Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Постельняк А.А. Геометрична точність ортотрансформованих знімків із супутника Landsat 8 // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 30-34 : табл., мал. – Бібліогр.: 11 назв
307002
  Табакова І.С. Геометричне моделювання геодезичних ліній на гладких поверхнях з врахуванням їх додаткових властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Табакова Ірина Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
307003
  Калініна Ірина Олександрівна Геометричне моделювання елементів проточних частин радіально-осьових і осерадіальних турбомашин : Автореф... кандид. техн.наук: 05.01.01 / Калініна Ірина Олександрівна; Мін-во освіти України. Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1997. – 24л.
307004
  Кривошей Борис Іванович Геометричне моделювання механічних коливальних систем на прикладі власних коливань підресореного вантажу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.01 / Кривошей Б.І.; Мін-во освіти і науки України КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
307005
  Запривода Віталій Іванович Геометричне моделювання надходження сонячної радіації на поверхні просторових покриттів архітектурних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01.01 / Запривода В.І.;МО і НУ КНУ Будівн. і архіт. – Київ, 2001. – 17 с.
307006
  Рева Валерій Григорович Геометричне моделювання об"ємів робочих камер роторно-планетарних машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Рева В.Г.; Мін-во аграрної політики України; Таврійська держ. агротехнічна акад. – Мелітополь, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
307007
  Неснов Дмитро Валерійович Геометричне моделювання полів у нормальних конічних та нормальних тороїдальних координатах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Неснов Д.В.; Донецький нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
307008
  Залевська О.В. Геометричне моделювання процесів нелінійної динаміки методом фрактальної апроксимації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Залевська Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
307009
  Колосова О.П. Геометричне моделювання процесів та обладнання для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Колосова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 25 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
307010
  Хименко Ірина Юріївна Геометричне моделювання рельєфу поля для системи точного землеробства : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Хименко І. Ю.; МОНУ; Київськ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
307011
  Сергейчук О.В. Геометричне моделювання розсіяної радіації для ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія" / О.В. Сергейчук, В.І. Щербаков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський, державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2013. – Вип. 4, т. 56 : Прикладная геометрія та інженерна графіка. – С. 208-213. – ISSN 2078-0877


  Показується застосування засобів прикладної геометрії для відтворення відсутніх метеорологічних даних про просторовий розподіл розсіяної радіації для визначення її доз на вертикальних плоскостях різної орієнтації.
307012
   Геометричне моделювання та інформаційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського
№ 2, жовтень. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307013
  Калашніков Олександр Олександрович Геометричне та комп"ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Калашніков О.О.; Мін-во аграрної політики України; Таврійська держ. агротехнічна акад. – Мелітополь, 2005. – 21с. – Бібліогр: 10 назв
307014
  Верещага В.М. Геометричні методи моделювання задач геометричної економетрики / В.М. Верещага, Є.О. Адоньєв // Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрии ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Мелітополь, 2016. – Вип. 5. – С. 14-23. – ISBN 978-617-7346-41-7
307015
  Цибуленко Ольга Володимирівна Геометричні моделі для процедур барицентричного усереднення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Цибуленко О.В.; Мін-во аграрної політики України; Таврійська держ. агротехн. акад. – Мелітополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
307016
  Ковальчук І.О. Геометричні основи складання та аналізу геологічних карт / І.О. Ковальчук, В.В. Шевчук. – К, 1993. – 104с.
307017
  Кованцов М.І. Геометричні перетворення / М.І. Кованцов. – Київ, 1972. – 64с.
307018
  Байдабеков Ауез Кенесбекович Геометричный апарат формування неспотворених голографічних зображень : Автореф... канд. техн.наук: 050101 / Байдабеков Ауез Кенесбекович; МО України,Київ.держ. =техн. ун-т з будівництва і архітектури. – К, 1993. – 15л.
307019
  Гангнус Р.В. Геометрия / Р.В. Гангнус, О Ю. Гурвиц, . – Изд. 3-е. – Москва
1. – 1936. – 312 с.
307020
  Гангнус Р.В. Геометрия / Р.В. Гангнус, О Ю. Гурвиц, . – Изд. 2-е. – Москва
2. – 1936. – 328 с.
307021
  Декарт Р. Геометрия / Р. Декарт. – Москва-Ленинград, 1938. – 296 с.
307022
  Киселев А.П. Геометрия : Учебник для 6-8 классов семилетней и средней школы / А.П. Киселев : Учпедгиз
Часть первая : Планиметрия. – 1944. – 168с.
307023
  Киселев А.П. Геометрия : учебник для педагогических училищ / А.П. Киселев. – Москва, 1945. – 108 с.
307024
  Выгодский М.Я. Геометрия / М.Я. Выгодский. – Москва ; Ленинград, 1945. – 204 с.
307025
  Кутузов Б.В. Геометрия / Б.В. Кутузов. – Москва, 1950. – 284 с.
307026
  Кутузов Б.В. Геометрия / Б.В. Кутузов. – Изд. 2-е. – Москва, 1955. – 296 с.
307027
  Никитин Н.Н. Геометрия / Н.Н. Никитин, А.И. Фетисов. – Москва
1. – 1956. – 200 с.
307028
  Фетисов А.П. Геометрия / А.П. Фетисов. – Москва, 1957. – 119 с.
307029
  Никтин Н.Н. Геометрия / Н.Н. Никтин, А.И. Фетисов. – Изд. 2-е. – Москва
1. – 1957. – с.
307030
  Никитин Н.Н. Геометрия / Н.Н. Никитин. – Москва
1. – 1959. – 112 с.
307031
  Никитин Н.Н. Геометрия / Н.Н. Никитин. – Москва, 1960. – 112 с.
307032
  Буданцев П.А. Геометрия / П.А. Буданцев, Г.М. Щипакин. – Оренбург, 1960. – 21с.
307033
  Никитин М.Н. Геометрия / М.Н. Никитин. – Москва, 1961. – 216 с.
307034
  Бабушкин Л.И. Геометрия / Л.И. Бабушкин. – Вып.1. – Москва
1. – 1961. – 148 с.
307035
  Бабушкин Л.И. Геометрия / Л.И. Бабушкин. – Вып. ІІ. – Москва
2. – 1961. – 88 с.
307036
   Геометрия. – 2-е. – Київ, 1962. – 196 с.
307037
  Болтянский В.Г. Геометрия / В.Г. Болтянский, И.М. Яглом. – Москва, 1963. – 127 с.
307038
  Болтянский В.Г. Геометрия / В.Г. Болтянский, И.М. Яглом. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 128 с.
307039
  Бабушкин Л.И. Геометрия / Л.И. Бабушкин. – Москва, 1964. – 275 с.
307040
  Барыбин К.С. Геометрия : учеб. пособие для 7-8 классов вечерней (сменной) школы / К.С. Барыбин, И.Н. Добрынин. – Москва : Просвещение, 1964. – 287 с. : черт.
307041
  Андреев П.П. Геометрия / П.П. Андреев, Э.З. Шувалова. – Москва, 1964. – 206 с.
307042
  Андреев П.П. Геометрия / П.П. Андреев, Э.З. Шувалова. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 206 с.
307043
  Киселев А.П. Геометрия / А.П. Киселев, Н.А. Рыбкин. – Москва, 1965. – 47 с.
307044
   Геометрия. – 4-е. – Киев, 1965. – 196 с.
307045
  Никитин М.Н. Геометрия / М.Н. Никитин. – Москва, 1966. – 216 с.
307046
   Геометрия. – 5-е. – Київ, 1966. – 196 с.
307047
   Геометрия. – Ярославль, 1967. – 216 с.
307048
  Андреев П.П. Геометрия / П.П. Андреев, Э.З. Шувалова. – 4-е изд. – Москва, 1967. – 227 с.
307049
  Никитин М.Н. Геометрия / М.Н. Никитин. – Москва, 1967. – 216 с.
307050
   Геометрия. – 5-е. – Киев, 1969. – 104 с.
307051
  Бабушкин Л.Н. Геометрия / Л.Н. Бабушкин. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Высшая школа, 1970. – 280 с.
307052
  Никитин М.Н. Геометрия / М.Н. Никитин. – Москва, 1970. – 208 с.
307053
  Никитин Н.Н. Геометрия / Н.Н. Никитин. – Москва, 1971. – 208 с.
307054
  Барыбин К.С. Геометрия / К.С. Барыбин. – Изд. 5-е. – Москва, 1971. – 304 с.
307055
  Моиз Э. и Даунас Ф.Л. младший Геометрия / Э. и Даунас Ф.Л. младший Моиз. – Москва : Просвещение, 1972. – 622 с.
307056
  Барыбин К.С. Геометрия / К.С. Барыбин. – изд. 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 143 с.
307057
  Барыбин К.С. Геометрия : учеб. пособие для 9-11-х кл.вечер. сменной школы / К.С. Барыбин. – Изд.9-е. – Москва, 1975. – 304 с.
307058
  Базылев В.Т. Геометрия / В.Т. Базылев. – Москва
2. – 1975. – 367 с.
307059
   Геометрия. – Москва, 1976. – 126 с.
307060
  Клопский В.М. Геометрия : учеб. пособ. для 10 кл. сред. шк. / В.М. Клопский. – Москва, 1976. – 143 с.
307061
  Глейзер Г.Д. Геометрия / Г.Д. Глейзер. – Москва, 1976. – 318 с.
307062
  Атанасян Л.С. Геометрия / Л.С. Атанасян. – Москва
2. – 1976. – 447 с.
307063
  Дадаян А.А. Геометрия / А.А. Дадаян. – Минск, 1978. – 256 с.
307064
  Клопский В.М. Геометрия : учеб. пособ. для 9-10 кл. сред. шк. / В.М. Клопский. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 255 с.
307065
   Геометрия. – Москва
1. – 1978. – 176 с.
307066
   Геометрия. – Москва
2. – 1978. – 159 с.
307067
   Геометрия. – Москва, 1981. – 480 с.
307068
  Клопский В.М. Геометрия : учеб. пособ. для 9-10 кл. сред. шк. / В.М. Клопский. – 7-е изд. – Москва, 1981. – 255 с.
307069
  Клопский В.М. Геометрия : учеб. пособ. для 9-10-х кл. сред. шк. / В.М. Клопский. – Москва, 1983. – 256 с.
307070
  Берже Марсель Геометрия / Берже Марсель. – Москва : Мир
Т. 1, ч. 1-3. – 1984. – 559 с.
307071
  Берже Марсель Геометрия / Берже Марсель. – Москва : Мир
Т. 2, ч. 4-5. – 1984. – 366 с.
307072
   Геометрия. – 4-е перераб. – Москва, 1985. – 95 с.
307073
  Кузнецова Т.И. Геометрия / Т.И. Кузнецова, И.В. Грубков. – Москва, 1985. – 108 с.
307074
  Атанасян Л.С. Геометрия : в 2-х частях / Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев. – Москва
Ч. 1. – 1986. – 335 с.
307075
  Александров А.Д. Геометрия / А.Д. Александров. – Москва, 1987. – 269 с.
307076
   Геометрия. – 3-е перераб. – Москва, 1987. – 126 с.
307077
  Глейзер Г.Д. Геометрия / Г.Д. Глейзер. – 11-е изд.. перераб. – Москва, 1987. – 351с.
307078
  Атанасян Л.С. Геометрия / Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев. – Москва
2. – 1987. – 352 с.
307079
   Геометрия. – Москва, 1989. – 110 с.
307080
  Глейзер Г.Д. Геометрия / Г.Д. Глейзер. – Москва, 1989. – 175 с.
307081
   Геометрия. – Москва, 1990. – 320 с.
307082
  Александров А.Д. Геометрия : Учеб. пособие / А.Д. Александров, Н.Ю. Нецветаев; Под ред. Д.А.Поспелова. – Москва : Наука, Главная редак.Физико-математ.литературы, 1990. – 672 с. – ISBN 5-02-014336-7


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов.
307083
  Александров А.Д. Геометрия / А.Д. Александров. – Москва, 1991. – 415 с.
307084
  Кушнир И.А. Геометрия / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта
Т. 1. – 1996. – 480 с.
307085
  Кушнир И.А. Геометрия : Теоремы и задачи / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта. – ISBN 996-523-30-1
Т. 2 : Стереометрия. – 1996. – 479с.
307086
  Полонский В. Геометрия : Задачник к школьному курсу. 7-11 класс / В. Полонский, Е. Рабинович, М.С. Якир. – Київ : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 256 с. – ISBN 966-7805-0213-7
307087
  Кузютин В.Ф. Геометрия : Учебник для вузов / В.Ф. Кузютин, Н.А. Зенкевич, В.В. Еремеев; Под ред.: Н.А. Зенкевича. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 416с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0480-8


  Пособие состоит из трех частей: аналитическая, дифференциальная и многомерная геометрии. В конце каждой главы приводятся задачи с решениями и набор упражнений для самостоятельной работы.
307088
   Геометрия 6-й кл.. – М, 1972. – 126с.
307089
   Геометрия 6-й кл.. – 4-е. – М, 1974. – 126с.
307090
   Геометрия 7-9. – М, 1991. – 334с.
307091
   Геометрия 7-й кл.. – М, 1973. – 175с.
307092
   Геометрия 7-й кл.. – 6-е. – М, 1977. – 158с.
307093
   Геометрия 8-й кл.. – 8-е. – Москва, 1980. – 111с.
307094
  Дистель Д. Геометрия банаховых пространств. / Д. Дистель. – Киев, 1980. – 215с.
307095
  Ляшко О.В. Геометрия бифуракционных диаграмм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ляшко О.В.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
307096
  Ефремович В.А. Геометрия близости : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ефремович В.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1966. – 6л.
307097
  Ефремович В.А. Геометрия близости / В.А. Ефремович, А.К. Толпыго. – Москва : ФИМА, 2007. – 112с. – ISBN 5-89492-015-9
307098
   Геометрия в 10 кл. – 2-е. – М
. – 1984. – 128с.
307099
  Клопский В.М. Геометрия в 10 классе : пособие для учителей / В.М. Клопский. – Москва, 1976. – 127 с.
307100
  Земляков А.Н. Геометрия в 11 классе. / А.Н. Земляков. – 2-е изд. дораб. – М., 1991. – 254,1с.
307101
  Мельникова Н.Б. Геометрия в 6 классе / Н.Б. Мельникова. – М., 1982. – 159с.
307102
  Мельникова Н.Б. Геометрия в 6 классе / Н.Б. Мельникова. – М., 1986. – 142с.
307103
   Геометрия в 7 - 9 кл.. – М, 1990. – 334с.
307104
  Мельникова Н.Б. Геометрия в 7 классе / Н.Б. Мельникова. – М., 1984. – 144с.
307105
  Березина Л.Ю. Геометрия в 8 классе / Л.Ю. Березина, И.Л. Никольския. – М, 1985. – 143с.
307106
   Геометрия в элементраной школе Монтесори. – Пг., 1922. – 24с.
307107
  Аминов Ю.А. Геометрия векторного поля / Ю.А. Аминов. – Москва, 1990. – 207 с.
307108
  Слухаев В.В. Геометрия векторных полей / В.В. Слухаев. – Томск, 1982. – 97с.
307109
  Белянкин И.И. Геометрия въ пространстве / И.И. Белянкин. – Стеклографическое изд. – 80с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
307110
  Буземан Г. Геометрия геодезических. / Г. Буземан. – Москва, 1962. – 503с.
307111
  Садовничий В.А. Геометрия гильбертова пространства и три принципа функционального анализа / В.А. Садовничий, В.А. Любишкин. – М., 1983. – 64с.
307112
  Садовничий В.А. Геометрия гильбертова пространства и три принципа функционального анализа. / В.А. Садовничий, В.А. Любушкин. – М., 1983. – 64с.
307113
  Королева А.И. Геометрия графического отображения / А.И. Королева. – Львов, 1968. – 280с.
307114
  Картан Э. Геометрия групп Ли и симметрические пространства / Э. Картан. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 384 с.
307115
  Мола-Эрнандес Рейнальдо Геометрия групповых многообразий и модели неабелевых калибровочных полей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мола-Эрнандес Рейнальдо; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1986. – 107л. – Бібліогр.:л.99-107
307116
  Мола-Эрнандес Рейнальдо Геометрия групповых многообразий и модели неабелевых калибровочных полей. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Мола-Эрнандес Рейнальдо; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
307117
  Степанов Н.В. Геометрия двух обыкновенных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов Н.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1963. – 9л.
307118
  Бердон А. Геометрия дискретных групп / А. Бердон. – Москва : Наука, 1986. – 299 с.
307119
  Апанасов Б.Н. Геометрия дискретных групп и многообразий / Б.Н. Апанасов. – Москва : Наука, 1991. – 426 с.
307120
  Базылев В.Т. Геометрия для дифференцируемых многообразий / В.Т. Базылев. – М., 1989. – 223с.
307121
  Житомирский В.Г. Геометрия для малышей / В.Г. Житомирский, Л.Н. Шеврин. – 2-е изд. – М, 1978. – 135с.
307122
   Геометрия для подготовительных отделений втузов. – Минск, 1987. – 255с.
307123
  Выгодский М.Я. Геометрия для самообразования / М.Я. Выгодский. – Москва-Ленинград, 1950. – 200 с.
307124
  Мартин П. Геометрия дома, поля и мастерских / П. Мартин, О. Шмидт. – М.-Птгр, 1923. – 120с.
307125
  Мартакова А.С. Геометрия дуальных расширений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мартакова А.С.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 17л.
307126
  Ганьшин В.Н. Геометрия земного эллипсоида / В.Н. Ганьшин. – Москва : Недра, 1967. – 116 с.
307127
  Размыслович Г.П. Геометрия и алгебра / Г.П. Размыслович. – Минск, 1987. – 350 с.
307128
   Геометрия и анализ. – Кемерово, 1991. – 84с.
307129
  Четыркина З.Н. Геометрия и движения в финслеровых пространствах двух и трех измерений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Четыркина З.Н. ; Харьков. гос. ун-т. – Пенза, 1968. – 8 с.
307130
  Галажинский Антон Владимирович Геометрия и динамика в теории струн с N-расширенной локальной суперсимметрией : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук:01.04.02 / Галажинский А.В. – Томск, 2002. – 31 с.
307131
  Атья М.Ф. Геометрия и динамика магнитных монополей / М.Ф. Атья, Н. Хитчин. – Москва : Мир, 1991. – 150 с.
307132
  Пидоу Д. Геометрия и искусство / Д. Пидоу. – М, 1979. – 332с.
307133
  Демьянов В.П. Геометрия и Марсельеза / В.П. Демьянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 252с.
307134
   Геометрия и механика искусств, ремесел и изящных художеств. – Санктпетербург
Ч. 1, Гл. 13 : Геометрия. – 1830. – С. 411-450. – Отдельный оттиск
307135
  Эйнштейн А. Геометрия и опыт / А. Эйнштейн. – Петроград, 1922. – 28 с.
307136
   Геометрия и теория особенностией в нелинейных уравнениях. – Воронеж, 1987. – 192с.
307137
   Геометрия и топология в глобальных нелинейных задачах. – Воронеж, 1984. – 175 с.
307138
   Геометрия и топология однородных пространств. – Барнаул, 1988. – 105 с.
307139
  Каледин Д.Б. Геометрия и топология симплектических разрешений : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: спец. 01.01.06 / Каледин Д.Б.; РАН. Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008. – 25с. – Библ.: 12 названий
307140
  Перепелкина А.Н. Геометрия и тригонометрия / А.Н. Перепелкина, С.И. Новоселов. – Москва-Ленинград, 1947. – 368 с.
307141
  Гутаускас А.И. Геометрия и электротонические характеристики дендритных деревьев ганглиозных клеток сетчатки. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Гутаускас А.И.; Каунас.мед.ин-т. – Каунас, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
307142
  Евтушик Л.Е. Геометрия интеграла в пространстве элементов втогоро порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евтушик Л.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1961. – 6л.
307143
   Геометрия инцидентностных структур и дифференциальных уравнений. – Смоленск, 1981. – 97 с.
307144
  Лосик М.В. Геометрия Кавагучи и ее связь с вариационным исчислением и геометриями Клейна : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лосик М.В.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1962. – 8л.
307145
  Капустина Татьяна Васильевна Геометрия касательного расслоения второго порядка риманова пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Капустина Татьяна Васильевна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 16л.
307146
  Дьедонне Жан Геометрия классических групп / Дьедонне Жан. – Москва, 1974. – 204 с.
307147
  Пятецкий-Шапиро Геометрия классических областей и теория автоморфных функций / Пятецкий-Шапиро. – Москва, 1961. – 191 с.
307148
  Жидков Н.П. Геометрия кристаллического пространства : Учеб.пособие / Н.П. Жидков, Б.М. Щедрин. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 219с.
307149
  Зетель С.И. Геометрия линейки и геометрия циркуля в средней школе / С.И. Зетель. – Москва, 1950. – 108 с.
307150
  Яглом И.М. Геометрия линейных многообразий в n-мерной пространстве / И.М. Яглом. – Ярославль, 1978. – 88с.
307151
  Иванов Г.С. Геометрия линейчатых многообразий биаксиального пространства : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Г.С.; Киевский гос. ун-т. Кафедра геометрии. – Киев, 1965. – 136л.
307152
  Станилов-Иванов Геометрия линейчатых многообразий биаксиального пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Станилов-Иванов Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1965. – 6л.
307153
  Гуль И.М. Геометрия Лобачевского / И.М. Гуль. – Москва-Ленинград, 1947. – 100 с.
307154
  Розенфельд Б.А. Геометрия Лобачевского / Б.А. Розенфельд. – Москва, 1960. – 58 с.
307155
  Нут Ю.Ю. Геометрия Лобачевского в аналитическом изложении / Ю.Ю. Нут. – Москва, 1961. – 310 с.
307156
  Горшков Д.С. Геометрия Лобачевского в связи с некоторыми вопросами арифметики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков Д. С.; ЛГУ. – Л, 1953. – 8л.
307157
  Смородинский Я.А. Геометрия Лобачевского и теория относительности / Я.А. Смородинский, Е.Л. Сурков. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
307158
  Кутузов Б.В. Геометрия Лобачевского и элементы оснований геометрии / Б.В. Кутузов. – Москва, 1950. – 128 с.
307159
  Кутузов Б.В. Геометрия Лобачевского и элементы оснований геометрии / Б.В. Кутузов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 152 с.
307160
  Лаптев Б.Л. Геометрия Лобачевского, ее история и значение / Б.Л. Лаптев. – М, 1976. – 63с.
307161
  Балк М.Б. Геометрия масс / М.Б. Балк, В.Г. Болтянский. – М, 1987. – 160с.
307162
  Михайлов Ю.И. Геометрия многомерных два-тканей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Михайлов Ю.И.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.13
307163
   Геометрия многомерных пространств. – Барнаул, 1991. – 87 с.
307164
  Бишоп Р.Л. Геометрия многообразий / Р.Л. Бишоп, Р.Дж. Криттенден; Пер. с англ. А.С. Дынина. – Москва : Мир, 1967. – 335 с.
307165
  Гиллеспи Р. Геометрия молекул / Р. Гиллеспи. – М., 1975. – 278с.
307166
  Харгиттаи М. Геометрия молекул координационных соединений в парообразной фазе. / М. Харгиттаи, М. Харгиттаи. – М., 1976. – 248с.
307167
  Кушнир И.А. Геометрия на баррикадах / И.А. Кушнир. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Факт, 2009. – 724 с. – ISBN 978-966-359-223-7
307168
  Джавадов М.А. Геометрия над алгебрами и их применение к вещественным геометриям : Автореф... докт. физ.матнаук: / Джавадов М. А.;, 1956. – 28л.
307169
  Лобанова Л.Б. Геометрия над коммутативными алгебрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Лобанова Л.Б.; Моск.обл.пед.ин-ит. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
307170
  Индрупская Е.И. Геометрия неголономных тканей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Индрупская Е.И.; Моск. гос. пед. ин-тут. – М., 1981. – 11л.
307171
  Рыжов П.А. Геометрия недр / П.А. Рыжов. – Москва-Ленинград, 1952. – 604с.
307172
  Черный Д.Е. Геометрия некоторых вариационных задач с двойным интегралом в пространстве Х4. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черный Д.Е.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
307173
  Широков А.П. Геометрия обобщенных биаксиальных пространств : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Широков А.П.; МВО СССР. Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1952. – 7л.
307174
  Бахрах С.М. Геометрия обобщенных евклидовых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бахрах С.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
307175
  Пятецкий-Шапиро Геометрия ограниченных однородных областей в n-мерном комплексном пространстве и теория автоморфных функций. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Пятецкий-Шапиро И.И.; Акад.наук СССР.Отдел.прикладной матматики. – М, 1959. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
307176
  Левицкий Р.Р. Геометрия одноквантового рассеяния нейтронов на мягкой моде : препринт / Р.Р. Левицкий, С.М. Перекресный. – Киев : ИТФ, 1980. – 32 с.
307177
   Геометрия однородных пространств. – Москва, 1976. – 207 с.
307178
  Балащенко Виталий Владимирович Геометрия однородных Ф-пространств линейных групп Ли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Балащенко Виталий Владимирович; МВ и ССО Белорусской ССР, 1979. – 16л.
307179
  Шестопал А.Ф. Геометрия оператора Лапласа / А.Ф. Шестопал. – Киев : Вища школа, 1991. – 158 с.
307180
  Ольшанский А.Ю. Геометрия определяющих соотношений в группах / А.Ю. Ольшанский. – Москва : Наука, 1989. – 446 с.
307181
  Горбунова М.И. Геометрия орисфер : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбунова М. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1965. – 12л.
307182
  Смирнов Леонид Иванович Геометрия плоского пространства-времени и симметрии нейтринных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Смирнов Леонид Иванович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 20л.
307183
   Геометрия погруженных многообразий. – М, 1979. – 127с.
307184
   Геометрия погруженных многообразий. – Москва, 1985. – 133 с.
307185
  Аминов А Ю. Геометрия подмногообразий / А Ю. Аминов; НАНУ. Физико-техн. ин-тут низких температур им.Б.И.Верина. – Киев : Наукова думка, 2002. – 468с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0810-4
307186
  Островский А.И. Геометрия помогает арифметике / А.И. Островский, Б.А. Кордемский. – Москва, 1960. – 168 с.
307187
  Каныкин И А. Геометрия природы: Стихи. / И А. Каныкин, . – Благовещенск, 1970. – 88с.
307188
  Назарова Е.В. Геометрия простейших групповых пространств и их касательных расслоений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Назарова Е.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 10л.
307189
  Петросян Л.А. Геометрия простого преследования / Л.А. Петросян, Г.В. Томский; Отв. ред. Е.Т. Софронов; АН СССР. МВиССО РСФСР, Иркутск. гос. ун-т. – Новосибирск : Наука, 1983. – 141с.
307190
   Геометрия пространств с фундаментальной группой : Сб. науч. тр. – Иркутск, 1982. – 144с.
307191
  Ермаков Ю.И. Геометрия пространств Хn с алгебраической метрикой или полуметрикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ермаков Ю.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Саратов, 1960. – 7л.
307192
  Суслопарова Г.П. Геометрия пространства Аппеля гиперболческого типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Суслопарова Г.П.; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 12л.
307193
  Адамушко Н.Н. Геометрия простых и квазипростых групп Ли класса G2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.01.006 / Адамушко Н.Н.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 14л.
307194
  Юнусметов Р. Геометрия псевдоконформных пространств и линейная геометрия : Дис... канд. физ.мат.наук: / Юнусметов Р.; КГУ. – К., 1969. – 177л. – Бібліогр.:л.171
307195
  Юнусметов Расулмат Геометрия псевдоконформных пространств и линейчатая геометрия : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Юнусметов Расулмат ; КГУ. – Киев, 1969. – 14 с.
307196
  Доливо-Добровольский Геометрия радиолокационных, инфракрасных и других новых видов аэроснимков / Доливо-Добровольский; ред. Л.Г. Ермолаева. – Ленинград : Недра, 1976. – 51 с.
307197
  Картан Э. Геометрия римановых пространств : Пер. с фр. / Э. Картан. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 244с.
307198
  Зонов А.И. Геометрия рыболовных сетей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зонов А.И.; Объед. учен. совет Ин-та физики, матем., и металлофизики АН УССР. – К., 1960. – 11л.
307199
  Кривоносов Л.Н. Геометрия семейств сфер В М3. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кривоносов Л.Н.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 5л.
307200
  Сельдюков Е.К. Геометрия сетей, присоединенных к заданным семействам линий на р-поверхностях пространства Еn. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Сельдюков Е.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 11л.
307201
  Мамедова Д.А. Геометрия симплектических и квазисимплектических пространств над алгебрами комплексных, двойных и дуальных чисел и их тензорными произведениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Мамедова Д.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
307202
  Кузьмина Г.М. Геометрия системы двух уравнений в частных производных первого порядка от двух неизвестных фукций и трех аргументов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузьмина Г.М.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1966. – 7л.
307203
  Малютина Н.П. Геометрия существования или метафизика Веры в пьесе Анны Яблонской "Бермудский квадрат" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 59-64. – (Серія: Філологія)
307204
  Чахленкова Т.Г. Геометрия т-евклидовых пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чахленкова Т.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1959. – 11л.
307205
  Вейдлер и. Геометрия теоретическая и практическая, 1776. – с.
307206
  Скопец Геометрия тетраэдра и его элементов. / Скопец, Я.П. Понарин. – Ярославль, 1974. – 239с.
307207
  Яглом И.М. Геометрия точек и геометрия прямых / И.М. Яглом. – Москва, 1968. – 45с.
307208
  Аносов В.Я. Геометрия химических диаграмм двойных систем / В.Я. Аносов. – Москва, 1959. – 188с.
307209
  Белоусов Е.Г. Геометрия чисел и целочисленное программирование / Е.Г. Белоусов, В.М. Широнин. – М, 1990. – 46с.
307210
  Розенталь И.Л. Геометрия, динамика, Вселенная / И.Л. Розенталь. – Москва : Наука, 1987. – 143 с.
307211
   Геометрия, дифференциальные уравнения и механика. – Москва, 1986. – 162с.
307212
  Никтин Н.Н. Геометрия. / Н.Н. Никтин, А.И. Фетисов. – М
1. – 1956. – с.
307213
  Семенович А.Ф. Геометрия. / А.Ф. Семенович. – М., 1967. – 384с.
307214
  Шоке Г. Геометрия. / Г. Шоке. – М., 1970. – 238с.
307215
  Болтянский В.Г. Геометрия. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1974. – 159с.
307216
  Болтянский В.Г. Геометрия. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1977. – 160с.
307217
  Федин Н.Г. Геометрия. / Н.Г. Федин. – М, 1978. – 272с.
307218
  Болтянский В.Г. Геометрия. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1979. – 272с.
307219
  Погорелов А.В. Геометрия. : Учебник для 7-9 кл.ср.шк. / А.В. Погорелов. – 2-е изд. – Київ : Освіта, 1998. – 223с. – ISBN 966-04-0057-8
307220
   Геометрия. 10-11 класс. – М, 1992. – 207с.
307221
  Погорелов А.В. Геометрия. 6-10 кл. / А.В. Погорелов; 7-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 302с.
307222
  Погорелов А.В. Геометрия. 7-11 кл. / А.В. Погорелов. – Москва : Просвещение, 1990. – 384с. – ISBN 5-09-002728-5
307223
  Погорелов А.В. Геометрия. 7-11 кл. / А.В. Погорелов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 383с. – ISBN 5-09-003385-4
307224
  Погорелов А.В. Геометрия. 7-11 класс / А.В. Погорелов. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1992. – 383с.
307225
   Геометрия. 7-9 класс. – 3-е изд. – М, 1992. – 334с.
307226
   Геометрия. 7-й класс. – М, 1975. – 175с.
307227
  Барыбин К.С. Геометрия. 9-11 кл. : учеб. пособие для вечер. сменной школы / К.С. Барыбин. – Изд.6-е. – Москва, 1972. – 304 с.
307228
  Киселев А.П. Геометрия. Доп. материал для 8-9 кла. / А.П. Киселев, Н.А. Рыбкин. – 4-е изд. – М., 1968. – 47с.
307229
  Киселев А.П. Геометрия. Доп. материал для 8-9 кла. / А.П. Киселев, Н.А. Рыбкин. – 5-е изд. – М., 1969. – 47с.
307230
  Игнатищев Р.М. Геометрия. Необходима корректировка концепции построения - учебники будут намного понятнее и иметь в два раза меньшее число страниц / Р.М. Игнатищев. – Могилев : АмелияПринт, 2008. – 36 с. – ISBN 978-985-6891-05-5
307231
  Киселев А.П. Геометрия. Планиметрия. для 6-9 класов семил. и сред. школы / А.П. Киселев. – 20-е изд. – Москва
1. – 1960. – 183 с.
307232
  Киселев А.П. Геометрия. Планиметрия. для 6-9 класов семил. и сред. школы / А.П. Киселев. – 19-е изд. – Москва
1. – 1960. – 183 с.
307233
  Киселев А.П. Геометрия. Планиметрия. для 6-9 класов семил. и сред. школы / А.П. Киселев. – Москва
1. – 1962. – 183 с.
307234
  Киселев А.П. Геометрия. Планиметрия. Для 6-9 класов семил. и сред. школы / А.П. Киселев. – 11-е изд. – Москва
1. – 1950. – 168 с.
307235
  Киселев А.П. Геометрия. Планиметрия. Для 6-9 класов семил. и сред. школы / А.П. Киселев. – 12-е изд. – Москва
1. – 1951. – 184 с.
307236
  Киселев А.П. Геометрия. Планиметрия. Для 6-9 класов семил. и сред. школы / А.П. Киселев. – 13-е изд. – Москва
1. – 1952. – 184с.
307237
  Киселев А.П. Геометрия. Планиметрия. Для 6-9 класов семил. и сред. школы / А.П. Киселев. – 16-е изд. – Москва
1. – 1955. – 184 с.
307238
  Погорелов А.В. Геометрия. Стереометрия : Учебник для 10-11 классов средней школы / А.В. Погорелов. – 2-е изд. – Київ : Освіта, 1997. – 142 с. – ISBN 966-04-0054-3, 5-330-02925-2
307239
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 6-е изд. – Москва
2. – 1944. – 88 с.
307240
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 11-е изд. – Москва
2. – 1949. – 88 с.
307241
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 12-е изд. – Минск
2. – 1950. – 88 с.
307242
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 14-е изд. – Москва
2. – 1952. – 104 с.
307243
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 15-е изд. – Москва
2. – 1953. – 104 с.
307244
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 17-е изд. – Москва
2. – 1955. – 104 с.
307245
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 18-е изд. – Москва
2. – 1956. – 104 с.
307246
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 29-е изд. – М.
2. – 1968. – 103с.
307247
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 34-е изд. – М.
2. – 1973. – 103с.
307248
  Киселев А.П. Геометрия. Стереометрия. Для 9-10 класов / А.П. Киселев. – 35-е изд. – М.
2. – 1974. – 103с.
307249
  Лурье М.В. Геометрия. Техника решенния задач : (учебное пособие) / М.В. Лурье. – Москва : Физматлит, 2001. – 240с. – (Учебно - научный центр довузовского образования). – ISBN 5-88800-139-2; 5-9221-0143-9
307250
  Шувалова Э.З. Геометрия. Уч. пособие для техникумов / Э.З. Шувалова. – М., 1978. – 168с.
307251
  Погорелов А.В. Геометрия.Планиметрия : Учебник для 7-9 классов средней школы / А.В. Погорелов. – 2-е изд. – Київ : Освіта, 1998. – 223с. – ISBN 966-04-0057-8, 966-04-0056-7
307252
  Шувалова Э.З. Геометрия: уч. пособие. / Э.З. Шувалова, В.И. Каплун. – М., 1980. – 256с.
307253
  Колмогоров А.Н. и др. Геометрия: Учеб. пособие для 6-8-х кл. сред. школы / А.Н. и др. Колмогоров. – М., 1979. – 382с.
307254
  Колмогоров А.Н. и др. Геометрия: Учеб. пособие для 6-8-х кл. сред. школы / А.Н. и др. Колмогоров. – 3-е изд., дораб. – М., 1981. – 383с.
307255
  Колмогоров А.Н. и др. Геометрия: Учеб. пособие для 6-8-х кл. сред. школы / А.Н. и др. Колмогоров. – 4-е изд. – М., 1982. – 383с.
307256
  Колмогоров А.Н. и др. Геометрия: Учеб. пособие для 6-8-х кл. сред. школы / А.Н. и др. Колмогоров. – 2-е изд. – М., 1982. – 382с.
307257
  Погорелов А.В. Геометрия: учебное пособие для 6-10 классов средней школы / А.В. Погорелов. – Москва, 1981. – 272с.
307258
  Погорелов А.В. Геометрия: учебное пособие для 6-10 классов средней школы / А.В. Погорелов. – Москва, 1982. – 287с.
307259
  ПогореловА.В Геометрия: учебное пособие для 6-10 классов средней школы / ПогореловА.В. – 2-е изд. – М., 1983. – 287с.
307260
  Погорелов А.В. Геометрия: учебное пособие для 6-10 классов средней школы / А.В. Погорелов. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 288с.
307261
  Погорелов А.В. Геометрия: учебное пособие для 6-10 классов средней школы / А.В. Погорелов. – 5-е изд. – Москва, 1986. – 303с.
307262
  Погорелов А.В. Геометрия: учебное пособие для студентов вузов / А.В. Погорелов. – Москва, 1983. – 288с.
307263
  Устименко Василь Олександрович Геометрії Тітса, схеми відношень та групи підстановок : Автореф... докт. фіз.-матем.наук: 01.01.06 / Устименко Василь Олександрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 36л.
307264
   Геометрія. – Харків, 1931. – 28 с.
307265
  Гангнус Р.В. Геометрія / Р.В. Гангнус, Ю.О. Гурвіц. – Х., 1936. – 356 с.
307266
  Нікітін М.Н. Геометрія / М.Н. Нікітін. – Київ, 1962. – 270 с.
307267
  Болтянский В.Г. Геометрія / В.Г. Болтянский, І.М. Яглом. – 2-е изд. – Київ, 1964. – 123 с.
307268
  Андрєєв П.П. Геометрія / П.П. Андрєєв, Е.З. Шувалова. – 3-тє вид. – Київ, 1968. – 234с.
307269
  Нікітін М.Н. Геометрія / М.Н. Нікітін. – Київ, 1970. – 288с.
307270
  Андрєєв П.П. Геометрія / П.П. Андрєєв, Е.З. Шувалова. – 2-ге вид. – Київ, 1972. – 215с.
307271
   Геометрія. – 8-е. – К, 1972. – с.
307272
   Геометрія : Навч. посібник для 8 класу. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 128с.
307273
   Геометрія. – 5-е. – К, 1976. – 143с.
307274
  Семенович О.Ф. Геометрія / О.Ф. Семенович. – Київ, 1976. – 167с.
307275
  Атанасян Л.С. Геометрія / Л.С. Атанасян. – Київ
1. – 1976. – 455с.
307276
   Геометрія : Підручник для середніх спеціальних навчальних закладів. – Київ : Вища школа. – (Математика для технікумів)
Ч. 1. – 1978. – 152с.
307277
   Геометрія. – К
2. – 1980. – 152с.
307278
   Геометрія. – 2-е переробл. і доп. – К, 1985. – 184с.
307279
  Погорєлов О.В. Геометрія / О.В. Погорєлов. – К., 1988. – 288с.
307280
  Погорєлов О.В. Геометрія : 7-11 кл / О.В. Погорєлов. – Київ, 1990. – 383с.
307281
  Погорєлов О.В. Геометрія / О.В. Погорєлов. – 2-е вид. – К., 1992. – 351с.
307282
  Бурда М.І. Геометрія : Навчальний посібник для 8-9 класів / М.І. Бурда, Л.М. Савченко. – 2-е видання. – Київ : Освіта, 1998. – 240с. – ISBN 966-04-0225-2
307283
  Нікулін О.В. Геометрія : Поглиблений курс: 7-9 класи: Навчальний посібник / О.В. Нікулін, О.Г. Кукуш. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 352с. – ISBN 966-569-085-Х
307284
  Нікулін О.В. Геометрія : Поглиблений курс: 7-9 класи: Навчальний посібник / О.В. Нікулін, О.Г. Кукуш. – Київ, Ірпінь : Перун, 1999. – 352с. – ISBN 966-569-085-Х
307285
   Геометрія 6-й кл.. – 2-е переробл. рос. – К, 1972. – 126с.
307286
   Геометрія 6-й клас. – 5-е. – К, 1975. – 126с.
307287
  Городецький В.В. Геометрія n-вимірних афінних, евклідових та псевдоевклідових просторів : навч. посібник / В.В. Городецький, О.В. Мартинюк, М.М. Похила. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – 203, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-407-042-0
307288
  Євтушевський О.М. Геометрія авроральних променів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 135-141. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Із вимірювань довжини і ширини променів в активних авроральних дугах і смугах одержано співвідношення їх вертикальної та горизонтальної протяжності. Здійснено аналіз варіацій розмірів променів за час їх дрейфового зміщення, а також упродовж нічного ...
307289
   Геометрія надмолекулярних утворень в метанолі / І. Дорошенко, О. Лізенгевич, В. Погорелов, Л. Савранський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-21. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Виконано квантово-хімічне моделювання мономера, димера, тримера та тетрамера метанолу. Розрахунки проведено на основі теорії функціоналу густини в наближеннях біекспонентного атомного базису 6-31G(d,p), гібридного обмінного трипараметричного потенціалу ...
307290
  Ніцин О.Ю. Геометрія психофізичного простору та перспектива : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.01.01 / Ніцин О.Ю.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 31 назва
307291
  Бевз Г.П. Геометрія тетраедра / Г.П. Бевз. – К, 1974. – 108с.
307292
  Бевз Г.П. Геометрія чотирикутника / Г.П. Бевз. – Київ : Основа, 2003. – 80с. – (Біб-ка журналу "Математика у школах України" ; Вип.5(5)). – ISBN 966-8245-30-Х
307293
  Погорєлов О.В. Геометрія, Сстереометрія: підручник для 10-11 кл. серед.шк. / О.В. Погорєлов. – 3-є вид. – К., 1997. – 127с.
307294
  Семенович О.Ф. Геометрія. / О.Ф. Семенович. – К., 1971. – 280с.
307295
  Гаук М.М. Геометрія. 7 клас : Самостійні та контрольні роботи / М.М. Гаук, Л.В. Зубович. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1998. – 96с. – (Бібліотека вчителя математики). – ISBN 966-7224-92-9
307296
  Мінорський В.П. Геометрія. Завдання. / В.П. Мінорський. – Х. – 44, 28, 32с.
307297
  Клопський В.М. Геометрія. Навч. посібник для 9-10-х кл. серед. шк. / В.М. Клопський. – 7-е вид. – К., 1981. – 248с.
307298
  Кисельов А.П. Геометрія. Планіметрія : Підручник для 6-9 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 3-е вид. – Москва
1. – 1940. – 176 с.
307299
  Погорєлов О.В. Геометрія. Планіметрія. : Підручник для 7-9 класів середньої школи / О.В. Погорєлов. – 3-те вид. – Київ : Освіта, 1998. – 223с. – ISBN 966-040056-7
307300
  Кисельов А.П. Геометрія. Планіметрія. Підручник для 6-8 класів семирічної і середньої школи / А.П. Кисельов. – Москва
1. – 1953. – 184 с.
307301
  Кисельов А.П. Геометрія. Планіметрія. Підручник для 6-8 класів семирічної і середньої школи / А.П. Кисельов. – Москва
1. – 1954. – 184 с.
307302
  Погорєлов О.В. Геометрія. Планіметрія: підручник для 7-9-х кл.серед.шк. / О.В. Погорєлов. – К., 1998. – 223с.
307303
  Кисельов А.П. Геометрія. Стереометрія : Підручник для 9-10 класів / А.П. Кисельов. – 7-е вид. – Москва
2. – 1947. – 96 с.
307304
  Кисельов А.П. Геометрія. Стереометрія : Підручник для 9-10 класів / А.П. Кисельов. – 9-е вид. – Москва
2. – 1949. – 96 с.
307305
  Кисельов А.П. Геометрія. Стереометрія : Підручник для 9-10 класів / А.П. Кисельов. – 15-е вид. – Москва
2. – 1954. – 96 с.
307306
  Кисельов А.П. Геометрія. Стереометрія : Підручник для 9-10 класів / А.П. Кисельов. – 16-е вид. – Москва
2. – 1955. – 96 с.
307307
  Кисельов А.П. Геометрія. Стереометрія : Підручник для 9-10 класів / А.П. Кисельов. – 23-е вид. – Москва, 1963. – 98 с.
307308
  Кисельов А.П. Геометрія. Стереометрія. Підручник для 9-10 класів / А.П. Кисельов. – 16-е вид. – Москва
2. – 1956. – 96 с.
307309
  Кисельов А.П. Геометрія. Стереометрія. Підручник для 9-10 класів / А.П. Кисельов. – 18-е вид. – Москва
2. – 1958. – 96 с.
307310
  Кисельов А.П. Геометрія. Стереометрія. Підручник для 9-10 класів / А.П. Кисельов. – 19-е вид. – Москва
2. – 1959. – 96 с.
307311
  Кисельов А.П. Геометрія. Стереометрія. Підручник для 9-10 класів / А.П. Кисельов. – 20-е вид. – Москва
2. – 1960. – 96 с.
307312
  Погорєлов О.В. Геометрія.Планіметрія : Підруч. для 7-9 кл. серед. шк / О.В. Погорєлов. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1998. – 224с. – ISBN 966-04-0056-7
307313
  Погорєлов О.В. Геометрія.Стереометрія : Підручн.для 10-11 кл.серед.шк. / О.В. Погорєлов. – 4-тє вид. – Київ : Освіта, 1998. – 136с. – ISBN 966-04-0088-8
307314
  Погорєлов О.В. Геометрія: Навчальний посібник для 6-10 класів середньої школи / О.В. Погорєлов. – 2-е вид. – К., 1983. – 271с.
307315
  Погорєлов О.В. Геометрія: Навчальний посібник для 6-10 класів середньої школи / О.В. Погорєлов. – 6-е вид. – К., 1987. – 287с.
307316
  Погорєлов О.В. Геометрія: підручник для 7-11 кл. ср.школи / О.В. Погорєлов. – К., 1991. – 351с.
307317
  Бабич В.М. Геометро-оптические методы в теории нестационарных волн и фундаментальные решения гиперболических уравнений : Автореф... докт физ-матнаук: / Бабич В.М.; АН СССР Сибирское отделение объед. учен совета по физ-мат и техн наукам. – Новосибирск, 1962. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
307318
  Пономарев В.Н. Геометродинамические методы и калибровочный подход в теории гравитационных взаимодействий. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пономарев В.Н.; МГУ. – М., 1980. – 30л.
307319
  Пономарев В.Н. Геометродинамические методы и калибровочный подход к теории гравитационных взаимодействий / В.Н. Пономарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 166с.
307320
  Владимиров Ю.С. Геометрофизика : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед / Ю. Владимиров. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 600с. – ISBN 5-94774-245-4
307321
  Зелинский И.П. Геомеханика = Geomechanics : Учебное пособие / И.П. Зелинский, С.А. Елсуфьева, А.В. Школа; Одесский госуд. ун-тет им.И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 1998. – 256с. – ISBN 966-549-107-5
307322
   Геомеханика нагружения и расчет параметров крепежной и охранной систем подготовительных выработок шахт Западного Донбасса : монография / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович [и др.]. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2014. – 227, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 217-223. – ISBN 978-966-2575-43-9
307323
  Усаченко Б.М. Геомеханика охраны выработок в слабометаморфизованных породах / Б.М. Усаченко. – К., 1990. – 143с.
307324
   Геомеханика струговой лавы = Geomechanics of plow longwall : монография / Г.Г. Пивняк [и др.] ; под общ. ред. Г.Г. Пивняка ; Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горный ун-т" ; Открытое акционер. о-во "Донбас. топлив.-энергет. компания". – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2013. – 318, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 291-318. – (Научно-техническая библиотека = Scientific and technical library). – ISBN 978-966-2575-30-9
307325
  Антипов Игорь Владиславович Геомеханические и технологические основы создания нового уровня крепей очистных забоев тонких пологих пластов : Автореф... доктора техническихнаук: 05.15.02 / Антипов Игорь Владиславович; Мин-во образования Украины. Донецкий гос. техн. ун-т. – Донецк, 1996. – 39л.
307326
  Клишин Н.К. Геомеханические основы систем контроля состояния и параметров упрочения кровли в очистных забоях. : Автореф... доктор техн.наук: 05.15.02 / Клишин Н.К.; Донецк. гос. техн. ун-тет. – Донецк, 1994. – 35л.
307327
  Грядущий Юрий Борисович Геомеханические основы управления вывалоопасными кровлями в очистных забоях : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Грядущий Юрий Борисович; Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1997. – 35л.
307328
   Геомеханические условия и динамические проявления горного давления на рудных месторождениях Средней Азии. – Фрунзе, 1981. – 75с.
307329
   Геомеханическое обеспечение разработки месторождений Кольского полуострова. – Апатиты, 1989. – 98с.
307330
  Приходько В.В. Геомеханическое обоснование параметров технологических схем выемки пологих угольных пластов в трещиноватых породах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02, 05.15.11 / Приходько В.В.; МО Украины, Гос. горная акад. Украины. – Днепропетровск, 1995. – 16л.
307331
  Сахно І.Г. Геомеханічне обгрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Сахно І.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький націонасьний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
307332
  Сергієнко О.І. Геомеханічне обгрунтування параметрів обвалення важкокерованої покрівлі в лавах пологих пластів Донбасу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин / Сергієнко О.І. ; НАНУ. Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
307333
  Ковров О.С. Геомеханічне обгрунтування параметрів стійких укосів кар"єрів в складноструктурному масиві м"яких порід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Ковров Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навчальнальний заклад "Національний гірничий університет". – Дніпропетровськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв.
307334
  Кольчик Є.І. Геомеханічне обгрунтування стійкості виїмкових виробок при інтенсивній відробці вугільних пластів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.15.02 / Кольчик Є.І.; НАНУ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецк, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 40 назв
307335
   Геомеханічний моніторинг підземних геотехнічних систем / Анциферов А.В. [та ін.] ; НАНУ ; Мін-во вугільної пром. України ; МОНУ. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 253 с. – ISBN 978-617-579-087-8
307336
  Петренко Ю.А. Геомеханічні основи збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.15.02 / Петренко Ю.А.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний ун-т". – Донецьк, 2008. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
307337
  Маракушев С.А. Геомикробиология и биохимия золота / С.А. Маракушев. – М., 1991. – 108с.
307338
  Бондарчук В.Г. Геомоpфология геосинклиналей / В.Г. Бондарчук : АH УРСР, 1944. – 16с. – Отд.оттиск из: Известия АН СССР. Сер. Геологическая, №1
307339
  Тулохонов А.К. Геоморфические циклы и россыпеобразование. / А.К. Тулохонов. – Новосибирск, 1981. – 117с.
307340
  Тулохонов А.К. Геоморфический анализ внутриконтинентальных орогенов : На примере Срединно-Азиатского горного пояса / А.К. Тулохонов; Отв. ред. Коржуев С.С. – Новосибирск : Наука, 1988. – 180с.
307341
  Огородников В.И. Геоморфологическая интерпретация процессов современного седиментогенеза на черноморском шельфе УССР : геоморфологические и палеогеоморфологические исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 124-131. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0201-4122
307342
  Ганешин Г.С. Геоморфологическая карта СССР в масштабе 1:5000000 / Г.С. Ганешин, Ю.П. Селиверстов. – М., 1960. – 20с.
307343
  Лопатин Д.В. Геоморфологическая структура восточной части Байкальской рифтовой зоны. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.693 / Лопатин Д.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
307344
  Давыдова М.И. Геоморфологическая характеристика юга Рязанской области : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: / Давыдова М.И.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. – Москва, 1950. – 8 с.
307345
  Бан Атила Елемер Геоморфологическая характеристика Юго-Восточного Забайкалья в связи с поисками строительных материалов : Автореф... канд. геогр.наук: / Бан Атила Елемер; МГУ. – Москва, 1961. – 19л.
307346
  Коротун И.Н. Геоморфологические аспекты водных мелиораций в зоне осушения : мелиоративная география Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 40-47. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
307347
   Геоморфологические и гидрологические исследования. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1968. – 207с.
307348
   Геоморфологические и гидрометеорологические исследования береговой зоны озера Иссык-Куль. – Фрунзе : Илим, 1983. – 101с.
307349
   Геоморфологические исследования : (Опыт работ в Юго-Восточном Забайкалье, Восточной Фергане, Центральном Казахстане и Прикаспийской низменности). – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1965. – 276с.
307350
   Геоморфологические исследования активных океанических окраин : сборник научных трудов. – Владивосток : АН СССР, 1986. – 91с.
307351
   Геоморфологические исследования в Прикаспийской низменности. – Москва : АН СССР, 1954. – 276с. : карта
307352
  Ковалев П.В. Геоморфологические исследования в Центральном Кавказе : (Бассейн р. Баксан) / П.В. Ковалев. – Харків, 1957. – 162с. : карта
307353
  Шарков В.В. Геоморфологические исследования мелководий Кавказского побережья с применением аэрометодов / В.В. Шарков. – Москва, 1960. – 16 с.
307354
   Геоморфологические исследования на территории Поволжья : сборник научных трудов. – Казань, 1981. – 113с.
307355
  Аристархова Л.Б. Геоморфологические исследования при поисках нефти и газа / Л.Б. Аристархова. – Москва : Университетское, 1979. – 151с.
307356
   Геоморфологические исследования Северной Киргизии в целях рационального природоиспользования : сборник научных трудов. – Фрунзе, 1988. – 60с.
307357
   Геоморфологические методы поисков эндогенного оруденения. – Чита, 1968. – 68с.
307358
  Личко Б.Л. Геоморфологические наблюдения на южной окраине Полесья / Б.Л. Личко
307359
  Чередниченко В.П. Геоморфологические основы индустриального освоения песчаных пустынь Туркменистана / В.П. Чередниченко, В.Я. Дарымов. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 152с.
307360
  Рослый И.М. Геоморфологические особенности и четвертичные отложения Правобережья Нижнего Приднепровья : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Рослый И.М.; КГУ. – Киев, 1954. – 276л. – Бібліогр.:л.263-276
307361
  Дэвис В.М. Геоморфологические очерки / В.М. Дэвис; Под ред.С.Ю.Геллера. – Пер.с англ. – Москва, 1962. – 455 с.
307362
  Мешкова В.А. Геоморфологические районы Средне-Русской возвышенности. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мешкова В.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1956. – 16л.
307363
   Геоморфологические сообщения. – Казань, 1975. – 40с.
307364
  Марданов И.Э. Геоморфологические условия развития селей на южном склоне Главного Кавказского хребта : Автореф... канд. геогр.наук: / Марданов И.Э.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1966. – 20л.
307365
  Токомбаев Ш. Геоморфологические условия Чон-Кемино-Боомского района Тянь-Шаня в связи с его освоением : Автореф... канд. географ.наук: / Токомбаев Ш.; АН СССР. Ин-т географии. АН КиргССР. Отд. географии. – Москва, 1965. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
307366
   Геоморфологические формации Сибири : сборник научных трудов. – Новосибирск : АН СССР, 1978. – 162с.
307367
   Геоморфологические, ландшафтные и биогеохимические исследования в Приамурье. – Москва : Наука, 1968. – 220с.
307368
  Финаров Д.П. Геоморфологический анализ и прогнозирование переформирования береговой зоны и дна водохранилищ / Д.П. Финаров. – Ленинград : Наука, 1986. – 232с.
307369
  Буцько С.С. Геоморфологический анализ оползневого ландшафта и влияние его на разработку противооползневых мероприятий. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Буцько С.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1957. – 15л.
307370
   Геоморфологический анализ при геологических исследованиях в Прикаспийской впадине ( методы и результаты исследований). – Москва : Московский университет, 1968. – 189 с.
307371
  Кашменская О.В. Геоморфологический анализ при поисках рассыпей. / О.В. Кашменская, З.М. Хворостова. – Новосибирск, 1965. – 168с.
307372
  Скублова Н.В. Геоморфологический анализ при прогнозно-металлогенических исследованиях / Н.В. Скублова. – Ленинград : Недра, 1991. – 191с.
307373
  Палиенко В.П. Геоморфологический анализ территории Волынского Полесья для целей осушительной мелиорации : мелиоративная география Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 47-53. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
307374
  Вахрушев Б.А. Геоморфологический метод в сейсмоэкологии : геоморфологічний базис географічної науки / Б.А. Вахрушев, И.Б. Вахрушев // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 74-81 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
307375
  Личко Б.Л. Геоморфологический метод и социалистическое строительство / Б.Л. Личко. – с.
307376
   Геоморфологическое картирование. – Москва : АН СССР, 1963. – 191 с.
307377
   Геоморфологическое картирование : Учебное пособие. – Москва : Вища школа, 1977. – 375с. : карты
307378
   Геоморфологическое картирование. – Москва : Наука, 1978. – 240с.
307379
   Геоморфологическое картирование для народохозяйственных целей. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1987. – 237с.
307380
  Ганешин Г.С. Геоморфологическое картирование и картирование четвертичных отложений при геологосъёмочных работах / Г.С. Ганешин. – Москва : Недра, 1979. – 112с.
307381
   Геоморфологическое картирование равнин : (Методика и опыт применения). – Саратов, 1974. – 162с.
307382
   Геоморфологическое картоведение СССР и частей света. – Москва : Наука, 1973. – 248с. : карты
307383
  Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование : учеб. пособ. для географических ф-ов ун-ов / А.И. Спиридонов ; [отв. ред. И.С. Щукин]. – Москва : Географгиз, 1952. – 187 с.
307384
  Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование / А.И. Спиридонов. – Москва : Недра, 1975. – 183 с.
307385
  Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование / А.И. Спиридонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 183 с.
307386
   Геоморфологическое картографирование в мелких масштабах. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 206с.
307387
   Геоморфологическое картографирование в съемочных масштабах. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1975. – 264с. : карты
307388
  Варсанофьева В.А. Геоморфологическое развитие северовосточной части Русской платформы и Северного Урала. / В.А. Варсанофьева. – Москва, 1960. – 28с.
307389
  Никольская В.В. Геоморфологическое районирование Дальнего Востока. / В.В. Никольская. – М, 1961. – 18с.
307390
  Добрынин В.Ф. Геоморфологическое районирование Европейской части СССР / В.Ф. Добрынин. – М, 1934. – 47с.
307391
   Геоморфологическое районирование СССР = Труды комиссии по естественно-историческому районированию СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 2, Вип. 1. – 1947. – 170с
307392
   Геоморфологическое районирование СССР и прилегающих морей : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1980. – 343с.
307393
  Дварецкас В.В. Геоморфологическое строение долины реки Нерис и ее важнейших притоков в пределах Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Дварецкас В.В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1963. – 16 с.
307394
  Кошелев П.Я. Геоморфологическое строение и неогенчетвертичная история Тургайского прогиба : Автореф... канд. геогр.наук: / Кошелев П.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 21л.
307395
  Бойко Р.Д. Геоморфологическое строение и плиоцен-четвертичный геомрфогенез Прут-Днестровского междуречья (в пределах УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: / Бойко Р. Д.; КГУ. – К., 1970. – 26л.
307396
  Ширинов Наиб Ширин оглы Геоморфологическое строение Кура-Араксинской депрессии. / Ширинов Наиб Ширин оглы. – Баку, 1973. – 216с.
307397
  Гунченко Е.И. Геоморфологическое строение хребта Кет-Кап и смежных районов и вопросы россыпной золотоосности. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.693 / Гунченко Е.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1972. – 25л.
307398
  Николаева Т. Геоморфологическое строение центральной Монголии / Т. Николаева. – Ленинград, 1971. – 152с. : карта
307399
  Мистрюков А.А. Геоморфологической районирование Назаровско-Минусинской межгорной впадины / А.А. Мистрюков. – Новосибирск, 1991. – 130с.
307400
  Джавахишвили А.Н. Геоморфологичиские районы Граузинской ССР : Типы рельефа и районы их распространения / А.Н. Джавахишвили. – Москва; Ленинград : АН ССР, 1947. – 179 с.
307401
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1970
307402
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1970
307403
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1970
307404
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1970
307405
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1971
307406
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1971
307407
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1971
307408
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1971
307409
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1972
307410
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1972
307411
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1972
307412
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1972
307413
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1973
307414
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1973
307415
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1973
307416
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1973
307417
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1974
307418
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1974
307419
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1974
307420
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1974
307421
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1975
307422
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1975
307423
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1975
307424
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1975
307425
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1976
307426
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1976
307427
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1976
307428
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1976
307429
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1977
307430
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1977
307431
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1977
307432
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1977
307433
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1978
307434
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1978
307435
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1978
307436
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1978
307437
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1979
307438
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1979
307439
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1979
307440
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1979
307441
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1980
307442
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1980
307443
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1980
307444
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1980
307445
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1981
307446
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1981
307447
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1981
307448
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1981
307449
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1982
307450
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1982
307451
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1982
307452
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1982
307453
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1983
307454
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1983
307455
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1983
307456
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1983
307457
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1984
307458
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1984
307459
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1984
307460
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1984
307461
  Костенко Н.П. Геоморфология : Учебное пособие / Н.П. Костенко. – Москва : МГУ, 1985. – 312с.
307462
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1985
307463
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1985
307464
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1985
307465
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1985
307466
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1986
307467
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1986
307468
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1986
307469
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1986
307470
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1987
307471
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1987
307472
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1987
307473
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1987
307474
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1988
307475
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1988
307476
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1988
307477
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1988
307478
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1989
307479
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1989
307480
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1989
307481
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1989
307482
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1990
307483
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1990
307484
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1990
307485
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1990
307486
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1991
307487
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1991
307488
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1991
307489
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1991
307490
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1992
307491
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1992
307492
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1992
307493
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1992
307494
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1993
307495
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1993
307496
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1993
307497
   Геоморфология. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1993
307498
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1995
307499
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1995
307500
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1995
307501
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1995
307502
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1996
307503
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1996
307504
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1996
307505
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1996
307506
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1997
307507
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1997
307508
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1997
307509
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1997
307510
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1998
307511
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1998
307512
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1998
307513
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1998
307514
  Костенко Н.П. Геоморфология : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по направл. и спец. "Геология" / Н.П. Костенко. – 2-е изд. исправл. и доп. – Москва : МГУ, 1999. – 383с. – ISBN 5-211-03721-9
307515
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 1999
307516
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1999
307517
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1999
307518
   Геоморфология. – Москва. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1999
307519
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 2000
307520
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 2000
307521
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 2000
307522
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 2000
307523
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 2001
307524
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 2001
307525
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 2001
307526
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 2001
307527
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 2002
307528
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 2002
307529
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 2002
307530
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 2002
307531
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 2003
307532
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 2003
307533
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 2003
307534
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 2003
307535
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 2004
307536
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 2004
307537
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 2004
307538
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 2004
307539
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 1. – 2005
307540
   Геоморфология. – Москва, 1970-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 2005
307541
  Ширинов Н.Ш. Геоморфология Апшеронской нефтеносной области. / Н.Ш. Ширинов. – Баку, 1965. – 188с.
307542
  Клюкин А.А. Геоморфология Баракольской котловины (Крым) // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 32-40 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
307543
  Хворостова З.М. Геоморфология бассейна верховьев р.Колымы / З.М. Хворостова; Отв. ред. Кашменская О.В. – Новосибирск : Наука, 1970. – 200с.
307544
  Давоян М.О. Геоморфология бассейна р.Ахурян : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Давоян М.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
307545
  Грубрин Ю.Л. Геоморфология бассейна р.Стырь : Дис... канд. географ.наук: / Грубрин Ю.Л.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. геоморфологии. – К., 1954. – 409л. – Бібліогр.:л.398-409
307546
  Грубрин Ю.Л. Геоморфология бассейна р.Стырь : Дис... канд. географ.наук: / Грубрин Ю.Л.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. геоморфологии. – К., 1954. – 52л.
307547
  Танрывердиев Х.К. Геоморфология бассейна реки Акера : Автореф... канд. географ.наук: / Танрывердиев Х.К.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1968. – 32л.
307548
  Галицький В.И. Геоморфология бассейна реки Грунь / В.И. Галицький, 1957. – 275-290с.
307549
  Печерин А.И. Геоморфология бассейна реки Иньвы : Автореф... канд. геогр.наук: / Печерин А.И.; Молотовский гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра динамической геологии и гидрогеологии. – Молотов, 1953. – 13л.
307550
  Табидзе Д.Д. Геоморфология бассейна реки Кодори : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Табидзе Д.Д. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
307551
  Назарян Х.Е. Геоморфология бассейнов рек Азат, Веди и Чанахчи. : Автореф... Канд.геор.наук: / Назарян Х.Е.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1957. – 20л.
307552
  Леонтьев О.К. Геоморфология берегов и дна Каспийцского моря / О.К. Леонтьев. – Москва : Московский университет, 1977. – 210с.
307553
  Валинская Н.П. Геоморфология берегов и прибрежной зоны Веселовского водохранилища. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Валинская Н.П.; М-во высш.образования СССР. – Ростов -на-Дону, 1956. – 19л.
307554
  Ермоленко Ю.А. Геоморфология Бескид. (Укр. Карпаты) : Автореф... канд. геогр.наук: / Ермоленко Ю.А.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 18л.
307555
   Геоморфология в изображении на картах. – М, 1938. – 89с.
307556
  Осокин Л.С. Геоморфология водораздела Дон-Воронеж. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Осокин Л.С.; Акад.наук СССР.Ин-т географии. – М, 1951. – 11л.
307557
  Слывка Р.Е. Геоморфология водораздельно-верховинской области Украинских Карпат. : Автореф... Канд.геогр.наук: 693 / Слывка Р.Е.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1971. – 17л.
307558
  Лопатин Д.В. Геоморфология восточной части Байкальской рифтовой зоны / Д.В. Лопатин. – Новосибирск, 1972. – 115с.
307559
  Нозадзе Т.З. Геоморфология высокогорной полосы северо-западной части Восточного Кавкасиони. (Бассейны рр. Асса и Аргун). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Нозадзе Т.З.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
307560
  Стадницкий Д.Г. Геоморфология Горган. : Автореф... канд. географ.наук: / Стадницкий Д.Г.; МВ ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 16л.
307561
   Геоморфология Грузии : рельеф Грузинской ССР в аспектах пластики, происхождения, динамики и истории. – Тбилиси : Мецнииреба, 1971. – 609с.
307562
  Селиванов Е.И. Геоморфология Джунгарии / Е.И. Селиванов. – М, 1965. – 156с.
307563
  Ильин А.В. Геоморфология дна Атлантического океана. / А.В. Ильин. – Москва : Наука, 1976. – 232с. : карта
307564
   Геоморфология дна Байкала и его берегов. – Москва : Наука, 1964. – 144с
307565
  Леонтьев О.К. Геоморфология дна мирового океана / О.К. Леонтьев. – М, 1965. – 116с.
307566
  Орленок В.В. Геоморфология дна океана / В.В. Орленок. – Калининград, 1976. – 144с.
307567
  Белоусов И.М. Геоморфология дна северо-западной части Индийского океана : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Белоусов И.М. ; Ин-т океанологии АН СССР. – Москва, 1964. – 23 с.
307568
  Удинцев Г.Б. Геоморфология дна Тихого океана. : Автореф... д-ра геогр.наук: / Удинцев Г.Б.; АН СССР. Ин-т океанологии. – М., 1966. – 35л.
307569
  Кожурина М.С. Геоморфология долин рек Прута и Черемоша в Прикарпатье. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Кожурина М.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1954. – 16л.
307570
  Скварческая Л.В. Геоморфология долин рек Стрыя и Опора. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Скварческая Л.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1956. – 16л.
307571
  Проходский С.И. Геоморфология долины реки Хорол. : Автореф... канд. географ.наук: / Проходский С.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 8л.
307572
  Красуская Н.Е. Геоморфология долины реки Черемош. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Красуская Н.Е.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1956. – 16л.
307573
  Красуская Е Н. Геоморфология долины реки Черемош. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Красуская Н.Е,; Львов. политехн. ин-тут. – Львов, 1959. – 18л.
307574
  Кострицкий М.Е. Геоморфология долины реки Южного Буга в пределах причерноморской равнины : Дис... канд. географ.наук: / Кострицкий М.Е.; Херсонский гос. пед. ин-т им. н.к.Крупской. – Херсон, 1948. – 221л. – Бібліогр.:л.213-221
307575
  Корниенко П.А. Геоморфология долины реки Южного Буга от верховьев до гор : Дис... канд. географ.наук: / Корниенко П.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 239л. – Бібліогр.:л.212-236
307576
  Корниенко П.А. Геоморфология долины реки Южного Буга от верховьев до гор : Дис... канд. географ.наук: / Корниенко П.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 17л.
307577
  Коржуев С.С. Геоморфология долины средней Лены и прилегающих районов. / С.С. Коржуев. – М., 1959. – 152с.
307578
  Карандеева М.В. Геоморфология Европейской части СССР : Учебное пособие / М.В. Карандеева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1957. – 315с.
307579
  Спиридонов А.И. Геоморфология Европейской части СССР : Учеб. пособие для студентов-географов университетов / А.И. Спиридонов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 335с.
307580
  Жандаев М.Ж. Геоморфология Заилийского Алатау и проблемы формирования речных долин / М.Ж. Жандаев. – Алма-Ата : Наука, 1972. – 162 с.
307581
  Земцов А.А. Геоморфология Западно-Сибирской равнины / А.А. Земцов. – Томск, 1976. – 343с.
307582
  Шупарская Л.К. Геоморфология Западного Тарбагатая. : Автореф... канд. геогр.наук: / Шупарская Л.К.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
307583
  Долгушин И.Ю. Геоморфология западной части Алданского нагорья / И.Ю. Долгушин. – М, 1961. – 207с.
307584
  Исматов Н. Геоморфология Западной части Туркестанского хребта. : Автореф... канд. географ.наук: 693 / Исматов Н.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1970. – 18л.
307585
   Геоморфология зарубежных стран. – Москва : Наука, 1974. – 151с
307586
  Антонов Б.А. Геоморфология и вопросы новейшей тектоники юго-восточной части малого Кавказа / Б.А. Антонов. – Баку : ЭЛМ, 1971. – 162с
307587
  Торнес Дж.Б. Геоморфология и время / Дж.Б. Торнес, Д. Брунсден; Под.ред.д-ра геог.наук Симонова Ю.Г. – Москва : Недра, 1981. – 227с.
307588
   Геоморфология и геология четвертичного периода севера Европейской части СССР. – Петрозаводск, 1976. – 145с.
307589
   Геоморфология и геофизика. – Ленинград : Наука, 1972. – 172с.
307590
  Окишев П.А. Геоморфология и гляциология гор / П.А. Окишев. – Томск, 1989. – 85с.
307591
  Голубева Л.В. Геоморфология и грунтовые воды югозападной части города Молотова / Л.В. Голубева. – Молотов, 1946. – 4с.
307592
  Клюшкин В.В. Геоморфология и кайназойские отложения Северо-Западного Прибалхашья : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Клюшкин В.В. ; Лен. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 16 с.
307593
  Раскатов Г.И. Геоморфология и неотектоника территории Воронежской антеклизы / Г.И. Раскатов. – Воронеж, 1969. – 164с.
307594
   Геоморфология и новейшая тектоника Волго-Уральской области и Южного Урала. – Уфа, 1960. – 351с.
307595
  Юрьев А.А. Геоморфология и новейшая тектоника Западного Узбекистана. / А.А. Юрьев, А.У. Умаров. – Ташкент, 1971. – 116с.
307596
  Данг Ван Бат Геоморфология и новейшая тектоника Северного Вьеткама : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Данг Ван Бат; ЛГУ. – Л., 1979. – 21л.
307597
  Нгуен Кан Геоморфология и новейшая тектоника Северного Вьетнама, задачи и методы их дальнейшего исследования : Автореф... канд. геогр.наук: 11.693 / Нгуен Кан; ЛГУ. – Л., 1971. – 26л.
307598
  Мусеибов М.А. Геоморфология и новейшая тектоника Среднекуринской впадины / М.А. Мусеибов. – Баку, 1975. – 199с.
307599
  Будагов Б.А. Геоморфология и новейшая тектоника Юго-Восточного Кавказа / Б.А. Будагов. – Баку : ЛМ, 1973. – 246с.
307600
  Корженевский Н.Л. Геоморфология и оледенение Памиро-Алая. / Н.Л. Корженевский. – Ташкент, 1979. – 176с.
307601
   Геоморфология и палеогеография : сборник научных трудов. – Ленинград, 1975. – 146с.
307602
  Сыдыков Д. Геоморфология и палеогеография бассейна реки Малый Нарын / Д. Сыдыков. – Фрунзе, 1989. – 166с.
307603
   Геоморфология и палеогеография Иссык-Кульской котловины и Внутреннего Тянь-Шаня. – Фрунзе : ИЛИМ, 1991. – 110с.
307604
  Лемзин И.Н. Геоморфология и палеогеография Чаткальской впадины в кайнозое. / И.Н. Лемзин. – Фрунзе, 1988. – 90с.
307605
   Геоморфология и палеогеография шельфа : Материвлы XII программы Геоморфологической комиссии. – Москва : Наука, 1978. – 233с.
307606
  Барщевский Н.Е. Геоморфология и рельефообразующие отложения района г.Киева / Н.Е. Барщевский, Р.П. Купраш, Ю.Н. Швыдкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – 196с
307607
  Удинцев Г.Б. Геоморфология и тектоника дна Тихого океана / Г.Б. Удинцев. – М., 1972. – с.
307608
  Кизевальтер Д.С. Геоморфология и четвертичная геология : Геоморфология и генетические типы отложений : Учеб. пособ. для геол. спец. вузов / Д.С. Кизевальтер, Г.И. Раскатов, А.А. Рыжова. – Москва : Недра, 1981. – 215с.
307609
   Геоморфология и четвертичная геология Дальнего Востока. – Владивосток, 1976. – 139с.
307610
  Веклич М.Ф. Геоморфология и четвертичные отложения бассейна р. Рось. Ч. 1-2 : Дис... канд. геолог.-минерал. наук / Веклич М.Ф. ; КГУ им. Т. Г.Шевченко, Ин-т геологических наук АН УССР. – Киев, 1953. – 299л. – Бібліогр.:л.275-299
307611
  Веклич М.Ф. Геоморфология и четвертичные отложения бассейна реки Рось : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук / Веклич М.Ф.; КГУ ; АН УССР, Ин-т геологич. наук. – Киев, 1953. – 28 с.
307612
   Геоморфология и четвертичные отложения Северо-Запада европейской части СССР : К VIII конгрессу INQUA. – Ленинград : Наука, 1969. – 256с.
307613
  Сваричевская З.А. Геоморфология Казахстана и Средней Азии / З.А. Сваричевская; Ленинградский гос. ун-т. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та. – 296с. – Библиогр.: с. 292-295
307614
  Кулиев Р.Я. Геоморфология Карабахского вулканического нагорья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кулиев Р.Я. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1966. – 22 с.
307615
   Геоморфология Карелии и Кольского полуострова. – Ленинград : Недра, 1977. – 183с.
307616
  Копадзе Теймураз Васильевич Геоморфология Кахетинского Кавкасиони : Автореф... канд. географ.наук: 693 / Копадзе Теймураз Васильевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 23л.
307617
  Благоволин Н.С. Геоморфология Керченско-Таманской области / Н.С. Благоволин. – Москва : АН СССР, 1962. – 192с.
307618
  Губанов И.Г. Геоморфология Керченского полуострова : Дис... канд. географ.наук: / Губанов И.Г.; Крымский гос. пед. ин-т. – Симферополь, 1966. – 310л. – Бібліогр.:л.295-306
307619
  Губанов Иван Григорьевич Геоморфология Керченского полуострова : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Губанов Иван Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
307620
  Правотворов И.А. Геоморфология лагунного побережья северо-западной части Черного моря. (Исследование эволюции береговых форм с помощью гидрометеоролог. метода) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Правотворов И.А. ; МГУ. – Москва, 1966. – 14 с.
307621
  Ананьев Г.С. Геоморфология материалов и океанов / Г.С. Ананьев, О.К. Леонтьев. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1987. – 272с.
307622
  Вольнев Вячеслав Михайлович Геоморфология материкового подножия. (На примере континент. окраины юго-вост. части Черного моря) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.04 / Вольнев Вячеслав Михайлович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1977. – 24л.
307623
  Котенев Б.Н. Геоморфология материкового склона и подводных хребтов Берингова моря : Автореф... канд. географ.наук: / Котенев Б.Н.; МГУ. – М., 1967. – 26л.
307624
  Мусеибов М.А. Геоморфология междуречья Куры и Иори. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мусеибов М.А.; М-во культуры СССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1954. – 12л.
307625
  Цыганков А.В. Геоморфология междуречья Хопра и Медведицы Сталинградской области : Автореф... канд. геогр.наук: / Цыганков А. В.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1954. – 16л.
307626
   Геоморфология Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 187с.
307627
  Леонтьев О.К. Геоморфология морских берегов / О.К. Леонтьев, Л.Г. Никифоров, Г.А. Сафьянов. – Москва : Московский университет, 1975. – 336с.
307628
  Леонтьев О.К. Геоморфология морских берегов и дна / О.К. Леонтьев; Под ред. Зенковича В.П., Щукина И.С. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1955. – 379с.
307629
  Абасов М.А. Геоморфология Нахичеванской АССР / М.А. Абасов ; АН Азерб. ССР, Ин-т географии. – Баку : Элм, 1970. – 150 с.
307630
  Раковец О.А. Геоморфология области Доно-Медведицких поднятий. : Автореф... Канд.географ.наук: / Раковец О.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1952. – 12л.
307631
  Абдуллаев Н.А. Геоморфология островов Бакинского архипелага : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Абдуллаев Н.А. ; Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 16 с.
307632
  Чернов А.В. Геоморфология пойм равнинных рек / А.В. Чернов; Под ред. док-ра геогр. наук Р.С.Чалова. – Москва : МГУ, 1983. – 198с.
307633
  Лящук Б.Ф. Геоморфология Покутско-Буковинских Карпат. : Автореф... канд. географ.наук: / Лящук Б.Ф.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1963. – 16л.
307634
  Никитин В.Н. Геоморфология Правобережья Днепра меджу его притоком Тясмин и Дмоткань : Автореф... канд .географ.наук: / Никитин В.Н.; МВО СССР, Хар. ГУ. – Горький, 1950. – 7л.
307635
  Кравчук Я.С. Геоморфология пригорганского Предкарпатья : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Кравчук Я.С.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20л.
307636
  Молодкин П.Ф. Геоморфология районов орошения Ростовской области. : Автореф... канд. географ.наук: / Молодкин П.Ф.; МВО СССР. Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 18л.
307637
  Коротаев В.Н. Геоморфология речных дельт / В.Н. Коротаев; Под ред.Р.С.Чалова. – Москва : Московский университет, 1991. – 223с.
307638
  Коржуев С.С. Геоморфология речных долин и гидроэнергетическое строительство / С.С. Коржуев. – Москва : Наука, 1977. – 176с.
307639
  Фроль В.В. Геоморфология рифтовой зоны Срединно-Атлантического хребта. / В.В. Фроль. – М., 1987. – 92с.
307640
  Воскресенский С.С. Геоморфология россыпей : Учебное пособие / С.С. Воскресенский. – Москва : Московский университет, 1985. – 208 с.
307641
  Пиотровский В.В. Геоморфология с оновами геологии : Учеб. пособие для геодез. специальностей вузов. / В.В. Пиотровский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 224с.
307642
  Пиотровский В.В. Геоморфология с оновами геологии. Учебник для картогр. специальности вузов. / В.В. Пиотровский. – М., 1961. – 284с.
307643
  Живаго Н.В. Геоморфология с основами геологии / Н.В. Живаго, В.В. Пиотровский. – 2-е перераб. и доп. – Москва, 1971. – 287с.
307644
  Лютцау С.В. Геоморфология с основами геологии / С.В. Лютцау, С.И. Болысов. – 5-е изд. испр. и доп. – М., 1989. – 64с.
307645
  Сафронов И.Н. Геоморфология Северного Кавказа и Нижнего Дона / И.Н. Сафронов; Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д : Изд. Ростовск. ун-та, 1987. – 98с.
307646
   Геоморфология Северного Прибайкалья и Станового нагорья. – Москва : Наука, 1981. – 198с.
307647
  Азбукина Е.Н. Геоморфология Северо-Восточного Закаспия : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: / Азбукина Е.Н.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 16 с.
307648
  Гусейнов Т.Б. Геоморфология северо-востояных склонов Карабахского хребта : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 693 / Гусейнов Т.Б. ; АН АзССР. – Баку, 1969. – 37 с.
307649
  Воскресенский С.С. Геоморфология Сибири / С.С. Воскресенский. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1962. – 352с.
307650
  Шукин И.С. Геоморфология Средней Азии / И.С. Шукин. – М, 1983. – 431с.
307651
  Месхиа Д.И. Геоморфология средней и нижней части бассейна р.Цхенисцкали : Автореф... канд.геогр.наук: 693 / Месхиа Д.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 20л.
307652
  Воскресенский С.С. Геоморфология СССР : Учебник / С.С. Воскресенский. – Москва : Высшая школа, 1968. – 368с.
307653
   Геоморфология Украинской ССР : Учебное пособие. – Киев : Выща школа, 1990. – 288с. – ISBN 5-11-002078-7


  Охарактеризованы факторы рельефообразования (геологическая структура, неотектонические движения, климат), проведено геоморфологическое районирование. Рельеф рассмотрен по основным генетическим категориям форм: морфоструктурам и морфоскульптурам ...
307654
  Деева В.Г. Геоморфология Центральной Бетпак-Дала (Казахстан) : Автореф... канд. географ.наук: / Деева В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 15л.
307655
  Маринич А.М. Геоморфология Южного Полесья / А.М. Маринич. – Киев, 1963. – 252с.
307656
  Будагов Б.А. Геоморфология южного склона Большого Кавказа. : (в пределах Азербайджанской ССР) / Б.А. Будагов. – Баку : ЭЛМ, 1969. – 178с.
307657
  Церетели Э.Д. Геоморфология южного склона Центрального Кавкасиони (Большого Кавказа) в пределах Рачи : Автореф. дис. ... канд. георг. наук / Церетели Э.Д. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1966. – 31 с.
307658
  Фельдбарг Н.Е. Геоморфология, неотектоника и история развития северо-восточной части Советский Карпат в позднем кайнозое. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.120 / Фельдбарг Н.Е.; МГУ. Геол. ф-тет. – М., 1970. – 23л.
307659
   Геоморфология, палеогеография, геология, полезные ископаемые Приамурья. – Хабаровск, 1964. – 116с.
307660
  Угланова И.Н. Геоморфология, поверхностные и подземные воды Прибайкальской части Иркутского угленосного бассейна : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Угланова И.Н.; Иркутский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1959. – 16л.
307661
   Геоморфология.. – Л, 1960. – 6с.
307662
  Грубрін Ю.Л. Геоморфологічна будова долини р. Стугни // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 12-18
307663
  Кошик Ю.О. Геоморфологічна будова долини р.Тетерів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 78-83. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 8)
307664
  Бойко Р.Д. Геоморфологічна будова і пліоцен-четвертинний геоморфогенез Прут-Дністровського межріччя. : Дис... канд. географ.наук: / Бойко Р.Д.; КГУ. – К., 1970. – 263л. – Бібліогр.:л.239-263
307665
  Барщевська Н.М. Геоморфологічна будова та четвертинні відклади басейну р. Інгул : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.04 / Барщевська Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 240 л. – Додатки: л. 226-240. – Бібліогр.: л. 208-225
307666
  Барщевська Н.М. Геоморфологічна будова та четвертинні відклади басейну р. Інгул : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.04 / Барщевська Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
307667
  Глущук М.М. Геоморфологічна будова території, грунтовий покрів та поширення ерозійних процесів на Вінничині // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 127-137 : Табл., карти. – Бібліогр.: 14 назв
307668
  Кравчук Я.С. Геоморфологічне картографування : навч. посібник / Міністерство освіти і науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Ярослав Кравчук;. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 176 с. – ISBN 966-613-456-Х
307669
   Геоморфологічне картування Української РСР : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1966. – 92с. : Фізична географія та геоморфологія
307670
  Маринич О.М. Геоморфологічне районування долини р.Південний Случ. / О.М. Маринич, 1953. – 23-29с.
307671
  Палієнко В.П. Геоморфологічний аналіз і синтез (реалії та перспективи) // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 39-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
307672
  Харченко О.М. Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглеводнів (екологічний аспект) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Харченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 160-182
307673
  Харченко О.М. Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглеводнів (екологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Харченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
307674
  Філончук З.В. Геоморфологічний вернісаж "Зведено природою" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 5-12 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
307675
  Дубняк С.А. Геоморфологічний етап розвитку Північного Приазов"я (на ділянці Жданов - Ногайськ) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 72-75. – Бібліогр.: 8 назв
307676
  Пазинич В.Г. Геоморфологічний літопис Великого Дніпра / В.Г. Пазинич; КНУТШ, Географічний фак-т; Ін-т управління природними ресурсами (м. Коломия). – Ніжин : Гідромакс, 2007. – 372с. : іл. – ISBN 978-966-96790-2-4
307677
  Волков М.Г. Геоморфологічні дослідження в Дніпровсько-Донецькій западині (До історії розвитку уявлень про зв"язок між рельєфом і структурою) / М.Г. Волков, І.Л. Соколовський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 20-31
307678
   Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутне : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. до 50-річчя кафедри геоморфології і палеогеографії. Львівського нац.ун-тету ім. І. Франка (18-20 жовтня 2000 р.). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 304с. – ISBN 966-613-121-8
307679
  Комлєв О.О. Геоморфологічні і палеогеоморфологічні аспекти змін долинно-заплавних природних комплексів внаслідок господарської діяльності // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 361-363
307680
  Будько Олександр Геоморфологічні особливості долини річки Случ у межах Новоград-Волинського лесового острова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 117-122 : Фото, карта. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
307681
  Лепікаш Л.А. Геоморфологічні особливості і четвертинні поклади узбережжя р. Прип"яті в районі Петриково-Мозир-Чорнобиль / Л.А. Лепікаш, В. Бондарчук. – К., 1933. – 141-157с.
307682
  Лепікаш Л.А. Геоморфологічні особливості і четвертинні пониззя р. Самари і долини Дніпра від Дніпропетровська до Запоріжжя / Л.А. Лепікаш. – К., 1934. – 159с.
307683
   Геоморфологічні передумови формування екологічної мережі Українських Карпат : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / В.П. Брусак, Ю.В. Зінько, Я.С. Кравчук, Д.А. Кричевська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 112-123 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0868-6939
307684
  Міщенко Л.В. Геоморфологічні принципи регіонального геоекологічного районування Карпат і Поділля : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 135-143. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 0868-6939
307685
  Нотаров В.Д. Геоморфологічні спостереження в долині р. Інильчек / В.Д. Нотаров. – 551с.
307686
  Соболев Д.Н. Геоморфологічні спостереження на Середньому Подніпрі / Д.Н. Соболев. – Б.м., 1928. – 47с. – В кінці резюме нім. мовою
307687
  Семенюк М.П. Геоморфологічні умови розміщення гідротехнічних споруд на Криворіжжі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 76-78. – Бібліогр.: 4 назви
307688
  Дробноход М.І. Геоморфологічні фактори формування водозбагаченості докембрію Українського щита : геологія / М.І. Дробноход, В.С. Толкач // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 64-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
307689
   Геоморфологічні, геодинамічні та геохімічні підходи до дослідження небезпек і ризиків надзвичайних ситуацій в Україні / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1(93). – С. 23-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
307690
  Стецюк В.В. Геоморфологія : курс лекцій / Стецюк В.В., Міхелі С.В., Ткаченко Т.І. ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Обрії, 2008. – 230 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 227-229. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-645-255-X
307691
   Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання. – Київ, 1999. – 188с. – ISBN 966-7293-82-5
307692
  Заморій П.К. Геоморфологія і четвертинні поклади межиріччя Ворскла-Орчик-Берестова в їх середній течії / П.К. Заморій. – 83с. – Окр. відбиток
307693
  Кравчук Я. Геоморфологія Передкарпаття / Я. Кравчук. – Львів : Меркатор, 1999. – 188 с. – ISBN 966-7563-00-6
307694
  Маринич О.М. Геоморфологія Подільского Придністров"я : Дис... канд.географ.наук: / Маринич О.М.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1948. – 143л. – Бібліогр.:л.135-143
307695
  Кравчук Я. Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат : монографія / Ярослав Кравчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 188 с. – (Рельєф України). – ISBN 966-613-418-7
307696
   Геоморфологія річкових долин України. – Київ : Наукова думка, 1965. – 179с. – (Фізична география та геоморфологія)
307697
   Геоморфологія річкових долин України. /Республіканський міжвідомчий збірник/. – Київ : Наукова думка, 1965. – 179с. – (Фізична географія та геоморфологія)


  У збірнику висвітлюються питання палеогеоморфології, питання розвитку рельєфу землі, зокрема річкових долин, протягом геологічної історії. Проаналізована геоморфологія долин окремих регіонів України.
307698
  Кравчук Я. Геоморфологія Скибових Карпат / Ярослав Кравчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 232с. – (Рельєф України). – ISBN 966-613-418-7
307699
  Барщевський М.Є. Геоморфологія та неотектоніка району Правобережного родовища розсипів ільменіту / М.Є. Барщевський, С.В. Жилкін // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 16-23 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
307700
   Геоморфологія та палеогеографія у Київському національному університеті / С.Ю. Бортник, Е.Т. Палієнко, Н.П. Герасименко, О.О. Комлєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 7-18. – ISSN 0868-6939
307701
  Бондарчук В.Г. Геоморфологія УРСР : (Геологічний розвиток рельєфу УРСР) / В.Г. Бондарчук. – Київ : Радянська школа, 1949. – 243с
307702
  Біленко Д.К. Геоморфологія центральної частини Дніпровсько-Донецької западини в зв"язку з вивченням геологічних структур : Дис... наук: / Біленко Д. К.; Ін-т геологічних наук АН УССР, 1940. – 314л. – Бібліогр.:л.287-310
307703
  Павловська Т.С. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар) : навчальний посіібник / Павловська Т.С. ; МОНУ; Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 284 с. – ISBN 978-966-600-447-8
307704
  Тер-Минасян Геоморфолого-гидрологический анализ твердого селевого стока (на прим. бассейн. рек Веди и Памбак Арм. ССР) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Тер-Минасян Р. О.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1975. – 24л.
307705
   Геоморфоструктура Дальнего Востока. – Владивосток, 1978. – 139с.
307706
  Худяков Г.И. Геоморфотектоника юга Дальнего Востока: вопросы теории. / Г.И. Худяков. – М., 1977. – 256с.
307707
  Проходський С.І. Геоморфохронологічна шкала розвитку рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 8-14. – Бібліогр.: 9 назв
307708
  Мусеибов М.А. Геомофология и новейфая тектоника средней части Куринской впадины. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Мусеибов М.А.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
307709
  Цись М П. Геомрофологія УРСР. / М П. Цись, . – Львів, 1962. – 224с. + карта
307710
  Замятин Д. Геономика: пространство как образ т трансакция // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 5. – С. 17-18. – ISSN 0131-2227
307711
  Свидзинский С.А. Геоогическое строение и методика изучения Эльтонского солянокупольного месторождения калиных солей : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Свидзинский С. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 26л.
307712
  Букович И.П. Геоолгическое строение и реконструкция палеовулканизма Овручского Грабена (северо-западная часть Украинского щита) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Букович И. П.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1983. – 26л.
307713
  Буадзе В.И. Геоолгическое строение и условия формирования Худесскогго (Кизилковского) медноколчеданного местрождения (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Буадзе В. И.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 29л. – Бібліогр.:с.28
307714
  Мясникова С.И. Геоонтология создания серии карт муниципальных районов / С.И. Мясникова, А.К. Черкашин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 41-48 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
307715
  Галабуз М.Л. Геопарки Європи як функціонально-географічна форма охорони геолого-геоморфологічних туристсько-рекреаційних ресурсів // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 240-242
307716
  Гаджиев К.С. Геополитика / К.С. Гаджиев. – Москва : Международные отношения, 1997. – 384с. – ISBN 5713309290
307717
  Нартов Н.А. Геополитика : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по эконом. спец. / Н.А. Нартов; Под ред.В.И.Староверова. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 359с. – ISBN 5-238-00070-7
307718
  Нартов Н.А. Геополитика : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по эконом. спец. / Н.А. Нартов; Под ред.В.И.Староверова. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 359с. – ISBN 5-238-00070-7
307719
  Дергачев Владимир Геополитика : Учебное пособие для студ. гуманит. вузов / Дергачев Владимир. – Київ : Вира-Р, 2000. – 448с. – ISBN 966-95440-5-Х
307720
  Нартов Н.А. Геополитика = Geopolitics : Учебник для студ. вузов, обуч. по экономич. спец. / Н.А. Нартов; Под ред.В.И.Староверова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА; Единство, 2002. – 439с. – ISBN 5-238-00337-4
307721
   Геополитика : Пособие для студ. фак-та международных отношений специальностей Е 23 01 01 "Международные отношения",Е 24 01 01 "Международное право". – Минск : БГУ, 2002. – 119 с. – ISBN 985-445-768-0
307722
  Василенко И.А. Геополитика : Учебн.пособие / И.А. Василенко. – Москва : Логос, 2003. – 204с. – На тит. листе: Посвящается 250-летию Московского госуд. ун-та им. М.В. Ломоносова. – (Учебник 21 века). – ISBN 5-94010-210-7
307723
  Дергачев В.А. Геополитика : Учебник для студ. по специальностям "Государственное и муниципальное управление", "Международніе отношения", " Регионоведение" / В.А. Дергачев. – Москва : ЮНИТИ, 2004. – 526с. – ISBN 5-238-00779-5
307724
  Сирота Н. Геополитика / Н.М. Сирота; Ред. Е. Строганова. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 176с. – (Краткий курс). – ISBN 5-469-00863-0
307725
  Нартов Н.А. Геополитика : учебник для вузов обуч. по эконом. спец. / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов ; под ред. Староверова В.И. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : Юнити-Дана, 2007. – 527 с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 5-238-01142-3
307726
   Геополитика : [ хрестоматия ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 512 с. – (Хрестоматия). – ISBN 5-94807-016-6
307727
  Шелест А.В. Геополитика vs. Геополитики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 66-68


  Розглянуто питання як багато в сучасній економіці вирішує геополітичний фактор.
307728
  Рой Д.А. Геополитика городов: стратегии и роли в мировой политике // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 103-104
307729
  Колосов В.А. Геополитика и политическая география : Учебник для вузов / В.А. Колосов, Н.С. Мироненко. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 479с. – ISBN 5-7567-0143-5
307730
   Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь
Т. 8, вып. 1/2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307731
   Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь
Т. 9, вып. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307732
  Пономарева И.Б. Геополитика империализма США / И.Б. Пономарева, Н.А. Смирнова. – М., 1986. – 493с.
307733
  Шупер Г. Геополитика инновационного развития // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 8 (1022). – С. 43-48. – ISSN 0130-1640


  Разговор о многообразии процессов модернизации и инноваций был бы решительно неполон, если бы мы оставили без внимания их проблематичные стороны. Статья Вячеслава Шупера «Геополитика инновационного развития» предлагает не торопиться идеализировать ...
307734
  Оболонский А.В. Геополитика как фантом ложного сознания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 75-82. – ISSN 0869-0499
307735
  Исаев Б.А. Геополитика классическая и геополитика современная // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 69-85. – ISSN 0321-2017
307736
  Журженко Т. Геополитика памяти: переоценка итогов Второй мировой войны и борьба за гегемонию в Балтийско-Черноморском регионе // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 134-157. – ISSN 1822-5136
307737
  Разуваев В.В. Геополитика постсоветского пространства / В.В. Разуваев. – М, 1993. – 73с.
307738
  Василенко И.А. Геополитика современного мира : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направлению подготовки) ВПО 030201 и 030200 Политология / И.А. Василенко. – Москва : Гардарики, 2007. – 318 с. – ISBN 978-5-8297-0254-0
307739
  Бажректаревич А. Геополитика энергии: "арабская весна" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 77-88. – ISSN 0130-9625
307740
  Лебедев В.А. Геополитическая картина будущего в современной массовой культуре Запада // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 196-201. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
307741
  Алиев А.А. Геополитическая панорама региона Центральной Азии и современные международные отношения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 32-38. – ISSN 1684-2618
307742
  Дергачев В. Геополитическая перезагрузка Арабского Востока // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 21-30
307743
   Геополитическая роль независимых интеллектуальных центров. – Київ : Независимый интелектуальный центр, 1996. – 17с. – (Intellect & indenpendent)
307744
  Корецкий С.П. Геополитическая роль независимых интеллектуальных центров / С.П. Корецкий. – К, 1996. – 14с.
307745
  Правик Ю.Н. Геополитическая траектория международного научно-технологического развития. Позиция Украины // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 2013. – № 10 (154). – С. 24-29
307746
  Дергачев В. Геополитическая трансформация Индокитая // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 34-45
307747
  Дергачев В. Геополитическая трансформация Крыма // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2008. – № 3. – С. 118-136.
307748
  Дергачев В. Геополитическая трансформация Северо-Восточной Азии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 1 (39). – С. 31-43
307749
  Андронникова О.О. Геополитические аспекты виктимных изменений образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 60-70. – ISSN 1811-0916


  Данная статья посвящена анализу основных аспектов виктимизации образовательного пространства в современных геополитических условиях. В статье рассмотрено влияние макросоциальных процессов на виктимные изменения современного общества Цель статьи ...
307750
  Панина Е.А. Геополитические аспекты расширения Европейского Союза // Вопросы экономических наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 1 (65). – С. 64-68. – ISSN 1728-8878
307751
  Чернявский С. Геополитические изменения в Центральной Азии : выводы для России // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 19-33
307752
  Гринев А.В. Геополитические интересы России в Америке и на Тихоокеанском севере. XVIII - первая половина XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 48-65. – ISSN 0042-8779
307753
  Буянов В. Геополитические интересы России в Арктике // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 48-54
307754
  Коновалов А.О. Геополитические интересы России, США и арабских стран на Ближнем Востоке // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 159-162. – ISSN 2070-9773
307755
  Протопапс Дж. Геополитические интересы Турции и восстания на Ближнем Востоке // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 50-60. – ISSN 0130-9625
307756
  Валлерстайн И. Геополитические миро-системные изменения: 1945-2025 годы // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 67-82. – ISSN 0042-8736
307757
   Геополитические ориентации населения и безопасность Украины : по данным социологов / Общественный проект "Безопасность Украины: геополитическое измерение" ; [ упор.М.О. Шульга ]. – Киев : Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-1645-21-8
307758
  Астахов Е.М. Геополитические перспективы Латино-Карибской Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 4-7. – ISSN 0044-748Х
307759
  Халтурина Д.А. Геополитические перспективы России в условиях социально-демографического кризиса / Д.А. Халтурина, С.В. Кобзева // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 140-151. – ISSN 0869-0499
307760
  Соловьев Э.Г. Геополитические сдвиги в современном мире в зеркале эволюции концепции суверенитета // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 7-18. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена исследованию противоречий современной мировой политики, связанных с переходом от однополярного мира к полицентрично му. «Однополярный момент» уходит в прошлое, а нормы, сгенерированные в его недрах и обеспечивавшие в его рамках ...
307761
  Телегина Е. Геополитические факторы формирования системы энергетической безопасности США / Е. Телегина, М. Таджиев // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 42-48. – ISSN 0131-2227
307762
  Яковлев П. Геополитический разворот стран Латинской Америки // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 55-66. – ISSN 0131-2227
307763
  Дергачев А В. Геополитический словарь-справочник / В.А. Дергачев. – Киев : КНТ, 2009. – 592с. – ISBN 978-966-373-499-6
307764
  Маруев А. Геополитический статус новой России / А. Маруев, А. Савельев // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 12 (1607). – С. 5-16. – ISSN 0869-44435
307765
  Буров В.Г. Геополитическое значение Дальнего Востока (о новой книге М. Л. Титаренко) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 135-141. – ISSN 0130-3864
307766
  Пацала С.В. Геополитическое положение современной России: военно-стратегический аспект : география. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 24-28 : Рис., табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0016-7207
307767
  Пацала С.В. Геополитическое положение современной России: военно-стратигический аспект : география. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 24-33 : Рис., табл. – ISSN 0016-7207
307768
  Шульга М. Геополітика - геоекономіка - хронополітика: росйський погляд на проблему // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 148-156
307769
  Багінський В.В. Геополітика / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69-70. – ISBN 966-642-073-2
307770
  Кудряченко А.І. Геополітика : Підручник / А.І. Кудряченко, Ф.М. Рудич, В.О. Храмов; МАУП; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : МАУП, 2004. – 296с. – ISBN 966-608-381-7
307771
  Дністрянський М.С. Геополітика : навчальний посібник / М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 434, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-431. – ISBN 978-966-613-851-7
307772
   Геополітика : енциклопедія / [Суліма Є.М. та ін.] ; за ред. Є.М. Суліми. – Київ : Знання України, 2012. – 919, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 3. - На обкл. зазнач. також: А - Я. – ISBN 978-966-316-318-5
307773
  Дахно І.І. Геополітика "На сопках Маньчжурії" // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 12-21
307774
  Крисаченко В. Геополітика [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 4-5
307775
  Хилько М.М. Геополітика в системі наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 168-170. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Автор статті доводить, що геополітика має право зайняти окреме незалежне місце в системі наукового знання.
307776
  Лаврук Т.П. Геополітика в умовах інформаційного суспільства: проблема тексту і контексту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
307777
  Однороженко О. Геополітика від Святослава // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 47 (160). – С. 66-69. – ISSN 1996-1561


  Старокиївський князь вивів Русь у регіональні лідери, тим самим забезпечивши їй резерв на майбутнє.
307778
   Геополітика держав. – Київ, 2007. – 216с. – Видання здійснено за підтримки Мін-ва закордонних справ Франції. – ISBN 978-966-8684-46-3
307779
  Сюндюков І. Геополітика з мечем у руках і дипломатією в голові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 7


  Велике князівство Литовське за часів Вітовта.
307780
  Зернецька О.В. Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів головних акторів у сфері глобального управління комунікацією // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 195-216
307781
  Райхель Ю. Геополітика після анексії Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 9


  Україна має стати регіональним лідером, з яким пов"язуватимуть свою політику сусідні держави.
307782
  Мельник В.М. Геополітика світового конституціоналізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 45-47
307783
  Федоренко Олександр Геополітика та геостратегія - складова частина українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 134-138
307784
  Кулініч М.Т. Геополітика та геостратегія у військово-країнознавчих дослідженнях / М.Т. Кулініч, Р.В. Писаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 289-291


  У статті розглядаються поніття "геополітика" і "геостратегія" в системі військово-країнознавчих досліджень. Визначаючи геополітичні можливості країн світу, можна передбачити їх інтереси і, як наслідок, Їхню геостратегію. Дослідження геополітики країн, ...
307785
  Денисенко К.Ю. Геополітика та геостратегія Франції : автореф. дис. ... канд. політичних наук. :спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Денисенко К. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 5 назв.
307786
  Денисенко К.Ю. Геополітика та геостратегія Франції : дис. ... канд політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Денисенко К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 176л. – Бібліограф.: л. 162 - 176
307787
  Денисенко К.Ю. Геополітика та зовнішньополітичні доктрини Шарля де Голля // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 148-154
307788
  Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Г. Гольцов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-415. – ISBN 978-611-01-0340-4
307789
  Шульга М.А. Геополітика та реалії постбіполярного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 236-239. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається феномен "мутації" геополітичних чинників здійснення влади в умовах пост біполярного світу. Окреслюються основні завдання геополітики як науки з огляду на реалії цього світу. The article shows the phenomenon of the "mutations" of ...
307790
   Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; Ін-т транскордонного співробітництва. – Ужгород. – ISSN 2078-1431
Вип. 2, спец. вип. : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вересня 2014 р.). – 2014. – 317 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
307791
   Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород. – ISSN 2078-1431
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
307792
   Геополітика України: історя і сучасність = Geopolitics of Ukraine: history and contemporaneity : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; ННІ євроінтеграц. досліджень ; Братислав. екон. ун-т. – Ужгород. – ISSN 2078-1431
Вип. 6, спец. вип. : Підвищення якості освіти в університетах: матеріали міжнар. наукової конф., Ужгород - Кошице, 25-27 березня 2011 р. – 2011
307793
  Брехуненко В. Геополітика Хмельницького // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 3 (323). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Запорукою збереження самодостатності Гетьманщини у Чигирині вважали одночасну протекцію правителів, які ворогували між собою.
307794
  Мінк Ж. Геополітика, примирення та ігри з минулим: на шляху до нової пояснювальної парадигми колективної пам"яті // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 63-77. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
307795
  Хилько О.Л. Геополітична битва за Україну: причини поразки ЄС та здобутки Росії // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 151-175. – ISBN 978-966-193-094-9
307796
  Посєва В.С. Геополітична вісь "Південь - Північ" Юрія Липи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 141-144
307797
  Райхель Ю. Геополітична вісь або союз через випадок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 лютого (№ 31). – С. 3


  Міністри закордонних справ Туреччини, Азербайджана та Грузії фіксують "зону спільних інтересів".
307798
  Андрущенко Світлана Геополітична геометрія США-ЄС-Россія-Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 113-119
307799
  Ігнатьєва Т.В. Геополітична доктрина Степана Рудницького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 72-77. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
307800
  Кирик В.Л. Геополітична експансія : монографія / Вячеслав Кирик. – Київ : Абрис, 2009. – 216 с. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 966-531-187-6
307801
  Кирик В.Л. Геополітична експансія: основні поняття виміру та світоглядний сенс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 275-290. – ISBN 966-628-132-5
307802
  Шергін С. Геополітична ідентичність України : трансформація в контексті глобалізації і модернізації // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-45
307803
  Шергін С. Геополітична ідентичність України: ретроспектива і реальність // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 9-13. – (Історичні науки)


  Розглянуто проблеми геополітичної ідентичності України з позиції історичної ретроспективи та сучасних міжнародних реалій. Особливу увагу приділено процесу її трансформації за умов нових геополітичних викликів і загроз.
307804
  Стадніченко Р. Геополітична кон"юктура та геостратегічні імперативи сучасних відносин з країнами Середнього Сходу: Туреччиною, Іраном, Афганістаном // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 80-86
307805
  Терлецький В. Геополітична концепція Карла Шмітта в контексті подій у сучасній Україні // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 152-164
307806
  Меренич І.О. Геополітична ніша Балкан у системі міжнародних відносин до та після розпаду Югославії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 272-278. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (4). – ISSN 9125-0912
307807
  Сніжко В.В. Геополітична парадигма україноцентризму / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 456-464
307808
  Салтовський О.І. Геополітична проблематика в українській політичній думці першої половини XX сторіччя // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
307809
  Вознюк Ю.С. Геополітична свідомість як феномен культури постмодерну: історичний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 341-353
307810
  Король І.Ф. Геополітична ситуація в країнах Центрально-Східної Європи: історія, сучасність // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 66-72. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
307811
  Клочко Р.Ю. Геополітична складова державницької думки в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 276-281. – Бібліогр.: 4 назви
307812
  Ігнатьєва Т.В. Геополітична складова української державної та наукової думки XVIII - початку XX ст. // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 101-111
307813
  Гоцур О. Геополітична стратегія України у відображенні газети "Дзеркало тижня" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 52-56


  У статті проаналізовано матеріали тижневика «Дзеркало тижня» про зовнішньополітичне позиціонування України. Виокремлено концепції, які пропонує видання щодо вибору геостратегічного вектора розвитку держави. Окреслено тенденції, які простежуються в ...
307814
  Дашевська О.В. Геополітична структура країн світу: пошуки універсальної моделі розподілу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 235-241. – ISSN 2076-1554
307815
  Юрик Ю.З. Геополітична формула українського питання Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Доводиться, що концептуальна важливість твору Юліана Бачинського "Україна irredenta" для розвитку ідеї українського державотворення полягала у доведенні спільності ...
307816
  Мостяєв О. Геополітичне бачення України (сучасні політичні та культурні орієнтації) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 66-78. – ISBN 966-95452-8-4
307817
  Погорська І.І. Геополітичне відродження Білого Дому // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 47-53
307818
  Булгаков В.А. Геополітичне значення України в контексті європейської наукової думки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 294-305. – ISBN 966-628-197-5
307819
   Геополітичне майбутнє України : Міжнародна науково-практична конференція,19-20 березня 1998 р.,м.Київ. – Київ, 1998. – 176с.
307820
  Панченко Ж.О. Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Жанна Олегівна Панченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
307821
  Панченко Ж.О. Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Панченко Ж.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 212с. – Бібліогр.: л. 193-211
307822
  Пробоїв О.А. Геополітичне позиціонування України в світі у контексті забезпечення глобальної системи безпеки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
307823
  Гордіюк Н.П. Геополітичне позиціювання: Російська Федерація та Європейський Союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 3-4.
307824
  Дорошко М. Геополітичне середовище і зовнішня політика Азербайджанської Республіки // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 249-262. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
307825
  Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова ; МОНУ ; Ін-т міжнар. відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 204 с. – Бібліогр.: с. 195-201. – ISBN 978-611-01-0249-0
307826
  Седляр Ю.О. Геополітичне середовище як фактор імплементації міжнародного режиму санкцій // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 58-63


  Здійснено аналіз ролі санкцій у зовнішній політиці держав геополітичного довкілля Ісламскої Республіки Іран і Північної Кореї. Представлено контроверсійні політичні й економічні інтереси політичного істеблішмент у КНР, Південної Кореї й Японії, що ...
307827
  Короленко Б. Геополітичне становище Північного Причорномор"я (1787-1796 років): український вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено російсько-турецьке протистояння в регіоні наприкінці 18 ст. Особливу увагу приділено аналізу впливу українського фактору на геополітичні бачення великих держав у Північному Причорномор"ї. Russian and Turkish confrontation at the region at ...
307828
  Фесенко М.В. Геополітичне та геоекономічне протистояння США і Китаю: стан та перспективи // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 273-301. – ISBN 978-966-2123-41-8
307829
  Хилько М.М. Геополітичне утвердження незалежної України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 299-306. – ISBN 966-628-197-5
307830
  Осельська О.С. Геополітичний аналіз міждержавної інтеграції: концептуальні основи та методологія : монографія / О.С. Осельська ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Грані, 2015. – 400 с. – Бібліогр.: с. 356-399. – ISBN 978-617-7351-09-1
307831
  Рижков М.М. Геополітичний вибір для Туреччини: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 17-22


  The article deals with the issue of geopolitical choice of Turkey. The author analyses the harmonization of national interests and foreign policy priorities at the conjuncture of new political system forming, and emphasizes that there is a great ...
307832
  Рудич Ф. Геополітичний вибір України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 71-82
307833
  Новакова Н. Геополітичний вимір відносин України та ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 2 (287). – С. 4-6
307834
  Кіш Є. Геополітичний вимір зміни характеру кордонів Європейського Союзу та України // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 312-325. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
307835
  Купрейчук В.Ю. Геополітичний вимір конфлікту в Сирії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 227-234


  В статті аналізуються причини, структури та вплив конфлікту в Сирії на міжнародні відносини на Близькому Сході. Особлива увага акцентується на геополітичному вимірі сирійського конфлікту та його впливу на зміну балансу сил в близькосхідному регіоні. ...
307836
  Сидорук Т.В. Геополітичний вимір міжнародних процесів у Східній Європі: ЄС та Росія у регіоні "спільного сусідства" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 352-357. – ISSN 2076-1554
307837
  Савойська С.В. Геополітичний вимір мовної політики посттоталітарної України: конструктивний і деструктивний аспекти проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається геополітичний вимір конструктивної і деструктивної мовної політики посттоталітарної України. З"ясовано, що геополітика займає у сучасній Україні одне із центральних місць і тісно пов"язана із мовною проблемою. Стверджується, що ...
307838
  Ялі М. Геополітичний вимір світової економічної кризи: безперспективність російської геостратегії "енергетичної наддержави" / М. Ялі, Н. Полубатко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 15-19
307839
  Адигьозалов Т.А. Геополітичний вимір стратегічного партнерства між Азербайджаном і Україною // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 520-530
307840
  Рудич Ф. Геополітичний вимір України на сучасному етапі // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 243-251. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
307841
  Бетлій О. Геополітичний вузол Молдови / О. Бетлій, Л. Літра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 15


  "Історична політика, православ"я і нейтралітет. Такими є компоненти політики президента Додона, яка спрямована на Кремль і проросійськи орієнтованих громадян Молдови."
307842
  Дашевська О. Геополітичний імідж країни // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 70-80. – ISSN 2409-9260
307843
  Мусієнко М.В. Геополітичний код США в контексті концепції глобального лідерства З. Бзежинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-52. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття описує геополітичний код США в контексті концепції глобального лідерства З. Бзежинського на основі аналізу праці "Вибір: світове панування або глобальне лідерство". Проаналізовано найважливіші тенденції в глобальній геополітичній ситуації США та ...
307844
  Білецький А.В. Геополітичний контекст військової діяльності Святослава Хороброго // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 26-32. – ISSN 0321-0499


  Аналізується геополітична ситуація у Чорноморському басейні. На підставі аналізу обгрунтовується необхідність війни Святослава Хороброго проти Візантійської імперії.
307845
  Швед В.О. Геополітичний контекст сучасних змін в арабському світі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 38-44. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
307846
  Прокопенко В.Л. Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Прокопенко Вадим Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 176-232. – Бібліогр.: л. 158-175
307847
  Прокопенко В.Л. Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Прокопенко Вадим Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
307848
  Луценко А.В. Геополітичний образ України у науковій та навчальній літературі сучасної Росії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 424-431
307849
  Дашевська О.В. Геополітичний потенціал України в міжнародних рейтингах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 161-166. – ISSN 2077-1800
307850
  Литвин М. Геополітичний простір ЗУНР та їїзовнішньополітичні орієнтири // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 106-115. – ISBN 978-966-02-5080-2
307851
  Добровольський О.В. Геополітичний розвиток Південної Азії, Океанії, Африки й Латинської Америки та інтереси України / Олексій Добровольський. – 2-ге, доп. вид. – Київ : Пульсари, 2008. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197-199. – ISBN 978-966-2171-22-8
307852
  Шевченко М.М. Геополітичний статус України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 444-455
307853
  Василенко В.А. Геополітичний та ніціональний виміри мовної ситуації в Україні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 19-27. – ISSN 0027-2833
307854
  Дністрянський М. Геополітичний тиск Росії та українські перспективи // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 4-7
307855
  Парубець В.В. Геополітичний трикутник у консервативній утопії В. Кучабського // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 125-126
307856
  Ткачук Л.М. Геополітичний чинник розвитку міжнародного туризму // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 135-144. – ISBN 978-966-598-999-8
307857
  Смолянюк В. Геополітичні акценти сучасного світу : значення для України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 57-63


  У статті досліджується динаміка розвитку військово-політичного процесу в світі та її можливий вплив на Україну. В статье исследуется динамика развития военно-политического процесса в мире и его возможное влияние на Украину. In artical changes of ...
307858
  Гольцов А.Г. Геополітичні аспекти асоціації України з Європейським Союзом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 139-143
307859
  Писаренко Р.В. Геополітичні аспекти військово-країнознавчих досліджень / Р.В. Писаренко, М.Т. Кулініч, А.С. Глухова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 107-111. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
307860
  Карпенко Н.В. Геополітичні аспекти іміджевого позиціонування України : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Карпенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – 218 л. – Бібліогр.: л. 194-218
307861
  Карпенко Н.В. Геополітичні аспекти іміджевого позиціонування України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Карпенко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
307862
  Ващенко Н.М. Геополітичні вектори ЄС щодо України на сторінках німецької преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 26-34.


  У статті досліджено проблеми формування іміджу України світовими мас-медіа. На прикладі висвітлення пресою ФРН геополітичного вектора ЄС щодо України представлено основні тенденції, а також чинники, що впливають на тональність публікацій, та труднощі ...
307863
  Чекаленко Л. Геополітичні виміри об"єднаної Європи на рубежі XX-XXI століть // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 2 (287). – С. 13-15
307864
  Шульга М. Геополітичні виміри української євроінтеграції в уявленнях російських науковців // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 138-147
307865
  Ігнатьєва Т.В. Геополітичні вісі євразійської геополітики (еволюція змісту категорії) та Україна // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 511-519. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
307866
  Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології / М.С. Дністрянський; Мін-во освіти та науки України; Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 114с. – ISBN 966-613-266-4
307867
  Макаренко Є. Геополітичні і прагматичні стратегії забезпечення світового лідерства США у сучасних міжнародних відносинах // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 70-82. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
307868
  Радько П.Г. Геополітичні ідеї академіка Степана Рудницького в контексті сучасного державотворення // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 73-80
307869
  Кравчук Н. Геополітичні імперативи асиметрій глобального розвитку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 353-383. – ISSN 1684-906Х
307870
  Копачинська Г. Геополітичні інтереси Канади на сучасному етапі / Г. Копачинська, М. Гловацька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 106-112. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
307871
  Алєксєйченко О.В. Геополітичні інтереси Російської Федерації у зоні "заморожених" конфліктів на пострадянському просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 8-15. – ISSN 2308-6912


  Аналіз причин та наслідків "заморожених" конфліктів на пострадянсь- кому просторі показав, що основним геополітичним гравцем на терені колишнього СРСР є Російська Федерація. Збереження статусу ключової фігури на пострадянському просторі дозволить ...
307872
  Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору : навчальний посібник для студентів напряму "Міжнародні відносини" / М.С. Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 226, [2] с. : карта. – Бібліогр.: с. 221-226. – ISBN 978-966-521-578-3
307873
  Пайтра О. Геополітичні інтереси, роль та здобутки головних посередників процесу мирного врегулювання конфлікту у Придністров"ї // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 164-171. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
307874
  Головченко В. Геополітичні й безпекові інтереси США в Східній Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 7-10. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Основу геополітичних і безпекових інтересів США у Східній Азії складають потреби перешкодити формуванню там потужного стратегічного суперника, зовнішня політика якого суперечила б американським амбіціям на лідерство в постбіполярній системі міжнародних ...
307875
  Служинська І. Геополітичні й екологічні проблеми Тузли // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 135-146
307876
  Мусієнко М.В. Геополітичні коди як кодекси поведінки держав на світовій арені // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 180-181
307877
  Манжола В.А. Геополітичні контури Європи / В.А. Манжола, С.В. Андрущенко, К.Ю. Денисенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 17-25. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  Статтю присвячено дослідженню геополітичних кордонів Європи. Розглянуто місце України в європейському геополітичному середовищі.
307878
  Денисенко К.Ю. Геополітичні контури Європи: місце України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 157-160


  The article covers the issue of geopolitical borders in Europe. The author studies the the conceptual approaches and theoretical bases of the problem. Статтю присвячено питанню геополітичних кордонів Європи. Автор досліджує контцептуальні підходи та ...
307879
  Денисенко К.Ю. Геополітичні контури нової об"єднаної Європи: позиція Франціїї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 93-94
307880
  Тітаренко Т. Геополітичні концепції українсько-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 101, ч. 1. – С. 100-105


  У статті досліджуються геополітичні концепції Росії та України та їх наслідки, які вплинули на формування українсько-російських відносин. У контексті геополітики встановлені нові українсько-російські відносини між державами та встановлені сутністні ...
307881
  Федоренко Олександр Геополітичні наслідки військово-політичної коаліції Швеції і Української Гетьманської держави // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 223-224
307882
  Кравчук О.М. Геополітичні наслідки Першої світової війни Т.Г. Масарика // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 164-179. – ISSN 2313-1993
307883
  Шульга М.А. Геополітичні образи імперської свідомості в сучасній Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-125. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються геополітичні аспекти імперської свідомості, до яких в сучасній російській геополітиці прийнято відносити проблематику приводних кордонів, Великих Просторів та пан ідей. Розглядаються проблеми, спроба осмислення і вирішення яких ...
307884
   Геополітичні орієнтації населення і безпека України. : за даними соціологів / Громадський проект "Безпека України: геополітичний вимір" ; [ упор. М.О. Шульга ]. – Київ : Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-1645-20-1
307885
  Дембіцький С. Геополітичні орієнтації населення України: до і після конфлікту з Росією / С. Дембіцький, Т. Любива // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 141-146. – ISSN 2409-1103
307886
  Горбань Т. Геополітичні орієнтації українського національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-15. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  На основі порівняльних характеристик та системного аналізу фактів показані стратегічні прорахунки провідників української національної ідеї у зовнішньополітичних орієнтаціях в роки Першої світової війни та їх наслідки для українського визвольного ...
307887
  Блажеєвська Ю.М. Геополітичні орієнтири України в історіософському баченні Юрія Липи (за матеріалами праці "Геополітичні орієнтири нової України"): журналістикознавчий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 45-50. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
307888
  Коружинець Р. Геополітичні особливості співробітництва України з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 36-39
307889
  Дацюк А.В. Геополітичні передумови Російської агресії проти України: на перетині інтересів ЄС, США та Російської Федерації // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 79-84. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
307890
  Саліженко О.В. Геополітичні перспективи України в постбіполярну епоху // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 94-97
307891
  Федоренко Олександр Геополітичні погляди М. Міхновського і Д. Донцова в період Української революції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 123-129. – ISBN 978-966-02-4770-3
307892
  Мостяєв О. Геополітичні складові цивілізаційного образу України // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 242-256
307893
  Чупрій Л. Геополітичні стратегії України: відродження концепту "Міжмор"я" в контексті подолання російської експансії // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 228--236. – ISBN 978-966-97599-1-7
307894
  Костенко А. Геополітичні суперечності інтеграції України до ЄС // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 112-115
307895
  Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці : підручник. – Чернівці ; Київ : Книги - XXI, 2014. – 363, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 363. – Бібліогр.: с. 347-362. – ISBN 978-617-614-071-9


  У прим. № 1693701 напис: Шановному академіку НАН України, ректору Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Л.В. Губерському від автора. 25.11. 2015. Підпис.
307896
  Писін В.М. Геополітичні та геоекономічні пріоритети України / В.М. Писін, А.І. Німкович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 17-20
307897
  Шергін С.О. Геополітичні та економічні трансформації в "тихоокеанському трикутнику" / С.О. Шергін, Р.С. Шахматенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 164-169. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Аналізується вплив глобальної економічної та фінансової кризи на розвиток трьох наймогутніших економік Азійсько-Тихоокеанського регіону - США, Китаю та Японії.
307898
  Бойченко Ю.І. Геополітичні торги Україною: ціна "перезавантаження" або чому США не розвивають активності на українському напрямі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 510-519
307899
  Дубовіч І.А. Геополітичні транскордонні еколого-інформаційні відносини // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 217-224. – Бібліогр.: 6 назв
307900
   Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула = Geopolitical transformations in Eurasia: views from Kyiv and Seoul / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – 400 с. – Текст парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 966-7196-04-6
307901
  Загурська-Антонюк Геополітичні трансформації та мілітарні виклики у сучасному глобалізованому світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 35-39. – ISSN 2077-1800
307902
  Ляшенко Є.О. Геополітичні фактори міжнародної міграції населення на початку XXI сторіччя // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 201-209
307903
  Мішин О. Геополітичні фактори постконфліктної реконструкції держав Африки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 31-35
307904
  Зінько І.З. Геополітичні чинники регіональної ідентичності та політичної культури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 17-20
307905
  Вєтринський І. Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 329-332. – ISSN 2076-1554
307906
  Бей А. Геополітчний сенс Чорноморської доктрини Ю.Липи // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 16-17
307907
   Геопортал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и геосервис "Голоценовый вулканизм Камчатки" / И.М. Романова, Е.А. Зеленин, П.Г. Михайлюкова, В.В. Пономарева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 17-23 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
307908
  Аристов Михаил Геопорталы: новая эпоха картографии // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 24-29 : Фото, рис.
307909
  Шищенко Петро Григорович Геопростір, його глобалізація і диверсифікація, зміна ландшафтознавчих парадигм // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 106-112 : Фото. – Бібліогр.: 24 назви
307910
  Пилипенко І.О. Геопросторова делімітація та метризація суспільно- географічних периферій на регіональному рівні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 176-181 : табл., карта. – Бібліогр.: 12 назв
307911
  Макаренко П.О. Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу : Дис. ... канд. геогр. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Макаренко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 177л. – Додатки: л. 167-177. – Бібліогр.: л. 157-166
307912
  Макаренко П.О. Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Макаренко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
307913
  Федчук А. Геопросторова організація антарктичного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-50. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості геопросторової організації та функціонування туризму в Антарктиці. Описано специфічні фактори територіального розвитку туризму. Виявлено і здійснено класифікацію рекреаційних стоянок, а також обґрунтовано секторно-осьовий тип ...
307914
  Федчук А.П. Геопросторова організація антарктичного туризму : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Федчук А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
307915
  Федчук А.П. Геопросторова організація антарктичного туризму : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Федчук А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20л. – Бібліогр.л. 175 - 193
307916
  Павлов С. Геопросторова організація секс-туризму в світі / С. Павлов, В. Галащук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 81-85
307917
  Білоус А.В. Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світовому контексті : дис. ... канд. геогр. наук / Білоус Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 258 л. – Додатки: л. 171-241. – Бібліогр.: л. 242-258
307918
  Білоус А.В. Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світовому контексті : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Білоус Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
307919
  Любіцева Ольга Олександрівна Геопросторова організація туристичного процесу : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Любіцева О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 367 л. + Додатки: л. 356 - 367. – Бібліогр.: л. 339 - 356
307920
  Любіцева Ольга Олександрівна Геопросторова організація туристичного процесу : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Любіцева О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 29с. – Бібліогр.: 21 назв.
307921
  Сорокіна С.Ю. Геопросторовий аналіз антропогенних змін ландшафтно-геохімічних умов території (теоретичний аспект) : природничо-географічні дослідження / С.Ю. Сорокіна, І.В. Рога // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 38-43. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
307922
  Качур О.В. Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Качур Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 243 л. – Додатки: л. 207-243. – Бібліогр.: л. 180-206
307923
  Качур О.В. Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Качур Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
307924
  Макаренко П.О. Геопросторовий аспект логістичної системи забезпечення в автомобілебудуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-57. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто організацію логістики відповідно до концепції Supply Chain Management на прикладі заводу з виробництва легкових автомобілів "Мерседес". In the article organization of a logistics according to concept Supply Chain Management is considered by ...
307925
  Кіптенко В.К. Геопросторові аспекти формування мережі туристично-інформаційних центрів / В.К. Кіптенко, А.І. Приходько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 97-106
307926
  Барилко М.М. Геопросторові дані в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 81-87


  В статті розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти створення геоінформаційних систем, а також перехід від картографічного виробництва до інфраструктури геопросторових даних. В данной статье рассмотрено и проанализировано теоретические аспекты ...
307927
  Любіцева О.О. Геопросторові закономірності функціонування туристичного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-57. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено закономірності геопросторової організації ринку туристичних послуг.
307928
  Жук Ю. Геопросторові особливості житлового фонду в малих містах Львівської області // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 119-122 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1992-4224
307929
  Смирнов І. Геопросторові рівні дослідження та функціонування системи управління поставками в агропромисловому комплексі Канади / І. Смирнов, О. Качур // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 27-32
307930
  Мельник А.В. Геопросторові сервіси: географія швидкоплинних процесів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 83-88. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
307931
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 1. – 2009
307932
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 2. – 2009
307933
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 3. – 2009
307934
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 4. – 2009
307935
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 5. – 2009
307936
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 1 (10). – 2010
307937
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 2 (11). – 2010
307938
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 3 (12). – 2010
307939
  Кожан Е.А. Георадарное зондирование подповерхностной структуры грунта Национального заповедника "София-Киевская" на территории Кирилловской церкви / Е.А. Кожан, В.Г. Сугак, А.В. Сугак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 43-49 : Фото, рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
307940
   Георадарный метод обнаружения водонасыщенных слоев грунта с оценкой их объемной влажности / В.Г. Сугак, О.А. Овчинкин, Ю.С. Силаев, А.В. Сугак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 127-137 : рис., табл. – Библиогр.: с. 135-137. – ISSN 0203-3100
307941
  Юрген А. Георг - Синяя Птица, приемный сын ирокезов / А. Юрген. – Л, 1962. – 214с.
307942
  Боровков Д. Георг III: последний представитель британского абсолютизма // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 2 (98). – С. 4-31. – ISSN 1812-867Х


  Георг III (англ. George William Frederick (1738 — 1820) — король Великої Британії та Ірландії.
307943
  Муромская Е. Георг IV - "Принц удовольствий" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 4 (100). – С. 24-49. – ISSN 1812-867Х
307944
  Муромская Е. Георг IV - "Принц удовольствий" // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
307945
  Таран-Зайчено Георг Бюхнер / Таран-Зайчено. – Москва, 1963. – 32с.
307946
  Чокор Ф.Т. Георг Бюхнер / Ф.Т. Чокор. – Москва, 1978. – 287с.
307947
   Георг Бюхнер (1813-1837) : Метод. мат-лы к вечеру, посвященному 150-летию со дня рождения в помощь работникам библиотек. – Москва, 1963. – 10 с.
307948
  Буняев В.С. Георг Веерт -- саритик и пулицист : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буняев В.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 19 с.
307949
  Кочеткова М.А. Георг Веерт - друг и соратник Маркса и Энгельса / М.А. Кочеткова. – Москва : Мысль, 1974. – 176 с.
307950
  Шиллер Ф.П. Георг Веерт / Ф.П. Шиллер. – М.-Л., 1932. – 164с.
307951
  Тураев С.В. Георг Веерт и немецкая литература революции 1848 года / С.В. Тураев. – Москва, 1963. – 408 с.
307952
  Цверава Георг Вильгельм Рихман. 1711-1753 / Цверава, .К. – Ленинград : Наука, 1977. – 159 с.
307953
  Габсбург Г. Георг Габсбург: Эпоха монархий не ушла в прошлое / Беседовал Фёдор Лукьянов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 39 (1244). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  О прошлом и настоящем императорского дома Габсбургов разговор с Георгом Габсбургом
307954
  Белоненко А.С. Георг Гендель : краткий очерк жизни и творчества (1685-1759) / А.С. Белоненко. – Ленинград : Музыка, 1971. – 80 с.
307955
  Ионин Л.Г. Георг Зиммель -- социолог. / Л.Г. Ионин. – М, 1981. – 129с.
307956
  Томас К. Георг Зиммель об общественных силах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.87-95. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
307957
  Пуркерт В. Георг Кантор / В. Пуркерт, Х.И. Ильгаудс; Пер. с нем. Н.М. Флайшера. – Харьков : Основа, 1991. – 126с.
307958
  Кирилюк А.В. Георг Кантор. Теорія множин та цінність абстрактного мислення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 127-129
307959
  Кошманов Василий Владимирович Георг Ом / Кошманов Василий Владимирович. – М., 1980. – 112с.
307960
  Стрельников Б.Н. Георг Отс / Б.Н. Стрельников. – Л.-М., 1962. – 111с.
307961
  Тынсон Х.Л. Георг Отс / Х.Л. Тынсон. – Таллин, 1981. – 327с.
307962
  Девицкий И.И. Георг Форстер - публицист. "Суждения о Нижнем Рейне, о Брабанте, Фландрии, Голландии, Англии и Франции в апреле, мае и июне 1890 года" : Автореф... канд. филол.наук: / Девицкий И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 15л.
307963
  Мошковская Ю.Я. Георг Фостер - немецкий просветитель и революционер XVIII века / Ю.Я. Мошковская. – М, 1961. – 420с.
307964
  Мочульский А. Георг Фридрих Гендель, "немец" от искусства // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 52-69


  Немецкий композитор эпохи барокко, известный своими операми, ораториями и концертами. Получив музыкальное образование и опыт в Италии, он затем переселился в Лондон, стал английским подданым. В число его наиболее знаменитых произведений входят ...
307965
  Дерябин В.Е. Георгафические особенности строения тела населения СССР / В.Е. Дерябин, А.Л. Пурунджан. – М, 1990. – 191с.
307966
  Половкін О.О. Георгафія і рисування / О.О. Половкін. – К., 1954. – 147с.
307967
  Друце Й.П. Георге - удовин син : повість / Й.П. Друце. – Київ, 1961. – 164 с.
307968
  Богач И.И. Георге Асаки как лексикограф : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Богач И.И. ; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1965. – 18 с.
307969
   Георге Тэттэреску.. – Бухарест. – 10с.
307970
  Друцэ И.П. Георге, вдовий сын. / И.П. Друцэ. – М, 1958. – 173с.
307971
  Янев Я.Г. Георги Бусилин. / Я.Г. Янев. – София, 1992. – 80с.
307972
  Мичев Д. Георги Димитров / Д. Мичев, Л. Панайотов. – София, 1982. – 644с.
307973
   Георги Димитров (Изследвания по случай 100 години от рождението му). – София, 1982. – 531с.
307974
  Каменова Д. Георги Димитров в българското изобразително изкуство / Д. Каменова. – София, 1972. – 156с.
307975
   Георги Димитров и българската народно-демократична държава. – 2-ро, перераб. и доп. изд. – София, 1982. – 218с.
307976
   Георги Димитров и образованисто. – София, 1982. – 215с.
307977
   Георги Димитров творчески маркист-ленинец, пламенен патриот и интернационалист. – София, 1982. – 292с.
307978
  Савова Е. Георги Димитров: летопис за живота и революционната му дейност. / Е. Савова. – София, 1982. – 1028с.
307979
  Славов С. Георги Димитров: Опыт за теоретически портрет. / С. Славов. – София, 1983. – 208с.
307980
  Константинова Е. Георги Райчев / Е. Константинова. – София, 1982. – 220 с.
307981
  Трайков В. Георги Стойков Раковски / В. Трайков. – Москва, 1974. – 403 с.
307982
  Трайков В. Георги Стойков Раковски : документален летопис 1821 - 1867 / Веселин Трайков. – София : "Д-з Петїр Берон", 1990. – 438 с. : фотоил.
307983
   Георги Стойков Раковски.. – София
2. – 1968. – 528с.
307984
  Якунин М.А. Георгиевск. / М.А. Якунин. – Ставрополь, 1977. – 109с.
307985
  Лубченков Ю. Георгиевские кавалеры : [ для младшего и среднего школьного возраста ] / Ю. Лубченков ; художник А. Каращук. – Москва : Белый город, 2005. – 48с. : илл. – (История России). – ISBN 5-7793-0169-7
307986
  Зимин И.В. Георгиевские кавалеры дома Романовых. Александр I и великий князь Константин Павлович // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7 (603). – С. 74-75. – ISSN 0321-0626
307987
  Зимин И.В. Георгиевские кавалеры дома Романовых. Награды Николая I и Александра II // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 76. – ISSN 0321-0626
307988
  Орбели И.А. Георгиевский зал Зимнего дворца / И.А. Орбели. – Ленинград, 1948. – 8 с.
307989
  Орбели И.А. Георгиевский зал Зимнего дворца / И.А. Орбели. – Ленинград, 1959. – 15 с.
307990
  Пайчадзе Г.Г. Георгиевский тракт / Г.Г. Пайчадзе. – Тбилиси, 1983. – 247с.
307991
  Сорокина Е.Ю. Георгий Адамович о сущности и судьбе советской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 143-151. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Круг интересов Адамовича-критика был широк: мимо него не проходило ни одно явление советской и эмигрантской литературы. В то время советская литература многими недооценивалась; не изменилась ситуация и сегодня. Но анализ взглядов Адамовича позволит ...
307992
  Плотников В.И. Георгий Адамович Стронк / В.И. Плотников. – Л., 1964. – 32с.
307993
  Невзглядова Е. Георгий Адамович. Стихи и проза // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12. – С. 178-197. – ISSN 0321-1878
307994
  Алексеев Г Д. Георгий Алексеев / Г Д. Алексеев, А.Н. Шефов. – Москва, 1971. – 79с.
307995
  Анастасов Георгий Георгий Анастасов / Анастасов Георгий. – Москва, 1984. – 40с.
307996
   Георгий Андреевич Сысолятин: Живопись, графика: Кат.в ыст.. – М., 1987. – 39с.
307997
  Баркава М.И. и Долидзе З.Г. Георгий Ахвледиани (1887-1973) : Биобиблиография / М.И. и Долидзе З.Г. Баркава; АН Груз.ССР; Центр. науч. б-ка. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 181с.
307998
  Юдин П. Георгий Валентинович Плеханов / П. Юдин. – Москва, 1943. – 36с.
307999
  Нерода Г.В. Георгий Васильевич Нерода: Альбом / Г.В. Нерода. – Москва, 1985. – 23с.
308000
  Ховратович И.М. Георгий Васильевич Чечерин / И.М. Ховратович. – М., 1980. – 108с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,