Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Гайдабура В. "Гірнячки" та їхні театральні діти ("Життя пройти не сплямлене докором" (листування Йосипа Гірняка із колегою з "Березоля") // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 104-111. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
307002
  Коваль Р. "Гітлер був такий же небезпечний, як Путін зараз. Але прогнозованіший" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 35 (238). – С. 38-41


  Петро Порошенко нагадує Симона Петлюру - вважає історик Роман Коваль.
307003
  Кашин В.Н. "Главное содержание марксизма..." / В.Н. Кашин. – Москва, 1991. – 205с.
307004
  Ним Е.Г. "Гламур" и "антигламур" на телевидении : опыт риторической деконструкции медиадискурса : Традиционная и современная культура // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702


  В статье описывается методология риторической деконструкции социальных проблем, разработанная в социологии. Показаны возможности ее применения к анализу телевизионных передач на примере выпуска ток-шоу "Гордон Кихот", посвященного феномену гламура
307005
  Григорюк І. Гіркокаштан звичайний - історичний символ Києва / І. Григорюк, М. Мельничук, С. Машковська // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-19
307006
  Салига Т. Гіркою мовою калини, сильвета Петра Перебийноса на тлі літпроцесу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 109-114. – ISSN 0868-4790
307007
   Гірник Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
307008
  Вайнкоф Я.П. Гірнича відробітка / Я.П. Вайнкоф. – Київ, 1969. – 178с.
307009
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 65. – 2000
307010
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 66. – 2001
307011
  Подколзін П.С. Гірнича промисловість України / П.С. Подколзін, П.З. Пінскер. – Київ, 1957. – 112с.
307012
  Решетілова Тетяна Борисівна Гірнича рента в механізмі господарювання корпорацій (на прикладі вугільної промисловості) : Автореф... доктора економ.наук: 08.07.01 / Решетілова Тетяна Борисівна; НАН України. Ін-т економіки промислов. – Донецьк, 1998. – 32л.
307013
  Нагорний В.П. Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття / В.П. Нагорний, В.М. Глоба ; за ред. В.П. Нагорного ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Академперіодика, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-360-259-2
307014
  Мамін-Сибіряк Гірниче гніздо / Мамін-Сибіряк. – К., 1957. – 308с.
307015
   Гірничий енциклопедичний словник = Msnsng encyclopaedic dictionary. – Донецьк : Східний видавничий дім. – ISBN 966-7804-14-3
Том.1. – 2001. – 512с.
307016
  Пестушко Валерій Гірничо-металургійний комплекс України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 4
307017
  Андрієвський І. Гірничогеологічні та економічні фактори диференціації нормативів плати за користування надрами : Управління економікою: теорія і практика / І. Андрієвський, М. Коржнєв, П. Пономаренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-46 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
307018
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1934. – 167с.
307019
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1935. – 167с.
307020
  Слойко М.І. Гіроскопічна динаміка вихорів на сферичній поверхні / М.І. Слойко, В.П. Кравчук, Д.Д. Шека // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 109-112
307021
  Нестеровський П. Гірська балада. / П. Нестеровський. – Х., 1937. – 71с.
307022
  Сінокіп І. Гірська бистриця / І. Сінокіп. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 288 с.
307023
  Коваль Г.П. Гірська легенда : поезії / Г.П. Коваль. – Ужгород, 1957. – 88 с.
307024
  Гоян Я.П. Гірська Орлиця : есе / Ярема Гоян ; [худож. В. Касіян]. – Київ : Веселка, 2015. – 310, [2] с. : кольор. іл., портр. – ISBN 978-966-01-0457-0
307025
  Демченко В.В. Гірська політика в Україні: основи формування та шляхи реалізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 237-239. – ISSN 1562-0905
307026
   Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім.В.Стефаника, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 6/7 2010-2011. – 2011. – 288 с. – резюме укр., англ. мовами
307027
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 8/9. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307028
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307029
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307030
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 12/13. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307031
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1969. – 160 с.
307032
   Гірське джерело : Поезії, новели. – Одеса : Маяк, 1973. – 160с.
307033
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1976. – 160 с.
307034
  Худик Я.Г. Гірське землеробство / Я.Г. Худик. – Ужгород, 1971. – 120с.
307035
  Яновський М.В. Гірське серце / М.В. Яновський. – Київ, 1987. – 355 с.
307036
  Нєгош П. Гірський вінець. / П. Нєгош. – К., 1967. – 148с.
307037
  Сартаков С.В. Гірський вітер / С.В. Сартаков. – К., 1963. – 399с.
307038
  Григоренко В. Гірський подих / В. Григоренко. – К., 1958. – 61с.
307039
  Зубар В.В. Гірський потік / В.В. Зубар. – Ужгород, 1978. – 96с.
307040
  Круцик М.Д. Гірські автомобільні дороги і навколишнє середовище // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
307041
  Хоткевич Г.М. Гірські акварелі : Етюди / Г.М. Хоткевич. – Львів : Каменяр, 1967. – 56с.
307042
  Нагнибіда М.Л. Гірські вершини : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 60с.
307043
  Таран Олена Гірські євреї Куби: минуле і сучасність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 0130-6936
307044
   Гірські квіти. – Ужгород : Зкарпатське обласне книжково-газетне вид-во, 1962. – 93 с.
307045
  Швець В.С. Гірські потоки : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 170 с.
307046
  Радигіна К.І. Гірськолижний спорт / К.І. Радигіна. – К., 1975. – 128с.
307047
  Короткий В.А. Гіртль Йозеф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 108. – ISBN 966-06-0393-2
307048
  Горянський М.М. Гірчак і боротьба з ним / М.М. Горянський. – Київ, 1948. – 24с.
307049
  Пагутяк Г.В. Гірчичине зерно : повісті / Г.В. Пагутяк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 232 с.
307050
  Дочинець М.І. Гірчичне зерно / М.І. Дочинець. – Ужгород, 1989. – 248с.
307051
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 16
307052
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 16, 17
307053
  Кушніров А. Гірш Лекерт / А. Кушніров, 1930. – 116с.
307054
  Козаченко Т.І. ГІС- аналіз трансформаційних процесів у економіці України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 31-52. – Бібліогр.: 16 назв
307055
  Шипулін В.Д. ГІС-парадигма : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-41 : Мал. – Бібліогр.:15 назв
307056
  Ступень Р. ГІС - технології в регулюванні використання земельних ресурсів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 55-56. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
307057
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
307058
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
307059
  Спиця Р.О. ГІС неотектонічних активних розломів платформних областей: структура бази даних та зміст аналітико-обчислювальних операцій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 34-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
307060
  Гаврюшин О.В. ГІС у дослідженні історії адміністративно-територіального поділу // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 58-65


  Розглянуто питання створення баз даних історичних адміністративних одиниць та застосування ГІС для просторово-часового дослідження системи адміністративно-територіального поділу. Обґрунтована актуальність створення таких систем, охарактеризовані їх ...
307061
  Ткачук С.М. ГІС як системи підтримки прийняття рішень в електроенергетиці // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 102-105. – ISSN 2075-1893


  Дана стаття покликана розкрити потенціал використання ГІС-технологій в електроенергетиці. ГІС розглянуті як потужний інструмент оптимізації та підвищення ефективності функціонування енергетичного підприємства на всіх етапах його життєвого циклу - ...
307062
  Остроух В.І. ГІС, бази даних та цифрова картографія : (навчально-методичний посібник для студ.-картографів) / В.І. Остроух, Н.О. Полякова ; КНУТШ. – Київ : КиївЦНТЕІ, 2009. – 44с.
307063
   Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. – Минск, 1970. – 340 с.
307064
  Шпілеускі І.Ф. Гістарычны нарыс Дзяржыншчыны. (Койданаушчыны) / І.Ф. Шпілеускі, Л.А. Бабрович. – Менск, 1932. – 111с.
307065
   Гістарычны слоунік беларусскай мовы. – Минск
10. – 1990. – 287с.
307066
  Макушенко І.А. Гістерезисна стратегія для М/М/m/оo - системи з повторними викликами / І.А. Макушенко, І.Я. Усар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система обслуговування з повторними викликами типу М/М/m/оo, в якій інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такою системою. Знайдено умови ...
307067
  Прищепа О. Гістерезисні стратегії керування інтенсивністю вхідного потоку для систем типу М/М/1 з однією спробою повтору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-51. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджується стохастична система з одним приладом та однією спробою повтору, для якої розглянуто проблему оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку в класі гістерезисних стратегій. Для процесу обслуговування вимог у такій системі досліджено ...
307068
   Гістологічна термінологія = Terminologia histologica : міжнародні терміни з цитології та гістології людини : навч. посібник для студ. і викладачів вищих мед. навч. закладів I-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, магістрів / Федеративний міжнар. комітет з анатомічної термінології ; за ред. : Ю.Б. Чайковського, О.Д. Луцика ; [пер. укр. й рос. мовами : О.Д. Луцик, Ю.Б. Чайковський]. – Київ : Медицина, 2010. – 283, [1] с. – ISBN 978-617-505-060-6
307069
  Бабута О.М. Гістологічна характеристика слизової оболонки сліпої кишки щурів після впливу МІ-1 та 5-фторурацилу при хемоіндукованому канцерогенезі / О.М. Бабута, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 31-35. – ISSN 2077-4214


  Досліджено стан слизової оболонки сліпої кишки щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим колоректальним раком.
307070
   Гістологічний аналіз зябрової тканини карася срібного (Carassius gibelio) за умов хронічного йонного опромінення у водоймах Чорнобильської зони відчуження / А.В. Чупис, В.В. Шукалевич, О.В. Линчак, Т.В. Рибальченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 95-95
307071
   Гістологічні дослідження внутрішніх органів щурів, які підлягали хронічному інгаляційному впливу диметилетаноламіну / В.К. Рибальченко, В.Л. Коцюба, Т.О. Ковальчук, С.М. Цівінська, С.О. Лукошко, Т.В. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  На підставі морфологічних досліджень тканин печінки, нирок, легень, мозку та наднирників з урахуванням комплексу фізіологічних, біохімічних і біофізичних досліджень встановлено, що порогова концентрація диметилетаноламіну (ДМЕА) складає 0,3 мг/куб.м ...
307072
  Антипчук Ю.П. Гістологія з основами ембріології / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа, 1976. – 142 с. : ил.
307073
  Трускавецький Є.С. Гістологія з основами ембріології : Підручник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Вища школа, 2005. – 328 с. – ISBN 966-642-157-7


  Висвітлено історичний аспект розвитку гістології та ембріології, методи гістологічних і ембріологічних досліджень, викладено основи цитології, охарактеризовано основні розділи ембріології: розмноження організмів, прогенез, основні етапи ембріогенезу та ...
307074
  Маловічко Е.О. Гістологія та мікроскопічна анатомія : короткий підручник / Е.О. Маловічко, Д.І. Петренко. – Харків; Одеса, 1930. – 152 с.
307075
  Футорний С.М. Гістоморфологія та клітинні імунні реакції під впливом фізичних навантажень / С.М. Футорний, В.К. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури про вплив стресових факторів (інтенсивні фізичні навантаження) на гістоморфологію органів імунної системи і стан клітинного імунітету. In clause are generalized given of the scientific literature on influence of ...
307076
  Крамко І.І. Гісторія Беларускай літаратурнай мовы / І.І. Крамко. – Мінськ
2. – 1968. – 344с.
307077
  Яноускі А.А. Гісторыя Беларускага дзяржаунага універсітэта у біяграфіях яго рэктарау.1921-2001. 80 гадоу = История Белорусского государственного университета в биографиях его ректоров. 1921-2001. 80 лет / А.А. Яноускі, А.Г. Зельскі. – Минск : БГУ, 2001. – 320с. – ISBN 985-445-541-6
307078
  Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мавы / Л.М. Шакун. – Мінськ, 1963. – 340с.
307079
  Жураускі А.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / А.І. Жураускі. – Мінськ
1. – 1967. – 372с.
307080
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії XIX ст. / В.К. Бандарчык. – Мінск : Навука і тэхніка, 1964. – 280, [3] с.
307081
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії. Пачатак ХХ ст. / В.К. Бандарчык. – Минск, 1970. – 124с.
307082
   Гісторыя беларусскай савецкай літературы. – Минск
2. – 1966. – 608с.
307083
   Гісторыя беларусскай ССР. – Минск
2. – 1958. – 663с.
307084
   Гісторыя выдавецкай дзейнасці у Польшчы і Беларусі у 16 - 20 стагоддзях : Зборнік навуковых артыкулау. – Мінськ : Белфранс, 2003. – 167 с. – ISBN 985-6425-24-7
307085
  Шмаін Н. Гість / Н. Шмаін. – К., 1938. – 35с.
307086
  Горкавий С.К. Гість : оповідання / С.К. Горкавий. – Київ : Молодь, 1985. – 167 с.
307087
  Силенко Л. Гість з Храму Предків : З Піснею у Духовній Державі Історії, Релігії, Філософії / Л. Силенко. – Київ : Обереги, 1996. – 143с.
307088
  Савицька Іванна Гість із неба : Міколаївська вистава в трьох відслонах / Савицька Іванна. – Нью-Йорк : Учительска громада-Hью Йорк, 1955. – 19с.
307089
  Бобинский В.П. Гість із ночі / В.П. Бобинский. – Київ, 1990. – 622 с.
307090
   Гість університету - Посол Казахстану // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Ректор ун-ту Леонід Губерський зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Заутбеком Турисбековим". Обговорено питання щодо відкриття філії КНУТШ при одному з університетів Казахстану. На зустрічі були присутні ...
307091
   Гість університету - Посол Хорватії / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Хорватії в Україні Томіслава Відошевича. Мова йшла про активізацію стосунків університетів двох країн, зокрема, Загребського університету з КНУТШ.
307092
   Гість університету - Президент РФ Дмитро Медведєв // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Президент РФ Дмитро Медведєв відвідав КНУ імені Тараса Шевченка.
307093
  Газін В.П. Гітлер - людина, фюрер, тиран у порівнянні // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 182-192


  У статті аналізується психологічний портрет А. Гітлера у порівнянні з Й. Сталіним, простежується вплив його характеру на прийняття політичних рішень та розвиток Німеччини у роки нацистської диктатури.
307094
  Шаповал Ю. Гітлер, Сталін і Україна: безжальні стратегії // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 5/6 (235/236). – С. 28-33
307095
  Новиченко Л.М. Гітлерівьска кріпаччина / Л.М. Новиченко. – Саратов, 1942. – 20с.
307096
  Мартиненко С.В. Гіфоміцет ENGYODONTIUM ALBUM (LIMBER) DE HOOG як збудник ураження павуків у підземних колекторах м. Києва / С.В. Мартиненко, Т.О. Кондратюк, М.М. Сухомлин // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 3. – С. 423-432. – ISSN 0372-4123


  Результати досліджень та обговорення підземних комунікацій м. Києва. ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імени Тараса Шевченка. Подяка Є.М.Сингаєвському за допомогу, та студентові третього курсу групи зоології безхребетних ...
307097
  Третяк Г.Й. Гіхман - видатний учений і педагог // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 334-338. – ISBN 978-617-640-146-9
307098
   ГК РФ в новом формате - баланс интересов найден? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – май. – С. 32-37. – ISSN 1726-6726


  Одним из знаковых событий недавнего времени стало принятие Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которое завершило ...
307099
  Марек К. ГК ЧССР: договір на реконструкцію або модернізацію об"єктів / К. Марек, А.Я. Пилипенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядається система договорів на нове будівництво, реконструкцію або модернізацію об"єктів, передбачених у Господарському кодексі ЧССР, специфіка їх предмета. На основі порівнювального аналізу ГК ЧССР і чинного законодавства СРСР обґрунтовуються ...
307100
  Правденко С. ГКЧП: Крах СРСР : Інтерв"ю / Сергій Правденко; [інтерв"ю взяла] Юліана Шевчук // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 17-20
307101
  Тарасенко Н.А. Глава 175 древнеегипетской Книги Мертвых и ее мифологические параллели // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 143-160. – ISSN 1608-0599


  Представлен перевод и комментарий содержания первой части 175-й главы Кни ги Мертвых, в которой описывается мятеж.
307102
  Куцумакина Е.В. Глава 40 УПК РФ: взгляд на процессуальный статус потерпевшего в контексте мировых тенденций развития уголовного судопроизводства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 150-156. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
307103
   Глава 8. Дилемма стабильности и прогресса: империя и реформы, XIX век: Часть 2. Проектирование национальной империи // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – Казань, 2015. – № 3. – С. 167-253. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  АВС: Исследования империи и национализма. Исторический курс "Новая имперская история Северной Евразии".
307104
  Кирн Р. Глава VIIІ Устава ООН: Необходимость более широкой интерпретации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.12-15. – ISSN 1812-3910


  Глава VIII дает законные основания для деятельности ОБСЕ
307105
  Данилов А.Г. Глава государства и его окружение в России : исторический опыт // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 83-94. – ISSN 0042-8779
307106
  Скульская Е.Г. Глава двадцать шестая / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1978. – 66с.
307107
  Феоктистов Е.М. Глава из воспоминаний о писателях и артистах / Е.М. Феоктистов. – Л, 1926. – 83-114с.
307108
  Лерер Джона Глава из книги Джона Лерер "Вообрази" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 127-139 : фото
307109
  Буономано Дин Глава из книги Дина Буономано "Тараканы в голове. Как ошибки мозга изменяют жизнь" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 223-230 : фото
307110
   Глава из книги Патриции Коэн "В расцвете сил. Как изобрели средний возраст" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 207-216 : фото
307111
  Павлова О. Глава Лівї має два українські ордени // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 8 (61). – С. 20
307112
  Чеховская А. Глава семьи / А. Чеховская. – М, 1954. – 32с.
307113
   Главбух. – Київ
№ 7. – 1998
307114
   Главбух. – Київ
№ 8. – 1998
307115
   Главбух. – Київ
№ 9. – 1998
307116
   Главбух. – Київ
№ 10. – 1998
307117
   Главбух. – Київ
№ 11. – 1998
307118
   Главбух. – Київ
№ 12. – 1998
307119
   Главбух. – Київ
№ 13. – 1998
307120
   Главбух. – Київ
№ 14. – 1998
307121
   Главбух. – Київ
№ 15. – 1998
307122
   Главбух. – Київ
№ 16. – 1998
307123
   Главбух. – Київ
№ 17. – 1998
307124
   Главбух. – Київ
№ 18. – 1998
307125
   Главбух. – Київ
№ 12. – 2000. – + Спец. випуск
307126
   Главбух. – Київ
№ 12/1. – 2000
307127
   Главбух. – Київ
№ 12/2. – 2000
307128
  Донцова Д. Главбух и полцарства в придачу : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 380, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический роман). – ISBN 5-699-04832-4
307129
  Емец И. Главбух планеты // Viva! Биография. Украина : Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 4 (81), спец. вып. : Франция. – С. 26-35. – ISSN 1818-3948


  О Кристине Лагард - директоре Международного валютного фонда.
307130
   Главконсерв. Статистико-экономический справочник.. – М.-Л., 1936. – 840с.
307131
  Ботвинова В.В. Главная астрономическая обсерватория / В.В. Ботвинова. – Киев, 1984. – 66с.
307132
   Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР в Пулкове. (1839-1953).. – М.-Л., 1953. – 112с.
307133
   Главная астрономическая обсерватория АН УССР.. – К., 1976. – 76с.
307134
   Главная астрономическая обсерватория.. – Киев, 1984. – 66с.
307135
   Главная библиотека Советской страны.. – М., 1962. – 54с.
307136
  Горбачевский Б.С. Главная библиотека страны. Очерки о Государственной ордена Ленина библиотеке СССР имени В.И. Ленина / Б.С. Горбачевский. – Москва : Книга, 1975. – 127 с.
307137
  Катцов В.М. Главная геофизическая обсерватория в годы Великой Отечественной войны / В.М. Катцов, К.Ш. Хайруллин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 105-107. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
307138
   Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова в годы Великой Отечественной войны.. – Л., 1985. – 143с.
307139
   Главная диагональ.. – М., 1979. – 79с.
307140
  Кузьмин Л.И. Главная должность / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1971. – 182с.
307141
   Главная должность.. – Пермь, 1985. – 343с.
307142
  Ананьев А.А. Главная дорога / А.А. Ананьев. – Москва, 1978. – 144с.
307143
  Тюриков В.И. Главная дорога. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1978. – 416с.
307144
   Главная забота сельских коммунистов. – Киев, 1984. – 263с.
307145
  Володарский Л Главная задача / Л Володарский. – Москва, 1976. – 184с.
307146
  Дробноход Ю.Ф. Главная задача десятой пятилетки / Ю.Ф. Дробноход. – К., 1976. – 40с.
307147
  Простяков И.И. Главная задача десятой пятилетки. / И.И. Простяков. – М., 1976. – 53с.
307148
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва, 1918. – 47с.
307149
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1968. – 40с.
307150
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1970. – 40с.
307151
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1980. – 40с.
307152
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1981. – 40с.
307153
  Бузляков Н.И. Главная задача новой пятилетки / Н.И. Бузляков. – Москва, 1971. – 191с.
307154
  Пахомов Ю.Н. Главная задача одиннадцатой пятилетки / Ю.Н. Пахомов, Л.Я. Корнейчук. – Киев, 1982. – 48с.
307155
  Донская Г.К. Главная задача пятилетки / Г.К. Донская. – Москва, 1973. – 48 с.
307156
  Боксер Б.Я. Главная заповедь / Б.Я. Боксер. – Ташкент, 1986. – 366с.
307157
  Воробьев Л.И. Главная магистраль / Л.И. Воробьев. – Кострома, 1960. – 114с.
307158
   Главная магистраль.. – Волгоград, 1970. – 318с.
307159
   Главная мировая награда для GDS по праву досталась Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 4-5 [прилож.]
307160
  Машкова Екатерина Главная опора / Машкова Екатерина, Мернова Мария // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 58-59 : фото
307161
  Съянова Елена Главная ошибка Гитлера // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 102-108. – ISSN 0130-1640
307162
  Соляников Ю.Е. Главная палуба / Ю.Е. Соляников. – Тула, 1973. – 125с.
307163
  Скворцова Г.Г. Главная подруга / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1990. – 78с.
307164
  Афанасьева Т.М. Главная привилегия / Т.М. Афанасьева. – Москва, 1977. – 191с.
307165
  Семенов В.В. Главная примета / В.В. Семенов. – М., 1955. – 119с.
307166
  Абрамян Е. Главная проблема Homo sapiens в социально-экономическом развитии мирового хозяйства // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 41-44.
307167
  Сперанский В.И. Главная проблема российской интелигенции в том, что ее нет // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 1726-667Х


  К 100-летию сборника "Вехи", авторами которого былди широко известные философы, экономисты, юристы и литераторы - Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон (КУ), Б. А. Кистяковский (КУ), П. Б. Струве, С. Л. Франк, и А. С. Изгоев.
307168
  Капелян Е.Х. Главная производительная сила общества / Е.Х. Капелян. – Минск, 1985. – 247с.
307169
   Главная производительная сила развитого социалистического общества. – Уфа, 1978. – 128с.
307170
   Главная производительная сила развитого социалистического общества. – Уфа, 1978. – 128с.
307171
   Главная производительная сила развитого социалистического общества.. – Уфа, 1978. – 128с.
307172
   Главная производительная сила развитоого социалистического общества. – Уфа, 1978. – 128с.
307173
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и материальная основа ее воспроизводства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пуляев В.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1973. – 18л.
307174
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и экономические законы её развития / В.Т. Пуляев. – Л, 1979. – 136с.
307175
  Звездаева В.А. Главная профессия / В.А. Звездаева. – М., 1957. – 203с.
307176
  Красин Ю.А. Главная революционная сила в цитаделях капитализма / Ю.А. Красин. – Москва, 1971. – 48с.
307177
  Толкунов Л.Н. Главная революционная сила современности / Л.Н. Толкунов. – М., 1979. – 414с.
307178
  Вагнер Б.Б. Главная река Австралии : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 32-33. – ISSN 0016-7207
307179
  Алешин С.И. Главная роль / С.И. Алешин. – Москва, 1964. – 72с.
307180
  Штраух М.М. Главная роль / М.М. Штраух. – М, 1977. – 275с.
307181
  Мархасев Л.С. Главная роль. / Л.С. Мархасев. – Л, 1963. – 94с.
307182
  Кучмаев Г.И. Главная сила / Г.И. Кучмаев. – М., 1972. – 131с.
307183
  Власенко А.Н. Главная сила / А.Н. Власенко. – Москва, 1974. – 216с.
307184
  Филимонов А.А. Главная сила и опора Советской власти / А.А. Филимонов. – Минск, 1982. – 344с.
307185
  Куликов В.И. Главная сила Советской власти. (XXIII съезд КПСС и дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства) / В.И. Куликов. – Москва, 1967. – 32с.
307186
  Волгин Михаил Главная тайна Второй мировой войны // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 36-41
307187
  Дмитрук А. Главная тайна Египта // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.18-27. – ISSN 0321-0669


  Путевые заметки.
307188
  Кузнецов М.М. Главная тема / М.М. Кузнецов. – М., 1964. – 420с.
307189
  Грозовский М. Главная тема : поэзия : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 25-33. – ISSN 0131-8136
307190
   Главная тема.. – М., 1960. – 248с.
307191
  Фомин Б.С. Главная угроза миру в Европе / Б.С. Фомин. – М, 1963. – 255с.
307192
  Лубенский П.А. Главная удача жизни / П.А. Лубенский, Б.С. Ванцак. – М., 1980. – 367с.
307193
  Бедный Д. Главная улица : Поэма / Д. Бедный. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 32с.
307194
  Бедный Д. Главная улица / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 252с. – (Дешевая б-ка Госиздата)
307195
  Шавлы С. Главная улица / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
307196
  Льюис С. Главная улица : Роман / С. Льюис. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1960. – 539с.
307197
  Бедный Д. Главная улица : Поэма. 1917 - 7 ноября 1922г. / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : Художественная литература, 1966. – 46с.
307198
  Бедный Д. Главная улица : Поэма. 1917 - 7 ноября - 1922г. / Д. Бедный. – Москва : Современник, 1973. – 36с.
307199
  Разумневич В.Л. Главная улица / В.Л. Разумневич. – М, 1983. – 112с.
307200
  Бибикова О. Главная улица Египта // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 74-88. – ISSN 1681-7559
307201
  Лысенко А.В. Главная улица Минска / А.В. Лысенко. – Минск, 1963. – 68 с.
307202
  Шатько Е.И. Главная улица России. / Е.И. Шатько. – М., 1980. – 407с.
307203
  Кузнецов В.Н. Главная улица России. Очерки / В.Н. Кузнецов. – М., 1972. – 95с.
307204
  Шавлы С. Главная улица. / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
307205
  Любчик И.И. Главная улица. / И.И. Любчик. – К., 1964. – 80с.
307206
  Петрусов Г.Г. Главная улица. / Г.Г. Петрусов. – М., 1971. – 197с.
307207
  Льюис С. Главная улица. Бэббит : романы / С. Льюис; Вступ. ст. и коммент. Б. Гиленсона. – Москва : Художественная литература, 1989. – 864 с. – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-280-00672-6
307208
   Главная форма жизнедеятельности. – М., 1986. – 195с.
307209
  Литвиненко О.П. Главная функция советского социалистического государства / О.П. Литвиненко. – Душанбе, 1965. – 242с.
307210
  Гранов В.Д. Главная цель внешней политики СССР. / В.Д. Гранов. – М., 1962. – 64с.
307211
  Румянцев А.М. Главная цель социалистического хозяйствования / А.М. Румянцев. – Москва : Экономика, 1986. – 190 с.
307212
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача и технический прогресс в СССР / Тихонов Иван Артемьевич, Щедренок Владимир Петрович. – Москва : Экономиздат, 1963. – 247с.
307213
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача партии и народа / Тихонов Иван Артемьевич. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 159с.
307214
  Локшин Э.Ю. Главная экономическая задача партии и народа / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1962. – 40с.
307215
  Лукашевич С.И. Главная экономическая задача советского народа и пути ее решения. / С.И. Лукашевич, И.Б. Левин. – Минск, 1962. – 39с.
307216
  Ильин С.И. Главная экономическая задача СССР / С.И. Ильин. – М., 1965. – 268с.
307217
  Стрелков С.А. Главнейше этапы развития современного рельефа Севера Сибири / С.А. Стрелков. – М., 1960. – 11с.
307218
  Гулецкая Е.Г. Главнейшие болезни кукурузы в условии БССР и разработка мер борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулецкая Е.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 19л.
307219
  Одишария К.Ю. Главнейшие вечнозеленые покрытосеменные растения Черноморского побережья Кавказа / К.Ю. Одишария. – Сухуми, 1959. – 362с.
307220
  Захаров С.А. Главнейшие виды (типы) почв горизонтальных почвенных зон России / С.А. Захаров. – Москва, 1916. – 28с.
307221
  Барабаш О.Ю. Главнейшие вопросы агротехники выращивания высоких урожаев моркови на Львовщине : Автореф... канд. с.-х.наук: / Барабаш О.Ю.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 21л.
307222
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители засушливого района. / Н.С. Щербиновский. – М.Л., 1926. – 40с.
307223
   Главнейшие вредители и болезни овощных растений и меры борьбы с ними. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 124 с.
307224
  Сахаров Ю.А. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений в Адыгее и меры борьбы с ними. / Ю.А. Сахаров. – Майкоп, 1953. – 72с.
307225
  Давыдов А.И. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений и испытанные меры борьбы с ними : руководство для крестьян нечернозёмной полосы СССР / А.И. Давыдов; под ред. Богданова-Катькова Н.Н. – Ленинград : Прибой, 1926. – 80 с. : рис. 56
307226
  Силантьев И.М. Главнейшие вредители кормовых растений / И.М. Силантьев. – М.-Л., 1931. – 216с.
307227
  Шелюжко Л.А. Главнейшие вредители махорки и основные меры борьбы с ними / Л.А. Шелюжко. – Х-К, 1932. – 52с.
307228
  Чигарев Г.А. Главнейшие вредители овощных культур закрытого грунта и меры боробы с ними / Г.А. Чигарев. – Л., 1954. – 40с.
307229
  Галахов П.Н. Главнейшие вредители прядильных культур с основами общей энтомологии / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 144 с.
307230
  Таран Н.А. Главнейшие вредители сахарной свеклы и борьба с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: / Таран Н.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 18л.
307231
  Клох О. Главнейшие вредители селького хозяйства / О. Клох. – Новгород, 1927. – 48с.
307232
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними. / Н.С. Щербиновский. – 2-е изд. перераб и расш. – М., 1925. – 172с.
307233
  Котов И.С. Главнейшие вредители сельскохозяйственных растений Бурят-Монгольской АССР и меры борьбы с ними. / И.С. Котов. – Улан-Удэ, 1957. – 60с.
307234
  Ряховский В.В. Главнейшие вредители семенных посевов эспарцета и меры борьбы с ними / В.В. Ряховский. – Киев, 1953. – 71с.
307235
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в лесостепи Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Литвинов Б.М.; М-во с-х.СССР. – Харьков, 1957. – 19л.
307236
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Литвинов Б.М.; Харьк.с-х.ин-т. – Харьков, 1969. – 48л. – Бібліогр.:с.42-43
307237
  Яцентковский А.В. Главнейшие вредные насекомые в лесах СССР. / А.В. Яцентковский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.Л., 1931. – 117с.
307238
  Луговой М. Главнейшие грибные болезни плодовых деревьев и ягодных растений и меры борьбы с ними / М. Луговой. – Киев : Изд-е журнала "Садовод и огородник", 1914. – 76с. – (Библиотека садовода и огородника)
307239
  Выходцев И.В. Главнейшие дикорастущие кормовые и вредные в кормах растения Киргизской АССР / И.В. Выходцев; Под ред. Тасбулатова С. – Фрунзе : Киргосиздат, 1934. – 108с. – 31 чорно-белых фотографий в приложении
307240
  Князев В.П. Главнейшие древесные и кустарниковые породы СССР. / В.П. Князев. – М.-Л., 1931. – 112с.
307241
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Новосибирск
1. – 1934. – 200с.
307242
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск
2. – 1934. – 403с.
307243
  Плаксенко Н.А. Главнейшие закономерности железорудного осадконакопления в докембии : (На примере Курской магнитной аномалии) / Н.А. Плаксенко. – Воронеж, 1966. – 264с.
307244
  Павлов И.П. Главнейшие законы деятельности центральной нервной ситемы, как они выясняются при изучении условных рефлексов / И.П. Павлов. – Киев, 1953. – 24с.
307245
  Вульф Е.В. Главнейшие культурные растения, их описание и происхождение / Е.В. Вульф. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1940. – 152с.
307246
  Цымек А.А. Главнейшие лиственные породы Дальнего Востока. / А.А. Цымек. – Хабаровск, 1950. – 197с.
307247
   Главнейшие медные, свинцовые и цинковые месторождения СССР.. – М.-Л., 1931. – 431с.
307248
  Самоквасов Д.Я. Главнейшие моменты в государственном развитии древней Руси и происхождение Московского государства / Д.Я. Самоквасов. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], 66, 31 с., 1 л. табл.
307249
  Осмоловский В.Д. Главнейшие моменты в развии художественного творчества Пушкина / В.Д. Осмоловский. – 43-50с.
307250
  Степович А.И. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / [соч.] А. Степовича. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В. Завадского, 1892. – [2], 17 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1892. - Конволт. - Пер. с 6 отд. статьями. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / А. И. ...
307251
  Трофимов В.П. Главнейшие направления развития угольной промышленности Украинской ССР / В.П. Трофимов. – К, 1960. – 32с.
307252
  Урманчиев Максут Ахмедович Главнейшие насекомые вредящие сахарной свекле в Чечено Ингушской АССР и разработка мер борьбы с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.11 / Урманчиев Максут Ахмедович; Укр. с.-х. ак. – К., 1975. – 21л.
307253
  Курдюмов Н.В. Главнейшие насекомые, вредящие зерновым злакам в Средней и Южной России / Н.В. Курдюмов. – Полтава, 1913. – 119с.
307254
  Самойлович Е.Н. Главнейшие насекомые, вредящие плодоводству и меры борьбы с ними / Е.Н.Самойлович. – Ленинград : Мысль, 1926. – 56 с.
307255
  Елисеев В.И. Главнейшие особенности кайнозойских аллювиальных отложений прибортовой (северо-восточной) части Чуйской впадины. : Автореф... Кагд.геол-минерал.наук: / Елисеев В.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 29л.
307256
  Хрисанов В.А. Главнейшие особенности современного геоморфогенеза восточной части пояса альпийской складчатости : (Большой Кавказ, горы Южного Туркменистана и Востока Средней Азии) / В.А. Хрисанов; Белгородский гос.ун-т. – Белгород, 1997. – 64с.
307257
  Камилова Ф.Г. Главнейшие особенности строения и формирования стебля культурных тыквенных : Автореф... канд. биол.наук: / Камилова Ф.Г.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 15л.
307258
  Сукачев В.Н. Главнейшие очередные задачи ботаники в СССР / В.Н. Сукачев. – М-Л, 1957. – 1573-1595с.
307259
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – Л.-М., 1933. – 248с.
307260
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1938. – 228с.
307261
  Лодчников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодчников. – 3-е изд., доп. и переработ. – М-Л, 1947. – 244с.
307262
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 4-е изд. – М., 1955. – 248с.
307263
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 248с.
307264
  Говоров Л.И. Главнейшие практические результаты селекционной станции : При Темирязевской (Петровской) сельскохозяйственной Академии / Л.И. Говоров. – Ленинград-Москва : Новая деревня, 1924. – 68с.
307265
   Главнейшие провинции и формации щелочных пород. – Москва : Наука, 1974. – 376с.
307266
  Криштофович Н.И. Главнейшие результаты изучения послетретичных образований центральной России / Н.И. Криштофович. – 16с.
307267
  Кованько П.А. Главнейшие реформы, проведенные Н.Х. Бунге в финансовой системе России / П.А. Кованько. – К, 1901. – 448с.
307268
  Степанов В.Н. Главнейшие современные проблемы океанологии. / В.Н. Степанов. – М, 1962. – 40с.
307269
  Вагабов З.В. Главнейшие сорняки летних пастбищ Большого Кавказа ( в пределах Азербайджана) и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вагабов З.В.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 28л.
307270
  Сапалев Г.Б. Главнейшие сосущие вредители яблони Лесостепи Харьковськой области и борьба с вредителями : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сапалев Г.Б. ; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1965. – 24 с.
307271
   Главнейшие статистические сведения о наших финансах.. – М., 1922. – 51с.
307272
  Махмадзиеев А.Р. Главнейшие стволовые вредители лесных полос на каштановых почвах : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Махмадзиеев А.Р.; МГУ. – М., 1972. – 21л.
307273
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – Москва : Недра, 1975. – 391с.
307274
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 384с.
307275
  Тимирязев К.А. Главнейшие успехи ботаники в начале 20 столетия / К.А. Тимирязев. – М. : ГИЗ, 1920. – 49 с.
307276
  Зиновсьев В.Г. Главнейшие фитогельминты и их взаимоотношения с растениями : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновсьев В.Г.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Науч.-исслед. ин-т биологии. – Харьков, 1963. – 18л.
307277
  Ляскоронский В.Г. Главнейшие черты общественно-политической и церковно-религиозной деятельности князя Владимира Святого и его заслуг в отношении Русской Земли : Речь, произн. проф. В.Г.Ляскоронским на торж., конф. Историко-филолог.ин-та кн. Безбородько,13 декабря 1915 г., по случаю 900-тия со времмени кончины князя Владимира Святого. – Нежин : Типо-литография В.К.Меленевскаго, 1916. – 23 с.
307278
  Греков Б.Д. Главнейшие этапы в истории крепостного права в России / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1940. – 113с.
307279
  Сушицкий Л.А. Главнейшие ядохимикаты, применяемые в борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур в Крымской области. / Л.А. Сушицкий. – Симферополь, 1951. – 44с.
307280
  Козлов Е. Главний герой развлекательного нарратива : (архетип и идентификационный потенциал) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 21-24. – ISSN 2073-9702
307281
   Главниот штаб на народноослободителната воjска и партизанските одреди на Македониja (1941-1945): по повод 90 години од раганьето на Михаило Апостолски. – Ckopje, 1997. – 284 с. – ISBN 9989649340
307282
  Зайцев Г.Г. Главное-производительность / Г.Г. Зайцев. – М., 1979. – 61с.
307283
   Главное -- действенность.. – М., 1964. – 47с.
307284
  Зуева Л. Главное - быть, а не казаться // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / гл. ред. С. Самсонов. – Москва, 2011. – № 12. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915


  Статья о стремительном развитии информационных технологий, которые влияют на имидж библиотеки.О важности привлечь внимание потенциальных пользователей и наладить партнерские отношения с другими организациями.
307285
  Бунич П.Г. Главное - заинтересовать! / П.Г. Бунич. – М., 1986. – 247с.
307286
  Менчинов Г.А. Главное - конечный результат / Г.А. Менчинов. – М., 1981. – 80с.
307287
   Главное - не бояться! : Страховка. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 105-107 : Іл.
307288
  Манако М.Ф. Главное - предупредить правонарушение / М.Ф. Манако, САуткин. – Минск, 1976. – 64с.
307289
  Пашковский В.А. Главное - предупредить преступление / В.А. Пашковский. – М, 1981. – 64с.
307290
  Маляров М.П. Главное - предупредить преступление. / М.П. Маляров. – М., 1971. – 31с.
307291
  Бопоев Н. Главное - предупреждение правонарушений / Н. Бопоев. – Фрунзе, 1986. – 63с.
307292
  Вибе Ф.И. Главное - спокойствие / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1973. – 80с.
307293
  Кедрина З.С. Главное - человек / З.С. Кедрина. – М, 1972. – 406с.
307294
  Доронин Алексей Главное - чтобы было что вспомнить : Что женщины ждут от поездок на отдых. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 14 : Фото
307295
  Перес Ш. Главное богатство Израиля - человек / взял интервью Михаил Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 41/42 (1246). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670


  Духовная близость между народами России и Израиля, взаимное влияние культур, вклад рускоязычных эмигрантов в становление современного Израиля - эти темы были в центре эксклюзивного интервью, которое президент Шимон Перес дал первому заместителю ген. ...
307296
  Сагиндыкова А.Н. Главное богатство. / А.Н. Сагиндыкова. – Алма-Ата, 1987. – 83с.
307297
  Шудегов Виктор Евграфович Главное в жизни - творческая работа : [интервью с политическим деятелем и ученым В.Е. Шудеговым] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 1726-667Х


  Тогда, когда первый номер нашего журнала поступит к читателям, вновь сформированные Комитеты Государственной Думы пятого созыва уже приступят к работе. Приятная новость; в состав Комитета Госдумы по образованию вошел хорошо известный в кругах высшей ...
307298
  Хаустов Л.И. Главное в жизни : Книга стихов / Л.И. Хаустов. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 168с.
307299
  Романов А.В. Главное в искусстве кинематографического отражения / А.В. Романов. – М., 1971. – 32с.
307300
  Кондаков А. Главное внешнеполитическое событие года // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – 3-10. – ISSN 0130-9625


  15-17 липня 2006 р. в Санкт-Петербурзі відбувся саміт "Групи восьми" ("G-8")
307301
  Кассиль Л.А. Главное войско / Л.А. Кассиль. – М., 1984. – 39с.
307302
   Главное геомагнитное поле и проблемы палеомагнетизма.. – М.
Ч.2. – 1976. – 127с.
307303
  Березова Е.В. Главное геомагнитное поле, тагнетизм горных пород и палеомагнетизм / Е.В. Березова. – М, 1970. – 292с.
307304
  Майоров В.В. Главное дело - твое! / В.В. Майоров, А.С. Травин. – Л, 1986. – 206с.
307305
  Малиновский Б.Н. Главное дело жизни // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 21-26. – ISBN 978-966-622-589-7
307306
  Андреев Ю.А. Главное звено : идеологические вопросы литературы и литературоведения / Ю.А. Андреев. – Москва, 1986. – 346с.
307307
  Максимов И.А. Главное измерение: О Сов. Армии. / И.А. Максимов. – Куйбышев, 1989. – 170с.
307308
  Печерский Н.П. Главное поручение. / Н.П. Печерский. – Воронеж, 1971. – 268с.
307309
  Геллер М. Главное правило / М. Геллер. – М, 1990. – 142с.
307310
  Капустин Дмитрий Главное путешествие Антона Чехова : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
307311
  Капустин Д. Главное путешествие Антона Чехова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131.


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
307312
  Гордейчев В. Главное свойство / В. Гордейчев. – М, 1966. – 136с.
307313
   Главное теперь - практическое осуществление задач перестройки.. – М., 1987. – 61 с.
307314
  Дайри Н.Г. Главное усвоить на уроке / Н.Г. Дайри. – М., 1984. – 80с.
307315
  Ляпин А.П. Главное условие построения коммунизма. (О росте производительности труда) / А.П. Ляпин. – Москва, 1961. – 48с.
307316
  Бойков В.Э. Главное условие успеха / В.Э. Бойков. – М., 1988. – 173с.
307317
  Юдин Г.Н. Главное чудо света / Г.Н. Юдин. – М, 1991. – 158с.
307318
  Савастенко А.А. Главное, бесценное богатство нашего общества / А.А. Савастенко, А.И. Самаль. – Минск, 1981. – 112с.
307319
   Главное, ребята, сердцем не стареть.. – Кишинев, 1968. – 186с.
307320
   Главному авиационному метеорологическому центру Росгидромета-85 лет // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 122-123. – ISSN 0130-2906
307321
  Яцентковский А.В. Главные враги леса и меры борьбы с ними. / А.В. Яцентковский. – М.Л., 1926. – 72с.
307322
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни клевера / В.Г. Плигинский, Л.А. Александров. – М.-Л., 1930. – 32с.
307323
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни поля и огорода и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М., 1925. – 104с.
307324
  Плотников В.И. Главные вредители и болезни с/х растений в Ср.Азии и борьба с ними в условиях социалистического хозяйства / В.И. Плотников. – Ташкент, 1932. – 224с.
307325
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни сада / В.Г. Плигинский. – Орел, 1925. – 90с.
307326
   Главные деятели и предшественники судебной реформы : [сборник статей] / под ред. К. К. Арсеньева. – Санкт-Петербург : Брокгауз и Ефрон, 1904. – [4], 61 с., [10] л. портр. – (Галерея русских деятелей)
307327
  Садовничий В. Главные задачи: доступность и качество. Из выступления президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ В. Садовничего / В. Садовничий. // Высшая школа 21 века : Альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2006. – № 6. – С. 6-10.
307328
  Ганин Н.И. Главные закономерности переходного периода от капитализма к социализму / Н.И. Ганин. – Москва, 1961. – 216с.
307329
   Главные литературные города мира // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 39. – ISSN 1727-4893
307330
  Кириченко В.Н. Главные магистрали пятилетки. / В.Н. Кириченко. – М., 1971. – 71с.
307331
   Главные места планеты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 116-127 : фото
307332
  Иовлев Н.Н. Главные методы обеснования геометрии Лобачевского. / Н.Н. Иовлев. – Самара
1. – 1923. – 144,21с.
307333
  Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии Западно-Европейской школы : с рисунками в тексте / Сост. П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К*, 1913. – IV, 216 с., 56 ил. : ил. – (Педагогическая академия в очерках и монографиях : (Воспитание в семье и школе) / Под общ. ред. проф. Алекс. Петр. Нечаева ; Т. 14)
307334
  Афанасьев Г.Е. Главные моменты министерской деятельности Тюрго и их значение / Соч. Г.Е. Афанасьева. – Одесса : Тип. В. Кирхнера, 1884. – X, 289, XXI с.


  На тит. стр. № 78411 дарственная надпись от автора. Стцуденту Унив. Св. Владимира П.А. Иванову. г. Киев.15-го апреля 1885 г.
307335
  Лисовский А.Н. Главные мотивы в поэзии Т.Г. Шевченко / А.Н. Лисовский. – Полтава : Изд. А.А. Зиновьева ; Типо-литогр. И.А. Дохмана, 1896. – 48, [2] с. – Библиогр.: портр.
307336
  Суханов С. Главные наматериальные активы компании и их значимость для общего успеха бизнеса // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 3. – С. 2-6
307337
  Коган П.С. Главные направления в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – М., 1930. – 60с.
307338
   Главные направления в области образования и воспитания в Чехословацкой Социалистической Республике в 1976-1978 гг.. – Братислава, 1978. – 69с.
307339
  Саркисянц Г.С. Главные направления повышения благосостояния советского народа / Г.С. Саркисянц. – М., 1985. – 76с.
307340
  Тонконог Р.И. Главные направления политики партии в сельском хозяйстве / Р.И. Тонконог. – М., 1974. – 64с.
307341
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Мм., 1925. – 84с.
307342
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 2-е, измен. и доп. – М.-Л., 1934. – 151с.
307343
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 3-е. – М., 1967. – 203с.
307344
   Главные направления.. – Рязань, 1971. – 85с.
307345
  Хазина Г.Г. Главные нелинейные резонансы : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хазина Г.Г.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
307346
  Сигуа С.И. Главные особенности художественной прозы Константинэ Гамсахурдиа 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сигуа С.И.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1974. – 36л.
307347
  Тамбиев А.С. Главные промышленные и генетические типы месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых / А.С. Тамбиев. – Новочеркасск, 1977. – 83с.
307348
  Мальцев А.А. Главные проявления влияния глобализации минерально-сырьевого комплекса на экономику России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 26-33
307349
  Браунштейн А.Е. Главные пути ассимиляции и диссимиляции азота у животных / А.Е. Браунштейн. – М., 1957. – 55с.
307350
   Главные региональные направления внешней политики республиканцев // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 25-42
307351
  Уманцев А. Главные романы Л.Н.Толстого / А. Уманцев. – Писек, 1969. – 75с.
307352
   Главные рудные геолого-геохимические системы Урала. – Москва : Наука, 1990. – 269с.
307353
   Главные рудообразующие минералы аномально богатых руд месторождения Томтор (Арктическая Сибирь) / Е.В. Лазарева, С.М. Жмодик, Н.Л. Добрецов, А.В. Толстов, Б.Л. Щербов, Н.С. Карманов, Е.Ю. Герасимов, А.В. Брянская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1080-1115 : рис, табл. – Библиогр.: с. 1110-1115. – ISSN 0016-7886
307354
   Главные тектонические комплексы Сибири.. – Новосибирск, 1979. – 151с.
307355
  Крылова М.Д. Главные темноцветные минералы высокометаморфизованных комплексов : Справочное пособие / М.Д. Крылова, В.А. Галибин, Д.П. Крылов. – Ленинград : Недра, 1991. – 351 с.
307356
   Главные темы.. – М., 1971. – 192с.
307357
   Главные темы.. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 167с.
307358
  Сорока Н.А. Главные тенденции развития современной советской научной публицистики. (На матер. науч.-попул. периодики Украины 1966-1973 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Сорока Н.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
307359
  Алексанян И.В. Главные терапевты фронтов и флотов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / И.В. Алексанян, М.Ш. Кнопов. – Москва, 1987. – 253с.
307360
  Брандес Г. Главные течения в литературе XIX века. Немецкая литература : 1. Романтическая школа в Германии. 2. Молодая Германия / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. [и с предисл.] М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1903. – 264, [2], 168, 144 с. разд. паг.
307361
  Брандес Г. Главные течения литературы девятнадцатого столетия : Лекции, чит. в Копенгаг. ун-те Г. Брандесом / (Пер. с нем. изд. Адольфа Шродтмана). – Москва : Изд. В.Н. Неведомский ; Тип. Мартынова, 1881. – XVI, 408 с.
307362
  Погодин А.Л. Главные течения польской политической мысли : Посвящается доктору З.С. Дмоховскому / А.Л. Погодин. – XVII, 662 с.
307363
  Кузнецов Ю.А. Главные типы магматических формаций / Ю.А. Кузнецов. – Москва, 1964. – 388с.
307364
  Карклинь Ю.Ю. Главные типы односотавных предложений в современном латышском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карклинь Ю. Ю.;. – Рига, 1952. – 26л.
307365
  Строна П.А. Главные типы рудных формаций / П.А. Строна. – Ленинград : Недра, 1978. – 199с.
307366
  Эмбер Клеман Главные товары в мире // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 94-95 : фото. – ISSN 1029-5828
307367
  Мижуев П.Г. Главные федерации современного мира / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Изд. Г.Ф. Львовича, 1907. – [2], 252 с. – Последняя с. ошибочно помечена: 52
307368
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1971. – 383с.
307369
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления: Теорет. анализ ист.-филос. процесса / Т.И. Ойзерман. – 2-е, дораб. изд. – Москва, 1984. – 303с.
307370
   Главные философские труды В.И.Ленина.. – М., 1987. – 287с.
307371
  Егиазаров С.А. Главные формы политического представительства и избирательного права / С.А. Егиазаров. – Киев : Склад издания Киев, Крещатикъ № 33. Книжный магазинъ В. И. Оглоблина, 1917. – 47 с.


  На первой стр. дарственная надпись: В студенческую библиотеку Университета св. Владимира от автора. Анотация: Брошюра содержит текст двух публичных лекций, прочитанных профессором С.А. Егиазаровым в Киевском университете св. Владимира, они посвящены ...
307372
  Островерх С. Главные футбольные бренды - это футболисты // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 50-58 : фото знаменитых футболистов мира
307373
   Главные ценности наши.. – Л., 1981. – 240с.
307374
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинсий, В.М. Будов. – М., 1984. – 320с.
307375
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинский, В.М. Будов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 375с.
307376
  Джапаров А. Главные члены предложения в современном киргизском языке. / А. Джапаров. – Фрунзе, 1964. – 272с.
307377
  Ахматов И.Х. Главные члены предложения и средства их выражения в современном карачаево-балкарском языке / И.Х. Ахматов, 1968. – 164с.
307378
  Москвин В.А. Главные элементы качества работы вуза // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 22-31. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В современном мире возрастает потребность в разработке и внедрении более совершенных технологий обучения студентов, а также систем управления его качеством. На базе рассмотрения современного вуза как сложной социально-экономической системы и анализа ...
307379
  Мордухович Л.М. Главные этапы истории экономических учений (учебное пособие). От древних авторов до К.Маркса и Ф.Энгельса включительно. / Л.М. Мордухович. – Вып.1. – М., 1970. – 178с.
307380
  Пестушко Валерий Главный "холодильник" планеты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51
307381
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1966. – 78 с.
307382
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1968. – 78 с.
307383
  Баранов Н.В. Главный архитектор города / Н.В. Баранов. – Москва, 1973. – 190 с.
307384
  Баранов Н.В. Главный архитектор города / Н.В. Баранов. – Москва, 1979. – 171 с.
307385
  Лазарев А. Главный аэропорт страны // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 4-8
307386
   Главный Ботанический сад РСФСР.. – 2-е изд., доп. – Птгр., 1923. – 35с.
307387
   Главный ботанический сад. (История образования, структура, итоги научной деятельности).. – Алма-Ата, 1982. – 96с.
307388
   Главный военный госпиталь.. – М., 1985. – 240с.
307389
  Максимова Е.К. Главный воспитатель школы: уч. пособие / Е.К. Максимова, Н.А. Максимов. – Калинин, 1981. – 80с.
307390
  Пантюшенко Т.А. Главный врач: Роман. / Т.А. Пантюшенко. – Минск, 1990. – 286с.
307391
  Неменова Л.М. Главный геолог / Л.М. Неменова. – Москва : Советская Россия, 1975. – 222с.
307392
  Панков В.К. Главный герой. / В.К. Панков. – М., 1960. – 323с.
307393
  Левашева Г.Я. Главный герой. (О В.В.Стасове) / Г.Я. Левашева. – Л., 1972. – 223с.
307394
  Рышков В.А. Главный день / В.А. Рышков. – Донецк, 1986. – 190 с.
307395
  Мирский М.Б. Главный доктор республики / М.Б. Мирский. – М., 1964. – 94с.
307396
  Ласкин С.Б. Главный доктор республики / С.Б. Ласкин. – Л, 1983. – 173с.
307397
  Кочевых И. Главный Закон Вселенной / Иван Кочевых. – Винница : Антекс, 2001. – 48с. – ISBN 966-7782-05-0
307398
  Кутнякова Н.В. Главный земельный комитет -- орудие аграрной политики Временного правительства : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кутнякова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Каф. ист. СССР сов. периода. – М., 1973. – 23л.
307399
  Кузнецов Н.Ф. Главный и Первый / Н.Ф. Кузнецов. – М, 1988. – 255с.
307400
  Ковязин Ф.Я. Главный измеритель-качество / Ф.Я. Ковязин. – К., 1978. – 151с.
307401
  Костко В.С. Главный импульс / В.С. Костко. – М., 1967. – 51с.
307402
  Лаптев И.Д. Главный источник / И.Д. Лаптев. – М, 1971. – 78с.
307403
  Смирнов А.В. Главный источник нашей силы / А.В. Смирнов. – М., 1984. – 200с.
307404
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
307405
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
307406
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
307407
  Бражнин И. Главный конструктор / И. Бражнин. – Л., 1949. – 148с.
307408
  Асташенков П.Т. Главный конструктор / П.Т. Асташенков. – Москва, 1975. – 286с.
307409
  Эрлихман Вадим Главный конструктор : Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 136-144 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
307410
  Каторгин Б.И. Главный конструктор ракетных двигателей и систем. К 100-летию со дня рождения академика В.П. Глушко / Б.И. Каторгин, Л.Е. Стернин // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 8. – С. 734-741. – ISSN 0869-5873
307411
  Колодный Л.Е. Главный Кремль России / Л.Е. Колодный. – Москва : Сов. Россия, 1983. – 204 с.
307412
  Хоробрых А.М. Главный маршал авиации А.А. Новиков / А.М. Хоробрых. – М, 1989. – 286с.
307413
  Лебедев Е.В. Главный меридиан / Е.В. Лебедев. – Свердловск, 1948. – 75с.
307414
  Леонов Б.А. Главный объект / Б.А. Леонов. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 185 с.
307415
  Чумак И.В. Главный ориентир. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1957. – 123с.
307416
  Жураковский В.Н., Волков М.Д., Климченко Л.Л. Главный отсек / В. Жураковский, М. Волков, Л. Климченко. – Мурманск : Кн. изд-во, 1973. – 63 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Кают-компания)
307417
  Всесоюзная Главный павильон / Всесоюзная, выставка с.-х.; Руденко Н.А. – Москва, 1940. – 88 с.
307418
  Всесоюзная Главный павильон. / Всесоюзная, выставка с.-х.; Колеснев С.Г. – Москва, 1955. – 104с.
307419
  Всесоюзная Главный павильон. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1958. – 56с.
307420
  Васильев В.С. Главный парадокс рыночной экономики, или финансовая война как новая "холодная война" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
307421
  Акимова Галина Сергеевна Главный по снабжению армии комитет (Земгор) 1915-1918 гг. (Организац. устройство и деятельность : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Акимова Галина Сергеевна ; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – Москва, 1973. – 24 с.
307422
  Новик Д. Главный портретист / Д. Новик, Г. Лернер // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-57


  Америк. фотограф Ричард Аведон (1923-2004)
307423
  Пахомов А.Г. Главный привод / А.Г. Пахомов. – М., 1986. – 302с.
307424
  Ермолаева Е.Н. Главный путь развития сельского хозяйства / Е.Н. Ермолаева; Мин.культ РСФСР; Гос.публ.б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : Издание Гос.Публ.б-ки им.М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1963. – 28 с.
307425
  Тэсс Т.Н. Главный редактор. / Т.Н. Тэсс. – М, 1956. – 318с.
307426
   Главный ресурс. Доверие к деятельности Фонда “Сколково” растет // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Только среди подавших заявки на участие в создании исследовательских центров Сколковского института науки и технологий (СколТех) - шесть нобелевских лауреатов, что свидетельствует о значительном росте доверия к проекту. Этому также способствует и ряд ...
307427
  Исламов Сагит Умерович Главный рычаг реализации социально-экономической политики партии / Исламов Сагит Умерович. – Фрунзе, 1985. – 161с.
307428
  Кутейников В.С. Главный свидетель / В.С. Кутейников. – М., 1979. – 111с.
307429
  Воронина М.Н. Главный свидетель. Ночной дозор / М.Н. Воронина; Марина и Андрей Воронины. – Минск : Современный литератор, 2001. – 348, [3] с. – ISBN 985-456-694-3
307430
  Пронина В.Г. Главный сотрудник редакции. / В.Г. Пронина. – Л., 1971. – 66с.
307431
   Главный стратегический рычаг интенсификации.. – Челябинск, 1987. – 144с.
307432
  Зеленый Л. Главный теоретик и стратег отечественной космонавтики / Л. Зеленый, О. Закутняя // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1 (181). – С. 42-46. – ISSN 0869-7078


  Мстислав Всеволодович Келдыш заложил теоретические основы внеземных полетов и определил стратегические задачи изучения космоса.
307433
  Фрейкин З.Г. Главный Туркменский канал Аму-Дарья-Красноярск / З.Г. Фрейкин. – Москва, 1952. – 112с.
307434
  Павлов М.И. Главный Туркменский канал. / М.И. Павлов. – М., 1951. – 136с.
307435
   Главный Туркменский канал.. – Вып.2. – Ашхабад, 1952. – 168с.
307436
   Главный Туркменский канал.. – Вып.3. – Ашхабад, 1953. – 116с.
307437
   Главный Туркменский канал. Природные условия и перспективы орошения и обводнения земель южных районов Прикаспийской равнины Западной Туркмении, низовьев Аму-Дарьи и западной части пустыни Кара-Кумы.. – М., 1952. – 308с.
307438
  Костюковский Б.А. Главный университет : повесть о М. Васильеве-Южине / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – 2-е изд. – М., 1981. – с.
307439
  Толкунов Л.Н. Главный урок / Л.Н. Толкунов. – М., 1984. – 271с.
307440
   Главный фактор экономического роста.. – М., 1988. – 101с.
307441
  Стрельникова Л. Главный химик страны. Уроки Костандова // Химия и жизнь - ХХI век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 3-17. – ISSN 1727-5903
307442
  Мирский М.Б. Главный хирург / М.Б. Мирский. – М., 1973. – 160с.
307443
  Смородкин С.И. Главный ход / С.И. Смородкин. – М., 1982. – 95с.
307444
  Бахманн Клаус Главный шарнир : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 84-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
307445
  Дробижев В.З. Главный штаб социалистической промышленности / В.З. Дробижев. – М., 1966. – 286с.
307446
  Кобысов С.А. Главный штрек / С.А. Кобысов. – Иркутск, 1980. – 54с.
307447
  Песляк М и Николаев Н. Главный экзамен. / М и Николаев Н. Песляк. – М., 1952. – 168с.
307448
  Лозунько С. Главным провокатором против власти является она сама // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Премьер-министр Николай Азаров прочитал лекцию студентам в ходе своей рабочей поездки в Закарпатскубю область. Он сказал, что провокации против политической стабильности - это подрыв доверия к власти!
307449
   Главоболия с чужбиже думи.. – София, 1983. – 166с.
307450
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 29. – 2007
307451
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 31. – 2007
307452
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 38. – 2007
307453
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 41. – 2007
307454
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 42. – 2007
307455
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 43. – 2007
307456
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 44. – 2007
307457
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 45. – 2007
307458
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 46. – 2007
307459
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 47. – 2007
307460
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 48. – 2007
307461
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 49. – 2007
307462
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1 (50). – 2008
307463
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 2 (51). – 2008
307464
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (54). – 2008
307465
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (55). – 2008
307466
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 11 (60). – 2008
307467
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 14 (63). – 2008
307468
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 15 (64). – 2008
307469
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (70). – 2008
307470
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 23 (72). – 2008
307471
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 24 (73). – 2008
307472
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (74). – 2008
307473
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (75). – 2008
307474
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (77). – 2008
307475
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30 (79). – 2008
307476
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 31/33 (80/82). – 2008
307477
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 34/35 (83/84). – 2008
307478
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 36 (85). – 2008
307479
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 37 (86). – 2008
307480
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 38 (87). – 2008
307481
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 39 (88). – 2008
307482
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 40 (89). – 2008
307483
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 41 (90). – 2008
307484
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 42 (91). – 2008
307485
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 43 (92). – 2008
307486
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 44 (93). – 2008
307487
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 45 (94). – 2008
307488
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (95). – 2008
307489
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (96). – 2008
307490
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 48 (97). – 2008
307491
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 49 (98). – 2008
307492
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 50 (99). – 2008
307493
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 51/52 (100/101) : Ювілейний номер. – 2008
307494
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1/2 (102/103). – 2009
307495
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1 (117). – 2009
307496
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 3 (104). – 2009
307497
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 4 (105). – 2009
307498
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (106). – 2009
307499
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (107). – 2009
307500
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 7 (108). – 2009
307501
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 8 (109). – 2009
307502
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 9 (110). – 2009
307503
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 10 (111). – 2009
307504
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 11 (112). – 2009
307505
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 12 (113). – 2009
307506
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 13 (114). – 2009
307507
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 14 (115). – 2009
307508
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 15 (116). – 2009
307509
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 16 (117). – 2009
307510
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 17 (118). – 2009
307511
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 19 (120). – 2009
307512
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 20 (121). – 2009
307513
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (122). – 2009
307514
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 22 (123). – 2009
307515
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 23 (124). – 2009
307516
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 24 (125). – 2009
307517
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (126). – 2009
307518
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (127). – 2009
307519
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 27 (128). – 2009
307520
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (129). – 2009
307521
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 29 (130). – 2009
307522
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30 (131). – 2009
307523
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 31/32 (132/133). – 2009
307524
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 33/34 (134/135). – 2009
307525
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 35 (136). – 2009
307526
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 36 (137). – 2009
307527
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 37 (138). – 2009
307528
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 38 (139). – 2009
307529
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 39 (140). – 2009
307530
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 40 (141). – 2009
307531
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 41 (142). – 2009
307532
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 42 (143). – 2009
307533
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 43 (144). – 2009
307534
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 44 (145). – 2009
307535
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 45 (146). – 2009
307536
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (147). – 2009
307537
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (148). – 2009
307538
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 48 (149). – 2009
307539
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 49 (150). – 2009
307540
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 50 (151). – 2009
307541
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 51 (152). – 2009
307542
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 52 (153). – 2009
307543
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1/2 (154/155). – 2010
307544
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 3/4 (156/157). – 2010
307545
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (158). – 2010
307546
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (159). – 2010
307547
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 7 (160). – 2010
307548
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 8/9 (161/162). – 2010
307549
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 10/11 (163/164). – 2010
307550
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 12 (165). – 2010
307551
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 13 (166). – 2010
307552
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 14 (167). – 2010
307553
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 15 (168). – 2010
307554
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 16 (169). – 2010
307555
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 17/18 (170/171). – 2010
307556
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 19 (172). – 2010
307557
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 20 (173). – 2010
307558
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (174). – 2010
307559
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 22 (175). – 2010
307560
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 23 (176). – 2010
307561
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 24 (177). – 2010
307562
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (178). – 2010
307563
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (179). – 2010
307564
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 27 (180). – 2010
307565
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (181). – 2010
307566
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 29 (182). – 2010
307567
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30/31 (183/184). – 2010
307568
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 32/33 (185/186). – 2010
307569
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 34 (187). – 2010
307570
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 35 (188). – 2010
307571
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 36 (189). – 2010
307572
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 37 (190). – 2010
307573
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 38 (191). – 2010
307574
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 39 (192). – 2010
307575
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 40 (193). – 2010
307576
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 41 (194). – 2010
307577
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 42 (195). – 2010
307578
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 43 (196). – 2010
307579
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 44 (197). – 2010
307580
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 45 (198). – 2010
307581
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (199). – 2010
307582
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (200). – 2010
307583
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 48 (201). – 2010
307584
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 49 (202). – 2010
307585
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 50 (203). – 2010
307586
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 51 (204). – 2010
307587
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 52 (205). – 2010
307588
  Глинка М. Главы из "Книги воспоминаний" // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 163-177. – ISSN 0321-1878
307589
  Большаков Л.Н. Главы из жизни. / Л.Н. Большаков. – Челябинск, 1974. – 211с.
307590
   Главы из истории органической химии. Химия ацетилена. Изопрен и дивинил.. – М., 1975. – 314с.
307591
  Шультейс Э. и Тарди Л. Главы из истории русско-венгерских медицинских связей / Э. и Тарди Л. Шультейс. – Москва : Медицина, 1976. – 252с.
307592
  Игнатова Е. Главы из книги "Обернувшись..." // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 95-112. – ISSN 0321-1878
307593
  Капущинский Рышард Главы из книги "Стремнина истории" = От "Мировой Европы" до "Европы в мире" // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 64-87. – ISSN 0321-1878
307594
  Виру А.А. Главы из спортивной физиологии / А.А. Виру. – Тарту, 1990. – 95с.
307595
  Лидин В.Г. Главы утра / В.Г. Лидин. – Москва, 1969. – 544с.
307596
  Земский А.М. Глагол : учебное пособие по русскому языку / А.М. Земский ; Центральные газетные курсы при ЦК ВКП(б). – Вып. 8-й. – Москва : Правда, 1945. – 36 с.
307597
  Мещанинов И.И. Глагол / И.И. Мещанинов. – М.-Л, 1948. – 200с.
307598
  Мещанинов И.И. Глагол / И.И. Мещанинов. – М.-Л, 1949. – 199с.
307599
  Назикова Е.А. Глагол / Е.А. Назикова. – Воронеж, 1960. – 46с.
307600
  Козьменко В.А. Глагол / В.А. Козьменко, Л.А. Быкова. – Х., 1963. – с.
307601
  Быкова Л.А. Глагол / Л.А. Быкова. – Х, 1963. – 88с.
307602
  Голубева Е. Глагол / Е. Голубева. – Вильнюс, 1964. – 36с.
307603
  Цыбин В.Д. Глагол / В.Д. Цыбин. – М., 1970. – 160с.
307604
  Мещанинов И.И. Глагол / И.И. Мещанинов. – Л, 1982. – 272с.
307605
   Глагол : Литературно-художественный журнал. – Кострома
№ 3. – 1991
307606
  Боганова Г.В. Глагол "to be" в системе современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Боганова Г. В.; МГУ им. Ломоносова, филол. фак. – М., 1955. – 15л.
307607
  Евдокимова И.Г. Глагол "werden" в предложении. / И.Г. Евдокимова, Г.В. Щеглова. – Саратов, 1973. – 41с.
307608
  Ильяшенко Т.П. Глагол "а фи" в молдавском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ильяшенко Т.П.; Кишинев. гос. ун-тет. – Кишинев, 1958. – 20л.
307609
  Лаптева К.Г. Глагол Iassen и сочетания с ним в современном немецком языке : Автореф... канд. фиол.наук: / Лаптева К. Г.; ЛГУ. – Л., 1959. – 15л.
307610
  Поляков С.М. Глагол to miss как средство реализации семантики сожаления в современном английском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 76-81. – Bibliogr.: С. 81; 9 поз. – ISSN 0373-658Х
307611
   Глагол в германских и романских языках. – Днепропетровск, 1982. – 159с.
307612
   Глагол в германских языках.. – Тула, 1976. – 96с.
307613
  Гасанова С.М. Глагол в даргинском языке / С.М. Гасанова. – Махачкала, 1962. – 251с.
307614
  Рустамов А Р.А. Глагол в диалектах и говорах азербайджанского языка. (Структурные типы глагола, категории времени и лица, глагольные наклонения) : Автореф. дис. ... доктор филол. наук / Рустамов Р.А.А. оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 91 с. – Бібліогр.:с.90
307615
  Мачавариани М.Т. Глагол в его взаимоотношении с видовыми наречиями и их эквивалентами во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Мачавариани М.Т.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 23л.
307616
  Володин А.П. Глагол в ительменском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Володин А.П.; Ин-т языкознания АН СССР. – Л., 1966. – 18л.
307617
  Абудульазиз Ф Н.М. Глагол в курдском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абудульазиз Н.М.Ф.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 24л.
307618
   Глагол в лексической системе современного русского языка.. – Л., 1981. – 162с.
307619
  Кузьменков Е.А. Глагол в монгольском языке / Е.А. Кузьменков. – Л, 1984. – 139с.
307620
  Прокопович Е.Н. Глагол в предложении. / Е.Н. Прокопович. – М, 1982. – 286с.
307621
  Линьдин Глагол в современном китайском языке / Линьдин. – Пекин, 1990. – 212с. – ISBN 7-5004-0650-9
307622
  Абраамян А.А. Глагол в современом армянском языке : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Абраамян А.А. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1963. – 93 с.
307623
  Исхаков М.М. Глагол в согдийском языке / М.М. Исхаков. – Ташкент, 1977. – 240с.
307624
   Глагол в строе французского предложения.. – Рязань, 1983. – 106с.
307625
  Воробьева-Десятовская Глагол в тибетском языке VII - XI вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Воробьева-Десятовская М.И.; АН СССР. Ин-т народов Азии. – Л., 1967. – 19л.
307626
  Суник О.П. Глагол в тунгусо-маньчжурских языках / О.П. Суник. – М-Л, 1962. – 363с.
307627
  Грунтфест Я.Б. Глагол в южноарабском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грунтфест Я.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
307628
   Глагол в языке и речи: (На материале яз. разных систем).. – Кемерово, 1986. – 148с.
307629
  Ахметов М.А. Глагол в языке орхоно-енисейских памятников / М.А. Ахметов. – Саратов, 1978. – 131с.
307630
  Липеровский В.П. Глагол в языке хинди. / В.П. Липеровский. – М., 1984. – 231с.
307631
  Невская Зинаида Михайловна Глагол ВЕ в структуре предложения. (На материале соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Невская Зинаида Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1976. – 24л.
307632
  Мкртчян Л.М. Глагол времен : армянская классическая поэзия 5-17 веков / Л.М. Мкртчян. – Москва : Художественная литература, 1977. – 111 с.
307633
  Державин Г.Р. Глагол времен / Г.Р. Державин. – Москва : Детская литература, 1978. – 208с. – (Поэтическая библиотечка школьника)
307634
  Яковлев Л. Глагол времен / Л. Яковлев. – М, 1991. – 223с.
307635
  Вагапова М.З. Глагол де- в современном киргизском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вагапова М.З.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 19л.
307636
  Аветисян Н.Н. Глагол и глагольное словосложение : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Аветисян Н.Н.; Ин-т языкознания АН СССР. – Ленинград, 1971. – 24 с.
307637
  Баумбах Е.Ф. Глагол и его спряжение. Грамматические разработки по немецкому языку / Е.Ф. Баумбах. – Л, 1955. – 18с.
307638
  Тропина Н.И. Глагол как средство речевого воздействия (в публицистике на международные темы) / Н.И. Тропина. – М., 1989. – 95с.
307639
  Крейнович Е.А. Глагол кетского языка. / Е.А. Крейнович. – Л., 1968. – 284с.
307640
  Балашов Э.В. Глагол молчания: Миниатюры / Э.В. Балашов. – Москва, 1984. – 86с.
307641
  Никонов Н.Г. Глагол несовершенного вида. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1984. – 479с.
307642
  Бондарь И.П. Глагол речи в старославянском, русском и болгарском языках. (В ист. -сопоставит. плане) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Бондарь И.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 30л.
307643
  Енукашвили Рубен Шалвович Глагол среднего залога в древнегрузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Енукашвили Рубен Шалвович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 26л.
307644
  Ковалев К.П. Глагол таинственный / К.П. Ковалев. – М, 1988. – 249с.
307645
  Никифоров С.Д. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века / С.Д. Никифоров. – М., 1952. – 344с.
307646
   Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века.. – М., 1964. – 320с.
307647
  Зверева Е.Н. Глагол. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1958. – 96с.
307648
   Глагол. Инфинитивные конструкции. Медальные глаголы: (Методическая разработка по грамматике немецкой научной речи.). – Сыктывкар, 1978. – 98с.
307649
   Глагол: Первый раз по-русски : Учебное пособие для студентов-иностранцев. – Львов : Львовский ун-т, 1966. – 359 с.
307650
  Минаков Станислав Глаголемый силок : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
307651
  Лазарчук В.А. Глаголи землі / В.А. Лазарчук. – Львів, 1987. – 93с.
307652
  Маринова Йорданка Глаголи с ограничена семантична структура в българския книжовен език / Маринова Йорданка; Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", филол. фак. – Велико Търново : Пик, 1996. – 94с. – (Библиотека "Филология" ; 5 ; Езикознание). – ISBN 954-8258-64-1
307653
  Петров В.М. Глаголика - новое направление в теории информации / В.М. Петров. – Владимир, 1982. – 131с.
307654
  Станков В. Глаголният вид в българския книжовен език / В. Станков. – София, 1980. – 143с.
307655
  Корнеева Лидия Тимофеевна Глаголы-антонимы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Корнеева Лидия Тимофеевна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1973. – 24л.
307656
  Левятов Д.И. Глаголы / Д.И. Левятов. – Москва, 1964. – 66с.
307657
  Левятов Д.И. Глаголы / Д.И. Левятов. – М, 1966. – 68с.
307658
  Силина И.Н. Глаголы legen setzen, stellen в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Силина И.Н.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 17л.
307659
  Намазов Н.Н. Глаголы в поэме М.Физули "Лейли и Меджнун" : Автореф... канд. филол.наук: / Намазов Н.Н.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 33л.
307660
  Чепасова М А. Казачук Глаголы в современном русском языке : учеб. пособие / А.М. Чепасова, И.Г. Казачук. – 2-е изд. исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 408с. – ISBN 978-5-89349-961-2
307661
  Голубева Н.А. Глаголы в стихах / Н.А. Голубева. – 2-е изд. – М., 1966. – 1966с.
307662
  Клибанова Л.А. Глаголы выражающие понятие процесса речи в русском, молдавском и немецком языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Клибанова Л.А. ; Горьков. гос. ун-т. – Киев, 1975. – 22 с.
307663
  Сергеева Н Н. Глаголы горизонтального движения перемещения как семантико-синтаксический класс в системе современного русского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Сергеева Н.Н,; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 24л.
307664
  Сайкиева С.М. Глаголы движения - перемещения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Сайкиева С.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.23
307665
  Белова М Н. Глаголы движения / М Н. Белова, Н.Н. Холина. – Л, 1963. – 48с.
307666
  Белова Н.М. Глаголы движения / Н.М. Белова, Н.Н. Холина. – Л, 1972. – 47с.
307667
  Муравьева Л.С. Глаголы движения А.Б.Аникина / Л.С. Муравьева. – М., 1962. – 458с.
307668
  Венедиктов Г.К. Глаголы движения в болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Венедиктов Г.К.; Акад. наук СССр. – Москва, 1963. – 23л.
307669
  Муравьева Л.С. Глаголы движения в русском языке. A mozgast jelento az oroszban : Для лиц, говорящих на венгерском языке / Л.С. Муравьева. – Москва-Будапешт : Русский язык, 1980. – 239с.
307670
  Муравьева Л.С. Глаголы движения в русском языке.Vebs of motion in Russian : Для лиц, говорящих на английском языке / Л.С. Муравьева. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1980. – 270с.
307671
  Халиков К. Глаголы движения в современном узбекском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халиков К.; Самарканд.гос.ун-т. – Самарканд, 1967. – 30л.
307672
  Степанов Е.Н. Глаголы движения в современных славянских языках // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 206-215. – ISSN 2307-4558
307673
  Переход Ольга Борисовна Глаголы движения и перемещения в белорусском и русском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Переход Ольга Борисовна; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1989. – 24л.
307674
  Кильдибекова Т.А. Глаголы действия в современном русском языке / Т.А. Кильдибекова. – Саратов, 1985. – 157с.
307675
  Жаворонков А.Г. Глаголы знания в "Илиаде" и "Одиссее" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 77-93. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
307676
  Будникова Г.А. Глаголы играть/nolda в русском и корейском языках : семантический, грамматический и лингвокультурологический аспекты // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 21-37. – ISSN 1811-1629
307677
  Киричок Е.А. Глаголы каузации положительного эмоционального состояния в немецком, французском, английском и русском языках // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 69-82. – ISSN 2075-4205
307678
  Джахани Т.М. Глаголы начинательности в современном арабском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джахани Т. М.; Аз.ГУ. – Баку, 1967. – 25л.
307679
  Орехова Н Н. Глаголы объектно-пространственной направеленности в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Орехова Н.Н,; МП УССР.Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1973. – 28л.
307680
  Василевский Н.С. Глаголы первого продуктивного класса в современном белорусском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Василевский Н.С.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 20л.
307681
  Блягоз У З. Глаголы перемещения в современном русском литературном языке : Автореф. дис... канд. филол. наук / Блягоз З.У. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1964. – 25 с.
307682
  Сырбу М. Глаголы перемещения в современном русском языке. (Лексико-семантич. анализ в сопосотавлении с румын. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сырбу М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Филол. фак. – Москва, 1965. – 12 с.
307683
  Усатенко Т.Ф. Глаголы перемещения современного украинского литературного языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Усатенко Т.Ф. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 25 с.
307684
  Ротгольц А.В. Глаголы покоя в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Ротгольц А.В.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1968. – 16л.
307685
  Кавачева Н.П. Глаголы положения в русском языке в сопоставлении с богарским / Н.П. Кавачева. – София, 1982. – 128с.
307686
  Авдеев В.В. Глаголы речи и глаголы понимания в видо-временных формах современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Авдеев В.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1963. – 37 с.
307687
  Умаев Л.А. Глаголы с закрепленными предлогами в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Умаев Л.А. ; АН АзССР , Ин-т литературы и языка , Кафедра иностр. языков. – Баку, 1966. – 22 с.
307688
  Наумова И.А. Глаголы с каузативным значением в современном английском языке и исторические предпосылки их образования : Автореф... канд. филол.наук: / Наумова И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 20л.
307689
  Королев И.Т. Глаголы с конкретно-экспрессивными маркерами в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Королев И.Т.; ОГУ. – Одесса, 1978. – 24л.
307690
  Титаренко Е.Я. Глаголы с нулевой фазовостью // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 5 (47). – С. 62-66
307691
  Жученко Н.К. Глаголы с приставками пре- и пере- в истории русского языка и его диалектах : Автореф... канд. филол.наук: / Жученко Н. К.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1969. – 24л.
307692
  Атеф Абдель Хади Аллам Мухамед Глаголы с приставкой "на" в современном русском языке и их соответствие в арабском языке. : Автореф... наук: 10.02.01 / Атеф Абдель Хади Аллам Мухамед; МП РСФСР. Моск. гос.пед. инс. – М., 1973. – 28л.
307693
  Галнайтите Э.А. Глаголы с приставкой по- в русском литературном языке XIX-XX вв. (соотносительно с родственными по образованию литовскими глаголами)) : Автореф... канд. филол.наук: / Галнайтите Э.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Филол. фак. – М., 1959. – 17л.
307694
  Тихонов А.Н. Глаголы с чистовидовыми приставками в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тихонов А. Н.; МГУ, Филол. фак. – М., 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
307695
  Мезенко Анна Михайловна Глаголы с элементом -ИР- (-ІР-) в составе суффикса в современном русском и белорусском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Мезенко Анна Михайловна ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1974. – 20 с.
307696
  Прискока О.В. Глаголы со значением "трудовой процесс" в русской письменности XIV-XVI вв. (в сопоставлении с украинским) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Прискока О.В. ; Киев. пед. ин-т. – Киев, 1984. – 25 с.
307697
  Хомутова Е.В. Глаголы со значением передачи и приобретения знаний в научном языке современной физики : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Хомутова Е.В.; МГУ. Филол. фак. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
307698
  Грицик Надежда Ивановна Глаголы со значением приближения в украинском языке в сопоставлении с русским : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грицик Надежда Ивановна ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1981. – 23 с.
307699
  Стрелков П.Н. Глаголы со связанными основами в современном русском языке и их происхождении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стрелков П.Н. ; МГУ. – Москва, 1961. – 32 с.
307700
  Егоров Н.И. Глаголы со сложной основой в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Егоров Н.И. ; АН СССР. – Ленинград, 1965. – 16 с.
307701
  Стахова Г.А. Глаголы собственно-возвратного залогового значения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стахова Г.А. ; Акад. наук СССР. Ленингр. отдел. ин-та языкознания. – Ленинград, 1963. – 18 с.
307702
  Мамедов А.Н. Глаголы современного азербайджанского и монгольского языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.665 / Мамедов А.Н.; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1971. – 37л.
307703
  Лейкина Б.М. Глаголы становления и глаголы начинательности в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лейкина Б.М.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 20л.
307704
  Стоянов И.А. Глаголы умственной деятельности в болгарском языке. / И.А. Стоянов. – К., 1977. – 127с.
307705
  Зубкова Е.М. Глаголы умственной деятельности, речи и физического восприятия в английской художественной и научной прозе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зубкова Е.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
307706
  Прутков Козьма Глаголы уст моих / Прутков Козьма. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 1997. – 400с. – (Русский Парнас). – ISBN 5-7000-0461-5
307707
  Ерасова Людмила Георгиевна Глаголы физического воспитания в современном английском и францзском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Ерасова Людмила Георгиевна; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
307708
  Яницкая Ада Юрьевна Глаголы эмоционального состояния и чувства в белорусском и русском языках : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Яницкая Ада Юрьевна; АН Беларуси, Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1992. – 21л.
307709
  Кабанова С.А. Глаголы, выражающие оппозицию "здоровье - нездоровье", в сербском и русском языках // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 94-102. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
307710
  Заонегин Е.В. Глаголы, выражающие понятие "думать" в романских языках (ономасиологический анализ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Заонегин Е.В.; МГУ. Филол. фак-т. – М., 1972. – 25л.
307711
  Васильєва Г.М. Глаголы, передающие звуковую сторону речи, в обучении иностранных студентов-филологов / Г.М. Васильєва, М.В. Виноградова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 229-234. – ISSN 2307-4558
307712
  Дзбановская Г.С. Глагольгая и именная репрезентация качества в современном английском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дзбановская Г.С.; МГУ. – Москва, 1974. – 21л.
307713
  Костромина О.Е. Глагольная автосемантия и синсемантия (на матер. беспрефексальных переходных глаголов конктретной семантики в современном нем. яз.)ё : Автореф... канд. филол.наук: / Костромина О. Е.; МП РСФСР, ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
307714
  Минакова И.Б. Глагольная аналитическая конструкция wurde+инфинитив в немецком литературном языке. (На материалах источников XIII-XX вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Минакова И.Б.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1969. – 28л.
307715
  Биятенко С.Е. Глагольная идеографическая синонимия в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биятенко С.Е. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1966. – 21 с.
307716
  Аврух Д.Д. Глагольная лексическая синонимика в произведениях А.П.Чехова : Дис... канд. философ.наук: / Аврух Д.Д.; Винницкий гос. пед. ин-т. – Винница, 1966. – 306л. – Бібліогр.:л.1-15
307717
  Аврух Д.Д. Глагольная лексическая синонимика в произведениях А.П.Чехова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аврух Д.Д. ; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1967. – 28 с.
307718
  Спасова Р.А. Глагольная метафора в романе М.А.Шолохова "Поднятая целина" и в его переводе на болгарских язык. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Спасова Р.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 25л.
307719
  Тищенко К.Н. Глагольная парадигма романских языков (сопоставительно-типологическое исследование). : Автореф... канд. филолог. наук: 677 / Тищенко К.Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 24 c.
307720
  Тищенко К.Н. Глагольная парадигма романских языков. Сопоставительно-типологическое исследование : Дис... канд. филолог.наук: / Тищенко К.Н.; КГУ. Каф. общего языкознания и классич. филологии. – Киев, 1969. – 252л. – Бібліогр.:л.248-252
307721
  Численко Н.Д. Глагольная перфиксация в архаической латыни (семантический аспект). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.673 / Численко Н.Д.; ЛГУ. – Л., 1972. – 11л.
307722
  Андрусенко В.И. Глагольная синонимика в творчестве Н.В.Гоголя и ее стилистические функции. (На материале повестей "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Тарас Бульба") : Автореф... кандидата филол.наук: / Андрусенко В.И.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1965. – 23л.
307723
  Фащенко М.М. Глагольная синонимика в художественных произведениях Александра Довженко : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Фащенко М.М. ; ОГУ , Каф. укр. языка. – Одесса, 1969. – 24 с.
307724
  Бурмагина В.Г. Глагольная синонимика первой трети XIX в. (На материале кано. и черных текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бурмагина В. Г.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1975. – 22л.
307725
  Голубенко Ирина Борисовна Глагольная синтагма в старофранцузском языке. (Глагол и личное местоимение в роли подлежащего) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Голубенко Ирина Борисовна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 20л.
307726
  Рыжих В.И. Глагольная система арабского литературного языка : (На основе арабской дидактической традиции) / В.И. Рыжих; НАНУ,Ин-тут востоковед. им А,Ю,Крымского, Одес-й нац. уни-тет им И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт. – ISBN 966-549-687-5
Кн.1 : Сильные глаголы. – 2002. – 424с.
307727
  Соколова О.И. Глагольная система диалекта. (На материалах говора и произведений устного нар. творчества Пудожского района Карел. АССР) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Соколова О.И.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1970. – 37л.
307728
  Пильщикова Н.Н. Глагольная система языка хауса (о соотношении категорий вида и времени) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Пильщикова Н.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 18 с.
307729
  Пильщикова Н. Глагольная система языка хауса. О соотношении категорий вида и времени / Н. Пильщикова. – Варшава, 1957. – 104с.
307730
  Цуканов А.М. Глагольная форма на --ла и некоторые проблемы вида в современном китайском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Цуканов А. М.; Воен. ин-т ин. яз. – М., 1955. – 20л.
307731
  Гринь Галина Спиридоновна Глагольная фразеологические единицы в американском варианте английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гринь Галина Спиридоновна; Моск. пед. ин-т. – М., 1976. – л.
307732
  Демский М.Т. Глагольная фразеология в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Демский М. Т.; Льв. ГУ. – Львов, 1970. – 24 с.
307733
  Богомазова Р.В. Глагольная фразеология в учебном аспекте / Р.В. Богомазова. – М., 1984. – 49с.
307734
  Сергеева Л.Н. Глагольная фразеология говоров Новгородской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Сергеева Л.Н.; Ленингр.пед.ин-т. – Ленинград, 1978. – л.
307735
  Пюрбеев Г.Ц. Глагольная фразеология монгольских языков / Г.Ц. Пюрбеев. – М., 1972. – 208с.
307736
  Тагиев М.Т. Глагольная фразеология современного русского языка (опыт исследования фразеологических единиц по окружению). : (опіт и иссследования фразеологических единицпо окружению) : монография / М.Т. Тагиев. – Баку : Маариф, 1966. – 252с.
307737
  Тагиев М.Т. Глагольная фразеология современного русского языка. (Проблемы окружения и распространения фразеол. единиц) : Автореф... д-ра филол.наук: / Тагиев М.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 53л.
307738
  Агаев Н.Б. Глагольно-адъективные сочетания в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Агаев Н.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 27л.
307739
  Золикова Л.А. Глагольно-именные конструкции с предлогом to в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Золикова Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с.
307740
  Олекене О.А. Глагольно-именные предложения словосочетания с временным занчением в современном литовском литературном языке : Автореф... кад. филол.наук: / Олекене О. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 22л.
307741
  Скребнева А.А. Глагольно-именные словосочетания в диалектной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Скребнева А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 24л.
307742
  Подгайский Л.П. Глагольно-именные словосочетания с обстоятельственными отношениями в современном белорусском языке (в сопоставлении с русским) : Автореф... канд. филол.наук: / Подгайский Л.П.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1966. – 19л.
307743
  Токарь Г.С. Глагольно-именные словосочетания, выражающие причинные отношения в восточнославянских языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Токарь Г.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 23 с.
307744
  Токарь Г.С. Глагольно-именные словосочетания, выражающие причинные отношения в восточнославянских языках. : Дис... канд. филолог.наук: / Токарь Г.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1965. – 335л.
307745
  Жигилий Н.В. Глагольно-именные словосочетания, выражающие пространственные отношения : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Жигилий Н. В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28
307746
  Тропина Н.И. Глагольно-именные сочетания публицистического стиля речи (на материале текстов общественно-политического характера) / Н.И. Тропина. – М ., 1984. – 135с.
307747
  Ефремова Эльза Ивановна Глагольно-именные сочетания, соотносимые с однокоренными глаголами (грамматический и стилевой аспекты) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / ефремова Эльза Ивановна; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 20л.
307748
  Козьменко В.А. Глагольно-именные фразеологические обороты в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козьменко В.А.; Харьк.ордена труд.крас.знамени гос.ун-т. – Харьков, 1955. – 16л.
307749
  Бадалбейли Росшана Шамси кызы Глагольно-ифнфинитивные сочетания в современном русском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Бадалбейли Росшана Шамси кызы; Тбил.гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 19л.
307750
  Швец Р.Д. Глагольно-междометные формы в восточнославянских языках. / Р.Д. Швец. – Киев; Одесса, 1976. – 151с.
307751
  Юханов Александр Сергеевич Глагольно-наречные единицы с auf, hinauf/herauf, empor, hoch в современном немецком языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Юханов Александр Сергеевич; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 23л.
307752
  Гурский С.Е. Глагольно-наречные сочетания в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурский С.Е.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1962. – 19л.
307753
  Лапоногова Н.А. Глагольное аналитическое слово в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лапоногова Н. А. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 19 с.
307754
  Жаров Б.С. Глагольное замещение в современно датском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жаров Б. С.; ЛГУ. – Л., 1971. – 17л.
307755
  Прудникова Г.П. Глагольное метафорическое словоупотребление в семантико-стилистической системе художественной речи А.М.Горького. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Прудникова Г.П.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 28л.
307756
  Кривенко Б.В. Глагольное сказуемое в двусоставном и односоставном личном предложении по памятникам русской публицистики первой половины XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кривенко Б.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 18л.
307757
  Сиртаутас В. Глагольное сказуемое в современном литовском литератарном языке. : Автореф... канд.филол.наук: 661 / Сиртаутас В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
307758
  Крюкова И.В. Глагольное словоизименение в ирландском языке / И.В. Крюкова. – Л., 1987. – 199с.
307759
  Попова Т.В. Глагольное словоизменение в болгарском языке. Морфонологический аспект / Т.В. Попова. – М., 1975. – 256с.
307760
  Шершнева М.С. Глагольное словообразование / М.С. Шершнева. – Махачкала, 1963. – 32с.
307761
  Щеулина Г.Л. Глагольное словообразование в говоре казаков-некрасовцев. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Щеулина Г.Л.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
307762
  Черепанов М.В. Глагольное словообразование в современном русском языке. / М.В. Черепанов. – Саратов, 1975. – 120с.
307763
  Чурилова Н.Н. Глагольное словообразование и классы глаголов в современном русском языке / Н.Н. Чурилова. – Оренбург, 1960. – 15 с.
307764
  Жилунович Г.Д. Глагольное управление в белорусском и русском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Жилунович Г.Д. ; АН БССР , Ин-т языковедения. – Минск, 1966. – 20 с.
307765
  Трахтенберг О.И. Глагольное управление в исторической повести начала XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Трахтенберг О.И.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1953. – 19л.
307766
  Лебедева Л.И. Глагольное управление в киргизском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева Л. И.; МГУ. – М., 1955. – 19л.
307767
  Гаранина В.В. Глагольное управление в русском литературном языке второй половины XVIII века. (На материале сатирич. журналов того времени) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаранина В.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Полтава, 1965. – 20 с.
307768
  Елисеева Л.В. Глагольное управление в старобелорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Елисеева Л.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 27л.
307769
  Кобылянская М.Ф. Глагольное управление в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Кобылянская М.Ф. ; Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1976. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
307770
  Аманжолов А.С. Глагольное управление в языке древнетюркских памятников / А.С. Аманжолов. – Москва, 1969. – 104с.
307771
  Анохина П С. Глагольные бытийные и презенциальные конструкции / П С. Анохина. – Саратов, 1990. – 189с.
307772
  Кульбакин А.А. Глагольные временные формы в немецком языке и их видо-временные эквиваленты в русском языке / А.А. Кульбакин. – Воронеж, 1983. – 57с.
307773
  Брыковский К.С. Глагольные единицы типа aifgehen и типа hinaufgehen в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Брыковский К. С.; МГУ. – М., 1955. – 16л.
307774
  Пригоникер И.Б. Глагольные единицы типа aufstehen в ранненововерхненемецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пригоникер И.Б.; МВ и ССО РСФСР. 1-й Москов. гос. пед.ин-т ин. языков. – М., 1963. – 18л.
307775
  Быкова С.А. Глагольные и адьективные устойчивые словосочетания в современом японском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.18 / Быкова С.А.; МГУ. – Москва, 1973. – 24л.
307776
  Дашчян Дж Т. Глагольные имена на-дыг, -ачаг, -маг и -ма в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Дашчян Т.Дж; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1962. – 32л.
307777
  Кузнецов Б.И. Глагольные имена языка маратхи: образование, изм., функции в продолжении / Б.И. Кузнецов. – М., 1978. – 126с.
307778
  Басыров Ш.Р. Глагольные инновации в современном немецком языке // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 21-24
307779
  Цима Л.М. Глагольные инновации и их экстралингвистическая детерменированность в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.20.04 / Цима Л. М.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1981. – 24л.
307780
  Антонян К.В. Глагольные категории прилагательного в китайском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 76-89. – ISSN 0373-658Х
307781
  Ломов А.М. Глагольные конструкции с зависимым членом в функции объекта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Ломов А.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1966. – 20 c.
307782
  Сусов И.П. Глагольные конфигурации с финитным ядром в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Сусов И.П.; ЛГУ. – Л., 1969. – 15л.
307783
  Кахиани С.П. Глагольные метафорческие фразеологизмы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кахиани С.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 21л.
307784
  Муллонен М. Глагольные односоставные предложения в финском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Муллонен М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 23л.
307785
  Емельянова Н.М. Глагольные основы в языке азиатских эскимосов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Емельянова Н.М. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Ленинград, 1967. – 25 с.
307786
  Шубина Л.В. Глагольные перифрастические обороты в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Шубина Л.В. ; МГУ. Фил. ф-тет. Каф. рус. яз. – Москва, 1973. – 23 с.
307787
  Гринблат А.Ф. Глагольные постпозитные сочетания в современном английском языке и их эквиваленты в латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гринблат А.Ф.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1960. – 37л.
307788
  Бесекирская Л. Глагольные предложно-падежные словосочетания с пространственным значением в русском языке сравнительно с польским языком. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бесекирская Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 14л.
307789
  Винцелер О.И. Глагольные предложные конструкции, выражающие объективные отношения в современном русском языке . : Автореф... канд. филол.наук: / Винцелер О.И.; Моск. гос .ун-т. – М., 1965. – 19л.
307790
  Якубовская М.Ю. Глагольные префиксы русского языка: значение и особенности употребления : Учебное пособие по развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык / М.Ю. Якубовская; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2004. – 102с. – ISBN 966-594-562-9
307791
  Вешапидзе И.М. Глагольные приставки в древнерусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вешапидзе И.М. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 26 с.
307792
  Жумашев О. Глагольные синонимы в казахском языке : Автореф... кандж филол.наук: / Жумашев О.; Казах.ГУ, Филол. фак. – Алма-Ата, 1971. – 32л.
307793
  Аминова А.А. Глагольные синонимы русского языка / А.А. Аминова. – Казань, 1988. – 153с.
307794
   Глагольные словосочетания в современном английском языке.. – М., 1975. – 302с.
307795
  Абдуллаев А Глагольные словосочетания в современном узебекском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаев А,; МВО СССР. Узбек.гос. ун-т. – Самарканд, 1959. – 17л.
307796
  Волощук Тамара Мефодьевна Глагольные словосочетания и их реализация в контексте. (На материале лексико-семант. группы глаголов чувства в соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волощук Тамара Мефодьевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 21л.
307797
  Дауенов Е. Глагольные словосочетания и способы их образования в современном каракалпанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Дауенов Е.; АН УзССР. Ин-т языка и литературыим. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1966. – 25л.
307798
  Сулейманова П.А. Глагольные словосочетания пространственного значения с зависимым имененм в родительном и винительном падежах и их соответствия в лакском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Сулейманова П.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 36л.
307799
  Гренда Ч Глагольные словосочетания с инфинитивом в современном литовском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гренда Ч,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
307800
  Чайкаускас М. Глагольные словосочетания с предлогами ant ("на"), be ("без"), is ("из"), prie ("у, к") в современном литовском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Чайкаускас М.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 15л.
307801
  Сайранбаев Т. Глагольные словосочетания с прилагательными и числительными в современном казахском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сайранбаев Т. ; Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1965. – 19 с.
307802
  Левянт И.С. Глагольные словосочетания с пространственным занченим в деловом языке конца 17 века : Автореф... канд. филол.наук: / Левянт И. С.; Моск. гос. пед .ин-т. – М., 1965. – 18л.
307803
  Солоницын Ю.В. Глагольные словосочетания с родительным падежом в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Солоницын Ю.В.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 26л.
307804
  Расимавичюс А. Глагольные словосочетания с творительным в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Расимавичюс А. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
307805
  Бурдина З.Г. Глагольные солвосочетания с необъектным винительным падежом в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдина З. Г.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
307806
  Скнар В.Ф. Глагольные соматические фразеологизмы современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Скнар В.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 25 с.
307807
  Клычев Р.Н. Глагольные суффиксы направления в абазинском и абхазском языках / Р.Н. Клычев. – Черкесск, 1972. – 184с.
307808
  Сальникова О.Г. Глагольные формы в говорах Среднего Урала : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сальникова О.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1964. – 17 с.
307809
  Ларина О.И. Глагольные формы в московских памятниках делового письма 15 века : Автореф... канд. филол.наук: / Ларина О. И.; МГУ. – Москва, 1953. – 16л.
307810
   Глагольные формы группы прошедщего : Пособие по курсу нормативной грамматики английского языка для фак. и ин-тов иностр. яз. – Саратов, 1979. – 47с.
307811
  Засыпкина Т.П. Глагольные формы настоящего и настоящего-будущего времени в художественно-беллетристическом стиле современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Засыпкина Т.П.; Куйбышевск. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 23л.
307812
  Воронина Алия Зиявна Глагольные фраземы в аспекте номинации (на материлае фразологических единицы типа "глагол + существительное" в современном английском языке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воронина Алия Зиявна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 21л.
307813
  Гринь Г.С. Глагольные фразеологизмы в американском варианте английского языка / Г.С. Гринь. – М., 1980. – 123с.
307814
  Вересова Э.М. Глагольные фразеологические единицы в прозе К. Федина. : Автореф... канд. филол.наук: / Вересова Э.М.; МГУ. – М., 1954. – 15с.
307815
  Дегтяренко Геннадий Иванович Глагольные фразеологические единицы и их лексикографическая трактовка (на материале толковых словарей современного английского языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Дегтяренко Геннадий Иванович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. М.Тореза. – Москва, 1986. – 23 с.
307816
  Донской Владимир Федорович Глагольные фразеологические единицы, обозначающие начало и конец жизни человека в языке новоанглийского периода : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Донской Владимир Федорович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
307817
  Глазачева Л.А. Глагольные, субстантивные и адъективные сочетания с предлогом АТ в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 10.02.04 / Глазачева Л.А. ;. – Ленинград, 1978. – 19 с.
307818
  Щука Е.К. Глагольный аблаут в древне- и среднеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Щука Е.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 25л.
307819
  Паулаускене А. Глагольный вид в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Паулаускене А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
307820
  Дугарова Г.С. Глагольный вид в современном монгольском языке / Г.С. Дугарова. – Новосибирск, 1991. – 120с.
307821
  Гиунашвили Д.Ш. Глагольный компонент детерминативных именных обрзований персидского литературного языка. : Автореф... канд.филол.наук: / Гиунашвили Д.Ш.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 18л.
307822
  Аркадьева О.М. Глагольный справочник для студентов-арабов / О.М. Аркадьева. – Москва, 1965. – 67с.
307823
   Глад был велик на Руси // Основы безопасности жизнедеятельности : Информационно-методическое издание. Спецвыпуск / МЧС России. – Москва, 2007. – № 7/8 : История катастроф государства Российского в летописях, исторических очерках и официальных изданиях. – С. 33-49.


  История катастроф государства Российского
307824
  Есин С.Н. Гладиатор : Два романа / С.Н. Есин. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 361с.
307825
  Михасенко Г.П. Гладиатор дед Сергей: Повести. / Г.П. Михасенко. – Иркутск, 1983. – 382с.
307826
  Чкванава Г. Гладиаторы : Повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 4. – С. 96-146. – ISSN 0012-6756
307827
  Непорожный Г.Д. Гладиолус / Г.Д. Непорожный. – М., 1950. – 166с.
307828
  Вакуленко В.В. Гладиолусы / В.В. Вакуленко. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 64с.
307829
  Зоргевиц А. Гладиолусы / А. Зоргевиц. – Рига, 1961. – 89с.
307830
  Громов А.Н. Гладиолусы / А.Н. Громов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 68 с.
307831
  Кияткин А.К. Гладиолусы / А.К. Кияткин. – Ташкент, 1988. – 96с.
307832
   Гладишевський Є.І. : Бібліографічний довідник. – Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – 122с.
307833
  Павлюк Я. Гладіатор : Частина друга // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 165. – С. 55-78.
307834
  Марсюк В. Гладіатори доби : сонетна поема // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 99-102. – ISSN 0130-321Х
307835
  Гіль Л.С. Гладіолуси, жоржини, канни : багаторічники, які не зимують у відкритому грунті / Л.С. Гіль. – Київ : Урожай, 1972. – 96 с. : табл. 4, іл. 20
307836
  Немировский А.С. Гладкая и полиномиальная аппроксимация непрерывных функций на гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Немировский А.С.; МГУ. – М., 1973. – 16л.
307837
  Быков А Н. Гладкая Классификация векторных полей и их деформаций на окружности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Быков Н.А,; Харьков.гос.ун-т. – Х, 1993. – 15л.
307838
  Колмогоров А.Н. Гладкие динамические системы / А.Н. Колмогоров; Аносов Д.В. – Москва : Мир, 1977. – 257 с.
307839
  Понтрягин Л.С. Гладкие многообразия и их применения в теории гомотопий / Л.С. Понтрягин. – 2-е изд. – М., 1976. – 174с.
307840
  Понтрягин Л.С. Гладкие многообразия и их применения в теории гомотопий / Л.С. Понтрягин. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1985. – 174 с.
307841
  Гуревич М.И. Гладкие мышцы сосудов и сосудистый тонус / М.И. Гуревич, С.А. Берштейн. – К., 1972. – 184с.
307842
  Новиков С.П. Гладкие односвязные многообразия. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Новиков С.П.; АН СССР. Матем ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 6л.
307843
  Элиашберг Я.М. Гладкие отображения с заданными особенностями : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Элиашберг Я.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1971. – 10л.
307844
  Нгуен-игок-Зьеп Гладкие отображения с инвариантной мерой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Нгуен-игок-Зьеп; АН СССР. Математический ин-т. – М., 1971. – 5л.
307845
  Коннер П. Гладкие периодические отображения. / П. Коннер, Э. Флойд. – М., 1969. – 340с.
307846
  Бакельман И.Я. Гладкие поверхности с обобщенными вторыми производными : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бакельман И.Я. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1954. – 8 с.
307847
  Ларькин Н.А. Гладкие решения уравнений трансзвуковой газодинамики / Н.А. Ларькин. – Новосибирск : Наука, 1991. – 143 с.
307848
  Острик В.І. Гладкий контакт жорсткого диска з пружним клином / В.І. Острик, О.М. Щокотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контактну взаємодію жорсткого диска з пружним клином, одна з граней якого закріплена. Область контакту межує з вершиною клина. Методом Вінера-Гопфа отримано аналітичний розв"язок задачі. Знайдено розподіли напружень в області контакту та на ...
307849
  Острик В.І. Гладкий контакт штампа поліноміального профілю з пружною півплощиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 41-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
307850
   Гладкий Олександр Віталійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 48-49 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
307851
  Шепель Л. Гладких Михайло Іванович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 66. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
307852
  Самойленко Л. Гладких Михайло Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 177. – ISBN 96966-8060-04-0
307853
  Сарнавський О. Гладкоствольна мисливська зброя як предмет злочинів проти громадської безпеки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 97-102.
307854
  Тамразов П.М. Гладкости и полиномиальные приближения. / П.М. Тамразов. – К., 1975. – 271с.
307855
  Герус О.Ф. Гладкости интегралов типа Коши. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Герус О.Ф.; Ан УССР. – К, 1980. – 16л.
307856
  Савсан М.А. Гладкость и аналитичность решений краевых задач для некоторого класса эллиптических уравнений произвольного порядка, вырождающихся на границе области : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савсан М. А.; МГУ. – М., 1974. – 17л.
307857
  Измайлов Альберт Лябович Гладкость решений дифференциальных уравнений и теорем разделимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Измайлов Альберт Лябович; АН Каз.ССР. Ин-т мат. и мех. – Алма-Ата, 1978. – 12л.
307858
  Мохамед Ибрагим Хасан Риэк Гладкость решений основных краевых задач для параболических уравнений второго порядка в областях с кусочно-гладкой границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Мохамед Ибрагим Хасан Риэк; МГУ. – М., 1972. – 14л.
307859
  Коврижкин В.В. Гладкость слабых решений задачи Дарбу и обобщенной задачи Трикоми. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Коврижкин В.В.; АН СССР. – Новосибирск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
307860
   Гладышева Галина Ивановна. Выставка графики. Москва. 1985. – М, 1985. – 22с.
307861
  Джалагония В. Глаз Давида Бурлюка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 28. – С. 34-35. – ISSN 0234-1670
307862
  Рерих Н.К. Глаз добрый : сборник / Н.К. Рерих. – Москва : Художественная литература, 1991. – 222с. – (Забытая книга). – ISBN 5-280-01599-7
307863
  Кравков С.В. Глаз и его работа / С.В. Кравков. – 4-е изд, перераб. и доп. – М-Л., 1950. – 532с.
307864
  Гуртовой Г.К. Глаз и зрение / Г.К. Гуртовой. – М., 1959. – 96с.
307865
  Грегори Р.Л. Глаз и мозг : Психология зрительного восприятия / Р.Л. Грегори. – Москва : Прогресс, 1970. – 272с.
307866
  Луизов А.В. Глаз и свет. / А.В. Луизов. – Л., 1983. – 140с.
307867
  Вавилов С.И. Глаз и солнце / С.И. Вавилов. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 64 с.
307868
  Вавилов С.И. Глаз и солнце / С.И. Вавилов. – 9-е изд. – Москва, 1976. – 126с.
307869
  Вавилов С.И. Глаз и солнце ( о свете, солнце и зрении) / С.И. Вавилов. – 5-е изд., доп. и испр. – Москва, Ленинград : Издательствоь АН СССР, 1950. – 124 с.
307870
  Вавилов С.И. Глаз и солнце ( О свете, Солнце и зрении). О "теплом" и "холодном" свете (Тепловое излучение и люминесценция) / С.И. Вавилов. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 160 с.
307871
  Вавилов С.И. Глаз и Солнце (О свете, Солнце и зрении) / С.И. Вавилов. – 9-е изд. – Москва : Наука, 1976. – 126 с.
307872
  Вавилов С.И. Глаз и солнце. О свете, Солнце и зрении / С.И. Вавилов. – 10-е изд. – Москва : Наука, 1981. – 126 с.
307873
  Пасенюк Л.М. Глаз тайфуна / Л.М. Пасенюк. – М., 1975. – 447с.
307874
  Воронский А.К. Глаз урагана / А.К. Воронский. – Воронеж, 1990. – 234с.
307875
  Шрайер В. Глаз, ввинченный в небо / В. Шрайер. – М., 1974. – 229с.
307876
  Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение / Д. Хьюбел; Пер. с англ. под ред. А.Л. Бызова. – Москва : Мир, 1990. – 239с. – ISBN 5-03-001254-0
307877
  Ильенков В.П. Глаза / В.П. Ильенков. – Москва, 1942. – 8с.
307878
  Горский Г. Глаза / Г. Горский. – Рига, 1981. – 112с.
307879
  Шесталов Ю.Н. Глаза белой ночи : стихи / Ю.Н. Шесталов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 152 с.
307880
  Рымашевский В. Глаза в глаза / В. Рымашевский. – Ярославль, 1966. – 64с.
307881
  Добрович А.Б. Глаза в глаза / А.Б. Добрович. – М, 1982. – 207с.
307882
   Глаза в глаза : Портфолио // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 20-25 : Фотопортрет. – ISSN 1029-5828
307883
  Колесников Е. Глаза в глаза. / Е. Колесников. – Фрунзе, 1969. – 52с.
307884
  Хорунжий Ю.М. Глаза в зеркале : повести и рассказы / Ю.М. Хорунжий; Пер. с укр. В. Россельса, Ю. и М. Хорунжих. – Москва : Советский писатель, 1984. – 464 с.
307885
  Крома М. Глаза в полнеба / М. Крома. – М, 1964. – 60с.
307886
  Куняев Б.И. Глаза весны / Б.И. Куняев. – Рига, 1957. – 167с.
307887
  Гончаров В.М. Глаза говорят / В.М. Гончаров. – М., 1962. – 100с.
307888
  Станишич Й. Глаза гор. / Й. Станишич. – М., 1981. – 175с.
307889
  Алиева Ф. Глаза добрые / Ф. Алиева. – Москва, 1983. – 175 с.
307890
   Глаза дракона. Легенды и сказки народов Китая. – М, 1959. – 428с.
307891
  Пришвин М.М. Глаза земли / М.М. Пришвин. – Челябинск, 1981. – 43с.
307892
  Пришвин М.М. Глаза земли / М.М. Пришвин. – К., 1991. – 416с.
307893
  Пришвин М.М. Глаза земли / М.М. Пришвин. – К., 1991. – 414с.
307894
  Виноградова Л.Н. Глаза и зрение в народной магии и мифологических верованиях // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 59-64. – ISSN 0132-1366
307895
   Глаза истории. Поэты Индии о Владимире Ильиче Ленине. – М, 1970. – 175с.
307896
  Кашаускас Р. Глаза моей матери : повести / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Москва : Известия, 1973. – 351 с.
307897
  Тарба И.К. Глаза моей матери : роман / И.К. Тарба. – Москва : Советский писатель, 1982. – 247 с.
307898
  Тарба И.К. Глаза моей матери : роман / И.К. Тарба. – Москва : Художественная литература, 1984. – 80 с.
307899
  Ступицын Антон Глаза на лоб : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 18-20 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
307900
  Коночкин С.В. Глаза на том берегу : повесть, рассказы // Начало : повесть / А.И. Бурмистров. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. – С. – ISBN 5-7688-0091-3
307901
  Фатнев Ю.С. Глаза не умеют молчать. / Ю.С. Фатнев. – Алма-Ата, 1966. – 51с.
307902
  Астуриас М.А. Глаза погребенных / М.А. Астуриас. – Москва : Прогресс, 1968. – 608 с.
307903
  Астуриас А М. Глаза погребенных / А М. Астуриас, . – Москва, 1984. – 639с.
307904
  Даминов Д. Глаза природы / Д. Даминов. – Уфа, 1982. – 80с.
307905
  Худайназаров Б. Глаза следопыта : повести / Б. Худайназаров. – Москва, 1979. – 238 с.
307906
  Евлахов С.С. Глаза Ульчи / С.С. Евлахов. – Москва, 1954. – 39с.
307907
  Юсупов И. Глаза ящерицы : стихи и поэма / И. Юсупов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 102 с.
307908
  Афанасьев В.Г. Глазами "Правды" / В.Г. Афанасьев. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 284с.
307909
  Сумароков А.А. Глазами актера / А.А. Сумароков. – К., 1966. – 311с.
307910
  Белевцева Н.А. Глазами актрисы / Н.А. Белевцева. – Москва, 1979. – 295с.
307911
  Михаловская Н.В. Глазами актрисы. / Н.В. Михаловская. – М., 1978. – 119с.
307912
  Доусон Джим Глазами акулы : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 34 : Фото
307913
  Ошейко В.П. Глазами американских фермеров / В.П. Ошейко. – Москва, 1956. – 64с.
307914
   Глазами американцев, 1948. – 64с.
307915
  Левкоев Н.А. Глазами артиста / Н.А. Левкоев. – Горький, 1986. – 206с.
307916
   Глазами врача. – Ростов н/Д, 1965. – 44с.
307917
  Баландин Р.К. Глазами геолога / Р.К. Баландин. – Москва : Детская литература, 1973. – 240с.
307918
   Глазами детей.... – Калинин, 1944. – 28с.
307919
  Ершов Г.А. Глазами друга / Г.А. Ершов. – Ленинград, 1968. – 191 с.
307920
   Глазами друзей. – М, 1957. – 408с.
307921
   Глазами друзей. – Ереван, 1967. – 438с.
307922
   Глазами друзей. – Таллинн, 1981. – 504с.
307923
   Глазами друзей. – М, 1982. – 430с.
307924
  Мотылева Т.Л. Глазами друзей и врагов / Т.Л. Мотылева. – М, 1967. – 136с.
307925
  Еремеев Л.М. Глазами друзей и врагов. О роли Сов. Союза в разгроме фашистской Германии / Л.М. Еремеев. – Москва, 1966. – 272с.
307926
   Глазами друзей.. – Ленинград, 1959. – 359 с.
307927
  Пеньков В.В. Глазами и сердцем / В.В. Пеньков. – Москва, 1987. – 190с.
307928
  Михаловская Н.В. Глазами и сердцем актрисы / Н.В. Михаловская. – М., 1986. – 251с.
307929
  Роменский А.П. Глазами и сердцем солдата / А.П. Роменский. – М, 1979. – 176с.
307930
  Соколов В.М. Глазами и сердцем художника. / В.М. Соколов. – Л., 1986. – 142с.
307931
  Зеленая Дарья Глазами инопланетян // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 155 : фото
307932
   Глазами иностранцев (1917-1932). – Москва : Госиздат худю лит-ры, 1932. – 720с.
307933
  Утченко С.Л. Глазами историка / С.Л. Утченко. – М, 1966. – 264с.
307934
  Белль Г. Глазами клоуна / Генрих Белль. – Москва, 1965. – 247 с.
307935
  Белль Г. Глазами клоуна : Роман / Г. Белль; Генрих Бёлль. – Санкт-Петербург : Азбука, 1999. – 330с. – ISBN 5-267-00033-7
307936
  Канторович В.Я. Глазами литератора. / В.Я. Канторович. – М., 1970. – 319с.
307937
  Ахромеев С.Ф. Глазами маршала и дипломата / С.Ф. Ахромеев. – Москва, 1992. – 320 с.
307938
   Глазами моряков. – Одесса, 1962. – 122 с.
307939
  Орманов Г. Глазами мысли : стихи / Г. Орманов; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 194 с.
307940
  Селезнев Ю.И. Глазами народа / Ю.И. Селезнев. – М, 1986. – 347с.
307941
  Холланд Дженнифер Глазами обезьяны : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 52 : Фото
307942
  Огнев В.Ф. Глазами памяти / В.Ф. Огнев. – М., 1988. – 62с.
307943
  Мадорский Л.Р. Глазами подростков / Л.Р. Мадорский, А.З. Зак. – М, 1991. – 93с.
307944
  Барлас В.Я. Глазами поэзии / В.Я. Барлас. – М., 1966. – 243с.
307945
  Барлас В.Я. Глазами поэзии / В.Я. Барлас. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 286с.
307946
  Герасимова В.А. Глазами правды / В.А. Герасимова. – М., 1965. – 397с.
307947
  Личко А.Е. Глазами психиатра / А.Е. Личко. – М., 1967. – 16с.
307948
  Джачаев А. Глазами птиц / А. Джачаев. – М., 1988. – 206с.
307949
  Гейм С. Глазами разума / С. Гейм. – М., 1960. – 591с.
307950
  Кугультинов Д.Н. Глазами сердца : стихи и поэма / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1958. – 148 с.
307951
  Рыбалко Н.А. Глазами сердца / Н.А. Рыбалко. – Сталино, 1958. – 86с.
307952
  Бердибаев А. Глазами сердца / А. Бердибаев. – Фрунзе, 1977. – 126с.
307953
  Фиш Р.Г. Глазами совести / Р.Г. Фиш, Р Хашим, . – М, 1980. – 319с.
307954
  Инглези Р.М. Глазами советских людей / Р.М. Инглези, З.Л. Фрадкина. – М., 1956. – 54с.
307955
  Рябинкина Е.Л. Глазами советской балерины / Е.Л. Рябинкина. – М., 1971. – 32с.
307956
  Энгель Ю.Д. Глазами современника. / Ю.Д. Энгель. – М., 1971. – 525с.
307957
  Литовский О.С. Глазами современника. Заметки прошлых лет. / О.С. Литовский. – М., 1963. – 347с.
307958
  Соколова Т.М. Глазами современников / Т.М. Соколова, К.А. Орлова. – Л., 1982. – 184с.
307959
  Овсянникова М.Д. Глазами старого доуга / М.Д. Овсянникова. – М1, 1957. – 93с.
307960
  Овсянникова М.Д. Глазами старого друга / М.Д. Овсянникова. – М1, 1957. – 93с.
307961
  Фирсов В.И. Глазами столетий / В.И. Фирсов. – М, 1978. – 384с.
307962
  Фирсов В.И. Глазами столетий / В.И. Фирсов. – М, 1982. – 255с.
307963
  Муртазалиева П. Глазами сына / П. Муртазалиева. – М., 1980. – 334с.
307964
   Глазами ученого. – М, 1963. – 739с.
307965
  Медведев П.Е. Глазами физики / П.Е. Медведев. – Минск : ГУПИ, 1956. – 101 с.
307966
  Моро И. Глазами фрунцуза: 8 дней в Западной Германии. / И. Моро. – М., 1962. – 32с.
307967
  Симонов К.М. Глазами человека моего поколения : Размышления о Сталине / К.М. Симонов. – Москва : Новости, 1988. – 478с. – (ВСЛ: Время. События. Люди). – ISBN 5-7020-0024-2
307968
  Симонов К.М. Глазами человека моего поколения : Размышления о И.В. Сталине / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1990. – 426с. – (Б-ка журнала "Знамя")
307969
  Симонов К.М. Глазами человека моего поколения : Размышления о И.В. Сталине / К.М. Симонов. – Москва : Книга, 1990. – 431с. – (Время и судьбы)
307970
  Омаров И.О. Глазами читателя / И.О. Омаров. – Алма-Ата, 1973. – 206с.
307971
   Глазами этнографов. – М, 1982. – 271с.
307972
   Глазами юности. – Воронеж, 1962. – 106с.
307973
  Макашов А.В. Глазные болезни домашних животыных / А.В. Макашов. – М, 1948. – 262с.
307974
   Глазов в жизни и творчестве В.Г. Короленко. – Ижевск, 1988. – 127с.
307975
  Любимов В.В. Глазодвигательные аспекты зрительного восприятия движения. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Любимов В.В.; МГУ. – М,, 1978. – 18л.
307976
  Шувалов Я.А. Глазомерная съемка : в помощь учителю географии / Я.А. Шувалов. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 56 с.
307977
  Никитин Н.Д. Глазомерная съемка : Из опыта работы / Н.Д. Никитин. – Москва, 1960. – 59с.
307978
  Шувалов Я.А. Глазомерная съемка : в помощь учителю географии / Я.А. Шувалов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 60 с.
307979
  Федорова Г.П. Глазунов / Г.П. Федорова. – 2-е изд. – Москва : 1С-Паблишинг, 1961. – 40 с.
307980
   Глазунов Илья Сергеевич. Выставка произведений. Москва. 1979. – М, 1979. – 11с.
307981
   Глазунов. Исследования. Материалы. Публикации. Письма. – Л
1. – 1959. – 556с.
307982
   Глазунов. Исследования. Материалы. Публикации. Письма. – Л
2. – 1960. – 571с.
307983
   Глазури, их производство и применение. – Рига, 1964. – 252с.
307984
  Орлов Е.И. Глазури, эмали, керамические краски / Е.И. Орлов. – 1927. – 160с.
307985
  Орлов Е.И. Глазури, эмали, керамические краски и массы / Е.И. Орлов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1931. – 314с.
307986
  Орлов Е.И. Глазури, эмали, керамические краски и массы / Е.И. Орлов. – 3-е изд., испр. и доп. – М-Л
1. – 1937. – 168с.
307987
  Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда / Г.В. Шишкина. – Москва, 1979. – 278 с.
307988
  Брусенко Л.Г. Глазурованная керамика Чача IX-XII веков / Л.Г. Брусенко. – Ташкент, 1986. – 89с.
307989
   Глазырин Ф.В.. – 1966. – М. – 12с.
307990
  Безугла Р.І. Гламур: етимологія терміна та специфіка його використання // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 17-23. – ISSN 2225-7586
307991
  Безугла Р.І. Гламур: осмислення феномена тілесності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-67


  У статті розкривається актуальність проблеми усвідомлення "гламурної тілесності" як соціального і культурного феномена; розглядаються існуючі в науковій літературі підходи вітчизняних і зарубіжних мислителів до аналізу людської тілесності.
307992
  Секацкий А.К. Гламурная цивилизация и ее авангард // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 20-29. – ISSN 0235-1188
307993
  Крилова С.А. Гламурність як порушення цілісності людини та суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 227-236. – ISSN 2077-8309
307994
  Иванов Д. Гламурный капитализм: логика "сверхновой" экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-61. – ISSN 0042-8736
307995
  Чазов Г.Г. Гланый критерий -- действенность / Г.Г. Чазов. – М., 1980. – 61с.
307996
  Гегешидзе Г. Глас вопиющего : роман / Г. Гегешидзе; пер. с груз. А.Лохвицкого. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 348 с.
307997
  Кастелов Б. Глас и съвест на народа: Парламентарната дейност на Георги Димитров през 1913-1923 година / Б. Кастелов. – София, 1982. – 212с.
307998
  Гофман Ханс Глас народа - глас божий. Завет отцов = [Vox populi - vox dei] : Посмертный рассказ ; Посмертная сказка / Ганс Гофман ; Пер. с нем. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. "Хронос", 1911. – 32 с.


  Содержание Т. 1: Т. Гофман. Фантастические очерки и рассказы в манере Калло (сборник, перевод М. Бекетовой) Т. Гофман. Ночные рассказы (сборник, перевод М. Бекетовой)
307999
   Гласник Етнографског музеjа. – Beograd. – ISSN 03500322


  1997. N 1/2
308000
  Гусєв В.І. Гласність / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 74. – ISBN 966-642-073-2
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,