 1968. – 190с.
307700
  Малишко А.С. Далекі орбіти : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 437с.
307701
  Малишко А.С. Далекі орбіти : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1965. – 351с.
307702
  Григурко І.С. Далекі села / І.С. Григурко. – Київ, 1977. – 228с.
307703
  Григурко І.С. Далекі села. / І.С. Григурко. – К., 1978. – 287с.
307704
  Яцків М.Ю. Далекі шляхи : нариси і новелі / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом "Всесвіт. б-ки" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 98 с. : портр. – Бібліогp.: Поазбучний спис твоpів М. Яцкова (1900-1917) / Зладив І. Калинович: с. 89-98. – (Всесвітня бібліотека ; № 9/10 ; Сер. українських письменників № 1)
307705
  Авдеев В.Ф. Далеко-далеко / В.Ф. Авдеев. – Москва, 1966. – 470с.
307706
  Ероховец А.С. Далеко-далеко от фронта / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1974. – 116с.
307707
  [Чь]оси[чь] Далеко jе сунце : роман / Добрица [Чь]оси[чь]. – 21 изд. – Београд : Просвета, 1976. – 386 с.
307708
  Залата Л.Д. Далеко в Арденнах / Л.Д. Залата. – М, 1984. – 448с.
307709
  Залата Л.Д. Далеко в Арденнах. Пламя в степи : Роман. Повесть / Л.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1980. – 472с.
307710
  Чекуолис А.Ю. Далеко в Баренцевом море / А.Ю. Чекуолис. – М, 1961. – 209с.
307711
  Литвинцев Данил Далеко в горах : Путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 210-226 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
307712
  Липинская К.А. Далеко в заснеженной Сибири... Рассказ коммунистки. / К.А. Липинская. – 3-е изд., доп. – Красноярск, 1974. – 167с.
307713
  Зверев А.В. Далеко в стране Иркутской / А.В. Зверев. – Иркутск, 1962. – 431с.
307714
  Таурин Ф.Н. Далеко в стране Иркутской / Ф.Н. Таурин. – М., 1971. – 606с.
307715
  Таурин Ф.Н. Далеко в стране Иркутской / Ф.Н. Таурин. – М., 1986. – 733с.
307716
  Зверев А.В. Далеко в стране Иркутской / А.В. Зверев. – Иркутск, 1987. – 302с.
307717
  Клоков В. Далеко від Батьківщини : Українці в антифашистській боротьбі народів Європи (1941-1945 роки) / В. Клоков, А. Кудрицький, І. Бречак. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1968. – 158 с.
307718
  Шейнін Л.Р. Далеко від Батьківщини / Л.Р. Шейнін. – К, 1969. – 85с.
307719
  Башкірова О. Далеко від вулиці пекарів : проза: уривки з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 232-247
307720
  Ажаєв В.М. Далеко від Москви / В.М. Ажаєв. – Київ, 1955. – 552с.
307721
  Осин Д.Д. Далеко во все стороны / Д.Д. Осин. – М, 1966. – 64с.
307722
  Козлович А.Н. Далеко впереди / А.Н. Козлович. – Минск, 1981. – 303с.
307723
  Кулешов А.А. Далеко до океана / А.А. Кулешов. – М., 1973. – 160с.
307724
  Шулікін Д. Далеко до Таллінна? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Всеохоплююча інтернетизація шкіл, ставка на високі технології, реформування вищої освіти і навіть учительські страйки... Все це про найменшу балтійську країну - Естонію!
307725
   Далеко за линией фронта : Документальные очерки о разведчиках. – Москва : Воениздат, 1988. – 367с.
307726
  Лазебников А. Далеко за Угрюм-рекой / А. Лазебников. – М., 1970. – 223с.
307727
  Лесничий С.П. Далеко за фронтом / С.П. Лесничий. – Минск, 1972. – 206с.
307728
  Отрешко М.А. Далеко и близко / М.А. Отрешко. – Кишинев, 1961. – 108с.
307729
  Кассиль Л. Далеко и близко, высоко и низко / Л. Кассиль. – М., 1971. – 272с.
307730
  Джонстон Д. Далеко ли до Вавилона? ; Старая шутка / Д. Джонстон. – М., 1983. – 303с.
307731
  Легкий З.М. Далеко ли до Геракловых столбов / З.М. Легкий. – М., 1990. – 477с.
307732
  Перфильева А.В. Далеко ли до Сайгатки? / А.В. Перфильева. – М., 1972. – 240с.
307733
  Ракша И.Е. Далеко ли до Чукотки? / И.Е. Ракша. – М, 1979. – 344с.
307734
  Филиппова Татьяна Далеко ли от Москвы до Кондопоги? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 1727-4893
307735
   Далеко ль, кума, ходила?. – Москва, 1990. – 156с.
307736
  Симонов К. Далеко на Востоке : Халкин-гельские записи / К. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 112с.
307737
  Коваленков А.А. Далеко на Севере / А.А. Коваленков. – М, 1941. – 46с.
307738
  Герман Ю.П. Далеко на Севере : Повести / Ю.П. Герман. – Москва : Воениздат, 1972. – 294с.
307739
  Мора В. Далеко на юг от Берингова пролива / В. Мора. – М., 1968. – 94с.
307740
  Сорока П. Далеко не особисте Віталія Коротича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 10
307741
  Драбкина А.В. Далеко от апреля / А.В. Драбкина. – Л, 1971. – 271с.
307742
  Тростянский В.С. Далеко от войны / В.С. Тростянский. – М, 1980. – 127с.
307743
  Нагибин Ю.М. Далеко от войны. / Ю.М. Нагибин. – М., 1964. – 117с.
307744
   Далеко от дома. – М, 1963. – 271с.
307745
   Далеко от Ленинграда. – Л, 1985. – 263с.
307746
   Далеко от линии фронта. – Харьков, 1977. – 247с.
307747
  Костенецкая М.Г. Далеко от Мексиканского залива: Рассказы и повесть. / М.Г. Костенецкая. – М., 1984. – 320с.
307748
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Ленинград, 1948. – 728с.
307749
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1948. – 747с.
307750
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Хабаровск, 1948. – 176с.
307751
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Ленинград, 1948. – 728с.
307752
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1948. – 747с.
307753
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Хабаровск, 1948. – 176с.
307754
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Чкалов, 1949. – 548с.
307755
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1949. – 672с.
307756
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1949. – 676с.
307757
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1952. – 763с.
307758
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1957. – 716с.
307759
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1978. – 703с.
307760
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1985. – 701с.
307761
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1989. – 652с.
307762
  Ледков В.Н. Далеко Сэрне моя живет / В.Н. Ледков, А.И. Пичков, 1961. – 67с.
307763
  Залата Л.Д. Далеко, в Арденнах : Роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 280с.
307764
  Залата Л.Д. Далеко, в Арденнах / Л.Д. Залата. – Київ : Дніпро, 1977. – 411 с.
307765
  Пегов Н.И. Далекое-близкое. / Н.И. Пегов. – М, 1982. – 223с.
307766
  Мампория О.А. Далекое - ближе / О.А. Мампория. – М., 1959. – 152с.
307767
  Афиногенов А.Н. Далекое / А.Н. Афиногенов. – Ленинград, 1936. – 83с.
307768
  Афиногенов А.Н. Далекое / А.Н. Афиногенов. – Москва, 1955. – 80с.
307769
  Зайцев Б.К. Далекое / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 511с.
307770
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 3-е изд. – М.-Л., 1949. – 555с.
307771
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 4-е изд. – М., 1953. – 520с.
307772
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 6-е изд. – М., 1961. – 510с.
307773
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 7-е изд. – Москва, 1964. – 512 с.
307774
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 8-е изд., перераб. и доп. – Л., 1982. – 518с.
307775
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 9-е изд. – Л., 1986. – 488с.
307776
  Безруков Л.М. Далекое детство / Л.М. Безруков. – Горький, 1989. – 189с.
307777
  Сабинина Л.Н. Далекое зарево / Л.Н. Сабинина. – М, 1979. – 398с.
307778
  Милявский А.И. Далекое зимнее небо. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1981. – 256с.
307779
   Далекое и близкое. – Оренбург, 1976. – 34с.
307780
  Медведков В.А. Далекое и близкое / В.А. Медведков. – Йошкар-Ола, 1981. – 176с.
307781
  Климов И.Ф. Далекое и близкое / И.Ф. Климов. – Минск, 1987. – 334с.
307782
  Чеплевский Владимир Далекое и близкое : ( воспоминания об артисте театра и кино О.И.Борисове и не только о нем) / Чеплевский Владимир. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 488с. – ISBN 966-7276-86-4
307783
  Нагибин Ю.М. Далекое и близкое. / Ю.М. Нагибин. – М., 1965. – 335с.
307784
  Скатов Н.Н. Далекое и близкое: лит.-критич. очерки. / Н.Н. Скатов. – М., 1981. – 352с.
307785
  Ремпель Л.И. Далекое и близкое: Страницы жизни, быта, строит. дела, ремесла и искусства Старой Бухары / Л.И. Ремпель. – Ташкент, 1982. – 301с.
307786
   Далекое прошлое Молдавии. – Кишинев, 1969. – 232с.
307787
  Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья / А.П. Окладников. – Владивосток, 1959. – 292с.
307788
  Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья / А.П. Окладников, А.П. Деревянко. – Владивосток, 1973. – 440с.
307789
  Платонов С.Ф. Далекое прошлое Пушкинского уголка / С.Ф. Платонов. – Л., 1927. – 62с.
307790
  Александров-Липкинг Далекое прошлое соловьиного края / Александров-Липкинг. – Воронеж, 1971. – 159с.
307791
  Замесов В.Ф. Далекое рядом / В.Ф. Замесов. – Харьков, 1983. – 52с.
307792
  Замесов В.Ф. Далекое рядом / В.Ф. Замесов. – Харьков, 1983. – 51с.
307793
  Домогацких М. Далекое созвездие / М. Домогацких. – Воронеж, 1967. – 208с.
307794
  Филиппов А.П. Далекое эхо / А.П. Филиппов. – Уфа, 1978. – 101с.
307795
  Таманов С.И. Далекое эхо / С.И. Таманов. – Тула, 1982. – 56с.
307796
  Зотов Н.И. Далекое эхо / Н.И. Зотов. – Одесса, 1985. – 189с.
307797
  Деркач Г.Г. Далекое эхо / Г.Г. Деркач. – Хабаровск, 1989. – 79с.
307798
  Корольков Ю.М. Далекое, не забытое... / Ю.М. Корольков. – М, 1975. – 271с.
307799
   Далекому другу. – М, 1989. – 361с.
307800
  Пехів Володимир Далекосхідний вектор зовнішньої політики ОУН напередодні Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 38-40
307801
  Сухов А. Далекосхідний велетень. / А. Сухов. – Х, 1928. – 117с.
307802
  Чумак В.Г. Далеч віків прозираючи... / В.Г. Чумак. – К,, 1985. – 49с.
307803
  Рогов В.Я. Далече от берегов Невы...: заметки о пребывании А.С.Пушкина в Екатеринославле в 1820 г. / В.Я. Рогов. – Днепропетровск, 1984. – 103с.
307804
  Пушкин А.С. Далече северной столицы / А.С. Пушкин. – Кишинев, 1974. – 79с.
307805
  Богач Г.Ф. Далече северной столицы / Г.Ф. Богач. – Иркутск, 1979. – 191с.
307806
  Кралевски С. Далечини / С. Кралевски. – София, 1965. – 110с.
307807
  Брюсов В. Дали / В. Брюсов. – М., 1922. – 88с.
307808
  Кутов Н.Н. Дали / Н.Н. Кутов. – Л., 1974. – 119с.
307809
  Суховский В.Н. Дали долинные / В.Н. Суховский. – Москва, 1989. – 125с.
307810
  Михайлов Константин Дали заповедной Теберды : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 174-181 : Фото
307811
  Байрамов Б. Дали лазурные / Б. Байрамов. – Баку, 1995. – 199с.
307812
   Дали отчие, неоглядные. – М, 1980. – 331с.
307813
   Дали отчие, неоглядные. – М, 1980. – 448с.
307814
   Дали отчие, неоглядные. – М
3. – 1980. – 303с.
307815
  Голиков И.К. Дали прошедшего / И.К. Голиков. – Воронеж, 1971. – 269с.
307816
  Ковалев В. Дали родные / В. Ковалев. – М, 1958. – 73с.
307817
  Маргарян А.А. Дали. / А.А. Маргарян. – М., 1970. – 87с.
307818
  Кісь Р. Далі веслувати супроти течії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 4-13


  Сумління науковців-гуманітаріїв та нова духовна колонізація України.
307819
  Клименко М.Д. Далі голубині / М.Д. Клименко. – К., 1959. – 72с.
307820
  Вірта М.Є. Далі неозорі / М.Є. Вірта. – Київ, 1962. – 100с.
307821
  Тютюнник А.М. Далі польоту стріли / А.М. Тютюнник. – К., 1988. – 331с.
307822
  Тютюнник А.М. Далі польоту стріли / А.М. Тютюнник. – К., 1990. – 268с.
307823
   Далівський університет 1920-2010 : Східноукраїнський національний уніерситет імені Володимира Даля. – Луганськ : Логос Україна, 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-1581-12-7
307824
  Фрейденберг М.М. Далматинский город и его сельская округа в XIII - XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Фрейденберг М.М.; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
307825
   Далматинское настроение : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 16-20 : Фото
307826
  Крылов Р.А. Даль голубая / Р.А. Крылов. – Краснодар, 1965. – 95с.
307827
  Кобилецький Ю.С. Даль махне крилом / Ю.С. Кобилецький. – К., 1985. – 158с.
307828
  Катанов В.М. Даль моих полей / В.М. Катанов. – М., 1980. – 96с.
307829
  Дуйсенбиев А. Даль неоглядная / А. Дуйсенбиев. – Алма-Ата, 1978. – 152с.
307830
  Мережников Н.Я. Даль окликает: Кн. стихов. / Н.Я. Мережников. – М., 1980. – 95с.
307831
  Малохаткин И.И. Даль открыта. Стихи / И.И. Малохаткин. – Москва, 1974. – 110с.
307832
  Рябухин Б.К. Даль отчего света / Б.К. Рябухин. – М., 1986. – 63с.
307833
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 112с.
307834
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 31с.
307835
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 117с.
307836
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – Л, 1981. – 160с.
307837
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 112с.
307838
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 335с.
307839
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 191с.
307840
  Прокушев Ю.Л. Даль памяти народной / Ю.Л. Прокушев. – М., 1978. – 272с.
307841
  Прокушев Ю.Л. Даль памяти народной / Ю.Л. Прокушев. – Москва, 1983. – 272 с.
307842
  Хадкевич Т.К. Даль полевая. Роман / Т.К. Хадкевич. – М, 1959. – 463с.
307843
  Хадкевич Т.К. Даль полевая. Роман / Т.К. Хадкевич. – М, 1961. – 470с.
307844
  Кашпуров И.В. Даль полынная / И.В. Кашпуров. – М., 1980. – 110с.
307845
  Иванов Б.Е. Даль свободного романа / Б.Е. Иванов. – М., 1959. – 716с.
307846
  Жалсараев Д. Даль степная / Д. Жалсараев. – М., 1959. – 116с.
307847
  Костяков И.М. Даль степная / И.М. Костяков. – Красноярск, 1960. – 29с.
307848
  Малыгин В.М. Даль степная. Повесть. / В.М. Малыгин. – Оренбург, 1958. – 187с.
307849
  Порудоминский В.И. Даль. (1801-1872 гг.) / В.И. Порудоминский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 384 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 17(505))
307850
  Гирилович Н.П. Дальва - сестра Хатыни / Н.П. Гирилович. – 2-е изд. доп. – Минск, 1981. – 142с.
307851
   Дальверзинтепе - кушанский город на юге Узбекистана. – Ташкент, 1978. – 238с.
307852
  Осипов И.З. Дальдние дороги / И.З. Осипов. – М, 1957. – 158с.
307853
  Рагимов А.Т. Дальенейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства Дагестана в период развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Рагимов А.Т.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1979. – 24л.
307854
  Дальневосточная Дальневосточная гвардия пятилетки / Дальневосточная, гвардия пятилетки. – Хабаровск, 1972. – 311с.
307855
  Жигалов Б.С. Дальневосточная политика Англии в 1917-1922 гг. / Б.С. Жигалов. – Томск, 1981. – 175с.
307856
  Григорцевич С.С. Дальневосточная политика империалистических держав в 1906-1965 гг. / С.С. Григорцевич. – Томск, 1965. – 603с.
307857
  Добров А. Дальневосточная политика США в период русско-японской войны / А. Добров. – М, 1952. – 396с.
307858
  Бродский Р.М. Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны / Р.М. Бродский. – Москва, 1968. – 244с.
307859
  Арбузов И.С. Дальневосточная прописка / И.С. Арбузов. – Владивосток, 1971. – 63с.
307860
  Персиц А М. Дальневосточная республика и Китай. Роль ДРВ в борьбе советской власти с Китаем в 1920-1922 гг / А М. Персиц, . – М, 1962. – 304с.
307861
  Фетисова Л.Е. Дальневосточная частушка и некоторые проблемы истории и поэтики жанра : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.09 / Фетисова Л.Е. ; АН УССР , Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – Киев, 1982. – 28 с.
307862
  Коробеев А.И. Дальневосточная школа уголовного права и криминологии: история и современность / А.И. Коробеев, В.А. Номоконов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 135-147. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
307863
   Дальневосточная юность. – Хабаровск, 1978. – 336с.
307864
  Горлач Л.Н. Дальневосточное кольцо / Л.Н. Горлач, С.В. Тельнюк. – К, 1978. – 232с.
307865
  Цыпкин С. Дальневосточные большевики на путях к Октябрю. / С. Цыпкин. – Хабаровск, 1934. – 172с.
307866
  Сушков Б.А. Дальневосточные моря и побережья. / Б.А. Сушков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Владивосток, 1972. – 96с.
307867
   Дальневосточные партийные организации в борьбе за осуществление постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 мая 1970 г.. – Владивосток, 1977. – 143с.
307868
  Лидин Г В. Дальневосточные повести / Г В. Лидин, . – Хабаровск, 1954. – 424с.
307869
  Можаев Б.А. Дальневосточные повести / Можаев Б.А. – Москва : Советский писатель, 1970. – 384 с. : портр.
307870
  Винник Ю.М. Дальневосточные проблемыв в американо-индийских отношениях /1950-1953 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Винник Ю.М.; Моск. гос. ин-т международ. отношений. – М., 1961. – 19л.
307871
  Диковский С.В. Дальневосточные рассказы / С.В. Диковский. – М., 1947. – 247с.
307872
  Омаров М.О. Дальневосточные растительноядные рыбы в условиях Дагестана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Омаров М.О. ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку, 1970. – 20 с.
307873
   Дальневосточный Босфор для стран ШОС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 8. – С. 57-58
307874
  Асташин Н.А. Дальневосточный вектор венгерской внешней политики : XX век // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 0132-1366
307875
  Архипов Н.Б. Дальневосточный край / Н.Б. Архипов. – 2-е перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 158 с. + 1 карта. – (Экономическая география СССР по районам / Под ред. Вольфа М.Б., Мебуса Г.А.)
307876
  Кабузан В.М. Дальневосточный край в 17 - начале 20 вв. / В.М. Кабузан. – М., 1985. – 260с.
307877
  Стимсон Г.Л. Дальневосточный кризис / Г.Л. Стимсон. – М., 1938. – 196с.
307878
   Дальневосточный очаг военной опасности : в помощь пропагандисту и агитатору. – Саратов : Саратовское краевое изд., 1936. – 132 с.
307879
  Цой В.А. Дальневосточный регион в условиях реализации проекта присоединения транскорейской железной дороги к Транссибирской железнодорожной магистрали // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 67-70. – ISSN 2074-6040


  Автор статьи анализирует условия, необходимые для функционирования объема экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. При этом наблюдаются структурные преобразования, минимизация участия ...
307880
  Зайцев Ю.М. Дальневосточный след // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 (617). – С. 50-55. – ISSN 0321-0626


  Историография стран Северо-Восточной Азии о роли СССР в победе над Японией. К 66-летию окончания Второй мировой войны.
307881
   Дальневосточный университет. – Владивосток, 1973. – 114с.
307882
   Дальневосточный филиал Сибирского отделения Академии Наук СССР в 1969 году. – Владивосток, 1970. – 40с.
307883
  Петренко В.М. Дальневосточный фронт накануне и в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 20-25. – ISSN 0321-0626
307884
   Дальневосточный художественный музей. – Л, 1961. – 116с.
307885
   Дальневосточный художественный музей. – Л, 1966. – 94с.
307886
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Москва, 1949. – 70с.
307887
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Свердловск, 1949. – 192с.
307888
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Свердловск, 1989. – 378с.
307889
  Петровых М.С. Дальнее дерево / М.С. Петровых. – Ереван, 1968. – 206с.
307890
   Дальнее поле. – Смоленск, 1958. – 259с.
307891
  ШлионскийА.Г Дальнее распространение радиоволн в ионосфере / ШлионскийА.Г. – М., 1979. – 152с.
307892
  Каюмов Р.К. Дальнейшая демократизация местных Советов депутатов трудящихся в период развернутого строительства коммунизма в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Каюмов Р.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1962. – 17л.
307893
  Шишкин Вячеслав Павлович Дальнейшая разработка и реализация прямого метода эластопотенциала для расчета упругих элементов конструкций : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Шишкин Вячеслав Павлович; Моск. инженерно-строительный ин-т им. В.В.Куйбышева. – М., 1979. – 18л.
307894
   Дальнейшее возрастание руководящей роли партии в коммунистическом строительстве. – К, 1976. – 315с.
307895
  Рыбалкин А.А. Дальнейшее обострение противоречий капиталистической системы / А.А. Рыбалкин. – Киев, 1956. – 15с.
307896
   Дальнейшее повышение активности коммунистов в свете рашений XXIV съезда КПСС. – Новосибирск, 1973. – 241с.
307897
  Иванов С.И. Дальнейшее повышение боеспособности первичных партийных организаций предприятий промышленности в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванов С.И.; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л,, 1973. – 18л.
307898
  Таран Е.П. Дальнейшее повышение роли и демократизация деятельности Советов депутатов трудящихся (1954-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Таран Е.П. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – Москва, 1965. – 18 с.
307899
  Култышев С.С. Дальнейшее повышение уровня партийно-организационной и идейно-воспитательной работы в период послевоенной сталинской пятилетки (1946-1950 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Култышев С.С.; Акад. общественных наук ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
307900
  Павко А.И. Дальнейшее развитие В.И.Лениным левоблакистской тактики и борьба против ее меньшевистских извращений (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павко А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
307901
  Павко Анатолий Иванович Дальнейшее развитие В.И.Лениным левоблокистской тактики и борьба против ее меньшевистских извращений (1907-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павко Анатолий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.196-225
307902
  Девяткина И.И. Дальнейшее развитие В.И.Лениным теории и программы партии по национальному вопросу / И.И. Девяткина. – Киев, 1967. – 32с.
307903
  Зарницкий Б.В. Дальнейшее развитие В.И.Лениным учения о партии нового типа (1903-1912 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Зарницкий Б.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – Москва, 1971. – 22 с.
307904
  Мазюк Г. Дальнейшее развитие внутрипартийной демократии в свете решений XXIV съезда КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мазюк Г.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1976. – 22л.
307905
  Жиляков Н.М. Дальнейшее развитие внутрипартийной демократии на основе Устава КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Жиляков Н. М.; МГУ, ИПКП маркс. ленин. – М., 1955. – 16л.
307906
   Дальнейшее развитие движения за коммунистический труд и соревнования за украинский час - верный путь неуклонного повышения производительности труда : Тезисы докладов и сообщений на научно-теоретической конференции, 25-26 апреля 1964 года. – Луганск, 1964. – 96с.
307907
  Каминскас В.А. Дальнейшее развитие и применение уточненных методов теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Каминскас В.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 8л.
307908
  Ахмедов А.П. Дальнейшее развитие и укрепление семейных отношений в период строительства коммунизма. (По материалам АзССР). : Автореф... канд. философ.наук: / Ахмедов А.П.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л.
307909
  Курбатова Э.В. Дальнейшее развитие иформативности метода Короткова. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Курбатова Э. В.; Кубан.гос.мед. ин-т. им Красной Армии. – Краснодар, 1978. – 17л.
307910
  Серлин Э.М. Дальнейшее развитие Коммунистической партией Советского Союза экономических форм союза рабочего класса и колхозного крестьянства (1953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серлин Э.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1962. – 16л.
307911
  Чейпеш Э.П. Дальнейшее развитие культурной революции в Венгерской Народной Республике и углубление советско-венгерского культурного сотрудничества (1962-1975 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чейпеш Э.П.; Ужгород. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1978. – 24л.
307912
  Бяков В.Ф. Дальнейшее развитие ленинской теории социалистической революции в материалах международного совещания коммунистической и рабочих партий / В.Ф. Бяков. – Київ, 1970. – 27с.
307913
  Иванов Л.А. Дальнейшее развитие общественных начал в деятельности профсоюзов Узбекистана в условиях коммунистического строительства (1959-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Иванов Л.А.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 30л.
307914
  Завиновский М.Л. Дальнейшее развитие революции / М.Л. Завиновский. – Киев, 1962. – 26с.
307915
  Демченко М.П. Дальнейшее развитие специализации и кооперирования в промышленности СССР / М.П. Демченко, Н Е. Сластенко. – М., 1960. – 52с.
307916
  Адрианова В.И. Дальнейшее развитие теории и практики пролетарского интернационализма в деятельности КПСС (1956-1962 гг.) / Адрианова В.И. – Саратов, 1962. – 48 с.
307917
  Землянников А.Б. Дальнейшее сближение наций в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Землянников А.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
307918
  Джавадов Г.А. Дальнейшее совершенствование и постепенное преобразование социалистических производственных отношений в коммунистические. / Г.А. Джавадов. – М, 1963. – 2с.
307919
  Ванев Георги Станев Дальнейшее совершенствование организационно-партийной работы БКП с учетом творческого использования опыта КПСС : Автореф... Канд.истнаук: 07.00.01 / Ванев Г.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1976. – 24л.
307920
  Зайчук В.И. Дальнейшее совершенствование правового воспитания / В.И. Зайчук. – К, 1984. – 47с.
307921
   Дальнейшее углубление кризиса международных валютных отношений капиталистических стран. – М, 1977. – 328с.
307922
  Бабинцева А.А. Дальнейшее украпление единства партийных рядов в период между XVII и XVIII съездами Коммунистической партии Советского Союза : Автореф... канд.ист.наук: / Бабинцева А.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1955. – 16л.
307923
  Токаренко Я.П. Дальнейшее укрепление дружбы украинского и русского народов в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945 годов) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Токаренко Я.П. ; Мин. культуры СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
307924
  Коровин А.М. Дальнейшее укрепление заводских партийных организаций и соврешенствование их внутрипартийной работы в период между 22 и 23 създами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Коровин А.М.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 27л.
307925
  Рузимуратов А. Дальнейшее укрепление и развитие дружбы, сотрудничества и взаимопомощи народов Узбекистана с народами братских республик (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Рузимуратов А.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1969. – 26л.
307926
  Шиков Р.С. Дальнейшее укрепление и расширение связи партии с массами (1956-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шиков Р.С. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1966. – 16л.
307927
  Гурбанов С.М. Дальнейшее укрепление и роль морально-политического единства советского общества в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурбанов С.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 24л.
307928
  Калиновский Валерий Степанович Дальнейшее укрепление первичных партийных организаций на основе принципа демократического централизма (1976-1980 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калиновский Валерий Степанович;. – К., 1987. – 238л. – Бібліогр.:л.192-238
307929
  Калиновский Валерий Степанович Дальнейшее укрепление первичных партийных организаций на основе принципа демократического централизма (1976-1980 гг.) (на материалах парторганизаций промышленных предприятий Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Калиновский Валерий Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 25 с.
307930
  Бурчак Ф.Г. Дальнейшее укрепление правовой основы государственной и общественной жизни / Ф.Г. Бурчак. – К., 1987. – 47с.
307931
  Данилова А.П. Дальнейшее укрепление связей Коммунистической партии с массами - решающее условие успешного выполнения пятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Данилова А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
307932
  Кулиев Дж.С. Дальнейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства - важнейшее условие успешного строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев Дж.С.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 18л.
307933
  Ковалевский Б.П. Дальнейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период коммунистического строительства 1959-1970 гг. : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Ковалевский Б.П.; АН УССР. Ин-тут истории. – К., 1971. – 69л. – Бібліогр.:с.68-69
307934
  Петрович Н.Г. Дальнейшее улучшение условий труда рпбочих каменноугольной промышленности Донбасса (на материалах шахт Донбасса) : Дис... канд. экон.наук: / Петрович Н. Г.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. полит. экон. – К., 1956. – 253л.
307935
  Душечкин А.И. Дальнейшие исследования о биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве / А.И. Душечкин. – Петроград : Типогр. Альтшулера, 1914. – 34с. – (Труды сети опытных полей Всероссийского об-ва сахарозаводчиков ; Сообщение 31)
307936
  Караваев В.А. Дальнейшие наблюдения над видами рода ANTENNOPHORUS = Weitere beobachtungen uber Arten der Gattung : Оттиск из ХХ т. Записок Киевск.Общества Естествоиспытателей / В.А. Караваев. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира, 1906. – 22с.
307937
  Сомадева Дальнейшие похождения царевича Нараваханадаттіі... / Сомадева. – М, 1976. – 446с.
307938
  Соколов-Микитов Дальние берега / Соколов-Микитов. – М., 1975. – 576с.
307939
  Романов А.В. Дальние берега / А.В. Романов. – М., 1978. – 280с.
307940
  Божаткин М.И. Дальние берега / М.И. Божаткин. – Киев, 1982. – 256с.
307941
   Дальние берега : Портреты писателей эмиграции: мемуары. – Москва : Республика, 1994. – 383с. – ISBN 5-250-02304-6
307942
  Никонов Н.Г. Дальние берега. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1980. – 543с.
307943
  Жумаканов Ж. Дальние березы / Ж. Жумаканов. – Алма-Ата, 1968. – 197с.
307944
  Парве Р.Л. Дальние дороги / Р.Л. Парве. – Таллин, 1956. – 100с.
307945
  Цыбенко М. Дальние дороги / М. Цыбенко. – Алма-Ата, 1956. – 87с.
307946
  Балтрунас А. Дальние дороги / А. Балтрунас. – М, 1961. – 419с.
307947
  Упит А.М. Дальние дороги / А.М. Упит. – Рига, 1968. – 221с.
307948
  Можаев Б.А. Дальние дороги / Можаев Б.А. – Москва : Советская Россия, 1970. – 224 с.
307949
  Кузнецов А. Дальние дороги / А. Кузнецов. – М., 1985. – 90с.
307950
  Кузнецов А.А. Дальние дороги / А.А. Кузнецов. – М., 1985. – 191с.
307951
  Аджиев А.М. Дальние дороги песни / А.М. Аджиев. – Махачкала, 1977. – 101с.
307952
  Тростянский В.С. Дальние дороги, дальние... / В.С. Тростянский. – Минск, 1981. – 80с.
307953
  Шемшелевич Л.В. Дальние дороги. / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1948. – 95с.
307954
  Гольский Е. Дальние дороги. / Е. Гольский. – Кишинев, 1955. – 111с.
307955
  Пасько С.Д. Дальние дороги. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1963. – 381с.
307956
  Годер Г.И. Дальние историко-турстические походы. / Г.И. Годер, Н.А. Куперман. – М, 1957. – 123с.
307957
   Дальние края : Повести и рассказы вьетнамских писателей [ Для среднего шк. возраста. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с. : илл.
307958
  Краминов Д.Ф. Дальние края, близкие соседи / Д.Ф. Краминов. – М., 1979. – 224с.
307959
  Райнис Я. Дальние отзвуки синего вечера / Я. Райнис. – Рига, 1973. – 182с.
307960
  Толстов Ю.Г. Дальние передачи электической энергии постоянного тока / Ю.Г. Толстов. – М., 1954. – 32с.
307961
  Богоров В.Г. Дальние плавания на "Витязе" / В.Г. Богоров. – М, 1961. – 48с.
307962
  Каракулин К. Дальние плавания на яхтах / К. Каракулин. – М., 1955. – 92с.
307963
  Антонов С.П. Дальние поезда / С.П. Антонов. – Москва, 1951. – 64с.
307964
  Кравцов А.ф. Дальние поезда / А.ф. Кравцов. – Х., 1961. – 123с.
307965
  Сланов Г. Дальние просторы. / Г. Сланов. – Алма-Ата, 1949. – 178с.
307966
  Успенский В.Д. Дальние рейсы. / В.Д. Успенский. – М, 1969. – 255с.
307967
  Юрьев З.Ю. Дальние родственники : Фантастическая повесть / З.Ю. Юрьев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 302с.
307968
  Кугультинов Д.Н. Дальние сигналы / Д.Н. Кугультинов. – Москва, 1969. – 215с.
307969
  Изюмский Б.В. Дальние снега / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1990. – 397с.
307970
  Лисаковский И.Н. Дальние соседи / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1968. – 136с.
307971
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1948. – 104с.
307972
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – Ижевск, 1956. – 104с.
307973
  Полянский А.Ф. Дальние цели: записки воен. кор. / А.Ф. Полянский. – М., 1977. – 191с.
307974
  Веников В.А. Дальние электропередачи / В.А. Веников. – Москва-Ленинград, 1960. – 312с.
307975
  Боровиков Г.Ф. Дальний ветер / Г.Ф. Боровиков. – М, 1966. – 200с.
307976
   Дальний Восток. – М, 1961. – 258с.
307977
  Никольская В.В. Дальний Восток : Очерк природы, южной половины Дальнего Востока / В.В. Никольская. – Москва : Географгиз, 1962. – 215с.
307978
   Дальний Восток. – Москва : Мысль, 1964. – 120с.
307979
   Дальний Восток : Экономико-географическая характеристика. – Москва : Мысль, 1966. – 495 с.
307980
   Дальний Восток. – М, 1974. – 164с.
307981
   Дальний Восток. – Москва, 1989. – 280с.
307982
  Якимов А.Т. Дальний Восток в огне борьбы с интервентами и белогвардейцами (1920 - 1922) / А.Т. Якимов. – М, 1979. – 120с.
307983
  Флеров В.С. Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства / В.С. Флеров. – Томск
1. – 1973. – 492с.
307984
   Дальний Восток в поэзии современников. – Дальневост., 1990. – 682с.
307985
  Самарин Г. Дальний Восток ждет переселенцев / Г. Самарин, В. Антонович. – М., 1940. – 112с.
307986
   Дальний Восток за 40 лет Советской власти. – Комсомольск-на-Амуре, 1958. – 554с.
307987
   Дальний Восток и берега морей, омывающих территорию СССР. – Москва : Наука, 1982. – 277 с.
307988
  Кузнецова О.Н. Дальний Восток и развитие русско-французских отношений в 1902-1905 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 29-47. – ISSN 0042-8779
307989
   Дальний Восток и соседние территории в средние века. – Новосибирск, 1980. – 151с.
307990
  Жуков Е.М. Дальний Восток после первой мировой войны / Е.М. Жуков. – Москва, 1951. – 24с.
307991
  Бляхер Л.Е. Дальний Восток России в режиме консервации: между "глобальной экономикой" и "государственной опекой" / Л.Е. Бляхер, Л.А. Васильева // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 2 (53). – С. 60-71
307992
  Шиндялова И.П. Дальний Восток России в системе взаимодействия со старанами АТР: социально-демографический аспект : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 65-66. – ISSN 0016-7207
307993
  Гладышев А.Н. Дальний Восток сегодня, завтра / А.Н. Гладышев. – М, 1987. – 37с.
307994
  Дьяконов Ф.В. Дальний Восток: компелксное развитие / Ф.В. Дьяконов. – Москва : Знание, 1988. – 46 с . – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 10 ; Науки о Земле)
307995
   Дальний Восток: Корея = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 72-79 : Фото
307996
  Чичканов В.П. Дальний Восток: стратегия экономического развития / В.П. Чичканов. – М., 1988. – 247с.
307997
   Дальний Восток: Физико-географическая характеристика. – Москва : АН СССР, 1961. – 438с.
307998
  Гудзенко С.П. Дальний гарнизон / С.П. Гудзенко. – М, 1950. – 128с.
307999
  Гудзенко С.П. Дальний гарнизон / С.П. Гудзенко. – М, 1984. – 159с.
308000
  Шумаков Н.Ф. Дальний гром / Н.Ф. Шумаков. – М, 1978. – 175с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,