Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Наєнко М.К. "Грайте вміру почуттів Шевченка...": огляд відзначених Шевченківською премією романів, повістей, новел (1962-2012) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 57-76. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про прозові твори українських письменників, які відзначалися Державною (національною) премією України імені Тараса Шевченка протягом 50 років
307002
  Швайка О. "Граматика залежностей" та ії місце серед інших видів граматик // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 685-692. – ISBN 966-581-481-8
307003
  Критська В. "Граматичний словник української літературної мови. Словозміна" в теорії та практиці сучасного мовознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 3-19. – ISSN 1682-3540


  У статті запропоновано можливі шляхи використання матеріалів "Граматичного словника укр. літ. мови. Словозміна" для розв"язання сучасних теоретичних і прикладних завдань укр. мовознавства.
307004
  Статєєва Валентина "Граматка" Пантелеймона Куліша / Статєєва Валентина, Шаркань Василь // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  Буквар - основа основ. Це перший путівник, який відкриває дитині дорогу в світ Знань. Мабуть, ні в кого не викликає сумнівів, що буквар - одна з книжок, від яких значною мірою залежить ставлення людини до навчання, її успіхи не лише в науці, але й ...
307005
  Галас В.Б. "Грамматика руського языка" І. Гарайди і проблема етнічного самоствердження закарпатських українців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 148-157
307006
   Гра-змагання для учнів 5-9 класів "Розумники й розумниці знають мову вулиці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 22-24
307007
  Пурцеладзе Д.Л. Гражданские законоположения. Собрание законопроектов конца XVIII века. : Автореф... канд. юрид.наук: / Пурцеладзе Д.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 49л.
307008
  Лавлинский Л.И. Гражданские мотивы в лирике 60-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Лавлинский Л.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1972. – 21 с.
307009
  Русова С. Гражданские мотивы в малорусской современной поэзии // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 10 с.
307010
  Ключарев В.П. Гражданский воздушный флот СССР / В.П. Ключарев. – М., 1936. – 203с.
307011
   Гражданский и арбитражный процесс, нотариат, обязательственые отношения. – Москва : БЕК, 1998. – 528с. – (Образцы документов). – ISBN 5-85639-226-4
307012
  Куцова Э.Ф. Гражданский иск в уголовном процессе / Э.Ф. Куцова. – М., 1955. – 52с.
307013
  Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе / А.Г. Мазалов. – М, 1967. – 200с.
307014
   Гражданский кодекс : С изменениями на 1 июня 1937 г. ; Официальный текст с приложением постатейно-систематизированых материалов. – Москва : Юридическое изд. НКЮ СССР, 1937. – 200 с. – (Кодексы РСФСР)


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
307015
   Гражданский кодекс Российской Федерации. – Москва : Юристъ, 1999. – 480с. – ISBN 5-7975-0056-6
307016
  Лиманский Г.С. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года о наследовании // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
307017
   Гражданский кодекс РСФСР. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 256 с. – ISBN 5-7260-0010-2


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
307018
   Гражданский кодекс РСФСР. Жилищный кодекс РСФСР : С постатейними материалами. (с изменениями и дополнениями на 16 января 1990 г.). – Москва : Советская Россия, 1990. – 256 с. – ISBN 5-268-01004-2


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
307019
   Гражданский кодекс Узбекской ССР. – Ташкент, 1946. – 82с.
307020
   Гражданский кодекс Узбекской ССР. – Ташкент, 1963. – 243с.
307021
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – М., 1954. – 144с.
307022
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – Киев, 1964. – 226с.
307023
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – К., 1973. – 438с.
307024
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – Киев, 1981. – 639с.
307025
   Гражданский кодекс Украинской ССР : Официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 мая 1985 года. – Київ : Политиздат Украины, 1985. – 275 с.
307026
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – Одесса, 1996. – 160с.
307027
   Гражданский кодекс Украинской ССР.Гражданский процессуальный кодекс Украины : Hаучно-практический комментарий. – Харьков : Консум, 1998. – 527с. – ISBN 966-7124-16-9
307028
   Гражданский кодекс Украины : (с изменениями и дополнениями на 23.01.97г.). – Київ : Влад и Влада, 1997. – 128с
307029
  Стефанчук Р. Гражданский кодекс Украины о личных неимущественных правах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 39-46. – ISSN 1812-7126
307030
   Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). – Киев : Истина, 2006. – 1008с. – (Частное право). – ISBN 966-7613-89-5
307031
  Журавлев Е.И. Гражданский коллаборационизм на Юге России в годы Великой Отечественной войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 70-79. – ISSN 0869-5687
307032
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / сост. В. Л. Исаченко. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1909-. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Т. 3. – 1911. – [2], XIV, 928 с.
307033
   Гражданский процесс. – М., 1968. – 455с.
307034
   Гражданский процесс. – М., 1970. – 200с.
307035
   Гражданский процесс. – М., 1993. – 600с.
307036
   Гражданский процесс в социалистических странах-членах СЭВ. – М.
Т. 1. – 1977. – 335 с.
307037
   Гражданский процесс в социалистических странах-членах СЭВ. – М.
Т. 2. – 1978. – 365 с.
307038
   Гражданский процесс в социалистических странах-членах СЭВ. – Москва
Т. 3. – 1978. – 407 с.
307039
  Александровский С.В. Гражданский процесс РСФСР в вопросах и ответах с раз"яснениями НКЮ и Верховного Суда РСФСР / С.В. Александровский. – Ленинград, 1927. – 126с.
307040
  Александровский С.В. Гражданский процесс СРФСР / С.В. Александровский. – Москва, 1925. – 70с.
307041
   Гражданский процесс Украины : учебник для студентов юрид. спец. вузов. – Киев : Истина, 2006. – 400 с. – ISBN 966-7613-34-8
307042
   Гражданский процессуальный кодекс. – М., 1925. – 364с.
307043
   Гражданский процессуальный кодекс. – М., 1944. – 319с.
307044
   Гражданский процессуальный кодекс. – М., 1948. – 344с.
307045
   Гражданский процессуальный кодекс. – М., 1948. – 324с.
307046
   Гражданский процессуальный кодекс Азейбарджанской ССР. – Баку, 1964. – 258с.
307047
   Гражданский процессуальный кодекс Армянской ССР. – Ереван, 1964. – 248с.
307048
   Гражданский процессуальный кодекс Грузинской ССР. – Тбилиси, 1965. – 320с.
307049
   Гражданский процессуальный кодекс Казахской ССР. – Алма-Ата, 1964. – 272с.
307050
   Гражданский процессуальный кодекс Латвийской ССР. – Рига, 1967. – 463с.
307051
   Гражданский процессуальный кодекс Литовской ССР. – Вильнюс, 1975. – 550с.
307052
   Гражданский процессуальный кодекс Молдавской ССР. – Кишинев, 1965. – 200с.
307053
  Абрамов С.Н. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР / С.Н. Абрамов, В.Н. Лебедев. – 5-е изд. – Москва, 1931. – 383с.
307054
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1964. – 255с.
307055
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1968. – 231с.
307056
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1987. – 156с.
307057
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1991. – 558с.
307058
  Александровский С.В. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР.С постатейно-систематизироваными материалами / С.В. Александровский. – Москва, 1926. – 390с.
307059
  Александровский С.В. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР.С постатейно-систематизироваными материалами / С.В. Александровский. – Москва, 1926. – 390с.
307060
  Александровский С.В. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР.С постатейно-систематизироваными материалами / С.В. Александровский. – Москва, 1928. – 470с.
307061
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : В редакции на 1.08.94 г. (со всеми изменениями и дополнениями, внесенными Верховным Советом). – Одесса : Черноморье, 1994. – 192с.
307062
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : Hеофициальное издание с изменениями и дополнениями на 1 апреля 1997 г. – Киев : Сирин, 1997. – 140с.
307063
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : по состоянию на 5 сентября 2007 года. – Харьков : Одиссей, 2007. – 200 с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-629-6
307064
  Подопригора А.А. Гражданско-правовая защита колхозной собственности / А.А. Подопригора. – М, 1957. – 91с.
307065
  Голеня Е.Ф. Гражданско-правовая защита прав рабочих и служащих и интересов социалистических организаций в области трудовых отношений : Дис... кан. юрид.наук: / Голеня Е.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 257л.
307066
  Голеня Е.Ф. Гражданско-правовая защита прав рабочих и служащих и интересов социалистических организаций в области трудовых отношений. (По материалам судебной практики ) : Автореф... канд. юридич.наук: / Голеня Е.Ф.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1953. – 16л.
307067
  Боуш Э.П. Гражданско-правовая защита собственнсоти и участие в ней органов внутренних дел. / Э.П. Боуш. – Ташкент, 1977. – 48с.
307068
  Автаева Н.Е. Гражданско-правовая защита социалистической собственности / Н.Е. Автаева, Н.П. Волошин. – Москва : Юрид. лит., 1974. – 64 с. – (Беседы о сов. законодательстве)
307069
  Усталова А.В. Гражданско-правовая мера борьбы с пьянством. / А.В. Усталова. – Воронеж, 1982. – 120с.
307070
   Гражданско-правовая норма и формы её применения. – Тбилиси, 1982. – 168с.
307071
  Кичатова В.С. Гражданско-правовая ответственность в отношениях по подряду на капитальное строительство : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Кичатова В.С.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск. юридич. ин-т. – Свердловск, 1979. – 16л.
307072
  Джавадов И.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства в сфере охраны земель в странах СНГ на примере Украины, Российской Федерации и Азербайджана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 125-132. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
307073
  Егорова К.Ф. Гражданско-правовая ответственность за невыполнение плана грузовых перевозок. : Автореф... канд.юрид.наук: / Егорова К.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
307074
  Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда / А.М. Белякова. – М., 1986. – 148с.
307075
  Саниахметова Нина Алексеевна Гражданско-правовая ответственность как средство обеспечения надлежащего осуществления права на жилище : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Саниахметова Нина Алексеевна; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1985. – 23л.
307076
  Страутманис Я.Я. Гражданско-правовая охрана колхозной собственности / Я.Я. Страутманис. – Рига, 1961. – 219с.
307077
  Страутманис Я.Я. Гражданско-правовая охрана колхозной собственности. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Страутманис Я.Я.; МГУ. – Рига, 1960. – 22л.
307078
  Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.03 / Сергеев А.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1990. – 40л.
307079
  Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР. / А.П. Сергеев. – Л., 1990. – 190с.
307080
  Венедиктов А.В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности в СССР / А.В. Венедиктов. – Москва-Ленинград, 1954. – 268с.
307081
  Павлодский Е.А. Гражданско-правовая статистика / Е.А. Павлодский, С.Г. Чаадаев. – М, 1981. – 46с.
307082
  Свердлык Г.А. Гражданско-правовое организационной обязательство по заключению планового договора поставки : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Свердлык Г. А.; МВССО РСФСР, Сверд. юр. ин-т. – Свердловск, 1973. – 20л.
307083
   Гражданско-правовое положение личности в СССР. – М, 1975. – 399с.
307084
  Кузнецова Л.Г. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних / Л.Г. Кузнецова, Я.Н. Шевченко. – Москва, 1968. – 136с.
307085
  Эльчин Усуб Ариф Оглы Гражданско-правовое регулирование ипотечных правоотношений по законодательству Азербайджана, Казахстана и Украины (опыт сравнительно-правового исследования) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Эльчин Усуб Ариф оглы ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – 207 л. – Библиогр.: л. 185-207
307086
  Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными / М.Л. Нохрина; Ассоциация юридический центр. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. – 372 с. – (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). – ISBN 5-94201-358-6


  Розглянуто методи дослідження демографічного і соціально-економічного складу населення України та його природного руху. Наведено статистичні дані про стан і рух населення в історичному процесі. Для студентів економічних спеціальностей вищих ...
307087
  Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация / Н.Д. Егоров. – Л., 1988. – 174с.
307088
  Мартемьянова А.М. Гражданско-правовое регулирование отношений по производству и поставке инструмента : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Мартемьянова А.М.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск. юридич. ин-т. – Свердловск, 1973. – 22л.
307089
  Хохлов С.А. Гражданско-правовое регулирование отношений по созданию и реализации индивидуального оборудования : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Хохлов С.А.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
307090
   Гражданско-правовое регулирование отношений по удовлетворению потребностей граждан. – М., 1989. – 221 с.
307091
  Любчик В.П. Гражданско-правовое регулирование поставки на экспорт комплектного оборудования в страны-члены СЭВ. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Любчик В.П.; МВ и ССО УССР. Харьков. юридич. ин-т. – Х., 1973. – 22л.
307092
  Воронина А.А. Гражданско-правовое регулирование правового режима недр // Вестник Пермского университета : научный журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – С. 88-93. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
307093
  Дворжак Я. Гражданско-правовое регулирование услуг в ЧССР / Я. Дворжак. – М., 1989. – 334с.
307094
  Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование экономических отношений / Н.Д. Егоров. – Л, 1986. – 213 с.
307095
  Ворожейкин Е.М. Гражданско-правовое регулирование экспедиционных операций органов транспорта (транспортно-экспедиционный договор) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ворожейкин Е.М. ; МГУ , Юридический фак. – Москва, 1957. – 18 с.
307096
  Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1980. – 256с.
307097
   Гражданско-правовой договор и его функции. – Свердловск, 1980. – 143с.
307098
  Ларкин И.И. Гражданско-правовоые способы охраны колхозной собственности : Автореф... канд. юр.наук: / Ларкин И. И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1955. – 17л.
307099
  Дубровина А.Б. Гражданско-правовые взгляды А.Н.Радищева / А.Б. Дубровина. – М, 1955. – 44с.
307100
  Донцов С.Е. Гражданско-правовые внедоговорные способы защиты социалистической собственности / С.Е. Донцов. – М., 1980. – 144с.
307101
  Хайтович Я.3. Гражданско-правовые воззрения Мориса Ориу в его "Prsncipes de droit public" // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 9-22. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4
307102
  Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовые вопросы охраны прав потребителей / А.Е. Шерстобитов. – М, 1993. – 103с.
307103
  Яковлева В.Ф. Гражданско-правовые вопросы специализации промышленности в СССР / В.Ф. Яковлева. – Л., 1968. – 64с.
307104
  Михалев А.С. Гражданско-правовые вопросы финансирования капитального строительства. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Михалев А.С.; Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1980. – 19л.
307105
  Александрова К.И. Гражданско-правовые вопросы эксплуатации железнодорожных подъедзных путей неощего пользования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Александрова К.И. ; ЛГУ им. А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 16 с.
307106
  Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые договоры как форма удовлетворения потребностей трудящихся в период развернутого строительства коммунизма. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1963. – 40с.
307107
  Мошак Г.Г. Гражданско-правовые и налоговые аспекты социального контроля : Монография / Г.Г. Мошак, К.М. Соколецкая; МОНУ; Одесский нац. морской ун-тет. – Одесса : Юридична література, 2003. – 200с. – ISBN 966-8104-13-7
307108
  Иеринг Рудольф Гражданско-правовые казусы без решений / [соч.] Рудольфа фон-Иеринга ; пер. с 10-го нем. изд. [... текст в анотации] В.Ф. Огнева и прив.-доц. Моск. ун-та И.Б. Новицкого. – Москва : Тип.Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – 260 с.


  (обраб. применительно к Герм. гражд. уложению при содействии нескольких сотр. проф. Геттинг. ун-та Ф. Регельсбергером) [предисл. к рус. пер.: И. Новицкий, предисл. к 8 и 10 нем. изд.: Ф. Регельсбергер.] Пер. авт. предисл.: Новицкий, Иван Борисович ...
307109
  Орданский М.С. Гражданско-правовые обязательства, возникающие из месячного плана перевозок грузов железнодорожнымс транспортом и ответственность за их невыполнение. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Орданский М.С.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1963. – 20л.
307110
  Петухов Николай Максимович Гражданско-правовые последствия изьятия земельных участков для государственных и общественных нужд из земель городов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Петухов Николай Максимович; Казахск. ССР. Казахск. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 21л.
307111
  Кохановская Е.В. Гражданско-правовые проблемы предоставления покупателю информации о товаре, который предлагается для продажи // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 312-320. – ISBN 978-617-566-164-2
307112
  Куник Я.А. Гражданско-правовые сделки. Представительство. Общее учение об обязательстве. Способы обеспечения обязательств. Лекции. / Я.А. Куник. – М., 1960. – 72с.
307113
  Асадов А.И. Гражданско-правовые способы укрепления семьи и обеспечения надлежащегоо воспитания детей в СССР. : Автореф... наук: / Асадов А.И.; Ком. высш. и ср. спец.образ. Совета Мин. АзССР. Азерб. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 29л.
307114
  Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях / Б.И. Пугинский. – М, 1984. – 224с.
307115
  Диденко А.Г. Гражданско-правовые формы борьбы с нарушениями хозяйственных договоров. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Диденко А.Г.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 24с.
307116
  Минц Борис Ильич Гражданско-правовые формы организации научной работы в высших учебных заведениях : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Минц Борис Ильич; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1978. – 14л.
307117
  Кузнецов А.Г. Гражданско-правовые формы отношений по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств принадлежащих гражданам : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кузнецов А.Г. ; Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1978. – 15 с.
307118
  Вердников В.Г. Гражданско-правовые формы товарно-денежных отношений / В.Г. Вердников, А.Ю. Кабалкин. – Москва, 1970. – 224с.
307119
  Семякин М.Н. Гражданско-правовые формы управления качеством продукции / М.Н. Семякин. – Свердловск, 1990. – 150с.
307120
  Семякин М.Н. Гражданско-правовые формы управления качеством продукции. / М.Н. Семякин. – Свердловск, 1990. – 150с.
307121
  Рахмилович Виктор Абрамович Гражданско-правовые формы хозяйственного расчета в промышленных и производственных объединениях промышленности СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.03 / Рахмилович Виктор Абрамович; М-во юстиции СССР. Научно-исслед. ин-т советского законодательства. – М., 1980. – 30л.
307122
  Каразану А.К. Гражданско-процессуальное право : Библиогр. указ. за 1973-1981 гг. / А.К. Каразану, В.В. Мустянцэ. – Кишинев, 1982. – 120с. – (Человек и закон ; Вып. 17)
307123
  Мозолин В.П. Гражданско-процессуальное правоотношение по советскому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Мозолин В.П. ; МГУ. – Москва, 1954. – 15 с.
307124
  Силяновски Д.А. Гражданско-съдопроизводство / Д.А. Силяновски. – София
2. – 1945. – 274с.
307125
  Кононова Л.Н. Гражданско - правовое гарантирование свободы лица // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.48-53
307126
  Пугинский Б.И. Гражданско - правовой договор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.38-58. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
307127
  Силяновски Д.А. Гражданско съдопроизводство / Д.А. Силяновски. – София
1. – 1945. – 260с.
307128
  Сигова А. Гражданское воспитание студентов : проблемы и поиски (программа гражданского воспитания для высших учебных заведений) // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 95-103.
307129
  Поляков С.Д. Гражданское воспитание: коментарий к статьям О.С.Газмана // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 2 (48) : Школа, социум, гражданское образование. – С. 46-52. – ISSN 1726-5304
307130
   Гражданское законодательство. – М., 1974. – 1088с.
307131
   Гражданское законодательство Народной Республики Болгарии. – М., 1952. – 276с.
307132
   Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы : коллективная монография / [Халабуденко О.А. и др. ; под ред.: О.А. Халабуденко (науч. ред.), Е.О. Харитонова] ; Междунар. независимый ун-т Молдовы ; Нац. ун-т "Одесская юрид. акад.". – Кишинев ; Одесса : [ULIM ; б. и.], 2012. – 294, [1] с. – ISBN 978-9975-101-84-4
307133
  Братусь С.Н. Гражданское законодательство Союза ССР и союзных республик / С.Н. Братусь. – Москва, 1966. – 64с.
307134
   Гражданское законодательство СССР и союзных республик. – М., 1957. – 780с.
307135
  Саньяк Ф. Гражданское законодательство французской революции 1789 - 1804 / Ф. Саньяк. – М., 1928. – 376с.
307136
  Саньяк Ф. Гражданское законодательство французской революции. / Ф. Саньяк. – М, 1928. – 376с.
307137
   Гражданское и семейное право : Учебно-практический справочник. – 2-е изд. – Харків : Одиссей, 2000. – 544с. – ISBN 966-7334-79-1
307138
   Гражданское и семейное право развивающихся стран. – М., 1988. – 220с.
307139
   Гражданское и семейное право развивающихся стран. – М. : УДН, 1989. – 205 с. – ISBN 5-209-00117-2
307140
  Слипченко С.А. Гражданское и семейное право Украины : конспект ответов на зачете и экзамене: Учеб. пособие / Слипченко С.А., Смотров О.И., Кройтор В.А. – Харьков : Эспада, 2004. – 320 с. – ISBN 966-7870-66-9
307141
  Богатых Елена Гражданское и торговое право : От древнего римского к современному российскому / Богатых Елена. – М. : ИНФРА-М. – ISBN 5-86225-240-1
Ч.1. – 1996. – 192с.
307142
  Богатых Е.А. Гражданское и торговое право : Учебное пособие / Е.А. Богатых. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2004. – 367с. – (institutiones). – ISBN 5-7975-0652-1
307143
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : [в 2-х т.] : учебник для студ. высш. учеб. завед., обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" / Г.Н. Буднева, Е.А. Васильев, А.В. Грибанов, В.В. Зайцева, О.Н. [и др.] Зименкова; [Г.Н. Буднева и др.] ; отв. ред. : Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1193-7(Т.1)
Т. 1. – 2004. – 556, [4] с.
307144
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студ. высших учебных заведений, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2-х т.] / Г.Н. Буднева, Е.А. Васильев, А.В. Грибанов, В.В. Зайцева, О.Н. [и др.] Зименкова; [Г.Н. Буднева и др.] ; отв. ред. : Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1193-7(Т.1)
Т. 1. – 2006. – 556, [3] с.
307145
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студ. высших учебных заведений, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2-х т.] / Г.Н. Буднева, Е.А. Васильев, А.В. Грибанов, В.В. Зайцева, Е.В. [и др.] Вершинина; [Г.Н. Буднева и др.] ; отв. ред. : Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1243-7(Т.2)
Т. 2. – 2006. – 633, [5] с. – Библиогр.: с. 621-633
307146
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студ. высших учебных заведений, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2-х т.] / Г.Н. Буднева [и др.] ; отв. ред. : Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 978-5-7133-1329-6
Т. 1. – 2008. – 560с.
307147
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студ. высших учеб. заведений, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2-х т.] / Буднева Г.Н. [и др.] ; отв. ред. : Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 978-5-7133-1331-9
Т. 2. – 2008. – 640 с. – Библиогр.: с. 621-633
307148
   Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 521400 "Юриспруденция" и спец. 021100 "Юриспруденция". – Москва : МЦФЭР, 2004. – 896 с. – (Серия "Высшая школа"). – ISBN 5-7709-0284-1
307149
   Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М., 1966. – 552с.
307150
   Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М.
1. – 1973. – 235с.
307151
   Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М.
Ч. 2. – 1974. – 238с.
307152
   Гражданское и торговое право капиталистических государств. – Москва
Ч.1. – 1983. – 286с.
307153
   Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М.
2. – 1984. – 301с.
307154
   Гражданское и торговое право капиталистических государств : Учебник. – 3-е изд., перераб. и дополненое. – Москва : Международные отношения, 1993. – 560с. – ISBN 5-7133-0705-0
307155
   Гражданское и торговое право капиталистических стран. – М., 1949. – 544с.
307156
   Гражданское и торговое право капиталистических стран. – М., 1980. – 382с.
307157
  Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран / И.А. Зенин. – М., 1992. – 190с.
307158
  Богатых Елена Гражданское и торговое право от древнего римского к современному российскому : Учеб. пособие / Богатых Елена. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Контракт, 2000. – 352с. – ISBN 5-900785-44-0
307159
  Суханов Е.А. Гражданское и хозяйственное право европейских социалистических стран / Е.А. Суханов. – М., 1984. – 184с.
307160
  Пернацкий Виктор Гражданское общество - источник и очаг истории // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С.177-190. – ISSN 0869-44435
307161
  Гайнутдинова Л.А. Гражданское общество в Аргентине и Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 72-79. – ISSN 044-748Х
307162
  Гусаров В.И. Гражданское общество в Африке : очередная утопия или определенное будущее? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 163-168. – ISSN 0869-1908
307163
  Гнатенко П.И. Гражданское общество в контексте изменений, происходящих в Украине // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 96-99. – ISSN 2077-1800
307164
  Ковалев В.В. Гражданское общество в контексте политической моденизации // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 365-367
307165
  Черепанова А. Гражданское общество в Новгородской области / А. Черепанова, К. Черепанова // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 47-66. – ISSN 0869-44435
307166
  Потемкин Ю.В. Гражданское общество в странах Африки: проблемы становления // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 75-88. – ISSN 0869-1908
307167
  Лэйн Д. Гражданское общество в странах ЕС: идеология, институты и продвижение демократии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 98-116. – ISSN 0321-2017
307168
  Шлыков П.В. Гражданское общество в Турции и влияние европейских институтов на его развитие // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 210-251. – ISSN 0235-5620
307169
  Шлыков П.В. Гражданское общество в Турции: иллюзии и реальность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 109-121. – ISSN 0869-1908
307170
  Кочетков А.П. Гражданское общество в фокусе политической науки (историографический обзор) // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 29-51. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
307171
  Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.94-104. – ISSN 0869-0499
307172
  Басов С.А. Гражданское общество и гражданские отношения: поиск смысла // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 74-82. – ISSN 0132-1625
307173
  Филимонов В.Д. Гражданское общество и его взаимодействие с государством // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 9-19. – ISSN 1812-8696
307174
  Бажинов М.А. Гражданское общество и местное самоуправление: опыт концептуального анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.82-91. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
307175
   Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. – Москва : [Ин-т государства и права АЕ СССР], 1991. – 119, [1] с.
307176
  Резник Юрий Михайлович Гражданское общество как объект социологического анализа : (теоретико-методологический аспект исследования) : Автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.01 / Резник Юрий Михайлович ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1990. – 20 с.
307177
  Зуева А Ю. Гражданское общество как основа правового государства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.3-9
307178
  Медведчук В.В. Гражданское общество: украинский выбор : монография / Виктор Медведчук ; [пер. с укр. О. Парадна]. – Киев : Логос, 2012. – 624, [1] с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 596-623 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-17164-4-4
307179
   Гражданское общество: условия формирования // Библиотекарь: юридический консультант. – Москва, 2008. – № 6 : Гражданское общество. – С. 2-96.
307180
  Кирдина С.Г. Гражданское общество: уход от идеологемы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 63-73. – ISSN 0132-1625
307181
  Жид П. Гражданское положение женщины : С древнейших времен : (Etude sur la condition privee de la femme) / П. Жид (Paul Gide) ; пер. с фр. под ред. и с предисл. проф. Ю. Гамбарова. – Москва : Изд. кн. маг. "Книжное дело" ; [Типо-лит. А.В. Васильева и К*] т-ва И.Д. Сытина. – [2], XL, 479 с. – Библиогр. в примеч.


  Авт. предисл., ред. Гамбаров, Юрий Степанович (1850-1926)
307182
  Жид П. Гражданское положение женщины : С древнейших времен : (Etude sur la condition privee de la femme) / П. Жид (Paul Gide) ; пер. с фр. под ред. и с предисл. проф. Ю. Гамбарова. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина. – [2], XL, 479 с.


  Авт. предисл., ред. Гамбаров, Юрий Степанович (1850-1926)
307183
  Вольфсон Ф.И. Гражданское право : допущен науч.-полит. секцией ГУС"а в качестве учебного пособия для юр. курсов / В. Л. Вольфсон ;. – Москва : Юриздат НКЮ РСФСР "Мосполиграф", 16 тип., 1927. – 105 с. – (Краткий курс советского права / под ред. народ. комиссара юстиции Д.И. Курского ; [в 9-ти вып.])
307184
   Гражданское право. – М.
1. – 1938. – 278с.
307185
   Гражданское право. – М.
2. – 1938. – 488с.
307186
  Зимелева В М. Гражданское право / В М. Зимелева, . – Москва, 1944. – 344с.
307187
  Зимелева В М. Гражданское право / В М. Зимелева, . – М, 1947. – 487с.
307188
  Граве К.А. Гражданское право / К.А. Граве. – Москва, 1949. – 256с.
307189
  Братусь С.Н. Гражданское право : (пособие для слушателей народных университетов) / С.Н. Братусь, О.С. Иоффе. – Москва : Знание, 1967. – 159 с.
307190
   Гражданское право. – М., 1969. – 533с.
307191
   Гражданское право. – М.
Том 1. – 1969. – 560с.
307192
   Гражданское право. – М.
2. – 1970. – 576с.
307193
   Гражданское право. – Владивосток
1. – 1971. – 133с.
307194
  Бирюков И.А. Гражданское право / И.А. Бирюков, Ю.А. Заика. – К.
1. – 1992. – 100с.
307195
   Гражданское право : в 2-х томах : учебник. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85639-017-2; 5-85639-016-4
Т. 1. – 1994. – 384с.
307196
   Гражданское право : в 2-х томах : учебник. – Москва : БЕК
Т. 2. – 1994. – 432с.
307197
   Гражданское право : Учебник. – 4-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Проспект. – ISBN 5-9278-0003-3
Т.1. – 2000. – 624с.
307198
   Гражданское право. – Москва
2. – 2000. – 718с.
307199
   Гражданское право : Учебник. – 4-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Проспект. – ISBN 5-9278-0003-3
Т.2. – 2000. – 718с.
307200
  Харитонов Е.О. Гражданское право : Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства . / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. – Киев : А.С.К., 2001. – 832с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-300-6
307201
  Харитонов Е.О. Гражданское право : Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство : [ учебное пособие ] / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. – Киев : А.С.К., 2003. – 832с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-300-6
307202
   Гражданское право : В 4-х т.: учеб. для студ. вузов обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по специальности 021100 "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-466-00083-3
Т. 2 : Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права. – 2005. – 23,465,[7]с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
307203
   Гражданское право : В 4-х т.: учеб. для студ. вузов обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по специальности 021100 "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-466-00100-7
Т. 3 : Обязательственное право (Общие положения об обязательствах и договорах. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству работ). – 2005. – 23,768с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
307204
   Гражданское право : В 4-х т.: учеб. для студ. вузов обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по специальности 021100 "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-466-00043-4
Т. 1 : Общая часть. – 2006. – 50,670с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
307205
   Гражданское право : В 4-х т.: учеб. для студ. вузов обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по специальности 021100 "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-466-00184-8
Т. 4 : Обязательственное право (Обязательства по использованию исключительных прав. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства из многосторонних и односторонних сделок. Внедоговорные обязательства). – 2006. – 28,777с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
307206
   Гражданское право (Определения, понятия, законодательство) : Учебно-практический справочник / Под ред. Е.О.Харитонова. – Харків : Одиссей, 1999. – 384c. – ISBN 966-7334-56-2
307207
   Гражданское право БССР. – Минск
1. – 1975. – 384с.
307208
   Гражданское право БССР. – Минск
2. – 1977. – 350с.
307209
   Гражданское право БССР. – Минск
3. – 1978. – 149с.
307210
  Раевич С.И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его историческом развитии. 1789-1926 / С.И. Раевич. – М.-Ленинград, 1929. – 310с.
307211
  Матвеев Ю.Г. Гражданское право в вопросах и ответах / Ю.Г. Матвеев. – К., 1987. – 270с.
307212
  Лысенко О.Л. Гражданское право в Германии в ХХ в.: реформирование обязательственного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 37-52. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
307213
  Алексеев С.С. Гражданское право в период развернутого строительства коммунизма / С.С. Алексеев. – Москва, 1963. – 1962с.
307214
  Дорнбергер Г Гражданское право ГДР / Г Дорнбергер. – М., 1957. – с.
307215
  Дорнбергер Г Гражданское право ГДР / Г Дорнбергер. – М., 1959. – с.
307216
   Гражданское право Германской Демократической Республики. – М., 1957. – 428с.
307217
   Гражданское право Германской Демократической Республики. – М., 1959. – 811с.
307218
   Гражданское право Германской Демократической Республики. – М., 1959. – 432с.
307219
  Муромцев С.А. Гражданское право древнего Рима : лекции Сергея Муромцева, профессора Московского университета. – Москва : Тип. А. И. Мамонтова и К°, 1883. – XXXV, 697 с. : табл. – На стр. 3: Памяти профессора Никиты Ивановича Крылова посвящается этот труд. – Библиогр.: с. 1-7
307220
  Рясенцев В.А. Гражданское право европейских стран народной демократии / В.А. Рясенцев. – М, 1957. – 180с.
307221
  Корецкий В.И. Гражданское право и гражданские правоотношения в СССР. / В.И. Корецкий. – Душанбе, 1967. – 128с.
307222
   Гражданское право и защита имущественных интересов граждан и организаций. – Алма-Ата, 1986. – 168с.
307223
  Менгер А. Гражданское право и неимущие классы населения / соч. Антона Менгера, почет. проф. прав Венск. ун-та ; пер. с 3 испр. и доп. нем. изд. д-ра Я.А. Лурье. – Санкт-Петербург : Т-во "Просвещение", 1906. – X, 229 с. – (Библиотека "Просвещения")


  Пер. Лурье Яков Абрамович
307224
  Данкварт Г. Гражданское право и общественная экономия : этюды Данкварта / пер. Цитовича ; предисл.: В. Рошер. – Санкт-Петербург : Изд. Заленского и Любарского, 1866. – XVIII, 217 с.
307225
  Стучка П.И. Гражданское право и практика его применения. / П.И. Стучка. – М., 1929. – 20с.
307226
   Гражданское право и сфера обслуживания. – Свердловск, 1984. – 153с.
307227
   Гражданское право и экономика. – М., 1985. – 162с.
307228
  Майданик Р. Гражданское право как сфера частного права Украины // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 67-83


  В статье обосновывается, что действительными отраслями права следует считать публичное и частное право, составляющие которых формируют одну из сфер соответствующей отрасли права. Описывается система частного права Украины и составляющие ее отраслевые ...
307229
  Александровский С.В. Гражданское право РСФСР / С.В. Александровский. – Москва, 1923. – 156с.
307230
   Гражданское право стран народной демократии. – М., 1958. – 552с.
307231
  Ласк Г. Гражданское право США / Г. Ласк. – М, 1961. – 774с.
307232
  Емельянов В.П. Гражданское право Украины / В.П. Емельянов. – Изд. 2-е испр. и доп. – Харьков, 1996. – 212с.
307233
  Заика Ю.А. Гражданское право Украины / Ю.А. Заика. – К., 1998. – 150с.
307234
  Заика Ю.А. Гражданское право Украины : Учебн. пособ. / Ю.А. Заика. – Київ : МАУП, 1998. – 152с. – ISBN 966-7399-16-Х
307235
  Емельянов В.П. Гражданское право Украины : Практическое пособие / В.П. Емельянов. – Изд. 3-е, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 236с. – ISBN 966-7124-79-7, 7707-6756-2
307236
   Гражданское право Украины : Учебное пособие по подготовке к сдаче зачетов экзаменов. – Харків : Эспада. – ISBN 966-9558-7-7
Часть 1. – 2000. – 248с.
307237
   Гражданское право Украины : Учебное посодие по подготовке к сдаче экзаменов. – Харків : Эспада. – ISBN 966-955580-8-5
Часть 2. – 2000. – 400с.
307238
  Харитонов Е.О. Гражданское право Украины : учебник / Е.О. Харитонов, А.В. Старцев, Е.И. Харитонова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2007. – 920 с. – ISBN 978-966-633-609-8
307239
   Гражданское право Украины. В 2-х частях : Учебник для вузов системы МВД Украины. – Харьков : Основа. – ISBN 5776803306
Ч. 1. – 1996. – 440с.
307240
  Бродовский Ю.Р. Гражданское право УССР в разъяснених НКЮ, Верховного суда , определениях гражданской кассационной коллегии Верхсуда и Высшей арбитражной комиссии при УЭС (1922-1925) / Ю.Р. Бродовский. – Одесса, 1925. – 87с.
307241
   Гражданское право Франции / Жюлио, де ла Морандьер, , Леон. – М.
1. – 1958. – 742с.
307242
   Гражданское право Франции / Жюлио, де ла Морандьер, , Леон. – М.
3. – 1961. – 748с.
307243
  Заборовский К.А. Гражданское право Царства Польского / Соч. чл. Комис. составления законов для Царства Польского, орд. проф. С.-Петерб. ун-та, д. с. с. Заборовского. – Санкт-Петербург : В тип. 2 отд. Собств. его имп. вел. канцелярии
Вып. 1. – 1847. – IV, 289 с.
307244
  Вагацума Сакаэ Гражданское право Японии : (В 2-х кн.) / Вагацума Сакаэ, Ариидзуми Тору; Пер. с яп. В.В.Батуренко; Под ред. Р.О.Халфиной. – Москва
Кн. 1. – 1983. – 351с.
307245
  Вагацума Сакаэ Гражданское право Японии : (В 2-х кн.) / Вагацума Сакаэ, Ариидзуми Тору. – Москва : Прогресс
Кн. 2. – 1983. – 331с. – Библиогр.: Предм. указ. к кн. 1-2: с.321-331
307246
  Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть / В.А. Тархов; Саратовская государственная академия права. – Чебоксары, 1997. – 331 с. – ISBN 5-7670-0998-8
307247
   Гражданское процессуальное законодательство : Комментарий. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 720с. – ISBN 5726004558
307248
   Гражданское процессуальное законодательство СССР и союзных республик. – М, 1957. – 539с.
307249
   Гражданское процессуальное право России : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030501 "Юриспунденция" : учебник для курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России юрид. профиля / под ред. П.В. Алексия, Н.Д. Амаглобели ; Эриашвили Н.Д. [ и др.]. – 2-изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2008. – 544 с. – ISBN 978-5-238-01187-5
307250
   Гражданское процессуальное право Украинской ССР. – Киев : Выща школа при КГУ, 1989. – 320с. – ISBN 5-11-000462-5
307251
  Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение / В.Н. Щеглов. – Москва, 1966. – 169с.
307252
  Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субьекты. / Д.Р. Джалилов. – Душанбе, 1962. – 41с.
307253
  Слепченко Е.В. Гражданское процессуальное производство: единство и дифференциация // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 83-93. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
307254
  Дрэпер Д.В. Гражданское развитие Америки : (Мысли о будущей гражд. политике Америки) : (Пер. с англ.) / [Соч.] Джона Виллиама Дрэпера. – Санкт-Петербург : А. Аргамаков, 1866. – 334 с.
307255
  Диб А. Гражданское сопротивление в международном праве (новые тенденции в свете международной практики) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 125-139


  Понятие, правовый статус гражданского сопротивления .
307256
  Резник А.Б. Гражданское становление школьников / А.Б. Резник. – М., 1985. – 81с.
307257
   Гражданское судопроизводство. – Свердловск, 1974. – 323с.
307258
  Васильев С.В. Гражданское судопроизводство государств-участников СНГ / Васильев С.В. – Харьков : Харьков юридический, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-8395-30-7
307259
  Сатыбеков С.С. Гражданское судопроизводство Киргизской ССР / С.С. Сатыбеков. – Фрунзе, 1987. – 189с.
307260
  Васильев С.В. Гражданское судопроизводство постсоветских государств : сравнительный анализ / С.В. Васильев. – Харьков : Эспада, 2011. – 383, [1] с. : табл. – Посвящ. 45-летию каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого". – ISBN 978-966-456-056-3
307261
  Силяновский Д.А. Гражданское съдопроизводство / Д.А. Силяновский. – София
1. – 1945. – 260с.
307262
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 4: Ст. 719-921: с объяснениями. – 1899. – 570, [1] с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307263
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 3: Ст. 505-718: с объяснениями. – 1899. – 568 с.


  Оглавление: Глава XII. Доверенность Общие положения. Ст. 505 - 517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II. Обязанности поверенного. Ст. 518 - 524 . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 III. Обязанности доверителя. Ст. 525 - 527 . ...
307264
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 2: Ст. 277-504: с объяснениями. – 1899. – 659 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307265
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 1: Ст. 1-276: с объяснениями. – 1899. – 615 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307266
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 5: Ст. 937-1106: с объяснениями. – 1899. – 696, [1] с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307267
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Ст. 1-1106. – 1899. – 222 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307268
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 2 : Семейственное право. Т. 2: Ст. 350-626: с объяснениями. – 1902. – 488, II с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307269
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 2 : Семейственное право. Т. 1: Ст. 1-349: с объяснениями. – 1902. – VI, 655 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307270
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 2 : Семейственное право. – 1902. – IV, 118 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307271
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 3 : Вотчинное право. Т. 3: Ст. 421-590: с объяснениями. – 1902. – 527 с. – Кн. в разных тип. переплетах


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307272
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 3 : Вотчинное право. Т. 2: Ст. 175-420: с объяснениями. – 1902. – 723 с.
307273
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 3 : Вотчинное право. Т. 1: Ст. 1-174: с объяснениями. – 1902. – 631 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307274
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 3 : Вотчинное право. – 1902. – 104 с. – Кн. в разных тип. переплетах


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307275
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 1 : Положения общие. – 1903. – [4], 22 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307276
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 1 : Положения общие. – 1903. – VI, 465 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
307277
  Зарудный С.И. Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии]
Ч. 1. – 1869. – XII, 538 с. – Конволют. - Перепл.: Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы. Т. 2. - Экз разные: в разных тип. перелетах и на разной бумаге
307278
  Зарудный С.И. Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы. Ч. 2 : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного // Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / С.И. Зарудный. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии], 1869. – Ч. 1. – II, 192 с.
307279
  Зарудный С.И. Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии]
Ч. 2. – 1869. – II, 192 с.
307280
   Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. – Москва : Университет Дружбы народов, 1986. – 384с.
307281
   Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран : Сб. нормативных актов. – Москва : Университет Дружбы народов, 1987. – 255с.
307282
   Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. – Москва : Университет Дружбы народов, 1988. – 205с.
307283
   Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. – М, 1989. – 293с.
307284
  Немировский Е.И. Гражданскоправовая и административно-правовая охрана лесов в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Немировский Е.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т советского законодательства. – М., 1968. – 29л.
307285
  Антипов Н.П. Гражданскоправовая ответственность за вред, причиненный колхозу : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Антипов Н.П.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1968. – 16л.
307286
  Шкаленкова К.В. Гражданскоправовая ответственность промышленных предприятий за причинение увечья работнику : Дис... канд. юридич.наук: / Шкаленкова К.В.;. – Киев, 1965. – 282, 14л. – Бібліогр.:л.1-14
307287
  Шкаленкова К.В. Гражданскоправовая ответственность промышленных предприятий за причинение увечья работнику : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шкаленкова К.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
307288
  Добровольский Г.Ф. Гражданскоправовая охрана имущественных прав колхозов / Г.Ф. Добровольский. – М, 1961. – 140с.
307289
   Гражданскоправовая охрана интересов личности. – М, 1969. – 255с.
307290
  Рыбаков В.А. Гражданскоправовое положение фондов экономического стимула производственных объединений. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Рыбаков В.А.;. – Саратов, 1979. – л.
307291
  Цыбуленко А.П. Гражданскоправовое регулирование ареста имущества : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Цыбуленко А. П.; Сарат. юр. ин-т. – Саратов, 1976. – 17л.
307292
  Федоров А.В. Гражданскоправовое регулирование воздушных перевозок пассажиров : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 712 / Федоров А.В. ; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1968. – 24 с.
307293
  Алмаз В.А. Гражданскоправовое регулирование материально-технического снабжения сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алмаз В. А. ; Харьков. юр. ин-т. – Харьков, 1966. – 24 с.
307294
  Яковлев В.Ф. Гражданскоправовой метод регулирования общественных отношений / В.Ф. Яковлев. – Свердловск, 1972. – 210с.
307295
  Яковлев В.Ф. Гражданскоправовой метод регулирования общественных отношений : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.03 / Яковлев В.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 40л.
307296
  Волошко С.Д. Граждансок-правовое регулирование отношений в народном хозяйстве / С.Д. Волошко. – Харьков, 1984. – 158с.
307297
  Колбановский В.В. Гражданственность и глобальная социология // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С.112-121. – ISSN 0132-1625
307298
  Колесник Н.А. Гражданственность и религиозная вера / Н.А. Колесник, В.Г. Фуров. – Киев, 1985. – 118с.
307299
   Гражданственность киногероя. – К, 1983. – 179с.
307300
  Житенев В.А. Гражданственность позиции / В.А. Житенев. – Москва, 1980. – 184 с.
307301
  Лисовский В.Т. Гражданственность позиции моложеди / В.Т. Лисовский. – М., 1978. – 64с.
307302
  Боярс Ю.. Гражданство в международном и внутреннем праве / Ю. Боярс. – Рига, 1981. – 126с.
307303
  Шевцов В.С. Гражданство в Советском союзном государстве. / В.С. Шевцов. – М, 1969. – 168с.
307304
  Малахов В.С. Гражданство и иммиграция в странах либеральной демократии: между идеологией и прагматикой // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 120-128. – ISSN 0869-0499
307305
  Гайдуков Д. Гражданство СССР / Д. Гайдуков. – М., 1940. – 56с.
307306
  Шевцов В.С. Гражданство СССР. / В.С. Шевцов. – М, 1980. – 120с.
307307
  Иванов О.А. Гражданство США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 108-116. – ISSN 0321-2068
307308
  Андриенко В. Гражданство Украины в вопросах и ответах / В. Андриенко, С. Бритченко, В. Суботенко. – Київ : МП Леся, 2002. – 64с. – ISBN 966-96086-5-1
307309
   Гражданство Украины: принятие, выход, утрата, восстановление. – Харків : Ксилон, 1998. – 36с. – (Justo titulo/На основании закона)
307310
  Мицкевич А. Гражина / А. Мицкевич. – М., 1945. – 47с.
307311
  Мицкевич А. Гражина / А. Мицкевич. – К., 1947. – 35с.
307312
  Мицкевич А. Гражина : литовская повесть / Адам Мицкевич ; Пер. с польск. Н.А. Славятинского, под ред М. Живого, М. Рыльского. – Москва : Художественная литература, 1948. – 64 с. : илл.
307313
  Демерджі Д.Л. Грай, море, добре море / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1985. – 62с.
307314
  Бобровников Є.М. Грай, музико / Є.М. Бобровников. – К, 1963. – 99с.
307315
  Бобровников Є.М. Грай, музико / Є.М. Бобровников. – К, 1963. – 99с.
307316
  Бормош-Кум"ятський Грай, трембіто / Бормош-Кум"ятський. – К., 1958. – 120с.
307317
  Алексюк І. Грайс: у пошуках прихованих значень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 79-93. – ISSN 0235-7941
307318
  Мстиславский С.Д. Грак -- птах весняний / С.Д. Мстиславский. – К., 1950. – 295с.
307319
   Граковские чтения на кафедре археологии МГУ 1989-1990. – М, 1992. – 97с.
307320
  Черткова Г.С. Гракх Бабеф во время термидорианской реакции / Г.С. Черткова. – М., 1980. – 209с.
307321
  Буонарроти Ф. Гракх Бабеф и заговор равных. / Ф. Буонарроти. – Птгр.-М., 1923. – 208с.
307322
  Добролюбский К.П. Гракх Бабеф и термидорианская реакция / К.П. Добролюбский. – Одесса, 1947. – 69-87с.
307323
  Далин В.М. Гракх Бабеф накануне и во время Великой французской революции / В.М. Далин. – М, 1963. – 616с.
307324
  Щеголев П.П. Гракх Бабеф. / П.П. Щеголев. – Х, 1934. – 103с.
307325
  Щоголєв П. Гракх Бабеф. / П. Щоголєв. – Х., 1934. – 104с.
307326
  Езерский М.В. Гракхи / М.В. Езерский. – Москва, 1991. – 351с.
307327
  Карташов Д. Гральний бізнес і спрощена система оподаткування - несумісні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.28
307328
  Королевська Наталія Гральні заклади можуть сплачувати штраф хоч тричі на день: : [інтерв"ю з головою комітету азартного бізнесу і контролю за ним Н. Королевською] / Королевська Наталія, Філоненко Світлана; розмову вела С. Філоненко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-64


  Законопроекти із врегулювання грального бізнесу викликали дискусії в профільному парламентському Комітеті з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Єдиної думки про модель розвитку азартного бізнесу і контролю за ним, сказала ...
307329
  Королевська Наталія Гральні заклади можуть сплачувати штраф хоч тричі на день: : [інтерв"ю з головою комітету азартного бізнесу і контролю за ним Н. Королевською] / Королевська Наталія, Філоненко Світлана; розмову вела С. Філоненко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-64


  Законопроекти із врегулювання грального бізнесу викликали дискусії в профільному парламентському Комітеті з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Єдиної думки про модель розвитку азартного бізнесу і контролю за ним, сказала ...
307330
  Стрельник М.О. Гральні кості (II тис. до н. е. - XIV ст. н.е.) з колекції національного музею історії України / М.О. Стрельник, М.А. Хомчик, С.А. Сорокіна // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-49. – ISSN 0235-3490
307331
   Грамадзянскі кодэкс Беларускай ССР. – Мінськ, 1965. – 440с.
307332
   Грамадзянскі працэсуальны кодэкс Беларускай ССР. – Мінськ, 1965. – 356с.
307333
  Кляучэня А.с. Грамадска-палітычныя і сацыяялагічныя погляды Адама Міцкевіча / А.с. Кляучэня. – Мінськ, 1959. – 80с.
307334
  Смотрицький Мелетій Граматика / Смотрицький Мелетій; Підготовка факс. вид. та дослід. пам"ятки В.В. Німчук. – Факсимильне видання. – Київ : Наукова думка, 1979. – 111 с. + Факсимільне відтворення. – Вкладена у футляр з факс. відтворенням: М.Смотрицький. Граматики славенския правильное синтагма, 1619. – (Пам"ятки української мови 17 ст. / АН УРСР, Ін-т мовознавства)
307335
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : Збірник вправ / Ю.Б. Голіцинський. – 2-ге вид., переробл. – Київ : ІНКОС, 2002. – 480с. – (Англійська мова). – ISBN 966-95894-2-8
307336
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : Зб. вправ / Ю. Голіцинський. – 4-те вид. – Київ : А.С.К., 2005. – 544 с. – (Англійська мова для школярів). – ISBN 966-539-422-3
307337
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : Збірник вправ / Ю. Голіцинський, Н. Голіцинська. – 5-е вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2007. – 544с. – (Англійська мова для школярів). – ISBN 978-966-8959-42-4
307338
  Смаль-Стоцький Граматика // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 40-41. – ISSN 0130-5263
307339
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A Grammar of the English Language : Навчальний посібник / Е.Г. Хоменко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 585с. – ISBN 966-7767-99-Х


  детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
307340
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навчальний посібник / Е.Г. Хоменко. – 2-ге вид,, випр. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 606с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-311-057-0


  детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
307341
  Федоренко О.І. Граматика англійської мови = English grammar : теоретичний курс : навчальний посібник для студ. і аспірантів / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-613-517-2
307342
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навч. посібник / Е.Г. Хоменко. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2013. – 606, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - На корінці назва англ. – ISBN 966-617-07-0117-6
307343
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навч. посібник / Е.Г. Хоменко. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2013. – 606, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - На корінці назва англ. – ISBN 966-617-07-0116-9


  Детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
307344
  Зайцева А.П. Граматика англійської мови в таблицях і схемах / А.П. Зайцева. – Київ : Логос, 1998. – 112с. – (Біб-ка школяра). – ISBN 966-509-002-Х
307345
  Пазюк Л.К. Граматика англійської мови для школярів, абітурієнтів, студентів : Навчальний посібник / Л.К. Пазюк. – Київ : Кобза, 2002. – 416с. – ISBN 966-8024-06-0
307346
  Роговська Б.И. Граматика англійської мови. / Б.И. Роговська, ХАймович. – К., 1960. – 152с.
307347
  Шубін Е.П. Граматика англійської мови. / Е.П. Шубін, В.В. Систель. – К., 1966. – 274с.
307348
   Граматика или ученіе // Київська "Граматика" з 1705 р. / Біда Константин. – Рим =Romae : Укр.катол. унів. =Univ. cathol. Ucrainorum, 1978. – с.25-208. – (Праці Філос-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи = ; Т.19 ; Ч. 1 : Пам"ятки української літератури і мови середньої доби)
307349
  Курченко О.О. Граматика і семантика дієслів SER та ESTAR (з вправами і ключами до них) : навч. посібник / Олена Курченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 121, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-439-604-9
307350
  Кравчук А. Граматика і успішність комунікації (дещо з польсько-українських граматичних контрастів) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 111-128. – ISSN 0203-9494


  Статтю присв. аналізові тих грамат. явищ у пол. мові, які через контрастність з відповідними явищами в укр. мові можуть ставати причиною комунікативно небезпечних помилок у пол. мовленні українців, що вивчають польську мову як іноземну. Розглянуто ...
307351
   Граматика Івана Федорова. – К, 1964. – 82с.
307352
  Ізюмов О. Граматика й правопис української мови / О. Ізюмов. – К.
5. – 1926. – 48с.
307353
  Ізюмов О. Граматика й правопис української мови / О. Ізюмов. – Х.-К., 1930. – 51с.
307354
  Возняк М. С. Граматика Лаврентія Зизанія з 1596 р. / написав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 111 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911, тт. 101-102. – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 2)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
307355
  Самолевич Жигмонт Граматика латиньскої мови / Д-ра Жигмонт Самолевич ; Після девятого польского виданя, виготовленого Томою Солтисїком, для ужитку рускої молодежи приладив [пер.] Іляріон Огоновский. – 3-є вид. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 2 : Складня. – 1911. – 246 с. – Азбучний показчик: с. 229-246.


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
307356
  Jанкова В. Граматика на англискиот jазик = English grammar : Обjаснуваньа / В. Jанкова. – Скопjе : "Венециjа"ШТИП, 1999. – 1192с. – ISBN 9989-884-02-1
307357
  Георгиева Е.М. Граматика на грешките / Е.М. Георгиева. – София, 1982. – 140с.
307358
   Граматика на съвременния български книжовен език. – София
1. – 1982. – 300с.
307359
   Граматика на съвременния български книжовен език. – София
Ч. 2. – 1983. – 511с.
307360
   Граматика на съвременния български книжовен език. – София
Т. 3. – 1983. – 465 с.
307361
  Грабар-Пассек Граматика німецької мови : 9 - 10 кл. / Грабар-Пассек. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1941. – 264 с.
307362
  Грабар-Пассек Граматика німецької мови : 9 - 10 кл. / Грабар-Пассек. – 5-е вид. – Київ-Львів : Радянська школа, 1947. – 276 с.
307363
   Граматика німецької мови. – 5-е вид. – К, 1947. – 276с.
307364
  Смеречанський Р.І. Граматика німецької мови / Р.І. Смеречанський. – Київ, 1960. – 356с.
307365
  Мамалига Скляр Л.М. Граматика німецької мови / Скляр Л.М. Мамалига. – Київ, 1972. – 235с.
307366
  Кравченко С.М. Граматика німецької мови в таблицях та схемах / С.М. Кравченко. – Київ : Логос, 1998. – 112с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-003-8
307367
  Кравченко С.М. Граматика німецької мови в таблицях та схемах / С.М. Кравченко. – Київ : Логос, 2000. – 112с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-003-8
307368
  Бергман Н.А. Граматика німецької мови для 8-10 класів середн. школи / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Вид. 10-е. – Київ : Радянська школа, 1959. – 288 с.
307369
  Бергман Н.А. Граматика німецької мови для VIII-X класів середньої школи / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Вид. 3-е. – Київ-Львів, 1952. – 248с.
307370
  Сулим В.Т. Граматика німецької мови для перекладачів = Deutsche grammatik fur translatoren : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Т. Сулим, М.С. Смолій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 351, [1] с. – На тит. арк. дані парал. укр., нім. - Відомості на обкл. та на корінці нім. мовою. – Бібліогр.: с. 348. – ISBN 978-966-613-989-7
307371
  Бергман Н.А. Граматика німецької мови. Для 8-10 класів середн. школи / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Вид. 9-е. – Київ, 1958. – 288 с.
307372
  Левінська С.Й. Граматика польської мови / С.Й. Левінська. – Київ, 1976. – 52с.
307373
  Сидор Д. Граматика русинського языка = Grammar of the Rusyn language: for the Rusyns of Ukraine, Ctntral Europe and America : для русинов Украйины центральної Європы и Америкы : кодифікована в децембру 2002 р. : науч. розробкы велися з 1990 р. / Прот. Димитрій Сидор ; Межнар. Карпат ін-т ; Кирило-Мефодієвська акад. славян. просвіщенія ; Закарпат. подкарпат.-русин. Общ-во им. Кирила и Мефодія. – Ужгород : Carpathian Rus, 2005. – 312 с.
307374
  Огоновский О.М. Граматика руского языка для школ средних [Граматика руської мови для шкіл середніх] / написав Омелян Огоновский. – Львов : Hакладом фонду кpаєвого ; З дpук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1889. – XII, 288 с. : табл. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також відомості пpо твоpчість І.П. Котляpевського, П.П. Гулака-Аpтемовського, Є.П. Гpебінки, О.М. Бодянського, О.О. Коpсуна, П.М. Коpеницького, П.С. Писаpевського, С.В. Александpова, М.М. Макаpовського, Л.І. Боpовиковського, А.Л. Могильницького, ...
307375
  Смаль-Стоцький С., Гартнер Ф. Граматика руської мови / Уложили Степан Смаль-Стоцький і Федіp Гаpтнеp. – 3-є пеpеpоб. виданє. – Відень : Hакладом власним ; [Ц[ісаp.] і к[оpолів.] пpидвоpна і унів. дpук. А. Гольцгавзена], 1914. – 202 с. – Додатки: Пpавопись; Укpаїнське віpшованє; Письмо цеpковно-словянське: с. 159-196. - Азбучний показчик: с. 197-200.
307376
  Лучкай М. Граматика слов"яно-руська. / М. Лучкай. – К., 1989. – с.
307377
  Ужевич І. Граматика слов"янська / І. Ужевич; Відп. ред. М.А.Жовтобрюх. – К. : Наукова думка, 1970. – 114с. : Пам"ятки української мови 17 ст.
307378
  Зизаній Л. Граматика словенська / Л. Зизаній. – К, 1980. – 55с.
307379
  Бражникова Г.Ф. Граматика сучасної англійської мови / Г.Ф. Бражникова. – Київ : Радянська школа, 1960. – 184 с.
307380
  Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar (reference book) : довідник / Л.Г. Верба, Г.В. Верба. – Київ : Логос, 1997. – 341с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
307381
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : Довідник / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2000. – 352с. – ISBN 996-509-001-1
307382
  Верба Граматика сучасної англійської мови = Modern Englich Grammar : Довідник / Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2002. – 352с. – (Сер.Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
307383
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : Довідник / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2003. – 352с. – ISBN 996-509-001-1
307384
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : Довідник / Г.В. верба, А.Г. Верба. – Київ : Логос, 2004. – 352с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 996-509-001-1
307385
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English grammar : (довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : ВП Логос-М, 2007. – 352с. – На обкл.: Граматика сучасної англійської мови: посібник. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
307386
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови ( довідник ) = Modern English Grammar (reference book) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2001. – 352с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 996-509-001-1
307387
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови (довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 1999. – 352с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 996-509-001-1
307388
  Гузар І.Ю. Граматика сучасної німецької мови / І.Ю. Гузар. – К, 1956. – 148с.
307389
  Гузар І.Ю. Граматика сучасної німецької мови / І.Ю. Гузар. – К, 1960. – 152с.
307390
  Цебенко В. Граматика української мови / В. Цебенко. – 2-е вид. – Х-К, 1934. – 64с.
307391
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – К.-Х.
1. – 1938. – 176с.
307392
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 5-е. – М.
1. – 1944. – 204с.
307393
   Граматика української мови. – 3-е вид. – М
2. – 1944. – 6-е видс.
307394
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 7-е, преробл. – К.
2. – 1952. – 208с.
307395
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 8-е, випр. – К.
2. – 1953. – 208с.
307396
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 15-те, випр. – К.
1. – 1954. – 272с.
307397
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 10-е, випр. – К.
2. – 1955. – 200с.
307398
  Загородський А.О. Граматика української мови / А.О. Загородський. – К.
1. – 1956. – 240с.
307399
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 12-е. – Київ
2. – 1957. – 192с.
307400
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 13-е. – К.
2. – 1958. – 192с.
307401
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид.14-е. – К.
2. – 1959. – 192с.
307402
  Кислиця Д. Граматика української мови / Дмитро Кислиця. – 9-е вид. – Торонто : Компас
Ч. 1 : Фонетика і морфологія. – 1980. – 127, [1] c.
307403
  Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р. Вихованець. – Київ, 1982. – 209с.
307404
  Кислиця Д. Граматика української мови / Дмитро Кислиця. – Вид. 5-е. – Торонто : [Компас]
Ч. 2 : Синтакса. – 1986. – 86, [2] c.
307405
  Плющ М.Я. Граматика української мови : У 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів філолог. спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Я. Плющ. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-263-8
Ч. 1 : Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – 2005. – 286с.


  Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
307406
  Олійник О.Б. Граматика української мови : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук, Григорій Гребницький. – Київ : Кондор, 2008. – 544с. – ISBN 978-966-351-072-9
307407
  Плющ М.Я. Граматика української мови в таблицях : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / М.Я.Плющ, Н.Я.Грипас ; [ред. Т.М.Коліна]. – Київ : Вища школа, 2004. – 166, [1] с. : табл. – ISBN 966-642-188-7


  Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
307408
  Бернацький М.І. Граматика української мови. / М.І. Бернацький. – 3-е изд. – Киев
Ч. 1. – 1940. – 176с.
307409
  Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закл. / М.Я. Плющ ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. допов. – Київ : Слово, 2010. – 327, [1] c. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-194-039-9


  Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
307410
  Бойко В.М. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посібник / В.М. Бойко, Л.Б. Давиденко. – Київ : Академвидав, 2014. – 245, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 242-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-084-4
307411
  Безпояско О.К. Граматика української мови. Морфологія : Підручник / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. – Київ : Либідь, 1993. – 336с. – ISBN 5-325-00173-6
307412
  Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис : Підручник / І.Р. Вихованець. – Київ : Либідь, 1993. – 368с. – ISBN 5-325-00174-4
307413
  Кулик Б.М. Граматика української мови. Синтаксис. Підручник для VI-VII класів середн. школи з неукраїнською мовою навчання. / Б.М. Кулик, Й.Я. Кудрицький. – 3-е вид. – К.
Ч.2. – 1940. – 144с.
307414
  Платонова С.О. Граматика фантазії : конспект уроку за твором Гофмана "Малюк Цахес" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 31-32
307415
  Гойда М.М. Граматика французької мови / М.М. Гойда. – Київ, 1962. – 348с.
307416
   Граматика чеської мови. – Київ : Наукова думка, 1992. – 376с. – ISBN 5-12-002634-6
307417
  Яновицька Н. Граматика як лінгвістична основа формування комукативного мовлення // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 8 (86). – С. 61-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 16 назв


  В статті аналізуються особливості вивчення граматичного матеріалу української мови як державної у школах з польською мовою викладання.
307418
  Данильченко Д.О. Граматикалізаційні процеси в дієслівній парадигмі сучасної німецької мови: рушійні сили - динаміка - наслідки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 108-117
307419
  Вронська О. Граматикалізація дієслів руху у сучасній португальській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-14. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання особливостей граматикалізації дієслів руху у сучасній португальській мові. The article analyses the peculiarities of grammaticalization of the verbs of move in the modern Portuguese language.
307420
  Гаврилів Тимофій Іванович Граматикалізація конструкцій з модальними дієсловами Sollen і Wollen у сучасній німецькій мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.04 / Гаврилів Тимофій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
307421
  Гаврилів Тимофій Іванович Граматикалізація конструкцій з модальніми дієсловами Sollen wollen у сучасній німецькій мові : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Гаврилів Тимофій Іванович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 197л. – Бібліогр.:л.186-197
307422
  Вронська О.М. Граматикалізація прийменників у сучасній португальській мові Бразилії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 54-58. – ISBN 966-581-622-5
307423
  Волошина Т. Граматикалізація семантичних відношень у дво- і багатокомпонентних кібернетичних термінах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості синтагматичних відношень у семантиці кібернетичних термінів та визначається структура граматичних зв"язків кібернетичної терміносистеми. Features of syntagmatic ties in the semantics of cybernetic terms are analyzed. The ...
307424
  Карнаух Т.О. Граматики з пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 245-252. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто граматики з пам"яттю та властивості замкненості відповідних класів мов. Доведено рекурсивність NES-мов та розв"язність для них проблеми пустоти.
307425
  Смущинська І.В. Граматико-морфологічний рівень формування текстової модальності // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 114- 120. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
307426
  Афанасьєва О.С. Граматико-семаничні деревації в текстах нормативно-правових актів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 9-13. – Бібліогр.: Літ. : с.12-13; 14 назв. – ISSN 1729-360Х
307427
  Серажим К.С. Граматико-семантичний аналіз журналістського тексту (логіко-поняттєвий комплекс і відносно завершений смисл) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 121-127


  У статті подається граматико-семантичний аналіз журналістського тексту в контексті його логіко-поняттєвої перцептивної структури. (За матеріалами статті А. Тарасенко "Генію – належне" // Україна Молода. – 2005. – 1 жовт.). The article deals with ...
307428
  Стоянов С.И. Граматическата категория определеност в българския език. / С.И. Стоянов. – София, 1980. – 208с.
307429
  Корчиц М.А. Граматические игры / М.А. Корчиц. – Москва : Народная Асвета, 1964. – ил.
307430
  Ільницька Я.В. Граматична адаптація грузинських іменників в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 198-203. – ISBN 966-581-481-8
307431
  Матвієнко А.М. Граматична аналогія та споріднені їй явища у відмінюванні іменників української мови : Дис... кандфілол.наук: / Матвієнко А.М.; Ін-т мовознавства. – К., 1958. – 237л. – Бібліогр.:л.1-ХУ
307432
  Ісіченко А.П. Граматична біфункціональність як засіб організації текстових єдностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 57-65.
307433
  Франко З.Т. Граматична будова українських гідронімів / З.Т. Франко. – К., 1979. – 186с.
307434
  Кравченко Є. Граматична варіантність іменників як компонент нормативно-стилістичної системи мови // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 42-47. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
307435
  Каморникова Ю.В. Граматична категорія членів речення через призму синтаксичних відношень // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 12-18


  Розглядаються основні типи синтаксичних відношень, розкриваються іх особливості. Рассматриваются основные типы синтаксических отношений, раскрываются их особенности. The article are considered the main types of the syntax relations, which are fixed ...
307436
  Бабієва Л. Граматична кваліфікація віддієслівних ад"єктивних слів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Визначається місце віддієслівних ад"активних слів (т. з. дієприкметників) у системі частин мови. Вони кваліфікуються як відносні прикметники, оскільки є виразниками віддієслівної відносної ознаки предмета, тобто семантика їх прикметникова. ...
307437
  Бабієва Л. Граматична кваліфікація відчислових та займенник ад"єктивних слів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Аналізується стан сучасної граматичної теорії щодо визначення статусу так званих порядкових числівників (відчислові ад"єктивні слова) та атрибутивних займенників (займенні ад"єктивні слова). Ці розряди слів кваліфікуються як належні до обсягу ...
307438
  Марушкевич Ірина Граматична кодифікація української літературної мови у 20-30-х рр. XX ст. // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 55-61. – Bibliogr.: С.60 ; 17 назв
307439
  Білодід О.П. Граматична концепція О.О. Потебні / О.П. Білодід. – Київ : Вид-во КДУ, 1977. – 304 с.
307440
  Критська В.І. Граматична модель: інтерпретація, наслідки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 419-423


  Визначені основні характеристики словозмінної парадигми української мови. Представлена модель словозмінної парадигми. Дана інтерпретація моделі. Показані наслідки, що випливають з представленої моделі. Определены основные характеристики ...
307441
  Городенська Катерина Григорівна Граматична неоднорідність сполучників в українській літературній мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано типові й нетипові (синкретичні) вияви сполучниками української літературної мови їхньої формально-синтаксичної функції, з"ясовано причини нівеляції семантико-синтаксичного навантаження підрядних і сурядних сполучників, ...
307442
  Коць Т. Граматична норма: дієслівна парадигма в прескрипціях і в публіцистичних текстах початку XX століття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 68-75. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано дієслівні словотвірні процеси в мові публіцистичного стилю початку 20 ст. у зв"язку з тенденціями динаміки літ. норми. Особливу увагу звернено на функціонування словотвірних варіантів, узагальнено основні напрямки лексичних змін.
307443
  Паламар Л. Граматична організація мовних одиниць офіційно-ділового стилю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядається організація мовних одиниць, за допомогою яких здійснюється зв"язок слів у ділових паперах.
307444
  Шклярук О.М. Граматична освіта Середньовіччя та її роль у формуванні лінгвістичної концепції Данте // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 330-337. – Бібліогр.: Літ.: с.336-337; 30 назв
307445
  Розенштраух Г.І. Граматична система Діонісія Фракійського : Дис... канд. філол.наук: / Розенштраух Г.І.; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1951. – 257л. – Бібліогр.:л.210-236
307446
  Нагорна С.С. Граматична сполучуваність конкретних дієслів у текстах різних підмов наукового стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 449-454. – ISBN 966-581-481-8
307447
  Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови / С.І. Дорошенко. – К, 1985. – 200с.
307448
  Герета Н. Граматична та психолінгвістичні особливості чужого мовлення (на матеріалі творів Остапа Вишні) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 160-164.
307449
  Горпинич В.О. Граматична типологія латинської й української топонімії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено типологічні та контрастивні рими граматичних явищ у топонімії латинської та української мови.
307450
  Литвиненко Ніна Павлівна. Граматичне вираження імперативної семантики в медичному дискурсі // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано функціонально співвідносні ряди спонукальних конструкцій як засіб граматичного вираження імперативної семантики в медичному дискурсі. Аналіз здійснено із залученням таких понять прагмалінгвістики, як комунікативні стратегії і ...
307451
  Зірко І.П. Граматичне вчення О. Потебні у викладанні мови в іноземній аудиторії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 35-40


  У статті аналізуються основні ідеї О. Потебні щодо ролі і місця граматики у мові та можливості їх використання у процесі навчання іноземців української мови. Автор характеризує закономірності функціонування деяких граматичних форм, формулює принципи ...
307452
  Смагленко Ф.П. Граматичний аналіз. / Ф.П. Смагленко. – Одеса, 1966. – 68с.
307453
  Мадяр О. Граматичний рід іншомовних топонімів у словацькій та українській мовах // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 231-238
307454
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
307455
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 165-183
307456
   Граматичний словник української літературної мови : словозміна : близько 140 000 слів / Критська В.І. [та ін.] ; відп. ред. Н.Ф. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 757, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 5-6. – ISBN 978-966-489-107-0
307457
  Колайчук Ю.М. Граматичний статус слів excepto, salvo menos, incluso aun hasta в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 87-90. – ISBN 966-581-373-0
307458
  Арібжанова І. Граматичний статус словосполучення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С.53-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 42 назв. – ISSN 0320-3077
307459
  Комогорова М.І. Граматичний тренажер з англійської мови / М.І. Комогорова. – Харків : Основа, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (137)). – ISBN 978-617-00-2104-5
307460
  Павленко Л. Граматичні архаїзми у творчості Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 318-328. – ISSN 2304-9383
307461
  Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор : На прикладі поезій Володимира Базилевського та Петра Перебийноса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 47-50. – ISSN 0130-5263
307462
  Ревенко М.І. Граматичні дослідження у Китаї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядаються етапи та напрями граматичних досліджень, наукове вивчення, систематизація морфології та синтаксису китайської мови у працях провідних китайських мовознавців.
307463
  Кучеренко І.К. Граматичні значення і граматичні категорії в українській мові / І.К. Кучеренко. – К., 1959
307464
  Симонова К.(м. Київ) Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-44. – ISSN 1682-3540
307465
  Любченко Т.П. Граматичні лексикографічні системи з флективним і аглютинативним компонентом словозміни / Т.П. Любченко, І.В. Шевченко, К.В. Широков // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 209-221. – ISSN 0027-2833


  У статті подано концептуальні моделі словозмінної системи мов із флективним компонентом словозміни, мов із флективним та аналітичним компонентами, а також мов з аглютинативним компонентом. Описано технологію побудови граматичних лексикографічних ...
307466
  Гончаров Б.О. Граматичні локалізми в англійській мові країн Карибського басейну // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 34-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується питання соціокультурного варіювання англійської мови на граматичному рівні у країнах Карибського басейну. Особлива увага приділяється відхиленням від нормативного британського варіанта у використанні основних частин мови в умовах пост ...
307467
  Сагата Ю.І. Граматичні модифікації в сучасній польській анімалістичній фразеології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 138-151. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано способи порушення фразеологічної граматичної норми (порушення обмежень нормативної словозміни компонентів та вихід за межі передбаченої нормою синтаксичної структури ФО), встановлено, які граматичні модифікації в силу їхньої ...
307468
  Лалаян Н.С. Граматичні модифікації фразеологізмів сучасної німецької мови як один із різновидів їхнього функціонування у мовленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 132-135
307469
  Ревенко М.І. Граматичні омоніми чи морфологічні структурні комплекси китайської мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Розглядаються проблеми визначення і розмежування повнозначних частин китайської мови, висвітлюється питання методики викладання граматики на морфологічному рівні, погляди провідних китайських лінгвістів, висувається власна гіпотеза морфологічних ознак ...
307470
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі городських і земських судових актів Галицької, Сяноцької,Перемишльської і Львівської адміністративн. округ Галиц.Рус : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.126-140
307471
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адмін. округ Галицької Русі) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 16л.
307472
  Мушніна О.О. Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 368-372. – ISBN 966-581-388-9
307473
  Костик О.І. Граматичні особливості науково-технічної літератури та їх переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 276-284. – ISBN 966-581-550-4
307474
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 250л. – Бібліогр.: л. 195 - 250
307475
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
307476
  Лучканин С. Граматичні праці румунського філолога Йона Будай-Деляну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Аналізуються дві граматики румунської мови Йона Будай-Деляну (1760-1820), одна з яких написана латинською мовою. У них простежується ідея походження румунської мови з народної латини і необхідність впровадження латинського алфавіту для румунської мови. ...
307477
  Журавська Н.В. Граматичні та лексичні трансформації як засіб перекладу сучасної арабської поезії (на прикладі творів Сейфа Ар-Рахбі) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 106-112. – ISSN 1608-0599
307478
  Дубасевич М. Граматичні та лексичні форми вираження часу у міфічному тексті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 32-39. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
307479
   Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов. – К, 1965. – 279с.
307480
  Кур"янова Марина Олександрівна Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кур"янова М.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202 л. – Бібліогр.: л.199-202
307481
  Кур`янова М.О. Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.16 / Кур`янова М.О.; Марина Олександрівна Кур"янова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
307482
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 261-265. – ISBN 966-581-231-9
307483
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
307484
  Іларіон Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови = Grammatical and stylistic lexicon of Shevchenko"s poetry / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1961. – 256с.
307485
  Крижанищ Ю. Граматично изказание об руском языку : писано в Сибири / Ю. Крижанищ. – Москва : Университетская типография, 1859. – 62 с.


  Подано історичний портрет західноєвропейського Середньовіччя. Розкрито становлення та розвиток середньовічних суспільств з урахуванням економічного, екологічного, демографічного і психологічного чинників.
307486
  Слобода Н.В. Граматично неадаптовані англомовні запозичення в сучасній українській мові // Вісник Дніпропетровського університету : наук. журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 207-212. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
307487
  Куліш П.О. Граматка. – Санкт-Петербург : [В тип.П.А.Куліша], 1857. – 149 с. : іл., табл. – Авт. у вид. не вказ., встановлений за інтернет-пошуком
307488
  Кониський О.Я Граматка або перша чытанка [читанка] за для початку вченья / зложыв О.К. – Киев : Выдав Л.В. Ильницкій ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1882. – 48 с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка та укp. наp. пpиказки. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також віpші Т.Г. Шевченка, байки Л.І. Глібова, укp. наp. пpиказки, пpислів"я, загадки, молитви (цеpковнослов), віpш М.О. Hекpасова (pос.) Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]
307489
  Куліш П. Граматка П. Куліша. – Санкт-Петербург : [В друкарні П.А.Куліша], 1861. – 67, [1] с.
307490
  Лубенець Т.Г. Граматка: (Укpаїнський букваpь), з малюнками / Склав Норець (Т. Лубенець). – видання друге. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського., 1917. – 48с. : мал.


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. пpиказки. – На звороті тит. арк. урив. з твору Т.Г. Шевченка. – В кн. також укр. нар. вірші, колядки, приказки, скоромовки, прислів"я, байки, казки. – Письмо: с. 45-48.
307491
   Граматыка беларускай мовы. – Минск
1. – 1962. – 540с.
307492
  Костусяк Н. Грамемна структура категорії лексико-граматичної модальності // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 2311-5165


  У статті запропоновано системно-структурну кваліфікацію лексико-граматичної модальності як комунікативно зорієнтованої та суб"єктивно спрямованої категорії, визначено сукупність пов"язаних із нею синтаксичних конструкцій, указано на їхній ...
307493
  Юдович Я.Э. Грамм дороже тонны : Редкие элементы в углях / Я.Э. Юдович. – Москва : Наука, 1989. – 160с.
307494
  Коверин А.А. Граммартический анализ на ЭВМ французских научно-технических текстов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Коверин А.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 20л.
307495
  Шапиро А.Б. Грамматика / А.Б. Шапиро. – М.
Ч.11. – 1935. – 144с.
307496
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2001. – 507с. – (Английский язык для школьников). – ISBN 5-89815-041-2
307497
  Казанцев А.А. Грамматика "русской идеи", или как создавать новые идеологии в России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 3 (117). – С. 100-113. – ISSN 0321-2017
307498
  Табулова Н.Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. / Н.Т. Табулова. – Черкесск, 1976. – 351с.
307499
  Яковлев Грамматика адыгейского литературного языка / Яковлев, Д. Ашхамаф. – М, 1941. – 463с.
307500
   Грамматика Азербайджанского языка. – Баку, 1971. – 414с.
307501
  Титов Евгений Григорьевич Грамматика амхарского языка / Титов Евгений Григорьевич. – М. : Наука, 1991. – 319с.
307502
   Грамматика английского глагола в таблицах.Неличные формы глагола. – К, 1989. – 167с.
307503
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – М.-Л. : Изд. тов-во ин. раб. в СССР, 1934. – 172с.
307504
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – 2-е изд., доп., исправл. – М. : Изд-во иностр. раб. в СССР, 1936. – 191с.
307505
  Фитерман А.М. Грамматика английского языка / А.М. Фитерман. – М, 1940. – 172с.
307506
  Грузинская И.А. Грамматика английского языка / И.А. Грузинская. – Изд. 9-е. – Москва, 1949. – 260 с.
307507
  Винокурова Л.П. Грамматика английского языка / Л.П. Винокурова. – Ленинград, 1954. – 344с.
307508
   Грамматика английского языка. – Л., 1959. – 317с.
307509
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – М., 1960. – 422с.
307510
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 2-е изд. – М., 1962. – 336с.
307511
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 2-е изд., перераб. – М., 1963. – 428с.
307512
   Грамматика английского языка / В.л. Каушанска, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. Райнес; под ред.Б.А. Ильиша. – 2-е изд., переработанное. – Ленинград, 1963. – 319с.
307513
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – М., 1964. – 336с.
307514
  Качалова К.Н. Грамматика английского языка / К.Н. Качалова. – М., 1964. – 507с.
307515
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – М., 1965. – 336с.
307516
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – изд. 3-е. – М., 1965. – 428с.
307517
   Грамматика английского языка. – 3-е изд. – Ленинград, 1967. – 319с.
307518
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 4-е изд. – М., 1968. – 350с.
307519
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 5-е изд. – Москва, 1971. – 334с.
307520
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – Москва, 1973. – 423с.
307521
   Грамматика английского языка : [на английском языке ] : учебник / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева. – 4-е изд. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 319с.
307522
  Берман И.М. Грамматика английского языка / И.М. Берман. – Киев, 1977. – 294с.
307523
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1977. – с.
307524
  Берман И.М. Грамматика английского языка / И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1983. – с.
307525
  Барабаш Т.А. Грамматика английского языка / Т.А. Барабаш. – М, 1983. – 240с.
307526
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – М. : Иноиздат, 1983. – 223с.
307527
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1984. – 319с.
307528
  Горулько-Шестопалов Грамматика английского языка / Горулько-Шестопалов. – К., 1996. – с.
307529
   Грамматика английского языка : Пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева; Под ред. Б.А.Ильиша. – 6-е изд. – Москва
Ч.1 : Морфология. – 1998. – 316с.
307530
  Каушанская В.Л. Грамматика английского языка : Пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. и др. Кожевникова. – 7-е изд. – Москва
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2000. – 320с.
307531
  Резник Р.В. Грамматика английского языка : Теория / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-044-X
Ч.1. – 2001. – 288c.
307532
   Грамматика английского языка : Упражнения. Ключи к упражнениям / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая, И.В. Резник. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-045-8
Ч.2. – 2001. – 168c.
307533
  Барановская Т.В. Грамматика английского языка = Exercises in english grammar : Сборник упражнений / Т.В. Барановская. – Москва, Киев : Славянский дом книги, Логос, 2004. – 368с. – (Вас ждет успех). – ISBN 966-509-074-7
307534
   Грамматика английского языка : Морфология. Синтаксис: Учебное пособие / Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева; Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 496с. – (Изучаем иностранные языки). – ISBN 5-94033-018-5
307535
   Грамматика английского языка : пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. и др. Райнерс; В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер,О.Н. Кожевникова и др. – 7-е изд. – Москва : Страт
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2006. – 320 с.
307536
   Грамматика английского языка = Grammar of the English language / В.Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е.В. Ивановой. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Айрис-пресс, 2009. – 384 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-3646-6
307537
   Грамматика английского языка : пособие для студентов педагогических институтов и университетов / В.Л. Каушанская [и др.]. – Киев : ИНКОС, 2009. – 319, [1] с. – Текст англ.-Части: 1. Морфология ; 2. Синтаксис. – ISBN 978-966-8347-88-7
307538
  Хоменко Э.Г. Грамматика английского языка = A grammar of the english language : [учебное пособие] / Э.Г. Хоменко. – Киев : Знання, 2011. – 479 с. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – ISBN 978-966-346-868-6
307539
   Грамматика английского языка : морфология. – М, 1985. – 288с.
307540
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск, 1971. – 44с.
307541
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск
Вып. 2. – 1975. – 64 с.
307542
  Соколенко А.П. Грамматика английского языка в таблицах / А.П. Соколенко. – М, 1992. – 150с.
307543
  Акмалдинова А.Н. Грамматика английского языка в таблицах : Учеб. пособие / А.Н. Акмалдинова, Л.В. Будко; МОУ;КМУГА. – Київ : КМУГА, Диал, 2000. – 48с. – ISBN 966-591-014-0
307544
  Резник Р.В. Грамматика английского языка для учащихся средней школы / Р.В. Резник. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 174с.
307545
   Грамматика английского языка с упражнениями / Резник Р.В.,Сорокина Т.С.,Казарицкая Т.А.,Резник И.В. – Смоленск-Москва, 1994. – 288с.
307546
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1946. – 320с.
307547
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1947. – 320 с.
307548
  Фролова Т.В. Грамматика английского языка. / Т.В. Фролова. – М., 1961. – 244с.
307549
  Шубин Э.П. Грамматика английского языка. / Э.П. Шубин, В.В. Сытель. – М., 1965. – 319с.
307550
   Грамматика английского языка. Синтаксис : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1986. – 160 с.
307551
  Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка / Н.К. Дмитриев. – М.-Л., 1948. – 276с.
307552
  Ломтев Т.П. Грамматика белорусского языка / Т.П. Ломтев. – М, 1956. – 336с.
307553
  Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка / Л. Андрейчин. – Москва, 1949. – 496с.
307554
  Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка. / Ю.С. Маслов. – М., 1981. – 407с.
307555
  Санжеев Г.Д. Грамматика бурят-монгольского языка / Г.Д. Санжеев. – М.-Л., 1941. – 186с.
307556
  Поппе Н.Н. Грамматика бурят-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1938. – 268с.
307557
  Захарова К.В. Грамматика в речи: Практикум по грамматике английского языка как второго иностранного. / К.В. Захарова. – Владимир, 1988. – 79с.
307558
  Войцеховская Ирина Георгиевна Грамматика в системе филологического знания в поздневизантийский период ("Диалог о грамматике Максима Плануда") : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Войцеховская Ирина Георгиевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
307559
   Грамматика в таблицах. – М, 1985. – 231с.
307560
  Баев П.М. Грамматика в таблицах и вопросах. / П.М. Баев. – Л., 1968. – 160с.
307561
  Елизаренкова Т.Я. Грамматика ведийского языка. / Т.Я. Елизаренкова. – М, 1982. – 439с.
307562
  Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка / М.И. Зайцева. – Л., 1981. – 360с.
307563
  Быстров И.С. Грамматика вьетнамского языка / И.С. Быстров. – Л, 1975. – 227с.
307564
  Покровская Л.А. Грамматика гагаузкого языка / Л.А. Покровская. – Москва, 1964. – 299 с.
307565
  Шанидзе А. Грамматика грузинского языка / А. Шанидзе, 1941. – 144 с.
307566
  Кудрявский Д.Н. Грамматика древнегреческого языка / Д.Н. Кудрявский. – Тарту, 1954. – 355с.
307567
   Грамматика древнегреческого языка. – Тарту, 1964. – 351, [5] с.
307568
  Марр Н.Я. Грамматика древнелитературного грузинского языка / Н.Я. Марр. – Л, 1925. – 215с.
307569
  Рейзен З. Грамматика еврейского языка. / З. Рейзен. – 2-е улуч.изд. – Вильна
1. – 1920. – 162с.
307570
  Марков Олександр Грамматика и власть. О ренессансном контексте деятельности Максима Грека // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 5. – С. 132-148. – ISSN 0042-8795
307571
  Панфилов В.З. Грамматика и логика : (Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения) / В.З. Панфилов ; АН СССР, Науч. совет по теории советского языкознания при отд. лит-ры и языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 79 с. – (Вопросы теории языкознания)
307572
   Грамматика и норма. – М, 1977. – 270с.
307573
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 3-е. – Москва, 1962. – 336 с.
307574
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 12-е. – М., 1971. – 336с.
307575
  Князева Н.А. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на матер. соврем. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Князева Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
307576
  Князева А Н. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на материале современного английского языка) : Дис... Канд .филол.наук: / Князева Н.А; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 265л. – Бібліогр.:л.221-224
307577
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика местоимений / Е.М. Вольф. – Москва, 1974. – 1975с.
307578
   Грамматика и семантика предложения : лингвистические исследования 1984. – Москва : Б. и., 1984. – 238с.
307579
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного / Е.М. Вольф. – Москва, 1978. – 200с.
307580
   Грамматика и семантика романских языков. – Москва : Наука, 1978. – 227с.
307581
  Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения : вопросы становлен. синтаксиса испанского языка / Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1989. – 110 с.
307582
  Мирошниченко М.Д. Грамматика и форма жизни у Л. Витгенштейна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 32-34
307583
  Кусова Р.И. Грамматика И.Бёдикера и немецкая грамматическая традиций 17-18 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Кусова Р.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 19л.
307584
  Григорьев В.П. Грамматика идиостиля / В.П. Григорьев. – Москва, 1983. – 224 с.
307585
  Бойко Б.И. Грамматика инверсно-казирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Дис... канд. физ.мат.наук: / Бойко Б.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 73л. – Бібліогр.:л.74-79
307586
   Грамматика индонезийского языка. – М, 1972. – 462с.
307587
  Васильева-Шведе Грамматика испанского языка / Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. – 2-е изд., пересмотр. – Москва, 1963. – 398с.
307588
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – Москва, 1965. – 451с.
307589
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка : для учащихся средней школы / Л.А. Ленская. – Москва : Просвещение, 1974. – 208 с.
307590
  Литвиненко Е.В. Грамматика испанского языка / Е.В. Литвиненко. – Киев, 1976. – 271с.
307591
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 392с.
307592
  Попова Н.И. Грамматика испанского языка : Учебник для студентов педагогических вузов по специальности иностранный язык / Н.И. Попова. – Москва : ЧеРо, 2000. – 312с. – ISBN 5-88711-088-0
307593
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс.Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 4-е изд., испр. – Москва : Университет, 2000. – 432с. – ISBN 5-8013-0018-Х
307594
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. Учебник для студ. ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.С. Виноградов. – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Высшая школа, 2003. – 432с. – ISBN 5-8013-0170-4
307595
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. [Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков] / В.С. Виноградов. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом "УНИВЕРСИТЕТ", 2005. – 432с. – ISBN 5-98227-058-X
307596
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс: Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : Университет, 2006. – 432с. – ISBN 5-98227-112-8
307597
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практический курс : учебник для студ. ин-тов и фак-тов ин. яз. / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : КДУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-98227-448-9
307598
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка для учащихся средних школ / Л.А. Ленская. – 2-е изд. дор. – М, 1988. – 224с.
307599
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс : Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 5-е изд. – Москва : Университет, 2001. – 432с. – ISBN 5-8013-0128-3
307600
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка: Практический курс : Учебник / В.С. Виноградов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 431с. – ISBN 5-06-000789-8
307601
  Горман Джонатан Грамматика историографии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.45-53. – ISSN 0042-8744
307602
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М, 1957. – 240с.
307603
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М
1. – 1970. – 16с.
307604
  Турчанинов Г. Грамматика кабардинского языка / Г. Турчанинов, М. Цагов. – М.-Л., 1940. – 160с.
307605
  Бадмаев Б.Б. Грамматика калмыцкого языка. / Б.Б. Бадмаев. – Элиста, 1966. – 116с.
307606
  Мусаев К.М. Грамматика караимского языка / К.М. Мусаев. – М., 1964. – 344с.
307607
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – М, 1974. – 275с.
307608
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 279с.
307609
  Мазур Ю.Н. Грамматика корейского языка (Морфология. Словообразование) : теоретический курс / Ю.Н. Мазур ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Муравей ; Восточная литература, 2004. – 312 с. – К 250-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-8463-0126-6
307610
  Рамстедт Г. Грамматика корейского языка. / Г. Рамстедт. – М, 1951. – 232с.
307611
  Жукова А.Н. Грамматика корякского языка. Фонетики. Морфология / А.Н. Жукова. – Ленинград, 1972. – 322с.
307612
  Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка / Н.К. Дмитриев. – М..-Л., 1940. – 206с.
307613
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка / К.К. Курдоев. – М.Л., 1957. – 343с.
307614
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка на материале диалектов курманджи и сорани / К.К. Курдоев. – М., 1978. – 294с.
307615
  Горгониев Ю.А. Грамматика кхмерского языка / Ю.А. Горгониев. – М, 1966. – 316с.
307616
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М, 1938. – 424с.
307617
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – изд. 2-е. – М, 1939. – 424с.
307618
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М
2. – 1947. – 592с.
307619
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – изд. 3-е. – М
1. – 1950. – 432с.
307620
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка : Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Учеб. пособие для студ. вузов / С.И. Соболевский; Рос. акад. образования. Северо-Зап. отд. – Санкт-Петербург : Алетейя, Летний сад, 1998. – 432с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329-077-3
307621
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка : Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Учеб. пособие для студ. вузов / С.И. Соболевский; Рос. акад. образования. Северо-Зап. отд. – Санкт-Петербург : Алетейя, Летний сад, 1999. – 432с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329-070-4
307622
  Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка / Н.В. Юшманов. – М., 1985. – 174с.
307623
  Бубрих Д.В. Грамматика литературного Коми языка. / Д.В. Бубрих. – Л., 1949. – 200,7с.
307624
  Бунини И.А. Грамматика любви / И.А. Бунини. – Красноярск, 1988. – 405с.
307625
   Грамматика любви. – Омск, 1989. – 382с.
307626
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Изд. 2-е. – Киев, 1995. – 462 с.
307627
  Павловский А. Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших Малороссийское наречие от чистаго Российского языка, сопровождаемое разными ... сочинениями. / сочин. Ал. Павловский. – В Санкт-Петербурге : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 114 с.


  Код-Гр,фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.-картон, корінець зі шкіри з тисненням
307628
  Левицкий Иосиф Грамматика немецкого языка : для студентов першой и другой кляссы, по школах тривияльных и парафияльных во Королевствах Галиции и Лодомерии, Державе Австрийской подданных, ко быгоде народа галицко-русского / написав Иосиф Левицкий, священник при Церкви Школской. – В Ведни (Wien) : Иждивением ц.к. книг школьных Администрации при с. Анне на с. Иоаньской улици, 1845. – IV, 228, [4] с.
307629
   Грамматика немецкого языка. – М, 1939. – 264с.
307630
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд. – Москва, 1942. – 247 с.
307631
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 7-е изд. – Москва, 1945. – 262 с.
307632
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 2-е изд. – Москва, 1945. – 264 с.
307633
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 9-е изд. – Москва, 1947. – 262 с.
307634
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд, Л.Я. Браве; под ред. Л.В. Щерба. – Изд. второе. – Москва, 1947. – 246 с.
307635
   Грамматика немецкого языка. – 9-е изд. – М, 1947. – 264с.
307636
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 7-е. – Москва, 1956. – 295 с.
307637
  Гулыга Е.В. Грамматика немецкого языка / Е.В. Гулыга, М.Д. Натанзон. – М., 1957. – 355с.
307638
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 9-е. – Москва, 1958. – 295 с.
307639
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1958. – 22 с.
307640
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 10-е. – Москва, 1959. – 295 с.
307641
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 11-е. – Москва, 1960. – 295 с.
307642
   Грамматика немецкого языка. – М, 1960. – 436с.
307643
   Грамматика немецкого языка. – Л, 1962. – 216с.
307644
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд. – М, 1962. – 427с.
307645
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Л., 1962. – 34с.
307646
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – М., 1963. – 224с.
307647
  Патиш М С. Фромзель И Л. Грамматика немецкого языка / М С. Фромзель И Л. Патиш. – Л., 1963. – 32с.
307648
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд,. – М, 1963. – 427с.
307649
  Меркель Ю.А. Грамматика немецкого языка / Ю.А. Меркель. – Л., 1964. – 18с.
307650
  Левинсон Л.И. Грамматика немецкого языка / Л.И. Левинсон, Ю.А. Меркель. – Л., 1966. – 16с.
307651
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Л., 1967. – 37с.
307652
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг, Н.И. Шатт. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1968. – 28с.
307653
   Грамматика немецкого языка. – М, 1968. – 200с.
307654
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1968. – 22 с.
307655
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд,. – М, 1970. – 248с.
307656
  Барыкина Н.А. Грамматика немецкого языка / Н.А. Барыкина. – Владимир, 1989. – 64с.
307657
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Київ, 1995. – 224с.
307658
  Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка / В.М. Завьялова, И.В. Извольская. – М., 1995. – 189с.
307659
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Киев, 1996. – 224с.
307660
   Грамматика немецкого языка. – Киев : Аконит, 1996. – 176 с.
307661
  Юнг В. Грамматика немецкого языка / В. Юнг. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 544с. – ISBN 5-86617-059-0
307662
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche grammatik : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 4-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 392с. – ISBN 5-89815-223-7
307663
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche Grammatik : по новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка 2006 года / И.П. Тагиль. – 6-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-9925-0258-9
307664
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., исправл., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2002. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
307665
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 3-е изд.. исправл.. перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2002. – 336с. – ISBN 5-89815-120-6
307666
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
307667
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – М., 1952. – 368с.
307668
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 2-е изд. – М., 1954. – 367с.
307669
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 3-е изд. – М., 1959. – 366с.
307670
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1960. – 16с.
307671
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – Л, 1962. – 28с.
307672
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – 2-е изд. – Л, 1970. – 24с.
307673
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 14с.
307674
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 15с.
307675
  Смеречанский Р.И. Грамматика немецкого языка. / Р.И. Смеречанский. – Киев, 1981. – 312с.
307676
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол. / А.А. Бойко. – Л., 1962. – 52с.
307677
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол. Индикатив. Императив. Словообразование и управление глаголов. / А.А. Бойко. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л., 1966. – 47с.
307678
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – М., 1961. – 24с.
307679
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – Л., 1966. – 17с.
307680
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – М., 1956. – 394с.
307681
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – Изд. 2-е. – М., 1958. – 394с.
307682
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы и союзные слова. Бессоюзная связь предложений. / А.А. Бойко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Л., 1968. – 30с.
307683
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы. Бессоюзная связь предложений. / А.А. Бойко. – Л., 1964. – 28с.
307684
  Михайлов Л.М. Грамматика немецкой диалогической речи / Л.М. Михайлов. – М, 1986. – 109с.
307685
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З. Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 1 : Фонетическое введение и морфология именных частей речи. – 1962. – 262 с.
307686
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З.Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознаения. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 2 : Глагол, наречие, образные слова, междометия, служебные слова. – 1965. – 264 с.
307687
  Калмыкова С.А. Грамматика ногайского языка / С.А. Калмыкова, М.Ф. Саруева. – Черкесск
1. – 1973. – 320с.
307688
  Арно А. Грамматика общая и рациональная, содержащая основы искусства речи, издоженные ясным и естественным образом, толкование общего в языках и главные различия между ними, а также -- многочисленные новые / А. Арно, Лансло.К. – Москва, 1990. – 271с.
307689
  Крижанская Ю.С. Грамматика общения / Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков. – Л., 1990. – 206с.
307690
  Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1940. – 302с.
307691
  Багаев Николай Константинович Грамматика осетинского языка : Автореф... канд.филол.наук: / Багаев Николай Константинович; Тбилис. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Орджоникидзе, 1955. – 20л.
307692
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
1. – 1963. – 368с.
307693
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
2. – 1969. – 387с.
307694
  Выренкова А.С. Грамматика ошибок и грамматика конструкций: "эритажный" ("унаследованный") русский язык / А.С. Выренкова, М.С. Полинская, Е.В. Рахилина // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – C. 3-19. – ISSN 0373-658Х
307695
  Поппе Н.Н. Грамматика письменно-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1937. – 196с.
307696
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва, 1981. – 263с.
307697
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 272с.
307698
  Откупщикова М.И. Грамматика порядка слов для синтеза при автоматическом переводе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Откупщикова М.И.; Откупщиков М.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 20 с.
307699
  Позднеев Д.М. Грамматика разговорного японского языка Конспект лекций. / Д.М. Позднеев. – М, 1923. – 171с.
307700
  Дородных А.И. Грамматика речевого общения / А.И. Дородных. – Х., 1987. – 110с.
307701
   Грамматика романо-германских языков и их сопоставление с киргизским и русским языками. – Фрунзе, 1978. – 177с.
307702
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, перераб. – К
1. – 320с.
307703
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Грамматика русского языка / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 126, [1] с. – (Книги для современной школы)
307704
  Кошутичь Р. Грамматика русского языка : I. фонетика : А. Общая часть (Литературное произношение) / Рад. Кошутичь. – Петроград : Типография Российской АН
2 изд. – 1919. – 512 с.
307705
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для неполной средней и средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Киев ; Харьков : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1938. – 167с.
307706
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – М.
2. – 1938. – 143с.
307707
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – М.
2. – 1939. – 143с.
307708
   Грамматика русского языка. – Унгвар, 1941. – 142с.
307709
   Грамматика русского языка : учеб. для 5-го и 6-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. – 1944. – 155, [1] с.
307710
   Грамматика русского языка : учеб. для 6-го и 7-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Синтаксис. – 1944. – 151, [1] с.
307711
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М., 1945. – с.
307712
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка / Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, испр. – М., 1947. – 152с.
307713
   Грамматика русского языка. – 8-е изд. – М
1. – 1947. – 208с.
307714
   Грамматика русского языка. – Рига
1. – 1947. – 272с.
307715
   Грамматика русского языка. – Рига
2. – 1947. – 196с.
307716
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
1. – 1948. – 208с.
307717
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
2. – 1948. – 152с.
307718
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М.
2. – 1948. – 144с.
307719
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка / Н.М. Баженов. – Изд. 12-е. – Киев
2. – 1949. – 160с.
307720
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М
1. – 1950. – 208с.
307721
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М.
2. – 1950. – 152с.
307722
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
1. – 1951. – 208с.
307723
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
2. – 1951. – 152с.
307724
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 13. перераб. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1951. – 208 с.
307725
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 1. – 1952. – 720 с.
307726
   Грамматика русского языка. – 13-е изд. – М
2. – 1952. – 152с.
307727
   Грамматика русского языка. – 14-е изд. – М
1. – 1953. – 208с.
307728
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 11-е, перераб. – К
1. – 1953. – 320с.
307729
   Грамматика русского языка. – М
2. – 1953. – 152с.
307730
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 16. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1953. – 208 с.
307731
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 12-е, перераб. – К
1. – 1954. – 320с.
307732
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 4-е. – Москва
ч.1. – 1954. – 320с.
307733
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 17. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1954. – 208 с.
307734
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2 ч. 1. – 1954. – 703 с.
307735
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2 ч. 2. – 1954. – 444 с.
307736
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 5-е. – Москва
ч.1. – 1955. – 320с.
307737
   Грамматика русского языка. – М
Т. 2 ч. 1. – 1960. – 702с.
307738
   Грамматика русского языка. – М
Т. 2 ч. 2. – 1960. – 440с.
307739
  Антошина В.П. Грамматика русского языка / В.П. Антошина. – Изд. 12-е. – Москва, 1965. – 255с.
307740
   Грамматика русского языка. – Иркутск
Вып. 1. – 1972. – 222 с.
307741
   Грамматика русского языка. – 3-е изд. – София, 1980. – 316с.
307742
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – М., 1984. – 352с.
307743
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 4-е, стререотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 352с.
307744
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 352с.
307745
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева; перевод Алиреза Акбарипур. – Москва : Русский язык, 1996. – Текст на русском и арабском языках. – ISBN 964-377-087-7
307746
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях : Учебное пособие / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – 11-е изд., стререот. – Москва : Дрофа, 2006. – 352с. – ISBN 5-358-01238-9
307747
   Грамматика русского языка в свете генеративной лингвистики. – М, 1977. – 188с.
307748
  Чендулаева Е.Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты) / Е.Г. Чендулаева. – Москва : Материк-Альфа, 2005. – 80с. – ISBN 5-98466-040-7
307749
  Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология / О.И. Глазунова. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 424с. – ISBN 978-5-86547-454-8
307750
  Маштаков П.Л. Грамматика русского языка для самообразования : С прил. крат. корнеслова / Сост. П.Л. Маштаков, преп. С.-Петерб. гимназии Л.Д. Лентовской и Общеобразоват. курсов А.С. Черняева. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1909. – 130, II с.
307751
  Богданов В. Грамматика русского языка. (Этимология, сближенная с синтаксисом) : курс среднего и старшего возрастов / составил : В. Богданов. – С.-Петербург : Книжный магазин В. Эриксон, 1897. – 294с., [9] с. + Приложение: с. 1-45. – с прилож.: 1. Краткой грамматики древнеславянского языка и образцов из Остромирова Евангелия. 2. Орфографического указателя
307752
  Гароди Р. Грамматика свободы / Р. Гароди. – М., 1952. – 144с.
307753
  Арутюнян А. Грамматика свободы : (проблемы постсоветского реализма) / Армен Арутюнян. – Ереван : АРТ, 2007. – 141с. – Шифр. дубл. 34 Арут. (доп. карт. всем.). – ISBN 978-99941-72-03-0
307754
  Кузьмина А.И. Грамматика селькупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 266с.
307755
  Кузьмина А.И. Грамматика сельскупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 265с.
307756
  Смотрицкий М. Грамматика славенская. – Москва, 1721. – 566 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
307757
  Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка / Н.Ф. Иртеньева. – М, 1956. – 191с.
307758
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с.
307759
   Грамматика современного английского языка : для ун-тов. – Москва, 1982
307760
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – 3-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1986. – 430с.
307761
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка / И.П. Крылова. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 223с.
307762
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 4-е изд. испр. – Москва; Ростов -на-Дону : Книжный дом "Университет". Феникс, 1999. – 448с. – ISBN 5-8013-0020-1
307763
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0094-5
307764
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 5-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0073-2
307765
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка = . : Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 9-е изд. – Москва : Книжный дом "УНИВЕРСИТЕТ", 2003. – 448с. – ISBN 5-8013-0168-2
307766
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 11-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2005. – 448 с. – ISBN 5-98227-068-7
307767
  Верба Л.Г. Грамматика современного английского языка (справочник) = Modern English Grammar (reference book) / Верба Л.Г., Верба Г.В. – Москва : Дом Славянской книги ; ИП Логос-М, 2007. – 365, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 5-8112-0673-9
307768
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2001. – 448с. – ISBN 5-8013-0112-7
307769
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 8-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2002. – 448с. – ISBN 5-8013-0139-9
307770
   Грамматика современного башкирского литературного языка. – М, 1981. – 495с.
307771
  Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка : фонетика и морфология / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : АН СССР, 1951. – 195 с.
307772
  Чоботарь А.В. Грамматика современного немецкого языка / Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. – Донецк : БАО, 2005. – 432 с. + Приложение: с. 403-422. – ISBN 966-338-139-6
307773
   Грамматика современного русского литературного языка. – М, 1970. – 767с.
307774
  Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1956. – 569с.
307775
   Грамматика современного удмурдского языка. – Ижевск, 1962. – 376с.
307776
  Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1960. – 447с.
307777
  Нехендзи Б.Д. Грамматика современного французского языка / Б.Д. Нехендзи, В.В. Благовещенский. – Москва, 1964. – 343с.
307778
  Головнин И.В. Грамматика современного японского языка / И.В. Головнин. – М., 1986. – 315с.
307779
  Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. / А.М. Щербак. – М.Л., 1962. – 274с.
307780
  Шаров В.Д. Грамматика судьбы / В.Д. Шаров. – К., 1988. – 40с.
307781
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / М.С. Андронов. – Москва, 1966. – 281с.
307782
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / М.С. Андронов. – Москва, 1987. – 296с.
307783
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1968. – 276 с.
307784
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 2 : Материалы для фонетической реконструкции. – 1968. – 404 с.
307785
  Гулямов Я.Г. Грамматика ташкентского говора. / Я.Г. Гулямов. – Ташкент
Ч.1. – 1968. – 163с.
307786
  Повилейко Р.П. Грамматика творчества: ГДе и как сливается искусство с техникой? / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1976. – 56с.
307787
  Москальская О.И. Грамматика текста / О.И. Москальская. – М., 1981. – 183с.
307788
  Вейхман Г.А. Грамматика текста : Учебное пособие по английскому языку / Г.А. Вейхман. – Москва : Высшая школа, 2005. – 640с. – ISBN 5-06-005247-8
307789
  Исхаков Ф.Г. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология / Ф.Г. Исхаков, А.А. Пальмбах. – М., 1961. – 472с.
307790
  Кононов А.Н. Грамматика турецкого языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1941. – 312с.
307791
  Нечуй-Левицький Іван Грамматика украінського язика [Граматика української мови] : Для двох нижчих классів гімназій та для двохклассних і тpьохклассних наpодніх школ / Івана Нечуя-Левицького. – Київ : Друкарня Другої Артілі
Ч. 1 : Етимологія. – 1913. – 166, 90, 83 с. – Словаp: Деякі наpодні й нові книжні слова (неологізми): с. 1-90 в сеpедині кн. - Загальні пpимітки до словаpя: с. 1-83 в кінці кн


  Словаp: Деякі наpодні й нові книжні слова (неологізми): с. 1-90 в сеpедині кн. –
307792
  Нечуй-Левицький І.С. Грамматика української мови Івана Нечуя-Левіцького. – Київ : Друк. І.І. Чоколова
Частка 2. : Синтаксис. – 1914. – 94 с. – Примітка про друге видання "Граматики української мови" с. 91-94. - Прим. № 67041 дефектний, без стор. 84-94
307793
   Грамматика устной речи : английский язык. – 86с.
307794
  Родари Джанни Грамматика фантазии : Введение в искусство придумывания историй / Родари Джанни. – 2-е изд. – М., 1990. – 191с.
307795
   Грамматика финского языка. – М.Л,, 1958. – 296с.
307796
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – Москва, 1955. – 272с.
307797
  Бер О.М. Грамматика французского языка / О.М. Бер. – Ленинград, 1960. – 46 с.
307798
  Алямская Н.В. Грамматика французского языка / Н.В. Алямская, Р.А. Пашинина. – Ленинград
3. – 1960. – 34с.
307799
  Заславская П.И. Грамматика французского языка / П.И. Заславская, И.Н. Юматов. – Л., 1961. – 36с.
307800
  Шигаревская Н.А. Грамматика французского языка / Н.А. Шигаревская. – Ленинград
Вып. 6. – 1961. – 40 с.
307801
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд., испр. и доп. – Л.
Ч.1. – 1962. – 370с.
307802
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – Л.
Ч.2. – 1963. – 240с.
307803
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – М., 1964. – 304с.
307804
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л.
Ч.1. – 1966. – 361с.
307805
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд. – М.-Л.
Ч.2. – 1966. – 235с.
307806
   Грамматика французского языка. – М, 1969. – 340с.
307807
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 4-е изд. – Ленинград
Ч.1. – 1972. – 342с.
307808
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд. – Ленинград
Ч.2. – 1972. – 216с.
307809
  Заславская П.И. Грамматика французского языка : учебник / П.И. Заславская, Н.В. Алямская, Р.А. и др. Пашинина. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1978. – 323с.
307810
  Гойда М.М. Грамматика французского языка / М.М. Гойда. – Киев, 1985. – 119с.
307811
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 4-е, перераб. и допол. – Москва : Высшая школа, 1989. – 336с. – ISBN 5-06-001478-9
307812
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 4-е изд., пераб. и дополн. – Москва : Lingva, 1996. – 336с.
307813
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le Francais : Практический курс.Учебник для ин-тов и фак.иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 5-е изд., испр. и допол. – Москва : Нестор, 1997. – 480с. – ISBN 5-87759-035-9
307814
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 6-е изд., стереотипное. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 1999. – 480с. – ISBN 5-901074-01-7
307815
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 11-е изд., стереотипное. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2002. – 480с. – ISBN 5-901074-18-1
307816
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., стереотип. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480с. – ISBN 5-901074-24-6
307817
  Ховхун В.П. Грамматика французского языка : для студентов и школьников / В.П. Ховхун. – Москва : ИП Логос-М, 2008. – 384 с. – (Вас ждет успех). – ISBN 978-5-8112-3379-3
307818
  Солодухина И.В. Грамматика французского языка в таблицах с упражнениями и тестами / И.В. Солодухина. – Москва : Филоматис, 2006. – 254, [2] с. : табл. – (Учебники и словари ) ( Le francais). – ISBN 5-98111-073-2
307819
  Нико М.Н. Грамматика французского языка для высш. учеб. заведений / М.Н. Нико. – 3-е изд., 1946. – 288с.
307820
  Лобанова Л.Г. Грамматика французского языка. / Л.Г. Лобанова, Д Т. Виноградова, . – Москва, 1957. – 231с.
307821
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина, Л.Л. Тривуш. – Л, 1959. – 40с.
307822
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1966. – 36с.
307823
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для втузов и вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – Л., 1940. – 243с.
307824
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для препод. сред. шк. / Е.О. Костецкая. – М., 1959. – 375с.
307825
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 10-е, стереотипное. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 480 с. – ISBN 5-901074-13-0
307826
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 9-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2001. – 480с. – ISBN 5-901074-10-6
307827
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс. : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 7-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-02-5
307828
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс.Le francais : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 8-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-05-Х
307829
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М., 1948. – 240с.
307830
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1954. – 331с.
307831
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – М., 1957. – 330с.
307832
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – М., 1957. – 330с.
307833
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 5-е изд. – М., 1959. – 328с.
307834
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 3-е изд., испр. – Москва, 1979. – 407с.
307835
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – М., 1969. – 456с.
307836
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 2-е изд., испр. – Москва : Вища школа, 1975. – 424с.
307837
  Заботкина О.С. Грамматика фркнцузского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1958. – 44с.
307838
  Варшавская А.И. Грамматика функциональных классов как способ описания синтаксической структуры элементарного предложения : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Варшавская А.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1970. – 24 с.
307839
   Грамматика хакасского языка. – М, 1975. – 418с.
307840
  Дешериев Ю.Д. Грамматика хиналугского языка. / Ю.Д. Дешериев. – М., 1959. – 224с.
307841
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
1. – 1957. – 236с.
307842
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
2. – 1962. – 522с.
307843
  Травничек Ф. Грамматика чешского литературного языка / Ф. Травничек. – М
1. – 1950. – 48с.
307844
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – М-Л, 1961. – 448с.
307845
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – Л, 1977. – 376с.
307846
  Чекалина Е.М. Грамматика шведского языка / Е.М. Чекалина. – М., 1984. – 107с.
307847
  Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1941. – 307с.
307848
  Колегов А.В. Грамматика языка-посредника эльюнди / А.В. Колегов. – 1-е изд. – Тирасполь : РИО ПГУ, 1998. – 220с.
307849
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – М.-Л.
1. – 1962. – 300с.
307850
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – Л.
2. – 1967. – 288с.
307851
  Менивщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов. : Автореф... Доктора филол.наук: / Менивщиков Г.А.; АН СССР.Ин-тд языкознания. – М, 1965. – 32л.
307852
  Смирнов Ю.А. Грамматика языка панджаби / Ю.А. Смирнов. – М., 1976. – 478с.
307853
  Лебедев К.А. Грамматика языка пушту / К.А. Лебедев. – Москва, 1988. – 108с.
307854
  Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII - IX вв. / А.Н. Кононов. – Л., 1980. – 255с.
307855
  Дымшиц З.М. Грамматика языка хинди / З.М. Дымшиц. – М
2. – 1986. – 297с.
307856
  Москалев А.А. Грамматика языка чжуан. / А.А. Москалев. – М., 1971. – 336с.
307857
  Чамберлэн Б.Х. Грамматика японского разговорного языка : теоретическая часть / Б.Х. Чамберлэн; пер. с англ. В. Костылева. – С.-Петербург, 1908. – 298, [2] с. – (Издания факультета Восточных языков Императорского С.- Петербургского университета ; № 28)
307858
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М, 1958. – 676с.
307859
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М
2. – 1959. – 266с.
307860
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 476с. – ISBN 5-89815-003-Х
307861
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 507с. – ISBN 5-89815-041-2
307862
  Грисле Р.Я. Грамматики XVII века как источник истории латышского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Грисле Р.Я.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1958. – 24л.
307863
  Бойко Б.И. Грамматики инверсно-квазирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Бойко Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
307864
   Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. – Москва : Изд-во МГУ, 2000. – 528с. – ISBN 5-211-03907-6
307865
  Смотрицкий М. Грамматики славенскія правилное синтагма / М. Смотрицкий; Подготовка к изданию В.В. Нимчука; Отв. ред. В.М. Русановский. – Факсимильное издание "Грамматики" 1619 г. – Київ : Наукова думка, 1978. – [250c.]
307866
  Гулыга Е.В. Грамматико-лексические поля в современном немецокм языке / Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс. – М., 1969. – 184с.
307867
  Ягмуров Б. Грамматико-лексический коррективный курс немецкого языка на коммуникативной основе (на материале VIII класса Туркменской школы) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ягмуров Б.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1970. – 28л.
307868
  Тарасова Елена Владимировна Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке : Автореф... наук: 10.02.04 / Тарасова Елена Владимировна; КГУ. – К., 1976. – 26л.
307869
  Тарасова Е.В. Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке (на мат. англ. яз. Великобритании, США, Канады и Австралии) : Дис... канд. филолог.наук: / Тарасова Е.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1975. – 168л. – Бібліогр.:л.140-165
307870
  Шнайдман М.Н. Грамматико-лексическое микрополе прошедшего времени в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шнайдман М.Н. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24 с.
307871
  Текучев А.В. Грамматико-орфографически словарь русского языка / А.В. Текучев, Б.Т. Панов. – Москва, 1976. – 248с.
307872
  Кокеладзе Р.Г. Грамматико-семантические разряды сочетаний существительных с родительным падежом в русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Кокеладзе Р.Г.; Тбилисск.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
307873
  Портянников В.А. Грамматико-стилистическая характеристика вопросительных предложений современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Портянников В.А.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1967. – 28л.
307874
   Грамматико-стилистические упражнения (пр и изучении частей речи). – Л, 1969. – 264с.
307875
   Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса. – М, 1976. – 143с.
307876
  Пулатова Г.Д. Грамматическая доминанта типа текста и ее стилистическое использование в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пулатова Г.Д.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
307877
   Грамматическая и лексическая семантика глагола и имени в рамках предложения во французском языке (синхрония и диахрония). – М, 1986. – 120с.
307878
  Невмержицкий Иван Степанович Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Невмержицкий Иван Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
307879
   Грамматическая интерференция в условиях национально-русского двуязычия. – М, 1990. – 203с.
307880
  Булгакова Т.В. Грамматическая интерференция и иные факторы, влияющие на русскую речь узбеков / Т.В. Булгакова. – Ташкент, 1977. – 84с.
307881
  Пицкова Л.П. Грамматическая категория вида в современном французском языке / Л.П. Пицкова. – М, 1982. – 160с.
307882
  Гончаров Евгений Борисович Грамматическая категория залога как основное языковое средство отображения пространственной характеристики движения (На материале франц. языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.05 / Гончаров Евгений Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
307883
  Назаретян О.Н. Грамматическая категория лица в современном армянском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.20.02 / Назаретян О.Н.; МП Армян.ССР.Армян.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1973. – 26л.
307884
  Морозова Елена Владиславовна Грамматическая категория пространственно-временного континуума в художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Морозова Елена Владиславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 22л.
307885
  Недбайло Л.И. Грамматическая категория числа в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Недбайло Л.И. ; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1968. – 19 с.
307886
   Грамматическая лексикология русского языка. – Казань : Изд. Казанского ун-та, 1978. – 189 с.
307887
  Маулер Ф.И. Грамматическая омонимия в английском языке / Ф.И. Маулер. – Орджоникидзе
1. – 1977. – 91с.
307888
  Маулер Федор Иосифович Грамматическая омонимия в современном английском языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Маулер Федор Иосифович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 47л.
307889
  Зазаева Н.И. Грамматическая помета во фразеологической лексикографии как метатекст // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2001. – № 520 : Філологічні аспекти дослідження дискурса. – С.119-121. – (Філологія ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
307890
  Питинов В.Н. Грамматическая природа деепричастий в современном чешском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Питинов В.Н.; АН УССР. Отд-ние. обществ. наук. – К., 1962. – 22л.
307891
  Петрикевич Н.В. Грамматическая роль глагола в образовании белорусских пословиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Петрикевич Н.В.; АН Белорусской ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1974. – 22л.
307892
   Грамматическая семантика. – Горький, 1977. – 125с.
307893
   Грамматическая семантика. – Горький, 1978. – 108с.
307894
   Грамматическая семантика. – Горький, 1979. – 153с.
307895
   Грамматическая семантика. – Горький, 1980. – 161с.
307896
  Порман Н.Р. Грамматическая семантика глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Порман Н.Р.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
307897
   Грамматическая семантика глагола и имени в языке и речи. – К, 1988. – 132с.
307898
   Грамматическая семантика русского языка. – Вологда, 1983. – 118с.
307899
  Кручинкина Н.Д. Грамматическая семантика французского предложения / Н.Д. Кручинкина. – Саранск, 1987. – 42с.
307900
  Шендельск Е.И. Грамматическая синонимия (на базе морфоло. глагола в совр. нем. яз.) : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Шендельск Е.И. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1964. – 51 с. – Бібліогр.:с.51
307901
  Мамедов И.Т. Грамматическая синонимия в азербайджанском языке (на основе глагольных форм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.665 / Мамедов И.Т.; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1970. – 36л.
307902
  Василенко С.Ф. Грамматическая синонимия предикативных форм глагола в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Василенко С.Ф.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
307903
  Оленич Р.М. Грамматическая система Квинта Реммия Палемона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Оленич Р.М. ; Льв. ГУ. – Львов, 1964. – 19 с.
307904
  Сердюков П.И. Грамматическая сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сердюков П.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1978. – 24л.
307905
  Молозовенко И.О. Грамматическая сочетаемость перфектного инфинитива в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Молозовенко И.О.; АН УССР. Отд. общейств. наук. – К., 1963. – 23л.
307906
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка : Имя существительное. Глагол; Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений и фак-тов иностранных языков / Н.М. Фирсова. – Москва, 2002. – 352с. – ISBN 5-209-01439-8
307907
  Писарев Дмитрий Сергеевич Грамматическая структура и коммуникативные фукнции восклицательных предложений в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Писарев Дмитрий Сергеевич; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 15л.
307908
   Грамматическая структура и фразеологизмы романо-германских языков. – Казань, 1973. – 120с.
307909
  Чухранов Василий Николаевич Грамматическая структура категории экстремальности (на материале современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чухранов Василий Николаевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
307910
  Сулимовская З.В. Грамматическая сущность и функционирование структур вторичной предикации в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сулимовская З.В.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 23л.
307911
  Решетова Л.В. Грамматическая терминология узбекского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Решетова Л.В.;. – Ташкент, 1964. – 22л.
307912
  Литвинов П В. Грамматическая характеристика аналитических глагольных лексем в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Литвинов В.П,; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 19л.
307913
  Харитонова И.Я. Грамматически значимые признаки семантики слова в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Харитонова И.Я. ; АН СССР, Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Ленинград, 1985. – 39 с.
307914
  Попов Р.Н. Грамматические архаизмы в устойчивых фразеологических единицах русского языка. (На матер. именного склонения). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов Р.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 16л.
307915
  Мановицкая А.Я. Грамматические взаимосвязи сказуемого с подлежащим и обращением в украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Мановицкая А.Я. ; МВ и ССО СССР, Днепропет. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
307916
  Толоченко П.В. Грамматические значения и синтаксические функции герундия в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Толоченко П.В.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
307917
  Ситницкая Е.Б. Грамматические значения формы werden+inf.1/inf.2 в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ситницкая Е.Б.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
307918
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин
2. – 1973. – 132с.
307919
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин, 1974. – 222с.
307920
   Грамматические и лексикологические исследования. – Кишинев, 1977. – 158с.
307921
   Грамматические и лексикологические исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1981. – 175с.
307922
  Кешикашвили И.Д. Грамматические и лексические особенности языка произведений Т.Разикашвили и бачаны : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Кешикашвили И.Д.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
307923
   Грамматические и лексические системы в романских и германских языках. – Кишинев, 1984. – 146 с.
307924
   Грамматические и фонетические исследованияпо германским языкам. – Кишинев, 1977. – 170с.
307925
  Близниченко К.Л. Грамматические идиоматизмы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Близниченко К.Л.; АН УССР. – К, 1970. – 30л.
307926
   Грамматические исследования : сборник научных трудов. – Ленинград
Ч. 1. – 1975. – 144 с.
307927
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1989. – 284с.
307928
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1991. – 246с.
307929
  Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении. / Ц.Б. Цыдендамбаев. – М., 1979. – 148с.
307930
   Грамматические категории в тексте. – М, 1985. – 162с.
307931
  Оранский И.М. Грамматические категории вида и краткости в глагольной системе совредменного афганского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Оранский И.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1951. – 24л.
307932
   Грамматические категории глагола и предикатный синтаксис текста. – Владимир, 1985. – 93с.
307933
  Ференц С.А. Грамматические категории отрицания в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Ференц С.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1972. – 23л.
307934
  Панчвидзе В. Грамматические классы в будухском глаголе. / В. Панчвидзе. – 463-470с.
307935
  Кадагидзе Н.Д. Грамматические классы в глаголе бацбийского (цова-тушинского) языка (в связи с другими категориями и соответствующими конструкциями глагола) : Автореф... канд. филологич.наук: / Кадагидзе Н.Д.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1953. – 24л.
307936
   Грамматические концепции в языкознании ХІХ века. – Л, 1985. – 294с.
307937
   Грамматические лабораторные работы по немецкому языку. – Владивосток, 1972. – 48с.
307938
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева, Л.М. Щетинин. – Ростов н/Д, 1959. – 88с.
307939
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – 2-е изд., доп. – Ростов н/Д, 1963. – 146с.
307940
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – Изд. 3-е, испр. – Ростов н/Д, 1968. – 178с.
307941
   Грамматические основы правильной русской речи. – М, 1991. – 175с.
307942
  Зограф И.Т. Грамматические особенности китайского языка XII--XIV вв. (по памятнику "Цзин бэнь тунсу сяошо") : Автореф... канд. филол.наук: / Зограф И.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1962. – 20л.
307943
  Мартиросян М.А. Грамматические особенности определений и их стилистическая роль в художественной прози И.С.Тургенева : Автореф... канд. филол.наук: / Мартиросян М.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
307944
  Матчанова Гавхар Матякубовна Грамматические особенности степеней сравнения имен прилагательных в узбекском языке и способы выражения их в русском : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Матчанова Гавхар Матякубовна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 26л.
307945
  Потужная М.И. Грамматические отношения компонентов глагольнообъектного словосочетания. (На матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Потужная М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. иностр. языков гуманит. фак-т. – Киев, 1969. – 26 с.
307946
   Грамматические очерки по русскому и мордовским языкам. – Горький, 1976. – 98с.
307947
  Инфантова Г.Г. Грамматические признаки несобственно-прямой речи в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантова Г.Г.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 23л.
307948
  Фридман Леон Григорьевич Грамматические проблемы лингвистики текста : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Фридман Леон Григорьевич; АН СССР. Ин-т языковедения. – Л., 1979. – 52л.
307949
  Фридман Л.Г. Грамматические проблемы лингвистики текста / Л.Г. Фридман. – Ростов -на-Дону, 1984. – 134с.
307950
  Зверева Е.Н. Грамматические соответствия английского и русского языков. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1962. – 299с.
307951
  Царькова И.В. Грамматические способы выражения агенса и меди-агенса в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Царькова И. В.; МВ ССО СССР, Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 22л.
307952
  Осипова О.А. Грамматические способы выражения понятия будущего в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипова О.А. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1958. – 17 c.
307953
  Никольская Е.К. Грамматические средства выражения временных отношений в сложном предложении с временными придаточными в современном французмком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Е. К.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
307954
  Сонич Т.П. Грамматические средства выражения некатегоричного высказывания в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сонич Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 23л.
307955
  Байсара Людмила Ивановна Грамматические средства выражения сравнения в современном английском языке. : Автореф... канд филол.наук: 10.02.04 / Байсара Людмила Ивановна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1975. – 27л.
307956
  Янелюнайте Сигита Стасевна Грамматические средства выражения эмотивности в тексте (современный немецкий язык) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Янелюнайте Сигита Стасевна ; Моск. госпед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 21 с.
307957
  Михеев А.Ф. Грамматические средства и формы выражения следственных отношений основания - вывода в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михеев А.Ф.; Куйбышев. гос. пед.ин-т им. В.В.Куйбышева. – Барнаул, 1967. – 32л.
307958
  Глухова Наталия Андреевна Грамматические средства компрессии информации в текстах малой формы (газетного стиля немецкого языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Глухова Наталия Андреевна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1985. – 26 с.
307959
  Рахманова Л.И. Грамматические толкования в современных толковых словарях (К проблеме определения слова в толковом словаре) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Рахманова Л.И.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
307960
  Бергер Д. Грамматические трудности немецкого языка / Д. Бергер. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 208с. – ISBN 5-86617-052-3
307961
   Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. – 2-е изд. – М, 1969. – 152с.
307962
  Савинова Е.С. Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. / Е.С. Савинова. – М., 1963. – 80с.
307963
   Грамматические упражнения на английском языке на спортивной лексике. – Л, 1973. – 60с.
307964
  Василевская Н. Грамматические упражнения по английскому языку / Н. Василевская. – Москва, 1941. – 176 с.
307965
   Грамматические упражнения по русскому языку. – М, 1955. – 624с.
307966
  Халилов А. Грамматические функции изафета в современном таджикском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халилов А.; Самарк.гос.ун-т. – Душанбе, 1965. – 30л.
307967
  Разумовская М.М. Грамматический анализ при обучении орфографии / М.М. Разумовская. – М, 1962. – 76с.
307968
  Листрова Ю.Т. Грамматический и фонетический разбор / Ю.Т. Листрова. – Воронеж, 1966. – 64с.
307969
  Рахманов И. Грамматический миниум по немецкому языку для втузов / И. Рахманов. – Москва-Ленинград, 1933. – 127 с.
307970
  Сулейманов Я.Г. Грамматический очерк андийского языка (По данным говора с.Риквани). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулейманов Я.Г.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Махачкала, 1960. – 29л.
307971
  Саидова П.А. Грамматический очерк годоберинского языка. (По данным говора селения Годобери с привлечением материалов говора селения Зибирхали) : Автореф... кандидата филол.наук: / Саидова П.А.; Дагест. филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы им. Г.Цадасы. – Махачкала, 1965. – 19л.
307972
  Тенишев Э.Р. Грамматический почерк древнеуйгурского языка по сочинению "Золотой блеск" : Автореф... канд. филол.наук: / Тенишев Э. Р.; ЛГУ. – Л., 1953. – 16л.
307973
  Текучев А.В. Грамматический разбор в школе / А.В. Текучев. – М., 1963. – 398с.
307974
  Назаров А.Н. Грамматический разбор и грамматическое конструирование / А.Н. Назаров. – Изд. 2-е, доп. – Пенза, 1961. – 63с.
307975
   Грамматический разбор на занятиях по русскому языку. – Махачкала, 1960. – 24с.
307976
  Григорьев А.Г. Грамматический разбор с помощью линокарт / А.Г. Григорьев. – Красноярск, 1971. – 24с.
307977
  Никишин А.С. Грамматический род классических схождений в древних германских языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Никишин А. С.; Моск.гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1974. – 26л.
307978
   Грамматический сборник по машиностроению. – Минск, 1970. – 62с.
307979
  Дурново Н.Н. Грамматический словарь / Н.Н. Дурново. – М.-Птгр., 1924. – 154с.
307980
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Л, 1931. – 75с.
307981
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Москва-Ленинград, 1934. – 176 с.
307982
  Серебрякова Г.А. Грамматический статус и семантика конструкции N+IS GOING+инф. в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Серебрякова Г.А.; Москов. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24л.
307983
  Пронина Т.А. Грамматический статус категорий лица и числа в современных германских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пронина Т.А.; Москов. гос. пед .ин-т ин. языков. – М,, 1982. – 25л.
307984
  Никонова Н.А. Грамматический статус конструкции "Быть + причастие" в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никонова Н. А.; МВССО РСФСР, Ворон. ГУ. – Воронеж, 1975. – 21л.
307985
  Скупченко Л.Н. Грамматический статус лексем After, before, since, till, untill в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Скупченко Л.Н.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
307986
  Максимчук Б.В. Грамматический статус элементарных знаков типа gut в структуре современного немецкого языка : Автореф... канд .филол.наук: 10.-2.04 / Максимчук Б.В.; Льв.ГУ. – Львов, 1977. – 26л.
307987
  Харьковская М.С. Грамматический статус, содержание и употребление формы -S в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Харьковская М.С.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 14л.
307988
   Грамматический строй балканских языков. – Л, 1976. – 318с.
307989
   Грамматический строй и стилистика романских языков. – Калинин, 1979. – 158с.
307990
  Ковылина-Шакарян Грамматическое выражение принадлежности в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковылина-Шакарян Г.Н.; М-во высш.образования СССР. – Ереван, 1954. – 22л.
307991
   Грамматическое значение и контекст. – Иваново, 1980. – 164с.
307992
  Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл / А.В. Бондарко. – Л, 1978. – 176с.
307993
  Румянцева Е.В. Грамматическое значение придаточных предложений, вводимых вопросительными словами (W-Worter). (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Румянцева Е.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1963. – 20 с.
307994
   Грамматическое значение фазы прекращения процесса и аналитические средства его выражения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ризаев . Х,; Ризаев . Х,; АН СССР, Лен. ин-т языкознан. – Ленинград. – 21л.
307995
   Грамматическое описание славянских языков. – М, 1974. – 256с.
307996
  Урекенова Р.А. Грамматическое освоение казахским языком отностельных прилагательных русского языка. (В сравнении с другими тюрк. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.655 / Урекенова Р.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1969. – 29л.
307997
  Толстой И.В. Грамматическое отрицание и его функционирование в простом повествовательном предложении (на матер. публицистики). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Толстой И.В.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
307998
  Рылов С.А. Грамматическое развертывание высказываний в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Рылов С.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1973. – 23л.
307999
   Грамматическое руководство для развития навыков устной речи. – М, 1963. – 86с.
308000
  Степанян А Ш. Грамматическое учение М.Абегяна. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Степанян Ш.А,; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 28л.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,