Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
267001
  Купряшина Н.А. "Во имя отца и матери и тех, кому надо" (целительские стратегии в практиках городских шаманов) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-60. – ISSN 0869-5415


  Рассматривается место и роль духовного исцеления в вероучительной и бытовой практике христиан веры
267002
  Яременко В.І. "Во Іудеї во дні они…": Біблійна та священна історія у творчості Тараса Шевченка за історіософським дискурсом // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 30-49. – ISSN 0130-5247
267003
  Журавлев Н.А. "Во льдах океана" / Н.А. Журавлев. – М., 1953. – 32с.
267004
  Файзулин Я. "Во мне глубоко укоренилось сознание того, что все идущее с севера, из России, является душителем украинской нации". Співпраця з ГПУ не врятувала Йосипа Пшонника від розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За чекістськими даними, Йосип Пшонник належав до дванадцятки найнебезпечніших повстанських ватажків, які продовжували боротьбу з радянською владою на початку 1920-х років. Після поразки Другого Зимового походу, та й загалом українських ...
267005
  Січкар О. "Вовкулака" В.Дрозда В загальнолітературному контексті // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 270-272. – ISBN 966-8110-14-5
267006
  Дарницький Володимир "Вогні" великого Тесли // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 32
267007
  Положенцева А.В. "Вогонь - друг чи ворог?".(Урок з курсу "Основи здоров"я" для учнів 2 класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 20-23 : фото
267008
  Гірник Павло "Вогонь до мене руки простяга..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 16-22. – ISSN 0208-0710
267009
  Радавська О.М. "Вогонь" як архетип творчого процесу в поезії модерністів початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 112-116. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті показано, що в поезії французького, українського та російського модернізму трапляються численні приклади "Поетики Вогню", які можна пов"язати з посиленням експресивності зображальних засобів
267010
  Горбушин С. "Водевили" Даниила Хармса / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
267011
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
1. – 1981. – 295 с., 32 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
267012
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
2 : Доля Марули / Д. Коромілас. Дядько Лінардос, або Кінець Марули. Ліра дядька Ніколаса / Д. Коккос. – 1981. – 277 с., 12 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
267013
  Торопыгин В.В. Во-вторых, о себе / В.В. Торопыгин. – Л, 1973. – 238с.
267014
  Фомичев Н.А. Во имя истины и добродетели / Н.А. Фомичев. – М., 1984. – 191с.
267015
  Мухтар А. Во имя коммунизма : стихи и поэмы / А. Мухтар. – Ташкент : ГИЗ УзССР, 1951. – 176 с.
267016
   Во имя коммунизма. – М., 1955. – 296с.
267017
  Наумова Ольга Во имя красоты : Личность // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-37. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
267018
  Росси Во имя лжи / Росси, Ф. Ломбрасса. – М., 1983. – 127с.
267019
  Белоусов Р.А. Во имя лучшей жизни / Р.А. Белоусов. – М, 1959. – 70с.
267020
  Краснопольская Н.Е. Во имя любви к человечеству...: Докум. повесть о В.В.Воровском / Н.Е. Краснопольская. – М., 1980. – 288с.
267021
   Во имя мира : очерки. – Владивосток : Примиздат, 1951. – 150 с.
267022
   Во имя мира : стихи. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство, 1951. – 64 с.
267023
  Джонстон А. Во имя мира / А. Джонстон. – М., 1952. – 156с.
267024
   Во имя мира. – М., 1952. – 192с.
267025
   Во имя мира. – Свердловск, 1952. – 132с.
267026
  Абрамов М.А. Во имя мира : [альбом рисунков : к поездке Н.С. Хрущева в США] / М.А. Абрамов, Б.Е. Ефимов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 32 с.
267027
   Во имя мира. – М., 1977. – 191с.
267028
  Ус А.П. Во имя мира / А.П. Ус. – Минск, 1979. – 207с.
267029
  Иванов В.М. Во имя мира и счастья людей / В.М. Иванов, С.И. Мурашов. – М., 1983. – 224с.
267030
  Брежнев Л.И. Во имя мира и счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – М, 1975. – 31с.
267031
   Во имя мира на земле. – М., 1983. – 13с.
267032
   Во имя мира на земле. – Москва, 1986. – 198с.
267033
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
1. – 1977. – 576с.
267034
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
2. – 1977. – 598 с.
267035
   Во имя мира, безопасности и сотрудничества. – Москва, 1975. – 96 с.
267036
  Долгополов Н.М. Во имя мира, во славу спорта / Н.М. Долгополов. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 78с.
267037
  Грыбчева М. Во имя народа / М. Грыбчева. – М., 1965. – 408с.
267038
  Семанов С.Н. Во имя народа. Очерк жизни и борьбы А.Ульянова / С.Н. Семанов. – М., 1961. – 159с.
267039
  Майер В.Ф. Во имя народного благосостояния / В.Ф. Майер, В.М. Рутгайзер. – Москва, 1976. – 64с.
267040
  Бауков И. Во имя нас : Стихи и поэмы / И. Бауков. – Москва : Советская Россия, 1973. – 288с.
267041
  Норден А. Во имя нации / А. Норден. – Москва, 1953. – 376 с.
267042
   Во имя наших грядущих дней. – М., 1987. – 270с.
267043
  Громыко А.А. Во имя обеспечения мира - общего достояния человечества / А.А. Громыко. – М., 1981. – 31с.
267044
   Во имя общего дела. – Петрозаводск, 1980. – 343с.
267045
   Во имя Отчизны. – Казань, 1975. – 317 с.
267046
  Либман А.Б. Во имя победы / А.Б. Либман. – Таллин, 1979. – 272с.
267047
  Любимова С. Во имя Победы / С. Любимова, М. Рыбченкова. – М., 1947. – 156с.
267048
   Во имя Победы. – Якутск, 1965. – 200с.
267049
  Алещенко Н.М. Во имя Победы / Н.М. Алещенко. – Москва, 1985. – 160 с.
267050
   Во имя Победы. – Саратов, 1986. – 137с.
267051
  Крюковских А.П. Во имя Победы / А.П. Крюковских. – Л., 1988. – 333с.
267052
  Устинов Д.Ф. Во имя Победы : Записки наркома вооружения. / Д.Ф. Устинов. – М., 1988. – 318с.
267053
  Кичиков М.Л. Во имя победы над фашизмом / М.Л. Кичиков. – Элиста, 1970. – 208с.
267054
  Бродский А Е. Во имя победы над фашизмом / А Е. Бродский, . – Москва, 1970. – 588с.
267055
  Храмков Л.В. Во имя Победы: деят. мест. Советов Поволжья в годы ВОВ (1941-1945). / Л.В. Храмков. – Саратов, 1978. – 223с.
267056
  Ушаков С.Ф. Во имя Победы: очерки / С.Ф. Ушаков. – М., 1987. – 140с.
267057
  Ганичев В.Н. Во имя потомков / В.Н. Ганичев. – М., 1982. – 47с.
267058
  Мельниченко В.Е. Во имя правды истории / Мельниченко В.Е. – Киев, 1988. – 47 с.
267059
   Во имя прибыли. – М., 1975. – 126с.
267060
  Шеварднадзе Э.А. Во имя прочного мира - на земле и в космосе / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1985. – 48 с.
267061
  Левандовский А. Во имя равенства: повесть / А. Левандовский. – Москва, 1987. – 158 с.
267062
  Беляков В.А. Во имя разума / В.А. Беляков. – Воронеж, 1975. – 77с.
267063
  Козлов А.И. Во имя революции / А.И. Козлов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 221с.
267064
  Личак Н.К. Во имя Родины / Н.К. Личак. – М., 1954. – 56с.
267065
  Плиев И.А. Во имя Родины / И.А. Плиев. – Ростов н/Д, 1965. – 92с.
267066
   Во имя Родины. – М., 1968. – 672с.
267067
   Во имя Родины. – 2-е изд. – М., 1982. – 415с.
267068
  Утехин С.Г. Во имя Родины. / С.Г. Утехин. – М., 1958. – 76с.
267069
  Давыдов Э. Во имя солнечного дня : поэмы / Э. Давыдов; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1954. – 55 с.
267070
  Брежнев Л.И. Во имя счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – К, 1979. – 32с.
267071
  Грушин Б.А. Во имя счастья человеческого / Б.А. Грушин, В.В. Чикин. – М., 1960. – 96с.
267072
  Лямин М.А. Во имя счастья. / М.А. Лямин. – Ижевск, 1966. – 251с.
267073
  Котенко Н.Н. Во имя сына. / Н.Н. Котенко. – К, 1987. – 139с.
267074
  Прасолов А.Т. Во имя твое. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1971. – 120с.
267075
  Щипахина Л.В. Во имя тебя. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1964. – 87с.
267076
  Громыко А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики / А.А. Громыко. – М., 1978. – 600с.
267077
  Пуппо И.П. Во имя чего я живу : стихи / И.П. Пуппо. – Киев : Дніпро, 1983. – 158с.
267078
  Борщуков В.И. Во имя человека / В.И. Борщуков. – Москва, 1963. – 70с.
267079
   Во имя человека. – Симферополь, 1963. – 48с.
267080
  Дементьев Н.С. Во имя человека / Н.С. Дементьев. – М, 1975. – 351с.
267081
  Гус М.С. Во имя человека / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1976. – 391с.
267082
  Яковлев Б.Г. Во имя человека / Б.Г. Яковлев. – М., 1981. – 38с.
267083
   Во имя человека труда. – М., 1979. – 207с.
267084
   Во имя человека, для блага человека. – Казань, 1966. – 24с.
267085
  Клепач Н.Я. Во имя человека. / Н.Я. Клепач. – М, 1967. – 32с.
267086
  Белявский А.В. Во имя чести / Белявский А.В. – Москва, 1988. – 160 с.
267087
  Верхоустинский Б.А. Во лесях : рассказы; поэмы; апокриф / Б. Верхоустинский. – Санкт-Петербург : Изд. Шиполвник ; [Тип. Двигатель], 1914. – 232, [1] с.
267088
  Бадигин К.С. Во льдах Арктики / К.С. Бадигин. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1951. – 104с
267089
  Бадигин К.С. Во льдах Арткики. Воспоминания капитана о жизни и работе на ледокольном параходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1397 года по 13-е января 1940 года в Северном Ледовитом океане. / К.С. Бадигин. – Пенза : Облиздат, 1950. – 128с.
267090
  Виноградов С.Ф. Во льдах его дороги / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политизхдат, 1981. – 127с.
267091
  Арикайнен А.И. Во льдах Североамериканской Арктики : этапы развития Северо-Западного морского пути / А.И. Арикайнен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 206с.
267092
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – М, 1958. – 124с.
267093
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – М, 1958. – 124с.
267094
  Кузнецов Ю.П. Во мне и рядом-даль / Ю.П. Кузнецов. – М., 1974. – 111с.
267095
  Кислых М. Во многих польских университетах стоимость обучения ниже, чем в украинских / беседу вела Екатерина Копанева // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 апреля (№ 69). – С. 16


  Государственные вузы Польши снизили цену на обучение иностранцев. О своем опыте поступления в одно из учебных заведений этой страны рассказала выпускница киевского лицея Мария Кислых.
267096
  Лафоре С. Во мраке ночи : роман / Серж Лафоре ; [пер. с фр. И. Бессоновой]. – Москва : Радуга, 1994. – 190, [2] с. – (Мужской сюжет 2). – ISBN 5-05-004262-3
267097
  Стаматоски Т. Во одбрана на македонскиот литературен jазик / Траjко Стаматоски. – Скопje : Култура, 2001. – 243, [3] с. – (Библиотека посебни изданиjа). – ISBN 9989-32-252-Х
267098
  Аникина Наталия Во Орлов! или невероятные приключения русских в Париже // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 36-37 : фото
267099
  Сапаев В.Ф. Во поле береза / В.Ф. Сапаев. – Йошкар-Ола, 1973. – 152с.
267100
  Клетников Е. Во потрага по целината : есеи и критика / Е. Клетников. – Скопjе : Култура, 1990. – 335 с.
267101
  Крюкова М.С. Во славном городе Киеве / М.С. Крюкова. – с.
267102
  Анушкин А.И. Во славном месте Виленском : Очерки из истории книгопечатания / А.И. Анушкин. – Москва : Искусство, 1962. – 172с.
267103
  Иенсен В. Во славу Божию : историческая повесть В. Иензена / пер. с нем. Ю. Менжинской // Под знаменем "Башмака" : Крестьянская война в Германии : историческая повесть из XVI века : с рис. худож. К. Фридберга / Ал. Алтаев. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – Ч. 1. – 89 с.
267104
   Во славу великой Родины. – Ленинград, 1946
267105
  Яремчук А. Во славу Гната Хоткевича // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
267106
  Четвериков Б.Д. Во славу жизни : Роман / Б.Д. Четвериков. – Москва : Воениздат, 1971. – 479с.
267107
   Во славу мира. – Петрозаводск, 1952. – 100с.
267108
  Преображенский А.А. Во славу Отечества / А.А. Преображенский. – М., 1989. – 62с.
267109
  Раш К. Во славу Отечества / К. Раш. – Москва, 1990. – 136с.
267110
  Шовунов К.П. Во славу Отечества / К.П. Шовунов. – Элиста, 1990. – 60с.
267111
  Золотарев В.А. Во славу Отечества Российского / В.А. Золотарев. – М., 1984. – 335с.
267112
  Раш К.Б. Во славу Отечества: офицер в обществе: долг, честь, подвижничество / К.Б. Раш. – М., 1990. – 134с.
267113
   Во славу Родины. – Ленинград : Художественная литература, 1940. – 180 с.
267114
   Во славу Родины (1941-1945). – М., 1961. – 342с.
267115
  Заболотских Б.В. Во славу российского флага / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 277с.
267116
   Во славу спорта : стихи / [составитель Н. Аверина ; худож. Е. Нестеров]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 92 с. : ил. ; 9х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
267117
  Сургаков А. Во слаы Родины / А. Сургаков, Б. Лобанов. – Калуга, 1948. – 95с.
267118
  Кутузов Е.В. Во сне и наяву, или Игра в бирюльки / Е.В. Кутузов. – Л., 1991. – 495с.
267119
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – М : Современник, 1977. – 368 с.
267120
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – Москва : Правда, 1987. – 48 с.
267121
  Рацин К. Во спомените на современиците / К. Рацин. – Скопjе : Култура, 1972. – 214 с.
267122
  Щепинский А.А. Во тьме веков. / А.А. Щепинский. – Симферополь, 1966. – 156с.
267123
  Барский Л.М. Во Флоренах : повесть / Л.М. Барский. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1955. – 230 с.
267124
  Финк В.Г. Во Франции / В.Г. Финк. – М, 1942. – 39с.
267125
  Караваева А.А. Во Франции / А.А. Караваева. – Л., 1946. – 191с.
267126
  Мохова И. Во Франции принят закон о запрете на "сокрытие лица" мусульманками // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 163-173. – ISSN 1998-1813
267127
   Во французской стороне : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
267128
   Во французской стороне : Спецпредмет. Обучение // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
267129
  Будзивула Ирина Во Фюджи - за здоровьем! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
267130
  Уолтерс Пэт Во фьордах Аляски. Дайвер во льдах / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 102-103 : фото
267131
  Григоренко А.К. Во храм душі : поезії / Анатолій Григоренко ; [упоряд. Л. Власова]. – Київ : Пульсари, 2004. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 966-7671-75-5
267132
  Соколовский В.Г. Во цвете самых пылких лет / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1987. – 307с.
267133
  Ветров А. [Мейер] Во чтго сегодня верит Германия? / А. Ветров. – Петроград : Изд. "Корабль", 1916. – 37 с.
267134
  Ахшарумов Н Во что бы ни стало : роман // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 157, 139 с. – (Библиотека Севера)
267135
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1961. – 320с.
267136
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1967. – 320с.
267137
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – 3-е. – М., 1987. – 317с.
267138
  Ключников Ю. Во что верил Шукшин // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 75-96. – ISSN 0203-5847
267139
   Во что обходится капитализм. – Москва, 1976. – 295 с.
267140
   Во что обходится ненадежность?, 1959. – 13с.
267141
  Власьевич Ю.Е. Во что обходятся народам империалистические войны / Ю.Е. Власьевич. – Москва : Военное издательство, 1971. – 175 с.
267142
  Берри Г.Дж. Во что они верят / Г.Дж. Берри. – Москва : Духовное возрождение, 1994. – 392 с. – ISBN 5-7259-0005-7
267143
  Беляева Е.В. Во что превратились табу ? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.58-65. – ISSN 0236-2007
267144
  Дюкло Жак Во что я верю / Дюкло Жак. – М, 1980. – 270с.
267145
  Мориак Ф. Во что я верю : роман / Ф. Мориак. – Bruxelles : Жизнь с богом, 1981. – 110 с.
267146
  Базен Эрве Во что я верю / Базен Эрве. – М., 1984. – 126с.
267147
  Франко І.Я. Воa constrictor : [Повість] / І. Франко ; З передмовою ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако. – Київ : Держ. Вид-во ; 2-а Рад. Друк., 1920. – XXVIII, 187 с. : порт. – Передмова ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако та бібліогр.: Твори Франкові; Про Франка / [Уклад.] М.П. [М.А. Плевако] , вилучені С. I-XXVIII. – (Універсальна бібліотека ; № 11)
267148
   Воблий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 28-31. – ISBN 966-02-0537-6
267149
   Воблий Костянтин Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 23-24
267150
  Левінець Р.П. Воблий Костянтин Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 171. – ISBN 96966-8060-04-0
267151
  Гаврилюк Л. Воблий Костянтин Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 119-122. – ISBN 966-02-3529-1
267152
   Воблий Костянтин Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 64. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
267153
  Гриценко І.С. Воблий Костянтин Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 206. – ISBN 978-966-06-0557-2
267154
   Воблий Костянтин Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-37 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
267155
  Лисоченко І.Д. Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) - економіст, статистик, економ-географ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 81-85. – ISBN 966-02-2569-5
267156
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 22-24. – ISBN 966-95774-3-5
267157
  Барсток М.Н. Вобраз станоучага героя у творчасці Якуба Коласа / М.Н. Барсток. – Мінськ, 1951. – 224с.
267158
  Каваленка М. Вобраз У.І.Леніна у беларускай мастацкай літаратуры. / М. Каваленка. – Мінськ, 1969. – 22с.
267159
   Вобраз У.І.Леніна у беларускім мастацтве. – Мінськ, 1970. – 160с.
267160
   Вовеки живые. – Л., 1987. – 174с.
267161
  Неділько Оксана Вовк : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 78-103. – ISSN 0130-1608
267162
  Шудря Є. Вовк (Волков) Федір (Хведір) Кіндратович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 8-12. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
267163
   Вовк (Волков) Федір Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 168. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
267164
  Ваховська Н. Вовк в овечій шкурі, або Не-гендерність письма Б. Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 151-152. – ISSN 0320-8370
267165
  Лондон Д. Вовк Рудько / Д. Лондон. – Х.-К, 1929. – 31с.
267166
  Корнєєв О.П. Вовк та його знищння / О.П. Корнєєв. – К.-Х., 1950. – 104с.
267167
   Вовк Тетяна Андріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 82. – ISBN 978-966-2726-03-9
267168
  Васідлов Ю. Вовк у Карпатах / Ю. Васідлов, С. Новак, Р. Мислаєк. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 72с. – ISBN 966-7515-17-6
267169
  Дука М.В. Вовк Федір Кіндратович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 172. – ISBN 96966-8060-04-0
267170
  Шманкевич А.П. Вовка - зеленая фуражка / А.П. Шманкевич. – М, 1970. – 144с.
267171
  Свиридов Г.И. Вовка - сын командира, или Необыкновенные приключения в тылу врага. / Г.И. Свиридов. – М., 1966. – 160с.
267172
  Корженко С. Вовка я годував бульбою і шкварками // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 13 (116). – С. 48-50


  15 історій від письменника Володимира Лиса
267173
  Роллан Р. Вовки : революційна драма / Ромен Роллян ; За дозволом автоpа з фpанцузького пеpеклала Ганна Чикаленко. – Кмїв ; Ляйпціг : Укp. Hакладня. Дpук. К.Г. Редеpа, 1923. – 85, [3] с. – (Загальна бібліотека ; № 188)
267174
  Нищук М. Вовки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 70-92. – ISSN 0868-4790
267175
  Стельмах Богдан Вовки любові : Драматична поема // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.24-66. – ISSN 0868-4790
267176
  Опільський Юліян Вовкулака : оповідання з Х віку / Юліян Опільський. – Львів : Накладом Укр. книгарні і антикварні ; [Друк. Ставропіг. ін-та], 1922. – 120 с.
267177
  Нинциев К.Х. Вовлечение в общественное производства и закрепление в нем молодежи как фактор воспроизводства рабочей силы : Автореф... канд.наук: / Нинциев К. Х.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
267178
  Адейшвили Л.Н. Вовлечение в производство несовершеннолетних и охрана их труда по советскому законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Адейшвили Л.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18л.
267179
  Швец Д.В. Вовлечение в разработку законсервированных геологических запасов железной руды под существующими транспортными коммуникациями действующих глубоких карьеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 98-105 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
267180
  Горбань Владимир Иванович Вовлечение коммунистической партией мелкой буржуази города в мирное хозяйственое, социалистическое строительство 1921-1925 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Горбань Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 216л. – Бібліогр.:л.184-216
267181
  Горбань В.И. Вовлечение коммунитической партией мелкой буржуазии городов в мирное хозяйственное, социалистичксое строительство 1921-1925 гг. (Опыт компартии Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Горбань В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
267182
  Степин А.П. Вовлечение мелкой городской буржуазии в социалистическое строительство. : Автореф... канд.филос.наук: / Степин А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
267183
  Гогалева Л.К. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность / Л.К. Гогалева. – К, 1991. – 94с.
267184
   Вовлечение подростков в пьянство и иное антиобщественное поведение - опасное преступление. – Иркутск, 1972. – 28с.
267185
  Пелипас В.Е. Вовлечение семьи в профилактику злоупотребления психоактивными веществами / В.Е. Пелипас, Л.Н. Рыбакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 51-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
267186
  Климкина О.И. Вовлечь обучающихся в живой, непринужденный разговор / О.И. Климкина, Н.С. Николаева // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 6. – С. 14-16
267187
   Вовочка [Електронний ресурс] : продолжительность 95 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск.-Субтитр. версии: русск., англ., фран.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Любимые комедии")


  Эта легкая, искрометная, полная доброго юмора история будет и нтересна и детям и взрослым. Наш Вовочка - не герой анекдотов, а реальный 10-летний мальчишка, непосредственный и неугомонный, выдумщик и озорник... Дополнительные материалы : интервью с ...
267188
  Свирский М.С. Вовпросы квантовой теории обменного взаимодействия и сверхпроводимости : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Свирский М. С.; Объед. уч. сов. при Ин-те физ. металл. АН СССР,. – Свердловск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
267189
  Зиновьев Н.Н. Вовремя / Н.Н. Зиновьев. – Москва, 1976. – 95с.
267190
  Биков В В. Вовча зграя / В В. Биков. – Київ : Дніпро, 1975. – 247с.
267191
  Пашковський Е.В. Вовча зоря : роман / Е.В. Пашковський. – Київ : Молодь, 1991. – 215с. – (Перша книжка прозаїка)
267192
  Яворівський Володимир Вовча ферма / Яворівський Володимир. – Київ : Криниця, 2000. – 295с. – 8утЯвор Шифр дубл. – (Нова проза). – ISBN 966-7575-07-1
267193
  Решодько П.Ф. Вовчанський район. / П.Ф. Решодько, М.А. Щукін. – К., 1967. – 396-410с.
267194
   Вовче лыхо [Вовче лихо] : оповидання / П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои [Б.Д. Гpінченко]. – Київ : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Hа обкл.: Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л.И. Блехманом. - Вид. укр. мов. у транслітерації симв.рос. мови старої орфографії
267195
  Кротевич Є.М. Вовченя / Є.М. Кротевич. – Харків, 1928. – 64 с.
267196
  Олесь О. Вовченя : Вірші: Для дошк. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1991. – 30с. – ISBN 5-301-00770-Х
267197
   Вовчий мед. – К., 1979. – 167с.
267198
  Васильченко Є. Вовчий розгул : Сатиричний розріз сьогодення / Є. Васильченко. – Суми : Козацький вал, 1998. – 72с. – ISBN 966-589-037-9
267199
   Вовчик-Блакитна Майя Василівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 26. – ISBN 966-8352-11-4
267200
  Ананьєв О.М. Вовчиха / О.М. Ананьєв. – Київ, 1966. – 100 с.
267201
  Станев Е. Вовчі ночі / Е. Станев. – Львів, 1986. – 255 с.
267202
  Фучеджієв Д. Вовчі сни / Д. Фучеджієв. – К, 1964. – 143с.
267203
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 264 с.
267204
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Київ, 1989. – 453 с.
267205
  Кондратюк В.Г. Вовчі ягоди пахучі в умовах первинної культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати досліджень біолого-екологічних особливостей вовчих ягід пахучих (Daphne cneorum L.) в умовах первинної культури. Зроблено висновок про можливість культивування цих реліктових рослин для практичних потреб.
267206
  Чопик Р. Вовчок // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-14. – ISSN 0236-1477
267207
   Вовчок Марко "Інститутка" : Біографія письменниці. Характеристика творчості. Посіб. для 9 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-98-7
267208
  Хромченко В.Г. Вогнева підготовка : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / В.Г. Хромченко, М.Г. Івануц, А.О. Яфонкін ; [за заг. ред. Хромченка В.Г.]. – Київ : Кондор, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-966-351-268-6
267209
   Вогнева підготовка : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [М.М. Ляпа та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр. : 281-282. – ISBN 978-966-657-344-8
267210
  Шерстюк В. Вогневидобування за козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 118-121. – ISBN 966-7865-75-4
267211
   Вогневий поріг. – К., 1970. – 310с.
267212
  Сингаївський М.Ф. Вогневиця : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1971. – 103 с.
267213
  Стоєцький Валентин Вогнегасник - надійний помічник при гасінні пожеж (Інтерв"ю з директором Київського спецпідприємства "Пожтехніка" ДПТ України Віктором Давиденко) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 17-19 : фото
267214
  Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник : Казки. Притчі. Оповідання / Василь Сухомлинський ; упоряд. і передмова Ольги Сухомлинської. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 200 с. : іл. – (Скарби української літератури). – ISBN 978-966-7131-91-3
267215
  Петров В. Вогнезрубна система хліборобства й хліборобський культ вогню / В. Петров. – Київ : ВУАН, 1932. – 60 с.
267216
  Зуб І.В. Вогнем гартоване слово / І.В. Зуб. – Київ : Знання, 1988. – 46 с.
267217
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3415-X
267218
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад В. Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3415-X
267219
  Сухолотюк Ігор Вогнем і мечем : Розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим, Мохнатко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-75 : Фото
267220
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : роман / Генрік Сенкевич ; пер. Віктора Бойко ; [передм. і слов. іст. постатей Р.П.Радишевського]. – Харків : Фоліо, 2008. – 635, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4045-9
267221
  Білогуб І.М. Вогнем Прометея / І.М. Білогуб. – Луганськ, 1960. – 100с.
267222
  Коломієць П.П. Вогнене око : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1976. – 119 с.
267223
  Колесников П.В. Вогнений ураган. / П.В. Колесников. – К., 1965. – 247с.
267224
   Вогнені барви. – К., 1978. – 202с.
267225
  Владимиров М.І. Вогненна зона / М.І. Владимиров. – Київ : Політвидав України, 1982. – 100 с.
267226
  Сингаївський М.Ф. Вогненна трава : вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1986. – 335 с.
267227
  Ковальчук Л.З. Вогненна траєкторія : повість / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1984. – 127 с.
267228
  Маленький І.М. Вогненна, вітряна і зливна... / Ігор Маленький. – Київ : МАУП, 2006. – 144с. : іл. – ISBN 966-608-668-9
267229
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1981. – 136с.
267230
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1988. – 436с.
267231
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6434-9
267232
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-617-7013-26-5
267233
  Кузьміна Л.М. Вогненне серце / Л.М. Кузьміна. – К, 1987. – 162с.
267234
   Вогненне слово боротьби. – Львів, 1982. – 220с.
267235
   Вогненне слово Кобзаря. – Київ, 1984. – 248с.
267236
  Сафронов Ю.П. Вогненний водоспад / Ю.П. Сафронов. – Київ, 1971. – 150с.
267237
  Куштенко І.Ф. Вогненний мис / І.Ф. Куштенко. – К., 1985. – 182с.
267238
  Орленко С.Г. Вогненний Цикл : збірка віршів (укр., рос., англ. мовами) / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2994-33-9
267239
   Вогненні вітри. – Київ, 1983. – 248с.
267240
  Мироненко П Г. Дубовик Вогненні долі. / П Г. Дубовик Мироненко. – Дніпропетровськ, 1976. – 136с.
267241
   Вогненні дороги. – Київ, 1984. – 393с.
267242
  Іваничук Роман Вогненні стовпи : Романний триптих / Іваничук Роман. – Львів : Літопис, 2002. – 432с. – ISBN 966-7007-61-7
267243
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2009. – 512 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
267244
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 505, [5] с. – Серія засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
267245
  Іваничук Р. Вогненні стовпи : тетралогія / Ромн Іваничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 505, [4] с. – Зміст: Кн. 1: Передлуння: прелюд ; Кн. 2: Рев оленів нарозвидні: легенда ; Кн. 3: Вогненні стовпи: притча ; Кн. 4: Космацький гердан: реквієм. - Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-7279-5
267246
  Бакуменко Д.О. Вогнепад : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71 с.
267247
  Цвіркун А.А. Вогнепальна зброя // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7363-14-8
267248
  Рахім І. Вогнероб / І. Рахім. – К, 1961. – 56с.
267249
  Бердник О.П. Вогнесміх : роман / О.П. Бердник. – Київ, 1988. – 541 с.
267250
  Половко А.П. Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих конструкцій житлових та громадських будівель : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Половко А.П. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Львів. держ. ун-т безпеки і життєдіяльності. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
267251
  Субота А.В. Вогнестійкість несучих сталевих конструкцій машинних залів атомних електростанцій за умов аварійного горіння водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Субота Андрій Вікторович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
267252
  Омельченко В.І. Вогнетворці / В.І. Омельченко. – Київ, 1972. – 55 с.
267253
   Вогнетривка промисловість України до сорокових роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Х., 1958. – 51с.
267254
  Пітак Ярослав Миколайович Вогнетривкі та жаростійкі неформовані матеріали на основі композицій системи RO-R2O3-RO2-P2O5 : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.11 / Пітак Я.М.; Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 62 назви
267255
  Нагорный А.О. Вогнетривкі цементи на основі композицій системи СаО-АL2O3-SiO2-P2O5. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.11 / Нагорный А.О.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
267256
  Станіц Б. Вогнеходці // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.26-28


  Свято."Ті, що ходять по вогні" у Болгарії.
267257
   Вогни. – К., 1990. – 203с.
267258
  Шморгун Є.І. Вогник-цвіт / Є.І. Шморгун. – Львів, 1989. – 238с.
267259
  Кучер В.С. Вогник : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1969. – 91с.
267260
   Вогник. – К., 1986. – 191с.
267261
  Вовк П. Вогник : збірка віршів (2004-2006) / Поліна Вовк. – Київ : Київський університет, 2006. – 20 с. – ISBN 966-594-858-X
267262
  Антонов С.П. Вогник вдалині / С.П. Антонов. – Київ, 1970. – 131-223с.
267263
  Серпілін Л.С. Вогник на узліссі : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1967. – 254 с.
267264
  Сергієнко І. Вогник у вікні : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-13. – ISSN 0131-2561
267265
  Тартаковский Б.С. Вогник у Карпатах / Б.С. Тартаковский. – К., 1956. – 103с.
267266
  Мікульонок І.О. Вогник у руці! / І.О. Мікульонок, Ревуцька Любов, Ревуцька Людмила // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 14-21


  Історія взаємовідносин людини і вогню.
267267
  Гетьман В.П. Вогник. / В.П. Гетьман. – К., 1967. – 218,5с.
267268
  Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук ; за літ. ред. Ярини-Марії Тягнибок. – Львів : Астролябія, 2016. – 159, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-664-071-4


  В пр. №1708978 напис: Дарунок з нагоди 25-ліття Збройних Сил України! У день відзначення цієї книги - лауреата премії ім. Богдана Хмельницького. З вірою в Україну. Перемагаймо! Підпис. Київ, 5.12.2016
267269
  Лисенко І.М. Вогнища української культури : енциклопедичний словник / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 198, [2] с. – ISBN 978-617-581-217-4


  Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - від автора. Підпис, м. Київ, 25. 07. 2014
267270
  Бичко В В. Вогнище / В В. Бичко. – Київ, 1959. – 316 с.
267271
  Федін К.О. Вогнище / К.О. Федін. – К.
1. – 1963. – 405с.
267272
  Бичко В.В. Вогнище / В.В. Бичко. – Київ, 1969. – 236с.
267273
  Павличко Д.В. Вогнище : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1979. – 74 с.
267274
  Рябий М.О. Вогнище / М.О. Рябий. – К., 1981. – 272с.
267275
   Вогнище землетрусу: моделювання, визначення параметрів і використання / Д.В. Малицький, О.О. Муйла, А.Ю. Павлова, О.Д. Грицай, Ю.П. Коваль, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 66-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1684-2189
267276
  Ірванець О.В. Вогнище на дощі / О.В. Ірванець. – Львів, 1987. – 117с.
267277
  Рильський М.Т. Вогні / М.Т. Рильський. – Київ : Молодь, 1961. – 191 с.
267278
  Шкаровська І.І. Вогні в яру / І.І. Шкаровська. – Київ : Веселка, 1977. – 123 с.
267279
  Глушко О.К. Вогні маяків / О.К. Глушко. – Одеса, 1970. – 36с.
267280
  Дарницький Володимир Вогні маяків // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 8-9 : Фото
267281
  Василевська В. Вогні на болотах : роман / В. Василевська. – Київ : Молодий більшовик
1. – 1945. – 357 с.
267282
  Юрезанський В.Т. Вогні на Дніпрі / В.Т. Юрезанський. – К, 1952. – 203с.
267283
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х, 1978. – 61с.
267284
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х. : Прапор, 1978. – 61с.
267285
  Науменко П О. Вогні над Дінцем / П О. Науменко. – К, 1961. – 127с.
267286
  Дубов М.І. Вогні над рікою / М.І. Дубов. – К, 1953. – 108с.
267287
  Чернець В.І. Вогні райкому / В.І. Чернець. – К., 1971. – 79с.
267288
  Клевцова Л.Д. Вогні рампи / Л.Д. Клевцова. – К, 1977. – 176с.
267289
   Вогні свята на передовій // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  Оркестр Військового інституту – постійний учасник культурно-мистецьких турів у районі проведення АТО, його творчий колектив щороку готує Різдвяну виставу. Військовий диригент ВІКНУ - майор Юрій Копач.
267290
  Лисенко Ф.К. Вогні семирічки / Ф.К. Лисенко, Й.А. Железняк. – К., 1959. – 48с.
267291
  Мушкетик Ю.М. Вогні серед ночі : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1959. – 232с.
267292
  Алексєєнко Г.Д. Вогні у міжгір"ях / Г.Д. Алексєєнко. – Ужгород, 1981. – 256с.
267293
  Кочура Панас Вогні юності / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 318 с.
267294
  Кочура П. Вогні юності : Оповідання, повісті / П. Кочура. – Київ : Дніпро, 1965. – 291с.
267295
  Гоян Я.П. Вогні яворові : нариси / Я.П. Гоян. – Київ, 1984. – 223 с.
267296
   Вогнівки (Lepidoptera; Pyralidae) Чернігівської області / О.В. Говорун, П.М. Шешурак, О.І. Коваленко, О.А. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати багаторічних досліджень фауни вогнівок Чернігівської області. Список містить 113 видів вогнівок, 56 з яких вперше вказано для області. Уперше вказано для України: Catoptria permiacus (G. Petersen, 1924).
267297
  Совинський В.В. Вогнівки Київщини. / В.В. Совинський, 1935. – 47-139с.
267298
  Куликов А.В. Вогнутость функции выплат свинг опциона в биномиальной модели / А.В. Куликов, Н.О. Малих // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 74-85. – ISSN 0868-6904
267299
  Завірюхіна Марія Вогняна Земля на двох / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 26-32 : фото
267300
  Мамчур Ф.І. Вогняна обітниця / Ф.І. Мамчур. – Київ, 1985. – 134 с.
267301
  Загорулько Б.Т. Вогняна саламандра : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1968. – 183 с.
267302
  Халіде-Едіт Вогняна сорочка. / Халіде-Едіт. – Харків. – 143с.
267303
  Бердник О.П. Вогняний вершник : феєрії / О.П. Бердник. – Київ : Молодь, 1989. – 365 с. – (Компас: Подорожі. Пригоди. Фантастика)
267304
  Гамарра П"єр Вогняний дім / Гамарра П"єр. – Київ, 1981. – 111с.
267305
  Вільний В.М. Вогняні троянди : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 359 с.
267306
  Ребро П.П. Вогнярі : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1971. – 72 с.
267307
  Голубєв Г.М. Вогонь-охоронець / Г.М. Голубєв. – К., 1965. – 163с.
267308
  Братунь Р.А. Вогонь : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1956. – 68 с.
267309
  Зайвий О.Ф. Вогонь : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 58 с.
267310
  Коротич В.О. Вогонь : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1968. – 95 с.
267311
  Анрі Барбюс Вогонь : оповідання / Анрі Барбюс. – Київ, 1969. – 340 с.
267312
  Конак С.В. Вогонь : поезії / С.В. Конак. – Одеса : Маяк, 1975. – 24 с.
267313
  Козланюк П.С. Вогонь : оповідання, нариси, статті / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 184 с.
267314
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : роман / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 252 с.
267315
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : Романи / В.О. Речмедін. – Київ : Дніпро, 1976. – 424с.
267316
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран. Народження Афродіти : романи / В.О. Речмедін. – Київ, 1976. – 424 с.
267317
  Мірошниченко О. Вогонь в народній традиції та фольклорних текстах українців та іранських народностей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 287-292
267318
  Сохань П.С. Вогонь вічної дружби (російського, українського та болгарського народів / П.С. Сохань. – К., 1966. – 115с.
267319
  Петльований В.І. Вогонь для Промітея / В.І. Петльований. – Київ, 1976. – 156 с.
267320
   Вогонь доблесті. – Одеса, 1990. – 287с.
267321
  Андрушенко Ю.В. Вогонь душі / Ю.В. Андрушенко. – Київ, 1963. – 63 с.
267322
  Матіос М.В. Вогонь живиці / М.В. Матіос. – Ужгород, 1986. – 54с.
267323
  Драч І.Ф. Вогонь з попелу : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1995. – 117 с.
267324
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Київ, 1967. – 163 с.
267325
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Київ, 1979. – 496 с.
267326
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1981. – 350 с.
267327
  Артюх Л. Вогонь і вода в системі звичаєвих заборон // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 31-41. – ISSN 0130-6936
267328
  Німенко А.В. Вогонь і камінь. : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1975. – 71 с.
267329
  Рахманний Р. Вогонь і попіл = Fire and cinders : порив і злам Івана Дзюби / Р. Рахманний; Роман Рахман ; передм.: д-р М. Антонович. – Монреаль : ВіК, 1974. – 112 с. – Розгорнутий тит. арк. укр., англ. - Текст укр., англ.
267330
  Андрійченко М Б. Вогонь і попіл : роан / Борис Андрійченко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 343 с.
267331
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів, 1970. – 451 с.
267332
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів : Каменяр, 1974. – 656 с.
267333
   Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка / Нац. спілка журеналістів України ; [авт.-упоряд. Ю.В. Бондар ; ред. рада: Ю.В. Бондар та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2014. – 389, [3] с., [16] арк. фот. : фот. – Сер. засн. 2011 р. – Бібліогр.: с. 360-389. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 4). – ISBN 978-966-97450-0-2
267334
  Калинець І.М. Вогонь купала : поезії / І.М. Калинець. – Київ, 1966. – 64 с.
267335
  Вовк В. Вогонь Купала / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро ; Львів : БаК, 2014. – 139, [1] с. – ISBN 978-966-2227-31-4
267336
  Влизько О. Вогонь любві : поезії / О. Влизько. – Київ, 1968. – 231 с.
267337
  Бедзик Ю.Д. Вогонь на вершині Комо / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1960. – 231с.
267338
  Бровченко В.Я. Вогонь на обрії : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1988. – 154 с.
267339
  Фісун В.П. Вогонь над скарбом як продукт метаморфози золота в архітектоніці епосу народів Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-81. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Мова йде про поширений в українському фольклорі сюжетотворчий мотив перетворення вогню в золото та навпаки, оснований на прадавній вірі людини у здатність переходу однієї природної сутності в іншу.
267340
   Вогонь непогасимий. Син артелериста. Руки гевари. Героїчні поеми. : Для середнього та старшого шкілььного віку / К. Симонов, И. Тарба, Э. Долматовський, В. Аптекарев. – Київ, 1983. – 48с.
267341
  Головко Д.А. Вогонь папороті / Д.А. Головко. – К., 1988. – 188с.
267342
  Сюндюков І. Вогонь під попелом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  У чому саме Тарас Шевченко був пророком?
267343
  Совенко Олена Вогонь помилок не пробачає // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 20
267344
  Собко В.М. Вогонь Сталінграда : Роман / В.М. Собко. – Львів : Радянський письменник, 1947. – 218с.
267345
  Семенчук І.Р. Вогонь творення / І.Р. Семенчук. – Київ, 1968. – 165 с.
267346
  Де Олександр Вогонь трояндний / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1970. – 112с.
267347
  Проненко Володимир Вогонь у кишені. 180 років тому винайдено сірники // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 17-20 : Фото
267348
  Машкін М.В. Вогонь у пітьмі : повість / М.В. Машкін. – Ужгород : Карпати, 1968. – 152 с.
267349
  Виговський В. Вогонь юного серця : повість / В. Виговський. – Київ, 1955. – 100 с.
267350
  Виговський В.С. Вогонь юного серця : повість / В.С. Виговський. – Київ : Молодь, 1958. – 144 с.
267351
  Флентер Керстен Вогонь&лед // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 318. – ISBN 966-8558-62-6
267352
  Єрмаков Микола Вогонь, вода й пожежні відра // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 53-54 : рис.
267353
  Царський А.Я. Вогонь, людина і пожежа // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 48
267354
  Крижанівська Р. Вогонь, що запалюється від вогню / Матеріали підготувала викладач коледжу О. Остапченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 липня (№ 32). – С. 1-2


  Про педагогічний коледж Головного управління освіти держадміністрації м. Києва при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У березні 1992 року Вчена рада КДУ ім. Т.Г. Шевченка своїм рішенням прийняла коледж до своєї структури.
267355
  Барбюс А. Вогонь. (Щоденник взводу) / А. Барбюс; Пер. з фрунцузької, 1969
267356
  Барбюс Анрі Вогонь. (Щоденник взводу) / Барбюс Анрі; Пер. з фрунцузької Терещенко М. – Київ : Молодь, 1974. – 303с.
267357
  Барбюс Анрі Вогонь. (щоденник одного взводу) / Барбюс Анрі. – К., 1958. – 308с.
267358
  Павловский В. Вогулы / В. Павловский. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1907. – 229, VIII с.
267359
  Чернецов В. Вогульские сказки / В. Чернецов. – Л., 1935. – 143с.
267360
  Мурашкін М.Г. Вода-вогонь / Михайло Мурашкін. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 42, [2] с. – ISBN 978-617-7109-33-3
267361
  Анисимов-Спиридонов Вода-это здоровье и долголетие / Анисимов-Спиридонов. – Москва, 1991. – 16с.
267362
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы : Научно-популярный очерк / А.И. Лурье. – Харьков : Прапор, 1984. – 103с.
267363
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы / А.И. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Прапор, 1990. – 175с.
267364
  Ходжаєв М. Вода - на добро / М. Ходжаєв. – К., 1979. – 168с.
267365
  Антонюк Н.Г. Вода - найкоштовніший мінерал Землі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
267366
  Логвін В. Вода - ресурс, який визначає шляхи розвитку людства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
267367
  Романченко І.С. Вода - стратегічний ресурс майбутнього / І.С. Романченко, М.П. Бойчак, З.І. Аксенова // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29
267368
  Горский Н.Н. Вода - чудо природы / Н.Н. Горский. – Москва, 1962. – 224с.
267369
  Кобахидзе Д.Н. Вода / Д.Н. Кобахидзе, 1940. – 5с.
267370
  Лосев К.С. Вода / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 269с.
267371
  Аросев Григорий Вода : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 25-26. – ISSN 0321-1878
267372
  Ошанин Л.И. Вода бессмертия / Л.И. Ошанин. – М, 1976. – 159с.
267373
  Клинов Ф.Я. Вода в атмосфере при низких температурах / Ф.Я. Клинов. – М., 1960. – 172с.
267374
   Вода в атомной энергетике. – Киев, 1983. – 254 с.
267375
   Вода в дисперсных системах. – М, 1989. – 285с.
267376
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – Калининград, 1989. – 132с.
267377
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – М., 1990. – 47с.
267378
  Матяш И.В. Вода в конденсированных средах / И.В. Матяш. – Киев : Наукова думка, 1971. – 100с.
267379
  Кадик А.А. Вода в магматических расплавах / А.А. Кадик, Е.Б. Лебедев, Н.И. Хитаров. – Москва : Наука, 1971. – 267с.
267380
  Кондрашев С.К. Вода в орошаемом хозяйстве / С.К. Кондрашев. – М, 1922. – 163с.
267381
  Хачатурян С.А. Вода в орошаемом хозяйстве низменной зоны ССР Армении / С.А. Хачатурян. – Тифлис, 1931. – 87с.
267382
   Вода в полимерах. – М, 1984. – 555с.
267383
  Талалай Л.М. Вода в пригорщі : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1981. – 158 с.
267384
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – М.-Л., 1929. – 127с.
267385
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – 7-е испр. изд. – М.-Л., 1929. – 127с.
267386
  Колобанов С.К. и др. Вода в природе и технике / С.К. и др. Колобанов. – Киев, 1982. – 134с.
267387
  Ярошенко М.Ф. Вода в природе и хозяйстве Молдавии / М.Ф. Ярошенко, М.А. Пояг. – Кишинев, 1966. – 78с.
267388
  Кирста Б.Т. Вода в пустыне. / Б.Т. Кирста, Н.Т. Кузнецов. – Ашхабад, 1985. – 97с.
267389
  Наймушина Т.А. Вода в русской, турецкой и сомалийской языковых картинах мира (на материале пословиц и поговорок) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 93-96. – ISSN 2307-4558
267390
  Михайленко А.Г. Вода Вербової криниці : повісті / А.Г. Михайленко. – Київ, 1986. – 248 с.
267391
  Дерпгольц В.Ф. Вода во Вселенной. В космосе, на малых телах Солнечной системы, в атмосферах, на поверхности и в недрах планет / В.Ф. Дерпгольц. – Ленинград : Недра, 1971. – 223с.
267392
   Вода волшебного ущелья // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 41 : Іл.
267393
  Пестушко В. Вода все помнит! : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 70 : Іл.
267394
  Падерин Г.Н. Вода для пулемета / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1986. – 288с.
267395
  Шнайдер Йоханнес Вода для Рима / Шнайдер Йоханнес, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 116-123 : фото. – ISSN 1029-5828
267396
  Кудельский А.В. Вода жизни нашей. / А.В. Кудельский. – Минск, 1992. – 203с.
267397
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1982. – 264 с.
267398
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1983. – 242 с.
267399
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2007. – 416с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3950-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
267400
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4007-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
267401
  Кіпоренко М.І. Вода з криниці : повість / М.І. Кіпоренко. – Київ, 1971. – 150 с.
267402
  Баклай Н. Вода з надбитого глека // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 55-57.
267403
  Перхавко Валерий Вода Земли Обетованной // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 66-83. – ISSN 1812-867Х
267404
  Кульский Л.А. Вода знакомая и загадочная / Л.А. Кульский. – Киев, 1982. – 120с.
267405
   Вода и водные растворы при температурах ниже О градусов по Цельсию. – К, 1985. – 387с.
267406
  Линд Г. Вода и город / Г. Линд. – Л., 1984. – 68с.
267407
  Крафтс А.С. Вода и ее значение в жизни растений / А.С. Крафтс, Х.Б. Карриер, К.Р. Стокинг. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1951. – 388с.
267408
  Суслов Б.Н. Вода и ее применение / Б.Н. Суслов. – Москва, 1954. – 108с.
267409
  Аксенов С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов / С.И. Аксенов. – Москва : Наука, 1990. – 117 с.
267410
  Игнатьев И.И. Вода и жидкие тела / И.И. Игнатьев. – Петербург. – 102 с.
267411
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1984. – 198 с.
267412
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1985. – 198 с.
267413
  Львович М.И. Вода и жизнь (Водные ресурсы, их преобразование и охрана) / М.И. Львович. – Москва : Мысль, 1986. – 253с.
267414
  Новиков Ю.В. Вода и жизнь на Земле / Ю.В. Новиков, М.М. Сайфутдинов. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
267415
  Грабоу К У.О. Вода и здоровье населения // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 581-622. – ISBN 5-89317-203-5
267416
  Мернова Мария Вода и камень // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 65 : фото
267417
  Классен В.И. Вода и магнит / В.И. Классен. – Москва : Наука, 1973. – 111 с.
267418
  Палей М. Вода и пламень // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 69-80. – ISSN 0130-7673
267419
  Колодин М.В. Вода и пустыни / М.В. Колодин. – М., 1981. – 119с.
267420
  Сычев А.П. Вода и растворы. / А.П. Сычев. – М., 1961. – 38с.
267421
   Вода и человек : Сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 79с. – ISBN 5-376-00850-9
267422
  Иванычук Р.И. Вода из камня / Р.И. Иванычук. – М, 1986. – 461с.
267423
  Пестушко В. Вода из камня : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 70 : Іл.
267424
  Синюков В.В. Вода известная и неизвестная / В.В. Синюков. – Москва : Знание, 1987. – 175с.
267425
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 1 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
267426
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
267427
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (19). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
267428
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води) ; голов. ред. І.М. Астрелін. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 3 (20). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
267429
  Мальцев П.М. Вода і життя. / П.М. Мальцев. – К., 1971. – 48с.
267430
  Павленко А.М. Вода і її роль в природі та народному господарстві : лекція / А.М. Павленко. – Київ : Вид-во АН УССР, 1947. – 45 с.
267431
  Чернявська О.О. Вода і символіка очищення в поезії Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 286-290. – ISBN 978-966-188-046-6
267432
   Вода й вогонь в українських легендах та віруваннях : [збірка] / [авт.-упоряд.] Алла Ковтун ; [авт. передм. А.А. Ковтун ; ред. Т.Є. Мозгова ; фото: Володимир Говоруха та ін.]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2015. – 143, [1] с. : кольор. іл. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 143. – ISBN 978-966-2082-16-6
267433
  Рождественський І.Г. Вода й калій у главконітових пісках Канівського й Подільського районів / І.Г. Рождественський, 1930. – С. 57-65. – Окремий відб. з "Матеріалів до вивчення агрономічних руд України".Вип.6/2,Київ,1930
267434
  Волеваха М.М. Вода й повітря нашої планети / М.М. Волеваха. – Київ : Наукова думка, 1974. – 157с.
267435
  Ходжаев М. Вода к добру снится / М. Ходжаев. – М., 1982. – 311с.
267436
  Амвросьева Т.В. Вода как естественный фактор передачи инфекционных заболеваний / Т.В. Амвросьева, З.Ф. Богуш // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 49-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
267437
  Щигленко Евгений Вода камень точит : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
267438
  Белов Ю.П. Вода мертвая и живая / Ю.П. Белов. – Ашхабад, 1977. – 271с.
267439
   Вода мира и мир воды : (Проблема чистой воды на планете). – Москва : Знание, 1976. – 95с.
267440
  Кузьменко М.І. Вода міняє колір / М.І. Кузьменко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 123с.
267441
  Коровин А. Вода моего детства : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
267442
  Рубакин Н.А. Вода на земле, под землей и над землей / Н.А. Рубакин. – М., 1918. – 39с.
267443
  Шим Э.Ю. Вода на камешках. / Э.Ю. Шим. – М., 1970. – 208с.
267444
  Гунько В.М. Вода на межфазной границе = Water at the interface / В.М. Гунько, В.В. Туров, П.П. Горбик ; под ред. В.В. Гончарука. – Киев : Наукова думка, 2009. – 694 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1005-2
267445
  Фольварочний В.І. Вода отчої криниці / В.І. Фольварочний. – Київ, 1980. – 56с.
267446
  Зецкер И.С. Вода под водой / И.С. Зецкер. – М, 1988. – 48с.
267447
  Киссин И.Г. Вода под землей / И.Г. Киссин. – М, 1976. – 224с.
267448
  Усик Світлана Вода помилок не прощає! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 28
267449
  Гята Ф. Вода спит, враг не спит : повесть / Фатмир Гята ; пер. с алб. А. Сиповича. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 111 с.
267450
  Гята Ф. Вода спить - ворог не спить : повість / Фатмір Гята ; [пер. А. Шиняна і Л. Смілянського]. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 140 с.
267451
  Коненко Г.Д. Вода та її значення у народному господарстві / Г.Д. Коненко. – К., 1965. – 39с.
267452
  Гудим Л.І. Вода та її особливості. П"єзоефект. Інформаційні поля / Л.І. Гудим. – Київ : ЕКМО, 2003. – 44с.
267453
  Чурков А. Вода тече вгору : записки юного мандрівника / А. Чурков. – Київ : Молодь, 1957. – 100 с.
267454
  Вербицька Л. Вода у поетичному світі Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 130-139. – ISSN 0130-528Х
267455
  Сорочук Л. Вода як "жіночий" символ родючості // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 47-49. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Розглядаються особливості сприйняття навколишнього світу нашими предками через обрядно-символічну систему символів. Визначним символом жінки, чистоти та родючості в міфологічній свідомості є вода.
267456
  Коларова Я. Вода! / Я. Коларова. – Донбасс, 1982. – 191с.
267457
   Вода, дарующая здоровье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
267458
  Кульский Л.А. Вода, ее использование в настоящем и будущем / Л.А. Кульский. – К., 1977. – 48с.
267459
  Потушняк Ф. Вода, земля и воздухъ в народномъ върованю / Ф. Потушняк. – Унгварь, 1942. – 216с.
267460
  Гайдук В.И. Вода, излучение, жизнь / В.И. Гайдук. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
267461
  Зарубин Г.П. Вода, которую мы пьем / Г.П. Зарубин. – М, 1972. – 80с.
267462
  Онегов А.С. Вода, настоянная на чернике / А.С. Онегов. – М, 1983. – 238с.
267463
  Реглер Г. Вода, хлеб и пули / Г. Реглер. – Ленинград, 1936. – 293с.
267464
  Эйнгорн Г.Л. Вода. / Г.Л. Эйнгорн. – Х., 1923. – 60с.
267465
  Суслов Б.Н. Вода. / Б.Н. Суслов. – М-Л, 1950. – 64с.
267466
  Суслов Б.Н. Вода. / Б.Н. Суслов. – Киев, 1952. – 72с.
267467
   Вода. Индикаторные системы / В.М. Островская, О.А. Запорожец, Г.К. Будников, Н.М. Чернавская; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). Науч. - произв. предприятие ЭКОНИКС. – Москва, 2002. – 266с.
267468
   Вода. Комплексное использование и охрана водных ресурсов Советского Союза = Water. Integrated Use and Conservation of Water Resources in the Soviet Union. – Москва : Внешторгиздат, 1990. – 100 с. – к Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии 1981-1990 гг.
267469
  Белый Л.М. Вода...Прошлое, настоящее и будущее / Л.М. Белый. – Одесса : Маяк, 1974. – 116с.
267470
  Артемьева Светлана Федоровна Вода: (Свойства, ресурсы, использ.) : Рек. указ. лит. / Сост.:С. Ф. Артемьева. – Москва : Знание, 1981. – 32с. – (В помощ лектору)
267471
  Бахман Клаус Вода: загадочная родина жизни : Наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 76-94 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
267472
  Соколов А.А. Вода: проблемы на рубеже ХХІ века / А.А. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 168с.
267473
  Гончарук В.В. Вода: проблемы устойчивого развития цивилизации в XXI веке / В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины ; Satellite centre of the Trace Element Inst. for UNESCO. – Киев : ИКХХВ НАН Украины, 2003. – 47, [1] с.
267474
  Олиференко И.П. Водвы. / И.П. Олиференко. – Днепропетровск, 1983. – 64с.
267475
  Ленский Д.Т. Водевили / Д.Т. Ленский. – М, 1937. – 264с.
267476
  Лабиш Э. Водевили / Э. Лабиш. – Москва ; Ленинград, 1945. – 139 с.
267477
  Чехов А.П. Водевили и инсценировки / А.П. Чехов. – М, 1935. – 167с.
267478
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – 2-е изд. – М.Л,, 1937. – 135с.
267479
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Калинин, 1937. – 76с.
267480
  Кони Ф.А. Водевили. / Ф.А. Кони. – М., 1937. – 248с.
267481
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Ставрополь, 1944. – 74с.
267482
  Чехов А.П. Водевили. Свадьба. Юбилей. Предложение. Медведь. Трагик по неволе / А.П. Чехов. – М.Л,, 1944. – 59с.
267483
  Елисеева В. Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 158-168.
267484
  Елисеева Валерия Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики : Люди и судьбы / Елисеева Валерия, Карусель Вероника // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 158-168 : Фото
267485
  Мусулевская Е. Водевильное творчество Петра Андреевича Каратыгина // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 64-69
267486
  Шестакова Д. Водевілі Антона Чехова на сцені київського театру Миколи Садовського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 254-262. – ISSN 1997-4264
267487
  Кислинська Г.Є. і Содатов М.П. Водень. / Г.Є. і Содатов М.П. Кислинська. – К., 1967. – 43с.
267488
  Дєєв Ю.О. Води : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 21-25
267489
  Банник Г.І. Води алювіальних відкладів Слов"яно-Краматорського району / Г.І. Банник, В.І. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
267490
  Іваненко О.Д. Води з кринички : повісті, оповідання / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 216 с.
267491
  Такакура Т. Води Хаконе / Т. Такакура. – К., 1955. – 272с.
267492
  Рыбаков А.Н. Водители / Рыбаков А.Н. – Москва : Советский писатель, 1951. – 312 с. : портр.
267493
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1952. – 226с.
267494
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1954. – 226с.
267495
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1964. – 226с.
267496
  Рыбаков А.Н. Водители : Екатерина Воронина; Приключения Кроша; Каникулы Кроша; Неизвестный солдат: Романы и повести / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1971. – 702с.
267497
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1973. – 226с.
267498
  Баскаков Н. Водители стахановского класса / Н. Баскаков, З. Гинзбург. – Ленинград, 1948. – 120с.
267499
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1959. – 479с.
267500
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1966. – 480с.
267501
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – Владивосток, 1977. – 463с.
267502
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1985. – 479с.
267503
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1989. – 480с.
267504
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Николай Чуковский. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. – 608с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-036343-5
267505
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – Москва, 1977. – 159с.
267506
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 160с.
267507
  Папышев Н.М. Водителю о первой медицинской помощи / Н.М. Папышев. – 2-е изд. перераб. доп. – М, 1985. – 96с.
267508
  Калисский В.С. Водителю о правилах дорожного движения / В.С. Калисский. – К, 1976. – 288с. + приложение
267509
  Покровская А.К. Водитель "Седова" / А.К. Покровская. – М., 1932. – 160с.
267510
  Жулев В.И. Водитель и безопасность дорожного движения / В.И. Жулев. – М., 1984. – 160с.
267511
  Челяпов Л.Ю. Водитель и пешеход / Л.Ю. Челяпов. – М, 1990. – 62с.
267512
  Егоров А.Д. Водитель электротележек и автотележек / А.Д. Егоров, Н.С. Савин. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М, 1979. – 232с.
267513
   Водитель, автомобиль, дорога. – М, 1978. – 224с.
267514
   Водич кроз музей града Београда. – Београд, 1950. – 29с.
267515
  Богаденко В.М. Водієві про адміністративне законодавство УРСР / В.М. Богаденко. – К, 1991. – 47с.
267516
  Рибаков А.Н. Водії / А.Н. Рибаков. – Київ : Художня література, 1952. – 226с.
267517
  Треніна А.С. Водіння в умовах недостатньої видимості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 32-33
267518
  Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Антипчук, І.Ю. Кірєєва. – Київ : Кондор, 2005. – 256с. – ISBN 966-8251-33-4
267519
   Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС = EU water framework directive 2000/60/EC : основні терміни та їх визначення. – Київ, 2006. – 240с.
267520
  Канова Г.О. Водна стихія еросу і танатосу у поезії романтизму (на матеріалі творчості лейкістів та романтиків харківської школи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 274-281


  Дослідження поетики водної стихії у творчості лейкістів та харківської школи романтиків. На образно-символічному рівні вода творить свою неповторну метапоетику , наснажуючи творчими першоімпульсами романтичну лірику українських та англійських ...
267521
  Звонков В.В. Водная и ветровая эрозия земли. / В.В. Звонков. – М, 1962. – 176с.
267522
  Рычин Ю.В. Водная и прибрежная флора / Ю.В. Рычин. – М., 1939. – 184с.
267523
  Мусли Н. Водная проблема в Сирии / Н. Мусли; Ред.Е.А.Щукин. – Пер. с франц. – Москва, 1954. – 284с.
267524
  Катанская В.М. Водная растительность дельты реки Аму-Дарьи и материалы по продуктивности ёё зарослей : Автореф... канд. геогр.наук: / Катанская В. М.; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л., 1963. – 21л.
267525
  Смирнова-Гараева Водная растительность Днестра и ее хозяйственное значение / Смирнова-Гараева. – Кишинев, 1980. – 135с.
267526
  Дулепова И Б. Водная растительность южного и юго-западного Прибайкалья : Автореф... Канд.биол.наук: / Дулепова Б.И,; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Иркутск, 1962. – 18л.
267527
  Филенко О.Ф. Водная токсикология / О.Ф. Филенко. – К, 1988. – 154с.
267528
  Арнштам Н.Г. Водная энергия и ее использование / Н.Г. Арнштам. – Ленинград, 1932. – 72с.
267529
  Сурмач Г.П. Водная эрозия и борьба с ней / Г.П. Сурмач. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 256с.
267530
  Нагирный П.Н. Водная эрозия и охрана почв лесостепи Черновицкой области // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 28-36 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
267531
   Водная эрозия почв в Сибири. – Новосибрск : Наука, 1975. – 160с.
267532
   Водная эрозия почв и борьба с ней. – Москва : Колос, 1977. – 256с.
267533
  Орлов А.Д. Водная эрозия почв Новосибирского Приобья / А.Д. Орлов. – Новосибирск, 1971. – 176с.
267534
   Водне господарство. – Харків : Державне пляново-економічне в-во "Господарство України", 1932. – 52 с.
267535
   Водне господарство. – К, 1997. – 366с.
267536
   Водне господарство в Україні. – Київ : Генеза, 2000. – 456с. – ISBN 966-504-128-2
267537
  Погорілко М. Водне господарство ранньомодерного Львова // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 54-55
267538
  Черкашина М.К. Водне законодавство країн пострадянського простору в умовах європейської інтеграції // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 233-235. – ISBN 978-966-419-269-6
267539
  Іоффе Ю. Водне право в збройному конфлікті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 84-85.
267540
  Процевський В.О. Водне право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Процевський, О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 174, [2] с. – Покажч. термінів: с. 128-150. – Бібліогр.: с. 163-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-078-1
267541
  Велков А. Водни знаци в османотурските документы / А. Велков, С. Андреев. – София
1. – 1983. – 169с.
267542
  Галущенко М.Г. Водний баланс басейнів рік Псла, Ворскли і Орелі / М.Г. Галущенко, В.М. Зеленьов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 24)
267543
  Анахов П.В. Водний баланс водосховищ змінної місткості / П.В. Анахов, С.П. Анахов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 109-112. – ISSN 2306-5680


  Непередбачені порушення водного балансу обертаються гідрологічними катастрофами. Теорія водосховищ не враховує внутрішніх чинників варіацій водного балансу, які визначають зміни їх місткості. Скорочення місткості приводить до дефіциту протипаводкової ...
267544
  Галущенко О.М. Водний баланс річкових водозборів басейну Дніпра за маловодні і багатоводні роки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 173-176. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-109-9
267545
  Гопченко Є.Д. Водний баланс системи оз. Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.) / Є.Д. Гопченко, Ю.С. Медведєва, Ю.А. Македонська // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 176-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
267546
  Кризська Н.М. Водний баланс схилів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 108-113 : рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0367-4290
267547
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
267548
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
267549
   Водний кодекс України : кодекс України від 6 червня 1995 року №213/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 3-65
267550
   Водний кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-458-036-3
267551
   Водний кодекс Української РСР. – К, 1973. – 95с.
267552
  Лапіна Т.В. Водний режим томатів при вирощуванні їх у закритому грунті. / Т.В. Лапіна, 1959. – С. 59-67
267553
  Туровецький Ф.І. Водний транспорт України та шляхи його соціалістичної реконструкції / Ф.І. Туровецький, С. Лузгін. – Х., 1932. – 92с.
267554
  Хвесик М.А. Водний фактор у стратегії розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів у ХХІ ст. / М.А. Хвесик, І.Л. та інш. Головинський // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 30-41. – Бібліогр.: на 7 пунктів
267555
   Водний фонд України. Штучні водойми. Водосховища і ставки : довідник / [В.В. Гребінь та ін. ; за ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня] ; Проект ЄС "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджет. підтримки". – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-96501-098-2
267556
  Грунский Н.К. Водник и его время : 1.Словенская литература; 2. Жизнь и деятельность Водника; 3. Словенцы / Пер. с словен. Н.К. Грунский. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1895. – [2], 18 с. – Отд. оттиск из: Филологические записки, 1895, вып. 6
267557
  Денисик Г.І. Водні антропогенні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. – Вінниця : Теза, 2007. – 216с. – (Антропогенні ландшафти Поділля). – ISBN 966-7699-72-2
267558
  Василевський Г.А. Водні багатства Карпат / Г.А. Василевський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 184с.
267559
  Галущенко М.О. Водні баланси і водні ресурси річкових водозборів басейну Дніпра та їх використання (в межах України) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто середній багаторічний водний баланс і водні ресурси за гідрологічні роки для 85 річкових водозборів басейну Дніпра в межах України за період 1951 - 1990 рр. Наведено розподіл складових водного балансу (атмосферних опадів, сумарного, ...
267560
  Галущенко О.М. Водні баланси і водні ресурси України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 226-229. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
267561
   Водні види спорту. – К, 1958. – 290с.
267562
  Дудка І.О. Водні гіфоміцети України / І.О. Дудка. – Київ, 1974. – 240с.
267563
  Забокрицька М.Р. Водні об"єкти Луцька: гідрографія, локальний моніторинг, водопостачання та водовідведення / М.Р. Забокрицька, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 64-76. – ISSN 2306-5680


  Виконано аналіз гідрографічної мережі на території м. Луцька. Наведено гідрологічну та гідрохімічну характеристику р. Стир та його приток - малих річок Сапалаївка, Омеляник та Жидувка. Охарактеризовано якість питної води у м. Луцьк. Выполнен анализ ...
267564
  Ковтун А. Водні прогалини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 73-82
267565
   Водні процедури від Агромат-SPA та Jacuzzi // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 106-107 : Іл.
267566
  Ігнатьєв П.М. Водні ресурси в регіональній політиці Південної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 14-23
267567
  Ігнатьєв П.М. Водні ресурси в регіональній політиці Південної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 325-343
267568
   Водні ресурси і оцінка зміни гідрохімічного режиму річок Донбасу в умовах інтенсивного господарського освоєння / Л.Г. Будкіна, Л.М. Козінцева, О.І. Криволап, І.Д. Багрій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 44-47. – (Географія ; Вип. 30)
267569
  Зінь Е.А. Водні ресурси і розвиток економіки / Е.А. Зінь. – К, 1987. – 47с.
267570
  Хвесик М.А. Водні ресурси і соціально-економічний розвиток у контексті ідей В.І. Вернадського / М.А. Хвесик, І.М. Кирпач, М.В. Степчин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 3-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
267571
  Приходько М.М. Водні ресурси Івано-Франківської області: забезпеченість, якість, проблеми використання та охорони // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
267572
  Бересток А.А. Водні ресурси Сумської області як складова територіальної рекреаційної системи регіону // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 12-13
267573
   Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу : монографія / Хільчевський В.К. [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-521-516-5
267574
  Пишкін Б.А. Водні ресурси України / Б.А. Пишкін. – Київ, 1966. – 45с.
267575
  Шевчук Ю.Ф. Водні ресурси України та їх використання // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 79-83. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: В.К. Хільчевського, С.І. Сніжка, В.І. Осадчого, О.Г. Ободовського та ін.
267576
  Лобода Н.С. Водні ресурси України ХХІ сторіччя за сценаріями змін клімату (RCPS.5 та RCP4.5) / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 114-122 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2311-0902
267577
   Водні ресурси УРСР (проблеми та перспективи). – К, 1988. – 152с.
267578
  Тащук К.О. Водні ресурси як фактор формування територіальної структури виробництва : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 30-39
267579
  Ковальчук І.П. Водні ресурси, гідрологічний режим річок та озер регіонального ландшафтного парку "Прип"ять-Стохід" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 323-334 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
267580
   Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк; А.В. Яцик ; за ред. А.В. Яцика. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-504-708-7
267581
  Казіміров В.П. Водні розчини електролітів : навчальний посібник [для студентів хім. фак-ту] / В.П. Казіміров, Г.Ю. Гречишкіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 80с.
267582
  Мельник І.П. Водні рослини та якість води / І.П. Мельник, Т.В. Паршикова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
267583
   Водні системи з вуглецевими нанотрубками: молекулярна структура і токсичність / В.Ф. Королович, Пур Хосро, К.О. Мороз, Д.О. Меленевський, А.Г. Держипольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 285-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі представлено огляд літератури з молекулярної структури води, що оточує одностінну вуглецеву нанотрубку. Аналіз молекулярної структури здійснювався за функціями радіального розподілу атомів кисню та водню, орієнтацією молекул води і ...
267584
  Ромащенко М.І. Водні стихії. Карпатські повені : Статистика, причини, регулювання / М.І. Ромащенко, Д.П. Савчук; За ред. М.І. Ромащенка. – Київ : Аграрна наука, 2002. – 304с. – ISBN 966-540-068-1
267585
  Мазур Т.П. Водні та прибережно-водні рослини Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Водні та прибережно-водні рослини в колекції Ботанічного саду систематично представлені 4 відділами, 5 класами, 4 порядками, 91 родиною, 276 родами, 360 видами, 25 різновидностями, 40 культиварами і 30 гібридами і нараховують до 5 тисяч зразків ...
267586
  Лозовіцький П.С. Водні та хімічні меліорації грунтів : навчальний посібник / П.С. Лозовський ; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Київський університет, 2010. – 276 с.
267587
  Мателешко О.Ю. Водні твердокрилі Українських Карпат = Water beetles of the Ukrainian Carpathians / О.Ю. Мателешко ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т ; Фонд охорони дикої природи ; Фонд Вітлі. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 200с., [ 8c. іл. ]. – ISBN 978-966-8764-68-4
267588
  Швець Г.І. Водність Дніпра / Г.І. Швець. – Київ : АН УРСР, 1960. – 182 с.
267589
  Проценко Д.П. Воднй режим рослин / Д.П. Проценко. – К., 1958. – 72с.
267590
  Суздальцева В.А. Воднй режим яблони в связи с зимостойкостью. : Автореф... канд. биол.наук: / Суздальцева В.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Мичуринск, 1966. – 21л.
267591
  Гушля А.В. Водно-балансовые исследования / А.В. Гушля, В.С. Мезенцев. – Киев : Вища школа, 1982. – 229с.
267592
  Барсегян А.М. Водно-болотная растительность Армянской ССР / А.М. Барсегян. – Ереван, 1990. – 352с.
267593
  Барсегян А.М. Водно-болотная флора и растительность Араратской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Барсегян А.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1959. – 23л.
267594
   Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору / [В.І. Мальцев та ін. ; відп. ред.: В.І. Мальцев] ; НАН України, Карадазький природ. заповідник, Недерж. наук. установа, Ін-т екології ІНЕКО. – Київ : [б. в.], 2010. – 142 с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 113-121. – ISBN 978-966-02-5841-9
267595
   Водно-болотні угіддя України : довідник. – Київ : Wetlands international, 2006. – 312 с, [8] арк. карт. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
267596
  Рак Л.К. Водно-болотні угіддя як складова ресурсно-рекреаційного потенціалу українського Причорномор"я (на прикладі Херсонської та Миколаївської областей) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 291-297


  В роботі розглянуто рекреаційні об"єкти в Херсонській і Миколаївській областях на території водно-болотних угідь, проведено порівняльний аналіз цих об"єктів з природним парком "Копачки Ріт" в Хорватії, обчислено коефіцієнти рекреаційної місткості та ...
267597
   Водно-болотні червонокнижні птахи України. – Київ, 1999. – 16с.
267598
  Серебряков В.В. Водно-болотные угодья Азово-Черноморского побережья Украины = Wetlands of the Asov-Black sea region of Ukraine : Библиографический указатель 1970-1999 гг. / В.В. Серебряков, В.Р. Алексеенко; КНУТШ. – Київ, 2000. – 202с. – ISBN 90-5882-9952
267599
  Казанник В.В. Водно-болотяна орнітофауна Святошинських ставків м. Київ та її сезонні зміни / В.В. Казанник, А.В. Турчик, В.О. Яненко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 170-174. – ISSN 2310-0974


  В основному за допомогою маршрутного методу на Святошинських ставках виявлено 33 види водно-болотяної орнітофауни, два з них занесені до Червоної книги України (шуліка чорний та орлан-білохвіст) і охороняються Вашингтонською конвенцією (CITES). Чотири ...
267600
  Шкуринов П.И. Водно-воздушный режим дерново-подзолистых почв на лессовидных суглинках : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Шкуринов П.И.; Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1969. – 22л.
267601
  Фесюк В.О. Водно-господарський комплекс Луцька - модель сучасного стану водокористування міст і його впливу на оточуюче середовище // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 535-543 : Рис. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
267602
  Будько О.С. Водно-ерозійні форми рельєфу Костопольської денудаційної рівнини // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 205-209. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
267603
  Пермяков Н.А. Водно-земельные мелиорации / Н.А. Пермяков. – Москва; Ленинград, 1932. – 248с.
267604
   Водно-ледовые ресурсы Иссык-Кульской области. – Фрунзе : Нлим, 1988. – 129с.
267605
  Ходаков В.Г. Водно-ледовый баланс районов современного и древнего оледенения СССР / В.Г. Ходаков. – Москва : Наука, 1978. – 194с.
267606
  Парсамов С.С. Водно-мифологические персонажи земного происхождения / С.С. Парсамов. – Кировоград, 1995. – 307с.
267607
   Водно-моторный спорт. – М, 1953. – 48с.
267608
   Водно-моторный спорт. – М, 1955. – 56с.
267609
   Водно-моторный спорт. – М, 1955. – 368с.
267610
  Леонтьев П.А. Водно-моторный спорт в СССР / П.А. Леонтьев. – М, 1953. – 64с.
267611
  Лешков А.П. Водно-пищевой режим почв и эффективность удобрений в условиях Бийско-Чумышской зоны и предгорий Салаира Алтайского края : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.583 / Лешков А.П.; Всес. академия с.-х. наук. Почвенный ин-т. – М., 1970. – 32л.
267612
  Вольвач Ф.В. Водно-почвенная миграция углерода в ландшафтах южной лесостепи : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 62-67 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
267613
  Шекера Ю.О. Водно-ресурсний потенціал України: проблеми та перспективи розвитку // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 170-172. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
267614
  Клименко Валентина Водно-ресурсний потенціал Харківської області: проблеми використання / Клименко Валентина, Решетченко Світлана, Машкіна Вікторія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 135-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
267615
  Казакова Надія Артурівна Водно-ресурсний потенціал як регіональний фактор соціально-економічного розвитку (на прикл. Харківської обл.) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.02 / Казакова Н.А.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
267616
  Казакова Надежда Артуровна Водно-ресурсный потенциал как региональный фактор социально-экономического развития (на примере Харьковской обл.) : Дис...канд.географ.наук:11.00.02 / Казакова Надежда Артуровна; ХНУ им.В.Н.Каразина. – Харьков, 2001. – 154л. – Библиогр.:л.143-154
267617
  Абдуев М.Р. Водно-солевая динамика почв восточной части Ширванской степи : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Абдуев М.Р. ; М-во высш. образования СССР. – Баку, 1956. – 21 c.
267618
  Наточин Ю.В. Водно-солевой гомеостаз / Ю.В. Наточин. – Сыктывкар, 1982. – 49с.
267619
  Тотрова Э.А. Водно-солевой обмен при экспериментальном гипертиреозе. : Автореф... канд. мед.наук: / Тотрова Э.А.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1966. – 22л.
267620
  Алексеенко Н.А. Водно-солевой обмен у животных при курсовом приеме слабоминерализованной воды, содержащей органические вещества : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Алексеенко Н. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1978. – 24л.
267621
  Бозгунчиев М. Водно-солевой режим высокогоных бурых путыностепных почв Ак-Сайских сыртов : Автореф... канд. с. х.наук: / Бозгунчиев М.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед., ботан., микробиол. и вирусол. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
267622
  Файбишенко Б.А. Водно-солевой режим грунтов при орошении / Б.А. Файбишенко. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 304 с.
267623
  Скуртул А.Г. Водно-солевой режим засоленных почв пойм малых рек Молдавской ССР и пути их мелиорации. : Автореф... канд.биол.наук: / Скуртул А.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1965. – 32л.
267624
  Скуртул А.Г. Водно-солевой режим засоленных почв пойм малых рек Молдавской ССР и пути их мелиорации. : Автореф... канд.биол.наук: 06.532 / Скуртул А.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
267625
  Умаров Н.М. Водно-солевой режим зоны аэрации и грунтовых вод орошаемых массивов. / Н.М. Умаров, Я.У. Исамухамедов. – Ташкент, 1991. – 126с.
267626
  Аханов Ж.У. Водно-солевой режим почв низовьев реки Чу на примере Уланбельских разливов : Автореф... канд. с.-х.наук: 531 / Аханов Ж.У.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии ивирусологии. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
267627
  Латышева В.А. Водно-солевые растворы : системный подход / В.А. Латышева ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – 341, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 321-328. – ISBN 5-288-01453-1
267628
  Равич М.И. Водно-солевые системы при повышенных температурах и давлениях / М.И. Равич. – Москва, 1974. – 151с.
267629
  Перльштейн Г.З. Водно-тепловая мелиорация мерзлых пород на Северо-Востоке СССР / Г.З. Перльштейн. – Новосибирск : Наука, 1979. – 304с.
267630
  Малишева Л.Л. Водно-тепловий режим грунтів Правобережного лісостепу України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 11-18 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 22)
267631
  Боков В.А. Водно-тепловой режим Западной Башкирии и его влияние на некоторые ландшафтные структуры : Автореф... канд. геогр.наук: / Боков В. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1968. – 16л.
267632
  Чечкин С.А. Водно-тепловой режим неосушенных болот и его расчет / С.А. Чечкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 206с.
267633
  Васильев А.В. Водно-технические изыскания / А.В. Васильев, С.В. Шмидт. – Ленинград, 1970. – 344с.
267634
  Васильев А.В. Водно-технические изыскания : Учебник для вузов / А.В. Васильев, С.В. Шмидт. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 357с.
267635
  Захаров С.Н. Водно-транспортные преступления: расследование и предупреждение / С.Н. Захаров. – Москва, 1977. – 128с.
267636
  Орешкин Н.Г. Водно-физические и некоторые агрохимические свойства почв под сосняками Казахского мелкосопочника. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.03 / Орешкин Н.Г.; Ин-т почвовед. – Алма-Ата, 1976. – 25л.
267637
  Горев Л.Н. Водно-физические и физико-химические процессы в почво-грунтах при орошении : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : КГУ, 1982. – 112с. : ил.14 + табл.25
267638
  Емельянов Владимир Александрович Водно-физические свойства глубоководных осадков Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Емельянов Владимир Александрович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1976. – 26л.
267639
  Иовенко Н.Г. Водно-физические свойства почв Украины / Н.Г. Иовенко. – С. 57-71. – Вырезка
267640
  Бондаренко Н.Ф. Водно-физические свойства торфянников / Н.Ф. Бондаренко, Н.П. Коваленко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 160с.
267641
  Герасимович С.С. Водно-физические условия в тяжелосуглинистых черноземах центральной Молдавии при различных способах осовной обработки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Герасимович С.С.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – Кишинев, 1962. – 18л.
267642
  Мартынова О.И. Водно-химические режимы АЭС, системы их поддержания и контроля / О.И. Мартынова, А.С. Копылов. – Москва, 1983. – 97 с.
267643
  Крутиков П.Г. Водно-химические режимы в период пуска АЭС / П.Г. Крутиков, В.М. Седов. – Москва, 1981. – 97 с.
267644
   Водно-химические режимы и надежность металла энергоблоков мощностью 500 и 800 мвт. – М, 1981. – 296с.
267645
  Кот А.А. Водно-химический режим мощных энергоблоков ТЭС / Кот А.А., Деева З.В. – Москва : Энергия, 1978. – 169 с. – Библиогр.: с. 167-168 (34 назв.)
267646
   Водно-химический режим ТЭС и АЭС. – М, 1986. – 160с.
267647
  Хачатрян Р.А. Водно-щелочное расщепление некоторых четвертичных аммониевых и фосфониевых солей с непредельными группами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хачатрян Р.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 19л.
267648
  Гамбурян Лариса Хосрововна Водно-щелочное расщепление некоторых четвертичных аммониевых солей, содержащих потенциальную a-непредельную группу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гамбурян Лариса Хосрововна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
267649
   Воднобалансовые исследования на сельскохозяйственных полях : Материалы совещания на Валдае, сентябрь 1976. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 206с.
267650
  Водогрецкий В.Е. Воднобалансовые экспедиционные исследования : Задачи, организация и методика исследований / В.Е. Водогрецкий, О.И. Крестовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 144с.
267651
  Кляшторин Л.Б. Водное дыхание и кислородные потребности рыб. / Л.Б. Кляшторин. – М., 1982. – 168с.
267652
  Колбасов О.С. Водное законодательство в СССР. / О.С. Колбасов. – М., 1972. – 216с.
267653
   Водное поло. – М, 1952. – 31с.
267654
   Водное поло. – М, 1954. – 48с.
267655
   Водное поло. – М, 1954. – 30с.
267656
   Водное поло. – М, 1956. – 32с.
267657
   Водное поло. – М, 1956. – 191с.
267658
   Водное поло. – М, 1957. – 31с.
267659
   Водное поло. – М, 1961. – 28с.
267660
   Водное поло : Спортивные термины на пяти языках: русский, франц.,англ.,нем.,исп. – Москва : Русский язык, 1979. – 108с.
267661
  Байсалов С.Б. Водное право Казахской ССР / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1966. – 399с.
267662
  Яковлев В.Н. Водное право Молдавскоай ССР / В.Н. Яковлев. – Кишинев, 1981. – 247с.
267663
   Водное строительство и судоходство в Египте и Италии. – М, 1927. – 194с.
267664
   Водное хозяйство Белоруссии. – Минск : АН БССР, 1963. – 212с.
267665
  Бахтиаров В.А. Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты : Учебник / В.А. Бахтиаров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 430с.
267666
  Ивлева Татьяна Николаевна Водное хозяйство и экономическое развитие Мексики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Ивлева Татьяна Николаевна; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1973. – 27л.
267667
  Рубель К.В. Водноенергетичні суперечності у Центральній Азії як фактор політичної крихкості Шанхайської організації співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 60-69


  У статті проаналізований деструктивний вплив міждержавних водноенергетичних суперечностей в регіоні Центральної Азії на організаційну стабільність Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Доведено, що до їхнього врегулювання або мінімізації ...
267668
   Воднолыжный спорт. – М, 1983. – 48с.
267669
  Агамирзоева Э.А. Воднорастворенные газы Балаханы - Сабунчи-Раманинского нефтяного месторождения : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Агамирзоева Э.А. ; АН УзССР. Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку, 1967. – 18 с.
267670
  Кадушкина Л.А. Воднорастворимая форма фосфорной кислоты в термофосфатах : Автореф... кандид. химич.наук: / Кадушкина Л.А.; Казахский гос. университет им. С.М.Кирова. Кафедра неорганической химии. – Алма-Ата, 1951. – 10 с.
267671
  Думанский А.В. Воднорастворимые коллоиды в продуктах пищевой промышленности и значение их в технологических процессах / А.В. Думанский. – Москва, 1943. – 44с.
267672
  Хвесик М.А. Водноресурсний потенціал в прогнозах розвитку і розміщення продуктивних сил / М.А. Хвесик, І.З. Загоровська, П.П. Пастушенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 27-31. – ISBN 966-521-109-9
267673
  Гинко С.С. Водноэнергетические богатства СССР . Их изучение и использование / С.С. Гинко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 196с.
267674
  Захидов А.З. Водноэнергетические ресурсы рек Узбекской ССР / А.З. Захидов, А.Ф. Чернова. – Ташкент, 1963. – 284с.
267675
  Федянин А.С. Водные бактерии-продуценты витаминов группы В (пантотеновой, никотиновой кислот и пиридоксина), антимикробных и ростовых веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Федянин А.С. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 23 с.
267676
  Крылова А.Г. Водные биоценозы : учебное пособие / А.Г. Крылова. – Краснодар, 1982. – 100 с.
267677
  Сундуков В.М. Водные богатства Мордовской АССР и их использование / В.М. Сундуков. – Саранск, 1955. – 52с.
267678
   Водные богатства недр земли на службу социалистическому строительству : Первый Всесоюзный гидрогеологический съезд Ленинград 25-31 декабря 1931 г. – Ленинград; Москва
Сб.3 : Европейская часть РСФСР, Украина. – 1933. – 96с.
267679
   Водные богатства недр земли на службу социалистическому строительству. – Ленинград-Москва-Новосибирск
6. – 1933. – 207с.
267680
   Водные богатства недр земли на службу социалистическому строительству. – Л.-М.
8. – 1933. – 94с.
267681
  Оппоков Е.В. Водные богатства Украины / Е.В. Оппоков. – Харьков, 1925. – 162с.
267682
  Зиминова Н.А. Водные взвеси Рыбинского водохранилища : Автореф... канд. геогр.наук: / Зиминова Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносва. Геогр. фак. – М., 1964. – 17л.
267683
  Дудка И.А. Водные гидромизеты : Автореф... д-р биол.наук: 03.00.05 / Дудка И.А.; Ин-т ботаники. – К, 1977. – л.
267684
  Гулис В.И. Водные гифомицеты белорусской грядь и сопредельных территорий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05.,03.00.24 / Гулис В.И.; НАН Белорус.ин-т.эксперим.ботаники. – Минск, 1999. – 19л.
267685
  Дудка И.А. Водные грибы южной части Киевского Полесья : Автореф... канд. биол.наук: / Дудка И.А.; Ин-т ботаники. – Киев, 1965. – 17л.
267686
  Бронштейн З. Водные животные / З. Бронштейн. – М.Л,, 1935. – 272с.
267687
  Мателешко Мария Федоровна Водные жуки (coleoptera: haliplidae, noteridae, dytiscidae, cyrinidae, hyprophilidae) Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Мателешко Мария Федоровна; АН УССР. Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена АН УССР. – К., 1987. – 23л.
267688
  Шипова А.А. Водные жуки окрестностей города Томска. / А.А. Шипова. – Томск, 1949. – 45-48с.
267689
  Ногина Л.С. Водные и болотные растения реки / Л.С. Ногина. – Томск
3. – 1950. – 92с.
267690
   Водные и наземные сообщества низших растений Сибири. – Новосибирск, 1974. – 149с.
267691
  Близняк Е.В. Водные исследования : учебное пособие / Е.В. Близняк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Реч. флот СССР, 1952. – 652с.
267692
  Смиренский А.А. Водные кормовые и защитные растения в охотничье-промысловых хозяйствах. / А.А. Смиренский. – М.
1. – 1950. – 136с.
267693
  Верхоланцев В.В. Водные краски на основе синтетических полимеров / В.В. Верхоланцев. – Ленинград, 1968. – 200с.
267694
  Мешечко Е.Н. Водные магистрали Белоруссии : География. Регионы мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 26-30 : Карта. – ISSN 0016-7207
267695
   Водные малощетинковые черви. – Рига, 1987. – 160с.
267696
  Попченко В.И. Водные малощетинковые черви севера Европы. / В.И. Попченко. – Л., 1988. – 285с.
267697
  Чекановская О.В. Водные малощетинковые черви фауны СССР / О.В. Чекановская. – М.-Л., 1962. – 411с.
267698
   Водные маршруты СССР. – М, 1976. – 160с.
267699
  Шепелин С.Н. Водные маршруты Удмуртии / С.Н. Шепелин. – Ижевск, 1990. – 35с.
267700
  Тимофеев В.Т. Водные массы Арктического бассейна. / В.Т. Тимофеев. – Л., 1960. – 192с.
267701
  Эдельштейн К.К. Водные массы долинных водохранилищ / К.К. Эдельштейн. – Москва : Московский университет, 1991. – 174с.
267702
  Саруханян Э.И. Водные массы и циркуляция Южного океана / Э.И. Саруханян, Н.П. Смирнов. – Л., 1986. – 287с.
267703
  Морошкин К.В. Водные массы Охотского моря / К.В. Морошкин. – М., 1966. – 68с.
267704
   Водные мелиорации в СССР. – Москва : Наука, 1974. – 232с.
267705
  Миркин С.Л. Водные мелиорации в СССР и пути их развития / С.Л. Миркин. – М., 1960. – 284с.
267706
  Скрайбер Брэд Водные миры : космос // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 36 : Фото
267707
  Дудка И.А. Водные несовершенные грибы СССР / И.А. Дудка. – Киев, 1985. – 187с.
267708
  Яшин С.В. Водные перевозки во время Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 68-77. – ISSN 0042-8779
267709
  Кириченко А.Н. Водные полужесткокрылые (Hemiptera Hydrobiotica Sandal iorhynicha), собранные Д.А.Тарноградским в с.-з. Персии и на Кавказе / А.Н. Кириченко. – Владикавказ, 1930. – 45-62с.
267710
  Воротников Б.А. Водные потоки рассеяния сульфидного оруденения Алтая и их поисковое значение / Б.А. Воротников. – Москва : Недра, 1974. – 182с.
267711
  Хубларян М.Г. Водные потоки: модели течений и качества вод суши / М.Г. Хубларян. – Москва : Наука, 1991. – 192с.
267712
   Водные проблемы начала ХХІ века / Н.И. Коронкевич, Е.А. Барабанова, С.В. Долгов, И.С. Зайцева // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 10-14 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
267713
  Авакян А.Б. Водные проблемы: мифы и реальность / А.Б. Авакян. – Москва : Знание, 1991. – 45 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике Науки и Земле ; №9, 1991)
267714
  Степаненко С.И. Водные пути Китайской Народной Республики. / С.И. Степаненко. – М., 1959. – 84с.
267715
  Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине XVIII - начале XIX века / Э.Г. Истомина. – М., 1982. – 277с.
267716
  Милославский Е.И. Водные пути сообщения Донбасса / Е.И. Милославский. – Харьков, 1931. – 18с.
267717
  Дудаков В.Г. Водные равновесие малорастворимых солей магния и Edta : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Дудаков В.Г.; Ин-т общей и неорг. химии. – М, 1974. – 25л.
267718
  Пальчевский В.В. Водные растворы электролитов / В.В. Пальчевский. – Л, 1984. – 117с.
267719
  Пашкевич В.Ю. Водные растения и жизнь животных / В.Ю. Пашкевич, Б.С. Юдин. – Новосибирск, 1978. – 128с.
267720
  Маргулова Т.Х. Водные режимы тепловых и атомных электростанций / Т.Х. Маргулова, О.И. Мартынова. – Москва, 1981. – 320 с.
267721
  Маргулова Т.Х. Водные режимы тепловых и атомных электростанций: (Учеб. для вузов по спец. "Технология воды и топлива на тепловых и атом. электростанциях") / Т.Х. Маргулова, О.И. Мартынова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 318с.
267722
  Звонков В.В. Водные ресурсы -- народное достояние / В.В. Звонков. – Москва, 1962. – 48с.
267723
  Бевза Г.Г. Водные ресурсы - национальное достояние / Г.Г. Бевза; Отв.ред.В.С.Снегова. – Кишинев : ШТИИНЦА, 1983. – 142с.
267724
  Оппоков Е.В. Водные ресурсы / Е.В. Оппоков. – Киев. – 11с.
267725
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1972
267726
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1972
267727
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1972
267728
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1973
267729
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1973
267730
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1973
267731
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1973
267732
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1973
267733
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1973
267734
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1974
267735
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1974
267736
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1974
267737
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1974
267738
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1974
267739
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1974
267740
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1975
267741
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1975
267742
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1975
267743
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1975
267744
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1975
267745
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1975
267746
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1976
267747
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1976
267748
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1976
267749
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1976
267750
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1976
267751
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1976
267752
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1977
267753
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1977
267754
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1977
267755
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1977
267756
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1977
267757
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1977
267758
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1978
267759
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1978
267760
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1978
267761
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1978
267762
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1978
267763
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1978
267764
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1979
267765
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1979
267766
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1979
267767
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1979
267768
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1979
267769
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1979
267770
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1980
267771
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1980
267772
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1980
267773
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1980
267774
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1980
267775
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1980
267776
   Водные ресурсы. – Ростов-на-Дону, 1981. – 248с. – (Природные ресурсы и производительные силы Северного Кавказа)
267777
   Водные ресурсы. – Ростов-на-Дону, 1981. – 248с.
267778
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1981
267779
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1981
267780
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1981
267781
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1981
267782
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1981
267783
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1984
267784
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1984
267785
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1984
267786
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1984
267787
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1984
267788
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1984
267789
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1985
267790
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1985
267791
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1985
267792
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1985
267793
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1985
267794
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1985
267795
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1986
267796
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1986
267797
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1986
267798
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1986
267799
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1986
267800
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1986
267801
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1987
267802
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1987
267803
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1987
267804
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1987
267805
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1987
267806
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1987
267807
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1988
267808
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1988
267809
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1988
267810
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1989
267811
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1989
267812
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1989
267813
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1989
267814
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1989
267815
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1989
267816
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1990
267817
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1990
267818
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1990
267819
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1990
267820
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1990
267821
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1991
267822
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1991
267823
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1991
267824
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1991
267825
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1991
267826
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1991
267827
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1992
267828
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1992
267829
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 4. – 1992
267830
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1992
267831
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1992
267832
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 1. – 1993
267833
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 2. – 1993
267834
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 3. – 1993
267835
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 5. – 1993
267836
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
№ 6. – 1993
267837
   Водные ресурсы. – Москва, 1972-
Т. 22, № 4. – 1995
267838
   Водные ресурсы. – Москва, 1972-
Т. 24, № 2. – 1997
267839
   Водные ресурсы. – Москва, 1972-
Т. 24, № 3. – 1997
267840
   Водные ресурсы. – Москва, 1972-
Т. 24, № 1. – 1997
267841
   Водные ресурсы. – Москва : Наука, 1972-. – ISSN 0321-0596
Т. 25, № 5. – 1998
267842
  Рустамов С.Г. Водные ресурсы Азербайджанской ССР / С.Г. Рустамов. – Баку, 1989. – 180с.
267843
  Корытный Л.М. Водные ресурсы Ангаро-Енисейского региона : Геосистемный анализ / Л.М. Корытный, Л.А. Безруков; Отв.ред.В.М.Ишмуратов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 210с.
267844
  Бевза Г.Г. Водные ресурсы бассейна Днестра (в пределах Молдавии) и их использование народным хозяйством Молдавской ССР : Автореф... канд. географ.наук: 696 / Бевза Г.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 20л.
267845
  Бевза Г.Г. Водные ресурсы бассейна Днестра (в пределах Молдавии) и их использование народным хозяйством Молдавской ССР : Дис... канд. географ.наук: / Бевза Г. Г.; Главное управление гидрометорологич. службы при Совете Министов ССР. Управление гидрометеорологич. служюы М. – Кишинев, 1970. – 277л. – Бібліогр.:л.253-277
267846
  Балков В.А. Водные ресурсы Башкирии : (условия формирования и хозяйственная оценка) / В.А. Балков. – Уфа, 1978. – 176с.
267847
   Водные ресурсы Белоруссии и их охрана. – Минск : Изд-во БГУ, 1982. – 143с.
267848
  Львович М.И. Водные ресурсы будущего / М.И. Львович. – М., 1969. – 174с.
267849
   Водные ресурсы в народном хозяйстве. – Москва : Наука, 1966. – 132с.
267850
   Водные ресурсы Закавказья. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 264с.
267851
  Эйпре Т.Ф. Водные ресурсы закарстованной Пандиверекой возвышенности Эстонии / Т.Ф. Эйпре; Госкомитет СССР по гидрометеорологии и контролю прир. среды. Эстонск. респ. управлени по гидромет. и контролю прир. сред. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 159с.
267852
   Водные ресурсы и водный баланс бассейна реки Ангары. – Новосибирск : Наука, 1983. – 253с.
267853
  Вуглинский В.С. Водные ресурсы и водный баланс крупных водохранилищ СССР / В.С. Вуглинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 224с.
267854
   Водные ресурсы и водный баланс территории Советского Союза. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 199с.
267855
   Водные ресурсы и водохозяйственные проблемы стран Азии. – Москва, 1967. – 172с.
267856
   Водные ресурсы и их использование. – Минск, 1970. – 200с.
267857
  Балданов Водные ресурсы и их роль в развитии общественного производства / Балданов, Б-М.Б. – Улан Удэ, 1975. – 96с.
267858
  Никитин А.М. Водные ресурсы и некоторые черты гидрометеорологического режима горных озер Средней Азии : Автореф... канд. геол.наук: / Никитин А. М.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1972. – 22л.
267859
   Водные ресурсы и окружающая среда. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 209с.
267860
   Водные ресурсы Казахстана : (изучение, использование водных ресурсов и повышение эффективности геологоразведочных работ на воду). – Алма-Ата : АН Каз.ССР, 1957. – 232с.
267861
  Медведева С.Г. Водные ресурсы Казахстана / С.Г. Медведева, К.Т. Темирова. – Алма-Ата, 1971. – 312с.
267862
   Водные ресурсы Казахстана и их использование : Указатель литературы (1968- 1972). – Алма-Ата, 1975. – 385с.
267863
  Куртов Аждар Водные ресурсы как причина конфликтов в Центральной Азии // Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 2013. – № 3 (1639). – С. 63-73. – ISSN 0869-44435
267864
   Водные ресурсы Карелии и их использование. – Петрозаводск, 1975. – 184с.
267865
   Водные ресурсы Карелии и их использование. – Петрозаводск, 1978. – 207с.
267866
  Дублянский В.Н. Водные ресурсы континентов : учебное пособие / В.Н. Дублянский, А.Н. Олиферов. – Киев : УМК ВО, 1988. – 46 с.
267867
  Гринфельдт Ю.С. Водные ресурсы Латинской Америки: проблемы в сфере водопользования // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 31-39. – ISSN 044-748Х
267868
  Черкасов А.Е. Водные ресурсы рек Ангаро-Енисейского бассейна. / А.Е. Черкасов. – Иркутск, 1969. – 199с.
267869
   Водные ресурсы рек бассейна Байкала, их использование и охрана : Учебное пособие. – Иркутск, 1973. – 193с. – Библиогр.: с.170-180
267870
   Водные ресурсы рек зоны БАМ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 272с.
267871
  Ле Хынг Кхой Водные ресурсы рек Северного Вьетнама : Автореф. дис. ... канд. географ.наук: / Ле Хынг Кхой; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1972. – 12с.
267872
  Серпик Б.И. Водные ресурсы рек Южного Приморья Дальнего Востока / Б.И. Серпик. – Л., 1955. – 177 с.
267873
  Чистяков Г.Е. Водные ресурсы рек Якутии. / Г.Е. Чистяков. – М., 1964. – 254с.
267874
   Водные ресурсы реки Днестр. – Киев : АН Укр.ССР, 1952. – 220с.
267875
  Павлов А.А. Водные ресурсы Средне-Волжского Края, санитарно-гигиеническая оценка их и местные санитарные нормы : Автореф... доктор мед..наук: / Павлов А.А.; Куйбышев. гос. мед. ин-т. – Казань, 1950. – 8 с.
267876
  Стекольников М.А. Водные ресурсы средней Азии и Казахстана / М.А. Стекольников. – Ленинград ; Москва : Госиздат "Стандартизация и рационализация", 1934. – 101 с.
267877
  Овсянников Н.Г. Водные ресурсы СССР , их использование и охрана / Н.Г. Овсянников. – Томск, 1980. – 298с.
267878
  Уайт Г. Водные ресурсы США : проблемы использования / Г. Уайт. – Москва : Прогресс, 1973. – 189с.
267879
   Водные ресурсы Тайги : материалы 12 расширенного заседания Научного совета Сиб.отд. АН СССР по комплексному освоению таежных территорий 15-16 ноября 1982 г. – Иркутск, 1984. – 183с. : таблицы
267880
  Петрова Р.С. Водные ресурсы Татарии и их использование для орошения / Р.С. Петрова. – Казань, 1976. – 128с.
267881
   Водные ресурсы Украинской ССР и их использование в народном хозяйстве. – Киев : УкрНИИНТИ, 1978. – 36 с. – (Обзорная информация = Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов ; 17)
267882
  Левковский С.С. Водные ресурсы Украины: их использование и охрана / С.С. Левковский. – Киев : Вища школа, 1979. – 200с.
267883
  Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской долины : (Гидрологический очерк) / И.А. Ильин; Под ред.В.Л.Шульца. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 247с.
267884
  Чечель А.П. Водные ресурсы Читинской области : экономико-географический анализ / АН СССР ; Сибирское отделение ; Читинский ин-т природных ресурсов ; А.П. Чечель ; отв. ред. А.А. Недешев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 97 с.
267885
   Водные ресурсы, их изучение, использование и охрана : Указатель лит.ры за 1966 год. – Минск, 1967. – 450с.
267886
   Водные ресурсы, их изучение, использование и охрана. – Минск, 1968. – 412с.
267887
   Водные ресурсы, их использование и охрана : международный сборник научных трудов. – Горький, 1985. – 120с.
267888
   Водные ресурсы: рациональное использование. – Москва : Экономика, 1987. – 124с.
267889
  Хубляран М.Г. Водные ресурсы: рациональное использование и охрана / М.Г. Хубляран. – М., 1990. – 37с.
267890
  Попов Л.В. Водные свойства лесной подстилки и ее влияние на появление и приживаемость всходов сосны и ели. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова., 1954. – 15л.
267891
  Роде А.А. Водные свойства почв и грунтов / А.А. Роде. – Москва, 1955. – 131с.
267892
   Водные свойства почвы. – Ленинград : Сельхозгиз, ленинградское отделение, 1937. – 384с.
267893
  Ковтунд А.П. Водные свойства серых оподзоленных смытых почв и режим их влажности в связи с противоэрозионной обработкой зяби. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Ковтунд А.П.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т.сахарной свеклы. – К, 1967. – 30л.
267894
  Конаков Н.Д. Водные средства сообщения народа коми / Н.Д. Конаков. – Сыктывкар, 1979. – 20с.
267895
  Бервалд Джули Водные хитрости : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 32 : Фото
267896
  Янишевский Н.А. Водные, земельные ресурсы и оросительная способность источников орошения Средней Азии / Средне-Азиатский госплан ; Н.А. Янишевский. – Ташкент : Правда Востока, 1931. – 24 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
267897
  Николаева Г.М. Водный баланс Азии / Г.М. Николаева. – М., 1977. – 115с.
267898
  Смирнов Н.П. Водный баланс атмосферы как гидрологическая задача / Н.П. Смирнов, В.Н. Малинин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 196с.
267899
  Карасик Г.Я. Водный баланс Африки / Г.Я. Карасик. – М, 1970. – 205с.
267900
  Рустамов С.Г. Водный баланс бассейнов рек Малого Кавказа / С.Г. Рустамов, Б.С. Джафаров, Н.Г. Гаджибеков; АН Азерб.ССР. Ин-т географии. – Баку : Элм, 1969. – 210с.
267901
  Музакеев М.А. Водный баланс бассейнов рек северного склона Киргизского хребта : Автореф... канд. геогр.наук: / Музакеев М.А.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1967. – 22л.
267902
  Кашкай Р.М. Водный баланс Большого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Кашкай Р.М.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1966. – 20л.
267903
  Владимиров Л.А. Водный баланс Большого Кавказа. : (без Азербайджанской и Дагестанской части) / Л.А. Владимиров. – Тбилиси : Мецнииреба, 1970. – 143с.
267904
  Гета Р.И. Водный баланс Братского водохранилища / Р.И. Гета; Отв. ред. А.Н. Афанасьев. – Новосибирск : Наука, 1978. – 135с
267905
  Кирилюк М.И. Водный баланс водосборов горных рек Закарпатской стоковой станции : Автореф... канд. географ.наук: 696 / Кирилюк М.И.; Гос. гидрологический ин-т. – Л., 1970. – 21л.
267906
  Куприянова Е.Н. Водный баланс Западно-Сибирской равнины / Е.Н. Куприянова; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1967. – 63с.
267907
  Побережский Л.Н. Водный баланс зоны аэрации в условиях орошения / Л.Н. Побережский. – Л., 1977. – 159с.
267908
   Водный баланс и водные ресурсы северного склона Джунгарского Алатау. – Алма-Ата, 1984. – 152с.
267909
  Беркин Н.С. Водный баланс и естественное увлажение Предбайкалья. : Автореф... Канд.геогр.наук: 696 / Беркин Н.С.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
267910
  Асарин А.Е. Водный баланс и ожидаемые уровни Аральского моря. : Автореф... наук: 05.14.09 / Асарин А.Е.; Гос. гидрол. инст. – Л., 1975. – 24л.
267911
  Ефимов Г.С. Водный баланс и районирование дренажа в Туркменской ССР / Г.С. Ефимов. – Ашхабад, 1968. – 108с.
267912
  Богословский Б.Б. Водный баланс и термика озер и водохранилищ : Учебное пособие / Б.Б. Богословский. – Ленинград : Ленинградский университет, 1979. – 71с.
267913
  Михайлова В.И. Водный баланс и условия формирования стока горно-ледникового бассейна (на прим. р. Чон-Кызылсу) : Автореф... канд. географ.наук: / Михайлова В.И.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 24л.
267914
  Викулина З.А. Водный баланс озер и водохранилищ Советского Союза. / З.А. Викулина. – Под ред.В.В.Куприянова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 175с.
267915
   Водный баланс основных экосистем центральной лесостепи : материалы экспериментальных исследований : [в 2 ч.]. – Москва
Ч. 1 : Ч. 2 : Приложения. – 1974. – 281 с. : ил., табл. – Приложения: с. 1-134. - Вклад в Международное гидролог. десятилетие и деятельность подкомиссии 8. "гидрология " КАПГ. – Библиогр.: с. 278-281
267916
  Кулик К.Н. Водный баланс почв песчаных массивов (на примере Усть-Кундрюченского массива, Ростовская область) / К.Н. Кулик, Н.Ф. Кулик, А.К. Кулик // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 846-854 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
267917
  Куллус Водный баланс Псковско-Чудского озера : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Куллус Лео-Пээтер Петерович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
267918
  Бабкин В.И. Водный баланс речных бассейнов / В.И. Бабкин, В.С. Вуглинский. – Ленинград, 1982. – 191с.
267919
  Бабкин В.И. Водный баланс речных бассейнов / В.И. Бабкин, В.С. Вуглинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 191с.
267920
  Булавко А.Г. Водный баланс речных водосборов. / А.Г. Булавко. – Л., 1971. – 304с.
267921
  Коронкевич Н.И. Водный баланс Русской равнины и его антропогенные изменения = Water balance of the Russian valley and its transformation under the influence of human intervention / Н.И. Коронкевич; Отв.ред.М.И.Львович. – Москва : Наука, 1990. – 203с.
267922
  Дрейер Н.Н. Водный баланс Северной Америки. / Н.Н. Дрейер. – Москва : Наука, 1978. – 75 с. – (Водный баланс материков земного шара)
267923
  Григоркина Т.Е. Водный баланс Северо-Запада Европейской части СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Григоркина Т.Е.; ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Геогр. фак. Кафедра гидрологии суши. – Л., 1967. – 16л.
267924
   Водный баланс СССР и его преобразование. – Москва : Наука, 1969. – 340с.
267925
  Львович М.И. Водный баланс суши / М.И. Львович. – Л., 1959. – 24с.
267926
  Карасик Г.Я. Водный баланс Южной Африки / Г.Я. Карасик. – М, 1974. – 112с.
267927
  Великанов М.А. Водный балас суши / М.А. Великанов. – М., 1940. – 180с.
267928
   Водный голод планеты. – Москва : Знание, 1969. – 48с.
267929
  Полевщиков С.И. Водный и питательный режимы типичного мощного чернозема Тамбовской области в различных звеньях севооборота : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.533 / Полевщиков С.И.; ВАСХНИЛ. Почвенный ин-т. – М., 1972. – 30л.
267930
  Мхитрян А.М. Водный и тепловой баланс водоемов и некоторые вопросы гидродинамики пограничного слоя атмосферы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Мхитрян А.М.; Глав.упр.гидрометслужбы при Совете Министров СССР. – Л, 1963. – 42л. – Бібліогр.:с.4042
267931
  Стотик Н.П. Водный и тепловой баланс малых водоемов за летний период. : Автореф... канд.геогр.наук: / Стотик Н.П.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
267932
   Водный и энергетический обмен растений. – Казань, 1985. – 88с.
267933
   Водный и энергетический обмен растений. – Казань, 1985. – 88с.
267934
   Водный кодекс РСФСР. – М, 1985. – 45с.
267935
   Водный кодекс Украинской ССР. – К, 1982. – 72с.
267936
  Кусто Водный мир. Вещи, о которых стоит помнить мужчине в июле / Кусто, Жак-Ив // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 25 : фото
267937
   Водный обмен в основных типах растительности СССР как элемент круговорота вещества и энергии. – Новосибирск, 1975. – 361с.
267938
  Стрельников И.Д. Водный обмен и диапауза у лугового мотылька / И.Д. Стрельников, 1936. – 257-260с.
267939
  Козловский Т. Водный обмен растений / Т. Козловский. – М, 1969. – 248с.
267940
   Водный обмен растений. – Москва : Наука, 1989. – 256с.
267941
   Водный обмен яблони. – Кишинев, 1970. – 176с.
267942
  Герасимов В.В. Водный режим атомных электростанций / В.В. Герасимов. – М., 1976. – 398с.
267943
  Бобровская Н.И. Водный режим деревьев и кустарников пустынь / Н.И. Бобровская. – Л, 1985. – 96с.
267944
  Крюкова Е.В. Водный режим и засухоустойчивость озимой пшеницы в условиях Молдавии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Крюкова Е.В.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1968. – 23 с.
267945
  Кушниренко М.Д. Водный режим и засухоустойчивость плодовых растений / М.Д. Кушниренко. – Кишинев, 1962. – 48с.
267946
  Кушниренко М.Д. Водный режим и засухоустойчивость плодовых растений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кушниренко М.Д .; АН МолССР. – Кишинев, 1966. – 51 с. – Бібліогр. : с. 50-51
267947
  Кушниренко М.Д. Водный режим и засухоустойчивость плодовых растений / М.Д. Кушниренко. – Кишинев, 1967. – 330с.
267948
  Мягкова А.Н. Водный режим и засухоустойчивость проса и пшеницы на засоленной почве. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мягкова А.Н.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1954. – 16л.
267949
  Шматько И.Г. Водный режим и засухоустойчивость пшеницы / И.Г. Шматько, О.Е. Шведова. – Киев, 1977. – 200с.
267950
  Аманов М.А. Водный режим и засухоустойчивость пшеницы и ячменей в онтогенезе в условиях равнинно-холмистой зоны богары Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Аманов М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 18л.
267951
   Водный режим и засухоустойчивость растений. – Кишинев, 1964. – 308с.
267952
   Водный режим и засухоустойчивость растений : Библиографический указатель (1961-1965 гг.). – Кишинев : Штиинца, 1979. – 263с.
267953
  Иванова А.П. Водный режим и нуклеиновый обмен листьев пшеницы при различном водоснабжении и азотном питании : Автореф... канд. биол.наук: / Иванова А.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 23л.
267954
   Водный режим и охрана осушаемых территорий. – Киев : Урожай, 1989. – 224с.
267955
  Филиппов Г.Л. Водный режим и продуктивность кукурузы в связи с минеральным питанием на обыкновенном черноземе : Автореф... канд. биол.наук: / Филиппов Г.Л.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1966. – 23л.
267956
  Кименов Г.П. Водный режим и продуктивность некоторых гибридов кукурузы в зависимости от влажности почвы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101 / Кименов Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 27 с.
267957
  Кименов Г.П. Водный режим и продуктивность некоторых гибридов кукурузы в зависимости от влажности почвы : Дис... Канд биолог.наук: / Кименов Г.П.; КГУ. – К, 1970. – 256л. – Бібліогр.:л.221-256
267958
  Швецова А.М. Водный режим и продуктивность овса в центральной зоне Коми АССР / А.М. Швецова. – Сыктывкар, 1982. – 54с.
267959
  Базыкина Г.С. Водный режим и продуктивность предкавказских агрочерноземов обыкновенных в период аномальных погодных условий 2007-2013 гг. / Г.С. Базыкина, А.С. Извеков, С.Г. Жданов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 296-307 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
267960
  Войтенко Н.Н. Водный режим и секреция желудка у грызунов с разной экологической специализацией : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Войтенко Н.Н.; Сибирское отделение АН СССР, ин-т физиологии. – Новосибирск, 1970. – 26л.
267961
  Курчатова Г.П. Водный режим и степень засухоустойчивости яблони на карликовом подвое в условиях Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Курчатова Г.П.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1967. – 24л.
267962
  Субботина Н.П. Водный режим и химический контроль на тепловых электростанциях. / Н.П. Субботина. – М., 1974. – 327с.
267963
  Капля А.В. Водный режим і морозостійкість кореневої системи підщеп плодових культур / А.В. Капля, 1960. – 78-88с.
267964
  Палавандишвили Ш.Д. Водный режим крсноземных почв под субтропическими культурами и лесом колхидского типа в условиях Аджарии. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06532 / Палавандишвили Ш.Д.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 25л.
267965
  Алексеенко Л.Н. Водный режим луговых растений в связи с условиями среды / Л.Н. Алексеенко. – Ленинград, 1976. – 198 с.
267966
  Алексеенко Л.Н. Водный режим луговых растений в связи с условиями среды / Л.Н. Алексеенко. – Ленинград, 1976. – 200с.
267967
  Алексеенко Л.Н. Водный режим луговыхх растений в связи сусловиями среды / Л.Н. Алексеенко. – Ленинград, 1976. – 200с.
267968
  Блюм О.Б. Водный режим мезо-и ксеротических групп лишайников как индикатор их экологических особенностей : автореф. дис. ... канд. боил. наук / Блюм О.Б. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 22 с.
267969
  Большаков А.Ф. Водный режим мощных черноземов Средне-Руссокой возвышенности / А.Ф. Большаков; Роде А.А. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – 200с.
267970
  Кулин Н.Ф. Водный режим песков аридной зоны. / Н.Ф. Кулин. – Л., 1979. – 280с.
267971
  Роде А.А. Водный режим почв и его регулирование / А.А. Роде. – Москва : АН СССР, 1963. – 121с.
267972
  Пятецкий Г.Е. Водный режим почв сплошных концентрированных вырубок в южной части КАССР и методы его регулирования. : Автореф... канд.с-х.наук: / Пятецкий Г.Е.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Л, 1960. – 16л.
267973
  Козин М.А. Водный режим почвы и урожай / М.А. Козин. – Москва : Колос, 1977. – 303с.
267974
  Пухтинский М.Н. Водный режим Приазовского месторождения газов / М.Н. Пухтинский. – К., 1947. – 147с.
267975
  Слейчер Р. Водный режим растений / Р. Слейчер. – Москва : Мир, 1970. – 365с.
267976
  Пахомова Г.И. Водный режим растений / Г.И. Пахомова, В.К. Безуглов. – Казань, 1980. – 252с.
267977
   Водный режим растений в засушливых районах СССР. – М, 1961. – 276с.
267978
   Водный режим растений в связи с действием факторов среды. – К, 1983. – 199с.
267979
   Водный режим растений в связи с обменом веществ и продуктивностью. – Москва : АН СССР, 1963. – 336с.
267980
  Майрапетян С.Х. Водный режим растений в условиях открытой гидропоники / С.Х. Майрапетян, Д.С. Алексанян. – Ереван, 1991. – 168с.
267981
   Водный режим растений и их продуктивность. – М, 1968. – 292с.
267982
   Водный режим растений при различной влагообеспеченности. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 116с.
267983
  Слейтер Р. Водный режим растений. / Р. Слейтер. – М., 1970. – 366с.
267984
   Водный режим сельскохозяйственных растений : Материалы 1 Республиканского симпозиума физиологов и биохимиков Молавии. 25-27 мая 1988 г. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 230с.
267985
  Акользин П.А. Водный режим тепловых электростанций / П.А. Акользин. – М-Л, 1965. – 383с.
267986
   Водный режим тепловых электростанций (обычных и атомных). – М.-Л., 1965. – 383с.
267987
  Егорова Н.П. Водный режим устьев рек = Библиографический указатель / Н.П. Егорова, В.В. Иванов. – Ленинград, 1971. – 44с.
267988
  Филиппов Л.П. Водный режисм растений и диагностика полива / Л.П. Филиппов. – М, 1982. – 152с.
267989
   Водный спорт. – К, 1935. – 32с.
267990
   Водный спорт. – 2-е испр. и доп. изд. – К, 1936. – 56с.
267991
   Водный транспорт, 1935. – 68с.
267992
  Полуян Д. Водный транспорт и его перспективы. Доклад. / Д. Полуян. – М., 1927. – 52с.
267993
  Истомина Э.Г. Водный транспорт России в дореформенный период. / Э.Г. Истомина. – М., 1991. – 263с.
267994
  Полуян Д.В. Водный транспорт СССР. / Д.В. Полуян. – М., 1929. – 48с.
267995
  Ромашков Е.Г. Водный туризм / Е.Г. Ромашков. – М, 1957. – 120с.
267996
   Водный туризм. – Москва : Профиздат, 1990. – 302с.
267997
  Бартенев П.В. Водный, автодорожный, воздушный и промышленный транспорт : Учебник для вузов / П.В. Бартенев, В.П. Парфенов. – Москва, 1958. – 303с.
267998
   Водняа эрозия почв в Сибири. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1975. – 160с.
267999
   Водняа эрозия почв и борьба с ней. – Москва : Колос, 1977. – 250с.
268000
  Дмитрієва О.О. Водовідведення в населених пунктах України та напрями його упорядкування / О.О. Дмитрієва, В.О. Калашніков, І.В. Колдоба // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 63-67. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,