Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Новоміський Г. "Гром пабєди раздавайся!", або Кілька штрихів до перемоги талановитих послідовників Пірра // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 5. – С. 26-28
307002
  Кобинець Алла Володимирівна "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914рр.) - перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кобинець А. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 222л. – Додатки: л. 212-222. – Бібліогр.: л. 194-211
307003
  Кобинець Алла Володимирівна "Громадська думка"/"Рада" (1905-1914рр.) - перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кобинець А. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
307004
   "Громадський друг", "Дзвін", "Молот". 1878. – Львів, 1978. – 20 с.
307005
  Погребенник В. "Громадський чоловік із козацьким серцем": письменник і вчений із Лохвицької Варви : (до 200-ліття від дня народження Осипа Бодянського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 188-192. – ISBN 966-628-104-X
307006
   "Громадянська освіта в Україні: державна стратегія і практика реалізації" [круглий стіл] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – вересень (№ 12/13)


  круглий стіл відбувся в університеті наприкінці навчального року в рамках проекту "Громадянська освіта в Україні: рівень ефективності взаємодії вищої, середньої школи та неформальної освіти". Проект виконує громадська організація Фонд "Європа ХХІ" ...
307007
  Томенко М. "Громадянський форум" швидкого використання // Народна газета, 2004. – 15-21 квітня


  Висвітлення засобами мас. інформації роботи всеукр. громадян. форуму на підтримку конституц. реформи
307008
   "Громами гартоване слово". : література українського зарубіжжя та письменників-правозахисників : бібліографічні нариси. – Київ : Держ. б-ка України для юнацтва, 1995. – 43 с.
307009
  Николайшвили Е.Г. "Грузинская грамматика" Гайоза Ректора : Автореф... канд. филол.наук: / Николайшвили Е. Г.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1966. – 18л.
307010
  Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. – 24 с.
307011
  Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 40с.
307012
  Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться / В.И. Ленин. – М, 1933. – 40с.
307013
  Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться / В.И. Ленин. – Ленинград, 1947. – 47с.
307014
  Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться / В.И. Ленин. – Ленинград, 1949. – 48с.
307015
  Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться / В.И. Ленин. – М, 1982. – 48с.
307016
  Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. Очередные задачи Советской власти. – Москва : Политиздат, 1969. – 268 с. – (Вопросы строительства социализма и коммунизма ; Вып. 1)
307017
  Пурэв Ж. Гром / Ж. Пурэв. – Москва : Художественная литература, 1985. – 414 с.
307018
  Машбаш И. Гром в горах : стихи / И. Машбаш. – Минск, 1960. – 130 с.
307019
  Кривичкий А.Ю. Гром весенний / А.Ю. Кривичкий. – М., 1975. – 95с.
307020
  Воронов Н.Ф. Гром гремит / Н.Ф. Воронов. – Москва, 1985. – 80с.
307021
  Воробьев Е.З. Гром и Молния / Е.З. Воробьев. – Москва, 1971. – 222с.
307022
  Уайт Т Гром из Китая / Т Уайт, Э. Джекоби. – М, 1948. – 295с.
307023
  Магомедов М. Гром над горами / М. Магомедов. – М., 1974. – 479с.
307024
  Сычев Д.С. Гром над облаками. / Д.С. Сычев. – Казань, 1980. – 142с.
307025
  Колесниченко Т.А. Гром над Родезией. / Т.А. Колесниченко, М.К. Зенович. – М., 1966. – 103с.
307026
  Цветов Я.Е. Гром над Синь-озерами / Я.Е. Цветов. – М., 1970. – 48с.
307027
  Цеханович В.П. Гром над снегами / В.П. Цеханович. – М, 1957. – 49с.
307028
   Гром над Южной Африкой. – М, 1972. – 160с.
307029
  Татаренко Л.С. Гром с Путивля / Л.С. Татаренко. – Киев, 1977. – 142с.
307030
  Мелешин С. Гром спит в колоколах / С. Мелешин. – М, 1972. – 118с.
307031
  Саттон Г. Гром среди ясного неба / Г. Саттон. – М., 1980. – 255с.
307032
  Саттон Г. Гром среди ясного неба / Г. Саттон. – М., 1984. – 279с.
307033
  Саттон Г. Гром среди ясного неба / Г. Саттон. – М., 1989. – 560с.
307034
  Гмырев А.М. Грома гордые раскаты / А.М. Гмырев. – Одесса, 1970. – 279с.
307035
  Венгловська Валентина Громада - велика сила // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 32


  Наша спілка як орган самоорганізації населення зареєстрована в Коростенській міській раді. Місто поділене на 40 округів, у кожному з яких є вуличні і будинкові комітети. Тож, як бачимо, територіальна громада Коростеня складається з міні-громад, що ...
307036
   Громада : Українська збірка. Звістки про Україну 1876-1877 / впорядкована Михаїлом Драгомановим. – Женева : Громада, 1878. – 587 с.
307037
   Громада : укpайінська збіpка / впоpьадкована Михайлом Дpагомановим. – Geneve : [H. Georg.] ; Печатньа "Громада"
№ 1 : Пеpедне слово до "Гpомади". – 1878. – 101 с.
307038
   Громада : укpайінська збіpка / впоpьадкована Михайлом Дpагомановим. – Женева : [Коштом діячів Київ. Гpомади] ; [Вид.] H. Georg ; Печатньа "Роботника" і "Гpомади"
№ 4. – 1879. – V, 384 с.: табл.
307039
   Громада : укpайінська часопись / впоpьадкована Мих. Драгомановим, М. Павликом, С. Подолинським. – Женева : [Коштом діячів Київ. Гpомади] ; [Вид.] H. Georg ; Печатньа "Роботника" і "Гpомади"
Рік 5, № 1 (нойіабрь - декабрь). – 1880. – 240 с. – В кн. також: Громада. - 1881. - Рік 5, № 2. - С. 137-240.
307040
  Гладких М.І. Громада / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 78-79. – ISBN 966-642-073-2
307041
  Маяковский В.В. Громада любовь: лирика / В.В. Маяковский. – М., 1977. – 368с.
307042
  Маяковский В.В. Громада любовь: лирика / В.В. Маяковский. – Челябинск, 1984. – 368с.
307043
  Маяковский В.В. Громада любовь: любов. лирика / В.В. Маяковский. – М., 1984. – 232с.
307044
  Селіванов В. Громада має цілі, свобода-межі. А "поводирі"? // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 49-51
307045
  Шептицька Т. Громада як соціокультурне явище в українській словесності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 27-32
307046
  Линовицький П.П. Громаденки / П.П. Линовицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 66 с.
307047
  Іванова Л.Г. Громадівський рух 60-х рр. 19 ст. в Україні: проблеми, ідеологія / Міжнародний ін-т лінгвістики і права; Л.Г. Іванова, Р.П. Іванченко. – Київ, 1999. – 128 с. – ISBN 966-7276-58-9
307048
  Цирфа Ю. Громадська "відвертість" : чого вимагає біометрика? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 23 (332). – С. 42-43


  Про "круглий стіл" на тему "Уведення біометричних документів в Україні: доцільність, актуальність та перспективи". У заході взяли участь представники інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державної служби України з питань ...
307049
  Букрєєва І. Громадська активність української студентської молоді: особливості виявлення та тенденції // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 77- 82. – ISSN 2306-3974
307050
  Тихий В.П. Громадська безпека та деякі особливості складів злочинів проти неї // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.94-100
307051
  Бабст Стефані Громадська дипломатія НАТО: нове бачення // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 1. – С. 12-17
307052
  Гриценко В.П. Громадська діяльність Миколи Аркаса : ого ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - історія України / Валерій Петрович Гриценко; КНУТШ. – Київ, 2008. – 170 л. – Бібліогр.: л. 155-170
307053
  Гриценко В.П. Громадська діяльність Миколи Аркаса : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 - Історія України / Гриценко В. П. ; Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 14 с. – Бібліогр.: 5 назв
307054
  Теличко А. Громадська діяльність Миколи Бажана в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати громадську діяльність М.П. Бажана під час його перебування на посаді головного редактора газети "За Радянську Україну!" протягом Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. In the article we try to analyse social activity of ...
307055
  Дяченко О.В. Громадська діяльність О.Я. Кониського у справі втілення соборницьких прагнень українців на початку 1898-х рр.: політика "нової ери" // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 57-61. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
307056
  Нелипа Г.С. Громадська діяльність Олександра Федоровича Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 191-204
307057
  Казакевич О.М. Громадська діяльність П.Г. Житецького на початку 60-х років ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2001. – Т. 19, Ч. 1. – С. 142-145.
307058
  Хімич П. Громадська діяльність Павла Аполлоновича Тутковского // Краєзнавство: історико-культурологічний альманах Житомирщини. – Житомир, 2009. – Вип. 1. – С. 4-15. – ISBN 078-966-1663-08-3
307059
  Гентош О. Громадська діяльність Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка: досвід і перспективи // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 24-28
307060
  Шевченко Ореста Вікторівна Громадська діяльність Тита Войнаровського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Отець-мітрат Тит Євген Войнаровський-Столобут - церковний та громадсько-політичний діяч кінця XIX - першої половини XX ст. - заслуговує на увагу передусім як непересічна особистість, яка намагалася підняти рівень освіти селянства, та поліпшити його ...
307061
   Громадська довіра: неупереджене правосуддя та юстиція : Матеріали українсько-канад. конферен. 1-3 жовтня 1997 року. – Киев : Право, 1999. – 115с. – ISBN 966-546-208-9
307062
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 1 : Ставлення населення України до створення об"єднань співвласників багатоквартирних будинків. – 2012
307063
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 2 : Ставлення населення України до європейської та євроатлантичної інтеграції України. – 2012
307064
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 4 : Ставлення населення України до правоохоронних органів та судів в Україні. – 2012
307065
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 5 : Відносини громадянина і влади: питання довіри та впливовості громадян. – 2012
307066
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 7 : Болонський процес в Україні: що вдалося і що не вдалося / Олена Злобіна, Ірина Бекешкіна. – 2012
307067
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 9 : Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання / Олексій Сидорчук. – 2012
307068
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 10 : Сучасні українці: задоволеність життям, очікування від майбутнього, головні цінності / Марія Золкіна. – 2012
307069
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 11 : Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує / Олексій Сидорчук. – 2013
307070
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 12 : Українське суспільство: чи відчуваємо ми себе європейцями? / Марія Золкіна. – 2013
307071
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 13 : Патерналістські настрої в Україні / Юлія Ільчук. – 2013
307072
   Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ
№ 1 (21) : Євромайдан: передумови масового протесту / Марія Золкіна. – 2014
307073
  Радченко В.А. Громадська думка в атеїстичному вихованні / В.А. Радченко. – К., 1986. – 48с.
307074
  Набруско В. Громадська думка в соціокомунікативному та політологічному вимірах : тексти лекцій / Віктор Набруско ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Грамота, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-349-176-9
307075
  Шарма Ракеш Громадська думка в Україні 2002 : Результати досліджень Міжнародної фундації виборчих систем IFES / Шарма Ракеш. – Вашінгтон : IFES, 2003. – 49,А85с. – (Extending the reach of democracy). – ISBN 0-921537-41-7
307076
  Шарма Ракеш Громадська думка в Україні 2002 : Результати досліджень Міжнародної фундації виборчих систем IFES / Шарма Ракеш. – Вашінгтон : Міжнародна фундація виборчих систем, 2003. – 136с.розд.паг. – Назв. обкл.: Політичні позиції та прогнози: Громадська думка в Україні 2002
307077
  Шарма Р. Громадська думка в Україні напередодні парламентських виборів 2007 року : результати дослідження IFES. Вересень 2007 року: серпень 2007 р. - вересень 2007 р. / [ Ракеш Шарма, Кетлін Хольцварт, Рола Абдул-Латіф ]. – Washington : IFES, 2007. – 47с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 1-931459-22-3
307078
  Тягло В.О. Громадська думка і виховання нової людини / В.О. Тягло. – К, 1966. – 90с.
307079
  Набруско В. Громадська думка і політика // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 83-97. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті аналізуються вербальні аспекти громадської думки, роль засобів масової комунікації в її формуванні.
307080
  Радченко В.А. Громадська думка і релігійні пережитки / В.А. Радченко. – К., 1978. – 89с.
307081
  Бурлачук В. Громадська думка і розмова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 87-101. – ISSN 1563-3713
307082
  Скнар О.П. Громадська думка і совість особистості. / О.П. Скнар. – К., 1972. – 48с.
307083
  Богомаз К.Ю. Громадська думка населення промислового міста: проблеми формування та функціонування / К.Ю. Богомаз, О.В. Каспіч // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 64-66. – ISSN 2077-1800
307084
  Порфімович О.Л. Громадська думка про "силовиків"...Хто сформував?! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-19. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Простежується історичний розвиток "офіційної" та "неофіційної" громадської думки щодо діяльності правоохоронних органів. Звертається увага на те, що ЗМІ нерідко більш негативно трактують дії правоохоронця, який, затримуючи злочинця, перевищив свої ...
307085
  Грицяк П.Р. Громадська думка та державотворення: взаємодія та взаємовплив // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 61-67. – ISSN 1563-3349
307086
  Литвин А. Громадська думка та її взаємодія із владою: критерії і режими функціонування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 91-97. – ISSN 1810-2131
307087
  Мурашин О.Г. Громадська думка та правове забезпечення потреб інвалідів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 17-24. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються актуальні питання впливу громадської думки на правове забезпечення прав інвалідів. Досліджено варіанти впливу громадської думки на суспільну діяльність, підходи, способи її виявлення та формування. Проведено аналіз впливу ...
307088
  Красовицький М.Ю. Громадська думка учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – К., 1975. – 47с.
307089
  Ульяницька Л.С. Громадська думка учнівського колективу та її вплив на особистість. / Л.С. Ульяницька. – К., 1968. – 48с.
307090
  Головкін Б Громадська думка щодо торгівлі людьми : кримінологічний погляд на проблему / Б Головкін, В. Батиргєєва // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 7. – С.34-39. – ISSN 0132-1331
307091
  Фролов П.Д. Громадська думка як інструмент соціалізації в інформаційному суспільстві // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 227-236
307092
  Павлов Д.М. Громадська думка як об"єкт політичної пропаганди // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 54-60. – ISSN 2077-1800
307093
  Набруско В.І. Громадська думка як предмет політико-соціологічного дослідження // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 94-103


  У статті розглядається поняття "громадська думка" та подається історико-філософський аспект виникнення та розвитку даного поняття. In the article it is considered the notion "public opinion" as well as produced the historic- philosophical aspect of ...
307094
  Савчук М.П. Громадська думка як соціальний феномен / М.П. Савчук, Р.М. Савчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 162-169. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
307095
   Громадська думка: теоретичні та методичні проблеми дослідження. – Київ : Стилос, 2001. – 168с. – ISBN 966-7321-89-4
307096
  Лациба М.В. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком / Лациба М., Хмара О., Орловський О. ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2010. – 96 с. – ISBN 976-966-2157-30-7
307097
  Купрій В. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади : навчальний посібник / Купрій В., Паливода Л. ; Творчий центр ТЦК. – Київ : Макрос, 2011. – 200 с. + Додатки: с. 134-199. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISBN 978-966-2022-88-4
307098
  Усаченко Л.М. Громадська експертиза як форма реального народовладдя та впливу громадськості на процес прийняття рішень органами державної влади // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 91-95 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
307099
  Батуревич І.В. Громадська журналістика в контексті сучасних інформаційних технологій (Дослідження системи Web 2.0 на основі українських електронних видань) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 152-158


  Стаття розкриває сутність громадської журналістики як нового явища для українського суспільства.Дослідження грунтується на аналізі вітчизняних електронних видань, що працюють на основі технології Web 2.0, зокрема форумів, блогів та електронної ...
307100
  Кострова М. Громадська і культурно-освітня діяльность Наталії Дорошенко (1888-1974) / М. Кострова, О. Харгелія // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 208-222. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
307101
  Сараєва О.В. Громадська і культурно-просвітницька діяльність М.О. Корфа в Катеринославській губернії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 6-10. – ISSN 2077-1800


  Микола Олександрович Корф - видатний педагог, громадський діяч, організатор народної земської школи в Україні.
307102
  Волошенюк О. Громадська компанія соціальної реклами під час виборів - 2002 // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 52-59


  Стаття розкриває роль кампанії соціальної реклами, ініційованої громадськими організаціями, як одного з основних стимулів громадянської активності населення на парламентських виборах-2002. Предметом аналізу стали інформаційні комплексні кампанії ...
307103
   Громадська наука і створення добробуту у Британіі. – Київ : Британська рада в Україні, 1999. – 40с.
307104
  Цимбалюк М. Громадська опозиція музейній експозиції // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 листопада (№ 45). – С. 10-11


  Обговорення нового тематико-експозиційного плану (ТЕП) Національного музея Тараса Шевченка з науковцями і фахівцями-музейниками. В обговоренні приймали участь представники КНУ імені Тараса Шевченка: О. Сліпушко, М. Біляшівський.
307105
   Громадська оцінка екологічної політики в Україні за 2012 рік // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 30-31 : фото
307106
  Козар Л. Громадська позиція в фольклористичних працях Василя Доманицького // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 198-207. – ISSN 0869-3595
307107
  Кравченко С. Громадська правова свідомість як необхідний елемент побудови громадянського суспільства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 140-143. – ISSN 0132-1331
307108
  Чайка Н.Г. Громадська сільськогосподарська діяльність професорів Київського університету Св. Володимира // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 76
307109
  Саган Г. Громадська та культурна діяльність українців в Боснії і Герцеговині у 50-70-ті роки XX століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 244-246
307110
  Антощак М.М. Громадська та освітньо-наукова діяльність Миколи Олександровича Корфа : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антощак М.М. ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
307111
  Родінова Н. Громадська та просвітницька діяльність Варвари Ханенко // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 464-467. – ISBN 978-966-171-783-0
307112
  Іващук В.М. Громадська та публіцистична діяльність наддніпрянського політемігранта А. Жука в 1930-х рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 49-53. – (Історія ; Вип. 19)
307113
  Тороповська Тетяна Миколаївна Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850-1936) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Тороповська Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Бібліогр.: л. 183 - 207
307114
  Тороповська Тетяна Миколаївна Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850-1936) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Тороповська Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
307115
  Гресько О.В. Громадське (суспільне) мовлення: світовий контекст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 199-201.
307116
  Касьянов Л.І. Громадське бюро економічного аналізу в колгоспі / Л.І. Касьянов, І.І. Кононенко. – Київ, 1972. – 47с.
307117
  Саган Г. Громадське життя українців Югославії під час Другої світової війни // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 1999-4966
307118
  Голосніченко І.П. Громадське місце та його правове значення // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 63. – С. 3-8.
307119
  Грабська А.В. Громадське мовлення в контексті викликів глобального медійного ринку (на прикладі DW) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 501-503
307120
  Михєєнко М.М. Громадське обвинувачення і громадський захист у радянському кримінальному судочинстві / М.М. Михєєнко. – Київ, 1963. – 79с.
307121
  Гриценко А. Громадське обговорення циклу наукових праць академіка НАН України А.А. Чухно // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 83-91. – ISSN 0131-775Х


  Видатний укр. вчений, фахівець у галузі економічної теорії, методології, керівник укр. наукової школи з проблем розвитку і трансформації економічних систем, академік НАНУ Анатолій Андрійович Чухно відзначив 85-річчя від дня народження та 65-річчя ...
307122
   Громадське покликання митця. – Львів, 1977. – 158с.
307123
  Тищенко Ю.А. Громадське суспільство в Україні та "політика ідентичності" / Юлія Тищенко, Світлана Горобчишина ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2010. – 76 с. – ISBN 978-966-2157-31-4
307124
  Оніщенко Н. Громадське суспільство і виклики часу: від теорії до практичних дій / Н. Оніщенко, Н. Кузнєцова // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 30-33
307125
  Говалко Д. Громадське телебачення в Україні: перспективи створення // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 199-200
307126
   Громадське харчування України 1933 р.. – Харків, 1934. – 322 с.
307127
  Коваленко С. Громадський вимір національно-культурного розвитку чеської меншини в Україні // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 117-122. – ISBN 978-96602-6551-6
307128
  Федоровська О.Б. Громадський екологічний контроль як інститут екологічного права: поняття та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 434-439. – ISSN 1563-3349
307129
  Гудима Н.В. Громадський контроль в Україні за діяльністю органів державного управління (правове регулювання) // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 296-303. – ISSN 1563-3349
307130
  Константінов С. Громадський контроль за діяльністю міліції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 23-24
307131
  Бакай Д.О. Громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади при здійсненні державного контролю в нафтогазовому секторі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 129-132. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
307132
  Коломієць Т. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб"єктів адміністративного права України: пріоритети дослідження та вдосконалення правових засад // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 3-6
307133
  Обод М. Громадський контроль за організацією та проведенням виборів представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-41.
307134
  Пирожков С. Громадський контроль за реалізацію політики національної безпеки // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-11.
307135
  Ісаєв К.А. Громадський контроль над діяльністю політичних партій у системі публічної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 29-34. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
307136
  Сквірський І.О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сквірський Ілля Олегович ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т м-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2013. – 413 л. – Бібліогр.: л. 356-413
307137
  Сквірський І.О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сквірський Ілля Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр. : 37 назв
307138
   Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів : зб. нормат.-метод. матеріалів / Одес. сусп. ін-т соц. технол., Всеукр. гром. орг. "Асоц. сприяння самоорганізації населення" ; [під ред. В. Брудного, А. Крупника, О. Орловського]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 84 с.
307139
  Денисюк С.Ф. Громадський контроль як гарантія законності у адміністративній діяльності правоохоронних органів в Україні : монографія / Денисюк С.Ф. – Харків : Золота миля, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-1685-16-0
307140
  Логачова В. Громадський контроль як елемент громадянського суспільства в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 26-31
307141
  Пальченкова В.М. Громадський контроль як фактор забезпечення ефективності пенітенціарної ситеми Великобританії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 145-149. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
307142
  Сушко І. Громадський моніторинг візової політики і практики країн ЄС в Україні. Аналітичний звіт / Сушко І., Врадій О., Сушко О. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціатива "Європа без бар"єрів". – Київ, 2009. – 92 с. – За підримки Єввроп. програми Міжнар. фонду "Відродження". – ISBN 978-966-8875-49-6
307143
   Громадський моніторинг Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві (до 2010 р.) : мережа "Жіночий консорціум України" / [Л. Магдюк та ін ; Прогр. "Верховенство права" Міжнар. фонду "Відродження" ; Жіночий консорціум України]. – Київ, 2011. – 68 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
307144
   Громадський моніторинг судових справ, які стосуються екологічних прав людей, у Львівській та Тернопільській областях : (звіт результатами моніторінгу місцевих та адмін. судів у Львівській та Терноп. обл.) / [ Міжнар. благодійна орг."Екологія - Право- Людина"] ; [ упоряд. Алексєєва Є.А., Булгакова М.Г. та ін. ]. – Львів, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-49-6
307145
  Гошко Ю.Г. Громадський побут робітників Західної України (1920-1939 рр) / Ю.Г. Гошко. – Київ, 1967. – 263с.
307146
  Горинь Г. Громадський побут сільського населення Українських Карпат / Г. Горинь. – К, 1993. – 200с.
307147
  Кувеньова О.Ф. Громадський побут українського селянства / О.Ф. Кувеньова. – Киев, 1966. – 135с.
307148
  Пєтков С.В. Громадський порядок: місце й роль місцевої міліції в протидії проступкам проти громадського порядку // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 44-55
307149
  Подоляка А. Громадський порядок: сутність, поняття та форми забезпечення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 54-61
307150
  Гніп М. Громадський рух 1860рр. на Україні / М. Гніп. – Харків, 1930. – 236с.
307151
  Демиденко О.О. Громадський рух за збереження пам"яток козацької доби в Україні у другій половині 1950-х -1960-х роках // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 44-58.
307152
  Хуснутдінов Олег Якієвич Громадський рух як чинник формування громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект) : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Хуснутдінов О.Я.; Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
307153
  Бетке Елштайн Джін Громадський чоловік, приватна жінка : Жінки в соціальній і політичній думці / Бетке Елштайн Джін; Пер.з англ. О.Мокровольский. – Київ : Альтернативи, 2002. – 344с. – ISBN 966-7217-70-1
307154
  Ліненко Л.П. Громадські бібліотеки на Україні / Л.П. Ліненко, М. Гельберг. – К., 1962. – 43с.
307155
  Гнип І. Громадські дискусії навколо дипломатичної місії греко-католицької церкви на початку 20-х рр. ХХ ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 87-90. – ISSN 1728-9343
307156
  Нагорнюк О.М. Громадські екологічні організації України та їх роль у формуванні екологічної культури населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31 : фото
307157
  Розуваєва О.О. Громадські ЗМІ як спосіб подолання політичної ангажованості медіа // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 67-70


  Розглядається ситуація, що склалася навколо ЗМІ під час передвиборчих кампаній 2004-2006 рр., анализується вплив на неї різних форм власності мас-медіа і визначаєтся та, при якій ЗМІ мають найбільшу незалежність This paper considers situation that ...
307158
  Разуваєва О.О. Громадські ЗМІ як спосіб подолання політичної ангажованості медіа. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 92-96.
307159
  Удовицька Тетяна Анатоліївна Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці 19 - на початку 20 ст.) : Автореф. дис. канд. історичних наук: 07.00.01. / Удовицька Т.А.; Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв.
307160
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 3. – 2000
307161
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 4. – 2000
307162
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 5. – 2000
307163
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 1. – 2001
307164
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 2. – 2001
307165
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 3. – 2001
307166
   Громадські ініціативи : громадсько-суспільний і науково-практичний журнал. – Львів
№ 4. – 2001
307167
   Громадські ініціативи : Журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. – Львів
№ 1. – 2002
307168
   Громадські ініціативи : Журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. – Львів
№ 2. – 2002
307169
   Громадські ініціативи : Журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. – Львів
№ 3. – 2002
307170
   Громадські ініціативи : Журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. – Львів
№ 1. – 2005
307171
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 1 весна. – 2009
307172
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 2 літо. – 2009
307173
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 3 осінь. – 2009
307174
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 4 зима 2009/2010. – 2010
307175
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 4 весна. – 2010
307176
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 6 літо. – 2010
307177
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 7 осінь. – 2010
307178
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз, теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 9 (зима/весна). – 2011
307179
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 10 (весна/літо). – 2011
307180
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 11 (літо/осінь). – 2011
307181
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 12 (осінь/зима). – 2011
307182
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 13 (весна). – 2012
307183
   Громадські ініціативи : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
№ 16 зима 2012 - 2013. – 2012
307184
  Роскошний А.П. Громадські кореспонденти вчаться / А.П. Роскошний. – К., 1979. – 64с.
307185
   Громадські медіа в Україні / [ Творчий центр "Каунтерпарт"; упоряд. Р.В. Шутов; заг. ред. В. Купрій; пер. з англ. І. Кравчук ]. – Київ : Макрос, 2008. – 112с. – Проект "Створення медіа центрів громад у сільській місцевості". – ISBN 978-966-2022-03-2
307186
  Стельмах І. Громадські музеї в Криму (80-ті роки XX століття): мережа та тематика фондових колекцій // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 183-191
307187
  Буланий І.Т. Громадські музеї України. / І.Т. Буланий, І.Г. Явтушенко. – Київ, 1979. – 200с.
307188
  Бершеда Р.В. Громадські начала в діяльності місцевих Рад депутатів трудящих / Р.В. Бершеда. – Київ, 1968. – 19с.
307189
   Громадські начала в пресі, радіо, телебаченні. – К, 1961. – 147с.
307190
  Журба М.А. Громадські об"єднання в житті німецької національної меншини України (20-30 рр. ХХ ст) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.13-22. – ISBN 966-551-070-3
307191
  Долгоновська Л.Г. Громадські об"єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Долгоновська Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 200 л. – Додатки: л. 193-200. – Бібліогр.: л. 161-192
307192
  Долгоновська Л.Г. Громадські об"єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Долгоновська Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
307193
  Свистович С.М. Громадські об"єднання національних меншин України в період НЕПу: історико-правовий аналіз питання // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 3. – С. 88-94. – ISSN 0130-5247
307194
  Биковець В.М. Громадські об"єднання підприємців в системі реформування відносин власності та структурних зрушень в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 155-161


  В статті викладено результати дослідження автором питання створення, розвитку і діяльності громадських об"єднань підприємців в Україні, висвітлюється їх вплив на становлення і розвиток українського підприємництва. Автор подає основні проблеми, які ...
307195
  Матвійчук А.В. Громадські об"єднання підприємців як суб"єкт самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
307196
   Громадські об"єднання промисловців, підприємців та роботодавців як елемент інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві. – Київ, 2006. – 92с.
307197
  Журба М.А. Громадські об"єднання радянського села і національні меншини України (20-30-рр. XX ст.) / Журба М.А. – Київ : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 152 с. – Бібліогр.: с. 138-140. – ISBN 966-660-069-2
307198
  Корнієвський О.А. Громадські об"єднання у системі національної безпеки держави : монографія / Корнієвський О.А. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 396 с. – Бібліогр.: с. 367-395. – ISBN 978-966-542-437-6
307199
  Кропивко О.М. Громадські об"єднання України в умовах реформування аграрного сектора АПК (1991-1996 роки) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Кропивко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 24л.
307200
  Кропивко О.М. Громадські об"єднання України в умовах реформування аграрного сектора АПК (1991-1996 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Кропивко О. М.; Роб. вик. на каф. іст. України Нац. аграр. ун-ту. – К., 1997. – 230л. – Бібліогр.:л.199-230
307201
  Журба М.А. Громадські об"єднання України та зарубіжний світ (20-30-ті роки XX століття) : монографія / М.А. Журба, С.М. Свистович. – Київ : МП Леся, 2010. – 180 с. – Бібліогр.: с. 162-179. – ISBN 966-8126-77-1
307202
  Корнієвський О.А. Громадські об"єднання як суб"єкт політики національної безпеки: постановка проблеми // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 43-50.
307203
  Обушний М. Громадські об"єднаня далекосхідної української діаспори Росії у збереженні національної ідентичності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 115-120. – ISBN 978-966-439-357-4
307204
   Громадські об’єднання в Україні : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, О.С. Денисова, О.П. та ін. Кудлай; [В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, О.С. Денисова, О.П. Кудлай та ін.]; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 415с. – ISBN 966-346-240-X
307205
  Михєєнко М.М. Громадські обвинувачення і захист у кримінальному процесі європейських соціалістичних країн // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2
307206
  Теньков С.0. Громадські обговорення містобудівної документації як предмет судового розгляду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 28-30


  Науково-практичний коментар постанови Вищого господарського суду України.
307207
  Мендусь Є. Громадські організації - засіб боротьби за ліцензійну продукцію // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 110-111. – ISSN 0132-1331
307208
   Громадські організації - учасники ІІІ Всесвітнього форуму українців, 18-20 серпня 2001 року : Інформаційний довідник / Всесвітній форум українців; Упор.: Л.Ковтун, О.Макарчук, В.Мчедлешвілі та інші. – Київ, 2001. – 56с.
307209
  Семьоркіна О.М. Громадські організації в адміністративно-правових відносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 157-167.
307210
  Медвідь В. Громадські організації в Україні (кінець XX - початок XXI століття) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 38-41
307211
  Горбачова О.С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х - на початку 90-х рр. 20 ст.: процес становлення та розвитку : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 - Історія України / Горбачова О.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
307212
  Горбачова О.С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х - початку 90-х рр. 20 ст.: процес становлення та розвитку : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Горбачова О.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 218л. – Бібліогр.: л.181-218
307213
  Лойко Л.І. Громадські організації етнічних меншин України: історичний досвід створення та діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 47-58
307214
  Лойко Л. Громадські організації етнічних меншин України: історичний досвід створення та діяльності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 256-273. – ISBN 966-02-4186-0
307215
  Лойко Л.І. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність / Л.І. Лойко. – Київ : Фоліант, 2005. – 634с. – ISBN 966-8474-36-8
307216
  Кравчук В.М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) : монографія / В.М. Кравчук ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 260 с. – Бібліогр.: с. 232-258. – ISBN 978-966-457-121-7
307217
  Мішина Н. Громадські організації і неурядові організації: термінологічне порівняння // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 32-36. – ISSN 1561-4999
307218
  Данченко М.І. Громадські організації і соціалістичне самоврядування народу. / М.І. Данченко. – К., 1988. – 124с.
307219
  Пасічніченко С.В. Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадянського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 284-289. – ISSN 1563-3349
307220
  Левчук К.І. Громадські організації кримськотатарського народу (кінець 1980-х - 1990-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-21. – (Історія ; Вип. 53)


  Розглядається зародження та діяльність громадських організацій кримськотатарського народу в контексті його повернення на батьківщину.
307221
  Лєсєв І. Громадські організації та деякі аспекти державотворення в сучасній Україні: проблеми, прогнози, перспективи // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 31-33. – ISBN 978-966-439-357-4
307222
   Громадські організації у дискурсі демократизації суспільсва : монографія / [Авєріна О.В. та ін. ; редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О. Нестеренко, О.І. Авєріна та ін.] ; за наук. ред. В.П. Беха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 679, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 673. – Бібліогр.: с. 634-672. – ISBN 978-966-660-682-5
307223
  Вінцукевич К.В. Громадські організації у політичному процесі сучасної України : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Вінцукевич К. В.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189 л. – Бібліогр.: л. 162-189
307224
  Вінцукевич К.В. Громадські організації у політичному процесі сучасної України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 27.00.04 / Вінцукевич К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
307225
  Лісничук О. Громадські організації України: новітні тенденції розвитку та вплив на дискурс національних інтересів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 220-232
307226
  Матвійчук А.В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Матвійчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
307227
  Матвійчук А.В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Матвійчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 184Л. – Бібліогр.: л.170-184
307228
  Кичко І. Громадські організації: перспективи розвитку / І. Кичко, Я. Меленівська // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.163-168
307229
  Темих І. Громадські правозахисні організації як елемент громадянського суспільства в політико-правовій системі України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 128-134. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
307230
  Баула О.В. Громадські приймальні політичних партій як учасники виборчої кампанії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 666-670. – ISSN 1563-3349
307231
  Короєд С.О. Громадські приймальні політичних партій: доцільність функціонування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 641-645. – ISSN 1563-3349
307232
  Ковалів С.М. Громадські промисловості / Стефан Пятка [псевд.]. – У Львіві (Львів) : Накладом часопису "Батьківщина" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1891. – 27 с.
307233
  Сайчук І.І. Громадські професійні об"єднання: професіоналізація, презентація та соціальна відповідальність // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-8. – ISSN 1606-3732
307234
   Громадські ради в Україні : Довідник. – Київ, 2003. – 232 с. – ISBN 966-8136-15-2
307235
  Береза А.В. Громадські ради в Україні історія становлення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 576-582. – ISSN 1563-3349
307236
  Рудницький С.В. Громадські ради як інституціалізація суспільно-політичних інтересів національних меншин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 657-663. – ISSN 1563-3349
307237
  Ахтирська Н.М. Громадські роботи як вид кримінального покарання та засіб превенції / Н.М. Ахтирська, Ф.М. Марчук // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 43-48.
307238
  Покотило Ольга Павлівна Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та возз"єднання Німеччини ( 1989-1990 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Покотило О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203с. – Бібліогр.: л. 183 - 203
307239
  Покотило Ольга Павлівна Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та возз"єднання Німеччини (1989-1990 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Покотило О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
307240
  Бондаренко М. Громадські рухи як чинник легітимації державної влади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 154-162
307241
   Громадські слухання щодо законодавчого забезпечення формування в Україні суспільного мовлення : 15 березня 2005 р., 2005. – 46с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
307242
   Громадські та політичні лідери кримськотатарського народу : інформація станом на 15 травня 1999 р. : довідник. – Київ : УНЦПД, 1999. – 152 с. – (Персоналії)
307243
  Кучеренко І.М. Громадські товариства як вид організаційно-правової форми юридичних осіб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 55-60. – (Право. Економіка. Управління)
307244
  Саган Галина Громадські товариства як визначальний чинник налагодження культуної співпраці України з Югославією після Другої світової війни // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 59-63. – ISSN 1999-4966
307245
  Дорофеев В.М. Громадські фонди споживання у колгоспах / В.М. Дорофеев, В.С. Карпичев. – Дніпропетровськ, 1970. – 57с.
307246
  Гром"як Р.Т. Громадськість і професіоналізм / Р.Т. Гром"як. – К., 1986. – 204с.
307247
   Громадськість стурбована критичною ситуацією у заповідній справі (підготовка до Комітетських слухань у Верховній Раді України) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 13-14 : фото
307248
  Драч О. Громадськість у справі розбудови вищих жіночих курсів у другій половині ХІХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 232-245. – ISSN 0869-3595


  Вивчення ролі громадськості у становленні вищої жіночої освіти в Російській імперії, включно з українськими губерніями Наддніпрянщини, на етапі її інституційно-організаційного оформлення протягом другої половини ХІХ ст. У Києві організації вищих ...
307249
  Станішевський М.Б. Громадськість як суб"єкт екологічних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 149-154.
307250
  Мотрук Світлана Громадсько-культурне життя чеських українців на початку XXI ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 43-53
307251
  Самойленко Г.В. Громадсько-культурне та літературне життя в Чернігові у кінці ХІХ-початку ХХ ст. / Г.В. Самойленко. – Ніжин : Наука-сервіс, 1999. – 110с. – ISBN 966-95426-8-5
307252
   Громадсько-науковий проект "Діалог цивілізацій: сіонізм - найбільша загроза сучасній цивілізації" = Social and scientific project "Dialogue of civilizations: zionizm - the greatest threat of modern civilization" : Матеріали Четвертої Всесвітньої наукової конференції, Київ, 3 червня 2005 р. / Діалог цивілізацій: сіонізм - найбільша загроза сучасній цивілізації; МАУП ; Міжнар. кадрова академія ; відп. ред. С.Г. Рогузько. – Київ : МАУП, 2006. – 212 с. – ISBN 966-608-598-4


  Подано доповіді участників Всесвітньої конференції - відатних учених, богословів, громадських і політичних діячів з 25 країн світу
307253
  Горбатюк М. Громадсько-політична діяльність А.Ніковського в добу Центральної Ради // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 29-31
307254
  Передерій І.Г. Громадсько-політична діяльність В. Липинського у дореволюційний період: імператив самостійництва // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 347-354. – ISBN 978-966-551-327-8
307255
  Харченко Вадим Юрійович Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича : Дис. ...канд. іст. наук: 07.00.01 / Харченко Вадим Юрійович; КНУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 2000. – 204с. – Бібліогр.:л.182-204
307256
  Харченко В.Ю. Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича : Автореф. дис ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Харченко В.Ю.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с. – Бібліогр.: 18 с.
307257
   Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка : (до 125-річчя від дня народження). – Київ : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, 2006. – 280 с. – ISBN 966-02-39-89-0
307258
  Півень А. Громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича в Перемишлі // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 253-257
307259
  Орлова Т. Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-47. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан історіографії проблеми участі українського жіноцтва у громадсько-політичному житті ранніх етапів вітчизняної історії The article analyzes the state of historiography of the problem of participation of Ukrainian women in civil and ...
307260
  Галик В. Громадсько-політична діяльність Івана Франка на Стрийщині // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 38-45
307261
  Клим"юк М. Громадсько-політична діяльність Лева Бачинського в Українській Національній Раді ЗУНР // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 161-168. – (Історія ; Вип. 17)
307262
  Ситнік Віктор Петрович Громадсько-політична діяльність М. Міхновського : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Ситнік В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 208л. – Бібліогр.: л.185-208
307263
  Теличко А.М. Громадсько-політична діяльність М.Бажана у 1953-1959 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 159-163. – ISBN 966-614-021-7
307264
  Ситнік В.П. Громадсько-політична діяльність М.Міхновського : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ситнік В.П.; Ситник В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
307265
  Чумаченко Олена Анатоліївна Громадсько-політична діяльність Микити Шапова : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.01 / Чумаченко О.А.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2002. – 20 с.
307266
  Чумаченко Олена Анатоліївна Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Чумаченко Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 219 л. + Додаток: л. 200-219. – Бібліогр.: л.184-200
307267
  Клебан Л. Громадсько-політична діяльність Михайла Возняка: переломний 1946 рік // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 437-441. – ISBN 978-966-02-5080-2
307268
  Сироїд І. Громадсько-політична діяльність О.Гончара в умовах становлення української державності (1990-1995 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 111-113
307269
  Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 235л. – Бібліогр. : л.194-235
307270
  Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара : Атореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
307271
  Сироїд І. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роботи вітчизняних дослідників, присвячені громадсько-політичній діяльності О. Гончара. The article is devoted to analysis of home investigations of O. Honchar"s social and political activity.
307272
  Скакальська І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука : монографія / Ірина Скакальська. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 160с. – ISBN 966-96432-3-6
307273
  Лебедєва О.А. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова (1897-1929 рр.) : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Лебедєва О.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 266 л. + Додатки: л. 204-235. – Бібліогр.: л. 236-266
307274
  Лебедєва О.А. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова (1897-1929 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лебедєва О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
307275
  Могильний Л. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова: сучасна історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 141-145
307276
  Балицька О.В. Громадсько-політична діяльність української інтелігенції (березень 1917 р - квітень 1918 р.) : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Балицька О.В.; МО України, КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1993. – 262л. – Бібліогр.:л.236-262
307277
  Балицька Олена Віталіївна Громадсько-політична діяльність Української інтилігенції/березень 1917р.-квітень1918р./ : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Балицька Олена Віталіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
307278
  Гладун Ю.П. Громадсько-політична діяльність українців Канади (1945-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гладун Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 178-205
307279
  Гладун Ю.П. Громадсько-політична діяльність українців Канади (1945 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гладун Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
307280
  Гаврилишин Петро Громадсько-політична і культурна адаптація українців в Італії ( 1991-2007 ) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 97-102. – ISSN 1728-9343
307281
  Гаврилишин П. Громадсько-політична і культурна адаптація українців в Італії (1991-2007 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 97-102. – ISSN 1728-9343
307282
  Шолом Ф.Я. Громадсько-політична поезія XVIII століття на Україні : Дис... канд. філол. наук / Шолом Ф.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1950. – 493, CXVI Iл. – Бібліогр.: л. XC-CXVII
307283
  Литвин Н.М. Громадсько-політична позиція М. Грушевського в роки утвердження адміністративно-командної системи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 88-91. – ISSN 2076-1554
307284
  Тюптя Л.Т. Громадсько-політична практика студентів -- складова частина навчально-виховного процесу / Л.Т. Тюптя, П.Ф. Кравчук. – Киев, 1974. – 53с.
307285
  Лупандін О.І. Громадсько-політична та державна діяльність Дмитра Дорошенка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 36-46. – ISSN 0130-5247


  До 125-річчя від дня народження укр. громадсько-політичного діяча, вченого
307286
  Лебедєва О.А. Громадсько-політична та державницька діяльність С.Єфремова в 1917 р. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 108-113. – ISBN 978-966-96992-6-8
307287
  Сухобокова О.О. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я. Григорієва (1883-1953 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сухобокова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 258л. – Бібліогр.: л.187-258
307288
  Сухобокова О.О. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я. Григорієва (1883-1953 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.01 / Сухобокова О.О; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.: 6 назв
307289
  Гонюкова Лілія Василівна Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті -- 1940 рр.) : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Гонюкова Лілія Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 221л. – Бібліогр.:л.185-203
307290
  Гонюкова Лілія Василівна Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті рр. - 1940 р.) : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Гонюкова Лілія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
307291
  Теличко А.М. Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана : дис. ... канд. істр. наук: 07.00.01 / Теличко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 202 л. – Бібліогр.: л.184-202
307292
  Теличко А.М. Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Теличко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
307293
  Мартинюк Ю.В. Громадсько-політичне життя українців у США // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 128-133. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
307294
  Боряк Т. Громадсько-політичний діяч, керівник архіву української еміграції Аркадій Животко в контексті подій першої половини XX ст. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 261-273. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Аркадій Петрович Животко - громадсько-просвітницький діяч, журналіст, редактор, видавець, дослідник історії української преси, один із фундаторів національного дошкільного виховання.
307295
  Мешко І.М. Громадсько-політичний рух і суспільна думка в Угорщині на рубежі XVIII - XIX ст. / І.М. Мешко. – Львів, 1971. – 190с.
307296
  Дьякова О.В. Громадсько-політичні об"єднання української діаспори у західноєвропейських країнах (Великобританія, Німеччина, Франція) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 442-454
307297
  Ткач О.І. Громадсько-політичні організації як чинник становлення громадянського суспільства в країнах Латинської Америки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 365-369. – ISBN 966-7196-06-2


  У статті розглянута політична складова політичних передумов сталого розвитку в країнах Латинської Америки, основні тренди еволюції політичних інститутів. Робиться спроба оцінити ступінь сталого розвитку гібридних режимів в Латинській Америці, ризики ...
307298
  Токар Н. Громадсько-політичні погляди В. Доманицького // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 223-230. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Висвітлюються громадсько-політичні позиції В. Доманицького та його участь у провідних періодичних виданнях України кінця - XIX - початку XX ст. В.М. Доманицький - історик, етнограф, літературознавець, журналіст, редактор.
307299
  Голобородько Валентина Михайлівна Громадсько-просвітницька діяльність М.І. Пирогова в Україні (серпень 1865 - квітень 1866 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Голобородько Валентина Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
307300
  Голобородько Валентина Михайлівна Громадсько-просвітницька діяльність М.І.Пирогова в Україні (серпень 1856 -- квітень 1866 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Голобородько Валентина Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 237л. – Бібліогр.:л.215-237
307301
  Кальніченко А. Громадяни мають право вільного доступу до водних об"єктів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-34
307302
   Громадяни у пошуках інформації: українські реалії. – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-8136-24-1
307303
  Слепченко А.А. Громадяни України мають право на одержання екологічної освіти // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 32-33
307304
  Гетманцев Олександр Валентинович Громадяни як сторони у цивільному процесі України : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Гетманцев Олександр Валентинович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.173-187
307305
  Гетманцев О.В. Громадяни як сторони у цивільному процесі України. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Гетманцев О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 23л.
307306
  Чутчева О. Громадяни як суб"єкти соціально - забезпечувальних правовідносин: теорія і практика // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 7. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
307307
  Кирєєва І.В. Громадяни як суб"єкти сталого, екологічно збалансованого використання природних ресурсів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 93-98. – ISSN 0201-7245
307308
  Брандис К. Громадяни. : роман / К. Брандис ; Пер. з пол.: В. Струтинський, Л. Франко. – Київ : Молодь
Ч. 1. – 1956. – 508 с. : [17] арк. іл.
307309
  Ляпунова Н. Громадянин - засновник суб"єкта господарської діяльності як один із суб"єктів фіктивного банкрутства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 132-136
307310
  Отченашек Я. Громадянин Брих / Я. Отченашек. – К., 1958. – 555с.
307311
  Ревуцька Л.О. Громадянин Всесвіту // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2011. – № 2/3 (77). – С. 2-8


  Ю. Гагарін.
307312
  Митропольський О.Ю. Громадянин Всесвіту. Рецензія на монографію Г.М.Саєнко "Владимир Иванович Вернадский: ученый и мыслитель" : нові книги // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 102-104. – ISSN 1726-5428
307313
  Комаров В.В. Громадянин звернувся до суду / В.В. Комаров. – К., 1991. – 47с.
307314
  Старинець Олександр Громадянин і громадянське суспільство (до 420-річчя від дня народження Томаса Гоббса) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Відомо, що жити в суспільстві й бути вільним від суспільства неможливо. Суспільство як сукупність людських індивідів, що об"єднуються (за Арістотелем, "людина - за природою [істота] суспільна" [1, с. 27]), не може бути абсолютним. Розвиваючись, воно ...
307315
  Старинець Олександр Громадянин і громадянське суспільство (до 420-річчя від дня народження Томаса Гоббса) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Відомо, що жити в суспільстві й бути вільним від суспільства неможливо. Суспільство як сукупність людських індивідів, що об"єднуються (за Арістотелем, "людина - за природою [істота] суспільна" [1, с. 27]), не може бути абсолютним. Розвиваючись, воно ...
307316
  Бутко І.П. Громадянин Радянського Союзу / І.П. Бутко. – К., 1973. – 151с.
307317
  Войцехівський Б. Громадянин світу за покликанням (дипломатична візія скульптурної Шевченкіани) / Б. Войцехівський, В. Денисенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 807-823. – ISBN 966-7522-07-5
307318
  Кепич В. Громадянин світу, котрий назавжди залишився українцем // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 11/12. – С. 144-147. – ISSN 0130-1608


  Романна біографія Володимира Винниченка
307319
  Дєдяєва І.П. Громадянин у постструктуралістському досвіді Мішеля Фуко: питання владних стосунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 65-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
307320
  Бойко І. Громадянин як суб"єкт адміністративно - правових відносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.94-102
307321
  Бакун Оксана Володимірівна Громадянин як суб"єкт податкових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. / Бакун Оксана Володимірівна ; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
307322
  Бакун О.В. Громадянин як суб"єкт податкових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Бакун О.В.; Мін-во освіти і науки України, Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 224л. – Бібліогр.:л.185-224
307323
  Лизанчук В.В. Громадянином бути зобов"язаний / В.В. Лизанчук. – К., 1989. – 45с.
307324
   Громадянсмьке суспільство як фундамент демократії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 50-54. – ISSN 1810-3944
307325
  Вітрук М.В. Громадянство в радянській федерації // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
307326
  Яковюк І.В. Громадянство ЄС: поняття і співвідношення з національним громадянством // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 13-22. – ISSN 0201-7245
307327
  Шамрай В. Громадянство та виборче право громадян за конституцією М. Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Стаття закріплює основні погляди Миколи Міхновського на такий інститут права як громадянство, із специфікою його набуття, а також закцентовано увагу на активному та пасивному виборчому праві громадян за його конституційним проектом. Ключові слова: ...
307328
  Червінська Л.М. Громадянство та політичні права мігрантів // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 309-311. – ISSN 2076-1554
307329
  Андрієнко В. Громадянство України у запитаннях і відповідях / В. Андрієнко, С. Бритченко, В. Суботенко. – Київ : МП Леся, 2002. – 64с. – ISBN 966-8126-00-9
307330
  Трегуб О.І. Громадянство: концепції та перспективи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Т. 82 : Політичні науки. – С. 18-23. – ISSN 1996-5931
307331
  Любченко П.М. Громадянська активність - основа розвитку місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.53-62. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
307332
  Арабаджиев Д.Ю. Громадянська активність та її роль у проведенні громадського моніторингу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 106-109. – ISSN 2077-1800
307333
  Акімов Д.І. Громадянська активність як суспільне явище: онтологічний зміст і технологічна специфіка стимулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено соціологічному аналізу феномена громадянської активності. Досліджено базові онтологічні характеристики зазначеного феномену. Особливу увагу приділено технологічним особливостям стимулювання громадянської активності в сучасному ...
307334
  Балашова О.В. Громадянська безпека // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 46-48 : фото, рис. – Бібліогр.: 1 назв.
307335
  Гуменюк Оксана Громадянська відповідальність у контексті політичного сьогодення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 65-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
307336
  Маркс К. Громадянська війна у Франції / К. Маркс. – К., 1951. – 88с.
307337
  Маркс К. Громадянська війна у Франції / К. Маркс. – Київ, 1982. – 200с.
307338
  Маркс К. Громадянська війна у Франції 1871 року / К. Маркс. – Х.-К., 1931. – 100с.
307339
   Громадянська екоініціатива. – Київ : Независимый интелектуальный центр. Самвидав, 1999. – 15с.
307340
   Громадянська журналістика : огляд сучасних тенденцій у Британії : громадянська журналістика. Національна спілка журналістів розробляє новий Кодекс поведінки. – [ Б. м. ]. – 33 с.
307341
   Громадянська освіта : Книга для вчителя. – Львів : ТЕКА, 2002. – 158с. – ISBN 966-95470-3-2
307342
  Рогожа М.М. Громадянська освіта в контексті моральних вимірів соціального капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 138-140. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються механізми формування соціальних чеснот як цінностей громадянського суспільства у процесі громадянської освіти. З"ясовується значення цінностей "демократії-мінімум" та "демократії-максимум" та роль суспільних організацій, ...
307343
  Задорожна Лілія Віталіївна Громадянська освіта у процесі навчання історії: до проблеми інтегрування // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 13-18. – Бібліогр. в кінці ст.
307344
  Задорожна Лілія Віталіївна Громадянська освіта у процесі навчання історії: до проблеми інтегрування // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 13-18. – Бібліогр. в кінці ст.
307345
  Зуйковська А. Громадянська освіта як засіб впровадження цінностей суспільної солідарності: український досвід // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 323-333
307346
  Мова О.І. Громадянська освіта як основа розбудови демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
307347
  Бідзіля Ю. Громадянська позиція журналіста і проблема "політичного браконьєрства" в публіцистиці Петра Скунця / Ю. Бідзіля, І. Надворна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 141-149. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті проаналізовано частину публіцистики Петра Скунця крізь призму вираження громадянської позиції журналіста та проблему "політичного браконьєрства" у владі
307348
  Осадчук П. Громадянська позиція поета // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 9


  Поетична творчість Анатолія Іщука
307349
  Кочубей Л. Громадянська самосвідомість українців: що заважає бути відповідальним за стан справ у суспільстві? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 207-220
307350
  Городецька С.Л. Громадянська солідарність як поведінкова стратегія громадянського діалогу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 80-85. – ISSN 2077-1800


  Стаття про громадянське суспільство, яке розбудовується за допомогою використання еталона громалянськості, навколо якого відбувається локалізоване об"єднання людей.Інструментом його розбудови є громадянська солідарність, як головна умова консолідації ...
307351
  Блоха Я.Є. Громадянська та національна гідність як основні суспільні цінності початку ХХ ст. в інтерпретації В.Г Короленка // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 24-28. – (Гуманітарні науки)
307352
  Сопівник Ірина Громадянське виховання сільської молоді у творчій спадщині Василя Сухомлинського - головне джерело моральної чистоти юної особистості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.
307353
  Коркішко О. Громадянське виховання та його значення в сучасному виховному процесі ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-воосвіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 2. – С. 24-31. – ISSN 2077-1827
307354
  Мельничук Л.Б. Громадянське виховання у поглядах Т.Г. Шевченка / Л.Б. Мельничук, Ю.Л. Левчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 38-44. – ISBN 978-966-7359-72-0
307355
  Отземко В. Громадянське кредо Кирила Стеценка (1882-1922) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 206-211. – ISBN 978-966-493-651-1
307356
  Петришин О. Громадянське суспільство - підгрунтя формування правової держави в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.142-160
307357
  Бистрицький Є. Громадянське суспільство - рушій демократичних перетворень // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (12). – С.2-6
307358
  Павловський М. Громадянське суспільство // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.27-34
307359
  Іванцова І.В. Громадянське суспільство / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 79. – ISBN 966-642-073-2
307360
   Громадянське суспільство. – Київ, 2007-
№ 1 (1). – 2007
307361
   Громадянське суспільство. – Київ, 2007-
№ 2 (2). – 2007
307362
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 1 (3). – 2008
307363
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 2 (4). – 2008
307364
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 3 (5). – 2008
307365
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 4 (6). – 2008
307366
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 5 (7). – 2008
307367
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 1 (8). – 2009
307368
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 2 (9). – 2009
307369
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 3 (10). – 2009
307370
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 4 (11). – 2009
307371
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 1 (12). – 2010
307372
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
№ 2 (13). – 2010
307373
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 3 (14). – 2010
307374
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 1 (15). – 2011
307375
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 2 (16). – 2011
307376
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 3 (17). – 2011
307377
   Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
№ 4 (18). – 2011
307378
  Косенко Д.В. Громадянське суспільство в комунікативній теорії Ю. Габермаса // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 24
307379
  Тимошенко О.М. Громадянське суспільство в контексті історіософської концепції М. Грушевського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  У статті аналізується національне відродження як утвердження державного суверенітету, ідеї державності, розбудови нової демократичної України, створення громадянського суспільства.
307380
  Прилуцький С.В. Громадянське суспільство в механізмі судової влади та правосуддя: теоретико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 236-243
307381
   Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 412с. – ISBN 966-611-427-5
307382
  Максакова Р.М. Громадянське суспільство в теорії та практиці українського конституціоналізму // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 20-24. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
307383
   Громадянське суспільство в Україні : Аналітичний звіт. За результатами загальнонаціонального опитування недержавних організацій України. – Київ : Видавничий дім "Козаки", 2003. – 64с. – ISBN 966-514-051-5
307384
   Громадянське суспільство в Україні. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2004. – 57с. – (Молоді автори)
307385
   Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови / О. Білий, А. Богачов, М. Вішке, І. Голубович, О. [та ін.] Довгополова; [Білий О. та ін. ; відп. ред. А. Єрмоленко ; наук. ред. : В. Кебуладзе, О. Кисельова] ; Міжнар. фонд "Відродження" ; Ін-т ліберального суспільства ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Укр. феноменологічне т-во. – Київ : Ін-т ліберального суспільства, 2007. – 318 с.
307386
  Мех О.А. Громадянське суспільство в Україні, як умова науково-технологічного та соціально-економічного прогресу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 136-141. – ISSN 2308-1988
307387
  Зимогляд В. Громадянське суспільство в Україні: політико-правовий дискурс і практичний вимір у контексті часу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 120-125. – ISSN 1993-0909
307388
  Співак В.М. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення та трансформації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 613-620. – ISSN 1563-3349
307389
  Барков В. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їх вирішення / В. Барков, Т. Розова // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-27.
307390
  Метельова Т. Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей: між демократизацією та дегуманізацією (на прикладі зоозахисних реалій України та Євросоюзу) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 26-29
307391
  Прокопюк В.С. Громадянське суспільство і демократизація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  Аналізується вплив рівня розвитку громадянського суспільства на процес становлення демократії.
307392
  Ситник П.К. Громадянське суспільство і держава: особливості їх взаємодії // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.50-53
307393
  Петришин О. Громадянське суспільство і держава: питання взаємовідносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 3-12.
307394
  Бородій О. Громадянське суспільство і держава: чинники протистояння чи розвитку? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 164-171. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
307395
  Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці ( з методологічного семінару) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.18-22. – ISSN 0132-1331
307396
  Шкірчак С.І. Громадянське суспільство і державна влада в ідеології українського націонал-комунізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 211-216
307397
  Герасіна Л. Громадянське суспільство і колізії в процесі реалізації політичної влади // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 43-51. – ISSN 1993-0909
307398
  Пасько І. Громадянське суспільство і національна ідея : Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси / І. Пасько, Я. Пасько; НАНУ. Цент гуманітарної освіти. Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 1999. – 184с. – ISBN 966-7517-12-8
307399
  Софінська І. Громадянське суспільство і принцип субсидіарності: погляд крізь призму Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-202. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
307400
  Супругова С.Г. Громадянське суспільство і спільноти: їх взаємодія та взаємозв"язок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції громадянського суспільства та його структури. Представлена позиція розглядається в рамках двох традицій - лібералізму і комунітаризму. Автор спробував розкрити розуміння ідеї громадянського суспільства як сфери ...
307401
  Лоза О. Громадянське суспільство й місцева влада: контури взаємодії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.189-194. – ISBN 966-7800-08-3
307402
  Ладиченко В. Громадянське суспільство потребує ідеології гуманізму // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-10.
307403
  Мельник Р. Громадянське суспільство та держава в контексті адміністративного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 227-233. – ISSN 1026-9932
307404
  Корнілов Юрій Петрович Громадянське суспільство та особливість (соціально-політичний аналіз) : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Корнілов Юрій Петрович; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 1998. – 24с.
307405
  Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 12-17. – ISSN 0132-1331
307406
   Громадянське суспільство у світовому та українському вимірах : Матеріали засідання Дискусійного клубу української науково-педагогічної інтелігенції 22 листопада 2002 року. – Київ : УАЗТ, 2002. – 68с.
307407
  Лейн Д. Громадянське суспільство у старих і нових державах-членах ЄС. Ідеологія, інституції та просування демократії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2 квітень-червень. – С. 37-58. – ISSN 1563-3713
307408
   Громадянське суспільство України: сучасний стан та перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 12 груд. 2013 р.) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [упоряд.: В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк ; за заг. ред. О.А. Корнієвського]. – Київ : НІСД, 2014. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Громадянське суспільство" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-225-4
307409
   Громадянське суспільство як здійснення свободи.Центрально-східноєвропейський досвід : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 384с. – ISBN 966-613-018-1
307410
  Ходаківський М.Д. Громадянське суспільство як категорія етнополітологи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 653-656. – ISSN 1563-3349
307411
  Головащенко О. Громадянське суспільство як основа у становленні правової держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 126-128. – ISSN 1993-0909
307412
  Карась А. Громадянське суспільство як проблема метафізики Гегеля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.18-29. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
307413
  Томаш Л.В. Громадянське суспільство як система забезпечення життєдіяльності політичної, економічної, соціальної та духовної сфер // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 366-371
307414
  Телещун С. Громадянське суспільство як суб"єкт реалізації європейського та євроатлантичного курсу України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-29.
307415
  Кравченко П. Громадянське суспільство як фактор системної трансформації та регуляції державної влади (регіональний аспект) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.213-220. – ISBN 966-7800-15-6
307416
  Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження демократичної правосвідомості // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 21-25. – ISSN 0132-1331
307417
  Крюков О.І. Громадянське суспільство як чинник побудови демократичної політичної системи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 55-59
307418
  Цвих В.Ф. Громадянське суспільство як явище і процес. Особливості бачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Розглянуто проблему визначення поняття "громадянське суспільство".
307419
  Кузнєцова Н. Громадянське суспільство, держава, приватне право: проблеми співвідношення та взаємодії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
307420
  Вінніков О. Громадянське суспільство: від етики громадянина до соціального капіталу та правової держави // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (12). – С.7-12
307421
  Патей-Братасюк Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України / Патей-Братасюк, Т.І. Довгунь. – Тернопіль : Мандрівець, 1999. – 254с. – ISBN 966-7461-73-4
307422
  Крицкалюк Н.І. Громадянське суспільство: сучасні реалії України // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 46
307423
  Медведчук В.В. Громадянське суспільство: Український вибір : монографія / Віктор Медведчук. – Київ : Логос, 2012. – 567, [1] с. – Бібліогр.: с. 539-566 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-568-3
307424
  Зінченко В.В. Громадянське суспільство: шляхи, форми та перспективи (соціально-філософські ідеї і політико-правові тенденції сучасності) : монографія / В.В. Зінченко ; Міжрег. акад. управління персоналом. – Переяслав-Хмельницький : МАУП, 2007. – 469, [1] с. – Бібліогр.: с. 449-466. – ISBN 966-8906-13-6
307425
  Даниленко С.І. Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально-теоретичні та політико-прикладні аспекти : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 / Даниленко С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 401 л. – Бібліогр.: л. 377-401
307426
  Даниленко С.І. Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально - теоретичні та політико - прикладні аспекти : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 / Даниленко С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 32 назв.
307427
  Даниленко С.І. Громадянський вимір комунікаційної революції : модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж : монографія / Сергій Даниленко. – Київ : ІМВ, 2010. – 310 с. : іл. – Бібліогр.: с. 300-304 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2123-23-4
307428
  Бобак М.І. Громадянський гуманізм у духовній культурі українського середньовіччя : європейський контекст // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 36-40. – (Філософія ; Вип. 148/149)
307429
  Гончаренко О. Громадянський статус місцевого населення окупованої України: аналіз нормативних заходів комендатур Вермахту та цивільної адміністрації рейхскомісаріату "Україна" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 29-33
307430
  Підгородинський В.М. Громадянські (особисті) права як критерій виділення розділів особливої частини КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 318-320. – ISBN 978-966-458-403-3
307431
  Гудима Н. Громадянські об"єднання та організації як фактор забезпечення прозорості державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 31-38.
307432
  Горова О.Б. Громадянські права в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 38-42
307433
  Шумак І.О. Громадянські права і свободи людини за конституцією України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шумак І.О. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
307434
  Шумак Ігор Олексійович Громадянські права і свободи людини за конституцією України : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Шумак Ігор Олексійович; НАН України. Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2000. – 193л. – Бібліогр.:л.177-193
307435
  Шумак І.О. Громадянські права і свободи людини за конституцією України : 12.00.02:Дис. ... канд. юридичн. наук / Шумак І. О.; НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2000. – 193л. – Бібліогр.: С.177-193
307436
  Строган А.Ю. Громадянські права особи в правовій демократичній державі: порівняльний аналіз національних та міжнародних нормативно-правових актів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 88-90
307437
   Громадянські права. Рішення Верховного Суду США. 19 століття = Civil rights decisions of the United states supreme court the 19th century. – Київ : Оптима, 2005. – 264 с. – (Громадянські права). – ISBN 966-7869-34-2
307438
   Громадянські права. Рішення Верховного Суду США. 20 століття = Civil rights decisions of the United States supreme court the 20th century. – Київ : Оптима, 2005. – 304с. – (Громадянські права). – ISBN 966-7869-35-0
307439
  Кулініч Т. Громадянські суспільства країн Ібероамерики на сучасному етапі розвитку. Ібероамериканська спільнота націй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У нижченаведеній статті автор робить спробу проаналізувати діяльність громадянських суспільств країн Ібероамерики на політичному, економічному і соціальному рівнях враховуючи теперішній стан світового розвитку, а також вплив цієї діяльності на подальше ...
307440
  Уайт П. Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства : Монографія / П. Уайт; Пер. з англ. та передм. В.О.Коломієць. – Київ : Вища школа, 2002. – 120с. – ISBN 966-642-053-8
307441
  Скирда Л.М. Громадянськість сучасної української поеми. / Л.М. Скирда. – К, 1986. – 48с.
307442
  Ніжнік А. Громадянськість та автономія особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 113-119. – ISSN 1810-2131
307443
  Ергемлідзе М.З. Громадянсько-політична ідентичність національних меншин в незалежній Україні : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ергемлідзе Марина Закровна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 167 л. – Бібліогр.: л. 151-167
307444
  Ергемлідзе М.З. Громадянсько-політична ідентичність національних меншин в незалежній Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ергемлідзе Марина Закровна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
307445
  Богомаз К.Ю. Громадьско-політичні рухи і партіх в Україні у другій половині 80-х 00 на початку 90-х рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Богомаз К. Ю.; КУ ім. Шевченка. – К., 1992. – 42л.
307446
  Окладников А.П. Громатухинская культура / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1977. – 285с.
307447
  Твен М. Громи / М. Твен. – Львів, 1926. – 94с.
307448
  Дереч Д.Г. Громи і відлуння : Роман. оповідання / Д.Г. Дереч. – Київ : Дніпро, 1976. – 397с.
307449
  Вільний В.Н. Громи над Прутом / В.Н. Вільний. – Київ, 1959. – 132с.
307450
  Чехун В.М. Громи над Славутичем / В.М. Чехун. – Київ, 1987. – 266 с.
307451
  Усольцев А.Х. Громкая тишина / А.Х. Усольцев. – М., 1974. – 237с.
307452
   Громкая тишина. – М, 1989. – 749с.
307453
  Кондрашов Василий Громкий народ / Кондрашов Василий. – Саратов, 1991. – 479с.
307454
  Дольник А.Г. Громкоговорители / А.Г. Дольник. – М, 1953. – 48с.
307455
  Дольник А.Г. Громкоговорители / А.Г. Дольник. – 2-е изд. – М, 1958. – 64с.
307456
  Дольник А.Г. Громкоговорители / А.Г. Дольник. – 3-е изд. – М, 1961. – 88с.
307457
  Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение / М.М. Эфрусси. – М, 1971. – 96с.
307458
  Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение / М.М. Эфрусси. – 2-е перераб. доп. – М, 1976. – 144с.
307459
  Болотников И.М. Громкоговорители. / И.М. Болотников. – Москва, 1971. – 271с.
307460
  Борин А.Б. Громкое дело / А.Б. Борин. – М., 1982. – 407с.
307461
  Летюк Є.М. Громова криниця : лірика / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1971. – 136 с.
307462
  Шульц Роланд Громовая гора. Рай под слоем пепла / Шульц Роланд, Ломанн Упла // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 88-105 : фото. – ISSN 1029-5828
307463
  Лубківський Р.М. Громове дерево / Р.М. Лубківський. – К., 1967. – 94с.
307464
  Лубківський Р.М. Громове дерево : Вибрані твори / Роман Лубківський; Вступ. ст. Д. Павличка. – Київ : Український письменник, 2006. – 528с. – (доп карт жур). – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-204-0
307465
  Петухов Ю.Д. Громовержец. Битва Титанов : роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 431, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Журн. "История", 6. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-063-9
307466
  Степанов В.О. Громовержці. / В.О. Степанов. – Київ, 1987. – 316 с.
307467
  Степанов В.А. Громовержцы / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 350 с.
307468
  Стешенко О.Г. Громовий острів / О.Г. Стешенко. – Дніпропетровськ, 1972. – 59с.
307469
  Грабовецький В. Громовий топір Олекси Довбуша та його історична доля : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 28 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 8)
307470
  Гуменюк Б.А. Громовиці над Шепетівкою / Б.А. Гуменюк. – К., 1977. – 92с.
307471
  Стрілець О.О. Громовиця / О.О. Стрілець. – Ужгород, 1972. – 189с.
307472
  Михайлов О. Громовой пролети струей : Роман / О. Михайлов. – Москва : Армада, 1998. – 394с. – (Великие писатели). – ISBN 5763207300
307473
  Левчев Л. Громоотводы / Л. Левчев. – М, 1974. – 142с.
307474
  Поліщук В.Л. Громохкий слід / В.Л. Поліщук. – Х., 1925. – 304с.
307475
  Семичев Е. Громыхает Божья битва... : поэзия: стихотворения // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0027-8238
307476
  Табідзе Галактіон Васильович Грона життя : Вибране / Табідзе Галактіон Васильович; [Передмова: Гурам Асабіані "Народний поет Грузії" ] ; З груз. упорядкував та переклав Рауль Чілачава ; Іл. А.Ю. Львов. – Київ : Дніпро, 1976. – 143с. : іл. – (Скарбниця братніх літератур)
307477
  Пашко А.Є. Грона калини / А.Є. Пашко. – Харків, 1979. – 95с.
307478
  Красуцький М. Грона калини червоної : повість: уривок // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 330-345. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
307479
  Цюпа І.А. Грона червоного глоду : Про життя і боротьбу славного червоного козака Д. Самуся / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1967. – 164 с. – (Герої, роки, звершення)
307480
  Ісаєв Ф.Г. Грона щедрої осені / Ф.Г. Ісаєв. – Дніпропетровськ, 1981. – 78с.
307481
  Апушкин Я.В. Гроная сказкка / Я.В. Апушкин. – Москва, 1950. – 24с.
307482
   Гроно : літературно-мистецький збірник, складений Літературно-Мистецькою групою "Гроно" у Київі / Ілюстрації та віньєтки художників: Г. Нарбута, [В.] Левандовського, М. Кірнарського та С. Пожарського. – Київ : [8-а Рад. друк. (бувш. М. Кушнірьова)], 1920. – 96 с. : мал. – Бібліогр.: с. 91-95


  Авт. поет. та прозових творів, розвідок з мистецтвознавства: В.Л. Поліщук, М. Стасенко, В.О. Черняхівська, М.І. Терещенко, П.П. Филипович (Зорев), Д.Ю. Загул, М. Любченко [К. Котко], Василій Сонцвіт [В.Л. Поліщук], Гео (Юрій) Шкурупій, Г.М. Косинка, ...
307483
  Сорока О.М. Гроно / О.М. Сорока. – К., 1941. – 146с.
307484
  Сингаївський М.Ф. Гроно : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1962. – 100 с.
307485
  Перебийніс П.М. Гроно вогню / П.М. Перебийніс. – К, 1977. – 128с.
307486
   Гроно нездоланих співців. – К., 1997. – 284с.
307487
   Гроно спогадів ветеранів-фронтовиків : до 67-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років / [Арсенюк А. та ін.] ; КНУТШ, Студентський парламент ун-ту (за сприяння Ін-ту журналістики та Ради ветеранів війни і праці ун-ту). – Київ : Київський університет, 2012. – 79 с. : фотоіл.
307488
  Яворівський В.О. Гроно стиглого винограду / В.О. Яворівський. – Київ, 1971. – 112с.
307489
  Ткач М. Гроно талантів з сім"ї Кістяківських // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 2 (26). – С. 32-34.
307490
  Масло М.К. Гроно. Вибр. поезії. / М.К. Масло. – К., 1977. – 174с.
307491
  Лейтес А. Гросс як художник / А. Лейтес. – К., 1926. – 9-20с.
307492
  Суэтин А.С. Гроссмейстер Болеславский / А.С. Суэтин. – М., 1981. – 255с.
307493
  Кин Р. Гроссмейстер Нимцович / Р. Кин. – М, 1986. – 283с.
307494
  Линдер В.И. Гроссмейстерами не рождаются = Гросмайстори не се рождат : книга для чтения с комментариями на болгарсокм языке ; Начальный этап обучения ; [Для говорящих на болгарском языке] / В.И. Линдер. – Москва : Русский язык, 1977. – 149 с.


  1. Русский язык - Хрестоматия для нерусских. 2. Шахматы в СССР - Хрестоматия для нерусских
307495
  Арчаков В.М. Гроссмейстерские композиции / В.М. Арчаков. – Київ, 1985. – 191с.
307496
  Штемлер И.П. Гроссмейстерский бал / И.П. Штемлер. – М - Л, 1966. – 331с.
307497
  Штемлер И.П. Гроссмейстерский балл / И.П. Штемлер. – Л, 1983. – 432с.
307498
  Мисько П.А. Грот афалины / П.А. Мисько. – М., 1988. – 426с.
307499
  Місько П.А. Грот Афаліни : Повість / П.А. Місько. – Київ : Молодь, 1989. – 376с. – (Компас)
307500
  Бонч-Осмоловский Грот Киик-Коба / Г. А. Бонч-Осмоловский ; АН СССР, Комис. по изучению четвертичного периода. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 226 с. – Часть текста на франц. яз.; резюме на франц. яз. – Библиогр.: с. 170-175. – (Палеолит Крыма ; Вып. 1)
307501
  Трубенко А.І. Грот Микола Якович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013. – ISBN 966-316-069-1
307502
  Короткий В.А. Грот Яків Карлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 154. – ISBN 966-06-0393-2
307503
  Невярович Н. Гротеск в метафизической реальности сказок Юрия Мамлеева // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 110-116
307504
  Невярович Н. Гротеск в пространстве смеховой культуры // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 48-51.
307505
  Николаенко О. Гротеск в романтическом, реалистическом и модернистском дискурсе (Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь, М.А. Булгаков) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 3-20. – ISSN 2075-1486
307506
  Мукан В.С. Гротеск і парадокс у драматургії Ігоря Костецького (на матеріалі п"єси "Спокуси несвятого Антона") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 82-89


  Стаття присвячена розгляду характерних особливостей складного та неординарного жанрового явища літератури ХХ сторіччя під назвою "театр абсурду" у п"єсі Ігоря Костецького "Спокуси несвятого Антона". Статья посвящена рассмотрению характерных ...
307507
  Шалудько И.А. Гротеск как средство создания сатирического дискурса Кеведо // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 93-98. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
307508
  Слепцова С.Л. Гротеск Курта Воннегута. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Слепцова С.Л.; Туркменский гос.ун-т. – Ашхабад, 1981. – 24л.
307509
  По Э.А. Гротески и арабески : Рассказы:Пер. с англ.; Сост. и общ. ред. С.И.Бэлзы / Э.А. По. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 2001. – 304с. – ISBN 5-17-001027-3; 966-03-0708-Х
307510
  Синявська Л.І. Гротескна умовність авангардної п"єси Л. Улагая-Красовського "Вій" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 238-242
307511
  Невярович Н. Гротескные модели универсума в фантасмагорической притче В. Пелевина "Затворник и Шестипалый" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 53-60.
307512
  Разуменко Т. Гротескные образы Булгакова // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.49-52
307513
  Разуменко Т. Гротескные образы Булгакова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 28-31
307514
  Невярович Н. Гротескный "Канон" М.Е. Салтыкова-Щедрина в современном ремейке // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 85-91
307515
  Медицька М. Гротесковий театр Станіслава-Ігнація Віткевича: реальність і парадокс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 4. – С. 61-64.
307516
  Медицька М. Гротесково-парадоксальний і трансцендентний театр Станіслава-Ігнація Віткевича: драматургія "катастрофізму і глуму" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 152-157. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
307517
  Кочевих Олег Грохоля - наша людина! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 110. – ISSN 0130-5212
307518
  Сластін М.Ф. Гроши : Дpаматычни [драматичні] малюнки у 5 діях / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харьков : Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1905. – 96 с. – Hа тит. аpк.: Пpысвячую "батькови малоpуського театpу" М.Л. Кpопивницкому. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
307519
   Гроші - добро чи зло? / Макарчук, , Галина, , Павлова, , Наталія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 42-43. – Бібліогр. в кінці ст.
307520
  Гончаров В. Гроші в контексті аксіологічного аналізу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 34-37


  Зроблена спроба використання аксіологічного підходу до аналізу грошей як цінності, як наміченої тенденції в дослідженні феномена грошей.
307521
  Белчев І. Гроші в політиці і політика заради грошей / І. Белчев. – К., 1988. – 206с.
307522
  Кваснюк Б. Гроші в реальному вимірі : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 34-42 : Табл., рис.
307523
  Ловінська Л. Гроші в сучасній системі бухгалтерського обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-21 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0131-775Х
307524
  Підлісний Є. Гроші ваші - земля наша // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.16-19. – ISSN 1726-3077


  Право власності на землю
307525
  Кірк Г. Гроші диявола / Г. Кірк. – Київ, 1955. – 312с.
307526
  Моісеєва Т. Гроші для освітян поза зоною досяжності // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 154). – С. 5
307527
  Смовженко Т. Гроші з позиції сучасної економічної теорії / Т. Смовженко, Г. Стеблій // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-32. – Бібліогр.: 18 пунктів
307528
  Колодізєв М О. Гроші і кредит : підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. Колесніченко. – Київ : Знання, 2010. – 613, [3] с. : іл. – Харківському національному економічному університету 80 років. – Бібліогр.: с. 581-586. – ISBN 978-966-346-788-7
307529
  Мазур І.М. Гроші і кредит : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів] / І.М. Мазур, Т.Л. Гречук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 317-319. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-617-7009-64-0
307530
  Черкашина К.Ф. Гроші і кредит : навч. посібник / К.Ф. Черкашина, Л.Ю. Сисоєва. – Київ : Компринт, 2013. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-2719-54-3
307531
  Папуша А. Гроші і люди: війна чи мир? : фінанси, бізнес, соціум // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-23
307532
  Веттеберг Карл Антон Гроші і праця [Гроши а праця] : повесть сус. Дядка Адама [псевд.] ; (з швед.) ; в 2 ч. і 3 т. – У Львові (Львів) : Hакладом pед. "Діла" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського. – (Литературний додаток "Діла" : Бібліотека найзнаменитших повістей / Під pед. В. Баpвіньского ; Т. 9)
Т. 1. – 1882. – 512 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
307533
  Троян В.М. Гроші і ціни в ринковій економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 163-166


  В статті розглядається проблема взаємозв"язку грошової системи з системою ціноутворення. Розглядаються проблеми збалансування ринку грошей на макрорівні і роль ціни в цьому процесі. Відзначаються пріоритети і переваги формування саме ефективної, ...
307534
   Гроші й кредит. – К
1. – 1933. – 268с.
307535
  Сургай О. Гроші розповідають історію // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-25. – ISSN 1814-5078
307536
  Олійник Володимир Гроші Святого Письма // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-138. – ISSN 0869-3595
307537
  Костіна Н.І. Гроші та грошова політика : Навчальний посібник для вищих закл.освіти / Н.І. Костіна. – Київ : НІОС, 2001. – 224с. – ISBN 966-95321-4-0
307538
  Демківський А.В. Гроші та грошовий обіг : Навчально-методичний посібник для студ. усіх форм навчання / А.В. Демківський; Мін-во освіти України; Академія муніципального управління. – Київ : ГРОТ, 1998. – 216с. – ISBN 966-95530-4-0
307539
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Знання, 1999. – 181с. – ISBN 966-620-000-7
307540
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 3-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2001. – 181с. – ISBN 966-620-067-8
307541
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 4-те вид., перерб. пероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 199с. – 336 Лагу Шифр дубл. – ISBN 966-620-133-Х
307542
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. / В.Д. Лагутін. – К, 1998. – 168с.
307543
  Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика : Hавч. посіб. / О. Гриценко. – Київ : Основи, 1996. – 180с.
307544
  Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика : Навч. посібник / О. Гриценко. – Київ : Основи, 1997. – 180с. – ISBN 966-500-135-3
307545
  Сорочинський Б.В. Гроші та кредит / Б.В. Сорочинський. – Одеса, 1970. – 36с.
307546
   Гроші та кредит : Підручник. – Київ : Либідь, 1992. – 330с.
307547
   Гроші та кредит : Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко, Н.І. Гребеник, Б.Л. Дзюблюк; За ред. Б.С.Івасіва. – Київ, 1999. – 404с. – ISBN 966-574-042-3
307548
   Гроші та кредит : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1999. – 76с. – ISBN 966-574-107-1
307549
   Гроші та кредит : Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко, Н.І. Гребеник, О.В. Дзюблюк, Б.Л. Луців, Б.Г. Сенів, І.Б. Івасів; НБУ; МОНУ, Тернопільська академія народного господарства; За ред.Б.С.Івасіва. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 510с. – ISBN 966-583-308-5
307550
   Гроші та кредит : Підручник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 602с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-199-3


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
307551
   Гроші та кредит : Підручник. – 3-те вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 602с. – ISBN 966-574-369-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
307552
  Демківський А.В. Гроші та кредит : Навчальний посібник / А.В. Демківський. – Київ : Дакор, ВИРА-Р, 2003. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6


  Навчальний посібник висвітлює актуальні проблеми теорії та практики, що викладені у шістнадцяти темах навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Для студентів-економистів усіх форм навчання, слухачів системи перекваліфікації
307553
   Гроші та кредит : Навчальний посібник. – Львів : Національний університет "Львівська політехника", 2004. – 168с. – ISBN 966-553-342-8
307554
  Івасів Б.С. Гроші та кредит : Підручник / Б. С. Івасів; Нац. банк України; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – 2-е вид., змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 528с. – ISBN 966-7952-37-1


  Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Значна увага приділяється аналізу практики грошового облігу та операцій установ кредитної системи
307555
  Демківський А.В. Гроші та кредит : Навч. посібник / А.В. Демківський. – Київ : Дакор, 2005. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6
307556
  Артус М.М. Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Артус ; Європейський ун-т. – Вид.2-ге, переробл. і доп. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. – 166 с. – ISBN 966-301-076-2
307557
  Михайловська І.М. Гроші та кредит : навчальний посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 432 с. – ISBN 966-7827-99-2
307558
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Щетинін ; МОНУ. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. – ISBN 966-364-157-6
307559
   Гроші та кредит : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко, М.Ф. Пуховкіна, І.В. та ін. Шамова; М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко, М.Ф. Пуховкіна, І.В. Шамова та ін.; МОНУ; Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана; за заг. ред. М.І. Савлука. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : КНЕУ, 2006. – 742с. – ISBN 966-574-896-3
307560
  Демківський А.В. Гроші та кредит : навчальний посібник / Демківський А.В. – Київ : Дакор, 2007. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6
307561
   Гроші та кредит : (практикум): навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.П. Булєєв, С.Т. Пілецька, Т.Ю. Коритько, А.В. Гаврікова; І.П. Булєєв., С.Т. Пілецька., Т.Ю. Коритько, А.В. Гаврікова; МОНУ; Донбаська держ. машинобуд. академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 120с. – ISBN 978-966-364-429-5
307562
   Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Б. Ільіна, В.П. Шило, В.І. Кисла, Н.І. Шрамкова; Ільіна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І., Шрамкова Н.І. ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-370-072-4
307563
   Гроші та кредит : підручник / Савлук М.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. М.І. Савлука ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 5-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 744 с. – ISBN 966-574-896-3
307564
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Щетинін. – 3-тє вид., перер. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 432с. – Шифр дубл.336 Щети. – ISBN 978-966-364-663-3
307565
  Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Б.С. Івасів ; Національний банк України ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т. – Вид. 3-тє, змінене й доп. – Київ ;Тернопіль : Кондор ; Карт-бланш, 2008. – 528 с. – ISBN 966-7952-37-1


  Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Значна увага приділяється аналізу практики грошового облігу та операцій установ кредитної системи
307566
  Алєксєєв І.В. Гроші та кредит : навчальний посібник / І.В. Алєксєєв І.В., М.К. Колісник. – Київ : Знання, 2009. – 253с. – ISBN 978-966-346-595-1
307567
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; МОНУ ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 311-315. – ISBN 978-966-364-912-2
307568
   Гроші та кредит : підручник для студентів вищих навч. закладів / І.О. Лютий, Н.І. Версаль, О.В. Любкіна, О.Д. Рожко ; [за заг. ред. І.О. Лютого] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 559 с. – Бібліогр.: с. 550-554. – ISBN 978-966-439-293-5
307569
   Гроші та кредит = Money and credit : навчальний посібник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 408 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на с. 6.- Предм. покажч.: с. 396-400. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-773-2
307570
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.І. Щетинін. – 4-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр.: c. 436-437. – ISBN 978-611-01-0128-8
307571
   Гроші та кредит : підручник / С.К. Реверчук [та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-957-7
307572
   Гроші та кредит : підручник / Савлук М.І. [та ін.] ; за наук. ред. М.І. Савлука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2011. – 590, [2] с. : іл., табл. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – ISBN 978-966-483-511-1
307573
   Гроші та кредит = Money and credit : підручник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 410-414. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-613-881-4
307574
  Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [3] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
307575
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит : теорія і практика : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-359 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-29-5
307576
  Колотуха С.М. Гроші та кредит : навчальний посібник / С.М. Колотуха, С.А. Власюк. – Київ : Знання, 2012. – 495 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-495. – ISBN 978-966-346-949-2
307577
  Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Денисенко. – Київ : Алерта, 2004. – 478с. – ISBN 966-8533-04-6
307578
  Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Семко, М.В. Руденко; МОНУ; Кременчуцький держ. полытехн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 158с. – ISBN 966-364-214-9
307579
  Атлас З. Гроші та кредит. / З. Атлас. – Харків
1-2. – 1932. – 623с.
307580
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 346-348. – ISBN 978-966-364-912-2
307581
  Шумка М. Гроші та політика / М. Шумка, С. Янковий // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 80-85


  Проводиться цілісний аналіз проблеми грошей на сучасному етапі розвитку економіки та політичної ситуації в країні.
307582
  Макаренко М.І. Гроші та ціни в кількісній теорії / М.І. Макаренко; Нац. банк України; Укр. акад. банк. справи. Кафедра економ. теорії. – Суми : Ініціатива, 2001. – 64с. – ISBN 966-566-179-5
307583
  Лосєв Володимир Гроші туриста // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 166 : фото
307584
  Швайка М.А. Гроші України: труднощі з їх запровадженням і функціонуванням / М.А. Швайка. – Київ : Міжнародний університет, 2005. – 128с.
307585
  Рябініна Л.М. Гроші як атрибут державності країни // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 2. – С. 68-73
307586
  Шинкар А.М. Гроші як елемент регулювання макроекономічних пропорцій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.7-11
307587
  Карнаух Т. Гроші як об"єкт права притримання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51.
307588
  Дмитрів І. Гроші як показник деформації суспільних відносин в Україні / І. Дмитрів, В. Дмитрів // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 45-49


  У статті актуалізується соціально-політичний аспект грошей, які виступають як показник розподільчих відносин у суспільстві.
307589
  Євтух О. Гроші як соціально-економічне явище // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-74. – ISSN 1605-2005
307590
  Томахів В. Гроші як чинник глобалізації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 67-70
307591
   Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Київ., Львів : Львівський банківський коледж, 1999. – 156с. – Для учбов.фонду шифр:336/Грош. – ISBN 966-7330-24-9, 5-7763-1685-5
307592
   Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 225с. – ISBN 966-583-206-6
307593
   Гроші, банки та кредити: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Карт-бланш, 2004. – 219с. – ISBN 966-7952-32-0


  У навчальному посібнику висвітлюється суть, функції та роль грошей, закономірності їх обігу та механізм використання в ринкових умовах господарювання
307594
  Гриценко А. Гроші. Пропозиція грошей і грошові агрегати // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 90-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
307595
  Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит : Навчально-методичний посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова. – 2-ге вид.. перероблене і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 336с. – ISBN 966-7938-69-7
307596
  Ющенко В.А. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / В.А. Ющенко, І В. Лисицький. – Київ : Скарби, 1998. – 288с. – (Добробут нації). – ISBN 966-95038-1-7
307597
  Ющенко Віктор Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / Ющенко Віктор, Лисицький Віктор. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Скарби, 2000. – 336с. – (Добробут нації). – ISBN 966-95038-7-6
307598
  Гай-Нижник Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 136-145.
307599
  Супрун Л. Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки у разі звільнення працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 135-136.
307600
  Степаненко В.О. Грошова криза імперіалізму / В.О. Степаненко. – К., 1974. – 184с.
307601
  Семенова Ю. Грошова маса в інфляційному процесі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 9. – С. 169-172
307602
  Романенко І.Н. Грошова оплата праці в колгоспах / І.Н. Романенко, М.І. Нижній. – Київ, 1959. – 83 с.
307603
   Грошова оплата праці і господарський розрахунок у колгоспах. – Львів, 1959. – 60с.
307604
  Кузнецова Д.С. Грошова оцінка земель на вугленосних територіях з урахуванням шкідливого впливу підземних гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Кузнецова Д.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв.
307605
  Лях Ю. Грошова оцінка земель населених пунктів. Як зробити її основою розвитку сільських територій? / Ю. Лях, Ю. Міняйло // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 16-19
307606
  Торчук В. Грошова оцінка як складова організаційно-економічного механізму формування ринку земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 24-29
307607
  Гай-Нижник Грошова політика уряду Центральної ради і діяльність Х. Барановського на посаді генеральнго секретаря фінансів (15 червня - 12 серпня 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 12. – С. 301-318.
307608
  Сало І.В. Грошова реформа 1996 р. - введення національної валюти України - гривні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 1 (34). – С. 24-31. – ISSN 2077-6330
307609
  Поліщук Віктор Іванович Грошова реформа в Україні в роки непу : Дис... канд. економ.наук: 08.01.04 / Поліщук Віктор Іванович; КУ. – Київ, 1996. – 163 л. – Бібліогр.: л. 146-163
307610
  Поліщук Віктор Іванович Грошова реформа в Україні в роки НЕПу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.04 / Поліщук Віктор Іванович; КУ ім. араса Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
307611
  Хайцер П. Грошова систама СРСР часів відбудви та реконструкції / П. Хайцер. – Х., 1930. – 128с.
307612
  Ідзьо Віктор Грошова система України-Руси у X - XI ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – C. 258-260
307613
  Дзюблюк О. Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
307614
  Завальна Ж.В. Грошова система як ознака державності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 103-107. – ISBN 966-8958-02-0
307615
   Грошова форма оплати праці в колгоспах. – Дніпропетровськ, 1959. – 15с.
307616
  Оліфірова Ю.О. Грошовий бюджет у системі управління фінансовими потоками підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається регулювання зовнішнього фінансування за допомогою вексельної форми розрахунків, банківського кредиту, організації емісії цінних паперів та отримання відстрочки платежів за отримані товари (послуги).
307617
  Огуй О. Грошовий обіг західноукраїнських земель (Галичини та Буковини) періоду наполеонівських воєн (1792-1815) // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-19. – ISSN 1811-542X
307618
  Алісов Є.О. Грошовий обіг і екстраординарні фінансові правовідносини // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.84-87. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
307619
  Яценко В.М. Грошовий обіг у відкритій економіці : грошово-кредитна політика // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-98 : Рис.
307620
  Кулицький С.П. Грошовий обіг як комунікативний процес : теорія грошей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
307621
  Кот О. Грошовий обіг як об"єкт аналізу і контролю в управлінні банками // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 69-75. – ISSN 1605-2005
307622
  Джус Ю.М. Грошовий ринок у сучасних економіках // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 176-180. – ISBN 5-7763-2435-1
307623
  Савченко Т.Г. Грошовий ринок: сутність, структура та інструменти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 257-266
307624
  Денисова Т. Грошові документи ОУН 1951-1992 рр. з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 29-31. – ISSN 1811-542X
307625
  Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. – Додатки: :л. 202-222. – Бібліогр.: л. 223-242
307626
  Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
307627
  Моторина І. Грошові заощадження домашніх господарств як інвестиційний ресурс для національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль заощаджень домогосподарств, як важливого джерела стабільності національної економіки. Заощадження домогосподарств розглядаються з позиції інвестиційних ресурсів для української економіки. The article introduces the ...
307628
  Олексієнко М.Д. та ін. Грошові заощадження населення / М.Д. та ін. Олексієнко. – К., 1991. – 64с.
307629
  Кузьмович О.В. Грошові заощадження як джерело інвестиційних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто грошові заощадження як джерело інвестиційних ресурсів.
307630
  Клименко Олег Грошові знаки та їхня імітація як засіб пропаганди й психологічної боротьби у роки Другої світової війни // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 19-23 : фото
307631
  Десятніков Іван Грошові знаки Центрального комітету Національного фронту визволення Південного В"єтнаму // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 45-48. – ISSN 1811-542Х
307632
  Кравчук В. Грошові зобов" язання учасників господарських відносин як інститут господарського права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-13.
307633
  Кушнір Ю. Грошові зобов"язання // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.58-59
307634
  Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 6 назв.
307635
  Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. – Бібліогр.: л. 208-225
307636
  Боднар Т.В. Грошові зобов"язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання / Т.В. Боднар, В.С. Щербина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 62-69. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
307637
  Моташко Т.П. Грошові кошти населення та форми їх зберігання: світовий та вітчизняний аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-58
307638
  Остафійчук С.М. Грошові кошти та їх еквіваленти як об"єкти бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 86-90. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
307639
  Олексієнко М.М. Грошові нагромадження промисловості і резерви їх зростання / М.М. Олексієнко. – Львів, 1972. – 191с.
307640
  Онишко С. Куценко Грошові перекази в структурі дохлдів домогосподарств України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
307641
  Ластовецька Р.О. Грошові перекази мігрантів як компенсаційний механізм в періоди економічних спадів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 295-297. – ISBN 978-617-7069-02-6
307642
  Кислицина О.В. Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів: засади та сучасні тенденції // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 70-75
307643
  Пірог Д.В. Грошові потоки банку як самостійний об"єкт стратегічного обліку і аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 86-89
307644
  Яструбецька Л.С. Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.101-109 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
307645
  Білик М.Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті / М.Д. Білик, С.І. Надточій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 133-147.
307646
  Олійник О.О. Грошові потоки підприємства: інформаційна функція, об"єкт управління / О.О. Олійник, Т.І. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 106-110. – (Економічні науки)
307647
  Кот О. Грошові потоки як відображення фінансової стабільності банків : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
307648
  Білоусова С.В. Грошові припливи і відпливи як складова фінансової звітності у вищих навчальних закладах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 10-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
307649
  Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 405,[4] л. – Бібліогр.: л. 380-405
307650
  Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 38 с. – Бібліогр.: 42 назви
307651
  Роєнко В. Грошові реформи Росії кінця XIX - початку XX ст. та їх роль у формуванні стійкої валюти / В. Роєнко, Л. Добрик // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 109-112. – ISSN 1993-0259
307652
  Чухно А.А. Грошові реформи у постсоціалістичних країнах: зміст і наслідки // Фінанси України, 1997. – №5
307653
  Скоморович І.Г. Грошові системи на українських землях: історія і теорія : монографія / І.Г. Скоморович ; [ред. О. Кузик] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-613-844-9
307654
  Біттер О. Грошові та сукупні доходи сільських домогосподарств Карпатського регіону : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-64 : Табл. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
307655
  Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу : автореф. д-ра екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назв.
307656
  Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02 / Гайдуцький А.П.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 438с. + Додатки : л.426-438. – Бібліогр. : л.336-425
307657
  Осокіна В. Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку / В. Осокіна, Н. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив грошових трансфертів трудових мігрантів як важливого альтернативного джерела інвестицій на розвиток економіки України та зростання доходів населення. Проанализировано влияние денежных трансфертов трудовых мигрантов как важного ...
307658
  Дячек С.М. Грошово-кредитна безпека України: загрози, оцінки / С.М. Дячек, О.О. Панасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 227-234. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-4236
307659
  Денисенко М.П. Грошово-кредитна діяльність банків : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Денисенко; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2004. – 339с. – ISBN 966-301-023-1


  Розкривається роль грошей в економіці держави, сутність і значення кредиту в ринкових умовах. Для студентів, викладачів, працівників банків, широкого кола ділових людей
307660
  Осецький В. Грошово-кредитна політика - детермінанта інвестиційних змін : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1605-2005
307661
  Богданов О.М. Грошово-кредитна політика в історії економічної думки - сновні етапи // Економіка розвитку : Науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2005. – № 4. – С. 132-134. – ISSN 1683-1942
307662
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 20-30
307663
  Буковинський С.А. Грошово-кредитна політика в сучасних умовах
307664
   Грошово-кредитна політика в України : Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко; За ред. Міщенка В.І. – Київ : Знання, 2000. – 305с. – ("Бібліотечка банкіра"). – ISBN 966-620-058-9
307665
   Грошово-кредитна політика в Україні / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко; За ред.: В.І.Міщенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 421c. – ISBN 966-620-171-2


  Аналізуються основні засади формування та розвитку грошово-кредитної політики України як незалежної держави. Для банковських працівників, економістів, аспірантів, студентів
307666
  Островська Н.С. Грошово-кредитна політика в Україні у контексті світового досвіду : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 107-110. – Бібліогр.: 5 назв
307667
  Єпіфанов А.О. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції та перспективи : грошово-кредитна політика / А.О. Єпіфанов, В.І. Міщенко, Н.І. Гребеник // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 11-18 : Табл.
307668
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : Монографія / І.О. Лютий. – Київ : Атіка, 1999. – 240с. – ISBN 966-7714-07-01
307669
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : Монографія / І.О. Лютий. – Київ : Атіка, 2000. – 240с. – ISBN 966-7714-07-01
307670
  Дорошенко Ігор Вікторович Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Дорошенко І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
307671
  Дорошенко Ігор Вікторович Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці : Дис...канд.економ.наук:08.01.01 / Дорошенко Ігор Вікторович; КНТЕУ. – Київ, 2001. – 283л. + Додатки:л.238-283. – Бібліогр.:л.218-237
307672
  Врабець Ю.Ю. Грошово-кредитна політика НБУ в умовах виходу з кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 175-176. – ISBN 978-966-188-219-4
307673
  Продан Т. Грошово-кредитна політика нбу та її вплив на інфляцію та стабільність споживчих цін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 33-36. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються методи та інструменти впливу НБУ на рівень інфляції в Україні. Methods and instruments of influence of NBU on the level of inflation in Ukraine are examined in the article.
307674
  Головнін М. Грошово-кредитна політика Росії в умовах відкритості національної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
307675
  Гуменюк Д.О. Грошово-кредитна політика сприяння інноваційному розвитку / Д.О. Гуменюк, О.Б. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Визначено методи та інструменти впливу грошово-кредитної політики на інноваційний розвиток України. Methods and instruments influence of monetary policy on the innovative development of Ukraine.
307676
  Борщ Л.М. Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 16-23 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
307677
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні : 08.01.01:Дис.... доктора економ. наук. / Лютий І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 410л. – Бібліогр.: С.374-410
307678
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні : Дис... докт. екон.наук: 08.01.01 / Лютий І. О.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 410л. – Бібліогр.:л.374-410
307679
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні. : Автореф... доктор екон.наук: 08.01.01 / Лютий І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 40л.
307680
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр.: 1 назва
307681
  Адаменко І.П. Грошово-кредитна політика у системі державного регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 125-130. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
307682
  Череп А. Грошово-кредитна політика України в умовах фінансової кризи / А. Череп, Д. Носенко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 438-445. – ISSN 1684-906Х
307683
  Загарій В.П. Грошово-кредитна політика України у посткризовий період та її відповідність завданням досягнення фінансової безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 121-124. – ISSN 2306-6814
307684
  Безнощенко М.В. Грошово-кредитна політика Швеції і особливості її формування в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.173-179
307685
  Стецько Л.І. Грошово-кредитна політика як засіб подолання фінансово-економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 256-260. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
307686
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика як ключовий інструмент подолання фінансової кризи у розвинутих країнах / О. Дзюблюк, Т. Запаранюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 3-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
307687
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 46)


  Представлено теоретичне обгрунтування та підходи до практичної реалізації основних засад грошово-кредитної політики в умовах соціально-економічних перетворень в Україні.
307688
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754


  У статті аналізуються умови й ефективність застосування основних інструментів грошово-кредитного регулювання Національного банку України у контексті реалізації завдань із подолання наслідків світової фінансової кризи. Особлива увага приділена ...
307689
  Орлюк О.П. Грошово-кредитна політика як функція центрального банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Розкривається поняття грошово-кредитної політики, яку здійснюють центральні банки. Визначаються та характеризуються основні складові елементи грошо-кредитної політики, її інструменти. Проводиться порівняльний аналіз чинного законодавства України із ...
307690
  Горник В.Г. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 93-95
307691
  Коваль Г. Грошово-кредитна система Європейського Союзу в період кризи / Г. Коваль, К. Антоняк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 128-135. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
307692
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 7-20. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
307693
  Ковальчук Н. Грошово-кредитна сфера та її монетарне регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 60-65. – Бібліогр. : 6 назв. – ISSN 1605-2005
307694
  Ковальчук А. Грошово-кредитна сфера як об"єкт правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 10. – С.64-67
307695
  Васенко В. Грошово-кредитне регулювання у вільній економічній зоні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 71-75. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
307696
  Михальський В.В. Грошово-кредитний потенціал золота в умовах обмеженості ресурсів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-72.
307697
  Осташ С.В. Грошово-кредитний ринок та банки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль банків на грошово-кредитному ринку.
307698
  Задоя А. Грошово-кредитні важелі активізації інвестиційної діяльності : аналізують науковці / А. Задоя, О. Завгородня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 11-12. – Бібліогр.: 5 назв
307699
  Шелудько Н.М. Грошово-кредитні важелі стимулювання інвестиційних процесів в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 179-185. – ISSN 1993-6788
307700
  Ковальчук А. Грошово-кредитні відносини у правовому вимірі : банківська система і право // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 29-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
307701
   Грошово-кредитні засоби регулювання економіки : монографія / за заг. ред. Л.В. Кривенко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 210 с. – ISBN 978-966-8958-57-1
307702
  Калач А.Н. Грошово-кредитні механізми структурної перебудови економіки України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 165-169. – Бібліогр.: на 6 пунктів
307703
  Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчальний посібник / І.В. Шамова; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 196с. – ISBN 966-574-297-3
307704
  Малік М.Й. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчально-методичні матеріали для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання / М.Й. Малік; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ, 2001. – 120с.
307705
  Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Курс лекцій / В.М. Іванов, І.Я. Софіщенко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 232с. – ISBN 966-608-076-1
307706
  Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : для спеціальності "Банківська справа" : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.В. Шамова ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-483-013-0
307707
  Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Азії / В.П. Кодацький, Ю.В. Яковлєва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст.
307708
  Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Європейського Союзу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 9. – С. 11-14
307709
  Русак Д.М. Грошово-кредитні системи країн ЦСЄ в контексті забезпечення конкурентоспроможності національних економік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 212-217
307710
  Котра Г Грубая сила / Г Котра. – М., 1989. – 303с.
307711
   Грубрін Юрій Львович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 34-35
307712
   Грубрін Юрій Львович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 62 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
307713
   Грубрін Юрій Львович (1928-1990) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 35. – ISBN 966-95774-3-5
307714
  Соболев Владимир Михайлович Грубые модели фермент-субстратных комплексов активация молекулы субстрата : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соболев Владимир Михайлович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1975. – 16л.
307715
  Зозуля Е.Д. Грубые рассказы / Е.Д. Зозуля. – К., 1919. – 48с.
307716
  Эшмурадов К. Грубые системы трех дифференциальных уравнений без замкнутых траекторий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Эшмурадов К.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1968. – 83л.
307717
  Могучий Н. Грудка вугілля і поліно дров / Н. Могучий. – Х-К, 1932. – 128с.
307718
  Братунь Р.А. Грудка землі : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1962. – 116 с.
307719
  Василевская Г.И. Грудная конечность черноморских дельфинов : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Василевская Г.И.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К, 1975. – 32л.
307720
  Сперанська Н. Грудневе повстання в Донбасі 1905 року / Н. Сперанська, 1932. – 34с.
307721
  Василенко В. Грудневий референдум як найвища форма легітимізації української державної незалежності // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 417-432. – ISBN 978-966-397-158-5
307722
  Косаевская Е.М. Грудью на огонь / Е.М. Косаевская, В.А. Фалеева. – Л., 1975. – 95с.
307723
  Аксельруд Л.М. Груз / Л.М. Аксельруд. – Фрунзе, 1974. – 104с.
307724
  Ячейкин Ю.Д. Груз для горилл / Ю.Д. Ячейкин. – М., 1983. – 288с.
307725
  Петракки Д. Груз наследия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 138-140. – ISSN 0235-7089


  Дипломатические отношения Италии и России (1861-1922).
307726
  Козельская Н. Груз номер пятьдесят // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 158-162. – ISSN 1728-8568
307727
  Возовикова Т. Груз перезагрузки. Российские студенты осилили азы самоуправления / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 6


  Развитие студенческого самоуправления (ССУ) - одно из приоритетных направлений деятельности совета и профильных органов, занятых в настоящий момент подготовкой Стратегии развития государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года. ...
307728
  Надеин В.Д. Груздь вопроса / В.Д. Надеин. – Москва, 1978. – 239с.
307729
   Грузии сыны. – М., 1961. – 615с.
307730
  Черник П.П. Грузиисько-російська війна 2008 року - геополітичний реванш Росії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 640-646. – ISSN 1563-3349
307731
  Розсоха Л. Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі : Монографічне дослідження. В двох книгах / Людмила Розсоха; Полтавська обл. держ. адміністрація. Миргородська міська рада; Миргородський краєзнавчий музей. – Миргород : Миргород, 2005. – 488с. – На авантитулі: Рік Грузії в Україні; 300 років від дня народження Давида Гурамішвілі. – ISBN 966-96557-3-0
307732
  Миколюк О. Грузини чекають, коли прозріють "мрійники" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Життя у країні ділять на до та після парламентських виборів 2012 року.
307733
  Арвеладзе Бондо Валерьянович Грузино-армянские литературные взаимосвязи в XIX - XX веках : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Арвеладзе Бондо Валерьянович; АН Груз.ССР. Ин-т ист. груз. лит.-ры. – Тбилиси, 1979. – 50л.
307734
  Кекелидзе С.А. Грузино-белорусские литературные взаимосвязи / С.А. Кекелидзе. – Тбилиси, 1979. – 139с.
307735
  Гвахария А.А. Грузино-иранские культурно-исторические связи / А.А. Гвахария, Д.В. Кацитадзе. – Тбилиси, 1978. – 23,6с.
307736
  Ломоури Н.Ю. Грузино-римские взаимоотношения / Н.Ю. Ломоури. – Тбилиси, 1981. – 327с.
307737
  Накашидзе Н.Т. Грузино-русские политические отношения в первой половине 17 века / Н.Т. Накашидзе. – Тбилиси, 1968. – 291с.
307738
  Джагоднишвили Т.И. Грузино-русские фольклористические взаимоотношения в19 веке. / Т.И. Джагоднишвили. – Тбилиси, 1989. – 239с.
307739
   Грузино-северокавказские взаимоотношения. – Тбилиси, 1981. – 175с.
307740
  Беридзе В.В. Грузинская архитектура"раннехристианского" времени (IV-VII вв.) / В.В. Беридзе. – Тбилиси, 1974. – 39 с.
307741
  Майсурадзе М Грузинская версия "Мученичества св. Дорси"(Из ист. гурзино-сирийск. литер. отношений) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Майсурадзе М Д.; АН ГССР, Ин-т груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 31л.
307742
  Тихонов Николай Семенович Грузинская весна / Тихонов Николай Семенович. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 52с.
307743
   Грузинская весна. – М., 1958. – 176с.
307744
  Тихонов Николай Семенович Грузинская весна. Стихи 1948 года / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 72с.
307745
  Кавтария Михаил Ноевич Грузинская гимнография XVII-XVIII веков. (Тексты и разыскания) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Кавтария Михаил Ноевич; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 60л.
307746
  Кавтария Михаил Ноевыч Грузинская гимнография XVII-XVIII веков. (Тексты и разыскания) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Кавтария Михаил Ноевыч; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 60л.
307747
  Гордезиани Б. Грузинская графика / Б. Гордезиани. – Тбилиси, 1963. – 123с.
307748
  Габлишвили Нодар Александрович Грузинская деревня в 30-х начале 60-х годов XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Габлишвили Нодар Александрович; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
307749
  Кокашвили К.Г. Грузинская детская литература и журнал "Джеджили"("Нива"). : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кокашвили К.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
307750
  Боцвадзе Зураб Вахтангович Грузинская детская литературная критика в периодической печати II половины XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Боцвадзе Зураб Вахтангович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
307751
  Имедадзе Н.Е. Грузинская драматургия 80-х годов ХІХ века (1875-1885 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Имедадзе Н.Е.; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 25л.
307752
  Гачечиладзе М.А. Грузинская драматургия конца XIX и начала XX веков (1890-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Гачечиладзе М.А.; Ин-т истории грузинской литературы АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1971. – 24л.
307753
  Гватуа Н.А. Грузинская женская одежда XIX и начала XX вв. (По этногр. материалам Картли и Кахети) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Гватуа Н.А. ; АН Груз.ССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1968. – 29 с.
307754
  Коридзе Д.Е. Грузинская женщина в памятниках устной словестности и исторической письменности : Автореф... канд. филол.наук: / Коридзе Д.Е.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
307755
  Джишкариани Н.Ш. Грузинская и зарубежная персоязычная одическая поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Джишкариани Н. Ш.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 28л.
307756
   Грузинская и русская средневековые литературы. – Тбилиси, 1992. – 387с.
307757
   Грузинская классическая поэзия в переводах Н.Заболоцкого. – Тбилиси
1. – 1958. – 516с.
307758
   Грузинская классическая поэзия в переводах Н.Заболоцкого. – Тбилиси
2. – 1958. – 556с.
307759
  Гургенидзе В.М. Грузинская книга / В.М. Гургенидзе. – Тбилиси, 1958. – 68с.
307760
  Драбкина Е.Я. Грузинская контр-революция / Е.Я. Драбкина. – Л, 1928. – 179с.
307761
  Шадури Т.Н. Грузинская лексика в русской литературе первой половины XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Шадури Т.Н.; Тбил. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 22л.
307762
  Голетиани Г.Г. Грузинская лексика в русском языке. / Г.Г. Голетиани. – Тбилиси, 1972. – 256с.
307763
   Грузинская лира. – Тбилиси, 1978. – 52с.
307764
  Барамидзе А.Г. Грузинская литература / А.Г. Барамидзе, Д.М. Гамезардашвили. – Тбилиси, 1968. – 78с.
307765
  Аккерман Николай Георгиевич Грузинская литература : Дооктябрьский период: Рек. билиогр. указ. / Аккерман Николай Георгиевич, Сапатова Таисия Степановна. – Москва : Книга, 1986. – 174с.
307766
  Квливидзе Ж.Н. Грузинская литература 19-го века в кинодраматургии / Ж.Н. Квливидзе. – Тбилиси, 1989. – 61с.
307767
  Байрамян Грачик Смбатович Грузинская литература в армянской досоветской критике /1846-1916/ : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03. / Байрамян Грачик Смбатович; АН ГССР. – Тбилисси, 1974. – 40л.
307768
  Ахтян Эмма Саркисовна Грузинская литература в армянсой советской периодике Грузии (1920-1970) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ахтян Эмма Саркисовна; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
307769
  Авалиани Г.А. Грузинская литература и воевое содружество народов Советского Союза в Великой Отечественной Войне. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.02 / Авалиани Г.А.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 42л.
307770
  Кекелидзе К. Грузинская литература ранней феодальдной эпохи / К. Кекелидзе. – Тифлис, 1935. – 186с.
307771
  Квачантирадзе Манана Филипповна Грузинская литературная критика и процесс формирования "нового человека" в поэзии 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / квачантирадзе Манана Филипповна; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 27л.
307772
  Карапетян Т.А. Грузинская литературная мысль об Армении и армянах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Карапетян Т.А. ; АН Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1962. – 24 с.
307773
  Гоголадзе Т.А. Грузинская любовная мифология и фольклорные образы любви // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 225-230. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
307774
  Гагулашвили И.Ш. Грузинская магическая поэзия / И.Ш. Гагулашвили. – Тбилиси, 1983. – 154с.
307775
  Гагулашвили Илья Шалвович Грузинская магческая поэзия (заговоры) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Гагулашвили Илья Шалвович; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1980. – 25л.
307776
  Амиранашвили Я Ш. Грузинская миниатюра / Я Ш. Амиранашвили, . – Москва, 1966. – 73с.
307777
  Каландадзе Г.В. Грузинская народная баллада / Г.В. Каландадзе. – Тбилиси, 1965. – 104с.
307778
  Шетекаури Г.Е. Грузинская народная бытовая лирика : Автореф... канд. филолог.наук: / Шетекаури Г.Е.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 27л.
307779
  Шилакадзе М.И. Грузинская народная инструментальная музыка : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Шилакадзе М.И.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1967. – 23л.
307780
  Мшвелидзе А.С. Грузинская народная музыка / А.С. Мшвелидзе. – Москва, 1969. – 80с.
307781
  Капанадзе Д.Г. Грузинская нумизматика / Д.Г. Капанадзе. – М., 1955. – 186с.
307782
  Мегрелишвили Г.И. Грузинская общественно-экономическая мысль второй половины XIX века и начала ХХ века / Г.И. Мегрелишвили. – Тбилиси, 1960. – 538с.
307783
  Шаманадзе Н.Ш. Грузинская пастушеская поэзия : Автореф... Канд.филол.наук: / Шаманадзе Н.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л.
307784
  Абрамишвили А.З. Грузинская периодика / А.З. Абрамишвили. – Тбилиси, 1968. – 254с.
307785
  Заболоцкий Н.А. Грузинская поэзия / Н.А. Заболоцкий. – Тбилиси, 1948. – 128с.
307786
   Грузинская проза. – М.
1. – 1955. – 464с.
307787
   Грузинская проза. – М.
2. – 1955. – 696с.
307788
   Грузинская проза. – М.
3. – 1955. – 692с.
307789
  Асатиани Леван Грузинская рабочая революционная поэзия в нелегальной и легальной большевистской прессе 1901 - 1907 гг. / Асатиани Леван. – Тбилиси, 1951. – 55с.
307790
   Грузинская Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института имени В.И.Ленина и работников производства, 19-я : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 1. – 1975. – 340с.
307791
   Грузинская Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института имени В.И.Ленина и работников производства, 19-я : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 2. – 1975. – 292с.
307792
  Мишвеладзе Р.А. Грузинская сатирическая журналистика (1905-1908 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мишвеладзе Р.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16 с.
307793
  Харадзе Русудан Грузинская семейная община. / Харадзе Русудан. – Тбилиси
1. – 1960. – 190с.
307794
  Харадзе Русудан Грузинская семейная община. / Харадзе Русудан. – Тбилиси
2. – 1961. – 163с.
307795
  Габидзашвили Э.П. Грузинская синаксарная агиография (древний слой XI-XIV вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Габидзашвили Э.П. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20 с.
307796
  Джаши Н.У. Грузинская советская архитектура / Н.У. Джаши. – Тбилиси, 1956. – 150с.
307797
   Грузинская советская драматургия. – Тбилиси, 1954. – 374с.
307798
   Грузинская советская драматургия. – М., 1958. – 564с.
307799
  Лобжанидзе В.А. Грузинская советская интеллигенция в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лобжанидзе В.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1966. – 23л.
307800
   Грузинская советская портретная скульптура (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствнаук: / Церетели А. И,; Церетели А. И,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 20л.
307801
   Грузинская советская поэзия. – Тбилиси, 1954. – 431с.
307802
  Аланиян Н.В. Грузинская советская поэма : Автореф... канд. филол.наук: / Аланиян Н.В.; Акад. наук Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Руставели. – Тбилиси, 1954. – 16л.
307803
  Кикнадзе Г.А. Грузинская средневековая металлическая посуда (XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. госю ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
307804
  Ильюшин Н. Грузинская ССР / Н. Ильюшин. – М., 1936. – 140с.
307805
  Гвелесиани Г.Г. Грузинская ССР / Г.Г. Гвелесиани, Б.А. Клопотовский. – М., 1955. – 190с.
307806
  Никольский И.В. Грузинская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 43с.
307807
   Грузинская ССР. – М., 1956. – 350с.
307808
   Грузинская ССР. – М., 1957. – 159с.
307809
   Грузинская ССР. – М., 1957. – 159с.
307810
  Бегиджанов А.Г. Грузинская ССР / А.Г. Бегиджанов, Г.З. Чхиквадзе. – М, 1957. – 145с.
307811
   Грузинская ССР. – М., 1958. – 77с.
307812
   Грузинская ССР : Экономико-географическая характеристика. – изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Географгиз, 1958. – 400 с.
307813
   Грузинская ССР. – Тбилиси, 1971. – 232с.
307814
   Грузинская ССР в 1968 году. – Тбилиси, 1969. – 250с.
307815
  Стуруа Н.И. Грузинская ССР в послевоенный период. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стуруа Н.И.; Ин-т истории партии пир ЦК КП Грузии -- филиал Ин-ат марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1965. – 90л.
307816
  Начкебиа Н.В. Грузинская ССР. / Н.В. Начкебиа. – Тбилиси, 1968. – 52с.
307817
   Грузинская ССР. Адм.-террит. деление на 01.0177. – 4-е изд. – Тбилиси, 1977. – 307с.
307818
  Гуния А.Л. Грузинская ССР. Индустрия. / А.Л. Гуния. – Тбилиси, 1971. – 152с.
307819
   Грузинская ССР. Культура. – Тбилиси, 1971. – 208с.
307820
   Грузинская ССР. Туристская схема. – М., 1968. – 12с.
307821
  Мамукелашвили З.Э. Грузинская фронтовая пресса (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамукелашвили З.Э.; АН Гр.ССР. Ин-т ист., археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 21л.
307822
  Грицык Людмила Васильевна Грузинская художественная проза в современных украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Грицык Людмила Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
307823
   Грузинская шекспириана. – Тбилиси
4. – 1975. – 391с.
307824
  Какулия Р.Ш. Грузинская экономическая мысль о развитии денежно-кредитных отношений (1900-1917 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Какулия Р.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
307825
  Бакркдзе А.К. Грузинская эпиграфика как источник для изучения истории Грузии /V-XIII вв./. : Автореф... кандидата ист.наук: / Бакркдзе А.К.; Груз гос ун-т. – Тбилисси, 1955. – 16л.
307826
  Челидзе О.С. Грузинские баллады / О.С. Челидзе. – М, 1957. – 113с.
307827
  Челидзе О.С. Грузинские баллады / О.С. Челидзе. – М, 1957. – 113с.
307828
  Дзидзигури Ш. Грузинские варианты нартского эпоса / Ш. Дзидзигури. – Тбилиси, 1971. – 106 с.
307829
   Грузинские документы IX-XV вв. в собрании Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. – М., 1982. – 273с.
307830
  Мачарадзе В.Г. Грузинские документы из истории русско-грузинско-египетско-эфиопских отношений 80-х годов XVIII века. / В.Г. Мачарадзе. – Тбилиси, 1967. – 72с.
307831
  Жабко Ш.С. Грузинские дореволюционные газеты в фондах Российской национальной библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 39-42
307832
  Чихладзе Н.Р. Грузинские женщины - деятельницы национальной культуры / Н.Р. Чихладзе. – Тбилиси, 1987. – 196с.
307833
   Грузинские живописцы: Каталог выставки. – М., 1982. – 46с.
307834
  Датипшвили Л.Я. Грузинские и греческие редакции "Абукуры" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Датипшвили Л.Я. ; АН Груз. ССР , Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1969. – 35 с.
307835
  Кикодзе Г. Грузинские классики / Г. Кикодзе. – Тбилиси, 1942. – 61с.
307836
  Силогава В.И. Грузинские лапидарные надписи Западной Грузии Х-XVIII вв. как исторический источник. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Силогава В.И.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 18л.
307837
  Отхмезури Г.К. Грузинские лапидарные надписи рубежа 12-13 вв как исторический источник. : Автореф... канд.ист.наук: / Отхмезури Г.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 22л.
307838
  Пастернак Б. Грузинские лирики / Б. Пастернак, 1935
307839
  Пастернак Б.Л. Грузинские лирики. / Б.Л. Пастернак, 1937. – 76с.
307840
  Силагадзе В.Г. Грузинские мамлюки в Ираке. (Дауд-паша) : Автореф... канд. ист.наук: / Силагадзе В.Г.; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1968. – 30л.
307841
  Глонти А. Грузинские народные новеллы / А. Глонти. – Тбилиси, 1970. – 360с.
307842
  Алова Н.П. Грузинские народные новеллы / Н.П. Алова. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 447 с.
307843
   Грузинские народные новеллы. – Тбилиси, 1984. – 376с.
307844
   Грузинские народные предания и легенды. – М., 1973. – 368с.
307845
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1954. – 432с.
307846
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1956. – 432с.
307847
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1971. – 327с.
307848
   Грузинские народные сказки. – М., 1985. – 159с.
307849
   Грузинские народные сказки. – М.
Кн. 1. – 1988. – 366с.
307850
   Грузинские народные сказки. – М.
Кн. 2. – 1988. – 335с.
307851
  Джавришвили Д. Грузинские народные танцы. / Д. Джавришвили. – Тбилиси, 1958. – 280с.
307852
  Абжандадзе Д.К. Грузинские народные ткани 15-18 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.09 / Абжандадзе Д.К.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
307853
  Сихарулидзе Н.А. Грузинские печатные книжные каталоги и перспективы их развития. : Автореф... Канд.пед.наук: 736 / Сихарулидзе Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 14л.
307854
  Джавахишвили Г.Н. Грузинские писатели-народники и фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джавахишвили Г. Н.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
307855
  Гольцев В. Грузинские писатели девятнадцатого века. / В. Гольцев. – М., 1948. – 168с.
307856
   Грузинские повести 19-го века. – Тбилиси, 1964. – 575с.
307857
   Грузинские повести и рассказы. – М., 1951. – 452с.
307858
   Грузинские повести и рассказы. – Тбилиси, 1954. – 440с.
307859
  Зандукели П.З. Грузинские пословицы : Автореф... канд. филол.наук: / Зандукели П.З.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1962. – 20л.
307860
  Цомая-Иосава Грузинские пословицы и поговорки. / Цомая-Иосава. – Тбилиси, 1964. – 96с.
307861
  Пастернак Б. Грузинские поэты / Б. Пастернак, 1947
307862
  Пастернак Б. Грузинские поэты / Б. Пастернак, 1947
307863
   Грузинские поэты в переводах Бориса Пастернака. – М., 1946. – 126с.
307864
  Кубанейшвили С.И. Грузинские поэты на Украине в 18-м в. : Автореф... доктор филолог.наук: / Кубанейшвили С.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1962. – 35л.
307865
  Пастернак Б.Л. Грузинские поэты. / Б.Л. Пастернак. – Тбилиси, 1947. – 144с.
307866
   Грузинские рассказы. – М., 1958. – 562с.
307867
  Дзоценидзе Л.Г. Грузинские редакции русской "Апофтегматы". : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзоценидзе Л.Г.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1960. – 17л.
307868
   Грузинские романтики. – Л., 1978. – 335с.
307869
   Грузинские романтики. – Л., 1980. – 431с.
307870
   Грузинские романтики. – М., 1989. – 286с.
307871
  Орбели Р.Р. Грузинские рукописи Института народов Академии наук СССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Орбели Р.Р. ; Ленингр. ордена Ленана гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 21 с.
307872
  Чохели Софья Гаврииловна Грузинские свадебные обряды и поэтический фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Чохели Софья Гаврииловна; Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 25л.
307873
   Грузинские стихи и песни о Сталине. – Тбилиси, 1937. – 181с.
307874
  Маргиани Р. Грузинские стихи. / Р. Маргиани. – М., 1948. – 126с.
307875
   Грузинские страницы Ленинианы. – Тбилиси, 1970. – 607с.
307876
  Долаберидзе Р.М. Грузинские украшения 11-13-го вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Долаберидзе Р.М.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
307877
  Огнев В.Ф. Грузинские этюды / В.Ф. Огнев. – Тбилиси, 1976. – 174с.
307878
  Битов А. Грузинский альбом / А. Битов. – Тбилиси, 1985. – 224с.
307879
  Бенешевич Грузинский великий номоканон по спискам Тифлисского церковного музея / [В.Н. Бенешевич]. – [Петроград] : Тип. Акад. наук, 1917. – С. 349-377. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Христианский Восток, 1914., т. 2, вып. 3


  На обр. стор. тит. стр. надпись: фамилия кому пренадлежала книга
307880
  Джорбенадзе Б.А. Грузинский глагол: вопросы формального и семантического анализа / Б.А. Джорбенадзе. – Тбилиси, 1986. – 166с.
307881
  Сомхишвили В.В. Грузинский говор населения Ксанского ущелья. (Структура, лексика, топонимика, ономастика). : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Сомхишвили В.В.; Тбилис. гос. пед.ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1970. – 30л.
307882
  Гальцев В.С. Грузинский и китайский отряды в борьбе за Советскую Власть на Тереке / В.С. Гальцев. – Орджоникидзе, 1957. – 14с.
307883
  Гацерелиа А.К. Грузинский классический стих. Ударение, Ритм, Рифма и Строфа (VII-XVIII вв.) : Автореф... докт. филол.наук: / Гацерелиа А.К.; АН Груз. ССР. Ин-т истории грузинской литературы имени Ш.Руставели. – Тбилиси, 1953. – 29л.
307884
  Жабко Ш.С. Грузинский книжный фонд Российской национальной библиотеки: коллекция царевича Иоанна // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 39-42


  Статья об истории приобретения Императорской библиотекой уникального собрания царевича Иоанна, находящегося сейчас в грузинском фонде Российской национальной библиотеки.
307885
  Мамулиа Г. Грузинский легион в борьбе за свободу и независимость Грузии в годы Второй мировой войны / Георгий Мамулиа. – Тбилиси, 2003. – 188с. : илл. – ISBN 99940-766-3-9
307886
  Хачапуридзе Г. Грузинский народ в борьбе за свою независимость / Г. Хачапуридзе; Тбилисский гос.университет имени Сталина. – Тбилиси : Тбилисский гос. университет им. Сталина, 1942. – 72с.
307887
  Курдованидзе Т.Д. Грузинский народный романтический эпос "Этериани" : Автореф... канд. филол.наук: / Курдованидзе Т.Д.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 16л.
307888
  Кубанеишвили С. Грузинский народный эпос / С. Кубанеишвили. – Тбилиси, 1940. – 80с.
307889
   Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений. – Тбилиси, 1978. – 92с.
307890
  Топурия В. Грузинский орфографический словарь / В. Топурия, И. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1941. – 207с.
307891
  Вирсаладзе Е.Б. Грузинский охотничий миф и поэзия / Е.Б. Вирсаладзе. – Москва, 1976. – 360с.
307892
  Вирсаладзе Е.Б. Грузинский охотничий эпос : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Вирсаладзе Е.Б. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 37 с.
307893
   Грузинский политехнический институт : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 1. – 1974. – 238с.
307894
   Грузинский Политехнический Институт, 1973. – 104с.
307895
  Висрамиани Грузинский роман 12-го века и персидская поэма 11-го века "Вис и Рамин" / Висрамиани. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1938. – 187с.
307896
  Гварамадзе Е.Л. Грузинский танцевальный фольклор. (Становление и развитие) : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: / Гварамадзе Е.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 24л.
307897
  Джанелидзе Д.С. Грузинский театр / Д.С. Джанелидзе. – Тбилиси, 1959. – 26с.
307898
  Каджая Э.Г. Грузинский театр в Абхазии 1885-1940 г. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 820 / Каджая Э.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
307899
  Бухникашвили Г. Грузинский театр за сто лет / Г. Бухникашвили. – Тбилиси, 1950. – 102с.
307900
  Хуцишвили М.Н. Грузинский экзархат на службе колониальной политики царизма (1811-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Хуцишвили М.Н.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1972. – 22л.
307901
  Марр Н.Я. Грузинский язык / Н.Я. Марр. – Сталинград, 1949. – 68с.
307902
  Чикобава А.С. Грузинский язык / А.С. Чикобава. – Тбилиси, 1971. – 36с.
307903
  Чикобава А.С. Грузинско-аварская надпись Х1У в. из Дагестана / А.С. Чикобава, 1940. – 321-327с.
307904
  Сургуладзе М.А. Грузинско-английские культуры взаимоотношения дореволюционной эпохи. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Сургуладзе М.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 26л.
307905
  Горгиджанидзе П. Грузинско-арабско-персидский словарь / П. Горгиджанидзе. – Тбилиси, 1941. – 68с.
307906
  Рапава М.А. Грузинско-армянские версии "Диалектики" Иоанна Дамаскина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рапава М.А. ; Ин-т языкознания АН ГрузССР. – Тбилиси, 1966. – 16 с.
307907
  Адамия Н.Л. Грузинско-немецкий словарь и принципы его составления : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Адамия Н.Л. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1967. – 26 с.
307908
  Челидзе Ш Д. Грузинско-польские литературные взаимосвязи в XIX веке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Челидзе Д.Ш..; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1975. – 21л.
307909
  Амирэджиби Н. Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 9-12
307910
  Табагуа И.М. Грузинско-французские отношения во второй половине XVII в. и в первой четверти XVIII в. : Автореф... д-ра ист.наук: / Табагуа И.М.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1966. – 66л.
307911
  Гараканидзе М.К. Грузинское деревянное зодчество / М.К. Гараканидзе. – Тбилиси, 1959. – 169с.
307912
  Эбаноидзе Игорь Грузинское застольное многоголосие : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 24-26 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
307913
  Амиранашвили Ш.Я. Грузинское искусство / Ш.Я. Амиранашвили. – Тбилиси, 1968. – 44с.
307914
  Рондели Л.Д. Грузинское кино / Л.Д. Рондели. – Москва, 1970. – 24с.
307915
  Тиканадзе Р. Грузинское кино / Р. Тиканадзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1978. – 351 с.
307916
  Канделаки Николоз Грузинское классическое красноречие : Автореф... д-ра филол.наук: / Канделаки Николоз И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 40л.
307917
  Цхведиани Ш.В. Грузинское книгоиздательство в 1921-1937 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Цхведиани Ш. В.; Моск. полиг. ин-т. – М., 1967. – 18л.
307918
   Грузинское народное поэтическое творчество. – Тбилиси, 1972. – 551с.
307919
  Багаш Н.В. Грузинское население Абхазии : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 0016-7207
307920
  Левит А.И. Грузинское острословие / А.И. Левит. – Тбилиси, 1979. – 96с.
307921
  Гаприндашвили М.М. Грузинское просветительство / М.М. Гаприндашвили. – Тбилисси, 1977. – 255с.
307922
  Церетели А.А. Грузинское счет-числение и особенности его преподавания : Автореф... канд пед.наук: 732 / Церетели А. А.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
307923
  Мкртумян Г.Г. Грузинское феодальное княжество Кахети / Г.Г. Мкртумян. – Ереван, 1983. – 166с.
307924
  Дзоценідзе Г.С. Грузинська Радянська Соціалістична Республіка / Г.С. Дзоценідзе. – Київ, 1972. – 99с.
307925
  Грицик Л.В. Грузинська художня проза в сучасних українських перекладах : Дис... наук: / Грицик Л.В.;. – К., 1973. – л.
307926
  Бондирев І.В. Грузинська школа ландшафтознавства і сучасний його стан : Природничо-географічні дослідження / І.В. Бондирев, З.Х. Сепертеладзе // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-8 : Рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1561-4980
307927
   Грузинське радянське оповідання. – К., 1986. – 303с.
307928
  Чілічава Р. Грузинський гамбіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 жовтня (№ 196). – С. 8


  Президентські вибори в Грузії. Георгій Маргвелашвілі - новий президент.
307929
  Каладзе К.Р. Грузинські вежі / К.Р. Каладзе. – К., 1978. – 143с.
307930
   Грузинські народні казки. – К., 1987. – 229с.
307931
   Грузинські народні пісні. – К., 1977. – 216с.
307932
   Грузинські прислів"я та приказки. – К., 1975. – 143с.
307933
  Баканідзе О.А. Грузинсько-українські літературно-мистецькі взаємини / О.А. Баканідзе. – К, 1984. – 221с.
307934
  Цамцишвили А.И. Грузины -- деятели искусств в Еропе (Ист. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Цамцишвили А. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
307935
   Грузины // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 347. – ISBN 978-611-533-004-1
307936
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1950. – 144с.
307937
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1959. – 231с.
307938
  Горгидзе М.Ф. Грузины в Петербурге. Страницы летописи культурных связей / М.Ф. Горгидзе. – Тбилиси, 1976. – 408с.
307939
   Грузины. II половина XIX - начало XX вв.. – Л., 1963. – 52с.
307940
   Грузины. Конец XIX - начало XX вв.. – Л., 1982. – 40с.
307941
  Хуцишвили Г.И. Грузия / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1966. – 188с.
307942
  Махарадзе Ф.Е. Грузия в 19 столетии / Ф.Е. Махарадзе, 1933. – 104с.
307943
  Иоселиани А.П. Грузия в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Иоселиани А.П.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 101л.
307944
   Грузия в датах. Хроника важнейших политических, экономических и культурных событий. – Тбилиси, 1961. – 47с.
307945
  Перельман Элеонора Яковлевна Грузия в жизни и творчестве Дмитрия Фурманова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Перельман Элеонора Яковлевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 23л.
307946
  Алания В.А. Грузия в жизни и творчестве П.А.Павленко. (На русском языке.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Алания В.А.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
307947
  Орловская Н.К. Грузия в литературах Западной Европы ХУП-ХУШ вв. / Н.К. Орловская. – Тбилиси, 1965. – 316с.
307948
  Мгалоблищвили Мзия Александровна Грузия в описании французского путешественника XVII века Жана Шардена : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Мгалоблищвили Мзия Александровна; АН ГССР. Ин-т ист., арх. и этногр. – Тбилиси, 1978. – 24л.
307949
  Ахаладзе Валентина Яковлевна Грузия в поэзии Николая Тихонова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Ахаладзе Валентина Яковлевна ; АН ГрузССР , Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1975. – 21 с.
307950
  Богомолов И.С. Грузия в поэзии Павла Антокольского / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1976. – 92с.
307951
  Мегрелидзе И.В. Грузия в русско-турецкой войне / И.В. Мегрелидзе. – Батуми, 1955. – 122с.
307952
  Кортуа Н.М. Грузия в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. (Из ист. боевого содружества русского и грузинского народов) : Автореф... докт. ист.наук: / Кортуа Н. М.; АН ГССР, Ин-т ист., этногр. и археол. – Тбилиси, 1965. – 70л.
307953
   Грузия в русской советской поэзии. – Тбилиси, 1977. – 336с.
307954
  Кутелия Т.С. Грузия и Сефевидский Иран / Т.С. Кутелия. – Тбилиси, 1979. – 122с.
307955
  Джапаридзе С.С. Грузия на выставках народного хозяйства в XIX в. / С.С. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 132с.
307956
  Пачкория Тенгиз Грузия перед выбором // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 11 (1082). – С. 2-6. – ISSN 0234-1670
307957
  Гвазава Г. Грузия с точки зрения международного права / Г. Гвазава. – Тифлис : Тип. В. Киладзе, 1917. – 32 с.
307958
   Грузия туристическая // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 50-53 : фото
307959
  Коновалов Вячеслав Грузия: новые возможности туроператоров : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 56-58 : Фото
307960
  Самойлов Юрий Грузия: туризм как локомотив экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 56-61 : фото. – ISSN 1998-8044
307961
   Грузія : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-67 : Іл.
307962
   Грузія : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-23 : фото
307963
  Базан В. Грузія в епізодах: відродження норвливої птахи Фенікс // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 21-27
307964
  Натрошвілі Р.Н. Грузія у системі сучасної пострадянської економічної інтеграції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 44-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
307965
  Гордійчук І. Грузія! Поцілунок Бога... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 21
307966
   Грузія. Батумі. Дельфіни та ностальгія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-123 : Фото
307967
  Оболенська Наталя Грузія. Душевна подорож : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Зеленко Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 92-95 : Фото
307968
  Космолінська Наталя Грузія. Країна святого Георгія : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 56-61 : Іл.
307969
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 146-153 : фото
307970
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 128-132 : фото
307971
  Стаховський Дмитро Грузія. Ріки вина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 58-62 : фото
307972
  Герасимов Володимир Грузія. Романтика снігу та води // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 42-45 : фото
307973
  Завірюхіна Марія Грузія. СакартВело : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 140-145
307974
  Стаховський Дмитро Грузія. Старий Тбілісі з настроєм белісимо / Стаховський Дмитро, Тешаєва Людмила // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 102-107
307975
  Шевельов Андрій Грузія. У гості до братів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-35 : Фото
307976
  Велика Валерія Грузія. Що таке джомардоба // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 58-60 : фото
307977
  Іващенко Микола Грузія. Як ми каталися на лижах із Михайлом Саакашвілі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 62-66 : фото
307978
  Кононенко Петро Грузія: "Лиш боротись - значить жить!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-161
307979
   Грузія: система вступу до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 21-29


  У статті розкривається комплексне оцінювання навчальних досягнень, рейтинговий відбір студентів в Грузії.
307980
  Неправська Наталія Грузія: сталий розвиток перспективного напрямку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
307981
  Смирнов В.Т. Грузовые перевозки в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. / В.Т. Смирнов. – М., 1981. – 113с.
307982
  Александров-Дольник Грузовые перевозки разными видами транспорта / Александров-Дольник, Ф.М. Лучанский. – Москва, 1971. – 311с.
307983
  Гинзбург-Шик Грузоподъемные маханизмы и такелажные работы при монтаже оборудования тепловых электростанций / Гинзбург-Шик. – М., 1983. – 272с.
307984
  Схипперс Й. Грузчики дядюшки Ари / Й. Схипперс. – М., 1964. – 157с.
307985
  Фролов Л.Г. Грузчики. / Л.Г. Фролов. – Мурманск, 1982. – 280с.
307986
  Румянцева М.А. Грузчица. стихи / М.А. Румянцева. – Липецк, 1962. – 41с.
307987
  Щурат В.Г. Грунвальдська пісня : (Bogurodzicza dzewicza) : Пам"ятка западно-руської лїтератури XIV в. / В. Щурат. – Жовква : З печатні оо. Василиян, 1906. – 52 с. + 1 арк. фотокоп. рукоп. тексту
307988
  Цейтлин Р.М. Грунский Николай Кузьмич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 136-137
307989
  Шкварук М.М. Грунт-дивовижний витвір природи / М.М. Шкварук, С.О. Тупчієнко. – Київ : Радянська школа, 1987. – 108с.
307990
  Позняк Степан Грунт - феномен природи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-49
307991
   Грунт из материкового района Луны. – Москва : Наука, 1979. – 708с.
307992
  Черкасов И.И. Грунт Луны / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – М, 1975. – 144с.
307993
  Мороз О. Грунт, на якому росте нація. З історії свята рідної мови // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 листопада - 6 грудня (№ 55/56)


  Подано відомості про українську мову та діяльність видатного мовознавця Івана Огієнко, щодо її відродження.
307994
  Кучинський П.О. Грунти : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 25-29
307995
  Годлін М.М. Грунти Державного Лісо-Степового Заповідника ім.Шевченка : попередній нарис / М.М. Годлін. – Харків, 1928. – 101-114 с. – окремий відбиток
307996
   Грунти Донецької області : очерк. – Донецьк : Донбас, 1969. – 56 с. – складено на основі узагальнених даних обслідування грунтів у 1957-1966 рр.
307997
  Дібров Б.І. Грунти Житомирської області / Б.І. Дібров; за ред. Вернандер Н.Б. – Київ : Урожай, 1969. – 60 с.
307998
  Галян В.Г. Грунти Закарпатської області / В.Г. Галян; Андрущенко Г.А. – Ужгород : Карпати, 1969. – 72 с. – Складено на основі узагальнення даних обслідувань грунтів 1957-1969 років
307999
  Миронівський І.С. Грунти і система удобрення в колгоспах Смілянської МТС Київської області УРСР / І.С. Миронівський. – К.-Хю, 1936. – 111с.
308000
  Засульська Т.М. Грунти Київської області. / Т.М. Засульська, І.Г. Захарченко. – К., 1969. – 60с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,