Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
270001
  Черемшинська Р. "Видання гарненькі..." // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)


  Про дружбу і співпрацю Лесі Українки і Володимира Гнатюка.
270002
  Горська Н.О. "Видання з автографами українських діячів науки і культури : каталог колекції Національної історичної бібліотеки України" (Київ, 2018) (Інформація) / Н.О. Горська, Н.І. Любовець // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 329-332. – ISSN 2520-2855
270003
  Деркач Микола "Видатки - за рахунок збільшення доходів державного бюджету" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 8
270004
  Деркач Микола "Видатки - за рахунок збільшення доходів державного бюджету" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 8
270005
  Деркач Микола "Видатки - за рахунок збільшення доходів державного бюджету" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 8
270006
  Чадюк "Видатна подія в інтелектуальному просторі Болгарії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 14


  Довгоочікуваний переклад книги "Сестра моя, Софія..." болгарською вже скоро побачить світ.
270007
  Слободянюк О. "Видел во сне Межигорского Спаса...". До атрибуції малюнка Т.Г. Шевченка "Києво-Межигірський монастир" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 1 (109) : "Біле золото" Межигір"я. – С. 94-96. – ISSN 2222-436X
270008
  Каревин А. "Видел я пятерых царей..." = Август юбилейный / А. Каревин, А. Мартыненко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 8-14 августа (№ 31/32). – С. F 4


  1 авг. - 75 лет назад была учреждена медаль "Герой Советского Союза"; 4 авг. - 160 лет со дня рождения Марии Заньковецкой (1854-1934), звезды украинского театра, первой среди служителей Мельпомены удостоенной звания "Народная артистка республики"; 5 ...
270009
  Шарговська О. "Видимо, он был не совсем нормален психически" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 15 (218). – С. 55-57


  20-річний художник Всеволод Максимович був членом гуртка нудистів і знявся у футуритичному кіно. Нині його вважають "Найяскравішим представником українського модернізму".
270010
  Лащенко С. "Виділявся якоюсь шляхетною м"якістю..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 12


  "Минає рік після загибелі Олексія Курінного".
270011
  Кущинський А. "Видно шляхи полтавськиї і славну Полтаву" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 19-21
270012
  Ніколенко К. "Видно шляхи полтавськії..." // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 639-340. – ISBN 978-617-7480-77-7


  В Полтавському педуніверситеті імені В. Короленка відбулася презентація книги-спогаду Михайла Наєнка "ВЕЧІРНІ СВІТАНКИ: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і Літературні візії". Це - книга спогадів про життя і наукову діяльність відомого в ...
270013
  Ніколенко К. "Видно шляхи полтавськії..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 235-241
270014
   [Видання з нагоди виставки "Кирил Проценко."Палкий"] = This book is published on the occasion of the exhibition "Kirill Protsenko. Impassioned" : [21 черв. - 29 лип. 2018 р.] / [Мистецький арсенал ; тексти: O. Соловйов, К. Малих, Н. Пригодич та ін. ; упоряд.: О. Соловйов, К. Тихоненко ; пер. Д. Козак]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2018. – 153, [2] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-97778-3-6
270015
   [Видання з нагоди виставки "Реальність ілюзії. Олександр Гнилицький"] = This book is published on the occasion of the exhibition "Reality of illusion. Oleksander Hnylytskyj" : 23 лют. - 26 берез. 2017 р. / [Мистецький арсенал ; тексти: Олеся Островська-Люта та ін. ; ред. та пер.: О. Щур, Я. Стріха ; фот.: М. Білоусов та ін.]. – Київ : Мистецький арсенал, 2018. – 207, [1] с. : іл. + 2 окр. буклети: Усвідомлене відчуття. 28.09-21.11.18 та Мала Галерея. – Текст парал. укр., англ. - Кн. описано за обкл. – Бібліогр.: с. 206-207 та в кінці ст. – ISBN 978-966-97778-2-9
270016
  Хавкіна Л.М. Видавнича галузь в епоху активних соціокомунікаційних трансформацій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1143. – C. 98-99. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 6). – ISSN 2078-2551


  "У монографії успішно реалізовано завдання узагальнити та систематизувати теоретичний матеріал щодо інноваційних процесів у східноєвропейських видавничих практиках - і отримані результати закладають міцну основу для подальших наукових пошуків у цьому ...
270017
  Федорова Г.В. Видавнича галузь в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 159-170. – (Серія "Державне управління")
270018
  Альошина О.А. Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 3-10. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
270019
  Силка О.З. Видавнича діяльність агропросвітницьких товариств на початку ХХ ст. (за матеріалами Лівобережжя) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 133-137. – ISBN 978-966-353-452-7
270020
  Черниш Н.І. Видавнича діяльність бібліографічної комісії наукового товариства імені Т.Шевченка : (публікації членів осередку у часописах "Стара Україна"(1924-1925) та "Українська книга"(1937-1939)). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 104-113
270021
  Тишкевич К.І. Видавнича діяльність бібліотек для юнацтва як відображення бібліотечної практики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 53-55


  У статті йдеться про бібліотеки України для юнацтва. Порушено питання щодо призначення бібліjтекарів як професійної групи в контексті видавничої діяльності бібліотек для молоді. The article outlines the libraries of Ukraine for youth. It is put the ...
270022
  Решетуха Т. Видавнича діяльність викладачів Цісарсько-Королівської гімназії імені Франца Йосипа І у Тернополі наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 77-83
270023
  Конет І.М. Видавнича діяльність відділу наукової роботи і міжнародних зв"язків Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / І.М. Конет, В.С. Кшевецький // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 156-160. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
270024
  Андрійчук Микола Видавнича діяльність Громад (70 - 80 роки XIX століття) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.
270025
  Мінц С.І. Видавнича діяльність Державної республіканської бібліотеки УРСР імені КПРС : (дослідження) / С.І. Мінц ; М-во культури УРСР ; Держ. республіканська б-ка ім. КПРС. – Київ : [б. в.], 1974. – 112 с.
270026
  Жадько В.О. Видавнича діяльність друкарні Київського Університету Св. Володимира // Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – С. 179-184. – ISBN 978-617-07-0043-8
270027
  Якимович Б. Видавнича діяльність Івана Франка: ad fontes // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
270028
  Голубнича-Шленчак Видавнича діяльність інтернованих вояків армії УНР у таборі Вадовиці (1921–1922 рр.). // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 99-104. – ISBN 978-966-920-241-3
270029
  Березкіна В. Видавнича діяльність Канадського інституту українських студій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 63-68. – ISSN 1029-7200
270030
  Дояр Л. Видавнича діяльність Книжкової палати України станом на 1964 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (312), липень. – С. 39-41. – ISSN 2076-9326
270031
  Ткаченко І.В. Видавнича діяльність М. Грушевського в Києві (1907–1914 рр.) у документах Київського губернського жандармського управління // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 347-356. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
270032
  Ткаченко І. Видавнича діяльність М. Грушевського в Києві 1907-1914 рр. як складова грушевськознавства: епістолярно-публіцистичний аспект // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 23-33. – ISSN 0130-5247
270033
  Волкотруб Л.М. Видавнича діяльність М. Максимовича // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 20-27


  Докладно аналізується діяльність М. Максимовича як редактора, науковця і видавця.
270034
  Чумаченко О.А. Видавнича діяльність Микити Шаповала як прояв його політичної позиції та ідейних переконань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 94-99. – (Історія ; вип. 45)


  У статті автор ставить за мету висвітлення процесу формування Микити Шаповала як політичного та громадського діяча шляхом звернення до його видавничої діяльності та аналізу деяких публікацій, віддзеркалюючих його ставлення до пекучих проблем часу, ...
270035
  Васьківська О. Видавнича діяльність міністерств великоруських, польських, єврейських справ у 1917-1920 рр. // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
270036
  Дубас Т. Видавнича діяльність наукових бібліотек у сучасному інформаційному середовищі: тенденції розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 340-350. – ISSN 2224-9516
270037
  Заклінська Ю. Видавнича діяльність наукових бібліотек України: огляд літератури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С.18-21. – ISSN 2076-9326


  Результати аналізу літератури з питань видавничої діяльностінаукових бібліотек України, зокрема публікації в збірниках наукових праць, автореферати ди сертацій
270038
  Дубас Т. Видавнича діяльність наукової бібліотеки в контексті інтенсифікації інформаційних обмінів: методичні аспекти // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 45-61. – ISSN 2224-9516


  "...У статті розглянуто питання науково-методичного забезпечення видавничої діяльності наукової бібліотеки в суасних умовах, висвітлено особливості видавничої діяльності Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернандського."
270039
  Татарчук Л. Видавнича діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: сучасний стан і перспективи // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 14-17. – ISSN 2518-7341


  Охарактеризований видавничий репертуар Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, визначена роль та значення видавничої діяльності для подальшого проведення відкритої інформаційно-комунікаційної ...
270040
  Ількович В. Видавнича діяльність польських громадських культурних організацій в Україні у 1991-2014 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 28-33. – (Історія ; вип. 4 (151)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано типи видань польських громадських культурних організацій і товариств в Україні й основні показники їхньої діяльності. Розглянуто всеукраїнські та регіональні часописи польської меншини в Україні. Досліджено та наведено перелік найбільших ...
270041
  Попадюк Н.І. Видавнича діяльність польського "Towarzystwa Naukowego" у Львові (за матеріалами фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 80-89. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. На основі комплексного аналізу фондів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника дослідити видавничу діяльність польського «Towarzystwa Naukowego» у Львові
270042
  Білик В. Видавнича діяльність почаївських василіан в період ліквідації греко-католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII - 30-ті рр. XIX ст.) // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 297-299
270043
  Женченко М.І. Видавнича діяльність правничих комісій УАН-ВУАН та Юридичного видавництва при Нарком"юсті УРСР у 20-ті роки XX століття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 76-79


  Розглядаються осередки видання правничої літератури в радянській Україні 20-х років XX століття. The centres of the edition to the legal book in Soviet Ukraine the 20-th years of the 20-th century are considered
270044
  Молоткіна В. Видавнича діяльність приватних видавництв в УСРР у 20-ті рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 130-133. – ISSN 1728-9343
270045
  Блажкевич А. Видавнича діяльність провідних та обласних наукових бібліотек України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 476-487. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено правову тематику у видавничій діяльності бібліотек, зокрема Національної юридичної бібліотеки НБУВ, Національної парламентської бібліотеки України та обласних наукових бібліотек. Охарактеризовано правову діяльність центрів правової ...
270046
  Буряк С.В. Видавнича діяльність провідних університетів України до постановки проблеми // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 26-32. – ISSN 1998-6912
270047
  Веремейчик Л.Ф. Видавнича діяльність протестантських мас-медіа незалежної України // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 61-70. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
270048
  Рогальчук Л. Видавнича діяльність професора Олександра Алоїзовича Янати // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 697-699. – ISBN 966-02-2347-1
270049
  Старовойт С.В. Видавнича діяльність та видавнича продукція АН УРСР у першій половині 1950-х років // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 388-398. – ISSN 2222-4203
270050
  Шевченко В.Е. Видавнича діяльність Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (1843-1921) // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 180-192. – ISBN 966-594-015-5
270051
  Кудряшов Г.О. Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобережної України (поч. XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Кудряшов Гліб Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 188 л. – Додатки: л. 183-188. – Бібліогр.: л. 167-182
270052
  Кудряшов Г.О. Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобережної України (поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Кудряшов Гліб Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
270053
  Кудряшов Г.О. Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобережної України (початок XX ст.): історіографія проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 158-166


  У статті подано огляд і зроблено критичний аналіз наукової літератури та популярних видань вітчизняних і зарубіжних дослідників із культурно-просвітницької діяльності українських товариств "Просвіта", одним із провідних напрямів якої була видавнича ...
270054
  Кудряшов К.О. Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобережної України як рушійна сила українського національного відродження (початок XX ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 71-74


  У статті розглядаються становлення й розвиток видавничої діяльності товариств "Просвіта" Лівобережної України на поч. XX ст. - у період українського національного відродження. Робиться спроба узагальнити здобутки у видавничій справі просвітян ...
270055
  Чугуй Т.О. Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Харківщини впродовж різних етапів їхнього історичного розвитку : порівняльна характеристика // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 41-54. – ISSN 2075-1451


  У статті розглядається питання розвитку видавничої діяльності товариств "Просвіта" впродовж різних періодів їхньої історії, аналізуються особливості підходів, спільне і відмінне в реалізації видавничої справи на Харківщині.
270056
  Седляр О. Видавнича діяльність товариства "Галицько-руська матиця" (1848-1870) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-115. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
270057
  Білокінь С. Видавнича діяльність товариства "Друкарь" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 4 (174). – С. 20-37. – ISSN 0131-2685
270058
  Житкова О. Видавнича діяльність УАПЦ у Києві в першій половині 1920-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 140-144. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
270059
  Заболотнюк В.І. Видавнича діяльність української військової еміграції в Німеччині (1918–1939) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 108-119. – ISSN 2313-5603
270060
  Клинова-Дацюк Видавнича діяльність української вільної академії наук у Німеччині в 1945 - 1952 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 215-221. – ISSN 2076-8982
270061
  Коляда І. Видавнича діяльність української інтелігенції в російській імперії у другій половині XIX ст. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 10. – С. 1-6


  Згадуються : Університет Св. Володимира, М.І. Зібер, М. Драгоманов, В.Я. Шульгін, С.А. Подолінський та ін.
270062
  Коляда І. Видавнича діяльність української інтелігенції в Російській імперії у другій половині XIX ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 1-6
270063
  Животівська Д Видавнича діяльність фізико–математичних товариств України другої половині ХІХ – початку ХХ століття: дослідницькі студії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 39-41. – ISSN 2076-1554


  В1870-90-х рр. виникли Харківське математичне т-во, Київське фізико-математичне тов-во та Новоросійське математичне т-во. Київське фізико-математичне товариство випускало "Звіти і протоколи фізико-математичного товариства при університеті Св. ...
270064
  Шило А. Видавнича діяльність Чернівецького університету імені Юрія Федьковича в Австро-Угорський період (1875-1918) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 536-538. – ISBN 978-966-171-795-3
270065
  Рудько І. Видавнича діяльність Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 50-52. – ISSN 2518-7341


  Прослідковано історичні витоки та сьогодення видавничої діяльності Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка, представлено репертуар видань книгозбірні.
270066
  Василик І.Б. Видавнича і публіцистична діяльність Костя Левицького // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 164-172
270067
  Бондар Ю. Видавнича комунікація: до питання інституалізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
270068
  Крайнікова Т.С. Видавнича концепція: міркування над терміном // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 128-131


  Йдеться про багатозначне тлумачення поняття “концепція” та нагальну потребу його термінологізації. It is researched the significant interpretation of the notion "conception" and the urgent need of use of its terminology.
270069
  Шевченко В.Е. Видавнича марка (логотип) як показник стилю друкованого видання : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Художнє оформлення видання" / В.Е. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 32с.
270070
  Григоренко І.В. Видавнича політика російської імперії в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ століття (на матеріалі листування Панаса Мирного) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 463-471
270071
  Бондар Ю. Видавнича програма: комунікаційний місток і маркетингова стратегія / Ю. Бондар, В. Шпак // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (297), квітень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
270072
  Шпак В.І. Видавнича продукція-складова інформаційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 24-28


  Ця стаття присвячена аналізу проблем сучасної видавничої справи в контексті формування національного інформаційного простору. Аналізується практика розв"язання наявниї проблем в різних країнах.
270073
  Бондар Ю. Видавнича продукція як засіб політичної боротьби (на прикладі парламентських виборів в Україні 2012 року) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 110-118
270074
  Зубко Н. Видавнича пропозиція на сучасному книжковому ринкові України як джерело комплектування бібліотечних фондів // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 26-28
270075
  Венгринович С. Видавнича серія "Дажбог" Є-Ю. Пеленського: історико-тематичний та культурологичний аспекти // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 132-143. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
270076
  Ардан Г. Видавнича спадщина "Союзу Українок" Канади (на прикладі дослідниці, письменниці, громадської діячки Ірени Книш) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 10-14
270077
  Тимошик М.С. Видавнича справа (- сфера суспільних відносин) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 386. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
270078
  Ганжуров Ю. Видавнича справа в контексті порівняльної педагогіки / Юрій Ганжуров // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Аналітико-синтетична критика джерел, що віддзеркалюють сучасний стан книговидання в нашій державі, розкриває нагальну потребу актуалізації досвіду галузевої педагогіки різних рівнів для оптимізації кадрово-інформаційних ресурсів
270079
  Молоткіна В. Видавнича справа в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст.: радянська історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 130-136
270080
  Мельник Е. Видавнича справа в Україні в період Директорії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 73-77
270081
  Тимошик М.С. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Видавнича справа та редагування" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 23с.
270082
  Водолазька С.А. Видавнича справа за рубежем : навчальний посібник / Світлана Водолазька ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [ СПД Цимбаленко Є.С. ], 2008. – 220с. – ISBN 978-966-96992-1-3
270083
  Водолазька С.А. Видавнича справа за рубежем : навчальний посібник / С.А. Водолазька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 287 с. – ISBN 978-966-439-344-4
270084
  Миронюк Н. Видавнича справа на Буковині другої половини XIX - початку XX століття очима сучасних дослідників // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 115-117


  У статті проаналізовано дослідження науковців радянської доби і періоду незалежності України, які вивчали проблеми видавничої справи на Буковині в період кінця ХІХ – початку ХХ століття, і були відображені на сторінках наукових видань Чернівецького ...
270085
  Решетуха Т.В. Видавнича справа на Тернопіллі наприкінці XIX - початку XX століть: історіографія проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 91-98


  У статті розглядається історія вивчення видавничої справи на Тернопіллі наприкінці XIX - початку XX ст.; виокремлюються три основні етапи в історіографії проблеми: кінець XIX - перша третина XX ст., період перебування Українив складі СРСР (40-80-і рр. ...
270086
  Подоляка Н.С. Видавнича справа Сумщини в документах Державного архіву Сумської області // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 115-119


  У статті визначено основні фонди та документи Державного архіву Сумської області з питань історії видавничої справи Сумщини. In the article it is determined the basic fonds and documents of the State Archive of Sumy oblast on the issues of history of ...
270087
  Водолазька С.А. Видавнича справа США як мотиватор східноєвропейських інновацій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 39-45. – ISSN 0554-4866
270088
   Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні : статистичний довідник / [уклад.: Б.В. Дурняк та ін.]. – Київ : УкрНДІ спец. видів друку, 2008. – 118, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-7956-21-9
270089
  Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування : Курс лекцій. У 2-х частинах / М.С. Тимошик; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-181-Х
Ч.1. – 2002. – 98с.
270090
  Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування : Курс лекцій: У 2-х частинах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю "Журналістика" / КНУТШ; Ін-т журналістики; Микола Тимошик. – Вишневе
Ч.1. – 2003. – 98с.
270091
  Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування : Курс лекцій у двох частинах: Навчальний посібник для студ. внз, які навчаються за спец-ями "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-170-4
Ч.2. – 2004. – 130с.
270092
  Побідаш І.Л. Видавнича справа та редагування: огляд професійних часописів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 4 (140). – С. 225-231
270093
  Решетуха Т.В. Видавнича справа Тернопілля кінця XIX - першої третини XX століття (на матеріалі україномовних видань) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Решетуха Т.В. ; МОНУ ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 305 л. + Додаток: л. 246-305. – Бібліогр.: л. 186-245
270094
  Решетуха Т.В. Видавнича справа Тернопілля кінця XIX - першої третини XX століття (на матеріалі українськомовних видань) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Решетуха Т.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
270095
  Татарінова Л. Видавнича справа у Великій Британії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (296), березень. – С. 7-14. – ISSN 2076-9326
270096
  Карп І. Видавнича справа у Львові в оцінці газети "Нова зоря" (1926-1939) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 110-117. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
270097
  Фіть Л.В. Видавнича справа у м. Черкаси наприкінці ХІХ – початку ХХ століть: історіографія проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 132-137


  У статті розглядається історія вивчення видавничої справи у м. Черкаси наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.; виокремлюються три основні етапи в історіографії проблеми: кінець ХІХ - перша третина ХХ ст., період перебування України в складі СРСР ...
270098
  Андрійчук М.Т. Видавнича справа у підрадянській Україні у міжвоєнний період // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 1 (47). – С. 103-115. – ISSN 2077-7264


  У статті розглянуто питання організації видавничої справи в підрадянській Україні у міжвоєнний період - після встановлення на цих землях влади російських більшовиків та виникнення маріонеткового утворення УРСР. Розглянуто вплив політики українізації на ...
270099
  Тимошик М. Видавнича справа української еміграції в Німеччині // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 160-193. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
270100
  Багрич М.І. Видавнича справа, поліграфія та книготоргівля на Україні (1917-1963 рр.) : бібліогр. покажчик / М.І. Багрич, Ф.С. Бусель, Т.О. Майборода та ін. ; [Анот. відп. ред. В.М. Скачков] ; М.І. Багрич ; Держ. ком. Ради міністрів УРСР по пресі, Книжкова палата Укр. РСР. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1964. – 149 с.
270101
  Шпак В.І. Видавнича сфера України: чинники становлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 60-65


  Статтю присвячено аналізу сучасних проблем видання книг у контексті формування національного інформаційного простору. Зроблено спробу узагальнити розвиток книговидання України, з"ясувати його роль та місце в сучасному інформаційному суспільстві. ...
270102
  Бондар Ю. Видавнича та журналістська співпраця в контексті українсько-турецьких комунікацій / Ю. Бондар, В. Набруско // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 430-439. – ISBN 978-966-579-439-4
270103
  Гончаренко О. Видавнича та інформаційна діяльність освітянських бібліотек із популяризації спадщини Василя Сухомлинського (До 100-річчя від дня народження) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  Представлено інформацію про видавничу діяльність та основні заходи книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України щодо відзначення 100-річчя від дня народження Василя ...
270104
  Дроздова Олена Василівна Видавнича та інформаційно-бібліографічна діяльність просвітницьких осередків Полтавщини (другої половини 19 - початку 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.08 / Дроздова О.В.; Київ. нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
270105
   Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного. 2009-2013 : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Г.А. Войцехівська ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 191, [1] с.
270106
  Дроздова О.В. Видавнича та просвітницька діяльність освітніх осередків Полтавщини другої половини 19 - початку 20 століття : монографія / О.В. Дроздова ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-184-012-5
270107
  Срібняк І. Видавнича та просвітня діяльність полонених українців у таборі Зальцведель (Німеччина) в 1916-1917 рр. // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 291-297. – ISBN 966-02-0276-8
270108
  Мельник Л. Видавнича та публіцистична діяльність Федора Заревича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 139-145. – ISSN 0130-528Х
270109
  Тимошик М. Видавнича та редакторська діяльність Івана Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 73-77. – (Журналістика ; Вип. 5)
270110
  Моісеєва Т. Видавнича та редакторська спадщина Бориса Ігнатова (з австралійської україніки) // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 70-73
270111
  Бойко Ю.О. Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр.-1929 р.) : Дис. ... канд. історичних наук : Спец. 07.00.01 - Історія України / Ю.О. Бойко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2008. – 217 л. – Бібліогр.: л. 186 - 217
270112
  Бойко Ю.О. Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр.-1929 р.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.01 / Бойко Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.: 4 назви
270113
  Сятецький К. Видавнича, просвітницька й звукозаписуюча діяльність Йосипа Гошуляка – яскравого представника української діаспори // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 100-105. – ISSN 2308-4634
270114
  Афанасьєва К.О. Видавниче піратство в Інтернеті: український контекст // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 108-111
270115
  Клименко І.В. Видавниче товариство "Друкарь" (1916-1924): склад та зміст архівного фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 105-113. – ISBN 966-02-3854-1
270116
  Назарчук Н. Видавничий аспект роботи над дитячою книгою. // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 127-134.
270117
  Сорока М. Видавничий барометр Київського університету / Микола Сорока // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 85-90. – (Журналістика ; Вип. 3)
270118
  Теремко В. Видавничий бізнес як особливий вимір діяльності // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 153-164.
270119
  Тимошик М.С. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого / М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука; Ін Юре, 2005. – 328с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-29-3
270120
  Черниш Н.І. Видавничий бізнес: український варіант (До виходу у світ книги М. Тимошика "Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця, вченого". – К.: Наша культура і наука, 2005. – 328 с.) = До виходу у світ книги М. Тимошика "Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця, вченого". – К.: Наша культура і наука, 2005. – 328 с. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 165-167


  Рецензія на кн.: Видавничий бізнес: український варіант (До виходу у світ книги М. Тимошика "Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця, вченого". – К.: Наша культура і наука, 2005. – 328 с.)
270121
  Селіверстова С. Видавничий дім "Букрек" / С. Селіверстова, Д. Шкода // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 88-89. – ISSN 0236-1477
270122
  Букет Є. Видавничий дім "Українська культура" оголосив лауреатів відзнаки "Обличчя року" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 17 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  Лауреатами відзнаки "Обличчя року" - 2020 стали: Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, письменник Роман Коваль та доктор історичних наук Ігор Гирич.
270123
  Черниш Н.І. Видавничий доробок Миколи Бажана : [монографія] / Наталія Черниш. – Львів : Піраміда, 2012. – 280 с. : фотоіл. – Додатки : с. 253-278. – Бібліогр.: с. 239-246. – ISBN 978-966-441-246-6
270124
  Теремко В.І. Видавничий маркетинг : навчальний посібник / В.І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2009. – 272 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-84-7
270125
  Бочковська В. Видавничий осередок як чинник згуртування українців XVIII - початку XIX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 77-82. – ISSN 2520-2626


  "У статті шляхом аналізу репертуару Почаївської друкарні XVIII – початку XIX ст., мови видань, їх оформлення та контактів з іншими видавничими осередками визначено роль Почаївського монастиря як осередку згуртування українців. Зроблено висновок, що ...
270126
  Кульчий О.В. Видавничий проект "Олександр Довженко. Щоденникові записи, 1939–1956" на 20 Форумі видавців // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 226-229. – ISSN 0320-9466
270127
  Остапова І. Видавничий проект "Пересопницьке Євангеліє": технологічні аспекти // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.14-17
270128
  Капіца Ю.М. Видавничий процес і авторське право // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – C. 59-73. – ISBN 978-966-360-391-9 (вип. 16) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
270129
  Кудряшов Г.О. Видавничий репертуар товариств "Просвіта" Лівобережної України (початок XX ст.) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – № 1 (53). – С. 111-115. – ISSN 0554-4866


  Розглядається репертуар видань товариств "Просвіта" Лівобережної України, що виходили у світ на початку XX століття. Здійснюється спроба реконструювати видавничий репертуар просвітянських осередків Лівобережжя, окреслити структуру та визначити його ...
270130
  Кудряшов Г.О. Видавничий репертуар товариств "Просвіта" Лівобережної України (початок XX ст.) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – № 1 (53). – С. 111-115. – ISSN 0554-4866


  Розглядається репертуар видань товариств "Просвіта" Лівобережної України, що виходили у світ на початку XX століття. Здійснюється спроба реконструювати видавничий репертуар просвітянських осередків Лівобережжя, окреслити структуру та визначити його ...
270131
  Кудряшов Г.О. Видавничий репертуар товариств "Просвіта" Лівобережної України (початок ХХ ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 69-71


  У статті розглянуто репертуар видань товариств "Просвіта" Лівобережної України, що виходили в світ на початку ХХ ст., зроблено спробу реконструювати видавничий репертуар просвітянських осередків Лівобережжя, визначити його структуру та ...
270132
  Макарова М.В. Видавничі осередки на західноукраїнських землях XVI-XVII ст., їх роль у збереженні української духовної культури // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 71-77
270133
  Лазаревич М. Видавничі проекти Українських січових стрільців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
270134
  Любовець Н.І. Видавничі серії українських мемуарів у контексті соціальних комунікацій // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 101-120. – ISSN 2520-2855
270135
  Бессараб А.О. Видавничі стандарти та дизайнерське вирішення української абетки / А.О. Бессараб, Н.В. Дерев"янко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 61-68. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
270136
  Теремко В.І. Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Теремко Василь Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 445 л. – Бібліогр.: л. 403-445
270137
  Теремко В.І. Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00 05 / Теремко Василь Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журнфлістики. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
270138
  Кострова М. Видавничні проекти Костя Паньківського // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 107-126. – ISSN 1591-6223
270139
  Оленич Л. Видавничо-бібліографічний доробок Тернопільської ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 18-21


  Репрезентовано щорічні й поточні бібліографічні посібники, починаючи з 1950-х років і донині. Ретально проаналізовано серію бібліографічних покажчиків («Тернопільщина мистецька»,«Театральна Тернопільщина»,«Музична Тернопільщина»,«Культура ...
270140
   Видавничо-педагогічний підхід до проблеми типологізації електронних освітніх ресурсів / М.І. Женченко, О.М. Мельник, І.В. Женченко, Я.В. Прихода // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. – Львів, 2020. – № 1 (79). – С. 121-141. – ISSN 0554-4866


  Проаналізовано класифікації ЕОР, представлені у нормативних документах і наукових роботах, виявлено різні підходи до виокремлення ознак для типологіч ного поділу: педагогічний (у контексті методики навчання) та видавничий (у кон тексті розроблення ...
270141
  Дурняк Б.В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції : Статистично-графічний огляд / Б.В. Дурняк, А.М. Штангрет, О.В. Мельников. – Львів : Українська академія друкарства, 2006. – 274с. – ISBN 966-322-057-0
270142
  Поліщук В. Видавничо-редакторська діяльність Михайла Старицького // Зі студій над класиками : літературознавчі статті / В. Поліщук. – Черкаси : Брама, 2001. – С. 104-120. – ISBN 966-96035-7-9
270143
  Маргаритова Р.Н. Видади (Видади Якубович Нариманбеков), заслуженный художник Азербайджанской ССР. Баку. Во имя жизни: Альбом репрод. / Р.Н. Маргаритова. – Москва, 1980. – 32 с.
270144
   Видалення важких металів з водних розчинів за допомогою гібридного гідрогелію на основі полівінілформалію та поліакрилової кислоти / Ю. Самченко, О. Коротич, Л. Керносенко, Т. Полторацька, О. Літцис, Н. Пасмурцева, О. Легенчук, С. Крикля // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17. – С. 27-38. – ISSN 1729-7192
270145
   Видалення йонів міді при флокуляції водних Cu2+-вмісних мінеральних дисперсій в присутності розгалужених поліакриламідів / Т.М. Безугла, Н.В. Куцевол, В.М. Савицький, М.Ю. Безуглий, Л.М. Гріщенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 133-141


  Досліджено процес вилучення іонів міді при флокуляції полідисперсної суспензії каоліну розгалуженими поліакриламідними флокулянтами. Показано, що ефективність вилучення іонів міді при осадженні дисперсної фази залежить від внутрішньомолекулярної ...
270146
  Літинська М.І. Видалення сполук арсену та гуматів з водного середовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Літинська Марта Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 42 назви
270147
  Драненко Г.Ф. Видалення тексту як диспозитив ієрархізації другорядного (роман Ж. Вайцмана "Заборонене") // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 7-24. – ISSN 2306-2908


  "Розглянуто зміну (інверсію) статусу другорядного в художньому творі на прикладі бінома текст/паратекст. Досліджено функціонування паратексту без тексту на матеріалі „роману-з-приміток” французького письменника Жерара Вайцмана „Заборонене”. Із ...
270148
   Видані праці Українського н.-д. Інституту Виноградництва ім. В.Є. Таірова за 1936 рік. – Одеса : Друкарня Одеського Обласного Земельного Управління, 1937. – 7 с.
270149
  Карпов В.В. Видання "Знак" Українського геральдичного товариства в історіографії військової символіки України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 79-87. – ISSN 2409-9805
270150
  Маврін О. Видання "Історії України" Михайла Грушевського англійською мовою // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.91-94. – ISSN 0869-3595
270151
   Видання "Просвіт" Галичини : книги та аркушева продукція (1868-1938) : бібліографічний покажчик. – Київ : Абрис, 1996. – 244, [3] с. – (Українські культурно-освітні товариства "Просвіта" ; вип. 1). – ISBN 966-531-010-0
270152
  Білокінь С. Видання "Споминів" М. Грушевського: історія рукопису та видання // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 697-713. – (Нова серія ; вип. 15)
270153
  Привалова С.Ф. Видання "Трудова Україна" (Прага, 1932-1937) як останній реалізований проект публіциста Микити Шаповала // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 105-110. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто специфіку "Трудової України", що видавали соціалісти-революціонери української еміграції в Празі. Відтворено історію організації неперіодичного органу українства та безпосереднє гуртування сил навколо журналу силами публіциста ...
270154
   Видання Академії наук УРСР. – К, 1971. – 624с.
270155
   Видання Академії наук УРСР (1919-1967). – К, 1970. – 783с.
270156
   Видання Академії наук УРСР (1919-1967) = Науки про Землю і космос. Хіміко-технологічні та біологічні науки : Бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1971. – 798с.
270157
   Видання Академії наук УРСР. (1919-1967) : бібліогр. покажчик. – Київ : Наукова думка, 1969. – 652 с.
270158
  Пасова Т. Видання антології "Розстріляне відродження" як важливий внесок у збереження літературного спадку України та взаєморозуміння українського та польського народів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 121-125. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядається видання антології "Розстріляне відродження" у контексті українсько-польського взаємопорозуміння. Поява цієї антології уможливила не лише повернення творчого спадку заборонених поетів, прозахків та публіцистів українському ...
270159
  Шустова Ю.Е. Видання Анфологіонів у друкарні Львівського Ставропігійського братства XVII - першої половини XVIII ст.


  Розглядається історія видання Анфологіона в друкарні Львівського Успенського Ставропігійського братства в 1632-1738 рр. Всього побачило світ шість видань Анфологіонів, останнє було надруковане відповідно вимогам Греко-католицької церкви за ...
270160
  Березенко Б. Видання Віленського братства (1588-1705): головні тематичні напрямки // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 105-125
270161
   Видання воєнної доби 1941-1945 рр. : каталог колекції від. стародрукованих, рідкісних та цінних книг Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: О. Марченко, С. Лещенко ; ред.: С. Смілянець, Н. Хівренко ; авт. перед. слова: О.Є. Лисенко]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2015. – 75 с. – Покажч.: с. 59-74. – (1939-1945. Ніколи знову)
270162
   Видання Головного Командування УПА // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 1995. – Том 1 : Видання Головного Командування УПА. – с.1-482. – ISBN 5-7702-0832-5
270163
   Видання державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки мінбудархітектури України 1980-1993 рр. : Бібліограф. показчик. – Київ, 1994. – 5 с.
270164
  Качмар М. Видання джерел української сакральної музики у 2021 році // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 112-113. – ISSN 2224-0926
270165
  Ціборовська-Римарович Видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760-1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 169-183. – ISBN 966-02-3854-1
270166
  Ціборовська-Римарович Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787-1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий опис / Ірина Ціборовська-Римарович ; [наук. ред. Н.П. Бондар] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, 2020. – 128, [4] с. : іл. – Покажч. провенієнцій: с. 111-113. – Бібліогр.: с. 114-118 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9315-1
270167
  Білокінь І.П. Видання екологiчного комiтету Польської Академiї Hаук в 1954-1956 pp. : Відбиток / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1958. – 103-106с.
270168
  Селігей П.О. Видання етимологічної літератури: вчора і сьогодні // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 113-119. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Описано деякі особливості авторської та редакційної підготовки праць з етимології в минулі роки й тепер. Показано, як удосконалився цей процес після впровадження в книговидання комп"ютерної техніки. Оглянуто перспективи створення електронних версій ...
270169
   Видання з автографами українських діячів науки і культури : каталог колекції Нац. іст. б-ки України : до 80-річчя Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкіс. видань. – Київ : Вініченко. – ISBN 978-966-2622-33-1
Вип. 1 : / [уклад. Н. Горська ; ред.: О. Марченко, С. Смілянець, К. Таранюк-Русанівський]. – 2018. – 415, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 398-404. – Бібліогр.: с. 405-415
270170
  Соколов В.Ю. Видання з астрономії, надруковані в Україні у XVIII ст.: історико-книгознавчий аналіз // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – C. 114-134. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
270171
   Видання з військової історії України у фондах Загальної бібліотеки Військової академїї (м. Одеса) / С. Гладченко, М. Кольчак, С. Дивна, І. Пігулевська, І. Маслій, О. Лісніченко, Т. Козачинська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (266). – С. 94-103. – ISSN 1029-7200
270172
   Видання з нагоди виставки "Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації" = This book is published on the occasion of the exhibition "Paraska Plytka-Horytsvit. Overcoming Gravity" : 17 жовт. 2019-19 січ. 2020 / [Мистец. арсенал, Укр. культур. фонд та ін. ; тексти: К. Бучацька та ін. ; упоряд. А. Погрібна ; наук. ред.: О. Мельник, О. Оногда]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2019. – 224 с., [32] арк. текст, іл. : іл., фотоіл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 216-217. – ISBN 978-966-97778-6-7
270173
   Видання з питань конституційного права, що вийшли друком в Україні у 2014 р. // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 60-67. – ISSN 2310-6158
270174
  Мушкетик Л. Видання з фольклору народів України // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 309-311. – ISSN 0320-8370


  Видавництво "Букрек" за підтримки Українського культурного фонду видало українською мовою ілюстровану збірку автентичного фольклору етнічних спільнот України "Україна в нас одна". Про видання та важливість дослідження фольклору народів України на ...
270175
   Видання Івана Тиктора та концерну "Українська преса" : Бібліографічний покажчик (1923-1977). – Львів, 2000. – 369с. – ISBN 966-02-0845-6
270176
  Запаско Я.П., Ісаєвич Я.Д. Видання Івана Федорова. – Львів : Вища школа, 1983. – 206 с. : іл. – Мініатюрне видання
270177
  Бондар Н.П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : дослідження, попримірниковий опис / Н.П. Бондар ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 277-280. - Геогр. покажч.: с. 282-283. - Покажч. філіграней: с. 288-294. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-02-6616-2
270178
  Ривкіна Г. Видання їдишем для дітей у відділі Фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 106-112. – ISBN 978-966-378-592-9
270179
  Соколов В.Ю. Видання календарів та розвиток природничо-наукового книгодрукування в Україні у XVIII столітті // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 93-101


  Досліджуються особливості та етапи розвитку друкування календарів в Україні у XVIII ст., вивчається їхній зміст, поліграфічне оформлення, осередки створення та авторський склад. Основна увага приділяється виявленню та аналізу природничо-наукових ...
270180
  Школьна О. Видання катеринославських наукових та фахових товариств початку ХХ ст. // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 15-23


  У статті докладно аналізується діяльність наукових та фахових товариств Катеринославщини у розвитку спеціалізованої преси регіону на початку XX ст.; вирізняються найважливіші часописи; наголошується на їх ролі у становленні фахової журналістики та в ...
270181
  Абросимова С.В. Видання Києво-Печерської лаври у працях Д. Яворницького і в зібранні Дніпропетровського історичного музею / С.В. Абросимова, А.І. Перкова // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 5-10. – ISBN 966-7671-23-2
270182
  Бардік М.А. Видання Києво-Печерської лаври як джерело атрибуції розписів Київського Софійського собору XVIII століття - 1840-х років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 62-69. – ISSN 2226-2180
270183
  Лєсовець Н.М. Видання кириличного друку наукової бібліотеки ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 133-138
270184
  Мельник-Хоха Видання Луції Барбари Раутенстраухової у фонді ЛННБ України ім. В. Стефаника як зразки сентиментальної літератури XIX століття / Мельник-Хоха, О. Береза // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 35-39. – ISSN 2076-9326
270185
   Видання Львівської бібліотеки Академії наук УРСР (1940-1960). – Львів, 1961. – 23с.
270186
   Видання Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника HАH України (1995-1997). – Львів, 1996. – 23с.
270187
  Примак А.Ф. Видання М.Ф. Біляшівським часопису "Археологическая летопись Южной России": джерелознавчий та документознавчий аспект // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 111-115. – ISBN 978-966-651-576-9
270188
   Видання Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету : довідник / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; [уклад. Артьомов І.В.]. – Вид. 2-ге, допов. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 214, [2] с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7404-14-8
270189
  Довгань О.В. Видання НАКККіМ в контексті міжнародних наукометричних баз: шлях у світову практику // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 94-100


  Подано особливості комунікації в науковому середовищі на тлі міжнародних наукометричних баз, зокрема висвітлено діяльність наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв із просування журналів у них і, відповідно, ...
270190
  Ткачова Л.О. Видання наукових товариств університету Св. Володимира другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 73-75. – ISBN 5-86868-013-8
270191
  Чайковська Л. Видання науково-дослідницьких установ Національної академії наук України як складник документного потоку наукових видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: структура та наповнення у 2012-2015 рр. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 128-145. – ISSN 2224-9516
270192
  Дніпров О. Видання нормативних актів як форма діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 143-147. – ISSN 2663-5313
270193
  Юрчук Н. Видання ОУН-УПА // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 46-51
270194
  Левченко Л. Видання пам"яток документальної історичної спадщини американського народу // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 173-194
270195
  Холоденко В. Видання Переяславщини: історія, розвиток та перспективи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 173-192. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 7). – ISSN 2518-7600
270196
  Ковалевська О. Видання підручника з географії для українських гімназій (за матеріалами листування Степана Рудницького та Валентина Отамановського) // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 18-29. – ISSN 2415-8003
270197
  Артьомов І.В. Видання підручників та навчальних посібників нового покоління : практ. посібник / І.В. Артьомов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", НН Ін-т євроінтеграц. дослідж. – Ужгород : Говерла, 2017. – 222, [2] с. : іл., табл. – Короткий термінол. слов. автора навч. книги: с. 158-181. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-7333-38-7
270198
  Хайло А. Видання пісенного фольклору 1919-1921 років у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 22-30. – ISSN 2076-9326
270199
  Гурбанська А. Видання поезій Ліни Костенко в Україні та за кордоном у 50-70-х роках XX ст.: проблеми й дискусії // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті на маловідомому матеріалі розглянуто історію видання творів Л. Костенко в Україні та за кордоном у 50-70-х роках ХХ ст., висвітлено контент і концептуальність збірок поетеси, їх зорієнтованість на читача як споживача книговидавничої продукції, ...
270200
  Камінська Х. Видання Почаївської друкарні періоду 1730-1918 рр. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 257-261


  У статті розглянуто історію розвитку Почаївської друкарні, її роль у становленні книгодрукування на Волині, вплив на розвиток видавничого процесу в Україні у XVIII – XIXст. В статье рассмотрена история развития Почаевской типографии, ее роль в ...
270201
  Женченко М.І. Видання правничої літератури в Україні : історичний, типолого-тематичний та редакційно-видавничий аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.05. - Теорія та історія видавничої справи та редагування / Женченко М.І. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
270202
  Женченко М.І. Видання правничої літератури в Україні: історичний, типолого-тематичний та редакційно-видавничий аспекти : дис. ... наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Женченко М.І. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 282 л. + Додатки: л. 193-282. – Бібліогр.: л. 171-192
270203
  Андрейко А. Видання про самобутню українську культуру // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 4. – С. 127-128


  Про М. Василенка - С. 101-103.
270204
  Осталецька О. Видання провідних європейських картографічних закладів XVI–XVIII ст. у фондах сектору картографічних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С.130–136. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
270205
   Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України 1998-2003 : Бібліографічний покажчик. – Київ : НБУВ, 2003. – 754 с. – ISBN 966-02-3079-6
270206
   Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної Академії наук України. 2003-2008 : бібліографічний покажчик / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ вид. підгот. : В.Ю. Омельчук, Л.В. Бєляєва, С.А. Дзюбич та ін. ; редкол. : В.М. Литвин (голова) та ін. ]. – Київ : [ Б. в. ], 2008. – 568 с. – ISBN 978-966-02-4998-1
270207
  Подоляка Н.С. Видання сільськогосподарських товариств та дослідних станцій Сумського краю початку XX століття // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 224-229
270208
  Климчук Л.В. Видання та публікації бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2012-2017 рр.) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 56-66. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті висвітлюється видавнича діяльність бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яка спрямована на створення та поширення власної інтелектуальної продукції про фонди книгозбірні, напрями її роботи, а також ...
270209
   Видання творів В.І.Леніна на Україні (1894-1965). – Х, 1966. – 177с.
270210
   Видання творів В.І.Леніна на Україні (1894-1970). – Харків, 1971. – 710 с.
270211
  Багмут Й.А. Видання творів К. Маркса і Ф. Енгельса на Україні : бібліогр. покажчик / Й.А. Багмут, П.М. Шморгун. – 2-ге вид., доп. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1965. – 78 с.
270212
  Ревенко Д.В. Видання творів П. Куліша із розпорошеної колекції UCRAINICA у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 181-188. – ISBN 978-617-689-359-2
270213
  Іскорко-Гнатенко Видання творів Т. Шевченка в друкарні Київського університету // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 57. – ISBN 978-617-7442-69-0
270214
   Видання творів Т.Г. Шевченка у фондах ЦНБ (1840-1914) : бібліогр. покажч. – Харків, 1997. – 29 с.
270215
   Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани : каталог / Музей книги і друкарства України ; [упоряд.: М. Корнійчук, Г. Карпінчук, Н. Глоба та ін. ; авт. передм.: М. Корнійчук, Л. Парійська ; фото Н. Глоби]. – Київ : Пульсари, 2011. – 174, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Імен. покажчик: с. 157-166. – ISBN 978-966-2171-81-5
270216
   Видання творів Фридерика Шопена з фондів бібліотеки Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка (до 1939 року) = Wydanie utworow Fryderyka Chopina ze zbiorow biblioteki Lwowskiej narodowej akademii muzycznej im. M. Lysenki (do 1939 roku) / Львів. нац. муз. акад. ім. М. Лисенка ; Ген. Консульство Республіки Польща у Львові ; [уклад., авт. вступ. ст.: І. Антонюк ; авт. передм.: І. Пилатюк]. – Львів : ТеРус, 2011. – 223, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-7987-24-4
270217
  Лучка Л.М. Видання українських письменників у фондах катеринославських бібліотек другої половини XIX - на початку XX ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 146-152. – ISBN 978-966-551-328-5


  Досліджено склад катеринославських бібліотек на наявність української художньої літератури ХІХ ст. Зроблено огляд літературних пам"яток щодо якісного і кількісного наповнення бібліотечних осередків національною книжковою та періодичною спадщиною. "... ...
270218
  Ткаченко І.В. Видання українського народного тижневика "Засів" у Києві (1911-1912) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2004. – Вип.9. – C. 29-45
270219
  Тронько Т. Видання українського перекладу Євангелія на сторінках журналу "Киевская старина" // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 286-294. – ISBN 966-7379-70-1
270220
  Здражко А.Є. Видання української дитячої перекладної літератури на початку XX століття (1917 - поч. 1930-х рр.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 341-345
270221
  Польовик С. Видання української діаспори як альтернативний медійний простір // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 453-463. – ISSN 2224-9516
270222
  Карп І. Видання Української Культурної Ради у Відні (1915-1918) як чинник формування національної свідомості // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 52-60. – ISSN 1561-6223
270223
  Бухало Г.В. Видання Української Повстанської Армії (1941-1950-ті рр.) // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 83-86
270224
  Бухало Г. Видання Української Повстанської Армії на Волині 1941 - 1950-і роки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 295-297
270225
  Піпаш В.В. Видання українською мовою в умовах угорської окупації Закарпаття (1939-1944) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 150-153. – (Історія ; Вип. 22)
270226
  Гунчик І. Видання усних молитовних текстів середини XIX століття в семитомній праці Павла Чубинського // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 73-78. – ISSN 2225-5095
270227
  Хайло А. Видання фольклористичних праць 1917-1918 років у спецфонд Книжкової палати України: книгознавчий аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 26-34. – ISSN 2076-9326


  Предмет дослідження: видання фольклористичних праць 1917-1918 років, які зберігаються у спецфонді Книжкової палати України
270228
  Хайло А. Видання фольклорних текстів 1917-1918 рр. у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 33-40. – ISSN 2076-9326
270229
  Хайло А. Видання фольклорних текстів 1917 - 1918 рр. у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект. // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 37-43. – ISSN 2076-9326
270230
  Сищенко С.В. Видання як носії соціальної інформації та об"єкти видавничої діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 121-130. – ISBN 966-7352-66-8


  Розкривається різноманіття та специфіка видань різних типів і видів як носіїв соціальної інформації та об"єктів видавничої діяльності.
270231
   Видання, приурочені 100-річчю Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 147-162. – ISBN 978-966-2538-56-4
270232
  Галай А.О. Видання, що здатне підсилити концептуальні основи пенітенціарної реформи в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 281-283. – ISSN 2306-9082


  Відгук на колективну монографію "Доктрина пенітенціарного права України", рекомендованої до друку Буковинським державним фінансово-економічним університетом.
270233
  Дубас Т. Виданняукраїномовної книги як важливий напрям видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 211-221
270234
   Видано в Херсоні 1842-1942 : каталог місцевого друку / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; авт.-уклад. О.В. Лянсберг ; відп. ред. Л.І. Зелена. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2009. – 199 с. – 65-річчю утворення Херсон. обл. присвяч. – ISBN 978-966-1510-02-8
270235
  Сніжко О.В. Видатки антиінфляційної політики в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-75. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  На базі фактичного матеріалу розглядаються особливості антиінфляційної політики в Україні та її вплив на реальний сектор економіки. Головний акцент зроблено на видатках, які виникають в процесі фінансової стабілізації. Висвітлюються основні негативні ...
270236
  Павлюк К.В. Видатки бюджетів на розвиток людського капіталу як чинник економічного зростання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 30-46
270237
  Кушнір І.В. Видатки бюджету на підтримку аграрного сектору та їх ефективність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 98-101. – ISSN 2221-1055
270238
  Мусаев Е.К. Видатки бюджету на підтримку агропромислового комплексу АР Крим та їх ефективність // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 77-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
270239
  Полозенко Д.В. Видатки бюджету на розвиток людського капіталу : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
270240
  Чуницька І. Видатки бюджету та збільшення їх позитивних ефектів на формування фінансового потенціалу держави // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
270241
  Радіонов Ю.Д. Видатки бюджету у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 39-46. – ISSN 2306-6814
270242
  Маркуц Ю.І. Видатки бюджету як інструмент економічного розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 167-173. – ISSN 2306-546X
270243
  Шиманська О.А. Видатки бюджету як інструмент регулювання соціально-економічних відносин // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 60-68
270244
  Канєва Т.В. Видатки бюджету як інструмент суспільного розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 172-179. – ISSN 2306-546X
270245
  Березовська Є.А. Видатки державного бюджету в контексті економічних реформ // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 51-52
270246
  Проць Н. Видатки державного бюджету на національну оборону: проблеми та перспективи / Н. Проць, М. Кравчук // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 77-87. – ISSN 1818-5754
270247
  Полозенко Д.В. Видатки державного бюджету на соціальний захист сільського населення : бюджетна політика / Д.В. Полозенко, Н.О. Квітко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 33-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
270248
  Кириленко О. Видатки Державного бюджету України на вищу освіту в світлі запровадження середньострокового планування / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (105), липень - вересень. – С. 152-168. – ISSN 2786-4537
270249
  Мельничук Н.Ю. Видатки Державного бюджету України: сутність та особливості управління // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 42-49. – ISSN 2413-9610
270250
  Возняк Г.В. Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров"я: оцінка ефективності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 94-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
270251
  Огінська А. Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 103-109. – ISSN 1818-5754
270252
  Кириленко О.П. Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист населення в умовах інклюзії / О.П. Кириленко, А.Ю. Огінська // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 32-35. – ISBN 978-966-654-490-5
270253
  Солдатенко О.В. Видатки на охорону здоров"я у бюджетній системі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 94-99. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
270254
  Марко І. Видатки на розвиток Міністерства оборони України за 2014-2020 роки / І. Марко, С. Сірий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто та проаналізовано бюджет Міністерства оборони України за останні роки згідно з даними, які затверджені у Державному бюджеті України, його стан та перспективи розвитку, а також чинники що впливають на нього. Здійснено порівняння ...
270255
  Береговий П.М. Видатнi вітчизнянi ботанiки / П.М. Береговий, М. Лагутіна. – Київ : Радянська школа, 1955. – 222 с.


  Вiдзначаються досягнення вiтчизняних ботанiкiв та їх великий вклад в науку.
270256
  Тереверко О. Видатна благодійниця і колекціонер // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 7 березня (№ 10). – С. 19


  Варвара Ханенко виконала останню волю чоловіка - передала музейну колекцію Києву.
270257
   Видатна дослідниця економічної думки України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 89-91. – ISSN 0131-775Х


  До 70-річчя доктора економічних наук Лариси Павлівни Горкіної.
270258
   Видатна дослідниця і захисниця інтересів вітчизняного села і селянства : До 75-річчя від дня народження Л. О. Шепотько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-85. – ISSN 0131-775Х
270259
   Видатна постать агроекономічної науки (до 80-річчя з дня народження Трегобчука В. М.) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 81. – ISSN 2221-1055
270260
  Головацький І. Видатна постать української і світової науки. До 150-річчя від народження професора Івана Горбачевського // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 36-37. – ISSN 1563-3977
270261
  Ореньчук О.Ю. Видатна роль Івана Фещенка-Чопівського в українському державотворенні першої половини XX ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 120-124. – ISSN 0321-0499
270262
  Хмелюк М.Д. Видатна українська письменниця Марко Вовчок / М.Д. Хмелюк. – К, 1957. – 44с.
270263
  Лукінова Т.Б. Видатний акцентолог і етимолог // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 0027-2833


  Віталій Григорович Скляренко - один з найвидатніших українських мовознавців другої половини XX ст., автор низки фундаментальних новаторських праць з порівняльно-історичної слов"янської акцентології та лексикології, талановитий організатор науки, ...
270264
  Кочубей Ю.М. Видатний арабіст України В.М. Бейліс // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 20-22
270265
  Захар"єв В. Видатний архітектор Іван Могитич і Сокілецька церква XII–XIII століть // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 274-278. – ISSN 0321-0499
270266
  Шендеровський В. Видатний бібліограф другої половини ХІХ століття // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 141-145. – ISSN 0869-3595
270267
  Матвійчук О. Видатний біохімік і педагог / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 128-129. – ISSN 0869-3595


  Сопін Євген Федорович (1917-1973) - доктор біологічних наук
270268
  Філончук З.В. Видатний ботанік і ентомолог Юзеф Пачоський // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 46-47 : фото. – Бібліогр.: 4 назви
270269
  Мосякін С.Л. Видатний ботанік сучасності : до 80-річного ювілею Пітера Рейвена // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 3. – С. 308-313. – ISSN 0372-4123
270270
  Музичко О.Є. Видатний британський історик економіки Мойсей Постан (1899-1981): одеські роки формування особистості // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2020. – № 18. – С. 4-7
270271
  Рабінович П.М. Видатний вітчизняний теоретик права (до 110-річчя від дня народження професора П.О. Недбайла) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – C. 8-15. – ISSN 1993-0909


  Статтю присвячено пам"яті видатного вітчизняного вченого у галузі загальної теорії права - доктора юридичних наук, члена-кореспондента Академії наук УРСР, професора Львівського і Київського державних університетів Петра Омельяновича Недбайла.
270272
  Бушак С.М. Видатний вуглепетрограф (До 85-річчя від дня народження М.О. Ігнатченка) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 112-113 : фото. – ISSN 0367-4290
270273
  Зосимович І. Видатний вчений-астроном та педагог (до 165-річчя від дня народження професора Київського університету Святого Володимира Митрофана Хандрикова) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
270274
  Грициняк І.І. Видатний вчений-біолог. До 110-ї річниці від дня народження Шпета Георгія Йосиповича / І.І. Грициняк, С.А. Кражан, О.О. Олексієнко // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 104-105. – ISSN 2075-1508


  Вів наукову роботу в Науково-дослідному інститут біології при Київському державному університеті (1937-1941), Зоологічному музеї КДУ (1941-1942). У 1938-1941 рр. був деканом біологічного факультету університету.
270275
  Караіванов Н. Видатний вчений-болгарист. До 190-річчя від дня народження проф. Віктора Григоровича // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
270276
   Видатний вчений-економіст // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 90-91. – ISSN 0131-775Х


  [До 75-річчя С.М. Злупко]
270277
   Видатний вчений-економіст // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0131-775Х


  :[До 80-річчя від дня народження Анатолія Андрійовича Чухна]
270278
   Видатний вчений-економіст // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
270279
  Мініна І.С. Видатний вчений-економіст О. Г. Ліберман та його вплив на С. М. Ямпольського // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 155-160. – ISSN 2415-7422


  О. Г. Ліберман з 1915 року по 1920 р. навчався на юридичному факультеті київського університету Св. Володимира, де під керівництвом професора К. Г. Воблого вивчав статистику
270280
   Видатний вчений-економіст, педагог та організатор освіти // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 4-21. – ISSN 0131-775Х


  До 60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. Базилевича
270281
   Видатний вчений-економіст. До 70-річчя академіка НАН України О.І.Амоші // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 82-83. – ISSN 0131-775Х
270282
   Видатний вчений-економіст: До 75-річчя І.І.Лукінова // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.84. – ISSN 0131-775Х
270283
  Сорокина Л.Ф. Видатний вчений-лісівник (до 150-річчя від дня народження В.Д.Огієвського) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 107-111. – ISSN 2227-183Х
270284
  Нагребельний В.П. Видатний вчений-правознавець, академік, організатор вітчизняної академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.М. Бабія) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 8-11


  Борис Мусійович Бабій з 01 серпня 1947 р. працював старшим викладачем кафедри теорії держави і права та заступником декана юридичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
270285
   Видатний вчений-правознавець, талановитий педагог та громадський діяч - Василь Якович Тацій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 241-244. – ISSN 0132-1331
270286
   Видатний вчений - правознавець, талановитий педагог і організатор вищої юридичної освіти - Володимир Володимирович Сташис // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 225-227. – ISSN 0132-1331
270287
  Коротіч Г. Видатний вчений Г.І. Челпанов // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 184-187. – ISBN 978-617-7046-59-1
270288
   Видатний вчений економіст. До 85-річчя академіка НАН України А.А. Чухна // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 80-81. – ISSN 0131-775Х


  Видатний укр. вчений, фахівець у галузі економічної теорії, методології, керівник укр. наукової школи з проблем розвитку і трансформації економічних систем, академік НАНУ Анатолій Андрійович Чухно відзначив 85-річчя від дня народження та 65-річчя ...
270289
  Єлісеєва Є.В. Видатний вчений і педагог: творча спадщина Г.І. Швебса (до 80-річчя від дня народження) / Є.В. Єлісеєва, Г.П. Пилипенко, О.О. Світличний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1561-4980
270290
  Демченко В.Ф. Видатний вчений, засновник наукової школи з аналітичної хімії пестицидів Марта Клисенко / В.Ф. Демченко, Ю.С. Баранов // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17. – С. 57-59. – ISSN 1729-7192
270291
  Науменко С. Видатний вчений, лицар науки, патріот (до 130-річчя від дня народження академіка О.О. Богомольця) / С. Науменко, К. Дєгтярьова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 1029-7200
270292
  Ковалевська О. Видатний вчений, освітянин, громадський діяч: 24 травня - 180 років від дня народження І.В. Вернадського // Вісник Національної Академії Наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна Академія наук України. – Київ, 2001. – № 5. – С. 58-63. – ISSN 0372-6436
270293
   Видатний вчений, юрист, педагог. Василю Яковичу Тацієві виповнилося 75 років! // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 124-128
270294
  Місінкевич Л.Л. Видатний вчитель та блискучий педагог (до 110-ї річниці з дня народження Петра Щербини) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 250-258. – ISSN 2078-9165
270295
  Жишкович М. Видатний галицький тенор // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 85-88. – ISSN 0868-4790


  Михайло Теодорович Голинський (1890-1973) - оперний співак. Мистецтво співу опанував у Львові та Мілані (Італія)
270296
  Шаталов М.М. Видатний геолог-нафтовик, академік Григорій Назарович Доленко (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 97-100 : фото. – ISSN 0367-4290
270297
  Макаренко Д.Є. Видатний геолог Петро Абрамович Двойченко (До 120-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 155-156 : фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
270298
  Войцехівська І. Видатний гуманітарій ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 118-119. – ISSN 0869-3595


  Маслов Сергій Іванович - дослідник давньоруської та давньої української літератури, фольклорист, бібліограф, доктор філологічних наук, історик української літератури, приват-доцент Київського університету св. Володимира
270299
  Соколов Б. Видатний дисидент // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 197). – С. 5


  Пам"яті Володимира Буковського.
270300
  Кривенко В.М. Видатний діяч комуністичної партії і Радянської держави, друг і соратник В.І. Леніна / В.М. Кривенко. – Київ, 1969. – 22с.
270301
  Котов М.І. Видатний діяч охорони природи В.І. Аверін / Котов М.І. , Корнєєв О.П. – Київ, 1960. – с. 111-113. – Окр. відб. з Мат. про охорону природи на Україні. Вип. 2
270302
   Видатний діяч світу // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 196-201. – ISBN 966-505-054-0
270303
  Мельниченко В. Видатний дослідник джерел української духовності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 серпня (№ 33)


  Сергію Гальченку - 70.
270304
  Довбенко М. Видатний дослідник економічної нерівності // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 100-105. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
270305
  Мельниченко В. Видатний дослідник і хранитель джерел української духовності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 19 серпня (№ 16). – С. 18-20


  Сергію Гальченку - 75.
270306
  Добржанський О. Видатний дослідник історії Буковини (До 150-річчя від дня народження Р.Ф. Кайндля) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 126-133
270307
  Якубова Т. Видатний дослідник польської й української історії Й. Роллє та його книги у фондах НБУВ / Т. Якубова, Я. Матвіїшин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
270308
  Якубова Т. Видатний дослідник польської й української історії Й. Роллє та його книги у фондах НБУВ / Т. Якубова, Я. Матвіїшин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (314), вересень. – С. 41-48. – ISSN 2076-9326
270309
  Горкіна Л. Видатний економіст-аграрник та історик економіки / Л. Горкіна, Т. Дерев"янкін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 81-83. – ISSN 0131-775Х


  :[Лященко Петро Іванович (1876-1955). докт.екон.наук.]
270310
   Видатний економіст-міжнародник // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 83-84. – ISSN 0131-775Х


  До 80-річчя професора, докт. економічних наук Віктора Сергійовича Будкіна. У 1950 р. вступив до Київ. держ. університету ім. Т.Г. Шевченка, де пройшов шлях від студента, аспіранта й асистента до проректора з навч. роботи серед іноземців. На факультеті ...
270311
  Григорук А. Видатний економіст з країни фіордів. Рагнар Фріш / А. Григорук, О. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 132-136. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
270312
  Пилипчук О. Видатний ентомолог з України (до 100-річчя від дня народження Григорія Бей-Бієнка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 214-215. – ISBN 966-530-115-2
270313
  Підгорський В.С. Видатний епідеміолог і мікробіолог (до 150-річчя від дня народження академіка Д.К. Заболотного) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 90-97. – ISSN 1027-3239
270314
   Видатний історик // Вільна Україна. – Львів, 2013. – 21 червня (№ 25). – С. 8


  Про видатного історика, проф. Київського університету Святого Володимира - Івана Васильовича Лучицького. В статті згадуються вчені Київського університету: М. Василенко, В. Піскорський.
270315
  Караіванов Н. Видатний історик з вивчення болгарського переселення в Бесарабію. До 200-річчя від дня народження Аполлона Скальковського // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 34-37. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
270316
  Кобченко К. Видатний історик Наталія Полонська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Стаття присвячена 125-річчю від дня народження Наталії Полонської-Василенко, визначного історика та однієї з перших жінок, яка розпочала професійну наукову працю в Університеті Св. Володимира.
270317
  Марченко М.І. Видатний історик України О.М. Лазаревський / М.І. Марченко, Л.К. Полухін ; АН УРСР, Інститут історії. – Київ : АН УРСР, 1958. – 44 с.


  Авт. Полухін Леонід Костянтинович . (1914-1963) На тит. л. Бібліотеці КУ з подякою за допомогу 5. I.59 г. выд автора М.Марченко
270318
  Матвійчук О. Видатний кардіолог / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 174-175. – ISSN 0869-3595
270319
  Крючков Г. Видатний керманич європейської держави Володимир Щербицький і питання зовнішньополітичної діяльності // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 405-413. – ISBN 966-7522-07-5
270320
  Ільченко М.Ю. Видатний конструктор двигунів Іван Коваль // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 265-271. – ISBN 978-966-622-690-0
270321
  Ільченко М.Ю. Видатний конструктор двигунів Іван Коваль // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 59-62. – ISSN 2079-2999


  Дана стаття присвячена діяльності видатного конструктора Коваля Івана Андрійовича. За його ініціативи та участі створений перший в СРСР комбайновий дизель СМД-7, вперше в СРСР розроблений уніфікований легкий швидкохідний економний дизель СМД-14, та ...
270322
  Луняк Є. Видатний костомаровознавець Юрій Анатолійович Пінчук (1937-2012) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 177-180. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
270323
  Шлапак Я. Видатний лікар і науковець // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 51). – С. 13


  24 грудня - 105 років від дня народження Микити Борисовича Маньківського (1914-2014).
270324
  Савченко С. Видатний майстер скульптурного портрета. До 90-річчя від дня народження Г. Кальченко (1926-1975) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 41-44. – ISSN 2306-3505
270325
  Горак Р. Видатний майстер українського театру. До 90-річчя від дня народження Бориса Міруса // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 172-181. – ISSN 0868-4790-8
270326
  Корнєєв Віктор Видатний мандрівник, учений, гуманіст (До 160-річчя з дня народження М.М.Миклухо-Маклая) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 46-49 : Фото, карта. – Бібліогр. 12 назв
270327
  Гніденко Б.В. Видатний математик (до 145 річчя з дня народження М.В. Остроградського ) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  До 145 річчя з дня народження видатного математика Михаїла Васильовича Остроградського.
270328
  Тимоха О.М. Видатний математик і механік (до 80-річчя академіка НАН України І. О. Луковського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 94-97. – ISSN 1027-3239
270329
  Березюк Н. Видатний математик і невідомий бібліограф Дмитро Матвійович Синцов (1867-1946) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 49-53. – ISSN 2518-7341


  Розглядається невідома і недосліджена бібліографічна спадщина видатного вітчизняного математика, одного із засновників Харківської математичної школи, професора Харківського університету Д.М. Синцова.
270330
  Борисенко О.А. Видатний математик, просвітитель і організатор науки (до 150-річчя від дня народження академіка Д. М. Синцова) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 86-91. – ISSN 1027-3239
270331
  Вольвач П. Видатний меценат української культури. (До 180-річчя від дня народження Василя Симиренка) // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 56-60. – ISSN 1563-3977
270332
  Арцишевський Р. Видатний мислитель XX століття (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 120-124. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
270333
  Борисенко В.Й. Видатний мислитель і громадській діяч // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 113-118. – ISBN 978-966-660-735-8
270334
  Мазур В. Видатний митець, син України // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 12


  Виповнилося 150 років від дня народження Ігоря Грабаря.
270335
  Гожик П.Ф. Видатний мікропалеонтолог і стратиграф Валентин Якович Дідковський (До 100-річчя від дня народження) / П.Ф. Гожик, М.М. Іванік // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 112-114 : фото. – ISSN 0367-4290
270336
  Сюндюков І. Видатний московський українознавець Юрій Барабаш: нагорода за духовне подвижництво // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 2


  Національна академія наук України присвоїла доктору філологічних наук, професору Юрію Яковичу Барабашу звання Почесного доктора Академії.
270337
  Теміров Б. Видатний науковець про видатного поета: думки М. Грушевського про Т. Шевченка // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-783-0
270338
  Онищенко Геннадій Видатний науковець та державний діяч Левко Іванович Медведь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 32 : фото
270339
   Видатний національний педагог Григорій Ващенко : Збірник матеріялів до 125-річчя від дня народження. – Київ, 2003. – 64с.
270340
  Масіян Н.Б. Видатний оперний співак буковинського походження Йозеф Шмідт – "людина світу, що співала для всіх" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 105-113. – ISSN 0320-9466
270341
   Видатний організатор вітчизняного наукового книговидання. З нагоди 75-річчя академіка В.В. Немошкаленка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-82. – ISSN 0372-6436


  Виступ канд. фіз.- мат. наук Л.Ф. Куртенка, першого директора Видавничого дому "Академперіодика" НАН України, про діяльність В.В. Немошкаленка на посаді голови Науково-видавничої ради НАН України.
270342
  Дудар Є. Видатний письменник-сатирик Євген Дудар: "Проти брехні треба воювати колючою, болючою і безпощадною правдою" / розмову вів Павло Кущ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 6 травня (№ 91)
270343
  Іваньков І. Видатний письменник і чоловік // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 201-202. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
270344
  Левченко Л.Л. Видатний польський архівіст Густав Каленський та його праця "Brakowanie akt" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 281-317. – ISSN 0320-9466
270345
  Байдак Л.А. Видатний представник Дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно-трансформованих прісноводних екосистем, засновник теорії і практики збагачення водойм новими кормовими для риб організмами, професор П. О. Журавель (1901–1977) / Л.А. Байдак, В.В. Рожков, Ю.Л. Полєва // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 103-109. – ISSN 2617-1929
270346
  Байдак Л.А. Видатний представник дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем професор Г.Б. Мельников. Сторінки життя та нові документи біографії // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 51-56. – ISSN 2617-1929
270347
  Степанов П.М. Видатний радянський педагог Антон Семенович Макаренко / П.М. Степанов. – Київ, 1947. – 24с.
270348
  Паперна Г.О. Видатний радянський педагог Н.К.Крупська / Г.О. Паперна. – 2-е вид. – Харків, 1953. – 112с.
270349
  Данильченко М.Г. Видатний радянський психолог і педагог П.П. Блонський / М.Г. Данильченко. – Х, 1971. – 137с.
270350
  Бодрова Н.В. Видатний радянський фізіолог О.В. Леонтович / Н.В. Бодрова, Б.В. Краюхін ; АН УРСР, Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1950. – 45 с. – Бібліогр.: с. 43-44
270351
  Попов П.М. Видатний радянський фольклорист Ю.М.Соколов / П.М. Попов. – К., 1958. – 23-33с.
270352
  Благой Д.Д. Видатний революціонер і письменник / Д.Д. Благой. – Київ, 1949. – 9с.
270353
  Маринич О.М. Видатний російський географ П.П.Семенов-Тян-Шанський. / О.М. Маринич. – Київ : АН УРСР, 1951. – 20с.
270354
  Станкевич Г.Л. Видатний російський сходознавець-мандрівник Г.Ц. Цибіков (До 100-річчя з дня народження) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 127-134
270355
  Каган С.С. Видатний санітарний діяч України - академік АН УРСР О.В. Корчак-Чепурківський / С.С. Каган. – К, 1965. – 79с.
270356
   Видатний співак О.Мишуга (1853-1922). – Львів, 1964. – 119 с.
270357
  Семененко Л.А. Видатний сучасний мовознавець професор Олександр Іванович Бондар // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 307-318. – ISBN 978-617-689-150-5
270358
  Сарнацький О.П. Видатний сучасний український дослідник руху декабристів (До 75-річчя доктора історичних наук, професора Г. Д. Казьмирчука) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 107-110. – ISSN 2077-1800
270359
  Веремійчик О. Видатний україноканадець // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Пам"яті Миколи Плав"юка.
270360
  Войцехівська І. Видатний український антрополог Федір Вовк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 164-166. – ISSN 0869-3595


  Вовк (Волков) Федір Кіндратович - видатний український антрополог
270361
   Видатний український будівельник-Михайло Михайлович Жербін : Hавч. посібн. для хім. ф-тів вищих навч. закладів. – Київ, 1996. – 30с.
270362
  Красікова О.Ю. Видатний український вчений-грунтознавець В.І. Крокос (1889-1936) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 62-63
270363
  Гринчуцький В.І. Видатний український вчений-економіст. До 80-річчя академіка НАНУ А.А. Чухна / В.І. Гринчуцький, П.М. Леоненко // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 195-197. – ISSN 0320-4421
270364
  Лопата П. Видатний український графік Мирон Левицький // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1999. – 1999. – С. 169-191. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 82)
270365
  Нагребельний В.П. Видатний український історик і правознавець, організатор академічної науки, державний та громадський діяч . [М.П. Василенко] // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 11-17. – ISSN 1027-3239


  Ювілейна сесія Загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, присвячена 150-річчю від дня народження академіка М.П. Василенка.
270366
  Санцевич А.В. Видатний український історик М.Є. Слабченко / А.В. Санцевич. – Київ, 1993. – 68 с.
270367
  Шевченко В.О. Видатний український картограф : до 100-річчя від дня народження А.С. Харченка / Шевченко В.О., Палієнко Л.О., Любченко В.Є. – Київ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2008. – 120 с. : фот. – ISBN 978-966-2024-20-3
270368
  Височинська Л.Й. Видатний український композитор і співак (Про С.С. Гулака-Артемовського. 1813-1873) / Л.Й. Височинська. – Київ, 1963. – 48 с.
270369
  Фокін Сергій Видатний український мандрівник-екстремал Сергій Гордієнко : визначні дати та видатні імена / Фокін Сергій, Шевченко Віктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 44-47 : Фото
270370
   Видатний український математик і просвітник Володимир Левицький (до 135-річчя від дня народження) / О. Бобик, М. Притула, Б. Пташник, П. Хобзей // Математичний вісник НТШ : збірник наукових праць / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів, 2007. – Т. 4. – С. 440-450. – ISSN 1812-6774
270371
  Назаренко Т.Г. Видатний український методист Михайло Панасович Откаленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 46-47 : фото
270372
  Биховець Н.М. Видатний український мовознавець Юрій Олексійович Жлуктенко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0027-2833


  У статті подається виклад основних етапів життя і наукової діяльності доктора філологічних наук, почесного члена Фризької академії наук, професора Юрія Олексійовича Жлуктенка.
270373
  Свинко Й. Видатний український мореплавець початку XIX століття : до 240-річчя від дня народження Юрія Лисянського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 10-15. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
270374
  Пилипчук О. Видатний український правознавець Григорій Васильович Демченко (1869-1958) - штрихи до портрета // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 60-62
270375
  Воропаєва Т. Видатний український психолог (до 100-річчя від дня народження Петра Зінченка) / Т. Воропаєва, Т. Кириленко // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 220-221. – ISBN 966-530-115-2
270376
  Воропаєва Т. Видатний український психолог (до 100-річчя від дня народження Петра Зінченка) / Т. Воропаєва, Т. Кириленко // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 220-221. – ISBN 966-7060-63-2
270377
  Грабовська І. Видатний український реформатор // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]


  Петро Могила.
270378
  Гарба В. Видатний український селекціонер Іван Юстимович Громик // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 14-20


  До 75-річчя життя та 50-річчя науково-творчої праці.
270379
  Оніщенко О.С. Видатний український учений - правознавець та організатор академічної науки. До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.М. Бабія / О.С. Оніщенко, Ю.С. Шемшученко, В.П. Нагребельний // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 7. – С. 76-82. – ISSN 0372-6436


  З 1 серпня 1947 р. працював старшим викладачем кафедри теорії держави і права та заступником декана юридичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
270380
  Матковський О. Видатний український учений XX ст. академік Микола Пантелеймонович Семененко (до 110-х роковин від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 181-186. – ISSN 2078-6220
270381
   Видатний український фізик. До 90-річчя від дня народження О.Г. Ситенка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 1, 2017, 1 квартал. – С. 73-82. – ISSN 0130-2043


  Український фізик-теоретик, академік АН УРСР (обраний 1 квітня 1982 р.), доктор фізико-математичних наук (1959), професор. З 1963 року професор КДУ ім. Т. Г. Шевченка. З 1965 року очолював кафедру теорії ядра та елементарних частинок ...
270382
  Глущенко М. Видатний український художник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 102/103, липень/серпень : липень/серпень. – С. 1, 29


  Видатний український пейзажист Петро Олексійович Левченко.
270383
   Видатний учений-економіст = До 75-річчя від дня народження Д.П. Богині // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 82. – ISSN 0131-775Х
270384
   Видатний учений-економіст : до 75-річчя В.С. Будкіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 81-82. – ISSN 0131-775Х
270385
   Видатний учений-економіст // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 90-91. – ISSN 0131-775Х
270386
   Видатний учений-економіст // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 3


  85- років від дня народження і 65 літ навчання й плідної наукової, педагогічної праці та громадської діяльності в шевченковому університеті видатного українського ученого-економіста Анатолія Андрійовича Чухна.
270387
  Пирожков С.І. Видатний учений-економіст (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І.І. Лукінова) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 10. – C. 84-88. – ISSN 1027-3239
270388
  Геєць В.М. Видатний учений-економіст і практик // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 90-91 : фото. – ISSN 2522-9303
270389
   Видатний учений-економіст. Д 80-річчя академіка НАН України В.К.Мамутова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 90-91. – ISSN 0131-775Х
270390
  Закалюк А. Видатний учений-правознавець, академік, засновник Академії правових наук України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 177-180. – ISSN 0132-1331


  До 85-річчя від дня народження Федора Глібовича Бурчака
270391
   Видатний учений - економіст : До 80-річчя академіка М.Г. Чумаченка // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 88. – ISSN 0131-775Х
270392
   Видатний учений - економіст : До 60 - річчя акад. В.М.Гейця // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-85. – ISSN 0131-775Х
270393
  Леоненко П.М. Видатний учений - економіст // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 118-121
270394
  Юхименко П.І. Видатний учений економіст-фінансист : (пам"яті П. М. Леоненка) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 140-152. – ISSN 0320-4421
270395
  Фільчакова В.П. Видатний учений і громадянин : (До сторіччя від дня народження професора Ю.Д. Соколова) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 164-170. – Бібліогр.: с. 169-170 (14 назв). – (Астрономія ; Вип. 34)


  Наведена з деякими скороченнями доповідь автора на засіданні Наукових зборів Астрономічної обсерваторії Київського університету імені Тараса Шевченка, які відбулися 17 квітня 1997 року з нагоди вшанування пам"яті видатного математика і механіка, ...
270396
  Вергунов В.А. Видатний учений і організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 150-річчя від дня народження професора С.Л. Франкфурта) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 9. – С. 65-71. – ISSN 1027-3239
270397
  Віленкін В.Л. Видатний учений і педагог (до 10-річчя з дня смерті проф. Миколи Ізмайловича Дмитрієва) / В.Л. Віленкін, М.А. Демченко, В.Н. Нікітін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 43-50 : Фото. – Бібліогр.: 52 назви
270398
  Бушак С. Видатний учений і художник // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 9/10. – С. 142-155. – ISSN 0042-9422
270399
  Кушнір В.К. Видатний учений Микола Миколайович Боголюбов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 89-98


  Академік Микола Миколайович Боголюбов одержав всесвітнє визнання як основоположник низки найважливіших напрямів у математиці, механіці та фізиці. У 1934 р. почав викладати в Київському університеті (від 1936 року професор). Автори статті ...
270400
  Борисенко В. Видатний учений Михайло Тиводар (до 80-річчя від дня народження) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 8-10. – ISSN 0130-6936
270401
  Степанков В. Видатний учений та менеджер історичної науки (кілька штрихів до змалювання образу Валерія Смолія) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 11-33. – (Історичні науки ; т. 29). – ISSN 2309-2254
270402
  Комісаренко С.В. Видатний учений у галузі профілактичної медицини, публіцист і громадський діяч (до 95-річчя члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України І. М. Трахтенберга) / С.В. Комісаренко, В.І. Чернюк // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 79-86. – ISSN 1027-3239
270403
  Третяк А. Видатний учений у сфері земельних відносин і галузі землеустрою. Леоніду Яковичу Новаковському, академіку НААН України - 80 років // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 24-26 : фото
270404
  Поліщук В. Видатний учений, громадянин, гуманіст (Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і науковців : (штрихи до теми) // Зі студій над класиками : літературознавчі статті / В. Поліщук. – Черкаси : Брама, 2001. – С. 156-160. – ISBN 966-96035-7-9
270405
  Корнієнко О.М. Видатний учений, інженер, організатор науки, учитель і проста людина // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 8-13. – ISSN 2518-7104


  До 100-річчя Б.Є. Патона.
270406
  Лупенко Ю.О. Видатний учений, людина, вчитель - Іван Іларіонович Лукінов : (до 90-річчя від дня народження) / Ю.О. Лупенко, О.М. Шпичак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 86-88. – ISSN 2221-1055


  Українському академіку аграрних наук НАН України виповнилось 90 років.
270407
  Кіт Г.С. Видатний учений, організатор науки, громадянин (до 90-річчя від дня народження академіка Я.С. Підстригача) / Г.С. Кіт, Р.М. Кушнір; за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – .C. 108-116. – ISSN 1027-3239
270408
   Видатний учений. Талановитий педагог / АПН України, Від-ня пед. і психології проф.-техн. освіти АПН України, співроб. Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих АПН України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149
270409
  Рогальчук Л. Видатний фізик-теоретик, педагог. До 100-річчя від дня народження К. Толпиго (1916-1994) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 111-113. – ISSN 2306-3505


  Кирило Борисович Толпиго – український фізик, дослідник теорії твердого тіла, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АН України.
270410
  Храмов Ю.О. Видатний фізико-хімік Джордж Кістяківський (18.11.1900-07.12.1982) / Ю.О. Храмов, М.Д. Станкова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (113). – С. 121-130. – ISSN 1560-4926
270411
  Ботушанський В. Видатний філолог, знаний історик. На згадку про плідну співпрацю з професором О.Д. Огуєм // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 90-95
270412
  Редько М.П. Видатний філософ-гуманіст / М.П. Редько. – Київ, 1972. – 48с.
270413
   Видатний філософ-славіст. До 120-річчя від дня народження Д.І. Чижевського (1894-1977) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2014. – № 2, 2014 р на 2 квартал. – С. 24-34. – ISSN 0130-2043
270414
   Видатний фінансист України новітньої доби ( до 80-річчя Г.О.П"ятаченка - першого Міністра фінансів незалежної України ) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 117-125 : фото. – Бібліогр.: 9 назв
270415
  Фомін П. Видатний хірург і міністр-реформатор охорони здоров"я України / П. Фомін, В. Бойко, О. Лисов // Харківська хірургічна школа : медичний науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т загальної та невідколадної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України" ; Харків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.В. Бойко ; редкол.: П.А. Бездетко, М.М. Велігоцький, М.К. Голобородько [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (82). – С. 170-174. – ISSN 2308-7005


  До 100-річчя від дня народження видатного хірурга, вченого, організатора охорони здоров"я, член-кореспондента НАН і АМН України, Заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України, доктора медичних наук, професора В.Д. Братуся.
270416
  Кахнич В. Видатний цивіліст юридичного факультету Львівського університету Ернест Тілль (1846-1926) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 35-39. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено розвиток цивілістичної науки на юридичному факультеті Львівського університету.
270417
  Попов П.М. Видатний чеський фольклорист та етнограф Людвик Куба / П.М. Попов. – 48-51с.
270418
  Сергійчук В.І. Видатний шевченкознавець // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 50-річчя від дня смерті Павла Зайцева.
270419
   Видатним діячам освіти і науки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Відбулося засідання конкурсної комісії МОНМС під голуванням першого заступника міністра Є. Суліми, на якому розглядалося питання висунення кандидатів на призначення державних стипендій видатним діячам освіти
270420
  Карпова І.Г. Видатні адвокати України К. Трильовський, А. Чайковський та Є. Олесницький як культурно-просвітні діячі // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (5). – С. 60-65. – ISSN 2415-3095
270421
  Давидова І. Видатні бібліотекознавці Слобожанщини: відродження забутих імен / Ірина Давидова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 13-14. – ISSN 2076-9326


  У статті розповідається про підготовлену фундаментальну працю, присвячену незаслужено забутому видатному вітчизняному бібліотекознавцю, бібліографу і книгознавцю К. І. Рубинському (1860-1930), який пропрацював майже 40 років у бібліотеці Харківського ...
270422
  Ткачук М.Л. Видатні богослови Київської духовної академії: Михайло Скабалланович (за матеріалами архівних студій) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 53-66. – ISSN 1996-5931


  "...Зокрема, як свідчать джерела з фондів Державного архіву м. Києва, після остаточного припинення діяльності КДА її колишній професор і поважний науковець мусив задовольнитися скромною посадою приват-доцента кафедри класичної філології Університету ...
270423
   Видатні болгари в історії України = Известни българи в историята на Украйна / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Роглєв Х.Й. та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – 255, [1] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., болг. – ISBN 978-966-2588-10-1
270424
  Шугайлін Видатні борці за науковий світогляд. / Шугайлін, о.В. – К., 1955. – 48с.
270425
  Чувпило О.О. Видатні борці за незалежність Індії : До 50-річчя проголошення Республіки Індія / О.О. Чувпило; Мін-во освіти України. Харківський нац.ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 84с. – Бібліогр.С.82-83. – ISBN 966-623-030-5
270426
  Возняк С.М. Видатні борці проти мракобісся / С.М. Возняк. – Станіслав, 1962. – 48с.
270427
  Береговий П.М. Видатні вітчизняні ботаніки / П.М. Береговий, М.А. Лагутіна. – Київ : Радянська школа, 1955. – 224 с. : іл.
270428
  Береговий П.М. Видатні вітчизняні ботаніки : збірка нарисів / П.М. Береговий, М.А. Лагутіна. – Вид. 2-е перероб. і допов. – Київ : Радянська школа, 1969. – 222 с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-221
270429
   Видатні вітчизняні географи, мандрівники та мореплавці. – Київ : Радянська школа
Вип. 1. – 1951. – 192с.
270430
   Видатні вітчизняні географи, мандрівники та мореплавці. – Київ : Радянська школа
Вип. 2. – 1953. – 173с.
270431
   Видатні вітчизняні географи, мандрівники та мореплавці. – Київ : Радянська школа
Вип. 3. – 1954. – 133с.
270432
   Видатні вітчизняні географи, мандрівники та мореплавці. – Київ : Радянська школа
Вип. 4. – 1957. – 126с.
270433
  Мазурмович Б.М. Видатні вітчизняні зоологи / Б.М. Мазурмович, І.К. Шульга. – Київ, 1953. – 224с.
270434
  Товмаченко В.М. Видатні вчені-аграрії періоду становлення та розвою Української академії наук (1918-1931) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 220-231


  Заснування, становлення та подальший розвій Академії наук стали можливими завдяки наявності на той час в Україні потужних наукових сил у тому числі професори Університету Св. Володимира - О.В. Сперанський, Й.Й. Косоногов, Б.О. Кістяківський, Г.Г. ...
270435
  Вольвач П. Видатні вчені-педагоги та славетні вихованці Таврійського університету // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 12 жовтня (№ 41). – С. 6-7


  Згадуються видатні вчені КУ Р. Гельвіг, М. Андрусов, О. Палладін, М. Гудзій, С. Богданов та ін.
270436
  Возний В.Ю. Видатні вчені-хіміки / В.Ю. Возний. – Київ : Радянська школа, 1973. – 112 с.
270437
   Видатні вчені Львівського університету ХХ століття : Євгеній Володимирович Кротевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 518с. – ISBN 966-613-143-9
270438
   Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник. – Київ, 1998. – 306, [1] с. – ISBN 966-02-0537-6
270439
  Олійник Я.Б. Видатні географи України. Учений, педагог, громадський діяч (до 80-річчя від дня народження Олександра Маринича) / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, Л.Г. та ін. Руденко // Краєзнавство, географія, туризм, 2000. – №33, вересень
270440
  Пилипенко О. Видатні грецькі підприємці в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст.: біографічні нариси // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 181-191. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
270441
  Шнайдер С.Л. Видатні дерева Київської області / С.Л. Шнайдер, В.Є. Борейко ; [фото: С. Шнайдера та ін.] ; Київ. екол.-культур. центр. – Київ : Логос, 2017. – 40 с. : фот. – Бібліогр.: с. 40. – (Серія "Охорона дикої природи" ; вип. 78). – ISBN 978-617-7442-39-3
270442
  Ангелінська Л. Видатні діячі історії, науки і культури України // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 26 жовтня (№ 32). – С. 5


  На Ужгородщині відкрито меморіальну дошку народному художнику України, скульптору-різьбяру В.І. Свиді.
270443
   Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-02-3529-1
Ч. 1. – 2005. – 351с.
270444
   Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-02-3530-5
Ч. 2. – 2005. – 346с.
270445
   Видатні діячі ракетно-космічної України = Outstanding personalities of rocket and space Ukraine / Держ. косм. агенство України [та ін. ; авт.-упоряд. М.О. Мітрахов]. – Київ : Спейс-Інформ, 2015. – 172 с. : кольор. фотоіл., портр. – Текст укр., частково англ. – ISBN 978-966-97460-2-3
270446
   Видатні діячі України минулих століть = Outstanding Ukrainian personalities of the past : меморіальний альманах. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – 624 с. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
270447
  Білецька Л.К. Видатні діячі українського радянського театру / Л.К. Білецька. – Київ, 1960. – 32 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УкрССР)
270448
   Видатні діячі української книги : Біобібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 15 : Євдокія Кононівна Бабич-бібліограф бібліотекознавець. – 2002
270449
  Білоусова Л.Г. Видатні діячі Української Народної Республіки: Андрій Васильович Ніковський - міністр закордонних справ доби Директорії УНР // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 38-48. – ISBN 978-966-927-169-3
270450
  Хіріна Г.О. Видатні діячі української науки професори М.Ф. Сумцов та Є.К. Рєдін: аналіз епістолярної спадщини / Г.О. Хіріна, Р.І. Філіппенко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 456-459
270451
   Видатні дослідники української археології : тексти лекцій. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 155, [1] с.
270452
  Бережной Ю.А. Видатні жінки-вчені та ядерна фізика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)


  Марія Склодовська-Кюрі — французький фізик, хімік, педагог, громадська діячка польського походження. Марія Гепперт-Маєр — видатна жінка-фізик, одна з небагатьох жінок-лауреатів Нобелевскої премії з фізики. Ірен Жоліо-Кюрі, Irene Joliot-Curie) — ...
270453
  Воропаєва Т. Видатні жінки в українській історії: суб"єктивний вимір // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Статтю присвячено аналізу діяльності видатних жінок в українській історії з позиції суб"єктивного підходу.
270454
  Толочко Л. Видатні жінки минулого в живописі та скульптурі // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 166-172. – ISSN 0869-3595
270455
  Полонська-Василенко Видатні жінки України / Наталія Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 160, [1] с. : іл., портр. – Показник імен: с. 153-160. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1583-4
270456
  Несвідоміна Н. Видатні історичні постаті доби козаччини / Н. Несвідоміна, І. Капустіна // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 239-243. – ISSN 2078-0850
270457
  Ковальчук І. Видатні київські академічні гомілети XIX століття та індивідуальні особливості їх педагогічної діяльності // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 196-199. – ISBN 978-966-171-783-9
270458
  Ільченко М.Ю. Видатні конструктори - науково-інженерна еліта України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 213-222. – ISBN 978-966-622-690-0
270459
   Видатні конструктори України : за матеріалами наукових читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 роках / НАНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [ за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського ; укладачі А.І. Корнієнко, О.М. Лупаренко Г.В. Мошинська та ін. ]. – Київ : Екмо. – ISBN 978-966-2153-15-6
Т. 1. – 2008. – 324 с. : іл. – До 90-річчя НАНУ та 110-річчя Нац. техн. ун-ту України "КПІ"
270460
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-393-0
Т. 2 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, Г.В. Лупаренко та ін.]. – 2010. – 327, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 312-327. – Бібліогр.: с. 227-311
270461
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-435-7
Т. 3 : / [уклад.: К.Б. Антоненко, О.С. Болтенко, С.І. Грачов та ін.]. – 2011. – 412, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 405-412. – Бібліогр.: с. 258-404
270462
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України"[(2001-2008)] / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-540-8
Т. 4 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , О.С. Болтенко, С.І. Грачов та ін.]. – 2012. – 331, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 323-331. – Бібліогр.: с. 239-322
270463
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-603-0
Т. 5 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.А. Бакаєва, О.С. Болтенко та ін.]. – 2013. – 259, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 256-259. – Бібліогр.: с. 216-255
270464
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2011-2012 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-435-7
Т. 6 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, К.С. Мошинська та ін.]. – 2014. – 292, [1] с., : іл. – Імен. покажч.: с. 290-292. – Бібліогр.: с. 260-289
270465
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2014-2015 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-729-7
Т. 7 : / [уклад.: С.І. Грачов, Л.С. Ільясова, М.Ю. Ільченко та ін.]. – 2015. – 327, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 322-323. – Бібліогр.: с. 251-321
270466
  Сенченко М. Видатні лідери Сходу, які перемогли бідність і корупцію // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
270467
  Шмигевський М.В. Видатні математики / М.В. Шмигевський. – Харків : Основа, 2004. – 176с. – (Бібліотека журналу " Математика в школах України" ; Вип. 6 (18)). – ISBN 966-333-050-3
270468
  Клименко О.О. Видатні меценати та їх діяльність в Україні у II половині XIX - на початку XX століття // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 29-33. – ISBN 978-617-7090-41-9
270469
  Єфремов В.В. Видатні мислителі в історії світової економічної думки : монографія / Єфремов В.В.; МОНУ. – Київ : Слово, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-8407-75-8
270470
  Коломієць Л. Видатні мовознавці-перекладачі 1920-1930-х років: Олександр Білецький, Михайло Калинович, Леонид Пахаревський, Андрій Ніковський, Борис Ткаченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 187-206


  У статті висвітлюються ключові аспекти біографій, наукова та художньо-перекладацька спадщина декількох обдарованих українських мовознавців-перекладачів 1920-х років, членів Всеукраїнської академії наук, які пізніше, в 1930-ті роки стануть жертвами ...
270471
   Видатні наукові відкриття : Найточніша наука. Велика експериментаторка. Неосяжний світ. Королева перетворень. Наука про життя. Гіпотези і відкриття. Наука про землю : для дітей середнього шкільного віку / [ авт.-упоряд. : В.М. Скляренко, Т.В. Іовлєва, О.Ю. Очкурова ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. : іл. – (Дитяча енциклопедія / координатор серії Д. Таболкін). – ISBN 978-966-03-4400-6
270472
  Матвійчук А.В. Видатні науковці-процесуалісти XX століття // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 260-265. – ISBN 978-966-419-335-8


  "Згадуються представники вітчизняної школи цивільного процесуального права XX ст. - Кельман Є.І. (КУ), Синайський В.І. (КУ)".
270473
  Довбенко М.В. Видатні незнайомці : ( Наукові ідеї , здобудки та життя економістів - лауреатів Нобелівської премії / М.В. Довбенко. – Івано-Франківськ : Перевал, 1995. – 204с.
270474
  Пирожков С.І. Видатні організатори академічної науки / С.І. Пирожков, Л.А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 18-33. – ISSN 1027-3239


  У статті йдеться про діяльність президентів Академії В.І. Вернадського (1918-1921), М.П. Василенка (1921-1922), О.І. Левицького (1922), В.І. Липського (1922-1928), Д.К. Заболотного (1928-1929), О.О. Богомольця (1930-1946), О.В. Палладіна (1946-1962).
270475
  Степанова М. Видатні особистості Національного технічного університету "КПІ" в дореволюційний період (1898-1917 рр.): внесок та досягнення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 47-52. – ISSN 2076-1554
270476
  Степовик Д.В. Видатні пам"ятники українського граверства XVIII століття : Матеріали на допомогу лекторові / Д.В. Степовик. – Київ, 1970. – 20 с.
270477
  Рідкоус О.В. Видатні педагоги України про роль і місце народної педагогіки в розвитку особистості // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 152-170. – ISBN 978-966-2919-93-6
270478
   Видатні поляки в історії України = Wybitni Polacy w dziejach Ukrainy / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Солдатенко В.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – 256 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., пол. – ISBN 978-966-2588-09-5
270479
   Видатні поляки Харкова = Wybitni polacy Charkowa : матеріали Міжнар. наук. симпозіуму, Харків, 7 груд. 2011 р. / Ген. консульство Респ. Польща в Харкові, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна ; [упоряд.: І. Журавльова, А. Сташкевіч, Х. Гранат ; наук. ред. Л. Посохова ; пер. анот. М. Манова ; пер. п"єси О. Журавльова]. – Харків : Майдан, 2012. – 358, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Польський альманах ; 5). – ISBN 978-966-372-510-9
270480
  Булаховська Ю.Л. Видатні польські письменники й літературознавці Чеслав Мілош і Марія Кунцевич про значення слов"янських літератур // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 121-123. – ISBN 966-581-476-1
270481
  Стойка Р. Видатні постаті в історії розвитку біохімії у Львові в період до Другої світової війни // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2019. – Т. 55, № 1 : Медичні науки. – С. 135-148. – ISSN 1563-3950
270482
   Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський; КНУТШ; В.І.Гусєв, В.П.Дрожжин, Ю.О.Калінцев, О.Г.Сокирко, В.І.Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – 359с. – 9у1Вида Шифр дубл. – ISBN 966-642-107-0
270483
  Мегела І. Видатні постаті європейської історії / Іван Мегела. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2005. – 164с. – ISBN 966-8387-05-8
270484
   Видатні постаті Київського університету: Ляшко Іван Іванович. – Київ : Київський університет, 2002. – 103 с.
270485
  Надурак Н. Видатні постаті ОУН в українських дослідженнях: історіографічний огляд // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 322-332. – ISBN 978-617-7235-56-8
270486
  Тригуб"як В. Видатні постаті покутського села Чортовець / Василь Тригуб"як. – Тернопіль : Джура, 2014. – 271, [1] с., [2] арк. портр., фот. : іл. – Бібліогр.: с. 259-261. – ISBN 978-966-185-111-4


  В пр. №1703008 напис: Цю документально-історичну книжку дарую шановним читачам бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з метою пізнання минувшини та сьогодення на рідній землі волелюбного народу Прикарпатського краю. З ...
270487
   Видатні постаті України : біографічний довідник. – Київ : МАУП ; Книжкова палата України, 2004. – 872 с. – ISBN 966-608-519-4
270488
  Гирич І. Видатні постаті України : (Програма курсу за вибором для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 9 (121). – С. 3-6
270489
  Миколаєнко І.М. Видатні постаті українського земства: історіографічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-11. – (Історія ; вип. 51)


  На основі історіографічного огляду історичної літератури подано відомості про видатних українських земців.
270490
  Фадєєнко Г.Д. Видатні постаті, сторінки історії та співпраці харківських державних установ Національної академії медичних наук України / Г.Д. Фадєєнко, Д.К. Милославський // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 5-18. – ISSN 1605-7295
270491
  Дзюба В.Т. Видатні правники - представники школи Київського університету та їх внесок у формування засад сучасного кримінального права національного спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-61. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
270492
  Гуржій І.О. Видатні радянські історики / І.О. Гуржій, В.С. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1969. – 245, [3] с.
270493
  Ігнаткін І.О. Видатні російські зодчі / І.О. Ігнаткін. – Київ, 1959. – 288 с.
270494
   Видатні росіяни в історії України = Выдающиеся россияне в истории Украины / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Дишлевий В.П. [та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – 256 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., рос. – ISBN 978-966-2588-11-8
270495
  Радевич-Винницька Видатні співаки - вихідці з Бойківщини: Модест Вітошинський // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 68-73
270496
  Одарченко П. Видатні українські діячі : Статті, нариси / П. Одарченко. – Київ : Смолоскип, 1999. – 322 с. – ISBN 966-7332-24-1
270497
  Білецька Л. Видатні українські імена Галичини початку XX століття у світовій математичній науці // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 208-220. – ISBN 978-617-7235-61-2
270498
  Ленченко Ф.І. Видатні українські кооператори брати Доманицькі // Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921 р.р.) : навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ : [б. в.], 2000. – С. 71-80
270499
  Пилипенко О. Видатні українські підприємці XIX-початку XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 50-62. – ISSN 0869-3595
270500
  Перга Т.Ю. Видатні українські художники в Австралії: Василь Цибульський // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 259-268. – ISSN 2520-2855
270501
  Орлова Т. Видатні українські чоловіки і жіноче питання: до історіографії проблеми // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 158-161. – ISBN 978-966-485-045-9
270502
  Шипко Л. Видатні українці в історії США // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 54-59. – ISSN 1819-7329
270503
  Юрченко О.А. Видатні українці Закарпаття в історії міжвоєнної Чехословаччини: Юліан Ревай // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 64-69
270504
  Преварська М.І. Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / [Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2016. – 364, [4] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – (Серія "Гордість і слава України"). – ISBN 978-966-8263-46-4


  До книги включено дані про життя і творчість діячів культури та мистецтва, просвіти: філософів, педагогів, письменників, поетів, художників, артистів, співаків, композиторів та інших, хто зробив значний вклад у розвиток нашої культури і освіти, ...
270505
  Ступак Ю.П. Видатні художники на Сумщині / Ю.П. Ступак. – Х, 1969. – 48с.
270506
  Гриценко М. Видатні юристи - випускники і викладачі Київського національного університету // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 3-6
270507
  Вергунов В.А. Видатному вченому в галузі сільськогосподарської механіки і знарядь, професору К.Г. Шиндлеру - 150 // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 20-23


  Професор по кафедрі прикладної механіки (що стає першою в Україні) Київського політехнічного інституту Імператора Олександра II (нині - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського").
270508
  Вергунов В.А. Видатному вченому з культури боліт, члену-кореспонденту АН УРСР М.О. Тюленєву - 130 // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 24-26
270509
   Видатному історику та шевченкознавцю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 233). – С. 2


  У Києві відкрили меморіальну дошку Олександрові Лазаревському.
270510
   Видатному українцю в Росії виповнилось 60! // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2 с. обкл. – ISSN 1810-3944
270511
  Бажан О.В. Видача архівних довідок: досвід роботи Архіву Президента Республіки Казахстан // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 274-280. – ISSN 0320-9466
270512
  Бойко В. Видача власницьких записів державним селянам Лівобережної України // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С. 64-74.


  Про відомого професора Київської духовної академії та університету Св. Володимира
270513
  Альбощий Ю. Видача державних актів: що за статистикою? / Ю. Альбощий, О. Краснолуцький // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-17.
270514
  Шибіко В.П. Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України / В. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 14-18. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті видача особи (екстрадиція) розглядається як правовий інститут, який має міжнародно-правову основу, а з доповненням КПК України 21 травня 2010 року новим розділом "Видача особи (екстрадиція)" отримав і повноцінний свій кримінально-процесуальний ...
270515
  Чорноус Ю.М. Видача особи (екстрадиція) у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 143-150
270516
  Додіна Є.Є. Видворення іноземного місіонера за межі України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 31-39
270517
  Губерський Л.В. Видворення іноземців (- різновид міжнародної практики, що застосовують відносно іноземців у вигляді припису) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 388-389. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
270518
  Денисова С.И. Виделение и строение алкалоидов гелиосупина и эхинатина и щелочной распад лазокарпиновой и гелиосупиновой кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Денисова С. И.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т тонкой хим. технологии. – М, 1962. – 11л.
270519
  Кунц Д. Видение / Д. Кунц. – М, 1996. – 335с.
270520
  Михали Д. Видение на расстоянии. Электрическое дальновидение и телегор / Д. Михали. – Москва-Ленинград, 1925. – 176 с.
270521
  Дорошенко Н.И. Видение о Липенском луге / Н.И. Дорошенко. – Москва : Современник, 1988. – 251 с.
270522
  Гершензон М.О. Видение поэта : [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Москва : 2-я тип. МГСНХ (бывш. Т-ва Машистова), 1919. – 80 с.
270523
  Ленгленд У. Видение Уилльяма о Петре Пахаре / У. Ленгленд. – Москва ; Ленинград, 1941. – 276 с.
270524
  Савин Алексей Видение Фаты Морганы : Феномен // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 10-18 : Іл.
270525
  Уитнэсс Л. Видение церкви / Л. Уитнэсс. – 20с.
270526
  Горбовский Г.Я. Видения на холмах / Г.Я. Горбовский. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 127 с.
270527
  Рубцов Н.М. Видения на холме: Стихи, переводы, проза, письма. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1990. – 396с.
270528
  Вераксо В. Видениям прошедшим / В. Вераксо. – Київ, 1918. – 24с.
270529
  Комаровская Н.И. Виденное и пережитое / Н.И. Комаровская. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1965. – 240 с.
270530
  Лунгин С.Л. Виденное наяву / С.Л. Лунгин. – Москва : Искусство, 1989. – 240 с.
270531
  Зинцов О. Видео в театре: инструмент и метафора // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 71-79. – ISSN 0130-6405
270532
  Борев В.Ю. Видео: техника, досуг, культура : записки эксперта-искусствоведа / В.Ю. Борев. – Москва : Профиздат, 1990. – 207, [1] с. – Библиогр.: с. 190-207. – ISBN 5-255-00491-X
270533
  Сергеев Александр Видеоблоггинг - синтез трех начал : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 164-166 : Іл.
270534
  Пархоменко В.И. Видеозапись : (магнитная) / В.И. Пархоменко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
270535
  Гучок А.Е. Видеозапись на предварительном следствии : Учебное пособие для студентов юридического факультета специальности Е 24 01 02 "Правоведение" / А.Е. Гучок, В.Н. Новаков. – Минск : БГУ, 2003. – 51с. – ISBN 985-445-977-2
270536
  Хромов Л.И. Видеоинформатика / Л.И. Хромов. – М, 1991. – 189с.
270537
  Кузьмина М.В. Видеоинформационное обеспечение учебного процесса как фактор формирования медиакультуры учащихся / Маргарита Витальевна Кузьмина // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 35-39
270538
  Костиков А.Н. Видеоконференцсвязь: проблемы и пути их решения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 104-108. – ISSN 0869-3617


  Современные информационные технологии предоставляют новые дидактические возможности, а именно интерактивное общение студента и преподавателя.
270539
  Гитлиц М.В. Видеомагнитофоны и их применение / М.В. Гитлиц, Л.Г. Лишин. – Москва, 1980. – 169 с.
270540
   Видеомост Москва-София: перспективы сотрудничества : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 8-9 : Фото
270541
  Ершов К.Г. Видеооборудование : справочное пособие / К.Г. Ершов, С.Б. Дементьев. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1993. – 271 с.
270542
  Клименко Г.К. Видеопластинка. / Г.К. Клименко. – М., 1976. – 55с.
270543
  Кобзарев В.А. Видеоряд наглядных пособий / В.А. Кобзарев, А.В. Уваров. – Л., 1990. – 76с.
270544
   Видеоряд наглядных пособий и иллюстративных материалов по курсу "Системы технологий отраслей народного хозяйства". – СПб, 1991. – 81с.
270545
  Мартин Д. Видеотекс и информационное обслуживание общества / Д. Мартин. – М, 1987. – 181с.
270546
  Венда В.Ф. Видеотерминалы в информационном взаимодействии / В.Ф. Венда. – Москва, 1980. – 198с.
270547
  Крейцер В.Л. Видеоусилители / В.Л. Крейцер. – Москва, 1952. – 416 с.
270548
  Тихомиров В.С. Видеоустройства приемника цветного телевидения / В.С. Тихомиров. – Москва : Энергия, 1979. – 72 с.
270549
   Видеофильмы о Тюменском государственном университете [Електронний ресурс] : 1.Твой мир -ТюмГУ. 2.Инновационная образовательная программа Тюменского РФ, МОН, Федер. агент. по образ., ГОУ ВПО Тюменск. государственного ун-та. 3. Первокурсник, ты поступил правильно! / РФ, МОН, Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Тюменский госуд. ун-т". – Тюмень : Видеостудия ИДО, 2009. – 1 CD. – Заголовок с этикетки диска


  В фильмах рассказано о различных сторонах жизни Тюменского госуд-го ун-та, об институтах, факультетах, специальностях, направлениях обучения в уни-те. Показано, как проводят свой досуг студенты ун-та, как организован их быт. Фильмы предназначены для ...
270550
  Бергер А. Видеть - значит верить : Введение в зрительную коммуникацию. / Артур Бергер; Пер. с англ. Д.Н. Ищенко. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2005. – 288 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0539-7
270551
  Фейгенберг И.М. Видеть - предвидеть - действовать / И.М. Фейгенберг. – М, 1986. – 160с.
270552
  Захаржевский В.П. Видеть и не видеть : повести и рассказы / В.П. Захаржевский. – Киев : Радянський письменник, 1965. – 167 с.
270553
  Ефремова Е.А. Видеть перспективу / Е.А. Ефремова. – М., 1975. – 40с.
270554
  Туричин И.А. Видеть солнце / И.А. Туричин. – Л., 1977. – 240с.
270555
  Емельянова Н.А. Видеть, думать, жить... / Н.А. Емельянова. – М., 1982. – 767с.
270556
  Сорока Ю.Г. Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия : монография / Ю.Г. Сорока ; МОНУ ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-623-634-3
270557
  Яременко М.Т. Видзвони над нивами : вірші / Михайло Яременко. – Донецьк : Донбас, 1973. – 78 с.
270558
  Ветра К.Я. Видземская возвышенность / К.Я. Ветра. – Рига, 1957. – 151с.
270559
  Бааль В. Видземские рассказы / Бааль В.И. – Рига : Лиесма, 1971. – 224 с.
270560
   Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров"я / В.В. Протопопова, М.В. Шевера, М.М. Федорончук, В.Л. Шевчик // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 563-572. – ISSN 0372-4123
270561
  Тараненко В.О. Види (класифікація) неформальних молодіжних об"єднань // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
270562
  Купіна Я.Ю. Види автономних утворень в унітарних державах світу за обсягом їх повноважень // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.160-165
270563
  Бажанов В.О. Види авторських договорів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 162-168
270564
  Стринжа В.К. Види автотранспортних подій та причини їх виникнення // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
270565
  Коротка Р.О. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 147-154.
270566
  Яненко О.І. Види адаптації в архітектурі. Приклади застосування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 358-363. – ISSN 2077-3455
270567
  Погорелов Ю.С. Види адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб"єктів митного регулювання / Ю.С. Погорелов, Є.М. Рудніченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 241-246 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
270568
  Чепур О. Види адаптації студентів вищої школи // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 226-229
270569
  Володимирець В.О. Види адвентивних рослин родини капустяні (Brassicaceae) у флорі Рівненської області / В.О. Володимирець, О.В. Кулініч // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 79-87. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
270570
  Губерська Н.Л. Види адміністративних процедур у сфері вищої освіти // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 42-51. – (Серія "Право" ; вип. 2)
270571
  Мащук В.Ю. Види адміністративних процедур: критерії класифікації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 60-67. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто сучасні наукові підходи до класифікації адміністративних процедур. Визначено основні критерії класифікації та виділено відповідні види адміністративних процедур, розкрито їх зміст. The modern scientific approaches regarding the ...
270572
  Навроцький О.О. Види адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; № 1)
270573
  Пасічник В А. Види адміністративної правосуб"єктивності юридичних осіб приватного права // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – № 1 (8). – С. 18-22. – ISSN 2305-7440
270574
  Завгородня К.В. Види актів Європейського суду з прав людини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 148-152. – (Серія "Право" ; № 2 (40)). – ISSN 1813-338Х
270575
  Джуринський О.О. Види актів недобросовісної конкуренції за законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 42-45
270576
  Вовк І. Види аналогії у кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 149-153.
270577
  Іванчулинець Д.В. Види апеляції у цивільному процесі за суб"єктами права на апеляцію // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 69-75
270578
  Мальський М. Види арбітражних угод // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 113-114
270579
  Чорнобай О. Види аргументації в судовому процесі / О. Чорнобай, В. Брездень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 183-188. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
270580
  Володарська Види аргументації категорії "приклад" за Р. Уейтлі: специфіка розуміння / Володарська, С // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 69-70
270581
  Некряч Т.Є. Види асиметрії при перекладі драматичного діалогу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 191-196. – ISBN 966-581-727-2
270582
  Тараманов Д.Д. Види бібліографій суспільно-політичнох літератури. / Д.Д. Тараманов. – Харків, 1968. – 65 с.
270583
  Іванюк Й. Види венчурних фондів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 195-198
270584
  Тимошик М.С. Види видавничої подукції. Книга як основний предмет видавничої діяльності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 60-66
270585
  Тимошик М.С. Види видавничої продукції. Книги як основний предмет видавничої діяльності : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Видавнича справа та редагування" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 19с.
270586
  Данилюк Л.Р. Види використання мисливських природних ресурсів // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 326-330. – ISBN 978-966-7957-20-9
270587
  Рибак М.І. Види виробничих стратегій підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 114-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
270588
  Ткачук І. Види відповідальності бухгалтера в законодавстві та професійному житті // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
270589
  Скоріков В. Види відповідальності державних службовців // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 145-151. – ISSN 2414-4436
270590
  Зубова Н.О. Види водяних знаків на банкнотах та способи їх імітації / Н.О. Зубова, С.М. Науменко, В.В. Сомов // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 448-465. – ISSN 0130-2655
270591
  Максим"як О.С. Види газетного репортажу: наукові погляди в сучасному журналістикознавстві // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 5-10


  Розглянуто наукові погляди на види газетного репортажу, наведено класифікації українських і російських журналістикознавців, а також звернено увагу на дослідження цієї теми західними науковцями. Reportage are considered in the article, classifications ...
270592
  Козленко В. Види гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 98-102
270593
  Рябошапко Г. Види гарантій суверенітету УРСР: економічні, політичні, ідеологічні, міжнародні // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 152-176. – ISBN 978-966-397-158-5
270594
  Слома В.М. Види гарантій у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 87-89. – (Право. Економіка. Управління)
270595
  Кочин В.В. Види господарської діяльності юридичних осіб: проблеми теорії та практики // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 139-144. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
270596
  Левкович У. Види готелів та їх рівень комфорту надання послуг маркетологами для туристів в ринкових умовах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 4 (111), квітень. – С. 166-171. – ISSN 2308-4634
270597
  Мариненко І.О. Види граматичних і пунктуаційних помилок на сторінках журналу "Український тиждень" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 104-114


  У статті аналізуються морфологічні, синтаксичні й пунктуаційні помилки, що трапляються на сторінках часопису "Український тиждень". Подається їх класифікація, зазначаються причини виникнення. Morphological, syntactical and punctuation errors that ...
270598
  Менджул М.В. Види громадських організацій в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 184-188.
270599
  Каблов Д. Види громадських формувань з охорони громадського порядк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 103-105. – ISSN 0132-1331
270600
  Снитко О. Види дезінформації в інформаційному просторі України та Європи // Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : монографія / О.В. Акульшин, О.Г. Заруба, Л.Ф. Компанцева, С.С. Кудінов, Н.В. та ін. Слухай. – Київ : Національна академія СБ України, 2018. – С. 184-234. – ISBN 978-966-8689-15-7
270601
  Грималюк П.О. Види делегованої правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 55-58
270602
  Борисова Ю.Є. Види деліктів залежно від ступеня вини у деліктному праві США // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 66-68. – ISBN 978-966-927-199-0
270603
  Бабічева Н.О. Види деонтичних модальних значень // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 98-101. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1729-360Х
270604
  Назимко Є.С. Види депеналізації та підстави її класифікації // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 8 (95). – С. 24-27.
270605
  Бурлака О. Види державних атестацій та їх особливості // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-41
270606
  Катроша Л.В. Види державного фінансового контролю // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 36. – С. 194-199
270607
  Єрмошенко А.М. Види державної політики та їхній вплив на банківський і страховий сектори : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 215-222. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
270608
  Голоднюк В.В. Види державної служби в Україні та їх правова характеристика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 168-170. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
270609
  Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення / В.Т. Горбачук. – Київ : Радянська школа, 1989. – 93, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст.
270610
  Дорошенко М.І. Види диктантів у початковій школі і методика їх опрацювання / М.І. Дорошенко. – К, 1956. – 52с.
270611
  Корня А.В. Види дисциплінарних стягнень щодо адвоката: перспективи вдосконалення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 32-36


  У статті висвітлено недоліки чинного законодавства України у частині видів дисциплінарних стягнень щодо адвокатів. Автором проаналізовано актуальні проекти законів про адвокатуру та адвокатську діяльність, досліджено досвід правового регулювання ...
270612
  Кравченко О.О. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до посадових осіб митної служби // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 274-275. – ISBN 978-617-625-000-5
270613
  Радзієвська В.К. Види дієслів і вивчення їх у середній школі : (кандидатська дисертація) / В.К. Радзієвська ; НКО УРСР НДІ педагогіки (УНДІП). – Передрук з вид. 1938 г. – Київ : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2012. – 152 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 143-146 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-066-1
270614
  Москалець В. Види діяльності з позіцій суб"єктного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 66-77. – ISSN 1810-2131
270615
  Макаренко М. Види діяльності на залізничному транспорті України : транспорт / М. Макаренко, Ю. Труханов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 55-56 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
270616
  Матвєєв Г.К. Види договірних збитків / Г.К. Матвєєв. – К., 1940. – 77-98с.
270617
  Коровяковська Н.С. Види договорів // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1035-1036. – ISBN 978-966-667-341-4


  Про договір спільної діяльності.
270618
  Тараба Н. Види договорів факторингу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-80. – ISSN 0132-1331
270619
  Цірат Г.В. Види договорів франчайзингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 65-67.
270620
  Давидова Н.О. Види договору найму житла // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-54.
270621
  Никифорак В.М. Види договору страхування відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.75-79. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
270622
  Ковтун Н.Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх : монографія / Н.Я. Ковтун. – Київ : Ін Юре, 2011. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-205. – ISBN 978-966-313-460-4
270623
  Джафарова О.В. Види дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 105-114. – ISSN 2307-3427
270624
  Котюк І. Види досліджень у сучасному судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-84.
270625
  Баланюк І.Ф. Види економічної безпеки / І.Ф. Баланюк, М.М. Максимюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-145. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
270626
  Ястремський О.І. Види економічної діяльності "Наукові дослідження та розробки" і "Освіта" в структурі національної економіки України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 20-30. – ISSN 2617-8532
270627
  Радейко Р. Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 109-115. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
270628
  Машкова О.В. Види екстремального туризму / О.В. Машкова, В.С. Богадьорова // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 89-94. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
270629
  Гаврилюк Д.Ю. Види електорального абсентеїзму: політологічна теорія // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 123-128. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
270630
  Трюхан В.А. Види етнічного туризму // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-966-285-399-5
270631
  Подольська О.В. Види ефективності у публічному адмініструванні та критерії їх оцінювання / О.В. Подольська, Л.С. Харчевнікова, К.В. Дьякова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 282-289. – (Економічні науки)
270632
   Види журналістики : Навчальна програма для студентів 1-2 курсів. – Київ : Київський університет, 2003. – 12с.
270633
  Пучковська І. Види забезпечення виконання зобов"язань як способи захисту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 26-31
270634
  Петренко О.А. Види заборон у трудовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 212-215. – ISSN 2219-5521
270635
  Шологон О.З. Види загроз у кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 830. – С. 164-169. – (Серія: Комп"ютерні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
270636
  Реут В. Види законів Республіки Білорусь та їх місце в системі національного законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
270637
  Горностай А.В. Види замаху на злочин за КК України 2001 р. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 115-120. – ISSN 0201-7245
270638
  Сорочан Н.В. Види заохочень працівників Національної поліції України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 112-117. – ISSN 2519-2353
270639
  Федчишин С.А. Види заохочень, які застосовуються до дипломатичних службовців (досвід США) // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 65-67. – ISBN 978-966-328-187-2
270640
  Пономаренко Ю.А. Види засобів кримінального права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 154-167. – ISSN 2224-9281
270641
  Мак Л. Види земельно-правових інститутів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 28-31
270642
  Шевченко О. Види злочинів в українському і російському кримінальному праві ХVII століття // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 185-196.


  Автор принципово по-новому аналізує види злочинів в українському та російському кримінальному праві XVII століття. Порівнюючи їх, знаходить спільні і відмінні риси, звертає увагу на причини такої схожості та відмінності. The author fundamental newly ...
270643
  Сидоренко О. Види злочинів та система покарань за звичаєвим правом Запорозької Січі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 249-250
270644
  Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 138-141. – ISSN 0132-1331
270645
  Марущак Ю.В. Види і зміст права власності // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 48-50. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
270646
  Вовчак О.Д. Види і класифікація банківської конкуренції / О.Д. Вовчак, В.Ф. Халло // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 89-96. – Бібліогр.: с. 91-92


  Розглянуто теоретичні засади банківської конкуренції, обгрунтовано й визначено класифікаційні ознаки, а також систематизовано підходи до виділення видів банківської конкуренції як стимулу розвитку банківської системи в сучасних умовах.
270647
  Вавженчук С. Види і критерії дійсності угод про неконкуренцію / С. Вавженчук, Д. Вєршинін // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – C. 65-70. – ISSN 2663-5313
270648
  Мамчур Г.В. Види і моделі державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні види державної служби та критерії для їх класифікації, а також проаналізовано характерні риси теоретичних моделей державної служби. Исследованы основные виды государственной службы и критерии для их классификации, а также ...
270649
  Кресіна І.О. Види і наслідки асиметричної децентралізації / І.О. Кресіна, О.В. Кресін, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – C. 147-158. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
270650
  Вільгушинський Р. Види і типи архітектурно-декоративного освітлення (підсвічування) / Р. Вільгушинський, М. Маркович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 229-234. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто основні види архітектурно-декоративного освітлення та охарактеризовано їх застосування залежно від масштабів завдань, що виконують світлодизайнер. Проаналізовано якісні та кількісні характеристики освітлення залежно від його ...
270651
  Заблоцька Р.О. Види і фактори формування винагород в сфері інжинірингових послуг / Р.О. Заблоцька, Є.І. Ковтун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 133. – С. 124-132. – ISSN 2308-6912
270652
  Колісник Г.М. Види і форми державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 217-224. – ISBN 5-7763-2435-1
270653
  Степаненко А.В. Види і форми спеціалізації сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 120-128 : Схема, рис. – Бібліогр.: 5 назв
270654
  Горгуль О.О. Види і функції фразеологічних одиниць та їх трансформаційних модифікацій у творі «Злочин і кара» / О.О. Горгуль, Ю.О. Шепель // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 24-36. – ISSN 2409-3238
270655
  Шнипко О.С. Види і чинники безпеки ієрархічних економічних систем: теоретико-методологічний аспект // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-85. – Бібліогр.: 13 пунктів
270656
  Кривушенко Я.О. Види імітації виробів Севрської фарфорової мануфактури на сучасному ринку антикваріату // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 161-169. – ISSN 2226-2180


  У статті розкривається історія та різновиди імітацій виробів Севрської фарфорової мануфактури. Підкреслено, що саме продукція цього виробництва імітувалася найбільше – така ситуація була спричинена зростаючим ринковим попитом, починаючи з ХІХ століття. ...
270657
  Чабан О. Види інвестиційних договорів (контрактів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 65-69.
270658
  Поєдинок В. Види інвесторів за законодавством України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.48-53
270659
  Корнілова І.М. Види інноваційних стратегій та особливості їхнього використання вітчизняними підприємствами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 79-86


  У статті здійснюється узагальнення та систематизація підходів до виділення видів інноваційних стратегій, досліджуються особливості їхнього використання вітчизняними підприємствами. В статье проводится обобщение и систематизация подходов к выделению ...
270660
  Світлична Ю.О. Види іноземного інвестування // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 114-118. – ISSN 1727-1584
270661
  Чекушина Ю.В. Види інтелектуальної міграції населення України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 76-79. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
270662
  Болдуєва В О. Види інтересів у бюджетній сфері країни за основними їх носіями / В О. Болдуєва, О.С. Богма // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 104-110. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
270663
  Федорчук Л.П. Види інтернет-телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 18-20


  У статті розглянуто види інтернет-телебачення і поширення їх в українському сегменті всесвітньої мережі. Проаналізовано як спеціальний сервіс IPTV, так і власне телебачення в інтернеті - від трансляції контенту офлайнових телеканалів до спеціально ...
270664
  Золотіна Г.В. Види інтертекстуальності у французькому романі вісімнадцятого століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 146-151. – ISBN 978-966-581-885-4
270665
  Остап"юк Н.А. Види інфляції, їх вимірювання і вплив на бухгалтерський облік та економіку в цілому / Н.А. Остап"юк, К.О. Дударєва // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 104-111. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
270666
  Бурило Ю.П. Види інформаційних прав у національному законодавстві України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 44-53
270667
  Дорогих С.О. Види інформаційної діяльності законодавчої гілки влади // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 48-54
270668
  Яковець І.С. Види й підстави класифікації засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 162-169. – ISSN 0201-7245
270669
  Таран Г. Види кадрової документації, що підлягають перевірці // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 16-20
270670
  Орещенко Андрій Види картографічних моделей для управління природно-техногенною безпекою регіону // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2076-1333
270671
  Орещенко А. Види картографічних моделей для управління природно-техногенною безпекою регіону // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 121-138. – ISSN 2076-1333


  У статті піднімається проблема моделювання надзвичайних ситуацій. Розглядаються етапи в оперуванні інформацією щодо їх перебігу. Визначено актуальний стан справ у цій сфері, описується ступінь розробленості цієї теми у вітчизняній науці. Запропоновано ...
270672
  Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В. Муравйов, І. Березовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретичних і практичних питань розподілу повноважень у реформованому Європейському союзі. Визначені основні нові сфери і види компетенції Союзу: внутрішня і зовнішня; визначена і дорозуміла; виключна, спільна, доповнюючи і ...
270673
  Подорожна К.Ю. Види кон"юнктива та особливості його перекладу (на матеріалі німецьких публіцистичних статей економічної тематики) / К.Ю. Подорожна, Л.Г. Кожедуб // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 195-200


  У статті розглядаються основні види вживання кон"юнктива (умовний спосіб) у німецьких публіцистичних статтях економічної тематики та особливості його перекладу українською мовою. Особлива увага приділяється Konjunktiv І, а саме передачі непрямої мови ...
270674
  Єфименко І.В. Види кондикційних зобов"язань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 205-212. – ISSN 0201-7245
270675
  Лазаренко П.А. Види конституційного права на звернення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-78.
270676
  Веретенникова Т. Види консультативної діяльності адвоката // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 337-339
270677
  Косінов С. Види контролю в демократичній державі // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 40-47. – ISSN 1993-0909
270678
  Марушкевич А.А. Види контролю результатів навчальної діяльності студентів / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 220-222. – ISBN 978-966-439-865-4
270679
  Литовченко І.М. Види корпоративних університетів у США: різноманітність як запорука успіху // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 251-256. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті визначено роль класифікації корпоративних університетів в розумінні їх сутності, особливостей організації та функціонування; встановлено, що основу таких класифікацій становлять організаційні, процесуальні, функціональні риси, особливості ...
270680
  Тарган Т.І. Види корпоративного рейдерства в Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 209-212. – ISBN 978-966-190-861-0
270681
  Черничко Т.В. Види кредитного каналу української моделі монетарного трансмісійного механізму // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 145-153
270682
  Ляшенко М.М. Види криміналістичної профілактики економічних злочинів // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 590-598. – ISSN 2078-3566
270683
  Митрофанов І. Види кримінально-правових норм у механізмі реалізації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 103-109
270684
  Кукіна З.О. Види кримінальної відповідальності за скоєння корпоративного злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 297-301. – ISSN 2219-5521
270685
  Білокінь Р.М. Види кримінальної процесуальної відповідальності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 144-150. – ISSN 2222-5374
270686
  Гонак І.М. Види криптовалютних гаманців / І.М. Гонак, С.В. Бабій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ЗВО "Подільський держ. ун-т" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (90). – С. 95-103. – ISSN 2309-1533
270687
  Бугайко Ю.О. Види лінгвістичної експертизи законопроектів: перспектива впровадження в Україні // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 145-166. – ISSN 2311-2697


  У світовій практиці лінгвістичний контроль нормотворчості – це обов’язкове явище, важливість якого є аксіоматичною. Однак в Україні правовий статус лінгвістичної експертизи законопроектів (далі – ЛЕЗ) досі не визначений, що зумовлено політичними, ...
270688
  Крижна В. Види ліцензій на використання об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.13-18
270689
  Новікова Є. Види майна в Збройних Силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 69-74. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано види майна в ЗС України та розглянуто декілька варіантів його поділу. Встановлено суперечність приписів Законів України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" та "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", що ...
270690
  Зінченко С.В. Види малярських оправ рукописних, стародрукованих та архівних книг // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 174-176. – ISBN 978-966-02-7706-9
270691
  Погорецький М.А. Види матеріалів оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 214-222.
270692
  Карпюк Д. Види мережних документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 171-181. – ISSN 2224-9516
270693
  Денега О.П. Види методів правового регулювання діяльності держави як суб"єкта права соціального забезпечення // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 122-125. – ISBN 978-617-7625-74-1
270694
  Ткаченко О.М. Види мислення та структура свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
270695
  Лялько Є.П. Види міжмовного зв"язку / Є.П. Лялько, Л.П. Пастушенко // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 95-97. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Аналізуються два види міжмовного зв"язку: симетричний, при якому спостерігається повний збіг семантичного обсягу діалексів, та асиметричний, найтиповішими випадками якого є такі: асиметрична, лакунарна відповідність та асиметрична змістовна ...
270696
  Люлько М.Є. Види міжнародних іспитів з англійської мови / М.Є. Люлько, Шанаєва-Цимбал, А.В. Манелюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 173-180. – (Серія "Філологічні науки")
270697
  Діковська І.А. Види міжнародних перевезень: нормативний і доктринальний підходи / І. Діковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються характерні ознаки окремих видів міжнародних перевезень. В статье анализируются характерные признаки отдельных видов международных перевозок. The article analyzes the characteristics of various kinds of international carriages.
270698
  Вісьтак М.Я. Види міжнародно-правових актів, що є джерелами трудового права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 171-175. – (Право. Економіка. Управління)
270699
  Черненко Г.А. Види мови ворожнечі за типом стигматизованого об"єкта в сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – C. 35-45. – ISSN 2311-2697
270700
  Бусуйок Д. Види моніторингу земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 59-62
270701
  Носова В.М. Види муніципального процесу в Україні крізь призму форм реалізації місцевого самоврядування: концептуальні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 179-185. – ISSN 1563-3349
270702
  Майєр Н.В. Види навчально-методичних задач для формування методичних навичок і розвитку методичних умінь майбутнього викладача французької мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – С. 33-39. – ISSN 1
270703
  Бочек О.І. Види насильства щодо жінок в умовах збройного конфлікту на Сході України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 174-181. – ISSN 2072-8670
270704
  Євміна І.Л. Види недійсності господарського договору та інших видів правочинів у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 165-169. – ISSN 2219-5521
270705
  Трубаков Є. Види недоліків складу юридичного факту цивільно-правового договору: поняття і правові наслідки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.100-104
270706
  Бедрій М.М. Види норм українського звичаєвого права: спроба класифікації // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 11-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
270707
  Герасименко Є.С. Види нормативних актів публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 385-387. – ISBN 978-966-667-624-8
270708
  Джарти В.В. Види нормативно-правових засад управління об"єктами державної власності в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 146-158. – ISSN 2227-796X


  У статті зроблено спробу проаналізувати систему та види нормативно-правових засад управління об"єктами державної власності в Україні. Автором з"ясовано сутність категорій "нормативно-правові засади", "нормативний акт", "законодавство". Доведено ...
270709
  Колосов О. Види ноу-хау та форми їх ідентифікації // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 27-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
270710
  Сльозко Т.М. Види обліку: новітня інтерпретація // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-128.
270711
  Козачук М.О. Види обмежень свободи підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 138-141
270712
  Щирба М. Види обов"язків пацієнта // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 60-67. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
270713
  Щирба М. Види обов"язків пацієнта: теоретико-правовий аналіз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 2220-1394
270714
  Тальянчук Л.С. Види огляду документів, що посвідчують особу під час перетину державного кордону України (оглядова стаття) // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 82-95. – ISSN 1993-0917
270715
  Мостовенко С. Види операцій з цінними паперами та їхнє значення як об"єкт оподаткування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 75-82
270716
  Бобкова А. Види організаційно-господарських відносин / А. Бобкова, А. Захарченко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 65-80. – ISSN 1026-9932
270717
  Приятельчук О.А. Види організаційної структури міжнародних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 194-199.
270718
  Вознюк А.А. Види організованих злочинних об"єднань у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 53-66. – ISSN 1993-0909
270719
  Петечел О.Ю. Види перевірок за Податковим кодексом України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 82-83
270720
  Дорофеєва М.С. Види перекладацьких рішень у синергетиці перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 81-87


  Статтю присвячено видам перекладацьких рішень крізь призму принципів Становлення системи спеціального перекладу. На матеріалі порівняльно-перекладацького аналізу фрагмента німецького науково-технічного тексту і варіанта його перекладу українською мовою ...
270721
  Болотова О.М. Види перспектив спогадів в автобіографічній пам"яті // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 20-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2707-0409
270722
  Щербак І. Види підозри за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 132-134
270723
  Максименко Н.В. Види підозри у кримінальному процесі України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (211). – С. 73-75. – ISSN 2308-9636
270724
  Кондрич В.В. Види підробок документів та їх розпізнання // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 64-67. – ISBN 978-966-419-268-9
270725
  Крамаренко О.В. Види підстав виникнення та припинення прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 223-227
270726
  Вецкур Т.А. Види повчального дискурсу та їх характеристика // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 81-84. – Бібліогр.: Літ.: с. 84; 10 п. – ISSN 1729-360Х


  Подано характеристику видів повчального дискурсу: моралістичного, інструктивного та фатичного.
270727
  Довбня К. Види поетичних фігур (шабдаланкар) у поезії Міри Баї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 55-57. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
270728
  Крижна В.М. Види позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 84-93
270729
  Гора Р. Види покарання за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 207-212. – ISSN 2663-5313
270730
  Дроб"язко Н. Види покарань в українській системі судочинства XVII століття // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 126-130
270731
  Гороховська О.В. Види покарань за кримінальним правом держав англо-американської правової сім"ї // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 227-231. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
270732
  Пасічник І. Види понять у "Німецькій логіці" Крістіана Вольфа // Humanitarian vision : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів, 2021. – Vol. 7, N 2. – С. 41-46. – ISSN 2411-8060


  У статті розглядається проблема класифікації понять (Begriffe) у Крістіана Вольфа, зокрема в його “Німецькій логіці”. Поняття – як і уявлення (Vorstellungen) загалом – Вольф поділяє на темні (dunkel, obscura) та ясні (klar, clara). Ясні поняття можуть ...
270733
  Кирилюк А.В. Види порушень авторських прав у мережі Інтернет // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 60-63. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
270734
  Мінченко Н. Види порушень майнових прав на торговельні марки. аналіз судової практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 68-76. – ISSN 2308-0361
270735
  Хміль Т.Д. Види порушень, які виникають у сфері приватного життя фізичної особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 68-73
270736
  Юськів Н.В. Види прав неповнолітніх: теоретико-правовий пошук // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 221-226. – ISSN 2306-9082
270737
  Кірін Р.С. Види права видобування корисних копалин за суб"єктивними ознаками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 110-117. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються критерії розмежування окремих видів права видобування корисних копалин, пропонується нова класифікація їх за суб"єктивними ознаками, що ґрунтується на аналізі національного законодавства. The article differentiates separate aspects of ...
270738
  Бажанов В.О. Види правових систем сучасності // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 8-11. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
270739
  Смолярова М.Л. Види правових стимулів у трудовому законодавстві // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 190-192. – ISBN 978-617-7069-52-1
270740
  Тарахонич Т.І. Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 2219-5521
270741
  Минькович-Слободяник Види правової політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 21-24
270742
  Обушенко Н.М. Види правозастосовної діяльності у сфері трудового права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 106-113. – ISSN 2078-3566
270743
  Кирилюк Ю Т. Види правомірної поведінки та її вплив на формування правопорядку в суспільстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
270744
  Гриняк А. Види правопорушень у сфері договірних підрядних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 20-23
270745
  Лактіонова А.В. Види прагматизму і прагматичні компоненти знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 27-29


  "... Ніколас Решер – один із найбільш впливових прагматичних сучасних філософів. У статті "Прагматизм у кризі" наголошує, що для Пірса прагматизм був спробою запровадити нові засади об"єктивного наукового знання на практичній основі. Ключова ідея – ...
270746
  Гетьманцева Н.Д. Види праці як моделі правового регулювання трудових відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.35-38. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
270747
  Макаренко Ю.В. Види працівників дипломатичної служби України // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 351-353. – ISBN 978-966-458-401-9
270748
  Сєвєрова Є.С. Види представництва за римським правом // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 128-130
270749
  Вдовенко А.В. Види приватних пенсійних систем у країнах - членах ОЕСР // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 133-140
270750
  Бусуйок Д.В. Види природних та інших кадастрів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 473-480. – ISSN 1563-3349
270751
  Епель О.В. Види проблем захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7625-74-1
270752
  Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-16. – ISSN 0132-1331
270753
  Бабій І. Види проваджень у кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 161-165.
270754
  Коваленко Т.О. Види прогалин у земельному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено класифікацію прогалин у правовому регулюванні земельних відносин в Україні за різними критеріями, що надає змогу виявити характерні ознаки зазначеного дефекту земельно-правового впливу та вірно обрати способи їх усунення чи ...
270755
  Колотова О.В. Види прогалин у праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 86-91. – ISSN 1563-3349
270756
  Ярошенко О. Види прогалин у трудовому праві та перспективи реформування законодавства про працю України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 192-199. – ISSN 1993-0909
270757
  Копан О.В. Види протистояння у сфері внутрішньодержавної безпеки, їх типізація і класифікація в поліцейській стратегії // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.74-77
270758
  Лазаренко А. Види професійного навчання у трудовому праві // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 134-139
270759
  Романенко І.М. Види профілактики порушень митних правил // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 57-60
270760
  Чернявська Г. Види процедурних правовідносин у сфері соціального забезпечення на випадок безробіття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 274-283. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
270761
  Даниленко Н.В. Види психодрами, що застосовуються у перинатальній психології // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 56-62. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
270762
  Костенко О.М. Види публічних закупівель товарів, робіт, послуг // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 97-103. – (Юридичні науки ; № 1)
270763
  Копиця М. Види публічного адміністрування фермерських господарств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 80-84. – ISSN 2663-5313
270764
  Клименко О. Види реалізації конституційного права громадян України на мирні зібрання та критерії їх класифікації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 28-35
270765
  Корнілова І.М. Види регіональних інноваційних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 181-188


  У статті здійснено узагальнення та систематизація існуючих підходів до виділення видів регіональних інноваційних систем та продовжено їх дослідження для визначення шляхів формування ефективної моделі регіонального інноваційного розвитку. In the ...
270766
  Лапкіна І.О. Види ресурсів та їх залучення до проекту / І.О. Лапкіна, Г.І. Брашовецька // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 97-104 : рис., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
270767
  Дерев"янко С.М. Види референдумів в оновленій Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
270768
  Павлович Ю.В. Види ризиків комерційного банку та удосконалення їх класифікації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 247-253. – ISBN 966-566-284-8
270769
  Федорончук М.М. Види родини poaceal, описані з України: роди Helsctotrichon besser, Hierochloe R. BR., Koeleria Pers., Loliuml., Melica L., Milium L., Molinia Schrank, Hanicum L / М.М. Федорончук, Л.М. Губарь, О.А. Фоторна // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 3. – С. 308-312. – ISSN 0372-4123
270770
  Кучеренко Н.В. Види роду Anemone L. - перспективні рослини для інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  У статті наведено дані про колекції видів роду Anemone L. в Ботанічному саду ім. О.В.Фоміна, країнах СНД та стран Балтії.
270771
  Панченко С. Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 64-72. – (Серія біологічна ; вип. 67). – ISSN 0206-5657


  У складі весняної синузії в широколистяних лісах північного сходу України налічується 18 видів. Показано роль видів роду Corydalis Vent. у складі весняної синузії широколистяних лісів. Вона найвища на Поліссі, де найменша загальна кількість видів. У ...
270772
  Мельник В.І. Види роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) в Україні : монографія / Віктор Мельник, Світлана Діденко ; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : НБС НАН України, 2013. – 151, [1] с., [6] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 978-966-02-6864-7
270773
  Діденко С.Я. Види роду Galanthus L. в культурі Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Розглянуто динаміку та стан штучних популяцій видів роду Galanthus L. в ЦБС НАН України. Визначено ступені успішності їх інтродукції.
270774
  Шиманська О.В. Види роду Galega L.: біолого-екологічні особливості та інтродукція в лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Шиманська Оксана Василівна ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 34 назви
270775
  Абоімова О.М. Види роду Juglans L. у Правобережному Лісостепу України: біоекологічні та морфологічні особливості використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Абоімова Олександра Миколаївна ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
270776
  Музичук Г. Види роду Papaver L. для збагачення асортименту рослин для рокаріїв: потенціал і перспективи інтродукції в Полісся та Лісостеп України / Г. Музичук, Г. Горай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 166-167. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Окреслено проблеми культури використання рокаріїв в Україні, наведено список придатних для рокаріїв видів роду Papaver L., дано оцінку перспективності інтродукції їх в зони Полісся та Лісостепу України та намічено шляхи дослідження. The problems of ...
270777
  Чихман О. Види роду Pelargonium L"her. Ex Ait. (Geraniaceae Juss) у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено дані формування колекції видів роду Pelargonium L"Her. ex Ait.. Наведено дані за результатами фенологічних спостережень. The results of formation of a plant collection of the genus Pelargonium L"Her. ex Ait have been summed up.The ate ...
270778
  Висоцька Н.Ю. Види роду Populus L. у захисних лісах Луганської області / Н.Ю. Висоцька, В.А. Юрченко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 30-38 : табл. – Бібліогр.: с.37. – ISSN 1026-3365
270779
  Шиндер О. Види роду Pulsatilla Hill (Ranunculaceae) на території Мурафських товтр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження географічного поширення та стану ценопопуляцій рідкісних видів Pulsatilla grandis Wend. і Pulsatilla pratensis (L.) Mill. на території Мурафських товтр. В межах Томашпільського і Піщанського районів Вінницької області ...
270780
  Белемець Н.М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання) : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Белемець Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 217 арк. – Додатки: арк. 208-217. – Бібліогр.: арк. 177-207
270781
  Белемець Н.М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Белемець Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
270782
  Романенко Є.О. Види розпорядників бюджетних коштів та їх діяльність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 109-112. – ISSN 2219-5521
270783
  Горбач В.В. Види самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 87-94. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
270784
  Погрібна О. Види самостійної роботи студентів у ході вивчення курсу "Теорія масової комунікації" // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 55-59. – ISBN 978-966-493-306-0
270785
  Гапало С.Ю. Види санкцій за контрактним правом англо-саксонської правовї сім"ї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 358-364. – ISSN 1563-3349
270786
  Шапочкіна М. Види санкцій у структурі адміністративно-правового режиму ліцензування й їх класифікація // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 38-41
270787
  Предчук Т.В. Види сервітутів у контексті здійснення цивільних правовідносин // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 71-79. – ISSN 2523-4889
270788
  Іващенко О.Ю. Види скарг щодо адміністративних послуг органів місцевої влади у Великій Британії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 266-274
270789
  Онисько Олександр Іванович Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Онисько Олександр Іванович; Нац. академія прикорд. військ України ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2002. – 310 л. + Додатки: л. 199 - 310. – Бібліогр.: л. 183 - 199
270790
  Онисько Олександр Іванович Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (За матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Онисько О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
270791
  Шрамко О. Види спеціальних знань, що використовуються під час розслідування корупційних злочинів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 175-180. – ISSN 2524-0129
270792
  Марчак В.Я. Види спеціальних знань, які можна використовувати для встановлення обмеженої осудності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 56-63
270793
  Євстігнєєв А.С. Види спеціального природокористування як об"єкти оцінки впливу на довкілля // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 157-159. – ISBN 978-966-940-085-7
270794
  Супругова С.Г. Види спільнот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про соціально-філософський зміст поняття "спільнота" в соціологічному, етнічному, релігійному та інформаційному вимірах.
270795
  Черняєв О. Види спостережень і досліджень, що виконувались на антарктичних станціях після розпаду СРСР // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 126-131. – ISSN 2415-3567
270796
  Вакула І.Ю. Види стадій вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польща // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 193-204. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
270797
  Кінащук Л. Види страхування та їх місце в управлінні ризками // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.55-57


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
270798
  Бондаренко С.О. Види суб"єктивних прав платників податків в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 30-33. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
270799
  Миргородський Е.О. Види суб"єктів трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Миргородський Едуард Олексійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
270800
  Перепелиця М. Види суб"єктів фінансового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 174-182. – ISSN 1993-0909
270801
  Лукаш О. Види судинних рослин флори Східного Полісся у національних та регіональних природоохоронних переліках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз представленості видів судинних рослин флори Східного Полісся у національних та регіональних переліках України, Білорусі та Росії. Аутфітосозологічними заходами у регіоні охоплено 215 видів з 70 родин. The analysis of presence the ...
270802
  Ринкова О.В. Види судово-екологічної експертизи та завдання, що вирішуються в ході її проведення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 34-39
270803
  Нікітіна В. Види сукулентних рослин, що занесено до Червоного списку МСОП і представлено в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Нікітіна, К. Баглай, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Складено список видів сукулентних рослин, що занесено до Червоного списку МСОП і представлено в колекції ботанічного саду. Визначено до яких категорій ці види належать. Дано коротку характеристику видів, що віднесено до категорій CR, EN, VU. The list ...
270804
  Созанський Т.І. Види сукупності злочинів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 288-294. – (Юридична ; Вип. 1)
270805
  Поліщук Ю.М. Види суспільної консолідації у підходах вітчизняних дослідників // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 73-93. – ISSN 2524-0137
270806
  Шпак Н.О. Види та класифікація об"єктів інтелектуальної власності машинобудівних підприємств : економічна наука / Н.О. Шпак, К.І. Дмитрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
270807
  Качановський В. Види та класифікація основних прав споживачів // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 81-84
270808
  Притика Ю.Д. Види та класифікація третейських судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.175-181. – ISBN 966-7784-65-7
270809
  Солошкіна І.В. Види та класифікація фінансових послуг // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 62-69. – ISSN 2227-796X


  Розкрито сутність і значення класифікації. Визначено, що критеріями класифікації фінансових послуг є форма забезпечення фінансових послуг; діяльність з довірчого управління фінансовими активами; діяльність із залучення фінансових активів із ...
270810
  Солошкіна І.В. Види та класифікація фінансових послуг // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 163-170. – ISSN 2227-796X
270811
  Черниш О.М. Види та масштаби тіньової економіки в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 96-99
270812
  Гончарук І.В. Види та методи конкуренції на багатосторонніх ринках // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 125-131 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
270813
  Кричевська Т.О. Види та особливості прояву "нелінійних ефектів" монетарної політики на сучасному етапі // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 33-38
270814
   Види та особливості формування соціально-економічних результатів розміщення велотренажерів з функцією підзарядки зовнішніх пристроїв на території вищих навчальних закладів / О.Б. Вовк, О.Ю. Ємельянов, А.В. Симак, Л.І. Лесик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 5. – С. 94-99. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
270815
  Бегма Види та підвиди комплексних прекладацьких трансформацій в англо-українському художньому перекладі / Бегма, (Фролова) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 32-36


  Метою статті є виявлення видів комплексних перекладацьких трансформацій, що складаються з кількох однакових чи різних простих лексичних та/або граматичних трансформацій, на основі українських перекладів художніх творів англійських письменників XIX – XX ...
270816
  Совгиря О. Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 39-45
270817
  Юдіцький О.Л. Види та проблеми правового становища суб"єктів державних закупівель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 242-247


  У статті досліджено види та окремі теоретико-практичні проблеми правового становища суб"єктів державних закупівель.
270818
  Ріба О.М. Види та способи перекладу німецькомовних фахових текстів з нафтової промисловості українською // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 159-165
270819
  Савченко Р.О. Види та стадії управлінського контролю / Р.О. Савченко, Н.М. Савченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 70-73. – ISSN 2306-6806
270820
  Омельченко М. Види та формати паперу з архіву Коша Нової Запорозької Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 204-207. – ISBN 966-650-037-X
270821
  Борисенко Ю.Є. Види та форми відповідальності за злочин геноциду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 357-364


  Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі-відповідальності за злочин геноциду. Детально розглядаються види та форми відповідальності відповідно до норм національного та міжнародного права. Ключові слова: геноцид, злочин, індивідуальна ...
270822
  Олійник В. Види та форми демократизації українського радіомовлення // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 26-29. – ISBN 978-966-01-0468-6
270823
  Тодосійчук Ю.В. Види та форми кредиту у забезпеченні відтворення основних засобів // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-102.
270824
  Середа О.С. Види та форми легітимізаційного процесу: розвінчування теорії легітимізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теорію легітимізації, в якій дії соціальних суб"єктів - учасників легітимізаційного процесу, елементів соціальної системи - є основопокладаючими для побудови моделей функціонування системи в конкретних соціо-історичних умовах. Розкрито ...
270825
  Постригань Т. Види та форми соціального захисту праівників в трудових правовідносинах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-45.
270826
  Іваненко А.В. Види та функції образних епітетів в англійській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 69-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 76; 11 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
270827
  Запоточний В.І. Види та характеристика державних облігацій України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.10. – С. 199-203. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
270828
  Дячук А.О. Види та характеристика пожеж в екосистемах і їх вплив на загальний стан екологічної безпеки Хмельницької області // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 223-229. – ISSN 2524-0056
270829
  Жарий О.К. Види та цілі заходів адміністративного припинення правопорушень в діяльності Служби Безпеки України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 109-116. – ISSN 2306-9082
270830
   Види тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області : навч.-довідковий посібник / [Т.А. Атемасова та ін.] ; за заг. ред. В.А. Токарського ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 39, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., лат., рос. мовами. – (Методична література)
270831
  Федорова Н. Види телеформату, як об"єкта права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 39-43. – ISSN 2308-0361
270832
  Шамара О. Види терористичної діяльності. Шляхи уніфікації антитерористичного законодавства України // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 83-87
270833
  Крижна В. Види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-51.
270834
  Беркута Н. Види трудових договорів та їх регулювання у законодавстві про працю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 59-62. – ISSN 0132-1331
270835
  Наньєва М.І. Види трудового договору за проектом Трудового кодексу України // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 171-174
270836
  Костюк В.Л. Види трудової правосуб"єктності працівника: теоретико-правовий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 44-50.
270837
  Мавіцька О.П. Види туризму за метою поїздки: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 65-72. – ISSN 2222-0712
270838
  Романова А.А. Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4 (65). – С. 13-19. – ISSN 2218-1199
270839
  Новикова В.І. Види туризму та його інфраструктура: теоретичні питання і стан в Україні в контексті проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 55-60


  Зроблене узагальнення щодо розуміння терміну "туризм", формулювання ознак, за якими класифікують туристську діяльність. Подається використання певними видами туризму окремих видів рекреаційних ресурсів, класифікація яких здійснена за власною методикою. ...
270840
  Кушнір Н.Б. Види туроперейтингу і туроператорів на ринку України / Н.Б. Кушнір, С.І. Коротун, О.П. Коротун // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 97-109. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
270841
  Міщук В.В. Види унітарних держав: проблеми класифікації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 48-52
270842
  Боряк Т. Види усноісторичних джерел про голодомор у західноукраїнській пресі початку 1930-х рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 48-61. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254


  Анотація. Мета роботи – виокремити групи усноісторичних джерел про Голодомор, оприлюднених у західноукраїнській пресі міжвоєнного періоду, та окреслити їхню специфіку. Методологія дослідження базується на використанні сукупності загальнонаукових ...
270843
  Сеник С.В. Види ухвал суду в цивільному процесі, що підлягають примусовому виконанню // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 153-157. – ISBN 978-966-8830-75-4
270844
  Ментух Н. Види учасників лізингової діяльності та їх особливості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 84-87.
270845
  Попова А.В. Види учасників ринку фінансових послуг // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 177-181. – ISBN 978-617-7320-15-8
270846
  Ровинський Ю.О. Види фінансових санкцій при застосуванні фінансово-правового примусу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
270847
  Кінащук Л. Види фінансового контролю: проблеми класифікації в правовій літературі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-87
270848
  Андрєєв А.В. Види форм правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України та їх ознаки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – C. 8-13. – ISSN 2617-5967
270849
  Андрєєв А.В. Види форм правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України та їхні ознаки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 8-17. – ISSN 2617-5967
270850
  Абасов Г.Г. Види функцій гарантування прав місцевого самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 89-91
270851
  Крисань Т.Є. Види цивільно-правових гарантій суб"єктивних прав та критерії їх класифікації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 57-66
270852
  Алексашина Ю. Види цивільно-правових договорів як регуляторів цивільних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 68-74


  У статті здійснюється аналіз позитивно-природних, суще-належних, ідейно-технічних, екзистенціонально-ессенціальних концептів права.
270853
  Майданик Роман Види юридичних осіб публічного права в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 4-11
270854
  Черних О.С. Види юридичних осіб у законодавстві зарубіжних країн // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 161-165. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
270855
  Волкова І. Види юридичних фактів-станів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 114-118. – ISSN 2307-8049
270856
  Ткаченко О.В. Види юридичної відповідальності в державній службі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 63-65. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено види юридичної відповідальності в рамках правозахисної практики: конституційно-правова відповідальність, дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, матеріальна та цивільна. Розглядаються питання досягнення балансу реалізації ...
270857
   Види юридичної відповідальності медичних працівників і основні принципи відшкодування шкоди / А.В. Іпатов, І.С. Гула, Л.В. Кузьміна, Ю.І. Коробкін // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 3/4 (25/26), грудень. – С. 57-62. – ISSN 2224-0454
270858
  Дзюбенко О.Л. Види юридичної техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 69-72. – ISSN 1563-3349
270859
  Десятник Г.О. Види, жанри і типи аудіовізуальних творів : словник-довідник / Десятник Г.О. ; [наук. ред. В.В. Гоян] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 224, [1] с.
270860
  Жигайло Г. Види, сутність і місце резервів у фінансовій звітності банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 42-46
270861
  Жигайло Г. Види, сутність і місце резервів у фінансовій звітності банків : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 42-46 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
270862
  Симорот З.К. Види, форми і методи контролю профспілок за додержанням законодавства про працю // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 54-62
270863
  Діхтієвський П.В. Види, форми та методи державного фінансового контролю / П.В. Діхтієвський, Т.О. Губанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 2. – С. 310-318. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У науковій статті проаналізовано теоретико-правові підходи до видів, форм та методів державного фінансового контролю. Досліджено специфіку окремих форм та методів фінансового контролю.
270864
  Кушнір С.М. Види, форми та методи президентського контролю у сфері освіти // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 145-152. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Здійснено характеристику президентського контролю у сфері освіти щодо його видів, форм та методів як одного з різновидів державного контролю у відповідній сфері.
270865
  Коломієць В.Р. Видива на дорозі : вибрані твори / Володимир Коломієць. – Київ : Дніпро, 2007. – 608с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-163-4
270866
  Павлик Н. Видива на літературниній дорозі Володимира Коломійця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 листопада (№ 42). – С. 7
270867
  Тимофеев Ю.П. Видим в невидимом свете / Ю.П. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 64с.
270868
  Мерло-Понті Видиме й невидиме з робочими нотатками = Le visible et l"invisible suivi de notes de travail / Мерло-Понті; Пер. з франц.: Є.Марічева; Упор., авт. передм. та післямови Клод Лефор. – Київ : КМ Академія, 2003. – 268с. – ISBN 966-518-203-Х
270869
  Костенко Л.Й. Видимість наукової періодики України в мережі Інтернет // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 27-33. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
270870
  Пучков В.Ю. Видимо-невидимо: Стихи и поэмы. / В.Ю. Пучков. – К., 1989. – 80с.
270871
  Кожевников Видимое и невидимое / Кожевников, ВМ. – Москва, 1968. – 48с.
270872
  Батаева Е.В. Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики : монография / Батаева Екатерина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Народная украинская акад. – Харьков : ФЛП Лысенко И.Б., 2013. – 348, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 326-348. – ISBN 978-966-1681-02-5
270873
  Гаврилов В.А. Видимость / В.А. Гаврилов. – Москва, 1951. – 72 с.
270874
  Гаврилов В.А. Видимость / В.А. Гаврилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 76с.
270875
  Яковлев А.М. Видимость / А.М. Яковлев. – Л., 1964. – 26с.
270876
  Гаврилов В.А. Видимость в атмосфере / В.А. Гаврилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 324с.
270877
  Баранов А.М. Видимость в атмосфере и безопасность полетов / А.М. Баранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 205, [1] с. – Библиогр.: с. 194-202 (185 назв.)
270878
  Ковалев В.А. Видимость в атмосфере и ее определение / В.А. Ковалев. – Ленинград, 1988. – 215 с.
270879
  Соколов О.А. Видимость под водой / О.А. Соколов. – Л., 1974. – 232с.
270880
  Лоренц Г.А. Видимые и невидимые движения : лекции Г.А. Лоренца, прочит. им в февр. и марте 1901 г., по предложению пред. Лейден. отд. О-ва всеобщ. пользы / пер. С.М. Шпенцер ; под ред. [и с предисл.] прив.-доц. Новорос. ун-та Б.П. Вейнберга. – Одесса : Изд. Вл. Распопова, 1904. – [4], 138, [2] с., 40 черт. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Вейнберг, Борис Петрович (1871-1942) Шпенцер, Софья Марковна
270881
  Бернштейн Р., Марквальд В. Видимые и невидимые лучи / проф. Р. Бернштейн и проф. В. Марквальд ; пер. Э.В. Шпольского ; под ред. [и с предисл.] Т.П. Кравеца. – Москва : Изд. Природа ; [Тип. В.М. Саблина], 1914. – 186, [1] с., 84 ил. : ил. – (Естественно-историческая библиотека - природа)


  Пер.: Шпольский, Эдуард Владимирович Ред. и авт. предисл.: Кравец, Торичан Павлович (1876-1955)
270882
  Земцов Владимир Видимые ошибки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 28-37 : рис., ил.
270883
  Кок У. Видимый звук : пер. с англ. / У. Кок. – Москва : Мир, 1974. – 121с.
270884
  Коменский Я.А. Видимый свет. – Москва : При Императорском [Московском] университете, 1768. – 477с.
270885
  Коменский Иоанн Амос Видимый свет на латинском, российском, немецком, итальянском и французском яз.представлен, или краткое введение , которым проясняется, что обучающемуся юношеству легким способом не только языку, раз. – Москва, 1768. – 477 с.
270886
  Баллаш Б. Видимый человек / Б. Баллаш. – Москва : Всеросийский пролеткульт, 1925. – 88 с.
270887
  Гусар Д. Видинівський феномен Василя Куфлюка (До 100-річчя від дня народження) Fenomen z Wydnowa – Vasyl Kuflyuk (do100-j rocznicy urodzin) // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 21-27


  Постать Василя Олексійовича Куфлюка гідна подиву і захоплення. У своєрідній творчій лабораторії невеличкої сільської школи села Видинова, що у Снятинському районі на Іванофранківщині, він став продовжувачем ідей гуманістичної педагогіки Януша Корчака, ...
270888
  Стасів О. Видисанкцій в трудовому праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 33-35
270889
  Розин В. Виді научніх работ и критерии их оценки. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.27-30. – ISSN 0321-0383
270890
  Завершнева Е.Ю. Виді причинности в современной психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.21-34. – ISSN 0042-8841
270891
  Дмух М. Виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) як спосіб набуття громадянами права власності на землю: особливості правової регламентації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.394-399. – (Серія юридична ; Вип. 38)
270892
  Другова А В. Виділення в натурі об"єкта нерухомого майна як умова його перебування предметом іпотеки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 402-407. – ISSN 1563-3349
270893
  Ткаченко С.А. Виділення в функціонально розвинутої системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб"єкта сфери підсистеми економічного моніторингу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 4-7. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
270894
  Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 46-53.
270895
  Гринь Д.М. Виділення глибинних енергетично слабких хвиль в сейсмічних записах ГСЗ // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 96-110 : рис. – Бібліогр.: с.107-110. – ISSN 0203-3100
270896
   Виділення джерел стійкості до вірусних хвороб з колекційного матеріалу картоплі в умовах південної частини лісостепу України / Ю.В. Харченко, А.А. Подгаєцький, Р.О. Бондус, А.В. Чигрин, Л.Т. Міщенко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 85-86
270897
  Чудовець В.В. Виділення етапів інвентаризаційного процесу як важлива передумова створення ефективної методики проведення інвентаризації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 92-97. – Бібліогр.: на 17 пунктів
270898
   Виділення і визначення активності аміноацил-РНК-синтетаз ретикулуму печінки щурів = біологія / О.Ф. Клименко, О.В. Худякова, Р.П. Виноградова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 60-62 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
270899
   Виділення і кореляція нових стратонів у Канилівській серії верхнього венду Волині / В.Г. Мельничук, Т.П. Міхницька, К.В. Іванченко, Г.В. Мельничук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
270900
   Виділення і кореляція нових стратонів у могилів-подільській серії верхнього венду Волині / В.Г. Мельничук, П.П. Крещук, Г.В. Мельничук, А.М. Поліщук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 39-48 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
270901
  Поліщук А.М. Виділення і кореляція сергіївської світи в нижньому венді Волино- Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
270902
  Кашка І.С. Виділення іноземного капіталу в банківській системі України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 158-159
270903
  Шишков В.В. Виділення іспанських словосполучень на основі прийменникового керування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-91. – Бібліогр.: с. 91. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  За допомогою трансформаційних процедур на основі семантичного та інформаційного навантаження подано різницю між суто синтаксичними і лексичними (комплетивними) словосполученнями та наведено їхню класифікацію.
270904
  Сасько Н.В. Виділення кластерів конкурентоспроможності країн світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 138-143 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
270905
  Назаревич А. Виділення малоамплітудних деформаційних аномалій - провісників місцевих Закарпатських землетрусів з урахуванням метеотермопружних деформацій / А. Назаревич, Л. Назаревич, М. Баштевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 21-26. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є представлення методики дослідження і редукції метеотермопружних деформацій із деформографічних даних і результатів виділення, з її застосуванням, малоамплітудних деформаційних аномалій - провісників місцевих Закарпатських ...
270906
   Виділення міофібрилярної фосфатази гладеньких м"язі / В.С. Бабійчук, Е.Б. Бабійчук, В.М. Данилова, А. Собешек // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-32. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Очищено міофібрилярну форму фосфатази легких ланцюгів міозину й вивчено її субодиничний склад і каталітичні властивості. Виявлено й охарактеризовано субодиницю міофібрилярної фосфатази, яка зв"язує кіназу з каталітичною субодиницею фосфатази, і вивчено ...
270907
  Могила Д.В. Виділення міста Севастополя в окрему адміністративно-територіальну одиницю у 1948 р. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 146-150. – ISSN 1563-3349
270908
  Свідзінська Д.В. Виділення морфодинамічних мікрогеохор із застосуванням нечіткого кластерного аналізу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 34-41 : рис., табл. – Библиогр.: с.41. – ISSN 1561-4980
270909
  Фтемов Я.М. Виділення нафтонасичених порід-колекторів юрських відкладів за геолого-геофізичним критеріями (на прикладі Лопушнянського нафтового родовища) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Фтемов Ярослав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
270910
  Верченко А.П. Виділення об"єктів з цифрового зображення на основі еволюції активного полігона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 97-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача виділення об"єктів на цифровому зображенні за допомогою активних полігонів. Модель активного полігону отримано на основі варіаційного підходу як спрощення моделі активного контуру. В якості критерію оптимальності використовується ...
270911
  Чернюк О.В. Виділення однорідних регіонів України за соціально—економічними характеристиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 204-208
270912
   Виділення пасток неструктурного типу у межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини за даними AVO-аналізу та сейсмічної інверсії / І.Л. Михалевич, П.М. Кузьменко, А.П. Тищенко, А.С. Вижва, С.А. Вижва // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 227-235 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 233-234. – ISSN 0203-3100
270913
   Виділення поліклональних антитіл до колагену методом іонообмінної хроматографії на колонці з DEAE-сефарозою / О.В. Кравченко, Н.Г. Ракша, Л.К. Івашко, М.О. Абрамова, Л.Б. Орябінська // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – № 3 (113) : Хімічні і біологічні науки та технології. – C. 41-47. – ISSN 1810-0546
270914
  Козій В. Виділення про злочини неповнолітнього в окреме провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 81-88
270915
   Виділення продуктивних товщ у межах Тинівсько-Грушівського нафтогазового комплексу / Д. Федоришин, І. Багрій, О. Трубенко, С. Федоришин, Н. Хованець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  За результатами геолого-геофізичних досліджень встановлена висока перспективність Крукеницької западини в плані відкриття нових нафтогазоносних об"єктів Зокрема, виділено продуктивні породи-колектори у неогенових товщах Тинівсько-Грушівського ...
270916
  Гладких В.М. Виділення рукописного тексту на зображеннях бланків поштової документації для оптимізації технологічних процесів оброблення пошти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гладких Валерій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
270917
  Грищук П.І. Виділення слабоінтенсивних магнітних аномалій та їх інтерпретація / П.І. Грищук, К.О. Гура, В.Г. Нурмухамедов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-69. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання виділення слабоінтенсивних магнітних аномалій за допомогою методу осереднення. Проаналізовано застосування для виділення аномалій різних радіусів ковзного вікна. Визначено оптимальний радіус осереднення. Виконано порівняння ...
270918
  Борейко О.Л. Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberites domuncula : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.04 / Борейко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 13 назв
270919
  Борейко О.Л. Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberites Domuncula : Дис. ... канд. біологічних наук : спец. 03.00.04 - біохімія / О.Л. Борейко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2007. – 137 л. – Бібліогр.: л. 121 - 137
270920
  Мищишин О.Л. Виділення та групування чинників, які обумовлюють економічну ефективність утворення транскордонного агропромислового кластеру / О.Л. Мищишин, О.Ю. Ємельянов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 42-49. – ISSN 2306-6792
270921
   Виділення та характеристика біохімічних властивостей фібриногенази з отрути ефи багатолускової (Echis multisquamatis) / В.О. Чернишенко, М.П. М"ясникова, Т.М. Платонова, Е.В. Луговськой, Є.М. Макогоненко // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2010. – Т. 3, № 1. – С. 27-34. – ISSN 1995-5537


  З отрути Echis multisquamatis очищено протеїназу, що мала фібриногеназну активність. Молекулярна масса ензиму, визначена електрофорезом у ПААГ за присутності SDS, становила 35 ± 1 кДа. Інгібіторний аналіз показав, що ензим належить до родини серинових ...
270922
   Виділення та характеристика інсулінового рецептора плазматичних мембран клітин печінки щурів на моделі діабету 2-го типу / Т.І. Галенова, М.Ю. Кузнєцова, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 3. – С. 81-87. – ISSN 1995-5537
270923
   Виділення та характеристика мутантного N-кінцевого каталітичного модуля тирозин-тРНК синтетази B. TAURUS із заміною Trp 87 та Trp 283 на аланін / О. Цуварєв, Л. Коломієць, В. Заєць, І. Блащак, О. Корнелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 30-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Аміноацил-тРНК синтетаза є одним із основних ферментів білкового синтезу. Тирозил-тРНК синтетаза (TyrRS) ссавців складається із двох структурних одиниць, N-кінцевого каталітичного (міні TyrRS) та С-кінцевого цитокіноподібного модулів. У повнорозмірній ...
270924
   Виділення та характеристика трипсиноподібного ферменту з Антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki / Д.В. Гладун, Н.Г. Ракша, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 53-54
270925
  Шулик М.С. Виділення типів особистостей залежно від аспектів життєвого сценарію та м"язових затисків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 296-298
270926
  Ткаченко С.А. Виділення у числі функціональних підсистем функціонального розвитку систем стратегічного управління діяльністю підприємств самостійної функції планомірної (єдиної) економічної діагностики // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 8-9. – ISSN 2409-1944
270927
   Виділення фагів із зразків моху та грунту відібраних в районі Української Антарктичної станції "Академік Вернадський" / В.П. Поліщук, О.М. Андрійчук, О.В. Мась, Л.І. Семчук, С.А. Ромашев // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 185
270928
  Тюптя Л.Т. Виділення філософії освіти як спеціального напряму наукового дослідження / Л.Т. Тюптя, О.В. Тюптя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Філософія освіти як дослуджуваний напрям почала формуватися у 40-х рр. ХХ ст. Вона виділяє орієнтири для реорганізації системи освіти, певні ціннісні підвалини нових проектів освітньої системи та педагогічної думки. У ХХ ст. у філософії освіти ...
270929
  Маторін Б. Виділення членів речення західноєвропейськими й американськими лінгвістами (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 57-64. – ISSN 2411-6548
270930
   Виділення яДНК з клітин слизової оболонки шлунка щурів / Т. Хілько, О. Тіщенко, І. Якубцова, Т. Преображенска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 112-113. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Розроблений метод виділення яДНК з клітин слизової оболонки шлунка щурів. It is elaborated the method of isolation of nDNA out of rat gastric mucosa cells.
270931
  Ясинська Інна Михайлівна Виділення, дослідження каталітичних властивостей та механізмів регуляції активності цитохрому Р450 ароматази : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Ясинська І. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
270932
  Ясинська Інна Михайлівна Виділення,дослідження каталітичних властивостей та механізмів регуляції активності цитохрому Р450 ароматази : Дис...канд.біолог.наук:03.00.04 / Ясинська Інна Михайлівна; ОНК ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2001. – 127л. – Бібліогр.:л.108-127
270933
  Гнатенко К. Видіння : [вірші] / Костя Гнатенко ; [іл.: Олександр Білозуб]. – [Б.м.] : Сувій, 1995. – 31, [1] с. : іл., портр. – Без тит. арк.


  У пр. № 3606BR напис: Долі бажаю світлої долі! Із найщирішою приязню. Підпис. 2000 р. Київ
270934
  Кешеля Д. Видіння зрячої води, або ж дурний Іван стріляє, а богонько кулі направляє // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 53-78. – ISSN 0868-4790
270935
  Ломачинська Т.І. Видіння та сновидіння як початковий етап становлення візіонерської традиції в Середньовіччі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про етап становлення візіонерської традиції у Середньовіччі. This article about stage of vision tradition establishing in Middle Ages.
270936
  Калашник О. Видіння як одкровення у візіонерській поезії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 76-83. – ISSN 1728-9572
270937
  Калашник О.О. Видіння як одкровення у візіонерській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 175-179
270938
  Сур"як М.В. Видіння як структуротворчий компонент історичного роману "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 163-169. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
270939
  Божко В.Л. Видление метана в подготовительные выработки угольных шахт Добасса : Автореф... канд. тенх.наук: / Божко В. Л.; Днепропетр. горн. ин-т. – Макеевка-Донбасс, 1958. – 23л.
270940
  Смирнов В.В. Видная шея / В.В. Смирнов. – Кострома, 1963. – 40с.
270941
  Криськів М. Видно пана по халявах. Як усунути порушення мовних норм? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Червень (№ 6). – С. 56-68


  У статті йдеться про один із типових видів порушення мовних норм – використання елементів чужої мови (інтерференцію), з’ясовано причини такого явища і шляхи проникнення його в українську мовленнєву практику.
270942
  Подоляк Д.О. Видно село, червоне село / Д.О. Подоляк. – К, 1966. – 75с.
270943
  Левін Б.Н. Видно шляхи полтавськії : роман / Б.Н. Левін. – Київ : Дніпро, 1984. – 677 с.
270944
  Кобець Р. Виднокола "декадентського нігілізму". Пізній Ніцше і криза європейської культури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 1 : Війна і суспільство. – С. 90-100. – ISSN 0235-7941
270945
  Турківський М.П. Видноколо : поезії / М.П. Турківський. – Київ : Молодь, 1974. – 48 с.
270946
  Крижанівський С.А. Виднокруг : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 103 с.
270947
  Хмелюк М. Виднокруг поліської казки // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 9-12. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
270948
  Тестемицану Н.А. Видные врачи Молдавии / Н.А. Тестемицану. – Кишинев, 1985. – 230с.
270949
   Видные китайские демократы и коммунисты о Советском Союзе. – Москва, 1981. – 109 с.
270950
   Видные советские коммунисты - участники китайской революции. – М, 1970. – 111с.
270951
   Видные ученые Одессы. – Одесса
1. – 1992. – 64с.
270952
  Гурбанова Р. Видный азербайджанский просветитель Гасан бей Зардаби о религиозном воспитании // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 477-483
270953
  Ахмедов Г.М. Видный педагог, просветитель и деятель народного образования Азербайджана : (К 140-летию со дня рождения Н.Н.Нариманова) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 2. – С. 81-87. – ISSN 0869-561Х
270954
  Бельский К.С. Видный ученый-административист и государствовед В.Ф. Дерюжинский (к 150-летию со дня рождения) // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2011. – № 11. – С. 85-94. – ISSN 0132-0769
270955
  Фомин П. Видный хирург, государственный деятель, зодчий высшего медицинского образования Василий Дмитриевич Братусь / П. Фомин, И. Иоффе, П. Иванчов // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 4. – С. 120-126
270956
  Пестушко Валерій Видобуваємо ресурси - порушуємо рівновагу : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53
270957
  Печковський В.І. Видобування вугілля в країнах народної демократії. / В.І. Печковський, О.І. Демченко. – К., 1958. – 172с.
270958
  Дребет В.В. Видобування іменникового змісту у модальних рамках сучасної німецькомовної преси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 138-147. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
270959
   Видобування нафти в ускладнених умовах / [Бойко В.С. та ін.] ; за ред. В.С. Бойка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Івано-Франків. осередок наук. т-ва ім. Т. Шевченка (НТШ), Укр. нафтогазова акад. (УНГА). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 771 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 728-763. – ISBN 978-966-398-090-4
270960
  Клапчук В. Видобування нафти і газу на Гуцульщині в другій половині XIX - першій третині XX століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 127-131. – ISSN 1728-9343
270961
  Клапчук В. Видобування нафти та газу в Західній Галичині (1930-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 38-42
270962
  Коровай Ю.Т. Видобуток важких металів із техногенних розсипів в уиовах Рівненсько-Волинського регіону // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 66-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
270963
  Мушенко І.Ф. Видобуток вугілля в Китайській Народній Республіці / І.Ф. Мушенко. – К., 1959. – 130с.
270964
  Безручко К.А. Видобуток вугільного метану техногенних колекторів на прикладі шахти ім. В.М.Бажанова / К.А. Безручко, О.А. Тихонов, Л.Д. Кузнецова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 271-281 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
270965
  Пестушко Валерій Видобуток нафти провокує землетрус : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55
270966
  Свірчевська Ю. Видобуток нафти та газу за кордоном як один із способів досягнення енергетичної безпеки України // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 9-11
270967
  Синькевич Н.І. Видова класифікація фінансового аналізу діяльності підприємств / Н.І. Синькевич, Т.М. Василишин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 253-258 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
270968
  Попов М.О. Видова космічна розвідка в локальних військових конфліктах / М.О. Попов, М.В. Топольницький, В.О. Подліпаєв // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 25-35
270969
  Усенко О.М. Видова резистентність водоростей до екзометаболітів вищих воляних рослин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 137-143
270970
  Матюх Т.М. Видова специфіка мистецтва: творчий потенціал емпатії (на прикладі синтетичних видів мистецтва) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 57-61


  У даній статті проаналізовано мистецький процес в емпатійному вимірі на прикладі таких його синтетичних видів, як кіно та театр. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про емпатію, яка в мистецтві проявляється як процес побудови ...
270971
  Прокопчук О. Видова сукупність страхових продуктів на агростраховому ринку України / О. Прокопчук, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (153). – Бібліогр.: 11 назв
270972
  Чуйко С.І. Видова та типологічна трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі Придніпровського регіону України) : автореф. ... канд. культурології: 26.00.04 / Чуйко С. І.; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
270973
  Медведик Л. Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 424-430. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
270974
  Зализняк А.А. Видовая коррелятивность в русском языке: в защиту видовой пары / А.А. Зализняк, И.Л. Микаэлян, А.Д. Шмелев // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С. 3-23. – Список лит.: с. 21-23. – ISSN 0373-658Х
270975
  Горбова Е.В. Видовая парность русского глагола: проблемы и решения // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 4 (июль - август). – С. 20-45. – Библиогр.: Лит.: С. 43-45. – ISSN 0373-658Х
270976
  Яхонтов А.А. Видовая самосточтельность Lycaena coretas O. (Lepidoptera, Lycaenidae) : (с 2 рис.) / А.А. Яхонтов (Нижний-Новгород) // Компакт - 252285 / А.А. Яхонтов. – 2 с.
270977
  Мацегора И.Л. Видовая соотносительность глаголов в русской молодежной речи // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 96-98
270978
  Добров Сергей Болеславович Видовая специфика и закономерности взаимодействия изобразительности и выразительности в искусстве : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04. / Добров Сергей Болеславович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
270979
  Добров С Видовая специфика и закономерности взаимодейтсвия изобразительности и выразительности в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Добров С,Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
270980
  Михалев В.П. Видовая специфика и синтез искусств / В.П. Михалев. – К, 1984. – 100 с.
270981
  Михалев В.П. Видовая специфика и синтез искусств. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.04 / Михалев В.П.; АН УССР. Ин-т филос. – К., 1986. – 32л.
270982
  Маликов С. Видовая характеристика принципов местного самоуправления в Украине: статутарные и прогностические критерии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 110-119.
270983
   Видове багатство хребетних тварин (Vertebrata) національного природного парку "Пирятинський" / В.В. Казанник, А.В. Подобайло, Ю.В. Проценко, Н.М. Миленко // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – C. 5-8. – ISBN 978-966-7723-82-8
270984
  Суханова О. Видове і формове різноманіття декоративних рослин, перспективних для озеленення кладовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень дендрофлори кладовищ м. Києва. Рекомендовано композиційні рішення та асортимент перспективних видів та форм рослин для озеленення кладовищ. The results of researches of dendroflorа cemeteries in Kyiv are resulted. ...
270985
  Гінзбург М. Видове протиставлення віддієслівнихіменників на позначення опредметнених процесів у слов"янських мовах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 30-43. – Бібліогр.: С. 42-43 ; 28 назв. – ISSN 1682-3540
270986
  Огієнко О. Видове різноманіття та екологічні особливості діатомових комплексів з поверхневого шару донних відкладів Західної Антарктики (район Аргентинських островів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-18. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню видового різноманіття діатомових водоростей з поверхневих морських відкладів акваторії Аргентинських островів у районі Української Антарктичної станції "Академік Вернадський". Мета дослідження - аналіз палеофаціальних умов ...
270987
  Бессонова В. . Видове різноманіття та життєвий стан деревних насаджень вздовж автотраси південного напрямку м. Дніпропетровськ / В. . Бессонова, О.А. Пономарьова, О.Є. Іванченко // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 64-84. – ISSN 2312-2056
270988
  Чучман Х.Ю. Видове різноманіття та інформативність документів особового походження із зони відчуження Чорнобильської АЕС // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 162-170. – ISSN 0320-9466
270989
  Дудка Т.В. Видове розноманіття баштанних культур // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 152-153. – ISBN 978-966-924-274-7
270990
  Галкін С. Видове та формове різноманіття деревних рослин порядку Fabales norkai у дендропарку "Олександрія" НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено підсумки 10-річної наукової роботи з інтродукції в дендропарку "Олександрія" НАН України рослин з порядку Fabales Nakai. Дано біологічну характеристику кожному виду та розглянуто перспективи їх культивування в умовах України. The results of ...
270991
  Лисенко А.А. Видовий і формовий склад та загальний стан декоративних насаджень міста Нової Каховки / А.А. Лисенко, Ф.М. Левон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати інвентаризації деревних рослин у зелених насадженнях м. Нової Каховки за станом на 1998 р. Висловлюються міркування стосовно збагачення асортименту міських зелених насаджень, поліпшення якості та їх середовище твірної функції.
270992
  Новохацька М.А. Видовий склад водоростей окультурених грунтів Київської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено видовий склад водоростей в оукльтурених незрошуваних сірих лісових грунтах та типовому малогумусному середньосуглинковому чорноземі. Виявлено 112 видів і форм водоростей. Відмічено різницю у складі домінантів та азотфіксуючих синьозелених ...
270993
  Горошко В.В. Видовий склад деревостанів у поширених типах лісу водозбору середньої течії річки Сіверський Донець / В.В. Горошко, А.Ю. Гордіященко, Ю.С. Петрова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 125-133 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
270994
  Ширко Н.С. Видовий склад павуків (ARACHNIDA, ARANEI) паркових зон південної частини Києва / Н.С. Ширко, П.Г. Балан, Є.М. Сінгаєвська // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 106
270995
  Дідух А.Я. Видовий склад роду Utricularia L. та його екобіоморфологічні особливості (родина Lentibulariaceae Rich.) / А.Я. Дідух, Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Природничий альманах : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2016. – С. 43-62. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 23). – ISSN 2524-0838
270996
  Гроховська Ю.П. Видовий склад судинних рослин малих річок лісостепової частини басейну Горині / Ю.П. Гроховська, В.О. Володимирець // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 110-116 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
270997
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону малопроточної станції Зміїних островів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-31. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали 1999-2001 pp. досліджень видового складу, просторового розподілу й основних напрямків переміщення зоопланктону. На основі нової методики комплексного збирання зоопланктону та молоді риб [7] проведено тридцять серій дослідів у межах ...
270998
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону станції Кривих озер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-98. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Наведено матеріали 1999-2001 pp. досліджень видового складу, просторового розподілу й основних напрямків переміщення зоопланктону малопроточної станції верхньої частини Кременчуцького водосховища. Досліди проведено на основі методики комплексного збору ...
270999
  Калюжна М.О. Видовий склад та хазяїно-паразитні зв"язки їздців-афідіїн (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) Національного природного парку "Дністровський каньйон" // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2017. – № 2 (13). – С. 30-37. – ISSN 2226-4272
271000
  Машина В.П. Видовий склад фітофільних угрупувань нематод верхньої частини Канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 5 назв
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,