Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
304001
  Каримов О. "...Вы должны будете внимательно осмотреть и описать берега" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 0235-7089


  Информационно-разведывательная деятельность Миклухо-Маклая.
304002
  Слабошпицький М. "Вчуся ставленню до життя..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 2. – С. 179-182. – ISSN 0208-0710


  Творчість українського письменника Леоніда Кисельова
304003
  Вілкул Т.Л. "Въшествиє в Ієрусалимъ" Александра Македонського. "Хроніка" Георгія Аматола в "Александрії хронографічній" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 162-179. – ISSN 0130-5247
304004
  Баштовая Л.С. "Вы поставили перед нами наивысшую цель в жизни - служение науке, привили отвращение к грязи и пошлости..." // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 8-11


  Деятельность В.А. Зморовича во многом определила развитие Киевской математической школы и математической щколы КПИ.
304005
  Цветков С.В. "Выбор веры" и поход русов на Константинополь в 860 году // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 49-57. – ISBN 978-966-2276-63-3
304006
  Орлов В.В. "Выборная" монархия? Клятва верности (бай"а) и личность султана в истории Алауитского Марокко ( XVIII-XIX вв.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 28-44. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
304007
  Горбань Н.В. "Выборы" в Омскую Городскую Думу / Н.В. Горбань : ОГИЗ-ОМГИЗ, 1945. – 49 с.
304008
  Альберт Р. "Выгоды", доступные президентским республикам, в условиях парламентских республик // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 32-58. – ISSN 1812-7126


  В статье перечисляются ключевые демократические "выгоды", извлекаемые, по мнению автора, государствами из применения на практике теории разделения властей, и сравниваются возможности получения этих "выгод" президентскими и парламентскими республиками. ...
304009
  Лужный Р. "Выдание о добронравии" - древнерусская переработка сочинения Яна Жабчыца "Polityka dworskie" / Р. Лужный, 1969. – 223-227с.
304010
  Гриневич В. "Вымерли все малые дети от грудных и годов до десяти" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 45 (148). – С. 4-6


  Як пережило великий голод село Леб"яже на Харківщині.
304011
  Черепаха В.М. Вчити, вчитись і перемагати... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-26 : фото
304012
  Коротя-Ковалська Вчитися бути // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 - 31 травня (№ 24). – С. 7


  "...Кожний народ, який став етносом-нацією, має право жтит в комплексі морально-етичних норм, що грунтуються на традиційній національній культурі і є виявом нескінченності історичного коріння роду і народу. Ці норми відіграють роль регулюючого начала у ...
304013
  Дробишевська Т. Вчитися бути городянами : замітки і листи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 89-92. – Бібліогр: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
304014
  Гольчевскі Ф. Вчитися демократії : інтерв"ю / Франк Гольчевскі ; [інтерв"ю взяла] Олена Чекан // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 8 (173). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Німецький історик Франк Гольчевскі про політтехнології часів Першої світової, розбудову нової імперії та переваги плюралізму.
304015
  Моторюк М.М. Вчитися комунізму / М.М. Моторюк. – К, 1967. – 64с.
304016
   Вчитися там, де тобі комфортно // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Серед студентів кримських вишів, які перевелися на навчання до нашого університету навесні 2014 року, була й Ельвіра Муртазаєва, нині студентка третього курсу Інституту філології (за спеціальністю переклад з англійської мови).
304017
  Кієнко Тетяна Вчитися творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-22
304018
  Десятерик Д. Вчитись так, як треба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 7


  Деякі враження від естонської системи вищої освіти.
304019
   Вчитись у життя, вчитись для життя. – Київ, 1961. – 171с.
304020
  Новиков В.И. Вчитывайтесь в "Песнь о Гайавате". / В.И. Новиков. – М., 1982. – 64с.
304021
   Вчиться спілкуватися з персональним комп`ютером. – К, 1990. – 142с.
304022
  Пестушко Валерій Вчімося заощаджувати енергію // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54
304023
  Пригода В. Вчімося у Франка... // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 52-53
304024
  Поляк О.І. Вчіться грати в шахи / О.І. Поляк. – К., 1967. – 167с.
304025
  Боровиков О.Я. Вчіться малювати / О.Я. Боровиков, О.Ф. Журавель. – К, 1977. – 104с.
304026
  Заволока А.Б. Вчіться перекладати з німецької. / А.Б. Заволока, В.Є. Пешехонова. – К., 1971. – 203с.
304027
  Кисла С.В. Вчіться перекладати технічну літературу з німецької мови. / С.В. Кисла. – К., 1968. – 151с.
304028
  Бычков Л.Б. ВЧК в годы гражданской войны / Л.Б. Бычков. – М, 1940. – 78с.
304029
  Никулин В.В. ВЧК и революционные трибуналы : компетенция и правомочия. Конфликт интересов (1918-1921 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 80-85. – ISSN 1812-8696
304030
  Портнов В.П. ВЧК, 1917-1922 / В.П. Портнов. – М., 1987. – 207с.
304031
  Первомайський Л.С. Вчора і завтра : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 64 с.
304032
   Вчора і сьогодні. – Пряшів, 1953. – 287с.
304033
  Івановський М.П. Вчора, сьогодні, завтра : пер. з рос. / М.П. Івановський. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1961. – 203 с.
304034
  Леник В. Вчора, сьогодні, завтра = Gestern, Heute, Morgen : до історії Українського Інтернату в Мюнхені / Володимир Леник. – Мюнхен : Логос, 1990. – 167 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
304035
  Шафета П.Г. Вчорашні рани : політичний роман / П.Г. Шафета. – Львів : Каменяр, 1989. – 333 с.
304036
  Пахаренко В. Вчувати пісню в струмені буття (Михайло Драй-Хмара як поет-неокласицист) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 7-13. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Стаття присвячена дослідженню специфіки неокласицизму як течії модернізму, зокрема аналізові особливостей неокласицистичного стилю поезії М. Драй-Хмари
304037
  Айзен Р. Вшановано двох економістів суміжних галузей // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 510-512. – ISSN 1684-906Х
304038
  Ханко В. Вшановано пам"ять визначного мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.68-69. – ISSN 0130-1799


  Художник Іван Дряпаченко
304039
  Дземан М.І. Вшановуємо 200-річчя з дня народження родоначальника київської школи внутрішньої медицини професора терапевта Федора Степановича Цицуріна // Новости медицины и фармации. – Донецк, 2014. – № 13/14. – С. 22


  "...На зірковому небосхилі київської терапевтичної школи друге століття загадково зоріє постать першого професора–терапевта Київського університету Св. Володимира Федора Степановича Цицуріна. 12 червня 2014 року виповнилося 200 років від дня його ...
304040
   Вшановуємо наших Героїв! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 51 : фото. – ISSN 1998-8044
304041
  Паламарчук Лариса Вшановуємо Павла Платоновича Чубинського // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 42-44
304042
   Вшановуємо славетних. – Київ, 1972. – 247 с.
304043
  Олексюк О. Вшановуючи Олеся Гончара // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
304044
  Воротняк Т. Вшанували великого Нізамі // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  В університеті відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 870-літтю азербайджанського поета і мислителя Нізамі Генджаві на тему "Роль спадщини Нізамі Генджаві в східному ренесансі". Відкрив конференцію зав. каіедри тюркології Інституту ...
304045
   Вшанували ветеранів // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  Інформація про відзначення 70-річчя визволення Києва в університеті. Ветеранів університета привітав ректор Л. Губерський; він вручив ветеранам, учасникам бойових дій відзнаку "Почесний ветеран міста-героя Києва".
304046
  Бакуменко О. Вшанували видатного прозаїка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 6


  30 травня 2013 року в циклі "Негаснучі свічі" з нагоди 80-річчя від дня народження Романа Андріяшика в Київському Будинку письменників відбувся вечір пам"яті. Головував на вечорі професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ...
304047
  Антоненко П. Вшанували Героїв на місці легендарного бою // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 3


  95 років тому, 29 січня 1918 року, тут біля станціїї Крути, що по залізниці між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, відбувся пам"ятний бій. В серпні 2006 року тут за участю глави держави В.Ющенка відкрили Меморіал пам"яті героїв Крут. На насипаному ...
304048
  Дорохов М. Вшанували пам"ять Габріеля Гарсіа Маркеса // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  "...Студенти історичного факультету, які вивчають іспанську мову, провели вечір ушанування пам"яті лауреата Нобелівської премії з літератури (1982 року), письменника Габріеля Гарсіа Маркеса (06.03.1928-17.04.2014). <...> Під керівництвом викладачки ...
304049
  Касьянова О. Вшанували пам"ять Лесі Українки // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 8


  З нагоди 142 річниці від дня народження Лесі Українки в Інституті філології Дніпропетр. музично-драм. театр здійснив постановку моновистави "В катакомбах".
304050
   Вшанували пам"ять Павла Чубинського // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  В.КНУТШ було вшановано пам"ять П.Чубинського з нагоди 170-річчя від дня його народження. Інститут філологїі, зоерема кафедра фольклористики, юридичний факультет разом з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Музеєм народної архітектури ...
304051
  Ярошинський О. Вшанування 75-річчя академіка П. П. Кононенка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 6
304052
  Вовк О.І. Вшанування в Харківському університеті 240-ї річниці від дня народження В.Н. Каразіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 247-249. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
304053
   Вшанування ветеранів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  В університеті широко відзначили день ветерана: відбулися урочисті заходи на факультетах, в інститутах, інших підрозділах
304054
  Кривошея Г.М. Вшанування видатного вченого, талановитого організатора науки, патріарха українського краєзнавства, відомого державного і громадського діяча з нагоди 95-річчя від дня народження 175-річчя громадсько-політичної та наукової діяльності академіка НАНУ / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 190-191. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  У липні 2000 року Указом Президента П.Т. Тронько удостоєний найвищої нагороди - ордена "Держави" з присвоєнням звання "Герой України".
304055
  Соболь В. Вшанування Івана Франка у Варшавському університеті / В. Соболь, Вашкевич-Левандовська
304056
  Пахолко С. Вшанування Маркіяна Шашкевича у пам"ятних таблицях першої половини XX ст. та нищення їх радянською владою у другій половині XX ст. / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 8-12. – ISSN 1811-542X
304057
  Чайка С. Вшанування Олександра Кістяківського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 лютого (№ 6). – С. 9


  Нещодавно в Голосіївському районі Києва за ініціативи товариства "Чернігівське земляцтво" було відкрито меморіальну дошку історику права, професорові Університету Св. Володимира Олександру Кістяківському. Пам"ятну дошку встановлено на стіні ...
304058
   Вшанування пам"яті академіка М. Долішнього // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 172-174. – ISSN 1562-0905
304059
  Гончарук Т. Вшанування пам"яті видатного історика-козакознавця Михайла Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 112-114. – ISBN 978-617-7261-66-6
304060
  Вахніна Л.К. Вшанування пам"яті видатного народознавця / Л.К. Вахніна, І.Г. Церковняк // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 231-234. – ISBN 966-02-2984-4


  До 200-річчя від дня народження Оскара Кольберга.
304061
  Дмитрів М. Вшанування пам"яті генерала Мирона Тарнавського та воїнів Української Галицької Армії у фалеристичних пам"ятках та пам"ятних таблицях / М. Дмитрів, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 30-33. – ISSN 1811-542X
304062
  Івашина Наталія Вшанування пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років у США // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-237
304063
  Пахолко С. Вшанування пам"яті Івана Котляревського в Галичині у фалеристичних пам"ятках 1898-1903 рр. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 25-26. – ISSN 1811-542X
304064
  Опря Т.М. Вшанування пам"яті Йосипа Івановича Токаря (1924-1993) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – C. 359-360. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
304065
  Гнатенко В. Вшанування пам"яті Кобзаря в Університеті Св. Володимира // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Про тісні зв"язки Тараса Шевченка з Київським університетом, зокрема, про знайомство з М.Д. Іванішевим, М.О. Максимовичем, О.І. Селіним, М.І. Костомаровим та ін.
304066
   Вшанування пам"яті Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-105.


  До 70-річчя від дня народження Л.П.Юзькова
304067
  Тронько Т.В. Вшанування пам"яті лицарів національної звитяги // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 146-148. – ISSN 2075-1451
304068
  Шевченко Віктор Вшанування пам"яті М.М.Миклухо-Маклая // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 43-46. – Бібліогр.: 9 назв
304069
  Гайнетдінов Д.Р. Вшанування пам"яті митрополита Василя Липківського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 175-183


  Досліджується історія вшанування пам"яті митрополита В.Липківського в Україні та за її межами.
304070
  Хоміцька О.Г. Вшанування пам"яті Михаїла Нуайме у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: до 125-річчя від дня народження // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 169-171. – ISSN 1608-0599


  22 жовтня 2014 р. в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся літературно-мистецький захід, присвячений 125-річчю з дня народження відомого ліванського прозаїка, поета, мислителя, критика Михаїла Нуайме (1889–1988). На початку зустрічі ...
304071
  Городня О. Вшанування пам"яті Михайла Грушевського // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 5 (40). – С. 70


  У день 145-річчя від дня народження видатного політичного та громадського діяча Михайла Грушевського два найбільші у країнські міста - Київ та Львів, з якими пов"язані основні віхи життя Грушевського, урочисто відзначили цей славний ювілей
304072
  Лоза П. Вшанування пам"яті Професора // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 4 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Михайло Лесів був засновником факультету україністики Марії Кюрі-Склодовської (УМКС) у Любліні, яка цього року відзначає своє 25-річчя.
304073
  Мельниченко В. Вшанування пам"яті Т.Г. Шевченка на Черкащині: зародження та розвиток традицій // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 200-205
304074
  Короленко Б.А. Вшанування пам"яті Тараса Шевченка в офіційних документах України (1991-2013) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 216-224
304075
  Зворський С. Вшанування пам"яті Тараса Шевченка в українських бібліотеках: історичний аспект // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 6-9
304076
  Жам О. Вшанування пам"яті фундатора Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" М.І. Сікорського / О. Жам, Н. Ткаченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 216-220
304077
  Карабчук О. Вшанування пам"яті Яреми Полотнюка // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Ярема Полотнюк - викладач Львівського університету, сходознавець, поліглот, перекладач, письменник. Завідувач кафедри Близького Сходу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Маленька Тетяна розповіла про своє знайомство з ученим.
304078
   Вшанування першого ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 21 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття пам"ятника історику, фольклористу, видатному енциклопедісту, першому ректору Університету Св. Володимира Михайлу Максимовичу.
304079
  Комарніцький О. Вшанування студентами педагогічних навчальних закладів Радянської України пам"яті та творчості культурних діячів і науковців (20-30-ті рр. XX ст.) // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 142-145


  "9 лютого 1923 р. вшанували пам"ять Т.Г. Шевченка студенти Київського ІНО. Святкування відбулося в актовому залі вишу. У першій частині свята присутні заслухали доповідь М. Марковського "Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство", Дорошкевича - ...
304080
  Зуляк І.С. Вшанування Тараса Шевченка "Просвітою" у міжвоєнний період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С.40-42. – ISSN 1810-2131
304081
  Баженов Л.В. Вшанування Тараса Шевченка на Поділлі в середині XIX - на початку XX ст. / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 102-108
304082
  Цуп О.В. Вшанування творчої особистості Тараса Шевченка українською діаспорою Чехії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 148-150. – ISSN 1810-2131
304083
  Гордійчук М. Вшанування через інститут... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 13 вересня (№ 170). – С. 6
304084
  Голубов С.М. Вшануймо пам"ять товариші! / С.М. Голубов. – К., 1976. – 223с.
304085
  Голубов С.М. Вшануймо пам"ять, товариші! / С.М. Голубов. – Київ, 1980. – 203,5с.
304086
  Нухович Э.С. Вшеняя политика Афганистана. / Э.С. Нухович. – М., 1962. – 108с.
304087
  Франс А. Вшестя Тафі на небеса / А. Франс. – К, 1957. – 12с.
304088
  Павловский Е.Н. Вши. Строение, жизнь и болезненное действие на человека / Е.Н. Павловский. – Птгр, 1920. – 47с.
304089
  Луценко Оксана Въездной медтуризм в Украину: потенциал нужно реализовывать! : перспективи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 86-87 : Фото. – ISSN 1998-8044
304090
   Въездной туризм - 2009: итоги заставляют задуматься : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
304091
  Козловский Роман Въездной туризм - 2010: итог положительный : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 22-24 : График. – ISSN 1998-8044
304092
  Калиниченко Александр Въездной туризм взгляд из Австрии : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 52-53 : Фото
304093
   Въезрожденски книжари. – София, 1980. – 355с.
304094
  Бонов А.Д. Възгледите за Вселената на Йоан Екзарх Български / А.Д. Бонов. – София, 1982. – 96 с.
304095
  Чистяк Д. Възжелана градина : поезия / Дмитро Чистяк ; състав. и прев. от укр. Димитър Христов. – София : Мултипринт, 2013. – 43, [1] c. – ISBN 978-954-362-120-0
304096
  Матов К. Възможно ли е заразяване с трихинелоза через приемание чревни трихинели? / К. Матов. – с.
304097
  Русинова П Е. Възпитавание на въображението в сюжетно-ролевата игра. / П Е. Русинова, . – София, 1979. – 103с.
304098
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от априлското въстание и ботевата чета 1876 : исторически извори. – София : Кирил и Методий
Кн. 1 : Подбрани документи от архивите и материали от българския възрожденски печат 1875-1877. – 1976. – 492, [8] с.
304099
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от априлското въстание и ботевата чета 1876 : библиографски указател. – София : Кирил и Методий
Кн. 2 : Библиографски указател на литература на български език за периода 1879-1975. – 1976. – 560, [1] с.
304100
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от освободителната руско-турска война 1877-1878. – София
Кн. 1 : исторически извори : (май 1976-ноември 1878). – 1979. – 540 с. – На обл. назв: Сто години от русско-турската освободителна война 1877-1878
304101
  Венев И.Д. Възприятието за цвят у децата / И.Д. Венев. – София, 1968. – 139с.
304102
  Първев Х.И. Възраждането на българския книжовен език. / Х.И. Първев. – София, 1983. – 104с.
304103
  Ангелов В. Възрожденска църковна дърворезба = Церковная резьба по дереву Эпохи Возрождения=National Revival woodcarving : семантичен анализ / В. Ангелов; Българска Академия на Науките, Институт за изкуствознание. – София : Българската Академия на Науките, 1986. – 171 с. : ил.
304104
  Топалов К. Възрожденци / К. Топалов. – София : Климент Охридски, 1990. – 210 c.
304105
  Петров П. Възстановяване на българската държава 1185-1197 / П. Петров. – Първо издание. – София : Наука и изкуство, 1985. – 390 с.
304106
  Генчев Н. Вългарско възраждане. / Н. Генчев. – София, 1981. – 350с.
304107
  Жотев Д. Вълчи вървища / Д. Жотев. – София, 1965. – 76с.
304108
  Фучеджиев Д. Вълчи сънища / Д. Фучеджиев. – София, 1961. – 140с.
304109
  Хаджикосев С. Вълшебният свят на детството / С. Хаджикосев. – София : Отечество, 1989. – 140 c.
304110
  Хайтов Н. Вълшебното огледало / Н. Хайтов. – София, 1981. – 184с.
304111
  Леков И. Външна структура надумата в славянските езици / И. Леков. – София, 1971. – 320с.
304112
   Външната политика на България. – София, 1978. – 420с.
304113
   Външната политика на правителството на БЗНС - ноември 1919-юни 1923 : Александър Стамболийски документално наследство. – София : Издателство на БЗНС, 1989. – 399 с.
304114
  Константинова Е. Въображаемото и реалното : фантастиката в българската художествена проза / Е. Константинова. – София : Климент Охридски, 1987. – 265 с.
304115
  Пеков Д. Въоръжената антифашистка борба в Северозападна България. / Д. Пеков. – София, 1977. – 230 с.
304116
   Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство / И. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов; И. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов. – София : Държавно военно издателство, 1961. – 403 с.
304117
  Тошев С. Въоръжени с надежда / С. Тошев. – София, 1976. – 360 с.
304118
  Горненски Н. Въорьжената борба на българския народ за освобождение от хитлеристката окупация и монархо-фашистката диктатура / Н. Горненски. – София, 1958. – 340 с.
304119
  Димитров Въпроси и книги на социалистическия реализъм / Димитров, -Гошкин. – София
Т. 2. – 1960. – 374 с.
304120
   Въпроси на диалектическия материализъм и на частние науки : сборник статии, посветени на академик Тодор Павлов по случай неговата седемдесетгодишнина. – София : Българската Академия на Науките, 1961. – 835 с.
304121
  Данчев П. Въпроси на литературата и изкуството. / П. Данчев. – София, 1955. – 236с.
304122
   Въпроси на литературната теория и естетика. – София : Народна култура, 1957. – 538 с.
304123
   Въпроси на обучението по руски език и литература. – София : Народна просвета, 1969. – 191 с.
304124
  Германов Г. Върхове на руската класическа литература / Г. Германов. – София, 1982. – 288с.
304125
  Марков Г. Върховете привличат мълнии : Покушения и политика в България 1878-1919 / Г. Марков. – Първо издание. – София : Партиздат, 1989. – 181, [2]
304126
  Маринов Т. Върху вертикалното разпространение на Anophles maculipennis / Т. Маринов, 1957. – C. 599-601
304127
  Матов К. Върху механизма и локализацята на придобития имунитет срешут / К. Матов, 1957. – 26 с.
304128
  Бойчо А.П. Въстанието и клането в Батак : исторически очерк / А.П. Горанов - Бойчо; под ред Я. Янев. – Фототипно изд. – София : Св. Климент Охридски. – 1991
304129
  Петров П. Въстанието на Ивайло : (1277-1280) / П. Петров. – София : Държавно военно издателство при мно, 1956. – 68 с.
304130
  Димитров С.А. Въстанието на селяните в северозападна България през 1850 година / С.А. Димитров. – София, 1961. – 96с.
304131
  Петров П.Х. Въстания против Византия / П.Х. Петров. – Издателство на националния съвет на отечествения фронт
Кн. 10. – 1960. – 68 с.
304132
  Тарасов А.А. Вы - молодые хозяева страны / А.А. Тарасов. – М., 1980. – 208с.
304133
  Гаче Б. Вы - партизаны / Б. Гаче. – М., 1975. – 94с.
304134
  Сериков С.В. Вы бывали в дубравах? / С.В. Сериков. – Липецк, 1962. – 32с.
304135
  Крюкова И.В. Вы в Крыму / И.В. Крюкова, Л.Н. Слизик. – Симферополь, 1989. – 43с.
304136
   Вы все еще боитесь летать? : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 102-107 : Фото
304137
   Вы ждете гостей.... – Иркутск, 1990. – 446с.
304138
  Канн-Новикова Вы жертвою пали в борьбе роковой. / Канн-Новикова. – М., 1968. – 108с.
304139
  Якутенко Ирина Вы за кем стоите? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 68-75 : фото
304140
  Котляров Б.И. Вы знаете ее? / Б.И. Котляров. – М, 1958. – 47с.
304141
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 1. – 1997
304142
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 2. – 1997
304143
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 3. – 1997
304144
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 5/6. – 1997
304145
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 7. – 1997
304146
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 8. – 1997
304147
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 9. – 1997
304148
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 10. – 1997
304149
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 11. – 1997
304150
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 12. – 1997
304151
  Сатир В. Вы и ваша семья = Peoplemaking : руководство по личностному росту / Вирджиния Сатир ; [пер. с англ. Е. Дониной, Н. Дмитриевой]. – Москва : Эксмо, 2002. – 312, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 1999 г. – (Психологическая коллекция). – ISBN 5-04-004391-0
304152
  Аграновский В.А. Вы и ваши знакомые / В.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1970. – 224 с.
304153
  Рывкин А.Р. Вы и вывеска. / А.Р. Рывкин. – Кишинев, 1971. – 143с.
304154
  Авдеева Н.Н. Вы и младенец : у истоков общения / Н.Н. Авдеева, С.Ю. Мещерякова. – Москва : Педагогика, 1991. – 158, [1] с.
304155
  Поляков В.С. Вы их узнаете? / В.С. Поляков. – М., 1956. – 72с.
304156
  Симонович С.В. Вы купили компьютер : полное руководство для начинающих в вопросах и ответах : 1000 советов / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев, В.И. Мураховский. – Изд. новое, доп. и перераб. – Москва : АСТ-ПРЕСС ; Inforcom-press, 2000. – 543 с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 519-527. – ISBN 5-7805-0599-3
304157
  Баканов А.И. Вы купили фотоаппарат / А.И. Баканов. – М, 1989. – 32с.
304158
  Санита Ж. Вы любите Вагнера? / Ж. Санита. – М., 1968. – 5-12с.
304159
  Санита Ж. Вы любите Вегнера? / Ж. Санита. – М, 1968. – 5-121с.
304160
  Мазанов Н.Н. Вы мне нужны / Н.Н. Мазанов. – Волгоград, 1989. – 59с.
304161
  Ащеулов В.А. Вы не плачьте, ивы / В.А. Ащеулов. – Ставрополь, 1968. – 48с.
304162
  Полудняков В.И. Вы обратились в народный суд... / В.И. Полудняков. – Л., 1988. – 71с.
304163
  Ремнев В.И. Вы обратились в учреждение... / В.И. Ремнев. – М., 1977. – 88с.
304164
  Фотьев Н.И. Вы остаетесь за нас / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1974. – 382с.
304165
  Антонова А.К. Вы поживете напротив / А.К. Антонова. – Таврия, 1981. – 48с.
304166
  Баянов А. Вы поймете меня : стихи и поэма / А. Баянов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
304167
   Вы решили создать семью. – Карелия, 1984. – 190с.
304168
  Леров Л.М. Вы с ним знакомы... / Л.М. Леров. – М., 1963. – 48с.
304169
  Живило М.Ф. Вы с ними встречались / М.Ф. Живило. – Красноярск, 1964. – 64с.
304170
  Чураков Н. Вы с ними встречались. / Н. Чураков. – М., 1970. – 144с.
304171
   Вы с ними встречались.... – М, 1959. – 248с.
304172
  Формановская Н.И. Вы сказали: "Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва : Знание, 1982. – 160с.
304173
  Формановская Н.И. Вы сказали:"Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва, 1987. – 160с.
304174
  Формановская Н.И. Вы сказали:"Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва, 1989. – 156с.
304175
  Саррот Н. Вы слышите их?
304176
  Саррот Н. Вы слышите их? / Н. Саррот. – Москва, 1983. – 128 с.
304177
  Петухов И.А. Вы собираетесь приобрести пресональную ЭВМ?!.. / И.А. Петухов, Ю.Д. Андреев. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 93с.
304178
  Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем / Н.Е. Щуркова. – М, 1986. – 111с.
304179
   Вы такого еще не видели // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 36-42 : фото
304180
  Ионко М.Ф. Вы тоже их знаете... / М.Ф. Ионко. – Кишинев, 1990. – 157с.
304181
  Соболевский А.Г. Вы хотите сконструировать приемник / А.Г. Соболевский. – Москва : Связь, 1971. – 216 с.
304182
  Богинская Юлия Валериевна Вы это сможете! : интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями: проблемы и пути их решения / Ю. В. Богинская // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються інтеграційні процеси в спеціальній освіті зарубіжних країн; виділяються основні умови та принципи інтеграції дітей з обмеженими можливостями для навчання в масовій школі; розкривається специфіка інтегрованого навчання таких дітейв ...
304183
  Лавров А.С. Вы, ваш ребенок и мир вокруг / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – М., 1970. – 192с.
304184
  Лавров А.С. Вы, ваш ребенок и мир вокруг / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – 2-е изд. – М., 1972. – 192с.
304185
  Адамович А.М. Выбери-жизнь : лит. критика, публицистика / Адамович А.М. – Минск : Мастац. лiт., 1986. – 413 с. : ил.
304186
  Цветков Алексей Выбившиеся из строя : отрыв / Цветков Алексей, Брендстрем Софи // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 54-61 : Фото
304187
  Батуева Зоригма Жигматовна Выбираем алгоритм поиска : Мониторинг информационного обслуживания студентов / Батуева Зоригма Жигматовна, Таринова Валентина Дмитриевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 39-40. – ISSN 1727-4893
304188
  Михайлов В.С. Выбираем здоровье / В.С. Михайлов. – М, 1985. – 194с.
304189
  Михайлов В.С. Выбираем здоровье / В.С. Михайлов. – Москва, 1987. – 91 с.
304190
  Тихонова А.Я. Выбираем здоровье / А.Я. Тихонова, Н.Э. Воробьева. – Новосибирск : Новосибирское книжн. изд-во, 1989. – 139с. : Ил. – Библиогр.: с.132-133. – (Б-ка практикующего врача)
304191
  Тихонов В.М. Выбираем Отечество / Виктор Тихонов. – Луганск, 2006. – 136с. – ISBN 966-7566-43-9
304192
   Выбираем профессию: 100 вопросов и ответов. – Л, 1990. – 74с.
304193
  Шварц Е.А. Выбирайте нужное слово. / Е.А. Шварц. – М., 1969. – 118с.
304194
  Суслова И.П. Выбирайте правильное слово! / И.П. Суслова. – М., 1973. – 63с.
304195
  Суслова И.П. Выбирайте правильное слово! / И.П. Суслова. – 2-е изд. – М., 1976. – 63с.
304196
  Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию / Е.Н. Прощицкая. – М., 1991. – 144с.
304197
  Мильнер Е. Выбираю бег // Если вам за 50 : [пер. с англ.] / Р. Гиббс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультера и спорт, 1985. – 63 с. встреч. паг. – (Физкультура и здоровье)
304198
  Мильнер Е.Г. Выбираю берег! / Е.Г. Мильнер. – М, 1984. – 81с.
304199
  Ханбеков Л.В. Выбираю бой / Л.В. Ханбеков. – Челябинск, 1980. – 185 с.
304200
  Владыкин В.П. Выбираю бой / В.П. Владыкин. – Днепропетровск, 1989. – 211с.
304201
  Каганов А.Б. Выбираю профессию / А.Б. Каганов. – Минск, 1986. – 76с.
304202
  Васинский А.И. Выбираю свободную тему / А.И. Васинский. – Москва, 1988. – 301с.
304203
  Захарова А. Выбирают дизайн и программирование / А. Захарова, К. Цивирко // Сегодня. – Киев, 2015. – 5 августа (№ 143). – С. 5


  Топ-10 вузов: КНУ имени Тараса Шевченко на третьем месте в рейтинге, на первом - ЛНУ имени Ивана Франка.
304204
  Требор И. Выбирают медицину и IT-науки // Сегодня. – Киев, 2018. – 26-28 января (№ 15). – С. 5


  "Иностранные студенты. В лидерах - Марокко и Турция, а самые популярные вузы - в Харькове и столице".
304205
   Выбирая профессию.... – Ростов -на-Дону, 1968. – 49с.
304206
   Выбирая профессию...Спровочник для поступающих в профтехучилища Ростовской области. – Ростов -на-Дону, 1966. – 64с.
304207
  Пульсон И А. Выбор / И А. Пульсон, . – Х, 1964. – 275с.
304208
  Ябс Густав Выбор / Ябс Густав. – Москва, 1964. – 211с.
304209
  Моран Р. Выбор / Р. Моран. – Казань, 1968. – 144с.
304210
  Филиппов Р.В. Выбор / Р.В. Филиппов. – М, 1974. – 47с.
304211
  Алиева Ф. Выбор / Ф. Алиева. – Москва, 1976. – 192 с.
304212
  Орлов В.А. Выбор : (о Н. Л. Духове) / В.А. Орлов. – Москва : Политиздат, 1979. – 112 с. – (Герои Советской Родины)


  Документальная повесть, посвященная Николаю Леонидовичу Духову - Инженер-конструктор (1904-1964)
304213
  Лебедев А.А. Выбор : Статьи / А.А. Лебедев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 247с.
304214
  Былинов А.И. Выбор : повесть и рассказы / А.И. Былинов. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 350 с.
304215
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1981. – 319с.
304216
  Васильев П.А. Выбор / П.А. Васильев. – Ленинград, 1981. – 256с.
304217
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1982. – 303с.
304218
  Рождественский Р.И. Выбор / Р.И. Рождественский. – М., 1982. – 176с.
304219
  Крым А.И. Выбор : Роман / А.И. Крым. – Киев : Дніпро, 1983. – 231с. – (Романы и повести ; 1983 ; 7)
304220
  Бондарев Ю.В. Выбор : роман / Ю.В. Бондарев. – Барнаул : Алтайское книж. изд., 1984. – 302с.
304221
   Выбор. – Алма-Ата, 1985. – 335с.
304222
  Афанасьев А.В. Выбор / А.В. Афанасьев. – Москва, 1988. – 255с.
304223
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1989. – 297с.
304224
  Быховский В.П. Выбор / В.П. Быховский. – Харьков, 1989. – 140с.
304225
  Киселев А.Ф. Выбор // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 20-25. – ISSN 0869-561Х
304226
  Букин К. Выбор аддиктивного поведения: соблазны, риски и самоконтроль / К. Букин, М. Левин, Н. Шилова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 104-128. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0042-8736
304227
  Дронова Д.А. Выбор брачного партнерства в современном индийском обществе и половой отбор / Д.А. Дронова, М.Л. Бутовская // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-66. – ISSN 0869-1908
304228
  Бакштановский В.И. Выбор будущего: к новой воспитательной деонтологии / В.И. Бакштановский. – Томск, 1991. – 215с.
304229
  Гасанов Адиль Салихович Выбор варианта календарного плана капитальных вложений на сетевых моделях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Гасанов Адиль Салихович; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
304230
  Айзерман М.А. Выбор вариантов основы теории / М.А. Айзерман, Ф.Т. оглы Алескеров. – Москва : Наука, 1990. – 236, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 222-233. – (Теория и методы систем. анализа ; №26)
304231
  Грибачев Н.М. Выбор века / Н.М. Грибачев. – М., 1969. – 302с.
304232
  Грибачев Н.М. Выбор века / Н.М. Грибачев. – М., 1983. – 335с.
304233
  Игнатьев В.И. Выбор вуза абитуриентами и студентами в образовательном пространстве новосибирска (на примере НГТУ) / В.И. Игнатьев, Я.В. Жандарова, М.М. Захваткина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 286-292. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются мотивы абитуриентов на этапе выбора вуза и анализируются причины изменения фоновых практик при смене статуса абитуриента на статус студента. Авторы исследуют особенности выборочных практик студентов и абитуриентов, выявляют ...
304234
  Бреннеман Л. Выбор города-организатора Олимпийских игр современности // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 1992-7886
304235
  Крюкова С. Выбор десятилетий // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 38-41


  Чилійський диктатор Аугусто Піночет.
304236
  Штойк М. Выбор Египта / М. Штойк, С. Демиденко // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 48-55
304237
  Колос Е.А. Выбор и апробация методик оценки инновационной активности: на примере предприятий Восточно-Казахстанской области / Е.А. Колос, О.К. Денисова, А.Е. Касенова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 124-133. – ISSN 1993-6788
304238
  Александров Л.А. Выбор и использование оргтехники в управлении / Л.А. Александров. – Москва, 1978. – 46с.
304239
  Володин В.И. Выбор и исследование рациональной системы электропривода жидкостного реостата шахтной подъемной машины с асинхронным двигателем : Автореф... канд. техн.наук: 5.173 / Володин В.И.; Донецкий политехн. ин-т. – Донецк, 1970. – 27л.
304240
  Докучаев М.С. Выбор и оборудование наблюдательных пунктов и огневых позиций в артиллерии / М.С. Докучаев. – М., 1963. – 62с.
304241
  Филатов Владимир Егорович Выбор и обоснование рациональных форм организации производства стеновых материалов и конструкций. (На примере пром-сти стеновых материалов КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Филатов Владимир Егорович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 22л.
304242
  Белкин Н.Б. Выбор и оценка методов первичной обработки информации по управлению складскими процессами / канд. экон. наук Н.Б. Белкин, С.Б. Абрамов ; Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований по матер.-техн. снабжению. – Москва : ЦНИИТЭИМС, 1976. – 31 с. – Библиогр.: с. 33. – (Серия "Применение математических методов вычислительной техники и оргтехники в материально-техническом снабжении" : обзорная информация)
304243
  Бодлаков А.И. Выбор и оценка параметров технологий обработки данных в АСУ (на примере крупных строительн. объед.) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Бодлаков А. И.; МВ и ССО УССР КИСИ. – К., 1985. – 20л.
304244
   Выбор и применение рациональных форм деятельности мастеров производственного обучения. – Л, 1989. – 45с.
304245
  Сапожков К.А. и др. Выбор и применение систем логических элементов ЭВМ / К.А. и др. Сапожков. – М., 1980. – 73с.
304246
  Терещенко В.И. Выбор и применение способов сварки при изготовлении конструкции / В.И. Терещенко. – Москва, 1987. – 192 с.
304247
   Выбор и применениеметодов обучения в процессе профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ. – Л, 1991. – 24с.
304248
   Выбор и реализации проиродоохранных технологий в энергетике. – Иркутск, 1987. – 241с.
304249
  Кочина Л.П. Выбор и сочетание методов обучения в процессе усвоения нового материала учащимися подготовительных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кочина Л.П.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1983. – 24л.
304250
  Чен Хунцзе Выбор и стратегические возможности Китая в контексте "украинского кризиса" // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 175-180. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  В данной статье анализируются определяющие факторы, повлиявшие на вы- бор Китая в отношении «украинского кризиса», с учетом геоэкономических и геополитических интересов КНР. Автор доказывает, что, возможно, «украинский кризис» принесет в Китай еще ...
304251
  Польща Зоя Васильевна Выбор и технико-экономическое обоснование организационных форм ремонта контрольно-измерительных приборов. (На материалах Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Польща Зоя Васильевна; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
304252
  Аршинов А.Л. Выбор и технико-экономическое обоснование параметрических рядов оптимальной густоты : Автореф... наук: 00.13 / Аршинов А.Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 21 с.
304253
  Мерхалев С.Д. Выбор и эксплуатация изоляции в районах с загрязненной атмосферой / С.Д. Мерхалев, Е.А. Соломоник. – Ленинград, 1983. – 120 с.
304254
  Теряева О.А. Выбор идеала и предпочтения современной учащейся молодежью // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 166-170. – ISSN 2073-9613
304255
  Кин Ц.И. Выбор или судьба / Ц.И. Кин. – Москва, 1988. – 368 с.
304256
  Осипов В.В. Выбор имитационной комьютерной модели для анализа выноса соединений азота и фосфора и ее апробация на малом речном водосборе / В.В. Осипов, Н.Н. Осадчая // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 66-72 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
304257
  Борисов Е.В. Выбор инвестором консалтинговой компании на рынке недвижимости // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 1728-8878
304258
  Котенкова Е.Н. Выбор индивидуальных направлений деятельности для сотрудников с ориентацией на их соционические типы // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 18-22. – ISSN 2226-7514
304259
  Зайцев С.В. Выбор как предмет педагогической психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2014. – № 3. – С. 14-24. – ISSN 0042-8841
304260
  Бондаренко Дмитрий Выбор коврового напольного покрытия в отель - это вообще-то сложный вопрос, не правда ли? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 44-45 : фото
304261
   Выбор комплексатехнических средств АСУП. – М, 1973. – 208с.
304262
  Губанова Валентина Андреевна Выбор компонентов глагольной словопроизводственной модели : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / губанова Валентина Андреевна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 20л.
304263
  Лернер М.М. Выбор конденсаторов для электронных устройств / М.М. Лернер. – Москва, 1970. – 152 с.
304264
   Выбор консервативных допущений при обосновании ядерной безопасности систем хранения отработанного ядерного топлива / В.И. Борисенко, В.В. Горанчук, Ю.Ф. Пионтковский, Н.Н. Сапон // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (74). – С. 24-28. – ISSN 2073-6231
304265
  Крастошевский Л.С. Выбор конструкции крепи и технологии крепления шахтных стволов / Л.С. Крастошевский. – Москва, 1962. – 11 с.
304266
  Модестов А.П. Выбор кормовых культур по средней урожайности и таблицам Кельнера. / А.П. Модестов. – М, 1919. – 38с.
304267
  Тэффи Выбор креста / Тэффи. – М, 1991. – 110с.
304268
  Москвин Д.Д. Выбор критериев оценки соревнования двух систем / Д.Д. Москвин. – М, 1983. – 29с.
304269
  Кармальская Татьяна Выбор кухонного оборудования // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 70-72 : фото
304270
  Смирнов И.Г. Выбор логистического аутсорсера определяется тем, что нам от него нужно! // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 48-49
304271
  Разоренов Г.И. Выбор масштабов при моделировании / Г.И. Разоренов. – М, 1973. – 160с.
304272
  Егоров А.И. Выбор масштабов топографических съемок при землеустройстве / А.И. Егоров, А.В. Маслов, А.И. Шелапутин; под ред. А. Мазмишвили. – Москва : Из-во Всесоюзной Академии с.-х. наук им. В.И. Ленина, 1936. – 79 с.
304273
  Дудник М.Н. Выбор материалов, геометрических параметров опор вращения оси крыльчатки и режима их работы // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 71-84 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
304274
  Новиков С.Б. Выбор места для установки крупного телескопа с помощью двухлучевого прибора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Новиков С.Б. ; Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1970. – 8 с.
304275
  Баринов Ю.В. Выбор метода лучевой диагностики при рецидивирующем дакриоцистите у детей // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 20-24. – ISSN 2309-8147
304276
  Магеррамов Э.И. Выбор методов измерения общего количества осаждаемой воды для определения влажности тропосферной задержки сигналов в спутниковых навигационных системах / Э.И. Магеррамов, Р.А. Эминов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 36-38 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
304277
   Выбор методов обучения в средней школе. – М, 1981. – 176 с.
304278
  Соломатин Н.М. и др. Выбор микро-ЭВМ для информационных систем / Н.М. и др. Соломатин. – М., 1987. – 109с.
304279
  Соломатин Н.М. Выбор микро ЭВМ для информационных систем : [Текст] : уч. пособ. / Н.М. Соломатин, Р.П. Шертвитис, М.М. Макшанцев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 110 с.
304280
   Выбор молодежью жизненного пути. – Минск, 1988. – 157с.
304281
  Амендола Д. Выбор на всю жизнь / Д. Амендола. – Москва, 1983. – 367с.
304282
  Кихья А.Х. Выбор наиболее эффективных и рациональных конструкций многоэтажных железобитонных зданий для условий САР : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.01 / Кихья А.Х.; Минвуз СССР. Киев. инженерно-строительный ин-т. – К., 1987. – 19л.
304283
   Выбор найвыгоднейшого варианта Волго-Донского канала. – Ростов -на-Дону, 1930. – 183с.
304284
   Выбор найвыгоднейшого состава работающего оборудования современных энергосистем. – Кишинев, 1970. – 168с.
304285
  Носик Б.М. Выбор натуры / Б.М. Носик. – М, 1978. – 272с.
304286
  Омелин Н.Н. Выбор национального типа насосов для вертикального дренажа и некоторые вопросы их эксплуатации в условиях Средней Азии : Автореф... канд. техн.наук: / Омелин Н. Н.; Ташк. ин-т инж. ирриагции и механ. с. х. – Ташкент, 1960. – 29л.
304287
  Долгов В.Г. Выбор нового курса / В.Г. Долгов. – Москва : Мысль, 1991. – 201 с.
304288
  Гудзенко Л.В. Выбор носителя и условий для изготовления индикаторной бумаги на активный хлор / Л.В. Гудзенко, С.В. Химченко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 124
304289
  Шаронова А.А. Выбор образовательной траектории потенциальными абитуриентами: конкурентные преимущества юридического факультета МГУ // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 83-91. – (Право ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
304290
  Левин Г.И. Выбор объекта капитального строительства : Автореф... докт. экон.наук: / Левин Г. И.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1968. – 55л.
304291
  Плотникова А.И. Выбор окончания родительного падежа единственного числа существительными мужского рода в истории русского языка // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 134-145. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
304292
  Талова А.Н. Выбор оптимального варианта распределения добычи нефти в многопластовых объектах по экономическим критериям : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Талова А.Н.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра теории вероятностей и вычислит. математики. – М., 1970. – 18л.
304293
  Руденко А.Р. Выбор оптимального поставщика материальных ресурсов для предприятия / А.Р. Руденко, Ю.А. Туренко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 58-61 : табл. – Библиогр.: 6 назв.
304294
  Петрова Н.Ф. Выбор оптимального способа тепловой обработки бетона в кассетных установках : Автореф... канд. техн.наук: 484 / Петрова Н.Ф.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 20л.
304295
  Гохман Ф.Г. Выбор оптимального типа, параметров и исследования прочностных качеств подвижного состава перевозки легких автомобилей : Автореф... канд. техн.наук: / Гохман Ф. Г.; Днепроп. ин-т ниж. ж.д. трансп. – М., 1970. – 19л.
304296
  Герасименко О.А. Выбор оптимальной конфигурации нейронной сети при моделировании годографов сейсмических волн / О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 93-99 : рис. – Библиогр.: с. 99. – ISSN 0203-3100
304297
  Чигиринский А.В. Выбор оптимальной структуры стеклопластика в упругих тонких оболочках вращения. : Автореф... канд. техн.наук: 023 / Чигиринский А.В.; Ин-т механики АН УССР. – К., 1968. – 5л.
304298
  Литенштейн В.Е. Выбор оптимальных вариантов проектов, (на примере планирования работ по автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Литенштейн В.Е.; Ан СССР. – М, 1969. – 18л.
304299
  Литенштейн В.Е. Выбор оптимальных вариантов проектов, (на примере планирования работ по автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Литенштейн В.Е.; Ан СССР. – М, 1969. – 18л.
304300
  Литенштейн В.Е. Выбор оптимальных вариантов проектов, (на примере планирования работ по автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Литенштейн В.Е.; Ан СССР. – М, 1969. – 18л.
304301
  Мазманян А. Выбор оптимальных институтов: взгляд на строительство демократии в постсоветских странах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 122-128. – ISSN 1812-7126
304302
  Попырин Л.С. Выбор оптимальных конечных параметров мощных конденсационных электростанций. : Автореф... канд. техн.наук: / Попырин Л.С.; АН СССР. Энергет. ин-т им. Г.М.Кржижановского. – М., 1959. – 15л.
304303
  Попова Л.И. Выбор оптимальных мощностей и размещения комбикормовых предприятий Украины. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Попова Л.И.; Одес. технол. ин-т пищевой пром. – Одесса, 1970. – 24л.
304304
  Соболь И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / И.М. Соболь, Р.Б. Статников. – М, 1981. – 110с.
304305
  Малинкевич Юрий Львович Выбор оптимальных режимов накачки и форма линии магнитного резонанса в квантовых магнитометрах на парах щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Малинкевич Юрий Львович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 22л.
304306
  Лившиц В.Н. Выбор оптимальных решений в технико-экономических расчётах / В.Н. Лившиц. – М., 1971. – 255с.
304307
  Репях В.И. Выбор оптимальных решений элементов железобетонных каркасов : Автореф... канд. технич.наук: / Репях В.И.; Науч.-исслед. ин-т строит. конструкций. – К., 1967. – 19л.
304308
  Князев В.Н. Выбор оптимальных условий определения ацилоксисиланов, феноксисиланов и силанолов методом потенциометрического титрования в неводных средах. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Князев В.Н.; Москов. хим.-технол. ин-тут им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 18л.
304309
  Токарева Л.Р. Выбор оптимальных условий синтеза вольфраматов и молибдатов двух- и трехвалентных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Токарева Л.Р.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
304310
  Соколов В.М. Выбор оптимальных физико-технических условий рентгенографии. / В.М. Соколов. – Л., 1979. – 271с.
304311
  Попова Е.П. Выбор ориентиров развития вузов: взгляд с позиций организационной теории // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – С. 59-70. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены изменения в системе высшего профессионального образования, базирующиеся на результатах многочисленных исследований. Анализируются подходы к проблеме организационного развития вузов в рамках общей теории и социологии организаций. Они ...
304312
  Эш У. Выбор оружия / У. Эш. – М., 1968. – 270с.
304313
  Давыдова Н.М. Выбор оружия / Н.М. Давыдова. – М., 1984. – 269с.
304314
  Давыдова Н.М. Выбор оружия / Н.М. Давыдова. – М., 1989. – 268с.
304315
  Мухин С.В. Выбор основных параметров, испытание отдельных узлов и комплексная наладка электродинамического сапаратора антипротонов с импульсом 5 ГЭВ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Мухин С.В.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 24л.
304316
  Гладких В.П. Выбор отработки экскаваторных блоков при планировании горных работ на железорудных карьерах. : Автореф... Канд.техн.наук: 08.00.05 / Гладких В.П.; Моск.горн.ин-т. – М, 1981. – 13л.
304317
  Волохов А.Н. Выбор охотничьего дробового ружья / А.Н. Волохов. – Изд. 2-е. – Москва, 1952. – 88с.
304318
  Бубнов В.П. Выбор параметров АЭС с быстрым реактором в системе ядерной энергетики / В.П. Бубнов, М.В. Курцман. – Минск, 1988. – 95 с.
304319
  Бортняков Ю.Л. Выбор параметров и исследование погрешности кодо-импульсных каналов передачи измерительной информации : Автореф... канд. техн.наук: 05.250 / Бортняков Ю.Л.; Всес. научно-иссл. ин-т метрологии. – Л., 1971. – 28л.
304320
  Быков Н.Н. Выбор параметров и расчет маломощных турбин для привода агрегатов / Н.Н. Быков, О.Н. Емин. – М., 1972. – 228с.
304321
  Гондюл В.П. Выбор параметров размещения микросхем на печатных платах, разрабатываемых машинными методами // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975
304322
   Выбор параметров спектров диффузного отражения для идентификации кислородсодержащих примесей и степени взаимодействия в системах ZnS(ZnO)–Dy2S3 / Н.А. Чивирева, И.В. Стоянова, В.Ф. Зинченко, А.О. Стоянов, И.Р. Магунов, О.С. Мазур, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – С. 11-17. – ISSN 1991-0290
304323
  Панчошный Н.М. Выбор параметров функционирования циклично-поточной технологии на глубоких железорудных карьерах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.03 / Панчошный Н.М.; МВ и ССО. Криворож. горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1986. – 18л.
304324
  Елисеев В.А. Выбор параметров, измерение и формирование магнитного поля синхроциклотрона на энергию 1 Гэв Лияф АН СССР. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14,11 / Елисеев В.А.; АН СССР. – Л, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.18
304325
  Крылова Т.Б. Выбор партнера : анализ отчетности капиталистического предприятия / Т.Б. Крылова. – М, 1991. – 157с.
304326
  Максимов А.Г. Выбор площадки для тепловой электростанции. Технико-экономические обоснования / А.Г. Максимов, В.Н. Молоков. – Москва-Ленинград, 1962. – 175 с.
304327
  Коломейчук Е.М. Выбор показателей деятельности региональной библиотеки // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 5-10. – ISSN 0130-9765


  Проанализирован выбор показателей деятельности главных региональных библиотек Российской Федерации их руководителями. Рассмотрена степень важности конкретных показателей для организации и управления работой библиотеки.
304328
   Выбор полимерных маериалов для изделий сзаданными свойствами. – М, 1990. – 97с.
304329
  Ендальцев В.С. Выбор профессии / В.С. Ендальцев. – Одесса, 1982. – 151с.
304330
  Бондарев В.П. Выбор профессии / В.П. Бондарев. – М, 1989. – 126с.
304331
  Красовский Б. Выбор профессии // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 8-12. – ISSN 0132-2036
304332
  Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника : воспитат. концепция проф. ориентации / А.Е. Голомшток. – Москва : Педагогика, 1979. – 160 с. – Библиогр.: с. 155-159
304333
  Василевский М Л. Выбор профессии и здоровье / М Л. Василевский, . – Москва-Ленинград, 1926. – 79с.
304334
  Петровский Н.В. Выбор профессии и одаренность / Н.В. Петровский. – Москва ; Ленинград, 1929. – 88 с.
304335
  Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема (на материалах конкретных исследований в ЭССР) / М.Х. Титма. – Москва : Мысль, 1975. – 198 с. – (Социология и жизнь)
304336
  Липман О. Выбор профессии. / О. Липман. – Пг., 1923. – 34с.
304337
  Гимпельсон В.Е. Выбор профессии: чему учились и где пригодились ? / В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, Т.С. Карабчук // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 54-68. – ISSN 0321-0383


  Гос. ун-т - Высшая школа экономики совместно с Росстатом проанализировали соотношение полученной в вузе специальности и профессиональной деятельности одних и тех же людей. В статье даны основные положения и результаты данного исследования.
304338
  Волобуев П.В. Выбор путей общественного развития / П.В. Волобуев. – Москва, 1987. – 310с.
304339
  Данилов Б.Ф. Выбор пути / Б.Ф. Данилов. – М, 1979. – 120с.
304340
  Плеханов С.Н. Выбор пути / С.Н. Плеханов. – М. : Молодая гвардия, 1986. – 223 с.
304341
   Выбор пути. – М, 1987. – 118с.
304342
  Долгий В.Г. Выбор пути / В.Г. Долгий. – Л., 1989. – 381с.
304343
  Авсенев М.М. Выбор пути развития и современный антикоммунизм / М.М. Авсенев. – Москва : Мысль, 1984. – 175 с. – (Критика буржуаз. идеологии и ревизионизма)
304344
  Кукуллу А. Выбор пути. / А. Кукуллу. – М, 1965. – 76с.
304345
  Кириенко И.С. Выбор рационального суточного режима работы марганцевых карьеров на современном этапе хозяйственной деятельности : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.21 / Кириенко И.С.; Мин-во образов. Украины. Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1996. – 16л.
304346
  Романко А.В. Выбор рациональной длительности периода и планирования / А.В. Романко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1989. – 28 c.
304347
  Шелепов М.С. Выбор рациональной схемы и параметров системы автоматического управления проветриванием : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Шелепов М. С.; КПИ. – К., 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.24-25
304348
  Бокий Б.В. Выбор рациональных параметров для проектирования системы транспортирования метана угольных месторождений / Б.В. Бокий, Е.Е. Дудля, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 189-201 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
304349
   Выбор рациональных схем проветривания и способов дегазации выработанного пространства / Б.В. Бокий, Т.В. Бунько, А.В. Боровский, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 210-216 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
304350
  Чирков В.Г. Выбор рациональных технических решений / В.Г. Чирков. – К., 1991. – 157с.
304351
   Выбор рациональных технических средств и режимов бурения. – Л, 1977. – 17с.
304352
  Бароненков А.В. Выбор режима работы горного предприятия / А.В. Бароненков. – М., 1958. – 128с.
304353
  Воронков О.Г. Выбор решений в экономических задачах / О.Г. Воронков. – Днепропетровск, 1992. – 86с.
304354
  Бабинцев В. Выбор решений по многим критериям, упорядоченным по важности / В. Бабинцев. – Москва, 1977. – 44 с.
304355
  Левицкий И.Б. Выбор решения / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1982. – 183с.
304356
  Римский В. Выбор сделан-иного не дано // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 24-25
304357
  Воронцов Ф.Ф. Выбор сечений проводов и кабелей для электропроводок / Ф.Ф. Воронцов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1956. – 111 с.
304358
  Воронцов Ф Ф. Выбор сечений проводов и кабелей для электропроводок / Ф Ф. Воронцов, . – Изд. 4-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1962. – 96с.
304359
  Ковриков А.Б. Выбор силового поля и расчеты колебательных спектров некоторых координационных соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Ковриков А.Б.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1974. – 18л.
304360
  Широкова Н.А. Выбор синонима из синонимического ряда как проблема достижения фугкционально-коммуникативной эквивалентности оригинала и перевода художественного текста // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 184-186. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
304361
  Бушуева Е.В. Выбор систем электронного документооборота для высших учебных заведений // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 6. – С. 48-55. – ISSN 1609-4646


  Рассматриваются критерии выбора систем управления документами и процессами для высших учебных заведений. Также анализируются проблемы высших учебных заведений по автоматизации учебной деятельности. Проведен сравнительный анализ специализированных ...
304362
  Казнин И.Н. Выбор системы разработки. / И.Н. Казнин. – М., 1947. – 20с.
304363
  Вирдергауз М.С. Выбор сорбентов и многоступенчатых схем для хроматографического анализа многокомпонентных смесей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Вирдергауз М.С.; МГУ. – Москва, 1973. – 39л.
304364
  Стайрон У. Выбор Софи : Роман / У. Стайрон. – Москва : Радуга, 1991. – 716с.
304365
  Тюрин Ю.П. Выбор странствий. / Ю.П. Тюрин. – М, 1981. – 192с.
304366
  Кранн Б. Выбор страсти / Б. Кранн. – Смоленск : Русич, 1997. – 512с. – (Алая роза). – ISBN 5-88590-703-Х
304367
  Озарина О.В. Выбор стратегии организационного развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.133-141. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
304368
  Давлетбаева Н. Выбор стратегии развития кластеров в промышленности Казахстана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено актуальні проблеми вибору стратегії розвитку кластерів. Отримані результати підлтверджують, що формування і розвиток кластерів у Казахстані відповідає національним інтересам, спрямованим на підвищення конкурентоспроможності її економіки. ...
304369
  Ли Чжан Выбор стратегии развития образования КНР / Ли Чжан, Иньфу Ян // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2007. – № 7. – С. 91-107. – ISSN 0869-561Х
304370
   Выбор структуры системы обменадискретной информацией для использования в низовых звеньях сложных систем. – К, 1976. – 31с.
304371
  Степанов В.А. Выбор судьбы / В.А. Степанов. – М, 1980. – 368с.
304372
  Айларов А.Е. Выбор судьбы : стихи / А.Е. Айларов. – Орджоникидзе : Ир, 1982. – 28 с.
304373
  Арсанукаев Ш.А. Выбор судьбы / Ш.А. Арсанукаев. – Грозный, 1985. – 165 с.
304374
   Выбор судьбы. – Барнаул, 1989. – 125с.
304375
  Гумеля Е.Б. Выбор схем транзисторных приемников / Е.Б. Гумеля. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1968. – 72 с.
304376
   Выбор технических средств для оснащения рахивов. – М, 1982. – 145с.
304377
  Булаш Н.М. Выбор типа и основные принципы проектирования бетоннх железодорожных жилых зданий заводского изготовления : Автореф... канд. техн.наук: / Булаш Н. М.; М-во путей сообщ. СССР, Лен. ин-т ж.д. трасп. – Л., 1954. – 16л.
304378
  Мотлохов Александр Владимирович Выбор типа и параметров системы топливоподачи для бензиновых двигателей с внутренним смесеобразованием : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.02 / Мотлохов Александр Владимирович; Харьк. ин-т инженеров железнодорожн. транспорта. – Х., 1993. – 19л.
304379
  Василенко В.А. Выбор типа модели управления устойчивым развитием организации : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 137-147 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
304380
  Шевяков Л.Д. Выбор типа погрузочных машин в связи с быстрым прохождением горных выработок / Л.Д. Шевяков. – М.-Л., 1932. – 12с.
304381
  Майстренко Д.К. Выбор точки приложения наибольших маркетинговых усилий при выводе товара на зарубежный рынок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.262-267
304382
  Залышкин М.Д. Выбор трансформаторов в энергетических системах / М.Д. Залышкин. – Москва-Ленинград, 1960. – 95 с.
304383
  Мазурин Э. Выбор форм кооперации с использованием матрицы "ландшафт предприятия" / Э. Мазурин, И. Лапушкин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-40. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статье приведено описание метода для выбора альтернатив реализации процессов посредством кооперации предприятия с другими предприятиями (аутсорсинг или образование холдинговых структур) или образования собственного подразделения. Предложено ...
304384
  Радецкий П.С. Выбор фотографического аппарата / П.С. Радецкий. – Ленинград, 1926. – 55с.
304385
  Надточей Ю.И. Выбор Франции: "Атлантизм" с "европейским подтекстом" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 35-62. – ISSN 0235-5620
304386
  Гранин Д.А. Выбор цели / Д.А. Гранин. – Л, 1975. – 344с.
304387
  Гранин Д.А. Выбор цели / Д.А. Гранин. – Л, 1986. – 396с.
304388
  Шварцман М.Е. Выбор ЭБС: вопросы интеграции и сервисов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июль - август. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726


  Большое количество публикаций и дискуссий в последнее время посвящено оценке электронно-библиотечных систем (ЭБС) с точки зрения формальных критериев. В основном обсуждается содержимое ЭБС. Однако, при всей важности этого критерия, нельзя упускать из ...
304389
  Журавель Н.М. Выбор экономически выгодных режимов эксплуатации крупных агрегатов (на прим. хим. производства) : Автореф... канд. экон.наук: / Журавель Н. М.; Новосиб.ГУ, Объед. уч. сов. по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1969. – 21л.
304390
  Ключев В.И. Выбор электродвигателей для производственных механизмов / В.И. Ключев. – Москва, 1974. – 95 с.
304391
  Егупов Ю. Выбор эффективного решения многокритериальной задачи формирования производственного плана предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 76-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В статье рассмотрены основные методы многокритериальной оптимизации и сформулированы принципы получения на их основе эффективных (Парето-оптимальных) решений. Обоснован вывод об отсутствии априори лучшего метода многоцелевой оптимизации. ...
304392
  Пиляшенко-Новохатный Выбор эффективных значений потенциала катодной защиты в условиях микробно индуцируемой коррозии // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
304393
  Кравацкий Ю. Выбор, сборка, апгрейд качественного компьютера / Ю. Кравацкий, М. Рамендик. – Москва : СОЛОН, 1998. – 234c. – ISBN 5-85954-065-5
304394
  Крым А.И. Выбор. Граница дождя / А.И. Крым. – К, 1998. – 574с.
304395
  Бжезинский Збигнев Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2005. – 288с. – ISBN 5-7133-1196-1
304396
  Арбузов А.Н. Выбор. Сборник пьес / А.Н. Арбузов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 384с.
304397
  Киселев Александр Федотович Выбор? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-49. – ISSN 1726-667Х
304398
   Выборами парторганов надо руководить. – М, 1937. – 45с.
304399
  Адаскина В.И. и др. Выборг : путеводитель / В.И. и др. Адаскина. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 136с.
304400
   Выборг : альбом. – Ленинград, 1976. – 9с.
304401
   Выборг. – Л, 1980. – 224с.
304402
   Выборг. – Л, 1986. – 15с.
304403
  Адаскина В.И. Выборг и его окрестности : (Краткий путеводитель) / Адаскина В.И., Вассель И.П., Риор Э.М. ; под ред. канд. ист. наук И.П. Шаскольского ; Гос. архив Ленингр. обл. в г. Выборге. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 163 с. – Библиогр.: с. 161-163
304404
  Васильев М.В. Выборг. / М.В. Васильев. – Ленинград, 1958. – 139с.
304405
  Литвинцев Данил Выборг. Свобода Выборга : Краеведение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 120-130 : Фото. – ISSN 1029-5828
304406
  Анов Н.И. Выборгская сторона / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1970. – 358с.
304407
  Анов Н.И. Выборгская сторона / Н.И. Анов. – Алма-Ата
2. – 1981. – 510с.
304408
  Усыскин Г.С. Выборгский узник. / Г.С. Усыскин. – Л., 1984. – 272с.
304409
  Кобринська Н.І. Выборець [Виборець] : оповидання / Н. Кобрынська. – Кыиви (Київ) : [Вік] ; Коштом кныгаpни "Кіев. Стаpины". Дpук. П. Баpського, 1904. – 60 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Селянська бібліотека] ; [№ 43])


  Зміст: Ядзя і Катpуся; Жидівська дитина; Пеpша учителька; Янова; Liebesahnung.
304410
  Новицкий В.И. Выборное и большое дворянство XVI-XVII веков / В.И. Новицкий. – Киев : [В. тип. 1 Киев. артели печ. дела], 1915. – [4], II, 178 с. – Библиогр.: с. 175-178


  На экз. № 47521 дарственная надпись: Василенко от автора На экз. № 47522, печать Высших женских курсов и на обл. надпись. Полонская
304411
  Бородин С.В. Выборность и подотчётность народного суда / С.В. Бородин. – М., 1957. – 63с.
304412
  Бурлака С.И. Выборные органы копмартии Украины и их аппарат (1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бурлака С. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.172-198
304413
  Труш С.М. Выборные циклы в США и КНР: следствие для двусторонних отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 3 (519). – С. 21-36. – ISSN 0321-2068
304414
  Рева В.Е. Выборный партийный актив: доверие, деловитость, ответственность / В.Е. Рева. – М., 1987. – 75с.
304415
  Чупров А.А. Выборочное исследование : (Из области новых течений теоретической мысли в статистике) // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 230-242
304416
  Кильдишев Г.С. Выборочное наблюдение / Г.С. Кильдишев. – М., 1965. – 48с.
304417
   Выборочное наблюдение в статистике СССР. – М, 1966. – 352с.
304418
  Дружинин К Н. Выборочное наблюдение и эксперимент. / К Н. Дружинин, . – М, 1977. – 176с.
304419
  Гранков В.П. Выборочное наблюдение. / В.П. Гранков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 155с.
304420
  Овсепян Р.Л. Выборочное обследование потребительских бюджетов населения, его репрезентативность и математико-статистический анализ результатов (на примере г. Таганрога) : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Овсепян Р.Л.; Моск. экономико-статистич. институт. Кафедра высшей математики. – М., 1971. – 22л.
304421
  Гранков В.П. Выборочные наблюдения в урожайной статистике : Автореф... канд. экон.наук: / Гранков В. П.; МВО СССР, Рост.фин.экон. ин-т, Каф. статистики. – Ростов -на-Дону, 1959. – 28л.
304422
  Грибанов Ю.И. Выборочные оценки спектральных характеристик стационарных случайных процессов / Ю.И. Грибанов, В.Л. Мальков. – М., 1978. – 149с.
304423
  Алексеев С.В. Молчанов.А.А Выборочные рубки в лесах Севера / С.В. Молчанов.А.А Алексеев. – Москва, 1954. – 148с.
304424
  Оноприенко Г.К. Выборочный анализ использования рабочего времени / Г.К. Оноприенко. – Москва, 1968. – 158 с.
304425
  Йейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях / Ф. Йейтс. – М., 1965. – 436с.
304426
  Сафронова В.П. Выборочный метод в практике советской статистики : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сафронова В. П. ; Моск. экон. стат. ин-т , Каф. общей теории статистики. – Москва, 1968. – 18 с.
304427
  Дружинин Н.К. Выборочный метод и его применение в социально-экономических исследованиях. / Н.К. Дружинин. – Москва : Статистика, 1970. – 104с.
304428
  Коротков В.А. Выборочный метод и некоторые вопросы его применения в статистике промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Коротков В.А.; МВиССО РСФР, Моск. экон. стат. ин-т, Каф. общей теори. стат. – М., 1963. – 19л.
304429
  Михок Г. Выборочный метод и статистическое оценивание : Пер. с рум. / Г. Михок, В. Урсяну. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 245с.
304430
  Шварц Г. Выборочный метод. / Г. Шварц. – М., 1978. – 214с.
304431
  Попов А.А. Выборы - 2012 в США: основные результаты // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 2 (518). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
304432
  Ону А. Выборы 1789 года во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны / Александр Ону. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : Опыт установления метода исследования и критика наказов, как исторического источника. – 1908. – XVI, 719 с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, 1908, ч. 88. – Библиогр.: "Список источников" (с. XII-XVI)
304433
  Золотухин В.П. Выборы 1976 г. Расстановка политических сил // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 16. – С. 5-19
304434
   Выборы 1984 г.: сдвиги в расстановке социально-политических сил, возможные последствия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-27
304435
  Яцунская Е. Выборы 2007 года в Украине: как долго хвост будет вилять собакой? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 93-111. – ISSN 1812-7126
304436
  Перегудов С. Выборы 2010 года в Великобритании: слом двухпартийной системы или очередной сбой? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 10. – С. 12-21. – ISSN 0131-2227
304437
  Горобец Виктор Выборы без выбора. Реставрация гетманства на Украине в 1727 году // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 75-77. – ISSN 0235-7089
304438
  Габ Г.С. Выборы в IV Государственную думу по рабочей курии на Украине : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Габ Г.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра истории СССР. – Киев, 1954. – 22 с.
304439
  Смирнов А.В. Выборы в Боснии и Герцоговине 1990 года:белградский и загребский фактры (сравнительный анализ) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 138-142. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
304440
  Миксат К. Выборы в Венгрии. / К. Миксат. – М., 1965. – 291с.
304441
  Григорьев В.К. Выборы в Верховные Советы союзных, автономных республик / В.К. Григорьев, В.П. Жданов. – Москва, 1980. – 63с.
304442
   Выборы в Верховный Совет СССР. – Свердловск, 1945. – 104с.
304443
   Выборы в Верховный Совет СССР. – Свердловск, 1945. – 88с.
304444
  Чернов Б.В. Выборы в Верховный Совет СССР / Б.В. Чернов. – М., 1962. – 50с.
304445
   Выборы в Верховный Совет СССР второго созыва. – Грозный, 1946. – 152с.
304446
  Григорьев В.К. Выборы в Верховный Совет СССР и порядок их проведения / В.К. Григорьев, В.П. Жданов. – Москва, 1978. – 64 с.
304447
  Морозов Д.В. Выборы в Гватемале // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0044-748Х
304448
  Мельников Ф.Г. Выборы в Германский рейхстаг в 1912 году : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников Ф.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 18л.
304449
  Мельников Ф.Г. Выборы в германский Рейхстаг в 1912 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников Ф.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
304450
  Кочетов Ю.И. Выборы в Государственные думы в Пермской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Кочетов Ю.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1962. – 17л.
304451
   Выборы в Европарламент - 2014 / А. Авилова, А. Гутник, Ю. Квашнин, В. Оленченко, Н. Тоганова, О. Трофимова // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – C. 5-20. – ISSN 0131-2227


  У статті аналізуються результати виборів до Європарламенту 2014. Автори детально розглядають поточний розклад політичних сил на наднаціональному рівні, а також у найбільш показових країнах Євросоюзу - Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі ...
304452
  Швейцер В.Я. Выборы в Европейский парламент: сдвиги на партийно-политическом пространстве // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (60), октябрь - декабрь. – С. 23-32. – ISSN 0201-7083
304453
  Михайленко М. Выборы в Иране. Как облегающее платье победило Трампа // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 29 мая (№ 22)
304454
  Яковлев П.П. Выборы в Испании : до и после // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-92. – ISSN 044-748Х
304455
   Выборы в Канаде : Военгиз, 1949. – 64с.
304456
  Шугаев А.С. Выборы в капиталистических странах - орудие обмана и подавления трудящихся. / А.С. Шугаев. – М., 1954. – 31с.
304457
  Григорьев А. Выборы в капиталистических странах / А. Григорьев. – Москва : "Власть Советов", 1938. – 31 с.
304458
  Гребенников В.В. Выборы в Латинской Америке : правовые и политические аспекты // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 102-106. – ISSN 0044-748Х
304459
  Филиппов В.Р. Выборы в Мали: на что надеяться и чего опасаться? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
304460
  Пальгунова Т.М. Выборы в местные Советы / Т.М. Пальгунова. – М, 1977. – 62с.
304461
  Джагарян А. Выборы в механизме государственного целепологания: конституционно-правовые аспекты // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-47. – ISSN 1812-7126
304462
  Гевелинг Л.В. Выборы в Нигерии: время политических парадоксов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 37-44. – ISSN 0321-5075
304463
  Мельников Ю. Выборы в Одессе прошли, а напряженность не ослабевает // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 16. – С.2-3


  Выборы в местные органы власти
304464
  Кудеярова Н.Ю. Выборы в Парагвае : еще один левый поворот? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-19. – ISSN 044-748Х
304465
  Кабанов А.К. Выборы в Переяславле Рязанском на земский собор 1649 г. / А. Кабанов. – Рязань : Губ. тип., 1911. – 16 с. – Авт. указан в конце статьи и на обложке. – Библиогр. в примеч.


  обл. частичная надпись от автора Полонской
304466
  Яковлева Н.М. Выборы в Португалии: президент приходит дважды // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 26-40. – ISSN 044-748Х
304467
  Панов Петр Вячеславович Выборы в России: институциональная перспектива // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 99-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
304468
   Выборы в Советы- социалистическая демогратияв действии : Рекоменд. указ. – Минск, 1980. – 12с.
304469
  Путинцев Ф.М. Выборы в Советы и разоблачение поповщины. / Ф.М. Путинцев. – М., 1937. – 92с.
304470
  Путинцев Ф.М. Выборы в Советы и разоблачение поповщины. / Ф.М. Путинцев. – М., 1938. – 95с.
304471
  Крутоголов М.А. Выборы в СССР и в буржуазных странах / М.А. Крутоголов. – М., 1959. – 96с.
304472
  Крутоголов М.А. Выборы в СССР и в странах капитала / М.А. Крутоголов. – М., 1958. – 63с.
304473
  Манкофф Джеффри Выборы в США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 123-134. – ISSN 0130-9625
304474
  Травкина Н.М. Выборы в США XXI века ( демографический и расово-этнический факторы ) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 22-37. – ISSN 0321-2068
304475
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – Москва : Партийное издательство, 1932. – 22 с.
304476
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – М, 1935. – 24с.
304477
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – Л., 1953. – 24с.
304478
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – М, 1953. – 24с.
304479
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – М., 1977. – 30с.
304480
  Рубинин Е.В. Выборы в учредительное собрание и политическая борьба во Франции. / Е.В. Рубинин. – М, 1946. – 24с.
304481
  Плевако Н.С. Выборы в Швеции: смена курса? // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72-85. – ISSN 0201-7083
304482
  Гришин И. Выборы в Швеции: судьбоносный сдвиг? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 54-64. – ISSN 0131-2227
304483
  Герман Г.О. Выборы во II Государственную Думу на Украине : Дис... канд. ист.наук: / Герман Г.О.;. – К., 1948. – 288л. – Бібліогр.:л.1-8
304484
  Тимофеев П. Выборы во Франции, или социалисты 30 лет спустя // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 1. – С. 65-76. – ISSN 0131-2227
304485
  Преображенская А. Выборы во Франции: возврат к биполярной политической системе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 46-53. – ISSN 0131-2227
304486
  Печатнова Л.Г. Выборы геронтов в Спарте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 21-28. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
304487
  Гуз Л.В. Выборы з Верховную Раду-98: анализ предвыборных программ партий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
304488
  Графф Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе. / Г. Графф, Г. Зайлер. – М., 1974. – 295с.
304489
  Калинин М.И. Выборы и советская демократия / М.И. Калинин. – М., 1958. – 160с.
304490
  Минникес И.В. Выборы князя в Русском государстве (10-14 вв.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.41-45
304491
  Дружинин Н.П. Выборы народных представителей : Общедоступный очерк конституционного права с изложением предположений о реформе в России и закона о Государственной Думе ; [из книги: "Избиратели и народные представители"] / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 29 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко от автора
304492
  Хан Р. Выборы оптимальных конструкций одноэтажных промышленных зданий для строительства в условиях Афганистана. : Автореф... канд.техн.наук: 05.23.01 / Хан Р.; Киев.инж-строит.ин-т. – К, 1974. – 19л.
304493
  Бережков А. Выборы по-американски: президентский тупик // Эхо планеты : Москва, 2000
304494
  Абу Джабаль Джамиль Выборы премьер- министра Израиля и депутатов Кнессета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.70-80. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
304495
  Кобзарь А.И. Выборы с научной точки зрения / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2015. – 21, [1] с. : табл. – Без тит. л.
304496
  Василенков П.Т. Выборы советских представительных органов / П.Т. Василенков. – Москва, 1966. – 82с.
304497
  Тихонов Василий Иванович Выборы траекторий случайных процессов / Тихонов Василий Иванович, Хименко Виталий Иванович. – Москва : Наука, 1987. – 304с.
304498
  Крутоголов М.А. Выборы у нас и у инх / М.А. Крутоголов. – Москва, 1962. – 112с.
304499
  Цурканов А.Г. Выборы: иллюзии, технологии, результаты : иллюзии, технологии, результаты / Андрей Цурканов. – Днепр : Лира, 2017. – 307, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-916-5
304500
  Душин И.Л. Выборы: технологии избирательных кампаний / И.Л. Душин, А.И. Сысун, Б.Е. Ложкин. – Харків : РА, 1998. – 160с. – ISBN 966-7012-02-6
304501
  Крапіва К.К. Выбраная сатира / К.К. Крапіва. – Менск, 1938. – 180 с.
304502
  Кенэ Ф. Выбранные места / Франсуа Кенэ ; перевод А. В. Горбунова. – [Москва] : {Изд. К.Т. Солдатенкова ; [Типо-литография О.И. Лашкевич и К*], 1896. – XLVII, IV, 279 с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген. кат. – (Библиотека экономистов ; Вып. 6)


  Содержание: Естественное право Китайский деспотизм Общие принципы экономической политики земледельческого государства Объяснение экономической таблицы Ответ на мемуар г-на М.Х. О торговле О ремесленном труде. Пер.: А.В. ...
304503
  Кенэ Ф. Выбранные места / Франсуа Кенэ ; перевод А. В. Горбунова. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; [Типо-литография О.И. Лашкевич и К*], 1896. – XLVII, IV, 279 с., 1 л. портр. – (Библиотека экономистов ; Вып. 6)


  Содержание: Естественное право Китайский деспотизм Общие принципы экономической политики земледельческого государства Объяснение экономической таблицы Ответ на мемуар г-на М.Х. О торговле О ремесленном труде. Пер.: А.В. ...
304504
  Жолковский Александр Выбранные места = Центон // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 84-87. – ISSN 0321-1878
304505
  Гоголь Н.В. Выбранные места из перепмски с друзьями / Н.В. Гоголь. – М, 1990. – 428с.
304506
  Михалев И. Выбранные места из разговоров с друзьями / И. Михалев. – М, 1990. – 222с.
304507
  Колас Якуб Выбранные творы, вершы і паэмы / Колас Якуб. – Мінськ : Дзяржвыдав Білорусі
1. – 1936. – 438 с.
304508
  Лермонтов Ю М. Выбранные юношеские стихотворения / Ю М. Лермонтов. – Санкт-Петербург : Изд-во Суворина, 1891. – 177с. – (Дешевая б-ка №139)
304509
  Шаталова Н. Выбраны за вывод. Названы имена победителей Международной энергетической премии “Глобальная энергия” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 5


  В нынешнем году впервые за всю историю награды Международный комитет по присуждению премии возглавляет иностранный ученый - обладатель Нобелевской премии Родней Джон Аллам из Великобритании. На пресс-конференции он огласил шорт-лист номинантов премии, ...
304510
  Трус П. Выбраныя вершы / П. Трус. – Менск : Белар. АН, 1931. – 157 с.
304511
  Танк Максим Выбраныя вершы / Танк Максим. – Мінськ : Держвыдав, 1940. – 203 с.
304512
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-528-9
Т. 1 : Педагогіка. Псіхалогія. Сацыялогія. Філасофія. – 2001
304513
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-538-6
Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – 2001
304514
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-525-4
Т. 3 : Юрыспрудэнція. Эканоміка. Міжнародныя адносіны. – 2001
304515
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-531-9
Т. 4 : Фізіка. – 2001
304516
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-534-3
Т. 5 : Хімія. – 2001
304517
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржавны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-526-2
Т. 6 : Матэматыка. – 2001
304518
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-532-7
Т. 7 : Біялогія. Геаграфія. – 2001
304519
  Купала Я. Выбраныя творы / Я. Купала. – Менск : Сектар мастацкай літературы
Т. 1 : 1905-1916. – 1935. – 292, [3] c.
304520
   Выброс радионуклидов в окружающую среду. Расчет доз облучения человека. – Москва : Атомиздат. – (Рекомендации МКРЗ)
Публ.№29 МКРЗ. – 1980. – 96с.
304521
  Глушко В.Т. Выбросы пород в горных выработках глубоких шахит Донбасса / В.Т. Глушко, А.Н. Зорин. – К, 1972. – 114с.
304522
   Выбросы случайных полей. – М, 1972. – 118с.
304523
  Тихонов Василий Иванович Выбросы случайных процессов / Тихонов Василий Иванович. – Москва : Наука, 1970. – 392 с.
304524
  Смирнов Н.С. Выбросы черного углерода от природных пожаров на землях лесного фонда Российской Федерации в 2007-2012 гг. / Н.С. Смирнов, В.Н. Коротков, А.А. Романовская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
304525
  Извеков И.Н. Выброчный принцип построения ответа при программированном контроле усвоения / И.Н. Извеков. – Казань, 1968. – 36с.
304526
  Жуков Борис Выброшенный мир : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 80-91 : Фото
304527
  Дрозденко Радомир Петрович Выведение зимостойких форм карликовых подвоев для груши : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 534 / Дрозденко Радомир Петрович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 26 с.
304528
  Гойко Валентин Антонович Выведение и внедрение в производство сортов овощных и бахчевых культур : Автореф... д-ра с.-х.наук: 534 / Гойко Валентин Антонович; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1968. – 40л. – Бібліогр.:с.36-40
304529
  Каримов М. Выведение и сравнительный анализ ДНК хлоропластов высших растений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Каримов М.; АН БССР, Ин-т эксперим. бот. – Минск, 1979. – 16л.
304530
  Ткаченко А.А. Выведение категорий и законов политической экономии из принципа непосредственно общественной потребительной стоимости / А. Ткаченко. – Запорожье : Просвіта, 2002. – 180с. – ISBN 966-653-062-7
304531
  Ткаченко А.А. Выведение категорий и законов политической экономии социализма из принципа непосредственно общественной потребительной стоимости. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Ткаченко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 54л.
304532
  Каллас Г.Я. Выведение нового устойчивого штама ацетоно-бутиловых бактерий / Г.Я. Каллас. – Тарту, 1949. – 28с.
304533
  Валиуллина Х М. Выведение новой породы тутового шелкопряда методами идивидуальной селекции с применением поглотитильного скрещивания и направленного воспитания. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Валиуллина М.Х,; Ташкент.сельскохоз.ин-т. – Ташкент, 1953. – 16л.
304534
  Цебрий М.П. Выведение новых и улучшение существующих сортов винограда / М.П. Цебрий; Мин-во пищевой пром. УССР;Укр. науч.-исслед. ин-т виноградарства и виноделия. – Одесса : Одесское обл. изд-во, 1950. – 83с.
304535
  Миколайчук И.А. Выведение новых сортов крыжовника и черной смородины для лесостепи УССР : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Миколайчук И.А.; Укр. науч.-иссл. ин-т плодоводства. Млеевская науч.-иссл. станция плодоводства. – Млеев, 1953. – 14 с.
304536
  Одинцов В.А. Выведение новых сортов плодов-ягодных культур / В.А. Одинцов. – Москва, 1953. – 40с.
304537
   Выведение новых сортов растений на основе теории стадийного развития : Сборник диссертационных работ. – Москва; Ленинград, 1937. – 82с.
304538
  Мичурин И.В. Выведение новых улучшенных сортов плодовых и ягодных растений / И.В. Мичурин. – 2-е изд., переработ., удешевлен. и объединяющее два тома труда ". – Москва, 1933. – 383с.
304539
  Ананян Анаит Выведение сортов томатов для консервной промышленности : Автореф... доктора с.-х.наук: / Ананян Анаит А.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1965. – 47л. – Бібліогр.:с.47
304540
  Шибалов Евгений Выведет ли туризм из кризиса? : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 70-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
304541
  Рожен А. Вывезет сильнейший. Украинские ученые не верят, что университеты могут спасти национальную науку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 21


  Один из наиболее откровенных оппонентов Дмитрия Табачника - ученый и общественный деятель Максим Стриха - подвел итог этой борьбы так: “Наша научная общественность должна выживать в условиях не только позорно низкого финансирования, но и откровенно ...
304542
  Михайленко М. Вывернутая преемственность. Как принц Салман помогает Трампу шантажировать Меркель // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 4 июня (№ 23)


  Руками Саудовской Аравии Белый дом принуждает Германию к командной атаке. и не только ее.
304543
  Азарова С. Вывести в ведущие. Академия наук поднимет рейтинг отечественных вузов. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 ноября (№ 45/46)


  Долгожданный позитив - так можно охарактеризовать итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина и президента РАН Юрия Осипова. Академический университет, математика, жилье для молодых ученых - три основные темы, которые, несмотря на ...
304544
  Оллиер К. Выветривание / К. Оллиер. – Москва : Недра, 1987. – 346с.
304545
   Выветривание и литогенез. – Москва : Недра, 1969. – 456с.
304546
  Голба Т.Е. Выветривание стекла. / Т.Е. Голба. – М.-Л., 1938. – 128с.
304547
   Вывод данных из вычеслительной машины М-20 на удаленный телеграфный аппарат.. – М., 1967. – 4с.
304548
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на телеграфный аппарат. – М, 1967. – 4с.
304549
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удаленний телеграфный аппарат. – М, 1967. – 4с.
304550
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удаленный телеграфный аппарат. – М, 1967. – 4с.
304551
  Гаврилов В.В. Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удаленный телеграфный аппарат / В.В. Гаврилов, А.В. Куценко, Ю.В. Ступин. – М., 1967. – 4с.
304552
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удалённый телеграфный аппарат. / Гаврилов А.В. – М, 1967. – 4с.
304553
  Гаврилов В.В. Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удленные телеграфные апараты / В.В. Гаврилов, А.В. Куценко, Ю.В. Ступин. – М., 1967. – 4с.
304554
  Новиков М.Ю. Вывод и исследование обобщенных и ренормализованных кинетических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Новиков М.Ю.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
304555
  Неронова Н.Н. Вывод и некоторые применения пространственных групп антисимметрии : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Неронова Н.Н.; АН СССР. Ин--т кристаллографии. – Москва, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
304556
  Кулинич Наталия Игоревна Вывод и обоснование уравнения электропроводности двойных жидких систем с универсальной сольватацией : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кулинич Наталия Игоревна; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1984. – 18л.
304557
  Булавин Л.А. Вывод интегральных уравнений для радиальных функций распределения многокомпонентных смесей на основе масштабного преобразования фазового пространства / Л.А. Булавин, В.М. Сысоев, И.А. Фахретдинов // Теор. и мат. физика, 1997. – № 3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
304558
  Новикова А.С. Вывод как особый тип смысловых отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 133-141. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются отношения вывода как один из видов отношений между языковыми единицами. Анализируется состав компонентов ситуации вывода (виды обоснования, собственно вывод), выделяются и описываются их характерные особенности. Перечисляются ...
304559
  Ягудин Леонид Исаакович Вывод новой шкалы всемирного времени и использование ее для изучения вращения земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Ягудин Леонид Исаакович; АН СССР. Главная астрономическая обсерватория. – Л., 1979. – 11л.
304560
  Сапар А А.Э. Вывод обобщенных уравнений кинетики фотонов и частиц и их применение в астрофизике / А А.Э. Сапар. – Таллин : Валгус, 1985. – 200с.
304561
  Арзуманов А.А. Вывод пучка заряженных частиц из циклотрона с азимутальной вариацией напряженности магнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Арзуманов А.А.; Объедин. совет Отд-ния физ.-мат. наук АН КазССР. – Алма-Ата, 1962. – 8л.
304562
  Алфеев В.С. Вывод пучка тяжелых ионов из 310-см циклотрона ОИЯИ / В.С. Алфеев. – Дубна, 1966. – 17 с.
304563
  Рахманинов И.И. Вывод уравнений движения неизменяемой системы около неподвижной точки. – Оттиск из Универс.Известий. – Киев : В Универс.тип., 1877. – 10с.
304564
  Воронец П.В. Вывод уравнений движения твердого тела, катящагося без скольжения по горизонтальной плоскости / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], 17 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1901, № 11


  На обл. № 422294 дарственная надпись Косоногову от автора
304565
   Вывод уравнений коллестивной модели Бора-Моттельсона на основе гамильтониана многочастичной задачи. – К., 1971. – 38 с.
304566
  Комиссаров А.В. Вывод формул оценки единичного измерения наземными лазерными сканерами // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 4. – С. 7-15 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
304567
  Камаев В.Д. Вывоз капитала / В.Д. Камаев. – М., 1959. – 44с.
304568
  Янченко С.Е. Вывоз капитала / С.Е. Янченко. – Минск, 1961. – 52с.
304569
  Крутов И.В. Вывоз капитала / И.В. Крутов. – Саратов, 1965. – 31с.
304570
   Вывоз капитала в 80-е гды: новые тенденции и противоречия. – М, 1986. – 247с.
304571
  Щербаков В.В. Вывоз капитала в системе империализма / В.В. Щербаков. – М., 1966. – 144с.
304572
  Руденко Г.Ф. Вывоз капитала в условиях современного капитализма / Г.Ф. Руденко. – Москва, 1956. – 40с.
304573
  Иконников И.С. Вывоз капитала и внешняя торговля Англии : Автореф... кандид. эконом.наук: / Иконников И.С.; Министерство внешней торговли СССР. Всесоюзная Академия внешней торговли. – Москва, 1950. – 20 л.
304574
  Оболенский В. Вывоз капитала и рост валютных резервов: влияние на экономику России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 21-30. – ISSN 0131-2227
304575
  Бельчук А.И. Вывоз капитала из Западной Германии / А.И. Бельчук. – М., 1957. – 156с.
304576
  Любский М.С. Вывоз капитала как средство проникновения ФРГ на рынки развивающихся стран. : Автореф... канд. экон.наук: / Любский М.С.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1966. – 21л.
304577
  Ушаков В.А. Вывоз капитала: воздействие на платежный баланс. / В.А. Ушаков. – М., 1981. – 140с.
304578
  Михайлов Эдуард Вывозим деньги : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 90-93 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
304579
  Майман Р.Р. Вывразительное чтение в системе учебной и внеклассной работы по литературе в школе : Автореф... фканд. пед.наук: / Майман Р. Р.; Лен. гос. пед. ин-т. Каф. метод препод. лит. – Л., 1967. – 22л.
304580
  Кулиш П.О. Выговщына [Виговщина] : Историчне оповидання / Напысав П.О. Кулиш. – Санкт-Петербург : Типогр. Училища глухонемых, 1901. – 26 с. : З портр. Выговського. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – (Благотворительное об-во издания общеполезных и дешевых книг ; № 11)
304581
  Унрух Рейнер Выгода против морали : Досье / Унрух Рейнер, Буртынски Эдвард // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 166-174 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
304582
   Выгодная работа. Трамвай познания // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 60-68 : фото
304583
  Карсон К. Выгодная сделка // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 338-344. – ISSN 1130-6545
304584
   Выгодно ли выучиться на врача? // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 3 (608). – С. 27
304585
  Двоскин Сергей Выгодно ли заниматься турбизнесом? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 60-63 : Фото
304586
  Наумов В. Выгодно ли регистрировать интернет-СМИ // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.27
304587
  Просек Джеймс Выгодное соседство : межвидовая дружба / Просек Джеймс, Дубиле Дэвид // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 126-137 : Фото
304588
  Пахомов Ю. Выгоды и потери Украины от вступления во Всемирную торговую организацию в контексте международного опыта // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-7
304589
  Коган Г.Г. Выгоды концентрации снабжения / Г.Г. Коган. – Волгоград, 1975. – 111с.
304590
   Выгоды кооперирования. – М, 1975. – 128с.
304591
  Синклер Э. Выгоды религии / Э. Синклер. – Москва : Красная Новь, 1924. – 154 с.
304592
   Выгоды семейного подряда. – Харьков, 1989. – 110с.
304593
   Выголексинский сборник. – М, 1977. – 648с.
304594
  Балюнене А. Выгонка гиацинтов, нарциссов и тюльпанов / А. Балюнене. – Вильнюс, 1967. – 16с.
304595
  Былов В.Н. Выгонка цветочных луковичных растений : Биологические основы / В.Н. Былов, Е.Н. Зайцева; Зайцев Г.Н. – Москва : Наука, 1990. – 240с.
304596
  Черевченко Т.М. Выгонка цветочных растений в закрытом грунте. / Т.М. Черевченко. – К., 1977. – 47с.
304597
  Эглит П П. Выгонка ягод. / П П. Эглит, . – Л., 1958. – 72с.
304598
  Майданский Андрей Дмитриевич Выготский - Спиноза: диалог сквозь столетия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 116-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
304599
  Марцинковская Т.Д. Выготский Лев Семенович (1896-1934) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 26-29. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
304600
   Выгрузка из реактора, охлаждение и транспортировкаотработавшего топлива. – М, 1978. – 32с.
304601
  Черфас Б.И. Выгул уток в карповых прудах хозяйства / Б.И. Черфас, Г.А. Зернышко. – М., 1946. – 36с.
304602
  Валеев Р.М. Выдача преступников в современном международном праве / Р.М. Валеев. – Казань, 1976. – 126с.
304603
  Бондарев Н.И. Выдача свидетельств о праве наследования по закону / Н.И. Бондарев. – М, 1963. – 91с.
304604
  Шимелевич С.Я. Выдача свидетельств о признании лица безвестно отсутствующим или умершим. / С.Я. Шимелевич, Н.И. Бондарев. – М., 1961. – 53с.
304605
  Сеппам Т. Выдача современных электронных книг на эстонском языке: опыт Центральной библиотеки Таллина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 17-18. – ISSN 1727-4893


  Таллиннская Центральная библиотека является единственной публичной библиотекой Эстонии, выдающей произведения современной художественной литературы в электронном формате в соответствии с законом об авторском праве.
304606
  Звирбуль В.К. Выдача уголовных преступников / В.К. Звирбуль, В.П. Шупилов ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1974. – 100, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
304607
  Бутовский А.Н. Выдача удостоверения о бедности в порядке 881 статьи устава гражданского судопроизводства : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 195-197
304608
  Никольников Г.Л. Выдающаяся победа ленинской стратегии и тактики. / Г.Л. Никольников. – М, 1968. – 376с.
304609
  Кафтанов С.В. Выдающаяся роль лауреатов Сталинской премии в развити науки и техники в СССР : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / С.В. Кафтанов. – К 10-летию учреждения Сталинских премий. – Москва, 1949. – 40 с.
304610
  Мисабишвили Ш.В. Выдающееся философское прооизведения В.И.Ленина / Ш.В. Мисабишвили. – Сухуми, 1959. – 63с.
304611
  Дудченко И.М. Выдающемуся музыканту, блестящему пианисту, вдумчивому и яркому педагогу Александру Дмитриевичу Иноземцеву посвящаются эти строки // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2008. – № 23. – С. 221-233.
304612
  Дерюжинский В.Ф. Выдающиеся английские деятели XIX века : Характеристики: Брайса. Лорд Биконсфильд. Гладстон. Парнель. Грин. Фриман. Лорд Актон / [Сост., пер. и авт. предисл.] В.Ф. Дерюжинский, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. скл. "Право" ; Тип. Спб. акц. о-ва "Слово", 1904. – 124 с.
304613
  Еремеева А.И. Выдающиеся астрономы мира / А.И. Еремеева. – М., 1966. – 382с.
304614
  Кобзев М.С. Выдающиеся биологи о педагогике / М.С. Кобзев, Н.А. Горбачев. – Саратов, 1988. – 76с.
304615
  Гехтман Г.Н. Выдающиеся географы и путешественники. / Г.Н. Гехтман. – Тбилиси, 1962. – 308с.
304616
  Швец Г.И. Выдающиеся гидрологические явления на юго-западе СССР / Г.И. Швец; Отв. ред. П.С.Кузин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 244с.
304617
   Выдающиеся деятели науки и техники. – Ростов н/Д, 1948. – 24с.
304618
   Выдающиеся деятели отечественного лесоводства. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат
Вып. 2. – 1950. – 172с.
304619
  Лисичкин С.И. Выдающиеся деятели отечественой нефтяной науки и техники / С.И. Лисичкин. – М., 1967. – 284с.
304620
   Выдающиеся деятели русской культуры о Грузии. – Тбилиси, 1958. – 184с.
304621
   Выдающиеся деятели теоретико-композиторского факультета Московской консерватории. – Москва : Музыка, 1966. – 212 с.
304622
  Азатьян А.А. Выдающиеся исследователи природы Средней Азии : (вторая половина ХIХ в.) / А.А. Азатьян ; под ред. Л.Н. Бабушкина. – Ташкент : Сред. и высш. школа
Ч. 1. – 1960. – 172 с., 1 л. карт., 1 отд. л. карт. : ил., карт.
304623
  Азатьян А.А. Выдающиеся исследователи природы Средней Азии : (вторая половина XIX в.) / А.А. Азатьян ; под ред. Л.Н. Бабушкина. – Ташкент : Учитель
Ч. 2. – 1966. – 224 с. : ил.
304624
  Тимохин В.В. Выдающиеся итальянские певцы : очерки / В.В. Тимохин. – Москва : Музгиз, 1962. – 176 с.
304625
  Стомахина Р.И. Выдающиеся люди военно-морского флота нашей Родины / Р.И. Стомахина. – М., 1950. – 44с.
304626
  Бородин А.И. Выдающиеся математики / А.И. Бородин, А.С. Бугай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1987. – 653с.
304627
  Мышкис Е.Д. Выдающиеся музыканты нашего времени / Е.Д. Мышкис, А.А. Пономарева. – Ростов -на-Дону, 1972. – 90с.
304628
  Мамедов Х.Г. Выдающиеся общественные и политические деятели Азербайджана в борьбе против религии в период строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Мамедов Х.Г. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1968. – 26 с.
304629
  Коротков И.С. Выдающиеся операции Советской армии в Великой Отечественной войне. / И.С. Коротков. – М., 1948. – 22с.
304630
  Адамов Е.А. Выдающиеся ораторы древнего мира и средних веков : материал к Всесоюз. заоч. семинару по вопросам лекторского мастерства / Е.А. Адамов. – Москва : Знание, 1961. – 40 с. – Библиогр. в конце книги. – (В помощь лектору)
304631
  Базилевская Н.А. Выдающиеся отечественные ботаники / Н.А. Базилевская. – М., 1957. – с.
304632
   Выдающиеся отечественные ботаники. – М, 1957. – 444с.
304633
  Мазурмович Б.Н. Выдающиеся отечественные зоологи / Б.Н. Мазурмович, И.К. Шульга. – Москва, 1955. – 295с.
304634
  Мазурмович Б.Н. Выдающиеся отечественные зоологи / Б.Н. Мазурмович. – Москва, 1960. – 427с.
304635
  Пугаченкова Г. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Ташкент, 1958. – 292с.
304636
  Пугаченкова Г. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Ташкент, 1960. – 328с.
304637
  Хурсина Ж.И. Выдающиеся педагоги-пианисты Киевской консерватории (1917-1938). / Хурсина Ж.И. – Киев : Муз. Україна, 1990. – 131, [2] с. – Библиогр.: с. 124-132
304638
   Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова. – Харьков : Глобус, 1998. – 736с. – ISBN 966-7083-22-5; 966-7021-05-Х
304639
  Голиков С. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне / С. Голиков. – Ленинград, 1954. – 311 с.
304640
  Голиков С. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне. / С. Голиков. – М, 1952. – 280с.
304641
  Хилльгрубер А. Выдающиеся политики : Отто фон Бисмарк. Меттерних / А. Хилльгрубер, П. Берглар. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5858803814
304642
   Выдающиеся политики. – Минск : Современный литератор, 1999. – 496 с. – (20 век). – ISBN 985-456-063-5
304643
  Хафнер Г. Выдающиеся портреты античности / Г. Хафнер. – М, 1984. – 311с.
304644
   Выдающиеся просветители. Николай Иванович Пирогов (1810-1881) // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3 обл. – ISSN 1560-7968
304645
   Выдающиеся просветитель-демократ Каюм Насыри. – Казань, 1976. – 216с.
304646
   Выдающиеся путешественники. – Ростов -на-Дону, 1948. – 15с.
304647
   Выдающиеся русские агронамы. – Пенза, 1949. – 52с.
304648
  Перель Ю.Г. Выдающиеся русские астрономы / Ю.Г. Перель. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 216 с.
304649
  Григорьев Д.П. Выдающиеся русские минералоги / Д.П. Григорьев, И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 275с.
304650
  Адамов Е.А. Выдающиеся русские ораторы. Из истории ораторского искусства : (материал к Всесоюз. заоч. семинару по вопросам лекторского мастерства) / Е.А. Адамов. – Москва : Знание, 1961. – 64 с. – Библиогр. в конце книги. – (В помощь лектору)
304651
   Выдающиеся русские ученые и писатели о Низами Гянджеви. – Баку, 1981. – 434с.
304652
  Балезин С.А. Выдающиеся русские ученые химики / С.А. Балезин, С.Д. Бесков. – М, 1953. – 216с.
304653
  Балезин С.А. Выдающиеся русские ученые химики / С.А. Балезин, С.Д. Бесков. – 2-е перераб изд. – М, 1972. – 222с.
304654
  Молева Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги / Н.М. Молева. – М., 1962. – 389с.
304655
  Молева Выдающиеся русские художники-педагоги / Молева, .М. – М., 1991. – 413с.
304656
   Выдающиеся русский химик Н.Н. Зинин. – М, 1962. – 8с.
304657
   Выдающиеся садовод Адам Гребницкий 1857-1941. – Вильнюс, 1962. – 70с. – 37 цветных фотографий в приложении
304658
   Выдающиеся советские генетики : сборник биографических очерков. – Москва : Наука, 1980. – 149 с.
304659
  Суэтин А.С. Выдающиеся советские шахматисты / А.С. Суэтин. – Минск, 1984. – 208с.
304660
   Выдающиеся ученые Геологического комитета - ВСЕГЕИ. – Л, 1982. – 263с.
304661
   Выдающиеся ученые Геологического комитета - ВСЕГЕИ. – Л, 1984. – 275с.
304662
   Выдающиеся ученые горного института, 1773-1948 : Сб. ст., посвящ. 175-летию горного ин-та. – Ленинград
Вып. 1. – 1948. – 95с.
304663
   Выдающиеся ученые горного института, 1773-1948 : Сб. ст., посвящ. 175-летию горного ин-та. – Москва : Металлургиздат
Вып. 2. – 1948. – 132с.
304664
  Ясиевич В.Е. Выдающиеся ученые иженеры-строители Украины / В.Е. Ясиевич. – Киев, 1986. – 110 с.
304665
  Горбачев Н.А. Выдающиеся физики и математиики о философии / Н.А. Горбачев. – Саратов, 1975. – 129с.
304666
   Выдающиеся физики мира. – М, 1958. – 436с.
304667
   Выдающиеся химики и физико-химики. – Л, 1932. – с.
304668
  Волков А.А. Выдающиеся химики миpа : Биогpафический спpавочник / А.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 656с. – ISBN 5060015688
304669
  Мусабеков Ю.С. Выдающиеся химики мира / Ю.С. Мусабеков, А.Я. Черняк. – М., 1971. – 360с.
304670
  Баранецкий О.В. Выдающиеся явления в новейшей литературе о дарвинизме / И.В. Баранецкий. – Печатано по опред. Совета Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печатн. и издат. дела Н.Т.Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 62 с. – Отд.оттиск из Университетских Известий 1903 г.
304671
  Федосов Е.А. Выдающийся авиаконструктор истребителей. 90 лет со дня рождения академика Р.А. Белякова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 7. – С. 648-652. – ISSN 0869-5873
304672
  Кулиев А.А. Выдающийся азербайджанский ученый-путешественник Г.З.Ширвани : Автореф... канд. ист.наук: / Кулиев А.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 20л.
304673
  Кансузян М.О. Выдающийся армянский революционный демократ Микаэл Налбандян : Автореф... канд. ист.наук: / Кансузян М.О.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 13 с.
304674
  Малолетова Нина Петровна. Выдающийся борец за мир и коммунизм : К 75-летию со дня рождения Л,И,Брежнева: Рек. билиогр. указ. / Нина Петровна. Малолетова, Якимова Нина Васильевна. – Москва : Книга, 1981. – 64с.
304675
  Ибрагимов С.Д. Выдающийся военачальник Али Ага Шихлинский. (Жизнь и деятельность. 1865-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов С.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 32л.
304676
  Леонидов В.В. Выдающийся востоковед Ю.Н. Завадовский // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 221-225. – ISSN 1726-5223
304677
  Бейдик О.О. Выдающийся географ, писатель и путешественник (к 80-летию со дня рождения Б. Б. Родомана) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 298-301
304678
  Шаталов Н.Н. Выдающийся геолог-разведчик Павел Иванович Василенко : (к 125-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 54-55. – ISSN 1682-721X
304679
  Шаталов Н.Н. Выдающийся геолог-съёмщик и стратиграф Донбасса Феодосий Николаевич Чернышев (К 160-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 120-123 : фото. – ISSN 0367-4290
304680
  Оноприенко В.И. Выдающийся геолог России : (к 120-летию со дня рождения Б.Л. Личкова) // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 2. – С. 167-172. – ISSN 0869-5873


  Борис Леонидович Личков окончил естественное отделение физико-математического фак-та Киевского университета, в 1913 г. он стал лаборантом каф. геологии КУ, которую возглавил после отъезда Н. И. Андрусова в Петербург известный петрограф В. И. Лучицкий.
304681
  Чкуасели И.Г. Выдающийся грузинский педагог Луарсаб Герасимович Боцвадзе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чкуасели И.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 18 с.
304682
  Озерская Ф.С. Выдающийся деятель партии, крупнейший педагог Н.К. Крупская / Ф.С. Озерская, Н.И. Стриевская. – М., 1964. – 40с.
304683
  Семенова Е.И. Выдающийся деятель русской начальной школы Д.И.Тихомиров : Автореф... Канд.пед.наук: / Семенова Е.И.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Томск, 1962. – 20л.
304684
  Довнар Т.И. Выдающийся европейский памятник права XVI ст. // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – C. 15-27. – ISSN 0202-6342


  В статье дается характерстика важнейшего источника права Великого княжества Литовского - Статута 1538 г.
304685
  Гавристова Т. Выдающийся знаток Китая / Т. Гавристова, С. Шубина // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.24-28. – ISSN 0321-5075


  З.Ф.Леонтьевский - китаевед, ученый, дипломат, коллекционер
304686
  Черноуцан И.С. Выдающийся критик и публицист ленинской школы / И.С. Черноуцан. – Москва, 1975. – 28с.
304687
  Борисенко А.А. Выдающийся математик 20 века // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 125-130.


  Погорелов А. В.
304688
  Ожигова Е.П. Выдающийся математик Владимир Иванович Смирнов / Е.П. Ожигова. – Л., 1986. – 16с.
304689
  Бриткин А.С. Выдающийся машиностроитель XVIII века А.К.Нартов / А.С. Бриткин, С.С. Видонов. – М., 1950. – 184с.
304690
  Аникеев Н.П. Выдающийся мыслитель и поэт Мухаммад Икбал / Н.П. Аникеев. – Москва, 1959. – 32с.
304691
  Пузанов И.И. Выдающийся натуралист И.К.Пачоский / И.И. Пузанов. – Москва, 1965. – 87с.
304692
  Тураев С.В. Выдающийся немецкий поэт Георг Веерт / С.В. Тураев. – Москва : Знание, 1956. – 28 с.
304693
  Мигунова Е.С. Выдающийся отечественный почвовед : к 150-летию со дня рождения Г.Н. Высоцкого (1865-1940) // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 74-79. – ISSN 0587-2596
304694
  Московкин В.М. Выдающийся отечественный экономист конца ХIХ - начала ХХ века В.Ф. Левитский / В.М. Московкин, В.П. Белик // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 2 (49). – С. 46-59


  О заслуженном профессоре Харьковского Императорского университета ( с 1912 г.) и академике АН УССР ( с 1925 г.) Владимире Фавстовиче Левитском (1854 - 1939 ).Биография и творческий путь.
304695
  Гемп К.П. Выдающийся памятник истории поморского мореплавания XVIII столетия. / К.П. Гемп. – Ленинград, 1980. – 80с.
304696
  Шаталов Н.Н. Выдающийся педагог, геолог-рудник и металлогенист (к 120-летию профессора П.М.Татаринова) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. VII : фото. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
304697
  Шаталов Н. Выдающийся педагог, ученый-геоморфолог и тектонист: К 110-летию академика В.Г. Бондарчука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-17. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена гениальному украинскому ученому-геологу, основоположнику нового научного направления, талантливому теоретику и практику академику Владимиру Гавриловичу Бондарчуку в связи с его 110-летием со дня рождения. Рассмотрены основные этапы ...
304698
  Волков А.А. Выдающийся писатель-реалист / А.А. Волков. – Пенза, 1950. – 3-45с.
304699
   Выдающийся подвиг защитников Тулы.. – М, 1977. – 63 с.
304700
   Выдающийся радиолог А.В. Важенин стал академиком // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 87-88. – ISSN 1027-3204


  Вітання.
304701
  Гуляев Ю. Выдающийся радиотехник // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 59-66. – ISSN 0869-7078


  Шестого сентября 2008 г. исполнилось 100 лет со дня рождения крупнейшего ученого и инженера в обл. радиотехники, радиофизики и информатики Владимира Александровича Котельникова.
304702
  Зигель Ф.Ю. Выдающийся русский астроном Ф.А. Бредихин / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1953. – 40 с.
304703
  Петров В.С. Выдающийся русский биолог К.Ф.Рулье. (1814-1858) / В.С. Петров. – М., 1949. – 82с.
304704
  Щербакова А.А. Выдающийся русский ботаник-эволюционист А.Н.Бекетов / А.А. Щербакова. – Москва, 1952. – 32с.
304705
  Баранов П.А. Выдающийся русский ботаник Андрей Николаевич Бекетов / П.А. Баранов. – Москва, 1952. – 38с.
304706
  Шипилов И.Ф. Выдающийся русский военный летчик П.Н.Нестеров. / И.Ф. Шипилов. – М., 1951. – 24с.
304707
  Акрамов Н.М. Выдающийся русский востоковед В.В. Бартольд : научно-биографический очерк / Акрамов Н.М. ; под ред. Б.А. Литвиновского ; АН Таджик.ССР, Ин-т истории. – Душанбе, 1963. – 112 с.
304708
  Архангельская А.И. Выдающийся русский живописец В.Г. Перов / А.И. Архангельская. – Москва, 1957. – 22с.
304709
  Пилявский В.И. Выдающийся русский зодчий В.П.Стасов / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1951. – 30 с.
304710
  Марков А.Н. Выдающийся русский изобретатель / А.Н. Марков. – Горький, 1951. – 28с.
304711
  Федоров В.Ф. Выдающийся русский летчик-новатор П.Н.Нестеров (1887-1914 гг.) / В.Ф. Федоров. – М., 1952. – 24с.
304712
  Калашников В.В. Выдающийся русский механик судостроитель В.И. Калашников. Биограф. очерк / В.В. Калашников, М.Е. Шехтер. – М., 1950. – 92с.
304713
  Далинин Ю. Выдающийся русский мыслитель // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 10 (115). – С. 27-28
304714
  Раскин Н.М. Выдающийся русский техник-новатор И.П.Кулибин. / Н.М. Раскин. – Л., 1951. – 40с.
304715
  Лучининов С.Т. Выдающийся русский ученый-кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов. / С.Т. Лучининов. – Л., 1955. – 38с.
304716
  Мовчан В.А. Выдающийся русский ученый-рыбовод О.А.Гримм / В.А. Мовчан, Н.П. Ярмошенко, 1956. – 8с.
304717
  Ашурков Е.Д. Выдающийся русский ученый А.Г. Полотебнов / Е.Д. Ашурков. – Москва, 1953. – 32 с.
304718
  Соболев С.С. Выдающийся русский ученый академик В.Р. Вильямс / С.С. Соболев. – М, 1950. – 20с.
304719
  Мясищев В.Н. Выдающийся русский ученый В.М.Бехтерев. / В.Н. Мясищев. – Москва, 1953. – 32с.
304720
  Воронцов Д.С. Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский / Д.С. Воронцов. – Київ, 1953. – 44с.
304721
  Васильев Л.Л. Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский. / Л.Л. Васильев. – Ленинград, 1952. – 27с.
304722
  Воронцов Д.С. Выдающийся русский физиолог Н.Е.Введенский / Д.С. Воронцов. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1953. – 44с.
304723
  Русинов В.С. Выдающийся русский физиолог Николай Евгеньевич Введенский / В.С. Русинов. – Москва, 1952. – 32с.
304724
  Найда С.Ф. Выдающийся русский флотоводец - адмирал П.С.Нахимов / С.Ф. Найда. – Москва, 1952. – 32с.
304725
  Зверев Б.И. Выдающийся русский флотоводец П.С.Нахимов / Б.И. Зверев. – Смоленск, 1955. – 88с.
304726
  Кузнецова А.Г. Выдающийся русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков / А.Г. Кузнецова. – Саранск, 1954. – 28с.
304727
  Шостоковский М.Ф. Выдающийся русский химик-органик Алексей Евграфович Фаворский / М.Ф. Шостоковский. – М., 1950. – 24с.
304728
  Платэ А.В. Выдающийся русский хмик В.В.Марковников / А.В. Платэ. – Москва, 1950. – 20с.
304729
  Синельников Р.Д. Выдающийся советский анатом Владимир Петрович Воробьев / Р.Д. Синельников. – Москва, 1952. – 52с.
304730
  Сенюков В.М. Выдающийся советский геолог академик И.М. Губкин / В.М. Сенюков. – Москва : Правда, 1950. – 22с.
304731
  Галинис В. Выдающийся советский литовский писатель Пятрас Цвирка / В. Галинис. – Москва, 1961. – 32 с.
304732
  Руднева Е.И. Выдающийся советский педагог Н.К.Крупская. / Е.И. Руднева. – М., 1956. – 26с.
304733
  Скобелев Выдающийся советский писатель А.С.Неверов. Жизнь и творчество. / Скобелев, ВП. – Куйбышев, 1961. – 32 с.
304734
  Тростников В.Н. Выдающийся советский ученый А.А. Фридман / В.Н. Тростников. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
304735
  Артоболевский И.И. Выдающийся советский учёный и общественный деятель С.И. Вавилов / И.И. Артоболевский. – Москва, 1951. – 48 с.
304736
  Шпольский Э.В. Выдающийся советский ученый С.И.Вавилов (1891-1951) / Э.В. Шпольский. – Москва, 1956. – 40 с.
304737
  Кузнецов В.И. Выдающийся советский физико-химик Н.С. Курнаков / В.И. Кузнецов. – М., 1982. – 64с.
304738
  Карапетян С.К. Выдающийся советский физиолог : (о Асратяне Э.А.) / С.К. Карапетян, 1963. – С. 3-10. – Отд. оттиск
304739
  Шаталов Н.Н. Выдающийся стратиграф и палеонтолог Леонид Сигизмундович Либрович (К 125-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С.115-118 : фото. – ISSN 0367-4290
304740
  Белозоров С. Выдающийся ученый-географ Г.И.Танфильев / С. Белозоров. – Одесса, 1957. – 42
304741
  Худайбердиев Р. Выдающийся ученый-геолог. Об Х.М.Абдуллаеве. / Р. Худайбердиев, М. Махмудов. – Ташкент, 1980. – 52с.
304742
  Сычева С.А. Выдающийся ученый - естествоиспытатель и эволюционист - Ростислав Сергеевич Ильин : (к 120-летию со дня рождения) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 93-102 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
304743
  Донской А.Н. Выдающийся ученый Украины (К100-летию со дня рождения академика Н.П. Семененко) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 123-124 : фото. – ISSN 0367-4290
304744
  Мгалоблишвили Л.И. Выдающийся ученый, инженер-металлург и математик-профессор Г.Н. Николадзе // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 10. – С. 10-18.


  Дана краткая характеристика жизни и деятельности проф. Г.Н. Николадзе, его роли в развитии в Грузии металлургической и химич. промышленности.
304745
   Выдающийся ученый, руководитель, новатор // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 8 (661). – C. 90-91. – ISSN 0131-7741


  К 80-летию академика НАН Украин А.И. Амоши.
304746
  Дивногорцев А.Л. Выдающийся ученый, специалист, педагог // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 37-38. – ISSN 1560-7968


  Микола Семенович Карташов, видатний бібліотекознавець
304747
  Таций В.Я. Выдающийся ученый, энергичный человек, талантливый организатор науки // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 376-377. – ISBN 978-966-458-725-6


  Грищенко Валентин Иванович - украинский и советский учёный, акушер-гинеколог, криобиолог, криомедик, педагог, академик НАН Украины, доктор медицинских наук, профессор. Академик академии наук технологической кибернетики Украины и Нью-Йоркской академии ...
304748
  Баровский В.А. Выдающийся химик-аналитик / В.А. Баровский, И.А. Тарковская // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 33-55


  Анатолий Кириллович Бабко.
304749
  Шубладзе Л.И. Выдающийся швейцарский патриот Ульрих Цвингли. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Шубладзе Л.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 24л.
304750
  Захарченко В.И. Выдающийся экономист ХХ века (К 100-летию со дня рождения В.В. Леонтьева) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-100. – ISSN 0374-3896
304751
  Макаров В. Выдающийся экономист, выросший из великого математика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 42-50. – ISSN 0042-8736


  К 100-летию со дня рождения Леонида Канторовича, пока единственного в России лауреата Нобелевской премии в области экономики.
304752
  Тягунова М.М. Выдающийся языковед и неутомимый организатор // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 54-59


  К 100-летию со дня рождения академика И.К. Белодеда
304753
  Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. – Москва, 1978. – 104с.
304754
  Вольф Выдворение, или Кто убил Махмута Первера? : роман / Клаус-Петер Вольф ; пер. с нем. Л. Черной. – Москва : Радуга, 1990. – 240 с. – В изд. также: Паккис / Халид Хуссейн. – ISBN 5-05-002539-7
304755
  Скварук В.И. Выделеине мукоидных соединений стенкой рубца крупного рогатого скота. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Скварук В.И.; АН УССР.Ин-т биохимии. – К, 1968. – 24л.
304756
   Выделение агроклиматических ареалов для оптимального возделывания сельскохозяйственных культур в границах природно-сельскохозяйственного районирования территории России / Д.С. Булгаков, Д.И. Рухович, Е.А. Шишконакова, Е.В. Вильчевская // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1118-1130 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
304757
  Балдан Суйдин Выделение азотистых веществ железами сычуга овец в периоды суягности и лактации. : Автореф... канд. биол.наук: / Балдан Суйдин; Алма-Ат.зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 15л.
304758
  Ушакова Т.А. Выделение ауренина и изучение его строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Ушакова Т.А.; МГУ. – Москва, 1971. – 16л.
304759
  Чамин Н.Н. Выделение белков в виде индивидуальных химических соединений методами контролируемого высаливания, селективной экстракции и хроматографии. : Автореф... канд. хим.наук: / Чамин Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
304760
  Маль С.С. Выделение воднорастворимых соедиений из продуктов газификации низинного торфа : Автореф... канд. техн.наук: / Маль С.С.; Акад. наук Белорус. ССР. Отд-ние физ.-мат. и техн. наук. – Минск, 1956. – 20л.
304761
  Устиновщиков Ю.И. Выделение второй фазы в твердых растворах. / Ю.И. Устиновщиков. – Москва : Наука, 1988. – 176с. – ISBN 5-02-005880-7
304762
  Александрова М.В. Выделение высших спиртов из отходов оксосинтеза методом жидкостной экстракции : Автореф... канд. техн.наук: / Александрова М. В.; Моск. ин-т тонкой хим. технол. им. М. Ломоносова, каф. хим. и техн. основн. органа синтеза. – М., 1966. – 12л.
304763
  Сагаченко Т.А. Выделение гетороаточных соединений нефти путем комплексообразования с тетрахлоридом титана : Автореф... канд. ихм.наук: 02.00.13 / Сагаченко Т. А.; Том.ГУ. – Томск, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
304764
  Вайнтрауб И.А. Выделение глобулинров семян некоторых бобовых растений и определений N-концевых аминокислот как метод их характеристики. : Автореф... Канд.хим.наук: / Вайнтрауб И.А.; Ком.высш.и сред.образования при Совете Министров Молдав.ССР. – Кишинев, 1962. – 22л.
304765
  Гонтовая Л.И. Выделение глубинных разломов методом ГСЗ. (На примере сев.-зап. части Укр. щита) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Гонтовая Л.И.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1972. – 18л.
304766
  Черный Д. Выделение городов в самостоятельные земские единицы: причины обострения противостояния городов и земств накануне Первой мировой войны // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 220-227. – (Історичні науки ; № 8)
304767
   Выделение дейтерия из водорода методом глубокого охлаждения. – Москва : Атомиздат, 1961. – 150 с.
304768
  Щербаков С.С. Выделение дрожжами в процессе брожения глютатиона и его влияние на белки роста : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Щербаков С.С.; МВ и ССО РСФСР.Моск.технолог.ин-т пищевой пром-сти. – Москва, 1974. – 30л.
304769
  Козлов А.В. Выделение и биохимическое исследование ДНП Escherichia coli : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 093 / Козлов А.В. ; АН СССР. – Ленинград, 1970. – 18 c.
304770
   Выделение и идентификация железовосстанавливающих бактерий и оценка их роли в доступности железа в карбонатных почвах / Н. Гхорбанзадех, А. Лакзиан, Г.Х. Хагхниа, А.Р. Карими // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1490-1497 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
304771
  Вербиленко С.В. Выделение и изучение аминопептида плесневого гриба. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Вербиленко С.В.; АН УССР. – К., 1981. – 26л.
304772
  Киселева Н.В. Выделение и изучение вирусов от больных гепатитом людей и животных в Туркменской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева Н.В.; АМН СССР. – Ашхабад, 1967. – 16л.
304773
  Дрыгин Ю.Ф. Выделение и изучение комплексов ДНК с пептидами и бактериальной мембраной : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Дрыгин Ю.Ф.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – Москва, 1971. – 20л.
304774
  Халимова Л.А. Выделение и изучение нового антагониста рода Pseudomonas, обладающего антифунгидным действимем. : Автореф... Канд.биол.наук: / Халимова Л.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Ташкент, 1964. – 17л.
304775
   Выделение и изучение пигментных мутантов у синезеленой водоросли : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Жевнер В. Д,; Жевнер В.Д. ; МГУ , Биол.-почв. фак. , Каф. генетики. – Москва, 1966. – 28 с.
304776
  Кириллов С.В. Выделение и изучение промежуточных соединений биосинтеза белка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кириллов С.В.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1967. – 13л.
304777
  Мухаметжанов М.Н. Выделение и изучение сесквитерпеновых лактонов из некоторых растений семейсва сложноцветных. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Мухаметжанов М.Н.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
304778
  Чугунов П.В. Выделение и изучение сесквитерпеновых лактонов из некоторых растений семейства сложноцветных : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Чугунов П.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 29л.
304779
  Елисеева Ю.Е. Выделение и изучение специфичности и свойст новой протеиназы-карбоксикатепсина. : Автореф... Канд.биол.наук: / Елисеева Ю.Е.; АМН СССР. – М, 1964. – 15л.
304780
  Хохлова Л.П. Выделение и изучение энергетических функций митохондрий растений: метод. разработки. / Л.П. Хохлова. – Казань, 1988. – 24с.
304781
  Старобинец А.Е. Выделение и интерпретация дифрагированных и квази-дифрагированных волн / А.Е. Старобинец. – М., 1988. – 191с.
304782
  Иванова Е.А. Выделение и исследование дикарбоновых кислот из фракции С17-С20 синтетических жирных кислот и пути применения их в промышленности : Автореф... канд. техн.наук: 082 / Иванова Е.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по переработке нефти. – М., 1969. – 26л.
304783
  Игнатов В.И. Выделение и исследование ДНК : Метод. пособие к спецпрактикуму "Биохимические методы исследования", для студ. 4-5 курсов биол. ф-та СГУ / В.И. Игнатов, Ю.А. Попов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. – 12 с.
304784
  Асатов И.А. Выделение и исследование пептидов, щелочных белков и альбуминов семян маша, сои и некоторых бобовых. : Автореф... наук: / Асатов И.А.; Ташк. гос. унив. им.В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 16л.
304785
  Шутилова Н.И. Выделение и исследование пигмент-белковолипидных комплексов фотосистемы 1 и фотосистемы 2 хлоропластов гороха. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шутилова Н.И.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
304786
  Музычкина Р.А. Выделение и некоторые превращения природных производных антрахинона : Автореф... канд. хим.наук: / Музычкина Р.А.; Каз. гос .ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 14л.
304787
  Хайлова Л.С. Выделение и некоторые свойства декарбоксилазного компонента пируватдегидрогеназы из грудной мышцы голубя. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Хайлова Л.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
304788
  Заставная Т.С. Выделение и некоторые свойства протеиназы Bacterium Proteus vulgaris : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Заставная Т.С. ; Рост. гос. ун-т , Каф. биол. химии. – Ростов -на-Дону, 1966. – 19 с.
304789
  Быкова Л.М. Выделение и некоторые свойства рецепторов тимоцитов, ответственных за розеткообразование и связывние. : Автореф... Канд.биол.наук: 14.00.36 / Быкова Л.М.; Киев.мед.ин-т. – К, 1983. – 23л.
304790
  Волкова Е.А. Выделение и определение олеандрина при судебнохимическом исследовании биоматериала : Автореф... кандидата фармацевтическихнаук: / Волкова Е.А.; Харьк. гос. фармацевтич. ин-т. – Харьков, 1964. – 11л.
304791
  Ващенко В.А. Выделение и оценка коллекторов нефти и газа в Приленском нефтегазоносном районе : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.131 / Ващенко В.А.;. – Иркутск, 1970. – 18л.
304792
  Рышка Ф.Ю. Выделение и первичное изучение липотропина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Рышка Ф. Ю. ; АН СССР , Ин-т хим. природ. соединений. – Москва, 1965. – 23 с.
304793
  Липштц А. Выделение и разрушение гонадотропных гормонов / А. Липштц. – 389с.
304794
  Кезите С. Выделение и расположение значений слова в "Словаре литовского языка" АН Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кезите С. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 15 с.
304795
  Гусева М.К. Выделение и свойства D-глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы из скелетных мышц крысы. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Гусева М.К.; МГУ. – М, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
304796
  Ци Ч.-У. Выделение и свойства ацилазы 1 : Автореф... канд. биол.наук: / Ци Ч.-У.; АМН СССР, Ин-т биологич. мед. хим. – М., 1958. – 16л.
304797
  Пилявская Анна Соломоновна Выделение и свойства карбоксипептидазы. Areptomuces griseus : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Пилявская Анна Соломоновна ; АН УССР, Ин-т биохимии. – Киев, 1977. – 23 с.
304798
  Кок И.П. Выделение и свойства нуклеиновых кислот насекомых. : Автореф... Доктора биол.наук: / Кок И.П.; АН УССР. – К, 1969. – 44л. – Бібліогр.:с.41-44
304799
  Гальченко Валерий Федорович Выделение и свойства облигатно метанотрофных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Гальченко Валерий Федорович; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
304800
  Акименко В.К. Выделение и свойства растворимой АТФазы митохондрий сердца быка : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Акименко В.К. ; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – Москва, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19
304801
  Тютерев С.Л. Выделение и фракционирование рибонуклеиновых кислот растений : Автореф... канд. биол.наук: / Тютерев С.Л.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1966. – 20л.
304802
  Малова Екатерина ЛЬвовна Выделение и характеристика белка-ингибитора сериновых протеиназ из клубней картофеля : Автореф... кадн. биол.наук: 03.00.04 / Малова Екатерина ЛЬвовна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
304803
  Поцелуева М.М. Выделение и характеристика мембраноактивных гликопротеинов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Поцелуева М.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1980. – 27л.
304804
  Азарашвили Тамара Сергеевна Выделение и характеристика Са2+ - транспортирующих гликопротеинов митохондий печени крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Азарашвили Тамара Сергеевна; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1981. – л.
304805
  Виха Г.В. Выделение и характеристика субстрактной специфичности N-ацетил-бета-D-глюкозаминидаз эпидидимиса хряка. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Виха Г.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1971. – 25л.
304806
  Розенфельд Г.С. Выделение и химическая очистка некотоырх характреных метаболитов : Автореф... канд. хим.наук: / Розенфельд Г. С.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1963. – 16л.
304807
  Драник Л.И. Выделение и химическое изучение полифенольных соединений артишока : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Драник Л.И.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
304808
  Курганский В.Н. Выделение карбонатных пород нижневизейских отложений по данным промысловой геофизики в пределах ДДВ / В.Н. Курганский, В.В. Храпак // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 23-25. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 5)
304809
  Чхаидзе Альбина Ноевна Выделение катехинов чая из препарата витамина Р и изучение их некоторых физико-химических и биологических свойств : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чхаидзе Альбина Ноевна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 20л.
304810
  Назаров Н.М. Выделение кислорода водорослями в длинноволновой области спектра и кислородный обмен : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назаров Н.М. ; АН СССР, Ин-т биохимии. – Москва, 1970. – 31с. – Бібліогр.:с.30-31
304811
  Рыбаков Д.С. Выделение критериев поиска вуза как важнейший аспект проектирования и реализации эффективной информационно-поисковой системы вузов / Д.С. Рыбаков, В.А. Губкин // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 11 (229). – С. 84-86. – ISSN 0234-0453
304812
  Янковский Борис Андреевич Выделение лигнина с помощью ультразвука и исследование его свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Янковский Борис Андреевич; АН УзССР. Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.18
304813
  Сухотин Б.В. Выделение морфем в текстах без пробелов между словами / Б.В. Сухотин; Зализняк А.А. – Москва, 1984. – 97с.
304814
  Галоян А.А. Выделение новых биологически активных соединений из гипоталамо-нейрогипофизарной системы. / А.А. Галоян, 1963. – С. 3-18
304815
  Кузьменко Н.А. Выделение омонимов из семантической структуры английских многозаначных слов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузьменко Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
304816
   Выделение оптимальной совокупности подпрограмм из основной программы работы системы защиты информации / В.А. Хорошко, Н.Ф. Казаков, Г.А. Сирченко, Е.О. Тискина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 138-142
304817
  Шестов Н.С. Выделение оптических сигналов на фоне случайных помех / Н.С. Шестов. – Москва : Советское радио, 1967. – 347 с.
304818
  Санадзе Г.А. Выделение растениями летучих органических веществ / Г.А. Санадзе. – Тбилиси, 1961. – 94с.
304819
  Санадзе Г.А. Выделение растениями летучих органических веществ / Г.А. Санадзе. – Тбилиси, 1961. – 94с.
304820
  Борисов Б.А. Выделение сейсмоопасных зон в Альпийской складчатой области ( по геологическим данным) / Б.А. Борисов, Г.И. Рейснер, В.Н. Шолпо. – Москва : Наука, 1975. – 139с.
304821
  Вайнштейн Л.А. Выделение сигналов на фоне случайных помех / Л.А. Вайнштейн, В.Д. Зубаков. – Москва : Советское радио, 1960. – 447 с.
304822
  Пасечник М.Н. Выделение синоптических районов европейской территории СССР / М.Н. Пасечник, С.В. Пасечник // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 67-69. – (Астрономия ; вып. 29)


  В результате корреляционного анализа рядов наблюдений аномалий среднемесячной температуры воздуха 62 станций европейской территории СССР выделен 21 синоптический район. Полученные данные будут использованы при долгосрочном прогнозировании.
304823
  Демидович О.А. Выделение слабых геофизических аномалий статистическим способом / О.А. Демидович. – Москва : Недра, 1969. – 112с.
304824
  Арешидзе Т.В. Выделение сурьмы ализариновым красным С. : Автореф... канд. хим.наук: / Арешидзе Т.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 28л.
304825
  Тривоженко Б.Е. Выделение трендов временных рядов и потоков событий. / Б.Е. Тривоженко. – Томск, 1989. – 284с.
304826
  Петрунь Н Выделение углекисловты через кожу человека при высоких температурах воздуха : Дис... канд. биол.наук: / Петрунь Н, М.; Физиол. отд. Киевк. НИИ гигиены труда и профзаб. – К., 1952. – 239л. – Бібліогр.:л.220-238
304827
  Петрунь Н.М. Выделение углекислоты через кожу человека при высокой температуре воздуха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Петрунь Н.М. ; Киевский ин-т гигиены труда и профзаболеваний. Физиологический отдел. – Киев, 1952. – 15 с.
304828
  Петрунь Н.М. Выделение углекислоты через кожу человека при высокой температуре воздуха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Петрунь Н.М. ; Киевский ин-т гигиены труда и профзаболеваний. Физиологический отдел. – Киев, 1952. – 15 с.
304829
  Осипов А.Ф. Выделение углерода с поверхности почвы спелого сосняка черничного средней тайги Республики Кома // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 8. – С. 982-990 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
304830
  Сергатюк А.Ф. Выделение угольных пластов и оценка их качества по данным промыслово-геофизических исследований в Чистяковском районе Донбасса : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Сергатюк А.Ф. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1959. – 20 с.
304831
  Белопольская А.Р. Выделение формальных лингвистических признаков как основы для построения алгоритмов. (На материале немецкого языка) : Автореф... канд. филологич.наук: / Белопольская А.Р.; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та языкознания. – Л., 1971. – 24л.
304832
  Синилова Н.Г. Выделение чистых алкалоидов из спорыньи ржи. : Автореф... канд. хим.наук: / Синилова Н.Г.; Гос. ком. высш. и ССО Сов. Мин ЭССР. Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
304833
  Авдеев В.Г. Выделение ядер ткани головного мозга, изучение их состава и интенсивности обновления белков : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Авдеев В.Г. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 14 с.
304834
  Тютяев Игорь Николаевич Выделение, анализ и исследование физико-химических свойств бисэтилбензолмолибдена и его гомологов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тютяев Игорь Николаевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 17л.
304835
  Кирсис В.Х. Выделение, кинетическое изучение и иммобилизация ряда ферментов из Aspergillus Terreus / Кирсис В.Х. – Москва, 1980. – 19 л.
304836
  Проскуряков М.Т. Выделение, очистка и изучение свойств химотрипсиногена из пожелудочной железы свиней. : Автореф... канд. биол.наук: / Проскуряков М.Т.; Кубан. с.-х. ин-т. – Краснодар, 1966. – 18л.
304837
  Сафаров Н.С. оглы Выделение, очистка и изучение физико-химических свойств гуанозин-3", 5"-- монофосфат -- зависимой протеинкиназы : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Сафаров Н. С. оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 17 с.
304838
  Сафаров Нияз Сабир оглы Выделение, очистка и изучение физико-химических свойств гуанозин -3, -5-монофосфат-зависимой протеинкиназы : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сафаров Нияз Сабир оглы; АН АзерССР. Биологический центр. – Баку, 1982. – 121л. – Бібліогр.:л.101-121
304839
  Матвеева Л.Н. Выделение, очистка и некоторые свойства сукцинил-КоА-синтетазы из грудной мышцы голубя : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Матвеева Л.Н.; Биолого-почвенный фак-т. – М., 1970. – 20л.
304840
  Аббаслы Азери Алекпер оглы Выделение, очистка и некоторые физико-химические свойства глутатионпероксидазы эритроцитов человека : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Аббаслы Азери Алекпер оглы ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1983. – 17 с. вкл. обл. – Библиогр.: 13 назв.
304841
  Шаркова Е.В. Выделение, очистка и свойства ацетил-КоА-синтезы из сердца кролика. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Шаркова Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 14л.
304842
  Артение В. Выделение, очистка и свойства холенацетилазы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Артение В. ;. – Москва, 1966. – 18 с.
304843
  Кениня В.А. Выделение, очистка и характеристика ингибиторов трипсина и химотрипсина из Ascaridia Gall : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Кениня В.А.; Всесоюзн. акад. с.-х. наук. Всесоюзн. ин-т гельминтологии. – М., 1972. – 18л.
304844
  Глемжене И.И. Выделение, очистка и характеристика свойств липоатдегидрогеназы сердечной мышцы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Глемжене И.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
304845
  Богаутдинов З.Ф. Выделение, свойства и механизм действия внеклеточной нуклеазы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Богаутдинов З.Ф. ; Казан. ГУ. – Казань, 1964. – 17 с.
304846
  Фейгина М.М. Выделение, структура и регуляторные свойства пируватдегидрогеназного комплекса из грудной мышцы голубя. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Фейгина М.М.; МГУ. Биол. ф-тет. – М., 1973. – 24л.
304847
  Ле З.З. Выделение, фракционирование и установление аминокислотного состава белков риса Вьетнама : Автореф... канд. хим.наук: / Ле З. З.; МГУ, Хим. фак. – М., 1965. – 14л.
304848
  Виха И.В. Выделение, характеристика и ферментативные свойства текстикулярной гиалуронидазы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Виха И.В.; Ин-т химии природных соединений. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27
304849
  Рощина В.Д. Выделительная функция высших растений. / В.Д. Рощина, В.В. Рощина. – М, 1989. – 213с.
304850
  Войнова Галина Станиславовна Выделительное ударение (accent d"insistanсe) в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Войнова Галина Станиславовна; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
304851
  Войнова Галина Станиславовна Выделительное ударение (accent d"insistanсe) в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Войнова Галина Станиславовна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 15 с.
304852
  Войнова Галина Станиславовна Выделительное ударение (accent dinsistane) в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Войнова Галина Станиславовна; КГУ. – К., 1980. – 17л.
304853
  Войнова Г.С. Выделительное ударение в современном французском языке : Дис... канд. филол. наук : 10.02.05 / Войнова Г.С. ; Иркутск. пед. ин-т ин. яз. – Иркутск, 1978. – 139 с.
304854
  Гусев Г.П. Выделывание кальция и магния почкой позвоночных животных. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Гусев Г.П.; АН СССР. – Л, 1969. – 15л.
304855
  Горячая Ю. Выдержки из доклада Национального института стратегических исследований на круглом столе 9 апреля 2010 года "Евроинтеграционная стратегия : новые возможности для Украины" / Ю. Горячая, С. Гцал, Е. Мыкал // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 15 (133). – С. 20-23
304856
   Выдержки из мирового экономического обзора за 1957 год, 1958. – с.
304857
  Надь И. Выдержки из речи Председателя Совета Министров ВНР академика Имре Надь на годичном собрании Академии Наук Венгрии 14 июня 1954 г. / И. Надь. – Венгрия, 1954. – 15 с.
304858
  Юргенсон П.Б. Выдра / П.Б. Юргенсон. – М, 1931. – 27с.
304859
  Уильям Г. Выдра по имени Тарка : Ее радостная жизнь и ее смерть в долине двух рек / Г. Уильям. – Москва : Мир, 1979. – 199с.
304860
  Константинов А. Выдумщик : [роман] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 413, [3] с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-0794-3
304861
  Суханова С.Н. Выдумщица / С.Н. Суханова. – Симферополь, 1961. – 99с.
304862
  Логачев В.С. Выедание икры и личинок рыб Черного моря как одна из причин их элиминации. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Логачев В.С.; АН УССР.Ин-т.биологии. – Севастополь, 1981. – 26л. – Бібліогр.:с.26
304863
  Левина А.М. Выездка спортивной лошади / А.М. Левина. – М, 1955. – 100с.
304864
   Выездная научная сессия комиссии по охране природы Академии наук Грузинской ССР, посвященная вопросам охраны природы Абхазской АССР. – Сухуми, 1969. – 32с.
304865
  Черняк В.Л. Выездной / В.Л. Черняк. – Москва, 1991. – 206 с.
304866
   Выездной пленум отделения животноводства ВАСХНИЛ 29 июля - 1 августа 1960 г.. – Москва, 1960. – 12 с.
304867
   Выездной туризм - 2009: экономия во всем : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 28-29 : Фото. – ISSN 1998-8044
304868
  Полубинский В.И. Выездные заседания исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся. / В.И. Полубинский, А.Г. Зацепин. – М., 1961. – 48с.
304869
  Фалькович М.И. Выемчатокрылые моли (LEPIDOPTERA, GELECHIIDAE),выведенные из гусениц,собранных в пустыне Кызылкум, с описанием новых видов // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 113-147
304870
  Блинова З.П. Выживаемость Ascochyta cucumeris Fautr et Ronn в защищенном грунте и биологическое обоснование мер борьбы с аскохитозом огурца. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Блинова З.П.; МГУ. – М, 1974. – 25л.
304871
  Минасян С.М. Выживаемость и белковый обмен сыворотки крови облученных животных при комбинированном применении костного мозга и микроэлементов : Автореф... канд. биол.наук: / Минасян С.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 26л.
304872
  Скворцов Выживаемость и индикация патогенных микробов во внешней среде. / Скворцов, Киктенко, В.Д. Кучеренко. – М., 1960. – 351с.
304873
  Скворцов В.В. Выживаемость и индикация патогенных микробов во внешней среде. / В.В. Скворцов. – Изд. 2-е. – М., 1966. – 360с.
304874
   Выживаемость облученных клеток млекопитающих и репарация ДНК. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 120 с.
304875
  Воронкевич И.В. Выживаемость фитопатогенных бактерий в природе / И.В. Воронкевич; Мишустин Е.Н. – Москва : Наука, 1974. – 270с.
304876
   Выживает сильнейший. Звери-хищники. Съешь меня, если сможешь / Швегерль Кристиан, Харф Райнер, Ауф, дем Кампе Йорн // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 40-55 : фото. – ISSN 1029-5828
304877
  Корженевская Тамара Георгиевна Выживание и деструкция в темноте облигатно фототрофной синезеленой водоросли Anabaena variabilis : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Корженевская Тамара Георгиевна; МГУ. Биол. фак. – М., 1975. – 23л.
304878
  Веллинс Р. Выживание и процветание в настоящих экономических условиях / Р. Веллинс, С. Митчелл // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 6. – С. 10-20
304879
   Выживут ли земляне?. – Москва : Прогресс, 1989. – 194 [ 1 ]с. – ISBN 5-01-001940-Х
304880
  Гороховский А.А. Выжигание провала в неоднороднро уширенных спектрах примесных полекул : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.07 / Гороховский А. А.; Ин-т физики в ЭССР. – Тарту, 1979. – 16л.
304881
   Выжить в солончаковой пустыне : детский мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 40 : Фото. – ISSN 1029-5828
304882
  Кубатьян Григорий Выжить в Тибете. На велосипедах по Гималаям - 1 : Экспедиция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 110-133 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
304883
  Шэ Выжить на последнем рубеже : Поселок / Шэ, Жан-Франсуа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 118-122 : Фото. – ISSN 1029-5828
304884
   Вызваленне Белерусі. – Мінськ, 1974. – 144с.
304885
  Рутман Э.М. Вызванные потенциалы в психологии и психофизиологии / Э.М. Рутман. – М, 1979. – 216с.
304886
  Мантейфель Ю.Б. Вызванные потенциалы зрительного центра среднего мозга амфибий. / Ю.Б. Мантейфель. – М., 1974. – 175с.
304887
  Полянский В.Б. Вызванные потенциалы зрительной коры кролика и их связь с импульсной активностью нейронов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Полянский В.Б. ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 11 с.
304888
  Симерницкая Э.Г. Вызванные потенциалы коры больших полушарий человека как показатель специфики выполняемой деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: / Симерницкая Э.Г.; МГУ. Ф-ет психологии. – М., 1967. – 15л.
304889
  Шагас Ч. Вызванные потенциалы мозга в норме и патологии / Ч. Шагас. – М, 1975. – 316с.
304890
  Шагас Ч. Вызванные потенциалы мозга в норме и патологии. / Ч. Шагас. – М., 1975. – 316с.
304891
  Федорова Л.Д. Вызванные потенциалы слуховой зоны коры и заднего чтверохолмия в условиях повышенного содержания в организме гидрокортизона. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Федорова Л.Д.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 20л.
304892
  Гмыря-Нови Вызванные потенциалы слуховой области коры головного мозга собаки при длительном хроническом исследовании : Автореф... д-ра биол.наук: / Гмыря-Нови В.А.; АН УССР. Объединен. совет биол. наук. – К., 1968. – 36л.
304893
  Гмыря-Нови Вызванные потенциалы слуховой области коры головного мозга собаки при длительном хроническом исследовании : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гмыря-Нови В.А. ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1968. – 35 с.
304894
  Сирота М.Г. Вызвання локомоция кошки в условиях хронического эксперимента. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Сирота М.Г.; АН СССР.Ин-т проблем передачи информации. – М, 1973. – 34л.
304895
  Зверев А.В. Выздоровление / А.В. Зверев. – М., 1982. – 286с.
304896
  Пшеничников В.А. Выздоровление: сб. / В.А. Пшеничников. – Челябинск, 1990. – 349с.
304897
  Брежнев А.П. Вызов / А.П. Брежнев. – М, 1987. – 207с.
304898
  Храмчихин А. Вызов "Поднебесной" // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 66-79. – ISSN 0869-44435


  "Китайське чудо" - загроза для Росії
304899
  Сеттон О.Г. Вызов атмосферы / О.Г. Сеттон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 238с.
304900
  Губенья Аббе Вызов брошен / Губенья Аббе. – М, 1982. – 48с.
304901
   Вызов брошен. – М, 1983. – 416с.
304902
  Семенов Л.П. Вызов брошен. / Л.П. Семенов. – Х.К., 1932. – 104с.
304903
  Макаренко Т. Вызов врачу // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 марта (№ 12)


  В любом медицинском учреждении - частном или государственном - врач должен быть лучшим, чтобы пациент подписал с ним декларацию на медобслуживание, которое оплатит государство.
304904
  Соснов А. Вызов для вузов. Высшей школе необходимо прислушаться к экономике. Завершился ежегодный Санкт-Петербургский образовательный форум // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 25 апреля (№ 17). – С. 6


  Завершился ежегодный Санкт-Петербургский образовательный форум, который уже десятый раз проводился Комитетом по науке и высшей школе правительства города при участии Совета ректоров вузов, Совета директоров средних специальных учебных заведений, Союза ...
304905
  Кунчий Л.В. Вызов капитала - основное средство внешнеэкономической экспансии США после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Кунчий Л.В.; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1961. – 18л.
304906
  Солодовников В.Г. Вызов капитала / В.Г. Солодовников. – М., 1957. – 247с.
304907
  Солодовников В.Г. Вызов капитала и его особенности после второй мировой войны / В.Г. Солодовников. – М., 1959. – 64с.
304908
  Иванова В.П. Вызов капитала из США в страны Западной Европы на современном этапе : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванова В.П.; КИНХ. – К., 1967. – 20л.
304909
  Мошковский А.И. Вызов на дуэль / А.И. Мошковский. – М, 1965. – 160с.
304910
  Хойбнер Т. Вызов неприкаянных / Т. Хойбнер. – М., 1990. – 301с.
304911
  Кривоносова Е.Г. Вызов перемен: информационно-образовательная среда современного вуза // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 24-27


  Каким должна быть библиотека инновационного вуза? Самой инновационной! О своих разработках рассказывает Евгения Гавриловна Кривоносова, директор Научной библиотеки Библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета: «Для ...
304912
  Книжник С.Л. Вызов привычному / С.Л. Книжник. – М., 1988. – 63с.
304913
  Дворцов В.А. Вызов принят! / В.А. Дворцов. – М., 1983. – 160с.
304914
  Фрейлихман И.М. Вызов принят. / И.М. Фрейлихман. – Кишинев, 1972. – 248с.
304915
  Астахова В.Г. Вызов смерти / В.Г. Астахова. – Москва, 1970. – 112с.
304916
  Калиничев С.С. Вызов судьбе / С.С. Калиничев. – К : Радянський письменник, 1985. – 303 с.
304917
  Ермолаев Владимир Вызов судьбе : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 44-51 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
304918
  Буркинский Б. Вызовы времени: поиск инновационных решений : (к 40-лети. Ин-та проблем рынка и экономико-экологических исследований) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 4-9. – ISSN 1810-3944
304919
  Чудодеев Ю.В. Вызовы глобализации и перспективы сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075


  Россия и Китай вошли в эпоху глобализации, находясь в разных политико-экономических ситуациях и сталкиваясь с разными проблемами.
304920
  Пантин В.И. Вызовы глобальной безопасности в XXI в.: межэтнические и межцивилизационные конфликты // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 110-119. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
304921
  Кизима С.А. Вызовы западного глобализационного проекта и национальное государство : монография / С.А. Кизима ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2008. – 267 с. – ISBN 978-985-457-804-0
304922
  Кузьмин Е.И. Вызовы и угрозы глобального информационного общества как контекст деятельности библиотек // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 8 (28). – С. 12-17. – ISSN 2072-3849
304923
  Ахунов Р.Р. Вызовы интенсификации внешнеэкономической деятельности регионов в глобальном пространстве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 13-15. – ISSN 1812-3910
304924
  Бобылев С. Вызовы кризиса: как измерять устойчивость развития? / С. Бобылев, Н. Зубаревич, С. Соловьева // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 147-160 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
304925
  Денисюк В. Вызовы региональной интеграции Украины в контексте европейского выбора // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.30-35. – ISBN 966-7825-54-Х
304926
  Грабар-Китарович Вызовы республике Хорватия и другим государствам Юго-Восточной Европы // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 22-31. – ISSN 0130-9625
304927
  Майнцер К. Вызовы сложности в XXI веке. Междисциплинарное введение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 84-98. – ISSN 0042-8744
304928
  Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США: История, психология, политика / Ю.А. Замошкин. – М., 1991. – 306с.
304929
  Улюкаев А. Вызовы экономического развития РФ и государственная экономическая политика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 36-44. – ISSN 0042-8736
304930
  Оссовский П. Вызревание большого мастера // Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 4. – С.45-57
304931
  Волков А.Б. Вызревание духовно-культурных и политических предпосылок "исламской революции" в Иране // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 166-189. – ISBN 978-5-89282-378-4
304932
  Йоонукс Х.Я. Вызу. / Х.Я. Йоонукс. – Таллин, 1976. – 64с.
304933
  Сурова И Е. Вызываем "Соболь-2". / И Е. Сурова, . – М, 1975. – 175с.
304934
  Горчаков О.А. Вызываем огонь на себя / О.А. Горчаков, Я. Пшимановский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 328с.
304935
  Горчаков Овидий Вызываем огонь на себя.Лебединая песня / Горчаков Овидий. – Москва : Детская литература, 1975. – 367 с.
304936
  Полищук Б.Д. Вызывает "401-й" / Б.Д. Полищук. – М., 1979. – 256с.
304937
  Зуев-Ордынец Вызывайте 5...5...5... / Зуев-Ордынец. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 128 с.
304938
  Наумов А.И. Вызываю на ринг! / А.И. Наумов. – Донецк, 1976. – 128с.
304939
  Скалковский Л.В. Вызываю огонь на себя: стихи / Л.В. Скалковский. – Алма-Ата, 1979. – 104с.
304940
  Ли Адрианна Выигравший получает все // Соблазнительное пари : Сборник романов. – Москва : АСТ, 2001. – С. 87-160. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-007653-3
304941
  Делей Я. Выигрывают ли новобранцы от вступления в ЕС? // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.66-71. – ISSN 0132-1625
304942
  Малышев А.В. Выигрыш : повести, рассказы / А.В. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 304 с.
304943
  Кортасар Х. Выигрыши : Роман / Х. Кортасар. – Москва : Прогресс, 1976. – 464с. – (Мастера современной прозы)
304944
  Кортасар Хулио Выигрыши. Преследователь. Потоки / Кортасар Хулио; Пер.с испан. – Ростов -на-Дону; Харьков : Феникс; Фолио, 1999. – 384с. – (Классики 20 века). – ISBN 5-222-00530-5
304945
  Малашенко О.Н. Выйти за поворот / О.Н. Малашенко. – Минск, 1989. – 250с.
304946
  Бадов А. Выйти замуж за Берлускони / А. Бадов, Е. Уткин // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 16 (605). – С. 92-93. – ISSN 1812-1896


  Новий італійський прем"єр-міністр Сільвіо Берлусконі зможе допомогти Росії знайти підхід до Європи
304947
  Шигленко Евгений Выйти замуж за великана : Мозаїка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
304948
  Пержинская В. Выйти замуж через окно // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 83-85. – ISSN 0235-7089


  Брачные обычаи польской шляхты Западных губерний в начале XIX века.
304949
  Лацис О.Р. Выйти из квадрата / О.Р. Лацис. – М, 1989. – 414с.
304950
  Лебедева В.К. Выйти из круга традиций : Экономическое ессе грядущей эпохи / В.К. Лебедева. – Днепропетровск : Бизнес Информ, 2001. – 82с. – Библиогр.:с.79-82. – ISBN 966-7702-07-3
304951
  Болдуин Д.А. Выйти из пустыни / Д.А. Болдуин. – Москва, 1974. – 204с.
304952
  Сорман Ги Выйти из социализма / Сорман Ги. – Москва, 1991. – 249с.
304953
  Возовикова Т. Выйти из тени. Образовательные кластеры нуждаются в хорошем освещении // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Опыт деятельности образовательных кластеров, возникших в стране в последние годы, тщательно изучается учеными и специалистами. В частности, в прошлом году Национальный фонд подготовки кадров совместно с федеральными и региональными экспертными ...
304954
  Волчкова Н. Выйти из тумана. РАН адаптируется к новой жизни. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 ноября (№ 48). – С. 3


  На последнем заседании Президиума РАН глава академии Владимир Фортов постарался развеять сгустившийся в последние месяцы туман вокруг будущего академических институтов.
304955
  Буйлов А.Я. Выключатели переменного тока высокого напряжения / А.Я. Буйлов. – Москва-Ленинград, 1936. – 348 с.
304956
  Плаудис Э. Выковать птицу / Э. Плаудис. – М., 1986. – 253с.
304957
  Тарасова К.П. Выкрики уличных торговцев как вид рекламы // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 183-193. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
304958
  Коновалов Вячеслав Выкручивание рук, или лоббизм по УЕФА-вски : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 62-66 : Фото. – ISSN 1998-8044
304959
  Паламарчук Андрей Выксунский ART OVRAG. Выкса. Человек красит место / Паламарчук Андрей, Чернышова Елена // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 108-119 : фото
304960
  Никитин Ю.А. Выкуп / Ю.А. Никитин. – М, 1990. – 259с.
304961
  Савин Л. Вылазка Кандида или да не погибнет Вестфалия в пучине смеха. / Л. Савин. – М., 1935. – 148с.
304962
  Белостоцкий Ю.В. Вылет по тревоге / Ю.В. Белостоцкий. – М, 1978. – 352с.
304963
  Губарев В.С. Вылетаем на Байконур / В.С. Губарев. – Москва : Политиздат, 1979. – 272с.
304964
  Росин В.Е. Вылетаем на рассвете / В.Е. Росин. – К., 1985. – 112с.
304965
  Нестеров А.Ф. Вымерзание озимых и агротехника / А.Ф. Нестеров, П.А. Соляков. – К., 1929. – 30с.
304966
  Ланкестер Вымершие животные / Ланкестер, Рэй; Под ред. Борисяка А.А. – Москва; Петроград : Государственное из-во, 1924. – 192с. – (Популярно-научная библиотека ; 64)
304967
  Ланкастер Э.Р. Вымершие животные / Э.Р. Ланкастер. – М-Л, 1936. – 161с.
304968
  Кожамкулова Б.С. Вымершие животные Казахстана / Б.С. Кожамкулова, Н.Н. Костенко. – Алма-Ата, 1984. – 103с.
304969
  Габуния Л.К. Вымершие и вымирающие виды : (древние рептилии и млекопитающие) / Л.К. Габуния. – Москва : Знание, 1976. – 64с. – (новое в жизни, науке, технике)
304970
  Новожилов Н. Вымершие лимнадиоидеи : Conchostraca - Limnadioidea; монография / Н. Новожилов; Отв. ред. Родендорф Б.Б. – Москва : Наука, 1970. – 238с.
304971
  Давид А.И. Вымершие хоботные Молдавии / А.И. Давид; Под ред. Гани И.М. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 62с.
304972
  Габуния Л.К. Вымирание древних рептилий и млекопитающих / Л.К. Габуния. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 235с.
304973
  Шингарев А.И. Вымирающая деревня // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.124-133. – ISSN 0132-1625
304974
  Сущевский П. Вымирающие общины Дальнего Востока / П. Сущевский. – 79-109с.
304975
  Цалик С. Вымогатель денег // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 9 (565), 02.03.2018. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Николай Писарев был самым знаменитым киевским взяточником XIX столетия. Долгое время ему все сходило с рук. Не в последнюю очередь потому, что это было выгодно его шефу - генерал-губернатору Дмитрию Бибикову.
304976
  Рязановский В.А. Выморочное право / В.А. Рязановский. – Нижний-Новгород : Книгоиздат. Г.Н. Сергеева, В.Е. Чешихина ; Типо-литогр. "Нижегородское дело", 1914. – [2], 52 с. – Библиогр. в примеч.
304977
   Вымпел. – Саратов : Саратовское книжное издательство, 1960. – 96 с.
304978
  Моран Л.А. Вымпел дружбы и другие рассказы / Л.А. Моран, Э.Л. Кричевский. – М., 1973. – 62с.
304979
  Бершадский В.А. Вымпел мира / В.А. Бершадский. – Москва, 1951. – 108с.
304980
  Реутов А.И. Вымпел над клотиком. / А.И. Реутов. – Мурманск, 1967. – 203с.
304981
  Москвин Б.В. Вымпелы над станками / Б.В. Москвин. – М, 1964. – 63с.
304982
  Савельева Э.А. Вымские могильники XI-XIV вв. / Э.А. Савельева. – Л., 1987. – 200с.
304983
  Редкин Ю.Н. Вымывание атмосферного аэрозоля снегом в приземном слое : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Редкин Ю.Н.; Киров. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Киров, 1972. – 15л.
304984
  Аличи Али Вымывание середины // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2016. – Вып. 53, № 4 : Глобализация. Инсайдеры, аутсайдеры. – С. 40-42. – ISSN 1020-8151


  Середній клас США.
304985
  Лю Куй-ли. Вымысел и действительность в русской антибарской сатирической сказке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лю Куй-ли.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 18л.
304986
  Белецкий А.И. Вымысел и домысел в художественной литературе преимущественно русской // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 20-24
304987
  Федюнина И.Э. Вымысел как ложь и фантазия во фразеологии английского и русского языков // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 131-139. – ISSN 2305-3852
304988
  Дужина Н. Вымысел, основанный на реальности. Приметы сталинского быта в повести А. Платонова "Котлован" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 79-114. – ISSN 0042-8795
304989
  Сужиков М.М. Вымыслы и действительность. / М.М. Сужиков. – Алма-Ата, 1985. – 128с.
304990
  Дудина В.И. Вымышленный кризис социологии и контуры новой эпистемологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 10 (354). – С. 13-21. – ISSN 0132-1625
304991
  Савіч Н. Вынікі геоботанічных дасьледваньяну у Магілеускай акрузе у летку 1925 г. / Н. Савіч. – Менск, 1929. – 119с.
304992
  Донцова Д. Вынос дела / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 349с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-007971-0
304993
  Нгуен Тан Чинь Вынос личинок рыб в море по Килийскому рукаву Дуная и выживаемость их в воде различной солености : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Нгуен Тан Чинь; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 24л.
304994
   Выносимая тяжесть кошелька : Краткий курс лекцийна тему: "Как сэкономить в поездке" // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 90-92 : Іл.
304995
  Муратов С.А. Выносится на обсуждение / С.А. Муратов. – М., 1985. – 56 с.
304996
  Дехтярь Л.И. Выносливость валов с покрытиями / Л.И. Дехтярь. – Кишинев, 1983. – 174с.
304997
  Акимов Л.М. Выносливость жаропрочных материалов / Л.М. Акимов. – Москва, 1977. – 152с.
304998
  Сергеев Л.И. Выносливость растений / Л.И. Сергеев. – Москва, 1953. – 284с.
304999
  Уральский С.с. Выносливым и смелым любая задача по плечу! / С.с. Уральский. – М., 1960. – 72с.
305000
  Хмаладзе Г.Н. Выносы наносов реками Черноморского побережья Кавказа / Г.Н. Хмаладзе. – Л, 1978. – 167с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,