Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
315001
  Махун С. "Волею сенату", або Як об"єднати несумісне - принципат і свободу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 червня (№ 20). – С. 15


  "Якби запитали: протягом якого періоду всесвітньої історії становище людського роду було найщасливіше і найбільш квітуче, він мав би без жодних вагань назвати період від смерті Доміціана до сходження на престол Коммода", — писав видатний англійський ...
315002
  Ухач В. "Волею українського народу..." Сучасний історіографічний дискурс львівських подій 30 червня 1941 року // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – C. 35-41


  Оцінюючі взаємини націоналістичних сил із Німеччиною, дослідники наштовхуються на дискусії про колабораціонізм ОУН(М) і ОУН(Б). У контексті дискусій І. Патриляк наголошує, що відверта антиукраїнська політика, що проявила себе в арештах лідерів ...
315003
  Горобець В. "Волимо царя східного..." : Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / Віктор Горобець. – Київ : Часрпис Критика, 2007. – 464с. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-89-6
315004
  Панасюк В. "Волинська політика" воєвод Г. Юзовського та А. Гавке-Новака 1928-1939 років: проблеми україно- та німецькомовної освіти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 126-131


  Стаття присвячена дослідженню проблем україно- та німецькомовної освіти крізь призму розгляду так званої "волинської політики" польських воєвод Г. Юзевського та А. Гавке-Новака в 1928 - 1939 рр. Особлива увага приділяється аналізу політики колонізації ...
315005
  Федьков О.М. "Волинська тривога 1907 року" / О.М. Федьков, А.Ю. Хоптяр // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 530-541. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  З історії суспільно-політичного життя початку XX ст. Йдеться з історії України початку XX ст. , який засвідчив про гостре політичне протистояння соціалістичних та консервативно-монархічних сил, в орбіту якого потрапили Почаївська лавра, єврейська ...
315006
  Поліщук Ю.М. "Волинська тривога" 1789 року // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 324-325. – ISBN 978-617-8037-70-3


  «Волинська тривога» 1789 року – це події, що були пов’язані із загостренням соціальних і національно-релігійних суперечностей на Правобережній Україні. Безсумнівно, що в деякій мірі вони стали відголосом Коліївщини – козацько-селянського ...
315007
  Ільченко Руслана "Волинське Віче". Серпанок минулого / Ільченко Руслана, Максименко Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 22-23 : фото
315008
  Оболончик Н. "Волинські Афіни": спроба відродження традицій у міжвоєнний період (20-30-ті роки ХХ ст.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 45-51. – ISBN 966-7679-64-0
315009
  Войчун Ю. "Волинські єпархіальні відомості" як джерело для вивчення історії чеської громади Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 8-13
315010
  Шемедюк І. "Волинські єпархіальні відомості" як друкований орган Волинської єпархії у Синодальний період // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 213-216
315011
  Лук"янчук Г. "Волинському братству" - 20! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 червня - 20 червня (№ 23/24). – С. 13, 20
315012
  Якубович М. "Волиняна" і "Барасабніса" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 7 (535), 16-22.02.2018. – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Що писали арабські мандрівники про давню Україну.
315013
  Синицын Ф. "Волков бояться, в лес не ходить" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 123-125. – ISSN 0235-7089


  Провал антирелигиозной политики СССР в конце 1930-х годов.
315014
  Бойніцький В.В. "Володар кілець" Дж.Р.Р. Толкієна: співвідношення окремості серединної землі та її подібності до реального світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 46-51. – ISBN 966-581-231-9
315015
  Бойницький В.В. "Володар Кілець" Дж.Р.Р.Толкієна: співвідношення окремості Серединної Землі та її подібності до реального світу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
315016
  Донік О. "Володар у царстві духу": Тарас Шевченко // Україна: у переддень та в добу ліберальних реформ 1860-1870-х років / О.М. Донік. – Київ : КРІОН, 2012. – С. 23-42. – Бібліогр.: цв. фото. – (Україна: історія великого народу). – ISBN 978-966-1658-72-0


  Цв.фото: фрагмент панно із зображенням Т. Шевченка біля центрального входу в Київський нац. ун-т його імені.
315017
   [Володимир Акимович Філіпенко] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів" ; ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії" ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 4 (91). – C. 87-88. – ISSN 0132-2486


  "...1 січня 2017 року - ювілей професора Володимира Акимовича Філіпенка - провідного ортопеда-травматолога, талановитого хірурга і видатного вченого , Заслуженого діяча науки і техніки України, керівника відділу патології суглобів ім. проф. М.І. ...
315018
   [Володимир Іконников] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194. – ISSN 0869-3595
315019
  Степура Л. [Володимир Костянтинович Високович (1854-1912)] / Л. Степура, О. Радченко, О. Моложава // Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Л.Г. Степура, О.С. Радченко, О.С. Моложава. – Київ : [Київський університет], 2003. – [С. 8-9] : фото. – ISBN 966-02-1457-X
315020
   [Володимир Лучицький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 26. – ISBN 966-7060-92-6
315021
   [Володимир Наумович Денисов] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 401-403. – ISSN 1993-0909


  Привітання з ювілеєм.
315022
   [Володимир Підвисоцький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 30. – ISBN 966-7060-92-6
315023
   [Володимир Підвисоцький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 30. – ISBN 966-7060-92-6
315024
   [Володимир Фінн] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 47. – ISBN 966-7060-92-6
315025
  Стромилова Е.Н. Волго-Балт с борта теплохода / Е.Н. Стромилова. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 296с.
315026
  Рябчиков Е.И. Волго-Дон / Е.И. Рябчиков. – Москва, 1956. – 63с.
315027
  Шаров И.А. Волго-Дон в действии / И.А. Шаров. – М., 1953. – 52с.
315028
  Гозулов А.И. Волго-Дон и сельское хозяйство Ростовской области. / А.И. Гозулов, , проф. д-р экон. наук. – Ростов-на-Дону : Ростовского облкнигоиздат, 1952. – 46 с., 1 л. карт. : карт.
315029
  Бернштейн-Коган Волго-Дон. / Бернштейн-Коган. – Москва, 1954. – 224с.
315030
   Волго-Дон. Технический отчет о строительстве Волго- Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. – М.
1. – 1957. – 320с.
315031
   Волго-Дон. Технический отчет о строительстве Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. – М.
3. – 1956. – 286с.
315032
   Волго-Донская водна магистраль. – в. 1. – Краснодар, 1930. – 126с.
315033
  Аксамитный А.С. Волго-Донская водная магистраль / Аксамитный А.С. ; Ком. по сооружению Волго-Донской магистрали при СНК РСФСР. – Ростов-на-Дону : Изд. глав. инж. строит. Волго-Дона, 1929. – 66 с.
315034
   Волго-Донская водная магистраль и водное строительство Германии и Северной Америки. – Ростов н/Д, 1929. – 168с.
315035
  Осадчий П.Г. Волго-Донская водная магистраль и ее народно-хозяйственное значение / П.Г. Осадчий. – Москва, 1929. – 47с.
315036
   Волго-Донский судоходный канал им. В.И. Ленина : путеводитель. – Сталинград, 1953. – 80с.
315037
  Грекулов Л.Ф. Волго-Донский судоходный канал имени В.И. Ленина / Л.Ф. Грекулов. – Москва, 1953. – 56с.
315038
  Тимофеева В.В. Волго-Донское водно-транспортное соединение : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 46-48 : Схема, карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
315039
  Ахутин А. Волго-Донской канал. / А. Ахутин. – Москва, 1951. – 24с.
315040
  Караулов Н.А. Волго-Донской судоходный канал / Н.А. Караулов. – М., 1952. – 56с.
315041
  Тихонов П.П. Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина, как транспортная магисталь угля : Автореф... канд. геогр.наук: / Тихонов П. П.; МВО СССР, Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1958. – 23л.
315042
   Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1952. – 72 с.
315043
  Таукач Г.Л. Волго-донський канал / Г.Л. Таукач. – К., 1952. – 79с.
315044
  Артинов М.М. Волго-Донський судноплавний канал ім. В.І. Леніна / М.М. Артинов. – Київ, 1953. – 84с.
315045
  Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа. / А.Х. Халиков. – М., 1977. – 262с.
315046
  Шубина Т.Н. Волго-каспийская севрюга, ее биология и формирование запасов в период организации осетрового хозяйства. : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Шубина Т.Н.; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 23л.
315047
   Волговерховье. – Калинин, 1984. – 143с.
315048
   Волгоград -- город герой. – М., 1966. – 77с.
315049
  Науменко Т.Н. Волгоград - город-герой / Т.Н. Науменко. – Москва, 1973. – 287с.
315050
   Волгоград - город-герой. – 2-е изд.., испр. и доп. – М., 1977. – 255с.
315051
   Волгоград - город-герой. – Москва, 1978. – 206с.
315052
   Волгоград - город - герой. – Москва : Советская Россия, 1973. – 160 с.
315053
   Волгоград. – Волгоград, 1964. – 55 с.
315054
  Горпенко А. Волгоград / А. Горпенко. – Ленинград, 1965
315055
  Лпявкин А.Ф. Волгоград / А.Ф. Лпявкин. – Волгоград, 1971. – 303 с.
315056
   Волгоград. – М., 1974. – 96с.
315057
  Падерин И.Г. Волгоград / И.Г. Падерин. – М, 1980. – 175с.
315058
  Свиридова Ирина Волгоград. Главная тема - внутренний туризм : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 74-75 : Фото
315059
   Волгоград. Четыре века истории. – Волгоград, 1989. – 411с.
315060
  Свиридова Ирина Волгоград: развитие внутрь // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 62-65 : Фото
315061
  Люшин С.П. Волгоградская областная комсомольская организация развернутого строительства коммунизма / С.П. Люшин. – Волгоград, 1966. – 40с.
315062
   Волгоградская областная организация КПСС в цифрах, 1917-1978. – Волгоград, 1979. – 143с.
315063
   Волгоградский государственный музей обороны : Путеводитель. – Волгоград, 1963. – 128 с.
315064
  Самурский Кирилл Волгоградский метротрам : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 54 : Фото
315065
  Свиридова Ирина Волгоградский туризм: развитие внутрь : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 36-39 : Фото
315066
  Свиридова Ирина Волгоградское "Мертвое море" : Условия есть. Нужны средства. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 70-71 : Фото
315067
   Волгоградцы в борьбе за коммунистический труд. – Волгоград, 1965. – 16с.
315068
  Полевой Б.Н. Волгодонці / Б.Н. Полевой. – Київ, 1953. – 83с.
315069
  Бейлис В.А. Воле Шойинка / В.А. Бейлис ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1977. – 270 с. : ил., портр. – (Писатели и ученые Востока)
315070
  Поварницын А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. / А.П. Поварницын. – М., 1976. – 128с.
315071
  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена / К.П. Жаров. – М., 1962. – 99с.
315072
  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена / К.П. Жаров. – Изд.2-е, перераб. – М., 1963. – 36с.
315073
  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсменов / К.П. Жаров. – М., 1976. – 151с.
315074
  Калин Владимир Константинович Волевая регуляция деятельности : Автореф. дис... д-ра психолог. наук : 19.00.01 / Калин Владимир Константинович ; АН ГрССР, Ин-т психологии. – Тбилиси, 1989. – 36 c.
315075
  Дружинин В.Е. Волевая регуляция поведения // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 357-360. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "В психологии проблема активности сознания рассматривается как проблема воли, произвольной деятельности. Решающее значение здесь имеет определение таких философских категорий, как "необходимость" и "свобода воли", а также выяснение их взаимоотношений. ...
315076
  Дячук Л.В. Волевиявлення суб"єктів шлюбу в класичний період історії візантійського права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 146-152. – ISSN 1563-3349
315077
  Колупаев В.Д. Волевое усилие / В.Д. Колупаев. – Томск, 1991. – 400с.
315078
  Сытин Г.Н. Волевое усилие. : Автореф... канд. пед.наук: / Сытин Г.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 12 с.
315079
  Селиванов В.И. Волевое усилие. Волевое действие. Волевые процессы. Волевые состояния // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 345-349. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
315080
  Осетрова Мария Волевые мурашки, коллективная красота и другие открытия месяца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 83 : фото
315081
  Гаврилов И.Н. Волевые процессы в литературном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: / Гаврилов И.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 24л.
315082
  Щербаков А.И. Волевые процессы и свойства личности / А.И. Щербаков. – Ленинград, 1963. – 96с.
315083
  Хаванов Е.И. Волей сильны / Е.И. Хаванов. – М., 1980. – 208с.
315084
  Правдин В. Волейбол - игра для всех. / В. Правдин. – М., 1966. – 56с.
315085
  Піменов М.П. Волейбол / М.П. Піменов. – К, 1951. – 36с.
315086
  Чинилин А. Волейбол / А. Чинилин. – М., 1951. – 44с.
315087
  Голомазов В.А. Волейбол / В.А. Голомазов. – М., 1954. – 156с.
315088
  Голомазов В.А. Волейбол / В.А. Голомазов. – М., 1955. – 192с.
315089
  Чехов О.С. Волейбол / О.С. Чехов. – М, 1956. – 15с.
315090
  Ивойлов А.В. Волейбол / А.В. Ивойлов, А.П. Якушев. – М., 1957. – 171с.
315091
  Стибиц Ф. Волейбол / Ф. Стибиц. – М., 1960. – 224с.
315092
  Пименов М.П. Волейбол / М.П. Пименов. – К, 1975. – 95с.
315093
  Эйнгорн А.Н. Волейбол в СССР. Справочник. / А.Н. Эйнгорн. – М., 1956. – 244с.
315094
  Кучинский А.А. Волейбол в школе / А.А. Кучинский. – Л., 1959. – 152с.
315095
  Голомазов В.А. Волейбол в школе / В.А. Голомазов. – М., 1976. – 111с.
315096
  Железняк Ю.Д. Волейбол в школе / Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский. – М, 1989. – 125с.
315097
  Клещев Ю.Н. Волейбол в школе. / Ю.Н. Клещев, О.С. Чехов. – М, 1957. – 152с.
315098
  Ахмеров Э.К. Волейбол для начинающих / Ахмеров Э.К. – Минск : Полымя, 1985. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 78. – (Начинающему физкультурнику и спортсмену)
315099
  Глущенко О.Д. Волейбол як засіб покращення фізичної підготовки студентів // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 25-29


  Розкриття особливостей секційних занять з волейболу та їх значення у розвитку фізичних здібностей студентів.
315100
   Волейбол.. – 2-е вид., випр., доп. – К., 1936. – 48с.
315101
  Ивойлов А.В. Волейбол. (Техника. тактика, тренировка) / А.В. Ивойлов. – Минск, 1972. – 141с.
315102
   Волейбол. (Учебник для ин-тов физ. культурі). – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 231с.
315103
  Хазанович М.В. Волейбол. Правила гри / М.В. Хазанович. – К, 1935. – 38с.
315104
   Волейбол. Правила змагань. – К., 1955. – 48с.
315105
   Волейбол. Правила змагань. – К., 1973. – 56с.
315106
   Волейбол. правила соревнований. – М., 1952. – 36с.
315107
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1950. – 30с.
315108
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1953. – 36с.
315109
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1956. – 39с.
315110
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1966. – 46с.
315111
   Волейбол. Программа для секций коллективов физ. культуры. – М., 1954. – 44с.
315112
   Волейбол. Программа для секций коллективов физ. культуры. – М., 1955. – 44с.
315113
   Волейбол. Программа для секций коллективов физической культуры. – М., 1957. – 40с.
315114
   Волейбол. Программа для спорт. секций коллективов физ. культуры и спорт. клубов. – М., 1971. – 64с.
315115
   Волейбол. Программа для спортивных секций коллективов физ. культуры и спорт. клубов. – М., 1976. – 64с.
315116
   Волейбол. Термины на пяти языках. – М., 1979. – 96с.
315117
   Волейбол. Термины на пяти языках : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1980. – 99 с.
315118
   Волейбол. Учебник для ин-тов физ. культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 230с.
315119
   Волейбол. учебник для спорт. фак. ин-тов физ. культуры. – М., 1968. – 213с.
315120
   Волейбольная площадка, типовой проект. – М., 1956. – 30с.
315121
  Матолінець Н.В. Волемічна підтримка та нутритивне забезпечення в комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з політравмою : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.30 / Матолінець Наталія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
315122
  Зятьєв С. Волею українського народу утворилася українська держава... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 3


  До 100-річчя утворення ЗУНР.
315123
  Колягин М.Ф. Волжанин / М.Ф. Колягин. – Челябинск, 1962. – 40 с.
315124
   Волжанин : литературно-художественный сборник. – Каланин : Калининское книжное издательство, 1964. – 224 с.
315125
   Волжанин. Литературно-художественный сборник. – Ярославль, 1973. – 208с.
315126
  Кочнев М. Волжанка - людям добрым служанка : Сказы для детей / М. Кочнев. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1964. – 224 с.
315127
   Волженкін Борис Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 45-47. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
315128
  Гагин И.А. Волжская Булгария : от посольства багдадского халифа до походов князя Святослава (Х в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 131-143. – ISSN 0042-8779


  Волжська Булгарія - держава, яка виникла в Волго-Камському межиріччі приблизно в кінці VIII - початку ІХ ст.
315129
   Волжская Булгария и монгольское нашествие. – Казань, 1988. – 126с.
315130
   Волжская Булгария и Русь. – Казань, 1986. – 151с.
315131
  Виноградов Дмитрий Волжская Булгария. Райцентр с мировой судьбой : Россия / Виноградов Дмитрий, Ильинский Василий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 138-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
315132
   Волжская военная флотилия в Великой Отечественной войне. – М., 1947. – 40с.
315133
  Мордвинов Р.Н. Волжская военная флотилия в гражданской войне (1918-1920 гг) / Р.Н. Мордвинов. – Москва : Военное издательство, 1952. – 224 с.
315134
  Еремин А.А. Волжская крепость / А.А. Еремин. – Горький, 1971. – 279с.
315135
  Помозов Ю.Ф. Волжская мозаика / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1970. – 287с.
315136
  Куканов В.И. Волжская новелла. / В.И. Куканов. – М, 1967. – 53с.
315137
  Львов М.Д. Волжская радуга / М.Д. Львов. – Казань, 1965. – 116с.
315138
  Локтинов И.И. Волжская флотилия в Великой Отечественной войне / И.И. Локтинов. – Москва, 1974. – 182 с.
315139
  Патрушев В.С. Волжские ананьинцы / В.С. Патрушев, А.Х. Халиков. – М., 1982. – 277с.
315140
  Денисов И.М. Волжские были / И.М. Денисов. – Горький, 1961. – 92с.
315141
  Кочнев М. Волжские были / М. Кочнев. – Москва : Советский писатель, 1963. – 192 с.
315142
  Осипов В.Ф. Волжские были / В.Ф. Осипов. – М, 1989. – 270с.
315143
  Малинина П.А. Волжские ветры / П.А. Малинина. – Изд. 2, доп. – Москва : Советская Россия, 1978. – 384 с.
315144
   Волжские дали. – Ярославль, 1981. – 224с.
315145
  Черненко А.И. Волжские запевы / А.И. Черненко, 1952. – 48с.
315146
  Черненко А.И. Волжские запевы / А.И. Черненко. – Астрахань, 1957. – 305с.
315147
  Ткачев А. Волжские зори / А. Ткачев. – Пенза, 1952. – 85с.
315148
  Авдеев В.Ф. Волжские зори : стихи : Горький / В.Ф. Авдеев. – Горький : Гортк. кн. изд., 1953. – 48 с.
315149
   Волжские зори. – в. 3. – Ярославль, 1955. – 120с.
315150
   Волжские зори. – в. 4. – Ярославль, 1956. – 128с.
315151
   Волжские зори. – Саратов, 1978. – 199с.
315152
   Волжские зори. – Саратов, 1981. – 287с.
315153
   Волжские огни : юношеский альманах. – Горький : Горьковское издательство, 1948. – 312 с.
315154
   Волжские огни : литературно-художественный сборник. – Астрахань : Волга, 1951. – 284 с.
315155
   Волжские огни. – Ярославль, 1985. – 239с.
315156
   Волжские паруса. – Ярославль, 1980. – 304с.
315157
  Баныкин В.И. Волжские повести / В.И. Баныкин ; [послесл. В. Николаева]. – Москва : Детская литература, 1966. – 288 с., [1] л. портр. : ил. – (Школьная библиотека [для восьмилетней школы])
315158
  Шамшурин В.А. Волжские пристани / В.А. Шамшурин. – Горький, 1981. – 111с.
315159
   Волжские разливы : литературно-художественный сборник. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 176 с.
315160
   Волжские рассветы. – Ульяновск, 1959. – 96с.
315161
  Боровиков Г.Ф. Волжские рассказы / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1952. – 180с.
315162
  Шаповалов Е. Волжские сказы / Е. Шаповалов. – Куйбышев, 1951. – 80с.
315163
  Ян Т.Г. Волжские стихи. / Т.Г. Ян. – Казань, 1949. – 108с.
315164
  Паялин Н.П. Волжские ткачи. / Н.П. Паялин. – М, 1936. – 404с.
315165
  Колпакова Н.П. Волжские частушки / Н.П. Колпакова. – Куйбышев, 1955. – 92с.
315166
  Нелихов Антон Волжские ящеры. Волжские левиафаны / Нелихов Антон, Атучин Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 120-131 : фото
315167
  Савельев Владимир Волжский "турликбез" для профессионалов : Из Санкт-Петербурга - в Москву. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 72-74 : Фото
315168
  Лаврентьев Г.И. Волжский говор марийского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лаврентьев Г.И.; Тартуск. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 21л.
315169
   Волжский запев. – Кострома, 1958. – 80с.
315170
   Волжский прибой. – Ярославль, 1975. – 239с.
315171
  Ильичев А.М. Волжский свет / А.М. Ильичев. – М., 1982. – 63с.
315172
  Сидельников В.М. Волжский фольклор / В.М. Сидельников; Соколова ред. – М, 1937. – 211с.
315173
   Волжско-Камский государственный заповедник. – Казань, 1969. – 152с.
315174
  Победоносцев И.Ф. Волжско-Камский край / И.Ф. Победоносцев. – Казань : 1-я гостипография "Красный печатник", 1926. – 124 с. – Приложение к журналу "Труд и хозяйство" январь - 1926 г.
315175
  Селяничев А.К. Волжско-Каспийская флотилия в борьбе за Каспий 1918-1920 гг. / А.К. Селяничев. – М., 1952. – 141с.
315176
  Гуленков С.М. Волжское сияние / С.М. Гуленков. – Куйбышев, 1961. – 40с.
315177
  Абатуров К.И. Волжское сияние : рассказы / К.И. Абатуров. – Кострома, 1962. – 192 с. : ил.
315178
   Волжское слово. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1970. – 200 с.
315179
  Фурер Л.Н. Волжское судоходство в 50-60-х годах XIX века. (К истории пром. переворота в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Фурер Л.Н.; Казан. гос .ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1958. – 16л.
315180
  Смірнов П Волзький шлях / П Смірнов. – 229 с.
315181
  Болотько Т. Воли. Щастя. У хаті. Втікли : (Оповідання) / Т. Болотько. – Київ : Криниця ; Друкарня В.П. Бондаренко та П.Ф. Гніздовського, 1913. – 32 с. – (Видавниче товариство "Кpиниця" ; № 9)
315182
  Суліменко О. Волинезнавство крізь призму німецькомовних джерел // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 153-155. – ISBN 978-966-485-045-9
315183
  Ярмошик І. Волинезнавчі дослідження Яна Марека Гіжицького (1844-1925 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 94-99


  Аналізується дослідження Волині польським істориком Я.М. Гіжицьким.
315184
   Волинець Владислав Володимирович (1979) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89. – ISBN 978-966-933-054-3
315185
  Пастернак С.І. Волино-Поділля у крейдовому періоді : Проект № 58 "Середньокрейдові події" / С.І. Пастернак. – Київ, 1987. – 257с.
315186
  Лось В. Волинська "панна василіанк" в XVIII - XIX ст.: збірний образ на тлі доби // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 42-54. – ISSN 0869-3595
315187
  Лось В. Волинська "панна василіанка" в XVIII - XIX ст.: збірний образ на тлі доби // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 3-18. – ISSN 0869-3595
315188
  Ванат І. Волинська акція: задум, реалізація й наслідки // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1995. – Рік вид. 43, № 2. – C. 55-73
315189
  Карліна О.М. Волинська гімназія (Кременецький ліцей) першої третини ХІХ ст. як зародок майбутнього університету // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – C. 18-25. – (Серія: Історія ; вип. 1 (44)). – ISSN 2523-4498
315190
  Дем"янюк О. Волинська губернія в добу Української Центральної Ради: історіографія питання // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 18-23. – ISSN 2305-9389
315191
  Дем"янюк О. Волинська губернія на фоні українських державотворчих процесів улітку 1917 р. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1999-4966
315192
  Дем"янюк О.Й. Волинська губерня у всеросійських військовопідготовчих процесах напередодні Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 15-26
315193
  Ліщук С.В. Волинська духовна семінарія у 1796–1825 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 170-179. – ISSN 0320-9466
315194
  Андрухов П. Волинська земля : (хроніка - джерела - постаті) / П. Андрухов. – Сокаль, 1992. – 88 с.
315195
  Кучинко М.М. Волинська земля 10 - середини 14 ст.: археологія та історія / М.М. Кучинко. – Луцьк : Вежа, 2002. – 314с. – ISBN 966-600-065-2
315196
  Бурковська Л. Волинська ікона "Преображення Господнє" середини XVII століття зі збірки Національного музею народної архітектури та побуту України в контексті розвитку іконографії сюжету // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 102-111. – ISSN 1728-6875


  Преображення Господнє - описане в Євангеліях таємниче преображення, явлення Божественної величі й слави Христа на горі Фавор (Табор); християнське свято (в укр. народ. традиції - Яблучний Спас), що відзначається 19 серпня
315197
  Чекан О. Волинська Катинь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 39 (204). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  У Володимирі-Волинському знайдено масове поховання жертв НКВС 1939-1941 років.
315198
  Козак С.Б. Волинська літературна еміграція : [короткий біобібліогр. довідник] / Сергій Козак. – Київ : Український письменник, 2012. – 95, [1] с. : іл. – На тит. арк. дарчий напис від авт. - Покажч. імен.: с. 86-93. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-336-6


  У пр. №1746860 на тит. арк. дарчий напис від авт.
315199
  Слюсар А. Волинська Мавка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 64-67


  Творчий портрет Валентини Штинько
315200
  Корецький Л.М. Волинська область : (географічний нарис) / Л.М. Корецький. – Київ : Радянська школа, 1960. – 134с. : Карти. – (Області Української РСР)
315201
   Волинська область. – Львів, 1966. – 120с.
315202
  Бондаренко Г. Волинська область. Краєзнавча хроніка 2015 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 274-275. – ISSN 2222-5250
315203
  Власенко Андрій Волинська проща // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 116-121 : фото
315204
  Великанов В.А. Волинська серія Поділля / В.А. Великанов, Заїка-Новацький, О.М. Ханисенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-8. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геології ; № 12)
315205
  Ричков Петро Волинська спадщина Адріана Прахова // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 38-49. – ISSN 0131-2685


  Прахов Адріан Вікторович (1846-1916) - професор, історик мистецтва, археолог, критик
315206
  Федчук В. Волинська сторінка біографії Маннергейма // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 12


  Про неї розповідає експозиція в Торчинському народному історичному музеї імені Григорія Гуртового.
315207
  Сюндюков І. Волинська трагедія - 1943: як розширити "простір згоди"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 5
315208
   Волинська трагедія 1943-1944 рр. // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / Я.М. Антонюк, Д.В. Вєдєнєєв, Л.О. Зашкільняк, І.І. Ільюшин, О.М. [та ін.] Каліщук. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – С. 45-53. – ISBN 978-966-8809-96-5
315209
  Дмитрук Б. Волинська трагедія 1943-1944 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 248-250. – ISBN 978-966-171-893-6
315210
  Ільюшин І. Волинська трагедія 1943 - 1944 років // Наше слово. – Варшава, 2013. – 21 квітня (№ 16). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
315211
  Бойко В. Волинська трагедія 1943 р. як об"єкт усної історії // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 187-194. – ISBN 978-966-600-651-9
315212
  Каліщук О. Волинська трагедія 1943 р.: усно-історичний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 89-92. – ISSN 2222-5250
315213
  Яблонський В. Волинська трагедія 1943 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 14-25. – ISSN 1819-7329
315214
  Марущенко О. Волинська трагедія 1943 року в сучасній українській історіографії // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 116-124
315215
  Огієнко В.І. Волинська трагедія 1943 року: між примиренням та пробаченням // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 185-192. – ISBN 978-966-8809-92-7
315216
  Вітман К.М. Волинська трагедія як індикатор етнокультурного розколу України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 76-80. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 5)
315217
  Боровська Г.С. Волинська трагедія: історико-правовий контекст // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 30-37
315218
  Царук Я. Волинська трагедія: свідчення очевидців // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 281-284. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
315219
   Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-651-9
315220
  Влад Марія Волинська фольклорна родина : Україна чудес / Влад Марія, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 90 : Фото
315221
  Довбищенко М. Волинська шляхта у релігійних рухах : (кінець (XVI - перша половина XVII ст.) / Михайло Довбищенко ; ( КНУТШ, Центр українознавства філософського факультету. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 882 с. – ISBN 978-966-2911-22-0
315222
  Ковальчук Т.В. Волинське краєзнавче товариство і опіки над пам"ятками старовини та його внесок у розвиток туристичної справи на території Другої Речі Посполитиої в міжвоєнний період // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 41-46. – (Історія ; Вип. 24)
315223
  Заяць А. Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку ХVII століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 49-59. – ISSN 2222-5250
315224
  Погребной В. Волинське народне та релігійне верхів"я композиторської циклічності Ігоря Федоровича Стравінського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 185-188
315225
  Кльок О. Волинське Полісся очима прот. М. Тучемського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 215-218
315226
  Михальчук О.Л. Волинське село: культура, освіта, релігійне життя (1964-1985 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Михальчук О.Л. ; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
315227
  Дем"янюк О.Й. Волинське селянство у початковий період української революції 1917-1921 рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 163-166. – ISBN 966-7686-12-8
315228
  Костриця М.Ю. Волинське церковно-археологічне товариство і його роль у розвитку краєзнавства // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 38-52. – ISBN 966-7626-11-3
315229
  Костриця М.Ю. Волинське церковно-археологічне товариство та його роль у розвитку краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 43-50
315230
  Жулинський М.Г. Волинський "блюститель благочестя" // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 255-266. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Данило Братковський (бл. 1642-1702) - громадський діяч, поет, борець за православ"я, підчаший венденський, оборонець прав українського населення на шляхетських сеймиках Київщини та Волині. Святий ПЦУ.
315231
  Денисюк І. Волинський бард: лісовик, водяник і той, що греблі рве : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 123-128. – ISSN 0868-4790
315232
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату. – Луцьк, 2013-
№ 3. – 2015. – 367 с.
315233
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату. – Луцьк, 2013-
№ 4. – 2016. – 352 с.
315234
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату ; голов. ред. В. Вакін ; редкол.: В. Вепрук, Б. Гринів, Стецько В.А. [та ін.]. – Луцьк, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 5. – 2017. – 366 с.
315235
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату ; голов. ред. В. Вакін ; редкол.: В. Вепрук, Б. Гринів, Стецько В.А. [та ін.]. – Луцьк, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 6. – 2018. – 368 с.
315236
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 7. – 2019. – 415, [1] с.
315237
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 8. – 2020. – 413, [1] c.
315238
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 9. – 2021. – 334, [1] c.
315239
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 10. – 2022. – 383, [1] c.
315240
  Шеломанова-Булавка Волинський дерев"яний храм XVII - XIX ст. у контексті діалогу культур // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 193
315241
   Волинський короткий літопис (862 - 1541) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 50-71. – ISBN 978-617-7023-51-6
315242
  Кот С. Волинський краєзнавчий музей. / С. Кот, О. Ошуркевич. – К.
1. – 1996. – 71с.
315243
  Корнилович М. Волинський кріпацький селянський двір і громада у першій половині XIX віку / М. Корнилович. – Київ, 1930. – с. 263-320
315244
  Симакович Г.В. Волинський ліс / Г.В. Симакович, Д.А. Телішевський. – Л, 1975. – 63с.
315245
   Волинський математичний вісник. – Рівне, 1994-. – ISBN 966-7281-02-8
Вип. 8. – 2001
315246
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 10 лютого (№ 6)


  Полемічна стаття польського історика Євгена Місила про трагічні 40-ві роки у польсько-українських відносинах.
315247
  Місило О. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 17 лютого (№ 7)
315248
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 24 лютого (№ 8)
315249
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 3 березня (№ 9). – С. 9-10. – ISSN 0027-8254
315250
   Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник. – Луцьк
Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – 2004. – 394 с.
315251
   Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник. – Луцьк
Вип. 4. – 2009
315252
   Волинський музейний вісник : науковий збірник / Управ. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Каф. документознавства і музей. справи Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки ; відп. за вип. А. Силюк. – Луцьк : Пульс
Вип. 2. – 2010. – 215 с.
315253
  Костриця М.Ю. Волинський науково-дослідний музей - спадкоємець ТДВ // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 111-130. – ISBN 966-7626-11-3
315254
   Волинський національний університет імені Лесі Українки / [редкол.: Коцан І.Я, Жулинський М.Г., Юхновський І.Р. та ін. ; кер. проекту С. Гаврилюк ; упоряд. А. Митко ; ред.: Л. Кух, О. Фесик, В. Корнійчук ; фото.: В. Лук"янчук]. – Луцьк : [ВАТ "Волинська обласна друкарня"], 2010. – 244, [2] с. : іл., фотогр. – Ювілейне видання до 70-річчя Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки
315255
   Волинський національний університет імені Лесі Українки став східноєвропейським // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Волинський національний університет імені Лесі Українки буде перейменовано у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
315256
  Дем"янюк О. Волинський пантеон: Схід - 2014 / Олександр Дем"янюк, Геннадій Гулько. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 132 с. : іл. – Авт. на обкл. не зазначені. – Бібліогр. наприкінці ст.
315257
  Радишевський Р. Волинський період життя та творчості // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 17-25. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Про письменницьку працю Ю.І. Крашевського на Волині.
315258
  Костянко О.П. Волинський період у творчості Т.Г. Шевченка / О.П. Костянко, О.М. Кузьмик // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 5-14. – ISBN 978-966-7359-72-0
315259
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Львів : Каменяр, 1967. – 176 с.
315260
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Каменяр, 1972. – 272 с.
315261
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Вид. 3-е. – Львів : Каменяр, 1977. – 192 с.
315262
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Київ, 1986. – 440 с.
315263
  Возняк М.С. Волинський співаник Степана Білецького / Подав Михайло Возняк. – [Львів : б. в., 1929. – 13 с. – Окр. відб.: Матеріали до етнології й антропології, 1929 р., т. 21-22


  Піснь на рождество Христово («Запріг Юзеф кобилу в візок...»). — Вперше надруковано у статті Возняка М. «Волинський співаник Степана Білецького». — У кн.: Матеріали до етнології й антропології, Львів, 1929, т. XXI — XXII, с. 248 — 249, за рукописом ...
315264
  Дика Л.В. Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір? // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 28-32. – ISSN 1996-9872
315265
  Лук"янчук Г. Волинським студіям - 70! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 2


  У червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося засідання Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство", присвячене 70-річчю від дня заснування унікальної наукової установи - Інституту дослідів ...
315266
  Лук"янчук Г. Волинським студіям - 70! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 18-19


  В червоному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка зібралися київські волиняни, науковці, дослідники, вчені, письменники, академіки, представники земляцтв у місті Києві, щоб відзначити 70-річчя створення Інституту дослідів Волині у м. Вінніпег (Канада). ...
315267
  Сорока М. Волинські акценти Михайла Грушевського // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 56-80. – ISBN 966-617-7381-44-9
315268
   Волинські Афіни 1805-1833 : Збірник наукових праць. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 304с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 966-408-108-6
315269
   Волинські горизонти. – Львів, 1980. – 64с.
315270
   Волинські дороги Уласа Самчука : збірник. – Рівне : Азалія, 1993. – 108с. – (Серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 5-7707-5254-8
315271
  Бортнікова А.В. Волинські замки - резиденції старост в XVI ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 454-461. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
315272
  Русов С. Волинські записки (? - 1842) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 365-429. – ISBN 978-617-7023-51-6
315273
  Горін С.М. Волинські монастирі під патронатом князів Корецьких (до середини XVII століття) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 9-13. – ISSN 1996-5931
315274
  Ярмошик І. Волинські мотиви в історичних дослідженнях Юліана-Урсина Нємцевича (1758-1841) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-54. – ISSN 1999-4966
315275
  Суліменко О. Волинські німці в кінці XVIII - на початку XX століття (історіографічний огляд проблеми) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 160-163


  Статтю присвячено комплексному дослідженню стану розробки теми "Волинські німці в кінці XVIII - на початку XX ст." Розглядається історіографія проблеми та джерельна база, починаючи з XIX ст. і до кінця 90-х рр. XX ст. Der Artikel ist der komplexen ...
315276
  Левицький О.І. Волинські оповідання : : З житя XVI і XVII вв ; З портретом Анни Альоїзи Острозької / Орест Левицький. – [Київ] : Виданнє Т-ва прихильників укр. літ., науки і штуки ; [К.]: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1914. – 214 с. – Прим. № 109313 дефектний відсутні с. 197-214


  Зміст: Ганна Монтовт; Пашквіль; Превелебний сват; Єзуїтська преподобниця
315277
  Олійник М.Я. Волинські оповідання / Олійник М.Я. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 107 с.
315278
   Волинські письменники в діаспорі : бібліограф. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. Л.П. Дейнека ; упоряд. Н.Г. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки. – (Серія "Літературна Волинь")
Вип. 1. – 2011. – 90, [2] с.
315279
  Козицький А. Волинські події 1943 р.: невдала спроба "геноцидної інтерпретації" // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 19-26. – ISBN 978-966-600-651-9
315280
  Єршов В.О. Волинські полоністичні студії : [зб. наук. статей] / Володимир Єршов ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Житомир : Полісся, 2014. – 254, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка"). – ISBN 978-966-655-740-0


  Зміст: Поетика звуку, кольору та слова Правобережжя ; Польськомовна Волиніка. Простір, час, епоха: портрети та сильветки ; Олізарознавство. Густав Олізар у просторі і часі.
315281
  Кондратович О. Волинські постові пісні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 160-167


  Пісні, які виконуються у Великий піст
315282
  Міщук С.М. Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 265-273. – ISSN 2222-4203
315283
  Вербич В. Волинські стежки Богодара Которовича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 12
315284
  Дяченко Л. Волинські файли // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 106. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Центр літературної творчості разом зі Спілкою письменників України та Міжнародним благодійним фондом національної пам"яті України взяв участь у Днях літератури та мистецтва на Волині.
315285
  Бондаренко Г. Волинській обласній організації національної спілки краєзнавців України — 20 років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 113-121
315286
  Нємєц В. Волинсько-подільські паралелі у структурі сватання і оглядин (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 4-14


  У статті на основі польових етнографічних матеріалів і опублікованих джерел та історіографії здійснюється порівняльний аналіз етапів сватання і оглядин у структурі весільного обряду на теренах етнографічної Волині та Полісся. Автор проводить паралелі ...
315287
  Діяк І.В. Волинсько-Холмська трагедія / Іван Діяк. – Київ : Світ Успіху, 2010. – 182, [4] с. : мапи, іл. – ISBN 978-966-8352-42-3
315288
  Діяк І.В. Волинсько-Холмська трагедія / Іван Діяк. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Світ Успіху, 2016. – 317, [1] с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-7324-08-8


  У пр. №1721779 напис: Шановному Володимиру Івановичу з вдячністю від автора. Підпис. 14.11.2016
315289
  Тил Й.К. Волинщик із Стракониць : Народна казка з піснями на 3 дії / Й.К. Тил. – Київ : Мистецтво, 1954. – 96 с.
315290
  Федорчук Я.П. Волинянин / Ярослав Федорчук. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-8547-89-6
Кн. 1 : Дитинство і юність. – 2007. – 176 с.
315291
  Федорчук Я.П. Волинянин / Ярослав Федорчук. – Київ : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-66-4
Кн. 2 : Напередодні. – 2011. – 223, [1] с., XXIV с. фотоіл.
315292
  Стецюк Я.Н. Волинянка / Я.Н. Стецюк. – К., 1960. – 48с.
315293
  Яблонський В. Волинь-1943: погляд через 70 років = Напередодні 70-х роковин Волинської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1, 15


  Складнаісторія України ввібрала в себе низку подій співжиття польського та українського народів, де життя чи смерть часто ставали перепусткою в майбутнє, в якому вчорашні друзі, сусіди й навіть рідня виступали вже запеклими ворогами. Великого розголосу ...
315294
  Хмелюк М. Волинь - лейтмотив прозової творчості Лесі Українки // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 54-57. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
315295
  Сокирко Л. Волинь / Л. Сокирко. – Х, 1929. – 19с.
315296
  Харчук Б.М. Волинь : роиан / Борис Харчук. – Київ : Молодь, 1959. – 348 с.
315297
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Київ : Молодь
Кн. 2. – 1961. – 420 с.
315298
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Киев : Молодь
Кн. 3. – 1963. – 441 с.
315299
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Київ : Молодь
Кн. 4. – 1966. – 383 с.
315300
   Волинь. – Київ, 1971. – 175с.
315301
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Б.М. Харчук. – Київ : Дніпро
Кн. 1-2. – 1988. – 567 с.
315302
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Б.М. Харчук. – Київ : Дніпро
Кн. 3-4. – 1988. – 750 с.
315303
   Волинь : Щоквартальний суспільно-політичний, літературно-мистецький і науково-популярний ілюстрований часопис Анатолія Якубюка. – Луцьк, 1990-. – ISSN 0869-1142
№ 1. – 1991
315304
  Самчук У. Волинь : роман у 3 ч. / У. Самчук. – Київ
Ч. 1 : Куди тече та річка?. – 1993. – 573 с.
315305
  Самчук У. Волинь : роман у 3 ч. / У. Самчук. – Київ
Ч. 2 : Війна і революція. – 1993. – 334 с.
315306
   Волинь : всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Луцьк : [б. в.], 1990-. – ISSN 0869-1142
Число 4. – 2002. – 223, [1] c., включ. обкл. – На обкл. також: Історія. Література. Мистецтво
315307
   Волинь : всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Луцьк : [б. в.], 1990-. – ISSN 0869-1142
Число 5. – 2003. – 239, [1] c., включ. обкл. – На обкл. також: Історія. Література. Мистецтво
315308
   Волинь : всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Луцьк : [б. в.], 1990-. – ISSN 0869-1142
Число 6. – 2004. – 247, [1] c., включ. обкл. – На обкл. також: Історія. Література. Мистецтво
315309
  Івченко Андрій Волинь // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 55
315310
  Маркіш П. Волинь : поезія: уривки з поеми // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 295-312
315311
  Мотика Гжегож Волинь 1943 року // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-12
315312
  Огієнко В. Волинь 1943 року: перспективи українсько-польського примирення // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 109-120. – ISBN 978-966-1594-12-7
315313
  Демченко О. Волинь 43: чи можливе примирення? / О. Демченко, В. Демченко // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 березня (№ 11). – С. 1, 9. – ISSN 0027-8254


  28 лютого в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася публічна дискусія "Волинь 43". Доповідачами були дослідники Волинської трагедії 1943 року: з української сторони - В. В"ятрович, канд. істор. наук, голова Українського інституту національної пам"яті, ...
315314
  Констанкевич І. Волинь в автобіографічному наративі Євгена Сверстюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 16-21. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
315315
  Кучинко М. Волинь в державотворчих процесах XII - XIV століть // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 4-10
315316
  Дем"янюк О.Й. Волинь в добу Української Центральної Ради: військово-політичні аспекти // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 111-120. – ISSN 2313-5603
315317
  Примак А.Ф. Волинь в епістолярній спадщині М.Ф. Біляшівського // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 166-171. – ISBN 966-531-142-5
315318
  Кралюк П. Волинь в житті та творчості Тараса Шевченка : монографія / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 80 с. – ISBN 966-8770-38-2
315319
  Ярмошик Іван Іванович Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX - XX століть : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ярмошик Іван Іванович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
315320
  Ярмошик Іван Іванович Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ - ХХ століть : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Ярмошик Іван Іванович; Ярмошник Іван Іванович ; Житомир. інженер.-технолог. ін-т. – Житомир, 1998. – 286 л. – Бібліогр.:л.154-211
315321
  Мицик Ю.А. Волинь в роки визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття : Документи і матеріали / Ю.А. Мицик, В.І. Цибульський. – Рівне : Перспектива, 1999. – 120с. – ISBN 966-95570-2-Х
315322
  Голіков А. Волинь зелена / А. Голіков. – Харків, 1927. – 38с.
315323
  Бондаренко Г. Волинь і Волинське Полісся в історичному краєзнавстві // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 13-19
315324
   Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1945-1954 / [упоряд.: В. Ковальчук, В. Огороднік] // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2011. – Т. 16 : Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1944-1954 рр. – С. 1-1021. – ISBN 978-1-897431-33-7
315325
   Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943-1944. Доументи і матеріали // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 1999. – Том 2 : Волинь і Полісся: УПА та Запілля 1943-1944: Документи і матеріали. – с.1-724. – ISBN 966-02-0474-4
315326
  Баженов Л.В. Волинь і Старокостянтинів в житті та дослідженнях Олексія Барановича / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 363-368. – (Історичні науки ; Вип. 5)


  До 120-річчя від дня народження українського історика.
315327
   Волинь і Холмщина 1938 - 1947 рр. Польсько-українське протистояння та його відлуння : Дослідження, документи, спогади. – Львів, 2003. – 813с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАНУ. Ін-тут українознавства ім. І.Крип"якевича ; 10). – ISBN 966-02-2291-2
315328
   Волинь історична : Збірник наукових статей. – Рівне : видавець Олег Зень, 2007. – 98с. : іл. – ISBN 978-966-96738-1-7
315329
   Волинь моя. – Київ, 2001-
Вип. 1. – 2001
315330
   Волинь моя. – Київ : Київська правда, 2001-
Вип. 2. – 2002
315331
   Волинь моя. – Київ, 2001-
Вип. 3. – 2003
315332
   Волинь моя. – Київ : Видавництво "Київська правда", 2001-
Вип. 5. – 2005. – 287, [1] с.
315333
   Волинь моя / журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2001-. – ISBN 966-97118-5-4
Вип. 7. – 2010
315334
   Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2001-. – ISBN 966-617-7381-44-9
Вип. 9. – 2017. – 384 с.
315335
   Волинь на зламі століть: історія краю (1989-2000 рр.). – Луцьк : Ред.-вид.відд."Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки, 2001. – 694с. – ISBN 966-600-064-4
315336
  Надольська В. Волинь на перших етнічних картах українських земель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 11-13
315337
  Калита Ф.І. Волинь наша Радянська / Ф.І. Калита. – Львів, 1967. – 92с.
315338
   Волинь Радянська: документи і матеріали. – Львів
ч. 4. – 1984. – 227с.
315339
  Дем"янюк О.Й. Волинь та Галичина в українсько-польських стосунках у 1919 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 113-119. – ISSN 0321-0499
315340
  Дем"янюк Олександр Волинь та Галичина у державницьких поглядах Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 71-80. – ISSN 0869-3595
315341
  Сорока Ю. Волинь та інші західноукраїнські землі в 1939-1941 роках // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 87-103.
315342
  Кралюк П.М. Волинь та Поділля у житті Тараса Шевченка : монографія, оповідання / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 108 с. : іл. – ISBN 978-966-8770-73-9
315343
   Волинь туристська : путывник. – Львів : Каменяр, 1975. – 127с.
315344
  Міщук С.М. Волинь у біографії і творчості Павла Тутковського (кінець XIX - початок XX ст.) / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 148-162


  У статті висвітлено волинський період життєвого та творчого шляху природознавця, основоположника української геологічної та географічної шкіл Павла Аполлоновича Тутковського (1858-1930). Увагу зосереджено на тому, що детальне вивчення Волині було ...
315345
  Сергійчук В. Волинь у Вогні // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 159-162. – ISBN 966-530-115-2
315346
  Карп"юк А. Волинь у житті і творчості Леоніда Мосендза // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 21 вересня (№ 37). – С. 7
315347
  Мардієва А. Волинь у житті і творчості польських письменників // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 31-34. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
315348
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 6. – С. 68-76. – ISSN 0042-9422
315349
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 96-110. – ISSN 0042-9422
315350
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 92-106. – ISSN 0042-9422
315351
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С.82-90. – ISSN 0042-9422
315352
  Кралюк П. Волинь у житті і творчрсті Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 120-140. – ISSN 0042-9422
315353
   Волинь у житті та творчості письменників : Збірник наукових праць. – Луцьк : Вежа, 1999. – 158с. – ISBN 966-7294-55-2
315354
   Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 254, [2] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
315355
  Кучеренко О. Волинь у житті українського письменника, педагога і громадського діяча М.П. Левицького // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 80-85. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
315356
  Таран О. Волинь у народознавчих дослідженнях Федора Вовка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 69-72
315357
  Мацелюх К.С. Волинь у наукових дослідженнях Петра Абрамовича // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 118-121. – ISBN 978-966-493-676-4


  Абрамович Петро Никандрович — український громадсько-освітній діяч, педагог, краєзнавець, бібліограф, магістр богослов"я
315358
  Сіпко Серж Волинь у Новому Світі: українські поселення в Парагваї / Сіпко Серж, Кашпіровська Ірина // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 289-293
315359
  Федько Г.Г. Волинь у піснях / Г.Г. Федько. – Львів, 1969. – 222с.
315360
  Оляндер Л. Волинь у поетичному світі Оксани Лятуринської // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 352-355
315361
  Кравченко С. Волинь у польсько-українському дискурсі Юзефа Лободовського // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 113-116. – ISSN 2226-8669
315362
  Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини 17 ст. / Ярошинський О.Б. – Київ : Стилос, 2005. – 460с. – ISBN 966-8518-22-5
315363
  Вернюк Я. Волинь у фольклорно-етнографічних студіях В"ячеслава Камінського // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.74-78
315364
   Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 16 : Мова і вірш. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315365
   Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць]. – Луцьк : Вежа, 2006-
Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – 2007. – Резюме укр., англ. мовами
315366
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць. – Луцьк : Вежа, 2006-
Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., англ. мовами
315367
   Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-
Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315368
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-
Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315369
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315370
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315371
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315372
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315373
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315374
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – 2015. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315375
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – 2016. – 572 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
315376
  Терський С. Волинь часів великого князя Дмитра-Любарта // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 30-45
315377
  Вільний В. Волинь шахтарська : поезії / В. Вільний. – Київ : Молодь, 1957. – 115 с.
315378
  Вільний В.М. Волинь шахтарська : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1967. – 115 с.
315379
  Халак Н. Волинь, 1943 рік. Рубікон польської історіографії / розмову вів Богдан Гук


  Розмова з Надією Халак, істориком, працівником Інституту української археографії і джерелознавства НАН України у Львові. Згадуються дослідження українського історика, фахівця з історії українського націоналізму, доктора історичних наук, декана ...
315380
  Гук Б. Волинь, яку запам"ятали // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 січня (№ 2). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Книга Володимира В"ятровича "За лаштунками "Волині-43". Невідома польсько-українська війна" та усна історія. Яка роль спогадів та записів усної історії для волинських досліджень.
315381
  Стаховський Дмитро Волинь. Водяники та вугри Шацьких озер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 36-41 : фото
315382
  Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі південно-західного краю / П.М. Батюшков. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 424с. – ISBN 966-511-405-0
315383
  Кучерепа М.М. Волинь: 1939-1941 рр. : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Микола Кучерепа, Валентин Вісин ; М-во освіти та науки Укр. ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; Ред.-вид. група "Реабілітовані історією". – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 486 с., СХІІ с. іл. : табл. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 966-361-070-0
315384
   Волисполкомы и Сельсоветы по данным обследования ЦКК и РКП(б) и НКРКИ. – М., 1924. – 220с.
315385
  Браунер А. Волк / А. Браунер. – 7 с. – Отд. оттиск из: "Школьные Экскурсии и Школьный музей"
315386
  Дементьев Г.П. Волк / Г.П. Дементьев. – Москва ; Ленинград : Внешторгиздат, 1933. – 51 с.
315387
  Соколов А.А. Волк / А.А. Соколов. – Москва, 1951. – 88 с.
315388
  Такакура Т. Волк / Т. Такакура. – М., 1959. – 142с.
315389
   Волк = Происхождение систематика, морфология, экология. – Москва, 1985. – 606с.
315390
  Соловьев Д.К. Волк и его истребление / Дм. Соловьев ; Народный Комиссариат земледелия. – Москва ; Петроград : Изд. Народного коммисариата земледелия, 1919. – 72 с. : ил.
315391
  Крылов И.А. Волк и журавель / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
315392
  Крылов И.А. Волк и журавль / И.А. Крылов. – Ленинград : Советский художник, 1947. – 8 с.
315393
  Акулинин В.И. Волк и звезды : басни / В.И. Акулинин ; илл. В.И. Ковалев. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1959. – 56 с., ил.
315394
   Волк и лиса. – Ташкент, 1975. – 256с.
315395
   Волк и Лиса. – Ташкент, 1970. – 255с.
315396
   Волк и Лиса. – изд. 2. – Ташкент, 1970. – 256 с.
315397
  Козлов В.Ф. Волк и Филин: Повесть: (Для сред. и ст. шк. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1989. – 142с.
315398
  Крылов И.А. Волк на псарне / И.А. Крылов. – Чебоксары, 1944. – 4с.
315399
  Крылов И.А. Волк на псарне / И.А. Крылов. – Свердловск, 1947. – 14с.
315400
  Фаллада Г. Волк среди волков : [роман] ; пер. с нем. / Ганс Фаллада. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 878 с.
315401
  Потапов П.А. Волк тундры / П.А. Потапов, К.Ф. Панферов. – Сыктывкар, 1965. – 200с.
315402
  Гурский И.Г. Волк юга Европейской части СССР. : Автореф... канд.биол.наук: 097 / Гурский И.Г.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
315403
  Соколов Б. Волкер - Сурков: безкінечна дипломатія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 січня (№ 16). – С. 3


  Донбас: Кремль пропонує схему, яка є неприйнятною не тільки для України, а й для Америки.
315404
  Песков В. Волки : Закон стаи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 104-114 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
315405
  Соловьев А.К. Волки гибнут в капканах / А.К. Соловьев. – М., 1976. – 256с.
315406
  Каверзнев В.Н. Волки и их истребление. / В.Н. Каверзнев. – Москва-Л., 1933. – 113с.
315407
  Миленушкин Ю.И. Волки и их истребление. Сб. ст. / Ю.И. Миленушкин. – М., 1950. – 112с.
315408
   Волки и овцы. – Москва, 1946. – 48 с.
315409
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 125с.
315410
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Ленинград, 1935. – 158с.
315411
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 174с.
315412
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 144с.
315413
  Былинов А. Волки на Волчьей / А. Былинов. – Днепропетровск, 1965. – 228с.
315414
  Метелкин Николай Волки Норвегии должны жить : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 5-6
315415
  Солаков С. Волки террора / Стефан Солаков. – София : София пресс,, 1986. – 59 с.
315416
   Волков Андрей Михайлович (1927-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1028 : фото. – ISSN 0016-7886
315417
   Волков В.В.. – М., 1956. – 67с.
315418
   Волков Володимир Михайлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 40
315419
   Волков Микола Денисович (1939-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89. – ISBN 978-966-933-054-3
315420
   Волков Сергій Васильович // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 3/4, март. – С. 128. – ISSN 0041-6045


  Присвячено світлій пам"яті Волкова Сергія Васильовича, засл. діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка НАН України, доктора хімічних наук, професора.
315421
  Даниленко В. Волковинський Валерій Миколайович [1948] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 60-61 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
315422
  Дука М.В. Волковинський Василь Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 174. – ISBN 96966-8060-04-0
315423
   Волкович Віктор Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 226-227. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
315424
  Заславський В.А. Волкович Віктор Леонідович (- фахівець в галузі кібернетики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 88-89. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
315425
   Волкович Віктор Леонідович (1939-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 80. – ISBN 978-966-439-754-1
315426
   Волкович Віктор Леонідович (1939-2004) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89. – ISBN 978-966-933-054-3
315427
   Волкович Микола Маркіянович (1858-1928) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 80. – ISBN 978-966-439-754-1
315428
   Волкович Микола Маркіянович (1858-1928) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89-90. – ISBN 978-966-933-054-3
315429
   Волковінський Василь Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 27. – ISBN 966-8352-11-4
315430
  Семенова М. Волкодав : [роман] / М. Семенова; Мария Семёнова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 640с. – ISBN 5-91181-148-0
315431
  Жадько В. Волконський Сергій Григорович (- декабрист, князь, генерал-майор) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1044. – ISBN 978-966-8567-14-8
315432
   Волластонит. – Москва : Наука, 1982. – 111с.
315433
   Воллго-Дон. – М.
4. – 1956. – 427с.
315434
  Лиджиев Э. Волна / Э. Лиджиев. – Элиста, 1960. – 48с.
315435
   Волна. – Ярославль, 1963. – 72с.
315436
  Албогачиев М. Волна : сборник стихов / М. Албогачиев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1968. – 20 с.
315437
   Волна за волной. – Владивосток, 1960. – 123с.
315438
  Йильсетер С. Волна за волной / С. Йильсетер. – Москва : Мысль, 1965. – 143с. – (Рассказы о природе)
315439
  Самойлов Д.С. Волна и камень / Д.С. Самойлов. – Москва, 1974. – 103с.
315440
  Мин Е.М. Волна и камень. / Е.М. Мин. – М-Л, 1965. – 142с.
315441
  Калган А.Д. Волна Октября. : историч. драма в 4-х актах / А.Д. Калган; пер. с чуваш. А.Казакова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1967. – 168 с.
315442
  Кузькин М.Г. Волна сенокосная / М.Г. Кузькин. – Абакан, 1962. – 108с.
315443
  Котляров Б.И. Волна. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1987. – 85с.
315444
  Биккулов Ш.С. Волнам навстречу : стихи : перевод / Ш. Биккулов. – Уфа : Башкирское кнтжное издательство, 1972. – 71 с.
315445
  Хаустов Л.И. Волне навстречу / Л.И. Хаустов. – Л, 1958. – 140с.
315446
  Ненароков А.П. Волней народов. / А.П. Ненароков, А.В. Проскурин. – М., 1983. – 238с.
315447
  Волгин И.Л. Волнение / И.Л. Волгин. – Москва, 1965. – 87с.
315448
  Гофман В.Г. Волнение звука / В.Г. Гофман. – М, 1990. – 141с.
315449
  Панкратов Ю.И. Волнение. / Ю.И. Панкратов. – М., 1966. – 112с.
315450
  Бонч-Бруевич В.Д. Волнения в войсках и военные тюрьмы» : предисловие; вступительная статья "Солдатчина" / Владимир Бонч-Бруевич. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание" ; [Тип. Д.П. Рузского], 1918. – XXII, 135 с. – (Книгоиздательство "Жизнь и знание" : Библиотека обществоведения ; Кн. 36)
315451
  Ляпин Д.А. Волнения в русских городах в середине XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-28. – ISSN 0042-8779
315452
  Хаким С.Т. Волнения и тревоги : стихи и поэмы / С.Т. Хаким; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1957. – 167 с.
315453
  Хонькин Д.Н. Волнения ижемских крестьян 1833-1838 гг. / Д.Н. Хонькин. – Сыктывкар, 1941. – 84с.
315454
  Горовой Ф.С. Волнения крестьян Пермского Предуралья в 60-х годах 19 в. / Ф.С. Горовой. – Молотов, 1951. – 155с.
315455
  Орлов А.С. Волнения на Урале в 50-60 годы 18 в. и экспедиция А.А.Вяземского - А.И.Бибикова. : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлов А.С.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1971. – 23л.
315456
  Орлов А.С. Волнения на Урале в середине XVIII в. / А.С. Орлов. – Москва, 1979. – 264 с.
315457
  Ясинский М.Н. Волнения помещичьих крестьян Киевской губернии в 1855 году : [Чит. в заседании Ист. о-ва Нестора-Летописца 26 нояб. 1889 г.] / [соч.] М.Н. Ясинского // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – [2], 54 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Дорогой сестре Зинаиде Захар... Андриенко. бр. Киев 13 сент. 1890
315458
  Немцов В.И. Волнения, радости, надежды : Мысли о воспитании / В.И. Немцов. – 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1963. – 476, [3] c.
315459
   Волненко Олександр Анатолійович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 22 : Олександр Волненко. – С. 3-31.
315460
  Калецкий А.А. Волнистые попугайчики. / А.А. Калецкий. – Москва, 1959. – 24с.
315461
  Губей Г. Волні шумят / Г. Губей. – Казань, 1947. – 29с.
315462
  Карпенко М.Г. Волно-эффект и кислотность конценртированных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Карпенко М.Г.;. – Х., 1972. – л.
315463
   Волноваха. – Донецк, 1972. – 60с.
315464
  Тетерюк В.С. Волновахская двухлетка / В.С. Тетерюк. – Донецк, 1968. – 52с.
315465
   Волновая диагностика приземной плазмы. – М., 1988. – 214с.
315466
  Накоряков В.Е. Волновая динамика газо- и парожидкостных сред / В.Е. Накоряков. – М., 1990. – 248с.
315467
  Зоммерфельд А. Волновая механика : пер. с нем. / А. Зоммерфельд. – Ленинград ; Москва : ГТТИ
Ч. 2 : Строение атома и спектры. – 1933. – 368 с.
315468
  Френкель Я.И. Волновая механика / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ОНТИ
Ч. 2. – 1934. – 716 с.
315469
  Мотт Н.Ф. Волновая механика и ее применения : Пер.с англ. / Н.Ф. Мотт, И.Н. Снедон ; пер. с англ. В.Л. Гуревича. – Москва : Наука, 1966. – 427 с. – Библиогр.: с. 417-425
315470
  Мотт Н. Волновая механика и ее применения = Wave mechanics and applications / Н. Мотт, И. Снеддон; пер. с англ. В.Л. Гуревича. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-484-00860-5
315471
  Мотт Н.Ф. Волновая механика и физика ядра : пеер. с нем. / Н.Ф. Мотт. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1936. – 112 с.
315472
  Френкель Я.И. Волновая механика. / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ГТТИ
Ч. 1. – 1934. – 388с.
315473
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика / Н.И. Калитеевский. – М., 1971. – 376 с.
315474
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика : Учеб.пособие / Н.И. Калитеевский. – Москва : Высшая школа, 1978. – 384с.
315475
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика = Wave optics : учебное пособие для студ. вузов / Н.И. Калитеевский ; [оформ. обл.: С. Шапиро, А.Лапшин]. – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 480 с. : илл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / [ред. совет сер.: Ж.И. Алферов и др.] ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-0666-1
315476
  Клинов В. Волновая природа научно-технического прогресса и большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-33. – ISSN 0207-3676
315477
  Паин Э.А. Волновая природа подъема традиционализма на рубеже XX-XXI веков // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 43-56. – ISSN 0869-0499
315478
  Стрэтт Дж. (Лорд Рэлей) Волновая теория света / Дж. (Лорд Рэлей) Стрэтт. – Москва-Ленинград : ГИТТЛ, 1940. – 208 с.
315479
  Годен М. Волновая функция Бете. / М. Годен. – Москва : Мир, 1987. – 352 с.
315480
   Волноводная оптоэлектроника / Т. Тамир, Х. Когельник, У. Бернс, А. Милтон, Р. Олфернес, И. Каминов, Р. Такер, Ф. Леонбергер, Дж. Доннелли; Аникин В.И. – Москва : Мир, 1991. – 574 с.
315481
  Покровский Ю.А. Волноводно-диэлектрические резонаторы с запредельными связями / Ю.А. Покровский, В.И. Афромеев. – Тула, 1987. – 72 с.
315482
  Капилевич Б.Ю. Волноводно-диэлектрические фильтрующие структуры / Б.Ю. Капилевич, Е.Р. Трубехин. – Москва, 1990. – 272 с.
315483
  Лебле С.Б. Волноводное распространение нелинейных волн в стратифицированных средах / С.Б. Лебле. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 200 с.
315484
  Яшнов Владимир Александрович Волноводное распространение низкочастотных электромагнитных волн в околоземной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Яшнов Владимир Александрович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1985. – 15л.
315485
  Очкин В.Н. Волноводные газовые лазеры / В.Н. Очкин. – Москва : Знание, 1988. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 1 : Физика)
315486
  Капилевич Б.Ю. Волноводные диэлектрические фильтры / Б.Ю. Капилевич. – Москва, 1980. – 137 с.
315487
  Короткий Г.Г. Волноводные и оптические линии связи / Г.Г. Короткий. – Москва
Ч. 5. – 1971. – 76 с.
315488
  Венгер Евгений Федорович Волноводные и поверхностные поляритоны в слоистых полупроводниковых структурах на основе карбида и кремния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Венгер Евгений Федорович; АН УССР. – К., 1981. – 21л.
315489
   Волноводные линии предачи с малыми потерями : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 480с.
315490
  Надель Ж.М. Волноводные линии связи / Ж.М. Надель. – Москва, 1975. – 64 с.
315491
  Попов А.Ю. Волноводные процессы в сверхпроводящих пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Попов А.Ю.; Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
315492
  Дмитриев В.М. Волноводные резонаторы с переменным поперечным сечением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дмитриев В.М.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
315493
  Гончаренко А.М. Волноводные свойства Р-п переходов и электромагнитная теория индекционных лазеров / А.М. Гончаренко, В.А. Карпенко, С.Н. Столяров. – Минск, 1970. – 96 с.
315494
   Волноводные тракты СВЧ. – Москва, 1991. – 68 с.
315495
   Волноводные устройства и линии передачи. – Саратов, 1985. – 92 с.
315496
  Фогельсон Б.А. Волноводы / Б.А. Фогельсон. – Москва : Военное издательство, 1958. – 125 с.
315497
   Волноводы с поперечным сечением сложной формы. – Харьков, 1979. – 127 с.
315498
   Волноводы сложных сечений. – Ростов-на-Дону, 1979. – 79 с.
315499
   Волноводы сложных сечений. – Москва, 1986. – 123 с.
315500
  Гальченко Н.А. Волноводы сложных сечений и плосковые линии / Н.А. Гальченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 175с.
315501
  Бушманов В.К. Волновое течение тонких слоев вязкой жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бушманов В.К.; Ярославский гос.пед.ин-т. – Иваново, 1961. – 12л.
315502
  Белоносов С.М. Волновое уравнение в конусе, усеченном концентрическими сферами : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Белоносов С.М.; Ленинградский гос.ордена Ленина университет им. А.АЖданова. – Ленинград, 1949. – 5 с.
315503
  Зиман Ю.Л. Волновой алгоритм и электрические соединения / Ю.Л. Зиман, Г.Г. Рябов. – М, 1965. – 128с.
315504
   Волновой климат Балтийского моря на основе результатов, полученных с помощью спектральной модели SWAN / А.Ю. Медведева, В.С. Архипкин, С.А. Мысленков, С.С. Зилитинкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-22 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21-22. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
315505
  Добролюбов А.И. Волновой перенос вещества / А.И. Добролюбов; Акад. наук. Беларуси; Ин-тут техн. кибернетики. – Минск : Беларуская навука, 1996. – 304с. – ISBN 985-08-0013-5
315506
  Журавлев В.Ф. Волновой твердотельный гироскоп / В.Ф. Журавлев, Д.М. Климов. – Москва, 1985. – 125с.
315507
   Волновые возмущения в атмосфере. – Алма-Ата, 1980. – 196с.
315508
  Дробжев Виктор Иванович Волновые возмущения в ионосфере средних широт : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Дробжев Виктор Иванович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1981. – 22л.
315509
  Добролюбов А.И. Волновые движения деформируемых тел и жидкостей: Кинематика и массоперенос / А.И. Добролюбов. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 94 с. – ISBN 5-343-00054-1
315510
  Каплун Юрий Маркович Волновые движения жидкости в упругой цилиндрической оболочке с сужением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каплун Юрий Маркович; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1991. – 10л.
315511
  Одесский И.А. Волновые движения земной коры / И.А. Одесский. – Л., 1972. – 208с.
315512
   Волновые задачи механики деформируемых сред. – М.
Ч. 1. – 1990. – 154с.
315513
   Волновые задачи механики деформируемых сред. – М.
Ч. 2. – 1990. – 139с.
315514
  Гринченко В.Т. Волновые задачи рассеяния звука на упругих оболочках / В.Т. Гринченко, И.В. Вовк. – Киев : Наукова думка, 1986. – 237 с.
315515
  Новацкий В.К. Волновые задачи теории пластичности. / В.К. Новацкий. – М., 1978. – 307с.
315516
  Чернышев К.В. Волновые задачи теории упругости / К.В. Чернышев. – М., 1985. – 111с.
315517
  Шевчик В.Н. Волновые и колебательные явления в электронных потоках на сверхвысоких частотах / В.Н. Шевчик, Г.Н. Шведов, А.В. Соболева. – Саратов : Саратовский университет, 1962. – 336 с.
315518
   Волновые и флуктуационные процессы в лазерах. – Москва, 1974. – 415 с.
315519
  Павленкова Н.И. Волновые поля и модели континентальной земной коры : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Павленкова Н.И. ; АН СССР, Ин-т физики земли. – Москва, 1973. – 41с.
315520
  Павленкова Н.И. Волновые поля и модель земной коры (континентальной части) / Н.И. Павленкова. – Киев : Наукова думка, 1973. – 219с.
315521
  Геллер Б. Волновые процессй в электрических машинах / Б. Геллер. – Л, 1960. – 631с.
315522
  Иродов И.Е. Волновые процессы : основные законы: [ учеб. пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 2-е изд., доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 263с. – (Технический университет ; Общая физика). – ISBN 5-94774-008-7
315523
  Иродов И.Е. Волновые процессы : основные законы / И.Е. Иродов. – 3-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 264 с. – (Технический университет). – ISBN 5-94774-519-4
315524
   Волновые процессы в двухфазных средах. – Новосибирск, 1980. – 129с.
315525
  Барбараш А. Волновые процессы в живом: основы стереогенетики и физиологии мышления / А.Н. Барбараш. – Одеса : ОМ, ПОЛИС, 1998. – 352 с. – ISBN 966-95071-3-8
315526
   Волновые процессы в ионосфере. – Алма-Ата, 1987. – 154с.
315527
  Филиппов И.Г. Волновые процессы в линейных вязкоупругих средах / И.Г. Филиппов. – Москва, 1983. – 269 с.
315528
  Бьюлей Л.В. Волновые процессы в линиях передачи и трансформаторах / Л.В. Бьюлей. – Москва-Ленинград, 1938. – 288 с.
315529
  Адаменко И.Н. Волновые процессы в Не II при частичном торможении нормальной компоненты : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Адаменко И.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 11 с.
315530
  Романюк Л.И. Волновые процессы в плазменных системах пенниноговского типа с несамостоятельным разрядом : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.08 / Романюк Л. И.; ХГУ. – Харьков, 1986. – 30 с.
315531
  Мартыненко О.Н. Волновые процессы в полубесконечной полосе со смешанными граничными условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мартыненко О.Н.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1990. – 13л.
315532
  Мартыненко Ольга Николаевна Волновые процессы в полубесконечной полосе со смешанными граничными условиями : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мартыненко Ольга Николаевна; Ин- гидромеханики. – К., 1990. – 148л. – Бібліогр.:л.134-148
315533
  Смирнов В.С. Волновые процессы в полярной ионосфере. / В.С. Смирнов, А.А. Остапенко. – Апатиты, 1988. – 113с.
315534
   Волновые процессы в приземной плазме. – М., 1988. – 124с.
315535
  Абдукадыров С.А. Волновые процессы в протяжных конструкциях взаимодействующих с укругой средой. : Автореф... Канд.физ.мат.наук: 01.02.04 / Абдукадыров С.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
315536
  Джандиери Г.В. Волновые процессы в различных случаях и регклярных плазменных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Джандиери Г. В.; МВиССО УССр, Хар. ГУ. – Х., 1990. – 28л.
315537
  Саникидзе Д.Г. Волновые процессы в сверхтекучей жидкости / Д.Г. Саникидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 152 с.
315538
  Мардонов Б. Волновые процессы в упругих насыщенных средах. / Б. Мардонов. – Ташкент, 1991. – 197с.
315539
  Новожилов Б.В. Волновые процессы в химической физике / Б.В. Новожилов. – Москва : Знание, 1986. – 32 с.
315540
  Чечулин А.А. Волновые процессы. Оптика. Элементы атомной и ядерной физики : учеб.пособие / А.А. Чечулин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 396 с.
315541
  Чечулин А.А. Волновые процессы. Оптика. Элементы ядерной физики / А.А. Чечулин. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 360 с.
315542
  Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы : учебное пособие для студентов физических специальностей высших учеб. заведений / И.Е. Иродов. – 4-е изд. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 264 с. – (Технический университет). – ISBN 978-5-94774-692-1
315543
  Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / И.Е. Иродов. – Москва, Санкт-Петербург : Физматлит. Невский Диалект. Лаборатория базовых Знаний, 2001. – 256с. – (Общая физика). – ISBN 5-93208-031-0
315544
  Сысоев А.С. Волновые пучки дифракционного излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Сысоев А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
315545
  Голайдо Станислав Иванович Волновые решения нелинейных уравнений параболического типа в задачах математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голайдо Станислав Иванович; ВНИИ оптико-физ. измерений. – Москва, 1978. – 18л.
315546
  Уразаков Э.И. Волновые электромагнитные процессы в направляющих системах / Э.И. Уразаков. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 240 с.
315547
  Сичкарев В.И. Волновые энергетические станции в океане / В.И. Сичкарев, В.А. Акуличев. – М, 1989. – 131с.
315548
  Гершман Б.Н. Волновые явления в ионосфере и космической плазме / Б.Н. Гершман. – Москва : Наука, 1984. – 392 с.
315549
  Егоров В.А. Волновые явления в исследовании структуры сплавов / В.А. Егоров, Г.И. Русов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1984. – 90 с.
315550
   Волновые явления в неоднородных линиях / В.К. Римский [и др.] ; АН Молдовы, Ин-т энергетики. – Кишинев : Тип. АН Молдовы. – ISBN 978-9975-62-227-1
Т. 4 : Параметрические цепи. – 2008. – 552 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 542-547
315551
  Перкальскис Б.Ш. Волновые явления и демонстрации по курсу физики / Б.Ш. Перкальскис. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 280 с.
315552
  Бершадский В.А. Волнолом : стихи [и поэма "Нить Ариадны"] / В.А. Бершадский ; [ил.: Ю.К. Буржелян]. – Москва : Советский писатель, 1969. – 87 с. : ил.
315553
  Пантюхов И.М. Волнолом. / И.М. Пантюхов. – Барнаул, 1966. – 95с.
315554
  Бранков Г.И. Волнообразные оболочки : Автореф... доктора техн.наук: / Бранков Г.И.; Ин-т механики АН СССР. – М., 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
315555
  Чучкалов И.А. Волнообразование на поверхности пламени при вибрационном горении в трубах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.053 / Чучкалов И.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
315556
  Шелепов Волнослушатель / Шелепов, Ф. – М., 1962. – 72с.
315557
  Садовников В.Е. Волнуется синее море / В.Е. Садовников, М. Тронин. – Ижевск, 1953. – 56с.
315558
  Панов А.С. Волнуюсь за тебя. / А.С. Панов. – Ташкент, 1964. – 285с.
315559
  Романов Ю. Волнующий мотив. Как стать чемпионом инноваций, если все сыты и ничего не боятся // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 6. – С. 64-67. – ISSN 0028-1263


  Завершился Всероссийский конкурс «Инновации в России глазами журналистов — 2011», организованный Российской венчурной компанией (РВК). Генеральный партнёр конкурса — Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково», ...
315560
   Волнующий праздник дружбы. – Якутск, 1976. – 175с.
315561
  Есенин С.А. Волнуясь сердцем и стихом / С.А. Есенин. – Москва, 1981. – 383с.
315562
  Ваншенкин К.Я. Волны / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1957. – 100с.
315563
  Пятницкий Б.А. Волны / Б.А. Пятницкий. – Х., 1966. – 16с.
315564
  Мухаметшин Г. Волны : рассказы / Гаиз Мухаметшин ; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1968. – 111 с.
315565
  Каноатов Мумин Волны : стихи, поэма / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1968. – 132 с.
315566
   Волны. – Уфа
1. – 1971. – 192с.
315567
  Збанацкий Ю. Волны : Роман / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. А. Тонкеля. – Москва : Советский писатель, 1972. – 366с.
315568
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд. – Москва : Наука, 1974. – Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд ; пер. П.А. Троицкого. – С.1-528
315569
   Волны. – Уфа
2. – 1974. – 167с.
315570
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1976. – Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – С.1-519
315571
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов] / Ф. Крауфорд. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – С.1-478
315572
   Волны Аргуна. – Грозный, 1957. – 183с.
315573
  Терентьев Н.Т. Волны бьют о берег : пьесы / Николай Терентьев. – Москва : Советский писатель, 1975. – 280 с.
315574
  Скотт Э. Волны в активных и нелинейных средах в приложении к электронике / Э. Скотт. – Москва : Советское радио, 1977. – 368 с.
315575
  Эллис В. Волны в анизотропной плазме : пер. с англ. / В. Эллис, С. Буксбаум, А. Берс. – Москва : Атомиздат, 1966. – 131с.
315576
  Госсард Э Э. Волны в атмосфере = Инфразвук и гравитационные волны в атмосфере-их возникновение и распространение / Э Э. Госсард, У.Х. Хук. – Москва : Мир, 1978. – 523с.
315577
  Брянский Н.А. Волны в безграничном океане эфира : популярное изложение : с 5 портр. и 20 рис. в тексте и на отд. таблице / [соч.] Н.А. Брянского. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1906. – 72 с. – (Брокгауз-Ефрон, Библиотека самообразования / Под ред. проф.: П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; [Вып. 12])
315578
  Флеминг Дж. Волны в воде, в воздухе и в эфире : пер. с англ. / Дж. Флеминг. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 236с.
315579
  Лайтхилл Д. Волны в жидкостях / Д. Лайтхилл. – Москва, 1981. – 598с.
315580
  Мизун Ю.Г. Волны в космосе / Ю.Г. Мизун. – Москва : Наука, 1988. – 176 с.
315581
  Гинзбург В.Л. Волны в магнитоактивной плазме / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе. – Москва : Наука, 1970. – 208 с.
315582
  Гинзбург В.Л. Волны в магнитоактивной плазме. / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе. – 2-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1975. – 256 с.
315583
  Селезов И.Т. Волны в магнитогидроупругих средах / И.Т. Селезов, Л.В. Селезова. – Киев : Наукова думка, 1975. – 163с.
315584
  Букатов А.Е. Волны в неоднородном море. / А.Е. Букатов, Л.В. Черкесов. – Киев, 1983. – 223с.
315585
  Чуешов И.Д. Волны в одномерных системах. Введение. : учеб.пособие / И.Д. Чуешов. – Харьков : ХГУ, 1991. – 60 с.
315586
  Никольский Э.В. Волны в одномерных средах / Э.В. Никольский, Д. Джалилов. – Новосибирск, 1982. – 84с.
315587
  Ле Блон Поль Волны в океане / Ле Блон Поль, Л.А. Мейсек. – М
Т. 1. – 1981. – 365с.
315588
  Ле Блон Поль Волны в океане / Ле Блон Поль, Л.А. Мейсек. – М
Т. 2. – 1981. – с.
315589
  Васильев А.Н. Волны в плазме твердого тела / А.Н. Васильев. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 99 с.
315590
   Волны в пограничных областях океана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 280с.
315591
  Балакирев М.К. Волны в пьезокристаллах / М.К. Балакирев, И.А. Гилинский. – Новосибирск : Наука, 1982. – 239 с.
315592
  Игнатьев Юрий Геннадьевич Волны в релятивистском газе, находящемся в гравитационном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Игнатьев Юрий Геннадьевич; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1977. – 19л.
315593
  Петрашень Г.И. Волны в слоисто-однородных изотропных упругих средах : Метод контурных интегралов в нестационарных задачах динамики / Г.И. Петрашень, Л.А. Молотков, П.В. Крауклис. – Ленинград : Наука, 1982. – 288с.
315594
  Петрашень Г.И. Волны в слоисто-однородных изотропных упругих средах / Г.И. Петрашень, Л.А. Молотков. – Ленинград : Наука, 1985. – 302 с.
315595
  Артиков Т.У. Волны в слоистых пористых средах / Артиков Т.У. ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1987. – 267 с. : ил. – Библиогр.: с. 255-267 (140 назв.)
315596
  Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах : учеб. пособие / Л.М. Бреховских. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 502 с.
315597
  Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах / Л.М. Бреховских. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1973. – 343 с.
315598
  Чернов Л.А. Волны в случайно-неоднородных средах / Л.А. Чернов. – Москва : Наука, 1975. – 171с.
315599
   Волны в сплошных средах. – Киев, 1978. – 171с.
315600
  Барыбин А.А. Волны в тонкопленочных полупроводниковых структурах с горячими электронами / А.А. Барыбин. – Москва : Наука, 1986. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 282-288. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов: ФПиПП)
315601
   Волны вечности в русской художественной литературе : [Сб. стихов и прозы]. – Киев : Изд. Киев. рел.-филос. об-ва ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – VIII, 519 c. – Изд. деф., без ориг. обл., тит. л. и с. 513-519


  Изд.представляет собой уникальную по замыслу хрестоматию русской религиозной поэзии. В книгу вошли лучшие образцы религиозно-философских сочинений ведущих поэтов за несколько веков. Среди авторов, чьи тексты представлены в сборнике – Балтрушайтис, ...
315602
  Коняев К.В. Волны внутри океана. / К.В. Коняев, К.Д. Сабинин. – СПб, 1992. – 271с.
315603
  Кадомцев Б.Б. Волны вокруг нас / Б.Б. Кадомцев, В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1981. – 151 с.
315604
  Сердюк А.С. Волны гаснут у берега / А.С. Сердюк. – М., 1973. – 144с.
315605
  Стругацкий А.Н. Волны гасят ветер / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1989. – 655с.
315606
  Попов О.Е. Волны давления в жидкости при детонации и быстром горении взрывчатых газообразных смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Попов О.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1975. – 19л.
315607
  Лебедева Л.Н. Волны детонации, ионизующие газ в магнитоном поле, и некоторые автомодельные задачи с МГД-разрывами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Лебедева Л. Н.; МГУ,Мех. мат. фак. – М., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
315608
  Бондарин С.А. Волны Дуная : повести и рассказы / С.А. Бондарин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 359 с. : ил. – (Записки морского офицера)
315609
  Ковусов А. Волны жизни : стихи / А. Ковусов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 103 с.
315610
  Тула Тураб Волны жизни : стихи, поэмы, драмы / Тураб Тула ;. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма,, 1982. – 302 с.
315611
  Олейник И.Н. Волны и взаимодействия в магнитных полупроводниках и диэлектриках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.03 / Олейник И. Н.; Хар.ГУ. – Х. – 26л.
315612
  Платцман Ф. Волны и взаимодействия в плазме твердого тела : Пер. с англ. / Ф. Платцман, П. Вольф. – Москва : Мир, 1975. – 436 с.
315613
   Волны и изучение верхней атмосферы. – Алма-Ата, 1981. – 167с.
315614
  Альперт Я.Л. Волны и искусственные тела в приземной плазме / Я.Л. Альперт. – Москва : Наука, 1974. – 214 с.
315615
  Ханкина И С. Волны и их взаимодействия в ограниченной плазме твердого тела. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.08 / Ханкина С.И,; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 32л.
315616
  Бецкий О.В. Волны и клетки / О.В. Бецкий, В.В. Кислов. – Москва : Знание, 1990. – 64 с. – Библиогр.: с. 57 (10 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Физика / Об-во "Знание" СССР ; № 2/1990). – ISBN 5-07-000538-3
315617
  Баском В. Волны и пляжи. Динамика морской поверхности = Динамика морской поверхности : [пер. с англ.] / В. Баском ; предисл. В.П. Зенковича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 280с. : ил., карт.
315618
  Хаус Х. Волны и поля в оптоэлектронике / Х. Хаус. – Москва : Мир, 1988. – 432 с.
315619
  Афанасьев А.П. Волны и травы : стихи / А.П. Афанасьев. – Ужгород : Закарпатськ. обл. изд-во, 1960. – 51 с.


  Цыклы: Карпаты. - Из камчатской тетради.
315620
  Бикчентаев А.Г. Волны Караидели / А.Г. Бикчентаев. – Уфа, 1949. – 80с.
315621
  Иванов В.В. Волны Кондратьева и история человечества // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 5-14. – ISSN 0869-0499
315622
  Шутько А.В. Волны конечной амплитуды в неоднородной плазме с магнитным полем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шутько А.В.; Физ. ин-т АН СССР им. П.Н.Лебедева. – М., 1969. – 16л.
315623
  Соболева Татьяна Кирилловна Волны конечной амплитуды в плазме и их влияние на неустойчивость плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Соболева Татьяна Кирилловна; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
315624
  Гааз А. Волны материи и квантовая механика : пер. с нем. / А. Гааз; Тартаковский П.С. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 192 с.
315625
  Гааз А. Волны материи и квантовая механика / А. Гааз. – Москва ; Ленинград, 1933. – 166 с.
315626
  Стокер Дж.Дж. Волны на воде / Дж.Дж. Стокер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 617 с.
315627
  Хлудова О.Ф. Волны над нами / О.Ф. Хлудова. – М, 1960. – 216с.
315628
  Кукуджанов В.Н. Волны напряжений в упруго-вязко-пластической и вязко-пластической средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кукуджанов В.Н.; М-во высш. образования.Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1958. – 5л.
315629
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах : учеб. пособие / А.Я. Сагомонян. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 416 с.
315630
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах. / А.Я. Сагомонян. – М.
Ч.1. – 1978. – 134с.
315631
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах. / А.Я. Сагомонян. – М.
Ч.2. – 1979. – 207с.
315632
  Кольский Г. Волны напряжения в твердых телах / Г. Кольский. – М., 1955. – 192с.
315633
  Куз В.Г. Волны носителей заряда в пленочных полупроводниковых структурах с отрицательной дифференциальной проводимостью : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Куз Владимир Геннадьевич ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1980. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
315634
  Ильин М.В. Волны памяти versus сюжеты развития // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.32-39. – ISSN 0321-2017
315635
  Мусаелян Ш.А. Волны препятствий в атмосфере / Ш.А. Мусаелян. – Л., 1962. – 144с.
315636
  Венда В.Ф. Волны прогресса / В.Ф. Венда. – Москва, 1989. – 64 с.
315637
  Бестужева Н.П. Волны разрывов на поверхности упругих и упруго-пластических сред. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Бестужева Н.П.; Куйбышевск.гос.ун-т. – Куйбышев, 1979. – 12л.
315638
   Волны рождаются ветром. – Калининград, 1985. – 253с.
315639
  Доровский В.Н. Волны Стоунли в теории Био-Джонсона и континуальной теории фильтрации / В.Н. Доровский, Ю.В. Перепечко, А.И. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 621-632 : рис., табл. – Библиогр.: с. 631-632. – ISSN 0016-7886
315640
  Доровский В.Н. Волны Стоунли, радиальные колебания и метод измерения проницаемости и электроакустической постоянной пористых насыщеных формаций / В.Н. Доровский, Ю.В. Перепечко, А.И. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 309-321 : рис. – Библиогр.: с. 321. – ISSN 0016-7886
315641
  Сулакаури А.С. Волны стремятся к берегу / Арчил Сулакаури ;. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 480 с.
315642
  Понявин И.Д. Волны цунами / И.Д. Понявин. – Л., 1965. – 111с.
315643
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 1. – 1961. – 568 с.
315644
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 2. – 1961. – 653 с.
315645
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва
1. – 1962. – 568с.
315646
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 2. – 1962. – 654с.
315647
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва, 1976. – 543с.
315648
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва, 1977. – 607с.
315649
  Катаев В. Волны Черного моря / В. Катаев. – Кишинев
2. – 1987. – 541с.
315650
  Лагарьков А.Н. Волны электрического пробоя в ограниченной плазме / А.Н. Лагарьков, И.М. Руткевич. – Москва : Наука, 1989. – 204 с.
315651
  Дэвис Д.А. Волны, атомы и твердые тела : пер. с англ. / Д.А. Дэвис. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.
315652
   Волны, течения и водные массы водоемов. – Л., 1980. – 57с.
315653
  Збанацкий Ю.О. Волны. Малиновый звон : Романы / Ю.О. Збанацкий. – Москва : Советский писатель, 1974. – 624с.
315654
  Пятков Г.И. Волны. Стихи / Г.И. Пятков. – М., 1970. – 125с.
315655
  Вулф В. Волны. Флаш : [роман, повесть] / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц ; ст. Н. Морженкова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 349, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0995-7
315656
  Образцова Н.В. Волны: Стихи. / Н.В. Образцова. – Ростов -на-Дону, 1982. – 63с.
315657
  Маринич О.М. Волобой Петро Васильович (- економгеограф) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 93. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
315658
  Мовчанюк Д. Волобуєва Анастасія Михайлівна / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 85-87. – ISBN 978-966-2726-03-9
315659
   Воловенко (Силаєва) Тетяна Анатоліївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 73. – ISBN 978-966-439-757-2
315660
   Воловенко Юліан Михайлович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 18-19
315661
   Воловенко Юліан Михайлович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 72. – ISBN 978-966-439-757-2
315662
   Воловенко Юліан Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81. – ISBN 978-966-439-754-1
315663
  Слободяник М.С. Воловенко Юліан Михайлович (- хімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 95. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
315664
   Воловенко Юліан Михайлович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 90. – ISBN 978-966-933-054-3
315665
  Скворець В. Воловик Віталій Іванович / В. Скворець, М. Лепський // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 65-68. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
315666
   Волович Володимир Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81. – ISBN 978-966-439-754-1
315667
  Олійник О. Волович Володимир Ілліч // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 495-496. – ISBN 978-966-418-286-4
315668
  Олійник О. Волович Володимир Ілліч // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 68-69. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
315669
  Олійник О. Волович Володимир Ілліч // Історія соціологічної думки : навч. енцикл. словник-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – C. 495-496. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
315670
  Юренко О.П. Волович Володимир Ілліч (- соціололг) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 98. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
315671
   Волович Володимир Ілліч (1939) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 90. – ISBN 978-966-933-054-3
315672
   Воловненко Тетяна Анатолівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 19
315673
  Фехнер М.В. Вологда / М.В. Фехнер. – Москва, 1958. – 216 с.
315674
  Баниге В. Вологда / В. Баниге, Н. Перцев. – Москва, 1970. – 168 с.
315675
  Бернштейн Э.М. Вологда : [альбом репрод.] / худож. Э. Бернштейн ; [текст: М. Фехнр]. – Москва : Советский художник, 1972. – 13 с., [31] л. ил. : ил. – (Памятники древнего зодчества)
315676
  Вздорнов Г.И. Вологда / Г.И. Вздорнов. – Ленинград, 1972. – 131с.
315677
  Лукомский Г.К. Вологда в ее старине. – Санкт-Петербург : Изд. Северного кружка любителей изящных искусств,, 1914. – 364 с.
315678
   Вологда и окрестности. – Вологда, 1957. – 238с.
315679
  Бочаров Г.Н. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск / Г. Н. Бочаров, В. П. Выголов. – Москва : Искусство, 1966. – 295 с. : фото
315680
  Бочаров Г.Н. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск / Г.Н. Бочаров, В.П. Выголов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1979. – 353 с.
315681
   Вологжане-генералы и адмиралы. – Вологда
1. – 1969. – 136с.
315682
  Пономарев В.А. Вологодская большевистская организация в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Пономарев В.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
315683
   Вологодская областная картинная галерея. – Ленинград, 1989. – 218с.
315684
   Вологодская область. – Вологда, 1967. – 336с.
315685
   Вологодская область: инвестиции в туризм решают многие проблемы : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 78 : Фото
315686
  Озеринин Н.В. Вологодские большевики в борьбе за победу колхозного строя в сельсокм хозяйстве (1930-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Озеринин Н. В.; ИПКП маркс. лен. при ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
315687
  Лебедев Н.В. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть / Н.В. Лебедев. – Вологда, 1957. – 232с.
315688
  Лебедев Н.В. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лебедев Н. В.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1950. – 18л.
315689
  Копосов Л.Ф. Вологодские говоры XVI-XVII вв. по данным местной деловой письменности (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Копосов Л.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 20л.
315690
  Кошелев Вячеслав Анатольевич Вологодские давности / Кошелев Вячеслав Анатольевич. – Архангельск, 1985. – 223с.
315691
   Вологодские зори. – М., 1987. – 477с.
315692
   Вологодские просторы. – М., 1987. – 239с.
315693
   Вологодские частушки, пословицы, поговорки. – Вологда, 1957. – 206с.
315694
   Вологодский архив. – Вологда, 1963. – 112с.
315695
   Вологодский архив : Сборник документов и материалов. – Вологда
Вып. 3. – 1968. – 72 с.
315696
   Вологодский государственный педагогический институт : Краткий справочник для поступающих. – Вологда, 1960. – 32с.
315697
   Вологодский государственный педагогический институт : К 50-летию со дня основания. – Вологда : Северо-Зап.кн.изд-во, 1968. – 152с.
315698
  Цыганов А. Вологодский конвой : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 34-65. – ISSN 0027-8238
315699
   Вологодский край. – Вологда
2. – 1960. – 352с.
315700
   Вологодский край. – Вологда
3. – 1962. – 328с.
315701
   Вологодский натюрморт. – Вологда, 1978. – 52с.
315702
   Вологодский областной драматический театр. – Вологда, 1963. – 28с.
315703
   Вологодский фольклор. – Вологда, 1975. – 263с.
315704
  Камінчук Анатолій Вологодський заволока, або Соловейко в тернині : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-27. – ISSN 0208-0710
315705
   Вологозабезпеченість посівів сільськогосподарських культур у сівозмінах Північного Степу / М.С. Шевченко, Є.М. Лебідь, Ф.А. Льоринець, Л.М. Десятник // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
315706
  Котович О.В. Вологообіг у байрачних дібровах степового Придніпров"я // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 89-100 : рис., табл. – Бібліогр.: с.99-100. – ISSN 1684-9094
315707
  Горобець Ірина Володар "Сохо" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 54-57 : фото
315708
  Писаренко Ю. Володар віртуального скарбу (чернець у язичницькому сприйнятті) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 44-50. – ISSN 2313-8505
315709
  Дашкієв М.О. Володар всесвіту : повість / М.О. Дашкієв. – Київ, 1955. – 176 с.
315710
  Вєтров І.Ю. Володар гір / І.Ю. Вєтров. – Київ : Наукова думка, 1973. – 174с. – (У вільний час)
315711
  Вєтров І.Ю. Володар гір / І.Ю. Вєтров. – Київ : Наукова думка, 1973. – 174с
315712
  Ситник К. Володар двох талантів : До 90-річчя Президента НАН України академіка Бориса Патона // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 90-94
315713
  Костащук В.А. Володар дум селянських / В.А. Костащук. – 2-е вид., доп. – Ужгород, 1968. – 200с.
315714
  Костащук В.А. Володар дум селянських. / В.А. Костащук. – 2-е вид., доп. – Львів, 1959. – 184с.
315715
  Філіпчук Г. Володар Духовного Меча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 11-17 серпня (№ 27). – С. 1


  Юрію Федьковичу - 188!
315716
  Космолінська Наталя Володар звуків = Мирон Блощичак : Люди-легенди / Космолінська Наталя, Блощичак Мирон // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 118-119 : Іл.
315717
   Володар істин // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 червня - 1 липня (№ 23/26). – С. 4


  Згадується П.Ю. Саух.
315718
  Лубківський Р. Володар кам"яного персня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 грудня (№ 233)


  50 років тому Борис Возницький очолив Львівську національну галерею.
315719
  Пилип"юк В. Володар кам"яного персня. Борис Возницький / Василь Пилип"юк, Роман Лубківський. – Львів : Світло й тінь, 2012. – 149, [3] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Постаті). – ISBN 978-966-7594-70-1
315720
  Ширшова Лариса Володар Київської Русі : (до 1030-річчя від дня народження Ярослава Мудрого (бл. 978-1054). Каталог книжкових видань / Держ. іст. б-ка України; авт.-уклад.: С. Газарянц, Л. Ширшова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 214-218. – ISSN 0869-3595
315721
  Хільчук О. Володар Київщини отаман Зелений // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 105-109
315722
  Назарець В.М. Володар мрій:До вивчення повістей Рея Бредбері "Кульбабове вино" і "Марсіанські хроніки" // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С. 60-64
315723
  Голдінг В. Володар Мух / Голдінг В. – Київ : Молодь, 1988. – 326 с.
315724
  Голдінг В. Володар Мух / В. Голдінг. – Київ : Основи, 2000. – 254с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-027-6
315725
  Голдінг В. Володар Мух = Lord of the FLIES / Вільям Голдінг; Пер. з англ. С.Павличко. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2004. – 254с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-027-6
315726
   Володар надзвичайних ситуацій // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Сєргєй Шойгу, перевірений міністр оборони - єдиний, хто працював при всіх російських владах із моменту розвалу Радянського Союзу. Він може стати наступним президентом.
315727
  Бахтамов Р. Володар окси-світу : повість / Бахтамов Р. – Київ : Веселка, 1969. – 204 с. : іл.
315728
  Кіслова Вікторія Володар осяйних усмішок.(Інтерв"ю з лікарями стоматологічного відділення Київського міського консультативно- діагностичного центру Р.М.Мустафаєвим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 7-8
315729
  Толкін Дж.Р.Р. Володар Перстенів = The lord of the rings / Дж.Р.Р.Толкін; Перекладач О. Фешовець; Перекладач віршів і літ. ред. Н.Федорак. – Львів : Астролябія, 2006. – 1088с. – ISBN 966-8657-18-7
315730
  Власенко В.П. Володар світу / В.П. Власенко, А.О. Ковтуненко. – Київ, 1965. – 175с.
315731
  Різник Л. Володар стихій // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 111-118. – ISSN 0868-4790


  Романові Безпалківу - 70!
315732
  Мельничук Б. Володар у царстві літературознавства (100 років від дня народження професора Василя Лесина) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 42-50. – ISSN 0236-1477
315733
  Коваль Р. Володар чарівних звуків бандури // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Травень (число 5). – С. 2


  Кобзар Василь Литвин.
315734
  Афанасьєв Ю. Володарі-холопи : Інтерв"ю / Юрій Афанасьєв ; [інтерв"ю взяла] Олена Чекан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 36-38. – ISSN 1996-1561


  Російський історик Юрій Афанасьєв про драматичну міфологізацію Російської імперії та її володарів.
315735
   Володарі "Кубка ректора" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  6 лютого у залі Національно-спортивного комплексу КНУ імені Тараса Шевченка відбулися ігри Фінальної частини щорічного "Кубка ректора" з футзалу серед студентів.
315736
   Володарі долі. – Ужгород, 1987. – 387с.
315737
  Ричка В. Володарі золотокутого київського престолу // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 7. – С.38-39. – ISSN 0868-9644
315738
  Біленко Василь Володарі кольчуг : Україна/екскурсія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C 18-20 : фото
315739
  Сизов Ф. Володарі світла // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С.32-39. – ISSN 0372-6436


  Нобелівську премію з фізики 2009 р. отримало троє вчених : Чарльз Куен Као, Віллард Стерлінг Бойль і Джордж Улвуд Сміт.
315740
   Володарі своєї долі. – Дніпропетровськ, 1970. – 190с.
315741
  Грінченко В.Ф. Володарі таємниць земних надр // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 39-41
315742
  Погребенник В. Володарка ніжності і пристрасті (до 105-річчя від дня народження Наталі Левицької-Холодної) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 220-223. – ISBN 966-7060-92-6
315743
  Косач Юрій Володарка Понтиди : (Regina Pontica): Роман / Косач Юрій. – Нью-Йорк : Нові обрії, 1987. – 445c. : портр.
315744
  Косач Ю.М. Володарка Понтиди : роман / Ю.М. Косач. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 259 с.
315745
  Косач Ю. Володарка Понтиди : роман мого прадіда / Юрій Косач ; [упоряд.: Володимир Даниленко]. – Київ : Преса України, 2013. – 431, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-149-0
315746
  Войцехівська І.Н. Володиимир Іконников про "скептичний напрям в історіографії : до проблеми критики історичних джерел" // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 147-157.
315747
  Барбарич А.І. Володимиp Iполитович Липський / А.І. Барбарич; АН УРСР. – Київ : АH УРСР, 1958. – 40 с. – (Вчені української РСР)
315748
  Чайківський Ю Володимиp Стебельський : житєпис і хаpактеpистика / Юліян Чайківський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1905. – 52 с. – Відбитка: Літ.-наук. вістник.
315749
  Литвин В. Володимин Литвин: "Один день не розв"яже всі проблеми": Бесіда з Головою Верховної Ради України. // Сільські вісті, 2004. – 24 грудня


  [Про ситуацію у Верховній Раді Україні в період "помаранчевої" революції]
315750
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 546 с.
315751
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Художня література, 1963. – 547 с. – (Б-ка ист. романов народов СССР)
315752
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 542 с.
315753
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1971. – 488 с.
315754
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1975. – 430 с.
315755
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1985. – 678 с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
315756
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман: Для середн. та ст. шк. віку / С.Д. Скляренко. – Київ : Веселка, 1991. – 537 с. – (Золоті ворота: Іст. б-ка для дітей). – ISBN 5-301-00760-2
315757
  Скляренко С. Володимир : роман / Семен Скляренко. – Харків : Фоліо, 2007. – 542с. – Шифр. дубл. 8ут Скля. (доп. карт. ст.). – (українська література). – ISBN 978-966-03-3796-1
315758
  Ульяновський В.І. Володимир (- Богоявленський Василь Никифорович -церковний діяч, митрополит) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 102-103. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
315759
   Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд. : Гайко О.К., Денисова О.А. ; наук. ред. Орел А.С. ; ред. Куліш П.В.]. – Слов"янськ : Маторін Б.І., 2012. – 54, [1] с., [1] арк. портр. – Покажч.: с. 42-53. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 4)
315760
   Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажчик (2012-2017 рр.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: Тищенко О.Г., Золотарьова О.М. ; наук. ред. Орел А.С. ; ред.: Маторін Б.І., Состін Р.Г. ; вступ. ст.: Голуб О.М. та ін.]. – Слов"янськ : Маторіна Б.І., 2017. – 55, [1] с. : портр. – Доп. покажч.: с. 50-55. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 13)
315761
   Володимир Андрійович Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 469-470. – ISSN 1993-0917
315762
  Татаренко А. Володимир Андрійович Моторний - штрихи до портрета вчителя / А. Татаренко, О. Сорока // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Зашкільняк, А. Татаренко, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 69. – С. 9-19. – ISSN 0203-9494
315763
  Український Я.І. Володимир Андрійович Роменець // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 161-162. – ISBN 966-7419-44-4
315764
   Володимир Андрійович Роменець (1926-1998) : Бібліографічний покажчик. – Київ : Кн. палата України, 2001. – 24 с.
315765
  Гирич І. Володимир Антонович - автор концепту нової України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
315766
  Гирич І. Володимир Антонович - будівничий філософських засад нової України // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 47-49.
315767
  Баженов Л. Володимир Антонович - один із фундаторів української наукової історичної регіоналістики (до 100-річчя із дня смерті визначного вченого0 // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 215-222. – ISBN 978-966-02-4741-3
315768
  Кордуба М. Володимир Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 129-135. – ISBN 966-7272-00-1
315769
   Володимир Антонович // Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – С. 389-392. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
315770
   Володимир Антонович // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 421. : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
315771
   Володимир Антонович // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 96-97 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
315772
   Володимир Антонович // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 254-261. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
315773
  Глизь І. Володимир Антонович // Історія України в особах XIX століття / В.С. Шандра, Т.Б. Ананьєва, С.Г. Біленький, І.І. Глизь, О.М. та ін. Донік. – Київ : Україна, 2015. – С. 199-210. – ISBN 978-966-524-429-5
315774
  Наулко В.І. Володимир Антонович // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 15-25. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
315775
  Крупницький Б. Володимир Антонович (1834-1908) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 140-142. – ISBN 966-7272-00-1
315776
   Володимир Антонович (1834-1908): історик, археограф, археолог, етнограф // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 28-29 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
315777
  Гирич І. Володимир Антонович за модель для України брав Ірландію. Історик у свідомому віці перейшов із польського табору до українського / записала розмову О. Шарговська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 4 (207 ). – С. 52-57 : фото


  Розмова із завідувачем відділу в Інституті української археографії та джерелознавства НАНУ імені Михайла Грушевського Ігорем Гиричем.
315778
  Киян О. Володимир Антонович і польсько-українська конфронтація в історіографії другої половини XIX ст. // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 61-71. – ISBN 5-7702-0821-X
315779
  Сакада Л. Володимир Антонович на сторінках "Українського історика" (історіографічний огляд) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 156-170. – ISBN 5-7702-0821-X
315780
  Оглоблин О. Володимир Антонович та його історична школа // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 281-289 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
315781
  Пріцак О. Володимир Антонович як історіософ // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 9-16. – ISBN 5-7702-0821-X


  М. Максимович (С. 10)
315782
  Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки : (з нагоди ювилею) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 29-61. – ISBN 966-7272-00-1
315783
  Білодід Володимир Дмитрович Володимир Антонович: недержавність українців // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-77. – Бібліогр.: с. 61-77. – ISSN 0235-7941
315784
  Боженко Л. Володимир Балух, засуджений у Криму за український прапор голодує вже два тижні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2519-4429
315785
  Балух В. Володимир Балух: Мені "зеки" ребра ламали на замовлення адміністрації / розмову вела Валентина Самченко // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 4-5


  "Активіст - про приниження і знущання у російських тюрмах, часи "мєшковщини" в Криму, зв"язкову УПА, яка очолювала роздольнинських націоналістів, та миттєвості щастя з Адою Роговцевою".
315786
  Фігурний Ю. Володимир Баран - видатний дослідник вітчизняної праісторії і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 31-76


  Пропонується бібліографічний покажчик праць В.Д. Барана.
315787
  Фігурний Юрій Володимир Баран - видатний дослідник української минувшини ( до 80-річчя з дня народження ) // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21
315788
  Фігурний Ю. Володимир Баран - видатний український учений // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 12-44. – Бібліограф. : 324 назв.


  До 80-річчя.
315789
   Володимир Баран // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 113-114. – ISSN 2664-4282
315790
  Веремійчик О. Володимир Білінський та його історія Ординської Моксель-Московії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 березня - 12 квітня (№ 13/14). – С. 6
315791
  Ляскоронський В. Володимир Боніфатієвич Антонович, як археолог // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 338-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
315792
  Вергеліс О. Володимир Бородянський і міністерство пропаганди критичного мислення / О. Вергеліс, К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 1, 10


  "Останнім часом Міністерство культури, молоді та спорту на чолі з Володимиром Бородянським стало системно постачати наш інформаційний простір актуальними та резонансними інформприводами, частенько пов"язаними саме з медійною сферою (боротьба з фейками, ...
315793
  Бугров В. Володимир Бугров: "Я готовий робити рішучі кроки" / спілкувалася Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 13/14)


  Розмова з ректором КНУ імені Тараса Шевченка В. Бугровим про перші кроки на новій посаді.
315794
  Бугров В. Володимир Бугров: На результати хорошого рейтингу, як і на дзеркало, ображатися не варто / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка став єдиним з українськиї ВНЗ, що увійшов до Шанхайського предметного рейтингу і посідає 401-500 місця в математиці. Університет також піднявся на 20 позицій у світовому рейтингу QS World University Rankings 2018.
315795
  Ковалів Ю. Володимир Булаєнко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 107-108. – ISSN 0236-1477
315796
  Буткевич Володимир Григорович Володимир Буткевич: "У системі Європа - Україна велика дистанція, і вона пов"язана з непрофесіоналізмом вітчизняних фахівців" : [інтерв"ю з доктором юридичних наук В.Г. Буткевичем] / Буткевич Володимир Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю провела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 12-21
315797
   Володимир Василькович // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 37-40. – ISBN 978-966-8137-97-6
315798
  Кралюк П.М. Володимир Василькович: модель князя-філософа // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 115-123. – ISBN 978-966-373-777-5
315799
  Арсенич П. Володимир Васильович Грабовецький (1928-2015) / П. Арсенич, А. Королько, Л. Шологон // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 611-618. – (Нова серія ; вип. 19/20)
315800
  Олійник А.С. Володимир Васильович Кириченко / А.С. Олійник, Б.В. Олійник // Могилянський математичний журнал : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Крукова Г.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 3-5. – ISSN 2617-7080


  Статтю присвячено пам"ятi видатного українського математика i педагога, одного iз засновникiв київської школи теорiї зображень i теорiї кiлець, професора Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка Володимира Васильовича Кириченка.
315801
   Володимир Васильович Кузьменко (1926-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 192-193 : Фото. – ISSN 0320-9466
315802
  Коць С.Я. Володимир Васильович Моргун - творець хлібного достатку : (до 80-річчя від дня народження) // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2018. – Т. 50, № 1 (291), январь - февраль. – С. 3-22. – ISSN 2308-7099
315803
   Володимир Васильович Шарко (25.09.1949 - 07.10.2014) / М.Ф. Городній, О.С. Лимарченко, С.І. Максименко, І.О. Парасюк, О.О. Пришляк, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 55. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  25 вересня 2019 р. виповнилося 70 років від дня народження видатного українського математика, засновника Київської топологічної школи, доктора фі- зико-математичних наук, професора, член-кореспондента НАН України Шарка Володимира Васильовича, наукова і ...
315804
  Журавльов Д.В. Володимир Васильович Щербицький // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 401-404. – ISBN 978-966-14-1182-0
315805
  Ястребов О. Володимир Великий - "Ясне Сонечко" України-Русі // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 25 липня (ч. 27/28)
315806
  Сліпушко О. Володимир Великий - небесний покровитель Київського університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  До 180-річчя alma mater. Про роки правління Володимира Великого. Є про історію заснування ун-ту, який носив ім"я Святого Володимира. Згадуються: перший ректор М. Максимович, М. Грушевський.
315807
  Ричка Володимир Володимир Великий // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 57-58. – ISSN 0130-7037
315808
   Володимир Великий // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 8-13. – ISBN 978-966-8137-97-6
315809
   Володимир Вернадський - легендарний український вчений // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 36-39
315810
  Чабан В. Володимир Вернадський : до 150-річчя від дня народження. За матеріалами Міжнародної павутини // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 125-127. – ISSN 1992-8149
315811
  Ситник К.М. Володимир Вернадський : людина, громадянин, учений / Костянтин Ситник, Тетяна Бевз. – Київ : Наукова думка, 2017. – 362, [5] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1577-7
315812
  Білоніжка П. Володимир Вернадський і національно-визвольний рух в Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 34-38
315813
  Даниленко В. Володимир Вернадський про російсько-українське єднання // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 17-21
315814
  Зубрицька Л.Й. Володимир Винниченко - видатний діяч української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
315815
  Солдатенко В.Ф. Володимир Винниченко - лідер УСДРП, лідер національно-державного відродження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
315816
   Володимир Винниченко - художник = Volodymyr Vynnychenko the artist : Альбом. – Київ : Мистецтво, 2007. – 224с. : іл. – Переднє слово і текстівки парал. англ., рез. і перелік іл. рос. та фр. – ISBN 978-966-577-073-2
315817
   Володимир Винниченко = Volodymyr Vynnychenko : (статті й матеріяли). – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – 70, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 68-69 та в підрядк. прим.
315818
  Кульчицький С. Володимир Винниченко / Станіслав Кульчицький, Валерій Солдатенко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-99-Х
315819
  Безродний Є.Ф. Володимир Винниченко / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 227-230. – ISBN 978-966-667-690-3
315820
  Ковалів Ю. Володимир Винниченко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 84-89. – ISSN 0236-1477
315821
  Сюндюков І. Володимир Винниченко в анфас і профіль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 21


  Книга професора Станіслава Кульчицького про голову Директорії УНР.
315822
  Голуб А.І. Володимир Винниченко про репресивну складову радянського тоталітаризму / А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 52-58. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
315823
  Юнак М.Й. Володимир Винниченко про роль зовнішньополітичних чинників в українському державотворенні / М.Й. Юнак, В.М. Юнак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Аналізується зовнішньополітична діяльність глави уряду УНР і Директорії УНР В. Винниченка з утвердження української державності, його погляди на місце і роль України у світовому співтоваристві. The article deals with the external political activity of ...
315824
   Володимир Винниченко про самогубство М. Хвильового і М. Скрипника // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 7-18
315825
  Павлишин Л.Г. Володимир Винниченко про трагедійність дисгармонійного життя особистості // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 33-37
315826
  Житков О.А. Володимир Винниченко про українську демократію у лютневій революції 1917 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
315827
  Кучер В.І. Володимир Винниченко проти сталінської і гітлерівської диктатури // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 65-70. – ISBN 966-7769-54-2
315828
  Реєнт О.П. Володимир Винниченко та його роль у створенні Генерального Секретаріату (підходи, погляди, події) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
315829
  Чубата М.В. Володимир Винниченко та Універсали Української Центральної Ради: проблема автентичності текстів // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 386-390. – ISBN 978-617-7133-95-6
315830
  Павлова О.В. Володимир Винниченко як активний громадсько-політичний діяч // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 113-116.
315831
  Братусь І. Володимир Винниченко як дитячий письменник // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 36-40. – ISBN 966-594-246-8
315832
  Федорчук О. Володимир Винниченко як художник // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 138-154. – ISBN 978-966-96714-9-3
315833
  Балабко О. Володимир Винниченко, забута могила у Провансі // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 42-51. – ISSN 0131-2685
315834
  Наєнко М.К. Володимир Винниченко: знаний і незнаний // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 3-7. – ISBN 966-594-246-8
315835
  Панченко В.Є. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості : Книга розвідок та мандрівок / Володимир Панченко. – Київ : Твім інтер, 2004. – 288 с. – ISBN 966-7430-27-8
315836
  Панченко Володимир Євгенович Володимир Винниченко: портрет на тлі епохи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-53
315837
  Голомб Л. Володимир Винниченко: прагнення художнього синтезу // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С.145-155. – ISBN 966-8547-61-6
315838
  Гундорова Т. Володимир Винниченко: Революція і Життя // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 18-29
315839
  Бегей І.І. Володимир Винниченко: штрихи до портрету людини і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
315840
   Володимир Винниченко; Грицько Григоренко: Штрихи до портретів. – Київ : Вища школа, 1995. – 224с. – ISBN 5-11-004235-7


  У посібнику зроблено спробу по-новому осмислити життя і деякі аспекти літературної діяльності видатних українських письменників Володимира Винниченка та Грицька Григоренка (Олександри Євгенівни, Судовщикової-Косач). Складна політична і творча доля цих ...
315841
   Володимир Високович (1854-1912) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 330-331 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
315842
   Володимир Вікторович Колесов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 83-84. – ISSN 0027-2833
315843
  Берзін П.С. Володимир Вікторович Сокольський: історик законознавства і забутий доктор кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 424-433. – ISBN 978-617-7020-05-8
315844
   Володимир Владиславович Анісімов // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 122-123. – ISBN 966-7419-44-4
315845
   Володимир Володимирович Копєйчиков // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 93-94. – ISBN 978-966-924-219-8
315846
  Лепявко С. Володимир Володимирович Кривошея (1958-2015) / С. Лепявко, Є. Луняк // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 603-607. – (Нова серія ; вип. 19/20)
315847
   Володимир Володимирович Сташис : до 85-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності / Нац. акад. правових наук України ; [упоряд. : В.І. Борисов, В.І. Тютюгін, Л.М. Демидова]. – Харків : Право, 2010. – 116 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 95-106. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – ISBN 978-966-458-182-7
315848
  Ковалів Ю. Володимир Гадзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (692), серпень. – С. 61-63. – ISSN 0236-1477
315849
  Тернюк Володимир Герасимович Магар / Тернюк, Ю.М. Ягнич. – К, 1962. – 43 с.
315850
  Глушко М. Володимир Гнатюк - організатор та учасник формування музейних етнографічних колекцій // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 15-25. – ISSN 2664-4282
315851
  Яценко М.Т. Володимир Гнатюк : Життя і фольклористична діяльність / М.Т. Яценко. – К. : Наукова думка, 1964. – 288 с.
315852
  Мушинка М. Володимир Гнатюк = Volodymyr Hnatiuk : життя та його діяльність в галузі фолькльористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка. – Париж ; Нью Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987. – 332 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка ; т. 207 : Праці Філологічної Секції)
315853
  Караіванов Н. Володимир Гнатюк // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
315854
  Черемшина Р. Володимир Гнатюк і Наталя Кобринська // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 124-127
315855
  Пасічник В. Володимир Гошовський про польову роботу фольклориста // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 100-105. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
315856
   Володимир Григорович Рутківський : біобібліогр. покажчик / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 77, [3] с. – Покажч. імен: с. 75-78. - Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 30)
315857
  Тарасенко А.К. Володимир Гуманенко / А.К. Тарасенко. – Київ, 1944. – 23 с.
315858
  Тримбач С. Володимир Денисенко: Осяяння // Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Г.Т. Денисенко. – Київ : Укр. письменник, 2013. – С. 7-13. – ISBN 978-966-579-398-4
315859
  Орловський В.Д. Володимир Донатович Орловський, 1842-1914 / В.Д. Орловський. – Київ : Мистецтво, 1968. – 114 с.
315860
  Микитка С. Володимир Дорошенко : з нагоди 75-річчя визнач. вчен. й громадянина / Степан Микитка ; з передм. Олександра Оглоблина. – Філадельфія : Накладом гypткa Приятелів, 1955. – 36 с., [1] арк. портр. : портр. – Доповнена відбитка із щоденника “Америка” з 1955 р. – Бібліогр.: с. 15-26
315861
  Коцюбинська М. Володимир Дрозд / М. Коцюбинська, А. Ріпенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 540-548. – ISSN 1887-8618


  Дрозд Володимир Григорович (1939–2003) – український письменник.
315862
  Ісаєва О. Володимир Дрозд, "Білий кінь Шептало". Проблема людини в суспільстві, її знеособлення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 16-19. – ISSN 0130-5263
315863
  Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті XX ст.: цінності міжетнічних відносин // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (130). – С. 41-43
315864
  Сорока П. Володимир Жила : Життя і творчість / П. Сорока. – Тернопіль-Збараж : Лілея, 1999. – 300 с. – ISBN 966-7298-37-Х
315865
  Кілессо Сергій Володимир Заболотний - архітектор, вчений, педагог // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 140-142. – ISSN 0869-3595
315866
  Загорій В. Володимир Загорій: "Це буде 20-й фініш!" / інтерв"ю взяла Світлана Короненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 14-15


  Про конкурс української мови імені Петра Яцика.
315867
  Рудик М.С. Володимир Здоровега та українське журналістикознавство // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 147-151.


  Автор досліджує значення наукових здобутків відомого публіциста, багаторічного декана факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, патріарха української журналістики і журналістикознавства Володимира Йосиповича ...
315868
   Володимир Зеленський: "Тривалий мир після Перемоги потребує повноцінного правосуддя, а не його гібридних форм" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 5 травня (№ 90). – С. 1,17
315869
  Полтавчук В.Г. Володимир Іванович : літ.-крит. нарис / Василь Полтавчук. – Одеса : Астропринт, 2017. – 79, [1] с., [4] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в дод.: с. 76-78 та в прим. в кінці ст. – (Одеса літературна). – ISBN 978-966-927-225-6
315870
   Володимир Іванович Андрейцев - 60 років! // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 282-283. – ISSN 1993-0909
315871
   Володимир Іванович Бондар / Президія НАПН України // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 6
315872
  Коваленко К.О. Володимир Іванович Лучицький / Бібліогр. склад. К. О. Коваленко ; вступ. ст. : С. Л. Родіонов, І. Є. Слензак. – Київ : Наукова думка, 1968. – 51 с., 1 л. портр. – (Біобібліографія вчених Української РСР / АН УРСР)


  Видання, присвячене вченому-геологу, петрографу, доктору геолого-мінералогічних наук (1934), професору, академіку АН УРСР (1945) В. І. Лучицькому, включає основні дати його життя і діяльності та інформацію про наукову спадщину вченого; список ...
315873
  Білокінь І.П. Володимир Іванович Палладін : до 100-річчя з дня народж. / І.П. Білокінь. – Київ, 1960. – С. 93-96. – Окр. відбиток
315874
  Білокінь І.П. Володимир Іванович Палладін (До 100-річчя з дня народження) / І.П. Білокінь. – Київ : АН УРСР, 1960. – 3с. – Окр.відбиток з: Український ботанічний журнал Т.17, №1
315875
   Володимир Іванович Полохало. Пам"ятаємо! // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 9. – С. 54. – ISSN 1608-6422


  23 вересня 2011 року пішов із життя, народився 28 квітня 1949 року в Києві, понад 20 років працював в КНУТШ.
315876
  Галаган О.К. Володимир Іванович Чопик : (з нагоди 80-річчя) / О.К. Галаган ; Кременецький обл. гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ ім.Тараса Шевченка, 2010. – 40 с., [20] с. іл.
315877
  Ткаченко В. Володимир Івасюк : Життя. Творчість. Кохання. Таємниця загибелі / Володимир Ткаченко, Ігор Коляда. – Київ : Фоліант, 2020. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 95 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7496-91-4
315878
  Рудько І. Володимир Івасюк:бібліографічна спадщина // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 21-22. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено персональні бібліографічні посібники про видатного українського композитора, Героя України Володимира Івасюка.
315879
   Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент НАПН України, директор інституту вищої освіти НАПН України : матеріали до біобібліографії / НА пед наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С.П., Айвазова Л.М.]. – Київ : Знання, 2010. – 63 с. – (Академіки НАПН України ; 17). – ISBN 978-966-618-263-3
315880
   Володимир Ілліч Бошко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-924-219-8
315881
  Шугайлін О.В. Володимир Ілліч Ленін і розробка філософських питань сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
315882
   Володимир Ілліч Паніотто : біобібліографічний покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 76 с. – (Вчені НаУКМА / редкол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко та ін. ; Вип. 17)
315883
  Кульчицький С. Володимир Ілліч Ульянов-Ленін: погляд з XXI століття // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 29-76. – ISSN 0869-2556
315884
  Казарін В. Володимир Казарін: "Пишаюся, що Таврійський університет не тільки переїхав, а й відбувся" / спілкувалася Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Травень (№ 19/20)
315885
  Казарін В. Володимир Казарін: Кримська молодь обирає Україну! / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "Рік тому Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського відновив роботу на материковій частині України. Яким був цей рік для кримчан, котрі обрали українське майбутнє, з якими труднощами вони зіткнулись і що планують робити далі? ...
315886
   Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету, одержав диплом I ступеня за кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції " V Харківські студентські філософські читання" (секція "Політологія та філософія політики"). Науковий керівник - ...
315887
  Журавльов Д.В. Володимир Кирилович Винниченко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 304-308. – ISBN 978-966-14-1182-0
315888
   Володимир Киричанський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-60
315889
  Омельчук О. Володимир Коряк і його критика культури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 18-26. – ISSN 0236-1477
315890
   Володимир Костянтинович Гавриш // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 107 : фото. – ISSN 0367-4290
315891
  Аксьонов В.С. Володимир Кузьмич Міхеєв (1937-2008 рр.) / В.С. Аксьонов, В.В. Скирда, Тортіка // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 318-321. – ISBN 978-966-86-03-89-1
315892
   Володимир Ладижець : Бібліогр. покажч. – Ужгород, 1985. – 88с.
315893
   Володимир Левченко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 29 : Володимир Левченко. – С.3-22
315894
   Володимир Леонідович Макаров (до 80-річчя від дня народження) / І.О. Луковський, О.М. Тимоха, О.А. Бойчук, В.Б. Василик, М.В. Кутнів, Д.О. Ситник, Р.С. Хапко // Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 74, № 2. – С. 147-150. – ISSN 1027-3190
315895
  Шумило Н. Володимир Леонтович - тверезий реаліст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 187-190.
315896
  Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 268-299. – (Нова серія ; вип. 16/17)
315897
  Литвин В. Володимир Литвин: "Парламент працює у штатному режимі": Бесіда з Головою Верховної Ради України . // Сільські вісті., 2004. – 8 жовтня
315898
  Литвин В. Володимир Литвин: "Я думаю, що в українській політиці нічого не можна виключати". // Час, 2004. – 8-14 липня


  [Комент. Голови Верховної Ради України телеканалу "Ера" щодо підсумків 5-ї сесії Верховної Ради 4-го скликання та розвитку політ. подій напередодні президент. виборів]
315899
  Литвин В. Володимир Литвин: "Якщо хтось, використувуючи владні повноваження, грубо порушував закон, він обов"язково має відповісти за скоєне...": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Дзеркало тижня, 2005. – 15-21 січня
315900
   Володимир Личковах : (До 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка): Біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2006. – 56с.
315901
   Володимир Личковах. Біобіліографічнийчний покажчик : (До 25-річчя науково-педагогічної діяльності в Черніг. держ. педагог. ун-теті ім.Т.Г.Шевченка). – Чернігів, 2002. – 28с.
315902
  Лущак В. Володимир Лущак: "Завдяки біохімії маю змогу докопатися до самих основ життєвих процесів" / розмову вела Мар"яна Юхно-Лучка // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 85)


  "Нещодавно один із провідних учених України біохімік, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, професор Володимир Лущак увійшов до ...
315903
  Федорук О. Володимир Макарович Яцюк (1946 - 2012) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 761-765. – (Нова серія ; вип. 16/17)
315904
  Конончук Т. Володимир Малик про право на творчість (за щоденниковими записами письменника) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
315905
  Марченко В. Володимир Марченко: "Нотаріат - це "критична інфраструктура" держави" / спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 1992-9277
315906
  Левченко А. Володимир Матвієнко презентував нові книги і став козацьким маршалом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 23
315907
  Алексєйцев С. Володимир Маяковський - українець / С. Алексєйцев, П. Волиняк // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 166, листопад : листопад. – С. 13-14
315908
  Адельгейм Є. Володимир Маяковський / Є. Адельгейм, 1941. – 32 с.
315909
  Добрін Н. Володимир Мельниченко / Н. Добрін, О. Моторній. – Дніпропетровськ, 1966. – 24с.
315910
  Щербань Т. Володимир Миколайович Перетц // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 150-169


  Стаття написана на основі доповіді Ніколаса Балабакінса, виголошеної на Другому Міжнародному конгресі Української Економічної Асоціації (Одеса, 23-27 травня 1994 р.)
315911
  Шаповал А.І. Володимир Миколайович Перетц (1870-1935) як вчений-українознавець, археограф, бібліограф, бібліофіл та дослідник рукописних і книжкових пам"яток : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 ; 27 / Шаповал Андрій Іванович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
315912
  Рева Л. Володимир Миколайович Перетц як славіст і його наукова школа // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 155-160. – ISBN 978-966-02-6227-0
315913
   Володимир Миколайович Семененко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 101-102 : фото. – ISSN 0367-4290
315914
   Володимир Миколайович Семененко (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
315915
   Володимир Миколайович Чисніков : біобібліографічний покажчик / Міжнар. асоц. іст. права ; [упоряд. В.В. Буран ; відп. ред. О.Н. Ярмиш]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2008. – 59 с. – До 60-річчя з дня народження і 30-річчя наукової діяльності
315916
  Снєгірьова Н.М. Володимир Михайлович Дальський / Н.М. Снєгірьова. – К., 1965. – 36с.
315917
  Денисов В. Володимир Михайлович Корецький - видатний вітчизняний юрист-міжнародник // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 529-533. – ISSN 1026-9932
315918
  Манукало В.О. Володимир Михайлович Лило – відомий вчений-гідролог та діяч гідрометеорологічної служби України: 100 років з дня народження / В.О. Манукало, В.М. Бойко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 143-145. – ISSN 2306-5680
315919
   Володимир Михайлович Литвин : [55] : біобібліогр. покажч. / [НАН України, Ін-т історії України ; Кн. палата України ім. Івана Федорова ; уклад.: О.М. Устіннікова та ін. ; відп. ред. В.А. Смолій]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КММ, 2011. – 294 с., [4] арк. кольор. фот. + 1 DVD : Історія України / авт. і упоряд. В.М. Литвин. 3-тє допов. та доопр. вид. 2011. – ISBN 978-966-1673-11-2
315920
   Володимир Михайлович Половець : (біобібліографічний покажчик) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н.Ф. Головатенко ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : Наукова бібліотека Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 40 с.
315921
  Сидорова О.М. Володимир Міяковський (1888-1972): життєвий шлях, діяльність та наукова спадщина : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сидорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 254 арк. – Додатки: арк. 242-254. – Бібліогр.: арк. 194-241
315922
  Сліпушко О.М. Володимир Мономах // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 51-57. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
315923
  Яременко В. Володимир Мономах // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 70-84
315924
  Тригубенко В.В. Володимир Мономах (1053-1125) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 28-31. – ISBN 966-06-0367-3
315925
  Валер"єва М. Володимир Мостовий - про перспективи Комісії з журналістської етики // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 11. – С. 44
315926
   Володимир Моторний : До 70-річчя від дня народження : Бібліограф. покажч. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – 104с. – ISBN 966-613-015-7
315927
   Володимир Никифорович Редько // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 120-121. – ISBN 966-7419-44-4
315928
   Володимир Оврах // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 38 : Володимир Оврах. – С.3-22
315929
  Ігнатенко О. Володимир Овсійчук: "Тарас Шевченко - руський Рембрандт" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 12


  Лекція доктора мистецтвознавства Володимира Овсійчука "Маленький геній Тараса Шевченка", присвячена 200-річчю від дня народжєення Тараса Шевченка.
315930
   Володимир Олександрович Котюк // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 96-97. – ISBN 978-966-924-219-8
315931
   Володимир Олександрович Пащенко // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 144-149. – ISSN 0869-3595
315932
  Короткий В.А. Володимир Олександрович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 267. – ISBN 966-06-0393-2
315933
  Шкоба В.Я. Володимир Олексійович Шкорботун : (до 60-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 93-94. – ISSN 0044-4650


  "17 липня виповнюється 60 років Володимиру Олексійовичу Шкорботуну - доктору медичних наук, професору, Заслуженому лікарю України, талановитому, досвідченому педагогу".
315934
  Колодний А. Володимир Олексюк - філософ-богослов з українською душею // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 557-563. – ISBN 978-617-696-609-8
315935
   Володимир Павлович Горбулін / Нац. акад. наук України ; [ред. З.А. Болкотун]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 124, [3] с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.: с. 18-41. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-231-8
315936
   Володимир Пархоменко: історик та його історіографічні образи // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 39-98. – ISBN 978-966-8978-46-3
315937
  Колодний А. Володимир Пащенко в методології його наукового пошуку // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 713-721. – ISBN 978-617-696-609-8
315938
  Астаф"єв О. Володимир Перетц - "один із фундаторів формальної школи в Україні" : [відгук восьмий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7480-98-2
315939
  Росовецький С. Володимир Перетц між збиранням наукових фактів та інтерпретацією // Філологічні семінари / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 177-192. – ISBN 978-966-933-136-6
315940
  Журавльов Д.В. Володимир Петрович Затонський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 360-363. – ISBN 978-966-14-1182-0
315941
   Володимир Петрович Макрідін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 147-148 : фото. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
315942
   Володимир Пилипович Моренець : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2003. – 59 с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-242-0
315943
   Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від дня народження) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 169-170. – ISSN 2077-4893
315944
  Назаренко О.І. Володимир Підгорний / О.І. Назаренко, О.В. Кононова. – К., 1992. – 45с.
315945
  Третяченко А. Володимир Підпалий у контексті "Тихої лірики" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 87-92. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано "тиху лірику" поетів-шістдесятників, зокрема Володимира Підпалого.
315946
   Володимир Підпалий: "Усе, що в серці виплекав я доброго, належить Вам" : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Котигорошко, 2001. – 112 с.
315947
  В"яла О. Володимир Піскорський (до 140-річчя з дня народження) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 396-399


  Про видатного вченого-історика, дослідника середньовічних Іспанії, Португалії, Італії та інших європейських країн. Його вчитель професор І. Лучицький одразу помітив і оцінив здібного студента. Після закінчення університету в 1980 р. В. Піскорського ...
315948
  Кузьменко С. Володимир Плотніков // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 168
315949
   Володимир Полтавець : Збірник на пошану пам"яті. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 80с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-112-2
315950
  Пузаков Володимир Тихонович Володимир Пузаков: "У затишному домі й настрій святковий!" : [інтерв"ю з міським головою Кіровограда В.Т. Пузаковим] / Пузаков Володимир Тихонович, Кобець Олена // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 55-56
315951
  Аслунд А. Володимир Путін втрачає хватку? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 190). – С. 3


  Про тріщини у броні російського режиму.
315952
  Астаф"єв О.Г. Володимир Р. (- справж.:- Кухар Роман Михайлович, письменник, критик перекладач, співак) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 105. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
315953
  Стех Я. Володимир Радзикевич - людина, яку з шаною треба згадити // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 15-16


  Володимир Петрович Радзикевич — український письменник, літературознавець, педагог.
315954
  Шакура Ю.О. Володимир Рєзанов: поезія скальдів у рецепції "Слова о полку Ігоревім" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 415-421


  У статті розглядається зв"язок найдревнішої пам"ятки києво-руської літератури "Слова о полку Ігоревім" з поезією скальдів. В статье рассматривается связь древнего текста киево-русской литературы "Слова о полку Игореве" с поэзией скальдов. Ancient ...
315955
  Бідзіля Ю. Володимир Різун - почесний доктор Ужгородського університету // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 146-148. – (Філологія ; Вип. 15)
315956
  Мелещенко О. Володимир Різун в інтер"єрі: рольолве портретування // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 28-33
315957
  Демченко В. Володимир Різун як дзеркало сучасного українського журналістикознавства (декілька небезпечних нотаток стороннього спостерігача) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 95-99
315958
  Фурман А. Володимир Роменець як методолог психософійного духу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 7-14. – ISSN 1810-2131
315959
  М"ясоїд П. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 64-91. – ISSN 1810-2131
315960
  Лук"янчук Г. Володимир Рунчак: "Кордони мусять існувати..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 13
315961
   Володимир Рутківський: дещо з біографії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 5 (722), травень. – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
315962
  Бабишкін О.К. Володимир Самійленко : [укр. поет 1864-1925] : літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 168 с. – Бібліогр.: с. 165-167
315963
  Наєнко Михайло Володимир Свідзинський: засвітився від себе й від Бога // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53. – ISSN 0130-5263
315964
  Ковалів Ю. Володимир Свідзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 100-105. – ISSN 0236-1477
315965
  Ковалів Ю. Володимир Свідзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 103-110. – ISSN 0236-1477
315966
  Рарицький О. Володимир Свідзінський і шістдесятники: контексти осягання проблеми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 34-47. – ISSN 0236-1477
315967
  Маврін О. Володимир Святий та його доба в оцінці Михайла Грушевського // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 86-101. – ISBN 978-966-02-6215-7
315968
  Толочко П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. Толочко. – Київ : АртЕк, 1996. – 216с. – ISBN 966-505-015-Х
315969
  Бойко І.Й. Володимир Семенович Кульчицький – видатний український вчений-правознавець у галузі історії держави і права України та основоположник львівської історико-правової школи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 9-13. – ISSN 2219-5521
315970
   Володимир Семиноженко. Живопис. – Київ : ВХ(студіо), 2007. – 68с.
315971
   Володимир Сергійович Покровський // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 68. – ISBN 978-966-924-219-8
315972
   Володимир Сергійович Токовенко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 126 : фото
315973
  Соловйова М. Володимир Сіренко - поет із серцем борця // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
315974
  Кейван І. Володимир Січинський = Volodymyr Sichynsky : архітект, мистець-графік, мистецтвознавець, дослідник / Іван Кейван. – Торонто : Євшан-зілля, 1957. – 79, [1] с. : портр., іл. – На обкл. авт. не зазнач., назва парал. укр., англ. - Парал. тит. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 39-64. – (Українські митці в монографіях ; Вип. 1 ; Українська спілка образотворчих мистців у Канаді)
315975
  Шафран Р. Володимир Січинський (вступна розвідка) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 255-264. – ISBN 978-966-8734-15-1
315976
  Гордієнко Д. Володимир Січинський як епіграфіст // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 391-394. – ISSN 2310-3310
315977
  Соколов Б. Володимир Сорокин: від Москви до Берліна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 31


  "Письменник із сумом спостерігає, як на його очах російська столиця перетворюється зовсім на інше місто."
315978
  Килимник О.В. Володимир Сосюра / О.В. Килимник. – Київ, 1948. – 39с.
315979
  Бурляй Ю. Володимир Сосюра / Ю. Бурляй. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 204с.
315980
   Володимир Сосюра // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 181, лютий : лютий. – С. 3-4
315981
  Пашко О.В. Володимир Сосюра та Сергій Єсенін в українській критиці 1920-х років // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Стаття є роконструкцією того, що писали про С. Єсеніна та В. Сосюру в українській критиці 1920-х роках. Побудована винятково на історико-літературних фактах, робота унаочнює розмаїття контекстів, у яких відбувалась рецепція С. Єсеніна в Україні та ...
315982
   Володимир Сосюра. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ : Радянська школа, 1978. – 144 с.
315983
  Стецюк Н. Володимир Старосольський і його дослідження конституційно-правового статусу політичних партій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 99-103
315984
  Андрусяк Т.Г. Володимир Старосольській - адвокат, учений, політик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-6. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз життя та творчості Володимира Старосольського як яскравої постаті української історії. Продемонстровано індивідуальність та самобутність поглядів громадського діяча та його вагомий внесок у розбудову української державності.
315985
  Колодний А. Володимир Танчер - теоретик проблем атеїстичного релігієзнавства // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 667-672. – ISBN 978-617-696-609-8
315986
   Володимир Тимофійович Чупрун // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 475-476. – ISSN 1993-0917
315987
  Андріяшко Василь Володимир Федько: багатогранність таланту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-20. – ISSN 0868-9644
315988
  Гнатів Т.Ф. Володимир Фемеліді / Т.Ф. Гнатів. – Київ : Музична Україна, 1974. – 39 с.
315989
  Давидова Є.Д. Володимир Християнович Заузе / Є.Д. Давидова. – Київ : Мистецтво, 1966. – 79 с.
315990
  Котляр М.С. Володимир Хрістіанович Заузе / М.С. Котляр. – Харків : Мистецтво, 1941. – 96 с.
315991
   Володимир Чуйко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 2
315992
  Шаповал В. Володимир Шаповал: Конституційна криза - це наслідок критичних помилок у системі поділу влади... / спілкувався Віктор Ковальський // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер" ; редкол.: В. Ковальський, Г. Олійник, А. Жарий [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 4-10
315993
  Фігурний Ю. Володимир Шевченко - непересічний національний філософ і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 124-132


  Пропонується бібліографічний покажчик праць Володимира Шевченка.
315994
  Андрос Є. Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 66-73. – ISSN 0235-7941
315995
  Наулко В.І. Володимир Шухевич // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 54-57. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
315996
   Володимир Шухевич (1849-1915) = Volodymyr Shukhevych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Українська біобібліографія ; Ч. 18, ч. 1 ; Нова серія). – ISBN 966-613-321-0(Ч.1); 966-613-317-2
Ч. 1. – 2004. – 204с.
315997
   Володимир Шухевич (1849-1915) = Volodymyr Shukhevych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Українська біобібліографія ; Ч. 18, ч. 2 ; Нова серія). – ISBN 966-613-312-1(Ч.2); 966-613-317-2
Ч. 2. – 2004. – 204с.
315998
   Володимир Щербицький : Спогади сучасників. – Київ : Ін Юре, 2003. – 588с. – (Зірки і терни долі). – ISBN 966-8088-30-1
315999
  Ковалів Ю. Володимир Ярошенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 94-95. – ISSN 0236-1477
316000
  Руденко Н. Володимир Ястребов // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 71-74. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,