Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
274001
  Веденеев Василий Вадимирович "Волос ангела" : Полит. роман-хроника / Василий Веденеев; [Послесл. А. Косицына]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 398с. – К 70-летию Великой Окт. соц. революции, органов ВЧК - КГБ и сов. милиции
274002
  Уваров Е.А. "Волчьи ямы" современной высшей школы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 6-10. – ISSN 1026-955X


  Проведен критический анализ существующей системы подготовки специалиста в высшей школе. Сделан вывод, что тенденции реформирования вузовского образования пока не позволяют создать высшую школу, в полной мере отвечающую статусу великой державы The ...
274003
  Соллертинский И.И. "Волшебная флейта" Моцарта / И.И. Соллертинский. – Л., 1938. – 32с.
274004
  Томсон Ольга "Волшебный кристалл" или Медийное искусство в традиционном музее // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2 (270). – С. 26-28. – ISSN 0869-8171


  Вопросы теории; методика
274005
  Ржевська В. "Воля для Іраку": міжнародно-правова ретроспектива // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 5-17


  У статті простежується зв"язок між правовими підставами для вторгнення США до Іраку в 2003 році та нападом Іраку на Кувейт у 1990 році. Досліджено тексти національних та міжнародних актів, які покликані виправдати теперішню кампанію, їхнє значення та ...
274006
  Журба С. "Воля до життя" у творах Олександра Довженка та Антуана де Сент-Екзюпері // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 109-113.
274007
  Жаворонков А.Г. "Воля к власти" и наследие Ф. Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.105-116. – ISSN 0042-8744
274008
  Флоровский В А. "Воля панская и воля мужицкая". Страница из истории аграрных волнений в Новороссии 1961-1963 г / В А. Флоровский, . – Одесса, 1921. – 76с.
274009
  Задорожна О. "Воля України або смерть": полтавські читачі аплодують Василеві Шкляру // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 257-261. – ISSN 2075-1222
274010
  Співак В. "Вольность" як морально-філософська та політико-правова категорія у повчаннях Антонія Радивиловського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджується тлумачення категорії "вольность" у проповідницькій спадщині Антонія Радивиловського. Робиться висновок про те, що дана категорія тлумачиться проповідником у двох аспектах: морально-антропологічному - як особиста природна свобода ...
274011
  Чоп В.М. "Вольный Бердянск": місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки) / Володимир Чоп, Ігор Лиман. – Запоріжжя : Тандем - У, 2007. – 479с. – ISBN 978-966-7482-85-5
274012
  Салига Т. "Вольтова дуга" слова Ліни Костенко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
274013
  Ворок Х. "Вона боїться тих мар пустих, що сплодила вночі стривожена уява": стан тривоги персонажа крізь призму онейричних видінь у прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-84. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
274014
  Аболєшева А. "Вона вічна, ця криниця, безодня, тече вода та й ізо дна холодна..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 317-320


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
274015
  Рудько О. "Вона щовечора у парк ходила..."; "Воно сиділо на синій скелі..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 8-9
274016
  Сирота Р. "Вони вирушать до Скандинавії "туристами": Велика Британія і український проект у Зимовій війни 1939-1940 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 283-308. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
274017
  Перепелиця Г. "Вони намагаються грати роль доброго слідчого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 3


  Який інтерес України у візитах Лукашенка і Назарбаєва?
274018
  Дятленко Т. "Вони рішилися вмерти..." (аналіз художнього образу природи за новелою Ольги Кобилянської "Битва") // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 2. – С.19-25.
274019
  Ли-Гамильтон Юджин "Воображенные сонеты" // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 18. – С. 117-122. – ISSN 1609-5359
274020
  Замятин Д.Н. "Вообразить Россию". Пространственная идентичность в Северной Евразии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
274021
   "Вооружения Германии не могут не повлиять... на ускорение новой мировой войны" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 6. – С. 65-89. – ISSN 0869-6322


  Аналитическая записка советской военной разведки. 1934 г.
274022
  Паперный З.С. "Вопреки всем правилам..." / З.С. Паперный. – М., 1982. – 285с.
274023
  Мартынов Л.Н. Во-первых, во-вторых и в-третьих / Л.Н. Мартынов. – М, 1972. – 303с.
274024
  Онуфриев И.М. Волоколамск и окрестности / И.М. Онуфриев. – Москва, 1974. – 136 с.
274025
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1946. – 250с.
274026
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек, 1949. – 248с.
274027
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1957. – 222с.
274028
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1959. – 246с.
274029
  Бек О.А. Волоколамське шосе / О.А. Бек. – Київ, 1965. – 557с.
274030
  Свечников С.В. Волоконна оптика: досягнення і перспективи розвитку / С.В. Свечников, Х.І. Гапріндашвілі. – К., 1974. – 64с.
274031
  Макаренко О.В. Волоконна та інтегральна оптика : навч. посібник / О.В. Макаренко, Л.Й. Робур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-617-696-278-6
274032
  Грузевич Ю.К. Волоконная и интегральная оптика : учеб. пособие / Ю.К. Грузевич, В.А. Солдатенков. – Москва : Издательство МГТУ, 1989. – 40 с.
274033
  Евтихиев Н.Н. Волоконная и интегральная оптика в информационных системах / Н.Н. Евтихиев. – Москва, 1987. – 222 с.
274034
  Лисица М.П. Волоконная оптика / М.П. Лисица, Л.И. Бережинский, М.Я. Валах. – Киев : Техніка, 1968. – 280с.
274035
  Саттаров Д.К. Волоконная оптика / Д.К. Саттаров. – Ленинград : Машиностроение, 1973. – 280с.
274036
   Волоконная оптика : Материалы, технология, применение / Х.И. Гаприндашвили, Р.П. Джангобегов, В.Е. Коган, Д.М. Накаидзе; Х.И. Гаприндашвили, Р.П. Джангобегов, В.Е. Коган, Д.М. Накаидзе; Академия наук Грузинской ССР; Институт кибернетики. – Тбилиси : "Мецниереба", 1984. – 148 с.
274037
  Рождественский Б.В. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике / Б.В. Рождественский, В.Б. Вейнберг, Д.К. Саттаров. – Москва : Машиностроение, 1977. – 168 с.
274038
   Волоконная оптика в измерительной и вычислительной технике. – Алма-Ата, 1989. – 243с.
274039
  Семенов А.Б. Волоконная оптика в локальных и корпоративных сетях связи / А.Б. Семенов. – Москва : Компьютер Пресс, 1998. – 302 с. – ISBN 5-89959-055-6
274040
  Элион Г. Волоконная оптика в системах связи / Г. Элион, Х. Элион. – Москва : Мир, 1981. – 198 с.
274041
  Тидекен Р. Волоконная оптика и ее применение / Р. Тидекен. – М. : Мир, 1975. – 240 с.
274042
  Чео П.К. Волоконная оптика: Приборы и системы : Пер. с англ. / П.К. Чео. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 280с. – ISBN 5-283-02440-7
274043
  Капани Н.С. Волоконная оптика: принципы и применения : Пер.с англ. / Н.С. Капани. – Москва : Мир, 1969. – 464с.
274044
  Григорук В.І. Волоконний гіроскоп з варіаційними параметрами елементів / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 304-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проаналізовано схему волоконного гіроскопа з застосуванням керованих елементів. Встановлено, що керування ступенем деполяризації випромінювання джерела в поєднанні з шумовою амплітудно-фазовою модуляцією у відгалужувачі дозволяє усунути дрейф нуля, ...
274045
  Григорук В.І. Волоконний гіроскоп з оберненням хвильового фронту в фоторефрактивних середовищах / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано волоконний гіроскоп з оберненням хвильового фронту в фоторефрактивних матеріалах. Показано, що внаслідок компенсації паразитного зсуву фаз, обумовленої ефектом Keppa, деполяризацією випромінювання та енергетичним міжмодовим обміном, ...
274046
  Григорук В.І. Волоконний світловод - найефективніший канал передачі інформації // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 12-13
274047
  Григорук В.І. Волоконні відгалужувані для оптичних систем / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 265-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Продемонстрована можливість виготовлення методом електродугового зварювання направлених оптичних відгалужувачів на основі традиційних кварц-кварцевих волокон без попереднього усунення оболонки з низькими (менше 1,2 дБ) втратами і високою направленістю ...
274048
  Свечников С.В. Волоконно-оптическая связь / С.В. Свечников, Г.С. Свечников. – Киев : Знание, 1982. – 49 с.
274049
   Волоконно-оптическая связь = Optical fibre communications.Devicel,circuits,and systems : Приборы, схемы и системы. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272с.
274050
  Носов Ю.Р. Волоконно-оптическая связь / Ю.Р. Носов. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
274051
  Бусурин В.И. Волоконно-оптические датчики / В.И. Бусурин, Ю.Р. Носов. – М., 1990. – 254с.
274052
   Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, Х. Нисихара, К. Кюма, К. Хататэ. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.
274053
  Жилин В.Г. Волоконно-оптические измерительные преобразователи скорости и давления / В.Г. Жилин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 111 с.
274054
   Волоконно-оптические кабели : Теоретические основы, конструирование и расчёт, технология производства и эксплуатация / Д.В. Иоргачев, О.В. Бондаренко, А.Ф. Дащенко, А.В. Усов. – Одесса : Астропринт, 2000. – 536 с. – ISBN 966-549-542-9
274055
  Андрушко Л.М. Волоконно-оптические линии связи / Л.М. Андрушко, И.И. Гроднев, И.П. Панфилов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 137 с.
274056
  Зак Е.А. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией / Е.А. Зак. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 128 с.
274057
  Петяшин И.Б. Волоконно-оптические системы передачи и обработки сигналов / И.Б. Петяшин. – Горький, 1989. – 151 с.
274058
  Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман ; пер. с англ. под ред. Н.Н. Слепова. – 3-е изд., доп. – Москва : Техносфера, 2006. – 496 с. – ISBN 5-94836-010-5
274059
   Волоконно-оптична інтерферометрична система вимірювання геометричної форми поверхні деталей / Ю.М. Аксентьєв, С.В. Окоча, М.М. Охрамович, В.В. Крихта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 64-66. – Бібліогр.: С. 66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті запропоновано використання багатоканального прийому сигналів волоконно-оптичного міжмодо-вого інтерферометра для підвищення точності вимірювань. In the article the multichannel reception of signals fiber-optical intermode interferometer ...
274060
   Волоконные композиционные материалы. – М., 1978. – 250с.
274061
  Мидвинтер Дж.Э. Волоконные световоды для передачи информации = Optical fibers for transmission / Дж. Э. Мидвинтер ; пер с англ., под ред. Е.М. Дианова. – Москва : Радио и связь, 1983. – 336 с.
274062
  Шереметьев А.Г. Волоконный оптический гироскоп / А.Г. Шереметьев. – Москва : Радио и связь, 1987. – 149с.
274063
   Волонтер Катерина Таранова: "Серед молоді я не зустрічала збайдужіння" // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  Координатор студентської робочої групи Координаційної ради КНУ імені Тараса Шевченка Катерина Таранова розповіла про діяльність волонтерів університету в зоні АТО та медичні курси Товариства Червоного Хреста.
274064
  Давыдов Ю.В. Волонтер свободы / Ю.В. Давыдов. – М, 1988. – 366с.
274065
  Волошин Андрій Волонтери відкривають Україну для Європи / Волошин Андрій, Гончаров Володимир // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
274066
  Данилюк Інна Волонтеризм, або Як відпочивати, працюючи : особливий випадок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 108-110 : Фото
274067
  Жужа Л.О. Волонтерство АТО як політичний інститут: сутність та вплив на громадянське суспільство України // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 38-49
274068
  Алексєєнко О.В. Волонтерство в Україні: допомога або ведмежа послуга державі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 214-216
274069
  Крулько І. Волонтерство в Україні: як підтримати і посилити мотивацію? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 13


  Волонтерство стало частиною світогляду українців. Однак законодавчо масштабний волонтерський рух "легалізовано" тільки на початку року. Як підтримати організаційно й мотиваційно волонтерство, щоб забезпечити волонтерську традицію для майбутніх поколінь ...
274070
  Хаксун Ким Волонтерство закладывает основу объединения / Хаксун Ким, Хонбом Ан // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – С. 42-45. – ISSN 1738-8252


  "По данным Министерства объединения, на 2017 год в Корее проживает около 30 тысяч выходцев с Севера".
274071
  Рудська А.І. Волонтерство як механізм залучення молоді до соціальних проектів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 66-67
274072
  Сидоренко С.В. Волонтерство як новий суб"єкт глобального громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 73-76. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується Грушевський М.
274073
  Сидоренко С.В. Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 167-174. – ISSN 2072-1692
274074
  Семків І.І. Волонтерська активність студентської молоді: статеворольовий аспект // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 234-245. – ISSN 2411-1449
274075
   Волонтерська акція біологів // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 4


  Навчально-науковий центр "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки МОН України провів у навчальних закладах Києва (та за його межами) волонтерську акцію "Біологія - наука майбутнього". Координаторами акції виступили голова журі ІV ...
274076
  Матійчик А.В. Волонтерська діяльність як детермінанта розвитку громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 100-107. – ISSN 2077-1800
274077
  Тарасенко Т. Волонтерська діяльність як пріоритет державної молодіжної політики в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 121-129. – ISSN 2414-4436
274078
  Романкова Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 54-60. – ISSN 2078-1016
274079
  Юрова Т. Волонтерська допомога у створенні засобів індивідуального захисту та технічного оснащення військовослужбовців у зоні АТО // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
274080
  Мухіна М.О. Волонтерський рух в Україні після "Революції гідності" в контексті формування громадянського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 189-197
274081
   Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. – Київ, 1999. – 112с. – ISBN 966-7541-09-6
274082
  Шимченко Л.А. Волонтерський рух як один із феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україн // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – С. 148-157. – ISSN 2306-546X
274083
  Павлюк К.С. Волонтерський рух: зарубіжний досвід та вітчизняні практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 87-93. – ISSN 2306-6814
274084
  Поляруш С. Волонтерський рух: світовий досвід, Україна і Кіровоградщина // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 150-155. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
274085
  Грушко-Колінько Волонтерські будні. Дорожні сповіді-оповіді / Зінаїда Грушко-Колінько. – Дніпро : Ліра, 2017. – 89, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-383-836-6
274086
  Ситник В.О. Волонтерські рухи як основа формування громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 174-176
274087
  Олема Волонтеры революции / Олема, , Даура. – М., 1963. – 142с.
274088
  Ветров А.А. Волонтеры свободы / А.А. Ветров. – Москва, 1972. – 216с.
274089
  Ветров А.А. Волонтеры свободы / А.А. Ветров. – Москва, 1973. – 216с.
274090
  Родионова Наталья Петровна Волонтёры, умники и короли поэтов : о Центре чтения Красноярского края // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Последнее время много говориться о том, что библиотека должна быть навигатором в море информации. Понятно, что без выполнения своих основных функций библиотека существовать не может, ими обусловлена ее абсолютная и непреходящая ценность. Но читатель ...
274091
  Родионова Наталья Петровна Волонтёры, умники и короли поэтов : о Центре чтения Красноярского края // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Последнее время много говориться о том, что библиотека должна быть навигатором в море информации. Понятно, что без выполнения своих основных функций библиотека существовать не может, ими обусловлена ее абсолютная и непреходящая ценность. Но читатель ...
274092
  Родионова Наталья Петровна Волонтёры, умники и короли поэтов : о Центре чтения Красноярского края // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Последнее время много говориться о том, что библиотека должна быть навигатором в море информации. Понятно, что без выполнения своих основных функций библиотека существовать не может, ими обусловлена ее абсолютная и непреходящая ценность. Но читатель ...
274093
  Гураль П. Волосна територіальна громада - організаційно-правова основа самоврядування в Україні: історико-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 101-116. – ISSN 0132-1331
274094
  Лопатовський Ю.М. Волосне правління після Лютневої революції 1917 р. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 17-18
274095
  Бондаревський А.В. Волосне управління та становище селян на Україні / А.В. Бондаревський. – К, 1961. – 128с.
274096
  Селіхов Д. Волосні суди в Україні: організація, діяльність та місце в селянському самоврядуванні після аграрних реформ 1861-1866 років // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 117-129. – ISSN 1993-0909
274097
  Талло Й. Волосся Вероніки. / Й. Талло. – К., 1965. – 112с.
274098
  Івасишин Т.М. Волосся як об"єкт судово-біологічної експертизи : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клітинна біологія, гістологія / Івасишин Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 130л. – Бібліогр.:л. 109-129
274099
  Івасишин Тарас Михайлович Волосся як об"єкт судово-біологічної експертизи : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Івасишин Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
274100
  Френкель З.Г. Волостное хозяйство, его значение и задачи в благоустройстве местной жизни. / З.Г. Френкель. – Л, 1926. – 160с.
274101
  Полюдов Е. Волостной бюджет и советское строительство в деревне / Е. Полюдов. – М., 1925. – 52с.
274102
  Авдеева Волостной суд в системе органов общественного управления и суда начала XX в / Авдеева, ОЛ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805
274103
  Семьянинов В.П. Волостные Советы Среднего Поволжья в докомбедовский период : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Семьянинов В.П. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1977. – 22 с.
274104
  Глушаченко С.Б. Волостные суды в Башкирии / С.Б. Глушаченко, У.И. Гибадатов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 8. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805
274105
  Козлов В.Ф. Волосы Вероники : Роман, повести / В.Ф. Козлов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 517 с.
274106
  Козлов В.Ф. Волосы Вероники: Роман и повесть. / В.Ф. Козлов. – Л., 1984. – 440с.
274107
   Волосы животных как объект судебно-биологической экспертизы. – М., 1984. – 144с.
274108
   Волосяная струна. – М., 1975. – 240с.
274109
  Всеволодов Э.Б. Волосяные фолликулы / Э.Б. Всеволодов. – Алма-Ата, 1979. – 192с.
274110
  Поліщук Л.К. Волоський горіх на Україні / Л.К. Поліщук. – Київ, 1959. – 228с.
274111
  Логгінов Б.Й. Волоський горіх. / Б.Й. Логгінов, Ф.Л. Щепотьєв. – Київ; Харків, 1948. – 72с.
274112
  Вздорнов Г.И. Волотово: фрески церкви Успения на Волотовском поле близ Новгорода / Г.И. Вздорнов. – Москва, 1989. – 343с.
274113
  Королюк В.Д. Волохи и славяне русской летописи / В.Д. Королюк. – Кишинев, 1971. – 24 с.
274114
  Шапошников А.К. Волохи, волхвы и славянский этногенез // Студії з ономастики та етимології. 2013 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2013. – С. 185-199. – ISBN 978-966-8825-79-8


  Волохи - це найдавніший народ, про зіткнення з яким у слов"ян зберігалися нехай вже не надто докладні, але, все ж, цілком певні спогади навіть в 11 ст. Волхви - слово книжкового поширення, виходить з перекладацької школи Кирила і Мефодія.
274115
   Волохов Віктор Миколайович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 58-59. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
274116
  Кузнецов О. Волочаевка / О. Кузнецов. – Хабаровск, 1969. – 31с.
274117
   Волочаевка. – Хабаровск, 1976. – 32с.
274118
  Канстанцінава Т. Волочебні наспіви північнобілоруської традиції: ареальний аспект // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 81-90. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
274119
  Майборода Неоніла Волочиські прототипи літературних героїв Олександра Купріна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10
274120
  Хоменко Р. Волошенко Тамара Василівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 9 : Волошенко Тамара. – С. 3-15
274121
   Волошинские чтения. – Москва, 1981. – 136 с.
274122
   Волошинские чтения. – Сімферополь, 1997. – 178с.
274123
   Волощук Володимир Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 25-26
274124
   Волощук Володимир Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 38-39 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
274125
   Волощук Володимир Михайлович (1938) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 24-25. – ISBN 966-95774-3-5
274126
  Дуброва О. Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич: творчі паралелі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 128-135. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано архетипіку творів Вітмена та Антонича, що дає змогу розкрити багатовимірність худож. світів митців, прослідкувати та побачити глибину типологіч. збігів між творами; розглянуто головні архетипи (землі, води та вогню), майстерне ...
274127
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : в типографии С. Селивановского
Ч. 3-4. – 1806. – 264, 271 с. – Каждая часть имеет собственную пагинацию


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
274128
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 9. – 1807. – 204 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
274129
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : в Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 10. – 1808. – 192 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
274130
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : С французскаго. Последняго, исправленнаго и вновь умноженнаго издания. : В двенадцати частях. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 11. – 1808. – 240 с. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М .Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
274131
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 12. – 1809. – 204с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
274132
  Нонот Волтеровы заблуждения, обнаруженные аббатом Нонотом. – Москва
1. – 1793. – 379 с.
274133
  Ильина Л.Л. Волхв / Л.Л. Ильина, А.Н. Грахов. – Л., 1980. – 120с.
274134
  Фаулз Джон Волхв = The Magus / Фаулз Джон; Пер. с англ. Бориса Кузьминского. – 2-е издание. – Москва : Независимая газета, 1997. – 736с. – (Беллетристика). – ISBN 5-85300-051-002
274135
  Фаулз Д. Волхв = The magus : [роман] / Джон Фаулз; [пер. с англ. Б. Кузьминский]. – Москва : Махаон, 2001. – 704с. – (Современная классика). – ISBN 5-18-000203-6
274136
  Славин Микола Волхв Євген Товстуха // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 10-12 : фото
274137
  Соловьев В.С. Волхвы / В.С. Соловьев. – М., 1991. – 439с.
274138
  Логинов Дмитрий Волхвы Велесовой книги // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 24-28. – ISSN 0130-7045
274139
  Дубровская Екатерина Волхвы или цари? // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 50-53. – ISSN 1812-867Х
274140
  Дичаров З.Л. Волхов / З.Л. Дичаров. – Л., 1961. – 184с.
274141
  Чижов О.П. Волхов и реки его бассейна. Опыт гидролого-геоморфологического исследования : автореф. дис. ... канд. географ. наук / Чижов О.П. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
274142
  Девяткин А.М. Волхов не замерзает / А.М. Девяткин. – М., 1965. – 128с.
274143
  Алексеев О.А. Волхова / О.А. Алексеев. – Москва, 1972. – 96с.
274144
   Волховник. Карби Язичницького Віровчення : Правослов. Молитви до Рідних Богів. – Київ : Сварог, 2001. – 144с. – (Пам"ятки релігійної думки України-Русі). – ISBN 966-72058-09-5
274145
  Сапаров А.В. Волховские были / А.В. Сапаров. – Л, 1949. – 194с.
274146
  Самухин В.П. Волховские партизаны / В.П. Самухин. – Л, 1969. – 269с.
274147
  Эртель А.И. Волхонская барышня / А.И. Эртель. – М.Л., 1959. – 824с.
274148
  Эртель А.И. Волхонская барышня / А.И. Эртель. – М, 1984. – 495с.
274149
  Светина Т. Волчата / Т. Светина. – Москва, 1985. – 351с.
274150
  Евдокимов В.К. Волчата на качелях / В.К. Евдокимов. – Л., 1990. – 228с.
274151
  Ванюшин В.Ф. Волчий глаз / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1957. – 111с.
274152
  Веретенников В.А. Волчий гон / В.А. Веретенников. – Київ, 1992. – 157с.
274153
  Вейман С Волчий дом : Историческая повесть / Стенли Вейман ; Пер. с англ. С.В. Акимовой. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва тип. дела, 1911. – 191 с. – (Всеобщая библиотека ; № 103-104)
274154
  Кобылянская О. Волчица / О. Кобылянская. – М., 1961. – 224с.
274155
  Саченко Б.И. Волчица из Чертовой Ямы : рассказы и повести / Б.И. Саченко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 352 с.
274156
  Буало П. Волчицы. Ловушка для Золушки : романы : пер. с французского / Пьер Буало, Тома Нарсежак. – Москва : Прогресс, 1988. – 412 с. – Загл. пер.: Ловушка для Золушки. - На пер. авт. не указ. - В изд. также: Лифт на эшафот / Ноэль Калеф
274157
  Замятин Е.П. Волчок / Е.П. Замятин. – Кировск, 1958. – 15с.
274158
  Краснов А.И. Волчок и применение его свойств / А.И. Краснов. – М., 1958. – 64с.
274159
  Куратова Н.Н. Волчье лыко : повести и рассказы / Н.Н. Куратова; пер. с коми. – Москва : Современник, 1989. – 203 с.
274160
  Северцова Елена Волчьи "культурные традиции". О волчьих "традициях" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 78 : фото
274161
  Чахкиев Саид Волчьи ночи : романы / Чахкиев Саид. – Москва : Советский писатель, 1990. – 342 с.
274162
  ЧАхкиев Саид Волчьи ночи. / ЧАхкиев Саид. – Грозный, 1973. – 239с.
274163
  Доброхотов Сергей Волчьи стаи за полярным кругом // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 256-266 : фото
274164
  Дальний Б.Д. Волчьи ягоды / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1968. – 132с.
274165
   Волчьи ягоды. – Москва, 1986. – 379,2с.
274166
  Ермоленко В.И. Волчья балка / В.И. Ермоленко. – Воронеж, 1965. – 140с.
274167
  Басаргин И.У. Волчья ночь / И.У. Басаргин. – Владивосток, 1971. – 128с.
274168
  Быков В.В. Волчья стая / В.В. Быков. – М., 1975. – 64с.
274169
  Быков В. Волчья стая / В. Быков. – Москва, 1975. – 64 с.
274170
  Леберт Г. Волчья шкура : роман / Ганс Леберт ; пер. с нем. Наталии Ман и Е. Вильмонт. – Москва : Прогресс, 1972. – 510 с. : ил.
274171
  Михайленко А.И. Волчья ягода: стихотворения и поэмы / А.И. Михайленко. – Одеса, 1997. – 160с.
274172
  Глазарова Я. Волчья яма / Я. Глазарова. – М, 1968. – 295с.
274173
  Силаев Б.Д. Волчья яма / Б.Д. Силаев. – 2-е изд. – Х., 1988. – 315с.
274174
  Быков В. Волчья яма : Повесть // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 4. – С.80-96.
274175
  Быков В. Волчья яма : Повесть // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 3. – С. 82-93.
274176
  Липневич В. Волчья яма, или Стрелок в именном окопе // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 4. – С.165-170. – ISSN 0130-7673


  О произведения Василя Быкова, которые были напечатаны в 2001 году
274177
   Волшебная арфа. – Москва, 1977. – 351 с.
274178
  Шевцов И Н. Волшебная блесна. / И Н. Шевцов, . – Алма-Ата, 1991. – 158с.
274179
  Деляну Л. Волшебная булава : стихи / Л. Деляну; пер.с молдав. – Москва : Советский писатель, 1959. – 187 с.
274180
  Курбатов К.И. Волшебная гайка: Рассказы. / К.И. Курбатов. – Л., 1978. – 192с.
274181
  Манн Т. Волшебная гора : [роман] / Томас Манн ; [пер. с нем. В. Станевич, В. Куреллы]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика ; Азбука, 2005. – 990, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-01619-6
274182
  Кирш Майке Волшебная гора : Калифорния: Гора // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 90-95 : Іл. – ISSN 1029-5828
274183
  Гор Г. Волшебная дорога / Г. Гор. – Л., 1978. – 592с.
274184
  Шерипов С.А. Волшебная дорога. / С.А. Шерипов. – М., 1984. – 48с.
274185
  Толстой А.Н. Волшебная дуга / А.Н. Толстой. – М., 1983. – 463с.
274186
   Волшебная игла. – Калинин, 1957. – 48 с.
274187
  Сергеев М.Д. Волшебная калоша или Необыкновенные приключения Вадима Смирнова, его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок из 117 школы / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1958. – 100с.
274188
  Волгина Т.И. Волшебная кисточка / Т.И. Волгина. – Київ, 1981. – 168с.
274189
  Рыленков Н.И. Волшебная книга / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1956. – 134с.
274190
  Рыленков Н.И. Волшебная книга / Н.И. Рыленков. – М., 1964. – 350с.
274191
  Юсупова С. Волшебная коробочка / С. Юсупова, М. Яновская. – Сталинабад, 1948. – 120с.
274192
  Костыков Волшебная лампа / Костыков : Молодая гвардия, 1944. – 128с.
274193
  Лукьянов О.М. Волшебная лампа / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1980. – 95 с.
274194
   Волшебная лампа Аладдина [Електронний ресурс] = Aladin"s magic lamp : продолжительность 84 мин. ; жанр сказка. – Москва : RUSCICO, 1999. – 1DVD. – DVD video.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....Дидактич. пос. в изучен. инстран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Fairy tales the best)


  В Багдаде дочь султана, капризная красавица по имени Будур. Всякий, кто посмеет взглянуть на нее, будет казнен. Бедный юноша Аладдин как увидел принцессу, так сразу в нее и влюбился... Дополнительные матеоиалы : "Музей RUSCICO", оригинальніе ролики ...
274195
  Виткович В. Волшебная лампа Алладина / В. Виткович, Г. Ягдфельд. – Москва, 1971. – 192с.
274196
  Хайкина Д.Г. Волшебная лестница / Д.Г. Хайкина. – М., 1979. – 168с.
274197
  Бочоришвили Е. Волшебная мазь : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 65-84. – ISSN 0130-7673
274198
   Волшебная музыка. – Киев, 1989. – 125,2с.
274199
  Солоухин В.А. Волшебная палочка / В.А. Солоухин. – М, 1983. – 256с.
274200
  Марголис Л.Я. Волшебная палочка химии. Катализ и его применения. / Л.Я. Марголис. – М., 1964. – 119с.
274201
  Ставская И. Волшебная птица. / И. Ставская. – М., 1970. – 111с.
274202
   Волшебная сабля.. – Ворошиловск, 1939. – 73,6с.
274203
   Волшебная свирель.. – Киев, 1988. – 158,2с.
274204
  Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки / Е.И. Зуев. – М., 1990. – 64с.
274205
  Шаховская Наталья Волшебная сказка Италии // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 64-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
274206
  Пилипенко-Фрицак Волшебная сказка как источник формирования концентрации универсальніх концептов // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 64-69. – Бібліогр.: Літ.: С. 69; 8 назв.
274207
  Чекальский Эустахий Волшебная скрипка. / Чекальский Эустахий. – Варшава, 1965. – 381 с.
274208
  Бойко С.П. Волшебная страна Шарля Перро / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1992. – 316с.
274209
  Кычаков И.С. Волшебная стрела / И.С. Кычаков. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 151с.
274210
  Кычаков И.С. Волшебная стрела / И.С. Кычаков. – М., 1991. – 335с.
274211
  Клаус Петер Симон Волшебная травка : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 72-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
274212
  Баландина Н. Волшебная феерия : Фильмы Отара Иоселиани в контексте французского кино 60-х // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 38-49


  Отар Давидович Іоселіані — груз.-франц. кінорежисер, сценарист, актор. З 1982 р. мешкає і працює у Франції, куди іммігрував у зв"язку з проблемами з радянською цензурою. Згідно інтерв"ю 2006 року, зараз мешкає знову в Грузії, але знімає кіно у Франції
274213
  Филиппова И. Волшебная флейта / И. Филиппова. – М, 1969. – 109с.
274214
   Волшебная флейта.. – Новосибирск, 1989. – 235,5с.
274215
  Ходза Н. Волшебная чаша / Н. Ходза. – Хабаровск, 1956. – 152с.
274216
  Ходза Н.А. Волшебная чаша / Н.А. Ходза. – Чкалов, 1957. – 128с.
274217
   Волшебная чаша.. – Хабаровск, 1956. – с.
274218
   Волшебная чаша.. – Чкалов, 1957. – с.
274219
  Слуцкис М. Волшебная чернильница : повесть / М. Слуцкис; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1967. – 203 с.
274220
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1950. – 296с.
274221
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1953. – 316с.
274222
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1979. – 384с.
274223
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1983. – 702 с. – (Библиотека мировой литературы для детей в 50 томах)
274224
  Сидоров Н.Д. Волшебник-невидимка / Н.Д. Сидоров. – Москва, 1963. – 94с.
274225
  Кенин-Лопасан Волшебник / Кенин-Лопасан. – Кызыл, 1976. – 81с.
274226
  Аубакиров Оспанхан Волшебник : Юморист. рассказы : пер. з казах. / Аубакиров Оспанхан. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 208 с.
274227
  Османис Я.В. Волшебник : стихи / Я.В. Османис; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 102 с.
274228
  Разумневич В.Л. Волшебник без бороды / В.Л. Разумневич. – Москва, 1969. – 199с.
274229
  Борисов Л.И. Волшебник из Гель-Гью / Л.И. Борисов. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 161 с.
274230
  Борисов Л.И. Волшебник из Гель-Гью; Жюль Верн; Под флагом Катрионы / Л.И. Борисов. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 767 с.
274231
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города / А.М. Волков. – Владивосток, 1978. – 175 с.
274232
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города / А.М. Волков. – Москва, 1984. – 159с.
274233
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные солдаты : повести / А.М. Волков. – Киев : Вэсэлка, 1990. – 406с. – ISBN 5-301-00728-9
274234
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Семь подземных королей : сказочные повести / А. Волков. – Москва : Пресса, 1992. – 512 с. : илл. – ISBN 5-253-00175-1
274235
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города: Урфин Джюс и его деревянные солдаты / А.М. Волков. – Омск, 1991. – 315с.
274236
  Злотницкий Д. Волшебник с берегов Миссисипи: Грег Киз и его романы // Мир фантастики : Фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2006. – № 9. – С. 44-46
274237
  Хайф Райнер Волшебник электричества. Обманутый гений : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 146-152. – ISSN 1029-5828
274238
  Хазин А.А. Волшебники живут рядом. Сценки, монологи, фельетоны, пьеса / А.А. Хазин. – Л, 1967. – 155с.
274239
  Вьюник А В. Волшебники ледяных катков / А В. Вьюник, . – Ленинград, 1970. – 47с.
274240
  Шаров А.И. Волшебники приходят к людям / А.И. Шаров. – М., 1974. – 304с.
274241
  Шаров А.И. Волшебники приходят к людям / А.И. Шаров. – 2-е изд. – М., 1979. – 382с.
274242
  Асенин С.В. Волшебники экрана / С.В. Асенин. – Москва, 1974. – 287с.
274243
   Волшебнику -- абсолютная гарантия.. – Таллинн, 1990. – 429,2с.
274244
  Розен Б.Я. Волшебница химия. / Б.Я. Розен. – Минск, 1964. – 115с.
274245
  Неелов Е.М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики / Е.М. Неелов. – Л., 1986. – 198 с.
274246
  Леонидзе Г.Н. Волшебное дерево : воспоминания детских лет / Г.Н. Леонидзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1965. – 283 с.
274247
  Леонидзе Г.Н. Волшебное дерево : сборник рассказов : воспоминания детских лет / Г.Н. Леонидзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1977. – 272 с.
274248
  Фролов В.С. Волшебное зеркало (Современные методы и средства голографии) / В.С. Фролов. – Москва : Знание, 1979. – 144с.
274249
  Славова М. Волшебное зеркало детства : Статьи о детской литературе / М. Славова. – Київ : Киевский университет, 2002. – 94с. – ISBN 966-7865-18-5
274250
  Крокос В.И. Волшебное зеркало науки / В.И. Крокос. – Одесса, 1922. – 75с.
274251
  Казимировский Э.С. Волшебное зеркало планеты / Э.С. Казимировский. – Иркутск : Вост.-Сиб. книжн. изд-во, 1978. – 159 с.
274252
   Волшебное зеркало.. – М., 1963. – 135с.
274253
  Таос-Амруш Волшебное зерно / Таос-Амруш. – М, 1974. – 231с.
274254
  Андреев Ю.А. Волшебное зрение : специфика лит. в современн. преломлениях / Ю.А. Андреев. – Ленинград, 1983. – 407с.
274255
  Андреев Ю.А. Волшебное зрение : специфика лит. в современн. преломлениях / Ю.А. Андреев. – 2-е доп. изд. – Ленинград, 1990. – 431с.
274256
  Четвериков Б.Д. Волшебное кольцо / Б.Д. Четвериков. – Л, 1989. – 524с.
274257
   Волшебное кольцо.. – М., 1990. – 23,1с.
274258
  Ржезач В. Волшебное наследство : повесть-сказка : для сред. возраста / В. Ржезач. – М., 1991. – 126с.
274259
  Власов А.Е. Волшебное окно / А.Е. Власов, А.М. Млодик. – Ленинград, 1959. – 159 с.
274260
  Власов А.Е. Волшебное окно / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград, 1963. – 160с.
274261
  Греков Ю.Ф. Волшебное окно / Ю.Ф. Греков, И.Л. Криворук. – Кишинев, 1986. – 174с.
274262
  Шумков О.А. Волшебное перо / О.А. Шумков. – Владивосток, 1975. – 103с.
274263
  Алпенидзе В.Т. Волшебное перо жар-птицы : повести-сказки / В.Т. Алпенидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 232 с.
274264
  Темкин А.М. Волшебное слово / А.М. Темкин. – Москва, 1962. – 16с.
274265
  Осеева В.А. Волшебное слово / В.А. Осеева. – М, 1980. – 16с.
274266
   Волшебное слово. – М., 1988. – 383с.
274267
  Шмаков С.А. Волшебное слово "сам" / С.А. Шмаков. – М, 1988. – 124с.
274268
  Тарба Н. Волшебное утро : стихи / Н. Тарба. – Москва : Советский писатель, 1988. – 173 с.
274269
  Тюгель Ханне Волшебное число : сила одного числа / Тюгель Ханне, Штайнмец Марк, Эльснер Мюллер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 40-48 : Фото. – ISSN 1029-5828
274270
  Мишин Г.А. Волшебной кисти мастера / Г.А. Мишин. – Саратов, 1987. – 149с.
274271
  Лепко И.В. Волшебные бубенцы / И.В. Лепко. – Л., 1975. – 95с.
274272
   Волшебные гроздья. – Краснодар, 1981. – 78с.
274273
  Стийенский Р. Волшебные гусли / Р. Стийенский. – Л., 1957. – 272с.
274274
  Лихоносов В.И. Волшебные дни / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1988. – 222с.
274275
  Трынкина Д.А. Волшебные лисы Японии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 99-116. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Автор статьи делает попытку проследить характерные черты образа лисы-оборотня, весьма популярного в Японии. Источниковой базой исследования являются классические памятники японской литературы, сборники буддийских легенд сэцува и отогидзоси, ...
274276
   Волшебные места, где я живу душой. – Л., 1986. – 254,1с.
274277
  Головин Г.И. Волшебные опилки / Г.И. Головин. – Ленинград : Союзпечать, 1947. – 24 с.
274278
  Погорельский А. Волшебные повести / А. Погорельский. – М., 1992. – 128с.
274279
   Волшебные повести.. – М., 1962. – 335с.
274280
  Боцманов Андрей Волшебные превращения тритона / Боцманов Андрей, Гомиранов Илья // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 52-58 : фото
274281
  Аун П. Волшебные сказки / П. Аун. – Москва, 1965. – 108с.
274282
  Перро Ш. Волшебные сказки / Ш. Перро. – Сухуми, 1984. – 38с.
274283
  Перро Шарль Волшебные сказки / Шарль Перро. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 269 с. – В изд. также: Тысяча и одна ночь, с. 101-269. – (Книги нашего детства). – ISBN 5-239-00038-7
274284
   Волшебные сказки.. – Тбилиси, 1960. – 366с.
274285
   Волшебные сказки.. – М., 1989. – 383,1с.
274286
  Панин И.М. Волшебные слова. / И.М. Панин. – М., 1986. – 140с.
274287
  Ханашевич Д.Р. Волшебные спицы / Д.Р. Ханашевич. – М., 1986. – 138с.
274288
  Камал С. Волшебные сумерки. / С. Камал. – М., 1984. – 176с.
274289
  Милякова Наталья Волшебные тени // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 3. – С. 44-47. – ISSN 1818-2968


  Театр тіней
274290
  Руденко Н.Д. Волшебный бумеранг : космологическая феерия / Н.Д. Руденко. – Москва, 1968. – 384 с.
274291
  Песин В.Х. Волшебный дар Каиссы / В.Х. Песин. – Л., 1990. – 221с.
274292
  Штейман С.И. Волшебный жезл / С.И. Штейман. – М., 1960. – 113с.
274293
   Волшебный жезл. – Москва, 1972. – 214с.
274294
  Фарфель С.Ш. Волшебный жезл. / С.Ш. Фарфель, Ф. Самойлов. – Л, 1961. – 270с.
274295
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Москва, 1945. – 240с.
274296
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Москва, 1946. – 248с.
274297
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Молотов, 1955. – 392с.
274298
  Шадаев А.И. Волшебный камень / А.И. Шадаев. – Улан-Удэ, 1959. – 87с.
274299
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Москва, 1961. – 375с.
274300
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Москва, 1966. – 687с.
274301
  Гарнер А. Волшебный камень / А. Гарнер. – М., 1994. – 352с.
274302
   Волшебный камень.. – Кишинев, 1988. – 399с.
274303
  Гаипов Т. Волшебный карандаш / Т. Гаипов. – М., 1980. – 63с.
274304
   Волшебный клубок. – К.
6. – 1974. – 15с.
274305
   Волшебный клубок.. – К
8. – 1977. – 15с.
274306
  Скайлис А.А. Волшебный ключ : юмористические рассказы / А.А. Скайлис. – Москва : Советский писатель, 1978. – 184с.
274307
  Грешнов М.Н. Волшебный колодец / М.Н. Грешнов. – М., 1974. – 175с.
274308
   Волшебный колодец.. – Махачкала, 1983. – 182с.
274309
  Ростовцев М.И. Волшебный край : (Крымские зарисовки). Пособие для учащихся / М.И. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1977. – 160с.
274310
   Волшебный край... : сто стихотворений о Крыме / [сост. П.А. Дегтярев ; худож. Ю.Н. Белькович]. – Симферополь : Крым, 1969. – 280 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
274311
  Ершов Волшебный кристалл / Ершов, ЛФ. – М, 1987. – 206с.
274312
  Росин А.М. Волшебный круг манежа / А.М. Росин. – Минск, 1985. – 141с.
274313
   Волшебный лес. – М., 1974. – 270с.
274314
  Прем Чайя Волшебный лотос. / Прем Чайя. – М., 1958. – 106с.
274315
   Волшебный мертвец.. – 2-е изд. – М., 1958. – 159с.
274316
  Рыков И. Волшебный меч Ле Лоя / И. Рыков, А. Пясецкий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 11. – С. 8-35
274317
  Федотов Г.Я. Волшебный мир дерева: кн. для уч-ся / Г.Я. Федотов. – М., 1987. – 240с.
274318
  Гарибова Т.Л. Волшебный мир народной скульптуры / Т.Л. Гарибова. – Воронеж, 1977. – 80с.
274319
  Усов В.В. Волшебный мир рекламы / В.В. Усов, Е.В. Васькин. – М., 1982. – 205с.
274320
  Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: книга для уч. / В.М. Пасютинская. – М., 1985. – 222с.
274321
  Лукин А.В. Волшебный мост, стихи и поэмы / А.В. Лукин. – Чебоксары, 1974. – 55с.
274322
  Полякова К.И. Волшебный орешек: сказки. Рассказы / К.И. Полякова. – Х., 1986. – 143с.
274323
  Боносский Ф. Волшебный папоротник / Ф. Боносский. – М., 1961. – 713с.
274324
  Рыбак Й. Волшебный прутик / Й. Рыбак. – Москва : Прогресс, 1978. – 368 с.
274325
  Осокин В.Н. Волшебный резец / В.Н. Осокин; Коненков С.Т. – М., 1981. – 175с.
274326
  Коль-Ларсен Волшебный рог / Коль-Ларсен. – М., 1962. – 156с.
274327
  Хейнесен В. Волшебный свет. / В. Хейнесен. – М., 1961. – 110с.
274328
  Ким Ю.Ч. Волшебный сон / Ю.Ч. Ким. – М, 1990. – 300с.
274329
   Волшебный туроператор - GIN Tour // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 32-33
274330
  Албычев П.В. Волшебный фонарь / П.В. Албычев. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 32 с.
274331
  Ямпольский Б.С. Волшебный фонарь : Поесть рассказы миниатюры / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 303с.
274332
  Казакова Л.С. Волшебный фонарь / Л.С. Казакова. – Рига : ЛИЕСМА,, 1973. – 155 с.
274333
  Гужель А.М. Волшебный фонарь : стихи / А.М. Гужель; пер. с молд. М.Фильштейна. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с.
274334
  Райнов Б. Волшебный фонарь / Б. Райнов. – М, 1986. – 510с.
274335
   Волшебный фонарь, или Зрелище с.-Петербургскхи расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими. – М., 1988. – 187с.
274336
  Ямпольский Б.С. Волшебный фонарь. / Б.С. Ямпольский. – М., 1967. – 275с.
274337
  Чурсин Ф.А. Волшебный хлеб / Ф.А. Чурсин. – Тюмень, 1963. – 63с.
274338
  Панкратов Ю.И. Волшебный хлеб / Ю.И. Панкратов. – М., 1983. – 287с.
274339
   Волшебный цветок. – Ташкент, 1986. – 349,1с.
274340
   Волшебный цветок. – М., 1987. – 414,1с.
274341
  Вергелис А.А. Волшебство : стихи и поэмы / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1985. – 207 с.
274342
  Шкаруба Л.М. Волшебство восточной миниатюры // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 31-36.
274343
  Кончаловская Н.П. Волшебство и трудолюбие. / Н.П. Кончаловская. – М., 1989. – 317с.
274344
  Иванов К.К. Волшебство музыки. / К.К. Иванов. – М., 1983. – 160с.
274345
  Тарасов Л.М. Волшебство оперы / Л.М. Тарасов. – Л., 1979. – 192с.
274346
  Тарасов Л.М. Волшебство оперы / Л.М. Тарасов. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев, 1989. – 332с.
274347
  Разгон Л.Э. Волшебство популяризатора / Л.Э. Разгон. – М, 1966. – 159с.
274348
  Герцензон Б.М. Волшеник русских шашек / Б.М. Герцензон, С.С. Гершт. – Л., 1991. – 171с.
274349
   Волыниты. – К., 1931. – 36с.
274350
   Волынка // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С.71-77.
274351
   Волыно-Подольская плита = Volyn-Podolian plate : геофизика, глубинные процессы / [В.В. Гордиенко и др. ; НАН Украины, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина]. – Киев : Наукова думка, 2012. – 197, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. : с. 185-194. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1131-1
274352
  Бекетов В. Волынская новь / В. Бекетов. – Киев, 1957. – 44с.
274353
  Корецкий Л.М. Волынская область УССР (экономико-географическая характеристика) : Автореф. ... канд. зкон. наук / Корецкий Л.М. – Издане Киевской Коммиссии для разбора древних актов. – Киев, 1949. – 24 с.
274354
  Менчиц В. Волынская повесть про " Шукай-добро" господаря / В. Менчиц, 1876
274355
  Менчиц В. Волынская повесть про " Шукай-добро" господаря / В. Менчиц, 1876
274356
  Лукомский Г.К. Волынская старина / Г.К. Лукомский. – Киев, 1913. – [44] с., 22 л. ил. : 2 рис. в тексте


  отдельный оттиск из журнала "Искусство Южной России", доб. 15 ил., изд. в количестве 35 экземпляров.
274357
  Царук Я. Волынская трагедия: свидетельства очевидцев // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 285-288. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
274358
  Антонович В.Б. Волынская тревога / В.Б. Антонович. – Издане Киевской Коммиссии для разбора древних актов. – Киев : Тип.Акционерного Общества Н.Т. Корчака-Новицкого, 1902. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
274359
  Антонович В.Б. Волынская тревога 1789 года / В. Антонович. – Изд. Киевской Коммиссии для разбора древних актов. – Киев : Тип. Акционерного О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 99 с.


  На примірнику № 44209 підпис: А. Оглоблін, 1917. XII
274360
  Руссов С. Волынские записки сочиненные Степаном Руссовым в Житомире. – Санкт-Петербург : Печатано в Императорской Типографии, 1809. – 196 с. + Карта Волыни до прибытия в оную потомков Рюриковых


  Код-Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням.
274361
  Руссов С.В. Волынские записки, сочиненные Степаном Руссовым в Житомире. – Санкт-Петербург : Печатано в Императорской типографии, 1809. – [6], IV, XX, 196 с. : 3 карты


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
274362
  Грушевский М.С. Волынский вопрос 1097-1102 гг / М.С. Грушевский. – Отт. из журн. "Киевская старина". – К., 1891. – 37с.
274363
  Грушевский М.С. Волынский вопрос 1097-1102 гг / М.С. Грушевский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкаго, 1891. – 37с. – Отт. из журн. "Киевская старина" Изд. рос. мов. стар. орф
274364
   Волынский истоpико-аpхеологический сбоpник. – Изд. Распоpяд. ком. Волын. Цеpковно-Аpхеол. О-ва. – Почаев ; Житомир : Тип. и литогp. М. Дененмана ; Тип. Почаев. Успен. Лавры
Вып. 1. – 1896. – [219] с. pозд. паг. – В изд. 3 укp. наp. песни на укр. яз. - Ост. матеpиалы на pус., цеpковнославян., польск., латин. яз.


  Из содржания: Песни пpо польское восстание 1863 года [в т. ч. 3 укp. наp. пісні]. - Ост. матеpиалы на pус., цеpковнославян., польск., латин. яз.
274365
   Волынско-Галицкая Летопись [1205-1292 гг.] / Галицко-Русская Матица ; Издал и объяснил [авт. послесловия] А.С. Петpушевич. – Львов : В книгопечатне Ставpопиг. Ин-та, под заpядом Стефана Гучковского
Вып. 2. – 1872. – С. 97-146, [2]. – Текст летописи на церковнослав. яз.
274366
  Лукаш И.С. Волынцы / Иван Лукаш; Врем. ком. Гос. думы. – Петроград : Изд. Освобожденная "Россия" ; Гос. тип., 1917. – 28 с.
274367
  Тыл И.К. Волынщик из Стракониц / И.К. Тыл. – М., 1953. – 107с.
274368
  Харчук Б.Н. Волынь / Б.Н. Харчук. – Москва
1. – 1960. – 357 с.
274369
  Харчук Б.Н. Волынь / Б.Н. Харчук. – Москва
2. – 1963. – 448 с.
274370
  Харчук Б.Н. Волынь : роман / Борис Харчук ; авт. пер. с укр. Дмитрия Седых. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1966. – 431 с.
274371
  Петров Н.И. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края / Н.И. Петров. – С.-Петербург : Типография Товарищества "Общественная польза", 1888. – С. I-XV, 288 с., 127 с.
274372
  Хархардин О.С. Волю народов - остановить гонку вооружений / О.С. Хархардин. – М, 1976. – 47с.
274373
  Кристенсен Кристіан Волю Україні. Розповідь про Миколу Радейка / Кристенсен Кристіан. – Київ : Смолоскип, 1999. – 186с. – ISBN 966-7332-17-9
274374
  Сацький П. Волюнтаризм Хрущова чи здоровий глузд? Про інтеграцію Криму до УРСР у повоєнні роки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 13


  "Багаторічна підготовка окупації Російською Федерацією українського Криму у 2014 р. супроводжувалась інформаційною обробкою, під час якої у свідомість як російського, так і українського споживача інформпродукту було вкинуто численні міфи. ...
274375
  Скороварова Є.В. Волюнтаристський концепт ідеології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 136-138
274376
  Губенко И.Г. Волютное положение франции / И.Г. Губенко. – М, 1960. – 132с.
274377
  Горчивкін М.Ст. Воля / М.Ст. Горчивкін. – К., 1960. – 352с.
274378
  Шкляревский И.И. Воля / И.И. Шкляревский. – М., 1972. – 144с.
274379
  Теппеев А.М. Воля : роман / А.М. Теппеев; пер. с балкар. И.Каримова. – Москва : Современник, 1986. – 282 с.
274380
  Коновалов Г.И. Воля / Г.И. Коновалов. – М.
1. – 1989. – 411с.
274381
  Коновалов Г.И. Воля / Г.И. Коновалов. – М.
2. – 1989. – 491с.
274382
  Решетник М.Д. Воля // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 581. – ISBN 966-316-069-1
274383
  Притула Д. Воля : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 25-29. – ISSN 0321-1878
274384
  Рибо Т. Воля в ее нормальном и болезненном состояниях / Т. Рибо. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 1900. – 160с.
274385
   Воля воды // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 46-47 : Фото
274386
  Котирло В.К. Воля гартується змалку. / В.К. Котирло. – К, 1975. – 48с.
274387
  Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1983. – 256с.
274388
  Корнилов К.Н. Воля и ее воспитание / К.Н. Корнилов. – Москва, 1957. – 24 с.
274389
  Селиванов В.И. Воля и ее воспитание / В.И. Селиванов. – М, 1976. – 63с.
274390
  Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. : Автореф... Доктора филос.наук: / Селиванов В.И.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1952. – 32л.
274391
  Костенко Александр Николаевич Воля и сознание преступника (исследование с применением принципа натурализма) : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.08 / Костенко Александр Николаевич; НАНУ. Ин-т государства и права. – Киев, 1995. – 325л. – Бібліогр.:л.303-325
274392
   Воля и характер. – М., 1959. – 32с.
274393
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 1995
274394
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 1996
274395
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 2. – 1996
274396
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 3. – 1996
274397
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 4. – 1996
274398
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 2. – 1997
274399
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 3. – 1997
274400
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 4. – 1997
274401
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 1998
274402
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 2. – 1998
274403
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 3. – 1998
274404
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 4. – 1998
274405
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 1999
274406
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 2000
274407
  Скиданов К.В. Воля і волевиявлення в правочині : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скиданов Костянтин Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
274408
  Крушинська Олена Воля і кава для Європи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 144-149 : фото
274409
  Пасюк М.С. Воля і природа у філософії Поля Рікера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 193-195
274410
  Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн Воля і самоомана в контексті діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
274411
  Костенко О.М. Воля і свідомість злочинця (дослідження з застосуванням принципу натуралізму : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.08 / Костенко О. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1995. – 45л.
274412
  Марден О. Воля і успіх / О. Марден ; пер. В. Приходько. – Вид. 3-тє. – [б. м.] : На чужині, 1947. – 108, [3] с.
274413
  Антонов И.П. Воля к жизни / И.П. Антонов. – Ленинград, 1961. – 180с.
274414
  Гнедаш Т.К. Воля к жизни / Т.К. Гнедаш. – К, 1988. – 155с.
274415
  Павленко В.И. Воля к жизни. / В.И. Павленко. – Фрунзе, 1989. – 299с.
274416
  Фуко М. Воля к истине по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. – Москва : Магистериум-Касталь, 1996. – 447с. – ISBN 5-85374-006-7
274417
  Атоян О.Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания = The liberty to law. Investigation of machnovshchina and national legal-consciousness : Монография / О.Н. Атоян; Мин-во внутренних дел Украины; Луганская акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск, 2003. – 530с. – (История права). – ISBN 966-8129-10-5
274418
  Игина З.А. Воля к тайне как топос готической традиции: принципы языковой реализации в нарративной коммуникаии (на материале рассказа Э. Уортон "Afterward") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 60-66. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
274419
  Иванников В.А. Воля как продукт общественно-исторического развития человечества / В.А. Иванников, В.Н. Шляпников // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 111-121. – ISSN 0205-9592
274420
  Рыльский М.Ф. Воля народа / М.Ф. Рыльский. – 1954. – Москва : Советский писатель. – 132 с.
274421
  Нижечек В.И. Воля народа, возведенная в закон / В.И. Нижечек. – Иркутск, 1975. – 127с.
274422
  Эренбург И.Г. Воля народов / И.Г. Эренбург. – М, 1953. – 31с.
274423
  Сгибнев А.А. Воля рождается в борьбе. / А.А. Сгибнев. – М., 1959. – 72с.
274424
  Багінський В.В. Воля соціальна / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 65. – ISBN 966-642-073-2
274425
  Рогощенков И.К. Воля творить жизнь: утв. нравственности как основы счастья. / И.К. Рогощенков. – Петрозаводск, 1979. – 198с.
274426
  Богдан О.В. Воля твоя / О.В. Богдан. – К, 1997. – 86с.
274427
  Гайвас Я. Воля ціни не має / Ярослав Гайвас. – Торонто : Срібна сурма, 1971. – 312 с.
274428
  Білокобильський О. Воля чи розум, або що таке штучний інтелект? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 58-64. – ISSN 1810-2131
274429
  Ковтун Н.М. Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 118-128. – ISSN 2072-1692
274430
  Ковтун Н. Воля як основа соціальної активності пассіонарія у контексті концепції етногенезу Льва Гумільова // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 132-138
274431
  Хуторна-Куляєва Воля як процесуальна характеристика соціальних відносин // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 25-29
274432
  Іщенко Є. Воля, вибір, смерть як філософські категорії у творчості Т. Шевченка і В. Стуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз творчості Тараса Шевченка і Василя Стуса. Розглянуто філософські проблеми волі, смерті, а також концепти поет і бог, поет і Україна, поет і смерть.
274433
  Авраменко О.М. Воля, мужність, подвиг / О.М. Авраменко. – Киев : Радянська школа, 1989. – 88 с. – (Бібліотека учня)
274434
   Воля, смелость, дружба. – М., 1963. – 295с.
274435
  Гоноболин Ф.Н. Воля, характер, деятельность / Ф.Н. Гоноболин. – Минск, 1966. – 212с.
274436
  Брудный А.А. Воля, эго и очевидность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 67-74. – ISSN 0042-8744
274437
  Басов М.Я. Воля. как предмет функциональной психологии / М.Я. Басов. – Пб., 1922. – 115с.
274438
  Лапшин В.М. Воля: стихотворения и поэмы / В.М. Лапшин. – М., 1986. – 107с.
274439
  Преображенский С.А. Вольная борьба. / С.А. Преображенский. – М., 1967. – 127с.
274440
  Сапожников В.К. Вольная жизнь / В.К. Сапожников. – М., 1977. – 271с.
274441
  Семенов Г.В. Вольная натаска / Г.В. Семенов. – М., 1978. – 271с.
274442
  Куклина Е.А. Вольная поэзия в Сибири. / Е.А. Куклина. – Новосибирск, 1977. – 173с.
274443
  Михеева С.И. Вольная птица / С.И. Михеева. – М., 1964. – 163с.
274444
   Вольная русская печать в Российской публичной библиотеке. – Петербург, 1920. – 330с.
274445
   Вольная русская поэзия второй половины Х1Х века. – Л., 1959. – 886с.
274446
   Вольная русская поэзия второй половины ХVІІІ - первой половины Х1Х века. – 2-е изд. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 920 с. – (Б-ка поэта)
274447
   Вольная русская поэзия ХVIII-Х1Х веков : :в 2-х томах : сборник стихотворений. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1. – 1988. – 624с.
274448
   Вольная русская поэзия ХVIII-Х1Х веков : в 2-х т. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1988. – 718с.
274449
   Вольная русская поэзия ХVІІІ - Х1Х. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 620 с.
274450
  Яковлев Н.Н. Вольная школа науки и просвещения / Н.Н. Яковлев. – Л, 1990. – 131с.
274451
  Мартышин О.В. Вольний Новгород / О.В. Мартышин. – Москва : Российское право, 1992. – 384 с. – ISBN 5-7260-0212-1
274452
  Гладков Ф. Вольница / Ф. Гладков. – М, 1951. – 552с.
274453
  Гладков Ф.В. Вольница : роман / Ф.В. Гладков. – Москва : Советский писатель, 1958. – 539 с. : 17 л. ил.
274454
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – Москва : Художественная литература, 1971. – 535с.
274455
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – М, 1985. – 544с.
274456
  Козловский Я.А. Вольница / Я.А. Козловский. – М, 1986. – 127с.
274457
  Куликов Б.Н. Вольница: Стихотворения и поэма. / Б.Н. Куликов. – М., 1984. – 143с.
274458
  Хрилев Л.С. Вольницы ветка зеленая / Л.С. Хрилев. – М, 1991. – 204с.
274459
  Михайлюта О.О. Вольниця : Кіноповість, драма, оповідання, вірші, публіцистика / Олександр Михайлюта. – Київ : Український письменник, 1998. – 544с. – ISBN 5-333-01515-5
274460
  Радіщев О.М. Вольність / О.М. Радіщев. – Київ : Художня література, 1952. – 31 с.
274461
  Беленький М.С. Вольнодумец Акоста / М.С. Беленький. – Москва : Мысль, 1984. – 127с.
274462
  Стороженко Н.И. Вольнодумец эпохи возрождения : [Критика об Этьене Доле]. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1897. – 24 с. – Отд. оттиск. - Конволют. Переплет. с: Жизнь Джордано Бруно / Э. Радлов ; Политическое миросозерцание эпохи Возрождение / Е. Трубецкой ; Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1 / П.В. Безобразов


  Содержание конволюта: 1. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1. Биография Михаила Пселла : Исследование П.В. Безобразова / П.В. Безобразов. - Отд. оттиск из: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских ...
274463
  Базанов В.Г. Вольное общество любителей российской словесности / В.Г. Базанов. – Петрозаводск, 1949. – 422 с.
274464
  Паина С.Б. Вольное общество учреждения училищ взаимного обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Паина С.Б.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1953. – 24 с.
274465
  Василенко С. Вольное поселение : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 5-7
274466
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в период разложения и кризиса феодально-крепоснической системы в России. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орешкин В.В.; Моск.ордена Ленана и орденаТруд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 17л.
274467
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в России 1765-1917 / В.В. Орешкин. – М., 1963. – 196с.
274468
  Паламарчук О.І. Вольному - воля, спасенному - рай / О.І. Паламарчук. – К, 1991. – 125с.
274469
  Маршинина Т.И. Вольному - воля... / Татьяна Маршинина // Имя / В.А. Суханова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. – (Молодые голоса). – ISBN 5-235-00761-1
274470
  Шугаев В.М. Вольному воля: повести, рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1977. – 414с.
274471
  Юдин А.П. Вольнонаемные рабочие на капиталистических мануфактурах и фабриках накануне падения крепостного права. (По материалам Владимирской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Юдин А.П.; Академия обществен. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – М., 1953. – 16л.
274472
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков / Д.И. Эварницкий-Яворницкий // Очерки по истории запорожских козаков и Новороссийского края / Д.И. Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1889. – 385 с., 3 л. карт., план.
274473
  Радищев О.М. Вольность / О.М. Радищев. – К., 1949. – 26с.
274474
  Радищев О.М. Вольность / О.М. Радищев. – К., 1952. – 32с.
274475
  Кадыров П. Вольность : повести / П. Кадыров. – Ташкент, 1972. – 276 с.
274476
  Пушкин А.С. Вольность / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 315с.
274477
  Селевич Ю.Л. Вольные каменщики: масонство в его прошлом и настоящем // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 4. – С. 59-66
274478
  Семенов А.М. Вольные кони / А.М. Семенов. – Иркутск, 1991. – 220с.
274479
  Смирнов Н.М. Вольные люди Западных губерний, живущие на владельческих землях и узаконения, относящиеся до их устройства / Изд. Н. Смирнова (ст. нотариуса Ковен. окр. суда). – Ковно (Каунас) : Изд. Н. Смирнова ; В тип. Губ. правления, 1885. – 62 с.
274480
  Дановская З.Н. Вольные мастера / З.Н. Дановская. – Москва, 1959. – 64с.
274481
  Петропавловская Юлия Вольные мигранты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 30-31 : фото
274482
  Зотов А.В. Вольные птицы / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1965. – 115с.
274483
  Симоненко В.Н. Вольные ритмы / В.Н. Симоненко. – М., 1966. – 122с.
274484
  Симоненок В.Н. Вольные ритмы / В.Н. Симоненок. – М., 1966. – 122с.
274485
  Злотников Н.М. Вольные странствия / Н.М. Злотников. – М., 1989. – 30с.
274486
   Вольные упражнения. – Москва, 1958. – 176с.
274487
  Смолевский В.М. Вольные упражнения мужчин / В.М. Смолевский. – М., 1976. – 103с.
274488
  Кашежева И.И. Вольный аул / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1962. – 156с.
274489
  Гильдебрандт О. Вольный город Данциг / О. Гильдебрандт. – М., 1930. – 103с.
274490
  Осоргин М.А. Вольный каменщик / М.А. Осоргин. – М., 1992. – 336с.
274491
  Гридин Г.И. Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – 269,2с. – В изд. также: Простые дни : рассказы / А. И. Степанов
274492
  Гаврилов М.І. Вольовий початок влади // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.84-92
274493
  Ковтун Н.М. Вольовий характер політичної активності суб"єктів суспільних перетворень // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 193-202. – ISSN 2072-1692


  У статті проаналізовано вольові аспекти політичної активності на індивідуальному і суспільному рівнях. Особлива увага у дослідженні зосереджена на визначенні змісту та форм політичної активності (автономної та мобілізаційної, конвенційної та ...
274494
  Джонсон Б. Вольпоне или Хитрый Лис / Б. Джонсон. – М., 1954. – 191с.
274495
   Вольск. Памятные места. – Саратов, 1967. – 108 с.
274496
   Вольт-амперометрическое определение Мо (VI) с помощью модифицированного углеситаллового электрода / О.Ю. Наджафова, Т.С. Рожанчук, В.Н. Зайцев, В.В. Шевченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 59-64. – ISSN 0041-6045


  Исследованы вольт-амперометрические (ВА) характеристики углеситаллового электрода (УЭ), модифицированного композитным покрытием на основе диоксида кремния и органических полиэлектролитов (УЭ SiO2-ПЭ) - полидиметилдиаллиламмоний хлорида (ПДМДА), а также ...
274497
  Георгиу В.Г. Вольт-фарадные измерения параметров полупроводников / В.Г. Георгиу. – Кишинев, 1987. – 63 с.
274498
  Самарин М.С. Вольт, ампер, ом и другие. Единицы физических величин в технике связи / М.С. Самарин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 184с.
274499
  Околотин В.С. Вольта / В.С. Околотин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 10 (669))
274500
   Вольтамперометрические сенсоры на основе гель-композитов, содержащих углеродные нанотрубки и ионную жидкость / Л.К. Шпигун, Н.А. Исаева, Е.Ю. Андрюхина, П.М. Камилова // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва, 2016. – Т. 71, № 8. – С. 846-855. – ISSN 0044-4502
274501
   Вольтамперометрическое определение таллия в монокристаллах NaI:(Tl), CsI:(Tl) с повышенным содержанием допанта / Е.П. Кисиль, Л.И. Филиппович, В.В. Варченко, К.Н. Беликов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 125-129. – ISSN 1991-0290


  Разработана методика определения таллия, основанная на регистрации его катодных вольтамперограмм в ацетатно-аммонийном буферном растворе (рН 4.8) в присутствии комплексона III методом переменнотоковой вольтамперометрии со стационарным ртутным ...
274502
  Тимошук С.В. Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у сумісній присутності / С.В. Тимошук, Г.Д. Г.Д. Левицька // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
274503
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Бойко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
274504
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Дис...канд.хімічн.наук:02.00.02 / Бойко Віра Іванівна; МОіНУ;Черкаськ.держ.ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2001. – 140л. + Додатки:л.138-140. – Бібліогр.:л.127-137
274505
  Бойко В.І. Вольтамперометричне дослідження деяких вітамінів групи В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Хімія ; Вип. 36)


  Дану роботу присвячено дослідженню електронного походження тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду, піридоксол гідрохлориду та розробці методик їх вольтамперометричного визначення.
274506
   Вольтамперометрия органических и неорганических соединений. – М., 1985. – 248с.
274507
  Каплан Б.Я. Вольтамперометрия переменного тока / Б.Я. Каплан. – М., 1985. – 264с.
274508
  Серебренникова Н.В. Вольтамперометрия. / Н.В. Серебренникова. – Кемерово, 1987. – 75с.
274509
  Городыский А.В. Вольтамперометрия. Кинетика стационарного электролиза / А.В. Городыский. – К., 1988. – 172с.
274510
  Гончарова Т.Н. Вольтер - историк Северной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 183-189. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
274511
  Коган П.С. Вольтер / П.С. Коган. – Харьков, 1931. – 32 с.
274512
  Державин К.Н. Вольтер / К.Н. Державин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1946. – 483 с. : 16 л. ил.
274513
   Вольтер. – Ленинград, 1947. – 224 с.
274514
   Вольтер. – Москва ; Лениград., 1948. – 499 с.
274515
  Артамонов С.Д. Вольтер / С.Д. Артамонов. – Москва, 1954. – 172с.
274516
  Сигал Н.А. Вольтер / Н.А. Сигал. – Л-М, 1959. – 150с.
274517
  Акимова А.А. Вольтер / А.А. Акимова. – Москва, 1970. – 448с.
274518
  Кононенко Т.П. Вольтер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 325-326. – ISBN 966-316-069-1
274519
   Вольтер Алексей Александрович. Выставка произведений. Москва. 1975.. – М., 1975. – 24с.
274520
   Вольтер в изобразительном искусстве. – Л., 1978. – 43с.
274521
  Шелковникова Е. Вольтер и "фанфароны порока" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 46-57. – ISSN 1812-867Х
274522
  Артамонов С.Д. Вольтер и его век : Кн. для уч. / С.Д. Артамонов. – Москва : Просвещение, 1980. – 223 с.
274523
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1907. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.
274524
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1912. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.


  В РГБ есть электр. ресурс
274525
  Кузнецов В.Н. Вольтер и философия французского просвещения XVIII века. / В.Н. Кузнецов. – М., 1965. – 276с.
274526
  Митякин А. Вольтер как глава и тип французского неверия / А. Митякин. – 40с.
274527
  Соколов В.В. Вольтер. / В.В. Соколов. – М,, 1956. – 34с.
274528
  Запашный В.М. Вольтижная акробатика / В.М. Запашный. – М, 1961. – 132с.
274529
  Маргачев З.В. Вольтиметры одиночных импульсов / З.В. Маргачев. – М., 1967. – 112с.
274530
   Вольтова дуга : антологія : 50 українських поетів / [упоряд. А. Цвід]. – Київ : Український письменник, 2016. – 242, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-579-517-9


  В змісті авт.: Ліна Костенко, Василь Симоненко Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Олійник, Микола Вінграновський, Петро Перебийніс, Роман Лубківський, Петро Засенко, Василь Стус, Ігор Калинець, Василь Голобородько, Віра Вовк, Емма Андієвська, Юрій ...
274531
  Филев Б.А. Вольтовая дуга / Б.А. Филев. – М, 1974. – 221с.
274532
  Кушаков Ю.В. Вольф (Wolff) Христіан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 406-408. – ISBN 966-316-069-1
274533
  Гаухман М. Вольф Бейліс (1923 - 2001): історик на межі забуття // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 453-474. – ISSN 2078-659X
274534
  Володарский Э.Я. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-367-00489-2
274535
   Вольф Мойсей Михайлович (1882-1933) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1910-1930 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Т.Р. Грищенко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : ДНСГБ НААН, 2011. – 150 с. : іл. – Сер. засновано у 1998 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 43)
274536
  Нюрнберг М.В. Вольфганг-Амадей Моцарт. 1756-1791 : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Ленинград : Музгиз, 1957. – 103 с.
274537
  Черная Е.С. Вольфганг Амадей Моцарт / Е.С. Черная. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
274538
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
274539
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
274540
  Гецене Ц.М. Вольфганг Борхерт -- зачинатель прогрессивной западногерманской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Гецене Ц.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 19 с.
274541
   Вольфганг Борхерт (1921-1947) : Метод. мат-лы к вечеру, посвящ. 15-летию со дня смерти в помощь работникам библиотек. – Минск : [ Просвещение ], 1952. – 13 с.
274542
  Шиллер Ф.П. Вольфганг Гете : к столетию со дня смерти / Ф.П. Шиллер. – Москва ; Ленинград : госиздат худож. лит., 1932. – 56 с.
274543
  Холодковский Н.А. Вольфганг Гете, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Н.А. Холодковского ; С портретом Вольфганга Гете, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1902. – 94 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; Т. 119/53 (вып. 24))
274544
  Лахоткин Ю.В. Вольфрам-рениевые покрытия / Ю.В. Лахоткин, А.И. Красовский. – М, 1989. – 158с.
274545
  Белаш Ф.Н. Вольфрам / Ф.Н. Белаш. – М.-Л., 1947. – 36с.
274546
   Вольфрам. – Москва, 1969. – 42 с.
274547
  Мейстер А.К. Вольфрам в России / А.К. Мейстер. – Пг., 1920. – 19с.
274548
  Заморуев В.М. Вольфрам в стали / В.М. Заморуев. – М., 1962. – 199с.
274549
  Картинкин А.В. Вольфрам и молибден. Опыт их обработки в СССР / А.В. Картинкин. – М.-Л., 1932. – 48с.
274550
  Борщ Алла Николаевна Вольфраматы магния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Борщ Алла Николаевна ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 21 с.
274551
  Палицына С.С. Вольфраматы титана, циркония и гафния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Палицына С.С. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
274552
   Вольфрамвмісні складні фосфати К2М11W(ОРО4)2 (М11- Mg, Ni, Co) - геровалентно заміщені аналоги КТіОРО4 / Затовський, , В.І. Іваненко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер, Н.О. Шаркіна // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 27-31. – ISSN 0041-6045


  З використанням твердофазної взаємодії та розчин-розплавної кристалізації отримано вольфрамвмісні складні фосфати загального складу К2М11 W(OPO4)2 (М11 - Mg, Ni, Co). Синтезовані сполуки охарактеризовані методами порошкової рентгенографії та ...
274553
  Четырбоцкая И.И. Вольфрамит как индикатор и новый источник танталового сырья / И.И. Четырбоцкая. – М., 1972. – 132с.
274554
  Путцер Г. Вольфрамо-бериллиево-ниобиевая провинция плоскогорья Борборема. / Г. Путцер. – М., 1959. – 20с.
274555
  Іванов В.М. Вольфрамова мінералізація в областях докембрійсько-ранньофанерозойської тектоно-магматичної активізації / В.М. Іванов, М.А. Козар, Д.С. Гурський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-77. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості прояву тектоно-магматичної активізації та пов"язаної з нею вольфрамової мінералізації на Східноєвропейській, Південно-Американській, Африканській, Австралійській та Індостанській платформах. Охарактеризовано основні генетичні і ...
274556
  Лыонг Ни Вольфрамованадиевые гетерополисоединения селена (IV) и теллура (IV). : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Лыонг Ни; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
274557
  Розов Б.С. Вольфрамовая промышленность капиталистических стран : (Технико-экономический обзор) / Б.С. Розов. – Москва, 1963. – 58, [2] с.
274558
  Повилайтис М.М. Вольфрамоворудные формации и закономерности их размещения / М.М. Повилайтис. – Москва : Наука, 1981. – 283с.
274559
   Вольфрамовые месторождения, критерии их поисков и оценки. – Москва : Недра, 1980. – 255с.
274560
  Ходанович П.Ю. Вольфрамоносные березиты и локальный прогноз оруденения / П.Ю. Ходанович, О.К. Смирнова. – Новосибирск, 1991. – 207с.
274561
  Ляхович В.В. Вольфрамоносные граниты / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1989. – 255с.
274562
  Салига Т. Вона - із вічності... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 серпня (№ 138)


  Статтю присвячено поетесі-дисидентці Ірині Калинець.
274563
  Левус С. Вона : новели; поезія // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 19-22
274564
  Спичка В. Вона близько 40 років присвятила роботі з кадрами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 123-124


  Біографія Петренко Олександри Іванівни - юриста, випускниці юридичного факультету Київського державного університету. В органах прокуратури України працювала з грудня 1966 р. до кінця 1996 р. Обіймала посади прокурора, старшого прокурора кадрового ...
274565
  Пархоменко О.І. Вона була мов іскра / О.І. Пархоменко. – Київ, 1966. – 251с.
274566
  Григорук М. Вона ввібрала з дня народження в себе нектар світових кільтур // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 10


  До 90-річчя з дня народження Віри Вовк.
274567
  Комариця М. Вона жила саме тут...(Жмуток спогадів про Марію Василівну Галушко) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 32-35. – ISSN 1561-6224
274568
  Гінда В. Вона загинула за національну ідею, а він - за неї // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 8-9


  Поетесу Олену Телігу стратили в Бабиному Яру.
274569
  Іршад Улла Хан Вона знагла померла не тому що: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 25. – ISSN 0320-8370
274570
  Гельмгольц Г. Вона любила спектри : [До 100-річчя від дня народження єдиної в Україні жінки академіка-фізика Антоніни Федорівни Прихотько] // Світ фізики : Науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 2006. – № 2. – С. 16-20
274571
  Ірванець Олександр Вона одна з наймолодших // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 108. – ISSN 0130-5212
274572
  Сосюра В.М. Вона пішла : Цикл віршів: Спроба реконструкції / Володимир Сосюра; АН вищої школи України; Укладач: Черняков Борис Іванович. – Київ, 2005. – 63с.
274573
  Марчук Є. Вона показувала, як незалежність виглядає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 5


  Згадуючи Маргарет Тетчер.
274574
  Зінкевич О. Вона унікальна - УГГ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 10


  До 40-річчя створення Української Гельсінської Групи.
274575
  Левенсон С.Н. Вонзникновение, изменение и прекращение правоотношений по найму жилого помещения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Левенсон С. Н.; Всес. юр. заоч. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
274576
  Хоткевич Г.М. Вони : Драматичний малюнок в 1 дії / Г. Хоткевич. – Львів : З друк. "Народової" (Манецких), 1909. – 40 с.


  На прим. печатка: Бібліотека Б. Грінченка
274577
  Хаустов В. Вони "наші" - Шульц, Вінклери, Штейни...Німецький внесок в історію Харкова // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 151-158. – ISSN 0130-1608
274578
  Гвазава-Санадзе Вони билися за Дніпро. / Гвазава-Санадзе. – Київ, 1977. – 142 с.
274579
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / В.Г. Дмитрук. – Луцьк : Вежа, 2002. – 230с. – ISBN 966-600-070-9
274580
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / Володимир Дмитрук. – 2-ге вид., доп. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. – 286с. – ISBN 966-8064-97-6
274581
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921-1939 рр.) / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-039-5
Т. 2. – 2006. – 382с.
274582
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941-1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся) / Волинськ. держ. ун-т ім. Л. Українки; Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-151-0
Т. 3. – 2006. – 404с.
274583
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 1072с. – ISBN 978-966-361-219-5
274584
  Кравець М.М. Вони боролись за возз"єднання / М.М. Кравець. – Львів, 1968. – 72с.
274585
  Букет Є. Вони боронили державність на першому рубежі : (95-та річниця бою під Крутами) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 1


  22 роки поспіль ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка спільно з Міністерством оборони України, національно-демократичними організаціями і громадскістю Київа традиційно урочисто вшановують подвиг Героїв Крут на Аскольдовій могилі. На урочистому мітингу ...
274586
  Орлов В.В. Вони були акторами / В.В. Орлов, Г.Г. Натансон. – Киев, 1975. – 87с.
274587
   Вони були першими. – К., 1963. – 202с.
274588
  Круглова Л. Вони були першими // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 2


  У рамках проекту «Героїка української революції» в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходить виставка під назвою «Бій під Крутами», присвячена трагічним подіям 29 січня 1918 року. Подвиг загиблих тоді студентів ...
274589
  Кулик Н. Вони були першими // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "Сто років тому розпочав свою роботу Генеральний секретаріат освіти, який здійснив перші - найважливіші - державні кроки у справі українізації навчальних закладів".
274590
   Вони були першими...Українські вчені і винахідники світової слави // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 30 : червень - жовтень. – С. 34-49
274591
  Круглова Л. Вони визволяли Київ // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  Музей історії університету та Рада ветеранів війни та праці в рамках святкування 70-річчя визволення Києва провели презентацію книг, присвячених Героям Радянського Союзу, які визволяли Київ та Україну - Пвлові Родіоновичу Романчуку ( колишній ...
274592
  Дереч Д. Вони випереджають час / Д. Дереч. – Львів, 1953. – 48с.
274593
  Лесич Віра Вони відпочивають. Вони - це українці : Подія. Виставка / Лесич Віра, Малєй Антоніна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 36-37 : Фото
274594
  Шолохов М. Вони воювали за Батьківщину : Розділи з роману / М. Шолохов. – Київ : Дніпро, 1960. – 179с. – (Мужність)
274595
  Шолохов М. Вони воювали за Батьківщину / М. Шолохов, 1975. – с.
274596
   Вони вчать нас не боятися / розмову вели Іван Капсамун, Дмитро Кривцун, Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 153. – С. 4


  Експерти "Дня" - про вирок Кремля Сенцову і Кольченку. Що мають робити українська влада і вільний світ?
274597
   Вони дарують сонце людям. – Донецк, 1968. – 271с.
274598
  Таньшина А. Вони жили! : (до 110-річчя від дня народження академіка НАН України Б.Г. Лазарєва) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 50-53. – ISSN 1819-7329
274599
  Ютеш Д. Вони з Крисанти. / Д. Ютеш. – К., 1962. – 252с.
274600
  Мельничук Г. Вони загинули за перемогу. Пам"ятники авіаторам і морякам, студентам і в"язням концтаборів у різних районах міста нагадують про трагічні часи війни // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2013. – 4 листопада (№ 44). – С. 4-5


  Про пам"ятник студентам і викладачам Київського університету, що вирушили на фронт. Пам"ятник встановлено в 1985 році на території ботанічного саду ім. Фоміна.
274601
  Смалига М. Вони загинули у Панталиському степу / Мирослав Смалига. – Теребовля; Тернопіль : Джура, 2001. – 60с. : іл.
274602
  Лисенко Вони захищали Батьківщину / Лисенко, О.М. Лисенко. – К., 1985. – 110с.
274603
  Колодізнер Я.Й. Вони захищали Батьківщину / Я.Й. Колодізнер. – К., 1985. – 127с.
274604
  Ліндер Э.Р. Вони захищали Батьківщину / Э.Р. Ліндер, З.О. Музиченко. – К., 1985. – 120с.
274605
  Лутак Н.Г. Вони зроблять життя безпечним / Н.Г. Лутак, Л.І. Лахтадир // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 20-23 : фото
274606
  Малко Ромко Вони йдуть! Бритоголові починають ходу Україною // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 6 (55). – С. 24-31
274607
  Гальперін Ф.Я. Вони любили спорт / Ф.Я. Гальперін. – К, 1984. – 191с.
274608
  Біда Н. Вони мали спільне житло; Надія : мініновели // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 283-286
274609
   Вони нас бачать. А ми їх не знаємо // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-33


  Чи знаєте ви, що в Україні понад 60 тисяч осіб інвалідів зору (точна цифра невідома навіть Товариству сліпих), із них близько 25 тисяч - це люди, що цілком втратили зір. Окрім труднощів у реалізації людських прав, вони фактично позбавлені й ...
274610
   Вони нас бачать. А ми їх не знаємо // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-33


  Чи знаєте ви, що в Україні понад 60 тисяч осіб інвалідів зору (точна цифра невідома навіть Товариству сліпих), із них близько 25 тисяч - це люди, що цілком втратили зір. Окрім труднощів у реалізації людських прав, вони фактично позбавлені й ...
274611
  Смолич Ю. Вони не пройшли : Роман / Ю. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 391с.
274612
   Вони очолювали установу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 5-7. – ISSN 2519-4429
274613
  Красюк В. Вони пишуть вічним пером : усний журнал, присвячений письменницям-лауреаткам Нобелівської премії // Зарубіжна література. – Київ, 2012. – № 23 грудень
274614
  Бондар В. Вони прийдуть, ті дев"ять днів : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 91-107. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
274615
  Веремійчик О. Вони просто йшли... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 10


  Книга "Ми просто йшли". Автори - Лідія Орел і Леопольд Ященко.
274616
  Василів-Базюк Вони служили церкві і рідному народу : Спогали про діда і батька / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2004. – 164 с. – ISBN 966-8500-27-X
274617
  Кулик Н. Вони стали першими. Майже чотири тисячі випускників пройшли тестування у новому форматі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 7. – ISSN 2219-5793
274618
  Вдовенко Н. Вони створювали наносупутник // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 117-118. – ISBN 978-966-622-690-0
274619
  Скаченко О. Вони творили бібліотеку (історія наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв в особах директорів) / Олена Скаченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – C. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Досліджується історія наукової бібліотеки КНУКіМ через висвітлення діяльності директорів книгозбірні, які своєю працею впродовж 50 років формували нову модель бібліотеки вищого навчального закладу. Ключові слова: КНУКіМ, наукова бібліотека.
274620
   Вони творили перемогу // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про ветеранів війни, які прирвали навчання в КДУ імені Тараса Шевченка.
274621
   Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України. – Київ : Навчальна книга, 2003. – 268с. – ISBN 966-7943-37-2
274622
   Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 354с. – ISBN 966-7943-37-2
274623
  Зінченко Ф.М. Вони штурмували рейхстаг / Ф.М. Зінченко. – Київ, 1978. – 288с.
274624
  Васильев Н.А. Воображаемая логика. / Н.А. Васильев. – Москва, 1989. – 263с.
274625
  Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Ж.-П. Сартр; Пер.с франц.М.Бекетовой. – Санкт-Петербург : Наука, 2001. – 319с. – ISBN 5-02-026808-9
274626
  Оржеховская Ф.М. Воображаемые встречи / Ф.М. Оржеховская. – М., 1964. – 311с.
274627
  Патер Уолтер Воображаемые портреты. Ребенок в доме / Уольтер Патер ; Пер. с англ. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1908. – [6], 203, IX с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
274628
  Россош Г.Г. Воображаемый диалог в Ф.М.Достоевским / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 132с.
274629
   Воображаемый концерт. – Л., 1971. – 207с.
274630
  Дери Т. Воображаемый репортаж об одном американском поп=фестивале / Т. Дери. – М., 1989. – 190с.
274631
  Савич О.Г. Воображаемый собеседник: роман / О.Г. Савич. – М., 1991. – 236с.
274632
  Бруэр Дж. Воображая "Социологическое воображение". Биографический контекст классического труда // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6 (362). – С. 32-43. – ISSN 0132-1625
274633
  Исагулов З.И. Воображение и его роль в литературно-художественном творчестве / З.И. Исагулов. – Алма-Ата, 1971. – 35с.
274634
  Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании / Л.С. Коршунова. – Москва : Московский университет, 1979. – 145с.
274635
  Коршунова Л.С. Воображение и рациональность. / Л.С. Коршунова, Б.И. Пружинин. – М., 1989. – 182с.
274636
  Полуянов Ю.А. Воображение и способности. / Ю.А. Полуянов. – М., 1982. – 96с.
274637
  Выгтоский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выгтоский. – Москва, 1930. – 80с.
274638
  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте : Психологический очерк / Л.С. Выготский. – 2 - е изд. – Москва : Просвещение, 1967. – 93с.
274639
  Бородай Ю.М. Воображение и теория познания / Ю.М. Бородай. – Москва, 1966. – 150с.
274640
  Говорун Дмитрий Иванович Воображение и художественное творчество : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Говорун Дмитрий Иванович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1976. – 24л.
274641
  Говорун Дмитрий Иванович Воображение и художественное творчество. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Говорун Дмитрий Иванович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1975. – 164л.
274642
  Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения / Р.Г. Натадзе. – Тбилиси, 1972. – 184с.
274643
  Алимджан Х. Воображение певца : стихотворения, баллады, поэмы / Х. Алимджан; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искуства, 1985. – 256 с.
274644
  Бобров А.А. Вообще и в частности / А.А. Бобров. – М, 1989. – 206с.
274645
  Благов Ю.Н. Вообще и в частности... : сатирические стихи / Ю.Н. Благов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 119 с.
274646
  Вирта Н.Е. Воодушевленный Егор / Н.Е. Вирта. – Москва, 1974. – 48с.
274647
  Петровський М.Н. Воозз"єднання українського народу в єдиній українській радянській державі / М.Н. Петровський. – Київ-Харків, 1944. – 43с.
274648
  Ботвинников А.Д. Воопросы перестройки преподавания черчения / А.Д. Ботвинников. – М., 1964. – 231с.
274649
   Вооружение Австрии. – М., 1952. – 168с.
274650
   Вооружение Германской артиллерии. – 2-е изд.,исправл.и доп. – Москва : НКАП, 1943. – 175с.
274651
  Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1980. – 176с.
274652
  Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа: (1 тыс. до н.э. -- первая половина 1 тыс. н.э.). / В.А. Иванов. – М., 1984. – 88с.
274653
   Вооружение и техника. – М., 1982. – 352с.
274654
   Вооружение и техника. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1984. – 367с.
274655
  Мурзоев Роберт Нураметович Вооружение племен Северо-Восточного кавказа в III-II тысячилетиях до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Мурзоев Роберт Нураметович; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 21л.
274656
  Во Нгуен Зиап Вооружение революционных масс и строительство народной армии / Во Нгуен Зиап. – Москва, 1977. – 175с.
274657
  Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов / Смирнов К.Ф. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 101 : Вооружение савроматов / Смирнов К.Ф. – С.1-163
274658
  Мелюкова А.И. Вооружение скифов // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1964. – Д1-4 : Вооружение скифов / Мелюкова А.И. – С. 1-92
274659
   Вооружение скифов и сарматов. – К., 1984. – 158с.
274660
  Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1986. – 266с.
274661
  Гуменюк Р. Вооружение УПА (2). // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 42-45
274662
  Худяков Ю.С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1991. – 186с.
274663
  Катина Надежда Вооружение эпохи динозавров : спираль времени // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 62-74 : Фото
274664
  Леонидов А. Вооружения - на слом! / А. Леонидов. – М, 1960. – 92с.
274665
   Вооружения капиталистический стран в 1935 г.. – М., 1936. – 175с.
274666
   Вооружения капиталистических стран. – М., 1938. – 239с.
274667
  Рыбаков Ю.М. Вооруженная агрессия / Ю.М. Рыбаков. – М, 1980. – 215с.
274668
  Хмелева Н.Г. Вооруженная борьба алжирского народа за независимость в Х1Х века / Н.Г. Хмелева. – М, 1986. – 189с.
274669
  Толченко М.П. Вооруженная борьба корейкого народа за свою свободу и независимость. / М.П. Толченко. – М., 1952. – 112с.
274670
   Вооруженная борьба народов Азии за совбоду и независимость, 1945-1980. – М., 1984. – 341с.
274671
   Вооруженная борьба народов Африки за сободу и независимость. – М., 1974. – 444с.
274672
  Машин М.Д. Вооруженная борьба трудящихся Южного Урала против внутренней и внешней контрреволюции (1918-1919) / М.Д. Машин, В.С. Семьянинов. – Иркутск, 1991. – 280с.
274673
  Попа В. Вооруженная доброта / В. Попа. – М., 1986. – 229с.
274674
  Остапенко Д.Д. Вооруженная инетрвенция -- тягчайшее международное преступление : Автореф... Доктора юрид.наук: / Остапенко Д.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Свердловск, 1967. – 38л.
274675
  Макар Ю.И. Вооруженное восстание 1944 года в Варшаве : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Макар Ю. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 16 с.
274676
  Джибладзе Д Н Вооруженное восстание в Грузии в 1919 году : Автореф... канд. ист.наук: / Джибладзе Д Н,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 56л.
274677
  Манилов В. Вооруженное восстание в частях Киевского гарнизона (ноябрь 1905 года) / В. Манилов. – К., 1926. – 111с.
274678
  Тепер Е.М. Вооруженное восстание пролетариата Астурии в октябре 1934 г. и проблема единства испанского рабочего класса : Автореф... канд. ист.наук: / Тепер Е. М.; Ин-т ист. АН СССР, Лен. от-ние. – Л., 1962. – 19л.
274679
  Сунила А.А. Вооруженное восстание эстонского пролетариата 1 декабря 1924 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Сунила А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1961. – 20л.
274680
  Яковлев Н.Н. Вооруженные восстания в декабре 1905 года / Н.Н. Яковлев. – М, 1957. – 549с.
274681
   Вооруженные и военизированные формирования в СССР. – М., 1991. – 168с.
274682
  Салагай О.О. Вооруженные конфликты и здоровье человека: вопросы международного права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 75-84. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
274683
  Полторак А.И. Вооруженные конфликты и международное право: Основные проблемы. / А.И. Полторак. – М., 1976. – 416с.
274684
   Вооруженные обезьяны : GEOскоп. Еволюция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 262 : Фото. – ISSN 1029-5828
274685
  Кривов С. Вооруженные силы в политической жизни Афганистана // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 2 (266). – С. 179-190
274686
   Вооруженные силы в политической системе. – М., 1981. – 200с.
274687
  Строков А.А. Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне. / А.А. Строков. – М., 1974. – 616с.
274688
  Бушуев В.Г. Вооруженные силы и развитие революционного процесса в Перу : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Бушуев В.Г. ; АН СССР. – Москва, 1981. – 22 с.
274689
   Вооруженные силы капиталистических госдурств. – 2-е изд. доп. – М., 1979. – 510с.
274690
   Вооруженные силы капиталистических государств. – Москва : Военное издательство, 1971. – 488 с.
274691
   Вооруженные силы капиталистических государств. – М., 1988. – 319с.
274692
  Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа. 20-40-е годы. / М.Ф. Юрьев. – М., 1983. – 336с.
274693
  Павлов Н.Г. Вооруженные силы НАТО / Н.Г. Павлов. – Л, 1959. – 43с.
274694
  Кривчикова Э.С. Вооруженные силы ООН / Э.С. Кривчикова. – М., 1965. – 191с.
274695
  Семенов В.С. Вооруженные силы ООН / В.С. Семенов. – Москва, 1976. – 175с.
274696
  Воробьев К.А. Вооруженные Силы развитого социалистического общества / К.А. Воробьев. – Москва, 1980. – 207с.
274697
  Шиновски Р. Вооруженные Силы Республики Польша в нормативной системе // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 120-125
274698
  Чернов А.В. Вооруженные силы русского государства в XV-XVII вв. С образования централиз. государства до реформ при Петре I / А.В. Чернов. – М., 1954. – 224с.
274699
  Гречко А.А. Вооруженные Силы Советского государства / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1975. – 438с.
274700
  Гречко А.А. Вооруженные Силы СССР : ( на арабском языке) / А.А. Гречко. – Москва : Прогресс, 1977. – 438 с.
274701
   Вооруженные силы СССР в Великой Отечественной войне. – М., 1949. – 104с.
274702
  Панкратов Н.Р. Вооруженные Силы СССР на страже мира. / Н.Р. Панкратов. – М., 1982. – 64с.
274703
  Бабаков А.А. Вооруженные Силы СССР после войны (1945-1986 гг.): история строительства / А.А. Бабаков. – Москва : Воениздат, 1987. – 287с.
274704
  Кузнецов В.И. Вооруженные силы США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 228-233
274705
  Шамов П.Г. Вооруженные силы США и НАТО / П.Г. Шамов. – М., 1969. – 52с.
274706
  Ривас С.Ф. Вооруженные силы Чили: пример империалистического проникновения. / С.Ф. Ривас, У.Э. Рейманн. – М., 1982. – 223с.
274707
  Ратников А.Н. Вооруженные силы Югославии / А.Н. Ратников, В.И. Завьялов. – М, 1971. – 165с.
274708
  Асик К. Вооруженные силы Японии / К. Асик. – Москва, 1934. – 224с.
274709
   Вооруженные силы Японии. – М., 1985. – 326с.
274710
  Сухорський В.С. Вооруженный глаз / В.С. Сухорський. – Москва, 1950. – 96 с.
274711
  Сухоруких В.С. Вооруженный глаз : ( Оптические приборы) / В.С. Сухоруких. – Москва : Воениздат, 1950. – 94с.
274712
  Арцибасов Н И. Егоров Вооруженный конфликт / Н И. Егоров Арцибасов. – Москва, 1989. – 244с.
274713
  Боровикова А.А. Вооруженный конфликт в Боснии и Герцоговине и трансформация военной стратегии ФРГ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 64-69. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
274714
  Ткаченко В.А. Вооруженный конфликт в Южной Атлантике 1982 г. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 20-37. – ISSN 044-748Х


  Малознайомі факти і політичні аспекти
274715
   Вооруженный конфликт в Южной Осетии и его последствия / Арбатов А.Г. [ и др. ] ; Ин-т стратегических оценок и анализа ; Ассоциация военных политогов ; Рос. эконом. академия им. Г.В. Плеханова. – Москва : Красная звезда, 2009. – 160 с. – ISBN 978-5-88727-076-0
274716
  Тополев А.Ю. Вооруженный конфликт между Россией и Грузией в августе 2008 г. и его последствия в оценках американских и британских исследователей // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 15-19. – ISSN 2070-9773
274717
  Гребенщикова Г. Вооруженный нейтралитет Екатерины II: причины и следствия // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 26-29. – ISSN 0321-0626
274718
  Барандов Г. Вооруженный оплот советского государства / Г. Барандов. – Москва, 1941. – 47с.
274719
  Гильдерман Ю.И. Вооружившись интегралом / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192 с.
274720
  Карданова А.Х. Воостановление народного хозяйства Карачаево-Черкесии / А.Х. Карданова. – Черкесск, 1976. – 136с.
274721
  Козловский Я.А. Воочию / Я.А. Козловский. – Москва : Художественная литература, 1974. – 302с.
274722
  Мехтиев В. Воплеск / В. Мехтиев. – Махачкала, 1968. – 60с.
274723
  Ренат Марыля Воплощая прекрасное : о некоторых скрипичных произведениях Кшиштофа Пендерецкого // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-113. – Бібліогр.: с. 103-110


  У статті аналізуються особливості скрипічних творів всесвітньовідомого польського композитора Кшиштофа Пендерецького.
274724
  Авраамов А.М. Воплощение : Есенин-Мариенгоф / Арсений Авраамов. – Москва : Имажинисты, 1921. – 44 с., нот.
274725
  Медоу Г. Воплощение // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 161-174.
274726
  Драгайкина Т.А. Воплощение авторского идеала в драме И.В. Лопухина "Торжество правосудия и добродетели, или добпій судия" // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 116-122. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
274727
  Плюта Е.О. Воплощение аристотелизма в духовной культуре Беларуси эпохи Возрождения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 305-306. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
274728
  Белоголовцев А.Ф. Воплощение в жизнь решений партии / А.Ф. Белоголовцев, Е.Я. Зазерский. – Ленинград, 1962. – 138с.
274729
  Рихтерек О. Воплощение времени и пространства в чешском переводе "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 177-184
274730
  Клюшниченко А.П. Воплощение демократических принципов государственного управления в деятельности органов внутренних дел (милиции) / А.П. Клюшниченко. – К., 1974. – 128с.
274731
  Свердлов А.В. Воплощение замысла / А.В. Свердлов. – М, 1987. – 158с.
274732
  Волков А.А. Воплощение замысла в лекции / А.А. Волков, Е.А. Фадеева. – Москва, 1989. – 62с.
274733
  Боланд Д. Воплощение зла : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 5. – С. 85-95
274734
  Цамерян И.П. Воплощение и обогащение идей пролетарского ИНтернационализма на исторически первом опыте разрешения национального вопроса в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1968. – 46с.
274735
  Михайленко А.Р. Воплощение и развитие ленинских идей соц.закономерности в конституции СССР / А.Р. Михайленко. – Саратов, 1980. – 49с.
274736
  Камоддинов М. Воплощение идей В.И.Ленина в всеобщем обучении в Узбекской ССР (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Камоддинов М.; КГУ. – К. – 24л.
274737
  Камолдинов М. Воплощение идей В.И.Ленина в всеобщем обучении в Узбекской ССР (1917-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Камолдинов М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Кафедра педагогики. – Киев, 1970. – 24л.
274738
   Воплощение идей В.И.Ленина в строительстве социализма. – Ростов-на-Дону, 1970. – 209с.
274739
  Камалдинов М. Воплощение идей В.И.Ленина о всеобщем обучении в Узбекской ССР. (1917-1937) : Дис... канд. пед.наук: / Камалдинов М.; КГУ. – К., 1970. – 269, XXIл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
274740
   Воплощение идей ленинизма во внешнеэкономических отношениях социалистического государства. – М., 1970. – 220с.
274741
  Владленова И.В. Воплощение когнитивной иллюзии: теория суперобъединения в физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 92-100. – ISSN 1560-7488
274742
  Гатауллин Р.В. Воплощение ленинских принципов контроля в деятельности окк-рки Татарии в восстановительный период (1921-1926 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Гатауллин Р.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1966. – 17л.
274743
  Чернев А.Д. Воплощение ленинских принципов партийной информации в 1918-1920 гг. / А.Д. Чернев. – М., 1976. – 189с.
274744
  Алферов В.Н. Воплощение ленинского принципа народности в партийно-советско печати / В.Н. Алферов. – Москва, 1984. – 182с.
274745
   Воплощение ленинского учения о партии нового типа в деятельности Монгольской народно-революционной партии. – М., 1976. – 310с.
274746
  Аршинник Тетяна Воплощение мечты "Домашнего" и путешествующего фотографов : Фотопринтеры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 32-33 : Іл.
274747
  Садыков Т. Воплощение образа / Т. Садыков. – Фрунзе, 1974. – 116с.
274748
  Данчук Л.И. Воплощение подвига / Л.И. Данчук. – Киев, 1983. – 128с.
274749
  Агзамходжаев А.А. Воплощение социалистического интернационализма в Советском многонациональном государстве / А.А. Агзамходжаев. – Ташкент, 1984. – 220с.
274750
  Смирнова М.Г. Воплощение социальных притязаний в субъективном праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805
274751
  Джакели Л.А. Воплощение фольклорных традиций грузинских грцев в литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джакели Л. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1975. – 23л.
274752
  Мережинская А.Ю. Воплощение экзистенциального сознания в текстах "позднего" постмодернизма (роман С. Есина "Мальбург") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 23-33. – ISBN 966-8571-23-1
274753
  Фомин С.Д. Воплощенная мечта / С.Д. Фомин. – М., 1946. – 87с.
274754
  Иванов К.И. Воплощенные мечты. / К.И. Иванов, В.А. Крючков. – М., 1965. – 40с.
274755
  Синклер Э. Вопль о справедливости / Э. Синклер. – М.-Л., 1925. – 287с.
274756
  Нарышкин А. Вопреки Белграду // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 23/24. – С. 17. – ISSN 0234-1670


  Косово має свою Конституцію
274757
  Спиру Б. Вопреки белому террору / Б. Спиру. – М., 1936. – 48с.
274758
  Вебер Роберт Вопреки всем правилам / Вебер Роберт. – Москва, 1989. – 156с.
274759
  Варшавский Л.Р. Вопреки всему / Л.Р. Варшавский. – Ленинград, 1935. – 112 с.
274760
  Зуева К.П. Вопреки духу времени / К.П. Зуева. – М., 1979. – 135с.
274761
  Маслов В.П. Вопреки закону и справедливости. / В.П. Маслов, Н.Ф. Чистяков. – М., 1990. – 63с.
274762
  Скороходов Г.Ф. Вопреки капризам природы / Г.Ф. Скороходов, А.Р. Галицин. – М., 1962. – 109с.
274763
  Бельтюкова Инна Вопреки кризису / Бельтюкова Инна, Бельтюков Игорь // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 72 : фото
274764
  Никольский Б. Вопреки трагизму бытия / Б. Никольский, Ю. Солонин // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С.120-141. – ISSN 0130741-Х
274765
  Сальникова А.А. Вопреки фактам / А.А. Сальникова. – Казань, 1987. – 140с.
274766
  Свободин В.А. Вопроизводство в колхозах нечерноземной зоны. / В.А. Свободин. – М,, 1977. – 144с.
274767
  Зорькин И.И. Вопроизводство квалифицированных колхозных кадров на современном этапе строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Зорькин И.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 16 с.
274768
  Шахотько Л.П. Вопроизводство населения Белорусской ССР / Л.П. Шахотько. – Минск, 1985. – 128с.
274769
  Таджимуратов М.А. Вопроизводство общественного продукта в Узбекской ССР. / М.А. Таджимуратов. – Ташкент, 1984. – 109с.
274770
  Зубарева Т.С. Вопроизводство рабочей силы женщины в условиях развитого социализма (политико-экономический анализ). : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зубарева Т.С.; Ленинград. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1979. – 28л.
274771
  Чернявский В.О. Вопрооы эффктивности и оптимальности / В.О. Чернявский. – М, 1977. – 171с.
274772
  Чернявский В.О. Вопрооы эффктивности и оптимальности планирования и управления / В.О. Чернявский. – М, 1985. – 116с.
274773
  Молчанов Ю.Л. Вопрос -- ответ / Ю.Л. Молчанов. – М., 1991. – 63с.
274774
  Рысь Э.В. Вопрос - ответ / Э.В. Рысь. – Москва, 1989. – 63 с.
274775
  Поляков Ю.А. Вопрос - ответ. / Ю.А. Поляков. – М., 1990. – 63с.
274776
  Эберс Г. Вопрос : идиллия Георга Эберса ; пер. с нем. – Москва : Тип. Н.Л. Пушкарева, 1881. – 144 с.
274777
  Чистяков О. Вопрос без ответа // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2010. – № 7/8 (44). – С. 64-69. – ISSN 1818-3948


  Принцесса Диана
274778
  Которошвили Д.Г. Вопрос взаимоотношения синтеза жанровых элементов и образа-персонажа в грузинской советской поэме (60-тые годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Которошвили Д.Г.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 19л.
274779
  Павлов С.М. Вопрос вопросов / С.М. Павлов. – М, 1963. – 67с.
274780
  Босенко А. Вопрос времени // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 250-269. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Сучасний пейзаж.
274781
   Вопрос всех вопросов. – Москва, 1985. – 272с.
274782
  Полисюк М.С. Вопрос доказательства бытия Бога: диалог Г. Ансельма и Алвина Плантинги // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 100-102
274783
  Ли Вопрос единства сложных структур и других структурных систем массива Северо-Западного Китая / Ли, Сы-Гуан. – Пекин, 1955. – 76с.
274784
  Оганесян Г.Н. Вопрос исторической правдивости в художественной литератур : Автореф... канд. филол.наук: / Оганесян Г. Н.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1954. – 24л.
274785
  Степаненко О.А. Вопрос как особый способ выражения эмотивности в художественном диалоге // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 200-205. – ISSN 2307-4558
274786
  Берков В.Ф. Вопрос как форма мысли / В.Ф. Берков. – Минск, 1972. – 136с.
274787
  Мамлеев Д.Ф. Вопрос мирового порядка / Д.Ф. Мамлеев. – М., 1984. – 95с.
274788
  Ленин В.И. Вопрос национальной политики и пролетарского интернационализма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1965. – 192 с.
274789
  Ленин В.И. Вопрос национальной политики и пролетарского интернационализма / В.И. Ленин. – М., 1974. – 242с.
274790
  Иоаннисян А.Г. Вопрос национальности в публицистике Микаэла Налбандяна. / А.Г. Иоаннисян. – Ереван, 1955. – 88с.
274791
  Пальгуева Галина Михайловна Вопрос не времени, а образа жизни : читательский портрет семьи в зеркале библиотечных исследований // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Классическая проблема отцов и детей как несовпадение читательских интересов и отсутствие традиций семейного чтения - не в ней ли одна из причин снижения интереса к чтению?
274792
  Радбиль Т.Б. Вопрос о "культурном фоне" некоторых моделей и категорий русского языка // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 51-56. – ISSN 2307-4558
274793
  Холодковский Н. Вопрос о "мыслящих лошадях" в Германии / Н. Холодковский. – 87-99с.
274794
  Банти Р. Вопрос о "Цветной" иммиграции в избирательной кампании М. Тэтчер в 1979 г. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 4-5
274795
  Казас М.И. Вопрос о борьбе за республику во Франции и провал попытки реакционного переворота Мак-Магона в 1877 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Казас М.И.; Московский гос. Педагогич. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
274796
  Ли Вопрос о вихревых структурах и другие вопросы в связи с изучением комплекса геотектонических систем северо-запада Китая / Ли, Сы-Гуан. – М., 1957. – 18с.
274797
  Глебова И.И. Вопрос о власти в революциях 1917 г.: социокультурный контекст // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 1 (56). – С. 5-29
274798
  Русинов Н.Д. Вопрос о возникновении аканья. / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 26с.
274799
  Михалев О.Ю. Вопрос о вступлении в НАТО в польском политическом дискурсе (1989-1993 годы) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-58. – ISSN 0132-1366
274800
  Вольский Ю.И. Вопрос о втором фронте во внешней политике Англии в период второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Вольский Ю.И.; кад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра новой истории. – М., 1959. – 18л.
274801
  Лейст Э. Вопрос о железе на международном геологическом конгрессе в Швеции. – Москва : Тип. Импер. Московского университета, 1910. – 16 с. – Отд. оттиск из: Временник, вып. 3, 1910 г.
274802
  Балиашвили О.К. Вопрос о категории состояния в русском языке. : Автореф... канд филол.наук: / Балиашвили О.К.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1952. – 16 с.
274803
  Жвания Г.Е. Вопрос о международно-правовой защите национальных меншинств : Автореф... канд. юр.наук: / Жвания Г. Е.; МГУ, Юр. фак. – Москва, 1951. – 16 с.
274804
  Шиповалова Л.В. Вопрос о начале наук в контексте феноменологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 23-27. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
274805
  Мревлишвили Т.Н. Вопрос о нерасчлененных сложноподчиненных предложениях в русской лингвистической литературе / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1985. – 60с.
274806
   Вопрос о Палестине и Организация Объединённых Наций. – Нью Йорк : ООН, 2008. – 6,130 с. : іл.
274807
  Почс К.Я. Вопрос о польско-балтийском антисоветском союзе во внешней политике буржуазной Латвии (1920-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Почс К.Я. ; Латв. гос. ун-т , Каф. всеобщей истории. – Рига, 1966. – 39 с.
274808
  Казанский П.Е. Вопрос о преподавании права в русской печати в 1901 г. / П. Казанский, проф. – Одесса : "Экон. тип.", 1903. – [6], 300 с. – Библиогр. в примеч. ( с. 9-13)
274809
  Дашкевич Н.П. Вопрос о происхождении и развитии эпоса о животных по исследованиям последнего тридцатилетия / Н. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. Общ. печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 76 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия (Киев), 1883 и 1904 г.
274810
  Степаненко А.Д. Вопрос о происхождении славян -- Руси и борьба с норманизмом в украинской историографии конца 18 -- первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Степаненко А.Д. ; Акад. наук УССР, Отдел. обществ. наук. – Киев, 1963. – 16 с.
274811
  Мустафазаде Т.Т. Вопрос о проливах на Лозаннской конференции и позиция советской делегации // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 55-59. – ISSN 1608-0599
274812
  Вильницкий М.Б. Вопрос о пространстве и времени в калассической физике : Автореф... Канд.филос.наук: / Вильницкий М.Б.; АН УССР. – Киев, 1953. – 16л.
274813
  Табурно И.П. Вопрос о распределении завоеванной у Турции территории между Болгарией и Сербией : С приложением карты / И.П. Табурно. – С.-Петербург : Новое время, 1913. – 39 с.
274814
  Панов С.В. Вопрос о религии и прагматический этос "всеобщего экспериментирования" культуры / С.В. Панов, С.Н. Ивашкин // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.19-22. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается традиция постонтологии религии и религиозного опыта (Витгенштейн, Деррида) в перспективе критики ее прагматических оснований (Пулэн). Выявляется фундаментальный механизм современного культуротворчества как вербальной прозопопеи, ...
274815
  Патарая П.М. Вопрос о рентабельности чайных совхозов Грузинской ССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Патарая П.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 36л.
274816
  Файнгар И.М. Вопрос о реперациях после второй мировой войны / И.М. Файнгар. – М, 1946. – 32с.
274817
  Мижуев П.Г. Вопрос о реформе средней школы во Франции / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; Изд. журн. "Русская школа", 1902. – [4], 115 с.
274818
  Мадатли Э.Я. Вопрос о роли Азербайджана в движении за Конституцию в иранской историографии // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 65-73. – ISSN 1608-0599
274819
  Василенко Н.П. Вопрос о сервитутах в Юго-Западном крае. – Киев : Тип. Петра Барского, 1894. – 17 стп.
274820
  Хливецкая М.К. Вопрос о словарном составе и основном словарном фонде в свете работ товарища Сталина по языку и языкознанию // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 22-23
274821
  Долгилевич Р.В. Вопрос о статусе Берлина. 1944-1990 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 34-53. – ISSN 0130-3864
274822
  Любович Н.Н. Вопрос о сущности исторического процесса / Н. Любович // Экскурсы в область русского эпоса : (посвящаются академику А.Н. Веселовскому) / В.Ф. Миллер. – [Москва, 1891. – [Ч.] 1 : Князь Владимир и Евпраксия. – [9] с.
274823
  Стиль А. Вопрос о счастье поставлен / А. Стиль. – М., 1960. – 152с.
274824
  Панков Г.Д. Вопрос о характере воздействия религии на мораль в православно-академической мысли России XIX-XX в. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 149-155. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
274825
  Кубяк Н.А. Вопрос о хлебе и хлебная кооперация. / Н.А. Кубяк. – М., 1929. – 16с.
274826
  Михайлов В.В. Вопрос о черноморских проливах и Российская империя перед вступлением в Первую мировую войну султанской монархией // Клио : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 8 (92). – С. 27-29. – ISSN 2070-9773
274827
  Хренов В.В. Вопрос о членстве Турции в НАТО и война в Корее (1950-1953) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 88-92. – ISSN 0869-1908
274828
  Саванадзе Ш.И. Вопрос об ассортименте продукции текстильной промышленности Грузии в послевоенной пятилетке : Автореф... канд. техн.наук: / Саванадзе Ш. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1951. – 24л.
274829
  Драгоманов М. Вопрос об историческом значении Римской империи и П.К. Тацит // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 6-418. – ISBN 978-966-579-271-0
274830
  Драгоманов М.П. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. – Киев : В университетской типографии
Ч. 1. – 1869. – [4], VIII, 415, [2] с.
274831
  Оппоков Е.В. Вопрос об обмелении рек / Е.В. Оппоков, 1900. – с.
274832
  Чинчаладзе Л.Г. Вопрос об отношении к труду в марксистской этике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 624 / Чинчаладзе Л.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 20 с.
274833
  Лазурский В.Ф. Вопрос об упращении орфографии у англичан, французов и немцев / В.Ф. Лазурский. – Одесса : "Экономическая" тип., 1903. – [2], 10 с. – Отд. оттиск: Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете. 1904, т. 11
274834
  Кекелидзе Ю. Вопрос по руставелогии / Ю. Кекелидзе. – 115 с.
274835
  Еремин Б.Л. Вопрос понятен? Минута на размышление! / Б.Л. Еремин. – М., 1986. – 62с.
274836
  Москаленко В.Н. Вопрос последнего / В.Н. Москаленко. – Ростов н/Д, 1992. – 533с.
274837
  Мамедов С.З. Вопрос пролетарского интернационализма и дружбы народов в мировоззрении Н.Нариманова : Автореф... канд. филос.наук: / Мамедов С.З.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 20л.
274838
  Сковородников Б.Е. Вопрос решен. / Б.Е. Сковородников. – Барнаул, 1971. – 31с.
274839
  Чкадуа А.А. Вопрос Сванети во внешней политике России в первой половине XIX века). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Чкадуа А.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 25л.
274840
  Попович А.Г. Вопрос цвета в детской книжке : физиологическая экскурсия в области живописи для художников, врачей и педагогов / А.Г. Попович. – Киев : Гострест Киев-Печать, 1-я фото-лито-типография, 1929. – 47 с.
274841
  Отт У. Вопрос+ответ-интервью / У. Отт. – М., 1991. – 380с.
274842
  Смирнова Р.Ф. Вопросительное предложение в вопросно-ответном комплексе (франц. яз. 17-20 веков) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Смирнова Р.Ф.; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1978. – 22л.
274843
  Котова А.Ф. Вопросительное предложение в современном китайском языке. / А.Ф. Котова. – М., 1963. – 84с.
274844
  Арзуманян О.А. Вопросительное предложение в современном персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Арзуманян О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. Кафедра иранской филологии. – М., 1965. – 15л.
274845
  Кучереносов В.Е. Вопросительное предложение и диалог вопросово-ответного типа в русском языке (структурно-прагматическая и функциональная характеристика) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кучереносов В. Е.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1988. – 164л. – Бібліогр.:л.146-164
274846
  Кучероносов В.Е. Вопросительное предложение и диалог воспросительно-ответного типа в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кучероносов В.Е.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
274847
  Матвеева С.А. Вопросительное предложение и его стилистические функции в публицистике А.И. Герцена. (На материале "Колокола") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Матвеева С.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 24 с.
274848
  Хачапуридзе О.Н. Вопросительное предложение. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Хачапуридзе О.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 18л.
274849
  Маликова Евгения Александровна Вопросительное предложение: Номинативные и коммуникативные аспекты (На материале современного английского языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маликова Евгения Александровна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 25 с.
274850
  Лобанова Н.А. Вопросительные и отрицательные предложения в русском языке. / Н.А. Лобанова. – Москва, 1971. – 83с.
274851
  Блинкена А. Вопросительные и побудительные предложения в современном латышском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Блинкена А.; Акад.наук Латв.ССР. – Рига, 1958. – 24л.
274852
  Фридман Л.Г. Вопросительные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Фридман Л.Г.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1960. – 25л.
274853
  Нишнианидзе Л.К. Вопросительные предложения в современном русском и грузинкском языках : Автореф... канд. филол.наук: / Нишнианидзе Л. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 21л.
274854
  Ахмедов А. Вопросительные предложения в современном узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмедов А.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 26л.
274855
  Геймбух Е.Ю. Вопросительные предложения как средство выражения адресованности текста (на материале лирики И.А. Бунина) / Е.Ю. Геймбух, О.М. Гордеева // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 26-35. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена изучению вопросительных предложений (прежде всего риторических) в лирике И.А. Бунина в аспекте проблемы адресованности. Адресованность рассматривается как указание (эксплицитное или имплицитное) на воспринимающее сознание в лирическом ...
274856
  Бердик Людмила Федоровна Вопросительные предложения с повествовательным значением в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бердик Людмила Федоровна; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 24л.
274857
  Маликова Евгения Александровна Вопросительные предложения: номинативные и коммуникативные аспекты : Дис... канд.филолог.наукнаук: 10.02.04 / Маликова Евгения Александровна; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 186л. – Бібліогр.:л.184-186
274858
  Гуров А.В. Вопросі применения правовой категории "страховой интерес" в период конца XVIII - начала XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-29. – ISSN 1812-3805
274859
   Вопросник для собирания сведений по диалектам мордовских (мкшанского и эрзянского) языков. – Саранск, 1960. – 106с.
274860
   Вопросник для составления диалектологического атласа русского языка. – М.-Л., 1940. – 26с.
274861
   Вопросник общеславянского лингвистического атласа. – Москва, 1961. – 60 с.
274862
   Вопросник по нормативной грамматике. – М.-Л., 1938. – 38с.
274863
   Вопросник по современной русской морфологии. – М., 1963. – 20с.
274864
   Вопросник по современному русскому литературному произношению. – М., 1961. – 24с.
274865
   Вопросник по современному русскому литературному произношению : Инструкция. – Москва : Изд-во АН СССР, 1964. – 24 с.
274866
   Вопросник по современному русскому литературному произношению. – М., 1964. – 40с.
274867
  Рагимов А.С. Вопросник по технике перевода с английского языка на русский / А.С. Рагимов. – Пермь, 1963. – 22с.
274868
  Васильев А.Н. Вопросов больше нет... / А.Н. Васильев. – Москва, 1965. – 231с.
274869
  Котов В.Н. Вопросом истории России в произведениях К.Маркса и Ф.Энгельса. / В.Н. Котов. – Х, 1961. – 39с.
274870
   Вопросоы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. – М, 1972. – 278с.
274871
  Стыро Д.Б. Вопросф ядерной гидрофизики / Д.Б. Стыро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 255с.
274872
   Вопросы абазинской и адыгской филологии. – Ставрополь
2. – 1974. – 64с.
274873
  Горский Д.П. Вопросы абстракции и образование понятий / Д.П. Горский. – М., 1961. – 351с.
274874
   Вопросы авиации и воздухоплавания. – М., 1980. – 113с.
274875
   Вопросы авиационной радиотехники. – К.
1. – 1961. – 96с.
274876
  Тимошенко И.В. Вопросы автоматизации библиотек: "Какой RFID нам нужен?" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены вопросы использования RFID-оборудования различных типов в библиотеках (штрихкодирование для сохранности фондов).
274877
  Хейнман С.А. Вопросы автоматизации в США / С.А. Хейнман. – М., 1960. – 223с.
274878
  Мишин Л.Н. Вопросы автоматизации выращивания клеточных культур для вирусологических исследований. : Автореф... канд. биол.наук: / Мишин Л.Н.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 29л.
274879
  Суриков О.М. Вопросы автоматизации дисперсионного анализа атмосферного аэрозоля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Суриков О.М.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гидрометеоролог. ин-т. – Л., 1975. – 18л.
274880
   Вопросы автоматизации информационно-библиотечной технологии и экономики библиотечного дела. – М., 1991. – 152с.
274881
   Вопросы автоматизации исследований развития энергетики. – Иркутск, 1983. – 176с.
274882
  Черкасов Ю.М. Вопросы автоматизации отраслевого управления качеством / Ю.М. Черкасов, Ю.А. Ковальков. – М, 1982. – 144с.
274883
  Сычев В.М. Вопросы автоматизации планирования и учета труда и заработной платы в предприятиях отделения железной дороги (на прим. дистанций пути) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Сычев В.М.; Мин. путей сообщения СССР. Москов. ин-т инж. железнодорож. транспорта. – М., 1974. – 30л.
274884
   Вопросы автоматизации проектирования интегральных схем. – Киев, 1978. – 137 с.
274885
  Фет Я.И. Вопросы автоматизации проектирования ЦВМ на основе некоторых реальных базисов. : Автореф... канд. техн.наук: / Фет Я.И.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции техн. наук Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
274886
  Шестоперов Б.В. Вопросы автоматизации процессов управления машиностроительным предприятием с серийным характером произвоства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.602 / Шестоперов Б.В.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1970. – 15л.
274887
   Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. – Киев : Наукова думка, 1977. – 287с.
274888
   Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. – Изд.второе. – Киев : Наукова думка, 1981. – 296с.


  В книге на базе общих принципов построения автоматизированных систем прикладных программ строятся конкретные АСПП выбранной области приложения - теории фильтрации. Даны основы системного подхода к решению этого класса задач теории подземной ...
274889
  Квак Р. Вопросы автоматизации тепловых электростанций / Р. Квак. – М., 1963. – 36с.
274890
  Дмитров П.В. Вопросы автоматизации технико-экономического планирования в условиях АСУП. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Дмитров П.В.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1976. – л.
274891
  Лебедев Б.Д. Вопросы автоматизации управления боевыми действиями артиллерии / Б.Д. Лебедев, Н.И. Мякин. – М., 1979. – 158с.
274892
  Кострикова Г.А. Вопросы автоматизации управления промышленнным предприятием на базе ЭВМ.602 -- Механиз. учета и вычисл. работ : Автореф... канд. экон.наук: / Кострикова Г. А.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1967. – 14л.
274893
  Меженный Ю.Я. Вопросы автоматизации экспериментальных исследований на электродинамических моделях энергосистем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 275 / Меженный Ю.Я. ; АН УССР , Ин-т электродинамики. – Киев, 1968. – 19 с.
274894
   Вопросы автоматического регулирования на тепловых электростанциях. – М.-Л., 1960. – 192с.
274895
  Кузин В.П. Вопросы автоматического управления промышленными предприятиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузин В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 9 с.
274896
  Баламатов Н.Н. Вопросы автоматической оптимизации и стабилизации параметров тормозного излучения бетатрона : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Баламатов Н.Н. ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1967. – 17 с.
274897
  Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях / М.М. Богуславский. – М., 1973. – 336с.
274898
  Якуб Д.Б. Вопросы авторского права на произведения архитектуры : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Якуб Д.Б.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
274899
  Панцхава А.Я. Вопросы аграрной истории Грузии первой половины XIX века. / А.Я. Панцхава. – Тбилиси, 1973. – 356с.
274900
   Вопросы аграрной истории Древнего Рима. – Чебоксары, 1977. – 88с.
274901
   Вопросы аграрной истории и крестьянства Северо-Запада РСФСР. – Смоленск, 1977. – 127с.
274902
   Вопросы аграрной истории Латвии. – Рига, 1979. – 68с.
274903
   Вопросы аграрной истории Латвии. – Рига, 1984. – 167с.
274904
   Вопросы аграрной истории Прибалтики. – Рига, 1982. – 184с.
274905
   Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья. – Йошкар-Ола, 1978. – 207с.
274906
   Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья (XVII - начала XX в.). – Саранск, 1979. – 195с.
274907
   Вопросы аграрной истории Украл и Западной Сибири. – Курган, 1971. – 494с.
274908
   Вопросы аграрной истории Урала. – Свердловск, 1975. – 144с.
274909
   Вопросы аграрной истории Центра и Северо-Запада РСФСР. – Смоленск, 1972. – 466с.
274910
  Брежнев Л.И. Вопросы аграрной политики КПСС и освоение целинных земель Казахстана / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат, 1974. – 358с.
274911
  Тушунов А.В. Вопросы аграрной теории / А.В. Тушунов. – М., 1976. – 318с.
274912
   Вопросы аграрной теории и политики КПСС. – М., 1979. – 415с.
274913
   Вопросы агрогеографии и охраны природных ресурсов Минусинской котловины. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1982. – 124с.
274914
   Вопросы агроклиматического районирования СССР : Сборник статей. – Москва, 1958. – 132с.
274915
   Вопросы агрономии : Сборник научных статей агрономического факультета. – Фрунзе, 1979. – 156с.
274916
   Вопросы агротехники и селекции плодовых и ягодных культур. – М., 1952. – 144с.
274917
   Вопросы агротехники и экологии в современном земледении : Сборник научных трудов. – Харьков, 1990. – 115с.
274918
  Максимов Д.С. Вопросы агротехники многолетних трав на сено в южной части нечерноземной полосы : Автореф... канд. с. х.наук: / Максимов Д.С.; МСХ РСФСР, Горь. с.х. ин-т. – Горький, 1961. – 28л.
274919
  Иванов В.Т. Вопросы агротехники односемянной сахарной свеклы в условиях Северо-Казахской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Иванов В.Т.; Казах. науч.-исслед. ин-тут земледелия. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
274920
  Михальченко А.И. Вопросы агротехники яровой пшеницы в Белоруссии. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Михальченко А.И.; АН БССР. Ин-т соц. сельского хоз. – Минск, 1953. – 16л.
274921
  Иванов П П. Вопросы агрохимии в средней школе. / П П. Иванов, . – М, 1959. – 112с.
274922
  Тертычный В.Ю. Вопросы адаптивного управления локомоционным аппаратом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Тертычный В. Ю.; ЛГУ. – Л., 1980. – 15л.
274923
  Джаншиев Г.А. Вопросы адвокатской дисциплины / Гр. Джаншиев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и Ко I. ... Юридического Общества, 1887. – 20 с
274924
  Чаплик А.В. Вопросы адиабатического приближения в квантовой механике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чаплик А.В.; МВО СССР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1963. – 7л.
274925
   Вопросы азербайджанского языкознания. – Баку, 1981. – 127с.
274926
  Мишиев А.Г. Вопросы азербайджанской литературы в газете "Кавказ" (1846-1918 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Мишиев А.Г.; АН АзССР. Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1967. – 24л.
274927
  Кадымов Аскер Надир оглы Вопросы азербайджанской литературы на страницах газеты "Закавказье" (1906-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03, 10.01.01 / Кадымов Аскер Надир оглы; Азербайджанский гос. пед. ин-т. – Баку, 1983. – 24л.
274928
  Лихварь Д.Ф. Вопросы аклиматизации сельскохозяйственных растений. Осеверение южной конопли и кенафа. / Д.Ф. Лихварь. – К., 1969. – 252с.
274929
  Ходжаев Л.Ш. Вопросы аксиоматической формулировки S-матричного подхода в квантовой теории поля. 2-4150 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 041 / Ходжаев Л.Ш.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1968. – 15л.
274930
   Вопросы активизации методов преподавания французского языка в восьмилетней школе. – М.-Л., 1964. – 219с.
274931
  Вергасов В.М. Вопросы активизации самостоятельной деятельности студенстов / В.М. Вергасов. – Київ, 1978. – 50с.
274932
   Вопросы активности студентов. – Казань, 1982. – 72с.
274933
  Торсуев Г.П. Вопросы акцентологии современного английского языка / Г.П. Торсуев. – М.-Л., 1960. – 92с.
274934
  Грубов В.И. Вопросы алгоритмизации и цифровой автоматизации непрерывных технологических процессов. (На примере одного из объектов содового производства) : Автореф... канд. техн.наук: / Грубов В.И.; АН УССР. Объедин. учен. совет техн. наук. – К., 1964. – 18л.
274935
  Стрыгин Н.З. Вопросы алгоритмизации процессов управления водораспределением на внутрихозяйственной оросительной системе. : Автореф... канд.техн.наук: 255 / Стрыгин Н.З.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по техн.наукам. – Ташкент, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
274936
   Вопросы алтайского языкознания. – Горно-Алтайск, 1988. – 169с.
274937
   Вопросы анализа баланса, отчетной калькуляции и фабрично-заводсткой бухгалтерии. – М., 1925. – 84с.
274938
   Вопросы анализа благородных металлов. – Новосибирск, 1963. – 103с.
274939
   Вопросы анализа благородных металлов : Труды V Всесоюзного совещания по анализу благородных металлов. – Новосибирск : АН СССР Сибирского отд., 1963. – 104с.
274940
  Харламов А.И. Вопросы анализа динамики общественных явлений в статистике / А.И. Харламов. – М, 1961. – 58с.
274941
   Вопросы анализа и моделирования экономических процессов в регионе. – Уфа, 1979. – 115с.
274942
  Сафин М.Н. Вопросы анализа и определения запасов самолетных запасных частей в аэропортах : Автореф... канд. экон.наук: / Сафин М. Н.; ЛГУ. – Л., 1967. – 18л.
274943
  Иноземцев Д.С. Вопросы анализа и планирования трудоемкости промышленной продукции : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 596 / Иноземцев Д.С. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 20 с.
274944
  Мампель Л.М. Вопросы анализа и планирования экономического уровня предприятия в условиях хозяйственной реформы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мампель Л.М. ; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1970. – 21 с.
274945
   Вопросы анализа и приближения. – Киев, 1989. – 122 с.
274946
   Вопросы анализа и процедуры принятия решений. – М., 1976. – 229с.
274947
  Скребнев А.А. Вопросы анализа и синтеза линейных преобразователей вероятностных потоков двоичных символов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Скребнев А.А.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
274948
  Душин В.К. Вопросы анализа и синтеза нелинейных систем передачи на полупроводниковых приборах с помощью интегро-степенных рядов : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.05 / Душин В.К.; Новосиб.электротехн.ин-т. – Новосибирск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
274949
  Глова В.И. Вопросы анализа и синтеза стохастических интеграторов и преобразователей : Автореф... канд. техн.наук: 253 / Глова В.И.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1972. – 16л.
274950
  Зелинский М.М. Вопросы анализа и синтеза схем с идеальными конверторами сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: 304 / Зелинский М.М.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1971. – 16л.
274951
  Иваницкий А.М. Вопросы анализа и синтеза электрических цепей с идеальными преобразованиями. : Автореф... канд. техн.наук: / Иваницкий А.М.; Одес. электротехн. ин-тут связи. – Одесса, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
274952
  Тимковская В.А. Вопросы анализа и экономики производства зерна в колхозах (на прим. колх. южн. зоны Полтав. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Тимковская В. А.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
274953
  Лихварь А.Г. Вопросы анализа издержек ображения в организациях материально-техническго снабжения. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Лихварь А.Г.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1970. – 29л.
274954
  Ахмедов Мирза Зейналабды оглы Вопросы анализа информационных потоков по учету материалов и совершенствования их обработки. (На примере машиностроит. предприятий АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Ахмедов Мирза Зейналабды оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
274955
  Смагина Е.М. Вопросы анализа линейных многомерных объектов с использованием понятия нуля системы. / Е.М. Смагина. – Томск, 1990. – 159с.
274956
   Вопросы анализа литературного произведения в школе. – М., 1962. – 184с.
274957
  Потапов В.И. Вопросы анализа надежности и синтеза логических модулей ЦВМ на сетях из формальных нейронов. : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Потапов В.И.; Москов. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1968. – 15л.
274958
   Вопросы анализа плановых решений в сельском хозяйстве. – Новосибирск
1. – 1971. – 183с.
274959
   Вопросы анализа плановых решений в сельском хозяйстве. – Новосибирск
2. – 1972. – 205с.
274960
  Соловьева Т.М. Вопросы анализа показателей эффективности работы энергетических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Соловьева Т.М.; Всесоюз. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 16л.
274961
  Воронкова В.Я. Вопросы анализа резервов повышения рентабельности полиграфических предприятий. (На материалах тип. Ком. по печати при Совете МИнистров РСФСР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Воронкова В.Я.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1970. – 19л.
274962
  Павлова А.В. Вопросы анализа резервов повышения рентабельности промышленных предприятий. (На прим. машиностроит. предприятий). : Автореф... канд. экон.наук: / Павлова А.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. Каф. бухгалтерского учета и анализа хоз. деятельности. – М., 1965. – 19л.
274963
   Вопросы анализа сельскохозяйственного производства. – М., 1973. – 63с.
274964
  Чернышев В.И. Вопросы анализа системы экономической информации в проектировании автоматизированных систем обработки данных. : Автореф... канд. экон.наук: / Чернышев В.И.; МГУ. – М., 1972. – 27л.
274965
   Вопросы анализа сложных систем. – Новосибирск, 1974. – 136с.
274966
  Кон Ю.Г. Вопросы анализа современной музыки / Ю.Г. Кон. – Л, 1982. – 150с.
274967
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1980. – 112с.
274968
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1982. – 164с.
274969
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1983. – 144с.
274970
   Вопросы анализа специального текста. – Уфа, 1985. – 156с.
274971
   Вопросы анализа текста. – Ереван, 1975. – 222с.
274972
  Кемайкина Л.Л. Вопросы анализа товарных запасов и пути его совершенствования в снабженческо-сбытовых организациях (На примере Территор. упр. матер.-техн. снабжения Волго-Вят. р-на) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Кемайкина Л.Л.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
274973
  Береговенко Г.Я. Вопросы анализа точечных интеграторов : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Береговенко Г.Я.; Киевск. ин-т инж. гражд. авиации. – К., 1970. – 19л.
274974
  Беляевский Л.С. Вопросы анализа устойчивости электронных цепей при вариации параметров : Автореф... канд. техн.наук: 291 / Беляевский Л.С.; Киевский ин-т инженеров гражд. авиации. – Киев, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
274975
  Перепечин И.Н. Вопросы анализа фактической экономической эффективности капитальных вложений (промышленных предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Перепечин И.Н.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.21
274976
   Вопросы аналитической и прикладной механики. – Москва, 1963. – 176 с.
274977
  Шульгин А.М. Вопросы аналитической механики тел и систем переменной массы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 020 / Шульгин А.М. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 12л.
274978
   Вопросы аналитической химии минеральных веществ. – Л., 1966. – 196с.
274979
   Вопросы английского и немецкого языкознания. – Уфа, 1962. – 211с.
274980
   Вопросы английской контекстологии. – Вологда, 1974. – 88с.
274981
   Вопросы английской лексикологии и лексикографии. – Пятигорск, 1990. – 141с.
274982
   Вопросы английской филологии. – Уфа, 1961. – 128с.
274983
   Вопросы английской филологии. – Пятигорск, 1966. – 232с.
274984
   Вопросы английской филологии. – Ростов-на-Дону, 1966. – 153с.
274985
   Вопросы английской филологии и методики преподавания английского языка. – Омск, 1976. – 94с.
274986
   Вопросы анилинокрасочной химии. – М.-Л., 1950. – 183с.
274987
   Вопросы античной литературы в зарубежном литературоведении. – М., 1963. – 191с.
274988
   Вопросы античной литературы и классической филологии. – М., 1966. – 536с.
274989
   Вопросы антиэкологии. – Л., 1969. – 75с.
274990
   Вопросы антропогенного ландшафтоведения. – Воронеж, 1972. – 143с.
274991
   Вопросы антропогенных именений водных ресурсов. – Москва, 1976. – 215с.
274992
   Вопросы антропологии. – Тарту, 1985. – 250с.
274993
   Вопросы антропологии и материальной культуры Кердера. – Ташкент, 1973. – 139с.
274994
  Горбенко В.С. Вопросы аппаратурного анализа одномерных функций распределения вероятностей стационарных случайных процессов : Автореф... канд. техн.наук: / Горбенко В. С.; МВиССО УССР, КПИ. – К., 1963. – 16л.
274995
   Вопросы аппроксимации функций вещественного и комплексного переменных. – Уфа, 1983. – 183с.
274996
   Вопросы аппроксимаций функций комплексного переменного. – Уфа, 1982. – 112с.
274997
   Вопросы арабской филологии. – Баку, 1971. – 174с.
274998
   Вопросы арабской филологии. – Баку
2. – 1973. – 164с.
274999
   Вопросы арахноэнтомологии. – Пермь, 1977. – 141с.
275000
   Вопросы археографии в БССР. – Минск, 1980. – 160с.
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,