Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
311001
  Корев С.И. "Галька" С. Монюшко / С.И. Корев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 67 с.
311002
  Федорук О. "Гамбурзький рахунок" Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 13-21. – ISBN 978-966-2449-92-1


  "Це і спогад, і огляд творчости, і формулювання тих проблем, через які стан нашої гуманітаристики є ані задовільним, ані нормальним. Проблема школи (зазначу, що в КНУ україністам роками не читали ані текстології, ані джерелознавства, ані ...
311003
  Добин Е.С. "Гамлет" -- фильм Козинцева / Е.С. Добин. – Ленинград; Москва, 1967. – 163с.
311004
   "Гамлет" в русских переводах : [статья], 1891. – С. 224-235. – Отд. оттиск из журн.: Книжки недели, прилож. к газете "Неделя", 1891, т. 1, № 11
311005
  Василик-Фурман "Гамлет" В. Шекспира в перекладі М. Рудницького в контексті перекладацької множинності // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 194-200. – ISSN 2078-340X
311006
  Гулямова Д. "Гамлет" на узбекском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 321-332
311007
  Піговська І. "Гамлет" наш і польський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
311008
  Верцман И.Е. "Гамлет" Шекспира / И.Е. Верцман. – Москва, 1964. – 143с.
311009
  Семейкина Н.Н. "Гамлет" Шекспира в пародийном дискурсе интерпретаций // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 38-44. – ISSN 2522-493X


  Самое загадочное произведение Шекспира «Гамлет» постоянно является объектом театральных и кино интерпретаций, адаптаций, а также литературных пародий. В эпоху модернизма и постмодернизма объем научных теорий, нередко тенденциозных, и ученых дискуссий, ...
311010
  Белинский В.Г. "Гамлет", драма Шекспира / В.Г. Белинский. – М., 1956. – 120с.
311011
  Митро П. "Ганг встречается с морем", и др. рассказы / П. Митро. – М., 1957. – 146с.
311012
  Иванов Д.И. "Гангут" идет в шторм. / Д.И. Иванов. – 2-е изд., доп. – Львов, 1979. – 248с.
311013
  Самокиш І. "Ганді" із М"янми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)


  Правозахисниця, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чі здійснила перше європейське турне після 15-річного домашнього арешту.
311014
  Ермаков Дмитрий "ГАО Москва" готовится к форуму : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 20 : Фото
311015
  Довнар-Запольский "Гапон" - повесть в стихах на белорусском языке В. Дунина-Марцинкевича : очерк из истории белорусской письменности / М. Запольский // Значение этнографичческого изучения Гродненской губернии / Довнар-Запольский. – Гродна (Гродно) : Тип. Губернкого управления, 1893. – 40 с.
311016
  Вокальчук Г. "Гардвард": Коралове Сонце : проза: вітраж // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 21-48. – ISSN 2075-1222
311017
  Біскуб В. "Гармонійний букет із історичних нарисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 16-17


  Студентка КНУ імені Тараса Шевченка про "секрет" популярності новинки "Дня" "Корона, або Спадщина Королівства Руського".
311018
  Пилипів Г.М. "Гармонія" Піатія Потія в полемічному дискурсі на межі XVI-XVIIст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 491-495


  Аналізується текст Іпатія Потія "Гармонія" на основі дискурсивних практик XVI-XVII ст., за допомогою яких здійснюється мовленнєвий вплив
311019
  Москвітіна Д. "Гаррі Потер" як дзеркало британського життя // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 123-128
311020
  Прокоф"єв І. "Гарячі вітри історії" Петра Перебийноса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 177-179. – ISSN 0208-0710
311021
  Житарюк М. "Гарячі точки" у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 208-214. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
311022
  Козицька Т. "Гарячі" послуги сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 16-20
311023
  Кульчицька О.І. [Ганс Фаллада. Домашня інтерлюдія] = Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 114, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel. - Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-033-0
311024
   [Гарник Тетяна Петрівна] // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 69-70


  До 70-річчя від дня народження - Гарник Тетяни Петрівни, доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України.
311025
   Галузеві накази Генерального прокурора України : збірник станом на 12 лютого 2013 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 263, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0408-1
311026
  Партико З. Галузеві норми редагування зібрань творів / З. Партико, С. Старкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 14-20. – ISSN 2076-9326
311027
  Партико Галузеві норми редагування поетичних творів / Партико, С.В. Бевзюк // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 137-141


  У статті подано каталог галузевих норм редагування поетичних творів. Для виявлення ступеня обґрунтованості вказаних норм застосовано метод експертних оцінок (опитано сім експертів; опитування проведено на основі розробленої анкети). З проаналізованих ...
311028
  Партико З.В. Галузеві норми редагування радіопередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.42-46
311029
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 91-96


  Виділено такі етапи телевізійного процесу, як авторський (сценарний) , редакційний, знімальний (окремо підетапи відео- та аудіомонтажу), озвучувальний, передавальний та післяефірний.Для кожного з етапів вказано й детально описано галузеві норми ...
311030
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач (огляд.чавстина 2) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 100-107. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
311031
  Сенюта Л.Б. Галузеві ознаки інститутів особливої частини земельного права України. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 109-116. – (Юридичні науки ; № 2)
311032
  Марченко В.М. Галузеві особливості злиттів та поглинань в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 65-69
311033
  Сюркало Б.І. Галузеві особливості складу та структури оборотних активів підприємств / Б.І. Сюркало, Я.В. Рябець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 150-154. – ISSN 2222-4459
311034
  Черевко Д. Галузеві особливості формування конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ / Д. Черевко, І. Дроздяк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
311035
  Поліводський О. Галузеві правила професійної етики у конкуренції в системі законодавства України про захист економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 73-75
311036
  Сінічкіна Л. Галузеві правила професійної етики як механізм саморегулювання та засіб попередження недобросовісної конкуренції / Л. Сінічкіна, М. Баранович // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 8-13
311037
  Кривак А.П. Галузеві пріоритети у спеціалізації експорту національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 114-117.
311038
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки : теорія, практика, напрями регулювання : монографія / А.І. Ігнатюк. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-462. – ISBN 978-966-669-301-6
311039
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки та інновації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 90-100


  У статті розглянуто підходи різних економічних шкіл та напрямків економічної теорії до застосування теорії інновацій у дослідженні галузевих ринків, проаналізовано взаємозв"язок між інноваціями та структурою ринку, розміром фірми, вплив інновацій на ...
311040
  Прокопюк А. Галузеві структури зрушення як чинник економічного зростання регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 1562-0905
311041
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
311042
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 229 л. + Додатки: л. 215-229. – Бібліогр.: л. 192-214
311043
  Юрків Н. Галузево-секторальний вимір конкурентоспроможності та економічної безпеки держави: досвід України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 59-61
311044
  Шевчук С.М. Галузево-статистична школа української суспільної географії (до 140-річчя від дня народження академіка К.Г. Воблого) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 240-251. – ISSN 2308-135X
311045
  Марушинець А.В. Галузево-територіальна трансформація аграрної сфери Київського Придніпров"я // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
311046
  Даневич Л.Г. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 106-118. – ISSN 0320-9466
311047
  Поданчук В.Д. Галузі важкої промисловості : географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 43-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 1 назва
311048
  Мамалига А. Галузі функціонально-комунікативного вивчення тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Журналістика ; Вип. 2)
311049
  Микитась В.Л. Галузка могутнього дерева. (Про розвиток літератури на Закарпатті в другій половині ХІХ ст.) / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1971. – 206с.
311050
  Кучин С.П. Галузь культури та мистецтва як складова частина народного господарства країни // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 185-188
311051
  Короленко Ігор Галузь потребує змін! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 22. – ISSN 1998-8044
311052
  Здановский А.Б. Галургия / А.Б. Здановский. – Ленинград, 1972. – 527с.
311053
  Поліщук Ю.О. Галут як чинник формування іудейської діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 134-137. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У цій статті робиться спроба розглянути поняття "іудейська діаспора" і "галут" та проаналізувати різні погляди на цю проблему. In this article an attempt is made to consider the concepts of Jewish Diaspora and Galut and to analyze different views at ...
311054
   Галущенко Микола Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 28-29
311055
   Галущенко Микола Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44-45 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
311056
   Галущенко Микола Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 28. – ISBN 966-95774-3-5
311057
  Алексєєва Т. Галшка Гулевичівна - гордість українського меценатства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 12 (304). – С. 32-34
311058
   Галшка Гулевичівна // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 58-60. – ISBN 978-966-8137-97-6
311059
  Чарот М. Галя / М. Чарот. – Харків, 1929. – 62 с.
311060
  Тарновський М.Ю. Галя : оповідання / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1954. – 111 с.
311061
  Брыль Я. Галя / Я. Брыль. – Минск, 1965. – 28 с.
311062
  Розен А.Г. Галя вернулась из отпуска. / А.Г. Розен. – М, 1963. – 48с.
311063
  Лавров И.М. Галя Ворожеева / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1976. – 191с.
311064
  Певнев Ф.П. Галя и Тимка. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1966. – 149с.
311065
  Богомолов А. Галя, дочь генсека // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Май, № 5. – С. 22-24. – ISSN 2075-7522


  Галина Брежнева.
311066
  Кремінь Дмитро Галявина орхідей : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 79-88. – ISSN 0208-0710
311067
  Рева Л. Галятовський Іоаникій - український письменник, церковно-освітній і громадський діяч, засновник теоретичних засад барокової проповіді // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 181-186. – ISBN 966-95758-1-8
311068
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы; В378.734. – Ашхабад, 1970. – 13л.
311069
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы;. – Ашхабад, 1970. – 13л.
311070
  Сочеванов В.Г. Гальваваческие элементы / В.Г. Сочеванов. – М-Л, 1951. – 272с.
311071
  Пастусяк Л. Гальванизация агрессора / Л. Пастусяк. – Москва, 1968. – 312с.
311072
  Спижевский И.И. Гальванические батареи и аккумуляторы / И.И. Спижевский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 72 с.
311073
  Денисьевский М. Гальванические сухие элементы / сост. М. Денисьевский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1890. – IV, 58 с. : черт.


  На тит. л. надпись: Из б-ки Ф.В. Эндимонова С-Пб. 25 авг. 1890 .
311074
  Вейнер Р. Гальваническое хромирование = Die galvanische Verchromung : блестящее и твердое / Р. Вейнер ; пер. с нем. инж. Н.Б. Сциборовской. – Москва : Машиностроение, 1964. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 149-150
311075
  Миколайчук М. Гальванічні елементи та акумулятори : популярний виклад теоретичних основ роботи первинних та вторинних електричних елементів для учнів електротехнічних профшкіл / М. Миколайчук. – Харків-Київ : Енерговидав, 1932. – 112 с.
311076
  Воронюк П.И. Гальвано- и термомагнитные свойства теллуристого свинца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Воронюк П.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 10л.
311077
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводинках : учеб. пособие / В.И. Кайданов, А.Б. Нуромский. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 79 с.
311078
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках при смешанной проводимости : учеб. пособие / В.И. Кайданов, А.Б. Муромский. – Ленинград : ЛПИ, 1989. – 27 с.
311079
  Нормантас Э.С. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках с вырожденной зоной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Нормантас Э.С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
311080
  Бивол В.Г. Гальвано- и термомагнитные явления в сплавах сурьма-висмут в интервале температур 77 -- 300 К. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Бивол В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14
311081
  Петров И.Н. Гальвано- и термомагнитные явления и работа выхода оксидного покрытия катодов в вакууме и парах Ba, Mg, Cs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Петров И.Н.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 23л.
311082
  Думанский А.В. Гальвано-коллоиды / А.В. Думанский, З.П. Чешева. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химич. Т. LXI. Вып. 8
8. – с.
311083
  Иоффе И.В. Гальваномагнитные волны и градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иоффе И.В.; АН СССР. Лен. физ.-тех. ин-тут им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1964. – 8л.
311084
  Афарида А.М. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства некоторых бинарных сплавов : Автореф... кандидат физ.-мат.наук: / Афарида А.М.; Туркменский государственный университет им.А.М.Горького. – Ашхабад, 1967. – 23л.
311085
  Розыев М.А. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства тонких пленок системы сплавов никель-палладий : Автореф... канд. физ мат.наук: / Розыев М. А.; Турк.ГУ. – Ашхабад, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
311086
  Кувадников О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувадников О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
311087
  Кувандиков О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувандиков О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
311088
  Конин Александр Михайлович Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в ограниченных полупроводниках при разогреве и увеличении фонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Конин Александр Михайлович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 17 с.
311089
  Абдурахманов А.А. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнетиках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абдурахманов А.А.; Моск. гос.ун-т.им.Ломоносова. – Москва, 1964. – 6л.
311090
  Ермеев С.Н. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнитных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ермеев С.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1966. – 15л.
311091
   Гальваномагнитные преобразователи в измерительной технике. – Москва, 1984. – 360 с.
311092
  Викулин И.М. Гальваномагнитные приборы / И.М. Викулин, Л.Ф. Викулина, В.И. Стафеев. – Москва, 1983. – 104 с.
311093
  Исмаилов З.А. Гальваномагнитные свойства антимонида индия в сильных импульсных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исмаилов З.А.; АН СССР. Физ.-тех. ин-тут. – Л., 1965. – 20л.
311094
  Костина Т.И. Гальваномагнитные свойства висмута в сильных эффективных полях : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Костина Т. И.; МГУ,Физ. фак. – М., 1965. – 9л. – Бібліогр.:с.9
311095
  Завадский Э.А. Гальваномагнитные свойства германия в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завадский Э.А.;. – К, 1961. – 17л.
311096
  Акперов М.А. Гальваномагнитные свойства и энергетический спектр носителей тока в твердых растворах сурьма-мышьяк : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Акперов М.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
311097
  Усаров Уктам Туратович Гальваномагнитные свойства кобальта и рения при низких температурах в сильных магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Усаров Уктам Туратович; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1974. – 16л.
311098
  Оразгулыев Б. Гальваномагнитные свойства кремния в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. ффиз. мат.наук: / Оразгулыев Б.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
311099
  Андриевский Владимир Васильевич Гальваномагнитные свойства тонких пленок висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Андриевский Владимир Васильевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
311100
  Волоцкая В.Г. Гальваномагнитные свойства чистого индия и алюминия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Волоцкая В.Г.; АН УССР. Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1965. – 12л.
311101
  Хомерки О.К. Гальваномагнитные элементы и устройства автоматики и вычислительной техники / О.К. Хомерки. – Москва, 1975. – 176с.
311102
  Галепов П.С. Гальваномагнитные эффекты в монокристаллических пленках никеля, железа, кобальта и их двойных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Галепов П.С.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
311103
  Мусаев П.Х. Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках с ториодальными изоэнергетическими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Мусаев П.Х.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физ-мат.наукам Отд-ния физ-техн.и матем.наук. – Ташкент, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
311104
  Вильнюс И.И. Гальваномагнитные эффекты в сильных электрических полях при неупругом рассеянии носителей тока в полупроводниках со сложной зонной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Вильнюс И.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 15л.
311105
  Ву Динь Кы Гальваномагнитные эффекты в ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ву Динь Кы; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Физ. фак. – М., 1965. – 11л.
311106
  Кечин В.В. Гальваномагнитные эффекты и графите и сурме под высоким давленим : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Кечин В.В.; АН СССР, Физ. ин-т им. С.Н.Лебедева. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
311107
  Кучис Е.В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования / Е.В. Кучис. – Москва : Радио и связь, 1990. – 263 с.
311108
  Рабинович Р.И. Гальваномагнитные эффекты и циклотронный резонанс электронов в сильных электрических полях : Автореф. дис. ... канд. физ-матю. наук : 01.049 / Рабинович Р.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
311109
  Пинчук И.И. Гальваномагнитные явления в квантующих магнитных полях / И.И. Пинчук, П.М. Томчук. – Киев : Институт физики, 1978. – 44 с.
311110
  Овчаренко Н.И. Гальваномагнитные явления в полупроводниках и их техническое использование / Н.И. Овчаренко. – Москва, 1961. – 100 с.
311111
  Дроздова З.С. Гальваномагнитный эффект ^R:R и его гистерезисные явления в кобальтовых, железных и никелевых пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Дроздова З.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 14л.
311112
   Гальваномагнітні дослідження плівок Іn2ОЗ при температурі рідкого гелію / С.В. Лисоченко, Л.В. Іщук, Ю.С. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 407-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені результати електрофізичних досліджень процесів переносу двовимірних (2D) вільних електронів в плівках легованого оловом оксиду Індія при температурі рідкого гелію. Досліджені залежності компонент тензору поверхневого опору рik [подано ...
311113
   Гальванометр универсальный. – Москва : НАРКОМПРОС РСФСР - УЧСБЫТ, 1937. – 16 с.
311114
   Гальванометрические компенсаторы. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
311115
  Минц М.Б. Гальванометрические приборы / М.Б. Минц. – Ленинград, 1982. – 181 с.
311116
  Карандеев К.Б. Гальванометры постоянного тока / К.Б. Карандеев. – Львов, 1957. – 170 с.
311117
  Буан Эмиль Гальванопластика / Буан Эмиль. – Б.м. – 203с.
311118
  Попилов Л.Я. Гальванопластика / Л.Я. Попилов. – Москва-Ленинград : МАШГИЗ, 1961. – 64 с. – (Библиотека гальванотехника ; Вып. 8)
311119
  Егорова Н.П. Гальванопластика / Н.П. Егорова. – М., 1963. – 24с.
311120
  Изгарышев Н.А. Гальванопластика и гальваностегия / Н.А. Изгарышев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 79 с. – (Рабочпя школьная библиотека ; Серия по химии)
311121
  Каданер Л.И. Гальваностегия / Л.И. Каданер. – Киев, 1964. – 312 с.
311122
  Баширов Радиф Исхакович Гальванотермомагнитные явления в полупроводниках типа АшВу и АпВу в сильных магнитных полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 049 / Баширов Радиф Исхакович; Азербайджанск. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 34л.
311123
  Мовшович А.Е. Гальванотехника : практическое руководство для ремесленников-кустарей (гальванопластика и гальваностратегия) с 20 рисунками / А.Е. Мовшович. – Ленинград : БРОКГАУЗ-ЕФРОН, 1928. – 128 с.
311124
  Павловский Э.А. Гальванотехника / Э.А. Павловский. – Москва, 1931. – 88 с.
311125
  Лаворко П.К. Гальванотехника / П.К. Лаворко, К.С. Гончаренко. – Киев, 1941. – 279 с.
311126
  Блащук Е.Ф. Гальванотехника / Е.Ф. Блащук, П.К. Лаворко. – Москва-Киев, 1961. – 246 с.
311127
  Однорвлоы Н.В. Гальванотехника в декоративном искусстве / Н.В. Однорвлоы. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 191с.
311128
  Гиндлин В.К. Гальванотехника в полиграфии. / В.К. Гиндлин. – М., 1965. – 325с.
311129
  Ямпольский А.М. Гальванотехника драгоценных и редких металлов / А.М. Ямпольский. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 44 с.
311130
  Гюнтер Г. Гальванотехніка / Г. Гюнтер. – Харків-Київ, 1930. – 20 с.
311131
  Вашкевичус А.Р. Гальвиномагнитные явления в германии в сильных электрических полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.049 / Вашкевичус А.Р.;. – Вильнюс, 1971. – 13л.
311132
  Лапин К.К. Галька-ветерок. -- (Девушка с винтовкой. -- "Босая" атака. Рассказы). / К.К. Лапин. – М., 1967. – 48с.
311133
  Мищик А.В. Галька / А.В. Мищик. – Краснодар, 1964. – 108с.
311134
  Жолдак Б. Гальманах / Богдан Жолдак. – Київ : Факт, 2007. – 248с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-175-9
311135
  Магуза В.С. Гальминтофауна амфибий Полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Магуза В. С.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
311136
  Резниченко Б.В. Гальмівне випромінювання атомного ядра в немарківській динамівці поділу / Б.В. Резниченко, В.М. Коломієць, С.В. Радіонов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 87
311137
  Юшкевич О.О. Гальмівний вплив радіаційного забруднення на розвиток сільськогосподарських підприємств: 30 років після аврії на ЧАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 61-69. – ISSN 2309-1533
311138
   Гальмівні ефекти гетерополіядерних комплексів Cu(II)/Co(III) з діетаноламіном на секрецію жовчі у щурів / Т.Б. Синельник, С.П. Весельський, В.М. Кокозей, В.Г. Маханькова, Т.В. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
311139
   Гальмування і розгальмування // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714. – ISBN 966-316-069-1
311140
   Гальпєрін Ісаак Михайлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 51-52. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР.
311141
  Ройтберг О О. Гальс / О О. Ройтберг. – Москва, 1957. – 61 с.
311142
  Марцинковская Т.Д. Гальтон Фрєнсис (Galton F.) (1822-1911) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 35-37. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
311143
  Губерський Л.В. Гальчинський Анатолій Степанович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 269-270. – ISBN 966-316-039-X
311144
  Малєєв Ю.М. Гальштатські городища Північно-Східного Прикарпаття // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 109-116. – (Історичні науки ; вип. 20)


  Статья посвящена изучению малоисследованого вопроса о гальштатских памятниках на территории нашей страны. Дается описание местоположения и типографии, а также устройства оборонительных сооружений на городищах Лисичники и Нижнее Крывче в ...
311145
  Гольданский В.И. Гама-резонансные методы и приборы для фазового анализа минерального сырья / В.И. Гольданский, А.В. Доленко, Б.Г. и др. Егиазаров. – М., 1975. – 144с.
311146
  Головня В. Гама-спалахи - огляд областей неба на платівках архіву (1976-1998) / В. Головня, Л. Пакуляк, Л. Кізюн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Результати постійного моніторингу гамма-спалахів регулярно публікуються в GCN Circulars як для подальших спостережень післясвітіння, так і для вивчення всіх об"єктів, які розташовані в ділянках поблизу зареєстрованого спалаху. Останнє завдання може ...
311147
   Гама-спектрометрия скважин при поисках и разведке нефти и твердых полезных ископаемых. – М., 1987. – 112 с.
311148
  Лапиня И.М. Гамазовае клещи Латвии / И.М. Лапиня. – Рига, 1988. – 196с.
311149
  Брегетова Н.Г. Гамазовые клещи / Н.Г. Брегетова. – М.-Л., 1956. – 247с.
311150
  Антоненко В.В. Гамазовые клещи грызунов среднего Приднепровья : Автореф... канд.биолог.наук: / Антоненко В.В.;. – Днепропетровск, 1967. – 19л.
311151
  Журавлева Л.А. Гамазовые клещи грызунов юга степной части Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Журавлева Л. А.; ОГУ. – Одесса, 1964. – 16л.
311152
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западной Сибири : Автореф... д-ра биол.наук: / Давыдова М.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперимент. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 44л.
311153
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западноц Сибири / М.С. Давыдова, В.В. Никольский. – Новосибирск, 1986. – 122с.
311154
  Белоконь Е.М. Гамазовые клещи и блохи мелких млекопитающих на территории западных областей Украины : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Белоконь Е.М. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 23 с.
311155
  Еропов В.И. Гамазовые клещи Иркутской области, их значение в очагах некоторых болезней. (Клещевого энцефалита, клещевого риккетсиоза Азии и лихорадки Ку) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Еропов В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
311156
  Прошин В.Г. Гамазовые клещи мелких млекопитающих в природных очагах туляремии Западного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Прошин В.Г.; ВНИИ Противочум. – Саратов, 1977. – 16л.
311157
  Агапова И.Н. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Агапова И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
311158
  Челпанова Е.В. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Камского Предуралья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Челпанова Е.В.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1970. – 18л.
311159
  Пинчук Л.М. Гамазовые клещи млекопитающих Днестровско-Прутского междуречья. / Л.М. Пинчук. – Кишинев, 1976. – 174с.
311160
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Пиряник Г.И.; КГУ. Кафедра зоологии беспозвоночных. – Киев, 1959. – 14л.
311161
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины / Г.И. Пиряник; Мин-во высш. и средн. спец. образов. УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во КГУ, 1962. – 176с.
311162
  Черных П.А. Гамазовые клещи мышевидных грызунов Хабаровского Приамурья (материалы по фауне и экологии). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Черных П.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
311163
  Исакова Т.Т. Гамазовые клещи птиц Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакова Т.Т.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
311164
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи семейства parasitidae Западной Сибири / М.С. Давыдова. – Новосибирск, 1976. – 200с.
311165
  Буякова Г Т. Гамазовые клещи специальных мест храпения запаса продуктов в Забайкалье и Южном Прибайкалье. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Буякова Т.Г,; Иркут.гос.ун-т. – Чита, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
311166
  Арзамасов И.Т. Гамазовые клещи фауны Белоруссии / И.Т. Арзамасов. – Минск, 1968. – 100с.
311167
  Меледжаева М.А. Гамазовые клещи юго-восточной Туркмении (Gamasoidea, Parasitiformes) : Автореф... кандидата биол.наук: / Меледжаева М.А.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ашхабад, 1964. – 12л.
311168
  Новожилов С. Гамак для новобрачних // Эхо планеты : Москва, 2000
311169
  Чухно В. Гамаліївський Харлампіївський монастир: історія та сьогодення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 156-169. – ISSN 2222-5250


  Гамаліївський (Харлампіївський) монастир - православний жіночий, а потім чоловічий монастир, який у 1713-1924 рр. (з перервами) діяв у околицях с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області. Історія монастиря пов"язана з діяльністю козацької ...
311170
  Шевченко Т.Г. Гамалія / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 12с. : мал. і портр.
311171
  Шевченко Т. Гамалія / Т. Шевченко, 1911
311172
  Шевченко Т. Гамалія // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 614-619. – ISBN 978-966-500-300-7
311173
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 191с. – (Жизнь замечательных людей)
311174
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва
2. – 1979. – 207с.
311175
  Брагар Є. Гамаль Абдель Насер. Життя і діяння "вільного офіцера" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 10-11
311176
  Прокопов Д.Є. Гаман (Hamann) Йоган Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 410-412. – ISBN 966-316-069-1
311177
  Радченко О.А. Гаман Й.Г. в лингвистическом дискурсе XVIII столетия / О.А. Радченко, Л.С. Аликаэва // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 82-101. – Bibliogr.: С. 100-101;[23 поз.]. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматриваются лингвистические взгляды Иоганна Георга Гамана, выдающегося теоретика языка и философа [Германия, Кёнигсберг(1730-1788)]. Оказал влияние на становление языкознания в Германии XVIII в., в частности - на творчество И.Г. ...
311178
  Корнєєв Д.Ю. Гаманець або життя, чи дещо про безцінний мінерал / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 25-28. – ISSN 1605-9875
311179
  Михайлин І.Л. Гамартія Миколи Хвильового / І.Л. Михайлин. – Харків, 1993. – 40 с.
311180
  Первенцев А. Гамаюн - птица вещая : роман / А. Первенцев. – М : Молодая гвардия, 1963. – 432 с.
311181
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А.Блока / В.Н. Орлов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 726с.
311182
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А.Блока / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 719с.
311183
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Киев : Мистецтво, 1989. – 626с. – ISBN 5-7715-0197-2
311184
  Стаут Р. Гамбит / Р. Стаут. – М, 1991. – 108с.
311185
  Ильин Е.И. Гамбит Пегаса : Сборник / Е.И. Ильин. – Москва, 1981. – 111с.
311186
  Коровиков В.И. Гамбия / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1971. – 56с. – (У карты мира)
311187
  Рейснер Л.М. Гамбург на барикадах / Л.М. Рейснер. – Харьков, 1926. – 109с.
311188
  Давидович Д.С. Гамбург на баррикадах / Д.С. Давидович. – Москва, 1985. – 172 с.
311189
  Бегишева Алия Гамбург. Прыжок через Эльбу / Бегишева Алия, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 80-91 : фото. – ISSN 1029-5828
311190
  Кізлова О. Гамбург: культурний пласт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 16


  "У Гамбургу - сотні місць, де варто побувати туристові. Це друге за величиною місто Німеччини. І для багатьох його жителів та шанувальників - перше за красою. У гирлі Ельби мешкають два мільйони не тільки німців, а й мігрантів з усіх куточків ...
311191
  Леонов Сергей Гамбургер : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 32 : Фото
311192
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. И.П. Рассадин ; С предисл. [переводчика], прим. разных комментаторов и алф. указ. – Москва : Изд. Н.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтера, 1883. – [2], 504, XVII, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах
311193
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг. – М.-Л., 1936. – 455с.
311194
  Имерманис А. Гамбургский оракул : роман / А. Имерманис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1975. – 295 с.
311195
  Имерманис А. Гамбургский оракул : романы-памфлеты / А. Имерманис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1980. – 415 с.
311196
  Шкловский В.Б. Гамбургский счет / В.Б. Шкловский. – М., 1990. – 544с.
311197
  Сизоненко А. Гамбургский счет / Александр Сизоненко. – Киев : АДЕФ-Украина, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-187-009-2
311198
  Эмар Г. Гамбусино / Г. Эмар. – Мурманск, 1986. – 189с.
311199
  Шут Н. Гамельнский дудочник. / Н. Шут. – Л, 1976. – 167с.
311200
  Чешихин В Гамерлинг : характеристика / Всеволод Чешихин. – Рига : гл. скл. у авт., Печ. (Санкт-Петербург), 1904. – [2], IV, 348, V-XIII с. – Кн. деф.: отсутствует обл.
311201
   Гаметная и зиготная селекция растений : материалы Республиканской конференции 23 июня 1986 г. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 206 с.
311202
  Широкова М.Я. Гаметогенез и структура нерестовой популяции Балтийского трески. (Gadus morhua callarias) : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Широкова М.Я.; Калининградский технический ин-т рыбной промышленности и хозяйства. – Калининград, 1971. – 24л.
311203
  Кошелев Б.В. Гаметогенез, половые циклы и биология размножения рыб : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Кошелев Б.В.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.М.Северцова. – М., 1971. – 64л. – Бібліогр.:с.60-63
311204
  Капиева Н.В. Гамзат Цадаса : Критико-биографический очерк / Н.В. Капиева. – Москва : Советский писатель, 1952. – 144с. – Библиогр.: с. 142-143
311205
  Корабельников Г.М. Гамзат Цадаса. / Г.М. Корабельников. – Москва, 1976. – 87 с.
311206
   Гамзат Цадаса. Воспоминания современников.. – Махачкала, 1968. – 318 с.
311207
  Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон / В.О. Печатнов. – М., 1984. – 335с.
311208
  Тахтаджян Л.А. Гамильтонов подход в теории солитонов / Л.А. Тахтаджян, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1986. – 527с.
311209
  Зуб С.С. Гамильтонов формализм для магнитного взаимодействия свободных тел // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 49-62. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен гамильтонов формализм на основе пуассоновых структур (ПС), описывающий магнитное взаимодействие осесимметричных тел (постоянные/сверхпроводящие магниты и их различные комбинации). Магнитная потенциальная энергия для таких смешанных систем ...
311210
  Кривенко В.М. Гамильтоновы и дуально-гамильтоновы полугруппы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кривенко В.М.; АН МолдССР. Ин-тут матем. с вычисл. центром. – Кишинев, 1979. – 10л.
311211
  Андриянов В.И. Гамильтоновы кольца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Андриянов В.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
311212
  Брежнев В.С. Гамильтоновы методы в теории тяготения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Брежнев В.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. физики. – М., 1966. – 7л.
311213
  Павленко Ю.Г. Гамильтоновы методы в электродинамике и в квантовой механике / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 337 с.
311214
  Трубенко А.І. Гамільтон (Hamilton) Вільям // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 583. – ISBN 966-316-069-1
311215
  Лімборська О.М. Гамлет - вічний образ світової культури : урок-дослідження. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45-47.
311216
  Чушкин Н.Н. Гамлет - Качалов / Н.Н. Чушкин. – М, 1966. – 362с.
311217
  Шекспір В. Гамлет / В. Шекспір. – К. – 192с.
311218
  Шекспир В. Гамлет : трагедия в 5 д. / сочинение В. Шекспира ; пер. с англ. М. В. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – 205, 207, 142 с. – На корінці напис: Театр. 8. - Зміст конволюту: Димитрий Самозванец / Нарежной В. (Москва, 1830) ; Борис Годунов / Пушкин А. (СПб., 1831)
311219
  Шекспир Уильям Гамлет : трагедия ; с биографией В. Шекспира и изъяснениями лит. знач. трагедии "Гамлет" / В. Шекспир ; Пер. с англ. А.И. Кронеберга. – Одесса : Книгоиздат "Школа", 1915. – 160 с.
311220
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – М., 1964. – 255с.
311221
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Куйбышев, 1979. – 176с.
311222
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – М., 1982. – 190с.
311223
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Москва : Радуга, 1985. – 640 с.
311224
  Шекспір В. Гамлет : трагічна історія Гамлета - принца Данського : трагедія на 5 дій / Вільям Шекспір ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра театрознавства та акторської майстерності ; переклад з англійської М. Рудницького. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 192 с., [ 4 ] с. илл. – ISBN 978-966-613-609-4
311225
  Шекспир У. Гамлет : трагедия в пяти актах // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-137. – ISSN 0130-7673


  Новий переклад Олексія Цвєткова
311226
  Тургенев Иван Сергеевич Гамлет и дон-Кихот. Речь, произнесеннная на публичном чтении / Тургенев Иван Сергеевич. – Санкт-Петербург, 1885. – 24с.
311227
  Кантор Владимир Карлович Гамлет как "христианский воин" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-46. – Бібліогр.: с. 32, 34-40, 42-46. – ISSN 0042-8744
311228
  Кантор В. Гамлет как христианин // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (408). – С. 30-34
311229
  Лисаковский И.Н. Гамлет не пришел на свидание / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1972. – 175с.
311230
  Власова Л.В. Гамлет ХХ століття : вивчення поезії Б. Пастернака. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-40
311231
  Даниленко А. Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулішів Шекспір у критиці галицьких мовотворців
311232
  Деблин А. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу : роман / А. Деблин; Альфред Дёблин ; пер. с нем. Л. Черной. – Москва : Художественная литература, 1983. – 574 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
311233
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.130-208
311234
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, prince of Denmark / В. Шекспір; З англ. переклав Л. Гребінка. – Київ : Основи, 2003. – 193с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-064-0
311235
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, Prince of Denmark / Вільям Шекспір ; з англ. переклав Ю. Андрухович. – [Вид. 2-ге]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-79-5
311236
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський. Король Лір / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 304 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4174-6
311237
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Виллиама Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – XL, 136, 10 с. – (Дешевая библиотека ; [№ 39])
311238
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Вильяма Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогансонf, 1896. – [2], II, 120 с. – (Всеобщая библиотека ; № 2)
311239
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М.-Л., 1947. – 190с.
311240
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М.-Л., 1951. – 244с.
311241
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1956. – 190с.
311242
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 202 с.
311243
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – 2-е. – М., 1965. – 202с.
311244
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1965. – 221с.
311245
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1969. – 366с.
311246
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1971. – 270с.
311247
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Минск, 1972. – 352с.
311248
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : Король Лир / В. Шекспир. – Минск : Народная асвета, 1974. – 352с.
311249
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1975. – 207с.
311250
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1976. – 180с.
311251
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1977. – 261с.
311252
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : трагедия / В. Шекспир; Пер. с англ. Б. Пастернака. – Москва : Правда, 1980. – 180 с.
311253
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
311254
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1980. – 263с.
311255
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1982. – 328с.
311256
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1983. – 511с.
311257
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Владивосток, 1984. – 182 с.
311258
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Челябинск, 1984. – 132 с.
311259
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1989. – 525с.
311260
  Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Король Лир : Для 9-го класса / У. Шекспир. – Москва : Искусство, 1972. – 269с. – (Школьная библиотека)
311261
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский. Король Лир : пьесы : для 9-го класса / В. Шекспир. – Москва : Искусство, 1986. – 510 с. – В изд. также : Гроза. Бесприданница / А.Н. Островский ; Три сестры. Вишневый сад / А.П. Чехов. – (Школьная библиотека)
311262
  Шекспир У. Гамлет. Ричард II. / У. Шекспир; Пер. с англ. /Худож.-оформ. Л.Д.Киркач. – Москва. Хаоьков : АСТ. Фолио, 2001. – 236с. – (Мастера. Классика.). – ISBN 5-17-006527-2; 966-03-1201-6
311263
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – М., 1980. – 367с.
311264
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – М., 1984. – 304с.
311265
  Опря О. Гамлетизм і донкіхотство в європейському контексті XIX-XX століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 34-38. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено проблему творчого сприйняття образів Гамлета й Дон Кіхота у рамках головних літературних течій. Гамлетизм і донкіхотство розглянуто не тільки як складні соціокультурні феномени, але й загальнолюдські моделі поведінки, що призводить до ...
311266
  Торкут Н.М. Гамлетівський концепт у світлі перекладознавчої компаративістики // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 273-285. – ISBN 966-8474-40-6
311267
  Кириллов-Угрюмов Гамма-астрономия / Кириллов-Угрюмов, А.М. Гальпер, Б.И. Лучков. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
311268
  Степанян А.М. Гамма-астрономия сверхвысоких энергий и космические лучи / А.М. Степанян. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
311269
  Хилльер Р. Гамма-астрономия. : пер. с англ. / Р. Хилльер. – Москва : Мир, 1987. – 214с.
311270
  Гнатик Б. Гамма-випромінювання постадіябатичних залишків наднових / Б. Гнатик, І. Тєлєжинський // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 343-349. – ISSN 1027-4642
311271
  Красноперов В.А. Гамма-гамма-каротаж с фотонными низкоэнергетическими радионуклидами (20-150 кэВ) для расчленения геологических разрезов / В.А. Красноперов. – Алма-Ата, 1989. – 159с.
311272
  Гулин Ю.А. Гамма-гамма-метод исследования нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – М., 1975. – 160с.
311273
  Джрбашян В.А. Гамма-гамма угловая корреляция при мезоатомных переходах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Джрбашян В.А.; Акад.наук Арс.ССР. – М-Ереван, 1957. – 7л.
311274
   Гамма-глутамінтранспептидазна активність в трансформованних клітинах за впливу на рецептор епідермального фактора росту / О. Сторожук, О. Руденко, А. Білюк, Л.В. Гарманчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-16. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гамма-глутамінтранспептидазну активність (ГГТ активність) клітин ліній HeLa (рак шийки матки людини) та HepG2 (гепатокарцинома людини) за умов впливу на рецептор епідермального фактора росту мітогеном (EGF) та моноклональними антитілами до ...
311275
  Чубинский-Надеждин Гамма-годоскоп-спектрометр для изучения жестких v-лучей малой интенсивности. Исследование жесткого v-излучения Na24, As76, Ag110 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чубинский-Надеждин О.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 7 с.
311276
  Лейпунский О.И. Гамма-излучение атомного взрыва / О.И. Лейпунский. – Москва, 1959. – 154 с.
311277
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неупругом рассеянии нейтринов на некоторых ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лашук А. И.;. – Обнинск, 1963. – 20л.
311278
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неуругом рассеянии нейтронов на некоторых ядрах. : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Лашук А. И.; Физ. энерг. ин-т. – Обнинск, 1963. – 20л.
311279
  Хамьянов Л.П. Гамма-излучение при резонансном захвате нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хамьянов Л.П.; Физ-энерг.ин-т. – Обнинск, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
311280
  Израэль Ю.А. Гамма-излучение радио-активных выпадений / Ю.А. Израэль, Е.Д. Стукин. – М., 1967. – 224с.
311281
   Гамма-излучение радиоактивных изотопов и продуктов деления. – Москва, 1958. – 208 с.
311282
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел / Г.В. Горшков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1956. – 139 с.
311283
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел и элементы расчета защиты от излучения / Г.В. Горшков. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1959. – 292 с.
311284
  Меднис И.В. Гамма-излучение радионуклидов, применяемых в нейтронно-активационном анализе / И.В. Меднис. – Рига, 1987. – 212с.
311285
  Оганесян Ю.Ц. Гамма-излучение ядер с высоким спином в реакциях с тяжелыми ионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Ю. Ц.; МВССО РСФСР, МГУ, НИИ яд. физ. – Дубна, 1962. – 13л.
311286
  Федотов С.П. Гамма-излучение. / С.П. Федотов. – Новосибирск, 1968. – 67с.
311287
  Джелепов Б.С. Гамма-кванты изотопов, применяемых в нейтронноактивационном анализе. / Б.С. Джелепов, С.Ф. Кокшарова. – Москва : Атомиздат, 1974. – 73с.
311288
  Высоцкий В.И. Гамма-лазеры / В.И. Высоцкий, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 174 с.
311289
  Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры: новые идеи / Р.Н. Кузьмин. – Москва, 1978. – 64 с.
311290
   Гамма-лучи. – АН СССР. Физико-технический институт. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1961. – 720 с.
311291
   Гамма-методы в рудной геологии. – Ленинград : Недра, 1976. – 407с.
311292
  Звольский С.Т. Гамма-методы измерения объемной массы дисперсных грунтов и донных отложений. / С.Т. Звольский. – М, 1980. – 112с.
311293
  Худавердян А.Г. Гамма-переходы в нечетных ядрах со средним атомным весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Худавердян А.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 16л.
311294
  Кириллова Л.М. Гамма-пиперидолы в синтезах замещенных пиридинов, бензо [g] изохинолинов и 2-азафлуоренов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Л.М.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1969. – 18л.
311295
  Воробьев В.А. Гамма-плотнометрия / В.А. Воробьев. – Москва, 1989. – 136с.
311296
  Суздалев И.П. Гамма-резонансная спектроскопия белков и модельных соединений / И.П. Суздалев. – М., 1988. – 261с.
311297
  Балтрунас Гамма-резонансные исследования сурьмы и теллура в некоторых полупроводниковых соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Балтрунас Далис-Антанас Йоно.; АН СССР. – Москва, 1973. – 18л.
311298
  Данилова Н.Н. Гамма-ритм в условиях различения временных интервалов / Н.Н. Данилова, А А. Ханкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.51-64. – Библиогр.: 24. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
311299
  Хольнов Ю.В. Гамма-спектрометр по электронам отдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хольнов Ю.В.; Радиев. ин-т им. В.Г. Хлопина АН СССР. Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 4 с.
311300
  Сурков Ю.А. Гамма-спектрометрия в космических исследованиях / Ю.А. Сурков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 239 с.
311301
  Дидоренко А В. Гамма-спектроскопические исследования ядер Аg и Cd с нечетной массой из распада изотопов Cd, Pd Iп, Ag. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дидоренко В.А,; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
311302
  Бегжанов Р.Б. Гамма-спектроскопия атомных ядер / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький. – Ташкент : Фан, 1980. – 471 с.
311303
   Гамма-установки для радиобиологических исследований (конструкции и результаты экспериментальных исследований). – Москва : Энергоиздат, 1981. – 60 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 58-59
311304
  Южный О.В. Гамма-электронный метод экспресс-анализа вещества : Автореф... канд. техн.наук: 05.300 / Южный О.В.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 20л.
311305
   Гамма - гамма-метод в рудничной геологии. – М., 1971. – 102с.
311306
  Сикорский В.В. Гамма / В.В. Сикорский. – М., 1988. – 239с.
311307
  Шацов А.Н. Гаммаметрия морского дна при поисках полезных ископаемых. / А.Н. Шацов. – М., 1977. – 167с.
311308
  Емельянова Людмила Владимировна Гаммариды литорали днепровских водохронилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Емельянова Людмила Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1988. – 18л.
311309
  Гаряев В.П. Гаммариды озера Байкала / [соч.] В.П Гаряева // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 57-64. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
311310
  Соколова Галина Алексеевна Гаммарус и личинки семейства Tendipedidae подводных зарослей некоторых озер восточного склона Среднего Урала : Автореф... кандидата биол.наук: / Соколова Галина Алексеевна; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 21л.
311311
  Зубовский Г.А. Гаммасцинтиграфия / Г.А. Зубовский. – М., 1978. – 251с.
311312
  ЧАстикова Гаммы. / ЧАстикова. – Горький, 1982. – 63с.
311313
  Доценко Р. Гамсун, голод і колаборанство // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 123-133. – ISSN 0869-3595
311314
  Циховська Е. Гамсунівські відлуння в ідилії "На узліссі" Максима Рильського
311315
   Гамченко Сергій Свиридович // Історія Національної Академії наук України 1929-1933: док. і матеріали / Сохань П.С. – К., 1998
311316
  Таран О. Гамченко Сергій Спиридонович [Свиридович] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 289-290. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Протягом 1876-1880 навчався на фіз.-мат. та іст.-філ. ф-тах Ун-ту Св. Володимира.
311317
  Плетнев В.Н. Гамэр Алмасзаде / В.Н. Плетнев. – Баку, 1985. – 131с.
311318
  Озадовський А.А. Гана / А.А. Озадовський. – Київ, 1960. – 47с.
311319
  Николов Е. Гана / Е. Николов. – София, 1962. – 50 с.
311320
  Александровская Л.И. Гана / Л.И. Александровская. – Москва : Мысль, 1965. – 149 с. : ил., карт.
311321
  Абрамов В.В. Гана / В.В. Абрамов. – Москва : Мысль, 1976. – 64 с. : ил. – (У карты мира)
311322
  Каменир Т.Е. Гана Квапилова. / Т.Е. Каменир. – Л., 1978. – 182с.
311323
  Потехин И.И. Гана сегодня : Дневник, 1957 г. / И.И. Потехин. – Москва, 1959. – 158с.
311324
  Савицкий Ю.В. Гана сегодня / Ю.В. Савицкий. – Москва, 1988. – 218с.
311325
  Черников Д.А. Гана строит и борется / Д.А. Черников. – М., 1964. – 32с.
311326
  Немченко В.П. Гана. Президентские выборы - 2008-2009 // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 37-39. – ISSN 0321-5075
311327
  Буайон Ж. Гана. Рождение африканского государства / Ж. Буайон. – М., 1960. – 353с.
311328
  Куприянов П. Гана: 50-летие независимости // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
311329
  Абрамов В.В. Гана: поиск путей развития / В.В. Абрамов, А.М. Михайлов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр. в конце текста. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 5 ; У политической карты мира)
311330
  Ципе К.А. Ганатрированная денежная оплата труда колхозникова в колхозах Латв. ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ципе К. А.; От-ние обществ. наук АН Латв.ССР. – Рига, 1961. – 31л.
311331
  Мацковик Г. Ганацкий ячмень на своей родине. / Г. Мацковик. – К. – 28с.
311332
  Гомбоджаб Ганга-йин урусхал / Гомбоджаб. – М., 1960. – 43,66с.
311333
  Туманова С.Ю. Ганглиозиды головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Туманова С.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
311334
  Голуб Д.М. Ганглиопексия и реиннервация органов. / Д.М. Голуб. – Минск, 1986. – 109с.
311335
  Азиз Ганготри : оповідання / Ахмед Азиз уд Дин ; пер.з індійск. мови (гиндусани), вступ. ст. О.П. Баранникова. – Київ : Слово, 1926. – 78 с.
311336
  Никифоров А.С. Гангстеризм в США / А.С. Никифоров. – М, 1991. – 162с.
311337
  Емельянов Т.Ф. Гангстеры без кольтов / Т.Ф. Емельянов. – М., 1984. – 96с.
311338
  Новиков Н.В. Гангут / Н.В. Новиков. – М., 1944. – 95с.
311339
   Гангут. 1941. – Л., 1974. – 399с.
311340
  Рыкачев Я.С. Гангутская победа / Я.С. Рыкачев. – М., 1951. – 52с.
311341
  Эппель А. Гангутский рубль : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 53-64. – ISSN 0012-6756
311342
  Рудний В.А. Гангутці. / В.А. Рудний. – К., 1959. – 520с.
311343
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – М., 1952. – 583с.
311344
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – М., 1953. – 712с.
311345
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – М., 1956. – 644с.
311346
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – М., 1957. – 640с.
311347
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – М., 1981. – 605с.
311348
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – М., 1989. – 556с.
311349
  Ордін Л. Гандбол / Л. Ордін. – Х., 1933. – 60с.
311350
  Латишкевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латишкевич, Л.Р. Маневич. – К, 1974. – 96с.
311351
   Гандбол. – М., 1983. – 62с.
311352
  Латышевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латышевич. – К, 1988. – 199с.
311353
   Гандбол. – К., 1989. – 127с.
311354
  Габорець В.С. Гандбольна зірка із Закарпаття : документальна повість / Василь Габорець. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2009. – 256 с., [64] с. іл. – Бібліогр.: с. 249-253. – ISBN 978-966-2921-53-3
311355
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1971. – 207с.
311356
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1977. – 160с.
311357
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Пермь, 1987. – 384с.
311358
  Рославцев У. Гандизм / У. Рославцев. – М.-Л., 1931. – 112с.
311359
  Пивовар С.Ф. Гандизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
311360
  Борділовська О. Гандизм у зовнішній політиці Індії // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0868-8273
311361
  Борділовська Олена Гандизм у зовнішній політиці Індії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 120-126
311362
  Ставицький О. Гандикапізм в системі споріднених понять // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 98-102
311363
  Ставицький О.О. Гандикапізм та ксенофобії: спільне і відмінне у поняттях // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8063-99-45
311364
  Савків Б. Ганебна метаморфоза початкуючого шістдесятника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 4


  Про В. Коротича — українського радянського поета, прозаїка, публіциста.
311365
  Скрипник А.Ю. Ганебна поразка чи «піррова перемога»? (До історії російсько-турецької війни 1828–1829 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 38-46. – ISSN 0130-5247
311366
   Ганебний демонтаж національної пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 1


  25 вересня депутати Харківської міської ради на пленарному засіданні скасували рішення топонімічної комісії про встановлення у Харкові пам"яної дошки видатному вченому, мовознавцеві-славісту, літературознавцю, культурному діячеві, лауреату ...
311367
  Сирота Н.Й. Ганебний шлях українських буржуазних націоналістів / Н.Й. Сирота. – Київ, 1959. – 32 с.
311368
  Перхавко В. Ганзейское пространство // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60-81. – ISSN 1812-867Х


  Ганза (союз) — військово-торговий союз купецьких гільдій, який встановив і підтримував торгову монополію на Балтійському морі, частково на Північному морі і в більшій частині Північної Європи в період між XIII і XVII століттями. Також називають ...
311369
  Ткачук Б.П. Ганзейський Союз: генеза становлення та розвитку // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 30-37
311370
  ПодалякН.Г Ганзейсько-новгородський мир 1392 р. і любекський дипломат Йохан Нібур // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 372-385. – ISBN 966-7196-06-2
311371
  Гулямов М. Гани Арифханович Мавлянов. / М. Гулямов. – Ташкент, 1970. – 32с.
311372
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Днепропетровск : Промінь, 1974. – 383 с.
311373
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Київ, 1987. – 374 с.
311374
  Костомаров М.І. Ганна-козачка / М. Костомаров. – [Харків] : Книгоспілка, 1929. – 24 с. – (Бібліотека школяра : Невеличкі дешеві книжечки-оповідання)
311375
  Косач О.А. Ганна : поэма-былыця Е. Ластивкы. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 24 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
311376
  Ковальська М. Ганна : роман / Марія Ковальська. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 127 с.
311377
  Бочин Н.Д. Ганна / Н.Д. Бочин. – Москва, 1964. – 119с.
311378
  Бражник С. Ганна : проза: повість // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 88-122. – ISSN 0131-2561
311379
  Ротач П. Ганна Барвінок // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 213-215
311380
   Ганна Барвінок : Збірник до 170-річчя від дня народження. – Київ : Рада, 2001. – 556 с. – ISBN 966-7087-20-4
311381
  Сікиринський О.В. Ганна Барвінок (Кулішева) в її листах 1902-1911 / О.В. Сікиринський. – Одеса, 1928. – 64 с.


  На тит. стор. № 105612 дарчий надпис автора
311382
  Старовойтенко Інна Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0130-5263


  Як і більшість тогочасних літераторів-сучасників, Ганна Барвінок залишила по собі не тільки літературні твори, а й значний масив листування, бо в часи, коли їй випало жити, листування відігравало ролю основного засобу комунікації. Її кореспонденція, ...
311383
  Старовойтенко І. Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
311384
  Жежера В. Ганна Барвінок: "Для мене найкращим концертом був шелест його книжок" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 25 (78). – С. 54-57
311385
   Ганна Вінтоняк. – К., 1983. – 88с.
311386
   Ганна Володимирівна Онкович : Біобібліографія. – Київ : Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2004. – 36с. – До 60-річчя від дня народження. – ISBN 966-7825-77-9
311387
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 17
311388
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя А.А. Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С.16, 17
311389
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 10, 11
311390
  Мадієвський С. Ганна і її редактор // Критика. – Київ, 2007. – Травень, (число 5). – С. 15-16


  100-річчя від дня народження Ганни Арендт - одного з найвідоміших політичних мислителів минулого мстоліття. "Від початку 1950-х років Ганна Арендт писала англійською, отож у Німеччині її книжки виходили у перекладах. Видавало їх поважне мюнхенське ...
311391
   Ганна Іванівна Погребняк : [некролог] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 39
311392
   Ганна Кулага // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.64
311393
  Ярославцев Б. Ганна Ладані / Б. Ярославцев. – К, 1960. – 44с.
311394
  Шатилов М. Ганна Музика, яка стала панею славою = Спомини : проза : публіцистика (фрагмент) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 135-141. – ISSN 0130-1608
311395
  Ольбрахт И. Ганна пролетарка / И. Ольбрахт. – Харків; Київ, 1930. – 289с.
311396
  Мєстєчкин Г.А. Ганна Собачко. / Г.А. Мєстєчкин. – К., 1965. – 48с.
311397
   Ганна Чубач - поетеса Божою милістю : [публіцист. нарис : поезії]. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 190, [1] с., [16] арк. іл. – Загол. обкл.: Ганна Чубач - поет Божою милістю. – (Перша українська книга третього тисячоліття. Знані люди України ) ( Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-54-1
311398
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей; Пер. с англ. М. Ермашева. – М., 1962. – 334с.
311399
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1976. – 400 с.
311400
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1981. – 400 с.
311401
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей. – М., 1989. – 751с.
311402
  Линдсей Д. Ганнибал : Роман / Джек Линдсей; Пер. с англ. М.Ермашевой. – Харьков : Фолио, 2005. – 319с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-1666-6
311403
  Смирнов С. Ганнибал и Пушкины в Вильнюсе // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 6. – С. 92-95. – ISSN 0028-1263
311404
  Гулиа Г.Д. Ганнибал, сын Гамилькара : роман / Георгий Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1984. – 176 с.
311405
  Лядава Григір Ганнуся : Опеpка ув одноі діі / Hаписав Гpиг. Лядава [псевд.]. – Херсон : : [В тип. Хеpсон. губеpн. пpавл.], 1870. – 64 с.
311406
  Тарасенко І. Ганнуся : Ливобережна поэма Ивана Таpасенка (А.А. Савич). – Золотоноша : Тип. П. Лепскаго и И. Вуpмана, 1891. – 148, [2] с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. дефектний, відсутні с. 145-148, [2] с.
311407
  Суходольський В. Ганнуся / В. Суходольський. – Київ : Мистецтво, 1955. – 39 с.
311408
  Юренко О.С. Ганнуся / О.С. Юренко. – Харків, 1965. – 155 с.
311409
  Горбатюк В. Ганнуська : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 148-169. – ISSN 0208-0710
311410
   Ганс-Христиан Андерсен [1805-1875] : [биографический очерк]. – Москва : Тип. "Общ-ва распростр. полезных книг", 1904. – 71 с. – (Из детской и школьной жизни ; № 2)
311411
   Ганс Айзенк (Hans Jurden Eysenck) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 207-223. – ISBN 978-966-518-287-0
311412
   Ганс Арп // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 10-24
311413
  Пиріг Р. Ганс Берхем - радник посольства, тимчасово повірений у справах Німеччини в України (березень 1918 - лютий 1919 рр.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 34-38. – (Політичні науки)
311414
   Ганс Вернер Лиссман: страницы биографии = Подробности для любознательных // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11. – Бібліогр. 8 назв
311415
  Могилевский А. Ганс Гольбейн младший / А. Могилевский. – М, 1923. – 9с.
311416
  Сидоров А.А. Ганс Гольбейн младший / А.А. Сидоров. – Москва, 1933. – 68с.
311417
  Скулиш Є. Ганс Гросс й університет Франца Йозефа в Чернівцях / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-31 липня (№ 29). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
311418
  Ганс Грундиг. Леа Грундиг. Ганс Грундиг. Леа Грундиг. Каталог / Грундиг. Леа Грундиг. Ганс. – Л.-М., 1959. – 24с.
311419
  Грундиг Г. Ганс Грундиг: (Альбом репрод.) / Г. Грундиг. – М., 1982. – 29с.
311420
  Либман М.Я. Ганс Грундинг / М.Я. Либман. – М., 1974. – 104с.
311421
  Ковтонюк А.М. Ганс Кельзен і його чиста теорія права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 28-32. – (Право. Економіка. Управління)
311422
  Юнусова Е.Н. Ганс Кюнг о парадигмальном развитии христианства (обзор) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.104-111. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
311423
  Заграйчук Ю. Ганс Майєр - почесний доктор Київського університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Почесним доктором ун-ту став проф. Мюнхен. ун-ту Ганс Майєр, відомий як впливовий громадський і політичний діяч, авторитетний теоретик німецького християнсько-демократ. руху.
311424
  Опимах И. Ганс Мемлинг "Страшный суд" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 66-77
311425
  Давлєтов О. Ганс Франк - від партійного юриста до генерал-губернатора Польщі // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 73-82. – ISBN 978-966-02-7255-2
311426
  Важдаев В.М. Ганс Христиан Андерсен / В.М. Важдаев. – Москва, 1957. – 117с.
311427
  Давлєтов О. Ганс Шемм і діяльність Націонал-соціалістичної ліги вчителів: із веймарської доби у Третій рейх (1929 - 1935 рр.) // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 41-49. – ISBN 978-966-02-7255-2
311428
  Назарова В.Т. Ганс Эйслер - Бертольт Брехт / В.Т. Назарова. – Ленинград : Советский композитор, 1980. – 104 с.
311429
  Нестьев И.В. Ганс Эйслер и его песенное творчество / И.В. Нестьев. – Минск : Академия Наук СССР, 1962. – 167 с.
311430
  Сапего И.Г. Ганс Эрни / И.Г. Сапего. – Москва : Искусство, 1970. – 103 с.
311431
   Ганская новелла. – М, 1987. – 156с.
311432
  Весловуцкий Ц.В. Гантели и резина в вашей квартире / Ц.В. Весловуцкий. – Киев, 1989. – 149с.
311433
  Пустовойт Б.Г. Гантельная гимнастика / Б.Г. Пустовойт. – М., 1956. – 40с.
311434
  Пустовойт Б.Г. Гантельная гимнастика / Б.Г. Пустовойт. – М., 1958. – 47с.
311435
  Демченко В. Гантман Мойсей Файбович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 6 : Мойсей Гантман. – С. 3-31.
311436
  Садиг-Бек Ганун ос-совар /трактат о живописи/. / Садиг-Бек. – Баку, 1963. – 100с.
311437
  Цегельська О. Гануська йде до міста / О. Цегельська. – Львів, 1938. – 184 с.
311438
  Гинзбург Л.С. Гануш Виган и Чешский квартет : [к 100-летию со дня рождения Г. Вигана] / Л.С. Гинзбург. – Москва : Музгиз, 1955. – 56 с. : 3 л. портр. : ил.
311439
   Ганчарне виробництво, його шкідливість та шляхи оздоровлення. – Полтава, 1929. – 117с.
311440
  Спаська Е. Ганчарські кахлі Чернігівщини ХVIII-ХIХ ст. / Е. Спаська. – К, 1928. – 32с.
311441
  Гинчев Ц. Ганчо-Секач / Ц. Гинчев. – София, 1963. – 175с.
311442
  Поздняков И.Ф. Ганя. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1966. – 255с.
311443
   Гань бей олімпійцям! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 164-165 : Фото
311444
  Оуян Ш. Гао Гань-да. -- Светлый путь / Ш. Оуян. – М., 1961. – 27с.
311445
  Вадейша Марина Гапа, Бана, Гапа, Ангалия! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 126-133 : фото
311446
  Черкасова Н.В. Гапар Айтиевич Айтиев / Н.В. Черкасова. – М, 1961. – 67с.
311447
  Кочан І.Г. Гаплички / І.Г. Кочан. – Київ, 1984. – 88 с.
311448
   Гаплоидия и селекция.. – Москва : Наука, 1976. – 222с.
311449
  Модилевский Я.С. Гаплоидия у покрытосемянных растений. / Я.С. Модилевский, 1942. – 129-153с. – Отд. оттиск
311450
  Ницше В. Гаплоиды в селекции растений. / В. Ницше, Г. Венцель. – М., 1980. – 128с.
311451
  Бонч-Бруєвич Гапон і гапонівщина / Бонч-Бруєвич. – К., 1957. – 39с.
311452
  Сверчков Д. Гапоновщина и 9 Января 1905 года / Д. Сверчков. – Л.-М., 1925. – 50с.
311453
  Зайченко В. Гаптовані ікони XVIII - XIX ст. // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 41-53
311454
  Головко О.Ф. Гаптовані рушники : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1990. – 122 с.
311455
  Ведзижев А. Гапур из Сунжа-Юрта : повесть / А. Ведзижев; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 205 с.
311456
  Стоєцький Валентин Гараж - зона підвищеної небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 20 : фото
311457
  Чернова Т. Гараж идей. Ректор. МГУ открыл новый учебный корпус в День знаний. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Ректор В. Садовничий пригласил всех на открытие нового учебного корпуса, получившего название в честь основателя университета - Ломоносовский, где ему торжественно вручили ключ от нового здания. И он повел гостей на экскурсию. “В корпусе будут в ...
311458
  Быковский Егор Гараж на сто миллионов : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 64-65
311459
  Шрайєр В. Гараж пана Якобса / В. Шрайєр. – К., 1962. – 255с.
311460
  Панушкин Г.П. Гаральд Иванович Крумин. / Г.П. Панушкин. – М., 1975. – 80с.
311461
  Чйон Г. Гаральд Суворий - звитяжець, який одружився з руською князівною // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 127-141. – ISBN 978-966-432-087-7
311462
  Скляренко В.М. Гарант американської демократії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 18-21
311463
  Казмірчук Ігор Гарант Конституції обіцянок не давав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0130-5212
311464
  Король І. Гарант миру і безпеки : (до 60-річчя утворення Організації Об"єднаних Націй) / Іван Король ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2005. – 206, [6] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-206. – ISBN 966-8266-33-1
311465
  Гончар Б.М. Гарант міжнародного миру і стабільності : (до 60-ти річчя Організації Об"єднаних Націй) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 140-144. – ISBN 966-7060-76-4
311466
  Онопрієнко В.І. Гарант наукової істини та життєвої правди. До 95-річчя академіка Бориса Євгеновича Патона // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 5-17. – ISSN 0374-3896
311467
  Кравченко Л.В. Гарант оновлення суспільства. / Л.В. Кравченко, Б.И. Мороз. – К., 1989. – 190с.
311468
  Дорошко М. Гарант чи колаборант? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 10-11


  Віктор Янукович.
311469
  Вейтлинг В. Гарантии гармонии и свободы / В. Вейтлинг. – Москва; Ленинград : Наука, 1962. – 584 с.
311470
  Ярматов А.Я. Гарантии депутатской деятельности / А.Я. Ярматов. – М., 1978. – 53с.
311471
  Просвирнин Ю.Г. Гарантии депутатской деятельности в развитом социалистическом обществе. / Ю.Г. Просвирнин. – Воронеж, 1982. – 144 с.
311472
  Повар А.И. Гарантии жилищных прав граждан при административном выселении : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Повар А.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 22л.
311473
  Прокопченко И.П. Гарантии жилищных прав граждан. / И.П. Прокопченко, Н.И. Соловяненко. – М, 1987. – 92с.
311474
  Сауляк О.П. Гарантии законности и правопорядка-реальность или миф? // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 73-82. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
311475
  Гараджаев Д. Гарантии защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при обеспечении национальной безопасности государства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 115-123. – ISSN 1561-4999
311476
  Кучма М.И. Гарантии и компенсации / М.И. Кучма, Е.А. Хлыстова. – М., 1978. – 223с.
311477
  Кучма М.И. Гарантии и компенсации / М.И. Кучма, Е.А. Хлыстова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 192с.
311478
  Чевский И.Д. Гарантии и компенсации гражданам при изъятии земель. / И.Д. Чевский. – М., 1971. – 88с.
311479
  Молодцов М.В. Гарантии и компенсации рабочим и служащим / М.В. Молодцов. – М., 1973. – 72с.
311480
  Вискулова В.В. Гарантии избирательных прав граждан как нормативное понятие в исторической ретроспективе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 19. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805
311481
  Бирюкова М. Гарантии качества образования в приватных высших учебных заведениях Украины: возможности, проблемы, перспективы / М. Бирюкова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 43-46. – ISSN 1562-529Х


  Межд. науч. практ. семинар лидеров приватного образования, 14-17 сент. 2005 г., г. Симферополь
311482
   Гарантии конституционных прав личности при осуществлении правосудия. – Пермь, 1980. – 126с.
311483
  Прокопченко И.П. Гарантии контитуционных прав граждан СССР на жилище. / И.П. Прокопченко. – М, 1983. – 40с.
311484
  Хапугин С.И. Гарантии обеспечения независимости судей в свете изменения компетенции органов местного самоуправления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 156-161. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
311485
  Цадыкова Э.А. Гарантии охраны и защиты персональных данных человека и гражданина // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 92-103. – ISSN 0132-0831
311486
  Лысенков С.Л. Гарантии прав и свобод личности в советском обществе : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Лысенков С.Л.; АН УССР. Ин-т гос. и права. – Киев, 1976. – 23л.
311487
  Похлебенина Ю.Л. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в сфере правосудия: теоретический и сравнительно-правовой анализ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
311488
  Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе / Э.Ф. Куцова. – М., 1973. – 199с.
311489
   Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и процессе. – Ярославль, 1981. – 145с.
311490
   Гарантии прав личности в уголовном процессе Польской Народной Республики. – Ярославль, 1976. – 90с.
311491
   Гарантии прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального закогодательства. – Ярославль, 1989. – 190с.
311492
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лукашевич В.З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 20л.
311493
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. / В.З. Лукашевич. – Л., 1959. – 166с.
311494
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в стадии передания суду. / В.З. Лукашевич. – Л.., 1966. – 147с.
311495
  Мартынчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1975. – 219с.
311496
  Калашникова Н.Я. Гарантии прав свидетеля, эксперта, переводчика и понятого в сов. уголовного процессе / Н.Я. Калашникова. – М., 1966. – 40с.
311497
  Уржинский К.П. Гарантии права на труд / К.П. Уржинский. – М., 1984. – 199с.
311498
  Голованова Е.А. Гарантии рабочим и служащим при увольнении / Е.А. Голованова. – М., 1975. – 112с.
311499
  Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм / Н.А. Боброва. – Воронеж, 1984. – 163с.
311500
  Карпенко Д.А. Гарантии трудовых прав / Д.А. Карпенко. – К., 1987. – 85с.
311501
  Коротков В.С. Гарантийные выплаты, доплаты / В.С. Коротков. – Москва, 1967. – 192с.
311502
  Гореватый Л.Н. Гарантийные и компенсационные выплаты рабочим и служащим / Л.Н. Гореватый. – М, 1964. – 91с.
311503
  Володин Игорь Николаевич Гарантийные процедуры статистического вывода (определение объема выборки) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.05 / Володин Игорь Николаевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1980. – 34л.
311504
  Петров И.Н. Гарантийные сроки при поставках / И.Н. Петров. – Москва, 1971. – 120с.
311505
  Бухарцев Д. Гарантийный договор / Д. Бухарцев. – М.-Л., 1926. – 78с.
311506
  Лисин А.М. Гарантированная денежная оплата труда в льноводных колхозах. (На примере колхозов Иван. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лисин А.М. ; Горьк. с.-х. ин-т. – Иваново, 1965. – 22 с.
311507
  Борисова В.Д. Гарантированная оплата и ее влияние на рост производства в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Борисова В.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 15л.
311508
  Коцюба Т.Я. Гарантированная оплата и закон распределения по труду в колхозах / Т.Я. Коцюба. – Москва : Экономика, 1969. – 184 с.
311509
   Гарантированная оплата труда в колхозах. – М, 1971. – 240с.
311510
   Гарантированная точность решения систем линейных уравнений в эвклидовых пространствах. – Новосибирск : Наука, 1988. – 456 с.
311511
  Наконечный А.Г. Гарантированные оценки параметров линейных алгебраических уравнений при нестационарных наблюдениях / А.Г. Наконечный, С.В. Демиденко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 23-31. – ISSN 0572-2691
311512
  Соболева Н. Гарантируем юридический ликбез // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 55-58. – ISSN 0869-4915


  Статья о свободном доступе к официальным документам.
311513
  Юрченко В.Е. Гарантия прав потерпевшего в судебном разбирательстве / В.Е. Юрченко. – Томск, 1977. – 137 с.
311514
  Калашникова Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания / Н.Я. Калашникова. – М., 1975. – 144с.
311515
  Митник О.В. Гарантії адвокатської діяльності в аспекті дотримання міжнародних стандартів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 54-61
311516
  Семененко О.О. Гарантії адвокатської діяльності в контексте прецедентного права Європейського суду з прав людини // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 257-260. – ISBN 978-617-673-442-0
311517
  Деркач В.В. Гарантії адвокатської діяльності та їх захист // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 38-42. – ISBN 978-617-7363-14-8
311518
  Селівон М.Ф. Гарантії депутатської діяльності / М.Ф. Селівон. – Київ, 1982. – 72 с.
311519
  Джабраілов Р.А. Гарантії держави та органів місцевого самоврядування за зобов"язаннями суб"єктів господарювання як засіб державного регулювання та стимулювання господарської діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 78-88
311520
  Компанець К.В. Гарантії державного ладу та інші суміжні категорії: питання співвідношення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 71-77. – ISSN 2078-3566
311521
  Наливайко Л.Р. Гарантії державного ладу України: поняття та види / Л.Р. Наливайко, О.Р. Мала // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 97-99. – ISBN 966-660-151-6
311522
  Чернецька О. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад як структурний елемент правового статусу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.87-90
311523
  Нестерчук Л.П. Гарантії діяльності та етика нотаріусів України // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 113-116. – ISBN 978-617-673-442-0
311524
  Захарова О.С. Гарантії доступності правової допомоги в цивільному процесі України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 2 (17). – С. 100-104. – ISSN 2310-6166
311525
  Погорецький М.М. Гарантії забезпечення додержання адвокатської таємниці у кримінальному провадженні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 282-287. – ISSN 2078-3566
311526
  Фрапнцуз Гарантії забезпечення конституційно - правового статусу особи: Україна на шляху реалізації ідеалу правової демократичної держави / Фрапнцуз, Яковець Т.А. - // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 97-108
311527
  Трофименко В.М. Гарантії забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність при затриманні підозрюваного, обвинуваченого // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 281-285. – (Право. Економіка. Управління)
311528
  Медведько О. Гарантії забезпечення незалежності Генерального прокурора України при виконанні його обов"язків // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 231-238. – ISSN 0132-1331
311529
  Мінченко С.І. Гарантії забезпечення прав людини і громадянина при проведенні окремих слідчих дій / С.І. Мінченко, О.Є. Омельченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 71-79
311530
  Саченко О.С. Гарантії забезпечення права на життя в міжнародному співтоваристві у разі засудження особи до страти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 674-677. – ISBN 966-660-151-6
311531
  Побережник А.О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Побережник Альона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 272 арк. – Додатки: арк. 250-272. – Бібліогр.: арк. 217-249
311532
  Побережник А.О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Побережник Альона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
311533
  Федоренко Г. Гарантії забезпечення права народу України на державну ідентичність в умовах нових історичних реалій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-36.
311534
  Василько І.В. Гарантії забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців - фізичних осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 59-64. – ISSN 2222-5374
311535
  Віхляєв В.В. Гарантії застосування муніципальних виборчих систем в Україні на конституційно-правових засадах міжнародних стандартів місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 97-101
311536
  Озерський І.В. Гарантії захисту конституційних прав обвинуваченого в кримінальному судочинстві / І.В. Озерський, І.В. Шовкопляс, М.А. Баракі // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-29.
311537
  Чечило М.В. Гарантії захисту прав людини та громадянина в Україні та світі // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 28-31.
311538
  Бурденюк С. Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 19-23. – ISSN 2307-8049
311539
  Григоренко А.. Гарантії здійснення повноважень народним депутатом України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.116-121. – ISSN 0132-1331
311540
  Дьомкін А.С. Гарантії іноземних інвестицій / А.С. Дьомкін, М.Г. Максіменцев, В.С. Морозов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-148. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
311541
  Михєєнко М.М. Гарантії конституційних прав громадян у законодавстві про судоустрій і кримінальне судочинство / М.М. Михєєнко, Ю.О. Фролов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 76-82. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматриваются некоторые аспекты усиления и развития гарантий конституционных прав и свобод советских граждан в новом союзном и республиканском законодательстве о судоустройстве и уголовном судопроизводстве.
311542
  Кулініч О.О. Гарантії конституційного права на освіту: поняття та ознаки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 78-84. – ISSN 2078-3566


  Висвітлено загальні засади гарантій права на освіту. Розглянуто основні підходи до визначення терміна "гарантії", що дозволило надати всебічну характеристику гарантій прав і свобод людини та громадянина, в тому числі гарантій права на освіту. Розкрито ...
311543
  Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.34-38. – ISSN 0132-1331
311544
  Аношина Гарантії міжнародного правопорядку моделі Віденського конгресу 1814-1815 рр / Аношина, Н.-Т.Ю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 610-613. – ISSN 1563-3349
311545
  Самодін А.В. Гарантії невтручання у приватне життя особи у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 144-151. – ISSN 2222-5374
311546
  Тертишник В.М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С.25-32. – Бібліогр.: 4 н.
311547
  Хорольський Р. Гарантії незалежності та недоторканності суддів - міф чи реальність? Щодо захисту суддів // Юридична газета. – Київ, 2013. – 15 січня (№ 1/2). – С. 43-44
311548
  Фисун Ю.Ю. Гарантії прав етноконфесійних меншин в міжнародному праві та законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 113-119
311549
  Чеботарьова Ю.А. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в умовах позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 18-26. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
311550
  Дерев"янко М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дерев"янко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
311551
  Дерев"янко М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дерев"янко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 253 арк. – Додатки: арк. 217-253. – Бібліогр.: арк. 187-216
311552
  Герасимчук О.П. Гарантії прав особи, потерпілої від злочину, на стадії порушення кримінальної справи // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 448-453. – ISSN 1563-3349
311553
  Гурджі Ю.О. Гарантії прав особи: функціональна характеристика // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 440-448. – ISSN 1563-3349
311554
  Занфірова Т.А. Гарантії прав працівників працівників на охорону праці / Т.А. Занфірова, А.В. Садова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 68-73. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
311555
  Гуренко М. Гарантії прав та законних інтересів сторін інвестиційного договору за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 372-373
311556
  Толкачова Г.В. Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 65-68. – ISSN 2219-5521
311557
  Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Вівчаренко Олег Антонович ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
311558
  Головін А. Гарантії права людини і громадянина на соціальний захист: деякі питання законодавчого регулювання та здійснення конституційного судочинства / А. Головін, В. Годованець // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-92.
311559
  Головін А. Гарантії права людини і громадянина на соціальний захист: деякі питання питання закондавчого регулювання та здійснення конституційного судочинства (продовження) / А. Головін, В. Годованець // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-85.
311560
  Навроцька В. Гарантії права на недоторканність приватного життя при накладенні арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв"язку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 189-196. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Констатовано, що однією зі слідчих дій, пов"язаних з обмеженням права на недоторканність приватного життя, є накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв"язку. Однак проведення цієї слідчої дії належно не забезпечує такого ...
311561
  Процевський О.І. Гарантії права на працю в судовій практиці // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
311562
  Волкотруб С.Г. Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 225-229. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
311563
  Захарова О.С. Гарантії правосуддя у цивільному процесі України // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 133-137. – ISBN 978-617-7020-48-5
311564
  Остафійчук Г.В. Гарантії процесуальних повноважень органу досудового розслідування // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 94-98
311565
  Охріменко С.С. Гарантії процесуальної самостійності та незалежності слідчого // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 205-211.
311566
  Нікітенко Л. Гарантії реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 37-43
311567
  Греца Я.В. Гарантії реалізації прав суб"єктів податкових правовідносин: поняття та види // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 112-118. – (Правознавство ; Вип. 253)
311568
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.06 / Краснова М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
311569
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Краснова М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.175-199
311570
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. : 12.00.06. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Краснова М.В.; КНУТШ. – Київ, 1997. – 17 с.
311571
  Костяшкін І.О. Гарантії реалізації права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання поняття та змісту гарантій реалізації права загального землекористування громадян. Внесено пропозиції з удосконалення чинного законодавства. That article is about sense and definition of the guarantee of realization common ...
311572
  Процишен М. Гарантії реалізації права на страйк та можливості їх удосконалення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 26-31
311573
  Ульяновська О.В. Гарантії реалізації права на судовий захист в Україні : адміністративно-правові засади : монографія / О.В. Ульяновська. – Харків : У справі, 2017. – 299, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-299. – ISBN 978-617-7474-62-2
311574
  Коваленко Т.О. Гарантії реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 226-233. – ISSN 2227-796X


  The principle of legality in the legal regulation of land relations is provided by different guarantees. In the Ukrainian legal science the legality guarantees are defined as a system of objective and subjective conditions of social life, ...
311575
  Муза О.В. Гарантії розвитку адміністративної юстиції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 294-299. – ISSN 1563-3349
311576
  Вороновський Л. Гарантії своєчасного визнання потерпілими під час досудового розслідування близьких родичів загиблого від злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 67-75.
311577
  Григораш О.І. Гарантії суб"єктивних прав та законні інтереси: структурні елементи адміністративно-правового статусу особи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 95-101. – (Правознавство ; Вип.311)
311578
  Рябошапко Г. Гарантії суверенітету: поняття та системи // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 122-126. – ISBN 978-966-397-158-5
311579
  Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
311580
  Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 226 л. – Додатки: л. 221-226. – Бібліогр.: л. 195-220
311581
  Погорецький М.А. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : монографія / М.А. Погорецький, О.Л. Польовий, О.Г. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 257, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-49-2
311582
  Бєлкін Л. Гарантії США безпеці України: погляд у минуле - близьке і далеке // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 28-30
311583
  Солодаренко М.А. Гарантії та засоби забезпечення законності у державному управлінні: зміст і співвідношення понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 141-148
311584
  Потопахіна О.М. Гарантії та пільги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сфері освіти // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 118-127


  У науковій статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сфері освіти. Досліджуються гарантії та пільги, встановлен і для дітей-сиріт та ...
311585
  Стек Д. Гарантії тендерного забезпечення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 12-15
311586
  Абасов Г.Г. Гарантій прав місцевого самоврядування в Україні: поняття та специфічні ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 81-86
311587
  Островерх А.М. Гарантійні виплати: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 399-404. – ISSN 1563-3349
311588
  Хащівська Надія Гарантійні строки у договорах про передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 53-56
311589
  Шпег Н. Гарантія захисту права ЕПЛ на екологічну інформацію органами прокуратури та судом // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 21-28
311590
  Єсипова Л.О. Гарантія як інститут українського цивільного права // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 53-58
311591
  Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
311592
  Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 227-231. – Бібліогр.: л. 197-226
311593
  Коновалов С. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язань // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.28-30
311594
   Гарантована оплата праці в колгоспах. – К, 1967. – 110с.
311595
   Гарантована оплата праці в колгоспах. – К, 1969. – 215с.
311596
  Баранов М.М. Гарантована оплата. З досвіду застосування акорднопреміальної оплати праці в колгоспі / М.М. Баранов. – Львів, 1967. – 66с.
311597
  Михайлевський А.Ф. Гарантована пісня : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1977. – 80 с.
311598
  Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 128 л. – Бібліогр.: л. 122-128
311599
  Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв
311600
  Наконечний О.Г. Гарантоване оцінювання розв"язків лінійних диференціальних рівнянь при загальних крайових умовах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 170-171
311601
  Жук С.М. Гарантоване оцінювання у лінійних дескрипторних різнецевих рівняннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У статті описано метод побудови гарантованих оцінок лінійних функцій визначених на множині розв"язків лінійного різницевого рівняння, права частина якого початкова умова є деякими, наперед невідомими елементами заданих множин. Спостереження за станом ...
311602
  Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки розв"язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами / О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук, М.М. Верес // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 85-96. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi дослiджуються задачi оцiнювання функцiоналiв вiд розв"язкiв операторних рiвнянь в гiльбертових просторах за додатковими данними. Показано, що у випадку лiнiйних операторiв, що залежать вiд випадкового параметру та випадкових похибок у ...
311603
  Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки розв"язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами / О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук, М.М. Верес // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 85-96. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Досліджено задачі оцінювання функціоналів від розв"язків операторних рівнянь в гільбертових просторах за додатковими данними. Показано, що у випадку лінійних операторів, що залежать від випадкового параметра та випадкових похибок у додаткових даних, ...
311604
  Муранова Н. Гарантом якості професійного навчання мають стати державні стандарти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 41-44. – ISSN 0131-6788
311605
  Соколова О.Б. Гарантування вкладів та його вплив на фінансову стійкість комерційних банків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 53-56.
311606
  Сипчук С. Гарантування гідного рівня життя особи у сфері соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 234-242. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
311607
  Сбітнєв А. Гарантування завершеності спеціального програмного забезпечення за допомогою "Методу тестування" / А. Сбітнєв, О. Грищак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис "методу тестування" як засобу підвищення завершеності спеціального програмного забезпечення. This article presents the description of a testing-method as a tool, which provides special software maturity assurance.
311608
  Гультай М. Гарантування Конституційним Судом України окремих особистих прав і свобод людини / М. Гультай, І. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 82-92
311609
  Драган І.В. Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 16-18
311610
  Ковальчук А.Ю. Гарантування права дітей на працю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 64-69
311611
  Терещенко Ю.В. Гарантування права на захист на початковому етапі розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 88-96. – ISSN 2524-0323
311612
  Сбітнєв А. Гарантування стійкості функціонування спеціального програмного забезпечення за допомогою "Методу тестових інтерфейсів" / А. Сбітнєв, О. Грищак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис "методу тестових інтерфейсів" як засобу підвищення стійкості функціонування та здатності до відновлення спеціального програмного забезпечення. This article presents the description of a "method of test interfaces" as a tool, which ...
311613
  Литвин В. Гарантувати чесні президентські вибори: Виступ Голови Верховної Ради України на відкритті шостої сесії Верховної Ради України 7 верес. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 9 вересня
311614
   Гарас Георгій. – К, 1974. – 9с.
311615
   Гаращенко Федір Георгійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 69. – ISBN 978-617-7530-19-9
311616
   Гарболинский Веслав. Выставка произведений. Москва. 1978. – М, 1978. – 12с.
311617
  Кохан В.І. Гарбуз від муз / В.І. Кохан. – Ужгород : Карпати, 1971. – 47 с.
311618
  Усик Світлана Гарбузова насолода / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 2 : фото
311619
  Слісаренко О. Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегії розвитку топ-закладів вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (123). – С. 40-62. – ISSN 1682-2366


  Досліджено динаміку та стратегіїї розвитку топ-закладів вищої освіти, яки займали 1-30-те місця за рейтингом "Шанхайський" у 2003-2013 роках.
311620
  Шруба М. Гарвардский эпизод биографии Д.И. Чижевского (по переписке с М.М. Карповичем) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 57-64. – ISSN 0132-1366
311621
  Антонович М. Гарвардська невдала концепція шевченкознавства : (аналіз праці проф. Джорджа Грабовича "Шевченко як міфотворець". - Кембрідж, 1982. - 212 с.) / Марко Антонович // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 314-323. – ISBN 966-02-2554-7
311622
  Гумницька Н. Гарвардський центр українознавства: модель відродження національної ідентичності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 272-276
311623
  Рабле Ф. Гаргантюа / Ф. Рабле. – Х, 1929. – 119с.
311624
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Ленинград, 1938. – 495с.
311625
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – М., 1956. – 640с.
311626
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль : Роман / Ф. Рабле. – Киев, 1956. – 464 с.
311627
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – М., 1961. – 726с.
311628
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва : Художественная литература, 1961. – 726с.
311629
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Л., 1972. – 254с.
311630
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – М. : Художественная литература, 1973. – 783с.
311631
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Франсуа Рабле ; Перевод с фр. [Н. Любимова ; вступ. статья А. Дживелегова (с. 5-26) ; примеч. С. Артамонова и С. Маркиша ; ил.: Г. Доре]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 783с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 35 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
311632
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Франсуа Рабле ; пер. с фр. Н. Любимова. – Москва : Правда, 1981. – 560 с.
311633
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Л., 1985. – 191с.
311634
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Владивосток, 1988. – 718с.
311635
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1990. – 269с.
311636
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Архангельс ; Вологда, 1990. – 206с.
311637
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1991. – 765с.
311638
  Рабле Франсуа Гаргантюа и Пантагрюэль. Приключения барона Мюнхгаузена. Путешествия Лемюэля Гулливера : Романы / Рабле Франсуа, Распэ Рудольф Эрик, Свифт Джонатан. – М., 1984. – 686с.
311639
  Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель / Ф. Рабле. – К., 1984. – 223с.
311640
  Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель : роман : для серед. та ст. шк. віку / Ф. Рабле; Скорч. пер. з франц. та прим. Ірини Сидоренко. Післямова Вадима Пащенка. – Київ : Веселка, 1990. – 240 с.
311641
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Ф. Рабле; Переклад зі старофранцузької Анатоля Перепаді. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-129-6; 966-663-130-Х(Том 1)
Том 1; Кн.1-3. – 2004. – 584с.
311642
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Ф. Рабле; Переклад зі старофранцузької Анатоля Перепаді. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-129-6; 966-663-131-8(Том 2)
Том 2; Кн.4-5. – 2004. – 416с.
311643
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Франсуа Рабле ; [пер. зі старофр. та прим. А. Перепаді] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 633, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.] ; Французька література). – ISBN 978-966-03-5287-2
311644
  Чйон Г. Гардарике та Скандинавія // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 81-82. – ISBN 978-966-432-087-7
311645
  Нагибин Ю.М. Гардемарины!. / Ю.М. Нагибин. – М., 1992. – 222с.
311646
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Ростов-на-Дону, 1992. – 352с.
311647
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Тула, 1992. – 555с.
311648
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Харьков
1. – 1992. – 367 с.
311649
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Харьков
2. – 1992. – 319 с.
311650
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М
1. – 1933. – 541с.
311651
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М
2. – 1933. – 477с.
311652
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1954. – 616с.
311653
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1960. – 627с.
311654
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1980. – 614с.
311655
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1985. – 558с.
311656
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1987. – 365с.
311657
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1988. – 556с.
311658
  Галстян Тереза Овсеповна Гарегин Левонян и его журнал "Гехарвест" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Галстян Тереза Овсеповна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
311659
  Раффи Ш. Гарем / Ш. Раффи. – Москва, 1966. – 287 с.
311660
  Клименко Владимир Гарем торопится в Калугу // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 76-91. – ISSN 1812-867Х
311661
  Марочко В. Гарет Джоунз: подорож у пекло Голодомору // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 15


  "... Десять днів перебування Г.Джоунза серед голодних селян Харківщини у березні 1933 р. перевернули його духовний світ і виявилися доленосними для сміливого валлійця. Випускник Кембриджського університету, поліглот, радник з міжнародних питань ...
311662
  Лурье А.Я. Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1938. – 320с.
311663
  Лурье А.Я. Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1957. – 287с.
311664
  Грицай О. Гарибальді // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 335-351
311665
  Галяшин А.А. Гарин-Михайловский в Самарской губернии / А.А. Галяшин. – Куйбышев, 1979. – 120с.
311666
  Прокофьев А.А. Гарислава. / А.А. Прокофьев. – М, 1963. – 207с.
311667
  Шимчишин М М. Гарлемський ренесанс (історія, теорія, поетика та афро-американська самість) / Марія Шимчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 319, [1] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-07-1923-1
311668
  Шимчишин М. Гарлемський ренесанс як етап творення нової афро-американської ідентичності


  У статті розглянуто культурно-мистецький рух Гарлемський ренесанс - знаковий період в історії словесності США. Коротко проаналізовано передумови його виникнення, охарактеризовано тогочасні дискусії про завдання негритянського митця, а також ...
311669
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 1-16. – ISSN 0869-3595
311670
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 38-61. – ISSN 0869-3595
311671
  Рибак Н.С. Гармати жерлами на схід : Роман / Н.С. Рибак. – Одеса : Молодий більшовик, 1934. – 189с.
311672
  Сокирко О. Гарматне м"ясо для імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 40 (153). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  У безславній обороні Севастополя (Кримська війна) поклали голови тисячі українців.
311673
  Опільський Юліян Гарміоне : Нарис із життя Чорноморя під кінець V віку до Хр[иста] / Написав Юліян Опільський. – Львів : Накладом Видавн. Спілки ; З друк. Ставропиг. Ін-та під упр. Ю. Сидорака, 1921. – 50 с. – Прим. № 103604 дефектний, без обкл.
311674
  Наумова Е. Гармонизация авторско-правового регулирования и охраны смежных прав в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 57-66. – ISSN 0201-7059
311675
  Рынкевич Н.С. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с организационной культурой // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-30. – Библиогр.: 13 назв
311676
  Саенко А.А. Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 160л. – Бібліогр.:л.148-160
311677
  Саенко Анатолий Александрович Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко Анатолий Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
311678
   Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект : сборник научных трудов. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – 234 с. – ISBN 966-374-100-7
311679
  Шугуров М. Гармонизация защиты смежных прав вещательных организаций в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 3. – С. 64-72. – ISSN 0201-7059
311680
  Шевчук А.Ю. Гармонизация измерения инфляции в условиях интеграции стран ЕВРАЗЭС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 90-97. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
311681
  Филиппова Валентина Ивановна Гармонизация как специфический способ всестороннего развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филиппова Валентина Ивановна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
311682
  Васильев В.С. Гармонизация отношений стран BRICS / В.С. Васильев, В.П. Пономарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 5-23. – ISSN 0044-748Х
311683
  Клетченкова М.М. Гармонизация правового регулирования отношений с участием потребителей в странах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-43. – ISSN 1812-3910
311684
  Клетченкова М.М. Гармонизация правовогорегулирования отношений с участием потребителей в странах ЕС // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 55-58. – ISSN 1812-3910
311685
  Тепляшин П.В. Гармонизация уголовно-исполнительного законодательства России в контексте соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 35-37. – ISSN 1812-3910
311686
  Вайман С.Т. Гармонии таинственная власть / С.Т. Вайман. – Москва, 1989. – 365с.
311687
  Капаев И. Гармонистка : повести, рассказ / И. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1985. – 319 с.
311688
  Федосеев А.Г. Гармонические и полигармонические неавтономные режимы автогенераторов с твердотельными элементами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Федосеев А.Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 13 с.
311689
  Гринченко В.Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.
311690
  Штейнград З.А. Гармонические координаты и хронометрические инварианты. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Штейнград З.А. ; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1972. – 14 с.
311691
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний / С.Г. Олейник ; НАН Украины ; Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 252, [3] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-00-1080-2
311692
  Морозевич А.Н. Гармонические сигналы в цифровых системах контроля и испытаний / А.Н. Морозевич. – Минск, 1990. – 181с.
311693
  Аверин С.В. Гармонические смесители на диодах с барьером Шоттки / С.В. Аверин , В.А. Попов ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва : [б. и.], 1978. – 41с.
311694
  Яшников В.П. Гармонические функции связанные с конечными алгебрами фон Неймана : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Яшников В.П. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 11с.
311695
  Серебренников М.Г. Гармонический анализ / М.Г. Серебренников. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 504 с., [4] л. схем. – Библиогр. в подстроч. примеч.
311696
  Березанский Ю.М. Гармонический анализ в гиперкомплексных системах / Ю.М. Березанский, А.А. Калюжный. – Киев : Наукова думка, 1992. – 352 с.
311697
   Гармонический анализ и развитие аппроксимационных методов. – К., 1989. – 122с.
311698
  Баскаков А.Г. Гармонический анализ линейных операторов / А.Г. Баскаков. – Воронеж, 1987. – 164с.
311699
   Гармонический анализ на группах в абстрактной теории систем. – М., 1976. – 155с.
311700
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ на полупростых комплексных группах Ли / Д.П. Желобенко. – М, 1974. – 240с.
311701
  Семенов-Тян-Шанский Гармонический анализ на римановых симметрических пространствах некомпактного типа и теория рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов-Тян-Шанский М.А.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
311702
  Секефальви-Надь Гармонический анализ операторов в гильлбертовом пространстве. / Секефальви-Надь, Ч. Фояш. – М, 1970. – 432с.
311703
  Хуа Ло-кен Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях / Хуа Ло-кен. – М, 1959. – 163с.
311704
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ функций на группе Лоренца и некоторые вопросы теории линейных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Желобенко Д. П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 6 с.
311705
  Гольдман С. Гармонический анализ, модуляция и шумы / С. Гольдман. – Москва, 1951. – 408 с.
311706
  Мошинский М. Гармонический осциллятор в современной физике : от атомов до кварков : Пер. с англ. / М. Мошинский. – Москва : Мир, 1972. – 149с.
311707
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – Л., 1957. – 184с.
311708
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – М.-Л., 1961. – 536с.
311709
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1972. – 527 с.
311710
   Гармонический человек. – М., 1965. – 322с.
311711
  Матусевич Н.И. Гармоническое варьирование в сольных обработках народных песен украинских композиторов : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Матусевич Н.И.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1971. – 29л.
311712
  Щербак Ю.Н. Гармоническое вдохновение : повесть, рассказы / Ю.Н. Щербак. – Киев : Молодь, 1987. – 247 с.
311713
  Лукин Ю.А. Гармоническое развитие личности - гармоническое развитие художественной культуры / Ю.А. Лукин. – М., 1974. – 46с.
311714
  Френкин А.А. Гармоническое развитие личности и единство эстетического вспитания с физическим : Автореф... канд. филос.наук: / Френкин А.А.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – М., 1961. – 16л.
311715
  Костаки Г. Гармоничная взаимосвязь государства и права - важное условие для построения правового государства // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
311716
  Рудольф Л. Гармония : практический курс / Л. Рудольф. – Баку : Азернешр, 1938. – 184 с.
311717
  Брюсова Н. Гармония / Н. Брюсова. – Москва : Крестьянская газета, 1938. – 52 с.
311718
   Гармония : Программа для отделения теории музыки музыкальных училищ. – М., 1966. – 30с.
311719
  Шестаков В.П. Гармония / В.П. Шестаков. – М, 1973. – 256с.
311720
  Савельев И.К. Гармония / И.К. Савельев. – М., 1983. – 141с.
311721
  Белоусов В.А. Гармония / В.А. Белоусов, А.В. Демичев. – Владивосток, 1991. – 186с.
311722
  Швидковский О.А. Гармония взаимодействия / О.А. Швидковский. – Москва, 1984. – 280 с.
311723
  Шаповал Н.В. Гармония властного и подвластного начал как всеобщий закон природы по Аристотелю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 24-30. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
311724
  Азизов Эльбрус Ислам оглы Гармония гласных в диалектах и говорах азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Азизов Эльбрус Ислам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
311725
  Берков В.О. Гармония Глинки / В.О. Берков. – Москва; Ленинград, 1948. – 254с.
311726
  Дурова Н. Гармония доброты : [ повести, рассказы, эссе ] / Наталья Дурова. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 576с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-046001-4
311727
  Урываев Ю.В. Гармония живой регуляции / Ю.В. Урываев. – М., 1975. – 222с.
311728
  Де-Метц Г.Г. Гармония жизни и школы. – Киев : Тип.Универ.Св.Владимира. Акц.Общ.печат.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1919. – 103с. – Оттиск из Университет.Известий за 1918 г.
311729
  Теряев Д.А. Гармония звучания в структуре материи речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 74-81


  В статье рассматривается акустическое структурирование материи звучащей речи по критериям гармонии: симметрия, золотое сечение, числа Фибоначчи, ритм.
311730
   Гармония здоровья (режим труда и отдыха). – Москва, 1987. – 80 с.
311731
  Голицын Г.А. Гармония и алгебра живого / Г.А. Голицын, В.М. Петров. – Москва : Знание, 1990. – 125 с.
311732
  Мещеряков В.Т. Гармония и гармоническое развитие / В.Т. Мещеряков. – Ленинград, 1976. – 120с.
311733
  Жила В.В. Гармония и дисгармония интимной жизни / В.В. Жила, Ю.И. Кушнирук. – К, 1990. – 79с.
311734
  Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности / А.А. Милтс. – М., 1990. – 221с.
311735
  Харитонов А.С. Гармония и хаос в равновесной макромолекуле / А.С. Харитонов. – М., 1991. – 32с.
311736
  Демьяненко А.В. Гармония игр / А.В. Демьяненко. – К., 1989. – 149с.
311737
  Демьяненко А.В. Гармония игры / А.В. Демьяненко. – Киев : Молодь, 1989. – 149с. – (Знаменосцы спорта)
311738
  Шицкова А.П. Гармония или трагедия? / А.П. Шицкова. – М, 1989. – 270с.
311739
  Шафрановский И.И. Гармония мира минералов: симметрия и статистика. / И.И. Шафрановский, Г.И. Шафрановский. – СПб., 1992. – 77с.
311740
  Зинар М.А. Гармония пешечного этюда / М.А. Зинар, В.М. Арчаков. – К, 1990. – 143с.
311741
  Подолько Е. Гармония превыше Мамоны // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 61-63


  Китайська модель розвитку
311742
  Большаков И.Г. Гармония предметного мира / И.Г. Большаков. – Москва, 1968. – 30 с.
311743
   Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета. – Тбилиси, 1985. – 198с.
311744
  Владин В.З. Гармония семейных отношений / В.З. Владин, Д.З. Капустин. – Минск, 1988. – 333с.
311745
  Владин В.З. Гармония семейных отношений / В.З. Владин, Д.З. Капустин. – Петрозаводск, 1991. – 333с.
311746
  Дворниченко О.И. Гармония фильма / О. Дворниченко. – Москва : Искусство, 1982. – 200 с. – Библиогр.: с. 196-199
311747
  Лебедев Ю.С. Гармония форм в живой природе и архитектуре / Ю.С. Лебедев. – Москва, 1976. – 48 с.
311748
  Клима Д. Гармония. Гармоническая личность / Д. Клима. – Кишинев, 1990. – 149с.
311749
  Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі аспекти кодифікації європейського авторського права, зокрема проект Європейського кодексу авторського права. Обгрунтовано, що проект кодексу є феноменальним явищем у розвитку і гармонізації авторського права ЄС. В статье ...
311750
  Струк Н. Гармонізація бухгалтерського і статистичного обліку та її вплив на облікову систему ділового партнерства підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 235-241. – ISSN 2078-5860


  Доведено актуальність потреби гармонізації бухгалтерського і статистичного обліку для якісного формування єдиного інформаційного простору прийняття різнопланових управлінських рішень. Надано рекомендації щодо усунення проблем інтерпретації даних ...
311751
  Нишенко Л. Гармонізація бухгалтерського обліку і калькування собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 6-9
311752
  Моторин Р.М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 101-109. – Бібліогр.: 6 назв
311753
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л. П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
311754
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 290с. + Додатки: л.236-290. – Бібліогр.: л.211-235
311755
  Ковальчук О.В. Гармонізація бухгалтерської та податкової методики обліку оподатковуваного прибутку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-43. – Бібліогр.: 4 назв
311756
  Печуляк В. Гармонізація відносин контролюючих відносин у сфері оподаткування та платників податків як один із напрямів податкової політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.130-135
311757
  Гулак О. Гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародними правовими актами в контексті оптимізації функціонування кримінально-виконавчих установ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 56-62.
311758
  Муравйов В.І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 272-277. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості гармонізації внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу. Спеціальна увага приділена аналізу форм та способів гармонізації в рамках третіх країн з ЄС.
311759
  Муравйов В. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн із правом Європейського Союзу / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 12-18
311760
  Булгакова І.В. Гармонізація господарського законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 26-33. – ISSN 2310-9769
311761
  Костюк О.Д. Гармонізація державної політики забезпечення якості та безпеки продукції до світових вимог // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 188-193
311762
  Терещенко О.О. Гармонізація державної політики фінансової підтримки підприємств із законодавством Європейського Союзу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 108-117
311763
  Прудиус Л.В. Гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та нормами ЄС // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 66-76. – ISSN 2311-6420
311764
  Руденко Л.В. Гармонізація динамічних змін бізнес-моделей транснаціональних корпорацій як запорука формування їх певного соціального іміджу / Л.В. Руденко, М. Руденко // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 1729-7036
311765
  Скороход І.С. Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С.52-53
311766
  Копиця Є.М. Гармонізація екологічної політики України зі стандартами ЄС у сфері нормування атмосферного повітря // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 116-123. – ISSN 2224-9281
311767
  Кириленко О.М. Гармонізація економіко-правових засад функціонування транспортної системи України з європейським транспортним законодавством // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 17-24. – ISSN 2075-4892
311768
  Шеренговський Д. Гармонізація елементів системи безпеки та оборони України стосовно співробітництва та конвергенції України у сфері зовнішньої політики та політики безпеки з Європейським Союзом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 107-113. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
311769
  Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 80-87. – ISSN 0131-775Х
311770
  Муравйов В. Гармонізація законодавства і європейська інтеграція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює теоретичні і практичні питання гармонізації законодавства у зв"язку зі здійсненням європейської інтеграції у рамках Європейського Союзу. На конкретних прикладах розглядаються положення установчих договорів про Європейський Союз та про ...
311771
  Павленко Ж.О. Гармонізація законодавства крізь призму інформаційної моделі правової доктрини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 94-102. – ISSN 0201-7245
311772
  Кулинич П.Ф. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері земельних відносин: етапи, проблеми, перспективи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 256-263. – ISSN 0869-2491
311773
  Євлаш С.О. Гармонізація законодавства України з правом держав - членів Європейського Союзу // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 248-252. – ISBN 978-966-190-861-0
311774
  Муравйов В. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 8 (341). – С. 12-18
311775
  Бортник Н. Гармонізація законодавства України і Європейського союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції / Н. Бортник, С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 232-240. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
311776
  Ковальчук А.Ю. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань фінансового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 108-112. – (Правознавство ; Вип. 253)
311777
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустій і статус суддів із міжнародними стандартами = Гармонизация законодательства Украины о судоустройстве и статусе судей с международными стандартами : монографія / О.В. Саленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 274, [2] с. – Дод. тит. арк. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-400-1
311778
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 229-235. – Бібліогр.: л. 199-228
311779
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
311780
  Ментух Н.Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 68-72
311781
  Березовська І. Гармонізація законодавства України щодо технічних стандартів з правом Євросоюзу в контексті Угоди про асоціацію // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 184-200. – ISSN 1026-9932
311782
  Мельник С.В. Гармонізація законодавства щодо ПДВ в Україні в частині зовнішньої торгівлі з міжнародною та європейською практикою // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 167-179. – (Серія "Економіка")
311783
  Гура Н.О. Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку в житлово-комунальному господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 111-116. – Бібліогр.: на 9 пунктів
311784
  Білик Р.Р. Гармонізація інтересів держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / Р.Р. Білик, С.М. Ревич, Т.О. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ефективному поєднанню інтересів держави та платників податків в прцесі реформування податкової системи України. Розглядаються ознаки кризового стану податкових відносин, можливості та способи його подолання. The article is dedicated ...
311785
  Хім"як Ю. Гармонізація КК України та практики Європейського суду з прав людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 65-71
311786
  Леонов С. Гармонізація ключових параметрів ресурсної бази інститутів спільного інвестування / С. Леонов, Т. Васильєва, Д. Циганюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
311787
  Новицький В. Гармонізація мегарегіональних суперечностей : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 141-143. – ISSN 0131-775Х
311788
  Бортніков Г.П. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 70-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
311789
  Горник А.В. Гармонізація міжбюджетних стосунків в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-60.
311790
  Войчук М.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 137-138
311791
  Павліха Н.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів і сертифікації продукції / Н.В. Павліха, М.В. Войчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 120-124. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано розвиток національної й міжнародної, зокрема європейської та країн СНД, систем стандартизації й сертифікації.
311792
  Бренько В. Гармонізація міжрегіональних взаємовідносин як передумова формування громадянського суспільства в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 21-22.
311793
  Ягодзінський С.М. Гармонізація науки й вищої освіти як ознака сучасного наукового дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 144-149. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті досліджуються принципи і механізми взаємозв"язку науки й вищої освіти.
311794
  Кравчук І.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Мін-во юстиції України. Центр європейського та порівняльного права; Авт. Кравчук І.В., Парапан М.В. – Київ : Слово, 2004. – 320с. – ISBN 966-8407-44-X
311795
  Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : Монографія / О.М.Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420с. – ISBN 966-683-076-0
311796
  Олейнікова С.С. Гармонізація національних систем стандартизації на європейському рівні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
311797
  Балюк С.А. Гармонізація національних стандартів з європейськими в аграрній сфері // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10.
311798
  Ящищак О.Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 226-229. – (Право. Економіка. Управління)
311799
  Стягун Ю.С. Гармонізація національного законодавства України крізь призму історичних епох на прикладі спадкового права / Ю.С. Стягун, О.П. Бичківський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 196-199.
311800
  Забігайло В. Гармонізація національного права як передумова інтеграції України до Європейського Союзу // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 260-267
311801
  Греськів Т.С. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
311802
  Мних Є.В. Гармонізація облікового інформаційного потоку в системі сучасного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-18. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання гармонізації облікового інформаційного потоку для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.
311803
  Моссаковський В. Гармонізація обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
311804
  Лищенко О.Г. Гармонізація обліку доходів за національними та міжнародними стандартами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 48-52. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
311805
  Семенов Гармонізація обліку та фінансової звітності промислового підприємства щодо міжнародних стандартів / Семенов, Панченко, Л.А. Птицина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 195-200. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
311806
  Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів : податки / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 109-117. – Бібліогр.: 7 назв
311807
  Комзюк Л.Т. Гармонізація охорони прав на "осиротілі твори" в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 50-59
311808
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
311809
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
311810
   Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія / [Білецька Г.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2011. – 220, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-171-0
311811
   Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні = Harmonization of fiscal and financial accounting of corporate income tax in Ukraine : монографія / [І.І. Огороднікова та ін. ] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2013. – 365, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 282-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-270-4
311812
  Поліщук Л.С. Гармонізація податкової політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коло проблем у сфері податкового регулювання ЄС. Проаналізовано правову базу податкового процесу ЄС; узагальнено основні напрями гармонізації податків з оцінкою їх впливу на формування єдиного європейського економічного простору.
311813
  Дроб"язко Р. Гармонізація права на відтворення творів України з європейськими нормами // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17. – ISSN 1608-6422
311814
  Паєнтко Т.В. Гармонізація прибуткового оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 37-43. – Бібліогр.: 8 назв
311815
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 179-203
311816
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
311817
  Гладун О.М. Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
311818
  Ігнатенко В.Ю. Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 185-189 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 10 назв. – ISSN 1993-6788
311819
  Чолану Л.В. Гармонізація роботи навчальних закладів і громадських організацій - засіб активізації відродження української культури в Молдові // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 479-488
311820
  Лір В.Е. Гармонізація систем технічного регулювання як умова зростання товарообігу між Україною та ЄС / В.Е. Лір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 71-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
311821
  Жукова Л. Гармонізація системи державного управління як умоа забезечення безпеки життєдіяльності людини // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-76. – бібліогр. на 26 пунктів
311822
  Єгоров І.Ю. Гармонізація системи показників науково-технічного та інноваційного розвитку України із стандартами ОЕСР / І.Ю. Єгоров, С.М. Черненко // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 2-7


  Розглянуто основні міжнародні документи, що визначають стандарти у галузі статистики науки та інновацій у країнах ОЕСР. Спеціальну увагу приділено проблемам, що виникають при застосуванні певних означень показників, які містяться у цих документах. ...
311823
  Литвинчук А.О. Гармонізація системи ресурсно-екологічних податків України з нормами ЄС та їх роль у розвитку економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 120-128. – ISSN 2414-3499
311824
  Царук О.В. Гармонізація системи статистики державних фінансів з міжнародними стандартами: статистика державного боргу та дефіциту бюджету // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
311825
  Молдован О.О. Гармонізація системи фіскальних стимулів із правилами ЄС як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 115-125 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
311826
  Заблоцький К. Гармонізація стандартів процесу злиття та поглинання в Україні у зв"язку з підписанням асоціації з ЄС // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 237-239
311827
  Капіца Ю. Гармонізація та дегармонізація авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 114-122. – ISSN 1026-9932
311828
  Травінська С. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов"язань відповідно до МСФЗ та МСБО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено необхідність гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку зобов"язань, досліджено тлумачення та зміни до МСФЗ, що набувають чинності у поточному році, а також розглянуто переваги складання фінансової звітності відповідно до ...
311829
  Сметана В.В. Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: докринальний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 101-105. – ISSN 2219-5521
311830
  Булана О.О. Гармонізація трансфертного ціноутворнення та митної оцінки товарів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 83-93. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
311831
  Назаров Д. Гармонізація трудового законодавства з питань оплати праці молоді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-62.
311832
  Шевчук В. Гармонізація українського законодавства відповідно до норм Європейського прецедентного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
311833
  Бессараб Н. Гармонізація українського законодавства про державну допомогу в транспорті з нормами права Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 5-7
311834
  Семененко Т.І. Гармонізація українського законодавства як умова ефективного функціонування правової системи України // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 35-38. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
311835
  Борисов С.В. Гармонізація українського нормативного забезпечення транскордонного злиття та поглинання як фактор підвищення конкурентноздатності національних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 97-98
311836
  Кюнцлі Р.В. Гармонізація унікально-універсальних співвідношень у культурно-мистецькому просторі архітектури українського села : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Кюнцлі Романа Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
311837
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансових відносин аграрно-промислових компаній // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
311838
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 121-123. – ISSN 2221-1055
311839
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового управління інтеграційних аграрних формувань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 160-167. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
311840
  Позняковська Н.М. Гармонізація фінансової звітності суб"єктів бюджетної сфери України з Міжнародними стандартами фінансової звітності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 363-368. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
311841
  Кулинич М. Гармонізація фінансової звітності: польський досвід і українська практика / М. Кулинич, О. Прокопчук // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 91-95. – ISSN 2306-028X
311842
  Рябенко Р.Г. Гармонізація цивільно-правового регулювання ф"ючерсних договірних відносин за законодавством України до права до ЄС // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
311843
  Ізарова І. Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання Угоди про Асоціацію // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 457-459. – ISBN 978-617-7069-28-6
311844
  Ізарова І.О. Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 149-159. – ISSN 1563-3349


  Досліджено одну з найбільш актуальних проблем сучасного цивільного проце- суального права, а саме тенденції розвитку цивільного процесуального права в європейських країнах - гармонізації цивільного процесуального права та її шляхів, а також аналізу ...
311845
  Нескороджена Л. Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 42-51. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
311846
  Свинчук А.А. Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 195-200. – ISSN 2222-4459
311847
  Новосельська І. Гармонізація як спосіб адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 9-12
311848
  Андрейцев В.І. Гармонізація як форма оптимізації українського законодавства: проблеми методології (еколого-правовий аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-14. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються методологічні засади та особливості гармонізації як форми оптимізації українського законодавства, висвітлюються критерії та передумови зближення національного права та міжнародно-правового регулювання. The article deals with ...
311849
  Блінов І.В. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії / І.В. Блінов, В.І. Попович // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 3-4. – ISSN 1562-8965
311850
  Капіца Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав - членів ЄС у сфері інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 98-102. – ISSN 2308-9636
311851
  Антонов В.М. Гармонійна Акме-Особистість : монографія / В.М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 978-617-646-269-9
311852
  Горчаківська Г.В. Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 4-8 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
311853
  Кузьмін О.Є. Гармонійний розвиток вищих навчальних закладів як концепція державного регулювання їх діяльності / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Я М. Яструбський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
311854
  Дарморіз О. Гармонійність як естетична основа українського національного світогляду // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 138-150. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
311855
  Лошков Ю.І. Гармоніка в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 238-247
311856
  Шемет Л.В. Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 147-156. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
311857
  Улітко І.А. Гармонічна хвиля Релея на вільній поверхні пружнього півпростору, який перебуває в обертовому русі / І.А. Улітко, В.М. Баженов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 96-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Встановлюються умови існування гармонічної хвилі Релея, локалізованої поблизу поверхні ізотропного пружного тіла, яке обертається рівномірно. Досліджуються кінематичні закономірності такого хвильового мікроруху у випадку малих кутових швидкостей ...
311858
  Затула В.І. Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 98-103. – ISSN 2306-5680
311859
  Улітко І.А. Гармонічні коливання пружного півпростору, який перебуває в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Характеристики поширення гармонічних хвиль у пружному півпросторі, який перебуває в рівномірному обертовому русі, розглядаються як наслідок та доповнення до раніше виконаних автором досліджень у аналогічно сформульованій задачі для необмеженого тіла. ...
311860
  Борисейко О.В. Гармонічні хвилі зсуву в пружному шарі, який рівномірно обертається / О.В. Борисейко, А.М. Малик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-110. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Побудовано розв"язки для стаціонарних переміщень і напружень у пружному шарі, що рівномірно обертається і навантажується однорідними розподіленими дотичними напруженнями. Отримано та проаналізовано явища поляризації гармонічних хвиль зсуву та модуляції ...
311861
  Коваль Ю.А. Гармонія : новели / Ю.А. Коваль. – Київ, 1969. – 171 с.
311862
  Косинка Г.М. Гармонія : оповідання / Г.М. Косинка. – Львів : Каменяр, 1971. – 128 с.
311863
  Косинка Г.М. Гармонія : новели / Г.М. Косинка; Упоряд. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Дніпро, 1981. – 223 с.
311864
  Скирда Л.М. Гармонія : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
311865
  Лупій О. Гармонія : Лірика. Публіцистична поезія / Олесь Лупій. – Київ : Просвіта, 2003. – 124 с. – ISBN 966-7551-56-3
311866
   Гармонія Sani // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 80-83 : фото
311867
  Подолян М. Гармонія бачення, відчуття, осмислення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 23-26


  Стаття викладача Інституту журналістики КНУТШ, члена спілок письменників і журналістів, лауреата Шевченківської та інш. премій, Подоляна М.П. про випускника КНУТШ, журналіста, головного редактора всеукраїнської "Робітничої газети", Шибика М.О.
311868
  Безклубий І.А. Гармонія взаємин учасників університетської спільноти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
311869
  Мудрий М. Гармонія духовної єдності живопису, графіки та поезії Миколи Мудрого / М. Мудрий. – [Б. м. : б. в. ]. – 88, [1] с. : іл. – До 200-річчя генія людства Тараса Шевченка
311870
  Мамалига А. Гармонія душі, поезії, праці (про Ніну Вернигору) / А. Мамалига, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 351-355
311871
  Якубін Л.Я. Гармонія емоціонального і раціонального у формуванні особистості / Л.Я. Якубін. – Київ, 1984. – 48 с.
311872
  Павлишин Л.Г. Гармонія з собою та світом як запорука духовності у філософії В. Винниченка та Г. Сковороди // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 13-17
311873
  Теряєв Д. Гармонія звучання поезії Тараса Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 55,. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи Тараса Шевченка встановлюється ритм віршування за законами золотого перетину, рядами Фібоначчі.
311874
  Постовий В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.33-36. – ISSN 0131-6788
311875
  Гетьман В.І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 43-45
311876
  Волошин І. Гармонія під прицелом. Підвищення цін на колсатингові послуги: як не втратити клієнтів // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 27-29.
311877
  Кривуляк О. Гармонія поєднання традиційних і модерністських прийомів у поетиці М. Чернявського та І. Липи // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 122-125
311878
  Тельнюк Г. Гармонія сестер, що йде від батька / розмову вів Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 1, 7


  Розмова з відомою співачкою Галиною Тельнюк.
311879
  Теряєв Д. Гармонія українського віршування в аспекті рекурентних рядів фібоначчі : експерементально-фонетичне дослідження // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 35-40.
311880
   Гармонія чуттів... : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 8-9 : Фото
311881
  Кропивко І.В. Гармонія як основа художності в новелах О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 238-246
311882
  Косинка Г.М. Гармонія. Спогоди про Григорія Косинку : оповідання, публіцистика / Г.М. Косинка. – Київ : Дніпро, 1988. – 605 с. – ISBN 5-308-00085-9
311883
  Тайнчуков А.П. Гармонь-солдатка / А.П. Тайнчуков. – Орджоникидзе, 1957. – 114с.
311884
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – М., 1960. – 40с.
311885
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – М., 1978. – 30с.
311886
  Жаров А. Гармонь : Поэма / А. Жаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32с.
311887
  Крайнов Н.Е. Гармонь в лоторею / Н.Е. Крайнов. – Саратов, 1987. – 366с.
311888
  Виридарский М. Гармонь и сердце / М. Виридарский. – Владимир, 1959. – 32с.
311889
  Мазаев А.И. Гармошка на том берегу / А.И. Мазаев. – Кемерово, 1969. – 25с.
311890
  Мороз Л. Гармрнізуючи земне життя : Українська драматургія "перехідного тридцятиріччя"
311891
  Храмов А.А. Гармская область Таджикской Советской Социалистической Республики. (Экономико-географ. монография) : Дис... канд. географ.наук: / Храмов А.А.;. – Киев, 1948. – 168л. – Бібліогр.:л.162-167
311892
  Губин И.Е. Гармское землетрясение 1941 года / И.Е. Губин. – Сталинабад, 1943. – 131с.
311893
  Влад Мария Гарна пані у Джублику : Камо-грядеши? / Влад Мария, Чийпеша Атанасий // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-83 : Фото
311894
  Кутова І. Гарне місце порожнім не буває // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.16-17. – ISSN 1726-3077


  Договір найму будівлі або капітальної споруди за чинним законодавством України
311895
  Саинян А.А. Гарни и Гегард / А.А. Саинян. – Москва, 1958. – 19 с.
311896
  Аракелян Б.Н. Гарни. 1 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции Ин-та АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 3 : Гарни. 1. – С. 1-90
311897
  Аракелян Б.Н. Гарни. 2 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1957. – № 7 : Гарни. 2. – С. 1-95
311898
  Белый А.Т. Гарнизон / А.Т. Белый. – Свердловск, 1981. – 189с.
311899
  Каганов Э.С. Гарнизон № 17 / Э.С. Каганов. – К : Веселка, 1980. – 80 с.
311900
  Шмаков А.А. Гарнизон в Тайге / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1959. – 344с.
311901
  Комяков В.А. Гарнизон Н / В.А. Комяков. – Владивосток, 1959. – 340с.
311902
   Гарнизон несет вахту. – М., 1971. – 80с.
311903
  Плескачевский Л.Ю. Гарнизон острова Свободы : повесть [о Махмуде Хатите] / Л.Ю. Плескачевский. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1961. – 339 с.
311904
  Петров В.Н. Гарнизоны первых сирен / В.Н. Петров. – М., 1977. – 343с.
311905
  Панч П.Й. Гарні хлопці / П.Й. Панч. – Київ : Дитвидав, 1959. – 184 с.
311906
  Христозов Н. Гарнізонне стрільбище / Н. Христозов. – К, 1987. – 176с.
311907
  Івченко В.М. Гарної нам космічної погоди! / записала Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Указом Президента України № 1121 від1.12.08 Державну премію України в галузі науки і техніки 2008 року за роботу "Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі" отримав завідувач кафедри астрономії та фізики ...
311908
  Мартынчик Е.Г. Гарнтии прав осужденного в надзорном производстве / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1985. – 159с.
311909
  Милль Пьер Гарпагоны в беде. / Милль Пьер. – Петроград ; Москва, 1923. – 144 с.
311910
  Окунева Г.Л. Гарпактициды озера Байкал / Г.Л. Окунева. – Иркутск, 1989. – 150с.
311911
  Донцова Д.А. Гарпия с пропеллером : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 348, [4] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10255-8
311912
  Самарин Н Гарри Гоулдер -- сеятель ненависти / Н Самарин. – М., 1963. – 48с.
311913
  Ливанова М. Гарри Гудини: искусство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 62-83. – ISSN 1819-6268


  Гаррі Гудіні — американський фокусник, ілюзіоніст, знаменитий "ескейпіст" (від англ. escape "звільнятися") — майстер неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків.
311914
  Дейч А.И. Гарри из Дюссельдорфа / А.И. Дейч. – М, 1957. – 320с.
311915
  Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа / А. Дейч. – Москва : Детская литература, 1959. – 295 с.
311916
  Иорш Г.С. Гарри Иорш. / Г.С. Иорш. – М., 1983. – 39с.
311917
   Гарри Каспаров. – М., 1988. – 47с.
311918
  Курган В.П. Гарри Олегович Рокчинский / В.П. Курган. – Элиста, 1984. – 17с.
311919
   Гарри Поллит : Библиогр. указ. – Москва, 1982. – 124с.
311920
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Кубок огня / Дж. К. Ролинг; Пер. с англ. под редакцией М.Д. Литвиновой. – 9-е вид. – Київ : Росмэн-Пресс, 2005. – 667с. – ISBN 5-353-00579-1
311921
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и философский камень / Дж. К.Ролинг ; пер. с англ. И.В. Оранского. – Москва : Росмэн, 2002. – 400 с. – ISBN 5-353-00308-X
311922
  Дубинянский М. Гарри Трумэн: Фишка дальше не идет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 78-101. – ISSN 1819-6268
311923
  Орлова Р.Д. Гарриет Бичер-Стоу: Очерк жизни и творчества / Р.Д. Орлова. – М., 1971. – 127с.
311924
  Заклекта О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / О. Заклекта, Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 144-149. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
311925
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і в"язень Азкабану / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов; ред.: І. Малкович. – 7-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 384с. – ISBN 966-7047-36-9
311926
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і напівкровний принц / Дж.К. Ролінг; З англійської переклав В. Морозов; За ред.: О. Негребецького, І. Малковича. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 576с. – ISBN 966-7047-29-6
311927
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Орден Фенікса / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов. Літ. редакція: І. Малкович, О. Негребецький. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 816с. – Обкладинка: В. Єрко. – ISBN 966-7047-42-3
311928
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Таємна кімната / Дж. К. Ролінг; З англ. переклав В. Морозов за ред. П. Таращука та І. Малковича. – 8-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 352с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-34-2
311929
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і філософський камінь / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ.: В. Морозова за ред. І. Малковича та П. Таращука. – 9-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 320с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-39-3
311930
  Морозов В. Гаррі Поттер та ідея повної українізації // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 10 : Казки. – С. 193-210.
311931
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 11


  Історики постійно протиставляють президента США Франкліна Рузвельта його наступникові на цій посаді - Гаррі Трумену. Якщо Рузвельта, який у союзі зі Сталіним та Черчиллем виграв Другу світову війну, визнають "визначним", а то й "великим державним ...
311932
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 24-41. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
311933
  Осповат Л.С. Гарсиа Лорка / Л.С. Осповат. – М., 1965. – 430с.
311934
  Осповат Л. Гарсиа Лорка // Сервантес / Б. Франк. – Москва : Книга, 1982. – 149-365с.
311935
  Марцинковская Т.Д. Гартли Давид (Hartley D.) (1705-1757) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 38-40. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
311936
  Кононенко Т.П. Гартлі Девід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 326. – ISBN 966-316-069-1
311937
  Решетник М.Д. Гартман (Hartmann) Едуард фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 583-584. – ISBN 966-316-069-1
311938
   Гартман (Hartmann) Ніколай // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714-715. – ISBN 966-316-069-1
311939
  Мельникова І.М. Гартована в боротьбі / І.М. Мельникова, Б.І. Співак. – Київ, 1971. – 48с.
311940
  Стученко А.Т. Гартована юність. / А.Т. Стученко. – К., 1967. – 299с.
311941
  Костюченко В.А. Гартоване слово / В.А. Костюченко. – Київ, 1968. – 141 с.
311942
   Гартований театр : статті, матеріали, п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 1. – 1925. – 87 с.
311943
   Гартований театр : (самодіяльні п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 2. – 1925. – 145 с.
311944
   Гартований у боях і праці. – К., 1977. – 203с.
311945
   Гартований у боях і праці : Анотований рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1988. – 51с. – ISBN 5-319-0146-0
311946
  Муратов А.С. Гартовані бронею : Нариси з минулого і сучасності Львівського ремонтно-механічного заводу / А.С. Муратов, А.В. Фільов. – Львів : Добра справа, 2004. – 358с. – ISBN 966-7964-17-5
311947
  Шульга-Шульженко Гартовані леза : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 126с.
311948
  Клюєнко Д.М. Гартовані партією / Д.М. Клюєнко. – К., 1973. – 104с.
311949
  Мосейченок І. Гартування молодих рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 10-11
311950
   Гартуємось в праці й навчанні : Матеріали першого республіканського зльоту студ.-активістів. – Київ : Київський університет, 1970. – 144с.
311951
  Погорєлов М.Я. Гартуй м"язи / М.Я. Погорєлов. – К., 1960. – 58с.
311952
   Гартуй м"язи. – К., 1960. – 48с.
311953
   Гартуй м"язи. – К., 1962. – 48с.
311954
   Гартуйся, як сталь : пісенник / [упорядник Борис Чіп]. – Київ : Молодь, 1979. – 217 с. : іл. ; 10х7 см. – Текст укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
311955
  Малюта Іван Гартюк не без химерії? : із циклу "Невизнані слова" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39. – ISSN 0868-9644
311956
  Исрапилов А. Гарун Саидов / Исрапилов А. – Махачкала, 1964. – 52 с.
311957
  Евтушенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтушенко. – М, 1981. – 400с.
311958
  Евтущенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтущенко. – М, 1985. – 128с.
311959
  Зверев А.В. Гарусный платок / А.В. Зверев. – М., 1976. – 175с.
311960
  Гетьман В. Гарцювала воля козацька у степу широкім (український степовий природний заповідник) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 24-27
311961
  Даскалов С.Ц. Гарчо. / С.Ц. Даскалов. – М-Л, 1953. – 176с.
311962
  Порудоминский В.И. Гаршин / В.И. Порудоминский. – М., 1962. – 304с.
311963
  Волжский Гаршин, как религиозный тип. / Волжский [псевд.]. – Москва : [Тип. А.П. Поплавского], 1906. – 56 с. – (Религиозно-общественная библиотека ; Серия 1, № 8)
311964
  Ишмехемматев Г. Гарэп теле. На татарском яз. / Г. Ишмехемматев. – Казань, 1961. – 230с.
311965
  Лагода В.К. Гаряча завивка : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1968. – 95 с.
311966
  Іващенко Галина Гаряча зима в Туреччині / Іващенко Галина, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 142-147 : фото
311967
  Сухомлинський В.О. Гаряча квітка. : оповідання та казки / В.О. Сухомлинський. – Київ : Веселка, 1978. – 104 с.
311968
  Боженко А.І. Гаряча круговерть : повість-усмішка / А.І. Боженко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 213 с.
311969
  Сидоренко Вікторія Гаряча мода. "Жарааааа..." 2008 : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 160-161 : Фото
311970
  Соловей О. Гаряча музика холодної води // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Творчість Сергія Жадана. Збірка поезій "Вогнепальні й ножові".
311971
  Ребро П.П. Гаряча прокатка : гумор та сатира / П.П. Ребро. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 88 с.
311972
  Бібіков В.М. Гаряче небо Іспанії : повість / В.М. Бібіков. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 199 с.
311973
  Островський О.М. Гаряче серце. Комедія / О.М. Островський. – К., 1953. – 127с.
311974
  Быховский А.В. Гарячие аэрозольные частицы при техническом использовании атомной энергии / А.В. Быховский, О.М. Зараев. – М, 1974. – 253с.
311975
  Офіцинський Р. Гарячий листопад у долі Закарпаття / інтерв"ю взяв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Розмова з Романом Офіцинським — доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету. 8 листопада 1918 року на теренах сучасного Закарпаття утворилася Гуцульська Республіка з центром у селі Ясіня, яка проіснувала ще майже ...
311976
  Овчинников В.В. Гарячий пепел / В.В. Овчинников. – Москва, 1986. – 493с.
311977
  Павленко Г. Гарячий подих життя. Творча лабораторія Данила Лідера // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 36-38. – ISSN 1562-3238
311978
  Карапиш Б.Т. Гарячий рік : роман / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 207 с.
311979
  Цинковський І.І. Гарячий серпень : поезії / І.І. Цинковський. – Київ, 1961. – 84 с.
311980
  Вернигора Л.М. Гарячий серпень : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Харків : Прапор, 1978. – 144 с.
311981
  Бондарєв Ю.В. Гарячий сніг / Ю.В. Бондарєв. – Київ, 1973. – 336с.
311982
  Підсуха О.М. Гарячий цвіт осені / О.М. Підсуха. – Київ, 1985. – 224 с.
311983
  Малєй Антоніна Гарячі ванни з Ледніце : Чехія/Годонін/Ледніце/Заїн / Малєй Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 42-47 : Фото
311984
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 375 с.
311985
  Баш Я. Гарячі почуття / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1952. – 316 с.
311986
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1955. – 480 с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
311987
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1959. – 504 с.
311988
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 300 с.
311989
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1967. – 320 с. – (Б-ка української прози)
311990
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1977. – 312 с.
311991
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 304 с.
311992
  Баш Я. Гарячі почуття : Твори / Я. Баш. – Київ : Радянська школа, 1984. – 320 с.
311993
  Баш Я.В. Гарячі почутя : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1970. – 286 с.
311994
  Майоров М.К. Гарячі припарки : гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 147 с.
311995
  Козаченко В.П. Гарячі руки : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1960. – 247 с.
311996
  Фельдман Й. Гарячі серця / Й. Фельдман. – К.-Х., 1935. – 56с.
311997
  Чернявський Я. Гарячі серця / Я. Чернявський. – Львів, 1953. – 56 с.
311998
  Самсонова М.Б. Гарячі серця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1954. – 116 с.
311999
  Іванов З. Гарячі тіні. / З. Іванов. – К., 1971. – 95с.
312000
  Пашицький Е.А. Гарячі точки науки / Е.А. Пашицький. – Київ : Знання, 1986. – 47 с.
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,