Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
279001
   "Виктория" расширяет спектр услуг : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 118 : Фото
279002
  Петренко О. "Вилучення з цивільного обороту" як спосіб захисту прав на об"єкти промислової власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
279003
  Поведа Т.П. "Вилучити чи виключити": проблема внесення дисциплін безпекового циклу в нові навчальні плани університету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 63-64


  "Проаналізувавши низку норматичних, розпорядчих і наказових
279004
   "Вильгельм Телль". Музыка Джоакино Россини. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1937. – 31с.
279005
   "Вимагаємо мудрості, зваженості та стриманості" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 6


  Ректори Львівщини прийняли заяву щодо останніх подій у Києві та в Україні.
279006
  Здоровило Т. "Вимито" тисячі мізків. Крісло Бориса Патона уже розхитують // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 41). – С. 2


  "...Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха вважає страшною бідою і те, що 98-річний Борис Патон уже 55 років очолює дуже важливу структуру: національну Академію наук. Бо будь-яка структура, яку очолює такий тривалий час одна людина, не може ...
279007
  Базилевський В. "Вимкнення світла". Остання добірка Леоніда Талалая // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 1, 14-15
279008
  Файзулін Я. "Вимога - писати тільки російською. Навіть до матері мусив звертатися чужою мовою" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 18 (221). – С. 53-57


  Олекса Тихий - український дисидент.
279009
  Ільницький Д. "Вимріяне наше завтра..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С.102-104. – ISSN 0868-4790
279010
  Ільницький Д. "Вимріяне наше завтра..." (До 100-річчя Богдана Ігоря Антонича) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 102-103. – ISSN 0868-4790
279011
  Капсамун І. "Вимушений балотуватися" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 178). – С. 5


  Мішель Терещенко, який сенсаційно переміг на виборах мера Глухова 2015-го, йде в президенти. Які шанси?
279012
  Бурба М.В. "Вина" жертви злочину // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 43-44
279013
  Кислюк К.В. "Винайдення традиції": українська версія // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 164-171. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
279014
   "Винахід року 2020" // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 3


  Серед 12 переможців конкурсу "Винахід року 2020" - 8 проєктів представлено установами НАН України та університетами.
279015
  Самарський А.Ю. "Винахідник" та історія винахідництва в нашій країні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 50-52. – ISSN 2518-7104
279016
  Різникова Я. "Винен тим уже, що українець". Історія колишнього в"язня радянських концтаборів Олекси Різникова // Україна молода. – Київ, 2022. – 24 лютого (№ 8). – С. 19


  Олекса Різників у 1958-му, 21-річним, разом зі своїм товаришем Володимиром Борсуківським написав заклик позбутися диктатури єдиної безальтернативної партії, яку всі в СРСР офіційно прославляли, - комуністичної. Звернення називалося «Обращение к ...
279017
  Мороз Ю.В. "Виникаючі ринки" та вплив МФК на розвиток ринку капіталів в країнах з перехідною економікою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 97-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
279018
  Кульчицький С. "Винищувальні акції": пам"ять двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 8


  Голодомори в Україні та Казахстані у порівняльному аналізі (до підсумків наукового семінару в Астані)
279019
  Кульчицький С. "Винищувальні акції": пам"ять двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 травня - 1 червня (№ 92/93). – С. 11


  Голодомори в Україні та Казахстані у порівняльному аналізі (до підсумків наукового семінару в Астані 2—4 травня 2013 року). Учасники семінару вивчали причини й перебіг Великого голоду початку 1930-х рр., його медичні й демографічні наслідки, ...
279020
  Борщевський С. "Винна вся Росія" // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Вересень (число 9). – С. 1
279021
  Шаповал Ю.І. "Винним себе не визнаю..." (Невідомі сторінки з біографії Юліана Бачинського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розкриваються невідомі сторінки життєвого шляху Юліана Бачинського, зокрема, причини його ув"язнення органами НКВС УРСР в 1934 р., доводиться сфабрикованість справи, ...
279022
  Файзулін Я. "Винниченко заздрить популярності Петлюри. А за часів Центральної Ради не міг перенести популярності Грушевського" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 2 (205). – С. 54-57
279023
  Савранчук Л. "Винні "тури Європою як один з напрямів рекреаційної діяльності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 313-321. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
279024
  Кузьменко В. "Вино творчості" Олександра Астаф"єва // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.133-135. – ISSN 0131-2561


  Олександр Григорович Астаф"єв (нар.1952 р.) -відомий український тературознавець, публіцист, поет, перекладач. З 2001 р. - професор кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка
279025
  Дияк Я. "Вино. Мальвіна. Палахкотея" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 9-11


  Вірші.
279026
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Быть в поппозиции - не самая приятная роль": Беседа с кандидатом на пост президента В.Ющенко // Аргументы и факты в Украине, 2004. – № 51


  [Про труднощі президентської виборчої кампанії та плани на майбутнє]
279027
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Я знаю, чего хочет моя страна" // Факты, 2004


  [Зі звернення до виборців кандидата на пост президента України В.Ющенка під час теледебатів з кандидатом В.Януковичем]
279028
  Ющенко В. Виктор Ющенко: Азиатская модель власти в Украине не приживется! // Комсомольская правда в Украине, 2004


  Лидер оппозиции рассказал "Комсомолке" о новой внешней политике, пенсиях, своем здоровье и многом другом: Беседа с лидером блока "Наша Украина", канд. на пост президента
279029
  Демосфенова Г.Л. Виктор Яковлевич Коновалов / Г.Л. Демосфенова. – Москва : Советский художник, 1962. – 94 с.
279030
  Абулхатин М. Виктор Янукович даёт обещания. Но с оговорками / М. Абулхатин, В. Ржевский // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 46 (1117). – С. 24-25. – ISSN 0234-1670
279031
   Виктор Янукович открыл терминал F // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
279032
  Витрак Р. Виктор, или Дети у власти : проза : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 197-257. – ISSN 1130-6545
279033
  Дюкре-Дюминиль Виктор, или Дитя в лесу, 1800. – 296с. – Книга без тит. арк.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIІІ ст.- картон, корінець зі шкіри
279034
  Скороходько Ю.С. Викторианский социальный роман vs неовикторианский роман с социальными мотивами // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 401-407
279035
  Шкаруба Л.М. Викторианский тетраптих. Этот странный Льюис Кэрролл (Чарльз Людвидж Доджсон) : (часть вторая) / Л.М. Шкаруба, баран // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3. – С. 59-64
279036
  Бакулина Т.М. Викторина "Умники и умницы" : (по произведениям Бальзака) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 49-61
279037
  Ивинг В.П. Викторина Кригер / В.П. Ивинг. – Москва, 1928. – 32с.
279038
  Чудновский М.А. Викторина Кригер / М.А. Чудновский. – М, 1964. – 119с.
279039
   Викторина по искусству.. – Саранск, 1966. – 88с.
279040
  Скворцов Викторина по элементам вычислительной математики. / Скворцов, Плещинская, Р.Ш. Манюров. – Ростов нД, 1988. – 94с.
279041
  Скворцов В.В. Викторина по элементам теории вероятностей. / В.В. Скворцов. – Саратов, 1989. – 38с.
279042
  Скворцов Викторинный рассказ о компьютерах и фортране. / Скворцов, Юсупова, И.З. Батыршин. – Ростов нД, 1988. – 111с.
279043
  Дамзова Е.К. Викторины на немецком языке / Е.К. Дамзова. – М, 1980. – 80с.
279044
  Дамзова Е.К. Викторины на немецком языке / Е.К. Дамзова. – М, 1991. – 70с.
279045
  Романченко П.Д. Викторины по географии СССР / П.Д. Романченко. – Минск, 1970. – 77с.
279046
  Мерзлова В.С. Викторины по истории древнего мира и средних веков. / В.С. Мерзлова. – Минск, 1969. – 110с.
279047
  Сердцева А.Г. Викторины по литературе и искусству / А.Г. Сердцева. – Саранск
3. – 1968. – 128с.
279048
  Сердцева А.Г. Викторины по советской литературе и искусству / А.Г. Сердцева. – Саранск, 1969. – 88с.
279049
   Викторио Кодовилья : Биобиблиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1986. – 119с.
279050
  Лангер Фред Виктория Вудхалл. Секс, деньги, Белый дом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
279051
  Замятнин Б.Н. Виктория регия - гигантская водяная лилия Южной Америки / Б.Н. Замятнин. – Ленинград, 1980. – 89с.
279052
  Гамсун Кнут Виктория. / Гамсун Кнут. – Москва, 1919. – 112с.
279053
   Виктору Никитичу Черковцу - 90 лет // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 117-119. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Видатному вітчизняному вченому проф. Віктору Нікітічу Черковцу в березні виповнилося 90 років. За цей час учений пройшов великий, гідний глибокої поваги і захоплення життєвий шлях.
279054
  Остапенко Ф.П. Викуваний у праці і борні / Ф.П. Остапенко, В.Ф. Салабай. – Київ : Знання України, 1967. – 47 с.
279055
  Вовчок М. Викуп : оповідання Марка Вовчка. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – [264] с. розд. паг. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Сільська бібліотека)


  1. Бабуся з того світу : оповідання про померші душі / [записав П.А. Куліш під Київом] // Викуп : оповідання Марка Вовчка / Вовчок М. - Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. - 13, [1] с. - (Сільська бібліотека) 2. Листи з ...
279056
  Голубовський І. Викуп у цивільному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 34-37
279057
  Легун Ю.В. Викупні документи аграрної реформи як джерело з генеалогії та історії селянських родин (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-96. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано документи, які укладалися у ході реалізації аграрної реформи 1861 р. Досліджено генеалогічний аспект інформації, яку містять ці джерела. The article describes whole complex of resources made during realization of agricultural reform in ...
279058
   Вил - флагман технического прогресса. – М, 1976. – 32с.
279059
   Вил Паршин. Каталог выставки / Паршин, Выставка, Ташкент. произведений., 1978; Авт. вступ. ст.: Р.Х. Такташ; сост.: Л.С. Таирова. – Ташкент : Ташполиграфкомбинат П. П. О. Матбуот, 1978. – 32 с.
279060
   Вилейско-Минская водная система.. – Минск : Университетское, 1987. – 63с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
279061
  Широков В.М. Вилейское водохранилище / В.М. Широков, П.С. Лопух. – Минск, 1989. – 78с.
279062
  Горецкий М.И. Виленские коммунары : роман-хроника / М.И. Горецкий; пер. с белорус. А.Гатова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 281 с.
279063
   Виленские очерки 1863-1865 гг : (Из воспоминаний очевидца). – [Б. м.] : [Б. и.], 1883. – 181-200 с. – Без обл. и тит. л. – Библиогр. в примеч.
279064
   Виленские очерки 1863-1865 гг. : (Из воспоминаний очевидца) // Виленские очерки 1863-1865 гг : (Из воспоминаний очевидца). – [Б. м.] : [Б. и.], 1883. – 391-406 с.
279065
  Мосолов А.Н. Виленские очерки 1863-1865 гг. : (Муравьевское время) / [Соч.] А.Н. Мосолова. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1898. – VIII, 254, IV с., 1 л. портр.
279066
  Виленское Свято-Духовское православное братство Виленское православное братство. – Санкт-Петербург : Тип. департамента уделов, 1862. – 65 с. – Отд. оттиск: Христиан. чтения. 1862, Ч. 2
279067
  Страшкова К О. Вилерий Брюсов в спорах о театре и драме конца 19 -- начала 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Страшкова О.К,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 16л.
279068
  Карнаухов В.Г. Вилив деформацій зсуву на активне демпфірування вимушених гармонічних коливаніь прямокутної пластини з шарнірним закріпленням торців за допомогою ортотропних актуаторів / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 62-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі моделі Тимошенка досліджено вплив деформацій зсуву на активне демпфірування вимушених гармонічних коливань прямокутної ортотропної пластини з шарнірним закріпленням її торців за допомогою ортотропного актуатора. Одержано просту аналітичну ...
279069
  Гриханов Ю.А. Виликая миссия обязательного экземпляра // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 34-38. – ISSN 1560-7968
279070
  Лапенко В.Л. Вилиловые эфиры на оснвое некоторых углеводов : Автореф... канд. хим.наук: / Лапенко В.Л.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
279071
  Козловская И.З. Вилис Лацис : Памятка читателю / И.З. Козловская. – Москва, 1954. – 32 с.
279072
  Краулинь К.Я. Вилис Лацис / К.Я. Краулинь. – М., 1958. – 236с.
279073
  Соколова Вилис Лацис : очерк творчества / И.Н. Соколова, А.Г. Бочаров. – Москва : [Б. и.], 1959. – 195 с.
279074
  Соколова И.Н. Вилис Лацис. / И.Н. Соколова. – Рига, 1980. – 303с.
279075
   Вилис Тенисович Лацис. – Фрунзе, 1954. – 11с.
279076
  Бархударвова Т.М. Вилияние неоднородности распределения интенсивности лазерного излучения на нелинейные оптические эффекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Бархударвова Т.М.; Ьархударвова Т.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1970. – 15л.
279077
  Диуфтиака. Вилияние уровня калийного питания на фотосинтез, углеводный и белковый обмен у кукурузы. : Автореф... Канд.биол.наук: 08.00.12 / Диуфтиака.;. – К, 1978. – 30л.
279078
   Вилікувати вандала [постанова Верховного Суду України] // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 10


  "Суд не мав права здійснювати розгляд за відсутності захисника, навіть за наявності його клопотання про це".
279079
  Грипась Володимир Вилітай на Алтай : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 90-93 : Фото
279080
  Ткаченко Ф.П. Вилітали в бурю орлята / Ф.П. Ткаченко. – Львів, 1969. – 247 с.
279081
  Ткаченко Ф.П. Вилітали в бурю орлята / Ф.П. Ткаченко. – Київ : Політичної літератури України, 1976. – 222 с.
279082
  Бузинник О.С. Вилітали орлята в грозу / О.С. Бузинник, О.Г. Гордій. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 147 с.
279083
  Попович П.Р. Вилітаю вранці / П.Р. Попович. – К., 1968. – 235с.
279084
  Воробьев-Обухов Алексей Вилка вместо пистолета : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 160-162 : Фото


  Історія виникнення Португалії
279085
  Менахина А.Л. Вилково / А.Л. Менахина. – 2-е изд. – Одесса, 1966. – 62с.
279086
  Силантьева В.И. Вилковское детство : рассказы для детей мл. и сред. шк. возраста / Валентина Силантьева. – Одесса : Астропринт, 2016. – 95, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-212-6
279087
  Липшиц С. Вилла "Амур" / С. Липшиц. – Ростов -на-Дону, 1946. – 45с.
279088
  Кристи А. Вилла "Белый конь". "Н" или "М". Чаепитие в Хантербери. Убить легко / А. Кристи. – М, 1990. – 382с.
279089
  Роббинс Т. Вилла "Инкогнито" : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С.3-132. – ISSN 1130-6545
279090
  Головина А.С. Вилла "Надежда" / А.С. Головина. – М., 1992. – 367с.
279091
   Вилла "Тополь". – М., 1991. – 365с.
279092
  Веселовский А.Н. Вилла Альберти : Новые материалы для характеристики лит. и обществ. перелома в итальянской жизни XIV-XV столетия / Крит. исслед. Александра Веселовского. – Москва : В Синод. тип., 1870. – [2], XVIII, 380 с. – Прил.: документы на итал. и латин. яз. (с. 367-380)
279093
  Черчесов А. Вилла Бель-Летра : [роман] / Алан Черчесов. – Москва : Время, 2007. – 656с. – (Самое время). – ISBN 978-5-9691-0202-6
279094
  Моэм. С. Вилла на холме / Сомерсет Моэм ; пер. с англ. : Н.А. Савиных, В.Г. Новикова, А.С. Гаркави // Зарубежный криминальный роман : [романы] / пер. с англ. : Н.А. Савиных, В.Г. Новикова, А.С. Гаркави. – Нижний Новгород : ФИДЕС, 1992. – вып. 9. – С.325-400. – (Зарубежный криминальный роман). – ISBN 5-88374-005-7
279095
  Моэм В.С. Вилла на холме Эшенден или британский агент / В.С. Моэм. – М, 1992. – 542с.
279096
  Леонтьев А. Вилла розовых ангелов : роман / Антон Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Коллекция дамских авантюр). – ISBN 978-5-699-21244-6
279097
  Забелина Янина Вилла: реинкарнация : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 38-41 : Фото
279098
  Виноградов Г Е. Виллард Куайн: портрет аналитического философа 20 века // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.105-117. – ISSN 0042-8744
279099
  Пасецкий В.М. Виллем Баренц : (1550-1597) / В.М. Пасецкий. – Москва : Географгиз, 1956. – 40 с.
279100
  Новик Д. Виллем де Кунинг: поздняя живопись // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.22-23
279101
   Виллем де Куннинг // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 112 : Виллем Де Кунинг. – С. 3-31.
279102
  Долгилевич Р.В. Вилли Брандт и западноберлинский вопрос. 1958-1964 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 34-53. – ISSN 0042-8779
279103
  Стрелец М.В. Вилли Брандт и реалии XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 149-159. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого политика, федерального канцлера ФРГ В. Брандта.
279104
   Вилли Бредель : биобиблиогр. указатель. – Москва : [б. и.], 1954. – 28 с., [1] л. портр. : портр. – (Писатели Германской Демократической Республики)
279105
  Элсхот В. Виллла роз / В. Элсхот. – М., 1972. – 459с.
279106
  Пукк Х. Виллу-филателист : рассказы / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Раннамаа. – Москва : Детская литература, 1980. – 158 с.
279107
   Виловлено в Інтелектуальному Болоті : Збірка соціографічних мініатюр. – 2-е видання., доповнене. – Київ : Незалежний інтелектуальний Центр, 1999. – 48с. – (Intellect & independent). – ISBN 5-250-01297
279108
  Римский-Корсаков Вилохвостики или ногохвостики / М.Н. Римский-Корсаков // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С.108-110
279109
  Молоткіна В. Вилучення друкованої продукції як засіб боротьби з інакомисленням в Україні в 1930-ті рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 237-242. – ISSN 1728-9343
279110
  Крисенко Т.В. Вилучення іонів міді з водних розчинів у присутності іонів жорсткості / Т.В. Крисенко, І.М. Гомеля, О.В. Глушко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 81-84 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
279111
   Вилучення кадмію зі стічних вод гальванічних виробництв / М.Д. Гомеля, І.С. Сагайдак, Є.П. Желібо, Т.О. Шаблій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
279112
  Лугина Л.М. Вилучення лікарських речовин функціоналізованими органокремнеземами / Л.М. Лугина, Г.Г. Жалніна, О.А. Дударко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 53
279113
   Вилучення ліпідів з біомаси активного мулу для виробництва біопластика / А.В. Пасенко, Т.С. Пісьменнікова, О.І. Карлик, О.В. Новрохатько, О.В. Мазницька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 115-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
279114
  Онацький М. Вилучення майна та накопичень приватних підприємців Харкова в умовах зламу непу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 16-18
279115
  Трохимчук А. Вилучення мікрокількостей металів з розчинів при використанні сорбенту послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та трилоном Б / А. Трохимчук, О. Андріанова, О. Сірик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 19-23. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Одержано сорбент з супрамолекулярною структурою на основі силікагелю, послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та динатрієвою сіллю етилендіамінтетраоцтової кислоти. Досліджена сорбційна здатність отриманого сорбенту по відношенню до іонів ...
279116
  Сорокіна М. Вилучення поліолів на силікагелімодифікованому аміакатом міді (II) / М. Сорокіна, В.А. Ракс, В.М. Левчик // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 23
279117
  Лошицький М. Вилучення посвідчення водія: заходи забезпечення адміністративного провадження чи незаконні дії працівників ДАІ? / М. Лошицький, С. Короєд // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
279118
  Вітринська О.В. Вилучення радянською владою культових цінностей у юдейських общин у 1920-1930 роках // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
279119
  Бежин М.О. Вилучення стронцію з рідких радіоактивних відходів сорбентом, імпрегнованим дибензо-18-краун-6 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бежин Микола Олексійович ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
279120
  Змерзлий Б.В. Вилучення церковних цінностей у Криму в 1922 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 62-71
279121
  Любарская А.М. Вилфрид Скоуэн Блант / А.М. Любарская. – Л., 1969. – 396с.
279122
  Гайдук В.В. Вилюйская среднепалеозойская рифтовая система / В.В. Гайдук. – Якутск, 1988. – 128с.
279123
  Чернышевская Н.М. Вилюйский узник / Н.М. Чернышевская. – Саратов, 1939. – 28 с.
279124
  Ольхон А.С. Вилюйский узник / А.С. Ольхон. – Ируктск, 1948. – 96с.
279125
  Дорошко П.О. Вилюйский узник : поэма: [о Н.Г.Чернышевском] / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1959. – 59 с.
279126
  Романов И.М. Вилюйский узник / И.М. Романов. – Якутск, 1978. – 243с.
279127
  Симонайтите Е. Вилюс Каралюс : роман / Е. Симонайтите; пер. с литов. З.Федоровой. – Вильнюс : Гослитиздат
Кн.1. – 1961. – 390 с.
279128
  Николов Н.А. Виляние глюкокортикоидных гормонов и КАТГ на кортико-висцеральные взаимоотношения в норме и патологии : Автореф... докт. мед.наук: / Николов Н. А.; АН СССР, ин-т физиол. – Л., 1964. – 33л.
279129
  Дуров С.А. Виляние шахтных вод на состав воды малых рек Донецкого бассейна / С.А. Дуров, Н.И. Кучеренко. – Отд. отт. из Трудов Новочеркасского политехнич. ин-та. Том 98. Р, 1960. – 27-40с.
279130
  Фиялковски В. Вилянов.Дворец и сад / В. Фиялковски. – Варшава, 1978. – 54с.
279131
  Шевченко Л.И. Виль Липатов: от "Сказания о директоре прончатове" до "Льва на лужайке" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 1 (19). – С. 3-8.
279132
  Утинн Е.И. Вильгельм I и Бисмарк : исторические очерки / Е.И. Утин. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Ефрона, 1892. – [6], XXXIV, 446 с.
279133
  Павленко Г.В. Вильгельм Вейтлинг / Г.В. Павленко. – М., 1985. – 173с.
279134
  Калер Э. Вильгельм Вейтлинг. Его жизнь и учение. (К истории комм. теорий) / Э. Калер. – С.-Пб. – 192с.
279135
  Калер Э. Вильгельм Вейтлинг. Его жизнь и учение. (К истории комм. теорий) / Э. Калер. – Птрг., 1918. – 292с.
279136
  Искендеров П.А. Вильгельм Вид // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-43. – ISSN 0042-8779


  Вільгельм Вид - перший і єдиний князь Албанії.
279137
  Секундант С. Вильгельм Виндельбанд: история как органон и составная часть философии // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Т. 37, № 2. – С. 62-92. – ISSN 2075-6461
279138
  Смирнова В.А. Вильгельм Вольф -- человек, которому Маркс посвятил "Капитал" / В.А. Смирнова. – Москва, 1963. – 164с.
279139
  Батыршина Альфия Робертовна Вильгельм Вундт: психология волевых актов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-65. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
279140
  Ростиславлева Н.В. Вильгельм и Александр Гумбольдт в поисках научных парадигм // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 2. – С. 268-274. – ISSN 2073-9613


  В статье на основе анализа биографических данных и сфер общественной и научной деятельности братьев Вильгельма и Александра фон Гумбольдт рассматривается вопрос о сопоставимости научных результатов ученых. Автор приходит к выводу, что несмотря на ...
279141
  Пименова Э.К. Вильгельм ІІ. – Пб, 1919. – 40с.
279142
  Бисмарк О. Вильгельм ІІ : воспоминания и мысли / О. Бисмарк ; пер. с нем. А.Н. Карасика с предисл. Мих. Павловича. – Москва ; Петроград : ГИЗ, 1923. – 175 с.
279143
   Вильгельм Лембрук. – М, 1987. – 62с.
279144
  Маркин Ю.П. Вильгельм Лембрук: Скульптура, графика, живопись, поэзия / Ю.П. Маркин, Ю.В. Бугуева. – Москва, 1989. – 236с.
279145
  Родный Н.И. Вильгельм Оствальд (1853-1932) / Н.И. Родный, Ю.И. Соловьев. – Москва : Наука, 1969. – 376 с.
279146
   Вильгельм Пик - президент Германской Демократической Республики. – 48с.
279147
  Фоске Х. Вильгельм Пик / Х. Фоске, Г. Ницше. – М., 1978. – 335с.
279148
  Шиллер Ф. Вильгельм Телль / Ф. Шиллер. – Москва, 1959. – 173с.
279149
  Робинон Дэвид Вильгельм фон Гумбольдт и реформы университета // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 50-58. – ISBN 966-544-344-5
279150
  Мацейка Ю. Вильнюс / Ю. Мацейка, П. Гудинас. – Вильнюс, 1962. – 391с.
279151
  Мотулас А.А. Вильнюс : Экономический очерк / А.А. Мотулас. – Вильнюс : Минтис, 1984. – 141 с.
279152
   Вильнюс. Краткие сведения для туриста. – Вильнюс, 1957. – 88с.
279153
   Вильнюс. Рига. Таллин : путеводитель. – Москва : Профиздат, 1989. – 259с.
279154
  Фролов Е. Вильнюсская школа классической филологии начала XIX века в лице ее виднейших представителей старшего и младшего поколений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фролов Е. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 15 с.
279155
  Беляускас А. Вильнюсские горки : роман / Альфонсас Беляускас ; пер. с лит. Д.Кыйв ; [худож. В. Юркунас]. – Москва : Советский писатель, 1989. – 409, [1] с. : ил. – ISBN 5-265-00821-7
279156
  Мозурюнас В. Вильнюсские этюды : стихи / В. Мозурюнас; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1975. – 238 с.
279157
  Вайдинаускайте С.П. Вильнюсский государственный университет им. Б. Капсукаса / С.П. Вайдинаускайте. – Вильнюс : Госполитиздат, 1960. – 16с.
279158
  Будрейка Э.С. Вильнюсский замок / Э.С. Будрейка. – Вильнюс, 1980. – 46 с.
279159
   Вильнюсский инженерно-строительный институт. – Вильнюс, 1977. – 132с.
279160
  Забулис Г.К. Вильнюсский университет в истории Литвы / Г.К. Забулис. – Вильнюс, 1979. – 51с.
279161
   Вильнянские курганы в Днепровском Надпорожье. – Киев, 1977. – 128с.
279162
   Вильфредо Парето: известный, но непознанный классик социологии // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.182-189. – ISSN 1606-951Х
279163
  Вербитски Б. Вилья-Мисерия тоже Америка / Б. Вербитски. – Москва, 1966. – 208с.
279164
  Ольхина Е.А. Вильялмур Стефансон, 1879-1962 гг / Е.А. Ольхина. – 2-е изд. доп. – Москва, 1979. – 103с.
279165
  Ольхина Е.А. Вильялмур Стефенсон / Е.А. Ольхина. – М., 1970. – 92с.
279166
  Кромптон Р. Вильям : Книга для чтения на англ. языке в 6 класе средней школе / Р. Кромптон. – 6-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 80с.
279167
  Дьяконова Н.Я. Вильям Вордсворт: поэзия о поэзии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – С. 17-23. – (Серия литературы и языка ; Т. 67, № 6). – ISSN 0321-1711
279168
  Куксин И.Е. Вильям Джадсон в России // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 117-120


  Історія американо-російських відносин стосовно періоду Жовтневої революції
279169
  Диксон В.Г. Вильям Пенн основатель Пенсильвании / Соч. Вильяма Гепворта Диксона, авт. "Лондонской башни", "Свободной России", "Новой Америки" и проч. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1873. – [8], 343 с. – (Благодетели человечества)
279170
  Топер С. Вильям Петти. / С. Топер. – М.-Л., 1929. – 222с.
279171
  Гончар Н.А. Вильям Сароян и его рассказы / Н.А. Гончар. – Ереван, 1976. – 220с.
279172
  Некрасова Е.А. Вильям Хогарт / Е.А. Некрасова. – М, 1933. – 52с.
279173
  Коган П.С. Вильям Шекспир / П.С. Коган. – Москва-Л., 1931. – 71с.
279174
  Корнилова Е.В. Вильям Шекспир / Е.В. Корнилова. – Москва, 1964. – 47 с.
279175
  Дубашинский И.А. Вильям Шекспир / И.А. Дубашинский. – Москва, 1965. – 227с.
279176
  Шведов Ю.Ф. Вильям Шекспир : исследования / Ю.Д. Шведов. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 391 с. : 1 л. портр.
279177
  Дубашинский И.А. Вильям Шекспир : очерк творчества : пособие для учителей / И.А. Дубашинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с.
279178
  Шекспир Уильям Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака : в 2 т. / Шекспир Уильям; [общ. ред. перевода М. М. Морозова ; ил.: Е. Голяховский]. – Москва : Искусство ; (Образцовая тип. им. Жданова ; 20-я тип. Союзполиграфпрома)
Т. 2 : Отелло. Венецианский мавр. Король Лир. Антоний и Клеопатра. – 1950. – 520 с.
279179
   Вильям Шекспир в творчестве советских художников театра. – М., 1975. – 20с.
279180
  Шалагинов Б.Б. Вильям Шекспир и Томас Манн: спор о красоте и грации в историческом контексте модерна // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 145-155. – ISSN 2306-2908


  Здійснюється зіставлення „Маленького пана Фрідемана” Т. Манна і „Річарда ІІІ” В. Шекспіра в плані вчення Ф. Шиллера про „грацію”. Стаття є продовженням циклу праць автора про модерністичний проект ранніх романтиків та його історичну долю. ...
279181
   Вильям Шекспір. Збірка статей. – Х., 1939. – 239с.
279182
   Вильям.. – 5-е изд. – М., 1975. – 80с.
279183
   Вимагаємо системної україноцентричної гуманітарної політики! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 1


  Звернення до Президента України П.О. Порошенка. Всеукраїнський форум "Українська альтернатива" складається з громадських і політичних організацій, які покликані обстоювати українські національні пріоритети не лише в гуманітарній сфері, а передовсім у ...
279184
   Вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 19-30 вересня (№ 37/38)
279185
  Ярмиш Н. Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 58-63. – ISSN 2311-6676
279186
  Киричко В.М. Вимагання неправомірної вигоди: теоретичні і практичні проблеми, викликані законодавчим вірусом, та їх комплексне вирішення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 61-77. – ISSN 2224-9281
279187
  Мелешевич А.А. Вимагательство: формування та розвиток у кримінальному законодавстві Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 96-100. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються особливості окремих конструкцій правових норм про вимагательство власності на різних етапах розвитку кримінального законодавства в Українській РСР.
279188
  Луканська А. Вимагають переглянути бюджет науки [протест] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 14 листопада (№ 218). – С. 7
279189
  Чугаєв О. Вимимірювання сили економічного іміджу країн світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовані результати вимірювання економічної складової іміджу країн існуючими методами. Запропоновано новий метод вимірювання на основі вебометричного підходу із використанням даних пошукового інтернет-сервісу, визначені його переваги та ...
279190
  Попова Л. Вимирання мамонтової фауни та феномен "червоної королеви" // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 47. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
279191
  Соловйова Т. Вимір вербалізованих типів прецедентних феноменів у теледебатах (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В.Зеленського) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 109-128. – ISSN 2305-3852
279192
  Яременко Ю.А. Вимір глобального/локального простору: інтерпретація в художній прозі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 324-330. – Бібліогр.: Літ.: с. 330; 8 п.


  Стаття присвячена інтерпретації текста. Особлива увага приділяється інтерпретації понять "global"/ "local" в мегатексті. In the article, whch is addressed to text snterpretation, the special attention is given to the notions "global"/ "local" and ...
279193
  Адамович З.М. Вимір економіки знань: врахування регіональних відмінностей // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 38-40
279194
  Котіна Г.М. Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні / Г.М. Котіна, М.М. Степура, Н.В. Рудик // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 49-61. – ISSN 1683-1942


  "Досліджено наявну практику моніторингу та аналізу ключових показників ефективності (англ. "key performance indicators" (KPI)) та макрофінансових індикаторів у системі державного управління. Встановлено сутність та важливість розуміння дефініції ...
279195
  Кожем"якіна С.М. Вимір і розрахунок сукупної продуктивності праці на макроекономічному рівні: методичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 74-79
279196
  Цимбалюк М. Вимір Крическького // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 13


  У столиці українського гончарства - в Опішному відзначали не лише 140-річчя Василя-старшого, а й дні народження його нащадків. Урочиста Академія з нагоди ювілею відбувалася в будівлі колишнього гончарного навчально-показового пункту Полтавського ...
279197
   Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / [М.В. Попович та ін. ; відп. ред.: М.В. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2014. – 291, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1403-9
279198
  Войтович К.В. Вимір рентабельності від впровадження соціально орієнтованого страхового маркетингу в діяльність страхової компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 52-58
279199
  Стороженко М. Вимір третій у творчості Людмили Мітченко // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799
279200
  Гаца О.О. Вимір часу : Вірші / О.О. Гаца. – Київ : Співзвучність, 1998. – 44с.
279201
  Коваленко І.І. Виміри-явища як структурний елемент правового життя / І.І. Коваленко, Р.Р. Борисюк // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 172-188. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Стаття показує евристичні можливості концепту «правове життя» в онтоогічному аспекті. Смислові виміри розглядаються як основа вимірів-явищ, що у сукупності утворюють структуру правового життя. Показано, що головним виміром-явищем правового життя є ...
279202
  Шулікін Д. Виміри акредитації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 листопада (№ 43)


  Про серію вебінарів від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на тему акредитації освітніх програм. Цього разу актуальні питання висвітлювали члени 07 Галузевої експертної ради "Управління та адміністрування". Йшлося про річні ...
279203
  Сосенко П. Виміри вихору: модель ярмарку / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 282-291


  Досліджується метеорологічна модель, запропонована М. Гоголем у вигляді повісті «Сорочинская ярмарка». Показано, що ця модель будується на основі уявлень про виміри вихору, фізичні та метафізичні, за зразком традиційної слов’янської ...
279204
  Сахарук І.С. Виміри гідної праці як складова Цілей сталого розвитку 2016-2030 // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 102-110. – ISSN 2617-5967


  "У статті досліджено виміри гідної праці, визначено їхній зміст відповідно до стандартів Міжнародної організації праці. Здійснено аналіз завдань Цілей сталого розвитку 2016-2030 в контексті гідної праці. Визначено основні заходи ООН, направлені на ...
279205
  Прокопенко М. Виміри Гокінга / М. Прокопенко, А. Сененко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 45). – С. 11


  Три уроки легендарного фізика і популяризатора науки.
279206
  Фоменко А.М. Виміри гуманізму: історико-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 80-84. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
279207
  Скоблик В. Виміри демократії в англо-американских політологічних дискусіях 1990-1996 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 71-75. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
279208
  Лазебник Л.Л. Виміри державного регулювання в банківському секторі // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 158-164. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
279209
   Виміри діелектричної сталої матеріальних середовищ за допомогою порожнистого резонатора : Лабораторний практикум з техніки НВЧ для студ.радіофіз.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с.
279210
  Савчин М. Виміри духовного збагачення сучасної психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 52-71. – ISSN 1810-2131
279211
  Астапова-Вязьміна Виміри закону комічної інверсії в естетиці Миколи Гоголя // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 126-132. – (Серія "Філософія")
279212
  Сбруєва А.А. Виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів Болонського клубу у контексті реалізації реформ [політичний, соціальний, академічний, культурний виміри] // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 216-234. – ISBN 978-966-698-309-4
279213
  Зимомря М. Виміри ідентичності в художньому світі Тараса Шевченка крізь призму німецькомовної рецепції // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 102-112. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
279214
  Міськевич Т. Виміри інформаційної нерівності в глобалізованому суспільстві // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 84-85
279215
  Яременко Ю.А. Виміри ментальності: етнічний простір українців і західноєвропейців // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 425-432
279216
   Виміри параметрів матеріальних середовищ за допомогою НВЧ зондів : Лабораторний практикум з техніки НВЧ. – Київ : Київський університет, 1999. – 21 с.
279217
   Виміри параметрів матеріальних середовищ за допомогою НВЧ інтерферометра : Лабор. практ. з техніки НВЧ. – Київ : Київський університет, 1999. – 34 с.
279218
   Виміри параметрів чотирьохполюсників НВЧ діапазоні : Лабораторний практикум з техніки НВЧ для студ.радіофізичн.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 51с.
279219
  Борисова О.В. Виміри релігійного аристократизму і українська ментальна традиція // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 10-22. – ISSN 1728-3671
279220
  Задорожна С.В. Виміри романтичної ідеї народності у творчості М. Максимовича і Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 163-167. – ISBN 966-8188-10-1
279221
  Гаврилюк Н. Виміри світу в поемі "Невольник" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
279222
  Красовський К.Ю. Виміри судової реформи: імплементація конституційних змін в частині правосуддя // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7530-15-1
279223
  Заєць С.В. Виміри та тенденції розвитку вищої освіти України в контексті міжнародної інтеграції // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 129-135. – ISBN 978-617-571-148-4


  "...1 січня 2016 року Україна разом з 193-ма країнами світу почала реалізацію Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, головна теза яких - розвиток належить людям, здійснюється людьми і для людей, а принцип - нікого незалишити осторонь. У зв"язку з цим ...
279224
  Луцик В. Виміри творчості Доріс Лессінг: жанрова парадигма малої прози 50-70-Х рр. ХХ століття / В. Луцик, І. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 321-329. – ISBN 978-966-2763-39-3
279225
  Грабовська С.Л. Виміри толерантності: психологічний ракурс / С.Л. Грабовська, Д.В. Мельник // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 129-140. – ISBN 978-966-8063-90-16
279226
  Іванишин П. Виміри шляхетного у творчості Джона Толкіна: епістолярний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 154-160. – ISSN 0130-528Х
279227
  Бондаренко В. Виміри якості вищої освіти: необхідність та сучасні тренди, або проєктування робочих програм навчальних дисциплін / В. Бондаренко, О. Савельєва, А. Семенова; огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 75-96. – ISSN 1682-2366
279228
  Буряченко Е. Вимірність ядра задачі Діріхле для рівнянь четвертого порядку у деяких вироджених випадках / Е. Буряченко, О. Логачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-42. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання вимірності ядра задачі Діріхле в крузі для еліптичних рівнянь четвертого порядку зі сталими комплексними коефіцієнтами у вироджених випадках. Особлива увага приділена неправильно еліптичним рівнянням четвертого порядку, які одночасно ...
279229
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц.нац.університет ; Українська технологічна академія. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279230
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279231
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279232
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279233
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279234
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279235
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279236
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279237
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2016. – 237 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279238
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279239
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2017. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279240
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2017. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279241
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279242
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279243
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279244
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2018. – 131 с. – Резюме укр., англ. мовами
279245
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бадратюк Л.П., Бубуліс Алгімантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2019. – 93, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
279246
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бедратюк Л.П., Бубулис Алгимантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2019. – 123, [1] c. – DOI: 10.31891/2219-9365 - Резюме укр., англ. мовами
279247
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бедратюк Л.П., Бубулис Алгимантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2020. – 134, [1] c. – DOI: 10.31891/2219-9365 - Резюме укр., англ. мовами
279248
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бедратюк Л.П., Бубулис Алгимантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2020. – 111, [1] c. – DOI: 10.31891/2219-9365 - Резюме укр., англ. мовами
279249
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бедратюк Л.П., Бубулис Алгимантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2021. – 125, [1] c. – DOI: 10.31891/2219-9365 - Резюме укр., англ. мовами
279250
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015) : матеріали XIV міжнар. наук.-техн. конф., 5-10 черв. 2015 р., м. Одеса (Затока) / М-во освіти і науки України, Укр. технол. акад., Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова [та ін.] ; [редкол.: В.І. Водотовка, В.Б. Дудикевич, Ж.Е. Желкобаев [та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 266, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-228-7
279251
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015) = Measuring and calculating equipment in technological process = Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах : матеріали XV міжнар. наук.-техн. конф., 10-14 верес. 2015 р., м. Одеса (Затока) / М-во освіти і науки України, Укр. технол. акад., Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова [та ін.] ; [редкол.: В.І. Водотовка, В.Б. Дудикевич, Ж.Е. Желкобаев [та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-236-2
279252
   Вимірювальна техніка та метрологія : Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 66. – 2006. – Мова резюме також укр. та рос.
279253
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 67. – 2007. – Мова резюме англ.. укр. та рос.
279254
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 68. – 2008. – Мова резюме також укр. та рос.
279255
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 69. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
279256
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 70. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
279257
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 71. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
279258
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 72. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
279259
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 74. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279260
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 75. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279261
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 76. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279262
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 77. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279263
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 78. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
279264
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 79 (1). – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
279265
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 79, вип. 2. – 2018. – 85, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
279266
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 79, вип. 3. – 2018. – 90, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
279267
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 79, вип. 4. – 2018. – 74, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
279268
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 80, вип. 1. – 2019. – 79, [1] с. – doi.org/10.23939/istcmtm2019.01 - Резюме укр., англ. мовами
279269
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 80, вип. 3. – 2019. – 74, [1] c. – doi.org/10.23939/istcmtm2019.02 - Резюме укр., англ. мовами
279270
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 80, вип. 2. – 2019. – 81, [1] с. – doi.org/10.23939/istcmtm2019.02 - Резюме укр., англ. мовами
279271
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 80, вип. 4. – 2019. – 55, [1] c. – doi.org/10.23939/istcmtm2019.04 - Резюме укр., англ. мовами
279272
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 81, вип. 2. – 2020. – 42, [2] c. – doi.org/10.23939/istcmtm2020.02 - Резюме укр., англ. мовами
279273
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 82, вип. 4. – 2021. – 64, [4] c. – doi.org/10.23939/istcmtm2021.04 - Резюме укр., англ. мовами
279274
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 83, вип. 1. – 2022. – 47, [5] c. – doi.org/10.23939/istcmtm2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
279275
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 83, вип. 2. – 2022. – 44, [3] с. – doi.org/10.23939/istcmtm2022.02 - Резюме укр., англ. мовами
279276
   Вимірювальний модуль для мобільної лабораторії радіоекологічного моніторингу / О.В. Кисіль, О.В. Лущевський, К.Г. Кошарський, В.М. Соловйов // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 278-281. – ISBN 978-966-187-005-4
279277
  Витяганець А.І. Вимірювальний перетворювач активної потужності середніх частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Витяганець А.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
279278
  Лежоєв Р.С. Вимірювальний перетворювач геометричних і механічних величин з багатоелектродним ємнісним давачем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Ємнісні давачі використовують для вимірювання розмірів, переміщень та деформацій, а також зусиль, прискорень та положення у полі тяжіння, тобто фізичних параметрів, які можуть бути приведені до переміщення. Такі давачі зазвичай мають принципово лінійну ...
279279
   Вимірювальний та програмний комплекси для досліджень підземного поширення радіохвиль / С.І. Мусатенко, Г.І. Коломієць, Ю.С. Мусатенко, О.О. Кіт, О.С. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 19)


  Описуються вимірювальний та програмний комплекси для дослідження підземного поширення радіохвиль та можливі напрями його застосування для вирішення завдань екології та геофізики.
279280
  Білий Б.М. Вимірювальні роботи на місцевості у восьмирічній школі : посібик для вчителів / Б.М. Білий. – Вид. 2-е, перероб. – Київ : Радянська школа, 1966. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 71. – (Вимірювальні роботи на місцевості)
279281
  Примостка Л.О. Вимірювання (оцінка) та моделювання операційного ризику банку / Л.О. Примостка, Н.С. Соколовська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 144-153. – ISSN 2222-4459
279282
  Конончук Г.Л. Вимірювання абсолютного коефіцієнта відбивання у широкій спектральній області // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – C. 316-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропоновано схему вимірювання абсолютного коефіцієнта відбивання світла полірованих поверхонь. Як еталон для порівняння використано тригранну 90-призму повного внутрішнього відбивання. Робочий спектральний діапазон визначається спектром пропускання ...
279283
  Завгородня Н.В. Вимірювання бідності в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 189-196. – (Економічні науки ; № 4 (28))
279284
  Федоренко І.К. Вимірювання ВВП гепу та його зв"язок з інфляцією / І.К. Федоренко, С.А. Ніколайчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 63-74


  ВВП геп, що вимірює відхилення фактичного ВВП від його потенційного рівня, є індикатором, що часто використовується для визначення циклу ділової активності в економіці. Ця роботу оцінює ВВП геп для України за допомогою різних емпіричних методів. ...
279285
  Масняк О.Я. Вимірювання витрати та кількості супутнього нафтового газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Масняк Олег Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
279286
   Вимірювання внутрішніх напруг у напівпровідникових матеріалах / В.А. Макара, Г.В. Весна, О.В. Руденко, Л.М. Корочкіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 90-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Запропоновано спосіб вимірювання величини внутрішніх напруг у поверхневих прошарках монокристалів і монокристалічних островків, розташованих у полікристалічних або інших матрицях. Виміряні величини внутрішніх напруг у автоепітаксіальних шарах кремнію, ...
279287
  Бакалінський О.В. Вимірювання впливу ставлення до обслуговування на споживчі інтенції пасажирів залізниць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 35-38 : табл. – Бібліогр.: 24 назв
279288
  Коцюба О.С. Вимірювання господарського ризику за нечітко-інтервальними оцінками критеріїв ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814
279289
  Голдак А.Я. Вимірювання гранулометричного складу порошкоподібних речовин з використанням лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Голдак А.Я.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назви
279290
  Надточій А.Б. Вимірювання дислокаційного затухання ультразвуку великої потужності в твердих тілах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 439-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведено методику вимірювання затухання ультразвуку (УЗ) методом складеного резонатора, за якою проведені вимірювання дислокаційного затухання УЗ в KCl з початковою густиною дислокацій 10[верхній індекс 3]...10[верхній індекс 4] см[верхній індекс -2] ...
279291
  Коцюба О.С. Вимірювання економічного ризику для неймовірнісної постановки задачі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 52-58. – ISSN 2222-4459
279292
  Пасічник Т. Вимірювання економічної ефективності виробництва на підприємствах Львівської області методом DEA / Т. Пасічник, Р. Хірівський, О. Панасюк // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 145-150 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
279293
  Бахвалов В.Б. Вимірювання електричних параметрів земної поверхні на антенних площадках радіотехнічних систем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 234-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У статті розглядаються питання вимірювання діелектричної проникності, провідності і середньої висоти дрібномасштабних нерівностей земної поверхні на антенних площадках радіотехнічних систем різного призначення. Пропонуються нові спосіб та пристрій для ...
279294
   Вимірювання енергетичних та кутових кореляцій у вихідному каналі реакції 7 Li(d, aa)n з використанням позиційно-чутливого детектора / Ю.М. Павленко, В.В. Осташко, А.П. Войтер, О.К. Горпинич, А.В. Степанюк, Ю.А. Карлишев, Т.О. Корзина, І.П. Дряпаченко, Е.М. Можжухін, А.Ф. Шаров, В.Г. Савчук, Л.Л. Дулгер, Д.В. Касперович // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 37
279295
  Захарченко А.П. Вимірювання ефективності впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 36-49. – ISSN 2312-5160


  Дослідження мало на меті віднайти метод кількісного оцінювання впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж, яка полягає у поширенні цієї інформації. Метод повинен давати можливість, не заглиблюючись у психологічні особливості кожного ...
279296
  Менейлюк О.І. Вимірювання ефективності інженера-консультанта при використанні конструктивно-технологічних шаблонів / О.І. Менейлюк, О.Л. Нікіфоров // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 10-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
279297
  Горбачук В.М. Вимірювання ефективності методами математичного програмування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 251-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що вимірювання ефективності у широкому сенсі зводиться до задач математичного програмування. Продемонстровано, що ціни входів і виходів відіграють роль відповідних вагових коефіцієнтів. Ключові слова: ефективність, математичне програмування, ...
279298
  Сібрук Д.Л. Вимірювання займаної ширини смуги частот випромінювання та алгоритми частотного планування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сібрук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
279299
  Кваша Т.К. Вимірювання зеленого зростання в Україні : концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування / Кваша Т.К., Мусіна Л.А. ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-279. – ISBN 978-966-479-072-4
279300
  Ушакова А. Вимірювання й оцінювання проектних компетентностей членів об"єднаних територіальних громад / А. Ушакова, Ю. Шаров // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 164-169. – ISSN 2414-4436
279301
  Приходько В.М. Вимірювання й оцінювання якості освіти у системі моніторингових досліджень освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як предмет психологічного пізнання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 190-197. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
279302
   Вимірювання коефіцієнта відбиття тіла людини в міліметровій області довжин хвиль / В.І. Григорук, Г.В. Понежа, С.Г. Понежа, А.І. Ніжельська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Для вимірювання мікрохвильового коефіцієнта відбиття тіла людини у вільному просторі пропонується використовувати оптимально узгоджені хвилеводні системи у безпосередньому контакті з тілом. Наведено результати вимірювання коефіцієнта відбиття в ...
279303
  Чеботарьова І.О. Вимірювання комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в процесі педагогічного експерименту // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 336-346. – ISSN 2074-8922


  "...В умовах модернізації сучасної системи вищої освіти, питання вимірюівання рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури набуває значної ваги."
279304
   Вимірювання концентрації важкої води у водних розчинах / І. Захарченко, В. Кошеленко, О. Крилов, С. Неділько, К. Погребенник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 36-38. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати вимірювання надмалих концентрацій важкої води у водних розчинах методом інтерференційної рефрактометрії. Визначено, що абсолютно похибка вимірювання концентрації важкої води ? 1-2 ppm, що відповідає похибці вимірювання показника ...
279305
  Ваколюк М.В. Вимірювання концентрацій СО2 в атмосфері супутником GOSAТ та дослідними вежами // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 41-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
279306
  Лозицький В. Вимірювання локальних магнітних полів у сонячному спалаху за розщепленням емісійних піків у ядрах спектральних ліній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-52. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сонячний спалах 19.07.2000 р. балу M 5.6 / 3N, що виник в активній зоні NOAA 9087. Спостережний мА теріал отримано на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії Київського національного університету ...
279307
  Макарова О.В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (640). – С. 41-53. – ISSN 0131-775Х
279308
  Дерюгін І.А. Вимірювання магнитних полів методом протонного резонансу / І.А. Дерюгін, В.А. Бабко. – Київ, 1958. – с. 195-200. – Окр.відб. з:Збірник фізичного ф-ту №10, 1959р. , КДУ ім.Т.Г.Шевченка
279309
  Андрієць О. Вимірювання магнітних полів у слабких сонячних спалахах по лініях фотосфери та хромосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  У роботі наведено результати спектрофотометричного дослідження трьох слабких сонячних спалахів від 25 липня 1991 року балу SB, від 18 липня 2000 року рентгенівського балу С1.5 активної області NOAA 9077 та від 28 липня 2004 р. рентгенівського балу С4, ...
279310
  Лозицький В. Вимірювання магнітних полів у сонячних плямах за спектральними лініями з різними факторами Ланде / В. Лозицький, С. Осіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-39. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати прямих вимірювань магнітного поля в сонячних плямах, які спостерігались на горизонтальному сонячному телескопі АЦУ-5 ГАО НАН України у червні-липні 2015 р. Магнітні поля вимірювались за зеєманівським розщепленням кількох ліній ...
279311
  Кирпенко С.К. Вимірювання надвисокочастотної діелектричної проникності розчинів методом резонаторної діафрагми / С.К. Кирпенко, О.В. Коберідзе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 318-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В межах моделі малого збурення поля резонатора розглянуто метод резонаторної діафрагми. Теоретичний аналіз базується на визначенні розстроювання резонатора діафрагмою. Це розстроювання визначається варіацією вектора Пойнтінга. Потужність випромінення ...
279312
  Яровой Л. Вимірювання наноамплітудних механічних коливань лазерним допплерівським віброметром з модуляцією зондувальної хвилі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-59. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підвищити чутливість лазерних віброметрів для вимірювання механічних коливань з малими амплітудами шляхом застосування додаткової високочастотної фазової модуляції в одному з оптичних каналів віброметра з трихвилевим фотозмішуванням. ...
279313
  Малярець Л.М. Вимірювання ознак об"єктів в економіці: методологія та практика : Наукове видання / Малярець Л.М. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 384с. – ISBN 966-676-138-6
279314
   Вимірювання озону на антарктичній станції Академік Вернадський у 1996-2000 роках / Г.П. Міліневський, М.А. Леонов, З.І. Грицай, О.М. Євтушевський, І.Е. Катінас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-69. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Проведено аналіз варіацій озону на українській антарктичній станції Академік Вернадський упродовж п"яти сезонів спостережень (1995/1996, … 1999/2000) і розглянуто загальну динаміку озону над станцією з 1972 р. Проведено порівняння наземних вимірювань з ...
279315
  Бібік Н.М. Вимірювання освітніх результатів як чинник розвитку сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 204-208


  В статті проведено аналіз теоретичних джерел і практики випробування в Україні незалежного оцінювання в різних формах (моніторингові порівняльні дослідження в контекст 60-ти країн, незалежне атестаційне тестування), узгодження змісту освіти і його ...
279316
  Бова М.Т. Вимірювання параметрів антен і пристроїв НВЧ : навч. посібник для студентів радіотехн. фак. вузів / М.Т. Бова, І.Б. Лайхтман. – Київ : Вища школа, 1973. – 110 с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109 (35 назв.)
279317
  Сопільник Л.І. Вимірювання параметрів електромагнітних полів на автомобільних шляхах та аналіз їх впливу на дорожньо-транспортні пригоди : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Сопільник Л.І.; Держ. Ун-тет "Львів. політехніка". – Львів, 1997. – 18л.
279318
  Федорів Р.Ф. Вимірювання параметрів імпульсних коливань / Р.Ф. Федорів. – Київ : Наукова думка, 1984. – 152 с.
279319
  Подчашинський Ю.О. Вимірювання параметрів руху об"єктів на основі комп"ютеризованої обробки відеозображень : монографія / Ю.О. Подчашинський, О.О. Лугових, Ю.О. Шавурський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-966-683-500-3
279320
  Титарчук Б.Б. Вимірювання параметрів шорсткості поверхні анодованого алюмінію оптичним методом / Б.Б. Титарчук, І.А. Шайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 487-490. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано оптичний метод вимірювання параметрів шорсткості поверхні. Створений оптико-електронний пристрій для фотометричних кутових вимірювань. Метод застосовано для знаходження параметрів шорсткості пластинки анадованого алюмінію.
279321
  Недашківський О.Л. Вимірювання параметрів якості доступу до Інтернет відповідно до стандарту ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 3 (43). – С. 37-47. – ISSN 2518-7678
279322
   Вимірювання переріів ядерних реакцій (n, p) на ізотопах цирконію / С.В. Бєгун, Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 1818-331Х
279323
  Кісіль І.С. Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2-х т. : монографія / І.С. Кісіль, Р.І. Кісіль. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет нафти і газу. – ISBN 978-966-694-126-1
Т. 1 : Методи максимального тиску у бульбашці, лежачої і висячої крапель та об"єму краплі. – 2010. – 297 с. : табл. + Додаток: с. 284-297. – Бібліогр.: с. 268-283
279324
   Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2 т. : монографія / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-300-5
Т. 2 : Методи обертової краплі, розгорнутого меніска, витягування тіл, вимірювання крайового кута змочування / І.С. Кісіль, Р.Т. Боднар, В.Б. Біліщук [та ін.]. – 2018. – 406, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. пам"яті проф. Кісіля Ігоря Степановича. – Бібліогр.: с. 319-342
279325
  Рабінович П.М. Вимірювання показників ефективності юридичних гарантій законності: методичні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-22.
279326
   Вимірювання потужності гармонік імпульсів. – Львів, 1974. – 163 с.
279327
  Кругляк Ю.О. Вимірювання провідності й аналіз електрофізичних характеристик транзисторів у рамках узагальненої моделі транспорту електронів / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 14, № 2. – С. 27-45. – ISSN 1815-7459
279328
  Макаренко Н.К. Вимірювання просторово-спектральних сигналів на основі керованих фотоприйомних пристрохв : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Макаренко Н. К.; Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1998. – 16л.
279329
  Лозицький В. Вимірювання просторово нероздільних магнітних полів змішаної полярності за спостереженнями ефекту Зеємана в сонячному факелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-28. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що просторово нероздільні магнітні поля змішаної полярності цілком реально виміряти за ефектом Зеємана, якщо їхня напруженість перевищує 150-200 Гс. Це означає, що можна стикувати між собою діапазони реєстрації цих полів на основі ефектів ...
279330
  Ніколайчук А.В. Вимірювання професійної ідентичності в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 99-101
279331
  Вітренко Ю.М. Вимірювання результатів економічної діяльності державних і комунальних закладів вищої освіти України як суб"єктів сучасної ринкової економіки // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 31-46. – ISSN 2617-8532
279332
  Гринчук В.В. Вимірювання рівня електромагнітного поля / В.В. Гринчук, О.В. Березюк // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 24-27. – ISBN 978-966-641-732-2
279333
  Панченков А. Вимірювання рівня розвитку комунікативної компетентності в тесті з української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 306-312. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
279334
   Вимірювання рядів спостереження у системах моніторингу екологічного стану в місцях розташування частин ЗСУ / А. Сбітнєв, І. Романченко, С. Бутенко, В. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Присвячено представленню апроксимуючої функції прогнозування величин забруднення певною речовиною довкілля за допомогою МНК. The article is dedicated to the approximating function representation of environment contamination quantity forecasting by ...
279335
  Венглінський Є. Вимірювання сонячних магнітних полів методом комп"ютерного сканування зеєман-спектрограм / Є. Венглінський, В. Лозицький, О. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються можливості застосування комп"ютерного сканера "Epson Perfection Photo 2400" для точного вимірювання положень спектральних ліній на скляних зеєман-спектрограмах. З"ясовано, що при розділенні сканера 2400 пікселів на дюйм і дисперсії на ...
279336
  Локтєва І. Вимірювання соціального відторгнення внутрішньо переміщених осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-59. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено адаптацію підходу до вимірювання соціального відторгнення серед внутрішньо переміщених осіб запропонованого Дж. Джоель-Гисбергом та К. Вруманом. З метою вимірювання соціального відторгнення автор застосовує факторний аналіз та ...
279337
   Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного методу визначення соціального статусу / Є. Ковальська, О. Новосьолова, А. Суванова, Ю. Старостіна // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 24-30. – ISSN 2306-3974
279338
  Громоздова Л.В. Вимірювання стратифікаційних параметрів сталого розвитку / Л.В. Громоздова, С.В. Простотіна // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 31-39. – ISBN 978-966-2660-18-0
279339
  Борисенко К.Б. Вимірювання сформованості фахових компетентностей майбутніх учителів географії засобами кваліметрії. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 23-35. – ISSN 2074-8922
279340
  Грень Я.В. Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Грень Я. В.; ДУ "Львівська політехніка". – Л., 1999. – 20л.
279341
  Лежоєв Р.С. Вимірювання та контроль енергії живлення електронних приладів з мікро- і нано-амперним струмом споживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Для геодезічних зондів, інших мобільних дослідницьких об"єктів, використовують первинні джерела струму обмеженої ємності через лімітовані параметри об"єму та ваги. Розробка таких пристроїв потребує контролю енергії споживання. Пряме вимірювання струму ...
279342
  Сегеда О.В. Вимірювання температури мікрооб"єктів за допомогою спектру комбінаційного розсіювання світла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Сегеда Олег Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
279343
  Микитин І.П. Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец.05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин / Микитин І.П.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 21 назв.
279344
  Харазішвілі Ю. Вимірювання тінньвого ВВП на основі функцій сукупного попиту і сукупної пропозиції : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-63 : Табл. – Бібл.16 назв. – ISSN 0131-775Х
279345
  Мотолига О.В. Вимірювання товщини зрізу в цифровому томосинтезі та цифровій люмінографії / О.В. Мотолига, С.П. Сенчуров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Зроблено експериментальне порівняння товщини зрізу, отриманої з використанням цифрової ламіногорафії та цифрового томосинтезу з використанням спеціального фантому та експериментальної установки. Запропоновано теоретичну оцінку товщини зрізу. Оцінка ...
279346
  Марченко А.В. Вимірювання товщини металевих виробів ЕМА методом з використанням спектральної обробки автокореляційної функції : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Марченко А.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
279347
   Вимірювання фізичних величин і оцінка їх точності. – Київ : Київський університет, 1979. – 36 с.
279348
  Нижник В.Г. Вимірювання фізичних величин та обчислення похибок : метод. посібник для вчителів / В.Г. Нижник. – Київ : Радянська школа, 1979. – 104 с.
279349
  Стукало Н.В. Вимірювання фінансової глобалізації : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 146-153 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
279350
  Шаповал Ю.І. Вимірювання фінансової інклюзії: переваги та обмеження існуючих підходів / Ю.І. Шаповал, О.І. Юхта // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (70). – С. 78-91. – ISSN 1681-116Х
279351
  Гонюкова Л. Вимірювання цінностей публічних службовців: світовий досвід / Л. Гонюкова, Н. Чиркова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 40-45. – ISSN 2664-3618
279352
  Любчик В.Р. Вимірювання частотних характеристик радіосигналами з прямокутною обвідною спектра : Автореф...канд.техн.наук:05.11.08 / Любчик В.Р.;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
279353
  Зварич І. Вимірювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
279354
  Слюсаренко О. Вимірювання якості освітньої діяльності університетів: український досвід // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 12-20. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
279355
  Калита П.Я. Вимірювання якості та досконалості в Україні за моделлю EFQM // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 399-409. – ISBN 978-966-926-349-0
279356
  Бобков Ю.В. Вимірювачі коефіцієнта екранування. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.05 / Бобков Ю.В.; КПІ. – К, 1993. – 17л.
279357
  Шевченко А. Вимірюємо добросовісність, або Вимоги до реклами фінпослуг // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 32-33
279358
  Ільїна С. Вимірюємо рівень сервісу в мультиканальному середовищі обслуговування (огляд сучасної дослідницької методики Real ContactsAudit) // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 12-14. – ISSN 1606-3732
279359
  Стуліна А. Виміряти тиск / А. Стуліна, О. Євтєєв // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 27 липня (№ 29/30) : Податкове право. – С. 22-24
279360
  Простибоженко О. Вимога встановлення "обсягу спільно нажитого подружжям майна і джерела його придбання": походження і проблеми застосування // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 156-160. – ISSN 1561-4999
279361
  Андрущак О.Л. Вимога існування акцій виключно в бездокументарній формі як один із факторів ефективного розвитку ринку цінних паперів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-183
279362
  Буряковська К. Вимога послідовності: зміст і роль у правовому регулюванні // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов, В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 110-127. – ISSN 2227-7153


  Дослідження здійснюється на підставі аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури, аналізу джерел м’якого права договірних органів з прав людини, а також судової практики. Констатується, що наявні матеріали дають можливість ознайомитись лише із деякими ...
279363
  Маркіна Т. Вимога про визнання права за трудовим законодавством України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.43-46
279364
  Шимон С. Вимога про відповідальність дій суб"єкта моральним засадам суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 49-55.
279365
   Вимога раціональності.. – К., 1996. – 117с.
279366
  Філіппов В.І. Вимога сучасності / В.І. Філіппов. – К, 1980. – 114с.
279367
  Малишкін О. Вимоги директив ЄС як фактор побудови звітності і податкового регулювання в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 2-12 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
279368
  Лабенська Л.Л. Вимоги для зайняття посади судді: національне законодавство та німецький досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 50-53
279369
  Добідовська Я.О. Вимоги до авіаційного персоналу згідно з acquis communautaire Європейського Співтовариства та законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 36-41. – (Правознавство ; Вип. 402)
279370
  Теремецький В.І. Вимоги до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 158-168. – ISSN 2524-0323
279371
  Рябцева Я.Г. Вимоги до арбітражного керуючого та його роль у судових процедурах банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 149-154.
279372
  Мосов С.П. Вимоги до вибору безпілотних авіаційних комплексів для виконання завдань розвідки та спостереження / С.П. Мосов, В.О. Колесніков // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 24-28. – ISSN 2304-2699
279373
  Гриджук Т.І. Вимоги до викладача вищого медичного навчального закладу // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (11), липень - вересень 2019 року. – С. 89-92. – ISSN 2521-1455
279374
  Жученко О.С. Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти / О.С. Жученко, С.В. Сколота, М.А. Штомпель // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 109
279375
   Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 33
279376
  Погоріленко А. Вимоги до дисертацій PhD // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 6. – ISSN 2219-5793
279377
  Федоренко Т. Вимоги до закордонних компаній у схемі // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 42-43
279378
  Литвиненко О.В. Вимоги до змісту професійної діяльності інженера-педагога у сучасних умовах // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 38-42
279379
  Солодова К. Вимоги до змісту та процедури прийняття і оскарження адміністративних актів у рішеннях Європейського суду з прав людини // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7020-43-0
279380
  Сурженко М. Вимоги до кандидата на посаду керівника прокуратури району // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 82-88. – ISSN 2308-9636
279381
  Іванів І. Вимоги до кандидатів на посади суддів Конституційного Суду: порівняльно-правовий аналіз (на основі досвіду держав-членів ЄС) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 95-102. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
279382
  Худякова О.В. Вимоги до кандидатів на службу в поліції // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 107-111. – ISSN 1727-1584
279383
  Зискінд І.О. Вимоги до капіталу як основа пруденційного нагляду за страховиком // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 440-445. – ISSN 1563-3349
279384
  Ідрісов Д. Вимоги до кваліфікаційних праць вчених імперської доби (на матеріалах дисертацій пошукачів Київської духовної академії) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 40-45. – ISSN 0869-3595
279385
  Попович Є. Вимоги до керівника в системі управління діяльністю органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-40.
279386
  Карман Я.-П. Вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ: сьогодення та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
279387
  Бичков О. Вимоги до механізмів захищеності ОС в рамках класу використання / О. Бичков, Я. Шестак // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (2). – С. 40-49. – ISSN 2707-1758


  Одним з компонент сучасних інформаційних систем є комп"ютерна техніка загального призначення, на якій встановлене спеціалізоване програмне забезпечення, або з якої ведуть роботу із спеціалізованим програмним забезпеченням. Для роботи цієї комп"ютерної ...
279388
  Коваленко О.О. Вимоги до моральних якостей працівників, які виконують виховні функції: історичний аспект // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 40-47. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
279389
  Михайленко О.В. Вимоги до навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Доктор юриспруденції" у коледжах США // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 217-221. – (Серія : Педагогічні науки)
279390
  Кононенко В.А. Вимоги до науково-педагогічних працівників в умовах реформування системи освіти // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 269-273. – ISBN 978-966-458-401-9


  Вища освіта України відіграє вирішальну роль у розбудові держави. Вдосконалення вищої освіти в Україні передбачає перш за все запровадження передового досвіду розвинутих країн світу та ії інтеграцію у міжнародне науково-освітнє середовище.
279391
  Гладківська О.В. Вимоги до нормативно-правової термінології // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 55-62
279392
  Волощук Т.В. Вимоги до об"єктів криміналістичного портретного дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 286-289
279393
  Шрамм Вимоги до обгрунтованості рішень на прикладі рішення Київського апеляційного господарського суду / Шрамм, Г-Й // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 42-52. – ISSN 1993-0909
279394
  Попітіч Т.В. Вимоги до облікової політики підприємств і організацій споживчої кооперації України та процес її формування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 86-90. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
279395
  Хоменко К.А. Вимоги до організації релігійних подорожей в ісламські країни // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 224-226
279396
  Криволапчук В.О. Вимоги до осіб приватних та державних виконавців: порівняльно-правовий аналіз / В.О. Криволапчук, О.М. Гришко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 41-49. – ISSN 2072-8670
279397
  Павлов В.О. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати адвокатом у Німеччині // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 155-158. – ISBN 978-966-190-861-0
279398
   Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 9/10 (143/144). – С. 2
279399
   Вимоги до оформлення дисертаціції // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію. Такі зміни передбачені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 ...
279400
   Вимоги до оформлення наукових статей , які публікуються в науково-практичному юридичному журналі "Альманах права" // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 363-364. – ISSN 2524-017X
279401
  Сорокопуд Т. Вимоги до оформлення реквізитів та тексту документів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 21-26
279402
   Вимоги до оформлення статті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 143
279403
  Кучеренко С.К. Вимоги до оцінки інвестиційної привабливості підприємств в умовах європейського вибору України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 106-111 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
279404
  Вакін В. Вимоги до пастирського служіння згідно з кодексом канонічних правил Православної Церкви // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 26-32. – ISSN 0203-5863
279405
  Яковенко Т.В. Вимоги до педагога професійного навчання нової генерації // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 4. – С. 83-90. – ISSN 2078-7782
279406
  Бочарова О.А. Вимоги до підготовки вчителів у європейських країнах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – . - C. 195-200. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
279407
  Тюгаєва С. Вимоги до платоспроможності страхових організацій з огляду на законодавство країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано вимоги до платоспроможності страхових організацій з огляду на законодавство країн ЄС. Requirements to paying capacity of insurance enterprises are proved in accordance with legislation of EU countries.
279408
  Навроцька В. Вимоги до повідомлення про підозру з огляду на прецедентну практику Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 283-285
279409
  Лакарова Г.А. Вимоги до подання міждержавних скарг до Європейського суду з прав людини // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 57-62. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
279410
  Пермінова А.О. Вимоги до поетичного перекладу (до історії питання) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 330-335. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1729-360Х
279411
  Павленко Ж. Вимоги до правових дефініцій / Ж. Павленко, Д. Свистун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 25-31. – ISSN 2524-0129
279412
  Синенко С.В. Вимоги до працівників авіаційного транспорту при укладенні трудового договору // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 27-32. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
279413
  Кісельов А.М. Вимоги до продуктивності праці в процесі становлення економіки знань // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (14/15). – С. 150-154
279414
  Леу С. Вимоги до професійного розвитку педагогічних працівників сектору професійної освіти і навчання у Великій Б р и т а н ії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 51-52. – ISBN 978-966-644-365-9
279415
  Корницька Л. Вимоги до професійної компетентності бакалаврів декоративного мистецтва // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2020. – Вип. 11. – С. 38-43. – ISSN 2413-5402
279416
  Варянко Т. Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу / Т. Варянко, Л. Іванченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 115-118. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються вимоги до професійної майстерності та особистісних характеристик викладача іноземної мови професійного спрямування у вищих технічних навчальних закладах.
279417
  Луканська А. Вимоги до професорів і доцентів підвищать. Але передбачать перехідний період // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 21 березня (№ 51). – С. 3


  Профільний комітет ВРУ рекомендував МОН доопрацювати проект постанови КМУ щодо деяких питань затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань з урахуванням зауважень парламентаріїв та представників академічної спільноти.
279418
  Охріменко Ї.М. Вимоги до психологічних особливостей осіб, яких залучають до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 147-153.
279419
   Вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу обробки різномовних текстів / І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, В.О. Осипа, Н.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 116-120. – Бібліогр.: С. 120. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу, який має задовільняти аналітичне опрацювання різномовних текстових джерел на основі знання-орієнтованого підходу. the article the development requirements of an ...
279420
  Капелюшний С.А. Вимоги до сержантського складу Національної гвардії України: досвід збройних сил Канади та США // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 75-81. – ISSN 2078-7480
279421
  Ліпатов І.І. Вимоги до системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 115-119. – ISSN 2078-7480
279422
   Вимоги до системи моніторингу поривів тросів вантового канату / І. Бельмас, Г. Танцура, О. Білоус, А. Швачка // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : науковий журнал / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2023. – Вип. 1 (42). – С. 27-33. – ISSN 2519-2884
279423
  Лук"янчиков Б.Є. Вимоги до спеціаліста у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 121-126.
279424
   Вимоги до статей, що подаються для публікацій до журналу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 111. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
279425
  Славін І.В. Вимоги до структури , змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу) : нормы и право // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
279426
  Балабін В.В. Вимоги до структури і змісту лінгвістичного процесора в системах машинного перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-59. – Бібліогр.: С. 59. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає структуру та зміст лінгвістичного процесора з обробки природно-мовних текстів, яка полягає в автоматизації вилучення, формалізації та обробки знань, що містяться в різномовних текстових джерелах. Особливу увагу приділено можливостям ...
279427
   Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу) // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 46-52 : Табл.
279428
  Юшкевич О.Г. Вимоги до судді в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 157-164. – ISSN 2227-796X


  У статті автор сформував вимоги до професійного судді в Україні, основу яких становлять знання, навички та вміння особистості, що займає посаду судді в Україні. Визначено сфери діяльності судді та перераховано конкретні знання, навички та уміння, якими ...
279429
  Заболотна Н.Я. Вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів: загальна характеристика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 192-197. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
279430
  Цірат Ганна Вимоги до угод та договорів купівлі-продажу, на підставі яких виникає міжнародне обтяження рухомого обладнання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 47-51
279431
  Гоц Н.Є. Вимоги до фахівців у сфері менеджменту якості : економіка та управління підприємствами / Н.Є. Гоц, І.С. Гоц // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 62-66 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
279432
  Воєвідко Л.М. Вимоги до фахової підготовки здобувачів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 184-185
279433
  Рось А.О. Вимоги до формалізації семантичної інформації в системі машинного перекладу / А.О. Рось, О.Ю. Ніколаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано підхід до семантичного аналізу природно-мовного тексту на основі побудови розподілених семантичних моделей на різних рівнях представлення тексту. Текст розглядається як взаємодія трьох систем: семіотичної, мовної, системи знань ...
279434
  Тарасюк М.В. Вимоги до формування бюджетної політики України в посткризовий період // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-21
279435
  Колісніченко А. Вимоги до формування професійних компетентностей учителів іноземних мов в Україні та Нідерландах // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 111-113. – ISBN 978-966-644-365-9
279436
  Бідна О.І. Вимоги Європейського Союзу до адаптації кримінального законодавства України щодо конфіскації майна до права ЄС // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 179-188. – ISSN 2224-9281
279437
  Назаров І.В. Вимоги Європейського Союзу до судових систем країн - кандидатів у члени ЄС та особливості їх виконання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 192-200. – ISSN 0201-7245
279438
  Кононенко В.П. Вимоги європейського суду з прав людини щодо умов утримання в установах виконання покарань / В.П. Кононенко, А.В. Федорченко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 132-137. – ISSN 2079-6242
279439
  Табала О. Вимоги законодавства до розкриття інформації на фондовому ринку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 34-36
279440
  Харитонова Т.Є. Вимоги законодавства щодо посвідчення договорів відчуження земельних ділянок // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 192-194. – ISBN 978-966-940-085-7
279441
  Мельниченко Т. Вимоги закону виконуються // Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2001. – № 1. – С.26-27
279442
  Дякович М. Вимоги кредитора до спадкоємців: цивільно-правові аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 149-151
279443
  Калиновська Т. Вимоги легітимності нормативно-правових актів місцевих рад // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 283-292. – ISSN 0132-1331
279444
  Кузіна Р.В. Вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності: ознаки відповідності // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 38-42
279445
  Липовська Т. Вимоги націоналістів з "українського питання" в Державній Думі російської імперії / Т. Липовська, В. Мирончук, Н. Маєвська // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.178-184. – ISBN 966-7800-10-5
279446
  Сірий С.В. Вимоги національної рамки кваліфікацій до підготовки військових психологів // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 150-154


  На основі вимог Національної рамки кваліфікацій автор визначає зміст та рівень знань, умінь,комунікації, відповідальності та автономності майбутніх військових психологів, розглядає структурно-функціональну модель їх професійної компетентності.
279447
   Вимоги освітян // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  1 листопада у Києві відбулася багатотисячна мирна громадська акція протесту працівників закладів та установ освіти. Ініціатором пікету стала Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України. Президією Федерації профспілок ...
279448
  Папарига Д.Ю. Вимоги прецедентної практики Європейського Суду з прав людини стосовно втручання в право особи на виїзд за кордон // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 86-93
279449
  Лисенко В.М. Вимоги принципу причинності в спеціальній теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
279450
  Велущак М.Я. Вимоги ринку праці США до фахівців з міжнародного бізнесу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 37-39. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
279451
  Іващук І.О. Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн — членів СОТ та врахування національних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 6-9
279452
  Чернова А. Вимоги сучасної практики як передумови до перегляду кримінально-процесуальні регламентації затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 190. – ISSN 0132-1331
279453
  Тульчинська С.О. Вимоги та критерії визначення статусу дослідницьких університетів в Україні // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 1. – С. 158-166. – ISSN 2218-4511
279454
  Бондаренко Е.Л. Вимоги та критерії оцінки функціонування ГІС при проведенні моніторингу навколишнього середовища // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 20-23. – ISBN 978-966-285-361-2
279455
  Квасоля О.Г. Вимоги тестових модульних робіт англійської мови як другої іноземної // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 34-38
279456
  Фартушна О.Ю. Вимоги фіксації доказової інформації // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 137-142
279457
  Завальна Ж. Вимоги чинності адміністративного договору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 55-58.
279458
  Логвінова М.В. Вимоги щодо осіб, які можуть бути патронатними вихователями: питання до законодавчого підходу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 69-78. – ISSN 2078-9165
279459
  Шахбазян К.С. Вимоги щодо охорони авторського права для розміщення статей наукових журналів у бібліографічних та реферативних базах даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus International тощо // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 46-54. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
279460
  Шиманович О. Вимоги, що пред"являються до судового рішення в цивільному процесуальному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 56-60
279461
  Герасименко Є.С. Вимоги, що ставляться до нормативних актів та наслідки недотримання таких вимог // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 387-390. – ISBN 978-966-667-624-8
279462
  Гринько Д. Вимогливий мистець слова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1957. – Рік 8, ч. 84, січень : січень. – С. 11-13


  Майстерність Остапа Вишні.
279463
   Вимогливий, але справедливий та людяний // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 75-77. – ISBN 978-966-575-203-5


  Колектив кафедри політолоігї філософського факультету КНУТШ про Обушного Миколу Івановича, українського ученого-українознавця, директора Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
279464
  Стефаник О. Вимогливість - як стиль життя / розмову вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Розмова з правнучкою класика української літератури Василя Стефаника - Олесею Стефаник про актуальність творчості та уроки життя класика.
279465
  Рогоза Б.П. Вимогливість і відповідальність / Б.П. Рогоза. – К., 1974. – 19с.
279466
  Карський Ю. Вимпел : романтична лірика / Ю. Карський. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 107 с.
279467
  Лівицький Микола Вимушена відповідь / Лівицький Микола. – s.l. : Українські Вісті, 1960. – 32с.
279468
  Рендюк Т. Вимушена міграція в надзвичайних умовах російсько-української війни та її негативні наслідки для генофонду України // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 5-14. – ISSN 2664-4282


  Висвітлюється нова тема – вимушені міграційні процеси в Україні та за її межами, спровоковані ниніш-ньою гарячою фазою восьмирічної російсько-української війни. Уперше досліджено моментальний негативний вплив цього феномену на демографічну ситуацію в ...
279469
  Новікова О.Ф. Вимушена міграція внутрішньо переміщених осіб України: стан, проблеми, шляхи розв"язання / О.Ф. Новікова, О.В. Панькова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – C. 217-225. – ISSN 2222-0712
279470
   Вимушена міграція населення у часи повномасштабного вторгення Росії в Україну / С. Багиченко, Л. Мельник, С. Уліганець, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 16-19. – (Географія ; вип. 3/4 (84/85)). – ISSN 1728-3817


  Воєнна агресія Росії проти України 24 лютого 2022 р . розпочалася бомбардуванням населених пунктів на території України і спричинила масові руйнування цивільної ( житлової ) інфраструктури . Унаслідок цього російська війна проти України призвела ...
279471
  Павлів-Самоїл Вимушена міграція як наслідок порушених прав // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 70-76. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
279472
  Павлів-Самоїл Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 35-40. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 24). – ISSN 2415-3818
279473
  Ціммерінг М. Вимушена подорож навколо світу. / М. Ціммерінг. – К, 1959. – 299с.
279474
  Лагода В.К. Вимушена посадка : гумор, сатира, лірика / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 127 с.
279475
  Іванісік Анатолій Іванович Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі. : Дис... канд. фізико-мат.наук: 01.04.05 / Іванісік Анатолій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 156л. – Бібліогр.:л.145-156
279476
  Іванісік А.І. Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Іванісік А.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
279477
  Смалюк А.П. Вимушене комбінаційне розсіяння світла лазерних барвників у везикулярних полімерних плівках : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Смалюк Андрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 136 арк. – Додатки: арк. 133-136. – Бібліогр.: арк. 118-132
279478
  Смалюк А.П. Вимушене комбінаційне розсіяння світла лазерних барвників у везикулярних полімерних плівках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Смалюк Андрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
279479
  Іванісік А.І. Вимушене комбінаційне розсіяння у самофокусуючих середовищах: нові методи експериментальних досліджень / А.І. Іванісік, В.І. Малий, Г.В. Понежа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 239-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Описані методи просторової фільтрації кутових спектрів та локалізації частотно-кутових спектрів. Обговорюються можливості їх широкого використання.
279480
  Розлуцька Г.М. Вимушене переселення як чинник девіантної поведінки дітей і підлітків у полікультурному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 186-189. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  Метою статті є аналіз основних причин девіантної поведінки дітей та підлітків, з’ясування впливу вимушеного переселення в умовах війни на девіації у неповнолітніх; обгрунтувати значення організації освітнього середовища з урахуванням полікультурності ...
279481
  Катренко А. Вимушені клопотання великого українського композитора // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 232-238


  Листи М. В. Лисенка київському, подільському і волинському генерал-губернатору. 1884-1889.
279482
  Катренко А. Вимушені клопотання великого українського композитора : Листи М.В. Лисенка київському, подільському і волинському генерал-губернатору. 1884-1889 рр. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 108-114. – ISSN 0869-3595


  Аналізуються листи українського композитора М.В. Лисенка до владних структур з клопотанням подальшого розвитку українського вокального мистецтва.
279483
  Ян Фуцзян Вимушені коливання двошарової анізотропної циліндричної оболонки при швидкому обертовому русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 112-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться рівняння динаміки двошарової анізотропної циліндричної оболонки з невідомою серединною поверхнею та з врахуванням впливу розтягу серединної поверхні на згин. Досліджено випадок вимушених радіально-кругових коливань при швидкому обертанні. ...
279484
  Євсюков М.О. Вимушені коливання нескінченної балки з двома типами періодичних закріплень / М.О. Євсюков, О.Г. Куценко, А.Х. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про вимушені коливання балки, ліва частина якої періодично закріплена за допомогою штифтів, а права - за допомогою шарнірів. Обґрунтовано правомірність застосування теорії Флоке для знаходження розв"язку задач подібного типу. ...
279485
  Лук"янченко О.О. Вимушені коливання просторових конструкцій, які включають нелінійно-пружні елементи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.17 / Лук"янченко О.О.; МО України. Київ. держ. техн. ун-тет будів. і архіт. – К., 1994. – 17л.
279486
  Кикоть С.В. Вимушені коливання реологічного трубопроводу з потоком рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядаються вимушені коливання реологічного трубопроводу з потоком рідини при кінематичному та силовому збудженні Дослідження двохвильових коливань проведено асимптотичним методом нелінійної механіки М.М. Крилова, М.М. Боголюбова, Ю.О. ...
279487
  Устінов С.В. Вимушені коливання стулок верхніх входів повітрозабірників літаків типу МиГ-29 / С.В. Устінов, В.М. Турчин // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 115-119
279488
   Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наук. доповідь / [О.М. Балакірєва та ін.] ; за ред. канд. соціол.наук О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 115-139 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7974-2
279489
  Лібанова Елла Вимушені переселенці: вчора, сьогодні, завтра // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 13-18. – ISSN 1561-4980
279490
  Войналович І.А. Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан і реалізація їх прав в Україні / І.А. Войналович, М.О. Кримова, Л.В. Щетініна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 250-258
279491
  Карнаухов В.Г. Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої жорстко защемленої тришарової циліндричної панелі / В.Г. Карнаухов, В.І. Козлов, А.В. Завгородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Методом скінчених елементів розв"язано просторову задачу про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої тришарової циліндричної панелі з жорстко защемленими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексных ...
279492
  Завгородній А.В. Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстостінної в"язкопружної циліндричної панелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Дасться постановка просторової задачі про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів в"язкопружної товстостінної циліндричної панелі з шарнірно обпертими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексних характеристик. ...
279493
  Горошко О.О. Вимушенні коливання гнучкого трубопроводу з потоком рідини та нульовим початковим натягом при силовому збудженні / О.О. Горошко, С.В. Кикоть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті досліджуються вимушені коливання гнучкого трубопроводу з рухомою рідиною з нульовим початковим натягом. Для постановки задачі та побудови розв"язку нелінійних рівнянь використовується гіпотеза Кірхгофа та прямі методи математичної фізики. ...
279494
  Васубандху Вимшатика-карика-вритти. Комментарий к двадцатистишию / пер. с санскрита и примечания В.Г. Лысенко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 113-131. – ISSN 0042-8744
279495
  Еременко В.Н. Вина / В.Н. Еременко. – Москва, 1988. – 524с.
279496
  Заярний О. Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 93-98. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У запропонованій статті досліджується вина як одна з умов господарсько-правової відповідальності, визначаються ознаки цього поняття. Окрема увага приділяється значенню суб"єктивної умови відповідальності при встановленні меж впливу на економічні ...
279497
  Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве / Г.К. Матвеев; Отв. ред. К.П. Николаев. – Киев : Издательство Киевского ун-та, 1955. – 308с.
279498
  Хвостов А.М. Вина в советском трудовом праве / А.М. Хвостов. – Минск, 1970. – 120 с.
279499
  Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве / А.И. Рарог. – Саратов, 1987. – 186с.
279500
  Утевский Б.С. Вина в Советском уголовном праве. / Б.С. Утевский. – М., 1950. – 320с.
279501
  Мазурин А.В. Вина Вячеслава Забалуева / А.В. Мазурин. – Ярославль, 1986. – 238с.
279502
  Звиняцковский В.Я. Вина за то, что сталось с нами после. К 100-летию со дня рождения Нины Евгеньевны Крутиковой (1913-2008) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 29-36
279503
  Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности / Ф.Г. Гилязев. – М., 1991. – 144с.
279504
  Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве / М.Д. Шаргородский. – М., 1945. – 55с.
279505
  Протопопов М.А. Вина или несчастье : (Генрик Сенкевич: "Без догмата" : роман. Пер. В.М. Лаврова. 2-е изд., М., 1893 г.) / [М. Протопопов]. – [Москва, 1893. – [28] с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Русская мысль, 1893, № 3, с. 117-144
279506
  Примак В.Д. Вина і добросовісність у цивільному праві : (теорія, законодавство, судова практика) / В.Д. Примак. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-667-321-6
279507
  Достоєвський Ф.М. Вина і кара : Повість в шести частях з епільогом [тобто: епілогом]: Переклад з рос. / Ф.М. Достоєвський; Переклав М. Подолинський. – Вінніпег : Накладом і друком Українського голосу
Том 1. – 1927. – 271с.
279508
  Достоєвський Ф.М. Вина і кара : Повість в шести частях з епільогом [тобто: епілогом]: Переклад з рос. / Ф.М. Достоєвський; Перевів М. Подолинський. – Вінніпег : Накладом і друком Українського голосу
Том 1. – 1928. – 261с.
279509
  Вереша Р.В. Вина і кримінальна відповідальність: основні аспекти співвідношення // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 43-50. – ISSN 2310-9769
279510
  Вереша Р.В. Вина і норми Загальної частини КК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 35-40. – ISSN 2310-9769
279511
  Вереша Р. Вина і склад злочину в кримінальному праві України: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.91-95
279512
  Онишкевич Л. Вина й відповідальність за Переяславську угоду у драмі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 47-53. – ISSN 0236-1477
279513
  Матвеев Г.К. Вина как основание гражданско-правовой ответственности по советскому праву : Автореф... докт.наук: / Матвеев Г.К.; Академия наук Союза ССР. Институт права. – Киев, 1951. – 42 с.
279514
  Рабинович Ф.Л. Вина как основание договорной ответственности предприятия / Ф.Л. Рабинович. – Москва, 1975. – 168с.
279515
  Ангелов Георгий Райчевич Вина как субъективное основание административной ответственности (по законодательству республики Болгарии) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Ангелов Георгий Райчевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 26л.
279516
  Ангелов Г.Р. Вина как субъективное основание административной ответственности по законодательству Республики Болгарии : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ангелов Г.Р. ; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 172 л. – Библиогр.: л. 165-172
279517
  Абрамов Н.А. Вина как субъективное основание имущественной ответственности хозяйственных организаций за нарушение договорных обязательств : дис. ... канд. юрид. наук : 12712 / Абрамов Н.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 246 л. – Библиогр.: л. 230-246
279518
  Абрамов Н.А. Вина как субъективное основание имущественной ответственности хозяйственных организаций за нарушение договорных обязательств : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Абрамов Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
279519
  Константинова В.С. Вина как условие ответственности по обязательствам поставки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Константинова В.С.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1970. – 26л.
279520
  Львова М.Н. Вина кредитора при нарушении обязательств между социалистическими организациями. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Львова М.Н.; Москов. ин-т нар. хоз. – М., 1971. – 28л.
279521
  Караславов Г. Вина отца / Г. Караславов. – София, 1960. – 159с.
279522
  Вереша Р.В. Вина та її форми за кримінальним правом Англії / Р.В. Вереша, О.В. Кашпур // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 175-179
279523
  Коротюк О.В. Вина у злочинах, що посягають на об"єкти права інтелектуальної власності // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (10). – С. 56-72. – ISSN 2523-4889
279524
  Вереша Р.В. Вина у кримінальному законодавстві зарубіжних держав // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-14.
279525
  Вереша Р.В. Вина у кримінальному праві: навчально-методичний вимір : Навчальний посібник / Р.В. Вереша. – Київ : Атіка, 2006. – 408с. – ISBN 966-326-220-6
279526
  Карнаух Б. Вина як антропологічна умова приватноправової відповідальності // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 461-470. – ISSN 2227-7153
279527
  Галкевич С.В. Вина як категорія цивільного деліктного права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 109-118. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
279528
  Примак В. Вина як критерій визначення розміру відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 71-76.
279529
  Семенюк О. Вина як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочинів у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 36-43. – ISSN 2308-9636
279530
  Гордієнко В. Вина як ознака суб"єктивної сторони злочинів, пов"язаних з банкрутством суб"єктів господарської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 302-308. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
279531
  Хоменко М. Вина як умова деліктної відповідальності // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 98-119. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
279532
  Карнаух Б.П. Вина як умова цивільно-правової відповідальності : монографія / Б.П. Карнаух ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 201-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-673-0
279533
  Босев А. Винаги с вас : избрани творби / А. Босев. – София : Български писател, 1973. – 360 с. : ил.
279534
  Пашинський А. Винагорода автору службового винаходу // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 32-33
279535
  Ананійчук О. Винагорода для виконавця // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 20-21
279536
  Прохоровська С. Винагорода за працю в мотивації персоналу / С. Прохоровська, В. Островерхов, Л. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
279537
  Головачова А.С. Винагорода страхового брокера: теоретико-практичні питання // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 67-70. – ISBN 978-617-7320-15-8
279538
   Винагороди для винахідників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Українські винахідники чиї технології будуть упроваджені в реальному секторі економіки, зможуть отримувати за це понад 10 разів більше коштів, ніж зараз.
279539
  Іваницька Л. Винайденення Дугласом Карлом Енгельбартом комп"ютерного маніпулятора - миші // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 109-113


  Розкриваються найважливіші віхи життєвого шляху Дугласа Карла Енгельбарта. Окремо акцентується увага на становленні його як ученого. Досліджується діяльність винахідника комп"ютерного маніпулятора Дугласа Карла Енгельбарта та прослідковується еволюція ...
279540
  Мартович Л.С. Винайдений рукопис про руський край / Л.С. Мартович. – К., 1991. – 203с.
279541
  Черняков Б. Винайдення і впровадження технологій фотографічного ілюстрування періодики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 201-219. – (Журналістика ; Вип. 4)
279542
  Осіпян О.Л. Винайдення престижних предків у контексті світогляду міського патриціату Львова XVII ст.: "перші німці" та "двозначні вірмени" в "Потрійному Львові" Ю.Б. Зиморовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 169-206. – ISSN 0130-5247
279543
  Гнатюк О. Винайдення Центральеної Европи // Критика. – Київ, 2003. – Квітень, (число 4). – С. 16-19


  Тімоті Гартон Еш — британський історик, журналіст і письменник, автор багатьох книг та публікацій, присвячених політиці та "історії теперішнього часу", які змальовують трансформацію Європи протягом останньої чверті століття. В есеїстиці Ю. Андруховича ...
279544
  Данилевський В.В. Винайдено в Росії / В.В. Данилевський. – Київ, 1951. – 388с.
279545
  Йосипишин Я. Винайдено передвоєнні архіви української Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі // Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі : інформаційний бюлетень. – Paris, 1999. – N 62. – С. 32-34


  Бібліотека імені Симона Петлюри – найстаріша українська інституція в Західній Європі, осередок українського культурного життя у Франції. Розташована в Парижі.
279546
   Винахід - 2016 // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Переможцем «Винаходу року – 2016» став університетський колектив: кращою у галузевій номінації «Сільськогосподарські технології» визнано розробку науковців ННЦ «Інститут біології та медицини» доцента Алли Харіної, аспіранта Сергія Заіки, магістра ...
279547
   Винахід / Л.Ш. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 136с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-78-5
279548
  Бедзір В. Винахід "папір із листя" Валентина Фречки знову серед переможців! // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 216). – С. 8


  Українська команда взяла участь у світовому університетському батлі стартапів University Startup World Cup 2019, який проходив у Копенгагені. Учасники із 40 країн презентували свої ідеї й науково-технічні розробки, що мають інноваційний характер і ...
279549
  Работягова Л. Винахід і корисна модель як об"єкти договірного регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 41-51. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
279550
  Работягова Л. Винахід і корисна модель як об"єкти договірного регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 29-39. – ISSN 2308-0361
279551
  Горобець Марися Винахід мсье Алларда : Модні екскурси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-74 : Іл.
279552
   Винахід року - наш // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Комплекс винаходів "Використання нанотехнологій для лікування злоякісних новоутворень", які належать Київському національному університету імені Тараса Шевченка, переміг у Всеукраїнському конкурсі "Винахід - 2010" в номінації "Медицина, біотехнології, ...
279553
   Винахід року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Уманському університеті розробляють дзеркальний космічний рефлектор. Корисна модель Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини визнана кращим винаходом Черкаської області на Всеукраїнському конкурсі "Винахід року - 2016".
279554
  Чуприков А. Винахід, що випередив час / бесіду вела Б. Влазнєва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 13


  Недавно з Осло повернувся заслужений діяч науки і техніки України доктор медичних наук Анатолій Чуприков, куди його запросили прочитати лекцію про своє відкриття. У зв"язку з цією поїздкою ми запропонували йому відповісти на низку запитань, які можуть ...
279555
  Дахно І. Винахідник - українець Сергій Павлович Корольов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 52-57. – ISSN 1608-6422
279556
  Грабовська І. Винахідник електронного телебачення (до 105-річчя від дня народження Бориса Грабовського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 234-235. – ISBN 966-7060-98-5
279557
  Даніель М. Винахідник і комедіант / М. Даніель. – Харків, 1937. – 95 с.
279558
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 1. – 1998
279559
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 2/3. – 1998
279560
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 4. – 1998
279561
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 5/6. – 1998
279562
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 1/2. – 1999
279563
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 3. – 1999
279564
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 4. – 1999
279565
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2000
279566
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 2. – 2000
279567
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 3. – 2000
279568
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2001
279569
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 2. – 2001
279570
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2002
279571
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 2/3. – 2002
279572
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 4. – 2002
279573
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2003
279574
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 3. – 2003
279575
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 4. – 2003
279576
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 5. – 2003
279577
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 6. – 2003
279578
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2003
279579
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
279580
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
279581
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
279582
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
279583
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004
279584
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004
279585
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2004
279586
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2004
279587
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004
279588
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004
279589
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2004
279590
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2004
279591
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005
279592
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005
279593
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
279594
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
279595
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2005
279596
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2005
279597
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2005
279598
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2005
279599
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2005
279600
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2005
279601
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2005
279602
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2005
279603
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
279604
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
279605
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
279606
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
279607
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2006
279608
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2006
279609
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2006
279610
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2006
279611
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2006
279612
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2006
279613
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2006
279614
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2006
279615
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007
279616
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007
279617
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007
279618
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007
279619
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2007
279620
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2007
279621
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2007
279622
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2007
279623
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2007
279624
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2007
279625
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2007
279626
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2007
279627
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008
279628
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008
279629
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008
279630
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008
279631
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 5. – 2008
279632
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 6. – 2008
279633
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 7. – 2008
279634
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 8. – 2008
279635
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 9. – 2008
279636
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 10. – 2008
279637
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 11. – 2008
279638
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 12. – 2008
279639
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 1 (87). – 2009
279640
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 2 (88). – 2009
279641
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 3 (89). – 2009
279642
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 4 (90). – 2009
279643
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 5 (91). – 2009
279644
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 6 (92). – 2009
279645
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 7 (93). – 2009
279646
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 8 (94). – 2009
279647
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 9 (95). – 2009
279648
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 10 (96). – 2009
279649
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 11/12 (96/97). – 2009
279650
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 1 (98). – 2010
279651
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 2 (99). – 2010
279652
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 3 (3). – 2010
279653
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 4 (100). – 2010
279654
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 5 (101). – 2010
279655
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 6 (102). – 2010
279656
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 7/8 (103/104). – 2010
279657
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 9/10 (105/106). – 2010
279658
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 11/12(107/108). – 2010
279659
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 2 (110). – 2011
279660
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 3/4 (111). – 2011
279661
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 1. – 2012
279662
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 2 (114). – 2012
279663
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 3. – 2012
279664
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 4. – 2012
279665
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 1. – 2013
279666
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 2. – 2013
279667
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 3. – 2013
279668
   Винахідник і раціоналізатор : наука і техніка : науково-популярний журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 4. – 2013
279669
  Шпак В. Винахідник із пенсією 50 рублів // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 216). – С. 7


  140-річний ювілей Якова Рощепія дає привід замислитися, чому таланти в Україні нікому не потрібні.
279670
  Піхорович В. Винахідник Майбутнього / В. Піхорович, В. Бігдан, Т. Малашок // Маленькі розповіді про великих учених : ювілейн. збірник вибраних публікацій М. Амосова, С. Лебедєва, В. Глушкова та спогадів сучасників / [авт.-уклад.: Малиновський Б., Піхорович В., Бігдан В., Малашок Т.] ; за ред. Б.М. Малиновського. – Київ : Гурович В.Г., 2022. – С. 378-397. – ISBN 978-617-8256-00-5
279671
  Пістоленко І.О. Винахідник порохових ракет Олександр Дмитрович Засядко (1779-1838) // Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – Т. 2 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, Г.В. Лупаренко та ін.]. – С. 228-236. – ISBN 978-966-622-393-0
279672
   Винахідник світової величини - гордість Миколаївщини. До 180-річчя від дня народження М.М. Бенардоса // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2022. – № 3, 2022, 3 квартал. – С. 55-63. – ISSN 0130-2043
279673
  Татарчук В. Винахідник та піонер-літакобудівник князь Олександр Кудашев: сторінки біографії / В. Татарчук, С. Кармаш // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2010. – № 6 (102). – С. 37-40. – ISSN 2073-9117


  Інженер шляхів сполучення князь Олександр Сергійович Кудашев (1872-1917) увійшов до історії нашої країни як один з перших піонерів-авіаторів та розробників власних конструкцій літаків.
279674
  Кулик Н. Винахідник телефота // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)
279675
  Злупко С. Винахідник теорії світової енергії // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 290-294. – ISSN 0869-3587
279676
  Бєлошицький Олександр Винахідник трактора Федір Блінов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 26-28
279677
  Сапожников Л. Винахідник трамвая // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 82-83


  Ф. Піроцький.
279678
   Винахідник України. – Київ
№ 2"97/1"98. – 1998
279679
   Винахідник України. – Київ
№ 2"98/1"99. – 1998
279680
   Винахідник України. – Київ
№ 2"99/1"00. – 1999
279681
   Винахідник України. – Київ
№ 2"98/1"99. – 1999
279682
   Винахідник України. – Київ
№ 2"1999/1"2000. – 2000
279683
   Винахідник України : науково-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2"2000/1"2001. – 2001
279684
  Коломієць І. Винахідник фатальної жінки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Як скандально-пікантна слава Леопольда фон Захера-Мазоха переважила літературну.
279685
   Винахідник фотографії // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 215. – ISSN 0869-3595
279686
  Бєлошицький Олександр Винахідник, який випередив свій час. Степан Карлович Джевецький (1843-1938) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
279687
   Винахідниками не народжуються. Ними стають в Малій академії наук // Світ. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 37/38). – С. 4


  В. Фречка, студент КНУ імені Тараса Шевченка та його винахід - папір з листя.
279688
  Бєлошицький О. Винахідники трамваю // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44-48


  До 115-річчя київського трамваю
279689
  Дахно І. Винахідництво в нацистській Німеччині // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 53-57. – ISSN 1608-6422
279690
  Ландкоф С.Н. Винахідництво в СРСР / С.Н. Ландкоф. – Харків, 1935. – 181с.
279691
  Ландкоф С.Н. Винахідництво в СРСР / С.Н. Ландкоф. – Х., 1940
279692
  Жудра К.В. Винахідництво і патентування / К.В. Жудра. – Київ, 1964. – 224с.
279693
  Злупко С.М. Винахідництво і раціоналізація / С.М. Злупко. – Київ, 1984. – 32с.
279694
  Комаров В. Винахідництво у роки Великої Вітчизняної війни // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 20-28. – ISSN 1608-6422
279695
  Жилінська О. Винахідницька активність в інноваційній діяльності: стан, порівняння та перспективи для України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 151-156. – ISSN 2078-5860
279696
  Косско Т.Г. Винахідницька діяльність в Національній академії наук України: історичний аспект // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 359-362
279697
  Данилова В.М. Винахідницька діяльність відділу молекулярної імунології інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.Г. Торхова // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – С. 116-135. – ISSN 2409-4943
279698
   Винахідницька діяльність відділу регуляції обміну речовин Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, І.Г. Черниш, Т.М. Петренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 6, november - december. – С. 110-121. – ISSN 2409-4943
279699
  Данилова В.М. Винахідницька діяльність відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Частина І. Розроблення діагностичних методів для виявлення порушень системи гемостазу і характеристика окремих факторів зсідання крові / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, М.В. Григор"єва // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 2, march - april. – С. 107-118. – ISSN 2409-4943
279700
  Данилова В.М. Винахідницька діяльність Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України у 1925–1990 рр. Короткий історичний нарис : присвячується 130-річчю від дня народження О.В. Паладіна і 90-річчю Інституту біохімії / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2015. – Vol. 87, N 2, march - april. – С. 163-175. – ISSN 2409-4943


  Дослідження наших науковців у розробці технологій промислового виробництва вітчизняних біопрепаратів та вітамінів.
279701
  Косско Т.Г. Винахідницька діяльність наукових установ АН УРСР (80-ті роки XX сторіччя) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 63-67. – ISSN 2077-9496
279702
  Лиска О.П. Винахідницька діяльність студентів в системі наскрізного навчально-дослідницького простору вищої школи / О.П. Лиска, М.П. Волинкін, Л.С. Волинкіна // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 172-179. – ISSN 2521-6449
279703
   Винахідницька діяльність у наукових установах = Inventive activity in academic organisations / [Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський та ін.] ; Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу технологій НАН України. – Київ : Логос, 2021. – 454, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. вих. дані парал. укр., англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 294-320 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7631-39-1
279704
  Якуба В.В. Винахідницька діяльність фізика-матеріалознавця професора М.М. Новикова (1933-2007) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 3 (23). – С. 63-67. – ISSN 2077-9496
279705
  Жудра К.В. Винахідницьке право та його місце в єдиній системі соціалістичного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 97-103. – (Серія права ; № 9)


  Изобретательское право регулирует правоотношения, возникающие в сфере создания и реализации решений научно-технических задач. Объектом изобретательского права является сама идея, оригинальное разрешение задачи, для которых характерна их ...
279706
  Короп І.В. Винаходи – головні рушії науково-технічного прогресу сучасного суспільства. Економічні та правові аспекти / І.В. Короп, І.К. Чурпій // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 76-82. – ISSN 2521-1455
279707
  Редінг Й. Винаходи для уряду / Й. Редінг. – К., 1982. – 223с.
279708
   Винаходи та їх правова охорона : Бібліографічний покажчик охоронних документів на винаходи. – Київ, 1998. – 108с.
279709
  Джигун М. Винаходи українців, що здивували світ // Молодь України. – Київ, 2018. – 03 серпня (№ 22). – С. 6
279710
  Андрощук Г.О. Винаходи, реалізовані на комп"ютері: керівні принципи і практика ЄПВ / Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – C. 33-46. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
279711
  Мішалова К.М. Винаходи, які придумали діти // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
279712
  Кузнєцов Ю.М. Винаходи: створення, набуття, реалізація і захист прав : навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов, А.С. Ромашко, О.А. Гуменюк ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : ЗМОК ; Гнозіс, 2006. – 253 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 966-8840-12-7
279713
  Портнов А. Винаходячи Річ Посполиту // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 22-24
279714
  Балакин Сергей Винджаммеры на войне : арсенал / Балакин Сергей, Дмитриев // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 106-114
279715
  Шекспир В. Виндзорские насмешницы / В. Шекспир. – М., 1951. – 116с.
279716
  Медведева Н. Винегрет : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 69-71. – ISSN 0131-8136
279717
  Пилипенко Олександр Євгенович Винекнення і діяльність Ніжинського грецького братства : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Пилипенко Олександр Євгенович; КУ імю Т. Шевченка. – К, 1996. – 201л. – Бібліогр.:л.151-157
279718
  Вільде І. Винен тільки я / І. Вільде. – Львів, 1959. – 84 с.
279719
  Билущак Г.И. Винеровские интегналы в пространстве непрерывных функций бесконечного чила переменных и их применение : дис... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 ; 01.01.01 / Билущак Галина Ивановна ; М-во образования Украины, Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1992. – 96 л. – Бібліогр.: л. 85-96
279720
  Билущак Г.И. Винеровские интегралы в пространстве непрерывных функций бесконечного числа переменных и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02.,01.01.01 / Билущак Г.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 11 с.
279721
  Дячук Л.В. Виникнення patria potestas за нормами римського права та законодавства Юстиніана // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 45-50
279722
  Якимець О. Виникнення адміністративної юстиції в Німеччині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 117-123. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
279723
  Астахова К.В. Виникнення багатопартіності в СРСР. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.01 / Астахова К.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 1994. – 35л.
279724
  Савельев М. Виникнення більшовизму / М. Савельев, 1934. – 76с.
279725
  Тютюнник Ю.Г. Виникнення бурякового цукроваріння в Україні. Перші цукроварні // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 61-71. – ISSN 2079-2999


  Розглянуто спірні, невирішені і дискусійні питання зародження і ранньої історії українського цукроваріння. Показано, що цукроварня в селі Трощин (Канівський район Черкаської області), яку прийнято вважати першою, збудованою на сучасних українських ...
279726
   Виникнення гострого демієлінізуючого енцефаломієліту на тлі гострої респіраторної вірусної інфекції / В.В. Лебединець, Д.В. Лебединець, А.А. Кривцова, М.І. Мороз // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 51-57 : мал. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
279727
  Прохоров Д. Виникнення громад караїмів на території губерній Північно-Дніпровського Лівобережжя в другій половині XIX - на початку XX ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 33-38. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
279728
  Щокін Г. Виникнення давніх євреїв та подальший розвиток їхнього культу / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 152с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-457-0
279729
  Захарова Л.М. Виникнення дисипативних структур у процесі необоротних зрушень грунту і масиву гірських порід // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
279730
  Іваніщак Оксана Виникнення етнічних та релігійних конфліктів на території колишнього СРСР та СФРЮ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 71-75. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
279731
  Опарін А.І. Виникнення життя на Землі / А.І. Опарін. – Львів, 1945. – 20с.
279732
  Кахіані Ю. Виникнення закладів інтернатного типу в Україні // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 130-136. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
279733
  Шаригіна О. Виникнення залізниць на півдні Україні в др. пол. XIX ст.: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 41-45
279734
  Грабовецький В. Виникнення і Воскресіння Довбушевої світлиці у Івано-Франківську : три інтерв"ю журналістів : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 80 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 13)
279735
  Пилипенко Олександр Євгенійович Виникнення і діяльність Ніжинського Грецького братсва (50 рр. XVII ст.-кін. 60 рр. ХІХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пилипенко Олександр Євгенійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 22 с.
279736
  Колесник В.Ф. Виникнення і діяльність товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні / В.Ф. Колесник, О.П. Тимошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюються утворення і діяльність перших культурно-просвітницьких товариств "Просвіта" у Наддніпрянській Україні, розкриваються різні напрями їх діяльності, труднощі роботи.
279737
   Виникнення і еволюція гібридних воєн / Ю.М. Лисецький, О.О. Старовойтенко, Ю.В. Семенюк, Д.Г. Павленко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 159-168. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
279738
  Гаврилюк В.С. Виникнення і основні етапи розвитку порівняльного методу у фізичній географії / В.С. Гаврилюк, М.В. Давідюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 69-74. – Бібліогр.: 17 назв. – (Географія ; Вип. 27)
279739
  Кремень В.М. Виникнення і особливості діяльності фінансових конгломератів на світовому фінансовому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 32-38. – ISSN 1993-6788
279740
  Харченко П. Виникнення і поступ музичної освіти в академіях Європи // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-11. – ISSN 1728-6875
279741
  Авраменко В.Г. Виникнення і початкова діяльність Рад робітничих і солдатських депутатів Правобережної України після перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 119-128. – (Серія історії ; № 14)
279742
  Муза О.В. Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 49-53. – ISSN 2220-1394
279743
  Сарапулова Є. Виникнення і розвиток гувернерства в Україні // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.70-72. – ISSN 0131-6788
279744
  Сухонос В. Виникнення і розвиток інституту прокуратури // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.103-106. – ISSN 0132-1331
279745
  Безверхий К.В. Виникнення і розвиток консолідованої фінансової звітності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
279746
  Стадник Г. Виникнення і розвиток міжнародної та європейської інституційної системи захисту прав людини формування її нормативно-правової основи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0132-1331
279747
  Дубовик Л.С. Виникнення і розвиток нарисної геометрії як науки про геометричні зображення // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 243-246. – ISBN 978-617-7021-25-3
279748
  Колобков В.В. Виникнення і розвиток наукового комунізму / В.В. Колобков. – Київ, 1965. – 68с.
279749
  Кутер М. Виникнення і розвиток подвійного запису / М. Кутер, М. Гурська, К. Кутер // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 11. – С. 31-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв
279750
  Бондаренко О.О. Виникнення і розвиток правової охорони промислових зразків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 263-267. – ISSN 2219-5521
279751
  Шевченко О. Виникнення і розвиток преторського права / О. Шевченко, О. Піша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено виникнення і розвиток преторського права. Встановлено, що воно виникло в зв"язку з лакунами в законодавстві та діяло нарівні з римським цивільним правом. В статье исследовано возникновение и развитие преторского права. Установлено, ...
279752
  Баранов П.О. Виникнення і розвиток рослинного світу : стенограма лекції з природничо-наукової серії / П.О. Баранов ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Україн. РСР. – Київ : [б. в.], 1950. – 52 с.
279753
  Побережний Є.С. Виникнення і розвиток руху за комуністичне ставлення до праці в колгоспах України / Є.С. Побережний. – Київ, 1968. – 45с.
279754
  Кучинський Виникнення і становлення журналу "Київська старина" / Кучинський, м. // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 43-46. – ISBN 966-7522-09-1
279755
  Блохін М.Ю. Виникнення і становлення інституту спадкування у римському праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 227-229. – ISBN 978-966-419-299-3
279756
  Буткевич О. Виникнення і становлення міжнародно-правових інститутів у державах Месопотамії // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 11-18


  У статті аналізуються виникнення і розвиток основних інститутів міжнародного права у містах-державах Месопотамії, зокрема інститути міжнародної правосуб"єктності та статусу іноземців, тодішні торговельне і посольське право, право договорів, право війни ...
279757
  Задирака Н.Ю. Виникнення і становлення поняття "біженець" у міжнародному праві // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 38-41.
279758
  Шкода Н. Виникнення і становлення українського професійного драматичного театру Наддніпрянщини в другій половині XIX ст. / Н. Шкода, А. Крилова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 215-218
279759
   Виникнення і сутність системного підходу. Системний підхід у міжнародних дослідженнях // Міжнародні відносини : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. закл. вищої освіти / Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Г.В. Воробйова, Г.В. Озернюк, І.Б. та ін. Кривдіна. – Київ : Каравела, 2019. – С. 57-61. – ISBN 978-966-222-986-3
279760
  Волковинський О. Виникнення і формування поняття "архітектоніка" в загальнокультурному і науковому аспектах / О. Волковинський, С. Гнатенко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, О Кеба [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 89-99. – (Серія історична та філологічна ; вип. 19). – ISSN 2309-7086
279761
  Зубар М.В. Виникнення і функціонування польських наративних музеїв у контексті суспільних змін другої половини XX - початку XXI сторіччя : дис. ... канд іст. наук : 07.00.02 / Зубар Михайло Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НАН України, Центр пам"яткознавства, Укр. тов-во охорони пам"яток іст. та культури. – Київ, 2021. – 212 арк. – Додатки: 209-212 арк. – Бібліогр.: 186-208 арк.
279762
  Зубар М.В. Виникнення і функціонування польських наративних музеїв у контексті суспільних змін другої половини XX - початку XXI сторіччя : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Зубар Михайло Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
279763
  Тарасов Д.В. Виникнення ідеї місцевого самоврядування // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 64-65
279764
  Практика І. Виникнення ідеї суфражизму та її юридичне оформлення у Великобританії в ХІХ - ХХ ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 234-235
279765
  Блажевич Н.О. Виникнення ідей наукознавства. Значущі праці зарубіжних наукознавців // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 18-21
279766
  Маляр Ю.В. Виникнення інституту земельного сервітуту. Законодавче регулювання в Україні // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-23.
279767
  Демченко М.В. Виникнення й діяльність перших соціал-демократичних гуртків у Катеринославі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 44-50. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье рассматриваются вопросы, связанные с начальным периодом возникновения и деятельности первых социал-демократических кружков Екатеринослава по распространению марксизма в рабочей среде.
279768
  Баран Володимир Виникнення Києва // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 34-38
279769
  Грабовецький В. Виникнення Києва. Визначні пам"ятки історії та культури Київської Русі 10-11 ст. : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / Володимир Грабовецький; Кафедра істор. України; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 41с.
279770
   Виникнення класичної геополітичної науки // Міжнародні відносини : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. закл. вищої освіти / Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Г.В. Воробйова, Г.В. Озернюк, І.Б. та ін. Кривдіна. – Київ : Каравела, 2019. – С. 48-50. – ISBN 978-966-222-986-3
279771
   Виникнення класичної школи політичної економії / А.М. Ващишин, О.М. Свінцов, І.В. Михайляк, О.Ю. Носов // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 130-143. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
279772
  Сколуб М. Виникнення козацько-молдавських взаємин в XVI ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 14-16


  Розглянуто передумови виникнення козацько-молдавських взаємин, які в подальшому оформилися в постійні походи українських козаків до Молдавського князівства.
279773
   Виникнення коливань напруги в "кремнієвій структурі з діелектричною ізоляцією" при дії потужного імпульсу струму / С.П. Павлюк, В.І. Григорук, Л.В. Іщук, В.М. Телега, В.Г. Ковток, Є.О. Вакуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  За допомогою методики імпульсних вольт-амперних характеристик (ВАХ) проведено дослідження впливу джоулевого розігріву на властивості напівпровідникових резисторів, виготовлених на основі кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією (КСДІ). Показано, ...
279774
  Поляков Р. Виникнення конкурсного процесу фізичних осіб та окремих його елементів у Стародавньому Римі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – С. 139-152. – ISSN 1026-9932
279775
  Шаркова І.М. Виникнення концепції добросовісного тлумачення (interpretatio ex bona fide) в римському приватному праві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (221). – С. 46-50. – ISSN 2308-9636
279776
  Кобилецький М. Виникнення Магдебургського права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 35-43. – (Серія юридична ; вип. 47)
279777
  Ятченко О Є. Виникнення майнових спорів між релігійними організаціями в Україні : історично-правовий аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.419-426. – ISSN 1563-3349
279778
  Меліш О.О. Виникнення македонського питання та формування політики Болгарії щодо його розв"язання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 123-130. – ISSN 2077-1800
279779
  Стрілець В.Ф. Виникнення меблевого формотворення в доісторичний період // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 160-166. – ISSN 2226-2180
279780
  Безуглий Т.Ю. Виникнення медіафасадів / Т.Ю. Безуглий, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 39-46 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
279781
  Авраменко Н.В. Виникнення механізмів державного регулювання системи охорони здоров"я України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 96-99
279782
  Перепьолкін С.М. Виникнення міжнародних митних відносин // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 77-83. – ISSN 2078-3566
279783
  Чибіскова Г.С. Виникнення міжнародних ринків біопалива: можливості для України : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-40. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
279784
  Бутенко А.Є. Виникнення міст-привидів, як одна з характених ознак сучасних урбанізаційних процесів // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 165-168
279785
  Кизименко К.О. Виникнення на основні етапи розвитку законодавства про прокуратуру в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 210-218. – ISSN 1563-3349
279786
  Ляшкевич А. Виникнення навчальних закладів морського профілю на південноукраїнських землях (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 24-34. – ISSN 2312-5993
279787
  Ніколаєць К. Виникнення Народного Руху України: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд та аналіз праць, присвячених виникненню Народного Руху України. The author is analyses main aspects of scientific research of Narodny Ruch of Ukraine.
279788
  Левчук К.І. Виникнення недержавних громадських організацій в Україні (кінець 80 - початок 90-х років ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Історія ; вип. 51)


  Розглядається процес виникнення громадських організацій в Радянській Україні, які перебували поза державним впливом.
279789
  Лукомський Д.В. Виникнення нестійкості форми судини зі скінченною товщиною стінки при проходженні по ній пульсової хвилі / Д.В. Лукомський, І.Т. Селезов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Виведено рівняння руху гіперпружного порожнистого циліндра на основі 9-ти константної моделі нелінійно деформовного континууму стосовно аналізу кровоносної судини з урахуванням кубічної нелінійності. На базі побудованої моделі досліджується поява ...
279790
  Дерій О. Виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин: актуальні питання // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 107-122. – ISSN 1026-9932
279791
  Комаренко О. Виникнення опозиції всередині збройних сил Чилі в період диктатури Аугусто Піночета / О. Комаренко, А. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено причини виникнення опозиції всередині збройних сил Чилі в період диктатури Аугусто Піночета, прояви опозиційності та її вплив на подальшу долю зазначеного режиму. The reasons for opposition rise in Chile Armed forces during Augusto ...
279792
  Шилов Ю.О. Виникнення педагогіки в Україні // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 174-176. – ISBN 978-617-639-356-6
279793
  Гай-Нижник Виникнення перших політичних партій в УРСР, утворення Народного Руху України та його позиція щодо Союзного договору (1989–1991 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 127-133. – ISSN 2076-1554
279794
  Коваль М.Д. Виникнення поліаспектності розуміння проблем комунікації з аналізу творчості К.-О. Апеля та Г.С. Батіщева // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 252-263
279795
  Руда Н.В. Виникнення порівняльно-історичного мовознавства // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 32-36. – ISBN 978-966-439-983-5
279796
  Тихомиров О.Д. Виникнення порівняльно-правових досліджень в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 32-36
279797
  Котюк І.В. Виникнення потреб та інтересів як підстава формування адміністративно-правових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 95-102
279798
  Ступак С. Виникнення прав інтелектуальної власності суб"єкта суміжного права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – Бібліогр.: 8 назв
279799
  Мічурін Є.О. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.196-199. – ISBN 966-7784-65-7
279800
  Кулинич П.Ф. Виникнення права на землю при набутті права власності на об"єкти нерухомого майна: доктрина, закон, практика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 162-168. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
279801
  Соловйова Л. Виникнення правосуб"єктності підприємств: деякі питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.36-39. – ISSN 0132-1331
279802
  Портянко Р. Виникнення профспілкового руху "Солідарність" // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 636-638. – ISBN 978-966-171-90295
279803
  Романчук І. Виникнення процедури контрасигнації в зарубіжних країнах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 90-91
279804
  Заріцька І.М. Виникнення радянського земельного законодавства (листопад 1917 - квітень 1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49.
279805
  Цьох Й.Т. Виникнення радянської преси на Україні / Й.Т. Цьох. – Львів, 1974. – 28с.
279806
  Орзіх Ю. Виникнення речових прав на нерухоме майно та їх державна реєстрація в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 1561-4999
279807
  Нагнибіда В.І. Виникнення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 106-110. – ISSN 2220-1394
279808
  Азімова Є.О. Виникнення речових прав на об"єкти інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 167-169
279809
   Виникнення Риму // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Історія. Дидактика + гра. 6-й клас. – С. 78-80
279810
  Мошенський С.З. Виникнення ринку цінних паперів у XII-XVIII ст.: інновації та закономірності розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 333-336. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
279811
  Веремійчук І.П. Виникнення романтизму в Польщі та його філософський зміст // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 25-26. – ISBN 966-8365-12-7
279812
  Лісовський В. Виникнення сепаратизму та його роль у внутрішньополітичних процесах поліетнічних держав // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 148-165. – ISSN 2522-1663
279813
  Соляник А.А. Виникнення складових системи документопостачання бібліотек України в епоху рукописання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 177-183. – ISBN 966-7352-60-9


  Проаналізовано особливості генезису та диференціації джерел документопостачання бібліотек України княжої доби.
279814
  Шульженко І. Виникнення службово-трудових правовідносин з жінками // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-69. – ISSN 0132-1331
279815
  Богородський О.Ф. Виникнення сонячної системи / О.Ф. Богородський. – Київ : Держтехвидав України, 1946. – 39 с. : мал. – (Науково-популярна бібліотека)
279816
  Гришин А.Д. Виникнення соціал-демократичних гуртків у селах Півдня України напередодні першої російської буржуазно-демократичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 80-86. – (Серія історії ; № 16)
279817
  Фурса С. Виникнення спору в нотаріальних правовідносинах і процесуальні наслідки його встановлення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-19
279818
  Довбуш А.В. Виникнення стратегічного обліку в сучасній обліковій системі / А.В. Довбуш, В.Д. Забчук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ЗВО "Подільський держ. ун-т" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (90). – C. 117-121. – ISSN 2309-1533
279819
  Надьон В.В. Виникнення суб"єктивного обов"язку за рішенням суду // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 138-140. – ISBN 978-617-7096-97-8
279820
  Мельник Є. Виникнення суб`єктивних прав на об`єкты інтеллектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.96-98. – Бібліогр.: 3н. – ISSN 0132-1331
279821
  Кирись Б. Виникнення судимості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.444-453. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
279822
  Ніколаєва Н.Б. Виникнення суфражистського руху в США: передумови і причини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-58. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються історичні умови виникнення суфражистського руху в Сполучених Штатах Америки і визначаються причини його появи.
279823
  Білокінь І.П. Виникнення та pозвиток pослинного свiту / І.П. Білокінь. – Київ : Радянська Укpаїна, 1958. – 24с. – (Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР)
279824
  Альошина О. Виникнення та діяльність Кременецького Свято-Миколаївського братства у другій половині XIX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 60-64. – ISSN 1998-4634
279825
  Пилипенко О.Є. Виникнення та діяльність Ніжинського грецького братства наприкінці XVII - в середині ХІХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 55-59. – (Історія ; вип. 33)


  На основі значної кількості джерел розкриваються питання виникнення грецького братства та основних видів його діяльності. Наводяться дані про видатних осіб грецького походження.
279826
  Шевченко О.М. Виникнення та еволюція венчурного капіталу // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 265-268
279827
  Пінчук А. Виникнення та еволюція державного управління ринками фінансових послуг на території України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 147-155
279828
  Батюк Л.А. Виникнення та еволюція ідеї соціально-економічного прогресу // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 4. – C. 12-16. – ISSN 2524-0455
279829
  Калмакан І.К. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в 20 столітті : Дослідження / Калмакан І.К., Бриндак О.Б.; Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечнікова, Істор. фак-т. – Одеса : Астропринт, 1997. – 192с. – ISBN 966-549-170-9
279830
  Куртинець М.І. Виникнення та еволюція принципу рівноправності та самовизначення народів і націй на прикладі Польщі // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 135-137. – ISBN 978-966-600-475-1
279831
  Доценко Я.Я. Виникнення та еволюція управлінської думки в Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Висвітлено процес виникнення та еволюції методів управління в Японії під впливом швидкозмінюючихся мікро- та макроекономічних чинників та окреслено шляхи подальшого розвитку управлінської думки за умов інтернаціоналізації та глобалізації світової ...
279832
  Шапкіна Н.М. Виникнення та етапи розвитку перекладацької справи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 424-432. – ISSN 2312-5993
279833
  Мороз М.Ю. Виникнення та загальна характеристика неолібералізму // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – C. 14-16. – ISBN 978-617-8037-71-0
279834
  Салига П.Г. Виникнення та занепад дискових електронних журналів // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 94-98. – ISSN 2312-5160


  У статті розповідається про причини виникнення, історію розвитку та чинники занепаду дискових електронних журналів. Визначено вплив комп"ютерних технологій на сучасні медіа. Проаналізовано причини зникнення дискових електронних журналів та їх ...
279835
  Галянтич М. Виникнення та зміст права приватної власності на житло відповідно до новітнього цивільного законодавства України / М. Галянтич, Комаровська, Чуркіна Ю. - // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.12-24. – ISBN 966-667-078-Х
279836
  Кондратьєва І.В. Виникнення та існування Ассирійської Церкви Сходу у конфесійному полі Руської православної церкви // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 9-14. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
279837
  Карнаух Т. Виникнення та історичний розвиток притримання як цивільно-правового інституту // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-69.
279838
  Данічева К. Виникнення та історичний розвиток сучасного конституціоналізму // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 157-160
279839
  Шабатин В.С. Виникнення та історія розвитку геологічного факультету // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 62-66. – ISBN 966-7419-44-4
279840
  Довгопол Н.О. Виникнення та модифікації танцю "моріска" як результат синтезу різних культур // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 155-162


  Моріска - неповторна танцювальна постановка – суміш європейскої народної, жонглерської традиції та фантазії на тему сходу. Це іспанська назва танцю. Він мав ярко выражений гротескний характер, двухдольний розмір і швидкий ритм
279841
  Пода Т.О. Виникнення та організаційно-правова еволюція системи врегулювання суперечок ГАТТ/СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70.
279842
  Боднарюк Б. Виникнення та організація ієзуїтів у середині XVI ст. (II) // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 5-20. – ISSN 2310-0923
279843
  Боднарюк Б. Виникнення та організація Ордену ієзуїтів у середині XVI ст. (III) // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – C. 5-13. – ISSN 2310-0923
279844
  Гарарук Л. Виникнення та поширення мережі біржових організацій в Україні в період нової економічної політики // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 300-305. – ISBN 966-8653-41-6
279845
  Хавер Т. Виникнення та розвиток "Вишеградської ідеї" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 109-112
279846
  Кльов М.В. Виникнення та розвиток "макуніверситету": шлях до економізації освітньої галузі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 64-68. – ISSN 2077-1800
279847
  Горват Б. Виникнення та розвиток авторської діалектної поезії у Єгипті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 98-106. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
279848
  Черняк С.Г. Виникнення та розвиток виховання у світовій цивілізації // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 39-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Як зазначав С.С. Гогоцький, важливе значення грецького народу в історії культури і педагогіки полягає в тому, що ним була сформульована природна мета виховання та виховуючої освіти. С. 43.
279849
  Грищук А.Б. Виникнення та розвиток державної служби на теренах України. Історія й сучасність // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 125-133. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
279850
  Мельниченко О.В. Виникнення та розвиток електронних грошей як окремий макроекономічний процес // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 11-20. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 46). – ISSN 2306-4420
279851
  Войчук А.Ю. Виникнення та розвиток інституту президентства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 261-264. – ISSN 2076-1554
279852
  Дмитрієва Ю.Д. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0132-1331
279853
  Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації : дис. ... канд із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Захарченко А.П.; КНУТШ; Ін-т журналістики. Кафедра телебачення і радіомовлення. – Київ, 2008. – 234 л. – Додатки л. 206 - 234. – Бібліогр.: л. 183 - 205
279854
  Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Захарченко А.П. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 5 назв
279855
  Кондратюк Л.В. Виникнення та розвиток міжнародних союзів у Східному Середземномор"ї (VIII-III ст. до н.е.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-50.
279856
  Львова О.Л. Виникнення та розвиток мусульманського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-15.
279857
  Гаруст Ю.В. Виникнення та розвиток повноважень Президента України в управління фінансовою системою країни на різних етапах її розвитку: історико-правовий аналіз / Ю.В. Гаруст, Н.В. Турук // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 24-31. – ISSN 2519-2353
279858
  Радзивілюк В.В. Виникнення та розвиток позасудових процедур та заходів запобігання банкрутству (неспроможності) (період до ХХ сторіччя) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 92-97
279859
  Султанова Л. Виникнення та розвиток полікультурної освіти в США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 116-121. – ISSN 2308-4081
279860
  Кость Д.І. Виникнення та розвиток поняття "франчайзинг". Різновиди франчайзингу // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 359-374. – ISBN 978-966-2075-11-3
279861
  Бабич І. Виникнення та розвиток порівняльного правознавства як навчальної дисципліни // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 141-144.
279862
  Туркота С. Виникнення та розвиток правового компромісу: історичні передумови // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-51. – ISSN 0132-1331
279863
  Білокінь І.П. Виникнення та розвиток рослинного світу / І.П. Білокінь ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. – Київ, 1958. – 24 с. – Окремий відбиток
279864
  Пилаєва Т. Виникнення та розвиток системи вищої освіти Австралії // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 70-84. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
279865
  Олійник А.Ю. Виникнення та розвиток теорій свободи людини в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 3-11


  Проаналізовано різні погляди науковців щодо теорій свободи людини в умовах середньовіччя, нового й новітнього часу. У тому числі науковці Університету Св. Володимира, КДУ ім. Т.Г. Шевченка: М.Ф. Владимирський-Буданов, М.С. Грушевський, М.П. ...
279866
  Цірат Г. Виникнення та розвиток франчайзингу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 10. – С.127-129
279867
  Каменецький М.С. Виникнення та спроби вирішення "сербського питання" (історичні, психологічні та політологічні аспекти) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-48. – (Історія ; вип. 37)
279868
  Ковальчук В І. Виникнення та становлення інституту усиновлення в Київській Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-158.
279869
  Ковальчук В.І. Виникнення та становлення інституту усиновлення в Київській Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-158.
279870
  Аллахвердієва Ілгама Виникнення та становлення нафтової промисловості в Азербайджані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-6. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Стаття являє собою екскурс з історії азербайджанської нафтової промисловості. Розглянуто появу перших даних про існування азербайджанської нафти та становлення нафтової промисловості в Азербайджані до здобуття АР незалежності. The article presents an ...
279871
  Тригуб О. Виникнення та становлення обновленської церкви в Україні (1922-1923 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 51-57. – ISSN 1998-4634
279872
  Олійник С.М. Виникнення та становлення реадмісії осіб як міжнародно-правового інституту // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 272-278. – ISSN 1563-3349


  Здійснено ретроспективне дослідження реадмісії осіб як інституту міжнародного права, її нормативно-правової регламентації та становлення. Встановлено, що коріння міжнародно-правового регулювання цього явища сягає Х століття.
279873
  Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
279874
  Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. + Додатки : л.235-242. – Бібліогр. : л.188-234
279875
  Лубенець І.О. Виникнення та сутність поняття економічної безпеки підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 124-131. – ISSN 2306-546X
279876
  Гультай М. Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов"язкової складової демократичного державного устрою // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 97-115. – ISSN 2310-6158
279877
  Лотюк О.С. Виникнення та функціонування інститутів громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 63-67. – ISSN 2219-5521


  У цій статті висвітлюються проблеми визначення конституційних засад розвитку інститутів громадянського суспільства. Аналізуються проблеми ефективності правового регулювання відносин, пов"язаних із виникненням та функціонуванням інститутів ...
279878
  Рудень В.В. Виникнення та функціонування системи медичного страхування : страховий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 76-87 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв
279879
  Стратілат Анатолій Виникнення таємної лексики кобзарів та її семантика // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 120-122. – Бібліогр. в кінці ст.
279880
  Стратілат А. Виникнення таємної лексики кобзарів та її семантика // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 120-122.
279881
  Скапровська І.М. Виникнення трудових відносин із суддями // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 276-282. – ISSN 1563-3349
279882
  Андрушко А.В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Андрушко Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. ін-т регіонального упр. і права. – Хмельницький, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 174-195
279883
  Андрушко Алла Володимирівна Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрушко А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
279884
  Андрушко А.А. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : монографія / Андрушко А.А. ; МОНУ, Хмельн. ін-т регіонального упр. та права. – Харків : Консум, 2006. – 156 с. – ISBN 966-393-002-0
279885
  Луценко О. Виникнення трудових правовідносин з помічником адвоката // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 71-76. – ISSN 2
279886
  Макарчук В.В. Виникнення українського козацтва крізь призму становлення інституту найму на військову службу у Великому князівстві Литовському // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 80-88. – ISSN 2413-6433
279887
  Гнилицький М.А. Виникнення філософії марксизму / М.А. Гнилицький, І.М. Гавриленко. – К., 1969. – 32с.
279888
  Хавроненко В.Д. Виникнення філософії як історико-філософська проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
279889
  Кравчук В. Виникнення, зміна та припинення корпоративних правовідносин під час банкрутства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 31-34.
279890
  Романюк Р.В. Виникнення, зміна та припинення трудових правовідносин з суддями : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Романюк Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
279891
  Романюк Р.В. Виникнення, зміна та припинення трудових правовідносин з суддями : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Романюк Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 238 арк. – Додатки: арк. 237-238. – Бібліогр.: арк. 212-236
279892
  Булавін Л.А. Виникнення, історія і розвиток фізичного факультету / Л.А. Булавін, М.Я. Горідько // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 163-171. – ISBN 966-7419-44-4
279893
  Калюжний Р.А. Виникнення, розвиток і становлення партійної системи (історико-правовий аспект) / Р.А. Калюжний, І.Г. Андрущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 59-67.
279894
  Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – 180 л. + Додаток: л. 136-163. – Бібліогр.: л. 164-180
279895
  Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв
279896
  Кофанов А.В. Виникнення, становлення та розвиток знань у галузях судово-медичної балістики та зброєзнавства // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 67-73. – ISBN 966-435-028-1
279897
  Карлова І.О. Виникнення, формування та подальший розвиток стратегічного управлінського обліку як науки / І.О. Карлова, В.С. Хоменко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2017. – № 2 (38). – С. 3-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
279898
  Головіна О.В. Виникнення, цілі та структура монархічних організацій в Україні: загальний огляд історіографії проблеми // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 169-175. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
279899
   Виникненя та перспективи розвитку необанкінгу в Україні / О. Клебан, М. Томашівська, Г. Марутяк, О. Тур // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2020. – С. 117-120. – (Економіка АПК ; № 27). – ISSN 2524-0862
279900
  Бербат Т.И. Винил-В-дикетонаты переходных металлов как инициаторы и ингибиторы радикальной полимеризации : Дисс. ... канд. химических наук: Спец. 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений / Бербат Т. И.; Одесский нац. ун-т. им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 176л. – Библиогр.: л. 153 - 176
279901
  Львова Ф.П. Винил (триалкилсилилорганил) сульфиды. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Львова Ф.П.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
279902
  Барба Н.А. Виниларены и их полимеры, содержащие азот и серу. Синтез, свойства : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Барба Н.А. ; Кишиневский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1987. – 446 л. + Приложение: л. 435-446. – Библиогр.: л. 393-434
279903
  Барба Н.А. Виниларены и их полимеры, содержащие азот и серу. Синтез. Свойства : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Барба Н.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 49 с. – Библиогр.: 89 назв.
279904
   Винилацетиленовые производные пиперидина и полимеры на их основе. – Алма-Ата, 1991. – 115с.
279905
  Сушкова Н.В. Винилацетиленовые, моно- и диацетиленовые кетоны в реакциях присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сушкова Н.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 22л.
279906
  Павлов Л.П. Винилирование спиртов ряда дибензила. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Павлов Л.П.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 22л.
279907
  Скворцова Г.Г. Винилирование фенолов смолы полукоксования черемховских углей и исследование их химического состава. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скворцова Г.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1955. – 16л.
279908
  Крайц З.С. Виниловые и замещенные виниловые эфиры кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Крайц З.С.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – М., 1961. – 12л.
279909
  Гусаров А.В. Виниловые эфиры моногалогеноспиртов, синтез, строение и реакционная способность. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Гусаров А.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
279910
  Михайлов Э.И. Виниловые эфиры органических и кремнеорганических алкилтиоалканолов.. : Автореф... канд. хим.наук: 02072 / Михайлов Э.И.; АН ССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
279911
  Степанов Д.Е. Виниловые эфиры фенолов в диеновом синтезе с циклопентадиеном и гексахлорциклопентадиеном. : Автореф... канд.хим.наук: / Степанов Д.Е.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1965. – 22л.
279912
  Шрамова З.И. Винилоги смешанных ангидридов карбоновой и угольной кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Шрамова З.И.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
279913
  Ислам М Винилпиридины в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ислам М,; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим.. ф-тет. – Москва, 1969. – 13л.
279914
  Коржа Иван Дмитриевич Винилфенилизоцианаты и некоторые их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Коржа Иван Дмитриевич; МНО Молд. ССР. Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1975. – 22л.
279915
  Щуцкий С.В. Винипласт / С.В. Щуцкий, В.С. Пуркин. – Ленинград - Москва : Госхимиздат, 1953. – 148 с.
279916
  Буторин Д.И. Винительный и родительный падежи прямого объекта в русском литературном языке 19-20 : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буторин Д.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 20 с.
279917
  Радунчева А. Виница. Енеолитно селище и некропол = Vinica. Village Eneolithique et Necropole / А. Радунчева; Българска Академия на науките, Археологически институт. – София : Българска Академия на науките
6 : разкопки и проучвания. – 1976. – 146 с. : ил.
279918
  Вейсс-Вендт Винищення ромів у країнах Балтії (1941 - 1944): центральні рішення і місцеві ініціативи // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (6). – С. 53-61. – ISSN 1998-3883
279919
  Михайлов О.О. Винищувальні батальони (- радянські збройні іррегулярні формування) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 408. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
279920
  Паскаль Р. Винищувач "Нуль" : (вибрані уривки) / переклад Я. Яковенко // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 390-394
279921
  Благовещенский Н.М. Винкельман и поздняя эпоха греческой скульптуры : труд / Н.М. Благовещенский. – С.-Петербург : Типография и Фототипия В.И. Штейна, 1891. – 149 с.
279922
   Винная истина: Фестиваль вина "Wine Fest" : выставки // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 64-65 : фото
279923
   Винная карта // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 76-78 : фото
279924
  Соколов Б. Винне дзеркало // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 25-26


  Чому Москва образилася на Пулітцерівську премію. Газета New York Times отримала Пулітцерівську премію за серію статей-розслідувань і відеофільмів про "режим Володимира Путіна", що викликало вкрай негативну реакцію з боку посольства Росіїв США, яке, ...
279925
  Май К.Ф. Виннету - вождь апачей / Карл Май. – Москва : Интерпракс, 1991. – 542 с. – (Приключилось однажды.. ; 2). – ISBN 5-85235-027-3
279926
  Май К. Виннету / К. Май. – М, 1991. – 364с.
279927
  Май К. Виннету / К. Май. – Москва
Т. 1. – 1992. – 366 с.
279928
  Май К. Виннету / К. Май. – М
3. – 1992. – 372с.
279929
  Милн А.А. Винни-Пух / А.А. Милн. – М, 1988. – 111с.
279930
  Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 315-440. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
279931
   Винний туризм : підручник для студентів ВНЗ / С.В. Іванов, В.О. Домарецький, Д.І. Басюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Кам"янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2012. – 471, [1] с. : кольор. іл., табл. – На обкл. та корінці авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-539-129-7
279932
   Винний туризм на теренах козацького краю // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
279933
  Буйських С.Б. Винники - новий археологічний осередок в Україні // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 133-136. – ISSN 0235-3490
279934
  Ерофеев И.А. Винница : Из опыта изучения географии города / И.А. Ерофеев. – Москва, 1960. – 130с.
279935
   Винница 3D. Фотореалистичная 3D модель Винницы : геоинформационные системы // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
279936
  Сафонова Е.В. Винницкое соединение партизанских отрядов под командованием Я.И. Мельникова в борьбе против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сафонова Е.В. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 20 с.
279937
  Голик О. Винниченко-драматург / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 47-49
279938
  Голик О. Винниченко-драматург / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 59-63
279939
  Мороз Л. Винниченко-традиціоналіст (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 184-189. – ISBN 966-594-246-8
279940
  Шаповал Ю. Винниченко без брому // Критика. – Київ, 2006. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 31-33
279941
  Михида С.П. Винниченко В.: динамика становлення особистості // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 155-161. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
279942
  Іскорко-Гнатенко Винниченко В.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 57-58. – ISBN 978-617-7442-69-0
279943
  Геник С. Винниченко Володимир // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 34-36 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
279944
   Винниченко Володимир Кирилович : Бібліогр. покажч. – Харків, 1995. – 106с.
279945
   Винниченко Володимир Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 430-431. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
279946
  Жадько В. Винниченко Володимир Кирилович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 148-149. – ISBN 978-966-8567-14-8
279947
  Пташник-Середюк Винниченко Володимир Кирилович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 55-57. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
279948
  Кучерук О. Винниченко і жінки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Жовтень (№ 10). – С. 10-11


  В. Винниченко і жінки… Є абсолютно нормальним, коли чоловік шукає собі другу «половину», коли природній потяг приводить до емоційного зближення та фізичної близькості. Про його успіхи і досягнення у стосунках з жінками читаємо у “Щоденнику” від 2 січня ...
279949
  Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра : політичні портрети революційної доби / В.Ф. Солдатенко ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Світогляд, 2007. – 621 с. – ISBN 978-966-8837-17-3
279950
  Панченко В. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 14


  Володимир Винниченко в політичному сенсі був воістину наївною людиною. Але його передбачення, що Україна рано чи пізно стане незалежною, виявилося пророчим і справдилось.
279951
  Панченко В. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 14
279952
   Винниченко і сучасність : Збірник наукових праць. – Сімферополь : Таврія, 2000. – 208с.
279953
   Винниченко Ігор Іванович - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 60 років з дня народження Винниченка Ігоря Івановича - історико-географа, етнографа, кандидата географічних наук, доцента кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
279954
   Винниченко Ігор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
279955
   Винниченко Ігор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 34-35 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
279956
   Винниченко Ігор Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 35-36. – ISBN 978-966-439-961-3
279957
  Ковальчук О. Винниченко Ігор Іванович [1957] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 55-56 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
279958
   Винниченко й українська соціал-демократія / Центральний державний архів громадських об"єднань України ; упоряд. та автор передмови В.С. Лозицький. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-611-618-8
279959
  Липовецький С. Винниченко схопився за голову й почав кричати, що ми завалили українську справу // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 8 (411), 1 березня 2018. – С. 47-50
279960
  Глущенко М. Винниченко як маляр // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 62-63
279961
  Балабко О. Винниченко. Забута могила у Провансі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С.98-117. – ISSN 0208-0710
279962
  Балабко О Винниченко: забута могила у Провансі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 107-131. – ISSN 0208-0710
279963
  Сірук О. Винниченкова концепція світосприйняття (до питання про авторський міф) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 217-219. – ISBN 966-594-246-8
279964
   Винниченкові листи до О. Смотрича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1957. – Рік 8, ч. 84, січень : січень. – С. 14-15
279965
  Касьянова О. Винничук у Києві зустрівся зі студентами і розповів про свої плани // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 8 травня (№ 9). – С. 20


  23 квітня 2015 р. в КНУ імені Тараса Шевченка проходила зустріч з українським журналістом, письменником, редактором, перекладачем Юрієм Винничуком за сприяння проректора Володимира Бугрова. Модератором зустрічі була директор Всеукраїнського ...
279966
  Родик К. Винничук, класики та Єшкілєв // Україна молода. – Київ, 2023. – 18 жовтня (№ 42). – С. 13


  Видавництво Івана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» всерйоз узялося випускати колекційні зібрання творів сучасних письменників, які вже здобулися на місце в українському каноні. За першу спробу можна вважати чотиритомовик Валерія Шевчука (2012—2013). Але ...
279967
  Неголюк К.С. Винні дороги як інфраструктурна основа винного туризму / К.С. Неголюк, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 122-132 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
279968
  Чередниченко Є.ф. Винні ключні, льодники та льохи на верхній території Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 56-72
279969
  Пендерецький О.В. Винні промисли як об"єкти промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 50-58. – Бібліогр.: 7 назв.
279970
  Шаша Л. Винного цвета море. / Л. Шаша. – М., 1982. – 383с.
279971
  Рядченко И.И. Винные погреба / И.И. Рядченко. – О., 1969. – 191с.
279972
  Синельников Сергей Винный Вавилон : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 74-79 : Фото
279973
   Винными дорогами мира // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 28-29 : Фото
279974
   Вино - культурное наследие человечества // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 80-81 : фото
279975
  Мандрика М.І. Вино життя : вибране для вибраних з поезій за 1965-1969 рр. : в оригінальних манускриптах автора / М.І. Мандрика. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 176, [2] с. : іл. – Текст кн. рукопис. – ISBN 978-611-01-2123-1
279976
  Симоненко Василь Вино з троянд : новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 101-103. – ISSN 0130-321Х


  Золоті сторінки укр. класики
279977
  Симоненко В.А. Вино з троянд : вибрані твори / Василь Симоненко. – Київ : Знання, 2017. – 207, [1] с. : іл. – Сер. заснована 2013 р. – (Серія "Скарби" : передплатна серія ; № 3)
279978
  Ткач М.М. Вино з тюльпанів : інтимна лірика / Микола Ткач ; [іл.: Р. Найда]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 208 с. : іл. – ISBN 976-605-007-0
279979
  Брэдбери Р. Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ; [пер. с англ.] / Джером Д. Сэлинджер ; [к сб. в целом: вступ. ст. А. Лиханова ; ил. Г. Бойко, И. Шалито]. – Москва : Правда, 1988. – 656 с. : ил.


  Экз. состоит: 1. Вино из одуванчиков / Р. Брэдбери 2. Над пропастью во ржи / Д.Д. Сэлинджер 3. Убить пересмешника... / Х. Ли
279980
  Брэдбери Р. Вино из одуванчиков : повесть и рассказы : пер. с англ. / Рэй Брэдбери ; [сост. и послесл. Р.Л. Рыбкина]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 398 с. – (Классики и современники. Зарубежная литература). – ISBN 5-280-00673-4
279981
  Брэдбери Р. Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ; [пер. с англ. Э. Кабалевской]. – Москва : ЭКСМО, 2013. – 318, [2] c. – Пер. изд.: Ray Bradbury. The dandelon wine. 1957. – (Pocket book). – ISBN 978-5-699-37382-6
279982
  Гашек Я. Вино лесов, вино земляничное / Я. Гашек. – Иркутск, 1982. – 319с.
279983
  Шалак О. Вино неможливого : Поезії / О. Шалак. – Київ : Хрещатик, 1996. – 110 с. – ISBN 5-7707-0308-3
279984
  Килимник Роман Вино та страви: туристична "фішка" Болграду // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
279985
   Вино уму не товарищ. – Москва, 1958. – 14с.
279986
  Козярин И.П. Вино. Что мы о нем знаем? // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 533-539. – ISSN 2227-7404
279987
   Винова краля ("Пікова дама") : опера на 5 дій : (За виставою Харківської Державопери 1929 року). – Харків ; Київ : Держвидав України "Лім", 1932. – 16 с. : іл., портр.
279988
  Писемский А.Ф. Виновата ли она? / А.Ф. Писемский. – Москва, 1955. – 87с.
279989
  Зигель Ф.Ю. Виновато солнце / Ф.Ю. Зигель. – М, 1972. – 192с.
279990
  Головач П.Р. Виноватый. Переполох на загонах : повести и рассказы / Платон Головач; пер. с белорус. Н.Горулев. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 240 с.
279991
   Виновен!. – М, 1973. – 176с.
279992
  Жуков Борис Виновник кровопролития : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 172-178 : Фото


  Рудольфо Валентино
279993
  Осьмакова Н.И. Виновник мятежа: повесть / Н.И. Осьмакова. – Тула, 1991. – 333с.
279994
  Ковалев А Ю. Виновник торжества / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1974. – 135с.
279995
  Роллан Р. Виновники и жертвы войны / Р. Роллан. – М, 1917. – 14с.
279996
  Шмидт Г. Виновники пожара Москвы в 1812 г. / Ганс Шмидт. – Рига : Н. Киммель, 1912. – [8], 100 с.
279997
  Войцеховский А.И. Виновница земных бед? / А.И. Войцеховский. – Москва : Знание, 1990. – 47 с.
279998
  Репецкая А.Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике / А.Л. Репецкая. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1994. – 152с. – ISBN 5-7430-0482-Х
279999
   Виноград : монография / [В.В. Власов, Н.А. Мулюкина, Н.Н. Зеленянская и др.] ; под ред. акад. НААН Украины В.В. Власова ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац. науч. центр "Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова". – Одесса : Астропринт, 2018. – 615, [1] с., [12] цв. ил. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 538-560. – ISBN 978-966-927-412-0
280000
  Пестушко Валерий Виноград должен дышать свободно! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 57
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,