Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
273001
  Слободянюк О. "Видел во сне Межигорского Спаса...". До атрибуції малюнка Т.Г. Шевченка "Києво-Межигірський монастир" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 1 (109) : "Біле золото" Межигір"я. – С. 94-96. – ISSN 2222-436X
273002
  Каревин А. "Видел я пятерых царей..." = Август юбилейный / А. Каревин, А. Мартыненко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 8-14 августа (№ 31/32). – С. F 4


  1 авг. - 75 лет назад была учреждена медаль "Герой Советского Союза"; 4 авг. - 160 лет со дня рождения Марии Заньковецкой (1854-1934), звезды украинского театра, первой среди служителей Мельпомены удостоенной звания "Народная артистка республики"; 5 ...
273003
  Шарговська О. "Видимо, он был не совсем нормален психически" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 15 (218). – С. 55-57


  20-річний художник Всеволод Максимович був членом гуртка нудистів і знявся у футуритичному кіно. Нині його вважають "Найяскравішим представником українського модернізму".
273004
  Лащенко С. "Виділявся якоюсь шляхетною м"якістю..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 12


  "Минає рік після загибелі Олексія Курінного".
273005
  Кущинський А. "Видно шляхи полтавськиї і славну Полтаву" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 19-21
273006
  Ніколенко К. "Видно шляхи полтавськії..." // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 639-340. – ISBN 978-617-7480-77-7


  В Полтавському педуніверситеті імені В. Короленка відбулася презентація книги-спогаду Михайла Наєнка "ВЕЧІРНІ СВІТАНКИ: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і Літературні візії". Це - книга спогадів про життя і наукову діяльність відомого в ...
273007
  Ніколенко К. "Видно шляхи полтавськії..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 235-241
273008
  Федюк Т. "Виднокрай". Із рукопису нової книги віршів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Червень (№ 6). – С. 21


  Вірші.
273009
  Ульяновський В.І. "Видубицька історія" про хрещення киян крізь призму посвяти давнього собору // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 40-59. – ISSN 0130-5247


  Через доволі рідкісну для теренів посвяту, обставини закладання мурованого храму й дальшу розбудову Видубицького монастиря вже за онука хрестителя Русі автор прагне показати, що місце для цієї обителі було обране не просто невипадково, але цілком ...
273010
  Шоман Кр. "Виживе Україна - виживе Європа і демократичний світ..." / бесіду вів Дмитро Чистяк // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8. – С. 133-135. – ISSN 0208-0710


  Європейська академія наук, мистецтв і літератури представляє. Наш співрозмовник Крістоф Шоман (1963) - відомий французький письменник, науковець і громадський діяч. Доктор педагогічних наук, перебуває на викладацькій і видавничій роботі, яку поєднує з ...
273011
  Данильчук В.Р. "Вижити…": виїзд на роботу до Німеччини як один із способів порятунку євреїв Рівненщини під час Голокосту // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 42-49. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
273012
  Лазарев М.Х. "Вижу зеленый!" / М.Х. Лазарев. – Ленинград, 1961. – 51с.
273013
  Исаенко Н.Ф. "Вижу противника!" / Н.Ф. Исаенко. – К, 1981. – 224с.
273014
  Люблина М. "Византийский поединок" Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 150-156
273015
  Савченко С. Видатний майстер скульптурного портрета. До 90-річчя від дня народження Г. Кальченко (1926-1975) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 41-44. – ISSN 2306-3505
273016
   Видатний майстер трагігротеску. До 110-річчя від дня народження Й.Й. Гірняка // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2005. – 2 кв. – С. 20-27. – ISSN 0130-2043
273017
  Горак Р. Видатний майстер українського театру. До 90-річчя від дня народження Бориса Міруса // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 172-181. – ISSN 0868-4790-8
273018
  Корнєєв Віктор Видатний мандрівник, учений, гуманіст (До 160-річчя з дня народження М.М.Миклухо-Маклая) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 46-49 : Фото, карта. – Бібліогр. 12 назв
273019
  Гніденко Б.В. Видатний математик (до 145 річчя з дня народження М.В. Остроградського ) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  До 145 річчя з дня народження видатного математика Михаїла Васильовича Остроградського.
273020
  Тимоха О.М. Видатний математик і механік (до 80-річчя академіка НАН України І. О. Луковського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 94-97. – ISSN 1027-3239
273021
  Березюк Н. Видатний математик і невідомий бібліограф Дмитро Матвійович Синцов (1867-1946) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 49-53. – ISSN 2518-7341


  Розглядається невідома і недосліджена бібліографічна спадщина видатного вітчизняного математика, одного із засновників Харківської математичної школи, професора Харківського університету Д.М. Синцова.
273022
  Арцишевський Р. Видатний мислитель XX століття (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 120-124. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
273023
  Борисенко В.Й. Видатний мислитель і громадській діяч // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 113-118. – ISBN 978-966-660-735-8
273024
  Гожик П.Ф. Видатний мікропалеонтолог і стратиграф Валентин Якович Дідковський (До 100-річчя від дня народження) / П.Ф. Гожик, М.М. Іванік // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 112-114 : фото. – ISSN 0367-4290
273025
  Сюндюков І. Видатний московський українознавець Юрій Барабаш: нагорода за духовне подвижництво // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 2


  Національна академія наук України присвоїла доктору філологічних наук, професору Юрію Яковичу Барабашу звання Почесного доктора Академії.
273026
   Видатний музикант. До 100-річчя від дня народження А.Ф. Проценка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 225-228
273027
  Токарчук О. Видатний науковець і адвокат Володимир Старосольський / О. Токарчук, Д. Головко // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 42-46
273028
  Теміров Б. Видатний науковець про видатного поета: думки М. Грушевського про Т. Шевченка // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-783-0
273029
  Онищенко Геннадій Видатний науковець та державний діяч Левко Іванович Медведь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 32 : фото
273030
   Видатний національний педагог Григорій Ващенко : Збірник матеріялів до 125-річчя від дня народження. – Київ, 2003. – 64с.
273031
  Масіян Н.Б. Видатний оперний співак буковинського походження Йозеф Шмідт – "людина світу, що співала для всіх" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 105-113. – ISSN 0320-9466
273032
   Видатний організатор вітчизняного наукового книговидання. З нагоди 75-річчя академіка В.В. Немошкаленка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-82. – ISSN 0372-6436


  Виступ канд. фіз.- мат. наук Л.Ф. Куртенка, першого директора Видавничого дому "Академперіодика" НАН України, про діяльність В.В. Немошкаленка на посаді голови Науково-видавничої ради НАН України.
273033
  Дудар Є. Видатний письменник-сатирик Євген Дудар: "Проти брехні треба воювати колючою, болючою і безпощадною правдою" / розмову вів Павло Кущ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 6 травня (№ 91)
273034
  Іваньков І. Видатний письменник і чоловік // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 201-202. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
273035
  Левченко Л.Л. Видатний польський архівіст Густав Каленський та його праця "Brakowanie akt" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 281-317. – ISSN 0320-9466
273036
   Видатний портретист. До 235-річчя від дня народження В.А. Тропініна // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2014. – № 1, 2015, I квартал. – С. 80-86. – ISSN 0130-2043
273037
  Байдак Л.А. Видатний представник Дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно-трансформованих прісноводних екосистем, засновник теорії і практики збагачення водойм новими кормовими для риб організмами, професор П. О. Журавель (1901–1977) / Л.А. Байдак, В.В. Рожков, Ю.Л. Полєва // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 103-109. – ISSN 2617-1929
273038
  Байдак Л.А. Видатний представник дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем професор Г.Б. Мельников. Сторінки життя та нові документи біографії // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 51-56. – ISSN 2617-1929
273039
   Видатний Президент АН УРСР. До 120-річчя від дня народження О.О. Богомольця // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 111-114
273040
  Степанов П.М. Видатний радянський педагог Антон Семенович Макаренко / П.М. Степанов. – Київ, 1947. – 24с.
273041
  Паперна Г.О. Видатний радянський педагог Н.К.Крупська / Г.О. Паперна. – 2-е вид. – Харків, 1953. – 112с.
273042
  Данильченко М.Г. Видатний радянський психолог і педагог П.П. Блонський / М.Г. Данильченко. – Х, 1971. – 137с.
273043
  Бодрова Н.В. Видатний радянський фізіолог О.В. Леонтович / Н.В. Бодрова, Б.В. Краюхін ; АН УРСР, Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : АН УРСР, 1950. – 45 с. – Бібліогр.: с. 43-44
273044
  Попов П.М. Видатний радянський фольклорист Ю.М.Соколов / П.М. Попов. – К., 1958. – 23-33с.
273045
  Благой Д.Д. Видатний революціонер і письменник / Д.Д. Благой. – Київ, 1949. – 9с.
273046
  Маринич О.М. Видатний російський географ П.П.Семенов-Тян-Шанський. / О.М. Маринич. – Київ : АН УРСР, 1951. – 20с.
273047
  Станкевич Г.Л. Видатний російський сходознавець-мандрівник Г.Ц. Цибіков (До 100-річчя з дня народження) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 127-134
273048
  Каган С.С. Видатний санітарний діяч України - академік АН УРСР О.В. Корчак-Чепурківський / С.С. Каган. – К, 1965. – 79с.
273049
   Видатний співак О.Мишуга (1853-1922). – Львів, 1964. – 119 с.
273050
   Видатний статистик і демограф. До 120-річчя від дня народження М.В. Птухи // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2004. – на 2004 рік. – С. 229-234
273051
  Семененко Л.А. Видатний сучасний мовознавець професор Олександр Іванович Бондар // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 307-318. – ISBN 978-617-689-150-5
273052
  Сарнацький О.П. Видатний сучасний український дослідник руху декабристів (До 75-річчя доктора історичних наук, професора Г. Д. Казьмирчука) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 107-110. – ISSN 2077-1800
273053
  Веремійчик О. Видатний україноканадець // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Пам"яті Миколи Плав"юка.
273054
  Войцехівська І. Видатний український антрополог Федір Вовк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 164-166. – ISSN 0869-3595


  Вовк (Волков) Федір Кіндратович - видатний український антрополог
273055
   Видатний український будівельник-Михайло Михайлович Жербін : Hавч. посібн. для хім. ф-тів вищих навч. закладів. – Київ, 1996. – 30с.
273056
  Красікова О.Ю. Видатний український вчений-грунтознавець В.І. Крокос (1889-1936) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 62-63
273057
  Гринчуцький В.І. Видатний український вчений-економіст. До 80-річчя академіка НАНУ А.А. Чухна / В.І. Гринчуцький, П.М. Леоненко // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 195-197. – ISSN 0320-4421
273058
  Лопата П. Видатний український графік Мирон Левицький // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1999. – 1999. – С. 169-191. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 82)
273059
  Нагребельний В.П. Видатний український історик і правознавець, організатор академічної науки, державний та громадський діяч . [М.П. Василенко] // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 11-17. – ISSN 1027-3239


  Ювілейна сесія Загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, присвячена 150-річчю від дня народження академіка М.П. Василенка.
273060
  Санцевич А.В. Видатний український історик М.Є. Слабченко / А.В. Санцевич. – Київ, 1993. – 68 с.
273061
  Маніло Л. Видатний український іхтіолог та музеолог Юрій Мовчан (1936-2021) / Л. Маніло, В. Пєсков // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / НАН України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар, О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 21. – С. 228-234. – ISSN 2617-6157
273062
  Шевченко В.О. Видатний український картограф : до 100-річчя від дня народження А.С. Харченка / Шевченко В.О., Палієнко Л.О., Любченко В.Є. – Київ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2008. – 120 с. : фот. – ISBN 978-966-2024-20-3
273063
  Височинська Л.Й. Видатний український композитор і співак (Про С.С. Гулака-Артемовського. 1813-1873) / Л.Й. Височинська. – Київ, 1963. – 48 с.
273064
  Фокін Сергій Видатний український мандрівник-екстремал Сергій Гордієнко : визначні дати та видатні імена / Фокін Сергій, Шевченко Віктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 44-47 : Фото
273065
   Видатний український математик і просвітник Володимир Левицький (до 135-річчя від дня народження) / О. Бобик, М. Притула, Б. Пташник, П. Хобзей // Математичний вісник НТШ : збірник наукових праць / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів, 2007. – Т. 4. – С. 440-450. – ISSN 1812-6774
273066
  Назаренко Т.Г. Видатний український методист Михайло Панасович Откаленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 46-47 : фото
273067
  Биховець Н.М. Видатний український мовознавець Юрій Олексійович Жлуктенко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0027-2833


  У статті подається виклад основних етапів життя і наукової діяльності доктора філологічних наук, почесного члена Фризької академії наук, професора Юрія Олексійовича Жлуктенка.
273068
  Свинко Й. Видатний український мореплавець початку XIX століття : до 240-річчя від дня народження Юрія Лисянського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 10-15. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
273069
  Пилипчук О. Видатний український правознавець Григорій Васильович Демченко (1869-1958) - штрихи до портрета // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 60-62
273070
  Воропаєва Т. Видатний український психолог (до 100-річчя від дня народження Петра Зінченка) / Т. Воропаєва, Т. Кириленко // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 220-221. – ISBN 966-530-115-2
273071
  Воропаєва Т. Видатний український психолог (до 100-річчя від дня народження Петра Зінченка) / Т. Воропаєва, Т. Кириленко // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 220-221. – ISBN 966-7060-63-2
273072
  Грабовська І. Видатний український реформатор // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]


  Петро Могила.
273073
  Гарба В. Видатний український селекціонер Іван Юстимович Громик // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 14-20


  До 75-річчя життя та 50-річчя науково-творчої праці.
273074
   Видатний український терапевт і геронтолог. До 95-річчя від дня народження Д.Ф. Чеботарьова // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, І.О. Негрейчук [та ін.]. – Київ, 2003. – 3 кв. – С. 73-75. – ISSN 0130-2043
273075
  Оніщенко О.С. Видатний український учений - правознавець та організатор академічної науки. До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.М. Бабія / О.С. Оніщенко, Ю.С. Шемшученко, В.П. Нагребельний // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 7. – С. 76-82. – ISSN 0372-6436


  З 1 серпня 1947 р. працював старшим викладачем кафедри теорії держави і права та заступником декана юридичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
273076
  Матковський О. Видатний український учений XX ст. академік Микола Пантелеймонович Семененко (до 110-х роковин від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 181-186. – ISSN 2078-6220
273077
   Видатний український фізик. До 90-річчя від дня народження О.Г. Ситенка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 1, 2017, 1 квартал. – С. 73-82. – ISSN 0130-2043


  Український фізик-теоретик, академік АН УРСР (обраний 1 квітня 1982 р.), доктор фізико-математичних наук (1959), професор. З 1963 року професор КДУ ім. Т. Г. Шевченка. З 1965 року очолював кафедру теорії ядра та елементарних частинок ...
273078
  Глущенко М. Видатний український художник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 102/103, липень/серпень : липень/серпень. – С. 1, 29


  Видатний український пейзажист Петро Олексійович Левченко.
273079
   Видатний учений-економіст = До 75-річчя від дня народження Д.П. Богині // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 82. – ISSN 0131-775Х
273080
   Видатний учений-економіст : до 75-річчя В.С. Будкіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 81-82. – ISSN 0131-775Х
273081
   Видатний учений-економіст // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 90-91. – ISSN 0131-775Х
273082
   Видатний учений-економіст // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 3


  85- років від дня народження і 65 літ навчання й плідної наукової, педагогічної праці та громадської діяльності в шевченковому університеті видатного українського ученого-економіста Анатолія Андрійовича Чухна.
273083
  Пирожков С.І. Видатний учений-економіст (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І.І. Лукінова) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 10. – C. 84-88. – ISSN 1027-3239
273084
  Геєць В.М. Видатний учений-економіст і практик // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 90-91 : фото. – ISSN 2522-9303
273085
   Видатний учений-економіст. Д 80-річчя академіка НАН України В.К.Мамутова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 90-91. – ISSN 0131-775Х
273086
  Поліщук В.Т. Видатний учений-енциклопедист // Мій Михайло Максимович / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2015. – С. 7-11. – ISBN 978-966-493-869-0
273087
  Закалюк А. Видатний учений-правознавець, академік, засновник Академії правових наук України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 177-180. – ISSN 0132-1331


  До 85-річчя від дня народження Федора Глібовича Бурчака
273088
   Видатний учений - економіст : До 60 - річчя акад. В.М.Гейця // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-85. – ISSN 0131-775Х
273089
   Видатний учений - економіст : До 80-річчя академіка М.Г. Чумаченка // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 88. – ISSN 0131-775Х
273090
  Леоненко П.М. Видатний учений - економіст // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 118-121
273091
  Юхименко П.І. Видатний учений економіст-фінансист : (пам"яті П. М. Леоненка) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 140-152. – ISSN 0320-4421
273092
  Фільчакова В.П. Видатний учений і громадянин : (До сторіччя від дня народження професора Ю.Д. Соколова) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 164-170. – Бібліогр.: с. 169-170 (14 назв). – (Астрономія ; Вип. 34)


  Наведена з деякими скороченнями доповідь автора на засіданні Наукових зборів Астрономічної обсерваторії Київського університету імені Тараса Шевченка, які відбулися 17 квітня 1997 року з нагоди вшанування пам"яті видатного математика і механіка, ...
273093
  Вергунов В.А. Видатний учений і організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 150-річчя від дня народження професора С.Л. Франкфурта) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 9. – С. 65-71. – ISSN 1027-3239
273094
  Віленкін В.Л. Видатний учений і педагог (до 10-річчя з дня смерті проф. Миколи Ізмайловича Дмитрієва) / В.Л. Віленкін, М.А. Демченко, В.Н. Нікітін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 43-50 : Фото. – Бібліогр.: 52 назви
273095
  Бушак С. Видатний учений і художник // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 9/10. – С. 142-155. – ISSN 0042-9422
273096
  Кушнір В.К. Видатний учений Микола Миколайович Боголюбов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 89-98


  Академік Микола Миколайович Боголюбов одержав всесвітнє визнання як основоположник низки найважливіших напрямів у математиці, механіці та фізиці. У 1934 р. почав викладати в Київському університеті (від 1936 року професор). Автори статті ...
273097
  Борисенко В. Видатний учений Михайло Тиводар (до 80-річчя від дня народження) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 8-10. – ISSN 0130-6936
273098
  Степанков В. Видатний учений та менеджер історичної науки (кілька штрихів до змалювання образу Валерія Смолія) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 11-33. – (Історичні науки ; т. 29). – ISSN 2309-2254
273099
  Комісаренко С.В. Видатний учений у галузі профілактичної медицини, публіцист і громадський діяч (до 95-річчя члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України І. М. Трахтенберга) / С.В. Комісаренко, В.І. Чернюк // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 79-86. – ISSN 1027-3239
273100
  Третяк А. Видатний учений у сфері земельних відносин і галузі землеустрою. Леоніду Яковичу Новаковському, академіку НААН України - 80 років // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 24-26 : фото
273101
  Поліщук В. Видатний учений, громадянин, гуманіст (Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і науковців : (штрихи до теми) // Зі студій над класиками : літературознавчі статті / В. Поліщук. – Черкаси : Брама, 2001. – С. 156-160. – ISBN 966-96035-7-9
273102
  Корнієнко О.М. Видатний учений, інженер, організатор науки, учитель і проста людина // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 8-13. – ISSN 2518-7104


  До 100-річчя Б.Є. Патона.
273103
  Лупенко Ю.О. Видатний учений, людина, вчитель - Іван Іларіонович Лукінов : (до 90-річчя від дня народження) / Ю.О. Лупенко, О.М. Шпичак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 86-88. – ISSN 2221-1055


  Українському академіку аграрних наук НАН України виповнилось 90 років.
273104
  Кіт Г.С. Видатний учений, організатор науки, громадянин (до 90-річчя від дня народження академіка Я.С. Підстригача) / Г.С. Кіт, Р.М. Кушнір; за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – .C. 108-116. – ISSN 1027-3239
273105
   Видатний учений. Талановитий педагог / АПН України, Від-ня пед. і психології проф.-техн. освіти АПН України, співроб. Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих АПН України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149
273106
  Рогальчук Л. Видатний фізик-теоретик, педагог. До 100-річчя від дня народження К. Толпиго (1916-1994) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 111-113. – ISSN 2306-3505


  Кирило Борисович Толпиго – український фізик, дослідник теорії твердого тіла, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АН України.
273107
   Видатний фізик та людина. До 130-річчя від дня народження Н. Бора // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4, 4 квартал. – С. 37-45. – ISSN 0130-2043
273108
   Видатний фізик. До 150-річчя від дня народження Генріха Рудольфа Герца // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2007. – на 2007 рік. – С. 41-44
273109
   Видатний фізик. До 260-річчя від дня народження Алессандро Вольти // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 28-32
273110
  Храмов Ю.О. Видатний фізико-хімік Джордж Кістяківський (18.11.1900-07.12.1982) / Ю.О. Храмов, М.Д. Станкова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (113). – С. 121-130. – ISSN 1560-4926
273111
   Видатний філолог сучасності. До100-річчя від дня народження Ю.В. Шереха // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2008. – на 2008 рік. – С. 240-245
273112
  Ботушанський В. Видатний філолог, знаний історик. На згадку про плідну співпрацю з професором О.Д. Огуєм // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 90-95
273113
  Редько М.П. Видатний філософ-гуманіст / М.П. Редько. – Київ, 1972. – 48с.
273114
   Видатний філософ-славіст. До 120-річчя від дня народження Д.І. Чижевського (1894-1977) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2014. – № 2, 2014, II квартал. – С. 24-34. – ISSN 0130-2043
273115
   Видатний фінансист України новітньої доби ( до 80-річчя Г.О.П"ятаченка - першого Міністра фінансів незалежної України ) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 117-125 : фото. – Бібліогр.: 9 назв
273116
  Фомін П. Видатний хірург і міністр-реформатор охорони здоров"я України / П. Фомін, В. Бойко, О. Лисов // Харківська хірургічна школа : медичний науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т загальної та невідколадної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України" ; Харків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.В. Бойко ; редкол.: П.А. Бездетко, М.М. Велігоцький, М.К. Голобородько [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (82). – С. 170-174. – ISSN 2308-7005


  До 100-річчя від дня народження видатного хірурга, вченого, організатора охорони здоров"я, член-кореспондента НАН і АМН України, Заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України, доктора медичних наук, професора В.Д. Братуся.
273117
  Кахнич В. Видатний цивіліст юридичного факультету Львівського університету Ернест Тілль (1846-1926) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 35-39. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено розвиток цивілістичної науки на юридичному факультеті Львівського університету.
273118
  Попов П.М. Видатний чеський фольклорист та етнограф Людвик Куба / П.М. Попов. – 48-51с.
273119
  Сергійчук В.І. Видатний шевченкознавець // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 50-річчя від дня смерті Павла Зайцева.
273120
   Видатним діячам освіти і науки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Відбулося засідання конкурсної комісії МОНМС під голуванням першого заступника міністра Є. Суліми, на якому розглядалося питання висунення кандидатів на призначення державних стипендій видатним діячам освіти
273121
  Карпова І.Г. Видатні адвокати України К. Трильовський, А. Чайковський та Є. Олесницький як культурно-просвітні діячі // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (5). – С. 60-65. – ISSN 2415-3095
273122
  Давидова І. Видатні бібліотекознавці Слобожанщини: відродження забутих імен / Ірина Давидова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 13-14. – ISSN 2076-9326


  У статті розповідається про підготовлену фундаментальну працю, присвячену незаслужено забутому видатному вітчизняному бібліотекознавцю, бібліографу і книгознавцю К. І. Рубинському (1860-1930), який пропрацював майже 40 років у бібліотеці Харківського ...
273123
  Ткачук М.Л. Видатні богослови Київської духовної академії: Михайло Скабалланович (за матеріалами архівних студій) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 53-66. – ISSN 1996-5931


  "...Зокрема, як свідчать джерела з фондів Державного архіву м. Києва, після остаточного припинення діяльності КДА її колишній професор і поважний науковець мусив задовольнитися скромною посадою приват-доцента кафедри класичної філології Університету ...
273124
   Видатні болгари в історії України = Известни българи в историята на Украйна / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Роглєв Х.Й. та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – 255, [1] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., болг. – ISBN 978-966-2588-10-1
273125
  Шугайлін Видатні борці за науковий світогляд. / Шугайлін, о.В. – К., 1955. – 48с.
273126
  Чувпило О.О. Видатні борці за незалежність Індії : До 50-річчя проголошення Республіки Індія / О.О. Чувпило; Мін-во освіти України. Харківський нац.ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 84с. – Бібліогр.С.82-83. – ISBN 966-623-030-5
273127
  Возняк С.М. Видатні борці проти мракобісся / С.М. Возняк. – Станіслав, 1962. – 48с.
273128
   Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.]
Вип. 3. – 2023. – 250, [2] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.
273129
  Береговий П.М. Видатні вітчизняні ботаніки / П.М. Береговий, М.А. Лагутіна. – Київ : Радянська школа, 1955. – 224 с. : іл.
273130
  Береговий П.М. Видатні вітчизняні ботаніки : збірка нарисів / П.М. Береговий, М.А. Лагутіна. – Вид. 2-е перероб. і допов. – Київ : Радянська школа, 1969. – 222 с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-221
273131
   Видатні вітчизняні географи, мандрівники та мореплавці. – Київ : Радянська школа
Вип. 1. – 1951. – 192с.
273132
   Видатні вітчизняні географи, мандрівники та мореплавці. – Київ : Радянська школа
Вип. 2. – 1953. – 173с.
273133
   Видатні вітчизняні географи, мандрівники та мореплавці. – Київ : Радянська школа
Вип. 3. – 1954. – 133с.
273134
   Видатні вітчизняні географи, мандрівники та мореплавці. – Київ : Радянська школа
Вип. 4. – 1957. – 126с.
273135
  Мазурмович Б.М. Видатні вітчизняні зоологи / Б.М. Мазурмович, І.К. Шульга. – Київ, 1953. – 224с.
273136
  Товмаченко В.М. Видатні вчені-аграрії періоду становлення та розвою Української академії наук (1918-1931) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 220-231


  Заснування, становлення та подальший розвій Академії наук стали можливими завдяки наявності на той час в Україні потужних наукових сил у тому числі професори Університету Св. Володимира - О.В. Сперанський, Й.Й. Косоногов, Б.О. Кістяківський, Г.Г. ...
273137
  Вольвач П. Видатні вчені-педагоги та славетні вихованці Таврійського університету // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 12 жовтня (№ 41). – С. 6-7


  Згадуються видатні вчені КУ Р. Гельвіг, М. Андрусов, О. Палладін, М. Гудзій, С. Богданов та ін.
273138
  Возний В.Ю. Видатні вчені-хіміки / В.Ю. Возний. – Київ : Радянська школа, 1973. – 112 с.
273139
   Видатні вчені Львівського університету ХХ століття : Євгеній Володимирович Кротевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 518с. – ISBN 966-613-143-9
273140
   Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник. – Київ, 1998. – 306, [1] с. – ISBN 966-02-0537-6
273141
  Олійник Я.Б. Видатні географи України. Учений, педагог, громадський діяч (до 80-річчя від дня народження Олександра Маринича) / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, Л.Г. та ін. Руденко // Краєзнавство, географія, туризм, 2000. – №33, вересень
273142
  Пилипенко О. Видатні грецькі підприємці в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст.: біографічні нариси // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 181-191. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
273143
  Шнайдер С.Л. Видатні дерева Київської області / С.Л. Шнайдер, В.Є. Борейко ; [фото: С. Шнайдера та ін.] ; Київ. екол.-культур. центр. – Київ : Логос, 2017. – 40 с. : фот. – Бібліогр.: с. 40. – (Серія "Охорона дикої природи" ; вип. 78). – ISBN 978-617-7442-39-3
273144
  Ангелінська Л. Видатні діячі історії, науки і культури України // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 26 жовтня (№ 32). – С. 5


  На Ужгородщині відкрито меморіальну дошку народному художнику України, скульптору-різьбяру В.І. Свиді.
273145
  Кононенко В. Видатні діячі книги на сторінках бібліографічних видань (з досвіду НБУ імені Ярослава Мудрого) // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 66-69. – ISBN 978-617-531-253-7
273146
   Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-02-3529-1
Ч. 1. – 2005. – 351с.
273147
   Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-02-3530-5
Ч. 2. – 2005. – 346с.
273148
   Видатні діячі ракетно-космічної України = Outstanding personalities of rocket and space Ukraine / Держ. косм. агенство України [та ін. ; авт.-упоряд. М.О. Мітрахов]. – Київ : Спейс-Інформ, 2015. – 172 с. : кольор. фотоіл., портр. – Текст укр., частково англ. – ISBN 978-966-97460-2-3
273149
   Видатні діячі України минулих століть = Outstanding Ukrainian personalities of the past : меморіальний альманах. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – 624 с. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
273150
  Білецька Л.К. Видатні діячі українського радянського театру / Л.К. Білецька. – Київ, 1960. – 32 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УкрССР)
273151
   Видатні діячі української книги : Біобібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 15 : Євдокія Кононівна Бабич-бібліограф бібліотекознавець. – 2002
273152
  Білоусова Л.Г. Видатні діячі Української Народної Республіки: Андрій Васильович Ніковський - міністр закордонних справ доби Директорії УНР // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 38-48. – ISBN 978-966-927-169-3
273153
  Хіріна Г.О. Видатні діячі української науки професори М.Ф. Сумцов та Є.К. Рєдін: аналіз епістолярної спадщини / Г.О. Хіріна, Р.І. Філіппенко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 456-459
273154
   Видатні дослідники української археології : тексти лекцій. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 155, [1] с.
273155
  Бережной Ю.А. Видатні жінки-вчені та ядерна фізика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)


  Марія Склодовська-Кюрі — французький фізик, хімік, педагог, громадська діячка польського походження. Марія Гепперт-Маєр — видатна жінка-фізик, одна з небагатьох жінок-лауреатів Нобелевскої премії з фізики. Ірен Жоліо-Кюрі, Irene Joliot-Curie) — ...
273156
  Воропаєва Т. Видатні жінки в українській історії: суб"єктивний вимір // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Статтю присвячено аналізу діяльності видатних жінок в українській історії з позиції суб"єктивного підходу.
273157
  Толочко Л. Видатні жінки минулого в живописі та скульптурі // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 166-172. – ISSN 0869-3595
273158
  Полонська-Василенко Видатні жінки України / Наталія Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 160, [1] с. : іл., портр. – Показник імен: с. 153-160. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1583-4
273159
  Несвідоміна Н. Видатні історичні постаті доби козаччини / Н. Несвідоміна, І. Капустіна // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 239-243. – ISSN 2078-0850
273160
  Ковальчук І. Видатні київські академічні гомілети XIX століття та індивідуальні особливості їх педагогічної діяльності // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 196-199. – ISBN 978-966-171-783-9
273161
  Ільченко М.Ю. Видатні конструктори - науково-інженерна еліта України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 213-222. – ISBN 978-966-622-690-0
273162
   Видатні конструктори України : за матеріалами наукових читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 роках / НАНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [ за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського ; укладачі А.І. Корнієнко, О.М. Лупаренко Г.В. Мошинська та ін. ]. – Київ : Екмо. – ISBN 978-966-2153-15-6
Т. 1. – 2008. – 324 с. : іл. – До 90-річчя НАНУ та 110-річчя Нац. техн. ун-ту України "КПІ"
273163
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-393-0
Т. 2 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, Г.В. Лупаренко та ін.]. – 2010. – 327, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 312-327. – Бібліогр.: с. 227-311
273164
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-435-7
Т. 3 : / [уклад.: К.Б. Антоненко, О.С. Болтенко, С.І. Грачов та ін.]. – 2011. – 412, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 405-412. – Бібліогр.: с. 258-404
273165
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України"[(2001-2008)] / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-540-8
Т. 4 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , О.С. Болтенко, С.І. Грачов та ін.]. – 2012. – 331, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 323-331. – Бібліогр.: с. 239-322
273166
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-603-0
Т. 5 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.А. Бакаєва, О.С. Болтенко та ін.]. – 2013. – 259, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 256-259. – Бібліогр.: с. 216-255
273167
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2011-2012 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-435-7
Т. 6 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, К.С. Мошинська та ін.]. – 2014. – 292, [1] с., : іл. – Імен. покажч.: с. 290-292. – Бібліогр.: с. 260-289
273168
   Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2014-2015 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-729-7
Т. 7 : / [уклад.: С.І. Грачов, Л.С. Ільясова, М.Ю. Ільченко та ін.]. – 2015. – 327, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 322-323. – Бібліогр.: с. 251-321
273169
  Сенченко М. Видатні лідери Сходу, які перемогли бідність і корупцію // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
273170
  Шмигевський М.В. Видатні математики / М.В. Шмигевський. – Харків : Основа, 2004. – 176с. – (Бібліотека журналу " Математика в школах України" ; Вип. 6 (18)). – ISBN 966-333-050-3
273171
  Клименко О.О. Видатні меценати та їх діяльність в Україні у II половині XIX - на початку XX століття // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 29-33. – ISBN 978-617-7090-41-9
273172
  Єфремов В.В. Видатні мислителі в історії світової економічної думки : монографія / Єфремов В.В.; МОНУ. – Київ : Слово, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-8407-75-8
273173
  Коломієць Л. Видатні мовознавці-перекладачі 1920-1930-х років: Олександр Білецький, Михайло Калинович, Леонид Пахаревський, Андрій Ніковський, Борис Ткаченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 187-206


  У статті висвітлюються ключові аспекти біографій, наукова та художньо-перекладацька спадщина декількох обдарованих українських мовознавців-перекладачів 1920-х років, членів Всеукраїнської академії наук, які пізніше, в 1930-ті роки стануть жертвами ...
273174
   Видатні наукові відкриття : Найточніша наука. Велика експериментаторка. Неосяжний світ. Королева перетворень. Наука про життя. Гіпотези і відкриття. Наука про землю : для дітей середнього шкільного віку / [ авт.-упоряд. : В.М. Скляренко, Т.В. Іовлєва, О.Ю. Очкурова ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. : іл. – (Дитяча енциклопедія / координатор серії Д. Таболкін). – ISBN 978-966-03-4400-6
273175
  Матвійчук А.В. Видатні науковці-процесуалісти XX століття // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 260-265. – ISBN 978-966-419-335-8


  "Згадуються представники вітчизняної школи цивільного процесуального права XX ст. - Кельман Є.І. (КУ), Синайський В.І. (КУ)".
273176
  Довбенко М.В. Видатні незнайомці : ( Наукові ідеї , здобудки та життя економістів - лауреатів Нобелівської премії / М.В. Довбенко. – Івано-Франківськ : Перевал, 1995. – 204с.
273177
  Пирожков С.І. Видатні організатори академічної науки / С.І. Пирожков, Л.А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 18-33. – ISSN 1027-3239


  У статті йдеться про діяльність президентів Академії В.І. Вернадського (1918-1921), М.П. Василенка (1921-1922), О.І. Левицького (1922), В.І. Липського (1922-1928), Д.К. Заболотного (1928-1929), О.О. Богомольця (1930-1946), О.В. Палладіна (1946-1962).
273178
  Степанова М. Видатні особистості Національного технічного університету "КПІ" в дореволюційний період (1898-1917 рр.): внесок та досягнення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 47-52. – ISSN 2076-1554
273179
  Степовик Д.В. Видатні пам"ятники українського граверства XVIII століття : Матеріали на допомогу лекторові / Д.В. Степовик. – Київ, 1970. – 20 с.
273180
  Рідкоус О.В. Видатні педагоги України про роль і місце народної педагогіки в розвитку особистості // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 152-170. – ISBN 978-966-2919-93-6
273181
   Видатні поляки в історії України = Wybitni Polacy w dziejach Ukrainy / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Солдатенко В.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – 256 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., пол. – ISBN 978-966-2588-09-5
273182
   Видатні поляки Харкова = Wybitni polacy Charkowa : матеріали Міжнар. наук. симпозіуму, Харків, 7 груд. 2011 р. / Ген. консульство Респ. Польща в Харкові, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна ; [упоряд.: І. Журавльова, А. Сташкевіч, Х. Гранат ; наук. ред. Л. Посохова ; пер. анот. М. Манова ; пер. п"єси О. Журавльова]. – Харків : Майдан, 2012. – 358, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Польський альманах ; 5). – ISBN 978-966-372-510-9
273183
  Булаховська Ю.Л. Видатні польські письменники й літературознавці Чеслав Мілош і Марія Кунцевич про значення слов"янських літератур // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 121-123. – ISBN 966-581-476-1
273184
  Стойка Р. Видатні постаті в історії розвитку біохімії у Львові в період до Другої світової війни // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2019. – Т. 55, № 1 : Медичні науки. – С. 135-148. – ISSN 1563-3950
273185
   Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський; КНУТШ; В.І.Гусєв, В.П.Дрожжин, Ю.О.Калінцев, О.Г.Сокирко, В.І.Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – 359с. – 9у1Вида Шифр дубл. – ISBN 966-642-107-0
273186
  Мегела І. Видатні постаті європейської історії / Іван Мегела. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2005. – 164с. – ISBN 966-8387-05-8
273187
   Видатні постаті Київського університету: Ляшко Іван Іванович. – Київ : Київський університет, 2002. – 103 с.
273188
  Надурак Н. Видатні постаті ОУН в українських дослідженнях: історіографічний огляд // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 322-332. – ISBN 978-617-7235-56-8
273189
  Тригуб"як В. Видатні постаті покутського села Чортовець / Василь Тригуб"як. – Тернопіль : Джура, 2014. – 271, [1] с., [2] арк. портр., фот. : іл. – Бібліогр.: с. 259-261. – ISBN 978-966-185-111-4


  В пр. №1703008 напис: Цю документально-історичну книжку дарую шановним читачам бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з метою пізнання минувшини та сьогодення на рідній землі волелюбного народу Прикарпатського краю. З ...
273190
   Видатні постаті України : біографічний довідник. – Київ : МАУП ; Книжкова палата України, 2004. – 872 с. – ISBN 966-608-519-4
273191
  Гирич І. Видатні постаті України : (Програма курсу за вибором для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 9 (121). – С. 3-6
273192
  Миколаєнко І.М. Видатні постаті українського земства: історіографічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-11. – (Історія ; вип. 51)


  На основі історіографічного огляду історичної літератури подано відомості про видатних українських земців.
273193
  Фадєєнко Г.Д. Видатні постаті, сторінки історії та співпраці харківських державних установ Національної академії медичних наук України / Г.Д. Фадєєнко, Д.К. Милославський // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 5-18. – ISSN 1605-7295
273194
  Дзюба В.Т. Видатні правники - представники школи Київського університету та їх внесок у формування засад сучасного кримінального права національного спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-61. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
273195
  Гуржій І.О. Видатні радянські історики / І.О. Гуржій, В.С. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1969. – 245, [3] с.
273196
  Ігнаткін І.О. Видатні російські зодчі / І.О. Ігнаткін. – Київ, 1959. – 288 с.
273197
   Видатні росіяни в історії України = Выдающиеся россияне в истории Украины / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Дишлевий В.П. [та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – 256 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., рос. – ISBN 978-966-2588-11-8
273198
  Радевич-Винницька Видатні співаки - вихідці з Бойківщини: Модест Вітошинський // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 68-73
273199
  Одарченко П. Видатні українські діячі : Статті, нариси / П. Одарченко. – Київ : Смолоскип, 1999. – 322 с. – ISBN 966-7332-24-1
273200
  Білецька Л. Видатні українські імена Галичини початку XX століття у світовій математичній науці // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 208-220. – ISBN 978-617-7235-61-2
273201
  Ленченко Ф.І. Видатні українські кооператори брати Доманицькі // Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921 р.р.) : навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ : [б. в.], 2000. – С. 71-80
273202
  Пилипенко О. Видатні українські підприємці XIX-початку XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 50-62. – ISSN 0869-3595
273203
  Перга Т.Ю. Видатні українські художники в Австралії: Василь Цибульський // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 259-268. – ISSN 2520-2855
273204
  Орлова Т. Видатні українські чоловіки і жіноче питання: до історіографії проблеми // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 158-161. – ISBN 978-966-485-045-9
273205
  Шипко Л. Видатні українці в історії США // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 54-59. – ISSN 1819-7329
273206
  Юрченко О.А. Видатні українці Закарпаття в історії міжвоєнної Чехословаччини: Юліан Ревай // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 64-69
273207
  Преварська М.І. Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / [Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2016. – 364, [4] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – (Серія "Гордість і слава України"). – ISBN 978-966-8263-46-4


  До книги включено дані про життя і творчість діячів культури та мистецтва, просвіти: філософів, педагогів, письменників, поетів, художників, артистів, співаків, композиторів та інших, хто зробив значний вклад у розвиток нашої культури і освіти, ...
273208
  Ступак Ю.П. Видатні художники на Сумщині / Ю.П. Ступак. – Х, 1969. – 48с.
273209
  Гриценко М. Видатні юристи - випускники і викладачі Київського національного університету // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 3-6
273210
  Вергунов В.А. Видатному вченому в галузі сільськогосподарської механіки і знарядь, професору К.Г. Шиндлеру - 150 // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 20-23


  Професор по кафедрі прикладної механіки (що стає першою в Україні) Київського політехнічного інституту Імператора Олександра II (нині - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського").
273211
  Вергунов В.А. Видатному вченому з культури боліт, члену-кореспонденту АН УРСР М.О. Тюленєву - 130 // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 24-26
273212
   Видатному історику та шевченкознавцю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 233). – С. 2


  У Києві відкрили меморіальну дошку Олександрові Лазаревському.
273213
   Видатному українцю в Росії виповнилось 60! // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2 с. обкл. – ISSN 1810-3944
273214
  Бажан О.В. Видача архівних довідок: досвід роботи Архіву Президента Республіки Казахстан // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 274-280. – ISSN 0320-9466
273215
  Бойко В. Видача власницьких записів державним селянам Лівобережної України // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С. 64-74.


  Про відомого професора Київської духовної академії та університету Св. Володимира
273216
  Альбощий Ю. Видача державних актів: що за статистикою? / Ю. Альбощий, О. Краснолуцький // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-17.
273217
  Шибіко В.П. Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України / В. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 14-18. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті видача особи (екстрадиція) розглядається як правовий інститут, який має міжнародно-правову основу, а з доповненням КПК України 21 травня 2010 року новим розділом "Видача особи (екстрадиція)" отримав і повноцінний свій кримінально-процесуальний ...
273218
  Чорноус Ю.М. Видача особи (екстрадиція) у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 143-150
273219
  Додіна Є.Є. Видворення іноземного місіонера за межі України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 31-39
273220
  Губерський Л.В. Видворення іноземців (- різновид міжнародної практики, що застосовують відносно іноземців у вигляді припису) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 388-389. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
273221
  Денисова С.И. Виделение и строение алкалоидов гелиосупина и эхинатина и щелочной распад лазокарпиновой и гелиосупиновой кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Денисова С. И.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т тонкой хим. технологии. – М, 1962. – 11л.
273222
  Кунц Д. Видение / Д. Кунц. – М, 1996. – 335с.
273223
  Михали Д. Видение на расстоянии. Электрическое дальновидение и телегор / Д. Михали. – Москва-Ленинград, 1925. – 176 с.
273224
  Дорошенко Н.И. Видение о Липенском луге / Н.И. Дорошенко. – Москва : Современник, 1988. – 251 с.
273225
  Гершензон М.О. Видение поэта : [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Москва : 2-я тип. МГСНХ (бывш. Т-ва Машистова), 1919. – 80 с.
273226
  Ленгленд У. Видение Уилльяма о Петре Пахаре / У. Ленгленд. – Москва ; Ленинград, 1941. – 276 с.
273227
  Савин Алексей Видение Фаты Морганы : Феномен // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 10-18 : Іл.
273228
  Уитнэсс Л. Видение церкви / Л. Уитнэсс. – 20с.
273229
  Горбовский Г.Я. Видения на холмах / Г.Я. Горбовский. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 127 с.
273230
  Рубцов Н.М. Видения на холме: Стихи, переводы, проза, письма. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1990. – 396с.
273231
  Вераксо В. Видениям прошедшим / В. Вераксо. – Київ, 1918. – 24с.
273232
  Комаровская Н.И. Виденное и пережитое / Н.И. Комаровская. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1965. – 240 с.
273233
  Лунгин С.Л. Виденное наяву / С.Л. Лунгин. – Москва : Искусство, 1989. – 240 с.
273234
  Зинцов О. Видео в театре: инструмент и метафора // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 71-79. – ISSN 0130-6405
273235
  Борев В.Ю. Видео: техника, досуг, культура : записки эксперта-искусствоведа / В.Ю. Борев. – Москва : Профиздат, 1990. – 207, [1] с. – Библиогр.: с. 190-207. – ISBN 5-255-00491-X
273236
  Сергеев Александр Видеоблоггинг - синтез трех начал : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 164-166 : Іл.
273237
  Пархоменко В.И. Видеозапись : (магнитная) / В.И. Пархоменко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
273238
  Гучок А.Е. Видеозапись на предварительном следствии : Учебное пособие для студентов юридического факультета специальности Е 24 01 02 "Правоведение" / А.Е. Гучок, В.Н. Новаков. – Минск : БГУ, 2003. – 51с. – ISBN 985-445-977-2
273239
  Хромов Л.И. Видеоинформатика / Л.И. Хромов. – М, 1991. – 189с.
273240
  Кузьмина М.В. Видеоинформационное обеспечение учебного процесса как фактор формирования медиакультуры учащихся / Маргарита Витальевна Кузьмина // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 35-39
273241
  Костиков А.Н. Видеоконференцсвязь: проблемы и пути их решения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 104-108. – ISSN 0869-3617


  Современные информационные технологии предоставляют новые дидактические возможности, а именно интерактивное общение студента и преподавателя.
273242
  Гитлиц М.В. Видеомагнитофоны и их применение / М.В. Гитлиц, Л.Г. Лишин. – Москва, 1980. – 169 с.
273243
   Видеомост Москва-София: перспективы сотрудничества : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 8-9 : Фото
273244
  Ершов К.Г. Видеооборудование : справочное пособие / К.Г. Ершов, С.Б. Дементьев. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1993. – 271 с.
273245
  Клименко Г.К. Видеопластинка. / Г.К. Клименко. – М., 1976. – 55с.
273246
  Кобзарев В.А. Видеоряд наглядных пособий / В.А. Кобзарев, А.В. Уваров. – Л., 1990. – 76с.
273247
   Видеоряд наглядных пособий и иллюстративных материалов по курсу "Системы технологий отраслей народного хозяйства". – СПб, 1991. – 81с.
273248
  Мартин Д. Видеотекс и информационное обслуживание общества / Д. Мартин. – М, 1987. – 181с.
273249
  Венда В.Ф. Видеотерминалы в информационном взаимодействии / В.Ф. Венда. – Москва, 1980. – 198с.
273250
  Крейцер В.Л. Видеоусилители / В.Л. Крейцер. – Москва, 1952. – 416 с.
273251
  Тихомиров В.С. Видеоустройства приемника цветного телевидения / В.С. Тихомиров. – Москва : Энергия, 1979. – 72 с.
273252
   Видеофильмы о Тюменском государственном университете [Електронний ресурс] : 1.Твой мир -ТюмГУ. 2.Инновационная образовательная программа Тюменского РФ, МОН, Федер. агент. по образ., ГОУ ВПО Тюменск. государственного ун-та. 3. Первокурсник, ты поступил правильно! / РФ, МОН, Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Тюменский госуд. ун-т". – Тюмень : Видеостудия ИДО, 2009. – 1 CD. – Заголовок с этикетки диска


  В фильмах рассказано о различных сторонах жизни Тюменского госуд-го ун-та, об институтах, факультетах, специальностях, направлениях обучения в уни-те. Показано, как проводят свой досуг студенты ун-та, как организован их быт. Фильмы предназначены для ...
273253
  Бергер А. Видеть - значит верить : Введение в зрительную коммуникацию. / Артур Бергер; Пер. с англ. Д.Н. Ищенко. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2005. – 288 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0539-7
273254
  Фейгенберг И.М. Видеть - предвидеть - действовать / И.М. Фейгенберг. – М, 1986. – 160с.
273255
  Захаржевский В.П. Видеть и не видеть : повести и рассказы / В.П. Захаржевский. – Киев : Радянський письменник, 1965. – 167 с.
273256
  Ефремова Е.А. Видеть перспективу / Е.А. Ефремова. – М., 1975. – 40с.
273257
  Туричин И.А. Видеть солнце / И.А. Туричин. – Л., 1977. – 240с.
273258
  Емельянова Н.А. Видеть, думать, жить... / Н.А. Емельянова. – М., 1982. – 767с.
273259
  Сорока Ю.Г. Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия : монография / Ю.Г. Сорока ; МОНУ ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-623-634-3
273260
  Яременко М.Т. Видзвони над нивами : вірші / Михайло Яременко. – Донецьк : Донбас, 1973. – 78 с.
273261
  Ветра К.Я. Видземская возвышенность / К.Я. Ветра. – Рига, 1957. – 151с.
273262
  Бааль В. Видземские рассказы / Бааль В.И. – Рига : Лиесма, 1971. – 224 с.
273263
   Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров"я / В.В. Протопопова, М.В. Шевера, М.М. Федорончук, В.Л. Шевчик // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 563-572. – ISSN 0372-4123
273264
  Тараненко В.О. Види (класифікація) неформальних молодіжних об"єднань // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
273265
  Купіна Я.Ю. Види автономних утворень в унітарних державах світу за обсягом їх повноважень // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.160-165
273266
  Бажанов В.О. Види авторських договорів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 162-168
273267
  Стринжа В.К. Види автотранспортних подій та причини їх виникнення // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
273268
  Коротка Р.О. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 147-154.
273269
  Яненко О.І. Види адаптації в архітектурі. Приклади застосування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 358-363. – ISSN 2077-3455
273270
  Погорелов Ю.С. Види адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб"єктів митного регулювання / Ю.С. Погорелов, Є.М. Рудніченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 241-246 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
273271
  Чепур О. Види адаптації студентів вищої школи // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 226-229
273272
  Володимирець В.О. Види адвентивних рослин родини капустяні (Brassicaceae) у флорі Рівненської області / В.О. Володимирець, О.В. Кулініч // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 79-87. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
273273
  Губерська Н.Л. Види адміністративних процедур у сфері вищої освіти // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 42-51. – (Серія "Право" ; вип. 2)
273274
  Мащук В.Ю. Види адміністративних процедур: критерії класифікації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 60-67. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто сучасні наукові підходи до класифікації адміністративних процедур. Визначено основні критерії класифікації та виділено відповідні види адміністративних процедур, розкрито їх зміст. The modern scientific approaches regarding the ...
273275
  Навроцький О.О. Види адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; № 1)
273276
  Пасічник В А. Види адміністративної правосуб"єктивності юридичних осіб приватного права // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – № 1 (8). – С. 18-22. – ISSN 2305-7440
273277
  Завгородня К.В. Види актів Європейського суду з прав людини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 148-152. – (Серія "Право" ; № 2 (40)). – ISSN 1813-338Х
273278
  Джуринський О.О. Види актів недобросовісної конкуренції за законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 42-45
273279
  Вовк І. Види аналогії у кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 149-153.
273280
  Іванчулинець Д.В. Види апеляції у цивільному процесі за суб"єктами права на апеляцію // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 69-75
273281
  Мальський М. Види арбітражних угод // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 113-114
273282
  Чорнобай О. Види аргументації в судовому процесі / О. Чорнобай, В. Брездень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 183-188. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
273283
  Володарська Види аргументації категорії "приклад" за Р. Уейтлі: специфіка розуміння / Володарська, С // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 69-70
273284
  Некряч Т.Є. Види асиметрії при перекладі драматичного діалогу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 191-196. – ISBN 966-581-727-2
273285
  Тараманов Д.Д. Види бібліографій суспільно-політичнох літератури. / Д.Д. Тараманов. – Харків, 1968. – 65 с.
273286
  Іванюк Й. Види венчурних фондів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 195-198
273287
  Тимошик М.С. Види видавничої подукції. Книга як основний предмет видавничої діяльності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 60-66
273288
  Тимошик М.С. Види видавничої продукції. Книги як основний предмет видавничої діяльності : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Видавнича справа та редагування" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 19с.
273289
  Данилюк Л.Р. Види використання мисливських природних ресурсів // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 326-330. – ISBN 978-966-7957-20-9
273290
  Рибак М.І. Види виробничих стратегій підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 114-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
273291
  Ткачук І. Види відповідальності бухгалтера в законодавстві та професійному житті // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
273292
  Скоріков В. Види відповідальності державних службовців // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 145-151. – ISSN 2414-4436
273293
  Зубова Н.О. Види водяних знаків на банкнотах та способи їх імітації / Н.О. Зубова, С.М. Науменко, В.В. Сомов // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 448-465. – ISSN 0130-2655
273294
  Максим"як О.С. Види газетного репортажу: наукові погляди в сучасному журналістикознавстві // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 5-10


  Розглянуто наукові погляди на види газетного репортажу, наведено класифікації українських і російських журналістикознавців, а також звернено увагу на дослідження цієї теми західними науковцями. Reportage are considered in the article, classifications ...
273295
  Козленко В. Види гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 98-102
273296
  Рябошапко Г. Види гарантій суверенітету УРСР: економічні, політичні, ідеологічні, міжнародні // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 152-176. – ISBN 978-966-397-158-5
273297
  Слома В.М. Види гарантій у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 87-89. – (Право. Економіка. Управління)
273298
  Кочин В.В. Види господарської діяльності юридичних осіб: проблеми теорії та практики // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 139-144. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
273299
  Левкович У. Види готелів та їх рівень комфорту надання послуг маркетологами для туристів в ринкових умовах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 4 (111), квітень. – С. 166-171. – ISSN 2308-4634
273300
  Мариненко І.О. Види граматичних і пунктуаційних помилок на сторінках журналу "Український тиждень" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 104-114


  У статті аналізуються морфологічні, синтаксичні й пунктуаційні помилки, що трапляються на сторінках часопису "Український тиждень". Подається їх класифікація, зазначаються причини виникнення. Morphological, syntactical and punctuation errors that ...
273301
  Менджул М.В. Види громадських організацій в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 184-188.
273302
  Каблов Д. Види громадських формувань з охорони громадського порядк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 103-105. – ISSN 0132-1331
273303
  Снитко О. Види дезінформації в інформаційному просторі України та Європи // Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : монографія / О.В. Акульшин, О.Г. Заруба, Л.Ф. Компанцева, С.С. Кудінов, Н.В. та ін. Слухай. – Київ : Національна академія СБ України, 2018. – С. 184-234. – ISBN 978-966-8689-15-7
273304
  Грималюк П.О. Види делегованої правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 55-58
273305
  Борисова Ю.Є. Види деліктів залежно від ступеня вини у деліктному праві США // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 66-68. – ISBN 978-966-927-199-0
273306
  Бабічева Н.О. Види деонтичних модальних значень // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 98-101. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1729-360Х
273307
  Назимко Є.С. Види депеналізації та підстави її класифікації // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 8 (95). – С. 24-27.
273308
  Бурлака О. Види державних атестацій та їх особливості // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-41
273309
  Катроша Л.В. Види державного фінансового контролю // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 36. – С. 194-199
273310
  Єрмошенко А.М. Види державної політики та їхній вплив на банківський і страховий сектори : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 215-222. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
273311
  Голоднюк В.В. Види державної служби в Україні та їх правова характеристика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 168-170. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
273312
  Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення / В.Т. Горбачук. – Київ : Радянська школа, 1989. – 93, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст.
273313
  Дорошенко М.І. Види диктантів у початковій школі і методика їх опрацювання / М.І. Дорошенко. – К, 1956. – 52с.
273314
  Корня А.В. Види дисциплінарних стягнень щодо адвоката: перспективи вдосконалення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 32-36


  У статті висвітлено недоліки чинного законодавства України у частині видів дисциплінарних стягнень щодо адвокатів. Автором проаналізовано актуальні проекти законів про адвокатуру та адвокатську діяльність, досліджено досвід правового регулювання ...
273315
  Кравченко О.О. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до посадових осіб митної служби // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 274-275. – ISBN 978-617-625-000-5
273316
  Радзієвська В.К. Види дієслів і вивчення їх у середній школі : (кандидатська дисертація) / В.К. Радзієвська ; НКО УРСР НДІ педагогіки (УНДІП). – Передрук з вид. 1938 г. – Київ : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2012. – 152 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 143-146 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-066-1
273317
  Москалець В. Види діяльності з позіцій суб"єктного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 66-77. – ISSN 1810-2131
273318
  Макаренко М. Види діяльності на залізничному транспорті України : транспорт / М. Макаренко, Ю. Труханов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 55-56 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
273319
  Матвєєв Г.К. Види договірних збитків / Г.К. Матвєєв. – К., 1940. – 77-98с.
273320
  Коровяковська Н.С. Види договорів // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1035-1036. – ISBN 978-966-667-341-4


  Про договір спільної діяльності.
273321
  Тараба Н. Види договорів факторингу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-80. – ISSN 0132-1331
273322
  Цірат Г.В. Види договорів франчайзингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 65-67.
273323
  Давидова Н.О. Види договору найму житла // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-54.
273324
  Никифорак В.М. Види договору страхування відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.75-79. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
273325
  Ковтун Н.Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх : монографія / Н.Я. Ковтун. – Київ : Ін Юре, 2011. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-205. – ISBN 978-966-313-460-4
273326
  Джафарова О.В. Види дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 105-114. – ISSN 2307-3427
273327
  Котюк І. Види досліджень у сучасному судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-84.
273328
  Баланюк І.Ф. Види економічної безпеки / І.Ф. Баланюк, М.М. Максимюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-145. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
273329
  Ястремський О.І. Види економічної діяльності "Наукові дослідження та розробки" і "Освіта" в структурі національної економіки України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 20-30. – ISSN 2617-8532
273330
  Радейко Р. Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 109-115. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
273331
  Машкова О.В. Види екстремального туризму / О.В. Машкова, В.С. Богадьорова // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 89-94. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
273332
  Гаврилюк Д.Ю. Види електорального абсентеїзму: політологічна теорія // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 123-128. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
273333
  Трюхан В.А. Види етнічного туризму // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-966-285-399-5
273334
  Подольська О.В. Види ефективності у публічному адмініструванні та критерії їх оцінювання / О.В. Подольська, Л.С. Харчевнікова, К.В. Дьякова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 282-289. – (Економічні науки)
273335
   Види журналістики : Навчальна програма для студентів 1-2 курсів. – Київ : Київський університет, 2003. – 12с.
273336
  Пучковська І. Види забезпечення виконання зобов"язань як способи захисту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 26-31
273337
  Петренко О.А. Види заборон у трудовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 212-215. – ISSN 2219-5521
273338
  Шологон О.З. Види загроз у кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 830. – С. 164-169. – (Серія: Комп"ютерні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
273339
  Реут В. Види законів Республіки Білорусь та їх місце в системі національного законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
273340
  Горностай А.В. Види замаху на злочин за КК України 2001 р. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 115-120. – ISSN 0201-7245
273341
  Сорочан Н.В. Види заохочень працівників Національної поліції України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 112-117. – ISSN 2519-2353
273342
  Федчишин С.А. Види заохочень, які застосовуються до дипломатичних службовців (досвід США) // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 65-67. – ISBN 978-966-328-187-2
273343
  Пономаренко Ю.А. Види засобів кримінального права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 154-167. – ISSN 2224-9281
273344
  Мак Л. Види земельно-правових інститутів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 28-31
273345
  Шевченко О. Види злочинів в українському і російському кримінальному праві ХVII століття // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 185-196.


  Автор принципово по-новому аналізує види злочинів в українському та російському кримінальному праві XVII століття. Порівнюючи їх, знаходить спільні і відмінні риси, звертає увагу на причини такої схожості та відмінності. The author fundamental newly ...
273346
  Сидоренко О. Види злочинів та система покарань за звичаєвим правом Запорозької Січі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 249-250
273347
  Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 138-141. – ISSN 0132-1331
273348
  Марущак Ю.В. Види і зміст права власності // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 48-50. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
273349
  Вовчак О.Д. Види і класифікація банківської конкуренції / О.Д. Вовчак, В.Ф. Халло // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 89-96. – Бібліогр.: с. 91-92


  Розглянуто теоретичні засади банківської конкуренції, обгрунтовано й визначено класифікаційні ознаки, а також систематизовано підходи до виділення видів банківської конкуренції як стимулу розвитку банківської системи в сучасних умовах.
273350
  Вавженчук С. Види і критерії дійсності угод про неконкуренцію / С. Вавженчук, Д. Вєршинін // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – C. 65-70. – ISSN 2663-5313
273351
  Мамчур Г.В. Види і моделі державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні види державної служби та критерії для їх класифікації, а також проаналізовано характерні риси теоретичних моделей державної служби. Исследованы основные виды государственной службы и критерии для их классификации, а также ...
273352
  Кресіна І.О. Види і наслідки асиметричної децентралізації / І.О. Кресіна, О.В. Кресін, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – C. 147-158. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
273353
  Вільгушинський Р. Види і типи архітектурно-декоративного освітлення (підсвічування) / Р. Вільгушинський, М. Маркович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 229-234. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто основні види архітектурно-декоративного освітлення та охарактеризовано їх застосування залежно від масштабів завдань, що виконують світлодизайнер. Проаналізовано якісні та кількісні характеристики освітлення залежно від його ...
273354
  Заблоцька Р.О. Види і фактори формування винагород в сфері інжинірингових послуг / Р.О. Заблоцька, Є.І. Ковтун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 133. – С. 124-132. – ISSN 2308-6912
273355
  Колісник Г.М. Види і форми державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 217-224. – ISBN 5-7763-2435-1
273356
  Степаненко А.В. Види і форми спеціалізації сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 120-128 : Схема, рис. – Бібліогр.: 5 назв
273357
  Горгуль О.О. Види і функції фразеологічних одиниць та їх трансформаційних модифікацій у творі «Злочин і кара» / О.О. Горгуль, Ю.О. Шепель // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 24-36. – ISSN 2409-3238
273358
  Шнипко О.С. Види і чинники безпеки ієрархічних економічних систем: теоретико-методологічний аспект // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-85. – Бібліогр.: 13 пунктів
273359
  Кривушенко Я.О. Види імітації виробів Севрської фарфорової мануфактури на сучасному ринку антикваріату // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 161-169. – ISSN 2226-2180


  У статті розкривається історія та різновиди імітацій виробів Севрської фарфорової мануфактури. Підкреслено, що саме продукція цього виробництва імітувалася найбільше – така ситуація була спричинена зростаючим ринковим попитом, починаючи з ХІХ століття. ...
273360
  Чабан О. Види інвестиційних договорів (контрактів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 65-69.
273361
  Поєдинок В. Види інвесторів за законодавством України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.48-53
273362
  Корнілова І.М. Види інноваційних стратегій та особливості їхнього використання вітчизняними підприємствами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 79-86


  У статті здійснюється узагальнення та систематизація підходів до виділення видів інноваційних стратегій, досліджуються особливості їхнього використання вітчизняними підприємствами. В статье проводится обобщение и систематизация подходов к выделению ...
273363
  Світлична Ю.О. Види іноземного інвестування // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 114-118. – ISSN 1727-1584
273364
  Чекушина Ю.В. Види інтелектуальної міграції населення України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 76-79. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
273365
  Болдуєва В О. Види інтересів у бюджетній сфері країни за основними їх носіями / В О. Болдуєва, О.С. Богма // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 104-110. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
273366
  Федорчук Л.П. Види інтернет-телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 18-20


  У статті розглянуто види інтернет-телебачення і поширення їх в українському сегменті всесвітньої мережі. Проаналізовано як спеціальний сервіс IPTV, так і власне телебачення в інтернеті - від трансляції контенту офлайнових телеканалів до спеціально ...
273367
  Золотіна Г.В. Види інтертекстуальності у французькому романі вісімнадцятого століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 146-151. – ISBN 978-966-581-885-4
273368
  Остап"юк Н.А. Види інфляції, їх вимірювання і вплив на бухгалтерський облік та економіку в цілому / Н.А. Остап"юк, К.О. Дударєва // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 104-111. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
273369
  Бурило Ю.П. Види інформаційних прав у національному законодавстві України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 44-53
273370
  Дорогих С.О. Види інформаційної діяльності законодавчої гілки влади // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 48-54
273371
  Яковець І.С. Види й підстави класифікації засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 162-169. – ISSN 0201-7245
273372
  Таран Г. Види кадрової документації, що підлягають перевірці // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 16-20
273373
  Орещенко А. Види картографічних моделей для управління природно-техногенною безпекою регіону // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 121-138. – ISSN 2076-1333


  У статті піднімається проблема моделювання надзвичайних ситуацій. Розглядаються етапи в оперуванні інформацією щодо їх перебігу. Визначено актуальний стан справ у цій сфері, описується ступінь розробленості цієї теми у вітчизняній науці. Запропоновано ...
273374
  Орещенко Андрій Види картографічних моделей для управління природно-техногенною безпекою регіону // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2076-1333
273375
  Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В. Муравйов, І. Березовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретичних і практичних питань розподілу повноважень у реформованому Європейському союзі. Визначені основні нові сфери і види компетенції Союзу: внутрішня і зовнішня; визначена і дорозуміла; виключна, спільна, доповнюючи і ...
273376
  Ніколайчук В. Види комунікаційних процесів в сучасному закладі освіти // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 47-49. – ISBN 978-617-620-344-5
273377
  Подорожна К.Ю. Види кон"юнктива та особливості його перекладу (на матеріалі німецьких публіцистичних статей економічної тематики) / К.Ю. Подорожна, Л.Г. Кожедуб // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 195-200


  У статті розглядаються основні види вживання кон"юнктива (умовний спосіб) у німецьких публіцистичних статтях економічної тематики та особливості його перекладу українською мовою. Особлива увага приділяється Konjunktiv І, а саме передачі непрямої мови ...
273378
  Єфименко І.В. Види кондикційних зобов"язань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 205-212. – ISSN 0201-7245
273379
  Лазаренко П.А. Види конституційного права на звернення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-78.
273380
  Веретенникова Т. Види консультативної діяльності адвоката // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 337-339
273381
  Косінов С. Види контролю в демократичній державі // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 40-47. – ISSN 1993-0909
273382
  Марушкевич А.А. Види контролю результатів навчальної діяльності студентів / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 220-222. – ISBN 978-966-439-865-4
273383
  Литовченко І.М. Види корпоративних університетів у США: різноманітність як запорука успіху // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 251-256. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті визначено роль класифікації корпоративних університетів в розумінні їх сутності, особливостей організації та функціонування; встановлено, що основу таких класифікацій становлять організаційні, процесуальні, функціональні риси, особливості ...
273384
  Тарган Т.І. Види корпоративного рейдерства в Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 209-212. – ISBN 978-966-190-861-0
273385
  Черничко Т.В. Види кредитного каналу української моделі монетарного трансмісійного механізму // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 145-153
273386
  Ляшенко М.М. Види криміналістичної профілактики економічних злочинів // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 590-598. – ISSN 2078-3566
273387
  Митрофанов І. Види кримінально-правових норм у механізмі реалізації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 103-109
273388
  Кукіна З.О. Види кримінальної відповідальності за скоєння корпоративного злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 297-301. – ISSN 2219-5521
273389
  Білокінь Р.М. Види кримінальної процесуальної відповідальності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 144-150. – ISSN 2222-5374
273390
  Гонак І.М. Види криптовалютних гаманців / І.М. Гонак, С.В. Бабій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ЗВО "Подільський держ. ун-т" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (90). – С. 95-103. – ISSN 2309-1533
273391
  Бугайко Ю.О. Види лінгвістичної експертизи законопроектів: перспектива впровадження в Україні // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 145-166. – ISSN 2311-2697


  У світовій практиці лінгвістичний контроль нормотворчості – це обов’язкове явище, важливість якого є аксіоматичною. Однак в Україні правовий статус лінгвістичної експертизи законопроектів (далі – ЛЕЗ) досі не визначений, що зумовлено політичними, ...
273392
  Крижна В. Види ліцензій на використання об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.13-18
273393
  Новікова Є. Види майна в Збройних Силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 69-74. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано види майна в ЗС України та розглянуто декілька варіантів його поділу. Встановлено суперечність приписів Законів України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" та "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", що ...
273394
  Зінченко С.В. Види малярських оправ рукописних, стародрукованих та архівних книг // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 174-176. – ISBN 978-966-02-7706-9
273395
  Погорецький М.А. Види матеріалів оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 214-222.
273396
  Карпюк Д. Види мережних документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 171-181. – ISSN 2224-9516
273397
  Денега О.П. Види методів правового регулювання діяльності держави як суб"єкта права соціального забезпечення // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 122-125. – ISBN 978-617-7625-74-1
273398
  Ткаченко О.М. Види мислення та структура свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
273399
  Лялько Є.П. Види міжмовного зв"язку / Є.П. Лялько, Л.П. Пастушенко // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 95-97. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Аналізуються два види міжмовного зв"язку: симетричний, при якому спостерігається повний збіг семантичного обсягу діалексів, та асиметричний, найтиповішими випадками якого є такі: асиметрична, лакунарна відповідність та асиметрична змістовна ...
273400
  Люлько М.Є. Види міжнародних іспитів з англійської мови / М.Є. Люлько, Шанаєва-Цимбал, А.В. Манелюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 173-180. – (Серія "Філологічні науки")
273401
  Діковська І.А. Види міжнародних перевезень: нормативний і доктринальний підходи / І. Діковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються характерні ознаки окремих видів міжнародних перевезень. В статье анализируются характерные признаки отдельных видов международных перевозок. The article analyzes the characteristics of various kinds of international carriages.
273402
  Вісьтак М.Я. Види міжнародно-правових актів, що є джерелами трудового права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 171-175. – (Право. Економіка. Управління)
273403
  Черненко Г.А. Види мови ворожнечі за типом стигматизованого об"єкта в сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – C. 35-45. – ISSN 2311-2697
273404
  Бусуйок Д. Види моніторингу земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 59-62
273405
  Носова В.М. Види муніципального процесу в Україні крізь призму форм реалізації місцевого самоврядування: концептуальні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 179-185. – ISSN 1563-3349
273406
  Майєр Н.В. Види навчально-методичних задач для формування методичних навичок і розвитку методичних умінь майбутнього викладача французької мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – С. 33-39. – ISSN 1
273407
  Бочек О.І. Види насильства щодо жінок в умовах збройного конфлікту на Сході України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 174-181. – ISSN 2072-8670
273408
  Євміна І.Л. Види недійсності господарського договору та інших видів правочинів у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 165-169. – ISSN 2219-5521
273409
  Трубаков Є. Види недоліків складу юридичного факту цивільно-правового договору: поняття і правові наслідки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.100-104
273410
   Види несправностей мікропроцесорних великих інтегральних схем і умови їх прояву з урахуванням енергодинамічного процесу / М.М. Охрамович, С.В. Гахович, О.І. Кравченко, В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2023. – Вип. № 79. – С. 140-148. – ISSN 2524-0056


  У статті розглянуто математичну модель мікропроцесорних великих інтегральних схем для контролю технічного стану з урахуванням протікання енергодинамічного процесу даного класу мікроелектронних виробів, здійснено аналіз типових несправностей та умов їх ...
273411
  Бедрій М.М. Види норм українського звичаєвого права: спроба класифікації // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 11-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
273412
  Герасименко Є.С. Види нормативних актів публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 385-387. – ISBN 978-966-667-624-8
273413
  Джарти В.В. Види нормативно-правових засад управління об"єктами державної власності в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 146-158. – ISSN 2227-796X


  У статті зроблено спробу проаналізувати систему та види нормативно-правових засад управління об"єктами державної власності в Україні. Автором з"ясовано сутність категорій "нормативно-правові засади", "нормативний акт", "законодавство". Доведено ...
273414
  Крижевська О. Види нотаріальних процесуальних правовідносин (на прикладі використання загальнотеоретичних класифікацій правовідносин) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 185-191. – ISSN 2219-5521
273415
  Колосов О. Види ноу-хау та форми їх ідентифікації // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 27-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
273416
  Сльозко Т.М. Види обліку: новітня інтерпретація // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-128.
273417
  Козачук М.О. Види обмежень свободи підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 138-141
273418
  Щирба М. Види обов"язків пацієнта // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 60-67. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
273419
  Щирба М. Види обов"язків пацієнта: теоретико-правовий аналіз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 2220-1394
273420
  Тальянчук Л.С. Види огляду документів, що посвідчують особу під час перетину державного кордону України (оглядова стаття) // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 82-95. – ISSN 1993-0917
273421
  Мостовенко С. Види операцій з цінними паперами та їхнє значення як об"єкт оподаткування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 75-82
273422
  Бобкова А. Види організаційно-господарських відносин / А. Бобкова, А. Захарченко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 65-80. – ISSN 1026-9932
273423
  Приятельчук О.А. Види організаційної структури міжнародних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 194-199.
273424
  Вознюк А.А. Види організованих злочинних об"єднань у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 53-66. – ISSN 1993-0909
273425
  Петечел О.Ю. Види перевірок за Податковим кодексом України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 82-83
273426
  Дорофеєва М.С. Види перекладацьких рішень у синергетиці перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 81-87


  Статтю присвячено видам перекладацьких рішень крізь призму принципів Становлення системи спеціального перекладу. На матеріалі порівняльно-перекладацького аналізу фрагмента німецького науково-технічного тексту і варіанта його перекладу українською мовою ...
273427
  Болотова О.М. Види перспектив спогадів в автобіографічній пам"яті // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 20-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2707-0409
273428
  Щербак І. Види підозри за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 132-134
273429
  Максименко Н.В. Види підозри у кримінальному процесі України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (211). – С. 73-75. – ISSN 2308-9636
273430
  Кондрич В.В. Види підробок документів та їх розпізнання // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 64-67. – ISBN 978-966-419-268-9
273431
  Крамаренко О.В. Види підстав виникнення та припинення прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 223-227
273432
  Вецкур Т.А. Види повчального дискурсу та їх характеристика // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 81-84. – Бібліогр.: Літ.: с. 84; 10 п. – ISSN 1729-360Х


  Подано характеристику видів повчального дискурсу: моралістичного, інструктивного та фатичного.
273433
  Довбня К. Види поетичних фігур (шабдаланкар) у поезії Міри Баї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 55-57. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
273434
  Крижна В.М. Види позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 84-93
273435
  Гора Р. Види покарання за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 207-212. – ISSN 2663-5313
273436
  Дроб"язко Н. Види покарань в українській системі судочинства XVII століття // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 126-130
273437
  Гороховська О.В. Види покарань за кримінальним правом держав англо-американської правової сім"ї // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 227-231. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
273438
  Пасічник І. Види понять у "Німецькій логіці" Крістіана Вольфа // Humanitarian vision : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів, 2021. – Vol. 7, N 2. – С. 41-46. – ISSN 2411-8060


  У статті розглядається проблема класифікації понять (Begriffe) у Крістіана Вольфа, зокрема в його “Німецькій логіці”. Поняття – як і уявлення (Vorstellungen) загалом – Вольф поділяє на темні (dunkel, obscura) та ясні (klar, clara). Ясні поняття можуть ...
273439
  Кирилюк А.В. Види порушень авторських прав у мережі Інтернет // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 60-63. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
273440
  Мінченко Н. Види порушень майнових прав на торговельні марки. аналіз судової практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 68-76. – ISSN 2308-0361
273441
  Хміль Т.Д. Види порушень, які виникають у сфері приватного життя фізичної особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 68-73
273442
  Юськів Н.В. Види прав неповнолітніх: теоретико-правовий пошук // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 221-226. – ISSN 2306-9082
273443
  Кірін Р.С. Види права видобування корисних копалин за суб"єктивними ознаками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 110-117. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються критерії розмежування окремих видів права видобування корисних копалин, пропонується нова класифікація їх за суб"єктивними ознаками, що ґрунтується на аналізі національного законодавства. The article differentiates separate aspects of ...
273444
  Бажанов В.О. Види правових систем сучасності // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 8-11. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
273445
  Смолярова М.Л. Види правових стимулів у трудовому законодавстві // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 190-192. – ISBN 978-617-7069-52-1
273446
  Тарахонич Т.І. Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 2219-5521
273447
  Минькович-Слободяник Види правової політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 21-24
273448
  Обушенко Н.М. Види правозастосовної діяльності у сфері трудового права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 106-113. – ISSN 2078-3566
273449
  Кирилюк Ю Т. Види правомірної поведінки та її вплив на формування правопорядку в суспільстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
273450
  Гриняк А. Види правопорушень у сфері договірних підрядних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 20-23
273451
  Лактіонова А.В. Види прагматизму і прагматичні компоненти знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 27-29


  "... Ніколас Решер – один із найбільш впливових прагматичних сучасних філософів. У статті "Прагматизм у кризі" наголошує, що для Пірса прагматизм був спробою запровадити нові засади об"єктивного наукового знання на практичній основі. Ключова ідея – ...
273452
  Гетьманцева Н.Д. Види праці як моделі правового регулювання трудових відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.35-38. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
273453
  Макаренко Ю.В. Види працівників дипломатичної служби України // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 351-353. – ISBN 978-966-458-401-9
273454
  Сєвєрова Є.С. Види представництва за римським правом // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 128-130
273455
  Вдовенко А.В. Види приватних пенсійних систем у країнах - членах ОЕСР // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 133-140
273456
  Бусуйок Д.В. Види природних та інших кадастрів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 473-480. – ISSN 1563-3349
273457
  Епель О.В. Види проблем захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7625-74-1
273458
  Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-16. – ISSN 0132-1331
273459
  Бабій І. Види проваджень у кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 161-165.
273460
  Коваленко Т.О. Види прогалин у земельному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено класифікацію прогалин у правовому регулюванні земельних відносин в Україні за різними критеріями, що надає змогу виявити характерні ознаки зазначеного дефекту земельно-правового впливу та вірно обрати способи їх усунення чи ...
273461
  Колотова О.В. Види прогалин у праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 86-91. – ISSN 1563-3349
273462
  Ярошенко О. Види прогалин у трудовому праві та перспективи реформування законодавства про працю України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 192-199. – ISSN 1993-0909
273463
  Копан О.В. Види протистояння у сфері внутрішньодержавної безпеки, їх типізація і класифікація в поліцейській стратегії // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.74-77
273464
  Лазаренко А. Види професійного навчання у трудовому праві // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 134-139
273465
  Романенко І.М. Види профілактики порушень митних правил // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 57-60
273466
  Чернявська Г. Види процедурних правовідносин у сфері соціального забезпечення на випадок безробіття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 274-283. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
273467
  Гордієнко Д. Види процесуального представництва / Д. Гордієнко, М. Логінова // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 36-37. – ISBN 978-617-8037-90-1
273468
  Даниленко Н.В. Види психодрами, що застосовуються у перинатальній психології // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 56-62. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
273469
  Костенко О.М. Види публічних закупівель товарів, робіт, послуг // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 97-103. – (Юридичні науки ; № 1)
273470
  Копиця М. Види публічного адміністрування фермерських господарств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 80-84. – ISSN 2663-5313
273471
  Клименко О. Види реалізації конституційного права громадян України на мирні зібрання та критерії їх класифікації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 28-35
273472
  Корнілова І.М. Види регіональних інноваційних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 181-188


  У статті здійснено узагальнення та систематизація існуючих підходів до виділення видів регіональних інноваційних систем та продовжено їх дослідження для визначення шляхів формування ефективної моделі регіонального інноваційного розвитку. In the ...
273473
  Лапкіна І.О. Види ресурсів та їх залучення до проекту / І.О. Лапкіна, Г.І. Брашовецька // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 97-104 : рис., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
273474
  Дерев"янко С.М. Види референдумів в оновленій Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
273475
  Павлович Ю.В. Види ризиків комерційного банку та удосконалення їх класифікації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 247-253. – ISBN 966-566-284-8
273476
  Федорончук М.М. Види родини poaceal, описані з України: роди Helsctotrichon besser, Hierochloe R. BR., Koeleria Pers., Loliuml., Melica L., Milium L., Molinia Schrank, Hanicum L / М.М. Федорончук, Л.М. Губарь, О.А. Фоторна // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 3. – С. 308-312. – ISSN 0372-4123
273477
  Кучеренко Н.В. Види роду Anemone L. - перспективні рослини для інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  У статті наведено дані про колекції видів роду Anemone L. в Ботанічному саду ім. О.В.Фоміна, країнах СНД та стран Балтії.
273478
  Панченко С. Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 64-72. – (Серія біологічна ; вип. 67). – ISSN 0206-5657


  У складі весняної синузії в широколистяних лісах північного сходу України налічується 18 видів. Показано роль видів роду Corydalis Vent. у складі весняної синузії широколистяних лісів. Вона найвища на Поліссі, де найменша загальна кількість видів. У ...
273479
  Мельник В.І. Види роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) в Україні : монографія / Віктор Мельник, Світлана Діденко ; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : НБС НАН України, 2013. – 151, [1] с., [6] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 978-966-02-6864-7
273480
  Діденко С.Я. Види роду Galanthus L. в культурі Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Розглянуто динаміку та стан штучних популяцій видів роду Galanthus L. в ЦБС НАН України. Визначено ступені успішності їх інтродукції.
273481
  Шиманська О.В. Види роду Galega L.: біолого-екологічні особливості та інтродукція в лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Шиманська Оксана Василівна ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 34 назви
273482
  Абоімова О.М. Види роду Juglans L. у Правобережному Лісостепу України: біоекологічні та морфологічні особливості використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Абоімова Олександра Миколаївна ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
273483
  Музичук Г. Види роду Papaver L. для збагачення асортименту рослин для рокаріїв: потенціал і перспективи інтродукції в Полісся та Лісостеп України / Г. Музичук, Г. Горай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 166-167. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Окреслено проблеми культури використання рокаріїв в Україні, наведено список придатних для рокаріїв видів роду Papaver L., дано оцінку перспективності інтродукції їх в зони Полісся та Лісостепу України та намічено шляхи дослідження. The problems of ...
273484
  Чихман О. Види роду Pelargonium L"her. Ex Ait. (Geraniaceae Juss) у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено дані формування колекції видів роду Pelargonium L"Her. ex Ait.. Наведено дані за результатами фенологічних спостережень. The results of formation of a plant collection of the genus Pelargonium L"Her. ex Ait have been summed up.The ate ...
273485
  Висоцька Н.Ю. Види роду Populus L. у захисних лісах Луганської області / Н.Ю. Висоцька, В.А. Юрченко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 30-38 : табл. – Бібліогр.: с.37. – ISSN 1026-3365
273486
  Шиндер О. Види роду Pulsatilla Hill (Ranunculaceae) на території Мурафських товтр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження географічного поширення та стану ценопопуляцій рідкісних видів Pulsatilla grandis Wend. і Pulsatilla pratensis (L.) Mill. на території Мурафських товтр. В межах Томашпільського і Піщанського районів Вінницької області ...
273487
  Белемець Н.М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання) : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Белемець Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 217 арк. – Додатки: арк. 208-217. – Бібліогр.: арк. 177-207
273488
  Белемець Н.М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Белемець Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
273489
  Романенко Є.О. Види розпорядників бюджетних коштів та їх діяльність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 109-112. – ISSN 2219-5521
273490
  Горбач В.В. Види самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 87-94. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
273491
  Погрібна О. Види самостійної роботи студентів у ході вивчення курсу "Теорія масової комунікації" // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 55-59. – ISBN 978-966-493-306-0
273492
  Гапало С.Ю. Види санкцій за контрактним правом англо-саксонської правовї сім"ї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 358-364. – ISSN 1563-3349
273493
  Шапочкіна М. Види санкцій у структурі адміністративно-правового режиму ліцензування й їх класифікація // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 38-41
273494
  Предчук Т.В. Види сервітутів у контексті здійснення цивільних правовідносин // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 71-79. – ISSN 2523-4889
273495
  Іващенко О.Ю. Види скарг щодо адміністративних послуг органів місцевої влади у Великій Британії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 266-274
273496
  Онисько Олександр Іванович Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Онисько Олександр Іванович; Нац. академія прикорд. військ України ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2002. – 310 л. + Додатки: л. 199 - 310. – Бібліогр.: л. 183 - 199
273497
  Онисько Олександр Іванович Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (За матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Онисько О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
273498
  Шрамко О. Види спеціальних знань, що використовуються під час розслідування корупційних злочинів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 175-180. – ISSN 2524-0129
273499
  Марчак В.Я. Види спеціальних знань, які можна використовувати для встановлення обмеженої осудності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 56-63
273500
  Євстігнєєв А.С. Види спеціального природокористування як об"єкти оцінки впливу на довкілля // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 157-159. – ISBN 978-966-940-085-7
273501
  Супругова С.Г. Види спільнот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про соціально-філософський зміст поняття "спільнота" в соціологічному, етнічному, релігійному та інформаційному вимірах.
273502
  Черняєв О. Види спостережень і досліджень, що виконувались на антарктичних станціях після розпаду СРСР // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 126-131. – ISSN 2415-3567
273503
  Вакула І.Ю. Види стадій вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польща // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 193-204. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
273504
  Кінащук Л. Види страхування та їх місце в управлінні ризками // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.55-57


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
273505
  Бондаренко С.О. Види суб"єктивних прав платників податків в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 30-33. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
273506
  Миргородський Е.О. Види суб"єктів трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Миргородський Едуард Олексійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
273507
  Перепелиця М. Види суб"єктів фінансового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 174-182. – ISSN 1993-0909
273508
  Лукаш О. Види судинних рослин флори Східного Полісся у національних та регіональних природоохоронних переліках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз представленості видів судинних рослин флори Східного Полісся у національних та регіональних переліках України, Білорусі та Росії. Аутфітосозологічними заходами у регіоні охоплено 215 видів з 70 родин. The analysis of presence the ...
273509
  Ринкова О.В. Види судово-екологічної експертизи та завдання, що вирішуються в ході її проведення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 34-39
273510
  Нікітіна В. Види сукулентних рослин, що занесено до Червоного списку МСОП і представлено в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Нікітіна, К. Баглай, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Складено список видів сукулентних рослин, що занесено до Червоного списку МСОП і представлено в колекції ботанічного саду. Визначено до яких категорій ці види належать. Дано коротку характеристику видів, що віднесено до категорій CR, EN, VU. The list ...
273511
  Созанський Т.І. Види сукупності злочинів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 288-294. – (Юридична ; Вип. 1)
273512
  Поліщук Ю.М. Види суспільної консолідації у підходах вітчизняних дослідників // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 73-93. – ISSN 2524-0137
273513
  Шпак Н.О. Види та класифікація об"єктів інтелектуальної власності машинобудівних підприємств : економічна наука / Н.О. Шпак, К.І. Дмитрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
273514
  Качановський В. Види та класифікація основних прав споживачів // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 81-84
273515
  Притика Ю.Д. Види та класифікація третейських судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.175-181. – ISBN 966-7784-65-7
273516
  Солошкіна І.В. Види та класифікація фінансових послуг // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 62-69. – ISSN 2227-796X


  Розкрито сутність і значення класифікації. Визначено, що критеріями класифікації фінансових послуг є форма забезпечення фінансових послуг; діяльність з довірчого управління фінансовими активами; діяльність із залучення фінансових активів із ...
273517
  Солошкіна І.В. Види та класифікація фінансових послуг // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 163-170. – ISSN 2227-796X
273518
  Черниш О.М. Види та масштаби тіньової економіки в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 96-99
273519
  Гончарук І.В. Види та методи конкуренції на багатосторонніх ринках // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 125-131 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
273520
  Кричевська Т.О. Види та особливості прояву "нелінійних ефектів" монетарної політики на сучасному етапі // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 33-38
273521
   Види та особливості формування соціально-економічних результатів розміщення велотренажерів з функцією підзарядки зовнішніх пристроїв на території вищих навчальних закладів / О.Б. Вовк, О.Ю. Ємельянов, А.В. Симак, Л.І. Лесик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 5. – С. 94-99. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
273522
  Бегма Види та підвиди комплексних прекладацьких трансформацій в англо-українському художньому перекладі / Бегма, (Фролова) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 32-36


  Метою статті є виявлення видів комплексних перекладацьких трансформацій, що складаються з кількох однакових чи різних простих лексичних та/або граматичних трансформацій, на основі українських перекладів художніх творів англійських письменників XIX – XX ...
273523
  Совгиря О. Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 39-45
273524
  Юдіцький О.Л. Види та проблеми правового становища суб"єктів державних закупівель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 242-247


  У статті досліджено види та окремі теоретико-практичні проблеми правового становища суб"єктів державних закупівель.
273525
  Ріба О.М. Види та способи перекладу німецькомовних фахових текстів з нафтової промисловості українською // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 159-165
273526
  Савченко Р.О. Види та стадії управлінського контролю / Р.О. Савченко, Н.М. Савченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 70-73. – ISSN 2306-6806
273527
  Цемрюк І.Г. Види та типи егоцентризму особистості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 18-23. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 10 (34))
273528
  Омельченко М. Види та формати паперу з архіву Коша Нової Запорозької Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 204-207. – ISBN 966-650-037-X
273529
  Борисенко Ю.Є. Види та форми відповідальності за злочин геноциду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 357-364


  Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі-відповідальності за злочин геноциду. Детально розглядаються види та форми відповідальності відповідно до норм національного та міжнародного права. Ключові слова: геноцид, злочин, індивідуальна ...
273530
  Олійник В. Види та форми демократизації українського радіомовлення // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 26-29. – ISBN 978-966-01-0468-6
273531
  Тодосійчук Ю.В. Види та форми кредиту у забезпеченні відтворення основних засобів // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-102.
273532
  Середа О.С. Види та форми легітимізаційного процесу: розвінчування теорії легітимізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теорію легітимізації, в якій дії соціальних суб"єктів - учасників легітимізаційного процесу, елементів соціальної системи - є основопокладаючими для побудови моделей функціонування системи в конкретних соціо-історичних умовах. Розкрито ...
273533
  Постригань Т. Види та форми соціального захисту праівників в трудових правовідносинах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-45.
273534
  Іваненко А.В. Види та функції образних епітетів в англійській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 69-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 76; 11 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
273535
  Запоточний В.І. Види та характеристика державних облігацій України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.10. – С. 199-203. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
273536
  Дячук А.О. Види та характеристика пожеж в екосистемах і їх вплив на загальний стан екологічної безпеки Хмельницької області // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 223-229. – ISSN 2524-0056
273537
  Жарий О.К. Види та цілі заходів адміністративного припинення правопорушень в діяльності Служби Безпеки України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 109-116. – ISSN 2306-9082
273538
   Види тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області : навч.-довідковий посібник / [Т.А. Атемасова та ін.] ; за заг. ред. В.А. Токарського ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 39, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., лат., рос. мовами. – (Методична література)
273539
  Федорова Н. Види телеформату, як об"єкта права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 39-43. – ISSN 2308-0361
273540
  Шамара О. Види терористичної діяльності. Шляхи уніфікації антитерористичного законодавства України // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 83-87
273541
  Крижна В. Види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-51.
273542
  Беркута Н. Види трудових договорів та їх регулювання у законодавстві про працю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 59-62. – ISSN 0132-1331
273543
  Наньєва М.І. Види трудового договору за проектом Трудового кодексу України // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 171-174
273544
  Костюк В.Л. Види трудової правосуб"єктності працівника: теоретико-правовий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 44-50.
273545
  Мавіцька О.П. Види туризму за метою поїздки: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 65-72. – ISSN 2222-0712
273546
  Романова А.А. Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4 (65). – С. 13-19. – ISSN 2218-1199
273547
  Новикова В.І. Види туризму та його інфраструктура: теоретичні питання і стан в Україні в контексті проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 55-60


  Зроблене узагальнення щодо розуміння терміну "туризм", формулювання ознак, за якими класифікують туристську діяльність. Подається використання певними видами туризму окремих видів рекреаційних ресурсів, класифікація яких здійснена за власною методикою. ...
273548
  Кушнір Н.Б. Види туроперейтингу і туроператорів на ринку України / Н.Б. Кушнір, С.І. Коротун, О.П. Коротун // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 97-109. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
273549
  Міщук В.В. Види унітарних держав: проблеми класифікації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 48-52
273550
  Боряк Т. Види усноісторичних джерел про голодомор у західноукраїнській пресі початку 1930-х рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 48-61. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254


  Анотація. Мета роботи – виокремити групи усноісторичних джерел про Голодомор, оприлюднених у західноукраїнській пресі міжвоєнного періоду, та окреслити їхню специфіку. Методологія дослідження базується на використанні сукупності загальнонаукових ...
273551
  Сеник С.В. Види ухвал суду в цивільному процесі, що підлягають примусовому виконанню // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 153-157. – ISBN 978-966-8830-75-4
273552
  Ментух Н. Види учасників лізингової діяльності та їх особливості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 84-87.
273553
  Попова А.В. Види учасників ринку фінансових послуг // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 177-181. – ISBN 978-617-7320-15-8
273554
  Ровинський Ю.О. Види фінансових санкцій при застосуванні фінансово-правового примусу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
273555
  Кінащук Л. Види фінансового контролю: проблеми класифікації в правовій літературі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-87
273556
  Андрєєв А.В. Види форм правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України та їх ознаки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – C. 8-13. – ISSN 2617-5967
273557
  Андрєєв А.В. Види форм правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України та їхні ознаки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 8-17. – ISSN 2617-5967
273558
  Абасов Г.Г. Види функцій гарантування прав місцевого самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 89-91
273559
  Крисань Т.Є. Види цивільно-правових гарантій суб"єктивних прав та критерії їх класифікації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 57-66
273560
  Алексашина Ю. Види цивільно-правових договорів як регуляторів цивільних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 68-74


  У статті здійснюється аналіз позитивно-природних, суще-належних, ідейно-технічних, екзистенціонально-ессенціальних концептів права.
273561
  Майданик Роман Види юридичних осіб публічного права в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 4-11
273562
  Черних О.С. Види юридичних осіб у законодавстві зарубіжних країн // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 161-165. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
273563
  Волкова І. Види юридичних фактів-станів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 114-118. – ISSN 2307-8049
273564
  Ткаченко О.В. Види юридичної відповідальності в державній службі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 63-65. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено види юридичної відповідальності в рамках правозахисної практики: конституційно-правова відповідальність, дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, матеріальна та цивільна. Розглядаються питання досягнення балансу реалізації ...
273565
   Види юридичної відповідальності медичних працівників і основні принципи відшкодування шкоди / А.В. Іпатов, І.С. Гула, Л.В. Кузьміна, Ю.І. Коробкін // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 3/4 (25/26), грудень. – С. 57-62. – ISSN 2224-0454
273566
  Дзюбенко О.Л. Види юридичної техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 69-72. – ISSN 1563-3349
273567
  Десятник Г.О. Види, жанри і типи аудіовізуальних творів : словник-довідник / Десятник Г.О. ; [наук. ред. В.В. Гоян] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 224, [1] с.
273568
  Жигайло Г. Види, сутність і місце резервів у фінансовій звітності банків : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 42-46 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
273569
  Жигайло Г. Види, сутність і місце резервів у фінансовій звітності банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 42-46
273570
  Симорот З.К. Види, форми і методи контролю профспілок за додержанням законодавства про працю // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 54-62
273571
  Діхтієвський П.В. Види, форми та методи державного фінансового контролю / П.В. Діхтієвський, Т.О. Губанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 2. – С. 310-318. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У науковій статті проаналізовано теоретико-правові підходи до видів, форм та методів державного фінансового контролю. Досліджено специфіку окремих форм та методів фінансового контролю.
273572
  Кушнір С.М. Види, форми та методи президентського контролю у сфері освіти // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 145-152. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Здійснено характеристику президентського контролю у сфері освіти щодо його видів, форм та методів як одного з різновидів державного контролю у відповідній сфері.
273573
  Коломієць В.Р. Видива на дорозі : вибрані твори / Володимир Коломієць. – Київ : Дніпро, 2007. – 608с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-163-4
273574
  Павлик Н. Видива на літературниній дорозі Володимира Коломійця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 листопада (№ 42). – С. 7
273575
  Тимофеев Ю.П. Видим в невидимом свете / Ю.П. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 64с.
273576
  Мерло-Понті Видиме й невидиме з робочими нотатками = Le visible et l"invisible suivi de notes de travail / Мерло-Понті; Пер. з франц.: Є.Марічева; Упор., авт. передм. та післямови Клод Лефор. – Київ : КМ Академія, 2003. – 268с. – ISBN 966-518-203-Х
273577
  Костенко Л.Й. Видимість наукової періодики України в мережі Інтернет // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 27-33. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
273578
  Пучков В.Ю. Видимо-невидимо: Стихи и поэмы. / В.Ю. Пучков. – К., 1989. – 80с.
273579
  Кожевников Видимое и невидимое / Кожевников, ВМ. – Москва, 1968. – 48с.
273580
  Батаева Е.В. Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики : монография / Батаева Екатерина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Народная украинская акад. – Харьков : ФЛП Лысенко И.Б., 2013. – 348, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 326-348. – ISBN 978-966-1681-02-5
273581
  Гаврилов В.А. Видимость / В.А. Гаврилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 76с.
273582
  Гаврилов В.А. Видимость / В.А. Гаврилов. – Москва, 1951. – 72 с.
273583
  Яковлев А.М. Видимость / А.М. Яковлев. – Л., 1964. – 26с.
273584
  Гаврилов В.А. Видимость в атмосфере / В.А. Гаврилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 324с.
273585
  Баранов А.М. Видимость в атмосфере и безопасность полетов / А.М. Баранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 205, [1] с. – Библиогр.: с. 194-202 (185 назв.)
273586
  Ковалев В.А. Видимость в атмосфере и ее определение / В.А. Ковалев. – Ленинград, 1988. – 215 с.
273587
  Соколов О.А. Видимость под водой / О.А. Соколов. – Л., 1974. – 232с.
273588
  Лоренц Г.А. Видимые и невидимые движения : лекции Г.А. Лоренца, прочит. им в февр. и марте 1901 г., по предложению пред. Лейден. отд. О-ва всеобщ. пользы / пер. С.М. Шпенцер ; под ред. [и с предисл.] прив.-доц. Новорос. ун-та Б.П. Вейнберга. – Одесса : Изд. Вл. Распопова, 1904. – [4], 138, [2] с., 40 черт. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Вейнберг, Борис Петрович (1871-1942) Шпенцер, Софья Марковна
273589
  Бернштейн Р., Марквальд В. Видимые и невидимые лучи / проф. Р. Бернштейн и проф. В. Марквальд ; пер. Э.В. Шпольского ; под ред. [и с предисл.] Т.П. Кравеца. – Москва : Изд. Природа ; [Тип. В.М. Саблина], 1914. – 186, [1] с., 84 ил. : ил. – (Естественно-историческая библиотека - природа)


  Пер.: Шпольский, Эдуард Владимирович Ред. и авт. предисл.: Кравец, Торичан Павлович (1876-1955)
273590
  Земцов Владимир Видимые ошибки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 28-37 : рис., ил.
273591
  Кок У. Видимый звук : пер. с англ. / У. Кок. – Москва : Мир, 1974. – 121с.
273592
  Коменский Я.А. Видимый свет. – Москва : При Императорском [Московском] университете, 1768. – 477с.
273593
  Коменский Иоанн Амос Видимый свет на латинском, российском, немецком, итальянском и французском яз.представлен, или краткое введение , которым проясняется, что обучающемуся юношеству легким способом не только языку, раз. – Москва, 1768. – 477 с.
273594
  Баллаш Б. Видимый человек / Б. Баллаш. – Москва : Всеросийский пролеткульт, 1925. – 88 с.
273595
  Гусар Д. Видинівський феномен Василя Куфлюка (До 100-річчя від дня народження) Fenomen z Wydnowa – Vasyl Kuflyuk (do100-j rocznicy urodzin) // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 21-27


  Постать Василя Олексійовича Куфлюка гідна подиву і захоплення. У своєрідній творчій лабораторії невеличкої сільської школи села Видинова, що у Снятинському районі на Іванофранківщині, він став продовжувачем ідей гуманістичної педагогіки Януша Корчака, ...
273596
  Стасів О. Видисанкцій в трудовому праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 33-35
273597
  Розин В. Виді научніх работ и критерии их оценки. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.27-30. – ISSN 0321-0383
273598
  Завершнева Е.Ю. Виді причинности в современной психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.21-34. – ISSN 0042-8841
273599
  Дмух М. Виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) як спосіб набуття громадянами права власності на землю: особливості правової регламентації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.394-399. – (Серія юридична ; Вип. 38)
273600
  Другова А В. Виділення в натурі об"єкта нерухомого майна як умова його перебування предметом іпотеки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 402-407. – ISSN 1563-3349
273601
  Ткаченко С.А. Виділення в функціонально розвинутої системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб"єкта сфери підсистеми економічного моніторингу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 4-7. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
273602
  Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 46-53.
273603
  Гринь Д.М. Виділення глибинних енергетично слабких хвиль в сейсмічних записах ГСЗ // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 96-110 : рис. – Бібліогр.: с.107-110. – ISSN 0203-3100
273604
   Виділення джерел стійкості до вірусних хвороб з колекційного матеріалу картоплі в умовах південної частини лісостепу України / Ю.В. Харченко, А.А. Подгаєцький, Р.О. Бондус, А.В. Чигрин, Л.Т. Міщенко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 85-86
273605
   Виділення диму електричною дугою при газовому дуговому зварюванні / Д.С. Дараков, В.І. Вишняков, А А. Еннан, С.А. Кіро // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 60. – С. 120-142. – ISSN 0367-1631
273606
  Чудовець В.В. Виділення етапів інвентаризаційного процесу як важлива передумова створення ефективної методики проведення інвентаризації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 92-97. – Бібліогр.: на 17 пунктів
273607
   Виділення і визначення активності аміноацил-РНК-синтетаз ретикулуму печінки щурів = біологія / О.Ф. Клименко, О.В. Худякова, Р.П. Виноградова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 60-62 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
273608
   Виділення і кореляція нових стратонів у Канилівській серії верхнього венду Волині / В.Г. Мельничук, Т.П. Міхницька, К.В. Іванченко, Г.В. Мельничук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
273609
   Виділення і кореляція нових стратонів у могилів-подільській серії верхнього венду Волині / В.Г. Мельничук, П.П. Крещук, Г.В. Мельничук, А.М. Поліщук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 39-48 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
273610
  Поліщук А.М. Виділення і кореляція сергіївської світи в нижньому венді Волино- Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
273611
  Кашка І.С. Виділення іноземного капіталу в банківській системі України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 158-159
273612
  Шишков В.В. Виділення іспанських словосполучень на основі прийменникового керування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-91. – Бібліогр.: с. 91. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  За допомогою трансформаційних процедур на основі семантичного та інформаційного навантаження подано різницю між суто синтаксичними і лексичними (комплетивними) словосполученнями та наведено їхню класифікацію.
273613
  Сасько Н.В. Виділення кластерів конкурентоспроможності країн світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 138-143 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
273614
  Назаревич А. Виділення малоамплітудних деформаційних аномалій - провісників місцевих Закарпатських землетрусів з урахуванням метеотермопружних деформацій / А. Назаревич, Л. Назаревич, М. Баштевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 21-26. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є представлення методики дослідження і редукції метеотермопружних деформацій із деформографічних даних і результатів виділення, з її застосуванням, малоамплітудних деформаційних аномалій - провісників місцевих Закарпатських ...
273615
   Виділення міофібрилярної фосфатази гладеньких м"язі / В.С. Бабійчук, Е.Б. Бабійчук, В.М. Данилова, А. Собешек // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-32. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Очищено міофібрилярну форму фосфатази легких ланцюгів міозину й вивчено її субодиничний склад і каталітичні властивості. Виявлено й охарактеризовано субодиницю міофібрилярної фосфатази, яка зв"язує кіназу з каталітичною субодиницею фосфатази, і вивчено ...
273616
  Могила Д.В. Виділення міста Севастополя в окрему адміністративно-територіальну одиницю у 1948 р. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 146-150. – ISSN 1563-3349
273617
  Свідзінська Д.В. Виділення морфодинамічних мікрогеохор із застосуванням нечіткого кластерного аналізу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 34-41 : рис., табл. – Библиогр.: с.41. – ISSN 1561-4980
273618
  Фтемов Я.М. Виділення нафтонасичених порід-колекторів юрських відкладів за геолого-геофізичним критеріями (на прикладі Лопушнянського нафтового родовища) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Фтемов Ярослав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
273619
  Верченко А.П. Виділення об"єктів з цифрового зображення на основі еволюції активного полігона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 97-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача виділення об"єктів на цифровому зображенні за допомогою активних полігонів. Модель активного полігону отримано на основі варіаційного підходу як спрощення моделі активного контуру. В якості критерію оптимальності використовується ...
273620
  Чернюк О.В. Виділення однорідних регіонів України за соціально—економічними характеристиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 204-208
273621
   Виділення пасток неструктурного типу у межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини за даними AVO-аналізу та сейсмічної інверсії / І.Л. Михалевич, П.М. Кузьменко, А.П. Тищенко, А.С. Вижва, С.А. Вижва // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 227-235 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 233-234. – ISSN 0203-3100
273622
   Виділення поліклональних антитіл до колагену методом іонообмінної хроматографії на колонці з DEAE-сефарозою / О.В. Кравченко, Н.Г. Ракша, Л.К. Івашко, М.О. Абрамова, Л.Б. Орябінська // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – № 3 (113) : Хімічні і біологічні науки та технології. – C. 41-47. – ISSN 1810-0546
273623
  Козій В. Виділення про злочини неповнолітнього в окреме провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 81-88
273624
   Виділення продуктивних товщ у межах Тинівсько-Грушівського нафтогазового комплексу / Д. Федоришин, І. Багрій, О. Трубенко, С. Федоришин, Н. Хованець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  За результатами геолого-геофізичних досліджень встановлена висока перспективність Крукеницької западини в плані відкриття нових нафтогазоносних об"єктів Зокрема, виділено продуктивні породи-колектори у неогенових товщах Тинівсько-Грушівського ...
273625
  Гладких В.М. Виділення рукописного тексту на зображеннях бланків поштової документації для оптимізації технологічних процесів оброблення пошти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гладких Валерій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
273626
  Грищук П.І. Виділення слабоінтенсивних магнітних аномалій та їх інтерпретація / П.І. Грищук, К.О. Гура, В.Г. Нурмухамедов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-69. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання виділення слабоінтенсивних магнітних аномалій за допомогою методу осереднення. Проаналізовано застосування для виділення аномалій різних радіусів ковзного вікна. Визначено оптимальний радіус осереднення. Виконано порівняння ...
273627
  Борейко О.Л. Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberites domuncula : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.04 / Борейко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 13 назв
273628
  Борейко О.Л. Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberites Domuncula : Дис. ... канд. біологічних наук : спец. 03.00.04 - біохімія / О.Л. Борейко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2007. – 137 л. – Бібліогр.: л. 121 - 137
273629
  Мищишин О.Л. Виділення та групування чинників, які обумовлюють економічну ефективність утворення транскордонного агропромислового кластеру / О.Л. Мищишин, О.Ю. Ємельянов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 42-49. – ISSN 2306-6792
273630
   Виділення та характеристика біохімічних властивостей фібриногенази з отрути ефи багатолускової (Echis multisquamatis) / В.О. Чернишенко, М.П. М"ясникова, Т.М. Платонова, Е.В. Луговськой, Є.М. Макогоненко // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2010. – Т. 3, № 1. – С. 27-34. – ISSN 1995-5537


  З отрути Echis multisquamatis очищено протеїназу, що мала фібриногеназну активність. Молекулярна масса ензиму, визначена електрофорезом у ПААГ за присутності SDS, становила 35 ± 1 кДа. Інгібіторний аналіз показав, що ензим належить до родини серинових ...
273631
   Виділення та характеристика інсулінового рецептора плазматичних мембран клітин печінки щурів на моделі діабету 2-го типу / Т.І. Галенова, М.Ю. Кузнєцова, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 3. – С. 81-87. – ISSN 1995-5537
273632
   Виділення та характеристика мутантного N-кінцевого каталітичного модуля тирозин-тРНК синтетази B. TAURUS із заміною Trp 87 та Trp 283 на аланін / О. Цуварєв, Л. Коломієць, В. Заєць, І. Блащак, О. Корнелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 30-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Аміноацил-тРНК синтетаза є одним із основних ферментів білкового синтезу. Тирозил-тРНК синтетаза (TyrRS) ссавців складається із двох структурних одиниць, N-кінцевого каталітичного (міні TyrRS) та С-кінцевого цитокіноподібного модулів. У повнорозмірній ...
273633
   Виділення та характеристика трипсиноподібного ферменту з Антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki / Д.В. Гладун, Н.Г. Ракша, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 53-54
273634
  Шулик М.С. Виділення типів особистостей залежно від аспектів життєвого сценарію та м"язових затисків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 296-298
273635
  Ткаченко С.А. Виділення у числі функціональних підсистем функціонального розвитку систем стратегічного управління діяльністю підприємств самостійної функції планомірної (єдиної) економічної діагностики // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 8-9. – ISSN 2409-1944
273636
   Виділення фагів із зразків моху та грунту відібраних в районі Української Антарктичної станції "Академік Вернадський" / В.П. Поліщук, О.М. Андрійчук, О.В. Мась, Л.І. Семчук, С.А. Ромашев // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 185
273637
  Тюптя Л.Т. Виділення філософії освіти як спеціального напряму наукового дослідження / Л.Т. Тюптя, О.В. Тюптя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Філософія освіти як дослуджуваний напрям почала формуватися у 40-х рр. ХХ ст. Вона виділяє орієнтири для реорганізації системи освіти, певні ціннісні підвалини нових проектів освітньої системи та педагогічної думки. У ХХ ст. у філософії освіти ...
273638
  Маторін Б. Виділення членів речення західноєвропейськими й американськими лінгвістами (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 57-64. – ISSN 2411-6548
273639
   Виділення яДНК з клітин слизової оболонки шлунка щурів / Т. Хілько, О. Тіщенко, І. Якубцова, Т. Преображенска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 112-113. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Розроблений метод виділення яДНК з клітин слизової оболонки шлунка щурів. It is elaborated the method of isolation of nDNA out of rat gastric mucosa cells.
273640
  Ясинська Інна Михайлівна Виділення, дослідження каталітичних властивостей та механізмів регуляції активності цитохрому Р450 ароматази : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Ясинська І. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
273641
  Ясинська Інна Михайлівна Виділення,дослідження каталітичних властивостей та механізмів регуляції активності цитохрому Р450 ароматази : Дис...канд.біолог.наук:03.00.04 / Ясинська Інна Михайлівна; ОНК ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2001. – 127л. – Бібліогр.:л.108-127
273642
  Гнатенко К. Видіння : [вірші] / Костя Гнатенко ; [іл.: Олександр Білозуб]. – [Б.м.] : Сувій, 1995. – 31, [1] с. : іл., портр. – Без тит. арк.


  У пр. № 3606BR напис: Долі бажаю світлої долі! Із найщирішою приязню. Підпис. 2000 р. Київ
273643
  Кешеля Д. Видіння зрячої води, або ж дурний Іван стріляє, а богонько кулі направляє // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 53-78. – ISSN 0868-4790
273644
  Ломачинська Т.І. Видіння та сновидіння як початковий етап становлення візіонерської традиції в Середньовіччі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про етап становлення візіонерської традиції у Середньовіччі. This article about stage of vision tradition establishing in Middle Ages.
273645
  Калашник О. Видіння як одкровення у візіонерській поезії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 76-83. – ISSN 1728-9572
273646
  Калашник О.О. Видіння як одкровення у візіонерській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 175-179
273647
  Сур"як М.В. Видіння як структуротворчий компонент історичного роману "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 163-169. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
273648
  Божко В.Л. Видление метана в подготовительные выработки угольных шахт Добасса : Автореф... канд. тенх.наук: / Божко В. Л.; Днепропетр. горн. ин-т. – Макеевка-Донбасс, 1958. – 23л.
273649
  Смирнов В.В. Видная шея / В.В. Смирнов. – Кострома, 1963. – 40с.
273650
  Криськів М. Видно пана по халявах. Як усунути порушення мовних норм? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Червень (№ 6). – С. 56-68


  У статті йдеться про один із типових видів порушення мовних норм – використання елементів чужої мови (інтерференцію), з’ясовано причини такого явища і шляхи проникнення його в українську мовленнєву практику.
273651
  Подоляк Д.О. Видно село, червоне село / Д.О. Подоляк. – К, 1966. – 75с.
273652
  Левін Б.Н. Видно шляхи полтавськії : роман / Б.Н. Левін. – Київ : Дніпро, 1984. – 677 с.
273653
  Кобець Р. Виднокола "декадентського нігілізму". Пізній Ніцше і криза європейської культури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 1 : Війна і суспільство. – С. 90-100. – ISSN 0235-7941
273654
  Турківський М.П. Видноколо : поезії / М.П. Турківський. – Київ : Молодь, 1974. – 48 с.
273655
  Крижанівський С.А. Виднокруг : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 103 с.
273656
  Хмелюк М. Виднокруг поліської казки // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 9-12. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
273657
  Тестемицану Н.А. Видные врачи Молдавии / Н.А. Тестемицану. – Кишинев, 1985. – 230с.
273658
   Видные китайские демократы и коммунисты о Советском Союзе. – Москва, 1981. – 109 с.
273659
   Видные советские коммунисты - участники китайской революции. – М, 1970. – 111с.
273660
   Видные ученые Одессы. – Одесса
1. – 1992. – 64с.
273661
  Гурбанова Р. Видный азербайджанский просветитель Гасан бей Зардаби о религиозном воспитании // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 477-483
273662
  Ахмедов Г.М. Видный педагог, просветитель и деятель народного образования Азербайджана : (К 140-летию со дня рождения Н.Н.Нариманова) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 2. – С. 81-87. – ISSN 0869-561Х
273663
  Бельский К.С. Видный ученый-административист и государствовед В.Ф. Дерюжинский (к 150-летию со дня рождения) // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2011. – № 11. – С. 85-94. – ISSN 0132-0769
273664
  Фомин П. Видный хирург, государственный деятель, зодчий высшего медицинского образования Василий Дмитриевич Братусь / П. Фомин, И. Иоффе, П. Иванчов // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 4. – С. 120-126
273665
  Тлапшокова А.Ж. Видо-временная характеристика причастий I и II в современном английском языке (в сопоставлении с причастием в кабардино-черкесском. языке). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04, 10.02.09 / Тлапшокова А.Ж.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
273666
  Волохина Г.А. Видо-временные соотношения в сложных предложениях с придаточными присловными : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Волохина Г.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 15л.
273667
  Верховская И.П. Видо-временные формы в английском сложноподчиненном предложении / И.П. Верховская. – Москва, 1980. – 112с.
273668
  Шапиро В. Видо-жанрове різноманіття в поетичній спадщині Євгена Маланюка 20-х років // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 176-184. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
273669
  Пестушко Валерій Видобуваємо ресурси - порушуємо рівновагу : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53
273670
  Печковський В.І. Видобування вугілля в країнах народної демократії. / В.І. Печковський, О.І. Демченко. – К., 1958. – 172с.
273671
  Дребет В.В. Видобування іменникового змісту у модальних рамках сучасної німецькомовної преси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 138-147. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
273672
   Видобування нафти в ускладнених умовах / [Бойко В.С. та ін.] ; за ред. В.С. Бойка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Івано-Франків. осередок наук. т-ва ім. Т. Шевченка (НТШ), Укр. нафтогазова акад. (УНГА). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 771 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 728-763. – ISBN 978-966-398-090-4
273673
  Клапчук В. Видобування нафти і газу на Гуцульщині в другій половині XIX - першій третині XX століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 127-131. – ISSN 1728-9343
273674
  Клапчук В. Видобування нафти та газу в Західній Галичині (1930-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 38-42
273675
  Коровай Ю.Т. Видобуток важких металів із техногенних розсипів в уиовах Рівненсько-Волинського регіону // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 66-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
273676
  Мушенко І.Ф. Видобуток вугілля в Китайській Народній Республіці / І.Ф. Мушенко. – К., 1959. – 130с.
273677
  Безручко К.А. Видобуток вугільного метану техногенних колекторів на прикладі шахти ім. В.М.Бажанова / К.А. Безручко, О.А. Тихонов, Л.Д. Кузнецова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 271-281 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
273678
  Пестушко Валерій Видобуток нафти провокує землетрус : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55
273679
  Свірчевська Ю. Видобуток нафти та газу за кордоном як один із способів досягнення енергетичної безпеки України // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 9-11
273680
  Синькевич Н.І. Видова класифікація фінансового аналізу діяльності підприємств / Н.І. Синькевич, Т.М. Василишин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 253-258 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
273681
  Попов М.О. Видова космічна розвідка в локальних військових конфліктах / М.О. Попов, М.В. Топольницький, В.О. Подліпаєв // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 25-35
273682
  Усенко О.М. Видова резистентність водоростей до екзометаболітів вищих воляних рослин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 137-143
273683
  Матюх Т.М. Видова специфіка мистецтва: творчий потенціал емпатії (на прикладі синтетичних видів мистецтва) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 57-61


  У даній статті проаналізовано мистецький процес в емпатійному вимірі на прикладі таких його синтетичних видів, як кіно та театр. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про емпатію, яка в мистецтві проявляється як процес побудови ...
273684
  Прокопчук О. Видова сукупність страхових продуктів на агростраховому ринку України / О. Прокопчук, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (153). – Бібліогр.: 11 назв
273685
  Чуйко С.І. Видова та типологічна трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі Придніпровського регіону України) : автореф. ... канд. культурології: 26.00.04 / Чуйко С. І.; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
273686
  Медведик Л. Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 424-430. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
273687
  Зализняк А.А. Видовая коррелятивность в русском языке: в защиту видовой пары / А.А. Зализняк, И.Л. Микаэлян, А.Д. Шмелев // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С. 3-23. – Список лит.: с. 21-23. – ISSN 0373-658Х
273688
  Горбова Е.В. Видовая парность русского глагола: проблемы и решения // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 4 (июль - август). – С. 20-45. – Библиогр.: Лит.: С. 43-45. – ISSN 0373-658Х
273689
  Яхонтов А.А. Видовая самосточтельность Lycaena coretas O. (Lepidoptera, Lycaenidae) : (с 2 рис.) / А.А. Яхонтов (Нижний-Новгород) // Компакт - 252285 / А.А. Яхонтов. – 2 с.
273690
  Мацегора И.Л. Видовая соотносительность глаголов в русской молодежной речи // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 96-98
273691
  Добров Сергей Болеславович Видовая специфика и закономерности взаимодействия изобразительности и выразительности в искусстве : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04. / Добров Сергей Болеславович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
273692
  Добров С Видовая специфика и закономерности взаимодейтсвия изобразительности и выразительности в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Добров С,Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
273693
  Михалев В.П. Видовая специфика и синтез искусств / В.П. Михалев. – К, 1984. – 100 с.
273694
  Михалев В.П. Видовая специфика и синтез искусств. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.04 / Михалев В.П.; АН УССР. Ин-т филос. – К., 1986. – 32л.
273695
  Маликов С. Видовая характеристика принципов местного самоуправления в Украине: статутарные и прогностические критерии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 110-119.
273696
   Видове багатство хребетних тварин (Vertebrata) національного природного парку "Пирятинський" / В.В. Казанник, А.В. Подобайло, Ю.В. Проценко, Н.М. Миленко // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – C. 5-8. – ISBN 978-966-7723-82-8
273697
  Суханова О. Видове і формове різноманіття декоративних рослин, перспективних для озеленення кладовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень дендрофлори кладовищ м. Києва. Рекомендовано композиційні рішення та асортимент перспективних видів та форм рослин для озеленення кладовищ. The results of researches of dendroflorа cemeteries in Kyiv are resulted. ...
273698
  Гінзбург М. Видове протиставлення віддієслівнихіменників на позначення опредметнених процесів у слов"янських мовах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 30-43. – Бібліогр.: С. 42-43 ; 28 назв. – ISSN 1682-3540
273699
  Галаджун З. Видове різноманіття рекламного контенту каналів "1+1", "СТБ" та "Новий канал" у 2016–2019 рр.. / З. Галаджун, М. Заяць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 132-142. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 4). – ISSN 2663-9793
273700
  Огієнко О. Видове різноманіття та екологічні особливості діатомових комплексів з поверхневого шару донних відкладів Західної Антарктики (район Аргентинських островів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-18. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню видового різноманіття діатомових водоростей з поверхневих морських відкладів акваторії Аргентинських островів у районі Української Антарктичної станції "Академік Вернадський". Мета дослідження - аналіз палеофаціальних умов ...
273701
  Бессонова В. . Видове різноманіття та життєвий стан деревних насаджень вздовж автотраси південного напрямку м. Дніпропетровськ / В. . Бессонова, О.А. Пономарьова, О.Є. Іванченко // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 64-84. – ISSN 2312-2056
273702
  Чучман Х.Ю. Видове різноманіття та інформативність документів особового походження із зони відчуження Чорнобильської АЕС // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 162-170. – ISSN 0320-9466
273703
  Дудка Т.В. Видове розноманіття баштанних культур // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 152-153. – ISBN 978-966-924-274-7
273704
  Галкін С. Видове та формове різноманіття деревних рослин порядку Fabales norkai у дендропарку "Олександрія" НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено підсумки 10-річної наукової роботи з інтродукції в дендропарку "Олександрія" НАН України рослин з порядку Fabales Nakai. Дано біологічну характеристику кожному виду та розглянуто перспективи їх культивування в умовах України. The results of ...
273705
  Лисенко А.А. Видовий і формовий склад та загальний стан декоративних насаджень міста Нової Каховки / А.А. Лисенко, Ф.М. Левон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати інвентаризації деревних рослин у зелених насадженнях м. Нової Каховки за станом на 1998 р. Висловлюються міркування стосовно збагачення асортименту міських зелених насаджень, поліпшення якості та їх середовище твірної функції.
273706
  Новохацька М.А. Видовий склад водоростей окультурених грунтів Київської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено видовий склад водоростей в оукльтурених незрошуваних сірих лісових грунтах та типовому малогумусному середньосуглинковому чорноземі. Виявлено 112 видів і форм водоростей. Відмічено різницю у складі домінантів та азотфіксуючих синьозелених ...
273707
  Ємельянова Л.В. Видовий склад гаммарид і закономірності їхнього розподілу у фітофільних ценозах Дніпра та його водосховищ = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 173-179. – Бібліогр.: 19 назв
273708
  Пацюк М. Видовий склад голих амеб в епіфітних мохах Житомирської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-54. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  В епіфітних біотопах Житомирської обл. ідентифіковано 16 видів голих амеб. Це види: Vahlkampfia sp. (1), Saccamoeba stagnicola Page, 1974, Saccamoeba sp. (1), Cashia limacoides Page, 1974, Korotnevella sp. (1), Vexillifera sp., Ripella platypodia ...
273709
  Пруденко М.М. Видовий склад грибів урочища "Холодний Яр" / М.М. Пруденко, В.В. Джаган // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2005. – Т. 11, вип. 1. – С. 21-28. – ISSN 1729-7184
273710
  Горошко В.В. Видовий склад деревостанів у поширених типах лісу водозбору середньої течії річки Сіверський Донець / В.В. Горошко, А.Ю. Гордіященко, Ю.С. Петрова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 125-133 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
273711
  Ширко Н.С. Видовий склад павуків (ARACHNIDA, ARANEI) паркових зон південної частини Києва / Н.С. Ширко, П.Г. Балан, Є.М. Сінгаєвська // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 106
273712
  Дідух А.Я. Видовий склад роду Utricularia L. та його екобіоморфологічні особливості (родина Lentibulariaceae Rich.) / А.Я. Дідух, Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Природничий альманах : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2016. – С. 43-62. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 23). – ISSN 2524-0838
273713
  Гроховська Ю.П. Видовий склад судинних рослин малих річок лісостепової частини басейну Горині / Ю.П. Гроховська, В.О. Володимирець // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 110-116 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
273714
  Залевський О.В. Видовий склад та біотопічний розподіл дощових черв"яків родини Lumbricidae на території Канівського природного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-46. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено видовий склад дощових черв"яків родини Lumbricidae Канівського природного заповідника, виявлено екологічні особливості розподілу та домінування певних видів дощових черв"яків у типових біотопах цього заповідника.
273715
  Хрокало Людмила Анатоліївна Видовий склад та екологічні особливості бабок (INSECTA, ODONATA) північного Сходу України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16. / Хрокало Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 172л. + Дод.: л. 166-172. – Бібліогр.: л.146-165
273716
  Хрокало Людмила Анатоліївна Видовий склад та екологічні особливості бабок (INSECTA, ODONATA) північного Сходу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Хрокало Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
273717
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону малопроточної станції Зміїних островів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-31. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали 1999-2001 pp. досліджень видового складу, просторового розподілу й основних напрямків переміщення зоопланктону. На основі нової методики комплексного збирання зоопланктону та молоді риб [7] проведено тридцять серій дослідів у межах ...
273718
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону станції Кривих озер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-98. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Наведено матеріали 1999-2001 pp. досліджень видового складу, просторового розподілу й основних напрямків переміщення зоопланктону малопроточної станції верхньої частини Кременчуцького водосховища. Досліди проведено на основі методики комплексного збору ...
273719
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону станції Труханового острова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На основі нової методики комплексного збору подано матеріали 1999-2001 рр. досліджень видового складу, просторового розподілу та основних напрямків переміщення зоопланктону в межах трьох біотопів проточної станції верхньої частини Канівського ...
273720
  Калюжна М.О. Видовий склад та хазяїно-паразитні зв"язки їздців-афідіїн (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) Національного природного парку "Дністровський каньйон" // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2017. – № 2 (13). – С. 30-37. – ISSN 2226-4272
273721
   Видовий склад фітопатогенних мікроміцетів насіння сортів культурних рослин / І.В. Безноско, А.І. Парфенюк, О.В. Шерстобаєва, Л.В. Гаврилюк, Ю.В. Терновий // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 84-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
273722
  Машина В.П. Видовий склад фітофільних угрупувань нематод верхньої частини Канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 5 назв
273723
  Гайдаржи М.М. Видовий та родовий склад колекції рослин триби Hylocereeae Backeberg, родини Cactaceae A.L.de Jussieu / М.М. Гайдаржи, С.О. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції триби Нуіосегееае Backeberg родини Cactaceae A.L.de Jussieu Ботанічного саду імені акад. О.В.Фоміна за К. Бакебергом (72 види з 23 родів) і за Т. Андерсоном (50 видів а 9 родів). Надано довідку щодо історії ...
273724
  Превер Ж. Видовище : Поезії / Ж. Превер. – Київ : Основи, 1993. – 278с. – ISBN 5-308-01089-7
273725
  Рожок О.В. Видовище як гра: природний, історико-культурний і мистецький виміри // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 83-88
273726
  Жуковін О.В. Видовище як універсальне явище загальнолюдської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 154-157. – ISSN 2226-3209


  У статті обґрунтовано необхідність вивчення феномена видовища як складової культури будь-якого народу, проаналізовано еволюцію поняття "видовище", трансформацію його змісту в часовому та просторовому вимірі, подано типологію масових видовищ, зазначено ...
273727
  Прудников А.А. Видовищна специфіка вуличного театру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 235-241
273728
  Оленіна О.Ю. Видовищні й візуальні види рекламування: старослав"янська традиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 258-265
273729
  Пашкевич М.Ю. Видовищні форми паблік рилейшнз в сучасній українській культурі : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Пашкевич Марина Юхимівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
273730
  Пашкевич М. Видовищні форми тоталітарної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 31-40. – ISSN 2225-7586


  "Методологія роботи передбачає використання історичного підходу та загальнонаукових методів: аналітичного, системного, компаративного для з’ясування витоків та протоформ видовищної культури в умовах тоталітарного суспільства. Наукова новизна полягає у ...
273731
  Долгінінська І. Видовищності має бути в міру : Про використання комп"ютера на уроці літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 29
273732
  Кремзикова С.Ю. Видові кореляції вербалізованих ситуацій активної дії у дискурсах старофранцузького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 104-112


  У статті досліджуються видові особливості вербалізації ситуацій активної фізичної дії у дискурсах старофранцузького періоду. Головну увагу приділено аналізу префіксальних словотвірних рядів дієслів, їх семантичним кореляціям при репрезентації різних ...
273733
  Ковальська Л.А. Видові особливості і класифікація документально-інформаційних ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 39-47. – ISSN 2409-9805
273734
  Перехейда В.В. Видові особливості комунікаційних середовищ екотуризму в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  На матеріалах первинних емпіричних досліджень виявлено та проаналізовано видові особливості комунікаційних середовищ внутрішнього екотуризму в Україні (в екопоселеннях та агротуризмі). Відстежено основні комунікаційні конфлікти та накреслено шляхи їх ...
273735
  Кирилів Б.Я. Видові, онтогенетичні та органо-тканинні особливості протеїнового обміну й активність гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних чинників : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.04 / Кирилів Богдан Ярославович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
273736
  Павловичь М. Видовница : поеме / Миодраг Павловичь ; уред. Ц. Котевска. – Београд : Народна кньига, 1979. – 76, [2] c. : ил. – Зміст: Девице мудре и луде ; Долазак ; Ватре ; Словени ; То Слово
273737
  Омери И. Видовое разнообразие и распределение растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Кременецкого ботанического сада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-105. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено видовий склад та розподіл кліщів-фітосеід (Parasitiformes, Phytoseiidae) на рослинах Кременецького ботанічного саду. Виявлено 24 види вказаної родини, встановлено трапляння та визначено статус кожного виду в ценозі ботанічного саду. The ...
273738
  Кравченко А.Б. Видовой состав вредных насекомых, повреждающих различные сорта гороха в восточной Лесостепи Украины и совершенствование мер борьбы с наиболее вредоносными из них : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Кравченко А.Б.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1969. – 21л.
273739
  Султанова Р.М. Видовой состав и биология однолетних цветочных растений Чуйской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Султанова Р.М.; АН КиргССР. Объед. совет Отд. биол. наук. – Фрунзе, 1963. – 23л.
273740
  Чумак Петр Яковлевич Видовой состав и биология членистоногих в оранжереях ботанических садов Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Чумак Петр Яковлевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
273741
  Чумак Петр Яковлевич Видовой состав и биология членистоногих в оранжереях ботанических садов Украины : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Чумак Петр Яковлевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 190л.
273742
  Бугданов Г.Б. Видовой состав и распространение фауны Червецов - Coccidae в Восточной предгорной полосе Северного Кавказа / Г.Б. Бугданов. – Орджоникидзе, 1933. – 10с.
273743
  Елпатьевский В.С. Видовой состав и экологическое размешение лесных и степных грызунов на трассе государственной лесной полосы Саратов-Камышин. / В.С. Елпатьевский, Н.И. Ларина, В.Л. Голикова, 1952. – 395-413с.
273744
   Видовой состав и экология водных и наземных организмов. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 128 с.
273745
  Мамаева Х.П. Видовой состав и экология галлиц Московской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мамаева Х.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 20л.
273746
  Саид-Мухамед-Абу-Курах Видовой состав и экология клещей кагорты в посеве под озимой пшеницей : Автореф... канд. биол.наук: / Саид-Мухамед-Абу-Курах; АН УССР. Ин-т зоологии. – Одесса, 1977. – 19л.
273747
  Мисейко Г.Н. Видовой состав и экология хирономид Волгоградского водохранилища : Автореф... кандидата биол.наук: / Мисейко Г.Н.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 23л.
273748
  Винничук Т.С. Видовой состав почвенной фитопатогенной микрофлоры в агроценозе пшеницы озимой / Т.С. Винничук, Л.М. Парминская // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 120-123. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
273749
  Драко М.М. Видовой состав, количественное развитие и кормовое значение донной фауны (бентос) промысловых озер БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Драко М.М.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра зоологии биолого-почвенного фак-та. – Минск, 1953. – 15л.
273750
  Демурова Р.А. Видовой состав, распространение и возможности использования шиповника в Северной Осетии : Автореф... канд. био.наук: / Демурова Р. А.; Сев. Осет с. х. ин-т. – Орджоникидзе, 1964. – 24л.
273751
  Борейко В.Е. Видовой террор / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2010. – 145, [6] с. : ил., портр. – (Охрана дикой природы ; Вып. 67). – ISBN 978-966-171-343-6
273752
  Авдеев В.В. Видовременные формы современного английского языка / В.В. Авдеев ; Ин-т усовершенствования учителей. – Пенза : Книжное издательство, 1961. – 72 с.
273753
  Загребельный А.В. Видовые наименования субъекта верховной государственной власти с компонентом "царь" в русском языке начала XX века // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 12-20. – ISSN 1562-1391
273754
  Абдулаєва Я. Видозміна коренів в кореневій системі у ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. під впливом мутацій генів COB1, LIT1 І SAB1 / Я. Абдулаєва, С. Хаблак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-24. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що мутації cob-1, lit-1 і sab1-1 викликають у рослин Arabidopsis thaliana потовщення і вкорочення довжини бічного і додаткового коріння. В результаті у мутантних ліній cob-1, lit-1 і sab1-1 формується не типове коріння у вигляді кореневих ...
273755
  Савчук О.О. Видозміни в традиційному співоцтві Слобожанщини ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 189-194. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048


  Укр. традиційне співоцтво (кобзарство, лірництво, стихівництво)
273756
  Риженко Л.М. Видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 122-125. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
273757
  Олійник Н. Видозміни традиційної календарної обрядовості Слобожанщини у XX столітті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 153-161. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
273758
  Дудик П.С. Видозміни у структурі розмовних фразеологізмів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 63-71
273759
  Сиверцева А.В. Видоизменение реакции Реформаторского для получения некоторых амидов бета-окискислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Сиверцева А.В.; Мин. здравоохран. РСФСР. Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1963. – 14л.
273760
  Грант В. Видообразование у растений / В. Грант. – Москва : Мир, 1984. – 528с.
273761
  Уилтон Р. Видосистемы переносных компьютеров IBM РС и PS / Р. Уилтон. – М., 1994. – 384с.
273762
  Соляник В.В. Видосоответствующие экологически сбалансированные технологии как альтернатива интенсивному пути развития подотраслей животноводства / В.В. Соляник, С.В. Соляник // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 181-186. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
273763
  Нужина Н.В. Видоспецифічна відповідь на різкий високотемпературний стрес у рослин роду Haworthia (Asphodelaceae) / Н.В. Нужина, М.М. Гайдаржи, Я.В. Авєкін // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (4). – С. 506-511. – ISSN 2519-8521


  У даному дослідженні представлено чотири рідкісні види з двох підродів роду Haworthia з Колекції сукулентних рослин Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна. (С. 507)
273764
  Голда Д.М. Видоутворення (- процес виникнення нових видів шляхом розгалуження філогенетичної лінії на дві або декілька нових) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 389-390. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
273765
  Корнєєв О.П. Видра на Україні, її екологія та шлях раціонального використання / О.П. Корнєєв. – КДУ, 1959. – 9-58с.
273766
  Кънчев М.П. Видрица. / М.П. Кънчев. – София, 1983. – 726с.
273767
  Кислов А.А. Видсерфинг -- первые шаги / А.А. Кислов, О.А. Ильин. – М., 1985. – 96с.
273768
  Кілессо Т.С. Видубицький монастир / Т.С. Кілессо. – Київ : Техніка, 1999. – 126с. – Бібліогр.:с.124-126. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-171-9
273769
  Костюченко А. Видубичі // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 68-73
273770
  Юрійчук Є.П. Видщи демократичної легітимності в концепції П"єра Розанвалова // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 90 : Філософія. Політологія. Соціологія
273771
  Черепанова Н.П. Виды Peronospora - паразиты высших растерий / Н.П. Черепанова. – Ленинград, 1987. – 121с.
273772
  Букалов А.В. Виды взаимодействий человека-оператора с техническими системами // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 35-38. – ISSN 2226-7514
273773
   Виды внешней торговли России за 1868 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 1 : Торговля по Европейской границе. – 1869. – 936 с.
273774
   Виды внешней торговли России за 1868 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 2 : Торговля по Азиатской границе. – 1869. – 100 с.
273775
  Лобанова В.Г. Виды галагола. / В.Г. Лобанова. – Москва, 1973. – 34с.
273776
  Евсеева Т.А. Виды гипотез и их познавательные функции. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Евсеева Т.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 22л.
273777
   Виды глагола в русском языке. – М, 1970. – 40с.
273778
   Виды глагола в русском языке. – М, 1971. – 40с.
273779
  Терентьева Т.Г. Виды глагольных нематов рода Moloidogyne Goeldi, 1887 фауны СССР (Систематика, распространение, растения-хозяева) : Автореф... канд. биол.наук: / Терентьева Т. Г.; Всес. акад. с. х. наук, Всес. ин-т защ. растен. – Л., 1965. – 27л.
273780
  Ранимова Н.К. Виды государственного унитарного предприятия и их правовой статус // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 190-196. – ISSN 1684-2618
273781
   Виды государственной внешней торговли за 1863 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 1 : Торговля по Европейським границам. – 1864. – 133 с.
273782
   Виды Грузинской ССР. – Тбилиси, 1954. – 3с. : фото
273783
  Мартынова Р. Виды дидактических моделей процесса обучения // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 4 (181). – С. 15-22. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
273784
  Насонов Н.В. Виды диких баранов Туркестана, описанные Н.А. Северцовым : (Доложено в заседании Физико-математического отделения 30 апреля 1914 г.) / Н.В. Насонов. – Петроград : Тип Императорской Академии наук, 1914. – С. 695-726, 2 л. табл. : ил. – Без тит.л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1914, июнь
273785
  Морозова О.В. Виды договора консигнации // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 136-144. – (Право. Економіка. Управління)
273786
  Ахундов М.А. Виды доказательств : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ахундов М.А. ; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1954. – 20 с.
273787
  Кириченко В.Ф. Виды должностных преступлений по советскому уголовному праву. / В.Ф. Кириченко ; АН СССР, Ин-т права им. А.Я. Вышинского. – Москва : Изд. АН СССР, 1959. – 184 с.
273788
  Фомичева Т.Д. Виды Дрездена и Пирны / Т.Д. Фомичева. – Л, 1959. – 14с.
273789
  Корнилова В.И. Виды и жанры изобразительного искусства / В.И. Корнилова. – Пермь : Облполиграфиздат, 1961. – 48 с.
273790
  Власов М.П. Виды и жанры киноискусства / М.П. Власов. – Москва, 1976. – 112с.
273791
  Болотов В.А. Виды и назначение программ оценки результатов обучения школьников / В.А. Болотов, И.А. Вальдман // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С.15-26. – ISSN 0869-561Х
273792
  Рубцов Л.И. Виды и сорта сирени, культивируемые в СССР: Каталог-справочник. / Л.И. Рубцов. – Киев, 1980. – 128с.
273793
  Петаш Г.Р. Виды и средства языковой стилизации в художественной литературе. (На материале нем. реалист. романа ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: / Петаш Г.Р.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1966. – 27л.
273794
  Сатарова А.Ы. Виды и текстообразующие функции вторичной косвенной номинации в современной англоязычной художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сатарова А. Ы.; Моск. гос. лингв. ин-т. – М., 1991. – 25л.
273795
  Голубев Л.К. Виды и формы внеклассной работы по литературе / Л.К. Голубев. – М., 1952. – 80с.
273796
  Пименова М.В. Виды и формы древней письменности у славян (на материале народных сказок и сказаний) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 5-13
273797
  Поварич И.П. Виды и формы организации стимулирования труда: Уч. пособ. / И.П. Поварич. – Кемерово, 1990. – 84с.
273798
  Салмина Н.Г. Виды и функции материализации в обучении. / Н.Г. Салмина. – Москва, 1981. – 134 с.
273799
  Кузнецов В.О. Виды идиолектов в современном городе (на материале языковой ситуации в Брянске) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 90-98. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
273800
  Морозова И.Д. Виды изложений и методика их проведения / И.Д. Морозова. – М., 1984. – 127с.
273801
  Авешникова Э.С. Виды изображений по ЕСКД : [учеб. пособие] : в 2-х ч. / Э.С. Авешникова, Н.И. Дубова. – Москва : МИФИ
Ч. 1. – 1978. – 52 с.
273802
   Виды изобразительного искусства : живопись. Графика. Скульптура. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство. – Ленинград : Печатній Двор, 1959. – 273 с.
273803
  Цырлин И.И. Виды изобразительного искусства / И.И. Цырлин. – М., 1961. – 64с.
273804
   Виды изобразительного искусства [Електронний ресурс] : Скульптура (фильм 1). Скульптура (фильм 2). Гравюра (фильм 1). Гравюра (фильм 2) ; для детей от 6 до 14 лет, а также более взрослой ауд. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Коллекции видеопрограмм для эстетического развития детей ; Прекрасному навстречу / Русский музей - детям)


  СКУЛЬПТУРА. Иск-во ваяния играет важную роль в нашей жизни.Оно сохраняет память о выдающихся людях, важнейших событиях истории, украшает площади и здания городов. ГРАВЮРА. Один из видов ихзобразительного искусства, относящийся к графике. ...
273805
  Шмаков Е.Г. Виды информации в учебном процессе. // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 37-47.
273806
  Ермолаева В. Виды исков в брачно-семейном праве Украины // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.102-105. – ISSN 1561-4999
273807
  Кожинов В.В. Виды искусства / В.В. Кожинов. – Москва : Искусство, 1960. – 128 с.
273808
  Зись А.Я. Виды искусства / А.Я. Зись. – Москва : Знание, 1979. – 128 с.
273809
   Виды искусства в социалистической художественной культуре / Зись А.Я. – М, 1984. – 256с.
273810
  Марченко М.Н. Виды источников права Европейского Союза. Источники первичного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
273811
   Виды Италии : [10 картин-фотографий]. – Roma. – 10 л. карт. : ил. – Без обл. и тит. л. - Картонки с фотографиями достопримечательностей и городов Италии
273812
   Виды Кавказа : Кисловодск на Кавказе. – Париж, 1896. – [11] с. – Фотоальбом
273813
   Виды Кавказа. Минеральные воды. – [75] с. – Фотоальбом
273814
  Маранцман А.Б. Виды каузации определенного (дейктического) артикля в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Маранцман А.Б.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 25л.
273815
   Виды Киева. – 24с.
273816
  Корейво Е.В. Виды классификации в международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 45-48. – ISSN 1812-3910


  В статье описаны разновидности классификации в международном праве. Предложенные автором классификации имеют важное значение для дальнейшего развития международного права, отличающегося наличием многочисленных норм, исходящих от различных субъектов, ...
273817
  Яцкевич Л.Г. Виды классификаций в морфологии и морфологическая систематика русского языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 86-95. – ISSN 0130-9730
273818
  Пластинина Е.А. Виды коррупционных преступлений и ответственность за них: анализ и практика // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 145-149. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
273819
   Виды лингвистического анализа. – Владимир, 1977. – 121с.
273820
  Харченко В.К. Виды лингвистического разбора в пояснениях и образцах / В.К. Харченко. – Воронеж, 1983. – 175с.
273821
   Виды Любеча. 1884 г. / упоряд.: С.О. Граб, О.Б. Коваленко та О.О. Коваленко. – Київ : [б. в.], 2023. – 36, [1] с., включ. обкл. : портр., фотоіл. – Назва на обкл. та тит. арк. рос. - текст укр.
273822
  Магомедов Г.Г. Виды лющерны природной флоры Дагестана и возможности их хозяйственного испльзования : Автореф... канд. биол.наук: / Магомедов Г. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед.ин-т. – М., 1956. – 15л.
273823
  Коринь С.Н. Виды метаметафор в немецкоязычном художественном дискурсе // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 122-126. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
273824
  Шевченко Л.Н. Виды миграции калия и натрия в географическом ландшафте : Дис... канд. географ.наук: / Шевченко Л.Н.; АН УССР. Совет по изуч. производ. сил УССР. Отдел. физич. географии. – Киев, 1968. – 196л. – Бібліогр.:л.179-195
273825
  Шевченко Л.Н. Виды миграции калия и натрия в географическом ландшафте : Автореф... канд. гегр.наук: 695 / Шевченко Л. Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 22л.
273826
   Виды монастырей в русской гравюре. Из собраний Русского музея. – Ленинград : Ленуприздат, 1989. – 12 с.
273827
  Ткаченко А.Н. Виды мышления и их генезис : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 731 / Ткаченко А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
273828
  Ткаченко А.Н. Виды мышления и их генезис : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.Н.; КГУ. Каф. психологии. – Киев, 1968. – 223, XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
273829
   Виды на урожай хлебов и трав в Нижегородской губернии к концу июня 1907 года / Статистическое отделение Нижегородской губ. земской управы. – Нижний Новгород : Изд. Нижегородской губ. управы ; Тип. Т-ва А.Ржонсницкого, 1897. – 107 с. – Без обл.
273830
  Сергеева В.Ф. Виды наглядности в преподавании морфологии и методика использования грамматических таблиц в 5-6 классах средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: / Сергеева В.Ф.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
273831
  Дряхлова А.А. Виды наказания "грешников" в загробном мире Древнего Египта // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-22. – ISSN 0869-1908


  О видах наказания грешников в загробном мире. Основным источником для изучения проблемы был избран заупокойный сборник эпохи Нового царства - Книга Амдуат. Для исследования выбраны второй, третий, пятый, шестой, седьмой, десятый и одиннадцатый часы ...
273832
  Кожуховская И.И. Виды нарушения критичности лу психических больных : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Кожуховская И.И. ; МГУ. – Москва, 1973. – 21 с.
273833
  Свидлов Н.М. Виды норм и квалификация преступлений следователем. / Н.М. Свидлов. – Волгоград, 1986. – 23с.
273834
   Виды обзоров печати. – Свердловск, 1969. – 41с.
273835
   Виды обзоров печати. – Свердловск, 1969. – 39с.
273836
  Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении / В.В. Давыдов. – М., 1972. – 423с.
273837
  Бабаев В. Виды объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.68-72
273838
  Насиров А. Виды окказиональных трансформаций французских, узбекских и русских провербиальных фразеологизмов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (111). – С. 43-47
273839
  Раманаускас В.И. Виды ореховых в Литовской ССР и перспективы их разведения в лесах, парках и населенных пунктах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Раманаускас В.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 28 с.
273840
  Долгов В.А. Виды палеарктических землероек рода Sorex и их индивидуальная и популяционная изменчивость : Автореф... канд. биол.наук: / Долгов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
273841
   Виды Петербурга. – Ленинград, 1970. – 12с.
273842
  Котельникова И.Г. Виды Петербурга 30-50 годов 19 века в акварелях В.С.Садовникова / И.Г. Котельникова. – Ленинград, 1962. – 20с.
273843
   Виды Петербурга и его окрестностей середины XVIII века : гравюры по рисункам М. Махаева. – Ленинград : Советский художник, 1968. – 95с.
273844
  Лейбошиц А.В. Виды подсудности гражданских дел // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 85-97. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
273845
  Забокрицкая Е.И. Виды познавательных заданий для лабораторных и практических работ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Забокрицкая Е.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
273846
  Коган Э.Б. Виды практических работ на уроках русского языка в школах рабочей молодёжи / Э.Б. Коган. – Москва, 1965. – 132с.
273847
  Исматуллаев Х. Виды предложений по цели высказывания в современном узбекском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исматуллаев Х.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1965. – 32л.
273848
  Исматуллаев Х. Виды предложений по цели высказывания в современном узбекском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исматуллаев Х.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 31л.
273849
  Пинчук В.И. Виды преступных организаций и ответственность их участников по советскому уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пинчук В.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 18 с.
273850
  Митрофанов И.И. Виды проверок и методы их организации / И.И. Митрофанов. – Москва, 1969. – 48с.
273851
  Захарова Р.В. Виды производности и их соотношение в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Захарова Р.В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 20л.
273852
   Виды работ по развитию речи на уроках русского языка. – М, 1963. – 279с.
273853
  Сенчук Е.Г. Виды работы организации взаимодействия студентов разных курсов обучения с целью формирования социальной компетенции / Е.Г. Сенчук, Л.Г. Шестакова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 84-91. – ISSN 2519-2361
273854
   Виды разбора на уроках русского языка. – М, 1978. – 160с.
273855
   Виды разбора на уроках русского языка. – 2-е изд. перераб. – М, 1985. – 160с.
273856
  Лазько С. Виды реструктуризации неплатежеспособного предприятия // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 161-166
273857
   Виды речевой деятельности и системе профессионально ориентированного обучения инстранному языку в вузе. – Пермь, 1986. – 134с.
273858
  Яковлев В.Е. Виды рода Centrocoris Kolenati (Hemiptera-Heteroptera) Евразии / В.Е. Яковлев (Евпатория) // Компакт - 252396 / В.Е. Яковлев. – 3 с.
273859
  Яковлев В.Е. Виды рода Centrocoris Kolenati (Hemiptera-Heteroptera) Евразии / В.Е. Яковлев (Евпатория) // Насекомые - [Компакт - 252388]. – 3 с.
273860
  Димитрова В.Н. Виды рода Delphiniuml на Кавказе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Димитрова В.Н.; Дагестанский гос.ун-т. – Махачкала, 1971. – 16л.
273861
  Холодковский Н.А. Виды рода Lachnus Burm., водящиеся на ели / [соч.] Н. Холодковского // Компакт - 252351 / Н.А. Холодковский. – С. XXVII-XL : ил.
273862
  Семенов-Тян-Шанский Виды рода Mannh (Coreoptera, Staphylinidae) и их географическое распределение / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 53-57
273863
  Кубланова С.Л. Виды рода Pentstemon и их интеродукция, как декоративных растений. : Автореф... канд. биолог.наук: / Кубланова С.Л.; Горьков. гос. ун-тет. – Горький, 1951. – 13 с.
273864
  Семенов-Тян-Шанский Виды рода Physetops Mannh (Coreoptera, Staphylinidae) и их географическое распределение / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – 6 с.


  На обл. дарств. надпись: Николая\ю Яковлевичу Кузнецову в знак искренней дружбы от автора
273865
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Виды рода Physetops Mannh (Coreoptera, Staphylinidae) и их географическое распределение / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. "Герольд"], 1906. – 6 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1906, т.VI, № 1-2 (июнь), с. 53-57


  На обл. экз. № 258611 дарств. надпись: Николаю Викторовичу Насонову в знак искреннего уважения от автора
273866
   Виды Российской внешней торговли за 1866 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 2 : Торговля по Азиатской границе. – 1867. – 133 с.
273867
  Василенко Е.И. Виды русского глагола / Е.И. Василенко. – Москва, 1985. – 230с.
273868
  Василенко Е.И. Виды русского глагола / Е.И. Василенко. – Москва, 1986. – 240с.
273869
  Василенко Е.И. Виды русского глагола / Е.И. Василенко. – Москва : Русский язык, 1988. – 228с.
273870
  Комелова Г.Н. Виды С.-Петербурга и его окрестностей : литографированное издание общества поощрения художеств (1821-1826) / Г.Н. Комелова; ред.: В.М. Глинка. – 2-е изд. – Ленинград : Государственный эрмитаж, 1960. – 41, [11] с.
273871
  Комелова Г.Н. Виды С.-Петербурга и окрестностей : серии литографий, выпущенные обществом поощрения художеств в 1821-1826 годах / Г.Н. Комелова; под ред.: В.М. Глинки. – 3-е доп. изд. – Ленинград : Государственный эрмитаж, 1961. – 60 с.
273872
  Глотова А.Н. Виды самостоятельных работ учащихся на уроках русского языка / А.Н. Глотова. – Липецк, 1961. – 24с.
273873
  Ониани О.С. Виды сванских волшебных сказок : Автореф... канд. филол.наук: / Ониани О. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
273874
  Астафьева И.М. Виды синтаксических повторов, их природа и стилистическое использование. : Автореф... Канд.филол.наук: / Астафьева И.М.; Моск.техн.ин-т. – М, 1962. – 24л.
273875
  Астафьева И.М. Виды синтаксических повторов, их природа и стилистическое использование. : Автореф... Канд.филол.наук: / Астафьева И.М.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1964. – 14л.
273876
  Попова З.Д. Виды синтаксических связей в Азовской записной книге 1698-1699 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова З.Д.; Воронеж. гос. ун-т. Каф. русс. яз. – Воронеж, 1954. – 20л.
273877
  Лещинская М.Г. Виды синтаксической связи в русском языке / М.Г. Лещинская. – М., 1958. – 92с.
273878
  Мревлишвили Т.Н. Виды сложноподчиненного предложения в языке Н.В.Гоголя / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1960. – 400с.
273879
   Виды Смоленска. – Смоленск, 1959. – 32с.
273880
  Черемисин П.А. Виды современного туризма : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 29-35 : Схеми. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7207
273881
  Ван Ци Виды соучастников по советскому уголовному праву : Автореф... Канд.юирд.наук: / Ван Ци.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 16л.
273882
  Левиант Ф.М. Виды трудового договора / Ф.М. Левиант. – Москва, 1966. – 188с.
273883
  Воронина Г.А. Виды элективных курсов в профильном обучении : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 37-38. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0016-7207
273884
  Фильчук Т.Ф. Виды языковой игры в современных анекдотах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 212-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
273885
  Дорогань И.М. Виды Ярославля : гравюры на карте / И.М. Дорогань. – Ярославль : Ярославское книжное, 1960. – 16 с.
273886
  Гагиев Х.В. Виды, формы, методы и приемы контроля и ревизии / Х.В. Гагиев. – Орджоникидзе, 1980. – 46с.
273887
  Гонтар І.О. Видюще дерево / І.О. Гонтар. – Київ, 1984. – 141 с.
273888
  Казасов Д. Видяно и преживяно. / Д. Казасов. – София, 1969. – 704с.
273889
  Серебряный С.Д. Видьяпати. / С.Д. Серебряный. – М, 1980. – 238с.
273890
   Вижва Зоя Олександрівна (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 81. – ISBN 978-966-933-054-3
273891
   Вижва Сергій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 72-73. – ISBN 978-966-439-754-1
273892
   Вижва Сергій Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7530-19-9
273893
  Бортник С.Ю. Вижва Сергій Андрійович (- геолог, геофізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 391. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
273894
   Вижва Сергій Андрійович (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 82. – ISBN 978-966-933-054-3
273895
  Стецюк Я.Н. Вижва. Іменини матері. Після розлуки : три повісті / Яків Стецюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 208 с.
273896
   Вижевський Степан Степанович (1783-1850) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 82. – ISBN 978-966-933-054-3
273897
  Зборовський А.І. Вижив, щоб розповісти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 40
273898
   Виживання Bacillus thuringiensis та Beauveria bassiana на хвої ялини Picea abies / О.А. Дрегваль, О.Г. Власенко, Н.В. Черевач, А.І. Вінніков // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-8331
273899
  Борисенко О.Д. Виживання і вимирання у стохастичній неавтономній логістичній моделі популяційної динаміки / О.Д. Борисенко, Д.О. Борисенко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 63-70. – ISSN 0868-6904


  It is investigated the non-autonomous logistic differential equation with disturbance of rate of population growth coefficient by white noise, centered and non-centered Poisson noises. The sufficient conditions for the population extinction a.s., ...
273900
  Шикула Ростислав Виживання на природі взимку. Поради інструктора // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 28
273901
  Еткофф Н. Виживання найгарніших = Survival of the prettiest : наука краси / Ненсі Еткофф ; [пер. з англ. Любомир Шерстюк]. – Київ : Yakaboo, 2019. – 364, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Nancy Etcoff. Survival of the prettiest: the science of beauty. New York : Anchor books : Random house, 1999. – Бібліогр.: с. 345-365. – ISBN 978-617-7544-14-1
273902
   Виживання. Довідковий матеріал для проведення занять в Збройних Силах України : [метод. рекомендації] / Центр операт. стандартів і метод. підгот. Збройних Сил України спільно з Голов. упр. підгот. Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 87, [1] с. : іл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – ISBN 978-611-01-2825-4
273903
   Виживання. Офіційний посібник армії США : оновлене видання (FM3-05.70 / FM 21-76) повне та без скорочень. – Київ : Професіонал, 2023. – 609, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-370-870-6
273904
  Молодан Ігор Виживання. У Карпатах бех їжі і води, або Що таке автономне виживання // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 54-55 : фото
273905
   Вижити й перемогти в гібридній війні // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  Відомий політолог Євген Магда прочитав для студентів КНУ імені Тараса Шевченка лекцію, присвячену явищу гібридної війни та презентував власну книгу "Гібридна війна: вижити й перемогти".
273906
  Омельченко С. Вижити мало - потрібно підтверджувати авторитет вишу [Донбаський державний педагогічний університет] / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з ректором Донбаського державного педагогічного університету С. Омельченко.
273907
  Крупка О. Вижі та возні у структурі і процедурах місцевого суду Волині у 1560–1570-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 89-96


  У статті висвітлюється питання суспільного та правового статусу вижів і возних у контексті функціонування інститутів судових виконавців та офіційних свідків на Волині у 60-70-х роках ХVІ століття. В статье рассматривается вопрос общественного и ...
273908
  Крошка В.М. Вижниця / В.М. Крошка. – Ужгород, 1974. – 79с.
273909
  Колодій В.Д. Вижниця / В.Д. Колодій. – Ужгород, 1982. – 75с.
273910
  Дубовик Ольга Вижниця. Дні гуцульської ватри / Дубовик Ольга, Бєляєв Дмитро // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 118-121 : фото
273911
  Лопатина Е.К. Вижу : очерки, публицистика, путевые заметки / Е.К. Лопатина. – Москва : Советская Россия, 1980. – 320 с.
273912
  Давыдов Ю.В. Вижу берег / Ю.В. Давыдов. – М, 1964. – 176с.
273913
  Морозов В.Н. Вижу берег / В.Н. Морозов. – Минск, 1980. – 206с.
273914
  Подражанский А.М. Вижу дно Байкала! / А.М. Подражанский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 152с.
273915
  Андрианов Ф.К. Вижу зеленый : поовесть : [для ст. и сред. шк. возраста] / Федор Андрианов. – 2-е изд., доп. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1990. – 301, [1] с. : ил.
273916
  Лопухов П.М. Вижу зеленый... / П.М. Лопухов. – Саратов, 1966. – 247с.
273917
  Нечаев В.В. Вижу землю / В.В. Нечаев. – Л., 1971. – 192с.
273918
  Нечаев В.В. Вижу землю / В.В. Нечаев. – Изд. 2-е. – Л., 1975. – 159с.
273919
  Гагарин Ю.А. Вижу Землю... / Ю.А. Гагарин. – М., 1968. – 63с.
273920
  Гагарин Ю.А. Вижу Землю... / Ю.А. Гагарин. – М., 1971. – 61с.
273921
  Гагарин Ю.А. Вижу Землю... / Ю.А. Гагарин. – М., 1981. – 336с.
273922
  Волков-Ланнит Вижу Маяковского / Волков-Ланнит. – Москва, 1981. – 278с.
273923
  Волков-Ланнит Вижу Маяковского / Волков-Ланнит. – Москва, 1981. – 280с.
273924
  Бланк Ю.С. Вижу мир цветным : повести, рассказы / Юрий Бланк 4; [худож. Т. Лоскутова]. – Москва : Советский писатель, 1984. – 248 с. : ил.
273925
  Токомбаев А. Вижу молодость мою : стихи / Аалы Токомбаев ; пер. с кир. – Москва : Правда, 1982. – 32 с. – Вып. дан. 1983. – (Библиотека "Огонек")
273926
  Тельпугов В.П. Вижу Монблан! / В.П. Тельпугов. – Москва, 1980. – 120с.
273927
  Халилецкий Г.Г. Вижу море. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1962. – 316с.
273928
  Стрельцов Э.А. Вижу поле... / Э.А. Стрельцов. – М., 1982. – 174с.
273929
  Оськин Д.В. Вижу солнце! / Д.В. Оськин. – М., 1964. – 158с.
273930
   Вижу спутник !. – Саратов, 1980. – 103с.
273931
  Сергеев Александр Вижу тебя насквозь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 42 : фото
273932
  Скрибченко А.А. Вижу цель / А.А. Скрибченко. – Х., 1967. – 71с.
273933
  Богданов А.И. Вижу цель / А.И. Богданов. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 150 с. : ил.
273934
  Кулешов А.П. Вижу цель. / А.П. Кулешов. – Москва, 1986. – 204с.
273935
  Михалевич А.В. Вижу, спрашиваю, размышляю. (Стремительная Украина) / А.В. Михалевич. – К., 1968. – 150с.
273936
  Петрова Ольга Виза - не воробей : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 50-52 : Фото
273937
  Куцос Георгиос Виза в Грецию - с максимальным дружелюбием : консульство / Куцос Георгиос, Коделлас Константинос // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 32-38 : Фото. – ISSN 1998-8044
273938
   Виза в Патагонию, или Рейтинг недоступных мест : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 80-89 : Фото
273939
   Виза в Польшу: просто и доступно : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 22-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
273940
   Виза в СССР : путешествие от Балтики до Сахалина 70 000 км за 365 дней. – Москва : Знание, 1966. – 272с.
273941
  Эренбург И.Г. Виза времени / И.Г. Эренбург. – МоскваЛ., 1931. – 344с.
273942
   Виза против рекламы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 34-39
273943
  Южная Ю. Визажист // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 80-95. – ISSN 1728-8568
273944
  Винокур Р.Д. Визаимоотношения бюджета с хозяйством / Р.Д. Винокур. – Москва, 1967. – 180с.
273945
  Пальчук П.М. Визанння ліцензії недійсною в сфері торговельної діяльності: підстави та наслідки // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 502-505. – ISBN 966-660-151-6
273946
  Кобець Р. Визання договору недійсним: межа між зловживанням та законними гарантіями // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 32
273947
  Перхавко В. Византий - Константинополь - Стамбул // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х


  Історія міста Стамбул (Константинопіль)
273948
   Византийская белоглиняная расписная керамика IX-XII вв. – Л, 1985. – 52с.
273949
  Лиман С.И. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета / С.И. Лиман, С.Б. Сорочан // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 91-106. – ISSN 1608-0599
273950
  Лиман С.И. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804-1885 гг.) / С.И. Лиман, С.Б. Сорочан // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 53-68. – ISSN 1608-0599
273951
   Византийская книга Эпарха. – М, 1962. – 296с.
273952
  Кириков О.И. Византийская культура : Пособие / О.И. Кириков, Ю.А. Бубнов. – Воронеж, 2001. – 36с. – ISBN 5-88519-262-6
273953
  Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.) / А.П. Каждан; АН СССР. Научній совет "История мировой культуры". – Москва : Наука, 1968. – 235 с.
273954
   Византийская литература. – М, 1974. – 263с.
273955
  Фрейберг Л.А. Византийская литература эпохи расцвета IX - XV вв. / Л.А. Фрейберг, Т.В. Попова; АН СССР ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1978. – 288 с.
273956
   Византийская любовная проза. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 156 с. – (Литературные памятники)
273957
  Лихачева В.Д. Византийская миниатюра = Byzantine miniature : Памятники визант. миниатюры IX-XV веков в собраниях Сов. Союза / В.Д. Лихачева. – Москва, 1977. – 22с.
273958
   Византийская таврика. – К, 1991. – 204с.
273959
  Хвостова К.В. Византийская философия истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.150-161. – ISSN 0042-8744
273960
  Успенский Ф.И. Византийская эпическая поэма / Успенский Ф.И. – Париж, 1896. – 9 с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
273961
  Бычков В.В. Византийская эстетика / В.В. Бычков. – М, 1977. – 199с.
273962
  Кризина Я. Византийская эстетика XIII–XV веков // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 180-185. – ISSN 2312-9697
273963
  Мутафчиевъ П. Византийски текстове / под. и наред. Петъръ Мутафчиевъ ; Университет. б-ка № 152. – София : Придворна печатница, 1934. – 200 с.
273964
   Византийские легенды. – Л, 1972. – 303с.
273965
   Византийские легенды. – М, 1994. – 302с.
273966
  [Толстой И.И.] Византийские монеты. – [Санкт-Петербург] : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1912. – С. 169-720. – Изд. вышло в 9 вып. - Экз. без обл. и тит. л.
273967
  [Толстой И.И.] Византийские монеты. – [Санкт-Петербург] : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1912. – С. 721-1060. – Изд. вышло в 9 вып. - Экз. без обл. и тит. л.
273968
   Византийские очерки. – М, 1961. – 283с.
273969
   Византийские очерки. – М, 1971. – 240с.
273970
   Византийские очерки. – М, 1977. – 247с.
273971
   Византийские очерки. – М, 1982. – 262с.
273972
   Византийские очерки. – М, 1991. – 238с.
273973
  Диль Шарль Византийские портреты / Шарль Диль, адъюнкт-проф. Париж. ун-та ; Пер. Е. Киричинский. – Харьков : Тип. журн. "Мир. труд", 1909. – 238 с.
273974
  Диль Шарль Византийские портреты / Ш. Диль ; Пер. М. Безобразовой под ред. и с предисл. П. Безобразова. – Москва : К-во М. и С. Сабашниковы ; Изд. М. и С. Сабашниковы ; Тип. В.И. Воронова. – (Страны века и народы)
Вып. 1. – 1914. – 376 с.
273975
  Диль Шарль Византийские портреты / Ш. Диль; Пер. М. Безобразовой под ред. и с предисл. П. Безобразова. – Москва : К-во М. и С. Сабашниковы ; Изд. М. и С. Сабашниковы ; Тип. В.И. Воронова. – (Страны века и народы)
Вып. 2. – 1914. – 395 с.
273976
  Диль Шарль Византийские портреты / Шарль Диль ; [пер. с фр. О. Румер]. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К°,. – (Универсальная библиотека ; № 694-695)
Т. 2, в. 1 : Византия и Запад в эпоху крестовых походов. Анна Комнена. Ирина Дука. Андроник Комнен. Придворный поэт. – 1915. – 182 с.
273977
  Тимошенко И.Е. Византийские пословицы и славянские параллели к ним / Ив. Тимошенко. – Варшава, 1895. – [54] с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник. Варшава, 1894-95. - Экз. деф., номерация с. обрезана при переплете., подсчет в ручную


  Русский филологический вестник», 1894—95
273978
  Пиотровская Елена Константиновна Византийские хроники IX в. и их отражение в памятниках славянорусской письменности. ("Летописец вскоре" Константинопольского патриарха Никифора) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Пиотровская Елена Константиновна; Ленингр. отделение ин-та истории СССР. – Л., 1975. – 18л.
273979
  Мацулевич Л.А. Византийский антик в Прикамье / Л.А. Мацулевич. – [Москва], 1940. – С. 139-158, 4 л. ил. : ил.
273980
   Византийский временник. – Москва
Вып. 38. – 1977
273981
   Византийский временник. – Москва
Вып. 40. – 1979
273982
   Византийский временник. – Москва
Вып. 43. – 1982
273983
  Романчук А.И. Византийский город в период "темных веков" : Автореф... канд. ист.наук: / Романчук А. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1972. – 19л.
273984
  Медведев Игорь Павлович Византийский гуманизм (X-XIV вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Медведев Игорь Павлович; АН СССР. Ин-т всеобщей ис. – М., 1977. – 24л.
273985
  Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. / И.П. Медведев. – Ленинград : Наука, 1976. – 256 с.
273986
   Византийский Земледельческий закон / Медведев И.П. – Л, 1984. – 280с.
273987
  Веселаго Е.Б. Византийский историк XV в. Лаоник Халкокондил как источник по истории средневековой Албании. : Автореф... канд. ист.наук: / Веселаго Е.Б.; Моск. гос. ун-т. – М., 1955. – 15л.
273988
  Кулаковский Ю.А. Византийский лагерь конца X века / Юлиан Кулаковский. – С.-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1903. – 28 с. – Оттиск из X тома, № 1 и 2 "Византийского Временника" 1903 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
273989
  Суворов Н. Византийский Папа : из истории церковно-государственных отношений в Византии / проф. Н. Суворов. – Москва : Университетская тип., 1902. – 159, [5] с.
273990
  Безобразов П.В. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. Ч. 1 : Исследование П.В. Безобразова // Вольнодумец эпохи возрождения : [Критика об Этьене Доле] / Н.И. Стороженко. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1897. – 194 с.
273991
  Успенский Ф. Византийский писатель Никита Акоминат из Хон / [Соч.] Федора Успенского. – Санкт-Петербург : Типография В.С. Балашева, 1874. – VI, 219, [2] с.
273992
   Византийский сатирический диалог. – Ленинград : Наука, 1986. – 190с. – (Литературные памятники)
273993
   Византийский сборник. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1945. – 275 с. : фото. – Библиогр.: с.265-273
273994
  Борисов Н. Византийский финал // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 5. – С. 33-41. – ISSN 0235-7089


  Сергей Радонежский и церковно-политическая борьба в эпоху Куликовской битвы.
273995
   Византийский Херсон. – М, 1991. – 256с.
273996
  Скабаланович Н. Византийское государство и церковь в XI веке от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина : сочинение / Н. Скабаланович. – Санкт-Петербург : Типография О. Елеонского и Ко, 1884. – 450 с.
273997
  Герцман Е.В. Византийское музыкознание / Е.В. Герцман. – Л., 1988. – 254с.
273998
  Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в Х-ХІ вв / Г.Г. Литаврин. – М, 1977. – 311с.
273999
  Черняев В.С. Византийское право как источник Соборного уложения 1649 года / В.С. Черняев, В.В. Чемеринская // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 137-144. – ISSN 1684-2626
274000
  Алексидзе А.Д. Византийской роман XII в. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексидзе А.Д. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,