Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Евсеев Д. "... да из "Будильника" в тот же день 20..." // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 38-43. – ISSN 0132-2036


  Находки затерявшихся произведений А.П. Чехова
307002
  Джексон Ф. "...Да поможет мне бог". / Ф. Джексон. – М, 1958. – 303с.
307003
  Печенев В.А. "Гуманный" социализм против реального гуманизма / В.А. Печенев. – М., 1974. – 127с.
307004
  Романова О. "Гумки" (Les Gommes) Алана Роб-Гріє як зразок французького "нового роману" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 117-124. – ISBN 966-8645-19-7
307005
  Штейнбук Ф.М. "Гуси-лебеді летять..." Михайла Стельмаха в контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 274-279. – (Філологічні науки ; № 1)
307006
  Каторгин В. "Гутен таг" : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 53-81. – ISSN 0321-1878
307007
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1960. – 496с.
307008
  Горшкова В.Е. "Да будет имярек": "французский роман" Фредерика Бегбедера как вызов переводчику // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-15. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Название фильма как художественный прием способно выступать в качестве хронотопа литературно-художественного произведения. Будучи "именем" фильма, оно с некоторой долей аппроксимации может рассматриваться в ряду ономастических реалий времени культуры, ...
307009
  Чистякова Е.В. "Да будет потомкам явлено..." : очерки о русских историках второй половины XVII века и их трудах / Е. В. Чистякова, А. П. Богданов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1988. – 134, [2] с. – ISBN 5-209-00006-0
307010
  Мкртчян Л.М. "Да придут к нам благородные мысли со всех сторон" / Л.М. Мкртчян. – М., 1983. – 318с.
307011
  Струцюк Й. "Давай відкриємо золоті шлюзи..." : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57. – ISSN 0208-0710
307012
  Соболь А. "Давай, улетим..." / А. Соболь. – М, 1925. – 70с.
307013
  Леп"явко С. "Давайте обіймемося!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 4


  Про етичний зміст Майдану, або Уважно читайте гасла.
307014
  Журавлева В.И. "Давид против Голиафа": образ России в американской политической карикатуре периода русско-японской войны // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-84. – ISSN 0321-2068


  До 200-річчя дипломатичних відносин Росії і США
307015
  Доронин Алексей "Давиды" и "голиафы" гостиничного бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 30 : Фото
307016
  Філоненко С. "Давня легенда оживає і вбиває!" Гендерні моделі готичного детективу в романах Андрія Кокотюхи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається жанр готичного детективу, репрезентований двома творами сучас ного українського письменника Андрія Кокотюхи: "Темна вода" і "Легенда про Безголового" Зіставлено центральні образи героїв-слідчих: Віталія Мельника і Лариси Гайдук у ...
307017
  Карпенко-Карий (Тобілевич) [Дpамы и комедии. Т. 4 / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) // Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Карпенко-Карий (Тобілевич). – [Полтава : Тип. Маркевича, 1905. – Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 384, [2] с.
307018
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії] : [складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – [Салоніки
Ч. 2 : Топографія. Вип. 1]. – 1988. – XVI, 217 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
307019
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії] : [складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – [Салоніки
Ч. 2, вип. 2]. – 1988. – 912 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
307020
  Балдинюк Олександр Васильович Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000 рр./. : Автореф... кандид. політнаук: 23.00.04 / Балдинюк Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 18л.
307021
  Олексишин О.О. Гуманітарна інтелігенція Прикарпаття в період сталінізму (1944-1953 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 328-334
307022
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Мотиль В.І.; Львівський Національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 226 л. – Бібліогр.: л. 195-226
307023
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.11 / Володимир Ігорович Мотиль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
307024
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право : теорія і практика : монографія / В.І. Мотиль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-807-4
307025
  Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 79-85. – ISSN 0320-9466
307026
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-28-0
Вип. 2. – 2002
307027
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-48-5
Вип. 3. – 2002
307028
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-61-2
Вип. 7. – 2003
307029
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 8. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
307030
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 9. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
307031
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 10. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
307032
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 11. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
307033
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 12. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
307034
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 13. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
307035
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 14. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
307036
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 15. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
307037
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 17. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
307038
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 18. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
307039
  Чернілевський Д. Гуманітарна освіта в умовах глобалізаціі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-179
307040
   Гуманітарна освіта України на межі століть : збірник наукових праць. – Дрогобич. – ISBN 966-538-124-5
№ 4 : Науковий семінар 2-3 жовтня 2000 року. – 2001
307041
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206л. – Бібліогр. : л.186-206
307042
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
307043
  Зотова-Садило Гуманітарна підготовка як науково-педагогічне явище // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
307044
  Дзоз В.О. Гуманітарна політика держави у сфері релігії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (16))
307045
   Гуманітарна політика української держави в новітній період : Монографія. – Київ : НІСД, 2006. – 403с. – ISBN 966-554-097-1
307046
  Іваненко Н. Гуманітарна політика як дзеркало духовного нездоров"я держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 7-10
307047
   Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи : збірник довідково-інформаційних матеріалів / Всеукраїнський форум інтелігенції ; [ відп. за вип.Саган О.Н., Пилипенко Т.І. ]. – Київ, 2008. – 132 с.
307048
   Гуманітарне знання на порозі 21 століття. – Київ : Стилос, 2002. – 184с. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-8009-26-6
307049
  Романчишин В.Г. Гуманітарне знання як чинник становлення ціннісно-смислових концептів української культурологічної думки 70-90-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Романчишин Василь Григорович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
307050
  Шашкова Л.О. Гуманітарне пізнання: нові виклики епістемології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 57-62. – (Філософія. Культурологія ; № 1). – ISBN 966-598-198-6
307051
  Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто специфічність розвитку поглядів стосовно визначення поняття гуманітарного пізнання. Здійснюється соціально-філософський аналіз сутності та особливостей розвитку гуманітарного пізнання. This article is consideration specificity of ...
307052
  Бугар А. Гуманітарне співробітництво СНД: вимір молодіжної політики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
307053
  Чекаленко Л. Гуманітарний вимір відносин України та Росії / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 23-27
307054
   Гуманітарний вісник : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр.; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Київ ; Горлівка : ГДПІІМ
Вип. 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
307055
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-13-8
Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307056
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 8. – 2002
307057
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 9. – 2002
307058
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 10. – 2002
307059
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 11. – 2002
307060
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 13. – 2003
307061
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 14. – 2003
307062
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 15. – 2003
307063
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 17. – 2004
307064
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 18 : Філософія. – 2004
307065
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА
№ 19. – 2004
307066
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 20. – 2005
307067
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 21. – 2005
307068
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 22. – 2005
307069
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 23. – 2005. – резюме укр. або рос. мовою
307070
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 24. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
307071
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 25. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
307072
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 26. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
307073
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 27. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
307074
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 29. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
307075
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 30. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
307076
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 35. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
307077
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 40. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
307078
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 45. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
307079
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 51. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307080
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 56. – 2014. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
307081
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Спец. вип. № 3 : Психологія. Педагогіка. – 2003
307082
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-8550-03-Х
Спец. вип. : Педагогіка. – 2004
307083
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль : Астон, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – 2006
307084
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.155-165
307085
  Демків Уляна Гуманітарні аспекти інтервенціонізму в міжнародних відносинах XIX - початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 57-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
307086
   Гуманітарні аспекти наукових досліджень у вищому педагогічному навчальному закладі : Тези доповідей та повідомлень на конф. з підсумків наукової роботи кафедр за 1993 р. – Горлівка, 1994. – 256с.
307087
   Гуманітарні науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
307088
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
307089
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
307090
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
307091
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
307092
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
307093
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
307094
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
307095
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
307096
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006
307097
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006
307098
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
307099
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
307100
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (17). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
307101
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (18). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
307102
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (20). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
307103
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
307104
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
307105
  Абрамович С.Д. Гуманітарні науки в сучасному вищі в можливій перспективі Болонського процесу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 2 (91) : Березень - квітень. – С. 25-32
307106
   Гуманітарні науки і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
307107
  Федічев В.М. Гуманітарні проблеми воєнної безпеки держави та стан їх вирішення у Збройних Силах України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-44
307108
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 7. – 2010. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
307109
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 8. – 2010. – 203 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
307110
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 14. – 2012. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
307111
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 15. – 2012. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
307112
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 16. – 2012. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
307113
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 17. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
307114
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 18. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
307115
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 19. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
307116
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2010, 25-27 листоп., 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 2ий міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-004-7
307117
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011, 24-26 листоп., 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 3ій міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-154-9
307118
   Гуманітарні технології : Конспект лекцій. – Київ : КМ Аcademia, 1994. – 60с.


  Конспект лекцій сприятиме підвищенню рівня загально методологічної й теоретичної підготовки учителів, викладачів гуманітарного профілю.
307119
  Мокій А.І. Гуманітарно-інституціональні імперативи безпеки розвитку України: теоретико-методологічний аспект / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 66-69
307120
  Діденко Л.В. Гуманітарно-соціальні виміри концепту "нормність" // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 147-149
307121
  Хохлов А.Н. Гуманная акция России в отношении населения Китая и Монголии в 1912 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 83-92. – ISSN 0042-8779


  Акція по порятунку більше 600 китайських підданих, що стали заручниками в Західній Монголії в ході Синьхайської революції 1911-1912 рр. в Китаї
307122
  Зиньковская Е.М. Гуманность как нравственный идеал личности социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Зиньковская Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
307123
  Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1992. – 117,2с.
307124
  Заболотский П. Гуманные мотивы поэзии Н.А. Некрасова / П. Заболотский. – 35-72с.
307125
  Ткаченко М. Гуманщина в XVI-XVII в / М. Ткаченко. – К, 1927. – 32с.
307126
  Петросян Д.С. Гуматистическая экономика и социальная справедливость // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0869-0499
307127
  Массон М.Е. Гумбез Манаса / М.Е. Массон, Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1950. – 144 с.
307128
  Шмид Томас Гумбольдт : Александр фонд Гумбольдт. Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 215-230 : Фото, карти, схеми. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
307129
  Прокопов Д.Є. Гумбольдт (Humboldt) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 421-423. – ISBN 966-316-069-1
307130
   Гуминовые и полимерные препараты в сельском хозяйстве. – Ташкент, 1961. – 180с.
307131
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Киев
2. – 652 с.
307132
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Харьков, 1957. – 376 с.
307133
   Гумифицированные виды сырья. – Рига, 1976. – 168с.
307134
  Аляєв Г.Є. Гумільов Лев Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013-1014. – ISBN 966-316-069-1
307135
  Короткий В.А. Гуммерус Герман (1877-1948) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 412. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
307136
  Ельяшевич А. Гумно. Картина А.Г.Веницианова. / А. Ельяшевич. – Л., 1949. – 13с.
307137
  Кучеренко А. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 2013. – Вип. 46, ч. 2


  У статті розглянуто одну з форм масової культури – постфольклор. Приділено увагу поняттю гумор та його літературному й психоаналітичному тлумаченню. Детально проаналізовано сучасні вияви арабського масового гумору, зокрема анекдоти, жарти, дотепи. ...
307138
  Юдкін-Ріпун Гумор і гротеск в українській культурі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч. 2 (38) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875
307139
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Одеса : Облвидав, 1951. – 80 с.
307140
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1954. – 263 с.
307141
  Брежньов Г.І. Гумор і сатира / Г.І. Брежньов. – Київ, 1959. – 62 с.
307142
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1979. – 288 с.
307143
  Воскрекасенко С.І. Гумор і сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1984. – 229 с.
307144
  Сліпчук П.О. Гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ, 1984. – 223 с.
307145
  Яровий М.П. Гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ, 1985. – 118 с.
307146
  Молякевич Д.О. Гумор і сатира : вірші / Д.О. Молякевич. – Київ, 1986. – 215 с.
307147
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1986. – 421 с.
307148
  Сочивець І.Й. Гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ, 1987. – 561 с.
307149
  Нестер З.М. Гумор і сатира в творчості С.Васильченка / З.М. Нестер. – Київ, 1962. – 152с.
307150
  Березовський О.О. Гумор і сатира в Україні / Олександр Березовський. – Вид. 3-тє випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2256-68-0


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора, Підпис 19.01.2014 р.
307151
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 24-36. – (Філологічні науки)
307152
  Кругляк Ю.М. Гумор та сатира / Ю.М. Кругляк. – Київ, 1985. – 134 с.
307153
  Івко М.В. Гумор як захисний механізм // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 173-177
307154
  Лагода В. Гумор, сатира, лірика. / В. Лагода. – К, 1983. – 295с.
307155
  Серебряков Л. Гумор. Сатира : Чому лопнув меридіан / Л. Серебряков. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 66с.
307156
  Винницкий И.М. Гуморальная имунно-биологическая реактивность экспериментальных животных, в перитониальную полость которых введены живые аскариды / И.М. Винницкий, 1945. – 452-459с.
307157
   Гуморальная регуляция эритропоэза. – Красноярск, 1982. – 94с.
307158
   Гуморально-гормональные механизмы регуляции функций при спортивной деятельнсти. – М., 1978. – 304с.
307159
  Закиров Д.З. Гуморально-ромональные механизмы адапатции в горах / Д.З. Закиров. – Фрунзе, 1983. – 111с.
307160
  Варшин Г. Гуморески / Г. Варшин. – Харків, 1929. – 126с.
307161
  Майоров М.К. Гуморески / М.К. Майоров. – Київ, 1956. – 96 с.
307162
  Ковінька О.І. Гуморески / О.І. Ковінька. – К., 1960. – 232с.
307163
  Безорудько В. Гуморески / В. Безорудько. – К, 1961. – 67с.
307164
  Вухналь Ю. Гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1964. – 142с.
307165
  Воропай А. Гуморески / А. Воропай. – Харків, 1964. – 48с.
307166
   Гуморески. – К., 1968. – 155с.
307167
  Чемерис В. Гуморески / В. Чемерис. – К, 1971. – 134с.
307168
  Возіянов М. Гуморески // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 184-187. – ISSN 0130-1608
307169
  Карпов М.Г. Гуморески та байки Миколи Карпова. / М.Г. Карпов. – К., 1966. – 55с.
307170
  Добрянський А. Гуморист Микола Савчук : Штрихи до літературного портрета / А. Добрянський, Г. Стовп"юк. – Коломия : Вік, 1999. – 64с. – ISBN 966-550-110-0
307171
  Немирович І.О. Гумористичне та ліричне / І.О. Немирович. – К., 1988. – 138с.
307172
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс політики як репрезентація соціально-політичного простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 165-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
307173
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Здійснено концептуалізацію гумористичного дискурсу політики як особливого смислового поля конструювання політичних ідентичностей. З цього ракурсу розглянуто характеристики гумористичного дискурсу, його функціонування на різних рівнях ...
307174
  Стороженко О. Гумористичні оповідання. – Киев : Дpук. І. Васильченко. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.3)
1. Вуси; 2. Голка. – 1919. – 32с.
307175
  Стороженко О. Гумористичні оповідання : Не в добрий час. – Київ : Дpук. І. Васильченко, 1919. – 16с. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.4)
307176
  Гашек Я. Гумористичні оповідання / Я. Гашек. – К., 1959. – 148с.
307177
  Златогорська Р.Л. Гумористичні оповідання / Р.Л. Златогорська. – К., 1963. – 72с.
307178
  Чехов А.П. Гумористичні оповідання / А.П. Чехов. – К, 1963. – 116с.
307179
  Гаврись В.І. Гумористичні оповідання / В.І. Гаврись. – Київ, 1967. – 187с.
307180
  Мірошниченко О.А. Гумористичні оповідання та повісті / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1986. – 365 с.
307181
  Світличний К.К. Гумористичні оповідання. / К.К. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1973. – 207с.
307182
  Безорудько В.Г. Гумористичні повісті / В.Г. Безорудько. – Київ : Дніпро, 1973. – 415с.
307183
  Бриняк О. Гумористичні та застільно-бесідні мотиви хрестинної поезіїї українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 357-367


  У статті проаналізовано специфіку гумористичних і застільно-бесідних мотивів українських хрестинних пісень. З’ясовано їх семантику та функціональність. Визначено символічне навантаження ключових образів у мотивах. Виокреслено світоглядні константи ...
307184
  Рябуха Е.В. Гумус и азот в почвах разных типов леса центрального Полесья УССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Рябуха Е. В.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1964. – 22л.
307185
  Пономарева В.В. Гумус и почвообразование / В.В. Пономарева, Т.А. Плотникова. – Л., 1980. – 221с.
307186
  Дмитраков Л.М. Гумус луговых почв лесостепи. : Автореф... канд.биол.наук: 06.01.03 / Дмитраков Л.М.; МГУ. – М, 1974. – 30л.
307187
  Кленов Б.М. Гумус некоторых типов почв Западной Сибири. / Б.М. Кленов. – Новосибирск, 1976. – 157с.
307188
   Гумус почв Волжско-Камской лесостепи и его роль в плодородии. – Казань, 1972. – 132 с.
307189
  Ганенко В.П. Гумус почв Молдовы и его трансформация под влиянием удобрений / В.П. Ганенко; Синкевич З.А. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 132 с.
307190
  Ваксман Сельман Гумус. Происхождение, химический состав и значение его в природе / Ваксман Сельман; Под ред. Антипова-Каратаева И.Н. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 472с.
307191
  Лозовіцький П. Гумусний стан грунтів Інгулецької зрошувальної системи / П. Лозовіцький, А. Молочко, А. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу типу водного режиму та мінералізованих зрошувальних вод на пошарову (кожні 20 см) зміну запасів гумусу протягом 50-річного періоду досліджень. The results of influence of water regime type and mineralizer irrigation water in ...
307192
  Колоскова А.В. и др. Гумусное состояние почв Волжско-Камской лесостепи / А.В. и др. Колоскова. – Казань, 1985. – 137с.
307193
  Підвальна Г.С. Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового Побужжя / Г.С. Підвальна, С.П. Позняк; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 192 с. – ISBN 966-613-327-Х
307194
  Линник П.М. Гумусові речовини та їх роль у процесах комплексоутворення й детоксикації у водосховищах Дніпра / П.М. Линник, Т.О. Васильчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 399-408 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10. – ISBN 966-521-129-3
307195
  Тищенко С.А. Гумусовое состояние почв локально переувлажненных ланшафтов Нижнего Дона / С.А. Тищенко, О.С. Безуглова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 156-165 : табл., рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0032-180Х
307196
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв / Д.С. Орлов. – М., 1974. – 333с.
307197
  Орлов Д.М. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации / Д.М. Орлов. – М, 1990. – 324с.
307198
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв. : Автореф... Доктора биол.наук: 06.01.03 / Орлов Д.С.; Моск.ун-т.Фак-т.почвоведения. – М, 1973. – 48л.
307199
  Прокашев А.М. Гумусовые педореликты в дерново-карбонатных почвах Вятско-Камского Предуралья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1148-1159 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
307200
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – М., 1986. – 243с.
307201
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 244 с.
307202
  Кокоревич Б.А. Гунар Целинский / Б.А. Кокоревич. – М, 1978. – 112с.
307203
  Пивовар С.Ф. Гуни / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 80. – ISBN 966-642-073-2
307204
  Ільїн В.В. Гуни // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
307205
   Гунниус Александра Федоровна. Выставка произведений. Ленинград. 1974.. – Л., 1974. – с.
307206
  Джафаров Р Ю.М. Гунны и Азербайджан. / Р Ю.М. Джафаров. – Баку, 1985. – 124с.
307207
  Дамбаев Гунсэма / Дамбаев, Гарма-Доди. – М, 1983. – 96с.
307208
  Грива Г.К. Гунта Грива: альбом репродукций / Г.К. Грива. – М., 1978. – 55с.
307209
  Коломійчук Богдан Гунфу Заходу і Сходу : розвідка боєм // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 54-56 : Фото
307210
  Кафка І. Гуп та Гоп, або Пригоди двох мавпенят і стернового Рибічки. / І. Кафка. – К., 1975. – 126с.
307211
  Власов В. Гупан Н.:"Нові підходи до відбору і структурування змісту підручника з історії України " // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-4.


  інтерв"ю
307212
   Гупи-кенгуру.. – М.-Л., 1968. – 47с.
307213
  Щербинин А. Гуппи : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 123-149. – ISSN 0130-6405
307214
   Гура Костянтин Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 33. – ISBN 966-8352-11-4
307215
  Петруничева З.Н. Гуразада Аппарао: писатель-просветитель народа андхра / З.Н. Петруничева. – М., 1985. – 160с.
307216
  Тищенко Микола Гуральне право на право шинкувати горілкою в Лівобережній Україні до кінця 18 в. : До історії фінансового права Лівобережної Україні / Тищенко Микола. – Київ, 1927. – 53с.
307217
  Агабекян К.Б. Гурген Маари. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Агабекян К.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21л.
307218
   Гуржіївські історичні читання / Черкаський нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 966-2980-20-2
Вип. 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
307219
   Гуржіївські історичні читання / Черкаський нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-676-4
Вип. 6. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
307220
   Гуржій Олександр Іванович : доктор історичних наук, професор ; біобліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. В.В. Масненко ; уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 64 с. – (Бібліографія вчених України ; Вип. 1)
307221
  Кирилов И.А. Гурзуф : Краєзнавчий нарис / И.А. Кирилов. – Симферополь : КРИМВИДАВ, 1957. – 140с.
307222
  Кондрашенко Л.И. Гурзуф : Путеводитель / Л.И. Кондрашенко. – 2-е изд. – Симферополь : Таврія, 1979. – 78с.
307223
  Мочалов Л.В. Гурий Захаров / Л.В. Мочалов. – Ленинград, 1975. – 110 с.
307224
  Немировская М.А. Гурий Захаров: Графика / М.А. Немировская. – Москва, 1985. – 183 с.
307225
   Гурий Иванович Марчук. – М., 1985. – 136с.
307226
  Брюсова В.Г. Гурий Никитин / В.Г. Брюсова. – М., 1982. – 271с.
307227
  Сабашвили Н.Л. Гурийская диалективная лексика в грузинской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабашвили Н. Л.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1954. – 18л.
307228
  Жгенти С.Д. Гурийский говор грузинского языка / С.Д. Жгенти. – Тбилиси, 1936. – 279с.
307229
  Семененко В.Н. Гурийский этап развития Азово-Черноморского бассейна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0367-4290
307230
  Чхатарайшвили К.А. Гурийское княжество. Очерк полит. и соц.-экон. истории : Автореф... канд. ист.наук: / Чхатарайшвили К.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 37л.
307231
  Тринус А. Гурін Василій Іванович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 11 : Василь Гурін. – С. 3-15.
307232
  Кашин В Гуркхи - лучшая пехота // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 30-33. – ISSN 0321-5075
307233
   Гурман - розваги : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21 : Фото
307234
   Гурманьи Бега // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 28-32 : фото
307235
   Гуров Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ.
307236
  Авдєєв В.Ф. Гурти на дорогах / В.Ф. Авдєєв. – Київ. – 71с.
307237
   Гуртки відвідує майже половина школярів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 5


  "Указом Президента України нинішній рік визнано Роком дитячої творчості".
307238
  Парубець В. Гурткова робота - неодмінна складова системи освіти і виховання підростаючого покоління // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50
307239
  Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах / О.І. Потапенко. – Київ, 1989. – 109 с.
307240
  Бадовська С. Гуртожиток № 5 в епіцентрі футбольної ейфорії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – вересень (№ 12/13)


  Розповідь про те, як студенти-активісти юридичного факультету, яким було поставлено завдання підготувати гуртожиток та прийняти там іноземних гостей Євро-2012, справилися з цим завданням.
307241
  Рубльов С. Гурток есперанто / С. Рубльов. – Х., 1931. – 120с.
307242
   Гуртом проти біди : Корисні поради, адреси, довідкові та інформ. матеріали для фахівців і батьків міста Києва, які опікують дітей та молодь з особливими потребами. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ, 2003. – 196с. – ISBN 966-646-053-Х
307243
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах / В.Ф. Авдеев. – Иркутск, 1948. – 72с.
307244
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах / В.Ф. Авдеев. – Москва, 1948. – 260с.
307245
  Хажински А. Гуру менеджмента : Дорога к успеху / Анджей Хажински. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 480с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-318-00158-0
307246
   Гуру Нанак. – М., 1972. – 199с.
307247
   Гуругли. – Душанбе, 1983. – 158с.
307248
   Гуругли. – М., 1987. – 702с.
307249
   Гурьевский сервиз, 1976. – 8с.
307250
  Гильфердинг А.Ф. Гус. Его отношение к православной церкви / Соч. А. Гильфердинга. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова, 1871. – [2], 79 с.
307251
   Гусак Андрій Михайлович : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 40 с. – Шифр. дубл. 012(Гусак) Гуса. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 3)
307252
  Гунько В.Т. Гусак в гнізді. / В.Т. Гунько. – Х., 1965. – 27с.
307253
  Большак В.Г. Гусак на Бродвее / В.Г. Большак. – Москва, 1971. – 431с.
307254
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї / В.Г. Большак. – Київ, 1967. – 180 с.
307255
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї : немов сатирична, але трохи й лірична бувальщина / Василь Большак. – Київ : Дніпро, 1970. – 333 с.
307256
  Атаян Р. Гусан Аваси / Р. Атаян. – Москва, 1962. – 56с.
307257
  Бестужева-Лада Гусар-девица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 10. – С. 115-125


  Кавалерист-дівиця, гусар-дівиця, Надія Дурова, вона ж Олександр Соколов, вона ж Олександр Александров почала військову службу ще до того, як Наполеон послав війська на Росію. Кавалерист-девица, гусар-девица, Надежда Дурова, она же Александр Соколов, ...
307258
  Сапон В. Гусар із козацького гніздов"я // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 18


  Шевченко Т.Г. і рід остерських Солонин.
307259
   Гусар, или Короткие правила для легких войск / С французского на российский язык перевел лейбгвардии Преображенского полка каптенармус Николай Хлопов. – [Москва] : Печатано при Императорском Московском университете, 1764. – [12], 96с. : карта. – На корешке: Гусаръ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець з тисненн. та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
307260
   Гусаров Сергій Миколайович : біобібліогр. покажчик до 60-річчя з дня народження / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – 32 с. – На обкл. назва: Сергій Миколайович Гусаров. – ISBN 978-966-610-206-8


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу на добру згадку з найкращими побажаннями і повагою. Підпис, 27.03.2013 р.
307261
  Лясковский В.Г. Гусарская баллада / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1964. – 179с.
307262
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 187. – ISBN 96966-8060-04-0
307263
   Гусева Тамара Петровна. Выставка произведений. Москва. 1981. – М, 1981. – 13с.
307264
  Цюпа И.А. Гусевод-новатор Павел Ткачук / И.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 88с. – (Знатные люди Советской Украины)
307265
  Джафаров М.Д. Гусейн Джавид и романтизм в азербайджанской литературе 1905-1917 гг. : Автореф... докт. филол.наук: / Джафаров М. Д.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1961. – 61л.
307266
  Джафар М. Гусейн Джавид. / М. Джафар. – Баку, 1982. – 196с.
307267
  Касимов К.А. Гусейн Кули Сарабский: Жизнь и творчество / К.А. Касимов. – Баку, 1980. – 93с.
307268
  Герасимов А.М. Гусеницы / А.М. Герасимов. – 67с.
307269
  Герасимов А.М. Гусеницы / А.М. Герасимов. – М.-Л, 1952. – 388с.
307270
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок / А.М. Герасимов. – 181с.
307271
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок / А.М. Герасимов. – Петербург, 1949. – 369с.
307272
  Мержеевская О.И. Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). / О.И. Мержеевская. – Минск, 1967. – 452с.
307273
  Дубовик А.Д. Гусеобразные средней части бассейна реки Оби, их хозяйственное использование и охрана : Автореф... канд. биол.наук: / Дубовик А.Д.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 22л.
307274
  Якуша П.О. Гусерлева концепція свідомості: від інтерсуб"єктивності до життєсвіту // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 54-56


  ".. Проголошений в "Картезіанських медитаціях" принцип інтерсуб"єктивності дає змогу зрозуміти, що "завдяки систематичному розгортанню трансцендентально-феноменологічного тлумачення аподиктичного ego нам повинен розкритись трансцендентальний смисл ...
307275
   Гусєв Олександр Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 104. – ISBN 978-966-2726-03-9
307276
  Воробьев К.Д. Гуси-лебеди / К.Д. Воробьев. – Москва, 1960. – 157с.
307277
   Гуси-лебеди. – М, 1990. – 607с.
307278
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Москва, 1965. – 191с.
307279
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Москва, 1966. – 143с.
307280
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Москва, 1967. – 176с.
307281
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Москва, 1968. – 351с.
307282
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Москва, 1972. – 304с.
307283
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Москва, 1980. – 447с.
307284
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Киев : Дніпро, 1984. – 310 с.
307285
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Киев : Радянська школа, 1984. – 273 с.
307286
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Ленинград, 1988. – 282с.
307287
  Тряпкин Н.И. Гуси-лебеди. / Н.И. Тряпкин. – М., 1971. – 308с.
307288
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 213 с.
307289
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1966. – 159 с.
307290
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1975. – 256 с.
307291
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ, 1979. – 147с.
307292
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – М., 1970. – 95с.
307293
   Гуси в СССР. – Тарту, 1972. – 180с.
307294
  Федотюк П.К. Гуси з далекого берега. / П.К. Федотюк. – К., 1972. – 111с.
307295
  Рябчук Анастасія Гуси і революція // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0868-9644
307296
  Клещенко А.Д. Гуси летят на Север. / А.Д. Клещенко. – Л, 1957. – 162с.
307297
  Маврина Т.А. Гуси, лебеди да журавли... / Т.А. Маврина. – М., 1983. – 142с.
307298
  Раннт Э. Гуси. -- Чаша и змея. -- Кроваво-красная роза. / Э. Раннт. – Таллин, 1967. – 200с.
307299
  Ксензенко М.І. Гусинка / М.І. Ксензенко. – К., 1967. – с.
307300
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1966. – 94с.
307301
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1984. – 312с.
307302
  Бабаевский С.П. Гусиный остров / С.П. Бабаевский. – Москва, 1946. – 47с.
307303
  Синклер Э. Гусиный шаг / Э. Синклер. – Москва, 1924. – 210с.
307304
  Лаврентий Гуситская хроника / Лаврентий, из Бржезовой. – М., 1962. – 331с.
307305
  Рубцов Б.Т. Гуситские войны. (Великая крестьянская война XV века в Чехии). / Б.Т. Рубцов. – М., 1955. – 324с.
307306
  Урбанек Р. Гуситское военное искусство и Европа / Р. Урбанек. – Прага, 1946. – 20с.
307307
  Руколь Б.М. Гуситское движение / Б.М. Руколь. – М., 1964. – 64с.
307308
  Галямичев А.Н. Гуситское движение в освещении либеральной немецкой медиевистики второй половины XIX века / А.Н. Галямичев. – Саратов, 1988. – 84с.
307309
  Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии XV века: Учеб.-метод. пособие для студентов ист. фак. гос. ун-тов. / Л.П. Лаптева. – М., 1990. – 95с.
307310
  Никитина В.Н. Гуситское движение за пределами Чехии : Автореф... канд. ист.наук: / Никитина В. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 15л.
307311
  Мацек Й. Гуситское революционное движение / Й. Мацек. – М., 1954. – 229с.
307312
  Альберт Я. Гуситство и европейское общество / Я. Альберт. – Прага, 1946. – 20с.
307313
  Стельмах М.П. Гусі-лебеді летять : Щедрий вечір. Повісті / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1971. – 324с.
307314
  Романов В.В. Гуслей звонкая струна / В.В. Романов. – М., 1985. – 80с.
307315
  Гилев В.К. Гусли / В.К. Гилев. – Челябинск, 1968. – 48с.
307316
  Юксерн В.С. Гусли / В.С. Юксерн. – М., 1980. – 239с.
307317
  Майн М. Гусли поют о счастье / М. Майн. – М, 1952. – 107с.
307318
  Стрельська Л.І. Гуслистий Кость Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 188. – ISBN 96966-8060-04-0
307319
  Исаков А.М. Гусляр / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1965. – 80с.
307320
  Купала Я. Гусляр / Я. Купала. – М, 1973. – 271с.
307321
  Жаворонков Б.И. Гусляр Евпатия Коловрата / Б.И. Жаворонков. – М., 1985. – 176с.
307322
  Булычев Кир Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
307323
  Кобзев И.И. Гусляры / И.И. Кобзев. – М., 1971. – 112с.
307324
  Алеман М. Гусман де Альфараче / М. Алеман. – Москва
Т. 1. – 1963. – 479 с.
307325
  Алеман М. Гусман де Альфараче / М. Алеман. – Москва
Т. 2. – 1963. – 567 с.
307326
   Гуссерль (Husserl) Едмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 721-723. – ISBN 966-316-069-1
307327
  Исаков А.Н. Гуссерль и Хайдеггер: две версии философии времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 41-46. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
307328
  Берсенєв В. Густа кров киян, ніжки Буша, йога при остеохондрозі, відкриття, подібне до періодичної системи Менделеєва, або Володимир Берсенєв, його справа і його книжки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 9
307329
  Ивонин Ю.Е. Густав II Адольф / Ю.Е. Ивонин, А.А. Ходин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 52-69. – ISSN 0042-8779
307330
  Долгіх Марина Густав Вільгельмович Нейгауз - музикант, педагог, просвітитель : етапи творчого шляху // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 47-56. – ISSN 1728-6875
307331
  Кеппен Ф. Густав иванович Радде / Ф. Кеппен. – 128с.
307332
  Огинская Л.Ю. Густав Клуцис / Л.Ю. Огинская. – Москва, 1981. – 199с.
307333
  Гумилевский Л.И. Густав Лаваль / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1936. – 256с.
307334
  Бережанська Ю.В. Густав Майрінк та Михайло Булгаков: тематично-стильова спорідненість у малій прозі // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 102-111. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
307335
  Розеншильд К.К. Густав Малекр / К.К. Розеншильд. – М, 1975. – 536с.
307336
  Раджабова И.С. Густав Флобер / И.С. Раджабова. – Душанбе, 1962. – 28с.
307337
  Марцинковская Т.Д. Густав Шпет - сын своего времени и наш современник // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.65-71. – ISSN 0042-8841


  К 130-летию со дня рождения Г. Г. Шпета.
307338
  Ананьева Е.М. Густав Шпет и его наследие. У русских истоков структурализма и семиотики : (обзор международной конференции) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 173-177. – ISSN 0042-8744
307339
  Бичко І.В. Густав Шпет як історик філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена осмисленню ролі Г. Шпета як історика філософії. The artіcle іs dedіcated to the analysіs of G. Shpet and hіs contrіbutіon to the hіstory of phіlosophy.
307340
  Вахтер А.М. Густав Эрнесакс / А.М. Вахтер. – Москва, 1961. – 115с.
307341
  Штейнфельд А.Л. Густера (Blicca bjoerkna (l.)) средней Волги и ее значение в рыбном промысле : Автореф... канд. биол.наук: / Штейнфельд А.Л.; ВНИИ озерного и речного рыбного хоз. Татарское отд. – Казань, 1949. – 8л.
307342
  Кутузов А.М. Густера верхней части Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кутузов А.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1976. – 29л.
307343
  Михеїв К.Є. Густим мазком / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1980. – 70 с.
307344
  Горкавенко В.М. Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнитним вихором скінченного поперечного розміру / В.М. Горкавенко, Ю.О. Ситенко, О.Б. Степанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 234-239. – (Фізика ; Вип. 30)
307345
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 247-250. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На основі одержаного диференційного рівняння відносно густини розв"язана задача по знаходженню профілю густини рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі.
307346
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник КУ. Сер. ф-м. наук, 1995. – №8
307347
  Шабатура О. Густина термодинамічно зрівноважених мінеральних асоціацій гранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Визначено залежності між густиною і термодинамічними параметрами в зрівноважених - альбіт-анортит-ортоклаз - асоціаціях гранітів. Відмічається стабільність положення точок ...
307348
   Густинський літопис [Електронний ресурс] : (уривок)
307349
  Дрозденко В. Густинський монастир (до 385-річчя від дня заснування) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.137-140
307350
   Густосология : собр. соч. в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содержания образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2012. – 249, [1] с., [1] л. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
307351
   Густосология : собр. сочинений в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содерж. образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теория и практика формирования эстетических вкусов / Н.Г. Калашник. – 2012. – 327, [1] с., [1] л. ил. : табл. – Библиогр.: с. 288-293
307352
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Навч. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. України / Н.Г. Калашник; МОНУ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 220с. – ISBN 966-8268-92-Х
307353
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Підручник для вищ. навч. закл. / Н.Г. Калашник; МОНУ. КНУТШ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 267с. – ISBN 966-8268-94-6
307354
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-48-5
Т. 1 : Естетичні смаки: їх витоки і формування / Н.Г. Калашник. – 2009. – 226, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174
307355
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2009. – 250, [2] с., [1] л. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
307356
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теорія і практика формування естетичних смаків : курс лекцій / Н.Г. Калашник. – 2009. – 313, [3] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 307-313 та в підрядк. прим.
307357
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-50-8
Т. 5 : Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти / Н.Г.Калашник, О.А. Гнатенко. – 2009. – 230, [2] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 220-230
307358
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-46-1
Т. 7 : Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання / Н.Г. Калашник, В.Л. Вертегел. – 2009. – 318, [2] с., [1] арк. іл. – Бібліогр.: с. 288-298
307359
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; [за заг. ред.: Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-52-2
Т. 8 : Густосологія - невід"ємний компонент теорії, практики перекладу та риторики : вступ до спеціальності / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман. – 2009. – 217, [3] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-164, 209-217
307360
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технолологій і змісту освіти ; [за заг. ред. Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-55-3
Т. 9 : Формування фахово-спрямованого естетичного смаку майбутніх правоохоронців / Н.Г. Калашник, Ю.В. Орел-Халік. – 2009. – 269, [3] с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-269 та в підрядк. прим.
307361
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-54-6
Т. 10 : Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури / Н.Г. Калашник, В.В. Феуєрман. – 2009. – 266, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-261 та в підрядк. прим.
307362
  Блинов А.М. Густота и способы посева кукурузы на силос в Ивановской области при условии применение гербицидов. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Блинов А.М.; Иванов.сельскохоз.ин-т. – Иваново, 1967. – 36л.
307363
  Пестушко Валерій Густота населення України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
307364
  Диковский А Густота синтаксических деревьев вывода в грамматике : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Диковский А,Я.; АН СССР. – Ленинград, 1972. – 12л.
307365
  Роготченко А.П. Густые гроздья винограда: лит.-критич. очерки. / А.П. Роготченко. – К., 1990. – 168с.
307366
  Васильев А.А. Гусударственный идеал славянофилов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 64-76. – ISSN 1812-8696
307367
  Синклер Э. Гусята / Э. Синклер. – Ленинград, 1924. – 182 с.
307368
  Коротовский М.П. Гусь-спаситель / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1965. – 31с.
307369
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Владимир, 1956. – 87с.
307370
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Ярославль, 1967. – 63с.
307371
  Казакова Л.В. Гусь-Хрустальный / Л.В. Казакова. – Москва, 1973. – 216с.
307372
  Руденко С.А. Гусь из Понырей. / С.А. Руденко. – М., 1970. – 191с.
307373
  Димент М.А. Гусь с яблоками / М.А. Димент. – Фрунзе, 1967. – 80с.
307374
  Нечаев Е.Е. Гутари / Е.Е. Нечаев. – М., 1947. – 175с.
307375
  Лубченко І. Гутенбергівська епоха: переформатування. Чи готова українська журналістика до приходу нових технологій у медіа ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-4
307376
  Модзалевский В. Гути на Чернігівщині / В. Модзалевский. – Київ, 1926. – 194 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу УАН / Археологічний комітет, Відділ мистецтва ; Ч. 39)
307377
   Гутиря Іван Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 105. – ISBN 978-966-2726-03-9
307378
   Гутное стекло и расписной текстиль. – М., 1986. – 37с.
307379
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик. / Д.В. Григорович. – Иркутск, 1956. – 30с.
307380
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик. / Д.В. Григорович. – М, 1961. – 47с.
307381
   Гуттузо Ренато. Выставка произведений. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 62с.
307382
   Гуттузо Ренато. Выставка рисунков. Москва - Ленинград. 1978. – Москва, 1977. – 10с.
307383
   Гутянська Олена Веніамінівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 106. – ISBN 978-966-2726-03-9
307384
  Чичкина Светлана ГУУ - вуз с традициями : Выпускник вуза должен быть "универсальным солдатом". Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42 : Фото
307385
  Дегоев В. ГУУАМ как пост- советская реальность: к вопросу о целях сообщества // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.76-79
307386
  Тарасюк Б. ГУУАМ: витоки і перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.79-80
307387
  Цэрану А. ГУУАМ: некоторые аспекты Республики Молдова // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.72-76
307388
   Гуца-Венелін і слов"янський світ. – Ужгород, 1992. – 100с.
307389
   Гуцал Віктор Андрійович (1953-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 36. – ISBN 966-95774-3-5
307390
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 35
307391
   Гуцал Віктор Олександрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
307392
  Кундзич А. Гуцул / А. Кундзич. – М., 1949. – 64с.
307393
  Ільченко Володимир Гуцули всіх країн єдналися в Яремчі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : фото
307394
  Мельник О.П. Гуцули сходять з гір / О.П. Мельник. – К., 1956. – 68с.
307395
  Лаврук Марія Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) : Монографія / Марія Лаврук; Відп. ред. А. Данилюк; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 288с. : іл. + 1 карта. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-371-7
307396
   Гуцули, бойки, лемки - традиція і сучасність : матеріали наук. конф. Станіслав Вінценз - в бік діалогу : вибрані листи і фотографії / [Центральний осередок гірського туризму ПТТК ; ред.: Юстина Чонстка-Клапита]. – Краків : [б. в.], 2008. – 191 с. : іл. – (Biblioteka Gorska Centralnego Osrodka Turystyki Gorskiej PTTK w Krakowie ; tom 5). – ISBN 978-83-89819-71-0
307397
  Будько Євген Гуцули. Українці, тільки трошки дикі? : Екзотичні українці / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
307398
  Колисник Г. Гуцулия : Роман и повесть / Г. Колисник. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 511с. – (Молодые писатели)
307399
  Пилатюк М.В. Гуцулові птиці / М.В. Пилатюк. – Ужгород, 1972. – 31с.
307400
  Воронъ А. Гуцулска помста / А. Воронъ. – Унгваръ, 1944. – 86с.
307401
  Грищенко А. Гуцульская легенда / А. Грищенко. – Львов, 1951. – 175с.
307402
  Антонов Алексей Гуцульская рапсодия : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 148-160 : Іл., карта
307403
  Тешаєва Міла Гуцульська коляда : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 14-15 : Фото
307404
  Грещцук Василь Гуцульська мовна автентика в мові роману М. Козоріса "Чорногора говорить" / Грещцук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 52-63. – ISBN 978-966-2248-36-4
307405
  Вавренчук І. Гуцульська музична сецесія та "стиль" закопянський // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 225-232


  Сецесія як мистецький стиль кінця 19 – поч. 20 ст., незважаючи на свій полінаціональний характер у кожній країні, мала своє національне відображення. Це проявилося не лише у різних назвах цього стилю, але й у широкому охопленні різних видів мистецтв із ...
307406
  Ринажевський Б. Гуцульська республіка 1918-1919рр. і її правовий статус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.128-136. – (Серія юридична ; Вип. 38)
307407
  Кравченко Я. Гуцульська сецесія Казимира Сіхульського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 17. 24
307408
  Рихло П. Гуцульська тема в творчості німецькомовних письменників Буковини // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 153-166. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Стаття розглядає тематичні аспекти гуцульської проблематики у творчості таких німецькомовних письменників Буковини, як Л.П. Смігінович_Штауфе, Е.Р. Нойбауер, К.Е. Форанцоз, Г. Дроздовський, Г. фон Реццорі, Й. Брукер. Через зображення картин історичного ...
307409
  Зеленчук Ярослав Гуцульське весілля на Верховинщині // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 268-270. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті наводиться аналіз визначальних обрядів сучасного гуцульського весілля на Верховинщині.
307410
  Соолмченко О.Г. Гуцульське народне мистецтво та його майстри / О.Г. Соолмченко. – К., 1959. – 60с.
307411
  Грещук В. Гуцульський говір у повісті Гната Хоткевича "Довбуш" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 137-148. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
307412
  Шлемко Ольга Гуцульський говір як засіб самоідентифікації акторів гуцульського театру Гната Хоткевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 239-244
307413
  Грещук В. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика / В. Грещук, В. Грещук // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 16-25. – (Філологія ; Вип. 23/24)
307414
  Пагіря О. Гуцульський зрив // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  92 роки тому закарпатські гуцули створили власний представницький орган, який оголосив про прагнення приєднатися до України. Однак цього не сталося через короткозорість керівництва ЗУНР.
307415
  Олексюк-Тихоліз Гуцульський одяг кінця XIX - початку XXI століття. Культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Олексюк-Тихоліз Ярослава Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
307416
  Кухта В. Гуцульський Париж : поезії / Василь Кухта. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-2921-22-9
307417
  Мамчак Мирослав Гуцульський полк морської піхоти // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 33-35
307418
  Шлемко О.Д. Гуцульський театр Гната Хоткевича у контексті загальноєвропейського театрального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 268-276
307419
  Салій О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси й топоси // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 206-222
307420
  Грещук Василь Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові Василя Шкургана / Грещук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306-318. – ISBN 978-966-2763-81-2
307421
  Осташ Н.Л. Гуцульські прізвища: запозичення і псевдозапозичення / Н.Л. Осташ, Р.І. Осташ // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 55-61. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
307422
  Зеленчук Я. Гуцульшина в роки Першої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 250-258
307423
  Гоберман Д.Н. Гуцульщина-край искусства / Д.Н. Гоберман. – М.-Л., 1966. – 90с.
307424
  Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 4 / написав проф. Володимир Шухевич // Материяли українсько-руської етнольогії [Матеріали українсько-руської етнології] / Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові ; Виданнє етнографічної комісиї за ред. Хв. Вовка. – Львів : З друкарні Науковго товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1904. – Т. 7, ч. 4 : Гуцульщина / написав проф. Володимир Шухевич. – С. 1-272
307425
  Шухевич В. Гуцульщина / написав Володимир Шухевич. – У Львові : З "Загальної друкарні"
пята часть. – 1908. – 300 с.
307426
  Шухевич В. Гуцульщина : Репринтне відання 1899 року / В. Шухевич; Передне слово Дмитра Ватаманюка. Вступна стаття Петра Арсенича. – Верховина : Гуцульщина, 1997. – 352с. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899
307427
  Грабовецький В.В. Гуцульщина XIII-XIX ст / В.В. Грабовецький. – Львів, 1982. – 150с.
307428
  Грабовецький В.В. Гуцульщина в історії України : Виступ на Конгресі гуцулів / В.В. Грабовецький. – Коломия : Світ, 1993. – 32с.
307429
  Васильчук М. Гуцульщина в поемі Олександра Олеся "На зелених горах": від міфу - до життя // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 169-177. – (Філологія ; Вип. 23/24)
307430
  Микитин І. Гуцульщина Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича: зустріч з "іншим" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 278-283. – (Філологія ; Вип. 23/24)
307431
  Васильчук М. Гуцульщина у поезії Христі Алчевської // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 154-163. – ISSN 2223-1196


  У творчості української письменниці Христі Алчевської Гуцульщина не посідає провідного місця. Однак поїздка 1906 року із теренів підросійської України відіграла певну роль у формуванні її світогляду, залишила слід у творчості
307432
  Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича / П. Арсенич; Івано-Франківська обласна рада. Науково-ред. відділ при управл. культури. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2000. – 94с. – ISBN 966-7363-27-9
307433
   Гуцульщина: Іст.-етногр. дослідження. – К., 1987. – 470с.
307434
   Гуцульщина: Лінгв. етюди. – К., 1991. – 305с.
307435
  Кречет Аліса Гучні справи Луцького мера // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
307436
   Гущин Александр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1978. – 33с.
307437
  Ортис А. Гуюнго / А. Ортис. – Москва, 1988. – 253с.
307438
   Гъбите в България = Грибы в Болгарии : Определител на най-разпространените ядливи и отровни гъби / Д. Йорданов, С.Г. Ванев, В.И. Факирова, ; Д.Йорданов, С.Г.Ванев, В.И.Факирова; Българска акад. на науките, Институт по ботаника. – София : Издателство на Българската академия на науките, 1978. – 248с. : ил.
307439
  Факирова В.И. Гъбите в България / В.И. Факирова. – София
1. – 1991. – 154с.
307440
  Гарт Ф.Б. Гэбриел Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 814 с.
307441
  Гарт Б. Гэбриел Конрой / Брет Гарт ; пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 464 с. – В изд. также: Рассказы / О. Генри. – (Библиотека литературы США)
307442
  Гарт Ф.Б. Гэбриель Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1991. – 462 с.
307443
  Гарт Брет Гэбриэль Конрой : роман : пер. с англ. / Гарт Брет. – Москва : Художественная литература, 1965. – 479 с.
307444
  Бородина М О. Гэс Холл : Библиогр. указ. / М О. Бородина, . – Москва, 1981. – 126с.
307445
   Гэсэр. Бурят. героич. эпос. – М., 1968. – 278с.
307446
   Гэсэр. Бурятский героический эпос. – М.
Кн. 1. – 1988. – 397с.
307447
  Бурчина Д.А. Гэсэриада западных бурят / Д.А. Бурчина. – Новосибирск, 1990. – 446с.
307448
  Дьяков Л.А. Гюбер Робер / Л.А. Дьяков. – М, 1971. – 32с.
307449
  Муравьева Н.И. Гюго / Н.И. Муравьева. – М., 1961. – 383с.
307450
  Арнольд В.И. Гюйгенс и Борроу, Ньютон и Гук : Первые шаги мат. анализа и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1989. – 93с. – (Современная математика для студентов ; Вып. 1). – ISBN 5-02-013935-1
307451
  Арагвиспирели Шио Гюли / Арагвиспирели Шио. – Тбилиси, 1936. – 184 с.
307452
  Большак В.Г. Гюлістан. / В.Г. Большак. – Киев, 1971. – 131с.
307453
  Досвітній О. Гюлле / О. Досвітній. – 2-е вид. – Одеса, 1929. – 120с.
307454
  Досвітній О. Гюлле / О. Досвітній. – Київ, 1961. – 263с.
307455
  Ибрагимов Г.Х. оглы Гюльзар / Г.Х. оглы Ибрагимов. – Баку, 1958. – 95 с.
307456
  Джабарлы Д. Гюльзар. / Д. Джабарлы. – Баку, 1972. – 57с.
307457
  Курбанов Араб Гюльнар. Повести и рассказы / Курбанов Араб. – М., 1986. – 348с.
307458
  Курбанов Арап Гюльнар.Повесть и рассказы. / Курбанов Арап. – Ашхабад, 1966. – 76с.
307459
  Богданова Светлана Гюльчатай, открой личико... : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-11
307460
  Шабустари М. Гюльшан-и раз / М. Шабустари. – Баку, 1977. – 116с.
307461
  Шарговська О. Гюнтер Грасс - незручний інтелектуал // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-152. – ISSN 0130-321Х
307462
  Бернштейн Б.М. Гюнтер Рейндорф / Б.М. Бернштейн. – Москва, 1981. – 10с.
307463
  Ширяева Г.Д. Гюрги-Дюрги-Дюк / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1970. – 127с.
307464
  Маленко А. Гюста Доре: баловень судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
307465
  Гратлауб Гюстав Доре / Гратлауб. – Л., 1935. – 151с.
307466
  Дьяков Л.А. Гюстав Доре / Л.А. Дьяков. – М, 1983. – 135с.
307467
   Гюстав Доре // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 9 : Сміх і світова література Ч. 1. – С.1
307468
  Варшавский Л.Р. Гюстав Дюре / Л.Р. Варшавский. – Москва, 1966. – 79с.
307469
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 44с.
307470
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1965. – 190с.
307471
  Калитина Н.Н. Гюстав Курбе / Н.Н. Калитина. – М, 1981. – 183с.
307472
  Мак Г Гюстав Курбе. / Г Мак. – М, 1986. – 268с.
307473
  Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер / А.Ф. Иващенко. – М, 1955. – 491с.
307474
  Смирнова В.А. Гюстав Флуранс / В.А. Смирнова. – М., 1972. – 222с.
307475
  Лебедев А. Гюстав Эйфель: полет на высоте триста метров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 40-41. – ISSN 0234-1670
307476
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
307477
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
307478
  Насирли Хадиджа Маман кызы Гянджа : Архитектурно-планировочное развитие / Насирли Хадиджа Маман кызы. – Баку, 1990. – 125 с.
307479
  Короткий В.А. Гьобель Карл Іммануель Еберхард Ріттер / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 285. – ISBN 966-06-0393-2
307480
   Гьосле (Hosle) Вітторіо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723. – ISBN 966-316-069-1
307481
  Кононенко Т.П. Д"Аламбер Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 334. – ISBN 966-316-069-1
307482
  Бушков А А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Провициал, о которм заговорил Париж; Роман-эхо / А А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.1. – 2002. – 446с.
307483
  Бушков А.А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Тень над короной Франции; Роман-эхо / А.А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.2. – 2002. – 446с.
307484
  Эрлихман Вадим Д"Артаньян о трех головах : Люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 156-164 : Іл.
307485
  Троскот І. Д"горі, до Франка! // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 61-62. – ISSN 0130-5263
307486
  Макареня А.А. Д,М.Менделеев в Петербурге / А.А. Макареня, А.И. Нутрихин. – Л, 1982. – 288с.
307487
  Макареня А.А. Д,М.Менделеев и Петербургский Университет / А.А. Макареня, И.Н. Филимонова. – Л, 1969. – 111с.
307488
  Макареня А.А. Д,М.Менделеев и физико-химические науки / А.А. Макареня, . – М, 1972. – 256с.
307489
  Макареня А.А. Д,М.Менделеев и физико-химические науки / А.А. Макареня, . – 2-е изд. – М, 1982. – 256с.
307490
  Макареня А.А. Д,М.Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня, . – М, 1963. – 67с.
307491
  Макареня А.А. Д,М.Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня, . – 2-е изд. – М, 1965. – 104с.
307492
  Макареня А.А. Д,М.Менделеев о радиоактивности сложности элементов / А.А. Макареня, . – 3-е изд. – М, 1975. – 112с.
307493
  Бродский В.З. Д.-оптимальные планы для частного случая линейной регрессии / В.З. Бродский, И Т. Голикова, . – М, 1971. – 19с.
307494
  Городецкая Н.Д. Д. А. Фурманов / Н.Д. Городецкая. – М., 1955. – 43с.
307495
  Тихонов А.А. Д. Боккаччио : Его жизнь и литературная деятельность ; биографический очерк А.А. Тихонова ; с портр. Боккаччо, гравированным в С.-Петербурге Константином Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1891. – 80 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
307496
  Слиозберг Г.Б. Д. Говард, его жизнь и общественно-филантр[опическая] деятельность : : Биографический очерк Г.Б. Слиозберга ; портр. Говарда, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществ. польза, 1891. – 71 с. – Экз. дефектный, л. фронт. (портр.) отсутсвует. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; [41])
307497
  Юлина Н.С. Д. Деннет: самость как "центр нарративной гравитации" или почему возможны самостные компьютеры // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.104-121. – ISSN 0042-8744
307498
  Потницева Т.Н. Д. Дидро и Б. Франклин: граждане республики разума // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 140-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Исследуется проблема связей и взаимоотношений двух выдающихся мыслителей эпохи Просвещения - Д. Дидро и Б. Франклина в контексте влияния просветительских идей на американскую культуру и восприятия европейским культурным сознанием американских принципов ...
307499
  Горчаков Р.С. Д. И. Меднделеев о промышленном развити Урала : Автореф... канд. экон.наук: / Горчаков Р. С.; ЛГУ. – Л., 1965. – 16л.
307500
  Козьмин Б.П. Д. И. Писарев и социализм / Б.П. Козьмин. – с.
307501
  Абрамовский Г.К. Д. Кабалевский. / Г.К. Абрамовский. – Москва, 1960. – 42с.
307502
   Д. М. Карбышев в Самаре. – Куйбышев, 1969. – 3с.
307503
  Китайник М.Г. Д. Н. Мамин-Сибиряк и народное творчество / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1955. – 168с.
307504
  Налбандян Д.А. Д. Налбандян / Д.А. Налбандян. – Москва, 1982. – 315 с.
307505
  Сербовкина К.В. Д. П. Журавский и земская статистика : Автореф... канд. экон.наук: / Сербовкина К. В.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1952. – 16л.
307506
   Д. П. Проценко (до 60-річчя з дня народження), 1959. – с.
307507
  Борисов П. Д. Пеленс: "Я - українець і цим горжуся! Я більше не буду терпіти образ!" // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 62-67.


  Відомий американський кіноактор українського походження Джек Пеленс
307508
  Синявер Л.С. Д. Россини / Л.С. Синявер. – М, 1964. – 191с.
307509
  Прибатень Ю.А. Д. Свіфт і Салтиков-Щедрін: сатирична реконструкція "асиметрії мозку" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 359-364
307510
  Войцехівська І.Н. Д. Тоїчкін. Козацька шабля ХVІІ - ХVІІІ ст.: Історико-зброєзнавче дослідження . - К.: ВД "Стилос", 2007. - 367 с., іл., карти : [рецензія] / І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 180-183. – ISSN 0130-5247
307511
  Кислашко О. Д. Туптало, І. Максимович, Є. Прокопович про духовно-моральне виховання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 38-40
307512
  Олійников В. Д. Туптало. Святе життя автора "Житія святих" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 116-120. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
307513
  Надъярных Н. Д. Чижевский "О "Шинели" Гоголя" (К проблеме "медленного чтения") // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 38-47.
307514
  Бистрова О.О. Д. Чижевський про мову поетичну і мову "писану" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-217-0
307515
  Погорілий А.О. Д. Чижевський про розвиток російської філософії на зламі століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 146-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню одного з найцікавіших періодів розвитку російської філософської традиції - кінець ХІХ-початок ХХст., в інтерпретації Дмитра Чижевського. This article is devoted to the one of the most interesting periods research in ...
307516
  Гумецька А. Д. Чижевський як викладач поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 65-66
307517
  Порус В.Н. Д. Юм и философия культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 92-103. – ISSN 0042-8744
307518
   Д.А. Дубинский. – М, 1965. – 8с.
307519
   Д.А. Медведев о задачах в сфере образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
307520
   Д.А. Медведев: России нужна программа развития сети научно-образовательных центров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х


  24 июля в Московском инженерно-физическом институте состоялось совещание, посвященное перспективам развития образования и науки. Центральное место на нем было отведено созданию научно-образовательных центров нового типа, призванных стать опорными ...
307521
  Лапунова Н.Ф. Д.А. Налбандян / Н.Ф. Лапунова. – Москва, 1968. – 153с.
307522
   Д.А. Сабинин и его творческое наследие : По воспоминаниям современников. – Новосибирск : Наука, 1981. – 240с.
307523
  Горбунов Г.И. Д.А. Фурманов / Г.И. Горбунов; Зелинский К. – Иваново, 1946. – 94с.
307524
   Д.А. Фурманов. – Иваново, 1951. – 10с.
307525
  Озеров В.М. Д.А. Фурманов / В.М. Озеров. – Москва, 1953. – 144с.
307526
  Гольдфарб С.И. Д.А.Клеменц -- революционер, ученый, публицист. / С.И. Гольдфарб. – Иркутск, 1986. – 172с.
307527
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – Москва, 1951. – 180с.
307528
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – М, 1954. – 183с.
307529
  Бережной А.Ф. Д.А.Фурманов журналист : Автореф... канд. филолог.наук: / Бережной А.Ф.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 16л.
307530
  Халаминский Ю.Я. Д.А.Шмаринов / Ю.Я. Халаминский. – М., 1959. – 246с.
307531
  Чегодаев А.Д. Д.А.Шмаринов. / А.Д. Чегодаев. – М., 1949. – 66с.
307532
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – М, 1970. – 75с.
307533
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – М, 1987. – 75с.
307534
  Компанеец М.Т. Д.Бедный в борьбе за поэзию социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Компанеец М.Т.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1975. – 30л.
307535
  Рожицын В.С. Д.Бруно и инквизиция / В.С. Рожицын. – М, 1955. – 384с.
307536
  Керт Г.М. Д.В. Бубрих / Г.М. Керт. – Л., 1975. – 104с.
307537
  Тартаковская Л. Д.В. Веневитинов. Личность. Мировоззрение. Творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тартаковская Л. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 32 с.
307538
   Д.В. Вєдєнєєв : бібліографічний покажчик праць. – Київ, 2007. – 20с.
307539
  Мещеряков В.П. Д.В. Григорович - писатель и искусствовед / В.П. Мещеряков. – Л, 1985. – 170с.
307540
  Павлишин С.С. Д.В. Січинський : Нарис про життя і творчість / С.С. Павлишин. – Київ, 1956. – 36 с.
307541
  Виноградов С.П. Д.В. Ульянинский / С.П. Виноградов. – Москва, 1927. – с.
307542
  Комарович В.Л. Д.В.Веневитинов / В.Л. Комарович. – Л., 1940. – 5-26с.
307543
  Молева Н.М. Д.Г. Левицкий / Н.М. Молева. – М., 1980. – 232с.
307544
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1985. – 4с.
307545
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1987. – 112с.
307546
   Д.Г.Левицкий. – Л, 1987. – 142с.
307547
   Д.Г.Левицкий. – Ленинград, 1989. – 5с.
307548
  Асатиани Д.Г. Д.Г.Эристави - публицист, журналист и писатель. : Автореф... наук: 10.01.10 / Асатиани Д.Г.;. – Тбилиси, 1976. – 23л.
307549
  Мартынов И.И. Д.Д. Шостакович / И.И. Мартынов. – М.-Л, 1947. – 48с.
307550
  Хентова С.М. Д.Д. Шостакович в годы Великой Отечественной войны. / С.М. Хентова. – Л., 1979. – 280с.
307551
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович / Е. Садовников. – 2-е изд., доп. и расширен. – М., 1965. – 280с.
307552
  Зимин И.И. Д.Димов -- романист : Автореф... канд. филол.наук: / Зимин И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 17л.
307553
  Павлов П.А. Д.Жилинский / П.А. Павлов. – Л, 1974. – 67с.
307554
  Шашкина М.В. Д.Жилинский. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 143с.
307555
  Суярко Л.А. Д.З. Мануильский: революционер, дипломат, ученый / Л.А. Суярко. – К., 1983. – 167с.
307556
   Д.И. Архангельский. – Ульяновск, 1960. – 48с.
307557
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский / Н.А. Агафонова. – Ульяновск, 1960. – с.
307558
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский / Н.А. Агафонова. – Ленинград, 1970. – 80с.
307559
  Кравченко В.В. Д.И. Багалей / В.В. Кравченко. – Х., 1990. – 175с.
307560
  Безбородов М. Д.И. Виноградов создатель русского фарфора / М. Безбородов. – М-Л, 1950. – 512с.
307561
  Безбородов М. Д.И. Виноградов, выдающийся керамик ХУІІІ века / М. Безбородов. – М, 1953. – 88с.
307562
  Окатов А.П. Д.И. Менделеев - великий русский ученый / А.П. Окатов. – М., 1953. – 40с.
307563
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1932. – 64с.
307564
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1934. – 732с.
307565
  Кузмин М. Д.И. Митрохин / М. Кузмин, В. Воинов. – М., 1922. – 132с.
307566
  Митрохин Д.И. Д.И. Митрохин / Д.И. Митрохин. – М., 1980. – 93с.
307567
  Воробьев В.Ф. Д.И. Писарев - выдающийся русский критик-демократ / В.Ф. Воробьев. – Харків, 1953. – 99с.
307568
  Казанович Е.П. Д.И. Писарев / Е.П. Казанович. – Птгр., 1922. – 201с.
307569
  Бухштаб Б.Я. Д.И. Писарев / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1940. – 20с.
307570
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общественного развития : Дис... канд. филос. наук: / Абжанов Т.И. ; КГУ, Кафедра истории философии. – Киев, 1969. – 253 л. – Бібліогр.:л.1-XII
307571
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общестенного развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Абжанов Т.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1970. – 23 с.
307572
  Беляев М.Ф. Д.И. Писарев об интересе / М.Ф. Беляев. – Иркутск, 1950. – 134с.
307573
  Исаева Т.Б. Д.И. Писарев против террора // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
307574
  Чикин С.Я. Д.И. Ульянов / С.Я. Чикин. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1974. – 112с.
307575
  Моряков В.И. Д.И. Фонвизин о Франции последней трети XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-68. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
307576
  Олейник М.М. Д.И. Яворницький. Жизнь, фольклористически-этнографическая деятельность : Автореф... канд филол.наук: / Олейник М. М.; АН УССР, Ин-т искусствовед. фолькл. и эетнораф. – К., 1970. – 24л.
307577
   Д.И.Блохинцев .К 70-летию со дня роэждения. – Дубна, 1977. – 77с.
307578
  Белецкая Е.А. Д.И.Жилярди / Е.А. Белецкая, З.К. Покровская. – Москва, 1980. – 168 с.
307579
  Матухин Г.Р. Д.И.Ивановский. К столетию со дня рождения. / Г.Р. Матухин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 48с.
307580
  Шамов Г.И. Д.И.Кочерин - основоположник учения о речном стоке / Г.И. Шамов. – Л., 1950. – 36с.
307581
   Д.И.Менделеев - великий русский химик. – М., 1949. – 152с.
307582
   Д.И.Менделеев - основоположник современной метрологии. – М., 1978. – 239с.
307583
   Д.И.Менделеев 1834-1907. – М.-Л., 1934. – 233с.
307584
   Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. – М., 1969. – 224с.
307585
  Копылов В.Е. Д.И.Менделеев и Зауралье. / В.Е. Копылов. – Тюмень, 1986. – 119с.
307586
  Зелинский Н.Д. Д.И.Менделеев и контактные явления / Н.Д. Зелинский. – Л., 1934. – 14с.
307587
  Кароль Б.П. Д.И.Менделеев и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 36с.
307588
  Шостьин Н.А. Д.И.Менделеев и проблемы измерения / Н.А. Шостьин. – М., 1947. – 200с.
307589
  Кириченко В.П. Д.И.Менделеев и развитие в России нефтяной промышленности во второй половине XIX столетия : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: / Кириченко В.П.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
307590
  Пархоменко В.Е. Д.И.Менделеев и русское нефтяное дело. / В.Е. Пархоменко. – М., 1957. – 268с.
307591
  Стариков В.И. Д.И.Менделеев. / В.И. Стариков. – Свердловск, 1984. – 253с.
307592
   Д.И.Менделеев. 150 лет со дня рожд.. – М., 1986. – 244с.
307593
  Фигуроский Н.А. Д.И.Менделеев. 1834-1907 / Н.А. Фигуроский. – 2-е из., испр. и доп. – М., 1983. – 287с.
307594
  Чугаев Л.А. Д.И.Менделеев. Жизнь и деятельность / Л.А. Чугаев. – Л, 1924. – 58с.
307595
   Д.И.Менделеев. Литературное наследство. – Л.
1. – 1938. – 132с.
307596
  Кирпотин В.Я. Д.И.Писарев - выдающийся русский критик и публицист / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1948. – 23с.
307597
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Л., 1940. – 183с.
307598
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Москва-Ленинград, 1962. – 232с.
307599
  Прозоров В.В. Д.И.Писарев / В.В. Прозоров. – М., 1984. – 112с.
307600
  Маслин А.Н. Д.И.Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс / А.Н. Маслин. – Москва, 1968. – 168с.
307601
  Искра Л.М. Д.И.Писарев и его роль в истории русской общественно-политической мысли. / Л.М. Искра. – Воронеж, 1988. – 150с.
307602
  Шварцман А.Л. Д.И.Писарев и русское естествознание. / А.Л. Шварцман. – М., 1955. – 32с.
307603
  Беленкова Л.П. Д.И.Писарев как историк философской и общественной мысли / Л.П. Беленкова. – Москва, 1983. – 126с.
307604
  Писарев Д.И. Д.И.Писарев об атеизме, религии и церкви: Сб. / Д.И. Писарев. – М., 1984. – 416с.
307605
   Д.И.Писарев.. – М., 1929. – 416с.
307606
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – М., 1970. – 120с.
307607
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1986. – 175с.
307608
  Штейн А. Д.И.Фонвизин / А. Штейн. – М., 1945. – 31с.
307609
  Благой Д.Д. Д.И.Фонвизин / Д.Д. Благой. – М., 1945. – 25с.
307610
  Пиріг П. Д.І. Багалій як дослідник історії Слобожанщини // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 193-201
307611
  Мельничук О.П. Д.І. Дорошенко в українській історіографії 90-х pp. XX ст.: здобутки та перспективи дослідження, персоналії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядається доробок українських істориків за останнє десятиліття у вивчені біографії Д. Дорошенка, окреслюються окремі перспективні напрями дослідження персоналії.
307612
  Бурім Д. Д.І. Дорошенко про історичні праці В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 191-202. – ISBN 5-7702-0821-X
307613
  Голуб А.М. Д.І. Менделєєв і Україна / А.М. Голуб, 1954. – 74с.
307614
  П"ятаков І.С. Д.І. Писарєв і Україна / І.С. П"ятаков. – Київ, 1965. – 30 с.
307615
  Абросимова С.В. Д.І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кінця XIX початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 20-31
307616
  Стороженко І.С. Д.І. Яворницький і битва на Жовтих Водах 1648 р. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 112-125. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглядається питання визначення територіальної локалізації битви на Жовтих Водах 1648 р. Автором статті здійснено науковий прорив щодо пиання де і як відбулася битва. Визначено й археологічно підтверджено місце перебування польського війська в облозі ...
307617
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С.57-63. – ISBN 978-966-551-327-8


  Лосліджено співпрацю Д.І. Яворницького з бібліотеками України та Росії, висвітлено місце та роль бібліотечних- осередків у житті та діяльності історика, створено образ українського вченого через його тісні стосунки з бібліотечними працівниками та ...
307618
  Мороз В.С. Д.І. Яворницький і кобзарі // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 82-89. – ISBN 978-966-551-327-8


  Висвітлюється роль Д.І. Яворницького в популяризації і пропаганді кобзарського мистецтва, поліпшенні репертуару та техніки виконання, відродженні цього старовинного і самобутнього виду епічної народної творчості
307619
  Буланова Н.М. Д.І. Яворницький і місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з О.В. Коваленком) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 72-82. – ISBN 978-966-551-327-8


  На основі спогадів та епістолярної спадщини висвітлено творчі та дружні стосунки Д.І. Яворницького з місцевим краєзнавцем і діячем культури О.В. Коваленком, що тривали упродовж 1903-1938 рр.
307620
  Товстоляк Н.М. Д.І. Яворницький і родина Тарновських // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 103-113
307621
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і розвиток бібліотечної справи Катеринослава початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 69-83
307622
  Світленко С.І. Д.І. Яворницький і українська національна ідентичність // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 5-19
307623
  Каковкіна О.М. Д.І. Яворницький та Катеринославський археологічний з"їзд у баченні П.С. Уварової // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 263-276
307624
  Митрофаненко Ю.С. Д.І. Яворницький та отамани Ю. Божко і Н. Махно // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 113-118
307625
  Чернієнко Д.А. Д.І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захисту магістерської дисертації) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 48-57. – ISBN 978-966-551-327-8


  Показані обставини й деякі подробиці захисту дисертації на здобуття наукового ступеня магістра російської історії Д.І. Яворницьким у 1901 р. на історико-філософському факультеті Казанського університету. Як джерела використано документи Національного ...
307626
  Шубравська М.М. Д.І. Яворницький. Життя, фольклорист.-етногр. діяльність / М.М. Шубравська. – К., 1972. – 254с.
307627
  Кордіані Б.Ф. Д.І.Козачковський. Народний артист УРСР. / Б.Ф. Кордіані. – Львів, 1956. – 64с.
307628
  Голуб А.М. Д.І.Менделєєв і хімія в Київському університеті в 60-90-х роках XIX ст. / А.М. Голуб, П.А. Проценко
1. – 1960. – 120с.
307629
  Білокінь І. Д.К. Заболотний у Київському університеті // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 372-378. – ISBN 5-7707-1061-6
307630
  Гиммельфарб Я.К. Д.К. Заболотный / Я.К. Гиммельфарб, К.М. Гродский. – Москва, 1958. – 224 с. : ил., порт.
307631
  Мельникова И.А. Д.К. Чернов / И.А. Мельникова. – Л., 1951. – 56с.
307632
   Д.К.Заболотний і сучасна мікробіологія та епідеміологія.. – Киев : Наукова думка, 1968. – 219 с.
307633
  Васильев К.Г. Д.К.Заболотный (1866-1929) / К.Г. Васильев. – Москва : Медицина, 1986. – 104с. – (Научно-популярная медицинская литература : Выдающиеся деятели отечественной медицины и здравоохранения)
307634
   Д.К.Свешников - член-корреспондент Академии художеств СССР. Каталог выставки произведений. – М., 1962. – 25с.
307635
  Грошева Е.А. Д.Кабалевский / Е.А. Грошева. – М, 1956. – 71с.
307636
  Виноградов К.Б. Д.Л. Джордж / К.Б. Виноградов. – Москва, 1970. – 412 с.
307637
  Бархатов В.П. Д.Л. Иванов - первый русский исследователь геологии Памира / В.П. Бархатов, Н.И. Бархатова. – вып. 1, 1957. – 159-164с.
307638
  Чукін І. Д.Левицький / І. Чукін. – К, 1930. – 33с.
307639
  Мельничук О.П. Д.М. Бантиш-Каменський та його "Исторія Малой Россіи" в історіографічній спадщині Д.І. Дорошенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі виявлених архівних матеріалів висвітлюються невідомі сторінки історіографічної творчості вченого. On the basis of the revealed archives materials the unknown pages in historiography creative work of the scientist are elucidated.
307640
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев / А.А. Макареня, Ю.В. Рысев. – М, 1988. – 126с.
307641
  Данилевич А.П. Д.М. Щербаківський - відомий дослідник у галузі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Історія ; Вип. 55)


  З"ясовано здобутки ученого Д.М. Щербаківського в галузі етнографії та інших українознавчих наук.
307642
   Д.М.Гусейнов. – Баку, 1974. – 104с.
307643
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1985. – 286с.
307644
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1990. – 331с.
307645
  Соколова А.М. Д.М.Петрушевский и освещение им восстания английского народа в 1381 году : Автореф... канд. истор.наук: / Соколова А.М.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 16л.
307646
  Кауфман Р.С. Д.Моор / Р.С. Кауфман. – Москва, 1937. – 99с.
307647
  Халаминский Ю.я. Д.Моор / Ю.я. Халаминский. – М., 1961. – 224с.
307648
  Петров-Стромский Д.Муфидзаде: Связь времен / Петров-Стромский. – М., 1988. – 64с.
307649
  Тихомиров Г.С. Д.Н. Анучин - крупнейший русский географ, создатель русской университетской географической школы : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Г.С. Тихомиров; Всес. Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Правда, 1950. – 31с.
307650
  Победова О.И. Д.Н. Кардовский / О.И. Победова. – М, 1953. – 40с.
307651
  Победова О.И. Д.Н. Кардовский / О.И. Победова. – Москва, 1957. – 183с.
307652
  Кремянская Н. Д.Н. Мамин-Сибиряк как детский писатель. / Н. Кремянская. – Свердловск, 1952. – 84с.
307653
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1977. – 303с.
307654
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1981. – 331с.
307655
  Каревин О. Д.Н. Овсянико-Куликовский о формировании русской нации // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 2 (119). – С. 12


  4 февраля исполняется 160 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского - известного историка культуры, лингвиста, литературоведа. О взглядах ученого на русскую нацию.
307656
  Есаков В.А. Д.Н.Анучин и создание русской университетской школы / В.А. Есаков. – Москва : АН СССР, 1955. – 191с.
307657
  Карпов Г.В. Д.Н.Анучин. (Выдающийся русский географ. 1843-1923). / Г.В. Карпов; Под ред.А.И.Соловьева. – Москва, 1954. – 40с.
307658
  Суздалева Т.Р. Д.Н.Блудов и подготовка судебной реформы 1864 г. / Т.Р. Суздалева, К.В. Федоров // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 14. – С. 4-8. – ISSN 1812-3805
307659
   Д.Н.Мамин-Сибиряк - художник. – Свердловск, 1989. – 136с.
307660
   Д.Н.Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. – Свердловск, 1962. – 351с.
307661
  Шаповалов І. Д.Н.Мамін-Сибіряк / І. Шаповалов. – Львів, 1952. – 11с.
307662
  Петербургский А.В. Д.Н.Прянишников / А.В. Петербургский, П.М. Смирнов. – М, 1962. – 48с.
307663
  Морозенко Людмила Николаевна Д.Н.Толстой и Н.Г.Чернышевский (на путях развития психологизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Морозенко Людмила Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 15л.
307664
  Бронин В. Д.Ойстрах / В. Бронин. – Москва, 1954. – 48с.
307665
  Костриця М.Ю. Д.П. Журавський - фундатор київської науково-краєзнавчої географічної школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 1729-360Х
307666
  Птуха М.В. Д.П.Журавский / М.В. Птуха. – М., 1951. – 123с.
307667
  Бронфин Е.Ф. Д.Россини / Е.Ф. Бронфин. – М, 1973. – 189с.
307668
  Бронфин Е.Ф. Д.Россини.1792-1868 / Е.Ф. Бронфин. – М.Л,, 1966. – 114с.
307669
  Доброхотов Б. Д.С. Бортнянский / Б. Доброхотов. – М.-Л., 1950. – 56с.
307670
  Кузьминов П.А. Д.С. Кодзюков: общественный деятель, чиновник и реформатор // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 28-35. – ISSN 1608-0599
307671
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: оригинальная версия истории русской художественной культуры / А.С. Запесоцкий, Т.Е. Шехтер // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
307672
  Галицких Е. Д.С. Лихачев: раздумья о воспитании (Мастерская ценностных ориентаций для студентов и преподавателей вузов) / Е. Галицких // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 108-112. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
307673
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: у истоков культурологической парадигмы / А.С. Запесоцкий, А.П. Марков // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 163-176. – Библиогр.: Лит.: 176; 12 п. – ISSN 0869-0499
307674
  Бонецкая Н.К. Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 97-113. – ISSN 0042-8744
307675
  Туган-Барановский М.И. Д.С. Милль, его жизнь и учено-литературная деятельность : биографический очерк М. Туган-Барановского ; С портр. Милля, грав. [в Лейпциге Геданом] по рис. И. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1892. – 88 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
307676
  Осиновский А.Н. Д.С. Рождественский / А.Н. Осиновский, А.Ф. Кононков. – М, 1974. – 109с.
307677
  Крупеников И.А. Д.С.Берг / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1976. – 127с.
307678
  Ойстрах Д.Ф. Д.Ф. Ойстрах: Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма / Д.Ф. Ойстрах. – М., 1978. – 288с.
307679
  Шостокович Д.Д. Д.Шостокович о времени и о себе, 1926-1975 / Д.Д. Шостокович. – М., 1980. – 375с.
307680
   Д.Ю.Гусейнов. – Баку, 1966. – 88с.
307681
  Александров Д.Я. Д.Я. Александров / Д.Я. Александров. – Москва, 1982. – 19с.
307682
   Д.Я.Черкес. – М, 1970. – 28с.
307683
  Семенов А. Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии / А. Семенов. – 192-199с.
307684
  Семенов А. Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии. / А. Семенов. – с.
307685
  Гогусь О.В. Дeржaвнe зaбeзпeчeння бeзпeки cyб"єктiв кримiнaльнo-прoцecyaльнoї дiяльнocтi // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-75
307686
  Боряк Т.Г. Дocлідження з іcтoрії України в українознавчих цeнтрax Чехо-Словаччини 20-З0-х рр. ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-75. – (Історія ; Вип. 54)


  У розвідці подається огляд праць учених українознавчих та освітніх центрів Чехо-Словаччини. Аналізується підхід до проведення історичних досліджень, підготовки наукових кадрів в умовах еміграції.
307687
  Білоштан Я.П. Дpаматуpгiя Iвана Фpанка / Я.П. Білоштан. – Київ : Деpж. видав. Художньої лiтеpатуpи, 1956. – 352с. – Дарунок від автора с автографом


  I. Фpанко, Iван Якович, пpо нього.
307688
  Александров Вл[адимир] Дpаматычна опеpетка "Hе ходы Гpыцю на вечеpныци" : У пяти актах / Скомпонував Вл[адимиp] Александpов // Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) : Биографический очерк / Составил А-р. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1885. – 72 с., 28 с. нот
307689
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Карпенко-Карий (Тобілевич); Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый). – 2-е вид. – Одесса : Тип. Юж.-Рус. о-ва печат. дела
Т. 2 : Безталанна. Сто тысяч. Батькова казка: (Гpих и покаяння). Палывода XVIII столиття. – 1897. – 450, [2] с.
307690
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – Полтава : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp.
307691
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – [Полтава : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp. – Прим. № 35764 дефектний, відсутній тит. арк. на корінці помилково: т. 3-4. - Конволют. Перпл. з т. 4 того ж видання. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
307692
   Да 50-годдзя з дня нараджання І. Шаякіна і І. Меледа. – Мінськ, 1970. – 26с.
307693
  Беляева С. Да будет луч! Россия и Франция укрепляют сотрудничество в области лазеров высоких энергий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 14


  В здании Посольства Франции в Москве под председательством директора Международного политехнического института IZEST (International Zeta-Exawatt Science Technology, Палезо, Франция) профессора Жерара Муру, директора Института прикладной физики (ИПФ ...
307694
  Маргиани Р. Да будет мир! / Р. Маргиани. – М., 1952. – 152с.
307695
  Тимохин Ю. Да будет свет // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-22. – ISSN 0869-8171
307696
   Да будет свет!. – М., 1985. – 367с.
307697
   Да возгорится факел разума. – К., 1983. – 160с.
307698
  Ляуданскі А.Н. Да гісторні жалезнага промыслу на Палесьсі / А.Н. Ляуданскі. – Минск, 1933. – 40 с.
307699
  Дерри Дорис Да здравствует баня японская! : Япония. Бани // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 92-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
307700
  Баринов М.М. Да здравствует вечный двигатель! / М.М. Баринов. – М., 1990. – 350с.
307701
  Фритц М. Да здравствует жизнь! / М. Фритц, Г. Юрза. – М, 1988. – 206с.
307702
   Да здравствует наша держава!. – Москва, 1967. – 208с.
307703
   Да здравствует пламя жизни!. – Ростов, 1978. – 112с.
307704
  Кобзев И.И. Да здравствует романтика / И.И. Кобзев. – М., 1959. – 133с.
307705
  Надеждина Н.А. Да здравствует солнце! / Н.А. Надеждина. – М., 1977. – 128с.
307706
  Фиш Р.Г. Да здравствуют медведи! / Р.Г. Фиш. – М, 1983. – 367с.
307707
  Хамза Хакимзаде Ниязи Да здравствуют Советы! / Хамза Хакимзаде Ниязи. – Ташкент, 1974. – 227с.
307708
  Птахив Семен Да здравствуют шоп-туры! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
307709
  Николаевская Е.М. Да здравстует вошедший! / Е.М. Николаевская. – Тбилиси, 1984. – 277с.
307710
  Темин Л.С. Да и нет. / Л.С. Темин. – М, 1962. – 102с.
307711
  Алигер М.И. Да и нет. Избранное / М.И. Алигер. – Москва, 1969. – 221с.
307712
  Туровская М.И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия / М.И. Туровская. – М., 1966. – 295с.
307713
  Сулеймание Хаммам Да идите вы в баню! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3, июль. – С. 32-37 : фото
307714
  Юфит М.И. Да или нет? / М.И. Юфит. – М., 1966. – 415с.
307715
  Кючарьянц В. Да кто они такие, эти рыжие? // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 50-53. – ISSN 0130-7045


  Их в мире всего три процента, и они в чем-то отличные от остальных, их окружает мистика, тайна: Иуда и Аристотель, Нерон и Ван Гог, Ленин и Сталин, Вашингтон и Вивальди, Роден и Твен, Кидман, Гейтс...
307716
  Федоров Ю.И. Да не прощен будет: (О деле царевича Алексея); Державы для... / Ю.И. Федоров. – М., 1988. – 511с.
307717
  Грибачев Н.М. Да не умрет! / Н.М. Грибачев. – М., 1985. – 192с.
307718
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва, 1985. – 464 с.
307719
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда! / Абу-Бакар Ахмедхан. – Ташкент, 1988. – с.
307720
   Да поможет человек. – М., 1984. – 287с.
307721
  Рудковский М. Да пребудешь ты в мире всегда: Стихи. / М. Рудковский. – М., 1990. – 126с.
307722
  Неруда П. Да пробудится лесоруб. / П. Неруда. – М., 1950. – 48с.
307723
  Абрамчук Н.А. Да пытания аб водаустойлівасці сырцовых глін. / Н.А. Абрамчук. – Менск, 1935. – 35с.
307724
  Досжанов Дукенбай Да свершится мое желание / Досжанов Дукенбай. – Алма-Ата, 1983. – 390с.
307725
  Теличко Э.Н. Да святится имя твое / Э.Н. Теличко. – К., 1991. – 390с.
307726
  Гроссман М.С. Да святится имя твое! / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1983. – 496с.
307727
  Романовский В. Да святится имя твоё! : Стихотворения / Вячеслав Романовский; Авторизованный перевод с украинского. – Харьков : Слобожанщина, 2006. – 152с. – На обкл.: Ім"я та призв. автора укр. мовою: В"ячеслав Романовський. – ISBN 966-7814-74-2
307728
  Михальский В. Да святится имя твое. Повести / В. Михальский. – Махачкала, 1966. – 136с.
307729
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – М, 1955. – 264с.
307730
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – Хабаровск, 1961. – 271с.
307731
  Гордон Д. Да сгинет день... : Роман / Д. Гордон; Пер. с англ. Ветошкинов Н. – Москва : Художественная литература, 1966. – 342с.
307732
  Курцмен Д.Г. Да сгинет смерть! / Д.Г. Курцмен. – М, 1982. – 215с.
307733
   Да скроется тьма!. – М., 1959. – 318с.
307734
  Бабинец А.И. Да скроется тьма! / А.И. Бабинец. – Москва, 1961. – 224с.
307735
   Да скроется тьма!. – М., 1976. – 303с.
307736
   Да услышат меня земля и небо: из ведийской поэзии. – М., 1984. – 270с.
307737
  Бурстын С. Да характарыстык рауніцы, шаравых і цыліндрычных паверхняу / С. Бурстын. – Минск, 1933. – 12с.
307738
  Прага С.С. Да, был... Повесть / С.С. Прага. – Тбилиси, 1963. – 271с.
307739
  Семенов С. Да, виновен. / С. Семенов. – Л., 1925. – 207с.
307740
  Линн Да, господин министр / Линн, д., Э. Джей. – Москва, 1989. – 494 с.
307741
  Папаян А. Да, мир перевернулся / А. Папаян. – М., 1988. – 352с.
307742
  Хургин Я.И. Да, нет или может быть... / Я.И. Хургин. – М., 1977. – 207с.
307743
  Бабаджан Р.Н. Да, я - азиат / Р.Н. Бабаджан. – Москва, 1973. – 184 с.
307744
  Смердов А.И. Да, я причастен... / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1980. – 399с.
307745
  Мельничук Б. Дав Бог теля, та не дав хліва // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 6


  Вітчизняна драматургія: на сцені і за лаштунками.
307746
  Эггерс Д. Давай : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.6-11. – ISSN 1130-6545
307747
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. / В.И. Дмитревский. – Л., 1967. – 360с.
307748
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. : Повесть / В.И. Дмитревский. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 336с.
307749
  Френкель И.Л. Давай закурим. / И.Л. Френкель. – М, 1963. – 83с.
307750
   Давай никогда не ссориться: кн. для дома. – Саранск, 1989. – 367с.
307751
  Осипов А.М. Давай поговорим / А.М. Осипов. – Казань, 1984. – 157с.
307752
  Петров А.В. Давай подумаем, судьба... / А.В. Петров. – Л., 1986. – 110с.
307753
  Медведев В.Ю. Давай с тобой поговорим / В.Ю. Медведев. – Нижне-Волжск, 1980. – 48с.
307754
  Зайцев Г.В. Давай, душа, с тобой поговорим! / Г.В. Зайцев. – М., 1990. – 175с.
307755
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Крилатые слова в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Мокиенко В.М., Зыкова Е.И. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2006. – 352с. – ISBN 5-8465-0435-3
307756
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0273-3
307757
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Г.Н. Скляревская, И.О. Ткачева. – Санкт-Петербург, Москва : Издательский центр Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0320-9
307758
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные финансовые термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 208с. – ISBN 5-8465-0453-1
307759
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные экономические термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 224с. – ISBN 5-8465-0452-3
307760
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Политический язык современной России : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ткачева И.О. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0239-3
307761
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Трудности грамматического управления в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2004. – 176с. – ISBN 5-8465-0208-3
307762
  Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Вербицкая Л.А., Богданова Н.В., Скляревская Г.Н. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0328-4
307763
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Трудности современной русской фразеологии : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; В.М. Мокиенко. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 288с. – ISBN 5-8465-0228-8
307764
  Сукиасян Є.Р. Давайте доверять специалистам // Библиография : Профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2003. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 0869-6020


  Бібліографічний опис
307765
  Столбин А.П. Давайте дружить / А.П. Столбин. – М, 1964. – 96с.
307766
  Праг Э.И. Давайте закругляться! / Э.И. Праг, М.М. Ронкин. – Фрунзе, 1969. – 67с.
307767
  Патрик Л. Давайте играть в хоккей / Л. Патрик, Л. Монахен. – М., 1961. – 99с.
307768
  Светлов И.А. Давайте не будем! / И.А. Светлов. – Тула, 1965. – 36с.
307769
  Сточик М.Я. Давайте не будем! / М.Я. Сточик. – Горький, 1965. – 71с.
307770
  Минко Василь Давайте не будемо : Комедії / Минко Василь. – Київ, 1983. – 128 с.
307771
  Макеева Е. Давайте поговорить о профессиональной этике // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 45-49. – ISSN 2306-0050
307772
   Давайте подсчитаем.... – М., 1982. – 48с.
307773
  Ельянов А. Давайте познакомимся / А. Ельянов. – Л., 1986. – 112с.
307774
  Сельвинский И.Л. Давайте помечтаем о бессмертье / И.Л. Сельвинский. – М, 1969. – 112с.
307775
  Смирнов С.В. Давайте радовать друг друга : лирические и сатирические стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Художественная литература, 1966. – 287с.
307776
  Левитан Л. Давайте разберем текст / Л. Левитан. – Рига, 1966. – 112с.
307777
  Портов Ю.И. Давайте разберемся / Ю.И. Портов. – Симферополь, 1985. – 64с.
307778
  Коробкина Т. Давайте разберемся! О полемике вокруг Кодекса профессиональтнеой этики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 40-43. – ISSN 1727-4893
307779
  Кривонос Павло Давайте разом творити літопис української дипломатії! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 12-13


  До 10-річчя щорічника "Україна дипломатична"
307780
  Шестаков К.А. Давайте рисовать / К.А. Шестаков. – Л, 1960. – 71с.
307781
  Шестаков К.А. Давайте рисовать / К.А. Шестаков. – Л, 1963. – 74с.
307782
  Зубанич Ф.І. Давайте спробую я... / Ф.І. Зубанич. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 351 с.
307783
  Попова А.М. Давайте читать газеты из Германской Демократической Республики. Уч. пособие / А.М. Попова. – Ярославль, 1964. – 40с.
307784
  Сергунин И.И. Давали клятву партизаны / И.И. Сергунин. – Л., 1985. – 382с.
307785
  Калениченко М.М. Давальний відмінок як засіб вираження непрямого суб"єкта у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 107-113


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові. Основну увагу приділено способам та засобам морфологічного вираження непрямого суб"єкта, семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные ...
307786
  Никитин В. Давате сыграем в карты / В. Никитин. – М, 1992. – 128с.
307787
  Глуздань Андрій Олексійович Давачі параметрів тепломасообміну в ізоляції трубопроводів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.04 / Глуздань Андрій Олексійович; НАН України, Ін-тут техн. теплофізики. – К., 1996. – 16л.
307788
  Марчук Г. Давид-Городокские каноны : проза: каноны // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 48-61. – ISSN 0027-8238
307789
  Замятина А.Н. Давид / А.Н. Замятина. – Ленинград, 1936. – 123с.
307790
  Шнаппер А. Давид / А. Шнаппер. – Москва, 1984. – 279с.
307791
  Заборский В.В. Давид Абрамович Прицкер. / В.В. Заборский. – Л, 1964. – 76с.
307792
   Давид Александрович Дубинский. – М, 1955. – 96с.
307793
  Кравченко К.С. Давид Александрович Дубинский / К.С. Кравченко. – М., 1955. – с.
307794
   Давид Александрович Дубинский. – М, 1962. – 22с.
307795
  Халаминский Давид Александрович Дубинский / Халаминский, ю.Я. – М., 1966. – 132с.
307796
  Ойстрах О.Г. Давид Александрович Дубинский / О.Г. Ойстрах. – Л., 1983. – 127с.
307797
  Каретникова И.А. Давид Альфаро Сикейрос / И.А. Каретникова. – М, 1966. – 32с.
307798
  Воронина Т.Е. Давид Альфаро Сикейрос / Т.Е. Воронина. – Москва, 1976. – 62с.
307799
  Семенов О.С. Давид Альфаро Сикейрос. / О.С. Семенов. – М., 1980. – 176с.
307800
  Антоша В.С. Давид Бойко / В.С. Антоша. – Київ, 1959. – 56с.
307801
  Евдаев Н. Давид Бурлюк в Японии // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 76-81.
307802
  Капітоненко О. Давид Бурлюк і Україна // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С.35. – ISSN 0868-9644
307803
  Минц Н.В. Давид Гаррик. / Н.В. Минц. – М.Л., 1939. – 83с.
307804
  Столяр З Давид Гершфельд / З Столяр. – Кишинев, 1961. – 39с.
307805
  Гогоберидзе Шота Георгиевич Давид Гурамишвили в украинских переводах, критике и художественной литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02, 10.01.03 / Гогоберидзе Шота Георгиевич; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 23л.
307806
  Барамидзе А.Г. Давид Гурамишвили. Краткий очерк жизни и творчества / А.Г. Барамидзе. – Тбилиси, 1955. – 40с.
307807
  Косарик Д.М. Давид Гурамішвілі / Д.М. Косарик. – К., 1950. – 56с.
307808
  Маградзе Е.С. Давид Гурамішвілі / Е.С. Маградзе. – К., 1980. – 167с.
307809
  Квливидзе М.Г. Давид из Сагурамо / М.Г. Квливидзе. – М, 1972. – 127с.
307810
  Квливидзе М. Давид из Сагурамо. / М. Квливидзе. – 2-е изд. – Т билиси, 1986. – 125с.
307811
  Вачнадзе Н.З. Давид Ильич Арсенишвили / Н.З. Вачнадзе. – Тбилиси, 1990. – 334 с.
307812
   Давид Иосифович Золотницкий : Библиогр. указ. – Ленинград, 1988. – 35с.
307813
  Келам Т. Давид і Голіаф / Т. Келам, П. Залєвські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 64). – С. 8


  Чому Європі важливо знати про "російський колоніалізм" і тоталітаризм на пострадянському просторі. Конференція в Європарламентіпід назвою "Давид і Голіаф: Малі країни під тоталітарним правлінням", присвячену російській колоніальній окупації 130 країн ...
307814
   Давид Константинович Церетели., 1964. – 62с.
307815
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1929. – 574с.
307816
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1939. – 456с.
307817
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Ленинград
1. – 1946. – 520с.
307818
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Рига
Т. 1. – 1949. – 455 с.
307819
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва, 1953. – 776с.
307820
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Алма-Ата, 1956. – 895с.
307821
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд / Чарльз Диккенс ; Пер. с англ. А. Бекетовой. – Рига : Латгосиздат
Т. 2. – 1949. – 437 с.
307822
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд (младший) из дома Грачи, что в Блондерстоне : Его личная история, опыты и наблюдения, которых он никогда, ни под каким видом, не намерен был издавать в свете ; иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 3-х т. ; [С 60-ю англ. рис. худож. Фица]. – Изд. 4-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; [Тип. М.Г. Волчанинова]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1, 2 и 3. – 1893. – [4], 867 стб. ил.
307823
  Розенблюм Ю.Б. Давид Кугультинов / Ю.Б. Розенблюм. – М., 1969. – 144с.
307824
  Барков А.С. Давид Ливингстон / А.С. Барков. – М., 1947. – 16с.
307825
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1977. – 279с
307826
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1984. – 272с
307827
  Пузий В. Давид Ливингстон: мисссия длиною в жизнь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 26-44. – ISSN 1819-6268
307828
   Давид Народицкий : Скульптура, живопись, графика : Кат. выст.. – Москва, 1989. – 32с.
307829
   Давид Непобедимый - великий философ древней Армении. – Ереван, 1983. – 700с.
307830
  Авершатян С.С. Давид Непобедимый - выдающийся философ древней Армении / С.С. Авершатян. – Москва, 1980. – 64с.
307831
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 351с.
307832
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 383с.
307833
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах. / И.М. Ямпольский. – М., 1958. – 43с.
307834
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах. / И.М. Ямпольский. – М., 1964. – 132с.
307835
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах. / И.М. Ямпольский. – 2-е изд., доп. – М., 1968. – 144с.
307836
   Давид Ойстрах. Статьи, автобиогр. очерк. – М., 1962. – 36с.
307837
   Давид Павлович Генин / Генин, , Павлович. Выставка произведений. Москва. Давид, 1974. – Москва, 1974. – 23с.
307838
  Афанасьев В.С. Давид Рикардо / В.С. Афанасьев. – Москва, 1988. – 127с.
307839
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях : опыт критико-экономического исследования / Н.И. Зибер. – Москва : Социально-экономическое изд., 1937. – 573 с.
307840
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях / Николай Зибер // Історія економічних учень : хрестоматія : навчальний посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 702-727. – ISBN 978-966-346-746-7
307841
  Зібер М.І. Давид Рікардо і Карл Маркс у їх суспільно-економічних дослідженнях / Микола Зібер // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 163-177. – ISBN 966-346-208-6
307842
   Давид Рубинштейн. – Москва, 1988. – 31с.
307843
  Рубинштейн Д. Давид Рубинштейн. / Д. Рубинштейн. – М, 1975. – 24с.
307844
  Баевский В.С. Давид Самойлов / В.С. Баевский. – М., 1986. – 253с.
307845
  Вагаршан В. Давид Сасунский / В. Вагаршан. – Москва, 1940. – 119с.
307846
  Зарьян Н. Давид Сасунский : Повесть / Н. Зарьян. – Москва : Художественная литература, 1972. – 263с.
307847
  Зарьян Н. Давид Сасунский / Н. Зарьян. – Москва : Художня література, 1974. – 264с.
307848
  Зарьян Н. Давид Сасунский / Н. Зарьян. – Москва, 1984. – 270с.
307849
   Давид Сасунский.. – Москва, 1939. – 78с.
307850
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – М.-Л., 1939. – 383с.
307851
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – М., 1939. – 63с.
307852
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – Москва, 1958. – 395с.
307853
  Алексеева Л.С. Давид Сасунский. Армянский народный эпос / Л.С. Алексеева. – Ереван, 1939. – 386 с.
307854
   Давид Сасунский. Посвящ. 1000-летию эпоса. – Ереван, 1939. – 177с.
307855
   Давид Сасунский: арм. нар. эпос. – Л., 1982. – 359с.
307856
   Давид Сасунський. Вірменський нар. епос, 1939. – 363с.
307857
   Давид Сасунський. Сказание о четырех поколениях сасунских богатырей. – Москва, 1939. – 335с.
307858
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Москва, 1945. – 359с.
307859
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
1. – 1946. – 308с.
307860
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
2. – 1949. – 347с.
307861
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
3. – 1954. – 412с.
307862
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
1-2. – 1956. – 639с.
307863
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси
3-4. – 1958. – 534с.
307864
  Метревели Р.В. Давид Строитель / Р.В. Метревели. – Тбилиси, 1990. – 92с.
307865
   Давид Тамара Николаевна. Выставка произведений. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 8с.
307866
  Джанашиа С.Н. Давид Чхотуа и его очерки о поэме Руставели. / С.Н. Джанашиа. – Тбилиси, 1938. – с.
307867
  Нарский И.С. Давид Юм / И.С. Нарский. – М., 1973. – 180с.
307868
  Нарский И.С. Давид Юм / И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1973. – 180с. – (Мыслители прошлого)
307869
  Щедрина Т.Г. Давид Юм и Густав Шпет: проблема эмпиризма в историческом познании / Т.Г. Щедрина, Б.И. Пружинин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 133-144. – ISSN 0042-8744
307870
  Иодль Фр. Давид Юм, его жизнь и философия / Фр. Иодль ; пер. с нем. А. А. Мейера. – Изд. А.Ю. Маноцковой. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1901. – 147 с. – Премировано Мюнхенским университетом
307871
  Воронков С.Б. Давид Яновский / С.Б. Воронков. – Москва, 1987. – 415с.
307872
  Герман М.Ю. Давид. (1748-1825) / М.Ю. Герман. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 6(381))
307873
   Давидов Вадим Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238-239 : фото
307874
   Давидов Іван Дем"янович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 208-211. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
307875
  Короткий В. Давидов Сергій Іванович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 106-107. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
307876
   Давидова Тетяна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238 : фото
307877
  Шевченко Т.Г. Давидові псалми : Автографи Тараса Шевченка, давньослов"янські тексти, українські переклади / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дім, Сад, Город, 2000. – 84с. – ISBN 966-95428-3-9
307878
   Давидовська Тамара Леонідівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 34. – ISBN 966-8352-11-4
307879
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1953. – 224с.
307880
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Тбилиси, 1954. – 216с.
307881
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1955. – 288с.
307882
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1950. – 284с.
307883
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1955. – 244с.
307884
  Бажан М. Давитіані / М. Бажан. – Київ : Дніпро, 1955. – с.
307885
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Давид Гурамішвілі; З груз. пер. М. Бажан; Ідея, передм., післямова, рез. та заг. ред. пер. Р. Чілачави. – Київ : Мистецтво, 2005. – 352с. – ISBN 966-577-167-1
307886
  Певзнер Л.И. Давич Павлович Генин / Л.И. Певзнер. – М, 1972. – 20с.
307887
  Короткий В.А. Давідов Август Юлійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 234-235. – ISBN 966-06-0393-2
307888
  Сохрина Р.Ф. Давление воздуха, температура воздуха и атмосферные осадки северного полушария / Р.Ф. Сохрина. – Л., 1959. – 475с.
307889
  Бакеева С.С. Давление диссоциации селенитов некоторых металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02070 / Бакеева С.С.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 18л.
307890
  Казенас Е.К. Давление и состав пара над окислами химических элементов / Е.К. Казенас, Д.М. Чиликов. – М., 1976. – 344с.
307891
  Моссаковский В.И. Давление круглого штампа н упругое полупростраснство : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моссаковский В.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1951. – 16л.
307892
  Миногин В.Г. Давление лазерного излучения на атомы / В.Г. Миногин, В.С. Летохов. – М., 1986. – 221с.
307893
  Прусов И.А. Давление на подкрепляющие стойки, установленные внутри отверстия пластинки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прусов И.А.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 7л.
307894
  Чумак К.И. Давление на упругое полупространство штампа, близкого к круговому в плане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чумак К.И.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1956. – 7л.
307895
  Мелик-Пашаев Давление насыщения в нефтяных залежах / Мелик-Пашаев. – М, 1978. – 95с.
307896
  Марескин С.А. Давление насыщенного пара и термодинамические функции раплавленных смесей систем РЬCI2--KCI, CdВг--NB2(М=щелочной металл) и MeO--МеГ, (Ме=С, Г=СІ, ВГ, І) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Марескин С.А.; МВ и ССО РСФСР. Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 24л.
307897
  Александрова Л.П. Давление насыщенного пара тройных расслаивающихся систем: муравьивая кислота-вода-дихлорэтан и муравьиная кислота-вода-бензол : Автореф... канд хим.наук: / Александрова Л. П.; АН УССР, Ин-т физ. хим. им. Л. Писпржевского. – Киев, 1955. – 7л.
307898
  Канев А.Н. Давление пара и использование его при изучении диаграмм состояния бинарных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Канев А.Н.; Уральск науч. центр. АН СССР. Ин-т электрохимии. – Сверловск, 1972. – 28л.
307899
  Новоселов А.В. Давление пара летучих халькогенидов металлов / А.В. Новоселов, А.С. Пашинкин. – М., 1978. – 111с.
307900
  Фаткулина Л.Г. Давление пара трехкомпонентных систем. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-безнол. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-вода. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаткулина Л.Г.; Среднеазиат. гос. ун-т. Каф. физич. химии. – Ташкент, 1951. – 8л.
307901
  Несмеянов Ан.Н. Давление пара химических элементов / Ан.Н. Несмеянов. – Москва, 1961. – 396 с.
307902
   Давление пластовых флюидов. – Л., 1987. – 221с.
307903
  Лебедев П.Н. Давление света / П.Н. Лебедев, 1922. – 4 с.
307904
  Соловьев К. Давления и влияния // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 22-23. – ISSN 0235-7089


  Кабинет Петра Столыпина
307905
   Давления и механические напряжения в развитии состава, структуры и рельефа литосферы. – Л., 1969. – 240с.
307906
  Уварова Л.З. Давней юности друзья / Л.З. Уварова. – Москва, 1989. – 110с.
307907
  Гаврилів О. Давнє / Орест Гаврилів ; [ред. Б.С. Остапович]. – Львів : Сорока Т.Б., 2013. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-2598-20-9
307908
  Ростовцев М.І. Давнє минуле нашого Півдня / М.І. Ростовцев ; переклад Л. Чикаленка. – Вид. 2-ге. – Київ : Друк. Київської Губерніяльної народної управи, 1918. – 32 с. : мал. – (Благодійне Т-овариство видання загально-корисних та дешевих книжок ; № 72)
307909
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 1999. – 228с. – ISBN 966-06-0065-8
307910
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 2003. – 232с. – ISBN 966-06-0065-8
307911
  Клос В. Давнє передання про заснування Михайлівської обителі митрополитлм Михайлом // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 03 (219), лютий. – С. 4-5


  До 900-річного ювілею з часу закладення кам"яного храму Михайлівського Золотоверхого монастиря.
307912
  Грабина О.Т. Давни ричи [Давні річи] : (збирнычок) [збірничок] ; (русско-укpаинский сбоpник) / А.Т. Гpабина. – Київ : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа Акционеp. о-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1904. – 51 с. – Зі змісту: За злыми людьми й хата не згоpыть; Витpяк - укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії, решта творів рос.
307913
  Мунблит Г.Н. Давние времена / Г.Н. Мунблит. – М., 1983. – 287с.
307914
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Л., 1975. – 318с.
307915
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 316с.
307916
  Эвентов И.С. Давние встречи / И.С. Эвентов. – Л, 1991. – 384с.
307917
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – 2-е изд. доп. – К., 1959. – 399с.
307918
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – Уфа, 1986. – 559 с.
307919
  Глазов Г.С. Давние числа / Г.С. Глазов. – М, 1991. – 477с.
307920
  Карьер С. Давний спор : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С.61-136. – ISSN 1130-6545
307921
   Давнина і сучасність Валерія Шевчука : до 75-річчя письменнику Валерію Шевчуку / Літукраїнці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 1, 3
307922
  Різників Олекса Давні вірші : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 7-11. – ISSN 0130-1608
307923
  Козак Д.Н. Давні землероби Волині (пам"ятки археології на Хрінницькому водоймищі) / Денис Козак, Богдан Прищепа, Віталій Шкоропад ; [відп. ред. Абашина Н.С.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Нац. акад. України, Ін-т археології, 2004. – 299, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-02-3187-3


  Видання підсумовує понад десятирічні археологічні дослідження авторів на Волині. Досліджено пам"ятки поморсько-кльошової, зубрицької, вельбарської культур, ранньослов"янського часу та княжої доби. Розглянуто окремі питання етнокультурного та ...
307924
  Прилюк Д.М. Давні знайомі : гуморески / Д.М. Прилюк. – Львів : Каменяр, 1964. – 94с.
307925
  Клюкін О.А. Давні зсуви долини прориву р. Салгір в околицях м. Сімферополя / О.А. Клюкін, М.І. Лисенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 121-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
307926
  Каркавіцас А. Давні кохання : [ оповідання ] / А. Каркавіцас. – Афіни : Естия. – 157 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
307927
  Малаков Д. Давні лютеранські надгробки на Байковому цвинтарі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 30-37. – ISSN 0131-2685
307928
  Пустовалов С.Ж. Давні меблі як елемент субкультури знаті / С.Ж. Пустовалов, Л.О. Чухрай // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури. – С. 43-50. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
307929
  Балагурі Е.А. Давні металурги Українських Карпат / Е.А. Балагурі. – Ужгород, 1978. – 122 с.
307930
  Федака П. Давні печі у народному житлі Закарпаття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 48-51. – ISSN 0130-6936
307931
  Логвиненко В.А. Давні рани / В.А. Логвиненко. – Одеса, 1961. – 187с.
307932
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1961. – 95с.
307933
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Львів
Ч.2. – 1964. – 83с.
307934
  Баран В.Д. Давні слов"яни // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 3 : Давні слов"яни / Баран В.Д. – С. 1-335. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-41-8 (т. 3)
307935
  Винокур І.С. Давні слов"яни на Дністрі / І.С. Винокур, Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1977. – 111с.
307936
   Давні слов"яни. Археологія та історія : навчальний посібник / Н.С. Абашина [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. археології та музеєзнавства. – Киев : Стародавній Світ, 2012. – 364, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-2608-05-2
307937
  Беспалов С. Давні традиції та формування українського церковного шиття // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 36-40. – ISSN 0203-5863
307938
  Сивокінь Г.М. Давні українські поетики / Г.М. Сивокінь. – Харків : ДУ ім. О.М.Горького, 1960. – 106с.
307939
  Сивокінь Григорій Давні українські поетики / Сивокінь Григорій. – 2-ге вид., з додатками. – Харків : Акта, 2001. – 167с. – (Харківська школа). – ISBN 966-7021-61-0
307940
  Салтиков-Щєдрін Давні часи. / Салтиков-Щєдрін. – К., 1953. – 40с.
307941
  Фіголь М. Давній галицький іконопис // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 159-164.
307942
  Шейнін Л.Р. Давній знайомий / Л.Р. Шейнін. – К, 1958. – 676с.
307943
  Чирков О. Давній Київ у тілі сучасної столиці України: українознавча експедиція // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 154-161
307944
  Наливайко С. Давній міф про походження кравенців-українців і його паралелі в індійській та грецькій міфології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 193-200
307945
  Смаль О.Л. Давній ойконім ТРОЄЩИНА на карті сучасного Києва // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 175-180. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
307946
  Токвіль Алексіс де Давній порядок і революція / Токвіль Алексіс де; З франц. пер. Григорій Філіпчук. – Київ : Юніверс, 2000. – 224с. – ISBN 966-7305-30-9
307947
   Давній український гумор і сатира. – К., 1959. – 496с.
307948
  Федин К. Давно и недавно / К. Федин. – М., 1947. – 64с.
307949
  Кузьмин Н.В. Давно и недавно / Н.В. Кузьмин. – Москва, 1982. – 481с.
307950
  Дмитриев О.М. Давно и недавно / О.М. Дмитриев. – Москва, 1986. – 192с.
307951
  Котельников Н.З. Давно минувшее. / Н.З. Котельников. – Куйбышев, 1959. – 91с.
307952
  Бирюкова Галина Владимировна Давно я с Пушкиным дружу : хождения в книжное царство // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 39-41. – ISSN 1727-4893


  Деятельность Центральной детской библиотеки в Тольятти, посвященная литературному наследию А.С.Пушкина, начиналась с небольшого цикла литературных вечеров. Сегодня эта библиотека носит имя поэта.
307953
  Туманова Н.Л. Давно, в Цагвери... / Н.Л. Туманова. – М., 1986. – 220с.
307954
  Минутко И.А. Давно, когда была юность. / И.А. Минутко. – М., 1973. – 352с.
307955
  Рапопорт Я.И. Давностные сроки в обязательствах по грузовым железнодорожным перевозкам / Я.И. Рапопорт. – Харків, 1959. – 76с.
307956
  Ткачевский Ю.М. Давность в советском уголовном праве / Ю.М. Ткачевский. – М., 1978. – 128с.
307957
  Смольников В.Е. Давность в уголовном праве / В.Е. Смольников. – М., 1973. – 143с.
307958
  Полетаев Н. Давность виндикации / Н. Полетаев. – 32с.
307959
  Николаев А.М. Давность лет / А.М. Николаев. – М, 1987. – 155с.
307960
  Карабегов А. Давность по церковным землям / А. Карабегов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Хомского и К*, 1894. – 150 с.


  Приложение: 1. I. Решение гражд. кассац. деп. 1893 г. № 2 2. II. Подлежат ли церковные имения действию давности. Статья Р. Карабегова, с. 101-113 : (из "Суд. Газ" 1894 г. № 5). 3. III. К вопросу о применении давности к церковным землям. Статья С. ...
307961
  Микитась В. Давноукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Київ, 1994. – 288с.
307962
  Новицкий В. Давнс Лукоморс / В. Новицкий. – К, 1929. – 53с.
307963
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1960. – 296с.
307964
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1978. – 535с.
307965
  Марченко В. Давня азербайджанська література в дослідженнях А.Ю. Кримського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 256-268. – ISBN 978-966-579-271-0


  Агатангел Кримський одним з перших серед учених дореволюційної Росії звернувся до вивчення історії, фольклору та літератури народів багатонаціональної імперії. Помітне місце належить літературі азербайджанського народу.
307966
  Данилюк А. Давня архітектура українського села : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Київ : Техніка, 2008. – 252с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-063-5
307967
  Литовська О. Давня аттична комедія та комедія дель арте: діалог у "Великому часі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 226-232. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему з"’язків між давньою аттичною комедією та італ. комедією дель арте. Аналіз обох феноменів у контексті концепції народної сміхової культури М. Бахтіна відкриває перспективи для нових досліджень специфіки цих явищ та їх ролі у ...
307968
  Куликова Л. Давня Греція: культура Криту. Виникнення перших держав // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 40-43
307969
  Погребенник В. Давня і дошевченківська література в публіцистично-есеїстичних обсягах Романа Рахманного // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-5
307970
  Стельмах С.П. Давня історія слов"ян в історичній концепції М. Петрова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-73. – (Історія ; Вип. 37)
307971
   Давня історія України. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00566-9
кн.2. – 1995. – 224с.
307972
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0010-3(т.1); 966-00-0009-Х
Т.1 : Первісне суспільство. – 1997. – 560с.
307973
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-тут археології НАН України. – ISBN 966-02-0726-3; 966-00-0009-Х
Т.2 : Скіфо-антична доба. – 1998. – 496с.
307974
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-тут археології НАНУ. – ISBN 966-02-1396-4; 966-00-0009-Х
Т.3 : Слов`яно-Руська доба. – 2000. – 696с.
307975
  Свідерська В.В. Давня історія України 6 клас / В.В. Свідерська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 96с. – ISBN 966-562-115-7
307976
   Давня історія України. У 2-х кн. : Навч.посібник для студентів вузів / П.П. Толочко, Д.Н. Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; П.П. Толочко, Д.Н.Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; художники-ілюстратори М.М. Ієвлєв, П.Л. Корнієнко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00414-Х
Кн.1. – 1994. – 240с.
307977
   Давня кам"яна скульптура. – К., 1972. – 24с.
307978
  Чмихов М.О. Давня культура : Навч. посібник / М.О. Чмихов. – Київ : Либідь, 1994. – 287с.
307979
  Микитась В.Л. Давня література Закарпаття. Нариси літератури Закарпаття доби феодалізму. / В.Л. Микитась. – Львів, 1968. – 255с.
307980
  Коврижко О.Г. Давня література. Драматургія // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 14-17
307981
   Давня людина = Early man : палеогеографія та археологія / [В.М. Степанчук та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с., [53] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-205. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1323-0
307982
  Веркалець М.М. Давня персо-таджицька словесність у дослідженнях А.Ю. Кримського : Навчальний посібник для студ.-журналістів і філологів / М.М. Веркалець; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2003. – 131с. – ISBN 966-594-205-0
307983
  Загірня Марія Давня прыгода [Давня пригода] : оповидання [М.О. Рубакіна] пеpеказала М. Загиpня [М.М. Гpінченко]. – [Чеpнигів] : Выдав Б. Гpинченко. Дpук. Губ[еpн]. Земства, 1899. – 48 с. – Авт. вказ. в кінце текста. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Авторство М.О. Рубакіна встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. - К., 1988. – (Видання Б. Гpинченка ; № 38)


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
307984
   Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах : Хрестоматія. – Львів : Світ, 2000. – 328с. – ISBN 966-603-026-8
307985
  Балацька Л.А. та ін. Давня Русь : Бібліографічний покажчик / Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР; Уклад.: І. А. Балацька, Г. Г. Германенко, Л. П. Александрова. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 24с.
307986
  Рижков В. Давня Русь і кочівники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 8


  Україна затверджувалася на військовому кордоні.
307987
  Половинська В.В. Давня русь та норвезькі королі-місіонери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 12-15. – ISSN 2076-1554
307988
  Савченко С. Давня Русь у полемічній літературі кінця 16-17 століття / Сергій Савченко; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [наук. ред. Ісаєвич Я.Д.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 188с. – ISBN 966-96438-3-X
307989
  Верменич Я. Давня Русь як система міст: теоретико-методологічні аспекти // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 3-20. – ISSN 0869-3595
307990
  Назаревський О.А. Давня східнослов"янська повість в радянському літературознавстві (1917-1947) / О.А. Назаревський. – Окр. відб: із "Наукових записок" КДУ т. VI, в. 1, 1948. – 61-75с.
307991
  Розовик Д. Давня та середньовічна історія України в працях А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 174-177


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
307992
  Поліщук Ф.М. Давня українська література / Поліщук Ф.М. – Київ, 1965. – 23 с.
307993
  Грицай М.С. Давня українська література : Підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом. – Київ : Вища школа, 1978. – 416с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
307994
  Грицай М.С. Давня українська література : підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом; за ред. М.С. Грицая. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 414 с. – ISBN 5-11-001400-0
307995
   Давня українська література : Хрестоматія. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1993. – 576с. – ISBN 5-330-01350-9
307996
   Давня українська література : хрестоматія. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1996. – 656с. – ISBN 5-330-03133-8
307997
   Давня українська література : Хрестоматія. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 1998. – 656с. – ISBN 966-04-0312-7
307998
  Степанишин Б.І. Давня українська література в школі / Б.І. Степанишин. – Київ : Либідь, 2000. – 504с. – ISBN 966-06-0151-4
307999
  Грицай М.С. Давня українська поезія : (Роль фольклору у формуванні образного мислення українських поетів XVI-XVIII ст.) / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1972. – 156с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
308000
  Грицай М.С. Давня українська проза / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1975. – 151с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,