Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Галас В.Б. "Грамматика руського языка" І. Гарайди і проблема етнічного самоствердження закарпатських українців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 148-157
307002
  Бучинський Б. "Грамота Місаіла" і "грамота Ніфонта" : критична студія Богдана Бучинського. – [Київ] : [Друк. 2-ої артілі], 1914. – 5-44 с. – Окр. відбиток з: Записки Українського Наукового. Товариства в Києві. Київ, 1914, т. 13, с. 5-44
307003
  Русакова М. "Грамота" Андрія Боголюбського кінця XVI ст.: спроба критичного аналізу та нові перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-50. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано історію створення ченцями Києво-Печерського монастиря фальсифікованої "грамоти" Андрія Боголюбського. The history of creation of forged Andrey Bogoljubskyi"s "letter" by Kievo-Pecherskyi monastery monks is reconstructed.
307004
  Лепьохін Є. "Граничні ситуації": роль і значення у літературі екзистенціалізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 127-133. – Бібліогр.: Літ.: с.133-134; 16 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
307005
  Шапиро А.Б. Грамматика / А.Б. Шапиро. – М.
Ч.11. – 1935. – 144с.
307006
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2001. – 507с. – (Английский язык для школьников). – ISBN 5-89815-041-2
307007
  Табулова Н.Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. / Н.Т. Табулова. – Черкесск, 1976. – 351с.
307008
  Титов Евгений Григорьевич Грамматика амхарского языка / Титов Евгений Григорьевич. – М. : Наука, 1991. – 319с.
307009
  Грузинская И.А. Грамматика английского языка / И.А. Грузинская. – Изд. 9-е. – Москва, 1949. – 260 с.
307010
  Винокурова Л.П. Грамматика английского языка / Л.П. Винокурова. – Ленинград, 1954. – 344с.
307011
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – М., 1960. – 422с.
307012
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 2-е изд. – М., 1962. – 336с.
307013
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 2-е изд., перераб. – М., 1963. – 428с.
307014
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – М., 1964. – 336с.
307015
  Качалова К.Н. Грамматика английского языка / К.Н. Качалова. – М., 1964. – 507с.
307016
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – М., 1965. – 336с.
307017
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – изд. 3-е. – М., 1965. – 428с.
307018
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 4-е изд. – М., 1968. – 350с.
307019
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 5-е изд. – Москва, 1971. – 334с.
307020
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – Москва, 1973. – 423с.
307021
  Берман И.М. Грамматика английского языка / И.М. Берман. – Киев, 1977. – 294с.
307022
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1977. – с.
307023
  Берман И.М. Грамматика английского языка / И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1983. – с.
307024
  Барабаш Т.А. Грамматика английского языка / Т.А. Барабаш. – М, 1983. – 240с.
307025
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1984. – 319с.
307026
  Горулько-Шестопалов Грамматика английского языка / Горулько-Шестопалов. – К., 1996. – с.
307027
   Грамматика английского языка : Пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева; Под ред. Б.А.Ильиша. – 6-е изд. – Москва
Ч.1 : Морфология. – 1998. – 316с.
307028
  Каушанская В.Л. Грамматика английского языка : Пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. и др. Кожевникова. – 7-е изд. – Москва
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2000. – 320с.
307029
   Грамматика английского языка : Морфология. Синтаксис: Учебное пособие / Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева; Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 496с. – (Изучаем иностранные языки). – ISBN 5-94033-018-5
307030
   Грамматика английского языка = Grammar of the English language / В.Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е.В. Ивановой. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Айрис-пресс, 2009. – 384 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-3646-6
307031
   Грамматика английского языка : пособие для студентов педагогических институтов и университетов / В.Л. Каушанская [и др.]. – Киев : ИНКОС, 2009. – 319, [1] с. – Текст англ.-Части: 1. Морфология ; 2. Синтаксис. – ISBN 978-966-8347-88-7
307032
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск, 1971. – 44с.
307033
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск
Вып. 2. – 1975. – 64 с.
307034
  Соколенко А.П. Грамматика английского языка в таблицах / А.П. Соколенко. – М, 1992. – 150с.
307035
  Акмалдинова А.Н. Грамматика английского языка в таблицах : Учеб. пособие / А.Н. Акмалдинова, Л.В. Будко; МОУ;КМУГА. – Київ : КМУГА, Диал, 2000. – 48с. – ISBN 966-591-014-0
307036
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1946. – 320с.
307037
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1947. – 320 с.
307038
  Фролова Т.В. Грамматика английского языка. / Т.В. Фролова. – М., 1961. – 244с.
307039
   Грамматика английского языка. Синтаксис : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1986. – 160 с.
307040
  Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка / Н.К. Дмитриев. – М.-Л., 1948. – 276с.
307041
  Ломтев Т.П. Грамматика белорусского языка / Т.П. Ломтев. – М, 1956. – 336с.
307042
  Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка / Л. Андрейчин. – Москва, 1949. – 496с.
307043
  Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка. / Ю.С. Маслов. – М., 1981. – 407с.
307044
  Санжеев Г.Д. Грамматика бурят-монгольского языка / Г.Д. Санжеев. – М.-Л., 1941. – 186с.
307045
  Поппе Н.Н. Грамматика бурят-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1938. – 268с.
307046
  Захарова К.В. Грамматика в речи: Практикум по грамматике английского языка как второго иностранного. / К.В. Захарова. – Владимир, 1988. – 79с.
307047
  Войцеховская Ирина Георгиевна Грамматика в системе филологического знания в поздневизантийский период ("Диалог о грамматике Максима Плануда") : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Войцеховская Ирина Георгиевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
307048
  Баев П.М. Грамматика в таблицах и вопросах. / П.М. Баев. – Л., 1968. – 160с.
307049
  Елизаренкова Т.Я. Грамматика ведийского языка. / Т.Я. Елизаренкова. – М, 1982. – 439с.
307050
  Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка / М.И. Зайцева. – Л., 1981. – 360с.
307051
  Быстров И.С. Грамматика вьетнамского языка / И.С. Быстров. – Л, 1975. – 227с.
307052
  Покровская Л.А. Грамматика гагаузкого языка / Л.А. Покровская. – Москва, 1964. – 299 с.
307053
  Кудрявский Д.Н. Грамматика древнегреческого языка / Д.Н. Кудрявский. – Тарту, 1954. – 355с.
307054
   Грамматика древнегреческого языка. – Тарту, 1964. – 351, [5] с.
307055
  Панфилов В.З. Грамматика и логика : (Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения) / В.З. Панфилов ; АН СССР, Науч. совет по теории советского языкознания при отд. лит-ры и языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 79 с. – (Вопросы теории языкознания)
307056
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 3-е. – Москва, 1962. – 336 с.
307057
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 12-е. – М., 1971. – 336с.
307058
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика местоимений / Е.М. Вольф. – Москва, 1974. – 1975с.
307059
   Грамматика и семантика предложения : лингвистические исследования 1984. – Москва : Б. и., 1984. – 238с.
307060
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного / Е.М. Вольф. – Москва, 1978. – 200с.
307061
  Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения : вопросы становлен. синтаксиса испанского языка / Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1989. – 110 с.
307062
  Кусова Р.И. Грамматика И.Бёдикера и немецкая грамматическая традиций 17-18 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Кусова Р.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 19л.
307063
  Григорьев В.П. Грамматика идиостиля / В.П. Григорьев. – Москва, 1983. – 224 с.
307064
  Бойко Б.И. Грамматика инверсно-казирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Дис... канд. физ.мат.наук: / Бойко Б.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 73л. – Бібліогр.:л.74-79
307065
  Васильева-Шведе Грамматика испанского языка / Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. – 2-е изд., пересмотр. – Москва, 1963. – 398с.
307066
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – Москва, 1965. – 451с.
307067
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка : для учащихся средней школы / Л.А. Ленская. – Москва : Просвещение, 1974. – 208 с.
307068
  Литвиненко Е.В. Грамматика испанского языка / Е.В. Литвиненко. – Киев, 1976. – 271с.
307069
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 392с.
307070
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс: Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : Университет, 2006. – 432с. – ISBN 5-98227-112-8
307071
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практический курс : учебник для студ. ин-тов и фак-тов ин. яз. / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : КДУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-98227-448-9
307072
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка для учащихся средних школ / Л.А. Ленская. – 2-е изд. дор. – М, 1988. – 224с.
307073
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс : Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 5-е изд. – Москва : Университет, 2001. – 432с. – ISBN 5-8013-0128-3
307074
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка: Практический курс : Учебник / В.С. Виноградов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 431с. – ISBN 5-06-000789-8
307075
  Турчанинов Г. Грамматика кабардинского языка / Г. Турчанинов, М. Цагов. – М.-Л., 1940. – 160с.
307076
  Бадмаев Б.Б. Грамматика калмыцкого языка. / Б.Б. Бадмаев. – Элиста, 1966. – 116с.
307077
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – М, 1974. – 275с.
307078
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 279с.
307079
  Мазур Ю.Н. Грамматика корейского языка (Морфология. Словообразование) : теоретический курс / Ю.Н. Мазур ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Муравей ; Восточная литература, 2004. – 312 с. – К 250-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-8463-0126-6
307080
  Жукова А.Н. Грамматика корякского языка. Фонетики. Морфология / А.Н. Жукова. – Ленинград, 1972. – 322с.
307081
  Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка / Н.К. Дмитриев. – М..-Л., 1940. – 206с.
307082
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка / К.К. Курдоев. – М.Л., 1957. – 343с.
307083
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка на материале диалектов курманджи и сорани / К.К. Курдоев. – М., 1978. – 294с.
307084
  Горгониев Ю.А. Грамматика кхмерского языка / Ю.А. Горгониев. – М, 1966. – 316с.
307085
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка : Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Учеб. пособие для студ. вузов / С.И. Соболевский; Рос. акад. образования. Северо-Зап. отд. – Санкт-Петербург : Алетейя, Летний сад, 1999. – 432с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329-070-4
307086
  Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка / Н.В. Юшманов. – М., 1985. – 174с.
307087
  Яковлев Н.Ф. Грамматика литературного кабардино-черкесского языка / Н.Ф. Яковлев. – Москва, 1941
307088
  Бубрих Д.В. Грамматика литературного Коми языка. / Д.В. Бубрих. – Л., 1949. – 200,7с.
307089
  Бунини И.А. Грамматика любви / И.А. Бунини. – Красноярск, 1988. – 405с.
307090
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Изд. 2-е. – Киев, 1995. – 462 с.
307091
  Павловский А. Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших Малороссийское наречие от чистаго Российского языка, сопровождаемое разными ... сочинениями. / сочин. Ал. Павловский. – В Санкт-Петербурге : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 114 с.


  Код-Гр,фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.-картон, корінець зі шкіри з тисненням
307092
  Левицкий Иосиф Грамматика немецкого языка : для студентов першой и другой кляссы, по школах тривияльных и парафияльных во Королевствах Галиции и Лодомерии, Державе Австрийской подданных, ко быгоде народа галицко-русского / написав Иосиф Левицкий, священник при Церкви Школской. – В Ведни (Wien) : Иждивением ц.к. книг школьных Администрации при с. Анне на с. Иоаньской улици, 1845. – IV, 228, [4] с.
307093
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд. – Москва, 1942. – 247 с.
307094
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 7-е изд. – Москва, 1945. – 262 с.
307095
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 2-е изд. – Москва, 1945. – 264 с.
307096
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 9-е изд. – Москва, 1947. – 262 с.
307097
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд, Л.Я. Браве; под ред. Л.В. Щерба. – Изд. второе. – Москва, 1947. – 246 с.
307098
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 7-е. – Москва, 1956. – 295 с.
307099
  Гулыга Е.В. Грамматика немецкого языка / Е.В. Гулыга, М.Д. Натанзон. – М., 1957. – 355с.
307100
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 9-е. – Москва, 1958. – 295 с.
307101
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1958. – 22 с.
307102
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 10-е. – Москва, 1959. – 295 с.
307103
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 11-е. – Москва, 1960. – 295 с.
307104
   Грамматика немецкого языка. – М, 1960. – 436с.
307105
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд. – М, 1962. – 427с.
307106
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Л., 1962. – 34с.
307107
  Патиш М С. Фромзель И Л. Грамматика немецкого языка / М С. Фромзель И Л. Патиш. – Л., 1963. – 32с.
307108
  Меркель Ю.А. Грамматика немецкого языка / Ю.А. Меркель. – Л., 1964. – 18с.
307109
  Левинсон Л.И. Грамматика немецкого языка / Л.И. Левинсон, Ю.А. Меркель. – Л., 1966. – 16с.
307110
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Л., 1967. – 37с.
307111
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг, Н.И. Шатт. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1968. – 28с.
307112
   Грамматика немецкого языка. – М, 1968. – 200с.
307113
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1968. – 22 с.
307114
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд,. – М, 1970. – 248с.
307115
  Барыкина Н.А. Грамматика немецкого языка / Н.А. Барыкина. – Владимир, 1989. – 64с.
307116
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Київ, 1995. – 224с.
307117
  Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка / В.М. Завьялова, И.В. Извольская. – М., 1995. – 189с.
307118
  Юнг В. Грамматика немецкого языка / В. Юнг. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 544с. – ISBN 5-86617-059-0
307119
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche Grammatik : по новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка 2006 года / И.П. Тагиль. – 6-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-9925-0258-9
307120
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., исправл., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2002. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
307121
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1960. – 16с.
307122
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – Л, 1962. – 28с.
307123
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – 2-е изд. – Л, 1970. – 24с.
307124
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 14с.
307125
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 15с.
307126
  Смеречанский Р.И. Грамматика немецкого языка. / Р.И. Смеречанский. – Киев, 1981. – 312с.
307127
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол. / А.А. Бойко. – Л., 1962. – 52с.
307128
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол. Индикатив. Императив. Словообразование и управление глаголов. / А.А. Бойко. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л., 1966. – 47с.
307129
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы и союзные слова. Бессоюзная связь предложений. / А.А. Бойко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Л., 1968. – 30с.
307130
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы. Бессоюзная связь предложений. / А.А. Бойко. – Л., 1964. – 28с.
307131
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З. Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 1 : Фонетическое введение и морфология именных частей речи. – 1962. – 262 с.
307132
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З.Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознаения. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 2 : Глагол, наречие, образные слова, междометия, служебные слова. – 1965. – 264 с.
307133
  Калмыкова С.А. Грамматика ногайского языка / С.А. Калмыкова, М.Ф. Саруева. – Черкесск
1. – 1973. – 320с.
307134
  Арно А. Грамматика общая и рациональная, содержащая основы искусства речи, издоженные ясным и естественным образом, толкование общего в языках и главные различия между ними, а также -- многочисленные новые / А. Арно, Лансло.К. – Москва, 1990. – 271с.
307135
  Крижанская Ю.С. Грамматика общения / Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков. – Л., 1990. – 206с.
307136
  Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1940. – 302с.
307137
  Багаев Николай Константинович Грамматика осетинского языка : Автореф... канд.филол.наук: / Багаев Николай Константинович; Тбилис. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Орджоникидзе, 1955. – 20л.
307138
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
1. – 1963. – 368с.
307139
  Выренкова А.С. Грамматика ошибок и грамматика конструкций: "эритажный" ("унаследованный") русский язык / А.С. Выренкова, М.С. Полинская, Е.В. Рахилина // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – C. 3-19. – ISSN 0373-658Х
307140
  Поппе Н.Н. Грамматика письменно-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1937. – 196с.
307141
  Откупщикова М.И. Грамматика порядка слов для синтеза при автоматическом переводе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Откупщикова М.И.; Откупщиков М.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 20 с.
307142
  Позднеев Д.М. Грамматика разговорного японского языка Конспект лекций. / Д.М. Позднеев. – М, 1923. – 171с.
307143
  Дородных А.И. Грамматика речевого общения / А.И. Дородных. – Х., 1987. – 110с.
307144
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, перераб. – К
1. – 320с.
307145
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Грамматика русского языка / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 126, [1] с. – (Книги для современной школы)
307146
  Кошутичь Р. Грамматика русского языка : I. фонетика : А. Общая часть (Литературное произношение) / Рад. Кошутичь. – Петроград : Типография Российской АН
2 изд. – 1919. – 512 с.
307147
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – М.
2. – 1938. – 143с.
307148
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – М.
2. – 1939. – 143с.
307149
   Грамматика русского языка : учеб. для 5-го и 6-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. – 1944. – 155, [1] с.
307150
   Грамматика русского языка : учеб. для 6-го и 7-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Синтаксис. – 1944. – 151, [1] с.
307151
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М., 1945. – с.
307152
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка / Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, испр. – М., 1947. – 152с.
307153
   Грамматика русского языка. – 8-е изд. – М
1. – 1947. – 208с.
307154
   Грамматика русского языка. – Рига
1. – 1947. – 272с.
307155
   Грамматика русского языка. – Рига
2. – 1947. – 196с.
307156
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
1. – 1948. – 208с.
307157
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
2. – 1948. – 152с.
307158
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М.
2. – 1948. – 144с.
307159
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка / Н.М. Баженов. – Изд. 12-е. – Киев
2. – 1949. – 160с.
307160
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М
1. – 1950. – 208с.
307161
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М.
2. – 1950. – 152с.
307162
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
1. – 1951. – 208с.
307163
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
2. – 1951. – 152с.
307164
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 1. – 1952. – 720 с.
307165
   Грамматика русского языка. – 13-е изд. – М
2. – 1952. – 152с.
307166
   Грамматика русского языка. – 14-е изд. – М
1. – 1953. – 208с.
307167
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 11-е, перераб. – К
1. – 1953. – 320с.
307168
   Грамматика русского языка. – М
2. – 1953. – 152с.
307169
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 12-е, перераб. – К
1. – 1954. – 320с.
307170
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2 ч. 1. – 1954. – 703 с.
307171
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2 ч. 2. – 1954. – 444 с.
307172
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка / Н.М. Баженов. – Киев
Т.2, ч.2. – 1954
307173
  Антошина В.П. Грамматика русского языка / В.П. Антошина. – Изд. 12-е. – Москва, 1965. – 255с.
307174
   Грамматика русского языка. – Иркутск
Вып. 1. – 1972. – 222 с.
307175
   Грамматика русского языка. – 3-е изд. – София, 1980. – 316с.
307176
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева; перевод Алиреза Акбарипур. – Москва : Русский язык, 1996. – Текст на русском и арабском языках. – ISBN 964-377-087-7
307177
   Грамматика русского языка в свете генеративной лингвистики. – М, 1977. – 188с.
307178
  Чендулаева Е.Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты) / Е.Г. Чендулаева. – Москва : Материк-Альфа, 2005. – 80с. – ISBN 5-98466-040-7
307179
  Богданов В. Грамматика русского языка. (Этимология, сближенная с синтаксисом) : курс среднего и старшего возрастов / составил : В. Богданов. – С.-Петербург : Книжный магазин В. Эриксон, 1897. – 294с., [9] с. + Приложение: с. 1-45. – с прилож.: 1. Краткой грамматики древнеславянского языка и образцов из Остромирова Евангелия. 2. Орфографического указателя
307180
  Гароди Р. Грамматика свободы / Р. Гароди. – М., 1952. – 144с.
307181
  Арутюнян А. Грамматика свободы : (проблемы постсоветского реализма) / Армен Арутюнян. – Ереван : АРТ, 2007. – 141с. – Шифр. дубл. 34 Арут. (доп. карт. всем.). – ISBN 978-99941-72-03-0
307182
  Кузьмина А.И. Грамматика селькупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 266с.
307183
  Кузьмина А.И. Грамматика сельскупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 265с.
307184
  Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка / Н.Ф. Иртеньева. – М, 1956. – 191с.
307185
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с.
307186
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка / И.П. Крылова. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 223с.
307187
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – 3-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1986. – 430с.
307188
  Верба Л.Г. Грамматика современного английского языка (справочник) = Modern English Grammar (reference book) / Верба Л.Г., Верба Г.В. – Москва : Дом Славянской книги ; ИП Логос-М, 2007. – 365, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 5-8112-0673-9
307189
   Грамматика современного башкирского литературного языка. – М, 1981. – 495с.
307190
  Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка : фонетика и морфология / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : АН СССР, 1951. – 195 с.
307191
  Чоботарь А.В. Грамматика современного немецкого языка / Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. – Донецк : БАО, 2005. – 432 с. + Приложение: с. 403-422. – ISBN 966-338-139-6
307192
   Грамматика современного русского литературного языка. – М, 1970. – 767с.
307193
  Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1956. – 569с.
307194
   Грамматика современного удмурдского языка. – Ижевск, 1962. – 376с.
307195
  Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1960. – 447с.
307196
  Головнин И.В. Грамматика современного японского языка / И.В. Головнин. – М., 1986. – 315с.
307197
  Шаров В.Д. Грамматика судьбы / В.Д. Шаров. – К., 1988. – 40с.
307198
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / М.С. Андронов. – Москва, 1966. – 281с.
307199
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / М.С. Андронов. – Москва, 1987. – 296с.
307200
  Гулямов Я.Г. Грамматика ташкентского говора. / Я.Г. Гулямов. – Ташкент
Ч.1. – 1968. – 163с.
307201
  Повилейко Р.П. Грамматика творчества: ГДе и как сливается искусство с техникой? / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1976. – 56с.
307202
  Вейхман Г.А. Грамматика текста : Учебное пособие по английскому языку / Г.А. Вейхман. – Москва : Высшая школа, 2005. – 640с. – ISBN 5-06-005247-8
307203
  Исхаков Ф.Г. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология / Ф.Г. Исхаков, А.А. Пальмбах. – М., 1961. – 472с.
307204
  Кононов А.Н. Грамматика турецкого языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1941. – 312с.
307205
   Грамматика устной речи : английский язык. – 86с.
307206
   Грамматика финского языка. – М.Л,, 1958. – 296с.
307207
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – Москва, 1955. – 272с.
307208
  Бер О.М. Грамматика французского языка / О.М. Бер. – Ленинград, 1960. – 46 с.
307209
  Алямская Н.В. Грамматика французского языка / Н.В. Алямская, Р.А. Пашинина. – Ленинград
3. – 1960. – 34с.
307210
  Заславская П.И. Грамматика французского языка / П.И. Заславская, И.Н. Юматов. – Л., 1961. – 36с.
307211
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – М., 1964. – 304с.
307212
   Грамматика французского языка. – М, 1969. – 340с.
307213
  Заславская П.И. Грамматика французского языка : учебник / П.И. Заславская, Н.В. Алямская, Р.А. и др. Пашинина. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1978. – 323с.
307214
  Гойда М.М. Грамматика французского языка / М.М. Гойда. – Киев, 1985. – 119с.
307215
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 4-е, перераб. и допол. – Москва : Высшая школа, 1989. – 336с. – ISBN 5-06-001478-9
307216
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 4-е изд., пераб. и дополн. – Москва : Lingva, 1996. – 336с.
307217
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le Francais : Практический курс.Учебник для ин-тов и фак.иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 5-е изд., испр. и допол. – Москва : Нестор, 1997. – 480с. – ISBN 5-87759-035-9
307218
  Ховхун В.П. Грамматика французского языка : для студентов и школьников / В.П. Ховхун. – Москва : ИП Логос-М, 2008. – 384 с. – (Вас ждет успех). – ISBN 978-5-8112-3379-3
307219
  Солодухина И.В. Грамматика французского языка в таблицах с упражнениями и тестами / И.В. Солодухина. – Москва : Филоматис, 2006. – 254, [2] с. : табл. – (Учебники и словари ) ( Le francais). – ISBN 5-98111-073-2
307220
  Лобанова Л.Г. Грамматика французского языка. / Л.Г. Лобанова, Д Т. Виноградова, . – Москва, 1957. – 231с.
307221
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина, Л.Л. Тривуш. – Л, 1959. – 40с.
307222
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1966. – 36с.
307223
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для втузов и вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – Л., 1940. – 243с.
307224
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для препод. сред. шк. / Е.О. Костецкая. – М., 1959. – 375с.
307225
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 10-е, стереотипное. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 480 с. – ISBN 5-901074-13-0
307226
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 9-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2001. – 480с. – ISBN 5-901074-10-6
307227
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М., 1948. – 240с.
307228
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1954. – 331с.
307229
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – М., 1957. – 330с.
307230
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – М., 1957. – 330с.
307231
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 5-е изд. – М., 1959. – 328с.
307232
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 3-е изд., испр. – Москва, 1979. – 407с.
307233
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – М., 1969. – 456с.
307234
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 2-е изд., испр. – Москва : Вища школа, 1975. – 424с.
307235
  Заботкина О.С. Грамматика фркнцузского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1958. – 44с.
307236
  Варшавская А.И. Грамматика функциональных классов как способ описания синтаксической структуры элементарного предложения : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Варшавская А.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1970. – 24 с.
307237
   Грамматика хакасского языка. – М, 1975. – 418с.
307238
  Дешериев Ю.Д. Грамматика хиналугского языка. / Ю.Д. Дешериев. – М., 1959. – 224с.
307239
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
1. – 1957. – 236с.
307240
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
2. – 1962. – 522с.
307241
  Травничек Ф. Грамматика чешского литературного языка / Ф. Травничек. – М
1. – 1950. – 48с.
307242
  Чекалина Е.М. Грамматика шведского языка / Е.М. Чекалина. – М., 1984. – 107с.
307243
  Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1941. – 307с.
307244
  Колегов А.В. Грамматика языка-посредника эльюнди / А.В. Колегов. – 1-е изд. – Тирасполь : РИО ПГУ, 1998. – 220с.
307245
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – М.-Л.
1. – 1962. – 300с.
307246
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – Л.
2. – 1967. – 288с.
307247
  Менивщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов. : Автореф... Доктора филол.наук: / Менивщиков Г.А.; АН СССР.Ин-тд языкознания. – М, 1965. – 32л.
307248
  Смирнов Ю.А. Грамматика языка панджаби / Ю.А. Смирнов. – М., 1976. – 478с.
307249
  Лебедев К.А. Грамматика языка пушту / К.А. Лебедев. – Москва, 1988. – 108с.
307250
  Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII - IX вв. / А.Н. Кононов. – Л., 1980. – 255с.
307251
  Дымшиц З.М. Грамматика языка хинди / З.М. Дымшиц. – М
2. – 1986. – 297с.
307252
  Москалев А.А. Грамматика языка чжуан. / А.А. Москалев. – М., 1971. – 336с.
307253
  Чамберлэн Б.Х. Грамматика японского разговорного языка : теоретическая часть / Б.Х. Чамберлэн; пер. с англ. В. Костылева. – С.-Петербург, 1908. – 298, [2] с. – (Издания факультета Восточных языков Императорского С.- Петербургского университета ; № 28)
307254
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М, 1958. – 676с.
307255
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М
2. – 1959. – 266с.
307256
  Грисле Р.Я. Грамматики XVII века как источник истории латышского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Грисле Р.Я.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1958. – 24л.
307257
  Бойко Б.И. Грамматики инверсно-квазирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Бойко Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
307258
   Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. – Москва : Изд-во МГУ, 2000. – 528с. – ISBN 5-211-03907-6
307259
  Смотрицкий М. Грамматики славенскія правилное синтагма / М. Смотрицкий; Подготовка к изданию В.В. Нимчука; Отв. ред. В.М. Русановский. – Факсимильное издание "Грамматики" 1619 г. – Київ : Наукова думка, 1978. – [250c.]
307260
  Гулыга Е.В. Грамматико-лексические поля в современном немецокм языке / Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс. – М., 1969. – 184с.
307261
  Ягмуров Б. Грамматико-лексический коррективный курс немецкого языка на коммуникативной основе (на материале VIII класса Туркменской школы) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ягмуров Б.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1970. – 28л.
307262
  Тарасова Елена Владимировна Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке : Автореф... наук: 10.02.04 / Тарасова Елена Владимировна; КГУ. – К., 1976. – 26л.
307263
  Тарасова Е.В. Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке (на мат. англ. яз. Великобритании, США, Канады и Австралии) : Дис... канд. филолог.наук: / Тарасова Е.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1975. – 168л. – Бібліогр.:л.140-165
307264
  Шнайдман М.Н. Грамматико-лексическое микрополе прошедшего времени в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шнайдман М.Н. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24 с.
307265
  Текучев А.В. Грамматико-орфографически словарь русского языка / А.В. Текучев, Б.Т. Панов. – Москва, 1976. – 248с.
307266
  Кокеладзе Р.Г. Грамматико-семантические разряды сочетаний существительных с родительным падежом в русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Кокеладзе Р.Г.; Тбилисск.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
307267
  Портянников В.А. Грамматико-стилистическая характеристика вопросительных предложений современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Портянников В.А.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1967. – 28л.
307268
   Грамматико-стилистические упражнения (пр и изучении частей речи). – Л, 1969. – 264с.
307269
   Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса. – М, 1976. – 143с.
307270
  Герасимов В.И. Грамматическая "правильность" и "приемлемость" высказывания. К вопросу о соотношении семантики и синтаксиса : научно-аналит. обзор / В.И. Герасимов, Л.Г. Лузина, С.Ю. Медведева; АН СССР, Ин-т Науч. информации по обществ. наукам. – Москва, 1979. – 75 с. – Авт. указ. на об. тит. л.
307271
  Пулатова Г.Д. Грамматическая доминанта типа текста и ее стилистическое использование в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пулатова Г.Д.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
307272
   Грамматическая и лексическая семантика глагола и имени в рамках предложения во французском языке (синхрония и диахрония). – М, 1986. – 120с.
307273
  Невмержицкий Иван Степанович Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Невмержицкий Иван Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.152-175
307274
  Невмержицкий Иван Степанович Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Невмержицкий Иван Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
307275
   Грамматическая интерференция в условиях национально-русского двуязычия. – М, 1990. – 203с.
307276
  Булгакова Т.В. Грамматическая интерференция и иные факторы, влияющие на русскую речь узбеков / Т.В. Булгакова. – Ташкент, 1977. – 84с.
307277
  Пицкова Л.П. Грамматическая категория вида в современном французском языке / Л.П. Пицкова. – М, 1982. – 160с.
307278
  Гончаров Евгений Борисович Грамматическая категория залога как основное языковое средство отображения пространственной характеристики движения : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Гончаров Евгений Борисович; Киевский гос. пед. ин-ти ин. яз. – К., 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.145-172
307279
  Гончаров Евгений Борисович Грамматическая категория залога как основное языковое средство отображения пространственной характеристики движения (На материале франц. языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.05 / Гончаров Евгений Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
307280
  Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст / А.В. Бондарко. – Л, 1971. – 116с.
307281
  Назаретян О.Н. Грамматическая категория лица в современном армянском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.20.02 / Назаретян О.Н.; МП Армян.ССР.Армян.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1973. – 26л.
307282
  Морозова Елена Владиславовна Грамматическая категория пространственно-временного континуума в художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Морозова Елена Владиславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 22л.
307283
  Рожавин М. Грамматическая категория рода существительных русского языка в англоязычной аудитории // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 173-181. – ISBN 966-581-102-9
307284
  Бабасян А.С. Грамматическая категория числа в армянском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Бабасян А.С.; Ереван. гос. ун-т им В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 32л.
307285
  Недбайло Л.И. Грамматическая категория числа в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Недбайло Л.И. ; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1968. – 19 с.
307286
   Грамматическая лексикология русского языка. – Казань : Изд. Казанского ун-та, 1978. – 189 с.
307287
  Скоробогатова Е.А. Грамматическая модель как маркер интертекстуальности и совмещения дискурсов в языке русской поэзии нового времени // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 239-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті показано, що в російській поетичній мові існують граматичні моделі, що усталено відтворюються, опираючись на прецедентні тексти, повторюючи певний поетичний смисл або смисли, вказуючи на поєднання дискурсів. Розглянуто ряд граматичних моделей ...
307288
  Маулер Ф.И. Грамматическая омонимия в английском языке / Ф.И. Маулер. – Орджоникидзе
1. – 1977. – 91с.
307289
  Маулер Федор Иосифович Грамматическая омонимия в современном английском языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Маулер Федор Иосифович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 47л.
307290
  Зазаева Н.И. Грамматическая помета во фразеологической лексикографии как метатекст // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2001. – № 520 : Філологічні аспекти дослідження дискурса. – С.119-121. – (Філологія ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
307291
  Граудина Л.К. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов / Л.К. Граудина. – М., 1976. – 454с.
307292
  Питинов В.Н. Грамматическая природа деепричастий в современном чешском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Питинов В.Н.; АН УССР. Отд-ние. обществ. наук. – К., 1962. – 22л.
307293
  Петрикевич Н.В. Грамматическая роль глагола в образовании белорусских пословиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Петрикевич Н.В.; АН Белорусской ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1974. – 22л.
307294
   Грамматическая семантика. – Горький, 1977. – 125с.
307295
   Грамматическая семантика. – Горький, 1978. – 108с.
307296
   Грамматическая семантика. – Горький, 1979. – 153с.
307297
   Грамматическая семантика. – Горький, 1980. – 161с.
307298
  Порман Н.Р. Грамматическая семантика глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Порман Н.Р.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
307299
   Грамматическая семантика глагола и имени в языке и речи. – К, 1988. – 132с.
307300
   Грамматическая семантика русского языка. – Вологда, 1983. – 118с.
307301
  Кручинкина Н.Д. Грамматическая семантика французского предложения / Н.Д. Кручинкина. – Саранск, 1987. – 42с.
307302
  Шендельск Е.И. Грамматическая синонимия (на базе морфоло. глагола в совр. нем. яз.) : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Шендельск Е.И. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1964. – 51 с. – Бібліогр.:с.51
307303
  Мамедов И.Т. Грамматическая синонимия в азербайджанском языке (на основе глагольных форм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.665 / Мамедов И.Т.; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1970. – 36л.
307304
  Василенко С.Ф. Грамматическая синонимия предикативных форм глагола в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Василенко С.Ф.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
307305
  Оленич Р.М. Грамматическая система Квинта Реммия Палемона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Оленич Р.М. ; Льв. ГУ. – Львов, 1964. – 19 с.
307306
  Драгунов А.А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка. / А.А. Драгунов. – Л., 1962. – 271с.
307307
  Сердюков П.И. Грамматическая сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сердюков П.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1978. – 24л.
307308
  Молозовенко И.О. Грамматическая сочетаемость перфектного инфинитива в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Молозовенко И.О.; АН УССР. Отд. общейств. наук. – К., 1963. – 23л.
307309
  Кононенко В.И. Грамматическая стилистика русского языка: для уч-ля / В.И. Кононенко. – К., 1981. – 242с.
307310
  Кононенко В.И. Грамматическая стилистика русского языка: для уч-ля / В.И. Кононенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – К., 1991. – 239с.
307311
  Попова З.Д. Грамматическая стилистика русского языка: пособие для изуч. рус. яз. как неродной. / З.Д. Попова. – Воронеж, 1982. – 73с.
307312
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка / Н.М. Фирсова. – М, 1984. – 272с.
307313
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка : Имя существительное. Глагол; Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений и фак-тов иностранных языков / Н.М. Фирсова. – Москва, 2002. – 352с. – ISBN 5-209-01439-8
307314
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка : учеб. пособ. для студ. вузов и ф-тов иностр. языков / Н.М. Фирсова ; ред. О. Урибес. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2005. – 352 с. – (Учебное пособие по испанскому языку). – ISBN 5-06-005023-8
307315
  Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. – М., 1989. – 202,6с.
307316
  Писарев Дмитрий Сергеевич Грамматическая структура и коммуникативные фукнции восклицательных предложений в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Писарев Дмитрий Сергеевич; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 15л.
307317
   Грамматическая структура и фразеологизмы романо-германских языков. – Казань, 1973. – 120с.
307318
  Чухранов Василий Николаевич Грамматическая структура категории экстремальности (на материале современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чухранов Василий Николаевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
307319
  Арешенков Юрий Александрович Грамматическая структура комментаторской речи (на материале информационных передач украинского телевидения и радио) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Арешенков Юрий александрович ; Днпропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1981. – 23 с.
307320
  Абдуразаков М.А. Грамматическая структура простого предложения / М.А. Абдуразаков. – Ташкент, 1978. – 166с.
307321
  Абдуразаков М.А. Грамматическая структура простого предложения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05.,10.02.06 / Абдуразаков М.А.; СССР. МВ и ССО. Моск.гос.ун-т. – Москва, 1979. – 51л.
307322
  Джапаров А. Грамматическая структура словосочетания в современном кригизском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джапаров А.; МГУ. – М., 1955. – 23л.
307323
  Сулимовская З.В. Грамматическая сущность и функционирование структур вторичной предикации в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сулимовская З.В.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 23л.
307324
  Решетова Л.В. Грамматическая терминология узбекского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Решетова Л.В.;. – Ташкент, 1964. – 22л.
307325
  Давыдов А.Д. Грамматическая традиция манинка в трудах Сулеймана Канте. Ч. 1 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-14. – Библиогр.: С. : 14 ; 10 назв;. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227
307326
  Чебялис Д. Грамматическая установка существительного и именное склонение во французском языке IX-XVI веков. / Д. Чебялис. – Вильнюс, 1978. – 182с.
307327
  Корунец И.В. Грамматическая форма и конструктивно значимые элементы словосочетаний современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Корунец И.В. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1966. – 27 с.
307328
  Литвинов П В. Грамматическая характеристика аналитических глагольных лексем в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Литвинов В.П,; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 19л.
307329
  Данилович Николай Александрович Грамматическая характеристика фразеологизмов современного белорусского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Данилович Николай Александрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1984. – 22л.
307330
  Харитонова И.Я. Грамматически значимые признаки семантики слова в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Харитонова И.Я. ; АН СССР, Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Ленинград, 1985. – 39 с.
307331
  Попов Р.Н. Грамматические архаизмы в устойчивых фразеологических единицах русского языка. (На матер. именного склонения). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов Р.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 16л.
307332
  Мановицкая А.Я. Грамматические взаимосвязи сказуемого с подлежащим и обращением в украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Мановицкая А.Я. ; МВ и ССО СССР, Днепропет. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
307333
  Пумпянский А.Б. Грамматические закономерности научной и технической литературы . Англо-русские эквиваленты / А.Б. Пумпянский. – Калинин, 1982. – 80с.
307334
  Криворучко П.М. Грамматические значения временных форм русского глагола / П.М. Криворучко. – Киев, 1963. – 63с.
307335
  Толоченко П.В. Грамматические значения и синтаксические функции герундия в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Толоченко П.В.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
307336
  Островский Б.Я. Грамматические значения личных форм глагола дари: спецкурс / Б.Я. Островский. – М., 1991. – 112с.
307337
  Ситницкая Елена Борисовна Грамматические значения формы Werden + INF.I/INF.II в современном немецком языке : Дис... кандидата филологич.наук: 10.02.04 / Ситницкая Елена Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 198л. – Бібліогр.:л.191-197
307338
  Ситницкая Е.Б. Грамматические значения формы werden+inf.1/inf.2 в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ситницкая Е.Б.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
307339
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин
2. – 1973. – 132с.
307340
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин, 1974. – 222с.
307341
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка) : межвузовский тематический сборник. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1977. – 161с.
307342
   Грамматические и лексикологические исследования. – Кишинев, 1977. – 158с.
307343
   Грамматические и лексикологические исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1981. – 175с.
307344
  Тертя Анастасия Семеновна Грамматические и лексические значения глагльных конструкций с возвратным местоимением в аккузативе (на мат. молдавского яз. в сравнении с франц. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тертя Анастасия Семеновна; Кишиневский Гос. Ун-т. – К., 1978. – 167л.
307345
  Тертя А.С. Грамматические и лексические значения глагольных конструкций с возвратным местоимением в аккузативе (на матер. молдав. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Тертя А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 12 с.
307346
  Кешикашвили И.Д. Грамматические и лексические особенности языка произведений Т.Разикашвили и бачаны : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Кешикашвили И.Д.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
307347
   Грамматические и лексические системы в романских и германских языках. – Кишинев, 1984. – 146 с.
307348
   Грамматические и фонетические исследованияпо германским языкам. – Кишинев, 1977. – 170с.
307349
  Кондрашов В.Н. Грамматические игры и загадки / В.Н. Кондрашов. – Кострома, 1961. – 130с.
307350
  Близниченко К.Л. Грамматические идиоматизмы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Близниченко К.Л.; АН УССР. – К, 1970. – 30л.
307351
   Грамматические исследования : сборник научных трудов. – Ленинград
Ч. 1. – 1975. – 144 с.
307352
   Грамматические исследования : сборник научных трудов. – Ленинград
Ч. 2. – 1975. – С. 145-262
307353
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1989. – 284с.
307354
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1991. – 246с.
307355
  Никитевич В.М. Грамматические категори в современном русском языке / В.М. Никитевич. – М, 1963. – 246с.
307356
  Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении. / Ц.Б. Цыдендамбаев. – М., 1979. – 148с.
307357
  Луценко Н.А. Грамматические категории в системе и узусе : (глагол и имя) / Н.А. Луценко. – Донецк, 2003. – 202с. – ISBN 966-639-157-0
307358
  Никитевич В.М. Грамматические категории в современном русском языке / В.М. Никитевич. – Москва, 1963. – 246с.
307359
   Грамматические категории в тексте. – М, 1985. – 162с.
307360
  Оранский И.М. Грамматические категории вида и краткости в глагольной системе совредменного афганского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Оранский И.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1951. – 24л.
307361
  Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке / И.П. Мучник. – Москва, 1971. – 298с.
307362
   Грамматические категории глагола и предикатный синтаксис текста. – Владимир, 1985. – 93с.
307363
  Никитевич В.М. Грамматические категории имени и глагола в русском языке / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1962. – 311с.
307364
  Никитевич В.М. Грамматические категории именных частей речи в современном русском языке / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1959. – 112с.
307365
  Ференц С.А. Грамматические категории отрицания в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Ференц С.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1972. – 23л.
307366
  Панчвидзе В. Грамматические классы в будухском глаголе. / В. Панчвидзе. – 463-470с.
307367
  Кадагидзе Н.Д. Грамматические классы в глаголе бацбийского (цова-тушинского) языка (в связи с другими категориями и соответствующими конструкциями глагола) : Автореф... канд. филологич.наук: / Кадагидзе Н.Д.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1953. – 24л.
307368
   Грамматические концепции в языкознании ХІХ века. – Л, 1985. – 294с.
307369
   Грамматические лабораторные работы по немецкому языку. – Владивосток, 1972. – 48с.
307370
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева, Л.М. Щетинин. – Ростов н/Д, 1959. – 88с.
307371
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – 2-е изд., доп. – Ростов н/Д, 1963. – 146с.
307372
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – Изд. 3-е, испр. – Ростов н/Д, 1968. – 178с.
307373
   Грамматические основы правильной русской речи. – М, 1991. – 175с.
307374
  Гуревич И.С. Грамматические особенности китайского языка 3-5 вв. н. э. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуревич И.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 19 с.
307375
  Зограф И.Т. Грамматические особенности китайского языка XII--XIV вв. (по памятнику "Цзин бэнь тунсу сяошо") : Автореф... канд. филол.наук: / Зограф И.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1962. – 20л.
307376
  Мартиросян М.А. Грамматические особенности определений и их стилистическая роль в художественной прози И.С.Тургенева : Автореф... канд. филол.наук: / Мартиросян М.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
307377
  Даневич Алла Вячеславовна Грамматические особенности русских повестей второй половины XVII века : Автореф... канд. филол.наук: / Даневич Алла Вячеславовна; Акад. наук СССР. Отд-ние обществ. наук Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1961. – 17л.
307378
  Матчанова Гавхар Матякубовна Грамматические особенности степеней сравнения имен прилагательных в узбекском языке и способы выражения их в русском : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Матчанова Гавхар Матякубовна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 26л.
307379
  Потужная М.И. Грамматические отношения компонентов глагольнообъектного словосочетания. (На матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Потужная М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. иностр. языков гуманит. фак-т. – Киев, 1969. – 26 с.
307380
   Грамматические очерки по русскому и мордовским языкам. – Горький, 1976. – 98с.
307381
  Инфантова Г.Г. Грамматические признаки несобственно-прямой речи в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантова Г.Г.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 23л.
307382
  Фридман Леон Григорьевич Грамматические проблемы лингвистики текста : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Фридман Леон Григорьевич; АН СССР. Ин-т языковедения. – Л., 1979. – 52л.
307383
  Фридман Л.Г. Грамматические проблемы лингвистики текста / Л.Г. Фридман. – Ростов -на-Дону, 1984. – 134с.
307384
  Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке / В.Я. Плоткин. – Кишинев, 1975. – 127с.
307385
  Зверева Е.Н. Грамматические соответствия английского и русского языков. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1962. – 299с.
307386
  Царькова И.В. Грамматические способы выражения агенса и меди-агенса в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Царькова И. В.; МВ ССО СССР, Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 22л.
307387
  Осипова О.А. Грамматические способы выражения понятия будущего в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипова О.А. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1958. – 17 c.
307388
  Никольская Е.К. Грамматические средства выражения временных отношений в сложном предложении с временными придаточными в современном французмком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Е. К.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
307389
  Сонич Т.П. Грамматические средства выражения некатегоричного высказывания в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сонич Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 23л.
307390
  Канделаки Г.И. Грамматические средства выражения побудительной (императивной модальности в современном французском языке) : Автореф... канд. филол.наук: / Канделаки Г.И.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 17л.
307391
  Чернецкий В.К. Грамматические средства выражения принадлежности в русском литературном языке конца XVII в. - первой трети XVIII в. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернецкий В.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1954. – 16л.
307392
  Байсара Людмила Ивановна Грамматические средства выражения сравнения в современном английском языке. : Автореф... канд филол.наук: 10.02.04 / Байсара Людмила Ивановна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1975. – 27л.
307393
  Янелюнайте Сигита Стасевна Грамматические средства выражения эмотивности в тексте (современный немецкий язык) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Янелюнайте Сигита Стасевна ; Моск. госпед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 21 с.
307394
  Михеев А.Ф. Грамматические средства и формы выражения следственных отношений основания - вывода в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михеев А.Ф.; Куйбышев. гос. пед.ин-т им. В.В.Куйбышева. – Барнаул, 1967. – 32л.
307395
  Глухова Наталия Андреевна Грамматические средства компрессии информации в текстах малой формы (газетного стиля немецкого языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Глухова Наталия Андреевна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1985. – 26 с.
307396
  Горюнов В.К. Грамматические средства разграничения лексических значений (На матер. многозначн. глаголов соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горюнов В. К.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1966. – 24л.
307397
  Старков А.П. Грамматические структуры английского языка / А.П. Старков. – Воронеж, 1962. – 96с.
307398
  Попова И.Н. Грамматические структуры во французской разговорной речи : сб. упражнений / И.Н. Попова. – Москва, 1984. – 215с.
307399
  Рахманова Л.И. Грамматические толкования в современных толковых словарях (К проблеме определения слова в толковом словаре) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Рахманова Л.И.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
307400
  Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка / Э.Г. Добронецкая. – Казань, 1986. – 117с.
307401
  Бергер Д. Грамматические трудности немецкого языка / Д. Бергер. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 208с. – ISBN 5-86617-052-3
307402
   Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. – 2-е изд. – М, 1969. – 152с.
307403
  Савинова Е.С. Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. / Е.С. Савинова. – М., 1963. – 80с.
307404
  Бекина Л.А. Грамматические трудности при переводе научной литературы. / Л.А. Бекина, Э.Г. Староверова. – Ярославль, 1973. – 88с.
307405
  Эйбхаум Г.Н. Грамматические упражения на материале общественно-политической и бытовой лексики / Г.Н. Эйбхаум. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1966. – 143 с.
307406
   Грамматические упражнения на английском языке на спортивной лексике. – Л, 1973. – 60с.
307407
  Василевская Н. Грамматические упражнения по английскому языку / Н. Василевская. – Москва, 1941. – 176 с.
307408
   Грамматические упражнения по русскому языку. – М, 1955. – 624с.
307409
  Данечеева Надежда Васильевна Грамматические формы видовременной системы английского глагола в ситуативном контексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.Р2.04 / Данечеева Надежда Васильевна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
307410
  Халилов А. Грамматические функции изафета в современном таджикском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халилов А.; Самарк.гос.ун-т. – Душанбе, 1965. – 30л.
307411
  Разумовская М.М. Грамматический анализ при обучении орфографии / М.М. Разумовская. – М, 1962. – 76с.
307412
  Чикобава А.С. Грамматический анализ чансюго (лазского) диалекта с текстами / А.С. Чикобава. – Тбилиси, 1936. – с.
307413
  Цатурова И.А. Грамматический и лексический практикум по базовому курсу "Английский язык" / И.А. Цатурова. – Таганрог, 1991. – 142с.
307414
  Листрова Ю.Т. Грамматический и фонетический разбор / Ю.Т. Листрова. – Воронеж, 1966. – 64с.
307415
  Разоренов Д.А. Грамматический концепт "время" в английском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 0130-9730
307416
  Рахманов И. Грамматический миниум по немецкому языку для втузов / И. Рахманов. – Москва-Ленинград, 1933. – 127 с.
307417
  Акимова И.В. Грамматический навигатор как средство преодоления факторов культурно-языковой интерференции при обучении РКИ (из опыта работы с китайскими учащимися) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 70-76. – ISSN 1562-1391
307418
  Сулейманов Я.Г. Грамматический очерк андийского языка (По данным говора с.Риквани). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулейманов Я.Г.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Махачкала, 1960. – 29л.
307419
  Мадиева Г.И. Грамматический очерк бежтинского языка / Г.И. Мадиева. – Махачкала, 1965. – 208с.
307420
  Саидова П.А. Грамматический очерк годоберинского языка. (По данным говора селения Годобери с привлечением материалов говора селения Зибирхали) : Автореф... кандидата филол.наук: / Саидова П.А.; Дагест. филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы им. Г.Цадасы. – Махачкала, 1965. – 19л.
307421
  Боровкова Т.А. Грамматический очерк языка "Дивану лугат-ит-турк" Махмуда Кашгари : Автореф... канд. филол.наук: / Боровкова Т.А.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1966. – 15л.
307422
  Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X-XIII вв. / А.М. Щербак. – Москва; Ленинград, 1961. – 204с.
307423
  Тенишев Э.Р. Грамматический почерк древнеуйгурского языка по сочинению "Золотой блеск" : Автореф... канд. филол.наук: / Тенишев Э. Р.; ЛГУ. – Л., 1953. – 16л.
307424
  Домашенкина Г.П. Грамматический разбор в вузе и в школе / Г.П. Домашенкина, Т.Б. Иванова. – М., 1974. – 48с.
307425
  Домашенкина Г.П. Грамматический разбор в вузе и в школе / Г.П. Домашенкина, Т.Б. Иванова. – М., 1980. – 53с.
307426
  Текучев А.В. Грамматический разбор в школе / А.В. Текучев. – М., 1963. – 398с.
307427
  Назаров А.Н. Грамматический разбор и грамматическое конструирование / А.Н. Назаров. – Изд. 2-е, доп. – Пенза, 1961. – 63с.
307428
   Грамматический разбор на занятиях по русскому языку. – Махачкала, 1960. – 24с.
307429
  Шаповалова Т.А. Грамматический разбор на уроках русского языка / Т.А. Шаповалова. – М., 1962. – 223с.
307430
  Григорьев А.Г. Грамматический разбор с помощью линокарт / А.Г. Григорьев. – Красноярск, 1971. – 24с.
307431
  Ярнатовская В.Е. Грамматический род имен существительных в немецком языке / В.Е. Ярнатовская. – М., 1956. – 78с.
307432
  Никишин А.С. Грамматический род классических схождений в древних германских языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Никишин А. С.; Моск.гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1974. – 26л.
307433
   Грамматический сборник по машиностроению. – Минск, 1970. – 62с.
307434
  Дурново Н.Н. Грамматический словарь / Н.Н. Дурново. – М.-Птгр., 1924. – 154с.
307435
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка : Около 100 000 слов / А.А. Зализняк. – Москва : Русский язык, 1977. – 879с.
307436
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка : Словоизменение / А.А. Зализняк. – 2-е изд. стереотипн. – Москва : Русский язык, 1980. – 879с.
307437
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение : Около 100 000 слов / А.А. Зализняк. – 3-е. – Москва : Русский язык, 1987. – 878с.
307438
  Великий Д.П. Грамматический способ толкования в уголовно-процессуальном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-171. – (Правоведение ; № 4 (303)). – ISSN 0131-8039
307439
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев, 1930. – 75 с.
307440
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Л, 1931. – 75с.
307441
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Москва-Ленинград, 1934. – 176 с.
307442
  Костромина Е.С. Грамматический статус зависимого имени в предложных и беспредложных атрибутивных структурах современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Костромина Е. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
307443
  Серебрякова Г.А. Грамматический статус и семантика конструкции N+IS GOING+инф. в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Серебрякова Г.А.; Москов. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24л.
307444
  Пронина Т.А. Грамматический статус категорий лица и числа в современных германских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пронина Т.А.; Москов. гос. пед .ин-т ин. языков. – М,, 1982. – 25л.
307445
  Никонова Н.А. Грамматический статус конструкции "Быть + причастие" в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никонова Н. А.; МВССО РСФСР, Ворон. ГУ. – Воронеж, 1975. – 21л.
307446
  Скупченко Л.Н. Грамматический статус лексем After, before, since, till, untill в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Скупченко Л.Н.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
307447
  Максимчук Б.В. Грамматический статус элементарных знаков типа gut в структуре современного немецкого языка : Автореф... канд .филол.наук: 10.-2.04 / Максимчук Б.В.; Льв.ГУ. – Львов, 1977. – 26л.
307448
  Харьковская М.С. Грамматический статус, содержание и употребление формы -S в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Харьковская М.С.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 14л.
307449
   Грамматический строй балканских языков. – Л, 1976. – 318с.
307450
   Грамматический строй и стилистика романских языков. – Калинин, 1979. – 158с.
307451
  Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики / В.Г. Адмони; Павлов В.М. – Ленинград, 1988. – 238с.
307452
  Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопосавлении с словацким / А.В. Исаченко. – Братислава
1. – 1954. – 387с.
307453
  Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопосавлении с словацким / А.В. Исаченко. – Братислава
2. – 1960. – 579с.
307454
  Мещанинов И.И. Грамматический строй урартского языка / И.И. Мещанинов. – М.-Л, 1958. – 151с.
307455
  Кондратьев В.Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности / В.Г. Кондратьев. – Л, 1981. – 191с.
307456
  Думбрэвяну И.М. Грамматическое выражение категории будущего времени в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Думбрэвяну И.М.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М, 1971. – 23л.
307457
  Ковылина-Шакарян Грамматическое выражение принадлежности в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковылина-Шакарян Г.Н.; М-во высш.образования СССР. – Ереван, 1954. – 22л.
307458
   Грамматическое значение и контекст. – Иваново, 1980. – 164с.
307459
  Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл / А.В. Бондарко. – Л, 1978. – 176с.
307460
  Румянцева Е.В. Грамматическое значение придаточных предложений, вводимых вопросительными словами (W-Worter). (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Румянцева Е.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1963. – 20 с.
307461
   Грамматическое значение фазы прекращения процесса и аналитические средства его выражения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ризаев . Х,; Ризаев . Х,; АН СССР, Лен. ин-т языкознан. – Ленинград. – 21л.
307462
   Грамматическое описание славянских языков. – М, 1974. – 256с.
307463
  Джураев Р. Грамматическое описание языка "Asrar ut-tavhid" -- таджикско-персидского памятника 12 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джураев Р.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 19л.
307464
  Урекенова Р.А. Грамматическое освоение казахским языком отностельных прилагательных русского языка. (В сравнении с другими тюрк. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.655 / Урекенова Р.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1969. – 29л.
307465
  Потужная М.И. Грамматическое отношение компонентов глагольно-объективного словосочетания : Дис... докт. филолог.наук: / Потужная М.И.; КГУ. – Киев, 1969. – 280л.
307466
  Толстой И.В. Грамматическое отрицание и его функционирование в простом повествовательном предложении (на матер. публицистики). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Толстой И.В.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
307467
  Рылов С.А. Грамматическое развертывание высказываний в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Рылов С.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1973. – 23л.
307468
   Грамматическое руководство для развития навыков устной речи. – М, 1963. – 86с.
307469
  Докторович Инна Сергеевна Грамматическое содержание структуры Be+ -ED в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Докторович Инна Сергеевна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 26л.
307470
  Степанян А Ш. Грамматическое учение М.Абегяна. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Степанян Ш.А,; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 28л.
307471
  Скорик О.С. Грамматичні засоби гумору в українських повістях і оповіданнях Г.Ф.Квітки-Основ"яненка. / О.С. Скорик. – Суми, 1958. – 32с.
307472
  Волков А.А. Грамматология: семиотика письменной речи / А.А. Волков. – Москва, 1982. – 175с.
307473
  Трегубенко Л.Е. Граммофонные адаптеры / Л.Е. Трегубенко. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1937. – 16с.
307474
  Шторх Ф. Граммофонный инженер / Ф. Шторх. – Бухарест, 1978. – 49 с.
307475
   Грамнинские озера в зоне влияния трассы БАМ. – Новосибирск : Наука, 1980. – 87с.
307476
  Блехер Ф.Н. Грамота в дошкольном учереждении и подготовительном классе школы / Ф.Н. Блехер. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1934. – 104с.
307477
   Грамота Гетьмана Всієї України , видана на підставі ухвали Ради Міністрів про ратифікацію Мирового Договору України з Німеччиною. – Київ : Державний вісник, 1918. – 32с.
307478
  Дашкевич К. Грамота князя Ивана Растиславича Берладника1134 г.. – б.м.в. – 16 с.
307479
  Бурсов Т И. Грамота лет / Т И. Бурсов, . – Минск, 1977. – 302с.
307480
  Куражсковский Ю.Н. Грамота рационального природопользования. / Ю.Н. Куражсковский. – Ростов -на-Дону, 1979. – 125с.
307481
  Маслов С.И. Грамота Стефана Яворского Нежинскому Благовещенскому монастырю. – Киев : Тип. Худож.-ремесл. мастерской-шклды печатного дела, 1914. – 16, [4] с. : ил. + отд.2-мя лист. часть Грамоты 1717 года (верхняя часть). – Отд. оттиск. из журнала "Искусство в Южной России" - 1914. - № 5-6


  Стефан Яворский = Митрополит Стефан - (в миру Симеон Иванович Яворский; в унии Станислав; 1658, Явор, Речь Посполита — 27 ноября 1722, Москва) — епископ Русской православной (1658-1701) Эк. № 290959 дефектный, отсутсуют с. 11-16, [4]
307482
  Павленко С.Ф. Грамоти / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 77. – ISBN 966-642-073-2
307483
   Грамоти XIV ст.. – Київ : Наукова думка, 1974. – 255 с. – (Пам"ятки української мови / АН УРСР, Ін-т мовознавства)
307484
  Бортнікова А. Грамоти на Магдебурзьке право місту Луцьку XV-XVI ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 3-21
307485
  Перкун В. Грамоти українських православних та уніатських церковних ієрархів 17 - 18 ст. як сфрагістичне джерело // Молода нація : альманах. – Київ, 2001. – № 1. – С.240-251. – ISBN 966-7332-13-6
307486
   Грамотки XVII -начала XVIII века. – М, 1969. – 416с.
307487
  Гендин Анатолий Грамотно выпить, культурно закусить : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 26-27 : Іл.
307488
  Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики 10 - первой половины 13 века / А.А. Медынцева ; Российская акад. наук, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 2000. – 291с. – ISBN 5-02-010141-9
307489
  Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР / И.М. Богданов. – М, 1964. – 196с.
307490
   Грамоты великих князей литовских с 1390 (?) по 1569 год / Собранные и изданные под ред. Владимира Антоновича и Константина Козловского // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 172с.
307491
  Гейман В.Г. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / В.Г. Гейман. – М.-Л., 1949. – с.
307492
   Грамоты Великого Новгорода и Пскова. – М.Л,, 1949. – 408с.
307493
  Маремкулов А.Н. Грамоты Его(Ее) Императорского Величества как форма юридического оформления политики России на Кавказе (XVIII-XIXвв.) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805
307494
  Бортникова А.В. Грамоты на магдебурское право городу Луцку XV - XVI веков // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 88-104. – ISSN 0132-1366
307495
   Грамофонные пластинки.Прейскурант. – М, 1969. – 288с.
307496
  Големба А.С. Грамши / А.С. Големба. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 191 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биграфий ; Вып. 6(449))
307497
  Эрколи М. /Тольяти/ Грамши и компартия Италии. / М. /Тольяти/ Эрколи. – М., 1937. – 24с.
307498
  Аршинник Татьяна Гран Канария = Канарский Гранд : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 38-51 : Іл.
307499
  Іващенко Микола Гран Канарія. Острів, де хочеться жити : Іспанія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 50-53 : Фото
307500
  Брежнева Алла Гранада - "королева городов" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 68-93. – ISSN 1812-867Х
307501
  Гибсон Я. Гранада 1936 / Я. Гибсон. – М., 1983. – 254с.
307502
   Гранат-пироксеновые и лавсонитсодержащие породы максютовского комплекса (Южный Урал) / П.М. Вализер, А.И. Русин, А.А. Краснобаев, И.И. Лиханов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1754-1772 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1770-1772. – ISSN 0016-7886
307503
  Черносвитов Ю.Л. Гранат / Ю.Л. Черносвитов. – М, 1962. – 234с.
307504
   Гранат. – Ташкент, 1967. – 412с.
307505
   Гранат. Настольный энциклопедический словарь : Объяснено 3592 слова / Гранат. Русский библиографический институт. – 2-е стереотип. изд. с 4-го т. Т-ва А. Гранат и К. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 6/вып. 71-84/ : Муром - Победоносцев. – 1894. – С. 3311-3934 : 72рис., 50 портр.
307506
   Гранат. Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 5-е изд. с доп. до 1901 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 3 : Врхлицкий - Дешнев. – 1901. – С. 1039-1500
307507
   Гранат. Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 1 : А - Бенский. – 1903. – Разд. паг. : С илл.
307508
   Гранат. Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 2 : Бенсрад - Вронченко. – 1903. – С. 511-1070 : С илл.
307509
   Гранат. Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 5 : Иезиды - Ленский. – 1903. – С. 1933-2684 : С илл.
307510
   Гранат. Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 9 : Сутерлэед - У. – 1903. – С. 4683-5358 : С илл.
307511
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е совершен. перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 4 : Археология - Бармы. – 640стлб. : С ил.
307512
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат". – 7-е совершен. перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 5 : Барнав - Биология. – 704стлб. : С илл.
307513
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат". – 7-е совершен. перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 6 : Биометрика - Брюан. – 640стлб. : С илл.
307514
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е совершен. перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 7 : Брюгге - Вар. – 640стлб. : С илл.
307515
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 9 : Великобритания - Вехт. – 640стлб. : С илл.
307516
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е перераб. изд. под ред. проф. Ю.С. Гамбарова, 9-е стереотип. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 10 : Вех - Воздух. – 708стлб. : С илл.
307517
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е. перераб. изд. под ред. В.С. Гамбарова, и др. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 11 : Воздушная опухоль - Выдача преступников. – 738стлб. : С илл.
307518
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 12 : Выдача преступников - Гваякиль. – 662стлб. : С илл.
307519
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова и др. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 13 : Гваяковская смола - Германия. – 640стлб. : С илл.
307520
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова и др. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 14 : Германия - Гиркан. – 640стлб. : С илл.
307521
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова и др. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 15 : Гирке - Город. – 656стлб. : С илл.
307522
   Гранат. Энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт; Т-во "Бр. А. и И. Гранат и К". – 7-е совершен. перераб. изд. под ред. Ю.С. Гамбарова и др. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 16 : Грод - Греция. – 688стлб. : С илл.
307523
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Гранат
Т. 1 : А - Актуарий. – 640стлб.
307524
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Гранат
Т. 4 : Археология - Бармы. – 640стлб.
307525
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Гранат
Т. 4 : Археология - Бармы. – 640стлб.
307526
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Гранат
Т. 5 : Барнав - Биология. – 704стлб.
307527
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Гранат
Т. 6 : Биометрика - Брюан. – 640стлб.
307528
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 7 : Брюгге - Вар. – 640стлб.
307529
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 8 : Варынский - Великобритания. – 692стлб.
307530
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 10 : Великобритания - Вехт. – 640стлб.
307531
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 10 : Вех - Воздух. – 708стлб.
307532
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 11 : Воздушная опухоль - Выдача головой. – 738стлб.
307533
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 12 : Выдача преступников - Гваякиль. – 662стлб.
307534
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 13 : Гваяковая смола - Германия. – 640стлб.
307535
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 14 : Германия - Гиркан. – 640стлб.
307536
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 15 : Гирке - Город. – 656стлб.
307537
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 16 : Город - Греция. – 688стлб.
307538
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 17 : Греция - Дарвин. – 640стлб.
307539
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 18 : Дарвин - Дорохов. – 640стлб.
307540
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 19 : Дорошенко - Екатерина. – 640стлб.
307541
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 20 : Екатеринбургский уезд - Звонки. – 640стлб.
307542
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 21 : Звук - Индия. – 640стлб.
307543
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 22 : Индия - Кабальеро. – 680стлб.
307544
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 23 : Кабанель - Каутский. – 738стлб.
307545
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 24 : Кауфман - Кондаков. – 640стлб.
307546
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 24 : Кауфман - Кондаков. – 639стлб.
307547
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 25 : Конде - Кровоизлияние. – 640стлб.
307548
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 26 : Кровообращение - Лемуан. – 640стлб.
307549
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 27 : Лемуры - Майков. – 640стлб.
307550
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 12-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 28 : Майкопский отдел - Минералогия. – 704стлб.
307551
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Ковалевского и др. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 28. – 704стлб.
307552
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 29 : Минеральные воды - Наугейм. – 672стлб.
307553
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 13-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 30 : Наука - Павел Дьякон. – 768стлб.
307554
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 31 : Павинский - Персия. – 640стлб.
307555
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 32 : Персия - Поляне. – 672стлб.
307556
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 33 : Поляновский мир - Пуазель. – 688стлб.
307557
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 34 : Пуанкаре - Рабочий класс. – 764стлб.
307558
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 35 : Рабочий класс - Растворы строительные. – 692стлб.
307559
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 36, Ч. 1 : Растение - Речь Посполитая. – 744стлб.
307560
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 36, Ч. 2 : Речь Посполитая - Род. – 698стлб.
307561
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 36, Ч. 3 : Род - Россия. – 770стлб.
307562
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 36, Ч. 4 : Россия/продолжение/. – 652стлб.
307563
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 36, Ч. 5 : Россия/продолжение/. – 694стлб.
307564
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 36, Ч. 6 : Россия - Румыныя. – 666стлб.
307565
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 36, Ч. 7 : Румыныя - Рютимейер. – 872стлб.
307566
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 37 : Рютли - Селевкия. – 640стлб.
307567
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 38 : Селевк - Симон. – 636стлб.
307568
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 39 : Симпатическая нервная система - Собаки. – 672стлб.
307569
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 40 : Собат - Социализм. – 648стлб.
307570
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 40/Вып. 1 . 2/ : Собат - Сопротивление материалов и первая часть приложения:"Современное состояние важнейших государств". – 192стлб.
307571
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 40/Вып. 3/ : Сопротивление материалов - Социализация и продолжение:"Современное состояние важнейших государств". – С. 89-100
307572
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 40/Вып. 4/ : Социализм. – Стлб. 385-576
307573
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 40/Вып. 5, 6/ : Социализм. – Стлб. 577-648
307574
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 40/Вып. 7, 8/ : Социализм. – Стлб. 257-658
307575
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 1 : Социальная гигиена - Союз Советских Социалистических Республик. – 544стлб.
307576
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 2/Вып.1,2/ : Союз СССР. – 256стлб.
307577
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 2/Вып.4,5/ : Союз СССР. – Стлб.353-556
307578
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 2 : Союз Советских Социалистических Республик. – 544стлб.
307579
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 2/Вып.2-3/ : Союз Советских Социалистических Республик. – 224стлб.
307580
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 3 : Союз Советских Социалистических Республик/окончание/. – 588стлб.
307581
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 4/Вып.1/ : Союз Советских Социалистических Республик/окончание/. – 160стлб.
307582
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 4/Вып.4,5/ : Статистика - Стрелковский. – Стлб. 417-728
307583
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 4 : Союз Союзов - Стрелковский. – 728стлб.
307584
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 5 : Стрелолист - Северных. – 692стлб.
307585
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 6 : Северо-Американские Соединенные Штаты - Тампа. – 776стлб.
307586
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 7 : Темплиеры - Тедель. – 704стлб.
307587
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 8 : Течения морские - Торс. – 658стлб.
307588
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е стереотип. изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 41. Ч. 9 : Торсгавн - Тунгуска Подкаменная. – 540стлб.
307589
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 11-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 42 : Тяготение - Фалерии. – 640стлб.
307590
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 43 : Фалернское - Фистула. – 768стлб.
307591
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. В.Я. Железнова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 44 : Фита - Франция. – 658стлб.
307592
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 45 : Франция - Фуганок. – 672стлб.
307593
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 45. Ч. 2 : Фугас - Христианский социализм. – 688стлб.
307594
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 45. Ч. 3 : Христианстад - Чети. – 832стлб.
307595
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 46. Вып. 1, 2 : Четырехлетняя война и ее эпоха. – 320стлб.
307596
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 46 : Четырехлетняя война и ее эпоха. – 600стлб.
307597
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 47 : Четырехлетняя война/1914-1918 гг./ и ее эпоха /продолжение/. – 750стлб.
307598
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 47. Вып. 4, 5 : Четырехлетняя война/1914-1918 гг./ и ее эпоха /продолжение/. – Стлб. 449-750
307599
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 48 : Четырехлетняя война/1914-1918 гг./ и ее эпоха /окончание/. – 712стлб.
307600
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 49 : Чулков - Школьное дело. – 672стлб.
307601
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 50 : Школьное дело - Эволюция внешенго быта. – 648стлб.
307602
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 51 : Эволюция государственных форм - Электрификация. – 698стлб.
307603
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 52 : Электрический звонок - Электротехника. – 636стлб.
307604
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 53 : Электротехника - Энверий. – 716стлб.
307605
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Гранат
Т. 55 : Эпоха мирового кризиса, экономического, социального и политического. – 742стлб.
307606
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Гранат
Т. 57 : Эпоха социалистической реконструкции народного хозяйства СССР. – 910стлб.
307607
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1/дополнительный/ : Абиссиния - Баренцово море. – 1940. – 784 стлб.
307608
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 58 : Эпоха социалистической реконструкции народного хозяйства СССР/продолжение/. – 1940. – 716стлб.
307609
   Гранат. Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / Гранат. Русский библиографический институт. – 7-е изд. до 33-го т. под ред. Ю.С. Гамбарова. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 54 : Энвин - Эшфорт. – 1948. – 838стлб.
307610
  Ефетов М.С. Граната в ушанке / М.С. Ефетов. – Петрозаводск, 1967. – 192с.
307611
  Артищев В.В. Гранатов цвет / В.В. Артищев. – Свердловск, 1956. – 143с.
307612
  Гавричкин В.С. Гранатовое ожерелье / В.С. Гавричкин. – М., 1989. – 157с.
307613
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – М-Л, 1944. – 104с.
307614
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Ставрополь, 1959. – 48 с.
307615
  Флоров Г.Ф. Гранатовый браслет / Г.Ф. Флоров. – М, 1972. – 112с.
307616
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Краснодар, 1979. – 160 с.
307617
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Барнаул, 1979. – 572 с.
307618
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Нальчик, 1982. – 400 с.
307619
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1984. – 191с.
307620
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1984. – 335 с.
307621
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1987. – 400 с.
307622
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : на тамильском языке / А.И. Куприн. – Москва, 1987. – 379 с.
307623
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Киев, 1988. – 592 с.
307624
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Кемерово, 1988. – 476с.
307625
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн ; [вступ. ст. (с. 5-48), коммент. А.А. Носова ; худож. В.В. Ильяшенко]. – Москва : Книга, 1990. – 221 с. : 1 портр., цв. ил. – ISBN 5-212-00270-2 (в пер.)
307626
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1990. – 144 с.
307627
  Куприн А. Гранатовый браслет : Рассказы и повести / Александр Куприн. – Москва : Профиздат, 2005. – 384с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01448-6
307628
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказы / Александр Куприн ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 441, [7] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5315-2
307629
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказы / Александр Куприн ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 441, [7] с. – Примеч.: с. 436-441. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6029-7
307630
  Алиоглы Ч. Гранатовый вечер / Ч. Алиоглы. – Москва, 1979. – 30 с.
307631
  Алиоглы Ч. Гранатовый вечер / Ч. Алиоглы. – Москва, 1979. – 30с.
307632
  Кухианидзе З. Гранатовый дворец: Стихи / З. Кухианидзе. – Москва, 1985. – 79с.
307633
  Порчхидзе Ш. Гранатовый куст / Ш. Порчхидзе. – М., 1968. – 95с.
307634
  Калинин А.В. Гранатовый сок. Очерки, рассказы / А.В. Калинин. – М., 1968. – 286с.
307635
   Гранатоидные и щелочные формации в структурах Западной и Северной Монголии. – М, 1975. – 288с.
307636
  Штандель Б.Н. Гранатой - огонь! Солдату о метании и применении в бою ручных гранат / Б.Н. Штандель. – Москва, 1959. – 95 с.
307637
  Диестро Р. Гранатометчики / Р. Диестро, 1937. – 119с.
307638
   Гранаты метаморфических комплексов Урала. – Свердловск, 1980. – 117с.
307639
  Дроми Д. Гранвик: репортаж о забастовке. / Д. Дроми, Г. Тейлор. – М., 1982. – 110с.
307640
   Гранд-пасьянс и геомантия. – М, 1990. – 102с.
307641
   Гранд. – Москва
№ 1. – 1998
307642
   Гранд. – Москва
№ 1 (2). – 1999
307643
   Гранд. – Москва
№ 2 (3). – 1999
307644
   Гранд. – Москва
№ 3 (4). – 1999
307645
   Гранд. – Москва
№ 4 (5). – 1999
307646
   Гранд. – Москва
№ 5/6. – 1999
307647
   Гранд. – Москва
№ 7/8. – 1999
307648
   Гранд. – Москва
№ 9. – 1999
307649
   Гранд. – Москва
№ 10/11. – 1999
307650
   Гранд. – Москва
№ 12 (13)"1999/1 (14)"2000. – 1999
307651
   Гранд. – Москва
№ 2/3. – 2000
307652
   Гранд. – Москва
№ 6. – 2000
307653
   Гранд. – Москва
№ 9. – 2000
307654
  Поляков А. Грандиозная королевская прихоть по имени Мафра // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 40. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
307655
  Иваньков М.Д. Грандиозная программа нового строительства / М.Д. Иваньков. – Киев, 1959. – 17с.
307656
  Черамелла Н. Грандиозный скандал: леди Чаттерли и ее любовник пойманы с поличным, но ... в 1947 году // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 359-386. – ISSN 0042-8795


  О попытке запретить в 1947 г. распространение в Италии романа Д.Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей"
307657
  Бурлак Б.С. Граненое время / Б.С. Бурлак. – Челябинск, 1965. – 294с.
307658
  Бурлак Б.С. Граненое время / Б.С. Бурлак. – Свердловск, 1972. – 303с.
307659
  Бурлак Б.С. Граненое время / Б.С. Бурлак. – Челябинск, 1980. – 293с.
307660
  Баух Е. Грани / Е. Баух. – Кишинев, 1963. – 91с.
307661
  Куняев Б.И. Грани / Б.И. Куняев. – Рига, 1963. – 111с.
307662
  Глазов Г.С. Грани / Г.С. Глазов. – Львов, 1966. – 103с.
307663
  Черкасов Н.М. Грани / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1974. – 127с.
307664
  Петровский Н.М. Грани / Н.М. Петровский. – Тула, 1979. – 59с.
307665
  Бабаджан Рамз Грани / Бабаджан Рамз. – Москва, 1983. – 192 с.
307666
  Великовский С.И. Грани "несчастного сознания". Театр, проза, филос. эссеистика А. Камю / С.И. Великовский. – Москва, 1973. – 239с.
307667
  Бобошко Ю.Н. Грани алмаза / Ю.Н. Бобошко. – Москва, 1960. – 87 с.
307668
  Алексеев В.А. Грани алмаза : повесть о П.Э. Лумумбе / В.А. Алексеев. – Москва, 1988. – 332с.
307669
   Грани алмаза.. – М., 1972. – 366с.
307670
  Грузин Ю.В. Грани биоэтики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 36-38
307671
  Герасименко С.А. Грани боевого братства / С.А. Герасименко. – Днепропетровск, 1980. – 110с.
307672
  Ефимова Екатерина Александровна Грани виртуальности: формы и способы справочно-информационного обслуживания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  С развитием информационных технологий в библиотеках появились виртуальные формы справочно-информационного обслуживания, не требующие физического присутствии пользователя в библиотеке.
307673
  Ефимова Екатерина Александровна Грани виртуальности: формы и способы справочно-информационного обслуживания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  С развитием информационных технологий в библиотеках появились виртуальные формы справочно-информационного обслуживания, не требующие физического присутствии пользователя в библиотеке.
307674
  Яровиков В.С. Грани военного таланта / В.С. Яровиков. – М., 1979. – 109с.
307675
  Яровиков В.С. Грани военного таланта / В.С. Яровиков. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 127с.
307676
   Грани гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 448с.
307677
   Грани гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 535с.
307678
  Ахметов С.Ф. Грани граната / С.Ф. Ахметов; Отв.ред. Белов Н.В. – Москва, 1990. – 108с.
307679
  Шкловский Е.А. Грани гуманизма / Е.А. Шкловский. – М., 1989. – 39с.
307680
   Грани Демократии.. – М., 1989. – 158с.
307681
  Бутейко В.В. Грани духовного поиска / В.В. Бутейко, В.М. Мордвинцев. – Киев, 1991. – 50с.
307682
  Скороходов М.Е. Грани жизни / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1960. – 64с.
307683
  Караваева А.А. Грани жизни / А.А. Караваева. – М., 1963. – 216с.
307684
   Грани жизни. – Грозный, 1976. – 144с.
307685
  Куцко А.П. Грани жизни / А.П. Куцко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 61с.
307686
  Лобода А.М. Грани жизни Н.В. Гоголя / А.М. Лобода. – Киев : Тип. Императ. Универ. Св. Владимира Акц. О-ва и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1911
307687
  Кочесоков Р.Х. Грани классического университета: творческая мастерская Александра Сокурова / Р.Х. Кочесоков, Х.Б. Мамсиров, Э.М. Дымов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 85-90. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблематике роли, места и форм бытия социально-гуманитарной науки в современном классическом университете. На примере кино как синтетического вида искусства показано, как решается проблема синтеза «двух культур»– ...
307688
  Лизанчук В.В. Грани коллективизма / В.В. Лизанчук. – Львов : Вища школа, 1989. – 149 с.
307689
  Шапошников Л.В. Грани космического мировоззрения. // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 5-25..
307690
  Дзюба И.М. Грани кристалла: Очерк становления единства многонац. сов. лит. / И.М. Дзюба. – М., 1982. – 198с.
307691
  Фуров В.Г. Грани наследия / В.Г. Фуров. – М, 1985. – 175с.
307692
  Гусев О.П. Грани научного поиска / О.П. Гусев. – К, 1983. – 159с.
307693
   Грани нашей жизни.. – Харьков, 1979. – 160с.
307694
   Грани огня.. – М., 1982. – 191с.
307695
  Оскоцкий В.Д. Грани познания. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1985. – 64с.
307696
  Волчан О.Ф. Грани политической жизни: теория и практика / О.Ф. Волчан. – Сімферополь : Тавріда, 2001. – 180с. – ISBN 966-584-190-4
307697
   Грани Полтавской победы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 46-49. – ISSN 0235-7089


  Круглий стіл, присвячений 300-річчю Полтавської битви.
307698
  Ребров М.Ф. Грани популяризации, или Пути к читателю / М.Ф. Ребров. – М., 1981. – 156с.
307699
  Кноблок Б.Г. Грани призвания / Б.Г. Кноблок. – М., 1986. – 496с.
307700
  Лиждвой В.А. Грани рабочей зрелости / В.А. Лиждвой. – К., 1984. – 196с.
307701
  Козлов В.Т. Грани российской государственности. / В.Т. Козлов. – М., 1992. – 64с.
307702
  Давидович В. Грани свободы / В. Давидович. – М., 1969. – 224с.
307703
  Антонов М.В. Грани современной теории права, или Есть ли будущее у "нормативного позитивиизма" / М.В. Антонов, А.В. Поляков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 176-192. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
307704
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Грани сотворчества : Руководство чтением старшеклассников в современных социальных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Становление читательский интересов индивидуума происходит в старших классах; именно в этом возрасте формируются и развиваются способности, определяется характер, мировоззрение.
307705
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Грани сотворчества : Руководство чтением старшеклассников в современных социальных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Становление читательский интересов индивидуума происходит в старших классах; именно в этом возрасте формируются и развиваются способности, определяется характер, мировоззрение.
307706
  Фомин В.Н. Грани социальной зрелости / В.Н. Фомин. – Ужгород, 1985. – 110с.
307707
  Голубев Е.Б. Грани справедливости: правовые проблемы в зеркале мирового фольклора // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 241-252. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматриваются правовые (юридические) конфликты, описанные в фольклорных текстах: притчах, баснях, сказках, новеллах. Они сгруппированы по темам: исполнение любых условий договора; корыстность судей; хитрости подсудимых; мудрые решения; ...
307708
  Дементьев В.В. Грани стиха / В.В. Дементьев. – М., 1979. – 175с.
307709
  Дементьев В.В. Грани стиха / В.В. Дементьев. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 173с.
307710
   Грани таланта.. – Махачкала, 1984. – 101с.
307711
  Кошчанов Матякуб Грани таланта: Лит. портреты / Кошчанов Матякуб. – Ташкент, 1975. – 256с.
307712
  Идашкин Ю.В. Грани таланта: о творчестве Ю. Бондарева / Ю.В. Идашкин. – М., 1983. – 231с.
307713
  Безклубенко С.Д. Грани творческого метода / С.Д. Безклубенко. – К, 1986. – 196с.
307714
  Марцинковская Т.Д. Грани творчества М.Г. Ярошевского: история психологии, историческая психология, методология // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 91-98. – ISSN 0042-8841
307715
   Грани творчества.. – Петрозаводск, 1976. – 166с.
307716
  Ошевский С.Д. Грани тульского зодчества / С.Д. Ошевский. – Тула, 1983. – 77с.
307717
  Жилина Вера Анатольевна Грани уникальности человеческого духа в развертывании идеологических процессов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.4-8. – ISSN 2073-9702
307718
  Алибеков Г.С. Грани художественности / Г.С. Алибеков. – Баку, 1981. – 277 с.
307719
  Альгин А.П. Грани экономического риска / А.П. Альгин. – Москва, 1991. – 63с.
307720
  Хайруллина Н.Г. Грани этнической идентификации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.121-125. – ISSN 0132-1625
307721
   Грани.. – Волгоград, 1979. – 159с.
307722
   Грани.. – Саранск, 1984. – 263с.
307723
  Хорькова Н.П. Гранина судьба / Н.П. Хорькова. – Владимир, 1958. – 154с.
307724
  Терещенко Г.М. Гранит : роман / Г.М. Терещенко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 392 с.
307725
  Буланов И.И. Гранит / И.И. Буланов. – Ташкент, 1980. – 67с.
307726
  Сафонов В.А. Гранит и синь / В.А. Сафонов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 302с.
307727
  Тевекелян В.А. Гранит н плавится / В.А. Тевекелян. – М., 1963. – 493с.
307728
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – М., 1962. – 536с.
307729
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – М., 1967. – 384с.
307730
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Сыктывкар, 1969. – 284с.
307731
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Ижевск, 1977. – 406с.
307732
  Миловский А.В. и др. Гранитизация горных пород / А.В. и др. Миловский. – М., 1985. – 213с.
307733
  Давыдченко А.Г. Гранитизация, магматизм, рудообразование / А.Г. Давыдченко. – Москва : Недра, 1986. – 144с.
307734
  Андреев В.Л. Гранитная дельта / В.Л. Андреев. – Ленинград, 1989. – 54с.
307735
  Некрасов Б.В. Гранитная летопись / Б.В. Некрасов. – Л., 1971. – 292с.
307736
   Гранитные интрузии Казахстана.. – 1-й сборник. – Алма-Ата., 1948. – 268с.
307737
   Гранитные пегматиты : В 5-ти тт. – Новосибирск : Наука
Т. 1 : Слюдоносные пегматиты. – 1990. – 227с.
307738
  Гродницкий Л.Л. Гранитные пегматиты Балтийского щита / Л.Л. Гродницкий. – Ленинград : Наука, 1982. – 295с.
307739
  Давиденко Игорь Владимирович Гранитные пегматиты докембрия (на примере пегматитовой провинции Кольского полуострова) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Давиденко Игорь Владимирович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 48л.
307740
  Литовченко Е.И. Гранитные пегматиты Западного Приазовья / Е.И. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 130с.
307741
  Майский Ю.Г. Гранитные пегматиты меджуречья Белая -- Большой Зеленчук (Сев.Зап. Кавк.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Майский Ю. Г.; Рост.ГУ, Геол-геогр. фак. – Ростоу н/Д, 1969. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
307742
  Шмакин Б.М. Гранитные пегматиты США / Б.М. Шмакин, Г.А. Топунова. – Москва : Наука, 1981. – 116с.
307743
  Шавло С.Г. Гранитные пегматиты Украины / С.Г. Шавло, С.И. Кирикилица, Г.И. Князев. – Киев : Наукова думка, 1984. – 263с.
307744
  Дубровский М.И. Гранитные системы и граниты / М.И. Дубровский. – Ленинград : Наука, 1984. – 352с.
307745
   Гранитный город: (Петербург-Петроград-Ленинград). – Л., 1988. – 230с.
307746
   Гранитный город: (Петербург-Петроград-Ленинград).. – Л., 1989. – 230с.
307747
  Орлов Б.А. Гранитный Север / Б.А. Орлов. – М., 1983. – 30с.
307748
  Абдрахманов К.А. Гранитовые формации Казахстана и типы фанерозойского гранитообразования / К.А. Абдрахманов. – Алма-Ата, 1987. – 287с.
307749
  Старков В.Д. Гранитовый магнитизм Восточно-Мугоджарского поднятия / В.Д. Старков. – М., 1977. – 130с.
307750
  Щипцов В.В. Гранитодиды архея юго-восточной части Балтийского щита / В.В. Щипцов. – Ленинград, 1987. – 118с.
307751
   Гранитоидные и рудные формации Калба-Нарымского пояса (Рудный Алтай).. – Гылым, 1994. – 203с.
307752
   Гранитоидные и щелочные формации в структурах Западной и Северной Монголии : Совместная Сов.-Монг. научно-исследоват. геологическая экспедиция. Труды, вып.14. – Москва : Наука, 1975. – 288 с.
307753
  Шенкман Я.Д. Гранитоидные интрузивные комплексы Восточной Тувы / Я.Д. Шенкман. – М, 1980. – 133с.
307754
   Гранитоидные массивы Сибири и оруденение. – Новосибирск : Наука, 1971. – 314с.
307755
   Гранитоидные плутонические, плутонометаморфические формации и магматические комплексы Приазовья / В.И. Лашманов, А.М. Лысак, К.И. Свешников, В.Г. Пащенко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 10-18 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
307756
   Гранитоидные формации докембрия северо-восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1978. – 263с.
307757
  Марин Ю.Б. Гранитоидные формации малых и умеренных глубин. (Выделение, структура, становление, эволюция) / Ю.Б. Марин. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1976. – 144с.
307758
   Гранитоидные формации Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1970. – 256с.
307759
   Гранитоидные формации Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1984. – 191с.
307760
  Павленко А.С. Гранитоидные формации Центрально-Азиатского складчатого пояса, их петрология, геохимия, металлоносность / А.С. Павленко, Л.В. Филиппов, Л.П. Орлова. – Москва : Наука, 1974. – 223с.
307761
  Леонтьев А.Н. Гранитоидный магматизм и вопросы геодинамики / А.Н. Леонтьев. – М, 1982. – 200с.
307762
   Гранитоидный магматизм и оруденене базардаринского горно-рудного района.. – Новосибирск, 1990. – 185с.
307763
  Дистанова А.Н. Гранитоидный магматизм раннепалеозойских орогенов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 787-796. – библиогр.: с. 793--796. – ISSN 0016-7886
307764
  Даценко В.М. Гранитоидный магматизм юго-западного обрамления Сибирской платформы / В.М. Даценко. – Новосибирск : Наука, 1984. – 120 с.
307765
  Саранчина Г.М. Гранитоидный магматизм, метаморфизм и метасоматоз докембрия : (на примере Приладожья и других областей) / Г.М. Саранчина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1972. – 127с.
307766
  Вартанова Н.С. Гранитоиды Восточного Забайкалья / Н.С. Вартанова, И.В. Завьялова, З.В. Щербакова. – Новосибрск : Наука, 1972. – 272с.
307767
   Гранитоиды восточной частти Южного Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1973. – 242с.
307768
  Авдонцев Н.А. Гранитоиды Гарганской глыбы : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Авдонцев Н.А. ; Лаборатория геологии докембрия АН СССР. – Ленинград, 1965. – 21с.
307769
  Летников Ф.А. Гранитоиды глыбовых областей / Ф.А. Летников. – Новосибирск : Наука, 1975. – 214с.
307770
  Костин В.А. Гранитоиды и метасоматиты Водлозерского блока (Юго-Восточная Карелия) / В.А. Костин. – Петрозаводск, 1989. – 162с.
307771
   Гранитоиды и монцонитоиды рудных районов Приморья.. – М., 1980. – 160с.
307772
  Охотников В.Н. Гранитоиды и рудообразование (Полярный Урал) / В.Н. Охотников. – Ленинград : Наука, 1985. – 185с.
307773
  Трунилина В.А. Гранитоиды и связь сними касситерит-сульфидного оруденения. Восточная Якутия / В.А. Трунилина, С.П. Роев, Ю.С. Орлов. – Новосибрск : Наука, 1985. – 208 с.
307774
  Матвеева С.С. Гранитоиды Мугоджар / С.С. Матвеева, Т.Г. Павлова. – М., 1988. – 150с.
307775
   Гранитоиды обрамления Криворожской структуры. Проблемы корреляции геологических тел и комплексов / Ю.Ф. Великанов, О.Ю. Великанова, Б.А. Занкевич, В.И. Николаенко, В.В. Покалюк, Н.В. Шафранская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 49-58 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
307776
  Нурлыбаев А.Н. Гранитоиды палеозойских интрузивных комплексов Северо-Западного Прибалхашья / А.Н. Нурлыбаев. – Алма-Ата, 1963. – 220с.
307777
  Калинин Е.П. Гранитоиды Приполярного Урала, их минералогия и геохимия. (На примере гранитов бассейна р. Торговой) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121, 127 / Калинин Е.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
307778
   Гранитоиды складчатых и активизированных областей и их рудоносность. – Москва : Наука, 1977. – 259с.
307779
   Гранитоиды Украинского щита как источник керамического сырья.. – Киев, 1979. – 202с.
307780
  Виславных Н.А. Гранитоиды Хамар-Дабана и связь их с тектоникой. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Виславных Н.А.; Иркут. гос .ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
307781
  Рокачук Т.А. Гранитоиды центральной Бурятии (петрохимические особенности, термолюминисценция породообразующих минералов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рокачук Т. А.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1972. – 25л.
307782
  Седова И.С. Гранитоиды центральной части Джугджуро-Становой складчатой области. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Седова И.С.; АН СССР.Лаборат.геологии докембрия. – Л, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
307783
  Фишман М.В. Гранитоиды центральной части Приполярного Урала / М.В. Фишман, Б.А. Голдин; АН СССР. Коми филиал. Ин-т геологии. – Москва-Ленинград, 1963. – 106с.
307784
   Гранитоиды Южного Верхоянья. – Москва : Наука, 1970. – 216с.
307785
  Самаркин Г.И. Гранитоиды Южного Урала и проблемы формирования гранитных поясов в складчатых обл. / Г.И. Самаркин, Е.Я. Самаркина. – М., 1988. – 207с.
307786
  Орса В.И. Гранитообразование в докембрии Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области / В.И. Орса. – К., 1988. – 201с.
307787
  Орса В.И. Гранитообразование в докембрии Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области / В.И. Орса. – К., 1988. – 201с.
307788
  Рудник В.А. Гранитообразование и его роль в формировании гранитного слоя земной коры в докембрии. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 127, 120 / Рудник В.А.; ВНИИ геол. – Л., 1972. – 57л. – Бібліогр.:с.53-57
307789
  Свириденко Л.П. Гранитообразование и проблемы формирования докембрийской земной коры : (на примере Карелии) / Л.П. Свириденко. – Amsterdam : Наука, 1980. – 216с.
307790
  Рудник В.А. Гранитообразование и формирование земной коры в докембрии. / В.А. Рудник. – Л., 1975. – 415с.
307791
   Граниты и метасоматиты геотектоногенов Казахстана.. – Алма-Ата, 1981. – 200с.
307792
  Калюжный В.А. Граниты и оловорудные месторождения центральной части Калбинского хребта / В.А. Калюжный. – М.-Л., 1936. – 83с.
307793
  Иванов А.Н. Граниты и пегманты Западного Прибайкалья. / А.Н. Иванов, Б.М. Шмакин. – М., 1980. – 220с.
307794
  Юрк Ю.Ю. Граниты и пегматиты Украинского кристаллического щита / Ю.Ю. Юрк. – Киев : Изд-во АН СССР, 1956. – 123с.
307795
  Бабаходжаев С.М. Граниты шайданского типа (карамазара) / С.М. Бабаходжаев. – Душанбе, 1976. – 132с.
307796
  Сердюченко Д.П. Граниты Южного Тимана и их акцессорные минералы / Д.П. Сердюченко. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 104с.
307797
  Литвинов О.О. Граниты, лабрадориты и мраморы. Архитектурно-декоративные камни УССР. / О.О. Литвинов, И.С. Солонинко. – К., 1950. – 112с.
307798
  Менделеев Д.И. Границ познанию предвидеть невозможно / Д.И. Менделеев. – М., 1991. – 588с.
307799
  Романов Н.А. Граница - рядом / Н.А. Романов. – М., 1970. – 375с.
307800
  Романов Н.А. Граница - рядом / Н.А. Романов. – М., 1974. – 373с.
307801
  Кулешов А.А. Граница / А.А. Кулешов. – Москва : Гослитиздат
1. – 1955. – 72 с.
307802
  Налковская З. Граница / З. Налковская. – М., 1960. – 267с.
307803
  Горлецкий Л.П. Граница / Л.П. Горлецкий. – М, 1964. – 176с.
307804
  Гамзатов Р. Граница / Р. Гамзатов. – Москва, 1972. – 95с.
307805
   Граница : Докум.-худож. повествование о дальневосточной границе. – Хабаровск, 1976. – 463с.
307806
  Авдеенко А.О. Граница / А.О. Авдеенко. – Москва, 1977. – 284с.
307807
  Авдеенко А.О. Граница / А.О. Авдеенко. – Москва, 1979. – 351с.
307808
  Жуковский Б.И. Граница / Б.И. Жуковский. – Киев, 1982. – 55с.
307809
   Граница. – Киев
Кн. 1. – 1987. – 430с.
307810
   Граница. – Киев
Кн. 2. – 1987. – 379 с.
307811
   Граница : Б-ка избр. произведений о сов. пограничниках: Сборник. – Вып.2. – М., 1989. – 398с.
307812
  Денисов Н. Граница : поэзия: поэма // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-125. – ISSN 0027-8238
307813
  Негруца Т.Ф. Граница архея и протерозоя на Балтийском щите. / Т.Ф. Негруца. – Апатиты, 1988. – 78с.
307814
  Руткевич М. Граница бытия / М. Руткевич. – М, 1966. – 159с.
307815
  Руткевич М. Граница бытия / М. Руткевич, Я. Бальцежак. – М, 1975. – 207с.
307816
  Беляев В.П. Граница в огне / В.П. Беляев. – М., 1949. – 92с.
307817
  Беляев В.П. Граница в огне / В.П. Беляев. – Киев, 1950. – 152с.
307818
  Беляев В.П. Граница в огне / В.П. Беляев. – М., 1967. – 535с.
307819
  Беляев В.П. Граница в огне / В.П. Беляев. – Иваново, 1990. – 126с.
307820
  Дьяконов Граница в роще сосновой / Дьяконов, . – М, 1973. – 240с.
307821
  Сергеев М.Д. Граница времени / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1959. – 124с.
307822
  Гуммер И.С. Граница всегда граница / И.С. Гуммер. – М., 1989. – 227с.
307823
   Граница девона и карбона на территории СССР.. – Минск, 1988. – 343с.
307824
   Граница девона и карбона на территории СССР: Материалы к Всесоюзному совещанию. Минск, апрель 1986 г.. – Минск, 1986. – 182с.
307825
  Крым А.И. Граница дождя / А.И. Крым. – К, 1982. – 256с.
307826
  Холмогорова Елена Граница дождя : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 7. – С. 88-109. – ISSN 0012-6756
307827
   Граница есть граница.. – Львов, 1975. – 303с.
307828
   Граница есть граница.. – 2-е изд. – Львов, 1978. – 303с.
307829
  Смычагин П.М. Граница за Берлином / П.М. Смычагин. – Челябинск, 1961. – 168с.
307830
  Дмитриев Г.И. Граница и люди / Г.И. Дмитриев. – М., 1963. – 174с.
307831
  Кук Р. Граница и метеополия. / Р. Кук. – М, 1970. – 12с.
307832
  Кислов К.А. Граница и пограничники / К.А. Кислов. – Горький, 1975. – 176с.
307833
  Гирин Ю.Н. Граница и пустота: к вопросу о семиозисе пограничных культур // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.85-95. – ISSN 0042-8744
307834
  Эйнор О.Л. Граница каменноугольной и пермской систем / О.Л. Эйнор, 1952. – 3-24с.
307835
   Граница между неогеновой и четвертичной системами в СССР. – Москва : Наука, 1987. – 184с.
307836
  Сарибекян А.Д. Граница между нижним и средним эоценом в Крыму, на Северном Кавказе и Западной Туркмении по мелким фораминиферам : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сарибекян А. Д.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1972. – 26л.
307837
   Граница на замке.. – М., 1969. – 256с.
307838
  Павлов Н. Граница надежд / Н. Павлов. – М, 1981. – 390с.
307839
  Чугунов А.И. Граница накануне войны. Из истории пограничных войск. 1939-22 июня1941 г / А.И. Чугунов. – М, 1985. – 254с.
307840
   Граница не знает покоя.. – 2-е изд. – Львов, 1959. – 266с.
307841
   Граница не знает покоя.. – 2-е изд. – Львов, 1959. – 266с.
307842
   Граница не знает покоя.. – М., 1961. – 269с.
307843
   Граница неогена и четвертичной системы.. – М., 1980. – 276с.
307844
   Граница неогеновой и четвертичной систем на территории Белоруссии.. – Минск, 1983. – 34с.
307845
   Граница ордовика и силура в Казахстане. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 300с.
307846
  Заседа И.И. Граница откроется в полночь / И.И. Заседа. – Киев, 1963. – 258с.
307847
  Чалышев В.И. др. Граница перми и триаса в красноцветных отложениях Северного Приуралья / В.И. др. Чалышев. – М-Л, 1965. – 120с.
307848
  Несмеянов А.И. Граница Родины / А.И. Несмеянов. – Алма-Ата, 1972. – 63с.
307849
   Граница рождает героев.. – М., 1976. – 184с.
307850
   Граница рождает героев.. – 2-е изд., испр. – М., 1978. – 174с.
307851
   Граница рядом.. – Львов, 1961. – 141с.
307852
   Граница рядом.. – Ташкент, 1974. – 69с.
307853
  Жданов И.Н. Граница света / И.Н. Жданов. – М, 1967. – 150с.
307854
   Граница силура и девона и биостратиграфия силура : Труды 3 Международного симпозиума. – Ленинград : Наука
Т.1 : Ленинград,1968 г. – 1971. – 282с.
307855
  Чугунов А.И. Граница сражается / А.И. Чугунов. – М, 1989. – 284с.
307856
  Наконечный С.Л. Граница среднепольского оледенения в восточной Польше. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Наконечный С.Л.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Л, 1955. – 14л.
307857
   Граница третичного и четвертичного периодов.. – М., 1968. – 116с.
307858
  Мазур В.А. Граница у трапа : Повести / В.А. Мазур. – Киев : Радянський письменник, 1985. – 272с.
307859
  Полетаев Н. Граница уголовной ответственности душевно-больных / Н. Полетаев. – 59с.
307860
  Савельев И.К. Граница чувства / И.К. Савельев. – М., 1972. – 151с.
307861
  Дятлов В.Н. Граница Шоке и максимальные операторы в К-пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Дятлов В.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 14л.
307862
   Граница юры и мела и берриасский ярус в Бореальном поясе.. – Новосибирск, 1972. – 371с.
307863
  Горбунова А.Г. Граница языка и вещей как смысл и событие (теория смысла Делеза) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 40-42. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
307864
   Граница, тишина...: Рассказы и очерки.. – Ужгород, 1976. – 223с.
307865
   Граница.. – М., 1938. – 48с.
307866
   Граница.. – Л., 1968. – 591с.
307867
   Граница.. – Вып.3. – Л., 1974. – 399с.
307868
   Граница.. – Вып.4. – Л., 1978. – 416с.
307869
  Копченко Н.Н. Граница. / Н.Н. Копченко. – Владивосток, 1981. – 48с.
307870
  Левин М.И. Граница. Повесть и рассказы. / М.И. Левин. – Душанбе, 1964. – 182с.
307871
   Граница: Повести и рассказы.. – М., 1983. – 384с.
307872
   Граница: Сборник.. – М., 1988. – 462с.
307873
  Рижов Ю.М. Границі / Ю.М. Рижов. – Київ, 1972. – 102с.
307874
  Моргунов М.О. Границі застосування теорії Кірхгофа при згині пружного шару зосередженими силами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-80. – (Математика. Механіка ; Вип. 5)


  Розглянуто задачу про згин пружної смуги зосередженими силами. Її розв"язок побудовано з використанням інтегрального перетворення Фур"є та досліджено методами асимптотичного та числового аналізів. На основі порівняння точного розв"язку з налиженим, ...
307875
  Рижов Ю.М. Границі. Методичні розробки / Ю.М. Рижов. – Київ, 1969. – 40с.
307876
  Рижов Ю.М. Границі.Методичні розробки / Ю.М. Рижов. – К, 1970. – 39с.
307877
  Колесниченко Т.А. Границу переходят в полночь. / Т.А. Колесниченко. – М., 1966. – 79с.
307878
  Яхнин З.Я. Границы / З.Я. Яхнин. – М, 1965. – 121с.
307879
  Яхнин З.Я. Границы / З.Я. Яхнин. – М, 1965. – 121с.
307880
  Дмитриев Ю.Б. Границы актуальности нелинейной картины мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-112. – ISSN 0235-1188
307881
  Гропиус В. Границы архитектуры / В. Гропиус; Пер. с нем. – Москва : Искусство, 1971. – 286с.
307882
  Гропиус В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – Москва, 1971. – 286 с.
307883
  Мелик-Гайказян Границы аттракций в образовательном пространстве // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С.96-99. – ISSN 0869-3617


  Графическое изображение коммуникативного пространства.
307884
   Границы биостратиграфических подразделений карбона Урала. – Свердловск, 1990. – 175с.
307885
  Преображенский Иван Границы братства / Преображенский Иван, Фекете Андраш // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 82-92 : рис., фото
307886
  Сталюнас Дариус Границы в пограничье: белорусы и этнолингвистическая политика Российской империи на западных окраинах в период великих реформ // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 379-416. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
307887
  Желтов В.В. Границы в условиях глобализации (геополитический аспект) // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 3 : Трансграничные региональные системы : Потенциал развития. – С. 143-152
307888
  Кись О. Границы времени и пространства: советский и национальный дискурсы в автобиографиях женщин Украины // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 90-109. – ISSN 1822-5136
307889
   Границы геологических систем.. – Москва : Наука, 1976. – 320с.
307890
  Долгополова С. Границы двинулись на Восток, а люди - на Запад // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С. 12-13. – ISSN 0234-1670


  Приєднання дев"яти країн Євросоюзу до Шенгенської безвізової зони
307891
  Сенкевич В.А. Границы диалектного слова и типы региональных словарей / В.А. Сенкевич. – Магнитогорск, 1969. – 49с.
307892
  Яшин А.Я. Границы души / А.Я. Яшин. – М., 1982. – 128с.
307893
  Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий : Логическое введение в исторические науки / Г. Риккерт. – Санкт-Петербург : Издание Е.Д.Кусковой, 1903. – 615с.
307894
  Ткачев П.И. Границы жанра / П.И. Ткачев. – Минск, 1977. – 207с.
307895
  Лозина-Лозинский Границы жизни / Лозина-Лозинский. – М., 1962. – 47с.
307896
  Орлов А.Н. Границы зерен в металлах / А.Н. Орлов. – М., 1980. – 156с.
307897
  Мак Лин Границы зерен в металлах. / Мак Лин. – М, 1960. – 323с.
307898
  Копецкий Ч.В. Границы зерен в чистых материалах / Ч.В. Копецкий. – Москва, 1987. – 157 с.
307899
  Кайбышев О.А. Границы зерен и свойства металлов. / О.А. Кайбышев, Р.З. Валиев. – М., 1987. – 214с.
307900
  Подшивайлова А.М. Границы и возможности эксперимента в исследовании манипулятивного воздействия на массовую аудиторию // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 200-207


  Стаття присвячена розгляду меж і можливостей проведення експерименту в дослідженні маніпулятивного впливу на масову аудиторію. Статья посвящена рассмотрению границ и возможностей проведения эксперимента в исследовании манипулятивного воздействия на ...
307901
  Омельченко В.Я. Границы и потенциал экономической организации // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 55-62. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
307902
  Коновалов Д.А. Границы и состав Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса : доклад на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 24 января 1980 г. / АН СССР ; Коми филиал ; Д.А. Коновалов, В.Н. Лаженцев, В.П. Подоплелов. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1980. – 58 с. – (Научные доклады : серия препринтов ; № 54)
307903
  Кадибур Т.С. Границы и условия применения корреляционного метода в социально-экономической статистике : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Кадибур Т.С.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1968. – 15л.
307904
  Карри Эндрю Границы империи. На рубежах империи / Карри Эндрю, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 142-163 : фото
307905
  Еремеев А.Ф. Границы искусства / А.Ф. Еремеев. – М., 1987. – 317с.
307906
  Лернер Леонид Границы искусства / Лернер Леонид, Барышникова Даша // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 38-45


  Досягнення науки та поєднання з мистецтвом
307907
  Свиридов Э.П. Границы континентального шельфа: междунар.-правовые вопр. / Э.П. Свиридов. – М., 1981. – 151с.
307908
  Мовчан Б.А. Границы кристаллитов в литых металлах и сплавах / Б.А. Мовчан. – К, 1970. – 212с.
307909
   Границы крупных подразделений фанерозоя Сибири.. – Новосибирск, 1982. – 149с.
307910
  Клингер Надя Границы любви : общество. Покидая Голаны / Клингер Надя, Майснер Урсула // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 86-93 : Фото. – ISSN 1029-5828
307911
  Ольшанецкий М.А. Границы Мартина симметрических пространств некомплектного типа для оператора Лапласа-Бельтрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Ольшанецкий М. А.; МП РСФС, Моск. го.с пед. ин-т. – М., 1972. – 12л.
307912
  Казакова О.Ю. Границы междисциплинарности: термины, дефиниции, понятия // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 6-17. – ISSN 0869-5687
307913
   Границы науки: о возможности альтернативных моделей познания.. – М., 1991. – 47с.
307914
  Сорокин Л.Л. Границы остаются позади / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1960. – 102с.
307915
   Границы отважные бойцы: : рассказы, очерки : 60-летию Краснознам. Зап. погранич. окр. КГБ СССР посвящается. – Львов, 1984. – 261с.
307916
  Личков Б.Л. Границы познания в естественных науках / Борис Личков. – Киев : Книгоизд. И.И. Самойленко ; [Тип. Акц.О-ва "Петр Барский в Киеве"], 1914. – 257, [2] с.
307917
  Дамдинов Н.Г. Границы поэзии / Н.Г. Дамдинов. – Улан-Удэ, 1962. – 66 с.
307918
  Герчук Я.П. Границы применения линейного программирования / Я.П. Герчук. – М., 1965. – 72с.
307919
  Тутубалин В.Н. Границы применимости / В.Н. Тутубалин. – М., 1977. – 64с.
307920
   Границы раздела в поликремниевых плёнках / О.В. Третяк, В.Г. Кобко, Н.Г. Находкин, Т.В. Радионова // Изв.АН СССР. Неорганические материалы, 1989. – №11
307921
  Тарасов С.П. Границы решений в задачах геометрического программирования. / С.П. Тарасов. – М., 1981. – 10с.
307922
  Панищев А.Л. Границы толерантности в научной этике, или слово об академической и духовной ответственности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 93-97. – ISSN 2073-9702
307923
  Матвеева О.Ю. Границы управления знаниями // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С.104-107. – ISSN 0869-3617
307924
  Роготнева Е.Н. Границы утопичности и пределы эффективности образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С.100-104. – ISSN 0869-3617
307925
  Арутюнян Е.А. Границы экспоненты вероятностиошибки для некоторых типов каналов связи : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Е.А.;. – Вильнюс, 1970. – 11л.
307926
  Гравина А.Д. Границы,открытые ветру / А.Д. Гравина. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 319с.
307927
  Яхнин З.Я. Границы. Стихи. / З.Я. Яхнин. – М., 1965. – 66с.
307928
  Каплуненко Д. Границя для справедливої вартості контракту з опціоном дискретної моделі з випадковою еволюцією неризикового активу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-45. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У даній статті описано всі можливі граничні процеси дискретної моделі, в якій ризиковий та неризиковий активи еволюціонують випадково, встановлено умови збіжності до цих процесів. Знайдено границі справедливої ціни контракту з опціоном для таких ...
307929
  Дема Л.П. Границя пліоцену і плейстоцену по мікротеріофауні з континентальних відкладів України : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / Л.П. Дема, Л.І. Рековець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-25. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Проаналізовано динаміку й особливості розвитку дрібних ссавців у пізньому пліоцені та ранньому плейстоцені на рівні близько 1,8 млн років. Обгрунтовано критерії визначення стратиграфічної границі як перехідної зони.
307930
  Леп"явко С. Граничари Хорватії і українське козацтво // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.140-144
307931
   Гранична задача електропружності для п"єзокерамічної прямокутної призми / В.С. Мартиненко, В.М. Нікітенко, В.О. П"ятецький, А.Ф. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 112-125. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  У статті дається розвиток методу суперпозиції розв"язків для частинних областей на випадок граничної задачі електропружності для п"єзокерамічного прямокутника, що знаходиться під дією заданих механічних та електричних навантажень.
307932
   Гранична задача теорії потенціалу для простору з сферичними провідниками / В.О. Борисейко, Ю.Ф. Діденко, В.І. Денисенко, В.О. Пятецький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 85-89. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано загальний розв"язок граничної теорії потенціалу для простору з довільно розміщеними сферичними провідниками, що не перетинаються. Для структури з впорядкованим розміщенням провідників проведена числова реалізація даного розв"язку, визначено ...
307933
  Зубченко В. Гранична повадінка довгострокової відсоткової ставки в узагальненій стохастичній моделі відсоткової ставки Кокса - Інгерсолла - Росса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-42. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено збіжність довгострокової відсоткової ставки в узагальненій стохастичній моделі Кокса-Інгерсолла-Росса миттєвої відсоткової ставки із лінійним коефіцієнтом зносу та додатковою випадковістю, неліпшицевою дифузією та центрованою пуассонівською ...
307934
  Борисенко О.Д. Гранична поведінка автономної коливної системи четвертого порядку під дією випадкових збурень у випадку двох пар уявних спряжених коренів характеристичного рівняння / О.Д. Борисенко, О.В. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-14. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вивчається асимптотична поведінка автономної коливної системи, яка описується диференціальним рівнянням четвертого порядку з малими нелінійними зовнішніми збуреннями типу "білого" та Пауссонівського шумів. Вивчається випадок двох пар уявних ...
307935
  Борисенко О.Д. Гранична поведінка автономної коливної системи четвертого порядку під дією випадкових збурень у випадку комплексних коренів характеристичного рівняння / О.Д. Борисенко, О.В. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вивчається асимптотична поведінка автономної коливної системи, яка описується диференціальним рівнянням четвертого порядку з малими нелінійними зовнішніми збуреннями типу "білого" та Пауссонівського шумів. Розглядається випадок пари спряжених ...
307936
  Донченко В.С. Гранична поведінка акумулятора перетворення Гока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-74. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Досліджено граничну поведінку акумулятора перетворення Гока. Границя розглядалася за нескінченного збільшення кількості точок у просторі спостережень. Доведено закон 0 чи 1.
307937
  Стецюк О.Д. Гранична поведінка математичного сподівання повної енергії осцилятора при зовнішньому випадковому збуренні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-70. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується поведінка при t [прямує до нескінченності] математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора з тертям при зовнішньому збуренні процесом типу "дровий шум". The behavior of the oscillator with friction as t [aspires to ...
307938
  Минбаєва Гульшат Узакбаївна Гранична поведінка нестійких розв"язків стохастичних диференційних рівнянь з відбиттям : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Минбаєва Гульшат Узакбаївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 15л.
307939
  Рижов А.Ю. Гранична помилка II роду статистики критерію однорідності компонент суміші у випадку альтернатив, що зближуються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглянута асимптотична помилка II роду статистики критерію однорідності компонент, суміші зі змінними концентраціями за цензурованными даними, запропонованого у [4], у випадку "локальних альтернатив". In the paper a model of mixtures with ...
307940
  Яцик І.С. Гранична ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "людина на межі" Карла Ясперса : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Яцик І.С.; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франко. – Житомир, 2009. – 180 л. – Бібліогр.: л.157-180
307941
  Яцик І.С. Гранична ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "людина на межі" Карла Ясперса : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Яцик І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
307942
  Чакветадзе С.С. Граничная задача Газемана для нескольких неизвестных функций и системы сингулярных интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чакветадзе С.С.; Телавский гос. пед. ин-т им. Я.Гогебашвили. – Тбилиси, 1953. – 8л.
307943
  Тросников И.В. Граничная задача для системы уравнений баротропной атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Тросников И.В.; Гидрометеорол. науч.-исслед. центр СССР. – М., 1969. – 12л.
307944
  Пресман Э.Л. Граничная задача для суммы случайных величин, заданных на конечной регуляционой цепи Маркова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пресман Э.Л.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – М., 1967. – 8л.
307945
  Нго Ван Лыок Граничная задача линейного сопряжения в некоторых классах обобщенных аналитических векторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Нго Ван Лыок; АН ГССР. Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
307946
  Самойленко Людмила Іванівна Граничне керування електрофізичними процесами в системах з розподіленими параметрами : Автореф... доктора техн.наук: 01.05.04 / Самойленко Людмила Іванівна; Ін-тут космічних досл. НАНУ та НКАУ. – К., 1999. – 35л.
307947
  Боярищева Т.В. Граничний аналіз розподілів сум випадкових величин : Автореферат дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 / Тетяна Валеріївна Боярищева; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
307948
  Боярищева Т.В. Граничний аналіз розподілів сум випадкових величин : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 - теорія ймовірностей і математ. статистика / Тетяна Валеріївна Боярищева;КНУТШ. – Ужгород, 2006. – 126л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.119-126
307949
  Вовкодав Г.І. Граничний випадок однієї задачі пошуку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-22. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається задача пошуку сигналів в N-канальній системі зв"язку. Для знаходження ймовірності виявлення сигналу за заданий термін використовується математичний апарат марковських та напівмарковських випадкових процесів.
307950
  Вахненко Т. Граничний розмір державного боргу України : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 33-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
307951
  Масол В.І. Граничний розподіл числа нетрівіальних розв"язків системи лінійних випадкових булевих рівнянь з розрідженою матрицею коєфіцієнтів / В.І. Масол, С.В. Поперешняк // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 111-126.
307952
  Шевченко Ю.В. Граничні енергетичні характеристики вітроустановок та їх використання для розробки запобіжних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.08 / Шевченко Ю.В.; НАНУ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 14 назв
307953
  Карнаух Є.В. Граничні задачі для одного класу процесів на ланцюгу Маркова : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Карнаух Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 144л. – Бібліогр.: л. 133 - 144
307954
  Карнаух Є.В. Граничні зачаді для одного класу процесів на ланцюгу Маркова : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Карнаух Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
307955
  Сінєнко Інна Олександрівна Граничні значення показників структури бухгалтерського балансу / Сінєнко Інна Олександрівна, Хотомлянський Олександр Лазаревич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 179-185. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено значення показників структури бухгалтерського балансу підприємства, які рекомендуються, а також показано їх використання з метою оцінки якості балансу.
307956
  Зражевська Н.Г. Граничні інтегральні рівняння нестаціонарної задачі теплопровідності в чотиривимірному просторі Мінковського // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 51
307957
  Булавацький В.М. Граничні режими з загостренням для узагальненої біпараболічної моделі тепломасопереносу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 146-149. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається узагальнене біпараболічне диференціальне рівняння з частинними похідними 4 порядку, що моделює тепломасоперенос в релаксуючому середовищі. Для лінійних узагальнених біпараболічних рівнянь тепломасопереносу встановлено існування розв"язків ...
307958
  Негадайлов П.А. Граничні результати для випадкових рекурентних співвідношень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Негадайлов П.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 115 л. – Бібліогр.: л. 105-115
307959
  Негадайлов П.А. Граничні результати для випадкових рекурентних співвідношень : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Негадайлов П.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
307960
  Думіна О.О. Граничні рівняння в задачах динаміки термопружних середовищ, що містять розрізи // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 119-129. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто начально-крайові задачі динаміки термопружних середовищ, що містять розрізи. Їх розв"язки представлені сумою динамічних аналогів термопружних потенціалів простого та подвійного шарій. Таке представлення приводить до систем нестаціонарних ...
307961
  Гассан Ю.С. Граничні рівняння в задачах динаміки тонких пружних пластин, що послаблені тріщинами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 105-114. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розяянуто задачі динаміки тонких пружних пластин, що послаблені тріщинами в рамках моделі Кірхгофа. За допомогою теорії потеціалів ця задача зводиться до систем граничних рівнянь, однозначна розв"язуваність яких доводиться у ...
307962
  Волченко В.В. Граничні теореми в моделі Блека-Шоулза. Застосування до екзотичних опціонів / В.В. Волченко, О.І. Дідковський // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 105-106
307963
  Донченко В.С. Граничні теореми для акумуляторної функції в схемі перетворення Гоку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 191-195. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі досліджено граничну поведінку акумулятоної функції як у спеціальному варіанті визначення, запропонованому у статті, так і у класичному варіанті акумулятора перетворення Гоку. Границя розглядалася за нескінченного збільшення кількості точок у ...
307964
  Курченко О.О. Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінки параметрів : Дис. ... д-ра фіз.-мат.наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Курченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 352л. – Бібліогр.: л. 332 - 352
307965
  Курченко О.О. Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук: Спец.01.01.09 / Олександр Олексійович Курченко. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.:36 назв
307966
  Мацак Іван Каленикович Граничні теореми для випадкових елементів у банахових гратках : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.05 / Мацак І.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 314л. + Додатки: л. 308 - 314. – Бібліогр.: л. 290 - 308
307967
  Єршов А.В. Граничні теореми для випадкових ламаних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-28. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі знайдено умови слабкої збіжності функціоналів інтегрального типу від марковських послідовностей випадкових величин, а також умови слабкої збіжності випадкових ламаних, побудованих за послідовностями серій випадкових величин з довільною ...
307968
  Єршов А.В. Граничні теореми для випадкових ламаних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Єршов Андрій Владиславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 127 л. – Бібліогр.: л. 116-127
307969
  Єршов А.В. Граничні теореми для випадкових ламаних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Єршов Андрій Владиславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
307970
  Мацак Іван Каленикович Граничні теореми для випакових елементів у банахових гратках : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Мацак І.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 34 назв.
307971
  Лисак Наталія Пилипівна Граничні теореми для керованих систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Лисак Наталія Пилипівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
307972
  Лисак Наталія Пилипівна Граничні теореми для керованих систем : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Лисак Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 135 л. – Бібліогр.: л.127-135
307973
  Клесов О.І. Граничні теореми для кратних сум випадкових величин : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Клесов О. І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 32с. – Бібліогр.:с.27-29
307974
  Клесов Олег Іванович Граничні теореми для кратних сум випадкових величин : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.05 / Клесов Олег Іванович; Нац.техн.ун-тет України (КПІ). – Київ, 2001. – 354л. – Додатки: л. 341-354. – Бібл.:л.339-341
307975
  Дерієв Ігор Іванович Граничні теореми для нелінійних функціоналів від гауссівських випадкових полів : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05. / Дерієв Ігор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 96л. – Бібліогр.:л.88-96
307976
  Лисак Н.П. Граничні теореми для однієї керованої мережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 328-332. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Об"єктом дослідження є мережа масового обслуговування, яка містить п обслуговуючих пристроїв, що з"єднані між собою послідовно. Вхідний потік на перший пристрій задається узагальненим пуассонівським процесом з параметром X. Об"єм незавершеної роботи в ...
307977
  Томашик В.В. Граничні теореми для оптимальних моментів зупинки випадкових процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Томашик Владислав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 138 л. – Бібліогр.: л. 127-138
307978
  Томашик В.В. Граничні теореми для оптимальних моментів зупинки випадкових процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Томашик Владислав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
307979
  Шарапов Михайло Михайлович Граничні теореми для оцінок параметрів випадкових процесів і полів із довгою пам"яттю та їх уточнення : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Шарапов Михайло Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 102л. – Бібліогр.:л.92-100
307980
  Шарапов М.М. Граничні теореми для оцінок праметрів випадкових процесів і полів із довгою пам"яттю та іх уточнення. : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Шарапов М.М.; КГУ.им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 13л.
307981
  Каськун Є.П. Граничні теореми для певного класу одновимірних стохастичних диференційних рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 54-61. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Досліджується поведінка при t [прямує до нескінченності] нестійких розв"язків [ксі](t) - рівнянь: d[ксі](t) = a([ксі](t))dt+d[ета](t), t[більше або дорівнює]0, де a(x) - неперервна дійсна функція, [ета](t) - неперервний з ймовірністю 1 квадратично ...
307982
  Карташов Ю.М. Граничні теореми для різницевих адитивних функціоналів від ланцюгів Маркова : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Карташов Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 120 л. – Бібліогр.: л. 110-120
307983
  Карташов Ю.М. Граничні теореми для різницевих адитивних функціоналів від ланцюгів Маркова : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Карташов Юрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
307984
  Махно Сергій Якович Граничні теореми для розв"язків стохастичних рівнянь : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Махно Сергій Якович; АН України. Інститут математики. – К., 1993. – 16л.
307985
  Лисак Н.П. Граничні теореми для розв"язку рівняння Ланжевіна у двовимірному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 155-160. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай z(t) [належить] R[верхній індекс n] - узагальнений пуассонівський процес з параметром [лямбда]. В роботі буде досліджуватись гранична поведінка при [лямбда прямує до] 0 стаціонарного розподілу розв"язку рівняння Ланжевіна dx(t) = Ax(t)dt + dz(t) ...
307986
  Соловейко О.М. Граничні теореми для цін похідних цінних паперів : автореф. ... канд. фіз. - мат. наук 01.01.05 / Соловейко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
307987
  Соловейко О.М. Граничні теореми для цін похідних цінних паперів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05. / Соловейко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 147 л. – Бібліогр.: л.135-147
307988
  Дерієв І.І. Граничні тоеоремі для нелінійних функціоналів від гуссівських випадкових полі : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.05 / Дерієв І. І.; КУ ім .Шевченка. – К., 1995. – 15л.
307989
  Гаджилов М.В. Граничні умови і повний топологічний заряд точкових особливостей в магнетиках / М.В. Гаджилов, М.І. Захаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 253-256. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Проаналізований зв"язок граничних умов і значення повного топологічного заряду точкових особливостей в плоскому і об"ємному нескінченному магнетику. Показано, що граничним умовам векторного поля далеко від особливостей може бути зіставлений ...
307990
  Губеладзе А.К. Граничні фунції розподілу двійкових стаціонарних послідовностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 161-164. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі отримані результати про оцінки значень скінченновимірних та граничних функцій розподілу стаціонарних двійкових послідовностей.
307991
  Горшунов О.В. Граничні шари в металонаповнених епоксидних композиціях / О.В. Горшунов, Т.Г. Січкар, М.І. Шут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 345-354. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено щільність молекулярної упаковки, теплофізичні властивості та мікротвердість металонаповнених композицій на основі епоксидної смоли ЕД-20. Отримані результати проаналізовані із залученням поняття питомого вільного об"єму наповнювача. ...
307992
  Огородников А.С. Граничное управление динамикой когерентного движения пучка в циклическом ускорителе : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.04. / Огородников А. С.; МВССР РСФСР. Том. ГУ. – Томск, 1974. – 16л.
307993
  Ладиков-Роев Граничное управление процессами в сплошных средах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ладиков-Роев Ю. П.; АН УССР, Ин-т кибернетики. – К., 1972. – 313л. – Бібліогр.:л.301-314
307994
  Ладиков-Роев Граничное управление процессами в сплошных средах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 / Ладиков-Роев Ю.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 46 с.
307995
  Андрян Артур Арамович Граничные задачи для систем уравнений составного типа с произвольным числом действительных и комплексных характеристик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Андрян Артур Арамович; АН ГССР. Тбил. мат. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1977. – 12л.
307996
  Башелейшвили М.О. Граничные задачи плоской теории анизотропного упругого тела и изгиба тинких анизотропных пластинок для однородных и неоднородных областей : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Башелейшвили М.О.; АН Груз.ССР. Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
307997
  Башелейшвили М.О. Граничные задачи теории колебания упругого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Башелейшвили М.О.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 7л.
307998
  Беличенко Виктор Петрович Граничные задачи теории спиральных антенн, выполненных на выпуклых поверхностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Беличенко Виктор Петрович; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 15л.
307999
  Кашировский Алексей Иванович Граничные значения решений некоторых классов однородных дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кашировский Алексей Иванович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1981. – 18л.
308000
  Бугров Я.С. Граничные свойства дифференцируемых функций : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Бугров Я. С.; АН СССР, Матем. ин-т им. Стеклова. – М., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,