Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Сербіна Р.Г. "Групи зустрічей" для батьків проблемних учнів : З досвіду проведення шкільним психологом групових занять для батьків підлітків з девіантною поведінкою // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-25
307002
  Зачевский Е.А. "Группа 47" и становление западногерманской литературы / Е.А. Зачевский. – Ленинград, 1989. – 148с.
307003
  Лилеин Юрий Игоревич "Группа восьми" и глобальные политические тенденции в сфере международной безопасности: социологический анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 164-166. – Бібліогр.: с. 164-165. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
307004
  Мартынов Б. "Групповой портрет" стран быстрого развития // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 41-51. – ISSN 1728-2756
307005
  Коршуненко Анзор "Грязевые" регионы Украины : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 76-77 : Фото. – ISSN 1998-8044
307006
  Біленко Василь "Грязні" ігри в Молочному : Євпаторія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 36-40 : Фото
307007
   "Грязные" деньги и закон. – М, 1995. – 296с.
307008
  Яненко Дмитрий "Грязные" доходы турфирм. Где они? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 78-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
307009
  Шандра В. "Губернии на особых правах и привилегиях..." як політичний проект // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 191-204
307010
  Сарапин Н. "Губернские ведомости" - провісники провінційних видань (на прикладі видань "Волынских…", "Подольских…", "Полтавских Губернских Ведомостей") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Журналістика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються умови виникнення "Губернских Ведомостей" на українських землях у другій половині ХІХ століття. Об"єктом дослідження стали часописи: "Волынские Губернские Ведомости", "Подольские Губернские Ведомости", "Полтавские Губернские ...
307011
  Лучинская Д.Ф. "Губернские очерки" М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... канд. филолог.наук: / Лучинская Д.Ф.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 20л.
307012
  Маханько Е.А. "Губы как таковые": поэтика визуальности в рассказах Г. Газданова 20-х годов: "Гостиница грядущего" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 56-60. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье исследованы формы, семантика и функции визуальности в рассказах Г. Газданова 20-х годов. Показано, что использование кодов авангардистской изобразительности является доминантной авторской стратегией создания художественного образа, реализующей ...
307013
  Кузьмина Т.А. "Гуляка праздный..." // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 53-58. – Бібліогр.: с. 53. – ISSN 0042-8744
307014
  Смирнова Е.Л. "Гуманизм и террор": границы насилия. Внимательное чтение книги М. Мерло-Понти // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 41-47. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
307015
  Лихачев Н.П. "Гуманистическое письмо" и автографы гуманистов, рукопись, коллационированная Анжело Полициано / Н.П. Лихачев. – М., 1926. – 787-1004с.
307016
  Велюров А. "Гуманізація" поспіхом. Ухвалення непродуманих законодавчих рішень може мати зворотні наслідки // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2011. – № 8 /підсумки/. – С. 44-47. – ISSN 1812--514Х
307017
   [Губерський Леонід Васильович] / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 48. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
307018
  Цивірко М. «Гуготіло полум’я...» // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 83). – С. 7


  Співрозмовник — Валерій Кравченко, голова громадської організації «За реабілітацію Першотравневої двійки», правозахисник і літератор. Період 1960-х років особливо цiкавить дослідника. Не дивно, що схвилювала пана Валерія і подія, якій щойно ...
307019
  Андріюк А.І. Грунтові актиноміцети та вищі рослини / А.І. Андріюк. – Київ : Наукова думка, 1972. – 144с.
307020
  Холодний М.Г. Грунтові бактерії, значення їх у природі та сільскому господарстві / М.Г. Холодний. – К., 1931. – 42с.
307021
  Романенко Петро Олександрович Грунтові водорості лісів українських Карпат : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Романенко Петро Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л.218-250. – Бібліогр.: л.:188-218
307022
  Романенко П.О. Грунтові водорості лісів українських Карпат : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Романенко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17
307023
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 149л. – Бібліогр.: л.135-149
307024
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
307025
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук: 03.00.05 / Костіков І.Ю.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с.
307026
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Дис....доктора біологічних наук:03.00.05 / Костіков Ігор Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 715л. + Додатки:л.373-715. – Бібліогр.:л.316-373
307027
  Рибальченко В.М. Грунтові гіфоміцети як патогени кровосисних комарів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-51. – (Біологія ; Вип. 27)


  У результаті досліджень установлено видовий склад грунтових грибів, серед них виявлено види, що паразитують на кровосисних комарах.
307028
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; МОіНУ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 208л. + Додатки: л.185-208. – Бібліогр.: л.157-184
307029
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
307030
  Коломоєць Т. Грунтовне дослідження адміністративно-правових засад управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 161-163. – ISSN 0132-1331
307031
  Шевченко Я. Грунтовне дослідження кодифікційних процесів у сфері міжнародного приватного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 97-100
307032
  Михеєнко М.М. Грунтовне дослідження одного з основних принципів радянського кримінального процесу // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 20
307033
  Мироненко Н. Грунтовне дослідження розвитку та функціонування одного з найважливіших інститутів держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 365-366. – ISSN 0132-1331
307034
  Комзюк Л.Т. Грунтовне дослідження словацького медіа-права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 174-176. – ISSN 2227-796X
307035
  Кисіль В. Грунтовне дослідження у сфері цивільного права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-58
307036
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
307037
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
307038
  Шумило І. Грунтовні економічні дослідження як фундамент для прийняття виважених рішень // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 40-43
307039
  Папіш І.Я. Грунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І.Я. Папіш, С.П. Позняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 18-22. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
307040
  Позняк С.П. Грунтово-географічні дослідження. / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха. – Львів-Одеса, 1999. – 96с.
307041
  Стрельченко В.П. Грунтово-екологічні основи системи землеробства Полісся України : Автореф. ... дис. д-ра сільгосп. наук : 06.01.03 / Стрельченко В.П.;. – Київ, 1994. – 48 с.
307042
  Каштанов С.Г. Грунтовые воды г.Казани. / С.Г. Каштанов. – Казань, 1959. – 164с.
307043
  Комарова М.В. Грунтовые воды Западного Причерноморья : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Комарова М.В.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1967. – 20л.
307044
  Смирнова А.Я. Грунтовые воды и их естественная защита от загрязнения на территории Воронежской области / А.Я. Смирнова. – Воронеж, 1986. – 108с.
307045
  Ретхати Л. Грунтовые воды и строительство / Л. Ретхати; ПОД ред. В.А. Кирюхина. – Москва : Стройиздат, 1989. – 412с.
307046
  Исрафилов Г.Ю. Грунтовые воды Кура-Аркаксинской низменности. / Г.Ю. Исрафилов. – Баку, 1972. – 206с.
307047
  Взнуздаев С.Т. Грунтовые воды Нижнего Приднестровья / С.Т. Взнуздаев. – Москва : АН СССР, 1959. – 164с.
307048
  Грицюс А. Грунтовые грибы (polyporaceae s.1.) Литовской ССР и их хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Грицюс А. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 25 с.
307049
  Биянов Г.Ф. Грунтовые плотины на вечной мерзлоте / Г.Ф. Биянов. – Якутск, 1989. – 153с.
307050
   Грунтовые толщи Западно-Сибирской плиты. – Москва : МГУ, 1988. – 127с.
307051
  Щербак І.Є. Грунтозахисне землеробство у степовій зоні України / І.Є. Щербак. – Київ, 1985. – 47с.
307052
  Бураков В.І. Грунтозахисний моніторінг для формування і здійснення агроландшафтної державної земельної політики : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 3-10. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
307053
  Стецюк О.П. Грунтозахистна технологія обробітку при вирощуванні картоплі на дерново-підзолистому грунті полісся України. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.00.01 / Стецюк О.П.; Ін-т землеробства та ін. – К, 1995. – 23л.
307054
  Вільямс В.Р. Грунтознавство / В.Р. Вільямс. – Вид. 5-е. – Київ; Харків, 1948. – 444с.
307055
  Вільямс В.Р. Грунтознавство : Землеробство з основами грунтознавства / В.Р. Вільямс. – Вид. 6-е. – Київ, 1953. – 600с.
307056
  Гаркуша І.Ф. Грунтознавство / І.Ф. Гаркуша. – вид. 2-е, переробл. и допопн. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 400 с.
307057
   Грунтознавство. – Київ : Держсільгоспвидав, 1960. – 424 с.
307058
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Hавчальний посібник / І.І. Назаренко. – Чернівці : Рута, 1998. – 76с.
307059
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Підручник для студ. природничих спец. / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 400с. – ISBN 966-8029-45-3
307060
  Назаренко І.І. Грунтознавство : підручник для студ. природ. спец. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, С.М. Польчина., В.А. Нікорич. – Вид. 3-тє. – Чернівці : Книги - 21, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-2147-29-2
307061
  Аріон О.В. Грунтознавство з основами географії грунтів : Методичні вказівки до вивчення курсу (для студ. заочного відділення) / О.В. Аріон; КНУТШ; Географічний факультет; Кафедра географії України. – Київ : Обрії, 2004. – 32с.
307062
   Грунтознавство з основами геології : навчальний посібник для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навч. закладах освіти 2-4 рівнів акредитації з напрямку 1301 "Агрономія" / О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; Кабінет Міністрів України; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Оранта, 2005. – 648с. – ISBN 966-8754-08-5
307063
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-769-5(Ч.1)
Ч. 1. – 2010. – 270 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
307064
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-795-4(Ч.2)
Ч. 2. – 2010. – 286 с., [36] с. іл. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
307065
  Соколовський О. Грунтознавство на Україні / О. Соколовський. – Х., 1927. – 6с.
307066
  Махов Г.Г. Грунтознавство. Ухвалено, як підручник для сіль-госп. ін-тів і технікумів. / Г.Г. Махов. – Х., 1925. – 160с.
307067
  Глуховский Виктор Дмитриевич Грунтосиликаты, их свойства, технология изготовления и область применения : Автореф... доктора техн.наук: / Глуховский Виктор Дмитриевич; Киевский инж.-строит. ин-т. Науч.-исслед. лаборатория грунтосиликатов. – Киев, 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
307068
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 352с.
307069
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – М, 1991. – 447с.
307070
  Молодых И.И. Грунты подов и степных блюдец субаэрального покрова Украины / И.И. Молодых. – К., 1982. – 159с.
307071
  Лукашев К.И. Грунты СССР / К.И. Лукашев. – Л., 1939. – 364с.
307072
  Качуровський І. Група "Світання" та її місце в українському письменстві // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 140-142. – ISSN 0868-4790
307073
  Кудрявцева Г.М. Група автоморфізмів деформованої інверсної симетричної напівгрупи / Г.М. Кудрявцева, Г.Ю. Цяпута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-105. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  У термінах стандартних теоретико-групових конструкцій описано будову групи автоморфізмів деформованої скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n]. The structure of the automorphism group of the sandwich semigroup IS[lower index n] ...
307074
  Юричко А.В. Група впливу - секретна зброя інформаційного впливу геополітичних ігор // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 138-143


  За мету ставилося класифікувати країни за рівнем їх інформаційного маніпулятивного впливу на Україну. В досліджені проаналізовані періодичні друковані видання в 68 країнах світу, оброблено 4266 інформаційних повідомлень та аналітичних статей за період ...
307075
  Коржанський М.Й. Група осіб як суб"єкт злочину // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57.
307076
   Група самозахисту. – К., 1953. – 223с.
307077
  Бановик-Марковска Групен портрет : културолошки и литературно-теориски есеи / Ангелина Бановик-Марковска. – Скопjе : МАГОР, 2007. – 147 с. – (Современа мисла). – ISBN 978-9989-183-19-5
307078
  Стахів Людмила Леонідівна Групи Брауера полів раціональних функцій над псевдоглобальними полями та еліптичних кривих над псевдолокальними полями : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Стахів Людмила Леонідівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 119л. – Бібліогр.:л.109-119
307079
  Мельник О. Групи галактик: ідентифікація та фізичні властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 40-49. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто напбільш поширені методи відбору галактик у групи та наведено головні результати з вивчення фізичних властивостей груп галактик. The work deals with the most widely used methods of galaxy groups selection and presents the main ...
307080
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : автореф. ... д-ра. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
307081
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 280л. – Бібліогр. : л.262-280
307082
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Дис. ... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; Нац. акад. державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 122 л. – Бібліогр.: л.115-122
307083
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
307084
  Требенко Д.Я. Групи з деякими обмеженнями для неінваріантних підгруп. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Д.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 13л.
307085
  Требенко Дмитро Якович Групи з деякими обмеженнями для системи неінваріантних підгруп. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Дмитро Якович; АН України, ін-т математики. – К., 1993. – 96л. – Бібліогр.:л.90-96
307086
  Левіщенко С.С. Групи з деякими системами дисперсивних підгруп : Автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Левіщенко С. С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 32 с.
307087
  Лиман Федір Миколайович Групи з заданими системами нормальних підгруп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Лиман Федір Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 29л.
307088
  Лиман Ф.М. Групи з заданими системами нормальних підгрупп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп. : Дис... Доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лиман Ф.М.; Сумський держ. педагог. ін-т ім. А.С.Макаренка. – Суми, 1996. – 212л. – Бібліогр.:л.198-212
307089
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.06 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 1998. – 15л.
307090
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.0106 / Мазурок О.О.; Ін-т математики НАН України. – К., 1998. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
307091
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 2000. – 16л.
307092
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : 01.01.06:Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Мазурок О. О.; Ін-т математики НАН України. – Київ, 2000. – 125л. – Бібліогр.: С. 118-125
307093
  Немчанінова Т.М. Групи з нескінченним центральним нециклічним метациклічним комунтантом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-28. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Охарактеризовано групи G з центральним нескінченним нециклічним метациклічним комутантом G". Ключові слова: комутант, центральна підгрупа, метациклічна підгрупа. The groups G with the central infinite metacyclic noncyclic commutant G" are ...
307094
  Коваленко Володимир Іванович Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.06 / Коваленко Володимир Іванович; Нац.пед.ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2000. – 109л. – Бібл.:л.103-109
307095
  Коваленко В.І. Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Коваленко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 13 с. – Бібліогр.: 11 с.
307096
  Мельник Т.І. Групи з нормальними нормалізаторами підгруп і циклічним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-75. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальна підгрупа.
307097
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженням для деяких фактор-груп : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 111л. – Бібліогр.:л.106-111
307098
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженням на норми заданих систем підгруп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
307099
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженнями для деяких фактор-груп : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
307100
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Немчанінова Т.М.; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 123л. – Бібліогр.: л.116-123
307101
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Немчанінова Тетяна Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
307102
  Лукашова Т.Д. Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лукашова Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:16с.
307103
  Лукашова Тетяна Дмитрівна Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгрупи : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Лукашова Тетяна Дмитрівна; Сумський держ. педагог. ун-тет ім.А.С.Макаренка. – Київ, 2001. – 119 л. – Бібліогр.: л.114-119
307104
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженнями на норми заданих систем підгруп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011. – 124 л. – Бібліогр.: л. 110-124
307105
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ярова О.А. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009. – 106 л. – Бібліогр.: л. 100-106
307106
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06. / Ярова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15с. – Бібліогр.: 7 назв
307107
  Одінцова О.О. Групи з сепаруючими підгрупами відносно системи нециклічних підгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-63. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подано опис періодичних локально ступінчастих груп G, в яких нормальними є нециклічні підгрупи, коли вони не належіать деякій підгрупі з групи G. It"s described the periodic local graded groups G in which non-cyclic subgroups are normal when they ...
307108
  Черненко І.Є. Групи з трьома інволюціями і квазіцентральним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описані всі 2-групи G з трьома інволюціями, що є розширеннями своєї квазіцентральної підгрупи D за допомогою групи кватерніонів порядку 8.
307109
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н. Ю.; Верпатоа Н. Ю.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 158л. – Бібліогр.:л.150-158
307110
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н.Ю.; КУ. – К., 1998. – 16с.
307111
  Кузенний М.Ф. Групи з умовами транзитивності нормальності для набелевих підгруп. : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кузенний М.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 21 с.
307112
  Коваль Тетяна Валеріївна Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Дис...канд.фіз.мат.наук:01.01.06 / Коваль Тетяна Валеріївна; АДПСУ. – Ірпінь, 2001. – 116 л. – Бібліогр.:л.104-116
307113
  Коваль Т.В. Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Коваль; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
307114
  Семко М.М. Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Семко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33 с. – Бібліогр.: 24 назв.
307115
  Семко Микола Миколайович Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Дис. ...доктора фізико-математ.наук:01.01.06 / Семко Микола Миколайович; Академія держ.податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 301л. – Бібліогр.:л.286-301
307116
  Артемович О.Д. Групи з умовою максимальності для негіперцентральних підгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі охарактеризовані групи, які не є скінченно породженими і задовольняють умову максимальності для негіперцентральних (відповідно ненільпотентних) підгруп.
307117
  Одінцова Оксана Олександрівна Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких систем нециклічних підгруп : Дис.канд.фізико-математ.наук: 01.01.06 / Одінцова Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.шевченка. – Київ, 2001. – 116л. – Бібл.:л.:112-116
307118
  Одінцова О.О. Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких системних нециклічних підгруп / Одінцова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.15
307119
  Мазурок О.О. Групи з циклічним комутантом порядку р2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлюється опис груп з назви роботи у вигляді добутку G = CD з повністю описаною нормальною підгрупою С і підгрупою D, що має певний стандартизований опис.
307120
  Лавренюк Я.В. Групи зберігаючих міру гомеоморфімів множини Кантора / Я.В. Лавренюк, В.В. Некрашевич // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1025-6415
307121
  Олійник Б.М. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 413 л. – Бібліогр.: л. 272-285
307122
  Олійник Б.В. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
307123
  Биковець В.І. Групи інтересів в процесі взаємодії громадянського суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню політичної діяльності груп інтересів в контексті взаємодії громадянського суспільства та держави, на основі аналізу її основних концепцій та теорій, і стану такої взаємодії в сучасній Україні. Проаналізовано можливі шляхи ...
307124
  Шаян О.Л. Групи інтересів як суб"єкти політичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
307125
  Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-46. – ISSN 1609-5499
307126
  Цвих В.Ф. Групи інтересів/тиску: визначення, класифікація, межі функціонування та розрізнення / В.Ф. Цвих ; Бібліотека Київської міської організації НДП. – Київ, 2002. – 18с.
307127
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Т. 7, № 2
307128
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 123-125. – ISSN 1684-906Х
307129
  Бабич В.М. Групи Пуанкаре деякого класу біомодульних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-11. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  За допомогою техніки групоїдів досліджуються групи Пуанкаре деякого класу бімодульних задач над кільцем степеневих рядів від однієї змінної над полем. Using gropuoid technique we investigate Poincare groups of some class of bimodule problems over the ...
307130
  Казимір П. Групи реформ суспільного страхування в Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817
307131
  Брезвін А. Групи ризику і податкова застава // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.34-37
307132
  Артемович О.Д. Групи, близькі до нерозкладних, і пов"язані з ними задачі теорії кілець : Автореф. дис. на здобуття д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06. / Артемович О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33с.
307133
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Одеса, 2012. – 108 л. – Бібліогр.: л. 104-108
307134
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
307135
  Озирный В.Г. Групкомсорг / В.Г. Озирный. – М., 1975. – 127с.
307136
  Мекуш О.Г. Групова верифікація цифрових підписів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 281-285. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто алгоритми групової верифікації модулярного експоненціювання та їх застосування до групової верифікації цифрового підпису DSS. Пропонується загальний тест "малих експонент" для прискорення групової верифікації цифрового підпису ...
307137
  Плющ О.М. Групова дискусія як елемент технологій формування уявлень про модернізаційні процеси в суспільстві // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 262-277
307138
  Лісневська А.О. Групова дискусія як інструмент конструювання у студентів уявлень про медіаосвіту // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 323-330
307139
  Паокась Лілія Групова діяльність учнів на нестандартних уроках з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 37-39. – Бібліогр. 5 назв
307140
  Горностай П.П. Групова ідентичність як предмет психології малих груп // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 105-112. – ISBN 978-966-8063-90-11
307141
  Магда О. Групова класифікація класу квазілінійних рівнянь гіперболічного типу відносно алгебр Лі невисокої розмірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розв"язано задачу групової класифікації класу квазілінійних рівнянь гіперболічного типу з двома незалежними змінними відносно три-, чотири- та п"ятивимірних алгебр Лі. We solve the problem of description of a class of quasilinear equations of ...
307142
  Манжос Оксана Групова робота на уроках української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
307143
  Хандшке Є. Групове страхування життя з капіталізаційним фондом в польській системі пенсійного страхуваннчя / Є. Хандшке, К. Лискава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми виникнення і подолання пенсійного ризику в сучасних системах пенсійного страхування на прикладі Республіки Польща. Одним зі способів вирішення цієї проблеми автори вважають розширення групового страхування життя з ...
307144
  Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.55-58. – ISSN 0132-1331
307145
  Бойченко Олександр Груповий портрет з Марадоною // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
307146
   Груповий психоаналіз : Навчальний посібник для психіатрів, психотерапевтів, психологів. – Львів : Класика психотерапії, 2004. – 192с. – ISBN 966-7493-88-1
307147
  Козакова Л.В. Групові та парні методи роботи на уроках української мови та літератури (практичний аспект) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 17-23
307148
  Дмитрук О. Групові туристські вправи як інноваційний метод практичної підготовки фахівців географів / О. Дмитрук, С. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується використання групових туристських вправ як інноваційного методу практичної підготовки фахівців географів. The exploration of the group tourist exercises as an innovation method for the practical prepare of the specialists of geography ...
307149
  Каленський А.А. Групові цифрові підписи. Методи безпечного видалення члена з групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-110. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться огляд схем побудови групових цифрових підписів з можливістю безпечного видалення члена з групи. One of important cryptographic facilities ...
307150
  Каленський А.А. Групові цифрові підписи. Методи досягнення константної довжини групового ключа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-143. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться огляд розвитку схем побудови групових цифрових підписів з константною довжиною групового ключа. Акцентується увага на проблемах пов"язаних ...
307151
  Борозняк А.И. Группа "Белая роза": германские антинацисты и их представления о России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 144-163. – ISSN 0130-3864
307152
  Зюлковский Е. Группа "Михаил" радирует / Е. Зюлковский. – М., 1976. – 192с.
307153
   Группа "Освобождение труда". – М.
1. – 310с.
307154
   Группа "Освобождение труда". – М.-Л.
4. – 1926. – 420с.
307155
   Группа "Освобождение труда". – М.-Л.
5. – 1926. – 334с.
307156
   Группа "Освобождение труда". – М., 1934. – 114с.
307157
  Жуйков Г.С. Группа "Освобождение труда" / Г.С. Жуйков. – Москва, 1962. – 166с.
307158
  Паукова В.А. Группа "Освобождение труда" и международное социалистическое движение (80-90-е годы XIX века) / В.А. Паукова. – Кишинев, 1963. – 67с.
307159
   Группа "Освобождение труда" и общественно-политическая борьба в России. – М., 1984. – 270с.
307160
   Группа "Освобождение труда" и распространение марксизма в России. – Пермь, 1986. – 171с.
307161
  Сутягина М.В. Группа "Сумитомо" / М.В. Сутягина. – М., 1979. – 160с.
307162
  Обминский Э.Е. Группа 77: Многосторон. экон. дипломатия развивающихся стран. / Э.Е. Обминский. – М., 1981. – 253с.
307163
  Иванов А.А. Группа №13 / А.А. Иванов, Е. Карелов. – М., 1969. – 119с.
307164
  Овсянникова С.А. Группа Благоева. Из истории распространения марксизма в России / Овсянникова С.А. – Москва, 1959. – 96 с.
307165
  Коваленко Н.В. Группа глаголов движения во французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Коваленко Н.В.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 16л.
307166
  Кругляк С.А. Группа Гротендика и целочисленные матричные кольца второго порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кругляк С.А.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
307167
  Черепанов А. Группа докладчиков райкома партии. / А. Черепанов. – Красноярск, 1954. – 36с.
307168
  Данилов В.И. Группа классов дивизоров локального кольца : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 004 / Данилов В.И.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 12с. – Бібліогр.:с.10-12
307169
  Зуб С.С. Группа Ли как конфигурационное пространство для простой механической системы // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2013. – № 2 (112)
307170
  Федоров Ф.И. Группа Лоренца / Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1979. – 384с.
307171
  Винтерниц П. Группа Лоренца и релятивисткие симметрии в теории элементарных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2680 / Винтерниц П.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.9-10
307172
  Шефтель М.Б. Группа Лоренца, гармонический анализ и релятивистские амплитуды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шефтель М.Б.; ОИЯИ. Лабор. теоретич. физики. – Дубна, 1969. – 17л.
307173
  Шепелев Г.И. Группа Лоренца: обобщенные матричные элементы и метод С-системы координат : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Шепелев Г.И. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
307174
  Демушкин С.П. Группа максимального р-расширения локального поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демушкин С. П.; АН СССР, Метем. ин-т. – М., 1959. – 4л.
307175
   Группа народного контроля на промышленном предприятии. – М., 1976. – 111с.
307176
  Савин А.П. Группа обобщенных разбиений совершенно нормальных пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савин А. П.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1962. – 5л.
307177
  Мечетный Б.Т. Группа особого назначения / Б.Т. Мечетный. – Москва, 1987. – 175 с.
307178
  Султанова Р.Г. Группа предлогов, выражающих причинные отношения в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Султанова Р.Г.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1968. – 25л.
307179
  Довгун А.И. Группа продленного дня / А.И. Довгун, Г.М. Мельникова. – Челябинск, 1962. – 71с.
307180
  Менский М.Б. Группа путей: измерение, поля, частицы / М.Б. Менский. – М., 1983. – 319с.
307181
  Богданов Е.Н. Группа риска / Е.Н. Богданов. – М, 1991. – 238с.
307182
  Литвинова Е.И. Группа русских говоров с явлениями редукции гласных на территории Удмуртской АССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Литвинова Е.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с.
307183
  Горчаков Ю.М. Группа с конечными классами сопряжённых элементов / Ю.М. Горчаков. – М., 1978. – 119с.
307184
   Группа семи: Пейзажная живопись Канады из канадской коллекции Мак-Майкл : Каталог выставки. – Москва, 1977. – 77с.
307185
  Уринов А. Группа симметричных глаголов. (К проблеме инвариантности глаголов в соврем. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Уринов А.; Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 31л.
307186
  Грудинин О.Г. Группа специального назначения / О.Г. Грудинин. – Москва, 1964. – 176с.
307187
  Дворкина М.Я. Группа специальностей "Документальная информация" в Номенклатуре специальностей научных работников должна быть сохранена // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 34-36. – ISSN 0869-608Х


  В статье выражается несогласие с тем, что Ю. Н. Столяров относит библиотековедение, библиографоведение и книговедение к социологии. Обосновано отнесение названных наук к документально-информационным наукам.
307188
  Мазо В.Д. Группа существительного в бирманском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мазо В. Д.; ЛГУ. – Л., 1970. – 17л.
307189
  Мазо В.Д. Группа существительного в бирмансом языке / В.Д. Мазо. – М, 1978. – 230с.
307190
  Петкявичус В. Группа товарищей / В. Петкявичус. – Москва, 1984. – 245 с.
307191
  Комкова Е.Г. Группа химических астероидов / Е.Г. Комкова. – М., 1984. – 174с.
307192
  Степановский Ю.П. Группа шестимерных вращений и ее применение к описанию поляризованных частиц с различными спинами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Степановский Ю.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 14 с.
307193
  Заворотов В.А. Группа, где всем интересно. / В.А. Заворотов. – М., 1989. – 188с.
307194
  Озирный В.Г. Группа: собрание, бюро, сектор, председатель / В.Г. Озирный. – М., 1979. – 56с.
307195
  Жуков Н.Н. Группирование геологических объектов по комплексу показателей информационно-логической системой "Фильтр" / Н.Н. Жуков, К.А. Лобанов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 18-21 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
307196
  Гурьянов А. Группирование организационных структур по функциональному и рыночному признаку / А. Гурьянов, О. Гетьман // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 61-62. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1810-3944
307197
  Мартынюк В.Е. Группирование ошибок, вызываемых импульсными помехами в каналах передачи данных. : Автореф... канд. техн.наук: 291 / Мартынюк В.Е.; Киев. ин-т инж. граждан. авиации. – К., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
307198
  Карп Б.Я. Группирование пневматических источников при сейсморазведке при акваториях. / Б.Я. Карп, Г.И. Букина. – М., 1988. – 78с.
307199
  Бодин Н.А. Группированные выборки и теория ошибок округления : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодин Н. А.; АН СССР, Матем. ин-т, Ленингр. отд-ние. – Л., 1967. – 11л.
307200
  Плошко Б.Г. Группировка и системы статистических показателей. / Б.Г. Плошко. – М., 1971. – 176с.
307201
   Группировка учащихся в индустриальной школе. – М.-Л., 1930. – 31с.
307202
  Елисеева И.И. Группировка, корреляция, распознавание образов. / И.И. Елисеева. – М., 1977. – 143с.
307203
  Миркин Б.Г. Группировки в социально-экономических исследованиях / Б.Г. Миркин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 223 с.
307204
  Григорьянц М.Г. Группировки и их значение в анализе численности и состава населения : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьянц М.Г.; Рост. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20л.
307205
  Корнилова Т.В. Группировки мотивационно-личностных свойств как регулятивные системы принятия решений / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.73-84. – ISSN 0042-8841
307206
  Групповая Групповая выставка московских художников: А.Бродская, А.Журов, Л.Ратнер, Т.Рейн, Е.Родионова. Акварель.Рисунок. Эстамп. Кат. выст. / Групповая, московских художников. Москва. выставка, 1983. – М., 1983. – 47с.
307207
  Групповая Групповая выставка московских художников: Л.Рябов, М.Сидоров, В.Фукс. Каталог выставки / Групповая, московских художников. Москва. выставка, 1982. – М., 1982. – 15с.
307208
  Групповая Групповая выставка произведений графиков Азербайджанской ССР. Каталог / Групповая, произведений графиков АзССР Москва. выставка, 1978. – М., 1978. – 20с.
307209
  Групповая Групповая выставка произведений молодых художников Казахстана: (Каталог) / Групповая, выставка произведений молодых художников Казахстана. – М., 1976. – 31с.
307210
   Групповая выставка произведений московских живописцев: Живопись. Каталог : Групповая выставка произведений московских живописцев. Москва. 1978. – Москва, 1978. – 51с.
307211
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников. Живопись, скульптура, графика. Каталог / Групповая, выставка произведений московских художников. – Москва, 1976. – с.
307212
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников. Живопись. Скульптура. Каталог выставки / Групповая, произведений московских художников. Москва. выставка, 1977. – М., 1977. – 48с.
307213
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников: А.Демко, Т.Ковригина, В.Прокофьев, Г.Свирин, В.Щербинин. Графика, живопись. Каталог / Групповая, выставка произведений московских художников. – М., 1982. – 48с.
307214
   Групповая выставка произведений московских художников: Б.Берендгоф, И.Блюмень, И.Васнецова и др. (Каталог) : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 57с.
307215
   Групповая выставка произведений московских художников: Живопись, графика. скульптура, декор.-прикл. искусство. Каталог : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 63с.
307216
   Групповая выставка произведений московских художников: Скульптура, керамика, гобелен, живопись, графика. Каталог выставки : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 47с.
307217
   Групповая выставка произведений художников - бывших воспитанников Горьковского специального детского дома музыкально-художественного воспитания: ( : живопись : графика : монум. искусство : архит. проекты. – Москва, 1983. – 47 с.
307218
  Групповая Групповая выставка произведений художников Казахстана: Графика. Скульптура. Каталог / Групповая, произведений художников Казахстана. Москва. 1980 выставка. – М., 1980. – 43с.
307219
  Групповая Групповая выставка произведений художников Киргизии: Графика. Скульптура: Каталог / Групповая, выставка произведений художников Киргизии. – М., 1978. – 51с.
307220
  Групповая Групповая выставка произведений художников монументалистов: А.Вязов, В.Глазков, А.Дронов, В.Зубарев, О.Осин, Г.Павлов, А.Ухлин. Живопись: Каталог / Групповая, произведений художников монументалистов. Москва. выставка, 1978. – М., 1978. – 40с.
307221
  Групповая Групповая выставка произведений художников Туркмении: Живопись. Скульптура. Эскизы кинодекораций. Каталог / Групповая, произведений художников Туркмении. Москва. 1979 выставка. – М., 1979. – 26с.
307222
   Групповая выставка четырнадцати московских художников: Живопись: станковая, монументальная. Графика: плакат, станковая графика, кн. ил. Скульптура: станковая, малых форм. (Каталог). – Москва, 1990. – 192с.
307223
  Вайнер Анна Владимировна Групповая готовность к риску как социально-психологический фактор эффективности управленческих команд // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен анализ классических и современных подходов и исследований готовности к риску. Предлагается типология явлений риска на основе категорий, разработанных Ф.Е. Василюком. Приводятся результаты проведенного на управленческих командах исследования ...
307224
  Козубовский В.М. Групповая готовность операторов к сложным видам совместной деятельности : Автореф... д-ра психол. наук: 19.00.03 / Козубовский В.М.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 41с.
307225
  Козубовский В.М. Групповая готовность операторов к сложным видам совместной деятельности : Дис... д-ра психол. наук: 09.00.03 / Козубовский В.М.; Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО. – Минск, 1990. – 386л. – Бібліогр.:л.372-386
307226
  Семенова Н.К. Групповая консультация по литературе в старших классах заочной школы. / Н.К. Семенова. – М., 1963. – 55с.
307227
   Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Живопись, скульптура, графика: (Каталог выставки) : Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. – Москва, 1977. – 66с.
307228
   Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Живопись. Скульптура. Графика. Каталог. : Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Москва. 1978. – Москва, 1978. – 55с.
307229
  Кашпировский А.М. Групповая неспецифическая психотерапия. / А.М. Кашпировский. – М., 1993. – 232с.
307230
   Групповая обработка произведений печати.. – М., 1958. – 95с.
307231
  Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее предупреждение / Л.М. Прозументов. – Томск, 1993. – 142с.
307232
  Рудестам К. Групповая психология : Психокоррекционные группы, теория и практика / К. Рудестам. – Москва, 1993. – 368 с.
307233
  Рудестам К. Групповая психология: Психокоррекционные группы: теория и практика. / К. Рудестам. – М., 1990. – 368с.
307234
  Рудестам К. Групповая психотерапия : Психокоррекционные группы, теория и практика / К. Рудестам. – 2 - е изд. – Москва : Прогресс, 1993. – 368с. – ISBN 5-01-004123-5
307235
  Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке / Х.Й. Лийметс. – М., 1975. – 64с.
307236
  Журавлев А.Л. Групповая рефлексивность: основные подходы и перспективы исследований / А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 27-37. – ISSN 0205-9592
307237
  Трифонов Е.Д. Группово-теоретический метод в теории парамагнитного резонанса в F- центрах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Трифонов Е.Д. ; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8 с.
307238
   Групповое поведение животных. – М., 1976. – 452с.
307239
   Групповое поведение животных. – М., 1977. – 452с.
307240
   Групповое поведение животных. – Куйбышев, 1987. – 139с.
307241
  Ушаков А.В. Групповое преступление и смежные с ним формы преступной деятельности: уч. пособие. / А.В. Ушаков. – Калинин, 1978. – 66с.
307242
   Групповое укрытие лимона. – Тбилиси, 1961. – 15 с.
307243
  Кузнецов Г.И. Групповой анализ амплитуд и состояний в теории ядра и квантовой теории поля : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Кузнецов Г.И.; Ин-т.атомной энергии. – М, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
307244
  Овсянников Л.В. Групповой анализ дифференциальных уравнений / Л.В. Овсянников. – М, 1978. – 399с.
307245
  Лапко Б.В. Групповой анализ конфермо-инвариантных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Лапко Б. В.; АН СССР, Сиб. от-ние. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 8л.
307246
  Конышева В А. Групповой метод обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 139-146. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема формирования навыков иноязычного общения у специалистов неязыкового профиля посредством группового метода обучения. Групповые формы работы включают в себя такие приемы, при которых выполнение учебных коммуникативных ...
307247
  Белль Г. Групповой портрет с дамой : роман / Г. Белль. – Кишинев
Кн. 2. – 1987. – 448 с.
307248
  Медведев Сергей Групповой портрет сексота // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 124-126. – ISSN 0235-7089


  Агенты Московского охранного отделения среди рабочих в начале XX века.
307249
  Булгакова Н. Групповой приговор. Вузам указали их места. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 30 ноября (№ 48)


  Мониторинг вузов и филиалов, который провело Минобрнауки, вызвал море эмоций и шквал критики. Признавая, что сама по себе эта мера назрела и что министр Дмитрий Ливанов “сделал мужественный и правильный шаг”, приступив к мониторингу вузов (мнение ...
307250
   Групповой указатель заявок по классам ОТК. – М., 1967. – 71с.
307251
   Групповые и индивидуальные консультации в заочной средней школе. – М., 1951. – 104с.
307252
  Купрейченко А.Б. Групповые и личностные характеристики доверия/недоверия другим людям // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 6-20
307253
  Бовди А.А. Групповые кольца / А.А. Бовди. – Ужгород, 1974. – 118с.
307254
  Бовди А.А. Групповые кольца / А.А. Бовди. – К, 1988. – 155с.
307255
  Лебедев А.Н. Групповые кольца с ненулевой сердцевиной : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Лебедев А. Н.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
307256
   Групповые константы для расчета реакторов и защиты. – М., 1981. – 232с.
307257
   Групповые константы для расчета ядерных реакторов. – Москва, 1964. – 140 с.
307258
  Азаров Ю.П. Групповые люди / Ю.П. Азаров. – Москва, 1990. – 477с.
307259
  Соколик Г.А. Групповые методы в теории элементарных частиц / Г.А. Соколик. – Москва : Атомиздат, 1965. – 176 с.
307260
  Авраменко А.А. Групповые методы в теплофизике = Group methods in tnermophysics / А.А. Авраменко, Б.И. Басок, А.В. Кузнецов; Под ред. А.А. Долинского. – Киев : Наукова думка, 2003. – 484с. – ISBN 966-00-0018-9
307261
  Лезнов А.Н. Групповые методы интегрирования нелинейных динамических систем / А.Н. Лезнов, М.В. Савельев. – М., 1985. – 278с.
307262
   Групповые нормативы затрат по специальностям и направлениям подготовки как ключевой этап реформы финансирования вузов / М.А. Боровская, О.К. Ястребова, А.В. Цветкова, Е.Е. Михалькова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  Во второй статье (первая статья см. Высшее образование в Россиии-2012.-№ 5.-С.3-14), посвященной актуальным вопросам реформы финансирования учреждений высшего профессионального образования, анализируются методологические проблемы, которые пришлось ...
307263
  Галеев Равиль Саидович Групповые свойства и автомодельные решения уравнений распространения одномерных неупругих волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Галеев Равиль Саидович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 12л.
307264
  Сенашов С.И. Групповые свойства и точные решения уравнений пространственных задач пластичности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Сенашов С.И.; АН СССР.Сибирск.отдел.ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
307265
  Федоренко В.А. Групповые свойства линейчатых комплексов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Федоренко В.А.; КГУ. – К., 1966. – 97,5л. – Бібліогр.:л.1-5
307266
  Федоренко В.А. Групповые свойства линейчатых комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Федоренко В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 14 с.
307267
  Ибрагимов Н.Х. Групповые свойства некоторых дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов Н.Х.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и тех. наукам. – Ноосибирск, 1967. – 8л.
307268
  Аннин Б.Д. Групповые свойства уравнений упругости и пластичности / Б.Д. Аннин. – Новосибирск : Наука, 1985. – 142 с.
307269
  Хараз И.И. Групповые управляемые источники упругих волн в сейсморазведке / И.И. Хараз. – Саратов, 1984. – 104с.
307270
  Волчкова Н. Групповые упражнения. Институты РАН борются за рейтинг. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Выяснилось, что бодания с властью по поводу статуса Российской академии наук, точнее - ее полномочий, до сих пор не закончены. Минэкономразвития сомневается в праве РАН создавать, ликвидировать и реорганизовывать подведомственные учреждения. По мнению ...
307271
  Китаев Н.Н. Групповые экспертные оценки / Н.Н. Китаев. – М, 1975. – 60с.
307272
  Иваненко Д.Д. Групповые, геометрические и топологические методы в теории поля / Д.Д. Иваненко. – М.
1. – 1983. – 140с.
307273
  Иваненко Д.Д. Групповые, геометрические и топологические методы в теории поля / Д.Д. Иваненко, П.И. Пронин, Г.А. Сарданашвили; МГУ. – Москва : МГУ
2. – 1983. – 81с.
307274
  Каргаполов М.И. Группы / М.И. Каргаполов. – Новосибирск, 1991. – 204с.
307275
   Группы А и Б промышленности: (Темпы роста и пропорции). – М., 1977. – 159с.
307276
  Кожухов С.Ф. Группы автоморфизмов абелевых групп без кручения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Кожухов С.Ф.; АН МолССР,. – Кишинев, 1979. – 12л.
307277
  Плоткин Б.И. Группы автоморфизмов алгебраических систем / Б.И. Плоткин. – М., 1966. – 603с.
307278
  Зенф П. Группы автоморфизмов булевых алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Зенф П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 9л.
307279
  Мельников О.В. Группы автоморфизмов локально компактных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Мельников О.В.; АН БССР. – Минск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
307280
  Гордеев Н.Л. Группы ветвления бесконечных Р-расширений локального поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Гордеев Н. Л.; АН СССР, Мат. ин-т им. Стеклова Ленингр. отд-ние. – Л., 1977. – 7л.
307281
  Баладзе Д.О. Группы гомологии над парой групп коэффицииентов. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Баладзе Д.О.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1964. – 7л.
307282
  Себельдин А.М. Группы гомоморфизмов и кольца эндоморфизмов абелевых групп без кручения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Себельдин А.М. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 15 с.
307283
  Хелгасон С. Группы и геометрический анализ. / С. Хелгасон. – М., 1987. – 736с.
307284
  Гроссман И. Группы и их графы / И. Гроссман, В. Магнус. – М., 1971. – 248с.
307285
  Артамонов В.А. Группы и их приложения в физике, химии, кристаллографии : Учеб. пособие для вузов / В.А. Артамонов, Ю.Л. Словохотов. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 512с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2137-6
307286
  Бурак А.С. Группы и посты - основа органов народного контроля / А.С. Бурак, Г.Н. Кондратенко, Ф.И. Харкевич. – Минск, 1984. – 238с.
307287
   Группы и системы их подгрупп. – Киев, 1983. – 125с.
307288
  Майер Ж. Группы изометрий в банаховых пространствах аналитических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Майер Ж.; МГУ. – М., 1979. – 10л.
307289
  Безущак Оксана Емельяновна Группы изометрий обобщенных бэровских метрик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Безущак Оксана Емельяновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 12л.
307290
  Безущак О.Е. Группы изометрий обобщенных Бэровских метрик. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Безущак О. Е.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 110л. – Бібліогр.:л.109-110
307291
  Нехода Е.В. Группы интересов в системе социального партнерства // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 17-28. – (Экономика ; № 1 (2))
307292
  Маслий А.С. Группы качества в промышленности. / А.С. Маслий. – М., 1988. – 47с.
307293
  Садовая А.И. Группы качества: В промышленности создаются новые формирования рабочих и специалистов / А.И. Садовая. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 78 с.
307294
  Магдиева С.Р. Группы корови по системам ОВО (Н), Р и ЛЬЮИС и особенности клинического течения описторхоза и некоторых кишечных гельминтозов : Автореф... канд. мед.наук: / Магдиева С. Р.; Центр НИИ эпидемиологии. – М., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26
307295
  Магдиева С.Р. Группы корови по системам ОВО (Н), Р и ЛЬЮИС и особенности клинического течения описторхоза и некоторых кишечных гельминтозов : Автореф... канд. мед.наук: / Магдиева С. Р.; МОЗ СССР, Ин-т мед. паразитолог. и тропич. медицины. – М., 1972. – 29л.
307296
  Майлян Л.Д. Группы крови Кавказского бурого скота и их применение в племенной работе : Автореф... канд .биол.наук: / Майлян Л. Д.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1971. – 24л.
307297
  Ибрагимов Н.Х. Группы Ли в некоторых вопросах математической физики / Н.Х. Ибрагимов. – Новосибирск, 1972. – 159с.
307298
  Номидзу К. Группы Ли и дифференциальная геометрия / К. Номидзу. – М, 1960. – 128с.
307299
  Васильева М.В. Группы Ли преобразований / М.В. Васильева. – Москва, 1969. – 175 с.
307300
  Супруненко Д.А. Группы матриц / Д.А. Супруненко. – М., 1972. – 351с.
307301
  Пфейффер Г.В. Группы многогранников / Г.В. Пфейффер. – К, 1903. – с.
307302
  Пфейффер Г.В. Группы многогранников : с 53 рисунками / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – VIII, 126 с. : 53 рис.
307303
   Группы народного контроля в сфере управления. – М., 1975. – 126с.
307304
  Прессли Э. Группы петель / Э. Прессли, Г. Сигал. – М, 1990. – 456с.
307305
  Мухамедов А.М. Группы почти проективных движений в пространственно-временных многообразиях : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Мухамедов А.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 19л.
307306
  Кобаяси Ш. Группы преобразований в дифференциальной геометрии / Ш. Кобаяси ; пер. с англ. Л.В. Сабинина. – М. : Наука, 1986. – 223с.
307307
  Дик Т. том Группы преобразований в и теория представлений / Т. том Дик. – Москва : Мир, 1982. – 280с.
307308
  Ибрагимов Н.Х. Группы преобразований в математической физике / Н.Х. Ибрагимов. – М., 1983. – 280с.
307309
  Жук И.К. Группы преобразований с симплициальной фундаментальной областью : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Жук И. К.; АН БССР, Ин-т матем. – Минск, 1977. – 9л.
307310
  Жук И.К. Группы преобразований с симплициальной фундаментальной областью : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.06 / Жук И. К.; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1979. – 8л.
307311
  Аминова А.В. Группы проективных движений в пространствах, определяемых полями тяготения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Аминова А.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 14л.
307312
  Мищенко Борис Иосифович Группы с дополняемыми бесконечными подгруппами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мищенко Борис Иосифович; Мин. просвещ. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1984. – 111л. – Бібліогр.:л.104-111
307313
  Мищенко Б.И. Группы с дополняемыми бесконечными подгруппами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Мищенко Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 15 с.
307314
  Шериев В.А. Группы с дополняемыми неинвариантыми подгруппами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шериев В.А.; АН СССР Сиб. отд. Совет математ. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. нукам. – Свердловск, 1967. – 11л.
307315
  Сысак Я.П. Группы с дополняемыми элементарными абелевыми подгруппами непросных порядков / Я.П. Сысак. – К., 1976. – 40с.
307316
  Сысак Я.П. Группы с дополняемыми элементарными абелевыми подгруппами непростых порядков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сысак Я.П.; АН УССр. Ин-т математики. – К., 1976. – 14л.
307317
  Торопов Е.Н. Группы с заданным числом классов неинвариантных nd-подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Торопов Е.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Гомель, 1956. – 6л.
307318
  Горецкий Виктор Эдуардович Группы с заданными свойствами некоторых систем подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Горецкий Виктор Эдуардович; М-во просвещ. УССР. Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 116л. – Бібліогр.:л.109-115
307319
  Горецкий В.Э. Группы с заданными свойствами некоторых системе подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Горецкий В. Э. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
307320
   Группы с заданными свойствами подгрупп. – Киев, 1973. – 344с.
307321
  Ткаченко Александр Николаевич Группы с заданными свойствами системы дополняемых подгрупп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ткаченко Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 75л. – Бібліогр.:л.71-75
307322
  Ткаченко А.Н. Группы с заданными свойствами системы дополняемых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ткаченко А.Н.; КГУ. – К., 1982. – 8л.
307323
  Тушев Анатолий Владимирович Группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тушев Анатолий Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 8л.
307324
  Тушев А.В. Группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Тушев А.В.; АН УССР. ин-т математики. – К., 1987. – 90л. – Бібліогр.:л.82-89
307325
  Томанек Людовик Группы с заданными свойствами системы нормальных подгрупп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Томанек Людовик; М-во просв. УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1986. – 69л. – Бібліогр.:л.64-69
307326
  Томанек Л. Группы с заданными свойствами системы нормальных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Томанек Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1987. – 10л.
307327
  Томанек Л. Группы с заданными свойствами системы нормальных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Томанек Л.; Киев. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1987. – 10л.
307328
  Черников С.Н. Группы с заданными свойствами системы подгрупп / С.Н. Черников. – М., 1980. – 383с.
307329
  Левищенко С.С. Группы с некоторыми системами дисперсивных подгрупп : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Левищенко С. С.; МП Украины, ГПИ им. М. Драгоманова. – К., 1993. – 230л. – Бібліогр.:л.214-230
307330
  Кляцкая Л.М. Группы с некоторыми системами дополняемых абелевых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кляцкая Л.М.; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1969. – 13л.
307331
  Атамась В.В. Группы с некоторыми системами дополняемых и вполне факторизуемых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Атамась В.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 9 с.
307332
  Зуб О.Н. Группы с некоторыми системами дополняемых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Зуб О.Н.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
307333
  Лиман Ф.Н. Группы с некоторыми системами инвариантных подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Лиман Ф.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 15 с. – Бібліогр. : с. 14-15
307334
  Курдаченко Л.А. Группы с некоторыми условиями конечности для слоев элементов. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.03. / Курдаченко Л. А.; МП УССР киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 12л.
307335
  Зайцев Д.И. Группы с некоторыми условиями минимальности для подгрупп : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев Д.И.;. – К, 1967. – 10л.
307336
  Кемхадзе Константин Шотаевич Группы с нормализаторным условием для некоторых систем подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Кемхадзе Константин Шотаевич ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1978. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
307337
  Марач Виктор Сильвестрович Группы с ограничениями для неинвариантных подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Марач Виктор Сильвестрович; Ин-т математики. – К., 1982. – 80л. – Бібліогр.:л.77-80
307338
  Марач В.С. Группы с ограничениями для неинвентарных подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.06 / Марач В.С.; КГУ. – К., 1982. – 11л.
307339
   Группы с ограничениями для подгрупп. – К., 1971. – 228с.
307340
  Казарин Л.С. Группы с ограничениями на нормализаторы подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Казарин Л.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 12л.
307341
  Кучменко С.Н. Группы с приближенно нормальными подгруппами бесконечного ранга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-33. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються групи з наближено нормальними підгрупами нескінченного 0-рангу.
307342
  Остыловски А.Н. Группы с различными вариантами условия минимальности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Остыловски А.Н.; Новосибирск.гос.ун-т. – Новосибирск, 1978. – 11л. – Бібліогр.:с.8-10
307343
  Атамась В.В. Группы с системами дополняемых и вполне факторизуемых подгрупп. : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Атамась В.В.; АН УССР.Ин-т математики АН УССР. – К., 1990. – 95л. – Бібліогр.:л.87-95
307344
   Группы с системами дополняемых подгрупп. – Киев, 1971. – 229с.
307345
  Созутов Анатолий Ильич Группы с системами расщепляемых подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Созутов Анатолий Ильич; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 12л.
307346
  Чечин С.А. Группы с условием минимальности для некоторых систем подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечин С.А.; КГУ. – Киев, 1980. – 15с.
307347
  Чечкин С.А. Группы с условием минимальности для некоторых систем подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечкин С.А.; КГУ. – Киев, 1980. – 14л.
307348
  Чечин С.А. Группы с условием минимальности для некоторых систем подгрупп. : Дисс... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечин С.А.; КГУ. – К., 1980. – 104л.
307349
  Фларри Р.Л. Группы симметрии / Р.Л. Фларри. – М, 1983. – 395с.
307350
  Владимиров С.А. Группы симметрии дифференциальных уравнений и релятивистские поля. / С.А. Владимиров. – Москва : Атомиздат, 1979. – 167 с.
307351
  Ляховский В.Д. Группы симметрии и элементарные частицы : Учеб.пособие / В.Д. Ляховский, А.А. Болохов. – Ленинград : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1983. – 336 с.
307352
  Галярский Э.И. Группы симметрии подобия и их обобщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Галярский Э.И.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
307353
  Абрамовский И.Н. Группы со свойством транзитивности для нормальных делителей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Абрамовский И.Н.; Красноярск.гос.пед.ин-т. – Красноярск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
307354
  Булгаков Н.И. Группы соединения трансформаторов / Н.И. Булгаков. – М., 1977. – 81с.
307355
  Сережкин В.Н. Группы стражений над конечными полями характеристики р>5. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сережкин В.Н.; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1977. – 7л. – Бібліогр.:с.7
307356
  Стрельцов Иван Группы товарищей : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 124-131 : Фото
307357
  Цифра И.М. Группы эквивалентности в задачах диффузии нейтронов в неоднородной среде // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 78-85. – Бібліогр.: с. 85. – ISSN 0203-3100
307358
  Артемович О.Д. Группы, близкие к неразложимым, и связанные с ними задачи теории колец : 01.01.06.:Дисс.на соиск.научн.степ. доктора физ.-мат. наук / Артемович О.Д.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2000. – 300л. – Библиогр.л.280-300
307359
  Сирк Ю.Х. Группы, вводимые относительным служебным словом, в синтаксисе современного индонезийского литературного языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сирк Ю.Х.; АН СССР.Ин-т народов Азии. – М, 1965. – 15л.
307360
  Крайчук А.В. Группы, имеющие сепарирующие подгруппы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.01.06 / Крайчук А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
307361
  Крайчук Александр Васильевич Группы, имеющие сепарирующие подгруппы : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Крайчук Александр Васильевич; Мин-во просвещения Киев. гос пед ин-т им А.М.Горького. – К, 1985. – 93л. – Бібліогр.:л.88-93
307362
  Пылка А.А. Группы, имеющие только два типа пронормальных подгрупп / А.А. Пылка, Н.Н. (младший) Семко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-41. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються деякі типи нескінченних груп, у яких усі пронормальні підгрупи або нормальні, або абнормальні. We study some types of infinite groups in which all pronormal subgroups are either normal or abnormal.
307363
  Берлинков М.Л. Группы, обладающие компактной структурой подгрупп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берлинков М.Л.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1952. – 4л.
307364
  Чечина Татьяна Григорьевна Группы, обладающие сепарирующими подгруппами относительно системы инвариантных подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечина Татьяна Григорьевна; Киевс. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1987. – 113л. – Бібліогр.:л.110-113
307365
  Чечина Т.Г. Группы, обладающие сепарирующими подгруппами относительно системы инвариантных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечина Т.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 9л.
307366
   Группы, определяемые свойствами системы подгрупп. – Киев, 1979. – 150с.
307367
  Черников Н.С. Группы, разложимые в произведение перестановочных подгрупп / Н.С. Черников. – Киев, 1987. – 202с.
307368
  Онищук В.А. Группы, удовлетворяющие слабому условию минимальности для нильпотентных и разрешимых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Онищук В. А.; Онищик В. А.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 12 с.
307369
  Онищук Владимир Александрович Группы, удовлетворяющие слабому условию минимальности для нильпотентных и разрешимых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Онищук Владимир Александрович; АН Украины, Ин-т математики. – К., 1992. – 74л. – Бібліогр.:л.70-74
307370
  Колодізєв О.М. Групування банків України за рівнем достатності капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 61-68
307371
  Сардак С.Е. Групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів, як вихідна основа глобальної економічної взаємодії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 101-111


  У статті розглянуто аспекти схожості та відмінності країн. Запропоновано авторську типологію країн за чисельністю населення. Здійснено групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів.
307372
  Міненко М.А. Групування об"єднань фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб за класифікаційними ознаками : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 50-53 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
307373
  Кубацкий В. Грустная Венеция / В. Кубацкий. – М, 1972. – 173с.
307374
  Кравченко В.В. Грустная история / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1983. – 229с.
307375
  Андреев М В. Грустная птица / М В. Андреев, . – Москва, 1976. – 288с.
307376
  Росляков В.П. Грустно-весело / В.П. Росляков. – М., 1973. – 304с.
307377
  Рязанов Грустное лицо комедии / Рязанов, Э..А. – М., 1977. – 272с.
307378
  Гейко В. Грустные истории шедевров // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 8. – С. 56-83.


  Крадіжки з художніх музеїв
307379
  Михайлов Анатолий Грустный вальс : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 10-64. – ISSN 0130-7673
307380
  Янковская О. Грустный волшебник // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2010. – № 9. – С. 94-99.


  Творчество Александра Грина
307381
  Дубровин Е.П. Грустный день смеха / Е.П. Дубровин. – М, 1982. – 352с.
307382
  Сэлинджер Д.Д. Грустный мотив / Д.Д. Сэлинджер. – Москва, 1963. – 64 с.
307383
  Рыклин Г.Е. Грустный рассказ и другие веселые истории / Г.Е. Рыклин. – М., 1970. – 256с.
307384
  Порудоминский В.И. Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина / В.И. Порудоминский. – Москва : Книга, 1986. – 287с. – (Писатели о писателях)
307385
  Порудоминский В.И. Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина / В.И. Порудоминский. – Москва : Книга, 1986. – 287с. – (Писатели о писателях)
307386
  Порудоминский В.И. Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина / В.И. Порудоминский. – 2-е изд. – Москва : Книга, 1987. – 285с.
307387
  Зверев А.М. Грустный солнечный мир Сарояна / А.М. Зверев. – Ереван, 1982. – 200с.
307388
  Мориц Р. Грустный Суарес: рассказы / Р. Мориц. – М., 1987. – 93с.
307389
  Тоболкин З.К. Грустный шут / З.К. Тоболкин. – М, 1983. – 320с.
307390
  СорокинВ.В Грустят березы / СорокинВ.В. – М., 1974. – 32с.
307391
  Науменко Я И. Грусть белых ночей / Я И. Науменко. – Москва, 1982. – 264с.
307392
  Науменко Я И. Грусть белых ночей / Я И. Науменко. – Москва, 1988. – 526с.
307393
  Шаповалов М.А. Грусть о снеге / М.А. Шаповалов. – Волгоград, 1966. – 27с.
307394
  Левченко А.Ф. Грусть светлая / А.Ф. Левченко. – Фрунзе, 1980. – 183с.
307395
   Груша. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 536 с.
307396
  Шиденко И.Х. Груша / И.Х. Шиденко. – Киев, 1971. – 232с.
307397
  Єгорова Г. Груша Булатів пам"ятає дотик його рук // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 6 вересня (№ 165). – С. 6
307398
  Мартинович А.Н. Груша на Голом Поле / А.Н. Мартинович. – М, 1990. – 443с.
307399
  Диденко З.С. Груша обыкновенная Среднего Приднепровья, ее биоморфологические особенности и перспективы использования : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Диденко З.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
307400
  Досталь М.Ю. Грушевский Михаил Сергеевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [ред.кол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 137-139
307401
  Кондратик Л.Й. Грушевський Михайло Сергійович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 25-32. – ISBN 5776391970
307402
  Верба І.В. Грушевський Михайло Сергійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 185. – ISBN 96966-8060-04-0
307403
  Панькова С. Грушевський Михайло Сергійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 146-162. – ISBN 966-02-3529-1
307404
   Грушевський Михайло Сергійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 172-173. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
307405
  Короткий В. Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 404-406. – ISBN 5-7707-1062-4
307406
  Короткий В.А. Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 86-87. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
307407
  Набока С.В. Грушевський Олександр Сергійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 186. – ISBN 96966-8060-04-0
307408
  Панькова С. Грушевський Олександр Сергійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 163-170. – ISBN 966-02-3529-1
307409
   Грушевський Олександр Сергійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 174. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
307410
  Короткий В.А. Грушевський Олександр Сергійович (1877-1943) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 194-195. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
307411
  Чернецький Є. Грушевські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 листопада (№ 204/205). – С. 14
307412
  Тельвак В.В. Грушевськіана Руслана Пирога // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 290-298. – ISSN 0320-9466
307413
  Гирич Ігор Грушевськіана С. Білоконя, або Приватні збірки як культурна проблема // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 164-168


  Святкування 60-річчя з дня народження укр. культуролога і збирача історико-культурної спадщини, док. іст. н. Сергія Івановича Білоконя
307414
  Винар Л. Грушевськознавство : Генеза й історичний розвіток / Л. Винар. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 216с. – (Грушевськіяна ; Т.5). – ISBN 966-7018-31-8
307415
  Гоцуляк В.В. Грушевськознавство як складова галузь української науки // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 12. – С. 24-30. – (Історичні науки)
307416
  Тельвак В. Грушевськознавство: методологічні проблеми // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 29-35
307417
  Елагин И.Н. Грушевые леса северо-западного Кавказа. / И.Н. Елагин. – М., 1951. – 204с.
307418
  Колесова Д.А. Грушевые тли Крыма. (Видовой состав, морфология, биология, меры борьбы) : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Колесова Д.А.; Ленингр. сельскохоз. ин-т. – Л., 1968. – 19л.
307419
  Суша В.И. Грушевый галловый клещ в условиях юго-западной Лесостепи УССР клещ в условиях юго-западной Лесостепи УССР и меры борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Суша В.И. ; Уман. с.-х. ин-т. – Умань, 1966. – 18 с.
307420
  Кешоков А.П. Грушевый цвет / А.П. Кешоков. – М., 1981. – 303с.
307421
  Леонов В.Н. Грушевый чертенок / В.Н. Леонов. – М, 1990. – 383с.
307422
  Якушкни Т.Ф. Грушица у дороги. / Т.Ф. Якушкни. – Саранск, 1979. – 430с.
307423
  Орос Олександр Грушівський монастир і початки кириличного слов"янського книгодрукування : Штрихи з історії українського друкарства / Орос Олександр. – Ужгород : Закарпаття, 2001. – 272с. – ISBN 5-87116-089-1
307424
  Киселиновский М.С. Грчката колонізація во егеісув Македонія / М.С. Киселиновский. – Скопіе, 1981. – 208с.
307425
  Поплазаров Р. Грчката политика спрема Македониіа во второй половина на 19 и почетокот на 20 век. / Р. Поплазаров. – Скопіе., 1973. – 325с.
307426
  Жечев Марин Гръцката поезия между двете стветовни войни / Жечев Марин. – София, 1983. – 340с.
307427
   Гръцки извори за българската история. – София : Издана Българската Академия на Науките. – (Извори за българската история = Fontes historiae bulgaricae ; 8)
4. – 1964. – 358 с.
307428
   Гръцки извори за българската история. – София : Издана Българската Академия на Науките. – (Извори за българската история = Fontes historiae bulgaricae ; 9)
5. – 1964. – 355 с.
307429
  Халабуда Т.В. Грыбы рода Mortierella Coemans / Т.В. Халабуда. – М., 1973. – 208с.
307430
  Козачок Я.В. Грыгир Тютюнник, Василий Шукшин: проблемно-художественное сопоставление. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Козачок Я.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 18л.
307431
  Гуртуев С. Грызёт мой конь удила / С. Гуртуев. – М., 1972. – 95с.
307432
  Афанасьев Ю.Г. Грызуны-вредители сельского хозяйства подгорной культурной зоны Заилийского Алатау : Автореф... канд. биол.наук: / Афанасьев Ю.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 16л.
307433
  Федосеев В.Ф. Грызуны - вредители посевов, огородов, садов и лесонасаждений и промысел их / В.Ф. Федосеев. – М, 1951. – 30с.
307434
   Грызуны - вредители садов и огородов / Н.В. Башенина, В.В. Груздев, Н.М. Дукельская, И.А. Шилов. – М., 1957. – 95с.
307435
   Грызуны - вредители садов и огородов / Н.В. Башенина, В.В. Груздев, Н.М. Дукельская, И.А. Шилов. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 117 с.
307436
  Колосов А.М. Грызуны - вредители сельского хозяйства / А.М. Колосов. – 2-е доп. изд. – М., 1964. – 207с.
307437
   Грызуны. – М., 1980. – 472с.
307438
   Грызуны. – Л., 1983. – 615с.
307439
  Шубин Н.Г. Грызуны бассейна реки Томи и смежных районов. : Автореф... канд. биол.наук: / Шубин Н.Г.; Объед. уч. совет по биол. и мед. наукам при Томской гос. ун-те. – Томск, 1963. – 16л.
307440
  Топачевский В.А. Грызуны верхненеогеновых и раннеантропогеновых отложений Хаджибейского лимана : монография / В.А. Топачевский, А.Ф. Скорик, Л.И. Рековец; Отв. ред. Воинственский М.А. – Киев : Наукова думка, 1987. – 205с.
307441
  Фетисов А.С. Грызуны дельты р.Селенги. / А.С. Фетисов, Г.В. Якубовская. – Иркутск, 1947. – 15с.
307442
  Виноградов Б.С. Грызуны Еворопейской части СССР / Б.С. Виноградов. – Москва, 1926. – 47с.
307443
  Алламурато Ю. Грызуны зоны орошения Нуркского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Алламурато Ю.; Ташк. ГУ им. Ленина. – Душанбе, 1970. – 18л.
307444
   Грызуны и борьба с ними : Сб. научных трудов оин-та "Микроб". – Саратовск
Вып. 2. – 1946. – 164с.
307445
   Грызуны и борьба с ними : Сб. научных трудов оин-та "Микроб". – Саратовск
Вып. 3. – 1950. – 278с.
307446
   Грызуны и борьба с ними. – Саратов : Кн. изд-во
Вып. 4. – 1955. – 288с.
307447
   Грызуны и борьба с ними. – Саратов : Кн. изд-во
Вып. 5. – 1957. – 479с.
307448
  Саакян М.С. Грызуны и другие млекопетающие северо-западной Армении и их эпизоото-эпидемиологическое значение : Автореф... канд. биол.наук: / Саакян М. С.; Каф. эпидемиолог. Ерев. мед. ин-т. – Ереван, 1953. – 28л.
307449
  Конева И.В. Грызуны и зайцеобразные Сибири и Дальнего Востока / И.В. Конева. – Новосибирск, 1983. – 216с.
307450
   Грызуны и их эктопаразиты (экология, эпидемиологическое значение, борьба) : Сборник научных работ противочумных учреждений страны. – Саратов, 1968. – 474с.
307451
  Выскушенко Андрей Петрович Грызуны и насекомоядные осушаемых площадей Среднего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Выскушенко Андрей Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
307452
  Выскушенко А.П. Грызуны и несекомые осушаемых площадей Среднего Приднепровья : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Выскушенко А. П.; Черновицк. гос. пед. ин-т. – Житомир, 1980. – 181л. – Бібліогр.:л.139-175
307453
  Бурделов А.С. Грызуны и очаговость чумы в Балхаш-Алакольской впадине : Автореф... канд. биол.наук: / Бурделов А. С.; Казах.ГУ, биол. фак. – Алма-Ата, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
307454
  Топачевский В.А. Грызуны молдавского и хапровского фаунистических комплексов котловинского разреза : монография / В.А. Топачевский, В.А. Несин; Отв. ред. Воинственский М.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 132с.
307455
  Издебский В.М. Грызуны Нижнего Приднепровья. (Фауна, экология, практ. значение) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Издебский В.М. ; АН УССР , Ин-т зоологии , Херсонский гос. пед. ин-т. – Херсон, 1965. – 24 с.
307456
  Костенко В.А. Грызуны освоенных земель Приморского края. / В.А. Костенко, В.А. Нестеренко. – Владивосток, 1989. – 63с.
307457
  Гарбузов В.К. Грызуны песков Большие Барсуки в связи с их значением в природной очаговости чумы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Гарбузов В.К.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. Биол.-почв. фак. – Воронеж, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
307458
  Михолап Н О. Грызуны Полесской низменности и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Михолап О.Н,; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 12л.
307459
  Топачевский В.А. Грызуны раннетаманской фауны тилигульского разреза : монография / В.А. Топачевский, А.Ф. Скорик; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 250с.
307460
  Давыдов Г.С. Грызуны Северного Таджикистана / Г.С. Давыдов. – Душанбе, 1964. – 272с.
307461
  Виноградов Б.С. Грызуны Средней Азии / Б.С. Виноградов. – Москва, 1936. – 228с.
307462
  Топачевский В.А. Грызуны Таманского фаунистического комплекса Крыма / В.А. Топачевский; Отв. ред. Пидопличко И.Г. – Киев : Наукова думка, 1973. – 236с.
307463
  Виноградов Б.С. Грызуны фауны СССР / Б.С. Виноградов. – Москва, 1952. – 298с.
307464
  Реимов Расберген Грызуны Южного Приаралья. / Реимов Расберген. – Ташкент, 1987. – 123с.
307465
   Грэмматику румынеаскэ : [ Голеску Г.(?) ]
307466
  Залите Т.А. Грэхем Грин: поэтический мир писателя / Т.А. Залите. – Рига, 1987. – 135 с.
307467
  Лапин Н. Грюнвальдская битва : разгром немецких рыцарей 15 июля 1410 года / Н. Лапин, А. Турчинский. – Москва, 1939. – 47 с.
307468
  Длугош Ян Грюнвальдская битва / Длугош Ян. – Москва ; Ленинград, 1962. – 214 с.
307469
  Бумблаускас А. Грюнвальдська битва - битва народів / Алфредас Бумблаускас, Ігор Марзалюк, Борис Черкас ; [відп. ред. Ю. Ференцева ; фотозйомка : А. Бумблаускаса, М. Ференцева, О. Іванова та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2010. – 272 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 143-144. – (Середньовічна історія України, Білорусі, Литви. Замки і храми середньовіччя). – ISBN 978-966-8137-72-3
307470
  Коркодим В. Грюнвальдській битві - 600 років // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 74-79
307471
  Немилов А.Н. Грюневальд. Жизнь и творчество мастера Матиса Нитхарта-Готхарта / А.Н. Немилов. – Москва, 1972. – 110с.
307472
  Лєсков О.М. Гряда А могильника кизил-кобинської культури Уркуста І у Південно-Західному Криму / О.М. Лєсков, Е.А. Кравченко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-21. – ISSN 0235-3490
307473
   Гряде модернізація бібліотек // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 169). – С. 2
307474
  Засенко О.Є. Гряде розплата / О.Є. Засенко. – Київ-Харків, 1944. – 20с.
307475
  Нечитайло Д.А. Грядет ли "век терроризма" и какова роль радикального исламизма в этом историческом процессе? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 27-32. – ISSN 0321-5075
307476
  Швец Д. Грядет ли второй акт "гонгадзгейта" // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.4-7.
307477
  Бульвер Л. Грядущая раса / Л. Бульвер. – Томск, 1995. – 132с.
307478
  Квиг К. Грядущая революция в физике частиц // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 5. – С. 26-34. – ISSN 0208-0621


  От результатов экспериментов, проведенных на Большом адронном коллайдере, можно утверждать, что эти данные выведут физику на качественно новый уровень.
307479
  Васильев В.С. Грядущая финансовая турбелентность / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
307480
  Конский В.Н. Грядущее рядом. / В.Н. Конский, Л.П. Котова. – Х., 1972. – 224с.
307481
  Марков Г.М. Грядущему веку / Г.М. Марков. – М, 1983. – 303с.
307482
  Марков Г.М. Грядущему веку / Г.М. Марков. – М, 1983. – 124с.
307483
  Марков Г.М. Грядущему веку : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 303 с.
307484
  Марков Г.М. Грядущему веку : роман / Г.М. Марков. – Москва : Современник, 1985. – 288 с.
307485
  Топчий Л.И. Грядущий день / Л.И. Топчий. – М, 1959. – 56с.
307486
  Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок / Г.Х. Шахназаров. – М, 1981. – 447с.
307487
  Леонтьев Александр Грядущий Нью-Йорк : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 7. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
307488
  Смольский Р.Б. Грядущим в наследство / Р.Б. Смольский. – Минск, 1986. – 134с.
307489
  Варфоломеєва Т.В. Грядущі вибори в адвокатурі // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-20
307490
  Якубов А.А. др. Грязевой вулкан Тоургай / А.А. др. Якубов. – Баку, 1948. – 39с.
307491
  Якубов А.А. др. Грязевой вулканизм и нефтегазоносность Локбатана / А.А. др. Якубов. – Баку, 1976. – 78с.
307492
  Якубов А.А. Грязевой вулканизм и нефтегазоностость Локбатана / А.А. Якубов. – Баку, 1976. – 76с.
307493
   Грязевой вулканизм и рудообразование. – Киев : Наукова думка, 1971. – 332с.
307494
   Грязевой вулканизм Керченско-Таманского региона. – К., 1992. – 197с.
307495
   Грязевой вулканизм Советского Союза и его связь с нефтегазоносностью / Якубов А.А. – Баку, 1980. – 165с.
307496
  Якубов Грязевые вулканы / Якубов, А А.А. Алиев. – М, 1978. – 55с.
307497
  Якубов Грязевые вулканы / Якубов, А.А. Алиев. – Москва : Знание, 1978. – 55с.
307498
  Ковалевский С.А. Грязевые вулканы Восточного Закавказья / С.А. Ковалевский. – Баку, 1928. – 62с.
307499
  Эдбралидзе Т.П. Грязевые вулканы Восточной Грузии и их связь с нефтегазоносностью. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Эдбралидзе Т.П.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 20л.
307500
  Разживина Л.А. Грязевые вулканы западной часи Апшеронского полуострова в связи с перспективами нефтегазоносности мезокайнозойских отложений. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Разживина Л.А.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1968. – 20л.
307501
  Рахманов Р.Р. Грязевые вулканы и их значение в прогнозировании газонефтеносности недр / Р.Р. Рахманов. – Москва : Недра, 1987. – 174с.
307502
   Грязевые вулканы Керченско-Таманского региона / Е.Ф. Шнюков, В.М. Шереметьев, Н.А. Маслаков, В.А. Кутний, И.Н. [и др.] Гусаков; Шнюков Е.Ф. [и др.] ; НАН Украины ; Нац. научно-природоведческий музей. – Краснодар : Глав Медиа, 2005. – 176 с. : 225 ил. + 6 табл. – ISBN 966-02-2367-8
307503
   Грязевые вулканы Керченско-Таманской области. – Киев : Наукова думка, 1986. – 148с.
307504
  Авдусин П.П. Грязевые вулканы Крымско-Кавазской геологической провинции / П.П. Авдусин. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 192с.
307505
  Зайцев А.В. Грязевые вулканы Приазовья и их связь с нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.наук: / Зайцев А.В.;. – Ростов -на-Дону, 1956. – 8л.
307506
  Мустафаев М.Г. Грязевые вулканы Прикаспийско-Кубанской области и их связь с нефтегазоносностью мезокайнозойских отложений. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Мустафаев М.Г.; АН Аз.ССР.Ин-т геологии. – Баку, 1971. – 28л.
307507
  Каграманов К.С. Грязевые вулканы Северного и Центрального Кобыстна и их связь с нефтегазоносностью мезозойских отложений : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Каграманов К.С.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по геол.-минерал. н. – Баку, 1968. – 16л.
307508
  Губкин И.М. Грязевые вулканы Советского Союза и их связь с генезисом нефтяных местороджений крымско-кавказской геологической провинции / И.М. Губкин, С.Ф. Федоров. – М-Л, 1938. – 44с.
307509
  Зейналов М.М. Грязевые вулканы Южного Кобыстана и их связь с газонефтяными месторождениями : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Зейналов М.М.; Азербайдж. индустриальный ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1958. – 16л.
307510
   Грязная работа ЦРУ в Африке. – М, 1983. – 349с.
307511
   Грязная работа ЦРУ в Западной Европе. – М, 1982. – 288с.
307512
   Грязная работа ЦРУ в Западной Европе. – Минск, 1983. – 288с.
307513
   Грязнов Дмитро Борисович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 236-237 : фото
307514
   Грязнова Віра Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 237 : фото
307515
  Рену П. Грязное покрывало / П. Рену. – М., 1960. – 400с.
307516
  Картрайт Г. Грязные деньги / Г. Картрайт. – М., 1987. – 312с.
307517
  Незнанский Ф. Грязные игры / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ. Олимп., 2000. – 400с. – (Марш Турецкого, вып. 38). – ISBN 5-7390-0980-4; 5-237-05460-9
307518
  Павленко И.Т. Грязный след / И.Т. Павленко. – Симферополь, 1983. – 78с.
307519
  Подобед А.И. Грязный след ФБР / А.И. Подобед. – М, 1986. – 108с.
307520
  Чейз Д.Х. Грязь к бриллиантам не липнет : [детектив. романы] / Д.Х. Чейз ; [пер. с англ. Н.Н. Ярош ; худож. А.А. Аринушкин]. – Минск : Сергей Тарасевич ; Прамеб, 1994. – 493, [3] с. – В конце кн. загл.: Многотомное литературно-художественное издание. - В конце кн., на корешке и на тит. л. :Т. 6 .- Содерж.: Лучше быть мертвой ; Вопль в ночи ; Грязь к бриллиантам не липнет ; Ошибка зловещей клики. – ISBN 5-85442-043-0
307521
  Сименон Ж. Грязь на снегу. красный свет. Свидетели. И все-таки орешник зеленеет / Ж. Сименон. – Москва : Правда, 1991. – 589с.
307522
  Пестушко Валерій Грязьові вулкани - об"єкти мінералоутворення : сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 33
307523
  Вишняков М.Е. Грянул срок / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1980. – 63с.
307524
  Ковтун І.Г. Гсопрозрахунок в МТС / І.Г. Ковтун. – К., 1956. – 68с.
307525
  Йоенпелто Э. Гспожа Глад - госпожа Удача / Э. Йоенпелто. – Москва : Художня література, 1987. – 397с.
307526
  Бабаев Халимбай Гсударственно-правовые взгляды Алишера Навои : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Бабаев Халимбай; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 33л.
307527
  Еременко В.Т. ГТО - комсомольское дело / В.Т. Еременко, Р.Ф. Незвецкий. – М., 1972. – 71с.
307528
  Незвеций Р.Ф. ГТО - программа физического совершенства / Р.Ф. Незвеций. – М., 1979. – 63с.
307529
  Белавенцева Г.Н. ГТО - путь к силе, мужеству, здоровью / Г.Н. Белавенцева. – М., 1976. – 61с.
307530
   ГТО - это здоровье. – М, 1980. – 72с.
307531
  Уваров В.А. ГТО в группах пробленного дня / В.А. Уваров. – Москва, 1977. – 94с.
307532
  Уваров В.А. ГТО в группах продленного дня / В.А. Уваров. – Москва, 1977. – 94с.
307533
   ГТО в коллективах физической культуры. – М, 1956. – 164с.
307534
  Макарцев Н.А. ГТО в коллективе физкультуры / Н.А. Макарцев. – М, 1973. – 126с.
307535
   ГТО в школе. – М, 1956. – 176с.
307536
  Должиков И.И. ГТО в школе / И.И. Должиков. – М., 1976. – 88с.
307537
   ГТО на марше. – М, 1975. – 302с.
307538
  Ким Ман Чжун Гу Ун Мон / Ким Ман Чжун. – Пхеньян, 1957. – 335с.
307539
   ГУАМ - друге дихання // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 0868-8273
307540
   ГУАМ - политика, экономика, культура = GUAM - politic, economic, culture : международный издательский проект / [авт.-сост. изд. Вадим Болгов ; над вып. работали: А. Загоруйко, В. Кияниченко, И. Кожедуб и др. ]. – Киев : Укр. конфедерация журналистов ; Укр. акад. геральдики, товар. знака и логотипа. – ISBN 978-966-1641-20-3
[Вып. 1]. – 2010. – 223, [1] с. : фот., репрод., портр. – Номер вып. указ. в конце кн.
307541
  Мамедов А. ГУАМ и перспективы его эффективного функционирования // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 41-42
307542
  Мельник С. ГУАМ: демократія+економіка // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-31


  Міждержавна організація ГУАМ була створена в 1997 році
307543
  Бураковський І. ГУАМ: деякі проблеми економічного співробітництва / І. Бураковський, Н. Гумінська // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 26-28. – ISSN 1728-6220
307544
  Абросимова-Амельянчик Гуанилорибонуклеаза их выделение, очистка и свойства : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абросимова-Амельянчик Н.М. ; АН СССР. – Москва, 1967. – 22 с.
307545
  Москалев А.А. Гуанси-чжуанский и Нинся-Хуэйский автономные районы КНР / А.А. Москалев. – М., 1979. – 152с.
307546
  Бонини Карло Гуантанамо. Путешествие в тюрьму для террористов : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 196-232. – ISSN 1130-6545
307547
  Глазунова Е.Н. Гуантанамо: история с продолжением // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 153-183. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
307548
  Бонгарсон Ив Гуантанамо: тихая Америка : Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 104-114 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
307549
  Янкивер С.Б. Гуанчжоуский (кантонский) диалект китайского языка. / С.Б. Янкивер. – М., 1987. – 106с.
307550
  Штейн В.М. Гуань-Цзы / В.М. Штейн. – М., 1959. – 380с.
307551
  Федоренко Н.Т. Гуань Хань-цин -- великий драматург Китая / Н.Т. Федоренко. – М., 1958. – 31с.
307552
  Величко В.В. Гуаньчжунский район древнего Китая в контексте предистории Шелкового пути // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 10-17. – ISSN 1682-671Х
307553
  Унковский А.А. Гуашь, темпера / А.А. Унковский. – М - Л, 1964. – 28с.
307554
  Вінграновський М.С. Губами теплими і оком золотим : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ, 1984. – 62 с.
307555
   Губарев Петр Федорович. Выстовка живописи. Москва. 1982. – М, 1982. – 1982с.
307556
  Сургучев И.Д. Губернатор / И.Д. Сургучев. – Ставрополь, 1983. – 238с.
307557
  Сургучев И.Д. Губернатор / И.Д. Сургучев. – М., 1987. – 476с.
307558
  Елегечев И.З. Губернатор / И.З. Елегечев. – Воронеж, 1987. – 334с.
307559
   Губернатор : міжнародний громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 32 : грудень. – 2010
307560
  Бороздин М. Губернатор Восточного края : Летопись жизни Н. Н. Муравьева-Амурского // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 34-45. – ISSN 1812-867Х
307561
  Бороздин М. Губернатор Восточного края : Летопись жизни Н.Н. Муравьева-Амурского // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 24-47. – ISSN 1812-867Х
307562
  Бороздин М. Губернатор Восточного края: Летопись жизни Н.Н. Муравьева-Амурского // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 20-35. – ISSN 1812-867Х
307563
  Воробей Р. Губернатор: права та обов"язки в другій половині ХІХ століття // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.43-52
307564
  Куртяк Е.Г. Губернаторские валы : роман / Е. Г. Куртяк ; пер. С. Кедрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 286 с.
307565
  Минаков А.С. Губернаторский корпус пореформенной России в современной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 160-168. – ISSN 0042-8779
307566
  Куртяк Є.Г. Губернаторські вали : роман / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1981. – 195 с.
307567
  Куртяк Є.Г. Губернаторські вали : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1991. – 558 с.
307568
  Блинов Ив.А. Губернаторы : историко-юридический очерк / Ив. Блинов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. К.Л. Пентковского, 1905. – 360 с.


  Содержание Титульный лист Введение ГЛАВА I. Губернаторы от учреждения о губерниях 1775 года. Отдел I Общие замечания Отношения губернаторов к губернским и уездным учреждениям и должностным лицам Отношения губернаторов к самоуправлению Надзор ...
307569
   Губернии Российской империи. – Москва : Белый город, 2005. – 240 с. : илл. – ISBN 5-7793-0891-8
307570
  Катарага С.И. Губерния Транснистрия в 1941-1944 гг. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 150-154. – ISSN 0321-0499


  Військова співпраця східних європейців з Третім Райхом протягом Другої світової війни
307571
  Титова Галина Павловна Губернская публичная : к 175-летию дня основания Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 2-6. – ISSN 1727-4893


  В первой половине ХІХ века в двинском корабельном крае была открыта Архангельская публичная библиотека - первая и единственная в те времена на всем огромном русском Севере
307572
  Сумцов Н.Ф. Губернские ведомости, как пособие при изучении русской истории и єтнографии / Н.Ф. Сумцов. – 8с.
307573
  Сумцов Н.Ф. Губернские ведомости, как пособие при изучении русской истории и этнографии / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 8 с.
307574
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки / Салтыков-Щедрин. – Новосибирск, 1986. – 477с.
307575
  Добролюбов Н.А. Губернские очерки Щедрина / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 34 с.
307576
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки. / Салтыков-Щедрин
3. – 337с.
307577
  Салтыков М.Е. Губернские очерки. / М.Е. Салтыков, 1935. – 468с.
307578
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1937. – 468с.
307579
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки. / Салтыков-Щедрин. – М., 1968. – 544с.
307580
  Иванова Н.Ю. Губернские присутствия как органы административной юстиции в Российской империи // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
307581
  Анашкин Г.З. Губернский комиссар / Г.З. Анашкин, М.М. Глазунов. – Саратов, 1983. – 119с.
307582
  Стариков И В. Губернский президент. / И В. Стариков, . – М, 1983. – 187с.
307583
  Любичанковский С.В. Губернское правление как орган административной юстиции (на материалах Урала 1907-1917) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 7. – С. 12-15. – ISSN 1812-3805
307584
  Маркевич О.В. Губернське правління як місцева державна установа кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 89-105. – ISSN 0130-5247


  На прикладі Волинської губернії.
307585
  Симоненко І.М. Губернські вчені архівні комісії в Україні : історіографічний огляд і бібліографічний покажчик / Держ. ком. архівів України; УНДІАСД; Ігор Симоненко. – Київ, 2003. – 132с. – ("Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки" ; Вип.8). – ISBN 966-625-003-9
307586
   Губерський Леонід Васильови // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 198. – ISBN 978-966-644-090-0
307587
  Матвієнко В.М. Губерський Леонід Васильович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 312-313. – ISBN 966-316-039-X
307588
   Губерський Леонід Васильович // Державні нагороди України. Кавалери та лауреати : довідково-енцикл. вид. / Ін-т біографічних дослідж., Укр. конфедерація журналістів, Укр. наук. т-во краєзн., геральдики та фалеристики ; [авт. ідеї та авт.-упоряд.: В.В. Болгов, І.В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; над вид. працювали: В. Верченко та ін.]. – Т. 2. – Київ : Інститут біографічних досліджень, 2008. – [Т. 2]. – С. 63 : фото. – ISBN 978-966-8178-24-5
307589
   Губерський Леонід Васильович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 9-10. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
307590
  Приятельчук А.О. Губерський Леонід Васильович. Герой України // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 358-360. – ISBN 978-966-11-0226-1
307591
   Губин Василий Иванивич. Выставка произведений. – М, 1983. – 23с.
307592
  Клитке А.И. Губина фокуса / А.И. Клитке. – М., 1981. – 271с.
307593
   Губинские чтения. – М, 1972. – 400с.
307594
  Токин Б.П. Губители микробов фитонциды / Б.П. Токин. – Москва, 1954. – 173с.
307595
  Токин Б.П. Губители микробов фитонциды / Б.П. Токин. – Москва, 1960. – 195с.
307596
  Деларю В.В. Губительная сигарета / В.В. Деларю. – 2-е изд. – М, 1987. – 80с.
307597
   Губки и киндарии: современное состояние и перспективы исследования. – Л, 1988. – 163с.
307598
  Кумок Я.Н. Губкин / Я.Н. Кумок. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 285с. – (Жизнь замечательных людей)
307599
   ГУБОП и транснациональная борьба. Применение закона "О борьбе с коррупцией"- неуважение к самим себе - считает начальник ГУБОП МВД Украины Михаил Корниенко // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.12-15
307600
  Косско И.Н. Губоцветные (Labiatae) БССР и их народнохозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Косско И. Н.; БГУ. – Минск, 1953. – 13л.
307601
  Зефиров Б.М. Губоцветные (Labiatae) Крыма (критико-систематический и географический обзор) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зефиров Б.М. ; Казанский гос. университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1951. – 16 с.
307602
   Губчека. – Саратов, 1980. – 207с.
307603
  Корнилов Ю.Э. Гувернантка из ЦРУ / Ю.Э. Корнилов, Б.И. Чехонин. – М., 1984. – 79с.
307604
  Лучицкий И.В. Гугенотская аристократия и буржуазия на Юге Варфоломеевской ночи. / И.В. Лучицкий. – С-Пб., 1870. – 63с.
307605
  Афанасьев Г.Е. Гугеноты при Людовике XIV : Общедоступ. лекция прив.-доц. Имп. Новорос. ун-та Г.Е. Афанасьева, прочит. в Одес. гор. аудитории для нар. чтений. – Одесса : Тип. Одес. гор. аудитория для нар. чтений, 1895. – 20 с.
307606
  Вульфиус П.А. Гуго Вольф и его "Стихотворения Эйхендорфа" / П.А. Вульфиус. – Москва, 1970. – 72с.
307607
  Хинц Х.Ф. Гуго Каллонтай / Х.Ф. Хинц. – М., 1978. – 216с.
307608
  Манизер Г.М. Гуго Манизер: Живопись : Выставка живописи. Москва. 1979 / Г.М. Манизер. – Москва, 1979. – 20с.
307609
  Алєксандрова О.В. Гуго Сен-Вікторський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 220-222. – ISBN 966-316-069-1
307610
  Фридрих А. Гуго Стиннес. Опыт политической характеристики / А. Фридрих. – Москва-Берлин, 1924. – 119с.
307611
   Гугуцэ -- капитан корабля. / Вангели, , Спиридон, , Степанович. – Москва, 1980. – 175с.
307612
  Молодых Андрей Гуд бай, Америка, оу! (Прощай, Америка! Здравствуй, Иран!) : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 84-91 : Фото
307613
  Тертычная Н.В. Гудвилл и оценка его стоимости // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 292-297. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
307614
  Чумак О.В. Гудвіл в обліковій системі підприємства: теоретико-прикладний аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 95-99
307615
  Мартиросян А. Гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки й обліку / А. Мартиросян, М. Аягут, Т. Стародубова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 7-10. – ISSN 1728-9343
307616
  Галькевич А. Гудвіл при придбанні та об"єднанні підприємств: сутність, оцінка і розкриття в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-33
307617
  Городянська Л. Гудвіл та відтворювані інтелектуальні ресурси // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 42-49
307618
  Макушкіна Н. Гудвіл у міжнародних стандартах фінансової звітності // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 7/8 (69/70). – С. 22-27
307619
  Меречина Ю.О. Гудвіл як інструмент ділової активності підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 4 (222), квітень. – С. 116-120. – ISSN 2221-1055
307620
  Неправська Наталія Гуджарат: новий індійський напрямок // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 50-52 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
307621
  Мамаева В.В. Гуджарати-русский словарь / В.В. Мамаева. – М., 1990. – 818с.
307622
  Роздобудько І. Гудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2005. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3170-3
307623
  Роздобудько І. Гудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2006. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3511-3
307624
  Роздобудько І. Гудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3675-6
307625
  Роздобудько І. Гудзик : психологічна драма ; Все, що я хотiла сьогоднi... ; Оленіум : комедія абсурду / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-03-4478-5
307626
  Пелешенко Юрій Гудзій Микола Каленикович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 89. – ISSN 0236-1477
307627
  Короткий В. Гудзій Микола Каленикович (1887-1965) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 406. – ISBN 5-7707-1062-4
307628
   Гудзій Микола Каленикович (21.04.(03.05).1887-29.10.1965) // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 238-240. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
307629
   Гудин Е.И. Выставка произведений. – М, 1975. – 18с.
307630
  Володин Г.Г. Гудки / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1968. – 79с.
307631
  Ходулин В.Г. Гудки / В.Г. Ходулин. – М., 1975. – 47с.
307632
  Еловских В.И. Гудки зовущие : Повесть и рассказы / В.И. Еловских. – Москва, 1989. – 230с.
307633
  Поливин Г.П. Гудки над Волгой / Г.П. Поливин. – М, 1971. – 111с.
307634
  Воронов Н.П. Гудки паровозов / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1962. – 232с.
307635
  Воронов Н.П. Гудки паровозов / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1962. – 232с.
307636
   Гудмен (Goodman) Генрі Нелсон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 728-729. – ISBN 966-316-069-1
307637
  Алтайский К.Н. Гудок в степи / К.Н. Алтайский, М. Каратаев. – Алма-Ата, 1961. – 431с.
307638
  Алтайский К.Н. Гудок в степи / К.Н. Алтайский, М. Каратаев. – Алма-Ата, 1961. – 431с.
307639
  Усенко А.Я. Гудок зовет / А.Я. Усенко. – Душанбе, 1962. – 72с.
307640
  Ромм А.Г. Гудон. 1741-1828 / А.Г. Ромм. – М, 1945. – 32с.
307641
  Бєлов В.И. Гудуть дроти / В.И. Бєлов. – К., 1983. – 340с.
307642
  Синев В. Гудят провода / В. Синев. – Казань, 1964. – 72с.
307643
  Белов В.И. Гудят провода / В.И. Белов. – М., 1978. – 252с.
307644
  Дамдинов Н.Г. Гудящие сосны / Н.Г. Дамдинов. – М, 1959. – 56с.
307645
  Топоров В.В. Гул горизонтов / В.В. Топоров. – М, 1986. – 125с.
307646
  Климов В.В. Гул далеких орудий / В.В. Климов. – Воронеж, 1958. – 96с.
307647
  Давыдычев Л.И. Гул дальних поездов / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1961. – 208с.
307648
  Волжина Т.В. Гул отдаленного боя : Стихи / Т.В. Волжина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 88с.
307649
   Гул уйгурского бубна.. – М., 1979. – 127с.
307650
  Филиппова Татьяна ГУЛАГ - полигон для насилия и территория духовного подвига // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 1. – ISSN 1727-4893
307651
  Репинецкий А.И. ГУЛАГ как исторический феномен: опыт историографического обзора / А.И. Репинецкий, Г.М. Ипполитов // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 20-29. – ISSN 2070-9773
307652
  Гетман Николай ГУЛАГ: коллекция картин: Художник Николай Гетман, бывший узник ГУЛАГа: серия картин, посвящённая советской пенитенциарной системе = The Gulag collection. Painting of the Soviet penal system by former prisoner Nikolai Getman / Гетман Николай. – Washington : The Jamestown foundation, 2001. – V,131p. : ill. – ISBN 0-9675009-1-5; 0-9675009-2-3
307653
  Бердинских В.А. ГУЛАГ: проблемы экономики (мини-монография) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 6 (90). – С. 60-77. – ISSN 2070-9773
307654
  Довбищенко М. Гулевичі у суспільно-релігійному житті православної церкви в кінці XVI - середині XVII століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-13. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль і значення шляхетської родини Гулевичів у захисті прав православної церкви на Волині та в інших регіонах України в кінці XVI - першій половині XVII ст. Встановлено роль і місце представників цієї родини у політичній діяльності ...
307655
  Науменко Г.М. Гуленьки / Г.М. Науменко. – Москва, 1982. – 78с.
307656
  Айбек Гули и Навои / Айбек. – Ташкент, 1971. – 46 с.
307657
   Гулий Олександр Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 237 : фото
307658
  Саади М. Гулистан / М. Саади. – М, 1957. – 323с.
307659
  Миронов Ю.А. Гулкие параллели / Ю.А. Миронов. – Одесса, 1977. – 64с.
307660
  Шаповал М.Т. Гулкий степ / М.Т. Шаповал. – Х., 1974. – 166с.
307661
  Прихожан П.Б. Гуллверы / П.Б. Прихожан. – Иркутск, 1970. – 35с.
307662
  Свифт Д. Гулливер у лилипутов. / Д. Свифт. – Красноярск, 1957. – 44с.
307663
  Гуревич Л.М. Гуля на фотографии / Л.М. Гуревич. – Москва, 1990. – 267 с.
307664
  Гриценко І.С. Гуляєв Олексій Михайлович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 183. – ISBN 978-966-06-0557-2
307665
  Веселый А. Гуляй, Волга / А. Веселый. – Кемерово, 1981. – 223с.
307666
  Петльований В.І. Гуляйгора / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 180 с.
307667
  Тарасюк Г. Гуляйтроя // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 1/2. – С.35-112. – ISSN 0130-1608
307668
   Гуляка и волшебник. Танские новеллы (VII-IX вв .). – М., 1970. – 383с.
307669
  Мемедов А. Гулялек - полевой цветок / А. Мемедов. – Ашхабад, 1966. – 236с.
307670
  Федоров М.Н. Гулямы / М.Н. Федоров. – Ташкент
Кн. 2. – 1976. – 224 с.
307671
  Еники А. Гуляндам. / А. Еники. – Казань., 1978. – 176с.
307672
  Майборода Наталя Гулянка на 200 років : життя як свято / Майборода Наталя, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 140-143 : Фото
307673
  Мирный П. Гулящая : роман из народной жизни в 4-х ч. / П. Мирный. – Москва : Гослитиздат, 1948. – 463 с.
307674
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е Егоровой. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 576 с.
307675
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Киев : Гослитиздат Украины, 1960. – 521 с.
307676
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. под ред. А. Белецкого. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1965. – 423 с.
307677
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 576 с.
307678
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1974. – 463 с.
307679
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. В. Россельса, Е. Юрьевой. – Киев : Дніпро, 1984. – 504 с.
307680
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1990. – 463 с.
307681
  Чаплыгин А.П. Гулящие люди : Роман / А.П. Чаплыгин. – Москва, 1967. – 736с.
307682
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1935. – 180с.
307683
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1936. – 436с.
307684
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – М., 1936. – 427-792с.
307685
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1937. – 455с.
307686
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1937. – 212с.
307687
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л.
4. – 1937. – 154с.
307688
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Архангельск, 1953. – 406с.
307689
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Хабаровск, 1959. – 566с.
307690
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – М., 1984. – 671с.
307691
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – М., 1989. – 747с.
307692
  Лутфи Гуль и Навруз. / Лутфи. – Ташкент, 1959. – 108с.
307693
  Полегаев В. Гульбеддин Хекматиар // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.25. – ISSN 0234-1670


  [Г.Хекматиар-лидер Исламской партии Афганистана.]
307694
  Марченко Л.Ф. Гульфайрус Исмаилова. / Л.Ф. Марченко. – М, 1975. – 91с.
307695
  Кыдыров Ж. Гульхаир -- цветок счастья / Ж. Кыдыров. – М., 1983. – 63с.
307696
  Сафина Х.И. Гульшира / Х.И. Сафина. – Иркутск, 1968. – 235с.
307697
   Гуманизация и гуманитаризация высшего образования и их роль в формировании современного специалиста. – Киев, 1991. – 79 с.
307698
   Гуманизация и гуманитаризация образования : Рекомендтельный укзатель литературы. – Харьков : ХГУ, 1992. – 13с.
307699
  Антипьев А.Г. Гуманизация и гуманитаризация образования: состояние и проблемы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 98-102. – ISSN 0869-3617
307700
   Гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса в учебном заведении. – Омск, 1990. – 179с.
307701
  Кубальский О.Н. Гуманизация как тенденция развития науки в демократическом обществе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 173-183. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
307702
  Зуев Владимир Николаевич Гуманизация как тенденция эволюции социального знания : Дис... доктора философ.наук: 09.00.11 / Зуев Владимир Николаевич; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 268л. – Бібліогр.:л.227-266
307703
  Иванова Ю.А. Гуманизация научного и философского знания и демистификация "женственности" в экзистенциализме
307704
  Иванов Ю.А. Гуманизация научного и философского знания и демистификация "женственности" в экзистенциализме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 159-166. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
307705
  Буланкина Н.Е. Гуманизация отечественного образования // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-24.
307706
   Гуманизация процесса обучения иностранному языку. – Чебоксары, 1991. – 111с.
307707
  Петрашев В.Н. Гуманизация системы наказаний в советском уголовном праве / В.Н. Петрашев. – Ростов -на-Дону, 1988. – 141с.
307708
  Пахомов Ю.Н. и др. Гуманизация социалистической экономики / Ю.Н. и др. Пахомов. – Киев, 1987. – 125с.
307709
  Петросян М.И. Гуманизм / М.И. Петросян. – М., 1964. – 335с.
307710
  Сатыбекова С.К. Гуманизм аль-фараби и его идейные истоки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сатыбекова С. К.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1972. – 22л.
307711
  Маслова А.Г. Гуманизм атеизма / А.Г. Маслова. – М., 1981. – 64с.
307712
  Маслова А.Г. Гуманизм атеизма / А.Г. Маслова. – Киев, 1984. – 127с.
307713
  Симакова Л. Гуманизм бессмертной гоголевской "Шинели". Диалог с текстом художественного произведения // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 4 (396). – С. 23-27
307714
  Коркмазов А.Ю. Гуманизм в действии / А.Ю. Коркмазов. – Черкесск, 1973. – 187с.
307715
  Саркисова Э.А. Гуманизм в советском уголовном праве / Э.А. Саркисова. – Минск, 1969. – 108с.
307716
  Ачкасова Л.С. Гуманизм в творчестве К. Паустовского / Л.С. Ачкасова. – Казань, 1972. – 203с.
307717
  Бобынэ Г.Е. Гуманизм в философской и общественной мысли Молдавии в XVII - начале XVIIІ в. / Г.Е. Бобынэ. – Кишинев, 1988. – 127с.
307718
  Бокарев П.И. Гуманизм Великой Октябрьской социалистической революции / П.И. Бокарев. – М., 1980. – 100с.
307719
  Бокарев П.И. Гуманизм Великой Октябрьской социалистической революции / П.И. Бокарев. – М., 1987. – 149с.
307720
  Коннов Анатолий Михайлович Гуманизм внешнеполитической деятельности общества развитого социализма (филос.-социол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Коннов Анатолий Михайлович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 24л.
307721
  Шинкарук В.И. Гуманизм диалектико-материалистического... / В.И. Шинкарук. – Киев, 1984. – с.
307722
  Мир Абдул Кадыр Абар Гуманизм Есенина : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Мир Абдул Кадыр Абар; ЛГУ. – Л., 1971. – 24л.
307723
  Гуревич П.С. Гуманизм и вера / П.С. Гуревич. – М,, 1990. – 63с.
307724
  Мейдер В.А. Гуманизм и гуманистические ценности Педагога-Ученого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 32-37. – ISSN 0321-0383
307725
   Гуманизм и исторический детерминизм. – Свердловск, 1976. – 112с.
307726
  Бубник Я. Гуманизм и классовая борьба (По материалам послевен. Чехослов.) : Автореф... канд. филос.наук: / Бубник Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1969. – 24л.
307727
  Маковецкий А.М. Гуманизм и личность / А.М. Маковецкий. – Черновцы, 1968. – 36с.
307728
  Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения / А.Х. Горфункель. – Москва : Мысль, 1977. – 359с.
307729
  Неделя Л.И. Гуманизм и научное управление нравственным формированием личности / Л.И. Неделя. – Минск, 1979. – 103с.
307730
  Савеня Гуманизм и политика в науке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савеня а.Б.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1978. – 20л.
307731
   Гуманизм и религия. – Л., 1980. – 154с.
307732
  Неделя Л.И. Гуманизм и современная идеологическая борьба в сфере морали / Л.И. Неделя; Кукса В.Ф. – Минск, 1978. – 109с.
307733
   Гуманизм и современная литература. – М., 1963. – 406с.
307734
  Межуев В.М. Гуманизм и современная цивилизация // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 5-16. – ISSN 0236-2007
307735
  Звозников А.А. Гуманизм и христианство в русской литературе 19 века / А.А. Звозников; Европейский гуманит ун-тет. – 2-е изд., дополн. – Минск : ЕГУ, 2001. – 212 с. – ISBN 985-6614-46-5
307736
  Зименко В.М. Гуманизм искусства / В.М. Зименко. – Л, 1971. – 272с.
307737
  Гордиенко А.Т. Гуманизм искусства и современное идеологическое противоборство / А.Т. Гордиенко. – М, 1985. – 64с.
307738
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
307739
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 180л. – Бібліогр.:л.167-180
307740
  Карагин С.К. Гуманизм как принцип идеологии естествоиспытателей : Автореф... канд. филос.наук: / Карагин С. К.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д., 1964. – 22л.
307741
  Янбулатов Х.Х. Гуманизм как принцип коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Янбулатов Х.Х. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 15 с.
307742
  Василенко В.Л. Гуманизм коммунистического мировоззрения / В.Л. Василенко. – Київ, 1984. – 48с.
307743
  Левицкая А. Гуманизм коммунистической морали : Дис... канд. филос.наук: / Левицкая А.; КГУ, Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1966. – 208л. – Бібліогр.:л.196-208
307744
  Левицкая А.И. Гуманизм коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Левицкая А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
307745
  Неделя Л.И. Гуманизм коммунистической морали / Л.И. Неделя. – Минск, 1977. – 127с.
307746
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бубнова Г.И.; КГУ им.Т.ШЕвченко. – Киев, 1980. – 177л. – Бібліогр.:л.156-177
307747
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Бубнова Г. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
307748
  Маслова А.Г. Гуманизм марксистко-ленинского атеизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Маслова А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 21л.
307749
   Гуманизм марксистского атеизма. – М., 1981. – 64с.
307750
  Процевский А.И. Гуманизм норм советского трудового права / А.И. Процевский. – Х., 1982. – 149с.
307751
  Халипов В.Ф. Гуманизм подлинный и мнимый / В.Ф. Халипов. – М., 1985. – 157с.
307752
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н.А.; КГУ. – Киев, 1982. – 22л.
307753
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Лынок Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
307754
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 208л. – Бібліогр.:л.168-208
307755
  Тычинина Г.П. Гуманизм пролетарской идеологии / Г.П. Тычинина. – М., 1970. – 40с.
307756
  Лозовская М.Ф. Гуманизм раннего утопического социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.622 / Лозовская М.Ф.; АН БССР. – Минск, 1971. – 22л.
307757
  Ребкало В.А. Гуманизм реальный и мнимый: пробл. человека и ее клерик. фальсификации / В.А. Ребкало. – Киев, 1988. – 78с.
307758
  Гаврилов А.Т. Гуманизм сегодня / А.Т. Гаврилов. – М., 1974. – 64с.
307759
   Гуманизм советского киноискусства. – М., 1971. – 129с.
307760
  Жибуль И.Я. Гуманизм советского образа жизни / И.Я. Жибуль. – Минск, 1982. – 166с.
307761
  Попков В.Д. Гуманизм советского права / В.Д. Попков. – М, 1972. – 196с.
307762
  Квашис В.Е. Гуманизм советского уголовного права / В.Е. Квашис. – М., 1969. – 150с.
307763
  Рябушин А.В. Гуманизм советской архитектуры / А.В. Рябушин. – Москва, 1989. – 372 с.
307764
  Копейчиков В.В. Гуманизм советской демократии / В.В. Копейчиков. – Киев, 1989. – 154с.
307765
  Чухман Е. Гуманизм советской драматургии. (Проблема идейно-худож. воплощения классового и общечеловеческого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чухман Е. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1967. – 16 с.
307766
  Агзамов Ф.И. Гуманизм советской журналистики / Ф.И. Агзамов. – Казань, 1984. – 167с.
307767
  Самаль А.Н. Гуманизм Советской Конституции / А.Н. Самаль. – Минск, 1979. – 127с.
307768
  Дмитриев В.А. Гуманизм советской литературы / В.А. Дмитриев. – М., 1980. – 256с.
307769
   Гуманизм социалистического образа жизни. – Львов, 1984. – 179с.
307770
  Товкач Н.Д. Гуманизм социалистического строя. : Автореф... канд. филос.наук: / Товкач Н.Д.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1962. – 27л.
307771
  Сенюшкина Татьяна Александровна Гуманизм философии Фейербаха : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Сенюшкина Татьяна Александровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 148л. – Бібліогр.:л.138-148
307772
   Гуманизм художника. – Ставрополь, 1975. – 142 с.
307773
  Петелин В.В. Гуманизм Шолохова / В.В. Петелин. – М, 1965. – 496с.
307774
   Гуманизм, атеизм, религия. – София, 1978. – 135с.
307775
  Резников Л.Я. Гуманизм, гражданственность, мастерство / Л.Я. Резников. – Петрозаводск, 1973. – 344с.
307776
  Чхиквадзе В.М. Гуманизм, мир, личность / В.М. Чхиквадзе. – М, 1981. – 285с.
307777
  Трофимова З.П. Гуманизм, религия, свободомыслие / З.П. Трофимова. – М., 1992. – 128с.
307778
   Гуманизм: проблемы методологии и истории. – Владимир, 1977. – 160с.
307779
  Ястребцева А.В. Гуманизму - нет? О рецепции наследия М. Хайдеггера во Франции (1960-1980 гг.) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 11. – С. 119-133. – ISSN 0235-1188
307780
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн : Педагогика, 1991. – 107с.
307781
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн, А.Л. Черненко. – Ростов-на-Дону : Альтаир, 2011. – 160 с. – Библиогр.: с. 158. – ISBN 978-5-91951-029-1
307782
  Смотрицкий Е.Ю. Гуманистическая концепция техники и технического прогресса в трудах В.И. Вернадского / Е.Ю. Смотрицкий, В.И. Шубин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
307783
  Соколов А.В. Гуманистическая миссия библиотек в глобальном информационном обществе // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 45-49
307784
   Гуманистическая мысль, школа и педагогика эпохи позднего средневековья и начала нового времени. – М, 1990. – 200с.
307785
  Стежко Г.П. Гуманистическая направленность оптимизационной деятельности / Г.П. Стежко, В.И. Кметик // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
307786
  Бойденко В.И. Гуманистическая направленность подлинных болонских реформ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С 116-126. – ISSN 0869-3617
307787
  Кибиркштис Л.Б. Гуманистическая направленность творчества Р.С.Беди (30-40-ые годы ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кибиркштис Л.Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 20л.
307788
  Павленко В.В. Гуманистическая ориентация естествознания в условиях НТР при социализме // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
307789
  Кудрявцев Владимир Александрович Гуманистическая парадигма социологии: классика и постмодерн // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 90-104. – Бібліогр.: с. 91, 95-97, 100-101, 103. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
307790
  Пилипенко Г.Т. Гуманистическая природа научного познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Пилипенко Г.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 31 с.
307791
   Гуманистическая природа социалистических общественных отношений. – Казань, 1990. – 190с.
307792
   Гуманистическая природа социалистического образа жизни. – Киев, 1982. – 341с.
307793
  Ганжа А.О. Гуманистическая социология Флориана Знанецкого / А.О. Ганжа, А.А. Зотов // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.112-120. – ISSN 0132-1625
307794
  Иванова Нинель Яковлевна Гуманистическая сущность естественных наук и социально-исторические условия ее реализации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Нинель Яковлевна; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
307795
   Гуманистическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1989. – 136с.
307796
   Гуманистические аспекты биологического познания. – К., 1991. – 160с.
307797
  Сохраняева Т.В. Гуманистические ориентиры развития системы образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.93-105. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
307798
  Шилингов Владимир Сергеевич Гуманистические основы деятельности милиции : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Шилингов Владимир Сергеевич; АН Украины, Ин-т государства и права им. В.Корецкого. – К., 1992. – 20л.
307799
  Захарова Тамара Иосифовна Гуманистические параметры социальной активности личности: Социально-философский анализ : Дис... наук: / Захарова Тамара Иосифовна; Мин-во образования Украины, Киевский ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 150л. – Бібліогр.:л.133-150
307800
   Гуманистические традиции русской философии: Встреча за "круглым столом". – М., 1991. – 61с.
307801
  Квятковский Д.О. Гуманистические ценности и идеалы в системе ценностных ориентаций украинской молодежи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.226-232. – ISSN 1728-3671
307802
  Соколов А.В. Гуманистический вектор постнеклассического библиотековедения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается направление движения библиотековедческой мысли от классического просветительства к постнеклассическому гумманизму.
307803
  Доценко Т.Э. Гуманистический идеал в образовательном процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 215-222. – ISSN 1811-0916
307804
   Гуманистический идеал и социальная практика. – Новосибирск, 1989. – 168с.
307805
   Гуманистический пафос советской литературы. – М., 1982. – 256с.
307806
  Борисов И.В. Гуманистический подход к преподаванию философии и две парадигмы в современном философском процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 239-246. – ISSN 1811-0916
307807
  Агафонов А. Гуманистический потенциал политических нововведений // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.213-216. – ISBN 966-7101-37-1
307808
  Борзенков В.Г. Гуманистический проект И. Т. Фролова / В.Г. Борзенков, С.Н. Корсаков // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.5-17. – ISSN 0236-2007


  К 80-летию академика И. Т. Фролова
307809
  Кононов И.Ф. Гуманистический смысл освоения космоса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
307810
   Гуманистическое воспитание школьников. – Казань, 1983. – 162с.
307811
  Берулава М.Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х
307812
  Берулава М.Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х
307813
  Веретюк О.М. Гуманистическое содержание реизма. : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Веретюк О.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1991. – 25л.
307814
   Гуманистическое содержание социальных процессов при социализме. – Новосибирск, 1980. – 248с.
307815
  Захарова А.И. Гуманитаризация образования в историко-философском контексте // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 23-29. – ISSN 1811-0916


  Поиск эффективных путей реализации идей гуманитаризации образования находится в постоянном обновлении и усовершенствовании. В связи с этим при написании статьи автором ставится цель - проанализировать историко-философские предпосылки возникновения и ...
307816
   Гуманитаризация образования в технических вузах. – Москва, 1989. – 183с.
307817
  Гончаренко И.А. Гуманитаризация образования как один из важнейших факторов современного человеческого развития // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 134-142. – ISSN 1728-3671
307818
  Мальцева С.С. Гуманитаризация обучения как условие реализации ключевых идей профильного образования // Вестник Тюменского государственного университета / Тюменский государственный университет. – Тюмень, 2009. – № 5 : Педагогика. Психология. Философия. – С. 25-32. – ISSN 1562-2983
307819
  Моложавенко А.В. Гуманитаризация психологической подготовки педагогов-психологов периода профессиональной адаптации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 131-144. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
307820
   Гуманитаризация содержания образования в профтехучилищах. – СПб, 1992. – 31с.
307821
   Гуманитарии в поиске форм диалога с обществом. Об итогах Общего собрания Отделения историко-филологических наук РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-32. – ISSN 0130-3864
307822
  Бермус Г А. Гуманитарная методология в образовании : истоки, контексты, опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-22. – ISSN 0869-561Х
307823
  Бермус А.Г. Гуманитарная методология в образовании: истоки, контексты, опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
307824
  Бондаревская Е.В. Гуманитарная методология науки о воспитании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрываются особенности и обосновывается необходимость использования гуманитарной методологии при разработке теории воспитания, основанной на онтологическом подходе.
307825
  Артеменко Л.А. Гуманитарная составляющая в процессе обучения английскому языку как второму языку общения / Л.А. Артеменко, В.С. Полина // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 49-55. – ISSN 1993-5560
307826
  Минзарипова Р. Гуманитарная среда классического университета / Р. Минзарипова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 0869-3617


  Весь процесс организации высшего образования в ун-те следует подчинить одной цели - сделать выпускника высококультурным человеком
307827
  Минзарипов Р.Г. Гуманитарная среда классического университета и формирование конкурентоспособной личности / Р.Г. Минзарипов, Г.В. Ившина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-61. – ISSN 0869-3617


  Казанский государственный университет.
307828
   Гуманитарная теория и научно-техническая революция. – Вып.2. – Калинин, 1975. – 196с.
307829
  Гребенщикова Е.Г. Гуманитарная экспертиза в "обществе риска" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 166-172. – ISSN 1606-951Х
307830
  Киященко Л.П. Гуманитарная экспертиза: герменевтика субъектности / Л.П. Киященко, П.Д. Тищенко // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 152-165. – ISSN 1606-951Х
307831
  Пусько В.С. Гуманитарній компонент инженерного образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 8. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465
307832
  Трофимов В.М. Гуманитарное знание и технологии / В.М. Трофимов, А.А. Лысюк // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 67-83. – ISSN 1812-9463
307833
  Ашмарин И.И. Гуманитарное знание и участники инновационного процесса // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 28-38. – ISSN 0236-2007
307834
   Гуманитарное знание: сущность и функции : межвузов. сборник. – Санкт-Петербург, 1991. – 152с.
307835
  Кемеров В.Е. Гуманитарное и социальное: от оппозиции к синтезу // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
307836
  Соловьев Э. Гуманитарное измерение "мягкой силы": "человеческая безопасность" во внешней политике РФ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 48-60. – ISSN 0130-9625
307837
  Антипов А.А. Гуманитарное образование в современной россии: исчезновение литературы как угроза человеку // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 47-53. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается проблема исчезновения литературы как важнейшего компонента современной философии образования. Показано, что русская литература выполняет важнейшую мироориентирующую функцию для становления человека в человеке как ...
307838
  Сенько Ю.В. Гуманитарное основание глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 48-52. – ISSN 1811-0916


  Глобализация образования сегодня – реальность современного миро-устройства. Это прогресс укрепления и углубления связей национальных образовательных систем, направленных на становление жизненно важных компетенций людей в меняющемся многополярном мире. ...
307839
  Гамурарь В. Гуманитарные интервенции, операции ООН по поддержанию мира и соблюдение международного гуманитарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 71-79. – ISSN 1814-3385
307840
   Гуманитарные исследования в Интернете. – Москва : Можайск-Терра, 2000. – 432с. – ISBN 5-7542-0074-9
307841
   Гуманитарные исследования в Сибири: итоги и перспективы. – Новосибирск, 1984. – 300с.
307842
   Гуманитарные науки в контексте социалистической культуры : межвуз. сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – 164с.
307843
   Гуманитарные науки и их закономерности. – Казань
Ч.2. – 1978. – 180с.
307844
  Межуев В.М. Гуманитарные науки и образование // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-16. – ISSN 1561-2465
307845
   Гуманитарные науки: (Тр. молодых ученых ТашГУ). – Ташкент, 1989. – 81с.
307846
  Афанасьев А.И. Гуманитарные парадигмы и их особенности // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 216-225. – ISSN 2076-7382
307847
  Серикова И.А. Гуманитарные принципы управления в современной бизнес-среде // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 119-121. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
307848
   Гуманитарные проблемы освоения. – Тюмень, 1990. – 241с.
307849
  Татьянина Т.В. Гуманитарные технологии формирования деятельностно-исследовательского компонента профессионально-педагогической компетентности в условиях теоретического семинара кафедры / Т.В. Татьянина, Т.И. Шукшина // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 8. – С, 14-17. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается актуальная проблема формирования профессиональной педагогической компетентности. Внимание акцентируется на применении гуманитарных технологий как эффективного средства овладения деятельностно-исследовательским компонентом ...
307850
  Иванов О.А. Гуманитарный аспект в иммиграционной политике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 12. – С. 69-84. – ISSN 0321-2068
307851
  Бежин Л.Е. Гуманитарный бум / Л.Е. Бежин. – М, 1985. – 352с.
307852
  Жуланова И.В. Гуманитарный вектор высшего образования сегодня: намерения и возможности / И.В. Жуланова, А.М. Медведев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 37-43. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема переориентации высшего образования в гуманитарном, субъектно-личностном направления. Постановка и поиск решения проблемы связываются с необходимостью психологического анализа отношения "человек - профессия".
307853
  Мейдер В.А. Гуманитарный потенциал математического познания // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С, 74-77. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются возможные пути формирования интереса учащейся молодежи к математике и математическому познанию. The author deals with possible ways to arouse students interest in mathematics and maths cognition
307854
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 1, вып. 1. – 1999
307855
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 1, вып. 2. – 1999
307856
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 2, вип. 1. – 2000
307857
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 2, вип. 2. – 2000
307858
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 3, вип. 1. – 2001
307859
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал: спецвыпуск. – Киев
Т. 3. – 2001
307860
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 3, вип. 2. – 2001
307861
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 4, вип. 1. – 2002
307862
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 4, вып. 2. – 2002
307863
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 4 : Дискуссии об идеологии охраны дикой природы. – 2002
307864
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 5 : Дискуссия о правах природы. – 2003
307865
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 5, № 1/2. – 2003
307866
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6, вып. 1. – 2004
307867
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6 : Движение дружин охраны природы. (ДОП). – 2004
307868
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Том 6, вып. 2. – 2004
307869
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7 : Защита прав животных. – 2005
307870
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 4. – 2005
307871
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 2 : Заповедники и дикая природа : номер посвящен памяти Штильмарка Ф.Р. – 2005
307872
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 3 : Природоохранная эстетика. – 2005
307873
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 8, вып. 2 : Экзоэтическое отношение к живым существам. – 2006
307874
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 9, вып. 1. – 2007
307875
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 10, вып. 2. – 2008
307876
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 12, вып. 4 (39). – 2010
307877
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 13, вып. 2 (41). – 2011
307878
  Алексєєва О.А. Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 67-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто певні соціальні зміни, що обумовлюють необхідність духовного відродження українського та світового суспільств. Основну увагу зосереджено на гуманізації вищої освіти, соціальному й особистісному підході до інновацій у контексті гуманізації ...
307879
  Сащак Н. Гуманізація вищої освіти як чинник відродження духовності української молоді // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 31-34
307880
  Автушенко О.С. Гуманізація військового виховання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядаються методологічні основи гуманізації військового виховання у Збройних силах України, визначаються її сутність, принципи та напрямки.
307881
  Любіцева О.О. Гуманізація географічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-51. – (Географія ; Вип. 46)


  Проаналізовано зрушення у бік гуманізації та соціологізації досліджень у комплексних географічних науках.
307882
  Купрійчук В. Гуманізація державного управління в контексті соціальної модернізації українського суспільства // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 283-292.
307883
  Ричко О.В. Гуманізація державного управління в Україні: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 141-144. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
307884
  Мотиль І.І. Гуманізація діяльності правової соціальної держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-70
307885
  Чернишева Р. Гуманізація змістового компонента процесу навчання / Р. Чернишева, В. Андрюханова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 110-115
307886
   Гуманізація і гуманітаризація -- пріорететний напрямок державної політики України в галузі вищої освіти. – Дніпропетровськ
Ч.1. – 1992. – 115с.
307887
  Гончаренко С. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.2-6
307888
  Столяренко О. Гуманізація і гуманітаризація освіти на шляху духовного розвитку особистості // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.19-21. – ISSN 0131-6788
307889
   Гуманізація і гуманітарізація математичної освіти в школі та вищому навчальному закладі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 квітня 2000 року. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197с. – ISBN 966-7294-94-3
307890
  Шинальський О.І. Гуманізація каральної політики в ідеях та поглядах нового часу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 457-460. – ISSN 1563-3349
307891
  Яцишин М. Гуманізація кримінально-виконавчого права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-105.
307892
  Кончаковська В.В. Гуманізація кримінального законодавства у контексті Концепції реформування кримінальної юстиції України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 558-564. – ISSN 1563-3349
307893
  Грек Б.М. Гуманізація кримінального законодавства України в контексті світових тенденцій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 111-117
307894
  Попович В.М. Гуманізація кримінального законодавства Ураїни: проблеми, виклики та загрози / В.М. Попович, В.Б. Дацюк // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 405-409. – ISSN 1563-3349
307895
  Грек Б.М. Гуманізація кримінальної відповідальності як напрям кримінально-правової політики в Україні / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 45-48
307896
  Семенченко Ф.Г. Гуманізація менталітету підростаючого покоління як суспільно-політична проблема. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.03 / Семенченко Ф.Г.; Одеск.держ.ун-т. – Одесса, 1993. – 16л.
307897
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 2. – 1997. – 185 с.
307898
   Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник. – Вип.4. – Слов"янськ, 1998. – 346с.
307899
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 3. – 1998. – 147 с.
307900
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип.5. – 1999
307901
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип.6. – 1999
307902
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 7. – 2000
307903
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 8. – 2000
307904
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 11. – 2001
307905
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 12. – 2001
307906
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 1 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
307907
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
307908
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
307909
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
307910
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
307911
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. № 13, ч. 1. – 2013. – 340 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
307912
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. № 13, ч. 2. – 2013. – 236 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
307913
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 61. – 2013. – 415 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
307914
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 62, ч. 1. – 2013. – 237 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
307915
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 62, ч. 2. – 2013. – 223 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
307916
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 63. – 2013. – 314 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
307917
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 65. – 2013. – 399 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
307918
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 66. – 2013. – 426 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
307919
  Дебич М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХI століття // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – №5/6. – С. 47-55. – ISSN 1682-2366
307920
  Пітра Н.В. Гуманізація освіти як одне з найактуальніших питань процесу євроінтеграції України // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 145-151. – ISSN 2218-5348
307921
  Воронкова В. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 204-220
307922
  Гребенюк С. Гуманізація по-українськи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Чого насправді слід очікувати від нового Закону".
307923
  Гребенюк С. Гуманізація по-українськи, або Скільки коштує свободи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )
307924
  Погорєлова А.І. Гуманізація політичного діалогу в українському парламенті і суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 652-659. – ISSN 1563-3349
307925
  Чухно А.А. Гуманізація праці // Трибуна, 1991. – №10
307926
  Шутенко О.В. Гуманізація процесуального права // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-14. – ISSN 2227-7048
307927
  Огнєва Т.К. Гуманізація сакральної культури в Україні XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 10-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
307928
  Кобрій О.М. Гуманізація свідомості майбутнього вчителя як основа формування його ціннісних орієнтацій (історико- методологічний аспект) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 26-31. – (Педагогіка ; № 2)


  Обгрунтовано основні тенденції розвитку проблеми гуманізації свідомості майбутнього вчителя у вітчизняній педагогіці в другій половині XX ст. - на початку XXIст.У радянський період вони були пов"язані зі спробами демократизації освіти, висвітлювалися ...
307929
  Мотиль І.І. Гуманізація соціальної функції української держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-61.
307930
  Кульчицький Б.В. Гуманізація сучасних економічних систем як чинник еволюції парадигми теорії діяльності // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С.160-163. – ISBN 5-7763-2435-1
307931
  Чистовська І.П. Гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 191-195. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
307932
  Гончаренко С. Гуманізація та гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.2-8.
307933
  Кожин В.М. Гуманізація та гуманітаризація технічної освіти в університетах // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
307934
  Онищук Л.А. Гуманізація управління загальноосвітньою школою першого ступеня: теорія і практика : Науково-методичний посібник / Л.А. Онищук; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. Академія педаг. наук України. – Київ, 2001. – 280с. – ISBN 966-02-1724-2
307935
  Красновський В.М. Гуманізація шкільної освіти : психологічний вимір / В.М. Красновський ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 144 с. – ISBN 978-966-00-0690-4
307936
  Кубальський Олег Нарцизович Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в демократичному суспільстві : Дис... канд. філософ.наук: 19.00.03 / Кубальський Олег Нарцизович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 206л. – Бібліогр.:л.184-206
307937
  Кубальський О.Н. Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в демократичному суспільстві. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Кубальський О.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20л.
307938
  Зуєв В.М. Гуманізація як тенденція еволюції соціального знання (світоглядно-методологічний аналіз) : Автореф... доктор філософ.наук: 09.00.11 / Зуєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
307939
  Зуєв В.М. Гуманізація як тенденція еволюції соціального знання. : Автореф... доктор філософ.наук: 09.00.11 / Зуєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
307940
  Губерський Л.В. Гуманізація: "від культу знань до культу мислення" // Рідна школа, 1993. – № 10
307941
  Слюсаренко А.Г. Гуманізм / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 79. – ISBN 966-642-073-2
307942
  Мусієнко О.С. Гуманізм і антигуманізм в сучасному кіномистецтві Заходу / О.С. Мусієнко. – К., 1978. – 48с.
307943
  Акуленко В.І. Гуманізм і варварство / В.І. Акуленко, Н.Ш. Юнак. – Київ, 1987. – 45с.
307944
   Гуманізм і духовність. – Івано-Франківськ, 2002. – 364с. – ISBN 966-7768-31-7
307945
  Ладиченко В.В. Гуманізм і народовладдя-основи організації державної влади в демократичному суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 40-47. – ISSN 1563-3349
307946
  Ільїна Г.В. Гуманізм і раціоналізм: єдність чи суперечність? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
307947
  Шамота М.З. Гуманізм і соціалістичний реалізм / М.З. Шамота. – К., 1976. – 283с.
307948
  Александрова Г.О. Гуманізм історичної прози В. Будзиновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 12-17
307949
  Маслова А.Г. Гуманізм марксистсько-ленінського атеїзму. / А.Г. Маслова. – К., 1974. – 136с.
307950
  Гордієнко А.Т. Гуманізм мистецтва - сфера сучасної ідеологічної боротьби / А.Т. Гордієнко. – К, 1981. – 48с.
307951
  Шаповал Ю. Гуманізм наукових концепцій та публіцистичних вислідів В.І. Вернадського (1863-1945) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 204-211. – (Журналістика ; Вип. 2)
307952
  Семчук Ю.В. Гуманізм нової епохи у філософських поглядах К. Леві-Строса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
307953
  Харченко Т. Гуманізм педагогіки Еміля Дюркгейма // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-52.
307954
  Карпенко Г.І. Гуманізм педагогічної думки в Україні (XX-XIX ст) / Г.І. Карпенко, С.І. Кривчик // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 121-127.
307955
   Гуманізм радянського суспільства. – Київ : Політвидав України, 1973. – 164с.
307956
  Табачковський В. Гуманізм та проблема діалогу культур // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-25
307957
  Дончик В.Г. Гуманізм творення / В.Г. Дончик. – К., 1980. – 200с.
307958
  Грибаков О.М. Гуманізм у контексті соціально-філософської теорії суспільного виробництва // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
307959
  Токман О.В. Гуманізм у світлі сьогоденної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
307960
  Сенюшкіна Т.О. Гуманізм філософії Фейєрбаха. : Автореф... канд.філосю.наук: 09.00.03 / Сенюшкіна Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 16л.
307961
  Сумцов М. Гуманізм Шевченка / студія Миколи Сумцова. – Київ : Друкарня Другої Артілі, 1915. – 7 с. – Окр. вібиток з: Збірник пам"яти Тараса Шевченка
307962
  Шабліовський Є.С. Гуманізм Шевченка і наша сучасність. / Є.С. Шабліовський. – К., 1964. – 378с.
307963
  Кривицький Ю.В. Гуманізм як принцип діяльності міліції України: сучасний стан і перспективи реалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
307964
  Рудник Т. Гуманізм як принцип кримінально-виконавчого права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 142-145.
307965
  Максимюк О.Д. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 61-65. – ISSN 1563-3349
307966
  Семенов В.Г. Гуманізм як сутнісний принцип філософії Л. Фейєрбаха / В.Г. Семенов, О Т. Сенюшкіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 44-55. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
307967
  Миндрищук Л.А. Гуманізм як творення людської сутності в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 85-90. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
307968
  Сабадаш Ю.С. Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та сучасний стан : автореф. ... д-ра культурології: 26.00.01 / Сабадаш Ю.С.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
307969
  Толстоухлв А.В. Гуманізм як формула майбутнього // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 3-7
307970
  Хилько М. Гуманізм як характерна риса української геополітики кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: с. 7, Літ.:39 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Автор статті доводить, що українська геополітична думка кінця XIX - першої половини XX ст., на противагу багатьом популярним на той час на Заході та і Росії геополітичним підходам, характеризувалася домінуванням гуманістичних течій, схильних до ...
307971
  Будз В.П. Гуманізм як чинник зближення України та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
307972
  Лібанова Е.М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 3-15. – ISSN 2072-9480
307973
   Гуманізм. Людина. Культура: Людинознавчі філософські читання: (постійно діючий філософський семінар), 8-10 жовтня 1992 р.. – Дрогобич, 1992. – 36с.
307974
   Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 380с. – ISBN 966-628-016-7
307975
  Кирилюк Ф.М. Гуманіст новітньої епохи // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / КНУТШ ; [відп. ред. : А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 173-179. – ISBN 978-966-439-447-2
307976
  Кузьменко В.І. Гуманістична критика веберо-тейлорівської концепції управління // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-20. – ISBN 966-614-021-7
307977
  Векуа О Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченка (на матеріалі драматичних творів) : Дис... канд. філолог.наук: 01.01.01 / Векуа О В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 163л. – Бібліогр.:л.143-163
307978
  Лиско Л.Р. Гуманістична парадигма економічної науки та системна методологія її обгрунтування // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.201-209. – ISBN 5-7763-2435-1
307979
  Зязюн Л. Гуманістична парадигма освіти і виховання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-46.
307980
  Дьяконов Г.В. Гуманістична психотерапія К.Роджерса і психологія діалогу // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 127-136. – ISSN 2226-4078
307981
  Кудрявцева Н.П. Гуманістична складова економічної освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 111-115
307982
  Фадієнко С.В. Гуманістичне дослідження ландшафтів як антропічний зріз ландшафтознавчого пізнання : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 75-80. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
307983
  Соснін О.В. Гуманістичний вимір поглядів на національну безпеку та процеси інформатизації України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 612-620. – ISSN 1563-3349
307984
  Добридень О.В. Гуманістичний вимір простору споживання в Україні за умов сучасних реалій глобалізації: проблеми та перспективи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 79-83. – ISSN 2072-1692
307985
  Вільна Я. Гуманістичний діалог: Г. Квітка-Основ"яненко і Т. Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 14-22


  У статті розглядається спільність гуманістичної парадигми творчості двох класиків нової української літератури: Т.Шевченка та Г. Квітки-Основ"яненка
307986
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 46 с.
307987
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Дис... д-ра філософ.наук: 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 365л. – Бібліогр.:л.356-365
307988
  Ржевська Ніна Федорівна Гуманістичний ідеал в політичній думці України в період Відродження (кінець XVI - поч. XVII ст.) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.01 / Ржевська Ніна Федорівна; Львівський державний університет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 19л.
307989
  Мусатов С.О. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації : науково-методичний посібник для вчителів / Мусатов С.О., Зливков В.Л., Хомутиннікова Н.Н. ; Акад пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Гостюка ; [ за ред. С.О. Мусатова ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-644-105-1
307990
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; Київ. нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 255 л. + Додаток : л. 190-227. – Бібліогр.: л. 228-255
307991
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв.
307992
  Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2 (590). – С. 41-53. – Бібліогр.: с. 53, 21 п. – ISSN 0236-1477
307993
  Старинець Олександр Гуманістичні витоки соціалістичної ідеї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "соціалізм" походить від латинського socialis - "суспільний" і відображає певну форму соціально-політичних відносин. Найкращі мислителі людства здавна задумувалися над сутністю соціалістичних відносин, принципами, на яких вони грунтуються, та ...
307994
  Кириченко Михайло Сергійович Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Кириченко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 182с. – Бібліогр.: л. 165-182
307995
  Шебітченко А.П. Гуманістичні ідеали в житті та творчості В.Г. Короленка / А.П. Шебітченко, Я.Є. Блоха // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 12-17. – (Гуманітарні науки)
307996
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Беслюбняк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
307997
  Захарова Т.Й. Гуманістичні параметри соціальної активності : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Захарова Т.Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
307998
  Плахотнік О.В. Гуманістичні тенденції в еколого-економічній освіті студентів технічних коледжів / О.В. Плахотнік, С.Є. Кінчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
307999
  Пащенко В.М. Гуманістичність екомережі: географічний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 29-35. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
308000
  Норкіна Ольга Федорівна Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвтній школі (кінець 20 - початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук:13.00.01 / Норкіна О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,