Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
   "Громадянська освіта в Україні: державна стратегія і практика реалізації" [круглий стіл] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – вересень (№ 12/13)


  круглий стіл відбувся в університеті наприкінці навчального року в рамках проекту "Громадянська освіта в Україні: рівень ефективності взаємодії вищої, середньої школи та неформальної освіти". Проект виконує громадська організація Фонд "Європа ХХІ" ...
307002
  Томенко М. "Громадянський форум" швидкого використання // Народна газета, 2004. – 15-21 квітня


  Висвітлення засобами мас. інформації роботи всеукр. громадян. форуму на підтримку конституц. реформи
307003
   "Громами гартоване слово". : література українського зарубіжжя та письменників-правозахисників : бібліографічні нариси. – Київ : Держ. б-ка України для юнацтва, 1995. – 43 с.
307004
  Николайшвили Е.Г. "Грузинская грамматика" Гайоза Ректора : Автореф... канд. филол.наук: / Николайшвили Е. Г.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1966. – 18л.
307005
  Сербіна Р.Г. "Групи зустрічей" для батьків проблемних учнів : З досвіду проведення шкільним психологом групових занять для батьків підлітків з девіантною поведінкою // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-25
307006
  Гнип І. Громадські дискусії навколо дипломатичної місії греко-католицької церкви на початку 20-х рр. ХХ ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 87-90. – ISSN 1728-9343
307007
  Нагорнюк О.М. Громадські екологічні організації України та їх роль у формуванні екологічної культури населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31 : фото
307008
  Розуваєва О.О. Громадські ЗМІ як спосіб подолання політичної ангажованості медіа // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 67-70


  Розглядається ситуація, що склалася навколо ЗМІ під час передвиборчих кампаній 2004-2006 рр., анализується вплив на неї різних форм власності мас-медіа і визначаєтся та, при якій ЗМІ мають найбільшу незалежність This paper considers situation that ...
307009
  Разуваєва О.О. Громадські ЗМІ як спосіб подолання політичної ангажованості медіа. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 92-96.
307010
  Удовицька Тетяна Анатоліївна Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці 19 - на початку 20 ст.) : Автореф. дис. канд. історичних наук: 07.00.01. / Удовицька Т.А.; Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв.
307011
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 4. – 2000
307012
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 5. – 2000
307013
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 2. – 2001
307014
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 3. – 2001
307015
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 4. – 2001
307016
   Громадські ініціативи : Журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. – Львів
№ 1. – 2002
307017
   Громадські ініціативи : Журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. – Львів
№ 2. – 2002
307018
   Громадські ініціативи : Журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. – Львів
№ 3. – 2002
307019
   Громадські ініціативи : Журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. – Львів
№ 1. – 2005
307020
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 1 весна. – 2009
307021
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 2 літо. – 2009
307022
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 3 осінь. – 2009
307023
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 4 зима 2009/2010. – 2010
307024
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 4 весна. – 2010
307025
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 6 літо. – 2010
307026
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 7 осінь. – 2010
307027
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз, теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 9 (зима/весна). – 2011
307028
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 10 (весна/літо). – 2011
307029
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 11 (літо/осінь). – 2011
307030
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 12 (осінь/зима). – 2011
307031
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 13 (весна). – 2012
307032
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 16 зима 2012 - 2013. – 2012
307033
  Роскошний А.П. Громадські кореспонденти вчаться / А.П. Роскошний. – К., 1979. – 64с.
307034
   Громадські медіа в Україні / [ Творчий центр "Каунтерпарт"; упоряд. Р.В. Шутов; заг. ред. В. Купрій; пер. з англ. І. Кравчук ]. – Київ : Макрос, 2008. – 112с. – Проект "Створення медіа центрів громад у сільській місцевості". – ISBN 978-966-2022-03-2
307035
  Стельмах І. Громадські музеї в Криму (80-ті роки XX століття): мережа та тематика фондових колекцій // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 183-191
307036
  Буланий І.Т. Громадські музеї України. / І.Т. Буланий, І.Г. Явтушенко. – Київ, 1979. – 200с.
307037
  Бершеда Р.В. Громадські начала в діяльності місцевих Рад депутатів трудящих / Р.В. Бершеда. – Київ, 1968. – 19с.
307038
  Журба М.А. Громадські об"єднання в житті німецької національної меншини України (20-30 рр. ХХ ст) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.13-22. – ISBN 966-551-070-3
307039
  Долгоновська Л.Г. Громадські об"єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Долгоновська Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 200 л. – Додатки: л. 193-200. – Бібліогр.: л. 161-192
307040
  Свистович С.М. Громадські об"єднання національних меншин України в період НЕПу: історико-правовий аналіз питання // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 3. – С. 88-94. – ISSN 0130-5247
307041
  Биковець В.М. Громадські об"єднання підприємців в системі реформування відносин власності та структурних зрушень в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 155-161


  В статті викладено результати дослідження автором питання створення, розвитку і діяльності громадських об"єднань підприємців в Україні, висвітлюється їх вплив на становлення і розвиток українського підприємництва. Автор подає основні проблеми, які ...
307042
  Матвійчук А.В. Громадські об"єднання підприємців як суб"єкт самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
307043
   Громадські об"єднання промисловців, підприємців та роботодавців як елемент інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві. – Київ, 2006. – 92с.
307044
  Журба М.А. Громадські об"єднання радянського села і національні меншини України (20-30-рр. XX ст.) / Журба М.А. – Київ : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 152 с. – Бібліогр.: с. 138-140. – ISBN 966-660-069-2
307045
  Корнієвський О.А. Громадські об"єднання у системі національної безпеки держави : монографія / Корнієвський О.А. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 396 с. – Бібліогр.: с. 367-395. – ISBN 978-966-542-437-6
307046
  Кропивко О.М. Громадські об"єднання України в умовах реформування аграрного сектора АПК (1991-1996 роки) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Кропивко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 24л.
307047
  Кропивко О.М. Громадські об"єднання України в умовах реформування аграрного сектора АПК (1991-1996 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Кропивко О. М.; Роб. вик. на каф. іст. України Нац. аграр. ун-ту. – К., 1997. – 230л. – Бібліогр.:л.199-230
307048
  Журба М.А. Громадські об"єднання України та зарубіжний світ (20-30-ті роки XX століття) : монографія / М.А. Журба, С.М. Свистович. – Київ : МП Леся, 2010. – 180 с. – Бібліогр.: с. 162-179. – ISBN 966-8126-77-1
307049
  Корнієвський О.А. Громадські об"єднання як суб"єкт політики національної безпеки: постановка проблеми // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 43-50.
307050
  Обушний М. Громадські об"єднаня далекосхідної української діаспори Росії у збереженні національної ідентичності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 115-120. – ISBN 978-966-439-357-4
307051
   Громадські об’єднання в Україні : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, О.С. Денисова, О.П. та ін. Кудлай; [В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, О.С. Денисова, О.П. Кудлай та ін.]; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 415с. – ISBN 966-346-240-X
307052
  Михєєнко М.М. Громадські обвинувачення і захист у кримінальному процесі європейських соціалістичних країн // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2
307053
  Теньков С.0. Громадські обговорення містобудівної документації як предмет судового розгляду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 28-30


  Науково-практичний коментар постанови Вищого господарського суду України.
307054
  Мендусь Є. Громадські організації - засіб боротьби за ліцензійну продукцію // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 110-111. – ISSN 0132-1331
307055
   Громадські організації - учасники ІІІ Всесвітнього форуму українців, 18-20 серпня 2001 року : Інформаційний довідник / Всесвітній форум українців; Упор.: Л.Ковтун, О.Макарчук, В.Мчедлешвілі та інші. – Київ, 2001. – 56с.
307056
  Семьоркіна О.М. Громадські організації в адміністративно-правових відносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 157-167.
307057
  Горбачова О.С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х - на початку 90-х рр. 20 ст.: процес становлення та розвитку : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 - Історія України / Горбачова О.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
307058
  Горбачова О.С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х - початку 90-х рр. 20 ст.: процес становлення та розвитку : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Горбачова О.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 218л. – Бібліогр.: л.181-218
307059
  Лойко Л.І. Громадські організації етнічних меншин України: історичний досвід створення та діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 47-58
307060
  Лойко Л. Громадські організації етнічних меншин України: історичний досвід створення та діяльності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 256-273. – ISBN 966-02-4186-0
307061
  Лойко Л.І. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність / Л.І. Лойко. – Київ : Фоліант, 2005. – 634с. – ISBN 966-8474-36-8
307062
  Кравчук В.М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) : монографія / В.М. Кравчук ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 260 с. – Бібліогр.: с. 232-258. – ISBN 978-966-457-121-7
307063
  Мішина Н. Громадські організації і неурядові організації: термінологічне порівняння // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 32-36. – ISSN 1561-4999
307064
  Данченко М.І. Громадські організації і соціалістичне самоврядування народу. / М.І. Данченко. – К., 1988. – 124с.
307065
  Пасічніченко С.В. Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадянського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 284-289. – ISSN 1563-3349
307066
  Левчук К.І. Громадські організації кримськотатарського народу (кінець 1980-х - 1990-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-21. – (Історія ; Вип. 53)


  Розглядається зародження та діяльність громадських організацій кримськотатарського народу в контексті його повернення на батьківщину.
307067
  Лєсєв І. Громадські організації та деякі аспекти державотворення в сучасній Україні: проблеми, прогнози, перспективи // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 31-33. – ISBN 978-966-439-357-4
307068
   Громадські організації у дискурсі демократизації суспільсва : монографія / [Авєріна О.В. та ін. ; редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О. Нестеренко, О.І. Авєріна та ін.] ; за наук. ред. В.П. Беха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 679, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 673. – Бібліогр.: с. 634-672. – ISBN 978-966-660-682-5
307069
  Вінцукевич К.В. Громадські організації у політичному процесі сучасної України : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Вінцукевич К. В.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189 л. – Бібліогр.: л. 162-189
307070
  Вінцукевич К.В. Громадські організації у політичному процесі сучасної України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 27.00.04 / Вінцукевич К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
307071
  Лісничук О. Громадські організації України: новітні тенденції розвитку та вплив на дискурс національних інтересів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 220-232
307072
  Матвійчук А.В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Матвійчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
307073
  Матвійчук А.В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Матвійчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 184Л. – Бібліогр.: л.170-184
307074
  Кичко І. Громадські організації: перспективи розвитку / І. Кичко, Я. Меленівська // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.163-168
307075
  Темих І. Громадські правозахисні організації як елемент громадянського суспільства в політико-правовій системі України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 128-134. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
307076
  Баула О.В. Громадські приймальні політичних партій як учасники виборчої кампанії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 666-670. – ISSN 1563-3349
307077
  Короєд С.О. Громадські приймальні політичних партій: доцільність функціонування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 641-645. – ISSN 1563-3349
307078
  Сайчук І.І. Громадські професійні об"єднання: професіоналізація, презентація та соціальна відповідальність // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-8. – ISSN 1606-3732
307079
   Громадські ради в Україні : Довідник. – Київ, 2003. – 232 с. – ISBN 966-8136-15-2
307080
  Береза А.В. Громадські ради в Україні історія становлення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 576-582. – ISSN 1563-3349
307081
  Рудницький С.В. Громадські ради як інституціалізація суспільно-політичних інтересів національних меншин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 657-663. – ISSN 1563-3349
307082
  Ахтирська Н.М. Громадські роботи як вид кримінального покарання та засіб превенції / Н.М. Ахтирська, Ф.М. Марчук // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 43-48.
307083
  Покотило Ольга Павлівна Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та возз"єднання Німеччини ( 1989-1990 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Покотило О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203с. – Бібліогр.: л. 183 - 203
307084
  Покотило Ольга Павлівна Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та возз"єднання Німеччини (1989-1990 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Покотило О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
307085
  Бондаренко М. Громадські рухи як чинник легітимації державної влади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 154-162
307086
   Громадські слухання щодо законодавчого забезпечення формування в Україні суспільного мовлення : 15 березня 2005 р., 2005. – 46с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
307087
  Кучеренко І.М. Громадські товариства як вид організаційно-правової форми юридичних осіб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 55-60. – (Право. Економіка. Управління)
307088
  Саган Галина Громадські товариства як визначальний чинник налагодження культуної співпраці України з Югославією після Другої світової війни // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 59-63. – ISSN 1999-4966
307089
  Дорофеев В.М. Громадські фонди споживання у колгоспах / В.М. Дорофеев, В.С. Карпичев. – Дніпропетровськ, 1970. – 57с.
307090
   Громадськість стурбована критичною ситуацією у заповідній справі (підготовка до Комітетських слухань у Верховній Раді України) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 13-14 : фото
307091
  Станішевський М.Б. Громадськість як суб"єкт екологічних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 149-154.
307092
  Мотрук Світлана Громадсько-культурне життя чеських українців на початку XXI ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 43-53
307093
  Самойленко Г.В. Громадсько-культурне та літературне життя в Чернігові у кінці ХІХ-початку ХХ ст. / Г.В. Самойленко. – Ніжин : Наука-сервіс, 1999. – 110с. – ISBN 966-95426-8-5
307094
   Громадсько-науковий проект "Діалог цивілізацій: сіонізм - найбільша загроза сучасній цивілізації" = Social and scientific project "Dialogue of civilizations: zionizm - the greatest threat of modern civilization" : Матеріали Четвертої Всесвітньої наукової конференції, Київ, 3 червня 2005 р. / Діалог цивілізацій: сіонізм - найбільша загроза сучасній цивілізації; МАУП ; Міжнар. кадрова академія ; відп. ред. С.Г. Рогузько. – Київ : МАУП, 2006. – 212 с. – ISBN 966-608-598-4


  Подано доповіді участників Всесвітньої конференції - відатних учених, богословів, громадських і політичних діячів з 25 країн світу
307095
  Горбатюк М. Громадсько-політична діяльність А.Ніковського в добу Центральної Ради // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 29-31
307096
  Передерій І.Г. Громадсько-політична діяльність В. Липинського у дореволюційний період: імператив самостійництва // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 347-354. – ISBN 978-966-551-327-8
307097
  Харченко Вадим Юрійович Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича : Дис. ...канд. іст. наук: 07.00.01 / Харченко Вадим Юрійович; КНУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 2000. – 204с. – Бібліогр.:л.182-204
307098
  Харченко В.Ю. Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича : Автореф. дис ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Харченко В.Ю.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с. – Бібліогр.: 18 с.
307099
   Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка : (до 125-річчя від дня народження). – Київ : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, 2006. – 280 с. – ISBN 966-02-39-89-0
307100
  Півень А. Громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича в Перемишлі // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 253-257
307101
  Орлова Т. Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-47. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан історіографії проблеми участі українського жіноцтва у громадсько-політичному житті ранніх етапів вітчизняної історії The article analyzes the state of historiography of the problem of participation of Ukrainian women in civil and ...
307102
  Галик В. Громадсько-політична діяльність Івана Франка на Стрийщині // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 38-45
307103
  Клим"юк М. Громадсько-політична діяльність Лева Бачинського в Українській Національній Раді ЗУНР // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 161-168. – (Історія ; Вип. 17)
307104
  Ситнік Віктор Петрович Громадсько-політична діяльність М. Міхновського : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Ситнік В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 208л. – Бібліогр.: л.185-208
307105
  Теличко А.М. Громадсько-політична діяльність М.Бажана у 1953-1959 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 159-163. – ISBN 966-614-021-7
307106
  Ситнік В.П. Громадсько-політична діяльність М.Міхновського : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ситнік В.П.; Ситник В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
307107
  Чумаченко Олена Анатоліївна Громадсько-політична діяльність Микити Шапова : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.01 / Чумаченко О.А.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2002. – 20 с.
307108
  Чумаченко Олена Анатоліївна Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Чумаченко Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 219 л. + Додаток: л. 200-219. – Бібліогр.: л.184-200
307109
  Клебан Л. Громадсько-політична діяльність Михайла Возняка: переломний 1946 рік // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 437-441. – ISBN 978-966-02-5080-2
307110
  Сироїд І. Громадсько-політична діяльність О.Гончара в умовах становлення української державності (1990-1995 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 111-113
307111
  Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 235л. – Бібліогр. : л.194-235
307112
  Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара : Атореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
307113
  Сироїд І. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роботи вітчизняних дослідників, присвячені громадсько-політичній діяльності О. Гончара. The article is devoted to analysis of home investigations of O. Honchar"s social and political activity.
307114
  Скакальська І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука : монографія / Ірина Скакальська. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 160с. – ISBN 966-96432-3-6
307115
  Лебедєва О.А. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова (1897-1929 рр.) : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Лебедєва О.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 266 л. + Додатки: л. 204-235. – Бібліогр.: л. 236-266
307116
  Лебедєва О.А. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова (1897-1929 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лебедєва О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
307117
  Могильний Л. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова: сучасна історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 141-145
307118
  Балицька О.В. Громадсько-політична діяльність української інтелігенції (березень 1917 р - квітень 1918 р.) : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Балицька О.В.; МО України, КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1993. – 262л. – Бібліогр.:л.236-262
307119
  Балицька Олена Віталіївна Громадсько-політична діяльність Української інтилігенції/березень 1917р.-квітень1918р./ : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Балицька Олена Віталіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
307120
  Гладун Ю.П. Громадсько-політична діяльність українців Канади (1945-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гладун Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 178-205
307121
  Гладун Ю.П. Громадсько-політична діяльність українців Канади (1945 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гладун Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
307122
  Гаврилишин Петро Громадсько-політична і культурна адаптація українців в Італії ( 1991-2007 ) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 97-102. – ISSN 1728-9343
307123
  Гаврилишин П. Громадсько-політична і культурна адаптація українців в Італії (1991-2007 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 97-102. – ISSN 1728-9343
307124
  Шолом Ф.Я. Громадсько-політична поезія XVIII століття на Україні : Дис... канд. філол. наук / Шолом Ф.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1950. – 493, CXVI Iл. – Бібліогр.: л. XC-CXVII
307125
  Литвин Н.М. Громадсько-політична позиція М. Грушевського в роки утвердження адміністративно-командної системи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 88-91. – ISSN 2076-1554
307126
  Тюптя Л.Т. Громадсько-політична практика студентів -- складова частина навчально-виховного процесу / Л.Т. Тюптя, П.Ф. Кравчук. – Киев, 1974. – 53с.
307127
  Лупандін О.І. Громадсько-політична та державна діяльність Дмитра Дорошенка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 36-46. – ISSN 0130-5247


  До 125-річчя від дня народження укр. громадсько-політичного діяча, вченого
307128
  Лебедєва О.А. Громадсько-політична та державницька діяльність С.Єфремова в 1917 р. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 108-113. – ISBN 978-966-96992-6-8
307129
  Сухобокова О.О. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я. Григорієва (1883-1953 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.01 / Сухобокова О.О; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.: 6 назв
307130
  Сухобокова О.О. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я. Григорієва (1883-1953 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сухобокова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 258л. – Бібліогр.: л.187-258
307131
  Гонюкова Лілія Василівна Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті -- 1940 рр.) : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Гонюкова Лілія Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 221л. – Бібліогр.:л.185-203
307132
  Гонюкова Лілія Василівна Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті рр. - 1940 р.) : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Гонюкова Лілія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
307133
  Теличко А.М. Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Теличко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
307134
  Теличко А.М. Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана : дис. ... канд. істр. наук: 07.00.01 / Теличко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 202 л. – Бібліогр.: л.184-202
307135
  Мартинюк Ю.В. Громадсько-політичне життя українців у США // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 128-133. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
307136
  Боряк Т. Громадсько-політичний діяч, керівник архіву української еміграції Аркадій Животко в контексті подій першої половини XX ст. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 261-273. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Аркадій Петрович Животко - громадсько-просвітницький діяч, журналіст, редактор, видавець, дослідник історії української преси, один із фундаторів національного дошкільного виховання.
307137
  Мешко І.М. Громадсько-політичний рух і суспільна думка в Угорщині на рубежі XVIII - XIX ст. / І.М. Мешко. – Львів, 1971. – 190с.
307138
  Дьякова О.В. Громадсько-політичні об"єднання української діаспори у західноєвропейських країнах (Великобританія, Німеччина, Франція) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 442-454
307139
  Ткач О.І. Громадсько-політичні організації як чинник становлення громадянського суспільства в країнах Латинської Америки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 365-369. – ISBN 966-7196-06-2


  У статті розглянута політична складова політичних передумов сталого розвитку в країнах Латинської Америки, основні тренди еволюції політичних інститутів. Робиться спроба оцінити ступінь сталого розвитку гібридних режимів в Латинській Америці, ризики ...
307140
  Токар Н. Громадсько-політичні погляди В. Доманицького // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 223-230. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Висвітлюються громадсько-політичні позиції В. Доманицького та його участь у провідних періодичних виданнях України кінця - XIX - початку XX ст. В.М. Доманицький - історик, етнограф, літературознавець, журналіст, редактор.
307141
  Голобородько Валентина Михайлівна Громадсько-просвітницька діяльність М.І. Пирогова в Україні (серпень 1865 - квітень 1866 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Голобородько Валентина Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
307142
  Голобородько Валентина Михайлівна Громадсько-просвітницька діяльність М.І.Пирогова в Україні (серпень 1856 -- квітень 1866 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Голобородько Валентина Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 237л. – Бібліогр.:л.215-237
307143
  Кальніченко А. Громадяни мають право вільного доступу до водних об"єктів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-34
307144
   Громадяни у пошуках інформації: українські реалії. – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-8136-24-1
307145
  Слепченко А.А. Громадяни України мають право на одержання екологічної освіти // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 32-33
307146
  Гетманцев Олександр Валентинович Громадяни як сторони у цивільному процесі України : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Гетманцев Олександр Валентинович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.173-187
307147
  Гетманцев О.В. Громадяни як сторони у цивільному процесі України. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Гетманцев О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 23л.
307148
  Чутчева О. Громадяни як суб"єкти соціально - забезпечувальних правовідносин: теорія і практика // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 7. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
307149
  Кирєєва І.В. Громадяни як суб"єкти сталого, екологічно збалансованого використання природних ресурсів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 93-98. – ISSN 0201-7245
307150
  Брандис К. Громадяни. : роман / К. Брандис ; Пер. з пол.: В. Струтинський, Л. Франко. – Київ : Молодь
Ч. 1. – 1956. – 508 с. : [17] арк. іл.
307151
  Ляпунова Н. Громадянин - засновник суб"єкта господарської діяльності як один із суб"єктів фіктивного банкрутства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 132-136
307152
  Отченашек Я. Громадянин Брих / Я. Отченашек. – К., 1958. – 555с.
307153
  Ревуцька Л.О. Громадянин Всесвіту // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2011. – № 2/3 (77). – С. 2-8


  Ю. Гагарін.
307154
  Митропольський О.Ю. Громадянин Всесвіту. Рецензія на монографію Г.М.Саєнко "Владимир Иванович Вернадский: ученый и мыслитель" : нові книги // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 102-104. – ISSN 1726-5428
307155
  Комаров В.В. Громадянин звернувся до суду / В.В. Комаров. – К., 1991. – 47с.
307156
  Старинець Олександр Громадянин і громадянське суспільство (до 420-річчя від дня народження Томаса Гоббса) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Відомо, що жити в суспільстві й бути вільним від суспільства неможливо. Суспільство як сукупність людських індивідів, що об"єднуються (за Арістотелем, "людина - за природою [істота] суспільна" [1, с. 27]), не може бути абсолютним. Розвиваючись, воно ...
307157
  Старинець Олександр Громадянин і громадянське суспільство (до 420-річчя від дня народження Томаса Гоббса) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Відомо, що жити в суспільстві й бути вільним від суспільства неможливо. Суспільство як сукупність людських індивідів, що об"єднуються (за Арістотелем, "людина - за природою [істота] суспільна" [1, с. 27]), не може бути абсолютним. Розвиваючись, воно ...
307158
  Бутко І.П. Громадянин Радянського Союзу / І.П. Бутко. – К., 1973. – 151с.
307159
  Войцехівський Б. Громадянин світу за покликанням (дипломатична візія скульптурної Шевченкіани) / Б. Войцехівський, В. Денисенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 807-823. – ISBN 966-7522-07-5
307160
  Кепич В. Громадянин світу, котрий назавжди залишився українцем // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 11/12. – С. 144-147. – ISSN 0130-1608


  Романна біографія Володимира Винниченка
307161
  Дєдяєва І.П. Громадянин у постструктуралістському досвіді Мішеля Фуко: питання владних стосунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 65-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
307162
  Бойко І. Громадянин як суб"єкт адміністративно - правових відносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.94-102
307163
  Бакун Оксана Володимірівна Громадянин як суб"єкт податкових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. / Бакун Оксана Володимірівна ; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
307164
  Бакун О.В. Громадянин як суб"єкт податкових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Бакун О.В.; Мін-во освіти і науки України, Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 224л. – Бібліогр.:л.185-224
307165
  Лизанчук В.В. Громадянином бути зобов"язаний / В.В. Лизанчук. – К., 1989. – 45с.
307166
   Громадянсмьке суспільство як фундамент демократії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 50-54. – ISSN 1810-3944
307167
  Вітрук М.В. Громадянство в радянській федерації // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
307168
  Яковюк І.В. Громадянство ЄС: поняття і співвідношення з національним громадянством // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 13-22. – ISSN 0201-7245
307169
  Шамрай В. Громадянство та виборче право громадян за конституцією М. Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Стаття закріплює основні погляди Миколи Міхновського на такий інститут права як громадянство, із специфікою його набуття, а також закцентовано увагу на активному та пасивному виборчому праві громадян за його конституційним проектом. Ключові слова: ...
307170
  Червінська Л.М. Громадянство та політичні права мігрантів // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 309-311. – ISSN 2076-1554
307171
  Андрієнко В. Громадянство України у запитаннях і відповідях / В. Андрієнко, С. Бритченко, В. Суботенко. – Київ : МП Леся, 2002. – 64с. – ISBN 966-8126-00-9
307172
  Трегуб О.І. Громадянство: концепції та перспективи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Т. 82 : Політичні науки. – С. 18-23. – ISSN 1996-5931
307173
  Любченко П.М. Громадянська активність - основа розвитку місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.53-62. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
307174
  Арабаджиев Д.Ю. Громадянська активність та її роль у проведенні громадського моніторингу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 106-109. – ISSN 2077-1800
307175
  Акімов Д.І. Громадянська активність як суспільне явище: онтологічний зміст і технологічна специфіка стимулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено соціологічному аналізу феномена громадянської активності. Досліджено базові онтологічні характеристики зазначеного феномену. Особливу увагу приділено технологічним особливостям стимулювання громадянської активності в сучасному ...
307176
  Балашова О.В. Громадянська безпека // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 46-48 : фото, рис. – Бібліогр.: 1 назв.
307177
  Гуменюк Оксана Громадянська відповідальність у контексті політичного сьогодення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 65-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
307178
  Маркс К. Громадянська війна у Франції / К. Маркс. – К., 1951. – 88с.
307179
  Маркс К. Громадянська війна у Франції / К. Маркс. – Київ, 1982. – 200с.
307180
  Маркс К. Громадянська війна у Франції 1871 року / К. Маркс. – Х.-К., 1931. – 100с.
307181
   Громадянська екоініціатива. – Київ : Независимый интелектуальный центр. Самвидав, 1999. – 15с.
307182
   Громадянська журналістика : огляд сучасних тенденцій у Британії : громадянська журналістика. Національна спілка журналістів розробляє новий Кодекс поведінки. – [ Б. м. ]. – 33 с.
307183
   Громадянська освіта : Книга для вчителя. – Львів : ТЕКА, 2002. – 158с. – ISBN 966-95470-3-2
307184
  Рогожа М.М. Громадянська освіта в контексті моральних вимірів соціального капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 138-140. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються механізми формування соціальних чеснот як цінностей громадянського суспільства у процесі громадянської освіти. З"ясовується значення цінностей "демократії-мінімум" та "демократії-максимум" та роль суспільних організацій, ...
307185
  Задорожна Лілія Віталіївна Громадянська освіта у процесі навчання історії: до проблеми інтегрування // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 13-18. – Бібліогр. в кінці ст.
307186
  Задорожна Лілія Віталіївна Громадянська освіта у процесі навчання історії: до проблеми інтегрування // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 13-18. – Бібліогр. в кінці ст.
307187
  Зуйковська А. Громадянська освіта як засіб впровадження цінностей суспільної солідарності: український досвід // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 323-333
307188
  Мова О.І. Громадянська освіта як основа розбудови демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
307189
  Бідзіля Ю. Громадянська позиція журналіста і проблема "політичного браконьєрства" в публіцистиці Петра Скунця / Ю. Бідзіля, І. Надворна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 141-149. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті проаналізовано частину публіцистики Петра Скунця крізь призму вираження громадянської позиції журналіста та проблему "політичного браконьєрства" у владі
307190
  Осадчук П. Громадянська позиція поета // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 9


  Поетична творчість Анатолія Іщука
307191
  Кочубей Л. Громадянська самосвідомість українців: що заважає бути відповідальним за стан справ у суспільстві? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 207-220
307192
  Городецька С.Л. Громадянська солідарність як поведінкова стратегія громадянського діалогу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 80-85. – ISSN 2077-1800


  Стаття про громадянське суспільство, яке розбудовується за допомогою використання еталона громалянськості, навколо якого відбувається локалізоване об"єднання людей.Інструментом його розбудови є громадянська солідарність, як головна умова консолідації ...
307193
  Блоха Я.Є. Громадянська та національна гідність як основні суспільні цінності початку ХХ ст. в інтерпретації В.Г Короленка // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 24-28. – (Гуманітарні науки)
307194
  Сопівник Ірина Громадянське виховання сільської молоді у творчій спадщині Василя Сухомлинського - головне джерело моральної чистоти юної особистості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.
307195
  Коркішко О. Громадянське виховання та його значення в сучасному виховному процесі ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-воосвіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 2. – С. 24-31. – ISSN 2077-1827
307196
  Мельничук Л.Б. Громадянське виховання у поглядах Т.Г. Шевченка / Л.Б. Мельничук, Ю.Л. Левчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 38-44. – ISBN 978-966-7359-72-0
307197
  Отземко В. Громадянське кредо Кирила Стеценка (1882-1922) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 206-211. – ISBN 978-966-493-651-1
307198
  Петришин О. Громадянське суспільство - підгрунтя формування правової держави в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.142-160
307199
  Бистрицький Є. Громадянське суспільство - рушій демократичних перетворень // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (12). – С.2-6
307200
  Павловський М. Громадянське суспільство // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.27-34
307201
  Іванцова І.В. Громадянське суспільство / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 79. – ISBN 966-642-073-2
307202
   Громадянське суспільство. – Київ, 2007-
№ 1 (1). – 2007
307203
   Громадянське суспільство. – Київ, 2007-
№ 2 (2). – 2007
307204
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 1 (3). – 2008
307205
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 2 (4). – 2008
307206
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 3 (5). – 2008
307207
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 4 (6). – 2008
307208
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 5 (7). – 2008
307209
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 1 (8). – 2009
307210
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 2 (9). – 2009
307211
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 3 (10). – 2009
307212
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 4 (11). – 2009
307213
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 1 (12). – 2010
307214
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 2 (13). – 2010
307215
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 3 (14). – 2010
307216
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 1 (15). – 2011
307217
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 2 (16). – 2011
307218
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 3 (17). – 2011
307219
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 4 (18). – 2011
307220
  Косенко Д.В. Громадянське суспільство в комунікативній теорії Ю. Габермаса // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 24
307221
  Тимошенко О.М. Громадянське суспільство в контексті історіософської концепції М. Грушевського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  У статті аналізується національне відродження як утвердження державного суверенітету, ідеї державності, розбудови нової демократичної України, створення громадянського суспільства.
307222
  Прилуцький С.В. Громадянське суспільство в механізмі судової влади та правосуддя: теоретико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 236-243
307223
   Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 412с. – ISBN 966-611-427-5
307224
  Максакова Р.М. Громадянське суспільство в теорії та практиці українського конституціоналізму // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 20-24. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
307225
   Громадянське суспільство в Україні : Аналітичний звіт. За результатами загальнонаціонального опитування недержавних організацій України. – Київ : Видавничий дім "Козаки", 2003. – 64с. – ISBN 966-514-051-5
307226
   Громадянське суспільство в Україні. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2004. – 57с. – (Молоді автори)
307227
   Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови / О. Білий, А. Богачов, М. Вішке, І. Голубович, О. [та ін.] Довгополова; [Білий О. та ін. ; відп. ред. А. Єрмоленко ; наук. ред. : В. Кебуладзе, О. Кисельова] ; Міжнар. фонд "Відродження" ; Ін-т ліберального суспільства ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Укр. феноменологічне т-во. – Київ : Ін-т ліберального суспільства, 2007. – 318 с.
307228
  Мех О.А. Громадянське суспільство в Україні, як умова науково-технологічного та соціально-економічного прогресу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 136-141. – ISSN 2308-1988
307229
  Зимогляд В. Громадянське суспільство в Україні: політико-правовий дискурс і практичний вимір у контексті часу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 120-125. – ISSN 1993-0909
307230
  Співак В.М. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення та трансформації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 613-620. – ISSN 1563-3349
307231
  Барков В. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їх вирішення / В. Барков, Т. Розова // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-27.
307232
  Метельова Т. Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей: між демократизацією та дегуманізацією (на прикладі зоозахисних реалій України та Євросоюзу) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 26-29
307233
  Прокопюк В.С. Громадянське суспільство і демократизація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  Аналізується вплив рівня розвитку громадянського суспільства на процес становлення демократії.
307234
  Ситник П.К. Громадянське суспільство і держава: особливості їх взаємодії // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.50-53
307235
  Петришин О. Громадянське суспільство і держава: питання взаємовідносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 3-12.
307236
  Бородій О. Громадянське суспільство і держава: чинники протистояння чи розвитку? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 164-171. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
307237
  Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці ( з методологічного семінару) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.18-22. – ISSN 0132-1331
307238
  Шкірчак С.І. Громадянське суспільство і державна влада в ідеології українського націонал-комунізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 211-216
307239
  Герасіна Л. Громадянське суспільство і колізії в процесі реалізації політичної влади // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 43-51. – ISSN 1993-0909
307240
  Пасько І. Громадянське суспільство і національна ідея : Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси / І. Пасько, Я. Пасько; НАНУ. Цент гуманітарної освіти. Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 1999. – 184с. – ISBN 966-7517-12-8
307241
  Софінська І. Громадянське суспільство і принцип субсидіарності: погляд крізь призму Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-202. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
307242
  Супругова С.Г. Громадянське суспільство і спільноти: їх взаємодія та взаємозв"язок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції громадянського суспільства та його структури. Представлена позиція розглядається в рамках двох традицій - лібералізму і комунітаризму. Автор спробував розкрити розуміння ідеї громадянського суспільства як сфери ...
307243
  Лоза О. Громадянське суспільство й місцева влада: контури взаємодії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.189-194. – ISBN 966-7800-08-3
307244
  Ладиченко В. Громадянське суспільство потребує ідеології гуманізму // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-10.
307245
  Мельник Р. Громадянське суспільство та держава в контексті адміністративного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 227-233. – ISSN 1026-9932
307246
  Корнілов Юрій Петрович Громадянське суспільство та особливість (соціально-політичний аналіз) : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Корнілов Юрій Петрович; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 1998. – 24с.
307247
  Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 12-17. – ISSN 0132-1331
307248
   Громадянське суспільство у світовому та українському вимірах : Матеріали засідання Дискусійного клубу української науково-педагогічної інтелігенції 22 листопада 2002 року. – Київ : УАЗТ, 2002. – 68с.
307249
  Лейн Д. Громадянське суспільство у старих і нових державах-членах ЄС. Ідеологія, інституції та просування демократії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2 квітень-червень. – С. 37-58. – ISSN 1563-3713
307250
   Громадянське суспільство України: сучасний стан та перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 12 груд. 2013 р.) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [упоряд.: В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк ; за заг. ред. О.А. Корнієвського]. – Київ : НІСД, 2014. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Громадянське суспільство" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-225-4
307251
   Громадянське суспільство як здійснення свободи.Центрально-східноєвропейський досвід : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 384с. – ISBN 966-613-018-1
307252
  Ходаківський М.Д. Громадянське суспільство як категорія етнополітологи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 653-656. – ISSN 1563-3349
307253
  Головащенко О. Громадянське суспільство як основа у становленні правової держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 126-128. – ISSN 1993-0909
307254
  Карась А. Громадянське суспільство як проблема метафізики Гегеля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.18-29. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
307255
  Томаш Л.В. Громадянське суспільство як система забезпечення життєдіяльності політичної, економічної, соціальної та духовної сфер // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 366-371
307256
  Телещун С. Громадянське суспільство як суб"єкт реалізації європейського та євроатлантичного курсу України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-29.
307257
  Кравченко П. Громадянське суспільство як фактор системної трансформації та регуляції державної влади (регіональний аспект) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.213-220. – ISBN 966-7800-15-6
307258
  Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження демократичної правосвідомості // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 21-25. – ISSN 0132-1331
307259
  Крюков О.І. Громадянське суспільство як чинник побудови демократичної політичної системи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 55-59
307260
  Цвих В.Ф. Громадянське суспільство як явище і процес. Особливості бачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Розглянуто проблему визначення поняття "громадянське суспільство".
307261
  Кузнєцова Н. Громадянське суспільство, держава, приватне право: проблеми співвідношення та взаємодії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
307262
  Вінніков О. Громадянське суспільство: від етики громадянина до соціального капіталу та правової держави // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (12). – С.7-12
307263
  Патей-Братасюк Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України / Патей-Братасюк, Т.І. Довгунь. – Тернопіль : Мандрівець, 1999. – 254с. – ISBN 966-7461-73-4
307264
  Крицкалюк Н.І. Громадянське суспільство: сучасні реалії України // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 46
307265
  Медведчук В.В. Громадянське суспільство: Український вибір : монографія / Віктор Медведчук. – Київ : Логос, 2012. – 567, [1] с. – Бібліогр.: с. 539-566 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-568-3
307266
  Зінченко В.В. Громадянське суспільство: шляхи, форми та перспективи (соціально-філософські ідеї і політико-правові тенденції сучасності) : монографія / В.В. Зінченко ; Міжрег. акад. управління персоналом. – Переяслав-Хмельницький : МАУП, 2007. – 469, [1] с. – Бібліогр.: с. 449-466. – ISBN 966-8906-13-6
307267
  Даниленко С.І. Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально-теоретичні та політико-прикладні аспекти : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 / Даниленко С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 401 л. – Бібліогр.: л. 377-401
307268
  Даниленко С.І. Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально - теоретичні та політико - прикладні аспекти : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 / Даниленко С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 32 назв.
307269
  Даниленко С.І. Громадянський вимір комунікаційної революції : модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж : монографія / Сергій Даниленко. – Київ : ІМВ, 2010. – 310 с. : іл. – Бібліогр.: с. 300-304 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2123-23-4
307270
  Бобак М.І. Громадянський гуманізм у духовній культурі українського середньовіччя : європейський контекст // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 36-40. – (Філософія ; Вип. 148/149)
307271
  Гончаренко О. Громадянський статус місцевого населення окупованої України: аналіз нормативних заходів комендатур Вермахту та цивільної адміністрації рейхскомісаріату "Україна" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 29-33
307272
  Підгородинський В.М. Громадянські (особисті) права як критерій виділення розділів особливої частини КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 318-320. – ISBN 978-966-458-403-3
307273
  Гудима Н. Громадянські об"єднання та організації як фактор забезпечення прозорості державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 31-38.
307274
  Горова О.Б. Громадянські права в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 38-42
307275
  Шумак І.О. Громадянські права і свободи людини за конституцією України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шумак І.О. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
307276
  Шумак Ігор Олексійович Громадянські права і свободи людини за конституцією України : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Шумак Ігор Олексійович; НАН України. Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2000. – 193л. – Бібліогр.:л.177-193
307277
  Шумак І.О. Громадянські права і свободи людини за конституцією України : 12.00.02:Дис. ... канд. юридичн. наук / Шумак І. О.; НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2000. – 193л. – Бібліогр.: С.177-193
307278
  Строган А.Ю. Громадянські права особи в правовій демократичній державі: порівняльний аналіз національних та міжнародних нормативно-правових актів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 88-90
307279
   Громадянські права. Рішення Верховного Суду США. 19 століття = Civil rights decisions of the United states supreme court the 19th century. – Київ : Оптима, 2005. – 264 с. – (Громадянські права). – ISBN 966-7869-34-2
307280
   Громадянські права. Рішення Верховного Суду США. 20 століття = Civil rights decisions of the United States supreme court the 20th century. – Київ : Оптима, 2005. – 304с. – (Громадянські права). – ISBN 966-7869-35-0
307281
  Кулініч Т. Громадянські суспільства країн Ібероамерики на сучасному етапі розвитку. Ібероамериканська спільнота націй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У нижченаведеній статті автор робить спробу проаналізувати діяльність громадянських суспільств країн Ібероамерики на політичному, економічному і соціальному рівнях враховуючи теперішній стан світового розвитку, а також вплив цієї діяльності на подальше ...
307282
  Уайт П. Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства : Монографія / П. Уайт; Пер. з англ. та передм. В.О.Коломієць. – Київ : Вища школа, 2002. – 120с. – ISBN 966-642-053-8
307283
  Скирда Л.М. Громадянськість сучасної української поеми. / Л.М. Скирда. – К, 1986. – 48с.
307284
  Ніжнік А. Громадянськість та автономія особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 113-119. – ISSN 1810-2131
307285
  Ергемлідзе М.З. Громадянсько-політична ідентичність національних меншин в незалежній Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ергемлідзе Марина Закровна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
307286
  Ергемлідзе М.З. Громадянсько-політична ідентичність національних меншин в незалежній Україні : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ергемлідзе Марина Закровна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 167 л. – Бібліогр.: л. 151-167
307287
  Богомаз К.Ю. Громадьско-політичні рухи і партіх в Україні у другій половині 80-х 00 на початку 90-х рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Богомаз К. Ю.; КУ ім. Шевченка. – К., 1992. – 42л.
307288
  Окладников А.П. Громатухинская культура / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1977. – 285с.
307289
  Твен М. Громи / М. Твен. – Львів, 1926. – 94с.
307290
  Дереч Д.Г. Громи і відлуння : Роман. оповідання / Д.Г. Дереч. – Київ : Дніпро, 1976. – 397с.
307291
  Вільний В.Н. Громи над Прутом / В.Н. Вільний. – Київ, 1959. – 132с.
307292
  Чехун В.М. Громи над Славутичем / В.М. Чехун. – Київ, 1987. – 266 с.
307293
  Усольцев А.Х. Громкая тишина / А.Х. Усольцев. – М., 1974. – 237с.
307294
   Громкая тишина. – М, 1989. – 749с.
307295
  Кондрашов Василий Громкий народ / Кондрашов Василий. – Саратов, 1991. – 479с.
307296
  Дольник А.Г. Громкоговорители / А.Г. Дольник. – М, 1953. – 48с.
307297
  Дольник А.Г. Громкоговорители / А.Г. Дольник. – 2-е изд. – М, 1958. – 64с.
307298
  Дольник А.Г. Громкоговорители / А.Г. Дольник. – 3-е изд. – М, 1961. – 88с.
307299
  Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение / М.М. Эфрусси. – М, 1971. – 96с.
307300
  Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение / М.М. Эфрусси. – 2-е перераб. доп. – М, 1976. – 144с.
307301
  Болотников И.М. Громкоговорители. / И.М. Болотников. – Москва, 1971. – 271с.
307302
  Борин А.Б. Громкое дело / А.Б. Борин. – М., 1982. – 407с.
307303
  Летюк Є.М. Громова криниця : лірика / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1971. – 136 с.
307304
  Шульц Роланд Громовая гора. Рай под слоем пепла / Шульц Роланд, Ломанн Упла // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 88-105 : фото. – ISSN 1029-5828
307305
  Лубківський Р.М. Громове дерево / Р.М. Лубківський. – К., 1967. – 94с.
307306
  Лубківський Р.М. Громове дерево : Вибрані твори / Роман Лубківський; Вступ. ст. Д. Павличка. – Київ : Український письменник, 2006. – 528с. – (доп карт жур). – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-204-0
307307
  Петухов Ю.Д. Громовержец. Битва Титанов : роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 431, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Журн. "История", 6. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-063-9
307308
  Степанов В.О. Громовержці. / В.О. Степанов. – Київ, 1987. – 316 с.
307309
  Степанов В.А. Громовержцы / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 350 с.
307310
  Стешенко О.Г. Громовий острів / О.Г. Стешенко. – Дніпропетровськ, 1972. – 59с.
307311
  Грабовецький В. Громовий топір Олекси Довбуша та його історична доля : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 28 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 8)
307312
  Гуменюк Б.А. Громовиці над Шепетівкою / Б.А. Гуменюк. – К., 1977. – 92с.
307313
  Стрілець О.О. Громовиця / О.О. Стрілець. – Ужгород, 1972. – 189с.
307314
  Михайлов О. Громовой пролети струей : Роман / О. Михайлов. – Москва : Армада, 1998. – 394с. – (Великие писатели). – ISBN 5763207300
307315
  Левчев Л. Громоотводы / Л. Левчев. – М, 1974. – 142с.
307316
  Поліщук В.Л. Громохкий слід / В.Л. Поліщук. – Х., 1925. – 304с.
307317
  Семичев Е. Громыхает Божья битва... : поэзия: стихотворения // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0027-8238
307318
  Табідзе Галактіон Васильович Грона життя : Вибране / Табідзе Галактіон Васильович; [Передмова: Гурам Асабіані "Народний поет Грузії" ] ; З груз. упорядкував та переклав Рауль Чілачава ; Іл. А.Ю. Львов. – Київ : Дніпро, 1976. – 143с. : іл. – (Скарбниця братніх літератур)
307319
  Пашко А.Є. Грона калини / А.Є. Пашко. – Харків, 1979. – 95с.
307320
  Красуцький М. Грона калини червоної : повість: уривок // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 330-345. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
307321
  Цюпа І.А. Грона червоного глоду : Про життя і боротьбу славного червоного козака Д. Самуся / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1967. – 164 с. – (Герої, роки, звершення)
307322
  Ісаєв Ф.Г. Грона щедрої осені / Ф.Г. Ісаєв. – Дніпропетровськ, 1981. – 78с.
307323
  Апушкин Я.В. Гроная сказкка / Я.В. Апушкин. – Москва, 1950. – 24с.
307324
   Гроно : літературно-мистецький збірник, складений Літературно-Мистецькою групою "Гроно" у Київі / Ілюстрації та віньєтки художників: Г. Нарбута, [В.] Левандовського, М. Кірнарського та С. Пожарського. – Київ : [8-а Рад. друк. (бувш. М. Кушнірьова)], 1920. – 96 с. : мал. – Бібліогр.: с. 91-95


  Авт. поет. та прозових творів, розвідок з мистецтвознавства: В.Л. Поліщук, М. Стасенко, В.О. Черняхівська, М.І. Терещенко, П.П. Филипович (Зорев), Д.Ю. Загул, М. Любченко [К. Котко], Василій Сонцвіт [В.Л. Поліщук], Гео (Юрій) Шкурупій, Г.М. Косинка, ...
307325
  Сорока О.М. Гроно / О.М. Сорока. – К., 1941. – 146с.
307326
  Сингаївський М.Ф. Гроно : Поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1962. – 100с.
307327
  Перебийніс П.М. Гроно вогню / П.М. Перебийніс. – К, 1977. – 128с.
307328
   Гроно нездоланих співців. – К., 1997. – 284с.
307329
   Гроно спогадів ветеранів-фронтовиків : до 67-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років / [Арсенюк А. та ін.] ; КНУТШ, Студентський парламент ун-ту (за сприяння Ін-ту журналістики та Ради ветеранів війни і праці ун-ту). – Київ : Київський університет, 2012. – 79 с. : фотоіл.
307330
  Яворівський В.О. Гроно стиглого винограду / В.О. Яворівський. – Київ, 1971. – 112с.
307331
  Ткач М. Гроно талантів з сім"ї Кістяківських // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 2 (26). – С. 32-34.
307332
  Масло М.К. Гроно. Вибр. поезії. / М.К. Масло. – К., 1977. – 174с.
307333
  Лейтес А. Гросс як художник / А. Лейтес. – К., 1926. – 9-20с.
307334
  Суэтин А.С. Гроссмейстер Болеславский / А.С. Суэтин. – М., 1981. – 255с.
307335
  Кин Р. Гроссмейстер Нимцович / Р. Кин. – М, 1986. – 283с.
307336
  Линдер В.И. Гроссмейстерами не рождаются = Гросмайстори не се рождат : книга для чтения с комментариями на болгарсокм языке ; Начальный этап обучения ; [Для говорящих на болгарском языке] / В.И. Линдер. – Москва : Русский язык, 1977. – 149 с.


  1. Русский язык - Хрестоматия для нерусских. 2. Шахматы в СССР - Хрестоматия для нерусских
307337
  Арчаков В.М. Гроссмейстерские композиции / В.М. Арчаков. – Київ, 1985. – 191с.
307338
  Штемлер И.П. Гроссмейстерский бал / И.П. Штемлер. – М - Л, 1966. – 331с.
307339
  Штемлер И.П. Гроссмейстерский балл / И.П. Штемлер. – Л, 1983. – 432с.
307340
  Мисько П.А. Грот афалины / П.А. Мисько. – М., 1988. – 426с.
307341
  Місько П.А. Грот Афаліни : Повість / П.А. Місько. – Київ : Молодь, 1989. – 376с. – (Компас)
307342
  Бонч-Осмоловский Грот Киик-Коба / Г. А. Бонч-Осмоловский ; АН СССР, Комис. по изучению четвертичного периода. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 226 с. – Часть текста на франц. яз.; резюме на франц. яз. – Библиогр.: с. 170-175. – (Палеолит Крыма ; Вып. 1)
307343
  Трубенко А.І. Грот Микола Якович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013. – ISBN 966-316-069-1
307344
  Короткий В.А. Грот Яків Карлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 154. – ISBN 966-06-0393-2
307345
  Невярович Н. Гротеск в метафизической реальности сказок Юрия Мамлеева // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 110-116
307346
  Невярович Н. Гротеск в пространстве смеховой культуры // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 48-51.
307347
  Николаенко О. Гротеск в романтическом, реалистическом и модернистском дискурсе (Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь, М.А. Булгаков) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 3-20. – ISSN 2075-1486
307348
  Мукан В.С. Гротеск і парадокс у драматургії Ігоря Костецького (на матеріалі п"єси "Спокуси несвятого Антона") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 82-89


  Стаття присвячена розгляду характерних особливостей складного та неординарного жанрового явища літератури ХХ сторіччя під назвою "театр абсурду" у п"єсі Ігоря Костецького "Спокуси несвятого Антона". Статья посвящена рассмотрению характерных ...
307349
  Шалудько И.А. Гротеск как средство создания сатирического дискурса Кеведо // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 93-98. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
307350
  Слепцова С.Л. Гротеск Курта Воннегута. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Слепцова С.Л.; Туркменский гос.ун-т. – Ашхабад, 1981. – 24л.
307351
  По Э.А. Гротески и арабески : Рассказы:Пер. с англ.; Сост. и общ. ред. С.И.Бэлзы / Э.А. По. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 2001. – 304с. – ISBN 5-17-001027-3; 966-03-0708-Х
307352
  Синявська Л.І. Гротескна умовність авангардної п"єси Л. Улагая-Красовського "Вій" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 238-242
307353
  Невярович Н. Гротескные модели универсума в фантасмагорической притче В. Пелевина "Затворник и Шестипалый" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 53-60.
307354
  Разуменко Т. Гротескные образы Булгакова // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.49-52
307355
  Разуменко Т. Гротескные образы Булгакова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 28-31
307356
  Невярович Н. Гротескный "Канон" М.Е. Салтыкова-Щедрина в современном ремейке // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 85-91
307357
  Медицька М. Гротесковий театр Станіслава-Ігнація Віткевича: реальність і парадокс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 4. – С. 61-64.
307358
  Медицька М. Гротесково-парадоксальний і трансцендентний театр Станіслава-Ігнація Віткевича: драматургія "катастрофізму і глуму" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 152-157. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
307359
  Кочевих Олег Грохоля - наша людина! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 110. – ISSN 0130-5212
307360
  Сластін М.Ф. Гроши : Дpаматычни [драматичні] малюнки у 5 діях / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харьков : Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1905. – 96 с. – Hа тит. аpк.: Пpысвячую "батькови малоpуського театpу" М.Л. Кpопивницкому. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
307361
   Гроші - добро чи зло? / Макарчук, , Галина, , Павлова, , Наталія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 42-43. – Бібліогр. в кінці ст.
307362
  Гончаров В. Гроші в контексті аксіологічного аналізу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 34-37


  Зроблена спроба використання аксіологічного підходу до аналізу грошей як цінності, як наміченої тенденції в дослідженні феномена грошей.
307363
  Белчев І. Гроші в політиці і політика заради грошей / І. Белчев. – К., 1988. – 206с.
307364
  Кваснюк Б. Гроші в реальному вимірі : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 34-42 : Табл., рис.
307365
  Ловінська Л. Гроші в сучасній системі бухгалтерського обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-21 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0131-775Х
307366
  Підлісний Є. Гроші ваші - земля наша // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.16-19. – ISSN 1726-3077


  Право власності на землю
307367
  Кірк Г. Гроші диявола / Г. Кірк. – Київ, 1955. – 312с.
307368
  Моісеєва Т. Гроші для освітян поза зоною досяжності // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 154). – С. 5
307369
  Смовженко Т. Гроші з позиції сучасної економічної теорії / Т. Смовженко, Г. Стеблій // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-32. – Бібліогр.: 18 пунктів
307370
  Колодізєв М О. Гроші і кредит : підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. Колесніченко. – Київ : Знання, 2010. – 613, [3] с. : іл. – Харківському національному економічному університету 80 років. – Бібліогр.: с. 581-586. – ISBN 978-966-346-788-7
307371
  Мазур І.М. Гроші і кредит : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів] / І.М. Мазур, Т.Л. Гречук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 317-319. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-617-7009-64-0
307372
  Черкашина К.Ф. Гроші і кредит : навч. посібник / К.Ф. Черкашина, Л.Ю. Сисоєва. – Київ : Компринт, 2013. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-2719-54-3
307373
  Папуша А. Гроші і люди: війна чи мир? : фінанси, бізнес, соціум // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-23
307374
  Веттеберг Карл Антон Гроші і праця [Гроши а праця] : повесть сус. Дядка Адама [псевд.] ; (з швед.) ; в 2 ч. і 3 т. – У Львові (Львів) : Hакладом pед. "Діла" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського. – (Литературний додаток "Діла" : Бібліотека найзнаменитших повістей / Під pед. В. Баpвіньского ; Т. 9)
Т. 1. – 1882. – 512 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
307375
  Троян В.М. Гроші і ціни в ринковій економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 163-166


  В статті розглядається проблема взаємозв"язку грошової системи з системою ціноутворення. Розглядаються проблеми збалансування ринку грошей на макрорівні і роль ціни в цьому процесі. Відзначаються пріоритети і переваги формування саме ефективної, ...
307376
   Гроші й кредит. – К
1. – 1933. – 268с.
307377
  Сургай О. Гроші розповідають історію // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-25. – ISSN 1814-5078
307378
  Олійник Володимир Гроші Святого Письма // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-138. – ISSN 0869-3595
307379
  Костіна Н.І. Гроші та грошова політика : Навчальний посібник для вищих закл.освіти / Н.І. Костіна. – Київ : НІОС, 2001. – 224с. – ISBN 966-95321-4-0
307380
  Демківський А.В. Гроші та грошовий обіг : Навчально-методичний посібник для студ. усіх форм навчання / А.В. Демківський; Мін-во освіти України; Академія муніципального управління. – Київ : ГРОТ, 1998. – 216с. – ISBN 966-95530-4-0
307381
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Знання, 1999. – 181с. – ISBN 966-620-000-7
307382
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 3-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2001. – 181с. – ISBN 966-620-067-8
307383
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 4-те вид., перерб. пероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 199с. – 336 Лагу Шифр дубл. – ISBN 966-620-133-Х
307384
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. / В.Д. Лагутін. – К, 1998. – 168с.
307385
  Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика : Hавч. посіб. / О. Гриценко. – Київ : Основи, 1996. – 180с.
307386
  Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика : Навч. посібник / О. Гриценко. – Київ : Основи, 1997. – 180с. – ISBN 966-500-135-3
307387
  Сорочинський Б.В. Гроші та кредит / Б.В. Сорочинський. – Одеса, 1970. – 36с.
307388
   Гроші та кредит : Підручник. – Київ : Либідь, 1992. – 330с.
307389
   Гроші та кредит : Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко, Н.І. Гребеник, Б.Л. Дзюблюк; За ред. Б.С.Івасіва. – Київ, 1999. – 404с. – ISBN 966-574-042-3
307390
   Гроші та кредит : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1999. – 76с. – ISBN 966-574-107-1
307391
   Гроші та кредит : Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко, Н.І. Гребеник, О.В. Дзюблюк, Б.Л. Луців, Б.Г. Сенів, І.Б. Івасів; НБУ; МОНУ, Тернопільська академія народного господарства; За ред.Б.С.Івасіва. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 510с. – ISBN 966-583-308-5
307392
   Гроші та кредит : Підручник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 602с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-199-3


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
307393
   Гроші та кредит : Підручник. – 3-те вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 602с. – ISBN 966-574-369-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
307394
  Демківський А.В. Гроші та кредит : Навчальний посібник / А.В. Демківський. – Київ : Дакор, ВИРА-Р, 2003. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6


  Навчальний посібник висвітлює актуальні проблеми теорії та практики, що викладені у шістнадцяти темах навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Для студентів-економистів усіх форм навчання, слухачів системи перекваліфікації
307395
   Гроші та кредит : Навчальний посібник. – Львів : Національний університет "Львівська політехника", 2004. – 168с. – ISBN 966-553-342-8
307396
  Івасів Б.С. Гроші та кредит : Підручник / Б. С. Івасів; Нац. банк України; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – 2-е вид., змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 528с. – ISBN 966-7952-37-1


  Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Значна увага приділяється аналізу практики грошового облігу та операцій установ кредитної системи
307397
  Демківський А.В. Гроші та кредит : Навч. посібник / А.В. Демківський. – Київ : Дакор, 2005. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6
307398
  Артус М.М. Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Артус ; Європейський ун-т. – Вид.2-ге, переробл. і доп. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. – 166 с. – ISBN 966-301-076-2
307399
  Михайловська І.М. Гроші та кредит : навчальний посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 432 с. – ISBN 966-7827-99-2
307400
   Гроші та кредит : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко, М.Ф. Пуховкіна, І.В. та ін. Шамова; М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко, М.Ф. Пуховкіна, І.В. Шамова та ін.; МОНУ; Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана; за заг. ред. М.І. Савлука. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : КНЕУ, 2006. – 742с. – ISBN 966-574-896-3
307401
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Щетинін ; МОНУ. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. – ISBN 966-364-157-6
307402
   Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Б. Ільіна, В.П. Шило, В.І. Кисла, Н.І. Шрамкова; Ільіна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І., Шрамкова Н.І. ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-370-072-4
307403
   Гроші та кредит : (практикум): навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.П. Булєєв, С.Т. Пілецька, Т.Ю. Коритько, А.В. Гаврікова; І.П. Булєєв., С.Т. Пілецька., Т.Ю. Коритько, А.В. Гаврікова; МОНУ; Донбаська держ. машинобуд. академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 120с. – ISBN 978-966-364-429-5
307404
  Демківський А.В. Гроші та кредит : навчальний посібник / Демківський А.В. – Київ : Дакор, 2007. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6
307405
   Гроші та кредит : підручник / Савлук М.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. М.І. Савлука ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 5-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 744 с. – ISBN 966-574-896-3
307406
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Щетинін. – 3-тє вид., перер. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 432с. – Шифр дубл.336 Щети. – ISBN 978-966-364-663-3
307407
  Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Б.С. Івасів ; Національний банк України ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т. – Вид. 3-тє, змінене й доп. – Київ ;Тернопіль : Кондор ; Карт-бланш, 2008. – 528 с. – ISBN 966-7952-37-1


  Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Значна увага приділяється аналізу практики грошового облігу та операцій установ кредитної системи
307408
  Алєксєєв І.В. Гроші та кредит : навчальний посібник / І.В. Алєксєєв І.В., М.К. Колісник. – Київ : Знання, 2009. – 253с. – ISBN 978-966-346-595-1
307409
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; МОНУ ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 311-315. – ISBN 978-966-364-912-2
307410
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.І. Щетинін. – 4-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр.: c. 436-437. – ISBN 978-611-01-0128-8
307411
   Гроші та кредит : підручник для студентів вищих навч. закладів / І.О. Лютий, Н.І. Версаль, О.В. Любкіна, О.Д. Рожко ; [за заг. ред. І.О. Лютого] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 559 с. – Бібліогр.: с. 550-554. – ISBN 978-966-439-293-5
307412
   Гроші та кредит = Money and credit : навчальний посібник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 408 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на с. 6.- Предм. покажч.: с. 396-400. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-773-2
307413
   Гроші та кредит : підручник / С.К. Реверчук [та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-957-7
307414
   Гроші та кредит : підручник / Савлук М.І. [та ін.] ; за наук. ред. М.І. Савлука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2011. – 590, [2] с. : іл., табл. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – ISBN 978-966-483-511-1
307415
   Гроші та кредит = Money and credit : підручник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 410-414. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-613-881-4
307416
  Колотуха С.М. Гроші та кредит : навчальний посібник / С.М. Колотуха, С.А. Власюк. – Київ : Знання, 2012. – 495 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-495. – ISBN 978-966-346-949-2
307417
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит : теорія і практика : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-359 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-29-5
307418
  Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [3] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
307419
  Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Денисенко. – Київ : Алерта, 2004. – 478с. – ISBN 966-8533-04-6
307420
  Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Семко, М.В. Руденко; МОНУ; Кременчуцький держ. полытехн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 158с. – ISBN 966-364-214-9
307421
  Атлас З. Гроші та кредит. / З. Атлас. – Харків
1-2. – 1932. – 623с.
307422
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 346-348. – ISBN 978-966-364-912-2
307423
  Шумка М. Гроші та політика / М. Шумка, С. Янковий // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 80-85


  Проводиться цілісний аналіз проблеми грошей на сучасному етапі розвитку економіки та політичної ситуації в країні.
307424
  Макаренко М.І. Гроші та ціни в кількісній теорії / М.І. Макаренко; Нац. банк України; Укр. акад. банк. справи. Кафедра економ. теорії. – Суми : Ініціатива, 2001. – 64с. – ISBN 966-566-179-5
307425
  Лосєв Володимир Гроші туриста // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 166 : фото
307426
  Швайка М.А. Гроші України: труднощі з їх запровадженням і функціонуванням / М.А. Швайка. – Київ : Міжнародний університет, 2005. – 128с.
307427
  Рябініна Л.М. Гроші як атрибут державності країни // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 2. – С. 68-73
307428
  Шинкар А.М. Гроші як елемент регулювання макроекономічних пропорцій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.7-11
307429
  Карнаух Т. Гроші як об"єкт права притримання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51.
307430
  Дмитрів І. Гроші як показник деформації суспільних відносин в Україні / І. Дмитрів, В. Дмитрів // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 45-49


  У статті актуалізується соціально-політичний аспект грошей, які виступають як показник розподільчих відносин у суспільстві.
307431
  Євтух О. Гроші як соціально-економічне явище // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-74. – ISSN 1605-2005
307432
  Томахів В. Гроші як чинник глобалізації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 67-70
307433
   Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Київ., Львів : Львівський банківський коледж, 1999. – 156с. – Для учбов.фонду шифр:336/Грош. – ISBN 966-7330-24-9, 5-7763-1685-5
307434
   Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 225с. – ISBN 966-583-206-6
307435
   Гроші, банки та кредити: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Карт-бланш, 2004. – 219с. – ISBN 966-7952-32-0


  У навчальному посібнику висвітлюється суть, функції та роль грошей, закономірності їх обігу та механізм використання в ринкових умовах господарювання
307436
  Гриценко А. Гроші. Пропозиція грошей і грошові агрегати // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 90-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
307437
  Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит : Навчально-методичний посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова. – 2-ге вид.. перероблене і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 336с. – ISBN 966-7938-69-7
307438
  Ющенко В.А. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / В.А. Ющенко, І В. Лисицький. – Київ : Скарби, 1998. – 288с. – (Добробут нації). – ISBN 966-95038-1-7
307439
  Ющенко Віктор Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / Ющенко Віктор, Лисицький Віктор. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Скарби, 2000. – 336с. – (Добробут нації). – ISBN 966-95038-7-6
307440
  Гай-Нижник Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 136-145.
307441
  Супрун Л. Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки у разі звільнення працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 135-136.
307442
  Степаненко В.О. Грошова криза імперіалізму / В.О. Степаненко. – К., 1974. – 184с.
307443
  Семенова Ю. Грошова маса в інфляційному процесі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 9. – С. 169-172
307444
  Романенко І.Н. Грошова оплата праці в колгоспах / І.Н. Романенко, М.І. Нижній. – Київ, 1959. – 83 с.
307445
   Грошова оплата праці і господарський розрахунок у колгоспах. – Львів, 1959. – 60с.
307446
  Кузнецова Д.С. Грошова оцінка земель на вугленосних територіях з урахуванням шкідливого впливу підземних гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Кузнецова Д.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв.
307447
  Лях Ю. Грошова оцінка земель населених пунктів. Як зробити її основою розвитку сільських територій? / Ю. Лях, Ю. Міняйло // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 16-19
307448
  Торчук В. Грошова оцінка як складова організаційно-економічного механізму формування ринку земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 24-29
307449
  Гай-Нижник Грошова політика уряду Центральної ради і діяльність Х. Барановського на посаді генеральнго секретаря фінансів (15 червня - 12 серпня 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 12. – С. 301-318.
307450
  Сало І.В. Грошова реформа 1996 р. - введення національної валюти України - гривні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 1 (34). – С. 24-31. – ISSN 2077-6330
307451
  Поліщук Віктор Іванович Грошова реформа в Україні в роки непу : Дис... канд. економ.наук: 08.01.04 / Поліщук Віктор Іванович; КУ. – Київ, 1996. – 163 л. – Бібліогр.: л. 146-163
307452
  Поліщук Віктор Іванович Грошова реформа в Україні в роки НЕПу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.04 / Поліщук Віктор Іванович; КУ ім. араса Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
307453
  Хайцер П. Грошова систама СРСР часів відбудви та реконструкції / П. Хайцер. – Х., 1930. – 128с.
307454
  Ідзьо Віктор Грошова система України-Руси у X - XI ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – C. 258-260
307455
  Дзюблюк О. Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
307456
  Завальна Ж.В. Грошова система як ознака державності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 103-107. – ISBN 966-8958-02-0
307457
   Грошова форма оплати праці в колгоспах. – Дніпропетровськ, 1959. – 15с.
307458
  Оліфірова Ю.О. Грошовий бюджет у системі управління фінансовими потоками підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається регулювання зовнішнього фінансування за допомогою вексельної форми розрахунків, банківського кредиту, організації емісії цінних паперів та отримання відстрочки платежів за отримані товари (послуги).
307459
  Огуй О. Грошовий обіг західноукраїнських земель (Галичини та Буковини) періоду наполеонівських воєн (1792-1815) // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-19. – ISSN 1811-542X
307460
  Алісов Є.О. Грошовий обіг і екстраординарні фінансові правовідносини // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.84-87. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
307461
  Яценко В.М. Грошовий обіг у відкритій економіці : грошово-кредитна політика // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-98 : Рис.
307462
  Кулицький С.П. Грошовий обіг як комунікативний процес : теорія грошей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
307463
  Кот О. Грошовий обіг як об"єкт аналізу і контролю в управлінні банками // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 69-75. – ISSN 1605-2005
307464
  Джус Ю.М. Грошовий ринок у сучасних економіках // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 176-180. – ISBN 5-7763-2435-1
307465
  Савченко Т.Г. Грошовий ринок: сутність, структура та інструменти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 257-266
307466
  Денисова Т. Грошові документи ОУН 1951-1992 рр. з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 29-31. – ISSN 1811-542X
307467
  Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. – Додатки: :л. 202-222. – Бібліогр.: л. 223-242
307468
  Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
307469
  Моторина І. Грошові заощадження домашніх господарств як інвестиційний ресурс для національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль заощаджень домогосподарств, як важливого джерела стабільності національної економіки. Заощадження домогосподарств розглядаються з позиції інвестиційних ресурсів для української економіки. The article introduces the ...
307470
  Олексієнко М.Д. та ін. Грошові заощадження населення / М.Д. та ін. Олексієнко. – К., 1991. – 64с.
307471
  Кузьмович О.В. Грошові заощадження як джерело інвестиційних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто грошові заощадження як джерело інвестиційних ресурсів.
307472
  Клименко Олег Грошові знаки та їхня імітація як засіб пропаганди й психологічної боротьби у роки Другої світової війни // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 19-23 : фото
307473
  Десятніков Іван Грошові знаки Центрального комітету Національного фронту визволення Південного В"єтнаму // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 45-48. – ISSN 1811-542Х
307474
  Кравчук В. Грошові зобов" язання учасників господарських відносин як інститут господарського права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-13.
307475
  Кушнір Ю. Грошові зобов"язання // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.58-59
307476
  Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 6 назв.
307477
  Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. – Бібліогр.: л. 208-225
307478
  Боднар Т.В. Грошові зобов"язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання / Т.В. Боднар, В.С. Щербина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 62-69. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
307479
  Моташко Т.П. Грошові кошти населення та форми їх зберігання: світовий та вітчизняний аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-58
307480
  Остафійчук С.М. Грошові кошти та їх еквіваленти як об"єкти бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 86-90. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
307481
  Олексієнко М.М. Грошові нагромадження промисловості і резерви їх зростання / М.М. Олексієнко. – Львів, 1972. – 191с.
307482
  Онишко С. Куценко Грошові перекази в структурі дохлдів домогосподарств України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
307483
  Ластовецька Р.О. Грошові перекази мігрантів як компенсаційний механізм в періоди економічних спадів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 295-297. – ISBN 978-617-7069-02-6
307484
  Кислицина О.В. Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів: засади та сучасні тенденції // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 70-75
307485
  Пірог Д.В. Грошові потоки банку як самостійний об"єкт стратегічного обліку і аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 86-89
307486
  Яструбецька Л.С. Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.101-109 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
307487
  Білик М.Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті / М.Д. Білик, С.І. Надточій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 133-147.
307488
  Олійник О.О. Грошові потоки підприємства: інформаційна функція, об"єкт управління / О.О. Олійник, Т.І. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 106-110. – (Економічні науки)
307489
  Кот О. Грошові потоки як відображення фінансової стабільності банків : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
307490
  Білоусова С.В. Грошові припливи і відпливи як складова фінансової звітності у вищих навчальних закладах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 10-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
307491
  Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 405,[4] л. – Бібліогр.: л. 380-405
307492
  Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 38 с. – Бібліогр.: 42 назви
307493
  Роєнко В. Грошові реформи Росії кінця XIX - початку XX ст. та їх роль у формуванні стійкої валюти / В. Роєнко, Л. Добрик // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 109-112. – ISSN 1993-0259
307494
  Чухно А.А. Грошові реформи у постсоціалістичних країнах: зміст і наслідки // Фінанси України, 1997. – №5
307495
  Скоморович І.Г. Грошові системи на українських землях: історія і теорія : монографія / І.Г. Скоморович ; [ред. О. Кузик] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-613-844-9
307496
  Біттер О. Грошові та сукупні доходи сільських домогосподарств Карпатського регіону : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-64 : Табл. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
307497
  Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02 / Гайдуцький А.П.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 438с. + Додатки : л.426-438. – Бібліогр. : л.336-425
307498
  Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу : автореф. д-ра екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назв.
307499
  Осокіна В. Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку / В. Осокіна, Н. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив грошових трансфертів трудових мігрантів як важливого альтернативного джерела інвестицій на розвиток економіки України та зростання доходів населення. Проанализировано влияние денежных трансфертов трудовых мигрантов как важного ...
307500
  Денисенко М.П. Грошово-кредитна діяльність банків : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Денисенко; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2004. – 339с. – ISBN 966-301-023-1


  Розкривається роль грошей в економіці держави, сутність і значення кредиту в ринкових умовах. Для студентів, викладачів, працівників банків, широкого кола ділових людей
307501
  Осецький В. Грошово-кредитна політика - детермінанта інвестиційних змін : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1605-2005
307502
  Богданов О.М. Грошово-кредитна політика в історії економічної думки - сновні етапи // Економіка розвитку : Науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2005. – № 4. – С. 132-134. – ISSN 1683-1942
307503
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 20-30
307504
  Буковинський С.А. Грошово-кредитна політика в сучасних умовах
307505
   Грошово-кредитна політика в України : Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко; За ред. Міщенка В.І. – Київ : Знання, 2000. – 305с. – ("Бібліотечка банкіра"). – ISBN 966-620-058-9
307506
   Грошово-кредитна політика в Україні / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко; За ред.: В.І.Міщенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 421c. – ISBN 966-620-171-2


  Аналізуються основні засади формування та розвитку грошово-кредитної політики України як незалежної держави. Для банковських працівників, економістів, аспірантів, студентів
307507
  Островська Н.С. Грошово-кредитна політика в Україні у контексті світового досвіду : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 107-110. – Бібліогр.: 5 назв
307508
  Єпіфанов А.О. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції та перспективи : грошово-кредитна політика / А.О. Єпіфанов, В.І. Міщенко, Н.І. Гребеник // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 11-18 : Табл.
307509
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : Монографія / І.О. Лютий. – Київ : Атіка, 1999. – 240с. – ISBN 966-7714-07-01
307510
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : Монографія / І.О. Лютий. – Київ : Атіка, 2000. – 240с. – ISBN 966-7714-07-01
307511
  Дорошенко Ігор Вікторович Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Дорошенко І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
307512
  Дорошенко Ігор Вікторович Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці : Дис...канд.економ.наук:08.01.01 / Дорошенко Ігор Вікторович; КНТЕУ. – Київ, 2001. – 283л. + Додатки:л.238-283. – Бібліогр.:л.218-237
307513
  Врабець Ю.Ю. Грошово-кредитна політика НБУ в умовах виходу з кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 175-176. – ISBN 978-966-188-219-4
307514
  Продан Т. Грошово-кредитна політика нбу та її вплив на інфляцію та стабільність споживчих цін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 33-36. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються методи та інструменти впливу НБУ на рівень інфляції в Україні. Methods and instruments of influence of NBU on the level of inflation in Ukraine are examined in the article.
307515
  Головнін М. Грошово-кредитна політика Росії в умовах відкритості національної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
307516
  Гуменюк Д.О. Грошово-кредитна політика сприяння інноваційному розвитку / Д.О. Гуменюк, О.Б. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Визначено методи та інструменти впливу грошово-кредитної політики на інноваційний розвиток України. Methods and instruments influence of monetary policy on the innovative development of Ukraine.
307517
  Борщ Л.М. Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 16-23 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
307518
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні : 08.01.01:Дис.... доктора економ. наук. / Лютий І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 410л. – Бібліогр.: С.374-410
307519
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні : Дис... докт. екон.наук: 08.01.01 / Лютий І. О.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 410л. – Бібліогр.:л.374-410
307520
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні. : Автореф... доктор екон.наук: 08.01.01 / Лютий І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 40л.
307521
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр.: 1 назва
307522
  Адаменко І.П. Грошово-кредитна політика у системі державного регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 125-130. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
307523
  Череп А. Грошово-кредитна політика України в умовах фінансової кризи / А. Череп, Д. Носенко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 438-445. – ISSN 1684-906Х
307524
  Загарій В.П. Грошово-кредитна політика України у посткризовий період та її відповідність завданням досягнення фінансової безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 121-124. – ISSN 2306-6814
307525
  Безнощенко М.В. Грошово-кредитна політика Швеції і особливості її формування в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.173-179
307526
  Стецько Л.І. Грошово-кредитна політика як засіб подолання фінансово-економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 256-260. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
307527
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика як ключовий інструмент подолання фінансової кризи у розвинутих країнах / О. Дзюблюк, Т. Запаранюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 3-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
307528
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 46)


  Представлено теоретичне обгрунтування та підходи до практичної реалізації основних засад грошово-кредитної політики в умовах соціально-економічних перетворень в Україні.
307529
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754


  У статті аналізуються умови й ефективність застосування основних інструментів грошово-кредитного регулювання Національного банку України у контексті реалізації завдань із подолання наслідків світової фінансової кризи. Особлива увага приділена ...
307530
  Орлюк О.П. Грошово-кредитна політика як функція центрального банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Розкривається поняття грошово-кредитної політики, яку здійснюють центральні банки. Визначаються та характеризуються основні складові елементи грошо-кредитної політики, її інструменти. Проводиться порівняльний аналіз чинного законодавства України із ...
307531
  Горник В.Г. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 93-95
307532
  Коваль Г. Грошово-кредитна система Європейського Союзу в період кризи / Г. Коваль, К. Антоняк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 128-135. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
307533
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 7-20. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
307534
  Ковальчук Н. Грошово-кредитна сфера та її монетарне регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 60-65. – Бібліогр. : 6 назв. – ISSN 1605-2005
307535
  Ковальчук А. Грошово-кредитна сфера як об"єкт правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 10. – С.64-67
307536
  Васенко В. Грошово-кредитне регулювання у вільній економічній зоні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 71-75. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
307537
  Михальський В.В. Грошово-кредитний потенціал золота в умовах обмеженості ресурсів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-72.
307538
  Осташ С.В. Грошово-кредитний ринок та банки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль банків на грошово-кредитному ринку.
307539
  Задоя А. Грошово-кредитні важелі активізації інвестиційної діяльності : аналізують науковці / А. Задоя, О. Завгородня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 11-12. – Бібліогр.: 5 назв
307540
  Шелудько Н.М. Грошово-кредитні важелі стимулювання інвестиційних процесів в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 179-185. – ISSN 1993-6788
307541
  Ковальчук А. Грошово-кредитні відносини у правовому вимірі : банківська система і право // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 29-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
307542
   Грошово-кредитні засоби регулювання економіки : монографія / за заг. ред. Л.В. Кривенко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 210 с. – ISBN 978-966-8958-57-1
307543
  Калач А.Н. Грошово-кредитні механізми структурної перебудови економіки України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 165-169. – Бібліогр.: на 6 пунктів
307544
  Малік М.Й. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчально-методичні матеріали для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання / М.Й. Малік; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ, 2001. – 120с.
307545
  Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчальний посібник / І.В. Шамова; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 196с. – ISBN 966-574-297-3
307546
  Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Курс лекцій / В.М. Іванов, І.Я. Софіщенко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 232с. – ISBN 966-608-076-1
307547
  Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : для спеціальності "Банківська справа" : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.В. Шамова ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-483-013-0
307548
  Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Азії / В.П. Кодацький, Ю.В. Яковлєва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст.
307549
  Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Європейського Союзу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 9. – С. 11-14
307550
  Русак Д.М. Грошово-кредитні системи країн ЦСЄ в контексті забезпечення конкурентоспроможності національних економік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 212-217
307551
  Котра Г Грубая сила / Г Котра. – М., 1989. – 303с.
307552
   Грубрін Юрій Львович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 34-35
307553
   Грубрін Юрій Львович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 62 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
307554
   Грубрін Юрій Львович (1928-1990) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 35. – ISBN 966-95774-3-5
307555
  Соболев Владимир Михайлович Грубые модели фермент-субстратных комплексов активация молекулы субстрата : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соболев Владимир Михайлович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1975. – 16л.
307556
  Зозуля Е.Д. Грубые рассказы / Е.Д. Зозуля. – К., 1919. – 48с.
307557
  Эшмурадов К. Грубые системы трех дифференциальных уравнений без замкнутых траекторий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Эшмурадов К.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1968. – 83л.
307558
  Могучий Н. Грудка вугілля і поліно дров / Н. Могучий. – Х-К, 1932. – 128с.
307559
  Братунь Р.А. Грудка землі : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1962. – 116 с.
307560
  Василевская Г.И. Грудная конечность черноморских дельфинов : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Василевская Г.И.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К, 1975. – 32л.
307561
  Сперанська Н. Грудневе повстання в Донбасі 1905 року / Н. Сперанська, 1932. – 34с.
307562
  Василенко В. Грудневий референдум як найвища форма легітимізації української державної незалежності // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 417-432. – ISBN 978-966-397-158-5
307563
  Косаевская Е.М. Грудью на огонь / Е.М. Косаевская, В.А. Фалеева. – Л., 1975. – 95с.
307564
  Аксельруд Л.М. Груз / Л.М. Аксельруд. – Фрунзе, 1974. – 104с.
307565
  Ячейкин Ю.Д. Груз для горилл / Ю.Д. Ячейкин. – М., 1983. – 288с.
307566
  Петракки Д. Груз наследия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 138-140. – ISSN 0235-7089


  Дипломатические отношения Италии и России (1861-1922).
307567
  Козельская Н. Груз номер пятьдесят // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 158-162. – ISSN 1728-8568
307568
  Возовикова Т. Груз перезагрузки. Российские студенты осилили азы самоуправления / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 6


  Развитие студенческого самоуправления (ССУ) - одно из приоритетных направлений деятельности совета и профильных органов, занятых в настоящий момент подготовкой Стратегии развития государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года. ...
307569
  Надеин В.Д. Груздь вопроса / В.Д. Надеин. – Москва, 1978. – 239с.
307570
   Грузии сыны. – М., 1961. – 615с.
307571
  Черник П.П. Грузиисько-російська війна 2008 року - геополітичний реванш Росії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 640-646. – ISSN 1563-3349
307572
  Розсоха Л. Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі : Монографічне дослідження. В двох книгах / Людмила Розсоха; Полтавська обл. держ. адміністрація. Миргородська міська рада; Миргородський краєзнавчий музей. – Миргород : Миргород, 2005. – 488с. – На авантитулі: Рік Грузії в Україні; 300 років від дня народження Давида Гурамішвілі. – ISBN 966-96557-3-0
307573
  Миколюк О. Грузини чекають, коли прозріють "мрійники" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Життя у країні ділять на до та після парламентських виборів 2012 року.
307574
  Арвеладзе Бондо Валерьянович Грузино-армянские литературные взаимосвязи в XIX - XX веках : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Арвеладзе Бондо Валерьянович; АН Груз.ССР. Ин-т ист. груз. лит.-ры. – Тбилиси, 1979. – 50л.
307575
  Кекелидзе С.А. Грузино-белорусские литературные взаимосвязи / С.А. Кекелидзе. – Тбилиси, 1979. – 139с.
307576
  Гвахария А.А. Грузино-иранские культурно-исторические связи / А.А. Гвахария, Д.В. Кацитадзе. – Тбилиси, 1978. – 23,6с.
307577
  Ломоури Н.Ю. Грузино-римские взаимоотношения / Н.Ю. Ломоури. – Тбилиси, 1981. – 327с.
307578
  Накашидзе Н.Т. Грузино-русские политические отношения в первой половине 17 века / Н.Т. Накашидзе. – Тбилиси, 1968. – 291с.
307579
  Джагоднишвили Т.И. Грузино-русские фольклористические взаимоотношения в19 веке. / Т.И. Джагоднишвили. – Тбилиси, 1989. – 239с.
307580
   Грузино-северокавказские взаимоотношения. – Тбилиси, 1981. – 175с.
307581
  Беридзе В.В. Грузинская архитектура"раннехристианского" времени (IV-VII вв.) / В.В. Беридзе. – Тбилиси, 1974. – 39 с.
307582
  Майсурадзе М Грузинская версия "Мученичества св. Дорси"(Из ист. гурзино-сирийск. литер. отношений) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Майсурадзе М Д.; АН ГССР, Ин-т груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 31л.
307583
  Тихонов Николай Семенович Грузинская весна / Тихонов Николай Семенович. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 52с.
307584
   Грузинская весна. – М., 1958. – 176с.
307585
  Тихонов Николай Семенович Грузинская весна. Стихи 1948 года / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 72с.
307586
  Кавтария Михаил Ноевич Грузинская гимнография XVII-XVIII веков. (Тексты и разыскания) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Кавтария Михаил Ноевич; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 60л.
307587
  Кавтария Михаил Ноевыч Грузинская гимнография XVII-XVIII веков. (Тексты и разыскания) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Кавтария Михаил Ноевыч; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 60л.
307588
  Гордезиани Б. Грузинская графика / Б. Гордезиани. – Тбилиси, 1963. – 123с.
307589
  Габлишвили Нодар Александрович Грузинская деревня в 30-х начале 60-х годов XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Габлишвили Нодар Александрович; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
307590
  Кокашвили К.Г. Грузинская детская литература и журнал "Джеджили"("Нива"). : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кокашвили К.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
307591
  Боцвадзе Зураб Вахтангович Грузинская детская литературная критика в периодической печати II половины XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Боцвадзе Зураб Вахтангович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
307592
  Имедадзе Н.Е. Грузинская драматургия 80-х годов ХІХ века (1875-1885 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Имедадзе Н.Е.; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 25л.
307593
  Гачечиладзе М.А. Грузинская драматургия конца XIX и начала XX веков (1890-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Гачечиладзе М.А.; Ин-т истории грузинской литературы АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1971. – 24л.
307594
  Гватуа Н.А. Грузинская женская одежда XIX и начала XX вв. (По этногр. материалам Картли и Кахети) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Гватуа Н.А. ; АН Груз.ССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1968. – 29 с.
307595
  Коридзе Д.Е. Грузинская женщина в памятниках устной словестности и исторической письменности : Автореф... канд. филол.наук: / Коридзе Д.Е.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
307596
  Джишкариани Н.Ш. Грузинская и зарубежная персоязычная одическая поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Джишкариани Н. Ш.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 28л.
307597
   Грузинская и русская средневековые литературы. – Тбилиси, 1992. – 387с.
307598
   Грузинская классическая поэзия в переводах Н.Заболоцкого. – Тбилиси
1. – 1958. – 516с.
307599
   Грузинская классическая поэзия в переводах Н.Заболоцкого. – Тбилиси
2. – 1958. – 556с.
307600
  Гургенидзе В.М. Грузинская книга / В.М. Гургенидзе. – Тбилиси, 1958. – 68с.
307601
  Драбкина Е.Я. Грузинская контр-революция / Е.Я. Драбкина. – Л, 1928. – 179с.
307602
  Шадури Т.Н. Грузинская лексика в русской литературе первой половины XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Шадури Т.Н.; Тбил. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 22л.
307603
  Голетиани Г.Г. Грузинская лексика в русском языке. / Г.Г. Голетиани. – Тбилиси, 1972. – 256с.
307604
   Грузинская лира. – Тбилиси, 1978. – 52с.
307605
  Барамидзе А.Г. Грузинская литература / А.Г. Барамидзе, Д.М. Гамезардашвили. – Тбилиси, 1968. – 78с.
307606
  Аккерман Николай Георгиевич Грузинская литература : Дооктябрьский период: Рек. билиогр. указ. / Аккерман Николай Георгиевич, Сапатова Таисия Степановна. – Москва : Книга, 1986. – 174с.
307607
  Квливидзе Ж.Н. Грузинская литература 19-го века в кинодраматургии / Ж.Н. Квливидзе. – Тбилиси, 1989. – 61с.
307608
  Байрамян Грачик Смбатович Грузинская литература в армянской досоветской критике /1846-1916/ : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03. / Байрамян Грачик Смбатович; АН ГССР. – Тбилисси, 1974. – 40л.
307609
  Ахтян Эмма Саркисовна Грузинская литература в армянсой советской периодике Грузии (1920-1970) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ахтян Эмма Саркисовна; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
307610
  Авалиани Г.А. Грузинская литература и воевое содружество народов Советского Союза в Великой Отечественной Войне. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.02 / Авалиани Г.А.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 42л.
307611
  Кекелидзе К. Грузинская литература ранней феодальдной эпохи / К. Кекелидзе. – Тифлис, 1935. – 186с.
307612
  Квачантирадзе Манана Филипповна Грузинская литературная критика и процесс формирования "нового человека" в поэзии 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / квачантирадзе Манана Филипповна; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 27л.
307613
  Карапетян Т.А. Грузинская литературная мысль об Армении и армянах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Карапетян Т.А. ; АН Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1962. – 24 с.
307614
  Гоголадзе Т.А. Грузинская любовная мифология и фольклорные образы любви // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 225-230. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
307615
  Гагулашвили И.Ш. Грузинская магическая поэзия / И.Ш. Гагулашвили. – Тбилиси, 1983. – 154с.
307616
  Гагулашвили Илья Шалвович Грузинская магческая поэзия (заговоры) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Гагулашвили Илья Шалвович; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1980. – 25л.
307617
  Амиранашвили Я Ш. Грузинская миниатюра / Я Ш. Амиранашвили, . – Москва, 1966. – 73с.
307618
  Каландадзе Г.В. Грузинская народная баллада / Г.В. Каландадзе. – Тбилиси, 1965. – 104с.
307619
  Шетекаури Г.Е. Грузинская народная бытовая лирика : Автореф... канд. филолог.наук: / Шетекаури Г.Е.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 27л.
307620
  Шилакадзе М.И. Грузинская народная инструментальная музыка : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Шилакадзе М.И.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1967. – 23л.
307621
  Мшвелидзе А.С. Грузинская народная музыка / А.С. Мшвелидзе. – Москва, 1969. – 80с.
307622
  Капанадзе Д.Г. Грузинская нумизматика / Д.Г. Капанадзе. – М., 1955. – 186с.
307623
  Мегрелишвили Г.И. Грузинская общественно-экономическая мысль второй половины XIX века и начала ХХ века / Г.И. Мегрелишвили. – Тбилиси, 1960. – 538с.
307624
  Шаманадзе Н.Ш. Грузинская пастушеская поэзия : Автореф... Канд.филол.наук: / Шаманадзе Н.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л.
307625
  Абрамишвили А.З. Грузинская периодика / А.З. Абрамишвили. – Тбилиси, 1968. – 254с.
307626
  Заболоцкий Н.А. Грузинская поэзия / Н.А. Заболоцкий. – Тбилиси, 1948. – 128с.
307627
   Грузинская проза. – М.
1. – 1955. – 464с.
307628
   Грузинская проза. – М.
2. – 1955. – 696с.
307629
   Грузинская проза. – М.
3. – 1955. – 692с.
307630
  Асатиани Леван Грузинская рабочая революционная поэзия в нелегальной и легальной большевистской прессе 1901 - 1907 гг. / Асатиани Леван. – Тбилиси, 1951. – 55с.
307631
   Грузинская Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института имени В.И.Ленина и работников производства, 19-я : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 1. – 1975. – 340с.
307632
   Грузинская Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института имени В.И.Ленина и работников производства, 19-я : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 2. – 1975. – 292с.
307633
  Мишвеладзе Р.А. Грузинская сатирическая журналистика (1905-1908 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мишвеладзе Р.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16 с.
307634
  Харадзе Русудан Грузинская семейная община. / Харадзе Русудан. – Тбилиси
1. – 1960. – 190с.
307635
  Харадзе Русудан Грузинская семейная община. / Харадзе Русудан. – Тбилиси
2. – 1961. – 163с.
307636
  Габидзашвили Э.П. Грузинская синаксарная агиография (древний слой XI-XIV вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Габидзашвили Э.П. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20 с.
307637
  Джаши Н.У. Грузинская советская архитектура / Н.У. Джаши. – Тбилиси, 1956. – 150с.
307638
   Грузинская советская драматургия. – Тбилиси, 1954. – 374с.
307639
   Грузинская советская драматургия. – М., 1958. – 564с.
307640
  Лобжанидзе В.А. Грузинская советская интеллигенция в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лобжанидзе В.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1966. – 23л.
307641
   Грузинская советская портретная скульптура (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствнаук: / Церетели А. И,; Церетели А. И,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 20л.
307642
   Грузинская советская поэзия. – Тбилиси, 1954. – 431с.
307643
  Аланиян Н.В. Грузинская советская поэма : Автореф... канд. филол.наук: / Аланиян Н.В.; Акад. наук Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Руставели. – Тбилиси, 1954. – 16л.
307644
  Кикнадзе Г.А. Грузинская средневековая металлическая посуда (XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. госю ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
307645
  Ильюшин Н. Грузинская ССР / Н. Ильюшин. – М., 1936. – 140с.
307646
  Никольский И.В. Грузинская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 43с.
307647
  Гвелесиани Г.Г. Грузинская ССР / Г.Г. Гвелесиани, Б.А. Клопотовский. – М., 1955. – 190с.
307648
   Грузинская ССР. – М., 1956. – 350с.
307649
   Грузинская ССР. – М., 1957. – 159с.
307650
   Грузинская ССР. – М., 1957. – 159с.
307651
  Бегиджанов А.Г. Грузинская ССР / А.Г. Бегиджанов, Г.З. Чхиквадзе. – М, 1957. – 145с.
307652
   Грузинская ССР. – М., 1958. – 77с.
307653
   Грузинская ССР : Экономико-географическая характеристика. – изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Географгиз, 1958. – 400 с.
307654
   Грузинская ССР. – Тбилиси, 1971. – 232с.
307655
   Грузинская ССР в 1968 году. – Тбилиси, 1969. – 250с.
307656
  Стуруа Н.И. Грузинская ССР в послевоенный период. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стуруа Н.И.; Ин-т истории партии пир ЦК КП Грузии -- филиал Ин-ат марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1965. – 90л.
307657
  Начкебиа Н.В. Грузинская ССР. / Н.В. Начкебиа. – Тбилиси, 1968. – 52с.
307658
   Грузинская ССР. Адм.-террит. деление на 01.0177. – 4-е изд. – Тбилиси, 1977. – 307с.
307659
  Гуния А.Л. Грузинская ССР. Индустрия. / А.Л. Гуния. – Тбилиси, 1971. – 152с.
307660
   Грузинская ССР. Культура. – Тбилиси, 1971. – 208с.
307661
   Грузинская ССР. Туристская схема. – М., 1968. – 12с.
307662
  Мамукелашвили З.Э. Грузинская фронтовая пресса (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамукелашвили З.Э.; АН Гр.ССР. Ин-т ист., археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 21л.
307663
  Грицык Людмила Васильевна Грузинская художественная проза в современных украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Грицык Людмила Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
307664
   Грузинская шекспириана. – Тбилиси
4. – 1975. – 391с.
307665
  Какулия Р.Ш. Грузинская экономическая мысль о развитии денежно-кредитных отношений (1900-1917 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Какулия Р.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
307666
  Бакркдзе А.К. Грузинская эпиграфика как источник для изучения истории Грузии /V-XIII вв./. : Автореф... кандидата ист.наук: / Бакркдзе А.К.; Груз гос ун-т. – Тбилисси, 1955. – 16л.
307667
  Челидзе О.С. Грузинские баллады / О.С. Челидзе. – М, 1957. – 113с.
307668
  Челидзе О.С. Грузинские баллады / О.С. Челидзе. – М, 1957. – 113с.
307669
  Дзидзигури Ш. Грузинские варианты нартского эпоса / Ш. Дзидзигури. – Тбилиси, 1971. – 106 с.
307670
   Грузинские документы IX-XV вв. в собрании Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. – М., 1982. – 273с.
307671
  Мачарадзе В.Г. Грузинские документы из истории русско-грузинско-египетско-эфиопских отношений 80-х годов XVIII века. / В.Г. Мачарадзе. – Тбилиси, 1967. – 72с.
307672
  Жабко Ш.С. Грузинские дореволюционные газеты в фондах Российской национальной библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 39-42
307673
  Чихладзе Н.Р. Грузинские женщины - деятельницы национальной культуры / Н.Р. Чихладзе. – Тбилиси, 1987. – 196с.
307674
   Грузинские живописцы: Каталог выставки. – М., 1982. – 46с.
307675
  Датипшвили Л.Я. Грузинские и греческие редакции "Абукуры" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Датипшвили Л.Я. ; АН Груз. ССР , Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1969. – 35 с.
307676
  Кикодзе Г. Грузинские классики / Г. Кикодзе. – Тбилиси, 1942. – 61с.
307677
  Силогава В.И. Грузинские лапидарные надписи Западной Грузии Х-XVIII вв. как исторический источник. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Силогава В.И.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 18л.
307678
  Отхмезури Г.К. Грузинские лапидарные надписи рубежа 12-13 вв как исторический источник. : Автореф... канд.ист.наук: / Отхмезури Г.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 22л.
307679
  Пастернак Б. Грузинские лирики / Б. Пастернак, 1935
307680
  Пастернак Б.Л. Грузинские лирики. / Б.Л. Пастернак, 1937. – 76с.
307681
  Силагадзе В.Г. Грузинские мамлюки в Ираке. (Дауд-паша) : Автореф... канд. ист.наук: / Силагадзе В.Г.; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1968. – 30л.
307682
  Глонти А. Грузинские народные новеллы / А. Глонти. – Тбилиси, 1970. – 360с.
307683
  Алова Н.П. Грузинские народные новеллы / Н.П. Алова. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 447 с.
307684
   Грузинские народные новеллы. – Тбилиси, 1984. – 376с.
307685
   Грузинские народные предания и легенды. – М., 1973. – 368с.
307686
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1954. – 432с.
307687
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1956. – 432с.
307688
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1971. – 327с.
307689
   Грузинские народные сказки. – М., 1985. – 159с.
307690
   Грузинские народные сказки. – М.
Кн. 1. – 1988. – 366с.
307691
   Грузинские народные сказки. – М.
Кн. 2. – 1988. – 335с.
307692
  Джавришвили Д. Грузинские народные танцы. / Д. Джавришвили. – Тбилиси, 1958. – 280с.
307693
  Абжандадзе Д.К. Грузинские народные ткани 15-18 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.09 / Абжандадзе Д.К.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
307694
  Сихарулидзе Н.А. Грузинские печатные книжные каталоги и перспективы их развития. : Автореф... Канд.пед.наук: 736 / Сихарулидзе Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 14л.
307695
  Джавахишвили Г.Н. Грузинские писатели-народники и фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джавахишвили Г. Н.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
307696
  Гольцев В. Грузинские писатели девятнадцатого века. / В. Гольцев. – М., 1948. – 168с.
307697
   Грузинские повести 19-го века. – Тбилиси, 1964. – 575с.
307698
   Грузинские повести и рассказы. – М., 1951. – 452с.
307699
   Грузинские повести и рассказы. – Тбилиси, 1954. – 440с.
307700
  Зандукели П.З. Грузинские пословицы : Автореф... канд. филол.наук: / Зандукели П.З.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1962. – 20л.
307701
  Цомая-Иосава Грузинские пословицы и поговорки. / Цомая-Иосава. – Тбилиси, 1964. – 96с.
307702
  Пастернак Б. Грузинские поэты / Б. Пастернак, 1947
307703
  Пастернак Б. Грузинские поэты / Б. Пастернак, 1947
307704
   Грузинские поэты в переводах Бориса Пастернака. – М., 1946. – 126с.
307705
  Кубанейшвили С.И. Грузинские поэты на Украине в 18-м в. : Автореф... доктор филолог.наук: / Кубанейшвили С.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1962. – 35л.
307706
  Пастернак Б.Л. Грузинские поэты. / Б.Л. Пастернак. – Тбилиси, 1947. – 144с.
307707
   Грузинские рассказы. – М., 1958. – 562с.
307708
  Дзоценидзе Л.Г. Грузинские редакции русской "Апофтегматы". : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзоценидзе Л.Г.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1960. – 17л.
307709
   Грузинские романтики. – Л., 1978. – 335с.
307710
   Грузинские романтики. – Л., 1980. – 431с.
307711
   Грузинские романтики. – М., 1989. – 286с.
307712
  Орбели Р.Р. Грузинские рукописи Института народов Академии наук СССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Орбели Р.Р. ; Ленингр. ордена Ленана гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 21 с.
307713
  Чохели Софья Гаврииловна Грузинские свадебные обряды и поэтический фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Чохели Софья Гаврииловна; Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 25л.
307714
   Грузинские стихи и песни о Сталине. – Тбилиси, 1937. – 181с.
307715
  Маргиани Р. Грузинские стихи. / Р. Маргиани. – М., 1948. – 126с.
307716
   Грузинские страницы Ленинианы. – Тбилиси, 1970. – 607с.
307717
  Долаберидзе Р.М. Грузинские украшения 11-13-го вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Долаберидзе Р.М.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
307718
  Огнев В.Ф. Грузинские этюды / В.Ф. Огнев. – Тбилиси, 1976. – 174с.
307719
  Битов А. Грузинский альбом / А. Битов. – Тбилиси, 1985. – 224с.
307720
  Бенешевич Грузинский великий номоканон по спискам Тифлисского церковного музея / [В.Н. Бенешевич]. – [Петроград] : Тип. Акад. наук, 1917. – С. 349-377. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Христианский Восток, 1914., т. 2, вып. 3


  На обр. стор. тит. стр. надпись: фамилия кому пренадлежала книга
307721
  Джорбенадзе Б.А. Грузинский глагол: вопросы формального и семантического анализа / Б.А. Джорбенадзе. – Тбилиси, 1986. – 166с.
307722
  Сомхишвили В.В. Грузинский говор населения Ксанского ущелья. (Структура, лексика, топонимика, ономастика). : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Сомхишвили В.В.; Тбилис. гос. пед.ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1970. – 30л.
307723
  Гальцев В.С. Грузинский и китайский отряды в борьбе за Советскую Власть на Тереке / В.С. Гальцев. – Орджоникидзе, 1957. – 14с.
307724
  Гацерелиа А.К. Грузинский классический стих. Ударение, Ритм, Рифма и Строфа (VII-XVIII вв.) : Автореф... докт. филол.наук: / Гацерелиа А.К.; АН Груз. ССР. Ин-т истории грузинской литературы имени Ш.Руставели. – Тбилиси, 1953. – 29л.
307725
  Жабко Ш.С. Грузинский книжный фонд Российской национальной библиотеки: коллекция царевича Иоанна // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 39-42


  Статья об истории приобретения Императорской библиотекой уникального собрания царевича Иоанна, находящегося сейчас в грузинском фонде Российской национальной библиотеки.
307726
  Мамулиа Г. Грузинский легион в борьбе за свободу и независимость Грузии в годы Второй мировой войны / Георгий Мамулиа. – Тбилиси, 2003. – 188с. : илл. – ISBN 99940-766-3-9
307727
  Хачапуридзе Г. Грузинский народ в борьбе за свою независимость / Г. Хачапуридзе; Тбилисский гос.университет имени Сталина. – Тбилиси : Тбилисский гос. университет им. Сталина, 1942. – 72с.
307728
  Курдованидзе Т.Д. Грузинский народный романтический эпос "Этериани" : Автореф... канд. филол.наук: / Курдованидзе Т.Д.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 16л.
307729
  Кубанеишвили С. Грузинский народный эпос / С. Кубанеишвили. – Тбилиси, 1940. – 80с.
307730
   Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений. – Тбилиси, 1978. – 92с.
307731
  Топурия В. Грузинский орфографический словарь / В. Топурия, И. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1941. – 207с.
307732
  Вирсаладзе Е.Б. Грузинский охотничий миф и поэзия / Е.Б. Вирсаладзе. – Москва, 1976. – 360с.
307733
  Вирсаладзе Е.Б. Грузинский охотничий эпос : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Вирсаладзе Е.Б. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 37 с.
307734
   Грузинский политехнический институт : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 1. – 1974. – 238с.
307735
   Грузинский Политехнический Институт, 1973. – 104с.
307736
  Висрамиани Грузинский роман 12-го века и персидская поэма 11-го века "Вис и Рамин" / Висрамиани. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1938. – 187с.
307737
  Гварамадзе Е.Л. Грузинский танцевальный фольклор. (Становление и развитие) : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: / Гварамадзе Е.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 24л.
307738
  Джанелидзе Д.С. Грузинский театр / Д.С. Джанелидзе. – Тбилиси, 1959. – 26с.
307739
  Каджая Э.Г. Грузинский театр в Абхазии 1885-1940 г. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 820 / Каджая Э.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
307740
  Бухникашвили Г. Грузинский театр за сто лет / Г. Бухникашвили. – Тбилиси, 1950. – 102с.
307741
  Хуцишвили М.Н. Грузинский экзархат на службе колониальной политики царизма (1811-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Хуцишвили М.Н.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1972. – 22л.
307742
  Марр Н.Я. Грузинский язык / Н.Я. Марр. – Сталинград, 1949. – 68с.
307743
  Чикобава А.С. Грузинский язык / А.С. Чикобава. – Тбилиси, 1971. – 36с.
307744
  Чикобава А.С. Грузинско-аварская надпись Х1У в. из Дагестана / А.С. Чикобава, 1940. – 321-327с.
307745
  Сургуладзе М.А. Грузинско-английские культуры взаимоотношения дореволюционной эпохи. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Сургуладзе М.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 26л.
307746
  Горгиджанидзе П. Грузинско-арабско-персидский словарь / П. Горгиджанидзе. – Тбилиси, 1941. – 68с.
307747
  Рапава М.А. Грузинско-армянские версии "Диалектики" Иоанна Дамаскина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рапава М.А. ; Ин-т языкознания АН ГрузССР. – Тбилиси, 1966. – 16 с.
307748
  Адамия Н.Л. Грузинско-немецкий словарь и принципы его составления : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Адамия Н.Л. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1967. – 26 с.
307749
  Челидзе Ш Д. Грузинско-польские литературные взаимосвязи в XIX веке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Челидзе Д.Ш..; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1975. – 21л.
307750
  Амирэджиби Н. Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 9-12
307751
  Табагуа И.М. Грузинско-французские отношения во второй половине XVII в. и в первой четверти XVIII в. : Автореф... д-ра ист.наук: / Табагуа И.М.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1966. – 66л.
307752
  Гараканидзе М.К. Грузинское деревянное зодчество / М.К. Гараканидзе. – Тбилиси, 1959. – 169с.
307753
  Эбаноидзе Игорь Грузинское застольное многоголосие : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 24-26 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
307754
  Амиранашвили Ш.Я. Грузинское искусство / Ш.Я. Амиранашвили. – Тбилиси, 1968. – 44с.
307755
  Рондели Л.Д. Грузинское кино / Л.Д. Рондели. – Москва, 1970. – 24с.
307756
  Тиканадзе Р. Грузинское кино / Р. Тиканадзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1978. – 351 с.
307757
  Канделаки Николоз Грузинское классическое красноречие : Автореф... д-ра филол.наук: / Канделаки Николоз И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 40л.
307758
  Цхведиани Ш.В. Грузинское книгоиздательство в 1921-1937 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Цхведиани Ш. В.; Моск. полиг. ин-т. – М., 1967. – 18л.
307759
   Грузинское народное поэтическое творчество. – Тбилиси, 1972. – 551с.
307760
  Багаш Н.В. Грузинское население Абхазии : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 0016-7207
307761
  Левит А.И. Грузинское острословие / А.И. Левит. – Тбилиси, 1979. – 96с.
307762
  Гаприндашвили М.М. Грузинское просветительство / М.М. Гаприндашвили. – Тбилисси, 1977. – 255с.
307763
  Церетели А.А. Грузинское счет-числение и особенности его преподавания : Автореф... канд пед.наук: 732 / Церетели А. А.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
307764
  Мкртумян Г.Г. Грузинское феодальное княжество Кахети / Г.Г. Мкртумян. – Ереван, 1983. – 166с.
307765
  Дзоценідзе Г.С. Грузинська Радянська Соціалістична Республіка / Г.С. Дзоценідзе. – Київ, 1972. – 99с.
307766
  Грицик Л.В. Грузинська художня проза в сучасних українських перекладах : Дис... наук: / Грицик Л.В.;. – К., 1973. – л.
307767
  Бондирев І.В. Грузинська школа ландшафтознавства і сучасний його стан : Природничо-географічні дослідження / І.В. Бондирев, З.Х. Сепертеладзе // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-8 : Рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1561-4980
307768
   Грузинське радянське оповідання. – К., 1986. – 303с.
307769
  Чілічава Р. Грузинський гамбіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 жовтня (№ 196). – С. 8


  Президентські вибори в Грузії. Георгій Маргвелашвілі - новий президент.
307770
  Каладзе К.Р. Грузинські вежі / К.Р. Каладзе. – К., 1978. – 143с.
307771
   Грузинські народні казки. – К., 1987. – 229с.
307772
   Грузинські народні пісні. – К., 1977. – 216с.
307773
   Грузинські прислів"я та приказки. – К., 1975. – 143с.
307774
  Баканідзе О.А. Грузинсько-українські літературно-мистецькі взаємини / О.А. Баканідзе. – К, 1984. – 221с.
307775
  Цамцишвили А.И. Грузины -- деятели искусств в Еропе (Ист. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Цамцишвили А. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
307776
   Грузины // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 347. – ISBN 978-611-533-004-1
307777
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1950. – 144с.
307778
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1959. – 231с.
307779
  Горгидзе М.Ф. Грузины в Петербурге. Страницы летописи культурных связей / М.Ф. Горгидзе. – Тбилиси, 1976. – 408с.
307780
   Грузины. II половина XIX - начало XX вв.. – Л., 1963. – 52с.
307781
   Грузины. Конец XIX - начало XX вв.. – Л., 1982. – 40с.
307782
  Хуцишвили Г.И. Грузия / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1966. – 188с.
307783
  Махарадзе Ф.Е. Грузия в 19 столетии / Ф.Е. Махарадзе, 1933. – 104с.
307784
  Иоселиани А.П. Грузия в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Иоселиани А.П.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 101л.
307785
   Грузия в датах. Хроника важнейших политических, экономических и культурных событий. – Тбилиси, 1961. – 47с.
307786
  Перельман Элеонора Яковлевна Грузия в жизни и творчестве Дмитрия Фурманова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Перельман Элеонора Яковлевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 23л.
307787
  Алания В.А. Грузия в жизни и творчестве П.А.Павленко. (На русском языке.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Алания В.А.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
307788
  Орловская Н.К. Грузия в литературах Западной Европы ХУП-ХУШ вв. / Н.К. Орловская. – Тбилиси, 1965. – 316с.
307789
  Мгалоблищвили Мзия Александровна Грузия в описании французского путешественника XVII века Жана Шардена : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Мгалоблищвили Мзия Александровна; АН ГССР. Ин-т ист., арх. и этногр. – Тбилиси, 1978. – 24л.
307790
  Ахаладзе Валентина Яковлевна Грузия в поэзии Николая Тихонова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Ахаладзе Валентина Яковлевна ; АН ГрузССР , Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1975. – 21 с.
307791
  Богомолов И.С. Грузия в поэзии Павла Антокольского / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1976. – 92с.
307792
  Мегрелидзе И.В. Грузия в русско-турецкой войне / И.В. Мегрелидзе. – Батуми, 1955. – 122с.
307793
  Кортуа Н.М. Грузия в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. (Из ист. боевого содружества русского и грузинского народов) : Автореф... докт. ист.наук: / Кортуа Н. М.; АН ГССР, Ин-т ист., этногр. и археол. – Тбилиси, 1965. – 70л.
307794
   Грузия в русской советской поэзии. – Тбилиси, 1977. – 336с.
307795
  Кутелия Т.С. Грузия и Сефевидский Иран / Т.С. Кутелия. – Тбилиси, 1979. – 122с.
307796
  Джапаридзе С.С. Грузия на выставках народного хозяйства в XIX в. / С.С. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 132с.
307797
  Пачкория Тенгиз Грузия перед выбором // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 11 (1082). – С. 2-6. – ISSN 0234-1670
307798
  Гвазава Г. Грузия с точки зрения международного права / Г. Гвазава. – Тифлис : Тип. В. Киладзе, 1917. – 32 с.
307799
   Грузия туристическая // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 50-53 : фото
307800
  Коновалов Вячеслав Грузия: новые возможности туроператоров : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 56-58 : Фото
307801
  Самойлов Юрий Грузия: туризм как локомотив экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 56-61 : фото. – ISSN 1998-8044
307802
   Грузія : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-67 : Іл.
307803
   Грузія : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-23 : фото
307804
  Базан В. Грузія в епізодах: відродження норвливої птахи Фенікс // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 21-27
307805
  Натрошвілі Р.Н. Грузія у системі сучасної пострадянської економічної інтеграції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 44-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
307806
  Гордійчук І. Грузія! Поцілунок Бога... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 21
307807
   Грузія. Батумі. Дельфіни та ностальгія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-123 : Фото
307808
  Оболенська Наталя Грузія. Душевна подорож : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Зеленко Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 92-95 : Фото
307809
  Космолінська Наталя Грузія. Країна святого Георгія : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 56-61 : Іл.
307810
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 128-132 : фото
307811
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 146-153 : фото
307812
  Стаховський Дмитро Грузія. Ріки вина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 58-62 : фото
307813
  Герасимов Володимир Грузія. Романтика снігу та води // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 42-45 : фото
307814
  Завірюхіна Марія Грузія. СакартВело : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 140-145
307815
  Стаховський Дмитро Грузія. Старий Тбілісі з настроєм белісимо / Стаховський Дмитро, Тешаєва Людмила // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 102-107
307816
  Шевельов Андрій Грузія. У гості до братів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-35 : Фото
307817
  Велика Валерія Грузія. Що таке джомардоба // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 58-60 : фото
307818
  Іващенко Микола Грузія. Як ми каталися на лижах із Михайлом Саакашвілі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 62-66 : фото
307819
  Кононенко Петро Грузія: "Лиш боротись - значить жить!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-161
307820
   Грузія: система вступу до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 21-29


  У статті розкривається комплексне оцінювання навчальних досягнень, рейтинговий відбір студентів в Грузії.
307821
  Неправська Наталія Грузія: сталий розвиток перспективного напрямку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
307822
  Смирнов В.Т. Грузовые перевозки в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. / В.Т. Смирнов. – М., 1981. – 113с.
307823
  Александров-Дольник Грузовые перевозки разными видами транспорта / Александров-Дольник, Ф.М. Лучанский. – Москва, 1971. – 311с.
307824
  Гинзбург-Шик Грузоподъемные маханизмы и такелажные работы при монтаже оборудования тепловых электростанций / Гинзбург-Шик. – М., 1983. – 272с.
307825
  Схипперс Й. Грузчики дядюшки Ари / Й. Схипперс. – М., 1964. – 157с.
307826
  Фролов Л.Г. Грузчики. / Л.Г. Фролов. – Мурманск, 1982. – 280с.
307827
  Румянцева М.А. Грузчица. стихи / М.А. Румянцева. – Липецк, 1962. – 41с.
307828
  Щурат В.Г. Грунвальдська пісня : (Bogurodzicza dzewicza) : Пам"ятка западно-руської лїтератури XIV в. / В. Щурат. – Жовква : З печатні оо. Василиян, 1906. – 52 с. + 1 арк. фотокоп. рукоп. тексту
307829
  Цейтлин Р.М. Грунский Николай Кузьмич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [ред.кол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 136-137
307830
  Шкварук М.М. Грунт-дивовижний витвір природи / М.М. Шкварук, С.О. Тупчієнко. – Київ : Радянська школа, 1987. – 108с.
307831
  Позняк Степан Грунт - феномен природи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-49
307832
   Грунт из материкового района Луны. – Москва : Наука, 1979. – 708с.
307833
  Черкасов И.И. Грунт Луны / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – М, 1975. – 144с.
307834
  Мороз О. Грунт, на якому росте нація. З історії свята рідної мови // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 листопада - 6 грудня (№ 55/56)


  Подано відомості про українську мову та діяльність видатного мовознавця Івана Огієнко, щодо її відродження.
307835
  Кучинський П.О. Грунти : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 25-29
307836
  Годлін М.М. Грунти Державного Лісо-Степового Заповідника ім.Шевченка : попередній нарис / М.М. Годлін. – Харків, 1928. – 101-114 с. – окремий відбиток
307837
   Грунти Донецької області : очерк. – Донецьк : Донбас, 1969. – 56 с. – складено на основі узагальнених даних обслідування грунтів у 1957-1966 рр.
307838
  Дібров Б.І. Грунти Житомирської області / Б.І. Дібров; за ред. Вернандер Н.Б. – Київ : Урожай, 1969. – 60 с.
307839
  Галян В.Г. Грунти Закарпатської області / В.Г. Галян; Андрущенко Г.А. – Ужгород : Карпати, 1969. – 72 с. – Складено на основі узагальнення даних обслідувань грунтів 1957-1969 років
307840
  Миронівський І.С. Грунти і система удобрення в колгоспах Смілянської МТС Київської області УРСР / І.С. Миронівський. – К.-Хю, 1936. – 111с.
307841
  Засульська Т.М. Грунти Київської області. / Т.М. Засульська, І.Г. Захарченко. – К., 1969. – 60с.
307842
  Ільченко І.П. Грунти Кіровоградської області. Складено на основі узагальнених даних обслідування грунтів у 1957-1966 рр. / І.П. Ільченко, М.Х. Галюк. – Дніпропетровськ, 1969. – 78с.
307843
  Канівець І.І. Грунти Мало-Загорівської сільськогосподарської дослідної станції / І.І. Канівець. – Київ, 1930. – 48с.
307844
  Махов Г.Г. Грунти нижнедніпрянських піскових масивів та лесового степу, що з ними межуе. / Г.Г. Махов. – Х., 1926. – 120с.
307845
  Глібко М.І. Грунти Полісся та їх удобрення / М.І. Глібко. – Київ; Харків, 1937. – 59с. – Окремий відбиток
307846
  Глібко М.І. Грунти Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ : Київський університет, 1955. – с.213-258. – Окремий відбиток
307847
  Глібко М.І. Грунти Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ, 1956. – 213-258с. – Окремий відбиток
307848
  Боловахно І. Грунти району Дніпровського льодовикового язика / І. Боловахно. – Київ, 1930. – 58с.
307849
   Грунти Тернопільської області : Складено на основі узагальнення даних обслідування грунтів 1957-1961 років. – Львів : Каменяр, 1969. – 52с.
307850
   Грунти України та їх агровиробнича характеристика. – Київ : Урожай, 1964. – 162 с.
307851
  Махов Г.Г. Грунти України. Нарис грунтів, методика дослідження, визначник грунтів, короткий нарис геології та рослинности України. / Г.Г. Махов. – Харків : Рад. селянин, 1930. – 330с.
307852
  Калачиков О.Т. Грунти Української РСР та заходи піднесення їх родючості : Стенограма двох публічних лекцій / О.Т. Калачиков. – Київ, 1955. – 76с.
307853
  Кузьмичов В.П. Грунти Харківщини і підвищення їх родючості / В.П. Кузьмичов. – Х, 1965. – 100с.
307854
  Іжевська Н.М. Грунти Хмельницької області / Н.М. Іжевська. – Львів, 1968. – 72с.
307855
  Годлін М.М. Грунти Чарторійської Сільсько-Господарської Дослідної Странції / М.М. Годлін. – Чарторійськ, 1930. – 27 с.
307856
  Мудрак Т А. Грунти Черкаської обл. / Т А. Мудрак. – Дніпропетровськ, 1969. – 111с.
307857
  Короткий В.П. Грунти Чернівецької області / В.П. Короткий. – Львів, 1969. – 64с.
307858
  Дмитрієва В.І. Грунти Чернігіської області / В.І. Дмитрієва; за ред. Скорини С.О. – Київ : Урожай, 1969. – 64 с.
307859
  Ремезов Н.П. Грунти, їх вл астивості і поширення : Посібник для вчителів природознавства і географії середньої школи / Н.П. Ремезов; Перекл. і видання Учпедгізу, переробл. і доп. автором. – Київ : Радянська школа, 1956. – 274с.
307860
  Вернандер Н.Б. Грунти, їх походження та заходи до поліпшення / Н.Б. Вернандер. – Київ : АН УРСР, 1951. – 32с.
307861
  Вернандер Н.Б. Грунти, їх похождення та заходи до поліпшення / Н.Б. Вернандер. – Київ, 1951. – 32с.
307862
  Іутинська Г.О. Грунтова мікробіологія : навч. посібник для студ. біол. спеціальностей вищ. навч. закл. / Іутинська Г.О. ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. – Київ : Арістей, 2006. – 284 с. – ISBN 966-8458-95-8
307863
  Лисенко Т.Д. Грунтове живлення рослин - корінне питання науки землеробства. / Т.Д. Лисенко. – К., 1963. – 208с.
307864
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – М
1. – 1949. – 411с.
307865
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 2. – 1952. – 302с.
307866
   Грунтоведение. – М.
3. – 1953. – 175с.
307867
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 1. – 1955. – 302с.
307868
  Сергеев Е.М. Грунтоведение / Е.М. Сергеев. – Изд. 2-е, переработ. – Москва : МГУ, 1959. – 334с.
307869
   Грунтоведение / Сергеев Е.М. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 595с.
307870
   Грунтоведение / Сергеев Е.М. – 4-е изд., перераб. – Москва : Московский университет, 1973. – 387с.
307871
   Грунтоведение / Под ред. Е.М. Сергеева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1983. – 389с.
307872
   Грунтоведение : Учебник для студ. высш. учеб. зевед., обучающихся по геологическим специальностям / В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. и др. Васильчук; В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. Васильчук и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. В.Т. Трофимова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ; Наука, 2005. – 1024с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04848-2
307873
   Грунтоведение и инженерная геология. – Л., 1964. – 168с.
307874
   Грунтоведение и инженерная геология. – Ленинград : Ленинградский ун-т
Т. 1. – 1976. – 136с.
307875
   Грунтоведение и инженерная геология. – Ленинград : Наука
2. – 1980. – 136с.
307876
  Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов / К.А. Стасовская. – К, 1977. – 128с.
307877
  Черкасов И.И. Грунтоведение Луны / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – М, 1979. – 232с.
307878
   Грунтовий покрив військових аеродромів України та їх можлива екологічна санація (на прикладі аеродрому в м. Прилуки) / О. Меньшов, А. Сухорада, О. Круглов, Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні характеристики ґрунтового покриву колишнього військового аеродрому Прилук та навколишніх природних ландшафтів. Проаналізовано можливі шляхи та перспективи екологічного очищення досліджуваних ґрунтів. Наведено перші результати ...
307879
  Величко Володимир Андрійович Грунтовий покрив українського Полісся як зонально обумовленній природній комплекс, його діагностика та кваліфікація. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03. / Величко Володимир Андрійович; Ін-т грунтознавства та агрохіміі. – Харків, 1999. – 20л.
307880
  Гаврилюк В.С. Грунтовий покрив як елемент географічних ландшафтів Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 79-87. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
307881
  Андріюк А.І. Грунтові актиноміцети та вищі рослини / А.І. Андріюк. – Київ : Наукова думка, 1972. – 144с.
307882
  Холодний М.Г. Грунтові бактерії, значення їх у природі та сільскому господарстві / М.Г. Холодний. – К., 1931. – 42с.
307883
  Романенко Петро Олександрович Грунтові водорості лісів українських Карпат : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Романенко Петро Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л.218-250. – Бібліогр.: л.:188-218
307884
  Романенко П.О. Грунтові водорості лісів українських Карпат : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Романенко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17
307885
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 149л. – Бібліогр.: л.135-149
307886
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
307887
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук: 03.00.05 / Костіков І.Ю.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с.
307888
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Дис....доктора біологічних наук:03.00.05 / Костіков Ігор Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 715л. + Додатки:л.373-715. – Бібліогр.:л.316-373
307889
  Рибальченко В.М. Грунтові гіфоміцети як патогени кровосисних комарів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-51. – (Біологія ; Вип. 27)


  У результаті досліджень установлено видовий склад грунтових грибів, серед них виявлено види, що паразитують на кровосисних комарах.
307890
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
307891
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; МОіНУ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 208л. + Додатки: л.185-208. – Бібліогр.: л.157-184
307892
  Коломоєць Т. Грунтовне дослідження адміністративно-правових засад управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 161-163. – ISSN 0132-1331
307893
  Шевченко Я. Грунтовне дослідження кодифікційних процесів у сфері міжнародного приватного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 97-100
307894
  Михеєнко М.М. Грунтовне дослідження одного з основних принципів радянського кримінального процесу // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 20
307895
  Мироненко Н. Грунтовне дослідження розвитку та функціонування одного з найважливіших інститутів держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 365-366. – ISSN 0132-1331
307896
  Комзюк Л.Т. Грунтовне дослідження словацького медіа-права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 174-176. – ISSN 2227-796X
307897
  Кисіль В. Грунтовне дослідження у сфері цивільного права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-58
307898
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
307899
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
307900
  Шумило І. Грунтовні економічні дослідження як фундамент для прийняття виважених рішень // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 40-43
307901
  Папіш І.Я. Грунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І.Я. Папіш, С.П. Позняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 18-22. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
307902
  Позняк С.П. Грунтово-географічні дослідження. / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха. – Львів-Одеса, 1999. – 96с.
307903
  Стрельченко В.П. Грунтово-екологічні основи системи землеробства Полісся України : Автореф. ... дис. д-ра сільгосп. наук : 06.01.03 / Стрельченко В.П.;. – Київ, 1994. – 48 с.
307904
  Каштанов С.Г. Грунтовые воды г.Казани. / С.Г. Каштанов. – Казань, 1959. – 164с.
307905
  Комарова М.В. Грунтовые воды Западного Причерноморья : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Комарова М.В.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1967. – 20л.
307906
  Смирнова А.Я. Грунтовые воды и их естественная защита от загрязнения на территории Воронежской области / А.Я. Смирнова. – Воронеж, 1986. – 108с.
307907
  Ретхати Л. Грунтовые воды и строительство / Л. Ретхати; ПОД ред. В.А. Кирюхина. – Москва : Стройиздат, 1989. – 412с.
307908
  Исрафилов Г.Ю. Грунтовые воды Кура-Аркаксинской низменности. / Г.Ю. Исрафилов. – Баку, 1972. – 206с.
307909
  Взнуздаев С.Т. Грунтовые воды Нижнего Приднестровья / С.Т. Взнуздаев. – Москва : АН СССР, 1959. – 164с.
307910
  Грицюс А. Грунтовые грибы (polyporaceae s.1.) Литовской ССР и их хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Грицюс А. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 25 с.
307911
  Биянов Г.Ф. Грунтовые плотины на вечной мерзлоте / Г.Ф. Биянов. – Якутск, 1989. – 153с.
307912
   Грунтовые толщи Западно-Сибирской плиты. – Москва : МГУ, 1988. – 127с.
307913
  Щербак І.Є. Грунтозахисне землеробство у степовій зоні України / І.Є. Щербак. – Київ, 1985. – 47с.
307914
  Бураков В.І. Грунтозахисний моніторінг для формування і здійснення агроландшафтної державної земельної політики : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 3-10. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
307915
  Стецюк О.П. Грунтозахистна технологія обробітку при вирощуванні картоплі на дерново-підзолистому грунті полісся України. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.00.01 / Стецюк О.П.; Ін-т землеробства та ін. – К, 1995. – 23л.
307916
  Вільямс В.Р. Грунтознавство / В.Р. Вільямс. – Вид. 5-е. – Київ; Харків, 1948. – 444с.
307917
  Вільямс В.Р. Грунтознавство : Землеробство з основами грунтознавства / В.Р. Вільямс. – Вид. 6-е. – Київ, 1953. – 600с.
307918
  Гаркуша І.Ф. Грунтознавство / І.Ф. Гаркуша. – вид. 2-е, переробл. и допопн. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 400 с.
307919
   Грунтознавство. – Київ : Держсільгоспвидав, 1960. – 424 с.
307920
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Hавчальний посібник / І.І. Назаренко. – Чернівці : Рута, 1998. – 76с.
307921
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Підручник для студ. природничих спец. / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 400с. – ISBN 966-8029-45-3
307922
  Назаренко І.І. Грунтознавство : підручник для студ. природ. спец. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, С.М. Польчина., В.А. Нікорич. – Вид. 3-тє. – Чернівці : Книги - 21, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-2147-29-2
307923
  Аріон О.В. Грунтознавство з основами географії грунтів : Методичні вказівки до вивчення курсу (для студ. заочного відділення) / О.В. Аріон; КНУТШ; Географічний факультет; Кафедра географії України. – Київ : Обрії, 2004. – 32с.
307924
   Грунтознавство з основами геології : навчальний посібник для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навч. закладах освіти 2-4 рівнів акредитації з напрямку 1301 "Агрономія" / О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; Кабінет Міністрів України; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Оранта, 2005. – 648с. – ISBN 966-8754-08-5
307925
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-769-5(Ч.1)
Ч. 1. – 2010. – 270 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
307926
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-795-4(Ч.2)
Ч. 2. – 2010. – 286 с., [36] с. іл. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
307927
  Соколовський О. Грунтознавство на Україні / О. Соколовський. – Х., 1927. – 6с.
307928
  Махов Г.Г. Грунтознавство. Ухвалено, як підручник для сіль-госп. ін-тів і технікумів. / Г.Г. Махов. – Х., 1925. – 160с.
307929
  Глуховский Виктор Дмитриевич Грунтосиликаты, их свойства, технология изготовления и область применения : Автореф... доктора техн.наук: / Глуховский Виктор Дмитриевич; Киевский инж.-строит. ин-т. Науч.-исслед. лаборатория грунтосиликатов. – Киев, 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
307930
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 352с.
307931
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – М, 1991. – 447с.
307932
  Молодых И.И. Грунты подов и степных блюдец субаэрального покрова Украины / И.И. Молодых. – К., 1982. – 159с.
307933
  Лукашев К.И. Грунты СССР / К.И. Лукашев. – Л., 1939. – 364с.
307934
  Качуровський І. Група "Світання" та її місце в українському письменстві // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 140-142. – ISSN 0868-4790
307935
  Кудрявцева Г.М. Група автоморфізмів деформованої інверсної симетричної напівгрупи / Г.М. Кудрявцева, Г.Ю. Цяпута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-105. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  У термінах стандартних теоретико-групових конструкцій описано будову групи автоморфізмів деформованої скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n]. The structure of the automorphism group of the sandwich semigroup IS[lower index n] ...
307936
  Юричко А.В. Група впливу - секретна зброя інформаційного впливу геополітичних ігор // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 138-143


  За мету ставилося класифікувати країни за рівнем їх інформаційного маніпулятивного впливу на Україну. В досліджені проаналізовані періодичні друковані видання в 68 країнах світу, оброблено 4266 інформаційних повідомлень та аналітичних статей за період ...
307937
  Коржанський М.Й. Група осіб як суб"єкт злочину // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57.
307938
   Група самозахисту. – К., 1953. – 223с.
307939
  Бановик-Марковска Групен портрет : културолошки и литературно-теориски есеи / Ангелина Бановик-Марковска. – Скопjе : МАГОР, 2007. – 147 с. – (Современа мисла). – ISBN 978-9989-183-19-5
307940
  Стахів Людмила Леонідівна Групи Брауера полів раціональних функцій над псевдоглобальними полями та еліптичних кривих над псевдолокальними полями : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Стахів Людмила Леонідівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 119л. – Бібліогр.:л.109-119
307941
  Мельник О. Групи галактик: ідентифікація та фізичні властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 40-49. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто напбільш поширені методи відбору галактик у групи та наведено головні результати з вивчення фізичних властивостей груп галактик. The work deals with the most widely used methods of galaxy groups selection and presents the main ...
307942
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 280л. – Бібліогр. : л.262-280
307943
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : автореф. ... д-ра. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
307944
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Дис. ... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; Нац. акад. державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 122 л. – Бібліогр.: л.115-122
307945
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
307946
  Требенко Д.Я. Групи з деякими обмеженнями для неінваріантних підгруп. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Д.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 13л.
307947
  Требенко Дмитро Якович Групи з деякими обмеженнями для системи неінваріантних підгруп. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Дмитро Якович; АН України, ін-т математики. – К., 1993. – 96л. – Бібліогр.:л.90-96
307948
  Левіщенко С.С. Групи з деякими системами дисперсивних підгруп : Автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Левіщенко С. С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 32 с.
307949
  Лиман Федір Миколайович Групи з заданими системами нормальних підгруп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Лиман Федір Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 29л.
307950
  Лиман Ф.М. Групи з заданими системами нормальних підгрупп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп. : Дис... Доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лиман Ф.М.; Сумський держ. педагог. ін-т ім. А.С.Макаренка. – Суми, 1996. – 212л. – Бібліогр.:л.198-212
307951
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.0106 / Мазурок О.О.; Ін-т математики НАН України. – К., 1998. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
307952
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.06 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 1998. – 15л.
307953
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 2000. – 16л.
307954
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : 01.01.06:Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Мазурок О. О.; Ін-т математики НАН України. – Київ, 2000. – 125л. – Бібліогр.: С. 118-125
307955
  Немчанінова Т.М. Групи з нескінченним центральним нециклічним метациклічним комунтантом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-28. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Охарактеризовано групи G з центральним нескінченним нециклічним метациклічним комутантом G". Ключові слова: комутант, центральна підгрупа, метациклічна підгрупа. The groups G with the central infinite metacyclic noncyclic commutant G" are ...
307956
  Коваленко Володимир Іванович Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.06 / Коваленко Володимир Іванович; Нац.пед.ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2000. – 109л. – Бібл.:л.103-109
307957
  Коваленко В.І. Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Коваленко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 13 с. – Бібліогр.: 11 с.
307958
  Мельник Т.І. Групи з нормальними нормалізаторами підгруп і циклічним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-75. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальна підгрупа.
307959
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженням для деяких фактор-груп : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 111л. – Бібліогр.:л.106-111
307960
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженням на норми заданих систем підгруп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
307961
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженнями для деяких фактор-груп : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
307962
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Немчанінова Тетяна Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
307963
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Немчанінова Т.М.; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 123л. – Бібліогр.: л.116-123
307964
  Лукашова Т.Д. Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лукашова Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:16с.
307965
  Лукашова Тетяна Дмитрівна Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгрупи : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Лукашова Тетяна Дмитрівна; Сумський держ. педагог. ун-тет ім.А.С.Макаренка. – Київ, 2001. – 119 л. – Бібліогр.: л.114-119
307966
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженнями на норми заданих систем підгруп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011. – 124 л. – Бібліогр.: л. 110-124
307967
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ярова О.А. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009. – 106 л. – Бібліогр.: л. 100-106
307968
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06. / Ярова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15с. – Бібліогр.: 7 назв
307969
  Одінцова О.О. Групи з сепаруючими підгрупами відносно системи нециклічних підгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-63. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подано опис періодичних локально ступінчастих груп G, в яких нормальними є нециклічні підгрупи, коли вони не належіать деякій підгрупі з групи G. It"s described the periodic local graded groups G in which non-cyclic subgroups are normal when they ...
307970
  Черненко І.Є. Групи з трьома інволюціями і квазіцентральним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описані всі 2-групи G з трьома інволюціями, що є розширеннями своєї квазіцентральної підгрупи D за допомогою групи кватерніонів порядку 8.
307971
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н. Ю.; Верпатоа Н. Ю.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 158л. – Бібліогр.:л.150-158
307972
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н.Ю.; КУ. – К., 1998. – 16с.
307973
  Кузенний М.Ф. Групи з умовами транзитивності нормальності для набелевих підгруп. : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кузенний М.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 21 с.
307974
  Коваль Тетяна Валеріївна Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Дис...канд.фіз.мат.наук:01.01.06 / Коваль Тетяна Валеріївна; АДПСУ. – Ірпінь, 2001. – 116 л. – Бібліогр.:л.104-116
307975
  Коваль Т.В. Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Коваль; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
307976
  Семко М.М. Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Семко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33 с. – Бібліогр.: 24 назв.
307977
  Семко Микола Миколайович Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Дис. ...доктора фізико-математ.наук:01.01.06 / Семко Микола Миколайович; Академія держ.податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 301л. – Бібліогр.:л.286-301
307978
  Артемович О.Д. Групи з умовою максимальності для негіперцентральних підгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі охарактеризовані групи, які не є скінченно породженими і задовольняють умову максимальності для негіперцентральних (відповідно ненільпотентних) підгруп.
307979
  Одінцова Оксана Олександрівна Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких систем нециклічних підгруп : Дис.канд.фізико-математ.наук: 01.01.06 / Одінцова Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.шевченка. – Київ, 2001. – 116л. – Бібл.:л.:112-116
307980
  Одінцова О.О. Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких системних нециклічних підгруп / Одінцова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.15
307981
  Мазурок О.О. Групи з циклічним комутантом порядку р2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлюється опис груп з назви роботи у вигляді добутку G = CD з повністю описаною нормальною підгрупою С і підгрупою D, що має певний стандартизований опис.
307982
  Лавренюк Я.В. Групи зберігаючих міру гомеоморфімів множини Кантора / Я.В. Лавренюк, В.В. Некрашевич // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1025-6415
307983
  Олійник Б.М. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 413 л. – Бібліогр.: л. 272-285
307984
  Олійник Б.В. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
307985
  Биковець В.І. Групи інтересів в процесі взаємодії громадянського суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню політичної діяльності груп інтересів в контексті взаємодії громадянського суспільства та держави, на основі аналізу її основних концепцій та теорій, і стану такої взаємодії в сучасній Україні. Проаналізовано можливі шляхи ...
307986
  Шаян О.Л. Групи інтересів як суб"єкти політичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
307987
  Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-46. – ISSN 1609-5499
307988
  Цвих В.Ф. Групи інтересів/тиску: визначення, класифікація, межі функціонування та розрізнення / В.Ф. Цвих ; Бібліотека Київської міської організації НДП. – Київ, 2002. – 18с.
307989
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 123-125. – ISSN 1684-906Х
307990
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Т. 7, № 2
307991
  Бабич В.М. Групи Пуанкаре деякого класу біомодульних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-11. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  За допомогою техніки групоїдів досліджуються групи Пуанкаре деякого класу бімодульних задач над кільцем степеневих рядів від однієї змінної над полем. Using gropuoid technique we investigate Poincare groups of some class of bimodule problems over the ...
307992
  Казимір П. Групи реформ суспільного страхування в Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817
307993
  Брезвін А. Групи ризику і податкова застава // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.34-37
307994
  Артемович О.Д. Групи, близькі до нерозкладних, і пов"язані з ними задачі теорії кілець : Автореф. дис. на здобуття д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06. / Артемович О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33с.
307995
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Одеса, 2012. – 108 л. – Бібліогр.: л. 104-108
307996
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
307997
  Озирный В.Г. Групкомсорг / В.Г. Озирный. – М., 1975. – 127с.
307998
  Мекуш О.Г. Групова верифікація цифрових підписів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 281-285. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто алгоритми групової верифікації модулярного експоненціювання та їх застосування до групової верифікації цифрового підпису DSS. Пропонується загальний тест "малих експонент" для прискорення групової верифікації цифрового підпису ...
307999
  Плющ О.М. Групова дискусія як елемент технологій формування уявлень про модернізаційні процеси в суспільстві // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 262-277
308000
  Лісневська А.О. Групова дискусія як інструмент конструювання у студентів уявлень про медіаосвіту // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 323-330
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,