Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Корсак В.І. "Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 131-137 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
307002
  Пешек Я. "Дворянин" став президентом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 5 (273). – С. 42. – ISSN 1996-1561


  Президентом Чехії обрано Мілоша Земана
307003
  Величко Н. "Де б він не був, що б не робив, він крізь був самим собою і не міг бути нічим іньшим" : "Рідний край " про Івана Франкав (1905-1916, 1999-2007 рр.) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 97-102.
307004
  Збожна О. "Де ж бо ви, борці народні?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  170 років від дня народження Василя Мови, українського поета.
307005
  Кривуцький І. "Де срібнолентий Сян пливе..." / І. Кривуцький. – Київ : Брама, 1999. – 452с. – ISBN 966-7573-08-7
307006
  Кривуцький Іван "Де срібнолентий Сян пливе..." / Кривуцький Іван. – 2-ге вид-ня, доповн. – Львів : Логос, 2000. – 376с. – ISBN 966-7379-25-7
307007
  Гайда В. "Де сяє красою жах..." = Сонети до Психеї : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 77-84. – ISSN 0208-0710
307008
  Надтока О.О. "Дебалканізація Європи" : Конструювання нової ментальної карти Старого Світу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 65 : Історичні науки. – С. 71-76
307009
  Пантелєєва І. "Деварваризація" античного соціуму як соціокультурний феномен // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 91-96. – ISSN 0321-0499
307010
  Пичугина О. "Девочка на шаре" и читатели рассказа В. Драгунского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 110-123. – ISSN 0042-8795
307011
  Пасльон Ю. ... Де лани широкополі... // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Про Канівський заповідник - один із найстаріших в Україні. Ним опікується Київський університет.
307012
  Клер А. Двое детей в сердце Африки. / А. Клер. – М, 1969. – 104с.
307013
  Каманин Ф.Г. Двое знаменитых. -- (Первые ласточки. -- Мой товарищ). / Ф.Г. Каманин. – М., 1972. – 544с.
307014
  Малыгина Н.П. Двое и война : повести / Н.П. Малыгина. – Москва, 1973. – 304 с.
307015
  Малыгина Н.П. Двое и война : Повести. / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1982. – 304с.
307016
  Картушин И.П. Двое и город / И.П. Картушин. – Новосибирск, 1985. – 158с.
307017
  Назаров Р.В. Двое и другие / Р.В. Назаров. – Л., 1990. – 397с.
307018
  Рахманин Сергей Двое и одна // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 44. – С. 44-46
307019
  Рожков Н. Двое и птицы / Н. Рожков. – Ташкент, 1968. – 144с.
307020
  Назарли Двое из 120 / Назарли, , Гаджи Баба. – Баку, 1958. – 181с.
307021
  Погони А. Двое из многих / А. Погони. – М., 1975. – 360с.
307022
  Муравин Г.Л. Двое из многих тысяч / Г.Л. Муравин. – Москва, 1967. – 119 с.
307023
  Солоухин В.А. Двое из нашего дома / В.А. Солоухин. – Донецк, 1963. – 40с.
307024
  Ватлин А.Ю. Двое из тысячи: Вильгельм Керф (Клейст) и Ганс Гримм (Мориц) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-53. – ISSN 0042-8779


  О судьбе немецких антифашистов В. Керфе и Г. Гримме, репрессированных в 1937-1938 гг.
307025
  Лайт Дж. Двое на берегу : Роман / Пер. с англ. А.Б.Дмитриевой; Дждоуи Лайт. – Москва, 1998. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0748-2
307026
  Мусатов А.И. Двое на большом поле / А.И. Мусатов. – М., 1960. – 62с.
307027
  Ляшенко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Ляшенко. – М., 1978. – 112с.
307028
  Лященко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Лященко. – М., 1978. – 112с.
307029
   Двое на земле. – М., 1988. – 573с.
307030
  Гибсон У. Двое на качелях / У. Гибсон. – М., 1962. – 116с.
307031
  Баужа А. Двое на набережной / А. Баужа. – Вильнюс, 1972. – 248с.
307032
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе / С.Н. Гастев. – Саратов, 1968. – 86с.
307033
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе. -- (Время штормов. Повести -- Капитан Майнис. Рассказ). / С.Н. Гастев. – Пенза, 1963. – 148с.
307034
   Двое на озере Кумран. – М., 1972. – 215с.
307035
  Васин М. Двое на перекрестке / М. Васин. – Новосибирск, 1967. – 164с.
307036
  Корпачев Э.М. Двое на перроне / Э.М. Корпачев. – М., 1973. – 176с.
307037
  Путилов Б.А. Двое на профиле / Б.А. Путилов. – М., 1968. – 232с.
307038
  Голощапов Н.П. Двое на рассвете / Н.П. Голощапов. – Челябинск, 1961. – 98с.
307039
  Абрамов С.А. Двое под одним зонтом / С.А. Абрамов. – Москва, 1981. – 48с.
307040
  Папуловский И.П. Двое с нашей стороны: повести / И.П. Папуловский. – М., 1981. – 159с.
307041
  Продан Ю.Ю. Двое с пятой заставы / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1969. – 112с.
307042
  Вайнер А.А. Двое среди людей / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1990. – 144с.
307043
  Гуриненко П. Двое суток молчания / П. Гуриненко. – М., 1968. – 159с.
307044
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – Воронеж, 1965. – 180с.
307045
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – М., 1966. – 189с.
307046
  Монастырев В.А. Двое у ручья. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1965. – 227с.
307047
  Толстая Н.Н. Двое: Разное / Н.Н. Толстая, Т.Н. Толстая. – Москва : Подкова, 2001. – 384с. – ISBN 5-94584-034-3
307048
  Ибрагимова А.З. кызы Двоевластие в Азербайджане : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.02 / Ибрагимова А.З. кызы ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 44 с.
307049
  Бабикова Е.Н. Двоевластие в Сибири / Е.Н. Бабикова. – Томск, 1980. – 159с.
307050
  Сікора В.С. Двоелементні бази гіпероктаедральних груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-93. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджуються системи твірних вінцевих добутків двох симетричних груп S[нижній індекс 2] та S[нижній індекс n]. Доведено, що в таких групах можна побудувати незвідні системи твірних, які складаються лише з двох елементів.
307051
  Шимборская В. Двоеточие : Книга стихов // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С.3-19. – ISSN 1130-6545
307052
  Щегельский П.Г. Двоє / П.Г. Щегельский. – Київ, 1989. – 271с.
307053
  Олійник Борис Двоє : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 282-285
307054
  Бернгейм Е. Двоє : міні-роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 131-145. – ISSN 0320-8370
307055
  Грищук Б.А. Двоє в березні / Б.А. Грищук. – К, 1980. – 200с.
307056
  Куртяк Є.Г. Двоє в дорозі / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1975. – 175с.
307057
  Калчев К. Двоє в новому місті / К. Калчев. – К., 1972. – 197с.
307058
  Качковський Л.Д. Двоє в осінній вечір / Л.Д. Качковський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 317 с.
307059
  Сироватський В.М. Двоє в серпні / В.М. Сироватський. – Дніпропетровськ, 1984. – 110с.
307060
  Клер А. Двоє дітей в серці Африки. / А. Клер. – К, 1972. – 102с.
307061
  Рочев Я.М. Двоє друзів. / Я.М. Рочев. – К, 1962. – 365с.
307062
  Вайнер А.А. Двоє межи людьми / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Київ, 1973. – 135с.
307063
  Полотнюк Я. Двоє на високогір"ї : житейська історія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 76-117. – ISSN 0130-1608
307064
  Галюк В.С. Двоє на косі / В.С. Галюк. – Х, 1979. – 167с.
307065
  Омельченко М.М. Двоє на святі / М.М. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 207 с.
307066
  Малик В. Двоє над прірвою / В. Малик. – К., 1983. – 300с.
307067
  Клименко Олена Двоє обабіч "мерседеса" : історія кохання на дві дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 94-111. – ISSN 0130-321Х
307068
  Абрамов Сергій Олександрович Двоє під однією парасолькою / Абрамов Сергій Олександрович. – Київ, 1984. – 204с.
307069
  Альєнде Ісабель Двоє слів : Оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 160-163. – ISSN 0208-0710
307070
   Двоє слів про дев"яності... і не тільки // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 385-400


  "Дев"яностик Олександр Яровий відповідає на питання "двохтисячника" Олександра Стусенка. Роздуми над прочитаною книгою М. Розумного, А. Кокотюхи "Любити живих"
307071
  Грінчак В.Я. Двоє у морі / В.Я. Грінчак. – К., 1982. – 20с.
307072
  Герасименко Ю.Г. Двоє у світі / Ю.Г. Герасименко. – Х, 1985. – 136с.
307073
  Томчаній М. Двоє щасливих. / М. Томчаній. – Ужгород, 1958. – 112с.
307074
  Щегельский П.Г. Двоє. / П.Г. Щегельский. – К, 1985. – 254с.
307075
  Романова Н.С. Двоєдність морально-релігійних і філософсько-правових ідей в російській філософській традиції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.163-167
307076
  Шолохов М. Двозаміжня / М. Шолохов. – К, 1958. – 56с.
307077
  Нікітченко М.С. Двозначні та багатозначні композиційно-номінативні логіки / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-206. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено композиційно номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних і часткових неоднозначних квазіарних предикатів на пропозиційному, реномінативному та кванторному рівнях. Встановлено зв"язки між цими логіками та 3-значними і ...
307078
  Либер А.Е. Двоичная булева алгебра и ее приложения / А.Е. Либер. – Саратов, 1966. – 80 с.
307079
  Глобус И.А. Двоичное кодирование в асинхронных системах / И.А. Глобус. – М, 1972. – 108с.
307080
  Бохманн Д. Двоичные динамические системы. / Д. Бохманн, Х. Постхоф. – М., 1986. – 400с.
307081
  Городянська Л.В. Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об"єктів інтелектуальної власності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
307082
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Вакуліна В. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 148л. – Бібліогр.:л.142-148
307083
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.04 / Вакуліна В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
307084
  Гребенюк М.Ф. Двоїсті афінні зв"язності на регулярній гіперполосі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується питань диференціальної геометрії багатовимірного проективного простору. Розглядаються регулярні гуперполоси розширеного неевклідового простору. Вводяться тензори, які визначають в околі третього порядку гіперполоси оснащу вальні ...
307085
  Габова Е.В. Двойка по поведению / Е.В. Габова. – Москва, 1989. – 204с.
307086
  Коконин Л.В. Двойка по русскому / Л.В. Коконин. – Ярославль, 1980. – 239с.
307087
  Безрукова Лариса Георгиевна Двойная актуализация как универсальная и идиоэтническая черта функционирования фразеологических единиц (Опыт контрастивного описания на материале русского и немецкого языков) : Автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.19 / Безрукова Лариса Георгиевна; Моск. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1990. – 25л.
307088
  Федоров Г.И. Двойная аппроксимация кривой намагничивания и ее применение для расчета и анализа ферромагнитных устройств. : Автореф... канд. техн.наук: 05.276 / Федоров Г.И.; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1970. – 24л.
307089
   Двойная бухгалтерия в популярных очерках : издание журнала "Счетоводство". – С.-Петербург : Тип. А.М. Вольфа
Вып. 1. – 1890. – 160 с.
307090
  Обельченко Мария Двойная жизнь Чарлза Диккенса : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 124-134 : Фото
307091
  Обельченко М. Двойная жизнь Чарльза Диккенкса // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 124-134.
307092
  Завалишина В.М. Двойная западня / В.М. Завалишина, Н.А. Смешнов. – Киев, 1967. – 158с.
307093
  Нариньян С.Д. Двойная игра / С.Д. Нариньян. – Москва, 1951. – 64с.
307094
  Карасимеонов А. Двойная игра / А. Карасимеонов. – М, 1984. – 191с.
307095
  Карасимеонов А. Двойная игра / А. Карасимеонов. – М, 1984. – 191с.
307096
  Карасимеонов А. Двойная игра / А. Карасимеонов. – М, 1984. – 182с.
307097
  Карасимеонов А. Двойная игра / А. Карасимеонов. – М, 1984. – 182с.
307098
  Карау Г. Двойная игра / Г. Карау. – М., 1986. – 325с.
307099
  Карау Г. Двойная игра / Г. Карау. – М., 1991. – 312с.
307100
  Ли Р. Двойная игра / Р. Ли. – М., 1993. – 256с.
307101
  Фаррер К. Двойная ошибка. / К. Фаррер. – Птгр._М, 1923. – 80с.
307102
  Михале А. Двойная партия в шахматы / А. Михале. – Бухарест, 1970. – 40с.
307103
  Батусов Ю.А. Двойная перезарядка Га-мезонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3249 / Батусов Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исслед. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1967. – 18л.
307104
  Козлов В.Ф. Двойная перезарядка однозарядных положительных ионов при малых энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Козлов В.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1966. – 9 с. – Бібліогр. : с. 9
307105
  Тувдендорж Д. Двойная перезарядка п-мезонов и образование мезонов мезонами при энергиях 170-390 Мэв. 1-5445 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Тувдендорж Д.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.11-12
307106
  Резанова Н. Двойная петля // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 52-87. – ISSN 1728-8568
307107
   Двойная радуга - A double rainbow. – М., 1988. – 270с.
307108
  Тихонов Николай Семенович Двойная радуга : Рассказы - воспоминания / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1964. – 682с.
307109
  Тихонов Николай Семенович Двойная радуга / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1969. – 486с.
307110
   Двойная радуга. – М., 1983. – 487с.
307111
  Уотсон Д.Д. Двойная спираль / Д.Д. Уотсон. – М, 1969. – 152с.
307112
  Лотяну Э. Двойная спираль / Э. Лотяну. – Кишинев, 1976. – 136с.
307113
  Жолковский Александр Двойная спираль = Виньетки // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 95-122. – ISSN 0130-7673
307114
  Кризи Д. Двойная ставка на смерть : [повесть] / Джон Кризи ; [пер. с англ.: Н. Рудницкая, А. Репко] // Детектив Великобритании : [сборник] : пер. с англ. – Москва : Ренессанс СП "ИВО-СиД", 1992. – Вып.1. – С.1-134. – ISBN 5-8396-0103-9
307115
  Рубина Д.И. Двойная фамилия / Д.И. Рубина. – Москва, 1990. – 318 с.
307116
  Достоевский Ф.М. Двойник / Ф.М. Достоевский. – Кемерово, 1983. – 286с.
307117
  Погорельский А. Двойник / А. Погорельский. – К., 1990. – 365с.
307118
  Станоев Я. Двойник / Я. Станоев. – М., 1991. – 271с.
307119
  Мир-Хайдаров Двойник китайского императора. / Мир-Хайдаров, Рауль Мирсаидович. – М., 1989. – 191с.
307120
  Стронгин В.Л. Двойник Сталина : рассказы, повесть / В.Л. Стронгин. – М., 1991. – 190с.
307121
  Погорельский А. Двойник, или Мои вечера в Малороссии / А. Погорельский. – М., 1960. – 352с.
307122
  Погорельский А. Двойник, или Мои вечера в Малороссии / А. Погорельский. – М., 1987. – 363с.
307123
  Гофман Эрнест Двойники : 9 иллюстраций, раскрашенных от руки / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; Перев. Вячеслава Иванова ; рис. А.Я. головина. – Иллюстрированное изд. – Петроград : Петрополисъ, 1922. – 80 с.


  Книга издана в ознаменование столетней годовщины со дня смерти Э.Т.А. Гофмана в количестве одной тысячи нумерованных экземпляров. Оформление суперобложки А. Лео. 8 иллюстраций мирискусника А. Я. Головина (1863 – 1930). Нумерованный экземпляр № 746
307124
  Яновский А.Н. Двойники в пустыне / А.Н. Яновский. – Орел, 1958. – 160с.
307125
  Казьмина Н.А. Двойничество в романе С. Кинга "Мареновая Роза" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 43-47. – (Філологічні науки ; № 1)
307126
  Штенникова И.Н. Двойное лучепреломление в потоке жестких цепных молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Штенникова И.Н. ; АН СССР, Ин-т высокомолекулярных соед. – Ленинград, 1963. – 14 с.
307127
  Эпштейн М. Двойное небытие и мужество быть. К философии неустойчивого вакуума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 28-43. – ISSN 0042-8744
307128
  Топуриа В. Двойное отрицание в грузинском языке / В. Топуриа, 1924. – 73-116с.
307129
  Вишняков В.Г. Двойное подчинение органов управления народным хозяйством / В.Г. Вишняков. – Москва, 1967. – 144с.
307130
  Кристи А. Двойное прегрешение / А. Кристи. – М, 1991. – 159с.
307131
  Давидсон Аполлон Двойное рождение отечественной африканистики // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-13. – ISSN 0869-1908
307132
  Блинова Э.Д. Двойное число существования в истории белорусского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Блинова Э.Д.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1963. – 18л.
307133
  Глэско М. Двойное ярмо / М. Глэско. – М, 1937. – 175с.
307134
  Климонтович Н.Ю. Двойной альбом / Н.Ю. Климонтович. – М., 1990. – 446с.
307135
  Здесенко Ю.Г. Двойной бета-распад ізоТе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Здесенко Ю.Г.; АН ССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1981. – 22л.
307136
  Издрык Ю. Двойной Леон : проза: istoriя болезни // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 59-109. – ISSN 0012-6756
307137
  Жданов И.Н. Двойной обгон / И.Н. Жданов. – М, 1978. – 94с.
307138
  Озеров Л.А. Двойной портрет / Л.А. Озеров. – М., 1986. – 61с.
307139
  Каверин В.А. Двойной портрет. / В.А. Каверин. – М., 1967. – 223с.
307140
  Шим Э.Ю. Двойной свет : Повести и рассказы / Э.Ю. Шим. – Москва : Советский писатель, 1980. – 592с.
307141
   Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. – Тарту, 1972. – 316с.
307142
  Майрановский С.Г. Двойной слой и его эффектры / С.Г. Майрановский. – М, 1971. – 88с.
307143
  Делахей П. Двойной слой и кинетика электродных процессов / П. Делахей. – М, 1967. – 352с.
307144
   Двойной слой и электродная кинетика. – Москва, 1981. – 376 с.
307145
  Ланж Карен Двойной стандарт : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 26 : Фото
307146
  Никулин В.В. Двойной стандарт: закон и партийцы в советской России в 1920-е гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 18-22. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается процесс создания особых правовых условий в отношении коммунистов, уличенных в преступных деяниях, основанных на системе неофициального права в виде секретных нормативных актов. Анализируются последствия политики двойных правовых ...
307147
   Двойной Т-образный мостик для измерения диэлектрической постоянной ферритов. – М., 1959. – 18с.
307148
  Елисеев Л.П. Двойной удар / Л.П. Елисеев. – Москва, 1955. – 444с.
307149
   Двойной удар. – Москва : Костик, 1993. – 157с.
307150
  Соколовский В.Г. Двойной узел / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1978. – 101с.
307151
  Стунжас П.А. Двойной электрон-электронный резонанс триплетрных экситонов в ион-радикальных слоях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 056 / Стунжас П.А.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 23л.
307152
  Ищенко С.С. Двойной электронно-ядерный резонанс в диэлектрических и полупроводниковых кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Ищенко С.С.; АН УССР, Ин-тут полупроводников. – Киев, 1988. – 32 с.
307153
  Ричардз Двойной ядерно-электронный резонанс на 12500 га / Ричардз, Уайт и. – Москва, 1966. – 18 с.
307154
  Солодарь Ц.С. Двойные / Ц.С. Солодарь. – М., 1976. – 64с.
307155
  Шамуков Н.А. Двойные акустические резонансы в рубине. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Шамуков Н.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 8л.
307156
  Курильчик В.Н. Двойные внегалактические радиоисточники. / В.Н. Курильчик. – М., 1974. – 64с.
307157
  Караченцев И.Д. Двойные галактики / И.Д. Караченцев. – М., 1987. – 248с.
307158
  Попов П.П. Двойные галогениды мышьяка с аминами. : Автореф... доктор хим.наук: / Попов П.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 28л.
307159
  Фиалков Двойные жидкие системы / Фиалков, ЮЯ. – Київ : Техніка, 1969. – 220с.
307160
  Бэттен Алан Двойные и кратные звезды / Бэттен Алан. – М, 1976. – 323с.
307161
   Двойные и многокопонентные системы на основе меди. – Москва, 1979. – 248 с.
307162
  Батяев Борис Григорьевич Двойные и модулярные линейные неравенства и их применение для определения оценок надежности и точности линейных управляемых систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Батяев Борис Григорьевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1978. – 10л.
307163
  Петров Д.А. Двойные и тройные системы / Д.А. Петров. – М., 1986. – 255с.
307164
  Асланов Л.А. Двойные и тройные халькогениды некоторых переходных металлов. : Автореф... наук: / Асланов Л.А.; Моск. орд. Ленина и орд. Труд.Кр. Знам. гос.унив. им.М.В.Ломоносова. Хим.фак. – Москва, 1963. – 12л.
307165
  Воротынцев В.Т. Двойные колонковые трубы / В.Т. Воротынцев. – Москва, 1953. – 84с.
307166
  Мохосоев М.В. Двойные молибдаты и вольфраматы / М.В. Мохосоев. – Новосибирск, 1981. – 137с.
307167
  Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. технолог. ин-т промышленности. – Киев, 1989. – 138 л. + Приложение: л. 134-138. – Библиогр.: л. 118-133
307168
  Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с. – Библиогр.: 12 назв.
307169
  Насонова Светлана Николаевна Двойные оксиды редкоземельных элементов с мышьяком, сурьмой и висмутом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Насонова Светлана Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 14л.
307170
  Тельнер К. Двойные оперативные ингерлалы и преобразования множителей для псевдодиффенциальных операторв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тельнер К.; ЛГУ. – Л., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.9
307171
  Янушаускас А.И. Двойные ряды / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1980. – 224с.
307172
  Цвиль М.М. Двойные ряды по многочленным Фабера и некоторых их обобщения : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Цвиль М. М.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1981. – 15л.
307173
  Проценко П.И. Двойные системы из нитратов металлов первой и второй групп с нитратом кальция / П.И. Проценко, З.И. Белова, 1957. – с.
307174
  Гаврилов Д.В. Двойные стандарты в оценке внутренней политики стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1 (621). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
307175
  Вяткина А.С. Двойные сульфаты и комплесные азотгетероциклические соединения урана : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Вяткина А.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1971. – 17л.
307176
  Фридман Я.Д. и др. Двойные сульфаты натрия и кальция и пути переработки их природных отложений / Я.Д. и др. Фридман. – Фрунзе, 1956. – 136с.
307177
  Андреев Ю.А. Двойные Т-образные мосты в избирательных усилителях / Ю.А. Андреев, В.О. Кобак. – Ленинград, 1962. – 104 с.
307178
  Алексеева З.М. Двойные тугоплавкие карбиды урана / З.М. Алексеева. – Москва, 1987. – 118с.
307179
  Сергеев В.В. Двойственная политика Пакистана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
307180
  Леденева В.К. Двойственность в линейных задачах оптимального управления и линейных дифференциальных аграх со смешанными ограничениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Леденева В. К.; МГУ. – М., 1981. – 16л.
307181
  Андреева Е Двойственность в теории экстремальных задач / Е Андреева, , Е. Надь. – Калинин, 1985. – 84с.
307182
  Введенский О.Н. Двойственность в эллиптических кривых над локальным полем : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Введенский О.Н.;. – М, 1966. – 6л.
307183
  Барабаш В.В. Двойственность коммутативных компактных полугрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Барабаш В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 6л.
307184
  Кутателадзе С.С. Двойственность Минковского и ее приложения / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1976. – 254с.
307185
  Моррис С. Двойственность Понтрягина и строение локально компактных абелевых групп / С. Моррис. – М., 1980. – 103с.
307186
  Ломизе К.Х. Двойственность природы человека // Der alte und der neue Glaube : ein Bekenntniss / D.F. Strauss. – Stuttgart : Emil Strauss Verlag/A. Kroner
307187
  Холодковский К.Г. Двойственность российской идентичности // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 1 (60). – С. 85-97
307188
  Показеева Р.С. Двойственность функторов в категории локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Показеева Р.С.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
307189
  Фукс Д.Б. Двойственность функторов в категории топологических пространств с отмеченной точкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фукс Д.Б.; МГУ. – М., 1963. – 4л.
307190
  Пестряков Александр Константинович Двойственные алгоритмы решения линейных динамических задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пестряков Александр Константинович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1978. – 15л.
307191
   Двойственные коэфициенты распределения микроэлементов в системе "минерал-гидротермальный раствор". II. Золото в магнетите / В.Л. Таусон, Д.Н. Бабкин, Т.М. Пастушкова, В.В. Акимов, Т.С. Краснощекова, С.В. Липко, О.Ю. Белозерова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 251-270 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0016-7525
307192
  Соловьев В.Н. Двойственные экстремальные задачи и их применения к задачам минимаксного оценивания. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Соловьев В.Н.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова РАН. – М., 1996. – 30л.
307193
  Московская И.Ф. Двойствення природа кислотности алюмосиликатных катализаторов и связь ее с каталитической активностью в реакции крекинга : Автореф... канд. хим.наук: / Московская И.Ф.; МГУ. Хим. фак. – М., 1959. – 10л.
307194
  Сутягіна Н.С. Двоканальний сканер хвильового фронту для детектування локальних особливостей поверхні / Н.С. Сутягіна, М.М. Котов, В.А. Нікірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 200-203. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається двоканальний сканер хвильового фронту, який аналізує відбиту від тестового зразка хвилю в двох ортогональних лінійних поляризаціях, з метою розділення фазових зсувів, пов"язаних з неоднорідностями рельєфу та локальними ...
307195
  Василенко П.П. Двоколос / П.П. Василенко. – Харків, 1976. – 31с.
307196
  Чернецький І.І. Двоколос / І.І. Чернецький. – Львів, 1980. – 80с.
307197
   Двокомпонентна оптична модель ока / В.В. Молебний, Л.В. Поперенко, О.В. Луценко, С.В. Молебний, В.В. Попельнух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку дифракційних характеристик як повної оптичної системи ока, так і окремих її компонентів - рогівки та кришталика - запропоновано двокомпонентну оптичну модель ока, у який кришталик описується парою головних площин (або тонкою лінзою), ...
307198
  Біланівський І.Д. Двокрилі вороги творинництва і засоби боротьби з ними / І.Д. Біланівський. – Київ, 1950. – 32с.
307199
  Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-148. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано економічний двокроковий симетризований скінчено-різницевип алгоритм (ДС-алгоритм) другого порядку апроксимації в застосуванні до початково-крайових задач для нелінійного рівняння Бюргерса. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
307200
  Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм знаходження періодичних розв"язків рівнянь типу Шредінгера / О.Ю. Грищенко, В.Г. Слюсаренко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 204-209. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму (ДС-алгоритму) другого порядку точності в застосуванні до початково-крайових задач для рівнянь типу Шредінгера. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
307201
  Грищенко О.Ю. Двокроковий чисельний алгоритм знаходження періодичних розв"язків початково-крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку / О.Ю. Грищенко, Д.М. Клочок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 181-186. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового різницевого алгоритму на випадок періодичних розв"язків початково-крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку. За допомогою цього алгоритму розв"язок задачі знаходиться без розв"язування ...
307202
  Луцький Ю. Дволикий страдник: Микола - Ніколай Гоголь // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.137-140. – ISSN 0869-3595
307203
  Пальчик М.І. Двометрова юшка / М.І. Пальчик. – К, 1988. – 187с.
307204
  Доломан С.Є. Двомовна газета у дзеркалі перекладознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 114-121


  Па матеріалі двомовної газети "Дзеркало тижня " / "Зеркало недели " розглядаються проблеми, пов"язані з використанням автоматизованого перекладу при підготовці двомовних матеріалів. Проаналізовано типові помилки та їхній вплив на сприйняття ...
307205
  Іщенко Юрій Анатолійович Двомовна мовна особистість: наративна і дискурсивна ідентичність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-127. – Бібліогр.: с. 116, 119-122, 124-125. – ISSN 0235-7941
307206
  Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні : історія, практика, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
307207
  Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, практика, тенденції розвитку : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 196 с. + Додатки : л.192-196. – Бібл. : л.174-191
307208
  Гудзик І. Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 55-58
307209
  Доломан С.Є. Двомовні ЗМІ і культуроносна функція мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 10 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика двомовних періодичних видань України. З"ясовується їхня доцільність та аудиторія.
307210
  Масенко Л. Двомовність завжди завдавала тільки шкоди державі та народам // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1998. – № 17. – С. 21-26. – ISBN 966-95274-0
307211
  Пилипенко Р.Є. Двомовність та проблема взаємопроникнення різних мовних типів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 97-100. – ISBN 966-594-420-7
307212
   Двопалатний парламент : світовий досвід та українські реалії / Нац. ін-т стратегічних довсліджень, Регіональний філіал у м. Харкові ; [ за заг. ред. О.А.Фісуна ]. – Харків : Золоті сторінки, 2008. – 200 с. : іл. – ISBN 978-966-400-132-5
307213
  Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
307214
  Француз-Яковець Двопалатний парламент і глава держави в зарубіжних практиках // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 5-14
307215
  Кафарський В.І. Двопалатний парламент і механізми оптимізації діяльності політичних партій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 145-150. – ISSN 1563-3349
307216
  Француз-Яковець Двопалатний парламент Федеративної Республіки Німеччини: досвід взаємодії палат у сфері сумісної компетенції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 44-50
307217
  Скрипнюк О. Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 92-99. – ISSN 0132-1331
307218
  Шурко Г.К. Двопараметричні стохастичні інтегральні рівняння загального вигляду.. : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шурко Г.К. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 11л.
307219
  Чорний М.Г. Двопарноногі та губоногі багатоніжки фауни Лісостепу України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 61-64. – (Біологія ; Вип. 25)


  На основі аналізу літературних даних та проведених досліджень вперше складено систематичний список багатоніжок Diplopoda, Chilopoda фауни Лісостепу України. Встановлено 44 види та підвиди багатоніжок класу Diplopoda, в т.ч. 1 вид - новий для фауни ...
307220
  Год Н.В. Двопартійна система США та популістський рух наприкінці XIX - на початку XX століття: проблема політичної трансформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 117-127. – ISSN 2075-1451
307221
  Афонін Е. Двопартійна система як політичний ризик для України / Е. Афонін, О. Радченко // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 96-104. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
307222
  Самойленко Д.О. Двопроцесна модель віддатності організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – Т. 1, вип. 35/36 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – С. 82-87. – ISSN 2072-4772
307223
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – М.-Л., 1920. – 126с.
307224
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – М., 1954. – 516с.
307225
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – М., 1961. – 431с.
307226
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – М., 1969. – 616с.
307227
  Савельев В.С. Двор / В.С. Савельев. – М., 1973. – 104с.
307228
  Перес Гальдос Двор Карла IV. Сарагоса / Перес Гальдос; Пер. с испанского. – Москва : Художественная литература, 1970. – 432 с.
307229
  Шлапак Ю.Д. Двор приключений : воспоминания, свидетельства, письма / Юрий Шлапак. – Киев : Поэзия, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-2170-35-5
307230
  Соколова М.Н. Двор у Китайгородской стены. / М.Н. Соколова. – М., 1971. – 175с.
307231
  Бакаєв О.О. та інш. Дворахункова модель товарно-фінансових потоків національної економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.117-125. – ISSN 1605-7988
307232
  Чиладзе Т.И. Дворей Посейдона / Т.И. Чиладзе. – М., 1978. – 699с.
307233
  Тубельская В.Л. Дворец / В.Л. Тубельская. – М., 1988. – 231с.
307234
  Проханов А.А. Дворец / А.А. Проханов. – М., 1996. – 77с.
307235
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – Ленинград, 1978. – 135 с.
307236
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1986. – 94 с.
307237
  Ткаченко Мария Дворец для одинокого короля : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 36-41 : Фото
307238
  Хууншын Дворец долгих лет / Хууншын. – Пекин
1. – 1954. – 416с.
307239
  Шеллер-Михайлов Дворец и монастрыь / Шеллер-Михайлов. – М., 1991. – 266с.
307240
  Симковский М. Дворец культуры железнодорожников / М. Симковский, Р. Сыркин. – М., 1953. – 64с.
307241
  Ермаков М.И. Дворец культуры и завод / М.И. Ермаков. – Свердловск, 1964. – 48с.
307242
   Дворец культуры и техники. – Москва, 1980. – 95 с.
307243
   Дворец культуры имени Ленсовета. – Ленинград, 1971. – 30 с.
307244
  Калязина Н.В. Дворец Меншикова / Н.В. Калязина. – Москва, 1986. – 218с.
307245
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – Ленинград, 1976. – 96 с.
307246
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1981. – 87 с.
307247
  Зверев А.М. Дворец на острие иглы / А.М. Зверев. – М., 1989. – 407с.
307248
  Осипов Г.О. Дворец над бухтой / Г.О. Осипов. – Баку, 1956. – 63с.
307249
   Дворец науки. – Москва, 1952. – 136с.
307250
  Шифрин Михаил Дворец научной игрушки : Столпы культуры // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 94-105 : Фото
307251
  Грачева И. Дворец несбывшихся грез // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 0868-488Х


  Замок в Кирицах - рязанское имение Сергея Павловича фон Дервиза. Когда-то усадебный комплекс включал в себя еще конный двор, церковь, висячие мосты через овраги, въездные ворота, ограду, гроты, систему прудов. Сейчас многое востанавливается
307252
   Дворец Советов. – Москва, 1933. – 132 с.
307253
  Ленуар Гвенаэль Дворец царя царей : Взгляд / Ленуар Гвенаэль, Мэтр Паскаль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 156-168 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
307254
   Дворец Ширваншахов в Баку. ХV век. – Баку, 1959. – 35 с.
307255
  Котляров Б.И. Дворец. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1984. – 143с.
307256
   Дворецька Ірина Віталіївна (1981) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 37-38. – ISBN 966-95774-3-5
307257
   Дворжак в письмах и воспоминаниях. – М., 1964. – 223с.
307258
  Волошин Ю. Двори мешканців Полтави другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-52
307259
  Назарко С.О. Дворівнева вища освіта: дев"ять аргументів "за", три аргументи "проти" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 79-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
307260
  Львов Ілля Юрійович Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Львов І.Ю.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
307261
  Рибалочка А.В. Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Рибалочка А.В. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лошкарєва НАНУ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 22 назви
307262
  Вакуленко Т.С. Дворівневі тести у системі вступних випробувань: досвід Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 41-48
307263
  Ковалевська М.Ф. Дворічні квіти / М.Ф. Ковалевська, І.О. Мікульська. – К, 1972. – 75с.
307264
   Дворкін (Dworkin) Роналд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 732-733. – ISBN 966-316-069-1
307265
  Соколовская Наталия Дворник Люба : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 43-68. – ISSN 0130-7673
307266
  Семенов С.Т. Дворник. / С.Т. Семенов. – 3-е изд. – 32с.
307267
  Ряховский В.Д. Дворники / В.Д. Ряховский. – М, 1958. – 583с.
307268
  Биленкод М.В. Дворцовая мордва Алатырского уезда в 17 веке по писцовым и переписным книгам : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00 / Биленкод М.В. ; МВ и ССО СССР , МГУ. – Москва, 1980. – 27 с.
307269
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / Гречухо В.Ф. – Ленинград ; Москва, 1953. – с.
307270
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 18 с.
307271
   Дворцовая площадь. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 106, [2] с. : ил.
307272
  Пилявский В.И. Дворцовая площадь в Ленинграде / В.И. Пилявский. – Л.М., 1944. – 44с.
307273
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1965. – 171 с.
307274
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1973. – 184 с.
307275
  Евангулова О.С. Дворцово парковые ансамбли Москвы первой половины ХVIII века / О.С. Евангулова. – Москва, 1969. – 144 с.
307276
  Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII века / Е.И. Индова. – М., 1964. – 352с.
307277
  Толочко Петр Дворцовые интриги на Руси / Толочко Петр. – Киев : Альтернативи, 2001. – 208с. – ISBN 966-7217-40-Х
307278
  Лазарев М.И. Дворцовые перевороты в странах Латинской Америки / М.И. Лазарев. – Москва, 1967. – 191с.
307279
  Юдин Е.Е. Дворцовые резеденции князей Юсуповых в 1890-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779
307280
  Паркер Дворцовые тайны / Паркер, Юна-Мари. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига). – ISBN 5-15-000706-4
307281
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 352с., [ 16с. илл. ] : илл. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
307282
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352с., [ 16с. илл. ] : илл. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
307283
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве. (Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.) / Новаковская Н.П. – Киев, 1959. – 13 с.
307284
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве. (Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.) / Н.П. Новаковская. – Киев : Госстройиздат УССР, 1959. – 13 с.
307285
  Светова Е.А. Дворцовый церемониал как отражение абсолютизации царской власти в России (1645-1676 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию процесса абсолютизации царской власти в России в XVII в. - дворцовому церемониалу, в котором центральное место занимал образ государя. Практика осуществления власти в новое время была невозможна без демонстрации величия ...
307286
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки в Ломоносове / Г.И. и др. Солосин. – 5-е, испр. и доп. – М., 1963. – 191с.
307287
   Дворцы-музеи и парки в Ломоносове.. – Л., 1960. – 187с.
307288
  Солонин Г.И. и Эльзенгр З.Л. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и Эльзенгр З.Л. Солонин. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1955. – 160с.
307289
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и др. Солосин. – Л., 1958. – 182с.
307290
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – Л., 1954. – 132с.
307291
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – 2-е изд. испр . доп. – Л., 1955. – с.
307292
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – Л., 1958. – с.
307293
  Дубровская Е. Дворцы-сокровищницы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 17-27. – ISSN 1812-867Х


  Павел І і Марія Федорівна - колекціонери
307294
  Воронцова С.В. Дворцы в парках : очерк-путеводитель / С.В. Воронцова. – Симферополь : Крым, 1969. – 64с.
307295
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров. Роман / Г.Ф. Леберехт. – Ленинград, 1961. – 768с.
307296
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров. Роман / Г.Ф. Леберехт. – М., 1961. – 125, 128с.
307297
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров. Роман / Г.Ф. Леберехт. – Таллин, 1964. – 756с.
307298
  Ханиг Флориан Дворцы Калькутты : Дворцы былых времен. Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 78-92 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
307299
   Дворцы Русского музея [Електронний ресурс]. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1 DVD. – DVD video.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (История русского живописного искусства ; коллекции Русского музея)
307300
  Брунов Н. Дворцы Франции XVII и XVIIІ веков / Н. Брунов. – Ленинград, 1938. – 72 с.
307301
  Бартенев И.А. Дворцы, театры, здравницы / И.А. Бартенев. – Ленинград, 1965. – 56 с.
307302
  Нагибин Ю.М. Дворы, переулки и весь мир: Повесть и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 382с.
307303
   Дворянская империя XVIII века.. – М., 1960. – 224с.
307304
  Польской С.В. Дворянский конституционализм в России XVII - начала XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 2742. – ISSN 0042-8779
307305
  Штейн М.Г. Дворянский род Гроссшопфов - его история и судьба // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 226-233. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Родичі Леніна (Ульянова В.І.)
307306
  Захаров А.Л. Дворянский род Цуриковых // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 136-139. – ISSN 0042-8779


  Цурікови - старовинний дворянський рід, який володів вотчинами з XVI ст.
307307
  Шерга Екатерина Дворянский санаторий : судьбы усадеб // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 70-75 : Фото
307308
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Петроград, 1917. – 207-397с.
307309
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1944. – 212с.
307310
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Свердловск, 1947. – 159с.
307311
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1949. – 156с.
307312
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1952. – 160с.
307313
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1972. – 176с.
307314
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1974. – 176с.
307315
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 176с.
307316
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 252с.
307317
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Тула, 1981. – 335с.
307318
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1982. – 176с.
307319
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 205с.
307320
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 328с.
307321
  Тургенев И. Дворянское гнездо : Избранные произведения / И. Тургенев. – Москва : Профиздат, 2005. – 352с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01458-3
307322
   Дворянское гнездо : Fashion House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 14-20 : Фото
307323
  Во И. Дворянское гнездо : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-119
307324
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Ленинград, 1973. – 304с.
307325
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Накануне; Первая любовь / Тургенев Иван Сергеевич. – Ужгород, 1986. – 327с.
307326
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 464с.
307327
  Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в XVII - первой половине XIX в. / Я.Е. Водарский. – Москва, 1988. – 301с.
307328
  Проскурякова Н.А. Дворянское землевладение Европейской России по материалам земельных переписей 1877 и 1905 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Проскурякова Н.А. ; МГУ , Истор. фак-т. – Москва, 1973. – 28 с.
307329
  Мордвінцев В.М. Дворянство / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 83-84. – ISBN 966-642-073-2
307330
  Луговцова С. Дворянство Білорусі першої половини XIX ст.: чисельність, конфесійна приналежність, внутрішньостановий склад // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 59-67. – ISSN 0203-9494
307331
  Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. / А.П. Корелин. – М., 1979. – 304с.
307332
   Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII вв.. – Москва, 1975. – 345с.
307333
  Якименко Л.І. Дворянство Лівобережної України у візії Івана Павловського // Гуржіївські історичні читання / Черкаський нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 14-17. – ISBN 978-966-493-676-4
307334
  Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции / Л.А. Пименова. – М, 1986. – 213с.
307335
  Циганенко Л.Ф. Дворянство півдня України (друга половина XVIII ст. - 1917 р.) : монографія / Л.Ф. Циганенко ; КНУТШ. – Ізмаїл : СМИЛ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-1606-36-3
307336
  Кочергін І.О. Дворянство пореформенної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 74-84. – ISSN 0130-5247
307337
  Циганенко Л. Дворянство у складі земських установ Бессарабії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 124-132
307338
  Будзар М.М. Дворянська сільська садиба Лівобережної України в історико-культурному контексті XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115
307339
  Тургенєв І.С. Дворянське гніздо / І.С. Тургенєв. – Київ, 1952. – 160с.
307340
  Шульгин М. Дворянське та селянське землекористування в Росії та на Україні / М. Шульгин. – Х, 1926. – 97с.
307341
  Котельницький Н. Дворянський маєток І. І. Петрункевича: питання історії та економіко-господарчої структури // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 104-105. – ISBN 978-966-439-357-4
307342
  Барабаш Н.О. Дворянські садибні комплекси Дунаєць та Ярославець за споминами М.А. Маркевича // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 323-327. – ISSN 2218-4805
307343
  Онищенко А.М. Двосекторна еколого-економічна модель оптимального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-28
307344
  Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові / Н.Л. Іваницька. – К., 1986. – 167с.
307345
  Панцьо С. Двослівні номінації в лемківських говірках // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 262-270
307346
  Мар"янин В.Г. Двостволка / В.Г. Мар"янин. – Ужгород, 1971. – 23с.
307347
  Мазаракі А.А. Двостороннє співробітництво України та Польщі: стан та можливості активізації / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 257-266
307348
  Калайда О.Ф. Двосторонні апроксимації функцій та похідних за допомогою формули Коші для аналітичних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 222-223. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показана доцільність наближення аналітичних функцій комплексної змінної та, особливо, їх похідних надто високого порядку, а також аналітично продовжуваних функцій дійсної змінної за допомогою чисельного інтегрування інтеграла формули Коші. За допомогою ...
307349
  Калайда О.Ф. Двосторонні багатоточкові методи розв"язування одновимірних та двовимірних нелінійних алгебраїчних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 179-182. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів побудовано простий багатоточковий алгоритм двосторонніх наближень дійсних коренів скалярних та двокомпонентних векторних нелінійних алгебраїчних рівнянь. With the aid of double-side collocation ...
307350
  Тамаш Ю. Двосторонні відносини України і Сербії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 32-37. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
307351
  Кожаметов А.Т. Двосторонні експоненціальні оцінки розв"язків систем з запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 256-262. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі розглядаються лінійні стаціонарні системи диференціальних рівнянь з сталим запізненням. З використанням функціоналів Ляпунова-Красовського одержані двосторонні оцінки експоненціальної збіжності розв"язків.
307352
  Калайда О.Ф. Двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для регулярних, слабосингулярних та сингулярних інтегралів / О.Ф. Калайда, О.В. Акименко, Т.Ю. Рибалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-100. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів по одній і тій же системі кратних вузлів побудовано двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для наближеного обчислення регулярних, слабосингулярних, а також сингулярних інтегралів.
307353
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Питьовка О.Ю. ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2008. – 172л. – Бібліогр. : л.158-172
307354
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : автореф. дис. ... канд.фіз-мат. наук : 01.01.02 / Питьовка О. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр. : 13 назв.
307355
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтегральних рівнянь, диференціальних та інтегро-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-83. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних, рівнянь та лінійних диференціальних ...
307356
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтергальних рівнянь, диференціальних та інтегровано-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 176-182. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних рівнянь та лінійних диференціальних та ...
307357
  Калайда О.Ф. Двосторонні чисельні методи розв"язування неоднорідних одновимірних інтегральних рівнянь другого роду // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 82-85. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх формул чисельного інтегрування розроблено реальні двосторонні чисельні та чисельно-аналітичні методи розв"язання одновимірних лінійних неоднорідних та нелінійних інтегральних рівнянь другого роду, що дає практичну можливість ...
307358
  Калайда О.Ф. Двосторонній метод розв"язування лінійних одновимірних крайових задач для рівнянь другого порядку / О.Ф. Калайда, В.К. Магас // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-34. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  Розглянуто новий ефективний метод знаходження двосторонніх наближених розв"язків лінійних одновимірних диференціальних рівнянь II-го порядку з крайовими умовами загального вигляду. Встановлено умови застосування цього методу.
307359
   Двосторонній переклад. – Київ : "Вища школа" при КДУ, 1974. – 19с
307360
  Козлов В. Двостороння дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин (за часів понтифікату Івана Павла ІІ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 40-43.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
307361
  Лещук Р.Й. Двостулкові молюски середньоюрських відкладів зовнішньої Передкарпатського прогину / Р.Й. Лещук, І.В. Шайнога // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 107-110 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
307362
   Двотомне видання, присвячене 80-річному ювілею академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 314-317


  До двотомника увійшли : перше видання - "Сучасні проблеми приватного права: зб. наук. праць, присвячений 80-йрічниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко / відп. ред. Н.С. Кузнєцова, Р.О. Стефанчук. - К.: ВГО "Асоціація цивілістів України". ...
307363
  Лучко В.М. Двоточкова крайова задача для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено існування та встановлено оцінки розв"язку двоточкової крайової задачі для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку по t. The was proved and estimated the solution of the two-point boundary problem for parabolic ...
307364
  Іващенко Г. Двоточкова кутова кореляційна функція розподілу квазарів для каталогів SDSS DR3 та 2QZ // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 350-352. – ISSN 1027-4642
307365
   Двофононні спектри комбінаційного розсіяння світла у тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2] / В.О. Губанов, С.В. Коряков, Р.А. Шведа, З.З. Янчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 371-378. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено двофононне комбінаційне розсіяння світла в тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2]. Розраховано правила відбору для обертонів та комбінованих тонів за незвідними проективними представленнями ...
307366
  Бласко Ібаньєс В. Двох відразу : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 4)
307367
  Заводя М.В. Двохелементні системи твірних вінцевого добутку двох знакозмінних груп / М.В. Заводя, В.С. Сікора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-63. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Установлено, що вінцевий добуток двох знакозмінних груп завжди є 2-породженим. Побудовано конкретні приклади двохелементних систем тоірних в таких групах.
307368
  Прокопець В.М. Двохканальний аналогово-цифровий перетворювач одночасної дії спряжений з комп"ютером через паралельний порт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 362-364. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описана практична реалізація двоканального аналогово- цифрового перетворювача. В статті приведена принципова схема пристрою і програмне забезпечення для взаємодії з комп"ютером через паралельний порт.
307369
  Паславський І. Двохсотріччя відновлення Галицької митрополії : історичний нарис // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 98-110. – ISSN 0868-4790
307370
  Длігач А. Двоциклічна модель стратегічного маркетингового планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процедуру та організацію процесу планування, послідовність ухвалення основних стратегічних рішень, виділено принципи та основні підходи до планування, у тому числі визначено роль постановки цілей, формування місії та бачення, розробки ...
307371
  Травландоніс А. Двоюрідна сестра та інші оповідання / Антоніс Травландоніс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 188, [ 2 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – (Наша прозова традиція ; 40). – ISBN 960-211-097-Х
307372
  Павлюкевич В.В. Двоякая природа софизма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 302-303. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
307373
  Деканозишвили Кетеван Димитриевна Двоякое влияние русскоо языка на обучение грамматике немецкого языка в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Деканозишвили Кетеван Димитриевна; Тбилисский гос. ун-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 73л.
307374
  Стаднік Г.В. ДВС: новий статус та законодавчі новації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 5-9
307375
  Блохина Н.А. Двуаспектный аргумент в отстаивании дуализма свойств Дэвида Чалмерса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 148-157. – ISSN 0042-8744
307376
  Ходаковский Е. Двуглавый XVIII век... Деревянное зодчество при Екатерине Великой / Е. Ходаковский, Н. Михайлова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6. – С. 105-107. – ISSN 0235-7089
307377
  Бухштабер В.М. Двузначные формальные группы алгебраическая теория и топологические приложения. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.04 / Бухштабер В.М.; МГУ. – М, 1979. – 15л.
307378
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 гг / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1960. – 488с.
307379
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах "Востоке" и "Мирном" под начальством капитана Белнисгаузена командира ш / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1949. – 360с.
307380
  Ураков Салом Двукрылые и клещи - паразиты мелкого рогатого скота Кашкадарьинской области Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Ураков Салом; АН УзССР. Объединенный Ученый Совет по зоологич. профилю отд-ния биологич. наук. – Ташкент, 1973. – 32л.
307381
   Двукрылые насекомые и их значение в сельском хозяйстве.. – Л., 1987. – 157,1с.
307382
   Двукрылые насекомые их систематика, географическое распространение и экология.. – Л., 1983. – 157с.
307383
  Калугина Н.С. Двукрылые насекомые юры Сибири : монография / Н.С. Калугина, В.Г. Ковалев; Отв. ред. Расницын А.П. – Москва : Наука, 1985. – 198с.
307384
   Двукрылые насекомые.. – М., 1984. – 112с.
307385
   Двукрылые насекомые: систематика, морфология, экология. – Л., 1987. – 155,1с.
307386
   Двукрылые фауны СССР и их роль в экосистемах.. – Л., 1984. – 151с.
307387
  Ходнев Сергей Двуликая Америка : Столпы культуры / Ходнев Сергей, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 26-37 : Іл.
307388
  Святловский А.Е. Двуликие вулканы. / А.Е. Святловский. – М., 1989. – 46с.
307389
  Мельников Д.Е. Двуликий адмирал / Д.Е. Мельников, Л.Б. Черная. – Москва, 1965. – 127с.
307390
  Тесемникова Е. Двуликий Янош // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 71(май). – С. 10-25. – ISSN 1681-9012


  Янош Кадар (26.05.1912 — 06.07.1989 ) — комуністичний лідер Угорщини на посту генерального секретаря Угорської соціалістичної робочої партії з 1956 по 1988 р., в 1956—1958 і 1961—1965 рр. займав також посаду премьєр-міністра Угорщини
307391
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – М., 1967. – 319с.
307392
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – М., 1968. – 319с.
307393
  Георгиева С.А. Двуликий Янус / С.А. Георгиева, Д.М. Пучиньян. – Москва, 1988. – 64с.
307394
  Громов М.Н. Двуликий Янус // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 0042-8744
307395
  Касавин И.Т. Двуликий Янус современной философии на Западе / И.Т. Касавин, А.Н. Красников. – М., 1987. – 61с.
307396
  Мурадян А.А. Двуликий Янус. Введение в политологию / А.А. Мурадян. – Москва : Международная педагогическая академия, 1994. – 320с.
307397
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1975. – 80с.
307398
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1986. – 334с.
307399
  Оськин Д.В. Двум смертям не бывать: роман-хроника / Д.В. Оськин. – Алма-Ата, 1990. – 255с.
307400
  Кравченко А.А. Двумерная задача термопластичности (сложное нагружение) для элементов конструкций с криволенейными границами : Автореф... канд. техн.наук: 05.022 / Кравченко А.А.; МВ и ССО РСФСР. Горьковск. инжен.-строит. ин-т. – Горький, 1972. – 16л.
307401
  Шиукашвили М.А. Двумерная количественная спектральная классификация звезд FO-G5 по спектрам, полученным с предобъективной призмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шиукашвили М.А.; Тбил. гос. ун-т. Абастуман. астрофиз. обсерватория. – Тбилиси, 1966. – 9л.
307402
  Котеров В.Н. Двумерная модель рабочего объема непрерывного электроионизационного СО2- лазера. / В.Н. Котеров, И.Н. Сидоров, А.В. Шипилин. – М, 1981. – 62с.
307403
  Кобринский А.А. Двумерные виброударные системы / А.А. Кобринский, А.Е. Кобринский. – М, 1981. – 335с.
307404
  Балстаг И.А. Двумерные дискретные аффинные группы / И.А. Балстаг. – Кишинев, 1981. – 118с.
307405
  Пасенчук А.Э. Двумерные дискретные операторы типа свертки и некоторые их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пасенчук А.Э.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 26л.
307406
  Умаров А.И. Двумерные задачи гидродинамики многофазных сред. / А.И. Умаров, Ш.Х. Ахмедов. – Ташкент, 1989. – 93с.
307407
  Кузин В.Г. Двумерные задачи до медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложение к процессам экструзии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.н аук : 01.02.05 / Кузин В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
307408
  Алексеев А.Е. Двумерные задачи идеальной жесткопластической среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Алексеев А. Е.; АН СССР Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 15л.
307409
  Кузин В.Г. Двумерные задачи о медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложения к процессам экструзии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Кузин В. Г.; Ин-т механики. – К., 1982. – 100л. – Бібліогр.:л.93-100
307410
  Ободовский Леонид Борисович Двумерные задачи об установившихся колебаниях и дифракции упругих волн в анизотропных телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ободовский Леонид Борисович; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1984. – 15л.
307411
  Кривцун М.Г. Двумерные задачи стационарной теплопроводности и термоупругости для тел с криволинейными трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кривцун М.Г.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики. Ин-та математики. – Львов, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
307412
  Гульчевский Л.С. Двумерные задачи теплопроводности и термоупругости для составных тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Гульчевский Л.С. ; АН УССР. – Львов, 1979. – 21 с.
307413
  Зашкильняк И.М. Двумерные задачи термоупругости для составных тел с дефектами типа трещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Зашкильняк И.М.; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1980. – 19л.
307414
  Шикин В.Б. Двумерные заряженные системы в гелии / В.Б. Шикин, Ю.П. Монарха. – Москва : Наука, 1989. – 156с.
307415
  Прусов И.А. Двумерные краевые задачи фильтрации / И.А. Прусов. – Минск, 1987. – 181с.
307416
  Люксютов И.Ф. Двумерные кристаллы / И.Ф. Люксютов. – К., 1988. – 218с.
307417
  Городецкий М.Б. Двумерные операторы теплица с аналитическими символами и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Городецкий М. Б.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 14л.
307418
  Козлов В.П. Двумерные осесимметричные нестационарные задачи теплопроводности / В.П. Козлов. – Минск, 1986. – 390с.
307419
  Рамазанова К.Ш. Двумерные поверхности четырехмерного евклидова прсотранства Е4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Рамазанова К.Ш.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 14л.
307420
  Гуревич В.Л. Двумерные псевдоримановы многообразия ограниченной кривизны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Гуревич В.Л.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 10л.
307421
  Глова Надежда Ивановна Двумерные распределения четырехмерного пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Глова Надежда Ивановна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 14л.
307422
  Сушко Татьяна Сергеевна Двумерные статические и стационарные волновые поля в кусочно-однородных пьезокерамических телах : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Сушко Т.С.; Мин-во образов. и науки Украины; Сумский госуд. ун-тет. – Сумы, 2005. – 180л. – Библиогр.: л.161-180
307423
  Стоцкий Ф.И. Двумерные температурные поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоцкий Ф.И.; АН УССР.Львов.филиал.мат.физики Ин-та математики. – Л, 1978. – л.
307424
  Стоуцкий Ф.И. Двумерные температуры поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоуцкий Ф.И.; Львов.филиал.матем.физики ин-та математики. – Львов, 1978. – л.
307425
  Белоцерковец Игорь Семенович Двумерные течения в ближнем следе с замкнутыми несимметричными отрывными зонами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Белоцерковец Игорь Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
307426
  Аннин Б.Д. Двумерные упругопластические задачи / Б.Д. Аннин. – Новосибирск, 1968. – 122с.
307427
  Степанов Э.А. Двумерный ламинарный пограничный слой при различных законах массобмена на поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Степанов Э.А.; Моск.физ-техн. – М, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
307428
  Бакс Э. Двумерный ядерный магнитный резонанс в жидкости : Пер. с англ. / Э. Бакс. – Новосибирск : Наука, 1989. – 160с.
307429
  Акулов И.И. Двумя ногами / И.И. Акулов. – Свердловск, 1958. – 260с.
307430
  Белецкий В.В. Двуногая ходьба / В.В. Белецкий. – Москва : Наука, 1984. – 288с.
307431
  Шмулович К.И. Двуокись углерода в высокотемпературных процессах минералообразования / К.И. Шмулович. – М., 1988. – 184с.
307432
  Шурко Геннадий Константинович Двупараметрические стохастические интегральные уравнения общего вида. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шурко Геннадий Константинович; Мин. нар. образования Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 141л. – Бібліогр.:л.138-141
307433
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных телах вращения при продольном обтекании : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Нгуен Хию Чьи ; МВ ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
307434
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных тонких телах вращения при продольном обтекании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Нгуен Хию Чьи; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
307435
  Буланкова О.В. Двупереходные глаглы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буланкова О. В.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 27л.
307436
  Вирченко Ф.И. Двупрставочные глаголы в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Вирченко Ф.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 23л.
307437
  Мамаев Ш. Двусмысленное согласие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 50-53


  Дж.Буш пообіцяв допомогти Туреччині інформацією
307438
  Ещенко Ю.Ф. Двусоставная вторичная предикация в структуре предикативных единиц в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Ещенко Ю.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 18 с.
307439
  Абдуллаева Н.Д. Двусоставное простое предложение в современном азербайджанском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаева Н.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 36л.
307440
  Савченко В.А. Двусоставные безглагольные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Савченко В. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 30л.
307441
  Чеснович Е.П. Двусоставные безглагольные предложения во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чеснович Е.П. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Каф. романт. филолог. – Ленинград, 1967. – 12 с.
307442
  Букаренко С.Г. Двусоставные именные предложения, соотносительные с непридикативными глаголами словосочетаниями : Автореф... канд. филол.наук: / Букаренко С. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 17л.
307443
  Нгуен Хао Двусоставные нерасчлененные предложения с препозицией глагольного сказуемого (особенности их строения и основные типы) : Автореф... канд. филол.наук: 12.02.01 / Нгуен Хао; МГУ. – М., 1974. – 22л.
307444
  Спивакова В.Д. Двусоставные предложения с родительным предложным в предикативной функции в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Спивакова В.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 22л.
307445
  Бырка В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семанитческой направленного субьектного передвижения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бырка В.Т.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 25 с.
307446
  Быркк В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семантикой направленного субъектного передвижения в современном немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Быркк В. Т.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 215л. – Бібліогр.:л.176-214
307447
  Доброва Е. Двустволка : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 106-113. – ISSN 0130-7673
307448
  Сергеева М.Т. Двустворчатые моллюски верхневизейских, намюрских и башкирских отложений Большого Донбасса : монография / М.Т. Сергеева; Отв. ред. Дунаева Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1969. – 142с.
307449
  Волова Г.Н. Двустворчатые моллюски залива Петра Великого / Г.Н. Волова, О.А. Скарлато. – Москва, 1980. – 95с.
307450
  Иванова И.-Н.В. Двустворчатые моллюски и условия осадконакопления : литолого-палеоэкологический и актуалистический анализ позднепалеозойских угленосных отложений юга Западной Сибири и мелководья некоторых морей СССР / И.-Н.В. Иванова; Отв. ред. Геккер Р.Ф. – Москва : Наука, 1973. – 164с.
307451
  Дядин В.П. Двустворчатые моллюски из юрских отложений территории КМА и их стратиграфическое значение / В.П. Дядин; Научн. ред. Семенов В.П. – Воронеж : Воронежский университет, 1974. – 140с.
307452
  Худик В.Д. Двустворчатые моллюски миоцена Юго-Западного Сахалина / В.Д. Худик; Отв. ред. Аблаев А.Г., Краснов Е.В. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 144с.
307453
  Корнюшин А.В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики:фауна,систематика,филогения = Bivalve molluscs of the superfamily Pisidioidea in the Palaearctic region:fauna,systematics,phylogen / А.В. Корнюшин; HАHУ,Инст.зоологии. – Киев, 1996. – 175с. – ISBN 966-02-0008-0
307454
  Муромцева В.А. Двустворчатые моллюски острогской свиты Кузбасса и ее возрастных аналогов на территории Западной Сибири и Восточного Казахстана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Муромцева В.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 18 с.
307455
  Скарлатто О.А. Двустворчатые моллюски умеренных широт западной части Тихого океана. / О.А. Скарлатто. – Л., 1981. – 479с.
307456
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Т.Ф. Андреева. – Душанбе
1. – 1977. – 188с.
307457
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Т.Ф. Андреева; Отв. ред. Крымгольц Г.Я. – Душанбе : Дониш
2 : Таблицы и обьяснения к ним. – 1979. – с.
307458
  Магеррамова А.А. Двусторонее сотрудничество Азербайджанской республики с международными организациями в сфере экологической безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 139-147. – ISSN 1684-2618
307459
  Кананыкина Е.С. Двустороннее международное сотрудничество Российской Федерации в сфере образования: правовые аспекты // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
307460
   Двустороннее сотрудничество СССР с освободившимися странами.. – М., 1987. – 196,2с.
307461
  Гусев А.А. Двустороннеесветокопирование на аппаратах САДП-1 и САДП-2 / А.А. Гусев, В.А. Тюрин. – Л., 1955. – 32с.
307462
   Двусторонние литературные связи в эпоху развитого социализма.. – Фрунзе, 1985. – 160с.
307463
  Шувар Б.А. Двусторонние операторные неравенства и их применение для построения двсторонних монотонных итеративных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шувар Б.А. ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1974. – 14 с.
307464
  Курпель Н.С. Двусторонние операторные неравенства и их применения / Н.С. Курпель, Б.А. Шувар. – К, 1980. – 267с.
307465
  Синдеев А.А. Двусторонние отношения США и ФРГ: из прошлого в будущее // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 73-82. – ISSN 0321-2068
307466
  Исаев Ю.И. Двусторонние оценки критических нагрузок в неконсервативных задачах упругой устойчивости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Исаев Ю.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.21
307467
  Гавриков Александр Иванович Двусторонние оценки оптимальног управления для систем, заданных функционально-дифференциальными уравнениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гавриков Александр Иванович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
307468
  Таций Роман Марьянович Двусторонние оценки собственных значений в задачах о колебаниях и устойчивости упругих пластинок сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Таций Роман Марьянович; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 20л.
307469
  Арди Маркос Армандо Двусторонние пакты о военной помощи / Арди Маркос Армандо. – Москва, 1955. – 148с.
307470
  Херманис Э.Х. Двусторонние преобразователи сигналов / Э.Х. Херманис, В.Г. Каклиньш. – Рига, 1980. – 203с.
307471
  Витюк А.Н. Двусторонние приближения решений дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Витюк А.Н. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 7 с.
307472
  Хусанов Джумма Двусторонние решения интегродифференциальных уравнений типа вольтера с бесконечным последействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Хусанов Джумма ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 11 с.
307473
  Хусанов Джумма Двусторонние решения интегродифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хусанов Джумма; Московский автомобильно-дор. ин-тут. – Москва, 1983. – 132л. – Бібліогр.:л.124-132
307474
  Добронец Б.С. Двусторонние численные методы / Б.С. Добронец, В.В. Шайдуров. – Новосибирск, 1990. – 207с.
307475
  Маринец В.В. Двусторонний метод приближенного интегрирования нелинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Маринец В.В.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1972. – 10л.
307476
  Жеенбаев Ж.Ж. Двуструйный плазмотрон / Ж.Ж. Жеенбаев, В.С. Энгельшт. – Фрунзе, 1983. – 203с.
307477
  Викулов С.В. Двух рек теченье / С.В. Викулов. – Москва, 1974. – 61с.
307478
  Мордвинцев В.М. Двухапсидные храмы Крыма / В.М. Мордвинцев, И.А. Кисиль // Сурож, Сугдея, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Материалы научной конференции 16-22 сентября 2002 г. Киев-Судак. – Киев, 2002
307479
  Умаров Ф.Ф. Двухатомная модель рассеяния ионов неидеальной поверхностью монокристалла. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Умаров Ф.Ф.; МГУ. Ин-т ядерной физ. – М., 1975. – 20л.
307480
  Квасников И.А. Двухвременной температурный формализм в теории нормальных ферми-систем. / И.А. Квасников. – К.
1. – 1969. – 49с.
307481
  Квасников И.А. Двухвременной температурный формализм в теории нормальных ферми-систем. / И.А. Квасников. – К., 1970. – 40с.
307482
  Кротов С.С. Двухвременной формализм в теории вырожденных ферми-систем с примесями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кротов С.С.; МГУ. Физ. ф-тет. Каф. квантовой статистики. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
307483
  Зубарев Д.Н. Двухвременные функции Грина и их применения в статистической физике равновесных и неравновесных систем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зубарев Д.Н.; Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1965. – 13л.
307484
   Двухгоризонтная аэромагнитная съемка при поисках кимберлитовых тел в Западной Якутии.. – Новосибирск, 1975. – 80с.
307485
  Сименон Ж. Двухгрошовый кабачок / Ж. Сименон. – М, 1991. – 92с.
307486
   Двухзонные следящие системы. – М., 1984. – 87с.
307487
  Бондарос Ю.Г. Двухканальные системы / Ю.Г. Бондарос. – М, 1985. – 151с.
307488
   Двухканальный расчет Р11-резонанса в ПN-рассеянии / В.И. Лендьел, Марина, , Дьердь Михайлович. – К., 1969. – 9с.
307489
  Кондратьев В.А. Двухквантовая фотоионизация ароматических аминов в органических стеклах при 77 К : Автореф... канд. хим.наук: 0.73 / Кондратьев В.А.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 17л.
307490
  Смирнов В.А. Двухквантовая фотоионизация ароматических соединений в твердых растворах и вторичные фотохимические реакции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Смирнов В.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 15л.
307491
  Багдасарьян Х.С. Двухквантовая фотохимия / Х.С. Багдасарьян. – М., 1976. – 128с.
307492
  Мелков Г.А. Двухквантовое поглощение в СВЧ диапазоне / Г.А. Мелков, Н.Г. Кутов, А.Л. Луценко // ЖЭТФ, 1974. – № 4
307493
  Костенко А.В. Двухкомпонентное поверхностное легирование никельхромового сплава кремнием с другими элементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Костенко А.В. ; Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1969. – 21 с. – Бібліогр. : с. 19-20
307494
  Черневская Э.Г. Двухкомпонентные кристаллы фторидов щелочноземельных элементов и их оптические свойства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черневская Э.Г.; Оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 12л.
307495
  Дорман И.В. Двухлетние вариации космических лучей, воздействие солнечной активности на жесткостной спектр и химсостав в области малых энергий и вопросы нелинейного взаимодейст. галактическ.косм.лучей с солн.ветро : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Дорман И.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
307496
  Ковалевская М.Ф. Двухлетние цветы / М.Ф. Ковалевская, И.А. Микульская. – К., 1968. – 87с.
307497
  Мелков Г.А. Двухмагнонное рассеяние спиновых волн / Г.А. Мелков, С.М. Рябченко, В.Л. Гранкин // ФТТ, 1975. – №1
307498
  Голубева О.В. Двухмерные движения идеальной несжимаемой жидкости по криволинейным поверхностям : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Голубева О.В.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – М., 1950. – 6л.
307499
  Гирняк О.Ф. Двухмерные обобщенные динамические задачи термоупругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Гирняк О.Ф. ; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
307500
  Пеккелис О.Е. Двухместные сочинительные союзы: опыт системного анализа (на основе корпусных данных) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 10-44. – ISSN 0373-658Х
307501
  Мелков Г.А. Двухмодовый дискретный фазовращатель / Г.А. Мелков, В.В. Касаткин, А.Л. Луценко // Труды Всесоюзной научню- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике, Ленинград
307502
  Костюк П.Г. Двухнейронная рефлекторная дуга. / П.Г. Костюк. – М., 1959. – 256с.
307503
  Скиданенко В.И. Двухосный антиферромагнетик в наклонном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Скиданенко В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 16л.
307504
  Федоров С.г. Двухпартийная система в государственном механизме современной Великобритании / С.г. Федоров. – М., 1957. – 234с.
307505
  Федоров С.Г. Двухпартийная система в государственном механизме современной Великобритании / С.Г. Федоров. – М., 1957. – 234с.
307506
  Данилов С.Ю. Двухпартийная система Канады / С.Ю. Данилов. – М, 1982. – 269с.
307507
  Сергеев С.А. Двухпозиционное регулирование температуры объектов с распределенными параметрами / С.А. Сергеев. – М., 1975. – 97с.
307508
  Клюев А.С. Двухпозиционные автоматические регуляторы и их настройка / А.С. Клюев. – М., 1967. – 104с.
307509
  Алексеев А.С. Двухпозиционный регулятор температуры с зоной опережения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев А. С.; ГГУ, радиофиз. фак. – Горький, 1955. – 4л.
307510
  Масларов Иван Двухпозиционный функционально-частотный прибор для автоматического регулирования. / Масларов Иван. – М., 1963. – 14с.
307511
  Тарунин Е.Л. Двухполевой метод решения задач гидродинамики вязкой жидкости / Е.Л. Тарунин. – Пермь, 1985. – 87с.
307512
  Кулик А.Н. Двухсвязные пластинки с подкрепленным краем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулик А.Н.; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1955. – 7л.
307513
  Кадыров Т.М. Двухсердечниковые феррорезонансные преобразователи числа фаз и стабилизаторы : Автореф... канд.техн.наук: / Кадыров Т.М.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
307514
  Будюк Л.Ф. Двухслойные вакуумные цинк-алюминевые и оловянно-кадмиевые покрытия на стали : Автореф... канд. техн.наук: / Будюк Л. Ф.; Одес. технол. ин-т. – Одесса, 1970. – 15л.
307515
  Самсонова Галина Тимофеевна Двухслойные магнитные пленки с перпендикулярной анизотропией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Самсонова Галина Тимофеевна; Ин-т физики. Сиб. отд. АН СССР. – Красноярск, 1977. – 20л.
307516
  Лапин А.В. Двухсолойные разностные схемы для квазилинейных пароболических уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапин А. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
307517
  Ваврух М.В. Двухсортная система взамодейсвующих заряженных частиц в методе смещения и коллективных переменных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Ваврух М.В.; МВ и ССО УССР. – Львов, 1972. – 14л.
307518
  Окунева Л.С. Двухсотлетие начала Войны за независимость и столетие Революции 1910 года в Мексике // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0130-3864
307519
  Полуянов Владимир Петрович Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье обоснована необходимость применения деухставочных тарифов для предприятий теплоснабжения. Предложено и продемонстрировано на конкретном примере применение корреляционного подхода к динамическому разделению расходов предприятия на постоянные ...
307520
  Полуянов Владимир Петрович Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье обоснована необходимость применения деухставочных тарифов для предприятий теплоснабжения. Предложено и продемонстрировано на конкретном примере применение корреляционного подхода к динамическому разделению расходов предприятия на постоянные ...
307521
  Молин В.А. Двухстворчатые листоногие ракообразные Верхней Перми и Нижнего Триаса севера Европейской части СССР и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Молин В.А.; Перм. гос. ун-т. – Сыктывкар, 1967. – 23л.
307522
  Абрамов И.И. Двухсторонка / И.И. Абрамов. – Пермь, 1964. – 64с.
307523
  Куавцев Владимир Владимирович Двухсторонние оценки критических нагрузок в задачах устойчивости упругих стержней и пластин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Куавцев Владимир Владимирович ; Механико-матем. фак-т. – Москва, 1979. – 15 с.
307524
  Сахобов О. Двухсторонние оценки характеристик надежности восстановливаемых систем / О. Сахобов, А.Д. Соловьев; Отв. ред. Сираждинов. – Ташкент : Фан, 1983. – 64с.
307525
  Пузанков Д. Двухступенчатая система подготовки специалистов / Д. Пузанков, И. Федоров, В. Шадриков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.3-11. – ISSN 0869-3617
307526
  Колесов В. Двухступенчатое высшее образование: 15 аргументов "за" / В. Колесов // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1726-667Х
307527
   Двухтомное издание, посвященное 80-летнему юбилею академика НАПрН Украины Я. Н. Шевченко // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 337-340
307528
  Власов В.Г. Двухтысячелетие христианства и его распространение на Руси / В.Г. Власов. – Москва, 1992. – 62с.
307529
   Двухуровенная модель общей циркуляции атмосферы Минца-Аракавы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 239с.
307530
  Дружилов С.А. Двухуровневая система высшего образования: западные традиции и российская реальность // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 51-58. – ISSN 0869-561Х


  Приступая к введению многоуровневой системы высшего образования в России, важно понимать, что она собой представляет и как построена в странах, для которых является традиционной.
307531
  Квадрициус Н.В. Двухуровневая система высшего образования: оценка с позиций теории человеческого капитала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 151-156. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
307532
  Журавлев Е.Ф. Двухфазное жидкое состояние в трехкомпонентных системах : Автореф... докт. хим.наук: / Журавлев Е. Ф.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Пермь, 1963. – 45л.
307533
   Двухфазные моно- и полидисперсные течения газа с частицами.. – М., 1980. – 176с.
307534
  Голованенко С.А. Двухфазные низколегированные стали / С.А. Голованенко, Н.М. Фонштейн. – Москва, 1986. – 206 с.
307535
  Пиоро Л.С. Двухфазные термосифоны и их применение в промышленности. / Л.С. Пиоро, И.Л. Пиоро. – К., 1988. – 136с.
307536
   Двухфазные течения в соплах.. – М., 1990. – 69с.
307537
  Дейч Е М. Двухфазные течения в элементах теплоэнергетического оборудования / Е М. Дейч, Г.А. Филлипов. – М, 1987. – 326с.
307538
  Зима В.Г. Двухфотонная генерация частиц в андронных столкновениях / В.Г. Зима. – К, 1973. – 23с.
307539
  Гитис Пузонас Двухфотонная спектроскопия широкозонных кислородсодержащих полупроводников Bi12GeO20, Bi12SiO20, Bi12TiO20 и PbMoO4 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гитис Пузонас; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1991. – 20л.
307540
  Меледин Г.В. Двухфотонное рождение частиц и приближение эквивалентных фотонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Меледин Г.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый Совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1972. – 8л.
307541
  Петрунькин В.А. Двухфотонные взаимодействия элементарных частиц при малых энергиях : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Петрунькин В.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1965. – 11л.
307542
  Давыдкин Виктор Алексеевич Двухфотонные процессы в двухатомных гомеополярных молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Давыдкин Виктор Алексеевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
307543
  Тер-Антонян Двухфотонные процессы образования андронов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Антонян В. М.; ОИЯИ, 2-6959, Ла. теор. физ. – Дубна, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
307544
  Каверин В.А. Двухчасовая прогулка. / В.А. Каверин. – М., 1979. – 254с.
307545
  Синюков Ю.М. Двухчастичные лептон-адронные процессы в релятивистской модели кварков : Автореф. дис. ... физ.-мат. канд. наук : 01.04.02 / Синюков Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 12 с.
307546
  Каменев Ю.Е. Двухчастотная генерация в HCN- лазере / Ю.Е. Каменев, Е.М. Кулешов, А.Н. Лебеденко. – Харьков, 1983. – 21с.
307547
  Азизов Эдик Омерович Двухчастотный метод в спектроскопии ядерного квадрупольного резонанса ядер азота и его применение для исслдеования твердых телкомплексов гексаметилентетрамина : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Азизов Эдик Омерович ; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 32 с.
307548
  Карбованцев М.И. Двухэлектронные процессы переразрядки и распада атмных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Карбованцев М. И.; ЛГУ. – Л., 1986. – 15л.
307549
  Тавровский Ю.В. Двухэтажная Япония: две тысячи дней на Японских островах. / Ю.В. Тавровский. – Москва : Политиздат, 1989. – 285с.
307550
  Чумаков В.В. Двухэтапная задача принятия решений с несовпадающими интересами участников. / В.В. Чумаков. – М., 1991. – 18с.
307551
  Шаганян Б.Л. Двуцветная фотометрия полуправильных переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Шаганян Б.Л. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1969. – 8 с.
307552
  Русина М.И. Двучленные диалогические единства в современной французской речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Русина М.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
307553
  Черевков В.Д. Двушка, дарящая звезды. / В.Д. Черевков. – Запорожье, 1962. – 188с.
307554
  Маринеску Д.И. Двуязычие -- фактор сближения социалистических наций и народностей. / Д.И. Маринеску. – Кишинев, 1975. – 148с.
307555
  Михайлов М.М. Двуязычие (принципы и проблемы) : из курса лекций по языкознанию / М.М. Михайлов ; МВ и ССО РСФСР ; Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 1969. – 136 с.
307556
  Закирьянов К.З. Двуязычие и интерференция / К.З. Закирьянов. – Уфа, 1984. – 80с.
307557
   Двуязычие и контрастивная грамматика.. – Чебоксары, 1987. – 120,1с.
307558
  Ахундзянов Э.М. Двуязычие и лексико-семантическая интерференция / Э.М. Ахундзянов. – Казань, 1978. – 189с.
307559
  Закирьянов К.З. Двуязычие и национальная школа / К.З. Закирьянов. – Уфа, 1991. – 75с.
307560
  Логожева Е.Ю. Двуязычие как синоним культуры // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 209-217. – ISSN 1811-0916
307561
  Минасова К.Р. Двуязычие как способ культурной интеграции этнических меньшинств в многонациональном обществе // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.49-56. – ISSN 0132-1625
307562
   Двуязычие: и взаимовлияние языков.. – Чебоксары, 1990. – 107с.
307563
   Двуязычие: типология и функционирование.. – Казань, 1990. – 133,1с.
307564
  Девель Л.А. Двуязычная лексикография: алгоритм описания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 84-90. – Бібліогр.: с. 88-90 (62 назви). – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 1). – ISSN 1813-1921
307565
  Сукаленко Н.И. Двуязычные словари и вопросы перевода / Н.И. Сукаленко. – Х., 1976. – 153с.
307566
  Паликова О. Двуязычный словарь и функционально значимые связи слова / Оксана Паликова. – Тарту : [б. и.], 2007. – 140 с. + Приложение: с. 121-130. – Библиогр.: с. 107-120. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 18). – ISBN 978-9949-11-642-3; 978-9949-11-643-0
307567
  Бренер Семен Ефимович Двхуровневое приближение в уравнениях Фадеева-Хана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Бренер Семен Ефимович; Ин-т ядерной физики АН республики Узбекистан. – Ташкент, 1993. – 15л.
307568
  Вашков В.И. ДДТ и его применение / В.И. Вашков. – Москва, 1955. – 268 с.
307569
  Мельников Н.Н. ДДТ. Химические свойства и применение / Н.Н. Мельников. – М.-Л., 1950. – 120с.
307570
  Томенко М. Де багато няньок, там дитя каліка // Українське слово, 2003. – 25-31 грудня


  Ситуація в укр. телерадіоефірі
307571
  Липківська А. Де беруться сюжети : проблемна стаття // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 100-103. – ISSN 0130-321Х
307572
  Кравець О. Де в людини дім? / О. Кравець. – К., 1963. – 557с.
307573
  Давиденко Я.І. Де веселка воду п"є: оповідки полтавської тітки / Я.І. Давиденко. – Х., 1979. – 102с.
307574
  Ільченко Володимир Де взялися слов"яни на українській землі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 24-27 : фото
307575
  Яремчук Андрій Де взяти самоповаги // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 1. – ISSN 0868-9644
307576
  Чередниченко В.І. Де ви, брати по розуму? / В.І. Чередниченко, І.С. Астапович. – К., 1971. – 48с.
307577
  Савчук Антон Де витає козацький дух : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 162 : Фото
307578
  Шилов Ю. Де витоки, твої козацтво? // ПерсонаL : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 4 (152). – С. 42-50. – ISSN 0868-8893


  Нартський епос про коріння наші: єгиптяни, шумери, арії, готи, індійці, кіммерійці, скіфи...
307579
   Де відпочиватимемо? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – червень (№ 6)


  Профспілковий комітет університету заздалегіть подбав про літній відпочинок студентів та співробітників.
307580
  Страшко А.С. Де Ворскла хлюпоче / А.С. Страшко. – К, 1957. – 72с.
307581
  Вюрмсер Андре Де Голль его сообщники / Андре Вюрмсер ; пер. с фр.Рубинина ; Под ред. Е. Владимирова ; Вступ. ст. П. Вишнякова. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 180 с.
307582
  Арзаканян М.Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти / М.Ц. Арзаканян. – Москва, 1990. – 236с.
307583
  Болгова О.В. Де Голль и проблема экономического возрождения Франции. 1944-1946 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-93. – ISSN 0130-3864
307584
  Соколов В.А. Де Голль и США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-88. – ISSN 0321-2068


  Вийшла книга Марини Арзаканян про Шарля де Голя : Голль (Gaulle), Шарль де (1890 - 1970), французький державний діяч, 1959 - 1969 - президент Франції
307585
  Борисов Ю.В. Де Голль и США : 40-60-е годы ХХ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 27-48. – ISSN 0130-3864


  Шарль де Голль (фр. Charles de Gaulle, 1890—1970) — французький військовий і громадський діяч. Під час Другої світової війни став символом французького опору. Перший президент Пятої Республіки (1959—1969)
307586
  Дем"ян Л.В. Де гори Карпати / Л.В. Дем"ян. – К., 1985. – 437с.
307587
  Коломієць О.Ф. Де ж твоє сонце? (Чебрець пахне сонцем) / О.Ф. Коломієць. – К., 1965. – 115с.
307588
  Йовенко А.В. Де живе електрика? (конспект інтегрованого заняття з ОБЖД в середній групі ДНЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 24
307589
  Проць Л. Де життя - заміноване поле // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 2-12. – ISSN 0868-4790
307590
  Цадіков В.А. Де і як застосувати запобіжне кріплення. / В.А. Цадіков. – 36с.
307591
  Колодійчук Є.С. Де і як лікують рак? / Євген Колодійчук. – Київ : ДІЯ, 2010. – 152 с. : іл. – ISBN 966-7665-63-1
307592
  Олійник С.І. Де Іван? : Гумор, сатира / С.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 99 с.
307593
  Будько Євген Де й від чого відпочивають ЄВРОзірки : VIP-клуб / Будько Євген, Горобець Марися // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 8-9 : Іл.
307594
   Де й від чого відпочивають зірки : VIP-клуб / Кривенко Тетяна, Будько Євген, Виртосу Ірина, Горобець Марися // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 10-11 : Іл.
307595
  Гоцик Ксенія Де й від чого відпочивають зірки 5 каналу : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 12-15 : Іл.
307596
   Де й від чого відпочивають зірки? / Будько Євген, Третяк Тетяна, Процьків Максим, Кривенко Тетяна // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 8-9 : Іл.
307597
  Данилюк Інна Де й від чого відпочивають чемпіони Олімпіади - 2008 : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-11 : Фото
307598
  Будько Євген Де й від чого відпрочивають зірки? : VIP-клуб / Будько Євген, Виртосу Ірина, Кривенко Тетяна // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 6-7 : Іл.
307599
  Корсак Костянтин Де кінь набагато розумніший від людини / Корсак Костянтин, Корсак Сергій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 8-10 : Фото
307600
  Гринько В.П. Де коваликова хата? / В.П. Гринько. – К., 1984. – 16с.
307601
  Плачинда С.П. Де лани широкополі / С.П. Плачинда. – Київ, 1963. – 146с.
307602
  Мокрієв Ю.О. Де лози шуміли. / Ю.О. Мокрієв. – К, 1979. – 199с.
307603
  Толстой Л.М. Де любов, там і Бог / Лев Толстой ; Переклав М.Л. [М.П. Левицький]. – У Київі (Київ) : З друк. С.А. Борисова, 1907. – 16 с.
307604
  Яворницький Д.І. Де люде - там і лихо / Д. Яворницкий. – Екатеринославль : [Тип. Губерн. Правл.], 1911. – 79 с. – На обкладанці: Д.И. Яворницький і Д.И. Эварницький
307605
  Ковальчук М. Де має бути Пантеон українських героїв? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 7


  Ініціатива перевезення праху Євгена Коновальця в Україну викликала дискусію.
307606
  Торлюн А.А. Де мед, там і трутні / А.А. Торлюн. – Полтава, 1961. – 42с.
307607
   Де межа демократії?. – Дніпропетровськ, 1989. – 189,2с.
307608
  Жаров Д. Де межа дозволеного? // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 32-35. – ISSN 1812--514Х


  Визначення можливих антикризових заходів виявило істотні розбіжності в розумінні провідними політиками України доцільності націоналізації
307609
  Ковальчук А. Де межа Трубежа ? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 18). – С. 7


  4-5 лютого 1919 року біля залізничого мосту через річку Требіж (нині територія Баришевського району Київської області) відбулася одна з багатьох маловідомих подій героїчної боротьби за Українську соборну державу.
307610
  Грінченко Б.Д. Де ми і скільки нас / написав Б. Гринченко. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Т-ва "Час"], 1917. – 8 с. – (Кгнижки пам"яті Насті Грінченко ; № 21)
307611
  Куровський Е. Де мій дім? / Е. Куровський. – Київ, 1989. – 397 с.
307612
  Будько Євген Де мій РАЙцентр? : Україна чудес / Будько Євген, Білик Роман // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-125 : Фото
307613
  Ляшенко І. Де навчатися? День відкритих дверей коледжів університету / І. Ляшенко, В. Знайда // Київський університет. – Київ, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 5


  Підготовче відділення університету провело зустрічі з 9-тикласниками, випускниками коледжів за рівнем "молодший спеціаліст" та всіма, хто бажає вчитися у нашому університеті.
307614
  Пендраковська Саша Де народжуються хмари : екзотика // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 52-61 : Фото
307615
  Женченко Віктор Де небо п"ють через трембіти... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80, 3 с. обкл.


  На самий вершечок музично-диригентського олімпу XX сторіччя вознестися судилося трьом велетням: італійцю Артуро Тосканіні, австрійцю Герберту фон Караяну та українцеві Стефану Турчаку. Вони були водночас музикантами й диригентами-драматургами, ...
307616
  Женченко Віктор Де небо п"ють через трембіти... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80, 3 с. обкл.


  На самий вершечок музично-диригентського олімпу XX сторіччя вознестися судилося трьом велетням: італійцю Артуро Тосканіні, австрійцю Герберту фон Караяну та українцеві Стефану Турчаку. Вони були водночас музикантами й диригентами-драматургами, ...
307617
  Будько Євген Де перезимувати літо? "Буковель" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 150-151 : Фото
307618
  Богатирьов М.Г. Де пияцтво -там злочин / М.Г. Богатирьов. – К, 1966. – 40с.
307619
   Де плине Десна.. – Канів : Здоров"я, 1968. – 112с.
307620
  Словацький Ю. Де по долинах моя Іква плине = Gdzie po dolinach moja Ikwa plynie : Лірична поезія в оригіналі й перекладі українською мовою / Ю. Словацький; Вибір текстів і вступ. ст. М.Мацієвського. – Люблін : Norberrtinum, 1999. – 224s. – ISBN 83-7222-037-9
307621
  Біленко Василь Де погрітися у квітні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 36-37 : фото
307622
  Сидоренко В. Де подівся Олександр Горобець, редактор опозиційної газети "Правда України"? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.37


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
307623
  Дерріда Ж. Де починається і як закінчується викладацький корпус // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.59-86
307624
  Бортняк А.А. Де правда, де вигадка? / А.А. Бортняк. – Одеса, 1986. – 151с.
307625
  Мироненко Ірина Де риба - арка пагорб стереже = Мандри - 2 : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 147-157. – ISSN 0130-1608
307626
  Сидор-Гібелінда Олег Де розташоване петрококіно? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
307627
   Де сила й тиск - там опір повсякчас... : Стусове коло : спогади Анатолія Гарматюка та його друзів. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 68 с. – ISBN 978-966-2932-45-4
307628
   Де Стугна руку подає Дніпру.. – Київ, 1983. – 111с.
307629
  Рильський М.Т. Де сходяться дороги / М.Т. Рильський. – Київ, 1929. – 100с.
307630
  Рочинь С.М. Де Сян протікає. / С.М. Рочинь. – К, 1961. – 44с.
307631
  Рудь М.Д. Де твій батько / М.Д. Рудь. – К., 1986. – 314с.
307632
  Вовчок В.Ю. Де твоя вічність? / В.Ю. Вовчок. – Ужгород, 1964. – 127с.
307633
  Вовчок В.Ю. Де твоя вічність? / В.Ю. Вовчок. – Ужгород, 1964. – 127с.
307634
  Лук"яненко Л.Г. Де ти, доле України? / Левко Лук"яненко ; [гол. ред. І. Кравчук]. – Київ : Телерадіокомпанія "ІК", 2011. – 267 с., [8] с. іл. – Додаток: с.259-262. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-96734-4-2
307635
  Прилюк Д.М. Де ти, доле? / Д.М. Прилюк. – Київ, 1971. – 283 с.
307636
  Шапошник М.Д. Де ти, Оксано? / М.Д. Шапошник. – Дніпропетровськ, 1985. – 112с.
307637
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 254 с.
307638
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – К, 1961. – 390с.
307639
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 110 с.
307640
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – К, 1963. – 390с.
307641
  Шиян А.І. Де тирса шуміла / А.І. Шиян. – К, 1963. – 390с.
307642
  Тригуб В. Де три вагони золота Радянської України? // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 20-22
307643
   Де ходили ковпаківці... : Короткий путівник по слідах рейдупартизанського обєднання С.А.Ковпака на Прикарпатті. – Ужгород : Карпати, 1968. – 88 с.
307644
   Де хочуть Навчатися найбільше? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 22 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Рейтинг університетів, за кількістю поданих заяв. На першому місті КНУ імені Тараса Шевченка - 44 630 заяв.
307645
  Сосюра В. Де шахти на горі : Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : Культура, 1928. – 48с.
307646
  Санов Л.С. Де шукати прекрасне? / Л.С. Санов. – К, 1962. – 318с.
307647
  Сердюк П.П. Де шукати реальні цифри кримінальної віктимізації? // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 90-99
307648
  Слабошпицький М. Де шукати сучасний стиль? // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 177-183. – ISSN 0208-0710


  Творчий профіль української письменниці Надії Степули
307649
  Слабошпицький М. Де шукати сучасний стиль? Штрихи до портрета Надії Степули // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 6-7
307650
  Осічний Д. Де шум потоків і смерек / Д. Осічний. – Львів, 1957. – 128с.
307651
  Мегелик Д.Т. Де шумлять тополі / Д.Т. Мегелик. – К, 1979. – 82с.
307652
   Де, як, коли ми відпочиваємо.. – Київ : Мистецтво, 1966. – 66 с.
307653
  Гасько О. Деад"єктивно-іменниковий синонімічний тезаурус лексико-семантичного поля "strong-weak" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 58-64. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
307654
  Мазо Б.В. Деадъективное образование имен существительных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мазо Б. В.; МВССР РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Воронеж, 1963. – 16л.
307655
  Волков Валерий Вячеславович Деадъективное словообразование в русском языке : Автореф... докт. филолог.наук: 10.02.01 / Волков Валерий Вячеславович; МГУ. – М., 1993. – 46л.
307656
  Волков В.В. Деадъективное словообразование в русском языке / В.В. Волков. – Ужгород, 1993. – 298с.
307657
  Алексеев Б.Т. Деалектическое содержание идеи инвариантности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алексеев Б.Т. ; ЛГУ, филос. фак. – Ленинград, 1970. – 16 с.
307658
  Колесник В.О. Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні. Граматична система / В.О. Колесник. – Одеса : Астропринт, 2003. – 352с. – ISBN 966-318-161-3
307659
   Дебат Клуб юристів провів масштабний турнір // Київський університет. – Київ, 2014. – лютий (№ 2-3). – С. 5


  Наприкінці року Дебат Клуб юридичного факультету КНУ та Ліга студентів Асоціації правників України заснували й провели перший етап масштабного Всеукраїнського турніру з класичних судових дебатів із цивільного та земельного права.
307660
  Гарматюк А.П. Дебати й результати / А.П. Гарматюк. – К., 1987. – 120с.
307661
  Константинов В.Ю. Дебати щодо шляхів розширення НАТО: концептуальний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглянуто основні концепції інтеграції, спрямовані на теоретичне забезпечення процесу розширення НАТО, що представлені у сучасній західній політології міжнародних відносин.
307662
  Власюк В. Дебатний клуб / В. Власюк, В. Данильченко // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 56-62. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Про дебатний клуб юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
307663
  Сун Лэй Дебаты – образовательная технология инновационного типа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 118-126. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
307664
  Сун Лєй Дебаты как инновационная образовательная технология // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 145-146. – ISSN 0869-3617


  В статье показано, что формированию личностно-значимой позиции студента способствует такая образовательная технология, как дебаты. Дебаты предназначены для детального исследования спорных проблем и являются одним из наиболее эффективных методов ...
307665
  Сун Лэй. Дебаты как средство личностного развития студентов высшей школы КНР // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 4, ч. 1. – С. 60-67. – ISSN 2073-9613


  В статье автор размышляет о коллективном сознании и традиционных стереотипах, которые занимают доминирующие позиции в межличностном и групповом поведении и психологии в традиционном Китае, а также о консервативности китайской школы как социального ...
307666
  Сун Лей Дебаты как средство формирования личностно-значимых позиций будущего специалиста // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 17-23. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
307667
  Горохов В.Г. Дебаты о реформе Российской академии наук // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 110-116. – ISSN 0869-3617


  Автор размышляет о судьбе российской науки в свете сегодняшних реформ, о требованиях приведения ее в соответствие с отечественной традицией, о науке и псевдонауке, о «естественниках» и «гуманитариях», о значимости национального языка для развития ...
307668
  Богуславская Ю.К. Дебаты о реформировании процедуры принятия решений Организации Североатлантического договора в США // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 60-66. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
307669
   Дебби, уходи домой.. – М., 1963. – 159с.
307670
  Йокаї А. Дебет - кредит / А. Йокаї. – Київ, 1983. – 216 с.
307671
   Дебет Златоликий и его друзья.. – Нальчик, 1973. – 156с.
307672
  Боровик О.А. Дебіторська та кредиторська заборгованість і прогнозування її структури за системним підходом // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 3-8.
307673
  Короткий В. Дебогорій-Мокрієвич Володимир Карпович (1848-1926) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 407-408. – ISBN 5-7707-1062-4
307674
  Аляєв Г.Є. Дебольський Микола Григорович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1015. – ISBN 966-316-069-1
307675
  Пан А. Дебрецен и его окресности / А. Пан. – Дебрецен, 1965. – 176с.
307676
  Синклер Э. Дебри / Э. Синклер. – Л., 1925. – 236с.
307677
  Клиппель В.И. Дебри. Приключения искателей женьшеня / В.И. Клиппель. – Хабаровск, 1974. – 141с.
307678
  Кожик Ф. Дебюро / Ф. Кожик. – Л., 1973. – 292с.
307679
  Яроцинський С. Дебюсси, импрессионизм и символизм / С. Яроцинський. – М, 1978. – 232с.
307680
  Коцюбинський М.М. Дебют : оповідання / Михайло Коцюбинський. – Виданнє українсько-руської Видавничої Спілки. – С-Петербург-Львів : [Тип. Имп. Уч-ща Глух[онемых] (М. Аленевой), 1911. – 193, [1] с.


  Зміст: Дебют; Сміх; Intermezzo; Fata morgana; Як ми їздили до Криницї; В дорозї; Невідомий; Хмари; Утома; Самотний.
307681
  Коцюбинський М.М. Дебют : оповідання / Михайло Коцюбинський. – Виданнє українсько-руської Видавничої Спілки. – С-Петербург-Львів : [Тип. Имп. Уч-ща Глух[онемых] (М. Аленевой), 1911. – 193, [1] с.


  Зміст: Дебют; Сміх; Intermezzo; Fata morgana; Як ми їздили до Криницї; В дорозї; Невідомий; Хмари; Утома; Самотний. Зміст конволюту: 1. Коцюбинський М.М. Тіни забутих предків : оповідання / Михайло Коцюбинський. - Виданнє українсько-руської ...
307682
  Коцюбинський М.М. Дебют / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 33с.
307683
  Біднина М.М. Дебют / М.М. Біднина. – К, 1963. – 111с.
307684
  Шейнин Л.Р. Дебют / Л.Р. Шейнин. – М, 1966. – 239с.
307685
   Дебют. – Ленинград, 1987. – 382,1с.
307686
   Дебют : регіональний юнацько-молодіжний, інформаційно-аналітичний, науково-популярний, навчально-методичний, культурно-освітній, літературно-мистецький журнал. – Кременчук, 2001-
№ 1. – 2001
307687
  Тартаковер З. Дебют будущего. Система Цукерторта - Рети в новейшем освещении / З. Тартаковер. – Л., 1925. – 70с.
307688
  Дениско І Л. Дебют лейтенанта Забари / І Л. Дениско, . – Киев, 1986. – 198 с.
307689
  Оснос В.В. Дебют Рети / В.В. Оснос. – М., 1990. – 317с.
307690
  Орлов Денис Дебют третьей серии от Кристофера Бэнгла : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 70 : Іл.
307691
  Стусенко О. Дебют у зоні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 181-183. – ISSN 0208-0710


  Роздуми над книжкою Людмили Дядченко "Плата за доступ"
307692
  Швед В. Дебют у Катарі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 травня (№ 81)


  Україна дістала шанс добре зіграти на близькосхідній шахівниці, скориставшись сучасним історичним моментом.
307693
  Булаєв О.П. Дебют українського парламентаризму в період першої російської революції (1905-1907 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 322-325
307694
   Дебют.. – Новосибирск, 1980. – 462с.
307695
  Головня І.О. Дебютні пастки і комбінації в російських шашках / І.О. Головня. – К., 1983. – 75с.
307696
  Лисицын Г.М. Дебютный репертуар шахматиста. / Г.М. Лисицын. – М., 1960. – 120с.
307697
  Якимович А.К. Дебюты / А.К. Якимович. – М, 1989. – 54с.
307698
   Дев""ята домна.Художники України на будовах п""ятої п""ятирічки. – К, 1976. – 11с.
307699
  Гюго В. Дев"яносто третій рік / Віктор Гюго ; Вступ. ст. Михайла Рудницького, повний перекл. з франц. мови Ольги Кривинюк і Любови Комарової. – Київ : Сяйво ; [Київ-друк ; 1-а фото-літо-друк.], 1928. – 423 с. – Прим. дефектний, вирізані с. 5-25. – (Бібліотека всесвітнього письменства)
307700
  Гюго В. Дев"яносто третій рік : (зы скороченнями) / Віктор Гюго ; З передм. проф. О. Білецького, перекл. Х. Алчевскої. – [Харків] : Держвидав України ; [Хаполітграф], 1929. – 237, [3] с. – Прим. в рызних тип. обкл.
307701
  Гюго В. Дев"яносто третій рік / В. Гюго. – Х.-Одеса, 1937. – 452с.
307702
  Болотін О. Дев"ята Всеросійська конференція РКП/б/ / О. Болотін. – Київ, 1950. – 56с.
307703
   Дев"ята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 14-16 травня 2008 року : збірка тез доповідей / КНУТШ ; [орг. ком.: Скопенко В.В., Воловенко Ю.М., Запорожець О.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2008. – 231с.
307704
  Малишева М. Дев"ята Всеукраїнська конференція хіміків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – червень (№ 6)


  У травні 2000 року на хімічному факультеті було проведено Першу Всеукраїнську конференцію студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії".
307705
  Болотін О. Дев"ята конференція РКП/б/. / О. Болотін. – Київ, 1956. – 44с.
307706
  СРСР Верховна Рада. Скликання 11. Сесія Дев"ята сесія Верховної Ради СРСР (одинадцятого скликання) 24-26 травня 1988 р. / Верховна Рада. Скликання 11. Сесія СРСР, 9. – Стенографічний звіт. – М, 1988. – 440с.
307707
   Дев"ята харківська конференція молодих науковців "Радіофізика, електроніка, фотоніка та біофізика" : Харків, Україна, 1 -3 грудня 2009 р. : збірник анотацій / Ін.т радіофіз. та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України ; [ відповід. за вип. М.В. Балабан ]. – Харків, 2009. – 144с.
307708
  Ліо-Кі Дев"ятдесят дев"ять ломиголовок / Ліо-Кі. – Х., 1928. – 156с.
307709
  Будько Єген Дев"яте занурення : озброєним оком / Будько Єген, Кохан Анастасія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 96-101
307710
   Дев"яте зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.171-178. – ISSN 1810-2131
307711
  Черінь Г. Дев"яте чудо : п"ять подорожніх нарисів / Ганна Черінь ; [фотогр. С. Паньківа]. – Київ : Юніверс, 2005. – 302, [2] с., [16] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 966-8118-10-3
307712
  Петрук В.І. Дев"ятиденна сповідь В.М. Глушкова в кремлівській лікарні у Москві перед старшою дочкою Ольгою з додатком розповіді про батька молодшої дочки Віри // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 6-61. – ISBN 978-617-571-085-2
307713
  Тарновський М.Ю. Дев"ятий вал / М.Ю. Тарновський. – К., 1970. – 243с.
307714
  Чорномордик С. Дев"ятий з"їзд / С. Чорномордик. – Х., 1930. – 48с.
307715
  Самофалов В. Дев"ятий з"їзд КП(б) України / В. Самофалов. – Київ, 1953. – 51с.
307716
  Жаров В. Дев"ятий раунд переговорів Україна - СОТ: досягнення у сфері інтелектуальної власності / В. Жаров, Т. Шевелева // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.3-7. – ISSN 1608-6422
307717
  Петровський Л.Є. Дев"ятнадцята осінь // Зустрічний вітер / В.М. Григорчук. – Київ : Молодь, 1988. – С. 86-240. – (Перша книга прозаїка)
307718
  Бичко І.В. Дев"ятнадцяте століття: парадокси україно-російського культурного діалогу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-154. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядаються питання українського і російського менталітету, їх світоглядних орієнтацій, роль і значення діячів української культури у становленні культури російської.
307719
  Кравець І.С. Дев"ятнадцятий з"їзд КП України / І.С. Кравець. – Київ, 1962. – 116с.
307720
  Вовчок Марко Дев"ять братів : Оповідання / Вовчок Марко. – 2-е вид. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 64с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
307721
  Вовчок Марко Дев"ять братів і десята сестриця Галя : Казка / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 72с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
307722
  Філоненко С. Дев"ять кіл пекла для державних закупівель // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 58-59.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
307723
  Пендраковська Олександра Дев"ять міст за сім днів : круїз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 22-28 : Фото
307724
  Крупчан О Дев"ять років діяльності Київського регіонального центру Академії правових наук України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.784-799
307725
   Дев"ять сербський поетів : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 209-226
307726
  Бахшиев Д.Ю. Дев`ятий з`їзд РКП(б) / Д.Ю. Бахшиев. – К, 1956. – 84с.
307727
  Бахшіев Д.Ю. Дев`ятий з`їзд РКП(б) (1920 р.) / Д.Ю. Бахшіев. – К, 1950. – 84с.
307728
  Сысолятин Г.Ф. Дева горных вершин / Г.Ф. Сысолятин. – Кемерово, 1975. – 111с.
307729
  Тюгель Ханна Дева Мария, или укрощение строптивых богинь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 98-114 : фото. – ISSN 1029-5828
307730
  Батайль Анри Дева неразумная : драма в 4-х действиях ; Разреш. авт. пер. с рукоп. Э.Э. Матерна и В.Л. Бинштока / А. Батайль. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1910. – 112 с. – Пер. также под загл. "Девы неразумные", "Неразумная дева". – (Универсальная библиотека)
307731
  Охрименко Ю.М. Девальвация "христианского гуманизма" / Ю.М. Охрименко. – К, 1986. – 79с.
307732
  Кузьмина В.Д. Девгениево деяние / В.Д. Кузьмина. – М, 1962. – 256с.
307733
  Менчер Э.М. Девербативные глаголы в их коррелятивной связи с непроизводными глаголами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Менчер Э.М. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1967. – 26 с.
307734
  Миков В. Деветашката пещера / В. Миков, Н. Джамбазов. – София, 1960. – 200с.
307735
   Деветдесет години от освобождението на България от османско иго. – София, 1968. – 87с.
307736
   Девети септември. – София, 1957. – 568с.
307737
   Девети септември и Балканите. – София, 1974. – 280с.
307738
  Петрова С. Девето-септемврийската социалистическа революция. 1944 / С. Петрова. – София, 1981. – 555 с.
307739
  Чоттопаддахай Бонкичондро Деви Чоудхурани : Исторический романы / Чоттопаддахай Бонкичондро. – Москва : Художественная литература, 1989. – 479 с. – В кн. также: Лакшми-баи : исторический роман / Вриндаванлал Варма
307740
  Пронина Е.Е. Девиантная реклама // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.43-53. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
307741
  Каранфилова Е.В. Девиантность как предмет философского анализа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 63-67. – ISSN 2077-1800
307742
  Бачинин В.А. Девиантология и теология // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 44-58. – ISSN 1606-951Х
307743
  Панов С.В. Девиация : эсхатологическая перспектива и идея перформатографии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 6. – С.76-78. – ISSN 2073-9702
307744
  Беспалова Н. Девид Ллойд Джордж // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 12 (79) декабрь. – С. 57-63
307745
  Ян Цюн Девиз - дорожить читателем : библиотечное обслуживание Уханьского Политехнического Университета КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  На фоне стремительного развития электронно-информационных технологий, когда библиотека уже не является единственным источником информации, её жизнеспособность напрямую зависит от качества обслуживания Совершенствование библиотечной системы и ...
307746
  Ян Цюн Девиз - дорожить читателем : библиотечное обслуживание Уханьского Политехнического Университета КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  На фоне стремительного развития электронно-информационных технологий, когда библиотека уже не является единственным источником информации, её жизнеспособность напрямую зависит от качества обслуживания Совершенствование библиотечной системы и ...
307747
  Каули А. Девиз // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С.295-297. – ISSN 1130-6545
307748
  Власова Виктория Девиз сотрудников - "С удовольствием!" : Платиновая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-52 : Фото
307749
  Леонидова Б.Л. Девицам-красавицам / Б.Л. Леонидова. – М, 1983. – 208с.
307750
  Головин В. Девицы-мастерицы / В. Головин, Э. Болтянская. – М., 1969. – 112с.
307751
  Логвиненко В.А. Девич-трава. / В.А. Логвиненко. – Москва, 1969. – 48с.
307752
   Девичий гороскоп. – Ставрополь, 1989. – 286с.
307753
  Агашина М.К. Девичник / М.К. Агашина. – Москва, 1983. – 144с.
307754
  Рощина Н. Девичник. Любовь со второго взгляда : Роман / Наталия Рощина. – Харьков : Фолио, 2005. – 319с. – ISBN 966-03-2856-7
307755
  Рощина Н.А. Девичник. Объект желаний : Роман / Наталия Рощина; Ред. Н.Е. Фомина. – Харьков : Фолио, 2005. – 318с. – ISBN 966-03-2978-4
307756
  Рощина Н. Девичник. Тихие омуты : Роман / Наталия Рощина; Ред. Н.Е. Фомина. – Харьков : Фолио, 2005. – 319с. – ISBN 966-03-3080-4
307757
  Кршиж И. Девичье поле / И. Кршиж. – Л., 1959. – 418с.
307758
  Антонов И.З. Девичьи глаза / И.З. Антонов. – Саранск, 1957. – 100с.
307759
  Ланге-Вайнерт Девичьи годы / Ланге-Вайнерт. – М., 1959. – 224с.
307760
  Ланге-Вайнерт Девичьи годы / Ланге-Вайнерт. – Свердловск, 1960. – 180с.
307761
  Ланге-Вайнерт Девичьи годы / Ланге-Вайнерт. – Москва-Ленинград, 1966. – 104с.
307762
  Ланге-Вайнерт Девичьи годы / Ланге-Вайнерт. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 96с.
307763
  Тлюстен Ю.И. Девичьи зори / Ю.И. Тлюстен. – М, 1974. – 263с.
307764
  Гилязов А.М. Девичьи письма / А.М. Гилязов. – М., 1973. – 222с.
307765
  Вагабзаде Б. Девичья башня / Б. Вагабзаде. – Москва, 1968. – 108с.
307766
  Вагабзаде Б. Девичья башня / Б. Вагабзаде. – Москва, 1968. – 108с.
307767
  Изюмский Б.В. Девичья гора / Б.В. Изюмский. – М., 1963. – 269с.
307768
  Заводчиков П.А. Девичья команда / П.А. Заводчиков, С.Ш. Фарфель. – Ленинград, 1970. – 228с.
307769
  Заводчиков П.А. Девичья команда / П.А. Заводчиков. – Москва, 1975. – 239с.
307770
  Захарченко В.Г. Девичья песня. Песни для русского народного хора и солистов в сопровождении баяна, обработки и записи народных песен. / В.Г. Захарченко. – Новосибирск, 1975. – 193с.
307771
  Ефимов Г.А. Девичья роща / Г.А. Ефимов. – М, 1970. – 88с.
307772
  Смирнов О.П. Девичья Слобода / О.П. Смирнов. – М., 1972. – 456с.
307773
  Румянцева М.А. Девичья фамилия. стихи / М.А. Румянцева. – М., 1964. – 78с.
307774
  Гарасимів Т.З. Девіантна поведінка людини: сторінки історії правових досліджень // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 212-220. – ISSN 2224-9281
307775
  Мозоль Н.І. Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 79-86
307776
  Онищенко Н. Девіантна поведінка молодших школярів як психолого-педагогічна проблема сучасності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – С.174-183. – (Серія педагогічна ; Вип. 16, ч. 1)
307777
  Гарантів Т.З. Девіантна поведінка як форма соціального відхилення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 345-352. – (Юридична ; Вип. 3)
307778
  Ківенко Н.В. Девіантна поведінка. Сучасна парадигма : Монографія / Н.В. Ківенко, І.І. Лановенко, П.В. Мельник. – Ірпінь, 2002. – 240с. – ISBN 966-8071-21-2
307779
  Кікалішвілі М.В. Девіантна поведінка: поняття та ознаки // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 109-122
307780
  Гарасимів Т.З. Девіантність - одна із форм розвитку складно організованих систем // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 378-385. – (Юридична ; Вип. 1)
307781
  Северинюк В.М. Девіантність як наддетермінанта конфліктної поведінки парламентської коаліції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 662-670. – ISSN 1563-3349
307782
   Девіація Se-H- та Те-Н-зв"язків у молекулах SеН2 та ТеН2 / Г.І. Гайдідей, Б.А. Охріменко, М.В. Шелехова, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-19. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Молекули SeH[нижній індекс 2] та ТеH[нижній індекс 2] привертають увагу як найближчі аналоги молекули H[нижній індекс 2]О. Дослідження їх властивостей сприяє з"ясуванню фізичних причин, якими обумовлена наявність багатьох аномальних властивостей води. ...
307783
  Бочелюк В.Й. Девіація в поведінці людей, схильних до правопорушень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 48-54. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
307784
  Бут В.В. Девіація як соціальний феномен // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 75-87. – ISSN 2072-1692
307785
   Девідсон (Davidson) Доналд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 733-734. – ISBN 966-316-069-1
307786
   Девіз - "дерзання!" // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 2. – ISSN 0130-1632
307787
  Головачев В.Г. Девка-Синеглазка. Легенды и предания / В.Г. Головачев. – Волгоград, 1968. – 159с.
307788
  Лейланд П. Деволюция в Великобритании: новые аспекты динамики конституционного процесса // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 1 (86). – С. 25-46. – ISSN 1812-7126
307789
  Маслов В.А. Девон восточного склона Южного Урала / В.А. Маслов. – Москва : Наука, 1980. – 224с.
307790
  Хоменко В.А. Девон Днепровско-Донецкой впадины : (и сопредльных территорий) / В.А. Хоменко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 112с.
307791
  Лукін О.Ю. Девон Дніпровсько-Донецького авлакогену (тектоно-седиментаційні комплекси, формації, генетичні типи відкладів та літогеодинаміка) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 26-47 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
307792
   Девон и карбон Прибалтики. – Рига, 1981. – 503с.
307793
  Колодезников К.Е. Девон и нижний карбон западной части Вилюйской синеклизы / К.Е. Колодезников. – М., 1982. – 101с.
307794
   Девон русской платформы : Сборник докладов. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1953. – 312 с.
307795
  Нагаев Г.Д. Девон. Роман. / Г.Д. Нагаев. – М., 1966. – 501с.
307796
  Гордиенко И.В. Девонская вулкано-плутоническая формация в юго-восточной части Восточного Саяна / И.В. Гордиенко. – Улан-Удэ, 1969. – 116с.
307797
  Сердюченко Д.П. Девонская железнорудно-бокситовая оолитовая формация / Д.П. Сердюченко. – М, 1958. – 24с.
307798
   Девонская межсолевая толща Припятской впадины. – Минск, 1981. – 219с.
307799
  Ищенко Т.А. Девонская флора Большого Донбасса / Т.А. Ищенко. – К., 1965. – 118с.
307800
  Ищенко Т.А. Девонская флора Большого Донбасса : монография / Т.А. Ищенко; АН УССР; Ин-т геологических наук; Отв. ред. Новик Е.О. – Киев : Наукова думка, 1965. – 120с. с ил.
307801
  Рябинин В. Девонские Stromatoporoidea Тимана / В. Рябинин. – Москва, 1932. – С.856-870. – Известия Всесоюзного геол.-разв. объединения, LI, Fasc. 58
307802
  Богославский Б.И. Девонские агониатиты и гониатиты : Автореф... докт. биол.наук: / Богославский Б. И.; АН СССР, Палеонтол. ин-т. – М., 1967. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
307803
  Алексеева Р.Е. Девонские атрипиды Кузнецкого и Минусинского бассейнов и восточного склона Северного Урала / Р.Е. Алексеева. – Москва : АН СССР, 1962. – 199с.
307804
  Максимова З.А. Девонские и каменноугольные трилобиты рудного Алтая. / З.А. Максимова. – М., 1960. – 1-124с.
307805
  Ивания В.А. Девонские кораллы-ругозы Западной Сибири : Атлас-определитель; монография / В.А. Ивания, С.К. Черепнина; Ред. Шилько К.Г. – Томск : Томский ун-тет, 1986. – 136с.
307806
  Ивания В.А. Девонские кораллы Rugosa Саяно-Алтайской горной области / В.А. Ивания; Томский Гос. университет. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1965. – 898с.
307807
  Ивания В.А. Девонские кораллы Rugosa Саяно-Алтайской горной области / В.А. Ивания; Томский Гос. университет; Ред. Хахлов В.А. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Часть 1 : Введение и описание ругоз. – 1965. – 398с.
307808
  Нехорошев В.П. Девонские мшанки Алтая / В.П. Нехорошев. – М.-Л., 1948. – 11-149с.
307809
  Троицкая Т.Д. Девонские мшанки Казахстана / Т.Д. Троицкая. – Москва : Недра, 1968. – 240с.
307810
  Троицкая Т.Д. Девонские мшанки Казахстана / Т.Д. Троицкая. – М, 1968. – 240с.
307811
   Девонские отложения Башкирии. – М
1. – 1961. – 252с.
307812
   Девонские отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. – М, 1978. – 216с.
307813
  Чернов Г.А. Девонские отложения восточной части Большеземельской тундры / Г.А. Чернов. – М.-Л., 1962. – 118с.
307814
  Чуприн Н.Е. Девонские отложения Днепровско-Донецкой впадины и оценка перспектив их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 120 / Чуприн Н.Е.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.23-26
307815
  Хоменко Валентина Андреевна Девонские отложения Днепровско-Донецкой впадины и сопредельных территорий юго-запада Восточно-Европейской платформы : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Хоменко Валентина Андреевна; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1981. – 42л.
307816
  Новожилова С.И. Девонские отложения Куйбышевской и Оренбургской областей. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Новожилова С.И.; Куйбышев. индустриальный ин-т им. В.В.Куйбышева. Куйбышев. НИИ нефтяной пром. – Куйбышев, 1959. – 40л.
307817
  Тихонович Н.Н. Девонские отложения Русской платформы и Приуралья / Н.Н. Тихонович. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – с. – Отд. отт. из: Очерки по истории геологических знаний, 1953, вып. 3
307818
  Тихонович Н.Н. Девонские отложения Русской платформы и Приуралья / Н.Н. Тихонович. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1951. – 336 с. : 2 л. табл.
307819
  Толстихина М.М. Девонские отложения центральной части Русской платформы и развитие ее фундамента в палеозое / М.М. Толстихина. – Москва, 1952. – 142 с.
307820
   Девонские отложения центральных областей Русской платформы. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1958. – 406с.
307821
  Каледа Г.А. Девонские отложения Южной Ферганы / Г.А. Каледа. – Львов, 1960. – 185-238с.
307822
  Лауенкрапча Э.К. Девонские отолжения Латвийской ССР как почвообразующее породы : Автореф... канд. с. х.наук: / Лауенкрапча Э. К.; ГК ВССО Латв.ССР, Латв. с. х. акад. – Рига, 1960. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
307823
  Лукин А.Е. Девонские рифогенно-карбонатные комплексы Днепровско-Донецкого авлакогена и перспективы их нефтегазоносности // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-26 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
307824
  Цыганко В.С. Девонские ругозы севера Урала / В.С. Цыганко. – Ленинград : Наука, 1981. – 220 с.
307825
  Спасский Н.Я. Девонские ругозы СССР : Систематика, стратиграфическое и географическое значение; монография / Н.Я. Спасский. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 344с.
307826
   Девонские соленосные формации Припятского прогиба. – Минск, 1982. – 208с.
307827
  Спасский Н.Я. Девонские четырехлучевые кораллы рунного Алтая / Н.Я. Спасский. – Вып. 3. – 144с.
307828
  Ивания В.А. Девонские четырёхлучевые кораллы Салаира и Северного Кузбаса : (систематика, биостратиграфия, экология); монография / В.А. Ивания; Ред. Ананьев А.Р. – Томск : Томский ун-тет, 1980. – 140с.
307829
  Каплан А.А. Девонские четырехлучевые кораллы Центрального Казахстана : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Каплан А.А.; Ленингр. горн. ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1971. – 22л.
307830
  Воронцов А.А. Девонский вулканизм Минусинского прогиба Алтае-Саянской области: геологические, геохимические и изотопныеSu-Nd характеристики пород / А.А. Воронцов, Г.С. Федосеев, С.В. Андрющенко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1283-1313 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1309-1313. – ISSN 0016-7886
307831
  Карпов П.А. Девонсокие отложения Сталинградской области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карпов П.А.; М-во геол. и охраны недр СССР, Всес. науч. исслед. геологоразвед. ин-т. – М., 1959. – 17л.
307832
  Дригант Д.М. Девонські конодонти південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (Волино-Поділля, Україна) = Devonian conodonts from South-West margin of the East European platform (Volyn"-Podolian, Ukraine) / Д.М. Дригант ; НАН України, Держ. природозн. музей ; [відп. ред. О.С. Ступка]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 155, [1] c., [23] палеонт. табл. : іл., карт. – Бібліогр.: с.143-156. – ISBN 978-966-360-137-3
307833
  Хрипкова А.Г. Девочка-подросток-девушка / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – Омск, 1985. – 159с.
307834
  Королева М. Девочка-принцеса // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 7/8 (64). – C. 12-23. – ISSN 1818-3948
307835
   Девочка-скандал : Абориген // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 32-35 : Фото
307836
  Неклюдова О.С. Девочка : Повесть и рассказы / О.С. Неклюдова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 259с.
307837
  Черников Девочка 35 лет в коротких штанишках. Анализ случая К. Роджерса с позиции семейного терапевта / Черников, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 95-101. – ISSN 0042-8841


  Исходя из стенограммы психотерапевтической сессии К. Роджерса с клиенткой Джен, автор с позиции "терапии внутренних семейных систем" выдвигает ряд гипотез о наличии у нее психологических проблем, приводит классификацию эмпатических техник, используемых ...
307838
  Воскресенская З.И. Девочка в бурном море / З.И. Воскресенская. – Москва, 1969. – 480с.
307839
  Воскресенская З.И. Девочка в бурном море // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 3. – С. 185-564. – (Б-ка пионера)
307840
  Рожков К. Девочка в джинсах и Васюган // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2004. – № 10. – С.54-85. – ISSN 0132-2036
307841
  Незнанский Ф. Девочка для шпиона / Ф. Незнанский. – М., 1996. – 432с.
307842
  Чуковский Н.К. Девочка жизнь / Н.К. Чуковский. – М, 1970. – 462с.
307843
  Чуковский Н.К. Девочка жизнь / Н.К. Чуковский. – М, 1984. – 384с.
307844
  Ян Т.Г. Девочка и апрель / Т.Г. Ян. – Москва, 1974. – 264с.
307845
  Голуб И. Девочка и война // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 86-115. – ISSN 0131-8136
307846
  Голуб И. Девочка и война : проза: повесть-воспоминание // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-32. – ISSN 0012-6756
307847
  Герлих Гюнтер Девочка и мальчик / Герлих Гюнтер. – М., 1984. – 158с.
307848
  Киселев В.Л. Девочка и птицелет // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1976. – Т. 12. – С. 5-214. – (Б-ка пионера)
307849
  Киселев В.Л. Девочка и птицелет / В.Л. Киселев. – М., 1988. – 236с.
307850
  Киселев В.Л. Девочка и птицелет / В.Л. Киселев. – К., 1989. – 379с.
307851
  Лавров И.М. Девочка и рябина / И.М. Лавров. – М., 1957. – 199с.
307852
  Клеш Илья Девочка и слон // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
307853
  Скосырев П.Г. Девочка из аула / П.Г. Скосырев. – М., 1936. – 221с.
307854
  Булычев К. Девочка из будущего... и другие повести / К. Булычев. – Кишинев, 1984. – 623с.
307855
  Воронкова Л.Ф. Девочка из города / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1959. – 320с.
307856
  Воронкова Л.Ф. Девочка из города / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1991. – 218с.
307857
  Демиденко М.И. Девочка из детства / М.И. Демиденко. – Л, 1981. – 288с.
307858
  Демиденко М.И. Девочка из детства / М.И. Демиденко. – Л, 1989. – 510с.
307859
  Свободин А.П. Девочка из книги отзывов. / А.П. Свободин. – М., 1973. – 128с.
307860
  Ширяева Г.Д. Девочка из легенды. / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1964. – 294с.
307861
  Минутко И.А. Девочка из нашего класса. / И.А. Минутко. – Тула, 1955. – 52с.
307862
  Тейлор Рита Девочка из рода О"Хара. / Тейлор Рита. – М., 1994. – 511с.
307863
  Тури Ж. Девочка из Франции / Ж. Тури. – М., 1957. – 320с.
307864
  Ерошкина З.А. Девочка Кира / З.А. Ерошкина. – Пермь, 1963. – 48с.
307865
  Овчаренко А.И. Девочка на балконе / А.И. Овчаренко. – Тула, 1988. – 268с.
307866
  Жуховицкий Л.А. Девочка на две недели / Л.А. Жуховицкий. – Москва, 1991. – 236с.
307867
  Бутенко В. Девочка на джипе : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 26-63. – ISSN 0027-8238
307868
  Драгуновский В. Девочка на шаре: Книга для чтения с комментарием, задачами и русско-английским словарем. / В. Драгуновский. – М., 1990. – 96с.
307869
  Приходько Олег Девочка Надя. Акварель : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 58-130. – ISSN 0131-8136
307870
  Козырева М.Л. Девочка перед дверью / М.Л. Козырева. – 189. – Л, 1990. – с.
307871
  Юсупов Феликс Девочка по вызову / Юсупов Феликс. – Санкт-Петербург : Издательский Цех "Балтика", 2000. – 479с. – Під псевдонімом Юсупов Ф.: Григорьева Ольга, Колосов Владимир. – (Криминальных дел мастер). – ISBN 5-7654-0931-8
307872
  Булычев К.В. Девочка с Земли / К.В. Булычев. – Минск, 1974. – 288с.
307873
  Булычев К.В. Девочка с Земли / К.В. Булычев. – Москва, 1985. – 446с.
307874
  Булычев К. Девочка с Земли / К. Булычев. – Москва, 1989. – 444,2с.
307875
  Булычев К. Девочка с Земли / К. Булычев. – Владивосток, 1990. – 397,2с.
307876
  Кешоков А.П. Девочка с косичками / А.П. Кешоков. – М., 1957. – 24с.
307877
  Карелин Л.В. Девочка с красками / Л.В. Карелин. – М, 1963. – 156с.
307878
  Карелин Л.В. Девочка с красками / Л.В. Карелин. – М, 1968. – 143с.
307879
  Перьялис Н. Девочка с ленточкой / Н. Перьялис. – М, 1960. – 116с.
307880
  Исаков В.З. Девочка с острова / В.З. Исаков. – М, 1979. – 110с.
307881
  Челак С.А. Девочка у зеркала / С.А. Челак. – К, 1986. – 157с.
307882
  Корженевская И.В. Девочка Царцаха : повесть / Ирина Корженевская // Утбалла : повесть / Е.А. Ган. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1990. – С. 65-281. – ISBN 5-7539-0010-0
307883
  Корженевская И.В. Девочка Царцаха. Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1967. – 274с.
307884
  Корженевская И.В. Девочка Царцаха.Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1959. – 275с.
307885
  Гранат Н.Е. Девочка, девушка, женщина / Н.Е. Гранат, Е.Е. Матвеева. – Москва, 1965. – 63 с.
307886
  Кипиани Эдишер Девочка, которая не видела моря. / Кипиани Эдишер. – Тбилиси, 1965. – 182с.
307887
  Лиханов Альберт Девочка, которой все равно : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 6 (653). – С. 19-41. – ISSN 0132-2036
307888
  Койн И. Девочка, с которой детям не разрешали водиться / И. Койн. – 3-е. – М., 1980. – 142с.
307889
  Койн И. Девочка, с которой детям не разрешали водиться / И. Койн. – М., 1990. – 143с.
307890
  Винтовкина И.С. Девочке-подростку / И.С. Винтовкина. – Изд. 4-е, прераб. и доп. – Москва, 1988. – 56с.
307891
  Ширяев В.А. Девочки и мальчики / В.А. Ширяев. – Сыктывкар, 1970. – 335с.
307892
  Гоявичинская П. Девочки с Новолипок - Райская яблоня / П. Гоявичинская. – М, 1961. – 663с.
307893
  Поллини Ф. Девочки Соерсивилли / Ф. Поллини. – М., 1993. – 463с.
307894
  Волкова Е. Девочки, девушки, женщины / Е. Волкова. – Париж, 1975. – 244с.
307895
  Могилевская С.А. Девочки, книга для вас! / С.А. Могилевская. – М., 1967. – 441с.
307896
  Могилевская С.А. Девочки, книга для вас! / С.А. Могилевская. – Минск, 1988. – 437с.
307897
  Могилевская С.А. Девочки, книга для вас! / С.А. Могилевская. – Ижевск, 1990. – 436с.
307898
  Молчанова Л.Г. Девочки, кто с нами? / Л.Г. Молчанова. – Пермь, 1958. – 114с.
307899
  Панова В.Ф. Девочки. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1946. – с.
307900
  Мэрфи Д. Девственная земля / Д. Мэрфи. – М., 1982. – 200с.
307901
  Минниахметов М. Девственницы или виноград? // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 88-92. – ISSN 1812-867Х


  Тлумечення декількох сур в Корані. Проблеми перкладу.
307902
  Нигмати Р. Девуша с Сакмара / Р. Нигмати. – Уфа, 1954. – 31с.
307903
  Крушель Г. Девушка Анн и солдат / Г. Крушель. – М., 1982. – 350с.
307904
  Сирас А. Девушка без имени / А. Сирас. – М., 1968. – 231с.
307905
  Иоселиани О.Ш. Девушка в белом / О.Ш. Иоселиани. – Тбилиси, 1961. – 106с.
307906
  Долматовский Е.А. Девушка в белом / Е.А. Долматовский. – М., 1968. – 119с.
307907
  Алядин Ш. Девушка в зеленом / Ш. Алядин. – Ташкент, 1969. – 240с.
307908
  Савельев Л.И. Девушка в серой шинели / Л.И. Савельев. – М, 1958. – 96с.
307909
  Савельев Л.И. Девушка в серой шинели / Л.И. Савельев. – М, 1966. – 100с.
307910
  Кулаков А.С. Девушка в танковом шлеме. / А.С. Кулаков. – М., 1983. – 128с.
307911
   Девушка в тюрбане. – М, 1991. – 476с.
307912
  Кэмрад С.С. Девушка в тюрьме / С.С. Кэмрад. – М.-Л., 1928. – 40с.
307913
  Промет Л.А. Девушка в черном. / Л.А. Промет. – М, 1969. – 95с.
307914
  Птицын С. Девушка в шинели / С. Птицын. – Куйбышев, 1935. – 232с.
307915
  Чертова Н.В. Девушка в шинели / Н.В. Чертова. – М., 1951. – 324с.
307916
  Канахин У. Девушка выбирает судьбу. / У. Канахин. – Алма-Ата, 1980. – 400с.
307917
  Браун К. Девушка для девственницы / К. Браун. – Минск, 1996. – 543с.
307918
  Ребане Х. Девушка и кот : проза: рассказы // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 3 (662). – С. 39-53. – ISSN 0132-2036
307919
  Горький М. Девушка и смерть / М. Горький. – Москва, 1938. – 46с.
307920
  Горький М. Девушка и смерть / М. Горький. – Ленинград, 1985. – 119с.
307921
  Артемьева О. Девушка и смерть = История хоррора как вечная реинкарнация напуганной блондинки // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 10. – С. 100-120. – ISSN 0130-6405


  Фильм ужасов, хоррор - жанр художественного фильма. К фильмам ужасов относят фильмы, которые призваны напугать зрителя, вселить чувство тревоги и страха, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного - так называемый ...
307922
  Варавва И. Девушка и солнце / И. Варавва. – Краснодар, 1962. – 160с.
307923
  Максимов Ю. Девушка и фантаст // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.103-118. – ISSN 1728-8568
307924
  Федоров В.С. Девушка из-за Дуная / В.С. Федоров. – Харьков, 1954. – 95с.
307925
  Евтых Аскер Девушка из аула / Евтых Аскер. – Майкоп, 1963. – 438с.
307926
  Тимофеев В.А. Девушка из аула / В.А. Тимофеев. – М. : Воениздат, 1980. – 95 с.
307927
  Ха Кхань Линь Девушка из бара / Ха Кхань Линь. – М., 1977. – 254с.
307928
  Гусейн Сеид Девушка из Гиляна / Гусейн Сеид. – Баку, 1984. – 184с.
307929
  Телесов К. Девушка из голубой долины / К. Телесов. – М., 1977. – 127с.
307930
  Евтушенко В.Я. Девушка из Голубой Криницы или Один день из жизни Настеньки Снежковой, а также рассказы со смешинкой и перчиком о других героях этой книги / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1967. – 200с.
307931
  Хруцкий Э.А. Девушка из города башмачков / Э.А. Хруцкий. – М, 1970. – 65с.
307932
  Панов А.С. Девушка из Гулистана. / А.С. Панов. – Ташкент, 1961. – 110с.
307933
  Пармузин Б.С. Девушка из древней Бухары / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1960. – 79с.
307934
   Девушка из золотого атома. – Минск, 1993. – 490с.
307935
  Былинов А.И. Девушка из Зоннеберга / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1967. – 91с.
307936
  Винник А.Я. Девушка из Калинки / А.Я. Винник. – Сталино, 1959. – 28с.
307937
  Дамский Я.В. Девушка из легенды / Я.В. Дамский. – Казань, 1966. – 47с.
307938
   Девушка из легенды. – Алма ата, 1989. – 199с.
307939
  Джалил Р. Девушка из марамора. / Р. Джалил. – М, 1978. – 280с.
307940
  Адамян Н. Девушка из министерства / Н. Адамян. – Москва, 1959. – 304с.
307941
  Губерман А. Девушка из Москвы / А. Губерман. – К, 1940. – 134с.
307942
  Ергалиев Х. Девушка из нашего аула / Х. Ергалиев. – М., 1952. – 84с.
307943
  Яковлева М. Девушка из нашего города // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 1. – С. 19-68. – ISSN 0132-2036
307944
  Кишняков И.П. Девушка из нашего села / И.П. Кишняков. – Саранск, 1960. – 48с.
307945
  Цонев Васил Девушка из нейлона. / Цонев Васил. – М., 1963. – 112с.
307946
  Ибрагимов А.М. Девушка из племени таи / А.М. Ибрагимов. – М., 1970. – 280с.
307947
  Давыдов И. Девушка из Понтикапея / И. Давыдов. – Саратов, 1966. – 156с.
307948
  Петльований В. Девушка из пригорода / В. Петльований. – Москва, 1987. – 180 с.
307949
  Гладков Т.К. Девушка из Ржева / Т.К. Гладков, А.А. Лукин. – М., 1974. – 139с.
307950
  Скуарцина Л. Девушка из Романьи / Л. Скуарцина. – М., 1961. – 240с.
307951
  Шервашидзе А. Девушка из Сантьяго / А. Шервашидзе. – М, 1963. – 64с.
307952
  Абрамов К.Г. Девушка из села / К.Г. Абрамов. – Москва, 1987. – 302с.
307953
  Далекий А Н. Девушка из топольков / А Н. Далекий. – Львов, 1953. – 212с.
307954
  Попов В.А. Девушка из Усть-Лабы. / В.А. Попов. – Краснодар, 1948. – 32с.
307955
  Ким Р.Н. Девушка из Хиросимы / Р.Н. Ким. – М, 1956. – 288с.
307956
   Девушка или тигр ?. – М, 1968. – 131с.
307957
  Давыдов И. Девушка моего друга / И. Давыдов. – Тюмень, 1961. – 188с.
307958
  Давыдов И. Девушка моего друга / И. Давыдов. – Тюмень, 1961. – 188с.
307959
  Давыдов И. Девушка моего друга / И. Давыдов. – Саратов, 1965. – 198с.
307960
  Окуджава Б.Ш. Девушка моей мечты / Б.Ш. Окуджава. – М., 1988. – 268с.
307961
   Девушка Мэн. – М, 1962. – 168с.
307962
  Люфанов Е.Д. Девушка на Заречья / Е.Д. Люфанов. – Л., 1959. – 246с.
307963
  Жаров В.И. Девушка по имени Весна / В.И. Жаров. – Москва, 1961. – 80с.
307964
  Гордиенко К.А. Девушка под яблоней / К.А. Гордиенко. – М, 1958. – 319с.
307965
  Гордиенко К.А. Девушка под яблоней / К.А. Гордиенко. – М, 1961. – 318с.
307966
  Дондокова Ц.-Д. Девушка с Байкала / Ц.-Д. Дондокова. – М., 1963. – 159с.
307967
  Рид А. Девушка с большим ртом / А. Рид. – М., 1960. – 103с.
307968
  Успенский А.В. Девушка с веснушками / А.В. Успенский. – М., 1963. – 94с.
307969
  Лапин К.К. Девушка с винтовкой / К.К. Лапин. – М, 1964. – 184с.
307970
  Лапин К.К. Девушка с винтовкой / К.К. Лапин. – М, 1975. – 248с.
307971
  Сахни Б Девушка с девийской окраины / Б Сахни. – М., 1982. – 181с.
307972
  Зейдевиц Р. Девушка с жемчужиной. / Р. Зейдевиц, М. Зейдевиц. – М, 1978. – 262с.
307973
  Дунаевский А.М. Девушка с золотой медалью / А.М. Дунаевский. – Ужгород, 1948. – 62с.
307974
  Щипко Л.М. Девушка с косой / Л.М. Щипко. – Днепропетровск, 1957. – 130с.
307975
  Лопе Девушка с кувшином / Лопе, де Вега. – М.-Л, 1946. – 168с.
307976
   Девушка с моря. – М, 1961. – 80с.
307977
  Корнюшин Л.Г. Девушка с полустанка / Л.Г. Корнюшин. – М, 1964. – 103с.
307978
  Первенцев А.А. Девушка с Тамани / А.А. Первенцев. – М, 1943. – 23с.
307979
  Первенцев А.А. Девушка с Тамани / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1959. – 387с.
307980
  Яковлев П.Н. Девушка с хутора / П.Н. Яковлев. – 2-е изд. – Ростов на Дону, 1949. – 220с.
307981
  Яковлев П.Н. Девушка с хутора / П.Н. Яковлев. – М, 1959. – 319с.
307982
  Яковлев П.Н. Девушка с хутора / П.Н. Яковлев. – Краснодар, 1962. – 301с.
307983
  Яковлев П.Н. Девушка с хутора / П.Н. Яковлев. – Краснодар, 1987. – 398с.
307984
  Бобулов К. Девушка с юга / К. Бобулов. – М, 1964. – 175с.
307985
  Бобулов К. Девушка с юга // Мои знакомые : повести / Ш. Абдыраманов. – Москва : Художественная литература, 1969. – С. 113-202
307986
  Речин Б. Девушка с ярлыгой. / Б. Речин. – Ставрополь, 1959. – 100с.
307987
  Котов Д.Н. Девушка со шрамом. / Д.Н. Котов, С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1966. – 168с.
307988
  Егоров М. Девушка у моря / М. Егоров. – Симферополь, 1945. – с.
307989
  Шефнер В.С. Девушка у обрыва / В.С. Шефнер. – М., 1971. – 222с.
307990
  Шефнер В.С. Девушка у обрыва / В.С. Шефнер. – 2-е изд. – М., 1991. – 271с.
307991
  Гамолка Н.И. Девушка шла по войне / Н.И. Гамолка. – Минск, 1972. – 269с.
307992
  Гамолка Н.И. Девушка шла по войне / Н.И. Гамолка. – 2-е изд. – Минск, 1976. – 288с.
307993
  Гомолка М. Девушка шла по войне / М. Гомолка. – М., 1991. – 428с.
307994
  Акобиров Ю. Девушка, которую я ищу / Ю. Акобиров. – Москва, 1964. – 174с.
307995
  Попов Н.И. Девушка, освещенная солнцем. / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1971. – 111с.
307996
  Малашкин С.И. Девушки / С.И. Малашкин. – М., 1956. – 516с.
307997
  Щербакова В.А. Девушки / В.А. Щербакова. – Сыктывкар, 1964. – 243с.
307998
  Малашкин С.И. Девушки / С.И. Малашкин. – М., 1977. – 429с.
307999
  Богатырев А.Т. Девушки в серых шинелях / А.Т. Богатырев. – К, 1983. – 175с.
308000
  Богатырев А.Т. Девушки в серых шинелях / А.Т. Богатырев. – К, 1983. – 175с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,