Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Щербатюк Л. "...Дай мені так прожити, щоб не зробити злого" : Урок за творчістю Тетяни Яковенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
307002
  Філоненко С. "Давня легенда оживає і вбиває!" Гендерні моделі готичного детективу в романах Андрія Кокотюхи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається жанр готичного детективу, репрезентований двома творами сучас ного українського письменника Андрія Кокотюхи: "Темна вода" і "Легенда про Безголового" Зіставлено центральні образи героїв-слідчих: Віталія Мельника і Лариси Гайдук у ...
307003
  Юсова Н.М. "Давньоруська народність": зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) / Н. Юсова. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Стилос, 2006. – 620 с. – ISBN 966-8518-65-9
307004
  Волков Е. "Даешь Врангеля!" = Борьба за Крым в советском кино // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 0235-7089
307005
  Латынина А. "Даже уж не знали, за что похвалить..." К рассуждениям по поводу романа Захара Прилепина "Черная обезьяна" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 158-165. – ISSN 0130-7673
307006
  Сілецький Р. "Дай. Боже, в добру пору, в добрий час..." // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 111-127. – (Серія історична ; вип. 47). – ISSN 2078-6107


  Традиційні уявлення українців про час на матеріалах будівельної обрядовості.
307007
  Мельниченко І.В. "Далека путь моя, та марний поклик..." : Творчість Карла Гінка Махи в контексті чеського і європейського романтизму 20-40-х рр. ХІХ ст. / Ігор Мельниченко; Нац. акад. наук України; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Стилос, 2003. – 206с. – ISBN 966-02-2839-2
307008
  Бердников Г.П. "Дама с собачкой" А.П. Чехова / Г.П. Бердников. – Л, 1976. – 95с.
307009
  Сюндюков І. "Дамоклів меч історії та політики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Підготовлене перше в незалежній Україні узагальнююче дослідження "Національне питання в Україні XX - початку XXI ст.: історичні нариси".
307010
  Сорока М.Е. "Дамское ведомство" министерства иностранных дел России: жены и дочери российских дипломатов. 1906-1917 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 177-193. – ISSN 0130-3864
307011
  Федорчук И.В. "Данте архитектуры!" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 6. – С. 77-79. – ISSN 1680-2721


  Архітектор Антоніо Гауді
307012
  Стельмах С.П. Давня історія слов"ян в історичній концепції М. Петрова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-73. – (Історія ; Вип. 37)
307013
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0010-3(т.1); 966-00-0009-Х
Т.1 : Первісне суспільство. – 1997. – 560с.
307014
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-тут археології НАН України. – ISBN 966-02-0726-3; 966-00-0009-Х
Т.2 : Скіфо-антична доба. – 1998. – 496с.
307015
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-тут археології НАНУ. – ISBN 966-02-1396-4; 966-00-0009-Х
Т.3 : Слов`яно-Руська доба. – 2000. – 696с.
307016
  Свідерська В.В. Давня історія України 6 клас / В.В. Свідерська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 96с. – ISBN 966-562-115-7
307017
   Давня кам"яна скульптура. – К., 1972. – 24с.
307018
  Чмихов М.О. Давня культура : Навч. посібник / М.О. Чмихов. – Київ : Либідь, 1994. – 287с.
307019
  Микитась В.Л. Давня література Закарпаття. Нариси літератури Закарпаття доби феодалізму. / В.Л. Микитась. – Львів, 1968. – 255с.
307020
  Коврижко О.Г. Давня література. Драматургія // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 14-17
307021
   Давня людина = Early man : палеогеографія та археологія / [В.М. Степанчук та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с., [53] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-205. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1323-0
307022
  Веркалець М.М. Давня персо-таджицька словесність у дослідженнях А.Ю. Кримського : Навчальний посібник для студ.-журналістів і філологів / М.М. Веркалець; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2003. – 131с. – ISBN 966-594-205-0
307023
  Загірня Марія Давня прыгода [Давня пригода] : оповидання [М.О. Рубакіна] пеpеказала М. Загиpня [М.М. Гpінченко]. – [Чеpнигів] : Выдав Б. Гpинченко. Дpук. Губ[еpн]. Земства, 1899. – 48 с. – Авт. вказ. в кінце текста. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Авторство М.О. Рубакіна встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. - К., 1988. – (Видання Б. Гpинченка ; № 38)


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
307024
   Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах : Хрестоматія. – Львів : Світ, 2000. – 328с. – ISBN 966-603-026-8
307025
  Балацька Л.А. та ін. Давня Русь : Бібліографічний покажчик / Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР; Уклад.: І. А. Балацька, Г. Г. Германенко, Л. П. Александрова. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 24с.
307026
  Рижков В. Давня Русь і кочівники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 8


  Україна затверджувалася на військовому кордоні.
307027
  Половинська В.В. Давня русь та норвезькі королі-місіонери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 12-15. – ISSN 2076-1554
307028
  Савченко С. Давня Русь у полемічній літературі кінця 16-17 століття / Сергій Савченко; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [наук. ред. Ісаєвич Я.Д.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 188с. – ISBN 966-96438-3-X
307029
  Верменич Я. Давня Русь як система міст: теоретико-методологічні аспекти // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 3-20. – ISSN 0869-3595
307030
  Назаревський О.А. Давня східнослов"янська повість в радянському літературознавстві (1917-1947) / О.А. Назаревський. – Окр. відб: із "Наукових записок" КДУ т. VI, в. 1, 1948. – 61-75с.
307031
  Розовик Д. Давня та середньовічна історія України в працях А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 174-177


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
307032
  Лучук Т. Давня Україна/Русь як джерело літературної інспірації Йоганнеса Бобровського // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 36-43. – ISBN 978-966-193-016-1
307033
  Поліщук Ф.М. Давня українська література / Поліщук Ф.М. – Київ, 1965. – 23 с.
307034
  Грицай М.С. Давня українська література : Підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом. – Київ : Вища школа, 1978. – 416с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
307035
  Грицай М.С. Давня українська література : підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом; за ред. М.С. Грицая. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 414 с. – ISBN 5-11-001400-0
307036
   Давня українська література. – Київ : Радянська школа, 1991. – 576с. – ISBN 5-330-01350-9
307037
   Давня українська література : Хрестоматія. – Київ : Освіта, 1992. – 576с. – ISBN 5-330-02108-1
307038
   Давня українська література : Хрестоматія. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1993. – 576с. – ISBN 5-330-01350-9
307039
   Давня українська література : Хрестоматія. – 3-є вид., перер. і доп. – Київ : Освіта, 1994. – 576с. – ISBN 5-330-02751-9
307040
   Давня українська література : хрестоматія. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1996. – 656с. – ISBN 5-330-03133-8
307041
   Давня українська література : Хрестоматія. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 1998. – 656с. – ISBN 966-04-0312-7
307042
  Демченко С.А. Давня українська література (Х-XVIII століття) : практикум : навч. посібybr / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-200 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0000-1
307043
  Степанишин Б.І. Давня українська література в школі / Б.І. Степанишин. – Київ : Либідь, 2000. – 504с. – ISBN 966-06-0151-4
307044
   Давня українська література періоду Київської Русі. – Київ : Київський університет, 2002. – 80с.
307045
  Соболь В. Давня українська література: методологічні аспекти дослідження // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С.47-54.
307046
  Грицай М.С. Давня українська поезія : (Роль фольклору у формуванні образного мислення українських поетів XVI-XVIII ст.) / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1972. – 156с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
307047
  Грицай М.С. Давня українська проза / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1975. – 151с.
307048
  Тимошик М.С. Давня українська рукописна книга дохристиянської доби : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
307049
  Хорунжий А.М. Давня французька пісенька : Оповідання, нариси / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 207с.
307050
  Хорунжий А.М. Давня французька пісенька : Оповідання / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1981. – 304с.
307051
  Галушко К.Ю. Давня Шотландія : Навчальний посібник / Кирило Галушко; МОНУ; Київський національний лінгвістичний ун-т; Науковий ред. Ю.Терещенко. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2003. – 180с. – ISBN 966-638-111-7
307052
  Шестаков П. Давняя история. Остановка. Вертеп : Повесть и романы / Павел Шестаков. – Москва : РИПОЛ классик, 2005. – 640с. – (Лучший российский детектив). – ISBN 5-7905-3410-4
307053
  Жасимов М.М. Давняя мечта человечества - сжать потоки информации до познаваемых объемов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 59-64. – ISSN 0234-0453
307054
  Рогов А.П. Давняя пастораль // Ермак / А.С. Иванов. – Москва : Б. и., 1993. – с. – (Роман-газета ; № 11/12 (1209/1210))
307055
  Антонюк М.О. Давньоанглійська орієнтаційна метафора (на прикладі опозиції "ВЕРХ - НИЗ" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 16-23. – Бібліогр.: Літ.: с.22-23; 36 п.
307056
  Субх Алі Давньоарабська поезія. Газель у епоху Джагілійї... [текст арабською мовою] (V - сер. VІІ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається найдавніший (доісламський) розвиток арабської поезії та її система жанрів. Розкриваються особливості художнього світу поетів Імрулькайса, Антари та Яшкарія The ancient (preislamic) period in the development of the Arabian poetry and a ...
307057
  Троць О.В. Давньогерманський концепт доля (wyrd/orlog) у перехідний період від язичництва до християнства: історико-культурні особливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 362-369
307058
  Буніятова І.Р. Давньогерманські мовні структури в етнокультурному аспекті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 8-12
307059
  Гарнага В. Давньогрецька історія та культура у творчості М.П. Драгоманова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 259-265. – ISSN 2077-7280
307060
  Мегела І.П. Давньогрецька класична лірика : Антологія. Навч. посібник / І.П. Мегела, О.В. Левко; Упорядк. примітки, коментар: І.П. Мегели та О.В. Левка; МОНУ; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Арістей, 2006. – 400с. – ISBN 966-8458-81-8
307061
  Звонська-Денисюк Давньогрецька мова : Підручник / Звонська-Денисюк. – Київ : Томіріс, 1997. – 592с. – ISBN 5-87498-095-4
307062
  Звонська Л.Л. Давньогрецька мова : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Л. Звонська; КНУТШ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Киев : Київський університет, 2007. – 711с. – ISBN 966-594-950-0
307063
  Звонська Л.Л. Давньогрецька мова : підручник для філософів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Звонська Л.Л. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 638, [2] с. : табл. – (Серія "Sapientia humana / sapientia divina"). – ISBN 978-966-2302-15-8
307064
   Давньогрецька трагедія : Збірник. – Київ : Дніпро, 1981. – 232с.
307065
   Давньогрецька трагедія : Есхіл. Софокл. Евріпід. – Харків : Фоліо, 2006. – 479с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3444-3
307066
  Тереховська О.В. Давньогрецький театр: передумови виникнення драми, театральне мистецтво як синтез мистецтв, еволюція трагедії, значення театру в духовному житті греків // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.
307067
  Лазер-Паньків Давньогрецькі емотивні приказки: структурно-семантичний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 105-110
307068
  Вакулик І. Давньогрецькі ініціальні частини сучасних термінів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються давньогрецькі ініціальні частини сучасних юридичних та економічних термінів, їх моделі й кореляції, побудовані на відношеннях ототожнення і протиставлення початкових терміноелементів, а також етимони (які не завжди відповідаються сучасним ...
307069
  Лазер-Паньків Давньогрецькі паремії з топонімічним компонентом // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 147-152. – Бібліогр.: Літ.: с. 152; 12 н.


  В статті відображено деякі аспекти дослідження вживання етнонімів та топонімів у складі паремії давньогрецької мови. The article is dedicated to some aspects of resear of the toponym and ethnonym as component of ancient Greek paremias.
307070
   Давньоєврейська література : Хрестоматія. – Київ : Київський університет, 2001. – 186с. – ISBN 966-594-219-0
307071
  Карпенко Ю.О. Давньоєвропейська гідронімія в Українських Карпатах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.27-31. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0027-2833
307072
  Тарасенко М.О. Давньоєгипетські папіруси в зібранні Одеського археологічного музею // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 156-170. – ISSN 1682-671Х
307073
  Борділовська О.А. Давньоіндійська політична теорія в діяльності імператора Харші (606-646/7 рр.н.е.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.36-53.
307074
  Хведченя С.Б. Давньоісландські cаги як джерело з історичної географії: подорож Торвальда Кодранссона у Cвяту Землю і його перебування на теренах Русі (початок XI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 200-214. – ISSN 0130-5247
307075
  Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ: Проблеми топографії, стратиграфії : Проблеми топографії, стратиграфії, хронології / М.А. Сагайдак. – Київ : Наукова думка, 1991. – 168с.
307076
  Калашник Л.С. (Меї) Давньокитайська міфологія як засіб родинного виховання : Наукова монографія / Л.С. (Меї) Калашник; МОНУ; Хар. нац. пед. унів-т ім. Г.С. Сковороди. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 259 с. – ISBN 966-8268-87-3
307077
  Шекера Я.В. Давньокитайські космогонічні ідеї та їхня репрезентація в ідеограмах китайської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 109-114. – ISSN 1608-0599
307078
   Давньоримська література : У двох книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-62-6(кн.2)
Кн.2:. – 2005. – 576с.
307079
  Погорілець О. Давньоримський військовий диплом з Поділля / О. Погорілець, Р. (Хмельницький) Саввов // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1811-542X
307080
  Саввов Р. Давньоруська актова печатка з Меджибожа // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 26-27. – ISSN 1811-542X
307081
  Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (10-перша половина 14 ст.) / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1982. – 207с
307082
  Тарасенко О. Давньоруська ікона і супрематизм Казимира Малевича // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 358-382. – ISSN 1992-5514
307083
  Затилюк Я.В. Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини - другої половини XVII ст.: політична риторика та статус митрополії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 40-56. – ISSN 0130-5247
307084
  Залізняк Л. Давньоруська народність: нова версія старого міфу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.14-21
307085
   Давньоруська ономастична спадщина в східнослов"янських мовах. – К., 1986. – 163с.
307086
  Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. / В.В. Німчук. – К., 1992. – 412с.
307087
  Коцур Віктор Давньоруська твердиня // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 13-18. – ISSN 0869-3595
307088
  Козюба В.К. Давньоруське "столпие" за історико-лексичними та археологічними матеріалами // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 42-50. – ISSN 0235-3490
307089
  Чайка Р.М. Давньоруське городище Листвин і його околиці у 10-11 ст. / Роман Чайка ; НАНУ, Ін-т археології ; Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" ; ЛНУ ім. І. Франка ; Археологічний музей. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 214 с. – ISBN 978-966-397-110-7
307090
   Давньоруське любомудріє : тексти і контексти. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 398 с. – Вілену Сеогійовичу Горському з нагоди 75-ліття присвячується. – ISBN 966-518-385-0
307091
  Шекун О.В. Давньоруське поселення Ліскове / О.В. Шекун, О.М. Веремейчик; Ін-т археології НАНУ; ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Деснянська правда, 1999. – 184с. – ISBN 966-502-097-8
307092
  Поляков Б.М. Давньоруський конкурсний процес // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89.
307093
  Моця О.П. Давньоруський Чернігів / Олександр Моця, Андрій Казаков ; [Нац. Акад. наук України, Ін-т археології]. – Київ : Стародавній Світ, 2011. – 314, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 273-278. – ISBN 978-966-2608-02-1


  В книзі на основі систематизації та аналізу усіх наявних свідчень літописних джерел, а також чисельних археологічних та антропологічних матеріалів, висвітлюється історія одного з найзначніших центрів Київської Русі – міста Чернігова на Десні – ...
307094
  Сергєєва М.С. Давньоруські дерев"яні вироби з гори Киселівка // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0235-3490
307095
  Вдовина Олена Давньоруські історико-філософські читання пам"яті Вілена Горського стають традиційними // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.148-150. – ISSN 0235-7941
307096
  Толочко П.П. Давньоруські літописи і літописці 10-13 ст. / Толочко П.П.; НАНУ. Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 2005. – 364с. – ISBN 966-00-0446-X
307097
  Мінєнкова Н.Є. Давньоруські літописи про печенегів, торків, половців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 99-100. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Досліджується відображення в літописах життя кочових племен сусідів давньоруського населення.
307098
   Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок; Вілен Горський, Олена Вдовина, Юрій Завгородній, Олександр Киричок. – Київ : КМ Академія, 2004. – 304с. – ISBN 966-518-243-9
307099
  Будзинська Наталія Миколаївна Давньоруські металеві персні в колекції Музею історії міста Києва // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено давньоруським металевим персням із колекції Музею історії міста Києва, зібрану протягом понад 20 років існування музею. Наведено класифікацію та каталог виробів.
307100
  Бліфельд Д.І. Давньоруські пам"ятки Шестовиці / Д.І. Бліфельд. – К, 1977. – 235с.
307101
  Сушко А.О. Давньоруські писанки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-52. – ISSN 0235-3490
307102
  Чучка П.П. Давньослов"янські особові імена, засвідчені південнокарпатськими українськими онімами // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 83-90. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
307103
  Халимоненко Г.І. Давньотюркські антропоніми в українських літописах Х - ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 4-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальне питання етимології давньотюркської антропонімії в українських літописах Х-ХІІІ ст., окреслено моделі, за якими тюрки, що вступали в міжмовні контакти з населенням Київської держави, будували систему антропонімів. The ...
307104
  Плахтій Т. Давньоукраїнська та давньопольська джерельна основа драм Миколи Куліша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 123-128. – ISBN 966-7804-53-4
307105
  Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов) = The old Ukrainian bestiary : Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, міфах, символах, емблемах / О.Сліпушко. – Київ : Дніпро, 2001. – 144с. – ISBN 966-578-074-3


  Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, иіфах, символах, емблемах
307106
  Сліпушко О.М. Давньоукраїнський бестіарій. : Автореф... канд.філол.наук: 10.01.01 / Сліпушко О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 17л.
307107
  Сліпушко Оксана Миколаївна Давньоукраїнський бестіарій. Генезис і система : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Сліпушко Оксана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.177-197
307108
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 33-44. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 29 поз. – ISSN 1728-9572


  Соболь Валентина - доктор філологічних наук, професор Варшавського університету. Соболь Валентина - доктор филологических наук, профессор Варшавского университета
307109
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 245-252.
307110
  Ющенко В. Давос: світ пізнає Україну: Промова Президента України на Всесвітньому економічному форумі // Уряд. кур"єр, 2005
307111
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
307112
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
307113
  Якубов А. Даврон Газиев - гвардии капитан / А. Якубов. – Ташкент, 1973. – 288с.
307114
  Курило М.В. Давсоніт - нетрадиційна содова і глиноземна сировина в Україні (економічна оцінка, промислово-генетичні і мінеральні типи) : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / М.В. Курило, М.М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглянуто умови утворення, промислово-генетичні й мінеральні типи давсонітової мінералізації на Україні.
307115
  Горюнов И.Г. Давыдкин надел / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1960. – 168с.
307116
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Харченко Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
307117
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Харченко Н.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 165л.
307118
  Артюх Е.С. Давэнеаты-ленточные гельминты диких и домашних животных / Е.С. Артюх. – Москва
6. – 1966. – 1-511с.
307119
   Дагель Плехан Сергійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 74-76. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
307120
  Транковский С. Дагер - создатель фотографии // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 14-18. – ISSN 0028-1263
307121
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский. – М.-Л., 1925. – 150с.
307122
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский; республики и области СССР. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 150 с.
307123
  Османов А.М. Дагестан / А.М. Османов. – Москва : Мысль, 1986. – 139с.
307124
  Маркедонов С. Дагестан : новая власть и старые проблемы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 3 (1610). – С. 59-72. – ISSN 0869-44435
307125
   Дагестан в годы Великой Отечественной войны. – Махачкала, 1963. – 472с.
307126
  Джахиев Г.А. Дагестан в кавказской политике Ирана и Турции в первой трети XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Джахиев Г. А.; Дагест. ГУ. – Махачкала, 1970. – 23л.
307127
  Магомедова Л.А. Дагестан в кавказской политике России, Ирана и Турции в 1802-1813 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 34-37. – ISSN 0321-0626
307128
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала, 1960. – 472с.
307129
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала
1. – 1960. – 472с.
307130
  Ханмурозаев Г.Г. Дагестан в русской прозе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханмурозаев Г.Г.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 22л.
307131
  Соколова Л.М. Дагестан в русской советской литературе. / Л.М. Соколова. – Махачкала, 1963. – 100с.
307132
  Марковин В.И. Дагестан и Горная Чечня в древности. Каякентско-хорочоевская культура / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 122 : Дагестан и Горная Чечня в древности, Каякенско-хорочоевская культура / Марковин В.И. – С. 1-114
307133
  Гасанов М.Р. Дагестан и Древняя Русь // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 158-160. – ISSN 0042-8779
307134
  Юсуфов Р.Ф. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX в / Р.Ф. Юсуфов. – М, 1964. – 270с.
307135
  Козловський Борислав Дагестан. Сила традиций. Курсы лезгинки / Козловський Борислав, Мордасов Михаил, Дементиевский Иван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 112-123 : фото. – ISSN 1029-5828
307136
  Прокопович Наталья Дагестан: безопасность гарантирована : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 80-81
307137
  Чичкина Светлана Дагестан: страна контрастов и уникальных возможностей : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 70-73 : Фото
307138
   Дагестанская АССР. – Махачкала, 1967. – 15с.
307139
   Дагестанская народная лирика. – М, 1957. – 279с.
307140
  Мамашева А.С. Дагестанская организация КПСС в борьбе за воспитание у труженников сельского хозяйства коммунистического отношения к труду в период семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... наук: / Мамашева А.С.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 25л.
307141
  Мунчаев Шамиль Мамедович Дагестанская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мунчаев Шамиль Мамедович; МГУ. Кафедра истории КПСС естественных фак. – М., 1963. – 19л.
307142
  Юсупова Ч.С. Дагестанская поэма / Ч.С. Юсупова. – М, 1989. – 407с.
307143
  Алеиева З.З. Дагестанская советская сатирическая литература. (Истоки и этапы развития) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева З.З. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 20 с.
307144
  Ханмурзаев Г.Г. Дагестанская тема в русской литературе ХІХ века. / Г.Г. Ханмурзаев. – Махачкала, 1987. – 79с.
307145
  Шиллинг Е.М. Дагестанские кустари / Е.М. Шиллинг. – М., 1926. – 46с.
307146
   Дагестанские лирики. – Л, 1961. – 404с.
307147
  Гасанов М.М. Дагестанские народные пословицы, поговорки, загадки / М.М. Гасанов. – Махачкала, 1971. – 80с.
307148
   Дагестанские народные сказки. – М, 1951. – 96с.
307149
   Дагестанские народные сказки. – М, 1957. – 136с.
307150
   Дагестанские народные сказки. – М, 1991. – 171с.
307151
   Дагестанские повести и рассказы. – М, 1960. – 356с.
307152
  Канторович В.Я. Дагестанские рассказы. / В.Я. Канторович. – Махачкала, 1969. – 128с.
307153
  Гаджиева С.Ш. Дагестанские терекеменцы, ХІХ - нач. ХХ в. / С.Ш. Гаджиева. – М., 1990. – 212с.
307154
  Абилов А.А. Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина / А.А. Абилов. – Махачкала, 1973. – 318с.
307155
  Вейнберг П.И. Дагестанский тур / П.И. Вейнберг. – Москва, 1984. – 89с.
307156
  Абакарова Фатимат Зайнутдиновна Дагестанский фольклор о трудовом воспитании детей / Абакарова Фатимат Зайнутдиновна. – Махачкала, 1989. – 105с.
307157
   Дагестанское землетресение 14 мая 1970 г.. – М, 1980. – 219с.
307158
  Шебалин Н.В. Дагестанское землетрясение. / Н.В. Шебалин. – Махачкала, 1970. – 36с.
307159
   Дагестанской АССР 60 лет. – Махачкала, 1982. – 214с.
307160
   Дагестанской АССР 60 лет. – Махачкала, 1982. – 214с.
307161
  Кузнецов В.А. Дагомея / В.А. Кузнецов, Н.И. Лунев. – М., 1974. – 132с.
307162
  Кормишаева Т.М. Дагомея. / Т.М. Кормишаева. – М., 1975. – 26с.
307163
  Тодаева Б.Х. Дагурский язык / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1986. – 188 с.
307164
  Гадзінський Я. Дада мого дао // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 333-336
307165
  Омельяненко С.В. Дадактические условия применения системы методов обучения (на матер. предм. естественно-математ. цикла в 608 классах) : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Омельяненко С. В.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
307166
  Гущина Н.В. Дадактический материал как средство формирования нравственных представлений и понятий у младших школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гущина Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
307167
  Касим-заде Э.А. Дадашев. Усейнов / Э.А. Касим-заде, Ю.С. Яралов. – Москва, 1951. – 132 с.
307168
  Добровольский Е.Н. Даешь автомобиль! : Документальная повесть / Е.Н. Добровольский. – Москва : Политиздат, 1971. – 128 с.
307169
  Соколов М.Н. Даешь Апокалипсис : Современное искусство Запада / М.Н. Соколов. – М., 1991. – 53с.
307170
  Журавлев Андрей Даешь Дирижаблестрой! : история // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-72 : Фото
307171
  Бикчентаев Р.А. Даешь контакт! / Р.А. Бикчентаев. – Уфа, 1981. – 136с.
307172
  Глазков М. Даешь Парнас! / М. Глазков. – Ярославль, 1965. – 80с.
307173
  Даценко С. Даєш Київ! // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 10 (157). – С. 46-53


  Битва за Дніпро і Київ.
307174
  Жовтий О. Дажбог і Хорс: проблема інтерпретації та етимологізації двох дискусійних давньоукраїнських міфонімів / О. Жовтий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – С. 23-33
307175
  Ткачук П.І. Дажбожі заповіти : поезії / Павло Ткачук. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 111, [5] с.
307176
  Нечипоренко Л. Дажбожі заповіти УкРаїни-Руси : (УкРа-РаСу) / Лад Нечипоренко. – 2-ге, виправл., вид. – Київ : С. Пантюк. – ISBN 978-966-8539-95-5
Кн. 1 : Пантеон - Слава УкРаїни-Руси ; Кн. 2 : Абетка із Дажбожих заповітів. – 2010. – 316 с. : іл. – Назва кн. на обкл. – Бібліогр.: с. 276-277
307177
  Кучерява З.О. Даждь нам днесь... / З.О. Кучерява. – К., 1992. – 61с.
307178
  Полян П.М. Дазиметрические карты В.П. Семенова-Тян-Шанского и их перспективы в информационном поле ХХI века // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 98-106 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
307179
   Даиси. – Тбилиси, 1936. – 26с.
307180
   Даісі. – К., 1938. – 24с.
307181
  Самойлов Д.С. Дай выстрадать стихотворенье... / Д.С. Самойлов. – М, 1987. – 30с.
307182
  Малєй Віктор Дай краба! : Норвегія. Спецрепортаж / Малєй Віктор, Ільченко Володимир, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 52-58 : Фото
307183
   Дай Кремлю шанс! : New 7 wonders // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 8-11 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
307184
  Федотовских М.В. Дай мне новые крылья. / М.В. Федотовских. – Пермь, 1963. – 72с.
307185
  Олійник Б. Дай нам, Боже, бути гідними великих предтеч // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 6-7


  Авторська передмова до нової книжки поезій Бориса Олійника "Крик".
307186
  Головко Д.А. Дай руку однодумцю / Д.А. Головко. – К., 1966. – 27с.
307187
  Зигмонте Д.А. Дай руку утренней заре / Д.А. Зигмонте. – М, 1963. – 367с.
307188
  Идрисов К. Дай руку, друг / К. Идрисов. – Алма-Ата, 1973. – 78с.
307189
  Бачинский А.Д. Дай руку, другар! / А.Д. Бачинский, М.Д. Дыхан. – Одесса, 1965. – 128с.
307190
  Примак А.Я. Дай руку, друже / А.Я. Примак. – К, 1962. – 71с.
307191
  Вільний В.Н. Дай руку, товаришу / В.Н. Вільний. – Київ, 1957. – 34с.
307192
   Дай руку, товарищ далекий. – Симферополь, 1967. – 12 с.
307193
  Понизовский В.М. Дай руку, товарищ! / В.М. Понизовский. – М., 1972. – 280с.
307194
   Дай руку, товарищ!. – Харьков, 1981. – 215с.
307195
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 85 с.
307196
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1941. – 112с.
307197
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1945. – 94с.
307198
  Киндрук И.М. Дай характеристику / И.М. Киндрук. – К, 1982. – 107с.
307199
  Бордуляк Т.Г. Дай, Боже, здоровля корові : оповідання / Т. Бордуляк ; під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги, С. Черкасенка. – У Київі (Київ) : Вид. "Українська школа" ; [Друк. б. Київської друк. спілки], 1917. – 12 с. – (Українська школа ; № 3)
307200
   Дайвинг на Филиппинах : Экзотика подводного царства. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-73 : Фото
307201
  Некрасов Андрій Дайвинг. Іграшки для китів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 18-22 : фото
307202
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ, 2000
307203
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 1. – 2001
307204
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 2. – 2001
307205
   Дайджест нормативно-правових документів у сфері євроатлантичної інтеграції України : Збірник анотацій. – Київ
Вип. 1. – 2004
307206
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1/2. – 2001
307207
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3/4. – 2001
307208
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 5/6. – 2001
307209
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 7/8. – 2001
307210
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1. – 2002
307211
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 2. – 2002
307212
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3. – 2002
307213
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 4. – 2002
307214
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
307215
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
307216
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
307217
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 4. – 2003
307218
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
307219
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2004
307220
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2005
307221
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2005
307222
  Габрук О. Дайджест: податкові та неподаткові новації 2007 року // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-49 : табл.
307223
  Ефремова С.В. Дайки в гранитоидных комплексах Центрального Казахстана / С.В. Ефремова. – Москва : Наука, 1970. – 240с.
307224
  Абдуллаев Х.М. Дайки и оруднение / Х.М. Абдуллаев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 232с.
307225
  Ефремова С.В. Дайки и эндогенное оруденение / С.В. Ефремова. – М., 1983. – 224с.
307226
  Шаталов Н.Н. Дайки Приазовья / Н.Н. Шаталов. – К., 1986. – 190с.
307227
  Индолев Л.Н. Дайки рудных районов Восточной Якутии / Л.Н. Индолев. – М., 1979. – 195с.
307228
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 1. Дайкові пояси : Dyke of the Ukrainian shield. Part 1. Dyke swarms / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
307229
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 2. Рудоносність дайок = Dykes of the Ukrainian shield. Part 2. Ore prensence in the dykes / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
307230
  Васько В.М. Дайкові породи басейну р.Інгулу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 47-52 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
307231
  Омельченко А. Дайкові породи Бехінського блоку складчастого фундаменту коростенського плутону / А. Омельченко, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Вивчено умови залягання та петрографічні особливості базитових дайок Бехінського блоку. Встановлено, що досліджувані базитові дайки представлені щонайменше трьома віковими групами. Найбільш древніми є дайки метадіабазів, які віднесені до осницького ...
307232
  Шаталов М.М. Дайкові породи Приазовського геоблоку Українського щита : Dykes rocks Near-Azovian geoblock of the Ukrainian Shield / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54 : fig. – Bibliogr.: 13 name
307233
  Русанов Б.И. Дайковые породы Саякского рудного района в Центральном Казахстане. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Русанов Б.И.; Казах. политехн. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
307234
  Арзамасцев А.А. и др. Дайковые породы Хибинского массива и его обрамления / А.А. и др. Арзамасцев. – Апатиты, 1988. – 85с.
307235
  Атакишиев З.М. Дайковый комплекс северо-западной части Севано-Карабахской зоны и его взаимоотношение с оруденением. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Атакишиев З.М.; Совет Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1966. – 31л.
307236
  Азизбеков Р.Ш. Дайковый комплекс юго-западной части Мегри-Ордубанского батолита и связанное с ним оруденение : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Азизбеков Р.Ш.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 16л.
307237
  Зубарев Б.М. Дайковый тип алмазных месторождений / Б.М. Зубарев. – Москва : Недра, 1989. – 182с.
307238
  Лізен О.М. Даймоніон, або Життя та смерть Василя Дударя / О.М. Лізен. – К., 1990. – 260с.
307239
   Дайны. – Вильнюс, 1965. – 212с.
307240
  Дерев"янко Сергій Дайте волю! : ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленій Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Річниця прийняття чинної Конституції України позначилася пожвавленням інтересу до проблеми конституційних змін. Поза риторикою політиків і засобів масової інформації щодо їх потреби, глибини та формату, привертає увагу сформульований Президентом ...
307241
  Дерев"янко С. Дайте волю! Ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленній Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47.
307242
  Романова Н.И. Дайте кошке слово / Н.И. Романова. – М., 1992. – 253с.
307243
  Маркуша А.М. Дайте курс / А.М. Маркуша. – М, 1965. – 222с.
307244
  Воробьев-Обухов Алексей Дайте мне одно колесо : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 88-91 : Фото
307245
   Дайте мне стать свободным человеком. – М., 1984. – 207с.
307246
   Дайте нам организацию революционеров. – М., 1987. – 638с.
307247
  Юрин А. Дайте отдачу! От белорусских ученых требуют подъема экономики // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 9 августа (№ 31/32). – С. 2


  В ноябре текущего года должна быть принята программа реформирования белорусской науки. Для ее окончательной подготовки у руководителей научной сферы и правительства осталось три месяца. Таков основной итог совещания, которое провел президент Белоруссии ...
307248
  Левшин Л.А. Дайте педагогический совет / Л.А. Левшин. – М, 1965. – 198с.
307249
  Левшин Л.А. Дайте педагогический совет / Л.А. Левшин. – М, 1965. – 198с.
307250
  Давыдов И. Дайте ракету! / И. Давыдов. – Свердловск, 1969. – 108с.
307251
  Клименко В.Р. Дайте слово! / В.Р. Клименко, И.Д. Мачнев. – Краснодар, 1981. – 64с.
307252
  Плахтін І.О. Дайте тільки розвернутися / І.О. Плахтін. – Київ, 1946. – 33с.
307253
  Горбачев Н.А. Дайте точку опоры. Ударная сила : Романы / Н.А. Горбачев. – Москва : Воениздат, 1973. – 592с.
307254
  Сергиенко Т. Дайте трудное дело / Т. Сергиенко. – Грозный, 1970. – 81с.
307255
   Дакаики. – М., 1977. – 168с.
307256
  Станев Стефан Даки Йорданов : Биобиблиография / Станев Стефан; Българска АН; Центральна б-ка. – София : Българската АН, 1986. – 160с. – (Биобиблиографии на български учени)
307257
  Колосовская Ю.К. Дакия в период кризиса III века н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Колосовская Ю.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
307258
  Бугрий А.И. Дакльные модели с мандельстамовской аналитичностью : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бугрий А. И.; АН УССР, Ин-т теоретической физики. – К., 1972. – 14л.
307259
  Штатских А. Дактилография Гершмана // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-93.
307260
   Дактилоскопическая экспертиза. – Красноярск, 1990. – 412с.
307261
  Давыдов Г.П. Дактилоскопическая экспертиза в советской криминалистике : Автореф... канд. юрид.наук: / Давыдов Г.П.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1952. – 15л.
307262
  Гутарєва О. Дактилоскопічна інформація: історико-теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 142-145.
307263
  Данилевський Г.І. Дактилоскопія / Г.І. Данилевський. – К, 1934. – 47с.
307264
  Кравченко Алексей Дактиль Саддама // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670
307265
  Гейндл Р. Дактолоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений / Р. Гейндл. – М., 1927. – 332с.
307266
  Ридле Габриэле Далай-лама = Добрый человек из Лхасы : Досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 90-108 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
307267
  Шаталова А. Далее - везде. Немецких ученых познакомят с коллегами // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 31 августа (№ 35)


  Мы неоднократно рассказывали своим читателям о деятельности Германского дома науки и инноваций - Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) (см., например, “Поиск” №48, 2011). Уже целый год DWIH в Москве возглавляет руководитель ...
307268
  Шрайбман И.И. Далее... / И.И. Шрайбман. – М., 1988. – 526с.
307269
  Інанішвілі Р. Далека біла вершина / Р. Інанішвілі. – Київ, 1980. – 192с.
307270
  Логвин Ю.Г. Далека веселка / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1970. – 163с.
307271
  Подворняк М. Далека дорога : Спогади / Михайло Подворняк. – Торонто, Чікаго : Дорога правди, 1963. – 334 с. : іл.
307272
  Лондон Д. Далека країна / Д. Лондон. – К, 1926. – 64с.
307273
  Лагарс Ж.-Л. Далека країна / Ж.-Л. Лагарс; Пер. з франц.: Д.Лазорка та Д.Тодорюка. – Київ : Юніверс, 2003. – 144 с. – (Світова драматургія). – ISBN 966-7305-92-9
307274
  Чирков Б. Далека країна близьких друзів / Б. Чирков. – К., 1959. – 120с.
307275
  Задорожний Олексій Далека країна Чилі : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-43 : Фото
307276
  Аллилуева С.И. Далека музыка / С.И. Аллилуева. – Москва, 1992. – 288с.
307277
  Михеев М.П. Далека от солнца / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1969. – 104с.
307278
  Шевченко Оксана Далека ціль // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 108-111. – ISSN 0130-5212
307279
  Герасимов И.А. Далекая Вега / И.А. Герасимов. – М., 1965. – 230с.
307280
  Черненко В.А. Далекая звезда / В.А. Черненко. – Пермь, 1962. – 159с.
307281
  Успенский В.Д. Далекая и желанная. / В.Д. Успенский. – М, 1975. – 78с.
307282
  Куракин П.Г. Далекая юность. Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1969. – 208с.
307283
  Куракин П.Г. Далекая юность.Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1959. – 288с.
307284
  Афіногенов О.Н. Далеке / О.Н. Афіногенов. – Київ, 1955. – 72с.
307285
  Нагібін Ю.М. Далеке і близьке. / Ю.М. Нагібін. – К., 1968. – 324с.
307286
  Чендей І.М. Далеке плавання / І.М. Чендей. – К, 1989. – 378с.
307287
  Калишин А.А. Далекие - бизкие / А.А. Калишин. – Тула, 1969. – 61с.
307288
  Малыгин В.М. Далекие берега. Очерки о Чукотке. / В.М. Малыгин. – М.-Л., 1950. – 76с.
307289
  Павлов М.Я. Далекие берега: повесть / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1977. – 159с.
307290
  Мелкумов М.А. Далекие близкие годы / М.А. Мелкумов, К. Ярматов. – Ташкент, 1977. – 317с.
307291
  Кольчугин М.П. Далекие весны / М.П. Кольчугин. – Тула, 1967. – 159с.
307292
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – Новосибирск, 1972. – 240с.
307293
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – М., 1980. – 299с.
307294
  Бирзе М. Далекие годы, близкие годы / М. Бирзе. – М., 1988. – 382с.
307295
  Паустовский К.Г. Далекие годы. Беспокойная юность : Повести / К.Г. Паустовский. – Киев : Дніпро, 1987. – 508с.
307296
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1972. – 157с.
307297
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемеров, 1979. – 400с.
307298
  Кондрашев Г.Ф. Далекие грозные годы / Г.Ф. Кондрашев. – Л, 1977. – 94с.
307299
  Коляструк Н.Д. Далекие друзья / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1952. – 122с.
307300
   Далекие журавли. – М., 1980. – 344с.
307301
  Малькевич Е.М. Далекие зарницы : повести о любви и верности / Е.М. Малькевич. – Москва, 1972. – 351с.
307302
  Клдиашвили С. Далекие зарницы. / С. Клдиашвили. – М, 1969. – 302с.
307303
  Шукшин В.М. Далекие зимние вечера / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1978. – 80с.
307304
   Далекие и близкие. – М., 1978. – 306с.
307305
  Гвердцители Г.Е. Далекие и близкие / Г.Е. Гвердцители. – Тбилиси, 1983. – 294с.
307306
  Калиновский Г.М. Далекие Колодцы / Г.М. Калиновский. – Ташкент, 1957. – 368с.
307307
  Коул А. Далекие королевства / А. Коул, К. Банч. – М, 1996. – 460с.
307308
  Гончар О. Далекие костры : Повести, рассказы / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1990. – 382с.
307309
  Файнберг А.А. Далекие мосты / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1978. – 86с.
307310
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны / М.Ф. Рыльский. – М., 1960. – 125с.
307311
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны / М.Ф. Рыльский. – М., 1961. – 119с.
307312
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – Ростов н/Д, 1947. – 310с.
307313
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – М, 1958. – 277с.
307314
  Аксенов Л.А. Далекие острова Вест-Индии / Л.А. Аксенов, А.С. Фетисов. – Москва : Мысль, 1984. – 95с
307315
  Бановани Далекие призраки / Бановани. – Тбилиси, 1970. – 364с.
307316
  Савельев В.С. Далекие причалы / В.С. Савельев. – М., 1964. – 88с.
307317
  Тряпша В.В. Далекие пьесы. / В.В. Тряпша. – Хабаровск, 1972. – 47с.
307318
  ЧАусов Далекие рейсы. / ЧАусов. – Иркутск, 1959. – 404с.
307319
  Уткин Н.К. Далекие сопки. / Н.К. Уткин. – Саранск, 1965. – 218с.
307320
  Волкодаев П.И. Далекие сполохи / П.И. Волкодаев. – Минск, 1981. – 191с.
307321
  Кравченко И.Г. Далекие стаи / И.Г. Кравченко. – Владивосток, 1973. – 126с.
307322
  Беус А.А. Далекие хребты Кордильер / А.А. Беус. – Москва : Мысль, 1976. – 141с
307323
  Смышляев Ю.М. Далекие, далекие костры / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1979. – 46с.
307324
  Сизоненко О.О. Далекий Бейкуш / О.О. Сизоненко. – К., 1992. – 400с.
307325
  Скрынников Р.Г. Далекий век: Иван Грозный. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Л., 1989. – 635с.
307326
  Лавринайтис В.Б. Далекий голос / В.Б. Лавринайтис. – Иркутск, 1966. – 94с.
307327
  Колисниченко А.И. Далекий голос кукушки. / А.И. Колисниченко. – М., 1975. – 253с.
307328
  Лавринайтис В.Б. Далекий голос. Приемщица / В.Б. Лавринайтис. – Чита, 1958. – 20с.
307329
  Радин В.Н. Далекий гость / В.Н. Радин. – М., 1978. – 236с.
307330
  Валеев Р.Ш. Далекий дом / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1972. – 207с.
307331
  Петльований В. Далекий друг / В. Петльований. – Київ, 1957. – 319 с.
307332
  Лідін В.Г. Далекий друг / В.Г. Лідін. – К., 1966. – 391с.
307333
  Зайцев А.С. Далекий и Близкий Таиланд // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 50-52. – ISSN 0321-5075
307334
   Далекий і близький Шевченко = Узакъ ве якъын Шевченко. – Сімферополь : Книговидавн. фірма "Журнал "ДОЛЯ", 1999. – 224с. : іл. – На обкл. назва частково парал. укр., кримськотатар. — Текст укр., кримськотатар. – ISBN 966-95494-9-3
307335
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Ленинград, 1949. – 420с.
307336
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Москва, 1954. – 343с.
307337
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Москва, 1969. – 743с.
307338
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1988. – 572с.
307339
  Островская Н.А. Далекий маршрут. Стихи / Н.А. Островская. – Петрозаводск, 1961. – 79с.
307340
  Штюренберг Михаэль Далекий мир берберов : Марокко / Штюренберг Михаэль, Ферухи Надя // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 44-66. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
307341
  Михайловская И.И. Далекий остров / И.И. Михайловская. – М, 1965. – 99с.
307342
  Стефак В.Ф. Далекий птах. / В.Ф. Стефак. – К, 1973. – 96с.
307343
  Мавджуда Далекий путь к свету / Мавджуда. – Москва, 1974. – 79 с.
307344
  Вала К. Далекий сад / К. Вала. – Москва, 1961. – 247с.
307345
  Ваншенкин К.Я. Далекий свет / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1985. – 496с.
307346
  Никитин Ю.А. Далекий светлый терем / Ю.А. Никитин. – М, 1985. – 255с.
307347
  Журба Галина Далекий світ : Автобіографічна розповідь / Журба Галина. – New York : Kots, 1955. – 372с. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1955
307348
  Собко В.Н. Далекий фронт : Повесть / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 195 с.
307349
  Свистунов И.И. Далекий, далекий путь на Берлин. / И.И. Свистунов. – М., 1969. – 156с.
307350
  Сальников П.Г. Далеким днем / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1981. – 302с.
307351
  Будаков В.В. Далеким недавним днем / В.В. Будаков. – Воронеж, 1972. – 224с.
307352
  Яворська О. Далеких зір омріяні висоти... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 21-26. – ISSN 0868-4790
307353
  Собко В.М. Далекі вікна : Драма на 2 дії, 7 картин / В.М. Собко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 84с. – (Б-чка худ. самодіяльності ; № 8)
307354
  Гончар О.Т. Далекі вогнища : Нові твори / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 285с.
307355
  Сизоненко О. Далекі гудки / О. Сизоненко. – К., 1957. – 256с.
307356
  Чумак В.Г. Далекі дзвони печалі : Художньо-документальний роман / В.Г. Чумак. – Ужгород : Патент, 1999. – 264с. – ISBN 966-7242-68-4
307357
   Далекі зірниці : Українська література першої половини 20 ст.: Навчальний посібник. – Київ : Грамота, 2001. – 479с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-8-Х
307358
  Варненська М. Далекі зорі. / М. Варненська. – Київ, 1971. – 116с.
307359
  Паустовський К.Г. Далекі літа / К.Г. Паустовський. – Київ, 1983. – 264 с.
307360
  Рильський М.Т. Далекі небосхили / М.Т. Рильський. – Київ, 1959. – 118с.
307361
  Тосенко Ю.О. Далекі обрії / Ю.О. Тосенко. – К, 1968. – 190с.
307362
  Боднарчук І. Далекі обрії / І. Боднарчук. – Торонто, 1968. – 54с.
307363
  Малишко А.С. Далекі орбіти : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 437с.
307364
  Малишко А.С. Далекі орбіти : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1965. – 351с.
307365
  Григурко І.С. Далекі села / І.С. Григурко. – Київ, 1977. – 228с.
307366
  Григурко І.С. Далекі села. / І.С. Григурко. – К., 1978. – 287с.
307367
  Яцків М.Ю. Далекі шляхи : нариси і новелі / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом "Всесвіт. б-ки" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 98 с. : портр. – Бібліогp.: Поазбучний спис твоpів М. Яцкова (1900-1917) / Зладив І. Калинович: с. 89-98. – (Всесвітня бібліотека ; № 9/10 ; Сер. українських письменників № 1)
307368
  Авдеев В.Ф. Далеко-далеко / В.Ф. Авдеев. – Москва, 1966. – 470с.
307369
  Ероховец А.С. Далеко-далеко от фронта / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1974. – 116с.
307370
  [Чь]оси[чь] Далеко jе сунце : роман / Добрица [Чь]оси[чь]. – 21 изд. – Београд : Просвета, 1976. – 386 с.
307371
  Залата Л.Д. Далеко в Арденнах / Л.Д. Залата. – М, 1984. – 448с.
307372
  Залата Л.Д. Далеко в Арденнах. Пламя в степи : Роман. Повесть / Л.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1980. – 472с.
307373
  Чекуолис А.Ю. Далеко в Баренцевом море / А.Ю. Чекуолис. – М, 1961. – 209с.
307374
  Литвинцев Данил Далеко в горах : Путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 210-226 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
307375
  Липинская К.А. Далеко в заснеженной Сибири... Рассказ коммунистки. / К.А. Липинская. – 3-е изд., доп. – Красноярск, 1974. – 167с.
307376
  Зверев А.В. Далеко в стране Иркутской / А.В. Зверев. – Иркутск, 1962. – 431с.
307377
  Таурин Ф.Н. Далеко в стране Иркутской / Ф.Н. Таурин. – М., 1971. – 606с.
307378
  Таурин Ф.Н. Далеко в стране Иркутской / Ф.Н. Таурин. – М., 1986. – 733с.
307379
  Зверев А.В. Далеко в стране Иркутской / А.В. Зверев. – Иркутск, 1987. – 302с.
307380
  Клоков В. Далеко від Батьківщини : Українці в антифашистській боротьбі народів Європи (1941-1945 роки) / В. Клоков, А. Кудрицький, І. Бречак. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1968. – 158 с.
307381
  Шейнін Л.Р. Далеко від Батьківщини / Л.Р. Шейнін. – К, 1969. – 85с.
307382
  Башкірова О. Далеко від вулиці пекарів : проза: уривки з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 232-247
307383
  Ажаєв В.М. Далеко від Москви / В.М. Ажаєв. – Київ, 1955. – 552с.
307384
  Осин Д.Д. Далеко во все стороны / Д.Д. Осин. – М, 1966. – 64с.
307385
  Козлович А.Н. Далеко впереди / А.Н. Козлович. – Минск, 1981. – 303с.
307386
  Кулешов А.А. Далеко до океана / А.А. Кулешов. – М., 1973. – 160с.
307387
  Шулікін Д. Далеко до Таллінна? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Всеохоплююча інтернетизація шкіл, ставка на високі технології, реформування вищої освіти і навіть учительські страйки... Все це про найменшу балтійську країну - Естонію!
307388
   Далеко за линией фронта : Документальные очерки о разведчиках. – Москва : Воениздат, 1988. – 367с.
307389
  Лазебников А. Далеко за Угрюм-рекой / А. Лазебников. – М., 1970. – 223с.
307390
  Лесничий С.П. Далеко за фронтом / С.П. Лесничий. – Минск, 1972. – 206с.
307391
  Отрешко М.А. Далеко и близко / М.А. Отрешко. – Кишинев, 1961. – 108с.
307392
  Кассиль Л. Далеко и близко, высоко и низко / Л. Кассиль. – М., 1971. – 272с.
307393
  Джонстон Д. Далеко ли до Вавилона? ; Старая шутка / Д. Джонстон. – М., 1983. – 303с.
307394
  Легкий З.М. Далеко ли до Геракловых столбов / З.М. Легкий. – М., 1990. – 477с.
307395
  Перфильева А.В. Далеко ли до Сайгатки? / А.В. Перфильева. – М., 1972. – 240с.
307396
  Ракша И.Е. Далеко ли до Чукотки? / И.Е. Ракша. – М, 1979. – 344с.
307397
  Филиппова Татьяна Далеко ли от Москвы до Кондопоги? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 1727-4893
307398
   Далеко ль, кума, ходила?. – Москва, 1990. – 156с.
307399
  Симонов К. Далеко на Востоке : Халкин-гельские записи / К. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 112с.
307400
  Коваленков А.А. Далеко на Севере / А.А. Коваленков. – М, 1941. – 46с.
307401
  Герман Ю.П. Далеко на Севере : Повести / Ю.П. Герман. – Москва : Воениздат, 1972. – 294с.
307402
  Мора В. Далеко на юг от Берингова пролива / В. Мора. – М., 1968. – 94с.
307403
  Сорока П. Далеко не особисте Віталія Коротича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 10
307404
  Драбкина А.В. Далеко от апреля / А.В. Драбкина. – Л, 1971. – 271с.
307405
  Тростянский В.С. Далеко от войны / В.С. Тростянский. – М, 1980. – 127с.
307406
  Нагибин Ю.М. Далеко от войны. / Ю.М. Нагибин. – М., 1964. – 117с.
307407
   Далеко от дома. – М, 1963. – 271с.
307408
   Далеко от Ленинграда. – Л, 1985. – 263с.
307409
   Далеко от линии фронта. – Харьков, 1977. – 247с.
307410
  Костенецкая М.Г. Далеко от Мексиканского залива: Рассказы и повесть. / М.Г. Костенецкая. – М., 1984. – 320с.
307411
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Ленинград, 1948. – 728с.
307412
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1948. – 747с.
307413
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Хабаровск, 1948. – 176с.
307414
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Ленинград, 1948. – 728с.
307415
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1948. – 747с.
307416
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Хабаровск, 1948. – 176с.
307417
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1949. – 672с.
307418
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1949. – 676с.
307419
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Чкалов, 1949. – 548с.
307420
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1952. – 763с.
307421
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1957. – 716с.
307422
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1978. – 703с.
307423
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1985. – 701с.
307424
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1989. – 652с.
307425
  Ледков В.Н. Далеко Сэрне моя живет / В.Н. Ледков, А.И. Пичков, 1961. – 67с.
307426
  Залата Л.Д. Далеко, в Арденнах : Роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 280с.
307427
  Залата Л.Д. Далеко, в Арденнах / Л.Д. Залата. – Київ : Дніпро, 1977. – 411 с.
307428
  Пегов Н.И. Далекое-близкое. / Н.И. Пегов. – М, 1982. – 223с.
307429
  Мампория О.А. Далекое - ближе / О.А. Мампория. – М., 1959. – 152с.
307430
  Афиногенов А.Н. Далекое / А.Н. Афиногенов. – Ленинград, 1936. – 83с.
307431
  Афиногенов А.Н. Далекое / А.Н. Афиногенов. – Москва, 1955. – 80с.
307432
  Зайцев Б.К. Далекое / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 511с.
307433
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 3-е изд. – М.-Л., 1949. – 555с.
307434
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 4-е изд. – М., 1953. – 520с.
307435
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 6-е изд. – М., 1961. – 510с.
307436
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 7-е изд. – Москва, 1964. – 512 с.
307437
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 8-е изд., перераб. и доп. – Л., 1982. – 518с.
307438
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 9-е изд. – Л., 1986. – 488с.
307439
  Безруков Л.М. Далекое детство / Л.М. Безруков. – Горький, 1989. – 189с.
307440
  Сабинина Л.Н. Далекое зарево / Л.Н. Сабинина. – М, 1979. – 398с.
307441
  Милявский А.И. Далекое зимнее небо. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1981. – 256с.
307442
   Далекое и близкое. – Оренбург, 1976. – 34с.
307443
  Медведков В.А. Далекое и близкое / В.А. Медведков. – Йошкар-Ола, 1981. – 176с.
307444
  Климов И.Ф. Далекое и близкое / И.Ф. Климов. – Минск, 1987. – 334с.
307445
  Чеплевский Владимир Далекое и близкое : ( воспоминания об артисте театра и кино О.И.Борисове и не только о нем) / Чеплевский Владимир. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 488с. – ISBN 966-7276-86-4
307446
  Нагибин Ю.М. Далекое и близкое. / Ю.М. Нагибин. – М., 1965. – 335с.
307447
  Скатов Н.Н. Далекое и близкое: лит.-критич. очерки. / Н.Н. Скатов. – М., 1981. – 352с.
307448
  Ремпель Л.И. Далекое и близкое: Страницы жизни, быта, строит. дела, ремесла и искусства Старой Бухары / Л.И. Ремпель. – Ташкент, 1982. – 301с.
307449
   Далекое прошлое Молдавии. – Кишинев, 1969. – 232с.
307450
  Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья / А.П. Окладников. – Владивосток, 1959. – 292с.
307451
  Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья / А.П. Окладников, А.П. Деревянко. – Владивосток, 1973. – 440с.
307452
  Платонов С.Ф. Далекое прошлое Пушкинского уголка / С.Ф. Платонов. – Л., 1927. – 62с.
307453
  Александров-Липкинг Далекое прошлое соловьиного края / Александров-Липкинг. – Воронеж, 1971. – 159с.
307454
  Замесов В.Ф. Далекое рядом / В.Ф. Замесов. – Харьков, 1983. – 52с.
307455
  Замесов В.Ф. Далекое рядом / В.Ф. Замесов. – Харьков, 1983. – 51с.
307456
  Домогацких М. Далекое созвездие / М. Домогацких. – Воронеж, 1967. – 208с.
307457
  Филиппов А.П. Далекое эхо / А.П. Филиппов. – Уфа, 1978. – 101с.
307458
  Таманов С.И. Далекое эхо / С.И. Таманов. – Тула, 1982. – 56с.
307459
  Зотов Н.И. Далекое эхо / Н.И. Зотов. – Одесса, 1985. – 189с.
307460
  Деркач Г.Г. Далекое эхо / Г.Г. Деркач. – Хабаровск, 1989. – 79с.
307461
  Корольков Ю.М. Далекое, не забытое... / Ю.М. Корольков. – М, 1975. – 271с.
307462
   Далекому другу. – М, 1989. – 361с.
307463
  Пехів Володимир Далекосхідний вектор зовнішньої політики ОУН напередодні Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 38-40
307464
  Сухов А. Далекосхідний велетень. / А. Сухов. – Х, 1928. – 117с.
307465
  Чумак В.Г. Далеч віків прозираючи... / В.Г. Чумак. – К,, 1985. – 49с.
307466
  Рогов В.Я. Далече от берегов Невы...: заметки о пребывании А.С.Пушкина в Екатеринославле в 1820 г. / В.Я. Рогов. – Днепропетровск, 1984. – 103с.
307467
  Пушкин А.С. Далече северной столицы / А.С. Пушкин. – Кишинев, 1974. – 79с.
307468
  Богач Г.Ф. Далече северной столицы / Г.Ф. Богач. – Иркутск, 1979. – 191с.
307469
  Кралевски С. Далечини / С. Кралевски. – София, 1965. – 110с.
307470
  Брюсов В. Дали / В. Брюсов. – М., 1922. – 88с.
307471
  Кутов Н.Н. Дали / Н.Н. Кутов. – Л., 1974. – 119с.
307472
  Суховский В.Н. Дали долинные / В.Н. Суховский. – Москва, 1989. – 125с.
307473
  Михайлов Константин Дали заповедной Теберды : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 174-181 : Фото
307474
  Байрамов Б. Дали лазурные / Б. Байрамов. – Баку, 1995. – 199с.
307475
   Дали отчие, неоглядные. – М, 1980. – 331с.
307476
   Дали отчие, неоглядные. – М, 1980. – 448с.
307477
   Дали отчие, неоглядные. – М
3. – 1980. – 303с.
307478
  Голиков И.К. Дали прошедшего / И.К. Голиков. – Воронеж, 1971. – 269с.
307479
  Ковалев В. Дали родные / В. Ковалев. – М, 1958. – 73с.
307480
  Маргарян А.А. Дали. / А.А. Маргарян. – М., 1970. – 87с.
307481
  Кісь Р. Далі веслувати супроти течії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 4-13


  Сумління науковців-гуманітаріїв та нова духовна колонізація України.
307482
  Клименко М.Д. Далі голубині / М.Д. Клименко. – К., 1959. – 72с.
307483
  Вірта М.Є. Далі неозорі / М.Є. Вірта. – Київ, 1962. – 100с.
307484
  Тютюнник А.М. Далі польоту стріли / А.М. Тютюнник. – К., 1988. – 331с.
307485
  Тютюнник А.М. Далі польоту стріли / А.М. Тютюнник. – К., 1990. – 268с.
307486
   Далівський університет 1920-2010 : Східноукраїнський національний уніерситет імені Володимира Даля. – Луганськ : Логос Україна, 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-1581-12-7
307487
  Фрейденберг М.М. Далматинский город и его сельская округа в XIII - XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Фрейденберг М.М.; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
307488
   Далматинское настроение : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 16-20 : Фото
307489
  Крылов Р.А. Даль голубая / Р.А. Крылов. – Краснодар, 1965. – 95с.
307490
  Кобилецький Ю.С. Даль махне крилом / Ю.С. Кобилецький. – К., 1985. – 158с.
307491
  Катанов В.М. Даль моих полей / В.М. Катанов. – М., 1980. – 96с.
307492
  Дуйсенбиев А. Даль неоглядная / А. Дуйсенбиев. – Алма-Ата, 1978. – 152с.
307493
  Мережников Н.Я. Даль окликает: Кн. стихов. / Н.Я. Мережников. – М., 1980. – 95с.
307494
  Малохаткин И.И. Даль открыта. Стихи / И.И. Малохаткин. – Москва, 1974. – 110с.
307495
  Рябухин Б.К. Даль отчего света / Б.К. Рябухин. – М., 1986. – 63с.
307496
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 112с.
307497
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 31с.
307498
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 117с.
307499
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – Л, 1981. – 160с.
307500
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 112с.
307501
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 335с.
307502
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 191с.
307503
  Прокушев Ю.Л. Даль памяти народной / Ю.Л. Прокушев. – М., 1978. – 272с.
307504
  Прокушев Ю.Л. Даль памяти народной / Ю.Л. Прокушев. – Москва, 1983. – 272 с.
307505
  Хадкевич Т.К. Даль полевая. Роман / Т.К. Хадкевич. – М, 1959. – 463с.
307506
  Хадкевич Т.К. Даль полевая. Роман / Т.К. Хадкевич. – М, 1961. – 470с.
307507
  Кашпуров И.В. Даль полынная / И.В. Кашпуров. – М., 1980. – 110с.
307508
  Иванов Б.Е. Даль свободного романа / Б.Е. Иванов. – М., 1959. – 716с.
307509
  Жалсараев Д. Даль степная / Д. Жалсараев. – М., 1959. – 116с.
307510
  Костяков И.М. Даль степная / И.М. Костяков. – Красноярск, 1960. – 29с.
307511
  Малыгин В.М. Даль степная. Повесть. / В.М. Малыгин. – Оренбург, 1958. – 187с.
307512
  Порудоминский В.И. Даль. (1801-1872 гг.) / В.И. Порудоминский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 384 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 17(505))
307513
  Гирилович Н.П. Дальва - сестра Хатыни / Н.П. Гирилович. – 2-е изд. доп. – Минск, 1981. – 142с.
307514
   Дальверзинтепе - кушанский город на юге Узбекистана. – Ташкент, 1978. – 238с.
307515
  Осипов И.З. Дальдние дороги / И.З. Осипов. – М, 1957. – 158с.
307516
  Рагимов А.Т. Дальенейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства Дагестана в период развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Рагимов А.Т.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1979. – 24л.
307517
  Дальневосточная Дальневосточная гвардия пятилетки / Дальневосточная, гвардия пятилетки. – Хабаровск, 1972. – 311с.
307518
  Жигалов Б.С. Дальневосточная политика Англии в 1917-1922 гг. / Б.С. Жигалов. – Томск, 1981. – 175с.
307519
  Григорцевич С.С. Дальневосточная политика империалистических держав в 1906-1965 гг. / С.С. Григорцевич. – Томск, 1965. – 603с.
307520
  Добров А. Дальневосточная политика США в период русско-японской войны / А. Добров. – М, 1952. – 396с.
307521
  Бродский Р.М. Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны / Р.М. Бродский. – Москва, 1968. – 244с.
307522
  Арбузов И.С. Дальневосточная прописка / И.С. Арбузов. – Владивосток, 1971. – 63с.
307523
  Персиц А М. Дальневосточная республика и Китай. Роль ДРВ в борьбе советской власти с Китаем в 1920-1922 гг / А М. Персиц, . – М, 1962. – 304с.
307524
  Фетисова Л.Е. Дальневосточная частушка и некоторые проблемы истории и поэтики жанра : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.09 / Фетисова Л.Е. ; АН УССР , Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – Киев, 1982. – 28 с.
307525
  Коробеев А.И. Дальневосточная школа уголовного права и криминологии: история и современность / А.И. Коробеев, В.А. Номоконов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 135-147. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
307526
   Дальневосточная юность. – Хабаровск, 1978. – 336с.
307527
  Горлач Л.Н. Дальневосточное кольцо / Л.Н. Горлач, С.В. Тельнюк. – К, 1978. – 232с.
307528
  Цыпкин С. Дальневосточные большевики на путях к Октябрю. / С. Цыпкин. – Хабаровск, 1934. – 172с.
307529
  Сушков Б.А. Дальневосточные моря и побережья. / Б.А. Сушков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Владивосток, 1972. – 96с.
307530
   Дальневосточные партийные организации в борьбе за осуществление постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 мая 1970 г.. – Владивосток, 1977. – 143с.
307531
  Лидин Г В. Дальневосточные повести / Г В. Лидин, . – Хабаровск, 1954. – 424с.
307532
  Можаев Б.А. Дальневосточные повести / Можаев Б.А. – Москва : Советский писатель, 1970. – 384 с. : портр.
307533
  Винник Ю.М. Дальневосточные проблемыв в американо-индийских отношениях /1950-1953 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Винник Ю.М.; Моск. гос. ин-т международ. отношений. – М., 1961. – 19л.
307534
  Диковский С.В. Дальневосточные рассказы / С.В. Диковский. – М., 1947. – 247с.
307535
  Омаров М.О. Дальневосточные растительноядные рыбы в условиях Дагестана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Омаров М.О. ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку, 1970. – 20 с.
307536
   Дальневосточный Босфор для стран ШОС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 8. – С. 57-58
307537
  Асташин Н.А. Дальневосточный вектор венгерской внешней политики : XX век // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 0132-1366
307538
  Архипов Н.Б. Дальневосточный край / Н.Б. Архипов. – 2-е перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 158 с. + 1 карта. – (Экономическая география СССР по районам / Под ред. Вольфа М.Б., Мебуса Г.А.)
307539
  Кабузан В.М. Дальневосточный край в 17 - начале 20 вв. / В.М. Кабузан. – М., 1985. – 260с.
307540
  Стимсон Г.Л. Дальневосточный кризис / Г.Л. Стимсон. – М., 1938. – 196с.
307541
   Дальневосточный очаг военной опасности : в помощь пропагандисту и агитатору. – Саратов : Саратовское краевое изд., 1936. – 132 с.
307542
  Цой В.А. Дальневосточный регион в условиях реализации проекта присоединения транскорейской железной дороги к Транссибирской железнодорожной магистрали // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 67-70. – ISSN 2074-6040


  Автор статьи анализирует условия, необходимые для функционирования объема экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. При этом наблюдаются структурные преобразования, минимизация участия ...
307543
  Зайцев Ю.М. Дальневосточный след // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 (617). – С. 50-55. – ISSN 0321-0626


  Историография стран Северо-Восточной Азии о роли СССР в победе над Японией. К 66-летию окончания Второй мировой войны.
307544
   Дальневосточный университет. – Владивосток, 1973. – 114с.
307545
   Дальневосточный филиал Сибирского отделения Академии Наук СССР в 1969 году. – Владивосток, 1970. – 40с.
307546
  Петренко В.М. Дальневосточный фронт накануне и в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 20-25. – ISSN 0321-0626
307547
   Дальневосточный художественный музей. – Л, 1961. – 116с.
307548
   Дальневосточный художественный музей. – Л, 1966. – 94с.
307549
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Москва, 1949. – 70с.
307550
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Свердловск, 1949. – 192с.
307551
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Свердловск, 1989. – 378с.
307552
  Петровых М.С. Дальнее дерево / М.С. Петровых. – Ереван, 1968. – 206с.
307553
   Дальнее поле. – Смоленск, 1958. – 259с.
307554
  ШлионскийА.Г Дальнее распространение радиоволн в ионосфере / ШлионскийА.Г. – М., 1979. – 152с.
307555
  Каюмов Р.К. Дальнейшая демократизация местных Советов депутатов трудящихся в период развернутого строительства коммунизма в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Каюмов Р.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1962. – 17л.
307556
  Шишкин Вячеслав Павлович Дальнейшая разработка и реализация прямого метода эластопотенциала для расчета упругих элементов конструкций : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Шишкин Вячеслав Павлович; Моск. инженерно-строительный ин-т им. В.В.Куйбышева. – М., 1979. – 18л.
307557
   Дальнейшее возрастание руководящей роли партии в коммунистическом строительстве. – К, 1976. – 315с.
307558
  Рыбалкин А.А. Дальнейшее обострение противоречий капиталистической системы / А.А. Рыбалкин. – Киев, 1956. – 15с.
307559
   Дальнейшее повышение активности коммунистов в свете рашений XXIV съезда КПСС. – Новосибирск, 1973. – 241с.
307560
  Иванов С.И. Дальнейшее повышение боеспособности первичных партийных организаций предприятий промышленности в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванов С.И.; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л,, 1973. – 18л.
307561
  Таран Е.П. Дальнейшее повышение роли и демократизация деятельности Советов депутатов трудящихся (1954-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Таран Е.П. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – Москва, 1965. – 18 с.
307562
  Култышев С.С. Дальнейшее повышение уровня партийно-организационной и идейно-воспитательной работы в период послевоенной сталинской пятилетки (1946-1950 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Култышев С.С.; Акад. общественных наук ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
307563
  Павко А.И. Дальнейшее развитие В.И.Лениным левоблакистской тактики и борьба против ее меньшевистских извращений (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павко А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
307564
  Павко Анатолий Иванович Дальнейшее развитие В.И.Лениным левоблокистской тактики и борьба против ее меньшевистских извращений (1907-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павко Анатолий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.196-225
307565
  Девяткина И.И. Дальнейшее развитие В.И.Лениным теории и программы партии по национальному вопросу / И.И. Девяткина. – Киев, 1967. – 32с.
307566
  Зарницкий Б.В. Дальнейшее развитие В.И.Лениным учения о партии нового типа (1903-1912 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Зарницкий Б.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – Москва, 1971. – 22 с.
307567
  Мазюк Г. Дальнейшее развитие внутрипартийной демократии в свете решений XXIV съезда КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мазюк Г.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1976. – 22л.
307568
  Жиляков Н.М. Дальнейшее развитие внутрипартийной демократии на основе Устава КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Жиляков Н. М.; МГУ, ИПКП маркс. ленин. – М., 1955. – 16л.
307569
   Дальнейшее развитие движения за коммунистический труд и соревнования за украинский час - верный путь неуклонного повышения производительности труда : Тезисы докладов и сообщений на научно-теоретической конференции, 25-26 апреля 1964 года. – Луганск, 1964. – 96с.
307570
  Каминскас В.А. Дальнейшее развитие и применение уточненных методов теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Каминскас В.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 8л.
307571
  Ахмедов А.П. Дальнейшее развитие и укрепление семейных отношений в период строительства коммунизма. (По материалам АзССР). : Автореф... канд. философ.наук: / Ахмедов А.П.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л.
307572
  Курбатова Э.В. Дальнейшее развитие иформативности метода Короткова. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Курбатова Э. В.; Кубан.гос.мед. ин-т. им Красной Армии. – Краснодар, 1978. – 17л.
307573
  Серлин Э.М. Дальнейшее развитие Коммунистической партией Советского Союза экономических форм союза рабочего класса и колхозного крестьянства (1953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серлин Э.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1962. – 16л.
307574
  Чейпеш Э.П. Дальнейшее развитие культурной революции в Венгерской Народной Республике и углубление советско-венгерского культурного сотрудничества (1962-1975 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чейпеш Э.П.; Ужгород. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1978. – 24л.
307575
  Бяков В.Ф. Дальнейшее развитие ленинской теории социалистической революции в материалах международного совещания коммунистической и рабочих партий / В.Ф. Бяков. – Київ, 1970. – 27с.
307576
  Иванов Л.А. Дальнейшее развитие общественных начал в деятельности профсоюзов Узбекистана в условиях коммунистического строительства (1959-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Иванов Л.А.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 30л.
307577
  Завиновский М.Л. Дальнейшее развитие революции / М.Л. Завиновский. – Киев, 1962. – 26с.
307578
  Демченко М.П. Дальнейшее развитие специализации и кооперирования в промышленности СССР / М.П. Демченко, Н Е. Сластенко. – М., 1960. – 52с.
307579
  Адрианова В.И. Дальнейшее развитие теории и практики пролетарского интернационализма в деятельности КПСС (1956-1962 гг.) / Адрианова В.И. – Саратов, 1962. – 48 с.
307580
  Землянников А.Б. Дальнейшее сближение наций в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Землянников А.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
307581
  Джавадов Г.А. Дальнейшее совершенствование и постепенное преобразование социалистических производственных отношений в коммунистические. / Г.А. Джавадов. – М, 1963. – 2с.
307582
  Ванев Георги Станев Дальнейшее совершенствование организационно-партийной работы БКП с учетом творческого использования опыта КПСС : Автореф... Канд.истнаук: 07.00.01 / Ванев Г.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1976. – 24л.
307583
  Зайчук В.И. Дальнейшее совершенствование правового воспитания / В.И. Зайчук. – К, 1984. – 47с.
307584
   Дальнейшее углубление кризиса международных валютных отношений капиталистических стран. – М, 1977. – 328с.
307585
  Бабинцева А.А. Дальнейшее украпление единства партийных рядов в период между XVII и XVIII съездами Коммунистической партии Советского Союза : Автореф... канд.ист.наук: / Бабинцева А.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1955. – 16л.
307586
  Токаренко Я.П. Дальнейшее укрепление дружбы украинского и русского народов в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945 годов) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Токаренко Я.П. ; Мин. культуры СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
307587
  Коровин А.М. Дальнейшее укрепление заводских партийных организаций и соврешенствование их внутрипартийной работы в период между 22 и 23 създами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Коровин А.М.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 27л.
307588
  Рузимуратов А. Дальнейшее укрепление и развитие дружбы, сотрудничества и взаимопомощи народов Узбекистана с народами братских республик (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Рузимуратов А.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1969. – 26л.
307589
  Шиков Р.С. Дальнейшее укрепление и расширение связи партии с массами (1956-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шиков Р.С. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1966. – 16л.
307590
  Гурбанов С.М. Дальнейшее укрепление и роль морально-политического единства советского общества в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурбанов С.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 24л.
307591
  Калиновский Валерий Степанович Дальнейшее укрепление первичных партийных организаций на основе принципа демократического централизма (1976-1980 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калиновский Валерий Степанович;. – К., 1987. – 238л. – Бібліогр.:л.192-238
307592
  Калиновский Валерий Степанович Дальнейшее укрепление первичных партийных организаций на основе принципа демократического централизма (1976-1980 гг.) (на материалах парторганизаций промышленных предприятий Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Калиновский Валерий Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 25 с.
307593
  Бурчак Ф.Г. Дальнейшее укрепление правовой основы государственной и общественной жизни / Ф.Г. Бурчак. – К., 1987. – 47с.
307594
  Данилова А.П. Дальнейшее укрепление связей Коммунистической партии с массами - решающее условие успешного выполнения пятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Данилова А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
307595
  Кулиев Дж.С. Дальнейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства - важнейшее условие успешного строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев Дж.С.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 18л.
307596
  Ковалевский Б.П. Дальнейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период коммунистического строительства 1959-1970 гг. : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Ковалевский Б.П.; АН УССР. Ин-тут истории. – К., 1971. – 69л. – Бібліогр.:с.68-69
307597
  Петрович Н.Г. Дальнейшее улучшение условий труда рпбочих каменноугольной промышленности Донбасса (на материалах шахт Донбасса) : Дис... канд. экон.наук: / Петрович Н. Г.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. полит. экон. – К., 1956. – 253л.
307598
  Душечкин А.И. Дальнейшие исследования о биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве / А.И. Душечкин. – Петроград : Типогр. Альтшулера, 1914. – 34с. – (Труды сети опытных полей Всероссийского об-ва сахарозаводчиков ; Сообщение 31)
307599
  Караваев В.А. Дальнейшие наблюдения над видами рода ANTENNOPHORUS = Weitere beobachtungen uber Arten der Gattung : Оттиск из ХХ т. Записок Киевск.Общества Естествоиспытателей / В.А. Караваев. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира, 1906. – 22с.
307600
  Сомадева Дальнейшие похождения царевича Нараваханадаттіі... / Сомадева. – М, 1976. – 446с.
307601
  Соколов-Микитов Дальние берега / Соколов-Микитов. – М., 1975. – 576с.
307602
  Романов А.В. Дальние берега / А.В. Романов. – М., 1978. – 280с.
307603
  Божаткин М.И. Дальние берега / М.И. Божаткин. – Киев, 1982. – 256с.
307604
   Дальние берега : Портреты писателей эмиграции: мемуары. – Москва : Республика, 1994. – 383с. – ISBN 5-250-02304-6
307605
  Никонов Н.Г. Дальние берега. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1980. – 543с.
307606
  Жумаканов Ж. Дальние березы / Ж. Жумаканов. – Алма-Ата, 1968. – 197с.
307607
  Парве Р.Л. Дальние дороги / Р.Л. Парве. – Таллин, 1956. – 100с.
307608
  Цыбенко М. Дальние дороги / М. Цыбенко. – Алма-Ата, 1956. – 87с.
307609
  Балтрунас А. Дальние дороги / А. Балтрунас. – М, 1961. – 419с.
307610
  Упит А.М. Дальние дороги / А.М. Упит. – Рига, 1968. – 221с.
307611
  Можаев Б.А. Дальние дороги / Можаев Б.А. – Москва : Советская Россия, 1970. – 224 с.
307612
  Кузнецов А. Дальние дороги / А. Кузнецов. – М., 1985. – 90с.
307613
  Кузнецов А.А. Дальние дороги / А.А. Кузнецов. – М., 1985. – 191с.
307614
  Аджиев А.М. Дальние дороги песни / А.М. Аджиев. – Махачкала, 1977. – 101с.
307615
  Тростянский В.С. Дальние дороги, дальние... / В.С. Тростянский. – Минск, 1981. – 80с.
307616
  Шемшелевич Л.В. Дальние дороги. / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1948. – 95с.
307617
  Гольский Е. Дальние дороги. / Е. Гольский. – Кишинев, 1955. – 111с.
307618
  Пасько С.Д. Дальние дороги. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1963. – 381с.
307619
  Годер Г.И. Дальние историко-турстические походы. / Г.И. Годер, Н.А. Куперман. – М, 1957. – 123с.
307620
   Дальние края : Повести и рассказы вьетнамских писателей [ Для среднего шк. возраста. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с. : илл.
307621
  Краминов Д.Ф. Дальние края, близкие соседи / Д.Ф. Краминов. – М., 1979. – 224с.
307622
  Райнис Я. Дальние отзвуки синего вечера / Я. Райнис. – Рига, 1973. – 182с.
307623
  Толстов Ю.Г. Дальние передачи электической энергии постоянного тока / Ю.Г. Толстов. – М., 1954. – 32с.
307624
  Богоров В.Г. Дальние плавания на "Витязе" / В.Г. Богоров. – М, 1961. – 48с.
307625
  Каракулин К. Дальние плавания на яхтах / К. Каракулин. – М., 1955. – 92с.
307626
  Антонов С.П. Дальние поезда / С.П. Антонов. – Москва, 1951. – 64с.
307627
  Кравцов А.ф. Дальние поезда / А.ф. Кравцов. – Х., 1961. – 123с.
307628
  Сланов Г. Дальние просторы. / Г. Сланов. – Алма-Ата, 1949. – 178с.
307629
  Успенский В.Д. Дальние рейсы. / В.Д. Успенский. – М, 1969. – 255с.
307630
  Юрьев З.Ю. Дальние родственники : Фантастическая повесть / З.Ю. Юрьев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 302с.
307631
  Кугультинов Д.Н. Дальние сигналы / Д.Н. Кугультинов. – Москва, 1969. – 215с.
307632
  Изюмский Б.В. Дальние снега / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1990. – 397с.
307633
  Лисаковский И.Н. Дальние соседи / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1968. – 136с.
307634
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1948. – 104с.
307635
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – Ижевск, 1956. – 104с.
307636
  Полянский А.Ф. Дальние цели: записки воен. кор. / А.Ф. Полянский. – М., 1977. – 191с.
307637
  Веников В.А. Дальние электропередачи / В.А. Веников. – Москва-Ленинград, 1960. – 312с.
307638
  Боровиков Г.Ф. Дальний ветер / Г.Ф. Боровиков. – М, 1966. – 200с.
307639
   Дальний Восток. – М, 1961. – 258с.
307640
  Никольская В.В. Дальний Восток : Очерк природы, южной половины Дальнего Востока / В.В. Никольская. – Москва : Географгиз, 1962. – 215с.
307641
   Дальний Восток. – Москва : Мысль, 1964. – 120с.
307642
   Дальний Восток : Экономико-географическая характеристика. – Москва : Мысль, 1966. – 495 с.
307643
   Дальний Восток. – М, 1974. – 164с.
307644
   Дальний Восток. – Москва, 1989. – 280с.
307645
  Якимов А.Т. Дальний Восток в огне борьбы с интервентами и белогвардейцами (1920 - 1922) / А.Т. Якимов. – М, 1979. – 120с.
307646
  Флеров В.С. Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства / В.С. Флеров. – Томск
1. – 1973. – 492с.
307647
   Дальний Восток в поэзии современников. – Дальневост., 1990. – 682с.
307648
  Самарин Г. Дальний Восток ждет переселенцев / Г. Самарин, В. Антонович. – М., 1940. – 112с.
307649
   Дальний Восток за 40 лет Советской власти. – Комсомольск-на-Амуре, 1958. – 554с.
307650
   Дальний Восток и берега морей, омывающих территорию СССР. – Москва : Наука, 1982. – 277 с.
307651
  Кузнецова О.Н. Дальний Восток и развитие русско-французских отношений в 1902-1905 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 29-47. – ISSN 0042-8779
307652
   Дальний Восток и соседние территории в средние века. – Новосибирск, 1980. – 151с.
307653
  Жуков Е.М. Дальний Восток после первой мировой войны / Е.М. Жуков. – Москва, 1951. – 24с.
307654
  Бляхер Л.Е. Дальний Восток России в режиме консервации: между "глобальной экономикой" и "государственной опекой" / Л.Е. Бляхер, Л.А. Васильева // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 2 (53). – С. 60-71
307655
  Шиндялова И.П. Дальний Восток России в системе взаимодействия со старанами АТР: социально-демографический аспект : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 65-66. – ISSN 0016-7207
307656
  Гладышев А.Н. Дальний Восток сегодня, завтра / А.Н. Гладышев. – М, 1987. – 37с.
307657
  Дьяконов Ф.В. Дальний Восток: компелксное развитие / Ф.В. Дьяконов. – Москва : Знание, 1988. – 46 с . – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 10 ; Науки о Земле)
307658
   Дальний Восток: Корея = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 72-79 : Фото
307659
  Чичканов В.П. Дальний Восток: стратегия экономического развития / В.П. Чичканов. – М., 1988. – 247с.
307660
   Дальний Восток: Физико-географическая характеристика. – Москва : АН СССР, 1961. – 438с.
307661
  Гудзенко С.П. Дальний гарнизон / С.П. Гудзенко. – М, 1950. – 128с.
307662
  Гудзенко С.П. Дальний гарнизон / С.П. Гудзенко. – М, 1984. – 159с.
307663
  Шумаков Н.Ф. Дальний гром / Н.Ф. Шумаков. – М, 1978. – 175с.
307664
  Зайцев Б.К. Дальний край / Б.К. Зайцев. – М., 1990. – 669с.
307665
   Дальний перелет. Пора в путь-дорогу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 78-87 : фото. – ISSN 1029-5828
307666
  Фарбер А.М. Дальний поезд. / А.М. Фарбер. – Ростов н/Д, 1960. – 104с.
307667
  Парнов Е.И. Дальний поиск / Е.И. Парнов. – Москва, 1963. – 255 с.
307668
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 11-12. 2006. – Москва, 2006. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-116-3
307669
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 9-10. 2006. – Москва, 2006. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-114-7
307670
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 8. 2006. – Москва : Метагалактика, 2006. – 288с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-113-9
307671
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 5-6. 2006. – Москва : Метагалактика, 2006. – 288с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-108-2
307672
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 1. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-122-8
307673
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 4. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-064-7
307674
   Дальний Поиск. – Москва : Метагалактика, 2007. – 336с. – (Приключения, фантастика ; 3, 2007 ; Дальний поиск). – ISBN 5-85141-125-2
307675
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 2. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 956-5-85141-123-6
307676
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 5. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 320 с. – ISBN 5-85141-119-8
307677
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 6. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 320 с. – ISBN 956-85141-110-8
307678
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 1. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 320с. – На титул. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2008. – ISBN 956-85141-037-X
307679
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 2-3. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 368 с. – ISBN 5-85141-069-8
307680
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 4-6. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 384 с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-073-6. – ISSN 0869-2726
307681
   Дальний полет. – Москва, 1972. – 302с.
307682
  Хузангай П. Дальний полет. / П. Хузангай. – М,, 1972. – 158с.
307683
  Савостин Н.С. Дальний полустанок. / Н.С. Савостин. – Чита, 1956. – 63с.
307684
  Уайт Р. Дальний порядок в твердых телах : пер.с англ. / Р. Уайт, Т. Джебелл. – Москва : Мир, 1982. – 447с.
307685
  Вологин А.М. Дальний поход / А.М. Вологин. – Москва, 1988. – 286с.
307686
  Сотников С.К. Дальний прием телевидения / С.К. Сотников. – М.-Л., 1964. – 71с.
307687
  Сотников С.К. Дальний прием телевидения / С.К. Сотников. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Энергия, 1968. – 87с.
307688
  Анисимов Ф В. Дальний прием телевидиния / Ф В. Анисимов. – Москва, 1956. – 96с.
307689
  Черемисин Б.П. Дальний прицел. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1968. – 100с.
307690
  Наровчатов С.С. Дальний путь. Стихи и поэмы. / С.С. Наровчатов. – М., 1973. – 327с.
307691
  Федосеев Семен Дальний ракетный удар : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 136-142 : Фото
307692
  Беркут А.Н. Дальний рейс / А.Н. Беркут. – Краснодар, 1966. – 144с.
307693
  Неверов И.М. Дальний рейс. / И.М. Неверов. – Одесса, 1963. – 124с.
307694
  Попов В.Н. Дальний рейс. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1971. – 312с.
307695
  Митницкий Л.Д. Дальний родственник. / Л.Д. Митницкий. – М., 1952. – 64с.
307696
  Преловский А.В. Дальний свет / А.В. Преловский. – М., 1970. – 128 с.
307697
  Кряквин Е.Е. Дальний свет / Е.Е. Кряквин. – М., 1978. – 303с.
307698
  Назаров Р.В. Дальний свет / Р.В. Назаров. – Л., 1981. – 384с.
307699
  Лобанцев Ю.Л. Дальний свет. / Ю.Л. Лобанцев. – Свердловск, 1981. – 79с.
307700
  Поздняков Н.А. Дальний свет. / Н.А. Поздняков. – М, 1986. – 125с.
307701
  Халемский Н.А. Дальний свет: Повести, рассказы / Н.А. Халемский. – К, 1985. – 320с.
307702
  Крылов А.И. Дальними маршрутами. / А.И. Крылов. – М., 1969. – 216с.
307703
  Ялымаров А. Дальними тропами. / А. Ялымаров. – Майкоп, 1958. – 92с.
307704
  Ляшенко В.Г. Дальних лет поезда / В.Г. Ляшенко. – Тула, 1974. – 47с.
307705
  Дорошко П Дальні заграви / П Дорошко. – Київ; Харків, 1945. – 79с.
307706
  Дорошко П Дальні подорожі / П Дорошко. – Київ, 1954. – 198с.
307707
  Гладков К.А. Дальновидение / К.А. Гладков. – М.-Л., 1950. – 64с.
307708
  Гладков К.А. Дальновидение / К.А. Гладков. – 3-е изд. – М., 1952. – 64с.
307709
  Гладков К.А. Дальновидение и его применение / К.А. Гладков. – М., 1954. – 96с.
307710
  Руссиян А.А. Дальнодействующее взаимодействие сверхдислокаций в упорядоченных сплавах со сверхструктурой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Руссиян А.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18 с.
307711
   Дальное тропосферное распространение ультракоротких радиоволн. – Москва, 1965. – 416с.
307712
  Мартынов Н.И. Дальнозоркость / Н.И. Мартынов. – М, 1972. – 88с.
307713
  Галкин С.З. Дальнозоркость. / С.З. Галкин. – М., 1968. – 527с.
307714
  Березкин В. Дальность видимости как объект метеорологических наблюдений / В. Березкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 97с.
307715
  Усенко П.М. Дальня вгинається путь / П.М. Усенко. – К., 1977. – 191с.
307716
  Голованівський С.О. Дальня луна / С.О. Голованівський. – К., 1961. – 71с.
307717
  Кратт И.Ф. Дальняя бухта / И.Ф. Кратт. – Л., 1945. – 236с.
307718
  Марченко А.Т. Дальняя гроза / А.Т. Марченко. – М, 1987. – 303с.
307719
  Магалиф Ю.М. Дальняя дистанция / Ю.М. Магалиф. – Новосибирск, 1988. – 253с.
307720
  Лавренев Б.А. Дальняя дорога / Б.А. Лавренев. – М.-Л., 1946. – 139с.
307721
  Борисов К.Ф. Дальняя дорога / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1957. – 190с.
307722
  Арбузов А.Н. Дальняя дорога / А.Н. Арбузов. – Москва, 1958. – 123с.
307723
  Кожемякин В.И. Дальняя дорога / В.И. Кожемякин. – М., 1977. – 79с.
307724
  Толконюк И.А. Дальняя дорога / И.А. Толконюк. – М., 1981. – 95с.
307725
  Дудин М.А. Дальняя дорога / М.А. Дудин. – Москва : Современник, 1982. – 424с. – (Библиотека поэзии Россия)
307726
  Цветнов А.. Дальняя дорога / А. Цветнов. – Горький, 1985. – 253с.
307727
  Еловских В.И. Дальняя дорога / В.И. Еловских. – Москва, 1987. – 262с.
307728
  Атаров Н.С. Дальняя дорога : лит. портрет В.Овечкина / Н.С. Атаров. – Москва, 1977. – 167с.
307729
  Финнов М.П. Дальняя дорога Антона Чехова / М.П. Финнов. – М, 1991. – 238с.
307730
  Катерли Е.И. Дальняя дорога. / Е.И. Катерли. – Л, 1955. – 458с.
307731
  Праскунин М.В. Дальняя дорога. / М.В. Праскунин. – М., 1958. – 72с.
307732
  Семынин П.А. Дальняя дорога: стихотворения / П.А. Семынин. – Москва, 1977. – 95с.
307733
  Коржиков В.Т. Дальняя земля.Стихи. / В.Т. Коржиков. – М., 1961. – 64с.
307734
  Ганина М.А. Дальняя поездка / М.А. Ганина. – М., 1975. – 387с.
307735
  Сиротин С.М. Дальняя пристань : повесть, рассказ / Сергей Сиротин // На взлетной полосе : рассказы / В.И. Ваганов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – С. 226-305. – ISBN 5-7688-0260-6
307736
  Герасимова В.А. Дальняя родственница / В.А. Герасимова. – М., 1934. – 63с.
307737
  Дракохруст А.А. Дальняя связь / А.А. Дракохруст. – Минск, 1983. – 335с.
307738
   Дальняя тропосферная радиосвязь. – Москва, 1968. – 248с.
307739
  Давыденко Ю.И. Дальняя тропосферная связь / Ю.И. Давыденко. – Москва, 1968. – 21с.
307740
  Григорьев Ал Дальняя экстраполяция признаков дешифрирования четвертичных отложений. (На примере равнинных территорий областей древнего оледенения лесной и лесостепной зоны) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Григорьев Ал ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 20 с.
307741
   Дальняя электропередача 400 кв.. – М, 1957. – 32с.
307742
   Дальревком. – Хабаровск, 1949. – 148с.
307743
   Дальревком. – Хабаровск, 1957. – 286с.
307744
  Мухин В.Н. Дальтоград / В.Н. Мухин. – М., 1980. – 63с.
307745
  Рудольф С. Дальтоник: Роман. / С. Рудольф. – М., 1982. – 366с.
307746
  Дьюи Э. Дальтонский лабораторный план / Эвелина Дьюти ; Эвелина Дьюи; пер. с англ. Р. Ландсберг; предисл. Н.К.Крупской. – Москва : Новая Москва, 1923. – 153 с. – (Библиотека "Вестника просвещения" / под ред. И.М. Диомидова, Л.Д. Синицкого)
307747
  Петляков П.А. Дальша діяльність припиняється / П.А. Петляков. – Львів, 1987. – 129с.
307748
  Антоненко В.Г. Дальша інтернаціоналізація духовного життя радянського народу / В.Г. Антоненко, О.Є. Маноха. – Київ : Т-во "Знання", 1980. – 48с. – (Т-во "Знання" ; № 2 ; Сер. 4 : Теорія і практика наукового комунізму)
307749
  Михеев В. Дальше - без заветов-2 // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С. 57-65. – ISSN 0131-2227


  Китай: смена модели модернизации.
307750
  Михеев В Дальше - без заветов / В Михеев, С. Луконин, Ю. Сафронова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 69-78. – ISSN 0131-2227


  Китай - смена модели модернизации.
307751
   Дальше действовать будем мы. Модный приговор : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 26-27 : Фото
307752
  Вдовиченко Г.Г. Дальше зміцнення взаємозв"язку марксистсько- ленінської філософії та природознавства - основа вирішення проблеми з"єднання науки з виробництвом // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
307753
  Токаренко Я.П. Дальше зміцнення дружби українського і російського народів в ході Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Токаренко Я.П.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1954. – 283, XIVл. – Бібліогр.:л.І-XIV
307754
   Дальше піднесення народного добробуту : Про рішення 5-ї сесії Верховної Ради УРСР 5-го скликання. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 64 с.
307755
  Просецкий Э.П. Дальше пойдешь один / Э.П. Просецкий. – М., 1987. – 309с.
307756
  Петрович Н.Г. Дальше поліпшення умов праці робітників кам"яновугільної промисловості Донбасу / Н.Г. Петрович. – Київ, 1957. – 63с.
307757
  Шатров М.Ф. Дальше... дальше... дальше! / М.Ф. Шатров. – М., 1989. – 303с.
307758
  Шатров М.Ф. Дальше... дальше... дальше! / М.Ф. Шатров. – Рига, 1990. – 125с.
307759
  Шатров М.Ф. Дальше... дальше... дальше! / М.Ф. Шатров. – Рига, 1990. – 126с.
307760
  Король М.С. Дальший розвиток колгоспного ладу і відносин власності / М.С. Король. – К, 1961. – 68с.
307761
  Чухно А.А. Дальший розвиток системи економічного стимулювання в промисловості / А.А. Чухно. – К, 1966. – 54с.
307762
  Дудина Ирина Дама Британской империи, которая родилась в Москве // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 20-27


  Суламіф Михайлівна Мессерер (1908 — 2004, Лондон) — російска балерина і балетний педагог
307763
  Резанова Н. Дама Брузена // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С.82-102. – ISSN 1728-8568
307764
  Жапризо С. Дама в очках и с ружьем в автомобиле : Ловушка для золушки. Убийство в спальном вагоне. Романы / Себастьян Жапризо. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 1995. – 431с. – ISBN 5-7707-6395-7
307765
   Дама из Амстердама // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 6-13.
307766
  Сименон Ж. Дама из Байе / Ж. Сименон. – М, 1990. – 62с.
307767
  Сименон Ж. Дама из Байе / Жорж Сименон ; [пер. И. Можейко]. – Москва : Система, 1990. – 62 с. – В изд. также: Когда наступает полночь / Вит Мастерсон
307768
  Кальдерон П. Дама невидимка / П. Кальдерон. – Москва ; Ленинград, 1946. – 159 с.
307769
  Тарасюк Г.Т. Дама останнього лицаря : Новели. Оповідання / Галина Тарасюк. – Чернівці : Місто, 2004. – 216с. – ISBN 966-8341-18-Х
307770
  Дойль А.К. Дама под вуалью / А.К. Дойль. – М., 1991. – 348с.
307771
  Дюма А. Дама с камелиями / А. Дюма. – 116 с.
307772
  Дюма А. (сын) Дама с камелиями / А. (сын) Дюма. – Л., 1991. – 191,1с.
307773
  Дюма А. (сын) Дама с камелиями : Роман / А. (сын) Дюма. – Київ : Вік, 1991. – 190с. – ISBN 5-7707-1387-9
307774
  Дюма А. (сын) Дама с камелиями. / А. (сын) Дюма. – Тбилиси, 1959. – 200с.
307775
  Донцова Д. Дама с коготками / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-002921-7
307776
  Нариньян С.Д. Дама с Нарциссом / С.Д. Нариньян. – М., 1951. – 48с.
307777
  Чехов А.П. Дама с собачкой / А.П. Чехов. – М.Л., 1948. – 42с.
307778
  Чехов А.П. Дама с собачкой / А.П. Чехов. – М, 1961. – 23с.
307779
  Чехов А.П. Дама с собачкой / А.П. Чехов. – М, 1978. – 280с.
307780
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1976. – 224с.
307781
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1976. – 264с.
307782
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1976. – 240с.
307783
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1977. – 239с.
307784
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1978. – 256с.
307785
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1978. – 224с.
307786
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1978. – 232с.
307787
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : Для говорящих на английско языке / А.П. Чехов. – 3-е изд. – М, 1981. – с.
307788
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – 2-е изд. – М, 1982. – 247с.
307789
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – 2-е изд. – М, 1987. – 243с.
307790
  Тамер З. Дамаск пожарищ / З. Тамер. – М, 1977. – 134с.
307791
  Кубатьян Григорий Дамаск. Город мастеров : Профессии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-35 : Фото. – ISSN 1029-5828
307792
  Волгин О.И. Дамасский булат / О.И. Волгин. – Москва, 1988. – 95с.
307793
  Пермяк Е.А. Даматова Фартуната / Е.А. Пермяк. – М., 1977. – 48с.
307794
  Мир-Хайдоаров Дамба / Мир-Хайдоаров. – М., 1984. – 272с.
307795
  Оганджанов И. Дамба : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 107-112. – ISSN 0130-7673
307796
  Бат-Очир Дамдины Сухэ-Батор / Бат-Очир, Д. Дашжамц. – Москва, 1971. – 136с.
307797
   Дамдины Сухэ-Батор : Библиогр. указ. – Москва, 1976. – 159с.
307798
   Даме Груев (1871-1906). – Битола, 1981. – 276с.
307799
  Леус В. Дами запрошують кавалерів / В. Леус. – Чернігів, 1993. – 105с.
307800
  Хан-Магомедова Дамиан Херст: дерзкий новатор или ловкий мистификатор? // Обсерватория культуры : Журнал-обозрение / Российская государственная библиотека. Информкультура. – Москва, 2006. – № 4. – С. 56-61. – ISSN 0206-5231
307801
  Здравковски Ц. Дамка. / Ц. Здравковски. – Скопіе, 1968. – 132с.
307802
   Дамміт (Dummett) Майкл Ентоні Ердлі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 729-731. – ISBN 966-316-069-1
307803
  Буркацька Г.Є. Дамо 100 і 420 / Г.Є. Буркацька. – К., 1957. – 32с.
307804
   Дамоклів меч : Антична новела. – Київ : Дніпро, 1984. – 285с. – (Вершини світового письменства ; Т..49)
307805
  Гусєв В.І. Дамоклів меч / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 81. – ISBN 966-642-073-2
307806
  Пагіря О. Дамоклів меч демократії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  У Швейцарії вже понад 100 років діє унікальна система прийняття політичних рішень через референдум.
307807
  Чумак О.Р. Дамоклів меч: повісті : Повісті / О.Р. Чумак. – Київ : Молодь, 1986. – 152с.
307808
   Дамоклов меч : Антич. новела. – Киев : Дніпро, 1984. – 286 с. : іл. : Вершини світового письменства ; № 49
307809
  Ревич Юрий Дамоклово море : место события // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 60-66 : Фото
307810
  Столыпин П.А. Дамские речи / П.А. Столыпин. – М, 1990. – 63с.
307811
  Грекова И. Дамский мастер : Избранное / И. Грекова. – Москва : Текст. – (Классика ХХ века). – ISBN 5-7516-0124-6
Кафедра. Дамский мастер. "Скрипка Ротшильда". За проходной. – 1998. – 351с.
307812
  Филина О. Дамский негодник // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 19 (5097). – С. 21-23. – ISSN 0131-0097
307813
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – Москва, 1955. – 463с.
307814
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – М., 1959. – 478с.
307815
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – М., 1983. – 414с.
307816
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – М., 1983. – 416с.
307817
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – Нальчик, 1987. – 558с.
307818
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – К., 1993. – 367с.
307819
  Литвинова А.В. Дамы убивают кавалеров : Роман / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов; Литвиновы Анна и Сергей. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 416 с. – (Русский стиль). – ISBN 5-669-00512-9
307820
   Дан приказ ему на запад. – М, 1968. – 542с.
307821
  Уральский Л.В. Дан приказ ему... / Л.В. Уральский. – Ужгород, 1967. – 93с.
307822
  Кавалер В.М. Дан приказ ему... / В.М. Кавалер. – Донецк, 1974. – 192с.
307823
  Пляченко П.Ф. Дан приказ... / П.Ф. Пляченко. – М., 1984. – 271с.
307824
  Ильин В.А. Дана Ивану голова... / В.А. Ильин. – М., 1966. – 191с.
307825
  Юровская О.Ф. Дана мне радость. / О.Ф. Юровская. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
307826
  Герасимчук Д.К. Дана. / Д.К. Герасимчук. – К, 1967. – 70с.
307827
  Пивовар С.Ф. Данайці / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 81. – ISBN 966-642-073-2
307828
  Луговской В.А. Дангера / В.А. Луговской, 1935. – 38с.
307829
  Нванкво Нкем Данда. / Нванкво Нкем. – Москва, 1973. – 159 с.
307830
  Корнєєв Віктор Данець - російський мореплавець і першовідкривач (До 325-річчя з дня народження Вітуса Беринга) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-49 : Карта, фото. – Бібліогр.: 6 назв
307831
  Габриелян Вазген Аршалуйсович Даниел Варужан : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Габриелян Вазген Аршалуйсович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 50л.
307832
  Козлова Ю. Даниель Бьязини: "Девять лет любви с Роми Шнайдер" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 318-336. – ISSN 1726-6084
307833
  Фролов Ю. Даниель Дефо - метеоролог // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-88. – ISSN 0028-1263


  Английский писатель Даниель Дефо (1661-1731) известен нам как классик литературы, автор бессмертных приключений Робинзона Крузо, "Всеобщей истории пиратства", "Дневника чумного года" (всего более 500 книг, памфлетов и статей). Но англичане чтят его и ...
307834
  Аникст А.А. Даниель Дефо / А.А. Аникст. – Москва, 1957. – 136с.
307835
  Нерсесова М.А. Даниель Дефо. (К трехсотлетию со дня рождения). / М.А. Нерсесова. – М., 1960. – 40с.
307836
  Шаповал В.Н. Даниил Андреев: опыт постижения невыразимого // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 217-225. – ISSN 2077-8309
307837
  Григорьян А.Т. Даниил Бернулли / А.Т. Григорьян, Б.Д. Ковалев. – Москва, 1981. – 313с.
307838
  Югов А.К. Даниил Галицкий / А.К. Югов. – М, 1944. – 56с.
307839
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий / А.Ф. Хижняк. – М., 1956. – 562с.
307840
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий / А.Ф. Хижняк. – М., 1964. – 607с.
307841
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий / А.Ф. Хижняк. – М., 1979. – 576с.
307842
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий / А.Ф. Хижняк. – М., 1989. – 558с.
307843
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий / А.Ф. Хижняк. – М., 1991. – 559с.
307844
  Майоров А.В. Даниил Галицкий и Фридрих Воинственный: русско-австрийские отношения в середине XIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 32-52. – ISSN 0042-8779
307845
  Новлянская М.Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири / М.Г. Новлянская. – Ленинград : Наука, 1970. – 184с.
307846
  Войтинская О.С. Даниил Гранин / О.С. Войтинская. – Москва, 1966. – 192с.
307847
  Плоткин Л.А. Даниил Гранин / Л.А. Плоткин. – Л., 1975. – 246с.
307848
  Гайдай И.Н. Даниил Исидорович Антонович народный артист СССР / И.Н. Гайдай. – К., 1960. – 44с.
307849
  Глебов Н.А. Даниил Кайгородов / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1961. – 156с.
307850
  Билай В.И. Даниил Кириллович Заболотный / В.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1987. – 126 с.
307851
  Пицык Н.Е. Даниил Кириллович Заболотный / Н.Е. Пицык. – М, 1988. – 301с.
307852
  Стражеско Н. Даниил Кириллович Заболотный. Воспоминания // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 378-380. – ISBN 5-7707-1061-6
307853
  Момонт С В. Даниил Лукич Мордовцев : Очерк жизни и творчества / С В. Момонт, . – Ростов -на-Дону, 1978. – 125 с.
307854
  Быков О.Н. Даниил Михайлович Проэктор (1917-1999) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 211-229. – ISSN 0130-3864


  Портрет історика, члена-корр. РАН
307855
  Ляховицкий Е.А. Даниил Натанович Альшиц: краткое обозрение научных достижений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 62-67. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
307856
   Даниил Сагал. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – Москва, 1966. – 16с.
307857
  Серков Ф.Н. Даниил Семенович Воронцов (1886-1965) / Ф.Н. Серков. – К., 1986. – 127с.
307858
   Даниил Фомич Острянин: философ. – К., 1987. – 52с.
307859
  Ямпольский И.М. Даниил Шафран / И.М. Ямпольский. – М., 1974. – 60с.
307860
  Мельник Л.Г. Данилевич Василь Юхимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 189. – ISBN 96966-8060-04-0
307861
  Кузьминська О. Данилевич Василь Юхимович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 170-173. – ISBN 966-02-3529-1
307862
   Данилевский Евгений Иванович. Живопись. – Москва, 1989. – 56с.
307863
   Данилевский Николай Яковлевич : [указатель литературы] / составитель О,М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 49 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 5 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 1. – С. 31-57
307864
  Короткий В. Данилевський Григорій Петрович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 109-110. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
307865
  Трубенко А.І. Данилевський Микола Якович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1014-1015. – ISBN 966-316-069-1
307866
   Даниленко Володимир Григорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 405. – ISBN 978-966-2726-03-9
307867
  Стеблина-Рудякова Даниленко Людмила Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 210-211. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1981) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету вм. Т.Г. Шевченка. З 1996 р. - асистент, згодом - доцент кафедри слов"янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
307868
  Казакова М.Н. Данилкин клад / М.Н. Казакова. – Тула, 1963. – 192с.
307869
  Яган И.П. Данилкино утро / И.П. Яган. – Омск, 1989. – 318с.
307870
  Тома Л.В. Данило Апостол / Л.В. Тома. – Київ : ДАК "Укрвидавполіграфія", 2012. – 94, [2] с. – Бібліогр.: с. 93. – ISBN 978-966-97243-1-1
307871
  Горщак Л.Ф. Данило Братковський - поет і громадянин / Л.Ф. Горщак, В.І. Кух // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 13. – С 16-18.
307872
  Братковський Д. Данило Братковський – суспільний діяч і письменник XVII ст. / Подав Михайло Возняк. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1909. – 25 с


  Зміст: Данило Бpатковський і його доба / В. Липинський. Віpші Данила Бpатковського / [Пеp. та авт. пеpедм.] В. Доманицький.
307873
  Гуслистий К. Данило Галицький / К. Гуслистий. – Саратов, 1942. – 14с.
307874
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1975. – 560с.
307875
  Котляр М.Ф. Данило Галицький / М.Ф. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1979. – 187с.
307876
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : Роман / А.Ф. Хижняк. – Київ : Дніпро, 1991. – 571с. – (Б-ка історичної прози)
307877
  Котляр Микола Данило Галицький : Біографічний нарис / Котляр Микола. – Київ : Альтернативи, 2002. – 328с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-75-2
307878
  Майоров О. Данило Галицький та Мстислав Удатний: до проблеми княжого співправительства у Давній Русі // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 115-118
307879
  Хижняк А. Данило Галицький. / А. Хижняк. – К., 1951. – 386с.
307880
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький. / А.Ф. Хижняк. – К., 1955. – 467с.
307881
  Хижняк А. Данило Галицький. / А. Хижняк. – К., 1958. – 610с.
307882
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький. / А.Ф. Хижняк. – К., 1970. – 588с.
307883
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький. / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1984. – 536с.
307884
  Матвійчук О. Данило Заболотний - ім"я в усіх енциклопедіях світу / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 109-111. – ISSN 0869-3595


  Видатний вчений, епідеміолог, мікробіолог
307885
  Калита В.Т. Данило Заболотний / В.Т. Калита. – Київ : Молодь, 1981. – 248 с.
307886
  Дроботько В.Г. Данило Кирилович Заболотний / В.Г. Дроботько. – К., 1958. – 32с.
307887
  Білай В.Й. Данило Кирилович Заболотний. / В.Й. Білай. – Київ : Наукова думка, 1979. – 88 с.
307888
  Іваниця В.О. Данило Кирилович Заболотний. Життя в науці (До 145 - річчя від народження академіка Д.К.Заболотного / В.О. Іваниця, Н.Г. Юргелайтіс, Т.В. Бурлака // Мікробіологія і біотехнологія / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. – № 4 (16). – С.90-100. – ISSN 2076-0558
307889
  Адріанова-Перетц Данило Корсунський паломник XVI-го віку / Адріанова-Перетц; В. Адріянова-Перетц, 1926. – 18 с. – Окр. відб. з: Зап. істор.-філол. відділу, 1926, кн. 9. - Рік встанов. за: Труды отдела древнерусской лит. Т. 14, 1958 ; АН СССР Институт русской лит-ры (Пушкинский Дом)


  В кн. текст уpивка (цеpковнослов.) - Hа окp. аpк. фот. стоpінки з "Псалтиpя".
307890
  Лисенко Т.О. Данило Михайлович Щербаківський (1877-1927) : Його життя та доля // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С.115-123 : Фот. – ISBN 966-7671-25-9
307891
  Островський О. Данило Нечай (1651 р.) : Історична повість. – Харків : Друкарня "Печатник", 1914. – 86с. : з малюнками : Видавництво "Історична белетристика" ; Ч.4
307892
  Кохно Л.І. Данило Порфирович Демуцький / Л.І. Кохно. – К., 1965. – 97с.
307893
  Горбань Е.И. Данило Сагайдак. Дума старого казака / Е.И. Горбань. – М., 1956. – 49с.
307894
  Бородій М.К. Данило Самійлович Самойлович / М.К. Бородій. – К, 1987. – 149с.
307895
  Мар"єнко Ф.С. Данило Самойлович / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса, 1965. – 192с.
307896
  Громбах С.М. Данило Самойлович. Жизнь и деятельность / С.М. Громбах. – М, 1952. – 307-450с.
307897
  Очак И.Д. Данило Сердич - красный командир / И.Д. Очак. – М., 1964. – 80с.
307898
  Бор-Раменский Данило Шитов / Бор-Раменский. – Ижевск, 1949. – 208с.
307899
  Бор-Раменский Данило Шитов / Бор-Раменский. – 2-е изд., доп. – Ижевск, 1956. – 271с.
307900
  Бор-Раменский Данило Шитов / Бор-Раменский. – Ижевск, 1965. – 292с.
307901
  Ходак І. Данило Щербаківський як збирач і популяризатор мистецької спадщини Тараса Шевченка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.93-107. – ISSN 1728-6875
307902
  Капланова С.Г. Данило Яковлевич Черкес / С.Г. Капланова. – М., 1962. – 92с.
307903
   Данилов Вадим Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 35. – ISBN 966-8352-11-4
307904
   Данилова Валентина Михайлівна : (До ювілею) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)
307905
  Попков Б.С. Данилович Игнатий Николаевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [ред.кол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 142
307906
  Гриценко І.С. Данилович Ігнатій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 15. – ISBN 978-966-06-0557-2
307907
   Данилович Ігнатій Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 271-272. – ISBN 978-617-573-038-6
307908
  Набока С.В. Данилюк Михайло Зіновійович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 33. – ISBN 978-966-96992-6-8
307909
  Харахан І. Данильчук Дмитро Васильович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 107. – ISBN 978-966-2726-03-9
307910
  Мордвінцев В.М. Данина / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С.81-82. – ISBN 966-642-073-2
307911
  Шкляр Леонід Данина високому ідеалізму : (Сельма Лагерлеф) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 199-200. – ISSN 0869-3595
307912
  Паушкин Г.А. Данинка / Г.А. Паушкин. – Казань, 1969. – 127с.
307913
  Ибн-Сина Даниш-намэ / Ибн-Сина. – Сталинабад, 1957. – 286с.
307914
  Гамезардашвили Д. Даниэл Чонкадзе / Д. Гамезардашвили. – Тбилиси, 1960. – 56 с.
307915
  Невлер В.Е. Даниэле Манин и Венецианская республика, 1848-1849 / В.Е. Невлер. – М., 1978. – 351с.
307916
  Лапицкий М.И. Даниэль Де Леон: (Лидер Социалист. рабочей партии, США 1852-1914). / М.И. Лапицкий. – М., 1987. – 218с.
307917
  Заковский Х. Даниэль Друскарт / Х. Заковский. – М, 1979. – 346с.
307918
   Даниэль Ортега: "Главное событие в Никарагуа и в мире - провал неолиберализма". Беседы с президентом Никарагуа // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-13. – ISSN 044-748Х
307919
  Улицкая Л.Е. Даниэль Штайн, переводчик / Людмила Улицкая. – Москва : Эксмо, 2006. – 528 с. – ISBN 5-699-19444-4
307920
  Улицкая Л.Е. Даниэль Штайн, переводчик / Людмила Улицкая. – Москва : Эксмо, 2007. – 528 с. – ISBN 978-5-699-22534-7
307921
  Караев Ю. Дания / Ю. Караев. – М, 1933. – 74с.
307922
  Похлебкин В.В. Дания / В.В. Похлебкин. – Москва, 1955. – 88с.
307923
   Дания. – Москва : ГУГиК, 1967. – 16 с. : карты
307924
  Градобитова Д Л. Дания / Д Л. Градобитова, С.М. Ушакова. – М, 1990. – 63с.
307925
  Кудрина Ю.В. Дания в годы второй мировой войны. / Ю.В. Кудрина. – М., 1975. – 205с.
307926
  Ленская Юлия Дания: окунуться в сказку : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 44-46 : Фото. – ISSN 1998-8044
307927
  Кожушко А.В. Дані арабомовних авторів XIII - XV ст. про батьківщину монголо-татар // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 13-21. – ISSN 1682-671Х
307928
  Козубовський Г.А. Дані нумізматики про торгівельні шляхи в Україні в середині XIV ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 75-82. – ISSN 0235-3490
307929
  Гусаков В.В. Дані письмових та нумізматичних джерел про міжнародне становище Середньої Азії в період пізньої античності (III-V ст. н.е.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 1608-0599
307930
  Бойченко Н. Дані психолінгвістики у методиці викладання української мови як іноземної (навчання лексиці) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 39-43
307931
  Улицька Л. Даніель Штайн, перекладач : роман / Людмила Улицька ; [пер. з рос. Н.Т. Чорпіти ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 637, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Даніель Штайн, перекладач /Л. Улицька. Москва: ЭКСМО, 2007. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6584-1
307932
  Храпливий Е. Данія - край хліборобів / Е. Храпливий. – К, 1935. – 78с.
307933
   Данія. Королева і Голий Король : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-43 : Фото
307934
  Степанова Світлана Данія. Найкраща казка Андерсена : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 96-102 : Фото
307935
   Данія: русалка з Копенгагена // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 32 : фото
307936
  Прасалов И.А. Данков. / И.А. Прасалов, В.П. Соседов. – Липецк, 1963. – 47с.
307937
  Березин А. Данков. Художественная галерея / А. Березин. – Ленинград, 1980. – 311 с.
307938
  Ивашкив А.В. Даннил Шафран / А.В. Ивашкив. – М, 1980. – 32с.
307939
  Какиашвили З.А. Данніе по биохимии столбнячной интоксикации : Автореф... канд.биол.наук: / Какиашвили З.А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1950. – 14л.
307940
  Бухалов В.И. Данны по экологии некоторых видов гастропод Усманки - переносчиков стихорхоза бобров / В.И. Бухалов. – с.
307941
   Данные в языках программирования.. – М., 1982. – 328с.
307942
  Черный И.Н. Данные достоверны. / И.Н. Черный. – М, 1968. – 317с.
307943
  Черный И.Н. Данные достоверны. / И.Н. Черный. – 2-е изд. – М, 1972. – 319с.
307944
   Данные наблюдений над осадками по простым дождемерам метеорологической сети Крымводхоза за период 1916-1923 гг.. – Симферополь, 1924. – 45с.
307945
   Данные о биохимическом действии радиоактивных излучений.. – М., 1958. – 8с.
307946
  Короткорученко В.П. Данные о превращении дегидроаскорбиновой кислоты в дикетогулоновую кислоту в животных тканях : Дис... канд.биолог.наук: / Короткорученко В.П.; ИН-т биохимии АН УССР. – Киев, 1948. – 112л. – Бібліогр.:л.105-109
307947
   Данные о режимах эксплуатации энергетических реакторов.. – М., 1971. – 112с.
307948
  Груза Г.В. Данные о структуре и изменчивости климата: Температура воздуха на уровне моря. Северное полушарие / Г.В. Груза, Э.Я. Ранькова. – Обнинск, 1979. – 204с.
307949
  Логинов Б.В. Данные о функциональной организации мезецефальных отделов зрительной системы рыб. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Логинов Б.В.; МГУ. – М, 1972. – 23л.
307950
  До К.Х. Данные о функциональной организации переднего мозга птиц : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / До К.Х.; МГУ. – Москва, 1970. – 24л.
307951
  Остроухова В.А. Данные об обмене тиамина в животном организме при нормальной и пониженной температуре окружающей среды : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Остроухова В.А. ; М-во выш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 15 с.
307952
  Гриднев Д.А. Данные опроса профессорско-преподавательского состава о состоянии военного образования в современной России // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 8. – С. 71-75. – ISSN 1561-2465
307953
   Данные переписи служащих 1922 года о составе кадров наркоматов РСФСР.. – М., 1972. – 172с.
307954
  Пирожков П.Л. Данные по биологии азиатской корюшки / П.Л. Пирожков, 1950. – 1037-1040с.
307955
  Михайловская Т.Ц. Данные по биохимии фосфорных соединений штаммов Aspergillus niger и Actionomyces violaceus образующих антибиотики. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайловская Т.Ц.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
307956
  Местечкина А.Я. Данные по изучению биохимии мышечной дистрофии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Местечкина А.Я. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1950. – 11 с.
307957
  Местечкина А.Я. Данные по изучению биохимии мышечной дистрофии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Местечкина А.Я. ; Акад. наук УССР, Ин-т биохимии. – Киев, 1950. – 11 с.
307958
  Дмитренко Н.П. Данные по изучению изоферментов АТФ : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Дмитренко Н.П.; АН УССР. – Киев, 1968. – 22л.
307959
  Волохонская Л.И. Данные по изучению обмена веществ в слизистой оболочке желудка : Дис... канд. биол.наук: / Волохонская Л. И.; Ин-т биолхими АН СССР. Лаборат. биохим. мышечн. деятельн. – К., 1954. – 211л. – Бібліогр.:л.198-207
307960
  Попова Э.М. Данные по изучению фосфолипидов в сердечной мышце при ее дистрофии. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Попова Э.М.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 20л.
307961
   Данные по климату СССР. Статистические характеристики непрерывной продолжительности различных скоростей ветра. – Обнинск, 1980. – 160с.
307962
  Богачик Т.А. Данные по функциональной морфологии черноморских бычков (семейства Gobiidae) : Автореф... канд. биол.наук: / Богачик Т. А.; МВО УССТ, Одес. ГУ им. Мечникова. – Одесса, 1958. – 16л.
307963
  Мерилаас К. Дано и отымется / К. Мерилаас. – М., 1983. – 120с.
307964
  Татаренко Ю.П. Дано ім"я людині... / Ю.П. Татаренко. – К., 1971. – 48с.
307965
  Вишенський В.А. Дано тільки точки... : Бібліотечка фізико-математичної школи / В.А. Вишенський. – Київ : Вища школа, 1988. – 94 с. – ISBN 5-11-000117-0


  У книзі запропоновано тематичну добірку із ста геометричних задач, в умовах яких фігурують тільки точки. Текстам і розв"язанням задач передує допоміжний розділ, в якому систематично викладено основні задачі на побудову. Особливість викладу матеріалу ...
307966
  Чирвинский П.Н. Данолит с горы Машук, близ Пятигорска / П.Н. Чирвинский. – 166-170с.
307967
  Байдаченко Н. Данс Макабр. Танок смерті : роман / Настя Байдаченко. – Київ : Факт, 2005. – 140, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2003 р. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-060-2
307968
  Вер В. Данте / В. Вер. – Київ, 1941. – 31с.
307969
  Мережковский Д.С. Данте / Д.С. Мережковский. – Томск : Водолей, 1997. – 288с. – ISBN 5-7137-061-5
307970
  Дживелегов А.К. Данте Алигиери. / А.К. Дживелегов. – М, 1933. – 176с.
307971
  Дживелегов А.К. Данте Алигиери. / А.К. Дживелегов. – М, 1946. – 412с.
307972
  Сутуева Т.О. Данте Алигьери / Т.О. Сутуева. – М., 1965. – 32с.
307973
  Доброхотов А.Л. Данте Алигьери / А.Л. Доброхотов. – М, 1990. – 208с.
307974
  Данченко В.Т. Данте Алигьери. / В.Т. Данченко. – М., 1973. – 269с.
307975
  Ливанова М. Данте Алигьери: земная жизнь // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 78-99. – ISSN 1819-6268
307976
  Ливанова М. Данте Алигьери: земная Жизнь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 6 (34). – С. 78-99. – ISSN 1819-6268
307977
  Алєксандрова О.В. Данте Аліг"єрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 227-229. – ISBN 966-316-069-1
307978
  Франко І.Я. Данте Алігієрі : Хаpактеpистика сеpеднїх віків. Житє поета і вибіp із його поезії / Укр. мовою зладив Іван Франко. – Львів : Виданнє Т-ва пpихильників укp. літ., науки і штуки, 1913. – VII, 246 с. : 1 портр.
307979
  Франко І.Я. Данте Алігієрі : Характеристика сер. віків. Життя поента і вибір із його поезій / І.Я. Франко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 327с.
307980
  Рудницька Г. Данте в поетичному світі Лесі Українки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 220-227
307981
   Данте в СССР.. – Москва, 1965. – 40с.
307982
   Данте и всемирная литература.. – М., 1967. – 259с.
307983
  Баткин Л.М. Данте и его время / Л.М. Баткин. – Москва, 1965. – 198с.
307984
  Вайман С.Т. Данте и проблема зарождения реализма / С.Т. Вайман. – Сталинабад, 1961. – 100с.
307985
  Асоян А.А. Данте и русская литература / А.А. Асоян. – Свердловск, 1989. – 171с.
307986
  Асоян А.А. Данте и русская литература 1820-1850-х годов / А.А. Асоян. – Свердловск, 1986. – 79с.
307987
  Асоян А.А. Данте и русская литература конца XIX - начала XX века / А.А. Асоян. – Свердловск, 1988. – 79с.
307988
   Данте и славяне : сб. статей. – Москва : Наука, 1965. – 272 с. : ил., 2 л. ил.
307989
  Свєнціцький І.С. Данте любови співець бессмертний / І. Свєнціцкий. – Львів : [Печатня Ставpопиг. Ін-та під упp. Ю. Сидоpака], 1922. – 16 с.
307990
  Байбаков Г.В. Данте о мировом государстве // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 266-267. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
307991
  Хребтова А. Данте Россетти : благословенный мечтатель // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 7/8. – С. 110-112.
307992
  Шклярук О.М. Данте як мовознавець в історіолінгвістичній дескрипції С.В. Семчинського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 242-245
307993
  Ватсон М.В. Данте, его жизнь и литературная деятельность : Биографический очерк / М.В. Ватсон ; С портр. Данте, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. газ. "Новости", 1891. – 90 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей : Биогрическая библиотека Ф. Павленкова)


  Имеется электронная копияи РНБ
307994
  Елина Н.Г. Данте. / Н.Г. Елина. – М., 1965. – 200с.
307995
  Голенищев-Кутузов Данте. / Голенищев-Кутузов. – М., 1967. – 288с.
307996
   Данте. Дефо. Г.-Х.Андерсен. Ренан. Ибсен. : Биографические повествования. – Челябинск : Урал, 1996. – 456с. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая б-ка Ф.Павленкова ; Том 15). – ISBN 5-88294-064-8
307997
  Донцова Дарья Дантисты тоже плачут : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004036-9
307998
  Донцова Д. Дантисты тоже плачут : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо-Пресс, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-007132-9
307999
  О"Лір Дантове "Пекло" : версія Максима Стріхи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 14


  Автор перекладу "Божественної комедії" українською мовою - професор кафедри перекладу Київського університету ім. Б. Грінченка Максим Стріха отримав італійську нагороду "Дантівський лавр".
308000
   Дантовские чтения. – М., 1973. – 286с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,