Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
304001
  Торлин И. "Во-первых и во-вторых". Детская книга в собрании фонда редких изданий Национальной библиотеки Украины для детей // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 54-61
304002
  Томсон Ольга "Волшебный кристалл" или Медийное искусство в традиционном музее // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2 (270). – С. 26-28. – ISSN 0869-8171


  Вопросы теории; методика
304003
  Ржевська В. "Воля для Іраку": міжнародно-правова ретроспектива // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 5-17


  У статті простежується зв"язок між правовими підставами для вторгнення США до Іраку в 2003 році та нападом Іраку на Кувейт у 1990 році. Досліджено тексти національних та міжнародних актів, які покликані виправдати теперішню кампанію, їхнє значення та ...
304004
  Журба С. "Воля до життя" у творах Олександра Довженка та Антуана де Сент-Екзюпері // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 109-113.
304005
  Жаворонков А.Г. "Воля к власти" и наследие Ф. Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.105-116. – ISSN 0042-8744
304006
  Флоровский В А. "Воля панская и воля мужицкая". Страница из истории аграрных волнений в Новороссии 1961-1963 г / В А. Флоровский, . – Одесса, 1921. – 76с.
304007
  Тарануха Є.В. "Воля у неволі": ліричне "Я" поезії В. Стуса як елемент переосмислення травматичного досвіду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 132-135. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
304008
  Задорожна О. "Воля України або смерть": полтавські читачі аплодують Василеві Шкляру // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 257-261. – ISSN 2075-1222
304009
  Співак В. "Вольность" як морально-філософська та політико-правова категорія у повчаннях Антонія Радивиловського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджується тлумачення категорії "вольность" у проповідницькій спадщині Антонія Радивиловського. Робиться висновок про те, що дана категорія тлумачиться проповідником у двох аспектах: морально-антропологічному - як особиста природна свобода ...
304010
  Чоп В.М. "Вольный Бердянск": місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки) / Володимир Чоп, Ігор Лиман. – Запоріжжя : Тандем - У, 2007. – 479с. – ISBN 978-966-7482-85-5
304011
  Салига Т. "Вольтова дуга" слова Ліни Костенко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
304012
  Ворок Х. "Вона боїться тих мар пустих, що сплодила вночі стривожена уява": стан тривоги персонажа крізь призму онейричних видінь у прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-84. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
304013
  Аболєшева А. "Вона вічна, ця криниця, безодня, тече вода та й ізо дна холодна..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 317-320


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
304014
  Швець А. "Вона ніколи не була завзятою феміністкою" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (757), квітень. – С. 52-60


  Про Наталію Кобринську.
304015
  Мукан А. "Вона ставилася до мови, як поет, який любить гратися зі словом" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 9


  "Є викладачі, які своєю колосальною працездатністю і любов"ю до науки здатні до подвижницькою справи - створити кафедру, наукову школу, безцінні флагманські дослідження. Саме такою Людиною, Вченим і Вчителем із великої літери була Ніна Федорівна ...
304016
  Рудько О. "Вона щовечора у парк ходила..."; "Воно сиділо на синій скелі..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 8-9
304017
  Сирота Р. "Вони вирушать до Скандинавії "туристами": Велика Британія і український проект у Зимовій війни 1939-1940 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 283-308. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
304018
   "Вони завжди залишаться в строю, про них народ пісні буде співати" / підготувала В. Здановська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 10-11
304019
  Задорожна С.В. "Вони на один сніп жали..." Т. Шевченко і П. Куліш // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 60-69. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто спільність ідейно-художніх позицій Т. Шевченка і П. Куліша, їхній особистий і творчий діалог. Матеріалом для осмислення послужили поетичні твори Т. Шевченка і П. Куліша, їхнє листування, а також інтерпретаційні оцінки вітчизняних і ...
304020
  Перепелиця Г. "Вони намагаються грати роль доброго слідчого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 3


  Який інтерес України у візитах Лукашенка і Назарбаєва?
304021
  Мельник О. "Вони повірили в мене, а я повірив у них" (особливості наукової школи М. Ковальського) / О. Мельник, В. Трофимович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 137-165. – ISSN 0130-5247
304022
  Зятьєв С. "Вони пройшли крізь країну, мов рій сарани..." // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 3


  Голодомор 1932 - 1933 років, влаштований російсько-більшовицьким режимом, відібрав життя у мільйонів українців.
304023
  Дятленко Т. "Вони рішилися вмерти..." (аналіз художнього образу природи за новелою Ольги Кобилянської "Битва")
304024
  Нагайко Т. "Вони шукали дверей до світу": до питання теоретико-методологічної візії українського громадівського руху // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 43-50
304025
  Ли-Гамильтон Юджин "Воображенные сонеты" // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 18. – С. 117-122. – ISSN 1609-5359
304026
  Замятин Д.Н. "Вообразить Россию". Пространственная идентичность в Северной Евразии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
304027
   "Вооружения Германии не могут не повлиять... на ускорение новой мировой войны" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 6. – С. 65-89. – ISSN 0869-6322


  Аналитическая записка советской военной разведки. 1934 г.
304028
  Паперный З.С. "Вопреки всем правилам..." / З.С. Паперный. – М., 1982. – 285с.
304029
  Мартынов Л.Н. Во-первых, во-вторых и в-третьих / Л.Н. Мартынов. – М, 1972. – 303с.
304030
  Руденко Н.Д. Волшебный бумеранг : космологическая феерия / Н.Д. Руденко. – Москва, 1968. – 384 с.
304031
  Чубарь Таллина Волшебный вкус Рождества // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 36-41 : фото
304032
  Песин В.Х. Волшебный дар Каиссы / В.Х. Песин. – Л., 1990. – 221с.
304033
  Штейман С.И. Волшебный жезл / С.И. Штейман. – М., 1960. – 113с.
304034
  Самойлов Волшебный жезл. / Самойлов, С С. Ф./Фарфель. – Ленинград, 1961. – 270с.
304035
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 240 с.
304036
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Москва : Профиздат, 1946. – 248 с.
304037
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Перераб. изд. – Москва : Советский писатель, 1954. – 428 с.
304038
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Перераб. изд. – Молотов : Книжное издание, 1955. – 392 с.
304039
  Шадаев А.И. Волшебный камень / А.И. Шадаев. – Улан-Удэ, 1959. – 87с.
304040
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 375 с.
304041
  Асанов Н.А. Волшебный камень : романы / Н.А. Асанов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 687 с.
304042
  Гарнер А. Волшебный камень / А. Гарнер. – М., 1994. – 352с.
304043
  Скайлис А.А. Волшебный ключ : юмористические рассказы / А.А. Скайлис. – Москва : Советский писатель, 1978. – 184 с.
304044
  Грешнов М.Н. Волшебный колодец / М.Н. Грешнов. – М., 1974. – 175с.
304045
   Волшебный колодец.. – Махачкала, 1983. – 182с.
304046
  Ростовцев М.И. Волшебный край : (Крымские зарисовки). Пособие для учащихся / М.И. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1977. – 160с.
304047
   Волшебный край... : сто стихотворений о Крыме / [сост. П.А. Дегтярев ; худож. Ю.Н. Белькович]. – Симферополь : Крым, 1969. – 280 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
304048
  Ершов Волшебный кристалл / Ершов, ЛФ. – М, 1987. – 206с.
304049
  Росин А.М. Волшебный круг манежа / А.М. Росин. – Минск, 1985. – 141с.
304050
   Волшебный лес. – М., 1974. – 270с.
304051
  Прем Чайя Волшебный лотос. / Прем Чайя. – М., 1958. – 106с.
304052
   Волшебный мертвец.. – 2-е изд. – М., 1958. – 159с.
304053
  Федотов Г.Я. Волшебный мир дерева: кн. для уч-ся / Г.Я. Федотов. – М., 1987. – 240с.
304054
  Усов В.В. Волшебный мир рекламы / В.В. Усов, Е.В. Васькин. – М., 1982. – 205с.
304055
  Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: книга для уч. / В.М. Пасютинская. – М., 1985. – 222с.
304056
  Лукин А.В. Волшебный мост : стихи и поэмы / Аркадий Лукин; перевод. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1974. – 55 с.
304057
  Полякова К.И. Волшебный орешек: сказки. Рассказы / К.И. Полякова. – Х., 1986. – 143с.
304058
  Боносский Ф. Волшебный папоротник / Ф. Боносский. – Москва, 1961. – 713с.
304059
  Рыбак Й. Волшебный прутик / Й. Рыбак. – Москва : Прогресс, 1978. – 368 с.
304060
  Осокин В.Н. Волшебный резец / В.Н. Осокин; Коненков С.Т. – М., 1981. – 175с.
304061
  Коль-Ларсен Волшебный рог / Коль-Ларсен. – М., 1962. – 156с.
304062
  Хейнесен В. Волшебный свет. / В. Хейнесен. – М., 1961. – 110с.
304063
  Ким Ю.Ч. Волшебный сон / Ю.Ч. Ким. – М, 1990. – 300с.
304064
   Волшебный туроператор - GIN Tour // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 32-33
304065
  Албычев П.В. Волшебный фонарь / П. Албычев. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 32 с. – (Прикладная наука и техника. Заочные курсы по техническим навыкам / под ред. А. У. Зеленко)
304066
  Ямпольский Б.С. Волшебный фонарь : Поесть рассказы миниатюры / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 303с.
304067
  Казакова Л.С. Волшебный фонарь / Л.С. Казакова. – Рига : ЛИЕСМА,, 1973. – 155 с.
304068
  Гужель А.М. Волшебный фонарь : стихи / А.М. Гужель; пер. с молд. М.Фильштейна. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с.
304069
  Райнов Б. Волшебный фонарь / Б. Райнов. – М, 1986. – 510с.
304070
   Волшебный фонарь, или Зрелище с.-Петербургскхи расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими. – М., 1988. – 187с.
304071
  Ямпольский Б.С. Волшебный фонарь. / Б.С. Ямпольский. – Москва, 1967. – 275с.
304072
  Чурсин Ф.А. Волшебный хлеб / Ф.А. Чурсин. – Тюмень, 1963. – 63с.
304073
  Панкратов Ю.И. Волшебный хлеб / Ю.И. Панкратов. – М., 1983. – 287с.
304074
   Волшебный цветок. – М., 1987. – 414,1с.
304075
  Вергелис А.А. Волшебство : стихи и поэмы / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1985. – 207 с.
304076
  Шкаруба Л.М. Волшебство восточной миниатюры // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 31-36.
304077
  Кончаловская Н.П. Волшебство и трудолюбие. / Н.П. Кончаловская. – М., 1989. – 317с.
304078
  Иванов К.К. Волшебство музыки. / К.К. Иванов. – М., 1983. – 160с.
304079
  Тарасов Л.М. Волшебство оперы / Л.М. Тарасов. – Л., 1979. – 192с.
304080
  Тарасов Л.М. Волшебство оперы / Л.М. Тарасов. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев, 1989. – 332с.
304081
  Разгон Л.Э. Волшебство популяризатора / Л.Э. Разгон. – М, 1966. – 159с.
304082
  Герцензон Б.М. Волшеник русских шашек / Б.М. Герцензон, С.С. Гершт. – Л., 1991. – 171с.
304083
   Волыниты. – К., 1931. – 36с.
304084
   Волынка // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С.71-77.
304085
   Волыно-Подольская плита = Volyn-Podolian plate : геофизика, глубинные процессы / [В.В. Гордиенко и др. ; НАН Украины, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина]. – Киев : Наукова думка, 2012. – 197, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. : с. 185-194. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1131-1
304086
  Каретников С. Волынская губерния : географическо-исторический очерк / С. Каретников. – 1-е изд. – Ковель : Типо-Литография М. Айзенберга, 1905. – 92 с.
304087
  Каретников С.М. Волынская губерния : географическо-исторический очерк губернии. В связи с историей Малороссии и Западной России в XVII и XVIII веках / С.М. Каретников. – 3-е испр. и доп. изд. – Почаев : Тип. Поч.-Усп. Лавры, 1912. – 131, [7] с.
304088
  Бекетов В. Волынская новь / В. Бекетов. – Киев, 1957. – 44с.
304089
  Корецкий Л.М. Волынская область УССР (экономико-географическая характеристика) : Автореф. ... канд. зкон. наук / Корецкий Л.М. – Издане Киевской Коммиссии для разбора древних актов. – Киев, 1949. – 24 с.
304090
  Менчиц В. Волынская повесть про " Шукай-добро" господаря / В. Менчиц, 1876
304091
  Менчиц В. Волынская повесть про " Шукай-добро" господаря / В. Менчиц, 1876
304092
   Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА. Документальная фотовыставка : Каталог документальной фотовыставки "Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА" / [Всеукр. обществ. орг. "Правозащитное обществ. движение "Русскоязычная Украина" ; Т-во увековеченья памяти жертв преступлений украинских националистов (Польша)]. – Киев : [Б.и], 2010. – 272 с. : ил., портр., карты
304093
  Лукомский Г.К. Волынская старина : (описание памятников старинной архитектуры) / Г.К. Лукомский. – Киев, 1913. – [44] с., 22 л. ил. : 2 рис. в тексте


  отдельный оттиск из журнала "Искусство Южной России", доб. 15 ил., изд. в количестве 35 экземпляров.
304094
  Царук Я. Волынская трагедия: свидетельства очевидцев // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 285-288. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
304095
  Антонович В.Б. Волынская тревога 1789 года / В. Антонович. – Изд. Киевской Коммиссии для разбора древних актов. – Киев : Тип. Акционерного О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 99 с.


  На примірнику № 44209 підпис: А. Оглоблін, 1917. XII
304096
  Руссов С. Волынские записки сочиненные Степаном Руссовым в Житомире. – Санкт-Петербург : Печатано в Императорской Типографии, 1809. – 196 с. + Карта Волыни до прибытия в оную потомков Рюриковых


  Код-Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням.
304097
  Руссов С.В. Волынские записки, сочиненные Степаном Руссовым в Житомире. – Санкт-Петербург : Печатано в Императорской типографии, 1809. – [6], IV, XX, 196 с. : 3 карты


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
304098
  Грушевский М.С. Волынский вопрос 1097-1102 гг / М. Грушевский. – Отт. из журн. "Киевская старина". – Киев : Тип. Г.Т. Корчак Новицкого, 1891. – 37 с.
304099
   Волынский истоpико-аpхеологический сбоpник. – Изд. Распоpяд. ком. Волын. Цеpковно-Аpхеол. О-ва. – Почаев ; Житомир : Тип. и литогp. М. Дененмана ; Тип. Почаев. Успен. Лавры
Вып. 1. – 1896. – [219] с. pозд. паг. – В изд. 3 укp. наp. песни на укр. яз. - Ост. матеpиалы на pус., цеpковнославян., польск., латин. яз.


  Из содржания: Песни пpо польское восстание 1863 года [в т. ч. 3 укp. наp. пісні]. - Ост. матеpиалы на pус., цеpковнославян., польск., латин. яз.
304100
   Волынско-Галицкая Летопись [1205-1292 гг.] / Галицко-Русская Матица ; Издал и объяснил [авт. послесловия] А.С. Петpушевич. – Львов : В книгопечатне Ставpопиг. Ин-та, под заpядом Стефана Гучковского
Вып. 2. – 1872. – С. 97-146, [2]. – Текст летописи на церковнослав. яз.
304101
  Лукаш И.С. Волынцы / Иван Лукаш; Врем. ком. Гос. думы. – Петроград : Изд. Освобожденная "Россия" ; Гос. тип., 1917. – 28 с.
304102
  Тыл И.К. Волынщик из Стракониц / И.К. Тыл. – Москва, 1953. – 107с.
304103
  Федорчук Я.П. Волынянин / Ярослав Федорчук. – Киев : Міленіум. – ISBN 966-8547-89-6
Кн. 1 : Детство и юность. – 2009. – 175, [1], XXIV с. : ил., фотоил.
304104
  Харчук Б.Н. Волынь / Б.Н. Харчук. – Москва
1. – 1960. – 357 с.
304105
  Харчук Б.Н. Волынь / Б.Н. Харчук. – Москва
2. – 1963. – 448 с.
304106
  Харчук Б.Н. Волынь : роман / Борис Харчук ; авт. пер. с укр. Дмитрия Седых. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1966. – 431 с.
304107
   Волынь. – Переизд. с изд. 1888 г. – Ужгород : Закарпаття, 1988. – XII, [415] с. разд. паг. – Тит. л. ориг. : Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края: c Высочайшего соизволения изд. при М-ве внутр. дел П.Н. Батюшковым : c 2-мя хромолитогр. и 69-ю грав. - В предисл.: Тр. принадлежит проф. Киев. дух. акад. Н.И. Петрову


  На авантит.: З нагоди 100-річчя Волинської епархії перевидання книги благословляю. Варфоломій, єпископ Волинський і Луцький
304108
  Петров Н.И. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. – С.-Петербург : Типография Товарищества "Общественная польза", 1888. – С. I-XV, 288 с., 127 с.
304109
  Кристенсен К. Волю Україні : Розповідь про Миколу Радейка / К. Кристенсен. – Київ : Смолоскип, 1999. – 186 с. – ISBN 966-7332-17-9
304110
  Сацький П. Волюнтаризм Хрущова чи здоровий глузд? Про інтеграцію Криму до УРСР у повоєнні роки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 13


  "Багаторічна підготовка окупації Російською Федерацією українського Криму у 2014 р. супроводжувалась інформаційною обробкою, під час якої у свідомість як російського, так і українського споживача інформпродукту було вкинуто численні міфи. ...
304111
  Скороварова Є.В. Волюнтаристський концепт ідеології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 136-138
304112
  Губенко И.Г. Волютное положение франции / И.Г. Губенко. – М, 1960. – 132с.
304113
   Воля : тижневик. – Відень
Т. 2, ч. 4, 23 серпня 1919. – 1919. – С. 145-192
304114
   Воля : тижневик. – Відень
Т. 3, ч. 3, 20 вересня 1919. – 1919. – С. 97-144
304115
   Воля : тижневик. – Відень
Т.1, ч. 3, 17 січня 1920. – 1920. – С. 97-144
304116
  Горчивкін М.Ст. Воля / М.Ст. Горчивкін. – К., 1960. – 352с.
304117
  Шкляревский И.И. Воля / И.И. Шкляревский. – М., 1972. – 144с.
304118
  Теппеев А.М. Воля : роман / Алим Теппеев ; пер. с балкар. И.Каримова. – Москва : Современник, 1986. – 282 с.
304119
  Коновалов Г.И. Воля / Г.И. Коновалов. – Москва
1. – 1989. – 411с.
304120
  Коновалов Г.И. Воля / Г.И. Коновалов. – Москва
2. – 1989. – 491с.
304121
  Решетник М.Д. Воля // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 581. – ISBN 966-316-069-1
304122
  Притула Д. Воля : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 25-29. – ISSN 0321-1878
304123
  Рибо Т. Воля в ее нормальном и болезненном состояниях. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 1900. – 160с.
304124
   Воля воды // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 46-47 : Фото
304125
  Котирло В.К. Воля гартується змалку. / В.К. Котирло. – К, 1975. – 48с.
304126
  Хамітов Н. Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 13-18. – ISSN 2078-1016
304127
  Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление : (Очерки теории, философии и психологии права) / В.А. Ойгензихт. – Душанбе : Дониш, 1983. – 256 с.
304128
  Корнилов К.Н. Воля и ее воспитание / К.Н. Корнилов. – Москва, 1957. – 24 с.
304129
  Селиванов В.И. Воля и ее воспитание / В.И. Селиванов. – М, 1976. – 63с.
304130
  Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. : Автореф... Доктора филос.наук: / Селиванов В.И.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 32 с.
304131
  Костенко Александр Николаевич Воля и сознание преступника (исследование с применением принципа натурализма) : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.08 / Костенко Александр Николаевич; НАНУ. Ин-т государства и права. – Киев, 1995. – 325л. – Бібліогр.:л.303-325
304132
   Воля и характер. – М., 1959. – 32с.
304133
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 1995
304134
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 1996
304135
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 2. – 1996
304136
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 3. – 1996
304137
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 4. – 1996
304138
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 2. – 1997
304139
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 3. – 1997
304140
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 4. – 1997
304141
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 1998
304142
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 2. – 1998
304143
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 3. – 1998
304144
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 4. – 1998
304145
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 1999
304146
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 2000
304147
   Воля і Батьківщина : український часопис / Укр. Нац. Фронт ; Львів. обл. орг. Конгресу Укр. Націоналістів ; голов. ред. І. Губка. – Львів : Афіша, 1964-
№ 1/2 (35-36/51-52). – 2010. – 319, [1] с. – Журн. у 1964-1966 рр. вийшло 16 самовидавних чисел та відновлений у 1995 р.
304148
  Скиданов К.В. Воля і волевиявлення в правочині : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скиданов Костянтин Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
304149
  Крушинська Олена Воля і кава для Європи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 144-149 : фото
304150
  Ковтун Н. Воля і необхідність в інтерпретації Фоми Аквінського // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 115-123. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
304151
  Пасюк М.С. Воля і природа у філософії Поля Рікера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 193-195
304152
  Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн Воля і самоомана в контексті діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
304153
  Костенко О.М. Воля і свідомість злочинця (дослідження з застосуванням принципу натуралізму : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.08 / Костенко О. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1995. – 45л.
304154
  Канівець А. Воля і смерть у повстанській республіці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 16


  "5 грудня, напередодні Дня Збройних сил України, на екрани виходить фільм "Чорний ворон" за однойменним романом Василя Шкляра. Режисер стрічки - Тарас Ткаченко, у ролях - Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Андрій Мостренко, Олексій Тритенко, Азізбек ...
304155
  Марден О. Воля і успіх / О. Марден ; пер. В. Приходько. – Вид. 3-тє. – [б. м.] : На чужині, 1947. – 108, [3] с.
304156
  Антонов И.П. Воля к жизни : док. повесть / И.П. Антонов, Б.В. Моисеев, В.Е. Невский. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 180 с.
304157
  Гнедаш Т.К. Воля к жизни / Т.К. Гнедаш. – К, 1988. – 155с.
304158
  Павленко В.И. Воля к жизни. / В.И. Павленко. – Фрунзе, 1989. – 299с.
304159
  Фуко М. Воля к истине по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. – Москва : Магистериум-Касталь, 1996. – 447с. – ISBN 5-85374-006-7
304160
  Атоян О.Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания = The liberty to law. Investigation of machnovshchina and national legal-consciousness : монография / О.Н. Атоян ; Мин-во внутренних дел Украины, Луганская акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск, 2003. – 530 с. – (История права). – ISBN 966-8129-10-5
304161
  Игина З.А. Воля к тайне как топос готической традиции: принципы языковой реализации в нарративной коммуникаии (на материале рассказа Э. Уортон "Afterward") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 60-66. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
304162
  Иванников В.А. Воля как продукт общественно-исторического развития человечества / В.А. Иванников, В.Н. Шляпников // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 111-121. – ISSN 0205-9592
304163
  Рыльский М.Ф. Воля народа / М.Ф. Рыльский. – 1954. – Москва : Советский писатель. – 132 с.
304164
  Нижечек В.И. Воля народа, возведенная в закон / В.И. Нижечек. – Иркутск, 1975. – 127с.
304165
  Эренбург И.Г. Воля народов / И.Г. Эренбург. – М, 1953. – 31с.
304166
  Сгибнев А.А. Воля рождается в борьбе. / А.А. Сгибнев. – М., 1959. – 72с.
304167
  Багінський В.В. Воля соціальна / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 65. – ISBN 966-642-073-2
304168
  Зеленський В.М. Воля та волевиявлення крізь призму припинення трудових правовідносин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 44-46. – ISBN 978-617-7625-74-1
304169
  Рогощенков И.К. Воля творить жизнь: утв. нравственности как основы счастья. / И.К. Рогощенков. – Петрозаводск, 1979. – 198с.
304170
  Богдан О.В. Воля твоя / О.В. Богдан. – К, 1997. – 86с.
304171
  Гайвас Я. Воля ціни не має / Ярослав Гайвас. – Торонто : Срібна сурма, 1971. – 312 с.
304172
  Білокобильський О. Воля чи розум, або що таке штучний інтелект? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 58-64. – ISSN 1810-2131
304173
  Ковтун Н.М. Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 118-128. – ISSN 2072-1692
304174
  Ковтун Н.М. Воля як основа соціальної активності : теоретико-методологічний аналіз : монографія / Ковтун Наталія. – Житомир : Євенок О.О., 2014. – 290, [1] с. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 271-290. – ISBN 978-617-7265-08-4
304175
  Ковтун Н. Воля як основа соціальної активності пассіонарія у контексті концепції етногенезу Льва Гумільова // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 132-138
304176
  Хуторна-Куляєва Воля як процесуальна характеристика соціальних відносин // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 25-29
304177
  Іщенко Є. Воля, вибір, смерть як філософські категорії у творчості Т. Шевченка і В. Стуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз творчості Тараса Шевченка і Василя Стуса. Розглянуто філософські проблеми волі, смерті, а також концепти поет і бог, поет і Україна, поет і смерть.
304178
  Басов М.Я. Воля, как предмет функциональной психологии / М.Я. Басов. – Питербург : Начатки Знаний, 1922. – 115 с. – (Наука, литература, искусство)
304179
  Авраменко О.М. Воля, мужність, подвиг / О.М. Авраменко. – Киев : Радянська школа, 1989. – 88 с. – (Бібліотека учня)
304180
   Воля, смелость, дружба. – М., 1963. – 295с.
304181
  Гоноболин Ф.Н. Воля, характер, деятельность / Ф.Н. Гоноболин. – Минск, 1966. – 212с.
304182
  Брудный А.А. Воля, эго и очевидность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 67-74. – ISSN 0042-8744
304183
  Лапшин В.М. Воля: стихотворения и поэмы / В.М. Лапшин. – М., 1986. – 107с.
304184
  Преображенский С.А. Вольная борьба. / С.А. Преображенский. – М., 1967. – 127с.
304185
  Сапожников В.К. Вольная жизнь / В.К. Сапожников. – М., 1977. – 271с.
304186
  Семенов Г.В. Вольная натаска / Г.В. Семенов. – М., 1978. – 271с.
304187
  Куклина Е.А. Вольная поэзия в Сибири. / Е.А. Куклина. – Новосибирск : Наука, 1977. – 173 с.
304188
  Михеева С.И. Вольная птица / С.И. Михеева. – М., 1964. – 163с.
304189
   Вольная русская печать в Российской публичной библиотеке. – Петербург, 1920. – 330с.
304190
   Вольная русская поэзия второй половины Х1Х века. – Л., 1959. – 886с.
304191
   Вольная русская поэзия второй половины ХVІІІ - первой половины Х1Х века. – 2-е изд. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 920 с. – (Б-ка поэта)
304192
   Вольная русская поэзия ХVIII-Х1Х веков : :в 2-х томах : сборник стихотворений. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1. – 1988. – 624с.
304193
   Вольная русская поэзия ХVIII-Х1Х веков : в 2-х т. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1988. – 718с.
304194
   Вольная русская поэзия ХVІІІ - Х1Х. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 620 с.
304195
  Яковлев Н.Н. Вольная школа науки и просвещения / Н.Н. Яковлев. – Л, 1990. – 131с.
304196
  Мартышин О.В. Вольний Новгород / О.В. Мартышин. – Москва : Российское право, 1992. – 384 с. – ISBN 5-7260-0212-1
304197
  Гладков Ф. Вольница / Ф. Гладков. – М, 1951. – 552с.
304198
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – Рига, 1951. – 460с.
304199
  Гладков Ф.В. Вольница : роман / Ф.В. Гладков. – Москва : Советский писатель, 1957. – 539 с. : 17 л. ил.
304200
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – Москва : Художественная литература, 1971. – 535с.
304201
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – М, 1985. – 544с.
304202
  Козловский Я.А. Вольница / Я.А. Козловский. – М, 1986. – 127с.
304203
  Куликов Б.Н. Вольница: Стихотворения и поэма. / Б.Н. Куликов. – М., 1984. – 143с.
304204
  Хрилев Л.С. Вольницы ветка зеленая / Л.С. Хрилев. – М, 1991. – 204с.
304205
  Михайлюта О.О. Вольниця : Кіноповість, драма, оповідання, вірші, публіцистика / Олександр Михайлюта. – Київ : Український письменник, 1998. – 544с. – ISBN 5-333-01515-5
304206
  Радіщев О.М. Вольність / О.М. Радіщев. – Київ, 1949. – 26с.
304207
  Радіщев О.М. Вольність / О.М. Радіщев ; пер. з рос.Миколи Терещенка. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 31 с.
304208
  Беленький М.С. Вольнодумец Акоста / М.С. Беленький. – Москва : Мысль, 1984. – 127с.
304209
  Стороженко Н.И. Вольнодумец эпохи возрождения : [Критика об Этьене Доле]. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1897. – 24 с. – Отд. оттиск. - Конволют. Переплет. с: Жизнь Джордано Бруно / Э. Радлов ; Политическое миросозерцание эпохи Возрождение / Е. Трубецкой ; Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1 / П.В. Безобразов


  Содержание конволюта: 1. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1. Биография Михаила Пселла : Исследование П.В. Безобразова / П.В. Безобразов. - Отд. оттиск из: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских ...
304210
  Базанов В.Г. Вольное общество любителей российской словесности / Базанов В.Г. – Петрозаводск : ГОСИЗДАТ, 1949. – 422 с.
304211
  Паина С.Б. Вольное общество учреждения училищ взаимного обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Паина С.Б.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1953. – 24 с.
304212
  Василенко С. Вольное поселение : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 5-7
304213
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в период разложения и кризиса феодально-крепоснической системы в России. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орешкин В.В.; Моск.ордена Ленана и орденаТруд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 17л.
304214
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в России 1765-1917 / В.В. Орешкин. – М., 1963. – 196с.
304215
  Паламарчук О.І. Вольному - воля, спасенному - рай / О.І. Паламарчук. – К, 1991. – 125с.
304216
  Маршинина Т.И. Вольному - воля... / Татьяна Маршинина // Имя / В.А. Суханова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. – (Молодые голоса). – ISBN 5-235-00761-1
304217
  Шугаев В.М. Вольному воля: повести, рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1977. – 414с.
304218
  Юдин А.П. Вольнонаемные рабочие на капиталистических мануфактурах и фабриках накануне падения крепостного права. (По материалам Владимирской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Юдин А.П.; Академия обществен. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
304219
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков / Д.И. Эварницкий-Яворницкий // Очерки по истории запорожских козаков и Новороссийского края / Д.И. Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1889. – 385 с., 3 л. карт., план.
304220
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков : Ист.-топогр. очерк / Д.И. Эварницкий-Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1890. – 385 с., 3 л. карт., план
304221
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков : [Описание земель запорож. козаков] / Д.И. Эварницкий. – Санкт-Петербург : Типо-лит. и фот. П.И. Бабкин, 1898. – [4], 406, IV с., 3 л. карт. – Библиогр. в примеч.
304222
  Радищев А.Н. Вольность : ода : [Сочинение Александра Николавевича Радищева] / А.Н. Радищев. – Санкт-Петербург : Academia, 1906. – 23 с. – Вых. дан. на обл.


  Текст напеч. по рукописи, полученной от П.А. Радищева
304223
  Радищев О.М. Вольность / О.М. Радищев. – К., 1952. – 32с.
304224
  Кадыров П. Вольность : повести, рассказы / Примкул Кадыров; пер. с узбек. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 276 с.
304225
  Пушкин А.С. Вольность / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 315с.
304226
  Селевич Ю.Л. Вольные каменщики: масонство в его прошлом и настоящем // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 4. – С. 59-66
304227
  Семенов А.М. Вольные кони / А.М. Семенов. – Иркутск, 1991. – 220с.
304228
  Смирнов Н.М. Вольные люди Западных губерний, живущие на владельческих землях и узаконения, относящиеся до их устройства / Изд. Н. Смирнова (ст. нотариуса Ковен. окр. суда). – Ковно (Каунас) : Изд. Н. Смирнова ; В тип. Губ. правления, 1885. – 62 с.
304229
  Дановская З.Н. Вольные мастера / З.Н. Дановская. – Москва, 1959. – 64с.
304230
  Петропавловская Юлия Вольные мигранты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 30-31 : фото
304231
  Зотов А.В. Вольные птицы / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1965. – 115с.
304232
  Симоненок В.Н. Вольные ритмы / В.Н. Симоненок. – М., 1966. – 122с.
304233
  Злотников Н.М. Вольные странствия / Н.М. Злотников. – М., 1989. – 30с.
304234
   Вольные упражнения. – Москва, 1958. – 176с.
304235
  Смолевский В.М. Вольные упражнения мужчин / В.М. Смолевский. – М., 1976. – 103с.
304236
  Кашежева И.И. Вольный аул / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1962. – 156с.
304237
  Гильдебрандт О. Вольный город Данциг / О. Гильдебрандт. – М., 1930. – 103с.
304238
  Осоргин М.А. Вольный каменщик / М.А. Осоргин. – М., 1992. – 336с.
304239
  Гридин Г.И. Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – 269,2с. – В изд. также: Простые дни : рассказы / А. И. Степанов
304240
  Немирович-Данченко В.И. Вольный Шамхарь : роман из Кавказской войны, с рисунками, переделанный для старшего возраста / Вас. Немирович-Данченко. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 232 с., 12 л. ил. : ил.
304241
  Ковтун Н. Вольова регуляція соціальної активності у контексті проблеми консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 28-32


  "У статті досліджено специфіку виявлення вольового начала у соціальній активності особи й особистості як суб’єктів суспільних перетворень. Значна увага у дослідженні присвячена аналізу перетворюючої діяльності пасіонарної особистості як суб’єкта ...
304242
  Гаврилов М.І. Вольовий початок влади // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.84-92
304243
  Ковтун Н.М. Вольовий характер політичної активності суб"єктів суспільних перетворень // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 193-202. – ISSN 2072-1692


  У статті проаналізовано вольові аспекти політичної активності на індивідуальному і суспільному рівнях. Особлива увага у дослідженні зосереджена на визначенні змісту та форм політичної активності (автономної та мобілізаційної, конвенційної та ...
304244
  Джонсон Б. Вольпоне или Хитрый Лис / Б. Джонсон. – Москва, 1954. – 191с.
304245
   Вольск. Памятные места. – Саратов, 1967. – 108 с.
304246
   Вольт-амперометрическое определение Мо (VI) с помощью модифицированного углеситаллового электрода / О.Ю. Наджафова, Т.С. Рожанчук, В.Н. Зайцев, В.В. Шевченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 59-64. – ISSN 0041-6045


  Исследованы вольт-амперометрические (ВА) характеристики углеситаллового электрода (УЭ), модифицированного композитным покрытием на основе диоксида кремния и органических полиэлектролитов (УЭ SiO2-ПЭ) - полидиметилдиаллиламмоний хлорида (ПДМДА), а также ...
304247
  Георгиу В.Г. Вольт-фарадные измерения параметров полупроводников / В.Г. Георгиу. – Кишинев, 1987. – 63 с.
304248
  Самарин М.С. Вольт, ампер, ом и другие : Единицы физических величин в технике связи / М.С. Самарин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 184 с.
304249
  Околотин В.С. Вольта / В.С. Околотин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 10 (669))
304250
   Вольтамперометрические сенсоры на основе гель-композитов, содержащих углеродные нанотрубки и ионную жидкость / Л.К. Шпигун, Н.А. Исаева, Е.Ю. Андрюхина, П.М. Камилова // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва, 2016. – Т. 71, № 8. – С. 846-855. – ISSN 0044-4502
304251
   Вольтамперометрическое определение таллия в монокристаллах NaI:(Tl), CsI:(Tl) с повышенным содержанием допанта / Е.П. Кисиль, Л.И. Филиппович, В.В. Варченко, К.Н. Беликов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 125-129. – ISSN 1991-0290


  Разработана методика определения таллия, основанная на регистрации его катодных вольтамперограмм в ацетатно-аммонийном буферном растворе (рН 4.8) в присутствии комплексона III методом переменнотоковой вольтамперометрии со стационарным ртутным ...
304252
  Тимошук С.В. Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у сумісній присутності / С.В. Тимошук, Г.Д. Г.Д. Левицька // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
304253
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Бойко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
304254
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Дис...канд.хімічн.наук:02.00.02 / Бойко Віра Іванівна; МОіНУ;Черкаськ.держ.ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2001. – 140л. + Додатки:л.138-140. – Бібліогр.:л.127-137
304255
  Заскальна А.В. Вольтамперометричне визначення меламіну // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 101
304256
  Плотиця С.І. Вольтамперометричне визначення місцевих анестетиків групи амідів з попередньою дериватизацією : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Плотиця Сергій Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
304257
  Бойко В.І. Вольтамперометричне дослідження деяких вітамінів групи В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Хімія ; вип. 36)


  Дану роботу присвячено дослідженню електронного походження тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду, піридоксол гідрохлориду та розробці методик їх вольтамперометричного визначення.
304258
   Вольтамперометричний сенсор для визначення мальтози у пиві / А.А. Корній, В.В. Саська, В.В. Лісняк, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 116. – ISBN 978-617-7824-30-4
304259
  Тананайко О.Ю. Вольтамперометричні ензимосенсори на основі планарних електродів, модифікованих біокомпазитними SiO2 плівками // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 110. – ISBN 978-617-7824-30-4
304260
   Вольтамперометрия органических и неорганических соединений. – М., 1985. – 248с.
304261
  Каплан Б.Я. Вольтамперометрия переменного тока / Б.Я. Каплан. – М., 1985. – 264с.
304262
  Серебренникова Н.В. Вольтамперометрия. / Н.В. Серебренникова. – Кемерово, 1987. – 75с.
304263
  Городыский А.В. Вольтамперометрия. Кинетика стационарного электролиза / А.В. Городыский. – К., 1988. – 172с.
304264
  Гончарова Т.Н. Вольтер - историк Северной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 183-189. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
304265
  Засулич В.И. Вольтер / В.И. Засулич : Пантеон, 1909. – 195 с.
304266
  Лансон Г. Вольтер : [Крит.-биогр. очерк] / Г. Лансон ; Пер. с фр. О.В. Леновой и Фред. Педенон, под ред. и с предисл. пр.-доц. Моск. ун-та гр. де Ла-Барт. – Москва : А.А. Карцев, 1911. – [2], VIII, 3-194 с., 1 л. портр. – Библиогр.: с. 192-193 и в примеч.
304267
  Коган П.С. Вольтер / П.С. Коган. – Харьков, 1931. – 32 с.
304268
  Державин К.Н. Вольтер / К.Н. Державин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1946. – 483 с. : 16 л. ил.
304269
   Вольтер. – Москва ; Лениград., 1948. – 499 с.
304270
  Артамонов С.Д. Вольтер : критико-биогр. очерк / С. Артамонов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 172 с.
304271
  Сигал Н.А. Вольтер / Н.А. Сигал. – Л-М, 1959. – 150с.
304272
  Акимова А.А. Вольтер / Акимова А.А. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 448 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий / М. Горьким ; вып. 13(489))
304273
  Кононенко Т.П. Вольтер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 325-326. – ISBN 966-316-069-1
304274
   Вольтер Алексей Александрович. Выставка произведений. Москва. 1975.. – М., 1975. – 24с.
304275
   Вольтер в изобразительном искусстве : каталог выставки из фондов Государственного Эрмитажа. – Ленинград : Ротапринт, 1978. – 43 с.
304276
  Шелковникова Е. Вольтер и "фанфароны порока" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 46-57. – ISSN 1812-867Х
304277
  Артамонов С.Д. Вольтер и его век : кн. для учащихся / С.Д. Артамонов. – Москва : Просвещение, 1980. – 223 с. : ил.
304278
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1907. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.
304279
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1912. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.


  В РГБ есть электр. ресурс
304280
  Кузнецов В.Н. Вольтер и философия французского просвещения XVIII века. / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1965. – 276с.
304281
   Вольтер по Коллини, Ваньеру, Штраусу и др. : [Биография] / Пер. с нем. И. Андреева ; Ред. Д. Протопопова. – Санкт-Петербург : Знание, 1899. – [2], 150, IV с.
304282
  Приймак Т. Вольтер про Мазепу та Україну початку XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 1 (538), січень - лютий. – C. 46. – ISSN 0130-5247
304283
  Соколов В.В. Вольтер. / В.В. Соколов. – М,, 1956. – 34с.
304284
   Вольтер. Статьи и материалы. – Ленинград, 1947. – 224 с.
304285
  Запашный В.М. Вольтижная акробатика / В.М. Запашный. – М, 1961. – 132с.
304286
  Маргачев З.В. Вольтиметры одиночных импульсов / З.В. Маргачев. – М., 1967. – 112с.
304287
   Вольтова дуга : антологія : 50 українських поетів / [упоряд. А. Цвід]. – Київ : Український письменник, 2016. – 242, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-579-517-9


  В змісті авт.: Ліна Костенко, Василь Симоненко Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Олійник, Микола Вінграновський, Петро Перебийніс, Роман Лубківський, Петро Засенко, Василь Стус, Ігор Калинець, Василь Голобородько, Віра Вовк, Емма Андієвська, Юрій ...
304288
  Филев Б.А. Вольтовая дуга / Б.А. Филев. – М, 1974. – 221с.
304289
  Кушаков Ю.В. Вольф (Wolff) Христіан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 406-408. – ISBN 966-316-069-1
304290
  Гаухман М. Вольф Бейліс (1923 - 2001): історик на межі забуття // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 453-474. – ISSN 2078-659X
304291
  Володарский Э.Я. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-367-00489-2
304292
   Вольф Мойсей Михайлович (1882-1933) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1910-1930 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Т.Р. Грищенко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : ДНСГБ НААН, 2011. – 150 с. : іл. – Сер. засновано у 1998 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 43)
304293
  Нюрнберг М.В. Вольфганг-Амадей Моцарт. 1756-1791 : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Ленинград : Музгиз, 1957. – 103 с.
304294
  Черная Е.С. Вольфганг Амадей Моцарт / Е.С. Черная. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
304295
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
304296
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
304297
  Гецене Ц.М. Вольфганг Борхерт -- зачинатель прогрессивной западногерманской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Гецене Ц.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 19 с.
304298
   Вольфганг Борхерт (1921-1947) : Метод. мат-лы к вечеру, посвящ. 15-летию со дня смерти в помощь работникам библиотек. – Минск : [ Просвещение ], 1952. – 13 с.
304299
  Шиллер Ф.П. Вольфганг Гете : к столетию со дня смерти / Ф.П. Шиллер. – Москва ; Ленинград : госиздат худож. лит., 1932. – 56 с.
304300
  Холодковский Н.А. Вольфганг Гете, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Н.А. Холодковского ; С портретом Вольфганга Гете, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1902. – 94 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; Т. 119/53 (вып. 24))
304301
  Лахоткин Ю.В. Вольфрам-рениевые покрытия / Ю.В. Лахоткин, А.И. Красовский. – М, 1989. – 158с.
304302
  Белаш Ф.Н. Вольфрам / Ф.Н. Белаш. – М.-Л., 1947. – 36с.
304303
   Вольфрам. – Москва, 1969. – 42 с.
304304
  Мейстер А.К. Вольфрам в России / А.К. Мейстер. – Пг., 1920. – 19с.
304305
  Заморуев В.М. Вольфрам в стали / В.М. Заморуев. – М., 1962. – 199с.
304306
  Картинкин А.В. Вольфрам и молибден. Опыт их обработки в СССР / А.В. Картинкин. – М.-Л., 1932. – 48с.
304307
  Борщ Алла Николаевна Вольфраматы магния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Борщ Алла Николаевна ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 21 с.
304308
  Палицына С.С. Вольфраматы титана, циркония и гафния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Палицына С.С. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
304309
   Вольфрамвмісні складні фосфати К2М11W(ОРО4)2 (М11- Mg, Ni, Co) - геровалентно заміщені аналоги КТіОРО4 / Затовський, , В.І. Іваненко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер, Н.О. Шаркіна // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 27-31. – ISSN 0041-6045


  З використанням твердофазної взаємодії та розчин-розплавної кристалізації отримано вольфрамвмісні складні фосфати загального складу К2М11 W(OPO4)2 (М11 - Mg, Ni, Co). Синтезовані сполуки охарактеризовані методами порошкової рентгенографії та ...
304310
  Четырбоцкая И.И. Вольфрамит как индикатор и новый источник танталового сырья / И.И. Четырбоцкая. – М., 1972. – 132с.
304311
  Путцер Г. Вольфрамо-бериллиево-ниобиевая провинция плоскогорья Борборема. / Г. Путцер. – М., 1959. – 20с.
304312
  Іванов В.М. Вольфрамова мінералізація в областях докембрійсько-ранньофанерозойської тектоно-магматичної активізації / В.М. Іванов, М.А. Козар, Д.С. Гурський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-77. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості прояву тектоно-магматичної активізації та пов"язаної з нею вольфрамової мінералізації на Східноєвропейській, Південно-Американській, Африканській, Австралійській та Індостанській платформах. Охарактеризовано основні генетичні і ...
304313
  Лыонг Ни Вольфрамованадиевые гетерополисоединения селена (IV) и теллура (IV). : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Лыонг Ни; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
304314
  Розов Б.С. Вольфрамовая промышленность капиталистических стран : (Технико-экономический обзор) / Б.С. Розов. – Москва, 1963. – 58, [2] с.
304315
  Повилайтис М.М. Вольфрамоворудные формации и закономерности их размещения / М.М. Повилайтис. – Москва : Наука, 1981. – 283с.
304316
   Вольфрамовые месторождения, критерии их поисков и оценки. – Москва : Недра, 1980. – 255с.
304317
  Ходанович П.Ю. Вольфрамоносные березиты и локальный прогноз оруденения / П.Ю. Ходанович, О.К. Смирнова. – Новосибирск, 1991. – 207с.
304318
  Ляхович В.В. Вольфрамоносные граниты / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1989. – 255с.
304319
  Канівець А. Вона - Донбас. Жінка з ОРДЛО в ігровому кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 6-8. – ISSN 1562-3238


  "У традиційній системі уявлень жінка нерідко асоціюється із землею. Причому в двох значеннях: із землею (ґрунтом, життєдайною «землею-матінкою»), і з землею як певною територією, краєм/країною. В умовах війни такий символізм стає особливо актуальним: ...
304320
  Поклад Н. Вона - є // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 19


  Книга Ольги Бражник "Якщо вона є".
304321
  Салига Т. Вона - із вічності... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 серпня (№ 138)


  Статтю присвячено поетесі-дисидентці Ірині Калинець.
304322
  Левус С. Вона : новели; поезія // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 19-22
304323
  Спичка В. Вона близько 40 років присвятила роботі з кадрами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 123-124


  Біографія Петренко Олександри Іванівни - юриста, випускниці юридичного факультету Київського державного університету. В органах прокуратури України працювала з грудня 1966 р. до кінця 1996 р. Обіймала посади прокурора, старшого прокурора кадрового ...
304324
  Пархоменко О.І. Вона була мов іскра / О.І. Пархоменко. – Київ, 1966. – 251с.
304325
  Григорук М. Вона ввібрала з дня народження в себе нектар світових кільтур // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 10


  До 90-річчя з дня народження Віри Вовк.
304326
   Вона дійсно на це заслуговує, а ми їй безмежно зобов"язані! // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 45/46). – С. 1
304327
  Комариця М. Вона жила саме тут...(Жмуток спогадів про Марію Василівну Галушко) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 32-35. – ISSN 1561-6224
304328
  Гінда В. Вона загинула за національну ідею, а він - за неї // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 8-9


  Поетесу Олену Телігу стратили в Бабиному Яру.
304329
  Іршад Улла Хан Вона знагла померла не тому що: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 25. – ISSN 0320-8370
304330
  Гельмгольц Г. Вона любила спектри : [До 100-річчя від дня народження єдиної в Україні жінки академіка-фізика Антоніни Федорівни Прихотько] // Світ фізики : Науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 2006. – № 2. – С. 16-20
304331
  Нікітюк З. Вона малювала квіти // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 12 (172), грудень 2018 : Микола Голомша. – С. 82-85


  Про Катерину Білокур.
304332
  Орел О. Вона могла б стати творчою дочкою Лесі Українки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)


  Уперше вони зустрілися, коли юній поетесі з містечка Сміла, що на Черкащині, Олені Пашинківні (у літературу вона ввійде і залишиться в ній як Олена Журлива) було лише 14. Дівчина принесла Лесі, яка була для неї найвищим авторитетом, свої вірші.
304333
  Войтко А. Вона написала майбутнє. До 100-річчя від дня народження Катерини Ющенко, авторки першої в світі мови програмування високого рівня // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 1, 10


  "На початку цього року Сполучене Королівство проголосило людину-ікону ХХ століття. Хай як це дивно, але нею не стали В.Черчилль чи М.Тетчер, не стали королева Єлизавета ІІ чи Джон Леннон. Іконою визнали геніального математика й винахідника Алана ...
304334
  Ірванець Олександр Вона одна з наймолодших // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 108. – ISSN 0130-5212
304335
  Радченко О.М. Вона писала правду. "Щоденник контрреволюційного змісту" / шпальти підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Напередодні Дня вшанування пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років і 85-ї річниці геноциду українського народу у Верховній Раді України демонстрували підготовлену Українським інститутом національної пам"яті тематичну експозицію, в якій були ...
304336
  Диба А. Вона пише, як малює, а малює, як пише // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 16-17


  Етюд до портрета Ярослави Шекери. На спомин. З вересня 2003-го по травень 2010-го працювала асистентом кафедри китайської, корейської та японської філології (ця кафедра до 2005 року була кафедрою тюркології) Інституту філології КНУ. У 2007-му Ярослава ...
304337
  Сосюра В.М. Вона пішла : Цикл віршів: Спроба реконструкції / Володимир Сосюра; АН вищої школи України; Укладач: Черняков Борис Іванович. – Київ, 2005. – 63с.
304338
  Марчук Є. Вона показувала, як незалежність виглядає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 5


  Згадуючи Маргарет Тетчер.
304339
  Кулик Н. Вона створила "Поетичну педагогіку" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 1, 62-63. – ISSN 2219-5793
304340
  Науменко О. Вона танцювала : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)


  Надруковані оповідання: "Вона танцювала", "Чоловіче щастя", "Силуети на піску", "Жіноче щастя".
304341
  Зінкевич О. Вона унікальна - УГГ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 10


  До 40-річчя створення Української Гельсінської Групи.
304342
  Чегринець М. Вона хотіла, щоб її почули // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 55-60. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і творчий шлях співробітниці відділу систематизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у 40–80 роки XX ст., ветерана праці, маловідомого на той час, але неймовірно ...
304343
  Левенсон С.Н. Вонзникновение, изменение и прекращение правоотношений по найму жилого помещения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Левенсон С. Н.; Всес. юр. заоч. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
304344
  Хоткевич Г.М. Вони : Драматичний малюнок в 1 дії / Г. Хоткевич. – Львів : З друк. "Народової" (Манецких), 1909. – 40 с.


  На прим. печатка: Бібліотека Б. Грінченка
304345
  Хаустов В. Вони "наші" - Шульц, Вінклери, Штейни...Німецький внесок в історію Харкова // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 151-158. – ISSN 0130-1608
304346
  Гвазава-Санадзе Вони билися за Дніпро. / Гвазава-Санадзе. – Київ, 1977. – 142 с.
304347
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / В.Г. Дмитрук. – Луцьк : Вежа, 2002. – 230с. – ISBN 966-600-070-9
304348
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / Володимир Дмитрук. – 2-ге вид., доп. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. – 286с. – ISBN 966-8064-97-6
304349
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921-1939 рр.) / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-039-5
Т. 2. – 2006. – 382с.
304350
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941-1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся) / Волинськ. держ. ун-т ім. Л. Українки; Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-151-0
Т. 3. – 2006. – 404с.
304351
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 1072с. – ISBN 978-966-361-219-5
304352
  Кравець М.М. Вони боролись за возз"єднання / М.М. Кравець. – Львів : Каменяр, 1968. – 72 с.
304353
  Букет Є. Вони боронили державність на першому рубежі : (95-та річниця бою під Крутами) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 1


  22 роки поспіль ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка спільно з Міністерством оборони України, національно-демократичними організаціями і громадскістю Київа традиційно урочисто вшановують подвиг Героїв Крут на Аскольдовій могилі. На урочистому мітингу ...
304354
  Орлов В.В. Вони були акторами / В.В. Орлов, Г.Г. Натансон. – Киев, 1975. – 87с.
304355
   Вони були першими. – К., 1963. – 202с.
304356
  Круглова Л. Вони були першими // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 2


  У рамках проекту «Героїка української революції» в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходить виставка під назвою «Бій під Крутами», присвячена трагічним подіям 29 січня 1918 року. Подвиг загиблих тоді студентів ...
304357
  Кулик Н. Вони були першими // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "Сто років тому розпочав свою роботу Генеральний секретаріат освіти, який здійснив перші - найважливіші - державні кроки у справі українізації навчальних закладів".
304358
  Гриненко В. Вони були першими // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 27 червня (№ 25/26). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Першим ентузіастом ідеї скаутингу і щирим послідовником Баден-Пауелла в Російській імперії став Антон Гончаренко.
304359
   Вони були першими // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "Одним із найбільш героїчних і найбільш трагічних епізодів Української революції 1917–1921 років був знаменитий бій під залізничною станцією Крути. Цей бій став легендою вже у 1918-му році, за часів, коли відбувалося перепоховання вихованців Юнацької ...
304360
  Дубов В. Вони були першими [КМУ початок 1990-х років] // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 22-26. – ISSN 0130-7037


  Йдеться про М. Грушевського.
304361
   Вони були першими...Українські вчені і винахідники світової слави // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 30 : червень - жовтень. – С. 34-49
304362
  Круглова Л. Вони визволяли Київ // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  Музей історії університету та Рада ветеранів війни та праці в рамках святкування 70-річчя визволення Києва провели презентацію книг, присвячених Героям Радянського Союзу, які визволяли Київ та Україну - Пвлові Родіоновичу Романчуку ( колишній ...
304363
  Грабовський С. Вони визначили образ XX століття. Про визначних українських учених, технологів та інженерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 грудня (№ 226). – С. 4-5


  Про визначних українських учених, технологів та інженерів: Степана та Сергія Тимошенко, , Дмитра Іваненко, Сергія Корольова, Архипа Люльки, Михайла Кравчука, Віктора Глушкова.
304364
  Дереч Д. Вони випереджають час / Д. Дереч. – Львів, 1953. – 48с.
304365
  Лесич Віра Вони відпочивають. Вони - це українці : Подія. Виставка / Лесич Віра, Малєй Антоніна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 36-37 : Фото
304366
  Шолохов М. Вони воювали за Батьківщину : Розділи з роману / М. Шолохов. – Київ : Дніпро, 1960. – 179с. – (Мужність)
304367
  Шолохов М. Вони воювали за Батьківщину : розділи з роману / пер. з рос. / М. Шолохов. – Київ : Дніпро, 1975. – 203 с.
304368
   Вони вчать нас не боятися / розмову вели Іван Капсамун, Дмитро Кривцун, Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 153. – С. 4


  Експерти "Дня" - про вирок Кремля Сенцову і Кольченку. Що мають робити українська влада і вільний світ?
304369
   Вони дарують сонце людям. – Донецк, 1968. – 271с.
304370
  Таньшина А. Вони жили! : (до 110-річчя від дня народження академіка НАН України Б.Г. Лазарєва) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 50-53. – ISSN 1819-7329
304371
  Ютеш Д. Вони з Крисанти. / Д. Ютеш. – К., 1962. – 252с.
304372
  Волиняк П. Вони з України, але й ми не з Японії... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 149, червень : червень. – С. 1-8, 19-25


  Перебування Державного ансамблю танцю України під керівництвом П. Вірського в Канаді.
304373
  Мельничук Г. Вони загинули за перемогу. Пам"ятники авіаторам і морякам, студентам і в"язням концтаборів у різних районах міста нагадують про трагічні часи війни // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2013. – 4 листопада (№ 44). – С. 4-5


  Про пам"ятник студентам і викладачам Київського університету, що вирушили на фронт. Пам"ятник встановлено в 1985 році на території ботанічного саду ім. Фоміна.
304374
  Смалига М. Вони загинули у Панталиському степу / Мирослав Смалига. – Теребовля; Тернопіль : Джура, 2001. – 60с. : іл.
304375
  Лисенко Вони захищали Батьківщину / Лисенко, О.М. Лисенко. – Киев, 1985. – 110с.
304376
  Ліндер Э.Р. Вони захищали Батьківщину : Книжка для читання англ. мовою в старших класах / Э.Р. Ліндер, З.О. Музиченко. – Київ : Радянська школа, 1985. – 120 с.
304377
  Колодізнер Я.Й. Вони захищали Батьківщину / Я.Й. Колодізнер. – К., 1985. – 127с.
304378
  Тинченко Я. Вони захищали ДАП // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 4 (532), 20.01 - 1.02.2018. – С. 8-10. – ISSN 1996-1561
304379
  Синяченко О.В. Вони збагатили нефрологію і прославили Україну / О.В. Синяченко, М.О. Колесник // Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (55). – С. 8. – ISSN 2304-0238


  Згадуються вчені: В.К. Ліндеман, І.В. Троїцький, О.В. Палладін, В.Т. Покровський, М.Д. Стражеско та ін.
304380
  Лутак Н.Г. Вони зроблять життя безпечним / Н.Г. Лутак, Л.І. Лахтадир // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 20-23 : фото
304381
  Малко Ромко Вони йдуть! Бритоголові починають ходу Україною // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 6 (55). – С. 24-31
304382
  Гальперін Ф.Я. Вони любили спорт / Ф.Я. Гальперін. – К, 1984. – 191с.
304383
  Біда Н. Вони мали спільне житло; Надія : мініновели // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 283-286
304384
   Вони нас бачать. А ми їх не знаємо // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-33


  Чи знаєте ви, що в Україні понад 60 тисяч осіб інвалідів зору (точна цифра невідома навіть Товариству сліпих), із них близько 25 тисяч - це люди, що цілком втратили зір. Окрім труднощів у реалізації людських прав, вони фактично позбавлені й ...
304385
   Вони нас бачать. А ми їх не знаємо // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-33


  Чи знаєте ви, що в Україні понад 60 тисяч осіб інвалідів зору (точна цифра невідома навіть Товариству сліпих), із них близько 25 тисяч - це люди, що цілком втратили зір. Окрім труднощів у реалізації людських прав, вони фактично позбавлені й ...
304386
  Онищенко О. Вони не отримають чорної мітки. В Україні почала працювати реформа пробації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 13


  "Але якщо вже так сталося, що людина спіткнулася, невже єдиний варіант покарання - позбавлення волі? "Термін за гратами - це чорна мітка, яка ламає долі людей", - каже засуджений за бійку 24-річний Олег. "Після виходу з колонії я найбільше боюся, що ...
304387
  Смолич Ю. Вони не пройшли : Роман / Ю. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 391с.
304388
   Вони обиратимуть членів НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабмін затвердив персональний склад Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
304389
   Вони очолювали установу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 5-7. – ISSN 2519-4429
304390
  Красюк В. Вони пишуть вічним пером : усний журнал, присвячений письменницям-лауреаткам Нобелівської премії // Зарубіжна література. – Київ, 2012. – № 23 грудень
304391
  Бондар В. Вони прийдуть, ті дев"ять днів : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 91-107. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
304392
  Веремійчик О. Вони просто йшли... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 10


  Книга "Ми просто йшли". Автори - Лідія Орел і Леопольд Ященко.
304393
  Василів-Базюк Вони служили церкві і рідному народу : Спогали про діда і батька / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2004. – 164 с. – ISBN 966-8500-27-X
304394
  Кулик Н. Вони стали першими. Майже чотири тисячі випускників пройшли тестування у новому форматі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 7. – ISSN 2219-5793
304395
  Вдовенко Н. Вони створювали наносупутник // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 117-118. – ISBN 978-966-622-690-0
304396
  Скаченко О. Вони творили бібліотеку (історія наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв в особах директорів) / Олена Скаченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – C. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Досліджується історія наукової бібліотеки КНУКіМ через висвітлення діяльності директорів книгозбірні, які своєю працею впродовж 50 років формували нову модель бібліотеки вищого навчального закладу. Ключові слова: КНУКіМ, наукова бібліотека.
304397
   Вони творили перемогу // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про ветеранів війни, які прирвали навчання в КДУ імені Тараса Шевченка.
304398
   Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України. – Київ : Навчальна книга, 2003. – 268с. – ISBN 966-7943-37-2
304399
   Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 354с. – ISBN 966-7943-37-2
304400
  Зінченко Ф.М. Вони штурмували рейхстаг / Ф.М. Зінченко. – Київ, 1978. – 288с.
304401
  Сень Д. Воображаемая география в дискурсе империй: из истории "русификации" Причорноморья в конце XVIIІ века // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 345-362
304402
  Васильев Н.А. Воображаемая логика. / Н.А. Васильев. – Москва, 1989. – 263с.
304403
  Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Ж.-П. Сартр; Пер.с франц.М.Бекетовой. – Санкт-Петербург : Наука, 2001. – 319с. – ISBN 5-02-026808-9
304404
  Оржеховская Ф.М. Воображаемые встречи / Ф.М. Оржеховская. – Москва, 1964. – 311с.
304405
  Патер Уолтер Воображаемые портреты. Ребенок в доме / Уольтер Патер ; Пер. с англ. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1908. – [6], 203, IX с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
304406
  Россош Г.Г. Воображаемый диалог в Ф.М.Достоевским / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 132с.
304407
   Воображаемый концерт. – Л., 1971. – 207с.
304408
  Савич О.Г. Воображаемый собеседник: роман / О.Г. Савич. – М., 1991. – 236с.
304409
  Бруэр Дж. Воображая "Социологическое воображение". Биографический контекст классического труда // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6 (362). – С. 32-43. – ISSN 0132-1625
304410
  Исагулов З.И. Воображение и его роль в литературно-художественном творчестве / З.И. Исагулов. – Алма-Ата, 1971. – 35с.
304411
  Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании / Л.С. Коршунова. – Москва : Московский университет, 1979. – 145с.
304412
  Брушлинский А.В. Воображение и познание // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 253-258. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
304413
  Коршунова Л.С. Воображение и рациональность. / Л.С. Коршунова, Б.И. Пружинин. – М., 1989. – 182с.
304414
  Полуянов Ю.А. Воображение и способности. / Ю.А. Полуянов. – М., 1982. – 96с.
304415
  Выгтоский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выгтоский. – Москва, 1930. – 80с.
304416
  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте : Психологический очерк / Л.С. Выготский. – 2 - е изд. – Москва : Просвещение, 1967. – 93с.
304417
  Бородай Ю.М. Воображение и теория познания / Ю.М. Бородай. – Москва, 1966. – 150с.
304418
  Говорун Дмитрий Иванович Воображение и художественное творчество : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Говорун Дмитрий Иванович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1976. – 24л.
304419
  Говорун Дмитрий Иванович Воображение и художественное творчество. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Говорун Дмитрий Иванович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1975. – 164л.
304420
  Коршунова Л.С. Воображение как отражение действительности // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 258-268. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
304421
  Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения / Р.Г. Натадзе. – Тбилиси, 1972. – 184с.
304422
  Алимджан Х. Воображение певца : стихотворения, баллады, поэмы ; пер. с узб. / Хамид Алимджан. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1985. – 256 с., [1] л. портр : портр. – (Библиотека узбекской советской)
304423
  Бобров А.А. Вообще и в частности / А.А. Бобров. – М, 1989. – 206с.
304424
  Благов Ю.Н. Вообще и в частности... : сатирические стихи / Ю.Н. Благов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 119 с.
304425
  Вирта Н.Е. Воодушевленный Егор / Н.Е. Вирта. – Москва, 1974. – 48с.
304426
  Петровський М.Н. Воозз"єднання українського народу в єдиній українській радянській державі / М.Н. Петровський. – Київ-Харків, 1944. – 43с.
304427
  Ботвинников А.Д. Воопросы перестройки преподавания черчения / А.Д. Ботвинников. – М., 1964. – 231с.
304428
   Вооружение Германской артиллерии. – 2-е изд.,исправл.и доп. – Москва : НКАП, 1943. – 175с.
304429
  Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1980. – 176с.
304430
  Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа: (1 тыс. до н.э. -- первая половина 1 тыс. н.э.). / В.А. Иванов. – М., 1984. – 88с.
304431
   Вооружение и техника. – Москва, 1982. – 352 с.
304432
   Вооружение и техника. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1984. – 367с.
304433
  Мурзоев Роберт Нураметович Вооружение племен Северо-Восточного кавказа в III-II тысячилетиях до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Мурзоев Роберт Нураметович; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 21л.
304434
  Сидоров В.М. Вооружение растений и защита их от врагов / [соч.] В.. Сидорова. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С. Муллер и И. Богельман, 1887. – [4], 185 с.
304435
  Во Нгуен Зиап Вооружение революционных масс и строительство народной армии / Во Нгуен Зиап. – Москва, 1977. – 175с.
304436
  Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов / Смирнов К.Ф. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 101 : Вооружение савроматов / Смирнов К.Ф. – С.1-163
304437
  Мелюкова А.И. Вооружение скифов // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1964. – Д1-4 : Вооружение скифов / А.И. Мелюкова. – С. 1-92
304438
   Вооружение скифов и сарматов. – К., 1984. – 158с.
304439
  Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1986. – 266с.
304440
  Гуменюк Р. Вооружение УПА (2). // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 42-45
304441
  Худяков Ю.С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1991. – 186с.
304442
  Катина Надежда Вооружение эпохи динозавров : спираль времени // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 62-74 : Фото
304443
  Леонидов А. Вооружения - на слом! / А. Леонидов. – М, 1960. – 92с.
304444
   Вооружения капиталистический стран в 1935 г.. – М., 1936. – 175с.
304445
   Вооружения капиталистических стран. – М., 1938. – 239с.
304446
  Рыбаков Ю.М. Вооруженная агрессия / Ю.М. Рыбаков. – М, 1980. – 215с.
304447
  Хмелева Н.Г. Вооруженная борьба алжирского народа за независимость в Х1Х века / Н.Г. Хмелева. – М, 1986. – 189с.
304448
  Толченко М.П. Вооруженная борьба корейкого народа за свою свободу и независимость. / М.П. Толченко. – М., 1952. – 112с.
304449
   Вооруженная борьба народов Азии за совбоду и независимость, 1945-1980. – М., 1984. – 341с.
304450
   Вооруженная борьба народов Африки за сободу и независимость. – М., 1974. – 444с.
304451
  Машин М.Д. Вооруженная борьба трудящихся Южного Урала против внутренней и внешней контрреволюции (1918-1919) / М.Д. Машин, В.С. Семьянинов. – Иркутск, 1991. – 280с.
304452
  Попа В. Вооруженная доброта / В. Попа. – М., 1986. – 229с.
304453
  Остапенко Д.Д. Вооруженная инетрвенция -- тягчайшее международное преступление : Автореф... Доктора юрид.наук: / Остапенко Д.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Свердловск, 1967. – 38л.
304454
  Макар Ю.И. Вооруженное восстание 1944 года в Варшаве : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Макар Ю. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 16 с.
304455
  Джибладзе Д Н Вооруженное восстание в Грузии в 1919 году : Автореф... канд. ист.наук: / Джибладзе Д Н,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 56л.
304456
  Манилов В. Вооруженное восстание в частях Киевского гарнизона (ноябрь 1905 года) / В. Манилов. – К., 1926. – 111с.
304457
  Тепер Е.М. Вооруженное восстание пролетариата Астурии в октябре 1934 г. и проблема единства испанского рабочего класса : Автореф... канд. ист.наук: / Тепер Е. М.; Ин-т ист. АН СССР, Лен. от-ние. – Л., 1962. – 19л.
304458
  Сунила А.А. Вооруженное восстание эстонского пролетариата 1 декабря 1924 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Сунила А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1961. – 20л.
304459
  Яковлев Н.Н. Вооруженные восстания в декабре 1905 года / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1957. – 549с.
304460
   Вооруженные и военизированные формирования в СССР. – М., 1991. – 168с.
304461
  Салагай О.О. Вооруженные конфликты и здоровье человека: вопросы международного права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 75-84. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
304462
  Полторак А.И. Вооруженные конфликты и международное право: Основные проблемы. / А.И. Полторак. – М., 1976. – 416с.
304463
   Вооруженные обезьяны : GEOскоп. Еволюция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 262 : Фото. – ISSN 1029-5828
304464
  Кривов С. Вооруженные силы в политической жизни Афганистана // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 2 (266). – С. 179-190
304465
   Вооруженные силы в политической системе. – М., 1981. – 200с.
304466
  Строков А.А. Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне. / А.А. Строков. – М., 1974. – 616с.
304467
  Бушуев В.Г. Вооруженные силы и развитие революционного процесса в Перу : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Бушуев В.Г. ; АН СССР. – Москва, 1981. – 22 с.
304468
   Вооруженные силы капиталистических госдурств. – 2-е изд. доп. – М., 1979. – 510с.
304469
   Вооруженные силы капиталистических государств. – Москва : Военное издательство, 1971. – 488 с.
304470
   Вооруженные силы капиталистических государств. – Москва, 1988. – 319 с.
304471
  Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа. 20-40-е годы. / М.Ф. Юрьев. – М., 1983. – 336с.
304472
  Кривчикова Э.С. Вооруженные силы ООН / Э.С. Кривчикова. – Москва, 1965. – 191с.
304473
  Семенов В.С. Вооруженные силы ООН / В.С. Семенов. – Москва, 1976. – 175с.
304474
  Воробьев К.А. Вооруженные Силы развитого социалистического общества / К.А. Воробьев. – Москва, 1980. – 207с.
304475
  Шиновски Р. Вооруженные Силы Республики Польша в нормативной системе // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 120-125
304476
  Чернов А.В. Вооруженные силы русского государства в XV-XVII вв. С образования централиз. государства до реформ при Петре I / А.В. Чернов. – Москва, 1954. – 224 с.
304477
  Гречко А.А. Вооруженные Силы Советского государства / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1975. – 438с.
304478
  Рябов В.С. Вооруженные силы СССР / В.С. Рябов; Ю. Рыжков. – Москва : Военное издательство, 1975
304479
  Гречко А.А. Вооруженные Силы СССР : ( на арабском языке) / А.А. Гречко. – Москва : Прогресс, 1977. – 438 с.
304480
   Вооруженные силы СССР в Великой Отечественной войне : Материалы для политических занятий с солдатами, матросами, сержантами и старшинами Вооруженных сил СССР. – Москва : Воениздат ; [Ленинград : тип. им. Ворошилова], 1949. – 104 с.
304481
  Панкратов Н.Р. Вооруженные Силы СССР на страже мира. / Н.Р. Панкратов. – М., 1982. – 64с.
304482
  Бабаков А.А. Вооруженные Силы СССР после войны (1945-1986 гг.): история строительства / Бабаков А.А,. – Москва : Воениздат, 1987. – 287, [1] с.
304483
  Кузнецов В.И. Вооруженные силы США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 228-233
304484
  Шамов П.Г. Вооруженные силы США и НАТО / П.Г. Шамов. – М., 1969. – 52с.
304485
  Ривас С.Ф. Вооруженные силы Чили: пример империалистического проникновения. / С.Ф. Ривас, У.Э. Рейманн. – М., 1982. – 223с.
304486
  Ратников А.Н. Вооруженные силы Югославии / А.Н. Ратников, В.И. Завьялов. – М, 1971. – 165с.
304487
  Асик М. Вооруженные силы Японии : справочник / М. Асик; М. Ясик ; под ред. и с предисл. Н. Петрова. – Москва : Военгиз, 1934. – 224 с.
304488
   Вооруженные силы Японии. – М., 1985. – 326с.
304489
  Сухорський В.С. Вооруженный глаз / В.С. Сухорський. – Москва, 1950. – 96 с.
304490
  Сухоруких В.С. Вооруженный глаз : ( Оптические приборы) / В.С. Сухоруких. – Москва : Воениздат, 1950. – 94с.
304491
  Арцибасов Н И. Егоров Вооруженный конфликт : право, политика, дипломатия / И.Н. Арцибасов, С.А. Егоров. – Москва : Международные отношения, 1989. – 244, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 225-242. – ISBN 5-7133-0172-9
304492
  Боровикова А.А. Вооруженный конфликт в Боснии и Герцоговине и трансформация военной стратегии ФРГ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 64-69. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
304493
  Ткаченко В.А. Вооруженный конфликт в Южной Атлантике 1982 г. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 20-37. – ISSN 044-748Х


  Малознайомі факти і політичні аспекти
304494
   Вооруженный конфликт в Южной Осетии и его последствия / Арбатов А.Г. [ и др. ] ; Ин-т стратегических оценок и анализа ; Ассоциация военных политогов ; Рос. эконом. академия им. Г.В. Плеханова. – Москва : Красная звезда, 2009. – 160 с. – ISBN 978-5-88727-076-0
304495
  Тополев А.Ю. Вооруженный конфликт между Россией и Грузией в августе 2008 г. и его последствия в оценках американских и британских исследователей // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 15-19. – ISSN 2070-9773
304496
  Гребенщикова Г. Вооруженный нейтралитет Екатерины II: причины и следствия // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 26-29. – ISSN 0321-0626
304497
  Барандов Г. Вооруженный оплот советского государства / Г. Барандов. – Москва : Соцэкгиз, 1941. – 47 с.
304498
  Гильдерман Ю.И. Вооружившись интегралом / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192 с.
304499
  Муза Л. Вооружившись любовью (памяти Матери Терезы) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 1. – С. 29-35
304500
  Козловский Я.А. Воочию / Я.А. Козловский. – Москва : Художественная литература, 1974. – 302с.
304501
  Ренат Марыля Воплощая прекрасное : о некоторых скрипичных произведениях Кшиштофа Пендерецкого // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-113. – Бібліогр.: с. 103-110


  У статті аналізуються особливості скрипічних творів всесвітньовідомого польського композитора Кшиштофа Пендерецького.
304502
  Авраамов А.М. Воплощение : Есенин-Мариенгоф / Арсений Авраамов. – Москва : Имажинисты, 1921. – 44 с., нот.
304503
  Медоу Г. Воплощение // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 161-174.
304504
  Поляков Н.В. Воплощение "предпринимательского университета" / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 322-383. – ISBN 978-966-551-249-3


  Модель "предпринимательского университета". Модель "академического университета". Модель "регионального университеткого комплекса". Модель "открытого университета".
304505
  Драгайкина Т.А. Воплощение авторского идеала в драме И.В. Лопухина "Торжество правосудия и добродетели, или добпій судия" // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 116-122. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
304506
  Плюта Е.О. Воплощение аристотелизма в духовной культуре Беларуси эпохи Возрождения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 305-306. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
304507
  Белоголовцев А.Ф. Воплощение в жизнь решений партии / А.Ф. Белоголовцев, Е.Я. Зазерский. – Ленинград, 1962. – 138с.
304508
  Рихтерек О. Воплощение времени и пространства в чешском переводе "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 177-184
304509
  Клюшниченко А.П. Воплощение демократических принципов государственного управления в деятельности органов внутренних дел (милиции) / А.П. Клюшниченко. – К., 1974. – 128с.
304510
  Свердлов А.В. Воплощение замысла / А.В. Свердлов. – М, 1987. – 158с.
304511
  Волков А.А. Воплощение замысла в лекции / А.А. Волков, Е.А. Фадеева. – Москва, 1989. – 62с.
304512
  Боланд Д. Воплощение зла : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 5. – С. 85-95
304513
  Михайленко А.Р. Воплощение и развитие ленинских идей соц.закономерности в конституции СССР / А.Р. Михайленко. – Саратов, 1980. – 49с.
304514
  Камоддинов М. Воплощение идей В.И.Ленина в всеобщем обучении в Узбекской ССР (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Камоддинов М.; КГУ. – К. – 24л.
304515
  Камолдинов М. Воплощение идей В.И.Ленина в всеобщем обучении в Узбекской ССР (1917-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Камолдинов М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Кафедра педагогики. – Киев, 1970. – 24л.
304516
  Камалдинов М. Воплощение идей В.И.Ленина о всеобщем обучении в Узбекской ССР. (1917-1937) : Дис... канд. пед.наук: / Камалдинов М.; КГУ. – К., 1970. – 269, XXIл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
304517
   Воплощение идей ленинизма во внешнеэкономических отношениях социалистического государства. – М., 1970. – 220с.
304518
  Владленова И.В. Воплощение когнитивной иллюзии: теория суперобъединения в физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 92-100. – ISSN 1560-7488
304519
  Гатауллин Р.В. Воплощение ленинских принципов контроля в деятельности окк-рки Татарии в восстановительный период (1921-1926 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Гатауллин Р.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1966. – 17л.
304520
  Чернев А.Д. Воплощение ленинских принципов партийной информации в 1918-1920 гг. / А.Д. Чернев. – М., 1976. – 189с.
304521
  Алферов В.Н. Воплощение ленинского принципа народности в партийно-советско печати / В.Н. Алферов. – Москва, 1984. – 182с.
304522
   Воплощение ленинского учения о партии нового типа в деятельности Монгольской народно-революционной партии. – М., 1976. – 310с.
304523
  Аршинник Тетяна Воплощение мечты "Домашнего" и путешествующего фотографов : Фотопринтеры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 32-33 : Іл.
304524
  Садыков Т. Воплощение образа / Т. Садыков. – Фрунзе, 1974. – 116с.
304525
  Данчук Л.И. Воплощение подвига / Л.И. Данчук. – Киев, 1983. – 128с.
304526
  Агзамходжаев А.А. Воплощение социалистического интернационализма в Советском многонациональном государстве / А.А. Агзамходжаев ; отв. ред. Э.Ю. Юсупов. – Ташкент : Фан, 1984. – 220 с.
304527
  Смирнова М.Г. Воплощение социальных притязаний в субъективном праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805
304528
  Джакели Л.А. Воплощение фольклорных традиций грузинских грцев в литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джакели Л. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1975. – 23л.
304529
  Мережинская А.Ю. Воплощение экзистенциального сознания в текстах "позднего" постмодернизма (роман С. Есина "Мальбург") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 23-33. – ISBN 966-8571-23-1
304530
  Фомин С.Д. Воплощенная мечта / С.Д. Фомин. – Москва, 1946. – 87с.
304531
  Иванов К.И. Воплощенные мечты. / К.И. Иванов, В.А. Крючков. – М., 1965. – 40с.
304532
  Синклер Э. Вопль о справедливости / Э. Синклер. – М.-Л., 1925. – 287с.
304533
  Нарышкин А. Вопреки Белграду // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 23/24. – С. 17. – ISSN 0234-1670


  Косово має свою Конституцію
304534
  Спиру Б. Вопреки белому террору / Б. Спиру. – Москва, 1936. – 48с.
304535
  Вебер Роберт Вопреки всем правилам / Вебер Роберт. – Москва, 1989. – 156с.
304536
  Зуева К.П. Вопреки духу времени / К.П. Зуева. – М., 1979. – 135с.
304537
  Маслов В.П. Вопреки закону и справедливости. / В.П. Маслов, Н.Ф. Чистяков. – М., 1990. – 63с.
304538
  Бельтюкова Инна Вопреки кризису / Бельтюкова Инна, Бельтюков Игорь // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 72 : фото
304539
  Никольский Б. Вопреки трагизму бытия / Б. Никольский, Ю. Солонин // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С.120-141. – ISSN 0130741-Х
304540
  Сальникова А.А. Вопреки фактам / А.А. Сальникова. – Казань, 1987. – 140с.
304541
  Зорькин И.И. Вопроизводство квалифицированных колхозных кадров на современном этапе строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Зорькин И.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 16 с.
304542
  Шахотько Л.П. Вопроизводство населения Белорусской ССР / Л.П. Шахотько. – Минск, 1985. – 128с.
304543
  Таджимуратов М.А. Вопроизводство общественного продукта в Узбекской ССР. / М.А. Таджимуратов. – Ташкент, 1984. – 109с.
304544
  Зубарева Т.С. Вопроизводство рабочей силы женщины в условиях развитого социализма (политико-экономический анализ). : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зубарева Т.С.; Ленинград. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1979. – 28л.
304545
  Чернявский В.О. Вопрооы эффктивности и оптимальности / В.О. Чернявский. – М, 1977. – 171с.
304546
  Чернявский В.О. Вопрооы эффктивности и оптимальности планирования и управления / В.О. Чернявский. – М, 1985. – 116с.
304547
  Молчанов Ю.Л. Вопрос -- ответ / Ю.Л. Молчанов. – М., 1991. – 63с.
304548
  Рысь Э.В. Вопрос - ответ / Э.В. Рысь. – Москва, 1989. – 63 с.
304549
  Поляков Ю.А. Вопрос - ответ. / Ю.А. Поляков. – Москва, 1990. – 63с.
304550
  Эберс Г. Вопрос : идиллия Георга Эберса ; пер. с нем. – Москва : Тип. Н.Л. Пушкарева, 1881. – 144 с.
304551
  Чистяков О. Вопрос без ответа // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2010. – № 7/8 (44). – С. 64-69. – ISSN 1818-3948


  Принцесса Диана
304552
  Которошвили Д.Г. Вопрос взаимоотношения синтеза жанровых элементов и образа-персонажа в грузинской советской поэме (60-тые годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Которошвили Д.Г.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 19л.
304553
  Павлов С.М. Вопрос вопросов / С.М. Павлов. – М, 1963. – 67с.
304554
  Босенко А. Вопрос времени // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 250-269. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Сучасний пейзаж.
304555
   Вопрос всех вопросов. – Москва, 1985. – 272с.
304556
  Полисюк М.С. Вопрос доказательства бытия Бога: диалог Г. Ансельма и Алвина Плантинги // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 100-102
304557
  Ли Вопрос единства сложных структур и других структурных систем массива Северо-Западного Китая / Ли, Сы-Гуан. – Пекин, 1955. – 76с.
304558
  Оганесян Г.Н. Вопрос исторической правдивости в художественной литератур : Автореф... канд. филол.наук: / Оганесян Г. Н.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1954. – 24л.
304559
  Степаненко О.А. Вопрос как особый способ выражения эмотивности в художественном диалоге // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 200-205. – ISSN 2307-4558
304560
  Берков В.Ф. Вопрос как форма мысли / В.Ф. Берков. – Минск, 1972. – 136с.
304561
  Мамлеев Д.Ф. Вопрос мирового порядка / Д.Ф. Мамлеев. – М., 1984. – 95с.
304562
  Ленин В.И. Вопрос национальной политики и пролетарского интернационализма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1965. – 192 с.
304563
  Ленин В.И. Вопрос национальной политики и пролетарского интернационализма / В.И. Ленин. – М., 1974. – 242с.
304564
  Иоаннисян А.Г. Вопрос национальности в публицистике Микаэла Налбандяна. / А.Г. Иоаннисян. – Ереван, 1955. – 88с.
304565
  Пальгуева Галина Михайловна Вопрос не времени, а образа жизни : читательский портрет семьи в зеркале библиотечных исследований // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Классическая проблема отцов и детей как несовпадение читательских интересов и отсутствие традиций семейного чтения - не в ней ли одна из причин снижения интереса к чтению?
304566
  Радбиль Т.Б. Вопрос о "культурном фоне" некоторых моделей и категорий русского языка // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 51-56. – ISSN 2307-4558
304567
  Холодковский Н. Вопрос о "мыслящих лошадях" в Германии / Н. Холодковский. – 87-99с.
304568
  Банти Р. Вопрос о "Цветной" иммиграции в избирательной кампании М. Тэтчер в 1979 г. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 4-5
304569
  Казас М.И. Вопрос о борьбе за республику во Франции и провал попытки реакционного переворота Мак-Магона в 1877 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Казас М.И.; Московский гос. Педагогич. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
304570
  Ли Вопрос о вихревых структурах и другие вопросы в связи с изучением комплекса геотектонических систем северо-запада Китая / Ли, Сы-Гуан. – М., 1957. – 18с.
304571
  Глебова И.И. Вопрос о власти в революциях 1917 г.: социокультурный контекст // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 1 (56). – С. 5-29
304572
  Русинов Н.Д. Вопрос о возникновении аканья. / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 26с.
304573
  Михалев О.Ю. Вопрос о вступлении в НАТО в польском политическом дискурсе (1989-1993 годы) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-58. – ISSN 0132-1366
304574
  Вольский Ю.И. Вопрос о втором фронте во внешней политике Англии в период второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Вольский Ю.И.; кад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра новой истории. – М., 1959. – 18л.
304575
  Поваляев В.П. Вопрос о границах на Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Поваляев В.П. – Рязань, 1950. – 20 с.
304576
  Лейст Э. Вопрос о железе на международном геологическом конгрессе в Швеции. – Москва : Тип. Импер. Московского университета, 1910. – 16 с. – Отд. оттиск из: Временник, вып. 3, 1910 г.
304577
  Пискорский В.К. Вопрос о значении и происхождении шести "дурных обычаев" в Каталонии : (с приложением неизданных документов) / [соч.] В.К. Пискорского. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира И.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – [2], 87 с. – Текст на рус. и латин. яз. - Отд. оттиск: Университетсткие извести за 1899 г. - Без обл.


  На тит. л. дарст. надпись Ясинскому от автора
304578
  Балиашвили О.К. Вопрос о категории состояния в русском языке. : Автореф... канд филол.наук: / Балиашвили О.К.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1952. – 16 с.
304579
  Жвания Г.Е. Вопрос о международно-правовой защите национальных меншинств : Автореф... канд. юр.наук: / Жвания Г. Е.; МГУ, Юр. фак. – Москва, 1951. – 16 с.
304580
  Шиповалова Л.В. Вопрос о начале наук в контексте феноменологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 23-27. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
304581
  Мревлишвили Т.Н. Вопрос о нерасчлененных сложноподчиненных предложениях в русской лингвистической литературе / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1985. – 60с.
304582
   Вопрос о Палестине и Организация Объединённых Наций. – Нью Йорк : ООН, 2008. – 6,130 с. : іл.
304583
  Почс К.Я. Вопрос о польско-балтийском антисоветском союзе во внешней политике буржуазной Латвии (1920-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Почс К.Я. ; Латв. гос. ун-т , Каф. всеобщей истории. – Рига, 1966. – 39 с.
304584
  Казанский П.Е. Вопрос о преподавании права в русской печати в 1901 г. / П. Казанский, проф. – Одесса : "Экон. тип.", 1903. – [6], 300 с. – Библиогр. в примеч. ( с. 9-13)
304585
  Дашкевич Н.П. Вопрос о происхождении и развитии эпоса о животных по исследованиям последнего тридцатилетия / Н. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. Общ. печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 76 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия (Киев), 1883 и 1904 г.
304586
  Степаненко А.Д. Вопрос о происхождении славян -- Руси и борьба с норманизмом в украинской историографии конца 18 -- первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Степаненко А.Д. ; Акад. наук УССР, Отдел. обществ. наук. – Киев, 1963. – 16 с.
304587
  Мустафазаде Т.Т. Вопрос о проливах на Лозаннской конференции и позиция советской делегации // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 55-59. – ISSN 1608-0599
304588
  Вильницкий М.Б. Вопрос о пространстве и времени в калассической физике : Автореф... Канд.филос.наук: / Вильницкий М.Б.; АН УССР. – Киев, 1953. – 16л.
304589
  Чихачев Д.Н. Вопрос о располячении костела в прошлом и настоящем / Д.Н. Чихачев. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1913. – 112 с. – Библиогр.: с. 5-6
304590
  Табурно И.П. Вопрос о распределении завоеванной у Турции территории между Болгарией и Сербией : С приложением карты / И.П. Табурно. – С.-Петербург : Новое время, 1913. – 39 с.
304591
  Панов С.В. Вопрос о религии и прагматический этос "всеобщего экспериментирования" культуры / С.В. Панов, С.Н. Ивашкин // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.19-22. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается традиция постонтологии религии и религиозного опыта (Витгенштейн, Деррида) в перспективе критики ее прагматических оснований (Пулэн). Выявляется фундаментальный механизм современного культуротворчества как вербальной прозопопеи, ...
304592
  Патарая П.М. Вопрос о рентабельности чайных совхозов Грузинской ССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Патарая П.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 36л.
304593
  Мижуев П.Г. Вопрос о реформе средней школы во Франции / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; Изд. журн. "Русская школа", 1902. – [4], 115 с.
304594
  Мадатли Э.Я. Вопрос о роли Азербайджана в движении за Конституцию в иранской историографии // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 65-73. – ISSN 1608-0599
304595
  Василенко Н.П. Вопрос о сервитутах в Юго-Западном крае. – Киев : Тип. Петра Барского, 1894. – 17 стп.
304596
  Хливецкая М.К. Вопрос о словарном составе и основном словарном фонде в свете работ товарища Сталина по языку и языкознанию // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 22-23
304597
  Долгилевич Р.В. Вопрос о статусе Берлина. 1944-1990 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 34-53. – ISSN 0130-3864
304598
  Любович Н.Н. Вопрос о сущности исторического процесса / Н. Любович // Экскурсы в область русского эпоса : (посвящаются академику А.Н. Веселовскому) / В.Ф. Миллер. – [Москва, 1891. – [Ч.] 1 : Князь Владимир и Евпраксия. – [9] с.
304599
  Стиль А. Вопрос о счастье поставлен / А. Стиль. – Москва, 1960. – 152с.
304600
  Панков Г.Д. Вопрос о характере воздействия религии на мораль в православно-академической мысли России XIX-XX в. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 149-155. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
304601
  Кубяк Н.А. Вопрос о хлебе и хлебная кооперация. / Н.А. Кубяк. – М., 1929. – 16с.
304602
  Михайлов В.В. Вопрос о черноморских проливах и Российская империя перед вступлением в Первую мировую войну султанской монархией // Клио : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 8 (92). – С. 27-29. – ISSN 2070-9773
304603
  Хренов В.В. Вопрос о членстве Турции в НАТО и война в Корее (1950-1953) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 88-92. – ISSN 0869-1908
304604
  Кудрявцев Е.Ф. Вопрос о школах грамотности в Енисейской губернии / [Соч.] Е. Кудрявцева. – Красноярск : Енисейская губернская типография, 1885


  Содержание конволюта: 1.Вопрос о школах грамотности в Енисейской губернии ; 2. Отчет Общества для вспомоществования учащимся Енисейской губернии за 1888 год; 3. Отчет Совета Общества попечения о начальном образования в г. Красноярск за 1892 г.; 4. ...
304605
  Сабанадзе Ш.И. Вопрос об ассортименте продукции текстильной промышленности Грузии в послевоенной пятилетке : Автореф... канд. техн.наук: / Сабанадзе Ш. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1951. – 24 с.
304606
  Драгоманов М. Вопрос об историческом значении Римской империи и П.К. Тацит // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 6-418. – ISBN 978-966-579-271-0
304607
  Драгоманов М.П. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. – Киев : В университетской типографии
Ч. 1. – 1869. – [4], VIII, 415, [2] с.
304608
  Дмитрев А. Вопрос об историчности христа в свете археологии / А. Дмитрев. – Москва : Атеист, 1930. – 32 с.
304609
  Оппоков Е.В. Вопрос об обмелении рек, 1900. – с.
304610
  Чинчаладзе Л.Г. Вопрос об отношении к труду в марксистской этике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 624 / Чинчаладзе Л.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 20 с.
304611
  Лазурский В.Ф. Вопрос об упращении орфографии у англичан, французов и немцев / В.Ф. Лазурский. – Одесса : "Экономическая" тип., 1903. – [2], 10 с. – Отд. оттиск: Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете. 1904, т. 11
304612
  Кекелидзе Ю. Вопрос по руставелогии / Ю. Кекелидзе. – 115 с.
304613
  Еремин Б.Л. Вопрос понятен? Минута на размышление! / Б.Л. Еремин. – Москва, 1986. – 62с.
304614
  Москаленко В.Н. Вопрос последнего / В.Н. Москаленко. – Ростов н/Д, 1992. – 533с.
304615
  Мамедов С.З. Вопрос пролетарского интернационализма и дружбы народов в мировоззрении Н.Нариманова : Автореф... канд. филос.наук: / Мамедов С.З.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 20л.
304616
  Сковородников Б.Е. Вопрос решен. / Б.Е. Сковородников. – Барнаул, 1971. – 31с.
304617
  Чкадуа А.А. Вопрос Сванети во внешней политике России в первой половине XIX века). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Чкадуа А.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 25л.
304618
  Попович А.Г. Вопрос цвета в детской книжке : физиологическая экскурсия в области живописи для художников, врачей и педагогов / А.Г. Попович. – Киев : Гострест Киев-Печать, 1-я фото-лито-типография, 1929. – 47 с.
304619
  Отт У. Вопрос+ответ-интервью / У. Отт. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 380 с.
304620
  Смирнова Р.Ф. Вопросительное предложение в вопросно-ответном комплексе (франц. яз. 17-20 веков) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Смирнова Р.Ф.; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1978. – 22л.
304621
  Котова А.Ф. Вопросительное предложение в современном китайском языке. / А.Ф. Котова. – М., 1963. – 84с.
304622
  Арзуманян О.А. Вопросительное предложение в современном персидском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Арзуманян О.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т вост. яз., Каф. иранской филологии. – Москва, 1965. – 15 с.
304623
  Кучереносов В.Е. Вопросительное предложение и диалог вопросово-ответного типа в русском языке (структурно-прагматическая и функциональная характеристика) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кучереносов В. Е.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1988. – 164л. – Бібліогр.:л.146-164
304624
  Кучероносов В.Е. Вопросительное предложение и диалог воспросительно-ответного типа в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кучероносов В.Е.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
304625
  Матвеева С.А. Вопросительное предложение и его стилистические функции в публицистике А.И. Герцена. (На материале "Колокола") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Матвеева С.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 24 с.
304626
  Хачапуридзе О.Н. Вопросительное предложение. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Хачапуридзе О.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 18л.
304627
  Маликова Евгения Александровна Вопросительное предложение: Номинативные и коммуникативные аспекты (На материале современного английского языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маликова Евгения Александровна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 25 с.
304628
  Лобанова Н.А. Вопросительные и отрицательные предложения в русском языке. / Н.А. Лобанова. – Москва, 1971. – 83с.
304629
  Блинкена А. Вопросительные и побудительные предложения в современном латышском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Блинкена А.; Акад.наук Латв.ССР. – Рига, 1958. – 24л.
304630
  Фридман Л.Г. Вопросительные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Фридман Л.Г.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1960. – 25л.
304631
  Нишнианидзе Л.К. Вопросительные предложения в современном русском и грузинкском языках : Автореф... канд. филол.наук: / Нишнианидзе Л. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 21л.
304632
  Ахмедов А. Вопросительные предложения в современном узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмедов А.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 26л.
304633
  Геймбух Е.Ю. Вопросительные предложения как средство выражения адресованности текста (на материале лирики И.А. Бунина) / Е.Ю. Геймбух, О.М. Гордеева // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 26-35. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена изучению вопросительных предложений (прежде всего риторических) в лирике И.А. Бунина в аспекте проблемы адресованности. Адресованность рассматривается как указание (эксплицитное или имплицитное) на воспринимающее сознание в лирическом ...
304634
  Бердик Людмила Федоровна Вопросительные предложения с повествовательным значением в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бердик Людмила Федоровна; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 24л.
304635
  Маликова Евгения Александровна Вопросительные предложения: номинативные и коммуникативные аспекты : Дис... канд.филолог.наукнаук: 10.02.04 / Маликова Евгения Александровна; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 186л. – Бібліогр.:л.184-186
304636
  Гуров А.В. Вопросі применения правовой категории "страховой интерес" в период конца XVIII - начала XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-29. – ISSN 1812-3805
304637
   Вопросник для собирания сведений по диалектам мордовских (мкшанского и эрзянского) языков. – Саранск, 1960. – 106с.
304638
   Вопросник для составления диалектологического атласа русского языка. – М.-Л., 1940. – 26с.
304639
   Вопросник общеславянского лингвистического атласа. – Москва, 1961. – 60 с.
304640
   Вопросник по нормативной грамматике. – М.-Л., 1938. – 38с.
304641
   Вопросник по современной русской морфологии. – М., 1963. – 20с.
304642
   Вопросник по современному русскому литературному произношению. – М., 1961. – 24с.
304643
   Вопросник по современному русскому литературному произношению : Инструкция. – Москва : Изд-во АН СССР, 1964. – 24 с.
304644
   Вопросник по современному русскому литературному произношению. – М., 1964. – 40с.
304645
  Рагимов А.С. Вопросник по технике перевода с английского языка на русский / А.С. Рагимов. – Пермь, 1963. – 22с.
304646
  Васильев А.Н. Вопросов больше нет... / А.Н. Васильев. – Москва, 1965. – 231с.
304647
  Котов В.Н. Вопросом истории России в произведениях К.Маркса и Ф.Энгельса. / В.Н. Котов. – Х, 1961. – 39с.
304648
   Вопросоы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. – М, 1972. – 278с.
304649
  Стыро Д.Б. Вопросф ядерной гидрофизики / Д.Б. Стыро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 255с.
304650
   Вопросы абазинской и адыгской филологии. – Ставрополь
2. – 1974. – 64с.
304651
  Горский Д.П. Вопросы абстракции и образование понятий / Д.П. Горский. – М., 1961. – 351с.
304652
   Вопросы авиации и воздухоплавания. – М., 1980. – 113с.
304653
   Вопросы авиационной радиотехники. – К.
1. – 1961. – 96с.
304654
  Тимошенко И.В. Вопросы автоматизации библиотек: "Какой RFID нам нужен?" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены вопросы использования RFID-оборудования различных типов в библиотеках (штрихкодирование для сохранности фондов).
304655
  Хейнман С.А. Вопросы автоматизации в США / С.А. Хейнман. – М., 1960. – 223с.
304656
  Мишин Л.Н. Вопросы автоматизации выращивания клеточных культур для вирусологических исследований. : Автореф... канд. биол.наук: / Мишин Л.Н.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 29л.
304657
  Суриков О.М. Вопросы автоматизации дисперсионного анализа атмосферного аэрозоля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Суриков О.М.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гидрометеоролог. ин-т. – Л., 1975. – 18л.
304658
   Вопросы автоматизации информационно-библиотечной технологии и экономики библиотечного дела. – М., 1991. – 152с.
304659
   Вопросы автоматизации исследований развития энергетики. – Иркутск, 1983. – 176с.
304660
  Черкасов Ю.М. Вопросы автоматизации отраслевого управления качеством / Ю.М. Черкасов, Ю.А. Ковальков. – М, 1982. – 144с.
304661
  Сычев В.М. Вопросы автоматизации планирования и учета труда и заработной платы в предприятиях отделения железной дороги (на прим. дистанций пути) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Сычев В.М.; Мин. путей сообщения СССР. Москов. ин-т инж. железнодорож. транспорта. – М., 1974. – 30л.
304662
   Вопросы автоматизации проектирования интегральных схем. – Киев, 1978. – 137 с.
304663
  Фет Я.И. Вопросы автоматизации проектирования ЦВМ на основе некоторых реальных базисов. : Автореф... канд. техн.наук: / Фет Я.И.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции техн. наук Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
304664
  Шестоперов Б.В. Вопросы автоматизации процессов управления машиностроительным предприятием с серийным характером произвоства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.602 / Шестоперов Б.В.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1970. – 15л.
304665
   Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. – Киев : Наукова думка, 1977. – 287с.
304666
   Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. – Изд.второе. – Киев : Наукова думка, 1981. – 296с.


  В книге на базе общих принципов построения автоматизированных систем прикладных программ строятся конкретные АСПП выбранной области приложения - теории фильтрации. Даны основы системного подхода к решению этого класса задач теории подземной ...
304667
  Квак Р. Вопросы автоматизации тепловых электростанций / Р. Квак. – М., 1963. – 36с.
304668
  Дмитров П.В. Вопросы автоматизации технико-экономического планирования в условиях АСУП. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Дмитров П.В.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1976. – л.
304669
  Лебедев Б.Д. Вопросы автоматизации управления боевыми действиями артиллерии / Б.Д. Лебедев, Н.И. Мякин. – М., 1979. – 158с.
304670
  Кострикова Г.А. Вопросы автоматизации управления промышленнным предприятием на базе ЭВМ.602 -- Механиз. учета и вычисл. работ : Автореф... канд. экон.наук: / Кострикова Г. А.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1967. – 14л.
304671
  Меженный Ю.Я. Вопросы автоматизации экспериментальных исследований на электродинамических моделях энергосистем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 275 / Меженный Ю.Я. ; АН УССР , Ин-т электродинамики. – Киев, 1968. – 19 с.
304672
   Вопросы автоматического регулирования на тепловых электростанциях. – М.-Л., 1960. – 192с.
304673
  Кузин В.П. Вопросы автоматического управления промышленными предприятиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузин В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 9 с.
304674
  Баламатов Н.Н. Вопросы автоматической оптимизации и стабилизации параметров тормозного излучения бетатрона : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Баламатов Н.Н. ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1967. – 17 с.
304675
  Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях / М.М. Богуславский. – Москва : Наука, 1973. – 336 с.
304676
  Якуб Д.Б. Вопросы авторского права на произведения архитектуры : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Якуб Д.Б.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
304677
  Панцхава А.Я. Вопросы аграрной истории Грузии первой половины XIX века. / А.Я. Панцхава. – Тбилиси, 1973. – 356с.
304678
   Вопросы аграрной истории Древнего Рима. – Чебоксары, 1977. – 88с.
304679
   Вопросы аграрной истории и крестьянства Северо-Запада РСФСР. – Смоленск, 1977. – 127с.
304680
   Вопросы аграрной истории Латвии. – Рига, 1979. – 68с.
304681
   Вопросы аграрной истории Латвии. – Рига, 1984. – 167с.
304682
   Вопросы аграрной истории Прибалтики. – Рига, 1982. – 184с.
304683
  Шунков В.И. Вопросы аграрной истории России / В.И. Шунков. – Москва : Наука, 1974. – 376 с.
304684
   Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья. – Йошкар-Ола, 1978. – 207с.
304685
   Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья (XVII - начала XX в.). – Саранск, 1979. – 195с.
304686
   Вопросы аграрной истории Украл и Западной Сибири. – Курган, 1971. – 494с.
304687
   Вопросы аграрной истории Урала. – Свердловск, 1975. – 144с.
304688
   Вопросы аграрной истории Центра и Северо-Запада РСФСР. – Смоленск, 1972. – 466с.
304689
  Брежнев Л.И. Вопросы аграрной политики КПСС и освоение целинных земель Казахстана / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат, 1974. – 358с.
304690
  Тушунов А.В. Вопросы аграрной теории / А.В. Тушунов. – М., 1976. – 318с.
304691
   Вопросы аграрной теории и политики КПСС. – Москва, 1979. – 415с.
304692
   Вопросы агрогеографии и охраны природных ресурсов Минусинской котловины. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1982. – 124с.
304693
   Вопросы агроклиматического районирования СССР : Сборник статей. – Москва, 1958. – 132с.
304694
   Вопросы агрономии : Сборник научных статей агрономического факультета. – Фрунзе, 1979. – 156с.
304695
   Вопросы агротехники и селекции плодовых и ягодных культур. – М., 1952. – 144с.
304696
   Вопросы агротехники и экологии в современном земледении : Сборник научных трудов. – Харьков, 1990. – 115с.
304697
  Максимов Д.С. Вопросы агротехники многолетних трав на сено в южной части нечерноземной полосы : Автореф... канд. с. х.наук: / Максимов Д.С.; МСХ РСФСР, Горь. с.х. ин-т. – Горький, 1961. – 28л.
304698
  Иванов В.Т. Вопросы агротехники односемянной сахарной свеклы в условиях Северо-Казахской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Иванов В.Т.; Казах. науч.-исслед. ин-тут земледелия. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
304699
  Михальченко А.И. Вопросы агротехники яровой пшеницы в Белоруссии. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Михальченко А.И.; АН БССР. Ин-т соц. сельского хоз. – Минск, 1953. – 16л.
304700
  Иванов П П. Вопросы агрохимии в средней школе. / П П. Иванов, . – М, 1959. – 112с.
304701
  Тертычный В.Ю. Вопросы адаптивного управления локомоционным аппаратом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Тертычный В. Ю.; ЛГУ. – Л., 1980. – 15л.
304702
  Джаншиев Г.А. Вопросы адвокатской дисциплины / Гр. Джаншиев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и Ко I. ... Юридического Общества, 1887. – 20 с
304703
  Чаплик А.В. Вопросы адиабатического приближения в квантовой механике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чаплик А.В.; МВО СССР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1963. – 7л.
304704
   Вопросы азербайджанского языкознания. – Баку, 1981. – 127с.
304705
  Мишиев А.Г. Вопросы азербайджанской литературы в газете "Кавказ" (1846-1918 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Мишиев А.Г.; АН АзССР. Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1967. – 24л.
304706
  Кадымов Аскер Надир оглы Вопросы азербайджанской литературы на страницах газеты "Закавказье" (1906-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03, 10.01.01 / Кадымов Аскер Надир оглы; Азербайджанский гос. пед. ин-т. – Баку, 1983. – 24л.
304707
  Лихварь Д.Ф. Вопросы аклиматизации сельскохозяйственных растений. Осеверение южной конопли и кенафа. / Д.Ф. Лихварь. – К., 1969. – 252с.
304708
  Ходжаев Л.Ш. Вопросы аксиоматической формулировки S-матричного подхода в квантовой теории поля. 2-4150 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 041 / Ходжаев Л.Ш.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1968. – 15л.
304709
   Вопросы активизации методов преподавания французского языка в восьмилетней школе. – М.-Л., 1964. – 219с.
304710
  Вергасов В.М. Вопросы активизации самостоятельной деятельности студенстов / В.М. Вергасов. – Київ, 1978. – 50с.
304711
   Вопросы активности студентов. – Казань, 1982. – 72с.
304712
  Торсуев Г.П. Вопросы акцентологии современного английского языка / Г.П. Торсуев. – М.-Л., 1960. – 92с.
304713
  Грубов В.И. Вопросы алгоритмизации и цифровой автоматизации непрерывных технологических процессов. (На примере одного из объектов содового производства) : Автореф... канд. техн.наук: / Грубов В.И.; АН УССР. Объедин. учен. совет техн. наук. – К., 1964. – 18л.
304714
  Стрыгин Н.З. Вопросы алгоритмизации процессов управления водораспределением на внутрихозяйственной оросительной системе. : Автореф... канд.техн.наук: 255 / Стрыгин Н.З.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по техн.наукам. – Ташкент, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
304715
   Вопросы алтайского языкознания. – Горно-Алтайск, 1988. – 169с.
304716
   Вопросы анализа баланса, отчетной калькуляции и фабрично-заводсткой бухгалтерии. – М., 1925. – 84с.
304717
   Вопросы анализа благородных металлов. – Новосибирск, 1963. – 103с.
304718
   Вопросы анализа благородных металлов : Труды V Всесоюзного совещания по анализу благородных металлов. – Новосибирск : АН СССР Сибирского отд., 1963. – 104с.
304719
  Харламов А.И. Вопросы анализа динамики общественных явлений в статистике / А.И. Харламов. – М, 1961. – 58с.
304720
   Вопросы анализа и моделирования экономических процессов в регионе. – Уфа, 1979. – 115с.
304721
  Сафин М.Н. Вопросы анализа и определения запасов самолетных запасных частей в аэропортах : Автореф... канд. экон.наук: / Сафин М. Н.; ЛГУ. – Л., 1967. – 18л.
304722
  Иноземцев Д.С. Вопросы анализа и планирования трудоемкости промышленной продукции : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 596 / Иноземцев Д.С. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 20 с.
304723
  Мампель Л.М. Вопросы анализа и планирования экономического уровня предприятия в условиях хозяйственной реформы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мампель Л.М. ; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1970. – 21 с.
304724
   Вопросы анализа и приближения. – Киев, 1989. – 122 с.
304725
   Вопросы анализа и процедуры принятия решений. – М., 1976. – 229с.
304726
  Скребнев А.А. Вопросы анализа и синтеза линейных преобразователей вероятностных потоков двоичных символов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Скребнев А.А.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
304727
  Душин В.К. Вопросы анализа и синтеза нелинейных систем передачи на полупроводниковых приборах с помощью интегро-степенных рядов : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.05 / Душин В.К.; Новосиб.электротехн.ин-т. – Новосибирск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
304728
  Глова В.И. Вопросы анализа и синтеза стохастических интеграторов и преобразователей : Автореф... канд. техн.наук: 253 / Глова В.И.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1972. – 16л.
304729
  Зелинский М.М. Вопросы анализа и синтеза схем с идеальными конверторами сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: 304 / Зелинский М.М.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1971. – 16л.
304730
  Иваницкий А.М. Вопросы анализа и синтеза электрических цепей с идеальными преобразованиями. : Автореф... канд. техн.наук: / Иваницкий А.М.; Одес. электротехн. ин-тут связи. – Одесса, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
304731
  Тимковская В.А. Вопросы анализа и экономики производства зерна в колхозах (на прим. колх. южн. зоны Полтав. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Тимковская В. А.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
304732
  Лихварь А.Г. Вопросы анализа издержек ображения в организациях материально-техническго снабжения. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Лихварь А.Г.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1970. – 29л.
304733
  Ахмедов Мирза Зейналабды оглы Вопросы анализа информационных потоков по учету материалов и совершенствования их обработки. (На примере машиностроит. предприятий АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Ахмедов Мирза Зейналабды оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
304734
  Смагина Е.М. Вопросы анализа линейных многомерных объектов с использованием понятия нуля системы. / Е.М. Смагина. – Томск, 1990. – 159с.
304735
   Вопросы анализа литературного произведения в школе. – М., 1962. – 184с.
304736
  Потапов В.И. Вопросы анализа надежности и синтеза логических модулей ЦВМ на сетях из формальных нейронов. : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Потапов В.И.; Москов. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1968. – 15л.
304737
   Вопросы анализа плановых решений в сельском хозяйстве. – Новосибирск
1. – 1971. – 183с.
304738
   Вопросы анализа плановых решений в сельском хозяйстве. – Новосибирск
2. – 1972. – 205с.
304739
  Соловьева Т.М. Вопросы анализа показателей эффективности работы энергетических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Соловьева Т.М.; Всесоюз. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 16л.
304740
  Воронкова В.Я. Вопросы анализа резервов повышения рентабельности полиграфических предприятий. (На материалах тип. Ком. по печати при Совете МИнистров РСФСР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Воронкова В.Я.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1970. – 19л.
304741
  Павлова А.В. Вопросы анализа резервов повышения рентабельности промышленных предприятий. (На прим. машиностроит. предприятий). : Автореф... канд. экон.наук: / Павлова А.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. Каф. бухгалтерского учета и анализа хоз. деятельности. – М., 1965. – 19л.
304742
   Вопросы анализа сельскохозяйственного производства. – М., 1973. – 63с.
304743
  Чернышев В.И. Вопросы анализа системы экономической информации в проектировании автоматизированных систем обработки данных. : Автореф... канд. экон.наук: / Чернышев В.И.; МГУ. – М., 1972. – 27л.
304744
  Багриновский К.А. Вопросы анализа сложных систем : [сб. ст.] / К.А. Багриновский ; отв. ред. К.А. Багриновский, Е.Л. Берлянд ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1974. – 136 с. – Библиогр. в конце статей. – (Математический анализ экономических моделей)
304745
  Кон Ю.Г. Вопросы анализа современной музыки / Ю.Г. Кон. – Л, 1982. – 150с.
304746
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1980. – 112с.
304747
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1982. – 164с.
304748
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1983. – 144с.
304749
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1985. – 156с.
304750
   Вопросы анализа текста. – Ереван, 1975. – 222с.
304751
  Кемайкина Л.Л. Вопросы анализа товарных запасов и пути его совершенствования в снабженческо-сбытовых организациях (На примере Территор. упр. матер.-техн. снабжения Волго-Вят. р-на) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Кемайкина Л.Л.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
304752
  Береговенко Г.Я. Вопросы анализа точечных интеграторов : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Береговенко Г.Я.; Киевск. ин-т инж. гражд. авиации. – К., 1970. – 19л.
304753
  Беляевский Л.С. Вопросы анализа устойчивости электронных цепей при вариации параметров : Автореф... канд. техн.наук: 291 / Беляевский Л.С.; Киевский ин-т инженеров гражд. авиации. – Киев, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
304754
  Перепечин И.Н. Вопросы анализа фактической экономической эффективности капитальных вложений (промышленных предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Перепечин И.Н.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.21
304755
   Вопросы аналитической и прикладной механики. – Москва, 1963. – 176 с.
304756
  Шульгин А.М. Вопросы аналитической механики тел и систем переменной массы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 020 / Шульгин А.М. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 12л.
304757
   Вопросы аналитической химии минеральных веществ. – Л., 1966. – 196с.
304758
   Вопросы английского и немецкого языкознания. – Уфа, 1962. – 211с.
304759
   Вопросы английской контекстологии. – Вологда, 1974. – 88с.
304760
   Вопросы английской лексикологии и лексикографии. – Пятигорск, 1990. – 141с.
304761
   Вопросы английской филологии. – Уфа, 1961. – 128с.
304762
   Вопросы английской филологии. – Пятигорск, 1966. – 232с.
304763
   Вопросы английской филологии. – Ростов-на-Дону, 1966. – 153с.
304764
   Вопросы английской филологии и методики преподавания английского языка. – Омск, 1976. – 94с.
304765
   Вопросы анилинокрасочной химии. – М.-Л., 1950. – 183с.
304766
   Вопросы античной литературы в зарубежном литературоведении. – М., 1963. – 191с.
304767
   Вопросы античной литературы и классической филологии. – М., 1966. – 536с.
304768
   Вопросы антропогенного ландшафтоведения. – Воронеж, 1972. – 143с.
304769
   Вопросы антропогенных именений водных ресурсов. – Москва, 1976. – 215с.
304770
   Вопросы антропологии. – Тарту, 1985. – 250с.
304771
   Вопросы антропологии и материальной культуры Кердера. – Ташкент, 1973. – 139с.
304772
   Вопросы антэкологии. – Ленинград, 1969. – 75с.
304773
  Горбенко В.С. Вопросы аппаратурного анализа одномерных функций распределения вероятностей стационарных случайных процессов : Автореф... канд. техн.наук: / Горбенко В. С.; МВиССО УССР, КПИ. – К., 1963. – 16л.
304774
   Вопросы аппроксимации функций вещественного и комплексного переменных. – Уфа, 1983. – 183с.
304775
   Вопросы аппроксимаций функций комплексного переменного. – Уфа, 1982. – 112с.
304776
   Вопросы арабской филологии. – Баку, 1971. – 174с.
304777
   Вопросы арабской филологии. – Баку
2. – 1973. – 164с.
304778
   Вопросы арахноэнтомологии. – Пермь, 1977. – 141с.
304779
   Вопросы археографии в БССР. – Минск, 1980. – 160с.
304780
   Вопросы археологии и этнографии Сибири. – Томск, 1978. – 173с.
304781
   Вопросы археологии и этнографии Центрального Казахстана. – Караганда, 1982. – 122с.
304782
   Вопросы археологии Урала. – Екатеринбург, 1991. – 152с.
304783
   Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана. – Караганда, 1989. – 124с.
304784
   Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР. – Минск, 1971. – 480с.
304785
   Вопросы архитектуры. – Харьков, 1966. – 55 с.
304786
   Вопросы архитектуры гидроэлектростанций. – Москва, 1952. – 132 с.
304787
  Жуков К.В. Вопросы архитектуры панельных жилых домов / К.В. Жуков, З.Н. Нестерова. – Москва, 1956. – 72с.
304788
  Боголюбов Н.Н. Вопросы асимптомически точного исследования некоторых модельных систем статистической механики : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Боголюбов Н. Н.; АН СССР, Матем. ин-т им. Стеклова. – М., 1966. – 8л.
304789
  Диесперов В.Н. Вопросы асимптотической теории обтекания тел при трасзвуковых и сверхзвуковых скоростях движения газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Диесперов В.Н.; Моск.физл-техн.ин-т. – М, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
304790
  Мамутов В.К. Вопросы ассортимента, качества и комплектности поставляемой продукции в советском праве : Автореф... канд. юрид.наук: / Мамутов В.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 14л.
304791
   Вопросы астрометрии. – Киев : Наукова думка, 1964. – 96 с.
304792
   Вопросы астрометрии. – Киев : Наукова думка, 1966. – 146 с.
304793
   Вопросы астрофизики. – Киев : Наукова думка, 1965. – 167 с.
304794
   Вопросы астрофизики. – Киев : Наукова думка, 1966. – 208 с.
304795
   Вопросы астрофизики. – Киев : Наукова думка, 1967. – 148 с.
304796
  Ступницкий С.Л. Вопросы атеизма в идеологической борьбе на Западной Украине в 20-30-е годы 20 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 622 / Ступницкий С.Л. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 с.
304797
  Горбачев Н.А. Вопросы атеизма в книге В. И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горбачев Н. А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с.
304798
  Горбачев Н.А. Вопросы атеизма в книге В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" : Дис... канд. философ.наук: / Горбачев Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 250л. – Бібліогр.:л.238-250
304799
  Кожурин Я.Я. Вопросы атеизма в трудах соратников К.Маркса и Ф.Энгельса / Я.Я. Кожурин. – Ленинград, 1977. – 191с.
304800
  Брудный Д.Л. Вопросы атеизма в художественной литературе / Д.Л. Брудный. – Фрунзе, 1956. – 34с.
304801
  Крупская Н.К. Вопросы атеистического воспитния / Н.К. Крупская. – М, 1964. – 215с.
304802
   Вопросы атмосферного электричества. – Л., 1990. – 185с.
304803
   Вопросы атомной науки и техники. – Харьков. – ISSN 1562-6016
№ 4. – 2003. – (Плазменная электроника и новые методы ускорения)
304804
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (71). – 2011. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" = Nuclear physics investigations ; вып. 17)
304805
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (72). – 2011. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" = Nuclear physics investigations ; вып. 97)
304806
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (73). – 2011. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" = Nuclear physics investigations ; вып. 55)
304807
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (77). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; Вып. 57)
304808
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (78). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение ; Вып. 99)
304809
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (79). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; Вып. 58)
304810
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (80). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; Вып. 59)
304811
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (81). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение ; Вып. 100)
304812
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (82). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика плазмы = Plazma physics ; Вып. 18)
304813
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (83). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика плазмы = Plazma physics ; вып. 19)
304814
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. научный центр "Харьков. физико-технический ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (84). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение ; вып. 101)
304815
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (85). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; вып. 60)
304816
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (86). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Плазменная электроника и новые методы ускорения = Nuclear physics investigations ; вып. 8)
304817
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (87). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение ; Вып. 102)
304818
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (88). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; вып. 61)
304819
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (89). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 20)
304820
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (90). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 103)
304821
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (91). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; вып. 62)
304822
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (92). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 104)
304823
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (93). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; вып. 63)
304824
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (94). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20)
304825
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (95). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21)
304826
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (96). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 105)
304827
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (97). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 64)
304828
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Україны, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (98). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" = Nuclear physics investigations ; вып. 9)
304829
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (99). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 106)
304830
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (100). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 65)
304831
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. научный центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (101). – 2016. – 187 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 21)
304832
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (102). – 2016. – 118 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 107)
304833
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (103). – 2016. – 172 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 66)
304834
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (104). – 2016. – 133 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 108)
304835
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (105). – 2016. – 150 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 67)
304836
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (106). – 2016. – 330 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22)
304837
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (107). – 2017. – 283 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23)
304838
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / НАН Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, В.Н. Воеводин, И.Е. Гаркуша [и др.]. – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (108). – 2017. – 213 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; Вып. 109)
304839
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (109). – 2017. – 101 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 68)
304840
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; редколл.: И.М. Неклюдов, В.С. Агеев, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (110). – 2017. – 114 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 110)
304841
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; редколл.: И.М. Неклюдов, В.С. Агеев, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (111). – 2017. – 108 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 111)
304842
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (112). – 2017. – 197 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 69)
304843
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. научный центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (113). – 2018. – 229 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 22)
304844
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (114). – 2018. – 140 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 112)
304845
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (115). – 2018. – 197 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 70)
304846
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (116). – 2018. – 328 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" = Nuclear physics investigations ; вып. 10)
304847
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (117). – 2018. – 167 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 113)
304848
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (118). – 2018. – 345, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24)
304849
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (119). – 2019. – 280 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 25)
304850
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (120). – 2019. – 169, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 114)
304851
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (121). – 2019. – 144, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 71)
304852
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (122). – 2019. – 218 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 11)
304853
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (123). – 2019. – 198, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 115)
304854
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (124). – 2019. – 204 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 72)
304855
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / НАН Украины ; Нац. научный центр "Харьковский физико-технический ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, В.Н. Воеводин, И.Е. Гаркуша [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (115). – 2020. – 240, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 23)
304856
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (126). – 2020. – 166, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 116)
304857
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (127). – 2020. – 188, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" = Series "Nuclear Physics Investigations" ; вып. 73)
304858
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (128). – 2020. – 107, [2] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 117)
304859
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (129). – 2020. – 146, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 74)
304860
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (130). – 2020. – 215, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 26)
304861
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (131). – 2021. – 180, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 27)
304862
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (132). – 2021. – 158, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 118)
304863
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, Г.Д. Коваленко, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (133). – 2021. – 149, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" = Series "Nuclear Physics Investigations" ; вып. 75)
304864
   Вопросы африканского языкознания. – М., 1979. – 109с.
304865
   Вопросы африканской истории. – М., 1983. – 255с.
304866
   Вопросы африканской филологии. – М., 1974. – 226с.
304867
   Вопросы аэрогидромеханики и тепломассобмена. – Томск, 1986. – 89с.
304868
   Вопросы аэрогидромеханики и тепломассобмена в пложении к некоторым технлогическим процессам. – Томск, 1979. – 124с.
304869
  Рихтер Л.А. Вопросы аэродинамики газовоздухопроводов и регулирования тягодувных машин электростанций / Л.А. Рихтер. – М.Л., 1959. – 135с.
304870
   Вопросы аэродинамики динамики полета летательных аппартов. – М., 1985. – 221с.
304871
   Вопросы аэродинамики и теплопередачи в котельно-топочных процессах. – М.-Л., 1958. – 330с.
304872
  Мустафин М.А. Вопросы базисности корневых векторов некоторых дифференциальных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Мустафин М.А.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1989. – 12л.
304873
  Марголин Н.С. Вопросы баланса денежных доходов и расходов населения. / Н.С. Марголин. – М.-Л., 1939. – 136 с.
304874
  Ач Магдолна Вопросы баланса народного хозяйства : Автореф. дис... канд. экон. наук / Ач Магдолна ; Моск. экономико-статистич. ин-т. Кафедра экон. статистики. – Москва, 1953. – 16 с.
304875
  Пак Мен Дюн Вопросы баланса производства, потребления и накопления общественного продукта. : Автореф... канд. экон.наук: / Пак Мен Дюн; МВО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. экон. статистики. – М., 1956. – 16л.
304876
  Сонин М.Я. Вопросы баланса рабочей силы / М.Я. Сонин. – М., 1949. – 104с.
304877
  Младова Л.В. Вопросы балансового метода в статистике продукции сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Младова Л.В.; МВО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
304878
   Вопросы башкирской филологии. – М., 1959. – 160с.
304879
   Вопросы башкирской фольклористики : [сб. ст.]. – Уфа : БФАН СССР, 1978. – 117 с. : ил., нот. – Библиогр. в примеч. в конце статей
304880
  Сидоренко В.А. Вопросы безопасной работы реакторов ВВЭР / В.А. Сидоренко. – Москва, 1977. – 216с.
304881
   Вопросы безопасности и надежности при оптимизации ядерных энергетических установок. – Горький, 1985. – 131 с.
304882
   Вопросы безопасности на предприятиях атомной промышленности Франции. – М., 1971. – 44с.
304883
  Мануклян Д.А. Вопросы безопасности региона Персидского залива // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 160-168. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
304884
  Шилов В.Ф. Вопросы безопасности труда в кабинете физики в профтехучилищах. / В.Ф. Шилов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 76с.
304885
  Литвинов А.Ф. Вопросы белорусской фольклористики в польской периодической печати второй половины 19 -- начала 20 в. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09 / Литвинов А.Ф.; АН Белорусии.Ин-т искуссвовед., этнографии и фольклора. – Минск, 1992. – 21л.
304886
   Вопросы библиографии. – Л., 1976. – 236с.
304887
  Мороз М.А. Вопросы библиографии и атрибуции произведений Ивана Франко : Автореф... канд. филол.наук: / Мороз М.А.; Акад. наук УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 20л.
304888
   Вопросы библиографии общественно-политической литературы : Сборник статей. – Москва : Книга, 1967. – 175 с.
304889
  Барсук А.И. Вопросы библиографоведения : сб. науч. тр. / ред. А.И. Барсук ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Информ.-библиогр. отд. ; [Редкол.: А.И. Барсук (отв. ред.) и др.]. – Москва : ГБЛ
Вып. 3 : К теориии и методике отраслевой библиографии / ред.: С.И. Коровицына, Е.Н. Малевич. – 1976. – 143 с. – Библиогр. в конце работ
304890
   Вопросы библиографоведения. – Москва, 1978. – 144с.
304891
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск, 1981. – 159с.
304892
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 5. – 1984
304893
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 6. – 1985
304894
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 7. – 1986
304895
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 8. – 1987
304896
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 9. – 1988
304897
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 10. – 1989
304898
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 11. – 1990
304899
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 12. – 1991
304900
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 13. – 1992
304901
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 15. – 1994
304902
   Вопросы библиотековедения. – Саратов, 1968. – 108с.
304903
   Вопросы библиотековедения. – Вильнюс, 1982. – 93с.
304904
   Вопросы библиотечно-библиографической и информационной работы. – Баку, 1979. – 140с.
304905
   Вопросы библиотечно-библиографической и информационной работы. – Баку, 1988. – 185с.
304906
   Вопросы библиотечного дела, библиографии и истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1975. – 312с.
304907
   Вопросы библиотечной работы в Азербайджане на современном этапе. – Баку, 1981. – 132с.
304908
   Вопросы биогеографии Азовского моря и его бассейна : сборник статей. – Л., 1977. – 127с.
304909
   Вопросы биогеографии юга Восточной Сибири.. – Иркутск, 1988. – 94с.
304910
   Вопросы биографии и творчества А.С.Пушкина.. – Калинин, 1979. – 156с.
304911
   Вопросы биологии. – Томск : Томский университет, 1980. – 130 с.
304912
  Никитина Р.Е. Вопросы биологии возбудителя спирохетоза птиц Spirochaeta anserinum Sacharoff, 1891 : Автореф... канд. биол.наук: / Никитина Р. Е.; Казах.ГУ,Биол.фак. – Алма-Ата, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с..
304913
   Вопросы биологии животных и растений Туркменистана.. – Ашхабад, 1973. – 112с.
304914
  Навроцкий Г.И. Вопросы биологии и агротехники кормовых бобов в правобережной Лесостепи УССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Навроцкий Г.И.; М-во с-х.УССР.ордена Труд.Красн.Знамени с-х.акад. – К, 1963. – 21л.
304915
   Вопросы биологии и краевой медицины.. – Выип. 2. – Ташкент, 1961. – 460с.
304916
   Вопросы биологии и охраны растений.. – Саранск, 1985. – 144с.
304917
  Пасенков А.К. Вопросы биологии и селекции восточной хурмы в Крыму. : Автореф... канд.с-х.наук: 538 / Пасенков А.К.; Ун-т дружбы народов. – М, 1969. – 31л.
304918
  Абдуллаев И.К. Вопросы биологии и селекции земляники / И.К. Абдуллаев, А.И. Мусаев ; АН АзССР, Ин=т генетики и селекции. – Баку : ЭЛМ, 1970. – 114 с.
304919
  Тонконоженко А.Н. Вопросы биологии и селекции крыжовника в Донбассе. : Автореф... канд. биол.наук: / Тонконоженко А.Н.; ХГУ. – Х., 1967. – 20л.
304920
   Вопросы биологии и систематики животных Смоленской и сопредельных областей.. – Смоленск, 1975. – 166с.
304921
   Вопросы биологии оплодотворения. – Ленинград, 1954. – 394 с.
304922
  Земский В.А. Вопросы биологии размножения финвала Антарктики : Автореф... канд. биол.наук: / Земский В.А.; АН СССР. Ин-т океанографии. – Москва, 1953. – 16 с.
304923
   Вопросы биологии растений и охраны растительного мира : межвузовский сборник научных трудов. – Иваново, 1979. – 158 с.
304924
   Вопросы биологии растений при их интродукции и в естественных фитоценозах в условиях Нечерноземной зоны РСФСР. – Саранск, 1988. – 91с.
304925
   Вопросы биологии семенного размножения. – Ульяновск, 1974. – 168с.
304926
   Вопросы биологии семенного размножения.. – Ульяновск, 1981. – с.
304927
   Вопросы биологии, экологии и регуляции численности животных в условиях антропогенного воздействия. – Ташкент, 1989. – 136с.
304928
   Вопросы биологии. Тезисы докладов на научной конференции отдела биологии., 1966. – 20с.
304929
  Чепурнов В.С. Вопросы биологического обоснования рабыного хозяйства Днепровско-Дунайского междуречья северо-западной части Черного моря. : Автореф... доктор биол.наук: / Чепурнов В.С.; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
304930
   Вопросы биологической диагностики лесных биогеоценозов Присамарья. : сборник научных трудов. Комплексной экспедиции. – Днепропетровск, 1980. – 151 с.
304931
   Вопросы бионики.. – Москва, 1967. – 596с.
304932
   Вопросы биоокеанографии. – Киев : Наукова думка, 1967. – 228 с.
304933
   Вопросы биосинтеза, структуры и функций биополимеров : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1967. – 248 с. : табл. – (Молекулярная биология)
304934
   Вопросы биостратиграфии и геологии полезных ископаемых Туркменистана. – Ашхабад : Ылым, 1973. – 172с.
304935
   Вопросы биостратиграфии и палеогеографии нефтегазоносных областей СССР. – Москва : Наука, 1977. – 99с.
304936
   Вопросы биостратиграфии и палеогеографии Сибирской платформы : (палеозой, мезозой и кайнозой). – Москва : Наука, 1969. – 120с.
304937
   Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. Труды III сессии Всесоюзного палеонтологического общества (24-29 января 1957 г.). – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 244с.
304938
   Вопросы биостратиграфии Советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1974. – 146с.
304939
   Вопросы биофизики и механизма действия ионизирующей радиации. – Киев, 1964. – 496 с.
304940
   Вопросы биофизики, биохимии и патологии эритроцитов.. – Москва, 1967. – 352с.
304941
   Вопросы биофизики.. – М., 1957. – 266с.
304942
   Вопросы биохимии. – Ереван : АН АССР
Том. 3. – 1967. – 172 с. : табл. – Парал. тит. арк. арм. мовою
304943
   Вопросы биохимии азотного и минерального питания растений.. – Киев, 1953. – 212с.
304944
   Вопросы биохимии в пищевой промышленности.. – К., 1951. – 112с.
304945
   Вопросы биохимии виноделия. Конференция по биохимии виноделия 1960 г.. – М., 1961. – 243с.
304946
   Вопросы биохимии и физиологии. – Саратов : Саратовский ун-т, 1969. – 87 с.
304947
   Вопросы биохимии мозга.. – Ереван, 1964. – 215с.
304948
   Вопросы биохимии мозга.. – Ереван, 1966. – 177с.
304949
   Вопросы биохимии мозга.. – Ереван, 1967. – 351с.
304950
   Вопросы биохимии нервной системы. : под ред. А.В.Палладина. – Киев, 1957. – 356с.
304951
   Вопросы биохимии нервной системы.. – Махачкала, 1973. – 81с.
304952
  Палладин А.В. Вопросы биохомии нервной системы / А.В. Палладин. – Киев, 1965. – 186с.
304953
   Вопросы биоэнергетики : (материалы научно-методического семинара). – Алма-Ата, 1969. – 83 с.
304954
   Вопросы болгарской и чехословацкой литературы.. – М., 1962. – 272с.
304955
  Щедрунов В.Ф. Вопросы большевисткой агитации и пропаганды в трудах М.И. Калинина : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Щедрунов В.Ф. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 24 с.
304956
   Вопросы борьбы с имущественными преступлениями несовершенолетних. Материалы научно-практического семинара 26-27 июля 1969 года.. – Иркутск, 1970. – 142с.
304957
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва : Юридическая литература. – ISSN 0320-8540
Вып. 44. – 1986. – 128 с.
304958
   Вопросы борьбы с преступностью на современном этапе.. – Рига, 1978. – 188с.
304959
   Вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних.. – Алма-Ата, 1968. – 168с.
304960
   Вопросы борьбы с пьянством, наркоманией и другими формами антиобщественного поведения несовершеннолетних : [сборник]. – Москва : [б. и.], 1976. – 178 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
304961
  Васильченко В.Н. Вопросы борьбы с рецедивной преступностью и ее предупреждение судебно-следственными органами : Дис... канд. юридич.наук: / Васильченко В. Н.; КГУ, Юридический фа-т. – К., 1968. – 345л. – Бібліогр.:л.321-345
304962
  Васильченко В.Н. Вопросы борьбы с рецидивной преступностью и ее предупреждение судебно-следственными органами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 715 / Васильченко В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
304963
  Макарь И.М. Вопросы борьбы с хищениями в плодоконсервной промышленности : Дис... канд.юрид.наук: / Макарь И.М.; Киевская высшая школа МООП СССР. – К., 1968. – 300л. – Бібліогр.:л.287-300
304964
  Макарь И.М. Вопросы борьбы с хищениями в плодоконсервной промышленности (по матер. Мол.ССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 71.57.17 / Макарь И. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
304965
   Вопросы ботаники и почвоведения в Мурманской области.. – Москва-Л., 1962. – 212с.
304966
   Вопросы ботаники Юго-Востока: Флора. Растительность. Физиология.. – Саратов, 1984. – 103с.
304967
   Вопросы ботаники.. – Вып. 1. Вып. 2. – Москва-Л., 1954. – 412с.
304968
   Вопросы ботаники.. – Нальчик, 1980. – 189с.
304969
  Орлова Н.В. Вопросы брака и развода в международном частном праве / Н.В. Орлова. – М., 1960. – 228с.
304970
  Мальцман Т.Б. Вопросы брака и семьи в суде. / Т.Б. Мальцман, В.И. Никулина. – М., 1949. – 152с.
304971
  Волчкова Н. Вопросы будут! Ученых растревожила реформа // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 4


  Пошел второй месяц с момента разделения Академии наук и ее институтов, которые перешли в ведение ФАНО. Расчленение структуры, которая всегда составляла единое целое, протекает болезненно.
304972
  Евсеев Ю.А. Вопросы бухгалтерского учета во внешней тоговле Германской Демократической Республики. : Автореф... Канд.экон.наук: 604 / Евсеев Ю.А.; Моск.гос.ин-т. – М, 1970. – 21л.
304973
  Козуб М.К. Вопросы бухгалтерского учета капитальных вложений и источников их финансирования в государственной торговле : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 601 / Козуб М.К. ; КИНХ. – Киев, 1968. – 22 с.
304974
   Вопросы бухгалтерской практики : сборник статей : Униздат
часть 1. – 1928. – 108 с.
304975
   Вопросы бухгалтерской практики : сборник статей : Униздат
часть 2. – 1928. – 118 с.
304976
  Шмитц Г. Вопросы валютного планирования в социалистических странах. : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Шмитц Г.; Москов. фин. ин-т. – М., 1969. – 18л.
304977
   Вопросы введения современных идей математики в школу. – Кишинев, 1966. – 121 с.
304978
   Вопросы ветроэнергетики.. – М., 1959. – 136с.
304979
   Вопросы взаимовлияния и взаимообогащения языков.. – Черкесск, 1978. – 176с.
304980
  Миянов А.Ф. Вопросы взаимовлияния рабочего и свободного времени при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Миянов А.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 21л.
304981
  Баженова В.С. Вопросы взаимодействия государства и бизнеса в процессе регионального развития // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 58-62. – ISSN 1993-3541
304982
  Харитонова И.Я. Вопросы взаимодействия лексики и грамматики / И.Я. Харитонова. – Киев, 1982. – 160с.
304983
  Горпенко В.Г. Вопросы взаимодействия материализма и выразительных средств в процессе воплощения замысла : Автореф... канд. искусстовед.наук: 17.00.03 / Горпенко В. Г.; Госкино СССР, ВНИИ киноискусства. – М., 1980. – 22л.
304984
  Скурлатов Ю.И. Вопросы взаимодействия О2 и Н2О2 с комплексными ионами металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скурлатов Ю.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 23л.
304985
  Попов А.И. Вопросы взаимодействия предприятий АПК в логических системах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-38. – Бібліогр.: 10 назв
304986
   Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений.. – Свердловск, 1984. – 139с.
304987
  Китаев А.В. Вопросы взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Китаев А.В.; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1980. – 19л.
304988
  Тонеев В.Д. Вопросы взаимодействия частиц и легчайших ядер с ядрами в области промежуточных и высоких энергий. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Тонеев В.Д.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 16л.
304989
  Лахно В.Д. Вопросы взаимодействия элктронов с фононами и фотонами в полупроводниках и полуметаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Лахно В. Д.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
304990
  Роинишвили Р.В. Вопросы взаимоотношения воспитария навыков правопорядка и культурного поведения в школе и в семье : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Роинишвили Р. В.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 31л.
304991
   Вопросы взаимосвязи и взаимодействия в организации работы библиотек Академии наук СССР и академий союзных республик.. – М., 1974. – 97с.
304992
   Вопросы взаимосвязи образования и самообразования студентов. – Челябинск, 1987. – 148с.
304993
  Бэнэдек А. Вопросы взаимосвязи общего, политического и профессионального образования в средних школах социалистических стран. : Автореф... Канжд.пед.наук: 13.00.01 / Бэнэдек А.; Науч.-иссл.ин-т.общей педагогики АПН СССР. – М, 1979. – 18л.
304994
   Вопросы взаимосвязи уголовного права и процесса.. – Калинин, 1988. – 149с.
304995
   Вопросы взаимосвязи фотосинтеза и дыхания.. – Томск, 1988. – 227с.
304996
  Понизко Т.А. Вопросы взрывобезопасности электрооборудования угольных шахт и химических предприятий. : Автореф... канд. техн.наук: / Понизко Т.А.; Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1965. – 23л.
304997
   Вопросы вирусологии : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 46, № 6. – 2001
304998
   Вопросы вирусологии : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 46, № 5. – 2001
304999
   Вопросы вирусологии : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 47, № 1. – 2002
305000
   Вопросы вирусологии : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 47, № 2. – 2002
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,