Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
313001
  Торлин И. "Во-первых и во-вторых". Детская книга в собрании фонда редких изданий Национальной библиотеки Украины для детей // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 54-61
313002
  Співак В. "Вольность" як морально-філософська та політико-правова категорія у повчаннях Антонія Радивиловського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджується тлумачення категорії "вольность" у проповідницькій спадщині Антонія Радивиловського. Робиться висновок про те, що дана категорія тлумачиться проповідником у двох аспектах: морально-антропологічному - як особиста природна свобода ...
313003
  Чоп В.М. "Вольный Бердянск": місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки) / Володимир Чоп, Ігор Лиман. – Запоріжжя : Тандем - У, 2007. – 479с. – ISBN 978-966-7482-85-5
313004
  Салига Т. "Вольтова дуга" слова Ліни Костенко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
313005
  Ворок Х. "Вона боїться тих мар пустих, що сплодила вночі стривожена уява": стан тривоги персонажа крізь призму онейричних видінь у прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-84. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
313006
  Аболєшева А. "Вона вічна, ця криниця, безодня, тече вода та й ізо дна холодна..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 317-320


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
313007
  Швець А. "Вона ніколи не була завзятою феміністкою" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (757), квітень. – С. 52-60


  Про Наталію Кобринську.
313008
  Мукан А. "Вона ставилася до мови, як поет, який любить гратися зі словом" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 9


  "Є викладачі, які своєю колосальною працездатністю і любов"ю до науки здатні до подвижницькою справи - створити кафедру, наукову школу, безцінні флагманські дослідження. Саме такою Людиною, Вченим і Вчителем із великої літери була Ніна Федорівна ...
313009
  Рудько О. "Вона щовечора у парк ходила..."; "Воно сиділо на синій скелі..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 8-9
313010
  Сирота Р. "Вони вирушать до Скандинавії "туристами": Велика Британія і український проект у Зимовій війни 1939-1940 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 283-308. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
313011
   "Вони завжди залишаться в строю, про них народ пісні буде співати" / підготувала В. Здановська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 10-11
313012
  Коваленко А. "Вони запитували, чи є в нас "націоналістичні програми" / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
313013
  Задорожна С.В. "Вони на один сніп жали..." Т. Шевченко і П. Куліш // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 60-69. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто спільність ідейно-художніх позицій Т. Шевченка і П. Куліша, їхній особистий і творчий діалог. Матеріалом для осмислення послужили поетичні твори Т. Шевченка і П. Куліша, їхнє листування, а також інтерпретаційні оцінки вітчизняних і ...
313014
  Перепелиця Г. "Вони намагаються грати роль доброго слідчого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 3


  Який інтерес України у візитах Лукашенка і Назарбаєва?
313015
  Мельник О. "Вони повірили в мене, а я повірив у них" (особливості наукової школи М. Ковальського) / О. Мельник, В. Трофимович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 137-165. – ISSN 0130-5247
313016
  Зятьєв С. "Вони пройшли крізь країну, мов рій сарани..." // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 3


  Голодомор 1932 - 1933 років, влаштований російсько-більшовицьким режимом, відібрав життя у мільйонів українців.
313017
  Дятленко Т. "Вони рішилися вмерти..." (аналіз художнього образу природи за новелою Ольги Кобилянської "Битва") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 2. – С.19-25.
313018
  Нагайко Т. "Вони шукали дверей до світу": до питання теоретико-методологічної візії українського громадівського руху // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 43-50
313019
  Ли-Гамильтон Юджин "Воображенные сонеты" // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 18. – С. 117-122. – ISSN 1609-5359
313020
  Замятин Д.Н. "Вообразить Россию". Пространственная идентичность в Северной Евразии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
313021
   "Вооружения Германии не могут не повлиять... на ускорение новой мировой войны" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 6. – С. 65-89. – ISSN 0869-6322


  Аналитическая записка советской военной разведки. 1934 г.
313022
  Паперный З.С. "Вопреки всем правилам..." / З.С. Паперный. – М., 1982. – 285с.
313023
  Михалевская А. "Вопреки всему" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 41-47. – ISBN 978-966-2724-08-0


  Рассказ.
313024
  Мартынов Л.Н. Во-первых, во-вторых и в-третьих / Л.Н. Мартынов. – М, 1972. – 303с.
313025
  Яковлев Н.Н. Вольная школа науки и просвещения / Н.Н. Яковлев. – Л, 1990. – 131с.
313026
  Мартышин О.В. Вольний Новгород / О.В. Мартышин. – Москва : Российское право, 1992. – 384 с. – ISBN 5-7260-0212-1
313027
   Вольница. – Санкт-Петербург
№ 1. – 1906. – 72 с.
313028
  Гладков Ф. Вольница / Ф. Гладков. – М, 1951. – 552с.
313029
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – Рига, 1951. – 460с.
313030
  Гладков Ф.В. Вольница : роман / Ф.В. Гладков. – Москва : Советский писатель, 1957. – 539 с. : 17 л. ил.
313031
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – Москва : Художественная литература, 1971. – 535с.
313032
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – М, 1985. – 544с.
313033
  Козловский Я.А. Вольница / Я.А. Козловский. – М, 1986. – 127с.
313034
  Куликов Б.Н. Вольница: Стихотворения и поэма. / Б.Н. Куликов. – М., 1984. – 143с.
313035
  Хрилев Л.С. Вольницы ветка зеленая / Л.С. Хрилев. – М, 1991. – 204с.
313036
  Михайлюта О.О. Вольниця : Кіноповість, драма, оповідання, вірші, публіцистика / Олександр Михайлюта. – Київ : Український письменник, 1998. – 544с. – ISBN 5-333-01515-5
313037
  Радіщев О.М. Вольність / О.М. Радіщев. – Київ, 1949. – 26с.
313038
  Радіщев О.М. Вольність / О.М. Радіщев ; пер. з рос.Миколи Терещенка. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 31 с.
313039
  Беленький М.С. Вольнодумец Акоста / М.С. Беленький. – Москва : Мысль, 1984. – 127с.
313040
  Стороженко Н.И. Вольнодумец эпохи возрождения : [Критика об Этьене Доле]. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1897. – 24 с. – Отд. оттиск. - Конволют. Переплет. с: Жизнь Джордано Бруно / Э. Радлов ; Политическое миросозерцание эпохи Возрождение / Е. Трубецкой ; Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1 / П.В. Безобразов


  Содержание конволюта: 1. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1. Биография Михаила Пселла : Исследование П.В. Безобразова / П.В. Безобразов. - Отд. оттиск из: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских ...
313041
  Базанов В.Г. Вольное общество любителей российской словесности / Базанов В.Г. – Петрозаводск : ГОСИЗДАТ, 1949. – 422 с.
313042
  Паина С.Б. Вольное общество учреждения училищ взаимного обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Паина С.Б.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1953. – 24 с.
313043
  Василенко С. Вольное поселение : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 5-7
313044
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в период разложения и кризиса феодально-крепоснической системы в России. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орешкин В.В.; Моск.ордена Ленана и орденаТруд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 17л.
313045
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в России 1765-1917 / В.В. Орешкин. – М., 1963. – 196с.
313046
  Паламарчук О.І. Вольному - воля, спасенному - рай / О.І. Паламарчук. – К, 1991. – 125с.
313047
  Маршинина Т.И. Вольному - воля... / Татьяна Маршинина // Имя / В.А. Суханова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. – (Молодые голоса). – ISBN 5-235-00761-1
313048
  Шугаев В.М. Вольному воля: повести, рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1977. – 414с.
313049
  Юдин А.П. Вольнонаемные рабочие на капиталистических мануфактурах и фабриках накануне падения крепостного права. (По материалам Владимирской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Юдин А.П.; Академия обществен. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
313050
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков / Д.И. Эварницкий-Яворницкий // Очерки по истории запорожских козаков и Новороссийского края / Д.И. Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1889. – 385 с., 3 л. карт., план.
313051
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков : Ист.-топогр. очерк / Д.И. Эварницкий-Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1890. – 385 с., 3 л. карт., план
313052
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков : [Описание земель запорож. козаков] / Д.И. Эварницкий. – Санкт-Петербург : Типо-лит. и фот. П.И. Бабкин, 1898. – [4], 406, IV с., 3 л. карт. – Библиогр. в примеч.
313053
  Радищев А.Н. Вольность : ода : [Сочинение Александра Николавевича Радищева] / А.Н. Радищев. – Санкт-Петербург : Academia, 1906. – 23 с. – Вых. дан. на обл.


  Текст напеч. по рукописи, полученной от П.А. Радищева
313054
  Радищев О.М. Вольность / О.М. Радищев. – К., 1952. – 32с.
313055
  Кадыров П. Вольность : повести, рассказы / Примкул Кадыров; пер. с узбек. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 276 с.
313056
  Пушкин А.С. Вольность / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 315с.
313057
  Селевич Ю.Л. Вольные каменщики: масонство в его прошлом и настоящем // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 4. – С. 59-66
313058
  Семенов А.М. Вольные кони / А.М. Семенов. – Иркутск, 1991. – 220с.
313059
  Смирнов Н.М. Вольные люди Западных губерний, живущие на владельческих землях и узаконения, относящиеся до их устройства / Изд. Н. Смирнова (ст. нотариуса Ковен. окр. суда). – Ковно (Каунас) : Изд. Н. Смирнова ; В тип. Губ. правления, 1885. – 62 с.
313060
  Дановская З.Н. Вольные мастера / З.Н. Дановская. – Москва, 1959. – 64с.
313061
  Петропавловская Юлия Вольные мигранты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 30-31 : фото
313062
  Зотов А.В. Вольные птицы / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1965. – 115с.
313063
  Симоненок В.Н. Вольные ритмы / В.Н. Симоненок. – М., 1966. – 122с.
313064
  Злотников Н.М. Вольные странствия / Н.М. Злотников. – М., 1989. – 30с.
313065
   Вольные упражнения. – Москва, 1958. – 176с.
313066
  Смолевский В.М. Вольные упражнения мужчин / В.М. Смолевский. – М., 1976. – 103с.
313067
  Кашежева И.И. Вольный аул / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1962. – 156с.
313068
  Гильдебрандт О. Вольный город Данциг / О. Гильдебрандт. – М., 1930. – 103с.
313069
  Осоргин М.А. Вольный каменщик / М.А. Осоргин. – М., 1992. – 336с.
313070
  Гридин Г.И. Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – 269,2с. – В изд. также: Простые дни : рассказы / А. И. Степанов
313071
  Немирович-Данченко В.И. Вольный Шамхарь : роман из Кавказской войны, с рисунками, переделанный для старшего возраста / Вас. Немирович-Данченко. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 232 с., 12 л. ил. : ил.
313072
  Ковтун Н. Вольова регуляція соціальної активності у контексті проблеми консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 28-32


  "У статті досліджено специфіку виявлення вольового начала у соціальній активності особи й особистості як суб’єктів суспільних перетворень. Значна увага у дослідженні присвячена аналізу перетворюючої діяльності пасіонарної особистості як суб’єкта ...
313073
  Гаврилов М.І. Вольовий початок влади // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.84-92
313074
  Ковтун Н.М. Вольовий характер політичної активності суб"єктів суспільних перетворень // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 193-202. – ISSN 2072-1692


  У статті проаналізовано вольові аспекти політичної активності на індивідуальному і суспільному рівнях. Особлива увага у дослідженні зосереджена на визначенні змісту та форм політичної активності (автономної та мобілізаційної, конвенційної та ...
313075
  Джонсон Б. Вольпоне или Хитрый Лис / Б. Джонсон. – Москва, 1954. – 191с.
313076
   Вольск. Памятные места. – Саратов, 1967. – 108 с.
313077
   Вольт-амперометрическое определение Мо (VI) с помощью модифицированного углеситаллового электрода / О.Ю. Наджафова, Т.С. Рожанчук, В.Н. Зайцев, В.В. Шевченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 59-64. – ISSN 0041-6045


  Исследованы вольт-амперометрические (ВА) характеристики углеситаллового электрода (УЭ), модифицированного композитным покрытием на основе диоксида кремния и органических полиэлектролитов (УЭ SiO2-ПЭ) - полидиметилдиаллиламмоний хлорида (ПДМДА), а также ...
313078
  Георгиу В.Г. Вольт-фарадные измерения параметров полупроводников / В.Г. Георгиу. – Кишинев, 1987. – 63 с.
313079
  Самарин М.С. Вольт, ампер, ом и другие : Единицы физических величин в технике связи / М.С. Самарин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 184 с.
313080
  Околотин В.С. Вольта / В.С. Околотин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 10 (669))
313081
   Вольтамперометрические сенсоры на основе гель-композитов, содержащих углеродные нанотрубки и ионную жидкость / Л.К. Шпигун, Н.А. Исаева, Е.Ю. Андрюхина, П.М. Камилова // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва, 2016. – Т. 71, № 8. – С. 846-855. – ISSN 0044-4502
313082
   Вольтамперометрическое определение таллия в монокристаллах NaI:(Tl), CsI:(Tl) с повышенным содержанием допанта / Е.П. Кисиль, Л.И. Филиппович, В.В. Варченко, К.Н. Беликов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 125-129. – ISSN 1991-0290


  Разработана методика определения таллия, основанная на регистрации его катодных вольтамперограмм в ацетатно-аммонийном буферном растворе (рН 4.8) в присутствии комплексона III методом переменнотоковой вольтамперометрии со стационарным ртутным ...
313083
  Тимошук С.В. Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у сумісній присутності / С.В. Тимошук, Г.Д. Г.Д. Левицька // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
313084
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Дис...канд.хімічн.наук:02.00.02 / Бойко Віра Іванівна; МОіНУ;Черкаськ.держ.ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2001. – 140л. + Додатки:л.138-140. – Бібліогр.:л.127-137
313085
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Бойко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
313086
  Заскальна А.В. Вольтамперометричне визначення меламіну // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 101
313087
  Плотиця С.І. Вольтамперометричне визначення місцевих анестетиків групи амідів з попередньою дериватизацією : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Плотиця Сергій Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
313088
  Бойко В.І. Вольтамперометричне дослідження деяких вітамінів групи В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Хімія ; вип. 36)


  Дану роботу присвячено дослідженню електронного походження тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду, піридоксол гідрохлориду та розробці методик їх вольтамперометричного визначення.
313089
   Вольтамперометричний сенсор для визначення мальтози у пиві / А.А. Корній, В.В. Саська, В.В. Лісняк, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 116. – ISBN 978-617-7824-30-4
313090
  Тананайко О.Ю. Вольтамперометричні ензимосенсори на основі планарних електродів, модифікованих біокомпазитними SiO2 плівками // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 110. – ISBN 978-617-7824-30-4
313091
   Вольтамперометрия органических и неорганических соединений. – Москва : Наука, 1985. – 248с.
313092
  Каплан Б.Я. Вольтамперометрия переменного тока / Б.Я. Каплан, Р.Г. Пац, М Р. Салихджанова. – Москва : Химия, 1985. – 264 с.
313093
  Серебренникова Н.В. Вольтамперометрия. / Н.В. Серебренникова. – Кемерово, 1987. – 75с.
313094
  Городыский А.В. Вольтамперометрия. Кинетика стационарного электролиза / А.В. Городыский. – К., 1988. – 172с.
313095
  Гончарова Т.Н. Вольтер - историк Северной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 183-189. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
313096
  Засулич В.И. Вольтер / В.И. Засулич : Пантеон, 1909. – 195 с.
313097
  Лансон Г. Вольтер : [Крит.-биогр. очерк] / Г. Лансон ; Пер. с фр. О.В. Леновой и Фред. Педенон, под ред. и с предисл. пр.-доц. Моск. ун-та гр. де Ла-Барт. – Москва : А.А. Карцев, 1911. – [2], VIII, 3-194 с., 1 л. портр. – Библиогр.: с. 192-193 и в примеч.
313098
  Беркова К.Н. Вольтер / К.Н. Беркова. – Москва : Соцэкгиз, 1931. – 224 с. : 1 портр. – Библиогр.: с. 220
313099
  Коган П.С. Вольтер / П.С. Коган. – Харьков, 1931. – 32 с.
313100
  Державин К.Н. Вольтер / К.Н. Державин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1946. – 483 с. : 16 л. ил.
313101
   Вольтер. – Москва ; Лениград., 1948. – 499 с.
313102
  Артамонов С.Д. Вольтер : критико-биогр. очерк / С. Артамонов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 172 с.
313103
  Сигал Н.А. Вольтер / Н.А. Сигал. – Л-М, 1959. – 150с.
313104
  Акимова А.А. Вольтер / Акимова А.А. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 448 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий / М. Горьким ; вып. 13(489))
313105
  Кононенко Т.П. Вольтер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 325-326. – ISBN 966-316-069-1
313106
   Вольтер Алексей Александрович. Выставка произведений. Москва. 1975.. – М., 1975. – 24с.
313107
   Вольтер в изобразительном искусстве : каталог выставки из фондов Государственного Эрмитажа. – Ленинград : Ротапринт, 1978. – 43 с.
313108
  Каирова Т.С. Вольтер в контексте европейской эпистолярной культуры XVIII столетия // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 183-191
313109
  Шелковникова Е. Вольтер и "фанфароны порока" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 46-57. – ISSN 1812-867Х
313110
  Артамонов С.Д. Вольтер и его век : кн. для учащихся / С.Д. Артамонов. – Москва : Просвещение, 1980. – 223 с. : ил.
313111
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1907. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.
313112
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1912. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.


  В РГБ есть электр. ресурс
313113
  Кузнецов В.Н. Вольтер и философия французского просвещения XVIII века. / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1965. – 276с.
313114
   Вольтер по Коллини, Ваньеру, Штраусу и др. : [Биография] / Пер. с нем. И. Андреева ; Ред. Д. Протопопова. – Санкт-Петербург : Знание, 1899. – [2], 150, IV с.
313115
  Приймак Т. Вольтер про Мазепу та Україну початку XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 1 (538), січень - лютий. – C. 46. – ISSN 0130-5247
313116
  Соколов В.В. Вольтер. / В.В. Соколов. – М,, 1956. – 34с.
313117
   Вольтер. Статьи и материалы. – Ленинград, 1947. – 224 с.
313118
  Запашный В.М. Вольтижная акробатика / В.М. Запашный. – М, 1961. – 132с.
313119
  Маргачев З.В. Вольтиметры одиночных импульсов / З.В. Маргачев. – М., 1967. – 112с.
313120
   Вольтова дуга : антологія : 50 українських поетів / [упоряд. А. Цвід]. – Київ : Український письменник, 2016. – 242, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-579-517-9


  В змісті авт.: Ліна Костенко, Василь Симоненко Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Олійник, Микола Вінграновський, Петро Перебийніс, Роман Лубківський, Петро Засенко, Василь Стус, Ігор Калинець, Василь Голобородько, Віра Вовк, Емма Андієвська, Юрій ...
313121
  Филев Б.А. Вольтовая дуга / Б.А. Филев. – М, 1974. – 221с.
313122
  Кушаков Ю.В. Вольф (Wolff) Христіан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 406-408. – ISBN 966-316-069-1
313123
  Гаухман М. Вольф Бейліс (1923 - 2001): історик на межі забуття // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 453-474. – ISSN 2078-659X
313124
  Секундант С. Вольф і еклектицизм: від поняття відкритої система до систематичного інтелекту // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 2. – С. 6-29. – ISSN 2075-6461
313125
  Володарский Э.Я. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-367-00489-2
313126
   Вольф Мойсей Михайлович (1882-1933) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1910-1930 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Т.Р. Грищенко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : ДНСГБ НААН, 2011. – 150 с. : іл. – Сер. засновано у 1998 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 43)
313127
  Нюрнберг М.В. Вольфганг-Амадей Моцарт. 1756-1791 : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Ленинград : Музгиз, 1957. – 103 с.
313128
  Черная Е.С. Вольфганг Амадей Моцарт / Е.С. Черная. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
313129
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
313130
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
313131
  Гецене Ц.М. Вольфганг Борхерт -- зачинатель прогрессивной западногерманской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Гецене Ц.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 19 с.
313132
   Вольфганг Борхерт (1921-1947) : Метод. мат-лы к вечеру, посвящ. 15-летию со дня смерти в помощь работникам библиотек. – Минск : [ Просвещение ], 1952. – 13 с.
313133
  Шиллер Ф.П. Вольфганг Гете : к столетию со дня смерти / Ф.П. Шиллер. – Москва ; Ленинград : госиздат худож. лит., 1932. – 56 с.
313134
  Холодковский Н.А. Вольфганг Гете, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Н.А. Холодковского ; С портретом Вольфганга Гете, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1902. – 94 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; Т. 119/53 (вып. 24))
313135
  Лахоткин Ю.В. Вольфрам-рениевые покрытия / Ю.В. Лахоткин, А.И. Красовский. – М, 1989. – 158с.
313136
  Белаш Ф.Н. Вольфрам / Ф.Н. Белаш. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1947. – 36 с.
313137
   Вольфрам. – Москва, 1969. – 42 с.
313138
  Мейстер А.К. Вольфрам в России / А.К. Мейстер. – Пг., 1920. – 19с.
313139
  Заморуев В.М. Вольфрам в стали / В.М. Заморуев. – М., 1962. – 199с.
313140
  Картинкин А.В. Вольфрам и молибден. Опыт их обработки в СССР / А.В. Картинкин. – М.-Л., 1932. – 48с.
313141
  Борщ Алла Николаевна Вольфраматы магния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Борщ Алла Николаевна ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 21 с.
313142
  Палицына С.С. Вольфраматы титана, циркония и гафния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Палицына С.С. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
313143
   Вольфрамвмісні складні фосфати К2М11W(ОРО4)2 (М11- Mg, Ni, Co) - геровалентно заміщені аналоги КТіОРО4 / Затовський, , В.І. Іваненко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер, Н.О. Шаркіна // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 27-31. – ISSN 0041-6045


  З використанням твердофазної взаємодії та розчин-розплавної кристалізації отримано вольфрамвмісні складні фосфати загального складу К2М11 W(OPO4)2 (М11 - Mg, Ni, Co). Синтезовані сполуки охарактеризовані методами порошкової рентгенографії та ...
313144
  Четырбоцкая И.И. Вольфрамит как индикатор и новый источник танталового сырья / И.И. Четырбоцкая. – М., 1972. – 132с.
313145
  Путцер Г. Вольфрамо-бериллиево-ниобиевая провинция плоскогорья Борборема. / Г. Путцер. – М., 1959. – 20с.
313146
  Іванов В.М. Вольфрамова мінералізація в областях докембрійсько-ранньофанерозойської тектоно-магматичної активізації / В.М. Іванов, М.А. Козар, Д.С. Гурський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-77. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості прояву тектоно-магматичної активізації та пов"язаної з нею вольфрамової мінералізації на Східноєвропейській, Південно-Американській, Африканській, Австралійській та Індостанській платформах. Охарактеризовано основні генетичні і ...
313147
  Лыонг Ни Вольфрамованадиевые гетерополисоединения селена (IV) и теллура (IV). : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Лыонг Ни; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
313148
  Розов Б.С. Вольфрамовая промышленность капиталистических стран : (Технико-экономический обзор) / Б.С. Розов. – Москва, 1963. – 58, [2] с.
313149
  Повилайтис М.М. Вольфрамоворудные формации и закономерности их размещения / М.М. Повилайтис. – Москва : Наука, 1981. – 283с.
313150
   Вольфрамовые месторождения, критерии их поисков и оценки. – Москва : Недра, 1980. – 255с.
313151
  Ходанович П.Ю. Вольфрамоносные березиты и локальный прогноз оруденения / П.Ю. Ходанович, О.К. Смирнова. – Новосибирск, 1991. – 207с.
313152
  Ляхович В.В. Вольфрамоносные граниты / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1989. – 255с.
313153
  Канівець А. Вона - Донбас. Жінка з ОРДЛО в ігровому кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 6-8. – ISSN 1562-3238


  "У традиційній системі уявлень жінка нерідко асоціюється із землею. Причому в двох значеннях: із землею (ґрунтом, життєдайною «землею-матінкою»), і з землею як певною територією, краєм/країною. В умовах війни такий символізм стає особливо актуальним: ...
313154
  Поклад Н. Вона - є // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 19


  Книга Ольги Бражник "Якщо вона є".
313155
  Салига Т. Вона - із вічності... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 серпня (№ 138)


  Статтю присвячено поетесі-дисидентці Ірині Калинець.
313156
  Левус С. Вона : новели; поезія // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 19-22
313157
  Спичка В. Вона близько 40 років присвятила роботі з кадрами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 123-124


  Біографія Петренко Олександри Іванівни - юриста, випускниці юридичного факультету Київського державного університету. В органах прокуратури України працювала з грудня 1966 р. до кінця 1996 р. Обіймала посади прокурора, старшого прокурора кадрового ...
313158
  Пархоменко О.І. Вона була мов іскра / О.І. Пархоменко. – Київ, 1966. – 251с.
313159
  Григорук М. Вона ввібрала з дня народження в себе нектар світових кільтур // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 10


  До 90-річчя з дня народження Віри Вовк.
313160
   Вона дійсно на це заслуговує, а ми їй безмежно зобов"язані! // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 45/46). – С. 1
313161
  Комариця М. Вона жила саме тут...(Жмуток спогадів про Марію Василівну Галушко) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 32-35. – ISSN 1561-6224
313162
  Гінда В. Вона загинула за національну ідею, а він - за неї // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 8-9


  Поетесу Олену Телігу стратили в Бабиному Яру.
313163
  Іршад Улла Хан Вона знагла померла не тому що: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 25. – ISSN 0320-8370
313164
  Гельмгольц Г. Вона любила спектри : [До 100-річчя від дня народження єдиної в Україні жінки академіка-фізика Антоніни Федорівни Прихотько] // Світ фізики : Науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 2006. – № 2. – С. 16-20
313165
  Нікітюк З. Вона малювала квіти // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 12 (172), грудень 2018 : Микола Голомша. – С. 82-85


  Про Катерину Білокур.
313166
  Орел О. Вона могла б стати творчою дочкою Лесі Українки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)


  Уперше вони зустрілися, коли юній поетесі з містечка Сміла, що на Черкащині, Олені Пашинківні (у літературу вона ввійде і залишиться в ній як Олена Журлива) було лише 14. Дівчина принесла Лесі, яка була для неї найвищим авторитетом, свої вірші.
313167
  Войтко А. Вона написала майбутнє. До 100-річчя від дня народження Катерини Ющенко, авторки першої в світі мови програмування високого рівня // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 1, 10


  "На початку цього року Сполучене Королівство проголосило людину-ікону ХХ століття. Хай як це дивно, але нею не стали В.Черчилль чи М.Тетчер, не стали королева Єлизавета ІІ чи Джон Леннон. Іконою визнали геніального математика й винахідника Алана ...
313168
  Ірванець Олександр Вона одна з наймолодших // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 108. – ISSN 0130-5212
313169
  Радченко О.М. Вона писала правду. "Щоденник контрреволюційного змісту" / шпальти підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Напередодні Дня вшанування пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років і 85-ї річниці геноциду українського народу у Верховній Раді України демонстрували підготовлену Українським інститутом національної пам"яті тематичну експозицію, в якій були ...
313170
  Диба А. Вона пише, як малює, а малює, як пише // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 16-17


  Етюд до портрета Ярослави Шекери. На спомин. З вересня 2003-го по травень 2010-го працювала асистентом кафедри китайської, корейської та японської філології (ця кафедра до 2005 року була кафедрою тюркології) Інституту філології КНУ. У 2007-му Ярослава ...
313171
  Сосюра В.М. Вона пішла : Цикл віршів: Спроба реконструкції / Володимир Сосюра; АН вищої школи України; Укладач: Черняков Борис Іванович. – Київ, 2005. – 63с.
313172
  Марчук Є. Вона показувала, як незалежність виглядає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 5


  Згадуючи Маргарет Тетчер.
313173
  Кулик Н. Вона створила "Поетичну педагогіку" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 1, 62-63. – ISSN 2219-5793
313174
  Науменко О. Вона танцювала : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)


  Надруковані оповідання: "Вона танцювала", "Чоловіче щастя", "Силуети на піску", "Жіноче щастя".
313175
  Зінкевич О. Вона унікальна - УГГ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 10


  До 40-річчя створення Української Гельсінської Групи.
313176
  Чегринець М. Вона хотіла, щоб її почули // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 55-60. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і творчий шлях співробітниці відділу систематизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у 40–80 роки XX ст., ветерана праці, маловідомого на той час, але неймовірно ...
313177
  Купчик Л. Вона явила світові приклад надзвичайної сили духу. Світлої пам"яті Дарії Гусяк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 34). – С. 7
313178
  Левенсон С.Н. Вонзникновение, изменение и прекращение правоотношений по найму жилого помещения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Левенсон С. Н.; Всес. юр. заоч. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
313179
  Хоткевич Г.М. Вони : Драматичний малюнок в 1 дії / Г. Хоткевич. – Львів : З друк. "Народової" (Манецких), 1909. – 40 с.


  На прим. печатка: Бібліотека Б. Грінченка
313180
  Хаустов В. Вони "наші" - Шульц, Вінклери, Штейни...Німецький внесок в історію Харкова // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 151-158. – ISSN 0130-1608
313181
  Гвазава-Санадзе Вони билися за Дніпро. / Гвазава-Санадзе. – Київ, 1977. – 142 с.
313182
  Шолохов М. Вони бились за Вітчизну : розділи з роману / пер. з рос. / М. Шолохов. – Київ, 1945. – 152 с.
313183
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / В.Г. Дмитрук. – Луцьк : Вежа, 2002. – 230с. – ISBN 966-600-070-9
313184
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / Володимир Дмитрук. – 2-ге вид., доп. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. – 286с. – ISBN 966-8064-97-6
313185
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921-1939 рр.) / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-039-5
Т. 2. – 2006. – 382с.
313186
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941-1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся) / Волинськ. держ. ун-т ім. Л. Українки; Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-151-0
Т. 3. – 2006. – 404с.
313187
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 1072с. – ISBN 978-966-361-219-5
313188
  Кравець М.М. Вони боролись за возз"єднання / М.М. Кравець. – Львів : Каменяр, 1968. – 72 с.
313189
  Букет Є. Вони боронили державність на першому рубежі : (95-та річниця бою під Крутами) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 1


  22 роки поспіль ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка спільно з Міністерством оборони України, національно-демократичними організаціями і громадскістю Київа традиційно урочисто вшановують подвиг Героїв Крут на Аскольдовій могилі. На урочистому мітингу ...
313190
  Орлов В.В. Вони були акторами / В.В. Орлов, Г.Г. Натансон. – Киев, 1975. – 87с.
313191
   Вони були першими. – К., 1963. – 202с.
313192
  Круглова Л. Вони були першими // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 2


  У рамках проекту «Героїка української революції» в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходить виставка під назвою «Бій під Крутами», присвячена трагічним подіям 29 січня 1918 року. Подвиг загиблих тоді студентів ...
313193
  Кулик Н. Вони були першими // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "Сто років тому розпочав свою роботу Генеральний секретаріат освіти, який здійснив перші - найважливіші - державні кроки у справі українізації навчальних закладів".
313194
  Гриненко В. Вони були першими // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 27 червня (№ 25/26). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Першим ентузіастом ідеї скаутингу і щирим послідовником Баден-Пауелла в Російській імперії став Антон Гончаренко.
313195
   Вони були першими // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "Одним із найбільш героїчних і найбільш трагічних епізодів Української революції 1917–1921 років був знаменитий бій під залізничною станцією Крути. Цей бій став легендою вже у 1918-му році, за часів, коли відбувалося перепоховання вихованців Юнацької ...
313196
  Дубов В. Вони були першими [КМУ початок 1990-х років] // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 22-26. – ISSN 0130-7037


  Йдеться про М. Грушевського.
313197
   Вони були першими...Українські вчені і винахідники світової слави // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 30 : червень - жовтень. – С. 34-49
313198
  Круглова Л. Вони визволяли Київ // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  Музей історії університету та Рада ветеранів війни та праці в рамках святкування 70-річчя визволення Києва провели презентацію книг, присвячених Героям Радянського Союзу, які визволяли Київ та Україну - Пвлові Родіоновичу Романчуку ( колишній ...
313199
  Грабовський С. Вони визначили образ XX століття. Про визначних українських учених, технологів та інженерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 грудня (№ 226). – С. 4-5


  Про визначних українських учених, технологів та інженерів: Степана та Сергія Тимошенко, , Дмитра Іваненко, Сергія Корольова, Архипа Люльки, Михайла Кравчука, Віктора Глушкова.
313200
  Дереч Д. Вони випереджають час / Д. Дереч. – Львів, 1953. – 48с.
313201
  Лесич Віра Вони відпочивають. Вони - це українці : Подія. Виставка / Лесич Віра, Малєй Антоніна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 36-37 : Фото
313202
  Шолохов М. Вони воювали за Батьківщину : Розділи з роману / М. Шолохов. – Київ : Дніпро, 1960. – 179с. – (Мужність)
313203
  Шолохов М. Вони воювали за Батьківщину : розділи з роману / пер. з рос. / М. Шолохов. – Київ : Дніпро, 1975. – 203 с.
313204
   Вони вчать нас не боятися / розмову вели Іван Капсамун, Дмитро Кривцун, Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 153. – С. 4


  Експерти "Дня" - про вирок Кремля Сенцову і Кольченку. Що мають робити українська влада і вільний світ?
313205
   Вони дарують сонце людям. – Донецк, 1968. – 271с.
313206
  Таньшина А. Вони жили! : (до 110-річчя від дня народження академіка НАН України Б.Г. Лазарєва) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 50-53. – ISSN 1819-7329
313207
  Ютеш Д. Вони з Крисанти. / Д. Ютеш. – К., 1962. – 252с.
313208
  Волиняк П. Вони з України, але й ми не з Японії... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 149, червень : червень. – С. 1-8, 19-25


  Перебування Державного ансамблю танцю України під керівництвом П. Вірського в Канаді.
313209
  Мельничук Г. Вони загинули за перемогу. Пам"ятники авіаторам і морякам, студентам і в"язням концтаборів у різних районах міста нагадують про трагічні часи війни // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2013. – 4 листопада (№ 44). – С. 4-5


  Про пам"ятник студентам і викладачам Київського університету, що вирушили на фронт. Пам"ятник встановлено в 1985 році на території ботанічного саду ім. Фоміна.
313210
  Смалига М. Вони загинули у Панталиському степу / Мирослав Смалига. – Теребовля; Тернопіль : Джура, 2001. – 60с. : іл.
313211
  Колодізнер Я.Й. Вони захищали Батьківщину / Я.Й. Колодізнер. – Київ, 1985. – 127с.
313212
  Лисенко Вони захищали Батьківщину / Лисенко, О.М. Лисенко. – Киев, 1985. – 110с.
313213
  Ліндер Э.Р. Вони захищали Батьківщину : Книжка для читання англ. мовою в старших класах / Э.Р. Ліндер, З.О. Музиченко. – Київ : Радянська школа, 1985. – 120 с.
313214
  Тинченко Я. Вони захищали ДАП // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 4 (532), 20.01 - 1.02.2018. – С. 8-10. – ISSN 1996-1561
313215
  Синяченко О.В. Вони збагатили нефрологію і прославили Україну / О.В. Синяченко, М.О. Колесник // Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (55). – С. 8. – ISSN 2304-0238


  Згадуються вчені: В.К. Ліндеман, І.В. Троїцький, О.В. Палладін, В.Т. Покровський, М.Д. Стражеско та ін.
313216
  Лутак Н.Г. Вони зроблять життя безпечним / Н.Г. Лутак, Л.І. Лахтадир // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 20-23 : фото
313217
  Малко Ромко Вони йдуть! Бритоголові починають ходу Україною // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 6 (55). – С. 24-31
313218
  Гальперін Ф.Я. Вони любили спорт / Ф.Я. Гальперін. – К, 1984. – 191с.
313219
  Біда Н. Вони мали спільне житло; Надія : мініновели // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 283-286
313220
   Вони нас бачать. А ми їх не знаємо // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-33


  Чи знаєте ви, що в Україні понад 60 тисяч осіб інвалідів зору (точна цифра невідома навіть Товариству сліпих), із них близько 25 тисяч - це люди, що цілком втратили зір. Окрім труднощів у реалізації людських прав, вони фактично позбавлені й ...
313221
   Вони нас бачать. А ми їх не знаємо // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-33


  Чи знаєте ви, що в Україні понад 60 тисяч осіб інвалідів зору (точна цифра невідома навіть Товариству сліпих), із них близько 25 тисяч - це люди, що цілком втратили зір. Окрім труднощів у реалізації людських прав, вони фактично позбавлені й ...
313222
  Онищенко О. Вони не отримають чорної мітки. В Україні почала працювати реформа пробації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 13


  "Але якщо вже так сталося, що людина спіткнулася, невже єдиний варіант покарання - позбавлення волі? "Термін за гратами - це чорна мітка, яка ламає долі людей", - каже засуджений за бійку 24-річний Олег. "Після виходу з колонії я найбільше боюся, що ...
313223
  Смолич Ю. Вони не пройшли : Роман / Ю. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 391с.
313224
   Вони обиратимуть членів НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабмін затвердив персональний склад Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
313225
   Вони очолювали установу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 5-7. – ISSN 2519-4429
313226
  Красюк В. Вони пишуть вічним пером : усний журнал, присвячений письменницям-лауреаткам Нобелівської премії // Зарубіжна література. – Київ, 2012. – № 23 грудень
313227
  Бондар В. Вони прийдуть, ті дев"ять днів : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 91-107. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
313228
  Веремійчик О. Вони просто йшли... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 10


  Книга "Ми просто йшли". Автори - Лідія Орел і Леопольд Ященко.
313229
  Василів-Базюк Вони служили церкві і рідному народу : Спогали про діда і батька / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2004. – 164 с. – ISBN 966-8500-27-X
313230
  Кулик Н. Вони стали першими. Майже чотири тисячі випускників пройшли тестування у новому форматі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 7. – ISSN 2219-5793
313231
  Вдовенко Н. Вони створювали наносупутник // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 117-118. – ISBN 978-966-622-690-0
313232
  Скаченко О. Вони творили бібліотеку (історія наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв в особах директорів) / Олена Скаченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – C. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Досліджується історія наукової бібліотеки КНУКіМ через висвітлення діяльності директорів книгозбірні, які своєю працею впродовж 50 років формували нову модель бібліотеки вищого навчального закладу. Ключові слова: КНУКіМ, наукова бібліотека.
313233
   Вони творили перемогу // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про ветеранів війни, які прирвали навчання в КДУ імені Тараса Шевченка.
313234
   Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України. – Київ : Навчальна книга, 2003. – 268с. – ISBN 966-7943-37-2
313235
   Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 354с. – ISBN 966-7943-37-2
313236
  Зінченко Ф.М. Вони штурмували рейхстаг / Ф.М. Зінченко. – Київ, 1978. – 288с.
313237
  Сень Д. Воображаемая география в дискурсе империй: из истории "русификации" Причорноморья в конце XVIIІ века // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 345-362
313238
  Васильев Н.А. Воображаемая логика. / Н.А. Васильев. – Москва, 1989. – 263с.
313239
  Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Ж.-П. Сартр; Пер.с франц.М.Бекетовой. – Санкт-Петербург : Наука, 2001. – 319с. – ISBN 5-02-026808-9
313240
  Оржеховская Ф.М. Воображаемые встречи / Ф.М. Оржеховская. – Москва, 1964. – 311с.
313241
  Патер Уолтер Воображаемые портреты. Ребенок в доме / Уольтер Патер ; Пер. с англ. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1908. – [6], 203, IX с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
313242
  Россош Г.Г. Воображаемый диалог в Ф.М.Достоевским / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 132с.
313243
  Бейлин А.М. Воображаемый концерт : рассказы о мастерах советской эстрады / ред.-сост. А.М. Бейлин. – Ленинград : Искусство : Ленинградское отд-ние, 1971. – 207 с. : ил.
313244
  Савич О.Г. Воображаемый собеседник: роман / О.Г. Савич. – М., 1991. – 236с.
313245
  Бруэр Дж. Воображая "Социологическое воображение". Биографический контекст классического труда // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6 (362). – С. 32-43. – ISSN 0132-1625
313246
  Исагулов З.И. Воображение и его роль в литературно-художественном творчестве / З.И. Исагулов. – Алма-Ата, 1971. – 35с.
313247
  Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании / Л.С. Коршунова. – Москва : Московский университет, 1979. – 145с.
313248
  Брушлинский А.В. Воображение и познание // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 253-258. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
313249
  Коршунова Л.С. Воображение и рациональность. / Л.С. Коршунова, Б.И. Пружинин. – М., 1989. – 182с.
313250
  Полуянов Ю.А. Воображение и способности. / Ю.А. Полуянов. – М., 1982. – 96с.
313251
  Выгтоский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выгтоский. – Москва, 1930. – 80с.
313252
  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте : Психологический очерк / Л.С. Выготский. – 2 - е изд. – Москва : Просвещение, 1967. – 93с.
313253
  Бородай Ю.М. Воображение и теория познания / Ю.М. Бородай. – Москва, 1966. – 150с.
313254
  Говорун Дмитрий Иванович Воображение и художественное творчество : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Говорун Дмитрий Иванович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1976. – 24л.
313255
  Говорун Дмитрий Иванович Воображение и художественное творчество. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Говорун Дмитрий Иванович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1975. – 164л.
313256
  Коршунова Л.С. Воображение как отражение действительности // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 258-268. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
313257
  Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения / Р.Г. Натадзе. – Тбилиси, 1972. – 184с.
313258
  Алимджан Х. Воображение певца : стихотворения, баллады, поэмы ; пер. с узб. / Хамид Алимджан. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1985. – 256 с., [1] л. портр : портр. – (Библиотека узбекской советской)
313259
  Лерер Дж. Вообрази = Imagine : как работает креативность / Джона Лерер ; пер. с англ. Екатерины Щербаковой. – Москва : АСТ : CORPUS, 2013. – 302, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-17-077267-4
313260
  Бобров А.А. Вообще и в частности : пародии, эпиграммы, иронич. стихи / Александр Бобров ; худож. В. Песков. – Москва : Советский писатель, 1989. – 206, [1] с. : ил.
313261
  Благов Ю.Н. Вообще и в частности... : сатирические стихи / Ю.Н. Благов ; [ил. И.М. Оффенгенден]. – Москва : Советский писатель, 1968. – 119 с. : ил.
313262
  Вирта Н.Е. Воодушевленный Егор / Н.Е. Вирта. – Москва, 1974. – 48с.
313263
  Петровський М.Н. Воозз"єднання українського народу в єдиній українській радянській державі / М.Н. Петровський. – Київ-Харків, 1944. – 43с.
313264
  Ботвинников А.Д. Воопросы перестройки преподавания черчения / А.Д. Ботвинников. – М., 1964. – 231с.
313265
   Вооружение Германской артиллерии. – 2-е изд.,исправл.и доп. – Москва : НКАП, 1943. – 175с.
313266
  Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1980. – 176с.
313267
  Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа: (1 тыс. до н.э. -- первая половина 1 тыс. н.э.). / В.А. Иванов. – М., 1984. – 88с.
313268
   Вооружение и техника. – Москва, 1982. – 352 с.
313269
   Вооружение и техника. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1984. – 367с.
313270
  Мурзоев Роберт Нураметович Вооружение племен Северо-Восточного кавказа в III-II тысячилетиях до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Мурзоев Роберт Нураметович; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 21л.
313271
  Сидоров В.М. Вооружение растений и защита их от врагов / [соч.] В.. Сидорова. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С. Муллер и И. Богельман, 1887. – [4], 185 с.
313272
  Во Нгуен Зиап Вооружение революционных масс и строительство народной армии / Во Нгуен Зиап. – Москва, 1977. – 175с.
313273
  Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов / Смирнов К.Ф. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 101 : Вооружение савроматов / Смирнов К.Ф. – С.1-163
313274
  Мелюкова А.И. Вооружение скифов // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1964. – Д1-4 : Вооружение скифов / А.И. Мелюкова. – С. 1-92
313275
   Вооружение скифов и сарматов. – К., 1984. – 158с.
313276
  Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1986. – 266с.
313277
  Гуменюк Р. Вооружение УПА (2). // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 42-45
313278
  Худяков Ю.С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1991. – 186с.
313279
  Катина Надежда Вооружение эпохи динозавров : спираль времени // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 62-74 : Фото
313280
  Леонидов А. Вооружения - на слом! / А. Леонидов. – М, 1960. – 92с.
313281
   Вооружения капиталистический стран в 1935 г.. – М., 1936. – 175с.
313282
   Вооружения капиталистических стран. – М., 1938. – 239с.
313283
  Рыбаков Ю.М. Вооруженная агрессия / Ю.М. Рыбаков. – М, 1980. – 215с.
313284
  Хмелева Н.Г. Вооруженная борьба алжирского народа за независимость в Х1Х века / Н.Г. Хмелева. – М, 1986. – 189с.
313285
  Толченко М.П. Вооруженная борьба корейкого народа за свою свободу и независимость. / М.П. Толченко. – М., 1952. – 112с.
313286
   Вооруженная борьба народов Азии за совбоду и независимость, 1945-1980. – Москва, 1984. – 341с.
313287
   Вооруженная борьба народов Африки за сободу и независимость. – М., 1974. – 444с.
313288
  Машин М.Д. Вооруженная борьба трудящихся Южного Урала против внутренней и внешней контрреволюции (1918-1919) / М.Д. Машин, В.С. Семьянинов. – Иркутск, 1991. – 280с.
313289
  Попа В. Вооруженная доброта / В. Попа. – М., 1986. – 229с.
313290
  Остапенко Д.Д. Вооруженная инетрвенция -- тягчайшее международное преступление : Автореф... Доктора юрид.наук: / Остапенко Д.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Свердловск, 1967. – 38л.
313291
  Макар Ю.И. Вооруженное восстание 1944 года в Варшаве : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Макар Ю. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 16 с.
313292
  Джибладзе Д Н Вооруженное восстание в Грузии в 1919 году : Автореф... канд. ист.наук: / Джибладзе Д Н,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 56л.
313293
  Манилов В. Вооруженное восстание в частях Киевского гарнизона (ноябрь 1905 года) / В. Манилов. – К., 1926. – 111с.
313294
  Тепер Е.М. Вооруженное восстание пролетариата Астурии в октябре 1934 г. и проблема единства испанского рабочего класса : Автореф... канд. ист.наук: / Тепер Е. М.; Ин-т ист. АН СССР, Лен. от-ние. – Л., 1962. – 19л.
313295
  Сунила А.А. Вооруженное восстание эстонского пролетариата 1 декабря 1924 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Сунила А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1961. – 20л.
313296
  Яковлев Н.Н. Вооруженные восстания в декабре 1905 года / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1957. – 549с.
313297
   Вооруженные и военизированные формирования в СССР. – М., 1991. – 168с.
313298
  Салагай О.О. Вооруженные конфликты и здоровье человека: вопросы международного права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 75-84. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
313299
  Полторак А.И. Вооруженные конфликты и международное право: Основные проблемы. / А.И. Полторак. – М., 1976. – 416с.
313300
  Фу Цзин Вооруженные конфликты как источники лексических новообразований в русском языке (на материале вооруженного конфликта на Донбассе) / Фу Цзин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 57-70. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
313301
   Вооруженные обезьяны : GEOскоп. Еволюция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 262 : Фото. – ISSN 1029-5828
313302
  Кривов С. Вооруженные силы в политической жизни Афганистана // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 2 (266). – С. 179-190
313303
   Вооруженные силы в политической системе. – М., 1981. – 200с.
313304
  Строков А.А. Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне. / А.А. Строков. – М., 1974. – 616с.
313305
  Бушуев В.Г. Вооруженные силы и развитие революционного процесса в Перу : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Бушуев В.Г. ; АН СССР. – Москва, 1981. – 22 с.
313306
   Вооруженные силы капиталистических госдурств. – 2-е изд. доп. – М., 1979. – 510с.
313307
   Вооруженные силы капиталистических государств. – Москва : Военное издательство, 1971. – 488 с.
313308
   Вооруженные силы капиталистических государств. – Москва, 1988. – 319 с.
313309
  Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа. 20-40-е годы. / М.Ф. Юрьев. – М., 1983. – 336с.
313310
  Кривчикова Э.С. Вооруженные силы ООН : (Международноправовые вопросы) / Э.С. Кривчикова. – Москва : Международные отношения, 1965. – 191 с.
313311
  Семенов В.С. Вооруженные силы ООН / В.С. Семенов. – Москва, 1976. – 175с.
313312
  Воробьев К.А. Вооруженные Силы развитого социалистического общества / К.А. Воробьев. – Москва, 1980. – 207с.
313313
  Шиновски Р. Вооруженные Силы Республики Польша в нормативной системе // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 120-125
313314
  Чернов А.В. Вооруженные силы русского государства в XV-XVII вв. С образования централиз. государства до реформ при Петре I / А.В. Чернов. – Москва, 1954. – 224 с.
313315
  Гречко А.А. Вооруженные Силы Советского государства / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1975. – 438с.
313316
  Рябов В.С. Вооруженные силы СССР / В.С. Рябов; Ю. Рыжков. – Москва : Военное издательство, 1975
313317
  Гречко А.А. Вооруженные Силы СССР : ( на арабском языке) / А.А. Гречко. – Москва : Прогресс, 1977. – 438 с.
313318
   Вооруженные силы СССР в Великой Отечественной войне : Материалы для политических занятий с солдатами, матросами, сержантами и старшинами Вооруженных сил СССР. – Москва : Воениздат ; [Ленинград : тип. им. Ворошилова], 1949. – 104 с.
313319
  Панкратов Н.Р. Вооруженные Силы СССР на страже мира. / Н.Р. Панкратов. – М., 1982. – 64с.
313320
  Бабаков А.А. Вооруженные Силы СССР после войны (1945-1986 гг.): история строительства / Бабаков А.А,. – Москва : Воениздат, 1987. – 287, [1] с.
313321
  Кузнецов В.И. Вооруженные силы США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 228-233
313322
  Шамов П.Г. Вооруженные силы США и НАТО / П.Г. Шамов. – М., 1969. – 52с.
313323
  Ривас С.Ф. Вооруженные силы Чили: пример империалистического проникновения. / С.Ф. Ривас, У.Э. Рейманн. – М., 1982. – 223с.
313324
  Ратников А.Н. Вооруженные силы Югославии / А.Н. Ратников, В.И. Завьялов. – М, 1971. – 165с.
313325
  Асик М. Вооруженные силы Японии : справочник / М. Асик; М. Ясик ; под ред. и с предисл. Н. Петрова. – Москва : Военгиз, 1934. – 224 с.
313326
   Вооруженные силы Японии. – М., 1985. – 326с.
313327
  Сухорський В.С. Вооруженный глаз / В.С. Сухорський. – Москва, 1950. – 96 с.
313328
  Сухоруких В.С. Вооруженный глаз : ( Оптические приборы) / В.С. Сухоруких. – Москва : Воениздат, 1950. – 94с.
313329
  Боровикова А.А. Вооруженный конфликт в Боснии и Герцоговине и трансформация военной стратегии ФРГ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 64-69. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
313330
  Ткаченко В.А. Вооруженный конфликт в Южной Атлантике 1982 г. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 20-37. – ISSN 044-748Х


  Малознайомі факти і політичні аспекти
313331
   Вооруженный конфликт в Южной Осетии и его последствия / Арбатов А.Г. [ и др. ] ; Ин-т стратегических оценок и анализа ; Ассоциация военных политогов ; Рос. эконом. академия им. Г.В. Плеханова. – Москва : Красная звезда, 2009. – 160 с. – ISBN 978-5-88727-076-0
313332
  Тополев А.Ю. Вооруженный конфликт между Россией и Грузией в августе 2008 г. и его последствия в оценках американских и британских исследователей // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 15-19. – ISSN 2070-9773
313333
  Гребенщикова Г. Вооруженный нейтралитет Екатерины II: причины и следствия // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 26-29. – ISSN 0321-0626
313334
  Барандов Г. Вооруженный оплот советского государства / Г. Барандов. – Москва : Соцэкгиз, 1941. – 47 с.
313335
  Гильдерман Ю.И. Вооружившись интегралом / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192 с.
313336
  Муза Л. Вооружившись любовью (памяти Матери Терезы) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 1. – С. 29-35
313337
  Козловский Я.А. Воочию / Я.А. Козловский. – Москва : Художественная литература, 1974. – 302с.
313338
  Ренат Марыля Воплощая прекрасное : о некоторых скрипичных произведениях Кшиштофа Пендерецкого // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-113. – Бібліогр.: с. 103-110


  У статті аналізуються особливості скрипічних творів всесвітньовідомого польського композитора Кшиштофа Пендерецького.
313339
  Авраамов А.М. Воплощение : Есенин-Мариенгоф / Арсений Авраамов. – Москва : Имажинисты, 1921. – 44 с., нот.
313340
  Медоу Г. Воплощение // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 161-174.
313341
  Поляков Н.В. Воплощение "предпринимательского университета" / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 322-383. – ISBN 978-966-551-249-3


  Модель "предпринимательского университета". Модель "академического университета". Модель "регионального университеткого комплекса". Модель "открытого университета".
313342
  Драгайкина Т.А. Воплощение авторского идеала в драме И.В. Лопухина "Торжество правосудия и добродетели, или добпій судия" // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 116-122. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
313343
  Плюта Е.О. Воплощение аристотелизма в духовной культуре Беларуси эпохи Возрождения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 305-306. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
313344
  Белоголовцев А.Ф. Воплощение в жизнь решений партии / А.Ф. Белоголовцев, Е.Я. Зазерский. – Ленинград, 1962. – 138с.
313345
  Рихтерек О. Воплощение времени и пространства в чешском переводе "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 177-184
313346
  Клюшниченко А.П. Воплощение демократических принципов государственного управления в деятельности органов внутренних дел (милиции) / А.П. Клюшниченко. – К., 1974. – 128с.
313347
  Свердлов А.В. Воплощение замысла / А.В. Свердлов. – М, 1987. – 158с.
313348
  Волков А.А. Воплощение замысла в лекции / А.А. Волков, Е.А. Фадеева. – Москва, 1989. – 62с.
313349
  Боланд Д. Воплощение зла : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 5. – С. 85-95
313350
  Михайленко А.Р. Воплощение и развитие ленинских идей соц.закономерности в конституции СССР / А.Р. Михайленко. – Саратов, 1980. – 49с.
313351
  Камоддинов М. Воплощение идей В.И.Ленина в всеобщем обучении в Узбекской ССР (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Камоддинов М.; КГУ. – К. – 24л.
313352
  Камолдинов М. Воплощение идей В.И.Ленина в всеобщем обучении в Узбекской ССР (1917-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Камолдинов М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Кафедра педагогики. – Киев, 1970. – 24л.
313353
  Камалдинов М. Воплощение идей В.И.Ленина о всеобщем обучении в Узбекской ССР. (1917-1937) : Дис... канд. пед.наук: / Камалдинов М.; КГУ. – К., 1970. – 269, XXIл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
313354
   Воплощение идей ленинизма во внешнеэкономических отношениях социалистического государства. – М., 1970. – 220с.
313355
  Владленова И.В. Воплощение когнитивной иллюзии: теория суперобъединения в физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 92-100. – ISSN 1560-7488
313356
  Гатауллин Р.В. Воплощение ленинских принципов контроля в деятельности окк-рки Татарии в восстановительный период (1921-1926 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Гатауллин Р.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1966. – 17л.
313357
  Чернев А.Д. Воплощение ленинских принципов партийной информации в 1918-1920 гг. / А.Д. Чернев. – М., 1976. – 189с.
313358
  Алферов В.Н. Воплощение ленинского принципа народности в партийно-советско печати / В.Н. Алферов. – Москва, 1984. – 182с.
313359
   Воплощение ленинского учения о партии нового типа в деятельности Монгольской народно-революционной партии. – М., 1976. – 310с.
313360
  Аршинник Тетяна Воплощение мечты "Домашнего" и путешествующего фотографов : Фотопринтеры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 32-33 : Іл.
313361
  Садыков Т. Воплощение образа / Т. Садыков. – Фрунзе, 1974. – 116с.
313362
  Данчук Л.И. Воплощение подвига / Л.И. Данчук. – Киев, 1983. – 128с.
313363
  Агзамходжаев А.А. Воплощение социалистического интернационализма в Советском многонациональном государстве / А.А. Агзамходжаев ; отв. ред. Э.Ю. Юсупов. – Ташкент : Фан, 1984. – 220 с.
313364
  Смирнова М.Г. Воплощение социальных притязаний в субъективном праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805
313365
  Джакели Л.А. Воплощение фольклорных традиций грузинских грцев в литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джакели Л. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1975. – 23л.
313366
  Мережинская А.Ю. Воплощение экзистенциального сознания в текстах "позднего" постмодернизма (роман С. Есина "Мальбург") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 23-33. – ISBN 966-8571-23-1
313367
  Фомин С.Д. Воплощенная мечта / С.Д. Фомин. – Москва, 1946. – 87с.
313368
  Иванов К.И. Воплощенные мечты. / К.И. Иванов, В.А. Крючков. – М., 1965. – 40с.
313369
  Синклер Э. Вопль о справедливости / Э. Синклер. – Москва-Л., 1925. – 287с.
313370
  Нарышкин А. Вопреки Белграду // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 23/24. – С. 17. – ISSN 0234-1670


  Косово має свою Конституцію
313371
  Спиру Б. Вопреки белому террору / Б. Спиру. – Москва, 1936. – 48с.
313372
  Вебер Роберт Вопреки всем правилам / Вебер Роберт. – Москва, 1989. – 156с.
313373
  Зуева К.П. Вопреки духу времени / К.П. Зуева. – М., 1979. – 135с.
313374
  Маслов В.П. Вопреки закону и справедливости. / В.П. Маслов, Н.Ф. Чистяков. – Москва, 1990. – 63с.
313375
  Бельтюкова Инна Вопреки кризису / Бельтюкова Инна, Бельтюков Игорь // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 72 : фото
313376
  Никольский Б. Вопреки трагизму бытия / Б. Никольский, Ю. Солонин // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С.120-141. – ISSN 0130741-Х
313377
  Сальникова А.А. Вопреки фактам / А.А. Сальникова. – Казань, 1987. – 140с.
313378
  Зорькин И.И. Вопроизводство квалифицированных колхозных кадров на современном этапе строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Зорькин И.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 16 с.
313379
  Шахотько Л.П. Вопроизводство населения Белорусской ССР / Л.П. Шахотько. – Минск, 1985. – 128с.
313380
  Таджимуратов М.А. Вопроизводство общественного продукта в Узбекской ССР. / М.А. Таджимуратов. – Ташкент, 1984. – 109с.
313381
  Зубарева Т.С. Вопроизводство рабочей силы женщины в условиях развитого социализма (политико-экономический анализ). : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зубарева Т.С.; Ленинград. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1979. – 28л.
313382
  Чернявский В.О. Вопрооы эффктивности и оптимальности / В.О. Чернявский. – М, 1977. – 171с.
313383
  Чернявский В.О. Вопрооы эффктивности и оптимальности планирования и управления / В.О. Чернявский. – М, 1985. – 116с.
313384
  Молчанов Ю.Л. Вопрос -- ответ / Ю.Л. Молчанов. – М., 1991. – 63с.
313385
  Рысь Э.В. Вопрос - ответ / Э.В. Рысь. – Москва, 1989. – 63 с.
313386
  Поляков Ю.А. Вопрос - ответ. / Ю.А. Поляков. – Москва, 1990. – 63с.
313387
  Эберс Г. Вопрос : идиллия Георга Эберса ; пер. с нем. – Москва : Тип. Н.Л. Пушкарева, 1881. – 144 с.
313388
  Чистяков О. Вопрос без ответа // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2010. – № 7/8 (44). – С. 64-69. – ISSN 1818-3948


  Принцесса Диана
313389
  Которошвили Д.Г. Вопрос взаимоотношения синтеза жанровых элементов и образа-персонажа в грузинской советской поэме (60-тые годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Которошвили Д.Г.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 19л.
313390
  Павлов С.М. Вопрос вопросов / С.М. Павлов. – М, 1963. – 67с.
313391
  Босенко А. Вопрос времени // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 250-269. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Сучасний пейзаж.
313392
   Вопрос всех вопросов. – Москва, 1985. – 272с.
313393
  Полисюк М.С. Вопрос доказательства бытия Бога: диалог Г. Ансельма и Алвина Плантинги // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 100-102
313394
  Ли Вопрос единства сложных структур и других структурных систем массива Северо-Западного Китая / Ли, Сы-Гуан. – Пекин, 1955. – 76с.
313395
  Оганесян Г.Н. Вопрос исторической правдивости в художественной литератур : Автореф... канд. филол.наук: / Оганесян Г. Н.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1954. – 24л.
313396
  Степаненко О.А. Вопрос как особый способ выражения эмотивности в художественном диалоге // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 200-205. – ISSN 2307-4558
313397
  Берков В.Ф. Вопрос как форма мысли / В.Ф. Берков. – Минск : Изд-во БГУ, 1972. – 136 с.
313398
  Мамлеев Д.Ф. Вопрос мирового порядка / Д.Ф. Мамлеев. – М., 1984. – 95с.
313399
  Ленин В.И. Вопрос национальной политики и пролетарского интернационализма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1965. – 192 с.
313400
  Ленин В.И. Вопрос национальной политики и пролетарского интернационализма / В.И. Ленин. – М., 1974. – 242с.
313401
  Иоаннисян А.Г. Вопрос национальности в публицистике Микаэла Налбандяна. / А.Г. Иоаннисян. – Ереван, 1955. – 88с.
313402
  Пальгуева Галина Михайловна Вопрос не времени, а образа жизни : читательский портрет семьи в зеркале библиотечных исследований // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Классическая проблема отцов и детей как несовпадение читательских интересов и отсутствие традиций семейного чтения - не в ней ли одна из причин снижения интереса к чтению?
313403
  Радбиль Т.Б. Вопрос о "культурном фоне" некоторых моделей и категорий русского языка // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 51-56. – ISSN 2307-4558
313404
  Холодковский Н. Вопрос о "мыслящих лошадях" в Германии / Н. Холодковский. – 87-99с.
313405
  Банти Р. Вопрос о "Цветной" иммиграции в избирательной кампании М. Тэтчер в 1979 г. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 4-5
313406
  Казас М.И. Вопрос о борьбе за республику во Франции и провал попытки реакционного переворота Мак-Магона в 1877 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Казас М.И.; Московский гос. Педагогич. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
313407
  Ли Вопрос о вихревых структурах и другие вопросы в связи с изучением комплекса геотектонических систем северо-запада Китая / Ли, Сы-Гуан. – М., 1957. – 18с.
313408
  Глебова И.И. Вопрос о власти в революциях 1917 г.: социокультурный контекст // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 1 (56). – С. 5-29
313409
  Русинов Н.Д. Вопрос о возникновении аканья. / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 26с.
313410
  Михалев О.Ю. Вопрос о вступлении в НАТО в польском политическом дискурсе (1989-1993 годы) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-58. – ISSN 0132-1366
313411
  Вольский Ю.И. Вопрос о втором фронте во внешней политике Англии в период второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Вольский Ю.И.; кад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра новой истории. – М., 1959. – 18л.
313412
  Поваляев В.П. Вопрос о границах на Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Поваляев В.П. – Рязань, 1950. – 20 с.
313413
  Лейст Э. Вопрос о железе на международном геологическом конгрессе в Швеции. – Москва : Тип. Импер. Московского университета, 1910. – 16 с. – Отд. оттиск из: Временник, вып. 3, 1910 г.
313414
  Пискорский В.К. Вопрос о значении и происхождении шести "дурных обычаев" в Каталонии : (с приложением неизданных документов) / [соч.] В.К. Пискорского. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира И.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – [2], 87 с. – Текст на рус. и латин. яз. - Отд. оттиск: Университетсткие извести за 1899 г. - Без обл.


  На тит. л. дарст. надпись Ясинскому от автора
313415
  Балиашвили О.К. Вопрос о категории состояния в русском языке. : Автореф... канд филол.наук: / Балиашвили О.К.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1952. – 16 с.
313416
  Жвания Г.Е. Вопрос о международно-правовой защите национальных меншинств : Автореф... канд. юр.наук: / Жвания Г. Е.; МГУ, Юр. фак. – Москва, 1951. – 16 с.
313417
  Шиповалова Л.В. Вопрос о начале наук в контексте феноменологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 23-27. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
313418
  Мревлишвили Т.Н. Вопрос о нерасчлененных сложноподчиненных предложениях в русской лингвистической литературе / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1985. – 60с.
313419
   Вопрос о Палестине и Организация Объединённых Наций. – Нью Йорк : ООН, 2008. – 6,130 с. : іл.
313420
  Почс К.Я. Вопрос о польско-балтийском антисоветском союзе во внешней политике буржуазной Латвии (1920-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Почс К.Я. ; Латв. гос. ун-т , Каф. всеобщей истории. – Рига, 1966. – 39 с.
313421
  Казанский П.Е. Вопрос о преподавании права в русской печати в 1901 г. / П. Казанский, проф. – Одесса : "Экон. тип.", 1903. – [6], 300 с. – Библиогр. в примеч. ( с. 9-13)
313422
  Дашкевич Н.П. Вопрос о происхождении и развитии эпоса о животных по исследованиям последнего тридцатилетия / Н. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. Общ. печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 76 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия (Киев), 1883 и 1904 г.
313423
  Степаненко А.Д. Вопрос о происхождении славян -- Руси и борьба с норманизмом в украинской историографии конца 18 -- первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Степаненко А.Д. ; Акад. наук УССР, Отдел. обществ. наук. – Киев, 1963. – 16 с.
313424
  Мустафазаде Т.Т. Вопрос о проливах на Лозаннской конференции и позиция советской делегации // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 55-59. – ISSN 1608-0599
313425
  Вильницкий М.Б. Вопрос о пространстве и времени в калассической физике : Автореф... Канд.филос.наук: / Вильницкий М.Б.; АН УССР. – Киев, 1953. – 16л.
313426
  Чихачев Д.Н. Вопрос о располячении костела в прошлом и настоящем / Д.Н. Чихачев. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1913. – 112 с. – Библиогр.: с. 5-6
313427
  Табурно И.П. Вопрос о распределении завоеванной у Турции территории между Болгарией и Сербией : С приложением карты / И.П. Табурно. – С.-Петербург : Новое время, 1913. – 39 с.
313428
  Панов С.В. Вопрос о религии и прагматический этос "всеобщего экспериментирования" культуры / С.В. Панов, С.Н. Ивашкин // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.19-22. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается традиция постонтологии религии и религиозного опыта (Витгенштейн, Деррида) в перспективе критики ее прагматических оснований (Пулэн). Выявляется фундаментальный механизм современного культуротворчества как вербальной прозопопеи, ...
313429
  Патарая П.М. Вопрос о рентабельности чайных совхозов Грузинской ССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Патарая П.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 36л.
313430
  Мижуев П.Г. Вопрос о реформе средней школы во Франции / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; Изд. журн. "Русская школа", 1902. – [4], 115 с.
313431
  Мадатли Э.Я. Вопрос о роли Азербайджана в движении за Конституцию в иранской историографии // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 65-73. – ISSN 1608-0599
313432
  Василенко Н.П. Вопрос о сервитутах в Юго-Западном крае. – Киев : Тип. Петра Барского, 1894. – 17 стп.
313433
  Хливецкая М.К. Вопрос о словарном составе и основном словарном фонде в свете работ товарища Сталина по языку и языкознанию // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 22-23
313434
  Долгилевич Р.В. Вопрос о статусе Берлина. 1944-1990 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 34-53. – ISSN 0130-3864
313435
  Любович Н.Н. Вопрос о сущности исторического процесса / Н. Любович // Экскурсы в область русского эпоса : (посвящаются академику А.Н. Веселовскому) / В.Ф. Миллер. – [Москва, 1891. – [Ч.] 1 : Князь Владимир и Евпраксия. – [9] с.
313436
  Стиль А. Вопрос о счастье поставлен / А. Стиль. – Москва, 1960. – 152с.
313437
  Панков Г.Д. Вопрос о характере воздействия религии на мораль в православно-академической мысли России XIX-XX в. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 149-155. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
313438
  Кубяк Н.А. Вопрос о хлебе и хлебная кооперация. / Н.А. Кубяк. – М., 1929. – 16с.
313439
  Михайлов В.В. Вопрос о черноморских проливах и Российская империя перед вступлением в Первую мировую войну султанской монархией // Клио : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 8 (92). – С. 27-29. – ISSN 2070-9773
313440
  Хренов В.В. Вопрос о членстве Турции в НАТО и война в Корее (1950-1953) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 88-92. – ISSN 0869-1908
313441
  Кудрявцев Е.Ф. Вопрос о школах грамотности в Енисейской губернии / [Соч.] Е. Кудрявцева. – Красноярск : Енисейская губернская типография, 1885


  Содержание конволюта: 1.Вопрос о школах грамотности в Енисейской губернии ; 2. Отчет Общества для вспомоществования учащимся Енисейской губернии за 1888 год; 3. Отчет Совета Общества попечения о начальном образования в г. Красноярск за 1892 г.; 4. ...
313442
  Сабанадзе Ш.И. Вопрос об ассортименте продукции текстильной промышленности Грузии в послевоенной пятилетке : Автореф... канд. техн.наук: / Сабанадзе Ш. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1951. – 24 с.
313443
  Драгоманов М. Вопрос об историческом значении Римской империи и П.К. Тацит // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 6-418. – ISBN 978-966-579-271-0
313444
  Драгоманов М.П. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. – Киев : В университетской типографии
Ч. 1. – 1869. – [4], VIII, 415, [2] с.
313445
  Дмитрев А. Вопрос об историчности христа в свете археологии / А. Дмитрев. – Москва : Атеист, 1930. – 32 с.
313446
  Оппоков Е.В. Вопрос об обмелении рек, 1900. – с.
313447
  Чинчаладзе Л.Г. Вопрос об отношении к труду в марксистской этике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 624 / Чинчаладзе Л.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 20 с.
313448
  Лазурский В.Ф. Вопрос об упращении орфографии у англичан, французов и немцев / В.Ф. Лазурский. – Одесса : "Экономическая" тип., 1903. – [2], 10 с. – Отд. оттиск: Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете. 1904, т. 11
313449
  Кекелидзе Ю. Вопрос по руставелогии / Ю. Кекелидзе. – 115 с.
313450
  Еремин Б.Л. Вопрос понятен? Минута на размышление! / Б.Л. Еремин. – Москва, 1986. – 62с.
313451
  Москаленко В.Н. Вопрос последнего / В.Н. Москаленко. – Ростов н/Д, 1992. – 533с.
313452
  Мамедов С.З. Вопрос пролетарского интернационализма и дружбы народов в мировоззрении Н.Нариманова : Автореф... канд. филос.наук: / Мамедов С.З.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 20л.
313453
  Сковородников Б.Е. Вопрос решен. / Б.Е. Сковородников. – Барнаул, 1971. – 31с.
313454
  Чкадуа А.А. Вопрос Сванети во внешней политике России в первой половине XIX века). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Чкадуа А.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 25л.
313455
  Попович А.Г. Вопрос цвета в детской книжке : физиологическая экскурсия в области живописи для художников, врачей и педагогов / А.Г. Попович. – Киев : Гострест Киев-Печать, 1-я фото-лито-типография, 1929. – 47 с.
313456
  Отт У. Вопрос+ответ-интервью / У. Отт. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 380 с.
313457
  Смирнова Р.Ф. Вопросительное предложение в вопросно-ответном комплексе (франц. яз. 17-20 веков) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Смирнова Р.Ф.; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1978. – 22л.
313458
  Котова А.Ф. Вопросительное предложение в современном китайском языке. / А.Ф. Котова. – М., 1963. – 84с.
313459
  Арзуманян О.А. Вопросительное предложение в современном персидском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Арзуманян О.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т вост. яз., Каф. иранской филологии. – Москва, 1965. – 15 с.
313460
  Кучереносов В.Е. Вопросительное предложение и диалог вопросово-ответного типа в русском языке (структурно-прагматическая и функциональная характеристика) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кучереносов В. Е.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1988. – 164л. – Бібліогр.:л.146-164
313461
  Кучероносов В.Е. Вопросительное предложение и диалог воспросительно-ответного типа в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кучероносов В.Е.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
313462
  Матвеева С.А. Вопросительное предложение и его стилистические функции в публицистике А.И. Герцена. (На материале "Колокола") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Матвеева С.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 24 с.
313463
  Хачапуридзе О.Н. Вопросительное предложение. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Хачапуридзе О.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 18л.
313464
  Маликова Евгения Александровна Вопросительное предложение: Номинативные и коммуникативные аспекты (На материале современного английского языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маликова Евгения Александровна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 25 с.
313465
  Лобанова Н.А. Вопросительные и отрицательные предложения в русском языке. / Н.А. Лобанова. – Москва, 1971. – 83с.
313466
  Блинкена А. Вопросительные и побудительные предложения в современном латышском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Блинкена А.; Акад.наук Латв.ССР. – Рига, 1958. – 24л.
313467
  Фридман Л.Г. Вопросительные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Фридман Л.Г.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1960. – 25л.
313468
  Нишнианидзе Л.К. Вопросительные предложения в современном русском и грузинкском языках : Автореф... канд. филол.наук: / Нишнианидзе Л. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 21л.
313469
  Ахмедов А. Вопросительные предложения в современном узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмедов А.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 26л.
313470
  Геймбух Е.Ю. Вопросительные предложения как средство выражения адресованности текста (на материале лирики И.А. Бунина) / Е.Ю. Геймбух, О.М. Гордеева // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 26-35. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена изучению вопросительных предложений (прежде всего риторических) в лирике И.А. Бунина в аспекте проблемы адресованности. Адресованность рассматривается как указание (эксплицитное или имплицитное) на воспринимающее сознание в лирическом ...
313471
  Бердик Людмила Федоровна Вопросительные предложения с повествовательным значением в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бердик Людмила Федоровна; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 24л.
313472
  Маликова Евгения Александровна Вопросительные предложения: номинативные и коммуникативные аспекты : Дис... канд.филолог.наукнаук: 10.02.04 / Маликова Евгения Александровна; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 186л. – Бібліогр.:л.184-186
313473
  Гуров А.В. Вопросі применения правовой категории "страховой интерес" в период конца XVIII - начала XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-29. – ISSN 1812-3805
313474
   Вопросник для собирания сведений по диалектам мордовских (мкшанского и эрзянского) языков. – Саранск, 1960. – 106с.
313475
   Вопросник для составления диалектологического атласа русского языка. – М.-Л., 1940. – 26с.
313476
   Вопросник общеславянского лингвистического атласа. – Москва, 1961. – 60 с.
313477
   Вопросник по нормативной грамматике. – М.-Л., 1938. – 38с.
313478
   Вопросник по современной русской морфологии. – М., 1963. – 20с.
313479
   Вопросник по современному русскому литературному произношению. – М., 1961. – 24с.
313480
   Вопросник по современному русскому литературному произношению : Инструкция. – Москва : Изд-во АН СССР, 1964. – 24 с.
313481
   Вопросник по современному русскому литературному произношению. – М., 1964. – 40с.
313482
  Рагимов А.С. Вопросник по технике перевода с английского языка на русский / А.С. Рагимов. – Пермь, 1963. – 22с.
313483
  Васильев А.Н. Вопросов больше нет... / А.Н. Васильев. – Москва, 1965. – 231с.
313484
  Котов В.Н. Вопросом истории России в произведениях К.Маркса и Ф.Энгельса. / В.Н. Котов. – Х, 1961. – 39с.
313485
   Вопросоы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. – М, 1972. – 278с.
313486
  Стыро Д.Б. Вопросф ядерной гидрофизики / Д.Б. Стыро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 255с.
313487
   Вопросы абазинской и адыгской филологии. – Ставрополь
2. – 1974. – 64с.
313488
  Горский Д.П. Вопросы абстракции и образование понятий / Д.П. Горский. – М., 1961. – 351с.
313489
   Вопросы авиации и воздухоплавания. – М., 1980. – 113с.
313490
   Вопросы авиационной радиотехники. – К.
1. – 1961. – 96с.
313491
  Тимошенко И.В. Вопросы автоматизации библиотек: "Какой RFID нам нужен?" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены вопросы использования RFID-оборудования различных типов в библиотеках (штрихкодирование для сохранности фондов).
313492
  Хейнман С.А. Вопросы автоматизации в США / С.А. Хейнман. – М., 1960. – 223с.
313493
  Мишин Л.Н. Вопросы автоматизации выращивания клеточных культур для вирусологических исследований. : Автореф... канд. биол.наук: / Мишин Л.Н.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 29л.
313494
  Суриков О.М. Вопросы автоматизации дисперсионного анализа атмосферного аэрозоля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Суриков О.М.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гидрометеоролог. ин-т. – Л., 1975. – 18л.
313495
   Вопросы автоматизации информационно-библиотечной технологии и экономики библиотечного дела. – М., 1991. – 152с.
313496
   Вопросы автоматизации исследований развития энергетики. – Иркутск, 1983. – 176с.
313497
  Черкасов Ю.М. Вопросы автоматизации отраслевого управления качеством / Ю.М. Черкасов, Ю.А. Ковальков. – М, 1982. – 144с.
313498
  Сычев В.М. Вопросы автоматизации планирования и учета труда и заработной платы в предприятиях отделения железной дороги (на прим. дистанций пути) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Сычев В.М.; Мин. путей сообщения СССР. Москов. ин-т инж. железнодорож. транспорта. – М., 1974. – 30л.
313499
   Вопросы автоматизации проектирования интегральных схем. – Киев, 1978. – 137 с.
313500
  Фет Я.И. Вопросы автоматизации проектирования ЦВМ на основе некоторых реальных базисов. : Автореф... канд. техн.наук: / Фет Я.И.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции техн. наук Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
313501
  Шестоперов Б.В. Вопросы автоматизации процессов управления машиностроительным предприятием с серийным характером произвоства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.602 / Шестоперов Б.В.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1970. – 15л.
313502
   Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. – Киев : Наукова думка, 1977. – 287с.
313503
   Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. – Изд.второе. – Киев : Наукова думка, 1981. – 296с.


  В книге на базе общих принципов построения автоматизированных систем прикладных программ строятся конкретные АСПП выбранной области приложения - теории фильтрации. Даны основы системного подхода к решению этого класса задач теории подземной ...
313504
  Квак Р. Вопросы автоматизации тепловых электростанций / Р. Квак. – М., 1963. – 36с.
313505
  Дмитров П.В. Вопросы автоматизации технико-экономического планирования в условиях АСУП. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Дмитров П.В.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1976. – л.
313506
   Вопросы автоматизации технологических. – Ярославль
Вып. 3. – 1980
313507
  Лебедев Б.Д. Вопросы автоматизации управления боевыми действиями артиллерии / Б.Д. Лебедев, Н.И. Мякин. – М., 1979. – 158с.
313508
  Кострикова Г.А. Вопросы автоматизации управления промышленнным предприятием на базе ЭВМ.602 -- Механиз. учета и вычисл. работ : Автореф... канд. экон.наук: / Кострикова Г. А.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1967. – 14л.
313509
  Меженный Ю.Я. Вопросы автоматизации экспериментальных исследований на электродинамических моделях энергосистем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 275 / Меженный Ю.Я. ; АН УССР , Ин-т электродинамики. – Киев, 1968. – 19 с.
313510
   Вопросы автоматического регулирования на тепловых электростанциях. – М.-Л., 1960. – 192с.
313511
  Бейлин М.И. Вопросы автоматического регулирования на тепловых электростанциях / ред. М.И. Бейлин. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1960
313512
  Кузин В.П. Вопросы автоматического управления промышленными предприятиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузин В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 9 с.
313513
  Баламатов Н.Н. Вопросы автоматической оптимизации и стабилизации параметров тормозного излучения бетатрона : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Баламатов Н.Н. ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1967. – 17 с.
313514
  Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях / М.М. Богуславский. – Москва : Наука, 1973. – 336 с.
313515
  Якуб Д.Б. Вопросы авторского права на произведения архитектуры : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Якуб Д.Б.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
313516
  Панцхава А.Я. Вопросы аграрной истории Грузии первой половины XIX века. / А.Я. Панцхава. – Тбилиси, 1973. – 356с.
313517
   Вопросы аграрной истории Древнего Рима. – Чебоксары, 1977. – 88с.
313518
   Вопросы аграрной истории и крестьянства Северо-Запада РСФСР. – Смоленск, 1977. – 127с.
313519
   Вопросы аграрной истории Латвии. – Рига, 1979. – 68с.
313520
   Вопросы аграрной истории Латвии. – Рига, 1984. – 167с.
313521
   Вопросы аграрной истории Прибалтики. – Рига, 1982. – 184с.
313522
  Шунков В.И. Вопросы аграрной истории России / В.И. Шунков. – Москва : Наука, 1974. – 376 с.
313523
   Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья. – Йошкар-Ола, 1978. – 207с.
313524
   Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья (XVII - начала XX в.). – Саранск, 1979. – 195с.
313525
   Вопросы аграрной истории Украл и Западной Сибири. – Курган, 1971. – 494с.
313526
   Вопросы аграрной истории Урала. – Свердловск, 1975. – 144с.
313527
   Вопросы аграрной истории Центра и Северо-Запада РСФСР. – Смоленск, 1972. – 466с.
313528
  Брежнев Л.И. Вопросы аграрной политики КПСС и освоение целинных земель Казахстана / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат, 1974. – 358с.
313529
  Тушунов А.В. Вопросы аграрной теории / А.В. Тушунов. – М., 1976. – 318с.
313530
   Вопросы аграрной теории и политики КПСС. – Москва, 1979. – 415с.
313531
   Вопросы агрогеографии и охраны природных ресурсов Минусинской котловины. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1982. – 124с.
313532
   Вопросы агроклиматического районирования СССР : Сборник статей. – Москва, 1958. – 132с.
313533
   Вопросы агрономии : Сборник научных статей агрономического факультета. – Фрунзе, 1979. – 156с.
313534
   Вопросы агротехники и селекции плодовых и ягодных культур. – М., 1952. – 144с.
313535
   Вопросы агротехники и экологии в современном земледении : Сборник научных трудов. – Харьков, 1990. – 115с.
313536
  Максимов Д.С. Вопросы агротехники многолетних трав на сено в южной части нечерноземной полосы : Автореф... канд. с. х.наук: / Максимов Д.С.; МСХ РСФСР, Горь. с.х. ин-т. – Горький, 1961. – 28л.
313537
  Иванов В.Т. Вопросы агротехники односемянной сахарной свеклы в условиях Северо-Казахской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Иванов В.Т.; Казах. науч.-исслед. ин-тут земледелия. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
313538
  Михальченко А.И. Вопросы агротехники яровой пшеницы в Белоруссии. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Михальченко А.И.; АН БССР. Ин-т соц. сельского хоз. – Минск, 1953. – 16л.
313539
  Иванов П П. Вопросы агрохимии в средней школе. / П П. Иванов, . – М, 1959. – 112с.
313540
  Тертычный В.Ю. Вопросы адаптивного управления локомоционным аппаратом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Тертычный В. Ю.; ЛГУ. – Л., 1980. – 15л.
313541
  Джаншиев Г.А. Вопросы адвокатской дисциплины / Гр. Джаншиев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и Ко I. ... Юридического Общества, 1887. – 20 с
313542
  Чаплик А.В. Вопросы адиабатического приближения в квантовой механике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чаплик А.В.; МВО СССР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1963. – 7л.
313543
   Вопросы азербайджанского языкознания. – Баку, 1981. – 127с.
313544
  Мишиев А.Г. Вопросы азербайджанской литературы в газете "Кавказ" (1846-1918 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Мишиев А.Г.; АН АзССР. Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1967. – 24л.
313545
  Кадымов Аскер Надир оглы Вопросы азербайджанской литературы на страницах газеты "Закавказье" (1906-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03, 10.01.01 / Кадымов Аскер Надир оглы; Азербайджанский гос. пед. ин-т. – Баку, 1983. – 24л.
313546
  Лихварь Д.Ф. Вопросы аклиматизации сельскохозяйственных растений. Осеверение южной конопли и кенафа. / Д.Ф. Лихварь. – К., 1969. – 252с.
313547
  Ходжаев Л.Ш. Вопросы аксиоматической формулировки S-матричного подхода в квантовой теории поля. 2-4150 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 041 / Ходжаев Л.Ш.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1968. – 15л.
313548
   Вопросы активизации методов преподавания французского языка в восьмилетней школе. – М.-Л., 1964. – 219с.
313549
  Вергасов В.М. Вопросы активизации самостоятельной деятельности студенстов / В.М. Вергасов. – Київ, 1978. – 50с.
313550
   Вопросы активности студентов. – Казань, 1982. – 72с.
313551
  Торсуев Г.П. Вопросы акцентологии современного английского языка / Г.П. Торсуев. – М.-Л., 1960. – 92с.
313552
  Грубов В.И. Вопросы алгоритмизации и цифровой автоматизации непрерывных технологических процессов. (На примере одного из объектов содового производства) : Автореф... канд. техн.наук: / Грубов В.И.; АН УССР. Объедин. учен. совет техн. наук. – К., 1964. – 18л.
313553
  Стрыгин Н.З. Вопросы алгоритмизации процессов управления водораспределением на внутрихозяйственной оросительной системе. : Автореф... канд.техн.наук: 255 / Стрыгин Н.З.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по техн.наукам. – Ташкент, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
313554
   Вопросы алтайского языкознания. – Горно-Алтайск, 1988. – 169с.
313555
   Вопросы анализа баланса, отчетной калькуляции и фабрично-заводсткой бухгалтерии. – М., 1925. – 84с.
313556
   Вопросы анализа благородных металлов. – Новосибирск, 1963. – 103с.
313557
   Вопросы анализа благородных металлов : Труды V Всесоюзного совещания по анализу благородных металлов. – Новосибирск : АН СССР Сибирского отд., 1963. – 104 с.
313558
  Харламов А.И. Вопросы анализа динамики общественных явлений в статистике / А.И. Харламов. – М, 1961. – 58с.
313559
   Вопросы анализа и моделирования экономических процессов в регионе. – Уфа, 1979. – 115с.
313560
  Сафин М.Н. Вопросы анализа и определения запасов самолетных запасных частей в аэропортах : Автореф... канд. экон.наук: / Сафин М. Н.; ЛГУ. – Л., 1967. – 18л.
313561
  Иноземцев Д.С. Вопросы анализа и планирования трудоемкости промышленной продукции : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 596 / Иноземцев Д.С. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 20 с.
313562
  Мампель Л.М. Вопросы анализа и планирования экономического уровня предприятия в условиях хозяйственной реформы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мампель Л.М. ; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1970. – 21 с.
313563
   Вопросы анализа и приближения. – Киев, 1989. – 122 с.
313564
   Вопросы анализа и процедуры принятия решений. – М., 1976. – 229с.
313565
  Скребнев А.А. Вопросы анализа и синтеза линейных преобразователей вероятностных потоков двоичных символов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Скребнев А.А.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
313566
  Душин В.К. Вопросы анализа и синтеза нелинейных систем передачи на полупроводниковых приборах с помощью интегро-степенных рядов : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.05 / Душин В.К.; Новосиб.электротехн.ин-т. – Новосибирск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
313567
  Глова В.И. Вопросы анализа и синтеза стохастических интеграторов и преобразователей : Автореф... канд. техн.наук: 253 / Глова В.И.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1972. – 16л.
313568
  Зелинский М.М. Вопросы анализа и синтеза схем с идеальными конверторами сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: 304 / Зелинский М.М.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1971. – 16л.
313569
  Иваницкий А.М. Вопросы анализа и синтеза электрических цепей с идеальными преобразованиями. : Автореф... канд. техн.наук: / Иваницкий А.М.; Одес. электротехн. ин-тут связи. – Одесса, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
313570
  Тимковская В.А. Вопросы анализа и экономики производства зерна в колхозах (на прим. колх. южн. зоны Полтав. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Тимковская В. А.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
313571
  Лихварь А.Г. Вопросы анализа издержек ображения в организациях материально-техническго снабжения. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Лихварь А.Г.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1970. – 29л.
313572
  Ахмедов Мирза Зейналабды оглы Вопросы анализа информационных потоков по учету материалов и совершенствования их обработки. (На примере машиностроит. предприятий АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Ахмедов Мирза Зейналабды оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
313573
  Смагина Е.М. Вопросы анализа линейных многомерных объектов с использованием понятия нуля системы. / Е.М. Смагина. – Томск, 1990. – 159с.
313574
   Вопросы анализа литературного произведения в школе. – М., 1962. – 184с.
313575
  Потапов В.И. Вопросы анализа надежности и синтеза логических модулей ЦВМ на сетях из формальных нейронов. : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Потапов В.И.; Москов. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1968. – 15л.
313576
   Вопросы анализа плановых решений в сельском хозяйстве. – Новосибирск
1. – 1971. – 183с.
313577
   Вопросы анализа плановых решений в сельском хозяйстве. – Новосибирск
2. – 1972. – 205с.
313578
  Соловьева Т.М. Вопросы анализа показателей эффективности работы энергетических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Соловьева Т.М.; Всесоюз. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 16л.
313579
  Воронкова В.Я. Вопросы анализа резервов повышения рентабельности полиграфических предприятий. (На материалах тип. Ком. по печати при Совете МИнистров РСФСР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Воронкова В.Я.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1970. – 19л.
313580
  Павлова А.В. Вопросы анализа резервов повышения рентабельности промышленных предприятий. (На прим. машиностроит. предприятий). : Автореф... канд. экон.наук: / Павлова А.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. Каф. бухгалтерского учета и анализа хоз. деятельности. – М., 1965. – 19л.
313581
   Вопросы анализа сельскохозяйственного производства. – М., 1973. – 63с.
313582
  Чернышев В.И. Вопросы анализа системы экономической информации в проектировании автоматизированных систем обработки данных. : Автореф... канд. экон.наук: / Чернышев В.И.; МГУ. – М., 1972. – 27л.
313583
  Багриновский К.А. Вопросы анализа сложных систем : [сб. ст.] / К.А. Багриновский ; отв. ред. К.А. Багриновский, Е.Л. Берлянд ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1974. – 136 с. – Библиогр. в конце статей. – (Математический анализ экономических моделей)
313584
  Кон Ю.Г. Вопросы анализа современной музыки / Ю.Г. Кон. – Л, 1982. – 150с.
313585
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1980. – 112с.
313586
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1982. – 164с.
313587
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1983. – 144с.
313588
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1985. – 156с.
313589
   Вопросы анализа текста. – Ереван, 1975. – 222с.
313590
  Кемайкина Л.Л. Вопросы анализа товарных запасов и пути его совершенствования в снабженческо-сбытовых организациях (На примере Территор. упр. матер.-техн. снабжения Волго-Вят. р-на) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Кемайкина Л.Л.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
313591
  Береговенко Г.Я. Вопросы анализа точечных интеграторов : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Береговенко Г.Я.; Киевск. ин-т инж. гражд. авиации. – К., 1970. – 19л.
313592
  Беляевский Л.С. Вопросы анализа устойчивости электронных цепей при вариации параметров : Автореф... канд. техн.наук: 291 / Беляевский Л.С.; Киевский ин-т инженеров гражд. авиации. – Киев, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
313593
  Перепечин И.Н. Вопросы анализа фактической экономической эффективности капитальных вложений (промышленных предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Перепечин И.Н.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.21
313594
   Вопросы аналитической и прикладной механики. – Москва, 1963. – 176 с.
313595
  Шульгин А.М. Вопросы аналитической механики тел и систем переменной массы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 020 / Шульгин А.М. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 12л.
313596
   Вопросы аналитической химии минеральных веществ. – Ленинград, 1966. – 196с.
313597
   Вопросы английского и немецкого языкознания. – Уфа, 1962. – 211с.
313598
   Вопросы английской контекстологии. – Вологда, 1974. – 88с.
313599
   Вопросы английской лексикологии и лексикографии. – Пятигорск, 1990. – 141с.
313600
   Вопросы английской филологии. – Уфа, 1961. – 128с.
313601
   Вопросы английской филологии. – Пятигорск, 1966. – 232с.
313602
   Вопросы английской филологии. – Ростов-на-Дону, 1966. – 153с.
313603
   Вопросы английской филологии и методики преподавания английского языка. – Омск, 1976. – 94с.
313604
   Вопросы анилинокрасочной химии. – М.-Л., 1950. – 183с.
313605
   Вопросы античной литературы в зарубежном литературоведении. – М., 1963. – 191с.
313606
   Вопросы античной литературы и классической филологии. – М., 1966. – 536с.
313607
   Вопросы антропогенного ландшафтоведения. – Воронеж, 1972. – 143с.
313608
   Вопросы антропогенных именений водных ресурсов. – Москва, 1976. – 215с.
313609
   Вопросы антропологии. – Москва
Вып. 63. – 1979
313610
   Вопросы антропологии. – Москва
Вып. 64. – 1980
313611
   Вопросы антропологии. – Москва
Вып. 65. – 1980
313612
   Вопросы антропологии. – Москва
Вып. 67. – 1981
313613
   Вопросы антропологии. – Москва
Вып. 69. – 1982
313614
   Вопросы антропологии. – Москва
Вып. 71. – 1983
313615
   Вопросы антропологии. – Тарту, 1985. – 250с.
313616
   Вопросы антропологии и материальной культуры Кердера. – Ташкент, 1973. – 139с.
313617
   Вопросы антэкологии. – Ленинград, 1969. – 75с.
313618
  Горбенко В.С. Вопросы аппаратурного анализа одномерных функций распределения вероятностей стационарных случайных процессов : Автореф... канд. техн.наук: / Горбенко В. С.; МВиССО УССР, КПИ. – К., 1963. – 16л.
313619
   Вопросы аппроксимации функций вещественного и комплексного переменных. – Уфа, 1983. – 183с.
313620
   Вопросы аппроксимаций функций комплексного переменного. – Уфа, 1982. – 112с.
313621
   Вопросы арабской филологии. – Баку, 1971. – 174с.
313622
   Вопросы арабской филологии. – Баку
2. – 1973. – 164с.
313623
   Вопросы арахноэнтомологии. – Пермь, 1977. – 141с.
313624
   Вопросы археографии в БССР. – Минск, 1980. – 160с.
313625
   Вопросы археологии и этнографии Сибири. – Томск, 1978. – 173с.
313626
   Вопросы археологии и этнографии Центрального Казахстана. – Караганда, 1982. – 122с.
313627
   Вопросы археологии Урала. – Свердловск
Вып. 15. – 1981
313628
   Вопросы археологии Урала. – Екатеринбург, 1991. – 152с.
313629
   Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана. – Караганда, 1989. – 124с.
313630
   Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР. – Минск, 1971. – 480с.
313631
   Вопросы архитектуры. – Харьков, 1966. – 55 с.
313632
   Вопросы архитектуры гидроэлектростанций. – Москва, 1952. – 132 с.
313633
  Жуков К.В. Вопросы архитектуры панельных жилых домов / К.В. Жуков, З.Н. Нестерова. – Москва, 1956. – 72с.
313634
  Боголюбов Н.Н. Вопросы асимптомически точного исследования некоторых модельных систем статистической механики : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Боголюбов Н. Н.; АН СССР, Матем. ин-т им. Стеклова. – М., 1966. – 8л.
313635
  Диесперов В.Н. Вопросы асимптотической теории обтекания тел при трасзвуковых и сверхзвуковых скоростях движения газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Диесперов В.Н.; Моск.физл-техн.ин-т. – М, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
313636
  Мамутов В.К. Вопросы ассортимента, качества и комплектности поставляемой продукции в советском праве : Автореф... канд. юрид.наук: / Мамутов В.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 14л.
313637
   Вопросы астрометрии. – Киев : Наукова думка, 1964. – 96 с.
313638
   Вопросы астрометрии. – Киев : Наукова думка, 1966. – 146 с.
313639
   Вопросы астрофизики. – Киев : Наукова думка, 1965. – 167 с.
313640
   Вопросы астрофизики. – Киев : Наукова думка, 1966. – 208 с.
313641
   Вопросы астрофизики. – Киев : Наукова думка, 1967. – 148 с.
313642
   Вопросы атеизма : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа. – ISSN 0135-1885
Вып. 16. – 1979. – До Вып.12 за 1976 год выходил на украинском языке под названием "Питання атеїзму"
313643
   Вопросы атеизма : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа. – ISSN 0135-1885
Вып. 17. – 1981. – До Вып.12 за 1976 год выходил на украинском языке под названием "Питання атеїзму"
313644
   Вопросы атеизма : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа. – ISSN 0135-1885
Вып. 19. – 1983. – До Вып.12 за 1976 год выходил на украинском языке под названием "Питання атеїзму"
313645
  Ступницкий С.Л. Вопросы атеизма в идеологической борьбе на Западной Украине в 20-30-е годы 20 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 622 / Ступницкий С.Л. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 с.
313646
  Горбачев Н.А. Вопросы атеизма в книге В. И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горбачев Н. А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с.
313647
  Горбачев Н.А. Вопросы атеизма в книге В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" : Дис... канд. философ.наук: / Горбачев Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 250л. – Бібліогр.:л.238-250
313648
  Кожурин Я.Я. Вопросы атеизма в трудах соратников К.Маркса и Ф.Энгельса / Я.Я. Кожурин. – Ленинград, 1977. – 191с.
313649
  Брудный Д.Л. Вопросы атеизма в художественной литературе / Д.Л. Брудный. – Фрунзе, 1956. – 34с.
313650
  Крупская Н.К. Вопросы атеистического воспитния / Н.К. Крупская. – М, 1964. – 215с.
313651
   Вопросы атмосферного электричества. – Л., 1990. – 185с.
313652
   Вопросы атомной науки. – Москва
Вып. 1. – 1982
313653
   Вопросы атомной науки. – Москва
Вып. 2. – 1982
313654
   Вопросы атомной науки. – Москва
Вып. 3. – 1982
313655
   Вопросы атомной науки. – Москва
Вып. ?. – 1983
313656
   Вопросы атомной науки. – Харьков
№ 1. – 1983
313657
   Вопросы атомной науки. – Харьков
№ 2. – 1983
313658
   Вопросы атомной науки. – Харьков
№ 3. – 1983
313659
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков
Вып. 3 (11). – 1979. – (Физика и техника)
313660
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 1 (11). – 1980. – (Общая и ядерная физика ; № 1 (11))
313661
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков
№ 1 (5). – 1980. – (Технический физический эксперимент ; № 2 (5))
313662
   Вопросы атомной науки и техники. Ядерное приборостроение. – Москва
  Вып. 3 (41). – 1980
313663
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 2 (13). – 1980. – (Физика радиционных повреждений и радиционное материаловедение ; № 2 (13))
313664
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 2. – 1980. – (Общая и ядерная физика ; № 2 (12))
313665
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 1 (12). – 1980. – (Физика радиционных повреждений и радиционное материаловедение ; № 1 (12))
313666
   Вопросы атомной науки и техники. Ядерное приборостроение. – Москва
  Вып. 2/3. – 1980
313667
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков
№ 2 (6). – 1980. – (Технический физический эксперимент ; № 2 (6))
313668
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков
Вып. 2 (11). – 1980. – (Физика и техника ; № 2 (11))
313669
   Вопросы атомной науки и техники. Общая и ядерная физика : научный журнал. – Харьков
  № 4 (14). – 1980
313670
   Вопросы атомной науки и техники. Физика и техника яд. : научный журнал. – Харьков
  № 4 (13). – 1980
313671
   Вопросы атомной науки и техники. Физика радиционных повреждений и радиционное материаловедение : научный журнал. – Харьков
  № 3 (14). – 1980
313672
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 3 (13). – 1980. – (Общая и ядерная физика ; № 3 (13))
313673
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков
Вып. 3 (12). – 1980. – (Физика и техника ; № 3 (12))
313674
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 1. – 1980. – (Физика и техника)
313675
   Вопросы атомной науки и техники. – Москва
Вып. 4 (26). – 1980. – (Ядерное приборостроение ; Вып. 1 (42))
313676
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Москва
№ 4 (45). – 1980
313677
   Вопросы атомной науки и техники. Физика и техника.... – Москва
  Вып. 1 (14). – 1981
313678
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 1 (19). – 1981. – (Общая и ядерная физика)
313679
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 1 (7). – 1981. – (Методика и программы численного решения задач математической физики)
313680
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 2. – 1981. – (Физика и техника)
313681
   Вопросы атомной науки и техники : научный журнал. – Харьков, 1998-
№ 4 (18). – 1981. – (Общая и ядерная физика)
313682
   Вопросы атомной науки и техники. – Москва
Вып. 5 (18). – 1981
313683
   Вопросы атомной науки и техники. – Москва
Вып. 2 (24). – 1982. – (Физика и техника.. ; Вып. 2 (24))
313684
   Вопросы атомной науки и техники. – Москва
Вып. 3 (25). – 1982. – (Физика и техника.. ; Вып. 3 (25))
313685
   Вопросы атомной науки и техники. – Москва
Вып. 4 (26). – 1982
313686
   Вопросы атомной науки и техники. – Москва
Вып. 1 (30). – 1983
313687
   Вопросы атомной науки и техники. – Харьков. – ISSN 1562-6016
№ 4. – 2003. – (Плазменная электроника и новые методы ускорения)
313688
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (71). – 2011. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" = Nuclear physics investigations ; вып. 17)
313689
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (72). – 2011. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" = Nuclear physics investigations ; вып. 97)
313690
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (73). – 2011. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" = Nuclear physics investigations ; вып. 55)
313691
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (77). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; Вып. 57)
313692
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (78). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение ; Вып. 99)
313693
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (79). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; Вып. 58)
313694
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (80). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; Вып. 59)
313695
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (81). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение ; Вып. 100)
313696
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (82). – 2012. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика плазмы = Plazma physics ; Вып. 18)
313697
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (83). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика плазмы = Plazma physics ; вып. 19)
313698
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. научный центр "Харьков. физико-технический ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (84). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение ; вып. 101)
313699
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (85). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; вып. 60)
313700
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (86). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Плазменная электроника и новые методы ускорения = Nuclear physics investigations ; вып. 8)
313701
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (87). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение ; Вып. 102)
313702
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (88). – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; вып. 61)
313703
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (89). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 20)
313704
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (90). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 103)
313705
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (91). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; вып. 62)
313706
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (92). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 104)
313707
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (93). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Ядерно-физические исследования = Nuclear physics investigations ; вып. 63)
313708
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (94). – 2014. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20)
313709
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (95). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21)
313710
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (96). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 105)
313711
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (97). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 64)
313712
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Україны, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (98). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" = Nuclear physics investigations ; вып. 9)
313713
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (99). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 106)
313714
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (100). – 2015. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 65)
313715
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. научный центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (101). – 2016. – 187 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 21)
313716
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (102). – 2016. – 118 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 107)
313717
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (103). – 2016. – 172 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 66)
313718
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (104). – 2016. – 133 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 108)
313719
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (105). – 2016. – 150 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 67)
313720
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (106). – 2016. – 330 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22)
313721
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (107). – 2017. – 283 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23)
313722
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / НАН Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, В.Н. Воеводин, И.Е. Гаркуша [и др.]. – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (108). – 2017. – 213 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; Вып. 109)
313723
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (109). – 2017. – 101 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 68)
313724
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; редколл.: И.М. Неклюдов, В.С. Агеев, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (110). – 2017. – 114 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 110)
313725
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; редколл.: И.М. Неклюдов, В.С. Агеев, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (111). – 2017. – 108 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 111)
313726
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (112). – 2017. – 197 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 69)
313727
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. научный центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (113). – 2018. – 229 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 22)
313728
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (114). – 2018. – 140 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 112)
313729
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (115). – 2018. – 197 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 70)
313730
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (116). – 2018. – 328 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" = Nuclear physics investigations ; вып. 10)
313731
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (117). – 2018. – 167 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 113)
313732
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (118). – 2018. – 345, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24)
313733
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (119). – 2019. – 280 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 25)
313734
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (120). – 2019. – 169, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 114)
313735
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (121). – 2019. – 144, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 71)
313736
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (122). – 2019. – 218 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 11)
313737
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (123). – 2019. – 198, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 115)
313738
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (124). – 2019. – 204 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 72)
313739
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / НАН Украины ; Нац. научный центр "Харьковский физико-технический ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, В.Н. Воеводин, И.Е. Гаркуша [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (115). – 2020. – 240, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 23)
313740
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (126). – 2020. – 166, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 116)
313741
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (127). – 2020. – 188, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" = Series "Nuclear Physics Investigations" ; вып. 73)
313742
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (128). – 2020. – 107, [2] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 117)
313743
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, А.Н. Довбня, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (129). – 2020. – 146, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 74)
313744
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (130). – 2020. – 215, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 26)
313745
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 1 (131). – 2021. – 180, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 27)
313746
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 2 (132). – 2021. – 158, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 118)
313747
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, Г.Д. Коваленко, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 3 (133). – 2021. – 149, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" = Series "Nuclear Physics Investigations" ; вып. 75)
313748
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: М.Ф. Шульга, Оніщенко, І.Є. Гаркуша [та ін.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 4 (134). – 2021. – 219, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 12)
313749
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 5 (135). – 2021. – 149, [1] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 119)
313750
   Вопросы атомной науки и техники = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, Г.Д. Коваленко, И.Е. Гаркуша [и др.]. – Харьков : Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", 1998-. – ISSN 1562-6016
№ 6 (136). – 2021. – 211, [1] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз. – (Серия "Ядерно-физические исследования" = Series "Nuclear Physics Investigations" ; вып. 76)
313751
   Вопросы африканского языкознания. – М., 1979. – 109с.
313752
   Вопросы африканской истории. – М., 1983. – 255с.
313753
   Вопросы африканской филологии. – М., 1974. – 226с.
313754
   Вопросы аэрогидромеханики и тепломассобмена. – Томск, 1986. – 89с.
313755
   Вопросы аэрогидромеханики и тепломассобмена в пложении к некоторым технлогическим процессам. – Томск, 1979. – 124с.
313756
  Рихтер Л.А. Вопросы аэродинамики газовоздухопроводов и регулирования тягодувных машин электростанций / Л.А. Рихтер. – М.Л., 1959. – 135с.
313757
   Вопросы аэродинамики динамики полета летательных аппартов. – М., 1985. – 221с.
313758
   Вопросы аэродинамики и теплопередачи в котельно-топочных процессах. – М.-Л., 1958. – 330с.
313759
  Мустафин М.А. Вопросы базисности корневых векторов некоторых дифференциальных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Мустафин М.А.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1989. – 12л.
313760
  Марголин Н.С. Вопросы баланса денежных доходов и расходов населения. / Н.С. Марголин. – М.-Л., 1939. – 136 с.
313761
  Ач Магдолна Вопросы баланса народного хозяйства : Автореф. дис... канд. экон. наук / Ач Магдолна ; Моск. экономико-статистич. ин-т. Кафедра экон. статистики. – Москва, 1953. – 16 с.
313762
  Пак Мен Дюн Вопросы баланса производства, потребления и накопления общественного продукта. : Автореф... канд. экон.наук: / Пак Мен Дюн; МВО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. экон. статистики. – М., 1956. – 16л.
313763
  Сонин М.Я. Вопросы баланса рабочей силы / М.Я. Сонин. – М., 1949. – 104с.
313764
  Младова Л.В. Вопросы балансового метода в статистике продукции сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Младова Л.В.; МВО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
313765
   Вопросы башкирской филологии. – М., 1959. – 160с.
313766
   Вопросы башкирской фольклористики : [сб. ст.]. – Уфа : БФАН СССР, 1978. – 117 с. : ил., нот. – Библиогр. в примеч. в конце статей
313767
  Сидоренко В.А. Вопросы безопасной работы реакторов ВВЭР / В.А. Сидоренко. – Москва, 1977. – 216с.
313768
   Вопросы безопасности и надежности при оптимизации ядерных энергетических установок. – Горький, 1985. – 131 с.
313769
   Вопросы безопасности на предприятиях атомной промышленности Франции. – М., 1971. – 44с.
313770
  Мануклян Д.А. Вопросы безопасности региона Персидского залива // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 160-168. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
313771
  Шилов В.Ф. Вопросы безопасности труда в кабинете физики в профтехучилищах. / В.Ф. Шилов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 76с.
313772
  Литвинов А.Ф. Вопросы белорусской фольклористики в польской периодической печати второй половины 19 -- начала 20 в. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09 / Литвинов А.Ф.; АН Белорусии.Ин-т искуссвовед., этнографии и фольклора. – Минск, 1992. – 21л.
313773
   Вопросы библиографии. – Ленинград, 1976. – 236 с.
313774
  Мороз М.А. Вопросы библиографии и атрибуции произведений Ивана Франко : Автореф... канд. филол.наук: / Мороз М.А.; Акад. наук УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 20л.
313775
   Вопросы библиографии общественно-политической литературы : Сборник статей. – Москва : Книга, 1967. – 175 с.
313776
  Барсук А.И. Вопросы библиографоведения : сб. науч. тр. / ред. А.И. Барсук ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Информ.-библиогр. отд. ; [Редкол.: А.И. Барсук (отв. ред.) и др.]. – Москва : ГБЛ
Вып. 3 : К теориии и методике отраслевой библиографии / ред.: С.И. Коровицына, Е.Н. Малевич. – 1976. – 143 с. – Библиогр. в конце работ
313777
   Вопросы библиографоведения. – Москва, 1978. – 144 с.
313778
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск, 1981. – 159 с.
313779
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 3. – 1982
313780
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 4. – 1983
313781
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 5. – 1984
313782
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 6. – 1985
313783
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 7. – 1986
313784
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 8. – 1987
313785
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 9. – 1988
313786
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 10. – 1989
313787
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 11. – 1990
313788
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 12. – 1991
313789
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 13. – 1992
313790
   Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск
№ 15. – 1994
313791
   Вопросы библиотековедения. – Саратов, 1968. – 108с.
313792
   Вопросы библиотековедения. – Вильнюс, 1982. – 93с.
313793
   Вопросы библиотечно-библиографической и информационной работы. – Баку, 1979. – 140с.
313794
   Вопросы библиотечно-библиографической и информационной работы. – Баку, 1988. – 185с.
313795
   Вопросы библиотечного дела, библиографии и истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1975. – 312с.
313796
   Вопросы библиотечной работы в Азербайджане на современном этапе. – Баку, 1981. – 132с.
313797
   Вопросы биогеографии Азовского моря и его бассейна : сборник статей. – Л., 1977. – 127с.
313798
   Вопросы биогеографии юга Восточной Сибири.. – Иркутск, 1988. – 94с.
313799
   Вопросы биографии и творчества А.С.Пушкина.. – Калинин, 1979. – 156с.
313800
   Вопросы биологии. – Томск : Томский университет, 1980. – 130 с.
313801
  Никитина Р.Е. Вопросы биологии возбудителя спирохетоза птиц Spirochaeta anserinum Sacharoff, 1891 : Автореф... канд. биол.наук: / Никитина Р. Е.; Казах.ГУ,Биол.фак. – Алма-Ата, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с..
313802
   Вопросы биологии животных и растений Туркменистана.. – Ашхабад, 1973. – 112с.
313803
  Навроцкий Г.И. Вопросы биологии и агротехники кормовых бобов в правобережной Лесостепи УССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Навроцкий Г.И.; М-во с-х.УССР.ордена Труд.Красн.Знамени с-х.акад. – К, 1963. – 21л.
313804
   Вопросы биологии и краевой медицины.. – Выип. 2. – Ташкент, 1961. – 460с.
313805
   Вопросы биологии и охраны растений.. – Саранск, 1985. – 144с.
313806
  Пасенков А.К. Вопросы биологии и селекции восточной хурмы в Крыму. : Автореф... канд.с-х.наук: 538 / Пасенков А.К.; Ун-т дружбы народов. – М, 1969. – 31л.
313807
  Абдуллаев И.К. Вопросы биологии и селекции земляники / И.К. Абдуллаев, А.И. Мусаев ; АН АзССР, Ин=т генетики и селекции. – Баку : ЭЛМ, 1970. – 114 с.
313808
  Тонконоженко А.Н. Вопросы биологии и селекции крыжовника в Донбассе. : Автореф... канд. биол.наук: / Тонконоженко А.Н.; ХГУ. – Х., 1967. – 20л.
313809
   Вопросы биологии и систематики животных Смоленской и сопредельных областей.. – Смоленск, 1975. – 166с.
313810
   Вопросы биологии оплодотворения. – Ленинград, 1954. – 394 с.
313811
  Земский В.А. Вопросы биологии размножения финвала Антарктики : Автореф... канд. биол.наук: / Земский В.А.; АН СССР. Ин-т океанографии. – Москва, 1953. – 16 с.
313812
   Вопросы биологии растений и охраны растительного мира : межвузовский сборник научных трудов. – Иваново, 1979. – 158 с.
313813
   Вопросы биологии растений при их интродукции и в естественных фитоценозах в условиях Нечерноземной зоны РСФСР. – Саранск, 1988. – 91с.
313814
   Вопросы биологии семенного размножения. – Ульяновск, 1974. – 168с.
313815
   Вопросы биологии семенного размножения.. – Ульяновск, 1981. – с.
313816
   Вопросы биологии, экологии и регуляции численности животных в условиях антропогенного воздействия. – Ташкент, 1989. – 136с.
313817
   Вопросы биологии. Тезисы докладов на научной конференции отдела биологии., 1966. – 20с.
313818
  Чепурнов В.С. Вопросы биологического обоснования рабыного хозяйства Днепровско-Дунайского междуречья северо-западной части Черного моря. : Автореф... доктор биол.наук: / Чепурнов В.С.; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
313819
   Вопросы биологической диагностики лесных биогеоценозов Присамарья. : сборник научных трудов. Комплексной экспедиции. – Днепропетровск, 1980. – 151 с.
313820
   Вопросы бионики.. – Москва, 1967. – 596с.
313821
   Вопросы биоокеанографии. – Киев : Наукова думка, 1967. – 228 с.
313822
   Вопросы биосинтеза, структуры и функций биополимеров : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1967. – 248 с. : табл. – (Молекулярная биология)
313823
   Вопросы биостратиграфии и геологии полезных ископаемых Туркменистана. – Ашхабад : Ылым, 1973. – 172с.
313824
   Вопросы биостратиграфии и палеогеографии нефтегазоносных областей СССР. – Москва : Наука, 1977. – 99с.
313825
   Вопросы биостратиграфии и палеогеографии Сибирской платформы : (палеозой, мезозой и кайнозой). – Москва : Наука, 1969. – 120с.
313826
   Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. Труды III сессии Всесоюзного палеонтологического общества (24-29 января 1957 г.). – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 244с.
313827
   Вопросы биостратиграфии Советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1974. – 146с.
313828
   Вопросы биофизики и механизма действия ионизирующей радиации. – Киев, 1964. – 496 с.
313829
   Вопросы биофизики, биохимии и патологии эритроцитов.. – Москва : Наука, 1967. – 352с.
313830
   Вопросы биофизики.. – М., 1957. – 266с.
313831
   Вопросы биохимии. – Ереван : АН АССР
Том. 3. – 1967. – 172 с. : табл. – Парал. тит. арк. арм. мовою
313832
   Вопросы биохимии азотного и минерального питания растений.. – Киев, 1953. – 212с.
313833
   Вопросы биохимии в пищевой промышленности.. – К., 1951. – 112с.
313834
   Вопросы биохимии виноделия. Конференция по биохимии виноделия 1960 г.. – М., 1961. – 243с.
313835
   Вопросы биохимии и физиологии. – Саратов : Саратовский ун-т, 1969. – 87 с.
313836
   Вопросы биохимии мозга. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР
Т.2. – 1966. – 178с.
313837
   Вопросы биохимии мозга. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР
Т.3. – 1967. – 351с.
313838
   Вопросы биохимии мозга.. – Ереван, 1964. – 215с.
313839
   Вопросы биохимии мозга.. – Ереван
Т.1. – 1966. – 177с.
313840
   Вопросы биохимии нервной системы. : под ред. А.В.Палладина. – Киев, 1957. – 356с.
313841
   Вопросы биохимии нервной системы.. – Махачкала, 1973. – 81с.
313842
  Палладин А.В. Вопросы биохомии нервной системы / А.В. Палладин. – Киев, 1965. – 186с.
313843
   Вопросы биоэнергетики : (материалы научно-методического семинара). – Алма-Ата, 1969. – 83 с.
313844
   Вопросы болгарской и чехословацкой литературы.. – М., 1962. – 272с.
313845
  Щедрунов В.Ф. Вопросы большевисткой агитации и пропаганды в трудах М.И. Калинина : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Щедрунов В.Ф. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 24 с.
313846
   Вопросы борьбы с имущественными преступлениями несовершенолетних. Материалы научно-практического семинара 26-27 июля 1969 года.. – Иркутск, 1970. – 142с.
313847
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва
Вып. 32. – 1980
313848
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва
Вып. 33. – 1980
313849
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва
Вып. 34. – 1981
313850
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва
Вып. 36. – 1982
313851
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва
Вып. 37. – 1982
313852
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва
Вып. 31. – 1983
313853
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва
Вып. 38. – 1983
313854
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва
Вып. 39. – 1983
313855
   Вопросы борьбы с преступностью. – Москва : Юридическая литература. – ISSN 0320-8540
Вып. 44. – 1986. – 128 с.
313856
   Вопросы борьбы с преступностью на современном этапе.. – Рига, 1978. – 188с.
313857
   Вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних.. – Алма-Ата, 1968. – 168с.
313858
   Вопросы борьбы с пьянством, наркоманией и другими формами антиобщественного поведения несовершеннолетних : [сборник]. – Москва : [б. и.], 1976. – 178 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
313859
  Васильченко В.Н. Вопросы борьбы с рецедивной преступностью и ее предупреждение судебно-следственными органами : Дис... канд. юридич.наук: / Васильченко В. Н.; КГУ, Юридический фа-т. – К., 1968. – 345л. – Бібліогр.:л.321-345
313860
  Васильченко В.Н. Вопросы борьбы с рецидивной преступностью и ее предупреждение судебно-следственными органами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 715 / Васильченко В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
313861
  Макарь И.М. Вопросы борьбы с хищениями в плодоконсервной промышленности : Дис... канд.юрид.наук: / Макарь И.М.; Киевская высшая школа МООП СССР. – К., 1968. – 300л. – Бібліогр.:л.287-300
313862
  Макарь И.М. Вопросы борьбы с хищениями в плодоконсервной промышленности (по матер. Мол.ССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 71.57.17 / Макарь И. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
313863
   Вопросы ботаники и почвоведения в Мурманской области.. – Москва-Л., 1962. – 212с.
313864
   Вопросы ботаники Юго-Востока: Флора. Растительность. Физиология.. – Саратов, 1984. – 103с.
313865
   Вопросы ботаники.. – Вып. 1. Вып. 2. – Москва-Л., 1954. – 412с.
313866
   Вопросы ботаники.. – Нальчик, 1980. – 189с.
313867
  Орлова Н.В. Вопросы брака и развода в международном частном праве / Н.В. Орлова. – М., 1960. – 228с.
313868
  Мальцман Т.Б. Вопросы брака и семьи в суде. / Т.Б. Мальцман, В.И. Никулина. – М., 1949. – 152с.
313869
  Волчкова Н. Вопросы будут! Ученых растревожила реформа // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 4


  Пошел второй месяц с момента разделения Академии наук и ее институтов, которые перешли в ведение ФАНО. Расчленение структуры, которая всегда составляла единое целое, протекает болезненно.
313870
  Евсеев Ю.А. Вопросы бухгалтерского учета во внешней тоговле Германской Демократической Республики. : Автореф... Канд.экон.наук: 604 / Евсеев Ю.А.; Моск.гос.ин-т. – М, 1970. – 21л.
313871
  Козуб М.К. Вопросы бухгалтерского учета капитальных вложений и источников их финансирования в государственной торговле : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 601 / Козуб М.К. ; КИНХ. – Киев, 1968. – 22 с.
313872
   Вопросы бухгалтерской практики : сборник статей : Униздат
часть 1. – 1928. – 108 с.
313873
   Вопросы бухгалтерской практики : сборник статей : Униздат
часть 2. – 1928. – 118 с.
313874
  Шмитц Г. Вопросы валютного планирования в социалистических странах. : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Шмитц Г.; Москов. фин. ин-т. – М., 1969. – 18л.
313875
   Вопросы введения современных идей математики в школу. – Кишинев, 1966. – 121 с.
313876
  Гиляров-Платонов Н.П. Вопросы веры и церкви : Сб. ст., 1868-1887 гг / Под ред. кн. Н.В. Шаховского. – 1905-1906. – Москва : Изд. К.П. Победоносцева
Т. 1. – 1905. – II, 520 с.


  Надпись 1924 г.
313877
   Вопросы ветроэнергетики.. – М., 1959. – 136с.
313878
   Вопросы взаимовлияния и взаимообогащения языков.. – Черкесск, 1978. – 176с.
313879
  Миянов А.Ф. Вопросы взаимовлияния рабочего и свободного времени при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Миянов А.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 21л.
313880
  Баженова В.С. Вопросы взаимодействия государства и бизнеса в процессе регионального развития // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 58-62. – ISSN 1993-3541
313881
  Харитонова И.Я. Вопросы взаимодействия лексики и грамматики / И.Я. Харитонова. – Киев, 1982. – 160с.
313882
  Горпенко В.Г. Вопросы взаимодействия материализма и выразительных средств в процессе воплощения замысла : Автореф... канд. искусстовед.наук: 17.00.03 / Горпенко В. Г.; Госкино СССР, ВНИИ киноискусства. – М., 1980. – 22л.
313883
  Скурлатов Ю.И. Вопросы взаимодействия О2 и Н2О2 с комплексными ионами металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скурлатов Ю.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 23л.
313884
  Попов А.И. Вопросы взаимодействия предприятий АПК в логических системах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-38. – Бібліогр.: 10 назв
313885
   Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений.. – Свердловск, 1984. – 139с.
313886
  Китаев А.В. Вопросы взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Китаев А.В.; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1980. – 19л.
313887
  Тонеев В.Д. Вопросы взаимодействия частиц и легчайших ядер с ядрами в области промежуточных и высоких энергий. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Тонеев В.Д.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 16л.
313888
  Лахно В.Д. Вопросы взаимодействия элктронов с фононами и фотонами в полупроводниках и полуметаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Лахно В. Д.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
313889
  Роинишвили Р.В. Вопросы взаимоотношения воспитария навыков правопорядка и культурного поведения в школе и в семье : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Роинишвили Р. В.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 31л.
313890
   Вопросы взаимосвязи и взаимодействия в организации работы библиотек Академии наук СССР и академий союзных республик.. – М., 1974. – 97с.
313891
   Вопросы взаимосвязи образования и самообразования студентов. – Челябинск, 1987. – 148с.
313892
  Бэнэдек А. Вопросы взаимосвязи общего, политического и профессионального образования в средних школах социалистических стран. : Автореф... Канжд.пед.наук: 13.00.01 / Бэнэдек А.; Науч.-иссл.ин-т.общей педагогики АПН СССР. – М, 1979. – 18л.
313893
   Вопросы взаимосвязи уголовного права и процесса.. – Калинин, 1988. – 149с.
313894
   Вопросы взаимосвязи фотосинтеза и дыхания.. – Томск, 1988. – 227с.
313895
  Понизко Т.А. Вопросы взрывобезопасности электрооборудования угольных шахт и химических предприятий. : Автореф... канд. техн.наук: / Понизко Т.А.; Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1965. – 23л.
313896
   Вопросы вибрационного сейсмического зондирования.. – Новосибирск, 1981. – 124с.
313897
  Квирикашвили Л.С. Вопросы византийской и грузинской гимнографии (Песнопения о Георгии великомученике) : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Квирикашвили Л.С.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 28л.
313898
  Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР по уголовным делам / Т.Л. Сергеева. – М.-Л., 1950. – 180с.
313899
  Исакова Н.П. Вопросы вирулентности энтомопатогенных бактерий в разработке микробиологического метода борьбы с вредными насекомыми. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакова Н.П.; Всесоюз НИИ защиты растений. – Л., 1959. – 16л.
313900
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 6. – 1980
313901
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 6. – 1993
313902
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 1. – 1995
313903
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 2. – 1995
313904
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 3. – 1995
313905
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 4. – 1995
313906
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 5. – 1995
313907
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 6. – 1995
313908
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 1. – 1996
313909
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 2. – 1996
313910
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 3. – 1996
313911
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 4. – 1996
313912
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 5. – 1996
313913
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 6. – 1996
313914
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 1. – 1997
313915
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 2. – 1997
313916
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 3. – 1997
313917
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 4. – 1997
313918
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 5. – 1997
313919
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 6. – 1997
313920
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 1. – 1998
313921
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 2. – 1998
313922
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 3. – 1998
313923
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 4. – 1998
313924
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 5. – 1998
313925
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 6. – 1998
313926
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 1. – 1999
313927
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 2. – 1999
313928
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 3. – 1999
313929
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 4. – 1999
313930
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 5. – 1999
313931
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 6. – 1999
313932
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно- теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
№ 1. – 2000
313933
   Вопросы вирусологии : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 46, № 4. – 2001
313934
   Вопросы вирусологии : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 46, № 6. – 2001
313935
   Вопросы вирусологии : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 46, № 5. – 2001
313936
   Вопросы вирусологии : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 46, № 1. – 2001
313937
   Вопросы вирусологии : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 46, № 3. – 2001
313938
   Вопросы вирусологии : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 46, № 2. – 2001
313939
   Вопросы вирусологии : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 47, № 1. – 2002
313940
   Вопросы вирусологии : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 47, № 2. – 2002
313941
   Вопросы вирусологии : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 47, № 3. – 2002
313942
   Вопросы вирусологии : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 47, № 4. – 2002
313943
   Вопросы вирусологии : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 47, № 5. – 2002
313944
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Том 48, № 4. – 2003
313945
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 48, № 5. – 2003
313946
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Том 48, № 2. – 2003
313947
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Том 49, № 1. – 2004
313948
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Том 49, № 4. – 2004
313949
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Том 49, № 5. – 2004
313950
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Том 49, № 6. – 2004
313951
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 50, № 1. – 2005
313952
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 50, № 6. – 2005
313953
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 51, № 1. – 2006
313954
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 51, № 4. – 2006
313955
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 51, № 5. – 2006
313956
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 51, № 2. – 2006
313957
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : Научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 51, № 3. – 2006
313958
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 52, № 3. – 2007
313959
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 52, № 4. – 2007
313960
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 52, № 1. – 2007
313961
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 52, № 2. – 2007
313962
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 53, № 4. – 2008
313963
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 53, № 5. – 2008
313964
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 53, № 6. – 2008
313965
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 53, № 3. – 2008
313966
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 54, № 3. – 2009
313967
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 54, № 4. – 2009
313968
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 55, № 4. – 2010
313969
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 55, № 1. – 2010
313970
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 55, № 2. – 2010
313971
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 55, № 3. – 2010
313972
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 55, № 5. – 2010
313973
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 55, № 6. – 2010
313974
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 56, № 2. – 2011
313975
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 56, № 3. – 2011
313976
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 56, № 4. – 2011
313977
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 56, № 5. – 2011
313978
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 56, № 6. – 2011
313979
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 57, № 6. – 2012
313980
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 57, № 1. – 2012
313981
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 57, № 2. – 2012
313982
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 57, № 3. – 2012
313983
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 57, № 4. – 2012
313984
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 57, № 5. – 2012
313985
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 58, № 1. – 2013
313986
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 58, № 5. – 2013
313987
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 58, № 6. – 2013
313988
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 58, № 4. – 2013
313989
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 58, № 3. – 2013
313990
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 58, № 2. – 2013
313991
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 59, № 3. – 2014
313992
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 59, № 2. – 2014
313993
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 59, № 6. – 2014
313994
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 59, № 4. – 2014
313995
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 59, № 5. – 2014
313996
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 60, № 5. – 2015
313997
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 60, № 4. – 2015
313998
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 60, № 1. – 2015
313999
   Вопросы вирусологии = Problems of virology : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0507-4088
Т. 60, № 6. – 2015
314000
  Денисенко Я.К. Вопросы виявления и учета потерь и непроизводительных расходов в производстве (На базе маш. стоит. з-ов) : Автореф... канд .экон.наук: / Денисенко Я. К.; Хар. инж. экон. ин-т. – Х., 1966. – 19л.
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,