Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Шарко С. Геостратегические интересы Южной Кореи и будущее Корейского полуострова // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 6. – С. 141-150. – ISSN 0130-9625
307002
  Кучер С.О. Геостратегії Японії: історія та сучасний стан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 351-358
307003
  Габер Ю.А. Геостратегічна пастка Східного партнерства // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 25-30. – ISSN 2310-2624
307004
  Кравчук Н. Геостратегічне позиціонування України в умовах дивергенції глобального розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 30-38. – ISSN 1728-9343
307005
  Гончар Б. Геостратегічний "порядок денний" для НАТО: точка зору З. Бжезинського / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу поглядів та підходів З. Бжезинського щодо проблем та перспектив діяльності і ефективності НАТО в сучасній геополітичній ситуації. The article is devoted to analysis of Z. Brzezinski"s views and approaches to the problems and ...
307006
  Турпак Н. Геостратегічні ідеї Володимира Вернадського // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 123-132
307007
  Нагорний С. Геостратегічні інтереси Китаю та Туреччини в розширеному Чорноморсько-Каспійському басейні: 5 геополітичних висновків для України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 34-37. – (Історичні науки)
307008
  Грищенко Т.А. Геостратегічні концепції З. Бжезинського першої половини 70-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 48)


  В статті розглядаються міжнародно-політичні погляди З. Бжезинського напередодні початку його урядової діяльності. Показано, що він мав чіткий намір геостратегічних концепцій, які контрастували з геостратегічним кодом Р. Ніксона - Г. Кіссінджера
307009
  Міщенко А.Б. Геостратегічні пріоритети України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 125-130. – ISSN 2077-1800
307010
  Полтораков О. Геостратегія Росії: у пошуках альтернативного "полюсу сили" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 26-28. – (Політичні науки)
307011
  Борділовська О.А. Геостратегія України в контексті європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 26-33. – (Європейські дослідження)
307012
  Андрущенко С.В. Геостратегія України в новому геополітичному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 31-43
307013
  Кротова В.А. Геострофическая циркуляция вод Байкала в период прямой термической стратификации. : Автореф... канд. географ.наук: 11.696 / Кротова В.А.; Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1971. – 19л.
307014
  Атеев А.Е. Геоструктура надсолевых отложений Саратовского Заволжья в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. : Автореф... наук: / Атеев А.Е.; Сарат. гос.унив. им,Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 22л.
307015
  Макареску В.С. Геоструктурные взаимоотношения осадочного покрова и фундамента и перспективы нефтогазоносности эпигерцинсокй платформы юго-запада Бессарабии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Макареску В. С. ; Гос. геол. ком. СССР , Всес. нефт. науч.-исслед. геол. разв. ин-т. – Ленинград, 1963. – 19 с.
307016
  Грекова Н.В. Геоструктурные особенности юго-восточной части Пачелмско-Саратовского авлакогена в связи с дценкой перспектив нефтегазоностности : Автореф... канд .геол. минер.наук: 04.00.17 / Грекова Н. В.; МВиССР РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1974. – 24л.
307017
   Геоструктурный анализ Волго-Уральсой нефтегазоностной области. – М, 1977. – 81с.
307018
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307019
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307020
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307021
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307022
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307023
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307024
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307025
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 8. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307026
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/11. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307027
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 12. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307028
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307029
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307030
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307031
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307032
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307033
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307034
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307035
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307036
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
307037
   Геотектионическое развитие Куринской впадины. – Баку, 1984. – 111с.
307038
  Безуглий А.М. Геотектонiка / А.М. Безуглий. – Київ : Київський університет, 1968. – 188с.


  Подаються вiдомостi пpо pозвиток геотектонiчних знань та сучаснi погляди на геостpуктуpу земної коpи.Розpаховано на студентiв,аспipантiв.
307039
  Потапов И.И. Геотектоника / И.И. Потапов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 251с.
307040
  Белоусов В.В. Геотектоника : Учебное пособие для вузов / В.В. Белоусов. – Москва : МГУ, 1976. – 334с.
307041
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
307042
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
307043
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
307044
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
307045
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
307046
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
307047
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
307048
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
307049
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
307050
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
307051
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
307052
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
307053
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
307054
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
307055
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
307056
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
307057
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
307058
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
307059
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
307060
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
307061
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
307062
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
307063
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
307064
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
307065
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
307066
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
307067
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
307068
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
307069
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
307070
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
307071
  Карташев В.Ф. Геотектоника : Учебное пос. для вузов / В.Ф. Карташев. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 159с.
307072
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
307073
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
307074
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
307075
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
307076
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
307077
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
307078
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
307079
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
307080
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
307081
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
307082
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
307083
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
307084
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
307085
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
307086
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
307087
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
307088
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
307089
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
307090
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
307091
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
307092
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
307093
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
307094
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
307095
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
307096
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
307097
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
307098
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
307099
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
307100
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
307101
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
307102
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
307103
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
307104
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
307105
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
307106
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
307107
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
307108
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
307109
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
307110
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
307111
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
307112
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
307113
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
307114
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
307115
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
307116
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
307117
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
307118
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
307119
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
307120
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
307121
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
307122
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
307123
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
307124
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 5. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
307125
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
307126
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
307127
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
307128
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
307129
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
307130
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
307131
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
307132
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
307133
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
307134
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
307135
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
307136
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
307137
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
307138
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
307139
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
307140
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
307141
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
307142
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
307143
   Геотектоника европейского Северо-Вотока СССР. – Сыктывкар, 1988. – 165с.
307144
  Щерба Г.Н. Геотектоника и металлогения / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1988. – 173с.
307145
  Хаин В.Е. Геотектоника с основами геодинамики : Учебник для студ. вузов по спец. "Геология" / В.Е. Хаин, М.Г. Ломизе. – Москва : Московский университет, 1995. – 480с. – ISBN 5-211-03063-Х
307146
  Бабаев А.Г. Геотектоническая история Западного Узбекистана и региональные закономерности размещения скоплений нефти и газа. / А.Г. Бабаев. – Ленинград : Недра, 1966. – 372с.
307147
  Хаин В.Е. Геотектонические основы поиска нефти / В.Е. Хаин. – Баку, 1954. – 692с.
307148
  Чекунов А.В. Геотектонические особенности Северо-Западной части Черного моря в неогене / А.В. Чекунов. – К, 1966. – Отд. оттиск: Доклады АН СССР. 1966, т. 168, № 1
307149
  Архангельская В В. Геотектонические позиции и систематика стратиформных свинцово-цинковых месторождений / В В. Архангельская, . – Москва, 1977. – 274с.
307150
  Божко Н.А. Геотектонические факторы локализации коренных источников алмаза и их роль в оценке перспектив алмазоносности украинского щита // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 24-38. – ISSN 0204-3548
307151
  Чекунов А.В. Геотектонические черты Азово-Кубанской впадины в верхнемеловую эпоху / А.В. Чекунов, 1958. – С. 46-51. – Отд. оттиск
307152
  Чекунов А.В. Геотектонические черты северо-западной части Черного моря в среднем-верхнем миоцене и плиоцене по геофизическим данным / А.В. Чекунов, Л.И. Рябчун, 1965. – С. 12-23. – Отд. оттиск
307153
  Гюльдуст М.А. Геотектоническое развитие Мишовдаг-Баяндованской антиклинальной зоны и прилегающих структур. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Гюльдуст М.А.; Совет Азерб.науч-исслед.ин-та по добыче нефти. – Баку, 1968. – 26л.
307154
  Кудинова Е.А. Геотектоническое развитие структуры центральных областей Русской платформы. / Е.А. Кудинова. – М., 1961. – 96с.
307155
  Хаин В.Е. Геотектоническое развитие Юго-Восточного Кавказа / В.Е. Хаин. – Баку, 1950. – 224с.
307156
  Чекунов А.В. Геотектоничний розвиток Кримсько-Кавказького передового прогину та деякі основні його закономірності / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – С. 77-89. – Окр. відбиток
307157
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в палеоцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – [4] с. – Окр. відбиток
307158
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в соцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1960. – [6] с. – Окр. вілб.: Геологічний журнал. 1960, т. 20, вип. 2
307159
  Безуглий А.М. Геотектоніка / А.М. Безуглий. – Київ : КДУ, 1968. – 188с.
307160
  Шевчук В.В. Геотектоніка : текст лекцій / В.В. Шевчук, А.М. Лисак; МОНУ; ЛН університет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 176с.
307161
  Кирилюк В.П. Геотектонічна періодизація раннього докембрію // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 111-119 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0367-4290
307162
  Михайлов Володимир Альбертович Геотектонічні аспекти стадійності рудоутворення раннього докембрію (на прикладі золота) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 156-161 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
307163
  Чекунов А.В. Геотектонічні риси Азово-Кубанської западини в середньому і верхньому міоцені // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
307164
  Щерба Г.Н. Геотектоногены и рудные пояса. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1970. – 184с.
307165
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата : Наука
Т.1 : Геотектоногены и магматизм. – 1972. – 217с.
307166
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата
2. – 1973. – 292с.
307167
   Геотеплофизические исследования в Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 173с.
307168
  Дворов И.М. Геотермальная энергетика. / И.М. Дворов. – М., 1976. – 192с.
307169
  Берман Э. Геотермальная энергия / Э. Берман; Пер. с англ. Б.Ф. Маврицкого. – Москва : Мир, 1978. – 416с.
307170
   Геотермальная энергия. Ресурсы, разработка, использование. – Москва : Мир, 1975. – 354с.
307171
  Святловский А.Е. Геотермальный проект - вулканический очаг / А.Е. Святловский. – Москва : Знание, 1973. – 63 с.
307172
  Богомолов Г.В. и др. Геотермическая зональность территории БССР / Г.В. и др. Богомолов. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 212с.
307173
   Геотермическая карта СССР в масштабе 1:5 000 000. – Москва, 1972. – 40с.
307174
   Геотермические и геохимические исследования высокотемпературных гидротем. – М, 1986. – 209с.
307175
   Геотермические исследования. – М, 1964. – 176с.
307176
   Геотермические исследования на дне акваторий. – Москва : Наука, 1988. – 147с.
307177
   Геотермические исследования нефтяных и газовых месторождений. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
307178
  Якубов Геотермические исследования тефтегазовых месторождений Апшерона / Якубов, И.С. Атакишиев. – Баку, 1973. – 88с.
307179
  Атакишиев И.С. Геотермические исследования юго-западной части Апшеронской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Атакишиев И.С.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 16л.
307180
  Осадчий В.Г. Геотермические критерии нефтегазоносности недр / В.Г. Осадчий, А.И. Лурье, В.Ф. Ерофеев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 143с.
307181
   Геотермические методы исследований в гидрогеологии. – Москва : Недра, 1979. – 285с.
307182
   Геотермические модели геологических структур. – С., 1991. – 175с.
307183
   Геотермические поиски полезных ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1979. – 147с.
307184
  Кутас Р.И. Геотермические условия бассейна Черного моря и его обрамление // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 135-158. – Список літ.: с. 154-158. – ISSN 0203-3100
307185
  Кутас Р. Геотермические условия зон неовулканизма Закарпатского прогиба / Р. Кутас, Д. Майцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-43. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  По отношению к стабильным тектоническим регионам (например, докембрийским платформам) аномальные зна - чения теплового потока в Паннонском бассейне достигают 50-60 мВт / м 2, что предполагает тесную взаимосвязь неоген-четвертичного вулканизма с ...
307186
  Кутас Р.І. Геотермические условия зон неовулканизму Закарпатського прогиба / Р.І. Кутас, Д. Майцин // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 39-44
307187
  Гордиенко В.В. Геотермические условия и тепловые свойства пород Крымского полуострова : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гордиенко В.В.; АН УССР. Ин-т геофизики. – Киев, 1966. – 132л.
307188
  Шаоршадзе М.П. Геотермические условия и термальные воды зоны западного погружения Грузинской глыбы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.125 / Шаоршадзе М.П. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 16 с.
307189
  Хребтов А.И. Геотермические условия и термальные воды Центрального Предкавказья / А.И. Хребтов; АН СССР. Научн. совет по геотермическим исследованиям. – Москва : Наука, 1985. – 109с.
307190
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири / С.В. Лысак; Отв. ред. Пиннекер Е.В., АН СССР, Сибирское отделение, Институт земной коры. – Москва : Наука, 1968. – 120с.
307191
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лысак С.В.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. АН СССР, Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 21л.
307192
  Годердзишвили Нора Артемовна Геотермические условия и терминальные воды зоны восточного погружения Аджаро-Триолетской складчатой системы : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.06 / Годердзишвили Нора Артемовна ; Груз. полит. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 20 с.
307193
  Арболишвили Д.З. Геотермические условия межгорных впадин Грузии в связи с поисками залежей нефти и газа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Арболишвили Д.З.; Совет Азерб. гос. науч.-исслед. и проектного ин-та нефт. пром-сти по присуждению учен. степеней. – Баку, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
307194
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении / А.А. Аветисьянц; АН СССР. Научн.совет по геотермическим исслед. Геологический институт. – Москва, 1979. – 85с.
307195
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении в связи с особенностями ее геолгического строения и поисками термальных вод. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Аветисьянц А.А.; Ереванск.гос.ун-т. – Грозный, 1969. – 22л.
307196
  Власова Светлана Петровна Геотермические условия недр Восточного Предкавказья и Северо-Восточного Кавказа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Власова Светлана Петровна; Грозн. нефт. ин-т. – Грозный, 1967. – 24л.
307197
  Котровский В.В. Геотермические условия образования и размещения залежей углеводородов в осадочном чехле Прикаспийсокй впадины / В.В. Котровский. – Саратов, 1986. – 153с.
307198
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко; Под.ред.Богомолова Г.В. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 104 с.
307199
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
307200
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
307201
  Кашпур Я.Н. Геотермические условия Юго-Западной части Донбасса. / Я.Н. Кашпур, А.Ф. Захарьин. – М., 1958. – 116с.
307202
  Дучков А.Д. Геотермический метод обнаружения газовых гидратов в донных осадках акваторий / А.Д. Дучков, В.Е. Истомин, Л.С. Соколова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 920-929 : рис. – Библиогр.: с. 928-929. – ISSN 0016-7886
307203
  Дружинин А.В. Геотермический режим Куйбышевского Поволжья и использование геотремии при поисках и разведке нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дружинин А.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 24л.
307204
  Сальников В.Е. Геотермический режим Южного Урала / В.Е. Сальников. – М, 1984. – 89с.
307205
  Мириджанян Рафик Тигранович Геотермическое поле Армянской ССР и перспективы практического использования подземного тепла : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Мириджанян Рафик Тигранович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
307206
  Лысак С.В. Геотермическое поле Байкальской рифтовой зоны. / С.В. Лысак. – М., 1976. – 92с.
307207
  Аширов Тачмет Геотермическое поле Туркмении / Аширов Тачмет. – Москва, 1984. – 160с.
307208
   Геотермия. – М, 1974. – 162с.
307209
  Гогель Ж. Геотермия / Ж. Гогель. – Москва : Мир, 1978. – 171с.
307210
  Голубев В.А. Геотермия Байкала / В.А. Голубев; Отв. ред. Ю.А.Зорин. – Новосибирск : Наука, 1982. – 150с.
307211
  Дьяконов Д.И. Геотермия в нефтяной геологии / Д.И. Дьяконов. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 278 с.
307212
  Чихрадзе Ш.Г. Геотермия Колхидской низменности. / Ш.Г. Чихрадзе. – М., 1972. – 103с.
307213
  Курчиков А.Р. Геотермия нефтегазоносных областей Западной Сибири / А.Р. Курчиков, Б.П. Ставицкий. – Москва : Недра, 1987. – 132с.
307214
   Геотермия нефтегазоностных областей Азербайджана и Туркмении. – М, 1973. – 191с.
307215
  Непримеров Н.Н. Геотермия областей нефтегазонакопления / Н.Н. Непримеров, Э.Я. Ходырева, Н.Н. Елисеева. – Казань, 1983
307216
  Череменский Г.А. Геотермия. / Г.А. Череменский. – Л., 1972. – 271с.
307217
  Назаревич А. Геотермічний метод у сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті / А. Назаревич, А. Микита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено перспективи застосування геотермічного методу в сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті. Коротко розглянуто фізику флюїдно-гідротермальних процесів як фізичну основу методу, методико-апаратурне забезпечення та деякі результати ...
307218
  Кутас Р.І. Геотермічні умови і структура земної кори Північно-Західних Карпат // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 17-28 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1684-2189
307219
  Таланцев А.С. Геотермобарометрия по доломит-кальцитовым парагенезисам / А.С. Таланцев. – Москва : Наука, 1981. – 136с.
307220
   Геотермометры и палеотемпературные градиенты. – Москва : Наука, 1981. – 166с.
307221
   Геотерсические исследования. – Тбилиси, 1989. – 245с.
307222
   Геотерсические исследования и использование тепла Земли. – М, 1966. – 432с.
307223
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 97. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
307224
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 98. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
307225
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 100. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статей
307226
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 101. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
307227
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 102. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
307228
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 104. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
307229
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 105. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
307230
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 107. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
307231
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 109. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307232
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 110 : Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307233
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 111. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307234
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 112. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307235
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 114. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307236
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 115. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307237
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 117. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307238
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 118. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307239
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 119. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307240
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 120. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307241
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 121. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307242
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 122. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307243
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 123. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307244
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 124. – 2015. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307245
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 125. – 2015. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
307246
   Геотехнологии и природа : экологизация технологий. – Москва : Знание, 1987. – 94с. – (Человек и природа. Народный университет ; № 4 1987г.)
307247
   Геотехнологические проблемы топливно-энергетических ресурсов Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 248с.
307248
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.1. – 2001. – 215с.
307249
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.2. – 2001. – 231с.
307250
  Стефаник Ю.В. Геотехнология некондиционных твердых топлив. / Ю.В. Стефаник. – К, 1990. – 266с.
307251
  Маланчук З.Р. Геотехнології гірництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, С.Р. Боблях ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 200, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 192-196. – ISBN 978-966-327-229-0
307252
  Продайвода Г.Т. Геотопія - новий перспективний напрямок геоінформатики / Г.Т. Продайвода, В.В. Грицак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 18-22. – (Геологія ; Вип. 14)


  Пропонується короткий огляд нового напрямку геоінформатики геотопії.
307253
   Геотраверс Сихоте-Алинь-Японское море - Остров Хонсю - Тихий океан. – М, 1982. – 55с.
307254
   Геотреверс Северо-Китайская равнина - Филиппинское море - Марианский желоб. – М, 1991. – 149с.
307255
  Меркис А.И. Геотропизм растений и его значение для ориентации побегов : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Меркис А.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
307256
  Меркис А.И. Геотропическая реакция растений / А.И. Меркис. – Вильнюс, 1973. – 264с.
307257
   Геотуристичні об"єкти Карпатського національного природного парку: сучасний стан та перспективи використання / М.І. Гриник, М.В. Цуркан, А.А. Скульчук, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 84-92. – ISSN 2308-135X
307258
  Дронова О.Л. Геоурбаністика : навч. посібник / О.Л. Дронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-417. – ISBN 978-966-439-767-1
307259
   Геофизика -1962. – Москва, 1964. – 500с.
307260
  Пришлецов В.И. Геофизика / В.И. Пришлецов. – Москва : Гиодезиздат, 1946. – 320с.
307261
   Геофизика. – Иркутск, 1972. – 55с.
307262
   Геофизика. – М, 1980. – 192с.
307263
   Геофизика
№ 1. – 1996
307264
   Геофизика
№ 2. – 1996
307265
   Геофизика
№ 3. – 1996
307266
   Геофизика
№ 4. – 1996
307267
   Геофизика
№ 5/6. – 1996
307268
  Франтов Г.С. Геофизика в археологии / Г.С. Франтов, А.А. Пинкевич. – Ленинград : Недра, 1966. – 212с.
307269
  Сазонов В.А. Геофизика в маркшейдерском деле / В.А. Сазонов, Д.И. Сосик. – М., 1989. – 118с.
307270
   Геофизика и антропогенные изменения ландшафтов Чукотки. – Москва : Наука, 1987. – 270с.
307271
   Геофизика и тектоника Кольского полуострова. – М.-Л, 1966. – 91с.
307272
   Геофизика и тектоника переходной зоны Западно-Тихоокеанского типа. – Владивосток, 1985. – 134 с.
307273
   Геофизика ландшафта. – Москва : Наука, 1967. – 166с
307274
  Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта : Учебное пособие / Н.Л. Беручашвили. – Москва : Высшая школа, 1990. – 286с.
307275
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта. Биоэнергетика, модели, проблемы : учебно-методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский университет, 1991. – 95 с.
307276
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта: Метод балансов : Учебно методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 95 с.
307277
  Галкин И.Н. Геофизика Луны / И.Н. Галкин. – Москва : Наука, 1978. – 176с.
307278
  Ушаков С.А. Геофизика о дрейфе материков : (от гипотезы дрейфа материков к теории тектоники литосферных плит) / С.А. Ушаков. – Москва : Знание, 1976. – 48с.
307279
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.1 : Геофизика океанского дна. – 1979. – 470с.
307280
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.2 : Геодинамика. – 1979. – 416с.
307281
   Геофизика. Околоземное космическое пространство : Лекции в летней школе теоретической физики. – Москва : Мир, 1964. – 464 с.
307282
  Педлоски Д. Геофизическая гидродинамика. / Д. Педлоски. – М
1. – 1984. – 400с.
307283
  Педлоски Д. Геофизическая гидродинамика. / Д. Педлоски. – М
2. – 1984. – 811с.
307284
   Геофизическая диагностика нефтегазоносных и угленосных разрезов. – К, 1989. – 168с.
307285
   Геофизическая информатика и дестанционные методы изучения Земли. – М, 1985. – 155с.
307286
  Костицын В.И. Геофизическая кибернетика / В.И. Костицын, А.И. Колосов. – Пермь, 1989. – 93с.
307287
   Геофизическая модель тектоносферы Европы. – Киев : Наукова думка, 1987. – 184 с. + Карта
307288
   Геофизическая модель тектоносферы Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 212с.
307289
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 1. – 1960. – 87 с.
307290
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 2. – 1960. – 128 с.
307291
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 3. – 1961. – 128 с.
307292
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 4. – 1961. – 120 с.
307293
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 5. – 1961. – 117 с.
307294
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 6. – 1962. – 132 с.
307295
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 7. – 1962. – 144 с.
307296
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 8. – 1962. – 113 с.
307297
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 9. – 1962. – 128 с.
307298
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 10. – 1962. – 133 с.
307299
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 11. – 1963. – 128 с.
307300
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 13. – 1963. – 152 с.
307301
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 14. – 1963. – 156 с.
307302
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 15. – 1964. – 167 с.
307303
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 16. – 1964. – 116 с.
307304
   Геофизическая разведка Аджарской группы медно-полиметаллических месторождеий. – Тбилиси, 1974. – 199с.
307305
  Шенк Ф.Л. Геофизическая разведка в Ливии / Ф.Л. Шенк. – М, 1960. – 10с.
307306
  Тархов А.Г. Геофизическая разведка методом индукции / А.Г. Тархов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 96с.
307307
   Геофизическая разведка на нефть и газ. – М, 1959. – 51с.
307308
   Геофизическая разведка нефтяных и газовых месторождений Украины. – Киев : Техніка, 1977. – 103с.
307309
   Геофизическая характеристика и сейсмичность Киргизского Тянь-Шаня. – Фрунзе : Из-во "Илим", 1984. – 234с.
307310
  Кунин Н.Я. Геофизическая характеристика и строение земной коры Западной Сибири / Н.Я. Кунин, Л.И. Иогансон. – М, 1984. – 220с.
307311
  Белокуров В.С. Геофизическая характеристика и строение земной коры Черноморской впадины : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Белокуров В. С.; АН СССР. Ин-т геофизики. – К., 1974. – 264л. – Бібліогр.:л.224-264
307312
  Белокуров Валентин Сергеевич Геофизическая характеристика и строение земной коры Черноморской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.12 / Белокуров Валентин Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геол. фак-т. – Киев, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
307313
  Барулин Г.И. Геофизическая характеристика отложений палеозоя Нижнего Поволожья / Г.И. Барулин. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1980. – 317с.
307314
   Геофизическая характерстика и тектоника нефтегазоносных провинций Средней Азии и европейской части СССР. – М, 1988. – 188с.
307315
   Геофизические аспекты строения и генезиса Ильинецкой структуры: импакт или вулкан / В.А. Ентин, М.И. Орлюк, С.И. Гуськов, А.В. Федоров, В.Н. Павлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 100-112 : рис. – Библиогр.: с. 111-112. – ISSN 0203-3100
307316
   Геофизические и геодезические исследования на северо-востоке Балтийского щита. – Апатиты, 1982. – 150с.
307317
   Геофизические и геодезические методы и средства при поисках полезных ископаемых в Сибири. – Новосибирск, 1982. – 127с.
307318
   Геофизические и геологические исследования угольных пластов и вмещающих пород на шахтах и разрезах. – Л, 1981. – 81с.
307319
   Геофизические и геохимические исследования в Гарелии. – Петрозаводск, 1978. – 175с.
307320
   Геофизические и геохимические исследования глубинных зон земной коры. – М, 1983. – 177с.
307321
   Геофизические и геохимические методы поисков и оценки эндогенных месторождений олова. – Л, 1974. – 224с.
307322
   Геофизические и геохимические методы поисков редкометальных пегматитов. – Новосибирск : Наука, 1983. – 121с.
307323
   Геофизические и геохимические методы при решении экологических и техногенных проблем на урбанизарованных территориях. – М, 1985. – 90с.
307324
   Геофизические и математические методы исследований при поисках и изучении рудных месторождений Казахстана. – Алма-Ата : КазИМС, 1982. – 101с.
307325
  Мухер А.А. Геофизические и прямые методы исследования скважин : Учебник для подготовки рабочих на производстве / А.А. Мухер, А.Ф. Шакиров. – Москва : Недра, 1981. – 295с.
307326
  Мухер А.А. Геофизические и прямые методы исследования скважин : Учебник для проф-тех училищ / А.А. Мухер, А.Ф. Шакиров. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1992. – 335с.
307327
   Геофизические и сейсмологические исследования строения земной коры территории Армянской ССР. – Ереван : АН АССР, 1975. – 223с.
307328
  Зурабишвили И.И. Геофизические исслдеование напряженно-деформирвоанного состояния горного массива при разработке рудных месторождений пластового типа / И.И. Зурабишвили. – Тбилиси, 1971. – 124с.
307329
  Духовский А.А. и др. Геофизические исследования / А.А. и др. Духовский. – Л., 1970. – 1-376с.
307330
   Геофизические исследования. – К, 1980. – 208с.
307331
   Геофизические исследования. – М, 1986. – 101с.
307332
   Геофизические исследования. – К, 1988. – 317с.
307333
   Геофизические исследования в 27-м рейсе НИС "Владимир Паршин" в Черном море / В.П. Коболев, О.М. Русаков, Ю.А. Богданов, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 167-178 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
307334
   Геофизические исследования в Африке. – М, 1975. – 79с.
307335
   Геофизические исследования в Днепровско-Донецкой впадине и Предкарпатье. – Львов, 1979. – 83с.
307336
   Геофизические исследования в Днепровско-Донецкой впадине и Предкарпатье. – Львов, 1979. – 78с.
307337
   Геофизические исследования в Днепровско-Донецкой впадине и Предкарпатье. – Львов, 1979. – 83с.
307338
   Геофизические исследования в зоне полярных сияний. – Апатиты, 1972. – 146с.
307339
  Бродовой В.В. Геофизические исследования в рудных провинциях / В.В. Бродовой. – Москва : Недра, 1984. – 269с.
307340
  Итенберг С.С. Геофизические исследования в скважинах / С.С. Итенберг, Т.Д. Дахкильгов. – Москва : Недра, 1982. – 351с.
307341
  Старинский Н.В. Геофизические исследования в скважинах. / Н.В. Старинский. – К., 1966. – 28с.
307342
   Геофизические исследования в Якутии. – Якутск, 1990. – 171с.
307343
   Геофизические исследования в Японском море. – Владивосток, 1972. – 69с.
307344
   Геофизические исследования восточной части Балтийского щита. – Петрозаводск, 1980. – 175с.
307345
   Геофизические исследования глубинного строения земной коры. – К, 1978. – 145с.
307346
   Геофизические исследования глубинного строения территории Белоруссии. – Минск, 1989. – 137с.
307347
  Ильинский В.М. Геофизические исследования глубоких скважин / В.М. Ильинский, Ю.А. Лимбергер. – Москва : Недра, 1977. – 200с.
307348
  Малышев Ю.Ф. Геофизические исследования докембрия Алданского щита / Ю.Ф. Малышев. – Москва : Наука, 1977. – 128с.
307349
   Геофизические исследования земной коры. – М, 1976. – 160с.
307350
   Геофизические исследования земной коры и мантии Украины. – Киев : Наукова думка, 1975. – 124с.
307351
   Геофизические исследования зоны перехода от азиатского континента к Тихому океану. – М, 1977. – 154с.
307352
   Геофизические исследования и разработки. – Казань, 1980. – 139с.
307353
   Геофизические исследования и Татарии и сопредельных областях. – Казань, 1990. – 152с.
307354
   Геофизические исследования и тектоника юга Европейской части СССР. – Киев : Наукова думка, 1969. – 248с.
307355
  Ильинский В.М. Геофизические исследования коллекторов сложного строения / В.М. Ильинский, Ю.А. Лимбергер. – М., 1981. – 208с.
307356
   Геофизические исследования литосферы : (по международным проектам КАПГ). Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 192с.
307357
   Геофизические исследования литосферы. – К, 1985. – 191с.
307358
   Геофизические исследования литосферы Украины. – К, 1978. – 167с.
307359
   Геофизические исследования месторождений полезных ископаемых в Восточной Сибири. – Новосибирск, 1982. – 132с.
307360
   Геофизические исследования месторождений твердых полезных ископемых. – Л, 1984. – 90с.
307361
   Геофизические исследования на Курской магнитной аномалии. – Воронеж, 1984. – 167с.
307362
   Геофизические исследования на нефть в Белорусской ССР. – Минск, 1984. – 187с.
307363
   Геофизические исследования на нефть и газ в Узбекистане. – Ташкент, 1974. – 166с.
307364
   Геофизические исследования на Украине. – К, 1968. – 276с.
307365
   Геофизические исследования на Украине. – Киев : Наукова думка, 1969. – 263с.
307366
   Геофизические исследования на Украине : Cб. статей. – Киев : Техніка, 1969. – 237с. : Ил. – Библиогр. 13с.
307367
   Геофизические исследования на Украине. – К
1. – 1970. – 226с.
307368
   Геофизические исследования на Украине. – К
1. – 1971. – 218с.
307369
   Геофизические исследования на Украине. – К, 1972. – 228с.
307370
   Геофизические исследования на Украине. – К, 1973. – 171с.
307371
   Геофизические исследования нефтегазоносных толщ Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 168с.
307372
   Геофизические исследования подземных скважин. – Москва : Недра, 1988. – 133 с.
307373
  Козяр В.Ф. Геофизические исследования подсоленвых отложений при аномальных пластовых давлениях / В.Ф. Козяр. – М., 1983. – 209с.
307374
   Геофизические исследования при геологическом картировании. – Алма-Ата, 1968. – 356с.
307375
   Геофизические исследования при поисках и разведке полезных ископаемых в Восточной Сибири. – Новосибирск, 1985. – 91с.
307376
   Геофизические исследования при поисках и разведке руд в Казахстане. – Алма-Ата, 1979. – 128с.
307377
   Геофизические исследования при поисках и разведке рудных месторождений. – Алма-Ата, 1976. – 120с.
307378
   Геофизические исследования при поисках и разведке рудных месторождений в Казахстане. – Алма-Ата, 1978. – 286с.
307379
   Геофизические исследования при поисках и разведке рудных месторожденийв Казахстане. – Алма-Ата, 1978. – 108с.
307380
   Геофизические исследования при решении геологических задач в Восточной Сибири. – М, 1964. – 240с.
307381
   Геофизические исследования при решении геологических задач в Восточной Сибири. – М, 1970. – 312с.
307382
   Геофизические исследования разведочных скважин. – М, 1982. – 120с.
307383
   Геофизические исследования северо-восточной части Балтийского щита. – Апатиты, 1976. – 132с.
307384
   Геофизические исследования сейсмогенных зон Киргизии. – Фрунзе, 1983. – 224с.
307385
   Геофизические исследования Сибирской платформы. – Иркутск, 1977. – 290с.
307386
   Геофизические исследования Сибирской платформы и смежных регионов. – Иркутск, 1982. – 196с.
307387
  Мейер В.А. Геофизические исследования скважин : Учебное пособие для вузов / В.А. Мейер. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1981. – 463с.
307388
  Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин : Учебник для студ. геофизических специальностей вузов / Ю.И. Горбачев; Под ред. Е.В. Каруса. – Москва : Недра, 1990. – 398с. – ISBN 5-247-01972-5
307389
  Нгуен Хыу Бинь Геофизические исследования скважин при изучении коллекторов в кристаллическом фундаменте месторождения Белый Тигр / Нгуен Хыу Бинь, В.И. Исаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 131-145 : рис., табл. – Библиогр.: с. 145. – ISSN 0203-3100
307390
   Геофизические исследования строения земной коры. – Москва, 1976. – 252с.
307391
  Ушаков С.А. Геофизические исследования строения земной коры в Восточной Антарктиде. / С.А. Ушаков. – М., 1963. – 91с.
307392
  Гайнанов А.Г. Геофизические исследования строения земной коры в области Атлантического океана / А.Г. Гайнанов, Е.Д. Корякин. – Москва : Недра, 1967. – 172с.
307393
   Геофизические исследования строения земной коры Юго-Воточной Европы. – Москва, 1967. – 163с.
307394
   Геофизические исследования территории Украины. – Киев : Наукова думка, 1972. – 254с.
307395
   Геофизические исследования титосферы европейского Севера СССР. – Апатиты, 1989. – 94с.
307396
  Шарма П.В. Геофизические методы в региональной геологии / П.В. Шарма. – Москва : Мир, 1989. – 487с.
307397
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – Москва, 1960. – 260с.
307398
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – Москва, 1960. – 260с.
307399
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – 2-е,доп. – Москва, 1965. – 324с.
307400
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – 2-е,доп. – Москва, 1965. – 324с.
307401
  Ив Геофизические методы горной разведки / Ив, Кейс и. – Ленинград, 1932. – 176с.
307402
  Лукин А.Е. Геофизические методы и проблема выявления нетрадиционных источников природного газа // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: с. 21-22. – ISSN 0367-4290
307403
  Башлыкин И.И. Геофизические методы и техника исследования скважин : Лекция / И.И. Башлыкин. – Москва
1 : Физические свойства и химический состав горных пород. – 1967. – 68с.
307404
  Матвеев Б.К. Геофизические методы изучения движения подземных вод / Б.К. Матвеев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 135с.
307405
  Дахнов В.Н. Геофизические методы изучения нефтегазоносных коллекторов / В.Н. Дахнов, Л.П. Долина. – Москва, 1959. – 265с.
307406
  Лаптев В.В. Геофизические методы изучения около- и межскважинного пространства нефтегазовых месторождений. / В.В. Лаптев. – М., 1975. – 45с.
307407
   Геофизические методы изучения подсчетных параметров при определении запасов нефти и газа. – Москва : Недра, 1985. – 248с.
307408
  Богославский В.А. Геофизические методы изучения фильтрации из водохранилищ : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Богославский В. А.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
307409
  Огильви А.А. Геофизические методы исследования : Учебник для вузов / А.А. Огильви. – Москва : Московский университет, 1962. – 411с.
307410
   Геофизические методы исследования. – Харьков, 1977. – 42с.
307411
   Геофизические методы исследования : Учеб. пособие для горнотехнол. спец. вузов. – Москва : Недра, 1988. – 395с. – (Высшее образование). – ISBN 5-247-00301-2
307412
   Геофизические методы исследования в инженерных изысканиях, 1968. – 52с.
307413
  Зыков Ю.Д. Геофизические методы исследования криолитозоны : Учебное пособие / Ю.Д. Зыков. – Москва : Московский университет, 1999. – 243с. – ISBN 5-211-02545-8
307414
   Геофизические методы исследования нефтяных и газовых скважин. – М, 1981. – 376с.
307415
  Комаров С.Г. Геофизические методы исследования нефтяных скважин / С.Г. Комаров. – М-Л. : Гостоптехиздат, 1952. – 360с.
307416
  Огильви А.А. Геофизические методы исследования при инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Огильви А. А.; М-во геол и охр. недр. СССР, ВНИИ гидротехнол. и инж. геол. – М., 1962. – 43л. – Бібліогр.:с.41-42
307417
  Комаров С.Г. Геофизические методы исследования скважин / С.Г. Комаров. – М., 1963. – 408с.
307418
  Комаров С.Г. Геофизические методы исследования скважин / С.Г. Комаров. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 368с.
307419
   Геофизические методы исследования скважин : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1983. – 591с.
307420
  Заворотько Ю.М. Геофизические методы исследования скважин : Учебник для техникумов / Ю.М. Заворотько. – Москва : Недра, 1983. – 208с.
307421
   Геофизические методы исследования угольных бассейнов и эффективность геофизических работ. – М, 1979. – 131с.
307422
  Гречухин В.В. Геофизические методы исследования угольных скважин / В.В. Гречухин. – М., 1965. – 468с.
307423
  Гречухин В.В. Геофизические методы исследования угольных скважин / В.В. Гречухин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 549с.
307424
  Бочко Э.А. Геофизические методы контроля качества закрепления рыхлых грунтов / Э.А. Бочко, В.С. Дубровин. – Москва : Недра, 1976. – 87с.
307425
   Геофизические методы контроля напряжений в горных породах. – Новосибирск, 1980. – 146с.
307426
  Кузнецов Г.С. Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений : Учебник для вузов / Г.С. Кузнецов, Е.И. Леонтьев, Р.А. Резванов. – Москва : Недра, 1991. – 222с.
307427
   Геофизические методы контроля разработки нефтяных месторождений. – Москва : Недра, 1986. – 221с.
307428
  Хуснуллин М.Х. Геофизические методы контроля разработки нефтяных пластов / М.Х. Хуснуллин. – Москва, 1989. – 188с.
307429
   Геофизические методы локального прогноза нефтегазоносности в Западной Сибири. – Тюмень, 1989. – 116с.
307430
  Рокитянский И.И. Геофизические методы магнитовариационного зондирования и профилирования / И.И. Рокитянский. – Киев : Наукова думка, 1972. – 226с.
307431
   Геофизические методы обнаружения газовых залежей на Сибирской платформе. – М, 1983. – 128с.
307432
  Турчанинво И.А. Геофизические методы определения и контроля напряжений в массиве / И.А. Турчанинво. – Л., 1976. – 163с.
307433
  Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород / В.Н. Дахнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 311с.
307434
  Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород. / В.Н. Дахнов. – М., 1975. – 343с.
307435
  Вендельштейн Б.Ю. Геофизические методы определения параметров нефтегазовых коллекторов (При подсчете запасов и проектировании разработки месторождений) / Б.Ю. Вендельштейн, Р.А. Резванов. – Москва : Недра, 1978. – 318с.
307436
  Гринбаум И.И. Геофизические методы определения фильтационных свойств горных пород. / И.И. Гринбаум. – Москва : Недра, 1965. – 188с.
307437
  Ковалевич В.Б. Геофизические методы поисков железорудных месторождений в восточной части Ангарской железорудной провинции и предложения по повышению их эффективности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Ковалевич В.Б.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
307438
   Геофизические методы поисков и подготовки нефтегазоперспективных сруктур к глубокому бурению. – М, 1978. – 114с.
307439
   Геофизические методы поисков и разведки : Учебник для вузов. – Ленинград : Недра, 1982. – 304с.
307440
  Крутиховская З.А. Геофизические методы поисков и разведки железорудных месторождений / З.А. Крутиховская, Н.Г. Шмидт. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 79с.
307441
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1982. – 142с.
307442
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1985. – 154с.
307443
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1986. – 151с.
307444
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1987. – 144с.
307445
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1989. – 111с.
307446
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1991. – 127с.
307447
  Кудымов Б.Я. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Гравиметрич. метод. Уч. пособие / Б.Я. Кудымов. – М., 1970. – 371с.
307448
   Геофизические методы поисков и разведки неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1984. – 223с.
307449
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа. – Пермь, 1980. – 159с.
307450
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа. – Пермь, 1983. – 143с.
307451
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа : Менждународный сборник науных трудов. – Пермь, 1988. – 110с.
307452
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа в Припятской впадине. – Минск, 1970. – 142с.
307453
   Геофизические методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений. – М, 1962. – 40с.
307454
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1981. – 112с.
307455
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1982. – 101с.
307456
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1983. – 125с.
307457
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1984. – 120с.
307458
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1985. – 128с.
307459
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1986. – 147с.
307460
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1987. – 128с.
307461
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1989. – 103с.
307462
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1990. – 118с.
307463
   Геофизические методы поисков литологических неоднородностей в осадочном чехле. – Саратов, 1982. – 75с.
307464
   Геофизические методы поисков месторождений полезных ископаемых в Сибири. – Новосибирск, 1989. – 96с.
307465
  Меламед Г.Ш. Геофизические методы при крупномасштабном геологическом картировании на слюдяных месторождениях Северной Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Меламед Г.Ш.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 22л.
307466
   Геофизические методы при обосновании объектов нефтепоисковых работ в центральных районах Западной Сибири. – Тюмень, 1988. – 127с.
307467
  Газарян Г.О. Геофизические методы при организации и ведении мониторинга экзогенных геологических процессов / Г.О. Газарян. – Ереван, 1990. – 125с.
307468
  Зайцев И.М. Геофизические методы при поисках и разведке месторождений термальных вод и пара на Камчатке : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Зайцев И.М.;. – Л, 1972. – 18л.
307469
   Геофизические методы при происках и разведке оловорудных месторождений в Средней Азии и Казахстане. – М, 1976. – 72с.
307470
  Мелькановицкий И.М. Геофизические методы при региональных гидрогеологических исследованиях / И.М. Мелькановицкий. – Москва : Недра, 1984. – 176с.
307471
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки / К.А. Хэйланд. – изд. 2-е. – М - Л, 1922. – 156с.
307472
  Соколов К.П. Геофизические методы разведки / К.П. Соколов. – Ленинград : Недра, 1966. – 464с.
307473
   Геофизические методы разведки в Казахстане. – Алма-Ата, 1958. – 67с.
307474
  Знаменский В.А. Геофизические методы разведки и исследование скважин / В.А. Знаменский. – Москва : Недра, 1981. – 320с.
307475
  Знаменский В.А. Геофизические методы разведки и исследование скважин : Учебник для техникумов / В.А. Знаменский, М.С. Жданов, Л.П. Петров. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Недра, 1991. – 304с. – ISBN 5-247-01557-6
307476
  Шрайбман В.И. Геофизические методы разведки месторождений полезных ископаемых / В.И. Шрайбман, А.А. Борисов. – М.
2. – 1961. – 12с.
307477
  Поспелов П.А. Геофизические методы разведки нефти и газа / П.А. Поспелов. – М, 1960. – 39с.
307478
   Геофизические методы разведки рудных месторождений. – Москва : Недра, 1990. – 295с.
307479
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки, основы ее методов и результаты их применения в Соед. Штатах / К.А. Хэйланд. – М - Л, 1931. – 162с.
307480
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки, основы ее методов и результаты их применения в Соед. Штатах / К.А. Хэйланд. – М - Л, 1932. – 256 с.
307481
   Геофизические методы рифогенных залежей нефти. – Казань, 1986. – 182с.
307482
   Геофизические наблюдения во время пролета метеороида "Челябинск" / В.С. Селезнев, А.В. Лисейкин, А.А. Еманов, А.Ю. Белинская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 516-522 : рис., табл. – Библиогр.: с. 522. – ISSN 0016-7886
307483
   Геофизические неоднородности литосферы мегавпадины Черного моря / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков, И.К. Пашкевич, Р.И. Кутас, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 3-20 : Рис. – Список літ.: с.18-20. – ISSN 0203-3100
307484
  Барулин Г.И. Геофизические основы регионального прогноза нефтегазоносности / Г.И. Барулин. – Москва : Недра, 1983. – 177с.
307485
  Рудина М.П. Геофизические параметры ионосферы. / М.П. Рудина, Н.Ф. Солоницына. – Алма-Ата, 1979. – 116с.
307486
   Геофизические поиски рудных месторождений. – Алма-Ата, 1970. – 611с.
307487
   Геофизические поиски рудных месторождений. – Алма-Ата
2. – 1971. – 154с.
307488
   Геофизические поля Атлантического океана. – Москва, 1988. – 156с.
307489
   Геофизические поля и сейсмичность. – М, 1975. – 198с.
307490
  Добрев Т.Б. Геофизические поля и сейсмичность восточной части Карпато-Балканского региона / Т.Б. Добрев, Ю.К. Щукин. – Москва : Наука, 1974. – 170с.
307491
   Геофизические поля и строение для океанских котловин. – Москва : Наука, 1990. – 219с.
307492
   Геофизические поля и строение земной коры Закавказья. – М, 1985. – 174с.
307493
  Таль-Вирский Геофизические поля и тектоника Средней Азии / Таль-Вирский. – М, 1982. – 271с.
307494
   Геофизические поля Тихого и Индийского океанов. – Москва, 1988. – 118с.
307495
  Юдахин Ф.Н. Геофизические поля, глубинное строение и сейсмичность Тянь-Шаня. / Ф.Н. Юдахин. – Фрунзе, 1983. – 248с.
307496
   Геофизические приборы и разведочная аппаратура для нефтяной и газовой промышленности. – М, 1961. – 93с.
307497
  Коваленко В.Е. Геофизические работы в скважинах : Учебник для ПТУ / В.Е. Коваленко. – Москва : Недра, 1992. – 222с.
307498
  Сельский В Геофизические работы на службе нефтяной промышленности. / В Сельский. – М-Л, 1933. – 128с.
307499
   Геофизические работы при решении геологических задач в Восточной Сибири. – М, 1961. – 232с.
307500
  Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана / И.В. Максимов. – Ленинград, 1970. – 448с.
307501
  Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана / И.В. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 447 с.
307502
   Геофизические характеристики земной коры Атлантического океана. – Ленинград : Недра, 1985. – 248с.
307503
  Погребной В.Н. Геофизические эффекты и модель экваториальной электроструи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Погребной В.Н.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
307504
  Петрищевский А.М. Геофизические, магматические и металлогенические признаки проявления мантийного плюма в верховьях рек Алдан и Амур / А.М. Петрищевский, Ю.П. Юшманов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 568-593 : рис., табл. – Библиогр.: с. 588-593. – ISSN 0016-7886
307505
   Геофизический анализ проявления сейсмичности в северных районах Монголии, охваченных мерзлотой / В.И. Джурик, С.П. Серебренников, Ц. Батсайхан, А.Ф. Дреннов, Т. Дугармаа // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 155-161 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0203-3100
307506
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 6. – 1980
307507
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 5. – 1980
307508
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 4. – 1980
307509
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 3. – 1980
307510
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 2. – 1980
307511
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 1. – 1980
307512
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 1. – 1981
307513
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 2. – 1981
307514
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 3. – 1981
307515
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 4. – 1981
307516
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 5. – 1981
307517
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 6. – 1981
307518
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 1. – 1982
307519
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 2. – 1982
307520
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 3. – 1982
307521
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 4. – 1982
307522
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 5. – 1982
307523
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 6. – 1982
307524
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 1. – 1983
307525
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 2. – 1983
307526
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 3. – 1983
307527
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 4. – 1983
307528
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 5. – 1983
307529
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 6. – 1983
307530
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 1. – 1984
307531
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 2. – 1984
307532
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 3. – 1984
307533
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 4. – 1984
307534
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 5. – 1984
307535
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 6. – 1984
307536
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 1. – 1985
307537
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 2. – 1985
307538
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 3. – 1985
307539
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 4. – 1985
307540
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 5. – 1985
307541
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 6. – 1985
307542
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 1. – 1986
307543
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 2. – 1986
307544
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 3. – 1986
307545
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 4. – 1986
307546
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 5. – 1986
307547
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 6. – 1986
307548
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 1. – 1987
307549
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 2. – 1987
307550
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 3. – 1987
307551
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 4. – 1987
307552
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 5. – 1987
307553
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 6. – 1987
307554
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 1. – 1988
307555
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 2. – 1988
307556
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 3. – 1988
307557
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 4. – 1988
307558
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 5. – 1988
307559
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 6. – 1988
307560
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 1. – 1989
307561
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 2. – 1989
307562
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 3. – 1989
307563
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 4. – 1989
307564
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 5. – 1989
307565
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 6. – 1989
307566
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 1. – 1990
307567
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 2. – 1990
307568
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 3. – 1990
307569
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 4. – 1990
307570
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 5. – 1990
307571
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 6. – 1990
307572
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 1. – 1991
307573
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 2. – 1991
307574
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 3. – 1991
307575
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 4. – 1991
307576
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 5. – 1991
307577
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 6. – 1991
307578
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 6. – 1992
307579
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 5. – 1992
307580
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 4. – 1992
307581
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 3. – 1992
307582
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 2. – 1992
307583
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 1. – 1992
307584
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 1. – 1993
307585
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 2. – 1993
307586
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 3. – 1993
307587
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 4. – 1993
307588
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 5. – 1993
307589
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 6. – 1993
307590
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 1. – 1994
307591
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 2. – 1994
307592
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 3. – 1994
307593
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 4. – 1994
307594
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 5. – 1994
307595
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 6. – 1994
307596
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 1. – 1995
307597
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 2. – 1995
307598
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 3. – 1995
307599
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 4. – 1995
307600
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 5. – 1995
307601
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 6. – 1995
307602
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1996
307603
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1996
307604
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1996
307605
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1996
307606
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1996
307607
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1996
307608
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1997
307609
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1997
307610
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1997
307611
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1997
307612
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1997
307613
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1997
307614
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1998
307615
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1998
307616
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1998
307617
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1998
307618
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1998
307619
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1998
307620
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1999
307621
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1999
307622
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1999
307623
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1999
307624
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1999
307625
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1999
307626
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 1. – 2000
307627
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 2. – 2000
307628
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 3. – 2000
307629
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 4. – 2000
307630
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 5. – 2000
307631
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 6. – 2000
307632
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 1. – 2001
307633
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 2. – 2001
307634
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 4. – 2001
307635
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 5. – 2001
307636
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 6. – 2001
307637
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 3. – 2001
307638
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 2. – 2002
307639
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 3. – 2002
307640
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 4. – 2002
307641
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 5. – 2002
307642
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 6. – 2002
307643
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 1. – 2002
307644
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 1. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
307645
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 2. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
307646
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 3. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
307647
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 4. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
307648
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 5. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
307649
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 6. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
307650
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 1. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
307651
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 2. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
307652
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 3. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
307653
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 4. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
307654
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 5. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
307655
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 6. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
307656
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 1. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
307657
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
307658
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 3. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
307659
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 4. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
307660
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 5. – 2005. – Резюме - укр.. англ. мовами
307661
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 6. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
307662
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 1. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
307663
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 2. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
307664
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 3. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
307665
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 4. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
307666
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 5. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
307667
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 6. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
307668
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 2. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
307669
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 5. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
307670
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 6. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
307671
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 3. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
307672
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 4. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
307673
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 1. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
307674
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 1. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
307675
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 2. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
307676
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 3. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
307677
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 4. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
307678
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 6. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
307679
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 5. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
307680
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 1. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
307681
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 2. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
307682
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 3. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
307683
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 5. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
307684
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 4. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
307685
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 6. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
307686
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 1. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
307687
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 2. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
307688
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 3. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
307689
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 4. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
307690
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 5. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
307691
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 6. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
307692
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 3. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
307693
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 4. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
307694
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 2. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
307695
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 5. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
307696
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 6. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
307697
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 1. – 2011. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
307698
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 1. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
307699
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 2. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
307700
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 5. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
307701
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 6. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
307702
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 3. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
307703
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 4. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
307704
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 1. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
307705
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 5. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
307706
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 6. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
307707
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 2. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
307708
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 3. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
307709
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 4. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
307710
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 2. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
307711
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 1. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
307712
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 6. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
307713
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 4. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
307714
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 3. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
307715
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 5. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
307716
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 1. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
307717
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 2. – 2015. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
307718
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 3. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
307719
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 4. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
307720
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 5. – 2015. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
307721
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 6. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
307722
  Глушко В.Т. Геофизический контроль в угольных шахтах / В.Т. Глушко. – К, 1978. – 224с.
307723
   Геофизический сборник. – Саратов, 1973. – 121с.
307724
   Геофизический сборник. – Саратов, 1987. – 104с.
307725
   Геофизический сборник. – Саратов, 1987. – 112с.
307726
   Геофизическое изучение геологического строения нефтегазоносных областей Азербайджана. – Баку, 1963. – 306с.
307727
  Лукашев К.И. Геофизическое изучение земных недр и околезмного космического пространства / К.И. Лукашев. – Минск, 1976. – 53с.
307728
  Боронин В.П. Геофизическое изучение кристаллического фундамента Татарии / В.П. Боронин, Б.П. Степанов, Б.Л. Гольштейн. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1982. – 200с.
307729
  Сутуев А.Б. Геофизическое изучение показателей нефтегазоносности мезозойских отложений Прикумской области Дагестана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сутуев А.Б.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии по присужд. ученых степеней по геол.-минералог. наукам. – Баку, 1968. – 16л.
307730
  Перьков Н.А. Геофизическое исследование нефтяных и газовых скважин / Н.А. Перьков. – Москва : ВИЭМС, 1970. – 15с.
307731
  Барсегян А.Г. Геофинансовые перспективы Украины в контексте евроинтеграционной стратегии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 58-59
307732
  Сикура И.И. Геофиты природной флоры Средней Азии и использование их на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сикура И.И. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1966. – 17 с.
307733
  Меньшов О. Геофізика педосфери та природознавство В.І. Вернадського / О. Меньшов, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-32. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові здобутки В.І. Вернадського та В.В. Докучаєва у галузі ґрунтознавства. Приведено основи концепції геофізики педосфери. Продемонстровано можливості магнітних досліджень ґрунтів. Рассмотрены научные достижения В.И. Вернадского и В.В. ...
307734
  Безсмертний А.Ф. Геофізична інтерпритація схилових деформацій в межах розвитку зсувів на Південному березі Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-41. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглянуто проблемні питання інженерно-геологічних робіт на етапі проектування протизсувних споруд на Південному березі Криму та запропоновано шляхи їх вирішення комплексом геофізичних методів. Результати праці показують, що визначені геофізичні ...
307735
  Тройніч К. Геофізична томографія: сучасний стан і перспективи впровадження / К. Тройніч, Б. Матвійчук, С. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні підходи до застосування методу сейсмічної томографії - інструменту розв"язання оберненої задачі геофізики. Основну увагу приділено застосуванню геофізичної томографії для вирішення завдань нафтогазової промисловості на всіх етапах ...
307736
   Геофізична характеристика України. – Київ, 1927. – 32с.
307737
   Геофізична характеристика України. – К, 1928. – 59с.
307738
   Геофізична характеристика України. – К, 1928. – 68с.
307739
  Асташкіна О.А. Геофізичний моніторинг геологічного середовища на техногенно-навантажених територій : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05. / Асташкіна О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 125 л. – Бібліогр.: л. 109-125
307740
  Асташкіна О.А. Геофізичний моніторинг геологічного середовища на техногенно-навантажених територіях : Автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Асташкіна О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
307741
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг карстово-суфозійних процесів на території Рівненської АЕС / С.А. Вижва, С.І. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати статистичної обробки даних геофізичного моніторингу радіоізотопними методами густини дисперсних грунтів і крейдяної товщі території Рівненської АЕС та зроблено прогноз стану густини крейдяних відкладів до 2006 р.
307742
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів / С.А. Вижва; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 236 с. – ISBN 966-95774-0-4
307743
   Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : Тези доповідей Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2000 р. м.Київ / КНУТШ;Ред.кол.:Г.Т.Продайвода,С.А.Вижва. – Київ : Київський університет, 2000. – 66с.
307744
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних природних та техногенних процесів на початку ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-80 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено оцінки тенденцій розвитку небезпечних природних та техногенно-природних процесів у світі та в Україні. Вивчаються можливості застосування геофізичних досліджень для визначення природи катастрофічних процесів та розробки методів їх прогнозування.
307745
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг як складова загальної системи моніторингу довкілля : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-66 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Розглянуто проблеми організації геофізичного моніторингу небезпечних природних і техногенних явищ як складової загальної системи моніторингу довкілля.
307746
  Онищук В.І. Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 212 л. + Додаток : л.190-212. – Бібліогр. : л.176-189
307747
  Онищук В.І. Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
307748
   Геофізичні дослідження при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів / М. Рева, В. Онищук, Д. Онищук, В. Петруняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики та результати геофізичних досліджень при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів. Наведений приклад застосування радіометричних досліджень на одній із ділянок зони відчуження Чорнобильської ...
307749
   Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу : монографія / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, І.М. Безродна, Т.Г. Продайвода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с. – Бібліогр. : С. 348-367. – ISBN 978-966-439-339-0
307750
  Бондар К. Геофізичні методи при дослідженні взаємозв"язків між природними та історичними процесами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано інформативність польових і лабораторних геофізичних методів при вивченні змін природного середовища та еволюції просторових структур археологічних пам"яток. Оглянуті шляхи пошуку загальних закономірностей та взаємозв"язків між природними ...
307751
  Кобзістий П.І. Геофізичні фактори формування природних комплексів у субальпійській зоні Українських Карпат : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 48-52 : Табл. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
307752
  Ена А.В. Геоформула как синтезирующий ландшафтный индикатор // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 120-125 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
307753
   Геохимиеческие исследования в лесных и тундровых ландшафтах : межвузовский сборник научных трудов. – Москва, 1986. – 152 с.
307754
   Геохимиеческие исследования горных пород, минералов и вод забайкалья. – Улан-Удэ, 1981. – 194с.
307755
   Геохимиеческие исследования для решения задач региональной геологии. – Л, 1991. – 123с.
307756
   Геохимиеческие исследования и поиски полезных ископаемых в Белоруссии и Прибалтике. – Минск, 1977. – 281с.
307757
   Геохимиеческие исследования на горе Верблюжьей. – М-Л, 1933. – 96с.
307758
  Поляков А.И. Геохимии тория в щелочных породах Кольского полуострова : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Поляков А.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1967. – 29л.
307759
   Геохимимя пегматитов и методы их поисков. – Новосибирск, 1983. – 215с.
307760
   Геохимическая деятельность микроорганизмов в водоемах и местрождениях полезных ископаемых. – Москва, 1973. – 338 с.
307761
   Геохимическая деятельность микроорганизмов в осадках Тихого океана. – Пущино, 1981. – 175с.
307762
   Геохимическая дифференциация элементов в морских и континентальных осадках. – Минск, 1986. – 207с.
307763
  Буренков Э.К. Геохимическая зональность апатит-магнетит-редкометальных месторождений / Э.К. Буренков, Э.С. Кравченко. – Отв. ред. Овчинников Л.Н. – Москва : Наука, 1989. – 111с.
307764
  Бордон В.Е. Геохимическая зональность платформенного чехла Белоруссии / В.Е. Бордон, Л.И. Матрунчик. – Минск : Навука і Тэхніка, 1990. – 128с.
307765
  Никитин Н.В. Геохимическая зональность сульфидно-касситеритовых месторождений Комсомольского района : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никитин Н. В.; Лен.. горн. ин-т. – Л., 1969. – 23л.
307766
   Геохимическая зональность эндогенных ореолов одного из золото-сульфидных месторождений (Закарпатье) : методы и результаты прикладных геохимических исследований / В.Г. Ростов, И.М. Церман, В.И. Демидов, О.Н. Коробейникова // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
307767
  Остафийчук И.М. Геохимическая и металлогеническая специализация палеозойских гранитоидов Северного Казахстана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Остафийчук И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 32 с.
307768
  Шнюков С.Е. Геохимическая классификация цирконов и апатитов из различных типов горных пород и руд: современное состояние, применение и перспективы развития // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 93-98 : табл., рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
307769
  Булкин Григорий Геохимическая миграция и рудообразование = Geochemical migration and ore formation / Булкин Григорий. – Киев : Наукова думка, 2002. – 360с. – ISBN 966-00-0075-8
307770
   Геохимическая модель земной коры и верхней мантии в зонах перехода от континентов к Тихому океану. – Владивосток, 1982. – 162с.
307771
  Коваль В.Б. Геохимическая модель накопления урана в щелочнокарбонатных метасоматитах докембрия / В.Б. Коваль. – К, 1980. – 148с.
307772
   Геохимическая модель Тихоокеанской окраины Азии. – Москва : Наука, 1984. – 236 с.
307773
   Геохимическая обстановка в южных районах Украинской ССР и прогноз ее возможных изменений в результате орошения. – Киев, 1956. – 137с.
307774
   Геохимическая обстановка в южных районах Украинской ССРи прогноз ее возможных изменений в результате орошения / Е.С. Бурксер, П.К. Заморий, А.П. Ромоданова, В.В. Бурксер, И.К. Половко, О.А. Кульская, Б.Б. Зайдис; АН УССР. Ин-т геологических наук. – Киев : АН УССР, 1956. – 137с.


  В работе изложены геологическая характеристика четверичных отложений южных раойонов Украины, а также геоморфологический очерк территории, освещены результаты исследования засоленности лессовидных отложений и грунтовых вод, дана характеристика ...
307775
  Корженевский В.В. Геохимическая оценка модельного профиля Казантипского природного заповедника / В.В. Корженевский, Н.А. Литвинюк, А.А. Квитницкая // Збірник наукових праць ДНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта, 2013. – Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – С. 68-78
307776
  Хованский А.Д. Геохимическая оценка состояния речной системы Нижнего Дона / А.Д. Хованский, В.В. Приваленко. – Ростов-на-Дону, 1990. – 144с.
307777
  Сукач В.С. Геохимическая реконструкция первичного состава метаморфизованных пород докембрия среднего течения р.Тетерев (Брусиловский синклинорий) : проблемы региональных геохимических исследований / В.С. Сукач, А.Ю. Серга // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1985. – С. 13-22 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
307778
  Бордон В.Е. Геохимическая специализация девонских отложений Припятской впадины / В.Е. Бордон. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 132с.
307779
   Геохимическая специализация магнитических и метаморфических комплексов докембрия Белоруссии и Прибалтики. – Минск, 1978. – 148с.
307780
  Ковальский В.В. Геохимическая среда и жизнь / В.В. Ковальский; АН СССР, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1982. – 78 с.
307781
  Федин В.П. Геохимическая характеристика и история формирования соляных образований в четвертичных отложениях северо-западной Туркмении. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 121 / Федин В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. Каф. геохимии. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
307782
  Архипова А.И. Геохимическая характеристика интрузивных траппов Норильского плато. : Автореф... наук: / Архипова А.И.; МГУ. – М., 1967. – 23л.
307783
  Капустянский И.Д. Геохимическая характеристика меловых формаций юго-западных Кызылкумов и среднего течения реки Зеравшан. (По данным спектр. анализа) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Капустянский И.Д.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
307784
  Маковецкий П.С. Геохимическая характеристика нефтей и других бимутов Украины и Молдавии / П.С. Маковецкий. – М., 1966. – 244с.
307785
  Яхья Касем Аль-Хаба Геохимическая характеристика нефтей Северного Сахалина : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.136 / Яхья Касем Аль-Хаба ; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
307786
  Сагидова Ф.З. Геохимическая характеристика нефтей Ферганской долины : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сагидова Ф. З.; АН УзССР, Ин-т геологии и разработки нефтяных и газовых месторожден. – Ташкент, 1961. – 22л.
307787
  Певнева Г.С. Геохимическая характеристика органического вещества среднеюрских отложений Западной Сибири по составу алкиларенов / Г.С. Певнева, А.К. Головко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 80-90 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0016-7525
307788
  Лапуть В.А. Геохимическая характеристика палеозойских отложений Припятской впадины. / В.А. Лапуть. – М., 1970. – 206с.
307789
  Трещина Н.И. Геохимическая характеристика природных газов нефтяных и газовых месторождений Терско-Дагестанской нефтеносной области. : Автореф... канд. хим.наук: 956 / Трещина Н.И.; Всесоюз. нефт. НИИ геол.-развед. – Л., 1956. – 20л.
307790
  Страховенко В.Д. Геохимическая характеристика сапропелевых отложений малых озер Обь-Иртышского междуречья / В.Д. Страховенко, О.П. Таран, Н.И. Ермолаева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1466-1477 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1476-1477. – ISSN 0016-7886
307791
   Геохимическая эволюция метаморфических комплексов докембрия Кольского полуострова. – Апатиты, 1976. – 161с.
307792
  Ковальский В.В. Геохимическая экология : очерки / В.В. Ковальский; АН СССР, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1974. – 300 с. : табл., ил. – Библиогр.: 562 назв.
307793
  Ермаков В.В. Геохимическая экология и биогеохимические критерии оценки экологического состояния таксонов биосферы // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 203-221 : рис., табл. – Библиогр.: с. 219-221. – ISSN 0016-7525
307794
  Летунова Светлана Владимировна Геохимическая экология микроорганизмов : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.07 / Летунова Светлана Владимировна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол. фак-т. – М., 1973. – 52л.
307795
  Летунова С.В. Геохимическая экология микроорганизмов / С.В. Летунова, В.В. Ковальский. – Москва : Наука, 1978. – 147 с.
307796
  Покаржевский А.Д. Геохимическая экология наземных животных / А.Д. Покаржевский. – Москва, 1985. – 300с.
307797
  Миняйло И.А. Геохимическеие особенности эксгаляций Большого трещинного Толбачинского извержения. / И.А. Миняйло. – М., 1980. – 235с.
307798
  Юровский Ю.Г. Геохимические аспекты загрязнения прибрежно-морской зоны // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-27 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
307799
  Долин В.В. Геохимические аспекты фиторемедиации радиационно загрязненных ландшафтов // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 72-75 : рис., табл.
307800
  Нгуен Ба Линь Геохимические барьеры во влажно-мусонных тропических ландшафтах северной части СРВ : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Нгуен Ба Линь; МГУ. – М., 1979. – 23л.
307801
   Геохимические закономерности формирования галогенных отложений. – Новосибирск, 1983. – 142с.
307802
  Валяшко М.Г. Геохимические закономерности формирования месторождений калийных солей / М.Г. Валяшко; Под ред. Виноградова А.П. – Москва : МГУ, 1962. – 398с.
307803
   Геохимические и гидрогеологические предпосылки поисков нефти и газа в Сибири. – Новосибирск, 1983. – 146с.
307804
  Иванов Ю.Г. Геохимические и минералогические критерии поисков вольфрамового оруденения / Ю.Г. Иванов. – Москва : Недра, 1974. – 213с.
307805
  Ферсман А.Е. Геохимические и минералогические методы поисков полезных ископаемых / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1939. – 446с.
307806
   Геохимические и почвенные аспекты в изучении ландшафтов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1975. – 246с.
307807
   Геохимические идеи В.И. Вернадского в наши дни : К 100-летию со дня окончания В.И.Вернадским Петербургского ун-та. – Ленинград : Ленинградский унив-т, 1987. – 213с.
307808
   Геохимические индикаторы палеоклиматических изменений в кайнозойских отложениях Нижнеалданской впадины / В.В. Иванова, П.А. Никольский, А.С. Тесаков, А.Э. Басилян, И.Н. Белолюбский, Г.Г. Боескоров // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 375-386 : рис., табл. – Библиогр.: с. 386. – ISSN 0016-7525
307809
   Геохимические индикаторы палеотайфунов в шельфовых отложениях / А.С. Астахов, И.А. Калугин, К.И. Аксентов, А.В. Дарьин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 387-392 : рис. – Библиогр.: с. 392. – ISSN 0016-7525
307810
  Лукашев В.К. Геохимические индикаторы процессов гипергенеза и осадкообразования / В.К. Лукашев. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 318с.
307811
  Ковалишин З.И. Геохимические исследования газов глубинного происхождения по включениям в минералах. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121 / Ковалишин З.И.; Львов. гос. ун-тет. – Львов, 1968. – 20л.
307812
   Геохимические исследования земной коры Белоруссии. – Минск, 1983. – 107с.
307813
   Геохимические исследования ландшафтов Белоруссии и Прибалтики : сборник научных трудов. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 129с.
307814
  Бессонов О.А. Геохимические исследования некоторых современных и ископаемых моллюсков бассейна Азовского моря. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.121 / Бессонов О.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1970. – 27л.
307815
  Думлер Ф.Л. Геохимические исследования при крупномасштабной геологической съемке / Ф.Л. Думлер. – Ленинград : Недра, 1975. – 36с.
307816
  Косолапов А.И. Геохимические исследования природных вод и газов Западной Якутии / А.И. Косолапов. – М., 1963. – 208с.
307817
   Геохимические карты и их использование при поисках рудных местрождений. – Хабаровск
1. – 1979. – 138с.
307818
  Никифоров И.А. Геохимические классификации методом картирования равнодействующих // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 361-369 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7525
307819
  Винограов Г.Ф. Геохимические коррелятивы четвертичных отложений Ангольской котловины / Г.Ф. Винограов, С.А. Мороз, В.И. Цыбульский // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 13-19 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геология ; № 7)
307820
  Кузнецов В.А. Геохимические корреляции в речных долинах / В.А. Кузнецов. – Минск, 1984. – 288с.
307821
  Озол А.А. Геохимические критерии бороносности галогенных и вулканогенно-осадочных образований / А.А. Озол. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 45с.
307822
   Геохимические критерии количественной оценки скрытого оруденения. – М, 1987. – 77с.
307823
   Геохимические критерии нефтегазоностности. – М, 1983. – 130с.
307824
   Геохимические критерии оценки масштабов нефтегазонакопления и прогноза качества углеводородных флюидов в зонах аккумуляции. – М, 1984. – 188с.
307825
   Геохимические критерии перспектив рудоносности метаморфических комплексов докембрия. – Апатиты, 1978. – 121с.
307826
   Геохимические критерии поисков месторождений бора. – Москва : Недра, 1979. – 155с.
307827
   Геохимические критерии потенциальной рудоносности гранитоидов. – Иркутск
2. – 1971. – 243с.
307828
   Геохимические критерии прогноза и оценки рудных месторождений. – Москва : Наука, 1988. – 158с.
307829
  Джураев А. Геохимические критерии прогнозирования и поисков вулканогенных месторождений Кураминской зоны. / А. Джураев, М.М. Пирнозаров. – Ташкент, 1991. – 196с. – ISBN 5-648-00687-Х
307830
   Геохимические критерии прогнозной оценки оруденения : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 221с.
307831
  Грабежев А.И. Геохимические критерии редкометальной рудоносности гранитов / А.И. Грабежев. – Свердловск, 1987. – 113с.
307832
   Геохимические критерии формирования зон нефтегазонакопления в платформенных областях Сибири. – Новосибирск, 1986. – 111с.
307833
  Мицкевич Б.Ф. Геохимические ландшафты Украинского щита и поиски рудных месторождений по вторичным ореолам и потокам рассеяния. : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 04.121 / Мицкевич Б.Ф. ; АН УССР , Ин-т геол. наук. – Киев, 1972. – 60 с.
307834
  Зарицкий П.В. Геохимические методы анализа / П.В. Зарицкий. – Киев, 1988. – 46с.
307835
   Геохимические методы в решении геологических задач. – Москва : Наука, 1988. – 207с.
307836
   Геохимические методы для решения задач практической геологии. – Л, 1986. – 96с.
307837
   Геохимические методы и научно-технический прогресс в геологическом изучении недр. – Москва : Наука, 1989. – 207с.
307838
   Геохимические методы изучения кор выветривания. – Л, 1981. – 31с.
307839
  Карцев А.А. Геохимические методы исследований при поисках нефти и газа, Уч. пособие для студ. нефт. вузов и фак-тов. / А.А. Карцев, В.П. Шугрин. – М., 1964. – 203с.
307840
   Геохимические методы корреляции. – Минск, 1982. – 201с.
307841
   Геохимические методы мониторинга. – Минск, 1980. – 171с.
307842
   Геохимические методы поисков. – Л, 1973. – 187с.
307843
   Геохимические методы поисков. – Иркутск, 1979. – 128с.
307844
   Геохимические методы поисков. – Новосибирск, 1984. – 178с.
307845
   Геохимические методы поисков в северных районах Сибири. – Новосибрск : Наука, 1984. – 177 с.
307846
   Геохимические методы поисков глубокозалегающих рудных месторождений. – Новосибирск : Наука, 1980. – 208с.
307847
  Исаев В.П. Геохимические методы поисков залежей нефти и газа на юге Сибирской платформы / В.П. Исаев. – Иркутск, 1986. – 223с.
307848
   Геохимические методы поисков и оценки рудных месторождений. – Новосибирск, 1985. – 184с.
307849
  Беус А.А. Геохимические методы поисков и разведки месторождений твердых полезных ископаемых / А.А. Беус. – Москва : Недра, 1975. – 280с.
307850
  Валяшко М.Г. Геохимические методы поисков месторождений калийных солей / М.Г. Валяшко, И.К. Жеребцова, Л.З. Садыков. – Москва : МГУ, 1966. – 73с.
307851
  Комов И.Л. Геохимические методы поисков месторождений неметаллических полезных ископаемых. / И.Л. Комов. – М., 1982. – 266с.
307852
  Зорькин Л.М. Геохимические методы поисков месторождений нефти и газа / Л.М. Зорькин. – М., 1974. – 73с.
307853
   Геохимические методы поисков месторождений нефти и газа. – М, 1983. – 199с.
307854
   Геохимические методы поисков месторождений нефти и газа / Коробов, С, , Л.М. Кравченко. – Саратов, 1989. – 47с.
307855
   Геохимические методы поисков месторождений олова, вольфрама и ртути. – Владивосток, 1979. – 143с.
307856
  Сауков А.А. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых / А.А. Сауков. – Москва : Московский университет, 1963. – 248с.
307857
  Алексеенко В.А. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых / В.А. Алексеенко, Г.В. Войткевич. – Москва : Недра, 1979. – 311с.
307858
   Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. – М, 1981. – 160с.
307859
   Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых : Тезисы докладов к ІІІ Всесоюзному совещанию. – Москва
1. – 1982. – 90с.
307860
   Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых : Тезисы докладов к ІІІ Всесоюзному совещанию. – Москва
2. – 1982. – 185с.
307861
   Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых : Тезисы докладов к ІІІ Всесоюзному совещанию. – Москва
3. – 1982. – 127с.
307862
   Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых : Тезисы докладов к ІІІ Всесоюзному совещанию. – Москва
4. – 1982. – 80с.
307863
   Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых : Тезисы докладов к ІІІ Всесоюзному совещанию. – Москва
5. – 1982. – 152с.
307864
   Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых : Тезисы докладов к ІІІ Всесоюзному совещанию. – Москва
6. – 1982. – 150с.
307865
   Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых : Тезисы докладов к ІІІ Всесоюзному совещанию. – Москва
7. – 1982. – 124с.
307866
  Соловов А.П. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых / А.П. Соловов. – Москва : Недра, 1985. – 294с.
307867
  Алексеенко В.А. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых : Учеб. для геолог. спец. вузов / В.А. Алексеенко. – Москва : Высш. шк., 1989. – 303с. : Ил. – Библиогр.: с.298-299
307868
   Геохимические методы поисков месторождений цветных металлов. – Новосибирск : Наука, 1979. – 206с.
307869
  Хокс Х.Е. Геохимические методы поисков минеральных месторождений / Х.Е. Хокс, Дж.С. Уэбб; Под ред. В.И. Смирнова. – Москва : Мир, 1964. – 487с.
307870
  Баженова О.К. Геохимические методы поисков морских месторождений нефти и газа / О.К. Баженова. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 127с.
307871
   Геохимические методы поисков нефти и газа. – М-Л
1. – 1953. – 106с.
307872
   Геохимические методы поисков нефти и газа. – М-Л
2. – 1954. – 171с.
307873
   Геохимические методы поисков нефти и газа в Нижнем Поволжье. – Саратов, 1976. – 248с.
307874
   Геохимические методы поисков нефти и газа на Русской платформе. – Саратов, 1980. – 57с.
307875
   Геохимические методы поисков нефтяных и газовых месторождений. – М, 1959. – 464с.
307876
   Геохимические методы поисков нефтяных и газовых месторождений. – М, 1980. – 300с.
307877
   Геохимические методы поисков рудных месторождений. – М, 1954. – 583с.
307878
  Барсуков В.Л. Геохимические методы поисков рудных месторождений / В.Л. Барсуков, С.В. Григорян, Л.Н. Овчинников. – Москва : Наука, 1981. – 317с.
307879
   Геохимические методы поисков рудных месторождений. – Новосибрск : Наука
Ч.1. – 1981. – 208 с.
307880
   Геохимические методы поисков рудных месторождений. – Новосибирск : Наука
2. – 1982. – 192с.
307881
   Геохимические методы поисков рудных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск : Наука, 1978. – 189с.
307882
   Геохимические методы при геологическом картировании. – М, 1985. – 94с.
307883
   Геохимические методы при поисках месторождений олова, вольфрама и ртути. – Владивосток, 1975. – 248с.
307884
   Геохимические методы при поисках рудных месторождений. – М, 1982. – 176с.
307885
   Геохимические методы при поисках скрытого оруденения / Барсуков В.Л., Григорян С.В. – Москва : Наука, 1984. – 208с.
307886
   Геохимические методы при поисках эндогенных рудных месторождений. – М, 1974. – 215с.
307887
   Геохимические методы прогнозирования и поисков рудных месторождений. – Москва, 1975. – 112с.
307888
   Геохимические методы прогнозирования и поисков рудных месторождений. – М, 1976. – 118с.
307889
  Нокколдс С.Р. Геохимические наблюдения = Геохимия некоторых серий изверженных пород / С.Р. Нокколдс, Р. Аллен. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 176с.
307890
   Геохимические нефтегазопоисковые исследования в Европейской части СССР. – М, 1975. – 156с.
307891
  Вадковская И.К. Геохимические основы биосферы / И.К. Вадковская, К.И. Лукашев. – Москва : Наука и Техника, 1977. – 276 с. – Список лит.: с. 267-272
307892
   Геохимические основы к прогнозированию рудных месторождений. – Новосибирск, 1978. – 216с.
307893
   Геохимические основы поисков и прогнозирования рудных месторождений. – Новосибирск : Наука, 1978. – 216с.
307894
  Глазовская М.А. Геохимические основы типлогии и методики исследований природных ландшафтов : учебное пособие / М.А. Глазовская. – М, 1964. – 230 с.
307895
   Геохимические особенности Азовского редкометального месторождения / Т.П. Волкова, С.Н. Стрекозов, В.В. Васильченко, И.Д. Багрий // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 102-109 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв.
307896
  Юдович Я.Э. Геохимические особенности аутигенной минерализации в черных сланцах / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1990. – с.
307897
   Геохимические особенности включений метабазитов в "серых" гнейсах Байдарикского блока : (Центральная Монголия) / В.А. Беляев, М.А. Горнова, А.Я. Медведеа, Н.Н. Пахомова; В.А. Беляев и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 419-434 : рис., табл. – Библиогр.: с. 433-434. – ISSN 0016-7886
307898
   Геохимические особенности вулканогенных и осадочных формаций. – Л, 1981. – 116с.
307899
  Чапала И.Д. Геохимические особенности газоконденсатов месторождений юго-восточной части Туранской плиты : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чапала И.Д. ; Ин-т геол. и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1967. – 23 с.
307900
  Кравченко Э.С. Геохимические особенности гидротермального изменения карбонатных пород, вмещающих полиметаллические рудные тела Акатуевского рудного поля (Восточное Забайкалье) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кравченко Э.С.; Иркут. политехн. ин-т. – Иркутск, 1967. – 23л.
307901
  Ян Геохимические особенности горно-лесных ландшафтов Крыма в связи с литологией и климатом. (На примере изучения с.Патизанское и Никитского ботанического сада) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Ян Вэй-Юнь ; СГУ. Географ. фак-т. – Москва, 1966. – 22 с.
307902
   Геохимические особенности железисто-кремнистых пород Криворожья как отражение физико-химических условий их седиментации и метаморфизма. – К, 1975. – 52с.
307903
   Геохимические особенности и геодинамическая обстановка формирования Лукиндинского дунит-троктолит-габбрового массива : (юго-восточное обрамление Сибирской платформы) / И.В. Бучко, А.А. Сорокин, В.А. Пономарчук, А.Э. Изох // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 834-850 : рис., табл. – Библиогр.: с. 847-850. – ISSN 0016-7886
307904
   Геохимические особенности и источники расплавов раннемеловых гранитоидов Самаркинского террейна (Сихотэ-Алинь) / Н.Н. Крук, В.П. Симаненко, В.И. Гвоздев, В.В. Голозубов, В.П. Ковач, П.А. Серов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С.276-302 : рис., табл. – Библиогр.: с. 299-302. – ISSN 0016-7886
307905
  Геворкян Р.Г. Геохимические особенности и петрогенезис щелочных пород Центральной Армении. (На примере Памбакского, Бундукского и Гарнасарского массивов) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Геворкян Р.Г. ; АН СССР , Ин-т геохимии и аналит. химии. – Москва, 1965. – 30 с.
307906
  Кекелия М.А. Геохимические особенности и петрология Зекарского массива (Груз.ССР.) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кекелия М.А.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
307907
   Геохимические особенности и характеристика ассоциаций месторождений Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – 107с.
307908
  Авгитов А.К. Геохимические особенности и эндогенные ореолы рассеяния Беганьского рудного поля в Закарпатье : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 132 / Авгитов А,К. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 24 с.
307909
  Кривдик С.Г. Геохимические особенности ильменитов из щелочных комплексов Украинского щита (по данным LA-ICP MS) // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 319-328 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7525
307910
  Пополитов Э.И. Геохимические особенности кислых и щелочных пород северо-восточной Тувы и их генезис. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пополитов Э.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1966. – 22л.
307911
  Королев Д .Ф. Геохимические особенности концентрации молибдена в осадочных породах восстановительной зоны (На прим. Былымского угольного месторождения) : Автореф... канд .геол. минер.наук: / Королев Д .Ф.; МН СССР, Ин-т геохим. и аналит. хим. – М., 1958. – 17л.
307912
   Геохимические особенности лампроитовых лав четвертичного вулкана Гауссберг (Восточная Антарктида)- результат влияния мантийного плюма Кергелен / Н.М. Сущевская, Н.А. Мигдисова, А.В. Антонов, Р.Ш. Крымский, Б.В. Беляцкий, Д.В. Кузьмин, Я.В. Бычкова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1079-1098 : рис., табл. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0016-7525
307913
  Бардюк Владимир Витальевич Геохимические особенности ландшафтов в оловорудных районах юга Дальнего Востока : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.06 / Бардюк Владимир Витальевич ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 25л.
307914
  Гуцуляк В.Н. Геохимические особенности ландшафтов г.Черновцы : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 63-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
307915
  Артеменко Г.В. Геохимические особенности метабазитов Павловской и Зеленогайской зеленокаменных структур Восточного Приазовья (Украинский щит) / Г.В. Артеменко, Б.В. Бородыня, М.Е. Стеценко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 37-52 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
307916
   Геохимические особенности метаморфизма базитов Красной губы, Беломорский подвижный пояс / И.Т. Расс, Л.Я. Аранович, Д.И. Корпечков, В.М. Козловский // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 732-748 : рис., табл. – Библиогр.: 47 назв. – ISSN 0016-7525
307917
  Костровицкий С.И. Геохимические особенности минералов кимберлитов: по данным изуч. среднепалеозойс. кимберлитов Якутии / С.И. Костровицкий. – Новосибирск, 1986. – 260с.
307918
   Геохимические особенности минералов нефелин-сиенитовых и гранит-пегматитовых месторождений. – М, 1978. – 68с.
307919
  Корженевский В.В. Геохимические особенности модельного мониторингового профиля опукского природного заповедника / В.В. Корженевский, Е.Ю. Дубс, Ю.В. Корженевская // Збірник наукових праць ДНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта, 2013. – Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – С. 58-67
307920
  Шмакин Б.М. Геохимические особенности мусковитовых пегматитов и их контактовых ореолов : Маско-Витимская провинция / Б.М. Шмакин, В.А. Макрыгина. – Москва : Наука, 1969. – 280с.
307921
  Маричев К.И. Геохимические особенности палеозойских образований сарысу-тунизского поднятия Центрального Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04132 / Маричев К.И.; АН Каз. СССР. Ин-т геол. наук. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
307922
  Акаев Башир Адильханович Геохимические особенности палеоцен-эоценовых отложений предгорного Дагестана в связи с их нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Акаев Башир Адильханович ; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии по присуждению учен. степеней по геол.-минералогии. – Баку, 1965. – 18 с.
307923
  Бельков Г.И. Геохимические особенности пермских галогенных осадков из районов западного склона Урала : Автореф... кандид. химич.наук: / Бельков Г.И.; Министерство нефтяной промышленности СССР. Всесоюзный нефтяной научно-исслед. геолого-разведочный институт. – Л., 1951. – 8л.
307924
  Добров Ю.В. Геохимические особенности пластовых вод Юго-Западной Туркмении и их значение для прогноза ее нефтеносности. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Добров Ю.В.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1961. – 19л.
307925
  Аракелян Г.Б. Геохимические особенности подземных вод основных сульфидных месторождений северной части Армянской ССР : автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук : 04.00.06 / Аракелян Г.Б. ; МВ и ССО ГССР. – Тбилиси, 1974. – 22 с.
307926
   Геохимические особенности поровых растворов горных пород. – М, 1983. – 239с.
307927
   Геохимические особенности пород Анюйского метаморфического купола (Сихотэ-Алинь): состав протолитов и возможная природа метаморфизма / Н.Н. Крук, В.П. Симаненко, В.В. Голозубов, В.П. Ковач, В.Г. Владимиров, С.А. Касаткин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 249-266 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0016-7525
307928
  Прохоров В.Г. Геохимические особенности пород, руд и минералов-индикаторов колчеданных месторождений / В.Г. Прохоров. – Москва : Наука, 1970. – 151с.
307929
  Поливанов Владимир Сергеевич Геохимические особенности почв юго-восточной Грузии в связи с поисками колчеданного оруденения : Автореф... канд. географическихнаук: 11.00.06 / Поливанов Владимир Сергеевич; МГУ. – М., 1975. – 34л.
307930
  Пампура В.Д. Геохимические особенности процессов оклорудных изменений и их термодинамический анализ на примере Шахтаминского молибденового месторождения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пампура В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 22л.
307931
   Геохимические особенности распределения золота в породах Тихоокеанского пояса. – М, 1971. – 208с.
307932
  Ратиев Леонид Александрович Геохимические особенности распределения свинца, меди, цинка и серебра на железорудном месторождении Кремиковцы (Болгария) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.02 / Ратиев Леонид Александрович; МГУ. – М., 1974. – 28л.
307933
  Фомин А.Б. Геохимические особенности распределения элементов семейства железа в ультраосновных и основных породах Среднего Побужья : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 121 / Фомин А.Б. ; АН УССР , Ин-т геол. наук. – Киев, 1968. – 23 с.
307934
  Бадалов С.Т. Геохимические особенности рудообразующих и редких элементов эндогенных месторождений Чаткало-Кураминских гор / С.Т. Бадалов, И.М. Голованов, Дунин-Барковская; Отв. ред. Уклонский А.С. – Ташкент : Фан, 1971. – 228 с.
307935
  Бадалов С.Т. Геохимические особенности рудообразующих систем / С.Т. Бадалов. – Ташкент : Фан, 1991. – 139с.
307936
  Коржнев П.М. Геохимические особенности сухарных глин в связи с их генезисом // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 111-119 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв.
307937
   Геохимические особенности ультраосновных и основных интрузивных комплексов Украинского щита. – Л, 1976. – 152с.
307938
  Айвазян Анастасия Дмитриевна Геохимические особенности флоры ландшафтов юго-западного Алтая : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.06 / Айвазян Анастасия Дмитриевна ; МГУ, геогр. фак-т. – Москва, 1974. – 24 c.
307939
  Савельева В.Б. Геохимические особенности, условия кристализации и потенциальная рудоносность раннепротерозойского приморского комплекса гранитов рапакиви (Западное Прибайкалье) / В.Б. Савельева, Е.П. Базарова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 193-218 : карты, рис., табл. – Библиогр.: с. 215-218. – ISSN 0016-7886
307940
  Сауков А.А. Геохимические очерки / А.А. Сауков. – Москва : Наука, 1976. – 556с.
307941
  Лукашев К.И. Геохимические очерки биосферы / К.И. Лукашев, И.К. Вадковская. – Минск, 1982. – 155с.
307942
   Геохимические поиски. – Москва : Мир, 1973. – 328 с. – (Науки о Земле)
307943
   Геохимические поиски в областях докембрийской консолидации : Материалы Второго международного симпозиуиа "Методы прикладной геохими". – Новосибрск : Наука, 1985. – 124с.
307944
   Геохимические поиски в областях криогенеза. – Л, 1970. – 100с.
307945
   Геохимические поиски перекрытых сульфидных месторождений по наложенным ореолам. – М, 1976. – 80с.
307946
   Геохимические поиски по первичным ореолам : Материалы Второго международного симпозиума "Методы прикладной геохимии". – Новосибирск : Наука, 1983. – 176с.
307947
   Геохимические поиски полиметаллических руд. – М, 1983. – 112с.
307948
   Геохимические поиски рудных месторождений в Казахстане. – Алма-Ата, 1977. – 91с.
307949
   Геохимические поиски рудных месторождений в СССР : Труды Первого Всесоюзного совещания по геохимическим методам поисков рудных месторождений. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 467с.
307950
   Геохимические поиски рудных месторождений в таежных районах. – Новосибирск, 1991. – 211с.
307951
   Геохимические поиски рудных месторождений на основе выскочувствительного определения галогенов. – Л, 1963. – 36с.
307952
   Геохимические поиски самоцветов : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 197с.
307953
  Макаров В.Н. Геохимические поиски скрытых месторождений в криолитозоне / В.Н. Макаров, И.П. Винокуров. – Якутск, 1988. – 108с.
307954
  Сает Ю.Е. Геохимические поиски эндогенных месторождений бора по вторичным ореолам рассеяния. / Ю.Е. Сает. – М., 1973. – 135с.
307955
   Геохимические поиски эндогенных месторождений редких элементов : (на примере тантала). – Москва : Недра, 1968. – 264с.
307956
   Геохимические показатели при изучении геологических процессов и поисках полезных искпаемых. – Минск, 1980. – 146с.
307957
  Авессаломова И.А. Геохимические показатели при изучении ландшафтов : Учебно0метод.пособ. / И.А. Авессаломова; МВиССО СССР, Нчуч.-метд.каб. по заочн. и вечер. обуч. МГУ. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 108с.
307958
  Таусон Л.В. и др. Геохимические поля рудно-магматических систем / Л.В. и др. Таусон. – Новосибирск, 1987. – 200с.
307959
  Трофимов Н.Н. Геохимические поля элементов широкого рассеяния и поиски глубокозалегающих рудных месторождений / Н.Н. Трофимов, А.И. Рычков. – Москва : Недра, 1979. – 172с.
307960
  Баженова О.К. Геохимические предпосылки нефтегазоносности Восточной Камчатки : Автореф... канд.геолого-минер.наук: 136 / Баженова О.К.; МГУ. – М, 1971. – 20л.
307961
   Геохимические проблемы оценки нефтегазоносности. – М, 1989. – 147с.
307962
  Ферсман А.Е. Геохимические проблемы Сибири / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1931. – с.
307963
  Лукашев К.И. Геохимические процессы миграции и концентрации элементов в биосфере / К.И. Лукашев. – Минск : БГУ, 1957. – 220с.
307964
   Геохимические работы и методика их проведения в зоне БАМ. – М, 1984. – 129с.
307965
   Геохимические работы на различных стадиях геологоразведочного процесса. – М, 1989. – 156с.
307966
  Кемкин И.В. Геохимические свидетельства океанического происхождения кремней аккреционных комплексов Сихотэ-Алиня / И.В. Кемкин, Р.А. Кемкина // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 706-719 : рис., табл. – Библиогр.: с. 718-719. – ISSN 0016-7525
307967
  Бадалов С.Т. Геохимические свойства главнейших породо- и рудообразующих элементов / С.Т. Бадалов. – Ташкент : ФАН, 1987. – 166с.
307968
  Ермаков Н.П. Геохимические системы включений в минералах : (включения минералообразующих сред- источник генетической информации) / Н.П. Ермаков. – Ніжин : Недра, 1972. – 375с.
307969
  Дуденко Л.Н. Геохимические структуры эндогенных систем / Л.Н. Дуденко. – Ленинград : Недра, 1981. – 199с.
307970
   Геохимические типы даек северо-западной части Украинского щита и некоторые вопросы их стратиграфического положения. / В.Ф. Гринченко, О.В. Зинченко, Ю. Добрянский, В.Ф. Лабузный // Геол. журн., 1986. – №7
307971
  Таусон Л.В. Геохимические типы и потенциальная рудоносность гранитоидов / Л.В. Таусон. – Москва : Наука, 1977. – 280с.
307972
  Ферштатер Г.Б. Геохимические тренды габбро и гранитов Урала, отражающие историю геологического развития подвижного пояса // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1094-1109 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1109. – ISSN 0016-7525
307973
  Александров И.В. Геохимические уловия образования эндогенного тачтало-ниобиевого орудия : Автореф. дис. ... докт. геол.-минер. наук : 04.00.02 / Александров И.В. ; АН СССР, Ин-т гехим. и аналит. хим. им. В.Вернадского. – Москва, 1974. – 43 с.
307974
  Иванова Г.Ф. Геохимические условия образования вольфрамитовых месторождений / Г.Ф. Иванова. – Москва : Наука, 1972. – 151с.
307975
  Твалчрелидзе А.Г. Геохимические условия образования колчеданных месторождений / А.Г. Твалчрелидзе. – М., 1987. – 187с.
307976
  Иванова Г.Ф. Геохимические условиях образования вольфрамитовых месторождений грейзенового типа. (Вост. Забайкалье) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Иванова Г.Ф.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1967. – 30л.
307977
   Геохимические факторы аутигенного минералообразования в донных отложениях озер Тажеранской системы (Прибайкалье) / В.Д. Страховенко, Э.П. Солотчина, Ю.С. Восель, П.А. Солотчин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1825-1841 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1839-1841. – ISSN 0016-7886
307978
  Александров И.А. Геохимические факторы и парагенезисы элементов в гранитоидах / И.А. Александров. – Москва, 1989. – 181с.
307979
  Глазовская М.А. Геохимические функции микроорганизмов / М.А. Глазовская, Н.Г. Добровольская. – Москва : Московский университет, 1984. – 153 с. : табл.
307980
  Бадалов С.Т. Геохимические циклы важнейших рудообразующих элементов / С.Т. Бадалов. – Ташкент : Фан, 1982. – 168с.
307981
  Гавриленко В.В. Геохимические циклы токсических элементов / В.В. Гавриленко, Н.А. Сорокина. – Л., 1988. – 84с.
307982
   Геохимические, геохронологические и геодинамические особенности магматизма Харагольского террейна Западного Хэнтэя (Северная Монголия) / И.В. Гордиенко, А.Я. Медведев, М.А. Горнова, О. Томуртогоо, Т.А. Гонегер; И.В. Гордиенко и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 365-379 : рис., табл. – Библиогр.: с. 378-379. – ISSN 0016-7886
307983
  Иванов И.В. Геохимический анализ почвенного покрова степей и пустынь. / И.В. Иванов, Н.Ф. Глазовский. – М., 1979. – 136с.
307984
  Эрнст В. Геохимический анализ фаций / В. Эрнст; Под ред. И.С. Грамберга. – Ленинград : Недра, 1976. – 128с.
307985
  Мягков В.Ф. Геохимический метод парагенетического анализа руд / В.Ф. Мягков. – Москва : Недра, 1984. – 126с.
307986
  Борисенок Л.А. Геохимический цикл галлия : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Борисенок Л.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1966. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
307987
  Гордеев В.В. Геохимическое взаимодействие пресноводной и морской гидросфер / В.В. Гордеев, А.П. Лисицын // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 721-744 : рис., табл. – Библиогр.: с. 741-744. – ISSN 0016-7886
307988
  Крамаренко Л.Е. Геохимическое и поисковое значение микроорганизмов подземных вод / Л.Е. Крамаренко. – Ленинград : Недра, 1983. – 181с.
307989
  Кушнир М.И. Геохимическое изучение битуминологичесих особенностей юрских, меловых и палеогеновых отложений Ферганской впадины в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 121 / Кушнир М.И.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1970. – 24л.
307990
   Геохимическое изучение гиперсферы. – Минск, 1977. – 220с.
307991
  Лукашев К.И. Геохимическое изучение земной коры / К.И. Лукашев, В.А. Кузнецов, В.К. Лукашев. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 176с.
307992
   Геохимическое изучение ладншафтов Белоруссии. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 121с.
307993
   Геохимическое изучение ландшафтов Березинского биосферного заповедника. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 144с.
307994
   Геохимическое изучение ландшафтов Березинского биосферного заповедника. – Минск : Наука и техника, 1985. – 144с
307995
   Геохимическое изучение процессов миграции углеводородных систем. – М, 1985. – 102с.
307996
  Злобин Б.И. Геохимическое исследование щелочных пород массива Сандык и их генезис : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Злобин Б.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1963. – 30л.
307997
  Лукашев К.И. Геохимическое поведение элементов в гипергенном цикле миграции / К.И. Лукашев. – М., 1964. – 464с.
307998
  Бордон В.Е. Геохимическое поле платформенного чехла / В.Е. Бордон; АН БССР. Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1986. – 143с.
307999
  Водяницкий Ю.Н. Геохимическое фракционирование лантанидов в почвах и горных породах (обзор литературы) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-81 : рис. – Библиогр.: 76 назв. – ISSN 0032-180Х
308000
   Геохимическя модель Тихоокеанской окраины Азии. – М, 1984. – 236с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,