Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Пешек Я. "Дворянин" став президентом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 5 (273). – С. 42. – ISSN 1996-1561


  Президентом Чехії обрано Мілоша Земана
307002
  Величко Н. "Де б він не був, що б не робив, він крізь був самим собою і не міг бути нічим іньшим" : "Рідний край " про Івана Франкав (1905-1916, 1999-2007 рр.) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 97-102.
307003
  Збожна О. "Де ж бо ви, борці народні?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  170 років від дня народження Василя Мови, українського поета.
307004
  Кривуцький І. "Де срібнолентий Сян пливе..." / І. Кривуцький. – Київ : Брама, 1999. – 452с. – ISBN 966-7573-08-7
307005
  Кривуцький Іван "Де срібнолентий Сян пливе..." / Кривуцький Іван. – 2-ге вид-ня, доповн. – Львів : Логос, 2000. – 376с. – ISBN 966-7379-25-7
307006
  Гайда В. "Де сяє красою жах..." = Сонети до Психеї : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 77-84. – ISSN 0208-0710
307007
  Надтока О.О. "Дебалканізація Європи" : Конструювання нової ментальної карти Старого Світу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 65 : Історичні науки. – С. 71-76
307008
  Пантелєєва І. "Деварваризація" античного соціуму як соціокультурний феномен // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 91-96. – ISSN 0321-0499
307009
  Пичугина О. "Девочка на шаре" и читатели рассказа В. Драгунского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 110-123. – ISSN 0042-8795
307010
  Лесовая Инна "Девятнадцатый век кружевной..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 14-25. – ISSN 0131-8136
307011
  Ворошень В.А. "Девять героев" в европейском изобразительном искусстве XIV - XVI вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 117-128. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена теме "Девяти героев": герои античности, Ветхого Завета, христианские. Рассмотрены история возникновения данной темы, формирование иконографии "Девяти героев", а также структура, особенности и основные этапы ее развития в искусстве ...
307012
  Галинская Ирина Львовна "Девять рассказов" и повести о Глассах Дж. Д.Селинджера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Галинская Ирина Львовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
307013
  Галинская И.Л. "Девять рассказов" и повести о Глассах Дж.Д.Сэлинджера (1948-1965 гг.) : Дис... наук: / Галинская И.Л.; КГУ. – Киев, 1972. – 223л.
307014
  Пасльон Ю. ... Де лани широкополі... // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Про Канівський заповідник - один із найстаріших в Україні. Ним опікується Київський університет.
307015
  Соколова М.Н. Двор у Китайгородской стены. / М.Н. Соколова. – М., 1971. – 175с.
307016
  Бакаєв О.О. та інш. Дворахункова модель товарно-фінансових потоків національної економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.117-125. – ISSN 1605-7988
307017
  Чиладзе Т.И. Дворей Посейдона / Т.И. Чиладзе. – М., 1978. – 699с.
307018
  Тубельская В.Л. Дворец / В.Л. Тубельская. – М., 1988. – 231с.
307019
  Проханов А.А. Дворец / А.А. Проханов. – М., 1996. – 77с.
307020
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – Ленинград, 1978. – 135 с.
307021
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1986. – 94 с.
307022
  Ткаченко Мария Дворец для одинокого короля : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 36-41 : Фото
307023
  Хууншын Дворец долгих лет / Хууншын. – Пекин
1. – 1954. – 416с.
307024
  Шеллер-Михайлов Дворец и монастрыь / Шеллер-Михайлов. – М., 1991. – 266с.
307025
  Симковский М. Дворец культуры железнодорожников / М. Симковский, Р. Сыркин. – М., 1953. – 64с.
307026
  Ермаков М.И. Дворец культуры и завод / М.И. Ермаков. – Свердловск, 1964. – 48с.
307027
   Дворец культуры и техники. – Москва, 1980. – 95 с.
307028
   Дворец культуры имени Ленсовета. – Ленинград, 1971. – 30 с.
307029
  Калязина Н.В. Дворец Меншикова / Н.В. Калязина. – Москва, 1986. – 218с.
307030
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – Ленинград, 1976. – 96 с.
307031
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1981. – 87 с.
307032
  Зверев А.М. Дворец на острие иглы / А.М. Зверев. – М., 1989. – 407с.
307033
  Осипов Г.О. Дворец над бухтой / Г.О. Осипов. – Баку, 1956. – 63с.
307034
   Дворец науки. – Москва, 1952. – 136с.
307035
  Шифрин Михаил Дворец научной игрушки : Столпы культуры // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 94-105 : Фото
307036
  Грачева И. Дворец несбывшихся грез // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 0868-488Х


  Замок в Кирицах - рязанское имение Сергея Павловича фон Дервиза. Когда-то усадебный комплекс включал в себя еще конный двор, церковь, висячие мосты через овраги, въездные ворота, ограду, гроты, систему прудов. Сейчас многое востанавливается
307037
   Дворец Советов. – Москва, 1933. – 132 с.
307038
  Ленуар Гвенаэль Дворец царя царей : Взгляд / Ленуар Гвенаэль, Мэтр Паскаль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 156-168 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
307039
   Дворец Ширваншахов в Баку. ХV век. – Баку, 1959. – 35 с.
307040
  Котляров Б.И. Дворец. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1984. – 143с.
307041
   Дворецька Ірина Віталіївна (1981) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 37-38. – ISBN 966-95774-3-5
307042
   Дворжак в письмах и воспоминаниях. – М., 1964. – 223с.
307043
  Волошин Ю. Двори мешканців Полтави другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-52
307044
  Назарко С.О. Дворівнева вища освіта: дев"ять аргументів "за", три аргументи "проти" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 79-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
307045
  Львов Ілля Юрійович Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Львов І.Ю.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
307046
  Рибалочка А.В. Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Рибалочка А.В. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лошкарєва НАНУ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 22 назви
307047
  Вакуленко Т.С. Дворівневі тести у системі вступних випробувань: досвід Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 41-48
307048
  Ковалевська М.Ф. Дворічні квіти / М.Ф. Ковалевська, І.О. Мікульська. – К, 1972. – 75с.
307049
   Дворкін (Dworkin) Роналд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 732-733. – ISBN 966-316-069-1
307050
  Соколовская Наталия Дворник Люба : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 43-68. – ISSN 0130-7673
307051
  Семенов С.Т. Дворник. / С.Т. Семенов. – 3-е изд. – 32с.
307052
  Ряховский В.Д. Дворники / В.Д. Ряховский. – М, 1958. – 583с.
307053
  Биленкод М.В. Дворцовая мордва Алатырского уезда в 17 веке по писцовым и переписным книгам : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00 / Биленкод М.В. ; МВ и ССО СССР , МГУ. – Москва, 1980. – 27 с.
307054
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / Гречухо В.Ф. – Ленинград ; Москва, 1953. – с.
307055
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 18 с.
307056
   Дворцовая площадь. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 106, [2] с. : ил.
307057
  Пилявский В.И. Дворцовая площадь в Ленинграде / В.И. Пилявский. – Л.М., 1944. – 44с.
307058
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1965. – 171 с.
307059
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1973. – 184 с.
307060
  Евангулова О.С. Дворцово парковые ансамбли Москвы первой половины ХVIII века / О.С. Евангулова. – Москва, 1969. – 144 с.
307061
  Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII века / Е.И. Индова. – М., 1964. – 352с.
307062
  Толочко Петр Дворцовые интриги на Руси / Толочко Петр. – Киев : Альтернативи, 2001. – 208с. – ISBN 966-7217-40-Х
307063
  Лазарев М.И. Дворцовые перевороты в странах Латинской Америки / М.И. Лазарев. – Москва, 1967. – 191с.
307064
  Юдин Е.Е. Дворцовые резеденции князей Юсуповых в 1890-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779
307065
  Паркер Дворцовые тайны / Паркер, Юна-Мари. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига). – ISBN 5-15-000706-4
307066
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 352с., [ 16с. илл. ] : илл. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
307067
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352с., [ 16с. илл. ] : илл. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
307068
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве / Н.П. Новаковская. – Киев, 1959. – 13 с.
307069
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве. (Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.) / Новаковская Н.П. – Киев, 1959. – 13 с.
307070
  Светова Е.А. Дворцовый церемониал как отражение абсолютизации царской власти в России (1645-1676 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию процесса абсолютизации царской власти в России в XVII в. - дворцовому церемониалу, в котором центральное место занимал образ государя. Практика осуществления власти в новое время была невозможна без демонстрации величия ...
307071
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки в Ломоносове / Г.И. и др. Солосин. – 5-е, испр. и доп. – М., 1963. – 191с.
307072
   Дворцы-музеи и парки в Ломоносове.. – Л., 1960. – 187с.
307073
  Солонин Г.И. и Эльзенгр З.Л. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и Эльзенгр З.Л. Солонин. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1955. – 160с.
307074
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и др. Солосин. – Л., 1958. – 182с.
307075
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – Л., 1954. – 132с.
307076
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – 2-е изд. испр . доп. – Л., 1955. – с.
307077
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – Л., 1958. – с.
307078
  Дубровская Е. Дворцы-сокровищницы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 17-27. – ISSN 1812-867Х


  Павел І і Марія Федорівна - колекціонери
307079
  Воронцова С.В. Дворцы в парках : очерк-путеводитель / С.В. Воронцова. – Симферополь : Крым, 1969. – 64с.
307080
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров. Роман / Г.Ф. Леберехт. – Ленинград, 1961. – 768с.
307081
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров. Роман / Г.Ф. Леберехт. – М., 1961. – 125, 128с.
307082
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров. Роман / Г.Ф. Леберехт. – Таллин, 1964. – 756с.
307083
  Ханиг Флориан Дворцы Калькутты : Дворцы былых времен. Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 78-92 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
307084
   Дворцы Русского музея [Електронний ресурс]. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1 DVD. – DVD video.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (История русского живописного искусства ; коллекции Русского музея)
307085
  Брунов Н. Дворцы Франции XVII и XVIIІ веков / Н. Брунов. – Ленинград, 1938. – 72 с.
307086
  Бартенев И.А. Дворцы, театры, здравницы / И.А. Бартенев. – Ленинград, 1965. – 56 с.
307087
  Нагибин Ю.М. Дворы, переулки и весь мир: Повесть и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 382с.
307088
   Дворянская империя XVIII века.. – М., 1960. – 224с.
307089
  Польской С.В. Дворянский конституционализм в России XVII - начала XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 2742. – ISSN 0042-8779
307090
  Штейн М.Г. Дворянский род Гроссшопфов - его история и судьба // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 226-233. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Родичі Леніна (Ульянова В.І.)
307091
  Захаров А.Л. Дворянский род Цуриковых // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 136-139. – ISSN 0042-8779


  Цурікови - старовинний дворянський рід, який володів вотчинами з XVI ст.
307092
  Шерга Екатерина Дворянский санаторий : судьбы усадеб // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 70-75 : Фото
307093
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Петроград, 1917. – 207-397с.
307094
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1944. – 212с.
307095
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Свердловск, 1947. – 159с.
307096
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1949. – 156с.
307097
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1952. – 160с.
307098
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1972. – 176с.
307099
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1974. – 176с.
307100
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 176с.
307101
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 252с.
307102
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Тула, 1981. – 335с.
307103
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1982. – 176с.
307104
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 205с.
307105
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 328с.
307106
  Тургенев И. Дворянское гнездо : Избранные произведения / И. Тургенев. – Москва : Профиздат, 2005. – 352с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01458-3
307107
   Дворянское гнездо : Fashion House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 14-20 : Фото
307108
  Во И. Дворянское гнездо : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-119
307109
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Ленинград, 1973. – 304с.
307110
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Накануне; Первая любовь / Тургенев Иван Сергеевич. – Ужгород, 1986. – 327с.
307111
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 464с.
307112
  Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в XVII - первой половине XIX в. / Я.Е. Водарский. – Москва, 1988. – 301с.
307113
  Проскурякова Н.А. Дворянское землевладение Европейской России по материалам земельных переписей 1877 и 1905 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Проскурякова Н.А. ; МГУ , Истор. фак-т. – Москва, 1973. – 28 с.
307114
  Мордвінцев В.М. Дворянство / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 83-84. – ISBN 966-642-073-2
307115
  Луговцова С. Дворянство Білорусі першої половини XIX ст.: чисельність, конфесійна приналежність, внутрішньостановий склад // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 59-67. – ISSN 0203-9494
307116
  Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. / А.П. Корелин. – М., 1979. – 304с.
307117
   Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII вв.. – Москва, 1975. – 345с.
307118
  Якименко Л.І. Дворянство Лівобережної України у візії Івана Павловського // Гуржіївські історичні читання / Черкаський нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 14-17. – ISBN 978-966-493-676-4
307119
  Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции / Л.А. Пименова. – М, 1986. – 213с.
307120
  Циганенко Л.Ф. Дворянство півдня України (друга половина XVIII ст. - 1917 р.) : монографія / Л.Ф. Циганенко ; КНУТШ. – Ізмаїл : СМИЛ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-1606-36-3
307121
  Кочергін І.О. Дворянство пореформенної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 74-84. – ISSN 0130-5247
307122
  Циганенко Л. Дворянство у складі земських установ Бессарабії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 124-132
307123
  Будзар М.М. Дворянська сільська садиба Лівобережної України в історико-культурному контексті XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115
307124
  Тургенєв І.С. Дворянське гніздо / І.С. Тургенєв. – Київ, 1952. – 160с.
307125
  Шульгин М. Дворянське та селянське землекористування в Росії та на Україні / М. Шульгин. – Х, 1926. – 97с.
307126
  Котельницький Н. Дворянський маєток І. І. Петрункевича: питання історії та економіко-господарчої структури // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 104-105. – ISBN 978-966-439-357-4
307127
  Барабаш Н.О. Дворянські садибні комплекси Дунаєць та Ярославець за споминами М.А. Маркевича // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 323-327. – ISSN 2218-4805
307128
  Онищенко А.М. Двосекторна еколого-економічна модель оптимального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-28
307129
  Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові / Н.Л. Іваницька. – К., 1986. – 167с.
307130
  Панцьо С. Двослівні номінації в лемківських говірках // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 262-270
307131
  Мар"янин В.Г. Двостволка / В.Г. Мар"янин. – Ужгород, 1971. – 23с.
307132
  Мазаракі А.А. Двостороннє співробітництво України та Польщі: стан та можливості активізації / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 257-266
307133
  Калайда О.Ф. Двосторонні апроксимації функцій та похідних за допомогою формули Коші для аналітичних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 222-223. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показана доцільність наближення аналітичних функцій комплексної змінної та, особливо, їх похідних надто високого порядку, а також аналітично продовжуваних функцій дійсної змінної за допомогою чисельного інтегрування інтеграла формули Коші. За допомогою ...
307134
  Калайда О.Ф. Двосторонні багатоточкові методи розв"язування одновимірних та двовимірних нелінійних алгебраїчних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 179-182. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів побудовано простий багатоточковий алгоритм двосторонніх наближень дійсних коренів скалярних та двокомпонентних векторних нелінійних алгебраїчних рівнянь. With the aid of double-side collocation ...
307135
  Тамаш Ю. Двосторонні відносини України і Сербії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 32-37. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
307136
  Кожаметов А.Т. Двосторонні експоненціальні оцінки розв"язків систем з запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 256-262. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі розглядаються лінійні стаціонарні системи диференціальних рівнянь з сталим запізненням. З використанням функціоналів Ляпунова-Красовського одержані двосторонні оцінки експоненціальної збіжності розв"язків.
307137
  Калайда О.Ф. Двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для регулярних, слабосингулярних та сингулярних інтегралів / О.Ф. Калайда, О.В. Акименко, Т.Ю. Рибалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-100. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів по одній і тій же системі кратних вузлів побудовано двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для наближеного обчислення регулярних, слабосингулярних, а також сингулярних інтегралів.
307138
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Питьовка О.Ю. ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2008. – 172л. – Бібліогр. : л.158-172
307139
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : автореф. дис. ... канд.фіз-мат. наук : 01.01.02 / Питьовка О. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр. : 13 назв.
307140
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтегральних рівнянь, диференціальних та інтегро-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-83. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних, рівнянь та лінійних диференціальних ...
307141
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтергальних рівнянь, диференціальних та інтегровано-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 176-182. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних рівнянь та лінійних диференціальних та ...
307142
  Калайда О.Ф. Двосторонні чисельні методи розв"язування неоднорідних одновимірних інтегральних рівнянь другого роду // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 82-85. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх формул чисельного інтегрування розроблено реальні двосторонні чисельні та чисельно-аналітичні методи розв"язання одновимірних лінійних неоднорідних та нелінійних інтегральних рівнянь другого роду, що дає практичну можливість ...
307143
  Калайда О.Ф. Двосторонній метод розв"язування лінійних одновимірних крайових задач для рівнянь другого порядку / О.Ф. Калайда, В.К. Магас // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-34. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  Розглянуто новий ефективний метод знаходження двосторонніх наближених розв"язків лінійних одновимірних диференціальних рівнянь II-го порядку з крайовими умовами загального вигляду. Встановлено умови застосування цього методу.
307144
   Двосторонній переклад. – Київ : "Вища школа" при КДУ, 1974. – 19с
307145
  Козлов В. Двостороння дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин (за часів понтифікату Івана Павла ІІ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 40-43.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
307146
  Лещук Р.Й. Двостулкові молюски середньоюрських відкладів зовнішньої Передкарпатського прогину / Р.Й. Лещук, І.В. Шайнога // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 107-110 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
307147
   Двотомне видання, присвячене 80-річному ювілею академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 314-317


  До двотомника увійшли : перше видання - "Сучасні проблеми приватного права: зб. наук. праць, присвячений 80-йрічниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко / відп. ред. Н.С. Кузнєцова, Р.О. Стефанчук. - К.: ВГО "Асоціація цивілістів України". ...
307148
  Лучко В.М. Двоточкова крайова задача для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено існування та встановлено оцінки розв"язку двоточкової крайової задачі для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку по t. The was proved and estimated the solution of the two-point boundary problem for parabolic ...
307149
  Іващенко Г. Двоточкова кутова кореляційна функція розподілу квазарів для каталогів SDSS DR3 та 2QZ // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 350-352. – ISSN 1027-4642
307150
   Двофононні спектри комбінаційного розсіяння світла у тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2] / В.О. Губанов, С.В. Коряков, Р.А. Шведа, З.З. Янчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 371-378. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено двофононне комбінаційне розсіяння світла в тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2]. Розраховано правила відбору для обертонів та комбінованих тонів за незвідними проективними представленнями ...
307151
  Бласко Ібаньєс В. Двох відразу : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 4)
307152
  Заводя М.В. Двохелементні системи твірних вінцевого добутку двох знакозмінних груп / М.В. Заводя, В.С. Сікора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-63. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Установлено, що вінцевий добуток двох знакозмінних груп завжди є 2-породженим. Побудовано конкретні приклади двохелементних систем тоірних в таких групах.
307153
  Прокопець В.М. Двохканальний аналогово-цифровий перетворювач одночасної дії спряжений з комп"ютером через паралельний порт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 362-364. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описана практична реалізація двоканального аналогово- цифрового перетворювача. В статті приведена принципова схема пристрою і програмне забезпечення для взаємодії з комп"ютером через паралельний порт.
307154
  Паславський І. Двохсотріччя відновлення Галицької митрополії : історичний нарис // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 98-110. – ISSN 0868-4790
307155
  Длігач А. Двоциклічна модель стратегічного маркетингового планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процедуру та організацію процесу планування, послідовність ухвалення основних стратегічних рішень, виділено принципи та основні підходи до планування, у тому числі визначено роль постановки цілей, формування місії та бачення, розробки ...
307156
  Травландоніс А. Двоюрідна сестра та інші оповідання / Антоніс Травландоніс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 188, [ 2 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – (Наша прозова традиція ; 40). – ISBN 960-211-097-Х
307157
  Павлюкевич В.В. Двоякая природа софизма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 302-303. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
307158
  Деканозишвили Кетеван Димитриевна Двоякое влияние русскоо языка на обучение грамматике немецкого языка в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Деканозишвили Кетеван Димитриевна; Тбилисский гос. ун-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 73л.
307159
  Стаднік Г.В. ДВС: новий статус та законодавчі новації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 5-9
307160
  Блохина Н.А. Двуаспектный аргумент в отстаивании дуализма свойств Дэвида Чалмерса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 148-157. – ISSN 0042-8744
307161
  Ходаковский Е. Двуглавый XVIII век... Деревянное зодчество при Екатерине Великой / Е. Ходаковский, Н. Михайлова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6. – С. 105-107. – ISSN 0235-7089
307162
  Бухштабер В.М. Двузначные формальные группы алгебраическая теория и топологические приложения. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.04 / Бухштабер В.М.; МГУ. – М, 1979. – 15л.
307163
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 гг / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1960. – 488с.
307164
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах "Востоке" и "Мирном" под начальством капитана Белнисгаузена командира ш / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1949. – 360с.
307165
  Ураков Салом Двукрылые и клещи - паразиты мелкого рогатого скота Кашкадарьинской области Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Ураков Салом; АН УзССР. Объединенный Ученый Совет по зоологич. профилю отд-ния биологич. наук. – Ташкент, 1973. – 32л.
307166
   Двукрылые насекомые и их значение в сельском хозяйстве.. – Л., 1987. – 157,1с.
307167
   Двукрылые насекомые их систематика, географическое распространение и экология.. – Л., 1983. – 157с.
307168
  Калугина Н.С. Двукрылые насекомые юры Сибири : монография / Н.С. Калугина, В.Г. Ковалев; Отв. ред. Расницын А.П. – Москва : Наука, 1985. – 198с.
307169
   Двукрылые насекомые.. – М., 1984. – 112с.
307170
   Двукрылые насекомые: систематика, морфология, экология. – Л., 1987. – 155,1с.
307171
   Двукрылые фауны СССР и их роль в экосистемах.. – Л., 1984. – 151с.
307172
  Ходнев Сергей Двуликая Америка : Столпы культуры / Ходнев Сергей, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 26-37 : Іл.
307173
  Святловский А.Е. Двуликие вулканы. / А.Е. Святловский. – М., 1989. – 46с.
307174
  Мельников Д.Е. Двуликий адмирал / Д.Е. Мельников, Л.Б. Черная. – Москва, 1965. – 127с.
307175
  Тесемникова Е. Двуликий Янош // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 71(май). – С. 10-25. – ISSN 1681-9012


  Янош Кадар (26.05.1912 — 06.07.1989 ) — комуністичний лідер Угорщини на посту генерального секретаря Угорської соціалістичної робочої партії з 1956 по 1988 р., в 1956—1958 і 1961—1965 рр. займав також посаду премьєр-міністра Угорщини
307176
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – М., 1967. – 319с.
307177
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – М., 1968. – 319с.
307178
  Георгиева С.А. Двуликий Янус / С.А. Георгиева, Д.М. Пучиньян. – Москва, 1988. – 64с.
307179
  Громов М.Н. Двуликий Янус // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 0042-8744
307180
  Касавин И.Т. Двуликий Янус современной философии на Западе / И.Т. Касавин, А.Н. Красников. – М., 1987. – 61с.
307181
  Мурадян А.А. Двуликий Янус. Введение в политологию / А.А. Мурадян. – Москва : Международная педагогическая академия, 1994. – 320с.
307182
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1975. – 80с.
307183
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1986. – 334с.
307184
  Оськин Д.В. Двум смертям не бывать: роман-хроника / Д.В. Оськин. – Алма-Ата, 1990. – 255с.
307185
  Кравченко А.А. Двумерная задача термопластичности (сложное нагружение) для элементов конструкций с криволенейными границами : Автореф... канд. техн.наук: 05.022 / Кравченко А.А.; МВ и ССО РСФСР. Горьковск. инжен.-строит. ин-т. – Горький, 1972. – 16л.
307186
  Шиукашвили М.А. Двумерная количественная спектральная классификация звезд FO-G5 по спектрам, полученным с предобъективной призмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шиукашвили М.А.; Тбил. гос. ун-т. Абастуман. астрофиз. обсерватория. – Тбилиси, 1966. – 9л.
307187
  Котеров В.Н. Двумерная модель рабочего объема непрерывного электроионизационного СО2- лазера. / В.Н. Котеров, И.Н. Сидоров, А.В. Шипилин. – М, 1981. – 62с.
307188
  Кобринский А.А. Двумерные виброударные системы / А.А. Кобринский, А.Е. Кобринский. – М, 1981. – 335с.
307189
  Балстаг И.А. Двумерные дискретные аффинные группы / И.А. Балстаг. – Кишинев, 1981. – 118с.
307190
  Пасенчук А.Э. Двумерные дискретные операторы типа свертки и некоторые их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пасенчук А.Э.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 26л.
307191
  Умаров А.И. Двумерные задачи гидродинамики многофазных сред. / А.И. Умаров, Ш.Х. Ахмедов. – Ташкент, 1989. – 93с.
307192
  Кузин В.Г. Двумерные задачи до медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложение к процессам экструзии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.н аук : 01.02.05 / Кузин В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
307193
  Алексеев А.Е. Двумерные задачи идеальной жесткопластической среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Алексеев А. Е.; АН СССР Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 15л.
307194
  Кузин В.Г. Двумерные задачи о медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложения к процессам экструзии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Кузин В. Г.; Ин-т механики. – К., 1982. – 100л. – Бібліогр.:л.93-100
307195
  Ободовский Леонид Борисович Двумерные задачи об установившихся колебаниях и дифракции упругих волн в анизотропных телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ободовский Леонид Борисович; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1984. – 15л.
307196
  Кривцун М.Г. Двумерные задачи стационарной теплопроводности и термоупругости для тел с криволинейными трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кривцун М.Г.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики. Ин-та математики. – Львов, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
307197
  Гульчевский Л.С. Двумерные задачи теплопроводности и термоупругости для составных тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Гульчевский Л.С. ; АН УССР. – Львов, 1979. – 21 с.
307198
  Зашкильняк И.М. Двумерные задачи термоупругости для составных тел с дефектами типа трещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Зашкильняк И.М.; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1980. – 19л.
307199
  Шикин В.Б. Двумерные заряженные системы в гелии / В.Б. Шикин, Ю.П. Монарха. – Москва : Наука, 1989. – 156с.
307200
  Прусов И.А. Двумерные краевые задачи фильтрации / И.А. Прусов. – Минск, 1987. – 181с.
307201
  Люксютов И.Ф. Двумерные кристаллы / И.Ф. Люксютов. – К., 1988. – 218с.
307202
  Городецкий М.Б. Двумерные операторы теплица с аналитическими символами и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Городецкий М. Б.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 14л.
307203
  Козлов В.П. Двумерные осесимметричные нестационарные задачи теплопроводности / В.П. Козлов. – Минск, 1986. – 390с.
307204
  Рамазанова К.Ш. Двумерные поверхности четырехмерного евклидова прсотранства Е4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Рамазанова К.Ш.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 14л.
307205
  Гуревич В.Л. Двумерные псевдоримановы многообразия ограниченной кривизны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Гуревич В.Л.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 10л.
307206
  Глова Надежда Ивановна Двумерные распределения четырехмерного пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Глова Надежда Ивановна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 14л.
307207
  Сушко Татьяна Сергеевна Двумерные статические и стационарные волновые поля в кусочно-однородных пьезокерамических телах : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Сушко Т.С.; Мин-во образов. и науки Украины; Сумский госуд. ун-тет. – Сумы, 2005. – 180л. – Библиогр.: л.161-180
307208
  Стоцкий Ф.И. Двумерные температурные поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоцкий Ф.И.; АН УССР.Львов.филиал.мат.физики Ин-та математики. – Л, 1978. – л.
307209
  Стоуцкий Ф.И. Двумерные температуры поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоуцкий Ф.И.; Львов.филиал.матем.физики ин-та математики. – Львов, 1978. – л.
307210
  Белоцерковец Игорь Семенович Двумерные течения в ближнем следе с замкнутыми несимметричными отрывными зонами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Белоцерковец Игорь Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
307211
  Аннин Б.Д. Двумерные упругопластические задачи / Б.Д. Аннин. – Новосибирск, 1968. – 122с.
307212
  Степанов Э.А. Двумерный ламинарный пограничный слой при различных законах массобмена на поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Степанов Э.А.; Моск.физ-техн. – М, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
307213
  Бакс Э. Двумерный ядерный магнитный резонанс в жидкости : Пер. с англ. / Э. Бакс. – Новосибирск : Наука, 1989. – 160с.
307214
  Акулов И.И. Двумя ногами / И.И. Акулов. – Свердловск, 1958. – 260с.
307215
  Белецкий В.В. Двуногая ходьба / В.В. Белецкий. – Москва : Наука, 1984. – 288с.
307216
  Шмулович К.И. Двуокись углерода в высокотемпературных процессах минералообразования / К.И. Шмулович. – М., 1988. – 184с.
307217
  Шурко Геннадий Константинович Двупараметрические стохастические интегральные уравнения общего вида. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шурко Геннадий Константинович; Мин. нар. образования Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 141л. – Бібліогр.:л.138-141
307218
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных телах вращения при продольном обтекании : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Нгуен Хию Чьи ; МВ ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
307219
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных тонких телах вращения при продольном обтекании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Нгуен Хию Чьи; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
307220
  Буланкова О.В. Двупереходные глаглы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буланкова О. В.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 27л.
307221
  Вирченко Ф.И. Двупрставочные глаголы в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Вирченко Ф.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 23л.
307222
  Мамаев Ш. Двусмысленное согласие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 50-53


  Дж.Буш пообіцяв допомогти Туреччині інформацією
307223
  Ещенко Ю.Ф. Двусоставная вторичная предикация в структуре предикативных единиц в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Ещенко Ю.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 18 с.
307224
  Абдуллаева Н.Д. Двусоставное простое предложение в современном азербайджанском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаева Н.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 36л.
307225
  Савченко В.А. Двусоставные безглагольные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Савченко В. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 30л.
307226
  Чеснович Е.П. Двусоставные безглагольные предложения во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чеснович Е.П. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Каф. романт. филолог. – Ленинград, 1967. – 12 с.
307227
  Букаренко С.Г. Двусоставные именные предложения, соотносительные с непридикативными глаголами словосочетаниями : Автореф... канд. филол.наук: / Букаренко С. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 17л.
307228
  Нгуен Хао Двусоставные нерасчлененные предложения с препозицией глагольного сказуемого (особенности их строения и основные типы) : Автореф... канд. филол.наук: 12.02.01 / Нгуен Хао; МГУ. – М., 1974. – 22л.
307229
  Спивакова В.Д. Двусоставные предложения с родительным предложным в предикативной функции в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Спивакова В.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 22л.
307230
  Бырка В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семанитческой направленного субьектного передвижения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бырка В.Т.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 25 с.
307231
  Быркк В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семантикой направленного субъектного передвижения в современном немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Быркк В. Т.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 215л. – Бібліогр.:л.176-214
307232
  Доброва Е. Двустволка : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 106-113. – ISSN 0130-7673
307233
  Сергеева М.Т. Двустворчатые моллюски верхневизейских, намюрских и башкирских отложений Большого Донбасса : монография / М.Т. Сергеева; Отв. ред. Дунаева Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1969. – 142с.
307234
  Волова Г.Н. Двустворчатые моллюски залива Петра Великого / Г.Н. Волова, О.А. Скарлато. – Москва, 1980. – 95с.
307235
  Иванова И.-Н.В. Двустворчатые моллюски и условия осадконакопления : литолого-палеоэкологический и актуалистический анализ позднепалеозойских угленосных отложений юга Западной Сибири и мелководья некоторых морей СССР / И.-Н.В. Иванова; Отв. ред. Геккер Р.Ф. – Москва : Наука, 1973. – 164с.
307236
  Дядин В.П. Двустворчатые моллюски из юрских отложений территории КМА и их стратиграфическое значение / В.П. Дядин; Научн. ред. Семенов В.П. – Воронеж : Воронежский университет, 1974. – 140с.
307237
  Худик В.Д. Двустворчатые моллюски миоцена Юго-Западного Сахалина / В.Д. Худик; Отв. ред. Аблаев А.Г., Краснов Е.В. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 144с.
307238
  Корнюшин А.В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики:фауна,систематика,филогения = Bivalve molluscs of the superfamily Pisidioidea in the Palaearctic region:fauna,systematics,phylogen / А.В. Корнюшин; HАHУ,Инст.зоологии. – Киев, 1996. – 175с. – ISBN 966-02-0008-0
307239
  Муромцева В.А. Двустворчатые моллюски острогской свиты Кузбасса и ее возрастных аналогов на территории Западной Сибири и Восточного Казахстана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Муромцева В.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 18 с.
307240
  Скарлатто О.А. Двустворчатые моллюски умеренных широт западной части Тихого океана. / О.А. Скарлатто. – Л., 1981. – 479с.
307241
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Т.Ф. Андреева. – Душанбе
1. – 1977. – 188с.
307242
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Т.Ф. Андреева; Отв. ред. Крымгольц Г.Я. – Душанбе : Дониш
2 : Таблицы и обьяснения к ним. – 1979. – с.
307243
  Магеррамова А.А. Двусторонее сотрудничество Азербайджанской республики с международными организациями в сфере экологической безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 139-147. – ISSN 1684-2618
307244
  Кананыкина Е.С. Двустороннее международное сотрудничество Российской Федерации в сфере образования: правовые аспекты // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
307245
   Двустороннее сотрудничество СССР с освободившимися странами.. – М., 1987. – 196,2с.
307246
  Гусев А.А. Двустороннеесветокопирование на аппаратах САДП-1 и САДП-2 / А.А. Гусев, В.А. Тюрин. – Л., 1955. – 32с.
307247
   Двусторонние литературные связи в эпоху развитого социализма.. – Фрунзе, 1985. – 160с.
307248
  Шувар Б.А. Двусторонние операторные неравенства и их применение для построения двсторонних монотонных итеративных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шувар Б.А. ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1974. – 14 с.
307249
  Курпель Н.С. Двусторонние операторные неравенства и их применения / Н.С. Курпель, Б.А. Шувар. – К, 1980. – 267с.
307250
  Синдеев А.А. Двусторонние отношения США и ФРГ: из прошлого в будущее // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 73-82. – ISSN 0321-2068
307251
  Исаев Ю.И. Двусторонние оценки критических нагрузок в неконсервативных задачах упругой устойчивости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Исаев Ю.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.21
307252
  Гавриков Александр Иванович Двусторонние оценки оптимальног управления для систем, заданных функционально-дифференциальными уравнениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гавриков Александр Иванович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
307253
  Таций Роман Марьянович Двусторонние оценки собственных значений в задачах о колебаниях и устойчивости упругих пластинок сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Таций Роман Марьянович; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 20л.
307254
  Арди Маркос Армандо Двусторонние пакты о военной помощи / Арди Маркос Армандо. – Москва, 1955. – 148с.
307255
  Херманис Э.Х. Двусторонние преобразователи сигналов / Э.Х. Херманис, В.Г. Каклиньш. – Рига, 1980. – 203с.
307256
  Витюк А.Н. Двусторонние приближения решений дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Витюк А.Н. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 7 с.
307257
  Хусанов Джумма Двусторонние решения интегродифференциальных уравнений типа вольтера с бесконечным последействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Хусанов Джумма ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 11 с.
307258
  Хусанов Джумма Двусторонние решения интегродифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хусанов Джумма; Московский автомобильно-дор. ин-тут. – Москва, 1983. – 132л. – Бібліогр.:л.124-132
307259
  Добронец Б.С. Двусторонние численные методы / Б.С. Добронец, В.В. Шайдуров. – Новосибирск, 1990. – 207с.
307260
  Маринец В.В. Двусторонний метод приближенного интегрирования нелинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Маринец В.В.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1972. – 10л.
307261
  Жеенбаев Ж.Ж. Двуструйный плазмотрон / Ж.Ж. Жеенбаев, В.С. Энгельшт. – Фрунзе, 1983. – 203с.
307262
  Викулов С.В. Двух рек теченье / С.В. Викулов. – Москва, 1974. – 61с.
307263
  Мордвинцев В.М. Двухапсидные храмы Крыма / В.М. Мордвинцев, И.А. Кисиль // Сурож, Сугдея, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Материалы научной конференции 16-22 сентября 2002 г. Киев-Судак. – Киев, 2002
307264
  Умаров Ф.Ф. Двухатомная модель рассеяния ионов неидеальной поверхностью монокристалла. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Умаров Ф.Ф.; МГУ. Ин-т ядерной физ. – М., 1975. – 20л.
307265
  Квасников И.А. Двухвременной температурный формализм в теории нормальных ферми-систем. / И.А. Квасников. – К.
1. – 1969. – 49с.
307266
  Квасников И.А. Двухвременной температурный формализм в теории нормальных ферми-систем. / И.А. Квасников. – К., 1970. – 40с.
307267
  Кротов С.С. Двухвременной формализм в теории вырожденных ферми-систем с примесями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кротов С.С.; МГУ. Физ. ф-тет. Каф. квантовой статистики. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
307268
  Зубарев Д.Н. Двухвременные функции Грина и их применения в статистической физике равновесных и неравновесных систем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зубарев Д.Н.; Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1965. – 13л.
307269
   Двухгоризонтная аэромагнитная съемка при поисках кимберлитовых тел в Западной Якутии.. – Новосибирск, 1975. – 80с.
307270
  Сименон Ж. Двухгрошовый кабачок / Ж. Сименон. – М, 1991. – 92с.
307271
   Двухзонные следящие системы. – М., 1984. – 87с.
307272
  Бондарос Ю.Г. Двухканальные системы / Ю.Г. Бондарос. – М, 1985. – 151с.
307273
   Двухканальный расчет Р11-резонанса в ПN-рассеянии / В.И. Лендьел, Марина, , Дьердь Михайлович. – К., 1969. – 9с.
307274
  Кондратьев В.А. Двухквантовая фотоионизация ароматических аминов в органических стеклах при 77 К : Автореф... канд. хим.наук: 0.73 / Кондратьев В.А.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 17л.
307275
  Смирнов В.А. Двухквантовая фотоионизация ароматических соединений в твердых растворах и вторичные фотохимические реакции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Смирнов В.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 15л.
307276
  Багдасарьян Х.С. Двухквантовая фотохимия / Х.С. Багдасарьян. – М., 1976. – 128с.
307277
  Мелков Г.А. Двухквантовое поглощение в СВЧ диапазоне / Г.А. Мелков, Н.Г. Кутов, А.Л. Луценко // ЖЭТФ, 1974. – № 4
307278
  Костенко А.В. Двухкомпонентное поверхностное легирование никельхромового сплава кремнием с другими элементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Костенко А.В. ; Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1969. – 21 с. – Бібліогр. : с. 19-20
307279
  Черневская Э.Г. Двухкомпонентные кристаллы фторидов щелочноземельных элементов и их оптические свойства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черневская Э.Г.; Оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 12л.
307280
  Дорман И.В. Двухлетние вариации космических лучей, воздействие солнечной активности на жесткостной спектр и химсостав в области малых энергий и вопросы нелинейного взаимодейст. галактическ.косм.лучей с солн.ветро : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Дорман И.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
307281
  Ковалевская М.Ф. Двухлетние цветы / М.Ф. Ковалевская, И.А. Микульская. – К., 1968. – 87с.
307282
  Мелков Г.А. Двухмагнонное рассеяние спиновых волн / Г.А. Мелков, С.М. Рябченко, В.Л. Гранкин // ФТТ, 1975. – №1
307283
  Голубева О.В. Двухмерные движения идеальной несжимаемой жидкости по криволинейным поверхностям : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Голубева О.В.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – М., 1950. – 6л.
307284
  Гирняк О.Ф. Двухмерные обобщенные динамические задачи термоупругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Гирняк О.Ф. ; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
307285
  Пеккелис О.Е. Двухместные сочинительные союзы: опыт системного анализа (на основе корпусных данных) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 10-44. – ISSN 0373-658Х
307286
  Мелков Г.А. Двухмодовый дискретный фазовращатель / Г.А. Мелков, В.В. Касаткин, А.Л. Луценко // Труды Всесоюзной научню- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике, Ленинград
307287
  Костюк П.Г. Двухнейронная рефлекторная дуга. / П.Г. Костюк. – М., 1959. – 256с.
307288
  Скиданенко В.И. Двухосный антиферромагнетик в наклонном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Скиданенко В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 16л.
307289
  Федоров С.г. Двухпартийная система в государственном механизме современной Великобритании / С.г. Федоров. – М., 1957. – 234с.
307290
  Федоров С.Г. Двухпартийная система в государственном механизме современной Великобритании / С.Г. Федоров. – М., 1957. – 234с.
307291
  Данилов С.Ю. Двухпартийная система Канады / С.Ю. Данилов. – М, 1982. – 269с.
307292
  Сергеев С.А. Двухпозиционное регулирование температуры объектов с распределенными параметрами / С.А. Сергеев. – М., 1975. – 97с.
307293
  Клюев А.С. Двухпозиционные автоматические регуляторы и их настройка / А.С. Клюев. – М., 1967. – 104с.
307294
  Алексеев А.С. Двухпозиционный регулятор температуры с зоной опережения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев А. С.; ГГУ, радиофиз. фак. – Горький, 1955. – 4л.
307295
  Масларов Иван Двухпозиционный функционально-частотный прибор для автоматического регулирования. / Масларов Иван. – М., 1963. – 14с.
307296
  Тарунин Е.Л. Двухполевой метод решения задач гидродинамики вязкой жидкости / Е.Л. Тарунин. – Пермь, 1985. – 87с.
307297
  Кулик А.Н. Двухсвязные пластинки с подкрепленным краем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулик А.Н.; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1955. – 7л.
307298
  Кадыров Т.М. Двухсердечниковые феррорезонансные преобразователи числа фаз и стабилизаторы : Автореф... канд.техн.наук: / Кадыров Т.М.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
307299
  Будюк Л.Ф. Двухслойные вакуумные цинк-алюминевые и оловянно-кадмиевые покрытия на стали : Автореф... канд. техн.наук: / Будюк Л. Ф.; Одес. технол. ин-т. – Одесса, 1970. – 15л.
307300
  Самсонова Галина Тимофеевна Двухслойные магнитные пленки с перпендикулярной анизотропией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Самсонова Галина Тимофеевна; Ин-т физики. Сиб. отд. АН СССР. – Красноярск, 1977. – 20л.
307301
  Лапин А.В. Двухсолойные разностные схемы для квазилинейных пароболических уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапин А. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
307302
  Ваврух М.В. Двухсортная система взамодейсвующих заряженных частиц в методе смещения и коллективных переменных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Ваврух М.В.; МВ и ССО УССР. – Львов, 1972. – 14л.
307303
  Окунева Л.С. Двухсотлетие начала Войны за независимость и столетие Революции 1910 года в Мексике // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0130-3864
307304
  Полуянов Владимир Петрович Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье обоснована необходимость применения деухставочных тарифов для предприятий теплоснабжения. Предложено и продемонстрировано на конкретном примере применение корреляционного подхода к динамическому разделению расходов предприятия на постоянные ...
307305
  Полуянов Владимир Петрович Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье обоснована необходимость применения деухставочных тарифов для предприятий теплоснабжения. Предложено и продемонстрировано на конкретном примере применение корреляционного подхода к динамическому разделению расходов предприятия на постоянные ...
307306
  Молин В.А. Двухстворчатые листоногие ракообразные Верхней Перми и Нижнего Триаса севера Европейской части СССР и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Молин В.А.; Перм. гос. ун-т. – Сыктывкар, 1967. – 23л.
307307
  Абрамов И.И. Двухсторонка / И.И. Абрамов. – Пермь, 1964. – 64с.
307308
  Куавцев Владимир Владимирович Двухсторонние оценки критических нагрузок в задачах устойчивости упругих стержней и пластин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Куавцев Владимир Владимирович ; Механико-матем. фак-т. – Москва, 1979. – 15 с.
307309
  Сахобов О. Двухсторонние оценки характеристик надежности восстановливаемых систем / О. Сахобов, А.Д. Соловьев; Отв. ред. Сираждинов. – Ташкент : Фан, 1983. – 64с.
307310
  Пузанков Д. Двухступенчатая система подготовки специалистов / Д. Пузанков, И. Федоров, В. Шадриков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.3-11. – ISSN 0869-3617
307311
  Колесов В. Двухступенчатое высшее образование: 15 аргументов "за" / В. Колесов // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1726-667Х
307312
   Двухтомное издание, посвященное 80-летнему юбилею академика НАПрН Украины Я. Н. Шевченко // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 337-340
307313
  Власов В.Г. Двухтысячелетие христианства и его распространение на Руси / В.Г. Власов. – Москва, 1992. – 62с.
307314
   Двухуровенная модель общей циркуляции атмосферы Минца-Аракавы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 239с.
307315
  Дружилов С.А. Двухуровневая система высшего образования: западные традиции и российская реальность // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 51-58. – ISSN 0869-561Х


  Приступая к введению многоуровневой системы высшего образования в России, важно понимать, что она собой представляет и как построена в странах, для которых является традиционной.
307316
  Квадрициус Н.В. Двухуровневая система высшего образования: оценка с позиций теории человеческого капитала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 151-156. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
307317
  Журавлев Е.Ф. Двухфазное жидкое состояние в трехкомпонентных системах : Автореф... докт. хим.наук: / Журавлев Е. Ф.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Пермь, 1963. – 45л.
307318
   Двухфазные моно- и полидисперсные течения газа с частицами.. – М., 1980. – 176с.
307319
  Голованенко С.А. Двухфазные низколегированные стали / С.А. Голованенко, Н.М. Фонштейн. – Москва, 1986. – 206 с.
307320
  Пиоро Л.С. Двухфазные термосифоны и их применение в промышленности. / Л.С. Пиоро, И.Л. Пиоро. – К., 1988. – 136с.
307321
   Двухфазные течения в соплах.. – М., 1990. – 69с.
307322
  Дейч Е М. Двухфазные течения в элементах теплоэнергетического оборудования / Е М. Дейч, Г.А. Филлипов. – М, 1987. – 326с.
307323
  Зима В.Г. Двухфотонная генерация частиц в андронных столкновениях / В.Г. Зима. – К, 1973. – 23с.
307324
  Гитис Пузонас Двухфотонная спектроскопия широкозонных кислородсодержащих полупроводников Bi12GeO20, Bi12SiO20, Bi12TiO20 и PbMoO4 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гитис Пузонас; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1991. – 20л.
307325
  Меледин Г.В. Двухфотонное рождение частиц и приближение эквивалентных фотонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Меледин Г.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый Совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1972. – 8л.
307326
  Петрунькин В.А. Двухфотонные взаимодействия элементарных частиц при малых энергиях : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Петрунькин В.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1965. – 11л.
307327
  Давыдкин Виктор Алексеевич Двухфотонные процессы в двухатомных гомеополярных молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Давыдкин Виктор Алексеевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
307328
  Тер-Антонян Двухфотонные процессы образования андронов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Антонян В. М.; ОИЯИ, 2-6959, Ла. теор. физ. – Дубна, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
307329
  Каверин В.А. Двухчасовая прогулка. / В.А. Каверин. – М., 1979. – 254с.
307330
  Синюков Ю.М. Двухчастичные лептон-адронные процессы в релятивистской модели кварков : Автореф. дис. ... физ.-мат. канд. наук : 01.04.02 / Синюков Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 12 с.
307331
  Каменев Ю.Е. Двухчастотная генерация в HCN- лазере / Ю.Е. Каменев, Е.М. Кулешов, А.Н. Лебеденко. – Харьков, 1983. – 21с.
307332
  Азизов Эдик Омерович Двухчастотный метод в спектроскопии ядерного квадрупольного резонанса ядер азота и его применение для исслдеования твердых телкомплексов гексаметилентетрамина : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Азизов Эдик Омерович ; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 32 с.
307333
  Карбованцев М.И. Двухэлектронные процессы переразрядки и распада атмных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Карбованцев М. И.; ЛГУ. – Л., 1986. – 15л.
307334
  Тавровский Ю.В. Двухэтажная Япония: две тысячи дней на Японских островах. / Ю.В. Тавровский. – Москва : Политиздат, 1989. – 285с.
307335
  Чумаков В.В. Двухэтапная задача принятия решений с несовпадающими интересами участников. / В.В. Чумаков. – М., 1991. – 18с.
307336
  Шаганян Б.Л. Двуцветная фотометрия полуправильных переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Шаганян Б.Л. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1969. – 8 с.
307337
  Русина М.И. Двучленные диалогические единства в современной французской речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Русина М.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
307338
  Черевков В.Д. Двушка, дарящая звезды. / В.Д. Черевков. – Запорожье, 1962. – 188с.
307339
  Маринеску Д.И. Двуязычие -- фактор сближения социалистических наций и народностей. / Д.И. Маринеску. – Кишинев, 1975. – 148с.
307340
  Михайлов М.М. Двуязычие (принципы и проблемы) : из курса лекций по языкознанию / М.М. Михайлов ; МВ и ССО РСФСР ; Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 1969. – 136 с.
307341
  Закирьянов К.З. Двуязычие и интерференция / К.З. Закирьянов. – Уфа, 1984. – 80с.
307342
   Двуязычие и контрастивная грамматика.. – Чебоксары, 1987. – 120,1с.
307343
  Ахундзянов Э.М. Двуязычие и лексико-семантическая интерференция / Э.М. Ахундзянов. – Казань, 1978. – 189с.
307344
  Закирьянов К.З. Двуязычие и национальная школа / К.З. Закирьянов. – Уфа, 1991. – 75с.
307345
  Логожева Е.Ю. Двуязычие как синоним культуры // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 209-217. – ISSN 1811-0916
307346
  Минасова К.Р. Двуязычие как способ культурной интеграции этнических меньшинств в многонациональном обществе // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.49-56. – ISSN 0132-1625
307347
   Двуязычие: и взаимовлияние языков.. – Чебоксары, 1990. – 107с.
307348
   Двуязычие: типология и функционирование.. – Казань, 1990. – 133,1с.
307349
  Девель Л.А. Двуязычная лексикография: алгоритм описания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 84-90. – Бібліогр.: с. 88-90 (62 назви). – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 1). – ISSN 1813-1921
307350
  Сукаленко Н.И. Двуязычные словари и вопросы перевода / Н.И. Сукаленко. – Х., 1976. – 153с.
307351
  Паликова О. Двуязычный словарь и функционально значимые связи слова / Оксана Паликова. – Тарту : [б. и.], 2007. – 140 с. + Приложение: с. 121-130. – Библиогр.: с. 107-120. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 18). – ISBN 978-9949-11-642-3; 978-9949-11-643-0
307352
  Бренер Семен Ефимович Двхуровневое приближение в уравнениях Фадеева-Хана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Бренер Семен Ефимович; Ин-т ядерной физики АН республики Узбекистан. – Ташкент, 1993. – 15л.
307353
  Вашков В.И. ДДТ и его применение / В.И. Вашков. – Москва, 1955. – 268 с.
307354
  Мельников Н.Н. ДДТ. Химические свойства и применение / Н.Н. Мельников. – М.-Л., 1950. – 120с.
307355
  Томенко М. Де багато няньок, там дитя каліка // Українське слово, 2003. – 25-31 грудня


  Ситуація в укр. телерадіоефірі
307356
  Липківська А. Де беруться сюжети : проблемна стаття // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 100-103. – ISSN 0130-321Х
307357
  Кравець О. Де в людини дім? / О. Кравець. – К., 1963. – 557с.
307358
  Давиденко Я.І. Де веселка воду п"є: оповідки полтавської тітки / Я.І. Давиденко. – Х., 1979. – 102с.
307359
  Ільченко Володимир Де взялися слов"яни на українській землі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 24-27 : фото
307360
  Яремчук Андрій Де взяти самоповаги // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 1. – ISSN 0868-9644
307361
  Чередниченко В.І. Де ви, брати по розуму? / В.І. Чередниченко, І.С. Астапович. – К., 1971. – 48с.
307362
  Савчук Антон Де витає козацький дух : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 162 : Фото
307363
  Шилов Ю. Де витоки, твої козацтво? // ПерсонаL : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 4 (152). – С. 42-50. – ISSN 0868-8893


  Нартський епос про коріння наші: єгиптяни, шумери, арії, готи, індійці, кіммерійці, скіфи...
307364
   Де відпочиватимемо? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – червень (№ 6)


  Профспілковий комітет університету заздалегіть подбав про літній відпочинок студентів та співробітників.
307365
  Страшко А.С. Де Ворскла хлюпоче / А.С. Страшко. – К, 1957. – 72с.
307366
  Вюрмсер Андре Де Голль его сообщники / Андре Вюрмсер ; пер. с фр.Рубинина ; Под ред. Е. Владимирова ; Вступ. ст. П. Вишнякова. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 180 с.
307367
  Арзаканян М.Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти / М.Ц. Арзаканян. – Москва, 1990. – 236с.
307368
  Болгова О.В. Де Голль и проблема экономического возрождения Франции. 1944-1946 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-93. – ISSN 0130-3864
307369
  Соколов В.А. Де Голль и США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-88. – ISSN 0321-2068


  Вийшла книга Марини Арзаканян про Шарля де Голя : Голль (Gaulle), Шарль де (1890 - 1970), французький державний діяч, 1959 - 1969 - президент Франції
307370
  Борисов Ю.В. Де Голль и США : 40-60-е годы ХХ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 27-48. – ISSN 0130-3864


  Шарль де Голль (фр. Charles de Gaulle, 1890—1970) — французький військовий і громадський діяч. Під час Другої світової війни став символом французького опору. Перший президент Пятої Республіки (1959—1969)
307371
  Дем"ян Л.В. Де гори Карпати / Л.В. Дем"ян. – К., 1985. – 437с.
307372
  Коломієць О.Ф. Де ж твоє сонце? (Чебрець пахне сонцем) / О.Ф. Коломієць. – К., 1965. – 115с.
307373
  Йовенко А.В. Де живе електрика? (конспект інтегрованого заняття з ОБЖД в середній групі ДНЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 24
307374
  Проць Л. Де життя - заміноване поле // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 2-12. – ISSN 0868-4790
307375
  Цадіков В.А. Де і як застосувати запобіжне кріплення. / В.А. Цадіков. – 36с.
307376
  Колодійчук Є.С. Де і як лікують рак? / Євген Колодійчук. – Київ : ДІЯ, 2010. – 152 с. : іл. – ISBN 966-7665-63-1
307377
  Олійник С.І. Де Іван? : Гумор, сатира / С.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 99 с.
307378
  Будько Євген Де й від чого відпочивають ЄВРОзірки : VIP-клуб / Будько Євген, Горобець Марися // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 8-9 : Іл.
307379
   Де й від чого відпочивають зірки : VIP-клуб / Кривенко Тетяна, Будько Євген, Виртосу Ірина, Горобець Марися // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 10-11 : Іл.
307380
  Гоцик Ксенія Де й від чого відпочивають зірки 5 каналу : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 12-15 : Іл.
307381
   Де й від чого відпочивають зірки? / Будько Євген, Третяк Тетяна, Процьків Максим, Кривенко Тетяна // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 8-9 : Іл.
307382
  Данилюк Інна Де й від чого відпочивають чемпіони Олімпіади - 2008 : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-11 : Фото
307383
  Будько Євген Де й від чого відпрочивають зірки? : VIP-клуб / Будько Євген, Виртосу Ірина, Кривенко Тетяна // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 6-7 : Іл.
307384
  Корсак Костянтин Де кінь набагато розумніший від людини / Корсак Костянтин, Корсак Сергій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 8-10 : Фото
307385
  Гринько В.П. Де коваликова хата? / В.П. Гринько. – К., 1984. – 16с.
307386
  Плачинда С.П. Де лани широкополі / С.П. Плачинда. – Київ, 1963. – 146с.
307387
  Мокрієв Ю.О. Де лози шуміли. / Ю.О. Мокрієв. – К, 1979. – 199с.
307388
  Толстой Л.М. Де любов, там і Бог / Лев Толстой ; Переклав М.Л. [М.П. Левицький]. – У Київі (Київ) : З друк. С.А. Борисова, 1907. – 16 с.
307389
  Яворницький Д.І. Де люде - там і лихо / Д. Яворницкий. – Екатеринославль : [Тип. Губерн. Правл.], 1911. – 79 с. – На обкладанці: Д.И. Яворницький і Д.И. Эварницький
307390
  Ковальчук М. Де має бути Пантеон українських героїв? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 7


  Ініціатива перевезення праху Євгена Коновальця в Україну викликала дискусію.
307391
  Торлюн А.А. Де мед, там і трутні / А.А. Торлюн. – Полтава, 1961. – 42с.
307392
   Де межа демократії?. – Дніпропетровськ, 1989. – 189,2с.
307393
  Жаров Д. Де межа дозволеного? // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 32-35. – ISSN 1812--514Х


  Визначення можливих антикризових заходів виявило істотні розбіжності в розумінні провідними політиками України доцільності націоналізації
307394
  Ковальчук А. Де межа Трубежа ? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 18). – С. 7


  4-5 лютого 1919 року біля залізничого мосту через річку Требіж (нині територія Баришевського району Київської області) відбулася одна з багатьох маловідомих подій героїчної боротьби за Українську соборну державу.
307395
  Грінченко Б.Д. Де ми і скільки нас / написав Б. Гринченко. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Т-ва "Час"], 1917. – 8 с. – (Кгнижки пам"яті Насті Грінченко ; № 21)
307396
  Куровський Е. Де мій дім? / Е. Куровський. – Київ, 1989. – 397 с.
307397
  Будько Євген Де мій РАЙцентр? : Україна чудес / Будько Євген, Білик Роман // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-125 : Фото
307398
  Ляшенко І. Де навчатися? День відкритих дверей коледжів університету / І. Ляшенко, В. Знайда // Київський університет. – Київ, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 5


  Підготовче відділення університету провело зустрічі з 9-тикласниками, випускниками коледжів за рівнем "молодший спеціаліст" та всіма, хто бажає вчитися у нашому університеті.
307399
  Пендраковська Саша Де народжуються хмари : екзотика // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 52-61 : Фото
307400
  Женченко Віктор Де небо п"ють через трембіти... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80, 3 с. обкл.


  На самий вершечок музично-диригентського олімпу XX сторіччя вознестися судилося трьом велетням: італійцю Артуро Тосканіні, австрійцю Герберту фон Караяну та українцеві Стефану Турчаку. Вони були водночас музикантами й диригентами-драматургами, ...
307401
  Женченко Віктор Де небо п"ють через трембіти... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80, 3 с. обкл.


  На самий вершечок музично-диригентського олімпу XX сторіччя вознестися судилося трьом велетням: італійцю Артуро Тосканіні, австрійцю Герберту фон Караяну та українцеві Стефану Турчаку. Вони були водночас музикантами й диригентами-драматургами, ...
307402
  Будько Євген Де перезимувати літо? "Буковель" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 150-151 : Фото
307403
  Богатирьов М.Г. Де пияцтво -там злочин / М.Г. Богатирьов. – К, 1966. – 40с.
307404
   Де плине Десна.. – Канів : Здоров"я, 1968. – 112с.
307405
  Словацький Ю. Де по долинах моя Іква плине = Gdzie po dolinach moja Ikwa plynie : Лірична поезія в оригіналі й перекладі українською мовою / Ю. Словацький; Вибір текстів і вступ. ст. М.Мацієвського. – Люблін : Norberrtinum, 1999. – 224s. – ISBN 83-7222-037-9
307406
  Біленко Василь Де погрітися у квітні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 36-37 : фото
307407
  Сидоренко В. Де подівся Олександр Горобець, редактор опозиційної газети "Правда України"? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.37


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
307408
  Дерріда Ж. Де починається і як закінчується викладацький корпус // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.59-86
307409
  Бортняк А.А. Де правда, де вигадка? / А.А. Бортняк. – Одеса, 1986. – 151с.
307410
  Мироненко Ірина Де риба - арка пагорб стереже = Мандри - 2 : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 147-157. – ISSN 0130-1608
307411
  Сидор-Гібелінда Олег Де розташоване петрококіно? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
307412
   Де сила й тиск - там опір повсякчас... : Стусове коло : спогади Анатолія Гарматюка та його друзів. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 68 с. – ISBN 978-966-2932-45-4
307413
   Де Стугна руку подає Дніпру.. – Київ, 1983. – 111с.
307414
  Рильський М.Т. Де сходяться дороги / М.Т. Рильський. – Київ, 1929. – 100с.
307415
  Рочинь С.М. Де Сян протікає. / С.М. Рочинь. – К, 1961. – 44с.
307416
  Рудь М.Д. Де твій батько / М.Д. Рудь. – К., 1986. – 314с.
307417
  Вовчок В.Ю. Де твоя вічність? / В.Ю. Вовчок. – Ужгород, 1964. – 127с.
307418
  Вовчок В.Ю. Де твоя вічність? / В.Ю. Вовчок. – Ужгород, 1964. – 127с.
307419
  Лук"яненко Л.Г. Де ти, доле України? / Левко Лук"яненко ; [гол. ред. І. Кравчук]. – Київ : Телерадіокомпанія "ІК", 2011. – 267 с., [8] с. іл. – Додаток: с.259-262. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-96734-4-2
307420
  Прилюк Д.М. Де ти, доле? / Д.М. Прилюк. – Київ, 1971. – 283 с.
307421
  Шапошник М.Д. Де ти, Оксано? / М.Д. Шапошник. – Дніпропетровськ, 1985. – 112с.
307422
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 254 с.
307423
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – К, 1961. – 390с.
307424
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 110 с.
307425
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – К, 1963. – 390с.
307426
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – К, 1963. – 390с.
307427
  Тригуб В. Де три вагони золота Радянської України? // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 20-22
307428
   Де ходили ковпаківці... : Короткий путівник по слідах рейдупартизанського обєднання С.А.Ковпака на Прикарпатті. – Ужгород : Карпати, 1968. – 88 с.
307429
   Де хочуть Навчатися найбільше? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 22 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Рейтинг університетів, за кількістю поданих заяв. На першому місті КНУ імені Тараса Шевченка - 44 630 заяв.
307430
  Сосюра В. Де шахти на горі : Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : Культура, 1928. – 48с.
307431
  Санов Л.С. Де шукати прекрасне? / Л.С. Санов. – К, 1962. – 318с.
307432
  Сердюк П.П. Де шукати реальні цифри кримінальної віктимізації? // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 90-99
307433
  Слабошпицький М. Де шукати сучасний стиль? // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 177-183. – ISSN 0208-0710


  Творчий профіль української письменниці Надії Степули
307434
  Слабошпицький М. Де шукати сучасний стиль? Штрихи до портрета Надії Степули // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 6-7
307435
  Осічний Д. Де шум потоків і смерек / Д. Осічний. – Львів, 1957. – 128с.
307436
  Мегелик Д.Т. Де шумлять тополі / Д.Т. Мегелик. – К, 1979. – 82с.
307437
   Де, як, коли ми відпочиваємо.. – Київ : Мистецтво, 1966. – 66 с.
307438
  Гасько О. Деад"єктивно-іменниковий синонімічний тезаурус лексико-семантичного поля "strong-weak" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 58-64. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
307439
  Мазо Б.В. Деадъективное образование имен существительных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мазо Б. В.; МВССР РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Воронеж, 1963. – 16л.
307440
  Волков Валерий Вячеславович Деадъективное словообразование в русском языке : Автореф... докт. филолог.наук: 10.02.01 / Волков Валерий Вячеславович; МГУ. – М., 1993. – 46л.
307441
  Волков В.В. Деадъективное словообразование в русском языке / В.В. Волков. – Ужгород, 1993. – 298с.
307442
  Алексеев Б.Т. Деалектическое содержание идеи инвариантности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алексеев Б.Т. ; ЛГУ, филос. фак. – Ленинград, 1970. – 16 с.
307443
  Колесник В.О. Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні. Граматична система / В.О. Колесник. – Одеса : Астропринт, 2003. – 352с. – ISBN 966-318-161-3
307444
   Дебат Клуб юристів провів масштабний турнір // Київський університет. – Київ, 2014. – лютий (№ 2-3). – С. 5


  Наприкінці року Дебат Клуб юридичного факультету КНУ та Ліга студентів Асоціації правників України заснували й провели перший етап масштабного Всеукраїнського турніру з класичних судових дебатів із цивільного та земельного права.
307445
  Гарматюк А.П. Дебати й результати / А.П. Гарматюк. – К., 1987. – 120с.
307446
  Константинов В.Ю. Дебати щодо шляхів розширення НАТО: концептуальний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглянуто основні концепції інтеграції, спрямовані на теоретичне забезпечення процесу розширення НАТО, що представлені у сучасній західній політології міжнародних відносин.
307447
  Власюк В. Дебатний клуб / В. Власюк, В. Данильченко // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 56-62. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Про дебатний клуб юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
307448
  Сун Лэй Дебаты – образовательная технология инновационного типа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 118-126. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
307449
  Сун Лєй Дебаты как инновационная образовательная технология // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 145-146. – ISSN 0869-3617


  В статье показано, что формированию личностно-значимой позиции студента способствует такая образовательная технология, как дебаты. Дебаты предназначены для детального исследования спорных проблем и являются одним из наиболее эффективных методов ...
307450
  Сун Лэй. Дебаты как средство личностного развития студентов высшей школы КНР // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 4, ч. 1. – С. 60-67. – ISSN 2073-9613


  В статье автор размышляет о коллективном сознании и традиционных стереотипах, которые занимают доминирующие позиции в межличностном и групповом поведении и психологии в традиционном Китае, а также о консервативности китайской школы как социального ...
307451
  Сун Лей Дебаты как средство формирования личностно-значимых позиций будущего специалиста // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 17-23. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
307452
  Горохов В.Г. Дебаты о реформе Российской академии наук // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 110-116. – ISSN 0869-3617


  Автор размышляет о судьбе российской науки в свете сегодняшних реформ, о требованиях приведения ее в соответствие с отечественной традицией, о науке и псевдонауке, о «естественниках» и «гуманитариях», о значимости национального языка для развития ...
307453
  Богуславская Ю.К. Дебаты о реформировании процедуры принятия решений Организации Североатлантического договора в США // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 60-66. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
307454
   Дебби, уходи домой.. – М., 1963. – 159с.
307455
  Йокаї А. Дебет - кредит / А. Йокаї. – Київ, 1983. – 216 с.
307456
   Дебет Златоликий и его друзья.. – Нальчик, 1973. – 156с.
307457
  Боровик О.А. Дебіторська та кредиторська заборгованість і прогнозування її структури за системним підходом // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 3-8.
307458
  Короткий В. Дебогорій-Мокрієвич Володимир Карпович (1848-1926) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 407-408. – ISBN 5-7707-1062-4
307459
  Аляєв Г.Є. Дебольський Микола Григорович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1015. – ISBN 966-316-069-1
307460
  Пан А. Дебрецен и его окресности / А. Пан. – Дебрецен, 1965. – 176с.
307461
  Синклер Э. Дебри / Э. Синклер. – Л., 1925. – 236с.
307462
  Клиппель В.И. Дебри. Приключения искателей женьшеня / В.И. Клиппель. – Хабаровск, 1974. – 141с.
307463
  Кожик Ф. Дебюро / Ф. Кожик. – Л., 1973. – 292с.
307464
  Яроцинський С. Дебюсси, импрессионизм и символизм / С. Яроцинський. – М, 1978. – 232с.
307465
  Коцюбинський М.М. Дебют : оповідання / Михайло Коцюбинський. – Виданнє українсько-руської Видавничої Спілки. – С-Петербург-Львів : [Тип. Имп. Уч-ща Глух[онемых] (М. Аленевой), 1911. – 193, [1] с.


  Зміст: Дебют; Сміх; Intermezzo; Fata morgana; Як ми їздили до Криницї; В дорозї; Невідомий; Хмари; Утома; Самотний.
307466
  Коцюбинський М.М. Дебют : оповідання / Михайло Коцюбинський. – Виданнє українсько-руської Видавничої Спілки. – С-Петербург-Львів : [Тип. Имп. Уч-ща Глух[онемых] (М. Аленевой), 1911. – 193, [1] с.


  Зміст: Дебют; Сміх; Intermezzo; Fata morgana; Як ми їздили до Криницї; В дорозї; Невідомий; Хмари; Утома; Самотний. Зміст конволюту: 1. Коцюбинський М.М. Тіни забутих предків : оповідання / Михайло Коцюбинський. - Виданнє українсько-руської ...
307467
  Коцюбинський М.М. Дебют / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 33с.
307468
  Біднина М.М. Дебют / М.М. Біднина. – К, 1963. – 111с.
307469
  Шейнин Л.Р. Дебют / Л.Р. Шейнин. – М, 1966. – 239с.
307470
   Дебют. – Ленинград, 1987. – 382,1с.
307471
   Дебют : регіональний юнацько-молодіжний, інформаційно-аналітичний, науково-популярний, навчально-методичний, культурно-освітній, літературно-мистецький журнал. – Кременчук, 2001-
№ 1. – 2001
307472
  Тартаковер З. Дебют будущего. Система Цукерторта - Рети в новейшем освещении / З. Тартаковер. – Л., 1925. – 70с.
307473
  Дениско І Л. Дебют лейтенанта Забари / І Л. Дениско, . – Киев, 1986. – 198 с.
307474
  Оснос В.В. Дебют Рети / В.В. Оснос. – М., 1990. – 317с.
307475
  Орлов Денис Дебют третьей серии от Кристофера Бэнгла : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 70 : Іл.
307476
  Стусенко О. Дебют у зоні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 181-183. – ISSN 0208-0710


  Роздуми над книжкою Людмили Дядченко "Плата за доступ"
307477
  Швед В. Дебют у Катарі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 травня (№ 81)


  Україна дістала шанс добре зіграти на близькосхідній шахівниці, скориставшись сучасним історичним моментом.
307478
  Булаєв О.П. Дебют українського парламентаризму в період першої російської революції (1905-1907 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 322-325
307479
   Дебют.. – Новосибирск, 1980. – 462с.
307480
  Головня І.О. Дебютні пастки і комбінації в російських шашках / І.О. Головня. – К., 1983. – 75с.
307481
  Лисицын Г.М. Дебютный репертуар шахматиста. / Г.М. Лисицын. – М., 1960. – 120с.
307482
  Якимович А.К. Дебюты / А.К. Якимович. – М, 1989. – 54с.
307483
   Дев""ята домна.Художники України на будовах п""ятої п""ятирічки. – К, 1976. – 11с.
307484
  Гюго В. Дев"яносто третій рік / Віктор Гюго ; Вступ. ст. Михайла Рудницького, повний перекл. з франц. мови Ольги Кривинюк і Любови Комарової. – Київ : Сяйво ; [Київ-друк ; 1-а фото-літо-друк.], 1928. – 423 с. – Прим. дефектний, вирізані с. 5-25. – (Бібліотека всесвітнього письменства)
307485
  Гюго В. Дев"яносто третій рік : (зы скороченнями) / Віктор Гюго ; З передм. проф. О. Білецького, перекл. Х. Алчевскої. – [Харків] : Держвидав України ; [Хаполітграф], 1929. – 237, [3] с. – Прим. в рызних тип. обкл.
307486
  Гюго В. Дев"яносто третій рік / В. Гюго. – Х.-Одеса, 1937. – 452с.
307487
  Болотін О. Дев"ята Всеросійська конференція РКП/б/ / О. Болотін. – Київ, 1950. – 56с.
307488
   Дев"ята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 14-16 травня 2008 року : збірка тез доповідей / КНУТШ ; [орг. ком.: Скопенко В.В., Воловенко Ю.М., Запорожець О.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2008. – 231с.
307489
  Малишева М. Дев"ята Всеукраїнська конференція хіміків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – червень (№ 6)


  У травні 2000 року на хімічному факультеті було проведено Першу Всеукраїнську конференцію студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії".
307490
  Болотін О. Дев"ята конференція РКП/б/. / О. Болотін. – Київ, 1956. – 44с.
307491
  СРСР Верховна Рада. Скликання 11. Сесія Дев"ята сесія Верховної Ради СРСР (одинадцятого скликання) 24-26 травня 1988 р. / Верховна Рада. Скликання 11. Сесія СРСР, 9. – Стенографічний звіт. – М, 1988. – 440с.
307492
   Дев"ята харківська конференція молодих науковців "Радіофізика, електроніка, фотоніка та біофізика" : Харків, Україна, 1 -3 грудня 2009 р. : збірник анотацій / Ін.т радіофіз. та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України ; [ відповід. за вип. М.В. Балабан ]. – Харків, 2009. – 144с.
307493
  Ліо-Кі Дев"ятдесят дев"ять ломиголовок / Ліо-Кі. – Х., 1928. – 156с.
307494
  Будько Єген Дев"яте занурення : озброєним оком / Будько Єген, Кохан Анастасія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 96-101
307495
   Дев"яте зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.171-178. – ISSN 1810-2131
307496
  Черінь Г. Дев"яте чудо : п"ять подорожніх нарисів / Ганна Черінь ; [фотогр. С. Паньківа]. – Київ : Юніверс, 2005. – 302, [2] с., [16] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 966-8118-10-3
307497
  Петрук В.І. Дев"ятиденна сповідь В.М. Глушкова в кремлівській лікарні у Москві перед старшою дочкою Ольгою з додатком розповіді про батька молодшої дочки Віри // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 6-61. – ISBN 978-617-571-085-2
307498
  Тарновський М.Ю. Дев"ятий вал / М.Ю. Тарновський. – К., 1970. – 243с.
307499
  Чорномордик С. Дев"ятий з"їзд / С. Чорномордик. – Х., 1930. – 48с.
307500
  Самофалов В. Дев"ятий з"їзд КП(б) України / В. Самофалов. – Київ, 1953. – 51с.
307501
  Жаров В. Дев"ятий раунд переговорів Україна - СОТ: досягнення у сфері інтелектуальної власності / В. Жаров, Т. Шевелева // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.3-7. – ISSN 1608-6422
307502
  Петровський Л.Є. Дев"ятнадцята осінь // Зустрічний вітер / В.М. Григорчук. – Київ : Молодь, 1988. – С. 86-240. – (Перша книга прозаїка)
307503
  Бичко І.В. Дев"ятнадцяте століття: парадокси україно-російського культурного діалогу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-154. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядаються питання українського і російського менталітету, їх світоглядних орієнтацій, роль і значення діячів української культури у становленні культури російської.
307504
  Кравець І.С. Дев"ятнадцятий з"їзд КП України / І.С. Кравець. – Київ, 1962. – 116с.
307505
  Вовчок Марко Дев"ять братів : Оповідання / Вовчок Марко. – 2-е вид. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 64с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
307506
  Вовчок Марко Дев"ять братів і десята сестриця Галя : Казка / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 72с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
307507
  Філоненко С. Дев"ять кіл пекла для державних закупівель // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 58-59.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
307508
  Пендраковська Олександра Дев"ять міст за сім днів : круїз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 22-28 : Фото
307509
  Крупчан О Дев"ять років діяльності Київського регіонального центру Академії правових наук України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.784-799
307510
   Дев"ять сербський поетів : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 209-226
307511
  Бахшиев Д.Ю. Дев`ятий з`їзд РКП(б) / Д.Ю. Бахшиев. – К, 1956. – 84с.
307512
  Бахшіев Д.Ю. Дев`ятий з`їзд РКП(б) (1920 р.) / Д.Ю. Бахшіев. – К, 1950. – 84с.
307513
  Сысолятин Г.Ф. Дева горных вершин / Г.Ф. Сысолятин. – Кемерово, 1975. – 111с.
307514
  Тюгель Ханна Дева Мария, или укрощение строптивых богинь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 98-114 : фото. – ISSN 1029-5828
307515
  Батайль Анри Дева неразумная : драма в 4-х действиях ; Разреш. авт. пер. с рукоп. Э.Э. Матерна и В.Л. Бинштока / А. Батайль. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1910. – 112 с. – Пер. также под загл. "Девы неразумные", "Неразумная дева". – (Универсальная библиотека)
307516
  Охрименко Ю.М. Девальвация "христианского гуманизма" / Ю.М. Охрименко. – К, 1986. – 79с.
307517
  Кузьмина В.Д. Девгениево деяние / В.Д. Кузьмина. – М, 1962. – 256с.
307518
  Менчер Э.М. Девербативные глаголы в их коррелятивной связи с непроизводными глаголами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Менчер Э.М. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1967. – 26 с.
307519
  Миков В. Деветашката пещера / В. Миков, Н. Джамбазов. – София, 1960. – 200с.
307520
   Деветдесет години от освобождението на България от османско иго. – София, 1968. – 87с.
307521
   Девети септември. – София, 1957. – 568с.
307522
   Девети септември и Балканите. – София, 1974. – 280с.
307523
  Петрова С. Девето-септемврийската социалистическа революция. 1944 / С. Петрова. – София, 1981. – 555 с.
307524
  Чоттопаддахай Бонкичондро Деви Чоудхурани : Исторический романы / Чоттопаддахай Бонкичондро. – Москва : Художественная литература, 1989. – 479 с. – В кн. также: Лакшми-баи : исторический роман / Вриндаванлал Варма
307525
  Пронина Е.Е. Девиантная реклама // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.43-53. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
307526
  Каранфилова Е.В. Девиантность как предмет философского анализа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 63-67. – ISSN 2077-1800
307527
  Бачинин В.А. Девиантология и теология // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 44-58. – ISSN 1606-951Х
307528
  Панов С.В. Девиация : эсхатологическая перспектива и идея перформатографии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 6. – С.76-78. – ISSN 2073-9702
307529
  Беспалова Н. Девид Ллойд Джордж // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 12 (79) декабрь. – С. 57-63
307530
  Ян Цюн Девиз - дорожить читателем : библиотечное обслуживание Уханьского Политехнического Университета КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  На фоне стремительного развития электронно-информационных технологий, когда библиотека уже не является единственным источником информации, её жизнеспособность напрямую зависит от качества обслуживания Совершенствование библиотечной системы и ...
307531
  Ян Цюн Девиз - дорожить читателем : библиотечное обслуживание Уханьского Политехнического Университета КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  На фоне стремительного развития электронно-информационных технологий, когда библиотека уже не является единственным источником информации, её жизнеспособность напрямую зависит от качества обслуживания Совершенствование библиотечной системы и ...
307532
  Каули А. Девиз // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С.295-297. – ISSN 1130-6545
307533
  Власова Виктория Девиз сотрудников - "С удовольствием!" : Платиновая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-52 : Фото
307534
  Леонидова Б.Л. Девицам-красавицам / Б.Л. Леонидова. – М, 1983. – 208с.
307535
  Головин В. Девицы-мастерицы / В. Головин, Э. Болтянская. – М., 1969. – 112с.
307536
  Логвиненко В.А. Девич-трава. / В.А. Логвиненко. – Москва, 1969. – 48с.
307537
   Девичий гороскоп. – Ставрополь, 1989. – 286с.
307538
  Агашина М.К. Девичник / М.К. Агашина. – Москва, 1983. – 144с.
307539
  Рощина Н. Девичник. Любовь со второго взгляда : Роман / Наталия Рощина. – Харьков : Фолио, 2005. – 319с. – ISBN 966-03-2856-7
307540
  Рощина Н.А. Девичник. Объект желаний : Роман / Наталия Рощина; Ред. Н.Е. Фомина. – Харьков : Фолио, 2005. – 318с. – ISBN 966-03-2978-4
307541
  Рощина Н. Девичник. Тихие омуты : Роман / Наталия Рощина; Ред. Н.Е. Фомина. – Харьков : Фолио, 2005. – 319с. – ISBN 966-03-3080-4
307542
  Кршиж И. Девичье поле / И. Кршиж. – Л., 1959. – 418с.
307543
  Антонов И.З. Девичьи глаза / И.З. Антонов. – Саранск, 1957. – 100с.
307544
  Ланге-Вайнерт Девичьи годы / Ланге-Вайнерт. – М., 1959. – 224с.
307545
  Ланге-Вайнерт Девичьи годы / Ланге-Вайнерт. – Свердловск, 1960. – 180с.
307546
  Ланге-Вайнерт Девичьи годы / Ланге-Вайнерт. – Москва-Ленинград, 1966. – 104с.
307547
  Ланге-Вайнерт Девичьи годы / Ланге-Вайнерт. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 96с.
307548
  Тлюстен Ю.И. Девичьи зори / Ю.И. Тлюстен. – М, 1974. – 263с.
307549
  Гилязов А.М. Девичьи письма / А.М. Гилязов. – М., 1973. – 222с.
307550
  Вагабзаде Б. Девичья башня / Б. Вагабзаде. – Москва, 1968. – 108с.
307551
  Вагабзаде Б. Девичья башня / Б. Вагабзаде. – Москва, 1968. – 108с.
307552
  Изюмский Б.В. Девичья гора / Б.В. Изюмский. – М., 1963. – 269с.
307553
  Заводчиков П.А. Девичья команда / П.А. Заводчиков, С.Ш. Фарфель. – Ленинград, 1970. – 228с.
307554
  Заводчиков П.А. Девичья команда / П.А. Заводчиков. – Москва, 1975. – 239с.
307555
  Захарченко В.Г. Девичья песня. Песни для русского народного хора и солистов в сопровождении баяна, обработки и записи народных песен. / В.Г. Захарченко. – Новосибирск, 1975. – 193с.
307556
  Ефимов Г.А. Девичья роща / Г.А. Ефимов. – М, 1970. – 88с.
307557
  Смирнов О.П. Девичья Слобода / О.П. Смирнов. – М., 1972. – 456с.
307558
  Румянцева М.А. Девичья фамилия. стихи / М.А. Румянцева. – М., 1964. – 78с.
307559
  Гарасимів Т.З. Девіантна поведінка людини: сторінки історії правових досліджень // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 212-220. – ISSN 2224-9281
307560
  Мозоль Н.І. Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 79-86
307561
  Онищенко Н. Девіантна поведінка молодших школярів як психолого-педагогічна проблема сучасності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – С.174-183. – (Серія педагогічна ; Вип. 16, ч. 1)
307562
  Гарантів Т.З. Девіантна поведінка як форма соціального відхилення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 345-352. – (Юридична ; Вип. 3)
307563
  Ківенко Н.В. Девіантна поведінка. Сучасна парадигма : Монографія / Н.В. Ківенко, І.І. Лановенко, П.В. Мельник. – Ірпінь, 2002. – 240с. – ISBN 966-8071-21-2
307564
  Кікалішвілі М.В. Девіантна поведінка: поняття та ознаки // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 109-122
307565
  Гарасимів Т.З. Девіантність - одна із форм розвитку складно організованих систем // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 378-385. – (Юридична ; Вип. 1)
307566
  Северинюк В.М. Девіантність як наддетермінанта конфліктної поведінки парламентської коаліції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 662-670. – ISSN 1563-3349
307567
   Девіація Se-H- та Те-Н-зв"язків у молекулах SеН2 та ТеН2 / Г.І. Гайдідей, Б.А. Охріменко, М.В. Шелехова, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-19. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Молекули SeH[нижній індекс 2] та ТеH[нижній індекс 2] привертають увагу як найближчі аналоги молекули H[нижній індекс 2]О. Дослідження їх властивостей сприяє з"ясуванню фізичних причин, якими обумовлена наявність багатьох аномальних властивостей води. ...
307568
  Бочелюк В.Й. Девіація в поведінці людей, схильних до правопорушень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 48-54. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
307569
  Бут В.В. Девіація як соціальний феномен // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 75-87. – ISSN 2072-1692
307570
   Девідсон (Davidson) Доналд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 733-734. – ISBN 966-316-069-1
307571
   Девіз - "дерзання!" // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 2. – ISSN 0130-1632
307572
  Головачев В.Г. Девка-Синеглазка. Легенды и предания / В.Г. Головачев. – Волгоград, 1968. – 159с.
307573
  Лейланд П. Деволюция в Великобритании: новые аспекты динамики конституционного процесса // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 1 (86). – С. 25-46. – ISSN 1812-7126
307574
  Маслов В.А. Девон восточного склона Южного Урала / В.А. Маслов. – Москва : Наука, 1980. – 224с.
307575
  Хоменко В.А. Девон Днепровско-Донецкой впадины : (и сопредльных территорий) / В.А. Хоменко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 112с.
307576
  Лукін О.Ю. Девон Дніпровсько-Донецького авлакогену (тектоно-седиментаційні комплекси, формації, генетичні типи відкладів та літогеодинаміка) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 26-47 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
307577
   Девон и карбон Прибалтики. – Рига, 1981. – 503с.
307578
  Колодезников К.Е. Девон и нижний карбон западной части Вилюйской синеклизы / К.Е. Колодезников. – М., 1982. – 101с.
307579
   Девон русской платформы : Сборник докладов. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1953. – 312 с.
307580
  Нагаев Г.Д. Девон. Роман. / Г.Д. Нагаев. – М., 1966. – 501с.
307581
  Гордиенко И.В. Девонская вулкано-плутоническая формация в юго-восточной части Восточного Саяна / И.В. Гордиенко. – Улан-Удэ, 1969. – 116с.
307582
  Сердюченко Д.П. Девонская железнорудно-бокситовая оолитовая формация / Д.П. Сердюченко. – М, 1958. – 24с.
307583
   Девонская межсолевая толща Припятской впадины. – Минск, 1981. – 219с.
307584
  Ищенко Т.А. Девонская флора Большого Донбасса / Т.А. Ищенко. – К., 1965. – 118с.
307585
  Ищенко Т.А. Девонская флора Большого Донбасса : монография / Т.А. Ищенко; АН УССР; Ин-т геологических наук; Отв. ред. Новик Е.О. – Киев : Наукова думка, 1965. – 120с. с ил.
307586
  Рябинин В. Девонские Stromatoporoidea Тимана / В. Рябинин. – Москва, 1932. – С.856-870. – Известия Всесоюзного геол.-разв. объединения, LI, Fasc. 58
307587
  Богославский Б.И. Девонские агониатиты и гониатиты : Автореф... докт. биол.наук: / Богославский Б. И.; АН СССР, Палеонтол. ин-т. – М., 1967. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
307588
  Алексеева Р.Е. Девонские атрипиды Кузнецкого и Минусинского бассейнов и восточного склона Северного Урала / Р.Е. Алексеева. – Москва : АН СССР, 1962. – 199с.
307589
  Максимова З.А. Девонские и каменноугольные трилобиты рудного Алтая. / З.А. Максимова. – М., 1960. – 1-124с.
307590
  Ивания В.А. Девонские кораллы-ругозы Западной Сибири : Атлас-определитель; монография / В.А. Ивания, С.К. Черепнина; Ред. Шилько К.Г. – Томск : Томский ун-тет, 1986. – 136с.
307591
  Ивания В.А. Девонские кораллы Rugosa Саяно-Алтайской горной области / В.А. Ивания; Томский Гос. университет. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1965. – 898с.
307592
  Ивания В.А. Девонские кораллы Rugosa Саяно-Алтайской горной области / В.А. Ивания; Томский Гос. университет; Ред. Хахлов В.А. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Часть 1 : Введение и описание ругоз. – 1965. – 398с.
307593
  Нехорошев В.П. Девонские мшанки Алтая / В.П. Нехорошев. – М.-Л., 1948. – 11-149с.
307594
  Троицкая Т.Д. Девонские мшанки Казахстана / Т.Д. Троицкая. – Москва : Недра, 1968. – 240с.
307595
  Троицкая Т.Д. Девонские мшанки Казахстана / Т.Д. Троицкая. – М, 1968. – 240с.
307596
   Девонские отложения Башкирии. – М
1. – 1961. – 252с.
307597
   Девонские отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. – М, 1978. – 216с.
307598
  Чернов Г.А. Девонские отложения восточной части Большеземельской тундры / Г.А. Чернов. – М.-Л., 1962. – 118с.
307599
  Чуприн Н.Е. Девонские отложения Днепровско-Донецкой впадины и оценка перспектив их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 120 / Чуприн Н.Е.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.23-26
307600
  Хоменко Валентина Андреевна Девонские отложения Днепровско-Донецкой впадины и сопредельных территорий юго-запада Восточно-Европейской платформы : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Хоменко Валентина Андреевна; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1981. – 42л.
307601
  Новожилова С.И. Девонские отложения Куйбышевской и Оренбургской областей. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Новожилова С.И.; Куйбышев. индустриальный ин-т им. В.В.Куйбышева. Куйбышев. НИИ нефтяной пром. – Куйбышев, 1959. – 40л.
307602
  Тихонович Н.Н. Девонские отложения Русской платформы и Приуралья / Н.Н. Тихонович. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1951. – 336 с. : 2 л. табл.
307603
  Тихонович Н.Н. Девонские отложения Русской платформы и Приуралья / Н.Н. Тихонович. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – с. – Отд. отт. из: Очерки по истории геологических знаний, 1953, вып. 3
307604
  Толстихина М.М. Девонские отложения центральной части Русской платформы и развитие ее фундамента в палеозое / М.М. Толстихина. – Москва, 1952. – 142 с.
307605
   Девонские отложения центральных областей Русской платформы. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1958. – 406с.
307606
  Каледа Г.А. Девонские отложения Южной Ферганы / Г.А. Каледа. – Львов, 1960. – 185-238с.
307607
  Лауенкрапча Э.К. Девонские отолжения Латвийской ССР как почвообразующее породы : Автореф... канд. с. х.наук: / Лауенкрапча Э. К.; ГК ВССО Латв.ССР, Латв. с. х. акад. – Рига, 1960. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
307608
  Лукин А.Е. Девонские рифогенно-карбонатные комплексы Днепровско-Донецкого авлакогена и перспективы их нефтегазоносности // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-26 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
307609
  Цыганко В.С. Девонские ругозы севера Урала / В.С. Цыганко. – Ленинград : Наука, 1981. – 220 с.
307610
  Спасский Н.Я. Девонские ругозы СССР : Систематика, стратиграфическое и географическое значение; монография / Н.Я. Спасский. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 344с.
307611
   Девонские соленосные формации Припятского прогиба. – Минск, 1982. – 208с.
307612
  Спасский Н.Я. Девонские четырехлучевые кораллы рунного Алтая / Н.Я. Спасский. – Вып. 3. – 144с.
307613
  Ивания В.А. Девонские четырёхлучевые кораллы Салаира и Северного Кузбаса : (систематика, биостратиграфия, экология); монография / В.А. Ивания; Ред. Ананьев А.Р. – Томск : Томский ун-тет, 1980. – 140с.
307614
  Каплан А.А. Девонские четырехлучевые кораллы Центрального Казахстана : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Каплан А.А.; Ленингр. горн. ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1971. – 22л.
307615
  Карпов П.А. Девонсокие отложения Сталинградской области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карпов П.А.; М-во геол. и охраны недр СССР, Всес. науч. исслед. геологоразвед. ин-т. – М., 1959. – 17л.
307616
  Дригант Д.М. Девонські конодонти південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (Волино-Поділля, Україна) = Devonian conodonts from South-West margin of the East European platform (Volyn"-Podolian, Ukraine) / Д.М. Дригант ; НАН України, Держ. природозн. музей ; [відп. ред. О.С. Ступка]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 155, [1] c., [23] палеонт. табл. : іл., карт. – Бібліогр.: с.143-156. – ISBN 978-966-360-137-3
307617
  Хрипкова А.Г. Девочка-подросток-девушка / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – Омск, 1985. – 159с.
307618
  Королева М. Девочка-принцеса // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 7/8 (64). – C. 12-23. – ISSN 1818-3948
307619
   Девочка-скандал : Абориген // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 32-35 : Фото
307620
  Неклюдова О.С. Девочка : Повесть и рассказы / О.С. Неклюдова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 259с.
307621
  Черников Девочка 35 лет в коротких штанишках. Анализ случая К. Роджерса с позиции семейного терапевта / Черников, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 95-101. – ISSN 0042-8841


  Исходя из стенограммы психотерапевтической сессии К. Роджерса с клиенткой Джен, автор с позиции "терапии внутренних семейных систем" выдвигает ряд гипотез о наличии у нее психологических проблем, приводит классификацию эмпатических техник, используемых ...
307622
  Воскресенская З.И. Девочка в бурном море / З.И. Воскресенская. – Москва, 1969. – 480с.
307623
  Воскресенская З.И. Девочка в бурном море // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 3. – С. 185-564. – (Б-ка пионера)
307624
  Рожков К. Девочка в джинсах и Васюган // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2004. – № 10. – С.54-85. – ISSN 0132-2036
307625
  Незнанский Ф. Девочка для шпиона / Ф. Незнанский. – М., 1996. – 432с.
307626
  Чуковский Н.К. Девочка жизнь / Н.К. Чуковский. – М, 1970. – 462с.
307627
  Чуковский Н.К. Девочка жизнь / Н.К. Чуковский. – М, 1984. – 384с.
307628
  Ян Т.Г. Девочка и апрель / Т.Г. Ян. – Москва, 1974. – 264с.
307629
  Голуб И. Девочка и война // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 86-115. – ISSN 0131-8136
307630
  Голуб И. Девочка и война : проза: повесть-воспоминание // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-32. – ISSN 0012-6756
307631
  Герлих Гюнтер Девочка и мальчик / Герлих Гюнтер. – М., 1984. – 158с.
307632
  Киселев В.Л. Девочка и птицелет // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1976. – Т. 12. – С. 5-214. – (Б-ка пионера)
307633
  Киселев В.Л. Девочка и птицелет / В.Л. Киселев. – М., 1988. – 236с.
307634
  Киселев В.Л. Девочка и птицелет / В.Л. Киселев. – К., 1989. – 379с.
307635
  Лавров И.М. Девочка и рябина / И.М. Лавров. – М., 1957. – 199с.
307636
  Клеш Илья Девочка и слон // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
307637
  Скосырев П.Г. Девочка из аула / П.Г. Скосырев. – М., 1936. – 221с.
307638
  Булычев К. Девочка из будущего... и другие повести / К. Булычев. – Кишинев, 1984. – 623с.
307639
  Воронкова Л.Ф. Девочка из города / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1959. – 320с.
307640
  Воронкова Л.Ф. Девочка из города / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1991. – 218с.
307641
  Демиденко М.И. Девочка из детства / М.И. Демиденко. – Л, 1981. – 288с.
307642
  Демиденко М.И. Девочка из детства / М.И. Демиденко. – Л, 1989. – 510с.
307643
  Свободин А.П. Девочка из книги отзывов. / А.П. Свободин. – М., 1973. – 128с.
307644
  Ширяева Г.Д. Девочка из легенды. / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1964. – 294с.
307645
  Минутко И.А. Девочка из нашего класса. / И.А. Минутко. – Тула, 1955. – 52с.
307646
  Тейлор Рита Девочка из рода О"Хара. / Тейлор Рита. – М., 1994. – 511с.
307647
  Тури Ж. Девочка из Франции / Ж. Тури. – М., 1957. – 320с.
307648
  Ерошкина З.А. Девочка Кира / З.А. Ерошкина. – Пермь, 1963. – 48с.
307649
  Овчаренко А.И. Девочка на балконе / А.И. Овчаренко. – Тула, 1988. – 268с.
307650
  Жуховицкий Л.А. Девочка на две недели / Л.А. Жуховицкий. – Москва, 1991. – 236с.
307651
  Бутенко В. Девочка на джипе : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 26-63. – ISSN 0027-8238
307652
  Драгуновский В. Девочка на шаре: Книга для чтения с комментарием, задачами и русско-английским словарем. / В. Драгуновский. – М., 1990. – 96с.
307653
  Приходько Олег Девочка Надя. Акварель : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 58-130. – ISSN 0131-8136
307654
  Козырева М.Л. Девочка перед дверью / М.Л. Козырева. – 189. – Л, 1990. – с.
307655
  Юсупов Феликс Девочка по вызову / Юсупов Феликс. – Санкт-Петербург : Издательский Цех "Балтика", 2000. – 479с. – Під псевдонімом Юсупов Ф.: Григорьева Ольга, Колосов Владимир. – (Криминальных дел мастер). – ISBN 5-7654-0931-8
307656
  Булычев К.В. Девочка с Земли / К.В. Булычев. – Минск, 1974. – 288с.
307657
  Булычев К.В. Девочка с Земли / К.В. Булычев. – Москва, 1985. – 446с.
307658
  Булычев К. Девочка с Земли / К. Булычев. – Москва, 1989. – 444,2с.
307659
  Булычев К. Девочка с Земли / К. Булычев. – Владивосток, 1990. – 397,2с.
307660
  Кешоков А.П. Девочка с косичками / А.П. Кешоков. – М., 1957. – 24с.
307661
  Карелин Л.В. Девочка с красками / Л.В. Карелин. – М, 1963. – 156с.
307662
  Карелин Л.В. Девочка с красками / Л.В. Карелин. – М, 1968. – 143с.
307663
  Перьялис Н. Девочка с ленточкой / Н. Перьялис. – М, 1960. – 116с.
307664
  Исаков В.З. Девочка с острова / В.З. Исаков. – М, 1979. – 110с.
307665
  Челак С.А. Девочка у зеркала / С.А. Челак. – К, 1986. – 157с.
307666
  Корженевская И.В. Девочка Царцаха : повесть / Ирина Корженевская // Утбалла : повесть / Е.А. Ган. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1990. – С. 65-281. – ISBN 5-7539-0010-0
307667
  Корженевская И.В. Девочка Царцаха. Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1967. – 274с.
307668
  Корженевская И.В. Девочка Царцаха.Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1959. – 275с.
307669
  Гранат Н.Е. Девочка, девушка, женщина / Н.Е. Гранат, Е.Е. Матвеева. – Москва, 1965. – 63 с.
307670
  Кипиани Эдишер Девочка, которая не видела моря. / Кипиани Эдишер. – Тбилиси, 1965. – 182с.
307671
  Лиханов Альберт Девочка, которой все равно : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 6 (653). – С. 19-41. – ISSN 0132-2036
307672
  Койн И. Девочка, с которой детям не разрешали водиться / И. Койн. – 3-е. – М., 1980. – 142с.
307673
  Койн И. Девочка, с которой детям не разрешали водиться / И. Койн. – М., 1990. – 143с.
307674
  Винтовкина И.С. Девочке-подростку / И.С. Винтовкина. – Изд. 4-е, прераб. и доп. – Москва, 1988. – 56с.
307675
  Ширяев В.А. Девочки и мальчики / В.А. Ширяев. – Сыктывкар, 1970. – 335с.
307676
  Гоявичинская П. Девочки с Новолипок - Райская яблоня / П. Гоявичинская. – М, 1961. – 663с.
307677
  Поллини Ф. Девочки Соерсивилли / Ф. Поллини. – М., 1993. – 463с.
307678
  Волкова Е. Девочки, девушки, женщины / Е. Волкова. – Париж, 1975. – 244с.
307679
  Могилевская С.А. Девочки, книга для вас! / С.А. Могилевская. – М., 1967. – 441с.
307680
  Могилевская С.А. Девочки, книга для вас! / С.А. Могилевская. – Минск, 1988. – 437с.
307681
  Могилевская С.А. Девочки, книга для вас! / С.А. Могилевская. – Ижевск, 1990. – 436с.
307682
  Молчанова Л.Г. Девочки, кто с нами? / Л.Г. Молчанова. – Пермь, 1958. – 114с.
307683
  Панова В.Ф. Девочки. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1946. – с.
307684
  Мэрфи Д. Девственная земля / Д. Мэрфи. – М., 1982. – 200с.
307685
  Минниахметов М. Девственницы или виноград? // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 88-92. – ISSN 1812-867Х


  Тлумечення декількох сур в Корані. Проблеми перкладу.
307686
  Нигмати Р. Девуша с Сакмара / Р. Нигмати. – Уфа, 1954. – 31с.
307687
  Крушель Г. Девушка Анн и солдат / Г. Крушель. – М., 1982. – 350с.
307688
  Сирас А. Девушка без имени / А. Сирас. – М., 1968. – 231с.
307689
  Иоселиани О.Ш. Девушка в белом / О.Ш. Иоселиани. – Тбилиси, 1961. – 106с.
307690
  Долматовский Е.А. Девушка в белом / Е.А. Долматовский. – М., 1968. – 119с.
307691
  Алядин Ш. Девушка в зеленом / Ш. Алядин. – Ташкент, 1969. – 240с.
307692
  Савельев Л.И. Девушка в серой шинели / Л.И. Савельев. – М, 1958. – 96с.
307693
  Савельев Л.И. Девушка в серой шинели / Л.И. Савельев. – М, 1966. – 100с.
307694
  Кулаков А.С. Девушка в танковом шлеме. / А.С. Кулаков. – М., 1983. – 128с.
307695
   Девушка в тюрбане. – М, 1991. – 476с.
307696
  Кэмрад С.С. Девушка в тюрьме / С.С. Кэмрад. – М.-Л., 1928. – 40с.
307697
  Промет Л.А. Девушка в черном. / Л.А. Промет. – М, 1969. – 95с.
307698
  Птицын С. Девушка в шинели / С. Птицын. – Куйбышев, 1935. – 232с.
307699
  Чертова Н.В. Девушка в шинели / Н.В. Чертова. – М., 1951. – 324с.
307700
  Канахин У. Девушка выбирает судьбу. / У. Канахин. – Алма-Ата, 1980. – 400с.
307701
  Браун К. Девушка для девственницы / К. Браун. – Минск, 1996. – 543с.
307702
  Ребане Х. Девушка и кот : проза: рассказы // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 3 (662). – С. 39-53. – ISSN 0132-2036
307703
  Горький М. Девушка и смерть / М. Горький. – Москва, 1938. – 46с.
307704
  Горький М. Девушка и смерть / М. Горький. – Ленинград, 1985. – 119с.
307705
  Артемьева О. Девушка и смерть = История хоррора как вечная реинкарнация напуганной блондинки // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 10. – С. 100-120. – ISSN 0130-6405


  Фильм ужасов, хоррор - жанр художественного фильма. К фильмам ужасов относят фильмы, которые призваны напугать зрителя, вселить чувство тревоги и страха, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного - так называемый ...
307706
  Варавва И. Девушка и солнце / И. Варавва. – Краснодар, 1962. – 160с.
307707
  Максимов Ю. Девушка и фантаст // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.103-118. – ISSN 1728-8568
307708
  Федоров В.С. Девушка из-за Дуная / В.С. Федоров. – Харьков, 1954. – 95с.
307709
  Евтых Аскер Девушка из аула / Евтых Аскер. – Майкоп, 1963. – 438с.
307710
  Тимофеев В.А. Девушка из аула / В.А. Тимофеев. – М. : Воениздат, 1980. – 95 с.
307711
  Ха Кхань Линь Девушка из бара / Ха Кхань Линь. – М., 1977. – 254с.
307712
  Гусейн Сеид Девушка из Гиляна / Гусейн Сеид. – Баку, 1984. – 184с.
307713
  Телесов К. Девушка из голубой долины / К. Телесов. – М., 1977. – 127с.
307714
  Евтушенко В.Я. Девушка из Голубой Криницы или Один день из жизни Настеньки Снежковой, а также рассказы со смешинкой и перчиком о других героях этой книги / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1967. – 200с.
307715
  Хруцкий Э.А. Девушка из города башмачков / Э.А. Хруцкий. – М, 1970. – 65с.
307716
  Панов А.С. Девушка из Гулистана. / А.С. Панов. – Ташкент, 1961. – 110с.
307717
  Пармузин Б.С. Девушка из древней Бухары / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1960. – 79с.
307718
   Девушка из золотого атома. – Минск, 1993. – 490с.
307719
  Былинов А.И. Девушка из Зоннеберга / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1967. – 91с.
307720
  Винник А.Я. Девушка из Калинки / А.Я. Винник. – Сталино, 1959. – 28с.
307721
  Дамский Я.В. Девушка из легенды / Я.В. Дамский. – Казань, 1966. – 47с.
307722
   Девушка из легенды. – Алма ата, 1989. – 199с.
307723
  Джалил Р. Девушка из марамора. / Р. Джалил. – М, 1978. – 280с.
307724
  Адамян Н. Девушка из министерства / Н. Адамян. – Москва, 1959. – 304с.
307725
  Губерман А. Девушка из Москвы / А. Губерман. – К, 1940. – 134с.
307726
  Ергалиев Х. Девушка из нашего аула / Х. Ергалиев. – М., 1952. – 84с.
307727
  Яковлева М. Девушка из нашего города // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 1. – С. 19-68. – ISSN 0132-2036
307728
  Кишняков И.П. Девушка из нашего села / И.П. Кишняков. – Саранск, 1960. – 48с.
307729
  Цонев Васил Девушка из нейлона. / Цонев Васил. – М., 1963. – 112с.
307730
  Ибрагимов А.М. Девушка из племени таи / А.М. Ибрагимов. – М., 1970. – 280с.
307731
  Давыдов И. Девушка из Понтикапея / И. Давыдов. – Саратов, 1966. – 156с.
307732
  Петльований В. Девушка из пригорода / В. Петльований. – Москва, 1987. – 180 с.
307733
  Гладков Т.К. Девушка из Ржева / Т.К. Гладков, А.А. Лукин. – М., 1974. – 139с.
307734
  Скуарцина Л. Девушка из Романьи / Л. Скуарцина. – М., 1961. – 240с.
307735
  Шервашидзе А. Девушка из Сантьяго / А. Шервашидзе. – М, 1963. – 64с.
307736
  Абрамов К.Г. Девушка из села / К.Г. Абрамов. – Москва, 1987. – 302с.
307737
  Далекий А Н. Девушка из топольков / А Н. Далекий. – Львов, 1953. – 212с.
307738
  Попов В.А. Девушка из Усть-Лабы. / В.А. Попов. – Краснодар, 1948. – 32с.
307739
  Ким Р.Н. Девушка из Хиросимы / Р.Н. Ким. – М, 1956. – 288с.
307740
   Девушка или тигр ?. – М, 1968. – 131с.
307741
  Давыдов И. Девушка моего друга / И. Давыдов. – Тюмень, 1961. – 188с.
307742
  Давыдов И. Девушка моего друга / И. Давыдов. – Тюмень, 1961. – 188с.
307743
  Давыдов И. Девушка моего друга / И. Давыдов. – Саратов, 1965. – 198с.
307744
  Окуджава Б.Ш. Девушка моей мечты / Б.Ш. Окуджава. – М., 1988. – 268с.
307745
   Девушка Мэн. – М, 1962. – 168с.
307746
  Люфанов Е.Д. Девушка на Заречья / Е.Д. Люфанов. – Л., 1959. – 246с.
307747
  Жаров В.И. Девушка по имени Весна / В.И. Жаров. – Москва, 1961. – 80с.
307748
  Гордиенко К.А. Девушка под яблоней / К.А. Гордиенко. – М, 1958. – 319с.
307749
  Гордиенко К.А. Девушка под яблоней / К.А. Гордиенко. – М, 1961. – 318с.
307750
  Дондокова Ц.-Д. Девушка с Байкала / Ц.-Д. Дондокова. – М., 1963. – 159с.
307751
  Рид А. Девушка с большим ртом / А. Рид. – М., 1960. – 103с.
307752
  Успенский А.В. Девушка с веснушками / А.В. Успенский. – М., 1963. – 94с.
307753
  Лапин К.К. Девушка с винтовкой / К.К. Лапин. – М, 1964. – 184с.
307754
  Лапин К.К. Девушка с винтовкой / К.К. Лапин. – М, 1975. – 248с.
307755
  Сахни Б Девушка с девийской окраины / Б Сахни. – М., 1982. – 181с.
307756
  Зейдевиц Р. Девушка с жемчужиной. / Р. Зейдевиц, М. Зейдевиц. – М, 1978. – 262с.
307757
  Дунаевский А.М. Девушка с золотой медалью / А.М. Дунаевский. – Ужгород, 1948. – 62с.
307758
  Щипко Л.М. Девушка с косой / Л.М. Щипко. – Днепропетровск, 1957. – 130с.
307759
  Лопе Девушка с кувшином / Лопе, де Вега. – М.-Л, 1946. – 168с.
307760
   Девушка с моря. – М, 1961. – 80с.
307761
  Корнюшин Л.Г. Девушка с полустанка / Л.Г. Корнюшин. – М, 1964. – 103с.
307762
  Первенцев А.А. Девушка с Тамани / А.А. Первенцев. – М, 1943. – 23с.
307763
  Первенцев А.А. Девушка с Тамани / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1959. – 387с.
307764
  Яковлев П.Н. Девушка с хутора / П.Н. Яковлев. – 2-е изд. – Ростов на Дону, 1949. – 220с.
307765
  Яковлев П.Н. Девушка с хутора / П.Н. Яковлев. – М, 1959. – 319с.
307766
  Яковлев П.Н. Девушка с хутора / П.Н. Яковлев. – Краснодар, 1962. – 301с.
307767
  Яковлев П.Н. Девушка с хутора / П.Н. Яковлев. – Краснодар, 1987. – 398с.
307768
  Бобулов К. Девушка с юга / К. Бобулов. – М, 1964. – 175с.
307769
  Бобулов К. Девушка с юга // Мои знакомые : повести / Ш. Абдыраманов. – Москва : Художественная литература, 1969. – С. 113-202
307770
  Речин Б. Девушка с ярлыгой. / Б. Речин. – Ставрополь, 1959. – 100с.
307771
  Котов Д.Н. Девушка со шрамом. / Д.Н. Котов, С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1966. – 168с.
307772
  Егоров М. Девушка у моря / М. Егоров. – Симферополь, 1945. – с.
307773
  Шефнер В.С. Девушка у обрыва / В.С. Шефнер. – М., 1971. – 222с.
307774
  Шефнер В.С. Девушка у обрыва / В.С. Шефнер. – 2-е изд. – М., 1991. – 271с.
307775
  Гамолка Н.И. Девушка шла по войне / Н.И. Гамолка. – Минск, 1972. – 269с.
307776
  Гамолка Н.И. Девушка шла по войне / Н.И. Гамолка. – 2-е изд. – Минск, 1976. – 288с.
307777
  Гомолка М. Девушка шла по войне / М. Гомолка. – М., 1991. – 428с.
307778
  Акобиров Ю. Девушка, которую я ищу / Ю. Акобиров. – Москва, 1964. – 174с.
307779
  Попов Н.И. Девушка, освещенная солнцем. / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1971. – 111с.
307780
  Левчев Л. Девушки-красавушки / Л. Левчев. – Саранск
1. – 1977. – 216с.
307781
  Малашкин С.И. Девушки / С.И. Малашкин. – М., 1956. – 516с.
307782
  Щербакова В.А. Девушки / В.А. Щербакова. – Сыктывкар, 1964. – 243с.
307783
  Малашкин С.И. Девушки / С.И. Малашкин. – М., 1977. – 429с.
307784
  Баблюк Б.Т. Девушки в пилотках / Б.Т. Баблюк. – Сыктывкар, 1967. – 60с.
307785
  Богатырев А.Т. Девушки в серых шинелях / А.Т. Богатырев. – К, 1983. – 175с.
307786
  Богатырев А.Т. Девушки в серых шинелях / А.Т. Богатырев. – К, 1983. – 175с.
307787
  Выборных И.С. Девушки в солдатских шинелях / И.С. Выборных. – Москва, 1987. – 127с.
307788
  Чувилкин В.А. Девушки в шинелях / В.А. Чувилкин. – М, 1982. – 141с.
307789
  Мелихов А. Девушки и смерть : рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 71-90. – ISSN 0130-7673
307790
  Ачебе Чинуа Девушки на войне / Ачебе Чинуа. – Москва, 1975. – 48с.
307791
  Баяндин А.Д. Девушки нашего полка / А.Д. Баяндин. – Пермь, 1962. – 56с.
307792
  Канайкина Екатерина Девушки пахнут мятой : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 7-8. – ISSN 0012-6756
307793
  Промет Л. Девушки с неба. / Л. Промет. – М, 1990. – 619с.
307794
  Литвейко А.И. Девушки с электроламповой. / А.И. Литвейко. – М., 1957. – 48с.
307795
  Спарк М Девушки со скромными средствами / М Спарк. – Л, 1992. – 448с.
307796
  Сергеева Л. Девушки, цветы, аэропланы // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 12-18 октября (№ 41)


  В Запорожье вспомнили о замечательном художнике XX в. Александре Тышлере. Поводом стал выпуск биографической книги-альбома "Александр Тышлер и Мелитополь", пополнившей скудную библиографию об этом человеке. Автор, дотошный хранитель сведений о нем и ...
307797
  Щербакова В.А. Девушки. / В.А. Щербакова. – М., 1957. – 270с.
307798
  Исламов Денис Фатхиевич Девушки. / Исламов Денис Фатхиевич. – Уфа, 1957. – 77с.
307799
  Щербакова В.А. Девушки. / В.А. Щербакова. – Ташкент, 1962. – 251с.
307800
  Исламов Денис Фатхиевич Девушки. / Исламов Денис Фатхиевич. – Уфа, 1965. – 144с.
307801
  Астафьева Н.Г. Девчата / Н.Г. Астафьева. – Москва, 1959. – 109с.
307802
  Бедный Б.В. Девчата / Б.В. Бедный. – М., 1967. – 519с.
307803
  Бедный Б.В. Девчата / Б.В. Бедный. – М., 1975. – 254с.
307804
  Бедный Б.В. Девчата / Б.В. Бедный. – М., 1983. – 526с.
307805
  Бедный Б.В. Девчата / Б.В. Бедный. – Москва, 1984. – 526с.
307806
  Бедный Б.В. Девчата / Б.В. Бедный. – Москва, 1984. – 526с.
307807
  Родионова М.Г. Девченка идет на войну / М.Г. Родионова. – М., 1990. – 286с.
307808
  Бринский А.П. Девчонка из Марьиной рощи / А.П. Бринский. – М., 1973. – 47с.
307809
  Потемкина В.А. Девчонка с нашей улицы. / В.А. Потемкина, Х.Н. Херсонский. – М., 1955. – 31с.
307810
  Бояршинова Э.И. Девчонка, которая дарит цветы / Э.И. Бояршинова. – Архангельск, 1964. – 64с.
307811
  Панов А.С. Девчонки и мальчишки. / А.С. Панов. – Ташкент, 1963. – 86с.
307812
  Вторушин С.В. Девчонки. / С.В. Вторушин. – Барнаул, 1964. – 63с.
307813
  Логинов В.Н. Девчурка / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1960. – 46с.
307814
  Д"Аннунцио Г. Девы скал : роман / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Н.И. Бронштейна. – Москва : Акц. о-во " Универсальная библиотека" ; [Типогр. и цинкогр. Т./д. "Мысль"], 1915. – 281 с. – (Универсальная библиотека ; № 1110-1112)
307815
  Фейгин Э.А. Девяносто девять вопросительных знаков / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1984. – 664с.
307816
  Волошин Д.А. Девяносто лет со дня рождения Александра Николаевича Баха / Д.А. Волошин. – Ленинград, 1947. – с.
307817
  Гюго В. Девяносто третий / В. Гюго. – М.-Л., 1929. – 384с.
307818
  Гюго В. Девяносто третий / В. Гюго. – М., 1935. – 388с.
307819
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Иркутск, 1949. – 184 с.
307820
  Гюго В. Девяносто третий год : роман / Виктор Гюго. – Москва ; Лениград : Детская литература, 1950. – 304 с. : портр. – В кн. статья: О романе Виктора Гюго "девяносто третий год" / Н. Славятинский, с. 5-22. – (Школьная библиотека)
307821
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Москва ; Ленинград, 1952. – 280 с.
307822
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Москва, 1953. – 392 с.
307823
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1960. – 432с.
307824
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1967. – 270с.
307825
  Гюго В. Девяносто третий год : Роман / В. Гюго. – Москва : Детская литература, 1971. – 270с. – (Школьная библиотека)
307826
  Гюго В. Девяносто третий год : Роман / В. Гюго. – Москва : Художественная литература, 1972. – 399с.
307827
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1973. – 719с.
307828
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1975. – 270с.
307829
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Минск, 1977. – 351с.
307830
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Махачкала, 1979. – 270с.
307831
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1980. – 270с.
307832
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Москва : Правда, 1981. – 399с.
307833
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1983. – 270с.
307834
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Тула, 1983. – 334с.
307835
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1984. – 430с.
307836
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Днепропетровск, 1986. – 365с.
307837
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Алма-Ата, 1986. – 367с.
307838
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Ташкент, 1986. – 364с.
307839
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1987. – 253с.
307840
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1987. – 413с.
307841
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Л., 1987. – 269с.
307842
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – М., 1988. – 400с.
307843
  Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. – Ташкент, 1988. – 364с.
307844
  Причард К.С. Девяностые годы / К.С. Причард. – Москва : Иноиздат, 1949. – 392 с.
307845
  Причард К.С. Девяностые годы : Роман. Золотые мили. Крылатые семена / К.С. Причард. – 2-е изд. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1954. – 511с.
307846
  Причард К.С. Девяностые годы : Роман. Золотые мили. Крылатые семена / К.С. Причард. – 3-е изд. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1958. – 520с.
307847
  Причард К.С. Девяностые годы / К.С. Причард. – М., 1983. – 542с.
307848
  Львов В. Девяностые годы и творчество В. Вересаева / В. Львов. – СПб. – 54с.
307849
  Причард К.С. Девяностые оды / К.С. Причард. – М., 1949. – 392с.
307850
  Кавторин В. Девяностые: лихие или великие? = Статья третья : из недавнего прошлого // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 12. – С. 130-149. – ISSN 0321-1878
307851
  Кавторин В. Девяностые: лихие или великие? : проза: из недавнего прошлого // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 10. – С. 169-188. – ISSN 0321-1878


  История СССР: перестройка
307852
  Буйко Р.А. Девясил высокий, его биология и эфиромасличность в Ленинградской области : Автореф... канд. биол.наук: / Буйко Р. А.; Тартуский ГУ. – Л., 1960. – 16л.
307853
  Туренская В.И. Девятая / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1958. – 250с.
307854
   Девятая (конкурскная) выставка работ самостоятельных художников Московской области. – М, 1960. – 48с.
307855
  Жаров В.И. Девятая благодарность / В.И. Жаров. – Москва, 1963. – 48с.
307856
  Петров П.П. Девятая бригада / П.П. Петров. – М., 1985. – 77с.
307857
  Карпов А.Е. Девятая вертикаль / А.Е. Карпов, А.Б. Рошаль. – М., 1978. – 303с.
307858
  Карпов А.Е. Девятая вертикаль / А.Е. Карпов, А.Б. Рошаль. – М., 1979. – 318с.
307859
  Болотин А.И. Девятая Всероссийская конференция РКП/б/. / А.И. Болотин. – Москва, 1949. – 56с.
307860
  Болотин А. Девятая Всероссийская конференция РКП/б/. / А. Болотин. – Москва, 1950. – 56с.
307861
   Девятая выставка живописи и графики художников-педагогов г.Москвы. – М, 1956. – 31с.
307862
   Девятая выставка произведений искусства, реставрированных Всероссийским художественным научно-реставрационным центром им.И.Э.Грабаря. – Москва, 1988. – 208с.
307863
   Девятая героическая. – Одесса, 1975. – 152с.
307864
  Афанасьев П. Девятая грань / П. Афанасьев. – Тамбов, 1963. – 23с.
307865
  Александров В.Е. Девятая звезда / В.Е. Александров. – Ташкент, 1959. – 166с.
307866
   Девятая конференция РКП(б).Сентябрь 1920 года. – М, 1972. – 392с.
307867
  Болотин А.И. Девятая конференция РКП/б/. / А.И. Болотин. – Москва, 1956. – 47с.
307868
   Девятая конференция украинского паразитологического общества : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1980. – 184 с.
307869
   Девятая конференция украинского паразитологического общества : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1980. – 214 с.
307870
   Девятая конференция украинского паразитологического общества : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 3. – 1980. – 222 с.
307871
   Девятая конференция украинского паразитологического общества : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 4. – 1980. – 218 с.
307872
   Девятая конференция украинского паразитологического общества : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 5. – 1980. – 127 с.
307873
   Девятая летняя математическая школа. – 2-е изд. испр. – Л, 1976. – 364с.
307874
   Девятая Межвузовская научно-методическая конференция. – М
1. – 1969. – 118с.
307875
   Девятая Межвузовская научно-методическая конференция. – М
2. – 1969. – с.
307876
   Девятая Международная конференция по нелинейным колебаниям. – К, 1981. – 379с.
307877
   Девятая Международная конференция по нелинейным колебаниям. – К
1. – 1984. – 455с.
307878
   Девятая Международная конференция по нелинейным колебаниям. – К
3. – 1984. – 537с.
307879
   Девятая Международная конференция по физике высоких энергий.Киев 15-25 июля 1959. – Москва, 1961. – 740с.
307880
   Девятая научная конференция ИНХ со АН СССР (24-28 апреля 1972). – Новосибирск, 1972. – 72с.
307881
   Девятая научная конференция Научной библмотеки ТГУ. – Тарту, 1982. – 142с.
307882
   Девятая научная конференция по изучению водоемов Прибалтики 14-16 сентября 1961. – Рига, 1961. – 176с.
307883
   Девятая научная сессия (КГУ : Секция экономики. – Киев, 1952. – 13с.
307884
  Шевченко И.Н. Девятая пластунская / И.Н. Шевченко, П.Н. Калиновский. – М, 1970. – 191с.
307885
  Найденов В.С. Девятая пятилетка: достижения экономики развитого социализма / В.С. Найденов. – Киев, 1976. – 191с.
307886
   Девятая республиканская межвузовская конференция по вопросам испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем. – Одесса, 1969. – 94с.
307887
   Девятая сессия Верховного Совета Литовской ССР (четвертого созыва) 19-20 января 1959 г. Стенографический отчет.. – Вильнюс, 1959. – 1822с.
307888
  Альшванг А. Девятая симфония Бетхована / А. Альшванг. – 2-е. – Москва, 1960. – 30с.
307889
  Ванслов В.В. Девятая симфония Бетховена / В.В. Ванслов. – Москва ; Ленинград, 1951. – 20 с.
307890
  Рабинович А.С. Девятая симфония Беховена / А.С. Рабинович. – 3-е. – Л., 1946. – 30с.
307891
  Кондаков А.А. Девятая стрелковая / А.А. Кондаков. – Майкоп, 1958. – 100с.
307892
   Девятая украинская республиканская конференция по физической химии. – Киев, 1970. – 212с.
307893
  Ефремов Ф. Девятилетнее странствование : к 200-летию со дня рождения автора / Ф. Ефремов. – Москва : Географгиз, 1950. – 76 с.
307894
  Ефремов Ф. Девятилетнее странствование / Ф. Ефремов. – М., 1952. – 88с.
307895
  Булгакова И.В. Девятнадцатая Гаванская международная книжная ярмарка: грани сотрудничества России и Кубы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 87-92. – ISSN 0869-608Х
307896
  Ольхин Б.Е. Девятнадцатая осень / Б.Е. Ольхин. – Иваново, 1958. – 87с.
307897
  Лоза Г.А. Девятнадцатого года, весной... / Г.А. Лоза. – К., 1981. – 262с.
307898
   Девятнадцатое совещание по проблемам высшей нервной деятельности. – Л, 1960. – 231с.
307899
  Котляревский Н.А. Девятнадцатый век / Н.А. Котляревский. – Петербург : Наука и школа, 1921. – 298с.
307900
   Девятнадцатый съезд Коммунистической партии Австралии. – М, 1962. – 212с.
307901
   Девятнадцатый съезд коммунистической партии Советского Союза и задачи строительства коммунизма в СССР. : Библиографические и методические материалы. – Москва, 1953. – 40с.
307902
  Брусникин А. Девятный Спас : [роман] / Анатолий Брусникин. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 510 с. – ISBN 978-5-17-048718-9; 978-5-271-18691-2;
307903
  Ефремов Ю.И. Девятое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звёзд, содержащее сведения о 337 переменных звёздах обозначенных в 1957 г. / Ю.И. Ефремов, П.Н. Холопов. – М., 1958. – 48с.
307904
  Архипенко В. Девятое мая // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 5 (1612). – С. 7-16. – ISSN 0869-44435
307905
  Келлерман Б. Девятое ноября / Б. Келлерман. – М, 1923. – 109с.
307906
  Келлерман Б. Девятое ноября : Пляска смерти - Романы / Б. Келлерман. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 692с.
307907
  Келлерман Б. Девятое ноября : Роман; Пляска смерти: Роман / Б. Келлерман. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 703с.
307908
  Келлерман Б. Девятое ноября / Б. Келлерман. – Куйбышев, 1960. – 658с.
307909
   Девятое сентября. – М, 1973. – 405с.
307910
   Девятое совещание по паразитологическим проблемам 28 марта-3 апреля 1957г. : тезисы докладов. – Москва; Ленинград : Изд-во А.Н. СССР, 1957. – 296 с.
307911
  Алданов М.А. Девятое термидора / М.А. Алданов. – Москва, 1989. – 620с.
307912
  Алданов Марк Девятое термидора. Чертов мост: (тетралогия-Мыслитель) / Алданов Марк; Худ.П.С.Сацкий. – Москва-Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 544с. – ISBN 5-15-000889-3; 966-03-0203-7
307913
  Кон Ф.Я. Девятое января / Ф.Я. Кон. – М, 1931. – 47с.
307914
  Фрайман А.Л. Девятое января 1905 года / А.Л. Фрайман. – Л., 1955. – 40с.
307915
  Кипиани Эдишер Девятые врата: Роман, повести, рассказы. / Кипиани Эдишер. – М., 1978. – 335с.
307916
  Черкашина М.А. Девятый "А" / М.А. Черкашина. – Владивосток, 1964. – 76с.
307917
  Борическая Е.Е. Девятый "Б" / Е.Е. Борическая. – Минск, 1959. – 182с.
307918
  Родичев Н.И. Девятый "Б" / Н.И. Родичев. – М., 1963. – 107с.
307919
  Эренбург И.Г. Девятый вал / И.Г. Эренбург. – М, 1953. – 732с.
307920
  Тарпан Г.А. Девятый вал : Повесть / Г.А. Тарпан. – Москва : Советский писатель, 1962. – 406с.
307921
  Кузьминков Н.В. Девятый вал / Н.В. Кузьминков. – Воронеж, 1975. – 159с.
307922
  Белянкин Е.О. Девятый вал / Е.О. Белянкин. – Москва, 1984. – 319с.
307923
  Белянкин Е.О. Девятый вал / Е.О. Белянкин. – Симферополь, 1987. – 318с.
307924
  Мар Н.И. Девятый день войны / Н.И. Мар. – М., 1984. – 125с.
307925
  Фиалков Ю.Я. Девятый знак / Ю.Я. Фиалков. – М., 1963. – 142с.
307926
  Фиалков Ю.Я. Девятый знак / Ю.Я. Фиалков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 174с.
307927
   Девятый каталог данных, поступивших в центр Б-2 за период с 1-го июля1957 г. по 15 июня 1962 г. – М, 1962. – 168с.
307928
   Девятый Конгресс INQUA в Новой Зеландии : Итоги и материалы. – Москва : Наука, 1977. – 232 с.
307929
  Поперечный А.Г. Девятый круг / А.Г. Поперечный. – М., 1968. – 130с.
307930
  Крым А.И. Девятый круг / А.И. Крым. – Ужгород, 1989. – 238с.
307931
   Девятый международный конгресс по микробиологии : симпозиумы. – Москва
А-1 : [Генетическая регуляция метаболизма микроорганизмов]. – 1966. – 480 с. : рис., табл.
307932
   Девятый международный съезд славистов. – К, 1983. – 72с.
307933
  Васенев Н.Ф. Девятый пассажир / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1966. – 166с.
307934
   Девятый пленум Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов. – М, 1962. – 230с.
307935
   Девятый праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1967. – 104с.
307936
  Вавилов А.П. Девятый пятилетний план и повышени е эффективности производства / А.П. Вавилов. – Москва, 1973. – 32с.
307937
   Девятый съезд революционного профсоюзного движения ЧССР. – Прага, 1978. – 159с.
307938
  Бахшиев Д.Ю. Девятый съезд РКП(б) / Д.Ю. Бахшиев. – Москва, 1949. – 88с.
307939
  Бахшиев Д.Ю. Девятый съезд РКП(б) / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1955. – 88с.
307940
   Девятый съезд РКП(б). – М, 1960. – 651с.
307941
  Юшина Т.Ф. Девятый съезд советских профсоюзов. / Т.Ф. Юшина. – М., 1958. – 78с.
307942
  Астафьев Т.Д. Девятый этаж / Т.Д. Астафьев. – Воронеж, 1989. – 318с.
307943
  Михайловский Н.Г. Девять баллов / Н.Г. Михайловский. – Мурманск, 1962. – 200с.
307944
  Пархомов М.Н. Девять баллов. Повести / М.Н. Пархомов. – М., 1968. – 111с.
307945
  Вахов А.А. Девять бесстрашных / А.А. Вахов. – Ленинград, 1944. – 167с.
307946
  Чуковский Н.К. Девять братьев / Н.К. Чуковский. – М, 1943. – 191с.
307947
  Коршунов М.П. Девять возвращений. / М.П. Коршунов. – М., 1967. – 63с.
307948
  Коршунов М.П. Девять возвращений. / М.П. Коршунов. – М., 1971. – 367с.
307949
  Коршунов М.П. Девять возвращений. / М.П. Коршунов. – М., 1989. – 348с.
307950
  Бругелитт Ф. Девять ворот / Ф. Бругелитт. – М, 1992. – 523с.
307951
   Девять встреч : Персидские анонимные повести. – Москва : Наука, 1988. – 267с.
307952
   Девять графиков Грузии. – М, 1985. – 32с.
307953
  Шальне А.А. Девять дел одного года / А.А. Шальне. – М., 1984. – 176с.
307954
  Шальнев А.А. Девять дел одного года. / А.А. Шальнев. – М., 1984. – 176с.
307955
  Бакланов Г.Я. Девять дней / Г.Я. Бакланов. – М., 1958. – 191с.
307956
  Арутюнов Сергей Девять дней : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 5 (652). – С. 50-54. – ISSN 0132-2036
307957
  Степаненко В.И. Девять дней без тревог. / В.И. Степаненко. – М., 1977. – 233с.
307958
  Зязиков Б.Х. Девять дней из жизни героя / Б.Х. Зязиков. – Грозный, 1973. – 103с.
307959
  Ромм М.И. Девять дней одного года / М.И. Ромм, Д.Я. Храбровицкий. – М, 1962. – 88с.
307960
   Девять комментариев о коммунистической партии : книга, которая совершила переворот в умах китайцев по всему миру : книга, которая привела к распаду коммунистической партии : [журналист. расследование] / [газета "Великая Эпоха"]. – [Днепропетровск] : Дриант, 2008. – 252, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Международный проект "Великая Эпоха"). – ISBN 978-966-96701-3-7


  "Девять комментариев" - это начало разговора о том, чем на самом деле является коммунистическая партия Китая. Редакция газеты "Великая Эпоха" верит, что весь мир нуждается в возможности принять участие в этом разговоре. При чтении данной книги, ...
307961
  Астахов Е.Е. Девять кругов / Е.Е. Астахов. – Куйбышев, 1986. – 447с.
307962
  Изюмский Б.В. Девять лет / Б.В. Изюмский. – Москва, 1966. – 400с.
307963
  Шеварднадзе Э.А. Девять месяцев одного года. / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1988. – 15с.
307964
  Априлов Б. Девять миль нежности / Б. Априлов. – 2-е изд., испр. – София, 1968. – 176с.
307965
  Маевский С. Девять с неба / С. Маевский. – М, 1964. – 347с.
307966
  Морозов А.Г. Девять ступеней в небытие / А.Г. Морозов. – Саратов, 1991. – 381с.
307967
  Козаков М. Девять точек. / М. Козаков. – 4-е изд. – Л., 1933. – 380с.
307968
  Козаков М. Девять точек. / М. Козаков. – 2-езд., испр. автором. – М., 1935. – 391с.
307969
  Козаков М. Девять точек. / М. Козаков. – 2-езд., испр. автором. – М.
Кн.2. – 1935. – 391с.
307970
  Козаков М. Девять точек. / М. Козаков. – М.
Кн.3. – 1936. – 323с.
307971
  Князев В.В. Девять улыбок. / В.В. Князев, В.П. Шикунов. – Куйбышев, 1964. – 29с.
307972
  Пальман В.И. Девять хат окнами на Глазомойку / В.И. Пальман. – М, 1984. – 400с.
307973
   Девять художественных выставок в Москве. – М, 1959. – 179с.
307974
   Девять чемпионов. – М, 1964. – 122с.
307975
  Ткаченко К.И. Девять январей. / К.И. Ткаченко. – М., 1973. – 144с.
307976
  Колесник А.Д. Девятьсот героических дней. / А.Д. Колесник. – М., 1984. – 64с.
307977
   Девятьсот дней. – Л, 1948. – 512с.
307978
   Девятьсот дней. – Л, 1957. – 596с.
307979
   Девятьсот дней. – 2-е доп. – Л, 1962. – 600с.
307980
  Максименко М.М. Девятьсот дней в огне / М.М. Максименко. – Симферополь, 1970. – 92с.
307981
  Федоров В.Д. Девятьсот дней разведчика / В.Д. Федоров. – М., 1967. – 219с.
307982
  Пастернак Б.Л. Девятьсот пятый год. / Б.Л. Пастернак. – М.-Л., 1927. – 100с.
307983
  Дега Эдгар Дега / Дега Эдгар. – М-Л, 1965. – 39с.
307984
  Русакова Р. Дега. / Р. Русакова. – М., 1968. – 30с.
307985
  Кадик А.А. Дегазация верхней мантии при плавлении / А.А. Кадик, О.А. Луканин. – М., 1986. – 95с.
307986
   Дегазация земли и геотектоника. – М, 1976. – 90с.
307987
   Дегазация Земли и геотектоника. – Москва : Наука, 1980. – 291с.
307988
   Дегазация Земли и геотектоника. – М, 1985. – 199с.
307989
   Дегазация Земли и геотектоника. – М, 1991. – 260с.
307990
  Бережной А.И. Дегазация промывочных растворов в бурении / А.И. Бережной, Н.И. Дегтев. – М, 1963. – 167с.
307991
  Бабминдра П В. Дегенерация и регенерация межнейронных синапсов : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 099 / Бабминдра В.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 32 с.
307992
  Кирюшко Н.В. Дегероїзація персонажа в сучасній науковій фантастиці (на матеріалі французької літератури) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 145-151. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Аналізується еволюція героя сучасної наукової фантастики Франції від романтичного характеру до персонажа-схеми.
307993
  Гельман Н.С. Дегидразы созревающего и прорастающего зерна пшеницы. : Автореф... Канд.диссертации.наук: / Гельман Н.С.; Ин-т биохимии. – М, 1949. – 16л.
307994
  Гукасян Арам Оганесович Дегидратационная изомеризация предшественников ДДТ и его аналогов. Новый синтез a,B,B-тригалостиролов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гукасян Арам Оганесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
307995
  Чалая Г.М. Дегидратация гптакристаллогидратов сульфатов переходных металлов и ее связь со свойствами водных растворов тех же солей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Чалая Г.М. ; МГУ. – Москва, 1985. – 16 с.
307996
  Хаматов А.Х. Дегидратация третичных трехатомных спиртов ацетиленового ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хаматов А.Х.; АН СССР.Отд.хим.наук.Ин-т органич.химии. – Сталинабад, 1955. – 15л.
307997
  Скарченко В.К. Дегидрирование углеводородов. / В.К. Скарченко. – К., 1981. – 328с.
307998
  Малоок Григорий Петрович Дегидрирование эфиров высших жирных кислот : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.03 / Малоок Григорий Петрович; Моск. ин-т нефтехимии и газовой промышленности им. И.М.Губкина. – М., 1974. – 26л.
307999
  Ростомян Ира Мовсесевна Дегидрогалогенирование галоидорганических соедиений с использованием катализаторов межфазного переноса : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ростомян Ира Мовсесевна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 18л.
308000
  Балясный С.С. Дегидрогенизация метанола до формальдегида : Дис... наук: / Балясный С.С.;, 1940. – 109л.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,