Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
271001
   "... Віддати зумієм себе Україні" : Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Вступ.ст. упоряд. С.С.Кіраль. Літ. ред.Р.Горбовець; Укр. вільна академія у США, РФР України, Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, Нью-Йорк, 2004. – 520 с. – ISBN 966-7773-73-6
271002
  Івоссе Казімеш "... Відлетіли птахи у жалобі..." : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 18-21. – ISSN 0320 - 8370
271003
  Юніцька Н. "Відголос минулого". Правдиві реалії : п"єса // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 63-69
271004
   "Відгуку" 20 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1023-2427
271005
  Росляк Р. "Віддати наказ про припинення самостійного існування ВУФКУ..." // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 112-126. – ISSN 1728-6875


  У статті проаналізовано передумови та процечс утрати українською кінематографією автономії в 1930 році. До наукового обігу введено комплекс матеріалів і документів з означеного питання.
271006
  Курков А. "Віделку винайшли ми..." : Інтерв"ю російськомовного письменника, що живе в Києві // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.73-76
271007
  Луцишина О. "Відзначати премією лише письменників-аксакалів - це із серії перетворення на зомбіленд" / розмову вела Тетяна Когутич // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 березня (№ 6). – С. 4-5


  Українська письменниця Оксана Луцишина цьогоріч отримала Шевченківську премію за роман "Іван і Феба".
271008
  Чадюк М. "Відійшла людина-епоха" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 2


  Олександр Пономарів - легендарна постать українського мовознавства.
271009
  Петренко К. "Відкинути б усе і стати ембріоном..."; "Життя, мов цигарка, згасає..."; "Дивлюся у небо - і бачу стелю..." …Така, як усі; Моє небо; Мрія; "Такий до щастя небуденний будень..."; "Заоксамитивилось небо..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 55-59
271010
  Прокопчук С. "Відкладене рішення" для нащадків // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 79). – С. 4-5
271011
  Головченко В.І. "Відкрита дипломатія" КНР на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 67-70


  Проаналізовано концептуальні засади й особливості дипломатичної діяльності КНР в умовах глобалізації, особливої уваги надано з"ясуванню співвідношення глобального й регіонального рівнів дипломатії країни. Conceptual basis and peculiarities of ...
271012
  Бензюк О.О. "Відкрита інтерпретація" як проблема сучасного мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 129-131
271013
   "Відкрита" школа. Критерії та параметри оцінювання / матеріал підготувала Анастасія Бугайчук // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 8-25
271014
  Самойлов Юрій "Відкрите небо": ізраїльський варіант // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
271015
  Хрізман Елеонора "Відкрите небо": плюси без мінусів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 34-38 : фото. графік. – ISSN 1998-8044
271016
   "Відкрите небо": чи хтось проти? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
271017
  Самойлов Юрій "Відкрите небо": чому й коли? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
271018
  Лисенко Ю.В. "Відкрите суспільство" і демократія у політичних поглядах Карла Поппера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 40-42
271019
  Вовк І. "Відкрити двері в сад..." : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 141-145. – ISSN 08-68-4790-1
271020
  Онуфрик М. "Відкритий простір": стигми і стереотипи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 11


  "Напередодні Міжнародного дня осіб з інвалідністю Мінсоцполітики спільно з Офісом Ради Європи організували тематичний захід - Форум "Відкритий простір". З офіційними підсумками можна ознайомитися на сайті Мінсоцу, а тут викладу кілька своїх коментарів, ...
271021
  Воскобойникова-Гузєва "Відкритий світ" американських бібліотек.Інформаційні ресурси публічних бібліотек м. Сієтла // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 28 - 30
271022
  Гончар Б.М. "Відкритих дверей" доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 218. – ISBN 966-316-039-X
271023
  Лубчак В. "Відкриття за змістом, винахід за формою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 23


  Петро Кралюк представив нову книжку вибраної історичної прози "Синопсис".
271024
  Бондарєва М.В. "Відкриття спадщини" і "заведення спадкової справи": суть і співідношення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 6-10
271025
  Шамраєва В.М. "Відкриття України" Сполученими Штатами Америки // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 71-117. – ISBN 978-966-8689-34-5
271026
  Яблонська Д. "Відкриття" Японії та його наслідки для країни / Д. Яблонська, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 81-86
271027
  Лащенко С. "Відкушування" і тактика "коридорів". Імперське асиміляторство Кремля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 15


  "Подивіться на карту, де чорною лінією обведено територію розселення народу ерзя в минулому. Лише близько 20% цієї території опинилися в складі Республіки Мордовія. Але ж північніше, до самої Оки і Волги, також живуть ерзяни! Сто років тому вони ще й ...
271028
  Докашенко В.М. "Відлига" в контексті розширення прав і обов"язків професійних спілок // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 46-67. – ISBN 978-966-8469-54-2


  Згадується праця В.Ф. Цвиха, в якій аналізується теорія та практика профспілкового руху в громадянському суспільстві
271029
  Голобородько В. "Відліт насіниною кульбаби" / розмову вела Олена Куренкова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)


  Василь Голобородько - про "візит" тривалістю в чотири роки, дерусифікацію сходу і глобальність... казок.
271030
  Царук А. "Відлуння рідного степу" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 97-107. – ISSN 08-68-4790-1
271031
  Товстуха Є. "Відлуння таїни" : проза: новела // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 3 (69). – С. 42-45
271032
  Голомша М "Відмивання" кримінально нажитих коштів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.23-27
271033
  Сергійчук В. "Відмова від історії в університетах - дуже тривожний сигнал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 червня (№ 103). – С. 5


  Новий Закон "Про вищу освіту" надав велику автономію університетам. Як наслідок, багато вчених рад факультетів, для яких історія України не є профільною дисципліною, вважають, що їхні студенти можуть обійтися без кваліфікованого знання свого минулого, ...
271034
  Віленський Ю. "Відмовляюся з етичних міркувань" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 22


  Михайло Булгаков на допиті в ОПГУ.
271035
  Бурлачук В. "Віднесення до цінності", смисл і соціальна зміна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.100-110
271036
  Ковальовва О.І. "Відновлення лідерства США в Америках": підгрунтя для збереження глобального лідерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 141-147


  В статті демонструється особливе значення Латинської Америки для відновлення і забезпечення глобального лідерства США.
271037
  Елітис О. [Відкриті папери / Одисей Елітис. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 9, 667 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-97-2
271038
  Політіс Лінос [Відкриття грецьких народних пісень : передумови, обставини та укладання першої збірки / Алексис Політіс. – Афіни : Темеліо, 1984. – 422 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Історична бібліотека])
271039
  Шестопалова А. Відверто про нас: книга, яка відкриває очі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 31


  Видавництво "Дух і літера" представило працю історика Східної Європи Карла Шльогеля "Український виклик".
271040
  Паранько І. Відверто про стан вищої освіти в Україні / І. Паранько, М. Павлунь // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 1. – С. 3-7.
271041
  Бутирська І. Відвід (самовідвід) судді у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 58-70. – ISSN 1026-9932
271042
  Ануфрієва О. Відвід захисника у кримінальному процесі України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 496-498
271043
  Голенко В.Е. Відвід земельної ділянки як першочергова складова порядку створення та припинення генеруючих підприємств вітроенергетики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 45-50. – ISSN 2220-1394
271044
  Абібуллаєв Е. Відвід слідчого судді, судді чи суду у кримінальному провадженні // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 117-128
271045
  Похиленко І.С. Відвід судді в господарському процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 111-118
271046
  Кучерук Н. Відвід судді у господарському процесі: окремі питання теорії та практики // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 107-116
271047
  Денісова Г. Відвід суддів у праві Римської імперії / Г. Денісова, О. Юзич // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 32-36. – ISSN 2409-4544
271048
  Ануфрієва О.В. Відвід у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ануфрієва Ольга В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
271049
  Ануфрієва О.В. Відвід у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ануфрієва Ольга В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 264 л. – Додатки: л. 246-264. – Бібліогр.: л. 210-245
271050
  Прохорова А. Відвідали меморіал героїв Крут // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Студенти-активісти КНУТШ побували на станції Крути, відвідали музей і поклали квіти до підніжжя Меморіалу.
271051
   Відвідини Блаженнішого патріярха Мирослава-Івана Любачівського в Австралії, 9 березня - 25 квітня 1986 // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 291-305
271052
   Відвідини Блаженнішого первоїєрарха та українських католицьких владик у Бразилії // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 273-283
271053
  Ткач М.М. Відвідини матері : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 97 с.
271054
  Нагребецька Ірина Відвідувач кидає в скриньку білу або чорну кульку, оцінюючи надану послугу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 24-25


  "Прозора Польща - прозора Україна". Під такою промовистою назвою нещодавно у Варшаві відбувся польсько-український семінар, зорганізований поборницею європейських засад у місцевому самоврядуванні польською Фундацією розвитку місцевої демократії (FRDL), ...
271055
  Соснін О. Відвідуючи alma mater: про творчу наснагу і погляд у майбутнє інженерної школи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
271056
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – Київ : Политиздат, 1972. – 736с.
271057
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – Київ : Політвидав України
К. 1, 2. – 1975. – 736 с.
271058
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – 3-є вид. – К., 1980. – 718с.
271059
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – 4-те вид. – К., 1986. – 670с.
271060
  Нестеренко П. Відволікаючий маневр. Для чого насправді Китай збільшує імпорт зернових? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 30). – С. 5


  "Переговори Китаю та США щодо виходу з торговельної війни виглядають обнадійливими перед початком нових переговорів, що мають стартувати в кінці січня. Китай заявив, що закупить 7 млн тонн американської пшениці залежно від прогресу переговорів. Тоді як ...
271061
  Гудманян Артур Грантович Відвтворення власних назв у перекладі : Дис... д-ра філолог.наук: 10.02.16 / Гудманян Артур Грантович; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород, 1999. – 446л. – Бібліогр.:л.393-446
271062
   Відгадай!Загадки, прислів""я , приказки та скоромовки у дитячому садку. – К, 1981. – 144с.
271063
   Відгодівельні якості помісного молодняку свиней / В.Я. Лихач, А.В. Лихач, В.В. Лагодієнко, М.А. Коваль // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 124-129 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
271064
  Щербань Т.В. Відгодівельні, забійні і м"ясо-сальні якості свиней миргородської породи та її помісей / Т.В. Щербань, П.А. Ващенко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 112-119 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
271065
  Чиж Я.С. Відгодівля великих груп свиней / Я.С. Чиж. – Львів, 1960. – 16 с.
271066
  Ярошенко С.К. Відгодівля свиней - прибуткова галузь колгоспного виробництва // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
271067
  Чиж Я.С. Відгодовую 500 свиней / Я.С. Чиж. – Львів, 1959. – 12с.
271068
  Чегринець М. Відголосок далекого минулого… // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 47-50. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і професійний шлях співробітниці відділу систематизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка у 50–80 роки XX ст., ветерана праці, ветерана Другої світової війни ...
271069
  Олексюк М.М. Відгомін : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1982. – 35 с.
271070
  Прилюк Д.М. Відгомін : повісті / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 296 с.
271071
   Відгомін : імідж Черкаського нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького в інформ. просторі / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького
№ 9 / [уклад. Л.Г. Голиш]. – 2013. – 58, [1] с. – Імен. покажч.: с. 52-56. – Бібліогр.: с. 31-49
271072
   Відгомін : імідж Черкас. нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького в інформ. просторі / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Видавництво ЧНУ імені Богдана Хмельницького
№ 12 / [уклад.: О.М. Абразумова, Л.Г. Лисиця]. – 2014. – 107, [1] с. – Імен. покажч.: с. 93-103
271073
  Бабенко Л. Відгомін "великого терору" в житті і творчості полтавського письменника Леоніда Бразова // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 241-250


  У статті аналізуються проблеми вітчизняної історії періоду "великого терору" через його осмислення в художній літературі письменником, який став жертвою сфабрикованої кримінальної справи
271074
  Бойко О. Відгомін "психічного перехрестя" в епоху Середньовіччя на прикладі Жанни Д"Арк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-25. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуте дослідження, присвячене аналізу феномену голосів Жанни Д"Арк, за допомогою методу аналізу документів. В статті висвітлено поняття зміненого стану свідомості та особливості їх протікання під впливом релігії та церкви. Пояснюються ...
271075
  Сирцова О. Відгомін апокрифів про Симона Волхва в "Повістях минулих літ" // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 84-90. – (Несторівські студії)
271076
  Білан М.С. Відгомін віків. : путівник по туристському маршруту Львів-"Олеський замок" / М.С. Білан. – Львів : Каменяр, 1978. – 48с.
271077
  Шутько Я.І. Відгомін віку : поезії / Я.І. Шутько. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 126 с.
271078
   Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / [Антонюк Я.М. та ін. ; редкол.: Буряк Л.І. та ін. ; голов. ред. Солдатенко В.Ф.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. зазнач. також: Волинь 1943. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-8809-96-5
271079
  Шевчук А. Відгомін далеких літ // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 191-202
271080
  Караславов Г. Відгомін Жовтня / Г. Караславов. – К, 1959. – 395с.
271081
  Інбаші М. Відгомін історичних подій про взяття Кам"янця-Подільского у тюркських легендарних наративах (1672-1699) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 285-302


  Султан Мегмед IV, приїхавши до міста під назвою Каманіче, в якому знаходилась непереможна фортеця, що її не раз прагнули, але не змогли завоювати поляки, зумів її узяти після 10-тиденної облоги 27 серпня 1672 року. Після того, як фортецю під ...
271082
  Старченко Т. Відгомін Каменяревого слова (журнал "Дзвінок", 1890-1914) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 24-30


  Статтю присвячено співпраці Івана Франка з дитячим журналом "Дзвінок", що мала плідні наслідки для розвитку літератури й періодики. The article is dedicated to cooperation of Ivan Franko with child magazine "Dzvinok". This cooperation had an important ...
271083
  Казакевич Г. Відгомін карниксів. Військові традиції давніх кельтів на землях України IV-I ст. до н.е. / Геннадій Казакевич. – Київ : Темпора, 2008. – 112 с. – (Militaria Ucrainica). – ISBN 978-966-8201-52-3
271084
  Кирчів Р. Відгомін Котляревського в польській культурі // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 186-190
271085
  Динікова Л. Відгомін мовних традицій в кримськотатарській пресі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 186-192


  У статті досліджується виникнення та становлення преси Криму рідною мовою, розглядаєтьсядіяльність першодрукаря І. Гаспринського. In article is investigate problem of the printing creation in native language, learning past of the Crimeatatare`s ...
271086
  Чікало О. Відгомін першої хвилі еміграції українців у піснях-хроніках (за матеріалами кінцяXIX- початку XX століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 286-292


  Пісні-хроніки емігрантської тематики відтворюють процес масової еміграції західноукраїнських селян до США, Канади і Бразилії, що відбувався на межі ХІХ-ХХ століть. Основні мотиви поетичних новин ілюструють погляди, психологію, мораль народу, його ...
271087
  Семенов Володимир Відгомін Полтавської битви // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 9-10
271088
  Тендюк Л.М. Відгомін Чорного лісу : повість / Л.М. Тендюк. – Київ, 1976. – 205 с.
271089
  Інгульський П.М. Відгомін. Вірність. В Загір"ї : повісті / П.М. Інгульський. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 317 с.
271090
   Відгомін: імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі / Уклад.: О.М. Абразумова, Л.Г. Лисиця, Г.М. Голиш. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького
№ 15. – 2016. – 94 с.
271091
   Відгомони віків : збірка народних балад, іст. пісень та пісень-хронік. – Бухарест : Критеріон, 1974. – 365, [1] с. : ноти. – Покажч. місцевостей та інформаторів: с. 356-358. – Бібліогр. в підрядк. прим.
271092
  Деркач Л. Відгомони смислобуттєвих орієнтирів Першого псалма з Книги псалмів Давида в українській літературі / Л. Деркач, Л. Констанкевич // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (756), березень. – С. 61-64


  У статті поставлено питання про вплив Псалтиря на українську літературу, досліджуються переспіви і переклади Псалма першого українською мовою. Авторки прослідковують той імпульс, що його надав цей текст українському письменству, прослідковують, як ...
271093
  Лось Й.Д. Відгук [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 105-108


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни.
271094
  Александров О.В. Відгук [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 110-112


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни [...].
271095
  Пахомова-Медвідь С Відгук [...] / С Пахомова-Медвідь, // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 114-116


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни [...].
271096
   Відгук Дмитра Паламарчука на переклади Ігоря Костецького // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – с 161-163
271097
  Брацка М. Відгук Еразма Ізопольського на "Записки о Южной Руси" Пантелеймона Куліша // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 169-175. – ISBN 966-95452-9-3
271098
  Александрова Г. Відгук Миколи Дашкевича на "Нариси історії української літератури ХІХ століття" М. Петрова: проблема зовнішніх і внутрішніх контактів
271099
  Бойко А.А. Відгук на автореферат дисертації [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 58-60


  Відгук на автореферат дисертації К.С. Сержим.
271100
  Козлов А.В. Відгук на автореферат дисертації Серажим Катерини Степанівни [...] / А.В. Козлов, Л.Б. Стрюк // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 93-96
271101
  Булаховська Ю.Л. Відгук на видання: "Культура чеського народу - традиції та сучасність" (навчальний посібник) // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 185-186. – ISSN 0320 - 8370
271102
   Відгук на відгук (Ігоря Костецького) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 163-167
271103
  Різун В. Відгук на дисертаційне дослідження К.С. Серажим [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 44-46
271104
  Кадомцева Л.О. Відгук на дисертаційну працю Серажим Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 80-88
271105
  Горська С. Відгук на зміни // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 4-5


  25 березня 2016 р. відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України. Учасники заходу розглянули низку питань, зокрема було підбито підсумки діяльності НАПН України у 2015 році та завдання на 2016 рік. Також йшлося про ...
271106
  Дроздовський Д. Відгук на ізраїльське видання книжки "Грішні й праведні" Бориса Фінкельштейна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 8 листопада (№ 22). – С. 3
271107
  Баран Володимир Відгук на колективну монографічну працю "Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 236-241
271108
  Король В.Ю. Відгук на основні наукові праці кандидата культурології, доцента Радзієвського Віталія Олександровича / В.Ю. Король, В.І. Орленко, М.Г. Щербак // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 44-46
271109
  Жуковська О.Л. Відгук на проект житлового кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.11-15
271110
  Юніцька Н. Відгук на твір Люко Дашвар "Як тато вбився" у запитаннях та відповідях // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
271111
  Рапопорт Ю.Г. Відгук нестійкої біля-екваториальної плазми в області F іоносфери на просторовий пакет акусто- гравітаційних хвиль літосферного походження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 569-579. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Оцінений відгук біля-екваториальної плазми на просторовий пакет акусто-гравітаційних хвиль (АГХ), що випромінюються літосферним джерелом, витягнутий у напарямку. паралельному (горизонтальному) геомагнітному полю літосферного походження. В цьому випадку ...
271112
  Ставицька Л.О. Відгук офіційного опонента // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 208-222


  Як правило, відгуків офіційних опонентів на дисертації не публікують. А проте відгуки - це своєрідний жанр наукової літератури, який відображає діалог двох науковців. Опонент - водночас і критик, і співавтор дисертанта. Він не лише критикує, а й ...
271113
  Лизанчук В.В. Відгук офіційного опонента [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 96-105


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни.
271114
  Берзін П.С. Відгук офіційного опонента на дисертацію Шаблистого Володимира Вікторовича "Теоретико-прикладні засади кримінально-правового забезпечення безпеки людини в Україні", поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 272-284. – ISSN 2304-4556


  Спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) до спеціалізованої вченої ради д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
271115
  Мегела І.П. Відгук офіційного оппонента на докторську дисертацію Маценки С.П. "Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою в німецькомовному романі ХХ століття" (спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн, 10.01.06 - теорія літератури) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 335-347
271116
  Мірченко М.В. Відгук про автореферат дисертацій К.С. Серажим [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 60-64
271117
  Гайнріх Б. Відгук та критичні зауваження до проекту "Стандарту бакалавра" української юридичної освіти / Б. Гайнріх, Д. Кесслер // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 41-71. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "У рамках запропонованого нижче матеріалу здійснено спробу аналізу й оцінки проекту, наданого англійською мовою "Стандарт 1-го рівня (Bachelor"s degree) - бакалаврського ступеня) академічної та професійної програми підготовки" (далі - "Стандарт ...
271118
  Кондрашова Н.М. Відгук фотосфери на спалахи різної потужності у рентгенівському діапазоні / Н.М. Кондрашова, К.Г. Руднікова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Астрономія ; вип. 35)


  На основі спектрального спостереження матеріалу, одержаного на телескопі АЦУ-5 в ГАО АН України у 1979 - 1981 рр., виявлено залежності центральних глибин та напівширин профілів 12 фраунгоферових ліній під час спалахів від їхніх рентгенівського та ...
271119
  Іванов Е.М. Відгуки декабристського руху на Слобожанщині / Е.М. Іванов, М.Б. Горбань
271120
   Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини ХІХ ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Твори Тараса Шевченка стали відомими серед польської громадськості з 60-х років ХІХ ст. у перекладах Л. Совінського, В. Сирокомлі, А. Гожалчинського, П. Свєнціцького та інших польських поетів. Польські шевченкознавці цього часу у наукових дослідженнях ...
271121
  Галич В.М. Відгуки про ЗМІ в щоденниках Олеся Гончара як предмет теорії соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 4-8. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Уперше розглянуто щоденники письменника в аспектах теорії та історії соціальних комунікацій і медіаосвіти. Об"єктом дослідження стали відомості про діяльність цензури в радянську добу, подані в щоденникових записах Олеся Гончара. Цензурування ...
271122
  Сарапин В. Відгуки християнської культури ХУІІ - ХУІІІ ст. в "Енеїді" Івана Котляревського // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 74-82. – ISBN 966-7653-03-5
271123
  Вакуленко В.Д. Відгукнись, моє серце : роман / В.Д. Вакуленко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 352 с.
271124
   Відгукніться!. – Toronto : Ukrainian World Congress, 1989-
ч. 20. – 2006
271125
  Губар А. Віддав життя за волю православної церкви у Польщі // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 123-124


  Георгій (Юрій) Ярошевський (1872-1923) - церковний діяч, митрополит Православної Церкви в Польщі.
271126
   Віддав усього себе науці : До 150-річчя від дня народження В.Г. Ляскоронського (1860-1928) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 1, 2010 р. – С. 25-34. – Бібліогр. : с. 32-34. – ISSN 0130-2043


  У 1907 р. В. Ляскоронський стає приват-доцентом кафедри російської історії Київського університету.
271127
  Канівець В.В. Віддавали батька в прийми : комедії / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 399 с.
271128
  Коваленко В. Віддаємо належне ювіляру / В. Коваленко, В. Негода, А. Толстих // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 9


  До 80-річчя Петра Васильовича Вольвача, академіка НАН України, українського письменника.
271129
  Вітович І. Віддайте Івангород! В Естонії заговорили про повернення територій, які свого часу привласнила Росія : претензії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 29). – С. 5


  "Як уже повідомляла «УМ», на квітневих виборах в Естонії до парламенту пройшли п’ять партій. Одна з них - Консервативна народна партія Естонії (EKRE), представників якої вважають правими популістами. 6 березня заступник голови парламентської фракції ...
271130
  Ковальчук С.Д. Віддайте мені мене... : поезії, проза, листи, щоденники, спогади / Семен Ковальчук. – Дніпро : Ліра, 2019. – 595, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-981-253-7
271131
  Фейнмен Р. Віддайте мені мій долар! // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С. 71-81.
271132
   Віддайте очі Сіркові!. – Дніпропетровськ, 1963. – 90с.
271133
  Тамарин С. Віддайте, ви, вже ту слов"янську шафу!.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 жовтня (№ 39). – С. 3, 10


  Епопея з перепоховання праху радянського диверсанта-розвідника, агента НКВС, партизана Миколи Кузнецова на його Батьківщині.
271134
  Якимчук Р.А. Віддалені генетичні наслідки впливу радіації на організм // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 6-22. – (Серія "Біологія" ; вип. 2 (47)). – ISSN 1992-4917
271135
  Кучер Р.І. Віддалені медичні наслідки аварії на ЧАЕС для населення та військовослужбовців / Р.І. Кучер, В.А. Баркевич // Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 117-125
271136
  Білий Давид Олександрович Віддалені медичні наслідки в осіб, які перенесли гостру променеву хворобу в результаті аварії на Чорнобильській АЕС : Автореф. дис. ... доктора медич. наук: 03.00.01 / Білий Д.О.; Акад. мед. наук України. – Київ, 2005. – 48с. – Бібліогр.: 41 назв.
271137
  Гладун О. Віддалені наслідки втрат населення України від соціальних катастроф у XX столітті // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 337-347. – ISBN 978-966-1594-12-7
271138
  Переверзєв Д.І. Віддалені паралелі українських коренів поза межами індоєвропейської родини мов // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 158-166. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто лексичні паралелі між українською та шумерською мовами. В статье рассмотрены лексические параллели украинского и шумерского языков. The article explores lexical parallels between Ukrainian and Sumerian.
271139
  Моргун В.В. Віддалені результати комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей різних вікових груп // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 49-56. – ISSN 2304-9359
271140
  Кальченко А.В. Віддалені результати лікування біполярною геміартропластикою осіб похилого та старечого віку з баготовідламковими переломами проксимального відділу стегнової кістки // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 85-90. – ISSN 0030-5987
271141
  Кравченко В.О. Віддалені тропосферно-стратосферні зв"язки за даними 30-річних супутникових вимірювань антарктичного озону / В.О. Кравченко, О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 5. – С. 48-58. – ISSN 1561-8889
271142
  Лагода В.К. Віддамо належне : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1967. – 207 с.
271143
  Коваленко В. Віддамо належне ювіляру! / В. Коваленко, В. Негода, А. Толстік // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 6


  До 80-ліття Петра Васильовича Вольвача — українського ученого-садівника, агроеколога, історика аграрної науки, академіка Української академії екологічних наук.
271144
  Веремійчик О. Віддамо шану будителю українського народу Євгену Чикаленку // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 26 серпня - 9 вересня (№ 33/34). – С. 19
271145
   Віддана алхімії слова живого / Колектив кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (392). – С. 29
271146
   Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – 449, [1] с. : портр. – В кінці кн. упоряд. зазнач. як авт. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7107-21-6
271147
   Відданий будівничий України : Есеї, спогади, статті, рецензії. – Харків : Майдан, 2005. – 304с. – ISBN 966-8646-09-6
271148
  Тарасюк В. Відданий журналістиці. "Ювілейне" слово про Юрія Бідзілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 70-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
271149
   Відданий книзі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326


  До 70-річного ювілею Миколи Івановича Сенченка - директора Книжкової палати України, доктора технічних наук, професора, академіка Міжнародної академії інформатизації при ООН, заслуженого діяча науки і техніки України.
271150
  Брюховецька Л. Відданий рідній Польщі. Спогад про Анджея Вайду // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2017. – № 1 (129). – С. 41-43. – ISSN 1562-3238
271151
  Бідношия Ю. Відданий рідному слову (до 75-річчя з дня народження Івана Васильовича Сабадоша) // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 239-246. – ISSN 2522-9834
271152
  Ротач Петро Відданий Україні, Шевченкові : (до біографії Анатоля Костенка)
271153
  Грипас В.В. Відданість : поезії / В.В. Грипас. – Дніпропетровськ : Промінь, 1983. – 48 с.
271154
  Зніщенко Микола Відданість бібліотечній справі: до 80-річчя з дня народження Романа Целінського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 43-44. – Бібліогр. в кінці ст.
271155
  Коваленко О.Г. Відданість науковій істині / О.Г. Коваленко, С.В. Афонська (Дроботько) ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 2018. – 230, [2] с., [7] арк. портр., фотоіл. : портр., іл. – Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 215-229. – ISBN 978-966-00-1642-2
271156
  Голубка С. Відданість науці і нації. / С. Голубка, І. Голубка. – Львів, 1996. – 91с.
271157
  Баталкіна В.І. Відданість науці. Олена Трохимівна Шиманська / В.І. Баталкіна. – Дніпропетровськ ; Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2012. – 114, [6] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978-966-348-275-0
271158
   Відданість освіті, відданість людям, відданість дітям... 20 років Європейському Університету // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 4 (87). – С. 34-35
271159
   Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 348 с. : іл., портр., табл. – Список праць Фурси С.Я.: с. 61-122. – Бібліогр.: с. 47-50, 234-236, 264-266, 284-286, 308-310 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-277-7
271160
  Клименко О. Відданість правовій науці у розвиток законодавства України // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 41-50. – ISBN 978-966-437-277-7
271161
  Бабушкіна І. Відданість своїй справі: про редактора Ірину Сергіївну Шелестович // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 47. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Ірині Сергіївні Шелестович, філологу, провідному редактору редакційного відділу Одеської національної наукової бібліотеки. Публікація друкується до п"ятдесятиріччя редакційного відділу Одеської національної наукової бібліотеки, де ...
271162
  Веселова О. Відданість Україні: труди й дні Маріяна Коця // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 325-334. – ISSN 0869-2556
271163
  Бова І. Відданість улюбленій справі / Ірина Бова, Ігор Золочевський // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 2 (40). – С. 39-40. – ISSN 1811-377X


  До ювілею Н.П. Пасмор, директора наукової бібліотеки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".
271164
  Галаган І.С. Віддання до суду в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 85-88. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Статья посвящена изложению основных положений, относящихся к порядку предания суду, установленному основами уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. В статье в кратком изложении освещаются следующие вопросы: сроки рассмотрения ...
271165
  Ляшенко Н. Віддати належне // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право


  Регулювання трудових відносин у медичній сфері.
271166
  Чухно А.А. Віддача економічної науки / А.А. Чухно, В.Г. Бодров, В.М. Ніколенко // Прапор комунізму, 1986. – 17 липня
271167
  Шестопаль О.М. Віддача інтенсивного саду / О.М. Шестопаль. – К., 1990. – 47с.
271168
  Мурашевич К. Віддзеркалення архетипів сну і тіні у творчості поетів Лі Бо (701-762) і Ду Фу (712-770) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 57-65. – ISSN 1682-671Х
271169
  Канова Г.О. Віддзеркалення архетипу Страшної Матері у романі Дж. Гарднера "Грендель" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 387-392


  У статті пропонується прочитання негативної семантики архетипу Страшної Матері у романі Дж.Гарднера "Грендель", що на текстуальному рівні віддзеркалений в архетипних образах печери, дерева, лісу та озера на шляху індивідуації героя. В статье ...
271170
  Шекера Я. Віддзеркалення буддійського світогляду у віршах жанру ши сунського поета Лу Ю


  Розкрито специфіку буддійського впливу на життя і творчість Лу Ю, проаналізовано низку віршів у жанрі ши. У буддизмі поет шукав зовсім не глибинного проникнення у джерела буття, він не прагнув пізнати буддійську істину; мета звернення до цього ...
271171
  Шминдрук Л. Віддзеркалення в рекламі мовної культури сучасності // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 218-220
271172
  Шекера Я.В. Віддзеркалення даоського світогляду у творчості китайської поетеси доби Сун Лі Цінчжао (1084-1151) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 217-221. – ISSN 1608-0599
271173
  Кулик Ж.І. Віддзеркалення життя та діяльності Олени Теліги в працях дослідників // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 127-134
271174
  Комісаров К. Віддзеркалення ідеї невимушеності буття та гармонії з природою у сучасній японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  Висвітлено головні особливості віддзеркалення ідеї невимушеності буття та гармонії з природою у сучасній японській мові. Окреслено проблему соціально-культурної детермінованості словникового складу. Зосереджено увагу на ключових словах і фразах, що ...
271175
  Селіванова О. Віддзеркалення конверсаційних імплікатур у фразеологічному масиві української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 69-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 76; 9 п. – ISSN 0320-3077
271176
  Семенко С. Віддзеркалення конфлікту з українською еміграцією у публіцистичних виступах Юрія Косача на сторінках журналу "За синім океаном" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 94-100. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
271177
  Пирогов В.Л. Віддзеркалення особливостей формування філософсько-естетичного і мовного синкретизму "ваго-канго" у літературному творі середньовічної Японії "Цуредзурегуса" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 180-189. – ISSN 1608-0599
271178
  Кізлова А. Віддзеркалення очікувань богомольців у їхніх дарах до святинь Києва (кінець XVIII - кінець XIX ст.) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 299-307. – ISBN 978-966-8846-19-9
271179
  Іщенко А.В. Віддзеркалення постколоніальної теорії в творчості Тімоті Мо / А.В. Іщенко, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 88-91. – ISBN 978-966-921-000-5
271180
  Вакуленко В. Віддзеркалення праіндоєвропейських джерел духовної культури в українській лексиці // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 172-175. – ISBN 978-2-919320-35-6
271181
  Шекера Я.В. Віддзеркалення просторових уявлень у найдавнішій китайській поезії (на прикладі гімнів "Книги пісень") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-130. – ISSN 1608-0599
271182
  Засєкіна Л.В. Віддзеркалення професійної ідентичності в автонаративах державних службовців // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 93-102


  У статті викладено результати дослідження когнітивного, афективного і конативного компонентів професійної ідентичності державних службовців за допомогою автонаративів. Установлено функції ідентичності – професійну категоризацію та ідентифікацію ...
271183
  Гуляк А. Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі "Кобзаря"
271184
  Ковальчук О. Віддзеркалення рідного краю у художніх образах коломийок (на матеріалі записів Івана Франка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 151-160. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано образне багатство, виражально-зображальні та формотворчі засоби коломийок у записах І. Франка.
271185
  Кузіна О.Ю. Віддзеркалення розвитку мистецтва книги у виданнях видавництва "Радянський письменник" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 112-121
271186
  Орлова Т.В. Віддзеркалення специфіки російської історії в русі декабристів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Вперше зроблено спробу розглянути рух декабристів під кутом зору новітніх підходів до вивчення специфіки історичного розвитку Росії.
271187
  Шумейко Г. Віддзеркалення усміхнених облич у реаліях мінливого буття // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 153-156. – ISSN 08-68-4790-1
271188
  Шумицька Г. Віддзеркалення Шевченкових філософських ідей у публікаціях часопису "Слово жінки" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 393-399. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
271189
  Свірська Тетяна Віддзеркалля висоти : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 9-14. – ISSN 0868-4790
271190
  Квачко Ю.Г. Віддієслівні іменники з агентивним значенням: когнітивно-ономасіологічний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 27-29. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
271191
  Блавацька-Колобова Віддієслівні іменники та їхні функції в сучасній французькій прозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 173-177. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
271192
  Хавронюк М. Віддієслівні іменники у кримінальному кодексі України: значення правильного з"ясування іхнього змісту для кваліфікації злочинів / М. Хавронюк, Н. Корнольова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.94-98
271193
  Залізняк Л.Л. Відділ археології кам"яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 122-134. – ISSN 0235-3490
271194
   Відділ всесвітньої історії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 103-104 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271195
   Відділ геополітики та глобалізації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 67-70 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271196
  Мірошниченко-Гусак Відділ етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею: формування колекції, роль у збереженні національної культурної спадщини (1929–2018 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.05 / Мірошниченко-Гусак Людмила Андріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
271197
  Антонюк Т. Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються пріоритети діяльності та перспективи розвитку відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ). Акцентується увага на таких важливих напрямах діяльності ...
271198
   Відділ інноваційних досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 71-76 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271199
   Відділ історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 32-38


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271200
   Відділ історичних пам"яток // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 86-92 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271201
  Конопка В. Відділ історичної етнології Інституту народознавства НАН України // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1255-1280. – ISSN 1028-5091


  "Проаналізовано діяльність та розкрито здобутки відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України (у 1975-2001 рр. - відділ Карпатознавства) за період 42-річної наукової діяльності. Висвітлено напрацювання вчених у науково-пошуковій, ...
271202
  Лях В. Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 38-44. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
271203
  Матях В. Відділ історії України середніх віків і раннього нового часу (1936-2006 роки) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – C. 17-64
271204
  Йосипенко С. Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 34-37. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
271205
  Слабошпицький М. Відділ критики: випадки з практики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 11


  Про роботу у відділі критики у редакції "Літературної України".
271206
  Слабошпицький М. Відділ критики: випадки з практики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 7). – С. 14
271207
   Відділ культурологічних досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 82-86 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271208
  Ковальчук М.С. Відділ літології Інституту геологічних наук НАН України: історичний огляд, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку / М.С. Ковальчук, Ю.В. Крошко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 71-80. – Бібліогр.: с.79-80. – ISSN 1025-6814
271209
  Васильченко А. Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину / А. Васильченко, В. Кузнєцов // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 30-33. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
271210
   Відділ міжнародного менеджменту українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 92-96 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271211
   Відділ мови // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 44-49 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271212
  Заглада Н. Відділ монографічного дослідження села (село Старосілля) / Н. Заглада. – Київ, 1930. – 80с.
271213
   Відділ наукових комунікацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 76-81 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271214
  Бикова Т.М. Відділ наукової обробки документів та організації каталогів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова: історія та досягнення // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 38-53. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
271215
   Відділ освітніх технологій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 62-66 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271216
  Ткаченко М.В. Відділ печер, його керівники та напрямки музейно-наукової роботи (з історії Києво-Печерськогозаповідникаповоєнного часу // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 523-536. – ISBN 978-966-651-576-9
271217
  Подкупко Т.Л. Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської державної бібліотеки ім. М. Горького // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 371-375. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
271218
  Гуцаленко Т. Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України у 1940-1949 р.р.: постаті та події // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 175-237. – ISSN 1561-6223
271219
   Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР (1945-1956) : збірник документів і матеріалів / Українська академія аграрних наук ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ укл.: В.А. Вергун, З.П. Кірпаль, Н.І. Семчук та ін. ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 348 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 21). – ISBN 978-966-540-235-0
271220
  Єрмоленко А. Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 27-29. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
271221
  Кусий Л. Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР (1945-1953) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 399-425. – ISSN 1591-6223


  Досліджується діяльність відділу спецфондів Львівської бібліотеки АН УРСР на фоні післявоєнної перебудови її роботи та перетворення на ідеологічну установу. На основі документальних матеріалів, що зберігаються у ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України та в ...
271222
   Відділ стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України: - джерело української палеонтології і стратиграфії / М.М. Іванік, Н.М. Жабіна, К.В. Дикань, О.А. Шевчук // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 81-102 : фото, рис. – Бібліогр.: с.102. – ISSN 1025-6814
271223
   Відділ української етнології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 39-43


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271224
  Фігурний Юрій Відділ української етнології на шляху фахового осягнення етнічної історії України та українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 230-236
271225
   Відділ української літератури (художньої словесності) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 56-61 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271226
  Фадєєв В. Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 45-47. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
271227
  Андрос Є. Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 20-26. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософіїНАН України.
271228
   Відділ цивілізаційного генезису України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 97-103 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271229
   Відділення військової підготовки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів.
271230
  Дармороз Т. Відділення Всеукраїнського агрономічного товариства як територіально-організаційні осередки (1921–1924 рр.). // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 161-169
271231
   Відділення економіки НАН України : іст.-біогр. довідник / Нац. акад. наук України ; [ред. А.І. Радченко ; вступ. ст.: Е.М. Лібанова, С.І. Князєв]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 237, [6] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-360-247-9
271232
  Печиборщ Відділення екстренної медичної допомоги розвинених країн як компонент системи екстренної медицини та структурний підрозділ багатопрофільної лікарні / Печиборщ, М.М. Михайловський // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 23-32. – ISSN 2312-7104
271233
   Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) Частина перша: 1947-1948 навчальний рік // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 25-38


  Через обсяг (матеріал готується до друку окремим виданням) текст поділено на частини за роками. Друкуємо першу частину історичного дослідження. Through a volume (material prepares to the seal separate edition) a text is parted to pieces after years. ...
271234
   Відділення інформатики НАН України : історико-біогр. довідник / НАН України ; [уклад.: П.І. Андон, О.Я. Гороховатська]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 284, [2] c. : портр. – ISBN 978-966-360-341-4
271235
  Онищенко О.С. Відділення історії, філософії та права Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 101-116. – ISSN 0372-6436
271236
   Відділення механіки НАН України : іст.-біогр. довідник / НАН України ; [уклад.: А.Ф. Булат, Є.О. Задворний]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 341, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-360-289-9
271237
   Відділення наук про Землю Національної академії наук України. – Київ, 2003. – 272с. – ISBN 966-8054-10-5
271238
  Колодний А. Відділення релігієзнавства - єдина в країні академічна інституція з фаху // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 643-667. – ISBN 978-617-696-609-8


  Коротка історія Відділення релігієзнавства.
271239
  Филипович Л. Відділення релігієзнавства в його експертній діяльності // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 299-308. – ISBN 978-966-02-8853-9
271240
  Халимоненко Г. Відділення сходознавства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів зав. відділенням.
271241
  Халімоненко Г. Відділення сходознавства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація зав. відділенням для абітурієнтів.
271242
  Халимоненко Г. Відділення сходознавства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів.
271243
   Відділення сходознавства. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 10.01.04-китайська літер.;10.01.04-арабська літер.;10.02.04-японська літер.;10.02.13-китайська мова;10.02.13-арабська мова;10.02.13-японська мова. – Київ : Київський університет, 2001. – 99с.
271244
   Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України : історія та сьогодення / НАНУ ; за заг. ред. Б.С. Стогнія. – Київ - Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2008. – 216 с. – До 90-річчя Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-4973-8
271245
   Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України : іст.-біогр. довідник / НАН України ; [ред. Л.Є. Канівець]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 486, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. в змісті. – ISBN 978-966-360-344-5
271246
  Мідяна Г.Г. Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М. Литвиненка НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 185-192. – ISBN 978-617-7694-05-1
271247
  Лєгутко Ришард Відділімо амбіції від історичного знання // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 23-24
271248
   Віддіфл філософських та етнопсихологічних проблем українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 50-55 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
271249
  Чайковський А.Я. Віддячив ся : Оповіданє з козацької давнини для укpаїнської молодї / Андрій Чайковський. – Львів : Hакладом авт. [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1913. – 147 с.
271250
  Вельков А.М. Віделение газонефтоносных горизонтов в толще карбонатных отложений верхнего девона Саратовского Правобережья. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Вельков А.М.; Сарат. гос. ун-т. – М., 1962. – 18л.
271251
  Романів Тамара Віденська "візія" Остапа Терлецького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 32-37
271252
  Шумлянський В. Віденська битва 1683 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 30-35. – ISSN 1819-7329
271253
   Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 97-117
271254
   Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 69-97
271255
  Турмис Н.В. Віденська україністика міжвоєнного періоду // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 32-40. – ISSN 2076-1554


  Віденський університет
271256
  Щурат В.Г. Віденське "Общество Св. Кирила і Мефодія". – У Львові, 1919. – 26с.
271257
   Віденське коло // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 698-699. – ISBN 966-316-069-1
271258
  Шорске Віденський fin-de-siecie : Політика і культура / Шорске, Карл.Е; Пер. з англ. О.Коцюмбас. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 320с. – ISBN 966-7493-42-3
271259
  Новакович М.О. Віденський fin-de-siecle та його рецепція у творчості Станіслава Людкевича // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 108-116. – ISSN 2225-7586
271260
   Віденський бал у кібернетиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  На факультеті кібернетики провели 2-й віденський бал.
271261
  Сидоренко Віктор Віденський бал, або Новий рік для Попелюшки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 32-37 : фото
271262
  Ціватий В. Віденський конгрес (1814 - 1815 рр.): історичні уроки та дороговкази майбутнього (інституційно-дипломатичний аспект) до 200-річного ювілею // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 24-29. – (Історичні науки)
271263
  Гончар Б.М. Віденський конгрес 1814-15 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 214-215. – ISBN 966-316-039-X
271264
  Шаблій О. Віденський період життя і творчості Олени Степанів : (до 120-ліття від дня народження) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 15-22
271265
  Рибась О.В. Віденський текст Сильвестра Яричевського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 166-175
271266
  Горобець І. Віденські домовленості з Іраном і нова конфігурація світової системи / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 29-33. – (Політичні науки)


  У статті розглянуто заключний етап переговорів заради досягнення домовленостей щодо іранської ядерної програми.
271267
  Радченко О. Віденські євреї в УРСР 1939-1941 рр.: між нацистськими та радянськими репресіями // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 80-89. – ISSN 0130-5247
271268
  Петринка Л.В. Відень - діамант у короні Європи // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 14-20 : фото
271269
  Будько Євген Відень : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 24 : фото
271270
  Чухліб Т.В. Відень 1683: Україна в боротьбі за "золоте яблуко" Європи / Тарас Чухліб ; [відп. ред. В. Смолій]. – Київ : КЛІО, 2012. – 558, [2] с., [6] арк. фотоіл. : іл. – Імен. та геогр. покажч.: c. 499-553. – Бібліогр.: с. 480-498 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-03-5
271271
  Матяш І. Відень як центр "українського дипломатичного життя" 1918 - 1923 рр. // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 194-207. – ISBN 978-617-7037-10-0
271272
  Лукасевич Михайло Відень. Стажування з кардіохірургії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 6-8 : фото
271273
  Вишеславський Г. Відео-арт // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 53-70. – ISBN 978-966-8917-14-1
271274
   Відео-маркетинг: путівник для початківця // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (104/105), вересень - грудень. – С. 26-29. – ISSN 1606-3732
271275
  Малюк Є.О. Відеогра як феномен сучасної медіакультури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Малюк Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
271276
  Штефан А. Відеограма: досліджуємо правову природу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 16-20
271277
   Відеодіагностика волоконно-оптичних елементів / А.М. Василенко, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 273-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Проаналізовано актуальність, розглянуто основи та безпосередньо продемонстрована методика відеодіагностики параметра волоконно-оптичних світоводів та пристроїв на їх основі. Розглянуто конкретні випадки застосування цієї методики, визначено шляхи ...
271278
  Устименко Л.М. Відеоекологічні вимоги до туристичних центрів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 194-200. – Бібліогр.: 4 назв.
271279
  Соколан Т.С. Відеозапис як джерело доказів: нотатки до наукової дискусії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 140-148. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто положення процесуального законодавства щодо поводження з таким доказом, як відеозапис, зроблено висновок про неможливість віднесення відеозапису до речових доказів і документів, а також запропоновано надати відеозапису статусу ...
271280
  Сизоненко А. Відеозв"язок як засіб проведення слідчих дій за межами України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.96-100. – ISSN 0132-1331
271281
  Фіялка С.Б. Відеоігри як інструмент пропаганди в умовах російсько-українського протистояння // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 79-85. – ISSN 2077-7264
271282
  Овсянніков В.Г. Відеокліпи українських поп-рок-виконавців: від гламуру до соціальної проблематики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 310-318. – ISSN 2226-2180
271283
  Коваль С.В. Відеоконтент користувачів у новинах // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 256-265. – ISSN 0554-4866
271284
  Бущак Г. Відеолекція: психолого-педагогічні особливості підготовки та використання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 10-17. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
271285
  Дмитровський З. Відеонарис як головний жанр телепубліцистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 156-165. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
271286
  Кузьменко Ю. Відеопоезія від студії "Суб"єктив" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 272-274


  21 березня 2019 р. філологи відзначають Всесвітній день поезії. Літтворці Ін-ту філології вирішили прикрасити це свято. Студійці С. Безверха та М. Ярмола відкрили світ відеопоезії. Поети можуть прожити свій вірш на екрані, створити історію не лише в ...
271287
  Гаврилюк Н. Відеопоезія як інтермедіальність: теорія і практика // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 89-113. – ISBN 978-966-921-243-6
271288
  Гуменюк А. Відеопрезентація бібліотеки та її послуг. Буктрейлер - сучасний засіб реклами та книги // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 67-72
271289
  Щегельська Ю.П. Відеопромоція міста Львова в Україні та за її межами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 260-266


  У статті подано результати аналізу контенту відеопромоційної діяльності міста Львова в Україні та за кордоном. The article represents the results of analysis of the content of video promotion activity of the city Lviv in Ukraine and abroad. В статье ...
271290
  Тринчук В. Відеореклама страхових компаній: особливості розробки та використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 117-120. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються актуальні питання застосування страховими компаніями відео реклами з метою інформування фізичних та юридичних осіб про свою діяльність та страхові продукти. Зроблено акцент на перевагах та недоліках використання відео роликів зарубіжними ...
271291
  Ленчовська А. Відеосвідчення Інституту Фонду Шоа як джерело до вивчення історії ромів України у період 1941 - 1944 рр. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (6). – С. 114-123. – ISSN 1998-3883
271292
  Дудка Т.М. Відеоспостереження в офісі: "за" і "проти" / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 38
271293
  Гафт К.Л. Відеоторакоскопічні втручання у хворих із різними формами бульозної емфіземи легень, ускладненої спонтанним пневмотораксом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Гафт Костянтин Леонідович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 31 с. – Бібліогр.: 34 назви
271294
  Кошова Т. Відеотренінг як один із методів активізації аудиторії державних службовців // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.172-177. – ISBN 966-7800-15-6


  Система підвищення кваліфікації держслужбовців
271295
  Корчагіна А.М. Відеофіксація слідчих дій як гарантія дотримання і захисту прав учасників кримінального провадження // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 52-57. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
271296
  Бібійчук Т. Відеофрагмент (міні-екранізація) як структурний компонент уроку літератури : Драматургія М.Старицького
271297
  Кучкова О. Відеохостинг у професійній діяльності сучасного педагога / О. Кучкова, О. Тертичний // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 259-261
271298
  Штонь Г. Відеочужинство // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 16, 17
271299
  Ревель Ж.-Ф. Відживлення демократії = Le regain democratidue / Ж.-Ф. Ревель; Пер. з франц. З. Борисюк, О.Хома. – Київ : Критика, 2004. – 592с. – ISBN 966-7679-44-6
271300
  Ільїн В.В. Віджняна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 42. – ISBN 966-316-069-1
271301
  Чулкова А. Віджповідальність за ухилення від сплати податків // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 21. – С.53-54
271302
  Вациієтіс Ояр Відземське шосе / Вациієтіс Ояр. – Київ, 1965. – 47 с.
271303
  Мучієнко В.П. Відзив [...] / В.П. Мучієнко, Н.Б. Голуб // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 116-119


  Відзив на дисертацію Серажим Катерини Степанівни [...].
271304
  Голосова Т.М. Відзив [...] / Т.М. Голосова, Е.С. Регушевський // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 112-114


  Відзив на дисертацію Серажим Катерини Степанівни [...].
271305
  Нарівська В.Д. Відзив [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 108-109


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни.
271306
  Розкошний А.П. Відзив на автореферат дисертації Серажим Катерини Стапанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 75-78
271307
  Озерова Н.Г. Відзив на автореферат дисертації Серажим Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 78-80
271308
  Калашник В.С. Відзив на автореферат дисертації Серажим Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 89-93
271309
  Голубовська О І. ВІДЗИВ на дисертацію Пособчук Оксани Олександрівни "Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02. 15 // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 505-510
271310
  Галич О.А. Відзив про автореферат дисертації Серажим Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 64-66
271311
  Голубовська І.О. ВІДЗИВ про дисертацію Козлової Тетяни Олегівни "Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови", поданої у формі рукопису на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 195-205
271312
  Агеєва В.П. Відзив провідної організації на дисертацію Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 47-54


  Відзив на дисертацію К.С. Серажим.
271313
  Грицаєнко С. Відзнака : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 34-36
271314
   Відзнака "Українського часопису міжнародного права" за кращу публікацію молодого вченого у 2019 році // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 8. – ISSN 1814-3385


  За підсумками опитування "Відзнакою Українського часопису міжнародного права за кращу публікацію молодого вченого у 2019 році" нагороджується аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені ...
271315
   Відзнака академії Cisco // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  За видатні успіхи в розвитку програми мережевих академій Cisco в Україні нагороджено колектив Інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ) КНУ імені Тараса Шевченка.
271316
   Відзнака Вченої Ради КНУ професорові з Університету Нурланда // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 3 : фото


  "...В Університеті Нурланда (Норвегія) відбувся міжнародний семінар "Розвиток суспільства через міжнародну академічну кооперацію" з проблем співробітництва між університетами та підприємствами Норвегії, Росії, України, Швеції та інших країн. У роботі ...
271317
  Харченко О. Відзнака ім. Гарета Джонса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 8


  Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка заснував почесну відзнаку - "Медаль Гарета Джонса ". Ця недержавна нагорода має особливий статус, започаткована для гідного вшанування та нагородження журналістів, видавців, науковців, меценатів за ...
271318
   Відзнака імені Бориса Патона // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 2


  "Уряд підтримав перейменування премії у галузі науки і техніки на честь видатного науковця. Тепер Державна премії України в галузі науки і техніки матиме іншу назву - Національна премія імені Бориса Патона. Перейменування підтримано урядом. На ...
271319
  Лещух Р. Відзнака імені Леоніда Константиненка // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 80-81. – ISSN 0131-2634


  Відзнакою імені Леоніда Констатиненка нагороджують кращих авторів наукових робіт в галузі палеонтології і стратиграфії пізнього протерозою і фанерозою України з метою заохочення талановитої молоді до розвитку цього фундаментального напряму геологічної ...
271320
   Відзнака імені Сергія Кемського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-22 листопада (№ 43/44). – С. 4
271321
   Відзнака університетові // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  Під час відкриття освітянської V Національної виставки-презентації "Інноватика в сучасній освіті" проректорові нашого університету В. Бугрову вручили відзнаку Міністерства освіти та науки України "Лідер національної системи рейтингового оцінювання ...
271322
   Відзнаки АПН України - ветеранам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  За вагомий внесок у розвиток педагогіки й освіти України та з нагоди 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні Президія Національної академії педагогічних наук України постановила нагородити медаллю "Ушинський К.Д." членів Ради ветеранів МОН ...
271323
  Рудько С. Відзнаки окрилюють / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 8-9


  КНУ імені Тараса Шевченка отримав нагороду Гран-прі "Лідер вищої освіти України" також нагороду отримав Український гуманітарний ліцей університету на Шостій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2015", що відбулася 12-14 березня 2015 року у ...
271324
   Відзнаки президента України : Ордени, медалі, нагородна зброя. – Київ : Мистецтво, 1999. – 168с. – ISBN 966-577-165-5
271325
  Сопов О. Відзнаки слави, мужності і праці // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 60-61


  У розповіді про історію світових нагород було б неприпустимо оминути увагою тему виникнення й розвитку українських відзнак.
271326
   Відзнаки Української РСР. – К, 1971. – 72с.
271327
  Стольна Н. Відзнаки фонду інтелекту нації // Столиця. – Київ, 2000. – 29 серпня (№ 94). – С. 2


  Напередодні Дня незалежності України ще раз увічнено пам"ять одного з фундаторів новітньої вітчизняної науки, першого президента Національної академії наук В. Вернадського. Відтепер його ім"я носитиме щорічна премія, яку заснувала громадська ...
271328
   Відзнаки, грамоти, подяки А.П. Коцура / матеріал зібрала Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 267-268


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
271329
   Відзнаку Вченої ради III ступеня отримали // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
271330
  Чорнойван Г. Відзначаєм ювілей генератора ідей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 6 : фото


  Борисові Івановичу Корольову - 85 років.
271331
   Відзначені державними нагородами // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1


  Ректор університету, акад. НАН України Леонід Васильович Губерський відзначений орденом Свободи; Кривошея Галина Мефодіївна, заст. голови Ради ветеранів війни і праці університету відзначена орденом княгині Ольги Ш ступеня.
271332
   Відзначені державними нагородами // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1


  Відзначені державними нагородами вчителя Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка - Приходько Сергій Іванович (Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня); Присвоєно почесне звання "Заслужений вчитель України": Манжарі Ганні ...
271333
  Мушка О. Відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
271334
   Відзначення 100-річчя від дня народження Георгія Ткаченка // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 98-99
271335
  Саган Олександр Відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі: першооснови та сьогодення духовної традиції українського народу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-15. – ISSN 0869-3595
271336
  Завальнюк О.М. Відзначення 105-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка науковою і педагогічною громадськістю Кам"янця-Подільського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 20-21
271337
  Галабурда-Чигрин Відзначення 120-ліття з дня народження патріарїха Йосипа Сліпого та посвячення відновленого Собору св. Софії // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 18.10.2012-06.11.2012 (№ 16). – С. 8-11
271338
  Хільчевський В.К. Відзначення 145-ї річниці від дня народження академіка ВУАН та ВАСГНІЛ Євгена Володимировича Оппокова (1869-1937) / В.К. Хільчевський, В.В. Соколов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 102-105. – ISSN 2306-5680
271339
  Галабурда-Чигрин Відзначення 20-ї річниці Незалежности України в Сіднею // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2011. – 25.08.2011-07.09.2011 (№ 13). – С. 4-5
271340
  Веремійчик О. Відзначення 30-ти років волі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – С. 8


  "У Музеї шістдесятництва 22 серпня Василь Овсієнко відзначив 30 років визволення з неволі з радянського концтабору."
271341
  Йосипишин Я. Відзначення 80-х роковин убивства Головного отамана Симона Петлюри в Парижі // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 134-135. – ISSN 0042-9422
271342
   Відзначення 90-річчя від дня народження академіка НАН України Ліпатова Юрія Сергійовича // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / НАН України ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук ; редкол.: Є.В. Лебедєв, Ю.В. Савельєв, М.В. Бурмістр [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 271-273. – ISSN 1818-1724
271343
  Чирков О. Відзначення 90-річчя Володимира Барана у Науково-дослідному інституті українознавства / О. Чирков, Ю. Фігурний, Д. Толочко // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 259-263. – ISSN 2413-7065


  "29 серпня 2017 р. Науково-дослідний інститут українознавства та Інститут археології НАН України урочисто відзначили 90-річний ювілей Володимира Барана. За участю наукових колективів двох установ, а також науковців інших науково-дослідних інститутів, ...
271344
  Веремійчик О. Відзначення 90-річчя талановитого поета шістдесятника Івана Світличного // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – С. 7
271345
  Ребошапка І. Відзначення в Румунії 170-х роковин першого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 185-188. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«У історії світової культури є особистості, чия подвижницька творчість не тільки позначилася на динаміці розгортання тогочасних громадсько-суспільних процесів і піднесенні національної свідомості, а й переросла сукупністю їхньої творчої та ...
271346
  Шутенко Н. Відзначення в Україні 1020 річчя хрещення Київської Русі у контексті державно церковної політики // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 183-185
271347
  Ільницька Л.В. Відзначення вітчизняних медичних здобутків у контексті духовно-релігійної традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 69-70. – ISSN 2521-6570
271348
  Міщанін В. Відзначення дня Хутора на Полтавщині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.102-104
271349
   Відзначення на державному рівні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 вересня (№ 36). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Парламент ухвалив постанову "Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році".
271350
  Сова А. Відзначення товариством "Сокіл-Батько" 40-річної творчої праці Івана Франка (Маловідома публікація Івана Боберського) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 71-74. – ISSN 1563-3977
271351
   Відзначили незабутні дати // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В Науковій бібліотеці імені М. Максимовича пройшла виставка книг "До 66-ї річниці визволення України та 67-ї річниці звільнення Києва від фашистських загарбників" у Великій Вітчизняній війні. На факультетах, в інститутах та підрозділах привітали ...
271352
   Відзначили премією імені Анатолія Москаленка // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка за підтримки фундації "Суспільність" та Інституту журналістики університету визначив трьох кращих молодих журналістів 2011-го року
271353
  Коропецька С.О. Відібрання зразків біологічного походження під час досудового розслідування : монографія / Коропецька С.О., Юрчишин В.М., Савченко В.А. ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Івано-Франків. юрид. ін-т ; Чернів. юрид. ін-т. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-41-6
271354
  Карпов С Н. Відібрання пояснень як спосіб збирання доказіву кримінальному процесі / С Н. Карпов, Ю.В. Терещенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 199-215
271355
  Проценко А. Відібрати не можна залишити // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 28-29
271356
  Кравчук Н. Відійшов великий Білорус // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 3 березня (№ 9). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Пам"яті білоруського історика Юрія Туронака.
271357
   Відійшов останній із трьох братів Стечишиних // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 255, квітень : квітень. – С. 31-32


  Світлій пам"яті Юліана Стечишина. Стечишин Юліян — громадський діяч і публіцист у Канаді; брат Мирослава і Михайла, чоловік Стечишин Савелі. У Канаді з 1910 р.
271358
  Степаненко М. Відійшов у вічність Віктор Баранов // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 29). – С. 1
271359
   Відійшов у вічність Іван Вакарчук // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793
271360
   Відійшов у вічність Михайло Горинь // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 3
271361
  Хуторян Н.М. Відійшов у вічність Олександр Іванович Процевський // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016


  український правознавець, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, член-кореспондент Національної академії правових наук України.
271362
  Крикуненко В. Відійшов у засвіти доктор Тарас Дудко, небіж Олександра Довженка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)
271363
  Гаєцький Ю. Відійшов у засвіти Євген Федоренко (1929-2017) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 244. – ISSN 0868-4790
271364
  Наєнко М. Відійшов, щоб залишитися... // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 306-307. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про українського письменника Анатолія Дімарова.
271365
  Наєнко М. Відійшов... не зі страху // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 305-308


  Спогади про Ю. Бадзьо.
271366
  Сіроштан Т.В. Відіменникові назви вмістилищ для предметів і речовин у новій українській мові кінця XVII - початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 232-236. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто історію лексико-словотвірних типів і підтипів відіменникових назв вмістилищ (посуду, меблів) у новій укр. мові кін. 17 - поч. 21 ст., визначено особливості мотивації та творення таких похідних, окреслено роль і місце формантів у ...
271367
  Дубовик Л. Відіменні прізвища сучасних жителів міста Горлівка / Л. Дубовик, Т. Радіонова // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 217-220. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
271368
  Скварко К.О. Відкасники в природі та культурі / К.О. Скварко, О.І. Величко, І.Д. Скрипа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено особливості росту і розвитку, насіннєвого розмноження і поновлення деяких відкатників у природних умовах та в культурі. Показана лазерна фото активація насіння, підібрані оптимальні умови для розмноження їх in vitro.
271369
  Соколов Б. Відкладена інтеграція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 227). – С. 3


  "Швидше за все, у фіналі Росії доведеться поступитися більше, ніж Білорусі".
271370
  Сушко Олександр Відкладене повернення Білорусі // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 40 (89). – С. 22-23
271371
  Хайнацький Євген Відкладений попит: надії не виправдались... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
271372
  Кривушанський В. Відкладений у часі момент істини // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 182-183. – ISSN 0208-0710
271373
  Кривушанський В. Відкладений у часі момент істини // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 102-104. – ISBN 978-966-136-357-0


  Вийшла книжка А. Дімарова "Єврейські повісті".
271374
  Пясецька С.І. Відкладення ожеледі категорії сгя (стихійні) на території України з середини ХХ до початку ХХІ сторіч (1961-1990, 1991-2015 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 76-90. – ISSN 0868-6939
271375
  Пясецька С.І. Відкладення паморозі категорії НЯ (небезпечна) на території України протягом періоду стандартної кліматологічної норми 1961-1990 рр. та по її окремих десятиріччях // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – C. 91-106. – ISSN 2306-5680
271376
  Яніш В.Б. Відкладні дієслова в латинській мові. / В.Б. Яніш. – Львів, 1961. – 23с.
271377
  Кравчук В. Відкликання виконавчого органу товариства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 8-13.
271378
  Іваницький С. Відкликання з посади керівника (члена) органу адвокатського самоврядування: правова природа, зміст і шляхи оптимізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 206-215. – ISSN 1026-9932
271379
  Кононенко П. Відколи почалося українознавство? / спілкувався Микола Славинський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 5


  Жоден народ не реалізується, доки не відчує тієї космічної сили, волі світової, розуміння, що він - великий історичний суб"єкт.
271380
  Жолдак О.І. Відколювання номерів : сатиричні вірші / О.І. Жолдак. – Київ, 1960. – 64 с.
271381
  Лукаш Г.П. Відконотонімні та квазівідконотонімні утворення антропонімічного походження // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 106-115. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
271382
  Верховський В. Відкраяний край // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 2


  "Карелія встигла побути у буремному XX столітті і трудовою комуною, і автономною республікою, і союзною республікою, і республікою-суб"єктом Російської Федерації..."
271383
  Шендеровський Василь Відкривав світ зоології : (Микола Бобрецький) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-120. : Фото. – ISSN 0869-3595
271384
  Каменська І. Відкривавчі аспекти і парадокси експериментальної прози : (на прикладі оповідань О. Кобилянської "Valse melancoligue" та В. Винниченка "Раб краси") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 115-119. – ISBN 966-594-246-8
271385
  Жозе Відкриваємо Європу разом / Г.О. Жозе да Коста. – Харків : Основа, 2013. – 77, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (127)). – ISBN 978-617-00-1803-8
271386
   Відкриваємо Корею : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 104 : Фото
271387
  Горобець Л.В. Відкриваємо нові види, або чому наука не визнає існування чупакабри // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)
271388
   Відкриваємо сезон пікніків // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 32-33 : фото
271389
  Соломенко О. Відкриваєте нову сторінку життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Звернення випускниці магістратури радіофізичного факультету КНУ О. Соломенко до першокурсників.
271390
   Відкривається "мозковий центр" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 8


  Депутат М. Боні у Європарламенті разом з проректором КНУ імені Тараса Шевченка В. Бугровим, представниками освітніх закладів та громадських організацій і народними депутатами України 30 січня презентували концепцію створення Європейського інституту в ...
271391
  Вудвуд Л.Ф. Відкривай духовні острови. Українське народознавство / Л.Ф. Вудвуд. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтов, 1998. – 144с. – ISBN 966-7177-02-5
271392
  Приходько І.Ф. Відкриваймо маловідомі імені : Василь Кархут (1905-1980) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 4/5 (512/513), лютий 2018 р. – С. 57-60
271393
  Грицик Л. Відкривання іншого (на матеріалі українсько-грузинських взаємин) // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 201-213. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
271394
  Шкандрій М. Відкривання Карманського // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 24-25


  Петро Карманський - український поет, перекладач. Представник "Молодої музи".
271395
  Дигало А. Відкривати історичну правду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Голодомор 1932 - 1933 років охопив майже всі регіони України. Не обминув цей жах і Луганщину, Але тема голодомору 1932 - 1933 років цієї території не досліджена, є багато плям, які потрібно вивчити ї зробити висновки.
271396
  Прилуцький Ю. Відкривати надмалий світ для надвеликих досліджень // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Про 4-й українсько-німецький симпозіум з фізики і хімії наноструктур та нанотехнологій, який відбувається у тісній кооперації науковців КНУТШ з німецькими вченими з Технічного університету Ільменау. Наукове співробітництво та наукові досягнення ...
271397
  Пономарьов О. Відкривач нових душ [Макаренко А.С. До 130-річчя] / О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 3-10. – ISSN 1562-529Х
271398
  Мусієнко М. Відкривач та викривач // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 21 травня (№ 10)


  До 85-ї річниці від дня народження Володимира Білінського.
271399
  Шендеровський В. Відкривач Шебелинського родовища / В. Шендеровський, В. Козирський // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 6-8.
271400
  Килимник Ю. Відкривачі космосу: перші... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 червня (№ 105). – С. 9


  До 120-річчя від дня народження Юрія Кондратюка.
271401
  Криштальська О.В. Відкриваю в собі таємницю : поезії / Олена Криштальська // Весняний переліт : поезії / Г.М. Вівчар. – Львів : Каменяр, 1987. – С. 74-106
271402
  Михайленко А.Г. Відкриваю Канаду знову : Враження з трьох подорожей у Країну кленового листу / А.Г. Михайленко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 127 с.
271403
  Тарновський М.Ю. Відкриваю любов : докум. повість / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1978. – 223 с.
271404
  Бабій С.О. Відкриваю себе : поезії / С.О. Бабій. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 80 с.
271405
   Відкривають для себе Україну // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 8


  Іноземці - слухачі відділення доуніверситетської підготовки факультету навчання іноземних громадян з екскурсією відвідали Національний дендрологічний парк "Софіївка" в Умані.
271406
  Зелінська Н.В. Відкриваючи всесвіт української періодики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 4-9. – ISBN 978-966-406055-1


  Рецензується видання: Українська преса в Україні та світі XIX- XX ст.: Історико-бібліографічне дослідження. -Т. 1.: 1812-1890 рр. / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника.Відділення "Науково-дослідний центр періодики"; Уклад.: ...
271407
   Відкриваючи заново. – К, 1990. – 179с.
271408
  Патриляк І. Відкриваючи нові горизонти // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 9. – ISBN 978-617-527-162-9


  Присвячено Міжнародній науковій конференції "Україна - Азербайджан: на перехрестях історії та культури", яка відбулась 5 червня 2015 р. на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
271409
  Шаповал Юрій Відкриваючи правду про голод 1932-1933 років в Україні // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрывается технология и механизмы голодомора, с помощью которых сталинский режим уничтожил миллионы жизней.
271410
   Відкриваючи тисячоліття... // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-7. – ISSN 0132-084Х


  Католицька церква й помісні Православні церкви відкривають ІІІ тисячоліття приходу Спасителя у світ.
271411
  Плахонін А. Відкриваючи Узбекистан: Відлига чи перебудова? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 26
271412
  Грищенко Т. Відкрившись для решти світу. Ідеокритичні країни Індокитаю на шляхах соціально-економічного прогресу // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-49. – ISSN 0868-8273
271413
   Відкрий для себе Туреччину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
271414
   Відкрий для себе Україну! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 68 : Фото
271415
  Сорока Б.М. Відкрий мені серце : повість / Б.М. Сорока. – Київ : Молодь, 1962. – 250 с.
271416
  Куліш Н. Відкрий очі, дивись серцем // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 12


  Фільм "Поводир" режисера Олеся Саніна.
271417
  Коломієць Тамара Відкриймо дітям Україну! / Коломієць Тамара, Казьміна Олена // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
271418
  Данильченко О. Відкрийте нові можливості разом з нами! // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 8


  У листопаді 2015 року з ініціативи ректора Леоніда Губерського в Університеті створено нову структуру - Відділ академічної мобільності. Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, у підпорядкуванні якого знаходиться Відділ, акцентує, що ...
271419
  Рильський М. Відкрилася "Синя далечінь" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 25 липня (№ 27/28). – С. 6


  Виповнилося 100 років, як Максим Рильський написав славетний триптих, у якому здійснив уявну подорож до Європи.
271420
  Веремійчик О. Відкрили меморіальну дошку пам"яті Миколи Лукаша // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 січня - 10 лютого (№ 5/6). – С. 16
271421
  Заболотна Т. Відкрили Російський центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  На виконання договору між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та фондом "Русский мир" в Науковій бібліотеці імені М. Максимовича було відкрито Російський центр. Як зазначив ректор університету академік Леонід Губерський, його ...
271422
   Відкрита дискусія "Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів" / А.О. Алєксєєнко, О.Я. Гаранін, Ю.С. Ковтанюк, О.В. Чижова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 210-219. – ISSN 0320-9466
271423
  Яременко М. Відкрита до міста // Антиквар : Часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ, 2017. – № 11/12 (105), листопад - грудень : Магдебургія по-київські. – С. 36-41. – ISSN 2222-436X
271424
  Юрій С.І. Відкрита економіка в глобальному просторі: митно-торговельний аспект / С.І. Юрій, І.О. Іващук // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 174-180. – ISSN 1729-7206
271425
  Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі / Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 38-48. – ISSN 0131-775Х
271426
  Бензюк О.О. Відкрита інтерпретація в логіці творчого процесу: культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бензюк Олександр Олексійович ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрі культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
271427
  Порцева Л.І. Відкрита книга : поезії, казки, проза / Лариса Порцева. – Дніпропетровськ : Січ, 2016. – 326, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-511-432-8
271428
  Мукан А. Відкрита меморіальна дошка литовському поетові Майронісу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "На фасаді гуманітарного корпусу ун-ту відкрита меморіальна дошка литов. поета, драматурга і теолога Майроніса". На відкритті виступили: ректор ун-ту Л. Губерський, директор ІФ Г. Семенюк, Посол Литов. Республіки в Україні Пятрас Вайтекунас. Є фото.
271429
   Відкрита наука // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»" відбувся міжнародний науковий захід "Crossref LIVE Kyiv". Особливу увагу CrossRef зосереджено ...
271430
  Носенко Ю.Г. Відкрита наука в контексті побудови суспільства знань і цифрових перетворень європейського простору / Ю.Г. Носенко, А.С. Сухіх // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 4 (26). – С. 85-92. – ISSN 2413-1571
271431
  Шинкаренко Л.І. Відкрита освіта - важливий напрям розвитку освіти // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 521-538. – ISSN 2219-438X
271432
  Локшина О. Відкрита освіта в європейському просторі: стратегія розбудови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 75-86. – ISSN 2312-5993
271433
  Цзоу Ченчжан Відкрита освіта та віртуальний університет: соціально-філософський аналіз проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 310-314. – ISSN 2076-1554
271434
  Паращенко Л. Відкрита освіта: будуємо школи без кордонів // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 7-13


  Проаналізовано перспективи інформатизації навчального середовища в системі загальної середньої освіти України. Визначено можливості соціальних мереж для розвитку навчального середовища та формування ключових компетентностей учнів. Подано пропозициї ...
271435
  Касьянова О. Відкрита погруддя Василю Симоненку в КНУ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 28 травня - 3 червня (№ 21). – С. 7 : фото


  20 травня 2015 року у дворику головного корпусу КНУ імені Тараса шевченка відбулося відкриття погруддя Василю Симоненку. Урочисте відкриття пам"ятника розпочав ректор університету Л.В. Губерський.
271436
   Відкрите Звернення громадських природоохоронних організацій, представників наукових та освітніх установ України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 3-4 : фото
271437
  Турканова В.І. Відкрите і гласне виконання судових рішень в Україні в світлі практики Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 255-261. – ISSN 2219-5521
271438
  Франчук Т.І. Відкрите інформаційно-освітнє середовище як складова цілісного освітнього простору ВНЗ // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С.126-127
271439
  Мазоха Г. Відкрите листування українських письменників другої половини XX ст. як індикатор епохи // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 57-66. – (Філологічні науки)
271440
  Женченко М. Відкрите онлайн-рецензування у практиці роботи редакцій наукової періодики (на прикладі британського журналу Philica) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 77-81


  У статті розглянуто відкрите онлайн-рецензування як нову модель рецензування наукових статей у цифровому середовищі. Визначено поняття «відкрите онлайн-рецензування», описано переваги та недоліки його застосування у практиці роботи редакцій наукових ...
271441
  Коваленко Г.-Ю. Відкрите православ"я і його ідеї і реальності // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 149-156. – ISBN 978-966-02-8853-9


  "Про наявність невідповідностей і внутрішніх конфліктів свідчить і якісний вимір досліджень Центра Разумкова. Незважаючи на те, що суспільна довіра до Церкви продовжує бути найвищою (63% українців довіряють Церкві), протягом останніх 17 років кількість ...
271442
  Серветник А.Г. Відкрите судове засідання як невід"ємний елемент цивільної процесуальної форми // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 123-130. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
271443
  Сорос Д. Відкрите суспільство потребує захисту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 12 (362), грудень. – C. 5-6. – ISSN 1810-3944
271444
  Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К. Поппер. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5615-2
Т. 1 : У полоні Платонових чарів. – 1994. – 444 с.
271445
  Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К. Поппер. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5616-0
Т. 2 : Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники. – 1994. – 494 с.
271446
  Сепетий Д. Відкрите суспільство: етика та раціональність / Дмитро Сепетий ; [передм. П. Вознюка]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 360 с. – Бібліогр.: с. 349-353. – ISBN 966-8499-48-4
271447
   Відкрите урядування : колект. робота, прозорість і дієва участь / [Бертон М. та ін.] ; за ред. Деніела Латропа і Лорел Руми ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Наука, 2011. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - За підтримки програми "Посилення впливу громадянського суспільства" Міжнар. фонду "Відродження". - Покажч.: с. 520-527. – Бібліогр. в прим.: с. 507-519. – ISBN 978-966-2708-00-4
271448
  Крамар О. Відкрити Африку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 27 (451), 8-14.07.2016 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Завдяки стрімкому зростанню чисельності споживачів африканські країни на південь від Сахари є одним із найперспективніших ринків збуту для українських виробників.
271449
  Зленко А. Відкрити двері НАТО для України - в інтересах усієї Європи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.2-4.
271450
  Мініч Р. Відкрити закриті кордони / Р. Мініч, І. Сушко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 5


  "Завдяки безвізу ми, не витрачаючи часу і коштів на виготовлення візи, можемо поїхати в Євросоюз будь-коли й будь-куди. 2018 року майже 37 млн разів українці перетнули кордон з ЄС. За цей самий час там побували майже 11 млн вантажівок, легковиків та ...
271451
  Сидоренко Віктор ВідКрити Крит // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 52-57 : фото
271452
  Іванів А. Відкрити не можна відмовити: практика Верховного Суду як загроза принципу res judicata / А. Іванів, М. Галан // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 14-15
271453
  Кривомаз Вероніка Відкрити свій готель: амбітні плани молодих готельєрів // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 6, грудень. – С. 56-59 : фото
271454
  Бережнюк О. Відкрити Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 10-11


  Як студенти із різних куточків країни вчать долати стереотипи та самореалізуватися в своїх громадах.
271455
   Відкритий архів = The open archive : sourse materials and studies in the history of modern ukrainian culture : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури. – Київ : Критика. – ISBN 966-7679-57-8
Т. 1. – 2004. – 752 с.
271456
  Гіні Ш. Відкритий грунт // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 7-15. – ISSN 0320 - 8370
271457
  Гіні Ш. Відкритий грунт = Opened ground : вибрані твори (1966-1996) / Шеймас Гіні ; з англ. переклав О. Мокровольський ; [редкол. : Д. Затонський, В. Коптілов, Д. Наливайко ; ред. О. Жупанський ; худ. оформлення Л. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2008. – 335, [9] с. : іл. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-8118-60-X
271458
   Відкритий дім. – Ужгород, 1982. – 172с.
271459
  Ярошенко Т. Відкритий доступ - шлях до присутності України у світовій науковій спільноті : інформаційні технології // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-51. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
271460
   Відкритий доступ до книжкових фондів. – К, 1960. – 36с.
271461
   Відкритий доступ до книжкових фондів бібліотек. – Х, 1960. – 135с.
271462
  Кунанець Н.Е. Відкритий доступ до наукових інформаційних ресурсів: американський досвід / Н.Е. Кунанець, Н.В. Веретеннікова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 354-361. – ISSN 0321-0499
271463
  Кучма І. Відкритий доступ до науково-освітніх інформаційних ресурсів // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 80-83
271464
  Троцька В. Відкритий доступ до опублікованих творів: питання дотримання авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 22-31. – ISSN 2308-0361
271465
  Левченко Н. Відкритий електронний архів - важливий чинник публікаційної активності науковців // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (247 ). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Обгрунтовується необхідність подальшого зміцнення ініціативи Відкритого доступу для збереження і забезпечення доступності до наукових публікацій, результатів досліджень. Характерізується активність заладів вищої освіти щодо збільшення представництва ...
271466
  Стрілець Н.О. Відкритий електронний архів (репозитарій) наукової бібліотеки: технологічний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 147-154


  Розглядаються питання програмно-технологічного забезпечення відкритих електронних архівів (репозитаріїв), що створюються в сучасних наукових бібліотеках; значення цих питань для розвитку українських бібліотек.
271467
  Карташова Л.А. Відкритий електронний підручник: не далека перспектива, а сьогоднішня реальність // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 85-90. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
271468
   Відкритий Єгипет заново разом із "Join UP!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 58-59 : фото
271469
  Череватенко Л.В. Відкритий звук : поезії / Л.В. Череватенко. – Київ, 1982. – 126 с.
271470
   Відкритий індекс [Digital Object Identifier (DOI)] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 8 жовтня (№ 39). – С. 2. – ISSN 2219-5793
271471
  Коробкова Я.С. Відкритий конкурсний урок на тему "Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території України. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Клоіматична карта. Регіональні відмінності клімату", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 14-16 : фото
271472
  Бадзьо Ю. Відкритий лист / Юрій Бадзьо. – Нью-Йорк : [б. в.], 1980. – 64 с. – Вид. Закордонного представництва Укр. громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод
271473
  Кононенко П.П. Відкритий лист // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 9-15


  Відкритий лист Міністру освіти і науки, молоді та спорту України Д. В. Табачнику.
271474
   Відкритий лист "Перший крок до подолання корупції в науці та освіті" // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 173-177. – ISBN 978-966-518-698-4


  Відкритий лист до Верховної Ради України О. Турчинову, в.о. Президента України; А. Яценюку, Прем"єр-міністру Кабінету Міністрів України; В. Кличку, керівнику фракції партії "Удар"; О. Тягнибоку, керівнику фракції партії "Свобода"; С. Квіту, Міністру ...
271475
  Томенко М. Відкритий лист [голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] президентові Національної телекомпанії України І.Сторожуку // Голос України., 2002. – 22 жовтня


  З приводу необ"єктивного висвітлення діяльності Верховної Ради у прогр. "Питання дня" на Першому нац. телеканалі
271476
  Кучер В. Відкритий лист В. Винниченка Й. Сталіну і членам Політбюро ВКП (б) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-97
271477
  Магрицька І. Відкритий лист Вікторові Януковичу // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 22-23
271478
  Тимошик М. Відкритий лист голові Полтавської ОДА Головку В.А. З приводу так званого мовного конфлікту у Полтавській обласній бібліотеці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 3
271479
  Томенко М. Відкритий лист до громадськості: // Нар. газета., 2005


  З приводу рішення уряду України про ініціювання створення "Громад. Форуму подолання епідемії туберкульозу в Україні"
271480
  Стус В. Відкритий лист до Івана Дзюби // Чумацький шлях : часопис / Вид-во "Інтербук Україна" ; ред. В.П. Дяченко. – Харків, 1992. – № 1 : Світ людини: космос, життя, література. – С. 212-214
271481
  Олександрів Б. Відкритий лист до Ігоря Качуровського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 220, травень : травень. – С. 6-9


  Літературне життя української еміграції.
271482
   Відкритий лист до Міністра освіти і науки Лілії Гриневич щодо проекту Типового навчального плану для 10-11 класів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 26 січня - 1 лютого (№ 4). – С. 6-7
271483
  Сорока П. Відкритий лист до Тетяни Винник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 14


  Зі спогадів про Леоніда Талалая
271484
  Ісаєва О. Відкритий лист до учителів української і зарубіжної літератур, колег-науковців та всіх небайдужих // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 2
271485
   Відкритий лист кандидатові філологічних наук Погребенникові Федорові Петровичу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 296, вересень : вересень. – С. 27-28
271486
   Відкритий лист колективу Національного культурного центру України в Москві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 6


  Колектив Національного культурного центру України в Москві обурений появою фейкової інформації, викладеної журналісткою Л. Задорожньою в сюжеті, що демонструвався 15 листопада 2015 р. на телеканалі ICTV. Конфлікт навколо продовження повноважень ...
271487
   Відкритий лист міністра культури Леоніда Новохатька до "шанувальників" Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – С. 3


  Про реставраційні роботи, які ведуться у Києві та на Черкащині до 200-ліття Шевченка.
271488
  Фаріон І. Відкритий лист міністрові освіти і науки п. Лілії Гриневич (із нагоди Дня української мови та писемности) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 1
271489
  Фаріон І. Відкритий лист міністрові освіти т. Л. Гриневич "Про денаціоналізацію освіти та науки" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 2
271490
  Фаріон І. Відкритий лист президентові Міжнародної асоціації україністів (МАУ) М. Мозеру та голові оргкомітету конгресу МАУ С. Пирожкову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 липня (№ 29). – С. 3


  Щодо російської мови як робочої мови Міжнародного конгресу україністів 25 - 27 червня 2018 р. у Києві.
271491
  Піскун С.М. Відкритий лист Президентові України Зеленському В.О. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-31 жовтня (№ 42/43). – С. 6. – ISSN 1992-9277
271492
   Відкритий лист Президенту України пану Порошенку П.О. Прем"єр-міністру України пану Гройсману В.Б. відносно ситуації навколо Одеського національного медичного університету // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 240). – С. 11


  Від імені колективу лист підписали 124 науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів і провідні фахівці Одеського національного медичного університету.
271493
  Стріха М. Відкритий лист ректору Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського професору М.О. Тимошенку - третій і останній // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 5
271494
  Стріха М. Відкритий лист ректору Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, професору М.О. Тимошенку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 8-9


  Щодо забезпечення в підготовці майбутніх вокалістів компоненту, пов"язаного із глибоким розумінням тексту виконуваних творів, - і в оригіналі, і в українському перекладі.
271495
   Відкритий лист родини Олеся Гончара щодо святкування 100-літнього ювілею письменника 3 квітня 2018 р. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 2


  З нагоди 100-ліття Олеся Гончара 2018 року, родина письменника передає для майбутнього музею-форуму його кабінет, архіви, бібліотеку, картини і особисті речі. "Музей планується у форматі "живого" музею-форуму, де проходитимуть конференції, творчі ...
271496
  Співаковський О. Відкритий лист Сергію Квіту та його "молодій коанді", або Чому Міносвіти провалило більшість покладених на нього напрямів роботи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 16 лютого (№ 28). – С. 4
271497
  Донець Г. Відкритий лист телеканалу "112 Україна" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 3


  Телеканал "112": проросійська політика в своєму мовленні.
271498
   Відкритий лист Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу партійним організаціям, усім комуністам Радянського Союзу. – К, 1963. – 62с.
271499
  Кирилюк В.П. Відкритий лист членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 88-99 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
271500
  Семінович Алла Відкритий люк колодязя - зона підвищеної небезпеки / Семінович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 37-38 : фото
271501
  Попов В.Ж. Відкритий міський простір як індикатор повсякденного життя у період 1917-1920 рр в Україні // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 88-96. – ISBN 978-966-8469-54-2
271502
  Ільницький М. Відкритий на всі прочитання (до дискусії про природу шевченкового вірша) // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 197-210. – ISBN 978-966-02-7586-7
271503
  Сердюк Ю.О. Відкритий океан : вірші та поема / Ю.О. Сердюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 101 с.
271504
  Кіндрась К. Відкритий океан Василя Барки // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2001. – Ч. 4. – С.83-86
271505
  Богачов А. Відкритий політичний світ - прихований демократичний етос // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.80-95. – ISSN 0235-7941
271506
   Відкритий простір // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 3


  Стажування у відділах академічної мобільності та міжнародного співробітництва КНУ імені Тараса Шевченка пройшли працівники Центру зовнішніх і міжнародних зв"язків Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Суть стажування ...
271507
  Гусейнова О. Відкритий райдер : вірші / Олена Гусейнова. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 142, [10] с. : фот. – ISBN 978-617-605-000-1
271508
  Віргуш Н.В. Відкритий світ : поезії / Н.В. Віргуш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 53 с.
271509
  Клочек Г. Відкритий твір та проблема множинності його інтерпретацій // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 38-46. – ISBN 978-617-7442-48-5
271510
   Відкритий університет // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Розпочався проект "Відкритий університет Острозької академії" - публічні науково-популярні онлайн-лекції для широкої аудиторії.
271511
  Кулик О.П. Відкритий урок : повість, оповідання / О.П. Кулик. – Сімферополь, 1987. – 219 с.
271512
  Петровська Т.В. Відкритий урок : поезії / Тетяна Петровська. – Київ : Просвіта, 2012. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-2133-84-4


  Шановному Сергію Андрійовичу з найкращими побажаннями щастя і добра, успіхів, любові, натхненної праці в ім"я України. Зі щирою повагою Підпис 04.02.2012р.
271513
  Тарасенко І.Г. Відкритий урок для учнів 3-го класу: "Небезпека від вогню" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 13-16 : фото
271514
   Відкритий урок у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  Заступник начальника Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка Віктор Уліч з метою популяризації Збройних Сил України провів відкрите заняття зі студентами факультету військової підготовки. Воно було присвячене військово-соціологічним та ...
271515
  Жила С. Відкритий художній світ Михайла Коцюбинського
271516
  Гоян В.В. Відкриті вікна SVT, або короткі нотатки про телебачення Швеції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 159-161
271517
  Дрессер О. Відкриті вікна і безпека дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 26 : фото
271518
  Свідзінська Д.В. Відкриті ГІС для фізико-географічних досліджень та освіти: досвід впровадження SAGA // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – C. 48-51. – ISSN 2075-1893


  Розглянуто досвід впровадження Відкритої настільної ГІС SAGA в практику досліджень та навчання на кафедрі фізичної географії та геоекології.SAGA зарекомендувала себе не лише як потужний аналітичний інструмент, яле і як засіб посилення практичної ...
271519
   Відкриті дані // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Публічна інформація про сферу освіти і науки відтепер доступна на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних - data.gov.ua.
271520
  Підгайний М. Відкриті дані в Україні: правовий статус та практика використання // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 12
271521
  Лоленко О. Відкриті дані як інструмент народовладдя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 241-255. – ISSN 1026-9932
271522
   Відкриті двері Шевченкового університету - простір освітніх можливостей // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 13 травня (№ 79)


  Наводиться цитата ректора КНУ імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського, присвячена цій події.
271523
  Самойленко В.М. Відкриті джерела геоданих та програмні засоби, застосовані для геоінформаційного моделювання регіональних екомереж / В.М. Самойленко, О.С. Маляренко // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 111-115. – ISBN 978-966-182-397-5
271524
   Відкриті для іноземців // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка провели тренінг, присвячений залученню до навчання в Україні абітурієнтів-іноземців. Університет представляли ректор Леонід Губерський, проректори Петро Бех і Олександр Рожко, керівники структурних підрозділів і зацікавлені ...
271525
   Відкриті до світу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – С. 1


  Факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка тісно співпрацює з багатьма європейськими університетами, освітніми і дослідницькими установами в межах двосторонніх угод і міжнародних грантових програм Темпус та Еразмус. Серед багаторічних партнерів ...
271526
  Левченко Н.П. Відкриті електронні ресурси у діяльності бібліотек закладів вищої освіти: специфіка формування, управління, доступ : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Левченко Наталія Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
271527
  Еш С. Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання / Світлана Еш // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 84-91. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
271528
  Ярмолюк А. Відкриті інновації з точки зору правової охорони інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 105-120. – ISSN 2308-0361
271529
  Денисюк Володимир Відкриті інновації: новітні реалії у комерціалізації результатів досліджень, розробок та технологій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проведено аналіз особливостей теорії відкритих інновацій, в якій сформульовані нові підходи до управління інноваціями. На основі окремих положень теорії розроблено рекомендації з активізації комерціалізації результатів досліджень і розробок та ...
271530
  Панчук А. Відкриті інформаційні технології та державне управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 187-194.
271531
  Погребняк Н.М. Відкриті можливості відкритого університету ( Організація навчального процесу у Відкритому Британському університеті ) // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 92-95
271532
  Дема Н. Відкриті освітні ресурси як засіб формування цифрової компетентності громадян // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 102-106. – ISBN 978-617-7090-39-6


  Використання відкритих освітніх ресурсів у навчанні сприяє культурі обміну інформацією. Це призводить до збільшення доступності відкритих освітніх ресурсів та до практик викладання та навчання, орієнтованих на студентів[3]. Відкриті освітні ресурси ...
271533
  Аграновський А.А. Відкриті очі : повісті та оповідання / А.А. Аграновський ; пер. з рос. В.В. Клинченка. – Київ : Молодь, 1963. – 199 с.
271534
  Костишин Р.В. Відкриті партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх реалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 169-176. – ISSN 1563-3349
271535
  Загиней З. Відкриті переліки у статтях Особливої частини Кримінального кодексу України та особливості їх тлумачення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 1 (59) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 35-49. – ISSN 2311-6676
271536
  Ріга О.О. Відкриті питання катамнестичного спостереження за новонародженими груп ризику. Частина І // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 118-124. – ISSN 2226-1230
271537
  Буздуган Я. Відкриті питання податкової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 12-14
271538
  Мезенцева Н. Відкриті публічні простори Києва в контексті соціально-просторового підходу / Н. Мезенцева, М. Пальчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 18-27. – ISSN 2413-7154


  Urban public spaces determine the identity of the city"s dwellers, ensure the implementation of the communication function. They are constantly changing, characterized by various transformational processes that take place under the influence of various ...
271539
  Брайман В.Б. Відкриті студентські олімпіади механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1995-2014 : навч. посібник / В.Б. Брайман, О.Г. Кукуш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 186, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-188
271540
   Відкриті та нестандартні уроки біології у 7 класі. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.8 (20)). – ISBN 966-333-047-3
271541
   Відкриті та нестандартні уроки біології у 8 класі. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.11 (23)). – ISBN 966-333-112-7
271542
   Відкриті та нестандартні уроки хімії в 11 класі : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 192с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 3(39)). – ISBN 966-333-283-2
271543
   Відкриті та нестандартні уроки хімії у 10 класі. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 6 (30)). – ISBN 966-333-193-3
271544
   Відкриті та нестандартні уроки хімії у 8 класі. – Харків : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.12 (24)). – ISBN 966-333-28-3
271545
   Відкриті та нестандартні уроки хімії у 9 класі. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 5 (29)). – ISBN 966-333-178-Х
271546
   Відкриті уроки з української мови та літератури / [ укладач Н.Д. Павлова ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3(76)). – ISBN 978-617-00-0478-9
Вип. 3. – 2010. – 192 с.
271547
  Сапожнікова О. Відкриті уроки у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про відкриті уроки на підготовчому відділенні КНУ імені Тараса Шевченка. Дні відкритих дверей із проведенням уроків викладачами підрозділу були ініційовані та запроваджені завідувачем підготовчого відділення доцентом Іриною Ляшенко.
271548
   Відкриті Шевченківські читання в Мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3 : фото


  У Мистецькому салоні з ініціативи студентського парламенту, за підтримки Молодіжного центру культурно-естетичного виховання відбулися відкриті Шевченківські читання. Вірші Кобзаря прочитали понад 30 студентів та викладачів з усіх факультетів та ...
271549
  Папуша В.С. Відкритість державної служби як фактор побудови ефективного діалогу держави та суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 144-146
271550
  Теремко В. Відкритість до змін як ключова умова стабільності видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С.3-5. – ISSN 2076-9326
271551
  Волошин В.В. Відкритість економіки в міжнародному бізнесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Стаття відкриває основні елементи наукового аналізу відкритості економіки в міжнародному бізнесі. Детально подано різні погляди на проблему відкритості економіки в міжнародному бізнесі як однієї з форм міжнародної господарської взаємодії. The article ...
271552
  Малій О.В. Відкритість економіки України: компаративний аналіз виміру факторів, що на неї впливають // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 32-37
271553
  Біленко Ю. Відкритість економіки, вільна торгівля та економічне зростання у перехідних економіках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 276-284. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
271554
  Турканова В. Відкритість і гласність судового розгляду та виконання судових рішень: світові та європейські стандарти на прикладі законодавства Англії та Уельсу, США і права ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито правову природу принципу гласності та відкритості судового розгляду і виконання судових рішень як інтегральної частини концепції права особи на справедливий суд. З"ясовано основні підходи і світові стандарти відкритості та гласності виконання ...
271555
   Відкритість і прозорість української влади в умовах її реформування : експертний круглий стіл, (Київ, 30 листопада 2007 р.) / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; [ відп. ред. М.А. Ожеван ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 120с. – ISBN 978-966-8474-62-0
271556
  Яцура К.Г. Відкритість освіти: сутність та основні принципи // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 230-238. – ISSN 2411-7587


  Обгрунтовано, що в Україні спостерігається інтенсифікація впровадження технологій та практик електронної освіти, зумовлена стрімким розвитком інформаційно-комунікативних технологій.
271557
  Клименко І. Відкритість освітнього простору столиці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 5. – ISSN 2219-5793
271558
  Терещенко К.В. Відкритість персоналу як соціально-психологісний чинник організаційного розвитку освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 192-196. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
271559
  Андрущенко Т.В. Відкритість суспільств і особистостей як передумова творення глобального соціального простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 181-189
271560
  Яцура К. Відкритість суспільства: основні принципи та ознаки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 141-152
271561
  Жаровська І. Відкритість та доступність діяльності органів державної валади як складова концепції правової держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 126-130.
271562
  Наконечна Ю. Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні / Ю. Наконечна, Л. Демиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті розглянуто методику розрахунку індексу відкритості бюджету, яку запроваджено міжнародною організацією "Міжнародне бюджетне партнерство". Висвітлено порядок оприлюднення бюджетних документів, що впливають на рейтинг країни за індексом бюджетної ...
271563
   Відкритість української влади: проблеми і перспективи : Матеріали "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2002. – 56с. – ISBN 966-542-188-3
271564
  Салімов Анвар Відкритість як конкурентна перевага // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
271565
   Відкритість. Суспільство. Влада. = Ouverture. Societe. Pouvоir : від Нантського едикту до падіння комунізму / автор-упоряд. Е. Ле Руа Ладюрі у співпраці з Г. Буржуа; [ пер. з фр. Є. Марічева; наук. ред. Т. Цимбал ]. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 264с. – (Ідеї та Історії ; Вип. 2). – ISBN 978-966-521-462-5
271566
  Романчук І. Відкрито Американський центр загального права // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  У головному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Американський центр загального права (ACLC).
271567
  Савак Б. Відкрито виставку геніального художника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 12


  До 180-річчя від дня народження Корнила Устияновича.
271568
  Єфіменко В. Відкрито ВІРГО-центр в Астрономічній обсерваторії // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  ВІРГО-центр - це віртуальна рентгенівська та гама-обсерваторія, яка дає можливість опрацьовувати спостереження космічних телескопів у широкому діапазоні. У відкритті центру взяли участь проректор з наук. роботи проф. С.А. Вижва, зав. кафедри ...
271569
  Єфіменко В. Відкрито ВІРГО-центр в Астрономічній обсерваторії // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 3


  Про астрофізичні дослідження в нашому університеті та про створення за ініціативою науковців Астрономічної обсерваторії Віртуальної Рентгенівської та Гама-обсерваторії (ВІРГО).
271570
  Соловей Василь Відкрито ворота на Київ : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 95-100. – ISSN 0208-0710
271571
  Петренко Є. Відкрито дорогу до гонки озброєнь // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 32). – С. 5


  2 серпня 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДЛРСМД) внаслідок порушення Росією дотримання правил договору. Нині безпека Європи перебуває під тиском нових загроз. Експерт Національного Інституту ...
271572
   Відкрито доступ до цифрових інструментів компанії Elsevier // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 4


  "У результаті тривалої співпраці Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ з Міністерством освіти і науки України та Державною науково-технічною бібліотекою України у 2021 році у межах національної передплати відкрито доступ до цифрових інструментів ...
271573
  Пошиваник Ол. Відкрито і посвячено пам"ятник митрополитові Василеві Липківському в Бавнд Бруку // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 1-2
271574
  Попова С. Відкрито іменну аудиторію імені Валентина Гришка / Світлана Попова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
271575
   Відкрито Кабінет історії адвокатури у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Вісник Національної асоціації адвокатів України : Редкол.: Ізовітова Л.П., Гвоздій В.А., Кухар О.І. [та ін.] / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 1/2 (30), лютий. – С. 87-88
271576
   Відкрито кафедру зеленого бізнесу. Першу в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  На економічному факультеті відбулася урочиста церемонія відкриття кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, яку заснували в листопвді 2009 р. за ініціативою економічного факультету і Дитриха Вальтера - президента Школи бізнесу та ...
271577
  Єфремова В. Відкрито меморіальну дошку Дмитрові Білоусу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)
271578
   Відкрито меморіальну дошку Миколі Бердяєву // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 травня (№ 18/19). – С. 24


  На фасаді будівлі Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка.
271579
  Вовк М. Відкрито меморіальну дошку та кімнату-музей академіка Зязюна // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 7
271580
   Відкрито меморіальну дошку українському історику, шевченкознавцю Олександру Лазаревському // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 11
271581
   Відкрито Національний контактний пункт Програми "Горизонт 2020" // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Національний контактний пункт Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Кюрі" та "Майбутні і нові технології". Керівник НКП Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Кюрі" та "Майбутні і нові ...
271582
   Відкрито пам"ятну дошку Миколі Бердяєву // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  На фасаді Інституту філології відкрито пам"ятну дошку Миколі Бердяєву - одному із найвидатніших філософів ХХ ст., який учився в нашому університеті. У відкритті взяв участь ректор університету Л. Губерський.
271583
   Відкрито представництво програми з працевлаштування студентів GPS // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  В аудіторії 221 університету відкрито представництво програми з працевлаштування студентів GPS Київської міської державної адміністрації. Відкривали його заступник міського голови ВІталій Журавський і ректор університету Леонід Губерський.
271584
   Відкрито рік права // Юридична газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 28/29). – С. 15


  У День юриста, 8 жовтня 2014 р. Асоціація працівників України разом з провідними юристами країни провели урочисту церемонію відкриття Року права. Кульмінацією заходу стало вручення почесної відзнаки АПУ "За честь та професійну гідність" 2014 р. ...
271585
  Сліпушко О. Відкрито сайт наукової теми про Т. Шевченка // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3


  Відкрито сайт наукової теми "Художня індивідуальність Т. Шевченка і світовий літературний контекст" на сервері КНУ імені Тараса Шевченка. Мета його створення - популяризація наукової діяльності університету в Україні та світі, інформування аспірантів, ...
271586
   Відкрито центр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  На економічному факультеті відкрито Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури. Ця подія відбулася в рамках Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні ...
271587
  Савенко А. Відкрито центр грецької культури // Еврейские вести. – Київ, 2000. – № 5/6. – С. 3


  В КНУ імені Тараса Шевченко відкрито Центр елліністичних студій та грецької культури ім. Андрія Білецького.
271588
  Борисенко О. Відкрито Центр працевлаштування "Імпульс" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На відкритті Центру працевлаштування "Імпульс" було іпонад100 студентів університету .Керівник Центру К.Боханов розповів про основні напрямки роботи Центру зі студентами, роботодавцями та адміністрацією.
271589
  Андрощук Г. Відкрито шлях до примусових ліцензій на лікарські засоби // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 1608-6422
271590
  Щербак Ю.М. Відкриття : драма на 2 дії / Юрій Щербак. – Київ : Мистецтво, 1976. – 71 с. – (Бібліотека сучасної драматургії ; № 69)
271591
   Відкриття. – К, 1978. – 320с.
271592
  Шепітько Г.С. Відкриття : вірші / Г.С. Шепітько. – Львів : Каменяр, 1988. – 61 с.
271593
  Гудкова О.О. Відкриття Helicobacter pylori: історія, схожа на детектив // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 19-22. – ISSN 2518-7104
271594
  Толчик Даріуш Відкриття Архіпелагу // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 12-22


  Праця Солженіцина "Архіпелагом ГУЛАГ".
271595
  Семків Р. Відкриття багатовимірності : українська іронічна проза 90-х років XX століття // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 160-163. – ISSN 0130-321Х
271596
  Комаров І. Відкриття в галузі медичної хімії // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 1


  "... Учені нашого університету Ігор Комаров (Інститут високих технологій) і Павло Михайлюк (хімічний факультет) разом із колегами з Інституту технологій м. Карлсруе, Німеччина (Анне Ульріх, Сергій Афонін, Марина Бердич, Сабіна Райсер, Томас ...
271597
  Комаров І. Відкриття в галузі медичної хімії // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 4


  Учені КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Комаров (Інститут високих технологій) і Павло Михайлюк (хімічний факультет) разом з колегами з Інституту технологій м. Карлсруе, Німеччина (Анне Ульріх, Сергій Афонін, Марина Бердич, Сабіна Райсер, Томас ...
271598
  Комаров І. Відкриття в галузі медичної хімії // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  Учені Університету І. Комаров (Інститут високих технологій) і П. Михайлюк та випускники О. Бабій, В. Кубишкін (хімічний ф-т) разом з колегами з Інституту технологій м. Карлсруе, Німеччина створили нову технологію, яка дозволяє керувати активністю ліків ...
271599
  Герасименко Арсеній Відкриття в Кубі3 // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 66-73 : фото
271600
  Боєру В. Відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням такого майна боржника як грошові кошти у безготовковій формі // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 178-181. – ISBN 978-966-8830-75-4
271601
  Мороз Є. Відкриття виконавчого провадження за місцем реєстрації чи проживання боржника? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 11. – ISSN 1992-9277
271602
  Косицька З. Відкриття виставки Ірини Токарської "Автопортрет зі Львова" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 120-122. – ISSN 0130-6936
271603
   Відкриття Вінницького центру євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220


  9 жовтня 2008 року у Вінниці Інститут трансформації суспільства відкрив Вінницький центр євроатлантичної інтеграції та провів інтерактивний семінар "Взаємодія місцевої влади та освітянської спільноти заради формування європейськи орієнтованого ...
271604
  Сороківська О.А. Відкриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації ветеранів АТО / О.А. Сороківська, О.Б. Мосій, Т.І. Кужда // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 139-145. – ISSN 2309-1533
271605
  Вісин О.О. Відкриття вчених, народжених українською землею // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 33-35


  Згадуються: О.С. Давидов - розвинув теорію екситонів та пояснив властивості несферичних ядер, Н.Д. Моргуліс - відкрив явище фоторезонансної плазми, П.А. Тутковський - фундатор четвертинної геології.
271606
   Відкриття декади радянської музики. – Одеса, 1939. – 6 с.
271607
  Камбалова Яніна Відкриття європейців // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 32-37
271608
  Сергієнко А. Відкриття єпархій та зміни в системі єпархіального управління Російської імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються умови відкриття нових єпархій на території Російської імперії та становище єпархіальних архієреїв в другій половині ХІХ ст. In the article are investigated conditions of opening of a new dioceses and a condition of diocesan ...
271609
  Конський В.М. Відкриття Землі : бесіда про книги / В. М. Конський, Е. П. Стюпа ; [передм. Т. С. Бєлозорова, с. 3–6] ; М-во культури УРСР, Одес. держ. наук. б-ка ім. О.М. Горького. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР,, 1962. – 136 с. : іл.
271610
   Відкриття і припинення підприємницької діяльності: збірник законодавства і зразків документів / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 420, [2] с. – Додатки: с. 168-180. – ISBN 978-617-673-064-4
271611
  Шуть В.Я. Відкриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 488-494


  Автором досліджене явище інтерсеміотичності української есеїстики у збірці Ю. Андруховича «Диявол ховається в сирі». Проаналізоване викриття письменником імперського мислення через семіотичні коди інших мистецтв. Автором исследовано явление ...
271612
  Вітренко В. Відкриття інформаційної дошки М.Т. Рильському // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 26 серпня - 9 вересня (№ 33/34). – С. 13
271613
  Одерій О.В. Відкриття кримінального провадження (теоретичний аспект) // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 115-124. – ISBN 978-617-7627-06-6
271614
  Стельмащук О.В. Відкриття кримінального провадження як процесуальне рішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 47-52. – ISSN 2312-1831
271615
  Стельмащук О.В. Відкриття кримінального провадження як процесуальне рішення // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 112-119. – ISSN 2310-9769
271616
  Марченко М.І. Відкриття кріпосницької і національно-колоніальної політики царізму на Україні в творах Т.Г. Шевченка на історичну тематику // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 407-414. – (Б-ка "Ейдосу")
271617
   Відкриття люкс-навігації в Україні // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 138 : Фото
271618
  Прокоф"єва-Михайловська Відкриття М.О. Козирєвим вулканізму на Місяці та інші роботи // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 30-35. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
271619
  Шило О.Г. Відкриття матеріалів за проектом КПК України
271620
  Шило О.Г. Відкриття матеріалів за проектом КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 142-144. – ISBN 978-966-2571-07-3
271621
  Фомін С.Б. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 21-25
271622
  Фаринник В. Відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
271623
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіального барельєфу Симону Петлюрі у Києві // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 січня - 28 січня (№ 3/4). – С. 7
271624
  Єфремова В. Відкриття меморіальної дошки Борису Олійнику // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 18/20). – С. 8. – ISSN 2519-4429
271625
  Петрук В. Відкриття меморіальної дошки В.М. Глушкову // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 165-168. – ISBN 978-617-571-085-2
271626
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіальної дошки до 20-х роковин вбивства Гонгадзе // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 вересня - 7 жовтня (№ 37/38). – С. 8-9


  "25 років тому він мріяв про свободу вибору для усіх. 20 років тому його знищили за ці мрії". Мирослава Гонгадзе.
271627
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіальної дошки до 20-х роковин убивства Гонгадзе // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)
271628
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіальної дошки Євгену Чикаленку // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 3. – ISSN 2519-4429
271629
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіальної дошки Євгену Чикаленку в столиці України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 17


  Пам"ятну дошку відомому публіцисту, видавцю і меценату Є. Чикаленку урочисто відкрито на вул. Рейтарській, 35. кошти на виготовлення дошки зібрали саме мешканці будинків № 35А та 35Б. Серед ініціаторів відкриття дошки - Г. Савченко, професор КНУ імені ...
271630
  Полюхович Юрій Відкриття Месоамерики : Terra inkognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 62-71 : Фото
271631
  Михайлюта О.О. Відкриття Миколи Руденка : [дослідження творчості] / Олександр Михайлюта. – Київ : Михайлюта О.О., 2010. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 236-253. – ISBN 978-966-2234-05-3
271632
  Олефіренко Н.А. Відкриття Музею археології Батурина // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5/6 (29/30). – С. 18-19
271633
  Панасевич К. Відкриття на Краю Світу // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.70-73.


  [Португалія. Дорожні нариси. ]
271634
  Маланій О. Відкриття науково-дослідного Інституту Лесі Українки у Луцьку
271635
  Довгий О. Відкриття невідомої спадщини класиків // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 20


  Книга Сергія Гальченка "Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри і Остапа Вишні" (К., Наук. думка, 2014. - 688 с.).
271636
  Кривошея В.О. Відкриття нових газоконденсатних покладів на Веснянському НГКР // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 23-26 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
271637
  Чадюк М. Відкриття нових літературних горизонтів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 грудня (№ 238/239). – С. 31


  Подробиці церемонії нагородження Орденом Полярної зірки Галини Кирпи та історія її занурення у творчість скандинавських письменників.
271638
   Відкриття нових сайтів АРТ, грунтуючись на проведеному картуванні в Запорізькій області / Н. Калягіна, М. Ніколко, І. Шваб, Н. Цибульська, І. Кузін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 135-141


  Визначено необхідність візуалізації епідеміологічних даних шляхом проведення картування послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі, картування сайтів АРТ. Продемонстровано вплив картування на прийняття управлінських рішень щодо розширення ...
271639
   Відкриття Одеського науково-інформаційного центру євроатлантичної співпраці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 38-45. – ISSN 1728-6220


  18 грудня 2008 року в Одесі урочисто відкрито Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці (ОНІЦЄС). Центр створений Інститутом трансформації суспільства за підтримки Посольства Литовське Республіки в Україні у співпраці з ...
271640
  Ковальчук І. Відкриття оновленого музею вишиваних ікон отця доктора Дмитра Блажейовського / І. Ковальчук, Н. Струк // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 172-175. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
271641
  Лук"янчук Г. Відкриття пам"ятника Василю Вишиваному (Вільгельмові фон Габсбургу) у столиці України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 11-25 червня (№ 11/12)
271642
  Лук"янчук Г. Відкриття пам"ятника Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбургу) в столиці України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 25 травня - 14 червня (№ 21/22)
271643
   Відкриття пам"ятника першому ректорові Михайлу Максимовичу // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 1


  15 вересня, в день народження першого ректора Київського університету Михайла Максимовича, у внутрішньому дворику Червоного корпусу його вдячні нащадки й послідовники урочисто відкрили пам"ятник. Бронзовий бюст Михайла Максимовича авторства ...
271644
  Галецький Л. Відкриття Пержанського родовища берилію за допомогою комплексних геохімічних методів пошуків / Л. Галецький, Л. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу пометальних геолого-геохімічних карт вдалося встановити загальні й характерні закономірності прояву рідкіснометальної мінералізації на всій площі тектонічної зони і виділити перспективні ділянки для подальших детальних геохімічних ...
271645
  Сірук М. Відкриття Персії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 16-17


  Як іранці бережуть свою історію та національну спадщину.
271646
  Прокопів І. Відкриття перших вечірніх шкіл на Україні 1859 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 160-161
271647
  Ховрич С. Відкриття першої вищої технічної школи в Україні // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С.. 99-103.


  4 листопада 1844 р. у Львові на базі Реальної торговельної академії освітнього закладу ширшого профілю - Технічної акдемії (з 8 жовтня 1877 р. Technische Hochschule, або Політехнічна школа)
271648
   Відкриття раю відбудеться в серпні : Презентація готелю Adam&Eve // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
271649
  Стасюк Л. Відкриття реконструйованого приміщення біблоітеки у м. Камені-Каширському Волинської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36
271650
  Стасюк Л. Відкриття реконструйованого приміщення біблоітеки у м. Камені-Каширському Волинської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36
271651
  Бердніков Є. Відкриття ринку земель та розвиток державного земельного банку // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 11. – С. 2-5
271652
  Коробкова О. Відкриття ринку землі: реалізувати не можна зволікати // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – С. 7. – ISSN 1992-9277
271653
  Гальченко Я. Відкриття світлиці стало справжнім святом / Підготовив Юрій Бондар // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 28 березня (№ 58). – С. 14


  "... Першу і поки що єдину Шевченківську світлицю до славного ювілею генія нації було відкрито у школі села Українське, що у Талалаївському районі на Чернігівщині. Понад 70 фотокопій рукописів, малюнків, портретів, гравюр наочно розповідають про ...
271654
  Конахевич Н. Відкриття спадщини // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 26-27
271655
  Федорова А.І. Відкриття старообрядцями України навчальних закладів (за матеріалами Ж. "Церковь", 1908-1910 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 186-196. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
271656
  Пилипчук О. Відкриття судового засідання в суді першої інстанції при розгляді кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 290-291
271657
  Бродин М. Відкриття та дослідження молекулярних екситонів / М. Бродин; Мін-во освіти і науки України. ЛНУ ім.І.Франка; Укл. Й.Стахіра; Ред. кол.: І.Вакарчук, Р.Зорівчак, М.Ільницький та інші. – Львів, 2001. – 64с. – 53Брод Шифр дубл. – ("Doctor Honoris Causa"). – ISBN 966-613-058-0
271658
  Цеунов І.А. Відкриття та перші польові дослідження Мізинської палеолітичної стоянки // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 60 : Археологічні студії. – С. 32-37. – ISSN 1996-9872


  У монографії І. Г. Шовкопляса "Мізинська стоянка" міститься окремий історіографічний розділ, у якому коротко систематизовано попередні дослідження вказаної пам"ятки.
271659
  Федака С.Д. Відкриття та першопублікація "Слова о полку Ігоревім": історико-культурні аспекти. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Федака С.Д.; УДУ. – Ужгород, 1992. – 17л.
271660
  Фіш Г.С. Відкриття Терентія Мальцева / Г.С. Фіш. – К, 1956. – 84с.
271661
  Лук"янчук Г. Відкриття українсько-німецького року мов в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 5
271662
  Лук"янчук Г. Відкриття українсько-німецького року мов в Україні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 39). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Українсько-німецький рік мов триватиме протягом 2017 - 2018 року та включатиме понад 50 культурних подій.
271663
  Самійленко Г. Відкриття університету на Чернігівщині : з історії проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 238-241
271664
  Кузьменко Ю. Відкриття Центру літературної творчості в Інституті філології // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 22 вересня (№ 19). – С. 7


  В Актовій залі КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття Центру. Він створений, аби розвивати літературний талант у студентів, працювати індивідуально з кожним молодим письменником, організовувати зустрічі з уже знаними поетами та ...
271665
  Кузьменко Ю. Відкриття Центру літературної творчості в Інституті філології // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 16-18. – ISBN 978-617-7625-59-8


  19 вересня 2017 року в Актовій залі відбулося урочисте відкриття Центру літературної творчості.
271666
   Відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  10 вересня 2017 р. відбулося відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького УКУ.
271667
   Відкриття.Пошуки.Знахідки. – К
3. – 1989. – 237с.
271668
  Чубач Г.Т. Відкрию таємницю : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1989. – 109 с.
271669
  Дудко Леонід Відкупитися від смерті // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-25. – ISSN 0130-5212
271670
  Івасюк М.Г. Відламана галузка / М.Г. Івасюк. – Київ, 1963. – 20 с.
271671
  Лисяк О. Відламки "Шибки у вікні" = Broken pieces of my window : [зб. ст., оповідань, нарисів і репортажів] / Олег Лисяк. – Торонто : Veterans News, 1996. – 228 с. : іл., портр. – Вид. деф.: відсутні с. 3-4. – ISBN 1-895601-20-7


  Прим. №1695145 дефектний: відсутні с. 3-4
271672
  Ісаєнко Л. Відлетів у ірій... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 6-7


  Пам"яті Володимира Панченка.
271673
  Дончик В. Відліки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 4-14. – ISSN 0236-1477
271674
  Космач А. Відлітати і повертатися : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 13-17. – ISSN 0868-4790
271675
  Панч П. Відлітають журавлі : Етюди / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 223 с.
271676
  Дорош М.М. Відлуння / М.М. Дорош. – Одеса, 1967. – 99 с.
271677
  Шмигленко В.Г. Відлуння / В.Г. Шмигленко. – Ужгород, 1967. – 43с.
271678
  Кочур Г. Відлуння / Г. Кочур. – Київ : Дніпро, 1969. – 148 с.
271679
  Олійник Б.І. Відлуння : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 111с.
271680
  Михеїв К.Є. Відлуння : повісті / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1984. – 200 с.
271681
   Відлуння. – Ужгород, 1985. – 165с.
271682
  Білецький М.С. Відлуння : повість / М.С. Білецький. – Київ, 1985. – 448 с.
271683
  Сиченко П.П. Відлуння : поезії / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1990. – 80 с.
271684
  Брухаль С.О. Відлуння : поезії повстанськіх літ і сьогодення / Семен Брухаль. – 2-е вид., доп. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 184с. : іл. – ISBN 966-7596-17-6
271685
  Лопата А.В. Відлуння : віршовані замальовки / Анатолій Лопата. – Київ : Воєнна розвідка, 2019. – 268 с., [1] арк. портр. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-2518-07-8


  У пр. № 1725465 напис: Владиславі Володимирівні з повагою від автора. Підпис. 23.5.2019.
271686
  Грабовський В. Відлуння 100-річчя Мирослава Антоновича // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 15-17
271687
  Шевченко-Савчинська Відлуння античних концепцій суспільного устрою у творчості Станіслава Оріховського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Станіслав Оріховський подібно до Аристотеля, Платона, Цицерона, утверджує чітку стратифікацію суспільства. До класичного поділу на три стани: філософів (правителів), воїнів (охоронців), ремісників-землеробів (рабів) Оріховський додавав духівництво і ...
271688
  Карклінь Г.М. Відлуння близьких і далеких доріг / Г.М. Карклінь. – Київ, 1987. – 197с.
271689
  Морозова І. Відлуння визвольних змагань у західноукраїнських та українських еміграційних виданнях першої половини 1930-х рр.: документи і спогади учасників // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 198-215. – ISSN 2524-0315
271690
  Калінін А.В. Відлуння війни. Повісті / А.В. Калінін. – К. : Дніпро, 1966. – 319 с.
271691
   Відлуння віків. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
271692
  Савич І.С. Відлуння віку : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1989. – 158 с.
271693
  Плав"юк М. Відлуння Волині 1943 року // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 5-9
271694
   Відлуння гір і степів. – Сімферополь, 1980. – 112с.
271695
  Копитько Ірина Відлуння Голодомору 1932 - 1933 років: наслідки та уроки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.
271696
  Ніколенко О. Відлуння голосу Леоніда Бразова / О. Ніколенко, Н. Марченко, Л. Безобразова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 196-204.
271697
  Пронько М.Г. Відлуння громів : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1975. – 78 с.
271698
  Донець Г.П. Відлуння грому : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1969. – 151 с.
271699
  Сагайдачний І. Відлуння далекої війни. Китай хоче написати свою історію Другої світової війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 5 -11 вересня (№ 32). – С. 15


  70-річчя закінчення Другої світової війни, що його весь світ відзначає нинішнього року 2 вересня, в день, коли на борту американського лінкора "Міссурі" представниками США, Великобританії, СРСР, Китаю, Франції, Австралії, Нідерландів, Нової Зеландії, ...
271700
  Кейда Федір Відлуння далекої доби : Гайдамаччина в українській літературі / Кейда Федір; Рец.: Дунаєвська Л.Ф., Погребенник В.Ф.; Відп.ред. Хропко П.П. – Київ : Логос, 2000. – 520с. – ISBN 966-581-211-4
271701
   Відлуння десятиліть : українська література другої половини XX ст. : Навч. посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 463 с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-6-3
271702
  Волківський М. Відлуння Другої світової війни в македонській літературі на рубежі XX - XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 235-238. – ISBN 978-966-171-783-0
271703
  Ткач М.М. Відлуння душі : оповідання, новели / Михась Ткач. – Чернігів : [б. в.], 1999. – 172 с. – ISBN 966-533-088-8
271704
  Мазоха Г.С. Відлуння епохи: письменницький епістолярій другої половини XX століття / Галина Мазоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 180, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті та в підряд. прим. – ISBN 966-8063-192
271705
  Завгородній Ю. Відлуння зі схрону : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-49. – ISSN 0585-8365
271706
  Завгородній Ю. Відлуння зі схрону : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 5/6. – С.9-51. – ISSN 0585-8365
271707
   Відлуння золотого гомону // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 49). – С. 6


  До сторіччя Української революції. Спогади учасників та очевидців тих великих і непростих подій.
271708
  Литовченко М.П. Відлуння імперії / Михайло Литовченко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2009. – 322, [1] с. : фотоіл., карти. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2962-80-2
271709
  Конашевич С. Відлуння крізь століття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 6


  Про Є.Ганейзера.
271710
  Ніньовський В. Відлуння ленінського пекла / Ніньовський В. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. – 140 с. – ISBN 966-7515-29-Х
271711
  Голубенко Іван Відлуння лісу : Українська народна пісня - про національно-визвольні змагання в Україні 40-50-х р.р. ХХ століття / Голубенко Іван. – Київ, 2000. – 196с. – ISBN 966-7672-05-0
271712
  Крутова О. Відлуння любові Валерії Заклунної // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 29-31. – ISSN 1562-3238
271713
  Серга О.О. Відлуння магнітностатичних хвилль в епітаксіальних пілвках феритугранату ітрію. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.04.03 / Серга О.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 13л.
271714
  Серга Олександр Олександрович Відлуння магнітостатичних хвиль в епітаксіальних плівках фериту-гранату ітрію : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Серга Олександр Олександрович; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 97л. – Бібліогр.:л.91-97
271715
  Вернигора Н. Відлуння маминої пісні : лірика / Н. Вернигора; Ніна Воронько. – Київ : [ Б.в. ], 1999. – 70 с. – ISBN 966-7028-17-8
271716
  Мойсеєнко В.О. Відлуння милосердя та благодійництва Свято-Покровського жіночого монастиря / В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (17). – C. 91-94. – ISSN 2413-5461


  "Висвітлено сторінки милосердя та благодійницької діяльності служниць Свято-Покровського жіночого монастиря у місті Києві. На території монастиря знаходилися шпиталі, де лікували хворих. Тут надавали допомогу професори В.О. Караваєв і В.П. Образцов".
271717
  Нікончук О.М. Відлуння міждисциплінарності симулякра у лінгвістичній семіотиці // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 144-150. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті представлено різні погляди учених гуманітарної сфери знання на феномен симулякра, які свідчать про його міждисциплінарний статус, відлуння якого спостерігаються в лінгвістичній семіотиці. Основну увагу приділено аналізу суттєвих відмінностей ...
271718
  Силіна Т. Відлуння наших справ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 1, 8-9


  "Членство України в ЄС і НАТО оголошено стратегічними цілями України на найвищому державному рівні, більшість українців підтримує ідею вступу нашої країни в Євросоюз і вже майже половина — в НАТО. Позитивна динаміка в українській громадській думці, про ...
271719
  Мазепа Н. Відлуння нашої мови, нашої культури, нашого буття


  В Ізраїлі у складі Федерації спілок письменників існує своя Спілка українських письменників. І саме вони - україномовні письменники - почали видавати журнал "Відлуння". Реалізації цього проекту сприяє український посол в Ізраїлі Г. Надоленко, а заклав ...
271720
  Винник Т.А. Відлуння нашої хати : [повість для дітей] / Тетяна Винник ; художник Корнелія Коляджин. – Чернівці : Букрек, 2015. – 65, [6] с. : іл. – ISBN 978-966-399-695-0
271721
  Моісеєнко І. Відлуння нескореного Гіндукушу // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 32-34


  Радянсько-афганська війна.
271722
   Відлуння оповіді про... промені, яких багато століть ніхто не помічав і які створили революцію у багатьох галузях науки // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 12-13


  1895 - Рентген виявив Ікс-промені ...промені, котрі приголомшили світ, врятували тисячі життів і дали поштовх до кількох нових галузей у науці в цілому й медицині зокрема. Рентген Вільгельм Конрад (1845-1923) - німецький інженер машинобудування та ...
271723
  Лупій О.В. Відлуння осіннього грому : романи, повість / О.В. Лупій. – Київ : Дніпро, 1986. – 549 с.
271724
  Тетеріна О.Б. Відлуння перекладознавчих поглядів О. Потебні у герменевтичній концепції Г.-Г. Гадамера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 387-394. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто погляди О. Потебні на приклади, зокрема явище неперекладності, у контексті герменевтичної концепції Г.-Г. Гадамера. Відзначено близькість думок українського і німецького учених про переклад як міжмовний, міжлітературний та ...
271725
  Пляченко А.Г. Відлуння подвигу Буші // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 216-220. – ISBN 978-966-927-118-1


  28 - 30 листопада 1654 р., в період визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, на захист міста-фортеці Брацлавського полку Буші піднялися всі: козаки та мирні жителі.
271726
  Медвідь О.С. Відлуння поетичних перлин (про переклади Григорія Кочура) / О.С. Медвідь, І.І. Петришин // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 107-115. – ISSN 0207-8287
271727
  Хоменко С.А. Відлуння Реформації у сучасному українському інформаційному просторі: розвиток християнських, протестантських радіо // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 97-98
271728
   Відлуння самотності : Кнут Гамсун та контекст українського модернізму. – Київ : Факт, 2003. – 472с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-25-Х
271729
  Акулова Н. Відлуння Сезанна у прозі Д.Г. Лоуренса 1920-х років // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 161-165. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено аналізу особливостей впливу живопису Сезанна на зрілу прозу Д.Г. Лоуренса. Із цією метою простежено зв’язок революційного новаторства французького митця з художньою концепцією британського письменника, яку відображено в його критичних ...
271730
  Лісовська М.П. Відлуння серця / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1972. – 231с.
271731
   Відлуння сивої давнини, або Слово про слова : (спроба укладання тлумач. словника бутейської говірки) / уклад. П.С. Макаренко ; за заг. ред. М.Д. Півницького (упоряд. і ред.). – Бутейки ; Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – 135, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 131. – ISBN 978-617-7129-59-1
271732
   Відлуння срібної арфи : зб. публікацій про творчість Надії Філенко : до ювілею поетеси / упорядниця Ганна Родіонова. – Дніпро : Ліра, 2017. – 179, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 175. – ISBN 978-966-383-835-9
271733
  Ткачук О. Відлуння стоїчної філософії в ліриці Івана Франка
271734
  Стригун А. Відлуння трагедії // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 52-57
271735
  Забашта Л.В. Відлуння тривожних доріг : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1985. – 135 с.
271736
  Григорчук Ю. Відлуння філософських ідей Григорія Сковороди у творчості Віри Вовк // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 33-39. – ISBN 978-617-640-200-8


  Стаття висвітлює ідейно-змістовий паралелізм і поетикальне суголосся художніх творів Віри Вовк і Григорія Сковороди.
271737
  Войтко А. Відлуння Фултона. 70 років тому своєю історичною промовою про "залізну завісу" Вінстон Черчилль оголосив похід проти комунізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-11 березня (№ 8). – С. 11
271738
  Максимейко О.І. Відлуння часу : поезії / О.І. Максимейко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 102 с.
271739
  Менандр Відлюдник / Менандр. – Львів, 1962. – 99с.
271740
  Коровіна О. Відлюдник Максиміліан Волошин
271741
  Косяк Т. Відмежування "ноу-хау" від суміжних понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 558-559. – ISBN 978-617-7069-28-6
271742
  Литвин І. Відмежування адміністративних відносин від інших правовідносин, що виникають у сфері надання освітніх послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 51-55


  З метою забезпечення належного та безперервного функціонування навчальних закладів здійснюється фінансово-господарська діяльність відповідно до норм господарського, фінансового та банківського права. У статті на основі наукових поглядів вчених і ...
271743
  Колотова О.В. Відмежування аналогії закону від суміжних правових явищ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 119-125. – ISSN 1563-3349
271744
  Денисевич А.Ю. Відмежування атестації працівників від суміжних категорій // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 233-240
271745
  Головчук В. Відмежування завідомо незаконних затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою від суміжних складів злочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 195-202. – ISSN 1026-9932
271746
  Дякур М.Д. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 532-536. – ISSN 1563-3349
271747
  Акімов М. Відмежування захоплення заручників від незаконного позбавлення волі та викрадення людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.33-38
271748
  Плужнік О.І. Відмежування злочинів, що порушують режим відбування покарання у вигляді позбавлення волі чи режиму тримання під вартою, від суміжних посягань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.22-27
271749
  Матвійчук Я. Відмежування злочинних порушень водіями правил безпеки дорожнього руху від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних та цивільно-правових // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115. – ISSN 0132-1331
271750
  Матвійчук Я. Відмежування злочинних порушень водіями правил безпеки дорожнього руху від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних та цивільно-правових // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
271751
  Присяжний В.М. Відмежування злочину "Порушення прав охорони вод", передбаченого статтею 242 Кримінального кодексу України, від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 56-64
271752
  Гмирін А.А. Відмежування злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів від суміжних злочинів та аналогічного правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (77). – C. 58-71. – ISSN 2222-5374
271753
  Орлов Ю.В. Відмежування злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму від суміжних злочинів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 68-76. – ISSN 2222-5374
271754
  Савенкова Т.Г. Відмежування злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 103-117. – ISSN 2222-5374
271755
  Ольховенко О.І. Відмежування злочину, передбаченого ст.385 КК України, від суміжного злочину, передбаченого ст.384 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 154-160. – ISSN 2222-5374
271756
  Уразова А. Відмежування категорії "одностороння відмова від договору" від суміжних понять // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-19
271757
  Блажевич Ю. Відмежування міжнародних правопорушень держави від суміжних правових явищ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.104-109
271758
  Панов М. Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст. 200 КК України) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 82-89. – ISSN 0132-1331
271759
  Байда А.О. Відмежування незаконної лікувальної діяльності від інших злочинів проти життя і здоров"я особи , що вчинюються у сфері медичного обслуговування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 161-168. – ISSN 0201-7245
271760
  Пучковська І.Й. Відмежування підбурювання до злочину від діяльності інших співучасників // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 182-189. – ISSN 0201-7245
271761
  Бервено С.М. Відмежування позики від суміжних конструкцій / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 897-898. – ISBN 978-966-667-341-4
271762
  Григоренко Є.І. Відмежування предмету філософії права від предмету загальної теорії держави і права та галузевих юридичних наук. / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 46-49. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
271763
  Солдатенко А.А. Відмежування причетності до злочину від співучасті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 273-277. – ISSN 2219-5521
271764
  Черницький Є.П. Відмежування сепаратизму від тероризму за кримінальним правом України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 237-238. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
271765
  Коваленко Р.О. Відмежування синонімії прийменниково-відмінкових конструкційвід подібних мовних явищ // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 62-68
271766
  Ляпунова Н. Відмежування складу фіктивного банкрутства від суміжних складів злочинів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 122-127.
271767
  Оленіна Я. Відмежування співучасті від суміжних кримінально-правових феноменів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 411-413. – ISBN 978-617-7069-14-9
271768
  Орлеан А. Відмежування торгівлі людьми від інших злочинів, пов"язаних із трудовою експлуатацією // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 47-52
271769
  Остапенко Л. Відмежування умисного вбивства від завідомого залишення без допомогои матір"ю своєї новонародженої дитини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.113-118
271770
  Жорник А. Відмежування умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 кк) від залишення в небезпеці (ст.135 кк) // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 22-23
271771
  Пелих О.Л. Відмежування умисного вбивства матір"ю своєї новородженої дитини (ст. 117КК) від залишення в небезпеці (ст. 135 КК) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-33.
271772
  Володавська О.С. Відмежування ухилення від призову за мобілізацією (стаття 336 Кримінального кодексу України) від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 67-78. – ISSN 2304-4556
271773
  Соловйова А. Відмежування ухилення від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів від шахрайства з фінансовими ресурмсами // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 24. – С.47-51
271774
  Аніщук В.В. Відмежування уявної та необхідної оборони // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 551-556. – ISSN 1563-3349
271775
  Щеглов Д. Відмежування фіктивного господарювання як господарського правопорушення від злочину "фіктивне підприємництво" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 33-36.
271776
  Мойсик В.Р. Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від інших злочинів у сфері господарської діяльності // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-31
271777
  Боровик К.С. Відмивання грошей - причини, наслідки та протидія з боку світового співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 26-29
271778
  Волошин В.В. Відмивання грошей та корупція - дві сторони однієї монети / В.В. Волошин, Г.С. Буряк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Зроблено спробу проаналізувати природу відмивання грошей, виділено етапи цього процесу та його вплив на економічні та соціальні процеси. Розглянуто процес відмивання грошей як основний метод легалізації прибутків від незаконної діяльності. Основний ...
271779
  Голуб С. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 121-123. – ISSN 0132-1331
271780
  Ковжарова Е Відмивати гроші стане важче. Прийнято закон // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.17-18
271781
  Загнітко А. Відмінкова концепція Юрія Шевельова: безприйменникові родовий і знахідний // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 22-30. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
271782
  Коць Т. Відмінкова парадигма іменників у мові преси початку XX століття і становлення літературної норми // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 44-51. – ISSN 1682-3540
271783
  Дубова О.А. Відмінкова словозміна іменників: синтетизм vs аналітизм // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 93-105. – ISSN 2524-0013


  "Розглянуто проблему структурно-типологічних змін української і російської мов. Автор досліджує об’єктивність поширеного твердження про аналітизацію цих синтетичних мов. Основний зміст статті присвячено детальному аналізу рівневої кваліфікації, а також ...
271784
   Відмінникам і активістам // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  Кабінет Міністрів України студентам вищих навчальних закладів 111 -1V рівнів акредитації на 11 семестр 2011 -2012 навчального року і аспірантам на 2012 - 2013 навчальний рік призначив академічну стипендію.
271785
  Іванків І.Б. Відмінні ознаки прав людини третього покоління // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 54-57. – ISSN 1996-5931
271786
  Ястребова О.В. Відмінні ознаки систем фінансового прогнозування та планування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 85-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
271787
  Мезенцева О.О. Відмінні тп спільні риси ролі проектного менеджера та бізнес-аналітика у IT-проекті / О.О. Мезенцева, А.С. Коломієць // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 141-142
271788
  Буврес Жак Відмінність без різниці ? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.23-43. – ISSN 0235-7941
271789
  Луцький І. Відмінність візантійської філософсько-правової традиції від західно-римської // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 188-195. – ISSN 0132-1331
271790
  Заїка В.В. Відмінність державних нагород від інших видів нагородження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 160-168. – ISSN 1563-3349
271791
  Сльозко О.О. Відмінність ЗВТ від офшорів: економічні інтереси України в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 28-30
271792
  Бордюгова К. Відмінність категоричного імперативу І. Канта від золотого правила // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 13-14
271793
  Мурашевич К. Відмінність конотацій головних образів у поезії китайських та французьких символістів


  Лі Цзіньфа та Фен Найчао були поетами символічного стилю в китайській літературі ХХ ст. Вони писали поезію під впливом школи французького символізму, тому багато образів та символів запозичені з європейських текстів. У статті висвітлюється різниця між ...
271794
  Мелих О.В. Відмінність контролінгу від інших підсистем прийняття управлінських рішень на підприємстві // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 28-32
271795
  Мєдвєдєва О. Відмінність концесії від оренди державного і комунального майна за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.65-68
271796
  Похильченко О. Відмінність культиварів Picea abies (L.) Karst. за біометрією вегетативних органів в колекції НБС НАНУ / О. Похильченко, Н. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано мінливість розмірів однорічних пагонів, довжини та густоти хвої, розмірів та форми бруньок 12 культиварів ялини звичайної (Picea abies (L.)Karst.). Найстабільнішими параметрами виявились форма верхівкової бруньки та бруньки мутовки ...
271797
  Тесля В. Відмінність між планом вираження і планом змісту вигуків в українській та німецькій мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 262-266. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
271798
  Звонков Є.Є. Відмінність понятійних категорій "правове регулювання" та "правовий вплив": їх роль у формуванні правосвідомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 57-61. – ISSN 2312-1831
271799
  Малабу Катрин Відмінність розриву. Гайдегер та Леві - Строс // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.44-56. – ISSN 0235-7941
271800
  Гаврилюк В.О. Відмінність стажування від інших правових категорій // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 155-160. – ISSN 2617-5967


  У статті розглянуто різні підходи до суміжних понять які мають тісний зв"язок із стажуванням. Автором відмежовано стажування і встановлена відмінність від інших правових дефініцій. В статье рассмотрены различные подходы к смежных понятий которые имеют ...
271801
  Морозов Є. Відмінність трудового договору від цивільно-правової угоди // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-16 липня (№ 26/27). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
271802
  Омельчук С. Відмінність у значенні лінгводидактичних термінів "робота з текстом" і "робота над текстом" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 31. – ISSN 0130-5263


  "У наукових, навчально-методичних працях з лінгводидактики, а також у професійному мовленні вчителів-словесників спостерігаємо непослідовне використання термінних словосполучень робота з текстом і робота над текстом, наприклад: аналітична робота над ...
271803
  Квітка С.А. Відмінність форсайту від традиційних технологій соціального прогнозування // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 16-19. – ISBN 978-966-97734-7-0
271804
  Шалгунова С.А. Відмінність хуліганства від умисного знищення та пошкодження шляхів сполучення // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 84-86. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Хуліганство, як злочин, що порушує громадський порядок та основи мора-льності в суспільстві, має схожі риси з іншими видами злочинів, що викликає труднощі при їх розмежуванні.
271805
  Шестак А.І. Відмінності в активності головного мозку жінок при тестуванні простої сенсомоторної рекції при прослуховуванні біноурального звуку та ритму 10 Гц // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 99-99
271806
  Гончарова Т. Відмінності в електричній активності головного мозку жінок при тестуванні простої сенсомоторної реакції під час фаз овуляції та лютеїнової / Т. Гончарова, Н. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-46. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  У результаті обстеження 10 жінок 20+2 років в 2 фазах менструального циклу було виявлено, що у функціональній пробі "Простасенсомоторна реакція" порівняно з функціональною пробою "Відкриті очі" під час фази овуляції відбулась активація ...
271807
  Скляр В. Відмінності в етномовній структурі населення підпорядкованих Україні та окупованих територій Донецької та Луганської областей // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 76-87


  "На основі аналізу статистичних матеріалів встановлено відмінності в етномовній структурі населення підпорядкованих Україні та окупованих територій Донбасу у цілому, а також окремо Донецької та Луганської областей. Визначено, що переважна більшість ...
271808
  Пазюра Л. Відмінності в морфологічних системах української та монгольської мов // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін ; [редкол.: Г.В. Межжеріна та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 42-44
271809
  Мелещук А.А. Відмінності в синтезі західницьких та слов"янофільських ідей в історіософії Ф. Достоєвського і Вол. Соловйова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 126-130. – ISSN 2312-4342
271810
  Касич А.О. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках / А.О. Касич, І.В. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 185-191. – ISSN 1993-6788
271811
  Набока С.В. Відмінності економічного та політичного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 275-284. – ISBN 978-966-02-8033-5
271812
  Олійничук Р. Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та порушенням порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 136-139. – ISSN 2524-0129
271813
  Шейх М.Н. Відмінності між знаком та образом у концепції образної свідомості Ж.-П. Сартра // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 160-161. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
271814
  Петренко В.В. Відмінності між різновидами тоталітаризму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 51-53
271815
  Подорожна А.П. Відмінності перебігу психосоматичних розладів у представників різної статі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 136-137
271816
  Щербань Є. Відмінності політики адміністрації Джона Кеннеді і Дуайта Ейзенхауера у процесі врегулювання Берлінської кризи (1958-1961 рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 434-437. – ISBN 978-966-493-651-1
271817
  Сняданко І.І. Відмінності рявня самоефективності студентів різних спеціальностей бюджетної та комерційної форм навчання в техничному університеті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 65-69. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
271818
  Набока С. Відмінності соціального, регіонального та національного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 129–135. – ISSN 2309-9356
271819
  Ситницький М.В. Відмінності стратегічної гнучкості та конкурентоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 12-16.
271820
  Мариніна С.В. Відмінності та проблемні аспекти державної підтримки малого і середнього підприємництва в Україні та у Європейському Союзі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 22-26
271821
  Зєнікова М. Відмітки, які проставляє нотаріус на документах: обов"язкові та факультативні. Ретроспектива. Виправлення помилок // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 16-28
271822
  Парубець Р. Відмова в нотаріальному посвідченні правочинів про відчуження житла // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 494-495. – ISBN 978-617-7069-28-6
271823
  Іжа М.М. Відмова Великої Британії від агенств регіонального розвитку: уроки для України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 495-500. – ISSN 1563-3349
271824
  Лагутіна І.В. Відмова від виконання роботи у зв"язку з невиплатою заробітної плати як спосіб самозахисту працівником своїх трудових прав // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 119-121. – ISBN 978-617-7069-52-1
271825
  Приймак Б. Відмова від високозбагаченого урану в контексті ядерного статусу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 118-119
271826
  Кравчук В. Відмова від виходу та недійсність виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-9.
271827
   Відмова від генно-модифікованої продукції, білково-вітамінних концентратів - фактор продовольчої безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 7-8
271828
  Додонова В.І. Відмова від гранднарративів як сутнісна ознака соціальної раціональності постнекласичного типу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 75-80. – ISSN 2072-1692
271829
  Труфанова Ю. Відмова від договору найму (оренди) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 48-53. – ISSN 2311-6676
271830
  Калаур І. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 7-10
271831
  Котюк І. Відмова від засади законності - шлях до безаконня // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
271832
  Шинальський О. Відмова від застарілих підходів та запровадження сучасних методів добору та розстановки кадрів – неодмінна запорука подальшого розвитку органів прокуратури незалежної демократичної України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-26.
271833
  Тимченко Г.П. Відмова від позову як наукова проблема // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.62-65
271834
  Пилипів В.І. Відмова від соборності: причини проголошення окремої держави на західноукраїнських землях 1918 р. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 45-48. – ISSN 2076-1554
271835
  Фурса Є.Є. Відмова від спадщини: нотаріальне посвідчення правочину чи засвідчення підпису (на прикладі консульської практики) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 212-215
271836
  Гладка А.Д. Відмова від суб"єктивних цивільних прав // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 10-33. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
271837
  Гомілко О. Відмова від тіла: метафізична помилка сучасного фемінізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.91-100
271838
  Торбас О. Відмова потерпілого від обвинувачення як підстава закриття кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 442-444. – ISBN 978-617-7069-28-6
271839
  Карпенко Є. Відмова прокурора від обвинувачення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-24.
271840
  Матієк С. Відмова прокурора від обвинувачення внаслідок його обвинувальної діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.25-30
271841
  Валевач Н. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 87-99


  Про права людини в правовій державі.
271842
  Петренко Ю.А. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її наслідки // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 141-143
271843
  Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 218-224. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
271844
  Сергійчук В.І. Відмовилися розганяти сойм Фінляндії // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 180-182. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 100-річчя підтримки українцями вимог фінів на власне державне життя.
271845
  Московкин В. Відмовитись від спокуси. Публікаційні перегони шкодять науці // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 4
271846
   Відмовлено у видачі диплома // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38
271847
   Відмовлено у видачі диплома // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38
271848
   Відмовлено у видачі дипломів // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-34
271849
   Відмовлено у видачі дипломів // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-34
271850
   Відмовлено у видачі дипломів і атестата // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-41
271851
  Пащенко Олена Відмовляємось від традицій, які шкодять Природі / Пащенко Олена, Рак Олександр // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 32 : фото
271852
  Кадук О.В. Відмовостійкі багаторозрядні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кадук О.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
271853
  Щегельський А. Відморозки : пародії // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 7. – С. 156-160. – ISSN 0585-8365
271854
  Іллеш Б. Віднайдена батьківщина / Б. Іллеш. – Київ, 1978. – 584с.
271855
  Коваль Ю.А. Віднайдена фея / Ю.А. Коваль. – Київ, 1965. – 178 с.
271856
  Перебийніс П. Віднайдений заповіт Руданського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 13
271857
  Швець В.С. Віднайдений зошит : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 111 с.
271858
  Євтушок Олександр Віднайдені речі не поета // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
271859
  Фулер С. Віднайдення місця для критичних інтелектуалів в університеті: відновлення після спустошень постмодерної доби // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
271860
  Кундура М. Віднайдення перекладу: літературний/культурний переклад та перекладацька компетентність : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9/10 (1005/1006). – С. 200-205. – ISSN 0320 - 8370
271861
  Приятельчук А.О. Віднайдення смислов економічної діяльності людини в Україні / А.О. Приятельчук, О.В. Амінова // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 24-28. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті осмислюються соціально-економічні перетворення в Україні та постулюється необхідність віднайдення власного вектору діяльнісних устремлінь людини.
271862
  Кравченко Я.Ю. Віднайдення та оприлюднення правди про Биківню наприкінці 1980-х початку 1990-х років // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 253-262. – ISBN 978-617-7034-13-0
271863
  Мельник-Лімниченко Віднайти себе в житті : поезії, есеї, статті / о. Василь Мельник-Лімниченко ; Тернопільський держ. педагогічний інститут ; Тернопільський ін-т післядипломної освіти. – Тернопіль ; Чікаго : Поліграфіст, 1997. – 180 с. – ISBN 966-567-070-0
271864
  Чадюк М. Віднайти українську оптику подій // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Обговорення книги "Рокада: чотири нариси з історії Другої світової" Олени Стяжкіної у рамках проєкту "Діагноз: війна".
271865
  Ткаченко Б. Віднесені вітрами в чужині // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 4


  Про книгу Віктора Жадька: "Болять Україні могили її поколінь".
271866
  Брюховецька Л. Віднесені вітром з нагоди сторіччя Одеської кіностудії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 20-21


  "Голлівуд на березі Чорного моря" - так у середині 20-х років у нарисі під такою назвою жартівливо називав Юрій Яновський Одеську кіностудії."
271867
  Біленко Василь Віднесені турецьким вітром // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 102-112 : фото
271868
  Рогальська В.В. Віднесення відмови добровільно надати біологічні зразки для проведення експертизи до реалізації права не свідчити проти себе / В.В. Рогальська, М.О. Євпак // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 216-219. – ISBN 978-966-419-300-6
271869
  Слюсар А.М. Віднесення держави та її органів до суб"єктів трудового права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 78-85. – ISSN 0201-7245
271870
  Капеліст М. Віднесення договорів оренди до категорії значних правочинів у Російській Федерації та в Україні: законодачий і судови досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 31-33
271871
  Фролов Олег Васильович Віднесення повехонь до ліній кривини стосовно проектування оболонок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук / Фролов О.В.; МОНУ; Донецьк. нац. технічний ун-т. – Донецк, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 9 назв
271872
   Віднова : політика, суспільство, культура. – Мюнхен : Віднова
3, літо, осінь 1985 : До питання українсько-польських взаємовідносин. – 1985


  1997. N 1/2
271873
   Віднова : Політика, суспільство, культура. – Мюнхен : Віднова, 1986


  1997. N 1/2
271874
   Віднова : політика, суспільство, культура. – Мюнхен : Віднова
4, зима 1985/86 - весна 1986 : Україна і польська опозиція. – 1986


  1997. N 1/2
271875
  Хрущов М.С. Відновимо бурякосіяння і відбудуємо цукрову промисловість, забезпечимо Червону Армію і країну цукром / М.С. Хрущов. – Київ, 1944. – 8с.
271876
   Відновити довіру до прокуратури: місія здійсненна / Р. Рябошапка, В. Касько, В. Чумак, В. Трепак, Г. Мамедов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 1, 3


  "Наприкінці 2019 року завершується перший етап реформи органів прокуратури, і вже з нового, 2020 року, замість Генеральної прокуратури України, що ліквідується, розпочне роботу новостворений Офіс Генерального прокурора. Коли на початку осені 2019-го ми ...
271877
  Глушко В.А. Відновити колишній авторитет Товариства. Товариство "Знання" України - теорія і практика роботи // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001
271878
   Відновити конкурси // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Україна і США планують відновити конкурси двосторонніх наукових проєктів, а також розвивати інші можливості для проведення спільних досліджень та наукової співпраці. Проєкт закону про продовження дії цієї Угоди був розроблений МОН і схвалений Кабінетом ...
271879
  Остролуцька Л. Відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави допомагає космічна програма Київської політехніки // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 13/14)
271880
  Єрохіна Н. Відновімо "Промінець"! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Лист завідувачки дитсадка "Промінець" Н. Єрохіної на ім"я ректора КНУТШ Л.В. Губерського, в якому доводиться до відома, що шкільний навчальний заклад № 38 "Промінець", який конче потрібний для дітей викладачів, аспірантів та студентів КНУТШ, закритий ...
271881
  Сергієнко Н. Відновлення vs поновлення пропущеного процесуального строку в господарському процесі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-131
271882
  Коноваленко В. Відновлення авторського права на твори авторів радянського періоду // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (190). – С. 51-57. – ISSN 1682-2366
271883
  Коноваленко В. Відновлення авторського права на твори радянських авторів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 10-13
271884
  Городня Н.Д. Відновлення американського лідерства в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в політиці адміністрації Б.Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 190-196


  В статті аналізуються основні напрями політики адміністрації Б. Обами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, її концептуальні засади і методи реалізації в контексті відновлення регіонального лідерства США. The paper studies main directions of Barack ...
271885
  Дудар В.В. Відновлення афінно-трасформованих зображень // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 109-123. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The article contains the description of the developed framework for working with affine transformed images. The first part includes algorithms for estimation the coefficients of affine transformation between images (works both for black-and-white and ...
271886
  Снігова О. Відновлення без стратегії: чи є шанс збудувати новий Донбас // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 7


  "Ухвалений у січні цього року закон про реінтеграцію Донбасу спричинив чергову хвилю дискусій про пріоритети та інструменти політики щодо окупованих нині територій і майбутньої деокупації. За політичними баталіями довкола цього закону залишився майже ...
271887
  Джус Ю. Відновлення важкої промисловості у ФРН: 1950 - 1960-ті роки XX ст. // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 211-215. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
271888
  Деменко О. Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 18-24. – ISSN 2663-2675
271889
  Лапкін А.В. Відновлення військових судів в Україні: проблеми і перспективи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 28-31. – ISBN 978-617-7096-97-8
271890
  Шишко О.Г. Відновлення влади Директорії УНР в Одесі // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 85-96. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
271891
  ЖовнєнкоД Відновлення втрачених доказів у кримінальному процесі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 162-166. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
271892
  Лазукова О.В. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження: проблеми правозастосовної практики і перспективи нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 161-170. – ISSN 1026-9932
271893
  Підлубна Оксана Відновлення втраченого судового провадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 82-87
271894
  Дем"яненко Б. Відновлення втраченої інформації при роботі з нотними текстами партесних творів XVII - першої пол. XVIII століття: ключові підходи та методологічні проблеми // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 42
271895
  Віндельбанд В. Відновлення гегельянства = Die Erneuerung des Hegelianismus : [святкова промова на спільному засіданні акад. 25 квіт. 1910 р.] / Вільгельм Віндельбанд ; пер. з нім. І. Іващенко ; наук. ред., звірка та уточнення пер., вступ. ст., прим. Ю. Кушаков // Історія молодого Гегеля / В. Дільтей. – Київ : Три крапки, 2008. – С. 279-295. – ISBN 966-95634-6-1
271896
  Турянський І. Відновлення двосторонніх українсько-турецьких відносин - важливий крок для їх подальшого розвитку // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 284-298. – ISBN 978-966-579-439-4
271897
  Солдатенко О.В. Відновлення державного суверенітету в окремих районах України: політичні підходи та наукове обгрунтування // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (44). – С. 105-113. – ISSN 2072-8670
271898
  Яровий В.І. Відновлення державності народів Центральної та Південно-Східної Європи в період Першої світової війни // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 117-122. – ISSN 2313-1993


  Запропонована стаття є квінтесенцією роздумів автора з проблеми "Відновлення державності народів Центральної і Південно-Східної Європи у період Першої світової війни". У статті йдеться про позиції коаліціїй Першої світової війни з національних ...
271899
  Касьянюк В.С. Відновлення детермінованих полів, спостережуваних на фоні випадкових, за даними від нестабільних рецепторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 134-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
271900
  Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 103-108. – ISSN 2310-6158
271901
   Відновлення дії угоди з ЄС // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада України ухвалила рішення про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Союзом про наукове і технологічне співробітництво. Відповідний законопроєкт було прийнято на пленарному засіданні ВРУ 15 липня 2021 року.
271902
  Жмудінський В. Відновлення діяльності банку, визнаного неплатоспроможним: окремі проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 161-165. – ISSN 2663-5313
271903
  Фазан М.І. Відновлення діяльності Луцького учительського інституту в 1946–1953 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 71-74. – ISSN 2076-1554
271904
  Гергелюк М.М. Відновлення діяльності православної церкви у СРСР в 40-і рр. XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 131-133
271905
  Кузьменко О.В. Відновлення добового ритму деяких показників кровотворення й імунітету після радіаційного впливу : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Кузьменко О.В ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
271906
  Шишков С.Є. Відновлення довіри до фондового ринку України: чи достатньо ужорсточення норм за зловживання на ринку? // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 63-84. – ISSN 1605-7988
271907
  Мандибура В.О. Відновлення довіри суб"єктів кінцевого споживання як складова соціальної відповідальності бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 55-68


  Розглянута актуальна проблема відновлення довіри населення на ринку в контексті соціальної відповідальності бізнесу за якість споживчих товарів і послуг та посилення контролюючої ролі держави, а також розкрито сучасні особливості взаємодії маркетингу і ...
271908
  Расчотнов Є.В. Відновлення досудового розслідування у кримінальному провадження // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 138-144. – ISSN 2222-5374
271909
  Піонтковський Ю.Ф. Відновлення енергорозподілу по об"єму активної зони ВВЕР-1000 на основі сигналів детекторів прямого заряду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.16 / Піонтковський Юрій Федорович ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
271910
  Приходько Микола Відновлення забруднених нафтою і нафтопродуктами земель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 176-180 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
271911
  Козлін В.Й. Відновлення записів зі старих носіїв / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 141-147
271912
  Епплбаум Е. Відновлення зовнішньої політики Америки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 червня (№ 103). – С. 9


  Про завдання для наступного президента - реформування і зміцнення НАТО, побудова нових інститутів по боротьбі з транснаціональною корупцією та кіберзагрозами.
271913
  Вовк Т.А. Відновлення і зміцнення мережі сільських партійних організацій на Україні (1920-1921 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 58-62. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В данной статье освещается деятельность КП(б)У по восстановлению и укреплению сети сельских партоорганизаций на Украине в 1920-1921 гг.
271914
  Колісник М.К. Відновлення і зміцнення Радянської влади на Україні 1919-1920. / М.К. Колісник. – Х., 1958. – 204с.
271915
  Ляшенко В.П. Відновлення імпульсного джерела тепла в задачі теплопровідності / В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 27-32 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
271916
  Абрамович І.В. Відновлення інвестиційного процесу в АПК за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.7-9. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
271917
  Рємєскова Ю.О. Відновлення інституту військових судів у системі правосуддя України // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 122-125. – ISBN 978-966-937-189-8
271918
  Бондаренко Галина Відновлення історичної пам"яті // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 115-117. – ISSN 0130-6936
271919
  Тронько Петро Відновлення історичної правди та справедливості - імператив часу! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 24-25


  Минуле кожного народу має героїчні і трагічні сторінки. У нашій історії чи не найтрагічніші пов"язані з репресивною політикою радянського тоталітаризму. Звільнення від негативної спадщини минулого - завдання непросте. Воно вимагає не лише формального ...
271920
  Тронько Петро Відновлення історичної правди та справедливості - імператив часу! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 24-25


  Минуле кожного народу має героїчні і трагічні сторінки. У нашій історії чи не найтрагічніші пов"язані з репресивною політикою радянського тоталітаризму. Звільнення від негативної спадщини минулого - завдання непросте. Воно вимагає не лише формального ...
271921
  Тронько Петро Відновлення історичної правди та справедливості - імператив часу! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 24-25


  Минуле кожного народу має героїчні і трагічні сторінки. У нашій історії чи не найтрагічніші пов"язані з репресивною політикою радянського тоталітаризму. Звільнення від негативної спадщини минулого - завдання непросте. Воно вимагає не лише формального ...
271922
  Лук"янчук Г. Відновлення історичної справедливості // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Відновлено пам"ятник ідеологові Самостійної України, відомому громадському і політичному діячеві початку XX століття Миколі Міхновському.
271923
  Юрченко В. Відновлення Київського контрактового ярмарку у 20-х роках XX ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 225-228. – ISBN 978-966-95419-8-7
271924
  Романова Олена Анатоліївна Відновлення кісткового мозку як органу імунітету у реципієнтів лімфомієлотрансплантату : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Романова О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
271925
  Романова Олена Анатоліївна Відновлення кісткового мозку як органу імунітету у реципієнтів лімфомієлотрансплантату : Дис. ... канд. біолог. наук:03.00.09 / Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМНУ; Романова О.А. – Харків, 2004. – 174л. – Бібліогр.: л.148-174
271926
  Роговий В. Відновлення Комісії допомоги українському студентству в еміграції після Другої світової війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 149-153
271927
  Жуков М.Н. Відновлення кондиційності баз даних для корекції моделей розподілів вмістів мікроелементів у природних водах / М.Н. Жуков, А.В. Клипа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (52), жовтень - грудень. – С. 54-62. – ISSN 1684-2189
271928
  Оксанич Р. Відновлення кредитування в Україні. Чого очікувати // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 8
271929
  Чуйко Р. Відновлення мережі місцевих архівних установ у повоєнний період // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 534-536. – ISBN 978-966-171-795-3
271930
   Відновлення мигання при однобічному ураженні лицевого нерва за допомогою біоелектричної системи в експерименті / А.Л. Бобров, О.М. Борисенко, Д.С. Батулін, О.К. Бодиловський, Е.С. Карплюк, О.Ю. Паничев, А.А. Попов, С.Є. Шоферистов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 72-83. – ISSN 0044-4650
271931
  Терещук О. Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями / О. Терещук, І. Нисторяк, Р. Шульц // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 59-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с.68-69. – ISSN 0130-1039
271932
  Попович О.С. Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи / О.С. Попович, О.П. Костриця // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 4. – C. 5-13. – ISSN 1815-2066
271933
  Богдановський І.В. Відновлення національно-духовних традицій в сучасному язичництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається віровчення і культ основних організацій сучасного язичництва. В статье рассматриваются вероучение и культ основных организаций современного язычества. The article deals with faith and the cult of the major institutions of ...
271934
  Гнатюк С.Л. Відновлення національного телерадіомовлення на окупованих та звільнених територіях Сходу України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 73-87. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
271935
  Омельченко О.В. Відновлення національної пам"яті про ЗУНР опозиційними силами в УРСР наприкінці 80-х рр. XX ст. / О.В. Омельченко, О.І. Муравський // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 157-163
271936
  Руккас А. Відновлення Окремого корпусу кордонної охорони Української Народної Республіки восени 1920 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 32-36. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  Захист державних кордонів є одним з ключових елементів національної безпеки будь-якої країни. Це чудово усвідомлювали лідери української визвольної боротьби на початку ХХ ст. Свій початок українські прикордонні війська того часу беруть від Окремого ...
271937
  Оберемок М.П. Відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Оберемок Микола Петрович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
271938
  Войтенко З.В. Відновлення органічних сполук : навчальний посібник для студентів хімічного й біологічного факультетів / З.В. Войтенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 78, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-78
271939
  Воловненко Т.А. Відновлення органічних сполук комплексними гідридами металів : навчальний посібник для студ. хімічного та біологічного ф-тів / Т.А. Воловненко, Ю.М. Воловенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 95 с. : іл. – Бібліогр. : с. 93
271940
  Григорук В.І. Відновлення поляризації випромінювання в багатомодовому волоконному світловоді при оберненні хвильового фронту / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 303-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Експериментально досліджено відновлення поляризації лазерного вимпромінювання в багатомодовому кварц-кварцевому волоконному світловоді при оберненні хвильового фронту голографічними методами. Встановлено, що при зміні довжини волокна від 0,2 до 50 м ...
271941
  Лопарьов С.О. Відновлення популяції, сучасний стан та окремі аспекти раціонального мисливського використання сіроі гуски (Anser anser) в Україні / С.О. Лопарьов, О.А. Топішко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-29. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію щодо коливань чисельності популяції сірої гуски в історичному аспекті та розглянуто причини, що призвели до них. Також у загальних рисах відображено сучасний стан популяції та запропоновано рекомендації щодо раціонального мисливського ...
271942
  Дубовенко Ю. Відновлення потенціалу сили тяжіння за значеннями модуля його градієнта в задачі Алексідзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Нелінійна гранична задача Алексідзе для рівняння Лапласа постулює аналітичне продовження сили тяжіння в глобальних областях. Її розв"язок як потенціал простого шару на поверхні Ляпунова є послідовністю розв"язків зовнішніх граничних задач Неймана для ...
271943
   Відновлення прав педагогів-пенсіонерів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793
271944
   Відновлення право аспірантів на отримання стипендій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 6. – ISSN 2219-5793
271945
  Сас П.М. Відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії (1620 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 15-39. – ISSN 0130-5247
271946
  Кальниш В.В. Відновлення працездатності та енергетичних можливостей організму учасників бойових дій у процесі реабілітації / В.В. Кальниш, О.В. Мальцев // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
271947
  Білюк А. Відновлення природного фітоценозу на перелогових землях поблизу селища Новожилівка, Автономної Республіки Крим / А. Білюк, Т. Кускевич, О. Войцехівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-97. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено фітобіотичний моніторинг ділянки площею 1га, виведеної із сільськогосподарського використання. Визначені 47 видів рослин, які належать до 14 родин. Проведені експериментальні дослідження свідчать, що дану територію доцільно використовувати, ...
271948
  Нагуляк О.О. Відновлення просторового розподілу характеристик об"єкта в зворотніх задачах магнітно-резонансної і реконструктивної томографії при локальних спотвореннях сигналів відгуку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Нагуляк Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
271949
  Нагуляк О.О. Відновлення просторового розподілу характеристик об"єкта в зворотніх задачах магнітно-резонансної і реконструктивної томографії при локальних спотвореннях сигналів відгуку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Нагуляк Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 131 л. – Бібліогр.: л. 120-131
271950
  Григорук В.І. Відновлення профілю поверхні за відліками двох часткових похідних у двокоординатному лазерному скануючому диференційно-фазовому мікроскопі / В.І. Григорук, Ю.В. Пільгун, Є.М. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано метод відновлення профілю поверхні об"єкта за відліками двох часткових похідних профілю по перпендикулярних напрямках. Метод використовує суттєву надлишковість інформації про об"єкт, яка міститься у даних про обидві часткові похідні, для ...
271951
  Іващук Олександр Іванович Відновлення прохідності кишкового тракту після правобічної геміколектомїї та деякі аспекти становлення компенсаторних змін (Клініко-експериментальне дослідження) : Автореф... кандид. медичнихнаук: 14.01.03 / Іващук Олександр Іванович; Мін-во охорони здоров"я України. Нац. мед. ун-тет ім. О.О.Богомольця. – К., 1997. – 16л.
271952
  Рибалка І.К. Відновлення Радянської влади на Україні (1918-1919) / І.К. Рибалка. – Х., 1957. – 296 с.
271953
  Старжець В.І. Відновлення радянської системи шкільної освіти в західноукраїнському регіоні після війни (1944–1953 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 48-52. – ISSN 2076-1554
271954
  Рябцев Г.Л. Відновлення ресурсу довіри під час реформування державної політики в України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 107-110. – Бібліогр.: 3 назв.
271955
  Аль-Альвані Відновлення рівноваги. Авторитет Корану й статус Сунни = Reviving the balance. The Authority of the Qur"an and the Status of the Sunnah : [пер. с англ.] / Таха Джабір аль-Альвані ; скорочено Вандаю Крос. ; [пер. з англ. Ненсі Робертс ; ред. Марко Хряк-Петльований] ; Міжнар. ін-т іслам. думки. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 49, [3] c. – Пер. вид.: The Authority of the Qur"an and the Status of the Sunnah / Taha Jabir Alalwani. - Назва обкл. парал. укр., англ. - Кн. надрукована за підтримки Інституту Інтеграції Знань. – (Серія МІІД "Книги у скороченому викладенні"). – ISBN 978-966-416-740-3
271956
  Тараріко М.Ю. Відновлення родючості радіоактивно забруднених земель в Поліссі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 92-97
271957
  Созанский В.І. Відновлення світових запасів нафти і газу як стратегічна проблема сучасності // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 68-74. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
271958
  Муазі Д. Відновлення світового порядку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 117). – С. 9


  Про три підходи порятунку міжнародної системи.
271959
  Томоруг-Знаєнко Відновлення себе через історію і міф: "Маруся Чурай" Ліни Костенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 39-45. – ISSN 0236-1477
271960
  Кнігавко О.В. Відновлення сексуальної та фертильної функції чоловіків з еякуляторними розладами : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Кнігавко Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
271961
  Чорноморець Ю.О. Відновлення середнього річного стоку води річки Дніпро / Ю.О. Чорноморець, П.О. Павленко, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 36-47. – ISSN 2306-5680
271962
  Васильчук Тетяна Відновлення системи вищої освіти в Україні (1943-1950 рр.): історіографія проблеми // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 159-168. – ISSN 0869-3595
271963
  Шелейко Т. Відновлення системи підготовки кадрів для Південно-Західної залізниці у другій половині 1940-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 215-223. – ISSN 2222-5250
271964
  Баланаєва О.В. Відновлення смислових основ термінів німецької юридичної термінології // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 173-176
271965
  Єщенко П. Відновлення соціально-економічного розвитку - пріоритет номер один у світі та в Україні / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 36-50 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
271966
  Чмільова С. Відновлення спільної історичної пам"яті як чинник розвитку українсько-польських відносин на сучасному етапі // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 123-132
271967
  Ольшанська Н. Відновлення справ за нововиявленими обставинами // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-46.
271968
  Соколинська А. Відновлення справедливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 2


  У Харкові збираються кошти на пам"ятну дошку Юрію Шевельову, славісту-мовознавцю, історику української літератури.
271969
  Бек К. Відновлення сталінської системи в повоєнній УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 127-139. – ISSN 0130-5247
271970
  Жук А. Відновлення становища, що існувало до порушення, у системі способів захисту суб"єктивних цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 11-16. – ISSN 2663-5313
271971
  Штефан А. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і поновлення права як способи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 43-48
271972
  Штефан А. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і поновлення права як способи захисту авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 10 назв
271973
  Жук А. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, як ефективний спосіб захисту розмежування адміністративної юрисдикції від цивільної і господарської // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 13-17. – ISSN 2524-0129
271974
   Відновлення стану підшлункової залози за умов застосування похідного малеіміду при канцерогенезі товстої кишки / І.В. Харчук, Г.В. Островська, Ю.М. Воловенко, В.К. Рибальченко // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (68). – С. 57-62. – ISSN 1609-0446
271975
  Біддулф Г. Відновлення стародавньої християнської церкви: чотири американські концепції : Александер Кемибелл, Джозеф Сміт, Еллен Г. Уайт і ранні п"ятидесятники / Говард Л. Біддулф ; Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії НАНУ. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 54 с., 54, [4] с. : іл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : Restoring the ancient christian church: four american conceptions. – Бібліогр.: с. 48-51. – ISBN 978-617-696-623-4
271976
  Мудра К.В. Відновлення стоку води на гідрологічних постах річки Дністер з метою вивчення його довгоперіодних коливань // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 30-39. – ISSN 2306-5680


  Здійснено відновлення значень середньорічних, максимальних та мінімальних (літній та зимовий мінімум) витрат води в басейні річки Дністер на основі статистичних методів з використанням регресійного аналізу. Оцінено однорідність відновлених (подовжених) ...
271977
  Король Нестор Відновлення суверенности України в наслідок зречення Миколаєм ІІ престола / Король Нестор. – Hю-Йорк, 1968. – 18с.
271978
   Відновлення та адаптація проекту моніторингу седиментаційних процесів на шельфі Чорного моря на полігоні "Запоріжжя" / О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін, С.Г. Федосеєнков, Г.М. Іванова, С.М. Довбиш // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 89-94 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1999-7566
271979
  Маслюк О. Відновлення та діяльність Київського академічного театру опери та балету імені Т.Г.Шевченка у 1944-1945рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 55-61. – ISSN 1998-4634
271980
  Маринченко Г. Відновлення та діяльність клубів на Миколаївщині у повоєнний період (1945-1955 рр.) / Г. Маринченко, В. Ревенко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 83-90. – ISSN 1998-4634
271981
  Величенко О.О. Відновлення та діяльність соціал-демократичної партії Німеччини в 1945-1949 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Величенко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
271982
  Величенко О.О. Відновлення та діяльність соціал-демократичної партії Німеччини в 1945-1949 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Величенко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 192 арк. – Додатки: арк. 183-192. – Бібліогр.: арк. 166-182
271983
  Павленко В.Л. Відновлення та організація роботи органів Прокуратури УРСР на звільненій території України // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 25-31. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании партийных документов и архивных источников освещается опыт работы Прокуратуры УССР по восстановлению, подбору и расстановке кадров органов прокуратуры на освобожденной территории Советской Украины в годы Великой Отечественной ...
271984
  Мищак І.М. Відновлення та розвиток архівної системи України. Реевакуація та реституція архівних матеріалів (1943 - 1945) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-50. – (Історія ; вип. 46)


  На основі опублікованих матеріалів і нових архівних даних розглядаються відновлення та розвиток архівної системи України, реевакуація українських архівів зі східних районів СРСР та повернення архівних документів, що були вивезені загарбниками за межі ...
271985
  Дудзяк О.А. Відновлення та розвиток сільських територій: теорія, методологія і практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Дудзяк Оксана Антонівна ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам"янець-Подільський. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
271986
  Заваріка Г. Відновлення туризму Луганщини в постконфліктний період: суспільно-географічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 88-93. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості відновлення туристичної діяльності в Луганській області в постконфліктний період. Проаналізовано географію наявного туристичного потенціалу досліджуваної території. Висвітлено сучасний стан туристичної галузі, яка зазнала значного ...
271987
  Кук В. Відновлення Української Держави // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 30-59. – ISBN 5-7702-0432-X


  До 50-річчя Акту відновлення Української Держави, проголошеного у Львові 30 червня 1941 р.
271988
  Гай-Нижник Відновлення Української Держави актом 30 червня 1941 р. // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 52-67. – ISBN 978-966-428-404-9
271989
   Відновлення української держави в 1941 році : Нові документи і матеріали. – К., : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 198 с. – ISBN 966-7060-43-8
271990
  Довбня Володимир Відновлення Української Народної Республіки за доби Директорії // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 2008. – № 11/12 (137/138). – С. 34-35
271991
  Бобришев О.Ю. Відновлення ультрафіолетової радіації на земній поверхні за даними супутникових спостережень та моделі переносу сонячного випромінювання в атмосфері / О.Ю. Бобришев, О.А. Кривобок, І.В. Попіль // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 323-328. – Бібліогр.: 5 назв.
271992
  Щурова В.А. Відновлення утилітарнних, функціональних і естетичних якостей первинної житлової структури - двору // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 238-241. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
271993
  Кралюк П. Відновлення філософських студій у Київському університеті: Олексій Козлов // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 520-522. – ISBN 978-966-2254-74-7
271994
  Кралюк П.М. Відновлення філософських студій у Київському університеті: Олексій Козлов // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 520-522. – ISBN 978-966-373-777-5
271995
  Раад Абдул Хаді Мохаммад Альальван Відновлення функціональних показників нижньої кінцівки та якості життя після оперативного лікування розриву ахіллового сухожилля / Раад Абдул Хаді Мохаммад Альальван, В.В. Вітомський // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 79-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-7894
271996
  Колченко Г.Ф. Відновлення функціонування телекомунікацій в надзвичайних ситуаціях / Г.Ф. Колченко, О.Г. Варфоломеєва // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 73-79. – ISSN 2412-4338
271997
  Солдатов О.Ю. Відновлення центральної адміністрації Австрії після Другої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
271998
  Касьянюк В.С. Відновлення частково невідомих характеристик стану об"єкта як задача багатокритеріальної оптимізації / В.С. Касьянюк, А.Л. Заворотний // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 84-85. – ISBN 978-966-188-165-4
271999
  Бойніцька О.С. Відновлення: Перша світова війна в трилогії Пет Баркер // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 78-86


  У статті розглядаються романи воєнної трилогії Пет Баркер "Відновлення", "Око в дверях" та "Дорога примар". Аналізуються центральні теми, а також наскрізні мотиви та образи трилогії: війна, пам"ять, смерть, мовчання, трансформація соціальних ролей та ...
272000
  Пішкало М. Відновленняорієнтації геліосферного струмого шару за числами Вольфа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-15. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  На основі високих значень коефіцієнта кореляції між числами Вольфа та значеннями нахилу геліосферного струмового шару (ГСШ) відносно сонячного екватора у 1976-2004 рр. за відомими значеннями чисел Вольфа отримано реконструйовані значення нахилу ГСШ до ...
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,