Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
311001
  Карасьов М. "Вплинути на хід літературного процесу може тільки об"єктивна критика" / розмову записав Петро Сорока // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 8-9
311002
  Бастракова А.С. Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Бастракова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 266 арк. – Додатки: арк. 190-266. – Бібліогр.: арк. 167-189
311003
  Бастракова А.С. Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Бастракова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
311004
  Окрушко С.Є. Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 140-145 : табл. – Бібліогр.: с. 145. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
311005
  Окрушко С.Є. Вплив стимуляторів росту на врожайність столових буряків та моркви // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 109-114 : табл. – Бібліогр.: с. 114. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
311006
  Лященко Т.П. Вплив стимуляторів та інгібіторів секреції жовчі на електричні властивості печінки / Т.П. Лященко, П.К. Цапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Порівнювався вплив на сумарний потенціал печінки речовин з холеретичною та холестатичною дією і на основі цього визичалася дія на печінку речовини Р. За допомогою методу токсичного ураження печінки й дослідження пасивних електричних властивостей органа ...
311007
  Чикаленко В.Г. Вплив стимуляції насіння кукурудзи на активність ферментів в стимульованих рослинах / В.Г. Чикаленко, 1959. – С. 51-58
311008
  Кручок С. Вплив стійкості гривні на кредитну ставку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 35-37 : Табл., рис.
311009
  Авраменко Н.Л. Вплив стічних вод целюлозно-паперових виробництв на екологічний стан водних об"єктів / Н.Л. Авраменко, Є.П. Желібо // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 31-34 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
311010
  Приймак В. Вплив Столипінської аграрної реформи на соціально-економічну інфраструктуру Волинської губернії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 18-25. – ISSN 2305-9389
311011
  Книга Г.П. Вплив сторонніх подразників на активність нейронів моторної і тім"яної асоціативної кори кішки при дії умовної та безумовної стимуляції. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Книга Г.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
311012
  Федорченко Л.М. Вплив стороннього струму на напружено-деформівний стан ортотропної циліндричної оболонки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Дана робота присвячена дослідженню впливу стороннього струму на напружено-деформований стан ортотропної циліндричної оболонки, яка знаходиться в нестаціонарному магнітному полі. Проведено аналіз її напружено-деформованого стану при різних значеннях ...
311013
  Давидова Л. Вплив стратегії і технологій маркетингу на вибір організаційної структури університетського видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано вплив стратегій та маркетингових технологій, які використовують у діяльності сучасних університетських видавництв, на вибір їхньої ефективної організаційної структури.
311014
  Луценко А.В. Вплив стратегії м"якої сили Російської Федерації на зовнішню політику України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 215-221
311015
  Черноватий М. Вплив стратегій перекладацького скоропису на якість усного послідовного перекладу / М. Черноватий, І. Липко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-50. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного експериментального дослідження відповідності принципів застосування перекладацького скоропису майбутніми фахівцями з міжнародних відносин у процесі усного послідовного перекладу. Встановлено причини зниження його ...
311016
  Каленська І.В. Вплив стратегічних мереж ТНК на показники інноваційної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-66.
311017
  Каленська Т.В. Вплив стратегічних мереж ТНК на показники інноваційної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано сучасні напрямки досліджень впливу стратегічних альянсів на показники діяльності ТНК. Виділено показники, які використовуються при дослідженні впливу стратегічних альянсів на діяльність ТНК. Автором також досліджено вплив стратегічних ...
311018
  Ващенко В.М. Вплив стратосферної температури на результати інструментального дистанційного вимірювання загального вмісту озону в атмосфері / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 287-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вплив температурних ефектів на результати дистанційних озонометричних супутникових та наземних спектрометричних вимірювань. Високий коефіцієнт кореляції між температурою на висотах стратосфери і інструментально визначеним значенням ...
311019
  Черкаський І.Б. Вплив страхового маркетингу на досягнення комерційних цілей страхування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 69-73.
311020
  Землячов С.В. Вплив страхування банківських ризиків на фінансову стабільність банків та страхових компаній / С.В. Землячов, О.А. Землячова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 325-333. – ISSN 2222-4459
311021
  Вірченко В. Вплив страхування депозитів на стабільність фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності та особливостей, та впливу системи страхування депозитів на фінансовий ринок. Досліджено вплив запровадження системи страхування депозитів на стабільність фінансового ринку України. Article is devoted to analysis of ...
311022
  Козоріз Г.Г. Вплив страхування на розвиток економіки країни // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 79-85. – ISSN 2071-4653
311023
  Бурлова-Васильєва Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку системи гемостазу : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Бурлова-Васильєва Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 136с. – Бібліогр.: л.115-136
311024
  Бурлова-Васильєва Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку системи гемостазу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Бурлова-Васильєва Н.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
311025
  Раєцька Я.Б. Вплив стрес-агентів, зокрема радіації, на протипухлинну резистентність / Я.Б. Раєцька, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-12. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано дані світової літератури стосовно ролі біоантиоксидантів за різних паталогічних станів. З"ясовано роль стресу в біологічних процесах та описано заходи боротьби з ним. Literature data about the role of bioantiopxidants in the different ...
311026
  Голомозий В.В. Вплив стрес-фактору на нетто-премію при страхуванні життя вдівця. Доведення / В.В. Голомозий, М.В. Карташов, Ю.М. Карташов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 23-27. – ISSN 0868-6904
311027
  Майдебура О.В. Вплив стресових чинників на фітогормональну систему проростків озимої пшениці : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Майдебура О. В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
311028
  Губкіна Олена Анатоліївна Вплив стресорних факторів на вміст нейроспецифічних білків у мозку щурів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Губкіна Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
311029
   Вплив стрессового фактору на процеси перекисного окиснення ліпідів у мітохондріях печінки щурів / К. Дворщенко, С. Сенін, О. Савченюк, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що при дії на щурів імобілізаційоного водоімерсіоного холодового стресу у мітохондріях печінки активуються вільнорадикальні процеси: знижується вміст арахідонової кислоти та зростає кількість продуктів перекисного окиснення ліпідів. It is ...
311030
  Тубальцева І.І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивостями : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тубальцева І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
311031
  Тубальцева І.І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивостями : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тубальцева І.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 150 л. – Бібліогр.: л. 117-150
311032
  Пустовалов А. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності астроцитів і нейроцитів аркуатного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу / А. Пустовалов, М. Матвієнко, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Показано, що площа поперечного перерізу ядер астроцитів достовірно зменшується при переході від діеструса до еструса. Натомість, у нейроцитів цей параметр достовірно зростає. При стресі площа поперечного перерізу ядер достовірно збільшується як у ...
311033
  Матвієнко М. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності мітохондрій астроцитів і нейроцитів аркуатного та преопичного ядер гіпоталамуса щурів на різних стадіях статевого циклу / М. Матвієнко, А. Пустовалов, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання морфометричних параметрів функціональної активності мітохондрій фіброзних і протоплазматичних астроцитів після впливу іммобілізаційного стресу у тварин як на стадії еструсу, так і діеструсу. Натомість у нейроцитів подібних змін не ...
311034
  Князюк О.В. Вплив строків висаджування розсади та ширини міжрядь на формування продуктивності м"яти перцевої / О.В. Князюк, В.В. Козак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 156-160 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
311035
  Прісс О.П. Вплив строків висіву насіння на вміст сухих речовин у зелені базиліку в умовах плівкових теплиць / О.П. Прісс, І.О. Бурдіна // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 102-108 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-9270
311036
  Прісс О.П. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць / О.П. Прісс, І.О. Бурдіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 93-106 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2313-092X
311037
  Приведенюк Н.В. Вплив строків сівби на продуктивність валеріани лікарської / Н.В. Приведенюк, Л.А. Глущенко, В.А. Трубка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 54-59 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
311038
  Влащук А.М. Вплив строків сівби на продуктивність та якість зерна гібридів кукурудзи в умовах зрошення / А.М. Влащук, О.С. Колпакова, О.П. Конащук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 89-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
311039
  Гунчак Т.І. Вплив строків сівби та заходів догляду за посівами на продуктивність сорго цукрового в умовах Південно-Західного Лісостепу України // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
311040
  Ключевич М.М. Вплив строків сівби та норм висіву насіння тритикале озимого на розвиток мікозів й урожайність культури в Поліссі України / М.М. Ключевич, В.В. Сторожук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 84-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2476626
311041
  Каленич П.Є. Вплив строків сівби та норми висіву насіння на урожайність пшениці озимої // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 135-141 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
311042
  Поліщук М.І. Вплив строків сівби та ширини міжрядь на продуктивність біомаси світчграсу / М.І. Поліщук, Б.М. Ковбасюк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 266-272 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
311043
  Князюк О.В. Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності кропу запашного / О.В. Князюк, В.В. Козак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 98-101 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2310-9270
311044
  Власюк О.С. Вплив строку сівби і норм висіву на забур"яненість посівів та продуктивність сортів пшениці озимої // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
311045
  Синельник О.Д. Вплив строфантину К на вміст натрію та калію в гепатоцитах щурів із експериментальним холестазом / О.Д. Синельник, О.А. Вітавська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 186-191. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Клітини печінки щурів з експериментальним холестазом, викликаним введенням L-нафтілізотіоцианату, зберігають здатність активно транспортувати іони натрію та калію, пов"язану з функцією Na+, К+ -АТФази. Оскільки при такій формі холестазу каналікулярні ...
311046
  Супрун А.Д. Вплив структури а-спіралі на енергетичні стани білкових молекул / А.Д. Супрун, Ю.Б. Атмажа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 470-479. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджується білкова а-спіраль при збудженні її молекулярних ланцюгів на частоті 1660 см-1 (внутрішньомолекулярне валентне С=О коливання). Вона моделюється одновимірним молекулярним кристалом з трьома молекулами в елементарній комірці, але з ...
311047
  Небога М.М. Вплив структури акціонерного капіталу на права акціонерів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 49-57
311048
  Шаргаєва О.Ю. Вплив структури барвника та природи середовища на утворення агрегатів індодикарбоціанінів // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 86
311049
  Шевчук В.О. Вплив структури зовнішньої торгівлі України на економічне зростання в контексті залучення до глобальних ланцюгів вартості / В.О. Шевчук, Н.І. Черкас // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (687), лютий. – С. 22-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2522-9303
311050
  Алексеев І.В. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / І.В. Алексеев, Л.П. Бондаренко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 173-179
311051
  Манойленко О. Вплив структури капіталу на систему управління корпорацією // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 166-170.
311052
  Ступнікер Г.Л. Вплив структури капіталу на формування вартості підприємства / Г.Л. Ступнікер, Д.П. Дубицький // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 55-62. – (Економічні науки ; № 1 (21))
311053
  Кременецька Я.А. Вплив структури контактів на характеристики приладів НВЧ та пристроїв на їхній основі : Автореф. дис. ... канд технічних наук: спец. 05.12.13 / Кременецька Я.А.; Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 17 назв
311054
  Несмеянович О.Т. Вплив структури корони на радіовипромінювання сонця / О.Т. Несмеянович, 1960. – [5] с.
311055
  Герцрікен С.Д. Вплив структури на константи дифузії / С.Д. Герцрікен, І. Дехтяр, 1952. – С. 209-213
311056
  Соколова О. Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 147-154
311057
  Петрова О.В. Вплив структури обігових коштів підприємств на ефективність їх використання (на прикладі харчової промисловості Одеського регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 55/57)


  На прикладі харчової промисловості Одеського регіону проаналізовано вплив структури обігового капіталу підприємств на ефективність його використання. Основну увагу зосереджено на динаміці структури обігових коштів заводів продтоварів, молоко- і ...
311058
  Виклюк М.І. Вплив структури операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб"єктами малого бізнесу: галузевий аспект / М.І. Виклюк, Н.П. Бакеренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
311059
  Кузнецов Г.В. Вплив структури проміжного шару на газову чутливість контактів метал - оксид міді - кремній / Г.В. Кузнецов, А.І. Циганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив структури проміжного шару купратного оксиду на електроадсорбційні властивості поверхнево-бар"єрних структур метал-кремній. В гетероструктурах з відкритою системою пор в оксидному шарі чутливість до впливу газового середовища парів води ...
311060
  Безсуднов І.В. Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протікання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Безсуднов Ігор Васильович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
311061
  Колесов О.С. Вплив структурних зрушень на рівень соціально-економічної безпеки // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 98-111. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
311062
  Десятник К.О. Вплив структурних меліорантів на фізико-хімічні показники та продуктивність дерново-підзолистого супіщаного грунту / К.О. Десятник, А.І. Огородня, Мешреф Радван Бахаа // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 108-112 : табл. – Бібліогр.: с. 112. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
311063
  Резнікова Н.В. Вплив структурних обмежень на рівень міжкраїнової економічної залежності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 32-38
311064
  Стащук В.С. Вплив структурних перетворень на оптичні властивості тонких плівок кобальту / В.С. Стащук, Р.І. Хакімов, О.П. Полянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  При кімнатній температурі виміряні показники заломлення і поглинання тонких плівок аморфного і кристалічного кобальту в спектральній області 0,25 -17,0 мкм (0.07- 4.96 еВ). На основі цих даних розрахована оптична провідність, яка пов"язана з міжзонними ...
311065
  Клімов Р.О. Вплив структурних та фізичних параметрів в процесах приготування рідких палив // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 123-129. – ISSN 2519-2884
311066
  Заяць Т.А. Вплив структурно-динамічних зрушень у територіальній організації продуктивних сил на систему розселення / Т.А. Заяць, Л.В. Головко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 134-138
311067
  Лень Т.А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лень Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
311068
  Лень Т.А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лень Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 150-176
311069
  Вовченко Л.Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вовченко Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 376 л. – Додаток: л. 342-376. – Бібліогр.: л. 298-341
311070
  Вовченко Л.Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вовченко Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
311071
  Костін В.А. Вплив структурно-фазового складу металу зварних швів низьколегованих сталей на стабільність їх механічних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.16.01 / Костін В.А.; НАНУ. Фізико-технолог. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2004. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
311072
  Демченков С.О. Вплив структурно-фазового стану на властивості Al-Ni та Fe-Ni фольг різного функціонального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Демченков Сергій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
311073
  Ілюхін О. Вплив структурної трансформації українських корпорацій на результат їх діяльності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 31-33. – ISSN 1728-9343
311074
  Мельничук М.Д. Вплив структуроформуючих чинників на електрофізичні властивості термоелектродних матеріалів: залізо, константан, хромель, мідь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мельничук М.Д. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
311075
  Кушнір С.В. Вплив структурування у воді на тиск ії насичених парів на величину поверхневого натягу // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – С. 80-86. – ISSN 1025-6415
311076
   Вплив струмів великої густини на властивості плівок In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3](Sn) / О.Г. Гонтар, В.М. Добровольський, Л.В. Іщук, Г.К. Нінідзе // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 280-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Плівки In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3](Sn) на підкладках з різними теплопровідними властивостями досліджено при протіканні струмів екстремально великої густини. Виміри проводили у режимі сталої напруги та її імпульсів. Спостерігали необоротну ...
311077
  Ніколаєнко Т.Б. Вплив ступеня суспільної небезпеки особи на звільнення від кримінальної відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С.243-249. – (Право. Економіка. Управління)
311078
  Скок Н.С. Вплив суб"єктивного часу на різні види соціальної поведінки в контексті вивчення соціології особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 66-69. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
311079
   Вплив сублетальних доз іонізуючої радіації на структурно-динамічні властивості білкових молекул апікальної мембрани ентероцитів / С.В. Хижняк, І.В. Ващенко, А.А. Бублик, О.О. Кисіль, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-23. – (Біологія ; Вип. 29)


  Використовуючи метод гасіння триптофанової флуоресценції зовнішніми гасниками (акриламідом та йонами магнію) досліджено доступність триптофанілів та внутрішньо молекулярну рухливість білкових молекул апікальної мембрани ентероцитів через 1 добу після ...
311080
  Лященко Тарас Петрович Вплив субстанції Р на жовчосекреторну функцію печінки і хімічний склад жовчі : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Лященко Тарас Петрович; КНУТШ.Наук.-дослідний ін-тут фізіології. – Київ, 2000. – 156л. + Додатки:л.138-156. – Бібліогр.:л.120-138
311081
  Лященко Тарас Петрович Вплив субстанції Р на жовчосекреторну функцію печінки і хімічний склад жовчі : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Лященко Т.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
311082
   Вплив субстанції Р на скоротливу активність гладеньких м"язів / З.Д. Скрипнюк, М.О. Каплуненко, Н.Г. Піскорська, Г.В. Божок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 20-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Показано, що субстанція Р (10-6 моль(л)) підвищує скоротливу активність різноманітних вісцеральних гладеньких м"язів морської свинки. У механізмі дії субстанції Р на гладенько-м"язові препарати важливу роль відіграють позаклітинні іони Са, які входять ...
311083
  Токмань В.С. Вплив субстрату і стимуляторів коренеутворення на вкорінення живців Taxus baccata L. в умовах ННВК Сумського НАУ / В.С. Токмань, Е.А. Захарченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 108-119 : табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
311084
  Гетьманець А.Г. Вплив судової влади на державне регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 134-135. – Бібліогр.: 8 назв
311085
  Шмідт Г. Вплив судової практики Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 272-278. – ISBN 978-966-8909-91-7
311086
  Яковець І.С. Вплив судової практики на забезпечення прав засуджених у процесі виконання покарань // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 285-287


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
311087
  Кононенко В.П. Вплив судової практики на формування права Європейського Союзу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 172-179. – ISSN 0201-7245
311088
  Левицька С.Ю. Вплив судової реформи на інформаційно-комунікаційне забезпечення доступності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 8-10. – ISSN 2409-1944
311089
  Скрипник Н.В. Вплив судомної активності на стан постнатального нейрогенезу в гіпокампі дорослих мишей / Н.В. Скрипник, М.Е. Дзержинський, С.М. Гарматіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-62. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Аналіз впливу спонтанних рекурентних судом на постнатальний нейрогенез у гіпокампі дорослих транс генних мутантних мишей, що є генетичною моделлю скроневої епілепсії, виявив індуковане епілептичними нападами суттєве збільшення проліферативної ...
311090
  Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 129-132.
311091
  Порфімович О.Л. Вплив суїцидів серед окремих працівників міліції на формування іміджу системи МВС України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 149-156
311092
   Вплив сукцинату на редокс-процеси в гепатоцитах і жовчовидільну функцію білих щурів / Л.І. Жаліло, Т.М. Говоруха, Г.Б. Філь, В.М. Бабан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У гострих дослідах на білих щурах вивчали вплив сукцинату натрію на жовчовиділення та метаболічні, кисень-залежні, різні за функціональними значеннями процеси - тканинне дихання і перекисне окиснення ліпідів у тканині печінки. Показано, що препарат ...
311093
  Аксьом С.Д. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод у басейні Дніпра / С.Д. Аксьом, В.К. Хільчевський. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 204с. – ISBN 966-521-151-Х
311094
  Головей С.А. Вплив сульфідів заліза на корозію і наводнювання вуглецевих сталей та їх сірководневе корозійне розтріскування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Головей Світлана Анатоліївна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
311095
  Долід Анатолій Володимирович Вплив сумісності сорто-підщепних комбінувань на фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність груші : Автореф... канд. сільськогосподарськихнаук: 06.01.07 / Долід Анатолій Володимирович; Національний аграрний університет. – К., 1999. – 18л.
311096
  Голик Й.М. Вплив супермаркетів на зміну просторово-планувальної міста / Й.М. Голик, Н.Ю. Кіс // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 169-174. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
311097
   Вплив суспільних змін на розвиток української мови / Є.А. Карпіловська [та ін.] ; [відп. ред. Є.А. Карпіловська] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 440, [4] с. : табл. – Резюме англ. мовою. – Бібліогр.: с. 418-426. – (Студії з українського мовознавства). – ISBN 978-966-489-439-2
311098
  Олексин Я. Вплив суспільних і демократичних процесів на релігійно-церковне життя в незалежній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 303-314. – ISBN 978-966-02-4630-8
311099
  Надурак В.В. Вплив суспільних трансформацій епохи модерну на мораль // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 45-52


  В статті досліджується вплив деяких соціальних трансформацій епохи модерну на мораль. Детальна увага приділяється негативним наслідкам такого впливу. Зроблено висновок, що хоча усунути ці зміни неможливо, проте можна пом"якшити негативний ефект від ...
311100
  Коляда Т. Вплив суспільних фінансів на регіональний розвиток: теоретичний вимір // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 75-89. – ISSN 2409-9260
311101
  Марченко Н.В. Вплив суспільних чинників на сучасну мовну картину світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 58-78


  У статті розглядається вплив суспільних чинників на сучасну мовну картину світу. Вплив на мову відбувається як у глобальному, так і у локальному вимірах насамперед у співвідношеннях "людина-суспільство-мова", "людина-наука-мова". В статье ...
311102
  Палійчук Р. Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток літератури для дітей кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 34-38. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено історичний розвиток національної дитячої книжки, проаналізовано джерельну базу дослідження та відображення аспектів питання в науковому доробку фахівців з літературознавства, мовознавства, педагогіки та психології. Для викладу ...
311103
  Крохмалюк П. Вплив суспільно-політичних трансформацій в Закарпатті на творчість Йосипа Бокшая // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 72-83. – ISSN 0236-4832
311104
  Котовська О.П. Вплив суспільно-політичних цінностей, громадянської активності постколоніального минулого на трансформацію зовнішньої політики // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 95-117
311105
  Хряпінський П.В. Вплив суспільно корисної поведінки особи на відповідальність за кримінальним кодексом України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 210-213. – ISBN 978-966-458-403-3
311106
  Марчук Р.П. Вплив суспільного устрою на право Київської Русі / Р.П. Марчук, О.О. Шебуренков // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 99-104. – ISSN 1563-3349
311107
  Лукашевич Ю. Вплив суспільної агрономії на становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 138-152. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
311108
  Грицкевич С.Г. Вплив суспільства глобального розвитку на інститути держави і права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 31-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
311109
  Квас О. Вплив суспільства на виховні процеси дитини у дослідженнях та публікаціях Степана Балея / О. Квас, М. Подоляк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634
311110
  Дудко М.О. Вплив суфійської філософії на відродження західної духовної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 76-84
311111
  Олійник Я.Б. Вплив сучасний суспільних трансформацій на конкурентоспроможність регіону / Я.Б. Олійник, Д.Ю. Гринюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 3-12
311112
  Веліканов В.А. Вплив сучасних блокових рухів на формування поздовжнього профілю рік Середнього Придністров"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 151-158 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
311113
  Тимків Ярополк Вплив сучасних викликів для європейської безпеки на відносини Україна-ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 13-16. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
311114
  Ставицький А. Вплив сучасних геополітичних викликів на економічну безпеку держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Зміни геополітичної кон"юнктури у світі створюють ризики та загрози як для самої економіки країни, так і її економічної безпеки. У роботі розглядаються можливі ризики, викликані геополітичним протистоянням держав та блоків країн, економічними ...
311115
  Савчук Н. Вплив сучасних глобальних викликів на організацію бюджетної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 185-196. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
311116
  Грубрін Ю.Л. Вплив сучасних екзогенних рельєфоутворювальних процесів на формування морфоскульптури середньої частини басейну р. Стрий / Ю.Л. Грубрін, Ю.Ю. Кошик, В.М. Чмихал // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 142-149 : Рис.
311117
  Заморій П.К. Вплив сучасних еолових процесів на формування відкладів і рельєфу степової зони України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 10-17. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 15)
311118
  Чорноморець Ю.О. Вплив сучасних змін у співвідношенні сніго-дощового живлення річок на структуру водного балансу їх басейнів (на прикладі річкового басейну Ворскли) / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 40-52. – ISSN 2306-5680


  У статті представлені результати дослідження сніго-дощового співвідношення живлення річок та водного балансу басейну р. Ворскла. Для розрахунків використані результати спостережень на трьох гідрологічних постах і чотирьох метеорологічних станціях. ...
311119
  Корж М.В. Вплив сучасних інтеграційних процесів у світовій економіці на розвиток цінового управління як одного з інструментів міжнародного маркетингу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 162-167. – (Економіа ; Вип. 26)
311120
  Бадюл М.Г. Вплив сучасних інформаційних технологій на функціонально-просторове формування об"єктів пам"яті // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
311121
  Шевчук О.Ю. Вплив сучасних маркетингових Інтернет-технологій (краудсорсинг) на розвиток бізнесу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 282-287. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
311122
  Хромець М. Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаціоних ресурсів // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 4 (46 ). – С. 11 - 14
311123
  Велущак М.Я. Вплив сучасних тенденцій глобалізації на підготовку майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу в США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 48-51. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
311124
  Лупич О.О. Вплив сучасних тенденцій індустрії гостинності на перспективи її розвитку в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 78-82. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
311125
  Гаркавенко Ю.С. Вплив сучасних тенденцій розвитку газетного ринку Німеччини на процес гетеростереотипізації України в якісних німецьких виданнях // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 12-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано аналіз ключових сучасних тенденцій функціонування ринку друкованої преси Німеччини, зокрема надрегіональних газет, з метою виявлення їх впливу на процес гетеростереотипізації України та вживання заходів з антикризового управління в ...
311126
  Пушкар О.І. Вплив сучасних тенденцій розвитку Інтернет-технологій на системи підтримки розробки засобів електронного навчання / О.І. Пушкар, О.К. Пандорін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .339-343. – ISSN 2222-4459
311127
  Башинська І.О. Вплив сучасних тенденцій розвитку світової промисловості на економічну безпеку підприємства / І.О. Башинська, Г.І. Гомонюк // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 2. – C. 4-6. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
311128
  Мирошниченко Ю.П. Вплив сучасних технологічних засобів на еволюцію культурних уподобань людства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 114-116


  Сучасний світ кардинально змінює культурні орієнтири людства, особливо коли новітні технологічні засоби стали невід"ємною частиною життя кожного з нас. Вони вже багато років є приводом дискутувань стосовно їх впливу на культурні цінності людини. У ...
311129
  Коноплястий Є.В. Вплив сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 59-62. – Бібліогр.: 20 назв
311130
  Вольфовська Т.О. Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на взаємодію суб"єктів політичної соціалізації: модель дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 218-227
311131
  Вольфовська Т.О. Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на формування картини світу особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 280-288
311132
  Рудніченко Н. Вплив сучасного радіодискурсу на мовно-інформаційний простір Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-50. – Бібліогр.: с. 50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив одного із засобів масової комунікації - радіо - на мовно-інформаційний простір Києва, зокрема на формування мовних преференцій в умовах білінгвізму.
311133
  Малиш І.М. Вплив сучасного стану будівельної галузі України на інвестиційно-інноваційну активність будівельних підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 70-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
311134
  Степанов В.Ю. Вплив сучасного суспільства на інформаційну політику держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 95-97. – Бібліогр.: 6 назв
311135
  Івасишин О.І. Вплив сучасної економіки знань на розвиток суспільства / О.І. Івасишин, СікеркоЛ.П // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 55-59. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
311136
  Гайдай Т. Вплив сучасної інституційної теорії на розвиток економічної науки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 92-107. – ISSN 1811-3141
311137
  Кузнєцов О.В. Вплив сучасної соціально-економічної ситуації в Німеччині на запровадження Європейського валютного союзу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 25-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
311138
  Копачинська Г. Вплив сучасної туристичної інфраструктури на розвиток туризму в Ісландії / Г. Копачинська, І. Агапова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 151-158. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
311139
  Куліков Г.Т. Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на заробітну плату // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 86-95. – ISSN 2072-9480
311140
  П"ясецька-Устич Вплив східного розширення Європейського Союзу на спільну аграрну політику ЄС (значення для України) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 213-220. – (Економіа ; Вип. 24)
311141
  Муравська О.В. Вплив східнохристиянської культури на європейське музичне мистецтво ХІХ-ХХ століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Муравська Ольга Вікторівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 43 с. – Бібліогр.: 37 назв
311142
  Нагорняк М.М. Вплив США і Росії на формування міжнародно-правової бази у сфері міжнародної інформаційної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 343-348
311143
  Копистира А.М. Вплив та наслідки корупції як форми конкурентної боротьби на розвиток держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-130. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сутність поняття "корупція", описано форми та наслідки розвитку даного явища для держави. In the given article the essence of corruption is analyzed, forms and consequences of development of such phenomenon for the state are analyzed.
311144
  Мірошніченко Т.В. Вплив та роль логістики в розвитку електронної комерції в Україні / Т.В. Мірошніченко, А.Ю. Чорна // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 59-62
311145
  Верхогляд І.М. Вплив тактивину на масу тимусу щурів та життєдіяльність його клітин при радіаційному опроміненні = біологія / І.М. Верхогляд, В.В. Юркіна, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 33-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
311146
  Буланий М.Ю. Вплив тамг монгольських ханів на формування герба "Колюмни" // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 27-29
311147
  Кобець В.М. Вплив тарифної політики транспортної компанії-монополіста на суспільний добробут // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 45-47
311148
  Ширинян А.С. Вплив тарифу на фінансову стійкість страхових компаній : страхова справа / А.С. Ширинян, Л.В. Ширинян // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 111-119 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
311149
  Данченко Н.М. Вплив таурину і гліцину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету : дис. .. канд. біол. наук : 03.00.04 / Данченко Ніна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 241 арк. – Додатки: арк. 205-241. – Бібліогр.: арк. 184-204
311150
  Данченко Н.М. Вплив таурину і гліцину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Данченко Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
311151
  Грінченко О.А. Вплив таурину і гліцину на шлункову секрецію за умов використання тироксину / О.А. Грінченко, Г.П. Гушинець, П.І. Янчук // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 142-148. – ISSN 1023-2427


  У хронічних дослідах на собаках з фістулами шлунка вивчали вплив амінокислот таурин і гліцин та їх спільні з тироксином ефекти на рівень шлункової секереції та хімічний склад шлункового соку
311152
   Вплив таурину на функціональний стан печінки щурів / М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, Т.М. Говоруха, Є.М. Решетнік, В.М. Бабан, Л.А. Садова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-5. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Показано, що 2-аміноетансульфонова кислота (таурин) здатна змінювати хімічний склад жовчі щурів, не впливаючи на об"ємну швидкість секреції жовчі. Таурин також може модифікувати антиоксидантно-прооксидантну рівновагу в тканині печінки in vivo. Напрямок ...
311153
  Синельник О.Д. Вплив таурохолевої та холевої кислот на секрецію жовчі й клітинний об"єм в умовах перфузії ізольованої печінки щура / О.Д. Синельник, Н.О. Карпезо // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С.41-45. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  З метою аналізу гіпотези про тригерну роль збільшення клітинного об"єму при введенні жовчних кислот для стимуляції секреції жовчі досліджували зміни внутрішньоклітинного об"єму гепатоцитів в умовах холерезу під впливом таурохолевої та холевої кислот у ...
311154
  Деиедюк О.Ю. Вплив Тауфіка Аль-Хакіма на розвиток єгипетської драматургії ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 124-128


  Стаття присвячена дослідженню творчого доробку відомого єгипетського письменника Тауфіка аль-Хакіма. Виділено 3 напрямки п"єс аль-Хакіма: п"єси, які стосуються біографічного, інтелектуального та об"єкривного театру. Розглянуто основні особливості ...
311155
   Вплив тахікінінів на жовчоутворення у щурів за умов пригніченої активності парасимпатичної нервової системи / Л.С. Співак, П.К. Цапенко, Т.П. Лященко, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 1729-360Х
311156
  Гром"як Р. Вплив творчості Василя Стефаника на розвиток української літературної критики // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 63-70
311157
  Карабович Т. Вплив творчості Івана Франка на літературний дискурс Нью-Йоркської групи // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 11-19. – ISSN 2313-1802
311158
  Кияновська Л. Вплив творчості Ігоря Стравинського на творчість М. Колесси та М. Скорика // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Давидов М.А., Дем"янчук О.Н., Маркова О.М. [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Вип. 2 : Ігор Стравинський: дискурс творчості ( до 125-річчя з дня народження). – С. 119-128. – ISBN 978-966-600-346-4
311159
  Борис А.М. Вплив творчості Радослава Жука на розвиток сакральної архітектури Західної України в період кінця ХХ-початку ХХІ століть : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Борис Андрій Михайлович ; М-во освіти інауки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 6 назв
311160
  Дяченко О.В. Вплив творчості Т.Г. Шевченка на світогляд О.Я. Кониського // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 5-12
311161
  Дяченко О.В. Вплив творчості Т.Г. Шевченка на світогляд О.Я. Кониського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 65-73. – ISBN 978-966-551-327-8
311162
  Другова М. Вплив творчості Тараса Шевченка на видавничу справу України // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Березень (№ 5/6). – С. 60-63
311163
  Векуа О. Вплив творчості Тараса Шевченка на мистецьку генерацію кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 76-81


  Поява Тараса Шевченка в Україні в своєму часовому проміжку підтвердила тезу науковців про те, що час має духовні виміри. Тарас Шевченко мав глибокий вплив на цілу генерацію українських письменників кінця ХІХ - поч. ХХ ст., очевидно, тому що наснагу для ...
311164
  Брижицька С. Вплив творчості Тараса Шевченка на Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Спостереження особливостей взаємоперегуків "мистецької" літературної спадщини Т. Шевченка та наукової роботи М. Грушевського - основне зацікавлення викладу статті.
311165
  Басенко І.Ю. Вплив творчості Тараса Шевченка на розвиток мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 191-193
311166
  Хомутенко А. Вплив творчості Тараса Шевченка на формування світогляду Бориса Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-61. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається вплив творчості Тараса Григоровича Шевченка на формування світогляду молодого Бориса Грінченка. Influence of creation of Tarasa Grigory Shevchenko on forming of world view young Boris Grinchenko is examined in the article.
311167
  Бреславська С. Вплив творчості Уолта Уїтмена на поезію Богдана-Ігоря Антонича // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 133-140. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122


  "...Майже п"ятдесят років потрібно було самобутній поезії Богдана-Ігора Антонича, щоб повернутись до читача в Україні, повернутись не з забуття, не з діаспори, а з щільно замкнутого кола радянських заборон. Його ім"я знали в США, Чехословаччині, ...
311168
  Яворська А.В. Вплив творчості Федора Кричевського на розвиток сучасного українського мистецтва / А.В. Яворська, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 352-356. – ISSN 2077-3455
311169
  Пилипишин О.І. Вплив творчості Шевченка на формування світогляду та політичних переконань Юліана Романчука - представника нового покоління українськоїінтелігенції в Галичині // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 26)
311170
  Позур В.К. Вплив тейхоєвих кислот на метаболічну активність макрофагів in vitro за показниками НСТ-тесту / В.К. Позур, Н.В. Сенчило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 147-149. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено вплив тейхоєвих кислот на метаболічну активність макрофагів іn vitro за показниками НСТ-тесту. Встановлено, що очищена тейхоєва кислота Staph. aureus здатна викликати метаболічну активність е перитонеальних макрофагах.
311171
  Сидорчук О.А. Вплив текстури на пластичне деформування / О.А. Сидорчук, Ю.А. Черняков, В.П. Шнейдер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається питання формування пластичної анізотропії металів за рахунок утворення кристалографічної текстури. Запропоновано варіант теорії мікродеформації, в якому враховано вплив текстури на пластичне деформування. В межах цього варіанту побудовані ...
311172
  Радзівілл А.Я. Вплив тектоно-магматичних і структурно-геоморфологічних факторів на сучасне рельєфоутворення шельфу і північно-західної частини Чорного моря та формування родовищ корисних копалин / А.Я. Радзівілл, С.Г. Половка // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 42-48 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
311173
  Кащевцева Ю.В. Вплив телебачення на формування громадської думки // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 64-66


  Аналіз однієї з найцікавіших наукових проблем сучасності : можливості телебачення впливати на процес формування громадської думки. The article is devoted the analysis of one of the most interesting scientific problems of contemporaneity.
311174
  Гілецька З. Вплив телевізійних реаліті- і ток-шоу на мовну ситуацію в Словаччині // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 186-190. – ISSN 0203-9494
311175
  Димніч Н.Д. Вплив телевізійних серіалів на становлення національних цінностей молоді // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 287-293. – (Слово). – ISSN 2304-7402
311176
  Скіпор К. Вплив телевізійного насильства на дитячу психіку. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 40-45.
311177
  Германов В. Вплив телевізійної реклами партії "Яблуко" на підсвідомість аудиторії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.36-38
311178
  Прасюк О.В. Вплив теледебатів на формування електоральної громадської думки під час президентських виборів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 119-122. – ISSN 2077-1800
311179
  Білий М.У. Вплив темпеpатуpи на люмiнесцентну здатнiсть pозчинiв олова / М.У. Білий, Б.Ф. Рудько. – Київ, 1960. – [4] с. – Окр. відбиток з: Вісник Київського університету. Фізика та хімія. Сер. фізика, 1, 1960 (с. 67-70). – ( ; 1фізика)
311180
  Богданович Лілія Вплив темпераменту на поведінку людини під час надзвичайної ситуації / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 15-16 : фото
311181
  Карнаухов В.Г. Вплив температури дисипативного розігріву на активне демпфірування вимушених осесиметричних коливань круглої пластини за допомогою п"єзоелектричного актуатора / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджується вплив температури дисипативного розігріву на ефективність демпфірування вимушених коливань круглої пластини. З використанням класичних варіаційних методів, одержано прості формули для різниці потенціалів, що підводиться до ...
311182
   Вплив температури дисипативного розігріву на демпфірування вимушених резонансних коливань круглої пластини з використанням п"єзлелектричних сенсорів та актуаторів / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька, В.М. Нікітенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив температури дисипативного розігріву на демпфірування вимушених резонансних коливань круглої пластини за допомогою п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів при дії на неї нормального гармонічного за часом тиску. Ключові слова: ...
311183
  Карнаухов.В.Г Вплив температури дисипативного розігріву на пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропної в"язкопружної циліндричної панелі / Карнаухов.В.Г, В.М. Січко, О.С. Карпенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано скінчено-елементний метод розв"язування нелінійних задач про пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропних оболонок обертання з врахуванням впливу температури дисипативного розігріву. З його використанням розв"язана задача ...
311184
  Карнаухов В.Г. Вплив температури дисипативного розігріву на показники п"єзоелектричного сенсора при вимушених осесиметричних коливаннях круглої пластини / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив температури на показники круглого п"єзоелектричного сенсора, розміщеного на круглій пластині, яка знаходиться під дією рівномірного поверхневого тиску. Одержано прості формули для температури дисипативного розігріву й різниці ...
311185
  Лошак Н.В. Вплив температури і високого тиску на структуру молекулярного кристалу хлорпропаміду / Н.В. Лошак, Л.А. Булавін, Д.П. Козленко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 14-15
311186
  Чамор Т.Г. Вплив температури на амплітудно-частотні характеристики поверхневих магнітостатичних хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-65. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу температури на поведінку амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) поверхневих магнітостатичних хвиль (ПМСХ) плівок залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ). Теоретично обраховано зміщення нижньої граничної частоти ПМСХ при нагріванні ...
311187
  Ноздренко Д. Вплив температури на дотетанічну ділянку скорочення поодиноких волокон m. tibialis жаби / Д. Ноздренко, О. Руксенас, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-12. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес розвитку сили скорочення м"язового волокна при зміні температури омиваючого розчину. Показана асиметрія часового плину дотетанічної ділянки скорочення яка виявляє виражену температурну залежність досягнення рівноважного стаціонарного ...
311188
  Горкавенко Т.В. Вплив температури на електронну структуру в об"ємі та на поверхні кристалів типу алмазу, сфалериту і вюрциту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Горкавенко Тетяна Василівна ; НАН України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
311189
  Яковенко І.О. Вплив температури на інактивацію варіантів T4-подібного фага LW1 отриманого з ESCHERICHIACOLIBE / І.О. Яковенко, А.І. Кушкіна // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – с. 111
311190
  Зима В.Л. Вплив температури на концентрацію вільного кальцію [Са2+ і [рН]і в тимоцитах / В.Л. Зима, Ю.В. Семенов, В.В. Ганчурін // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 49-55. – ISSN 1023-2427


  Досліджено вплив температури в інтервалі 15 С до 37 С на [CA2+] [pH]i в цитозолі тимоцитів.
311191
  Білий М.У. Вплив температури на люмінесцентну здатність розчинів олова / М.У. Білий, Б.Ф. Рудько, 1960. – 70 с.
311192
  Шостак А.В. Вплив температури на стискуваність і консолідацію глинистих грунтів : гідрогеологія та інженерна геологія / А.В. Шостак, О.Й. Фіалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 81-82. – (Геологія ; Вип. 15)


  Подаються висновки про вплив різних температурних умов на процес одномірного ущільнення деяких різновидів глинистих грунтів. На основі узагальнень результатів лабораторних дослідів пропонується схема розподілу грунтів за ступенем впливу температури на ...
311193
  Семенов Ю.В. Вплив температури на флуоресцентні і кальційзв"язуючі характеристики Індо-1 / Ю.В. Семенов, В.В. Ганчурін, І.А. Залоїло // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-12. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено вплив температури на спектри флуоресценції комплексу Са2+ - індо-1, в безбілковому середовищі та в присутності білка (сироваткового альбуміну - САБ). Знайдено ентальпію комплексу індо-1 - Са2+ при зростанні температури від 15 до 37С. ...
311194
  Зима В.Л. Вплив температури на флуоресцентні характеристики індо-1 при взаємодії з сироватковими альбумінами та іонами кальцію / В.Л. Зима, Ю.В. Семенов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 48-53. – ISSN 1023-2427
311195
  Подпрятов Г.І. Вплив температури отеплення на якість бульб картоплі / Г.І. Подпрятов, А.Ю. Давиденко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 142-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
311196
  Красножен Т.М. Вплив температури перегріву розплаву на оптичні властивості FeCrB / Т.М. Красножен, Л.В. Поперенко, І.А. Шайкевич // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  На основі дослідження методом оптичної спектроскопії в інфрачервоній ділянці спектру сплавів FeCrB, одержаних із розплаву з різною температурою перегріву, показано, що зростання температури перегріву розплаву приводить загалом до розширення ...
311197
   Вплив температури спікання на фазовий склад та механічні властивості композитів на основі cBN з добавками сполук ванадію / К.В. Сліпченко, І.А. Петруша, В.З. Туркевич, Д.А. Стратійчук, В.М. Сліпченко, Н.М. Білявіна, Д.В. Туркевич, В.М. Бушля, Я.-Е. Штоль // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 41, № 12, december. – С. 1599-1610. – ISSN 1024-1809
311198
   Вплив температури та тиску на точність визначення параметрів атмосфери при фотометричних спостереженнях в Антарктиці / Е.І. Терез, Г.А. Терез, В.М. Ващенко, А.В. Козак, Ж.І. Патлашенко, Є.А. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Показано, що основний вклад в похибку визначення аерозольної оптичної товщини атмосфери при проведенні сонячних фотометричних спостережень вносять неточності обчислення релеєвської оптичної товщини. Це особливо сильно проявляється у синій та ...
311199
  Черевко К.В. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Черевко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 137л. + Додатки: л. 132-137. – Бібліогр.: л. 119-131
311200
  Черевко К.В. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Черевко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
311201
   Вплив температури, ультразвуку, електричного струму на непружно-пружні характеристики релаксаційні процеси в Ge-Si та SiO / А.П. Онанко, О.В. Ляшенко, Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, Ю.А. Онанко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 3. – С. 14-21. – ISSN 1815-7459
311202
  Расевич І. Вплив температурних стресів на білки різних органів проростків Zea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено експериментальні відомості про особливості реакції білоксинтезуючої системи різних органів кукурудзи (Zea mays L.) на температурні стреси на ранніх етапах вегетації. Встановлено, що помірний тепловий та холодовий стреси змінювали спектральний ...
311203
  Захаренко М.І. Вплив температурно-часових режимів обробки розплаву на транспортні властивості швидкозагартованого сплаву Fe80Si6B14 / М.І. Захаренко, А.В. Носенко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 327-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено дослідження магнетоопору та резистивних характеристик АМС Fe80Si6B14. одержаних гартуванням з розплавів з різною температурно-часовою обробкою. Виявлено, що вплив обробки розплаву досить слабко впливає на електроопір, однак знаходить більш ...
311204
  Погорєлова А.О. Вплив температурного та світлового режимів утримання на формування статі у кролів спеціалізованих м"ясних порід // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 164-170 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
311205
  Муращенко А.М. Вплив температурного фактору на роботу системи гідроприводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Муращенко Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
311206
  Хриков Є. Вплив тенденцій розвитку менеджменту на формування інноваційної культури управління навчальними закладами // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 29-31. – ISBN 978-966-698-271-4
311207
  Незвещук-Когут Вплив тенденцій розвитку міжнародного туризму на функціонування вітчизняної туристичної індустрії // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 54-57. – ISSN 2071-4653
311208
  Кривошлик Т.Д. Вплив тенденцій соціального страхування на розвиток системи страхового захисту в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 239-245. – ISSN 2222-4459
311209
  Голосніченко І. Вплив теорії вільного розсуду та невизначених понять на адміністративне судочинство // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 240-243. – ISBN 978-966-8909-91-7
311210
  Ющак Ж.М. Вплив теорії трансакційних витрат на виникнення нових об"єктів обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 147-149. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
311211
  Білий І О. Вплив теорій глобалізації на формування економічної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 30-35. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
311212
  П"ятецька О. Вплив теплових граничних умов на ефективність активного демпфірування коливань круглої пластини з жорстким закріпленням торців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-109. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  У даній роботі досліджується вплив теплових граничних умов на ефективність активного демпфірування вимушених коливань круглої пластини з жорстким закріпленням торців. З використанням класичних варіаційних методів одержано формули для амплітуди коливань ...
311213
   Вплив теплового випромінювання на лісові грунти / В.П. Ворон, В.Г. Борисенко, І.О. Барабаш, В.К. Мунтян, О.М. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 105-114 : рис. – Бібліогр.: с. 112-113. – ISSN 0459-1216
311214
  Юрченко М.Є. Вплив теплової неоднорідності на деформування тонкої кругової циліндричної оболонки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянуто теплове деформування довгої циліндричної оболонки, яка знаходиться у зовнішньому температурному полі. Припущено, що матеріал оболонки має неоднорідності, які приводять до залежності коефіцієнта теплового розширення від кутової координати ...
311215
  Скіп Б. Вплив теплозберігаючих заходів на якість атмосфери у приміщеннях / Б. Скіп, А. Чорней // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 59-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
311216
   Вплив теплоінерційних особливостей огороджень на умови комфортності при впровадженні енергоощадних режимів опалення в будівлях / В.І. Дешко, Н.А. Буяк, І.Ю. Білоус, М.В. Гурєєв, О.О. Голубенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
311217
  Стаднік С.М. Вплив терапії статинами на когнітивні функції пацієнтів з фібриляцією передсердь / С.М. Стаднік, В.А. Лафаренко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 10-15. – ISSN 1029-4244
311218
  Бондаренко Е.С. Вплив територіальних чинників на реалізацію акустичних характеристик німецьких голосних і приголосних // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 9-16. – ISBN 966-581-550-4
311219
  Іщенко Ю. Вплив територіально-інноващйних систем на розвиток території // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 65-67
311220
  Власюк О.С. Вплив термінів сівби і норм висіву на забур"яненість і врожайність пшениці озимої // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
311221
  Мельник Н.М. Вплив термінологічної системи на функціонування автомобільного сленгу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 174-179


  Стаття присвячена вивченню впливу термінологічної системи на функціонування автомобільного сленгу. Модифікація і трансформація автомобільної терміносистеми впливає на функціонування сленгу в різних формах вираження. Статья посвящена изучению влияния ...
311222
  Теренда Н.О. Вплив терміну госпіталізації пацієнтів з інфарктом міокарда на ефективність медичної допомоги // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 60-63. – ISSN 1681-276Х
311223
   Вплив термічних відпалів на фотопровідність Si/Geгетероструктур з квантовими точками / А.С. Ніколенко, С.В. Кондратенко, О.В. Вакуленко, В.О. Юхимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі методом спектроскопії фотоструму досліджено вплив термічних відпалів SiGe структур з КТ на енергію переходів дірок з локалізованих в КТстанів в делокалізовані стани змочувального шару та Si оточення. Компонентний склад та пружні деформації в ...
311224
  Мельниченко М.М. Вплив термічного відпалу на процеси формування та властивості наноструктурованого кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 259-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведено детальне дослідження структурних і фотолюмінесцентних властивостей, а також елементного складу плівок паноструктурованого кремнію Встановлено, що модифікація поверхні пілкладок монокристалічного кремнію шляхом їх ...
311225
  Колесник М.О. Вплив термічного та лазерного відхилення на оптичні та структурні властивості аморфних сплавів на основі 3d-перехідних металів / М.О. Колесник, В.Г. Кравець, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-30. – (Фізика ; Вип. 1)


  Проведено еліпсометричні дослідження свіжих та відпалених стрічок аморфних сплавів на основі 3d-перехідних металів. Отримана залежність показника відбивання від потужності лазерного опромінення. Розраховані значення фактору кристалізації та оцінена ...
311226
   Вплив термічного та пластичного оброблення на температурно-часову стабільність аморфних стопів / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 437-446. – ISSN 1816-5230


  Представлено результати дослідження впливу термоцикльовання, ізотермічного відпалу та оброблення тиском на температурно-часову стабільність аморфних стопів. Показано, що термоцикльовання (3 цикли нагрівання до T=Tk - 50 К з наступним охолодженням до ...
311227
  Лисенко Т.Д. Вплив термічного фактору на тривалість фаз розвитку рослин. / Т.Д. Лисенко. – К.Х., 1950. – 212с.
311228
   Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месбауерівської спектроскопії / В.П. Іваницький, О.М. Пономарено, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, Е.В. Польшин // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 21-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0204-3548
311229
  Наконечна О.І. Вплив термічної обробки на структуру та механічні властивості нанокомпозитних тонких плівок на основі TiAlN / О.І. Наконечна, М.П. Семенько, Т.В. Волкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 498-503. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджено вплив термічної обробки на структуру та механічні властивості нанокомпозитних тонких плівок на основі TiAlSiN. Показано, що в результаті термообробки твердість нанокомпозитів, збагачених алюмінієм, зростає (приблизно на 30 %) в той час, як ...
311230
   Вплив термічної та магнітної обробок на мікротвердість кристалів кремнію / В. Макара, Л. Стебленко, О. Кріт, А. Курилюк, С. Науменко, Т. Волкова, Ю. Кобзар, К. Войцеховська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-57. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено вплив термічного відпалу кристалів кремнію на величину та характер релаксації магнітомеханічного ефекту (ефекту зміни мікротвердості в магнітному полі). Виявлено, що додаткова термічна обробка приводить до пролонгації ...
311231
  Теселько П.О. Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів : Дис. ... канд. фізико-матем. наук: 01.04.07- фізика твердого тіла / Теселько П.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154 л. – Бібліогр.: л. 137-154
311232
  Теселько П.О. Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.07 / Петро Олексійович Теселько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
311233
   Вплив термодонорів на стартові характеристики рухливості дислокацій у кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, В.М. Кравченко, Т.Д. Котікона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-41. – (Фізика ; Вип. 3)


  Методом хімічного вибіркового травлення вивчено закономірності руху дислокації у кристалах кремнію, що містять електрично активні термодефекти. Показано, що введення заряджених термодонорів (ТД) у ці кристали викликає збільшення часів затримки, ...
311234
  Кузьменко Є.Ю. Вплив термомеханічної обробки на температурно-часову стабільність аморфних сплавів / Є.Ю. Кузьменко, Т.Л. Цареградська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 42-43
311235
   Вплив термообробки на гідрофільні властивості диспергованого хлориду натрію / О.М. Вязьмітіна, В.Я. Забуга, Д.Ф. Даценко, Л.П. Долинська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 25-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
311236
  Дунаєвська Н.І. Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванні : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.04 / Дунаєвська Н.І.; НАН Укр.ін-т.газу. – Київ, 1999. – 18л.
311237
  Білюк А.І. Вплив термоциклювання в полях зовнішніх напружень на формування і стабілізацію структури дисперсійно-твердіючих сплавів : Автореф... канд. фіз-мат. наук: 01.04.07 / Білюк А.І.; Чернів. держ. ун-т. – Чернівці, 1997. – 19л.
311238
  Вовк С. Вплив тероризму на міжнародний туризм // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 37-50. – ISSN 1684-906Х
311239
   Вплив тестостерону на вміст холатів у жовчі самців щурів / І.С. Чернуха, А.М. Ляшевич, Є.М. Решетнік, С.П. Весельський // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 93-93
311240
   Вплив тестостерону на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного обмінів у різностатевих щурів / І.С. Чернуха, Є.М. Решетнік, Н.Є. Нурищенко, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. – Київ, 2017. – № 2. – С. 26-31
311241
  Качак Н. Вплив техніки на процес ідентифікації людини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 15-17. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
311242
  Кондратенко В.В. Вплив технічного дефолту на вартість українських корпоративних єврооблігацій // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 232-234. – ISBN 978-966-188-219-4
311243
  Фурсов О. Вплив технічного рівня виробництва на фінансові результати операційної діяльності підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 26-30. – ISSN 1728-9343
311244
  Лисницька К.М. Вплив технічного стану будівельних конструкцій на проблеми розвитку міського середовища / К.М. Лисницька, першаков // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 84-92. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
311245
  Колісник М.П. Вплив технічного стану опорно-поворотних кругів на безпеку експлуатації вантажопідйомних кранів / М.П. Колісник, Г.В. Заєць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-36 : рис.
311246
  Митропольський О.Ю. Вплив техногенезу на навколишнє середовище при освоєнні ресурсів шельфу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 79. – ISSN 1726-5428
311247
  Юсипіва Т.І. Вплив техногенних умов зростання на зміни морфометричних показників однорічного пагона ялини колючої / Т.І. Юсипіва, А.О. Задесенець, Д.К. Злосчастьєва // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 98-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
311248
  Удалов І.В. Вплив техногенних факторів на еколого-гідрогеологічні характеристики крейдових водозаборів Північно-Східного Донбасу / І.В. Удалов, А.В. Кононенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 177-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
311249
  Юсипіва Т.І. Вплив техногенного навантаження на співвідношення розчинних цукрів у листках представників роду Acer / Т.І. Юсипіва, О.І. Борисова, В.В. Дротік // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
311250
  Римар-Щербина Вплив техногенного середовища на озоновий шар нашої планети // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
311251
  Гегера Т.О. Вплив техноглобалізму на інвестиційну діяльніст транснаціональних корпорацій // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 61-64. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
311252
  Гукасян О.М. Вплив технології бетонування на міцність трубобетонних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Гукасян Ольга Мгерівна ; М-во освіти і науки України, Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
311253
  Сєліверстова С.Р. Вплив технології вирощування на мікромеханічні властивості епітаксійних структур на основі GaAs : Автореф...канд.техн.наук:05.27.06 / Сєліверстова С.Р.;ХДТУ. – Херсон, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
311254
  Селіверстова С.Р. Вплив технології вирощування на мікромеханічні властивості епітаксійних структур на основі. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.27.06 / Селіверстова С.Р.; ХДТУ. – Херсон, 2000. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
311255
  Сіра Юлія Василівна Вплив технології та організації виробництва на побудову обліку витрат на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 208-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив технологічного та організаційного процесів виробництва на побудову обліку виробничих витрат молокопереробних підприємств, визначено особливості, які впливають на організацію обліку витрат.
311256
  Сіра Юлія Василівна Вплив технології та організації виробництва на побудову обліку витрат на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 208-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив технологічного та організаційного процесів виробництва на побудову обліку виробничих витрат молокопереробних підприємств, визначено особливості, які впливають на організацію обліку витрат.
311257
  Тормахова А.М. Вплив технологій звукозапису на створення та трансляцію музичного твору // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 70-73. – ISSN 2616-9967


  "Аналізується вплив еволюції технологій на продукування та тиражування художніх творів. Наявною є трансформація музичної творчості, яка відбувається внаслідок можливостей, що виникають завдяки розвитку технологій звукозапису, обробки та відтворення ...
311258
  Фаренюк Н.В. Вплив технологій на інвестиційно-брокерський бізнес // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 49, ч. 2. – С. 171-177. – Бібліогр.: на 9 пунктів
311259
  Колос А.Н. Вплив технологій обробітку грунту та систем удобрення на продуктивність зернової ланки сівозміни в Північному Степу України / А.Н. Колос, А.М. Свиридов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 232-239 : табл. – Бібліогр.: с. 238-239. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
311260
   Вплив технологічних заходів вирощування на продуктивність сої в Лівобережному Лісостепу / А.В. Кохан, Р.В. Олепір, О.А. Самойленко, О.М. Слободянюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 58-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
311261
  Домінюк Т.І. Вплив технологічних і експлуатаційних чинників на термоелектричну неоднорідність та метрологічні характеристики термометрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Домінюк Т.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
311262
  Варакута Є.Б. Вплив технологічних інновацій на міжнародний рух капіталів: аналіз існуючих моделей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 108-119
311263
  Шевченко Р.О. Вплив технологічних рідин на фізико-хімічні властивості гірських порід / Р.О. Шевченко, М.Д. Сахненко // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 566-567


  Унаслідок експлуатації нафтогазових свердловин відбувається руйнування гідрофобного шару на поверхні капілярного середовища гірських порід. Поверхня з гідрофобного стану переходить у частково гідрофільний, що супроводжується взаємодією води з поверхнею ...
311264
  Зєльдін В.Ф. Вплив технологічних факторів на репродуктивну здатність і продуктивність свиней // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 165-168 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-6609
311265
  Радько А.О. Вплив технологічного розвитку на здійснення електронної комерції / А.О. Радько, І.Б. Мельник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 178-185. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
311266
  Політанська О.Л. Вплив технологічності інноваційної продукції машино- та приладобудування на економічну ефективність її виробництва : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 105-112 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
311267
   Вплив тимагену, тималіну, вилозену на систему вторинних посередників при розвитку алергічних реакцій / С. Демидов, Н. Дергай, С. Шкляр, К. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-81. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Вивчався вплив препаратів тимусу на систему циклічних нуклеотидів при сенсибілізації і анафілактичному шоці. It was explored influence of thymus preparations on cyclic nucleotides system under sensibilization and anaphylactic shock.
311268
   Вплив тималіну і стрептоміцину на зміну морфофункціональних та імунологічних показників мишей лінії сва за експериментального туберкульозу / Б.М. Тхоржевський, С.В. Демідов, Л.А. Конопліч, .Александрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-74. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено зміну морфофункціональних та імунологічних показників мишей лінії СВА за експериментального туберкульозу та впливу на ці показники комплексної терапії. Показано, що застосування тималіну в поєднанні зі стрептоміцином посилює здатність ...
311269
  Демидов С.В. Вплив тималіну й тимогену на вміст ДНК та РНК у Т-лімфоцитах селезінки мурчаків при сенсибілізації та анафілактичному шоку / С.В. Демидов, І.В. Чорна, Н.М. Дєргай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-11. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що збільшення кількості ДНК при сенсибілізації та анафілактичному шоку свідчить про активацію проліферативних процесів в імунокомпетентних клітинах. Виявлено, що застосування тималіну й тимогену призводить до активації генетичного апарату ...
311270
   Вплив тимогену на репарацію ДНК лімфоцитів селезінки норок за умов хронічного опромінення / Б.М. Тхоржевський, С.В. Демидов, В.І. Рясенко, С.М. Храпунов // Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний збірник / Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – Київ, 1995. – Вип. 2. – С. 155-157. – ISBN 5-12-004620-7
311271
  Лазаренко Л.М. Вплив тимогену на утворення хромосомних аберацій у цибулі батун (Allium fistulosum L) / Л.М. Лазаренко, С.В. Демідов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведено дослідження генетичної активності тимогену. Проаналізовано утворення хромосомних аберацій у Allium fistulosum L під впливом тимогену. Показано, що в присутності формальдегіду як тест-мутагену (4х10[верхній індекс -5]) тимоген виявляє ...
311272
   Вплив тимогену на функціональний стан лімфоцитів селезінки норок за умов хронічного опромінення / К.О. Скрипка, С.В. Демидов, Б.М. Тхоржевський, В.І. Рясенко, С.М. Жовтенко // Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний збірник / Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – Київ, 1995. – Вип. 2. – С. 153-155. – ISBN 5-12-004620-7
311273
  Литвиненко В.В. Вплив типів журналістських текстів на вибір засобів перекладу (за матеріалами корейської періодики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 74-79.
311274
  Ситник С.А. Вплив типів лісорослинних умов на запас деревини лісоутворювальних порід степового Придніпров"я України / С.А. Ситник, В.М. Ловинська // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 99-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0459-1216
311275
  Дяченко Т : Вплив типів мотивації співробітників компанії при впровадженні корпоративної культури / Т : Дяченко, Т.В. Сівашенко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 37-41.
311276
  Матей К.Г. Вплив типів та видів міграції сільського населення на стан громадського обслуговування (На прикладі Молдавської РСР) / К.Г. Матей, С.І. Флоря // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 50-53. – Бібліогр. 1 назва
311277
  Макарова З. Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-76. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню одного із факторів впливу на статус глави уряду. Статья посвящена определению одного из факторов влияния на статус главы правительства. The article is devoted to the determination of one of the factors influencing the ...
311278
  Камінська О.В. Вплив типу гендерної ідентичності на політичну активність студентської молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.135-143. – ISBN 978-966-8063-85-7
311279
   Вплив типу лужноземельного металу на будову одношарових індатів AIILаInO4 / Л.В. Томазенко, Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 73
311280
  Брюховецька О.В. Вплив типу навчального закладу на особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 7-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
311281
  Ковалевська Ж. Вплив типу стеблових живців Podocarpus neriifolius D. Don на їх коренеутворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 124-125. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження штучного вегетативного розмноження шляхом живцювання Podocarpus neriifolius D.Don. Досліджено коренеутворюючу здатність живців різних типів. Визначено оптимальні типи живців, що дають найбільший вихід рослинного ...
311282
   Вплив типу структури полікремнієвих плівок на їх оптичні характеристики / О.І. Барчук, П.М. Литвин, Є.А. Оберемок, Т.В. Родіонова, С.М. Савенков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 299-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто полікремнієві плівки з різним типом структури: рівноосьова, дендритна та волокниста. Встановлено, що для довжини хвилі 0,63 мкм та кута падіння 20° коефіцієнт відбиття та величина ефективного лінійного дихроїзму не залежать від величин ...
311283
  Андрусишина Т. Вплив типу темпераменту та інтроверсії/екстраверсії на вибір копінг-стратегій особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-13. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуте дослідження, присвячене з"ясуванню впливу типу темпераменту та інтроверсії/екстраверсії на вибір копінг-стратегій особистістю за допомогою таких методик: особистісного опитувальника Айзенка (EPI, варіант А) для виявлення ...
311284
  Пастер І.П. Вплив тиреотропного гормону на функціональну активність первинної культури клітин щитовидної залози людини / І.П. Пастер, Є.У. Пастер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-69. – (Біологія ; Вип. 31)


  Показано здатність клітин щитовидної залози людини зберігати свої функціональні властивості в умовах первинного культивування, що дозволяє рекомендувати їх для використання в експериментальних дослідженнях та клінічній практиці.
311285
   Вплив тироксину, пентагастрину і субстанції Р на шлункову секрецію і холерез у собак / Г.П. Глушинець, Т.Г. Каревіна, Т.П. Лященко, Л.Ф. Куровська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У дослідах на собаках з фістулами шлунку і жовчовивідних шляхів вивчали зміни рівня секреції та хімічного складу шлункового соку і жовчі. Встановлено односпрямований стимулюючий вплив на шлункову секрецію і холерез як тиреоїдного гармона, так і ...
311286
  Адаменко І.І. Вплив тиску і температури на в"язкопружні характеристики бінарних розчинів н-алканів / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 368-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На прикладі н-алканів (система н-гексан - н-гексадекан) проаналізований вплив тиску і температури на пружнов"язкі характеристики рідких розчинів.
311287
  Адаменко І.І. Вплив тиску і температури на механізми надлишкового поглиблення ультразвуку у бінарних розчинах н-алканів / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 360-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проаналізовані температурні залежності відношення об"ємної в"язкості до зсувної на ізобарах та ізохорах. Виявлено вплив тиску (густини) на протікання термічних релаксаційних процесів в н-парафінах та їх взаємних розчинах.
311288
  Григор"єв Андрій Миколайович Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в рідких вуглеводнях : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Григор"єв Андрій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 266с. + Додатки: л. 222-266. – Бібліогр.: л. 206-222
311289
  Григор"єв Андрій Миколайович Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в рідких вуглеводнях : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Григор"єв А.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
311290
  Адаменко І.І. Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в циклогексані та н-гексані / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 316-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  На основі експериментальних даних з поглинання і швидкості поширення ультразвуку в циклогексані та н-гексані розраховані відношення об"ємної в"язкості до зсувної як функції термодинамічних параметрів. Показано, що в досліджувальному інтервалі тисків ...
311291
  Королович В.Ф. Вплив тиску і температури на структуру водних систем з вуглецевими нанотрубками / В.Ф. Королович, С.П. Недяк // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 104-105
311292
  Фрідріхсон Юрій Валерійович Вплив тиску і характеристик метеловолокнистих покриттів на теплообмін при кпінні рідин у великому об"єемі : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Фрідріхсон Юрій Валерійович; КПІ. – К., 1995. – 16л.
311293
  Мороз К.О. Вплив тиску на калоричні властивості н-парафінів та ароматичних вуглеводнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 337-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджений вплив тиску на калоричні термодинамічні властивості рідких н-парафінів та ароматичних вуглеводнів. Експериментально визначені прирости теплоємності співставлено із внесками знайденими на базі теоретичних припущень з врахуванням ...
311294
  Адаменко І.І. Вплив тиску на механізми поглинання ультразвуку в бінарних розчинах вуглеводнів / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 337-339. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати вимірювань коефіцієнта поглинання ультразвуку [альфа]/f[верхній індекс 2] в бінарних рідких системах н-гексан - циклогексан, н-гексан - н-гексадекан та циклогексан - н-гексадекан в інтервалі тисків (0,1 - 98,1) МПа і температур ...
311295
  Адаменко І.І. Вплив тиску на пружні властивості розчинів молекулярних рідин з конфігураційними ступенями вільності / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив тиску на пружні властивості бінарних розчинів лінійних та циклічних вуглеводнів на базі отриманих експериментальних даних по швидкості поширення ультразвуку. Зроблено висновок про те, що сили відштовхування між: молекулами, як і у ...
311296
   Вплив тиску на рівноважні властивості розчину фулерену С60 / І.І. Адаменко, К.О. Мороз, І.Ю. Дорошенко, С.О. Маркуця, Ю.І. Прилуцький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 390-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджені механічні та калоричні термодинамічні властивості розчину фулерену С[нижній індекс 60] в толуолі та співставлені з термодинамічними властивостями толуола і чистого фулерена С[нижній індекс 60]. Побудоване рівняння стану для ...
311297
   Вплив тиску на теплофізичні властивості розчину полідисперсних вуглецевих нанотрубок у воді / І.І. Адаменко, І.С. Єрмоленко, В.Ф. Королович, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Експериментально досліджені термодинамічні властивості розчину полідисперсних одностінних нанотрубок у воді та співставлені з термодинамічними властивостями води і розчину С 60 у воді. Побудоване рівняння стану для розчину та проаналізована ...
311298
  Адаменко І.І. Вплив тиску на термодинамічні властивості 1,3-диметиладамантану / І.І. Адаменко, І.В. Белеєвич, К.О. Мороз // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 411-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті приведені результати експериментального дослідження термодинамічних властивостей 1,3-диметиладамантану методом сільфонного п"єзометра. Побудоване рівняння стану та встановлена температура залежність його параметрів.
311299
  Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів : Дис. ...канд.фіз.-мат. наук.: Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Костянтин Олександрович Мороз; КНУТШ. – Київ, 2006. – 213л. – Додатки: л.140-195. – Бібліогр.: л.196-213
311300
  Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.14 / Костянтин Олександрович Мороз; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
311301
  Адаменко І.І. Вплив тиску на термодинамічні властивості циклічних вуглеводнів у інтервалі зміни тиску від 0.1 до 215 МРа / І.І. Адаменко, С.О. Маркуця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-11. – (Фізика ; Вип. 2)


  Наведено результати експериментального дослідження рівняння стану циклічних вуглеводнів, а саме циклододекану, циклооктану та циклогексану. аналізується рівняння стану, яке описує подані експериментальні дані.
311302
  Зелінський С.О. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Зелінський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
311303
  Зелінський С.О. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Зелінський С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 139л. + Додатки: 102-130. – Бібліогр.: л.131-139
311304
  Савич І. Вплив тінізації бюджетних відносин на макроекономічні показники // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 117-122. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлені сучасні погляди на сутність причинності виникнення тінізаційних процесів в бюджетній сфері. Виокремлені основні проблеми детінізації економіки в сфері оподаткування. Досліджено вплив тінізаційних процесів в бюджетній сфері на обсяги ...
311305
  Мирошниченко І. Вплив тінізації економіки України на макроекономічні показники в умовах глобалізації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 70-75. – ISSN 1728-9343
311306
  Копистира А. Вплив тіньових економічних процесів на інтеграцію в Європі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку зростання тіньової економіки в Європі, визначено причини такого зростання та проаналізовано результати економіко-математичної моделі, що пов"язує процеси корупції та інтеграції. Виявлено, що країни з вищим рівнем корупції більш ...
311307
  Кононенко О.В. Вплив тіньового сектора на світову економіку // Студентська науково-практична конференція "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки" : тези доп. : 13 груд. 2019 р., м. Харків, Україна / "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки", студ. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – С. 75-79. – ISBN 978-617-7801-10-7
311308
  Гончарук Я.А. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи / Я.А. Гончарук, М.І. Флейчук // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
311309
  Василенко Ю.В. Вплив тіньової діяльності на розвиток економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 89-103 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-7988
311310
  Приймак В.І. Вплив тіньової економіки на добробут населення України / В.І. Приймак, О.Р. Голубник, Є.М. Борщук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 4-7. – ISSN 2306-6806
311311
  Маковоз О.С. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 84-88. – ISSN 2309-1533
311312
  Лейфура М.В. Вплив тіньової економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 86-93. – ISSN 2309-1533
311313
  Черней В.В. Вплив тіньової економіки на рівень економічної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 6 (85). – С. 8-15
311314
  Новікова К.І. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави / К.І. Новікова, А.В. Ільїна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 36-40. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
311315
  Нестеренко Є.С. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 158-159
311316
  Августин Р.Р. Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-9. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
311317
  Фурдичко Л.О. Вплив тіотриазоліну на стан протеїназно-інгібіторної системи в легенях у пізній період розвитку виразкової хвороби шлунка на тлі пневмонії // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 17-19. – ISSN 1681-276Х


  "...У даній роботі виявлено, що на 10 і 18 доби виразкової хвороби шлунка на тлі пневмонії зростання показників протеолізу і зниження активності інгібіторної системи у легенях. Застосований нами препарат «Тіотриазолін» корегує дисбаланс ...
311318
  Глущевська А. Вплив ТНК на економічне зростання країн, що приймають (на прикладі Volkswagen Group та Мексики) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 30-32
311319
  Шабліна Я.В. Вплив ТНК на конкурентоспроможність економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 33-37
311320
  Іванова М.О. Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 88-95. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
311321
  Думікян М.М. Вплив ТНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 31-35. – ISSN 2222-4459
311322
  Купрійчук В. Вплив товариств "Просвіта" на державотворчі процеси гуманітарного розвитку доби укранської національної революції (1917-1920) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 179-188
311323
   Вплив товщини на структурні характеристики нанокремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 285-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами просвічуючої електронної мікроскопії та атомної силової мікроскопії досліджено вплив товщини нелегованих нанокремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску, на характеристики їх поверхневого мікрорельєфу. ...
311324
  Кондратюк В.О. Вплив тонких металевих шарів на спектр планарного феритового резонатора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 185-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Експериментально досліджено вплив тонких металевих шарів на спектр планарного феритового резонатора прямих об"ємних магнітостатичних хвиль. Показано, що такі шари переважно поглинають вищі типи магнітостатичних коливань резонатора. Досліджені різні ...
311325
   Вплив тонких прошарків титану на електрофізичні властивості контактів силіцид молібдену-кремній / В.В. Ільченко, Г.В. Кузнєцов, В.І. Панічевська, В.І. Стріха, С.О. Тарасенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 53-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показано, що в залежності від товщини прошарку титану змінюється висота потенціального бар"єра Шоттки, і параметри вольт-амперних характеристик наближаються до теоретично можливих. На основі аналізу експериментальних вольт-ємнісних характеристик ...
311326
  Зуб Станіслав Сергійович Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Зуб С.С.; Нац. акад. наук України; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр: 12 назв
311327
  Потравка Л.О. Вплив торгівельної лібералізації в рамках СОТ на структурні зрушення економічної системи України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 206-212. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено причини, з яких економіка України залишається однією з найвразливіших у Європейському просторі і причини за яких відсутні прогресивні структурні зміни в ній. Обгрунтовано необхідність удосконалення секторальної структури економічного ...
311328
  Кадько В.П. Вплив точкових дефектів і їх асоціацій на розсіювання рентгенівських променів реальними кристалами напвповідників : 01.04.07: Дис. ... док-ра фіз.-мат. наук / Кадько В.П.; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників. – Київ, 2000. – 335л. – Бібліогр.: С.310-335
311329
  Кладько В.П. Вплив точкових дефектів і їх асоціацій на розсіювання рентгеновських променів реальними кристалами напівпровідників. : Автореф. дис.. д-ра фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Кладько В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
311330
  Шатній Т.Д. Вплив точкових дефектів на електронні властивості модельних сплавів / Т.Д. Шатній, О.Д. Борисов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 409-417. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Методом когерентного потенціалу досліджуються можливі ефекти впливу точкових дефектів на електронну структуру та електронні властивості бінарних сплавів в моделі діагонального безладу.
311331
  Полубояров О.О. Вплив точкових дефектів структури і неоднорідностей складу на електричні та фотоелектричні властивості кристалів Cd ZnTe : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Полубояров Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
311332
  Бондаревська Людмила Вплив травмуючих переживань на виникнення психічного вигоряння // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 185-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
311333
  Примуш М. Вплив традиції на характер політичної модернізації в контексті розгляду інституту глави держави країн Центрально-Східної Європи і Латинської Америки / М. Примуш, Ю. Коваль // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 138-145
311334
  Дубінська В.О. Вплив традицій та новацій політичного лідерства на державне управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз залежностей новацій та традицій політичного лідерства на державне управління. Поглиблено розуміння політичного лідерства як постійного легітимного впливу владних осіб на суспільство, організацію чи групу. Означено певні відмінності ...
311335
  Сябрук О.П. Вплив традиційної та органічної систем землеробства на динаміку емісії вуглекислого газу та ферментативну активність чорнозему опідзоленого / О.П. Сябрук, Г.О. Цигічко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0587-2596
311336
  Подп"ятникова А. Вплив транзитивного простору держави на розвиток суспільства: державно-управлінський аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 49-53. – ISSN 2414-4436
311337
  Семенюк Н.В. Вплив транзитних перетоків на втрати активної потужності в передаючій системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Семенюк Надія Віталіївна ; М-во освіти і науки України. Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
311338
  Вадзюк Степан Вплив транс-жирів на стан здоров"я / Вадзюк Степан, Ратинська Оксана // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 8-9 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
311339
  Вадзюк С.Н. Вплив транс-жирів на стан здоров"я / С.Н. Вадзюк, О.М. Ратинська // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 2-4. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 4, квітень)
311340
  Грінченко А. Вплив трансакційних витрат на діяльність промислових підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 128-132. – ISSN 2078-5860


  Виявлено фактори, що впливають на рівень трансакційних витрат.
311341
  Кузнецова Т.К. Вплив трансакційних витрат на прибутковість підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 25-26
311342
  Чучка І.М. Вплив транскордонного економічного співробітництва на розвиток сучасних форм міжнародного поділу праці / І.М. Чучка, Г.Г. Білак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 153-155
311343
  Етокова О.В. Вплив транскордонного злиття і поглинання на економічну безпеку приймаючої країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 484-488
311344
  Чучка І.М. Вплив транскордонного співробітництва на розвиток національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 143-151. – ISSN 1993-6788
311345
  Поліщук Л. Вплив транскордонного співробітництва на соціально-економічний розвиток прикордонних регіонів (на прикладі єврорегіону "Буг") // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 81-90


  В статті проаналізовано нові механізми та форми співпраці прикордон- них регіонів країн та досліджено вплив транскордонного співробітництва на їх соціально-економічний розвиток, виявлено проблеми економічної співпраці та запропоновано інструменти її ...
311346
  Циганов С.А. Вплив транснаціоналізації на розвиток конкурентних відносин / С.А. Циганов, В.О. Сизоненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 77-88. – ISSN 2308-6912


  Досліджено сутність транснаціоналізації як особливої стадії глобалізації економіки. Розкрито сутність транснаціональних корпорацій (ТНК), визначено їх місце у системі міжнародних економічних відносин. Проаналізовано роль ТНК в контексті їх особливого ...
311347
  Тхір Ірина Вплив транснаціоналізації на формування міжнародних виробничих мереж // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 30-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Виділено різницю між поняттями ланцюга та виробничої мережі. Проаналізовано взаємозв"язок між процесами транснаціоналізації та її впливу на міжнародну фрагментацію виробництва і, зокрема, на міжнародні виробничі мережі. Відзначено роль глобальних місту ...
311348
  Тхір Ірина Вплив транснаціоналізації на формування міжнародних виробничих мереж // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 30-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Виділено різницю між поняттями ланцюга та виробничої мережі. Проаналізовано взаємозв"язок між процесами транснаціоналізації та її впливу на міжнародну фрагментацію виробництва і, зокрема, на міжнародні виробничі мережі. Відзначено роль глобальних місту ...
311349
  Батрименко В.В. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 76-79
311350
  Дмітрієв В.С. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дмітрієв Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 245 л. – Додатки: л. 201-213. – Бібліогр.: л. 214-245
311351
  Дмітрієв В.С. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дмітрієв В.С.; Дмитрієв Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
311352
  Цирфа Ю. Вплив транснаціональних діаспор на формування зовнішньополітичної ідентичності держав Євразійського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 134-136
311353
  Луцький М.Г. Вплив транснаціональних корпорацій на глобалізацію інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 116-120.
311354
  Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 276 л. – Додатки: л. 211-276. – Бібліогр.: л. 188-210
311355
  Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
311356
  Терехов Є.М. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем / Є.М. Терехов, О.В. Прокопенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 103-113. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
311357
  Стрішна Ю.Б. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток підприємств в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 165-167. – ISBN 978-617-7069-02-6
311358
  Василенко Е. Вплив транснаціональних корпорацій на соціально-трудові відносини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 203-206. – ISBN 966-614-021-7
311359
  Панченко Ксенія Володимирівна Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною екномікою : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Панченко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
311360
  Панченко Ксенія Володимирівна Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Панченко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224с. + Додатки: л. 40. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.213-224
311361
  Стасишин А.В. Вплив транснаціональних корпорацій як економічних суб"єктів на конкуренстоспроможність національних економік в умовах світової фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 69-72
311362
  Петрів Т.І. Вплив трансплантації стовбурових клітин нервового гребеня на регенерацію периферичного нерва при його травматичному ураженні в експерименті : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Петрів Тарас Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
311363
  Кіктенко В .О. Вплив транспортних умов на ефективність зовнішньоторговельних операцій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.364-366. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
311364
  Єлісєєва К.В. Вплив транспортного сектору на конкурентоспроможність країн світу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 225-229


  У статті розглянуто кількісний та якісний характер впливу транспортного сектору на конкурентоспроможність країн світу. Розглянуто шляхи підвищення конкурентної позиції України через розвиток транспортного сектору. В статье рассмотрено количественный и ...
311365
  Лимарь Т.В. Вплив транспортної інфраструктури на розвиток регіонального туризму // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 137-139
311366
  Дронова О. Вплив транспортної системи Києва на життя і мобільність його жителів / О. Дронова, Є. Боклаг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 94-100. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості суспільно-географічних досліджень міських транспортних систем та їхнього впливу на життєдіяльність населення. Проаналізовано індикатори розвитку транспортних мереж і сучасні вимоги до міського пасажирського транспорту. Виявлено, ...
311367
  Коропатник Т.В. Вплив транспорту на використання агровиробничого потенціалу (АВП) Чернігівського області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 122-127. – ISBN 966-7293-90-4
311368
  Булана О.О. Вплив трансфертного ціноутворення на здійснення митної оцінки товарів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-71 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
311369
  Таратута Л.В. Вплив трансформації бюджетного обліку в бюджетних установах на фінансування та використання бюджетних коштів / Л.В. Таратута, Я.С. Вєдмєдєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 169-174. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
311370
  Шкляр В.М. Вплив трансформації грунтового вбирного комплексу на вміст гумусу в сирому лісовому грунті // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 5-6. – ISBN 978-966-2742-92-5
311371
  Палига Є.М. Вплив трансформації і реструктуризації підприємств на розвиток корпоративного управління видавничо-поліграфічного комплексу / Є.М. Палига, О.П. Будзуляк // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 26-36. – ISSN 0554-4866
311372
  Кушніренко Д. Вплив трансформації операційних затрат на оцінку незавершеного виробництва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 146-152. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
311373
  Гнатюк Л.Р. Вплив трансформації сакрального простору на ісламську архітектуру Великої Дамаської мечеті // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 41-47. – ISSN 2077-3455
311374
  Блощаневич А.В. Вплив трансформації системи міжнародних відносин кінця ХХ - початку ХХІ ст. на розвиток міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 600-607. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні події кінця XX початку XXI ст., які справили вплив на розвиток міжнародного права. Визначається роль трансформації системи міжнародних відносин в еволюції міжнародного права.
311375
  Артеменко І.Л. Вплив трансформаційних процесів на інвестиційне середовище // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 102-104. – ISSN 2306-6806
311376
  Соколова А.О. Вплив трансформаційних процесів на результативність аграрного сектора економіки Волинської області / А.О. Соколова, Т.М. Ратошнюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 49-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
311377
  Головенько В.А. Вплив трансформаційних процесів на становище сільських дітей і молоді в сучасній Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 124-138.
311378
  Биркович Т.І. Вплив трансформаційних процесів у державі на формування принципів державного регулювання соціально-культурного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 86-89. – ISSN 2306-6814
311379
  Ковальська К. Вплив трансформаційних чинників на стратегічне управління підприємствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-41. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню сутності трансформаційних чинників, які впливають на процес стратегічного управління вітчизняними підприємствами. The article is devoted to analyze the essence of transition factors that influence on the strategic ...
311380
  Герцрікен С. Вплив третього елемента на дифузію цинка у в-латунь / С. Герцрікен, І. Дехтяр, Г. Онопрієнко, 1952. – [8] c.
311381
  Доді К. Вплив трибуналів ad-hoc на звичаєве міжнародне гуманітарне право щодо неміжнародних збройних конфліктів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 36-41.
311382
  Чернишенко І.І. Вплив тривалого використання добрив на відтворення родючості дерново-підзолистого грунту і продуктивність польової сівозміни в Поліссі. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.04 / Чернишенко І.І.; Нац. аграрний ун-т. – К., 2000. – 20л.
311383
  Стасюк О. Вплив тривалого голодування на людину та трансгенераційні наслідки Голодомору-геноциду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 16-23. – ISSN 2664-4282
311384
  Черно О.Д. Вплив тривалого застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні на калійний фонд та баланс калію чорнозему опідзоленого правобережного Лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г..наук: 06.00.04 / Черно О.Д.; Нац. аграрний ун-т. – К., 1996. – 29л.
311385
  Дегодюк С.Е. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості сірого лісового грунту / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, Ю.Д. Боднар // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 43-48 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0372-8498
311386
   Вплив тривалого застосування органічної системи землеробства на стан мікробних угруповань чорнозему опідзоленого в зерно-кормових сівозмінах / О.Є. Найдьонова, О.І. Маклюк, Г.О. Цигічко, Л.О. Шедєй, Р.В. Акімова, В.Б. Гвоздік // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 82-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
311387
  Дудченко В.М. Вплив тривалого застосування різних систем основного обробітку на агрофізисні властивості грунту і продуктивність ланки зерно-бурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.01. / Дудченко В.М.; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 1999. – 16л.
311388
  Лозовіцький П.С. Вплив тривалого зрошення на валовий хімічний склад темно-каштанового грунту Каховської зрошувальної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-39. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати зміни вмісту валового хімічного складу і мікроелементів у грунтах Каховської зрошувальної системи в умовах 27 річного зрошення.
311389
   Вплив тривалого інтрагастрального введення щурам 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івін на Mg2+, Ca2+ - та Na+, K+-атфазну активність пламатичних мембран гепатоцитів / С.В. Яблонська, Г.В. Островська, О.М. Філінська, Т.В. Рибальченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що гербіцид 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота) та стимулятор росту рослин івін (N-оксид-2,6-диметил-піридин) є мембраноактивними препаратами і впливають на функціональну активність плазматичних мембран печінки щурів. Обидва препарати ...
311390
   Вплив тривалої гіпергастринемії на транспортну функцію ободової кишки щурів / Т. Гурленко, В. Бабан, Т. Овчарик, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив довготривалої (протягом 28 та 35 днів) омепразол-викликаної гіпергастринемії на транспорт води та електролітів (Na+, K+ та Cl-) через епітелій ободової кишки методом перфузії ізольованої ділянки кишки in vivo. Виявлено зниження рівня ...
311391
   Вплив тривалої гіпоацидності шлункового соку на морфо-функціональний стан органів травлення та його корекція мультипробіотиками групи "Симбітер" / К. Абдулахад, Т. Фалалєєва, В. Кухарський, І. Прибитько, Г. Толстанова, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Тривала гіпоацидність шлункового соку у щурів, викликана омепразолом, призводить до розвитку дисбактеріозу в шлунку щурів та тотальної гіперплазії, що проявляється у вираженому збільшенні дебіту соляної кислоти базальної шлункової секреції. ...
311392
  Грудко Н.О. Вплив тривалості вирощування в басейнах на якісні параметри мальків веслоноса / Н.О. Грудко, І.М. Шерман // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 85-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
311393
  Романюк Г. Вплив трофічної стратегії на структуру нижньої щелепи у представників ряду Carnivora // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-14. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проведено морфо-функціональний аналіз щелепного апарату деяких представників ряду Carnivora у зв"язку з трофічною спеціалізацією. Наше дослідження вивчає вплив механічних навантажень і трофічної поведінки на певні параметри нижньої ...
311394
  Вовканич С.Й. Вплив трудового колективу на прискорення НТП / С.Й. Вовканич. – Київ : Знання, 1983. – 32 с.
311395
  Вовканич С.Й. Вплив трудового колективу на присокрення НТП / С.Й. Вовканич. – Київ, 1983. – 32с.
311396
  Шваб Л.І. Вплив трудового потенціалу на основні тенденції економічного розвитку та інвестиційну привабливість промислових підприємств в умовах фінансової кризи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 241-246. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
311397
  Номер О.В. Вплив трудового потенціалу на сталий розвиток регіону (на прикладі Київської області) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 165-168
311398
  Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 234 л. + Додатки: л. 198-208. – Бібліогр.: л. 209-234
311399
  Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
311400
  Якобінчук В. Вплив трудової міграції на сільське безробіття на Київщині // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-37
311401
  Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи в Польщі та Греції) : дис. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 273 л. + Додаток: л. 186-253. – Бібліогр.: л. 254-273
311402
  Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи у Польщі та Греції) : автореф. дисс. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
311403
  Пазюк О. Вплив трудової міграції на стан функціонування ринку праці України / О. Пазюк, Т. Біденко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 36-43
311404
  Кулешова К.І. Вплив турецької моделі зовнішньої політики на політику держав пострадянського простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 151-159


  The article deals with the influence of Turkish model of foreign policy on the post-Soviet space. The author points out that in case of successfulness of the model it can be used by the other Islamic states and provoke stable cooperation all over the ...
311405
  Гуменюк Ю.П. Вплив туризму на економічне зростання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 102-106
311406
  Панасюк І.П. Вплив туристичної галузі на функціонування вітчизняних авіакомпаній // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 2409-1944
311407
  Карп В. Вплив туристичної індустрії на міжнародні конкурентні позиції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 62-66
311408
  Чіч-Жен Шіє Вплив туристичної мотивації на туристичні знання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 443-451 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
311409
  Грицку В. Вплив туристичної та анторогенної діяльності на розвиток Хотинського національного природного парку / В. Грицку, К. Грек // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 85-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
311410
  Апончук Л.С. Вплив тютюнопаління на функціональний стан жіночого організму : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Апончук Людмила Степанівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
311411
  Хорошун О.Б. Вплив уведення евро на європейські фінансові ринки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються основні наслідки введення євро для окремих сегментів європейських фінансових ринків та банківського сектора.
311412
  Левантівська Б.М. Вплив угноення та обробітку грунту на активізацію азотобактеру за польових умов. (Попередні досліди) / Б.М. Левантівська. – К., 1931. – 28с.
311413
  Соловйов О. Вплив Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на антидискримінаційне правове регулювання державних закупівель України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 59-66. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
311414
  Березовська І.А. Вплив угоди про асоціацію з Євросоюзом на правову систему України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 179-185


  На сьогодні відносини України з Євросоюзом знаходяться на вирішальному етапі: від того, чи буде укладено між сторонами угоду про асоціацію, залежить їх подальший розвиток. В статті зроблено спробу визначити основні напрямки впливу майбутньої угоди про ...
311415
  Шмиголь Н.М. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економічне становище / Н.М. Шмиголь, Д.О. Кайнара, А.А. Антонюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 27-30. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
311416
  Діковська І. Вплив угоди сторін на вибір правових норм, що регулюють міжнародні договірні зобов"язання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 201-209. – ISSN 1993-0909
311417
  Березін В.Б. Вплив ударно-коливального навантаження на кінетику поля деформацій та механічні властивості металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Березін Валентин Борисович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
311418
  Бикін А.В. Вплив удобрення на врожай та якість сої за прямої сівби (без обробітку грунту) / А.В. Бикін, О.Л. Козачок // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 134-140 : табл. – Бібліогр.: с. 140. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
311419
  Кургак В.Г. Вплив удобрення та режимів використання на продуктивність різнотипних лучних травостоїв / В.Г. Кургак, В.М. Волошин // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 166-178 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
311420
  Шевчук О.С. Вплив узгоджених дій учасників страхового ринку на розвиток конкуренції на цьому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 100-102. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено позитивні та негативні ефекти конкуренції на ринку для споживачів та конкуруючих фірм. Автором зазначені різні типи антиконкурентних угод зокрема у їх зв"язку з ринком страхування. Також у статті наведено, яким чином угоди між ...
311421
  Ситник О.В. Вплив українізаційних процесів у 20—30-х рр. ХХ ст. на творення навчальних видань в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20-30-х рр. ХХ ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важ ливими, корисними для сьогодення. The article ...
311422
  Воропаєва Т. Вплив українознавства на формування національної ідентичності особистості в сучасному освітньому просторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 174-177
311423
  Шабельник Г.П. Вплив українських національних чинників на світогляд та політичну свідомість революційних народників (60-70-ті роки XIX ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 29-34. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
311424
  Юсов С.Л. Вплив українських радянських істориків на формування ідеологічних концептів (на прикладі діяльності В. Голобуцького) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 475-485. – ISBN 966-7769-54-2
311425
  Одробінський Ю. Вплив українського концептуального мистецтва на розвиток сучасного дизайну / Ю. Одробінський, О. Тригуб // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 93-99. – ISSN 2413-4767
311426
  Антонюк О.В. Вплив української діаспори на формування національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 3-9
311427
  Ємець Т. Вплив української ідентичності Володимира Антоновича на його життєвий шлях // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 213-216. – ISBN 978-966-439-357-4
311428
  Гуйванюк М. Вплив української літературної інтелігенції Галичини й Буковини на боротьбу з лихварством і пияцтвом наприкінці XIX - на початку XX ст. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 22-26
311429
  Будз Г. Вплив української ментальності на формування структурних особливостей української філософії // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 33-42. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
311430
  Лазаренко О. Вплив української мови на написання носових голосних у польськомовних творах Лазаря Барановича // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 218-222. – ISBN 966-650-037-X
311431
  Яким З.М. Вплив української мови на німецькомовну компетенцію Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 548-552. – (Б-ка Ін-ту філології)
311432
  Совтис Н.М. Вплив української мови на систему словозміни польської мови творів Л.Е. Венглінського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 183-192. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто систему словозміни Л.Е. Венглінського на матеріалі польськомовних текстів. У поезії спостерігаємо найбільш типові для польської мови українсько-польського пограниччя властивості, що є наслідком впливу української мови та засвідчені ...
311433
  Рудник І. Вплив української народної пісні на поетичне формування Дніпрової Чайки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 361-370
311434
  Безотосний М.Т. Вплив української національної ідеї на соборність України // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 112-116. – ISSN 2075-1451
311435
  Федик Ю. Вплив українців Канади на розвиток канадсько-українських відносин / Ю. Федик, А. Дідух // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 55-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
311436
  Чуприна Р.Г. Вплив ультразвукового навантаження на особливості субструктури кристалів LiNbO3 / Р.Г. Чуприна, М.О. Боровий, І.В. Островський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 429-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено форму рентгенівських кривих гойдання (КГ) при відбиванні La1-ліній W від площин (010) монокристалічних зразків LiNbO3, за умови поширення у зразках ультразвукових хвиль (УЗХ) мегагерцевого діапазону. Вперше експериментально ...
311437
   Вплив ультразвукової обробки на фотолюмінесценцію поруватого кремнію / А.О. Подолян, О.О. Коротченков, С.В. Кондратенко, Р.Г. Чуприна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 464-467. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально зареєстрований вплив ультразвукової обривки на спектральний склад фотолюмінесценції поруватого кремнію Наведені дані підтверджують досить складний механізм виникнення фотолюмінесценції на межі "Si кристаліт-аморфна матриця". Висунуте ...
311438
  Подолян А.О. Вплив ультразвуку на відпал радіаційних дефектів у нейтронно-легованому кремнії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 16 (241). – С. 46-50. – (Фізичні науки). – ISSN 1729-360Х


  Шляхом вимірювання часу життя носіїв заряду досліджено вплив термічної та ультразвукової обробок на концентрацію точкових радіаційних дефектів в опроміненому нейтронно-легованому кремнії. Виявлено, що ультразвук суттєво змінює характер відпалу ...
311439
   Вплив ультразвуку на вольт-амперні характеристики гетероструктур GaAs/AlGaAs / В.В. Курилюк, А.М. Горб, О.Я. Оліх, О.О. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 298-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено зміну вольт-амперних характеристик гетероструктур GaAs/AlGaAs з квантовими ямами під впливом ультразвукового навантаження. Показано, що експериментально зареєстровані зміни пов"язані із перезарядкою дефектів структури під дією ...
311440
  Подолян А.О. Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні властивості кремнію і структур на його основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат.. наук : спец. 01.04.07 - фізика тверд. тіла / А.О. Подолян ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
311441
  Подолян А.О. Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні властивості кремнію і структур на його основі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Подолян А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 170л. – Бібліогр.: л.151-170
311442
  Островський І.В. Вплив ультразвуку на довжину дифузії неосновних носіїв заряду в кремнії / І.В. Островський, О.Я. Оліх // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 529-534. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено вплив ультразвуку на довжину дифузії неосновних носіїв заряду в бездислокаційному монокристалічному p-Si. Приведено амплітудні та кінетичні залежності ефекту. Проаналізовано можливі механізми акустичного впливу та показано, що ...
311443
  Подолян А.А. Вплив ультразвуку на кінетику релаксації фотопровідності у Р-кремнії // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 535-538. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив ультразвукової обробки на кінетику релаксації фотопровідності у об"ємних кремнієвих зразках. Показано, що ультразвук призводить до суттєвої зміни кінетики релаксації фотопровідності в приповерхневому шарі товщиною до 175 мм. Зроблено ...
311444
  Смик М.М. Вплив ультразвуку на організм. / М.М. Смик. – К., 1969. – 144с.
311445
  Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення при травмі скелетного м"язу щура / П.М. Чорноморець, Н.Е. Нурищенко, М.С. Мірошниченко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 149-152. – ISSN 1023-2427


  Досліджено вплив терапевтичного ультразвуку (УЗ) на показники, що відображають перебіг запалення при м"язовій травмі.
311446
  Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі : дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П.М.; Черноморець П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 168л. – Бібліогр.: л. 147 - 168
311447
  Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі : автореф. дис. ...канд. біол. наук : спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П. М. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :12 назв
311448
  Русинко А.К. Вплив ультразвуку на пластичне деформування металів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-162. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано математичну модель незворотного деформування полікристалічних матеріалів, в рамках якої аналітично описуються ефекти, викликані ультразвуковим опроміненням. Розглянуто такі два випадки: 1) дія ультразвуку на відпалений матеріал без дії ...
311449
  Золкіна Л.В. Вплив ультразвуку на процеси росту монокристалів твердого розчину Ga0.03In0.97Sb з розплаву і шарів GaAs методом рідкофазної епітаксії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Золкіна Л.В.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
311450
  Курилюк В.В. Вплив ультразвуку на спектри фотопровідності опромінених кристалів кремнію / В.В. Курилюк, А.О. Подолян, О.О. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 535-538. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив ультразвукової обробки на розподіл радіаційних дефектів в кремнії методом вивчення спектрів фотопровідності. Показано, що вона приводить до часткового відпалу дефектів із зменшенням неоднорідності їх розподілу вглибину ...
311451
  Мединська К.О. Вплив ультразвуку різних інтенсивностей на структурно-функціональний стан актоміозину скелетних м"язів in vitro : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Мединська К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 137 л. – Бібліогр.: л. 119-137
311452
  Мединська К.О. Вплив ультразвуку різних інтенсивностей на структурно-функціональний стан актоміозину скелетних м"язів in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мединська К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
311453
  Горбачук М. Вплив ультраправих партій та організацій на відносини між Польщею та Україною // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 102-105. – ISSN 2306-028X
311454
   Вплив ультрафіолетового опромінення нановуглецевого наповнювача на електродинамічні властивості нанокомпозиту графітові нанопластинки/епоксидна смола / Ю.С. Перетц, О.А. Лазаренко, О.С. Яковенко, Л.Л. Вовченко, Л.Ю. Мацуй, В.Л. Лаунец, В.В. Олійник, І.В. Овсієнко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – С. 38
311455
   Вплив ультрафіолету А на параметри адаптивності Deschampsia Antarctica E Desv. / О. Пороннік, Н. Мірюта, Р. Іванніков, Г. Мирюта, В. Корчевська, І. Парнікоза, В. Кунах // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 85-86
311456
  Проніна О. Вплив ультрафіолету різного спектрального складу на дріжджі Saccharomyces cerevisiae / О. Проніна, В. Безруков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчали летальну та рекомбіногенну дію УФ С та повного УФ спектру ( А, В, С) та видимого світла на клітини штаму Saccharomyces cerevisiae з дефектним геном ексцизійної репарації rad2. Виявлено відмінності в виживаємості та частоті мітотичного ...
311457
  Хрипко С. Вплив умов анодування на властивості поруватого кремнію р-типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив питомого опору кремнію р типу, густини струму анодування і часу анодування на поруватість, товщину та швидкість пороутворення поруватого кремнію. Зразки були виготовлені в електроліті з сумішшю фтористоводневої кислоти (48% HF) та ...
311458
  Левчик О.І. Вплив умов вирощування у зоні відчуження ЧАЕС на спектри флуоресценції листя рослин / О.І. Левчик, О.І. Сваричевська, Л.В. Скрипка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 104-105
311459
  Перегон Н.В. Вплив умов електрохімічного синтезу на розмір частинок пористого координаційного полімеру HKUST-1 // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – C. 145
311460
  Мінінберг С.Я. Вплив умов кореневого живлення на динаміку хлорофілу у листках винограду. / С.Я. Мінінберг. – К., 1958. – 45-48с.
311461
   Вплив умов космічного польоту на продуктивність рослин томатів та їх стійкість до вірусів / Л.Т. Міщенко, Л.І. Остапченко, А.А. Дуніч, О.І. Данілова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5
311462
  Пащенко М.О. Вплив умов праці на серцево-судинну систему // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 15-17. – ISBN 978-966-641-732-2
311463
  Городилова Н.О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальційвмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Городилова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
311464
  Городилова Н.О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальційвмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Городилова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 132-150
311465
  Пузанов І.І. Вплив умов торгівлі України на макроекономічні показники // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 55-57
311466
  Лапко О.О. Вплив умов фінансування та політики державного регулювання на конкурентоспроможність великої компанії / О.О. Лапко, С.В. Власова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 173-182. – ISSN 1562-0905
311467
   Вплив умов фотоіндукованої реакції між Ag+ та триптофаном на процес формування нанорозмірного срібла / О.Т. Федишин, М.Л. Малишева, Ю.П. Муха, Н.В. Вітюк, Г.М. Єременко, А.А. Ходько // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 166
311468
  Столярський О.В. Вплив універсальних інституцій на протидію транснаціональній організованій злочинності // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 392-396
311469
  Петровський В.В. Вплив університетського середовища на міське життя Харкова (перша третина ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 20-26. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505


  Стаття висвітлює проблеми участі колективу викладачів і студентів Харківського університету в повсякденному житті міської громади. Подано напрями такої співпраці, включно з питаннями поліпшення інфраструктури, створення органів масової інформації, ...
311470
   Вплив університетської автономії на удосконалення якості освіти : нагальні завдання та ризики : матеріали семінару 28-29 листопада 2006 року, м. Харків. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 160 с. – ISBN 966-623-443-2
311471
  Поварьонкіна К. Вплив Унії на розвиток іконопису України 17-18 ст. : огляд нових мотивів і композиційних схем // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 333-341. – ISSN 0236-4832
311472
  Гарник Н.В. Вплив унії на розвиток української літератури кінця XVI - середини XVII століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 69-72
311473
  Хіхлач Б. Вплив унійних практик на внутрішнє оздоблення подільських храмів у ХVІІІ столітті // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 133-144
311474
  Радченко Т.М. Вплив упорядкування дефектної структури на транспортні властивості змішаних кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Радченко Тарас Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
311475
   Вплив упорядкування домішки на енергетичний спектр та електропровідність графену / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, С.П. Кручинін, О.Я. Кузнєцова, Р.М. Мельник // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 41, № 4, april. – С. 427-443. – ISSN 1024-1809
311476
  Зятковський І.В. Вплив управлінських послуг на фінансову діяльність суб"єктів господарювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.107-111
311477
  Красніков Д.А. Вплив управлінських рішень на виникнення порушень в сфері державних закупівель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-54. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні види порушень, що допускаються під час здійснення закупівель за державні кошти, та їх наслідки з огляду на витрачання державних коштів. Досліджено вплив прийнятих управлінських рішень на виникнення відповідних порушень у сфері ...
311478
  Огіенко О.І. Вплив упровадження автономного освітнього менеджменту на культуру та управління закладом освіти Сполучених Штатів Америки // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 44-51. – ISSN 2304-0629
311479
  Гавриленко О. Вплив уранової промисловості на природні ландшафти України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 8-14. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
311480
  Торушанко В.Р. Вплив урбанізації на формування молодіжних субкультур // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 311-315. – Бібліогр.: 15 назв.
311481
  Ткачук Т. Вплив урбаністичного соціуму на вибір мови респондентом у білінгвальних умовах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 450-461
311482
  Копич Р. Вплив урядових видатків країн Центральної та Східної Європи на виробництво та дохід: емпіричні оцінки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 180-189 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-5754
311483
  Снітко А.І. Вплив урядових формувань на діяльність центральних органів виконавчої влади з питань туризму в незалежній Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 65-74. – ISSN 2227-796X
311484
  Голубнича Л.О. Вплив урядової політики з питань вищої освіти на історіографію вузівської дидактики Східноукраїнського регіону (50–60-ті рр. ХХ ст.) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 11-19. – ISSN 2312-0657


  Узагальнюється урядова політика стосовно вищої освіти періоду 50-60-х років ХХ століття з метою з"ясування її впливу на історіографію вузівської дидактики науковців Східноукраїнського регіону. Здійснено аналіз основних постанов Ради Міністрів СРСР і ...
311485
   Вплив УФ радіації на біомолекулярну взаємодію в умовах специфічного зв"язування / О.Г. Лопатинська, А.М. Лопатинський, В.І. Чегель, Л.В. Поперенко, Ю.М. Ширшов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 390-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив УФ випромінювання на специфічне зв"язування біомолекул трипсіну та соєвого інгібітору трипсіну (СІТ) за допомогою методу поверхневого плазменного резонансу (ППР). Було з"ясовано, що пара трипсін - СІТ зберігає специфічність під впливом ...
311486
  Кузнєцова К.І. Вплив участі у Вишеградській групі на європейську інтеграцію Чеської Республіки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано євроінтеграційні процеси в рамках Вишеградськоїгрупи та їх вплив на європейську інтеграцію Чеської Республіки. Визначено основні напрями співпраці держав Вишеграду на шляху до Європейського Союзу та НАТО. Зроблено висновки щодо ...
311487
  Солодкий Є.В. Вплив фазо- та структуроутворення в умовах іскроплазмового спікання на формування властивостей оксидних керамік B6O, Ce0,8Sm0,2O1,9 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Солодкий Євген Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
311488
   Вплив фазових переходів на термо-ЕРС інтеркальованих сполук графіту / І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко, Т. Лень, Н. Щербань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 345-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті наведено результати систематичних досліджень фазових переходів в шарах інтеркалянту та їх вплив на термо-ЕРС в залежності від структури вихідного графіту, номеру сполуки та умов охолодження для ІСГ з SbCl[нижній індекс 5], ICl і AlCl[нижній ...
311489
   Вплив фазового переходу на адсорбцію з бінарного розчину / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Для теоретичного дослідження адсорбції була використана модель двовимірної гратчастої рідини. Розглядався випадок одношарової адсорбції з бінарного розчину. В результаті була знайдена температурна залежність коефіцієнта адсорбції поблизу критичної ...
311490
   Вплив фазового стану полімерної матриці на мобільність молекул осаджувача. / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.Б. Іваницький, В.В. Клепко // Физика жидкого состояния., 1992. – №20
311491
  Іванісік А.І. Вплив фазової самомодуляції імпульсів накачування на спектр антистоксового вимушеного комбінаційного розсіяння світла / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 331-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з наближення заданої поляризації, проведено аналіз впливу різних параметрів та швидкості руху фокальної області на частотно-кутову структуру випромінювання антистоксової компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння при фазовій самомодуляції ...
311492
  Лондар С.Л. Вплив фактора вікової структури населення на збалансованість пенсійної системи у довгостроковому періоді / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 44-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
311493
  Лондар С.Л. Вплив фактора старіння населення на збалансованість державних фінансів в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 27-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
311494
  Рудь Ю.М. Вплив фактора часу на ефективність системи соціального управління персоналом підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 4 (64). – С. 101-106. – ISSN 1683-1942


  Досліджено проблеми впливу фактора часу на ефективність системи соціального управління персоналом. Показано залежність між економічною, соціальною ефективністю та показником часу. Наведено основні підсистеми для аналізу системи соціального управління ...
311495
  Баньковська І.Б. Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней / І.Б. Баньковська, В.М. Волощук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 91-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
311496
  Пляшко О.С. Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність закладів вищої освіти / О.С. Пляшко, І.А. Либак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 108-114. – ISSN 2222-4459
311497
  Древаль О.Ю. Вплив факторів інноваційного розвитку на управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів / О.Ю. Древаль, О.О. Павленко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 5-10. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
311498
  Сасіна Л.О. Вплив факторів макросередовища на економічну поведінку людини: теоретичний аспект // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 342-353. – ISSN 1993-5560
311499
  Шевченко О.Ю. Вплив факторів міжнародної інтеграції на монетарну складову фінансової безпеки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 110-114
311500
  Балановська Т.І. Вплив факторів на активізацію розвитку сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах / Т.І. Балановська, О.П. Гогуля, А.В. Троян // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 21-35
311501
  Рижакова Г.М. Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у освіті // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 68-70
311502
  Кожухівська Р.Б. Вплив факторів на розвиток ринку інтернет-комунікацій в Україні // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 22-30. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
311503
  Шірінян Л.В. Вплив факторів на формування вартості біткойна / Л.В. Шірінян, Г.О. Роганова, А.С. Шірінян // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 450-458. – ISSN 2222-0712
311504
  Філоненко О.О. Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку / О.О. Філоненко, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 42-46 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
311505
  Маркович І.Г. Вплив факторів середовища життєдіяльності людини на ризик виникнення інфекційних хвороб / І.Г. Маркович, І.Ф. Маркович // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4 (86). – C. 13-20. – ISSN 1681-2727
311506
  Цапліна К.М. Вплив факторів середовища на дискретність та континуум розподілу рослинних угруповань верхньої ділянки Канівського водосховища / К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 193-198. – Бібліогр.: 12 назв
311507
  Матчинська С.Ф. Вплив факторів середовища на дискретність та континуум розподілу угруповань олігохет верхньої ділянки Канівського водосховища / С.Ф. Матчинська, Л.Л. Савицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 192-196. – Бібліогр.: 4 назви
311508
  Колеснікова О.В. Вплив факторів серцево-судинного ризику на перебіг перименопаузального періоду у жінок / О.В. Колеснікова, М.В. Яресько // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 113-117. – ISSN 2077-1096
311509
  Квітка Я.М. Вплив факторів сімейного виховання на формування протиправної поведінки неповнолітніх // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 134-139.
311510
  Горлов С.М. Вплив фактору заощаджень на рівняння економічної рівноваги в макроекономіці // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 233-240. – (Економічні науки ; вип. 26)
311511
  Черпак А.Є. Вплив фактору розкриття інформації на здійснення корпоративного контролю в акціонерних товариствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 196-201. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
311512
  Міхель Р.В. Вплив Федеративної Республіки Німеччина на формування конкурентної політики ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 86-89. – Бібліогр.: 15 назв
311513
  Столяров О.І. Вплив феміністичних тенденцій на образ малютки Мю у казці Туве Янссон "Мумі-тато і море" / О.І. Столяров, І.В. Шпак // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 227-230. – ISBN 978-966-921-000-5
311514
   Вплив фенобарбіталу на ефекти високих доз гідрофобних дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі / Т.Б. Синельник, С.П. Весельський, Н.О. Карпезо, О.Д. Синельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  В експериментах на ізольованій перфузованій печінці щурів виявлено зміну ефектів гідрофобних дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі в умовах попереднього введення тваринам фенобарбіталу. Холестатичний ефект високої дози хенодезоксихолевої кислоти ...
311515
  Анросович О.Г. Вплив феномена жіночого тероризму на розвиток гендерних відносин на Близькому Сході // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 115-117
311516
  Яремчук В.Д. Вплив феномену Євромайдану на зміну політичних ідентичностей жителів міста Чернігова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 221-241
311517
  Бережник С.І. Вплив фестивалю "Sziget" на розвиток культури в Східній Європі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 275-280. – ISSN 2312-4679
311518
  Бахвалов В.Б. Вплив фізико-географічних властивостей місцевості на ефективність розташування підрозділів сухопутних військ / В.Б. Бахвалов, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 317-322


  В статті проаналізовані фізико-географічні властивості місцевості щодо їх впливу на організацію та способи ведення військових операцій. Проведене ранжування фізико-географічних властивостей місцевості за ступенем їх впливу на тактичні характеристики ...
311519
  Михайленко М.М. Вплив фізико-географічних особливостей району на формування несприятливої погоди для авіації // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 131-135 : Табл.
311520
  Трусов І.І. Вплив фізико-географічних умов на утворення ожеледно-паморозевих відкладів на Україні / І.І. Трусов, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 102-112 : Табл., карти. – Бібліогр.: 10 назв
311521
  Бортник С.Ю. Вплив фізико-географічних характеристик місцевості та її властивостей на виконання миротворчих завдань / С.Ю. Бортник, Ю.І. Ольховая // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 141-146. – ISSN 0868-6939


  У статті досліджено основні елементи, якими характеризується місцевість, розглянуто сутність її тактичних властивостей. Визначено залежність виконання миротворчих завдань від природних умов зони проведення миротворчої операції та вплив ...
311522
  Семерак М.М. Вплив фізико-механічних характеристик металу і бетону на термонапружений стан трубобетонних колон за умов нагріву / М.М. Семерак, Д.В. Харишин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 165-172 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
311523
  Виткін С.В. Вплив Фізико-технологічних факторів на процеси радіаційної лдеградації силіцієвих планарних структур. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.27.06 / Виткін С.В.; НАН Укр.Ін-т.фізики напівпровідників. – К, 1994. – 17л.
311524
  Литвиненко В.В. Вплив фізико-хімічної пророди іонної підсистеми на над молекулярну структуру юнітів. : Автореф... канд.хім.наук: 02.00.04 / Литвиненко В.В.; Київ політехн.ін-т. – К, 1993. – 16л.
311525
  Футорний С.М. Вплив фізичних навантажень на гуморальну імунну відповідь / С.М. Футорний, В.К. Позур, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури про вплив стресових факторів (інтенсивні фізичні навантаження) на стан гуморального імунітету. In clause are generalized given of the scientific literature on influence of the stressful factors (intensive physical ...
311526
   Вплив фізичних параметрів природного газу на динаміку процесів в кільцевій решітці турбінного лічильника / М.П. Андріїшин, К.І. Капітанчук, О.М. Чернишенко, О.В. Афанасьєв // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 253-258. – ISSN 2075-0781


  "Виявлено, що лічильник, який передбачено для роботи в зоні низьких тисків, бажано калібрувати на середовищі його експлуатації при реальних перепадах тиску та температури. Доведено, що регламентоване ДСТУ EN 12261:2006. «Лічильники газу турбінні. ...
311527
  Косогова Т.М. Вплив фізичних та хімічних факторів на вміст білка в паростках Hordeum Sativum L. / Т.М. Косогова, В.Н. Галюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Біологія ; Вип. 34)


  Вивчали вплив синього, червоного, білого світла, гібереліну (ГК), 6-бензиламінопурину (БАП) на вміст розчинних білків (у тому числі РБФКО) 10-добових паростків Hordeum sativum L., які вирощено у світловій установці, сконструйованій авторами.
311528
   Вплив фізичного виховання на розумову працездатність людини : методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2005. – 18с.
311529
  Карнаухов.В.Г Вплив фізичної нелінійності на пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропної в"язкопружної циліндричної панелі / Карнаухов.В.Г, М В. Січко, О.С. Карпенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 67-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано скінченно-елементний метод розв"язування нелінійних задач про пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропних оболонок обертання з врахуванням впливу фізичної нелінійності. З його використанням розв"язана задача про пасивне ...
311530
  Ведмеденко О.В. Вплив фізіологічних чинників на продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
311531
  Оканенко О.А. Вплив фізіологічно активних антистресових речовин на вміст пігментів, білків та ліпідів у фотосинтезуючих тканинах пшениці : біологія / О.А. Оканенко, Л.М. Кононюк, О.В. Самченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
311532
  Покотило Олег Степанович Вплив фізіологічного стану і факторів живлення на обмін речовин в організмі корів : Автореф... кандид. сільськогоспод.наук: 03.00.04 / Покотило Олег Степанович; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-тут землероб. і біології тварин. – Львів, 1999. – 19л.
311533
  Берегова Г.Д. Вплив філософії Г. Сковороди на формування духовних якостей сучасної особистості // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 74-81. – ISSN 2079-48-35
311534
  Іщук-Пазуняк Вплив філософії Г.С. Сковороди на російську літературу // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 385-417. – ISBN 978-966-355-044-2
311535
  Мудрик А.М. Вплив філософії Г.Сковороди на світоглядні позиції мислителів XX століття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 122-127. – ISSN 1729-360Х
311536
  Вітенко Ю.В. Вплив філософії М. Гайдеггера на формування екзистенціального психоаналізу Л. Бінсвангера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 136-138
311537
  Найдьонов О.Г. Вплив філософії на розвиток технології // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 18-22. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Обґрунтовується можливість і необхідність впливу філософії на розвиток сучасних технологій. Гуманістичні орієнтири та цінності, засновані на загальнолюдських критеріях, - необхідний філософський дороговказ технологам.
311538
  Олексенко Р.І. Вплив філософіїї Макса Вебера на світову економічну думку // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 24-28
311539
  Расевич Л.П. Вплив філософських ідей кінця XIX століття на формування та реалізацію образу Шерлока Холмса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 74-75
311540
  Шалашна Н.М. Вплив філософських ідей Феофана Прокоповича на український іконопис першої половини XVIII ст. // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 116-121. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
311541
  Першукова О. Вплив філософських концепцій на становлення та розвиток багатомовної освіти у країнах Західної Європи // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 47-49. – ISBN 978-966-644-324-6
311542
  Гусєва Н. Вплив філософських теорій Франкфуртської школи на формування ідеології студентського протестного руху у ФРН в 1960-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 65-69
311543
  Богуненко В. Вплив філософської спадщини Г. Сковороди на формування та розвиток естетико-історичних ідей В. Соловйова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 262-264. – ISSN 2076-1554
311544
  Грищенко Т.В. Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу / Т.В. Грищенко, Г.В. Анзіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 2222-0712


  Стаття присвячена проблемам фінансіалізації як глобального тренду розвитку світової економіки, що характеризується домінуванням фінансового сектора у процесах ринкового ціноутворення. Зважаючи на те, що фінансова система є ключовим елементом будь-якої ...
311545
  Лєщина Ю.В. Вплив фінансів домогосподарств на забезпечення стабільності публічних фінансів / Ю.В. Лєщина, І.В. Хмелькова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 40-48. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
311546
  Гордей О.Д. Вплив фінансових важелів на рівень життя населення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 78-83. – Бібліогр.: с. 78


  Проаналізовано основні фінансові важелі, що мають багатовекторну структуру і впливають на рівень життя населення, який є одним з основних показників розвитку країни в цілому. Зроблено певні прогнози щодо основних тенденцій зміни даного показника, ...
311547
  Пантєлєєва Н. Вплив фінансових інновацій на трансмісійний механізм грошово-кредитної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 55-69. – ISSN 1605-2005
311548
  Любкіна О.В. Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6814
311549
  Бережна І.Ю. Вплив фінансових інститутів на формування інвестиційного потенціалу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 190-195. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
311550
  Крамаренко Вплив фінансових криз на економічну активність галузей промисловості України / Крамаренко, ПО, А.І. Якименко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 35-40.
311551
  Ігнатюк А.О. Вплив фінансових посередників на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Аналізується механізм впливу фінансового розвитку на суспільний добробут і, зокрема, на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві. Також досліджуються фундаментальні проблеми, що пов"язані з розвитком кредитної функції фінансового ...
311552
  Орлик С. Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 259-262
311553
  Одношевна О.О. Вплив фінансово-економічної безпеки на систему функціонування фінансово-економічного механізму в умовах аграрного природокористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
311554
  Бражко О.В. Вплив фінансово-економічної кризи на банківську систему України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 230-234. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
311555
  Андрушків І.П. Вплив фінансово-економічної кризи на вітчизняну банківську систему та основні шляхи виходу з неї // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 128-132. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
311556
  Сенейко Я.Б. Вплив фінансово-економічної кризи на динаміку світових пенсійних активів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 254-259. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
311557
  Крючкова І.В. Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні : фінансово-економічне регулювання / І.В. Крючкова, Р.В. Попельнюхов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 15-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
311558
  Нанавов А.С. Вплив фінансово-економічної кризи на ісламську фінансову систему // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 337-344. – ISSN 1811-9824


  У статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансових систем ісламських країн за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності.
311559
  Удовиченко В.П. Вплив фінансово-економічної кризи на місцевий соціально-економічний розвиток у контексті міжнародного досвіду / В.П. Удовиченко, С.О. Маюренко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 62-65. – ISSN 1728-6220
311560
  Телешун С.О. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії / С.О. Телешун, І.В. Рейтерович. – Київ ; Херсон, 2008. – 152 с. : табл. + Додаток: с. 133-138. – Бібліогр.: с. 139-151
311561
  Нетесаний Ю. Вплив фінансово-промислових груп на економічну безпеку держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 116-118. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано позитивний та негативний впливи фінансово-промислових груп на економічну безпеку України. Article analyzes positive and negative influences of financial and industrial groups for economic safety Ukraine.
311562
  Давиденко Н.М. Вплив фінансововї системи на фінансове забезпечення підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 76-80
311563
  Крупка І. Вплив фінансового капіталу трудових мігрантів на розвиток національної економіки України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 222-230. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено грошові потоки трудових мігрантів в Україну, механізм офіційних та неофіційних систем переказу грошей. Проаналізовано вплив грошових надходжень від вітчизняних мігрантів на рівень життя населення та соціально-економічний розвиток держави. ...
311564
  Мурашко О.В. Вплив фінансового контролінгу на порядок формування фінансового результату в страхових компаніях // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 5/6 (107/108). – С. 14-16
311565
  Дондик І.М. Вплив фінансового контролю на ефективність економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 12-16
311566
  Чуніхіна Л. Вплив фінансового контролю НБУ на боротьбу з організоаною злочинною діяльністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 11. – С. 72-75
311567
  Сунцова О.О. Вплив фінансового розвитку на економічне зростання: теоретичне визначення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 152-159 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
311568
  Свірський В. Вплив фінансового сектору на економічне зростання: ретроспективний аналіз емпіричних гіпотез та наукових парадигм сучасної світової науки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 72-92. – ISSN 1818-5754
311569
  Лютий І.О. Вплив фінансового сектору на функйіонування економічної системи / І.О. Лютий, С.В. Міщенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-28.
311570
  Захарін С.В. Вплив фінансового стану корпоративного сектору на інвестиційну активність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 173-182. – ISSN 1993-6788
311571
  Захарін Сергій Володимирович Вплив фінансового стану корпоративного сектору на інвестиційну активність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 173-181. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні показники фінансового стану корпоративного сектору. Визначено чинники, які впливають на формування фінансового ресурсу інвестиційної діяльності. Висунуто пропозиції щодо оздоровлення фінансового стану підприємств у ...
311572
  Головнін М. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику: теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 67-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
311573
  Карпінський Б.А. та інші Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 177-183. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
311574
  Шпенюк О.Є. Вплив фінансової глобалізації на розвиток національної економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 145-159 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
311575
  Шірінян Л. Вплив фінансової глобалізації на страхування в Україні / Л. Шірінян, А. Глущенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 24-30. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
311576
  Калач Г.М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 115-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
311577
  Чеберяко О.В. Вплив фінансової децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів / О.В. Чеберяко, О.О. Рябоконь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 316-326. – ISSN 2306-546X
311578
  Версаль Н. Вплив фінансової кризи 2008 - 2009 рр. на структуру банківського сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано, що є позитивні зрушення внаслідок зміни функцій регуляторів банківського сектора - Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - в частині посилення захисту вкладників - фізичних осіб через скорочення строку дії ...
311579
  Гордійчук Ю. Вплив фінансової кризи в єврозоні на американсько-європейські відносини в період першого президентства Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості кризи суверенного боргу в країнах єврозони та її основні політичні і економічні наслідки для Сполучених Штатів, які є їх основним торгівельним та інвестиційним партнером. Також виділяються та аналізуються основні ...
311580
  Гордійчук Ю. Вплив фінансової кризи в єврозоні на американсько-європейські відносини в період першого президентства Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  В статті розглядаються особливості кризи суверенного боргу в країнах єврозони та її основні політичні і економічні наслідки для Сполучених Штатів, які є їх основним торгівельним та інвестиційним партнером. Також виділяються та аналізуються основні ...
311581
  Ляхова О.О. Вплив фінансової кризи на банківський сектор України / О.О. Ляхова, А.А. Медвідь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 25-29
311582
  Чирак І. Вплив фінансової кризи на банківську систему України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 421-424. – ISSN 1993-0259
311583
  Демків О.І. Вплив фінансової кризи на бюджети органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 76-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
311584
  Савкова О.М. Вплив фінансової кризи на вартість об"єктів нерухомості / О.М. Савкова, В.М. Кочетков // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 22-26
311585
  Отченаш К.Г. Вплив фінансової кризи на діяльність портфельних інвесторів в Україні : інвестиції / К.Г. Отченаш, В.Б. Руденко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 86-95 : Табл., рис.
311586
  Фурдичко Л.Є. Вплив фінансової кризи на економіку держави як потенційної загрози стратегічного рівня // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 51-55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
311587
  Паянок Т.М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т.М. Паянок, Л Задорожня // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
311588
  Боярко І.М. Вплив фінансової кризи на забезпеченість реального сектору економіки оборотними активами / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-29


  Наводяться результати оцінки наявного економічного потенеціалу національної економіки України.
311589
  Пирець Н. Вплив фінансової кризи на процес злиття та поглинання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 227-234. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Представлені сучасні антикризові цілі укладання угод у світовій практиці. Виявлені тенденції розвитку світового ринку злиття та поглинання під впливом фінансової кризи.
311590
  Мазуренко В.І. Вплив фінансової кризи на реальну світову економіку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 166-180
311591
  Бєліх О.Т. Вплив фінансової кризи на рівень злочинності в банківській сфері України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 247-251
311592
  Мазурок П.П. Вплив фінансової кризи на рівень прибутковості діяльності вітчизняних банків: теоретичний та прикладний аспект / П.П. Мазурок, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 25-30
311593
  Нанавов А.С. Вплив фінансової кризи на тіньовий банківський сектор розвинених фінансових систем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 23-27
311594
  Шишкін В.О. Вплив фінансової кризи США на економіку України / В.О. Шишкін, Т.С. Абліцова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 202-206. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
311595
  Мошенський С.З. Вплив фінансової революції 1688 року в Англії на розвиток сфери фінансових послуг // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 2/3 (35). – C. 271-280. – ISSN 1994-1749
311596
  Воробець М.М. Вплив фінішної хімічної обробки на формування і властивості поруватого кремнію та кадмій телуриду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Воробець М.М. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 25 назв.
311597
  Сава А.П. Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій / А.П. Сава, М.С. Палюх // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 141-146. – ISSN 2309-1533
311598
  Іванова О. Вплив фіскальної децентралізації на саморозвиток регіонів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 136-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
311599
  Фтомова О.С. Вплив фіскальної політики на зменшення рівня бідності та нерівності в Україні та країнах Європейського Союзу після глобальної фінансової кризи 2007 року // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 8. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2409-1944
311600
  Вдовиченко А.М. Вплив фіскальної політики на товарний експорт у гравітаційній моделі зовнішньої торгівлі України / А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 51-71. – ISSN 2305-7645
311601
  Волянська Ю.В. Вплив фітогормонів на вкорінення листкових живців Saintpaulia ionantha / Ю.В. Волянська, В.В. Андреєва // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2227-3220
311602
  Холодний М.Г. Вплив фітогормонів на мінливість мікроорганизмів / М.Г. Холодний, К.І. Бельтюкова. – 49-67с.
311603
  Огородня А.І. Вплив фітомеліорації на структуру чорнозему опідзоленого в перший рік післядії // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: с. 46. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
311604
  Капітоненко С.В. Вплив фітофагів та патогенної мікрофлори на стан деревних насаджень дендропарку "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  При обстеженні деревних насаджень дендропарку "Асканія-Нова" виявлено 340 фітофагів і 141 збудник захворювань.
311605
  Скробала В.М. Вплив фітоценотичної структури міських насаджень на гідрологічний режим та сповільнення ерозійних процесів : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.00.18 / Скробала В.М.; Укр.держ.лісотехн.ун-т. – Львів, 1996. – 23л.
311606
  Філь Г.Б. Вплив флавоноїдів на мікросомальне окиснення та жовчовидільну функцію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У гострих дослідах на білих щурах із канюльованою загальною жовчною протокою вивчено вплив препаратів флавоноїдної природи силібору, кемпферолу, гепарол-брому, рутину, кверцетину та фламіну на жовчовидільну функцію та мікросомальне окиснення в печінці. ...
311607
   Вплив флавоноїдів на функціональний стан печінки та шлунково-кишкового тракту за умов норми та різних патологій / Л. Штанова, Т. Говоруха, З. Горенко, П. Пелюх, В. Бабан, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив біофлавоноїда кверцетину на зовнішньосекреторну функцію і тканинне дихання печінки; на функціональний стан слизової оболонки шлунка в нормі та за умов розвитку різних патологій; на електричну та скоротливу активність гладеньких м"язів ...
311608
  Пінкевич І.П. Вплив флексоефекту на розсіяння світла в наповнених нематиках / І.П. Пінкевич, Т.В. Хміль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-54. – (Фізика ; Вип. 3)


  Отримано поле директора навколо твердої сферичної частики в комірці рідкого кристала за наявності флексоефекту. Проаналізовано залежність перерізу розсіяння світла від прикладеного електричного поля та значення флексокоефіцієнту.
311609
  Приседський Юрій Вплив флуоридно-сульфітного забруднення грунту на біомасу рослин деяких видів родини Роасеае І. // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 12-13 : фото, рис.
311610
  Чорнобай О.Л. Вплив фольклористики на право, їх взаємозв"язок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 394-403. – (Юридична ; Вип. 3)
311611
  Пластун Н. Вплив фольклору на творчість Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 337-342


  У статті здійснена спроба дослідити особливості впливу фольклору на поезію Тараса Шевченка, зокрема періоду романтизму. Розглянуті питання розкривають взаємодію між національно-етнічною, мовною, культурною та авторською свідомістю Тараса Шевченка, яка ...
311612
  Стрєльніков Р.М. Вплив фондових операцій на обсяги капітальних інвестицій у реальних секторах економіки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 103-110. – ISSN 2222-0712
311613
  Кудінович О.О. Вплив фондового ринку на розвиток системи корпоративного управління в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 219-224
311614
  Романюк Ю.А. Вплив фонон-фононної взаємодії та резонансу Фермі на спектри КРС напівпровідникових кристалів та наноструктур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. / Романюк Юрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
311615
  Мартинюк Л.А. Вплив форм власності на результати господарської діяльності малих підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 406-411. – ISBN 966-7958-13-2
311616
  Вороніна Ю.Є. Вплив форм господарювання на стан продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.75-78. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
311617
  Сухонос В.В. Вплив форм державного устрою на статус глави держави: конституційно-правовий аспект // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 31-38
311618
  Лазаренко Л.М. Вплив формальдегіду на рівень хромосомних аберацій у цибулі батун (Allium fistulosum L.) / Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков, С.М. Храпунов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 96-101. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив формальдегіду на утворення хромосомних аберацій у проростаючому насінні цибулі батун (Allium fistulosum L.) та особливості останнього як тест-об"єкта. Показано, що 0,00004%-ний розчин формальдегіду сприяє підвищенню частоти аберантних ...
311619
  Пушкарьов Л.М. Вплив форми історичного джерела на його зміст // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 114-122
311620
  Адаменко І.І. Вплив форми молекул на рівноважні властивості ксилолу / І.І. Адаменко, К.О. Мороз // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 307-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджується вплив форми молекул на рівноважні властивості ксилолу та встановлюється взаємозв"язок між ними. Аналізується вплив температури на ці властивості.
311621
  Мороз К.О. Вплив форми молекул на рівноважні властивості нормальних, циклічних та ароматичних парафінів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 323-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджується вплив форми молекули на рівноважні властивості рідин різної молекулярної будови та встановлюються зв"язки між цими властивостями.
311622
   Вплив форми молекул на рівноважні властивості рідин / І.І. Адаменко, К.О. Мороз, С.О. Маркуця, О.П. Каричковський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 452-455. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджений вплив форми молекули на рівноважні властивості речовини та встановлений взаємозв"язок між ними. Аналізується вплив температури.
311623
  Адаменко І.І. Вплив форми молекули на параметри рівняння стану / І.І. Адаменко, І.В. Белеєвич // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 357-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ця стаття присвячена дослідженню впливу форми молекули на параметри рівняння стану та термодинамічні властивості молекулярних рідин. Об"єктами дослідження були обрані мезитилен та ізопропілбензол, які мають однакову молекулярну масу, критичну ...
311624
  Адаменко І.І. Вплив форми молекули на пружні властивості рідин. (Тверді гантелі, еліпсоїди обертання та сфероциліндри) / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 235-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло для модельних систем твердих гантелеподібних, сфероциліндричних та еліпсоїдальних частинок однакових за об"ємом, з різними факторами несферичності розраховані густина та ізотермічний модулі пружності в широкому інтервалі приведених ...
311625
   Вплив форми молекули на теплофізичні властивості рідин. II. Теплові характеристики / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Методам Монте-Карло для модельних систем двохатомних гантелеподібних молекул з різними факторами несферичності розраховані ізохорична та ізобарична теплоємності, коефіцієнт теплового розширення, ентальпія в широкому інтервалі приведених густин та ...
311626
   Вплив форми молекули на теплофізичні властивості рідин. І. Пружні характеристики / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 281-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло для модельних систем двохатомних гантелеподібних молекул з різними факторами несферичності розраховані адіабатичний та ізотермічний модулі пружності в широкому інтервалі приведених густин та тисків. Встановлено. що несферичність ...
311627
  Гудрамович В.С. Вплив форми скінченного елементу на обчислювальну ефективнісь проекційно-ітераційних методів при розв"язанні плоскої задачі теорії пружності / В.С. Гудрамович, Етері, Гарт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Виконано порівняльний аналіз розв"язку плоскої задачі теорії пружності на основі проекційно-ітераційного варіанту метода скінченних елементів при застосуванні двох типів скінченних елементів. Досліджена обчислювальна ефективність запропонованого ...
311628
  Жук Ю. Вплив форми тестових завдань і профільної спеціалізації класів на результати виконання здобувачами середньої освіти тесту з біології / Ю. Жук, Л. Ващенко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 90-99. – ISSN 2411-1317
311629
  Ляшенко М.І. Вплив форми феритової лінії передачі при її деформаціях на амплітудно-частотні характеристики / М.І. Ляшенко, В.М. Талалаєвський, Л.В. Чевнюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 431-436. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто вплив форми феритової лінії передачі при її деформації на амплітудно-частотні характеристики. Показано, що індуковані деформаціями неоднорідні поля магнітної кристалографічної анізотропії приводять до зменшення амплітудно-частотних ...
311630
  Тартаковський В.К. Вплив форми ядра на переріз електророзщеплення / В.К. Тартаковський, В.Ю. Ісупов, О.М. Малярж // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 92-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається реакція електророзщеплення аксіального ядра з вильотом одного нуклона. Теоретично досліджується вплив несферичності ядра у випадку великих деформацій на поведінку парціальних перерізів даної реакції. Розрахунки показали, що ...
311631
  Сошинський О.І. Вплив формо-компонувальних рішень знімної кришки на функціональні властивості теплового сповіщувача ИП-105 // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 79-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
311632
   Вплив формування на валентний та координацыйний стан катыоныв ы церыю в нанесених каталызаторах Co-Ce-NaX / Л.В. Луценко, Л.П. Олексенко, О.П. Рыпко, Л.О. Яковенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 103-110. – ISSN 0041-6045
311633
  Терон І.В. Вплив формування нової архітектури міжнародного та міжрегіонального поділу праці на соціально-трудові відносини в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 96-98
311634
  Карпенко А.М. Вплив формування та ведення земельного кадастру на ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 95-100
311635
  Науменко В.В. Вплив фортифікаційних споруд на формування міського ландшафту Києва XVIII - поч. XX ст.: історико-пам"яткознавчий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Науменко Володимир Володимирович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
311636
   Вплив фосфатмобілізувальних мікробних препаратів на лектинову активність фотосинтетичний апарат проростків пшениці озимої за інфікування збудником церкоспорельозу / О.О. Панюта, В.Н. Белава, О.П. Ольхович, Н.Ю. Таран // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2018. – Vol. 80, N 6, november - december. – С. 66-78. – ISSN 1028-0987
311637
  Корчинська Л.В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Корчинська Леся Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
311638
  Корчинська Л.В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Корчинська Леся Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. – Бібліогр.: л. 113-138
311639
  Ноздренко Д. Вплив фосфорорганічних інсектицидів: піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динамічні параметри скорочення m. tibialis anterior / Д. Ноздренко, Л. Корчинська, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив фосфорорганічних інсектицидів, зокрема піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динаміку скорочення пучків волокон скелетного м"язу m. tibialis anterior жаби Rana temporariа. Визначали силу скорочення та зміну довжини м"язових ...
311640
  Гаврилюк С.П. Вплив фрагменту стрептокінази СК1-63 на систему гемостазу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гаврилюк С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156 л. + Додатки л. 149-156. – Бібліогр. : л. 125-148
311641
  Гаврилюк С.П. Вплив фрагменту стрептокінази СК1-63 на систему гемостазу : автореф. ... дис. канд. біол. наук : 03.00.04 / Гаврилюк С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
311642
  Даруга В. Вплив французької адміністративної традиції на формування органів публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 217-219
311643
  Шатковська І. Вплив французької літератури на формування творчих задумів П.І. Чайковського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 312-317. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
311644
  Ланге-Чала Вплив Французької революції на формування юридичної термінології в іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 245-248. – ISBN 966-8188-07-1
311645
  Плюйко Є.С. Вплив фреонів та оптичного випромінювання на швидкість інтенсивного випаровування крапель води / Є.С. Плюйко, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 18
311646
  Ноздренко Д. Вплив фуллерену С60 на зміну швидкості скорочення ішемічно пошкодженого мя"зу m. Soleus щура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу C60 FAS в дозі 1 мг / кг на зміну швидкості скорочення ішемічно пошкодженого м?язу m. soleus щура. Скорочення м?яза реєстрували при внутрішньовенному та внутрішньом?язовому введенні препарату. Показано захисний ефект ...
311647
  Линник П.М. Вплив фульвокислот на десорбцію Zn і Pb з донних відкладів = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / П.М. Линник, О.В. Зубко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 100-108. – Бібліогр.: 19 назв
311648
   Вплив фунгіцидів на обмін азоту в рослинах / М.М. Мусієнко, Р.В. Ковбасенко, В.М. Ковбасенко, К.П. Ковбасенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-65. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано гіпотезу про індукцію захисних механізмів рослин фунгіцидами, яка здійснюється шляхом корекції метаболічних процесів. A hypothesis on the fungicides" induction of the plant protective mechanisms caused via the correction of metabolic ...
311649
  Сакара Н.Ю. Вплив фундаменталізації прав людини на становлення права на справедливий судовий розгляд // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 43-54. – ISSN 2224-9281
311650
  Наумова О.О. Вплив функцій бренду на поведінку споживачів товарів розкоші // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 102-108
311651
  Кручакова Ф.А. Вплив функціональних змін мускулів на вміст в них Na, K, Ca, i Mg : Дис... наук: / Кручакова Ф. А.;. – 49л. – Бібліогр.:л.47-49
311652
  Ткаченко Г Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії : Дис.... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- Фізіологія людини і тварин / Ткаченко Г.М., МОНУ, ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2004. – 194л. + Додатки: 3 л. – Бібліогр.: л.165-193
311653
  Ткаченко Г.М. Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ткаченко Галина Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
311654
  Дзвінчук Д. Вплив футурологічних першоджерел на визначення освітньої стратегії в Україні / Д. Дзвінчук, В. Петренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
311655
  Комишан О.О. Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння барвників : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Комишан Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 128 арк. – Додатки: арк. 127-128. – Бібліогр.: арк. 114-126
311656
  Комишан О.О. Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння барвників : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Комишан Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчанка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
311657
  Ганіфаєв Рашад Аріф Огли Вплив характеристик абонентського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Ганіфаєв Рашад Аріф Огли.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
311658
  Литвиненко Н.І. Вплив характеристик місцевості на процес планування маршу частин сухопутних військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 260-262


  Проводиться аналіз існуючих методик вивчення та оцінки впливу місцевості на планування маршу частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Успішне здійснення маршу в значній мірі залежить від правильної оцінки місцевості Озброєння і техніка, ...
311659
   Вплив характеристик системи тонкоплівковий перетворювач - буферний розчин на кондуктометричний біосенсор, створений на її основі / М.Й. Мацишин, В.М. Пєшкова, В.Г. Мельник, О.Л. Кукла, А.В. Мамикін, Л.М. Семеничева, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 2. – С. 73-83. – ISSN 1815-7459


  В роботі досліджено характеристики кондуктометричних перетворювачів (чутливість, еквівалентність робочого і референтного каналу, частотна залежність і лінійність відгуку) на основі тонкоплівкових електродів, виготовлених із золота, платини, нікелю, ...
311660
  Лотоцька О.І. Вплив характеристик цифрових друкарських машин і папару на якість відбитків / О.І. Лотоцька, А.В. Несхозієвський, Т.М. Несхозієвська // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 3 (49). – С. 54-65. – ISSN 2077-7264
311661
  Гавриш В.К. Вплив характеру геотектонічного розвитку на нафтогазоносність Дніпровсько-Донецького рифтогену / В.К. Гавриш, М.І. Євдощук, В.П. Стрижак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 19-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
311662
  Дегода В. Вплив характеру збудження на люмінесценцію і провідність селеніду цинку / В. Дегода, А. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проведено експериментальні дослідження провідності та люмінесценції монокристалічного ZnSe при збудженні ультрафіолетовим та рентгенівським випромінюванням. Характер збудження суттєво не впливає на спектри рекомбінаційної люмінесценції, але фото- і ...
311663
   Вплив харчових добавок із різним механізмом дії на структурно-функціональний стан шлунку : монографія. – Київ : Київський університет, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-439-062-7
311664
  Григоренко Л.В. Вплив хімічних показників якості питної води на захворюваність мешканців сільських таксонів Дніпропетровської області // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 110-113. – ISSN 2227-7404
311665
  Кулик Ю.В. Вплив хімічних реакцій на дифузійні явища в рідинах в обмежених системах / Ю.В. Кулик, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 441-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою математичних методів моделювання розглянуто стаціонарний лінійний випадок обмеженої реакційно-дифузійної системи. Обраховано залежність загального потоку кисню від різниці концентрації на границі шару. Встановлено стабілізаційний характер ...
311666
  Мельниченко М.М. Вплив хімічно модифікованої поверхні монокристалічного кремнію на анти відбиваючі характеристики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 247-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведено вивчення впливу хімічно модифікованої поверхні монокристалічного кремнію на анти відбиваючі характеристики. Встановлено, що використання тонких шарів наноструктурованого кремнію (3-60 нм) сформованих методом хімічного травлення на ...
311667
  Кузнецов Г.В. Вплив хімічного складу на електрофізичні властивості ненадпровідних купратних фаз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 256-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами ІЧ-спектроскопії, мікроконтактної спектроскопії досліджено і проаналізовано основні електрофізичні характеристики ненадпровідних купратних сполук: CuO, BaCuO[нижній індекс 2], Y[нижній індекс 2]BaCuO[нижній індекс 5]. Отримані результати ...
311668
   Вплив хімічного складу сенсорів на основі нанорозмірного [хімічна формула] на механізм чутливості / Г.В. Федоренко, Н.П. Максимович, І Г. Сколяр, О.П. Ріпко, І.П. Матушко, Л.П. Олексенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 129
311669
   Вплив хіральності на симетрію коливальних мод нітридборних нанотрубок та його прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла / В.О. Губанов, Т.А. Скіпа, М.М. Білий, О.П. Дмитренко, С.В. Ковригін, Л.О. Комарова, М.П. Куліш, С.В. Лізунова, В.В. Покропивний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 352-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше аналітично розраховано форми фундаментальних нормальних коливань нескінченних двокомпонентних крісельних (3, 3) та зигзагних (3, 0) нітридборних одностінних нанотрубок (BN-SWNT). Виявлено ефект xiральної анізотропії коливальних мод BN-SWN. Він ...
311670
  Мусієнко М.М. Вплив хлористого кальцію і хлористого цинку на жаростійкість пшениці / М.М. Мусієнко, Л.М. Присяжнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 111-116. – (Біологія ; Вип. 26)


  Представлені результати вивчення впливу різних концентрацій хлористого кальцію і хлористого цинку на стійкість проростків озимої пшениці до впливу високих температур. Як тест на жаростійкість використовували показник відносного приросту надземної ...
311671
  Прокопов В.О. Вплив хлороформу питної води на онкологічну захворюваність населення Кіровоградщини / В.О. Прокопов, О.Б. Липовецька // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
311672
  Бичкова С.В. Вплив хлорпромазину на канали вивільнення Са2+ секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна / С.В. Бичкова, Т.І. Чорна, В.В. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 75-76. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дію хлорпромазину - блокатора кальмодуліну - на внутрішньоклітинні ріанодин- та ІФ3-чутливі Са2+-канали секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна. Установлено, що додавання хлорпромазину до середовища інкубації не вливає на ...
311673
  Щербань М.І. Вплив хмарності на термічний режим повітря на Україні / М.І. Щербань, Л.М. Щекіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 29-33 : Табл. – (Географія ; Вип. 27)
311674
  Лисий О.О. Вплив ходових систем тягово-транспортних засобів на підорний шар грунту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Лисий Олександр Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". – Глеваха, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
311675
  Бузань В. Вплив Холодної війни на процес формування та реалізації політики США щодо Арабсько-ізраїльського конфлікту // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 99-106
311676
  Луцький І. Вплив християнства на правову свідомість українців у досвіді першої української держави (Київська Русь) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 254-260. – ISSN 0132-1331
311677
  Москаленко М. Вплив християнства на релігійні уявлення кримських татар // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 308-311. – ISBN 978-966-171-893-6
311678
  Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект : Монографія / Т.Г. Горбаченко. – Київ : Академія, 2001. – 272с. – ISBN 580-095-7
311679
  Федоренко Тетяна Миколаївна Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця 10 по 40-ві роки 13 століття : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Федоренко Тетяна Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
311680
  Федоренко Т.М. Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця 10 по 40-ві роки 13 століття : Автореф...канд. юридичних наук: 12.00.01 / Федоренко Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.:с.15-16
311681
  Стадник М.М. Вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 85-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Розкрито вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу. Показано, що пізнавальний процес у цей період значною мірою детермінувався християнською ідеологією. У Західному світі повільно впроваджувався раціоналізм.
311682
  Стадник М.М. Вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 85-92. – ISSN 1728-3671
311683
  Озель В.І. Вплив християнства на формування сімейного права за часів княжої доби // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 150-155. – ISSN 1563-3349
311684
  Толкачова Н.Є. Вплив християнських релігійних норм на генезис давньоруського кримінального права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-22.
311685
  Луцький І. Вплив християнських цінностей на сучасне українське державотворення / І. Луцький, О. Каленюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 12-14.
311686
  Луцький І.М. Вплив християнської етики на Перший і Другий Литовські статути // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
311687
  Найчук А.В. Вплив християнської парадигми на формування політичних засад державобудівництва в середньовічній Європі: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 142-152
311688
  Стецюк Р.В. Вплив християнської сотеріології на формування етико-антропологічних ідей у духовній культурі Київської Русі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 266-271. – ISSN 2076-1554
311689
  Федоренко Т. Вплив христіянсього світогляду на правосвідомість та правову культуру Київської Русі (кінець Х-перша третина ХІІІ ст.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.114-116. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
311690
  Гандзюра В.П. Вплив хрому і нікелю на екскрецію фосфору рибами / В.П. Гандзюра, Ашфак Ахмад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-55. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено вплив нікелю і шестивалентного хрому на екскрецію фосфору, рівень дихання, питому швидкість росту та ефективність конвертування їжі у молоді Poecilia reticulata і Carassius auratus auratus за різних значень величини добового раціону. ...
311691
   Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичну активність бактерій PSEUDOMONAS AERUGINOSA / Ю.І. Мороз, Ю.В. Шиліна, М.І. Гуща, О.С. Моложава // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – C. 75
311692
   Вплив хронічного іонізуючого випромінювання та кадмію на вміст ліпідів та ліпопротеїнів у крові щурів / С.В. Хижняк, Л.В. Бабич, А.В. Клепко, О.О. Вечеря, П.П. Балан, Л.І. Степанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Біологія ; вип. 36/37)
311693
  Тугай А.В. Вплив хронічного опромінення на грунтові мікроміцети зони відчуження Чорнобильської АЕС : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Тугай Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 171 арк. – Бібліогр.: арк. 129-171
311694
  Тугай А.В. Вплив хронічного опромінення на грунтові мікроміцети зони відчуження Чорнобильської АЕС : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Тугай Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
311695
  Тугай А. Вплив хронічного опромінення на фізіолого-біохімічні властивості трьох опромінених "поколінь" Aspergillus versicolor / А. Тугай, Т. Тугай, Д. Лукашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 77-81. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано вплив хронічного опромінення на три "покоління" Aspergillus versicolor, які були отримані в модельних умовах з двох батьківських штамів: A.versicolor 99 з радіоадаптивними властивостями, що був ізольований з приміщень об"єкту "Укриття" ...
311696
   Вплив хронічного опромінення та МІГІ-К на Са[верхній індекс 2+]-транспортуючу функцію мембран саркоплазматичного ретикулума / Б.О. Цудзевич, С.В. Хижняк, Ю.В. Степанов, Я.І. Серкіз, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Біологія ; Вип. 34)


  Показано, що в умовах хронічної дії іонізуючого опромінення введення щурам МІГІ-К приводить до стабілізації Са[верхній індекс 2+]-транспортуючої функції саркоплазматичного ретикулума скелетних м"язів.
311697
  Больман Світлана Юріївна Вплив хронічного сорому на самоставлення особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 3 (45). – С. 13-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
311698
  Зотова А.Б. Вплив хронічної внутрішньоутробної гіпоксії на морфологічні особливості печінки в ранньому постнатальному періоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Зотова Алла Борисівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
311699
  Корновенко В.С. Вплив хрущовської "відлиги" на діяльність прокуратури в УРСР // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 68-69. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
311700
  Кацуба М.О. Вплив художнього кіно на політичний процес // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 105-107
311701
  Кацуба М.О. Вплив художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 123-130
311702
  Смокович М. Вплив цензу "осілості" на реалізацію пасивних виборчих прав громадян України, що балотуються до законодавчого органу влади // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-33
311703
  Лучка Л.М. Вплив цензури на розвиток бібліотечної справи Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 79-85. – ISSN 2409-3661


  Виявлено напрями, форми і заходи духовної та світської цензури в діяльності катеринославських бібліотек. Висвітлено вплив державної цензурної політики на розвиток бібліотечної справи наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
311704
  Іванюк І. Вплив цензурних заборон на комплектування фондів монастирських бібліотек Києва у XIX столітті / Ірина Іванюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 12 (233), грудень. – С. 42-45. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто цензурні реформи, запроваджені російським царатом упродовж XIX ст., наслідком яких стало посилення нагляду і регламентація діяльності монастирських бібліотек. Проаналізовано імперське законодавство, а саме цензурні статути, які ...
311705
  Запорожець В.А. Вплив церкви на розвиток громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 58-60
311706
   Вплив церулоплазміну на активність мембранозв"язаних ферментів у лімфоцитах щурів за умов рентгенівського опромінення / І.В. Михайлик, Є.А. Єчевська, В.О. Чайка, О.В. Васильєва, Л.І. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-12. – (Біологія ; Вип. 34)


  Показано, що при рентгенівському опроміненні в дозах 0,5 та 1 Гр підвищується активність Са[верхній індекс 2+],Mg[верхній індекс 2+]- та Na+,K+ -АТФаз в імунокомпетентних клітинах крові, селезінки і тимуса щурів. Уведення тваринам препарату ...
311707
  Калінічева Г.І. Вплив цивілізаційних чинників на академічну мобільність студенства // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 24-25. – ISSN 0868-8117
311708
  Тищик Б. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині / Б. Тищик, М. Сирко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 10-15. – ISSN 2409-4544
311709
  Сирко М. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на формування цивільного законодавства країн Центрально-Східної Європи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 121-125
311710
  Квітка С.А. Вплив циклічних процесів на виникнення і подолання кризових ситуацій у розвитку суспільства та держави // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (10). – С. 21-31. – ISSN 2311-6420
311711
  Фурман Ю.М. Вплив циклічної роботи помірної інтенсивності на функціональну підготовленість студентів 17 - 21 років з "високим" вмістом жирового комплексу / Ю.М. Фурман, О.Ю. Брезденюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 55-60 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
311712
  Ревякін Г.В. Вплив циклічності розвитку глобальної економічної системи на структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України / Г.В. Ревякін, О.А. Довгаль // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 65-71. – ISSN 2222-0712
311713
  Кислова Л. Вплив циклічності світового ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
311714
   Вплив циклодекстринів в альгінатній матриці на кінетику вивільнення кверцетину / Л.А. Орел, С.І. Синельніков, Л.В. Кобріна, О.А. Радченко, В.В. Бойко, С.В. Рябов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 86-93. – ISSN 0041-6045
311715
  Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропілору на слизову оболонку кишечнику щурів у нормі та на тлі оксидативного стресу / Г.М. Кузнєцова, О.В. Оглобля, В.К. Рибальченко // Сучасні проблеми токсикології : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1/2 (60/61). – С. 76-80. – ISSN 1609-0446
311716
  Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Кузнєцова Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
311717
  Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Кузнєцова Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 164 л. – Бібліогр.: л. 137-164
311718
  Данилов М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфофункціональний стан нирок щурів при різних термінах введення та за умов хемоіндукованого колоректального канцерогенезу / М. Данилов, Г. Островська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що введення цитостатичної сполуки, похідного 1,2-дигідропіролу, протягом 7 тижнів викликає помірні порушення гістологічної структури нирок щурів. При впливі Д1 протягом 27 тижнів підсилюються негативні зміни гломерулярної частини нефрона, ...
311719
   Вплив цитратстабілізованих Cu-і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L / Є.О. Конотоп, Л.А. Карпець, А.В. Зінченко, С.К. Лопатько, М.С. Коваленко, О.Є. Смірнов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 1. – C. 86-92. – ISSN 1025-6415
311720
  Климець Г. Вплив цитрату ванадію на активність лактатдегідрогенази в еритроцитах та тканинах щурів з експериментальним діабетом / Г. Климець, Р. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив цитрату ванадію на активність лактатдегідрогенази в еритроцитах крові та тканинах печінки, нирок і скелетного м"язу стегна лабораторних щурів з індукованим цукровим діабетом. Тварини були розділені на п"ять груп: І - контрольна, ІІ , ...
311721
  Лукач К.В. Вплив цифрових технологій на розвиток політичної комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 135-139. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
311722
  Гриценко С.І. Вплив цифрового маркетингу на розвиток освітніх кластерів // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 38-41. – ISSN 2225-6407


  Цифровий маркетинг з новими комунікаційними каналами й інформаційними технологіями сприяє розвитку освітніх кластерів, завдяки чому вітчизняні вищі навчальні заклади зможуть вижити в конкурентній боротьбі на міжнародному ринку освітніх послуг. Освітній ...
311723
  Клименко І.С. Вплив цифрової економіки на економічний розвиток світу / І.С. Клименко, О.В. Федорук // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 7. – С. 133-139. – ISSN 2413-0966
311724
  Ситник І.П. Вплив цифрової економіки на розвиток платіжних систем в Україні / І.П. Ситник, А.М. Новак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6792
311725
  Піпченко Н.О. Вплив цифрової нерівності на розвитку е-демократії у країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 81-88


  У статті йде мова про вплив цифрової нерівності на розвиток е-демо-кратіїу країнах ЄС та проаналізовано шляхи її подолання. В статье идет речь о влиянии цифрового неравенства на развитие е-демократии в странах EC и проанализированы пути ее ...
311726
  Поджинська О. Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистісної ідентичності молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 70-73
311727
  Гаврюшенко В.В. Вплив ціннісно-мотиваційної сфери на практичне мислення майбутнього військового керівника (експериментальна складова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 5-10. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті автором розглянуто особливості практичного мислення майбутнього військового управлінця. В дослідженні подано порівняльну характеристику отриманих результатів і кількісно-якісну інтерпретацію результатів впливу ціннісно-мотиваційної сфери на ...
311728
  Воронов М.М. Вплив цінностей права на подолання правового нігілізму / М.М. Воронов, І.В. Воронова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 42-48. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
311729
  Гнатюк М.В. Вплив цінових трендів на світовому ринку нафти // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 81-82. – ISBN 978-966-285-399-5
311730
  Кобець В.М. Вплив цінової політики перевізника на рівновагу логістичної системи і доходи державного бюджету в умовах інформаційної асиметрії : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
311731
  Патон Е.О. Вплив цупості ексцентрично прикріпленого стрижня на міцність флангових та лобових швів / Е.О. Патон, В.В. Шеверницький. – Київ, 1934. – 32с.
311732
  Білоус Р.М. Вплив часової перспективи на життєстійкість молоді / Р.М. Білоус, В.О. Охріменко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 46-54. – ISSN 2219-2654
311733
  Сиротюк А. Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин / А. Сиротюк, І. Дмитрах // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 4 (72). – С. 28-36. – ISSN 1727-7108
311734
  Лимарченко О.С. Вплив частотних характеристик збурення руху конструкції з рідиною на розвиток динамічних процесів / О.С. Лимарченко, О.О. Нефьодов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1 : Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики. – С. 47-55. – ISSN 1815-2910
311735
  Ільчук П.Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 68-73. – ISSN 2306-6806
311736
  Бурлаков В.П. Вплив червоного бокситового шламу на екологічну безпеку та напрямки використання його у будівництві // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 188-191. – ISBN 978-966-641-732-2
311737
  Гордійчук М. Вплив через віки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 30 серпня (№ 160). – С. 6
311738
  Сметанський М.І. Вплив чи сприяння? // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 63-69
311739
  Ключник Р. Вплив чинника ідентичності на політичні процеси в Бельгії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 235-241. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
311740
  Потес Г. Вплив чинника нейтралітету на формування зовнішньої політики Швейцарії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 16-19
311741
  Міщенко В.І. Вплив чинників бюджетно-боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні : фінансова політика й економічне регулювання / В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-23 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
311742
  Пасічник Ю.В. Вплив чинників бюджетної системи на економічне зростання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 65-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів
311743
  Шергін С.О. Вплив чинників глобалізації та регіоналізації на зовнішню політику і дипломатію // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 37-40. – ISBN 966-7196-06-2
311744
  Коханова І.О. Вплив чинників збереження на стан схоронності документних фондів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 115-123


  Аналізуються чинники, які негативно впливають на стан схоронності документних фондів.
311745
  Гунько В.І. Вплив чинників зовнішнього середовища на формування інтелектуального потенціалу як чинника людського розвитку : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 224-228 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
311746
  Ємельяненко С.О. Вплив чинників на пожежні ризики у житловому секторі (на прикладі м. Львова) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ємельяненко Сергій Олександрович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки житттєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
311747
  Жукова В.П. Вплив чинників на професійно-діяльнісне середовище бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 208-215


  Систематизовано негативні та шкідливі чинники професійно-діяльнісного середовища бібліотеки.
311748
  Саранчук А.О. Вплив чинників на структуру зернового ринку України та шляхи покращення функціонування його структурних елементів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 162-171. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  Метою статті є характеристика сучасної структури зернового ринку України, визначення чинників, що впливають на її зміну, та пошук шляхів покращення функціонування структурних елементів ринку зерна, відповідно до факторів що його стримують. Теоретичною ...
311749
  Шкурка В.А. Вплив членства в СОТ на розвиток міжнародного бізнесу в Україні // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 114-117. – ISBN 978-966-285-568-5
311750
  Бруслик О. Вплив членства Сполученого Королівства в ЄС на компетенцію британського Парламенту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 76-88. – ISSN 1993-0909
311751
  Барановська Н.П. Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 123-142. – ISSN 0130-5247
311752
  Плахута В.В. Вплив Чорнобильської катастрофи на Українське Полісся // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 266-267. – ISBN 966-2980-20-2
311753
  Марченко Я. Вплив Чортківської операції Галицької армії 1919 року на хід і результати українсько-польської війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 145-152. – ISSN 1728-9343
311754
  Прокопова Л.І. Вплив швидкості мовлення на формантну характеристику голосних у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 294-296


  У статті наведено формантну характеристику голосних німецької мови, отриману на сонографі. Аналізується залежність артикуляції від темпу мовлення. В статье приведена формантная характеристика гласних немецкого языка, полученная на сонографе. ...
311755
  Демещенко В.В. Вплив шекспірівської драматургії на кінематограф XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 99-106
311756
  Новікова І. Вплив шестивалентного хрому на життєдіяльність Chlorella vulgaris Bejer. str. ЛАРГ-3 / І. Новікова, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-59. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив Cr (VI) на життєдіяльність водорості Chlorella vulgaris Bejer. sir. Установлено, що концентрації Cr (VI) до 0,05 мг/л стимулюють розвиток клітин Chlorella vuigaris, що свідчить про потребу в ньому як у мікроелементі. Збільшення ...
311757
  Новікова І.П. Вплив шестивалентного хрому на фотосинтетичну активність та швидкість фотовицвітання хлорофілу a у CHLORELLA VULGARIS BEJER., STR. ЛАРГ-3 / І.П. Новікова, Т.В. Паршикова, А.О. Мелешко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 198-202.
311758
  Яворська І. Вплив Шестиденної війни 1967 р. в Ізраїлі на формування еміграційних настроїв євреїв Буковини // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 192-194. – ISBN 978-966-171-783-0
311759
  Овдіюк О.М. Вплив школи наукової організації управління на формування теорії управлінських рішень // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 5 (78). – С. 82-87. – ISSN 2663-2144
311760
  Михайлик А. Вплив шляхів сполучення на становлення і розвиток ринкових відносин Подільської губернії у ХІХ ст. : (До історії співпраці на грунті дослідження народного мистецтва) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 126-129. – ISBN 966-8653-41-6
311761
  Шайкевич І.А. Вплив шорсткості поверхні на вимірювані оптичні сталі алюмінію / І.А. Шайкевич, Л.Ю. Мельниченко, Б.Б. Титарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 481-486. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Бітті, удосконаленим для вимірювання оптичних сталих шорстких поверхонь, одержані спектральні залежності оптичної провідності б ряду алюмінієвих дзеркал з різною шорсткістю поверхні. Середньоарифметичне відхилення профілю поверхні Rа ...
311762
  Макаренко О.В. Вплив шорсткості поверхні та умов освітлення на колірні характеристики об"єктів : Автореф. дис. ... канд.фізико - матем. наук:01.04.05 / Макаренко О.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.: 12 назв.
311763
  Макаренко Олексій Володимирович Вплив шорсткості поверхні та умов освітлення на колірні характеристики об"єктів : Дис....канд.фізико-математ.наук.: 01.04.05 / Макаренко Олексій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 127 л. – Бібліогр.: л.: 119-127
311764
  Баронін А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.140-142. – ISSN 0132-1331
311765
  Короєд С.О. Вплив юридичної деонтології на формування активної поведінки судді в цивільному судочинстві щодо застосування правильного способу захисту цивільного права // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 50-57
311766
  Ястремська І. Вплив явища нелегальної торгівлі ядерними матеріалами на регіональну стабільність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 6-8
311767
  Ковальчук В.І. Вплив ядерної структури та кулонівської взаємодії на переріз розсіяння іонів 6Li ядрами 12С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У межах дифракційного наближення досліджено вплив структури та кулонівської взаємодії іонів [верхній індекс 6]Li з ядрами [верхній індекс 12]С на переріз пружного розсіяння. Показано, що задовільне узгодження з експериментом досягається за умови вибору ...
311768
  Клигуненко О.М. Вплив якісних та кількісних змін поповнення крововтрати на прояви синдрому поліорганної недостатності при політравмі / О.М. Клигуненко, Д.А. Кріштафор, І.О. Йовенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 91-99. – ISSN 2224-0586
311769
  Тимошик Н.С. Вплив якісних характеристик продукції на ціноутворення : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 170-176 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
311770
   Вплив якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на клітини крові щурів за умов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. Хохла, Г. Гачкова, Л. Міщенко, Р. Вільданова, О. Шульга, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 31-42. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) - багаторічна рослина родини айстрових. Традиційно вирощують у північних і центральних Андах від Колумбії до північної Аргентини. Нещодавно якон було інтродуковано в Україні та досліджено в ньому вміст ...
311771
  Слободянюк А.О. Вплив якості водних ресурсів на здоров"я населення / А.О. Слободянюк, О.В. Слободянюк // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 62-66. – ISBN 978-966-641-732-2
311772
  Михальченко Г.Г. Вплив якості життя на відтворювальні процеси населення України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 200-207 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
311773
  Кузнєцов Р.В. Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства на забезпечення права засуджених на правову допомогу // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 243-248
311774
  Безродна С.М. Вплив якості на конкурентоспроможність продукції аграрних підприємств / С.М. Безродна, В.О. Лаготюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
311775
  Григоренко Л.В. Вплив якості питної води на стан здоров"я сільського населення // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 80-87
311776
  Тульчинський Р.В. Вплив якості прийняття управлінських рішень на економічну безпеку промислового підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 106-109


  У статті розглядається поняття економічної безпеки підприємства. Доведено, що головною метою забезпечення економічної безпеки підприємства, яку потрібно досягти, є забезпечення перманентної позитивної стабільності його функціонування, а також створення ...
311777
  Пономарьова О.С. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства / О.С. Пономарьова, Г.Ю. Кучерук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 7-9
311778
  Гайдук І.С. Вплив якості та тривалості життя на людський потенціал в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 137-143. – ISSN 2306-546X
311779
   Вплив якості цибулі ріпчастої на її збереженість / І.М. Гордієнко, В.А. Колтунов, С.О. Щербина, С.М. Даценко // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 164-170 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
311780
  Лясота Г. Вплив японської культури та мистецтва на західноєвропейське книговидавництво на прикладі книжкового зібрання М.М. Толстого // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 34-38. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено впливу японської культури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на західноєвропейське книговидавництво останньої чверті XIX — початку XX ст. на прикладі книжкової колекції М. М. Толстого.
311781
  Юрченко В. Вплив ярмаркування на розвиток галузей народного господарства України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 137-141. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена вивченню впливу традиції проведення ярмарків на основні галузі народного господарства та занять українців та визначенню ролі ярмарків у розвитку матеріальної культури українського народу у ХІХ - на початку ХХ ст. Статья посвящена ...
311782
  Фенчак Л. Вплив соціально-виховного  середовища  університету на  професійну  підготовку майбутніх фахівців початкової  освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 42-47. – ISSN 2308-4634
311783
  Микитчук Н.М. Впливи європейської інтелектуальної традиції на становлення ідеї української соборності у світогляді М. Драгоманова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 88-95.
311784
   Впливи імплантації гліальнозбагаченої фракції неокортексу на біоелектричну активність мозку кролів / А.П. Черченко, Н.Г. Гронська, Є.А. Нагорний, В.М. Семенова, Л.Д. Стайно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Проведено дослідження біоелектричної активності мозку кролів після імплантації гліальнонозбагаченої фракції неокортексу (ГЗФ) у сенсомоторну кору. ГЗФ отримували з первинних культур тканини мозку новонароджених кролів. Виявлено вірогідне зниження ...
311785
  Приходько Ю. Впливи Магдебурзького права на економічні зв"язки українських земель з Німецькою Ганзою // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 92-99. – ISSN 1998-4634
311786
   Впливи на формування конкретизованої методології управління проектами / Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, Н.Ю. Єгорченкова, Д.І. Кошелєва // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 45-54. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
311787
  Дудзяк О.А. Впливи польського досвіду на розвиток сільського туризму в Українському селі / О.А. Дудзяк, Н.А. Славіна, І.І. Гуменюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 10-13 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
311788
  Чурсінова О. Впливи техніки на людину і суспільство: філософський аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 104-109. – ISSN 0321-0499
311789
  Фйольдварі Ш. Впливи української еліти на національне відродження сербів: книжкові видання українських братств у культурі слов"янських народів Габсбурзької імперії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Українська еліта у XVII та XVIII століттях відігравала значну роль у формуванні еліти інших слов"янських народів. У цьому викладі йдеться про сербсько-українські стосунки. Серби імпортували багато богослужебних книг від українських друкарень, які були ...
311790
  Василенко Л.Г. Впливи як підгрунтя цілісного архітектурного процесу / Л.Г. Василенко, М.А. Сингаєвська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 23-27. – ISSN 2077-3455


  У статті висвітлені характерні позиції і концепції значення впливовості в архітектурному процесі провідних теоретиків XVIII - поч. XX ст.
311791
  Олексюк О.М. Впливова специфіка ключових слів комерційної реклами // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 100-105
311792
  Сингаєвська М.А. Впливові фактори розвитку конструктивізму в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 145-150. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
311793
  Кутуза Н.В. Впливові характеристики ергонімів у рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 250-254
311794
  Максімова В. Впливові чинники розвитку університетської науки на загальнонаціональному та регіональному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті визначено коло проблемних, дискусійних і невирішених питань, що є важливими для розвитку загальнонаціональної науки, у тому числі для розвитку науки економічного контролю, вдосконалення його практики на підприємствах. Висновки проілюстровано ...
311795
  Кутуза Н. Впливові чинники соціальної реклами // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 183-188
311796
  Ребошапка І. Впливовість - одна із складових сутності генія // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 159-161. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Сукупність писаних і друкованих белетристичних творів того чи іншого народу – це результат дії літературного процесу, тобто суспільного надто комплексного явища, яке розгортається за своїми власними законами і в кожному наступному, відмінному від ...
311797
  Стєкольщикова В. Впливогенність успішних модифікаційних форм журналістського розслідування: лонгрід // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 305-316. – ISSN 2524-0331
311798
  Улинець Віктор Золтанович Вплів вірусної інфекції на спектральні характеристики фотосинтетичного апарату рослин родини Solanaceae : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Улинець В.З.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв.
311799
  Гаджега В. Вплыв реформації на подкапатских русинов / Василий Гаджега. – Унгвар : Выд. Подкарпатского О-ва наук, 1944. – 48 с.
311800
  Лукашевич В. Впоисках чистоты в юридической науке / В. Лукашевич, О. Шалат // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 175-187. – ISSN 1812-7126
311801
  Налбандян А. Вполголоса / А. Налбандян. – Орджоникидзе, 1963. – 55с.
311802
  Сергеев М.И. Вполне FN-факторизируемые группы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сергеев М.И.; Пермский гос.ун-т. – Пермь, 1967. – 8л.
311803
  Дубровский В.М. Вполне аддитивные функции множества и их некоторые приложения : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Дубровский В.М.; Механико-математический факультет Московского ордена Ленина университета им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1951. – 6 с.
311804
  Фоменко А.Т. Вполне геодезические модели циклов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Фоменко А.Т.; МГУ. – М., 1970. – 8л.
311805
  Дмитренко Я. Вполне молодой космический возраст. 12 апреля, в Международный день космонавтики, ведущее предприятие космической отрасли Украины - КБ "Южное" отметило свое 65-летие // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 19-25 апреля (№ 16). – С. 9


  "Далеко не всем молодым гражданам Украины известно, что совсем недавно, во второй половине прошлого века КБ «Южное» (г. Днепр) было одним из главных звеньев в советско-американском противостоянии, развернувшемся за господство в космосе. В эти годы в КБ ...
311806
  Солович Я. Вполне порядочные парни / Я. Солович. – М., 1975. – 96с.
311807
   Вполне порядочный мир. – Томск, 1990. – 302с.
311808
  Гайшун И.В. Вполне разрешимые многомерные дифференциальные уравнения / И.В. Гайшун. – Минск, 1983. – 272 с.
311809
  Баева Н.В. Вполне факторизируемые группы : Автореф... канд. физ-матнаук: / Баева Н.В.; Молотов. гос. ун-т им А.М.Горького. – Молотов, 1953. – 5л.
311810
  Коренев А.К. Вполшелеста. / А.К. Коренев. – М., 1966. – 175с.
311811
  Боєру В. Вполювати гроші боржника // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 24-25
311812
  Березюк Н.М. Впоминаем, чтобы никогда не забыть (к 150-летию со дня рождения К.И. Рубинского) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 70-45. – ISSN 0869-608Х
311813
  Крупский А.А. Впоросы массовой автоматической проверки ферритовых сердечников ЗУ / А.А. Крупский. – М., 1965. – 44с.
311814
  Малейко Л.А. Впоросы партийного строительства в годы первой пятилетки. 1928-32 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Малейко Л.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1959. – 281л. – Бібліогр.:л.1-ХУ
311815
  Грицай В.Й. Впорядковані структури в математичній моделі простациклін-тромбоксанової системи / В.Й. Грицай, В.П. Гачок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 338-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи теорію формування дисипативних структур, проводиться дослідження режимів функціонування тромбоксан-простациклінової системи, отриманих за допомогою її математичної моделі. Знайдена стаціонарна та автоперіодичні дисипативні структури. ...
311816
  Грицай В.Й. Впорядковані та хаотичні структури в реакційно-дифузійному пористому середовищі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 394-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі побудована математична модель біосенсора трансформації стероїдів. Проведені дослідження залежності формування впорядкованих та хаотичних структур від регулюючих параметрів.
311817
  Погорільчук Н.М. Впорядкованість морфологічної будови земної поверхні Канівських дислокацій крізь призму рисунку ерозійної мережі / Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк, С.Ю. Бортник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 216-217. – ISSN 2306-5680
311818
  Слівинський Т.В. Впорядкування атомів у структурі сполуки [хімічна формула] / Т.В. Слівинський, Я.О. Токайчук, Р.Є. Гладишевський // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 33
311819
  Харченко В. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 96-102. – ISSN 0132-1331
311820
  Харченко В. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 96-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
311821
   Впорядкування могили Т.Г.Шевченка : (звіт про роботу у 1916-1927 р.). – [Полтава] : Держвидав України, 1928. – 17 с., 1 л. іл., 1 л. карт.
311822
  Селищев П.О. Впорядкування сплаву проникнення з урахуванням теплових коливань / П.О. Селищев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 374-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив теплових коливань атомів на процес упорядкування в сплаві. Розраховано залежність перерозподілу атомів від енергетичних параметрів.
311823
  Васильчук В. Впорядкуємо музей Василя Юхимовича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 2


  Літературні зустрічі на садибі Василя Юхимовича, приурочені до 90-річчя поета.
311824
  Костюк В. Вправи для виступів на приладах. / В. Костюк, М. Ганіза. – Х., 1933. – 72с.
311825
  Златніков В.Г. Вправи для навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 153-157


  Стаття присвячена проблемі навчання курсантів вищих військових навчальних закладів професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою. В статті представлено розроблений комплекс вправ для розвитку умінь аудіювання, визначено функціональну структуру ...
311826
  Заика Е.В. Вправи для розвитку взаємозв"яків образно-просторового й вербального мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 12 (177). – С. 29-32. – ISSN 2307-5880
311827
  Голуб І.Ю. Вправи для розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей студентів на заняттях з іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (100). – С. 12-23. – ISSN 1817-8510
311828
  Окопна Я. Вправи для формування німецькомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні та письмі майбутніх туризмознавців: із досвіду експериментальної розробки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 219-229. – ISSN 2312-5993
311829
  Шкляр Л.М. Вправи для формування підприємницької компетентності під час вивчення географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 22-27 : фото
311830
  Клевер П.Ф. Вправи до тому "Економічна теорія політики" / П.Ф. Клевер. – Київ : Київський університет, 1999. – 289с. – ISBN 966-594-079-1
311831
  Жилко Н.М. Вправи з граматики англійської мови / Н.М. Жилко, Л.С. Панова. – К, 1991. – 108с.
311832
  Жилко Н.М. Вправи з граматики англійської мови / Н.М. Жилко, Л.С. Панова. – 2-ге вид., із змінами. – Київ : Освіта, 1995. – 144 с. – ISBN 5-330-03054-4
311833
  Шейко О.М. Вправи з логіки. / О.М. Шейко, 1953. – с.
311834
  Елькін Д.Г. Вправи з логіки. (посібник для практ. занять) / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1959. – 55с.
311835
  Христинін В.І. Вправи з набивним м"ячем / В.І. Христинін. – К, 1972. – 86с.
311836
  Скалкін В.Л. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення (На мат. англ. мови) / В.Л. Скалкін. – К., 1978. – 128с.
311837
  Ветвінська Т.Л. Вправи з стилістики англійської мови для студентів V (VI-вечірнього) курсу факультетів іноземних мов / Т.Л. Ветвінська. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1976. – 41 с. ; №1
311838
  Тоцька Н.І. Вправи з сучасної української літературної мови / Н.І. Тоцька. – Київ, 1969. – 132с.
311839
  Бандура О.М. Вправи з теорії літератури в 5 класі / О.М. Бандура. – К, 1961. – 128с.
311840
  Москаленко Н.А. Вправи з української фразеології / Н.А. Москаленко. – Одеса, 1976. – 74с.
311841
  Василенко Л.П. Вправи з формування англомовної лексичної компетентності майбутніх дипломатів // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7037-08-7
311842
  Картель Л.Н. Вправи і диктанти з фізичної географії : Посыбник для вчителя / Л.Н. Картель. – Київ : Радянська школа, 1980. – 80с.
311843
  Кравчук Ольга Вправи і задачі міжпредметного змісту (географія - біологія) : Наукові дослідження / Кравчук Ольга, Шухова Елеонора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-35 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви
311844
  Холоділін М.М. Вправи на кількісні обчислення з курсів загальної хімії, аналітичної хімії і хімічної технології та деякі приклади синтетичних робіт / М.М. Холоділін. – Х., 1930. – 222с.
311845
  Христинін В.І. Вправи на розслаблення / В.І. Христинін. – К, 1973. – 40с.
311846
  Корзова Л.Ю. Вправи та практичні завдання з граматики іспанської мови : навчальний посібник / Корзова Л.Ю. – Київ : Освіта України, 2012. – 168 с. – ISBN 978-966-188-285-9
311847
  Фенич В.І. Вправляння з історією по-українськи, або якою не повинна бути історія та історіографія Закарпаття після 1991 року // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 138-156. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
311848
  Кравченко В. Вправність інтерпретації. Про що писав у Будапешт посол Угорщини у Вашингтоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 4


  "Будапешт не полишає надій вийти переможцем у затяжному конфлікті з Києвом через український Закон "Про освіту". Хай гостра фаза конфронтації минула, однак системна проблема у двосторонніх відносинах залишилася. І, щоб примусити українську владу не ...
311849
  Патрікац Л. Впрвадження МСФЗ та інтегрованої звітності сприятимуть європейській інтеграції України / Л. Патрікац, М. Пацера // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 54-57. – Бібліогр.: 3 назв.
311850
  Ясинок М.М. Впрвадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.194-197. – ISSN 1727-1584
311851
  Фролов В. Впровадження ""хмарних"" технологій в практику бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 45-49 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
311852
  Мазуренок М.В. Впровадження "українізації" у систему вищої освіти УСРР в 1920-х рр. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 289-293


  У 1923/24 н.р. Наркомпрос УСРР запроводжував викладання українською мовою на вищих педагогічних курсах, факультетах соціального виховання, факультеті професійної освіти Київського інституту народної освіти (КІНО).
311853
  Іванова М.І. Впровадження антикризового управління на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 142-146. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
311854
  Носик О.А. Впровадження асесмент-центрів як чинник ефективного розвитку служб управління персоналом державних органів // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 8/9. – С. 47-55. – ISSN 2311-6420
311855
  Латиш Ю. Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки перебудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 39-46
311856
  Голубцова Т.В. Впровадження безпілотних літальних апаратів у повітряний простір України / Т.В. Голубцова, Д.О. Рябцев, М.М. Богуненко // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 5
311857
  Грищенко І.М. Впровадження в діяльність районної ради принципів належного врядування: прозорості та участі громадян : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 112-116 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
311858
  Заворуєва О.С. Впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання Moodle // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 19-208
311859
  Люльчук М.Г. Впровадження в Україні оновленої системи індикаторів раннього запобігання медикаментозній резистентності ВІЛ // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 9-15. – ISSN 1681-2727
311860
  Купрій Т. Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 2226-3012


  Аналізується філософсько-соціальний аспект університетської освіти як предмету науково-дослідницької уваги, у зв’язку зі зростанням вимог до якості підготовки кадрів, ваги наукового потенціалу, який є основою економічного розвитку в суспільстві. ...
311861
  Голинська Х.О. Впровадження гендерного мейнстрімингу в порядок проведення публічних громадських обговорень органами управління містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-14. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено специфіку гендерного мейнстрімингу як інструменту забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Підкреслено важливість впровадження гендерного мейнстрімингу в планування та організацію публічних громадських обговорень органами ...
311862
  Грицієнко А.І. Впровадження гуманістичних засад у професійну підготовку керівних кадрів державної служби / А.І. Грицієнко, С.В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто проблему вдосконалення наявних технологій освіти державних службовців в умовах глобалізації.
311863
  Поясок Т.Б. Впровадження дистанційних технологій у підготовку магістрів денної форми навчання / Т.Б. Поясок, Н.В. Попенко // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 45
311864
  Коваленко С.М. Впровадження дистанційних технологій у післядипломній освіті Великої Британії // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 242-246. – ISBN 978-966-285-311-7
311865
   Впровадження дистанційної освіти на кафедрі сімейної медицини і терапії / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура, Л.М. Шилкіна, В.Г. Лебідь // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 19-22. – ISSN 1681-2751
311866
  Харченко Т.Б. Впровадження екологічної стандартизації як чинника підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 208-213


  Основну увагу приділено необхідності та особливостям екологічного управління з метою конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному та світовому ринках.
311867
  Дзига С.В. Впровадження елективного курсу "Функціональна діагностика" у навчальний процес студентів медичного факультету ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Н.Б. Бегош // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 44-45. – ISSN 1681-2751
311868
  Кудирко Василь Впровадження електронних топографічних карт у шкільну географію - один із шляхів удосконалення картографічної культури учня : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 41-43. – Бібліогр.: 6 назв
311869
  Цимдарс А. Впровадження електронного журналу голосування у виборчу систему Латвії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 26-27
311870
  Пучков І. Впровадження електронного підручника в навчальний процес вищого навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-44. – ISSN 0131-6788
311871
  Чукут С.А. Впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни // Публічне управління та адміністрування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології права, Каф. теорії та практики управління ; редкол.: Мельниченко А.А., Чукут С.А., Войтко С.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 105-112. – ISBN 978-617-696-473-5
311872
  Осьмук Н.Г. Впровадження елементів smart-освіти в практику сучасної вищої школи / Н.Г. Осьмук, О.Г. Швець // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 153-156. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
311873
  Копилюк Впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство як один із заходів антикризового управління / Копилюк, 0.І. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 143-145
311874
   Впровадження європейських стандартів і нормативів у Державну систему моніторингу довкілля України : наук.-метод. посібник / О.І. Бондар, О.Г. Тараріко, Є.М. Варламов, Т.Ф. Жуковський, І.М. [та ін.] Браєвич; О.І. Бондар [та ін.] ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України, Держ. екол. ін-т. – Київ : Інрес, 2006. – 262, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ч. – ISBN 966-8887-01-8
311875
  Красівський Д.О. Впровадження європейських стандартів у системі кадрової політики публічної служби України: польський досвід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 6-9. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
311876
   Впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістратури // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (30). – С. 133. – ISSN 2221-8440


  МОН впровадить єдиний іспит для випускників магістратури. Міністерством освіти розроблений порядок атестації осіб, які здобуватимуть ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Документ, після його схвалення Кабінетом ...
311877
  Ситдикова І.В. Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у навчальний процес // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 392-397


  Про оптимізацію викладання іноземних мов у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Відповідно до загально-європейських вимог викладання іноземних мов слід мати однакові цілі, зміст та методи викладання / вивчення усіх Європейських ...
311878
  Зузяк Т.П. Впровадження загальноєвропейських традицій у навчальний процес гімназії та вчительської семінарії Тернополя (кінець XVIII - кінця XIX ст.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 153-159. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на Західному Поділлі. Розглянуто австрійську шкільну систему, яка сформувалась у межах загальноєвропейських гуманістичних традицій. Зазначено, що норми австрійської шкільної системи стали ...
311879
  Туголуков С.І. Впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в умовах сучасного фондового ринку України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (32). – С. 96-100
311880
   Впровадження закону України "Про ратифікацію протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів" та використання екологічного податку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 2-4 : фото
311881
  Хмурова В.В. Впровадження змін як фактор підвищення конкурентоспроможності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – С. 89-93. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
311882
  Орленко С.С. Впровадження і адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 57-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
311883
  Беспарточна О.І. Впровадження ігрових технологій в організацію самостійної роботи студентів / О.І. Беспарточна, несен // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 13
311884
  Бейдик О. Впровадження інклюзивних програм з туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах України / О. Бейдик, О. Топалова // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 126-129. – ISSN 2076-1333
311885
  Кравець Н.П. Впровадження інклюзивного навчання в зарубіжних країнах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 139-146. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
311886
  Бойко Д.І. Впровадження інновацій в країнах - "азійських тиграх" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 56-58. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
311887
  Красномовець В.А. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 199-203 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
311888
  Пилипенко О. Впровадження інновацій як фактор розвитку підприємства / О. Пилипенко, С. Веселов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 305-311. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
311889
  Сулейман М.М. Впровадження інноваційних методів у навчальний процес фармацевтичного вузу // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 75-78. – ISSN 1681-2751
311890
  Борзенко О.П. Впровадження інноваційних освітніх технологій та їх вплив на прогресивні зміни розвитку сучасної вищої освіти // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 28-46. – ISBN 978-966-968-247-0


  У дослідженні з"ясовано цільові пріоритети використання інноваційних технологій навчання та особливості їх впливу на розвиток вищої школи. Схарактеризовано основні завдання, дидактичні можливості й функції нових інформаційних технологій навчання у ...
311891
  Крюкова Є.С. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у вищих навчальних закладах / Є.С. Крюкова, О.С. Амерідзе // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 54-57. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 10). – ISSN 2307-1591
311892
  Черниш О.І. Впровадження інноваційних підходів європейської практики залучення інвестицій щодо забезпечення регіонального розвитку в Україні // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Питання створення інвестиційного клімату, сприятливого як для національного, так і іноземного інвестора, є вельми актуаль ним, оскільки надходження інвестицій є одним із найголовніших чинників економічного зростання. Протягом останнього десятиріч чя ...
311893
  Волошаненко Е.В. Впровадження інноваційних стратегій інвестиційно привабливими підприємствами видавничо-поліграфічної галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 161-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
311894
  Татарчук Л. Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 30-32


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
311895
  Фоменко Т. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес аграрних вишів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 326-336. – ISSN 2312-5993
311896
  Зінчук Г.В. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу / Г.В. Зінчук, І.А. Дрозіч // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 48-55


  Розглянуто основні аспекти впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу.
311897
  Заліток Л. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету в сучасний освітній простір // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 213-226. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
311898
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 1 (198). – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
311899
  Богатов Є. Впровадження інституту викривачів в Україні. Поняття "викривач" / Є. Богатов, О. Гармаш // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 26


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
311900
  Асташева О.С. Впровадження інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 284-288. – ISBN 978-617-7096-97-8
311901
  Погорецький М.А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 56-63. – ISSN 1609-0462


  У статті на підставі аналізу норм нового КПК України, кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн, а також матеріалів практики розкриваються проблемні питання інституту негласних (розшукових) слідчих дій та пропонуються шляхи їх вирішення.
311902
  Землягна Г.І. Впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес / Г.І. Землягна, М.К. Крапко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 22-27


  У статті аналізуються основні державні документи щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій; розглядаються актуальні аспекти навчально-виховної роботи з ліцеїстами, в основу ...
311903
  Хом"юк І.В. Впровадження інтерактивних технологій у процес викладання фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ / І.В. Хом"юк, В.А. Петрук, В.В. Хом"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 81-85


  У статті проаналізовані інтерактивні технології в процесі викладання фундаментальних дисциплін. Охарактеризовані: репродуктивні ігри, які спрямовані на формування необхідних знань і умінь; проблемно-пошукові узагальнені ігри, які передбачають елементи ...
311904
  Ожеван М.А. Впровадження інтернету "широкої смуги" як проект національно-безпекового значення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 3-6


  Впровадження "широкої смуги доступу" або бродбенду (ШСД), якісного або швидкісного Інтернету, за сучасними критеріями прирівнюється до одного з ключових показників розвиненості або нерозвиненості країни, її приналежності до "першого" чи "третього" ...
311905
  Боднар Г.В. Впровадження інформаційних технологій в освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 58-59
311906
  Гарапко В. Впровадження інформаційних технологій у систему вищої педагогічної освіти Великої Британії (історичний аспект) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 34-42. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Доповіддю "Цифрова Британія" 2009 р. (Digital Britain) Британія законодавчо закріпила позиції з розроблення політики у сфері професійної підготовки педагогічних кадрів, що пояснювалося новими соціально-економічними умовами - в умовах глобалізаційних ...
311907
  Волинець І.П. Впровадження інформаційних технологій у сфері охорони здоров"я: система eHEALTH в Україні // Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів : cекція № 2 (міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [21 берез. 2019 р. м. Київ]) "Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності" : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – Секція № 2 : Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності / [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7700-40-0
311908
  Гудирева О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 101-112. – ISSN 1998-6939
311909
  Козлакова Г.О. Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчальний процес вищої школи: аналіз стану,проблеми, перспективи / Г.О. Козлакова, Т.В. Ковалюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С.102-107. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
311910
  Луценко І.М. Впровадження комбінованих систем релейного захисту в розподільчих електричних мережах 6-10 кв. / І.М. Луценко, Є.В. Кошеленко, П.С. Циган // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
311911
   Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів-мікротунелях / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, М.Ф. Смирний, О.П. Строков, О.О. Скурідіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80- 88 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
311912
  Щербань П.І. Впровадження компетентнісного підходу до формування предметних компетентностей на уроках географії в загальноосвтніх навчальних закладах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 6-8. – Бібліогр.: 6 назв.
311913
  Сливка Л.В. Впровадження компетентнісного підходу на заняттях з "соціології" для студентів-медиків // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 216-218
311914
  Дребіт Г.М. Впровадження контролінгу грошових потоків на підприємствах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 41-50. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
311915
  Бутенко Н.В. Впровадження концепції CRM на промисловому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-42


  У статті розглядаються теоретичні та методико-практичні підходи до впровадження концепції управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. Визначено складові інформаційного забезпечення CRM-систем на підприємстві.
311916
  Костюченко А.М. Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-72
311917
  Москаленко К. Впровадження концепції прав людини у сфері охорони здоров"я // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 290-292
311918
  Покутня А.Я. Впровадження кредитного скорингу українськими банками: питання пошуку ефективної моделі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 473-475. – ISBN 978-966-188-219-4
311919
  Куц В.М. Впровадження кримінального проступку та кримінальної відповідальності юридичних осіб - важливі напрями розвитку кримінального права України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 192-195. – ISBN 978-966-458-403-3
311920
  Слав"янська Н. Впровадження лізингових відносин в Україні : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 19-20. – Бібліогр.: 1 назва
311921
  Качний О.С. Впровадження ліцензійної системи у рибному господарстві України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
311922
  Майданик Р. Впровадження масового позову в право України: поняття, модель i сфера // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
311923
  Шамлікашвілі Ц. Впровадження медіації у Росії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 237-246. – ISSN 0132-1331
311924
  Мазуренко В.П. Впровадження мережевої парадигми як запоруки високої конкурентоспроможності країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 60-72. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність розгляду мережевої парадигми побудови економічних зв’язків як фактора забезпечення підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізованої економіки. Охарактеризовано теоретичну сутність мережевої парадигми ...
311925
   Впровадження методик дистанційного навчання в систему підготовки лікарів / Т.В. Фролова, О.В. Охапкіна, І.І. Терещенкова, Н.Ф. Стенкова, І.Р. Сіняєва // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 219-222. – ISBN 978-966-285-311-7
311926
  Ходаковська О. Впровадження методів критичного мислення на заняттях з іноземної мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 355-367
311927
  Дмитрієва О.О. Впровадження методу вибору технологій екологічно безпечного водовідведення, як елемент сталого розвитку населених пунктів України / О.О. Дмитрієва, Н.О. Телюра // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 89-93. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
311928
  Мартинюк О.М. Впровадження механізму екологізації інноваційної діяльності України: державний та регіональний вимір розвитку // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 165-173. – ISSN 2524-003X
311929
  Шовковська А.В. Впровадження міжнародних підходів до оцінювання точності методів у національну практику аналітичних досліджень у грунтознавстві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
311930
  Коблянська О. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / О. Коблянська, С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, його переваги, недоліки, наслідки та перспективи розвитку. The process of introduction International Financial Reporting Standards in Ukraine, its ...
311931
  Кірей О. Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена узагальненню вітчизняного досвіду застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), зокрема, впливу нової практики обліку на привабливість вітчизняного бізнесу на внутрішньому та міжнародному ринках капіталів, стан ...
311932
  Квак М.В. Впровадження навчальної дисципліни "Стратегія збереження національного багатства" у вищій школі та планування сталого розвитку держави // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 182-185. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
311933
  Жултек С. Впровадження належної практики у сферу вищої юридичної освіти: реформа навчальної програми на факультеті права й адміністрації Варшавського університету / С. Жултек, К.-Ю. Ковальська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 108-119. – ISSN 1026-9932
311934
   Впровадження наукових розробок у навчальний процес - запорука якості підготовки студентів-стоматологів / Ю.Г. Романова, О.А. Бас, О.Л. Заградська, Н.О. Бас // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 107-111. – ISSN 1681-2751
311935
  Дмитриченко М.Ф. Впровадження нових елементів в систему управління науковими дослідженнями в Національному транспортному університеті / М.Ф. Дмитриченко, Ю.Ф. Гутаревич, І.А. Рутковська // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 7. – С. 3-9. – ISSN 2413-0966
311936
  Нікітіна А.М. Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України / А.М. Нікітіна, О.О. Москвін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 4-10. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв
311937
  Данчук Л.І. Впровадження нових технологій у викладання дисципліни "Економічна теорія" // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 43-46
311938
  Самохвалова О.Ю. Впровадження нового программного забезпечення Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 233-240. – ISBN 978-966-285-103-8
311939
  Гожик А.П. Впровадження нової форми додатку до диплому (Diploma Supplement) як складова системи забезпечення якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  За умови дотримання рекомендацій Європейської комісії та врахування специфіки національної системи вищої освіти, нова форма додатку до диплому може стати одним із інструментів системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Ключові слова: Додаток ...
311940
   Впровадження онлайн-навчання як шлях удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, О.М. Лебединець, І.В. Сидорова, Г.В. Крайня // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 48-54. – ISSN 1681-2751
311941
  Вітюк О. Впровадження органами місцевого самоврядування Нового квартирного закону р. в Подільській губернії: соціальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 150-151. – ISBN 978-617-7069-28-6
311942
  Смирнова Н.В. Впровадження організаційної культури підприємства через соціалізацію працівника // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 27-30 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
311943
  Огреба С. Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історичний аспект впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національного рахівництва. Здійснено періодизацію цього процесу та виявлено характерні особливості кожного з його етапів, а також окреслено пріоритетні ...
311944
  Щкатунова Г. Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку загальноосвітнього навчального заклоду // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 23-26. – ISSN 0131-6788
311945
  Осіпцов А.В. Впровадження педагогічної технології як складової виховання загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 76-84. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
311946
  Голубович Л.Л. Впровадження передових технологій у процес судово-медичнихекспертиз довгих трубчастих кісток / Л.Л. Голубович, Федорчук-Незнакомцева, В.В. Краснов // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 9-10. – ISSN 1727-0847
311947
  Ізмайлов Я.О. Впровадження позитивного досвіду реформ зарубіжних країн для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 66-73. – ISSN 2222-4459
311948
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у систему дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 2. – С. 130-136. – ISSN 2078-4643
311949
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу інформаційних ресурсів у системі дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 1. – С. 29-36. – ISSN 2078-4643
311950
  Гаман П.І. Впровадження принципів логістики у регулювання рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України ( теоретико-методологічні засади ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-66. – Бібліогр.: 7 назв
311951
   Впровадження принципів сталого розвитку на території біосферного резервату "Шацький" / А.В. Альохіна, І.М. Горбань, Д.В. Івченко, Н.А. Піць // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 18-25 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2227-3220
311952
  Гуляєва Л. Впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку ступеня впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України. Визначено найпоширеніші форми прояву та основні підходи до реалізації корпоративної соціальної відповідальності у зарубіжній практиці фінансового ...
311953
  Бучик А. Впровадження принципу процесуальної регламентації в адміністративному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 39-53. – ISSN 1026-9932
311954
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень з метою вивчення геолого-геохімічних особливостей Зеленогайської площі та одноіменної імпактної структури // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
311955
  Антонець М.О. Впровадження програми розвитку духовності здобувачів вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 54-64. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384
311956
  Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
311957
  Джинджоян В.В. Впровадження продуктових та процесних інновацій у збутову діяльність туристичних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 39-45. – ISSN 2306-6814
311958
  Осипчук О. Впровадження радянської обрядовості в 1970-х роках на Київщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 129-133
311959
  Глухова Д.А. Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 69-71
311960
  Мотолига О.В. Впровадження режиму цифрового томосинтезу з використанням обладнання цифрової рентгенографії / О.В. Мотолига, С.П. Сенчуров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі сформульовані основні принципи цифрового томосинтезу з використанням існуючого обладнання для цифрової рентгенографії. Показано високу діагностичну цінність отриманих зрізів в порівнянні з класичною рентгенографією, та низьке дозове ...
311961
  Шевченко О.М. Впровадження світлодіодного освітлення у ВНЗ України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 107-109. – ISBN 978-966-622-690-0
311962
  Чекавська Я.О. Впровадження систем екологічного менеджменту як інструменту забезпечення екологічної безпеки суб"єкта господарювання // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 326-328. – ISBN 978-966-7957-18-6
311963
  Данилевська-Жугунісова Впровадження системи бюджетування на підприємстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 160-166. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  У статті досліджується один з найефективніших напрямків стратегічного управління - бюджетування. Визначено сутність процесу бюджетування, його роль і місце в управлінні сучасним підприємством, його функції в системі фінансового менеджменту та основні ...
311964
  Вітченко А.О. Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти як інституційна проблема // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 6-16. – ISSN 2227-2844
311965
  Смірнова К.В. Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 288-290. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
311966
  Нетреба І. Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-56. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості інформаційно-технологічного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, визначено фактори, що впливають на впровадження та використання інформаційних технологій для підтримки інноваційної діяльності, а також ...
311967
  Сливінська О.Б. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 34-37. – ISSN 2306-6792
311968
  Руденко Н.О. Впровадження системи обліку доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів в розрізі центрів відповідальності // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 174-179. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
311969
  Шарий В.І. Впровадження системи управління якістю в діяльність депутатів місцевих рад України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 215-222. – (0). – ISSN 2078-9165
311970
  Полянко В.В. Впровадження системи управління якістю освіти у вищій школі в контексті вдосконалення системи показників її виміру / В.В. Полянко, Л.В. Гут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 419-428. – ISSN 0321-0499
311971
  Пожарська А.-О.Ю. Впровадження сонечної енергетики у країнах, що розвиваються // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 39-41
311972
  Селіна М.Б. Впровадження спеціальної інформаційної операції у діяльність служби безпеки України: правові аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 49-58. – ISSN 2308-9636
311973
  Георащенко М.М. Впровадження стандартів Болонського процесу в юридичній освіті України // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 76-78
311974
  Іонін Є. Впровадження стандартів іозсо як передумова входження України у міжнародний фінансовий простір / Є. Іонін, А. Беспалова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 359-368. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підходи до впровадження в Україні стандартів IOSCO, які є передумовою входження її до міжнародного фінансового простору.
311975
  Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
311976
  Роганова Г. Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-42. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз класичних методів оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємств. Визначено характеристики статистичних показників грошових потоків на етапі аналізу ефективності управління ними. У процесі їхньої реалізації запропоновано ...
311977
  Малік М. Впровадження страхового репозиторію як альтернативи класичному Інтернет-страхуванню: правові аспекти / М. Малік, В. Ерастов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-24. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається законодавче регулювання страхових репозиторіїв. Вивчаються основні умови та вимоги до створення та функціонування нового інститут страхового ринку. Наведені основні вимоги до керівних осіб страхового репозиторію та до ...
311978
  Дубровіна А.Б. Впровадження судової реформи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 40-47. – (Серія права ; № 13)


  Царское законодательство о проведении судебной реформы на Правобережной Украине в 1872-1880 гг. значительно ограничивало буржуазно-демократические принципы судебных установ 1864 г. Автор анализирует практику проведения судебной реформы на Правобережной ...
311979
  Хлистун Г. Впровадження суспільного мовлення в Україні як один з аспектів Угоди про асоціацію з ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  В України є "обов"язки" і "зобов"язання" перед Радою Європи і Європейським Союзом. Серед обов"язків у медійній сфері можна зазначити: перетворення державних ТРК на канали суспільного мовлення; приватизація друкованих ЗМІ, заснованих органами публічної ...
311980
  Джолос О.В. Впровадження суспільного мовлення в Україні: обізнаність та ставлення громадян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 75-83. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
311981
  Юрчик А.І. Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "вища математика" / А.І. Юрчик, Н.А. Марчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 184-191
311982
  Бут В. Впровадження сучасних форм навчання впродовж життя в Україні / В. Бут, Г. Панченко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 122-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
311983
  Мельник А.В. Впровадження та вдосконалення геоінформаційних технологій у туристичній діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.43-45. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
311984
  Чупріна М. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексу / М. Чупріна, І. Шеховцова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 94-101. – ISSN 2310-5534
311985
  Дятлова В.В. Впровадження та сертифікація систем управління якістю: стан, проблеми і механізми стимулювання на державному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
311986
  Раков С. Впровадження тесту загальної навчальної правничо компетентності як спосіб підвищення ефективності та справедливості відбору вступників на магістерські програми за спеціальністю 081 "Право" / С. Раков, В. Терещенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 120-129. – ISSN 1026-9932
311987
  Андрющенко Я. Впровадження технології підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого комп"ютерного середовища // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 192-198. – ISSN 2077-1827


  "В статті описано схему поетапного впровадження технології підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого комп"ютерного середовища".
311988
  Лозан Л. Впровадження УДК в бібліотеках / Л. Лозан, С. Лозан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто досвід рекласифікації літератури іноземними мовами за системою УДК та організація її розміщення у відділі обслуговування бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
311989
  Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 10-24. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється досвід упровадження бібліотечних класифікацій Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) у практику роботи бібліотек України. Наголошено на значних працевитратах переіндексації документів, ...
311990
  Головко Л.В. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Л.В. Головко, Г.П. Ростальна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 121-127. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
311991
  Супрун Н.А. Впровадження українознавства в систему освіти України в 1990-х роках // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 177-197


  За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українознавство і гуманізація освіти"(м. Дніпропетровськ, 19-21 травня 1993 р).
311992
  Петько Л. Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 68-74. – ISSN 2078-1016
311993
  Смовженко Т. Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи / Т. Смовженко, А. Кузнєцова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 8-16 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
311994
  Васильєв О.В. Впровадження фінтех і блокчейну як інфраструктури ринку цінних паперів / О.В. Васильєв, А.І. Німкович // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 30–35. – ISSN 2413-9610
311995
  Багрій І.Д. Впровадження фундаментальних, прикладниїх геоекологічних та пошукових розробок - важлива складова соціально-економічного розвитку України // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (364). – С. 100-110 : рис., табл. – Бібліогр.: с.110. – ISSN 1025-6814
311996
  Щербак О.В. Впровадження хмарних технологій в освітній процес // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 100-102
311997
  Варжель О.В. Впровадження ціанідного способу видобутку золота на прикладі Мужіївського родовища // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 46-48. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-0431
311998
  Карпенко О.А. Впровадження японської моделі менеджменту в Україні / О.А. Карпенко, К.С. Макуха // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 311-315
311999
  Колодій І. Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 69-74. – ISSN 2308-4634
312000
  Гаєвський І. Впровадженя міжнародних стандартів боротьби з фінансуванням тероризму: досвід України // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7220-78-6
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,