Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
273001
  Богданова Н.М. "Визуальная социология" - новая наука или особый угол зрения? // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – C. 67-80. – ISSN 1562-2495
273002
  Чістік А. "Виїмка" в сучасному кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 185-187
273003
  Плахта Д. "Вийшли на Горизонт - 2020" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 2


  У "Львівській політехніці" запустили інноваційний проект IMAGE за підтримки ЄС.
273004
  Кондратьев К.Я. "Викинги" на Марсе / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 68 с.
273005
  Наєнко Г.М. "ВИКЛАД О ЦЕРКВИ" Теодосія Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу XVII ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-86. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто прагматичні та функціонально-стилістичні ознаки "Викладу о церкви" Теодосія Софоновича 1667 р. як зразка науково-політичного тексту.
273006
  Мандзюк Д. "Викладав Грушевський страшенно нудно" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 53-57


  Українські наукові курси відбулися у Львові в червні-липні 1904 року. Серед 135 слухачів налічували кілька десятків українців із Російської імперії. Фото учасників українських наукових курсів.
273007
  Данько Ю. "Викладачі і студенти СНАУ довели, що українські аграрії - "міцні горішки" / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Квітень (№ 15/16). – С. 7


  У місто Суми війна прийшла у перший же день, 24 лютого. Танкові колони ворога вийшли до околиць міста, почалися обстріли. Втім, обласний центр не став легкою здобиччю – російські війська зустріли шалений опір. Як живе у воєнних реаліях Сумський ...
273008
  Боднар О. "Виклик для нас - знайти виховників" / розмову вів Павло Лоза // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 15 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з головою Крайової пластової старшини Оленою Боднар.
273009
  Поліщук Б.Д. "Викликає 401-й" : документальна повість / Б.Д. Поліщук. – Київ : Політична література, 1976. – 287 с.
273010
  Заячук Ю. "Виклики" для професії університетського викладача в умовах сучасних реформ у галузі вищої освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 131-138. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто процес сучасних європейських реформ у галузі вищої освіти. Здійснено аналіз процесу адаптації Болонської реформи різними європейськими країнами на прикладі таких європейських університетських моделей, як Гумбольдтської моделі дослідного ...
273011
  Литвин В. "Виключаю можливість повторення тбіліського сценарію в Україні" // Хрещатик, 2003. – 26 листопада


  Комент. Голови Верховної Ради України В.Литвина та нар. деп. України з приводу ситуації в Грузії
273012
  Розенфельд Н. "Виключне" право на захист в кримінальному процесі: державна позиція чи неуважність? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-60.
273013
  Бондаренко С. "Виколупую з-під льоду свій народ" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 56-59.
273014
  Жулинський М.Г. "Виконати свій обов"язок перед собою і нацією". Улас Самчук із вершини століття // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 398-415. – ISBN 978-966-00-0899-6
273015
  Талієв В.І. Визначник вищих рослин Європейської частини СРСР / В.І. Талієв. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 733с.
273016
   Визначник грибів України. – Київ : Наукова думка
Т.5, Кн.2. – 1979. – 557с.
273017
  Мигулін О. Визначник звірів України / О. Мигулін. – Харків, 1929. – 96с.
273018
  Корєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корєєв. – К, 1962. – 216с.
273019
  Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корнєєв. – 2-е. – Київ, 1965. – 235с.
273020
  Дудик Н.М. Визначник інтродукованих бобоцвітих України за плодами і насінням / Н.М. Дудик. – К, 1973. – 163с.
273021
  Єрмоленко В.М. Визначник комах / В.М. Єрмоленко, З.Ф. Ключко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 184 с., [16] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 176
273022
  Третьяков Д.К. Визначник круглоротих і риб УРСР / Д.К. Третьяков. – Київ : АН УРСР, 1947. – 112с.
273023
  Сверлова Н.В. Визначник наземних молюсків заходу України / Н.В.Сверлова, Р.І.Гураль; НАНУ. Держ. природознавчий музей. – Львів, 2005. – 218с. – ISBN 966-02-3797-9
273024
  Зеров Д.К. Визначник печіночних мохів УРСР / Д.К. Зеров. – Київ, 1939. – 152с.
273025
   Визначник прісноводних водоростей України. – Київ : Наукова думка
Вып. 9. – 1991. – 185с.
273026
   Визначник прісноводних водоростей України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001950-1
Т.7 : Едогонієві водорості - oedogoniales. – 1993. – 395с.
273027
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ, 1953. – 440с.
273028
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
11. – 1960. – 412с.
273029
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т. 3, ч. 1 : Золотисті водорості - Chrysophyta/ Матвієнко О.М. – 1965. – 367с.
273030
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т. 1, ч. 2. – 1968. – 523с.
273031
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Том 3, Ч.2 : Профітові водорости. – 1977. – 386с.
273032
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т.10. – 1978. – 511с.
273033
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т. 6. – 1979. – 492 с.
273034
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т.12. – 1983
273035
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 1, Ч.1. – 1984. – 386с.
273036
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 1. – 1984. – 512с.
273037
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 2. – 1986. – 320с.
273038
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т.8 ч.3. – 1988. – 199с.
273039
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
Т2. – 1938. – 175с.
273040
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
4. – 1938. – 184с.
273041
  Ренський М.Д. Визначник промислових тютюнів УРСР махорок і бакунів / М.Д. Ренський. – Х., 1932. – 24с.
273042
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяковський. – Київ, 1952. – 352с.
273043
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяківський. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 371с.
273044
  Нікольський А.М. Визначник риб України / А.М. Нікольський. – Харків, 1930. – 139с.
273045
   Визначник рослин України : учбовий посібник. – 2-ге випр. і доп. вид. – Київ : Урожай, 1965. – 878 с. : іл.
273046
   Визначник рослин Українських Карпат. – Київ : Наукова думка, 1977. – 434с.
273047
   Визначник рослин УРСР. – К.Х., 1950. – 932с.
273048
   Визначник сорітв сільськогосподарських культур : Жито. Пшениця. Ячмінь. Овес. Просо. Кукуруза. Горох. Квасоля. Сочевиця. Боби. Соя. Сонячник. – Київ; Харків : Держсільгоспвидав, 1934. – 126с.
273049
  Зеров Д.К. Визначник сфагнових (торфових) мохів України / Д.К. Зеров. – Київ : ВУАН, 1934. – 40с.
273050
  Липа О.Л. Визначник хвойних рослин / О.Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1993. – 188с.
273051
  Сокур О. Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В.I. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки / О. Сокур, Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 48-49. – ISSN 1029-7200


  У засіданні секції «Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки» взяло участь майже 40 фахівців з провідних бібліотек України та наукових установ
273052
  Орлова Т.В. Визначні діячі громадсько-політичної думки кінця XIX - початку XX ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні : історіографічний нарис // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 143-149. – ISBN 966-614-021-7
273053
   Визначні діячі української революції 1917-1921 років [Ізоматеріал] : продовж. проєкту про військ. еліту Укр. революції 1917-1921 р., який Укр. ін-т нац. пам"яті спільно з освіт. платформою "Експертний Корпус" започаткував у 2018 р. : арт-плакати / художник Михайло Дяченко ; працювали: Аліна Карабан, Тетяна Швидченко, Роман Кулик [та ін.] ; іст. консультація: Владислав Куценко [та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті : Ярослав Копаниця, 2021. – [11] окр. арк. (10 портр.) в файлі ; 42х56 см. – На кожному постері наявна відмітка про авторство: Український інститут національної пам"яті. Mykhailo Diachenko. - Сайт: unip.gov.ua


  Постери: Роман Дашкевич (06.12.1892-11/12.01.1975), Харитина Пекарчук (14.10.1894-11.03.1973), Гнат Стефанів (02.05.1885-21.06.1949), Віктор Павленко (10.11.1886-1932), Леонід Ступницький (29.05.1891-05.08.1944), Микола Юнаків (06.12.1871-01.08.1931), ...
273054
  Бєляєва Т.Є. Визначні і пам"ятні місця України : рекоменд. бібліографічний покажчик / Т.Є. Бєляєва, В.І. Костира, В.В. Патока; Т.Є. Беляєва, В.І. Костира, В.В. Патока ; Мін-во культури УРСР ; Держ. наук. б-ка УРСР ім. КПРС; Покаж. підгот. авт. кол. у складі Т.Є. Бєляєвої, В.І. Костири, В.В. Патоки. – Київ : Політвидав. Укр., 1984. – 63 с.
273055
  Рижева Н. Визначні кораблебудівники України // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 217-229. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
273056
  Стех Я. Визначні люди Галичини - Кирило Трильовський // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 січня (№ 2). – С. 9. – ISSN 0027-8254
273057
  Конфорович А.Г. Визначні математичні задачі / А.Г. Конфорович. – Київ, 1981. – 189с.
273058
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 195 с.
273059
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 199с.
273060
  Шагала В. Визначні місця Старосамбірщини // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 5/6 (261/262). – С. 15-49. – ISSN 0131-2685
273061
   Визначні місця України. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 724с.
273062
   Визначні місця України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 785с. : Іл.
273063
  Мунін Г.Б. Визначні пам"ятки Західної України = The famous sights of Western Ukraine / Г.Б. Мунін, Х.Й. Роглєв, О.О. Гаца ; [ переклад на англ. Д.В. Кушніра ]. – Київ : Книга, 2008. – 176 с. : іл. – (Культурно-історична спадщина України). – ISBN 978-966-8314-55-1
273064
   Визначні пам"ятки Києва : Енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Відпов. ред. Ю.О. Храмов; Ін-т гуманітарних досліджень УАН. – Київ : Фенікс, 2005. – 496 с. – ISBN 966-651-193-2
273065
  Бугаєва О. Визначні постаті музичної культури України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 34-42. – ISSN 1029-7200


  Дана публікація вперше презентує на сторінках друкованого видання автобіографічні документи видатних українських музикантів, учених, громадських діячів – О. Т. Дзбанівського і Л. Л. Лісовського, – які зробили вагомий внесок у розвиток ...
273066
  Радіоненко Т. Визначні постаті Переяславського колегіуму: Леванда Іван Васильович / Т. Радіоненко, В. Нікітіна // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 272-279. – ISBN 978-966-2779-91-2
273067
  Мартинюк Ю. Визначні постаті роду Аркасів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 31-37. – ISSN 1998-4634


  "Українську історію завжди творили не лише етнічні українці, а й ті, хто щиро перейнявся духом цієї землі, хто залучився в культурницьку, а нерідко - і в державницьку працю. Чимало достойників за покликом духу, а не крові стали значно більшими, сказати ...
273068
  Андрушек Д.І. Визначні постаті та їх роль у становленні та розвитку відділу "Художня кераміка" (від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 83-86. – ISSN 2520-6419


  "У статті розглядаються особливості розвитку відділу «Художньої кераміки» та його специфіка, починаючи від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв. Проаналізувавши матеріал, робимо висновки, що відділ «Художньої ...
273069
  Бейдик О. Визначні родовища корисних копалин у таблиці Д.І. Менделєєва: світовий вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 13-17. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Географія родовищ корисних копалин і розподіл хімічних елементів на земній кулі характеризується неоднорідністю. Мінерально-сировинним ресурсам світу, родовищам корисних копалин присвячений значний масив публікацій вітчизняних і зарубіжних фахівців - ...
273070
  Липа О.Л. Визначні сади і парки України та їх охорона / О.Л. Липа. – Київ. – 175 с.
273071
  Мазуркевич О.Р. Визначні українські педагоги - народні просвітителі / О.Р. Мазуркевич. – К, 1963. – 79с.
273072
  П"янов В.Я. Визначні, відомі й "та інші..." : спогади, есеї, нариси / Володимир П"янов. – Київ : Український письменник, 2002. – 461, [3] с., [8] арк. фот. : портр., фот. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-579-086-2
273073
  Колесников К.В. Визнвчення ріелторської діяльності як самостійного виду підприємницької діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 47-54. – (Правознавство ; Вип. 461)
273074
  Пионтковский С. Визникновение, понятие и генезис принципа наибольшего благоприятствования в международном праве // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 45-53
273075
  Мельников А. Визнчення групи осіб як суб"єкта злочину // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.86-90. – ISSN 0132-1331
273076
  Самойлов Юрий Визовая монополия по-украински // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 14-18 : фото. – ISSN 1998-8044
273077
   Визовая политика Германии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 16-17
273078
  Самойлов Юрий Визовая регуляция или дискриминация : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 16-19 : Фото
273079
  Шутова Наталья Визовая тема обсуждалась под хорватское вино : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 10 : Фото
273080
   Визовые направления становятся доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
273081
  Лярше Фредерик Визовые процедури: в процессе унификации : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 26-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
273082
  Птахив Семен Визовый апартеид? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
273083
   Визовый калейдоскоп : почему испанцы всех посылают... в МИД // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 38 : фото
273084
   Визовый калейдоскоп // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 22 : фото
273085
  Самойлов Юрий Визовый посредник: благо для туризма или дополнительный барьер? : актуально / Самойлов Юрий, Калиниченко Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 54-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
273086
  Самойлов Юрий Визовый центр по-польски // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
273087
  Жовна О.Ю. Визрівання / Олександр Жовна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 559, [1] с. – ISBN 978-966-189-354-1
273088
  Фініков Т. Визрівання альтернативного розуміння механізмів забезпечення якості вищої освіти / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 52-58. – ISBN 978-617-7288-01-4
273089
  Шилова А. Визрівання державно-політичної кризи в СФРЮ та її наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 120-123. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено системний характер кризи югославського суспільства, висвітлено політичні, етнорелігійні, економічні, соціальні аспекти югославського конфлікту. The systematic character of Yugoslav society is investigated; the political, ethnical- ...
273090
  Мельник Л.Г. Визрівання об"єктивних передумов соціалістичної революції на Україні (завершення промислового перевороту наприкінці ХІХ ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 14-20. – (Історія ; вип. 19)
273091
  Тимочко Н.О. Визрівання передумов скасування кріпацтва в Україні та відображення цих процесів у суспільно-економічній думці (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 320-331. – ISBN 978-966-483-278-3
273092
  Алексеенко Н.А. Визуализация видимого ландшафта на общегеографических картах (на примере национального парка "Угра") : картография / Н.А. Алексеенко, И.С. Бушуева // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
273093
  Шахдинарян А. Визуализация данных исследований: что важно знать для создания уникальных презентаций // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – C. 4-11. – ISSN 1606-3732
273094
  Причепий Т.И. Визуализация данных МТЗ по способу скалярных импедансов для численных моделей элементарных проводящих структур // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 132-145 : рис. – Библиогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
273095
  Дех Штефан Визуализация Земли. О силе фотографий : наша новая планета. Тема номера / Дех Штефан, Глазер Рюдигер, Майснер Роберт // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1029-5828
273096
  Измайлов Р.Б. Визуализация объектов на основе совместного использования результатов наземного и мобильного лазерного сканирования / Р.Б. Измайлов, В.К. Писаренко, М.К. Пономарев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 62-64 : рис. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
273097
  Башко М.А. Визуализация представления 16 соционических типов в матрице психотипов // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 57-59. – ISSN 2226-7549
273098
  Шабоян Сергей Визуализация рентгеновских дифракционых топографических картин и исследование структурных несовершенств, возникающих в кремниевых кристаллах при технологических процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шабоян Сергей; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 19л.
273099
  Менейлюк А.И. Визуализация строительных проектов с помощью 4D-моделирования / А.И. Менейлюк, А.Л. Никифоров, И.А. Менейлюк // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 63-67 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
273100
  Бычков Ю Визуализация тонких потоков несжимаемой жидкости / Ю Бычков. – Кишинев, 1980. – 131с.
273101
  Евин И.А. Визуальная и смысловая неоднозначность в искусстве // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-55. – ISSN 2073-9702
273102
  Катыс Г.П. Визуальная информация и зрение роботов / Г.П. Катыс. – М, 1979. – 176с.
273103
  Маисеева Е.В. Визуальная коммуникация в виртуальном пространстве образовательного процесса (на примере тематической группы социальной сети VKONTAKTE.RU) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – C. 97-103. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены социальные сети как средство визуальной коммуникации, их роль в жизни человека, а также их потенциал в образовательном процессе на примере применения сообщества, созданного в рамках социальной сети VKONTAKTE.RU, в преподавании курса ...
273104
   Визуальная пропаганда книжных памятников. – М, 1989. – 158с.
273105
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика : познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие / Георгий Щекин ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 4-е изд.,стер. – Киев : Персонал, 2011. – 615, [1] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 608-612 и в конце разд. – ISBN 978-617-02-0079-2
273106
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 1. – 1992. – 119 с.
273107
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 2. – 1992. – 110 с.
273108
  Волькенштейн А.А. Визуальная фотометрия малых яркостей / А.А. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 143 с.
273109
  Быков Е.М. Визуальная экология как антропология зрения // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 9-11
273110
  Колесникова Д.А. Визуальная экология как дисциплина / Д.А. Колесникова, В.В. Савчук // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0042-8744


  В статье рассматриваются основные стратегии визуальной экологии как новой научной области исследований воздействия визуальных образов на конституирование медиареальности и городской среды. Проект визуальной экологии открывает новое проблемное поле ...
273111
  Савиных В.П. Визуально-инструментальные исследования Земли с пилотируемого космического комплекса / В.П. Савиных. – Москва : Недра, 1991. – 106с.
273112
  Лазарев А.И. Визуально-инструментальные наблюдения с "Салюта-6" / А.И. Лазарев. – Л., 1983. – 136с.
273113
  Осипов А.К. Визуально-оптические наблюдения искусственных спутников Земли на Астрономической обсерватории Киевского университета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 93-98. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  С 1957 г. на Астрономической обсерватории Киевского университета регулярно ведутся визуально-оптические наблюдения ИСЗ по различным международным и общесоюзным программам. Кратко описываются задачи программ, методика наблюдений, инструменты. Сообщаются ...
273114
  Крыжановская Я.С. Визуальное и зрелищное // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена обоснованию разделения дефиниций "визуальное" и "зрелищное". Сравнение функционирования зрелищных форм в контексте современной и традиционной культуры подводит автора к выводу о полной инверсии концепции зрелища, что и должно быть ...
273115
  Жуковский В.И. Визуальное мышление в структуре научного познания. / В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров, Р.Ю. Рахматуллин. – Красноярск : Изд. Красноярского ун-та, 1988. – 180с.
273116
  Матевосова Ж.В. Визуальное мышление как фактор формирования икт - компетенций в процессе информационной подготовки студентов - экономистов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 12. – С. 118-120. – ISSN 0234-0453
273117
  Третяк О.В. Визуальное наблюдение доменов сильного поля в GaAs / О.В. Третяк, Ю.И. Караханин, Ю.В. Воробьев // ФТП, 1970. – №4
273118
   Визуальные коммуникакции в общественной среде : Библиографическая информация. – Москва, 1976. – 79с.
273119
  Зубаревич Е.Н. Визуальные коммуникации / Е.Н. Зубаревич, Ю.В. Шатин. – М, 1974. – 36с.
273120
   Визуальные методы дешифрирования. – Москва : Недра, 1990. – 340с. – ISBN 5-247-01252-6
273121
  Свентицкий Н.С. Визуальные методы эмиссионного спектрального анализа / Н.С. Свентицкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 314 с.
273122
  Павлова Е.Ю. Визуальные практики в логике дифференциации производства - потребления - наслаждения культуры премодерна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 6-14. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проанализированы визуальные практики в логике дифференциации производства – потребления – наслаждения культуры Премодерна. Данное исследование приводит к выводу, что смещение потребления в сторону демонстративного, символического потребления ...
273123
  Тесленко В.А. Визуальные свойства композиции эко гостиниц (мировой опыт) / В.А. Тесленко, Е.А. Овчарова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 44-48 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
273124
  Иванова Елена Визуальный образ в туристской рекламе : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 29-31 : Фото
273125
  Дмитриев А.Я. Визуальный ряд учебного телевидения / А.Я. Дмитриев. – Новосибирск, 1991. – 88с.
273126
  Парубоча Наталья Визы в Великобританию: туризм под прессом бюрократии : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 60-64 : Фото
273127
  Калиниченко Александр Визы на три буквы - VFS // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 32-38 : фото, табл.
273128
  Рассохин Олег Визы: Спокойно... без паники! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 42-45 : Фото
273129
  Бідзіля О.В. Виімчасокрилі молі : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Бідзіля О.В.; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 1997. – 22 с.
273130
  Гаврилів О. Виїзд "на природу" / Орест Гаврилів ; [ред. О.С. Столярчук]. – Львів : Сорока Тарас Богданович, 2014. – 41, [1] с. – ISBN 978-966-2598-25-4
273131
  Цвєткова Ю.В. Виїзд за кордон під час воєнного стану: правові проблеми та шляхи їх розв"язання в Україні // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – C. 167-171. – ISSN 2524-017X
273132
   Виїзна сесія Об"єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем : Хроніка / В.М. Котляков, А.О. Тишков, Л.Г. Руденко, Л.В. Салтиковська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-54. – ISSN 1561-4980
273133
  Матвіюк Р. Виїзний аудит: де може ховатися небезпека // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 72-73. – ISSN 2306-0050
273134
  Мельнійчук М. Виїзний організований туризм школярів Волинської області / М. Мельнійчук, В. Зейко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 183-184. – ISBN 978-617-7069-36-1
273135
  Самойлов Юрій Виїзний туризм обкладуть податком? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 83 : фото. – ISSN 1998-8044
273136
   Виїзний туризм: хто й куди найбільше мандрує // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 11 : табл. – ISSN 1998-8044
273137
  Фрицький О.Ф. Виїзні засідання виконавчих комітетів місцевих Рад України в 20-х рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 19-24. – (Серія права ; № 8)


  На основе изучения исторического опыта советского строительства 20-х гг. на Украине автор излагает историю возникновения и развития одной из важнейших организационных форм деятельности исполнительно-распорядительных органов местных Советов - выездных ...
273138
  Король О.Д. Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 3-12. – ISSN 2308-135X
273139
  Гловюк І. Виїмка документа виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-100.
273140
  Куценко Д. Виїмка документів, що становлять державну таємницю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-99. – ISSN 0132-1331
273141
  Мірза-Авак"янц Виїмки з джерел до історії / Мірза-Авак"янц, 1930
273142
  Барвінський О. Виїмки з народної літератури українсько-російської XIX віку : для вищих класів середніх шкіл / О. Барвіньский. – 3-е поправл. вид. – Львів : Накл. краєвого фонду
Ч. 2. – 1902. – LXX, 572 с.
273143
  Барвінський О. Виїмки з народної літератури українсько-російської XIX віку : для вищих класів середніх шкіл / О. Барвіньский. – 4-е поправл. вид. – Львів : Накл. краєвого фонду
Ч. 1. – 1905. – LXXII, 326 с.
273144
  Барвінський О.Г. Виїмки з української народної літератури / Уложив Олександр Барвіньский. – 4-е, пеpеpоб. вид. – У Львові (Львів) : Hакл. книгаpні Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 3 : Б. Виїмки з народного письменства XIX в. від смерті Тапаса Шевченка. – 1922. – 317 с. : 19 іл.


  Авт. пpозових, поет. та дpам. твоpів, pозвідок з істоpії, літеpатуpознавства, мовознавства: Ю.А. Федькович, В.Б. Антонович, О.П. Стоpоженко, О.Я. Кониський, С.В. Руданський, Я.І. Щоголев, А.П. Свидницький, О.М. Огоновський, І. Левицький (Hечуй) [І.С. ...
273145
  Гоголь Н.В. Вий / Н.В. Гоголь. – С-Пб. – 80с. – (1809-1852)
273146
  Гоголь Н.В. Вий.. / Н.В. Гоголь. – К, 1989. – 164с.
273147
  Лямшин Ігор Вийдемо, побалакаємо... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 66-68. – ISSN 0130-5212
273148
  Помазан А.М. Вийди з берегів / А.М. Помазан. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 388 с.
273149
  Вакуленко В.Д. Вийди, дівчинонько : ліричні комедії / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1963. – 276 с.
273150
  Эйларт Я.Г. Вийдумяги - заповедник редких растений. / Я.Г. Эйларт, А.Х. Ыйге. – Таллин, 1965. – 40с.
273151
   Виймально-навантажувальні роботи на кар"єрах : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю "Розробка родовищ та видобування корисних копалин" / В.В. Коробійчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського". – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 436, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 435-436. – ISBN 978-966-683-479-2
273152
  Гоян В. Вийти в ефір / В. Гоян, О. Гоян // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 59
273153
   Вийти другим – прийти першим // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 5


  Успішний український бізнесмен, меценат та YouTube-блогер Євген Черняк ділився секретами успіху зі студентами та викладачами Університету на економічному факультеті.
273154
   Вийти з пітьми : парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні (біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем Анатолієм Пешком виходу з політ. туману, екон. тупика) / Акад. екон. наук України ; Акад. соц. упр. ; [авт.-уклад.: Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.М. Владимир та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В.А., 2017. – 228, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-225. – ISBN 978-617-7331-40-6
273155
  Лубчак В. Вийти з полону "хибного плюралізму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 листопада (№ 214). – С. 9


  Лауреатом Премії Джеймса Мейса - 2017 за громадянську позицію в публіцистиці стала відома журналістка, автор "Дня" Наталя Іщенко.
273156
  Дрофенко І. Вийти за межі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 4


  Особливості юридичної роботи в антимонопольних справах.
273157
  Грабовський С. Вийти за межі стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20-21 травня (№ 86/87). – С. 29


  Чи зрозуміють врешті-решт у Росії унікальність долі кримських татар? Виступ Джамали з піснею "1944" у Євробаченні.
273158
  Самаєва Ю. Вийти із зони торговельного комфорту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1, 7


  "Україна, валютна виручка якої скорочується протягом останніх кількох років, експортну стратегію, на відміну від інших численних стратегій, справді чекала. Нині, коли ситуація на зовнішніх ринках постійно змінюється, старі торговельні зв"язки нашої ...
273159
   Вийшла друком книжка Григорія Халимоненка "Історія грузинської літератури" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 373-374


  Центр літературної творчості Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка взяв участь у виданні першої в Україні такої книжки. Українською мовою. Рецензенти - доктори філології Рауль Чілачава ( професор, академік Грузинської ...
273160
   Вийшла друком монографія про адвокатуру Гетьманщини // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; в.о. голов. ред. І. Гончар ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8/9 (132/133), серпень-вересень 2017 року. – С. 16-16. – ISSN 1991-5829
273161
   Вийшли до фіналу // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  "...Команди "CometoCaser" і "FlashEnterprise" економічного факультету успішно подолали відбірковий тур чемпіонату з корпоративних фінансів Growth Driver 2014, залишивши позаду понад 80 конкурентних команд. Команди візьмуть участь у фіналі очного туру ...
273162
  Говорун Д. Вийшли за позиції // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Особливості звільнення позивачів від сплати судового збору, розмежування юрисдикцій, пріоритетність норм спеціального законодавства - це неповний перелік питань, у яких ВП ВС відступила від попередніх правових позицій під час розгляду адміністративних ...
273163
   Вийшли у фінал престижних світових змагань // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Команда КНУТШ у складі студентів О. Бровко, Н. Козачук, М. Галушки (ІМВ), Г. Соколянський (юрид. ф-т) вийшла у фінал престижних світових змагань з судових дебатів з права СОТ, які відбудуться у Франції. Цікаво те, що наша команда стала єдиною з країн ...
273164
  Головко Т. Вийшов друком рукописний варіант збірки "Три літа" Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 грудня (№ 236). – С. 11
273165
  Забокрицька Р М. Вийшов з друку перший в Україні "Гідрохімічний словник" (2022 р.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (63). – С. 71-74. – ISSN 2306-5680


  У статті представлено та проаналізовано науково - довідкове видання - "Гідрохімічний словник", виданий професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.К. Хільчевським у 2022 р. У "Гідрохімічному словнику" містяться ...
273166
  Забокрицька М.Р. Вийшов з друку перший в Україні «Гідрологічний словник» (2022 р.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (65). – С. 128-132. – ISSN 2306-5680


  У статті представлено та проаналізовано, виданий у 2022 р., тлумачний «Гідрологічний словник». Автори Словника: В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), В.О. Манукало (Український гідрометеорологічний ...
273167
   Вик [Вік] (1798-1898) / М. Щербаковского. – У Кыиви (Київ) : Дpук. С.В. Кульженко, 1900. – 464, VII, [2] с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108045 дефектний, без тит. арк.


  Авт. поет. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, Д. Байрон, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, О.С. Афанасьєв[-Чужбинський], Т.Г. Шевченко, ...
273168
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 2 : Украинська проза вид Квитки до 80-х рокив XIX в. []. – 1902. – 584, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка. - Авт. твоpів: Г.Ф. Квітка-[Основ"яненко], П.О. Куліш, Д. Моpдовцев [Д.Л. Моpдовець], О.П. Стоpоженко, М. Маpковичка [М. Вовчок], О.Я. Кониський, О. Кулішева [Г. Баpвінок], П.С. Кузьменко, А.П. Свидницький, М.М. ...
273169
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 3 : Украинська проза з 80-х рокив XIX в.останних часив. – 1902. – 566, II с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Б.Д. Гpінченко, С.М. Ковалів, Д.В. Маpкович, H.І. Кобpинська, Т.А. Зіньківський, М.С. Гpушевський, В.О. Потапенко, Дніпpова Чайка, О.С. Маковей, Т.Г. Боpдуляк, А.Ю. Кpимський, Л. Маpтович, М.М. Коцюбинський, В.М. Леонтович, Г.О. Коваленко, ...
273170
   Вик [Вік] (1798-1898).. – вид. 2-ге, з одминами й дод. – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 1 : Украинська поэзіяа вид Котляревського до останних часив. – 1902. – 494, X, [I] с. : іл., поpтp. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка ; В кн. також біогp. відомості пpо авт. з поpтp. ; Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголів, Л.І. Глібов, С.В. ...
273171
  Тищенко А.Н. Вика : В помощь слушателям трехлетних агротехнических курсов / А.Н. Тищенко; Агротехника сельскохозяйственных культур. Областное управление сельского хозяйства. Александровская селекционная станция. – Владимир : Облиздат, 1951. – 16 с.
273172
  Дорошко П.О. Викарбую на камені : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Худвидав, 1966. – 192 с.
273173
  Корсюк М. Виквіт нації // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 170-177. – ISBN 978-606-745-014-9


  "У історії світової культури є особистості, чия подвижницька творчість не тільки позначилась на динаміці розгортання тогочасних громадсько-суспільних процесів і піднесенні національної свідомості, а й переросла сукупністю їхньої творчої та ...
273174
  Ерофалов-Пилипчак Викентий Беретти: Университет // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 90-98. – ISBN 966-7452-22-0
273175
  Гудкова Екатерина Павловна Вики Туркмении и перспективы их хозяйственного использования : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Гудкова Екатерина Павловна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1968. – 19л.
273176
   Викиди радіоактивного йоду [хімічна формула] з атомних електростанцій України / В.І. Вітько, Л.І. Гончарова, В.В. Карташов, Г.Д. Коваленко, Г.В. Хабарова // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 99-114. – ISSN 2522-1388
273177
   Викидонебезпечність пісковиків Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну / А.В. Побережський, І.В. Бучинська, П.М. Явний, О.М. Шевчук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
273178
  Гулиа Г.Д. Викинг / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1981. – 175с.
273179
  Гулиа Г.Д. Викинг. Ганнибал, сын Гамилькара. Рембрандт : романы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1986. – 507 с.
273180
  Уингейт Филиппа Викинги / Уингейт Филиппа, Миллард Энн; Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1999. – 64с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00651-0
273181
  Прингл Хизер Викинги в Америке. Приключения в Америке Викингов / Прингл Хизер, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 154-167 : фото
273182
  Литвинцев Данил Викинги Ладоги / Литвинцев Данил, Волковицкий Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 140-145 : фото. – ISSN 1029-5828
273183
  Алексеев А. Викинги, варяги, русь // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 5


  Народи , які населяли Європу в давнину
273184
  Штайнхильбер Бертольд Викинги. Когда викинги пугали Европу / Штайнхильбер Бертольд, Бетке Инза, Гаргерле Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 118-127 : фото. – ISSN 1029-5828
273185
  Ботценхард Тильман Викинги. Перезагрузка / Ботценхард Тильман, Гринфилд Лорен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
273186
  Пчілка Олена Викинуті українці / Олена Пчілка; Ред.-упоряд., передм., прим. В.Архипов. – Київ : МАУП, 2006. – 352с. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 5). – ISBN 966-608-533-X
273187
  Клименюк О.В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : авторський підручник / Олександр Клименюк. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 398с. – ISBN 978-966-340-183-6
273188
  Квасюк Л. Виклад християнського віровчення в "Катехізмі, тобто сумарії, або короткому зібранні віри і церемоній святої Східної церкви" Мелетія Смотрицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 173-175


  Розглядається 10 розділ трактату "Тренос" (1610) укр. полеміста Мелетія Смотрицького "Катехізм, тобто сумарій, або коротке зібрання віри і церемоній святої Східної церкви"; аналізується розуміння автором основ християнського віровчення у формі ...
273189
  Ткачук Р.Ф. Виклад церковної історії та літературно-комунікативні стратегії у творі Іллі Йоакима Мороховського "Discurs o poczatku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kosciola Rzymskiego, y kto byl tego przyczyna" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 26-37
273190
  Миронов В.В. Викладання адміністративного процесу як засіб забезпечення якості юридичної освіти в Україні / В.В. Миронов, А.І. Ткачук // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 1 (52))
273191
  Наварчук Н. Викладання анатомії як мистецтво якісного запам"ятовування, клінічного відтворення і практичного застосування / Н. Наварчук, О. Гузік // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 4 (16). – С. 119-121. – ISSN 2311-9896


  Згадується Університет Св. Володимира. У 1893 році фотографічну секцію очолив професор Георгій Де-Метц.
273192
  Зварим І.М. Викладання англійської мови в КНУ імені Тараса Шевченка як складової у процесі підготовки фахівців та оцінювання професійної діяльності викладачів // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 110-118. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто види перекладу, проаналізовано підходи до оцінювання професійної діяльності вмкладачів за кінцевими та поточними результатами успішності студентів.
273193
  Унтіла М. Викладання англійської мови як мови ділового спілкування // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 347-349
273194
   Викладання арифметики в семирічній школі. – Київ, 1951. – 176 с.
273195
  Калугін О.В. Викладання археології в автобіографіях вчених Харківського університету (1950-1960 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 54-58. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 28). – ISSN 2227-6505
273196
  Карабин О.О. Викладання багатофакторного кореляційного аналізу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / О.О. Карабин, О.Ю. Чмир // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 181-190 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
273197
  Маріуц І. Викладання базоване на дослідженнях // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 8-13. – ISBN 978-617-8049-46-1
273198
  Головащенко С.І. Викладання бібліологічних дисциплін у Київській духовній академії XIX - початку XX ст.: структура і зміст // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 60-67
273199
   Викладання в медичному університеті на засадах лідерства / М.І. Марущак, І.Я. Криницька, Н.В. Петренко, Г.Г. Габор // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 38-41. – ISSN 1681-2751
273200
  Дівінська Н.О. Викладання в університеті на основі наукових досліджень // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 102-108
273201
  Самчук Т.В. Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835 – 1863 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 39-48. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
273202
  Ляпіна О. Викладання всесвітньої історії в Київському інституті народної освіти // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 32


  Згадуються професори КІНО: О. Покровський, М. Бубнов, П. Ардашев, В. Ляскоронський та ін.
273203
   Викладання геометрії в сердній школі. – Київ, 1953. – 220 с.
273204
   Викладання геометрії в середній школі. Планіметрія : За мат-ми розширеного пленуму від-лу методики математики, що відбувся в жовтні 1951 року в м.Вінниці. – Київ : Радянська школа, 1953. – 220 с.
273205
  Грачова І. Викладання граматики в ігровій формі на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 234-237
273206
  Мойсеєнко Н.Г. Викладання граматики у процесі розвитку вторинної мовної особистості студентів економічних спеціальностей / Н.Г. Мойсеєнко, Я.І. Шайдука // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Р. Гусман Тирадо, Т.І. Домброван [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 32. – С. 73-79. – ISSN 2307-4558
273207
  Головко С.Г. Викладання гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах: феноменологічний аспект // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 163-165
273208
   Викладання дидактики географії : навч. посібник / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – Київ : Прінт Сервіс, 2016. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239 та в кінці модулів. – ISBN 978-617-7069-26-2
273209
  Збанацька О. Викладання дисциплін бібліотекознавчого циклу: сучасні виклики // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 57-58
273210
  Вихрущ А.В. Викладання дисциплін гуманітарного циклу в сучасному університеті // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 2 (82). – C. 61-66. – ISSN 1681-2751
273211
  Чорнописка О.П. Викладання дисципліни "Елементи практичної психології" в системі післядипломної освіти провізорів // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 249-252. – ISSN 1684-7903


  "...У статті обгрунтовано доцільність вивчення дисципліни "Елементи практичної психології" провізорами-інтернами на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології в Івано-Франківському національному медичному університеті."
273212
  Середа І.О. Викладання дисципліни "Оздоровча аеробіка" для студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 256-258 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
273213
  Ясакова Т.Ю. Викладання дисципліни "хімія" за умов впровадження кредитно-модульної системи навчання / Т.Ю. Ясакова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.287-294.
273214
  Кучеренко Т. Викладання дисципліни бухгалтерський облік в контексті сучасної економічної теорії та практики управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 41-48
273215
  Пашков В.М. Викладання дисципліни господарського права в медичних і фармацевтичних закладах освіти // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 77-85. – ISSN 0201-7245
273216
  Кірсенко М. Викладання дражливих питань історії у мультикультурному контексті: нинішня ситуація та виклики // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (138), лютий. – С. 30-32
273217
  Матвійчук А.В. Викладання европейського права у вищій школі України: ментальний аспект / А.В. Матвійчук, Ю.Ю. Олешицький // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 74-81. – ISBN 978-966-7359-68-3
273218
  Юхимович О.А. Викладання економічних дисциплін за допомогою онлайн-сервісів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 9-11. – Бібліогр.: 7 назв.
273219
  Андрєєва І.А. Викладання епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій на сучасному етапії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 8-10. – ISSN 1681-2751
273220
  Жигун С.В. Викладання журналістики в Україні на сучасному етапі: проблеми теорії та практики // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 450-455. – ISSN 2218-0567


  Згадується В.В. Різун та Т.О. Приступенко.
273221
  Нетреба М. Викладання журналістських дисциплін у вищій школі: специфіка та форми навчання / М. Нетреба, Г. Нищик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 33-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
273222
  Гнєденко Б.В. Викладання і творчість // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 95-100. – ISSN 1029-4171
273223
   Викладання іноземних мов за професійним спрямуванням в університетах: сучасні тенденції / А. Дурдас, О. Костенко, Л. Мостицька, О. Овчарова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 42-49. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
273224
  Шацька О.П. Викладання іноземних мов у Китаї // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 33-39. – ISSN 2227-2747
273225
  Козаченко Ю. Викладання іноземних мов у медичних закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 36-46. – ISSN 2312-5993
273226
  Огул О. Викладання іноземних мов у Чернівецькому університеті (історико-методичні аспекти) / О. Огул, О. Івасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 45-47. – ISBN 966-8653-41-6
273227
  Рибачук К.В. Викладання іноземної мови в сучасній системі професійної освіти // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 137-148. – ISSN 2075-4205
273228
  Кобченко К.А. Викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 104-106. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах наприкінці XIX - початку XX ст.
273229
  Галлагер К. Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості (Викладання і вивчення історії в школі) : Посібник для вчителів / К. Галлагер. – Київ, 1998. – 48с. – ISBN 966-546-211-3
273230
  Брехуненко В. Викладання історії російсько-українських війн у шкільних і університетських курсах історії України: методичний аспект // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 56-62
273231
   Викладання історії ХХ століття на прикладі України та інших європейських країн. – Дніпропетровськ, 1997. – 126с.
273232
  Совенко Б.В. Викладання канонічною права: короткий історичний огляд та перспективи розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
273233
  Кірносова Н.А. Викладання китайської мови в Україні: на витоках // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 120-123
273234
  Дорош М.Д. Викладання класичних мов за живомовними методиками: український аспект / М.Д. Дорош, Т.П. Галицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 14-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Присвячена огляду перспектив упровадження живомовних (прямих, імерсивних) методик у викладання латинської та давньогрецької мов в Україні. Натепер більшість викладачів здійснює освітній процес за принципом legere et intellegere (читати і розуміти), у ...
273235
  Ю Мі Гунг Викладання корейської мови та літератури в Україні: сучасний стан та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 194-205


  Сучасний стан і перспективи вивчення корейської мови та літератури у КНУ імені Тараса Шевченка.
273236
   Викладання креслення в школі. – К., 1967. – 96с.
273237
   Викладання креслення в школі. – К., 1969. – 160с.
273238
  Супрун В. Викладання курсу "Загальне мовознавство" в аспекты модернізації вітчизняного освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 36-47. – ISSN 1682-2366
273239
  Чорний Д.М. Викладання курсу "Історія Слобідської України" за технологіями дистанційного навчання: проблема вибору тематики форумів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 187-190. – ISBN 978-966-285-311-7
273240
  Будянський Д.В. Викладання курсу "Риторики" в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 213-216. – ISBN 978-966-698-290-5
273241
  Палагнюк М.М. Викладання курсу "філософії" у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 180-189. – ISSN 2312-4342
273242
  Возносименко Д. Викладання курсу вищої математики для майбутніх екологів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 224-230. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  У статті розглянуто питання математичної підготовки студентів екологів, наведені приклади професійно спрямованих задач з вищої математики. Проаналізовано підходи до вибору прикладних екологічних задач і прикладів, наведено деякі приклади, що ...
273243
  Самойленко О. Викладання латинської мови як один з провідних факторів фахової підготовки майбутніх фахівців у медичній галузі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 9, ч. 2. – С. 59-65. – ISSN 2411-6548
273244
  Піонтковська Т.В. Викладання логіки в братських школах XVI-XVIIст. // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 138-140
273245
  Плахтій М.П. Викладання логіки в Західній Україні на межі ХIХ - ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості викладання логіки західноукраїнськими науковцями та спроби формування української логічної термінології. Аналізуються україномовні підручники із логіки С. Балея, С. Канюка, І. Копача, Г. Костельника, Т. Мандибура видані ...
273246
  Плахтій М.П. Викладання логіки на Вищих жіночих курсах у Києві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 44-45


  До викладацького складу Київських ВЖК входили переважно професори університету Св. Володимира. Викладання проводилось за університетськими програмами. Лекції із логіки читали професори Степан Андрійович Ананьїн, Генріх-Роман Іванович Якубаніс, Василь ...
273247
  Плахтій М.П. Викладання логіки на вищих жіночих курсах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 126-131. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
273248
  Демірська І.О. Викладання логіки на гуманітарних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 19-20
273249
  Комаха Л.Г. Викладання логіки на юридичних спеціальностях ВНЗ // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 28-29
273250
  Плахтій М.П. Викладання логіки у духовних закладах України сер. XIX - на поч. XX століття // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 44-45
273251
   Викладання математики в середній школі при політехнічному навчанні. – Київ : Радянська школа, 1954. – 304 с.
273252
  Венгер Є.Ф. Викладання математики в університеті з 1834 до 1934 р. / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 19-40. – ISBN 978-966-502-492-7
273253
   Викладання математики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1961. – 212 с. ; №1


  Збірник містить статті, присвячені методиці розв"язування задач з геометрії з застосуванням тригонометрії, викладанню наближених обчислень, вимірювальним роботам на місцевості тощо. Кілька статей присвячено моделюванню і виготовленню саморобного ...
273254
   Викладання медичної і біологічної фізики та медичної інформатики в європейських університетах / О. Чалий, Л. Любчик, К. Чалий, О. Чайка, І. Кривенко, Н. Гриценко, А. Криштопа, О. Сисоєв // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 72-88. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
273255
  Федченко Є. Викладання міжнародної журналістики: світовий контекст та український досвід / Є. Федченко, Д. Тарадай // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 76-81. – ISBN 978-966-493-306-0
273256
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Харків
Вип. 11. – 2007. – мова резюме англ. укр. рос.
273257
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 12. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
273258
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 13. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
273259
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків. – ISSN 2073-4379
Вип. 14. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
273260
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 15. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
273261
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 16. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
273262
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 17. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
273263
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 18. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
273264
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 19. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
273265
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 21. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
273266
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватиий Л.М., Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 29. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
273267
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 30. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
273268
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 31. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
273269
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 32. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
273270
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Teaching languages at higher institutions : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 33. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
273271
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Teaching languages at higher institutions : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 34. – 2019. – 287, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
273272
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 35. – 2019. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. нап. англ. мов. : Teaching languages at higher institutions
273273
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 36. – 2020. – 188, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. нап. англ. мов. : Teaching languages at higher institutions
273274
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 37. – 2020. – 132, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. нап. англ. мов. : Teaching languages at higher institutions
273275
   Викладання морфології української мови в 6 класі середньої школи. – К., 1957. – 191с.
273276
  Чухно А.А. Викладання на вечірньому та заочному відділах - в центрі уваги кафедри // Інформ. бюл. наук.-метод. ради КДУ, 1959. – Т.17
273277
  Толмачова І. Викладання навчальної дисципліни "Дидактичні основи розвивального навчання" у педагогічному ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 113-118. – ISSN 2308-4634
273278
  Кисельов Ю.В. Викладання навчальної дисципліни "Соціологія" через модуль-контроль / Ю.В. Кисельов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 72-78. – ISBN 966-597-072-0
273279
  Черняк С.Г. Викладання наук в системі організаційно-педагогічної діяльності Київського університету (1838-1841) // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 178-183. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті здійснено історико-генезисний аналіз викладання предметних дисциплін в Київському університеті періоду 1838 - 1841 рр. як складової системи організаційно-педагогічного забезпечення діяльностітнавчальної установи. In the article the history ...
273280
  Зякун А.І. Викладання національної історії у вищих навчальних закладах України: формуваня нового змісту // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 54. – С. 55-63. – ISSN 2311-5408
273281
   Викладання німецької мови як другої іноземної для перекладачів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навч.-метод. матеріали / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Т.Р. Кияк, С.С. Огірок, О.О. Гуменюк, О.Ф. Кудіна]. – Київ : Київський університет, 2009. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека Інституту філології)
273282
  Кущ О.Г. Викладання нових структурних елементів з питань біобезпеки в контексті навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" для студентів зі спеціальності "Лабораторна діагностика" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 79-81. – ISSN 1681-2751
273283
  Резніченко Н.Ю. Викладання нормативних засад регулювання медичної практики на курсах тематичного удосконалення лікарів // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донецьк. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Ю.Ф. Айзатулов. – Слов"янськ, 2017. – № 1 (37). – С. 60-66
273284
  Басай В.Д. Викладання одорології у вищих напвчальних закладах при перекпідготовці юристів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 79-84
273285
  Цвєтков Л.О. Викладання органічної хімії в 10 класі / Л.О. Цвєтков. – К, 1971. – 263с.
273286
  Хавкіна Л.М. Викладання основ рекламної діяльності у вищій школі в межах навчання майбутніх журналістів: методичні пошуки і проблеми // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 54-63. – ISBN 978-966-623-888-0
273287
  Палагнюк М.М. Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
273288
  Резніченко Н.Ю. Викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – С. 199-204. – ISSN 1561-3607


  "...Наведено принципи викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів."
273289
   Викладання оториноларингології в сучасних умовах / В.В. Березнюк, О.В. Ковтуненко, А.В. Зайцев, О.А. Чорнокур // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 89-91. – ISSN 0044-4650
273290
  Бабічев Є.Р. Викладання політології в вищому навчальному закладі в умовах Болонського процесу. Актуалізація проблематики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 130-134. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
273291
   Викладання положень тактичної медицини студентам медичних закладів вищої освіти / О.М. Стоянов, Д.М. Храмцов, Ю.М. Ворохта, І.Т. Гайдаржи // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (151). – С. 13-15. – ISSN 1562-1146
273292
  Головчук В. Викладання предметів гуманітарного циклу в непрофільних ВНЗ у контексті гуманізації вищої освіти / В. Головчук, І. Голубович, О. Чернецька // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
273293
  Докторович Г. Викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах освіти Сумської області // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 63-73. – ISBN 978-966-968-239-4
273294
  Сейдаметова З. Викладання програмування майбутнім фахівцям галузі ІТ-технологій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 68-81. – ISSN 1682-2366
273295
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті : соціально відповідальний вимір : матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. (13-14 жовт. 2011 р., м. Київ, Україна) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [редкол.: Балл Г.О. та ін.]. – Київ : Дія, 2011. – 111, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7665-72-0
273296
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи : тези 6 Міжнародної науково-методичної конференції (13-14 жовтня 2009 року, м. Київ, Україна) / МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; [ за наук. ред. О.В. Винославської, Г.В. Ложкіна ]. – Київ : Азимут-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-8405-93-8
273297
  Гриньео С.Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 289-294. – (0). – ISSN 2078-9165


  Визначено основні проблеми у викладанні римського приватного права. Подано пропозиції щодо програми, порядку і методики викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах.
273298
  Манащук Н.В. Викладання розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини" в умовах дистанційного навчання / Н.В. Манащук, Н.В. Чорній, С.І. Бойцанюк // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (42). – С. 11-13. – ISSN 2308-3220
273299
  Бедзір Н. Викладання світової літератури за новим державним стандартом та новою програмою у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 80-83. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
273300
  Головащенко С.І. Викладання Святого Письма в Київській Духовнй Академії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 25-35
273301
  Стеблина-Рудякова Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 156-161. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про становлення й сучасний стан викладання сербської мови в Київському університеті
273302
   Викладання синтаксису простого речення української мови в середній школі (У1-УП). – К., 1957. – 164с.
273303
  Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови / К.М. Плиско. – Київ, 1978. – 184с.
273304
  Костенко О. Викладання сільськогосподарських дисциплін у вітчизняних університетах XIX - початку XX ст.: зміни та вдосконалення навчального процесу // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 152-158. – ISBN 978-966-308-311-5
273305
  Албул О. Викладання славістичних дисциплін в університетах Європи / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 3-10. – ISSN 2075-437X


  Про відкриття у 1842 році кафедри історії та літератур слов"янських наріч у Київському університеті св. Володимира.
273306
  Гладиш М.О. Викладання соціально-педагогічних дисциплін за методикою інтегративного навчання (CLIL) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 45-48. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
273307
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навч. посіб. для студ. внз / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніцип. управління". – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-364-664-0


  Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми - суспільства знань – вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи ...
273308
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко; МОНУ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципал. упр.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 280с. – Шифр дубл 1 Мала. – ISBN 978-966-364-664-0
273309
  Вдовенко Т. Викладання сучасної англійської мови в умовах дистанційної освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 53. – С. 41-46. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
273310
  Мінченко А.В. Викладання та вивчення основ алгоритмізації і реалізації задач на ЕОМ : Навч. метод. пос. / А.В. Мінченко, А.А. Карпенко. – К., 1993. – 204с.
273311
  Орищенко І. Викладання та дослідження історії середніх віків у Київському університеті Св. Володимира в контексті урядової політики 30-х рр. XIX - поч. XX ст. (за матеріалами рідкісних видань з фонду ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 34
273312
  Трусєєва Н.О. Викладання теми "Коливання та хвилі" в курсі загальної фізики для студентів інженерних спеціальностей // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 218-220. – ISSN 2519-2884
273313
  Видро Є.Д. Викладання теми "Нервова система" в курсі анатомії і фізіології людини / Є.Д. Видро. – Київ, 1954. – 103 с.
273314
  Фоменко В.В. Викладання теоретичних питань курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей вищих закладів освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 76-80. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
273315
  Ковальчук О.М. Викладання теорії права в перші роки заснування Київського університету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 79-81. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Висвітлюється науково-педагогічна діяльність К.О. Неволіна - першого професора права Київського університету Св. Володимира. Аналізується його видатний твір - "Энциклопедия законоведения", - що зіграв важливу роль у розвитку вітчизняного законодавства.
273316
  Ковальчук О. Викладання теорії права в Університеті Святого Володимира // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 148-156. – ISBN 978-966-349-240-7
273317
  Сліпушко О. Викладання української літератури в університеті: сучасні виклики і відповіді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 11


  "У промові до Дня незалежності України президент України Петро Порошенко актуалізував надзвичайно важливий момент — на 2019 рік припадає "тисяча років вокняжіння Ярослава Мудрого". Вже сама постановка питання заслуговує на увагу. Сходження Ярослава на ...
273318
  Степанишин Б. Викладання української літератури в школі : Методичний посібник для вчителів / Б. Степанишин. – Київ : РВЦ Проза, 1995. – 254 с.
273319
  Гаудіо С.Д. Викладання української мови в університетах Італії / С.Д. Гаудіо, О. Сидоренко, О. Жуковська // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 177-180.
273320
  Митник І. Викладання української мови права на кафедрі україністики Варшавського університету // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 65-73. – ISSN 2078-5119


  У статті розглянуто проблематику навчання української мови права на кафедрі україністики Варшавського університету. Обговорено програму курсу, методику навчання, цілі курсу та плановані результати навчання. Текстову базу курсу складають правові акти, ...
273321
  Коротєєва-Камінська Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навчальний посібник / В.О. Коротєєва-Камінська; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 304с. – ISBN 966-370-018-1
273322
  Петришин М. Викладання української мови у світі: досвід Методичного центру української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 12-20. – ISSN 2078-5119
273323
  Ренчка І. Викладання української мови як іноземної: формування мовної і мовленнєвої компетентності // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 171-179. – ISSN 2078-5119
273324
  Максименко О.В. Викладання усного перекладу в Україні: міжнародний і національний контексти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 386-392. – ISSN 2520-6397


  Ідеться про виклики, перед якими постає викладання усного перекладу в Україні. Метою дослідження є показати, що мають братися до уваги не лише нові явища в конференційному перекладі та в інших видах глобалізованих послуг з усного перекладу. Аналіз ...
273325
  Вернигора С.М. Викладання фахових дисциплін англійською мовою в українському ВНЗ: освітній експеримент чи вимога сьогодення (На прикладі дисциплін кафедри реклами і зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 18-22


  Публікація присвячена досвіду викладання англійською мовою профільних дисциплін "Копірайтинг у рекламі", "Копірайтинг у PR", "Соціальна реклама", "Теорія масової інформації", "Комунікаційні стратегії", кафедри реклами і зв"язків з громадськістю ...
273326
  Самчук Т. Викладання фехтування в Університеті Св. Володимира (1834-1849) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 102-105. – ISBN 978-966-171-795-3
273327
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі / А.А. Ванєєв. – Київ, 1974. – 198 с.
273328
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі середньої школи / А.А. Ванєєв, Е.Г. Дубицька, О.Ф. Яруніна. – 2-е изд., перераб. – Київ : Радянська школа, 1980. – 162 с.
273329
   Викладання фізики в 6-7 класах середньої школи : посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1982. – 269 с.
273330
  Пьоришкін О.В. Викладання фізики в 6 і 7 класах середньої школи : посібник для вчителів / О.В. Пьоришкін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 268 с .
273331
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі / А.А. Ванєєв, Е.Д. Корж, В.П. Орєхов. – Київ : Радянська школа, 1981. – 158 с.
273332
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі за новою програмою / А.А. Ванєєв. – Київ, 1973. – 190 с.
273333
   Викладання фізики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1979. – 151 с.
273334
   Викладання фізики в школі : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144 с.
273335
   Викладання фізики за новими програмами. – Київ, 1973. – 150 с.
273336
  Венгер Є.Ф. Викладання фізики і астрономії в університеті (1834-1934) / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 50-89. – ISBN 978-966-502-492-7
273337
  Мохун С.В. Викладання фізики і педагогічна майстерність викладача // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 142-146. – ISSN 1563-3713
273338
  Туришев І.К. Викладання фізики у 8 класі / І.К. Туришев, Ю.І. Лук"янов. – К., 1979. – 176с.
273339
  Суханцева В. Викладання філософії в українському університеті: соціокультурний аспект / В. Суханцева, О. Яценко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1682-2366


  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
273340
  Кралюк П. Викладання філософії в Харківському університеті. Шад та його послідовники // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 374 -378. – ISBN 978-966-2254-74-7
273341
  Кралюк П.М. Викладання філософії в Харківському університеті. Шад та його послідовники // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 374-378. – ISBN 978-966-373-777-5


  Кафедра філософії (Теоретичної і практичної філософії імені професора Й.Б. Шада) в Харківському університеті була заснована разом із університетом. Засновником і першим ординарним професором кафедри у 1804–1816 рр. був представник німецького ідеалізму ...
273342
   Викладання філософії і профіль вузу : Збірник статей. – Київ : Київський університет, 1971. – 178с.


  У цьому збірнику викладачі філософії знайдуть відповідні методичні рекомендації щодо розкриття загального характеру принципів і законів діалектичного й історичного матеріалізму на основі урахування висновків і фактичного матеріалу профілюючих ...
273343
  Метельова Т.О. Викладання філософії як апологія історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
273344
  Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін : методика, технологія, управління : навч. посібник / І.М. Найдьонов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 432 с. : іл., табл. – Глосарій: с. 394-418. – Бібліогр.: с. 419-430. – ISBN 978-611-01-0618-4
273345
  Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін : методика, технологія, управління : навч. посібник / І.М. Найдьонов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 430, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 394-418. – Бібліогр.: с. 419-430. – ISBN 978-611-01-0618-4
273346
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Київський держ.пед.інститут. – К., 1961. – 555л. – Бібліогр.:л.543-545
273347
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. том 2 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Кихв.держ.пед. ін-т. – К., 1961. – 576л. – Бібліогр.:л.564-566
273348
   Викладання фонетики і морфології української мови в 5 класі середньої школи. – К., 1955. – 232с.
273349
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і морфології української мови у восьмирічній школі. / А.П. Медушевський. – К, 1962. – 319с.
273350
  Локшина Ю. Викладання форм ввічливості в японській мові за допомогою ігор // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 169-175
273351
   Викладання хімії в 7 і 8 класах. – К., 1971. – 279с.
273352
   Викладання хімії в 9 класі. – Київ : Радянська школа, 1972. – 192 с.
273353
   Викладання хімії в школі. – випуск 1. – Київ : Радянська школа, 1963. – 160 с.
273354
   Викладання хімії в школі. – випуск 4. – Київ : Радянська школа, 1969. – 144 с.
273355
  Тищенко М.К. Викладання частин мови в середній школі : Посібник для вчителів / М.К. Тищенко. – Київ : Радянська школа, 1956. – 232с.
273356
  Локшина Ю. Викладання японської ієрогліфіки за допомогою програми для NINTENDO DS (далі назва на японській мові- // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Стаття присвячена особливостям викладання японських ієрогліфів за допомогою програми для Nintendo DS (далі на яп.мові). Детально проаналізовані функціональні можливості програми, а також надані методичні рекомендації щодо використання цієї програми ...
273357
  Бабенко С.С. Викладання, засноване на дослідженні: європейський вимір удосконалення університетської освіти з соціології / С.С. Бабенко, О.Є. Ненько, Н.Ю. Пенькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-109. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Протягом 5-19 вересня 2010 року на базі оздоровчо-спортивного комплексу КНУ ім. Тараса Шевченка у c. Берегове (Крим) відбулась друга літня сесія трьохлітнього міжнародного проекту ReSET \ HESP "Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження ...
273358
  Малигіна Л. Викладати зарубіжну літературу крізь призму української ментальності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (342). – С. 17-25.
273359
  Загиней З. Викладацька діяльність vs участь у роботі екзаменаційних комісій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 4 (56) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 36-48. – ISSN 2311-6676


  Автори статті доводять, що "...особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка є членом або головою екзаменаційної комісії закладу вищої освти та отримує за це оплату, здійснює викладацьку діяльність та не порушує ...
273360
  Гринюка Б.М. Викладацька діяльність Івана Старчука (1921 - 1950) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 114-130. – ISSN 2078-1849


  Старчук Іван Данилович - український археолог, мистецтвознавець та педагог, автор понад ста праць з античного мистецтва та давньоруської доби.
273361
  Соломаха А.Г. Викладацька діяльність М. Цитовича - останнього професора поліцейського права в Університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 203-217. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню викладацької діяльності останнього професора поліцейського права Університету Святого Володимира М. М. Цитовича (1861–1919). Відтворення його педагогічної діяльності здійснюється завдяки нововиявленим у фондах Державного ...
273362
  Ворожбит І.В. Викладацька діяльність О.Ф. Кістяківського – професора кримінального права та судочинства Університету Св. Володимира // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 18-28. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
273363
  Гутник І.М. Викладацька діяльність Олександра Колоска у Київському національному університеті культури і мистецтв // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 146-151. – ISSN 2226-3209
273364
  Паламарчук О.Л. Викладацька діяльність професора А.Й. Багмут на кафедрі слов"янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, О.В. Антоненко // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 43-46. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Йдеться про викладацьку діяльність відомого славіста проф. Алли Йосипівни Багмут, яка протягом кількох років читала лекції для студентів кафедри слов’янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
273365
  Галенко Іраїда Викладацька діяльність Якова Головацького у Льввському університеті (в контексті розвитку українознавства і славістики ) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 13-27. – ISSN 0203-9494
273366
  Стрижньова М. Викладацька майстерність на лекціях з лінгвістичних дисциплін // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: Шовковий В.М., Задорожна І.П., Морська Л.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (1-2019). – С. 50-57. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті розглянуто види нетрадиційних лекцій, що є ефективними для викладання лінгвістичних дисциплін, зокрема мовознавства. На нашу думку, ними є такі види лекцій як проблемна лекція, лекція-бесіда, бінарна лекція (вдвох), лекція-візуалізація, а ...
273367
  Мільто Л.О. Викладацька майстерність професорів університетів дореволюційної Росії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 79-82. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
273368
  Олійник О.А. Викладацька та просвітницька діяльність В. М. Лігіна (1846–1900) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 35-43. – ISSN 2415-7422
273369
  Бельмаз Я.М. Викладацьке портфоліо як один з провідних методів професійного розвитку викладачів вищої школи США // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 18-24. – ISSN 2074-8167
273370
  Міщенко І.В. Викладацький потенціал Польського педагогічного інституту в Києві (1930-1935 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 33-34
273371
  Парфіненко А.Ю. Викладацький склад дореволюційних університетів у зображенні публіцистики 1920-початок 1930-х рр. / А.Ю. Парфіненко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 190-197. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 966-623-336-3
273372
  Рига Д. Викладацький склад Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XIX столітті // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 185-192
273373
  Корбяк Д.В. Викладацько–наукова та освітня діяльність митрополита Сильвестра (Сембратовича) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 43-48. – ISSN 2076-1554


  З метою встановлення ролі митрополита Сильвестра (Сембратовича) у розвиток науки та освіти українського населення на основі досі неопублікованих джерел досліджується відповідна сфера діяльності згаданого церковного діяча. Охарактеризовано його роботу ...
273374
  Булах І. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій : Навчально-метод. посібник / І.Булах, Л.Долинська; МОН України; Нац. пед ун-т. – Київ, 2005. – 106 с. – ISBN 966-660-213-Х
273375
  Лещенко Г.А. Викладач-тьютор як суб"єкт дистанційного освітнього процесу у вищій школі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 57-62. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
273376
  Полюк І.С. Викладач "Онлайн" - новий вид професії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 187-190. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
273377
  Зельницький А.М. Викладач вищого військового навчального закладу в сучасних умовах: розвиток професійної компетентності – нові виклики / А.М. Зельницький, О.А. Заболотний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 83-92
273378
  Мичак Н.Г. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 421-425. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
273379
  Стражнікова І. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально виховного процесу. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 18-33
273380
  Генсьорський В. Викладач Волинської духовної семінарії Гермоген Іванович Шиманський - видатний український літургист та богослов ХХ століття // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 183-201. – ISSN 2519-4348
273381
   Викладач ІМВ - лауреат літературного конкурсу імені Рона Хаббарда / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  Професор кафедри іноземних мов ІМВ Геннадій Мірам став лауреатом відомого американського літературного конкурсу англомовної інтелектуальної прози імені Рона Хаббарда за свою першу англомовну повість під назвою "Інші" ("Others"). Письменник і поет ...
273382
   Викладач ІМВ - лауреат літературного конкурсу імені Рона Хаббарда / Прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 7


  Професор кафедри іноземних мов ІМВ Генадій Мірам став лауреатом відомого американського літературного конкурсу англомовної інтелектуальної прози імені Рона Хаббарда за свою першу англомовну повість під назвою "Інші" ("Others").
273383
  Петрова О. Викладач іноземної мови як суб"єкт інноваційної педагогічної діяльності в немовному ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 158-161
273384
  Берзін П.С. Викладач курсу кримінальної політики та присяжний повірений Яків Соломонович Гольденвейзер // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 995-1000. – ISBN 978-617-7020-05-8
273385
  Безручко О.В. Викладач майстерності кінорежисера О. Й. Гавронський // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 72-77
273386
  Салига П. Викладач Павло Салига - про народження практиків. Про ефективність навчання на реальних замовленнях, творчість всупереч системі вищої школи та феномен існування університетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 9


  Павло Салига - графічний дизайнер навчає студентів бути практиками в КНУ імені Тараса Шевченка та КНУКіМ, поділився своїми думками, щодо реформування системи вищої освіти.
273387
  Печеранський І.П. Викладач та студент в системі вищої школи: філософсько-освітні рефлексії = Teachers and students in higher school: philosophical and educational reflection / І.П. Печеранський ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ : МП Леся, 2014. – 167, [1] с. : іл., табл. – Доп. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Резюме англ. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-8126-53-7
273388
  Смолікевич Н. Викладач у системі університетської освіти США: штрихи до професійно-педагогічного портрету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 40-47. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 4)
273389
  Буряк В. Викладач університету : вимоги до особистісних і професійних рис // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 11-35. – ISSN 1682-2366


  Інтерв"ю з ректором Володимиром Буряком.
273390
  Вальківський В. Викладач університету йде в декрет: чи оплачувати заміну колегам // Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 113)
273391
  Кайдан Н.В. Викладач як куратор змісту // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 45-46. – ISBN 978-966-285-400-8
273392
  Бондаренко В.В. Викладач як основа конкурентоспроможності випускника технічного університету // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 52-63. – ISSN 2074-8167
273393
  Корецька А.І. Викладач як уособлення освітнього процесу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 5. – С. 80-84. – ISSN 1562-529Х
273394
  Зелінський Ю М. Викладач, який прагнув до істини // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 4 - 11 січня (№ 1/2)


  Життєвий шлях І. М. Карнаухова викладача філософського факультету Київського університету ім. Т. Шевченка. До 90-річчя від дня народження.
273395
   Викладача звинувачено в сексуальних домаганнях // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 10 лютого (№ 6)
273396
  Матвієнко Г. Викладачі-українці теологічного факультету Львівського університету: освіта та кар"єрний ріст // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 105-110. – ISSN 1728-9343
273397
   Викладачі Hіжинської вищої школи 1820-1920 = Преподаватели Hежинской высшей школы 1820-1920 : Біобібліограф. покажчик. – Ніжин
Ч.1. – 1998. – 215с.
273398
  Гончар Б.М. Викладачі вузів: позаполітична чи творча сила суспільства // Інтелігенція - гуманна об"єднувальна сила сучасного суспільства / HАH Укpаїни, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ; [редкол.: І.Ф. Куpас (відп. pед.) та ін.]. – Київ : Стилос, 1999
273399
  Кіпень П В. Викладачі вузів: соціологічний портрет / Володимир Кіпень, Геннадій Коржов ; [передм. І.Т. Пасько]. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – 199 с. : табл. – Резюме англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 966-639-065-5
273400
  Крижанівський В. Викладачі Глухівського інституту (1874-1924 рр.) : біобібліогр. словник / Крижанівський Віталій. – Глухів : [б. в.], 2017. – 95, [1] с.
273401
  Нижнікова С.В. Викладачі єпархіальних жіночих училищ України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття): колективний портрет // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 52-59. – ISSN 2075-1451


  Дослідження колективного портрета викладачів єпархіальних жіночих училищ України у другій половині XIX - на початку XX століть.
273402
   Викладачі з Херсона та Харкова створили безплатну онлайн-школу з фізики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 5 серпня (№ 160). – С. 10


  Викладач Херсонського фізико-технічного ліцею Максим Пашко разом із колегами заснував онлайн-школу з фізики для своїх учнів та всіх охочих ґрунтовно вивчати природничі науки.
273403
  Свистун В. Викладачі і випускники Волинської духовної семінарії дореволюційного періоду (1796-1919): новомученики, ієрархи, науковці // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 84-96
273404
  Ісаченко С. Викладачі і студенти створили нові матеріали // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 28). – С. 4


  "...Сучасну наукову лабораторію синтезу термоелектричних матеріалів відкрили у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника".
273405
   Викладачі ІТ-спеціальностей підвищили кваліфікацію // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 6


  Упродовж 3-х місяців понад 20 викладачів ІТ спеціальностей київських університетів проходили курси підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти КНУ. По закінченню курсів проректор КНУ В.А.Бугров та директор "EPAM Systems" Ю.О.Антонюк ...
273406
  Вербовий О.В. Викладачі кафедри історії для гуманітарних факультетів: сучасність // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 40-53. – ISBN 978-966-96992-6-8
273407
  Гранатович Л.В. Викладачі Ніжинської вищої школи : Біобібліографічний покажчик / Л.В. Гранатович; НДПУ ім.М.Гоголя; Фундаментальна біб-ка. – 2-е вид., перероб., доп. – Ніжин
Ч.1 : 1820-1920. – 2001. – 244с.
273408
  Берзін П.С. Викладачі повоєнних років // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 810-819. – ISBN 978-617-7020-05-8
273409
  Берзін П. Викладачі повоєнних років (40-80-ті рр.) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 89-95. – ISSN 2308-9636


  Про долю радянських юристів, які працювали на науковій ниві у 30-ті роки в КДУ ім. Т.Г. Шевченка: В.Г. Бондарчук, С.Г. Борисенок (Борисенко), Я.М. Брайнін, В.І. Василенко, Й.А. Гельфанд, С.В. Ейсман, П.С. Матишевський, М.М. Паше-Озерський, Ю.С. ...
273410
  Зельницький А. Викладачі спеціальних дисциплін ВВНЗ: стан підготовленості та напрями її удосконалення / А. Зельницький, О. Рибчук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 69-76
273411
   Викладачі та здобувачі [статистика] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 11. – ISSN 2219-5793
273412
   Викладачі та студенти кафедри ботаніки у вітчизняній та світовій науці / С.Г. Коваленко, Т.В. Васильєва, О.Ю. Бондаренко, В.В. Немерцалов // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 253-269. – ISBN 978-617-689-150-5
273413
   Викладачі університету - учням шкіл // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 4


  У рамках програми співробітництва нашого університету з освітянами Конотопа викладачі університету проводили заняття із учнями шкіл: доц. кафедри англійської мови Інституту філології В.І. Давидов, викладачі хімічного факультету: П.П. Попель, ...
273414
  Попель П. Викладачі університету - учням шкіл // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 5


  У рамках програми співробітництва КНУТШ з освітянами м. Конотопа "Крок назустріч", проведено ряд занять у школах міста викладачами Інституту філології, хімічного факультету.
273415
  Травкіна О. Викладачі Чернігівського колегіуму - члени кодифікаційної комісії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.10-12
273416
  Тарасенко О. Викладачі Школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х - початок 60-х років ХІХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
273417
   Викладачів вишів та вчителів звільнили від мобілізації // Юридична газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 27/28). – С. 29


  Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, науково-педагогічних ...
273418
  Горська С. Викладачів не скорочуватимуть // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С.2


  22 квітня в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Розвиток вищої школи в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського та світового освітнього простору". У центрі уваги ректорів ВНЗ різних регіонів України опинився підпункт 39.2 ...
273419
  Шаптала Н. Викладення резолютивної частини рішення Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 202-213. – ISSN 2310-6158
273420
  Стоян В.А. Викладено основні положення нового підходу до моделювання прямих задач динаміки систем із розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Про один підхід до моделювання початково-крайових умов у задачах динаміки систем із розподіленими параметрами, який дозволяє отримати розв"язки цих задач, якщо вони можливі, або середньоквадратичне наближення до них, якщо такі розв"язки не існують.
273421
  Головацький Я.Ф. Виклади давньослов"янських легенд, або міфологія / Я.Ф. Головацький. – Київ, 1991. – 92 с.
273422
  Антонович В. Виклади про козацькі часи в Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 147-154. – ISBN 966-95452-8-4
273423
  Бойченко І.В. Виклик-відповідь / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 53-55. – ISBN 966-642-073-2
273424
  Заїжджий К. Виклик : поезії / К. Заїжджий. – Харків ; Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 93 с.
273425
  Асадчев Ю. Виклик глобалізації. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності // Юридична газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 23). – С. 18-19
273426
  Будько Євген Виклик для місіс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 56-58 : фото
273427
  Міхненко А. Виклик для Молдови // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 10-11


  Маніпулювання вподобаннями населення за прихільність або проросійського, або проєвропейського векторів може призвести до непередбачуваних наслідків.
273428
  Загорський Ю. (Залета Юрій Іванович) Виклик зимі : Вірші / Ю. (Залета Юрій Іванович) Загорський. – Рівне, 2003. – 76с. – ISBN 966-95609-5-0
273429
  Цимбалюк Г. Виклик ординцям // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 4


  Політична сатира Михайла Пасічника.
273430
  Цимбалюк Г. Виклик ординцям // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 13


  Політична сатира Михайла Пасічника.
273431
  Рогач В.А. Виклик сатанинській імперії зла : повість у новелах / Василь Рогач. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 212с. – ISBN 966-347-035-6
273432
  Гель І.А. Виклик системі: український визвольний рух другої половини XX століття : наук.-попул. видання / Іван Гель ; ред. та упоряд. Ірина Єзерська ; Нац. музей-меморіал жертв окупац.режимів "Тюрма на Лонцького" ; Центр дослідж. визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 389, [3] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 371-389. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наш формат історії : проект / мистец. агенція "Наш формат" [та ін.]). – ISBN 978-966-2720-12-9
273433
  Козловська В.І. Виклик сучасності українським філософам // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 17-19
273434
   Виклик та подолання: ВІЛ/СНІД та права людини в Україні / [відп. ред. Скурбаті Алан ; упоряд. Рябуха В. ; наук. ред. Семигіна Т.]. – Київ, 2008. – 191 с. + Додатки: с. 153-190
273435
  Ступницький О.І. Виклик фінансової кризи: факторинг як панацея? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 212-220
273436
  Осіньковські М.Д. Виклик часу: пандемія COVID-19 та релігійна безпека в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 87-88. – ISSN 2521-6570
273437
  Мацюк Галина Петрівна Викликає пошану і захоплення : [рецензія] // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 123-125. – ISSN 1682-3540
273438
  Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Качинська Т. В.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 163 л. + Додатки: [67] л. – Бібліогр.: л. 134-163
273439
  Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Качинська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
273440
  Буйських Ю. Викликати Пікову Даму, Гнома та Лепрекона: освоєння міфологічного дискурсу міста дитячою субкультурою // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 16-24. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
273441
  Балтянський Михайло Викликаю на дуель / М. Балтянський. – Київ : Преса України, 1997. – 383 с. – ISBN 966-7084.14-0
273442
  Шулікін Д. Виклики "дистанційки" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Державна служба якості освіти України спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка провела вебінар "Дистанційне навчання: виклики, досвід, перспективи". Це була перша онлайн-зустріч у межах співпраці з університетами. Проректор ...
273443
  Карпенко В.О. Виклики 21 віку : Політичні хроніки пером публіциста / Віталій Карпенко. – Київ : Просвіта, 2006. – 712c. – ISBN 966-8547-57-8
273444
  Терещенко О. Виклики XXI століття і Україна // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 11-13
273445
  Довгань Ж.М. Виклики банків в умовах пандемії COVID-19 // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – C. 119-124. – ISSN 2309-1533
273446
  Синютка Н. Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 126-135. – ISSN 1818-5754
273447
  Магда Є.В. Виклики гібридної війни: інформаційний вимір // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 138-142. – ISSN 2220-1394
273448
  Грабовський С. Виклики глобалізації й українські проблеми // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 89-110. – ISBN 966-7332-13-6
273449
  Мунтіян В. Виклики глобалізації та інформаціологічна економіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано негативні фактори, породжені сучасними процесами глобалізації, які стоять на шляху сталого розвитку людства. Запропоновано інформаціологічну модель економіки, застосування якої дасть змогу недопустити перерастания існуючих ...
273450
  Пилявець О. Виклики демократії в сучасній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 50-51


  Авторкою проаналізовано виклики, з якими стикається демократія в сучасній системі міжнародних відносин, визначено головні загрози розвитку демократичних систем в умовах глобалізації. Розглянуто сучасні тенденції поширення демократії.
273451
  Перепелиця Г. Виклики для зовнішньої політики Президента України Володимира Зеленського // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 462-481. – ISBN 978-617-7631-10-0
273452
  Шимаї М. Виклики для посткризової глобальної системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 22-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
273453
  Турчин Я. Виклики для співпраці держав-учасниць формату Бухарестської дев"ятки в умовах еволюції безпекових загроз на східних кордонах НАТО / Я. Турчин, О. Івасечко // Humanitarian vision : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 8, N 1. – С. 7-12. – ISSN 2411-8060
273454
  Коробко М.І. Виклики для українського театрального мистецтва 2020-2022 років // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 57-60. – ISSN 2616-9967


  Український театр за свою багаторічну історію переживав різні труднощі: і заборони (згадуються Емський указ і Валуєвський циркуляр у ХІХ ст.), і жорстку цензуру (у кінці ХІХ ст. і практично все ХХ ст.), і дві світові війни. ХХІ століття відзначилося ...
273455
  Зубілевич С.Я. Виклики до вищої освіти бухгалтера в Україні в умовах євроінтеграції // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 87-89. – ISBN 978-966-930-102-4
273456
  Генералюк Л. Виклики екфразису // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 114-126. – ISBN 978-966-921-243-6
273457
  Валєєва Ю. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-15. – (Історичні науки)
273458
  Кобзар Я. Виклики журналістики майбутнього // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  В Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка з лекцією виступив фахівець з новітніх медіа Глєб Кануннікав. Пан Кануннікав - тренер і міжнародний консультант родом з Білорусії, який займався освітніми курсами для журналістів і працював над ...
273459
  Токар Л. Виклики і загрози національній безпеці України в контексті підготовки вступу до НАТО: шляхи їх подолання // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 39-42.
273460
  Уханова Н.С. Виклики і загрози правам та безпеці людини в інформаційній сфері // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 33-45. – ISSN 2616-6798
273461
  Соснін О.В. Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 49-58. – ISSN 2072-1692
273462
  Руденко Л.Г. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
273463
  Вергун В.А. Виклики і загрози у сучасному міжнародному бізнесі / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 336-344. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
273464
   Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [ред. А. Пашкова ; наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 156, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-04-02
273465
  Сіденко В.Р. Виклики і ризики цифрової трансформації: світовий та український контексти // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (714). – С. 40-58 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
273466
  Диба М.І. Виклики індустрії 4.0 у контексті її становлення на глобальному і національному рівнях / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 43-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2522-9303
273467
  Слісаренко І.Ю. Виклики інформаційної доби для дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 129-145. – ISBN 966-7196-06-2
273468
  Цимбаленко Є.С. Виклики інформаційної цивілізації мовна ідентичність // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18


  У статті розглядається одна з форм інформаційного та цифрового розриву - мовна ідентичність; з"ясовуються основні причини та ознаки виникнення мовного розриву. The article deals with the form of the information and the digital divide - the ...
273469
   Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар, В. Нападиста ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 182, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8448-7
273470
  Лягушин С. Виклики комп"ютерізації та фізико-математична освіта / С. Лягушин, О. Соколовський // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 11-22. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
273471
  Чекаленко Л. Виклики міграції: досвід Європи / Л. Чекаленко, М. Васильєва // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 44-48
273472
  Буткевич В. Виклики міжнародному праву в умовах глобалізації світу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932
273473
  Паламарчук М.О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти : монографія / М.О. Паламарчук ; [за ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 150, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-217-9
273474
  Триняк М.В. Виклики мультикультуралізму: освітній аспект / М.В. Триняк, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 129-137. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
273475
  Козьменко С. Виклики на шляху інтеграції у міжнародний науковий простір // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 24-29. – ISSN 2078-1016


  Інноваційність діяльності вишу на шляху інтеграції до світового наукового простору полягає у поєднанні й пріоритетності таких трьох складових : робота профільних наукових центрів ; міжнародні наукові конференції ; "скопусівські" публікації і журнали.
273476
  Онопрієнко В.І. Виклики науково-технічної революції / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 102-106. – ISBN 978-617-571-105-7
273477
  Розумний М.М. Виклики національного самовизначення = Challenges of the national self-determination : монографія / М.М. Розумний ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2016. – 194, [2] с. – Загол. тит. арк., зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-270-4
273478
  Тимчук В. Виклики незалежності // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 4


  "Закон № 1907-ІХ створює передумови для можливості втручання держави в діяльність відокремленого та незалежного конституційного інституту - адвокатури України".
273479
  Шулікін Д. Виклики нового навчального року. Що пропонують освітяни й науковці? // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Вересень (№ 33/34). – С. 3


  Традиційний перелік тем, які обговорювались на серпневих конференціях, цьогоріч розширився. Війна росії проти України поставила низку нових викликів перед освітянською і науковою спільнотою напередодні нового навчального року. Які актуальні питання ...
273480
  Сердюк О. Виклики перед національними державами в епоху глобалізації: кінець чи трансформація // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 369-371. – ISBN 978-966-171-783-0
273481
  Рубцов А.О. Виклики Північноатлантичного альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
273482
  Адаров А. Виклики поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ): як Грузія, Молдова та Україна можуть досягти успіхів? / А. Адаров, П. Гавлік // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 10-38. – ISSN 1605-7988


  "Дисбаланс між витратами та вигодами ПВЗВТ має спонукати ЄС до більшої розсудливості та прагматизму, якщо він не хоче втрачати підтримку реформ у сусідніх країнах".
273483
  Мінгазутдінова Г. Виклики політиці США в Центральній Азії на початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 323-325. – ISBN 978-966-171-783-0
273484
  Стахів М.Р. Виклики при створенні інноваційних електронних видань для дітей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 102-108. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
273485
  Гойчук О.І. Виклики продовольчій безпеці: глобальний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 75-79
273486
  Мельник С. Виклики ринків праці - примхливі і швидкі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 листопада (№ 47). – С. 12-13


  Позиція автора, щодо проекту Стратегії розвитку національної системи кваліфікацій.
273487
  Притула Х.М. Виклики розвитку прикордонних територій в контексті здійснення реформи децентралізації / Х.М. Притула, Я.Я. Калат, І.М. Кирик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 79-89. – ISSN 1562-0905
273488
  Копійка В.В. Виклики розширення на Схід для країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-129. – (Історія ; вип. 59/60)


  Аналізуються основні фактори впливу процесу розширення ЄС на внутрішньоекономічне та політичне становище окремих країн ЄС та їх позиції щодо проблеми розширення на схід.
273489
  Куйбіда В. Виклики Росії у новій парадигмі євразійської геополітики // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 4
273490
  Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Франції = Face au scepticisme. Les mutations du paysage intellectuel / Олів"є Монжен ; пер. з фр.: Т. Голіченко, С. Йосипенка, А. Рєпи ; [відп. ред. В.І. Кебуладзе]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 360 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Філософські контакти: Україна - світ" ) ( Серія "Філософські контакти: Україна - Франція" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачев, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966378-227-0
273491
  Саліхова О. Виклики СОVID-19 фармацевтичній промисловості: відповіді ЄС та України / О. Саліхова, Д. Гончаренко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 93-117. – ISSN 1605-7988
273492
  Ткач О.І. Виклики стабільності і загрози демократії у країнах Латинської Америки // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 36-37. – ISSN 0868-8117
273493
  Рудницька Г.В. Виклики суспільним відносинам в умовах глобалізації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 110-113


  Зазначено та систематизовано особливості розвитку соціальних відносин у сфері комунікації на тлі глобалізації; розглянуто вплив процесів технологізації та інформатизації на комунікаційні відносини; проаналізовано досягнення сучасної філософської думки ...
273494
  Маляренко Т. Виклики сучасних конфліктів у країнах, що розвиваються // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 3-6. – ISSN 1728-9343
273495
  Гундорова Т.І. Виклики сучасного світу і можливості гуманітарних наук у транзитну епоху // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 76-79. – ISSN 1027-3239
273496
  Москалик Г.Ф. Виклики сучасного українського суспільства в умовах реформування середньої освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 15-17. – ISBN 978-617-639-211-8
273497
  Лянной Ю.О. Виклики сучасної вищої освіти: ризики та перспективи розвитку / Ю.О. Лянной, О.Г. Козлова, Т.В. Гребеник // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 162-164. – ISBN 978-966-698-282-0
273498
  Валлє В. Виклики сучасної системи охорони прав інтелектуальної власності // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 130-132. – ISBN 978-966-378-141-9
273499
  Бірченко Олександр Виклики сучасності / Бірченко Олександр, Малюта Олександр // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 6-13


  Прискорений розвиток суспільства, глобальні зміни в середовищі безпеки, нові виклики і загрози у військовій сфері й інші чинники спонукали керівництво провідних країн світу до рішучих кроків. Насамперед, це трансформація національних збройних сил і ...
273500
  Тацій В. Виклики сучасності і кримінальне право / В. Тацій, В. Тютюгін, Ю. Пономаренко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 січня (№ 16). – С. 6-7
273501
  Кононець О. Виклики сьогодення на ринку оцінки вартості компаній в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 271-277. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто ключові питання, що стоять перед компаніями та інвесторами на ринку оцінки вартості компаній в Україні, що сприятимуть всебічній, повній та об’єктивній оцінці. У статті проаналізовано моделі та підходи до оцінки вартості компаній ...
273502
  Будько Євген Виклики та відгуки : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 136-137 : Фото
273503
  Мінгазутдінов І. Виклики та загрози безпеці країн Центральної Азії у зв"язку з російською анексією Криму 2014 р. / І. Мінгазутдінов, Г. Мінгазутдінова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 13-23. – ISSN 2308-6912
273504
  Гбур З.В. Виклики та загрози в морській безпеці України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, лютий. – С. 66-71. – ISSN 2306-6814
273505
   Виклики та загрози гуманітарній безпеці української держави : зб. наук.-експерт. матеріалів / [С.І. Здіорук та ін. ; за заг. ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-256-8
273506
  Соха О. Виклики та загрози європейської фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 152-154
273507
  Степико М.Т. Виклики та загрози української ідентичності в умовах російської агресії // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 135-139
273508
  Власюк О.С. Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
273509
  Тимошенко О.В. Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 21-29. – ISSN 2222-4459
273510
  Артем"єва О.І. Виклики та можливості цифрової трансформації економіки // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 66-73. – ISSN 2520-6834
273511
  Резнік С.М. Виклики та перспективи гуманізації сучасної інженерної освіти: роль викладача // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 241-245
273512
  Чирва А. Виклики та перспективи інтернаціоналізації вищої освіти у глобальному контексті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 117-126. – ISSN 2312-5993
273513
  Макух Ю. Виклики та перспективи наукового реалізму (за працями Яна Хакінга) // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 38-40
273514
  Умланд А. Виклики та перспективи порівняльних досліджень пострадянського фашизму // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 89-106. – ISSN 2078-659X
273515
  Кальниш Ю.Г. Виклики та перспективи професійної підготовки політичних лідерів в Україні // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7139-11-8
273516
   Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти = Challenges and prospects for international business and higher education development : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – 247, [1] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-919-595-1
273517
  Федулова Л. Виклики та перспективи формування управлінських компетентностей державних службовців в умовах модернізації державного управління в Україні / Л. Федулова, О. Петроє // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 5-17. – ISSN 2664-3618
273518
  Бакаянова Н.М. Виклики та проблеми реформи адвокатури в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7096-97-8
273519
  Куфтяк В. Виклики та реалії конституційної реформи. Адвокатська монополія: з третього світу в перший // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 31
273520
  Задорожня Л.К. Виклики та стратегічні завдання освіти і педагогічної науки в сучасних реаліях / Л.К. Задорожня, В.В. Ягоднікова // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 20 трав. 2022 / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Одес. облдержадмін. ; Комун. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; [за заг. ред. В.В. Ягоднікової]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – С. 18-21. – ISBN 978-617-7790-32-6
273521
  Карпчук Н. Виклики транскордонних комунікацій України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 43-48. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
273522
  Рижиков М.М. Виклики транснаціональних корпорацій / М.М. Рижиков, О. Скалацька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 19-25.
273523
  Голуб Л. Виклики у розвитку педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 95-96. – ISBN 978-966-2249-24-8
273524
  Жовква І.І. Виклики українсько-польському стратегічному партнерству // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 130-138.
273525
   Виклики української державності в XXI столітті: філософія нового буття // Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 14-15


  21 листопада 2014 року в Національній академії державного управління при Президентові України у рамках відзначення Міжнародного дня філософії відбувся круглий стіл "Виклики української державності в XXI столітті: філософія нового буття".
273526
  Балабін В. Виклики часу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 1


  Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) – єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу, який здійснює підготовку професіоналів з повною вищою освітою для Збройних Сил ...
273527
  Сергієнко І.В. Виклики часу в кібернетичному вимірі / І.В. Сергієнко. – Київ : Академперіодика, 2007. – 276 с. – ISBN 978-966-360-084-0
273528
  Ковбасенко Ю. Виклики часу і соціокультурні функції художньої літератури та літературної освіти в Україні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 56-72.
273529
  Дронь С.П. Виклики часу інформаційного суспільства в концепції Томаса Еріксена // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 122-124
273530
  Каслін М. Виклики часу у системі вищої освіти в Україні / М. Каслін, В. Бондаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (97). – С. 45-51. – ISSN 1562-529Х
273531
  Яцковський С. Виклики, кинуті війною / вів розмову Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 3 жовтня (№ 38/39). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Питання простою, оплати праці в разі простою, дистанційної роботи та заміни тимчасово відсутніх учителів, звільнення працівників, призупинення трудового договору тощо під час правового режиму воєнного стану розглянули на вебінарі "Штатні розписи та ...
273532
  Дейнека Т.А. Виклики, суперечності та ризики сучасної глобальної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 19-25. – ISSN 2222-0712
273533
  Поперенко Л. Виклики, що стоять перед вищою освітою в галузі природничих і технічних наук, та можливі шляхи їх подолання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 31-48. – ISSN 1682-2366


  На прикладі навчального процесу на кафедрі оптики фізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка розглянуті можливі шляхи вирішення проблеми якісної освіти в галузі природничих і технічних наук.
273534
  Галахер Кайл Виклики, які стоять перед ландшафтною архітектурою в Україні // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 40-45 : фото
273535
  Галлахер Кайл Виклики, які стоять перед ландшафтною архітектурою в Україні (частина друга) // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 65-72 : фото
273536
  Ківалова С Т. Виключення відповідальності та звільнення від відповідальності за завдання шкоди // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-145.
273537
   Виключення доплат із мінімальної заробітної плати // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  "...Відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці" розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. На цьому наголошує управління ...
273538
  Савельєв Ю.Б. Виключення та насильство: чи існує булінг в українській школі ? / Ю.Б. Савельєв, Т.М. Салата // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
273539
  Мицяк Х. Виключення учасника з товариства: хто приймає рішення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 401-402
273540
  Зозуляк О. Виключна правоздатність юридичних осіб як вид цивільної правоздатності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 49-51.
273541
  Кухнюк Д. Виключне право адвокатів на представництво в судах: pro et contra // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 33-36
273542
  Литвин С.Й. Виключні майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності як об"єкти цивільних прав // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 139-143
273543
  Котляр А.О. Виключні права: поняття, ознаки та правова природа // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 239-248. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
273544
  Іщук С.І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 427-431. – ISSN 1563-3349
273545
  Гаврік Роман Виключність як властивість рішення суду у цивільній справі, що набрало законної сили // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 74-81
273546
  Устьянцев В.П. Вико-овсяная мешанка, как зеленый корм для молочных коров. / В.П. Устьянцев. – Х., 1927. – 25с.
273547
  Танана Р. Виконавець заповіту Кобзаря // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 5/6 (823/824). – С. 122-127. – ISSN 0868-4790


  Про товариша і супутника останніх років Т.Г. Шевченка Григорія Миколайовича Честахівського
273548
  Жук Л. Виконавець заповіту: порівняльний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 6 (44). – С. 13-18.
273549
  Мельниченко В.Л. Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 110-113
273550
  Кваша О.О. Виконавець злочину у структурі співучасті : монографія / Кваша Оксана Олександрівна, Харко Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Волинська обласна друкарня, 2015. – 217, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-806-7
273551
  Гриниха І. Виконавець злочину: проблеми визначення поняття // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 97-101
273552
  Пироговська В.О. Виконавець і нотаріус: взаємодія чи протидія? // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 95-96. – ISBN 978-966-8830-75-4
273553
  Запорожець М. Виконавець постатей геніїв українського народу // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 219-221
273554
  Бойко Г.В. Виконавство казок. Теоретичне осмислення проблеми у ХХ ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 183-188. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Йдеться про підхід до виконавства казок, з"ясовуються національні та регіональні особливості побутування казки.
273555
  Лозан Т. Виконавство на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 136-145. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена розгляду творчості виконавців на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу та їх впливу на виникнення стилів кубоп, сонго, сальса. Аналізуються техніко-виконав-ські та темброво-колористичні новації кубинського ...
273556
  Цалко Т.Р. Виконавська дисципліна у державному управлінні в умовах трансформації та діджиталізації / Т.Р. Цалко, С.М. Невмержицька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 114-120. – ISSN 2306-6806
273557
  Рум"янцева А.Ю. Виконавська інтерпретація Люка Дебарга як новий горизонт осягнення Сонати М. Метнера f­moll, op. 5 // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 75. – С. 103-108. – ISSN 2410-5325
273558
  Баланко О.М. Виконавська мобільність як чинник розвитку сучасної камерної вокальної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 74-83. – ISSN 2226-2180
273559
  Дедусенко Жанна Вікторівна Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Дедусенко Ж.В.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
273560
  Гребнєва І.В. Виконавська складова форми Concertі Grossі Арканджело Кореллі (Модель Da Chіesa) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 27-33. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто питання взаємодії скрипкового стилю Арканджело Кореллі та процесів формоутворення в його Concertі grossі, а також значення поділу ансамблю на групи concertіno і grosso. Наголошено на особливому значенні виконавської складової Концертів. ...
273561
  Чемерис Ю.А. Виконавська стратегія струнного квартету № 1 Валентина Сильвестрова у версії квартету імені М.В. Лисенка // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 121-129. – ISSN 0130-5298
273562
  Ван Ї Виконавська та педагогічна діяльність представників українського вокального мистецтва в Китаї в кінці XX - початку XXI ст. // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 159-168. – ISSN 2310-0583
273563
  Данканич Г. Виконавська та педагогічна діяльність С.І. Безюлевої у світлі продовження традицій "Еталонної школи" співу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 48-58. – ISSN 2310-0583
273564
  Носова А. Виконавське мистецтво Ігоря Кушплера у світлі рецензій, відгуків та спогадів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 125-135. – ISSN 2310-0583
273565
  Пиж"янова Н.В. Виконавський хоровий фольклоризм як історичне регіональне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Пиж"янова Наталія Володимирівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
273566
  Кріпак О.Л. Виконавські засоби відтворення фактурної програми фортепіанного твору (на прикладі циклу "Шевченківська сюїта" Б. Лятошинського) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 47-54. – ISSN 2410-5325


  Статтю присвячено виявленню особливостей виконавського відтворення фактурної програми музичного твору. Виконавець-піаніст, базуючись на розгляді фактурної програми як послідовності змін музичного викладу в процесі розгортання форми твору, повинен ...
273567
  Романко В. Виконавські інтерпретації симфонічної казки Сергія Прокоф"єва "Петрик і Вовк": спроба класифікації // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-89. – ISSN 1728-6875
273568
  Гнидь Б.П. Виконавські школи України : каф. сол. співу НМАУ ім. П.І. Чайковського (1971-2001) : [посібник] / Б.П. Гнидь ; М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2002. – 95, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 94
273569
  Юрченко М. Виконавсько-структурні особливості хорових концертів Максима Березовського // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 25-37. – ISSN 2413-4767
273570
  Гарбуз К. Виконавці проектів міжнародної технічної допомоги - непізнаний податковий суб"єкт? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 17
273571
  Гримич М. Виконавці українських дум // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 18-25
273572
  Гримич М. Виконавці українських дум // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 14-21
273573
  Вахонєва Т. Виконавці як суб"єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 48-53
273574
  Вавженчук С.Я. Виконавча влада-Президент України: конституційно-правові аспекти структурної взаємодії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 246-255. – ISSN 1563-3349
273575
  Шаповал В. Виконавча влада (теоретичний і конституційний аспекти) / В.М. Шаповал ; [Центр політико-правових реформ]. – Київ : Москаленко О.М., 2016. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-72-7
273576
  Школик А. Виконавча влада в контексті змін до Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 84-89.
273577
  Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 77-88. – ISSN 1026-9932
273578
  Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 92-100. – ISSN 1026-9932
273579
  Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект) : Навчальний посібник / В.М. Шаповал. – Київ : Видавництво УАДУ, 1996. – 60 с.
273580
  Ославський М.І. Виконавча влада в Україні : організаційно-правові засади : навчальний посібник / М.І. Ославський. – Київ : Знання, 2009. – 216 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-576-0
273581
  Шаповал В. Виконавча влада в Україні в контексті форми державного правління (досвід до прийняття Конституції України 1996 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 200-212. – ISSN 1026-9932
273582
  Чернишевич О.В. Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ - ХХІ століть: правовий та історичний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 27-35. – ISSN 2310-9769
273583
  Авер"янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.238-253
273584
  Шаповал В. Виконавча влада в Україні у контексті форми державного правління (досвід після прийняття Конституції України 1996 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 72-88. – ISSN 1026-9932
273585
  Дунаєва Л.М. Виконавча влада в Україні: проблеми функціонування і перспективи вдосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 587-593. – ISSN 1563-3349
273586
  Гетьман Є.А. Виконавча влада та державне управління: співвідношення понять // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 24-30. – ISSN 2224-9281
273587
  Бабич О.М. Виконавча влада та її місце в системі державної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 287-294. – ISSN 1563-3349
273588
  Сушинський Олександр Виконавча влада та місцеве самоврядування в аспекті відповідальної держави // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
273589
  Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / І.Б. Коліушко; Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Центр політико-правових реформ. – Київ : Факт, 2002. – 260с. – ISBN 966-664-060-0
273590
  Дубогрій С.В. Виконавча влада України як об"єкт контролю за дотриманням прав і законних інтересів громадян / С.В. Дубогрій, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 53-57
273591
  Коротенко Д.В. Виконавча поліція Катеринославщини як об"єкт джерелозавчого аналізу (друга половина XIX - початок XX століття) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 39-45. – ISSN 2409-3661
273592
  Остафійчук Л.А. Виконавча санкція як альтернатива виконавчому збору // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 147-150. – ISBN 978-966-8830-75-4
273593
  Сібільов Д.М. Виконавча сила рішень третейських судів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 38-48. – ISSN 2224-9281
273594
  Котнюк Ю. Виконавча служба на лаві підсудних, або Як прокуратура підіграла шахраям // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 10. – ISSN 1992-9277
273595
  Гвоздецький А. Виконавче оскарження // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Оскаржувати постанову начальника про розгляд скарги на держвиконавця слід за правилами того самого судочинства, в якому розглядалася справа, Велика Палата ВС".
273596
  Білоусов Ю.В. Виконавче провадження : навч. посіб. / Ю.В. Білоусов ; МОНУ. – Київ : Прецедент, 2005. – 192 с. – ISBN 966-520-061-5
273597
   Виконавче провадження : підручник / [Н.Ю. Голубєва, І.В. Андронов, І.О. Бут та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.Ю. Голубєвої ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2020. – 459, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Підручник 2020). – ISBN 978-966-928-469-3
273598
  Талан Л. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 96-103. – ISSN 1993-0909
273599
  Фурса С.Я. Виконавче провадження в Україні : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / С.Я. Фурса, С.В. Щербак; МОНУ. Ін-тут міжнар. відносин КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Атіка, 2002. – 480с. – ISBN 966-8074-25-4


  Для студентів, викладачів, науковців, державних виконавців, адвокатів, суддів. Враховано всі зміни, внесені до нормативних джерел
273600
   Виконавче провадження в Україні : збірник законодавчих актів / [упоряд. Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 112 с. – ISBN 978-617-566-067-6; 978-611-01-0229-2
273601
  Фурса Є.Є. Виконавче провадження з іноземним елементом // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 164-165. – ISBN 978-966-8830-75-4
273602
  Гусєв Є.В. Виконавче провадження з іноземним елементом у судовій практиці УРСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 102-110
273603
  Морозов Є. Виконавче провадження за місцезнаходженням відкритих банківських рахунків боржника // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 15. – ISSN 1992-9277
273604
  Радько О. Виконавче провадження очима прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 89-94


  Проблемні аспекти.
273605
  Рекуненко Т. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 170-174. – ISSN 2663-5313
273606
  Авторгов А. Виконавче провадження чи банкрутство - нелегкий вибір кредитора та боржника // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 34
273607
  Фурса Є.І. Виконавче провадження як елемент правової системи України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 166-170. – ISBN 978-966-8830-75-4
273608
  Кравцов С. Виконавче провадження як завершальна частина судового розгляду у світлі практики ЄСПЛ та протидія зловживанням процесуальними правами учасників виконавчого провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 36-43. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання виконання судових рішень, доступ до правосуддя в цивільних справах, зокрема й ефективність виконання судових рішень. На підставі проаналізованих матеріалів з"ясовується природа виконання цивільних рішень і виконавчого провадження ...
273609
  Сокол Марія Виконавче провадження як захист прав громадян // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 138-140
273610
  Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.86-91. – ISSN 0132-1331
273611
  Белікова С. Виконавче провадження: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та Болгарії / С. Белікова, В. Попова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 104-110. – ISSN 2311-6676
273612
  Бортняк Ф. Виконавчий документ як форма волевиявлення публічного органу управління щодо примусового виконання рішень ДВС // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-10. – ISSN 0132-1331
273613
  Малярчук Л.С. Виконавчий збір і основна винагорода vs виконавча санкція: формування підходів до розуміння їхньої сутності у період незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 63-68. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розуміння сутності основної винагороди порівняно з виконавчим збором, специфіки їхнього стягнення у проміжку становлення законодавства про виконавче провадження за часи незалежності України та їхня еволюція у виконавчу санкцію як ...
273614
  Малярчук Л. Виконавчий збір та основна винагорода приватного виконавця: проблемні питання теорії та судової практики / Л. Малярчук, О. Снідевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
273615
  Авторгов А.М. Виконавчий збір та основна винагорода приватного виконавця: санкція та невиконання чи плата за виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 48-51. – ISBN 978-966-8830-75-4
273616
  Бершеда Р.В. Виконавчий комітет районної Ради / Р.В. Бершеда. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 76 с. – (На допомогу працівникам районних Рад / АН УРСР, Сектор держави і права)
273617
  Дірін В.Д. Виконавчий комітет сільської і селищної Рад. / В.Д. Дірін, О.Ф. Фрицький. – К., 1970. – 99с.
273618
   Виконавчий комітет сільськоої Ради. – К., 1985. – 116с.
273619
  Губін Виконавчий напис нотаріуса при стягненні аліментів: особливості та нюанси / Губін, о. // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 34-35
273620
  Фурса С.Я. Виконавчий напис нотаріуса та господарське судочинство: старі і нові проблеми // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 349-357. – ISBN 978-966-437-304-0
273621
  Строкач І.І. Виконавчий напис нотаріуса як нотаріальна дія та підстави його вчинення // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 417-424. – ISBN 978-617-566-402-5
273622
  Строкач І.І. Виконавчий напис нотаріуса як нотаріальна дія та підстави його вчинення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 224-229. – ISSN 2219-5521
273623
  Демченко О. Виконавчий напис нотаріуса як позасудова форма захисту цивільних прав та законних інтересів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 15-20. – ISSN 2663-5313
273624
  Дякович М.М. Виконавчий напис нотаріуса як форма захисту цивільних прав нотаріусом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 10-16
273625
  Філоненко Р. Виконавчий напис нотаріуса. Ефективні інструменти роботи з проблемною заборгованістю / Р. Філоненко, О. Полюхович // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 24
273626
  Гвагвалія М.М. Виконавчий напис нотаріуса: питання безспірності заборгованості // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 10-12


  У статті висвітлюється проблема визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню у зв’язку з недотриманням вимог Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів ...
273627
  Безсмертна Н.В. Виконавчий напис як один із способів захисту суб"єктивних цивільних прав / Н. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-126. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджується правова природа виконавчого напису як одного із способів захисту прав та законних інтересів учасників цивільних відносин. The legal nature of execution notation as a means of protection of civil relations participants" rights and legal ...
273628
  Колупаєв А. Виконавчий орган акціонерного товариства та регламентація відповідальності посадових осіб // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 0132-1331
273629
  Щербак С.В. Виконавчий процес в Україні: правова природа // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – № 2 (9). – С. 30-34. – ISSN 2305-7440
273630
  Белікова С. Виконавчий процес та участь у ньому прокурора: міжнародно-правовий досвід / С. Белікова, Р. Коломієць // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 102-109


  Визначена діяльність прокурора поза кримінальною сферою. Наведено порівняльний аналіз щодо участі прокурора у виконавчому провадженні в іноземних країнах. Окреслені питання стосовно інституту приватних виконавців.
273631
  Перестюк Виконавчий процес, іноземний елемент та новий ЦПК / Перестюк, н.М. // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 158-163. – ISBN 978-617-7361-58-8
273632
  Болюх В.В. Виконавчі документи у цивільному судочинстві // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 51-55


  У роботі розкриваються особливості та сутність виконавчих документів у цивільному судочинстві. Зокрема, автор досліджує та аналізує виконавчий лист, що видається на підставі судового рішення, ухвалу суду про забезпечення позову та судовий наказ. На ...
273633
  Делія Ю. Виконавчі органи у системі місцевого самоврядування в Україні // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.15-21
273634
  Титаренко Т. Виконання арбітражних рішень у морських справах: на що звернути увагу / Т. Титаренко, Т. Марченко // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 47
273635
  Переверзєва О. Виконання арбітражних рішень у сфері торговельного мореплавства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.120-121
273636
  Куценко Т. Виконання білінгвами-початківцями комбінованого тесту із завданнями Струпа, Поффенберга, Сперрі рідною та іноземною мовами / Т. Куценко, Д. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-36. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Розкриття нейрофізіологічних основ як рідної, так і іноземної мови є актуальною проблемою сучасної науки, оскільки їх розуміння може мати не лише теоретичне, а і практичне, у тому числі соціальне значення. Ефект Струпа, який дозволяє оцінити рівень ...
273637
  Овчарова Н.В. Виконання бюджетної політики в соціальній сфері: аналіз непрямих соціальних показників // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 133-138
273638
  Мітрофанова Д.К. Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 30-33
273639
  Толстокорова А. Виконання в Україні вимог ООН стосовно забезпечення трудових прав жінок // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-15.
273640
  Дзюба А. Виконання вимог режиму в місцях позбавлення волі та працезабезпечення засуджених // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.68-71
273641
  Гарканова В. Виконання вимог статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // Довідник кадровика / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2007. – № 7
273642
  Биховченко В.П. Виконання державного бюджету за видатками / В.П. Биховченко, А.А. Пічкур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6814
273643
  Радіонов Ю.Д. Виконання Державного бюджету України в умовах пандемії COVID-19 // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (310). – С. 52-69 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
273644
  Боднар Т.В. Виконання договірних зобов"язань у цивільному праві : монографія / Т.В. Боднар. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 270 с. – ISBN 966-667-184-0
273645
  Розгон О. Виконання договору довічного утримання: проблеми теорії та практики застосування // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 123-131
273646
  Михайлів М. Виконання договору з надання міжнародної технічної допомоги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 174-179. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
273647
  Алямкін В. Виконання договору поставки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-47.
273648
  Дубина М.Р. Виконання домашнього арешту за КПК України і КПК РФ (порівняльно-правовий аналіз) // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 139-143. – ISBN 978-966-190-861-0
273649
  Рибак О.С. Виконання доручень судів іноземних держав у цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибак Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 228, [3] арк. – Додатки: [3] арк. – Бібліогр.: арк. 208-228
273650
  Рибак О.С. Виконання доручень судів іноземних держав у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибак Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
273651
  Климчук М.П. Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 54-58


  Досліджуються наукові та практичні проблеми спільної діяльності слідчого з оперативними підрозділами під час виконання останніми доручень щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; надаються пропозиції щодо ...
273652
  Задорожня Г. Виконання законів органами державної влади від теорії до практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 112-118


  "... Від теорії до практики".
273653
  Прохорова Л.М. Виконання законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах для дітей з особливими потребами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 29-30 : фото
273654
  Поляков В. Виконання Закону України "Про обов"язковий примірник документів" державними видавництвами сфери управління Держкомтелерадіо України (2007-2009) / В. Поляков, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 8 - 10. – ISSN 2076-9326
273655
  Кухарєв О.Є. Виконання заповіту : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Кухарєв О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
273656
  Кухарєв О.Є. Виконання заповіту : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кухарєв О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 201л. – Бібліогр.: л.185-201
273657
  Кухарєв О.Є. Виконання заповіту: проблеми теорії та практики : монографія / Кухарєв О.Є. – Харків : Східно-пегіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2009. – 264 с. – ISBN 966-8633-12-1
273658
  Коструба А. Виконання зобов"язання як правоприпиняючий юридичний факт у зобов"язальній сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 91-95
273659
  Буцан М.С. Виконання зобов"язань в сучасному цивільному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 414-417. – ISSN 2219-5521
273660
  Безклубий І.А. Виконання зобов"язань за договором банківського рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 927-929. – ISBN 978-966-667-341-4
273661
  Цітар Г.П. Виконання іноземних арбітражних рішень : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цітар Г. П. ; КНУТШ , Ін-т міжнар. віднос. – Київ : КНУТШ, 2000. – 18 с.
273662
  Цірат Геннадій Артурович Виконання іноземних арбітражних рішень : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Цірат Геннадій Артурович; І-тут міжнар. відносин, КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 209л. – Бібліогр.:л.188-209
273663
  Цірат Г.А. Виконання іноземних арбітражних рішень в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
273664
  Дріжчана О.Г. Виконання іноземних судових рішень про стягнення елементів на дітей // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
273665
  Сидоренко М.В. Виконання картографічного аналізу екологічного режиму зволоження ланд-шафтів рівнинної частини території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 184-191


  Описано основні етапи виконання картографічного аналізу. Розглянуто основні чинники формування режиму зволоження. Докладно викладено хід роботи в програмі ArcGis 9.3 та виконаний аналіз отриманого картографічного матеріалу. Описаны основные этапы ...
273666
  Бахарєв В.С. Виконання комплексу завдань моніторингу атмосферного повітря за допомогою пересувної муніципальної екологічної лабораторії в м. Кременчук / В.С. Бахарєв, А.В. Маренич, М.М. Мороз // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
273667
  Фурса Є.Є. Виконання консулом України функції представництва в іноземному суді чи інших органах держави перебування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 101-106. – ISSN 2413-1342
273668
  Завадський В.М. Виконання країнами Балтії критеріїв членства у ЄС - досвід для України // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 1728-3671
273669
  Забута І. Виконання кредитних договорів в іноземній валюті: шляхи захисту боржника // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 68-72.


  Окреслено стратегію та шляхи захисту боржника при поверненні кредитів в іноземній валюті
273670
   Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. Роз"яснення. Зразки документів. / М-во юстиції України ; [уклад.: В.С.Ковальський, С.В.Онищенко, І.В.Карандюк] ; за заг.ред. Д.В. Чернишова, заст. Міністра юстиції України. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 945, [3] с. : іл., табл. – (Законодавство України : інформ. вид.). – ISBN 978-966-667-703-0
273671
  Овчаренко А. Виконання кримінального покарання у виді арешту в арештних домах та на гауптвахтах / А. Овчаренко, В. Голубицький // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 73-79
273672
  Іванов І.Ю. Виконання криптографічних операцій за схемою RSA в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 154-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема виконання операцій підписування та дешифрування за схемою RSA в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів. Запропоновано модифікацію алгоритму RSA-CRT, що дозволяє "слабкому" пристрою доручити виконання ресурсоємких операцій ...
273673
  Глибовець М М. Виконання локальних алгоритмів у однорідному обчислювальному середовищі / М М. Глибовець, Н.М. Гулаєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 208-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано можливість реалізації локальних за Анісімовим алгоритмів у однорідному обчислювальному середовищі. Наведені приклади побудови p-алгоритмів локальних алгоритмів.
273674
  Черненок М.П. Виконання майнових покарань : Монографія / Черненок М.П.; Нац. юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2006. – 176с. – ISBN 966-8184-32-7
273675
  Прокопенко В.В. Виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту : монографія / В.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 335, [1] с. – Сер. засн. у 2017 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Митна політика / редкол.: Л.В. Деркач, І.Г. Бережнюк, О.Б. Єгоров [та ін.]). – ISBN 978-966-328-137-7
273676
   Виконання народно-господарського плану УСР по капітальному будівництву. – Х., 1934. – 38с.
273677
   Виконання народно-господарського плану УСРР. – Х., 1932. – 84с.
273678
   Виконання народно-господарського плану УСРР. – Х., 1933. – 108с.
273679
   Виконання народно-господарського плану УСРР 1933 р.. – Х., 1934. – 197с.
273680
   Виконання народно-господарського плану УСРР за 1 квартал 1935 року. – К., 1935. – 152 с.
273681
   Виконання народно-господарського плану УСРР за 1 квартал 1936 р.. – Київ, 1936. – 264 с.
273682
   Виконання народно-господарського плану УСРР за 11 місяців 1934 р.. – Київ, 1935. – 134 с.
273683
   Виконання народно-господарського плану УСРР за перше півріччя 1935 року. – Київ, 1935. – 158 с.
273684
   Виконання народно-господарського плану УСРР за травень 1934 р.. – Х., 1934. – 132с.
273685
   Виконання народно-господарського плану УСРР по капітальному будівництву. – Х., 1934. – 26с.
273686
   Виконання народно-господарського плану УСРСР за 9 місяців 1935 року. – Київ : Народне господарство та облік, 1935. – 342с.
273687
   Виконання народногосподарського плану УРСР за 1936 рік. – К., 1937. – 630с.
273688
   Виконання народногосподарського плану УСРР за 9 місяців 1936 р.. – К., 1936. – 530с.
273689
   Виконання народногосподарського плану УСРР за перше півріччя 1936 року. – Київ, 1936. – 542 с.
273690
  Орлюк О. Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10.
273691
  Піх Виконання наукових та освітніх проектів. Формування інноваційної системи університету / Піх, 3.Г. // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 141-143. – ISBN 978-966-600-659-5


  Національний університет "Львівська політехніка".
273692
  Ющик О.І. Виконання обов"язків щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 213-216. – ISBN 978-617-8034-4
273693
  Гринюк В.О. Виконання органами примусового виконання вироку суду в частині цивільного позову // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7361-58-8
273694
  Підгаєцька А.В. Виконання організаціями студентського самоврядування в Канаді суспільно-політичної функції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 106-118. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто структуру студентських організацій в Канаді та роль, яку вони відіграють у керуванні вищим навчальним закладом; проаналізовано основні функції та напрями їх діяльності, означено основні категорії студентських клубів та організацій за ...
273695
  Куйбишев В.В. Виконання п"ятирічного плану промисловості. / В. Куйбишев. – Харків : Державне видавництво, 1930. – 100 с.
273696
  Сухомлин К. Виконання п"ятирічного пляну промисловости України : Доповідь на 11 з"їзді КП(б)У / К. Сухомлин. – Харків : Пролетарий, 1930. – 95 с.
273697
   Виконання Плану дій Україна - ЄС: довкілля та сталий розвиток / [РАЦ "Суспільство і довкілля"] ; під ред. Н. Андрусевич. – Львів : Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля", 2009. – 95, 8 с. : табл. – Проект "Оцінка виконання Планів дій Європейської політики сусідства". - Рез. англ. мовою. - Кн.-"переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : Assessment of the EU – Ukraine action plan implementation: environment and sustainable development. – Бібліогр. в тексті
273698
   Виконання плану першого півріччя та завдання легкої промисловості УССР на третій квартал 1934 р.. – Х., 1934. – 23с.
273699
  Дараган М.В. Виконання плану розвитку народного господарства СРСР за 1957 рік і завдання плану на 1958 рік. / М.В. Дараган. – Київ, 1958. – 21с.
273700
  Мозгова В.А. Виконання покарання y вигляді громадських робіт за кордоном (Великобританія, Фінляндія та Естонія) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 483-487. – ISSN 1563-3349
273701
  Уманець Ю.М. Виконання покарання у вигляді позбавлення волі (від "тюремного побуту" до "режиму виконання покарання" у дореволюційній Росіі) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.12-17
273702
  Гель А. Виконання покарання у виді арешту. Проблеми та деякі інші наслідки законодавчих новацій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
273703
  Автухов К.А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія / К.А. Автухов ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. академіка В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2013. – 195, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 176-195. – ISBN 978-966-458-423-1
273704
  Биба Ю.В. Виконання покарання у виді позбавлення волі за виправно-трудовим кодексом УРСР 1970 року: історико-правовий аналіз // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 3 (5). – С. 27-34. – ISSN 2523-4552
273705
  Степанюк О.Г. Виконання покарання як стадія кримінальної відповідальності / О.Г. Степанюк, І.С. Яковець, О.С. Четверикова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 73-79
273706
  Кревсун О. Виконання покарання. Зміна умов тримання засуджених шляхом переведення їх з однієї виправної колонії до іншої як елемент прогресивної системи виконання покарання у виді позбавлення волі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
273707
  Ткачова О.В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт : монографія / О.В. Ткачова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 187, [3] с. – Бібліогр.: с. 174-186. – ISBN 978-966-458-210-7
273708
  Ковлера А.І. Виконання постанов Європейського суду: субсидіарність і/або "суверенна воля" // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 22-24


  Доповідь судді Європейського суду з прав людини від РФ А.І. Ковлера на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
273709
  Тімуш І. Виконання ризикового зобов"язання: ризик і випадок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 63-68
273710
  Лобанцев С. Виконання рішень - головний критерій дієвості влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
273711
  Крупчан О. Виконання рішень адміністративних судів: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 4-11.
273712
  Коруц У.З. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини -структурна проблема правової системи України // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 152-155. – ISBN 978-966-2609-68-4
273713
  Давидчук О. Виконання рішень Європейського суду з прав людини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 80-83
273714
  Блажівська Н. Виконання рішень Європейського суду з прав людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 111-117.
273715
  Горобець Н.Г. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні: організаційно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 226-241. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
273716
  Бортновська З. Виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.90-94
273717
  Ковлер А. Виконання рішень Європейського суду з прав людини: субсидіарність та/або "суверенна воля"? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 69-73. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
273718
  Мальський М.М. Виконання рішень іноземних судів в рамках ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 237-244. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
273719
  Євграфов Б П. Виконання рішень Конституційного Суду є обов"язком кожного // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.112-115
273720
  Унгурян Ю. Виконання рішень Конституційного Суду України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 75-78. – ISSN 1561-4999
273721
  Волков А. Виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу на території України / А. Волков, Н. Костюк // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 29/30). – С. 18-19
273722
  Дерій О.О. Виконання рішень про стягнення аліментів // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 288-292. – ISBN 978-966-8823-76-3
273723
  Луцкова О.І. Виконання рішень судів про стягнення аліментів та тимчасове обмеження боржника у праві на виїзд за межі України // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 365-367. – ISBN 978-617-673-442-0
273724
  Авраменко Г. Виконання рішень судів України в площині Європейських стандартів та стандартів Європейського суду з прав людини . Коментар практики ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2013. – 15 січня (№ 1/2). – С. 27-28
273725
  Роговий М. Виконання рішень щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.60-63
273726
  Мазур І. Виконання рішень, за якими боржник зобов"язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Рекомендації спеціаліста // Юридична газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 40). – С. 43-44
273727
  Романюк Богдан Виконання слідчих дій органами дізнання за дорученням слідчого // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 74-80.
273728
  Мантуляк В Ю. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння (соціально-юридична характер // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 107-112. – (Правознавство ; Вип. 273)
273729
  Черняк А.М. Виконання спеціального завдання з розкриття організованої злочинної діяльності у сфері міжнародного студентського обміну // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 268-270. – ISBN 978-966-419-300-6
273730
  Іванюта Н.В. Виконання судових актів господарського суду щодо забезпечення позову // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 146-151
273731
  Михеєнко М.М. Виконання судових вироків у Польській Народній Республіці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 66-71. – (Серія права ; № 12)


  В статье рассматриваются особенности правового регулирования стадии исполнения приговора в ПНР, содержание Уголовно-исполнительного кодекса ПНР от 19 апреля 1969 г. и порядок исполнения приговора по этому кодексу, в частности о лишении свободы и ...
273732
  Глазштейн Ф.А. Виконання судових рішень / Ф.А. Глазштейн. – Київ, 1941. – 84 с.
273733
  Штефан М.Й. Виконання судових рішень : Навчальний посібник / М.Й. Штефан, М.П. Омельченко, С.М. Штефан; КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с. – ISBN 966-7784-74-6
273734
   Виконання судових рішень : Нормативні акти, коментарі, аналітичні матеріали, зразки документів: Збірка коментованого законодавства. – Киев : Юстиниан, 2002. – 512с. – ISBN 966-96155-1-8


  Зібрання нормативно-правових актів, які регулюють виконавче провадження в Україні, аналіз їх змісту й практики застосування. Для державних виконавців, юрисконсультів підприємств, установ, організацій; суддів; студентів-правників; викладачів
273735
  Цувіна Т.А. Виконання судових рішень в контексті принципу верховенства права // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – C. 170-174. – ISBN 978-966-8830-75-4
273736
  Заворотько П.П. Виконання судових рішень в Українській РСР : Історико-правовий нарис / П.П. Заворотько, В.П. Пастухов. – Київ : Вища школа при КДУ, 1973. – 215с.
273737
  Цувіна Т.А. Виконання судових рішень у контексті права на справедливий судовий розгляд // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 80-93. – ISSN 2224-9281
273738
  Цувіна Т. Виконання судових рішень у контексті права на справедливий судовий розгляд та права на ефективні засоби правового захисту // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 55-64
273739
  Пеньонжко В. Виконання судових рішень у світлі практики ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 28-29
273740
  Ільницький О. Виконання судових рішень у справах адміністративної юрисдикції: окремі питання загальних положень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 166-172. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
273741
  Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 81-84. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
273742
  Ятченко Є.О. Виконання судових рішень як заключна стадія у процесі захисту цивільних прав особи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 206-216. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
273743
  Ясинюк М.М. Виконання судових рішень як обов"язок держави // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 66-69. – ISBN 978-966-8823-76-3
273744
  Лутчин У. Виконання судових рішень як складова права на справедливий суд // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 320-326. – ISBN 978-617-7020-61-4
273745
  Курило М.П. Виконання судових рішень як стратегічна мета судово-правової реформи в Україні / М.П. Курило, М.М. Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 66-69. – ISSN 2220-1394
273746
   Виконання судових рішень.. – К., 1967. – 104с.
273747
   Виконання судових рішень. Законодавство. Роз"яснення. Судова практика / М-во юстиції України ; [уклад.: В.С. Ковальський, В.В. Василик, І.В. Дутка, Н.Е. Якушова] ; за заг. ред. С.В. Шкляра, заст. Міністра юстиції з питань викон. служби. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 667, [1] с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-676-7
273748
  Комаров В.В. Виконання судових рішень: національна практика та європейський дискурс // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 39-42. – ISBN 978-966-8830-75-4
273749
  Кондратьєва О. Виконання судових рішень: нові закони та проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 11. – ISSN 1992-9277
273750
  Юрчак В. Виконання судових рішень: окремі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.85-86. – ISSN 0132-1331
273751
  Шабалін А. Виконання судового наказу в цивільному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор висвітлює процесуальні питання стадії виконання судового наказу, як особливої форми судового рішення, в цивільному процесі України. На підставі наведеного аналізу, автором сформульовані і запропоновані зміни та доповнення до ...
273752
  Романенко С.Ю. Виконання сучасної музики в скрипковому мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 217-225
273753
  Житник Г.В. Виконання та відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (за матеріалами органів пробацій) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Житник Галина Валентинівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
273754
  Саветчук В.М. Виконання та відповідальність за невиконання договору про злиття (приєднання) за законодавством України та ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 133-138. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
273755
  Білокінь І.П. Виконання та офоpмлення куpсових i дипломних pобiт / І.П. Білокінь; МВ і ССО УРСР; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1968. – 63с.
273756
  Білокінь І.П. Виконання та оформлення курсових і дипломних робіт : метод. вказівки для студ.-заоч. біол. фак-ту / І.П. Білокінь. – Львів : Львівський університет, 1961. – 63 с.
273757
  Вахонєва Т. Виконання творів як об"єкт права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 11-14
273758
  Трагнюк О. Виконання Угоди про асоціацію між Україно, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 127-131. – ISSN 1814-3385


  Удосконалення окремих аспектів правового регулювання донорства крові в Україні (до питання добровільного безоплатного донорства крові та ії компонентів).
273759
  Дергачов О.П. Виконання Україною міжнародних зобов"язань в сфері розвитку інститутів громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 179-189. – ISBN 978-966-02-4604-1
273760
  Яковенко О. Виконання Україною обов"язків, що випливають з її членства в Раді Європи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 66-68.
273761
  Артьомов І.В. Виконання Україною Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму: перші успіхи та виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 70-76
273762
  Чугуєвська М. Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини: проблемні аспекти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 2 (335). – С. 26-29
273763
  Обідіна І. Виконання умов Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-66.
273764
  Майка М.Б. Виконання ухвал суду у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Майка Максим Борисович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
273765
  Рогатюк І. Виконання ухвали про здійснення приводу як передумова оперативного розгляду кримінальних проваджень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 38-42
273766
  Одосій О.Ю. Виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачеві і знаходиться у нього або в інших осіб: окремі аспекти виконавчого провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 199-203. – ISSN 2219-5521
273767
  Мельник Я.Я. Виконання цивільних процесуальних обов"язків особами, які надають правову допомогу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 47-53. – (0). – ISSN 2078-9165
273768
   Виконаня народно-господарчого плану УСРР. – Х., 1932. – 122с.
273769
  Осєтров В. Виконати будь-якою ціною. Позитивне та негативні аспекти нового Закону про виконавче провадження // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 38). – С. 21
273770
  Недбайло П. Виконком сільради. / П. Недбайло, І. Пахомов. – К., 1955. – 48с.
273771
  Дюма А. Виконт де Бpажелон, или десять лет спустя / А. Дюма. – Хаpьков : Основа. – ISBN 5776801524
Ч. 3-4. – 1992. – 608с.
273772
  Дюма А. Виконт де Бpажелон,или десять лет спустя / А. Дюма. – Хаpьков : Основа. – ISBN 5776801532
Ч. 5-6. – 1992. – 640с.
273773
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва
Т. 1. – 1978
273774
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Москва : Художественная литература
Т. 2, ч.3-4. – 1978. – 637с.
273775
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва : Художественная литература
Т. 3, ч.5-6. – 1978. – 688с.
273776
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва
Т. 1. – 1992. – 525с.
273777
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва
Т. 2. – 1992
273778
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва
Т. 3. – 1992
273779
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Кишинев
1-2. – 1984. – 509с.
273780
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Ереван
Ч. 3-4. – 1987. – 638с.
273781
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Ашхабад
1-2. – 1988. – 637с.
273782
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма. – Воронеж
3-4. – 1989. – 672с.
273783
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Челябинск
1-2. – 1991. – 587с.
273784
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Челябинск. – ISBN 5-7688-0352-1
Ч.3-4. – 1991. – 624с.
273785
  Дюма Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя / Дюма, , отец. – Кишинев
3-4. – 1984. – 526с.
273786
  Дюма А. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя / А. Дюма. – Воронеж
Т. 1-2. – 1990. – 640 с.
273787
  Дюма А. Виконтт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Кишинев
5,6. – 1984. – 575с.
273788
  Бєлоусов П. Виконуваність арбітражної угоди // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 42-43
273789
  Потоцький С. Виконувач обов"язків лідера / С. Потоцький, А. Скумін // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 5 (273). – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  Провідник найчисленнішої парламентської опозиційної сили Арсеній Яценюк бачиться надто непослідовним і непрогнозованим, аби викликати довіру української більшості
273790
  Морозов Є. Викопіювання з кадастрової карти для ідентифікації земельної ділянки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 лютого (№ 7). – С. 14. – ISSN 1992-9277
273791
  Корєєв О.П. Викопна фауна авлювіальних пісків середнього Дніпра / О.П. Корєєв. – КГУ, 1953. – 5-48с.
273792
  Кошик Ю.О. Викопна фауна молюсків з четвертинних відкладів північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 56-60 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
273793
  Нестеровський В. Викопна флора в колекціях геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Нестеровський, О. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-66. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Колекція флори Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка складається з великої кількості різноманітних за таксономічним складом, за місцями знахідок (з території України і за її межами), геологічним віком. Колекція ...
273794
  Попова Л. Викопні еласмобранхії та стратиграфія крейдових відкладів Канівщини / Л. Попова, О. Огієнко, Т. Сокольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-14. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено розрізи крейдових відкладів південної частини території Канівських дислокацій. Розрізи містять фауну еласмобранхій, приурочену до малопотужних прошарків кварц-глауконітових гравелітистих пісків. Видовий склад цієї фауни відповідає альб-сеноману ...
273795
  Кошик Ю.О. Викопні молюски з четвертинних відкладів Овруцького кряжа // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 156-166 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
273796
   Викопні фауна і флора України : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 1. – 1973
273797
   Викопні фауна і флора України : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1974
273798
   Викопні фауна і флора України : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 3. – 1975
273799
   Викопні фауни України і суміжних територій. – Київ : Вид-во АН УРСР
Вип. 1. – 1962. – 171с.
273800
   Викопні хребетні України : бібліогр. покажчмк (1829-2012) / НАН України, Нац. наук.-природ. музей ; уклад. О.М. Ковальчук. – Суми : Університетська книга, 2013. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-680-678-2
273801
  Качановська Л. Викорастання органокомплексів дисперсних мінералів у біозахисних матеріалах / Л. Качановська, Ф. Овчаренко, А. Шурубура // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 39-43. – ISBN 966725001-6
273802
  Фатальчук С. Викориcтання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй під час пiдготовки cтудентiв педагогічних ВНЗ у контекcтi нової українcької школи / С. Фатальчук, А. Беспалий // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 194-207. – ISSN 2077-1827
273803
  Буратинський Д. Використання "чорної" SEO-оптимізації для просування мережевого ресурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 30-31. – (Журналістика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методи "чорної" SEO-оптимізації та функціонал її складових елементів. Також досліджується питання етичності використання такої оптимізації у роботі спеціаліста та загальний вплив подібного SEO на якість мережевого контенту. Рассмотрены ...
273804
  Бажміна Е. Використання byod технологій в освітньому процесі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 27-40. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  У статті розкрито проблеми застосування BYOD технологій в освітньому процесі. Надшвидкісний розвиток цифрових технологій впливає на сучасне суспільство, вносячи певні зміни в культуру не тільки соціальної сфери та побуту, а й освіти. У статті ...
273805
  Ануфрієва О. Використання Eduscrum у викладанні економічних дисциплін // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 126-146. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931


  Сучасні реалії переконують в томі, що у мінливому світі більшість знань, окрім фундаментальних, втрачають свою цінність з неймовірною швидкістю. Актуальними залишаються уміння знаходити нестандартні рішення, готовність до постійного самовдосконалення ...
273806
   Використання ownСloud для створення власних хмарних сховищ для потреб освіти та бізнесу / Н.М. Білодід, О.В. Власенко, І.А. Оринчак, Л.В. Рудюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273807
  Кононенко А.Г. Використання SMART-комплексів у методичній системі сучасних інформаційно-освітніх технологій / А.Г. Кононенко, С.В. Масліч // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 37-46. – ISSN 2227-2747
273808
  Багрій-Заяць Використання Smart-технологій у вищій медичній освіті // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 13-16
273809
  Галацин К. Використання автентичних текстів на заняттях з англійської мови в технічних закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 11-21. – ISSN 2312-5993
273810
  Данилевич М.В. Використання активних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / М.В. Данилевич, О.В. Романчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: с. 51. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
273811
   Використання активних форм навчання та сучасних інформативних технологій як засобу інтенсифікації навчального процесу / У.М. Мудрик, О.Р. Боярчук, Л.А. Волянська, Е.І. Бурбела // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 94-99. – ISSN 1681-2751
273812
   Використання альтернативних методик навчально-лабораторних досліджень в курсі загальної фізики при підготовці інженерно-технічних фахівців механічних напрямів / В.Г. Таран, С.В. Губарєв, Т.В. Калініна, К.А. Микита // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2019. – Вип. 2 (35). – С. 143-148. – ISSN 2519-2884
273813
  Андрєєв А.М. Використання апаратно-програмного комплексу Arduino в інноваційній діяльності майбутніх учителів фізики та учнів / А.М. Андрєєв, А.Г. Кулинич // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 20-31. – ISSN 1998-6939
273814
  Петренко О.Я. Використання бібліографічного контент-менеджера Zotero у науковому бібліографічному середовищі / О.Я. Петренко, А.О. Ярковий, В.В. Бондаренко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 644-646
273815
  Янковий О.Г. Використання бізнес-моделей як елементів бізнес-інжинірингу підприємств / О.Г. Янковий, Р.В. Грінченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 70-75. – ISSN 2222-4459
273816
   Використання біопрепаратів - перспективний напрямок вдосконалення агротехнологій / М.О. Остапчук, І.С. Поліщук, О.В. Мазур, А.М. Максімов // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 5-17. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2476626
273817
  Мартинів В.П. Використання біоресурсів місцевого походження в АПК для генерування теплової та електричної енергії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 213-219 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
273818
  Сотер М. Використання веб-квестів у підготовці майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 125-138. – ISSN 2077-1827


  "У статті проналізовано можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема веб-квестів, у підготовці майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації".
273819
   Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей / [О.М. Сизоненко, М.С. Присташ, А.Д. Зайченко та ін.] ; НАН України, Ін-т імпульс. процесів і технологій. – Київ : Наукова думка, 2020. – 150, [2] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 134-147. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1756-6
273820
  Шеметова О А. Використання відеоматеріалів мовою оригіналу при вивченні іспанської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 228-229
273821
  Бондарук В.В. Використання віртуальних навчальних середовищ при вивченні робототехніки // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 120-123. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
273822
  Зибіна К.В. Використання гейміфікації для підвищення ефективності маркетингових Internet - коммунікацій / К.В. Зибіна, І.М. Сиволовський // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 178-185. – ISSN 2075-4892
273823
  Скаченко О. Використання гейміфікації у бібліотеках: огляд зарубіжних видань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 39-41. – ISSN 2518-7341


  У статті пропонується огляд книг зарубіжних бібліотекарів про теорію, історію, механіку, практичний досвід використання ігрових елементів і дизайну гейміфікації у роботі бібліотек.
273824
  Бубир Н.О. Використання геоінформаційних систем у географічному краєзнавстві / Н.О. Бубир, С.М. Єрмолович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 30-33 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
273825
  Гришин Є.С. Використання геоінформаційних та дистанційних методів під час пошуку археологічних пам"яток / Є.С. Гришин, І.В. Масленков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 138-145. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
273826
  Човнюк О.В. Використання георадарних технологій у процесах моніторингу фізичного стану капілярно-пористих структур дорожнього одягу / О.В. Човнюк, П.П. Чередніченко, О.П. Остапущенко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 436-440. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-815X
273827
  Почаєвець О.О. Використання ГІС для оцінки просторового розподілу мінімального стоку води річок басейну Тиси в межах України / О.О. Почаєвець, О.Г. Ободовський // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 18-25. – ISSN 0868-6939


  The article presents the analysis of existing maps of minimum runoff modules for Tisza River basins within Ukraine. The change in the value of the minimum water consumption for the two calculation periods is analyzed - from the beginning of ...
273828
   Використання ГІС та ДЗЗ для моніторингу сільськогосподарських земель / В.І. Зацерковний, С Кривоберець, , В.В. Сергієнко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 40-48 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
273829
  Мартиненко О. Використання глосарію під час формування інформаційної компетентності іноземних студентів при навчанні математичних дисциплін у педагогічних університетах / О. Мартиненко, Я. Чкана // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 131-139. – ISSN 2312-5993
273830
  Ковальов Л.С. Використання дистанційного навчання для організації самостійноі роботи студентів при вивченні вищої мaтематики в аграрних ВНЗ / Л.С. Ковальов, Р.В. Ненька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 72-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273831
  Криницький Г.Т. Використання діелектричних показників для визначення життєвого стану дерев в"яза шорсткого / Г.Т. Криницький, І.М. Скольський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1991-606X
273832
   Використання діоксиду хлору у технології підготовки питної води на дніпровському водопроводі м. Києва / В.О. Прокопов, О.Б. Липовецька, Т.В. Куліш, В.А. Соболь, В.А. Костюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
273833
  Прядко Л. Використання досвіду А. Макаренка у попередженні порушень поведінки дітей з особливими освітніми потребами // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 280-290. – ISSN 2312-5993
273834
  Кривонос О.Б. Використання досвіду виховання молоді А.С. Макаренка в підготовці майбутніх педагогів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 122-124. – ISBN 978-966-698-290-5
273835
  Ніколаєнко Н. Використання досвіду люстрації в країнах Вишеградської четвірки в контексті боротьби з адміністративним ресурсом в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 31-37. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
273836
  Кондратюк С. Використання досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії в Україні / С. Кондратюк, О. Шаповалова, А. Вертель // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (167). – C. 50-64. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
273837
  Антонець А.В. Використання дослідницької роботи під час формування аналітичних умінь агроінженерів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 246-251. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
273838
  Бутенко Є.В. Використання економіко-математичних моделей для оптимізації орних земель із проявом деградаційних процесів / Є.В. Бутенко, Р.А. Харитоненко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 81-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
273839
  Пугачова М.В. Використання економічних барометрів для аналізу впливу на національні економіки пандемії COVID-19 // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2519-1853
273840
  Зленко А.В. Використання електронних доказів і адміністративному судочинстві // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 101-107. – ISSN 2413-1342
273841
  Шамоня В. Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці бакалаврів, майбутніх вчителів інформатики (на прикладі вивчення схемографіки пристроїв ЕОМ засобами електронного підручника) / В. Шамоня, О. Удовиченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 190-203. – ISSN 2077-1827


  "У статті розглянуто питання використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів".
273842
   Використання елементів STEM-освіти у підготовці студента-медика / Т.В. Бірюкова, О.І. Олар, В.І. Федів, О.Ю. Микитюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 34-36. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273843
  Коркішко О. Використання елементів дистанційного навчання в процесі професійної підготовки магістрів педагогіки вищої школи (на прикладі курсу "педагогічний контроль у системі освіти") / О. Коркішко, І. Балєнкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 188-203. – ISSN 2077-1827
273844
  Ткаченко І. Використання елементів мобільного навчання (на прикладі мобільного додатку "Solar Walk") у процесі реалізації змісту астрономічного компоненту освітньої галузі "природознавство" / І. Ткаченко, О. Підгорний // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 185-192. – ISSN 2307-4906
273845
  Педорич А.В. Використання елементів програмованого навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 69-81. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
273846
  Калініченко О.В. Використання енергії в процесі виробництва продукції рослинництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
273847
  Орлова О.С. Використання ЕЦП для бізнесу в Україні // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 128-129. – ISBN 978-617-7605-90-3
273848
  Оржинська Е. Використання загальнонаукових методів у слідчій практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 272-276. – ISSN 2663-5313
273849
  Сергієнко В. Використання засобів ікт у системі післядипломної освіти вчителів / В. Сергієнко, В. Кухар, Ю. Чичкан // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 68-77. – ISSN 2078-1016


  Розглядається система перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів у Навчально-науковому інституті неперервної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова в контексті використання засобів ІКТ в освітньому процесі ЗЗСО.
273850
  Костерева Н.В. Використання засобів індивідуального захисту (масок) у закладах вищої освіти: від теорії до практики / Н.В. Костерева, Н.Є. Рудакова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. Слабкий Г.О. ; редкол.: Шульгай А.Г., Васильєв К.К., Венгер О.П. [та ін.]. – Київ ; Тернопіль, 2020. – № 3 (85). – С. 24-27. – ISSN 1681-2786
273851
  Гаврілова Л. Використання засобів мобільного навчання у формуванні англомовної компетентності майбутніх економістів / Л. Гаврілова, М. Ябуров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 14-27. – ISSN 2312-5993
273852
  Коляда Н. Використання змішаного навчання при довузівській підготовці молоді // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 198-208. – ISSN 2077-1827


  "В даній статті автором вивчено поняття "змішане навчання". <...> Наведено приклади практичного використання можливостей Forms Office 365 при подготовці молоді до вступу до вишу".
273853
  Кирпиченко Н. Використання ігрових методів навчання, як засіб формування фахових якостей студентів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 74-94. – ISSN 2077-1827
273854
  Гарізан Н. Використання ігрових технологій на уроках зарубіжної літератури та в позакласній роботі як шлях до підвищення ефективності навчально-виховного процесу // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий 2020. – С. 9-17
273855
  Андріянова Г.І. Використання ігрових технологій у дистанційному навчанні вищої школи / Г.І. Андріянова, Н.А. Скора // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 138-148. – ISSN 2227-2844
273856
  Скаченко О.О. Використання ігрової моделі гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 218-229. – ISSN 2707-3335


  У статті актуалізовано тренд використання ігрових механік у соціокультурній та просвітницькій діяльності бібліотек. Визначено коло українських та зарубіжних дослідників застосування ігрових технологій у навчанні. Розкрито методологію, стратегію, форми, ...
273857
  Шапран Ю. Використання імітаційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців із охорони праці // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 244-258. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
273858
  Новік А.Ю. Використання імітаційного моделювання для дослідження міграційних потоків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 119-122. – ISSN 2306-6806
273859
  Фетько Л. Використання інновацій у підготовці майбутніх вчителів технологій / Л. Фетько, О. Гур"янова // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів загальноосвітніх начальних закладів / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – Вип. № 2. – С. 117-121. – ISBN 978-966-2466-54-6
273860
  Болілий В.О. Використання інноваційних практик у вищій школі: сутність та управління / В.О. Болілий, В.І. Дмитрук, В.В. Кушнарьов // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 61-66. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273861
  Бабух Н. Використання інноваційних прийомів навчання на заняттях української літератури / Н. Бабух, І. Георгіце // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 74-76. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896


  У статті розглянуті інноваційні прийоми і технології, що сприяють особистісно орієнтованому підходу в навчанні і розвитку ключових компетенцій майбутнього медика на заняттях української літератури в Чернівецькому медичному коледжі БДМУ. Актуальність ...
273862
  Візерська М.С. Використання інноваційних продуктів та технологій як елемент управління життєвим циклом туристичного продукту // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 69-83
273863
  Юзефович К. Використання інструментів Google для дистанційного вивчення професійно–орієнтованої англійської мови // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 359-360
273864
  Борисюк О.В. Використання інструментів адміністрування податків Грузії у системі податкової безпеки: досвід для України / О.В. Борисюк, О.В. Стащук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 262-269. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
273865
  Чафаі Хоуда Використання інструментів соціальних мереж у процесі навчання // Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. : до 90 річчя Харків. нац. ун-ту радіоелектроніки, 1930-2020 / "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті", міжнар. молодіжний форум. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – Т. 12 : VII Міжнародна науково-практична конференція іноземних слухачів і студентів "Мова в полікультурному світі: розвиток міжнародної освіти" / [упоряд. : Л.Ю. Морозова, П.Ф. Павлов]. – С. 5-9
273866
  Мандюк Н.Л. Використання інструментів територіального маркетингу для забезпечення сталого розвитку туризму в національних природних парках Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета статті полягає у формуванні основних напрямів і механізмів застосування інструментів територіального маркетингу для забезпечення сталого розвитку туризму в національних природних парках Львівської області на основі виявлення їх особливостей. ...
273867
  Боденчук Л. Використання інструментів фінансового менеджменту для вдосконалення маркетингових стратегій підприємства / Л. Боденчук, А. Гуцулюк // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 180-188. – ISBN 978-617-7768-14-1
273868
  Чут М.А. Використання інструментів форензік для забезпечення максимальної вартості виробничого підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 145-152. – ISSN 2306-6806
273869
  Мармуль Л.О. Використання інтелектуального потенціалу у модернізації структури регіональної економіки / Л.О. Мармуль, Л.Ю. Леваєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 17-22. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
273870
  Тріщ В.І. Використання інтерактивних методів викладання з їх імплементацією в умовах клініки при формуванні професійних компетентностей у майбутніх медичних працівників // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 100-104. – ISSN 1681-2751
273871
  Посоленик Л.Я. Використання інтерактивних методів викладання та розвиток дистанційної освіти лікарів у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України в умовах карантину / Л.Я. Посоленик, О.Я. Видойник // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 80-84. – ISSN 1681-2751
273872
  Шестакова С. Використання інтерактивних методів навчання для формування soft skills у студентів юридичного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 224-233. – ISSN 2312-5993
273873
  Мельничук І.М. Використання інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх педіатрів до роботи в команді // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 43-46. – ISSN 1681-2751
273874
  Титаренко В. Використання інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі гурткової роботи з технічного моделювання / В. Титаренко, О. Козирод // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 76-84. – ISSN 1682-2366
273875
  Поясок Т.Б. Використання інтерактивних технологій у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 101-105 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1995-0519
273876
  Деркач Г. Використання інтерактивної методики роботи над текстом "спрямоване читання" в іншомовній аудиторії // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 61-65. – ISSN 1562-529Х
273877
  Венгловська О. Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів / О. Венгловська, Л. Куземко, І. Новик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 3-17. – ISSN 2312-5993
273878
  Процько Є.С. Використання інтернет-ресурсів у процесі підготовки вчителя англійської мови нового покоління // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 154-169. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
273879
  Байдарова О. Використання інтернет-технологій для розвитку соціальних послуг в громаді для дітей з інвалідністю та їх сімей / О. Байдарова, Д. Лаврент"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-12. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різновиди та особливості надання соціальних послуг для дітей з інвалідністю у громаді як альтернативи інституційному догляду. Розкрито результати дослідження використання працівниками соціальних організацій різних видів інтернет-технологій у ...
273880
  Ворона І.І. Використання інтернет-технологій при вивченні латинської мови у медичному ВНЗ // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 50-52
273881
  Мкртчян О. Використання інформації відкритих баз метеоданих у дослідженнях новітніх кліматичних змін в західному регіоні України // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 38-44. – ISSN 0868-6939
273882
  Юзик М. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці вчителя початкової школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 166-171. – ISSN 2308-4634
273883
  Дудик М. Використання інформаційних технологій у самостійній роботі студентів фізичних спеціальностей з теоретичної фізики / М. Дудик, Ю. Решітник, В. Коцик // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 4. – С. 63-73. – ISSN 2307-4906
273884
  Загородня А. Використання інформаційних технологій у процесі підготовки фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти Польщі // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 231-233. – ISBN 978-617-7263-79-0
273885
  Солдатова Л.П. Використання інформаційно-кореляційного критерію в практиці розмежування неоднозначностей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 146-155


  У статті розглядається використання інформаційно- кореляційного критерію в практиці розмежування повних лексичних омонімів та полісемів. Using of the informationaly correlation criterion in the practice of the lexical ambiguity differentiation ...
273886
  Сємака О.М. Використання інформаційно-обчислювальної системи для оцінювання небезпечності локальних забруднень Чернігівщини // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 102-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
273887
  Білущак Т.М. Використання інформаційно-пошукової системи в менеджменті архівної справи закладами вищої освіти / Т.М. Білущак, А.М. Пелещишин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 118-126. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає в обґрунтуванні необхідності використання інформаційно-пошукової системи в менеджменті архівної справи ЗВО, а також розробити діаграми потоків даних для усвідомлення процесу автоматизації пошуку інформації в архівних фондах ЗВО.
273888
  Кушлик О. Використання ключових показників ефективності (КРІ) у стратегічному управлінні закладами вищої освіти / О. Кушлик, Г.С. Степанюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 62-68. – (Серія "Економіка" ; вип. 16 (44)). – ISSN 2311-5149
273889
  Коваль Н. Використання конструктора сайтів Wix.сом в інформаційно-бібліотечній діяльності бібліотеки ВП "МФ КНУКіМ" / Н. Коваль, С. Косяченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 16-18. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід роботи бібліотеки Відокремленого підрозділу "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв" з використанням конструктора сайтів Wix.сом. Проаналізовано технологію створення віртуальних книжкових ...
273890
  Пищаль А.О. Використання конструкторів електронних схем для ознайомлення учнів з основами електроніки // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 68-70. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
273891
  Степанюк А.В. Використання контекстної технології навчання при підготовці вчителів природничих наук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 270-273. – Бібліогр.: с. 272-273. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
273892
  Бондарева Є. Використання корпусів текстів у перекладах з арабської мови українською // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 13. – (Бібліотека Інституту філології)
273893
  Варинська А.М. Використання латинських висловів у науковому стилі (на матеріалі юридичної термінології) / А.М. Варинська, Н.М. Корнодудова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 67-71. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  У роботі обґрунтовано значення й місце латинської мови в системі вищої юридичної освіти, зокрема: – наведено довідки щодо використання латинської мови у наукових працях дослідників юридичної галузі; – подано класифікації юридичних фразеологізмів за ...
273894
  Цікра А.О. Використання математичних методів у проведенні соціальних досліджень // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-966-654-490-5
273895
  Терещенко Т.М. Використання математичного моделювання в процесах переробки вторинних полімерів / Т.М. Терещенко, С.Д. Кузніченко, Л.Б. Коваленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 87-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
273896
  Кузан Г.С. Використання матеріалів лекцій TED TALKS для підвищення комунікативної компетентності студентів закладів вищої освіти / Г.С. Кузан, Матвіїв-Лозинська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 109-113. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273897
  Толочко А.Ю. Використання медіа-простору в діяльності бібліотек / А.Ю. Толочко, Н.С. Тюркеджи // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 40-43
273898
  Загребельний С. Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні за допомогою програмних засобів з тестування "Айрен" та "MOODLE" / С. Загребельний, О. Костіков // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 152-160. – ISSN 2077-1827


  "Автори статті розглядають відкриті програмні продукти "Айрен" та "MOODLE" з використання їх у навчальному процесі для визначення рівня знань студентів у вигляді комп"ютерних тестів".
273899
  Солошенко О. Використання методики ресурсно-орієнтованого навчання при викладанні дисциплин гуманітарного циклу: теоретичний аспект // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 62-67. – ISSN 1562-529Х
273900
  Третиник В.В. Використання методів машинного навчання для оцінки вартості житла / В.В. Третиник, А.Т. Возняк, В.М. Домрачев // Кібернетика та комп"ютерні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1. – С. 67-73. – ISSN 2707-4501
273901
  Ляпунова В. Використання методів формування творчих якостей майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки / В. Ляпунова, С. Жейнова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 29-34. – ISSN 2308-4634
273902
   Використання методу зворотної фільтрації для підвищення роздільної здатності ІЧ-знімків / М. Бродський, П. Кондратов, А. Оганесян, В. Ткаченко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: с.40-41. – ISSN 2414-9993
273903
  Ожга М. Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів / М. Ожга, О. Потапчук, О. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 32-41. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
273904
  Колесник А.С. Використання методу якісного контент-аналізу для дослідження імовірнісного розподілу кримінально значимої інформації на новинних веб-сайтах / А.С. Колесник, Н.Ф. Хайрова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  Сьогодні, в століття розвитку інформаційного суспільства, ЗМІ грають роль потужного засобу формування громадської думки і впливу на нього. Зараз усю інформацію можназнайти в текстовому виді в інтернеті, у тому числі і через ресурси соціальних медіа. ...
273905
  Іванченко О.З. Використання міждисциплінарних зв"язків як умова якісної підготовки студентів до ліцензійного іспиту "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" / О.З. Іванченко, О.З. Мельнікова, Л.Н. Сергєєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 20-26. – ISSN 1681-2751
273906
  Бородін С.В. Використання міждисциплінарного підходу в бібліотечній системі обслуговування користувачів // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 606-609
273907
  Іванова С.М. Використання міжнародної наукометричної системи Web of science для наукових і педагогічних досліджень // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 68-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273908
  Стецик С.П. Використання мобільних технологій в процесі підготовки майбутніх учителів фізики / С.П. Стецик, В.Д. Сиротюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 200-203. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273909
  Буднік А.О. Використання мовного портфоліо як засобу рефлексивного навчання інофонів у вищій школі
273910
  Винничук Р. Використання моделі AIDA-S у плануванні та проведенні лекцій у закладах вищої освіти для студентів покоління Z // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 26-32. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
273911
  Ясінський А.М. Використання можливостей інформаційно-комп"ютерних технологій для запровадження дистанційного навчання // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 175-187. – ISSN 2919-864X
273912
  Рєпіна Ю.С. Використання можливостей ІТу забезпеченні доступу до правосуддя в умовах проведення ООС // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 168-172. – ISBN 978-617-7627-30-1
273913
  Блозва П.І. Використання молоддю соціального капіталу в процесі становлення політичної культури // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 78-92. – ISSN 2309-8287
273914
  Одінцова О.О. Використання моментів історизму при формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів фізики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 104-111. – ISSN 2519-2361
273915
   Використання навчальних комп"ютерних інтерактивних тренажерів для формування фахових компетентностей у професійній підготовці бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 124-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
273916
   Використання наноботів у діагностуванні стану живого організму / І.Р. Пархомей, В.А. Дружинін, Н.В. Цьопа, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 39-45. – ISSN 2524-0056
273917
  Солодовникова Ю.О. Використання нейрокінематографа в післядипломній освіті в умовах дистанційного навчання / Ю.О. Солодовникова, В.В. Добровольський, А.С. Сон // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 96-99. – ISSN 1681-2751
273918
  Басюк Д.І. Використання нових інформаційних технологій у персоналізації відносин з клієнтами туристичних підприємств / Д.І. Басюк, Н.В. Погуда, Т.Ю. Примак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 30-42. – ISSN 2308-135X
273919
  Зацерковний В.І. Використання новітніх інформаційних технологій в агрохімічному моніторингу земель / В.І. Зацерковний, В.І. Гур"єв, С.В. Кривоберець // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 29-43 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
273920
  Козлов В.В. Використання оптимізаційних моделей у фінансових системах підтримки прийняття рішень / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська, М.І. Кузнєцов // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 75-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
273921
  Тищенко С.В. Використання організаційного забезпечення в подієвому туризмі / С.В. Тищенко, Чернишова, С.А. Мутасова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 22-28. – ISSN 2308-135X
273922
  Дребот О.В. Використання орних земель на основі агроекологічної оцінки грунтів / О.В. Дребот, А.П. Кудрик, О.І. Савчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 44-48 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
273923
  Карповець Х.М. Використання педагогічних ідей АС. Макаренка в Лебединському педагогічному училищі імені А.С. Макаренка // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 248-252. – ISBN 978-966-698-290-5
273924
  Поліщук Д.О. Використання піщано-сольової суміші на автодорогах України як чинник загрози довкіллю // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 172-174. – ISBN 978-966-641-732-2
273925
  Алєксєєва Г.М. Використання платформи ARDUINO для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Г.М. Алєксєєва, П.М. Бабич // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 12-16. – ISSN 2413-1571
273926
  Болілий В.О. Використання платформи Arduino при вивченні програмування / В.О. Болілий, В.М. Олійник // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 42-47. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273927
  Свиридюк О. Використання платформи Moodle та онлайн додатка MyEnglishLab в процесі викладання іноземних мов / О. Свиридюк, Л. Веремюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 142-151. – ISSN 2307-4906


  Розглянуто онлайн-платформу, за допомогою яких відбувається змішане навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павлв Тичини на прикладі "Іноземна мова" спеціальності Психологія.
273928
  Янголь Г.В. Використання показника економічної доданої вартості для оцінювання стратегічної результативності металургійних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 108-114. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
273929
  Хоменко М. Використання поліграфа в розкритті та розслідуванні злочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 304-308. – ISSN 2663-5313
273930
  Волков В.М. Використання полімерних оболонок дренажних систем швидких фільтрів для доочищення / В.М. Волков, М С. Карагяур Епоян, С.П. Бабенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
273931
  Кравець Н.П. Використання положень М.П. Козленка у спеціальній та інклюзивній освіті / Н.П. Кравець, А.В. Шовкун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 105-113. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
273932
  Бойчук І.В. Використання потенціалу виставково-ярмаркової індустрії у стимулюванні розвитку підприємництва / І.В. Бойчук, О.М. Антонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 52-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
273933
  Білик В.Г. Використання потенціалу природничо-наукової підготовки майбутніх психологів в контексті інноваційного розвитку вищої освіти // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 119-121. – ISBN 978-966-698-282-0
273934
   Використання предметно-орієнтованої мови і візуальних підходів для проектування системи акторів (Akka) / О.В. Галкін, М.М. Верес, В.О. Ларін, О.В. Бантиш // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон, 2018. – № 01 (023), травень. – С. 148-153. – ISSN 1998-7005
273935
  Чередник Л.А. Використання прийомів сугестії у сучасній рекламі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 143-149. – ISSN 2409-9805
273936
  Жиленко М. Використання принципів нейролінгвістичного програмування при підготовці менеджерів для освітньої сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-20. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817
273937
  Ожиндович Л.М. Використання проблемно/проєктно орієнтованих технологій навчання для студентів технічних та ІТ-спеціальностей на прикладі курсу "Системи керування вмістом веб-сайтів" // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 3 (40). – С. 80-94. – ISSN 1998-6939
273938
  Антонюк Д.С. Використання програмно-імітаційних комплексів під час організації тематичного економічного тренінгу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 5-10. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
273939
  Антонюк Д.С. Використання програмно-імітаційних комплексів під час організації тематичного економічного тренінгу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 5-10. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
273940
  Літвінов Є.А. Використання програмно-конфігурованого радіо для дослідження передачі сигналів у видимому / Є.А. Літвінов, І.О. Сайченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 98-109. – ISSN 2524-0056
273941
  Ковтун Н.В. Використання регресії Кокса для прогнозування виживаності жінок з множинними злоякісними новоутвореннями / Н.В. Ковтун, І.М. Мотузюк, Р.О. Ганжа // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 65-71 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
273942
   Використання ресурсів електронних баз // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 19 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки проводить опитування на тему: "Використання ресурсів електронних баз даних у науковій та інноваційній діяльності". Заповнити анкету можна до 23 жовтня 2020 року. До участі в опитуванні насамперед запрошуються працівники ...
273943
  Цюпа І.В. Використання різнорівневої геолого-геофізичної інформації для моніторингу небезпечних природно-техногенних процесів на урбанізованих територіях : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Цюпа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
273944
  Марковська А. Використання різнорідних за стилістичним забарвленням фразеологізмів у німецькомовній пресі / А. Марковська, О. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 90-98. – ISSN 2617-3921
273945
   Використання розподілених хеш-таблиць надання доступу до хмарних сервісів / Ю.П. Кльоц, І.В. Муляр, В.М. Чешун, О.В. Бурдюг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 85-95. – ISSN 2524-0056
273946
  Черчата Л. Використання сервісів Gооgle у навчанні іноземної мови студентів неспеціальних факультетів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 51-56. – ISSN 2308-4634
273947
  Яцишин М.Ю. Використання сили у кіберпросторі в рамках міжнародного права // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 22-32. – ISSN 2616-6798
273948
  Кузьменко П. Використання систем автоматизованого проектування у підготовці фахівців професійної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 103-111. – ISSN 1682-2366
273949
  Самуель Гієду Використання системної моделі інформаційної безпеки організації // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 103-108 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
273950
  Подосиннікова Г. Використання ситуацій із кіноперсонажами у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів англійської мови / Г. Подосиннікова, Т. Бохоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 76-92. – ISSN 2312-5993
273951
  Шапран Ю. Використання смарт технологій в освітньому процесі вищої школи / Ю. Шапран, О. Шапран // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 164-175. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
273952
  Матчук Я. Використання соціальних мереж як платформи для політичних комунікацій (на прикладі європейських інституцій) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 383-387. – ISSN 2076-1554
273953
  Ткачук Б. Використання соціальних мереж як форма протидії розслідуванню кримінальних правопорушень // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 283-284
273954
  Шлянчак С.О. Використання соціальних сервісів інтернет у навчальній діяльності студентів // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 84-93. – ISSN 1998-6939
273955
  Хомич Д. Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 286-291. – ISSN 2663-5313
273956
  Сокиран Ф. Використання спеціальних знань під час розслідування насильницького зникнення людини / Ф. Сокиран, Є. Войтович // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 285-290. – ISSN 2663-5313
273957
  Бідняк В.А. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов"язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бідняк Валентин Анатолійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
273958
  Борисов С.Г. Використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Борисов Станіслав Геннадійович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
273959
  Пілюков Ю. Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 240-245. – ISSN 2524-0129
273960
  Ткаченко В. Використання стробоскопічної версії у навчальному експерименті при вивченні законів механіки / В. Ткаченко, Є. Черевань // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 137-142. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена впровадженню засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес для аналізу характеру руху системи тіл фізичного експерименту. Запроваджено поняття і означення терміну «стробоскопічна версія» реального фізичного ...
273961
  Попович Л.М. Використання субмоделі управління ресурсним забезпеченням опорних закладів освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 127-143. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
273962
   Використання супутникових знімків для оцінювання таксаційних показників лісових насаджень / О. Токар, М. Король, С. Гаврилюк, А. Цуняк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 84-93 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 91-92. – ISSN 2414-9993
273963
  Холошин І.В. Використання супутникової навігації у процессі формування геоінформаційної компетентності учнів на уроках географії // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 81-94. – ISSN 1998-6939
273964
  Цивільський Ф.М. Використання сучасних Internet-технологій для історичних досліджень / Ф.М. Цивільський, Є.А. Дроздов, А.А. Григорова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
273965
  Асєєва Ю. Використання сучасних інноваційних підходів у закладах вищої освіти / Ю. Асєєва, А. Кузнецова // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 176-181. – ISBN 978-617-7768-17-2
273966
  Дубовик В. Використання сучасних інструментів формувального оцінювання під час навчання лінійної алгебри студентів педагогічних університетів / В. Дубовик, Г. Іщенко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (3), ч. 2. – С. 50-58. – ISSN 2706-6258
273967
  Негребецький В. Використання сучасних інформаційних технологій під час слідчого експерименту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 267-271. – ISSN 2663-5313
273968
   Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у галузі медичної освіти України / Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.М. Добровольська, Н.Я. Климук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 3 (83). – С. 58-61. – ISSN 1681-2751
273969
  Покась Л.А. Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому просторі ліцею / Л.А. Покась, Д.В. Полтавченко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 22-30. – Бібліогр.: 12 назв.
273970
   Використання сучасних технологій у викладанні технічних дисциплін / Т.М. Моспан, Е.В. Савьолова, В.Я. Ярмолович, С.М. Огінська // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів : міжнародний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Vol. 10, iss. 2. – С. 48-52. – ISSN 2312-3125
273971
   Використання сценаріїв з елементами клінічної фармакології при вивченні окремих тем з акушерства та гінекології / Л.М. Маланчук, З.М. Кучма, І.М. Маланчин, В.М. Мартинюк, Л.О. Краснянська, .Маланчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 64-66. – ISSN 1681-2751
273972
  Бегас Л.Д. Використання театралізованого дійства в роботі з дітьми при заїканні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 12-18. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
273973
  Лялько С.В. Використання тематичних візуальних засобів у процесі викладання англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 226-230


  Стаття розглядає деякі аспекти використання візуальних засобів у процесі викладання англійської мови. Приділено увагу проблемі недооцінки використання відео засобів для виховного та навчального процесу у вищій школі. Автором статті актуалізовані власні ...
273974
  Хорошко В.О. Використання теорії ігор при аналізі гібридних війн / В.О. Хорошко, М.М. Браіловський // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. А.А. Кобозєва ; редкол.: І.І. Бобок, Д. Джухар, А.А. Кобозєва [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 10, № 3/4. – С. 222-229. – ISSN 2223-5744
273975
  Кузнєцова О.О. Використання тестового контролю під час вивчення іноземної мови у вищому немовному навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 57-60. – ISSN 2411-5983
273976
  Костюк П.П. Використання технології блокчейн для забезпечення інформаційної безпеки // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (43). – С. 22-28. – ISSN 2409-7292
273977
  Григоренко Т. Використання технології контекстного навчання у формуванні комунікативно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 67-72. – ISSN 2308-4634
273978
  Дика Н. Використання технологій візуалізації в дистанційному навчанні української мови в закладах загальної середньої освіти / Н. Дика, О. Глазова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 75-82. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
273979
  Кива В.Ю. Використання технологій дистанційного навчання: стан справ та перспективи розвитку // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 4 (128). – С. 62-67. – ISSN 2412-9070
273980
  Миколюк І.О. Використання технологій для покращення психологічного стану працівника // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 86-88. – ISBN 978-966-641-732-2
273981
  Мягкова О. Використання технологій скрайбінгу і скетчноутингу в освітньому процесі // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 90-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  Стаття присвячена використанню в освітньому процесі технологій скрайбінгу і скетчноутингу як технологій візуалізації. Доведено, що в умовах тотального оточення сучасними інформаційними технологіями та великими інформаційними потоками і формування в ...
273982
  Вихрестенко Ж. Використання технологїї партнерства в груповій навчальній діяльності майбутніх учителів початкових класів // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 56-69. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
273983
  Машкіна В. Використання топонімічних знань у практичній складовій спецкурсу "Картографічний метод дослідження" / В. Машкіна, Є. Рубашенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 74-77 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
273984
  Цішковська Вікторія Використання трав в ландшафтному дизайні / Цішковська Вікторія, Цішковський Дмитро // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 72-73 : фото
273985
  Досужий В.А. Використання тренажерних комплексів у процесі професійної підготовки операторів безпілотних авіаційних систем у США // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 233-238. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
273986
  Руденко Ю.Ю. Використання тренінгу в професійній підготовці майбутніх соціальних працівників // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 164-167. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273987
  Власенко С.І. Використання трудових ресурсів українського села в роки німецько-нацистської окупації на території військової зони України (1941 - 1943 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті проаналізовано особливості соціально-економічного життя в областях України, які впродовж усього періоду нацистської окупації перебували під управлінням вермахту. На базі широкого кола документальних матеріалів, здебільшого обласних архівних ...
273988
  Бабушко С. Використання туристичних ресурсів м. Києва в освітньому процесі Національного університету фізичного виховання і спорту України / С. Бабушко, С. Попович // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 353-358. – ISBN 978-617-7399-39-0
273989
  Михайленко Т.І. Використання туристсько-рекреаційних ресурсів в умовах децентралізації (на прикладі Побузької об"єднаної територіальної громади) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 82-89. – ISSN 2308-135X
273990
  Захарченко А.П. Використання українськими медіа фреймінгу як інструменту маніпуляції (на прикладі критики президента України у 2018-початку 2019 рр.) / А.П. Захарченко, С.Р. Стуканов, А.В. Санченко // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В. Різун ; редкол.: Т. Валяс, Д. Суска, Д. Гілпін [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 22-32. – ISSN 2312-5160
273991
  Шаповал Ю.І. Використання фінансових послуг населенням у світі та Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 34-56. – ISSN 1681-116Х
273992
  Бутов А.М. Використання фінансової логістики для оптимізації процесів управління фінансовими потоками підприємства / А.М. Бутов, В.В. Костецький // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 78-81. – ISBN 978-966-654-490-5
273993
  Сороко Н.В. Використання хмарних сервісів для організації STEM-освіти в загальноосвітньому навчальному закладі (зарубіжний досвід) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 149-155. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
273994
  Сердюк З.О. Використання хмарних технологій на уроках математики в старшій школі / З.О. Сердюк, А.С. Васюк // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 141-150. – ISSN 2519-2361
273995
  Шкуренко О. Використання хмарних технологій під час підготовки учителя початкової школи // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 152-162 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2706-6258
273996
  Маньгора В.В. Використання хмарних технологій при підготовці майбутніх юристів // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 183-188. – ISBN 978-966-622-861-4
273997
  Абрамик М. Використання хмарних технологій у процесі навчання майбутніх учителів інформатики основам програмування / М. Абрамик, С. Лещук, В. Олексюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 7-11. – ISSN 2413-1571
273998
  Шишкіна М.П. Використання хмаро орієнтованих сервісів опрацювання даних у системах відкритої науки / М.П. Шишкіна, М.В. Попель // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 2 (39). – С. 7-18. – ISSN 1998-6939
273999
  Назаровець М.А. Використання цифрових інструментів підтримки наукової комунікації: структурна модель організації послуг у бібліотеках ЗВО // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 27-37 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
274000
  Тишковець В. Використання цільового районування ландшафтів України для удосконалення системи агролісомеліоративних заходів / В. Тишковець, В. Опара // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 117-120. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,