Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
271001
  Ульяновський В.І. "Видубицька історія" про хрещення киян крізь призму посвяти давнього собору // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 40-59. – ISSN 0130-5247


  Через доволі рідкісну для теренів посвяту, обставини закладання мурованого храму й дальшу розбудову Видубицького монастиря вже за онука хрестителя Русі автор прагне показати, що місце для цієї обителі було обране не просто невипадково, але цілком ...
271002
  Шоман Кр. "Виживе Україна - виживе Європа і демократичний світ..." / бесіду вів Дмитро Чистяк // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8. – С. 133-135. – ISSN 0208-0710


  Європейська академія наук, мистецтв і літератури представляє. Наш співрозмовник Крістоф Шоман (1963) - відомий французький письменник, науковець і громадський діяч. Доктор педагогічних наук, перебуває на викладацькій і видавничій роботі, яку поєднує з ...
271003
  Данильчук В.Р. "Вижити…": виїзд на роботу до Німеччини як один із способів порятунку євреїв Рівненщини під час Голокосту // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 42-49. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
271004
  Лазарев М.Х. "Вижу зеленый!" / М.Х. Лазарев. – Ленинград, 1961. – 51с.
271005
  Исаенко Н.Ф. "Вижу противника!" / Н.Ф. Исаенко. – К, 1981. – 224с.
271006
  Люблина М. "Византийский поединок" Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 150-156
271007
  Торквато Тассо "Визволений Єрусалим" ("Звільнений Єрусалим", La Gerusalemme liberata ) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 314-321. – ISSN 0320-8370


  Лицарська поема Торквато Тассо. В основі твору лежать події Першого хрестового походу під проводом Готфріда Бульйонського, що завершився взяттям Єрусалима і заснуванням першого на Близькому Сході християнського королівства. Поема складається з 20 ...
271008
  Богуславський О. "Визволення" веде до "Свободи": внесок одного радіо в незалежність України або свобода як окраєць хліба. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 212-224.
271009
  Стольников В. "Визвольні завіти" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 158-164. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Поезії.
271010
  Липовецький С. "Визираю вікном - лишенько. Большовиків гурма валить просто до корчми". Мирон Тарнавський двічі тікав із військових госпіталів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 25 (428), 27 червня 2018. – С. 46-50
271011
  Рожок В. "Визнані гідними світової першості" / записала Наталія Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3-10 січня (№ 1/2). – С. 11


  "Про непросте сьогодення та перспективи пдготовки митців, які формуватимуть духовну ауру нації, розмірковує та ділиться думками ректор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського Володимир Рожок".
271012
  Тлапшокова А.Ж. Видо-временная характеристика причастий I и II в современном английском языке (в сопоставлении с причастием в кабардино-черкесском. языке). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04, 10.02.09 / Тлапшокова А.Ж.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
271013
  Волохина Г.А. Видо-временные соотношения в сложных предложениях с придаточными присловными : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Волохина Г.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 15л.
271014
  Верховская И.П. Видо-временные формы в английском сложноподчиненном предложении / И.П. Верховская. – Москва, 1980. – 112с.
271015
  Шапиро В. Видо-жанрове різноманіття в поетичній спадщині Євгена Маланюка 20-х років // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 176-184. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
271016
  Печковський В.І. Видобування вугілля в країнах народної демократії. / В.І. Печковський, О.І. Демченко. – К., 1958. – 172с.
271017
  Дребет В.В. Видобування іменникового змісту у модальних рамках сучасної німецькомовної преси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 138-147. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
271018
   Видобування нафти в ускладнених умовах / [Бойко В.С. та ін.] ; за ред. В.С. Бойка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Івано-Франків. осередок наук. т-ва ім. Т. Шевченка (НТШ), Укр. нафтогазова акад. (УНГА). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 771 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 728-763. – ISBN 978-966-398-090-4
271019
  Клапчук В. Видобування нафти і газу на Гуцульщині в другій половині XIX - першій третині XX століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 127-131. – ISSN 1728-9343
271020
  Клапчук В. Видобування нафти та газу в Західній Галичині (1930-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 38-42
271021
  Коровай Ю.Т. Видобуток важких металів із техногенних розсипів в уиовах Рівненсько-Волинського регіону // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 66-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
271022
  Мушенко І.Ф. Видобуток вугілля в Китайській Народній Республіці / І.Ф. Мушенко. – К., 1959. – 130с.
271023
  Безручко К.А. Видобуток вугільного метану техногенних колекторів на прикладі шахти ім. В.М.Бажанова / К.А. Безручко, О.А. Тихонов, Л.Д. Кузнецова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 271-281 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
271024
  Пестушко Валерій Видобуток нафти провокує землетрус : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55
271025
  Свірчевська Ю. Видобуток нафти та газу за кордоном як один із способів досягнення енергетичної безпеки України // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 9-11
271026
  Синькевич Н.І. Видова класифікація фінансового аналізу діяльності підприємств / Н.І. Синькевич, Т.М. Василишин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 253-258 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
271027
  Попов М.О. Видова космічна розвідка в локальних військових конфліктах / М.О. Попов, М.В. Топольницький, В.О. Подліпаєв // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 25-35
271028
  Усенко О.М. Видова резистентність водоростей до екзометаболітів вищих воляних рослин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 137-143
271029
  Матюх Т.М. Видова специфіка мистецтва: творчий потенціал емпатії (на прикладі синтетичних видів мистецтва) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 57-61


  У даній статті проаналізовано мистецький процес в емпатійному вимірі на прикладі таких його синтетичних видів, як кіно та театр. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про емпатію, яка в мистецтві проявляється як процес побудови ...
271030
  Прокопчук О. Видова сукупність страхових продуктів на агростраховому ринку України / О. Прокопчук, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (153). – Бібліогр.: 11 назв
271031
  Чуйко С.І. Видова та типологічна трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі Придніпровського регіону України) : автореф. ... канд. культурології: 26.00.04 / Чуйко С. І.; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
271032
  Медведик Л. Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 424-430. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
271033
  Зализняк А.А. Видовая коррелятивность в русском языке: в защиту видовой пары / А.А. Зализняк, И.Л. Микаэлян, А.Д. Шмелев // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С. 3-23. – Список лит.: с. 21-23. – ISSN 0373-658Х
271034
  Горбова Е.В. Видовая парность русского глагола: проблемы и решения // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 4 (июль - август). – С. 20-45. – Библиогр.: Лит.: С. 43-45. – ISSN 0373-658Х
271035
  Яхонтов А.А. Видовая самосточтельность Lycaena coretas O. (Lepidoptera, Lycaenidae) : (с 2 рис.) / А.А. Яхонтов (Нижний-Новгород) // Компакт - 252285 / А.А. Яхонтов. – 2 с.
271036
  Мацегора И.Л. Видовая соотносительность глаголов в русской молодежной речи // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 96-98
271037
  Добров Сергей Болеславович Видовая специфика и закономерности взаимодействия изобразительности и выразительности в искусстве : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04. / Добров Сергей Болеславович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
271038
  Добров С Видовая специфика и закономерности взаимодейтсвия изобразительности и выразительности в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Добров С,Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
271039
  Михалев В.П. Видовая специфика и синтез искусств / В.П. Михалев. – К, 1984. – 100 с.
271040
  Михалев В.П. Видовая специфика и синтез искусств. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.04 / Михалев В.П.; АН УССР. Ин-т филос. – К., 1986. – 32л.
271041
  Маликов С. Видовая характеристика принципов местного самоуправления в Украине: статутарные и прогностические критерии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 110-119.
271042
   Видове багатство хребетних тварин (Vertebrata) національного природного парку "Пирятинський" / В.В. Казанник, А.В. Подобайло, Ю.В. Проценко, Н.М. Миленко // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – C. 5-8. – ISBN 978-966-7723-82-8
271043
  Суханова О. Видове і формове різноманіття декоративних рослин, перспективних для озеленення кладовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень дендрофлори кладовищ м. Києва. Рекомендовано композиційні рішення та асортимент перспективних видів та форм рослин для озеленення кладовищ. The results of researches of dendroflorа cemeteries in Kyiv are resulted. ...
271044
  Гінзбург М. Видове протиставлення віддієслівнихіменників на позначення опредметнених процесів у слов"янських мовах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 30-43. – Бібліогр.: С. 42-43 ; 28 назв. – ISSN 1682-3540
271045
  Огієнко О. Видове різноманіття та екологічні особливості діатомових комплексів з поверхневого шару донних відкладів Західної Антарктики (район Аргентинських островів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-18. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню видового різноманіття діатомових водоростей з поверхневих морських відкладів акваторії Аргентинських островів у районі Української Антарктичної станції "Академік Вернадський". Мета дослідження - аналіз палеофаціальних умов ...
271046
  Бессонова В. . Видове різноманіття та життєвий стан деревних насаджень вздовж автотраси південного напрямку м. Дніпропетровськ / В. . Бессонова, О.А. Пономарьова, О.Є. Іванченко // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 64-84. – ISSN 2312-2056
271047
  Чучман Х.Ю. Видове різноманіття та інформативність документів особового походження із зони відчуження Чорнобильської АЕС // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 162-170. – ISSN 0320-9466
271048
  Дудка Т.В. Видове розноманіття баштанних культур // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 152-153. – ISBN 978-966-924-274-7
271049
  Галкін С. Видове та формове різноманіття деревних рослин порядку Fabales norkai у дендропарку "Олександрія" НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено підсумки 10-річної наукової роботи з інтродукції в дендропарку "Олександрія" НАН України рослин з порядку Fabales Nakai. Дано біологічну характеристику кожному виду та розглянуто перспективи їх культивування в умовах України. The results of ...
271050
  Лисенко А.А. Видовий і формовий склад та загальний стан декоративних насаджень міста Нової Каховки / А.А. Лисенко, Ф.М. Левон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати інвентаризації деревних рослин у зелених насадженнях м. Нової Каховки за станом на 1998 р. Висловлюються міркування стосовно збагачення асортименту міських зелених насаджень, поліпшення якості та їх середовище твірної функції.
271051
  Новохацька М.А. Видовий склад водоростей окультурених грунтів Київської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено видовий склад водоростей в оукльтурених незрошуваних сірих лісових грунтах та типовому малогумусному середньосуглинковому чорноземі. Виявлено 112 видів і форм водоростей. Відмічено різницю у складі домінантів та азотфіксуючих синьозелених ...
271052
  Ємельянова Л.В. Видовий склад гаммарид і закономірності їхнього розподілу у фітофільних ценозах Дніпра та його водосховищ = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 173-179. – Бібліогр.: 19 назв
271053
  Пацюк М. Видовий склад голих амеб в епіфітних мохах Житомирської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-54. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  В епіфітних біотопах Житомирської обл. ідентифіковано 16 видів голих амеб. Це види: Vahlkampfia sp. (1), Saccamoeba stagnicola Page, 1974, Saccamoeba sp. (1), Cashia limacoides Page, 1974, Korotnevella sp. (1), Vexillifera sp., Ripella platypodia ...
271054
  Пруденко М.М. Видовий склад грибів урочища "Холодний Яр" / М.М. Пруденко, В.В. Джаган // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2005. – Т. 11, вип. 1. – С. 21-28. – ISSN 1729-7184
271055
  Горошко В.В. Видовий склад деревостанів у поширених типах лісу водозбору середньої течії річки Сіверський Донець / В.В. Горошко, А.Ю. Гордіященко, Ю.С. Петрова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 125-133 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
271056
  Ширко Н.С. Видовий склад павуків (ARACHNIDA, ARANEI) паркових зон південної частини Києва / Н.С. Ширко, П.Г. Балан, Є.М. Сінгаєвська // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 106
271057
  Дідух А.Я. Видовий склад роду Utricularia L. та його екобіоморфологічні особливості (родина Lentibulariaceae Rich.) / А.Я. Дідух, Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Природничий альманах : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2016. – С. 43-62. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 23). – ISSN 2524-0838
271058
  Гроховська Ю.П. Видовий склад судинних рослин малих річок лісостепової частини басейну Горині / Ю.П. Гроховська, В.О. Володимирець // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 110-116 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
271059
  Залевський О.В. Видовий склад та біотопічний розподіл дощових черв"яків родини Lumbricidae на території Канівського природного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-46. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено видовий склад дощових черв"яків родини Lumbricidae Канівського природного заповідника, виявлено екологічні особливості розподілу та домінування певних видів дощових черв"яків у типових біотопах цього заповідника.
271060
  Хрокало Людмила Анатоліївна Видовий склад та екологічні особливості бабок (INSECTA, ODONATA) північного Сходу України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16. / Хрокало Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 172л. + Дод.: л. 166-172. – Бібліогр.: л.146-165
271061
  Хрокало Людмила Анатоліївна Видовий склад та екологічні особливості бабок (INSECTA, ODONATA) північного Сходу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Хрокало Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
271062
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону малопроточної станції Зміїних островів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-31. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали 1999-2001 pp. досліджень видового складу, просторового розподілу й основних напрямків переміщення зоопланктону. На основі нової методики комплексного збирання зоопланктону та молоді риб [7] проведено тридцять серій дослідів у межах ...
271063
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону станції Кривих озер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-98. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Наведено матеріали 1999-2001 pp. досліджень видового складу, просторового розподілу й основних напрямків переміщення зоопланктону малопроточної станції верхньої частини Кременчуцького водосховища. Досліди проведено на основі методики комплексного збору ...
271064
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону станції Труханового острова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На основі нової методики комплексного збору подано матеріали 1999-2001 рр. досліджень видового складу, просторового розподілу та основних напрямків переміщення зоопланктону в межах трьох біотопів проточної станції верхньої частини Канівського ...
271065
  Калюжна М.О. Видовий склад та хазяїно-паразитні зв"язки їздців-афідіїн (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) Національного природного парку "Дністровський каньйон" // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2017. – № 2 (13). – С. 30-37. – ISSN 2226-4272
271066
   Видовий склад фітопатогенних мікроміцетів насіння сортів культурних рослин / І.В. Безноско, А.І. Парфенюк, О.В. Шерстобаєва, Л.В. Гаврилюк, Ю.В. Терновий // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 84-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
271067
  Машина В.П. Видовий склад фітофільних угрупувань нематод верхньої частини Канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 5 назв
271068
  Гайдаржи М.М. Видовий та родовий склад колекції рослин триби Hylocereeae Backeberg, родини Cactaceae A.L.de Jussieu / М.М. Гайдаржи, С.О. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції триби Нуіосегееае Backeberg родини Cactaceae A.L.de Jussieu Ботанічного саду імені акад. О.В.Фоміна за К. Бакебергом (72 види з 23 родів) і за Т. Андерсоном (50 видів а 9 родів). Надано довідку щодо історії ...
271069
  Превер Ж. Видовище : Поезії / Ж. Превер. – Київ : Основи, 1993. – 278с. – ISBN 5-308-01089-7
271070
  Рожок О.В. Видовище як гра: природний, історико-культурний і мистецький виміри // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 83-88
271071
  Жуковін О.В. Видовище як універсальне явище загальнолюдської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 154-157. – ISSN 2226-3209


  У статті обґрунтовано необхідність вивчення феномена видовища як складової культури будь-якого народу, проаналізовано еволюцію поняття "видовище", трансформацію його змісту в часовому та просторовому вимірі, подано типологію масових видовищ, зазначено ...
271072
  Прудников А.А. Видовищна специфіка вуличного театру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 235-241
271073
  Оленіна О.Ю. Видовищні й візуальні види рекламування: старослав"янська традиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 258-265
271074
  Пашкевич М.Ю. Видовищні форми паблік рилейшнз в сучасній українській культурі : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Пашкевич Марина Юхимівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
271075
  Пашкевич М. Видовищні форми тоталітарної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 31-40. – ISSN 2225-7586


  "Методологія роботи передбачає використання історичного підходу та загальнонаукових методів: аналітичного, системного, компаративного для з’ясування витоків та протоформ видовищної культури в умовах тоталітарного суспільства. Наукова новизна полягає у ...
271076
  Долгінінська І. Видовищності має бути в міру : Про використання комп"ютера на уроці літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 29
271077
  Кремзикова С.Ю. Видові кореляції вербалізованих ситуацій активної дії у дискурсах старофранцузького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 104-112


  У статті досліджуються видові особливості вербалізації ситуацій активної фізичної дії у дискурсах старофранцузького періоду. Головну увагу приділено аналізу префіксальних словотвірних рядів дієслів, їх семантичним кореляціям при репрезентації різних ...
271078
  Ковальська Л.А. Видові особливості і класифікація документально-інформаційних ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 39-47. – ISSN 2409-9805
271079
  Перехейда В.В. Видові особливості комунікаційних середовищ екотуризму в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  На матеріалах первинних емпіричних досліджень виявлено та проаналізовано видові особливості комунікаційних середовищ внутрішнього екотуризму в Україні (в екопоселеннях та агротуризмі). Відстежено основні комунікаційні конфлікти та накреслено шляхи їх ...
271080
  Кирилів Б.Я. Видові, онтогенетичні та органо-тканинні особливості протеїнового обміну й активність гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних чинників : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.04 / Кирилів Богдан Ярославович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
271081
  Павловичь М. Видовница : поеме / Миодраг Павловичь ; уред. Ц. Котевска. – Београд : Народна кньига, 1979. – 76, [2] c. : ил. – Зміст: Девице мудре и луде ; Долазак ; Ватре ; Словени ; То Слово
271082
  Омери И. Видовое разнообразие и распределение растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Кременецкого ботанического сада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-105. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено видовий склад та розподіл кліщів-фітосеід (Parasitiformes, Phytoseiidae) на рослинах Кременецького ботанічного саду. Виявлено 24 види вказаної родини, встановлено трапляння та визначено статус кожного виду в ценозі ботанічного саду. The ...
271083
  Кравченко А.Б. Видовой состав вредных насекомых, повреждающих различные сорта гороха в восточной Лесостепи Украины и совершенствование мер борьбы с наиболее вредоносными из них : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Кравченко А.Б.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1969. – 21л.
271084
  Султанова Р.М. Видовой состав и биология однолетних цветочных растений Чуйской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Султанова Р.М.; АН КиргССР. Объед. совет Отд. биол. наук. – Фрунзе, 1963. – 23л.
271085
  Чумак Петр Яковлевич Видовой состав и биология членистоногих в оранжереях ботанических садов Украины : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Чумак Петр Яковлевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 190л.
271086
  Чумак Петр Яковлевич Видовой состав и биология членистоногих в оранжереях ботанических садов Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Чумак Петр Яковлевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
271087
  Бугданов Г.Б. Видовой состав и распространение фауны Червецов - Coccidae в Восточной предгорной полосе Северного Кавказа / Г.Б. Бугданов. – Орджоникидзе, 1933. – 10с.
271088
  Елпатьевский В.С. Видовой состав и экологическое размешение лесных и степных грызунов на трассе государственной лесной полосы Саратов-Камышин. / В.С. Елпатьевский, Н.И. Ларина, В.Л. Голикова, 1952. – 395-413с.
271089
   Видовой состав и экология водных и наземных организмов. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 128 с.
271090
  Мамаева Х.П. Видовой состав и экология галлиц Московской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мамаева Х.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 20л.
271091
  Саид-Мухамед-Абу-Курах Видовой состав и экология клещей кагорты в посеве под озимой пшеницей : Автореф... канд. биол.наук: / Саид-Мухамед-Абу-Курах; АН УССР. Ин-т зоологии. – Одесса, 1977. – 19л.
271092
  Мисейко Г.Н. Видовой состав и экология хирономид Волгоградского водохранилища : Автореф... кандидата биол.наук: / Мисейко Г.Н.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 23л.
271093
  Винничук Т.С. Видовой состав почвенной фитопатогенной микрофлоры в агроценозе пшеницы озимой / Т.С. Винничук, Л.М. Парминская // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 120-123. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
271094
  Драко М.М. Видовой состав, количественное развитие и кормовое значение донной фауны (бентос) промысловых озер БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Драко М.М.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра зоологии биолого-почвенного фак-та. – Минск, 1953. – 15л.
271095
  Демурова Р.А. Видовой состав, распространение и возможности использования шиповника в Северной Осетии : Автореф... канд. био.наук: / Демурова Р. А.; Сев. Осет с. х. ин-т. – Орджоникидзе, 1964. – 24л.
271096
  Борейко В.Е. Видовой террор / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2010. – 145, [6] с. : ил., портр. – (Охрана дикой природы ; Вып. 67). – ISBN 978-966-171-343-6
271097
  Авдеев В.В. Видовременные формы современного английского языка / В.В. Авдеев ; Ин-т усовершенствования учителей. – Пенза : Книжное издательство, 1961. – 72 с.
271098
  Загребельный А.В. Видовые наименования субъекта верховной государственной власти с компонентом "царь" в русском языке начала XX века // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 12-20. – ISSN 1562-1391
271099
  Абдулаєва Я. Видозміна коренів в кореневій системі у ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. під впливом мутацій генів COB1, LIT1 І SAB1 / Я. Абдулаєва, С. Хаблак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-24. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що мутації cob-1, lit-1 і sab1-1 викликають у рослин Arabidopsis thaliana потовщення і вкорочення довжини бічного і додаткового коріння. В результаті у мутантних ліній cob-1, lit-1 і sab1-1 формується не типове коріння у вигляді кореневих ...
271100
  Савчук О.О. Видозміни в традиційному співоцтві Слобожанщини ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 189-194. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048


  Укр. традиційне співоцтво (кобзарство, лірництво, стихівництво)
271101
  Риженко Л.М. Видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 122-125. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
271102
  Олійник Н. Видозміни традиційної календарної обрядовості Слобожанщини у XX столітті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 153-161. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
271103
  Дудик П.С. Видозміни у структурі розмовних фразеологізмів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 63-71
271104
  Сиверцева А.В. Видоизменение реакции Реформаторского для получения некоторых амидов бета-окискислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Сиверцева А.В.; Мин. здравоохран. РСФСР. Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1963. – 14л.
271105
  Грант В. Видообразование у растений / В. Грант. – Москва : Мир, 1984. – 528с.
271106
  Уилтон Р. Видосистемы переносных компьютеров IBM РС и PS / Р. Уилтон. – М., 1994. – 384с.
271107
  Соляник В.В. Видосоответствующие экологически сбалансированные технологии как альтернатива интенсивному пути развития подотраслей животноводства / В.В. Соляник, С.В. Соляник // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 181-186. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
271108
  Нужина Н.В. Видоспецифічна відповідь на різкий високотемпературний стрес у рослин роду Haworthia (Asphodelaceae) / Н.В. Нужина, М.М. Гайдаржи, Я.В. Авєкін // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (4). – С. 506-511. – ISSN 2519-8521


  У даному дослідженні представлено чотири рідкісні види з двох підродів роду Haworthia з Колекції сукулентних рослин Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна. (С. 507)
271109
  Голда Д.М. Видоутворення (- процес виникнення нових видів шляхом розгалуження філогенетичної лінії на дві або декілька нових) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 389-390. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
271110
  Корнєєв О.П. Видра на Україні, її екологія та шлях раціонального використання / О.П. Корнєєв. – КДУ, 1959. – 9-58с.
271111
  Кънчев М.П. Видрица. / М.П. Кънчев. – София, 1983. – 726с.
271112
  Кислов А.А. Видсерфинг -- первые шаги / А.А. Кислов, О.А. Ильин. – М., 1985. – 96с.
271113
  Кілессо Т.С. Видубицький монастир / Т.С. Кілессо. – Київ : Техніка, 1999. – 126с. – Бібліогр.:с.124-126. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-171-9
271114
  Костюченко А. Видубичі // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 68-73
271115
  Юрійчук Є.П. Видщи демократичної легітимності в концепції П"єра Розанвалова // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 90 : Філософія. Політологія. Соціологія
271116
  Черепанова Н.П. Виды Peronospora - паразиты высших растерий / Н.П. Черепанова. – Ленинград, 1987. – 121с.
271117
  Букалов А.В. Виды взаимодействий человека-оператора с техническими системами // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 35-38. – ISSN 2226-7514
271118
   Виды внешней торговли России за 1868 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 1 : Торговля по Европейской границе. – 1869. – 936 с.
271119
   Виды внешней торговли России за 1868 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 2 : Торговля по Азиатской границе. – 1869. – 100 с.
271120
  Лобанова В.Г. Виды галагола. / В.Г. Лобанова. – Москва, 1973. – 34с.
271121
  Евсеева Т.А. Виды гипотез и их познавательные функции. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Евсеева Т.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 22л.
271122
   Виды глагола в русском языке. – М, 1970. – 40с.
271123
   Виды глагола в русском языке. – М, 1971. – 40с.
271124
  Терентьева Т.Г. Виды глагольных нематов рода Moloidogyne Goeldi, 1887 фауны СССР (Систематика, распространение, растения-хозяева) : Автореф... канд. биол.наук: / Терентьева Т. Г.; Всес. акад. с. х. наук, Всес. ин-т защ. растен. – Л., 1965. – 27л.
271125
  Ранимова Н.К. Виды государственного унитарного предприятия и их правовой статус // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 190-196. – ISSN 1684-2618
271126
   Виды государственной внешней торговли за 1863 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 1 : Торговля по Европейським границам. – 1864. – 133 с.
271127
   Виды Грузинской ССР. – Тбилиси, 1954. – 3с. : фото
271128
  Мартынова Р. Виды дидактических моделей процесса обучения // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 4 (181). – С. 15-22. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
271129
  Насонов Н.В. Виды диких баранов Туркестана, описанные Н.А. Северцовым : (Доложено в заседании Физико-математического отделения 30 апреля 1914 г.) / Н.В. Насонов. – Петроград : Тип Императорской Академии наук, 1914. – С. 695-726, 2 л. табл. : ил. – Без тит.л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1914, июнь
271130
  Морозова О.В. Виды договора консигнации // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 136-144. – (Право. Економіка. Управління)
271131
  Ахундов М.А. Виды доказательств : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ахундов М.А. ; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1954. – 20 с.
271132
  Кириченко В.Ф. Виды должностных преступлений по советскому уголовному праву. / В.Ф. Кириченко ; АН СССР, Ин-т права им. А.Я. Вышинского. – Москва : Изд. АН СССР, 1959. – 184 с.
271133
  Фомичева Т.Д. Виды Дрездена и Пирны / Т.Д. Фомичева. – Л, 1959. – 14с.
271134
  Корнилова В.И. Виды и жанры изобразительного искусства / В.И. Корнилова. – Пермь, 1961. – 48с.
271135
  Власов М.П. Виды и жанры киноискусства / М.П. Власов. – Москва, 1976. – 112с.
271136
  Болотов В.А. Виды и назначение программ оценки результатов обучения школьников / В.А. Болотов, И.А. Вальдман // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С.15-26. – ISSN 0869-561Х
271137
  Рубцов Л.И. Виды и сорта сирени, культивируемые в СССР: Каталог-справочник. / Л.И. Рубцов. – Киев, 1980. – 128с.
271138
  Петаш Г.Р. Виды и средства языковой стилизации в художественной литературе. (На материале нем. реалист. романа ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: / Петаш Г.Р.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1966. – 27л.
271139
  Сатарова А.Ы. Виды и текстообразующие функции вторичной косвенной номинации в современной англоязычной художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сатарова А. Ы.; Моск. гос. лингв. ин-т. – М., 1991. – 25л.
271140
  Голубев Л.К. Виды и формы внеклассной работы по литературе / Л.К. Голубев. – М., 1952. – 80с.
271141
  Пименова М.В. Виды и формы древней письменности у славян (на материале народных сказок и сказаний) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 5-13
271142
  Поварич И.П. Виды и формы организации стимулирования труда: Уч. пособ. / И.П. Поварич. – Кемерово, 1990. – 84с.
271143
  Салмина Н.Г. Виды и функции материализации в обучении. / Н.Г. Салмина. – Москва, 1981. – 134 с.
271144
  Кузнецов В.О. Виды идиолектов в современном городе (на материале языковой ситуации в Брянске) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 90-98. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
271145
  Морозова И.Д. Виды изложений и методика их проведения / И.Д. Морозова. – М., 1984. – 127с.
271146
  Авешникова Э.С. Виды изображений по ЕСКД : [учеб. пособие] : в 2-х ч. / Э.С. Авешникова, Н.И. Дубова. – Москва : МИФИ
Ч. 1. – 1978. – 52 с.
271147
   Виды изобразительного искусства : живопись. Графика. Скульптура. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство. – Ленинград : Печатній Двор, 1959. – 273 с.
271148
  Цырлин И.И. Виды изобразительного искусства / И.И. Цырлин. – М., 1961. – 64с.
271149
   Виды изобразительного искусства [Електронний ресурс] : Скульптура (фильм 1). Скульптура (фильм 2). Гравюра (фильм 1). Гравюра (фильм 2) ; для детей от 6 до 14 лет, а также более взрослой ауд. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Коллекции видеопрограмм для эстетического развития детей ; Прекрасному навстречу / Русский музей - детям)


  СКУЛЬПТУРА. Иск-во ваяния играет важную роль в нашей жизни.Оно сохраняет память о выдающихся людях, важнейших событиях истории, украшает площади и здания городов. ГРАВЮРА. Один из видов ихзобразительного искусства, относящийся к графике. ...
271150
  Шмаков Е.Г. Виды информации в учебном процессе. // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 37-47.
271151
  Ермолаева В. Виды исков в брачно-семейном праве Украины // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.102-105. – ISSN 1561-4999
271152
  Кожинов В.В. Виды искусства / В.В. Кожинов. – Москва : Искусство, 1960. – 128 с.
271153
  Зись А.Я. Виды искусства / А.Я. Зись. – Москва : Знание, 1979. – 128 с.
271154
   Виды искусства в социалистической художественной культуре / Зись А.Я. – М, 1984. – 256с.
271155
  Марченко М.Н. Виды источников права Европейского Союза. Источники первичного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
271156
   Виды Италии : [10 картин-фотографий]. – Roma. – 10 л. карт. : ил. – Без обл. и тит. л. - Картонки с фотографиями достопримечательностей и городов Италии
271157
   Виды Кавказа : Кисловодск на Кавказе. – Париж, 1896. – [11] с. – Фотоальбом
271158
   Виды Кавказа. Минеральные воды. – [75] с. – Фотоальбом
271159
  Маранцман А.Б. Виды каузации определенного (дейктического) артикля в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Маранцман А.Б.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 25л.
271160
   Виды Киева. – 24с.
271161
  Корейво Е.В. Виды классификации в международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 45-48. – ISSN 1812-3910


  В статье описаны разновидности классификации в международном праве. Предложенные автором классификации имеют важное значение для дальнейшего развития международного права, отличающегося наличием многочисленных норм, исходящих от различных субъектов, ...
271162
  Яцкевич Л.Г. Виды классификаций в морфологии и морфологическая систематика русского языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 86-95. – ISSN 0130-9730
271163
  Пластинина Е.А. Виды коррупционных преступлений и ответственность за них: анализ и практика // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 145-149. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
271164
   Виды лингвистического анализа. – Владимир, 1977. – 121с.
271165
  Харченко В.К. Виды лингвистического разбора в пояснениях и образцах / В.К. Харченко. – Воронеж, 1983. – 175с.
271166
  Магомедов Г.Г. Виды лющерны природной флоры Дагестана и возможности их хозяйственного испльзования : Автореф... канд. биол.наук: / Магомедов Г. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед.ин-т. – М., 1956. – 15л.
271167
  Коринь С.Н. Виды метаметафор в немецкоязычном художественном дискурсе // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 122-126. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
271168
  Шевченко Л.Н. Виды миграции калия и натрия в географическом ландшафте : Дис... канд. географ.наук: / Шевченко Л.Н.; АН УССР. Совет по изуч. производ. сил УССР. Отдел. физич. географии. – Киев, 1968. – 196л. – Бібліогр.:л.179-195
271169
  Шевченко Л.Н. Виды миграции калия и натрия в географическом ландшафте : Автореф... канд. гегр.наук: 695 / Шевченко Л. Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 22л.
271170
   Виды монастырей в русской гравюре. Из собраний Русского музея. – Ленинград : Ленуприздат, 1989. – 12 с.
271171
  Ткаченко А.Н. Виды мышления и их генезис : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.Н.; КГУ. Каф. психологии. – Киев, 1968. – 223, XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
271172
  Ткаченко А.Н. Виды мышления и их генезис : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 731 / Ткаченко А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
271173
   Виды на урожай хлебов и трав в Нижегородской губернии к концу июня 1907 года / Статистическое отделение Нижегородской губ. земской управы. – Нижний Новгород : Изд. Нижегородской губ. управы ; Тип. Т-ва А.Ржонсницкого, 1897. – 107 с. – Без обл.
271174
  Сергеева В.Ф. Виды наглядности в преподавании морфологии и методика использования грамматических таблиц в 5-6 классах средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: / Сергеева В.Ф.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
271175
  Дряхлова А.А. Виды наказания "грешников" в загробном мире Древнего Египта // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-22. – ISSN 0869-1908


  О видах наказания грешников в загробном мире. Основным источником для изучения проблемы был избран заупокойный сборник эпохи Нового царства - Книга Амдуат. Для исследования выбраны второй, третий, пятый, шестой, седьмой, десятый и одиннадцатый часы ...
271176
  Кожуховская И.И. Виды нарушения критичности лу психических больных : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Кожуховская И.И. ; МГУ. – Москва, 1973. – 21 с.
271177
  Свидлов Н.М. Виды норм и квалификация преступлений следователем. / Н.М. Свидлов. – Волгоград, 1986. – 23с.
271178
   Виды обзоров печати. – Свердловск, 1969. – 41с.
271179
   Виды обзоров печати. – Свердловск, 1969. – 39с.
271180
  Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении / В.В. Давыдов. – М., 1972. – 423с.
271181
  Бабаев В. Виды объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.68-72
271182
  Насиров А. Виды окказиональных трансформаций французских, узбекских и русских провербиальных фразеологизмов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (111). – С. 43-47
271183
  Раманаускас В.И. Виды ореховых в Литовской ССР и перспективы их разведения в лесах, парках и населенных пунктах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Раманаускас В.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 28 с.
271184
  Долгов В.А. Виды палеарктических землероек рода Sorex и их индивидуальная и популяционная изменчивость : Автореф... канд. биол.наук: / Долгов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
271185
   Виды Петербурга. – Ленинград, 1970. – 12с.
271186
  Котельникова И.Г. Виды Петербурга 30-50 годов 19 века в акварелях В.С.Садовникова / И.Г. Котельникова. – Ленинград, 1962. – 20с.
271187
   Виды Петербурга и его окрестностей середины XVIII века : гравюры по рисункам М. Махаева. – Ленинград : Советский художник, 1968. – 95с.
271188
  Лейбошиц А.В. Виды подсудности гражданских дел // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 85-97. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
271189
  Забокрицкая Е.И. Виды познавательных заданий для лабораторных и практических работ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Забокрицкая Е.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
271190
  Коган Э.Б. Виды практических работ на уроках русского языка в школах рабочей молодёжи / Э.Б. Коган. – Москва, 1965. – 132с.
271191
  Исматуллаев Х. Виды предложений по цели высказывания в современном узбекском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исматуллаев Х.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1965. – 32л.
271192
  Исматуллаев Х. Виды предложений по цели высказывания в современном узбекском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исматуллаев Х.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 31л.
271193
  Пинчук В.И. Виды преступных организаций и ответственность их участников по советскому уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пинчук В.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 18 с.
271194
  Митрофанов И.И. Виды проверок и методы их организации / И.И. Митрофанов. – Москва, 1969. – 48с.
271195
  Захарова Р.В. Виды производности и их соотношение в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Захарова Р.В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 20л.
271196
   Виды работ по развитию речи на уроках русского языка. – М, 1963. – 279с.
271197
  Сенчук Е.Г. Виды работы организации взаимодействия студентов разных курсов обучения с целью формирования социальной компетенции / Е.Г. Сенчук, Л.Г. Шестакова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 84-91. – ISSN 2519-2361
271198
   Виды разбора на уроках русского языка. – М, 1978. – 160с.
271199
   Виды разбора на уроках русского языка. – 2-е изд. перераб. – М, 1985. – 160с.
271200
  Лазько С. Виды реструктуризации неплатежеспособного предприятия // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 161-166
271201
   Виды речевой деятельности и системе профессионально ориентированного обучения инстранному языку в вузе. – Пермь, 1986. – 134с.
271202
  Яковлев В.Е. Виды рода Centrocoris Kolenati (Hemiptera-Heteroptera) Евразии / В.Е. Яковлев (Евпатория) // Насекомые - [Компакт - 252388]. – 3 с.
271203
  Яковлев В.Е. Виды рода Centrocoris Kolenati (Hemiptera-Heteroptera) Евразии / В.Е. Яковлев (Евпатория) // Компакт - 252396 / В.Е. Яковлев. – 3 с.
271204
  Димитрова В.Н. Виды рода Delphiniuml на Кавказе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Димитрова В.Н.; Дагестанский гос.ун-т. – Махачкала, 1971. – 16л.
271205
  Холодковский Н.А. Виды рода Lachnus Burm., водящиеся на ели / [соч.] Н. Холодковского // Компакт - 252351 / Н.А. Холодковский. – С. XXVII-XL : ил.
271206
  Семенов-Тян-Шанский Виды рода Mannh (Coreoptera, Staphylinidae) и их географическое распределение / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 53-57
271207
  Кубланова С.Л. Виды рода Pentstemon и их интеродукция, как декоративных растений. : Автореф... канд. биолог.наук: / Кубланова С.Л.; Горьков. гос. ун-тет. – Горький, 1951. – 13 с.
271208
  Семенов-Тян-Шанский Виды рода Physetops Mannh (Coreoptera, Staphylinidae) и их географическое распределение / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – 6 с.


  На обл. дарств. надпись: Николая\ю Яковлевичу Кузнецову в знак искренней дружбы от автора
271209
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Виды рода Physetops Mannh (Coreoptera, Staphylinidae) и их географическое распределение / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. "Герольд"], 1906. – 6 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1906, т.VI, № 1-2 (июнь), с. 53-57


  На обл. экз. № 258611 дарств. надпись: Николаю Викторовичу Насонову в знак искреннего уважения от автора
271210
   Виды Российской внешней торговли за 1866 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 2 : Торговля по Азиатской границе. – 1867. – 133 с.
271211
  Василенко Е.И. Виды русского глагола / Е.И. Василенко. – Москва, 1985. – 230с.
271212
  Василенко Е.И. Виды русского глагола / Е.И. Василенко. – Москва, 1986. – 240с.
271213
  Василенко Е.И. Виды русского глагола / Е.И. Василенко. – Москва : Русский язык, 1988. – 228с.
271214
  Комелова Г.Н. Виды С.-Петербурга и его окрестностей : литографированное издание общества поощрения художеств (1821-1826) / Г.Н. Комелова; ред.: В.М. Глинка. – 2-е изд. – Ленинград : Государственный эрмитаж, 1960. – 41, [11] с.
271215
  Комелова Г.Н. Виды С.-Петербурга и окрестностей : серии литографий, выпущенные обществом поощрения художеств в 1821-1826 годах / Г.Н. Комелова; под ред.: В.М. Глинки. – 3-е доп. изд. – Ленинград : Государственный эрмитаж, 1961. – 60 с.
271216
  Глотова А.Н. Виды самостоятельных работ учащихся на уроках русского языка / А.Н. Глотова. – Липецк, 1961. – 24с.
271217
  Ониани О.С. Виды сванских волшебных сказок : Автореф... канд. филол.наук: / Ониани О. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
271218
  Астафьева И.М. Виды синтаксических повторов, их природа и стилистическое использование. : Автореф... Канд.филол.наук: / Астафьева И.М.; Моск.техн.ин-т. – М, 1962. – 24л.
271219
  Астафьева И.М. Виды синтаксических повторов, их природа и стилистическое использование. : Автореф... Канд.филол.наук: / Астафьева И.М.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1964. – 14л.
271220
  Попова З.Д. Виды синтаксических связей в Азовской записной книге 1698-1699 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова З.Д.; Воронеж. гос. ун-т. Каф. русс. яз. – Воронеж, 1954. – 20л.
271221
  Лещинская М.Г. Виды синтаксической связи в русском языке / М.Г. Лещинская. – М., 1958. – 92с.
271222
  Мревлишвили Т.Н. Виды сложноподчиненного предложения в языке Н.В.Гоголя / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1960. – 400с.
271223
   Виды Смоленска. – Смоленск, 1959. – 32с.
271224
  Черемисин П.А. Виды современного туризма : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 29-35 : Схеми. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7207
271225
  Ван Ци Виды соучастников по советскому уголовному праву : Автореф... Канд.юирд.наук: / Ван Ци.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 16л.
271226
  Левиант Ф.М. Виды трудового договора / Ф.М. Левиант. – Москва, 1966. – 188с.
271227
  Воронина Г.А. Виды элективных курсов в профильном обучении : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 37-38. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0016-7207
271228
  Фильчук Т.Ф. Виды языковой игры в современных анекдотах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 212-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
271229
  Дорогань И.М. Виды Ярославля : гравюры на карте / И.М. Дорогань. – Ярославль : Ярославское книжное, 1960. – 16 с.
271230
  Гагиев Х.В. Виды, формы, методы и приемы контроля и ревизии / Х.В. Гагиев. – Орджоникидзе, 1980. – 46с.
271231
  Гонтар І.О. Видюще дерево / І.О. Гонтар. – Київ, 1984. – 141 с.
271232
  Казасов Д. Видяно и преживяно. / Д. Казасов. – София, 1969. – 704с.
271233
  Серебряный С.Д. Видьяпати. / С.Д. Серебряный. – М, 1980. – 238с.
271234
   Вижва Зоя Олександрівна (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 81. – ISBN 978-966-933-054-3
271235
   Вижва Сергій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 72-73. – ISBN 978-966-439-754-1
271236
   Вижва Сергій Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7530-19-9
271237
  Бортник С.Ю. Вижва Сергій Андрійович (- геолог, геофізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 391. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
271238
   Вижва Сергій Андрійович (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 82. – ISBN 978-966-933-054-3
271239
  Стецюк Я.Н. Вижва. Іменини матері. Після розлуки : три повісті / Яків Стецюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 208 с.
271240
   Вижевський Степан Степанович (1783-1850) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 82. – ISBN 978-966-933-054-3
271241
  Зборовський А.І. Вижив, щоб розповісти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 40
271242
   Виживання Bacillus thuringiensis та Beauveria bassiana на хвої ялини Picea abies / О.А. Дрегваль, О.Г. Власенко, Н.В. Черевач, А.І. Вінніков // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-8331
271243
  Борисенко О.Д. Виживання і вимирання у стохастичній неавтономній логістичній моделі популяційної динаміки / О.Д. Борисенко, Д.О. Борисенко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 63-70. – ISSN 0868-6904


  It is investigated the non-autonomous logistic differential equation with disturbance of rate of population growth coefficient by white noise, centered and non-centered Poisson noises. The sufficient conditions for the population extinction a.s., ...
271244
  Шикула Ростислав Виживання на природі взимку. Поради інструктора // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 28
271245
  Еткофф Н. Виживання найгарніших = Survival of the prettiest : наука краси / Ненсі Еткофф ; [пер. з англ. Любомир Шерстюк]. – Київ : Yakaboo, 2019. – 364, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Nancy Etcoff. Survival of the prettiest: the science of beauty. New York : Anchor books : Random house, 1999. – Бібліогр.: с. 345-365. – ISBN 978-617-7544-14-1
271246
  Молодан Ігор Виживання. У Карпатах бех їжі і води, або Що таке автономне виживання // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 54-55 : фото
271247
   Вижити й перемогти в гібридній війні // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  Відомий політолог Євген Магда прочитав для студентів КНУ імені Тараса Шевченка лекцію, присвячену явищу гібридної війни та презентував власну книгу "Гібридна війна: вижити й перемогти".
271248
  Омельченко С. Вижити мало - потрібно підтверджувати авторитет вишу [Донбаський державний педагогічний університет] / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з ректором Донбаського державного педагогічного університету С. Омельченко.
271249
  Крупка О. Вижі та возні у структурі і процедурах місцевого суду Волині у 1560–1570-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 89-96


  У статті висвітлюється питання суспільного та правового статусу вижів і возних у контексті функціонування інститутів судових виконавців та офіційних свідків на Волині у 60-70-х роках ХVІ століття. В статье рассматривается вопрос общественного и ...
271250
  Крошка В.М. Вижниця / В.М. Крошка. – Ужгород, 1974. – 79с.
271251
  Колодій В.Д. Вижниця / В.Д. Колодій. – Ужгород, 1982. – 75с.
271252
  Дубовик Ольга Вижниця. Дні гуцульської ватри / Дубовик Ольга, Бєляєв Дмитро // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 118-121 : фото
271253
  Лопатина Е.К. Вижу : очерки, публицистика, путевые заметки / Е.К. Лопатина. – Москва : Советская Россия, 1980. – 320 с.
271254
  Давыдов Ю.В. Вижу берег / Ю.В. Давыдов. – М, 1964. – 176с.
271255
  Морозов В.Н. Вижу берег / В.Н. Морозов. – Минск, 1980. – 206с.
271256
  Подражанский А.М. Вижу дно Байкала! / А.М. Подражанский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 152с.
271257
  Андрианов Ф.К. Вижу зеленый : поовесть : [для ст. и сред. шк. возраста] / Федор Андрианов. – 2-е изд., доп. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1990. – 301, [1] с. : ил.
271258
  Лопухов П.М. Вижу зеленый... / П.М. Лопухов. – Саратов, 1966. – 247с.
271259
  Нечаев В.В. Вижу землю / В.В. Нечаев. – Л., 1971. – 192с.
271260
  Нечаев В.В. Вижу землю / В.В. Нечаев. – Изд. 2-е. – Л., 1975. – 159с.
271261
  Гагарин Ю.А. Вижу Землю... / Ю.А. Гагарин. – М., 1968. – 63с.
271262
  Гагарин Ю.А. Вижу Землю... / Ю.А. Гагарин. – М., 1971. – 61с.
271263
  Гагарин Ю.А. Вижу Землю... / Ю.А. Гагарин. – М., 1981. – 336с.
271264
  Волков-Ланнит Вижу Маяковского / Волков-Ланнит. – Москва, 1981. – 278с.
271265
  Волков-Ланнит Вижу Маяковского / Волков-Ланнит. – Москва, 1981. – 280с.
271266
  Бланк Ю.С. Вижу мир цветным : повести, рассказы / Юрий Бланк 4; [худож. Т. Лоскутова]. – Москва : Советский писатель, 1984. – 248 с. : ил.
271267
  Токомбаев А. Вижу молодость мою : стихи / Аалы Токомбаев ; пер. с кир. – Москва : Правда, 1982. – 32 с. – Вып. дан. 1983. – (Библиотека "Огонек")
271268
  Тельпугов В.П. Вижу Монблан! / В.П. Тельпугов. – Москва, 1980. – 120с.
271269
  Халилецкий Г.Г. Вижу море. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1962. – 316с.
271270
  Стрельцов Э.А. Вижу поле... / Э.А. Стрельцов. – М., 1982. – 174с.
271271
  Оськин Д.В. Вижу солнце! / Д.В. Оськин. – М., 1964. – 158с.
271272
   Вижу спутник !. – Саратов, 1980. – 103с.
271273
  Сергеев Александр Вижу тебя насквозь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 42 : фото
271274
  Скрибченко А.А. Вижу цель / А.А. Скрибченко. – Х., 1967. – 71с.
271275
  Богданов А.И. Вижу цель / А.И. Богданов. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 150 с. : ил.
271276
  Кулешов А.П. Вижу цель. / А.П. Кулешов. – М., 1986. – 204с.
271277
  Михалевич А.В. Вижу, спрашиваю, размышляю. (Стремительная Украина) / А.В. Михалевич. – К., 1968. – 150с.
271278
  Петрова Ольга Виза - не воробей : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 50-52 : Фото
271279
  Куцос Георгиос Виза в Грецию - с максимальным дружелюбием : консульство / Куцос Георгиос, Коделлас Константинос // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 32-38 : Фото. – ISSN 1998-8044
271280
   Виза в Патагонию, или Рейтинг недоступных мест : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 80-89 : Фото
271281
   Виза в Польшу: просто и доступно : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 22-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
271282
   Виза в СССР : путешествие от Балтики до Сахалина 70 000 км за 365 дней. – Москва : Знание, 1966. – 272с.
271283
  Эренбург И.Г. Виза времени / И.Г. Эренбург. – МоскваЛ., 1931. – 344с.
271284
   Виза против рекламы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 34-39
271285
  Южная Ю. Визажист // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 80-95. – ISSN 1728-8568
271286
  Винокур Р.Д. Визаимоотношения бюджета с хозяйством / Р.Д. Винокур. – Москва, 1967. – 180с.
271287
  Пальчук П.М. Визанння ліцензії недійсною в сфері торговельної діяльності: підстави та наслідки // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 502-505. – ISBN 966-660-151-6
271288
  Кобець Р. Визання договору недійсним: межа між зловживанням та законними гарантіями // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 32
271289
  Перхавко В. Византий - Константинополь - Стамбул // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х


  Історія міста Стамбул (Константинопіль)
271290
   Византийская белоглиняная расписная керамика IX-XII вв. – Л, 1985. – 52с.
271291
  Лиман С.И. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета / С.И. Лиман, С.Б. Сорочан // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 91-106. – ISSN 1608-0599
271292
  Лиман С.И. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804-1885 гг.) / С.И. Лиман, С.Б. Сорочан // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 53-68. – ISSN 1608-0599
271293
   Византийская книга Эпарха. – М, 1962. – 296с.
271294
  Удальцова З.В. Византийская культура / З.В. Удальцова; отв. ред. Е.В.Гутнова. – Москва : Наука, 1988. – 288 с. – (Из истории мировой культуры). – ISBN 5-02-008917-6
271295
  Кириков О.И. Византийская культура : Пособие / О.И. Кириков, Ю.А. Бубнов. – Воронеж, 2001. – 36с. – ISBN 5-88519-262-6
271296
  Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.) / А.П. Каждан; АН СССР. Научній совет "История мировой культуры". – Москва : Наука, 1968. – 235 с.
271297
   Византийская литература. – М, 1974. – 263с.
271298
  Фрейберг Л.А. Византийская литература эпохи расцвета IX - XV вв. / Л.А. Фрейберг, Т.В. Попова; АН СССР ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1978. – 288 с.
271299
   Византийская любовная проза. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 156 с. – (Литературные памятники)
271300
  Лихачева В.Д. Византийская миниатюра = Byzantine miniature : Памятники визант. миниатюры IX-XV веков в собраниях Сов. Союза / В.Д. Лихачева. – Москва, 1977. – 22с.
271301
   Византийская мозаика : сб. публ. лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Межинституцион. сектор византинистики, Каф. истории древнего мира и средних веков [и др.] ; под ред. проф. С.Б. Сорочана ; сост. А.Н. Домановский ; [редкол.: С.Б. Сорочан и др.]. – Харьков : Майдан. – (Haptekc. Byzantina. Ukrainensia. Supplementum 5). – ISBN 978-966-372-701-1
Вып. 5. – 2017. – 284, [4] с. : ил., табл. – Часть текста на укр. яз. – Библиогр. в конце лекций
271302
   Византийская мозаика : сб. публ. лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Межинституцион. сектор византинистики, Каф. истории древнего мира и средних веков [и др.] ; / под ред. проф. С.Б. Сорочана ; сост. А.Н. Домановский ; [редкол.: С.Б. Сорчан и др.]. – Харьков : Майдан. – (Haptekc. Byzantina. Ukrainensia. Supplementum 6). – ISBN 978-966-372-729-5
Вып. 6. – 2018. – 234, [2] с. : ил., табл. – Часть текста на укр. яз. – Библиогр, в конце лекций и в подстроч. примеч.
271303
  Попова Т.В. Византийская народная литература: История жанровых форм эпоса и романа / Т.В. Попова. – М., 1985. – 272с.
271304
   Византийская таврика. – К, 1991. – 204с.
271305
  Хвостова К.В. Византийская философия истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.150-161. – ISSN 0042-8744
271306
  Гийу А. Византийская цивилизация = La civilisation Byzantine / Андре Гийу ; [пер. с фр. Д. Лоевского ; науч. ред. М.А. Поляковская ; предисл. Р. Блока]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 545, [2] с. : табл., карт. – Парал. тит. л. фр. – (Великие цивилизации / сост. В. Харитонов). – ISBN 5-94799-474-7


  Книга Андре Гийу, историка школы "Анналов", всесторонне рассматривает тысячелетнюю историю Византии - теократической империи, которая объединила наследие классической Античности и Востока. В книге описываются история византийского пространства и ...
271307
  Успенский Ф.И. Византийская эпическая поэма / Успенский Ф.И. – Париж, 1896. – 9 с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
271308
  Бычков В.В. Византийская эстетика / В.В. Бычков. – М, 1977. – 199с.
271309
  Кризина Я. Византийская эстетика XIII–XV веков // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 180-185. – ISSN 2312-9697
271310
  Мутафчиевъ П. Византийски текстове / под. и наред. Петъръ Мутафчиевъ ; Университет. б-ка № 152. – София : Придворна печатница, 1934. – 200 с.
271311
  Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: "Хронография" ФЕофана. / И.С. Чичуров. – М., 1980. – 215с.
271312
  Каиржанов А.К. Византийские концепты в языке переводных памятников письменности Киевской Руси // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 48-55
271313
   Византийские легенды. – Л, 1972. – 303с.
271314
   Византийские легенды. – М, 1994. – 302с.
271315
  [Толстой И.И.] Византийские монеты. – [Санкт-Петербург] : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1912. – С. 169-720. – Изд. вышло в 9 вып. - Экз. без обл. и тит. л.
271316
  [Толстой И.И.] Византийские монеты. – [Санкт-Петербург] : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1912. – С. 721-1060. – Изд. вышло в 9 вып. - Экз. без обл. и тит. л.
271317
  Флоровскій Г.В. Византийские Отцы 5 - 8 : Из чтений в Православном богословском институте в Париже / Г.В. Флоровскій. – Париж, 1933. – 260с.
271318
   Византийские очерки. – М, 1961. – 283с.
271319
   Византийские очерки. – М, 1971. – 240с.
271320
   Византийские очерки. – М, 1977. – 247с.
271321
   Византийские очерки. – М, 1982. – 262с.
271322
   Византийские очерки. – М, 1991. – 238с.
271323
  Шандровская В.С. Византийские печати в собрании Эрмитажа (на выставке "Искусство Византии" из собраний Советского Союза) / В.С. Шандровская. – Л., 1975. – 16с.
271324
  Диль Шарль Византийские портреты / Шарль Диль, адъюнкт-проф. Париж. ун-та ; Пер. Е. Киричинский. – Харьков : Тип. журн. "Мир. труд", 1909. – 238 с.
271325
  Диль Шарль Византийские портреты / Ш. Диль ; Пер. М. Безобразовой под ред. и с предисл. П. Безобразова. – Москва : К-во М. и С. Сабашниковы ; Изд. М. и С. Сабашниковы ; Тип. В.И. Воронова. – (Страны века и народы)
Вып. 1. – 1914. – 376 с.
271326
  Диль Шарль Византийские портреты / Ш. Диль; Пер. М. Безобразовой под ред. и с предисл. П. Безобразова. – Москва : К-во М. и С. Сабашниковы ; Изд. М. и С. Сабашниковы ; Тип. В.И. Воронова. – (Страны века и народы)
Вып. 2. – 1914. – 395 с.
271327
  Диль Шарль Византийские портреты / Шарль Диль ; [пер. с фр. О. Румер]. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К°,. – (Универсальная библиотека ; № 694-695)
Т. 2, в. 1 : Византия и Запад в эпоху крестовых походов. Анна Комнена. Ирина Дука. Андроник Комнен. Придворный поэт. – 1915. – 182 с.
271328
  Тимошенко И.Е. Византийские пословицы и славянские параллели к ним / Ив. Тимошенко. – Варшава, 1895. – [54] с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник. Варшава, 1894-95. - Экз. деф., номерация с. обрезана при переплете., подсчет в ручную


  Русский филологический вестник», 1894—95
271329
  Яворский Ю.А. Византийские сказания о Льве Премудром в русских списках XVII-XVIII веков. – Санкт-Петербург, 1909. – 30 с.
271330
  Пиотровская Елена Константиновна Византийские хроники IX в. и их отражение в памятниках славянорусской письменности. ("Летописец вскоре" Константинопольского патриарха Никифора) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Пиотровская Елена Константиновна; Ленингр. отделение ин-та истории СССР. – Л., 1975. – 18л.
271331
  Мацулевич Л.А. Византийский антик в Прикамье / Л.А. Мацулевич. – [Москва], 1940. – С. 139-158, 4 л. ил. : ил.
271332
   Византийский временник. – Москва
Вып. 39. – 1978
271333
   Византийский временник. – Москва
Вып. 40. – 1979
271334
   Византийский временник. – Москва
Вып. 41. – 1980
271335
   Византийский временник. – Москва
Вып. 42. – 1981
271336
   Византийский временник. – Москва
Вып. 43. – 1982
271337
   Византийский временник. – Москва
Вып. 44. – 1983
271338
  Романчук А.И. Византийский город в период "темных веков" : Автореф... канд. ист.наук: / Романчук А. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1972. – 19л.
271339
  Медведев Игорь Павлович Византийский гуманизм (X-XIV вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Медведев Игорь Павлович; АН СССР. Ин-т всеобщей ис. – М., 1977. – 24л.
271340
  Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. / И.П. Медведев. – Ленинград : Наука, 1976. – 256 с.
271341
   Византийский Земледельческий закон / Медведев И.П. – Л, 1984. – 280с.
271342
  Веселаго Е.Б. Византийский историк XV в. Лаоник Халкокондил как источник по истории средневековой Албании. : Автореф... канд. ист.наук: / Веселаго Е.Б.; Моск. гос. ун-т. – М., 1955. – 15л.
271343
  Акбал О. Византийский клад : [рассказы] / О. Акбал ; [пер. с турец. и предисл. И.В. Стеблевой]. – Москва : Наука, 1964. – 116 с. : ил.
271344
  Кулаковский Ю.А. Византийский лагерь конца X века / Юлиан Кулаковский. – С.-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1903. – 28 с. – Оттиск из X тома, № 1 и 2 "Византийского Временника" 1903 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
271345
  Суворов Н. Византийский Папа : из истории церковно-государственных отношений в Византии / проф. Н. Суворов. – Москва : Университетская тип., 1902. – 159, [5] с.
271346
  Безобразов П.В. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. Ч. 1 : Исследование П.В. Безобразова // Вольнодумец эпохи возрождения : [Критика об Этьене Доле] / Н.И. Стороженко. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1897. – 194 с.
271347
  Успенский Ф. Византийский писатель Никита Акоминат из Хон / [Соч.] Федора Успенского. – Санкт-Петербург : Типография В.С. Балашева, 1874. – VI, 219, [2] с.
271348
   Византийский сатирический диалог. – Ленинград : Наука, 1986. – 190с. – (Литературные памятники)
271349
   Византийский сборник. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1945. – 275 с. : фото. – Библиогр.: с.265-273
271350
  Борисов Н. Византийский финал // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 5. – С. 33-41. – ISSN 0235-7089


  Сергей Радонежский и церковно-политическая борьба в эпоху Куликовской битвы.
271351
   Византийский Херсон. – М, 1991. – 256с.
271352
  Скабаланович Н. Византийское государство и церковь в XI веке от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина : сочинение / Н. Скабаланович. – Санкт-Петербург : Типография О. Елеонского и Ко, 1884. – 450 с.
271353
  Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство / В.Н. Лазарев. – Москва, 1978. – 335с.
271354
  Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI-XIII вв. / Я. Н. Щапов ; оАН СССР, Институт истории СССР ; отв. ред. Л.В.Черепнин. – Москва : Наука, 1978. – 291 с.
271355
  Герцман Е.В. Византийское музыкознание / Е.В. Герцман. – Л., 1988. – 254с.
271356
  Сметанин В.А. Византийское общество XIII-XV веков / В.А. Сметанин. – Свердловск, 1987. – 288с.
271357
  Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в Х-ХІ вв / Г.Г. Литаврин. – М, 1977. – 311с.
271358
  Кассо Л.А. Византийское право в Бессарабии / Л.А. Кассо. – Москва : Тип. Московского ун-та, 1907. – [2], 71 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Лицея в память цесаревича Николая, 1907, вып. 1. – Библиогр. в примеч.


  Аннотация: Византийское право стало проникать постепенно в молдавскую жизнь путем судебного применения, и этой рецепции способствовала нужда в дополнительных нормах, но и также слава византийского имени.
271359
  Черняев В.С. Византийское право как источник Соборного уложения 1649 года / В.С. Черняев, В.В. Чемеринская // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 137-144. – ISSN 1684-2626
271360
  Иванов А С. Византийское юродство. / А С. Иванов, . – М, 1994. – 240с.
271361
  Алексидзе А.Д. Византийской роман XII в. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексидзе А.Д. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
271362
  Матвеева Л.В. Византинист Федор Успенский (1845-1928) / Л.В. Матвеева ; [отв. ред. О.Б. Бубенок] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Е. Крымского. – Киев : Институт востоковедения им. А.Е. Крымского, 2013. – 242, [2] с., [3] л. фот. – Имен. указ.: с. 237-242. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-7036-7
271363
   Византиска епска поезиjа = Byzantine epic poetry / Македoнска академиjа на науките и уметностите ; препев, превод, белешки и предговор: Витомир Митевски ; [уред.: Катица Кулавкова]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – 311, [1] с. : іл., карти. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-249-8
271364
  Адан П. Византия = (Les Byzantines) : [драма] / Поль Адан ; пер. с фр. А. [П.] Воротникова. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К° ; Тип-лит. Русское т-во, 1908. – 139 с. – (Универсальная библиотека ; № 83)
271365
  Дамирчиев Э.И. Византия : исторический и политико-философский смысл христианской империи // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 8-15. – ISSN 1812-8696
271366
  Сорочан С.Б. Византия IV-IX веков: этюды рынка : Структура механизмов обмена / С.Б. Сорочан. – 2-е,испр.и доп. – Харьков : Майдан, 2001. – 476с. – ISBN 966-7903-12-5
271367
  Курбатов Г.Л. Византия в VI столетии : популярный очерк / Г.Л. Курбатов. – Ленинград, 1959. – 136 с.
271368
  Невская В.П. Византия в классическую и эллинистическую эпохи / В.П. Невская. – Москва, 1953. – (Серия: Причерноморье в античную эпоху ; вып. 4)
271369
  Степаненко В.П. Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке (1071-1176). / В.П. Степаненко. – Свердловск, 1988. – 218с.
271370
   Византия и византийские традиции : (Памятники и з фондов Эрмитажа и Русского музея). Путеводитель по выставке. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1991. – 80 с.
271371
   Византия и ее провинции. – Свердловск, 1982. – 160с.
271372
  Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже 6-7 веков / Н.В. Пигулевская. – М.-Л., 1946. – 291с.
271373
  Айбабин А.И. Византия и Крым (история взаимоотношений в конце IV-VII в.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-33. – ISSN 1608-0599
271374
  Богатырев Корней Византия и Османская империя: причины падения // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 3 (51). – С. 90-97. – ISSN 1812-867Х
271375
   Византия и Русь : (Памяти Вері Дмитриевны Лихачевой). – Москва : Наука, 1989. – 334 с. – ISBN 5-02-012678-0
271376
  Сорочан С. Византия и хозары в Таврике: господство или кондоминимум? // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 44-70
271377
  Пигулевская Н.В. Византия на пути в Индию / Н.В. Пигулевская. – М. -Л., 1951. – 412с.
271378
  Беляев Д.Е. Византия. Очерки, материалы и заметки по Византийским древностям / Д.Е. Беляев. – Санкт-Петербург : Типография Императорской академии наук
Кн. 1. : Обзор главных частей большого дворца Византийских царей : приложение : материалы и заметки по истории Византийских чинов. – 1891. – 201 с. : илл. – (с планом (Лабарта) большого дворца, ипподрома и храма св. Софии)
271379
   Византия. Средиземноморье. Славянский мир. – М, 1991. – 189 с.
271380
   Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа : искусство и культура : сборник статей в честь В.Н. Лазареа. – Москва : Наука, 1973. – 591 с.
271381
  Поляковская М.А. Византия: быт и нравы. / М.А. Поляковская, А А. Чекалова. – Свердловск, 1989. – 293с.
271382
   Визволена земля : збірка творів Харківських письменників. – Харків : Вид. Харк. ОБКОМУ КП(б)У !Соціалістична Харківщина!, 1940. – 152 с., 1 арк. портр., 4 арк. іл : іл, портр.
271383
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ, 1950. – 232 с.
271384
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ, 1950. – 218 с.
271385
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ : Художня література, 1959. – 560 с.
271386
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ, 1968. – 511с.
271387
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ : Дніпро, 1979. – 439 с.
271388
  Чорнобривець С.А. Визволена земля. Ой Дніпре мій, Дніпре : романи / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Дніпро, 1988. – 727 с.
271389
   Визволена Київщина. – К, 1944. – 127с.
271390
  Плохій С. Визволена Кліо // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 13-15. – ISSN 1563-6461


  Тексти і контексти Наталі Яковенко.
271391
   Визволена Львівщина. – Львів, 1945. – 159с.
271392
   Визволені міста України. Постачання міського населення предметами першої необхідності (1943-1945 рр.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Червень (№ 11). – С. 5-11
271393
  Копиленко О. Визволення / О. Копиленко. – Харків, 1930. – 398 с.
271394
  Чорнобривець С.А. Визволення / С.А. Чорнобривець. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 142 с.
271395
  Чумаченко Б. Визволення від минулого: карнавал Бахтіна у дзеркалі радянського досвіду // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 90-98. – (Історія і теорія культури ; т. 4). – ISSN 2617-8907
271396
  Левченко Г. Визволення з лабіринту Мінотавра упереджень і забуття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 115-119. – ISSN 0236-1477
271397
  Ананійчук В.Б. Визволення західних областей України від німецько-фашистських окупантів / Ананійчук В.Б. – Київ : Київський університет, 1969. – 184 с.
271398
  Гостиняк С. Визволення із полону кривих дзеркал : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 13-19. – ISSN 0868-4790
271399
  Денисенко Г.Г. Визволення Києва у пам"ятках істоії та культури / Г.Г. Денисенко, О.А. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 76-78
271400
  Горобець В. Визволення концтабору Аушвіц: музейно-джерельний контент / В. Горобець, Н. Смолярчук // Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 115-134. – ISBN 978-617-635-148-1
271401
  Воробйов Ф.Д. Визволення правобережної України. / Ф.Д. Воробйов. – Київ, 1946. – 48с.
271402
   Визволення України : Велика Вітчизняна війна 1941-1945 : Хронологичний довідник. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 136с. – ISBN 966-611-001-6
271403
  Лисенко О. Визволення України від нацистських загарбників: проблеми історичної пам"яті та меморіальної політики // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 11-19. – ISBN 978-617-7158-04-1
271404
  Чалий О. Визволення українських військових моряків: окремі міжнародно-правові аспекти / О. Чалий, О. Малиновський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 1, 4


  "Події, що сталися в Чорному морі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року, широко висвітлювалися в засобах масової інформації. Коли стисло, з оприлюдненої інформації випливає, що 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери Федеральної ...
271405
  Хрущов М.С. Визволення українських земель від німецьких загарбників і чергові завдання відбудови народного господарства Радянської України : доповідь на VI Сесії Верховної Ради Української РСР, 1 березня 1944 року в м. Києві / М.С. Хрущов. – Київ : Українське державне видавництво, 1944. – 63 с.
271406
  Хрущов М.С. Визволення українських земель від німецьких загарбників і чергові завдання відбудови народного господарства Радянської України : доповідь на VI Сесії Верховної Ради Української РСР, 1 березня 1944 року в м. Києві / М.С. Хрущов. – Київ : Українське державне видавництво, 1945. – 63 с.
271407
  Сімперович В. Визволення українських територій: концептуальний діапазон вітчизняної історіографії // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 19-28. – ISBN 978-617-7158-04-1
271408
  Конрад Д. Визволення. Роман мілин. / Д. Конрад. – 334 с.
271409
  Качкан В. Визволення… смертю (ще одна постать у терновім вінку: М. Крушельницька) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловідомі твори М. Крушельницької: досі не опубліковану п"єсу "Мачуха", малу прозу, зокрема оповідання зі збірки "І хто ж вона була?", публіцистичні статті. The article reviews not unknown works by M. Krushelnits"ka published recently, ...
271410
  Вірон Л. Визволителі / Л. Вірон. – Київ, 1940. – 63с.
271411
   Визволителям Києва. – К, 1981. – 48с.
271412
  Зінченко А.Л. Визволитися вірою / А.Л. Зінченко. – Київ : Дніпро, 1997. – 423 с. – ISBN 5-308-01663-1
271413
  Аврамчук О. Визволяючи Східну Европу: ідеалізм і прагматизм Збігнєва Бжезінського // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 36-38
271414
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 1/3, січень - березень. – 2018. – 256 с.
271415
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 4/6, квітень - червень. – 2018. – 252, [4] с.
271416
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 7/9, липень - вересень. – 2018. – 254, [2] с.
271417
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 10/12, жовтень - грудень. – 2018. – 255, [1] с.
271418
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 1/3, січень - березень. – 2019. – 255, [1] с.
271419
  Кулаковський В.М. Визвольна боротьба народних мас Правобережної України проти соціального і національного гніту в першій половині 18 ст. : Дис... канд. іст.наук: / Кулаковський В. М.; КДУ, каф. іст. УРСР. – К., 1967. – 242л. – Бібліогр.:л.231-241
271420
  Патриляк І.К. Визвольна боротьба ОУН й УПА (1939-1960) : монографія / Іван Патриляк. – Київ : АДЕФ-Україна, 2020. – 710, [2] с., LXIV арк. фот. : іл., портр., фотоіл. + 1 арк. карти, склад. вчетверо. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7736-32-4


  У пр. № 1734814 напис: Високошановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями добра і щастя від автора. Підпис. Київ. 27.05.2020
271421
  Михайлина П.В. Визвольна боротьба трудового населення міст України. (1569-1654) / П.В. Михайлина. – Київ, 1975. – 259с.
271422
  Жолтовський П.М. Визвольна боротьба українського народу в пам’ятках мистецтва XVI-XVIII ст. / П.М. Жолтовський; Відп. ред.: М.О. Кожин. – Київ : Академія Наук Української РСР, 1958. – 148 с.
271423
  Гуслистий К. Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині XVI і першій половині XVII століття / К. Гуслистий. – К, 1941. – с.
271424
   Визвольна війна 1648-1654 і возз""єднання України з Росією. – К, 1954. – 332с.
271425
  Малина М.К. Визвольна війна 1648-1654 рр. і возз"єднання України з Росією в українській літературі // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 21-25
271426
  Гомін О. Визвольна війна 1648-1654 рр. у народній творчості / О. Гомін. – Київ : Радянська школа, 1960. – 191 с.
271427
  Марченко М.І. Визвольна війна українського народу / М.І. Марченко. – Київ, 1953. – 32с.
271428
  Подорожний М.Є. Визвольна війна українського народу (1648-1654 рр.) / М.Є. Подорожний. – Київ, 1940. – 88 с.
271429
   Визвольна війна українського народу 1648-1654 і возз""єднання України з Росією. – Львів, 1954. – 116 с.
271430
  Петровський М.Н. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. / М.Н. Петровський. – К., 1948. – 40с.
271431
  Мацько Л.І. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. і формування нової української літературної мови // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 111-113
271432
  Спицький В.Є. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. у висвітленні І.Франка / В.Є. Спицький. – [11] с. – Окр. відбиток
271433
  Мацько Л.І. Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654 рр. і формування нової української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 124-127. – ISBN 978-966-660-472-2
271434
  Цибульський Валерій Визвольна війна українського народу середини 17 ст. у зарубіжній історіографії : Збірник наукових праць / Цибульський Валерій; Рец.: Л.Г. Мельник, І.С. Стороженко. – Рівне : Перспектива, 2000. – 180с. – Бібліогр.: С.177-178. – ISBN 966-95570-8-9
271435
  Сергієнко Г.Я. Визвольний рух на правобережній Україні в кінці XVII і на початку XVIII ст / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1963. – 212с.
271436
  Нужа Ю.П. Визвольний рух наприкінці 50-х - на початку 60-х років ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 18-21
271437
   Визвольний рух слов"ян у народній пісенній творчості. – К, 1971. – 264с.
271438
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.1(7), кн. 7. – 1954


  1997. N 1/2
271439
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 1 (7), кн. 9. – 1954


  1997. N 1/2
271440
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.2, кн.2-12. – 1955


  1997. N 1/2
271441
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.3(9), кн.4. – 1956


  1997. N 1/2
271442
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.4(10), кн.6. – 1957


  1997. N 1/2
271443
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.5, кн.3,5,7. – 1958


  1997. N 1/2
271444
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.6(12), кн. 9. – 1959


  1997. N 1/2
271445
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 6 (12), кн. 6. – 1959


  1997. N 1/2
271446
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 6 (12), кн. 10. – 1959


  1997. N 1/2
271447
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 7 (13), кн. 8. – 1960


  1997. N 1/2
271448
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 7 (13), кн. 9. – 1960


  1997. N 1/2
271449
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 7 (13), кн. 11. – 1960


  1997. N 1/2
271450
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.7(13), кн. 6. – 1960


  1997. N 1/2
271451
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.8(14), кн.1/2,3,4,7, 9,10,11,12. – 1961


  1997. N 1/2
271452
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 8 (14), кн. 5. – 1961


  1997. N 1/2
271453
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.9(15), кн.4/5. – 1962


  1997. N 1/2
271454
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.10(16), кн. 1. – 1963


  1997. N 1/2
271455
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 10 (16), кн. 10. – 1963


  1997. N 1/2
271456
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.11(17), кн.2,4,9,10,11. – 1964


  1997. N 1/2
271457
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.18(12), кн. 3. – 1965


  1997. N 1/2
271458
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 2. – 1965


  1997. N 1/2
271459
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 6. – 1965


  1997. N 1/2
271460
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 9. – 1965


  1997. N 1/2
271461
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 10. – 1965


  1997. N 1/2
271462
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 11. – 1965


  1997. N 1/2
271463
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 19 (13), кн. 6. – 1966


  1997. N 1/2
271464
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 19 (13), кн. 7/8. – 1966


  1997. N 1/2
271465
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 19 (13), кн. 10. – 1966


  1997. N 1/2
271466
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.19(13), кн. 2. – 1966


  1997. N 1/2
271467
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.20, кн.2. – 1967


  1997. N 1/2
271468
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.21, кн. 11/12. – 1968


  1997. N 1/2
271469
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 21, кн. 2. – 1968


  1997. N 1/2
271470
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.22, кн.2. – 1969


  1997. N 1/2
271471
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.22, кн.9. – 1969


  1997. N 1/2
271472
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.22, кн.2,9,11. – 1969


  1997. N 1/2
271473
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.23, кн. 1. – 1970


  1997. N 1/2
271474
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 3. – 1970


  1997. N 1/2
271475
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 4. – 1970


  1997. N 1/2
271476
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 6. – 1970


  1997. N 1/2
271477
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 9. – 1970


  1997. N 1/2
271478
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 10. – 1970


  1997. N 1/2
271479
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 11/12. – 1970


  1997. N 1/2
271480
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 5. – 1971


  1997. N 1/2
271481
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 6. – 1971


  1997. N 1/2
271482
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 7/8. – 1971


  1997. N 1/2
271483
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 9. – 1971


  1997. N 1/2
271484
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 10. – 1971


  1997. N 1/2
271485
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 11. – 1971


  1997. N 1/2
271486
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.24, кн. 1. – 1971


  1997. N 1/2
271487
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.25, кн.4. – 1972


  1997. N 1/2
271488
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.26, кн.3,4/5. – 1973


  1997. N 1/2
271489
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 26, кн. 6. – 1973


  1997. N 1/2
271490
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 28, кн. 4. – 1975


  1997. N 1/2
271491
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 28, кн. 5. – 1975


  1997. N 1/2
271492
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.28, кн.5,6. – 1975


  1997. N 1/2
271493
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.29, кн.2. – 1976


  1997. N 1/2
271494
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.30, кн. 6. – 1977


  1997. N 1/2
271495
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 30, кн. 7/8. – 1977


  1997. N 1/2
271496
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 30, кн. 12. – 1977


  1997. N 1/2
271497
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 30, кн. 11. – 1977


  1997. N 1/2
271498
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 31, кн. 7/8. – 1978


  1997. N 1/2
271499
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 31, кн. 5. – 1978


  1997. N 1/2
271500
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.31, кн. 3. – 1978


  1997. N 1/2
271501
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.32, кн. 6. – 1979


  1997. N 1/2
271502
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.36, кн. 1. – 1983


  1997. N 1/2
271503
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 2. – 1983


  1997. N 1/2
271504
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 3. – 1983


  1997. N 1/2
271505
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 4. – 1983


  1997. N 1/2
271506
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 5. – 1983


  1997. N 1/2
271507
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 6. – 1983


  1997. N 1/2
271508
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 7. – 1983


  1997. N 1/2
271509
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 8. – 1983


  1997. N 1/2
271510
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 9. – 1983


  1997. N 1/2
271511
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 10. – 1983


  1997. N 1/2
271512
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 11. – 1983


  1997. N 1/2
271513
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 12. – 1983


  1997. N 1/2
271514
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 2. – 1984


  1997. N 1/2
271515
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 3. – 1984


  1997. N 1/2
271516
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 5. – 1984


  1997. N 1/2
271517
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 6. – 1984


  1997. N 1/2
271518
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 7. – 1984


  1997. N 1/2
271519
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 8. – 1984


  1997. N 1/2
271520
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 9. – 1984


  1997. N 1/2
271521
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 10. – 1984


  1997. N 1/2
271522
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 11. – 1984


  1997. N 1/2
271523
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 12. – 1984


  1997. N 1/2
271524
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 4. – 1984


  1997. N 1/2
271525
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.37, N 1. – 1984


  1997. N 1/2
271526
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.38, N 10. – 1985


  1997. N 1/2
271527
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.39 N 1,3,5-12. – 1986


  1997. N 1/2
271528
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 39 N 4. – 1986


  1997. N 1/2
271529
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41 N 2. – 1988


  1997. N 1/2
271530
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41 N 3. – 1988


  1997. N 1/2
271531
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41 N 4. – 1988


  1997. N 1/2
271532
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 5. – 1988


  1997. N 1/2
271533
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 6. – 1988


  1997. N 1/2
271534
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 7. – 1988


  1997. N 1/2
271535
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 8. – 1988


  1997. N 1/2
271536
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 9. – 1988


  1997. N 1/2
271537
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 10. – 1988


  1997. N 1/2
271538
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 11. – 1988


  1997. N 1/2
271539
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 12. – 1988


  1997. N 1/2
271540
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературеий місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.41 N 1. – 1988


  1997. N 1/2
271541
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 42, N 9. – 1989


  1997. N 1/2
271542
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 42, N 10. – 1989


  1997. N 1/2
271543
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 42, N 12. – 1989


  1997. N 1/2
271544
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературеий місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.42, N 6. – 1989


  1997. N 1/2
271545
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.43 N 1-12. – 1990


  1997. N 1/2
271546
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературеий місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.44 N 1-12. – 1991


  1997. N 1/2
271547
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературеий місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.45 N 1-3,5-12. – 1992


  1997. N 1/2
271548
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 12. – 1993
271549
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 1. – 1993
271550
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 2. – 1993
271551
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 3. – 1993
271552
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 4. – 1993
271553
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 5. – 1993
271554
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 6. – 1993
271555
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 7. – 1993
271556
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 8. – 1993
271557
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 9. – 1993
271558
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 10. – 1993
271559
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 11. – 1993
271560
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературеий місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.47 N 3,5-12. – 1994


  1997. N 1/2
271561
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Річн. 47, кн. 1 (550). – 1994


  1997. N 1/2
271562
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Річн. 47, кн. 2 (551). – 1994


  1997. N 1/2
271563
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 1. – 1995
271564
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 2. – 1995
271565
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 3. – 1995
271566
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 4. – 1995
271567
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 5. – 1995
271568
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 6. – 1995
271569
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 7. – 1995
271570
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 8. – 1995
271571
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 9. – 1995
271572
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 10. – 1995
271573
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 11. – 1995
271574
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 12. – 1995
271575
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 1. – 1996
271576
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 2. – 1996
271577
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 3. – 1996
271578
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 4. – 1996
271579
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 5. – 1996
271580
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 6. – 1996
271581
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 7. – 1996
271582
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 8. – 1996
271583
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 9. – 1996
271584
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 10. – 1996
271585
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 11. – 1996
271586
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 12. – 1996
271587
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 1. – 1997
271588
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 2. – 1997
271589
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 3. – 1997
271590
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 4. – 1997
271591
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 5. – 1997
271592
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 6. – 1997
271593
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 7. – 1997
271594
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 8. – 1997
271595
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 9. – 1997
271596
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 10. – 1997
271597
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 11. – 1997
271598
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 12. – 1997
271599
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 00429422
Р. 50, 1-12. – 1997


  1997. N 1/2
271600
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 1998
271601
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 1998
271602
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 1998
271603
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 1998
271604
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 1998
271605
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 1998
271606
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 1998
271607
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 1998
271608
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 1998
271609
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 1998
271610
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 1998
271611
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 1998
271612
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 1999
271613
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 1999
271614
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 1999
271615
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 1999
271616
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 1999
271617
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 1999
271618
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 1999
271619
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 1999
271620
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 1999
271621
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 1999
271622
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 1999
271623
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 1999
271624
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2000
271625
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2000
271626
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2000
271627
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2000
271628
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2000
271629
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2000
271630
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2000
271631
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2000
271632
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2000
271633
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2000
271634
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2000
271635
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2000
271636
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2001
271637
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2001
271638
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2001
271639
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2001
271640
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2001
271641
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2001
271642
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2001
271643
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2001
271644
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2001
271645
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2001
271646
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2001
271647
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2001
271648
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2002
271649
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2002
271650
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2002
271651
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2002
271652
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2002
271653
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2002
271654
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2002
271655
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2002
271656
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2002
271657
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2002
271658
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2002
271659
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2002
271660
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2003
271661
   Визвольний шлях : суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2003
271662
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2003
271663
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2003
271664
   Визвольний шлях : суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2003
271665
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2003
271666
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2003
271667
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2003
271668
   Визвольний шлях : суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2003
271669
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2003
271670
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2003
271671
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2003
271672
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2004
271673
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2004
271674
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2004
271675
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2004
271676
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2004
271677
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2004
271678
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2004
271679
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2004
271680
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2004
271681
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2004
271682
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2004
271683
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2004
271684
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2005
271685
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2005
271686
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2005
271687
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2005
271688
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2005
271689
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2005
271690
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2005
271691
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2005
271692
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9/10. – 2005
271693
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2005
271694
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2005
271695
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271696
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271697
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271698
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271699
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271700
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271701
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7/8. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271702
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271703
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271704
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271705
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271706
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271707
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271708
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271709
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271710
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271711
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271712
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271713
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн .8. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271714
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271715
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271716
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271717
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271718
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1 (718) січ.-бер. – 2008. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271719
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2 (719), квіт.-черв. – 2008. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
271720
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3 (720), лип.-верес. – 2008. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві.
271721
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4 (721) жовт.-груд. – 2008. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві.
271722
  Шептицька Т. Визвольні змагання (1917-1921 рр.) та діяльність Центральної Ради у спогадах на сторінках "Літературно-наукового вісника" (1922-1932 рр.) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 324-330. – ISBN 966-7060-54-1
271723
  Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. = Ukraine`s struggle for independence 1914-1923 : У 2-х томах / Василь Верига; НАНУ; Ін-т Українознавства ім. І. Крип"якевича; Наукові редактори: Ю. Сливка, О. Аркуша. – Львів : В-во Отців Василіан "Місіонер". – ISBN 966-02-490-6
Т.1. – 1998. – 524с.
271724
  Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. : У 2-х томах / Василь Верига; НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; Наукові редактори: Ю. Сливка, О. Аркуша. – Львів : В-во Отців Василіан "Місіонер". – ISBN 966-02-489-2; 966-02-491-4
Т.2. – 1998. – 504с. – Парал. тит. арк. англ. мовою: Ukraine"s struggle for independence 1914-1923
271725
   Визвольні змагання очима контррозвідника : (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва): Науково-документальне видання. – Київ : Темпора, 2003. – 288с. – ISBN 966-8201-00-0
271726
  Дуднік О. Визвольні змагання українського народу (1917-1921) у покажчиках змісту періодичних видань // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 243-255. – ISSN 2224-9516
271727
  Губ"як В. Визвольні походи Б. Хмельницького і Теребовлянщина // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 139-146
271728
  Яцкевич Є. Визвольні походи Богдана Хмельницького на західні землі України / Є. Яцкевич. – Львів, 1954. – 36с.
271729
  Терещенко Ю. Визвольні процеси в Англії та Україні XV ст. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16-17 серпня (№ 147/148). – С. 21


  Олівер Кромвель і Богдан Хмельницький.
271730
  Терещенко Ю. Визвольні процеси в Англії та Україні XV ст. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 20


  Олівер Кормвель і Богдан Хмельницький.
271731
  Терещенко Ю. Визвольні процеси в Англії та Україні XVIII ст. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 21


  Олівер Кромвель і Богдан Хмельницький.
271732
  Троян С. Визвольні рухи і революції в Азії та Латинській Америці на початку XX ст.: соціополітичні трансформації // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 62-71. – ISBN 978-617-7458-41-7
271733
  Пахомов В.И. Визейская угленосная формация западного склона Среднего Урала и Приуралья / В.И. Пахомов, И.В. Пахомов. – Москва : Недра, 1980. – 153с.
271734
  Попова А.В. Визейские аммоноидеи Северного Тянь-Шаня и их стратиграфическое значение : монография / А.В. Попова. – Фрунзе : Илим, 1968. – 116с.
271735
  Вдовенко М.В. Визейский ярус. Зональное расчленение и палеозоо-географическое районирование (по фораминиферам) / М.В. Вдовенко; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1980. – 172с.
271736
  Макара С.С. Визионерство В.Ф. Одоевского о судьбе человечества в новеллах "Город без имени" и "Последнее самоубийсгво" или путь к антиутопии в русской литературе XIX-го века // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 323-330. – ISSN 2522-493Х
271737
  Ярош П. Визит / П. Ярош. – М, 1975. – 236с.
271738
   Визит Абдель Фаттаха Исмаила в Советский Союз 23-26 окт 1979. – М, 1979. – 48с.
271739
  Пухова Л.А. Визит Александра II в Париж в 1867 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 63-69. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
271740
   Визит Али Насер Мухаммеда в Советский Союз 14-16 сент. 1982. – М, 1982. – 40с.
271741
  Добрынин Сергей Визит бидьжо: Красноярск: Улица. Фонарь. Фонтан. / Добрынин Сергей, Ковалев Евгений // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 74-75 : рис.
271742
   Визит Бильжо. Свердловский коктейль // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 66-67 : фото
271743
   Визит Бильжо: Норильск. Голгофа и надежда // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 86-87 : фото
271744
  Бильжо Андрей Визит Бильжо: Улан-Удэ: бурятская батарейка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 88-89 : рис.
271745
  Бородин В.А. Визит в Гуляевский район / В.А. Бородин. – М, 1979. – 97с.
271746
  Ковалев А. Визит в мастерскую художника / А. Ковалев, Е. Курляндцева. – Москва : Знание
№ 11. – 1990. – 56 с.
271747
   Визит в Советский Союз Генерального секретаря РКП, Президента СРР Н.Чаушеску 4-6 окт 1988. – Москва, 1988. – 29с.
271748
   Визит в Советский Союз Генерального секретаря ЦК БКП, Председателя Государственного совета НРБ Т.Живкова 5-7 июня 1985. – М, 1985. – 40с.
271749
   Визит в Советский Союз Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Линя 17-22 мая 1987. – М, 1987. – 48с.
271750
   Визит в Советский Союз Генерального секретаря ЦК КПЧ, Президента ЧССР Г.Гусака 30-31 мая 1985. – М, 1985. – 54с.
271751
   Визит в Советский Союз Генерального секретаря ЦК МНРП, Председателя совета Министров МНР Ж.Батмунха 25-27 окт 1984. – М, 1984. – 32с.
271752
   Визит в Советский Союз Генерального секретаря ЦК РПЭ, Председателя ВВАС Социалистической Эфиопии Менгисту Хайле Мариама 31 окт-9 нояб 1985. – М, 1985. – 48с.
271753
   Визит в Советский Союз партийно правительственной делегации Социалистической Республики Вьетнам 26 июня -1 июля 1985. – М, 1985. – 48с.
271754
   Визит в Советский Союз Первого Секретаря ЦК ПОРП Председателя Государственного Совета ПНР В.Ярузельского 21-22 апр 1987. – Москва, 1987. – 28с.
271755
   Визит в Советский Союз Первого Секретаря ЦК ПОРП Председателя Совета Министров ПНР В.Ярузельского 4-5 мая 1984. – М, 1984. – 63с.
271756
   Визит в Советский Союз Председателя Совета Министров Италии Б.Кракси 28-30 мая 1985. – М, 1985. – 23с.
271757
   Визит в Советский Союз Президента и Первого Секретаря партии ЗАНУ-ПФ, Премьер-министра Республики Зимбабве Роберта Габриеля Мугабе (2-4 декабря 1985 г.) : Докум. и мат-лы. – Москва : Изд-во полит. лит-ры, 1985. – 32 с. : 2 л. илл.
271758
   Визит в Советский Союз Президента Французской Республики Ф.Митеррана 20-23 июня 1984. – М, 1984. – 46с.
271759
   Визит в Советский Союз премьер министра Республики Индии Р.Ганди 2-4 июля1987. – Москва, 1987. – 29с.
271760
   Визит в Советский Союз премьер министра Республики Индии Р.Ганди 21-26 мая 1985. – М, 1985. – 55с.
271761
   Визит в Советский Союз Федерального канцлера Федеративной Республики Германии Г.Коля 24-27 окт 1988. – Москва, 1988. – 109с.
271762
  Гребнев А.Б. Визит вежливости / А.Б. Гребнев, Ю.Я. Райзман. – Москва, 1974. – 135с.
271763
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в Социалистическую Федеративную Республику Югославию14-18 марта 1988. – Москва, 1988. – 95 с.
271764
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева во Францию 2-5 октября 1985. – Москва : Политиздат, 1985. – 96 с.
271765
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Венгерскую Народную Республику 8-9 июля 1986. – М, 1986. – 30с.
271766
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Индию 25-28 нояб 1986. – М, 1986. – 127с.
271767
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Польскую Народную Республику 11-14 июля 1988. – Москва : Политиздат, 1988. – 190 с.
271768
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Соединенные Штаты Америки 7-10 дек 1987. – М, 1987. – 174с.
271769
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Социалистическую Республику Румынию 25-27 мая 1987. – М, 1987. – 59с.
271770
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Чехословацкую Социалистическую Республику 9-11 апр 1987. – Москва, 1987. – 80с.
271771
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Председателя Верховного Совета СССР М.С.Горбачева в ФРГ 12-15 июня 1989. – М, 1989. – 126с.
271772
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.С.Горбачева в Великобриатнию 5-7 апр 1989. – Москва, 1989. – 79 с.
271773
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.С.Горбачева в Индию 18-20 нояб 1988. – Москва, 1988. – 63с.
271774
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Председателя Президиума Верховного совета СССР М.С.Горбачева в Китайскую Народную Республику 15-18 мая 1989. – Москва, 1989. – 78с.
271775
   Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.С.Горбачева в Республику Куба 2-5 апр 1989. – М, 1989. – 61с.
271776
  Китаев Л.М. Визит дружбы : Пребывание Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в Индии и Бирме / Л. Китаев, Г. Большаков. – Москва : воениздат МО СССР, 1957. – 110 с., 12 л. ил. : ил.


  Авт.: Большаков, Георгий Никитович
271777
   Визит дружбы в СССР. – Варшава, 1976. – 87с.
271778
  Финкель Майкл Визит к аборигенам. Первые австралийцы / Финкель Майкл, Тоунсинг Эми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 112-135 : фото
271779
  Ступицын Антон Визит к крокодилу : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 16-18 : Іл. – ISSN 1029-5828
271780
  Вайнер А Визит к минотавру / А Вайнер. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 364 с.
271781
  Вайнер А.А. Визит к минотавру / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Кишинёв, 1985. – 496с.
271782
  Вайнер А.А. Визит к минотавру / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1990. – 344с.
271783
  Вайнер А.А. Визит к минотавру / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1993. – 395с.
271784
  Вайнер А.А. Визит к Минотавру : роман / Аркадий и Георгий Вайнер. – Москва : АСТ, 2002. – 412с. – ISBN 5-17-001190-3
271785
  Твен М. Визит капитана Стромфильда на небеса / М. Твен. – Москва, 1938. – 78с.
271786
   Визит Л.И. Брежнева в Соединенные Штаты Америки 18 -25 июня 1973 года. – М, 1973. – 142с.
271787
  Иваненко В.Т. Визит летчика-инспектора / В.Т. Иваненко. – Москва, 1985. – 320с.
271788
   Визит М.С. Горбачева в Испанию 26-28 окт 1990. – Москва, 1990. – 159с.
271789
   Визит М.С. Горбачева в Италию 18- нояб 1990. – Москва, 1990. – 30с.
271790
  Медведев Р.А. Визит М.С. Горбачева в Пекин в 1989 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 93-101. – ISSN 0130-3864
271791
   Визит М.С. Горбачева в ФРГ 9-10 ноября 1990. – Москва, 1990. – 143с.
271792
   Визит М.С. Горбачева в Японию 16-19 апр 1991. – М, 1991. – 158с.
271793
   Визит М.С. Горбачева во Францию 28-29 окт 1990. – Москва, 1990. – 61с.
271794
   Визит М.С.Горбачева в Италию и Ватикан 29 нояб-1 дек 1989. – Москва, 1990. – 111с.
271795
   Визит М.С.Горбачева в Финляндию 25-27 окт 1989. – М, 1989. – 78с.
271796
   Визит М.С.Горбачева во Францию 4-5 июля 1989. – М, 1989. – 158с.
271797
  Чи Юн Визит Мао Цзэдуна в Москву в 1949-1950 гг. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 17-18. – ISSN 1684-2618
271798
  Капитонова Н.К. Визит Н.С. Хрущева и Н.А. Булганина в Великобританию в 1956 году (по архивам Президента РФ и МИД РФ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 112-137. – ISSN 0130-3864
271799
  Сергеев Александр Визит на подводный полюс : экстрим / Сергеев Александр, Нагаев Алексей // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 86-94
271800
   Визит Повелителя Неба : археология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 68-73 : Фото. – ISSN 1029-5828
271801
  Дюренматт Ф. Визит пожилой дамы. : Трагикомедия с послесловием / Ф. Дюренматт. – М. : Искусство, 1959. – 134с.
271802
  Харитонова Е.В. Визит президента ЮАР в Москву: в поисках стратегического партнерства / Е.В. Харитонова, С.М. Тищенко, Д.А. Зеленова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 12-14. – ISSN 0321-5075
271803
  Савченко В.И. Визит сдвинутой фазианки : Сб. фантаст.: Повесть, рассказы, НФ-публицистика / Владимир Савченко. – Киев : Молодь, 1991. – 256с. – ISBN 5-7720-0628-2
271804
  Селиванов И.Н. Визит Шарля де Голля в Камбоджу в 1966 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 100-114. – ISSN 0130-3864
271805
  Новикова Е. Визит Шевченко в семейном предании // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – С. 54-61. – ISSN 2222-436X
271806
  Виноградов Ю.Г. Визит эвберийца в Финагорию // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.103-110. – ISSN 0321-0391
271807
  Соколов Г.М. Визитеры из чужого мира. / Г.М. Соколов, И.П. Попов. – Симферополь, 1974. – 71с.
271808
  Шутова Наталия Визитка на миллиард долларов : NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 48 : Фото
271809
  Бсису Муин Визитная карточка / Бсису Муин. – Москва : Наука, 1974. – 89 с.
271810
  Шутова Наталья Визитная карточка российской авиации : Визитка на миллиард долларов. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 8 : Іл.
271811
  Зелов Н.С. Визитная карточка старого Арбата // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 63-65. – ISSN 0869-6020
271812
  Стрежижовский Л.Ф. Визитная карточка страны / Л.Ф. Стрежижовский, И.В. Чехов. – М., 1990. – 288с.
271813
  Плотников А.Н. Визитная карточка флота / А.Н. Плотников. – Москва, 1981. – 287 с.
271814
  Мещеряков Александр Визитная карточка японской кухни : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 134-140 : Фото
271815
   Визиты М.С. Горбачева в Норвегию и Швецию 5-6 июня 1991. – М, 1991. – 45с.
271816
   Визнали найкращою // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 1


  "...На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географічних наук, що проходив на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, студентка першого року навчання магістратури географічного ...
271817
   Визнали найкращою // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1


  "...На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географічних наук, що проходив у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, студентка першого року навчання магістратури географічного факультету нашого університету ...
271818
  Калініченко М. Визнаний лідер // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 88-89


  В. Різун.
271819
   Визнаний лідер вітчизняної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 50
271820
  Шейко В. Визнаний лідер галузевої науки та освіти України (до ювілею Наталі Миколаївни Кушнаренко) / В. Шейко, А. Соляник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 44-48. – ISSN 2076-9326
271821
   Визнаний лідер української географії : (до ювілею Петра Григоровича Шищенка) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 122-132. – ISSN 0868-6939


  Шищенко Петро Григорович - фізико-географ, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України відділення загальної середньої освіти, професор кафедри географії України, доктор географічних наук, ...
271822
  Єна С. Визнаний прийом // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 21/22) : Міжнародний арбітраж. – С. 25
271823
  Мостяєв О. Визнаний теоретик української демографії (до 45-річчя від дня смерті Михайла Птухи) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 259-261. – ISBN 966-7060-98-5
271824
   Визнаний центр фізіологічних наук (Інституту фізіології ім. О. О. Богомольца НАН України - 75 років) / П. Костюк, В. Сагач, В. Києнко, М. Ткаченко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 0372-6436
271825
   Визнані національними експертами // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  Доцент кафедри міжнародного приватного права Сергій Козьяков та випускниці ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка і викладачі англомовної магістерської програми "Правове регулювання міжнародної торгівлі" (International Trade Regulation) Анна Гладштейн та ...
271826
   Визнані у науковому світі // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – С. 1


  Професор І. Комаров нагороджений Премією фонду Олександра фон Гумбольдта (Georg Forster Research Award). Рішення про її присудження виносить комісія експертів за поданням німецьких вчених. Премія надається в знак визнання значних наукових досягнень у ...
271827
   Визнання - 2007 : Нобелівські премії // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-10. – ISSN 1819-7329
271828
  Оніщук М.В. Визнання акта неконституційним та екстраординарність перегляду судового рішення: проблеми правозастосування / М.В. Оніщук, М.М. Самофал // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 179-190. – ISSN 0869-2491
271829
  Мальський М.М. Визнання арбітражної угоди недійсною // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 361-367. – ISSN 1563-3349
271830
  Василик М. Визнання Аргентіною Української Народної Республіки // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1982. – Vol. 3 : Українські поселення в Аргентіні / М. Василик. – С. 25-28
271831
   Визнання атестатів і дипломів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)


  Кабінет міністрів України ухвалив угоду з урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.
271832
  Красицька Л. Визнання батьківства за рішенням суду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-48.
271833
  Бондаренко М. Визнання Бразилією незалежної України: роль її української громади // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 14-16. – (Історичні науки)


  "Святкування в 2016 р. 25-ї річниці проголошення незалежності України та підтвердження відповідного акта на Всеукраїнському референдумі дає привід звернутися до проблем сприйняття новонародженої держави у світі. Воно не було аж надто простим. Ряд ...
271834
  Снідевич О.С. Визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, в порядку статті 369 цивільного процесуального кодексу України (на матеріалах судової практики) // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 280-293. – ISBN 978-966-437-304-0
271835
  Щолкін В. Визнання вини підсудним як спосіб спрощення кримінального процесу / В. Щолкін, О. Стулов // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.66-70
271836
  Шибіко В.П. Визнання винуватості і відмова від судового розгляду у кримінальному провадженні України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 52-56. – ISSN 2308-9636
271837
  Потоцький М. Визнання відсутнім права інтелектуальної власності як спосіб захисту прав суб"єктів господарювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 31-36
271838
   Визнання віри Пресвітеріанської церкви.Великий катехізм Пресвітеріанської церкви Малий катехізм Пресвітеріанської церкви. – Торонто, 1980. – 234 с.
271839
   Визнання внеску України в перемогу над нацизмом у Другій світовій війні лідерами Об"єднаних Націй / С.П. Корнійчук, В.М. Грицюк, О.Є. Лисенко, О.І. Покотило // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 2618-1614
271840
  Яроцька О.В. Визнання гідності людини як особистості - секулярна парадигма сучасного католицизму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 121-122
271841
  Волощук О.Т. Визнання глави держави у світлі конституційного та міжнародного права // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 66-72
271842
  Гнаук Г. Визнання Голодомору геноцидом є поклоном перед жертвами великого злочину проти людства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 5
271843
  Василенко В. Визнання Голодомору має два виміри: національний і міжнародний // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 3


  Виступ під час меморіального засідання Верховної Ради України, присвяченої вшануванню пам"яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні з приводу 85-роковин геноциду. Київ, 23 листопада 2018 року.
271844
  Побіянська Н. Визнання господарського зобов"язання недійсним на підставі впливу помилки та обману // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 155-161
271845
  Черкашин В. Визнання громадянина безвісно відсутнім // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.304.011
271846
  Литвиненко І.Л. Визнання держав у міжнародному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 238-244. – (Право. Економіка. Управління)
271847
  Хмельова І.Є. Визнання держав у міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 418-422
271848
  Айрапетов М. Визнання держав у міжнародному праві: конститутивне чи декларативне? // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 2-4
271849
  Теньков С.О. Визнання договорів недійсними - деякі сучасні тенденції судової практики // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-107.
271850
  Морозов Є. Визнання договору дарування недійсним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)
271851
  Кулик О. Визнання договору неукладеним за українським законодавством // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 230-234
271852
  Томчишен С.В. Визнання договору неукладеним за Цивільним та Господарським кодексами Україн // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 178-187. – ISBN 9
271853
  Томчишен С.В. Визнання договору неукладеним за Цивільним та Господарським кодексами України // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 79-92.
271854
  Харчук В. Визнання договору неукладеним як один із способів захисту цивільних прав та інтересів судом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 54-56.
271855
  Кривенда О. Визнання договору позики безгрошовим (безвалютність позики) // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.26-27
271856
  Рогатинська Н. Визнання доказів недопустимими внаслідок порушення засад кримінального провадження / Н. Рогатинська, Л. Лісецька // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 180-185. – ISSN 2524-0129
271857
  Климчук В.П. Визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі України: історико-правовий генезис // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 234-245. – ISSN 2072-8670
271858
  Лисак О.Б. Визнання документів про освіту як важлива умова европейської мобільності студентів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 124-129. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
271859
  Захарченко Т. Визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень в Україні: питання теорії та практики / Т. Захарченко, М. Теплюк // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 160-183. – ISSN 0132-1331
271860
  Сук П.Л. Визнання і класифікація витрат // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 381-390. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
271861
  Шкурко Д. Визнання Іраном провини за збиття українського "Боїнга" вдарило по російській пропаганді // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 3


  "Визнання Іраном провини за збиття українського Боїнга поставило російських пропагандистів у незручне становище, адже наштовхує на прямі паралелі з поведінкою Росії, яка вперто не визнає відповідальності за збиття малайзійського рейсу МН17 у 2014 році ...
271862
   Визнання кваліфікацій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект урядової постанови "Про затвердження порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах".
271863
  Рудько С. Визнання лідерів / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6 - 13 березня (№ 12). – С. 2-3


  28 лютого - 2 березня Виставковий центр " КиївЕскпоПлаза" Четверта Міжнародна виставка " Сучасні заклади освіти - 2013". Президент Національної академії педагогічних наук України В. Кремень і О. Дніпров вручили нагороди переможцям рейтингового ...
271864
  Морозов Є. Визнання майнових прав на об"єкт незавершеного будівництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  У статті йдеться про визнання за ососбою майнових прав на об"єкт незавершеного будівництва як різновид загального способу захисту.
271865
  Ніколаєва І.В. Визнання наказу таким, що не підлягає виконанню // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 149-157
271866
   Визнання наукових досліджень // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Члену-кореспонденту Національної академії наук України Володимиру Дрінфельду та його співавтору Александеру Бейлінсону присудили ізраїльську премію Фонду Вольфа з математики.
271867
  Буряк Я. Визнання недійсним іпотечного договору, предметом якого є пам"ятка архітектури місцевого значення: проблемні питання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 374-378. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
271868
  Доценко О. Визнання недійсним правочину, вчиненого виконавчим органом господарського товариства з перевищенням своїх повноважень, як спосіб захисту корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 69-76. – ISSN 2663-5313
271869
  Міньковський С.В. Визнання недійсним результатів аукціону та договору купівлі-продажу у справі про банкрутство // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 73-78. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
271870
  Радзивілюк В. Визнання недійсними та відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-48. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено теоретичне дослідження проблем, пов"язаних з новітньою правовою регламентацією положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визнання недійсними правочинів (договорів), укладених ...
271871
  Пригуза П.Д. Визнання недійсними угод боржника при здійсненні ліквідаційної процедури // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 107-110.
271872
  Штефан А.С. Визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 116-120. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
271873
  Лавренюк С. Визнання незаконних самопроголошених утворень - це черговий акт агресії РФ [парламентська хроніка] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 лютого (№ 35)


  "Верховна Рада ухвалила постанову про Заяву у зв"язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України (№ 7088). Документ підтримали 336 народних ...
271874
  Краглевич В.В. Визнання неконституційною статті 375 Кримінального кодексу України як закономірний результат очікувань юридичної спільноти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 85-89. – ISSN 2308-9636
271875
  Закревська С. Визнання неформальної освіти в Бельгії: теоретичні й практичні аспекти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 39-43. – ISSN 2078-1687
271876
  Зубрицький О. Визнання нікчемних правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню, дійсними // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 145-146
271877
  Луговий В.І. Визнання освітньої якості - важливий чинник академічної мобільності / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 205-212
271878
  Труфанова Ю. Визнання особи безвісно відсутньою в контексті подій 2014 року в Україні / Ю. Труфанова, Н. Мануляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 128-134. – ISSN 2524-0129
271879
  Герасимчук О.П. Визнання особи потерпілим від злочину // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 208-213. – (Право. Економіка. Управління)
271880
  Морозов Є. Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 лютого (№ 7)
271881
  Титикало Р. Визнання права власності на самочинне будівництво // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 44-48.
271882
  Мацюк Г.Р. Визнання права власності на самочинне будівництво // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 15-19.
271883
  Козловська Л. Визнання права власності на спадкове майно за рішенням суду в юридичному складі підстав спадкування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 53-56
271884
  Бринцев О. Визнання права як спосіб його захисту в цивільному законодавстві України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.80-86
271885
  Кабенок Ю. Визнання правочинів недійсними у процедурі неплатоспроможності фізичної особи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – С. 63-76. – ISSN 1026-9932
271886
  Поляник К. Визнання правочину купівлі – продажу нерухомості недійсним // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 239-244. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
271887
  Бірюков О. Визнання правочину недійсним у банкрутстві: теоретичні і практичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 16-21. – (Юридичні науки ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості визнання правочину недійсним як одного з елементів ефективної системи банкрутства. Визнання правочину недійсним у цивільному праві забезпечує належний захист прав та інтересів осіб, які з будь-яких причин не виконали вимоги ...
271888
  Алданов Ю. Визнання приватизаційних угод недійсними (законодавчі підстави та судова практика) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 33-38
271889
  Волоніц О.С. Визнання протоколів допитів процесуальними джерелами доказів як запорука змагального кримінального процесу // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 16-20. – ISSN 2304-5809
271890
   Визнання професійних кваліфікацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Особи, які здобули професійні кваліфікації в інших країнах, можуть підтвердити їх в Україні, подавши заяву до компетентного органу. Про це йдеться в Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, який сьогодні, 2 червня ...
271891
   Визнання професіоналізму. Освітяни отримали державні нагороди України з нагоди Дня працівників освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм нагороди також отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка : орден "За заслуги" I ...
271892
   Визнання результатів навчання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  МОН пропонує для громадського обговорення проєкт наказу "Про внесення зміни Порядку визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у вищій та фаховій передвищій освіті".
271893
  Луговський О. Визнання рішень іноземних судів в Україні / О. Луговський, Л. Жовтяк // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 26-27
271894
  Мінченко Д.А. Визнання рішень іноземних судів на території України як гарантія реалізації конституційного права на судовий захист // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 184-189. – ISBN 978-966-7166-35-9
271895
   Визнання року - 2012 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  Міжнародна презентаційно-іміджева програма "Визнання року-2012".Представляємо номінанта срібної візнаки український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка
271896
   Визнання року - 2012 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 4


  У січні 2013 р. відбудеться урочиста презентація міжнародної презентаційно-іміджевої програми "Визнання року - 2012", в рамках якої побачить світ презентаційний альманах з компакт-диском "Діловий імідж України. Міжнародне партнерство та ...
271897
  Миселюк А. Визнання рф державою-терористом: потрібен відповідний закон // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 5. – ISSN 1992-9277
271898
   Визнання самоосвіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  22 вересня 2021 року, на черговому засіданні Уряду схвалено Порядок акредитації кваліфікаційних центрів. Основна мета таких центрів - розширити можливості щодо визнання самоосвіти в Україні, здобутої зокрема шляхом неформальної та інформальної освіти.
271899
   Визнання сертифікатів про акредитацію // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрій Шевцов про розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які ...
271900
  Василина Н. Визнання спадщини відумерлою // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 159-163. – ISBN 978-617-7020-61-4
271901
  Бичкова С.С. Визнання спадщини відумерлою: новелізація правового інституту за останні 15 років // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 107-118. – ISSN 1026-9932
271902
  Ярошенко А.С. Визнання судом недійсними фіктивних договорів дарування, укладених з метою приховання майна боржника: проблеми формування єдиної правозастосовної практики / А.С. Ярошенко, О.М. Костенко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 66-75. – ISSN 2224-9281
271903
  Захарченко Т. Визнання та виконання арбітражних рішень на території України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 77-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
271904
  Захарченко Т. Визнання та виконання арбітражних рішень на території України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 130-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
271905
  Захарченко Т. Визнання та виконання арбітражних рішень на території України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 130-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
271906
  Захарченко Т. Визнання та виконання арбітражних рішень на території України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 130-138. – ISSN 0132-1331
271907
  Захарченко Т.Г. Визнання та виконання арбітражних рішень на території України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-16
271908
  Тростянська Я. Визнання та виконання в Україні вироків іноземних судів у кримінальних справах та їх відмінність від інших видів правової допомоги // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 167-171
271909
  Черняк Ю. Визнання та виконання іноземних судових рішень із міжнародних сімейних спорів: світовий досвід уніфікації норм права та деякі питання судової практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 189-205. – ISSN 1026-9932
271910
  Гаро Г.О. Визнання та виконання іноземних судових рішень у сімейних справах на території України та Німеччини (частина перша: загальні положення визнання та виконання рішень) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 163-166. – ISSN 2219-5521
271911
  Гаро Г.О. Визнання та виконання іноземних судових рішень у сімейних справах на території України та Федеративної Республіки Німеччина (частина друга: визнання та виконання іноземних судових рішень у сімейних справах) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 378-382. – ISSN 2219-5521
271912
  Цувіна Т.А. Визнання та виконання рішень іноземних судів у цивільних справах у контексті практики Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 29-42. – ISSN 2224-9281
271913
  Мальський М.М. Визнання та виконання рішень українських судів у країнах ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 218-224. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
271914
  Зарицька Т.Г. Визнання та входження творчості Тараса Шевченка у світову культуру // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 6 (174). – С. 303-315
271915
  Хмельова І.Є. Визнання та імунітет держав у міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 410-413. – ISSN 2219-5521
271916
  Височан О.С. Визнання та облік доходів від реалізації послуг в діяльності туристичних агентств / О.С. Височан, О.О. Височан // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 20-28. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
271917
  Супрун Т.С. Визнання та оспорювання материнства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 112-121. – ISSN 2078-9165
271918
  Шевчук С. Визнання та оцінка зобов"язань у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 18-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
271919
  Демченко Т.А. Визнання та характеристики активів у різних системах обліку : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 157-162 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
271920
  Ахмедова Е. Визнання Туреччиною "геноциду" вірмен 1915 року як обов"язкова вимога вступу країни до Європейського Союзу // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 60. – С. 142-154
271921
  Коваленко В.М. Визнання угод недійсними в процедурах санації та ліквідації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 82-85.
271922
  Лазненко Л.Л. Визнання угод недійсними в процедурах санації та ліквідації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-56.
271923
  Шкуро В.М. Визнання угод недійсними в процедурах санації та ліквідації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 111-115.
271924
  Вавженчук С. Визнання угод недійсними у трудовому праві України (частина 1) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 69-74. – ISSN 2663-5313
271925
  Головченко В.І. Визнання Української Народної Республіки Аргентиною у 1921 році: маловідома сторінка історії вітчизняної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.3-15
271926
  Хмельова І.Є. Визнання урядів: класичні підходи та сучасні тенденції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 370-373. – ISSN 2219-5521
271927
  Гусаров К.В. Визнання факту народження або смерті на тимчасово окупованій території за правилами окремого провадження / К.В. Гусаров, О.І. Попов // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 188-202. – ISSN 1993-0909


  Стаття присвячена дослідженню практики застосування новели окремого провадження цивільного судочинства, зокрема визнанню факту народження або смерті фізичної особи на тимчасово окупованій території України. Проаналізовано окремі нормативні акти та ...
271928
  Фурса С.Я. Визнання шлюбного договору недійсним // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1169. – ISBN 978-966-667-341-4
271929
  Труба В.І. Визнання шлюбу недійсним або припинення шлюбу - складнощі вибору // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 322-327. – ISBN 978-966-927-142-6
271930
  Войтенко Т.В. Визнання шлюбу недійсним в судовому порядку та застосування правових наслідків його недійсності : монографія / Войтенко Т.В. ; НДІ публ. права. – Київ : МП Леся, 2016. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-966-7166-38-0
271931
  Войтенко Т.В. Визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтенко Тетяна Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
271932
  Євко В.Ю. Визнання шлюбу недійсним як захід відповідальності у сімейному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 164-172. – ISSN 1999-5717
271933
  Райчук А.Б. Визнання шлюбу недійсним: теорія та практика / А. Райчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено окремі питання визнання шлюбу недійсним за законодавством України, Російської Федерації, Англії та інших країн, проаналізовано погляди різних авторів щодо проблемних питань недійсності шлюбу. Автором запропоновано та обґрунтовано ...
271934
  Коба О.В. Визнання, ідентифікація та класифікація нематеріальних активів / О.В. Коба, А.О. Софієнко, А.О. Чиж // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 136-142. – ISSN 2218-1199
271935
  Кресін О.В. Визнання, регулювання та забезпечення протидії гібридним загрозам у НАТО та ЄС // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 516-529. – ISSN 0869-2491
271936
  Рєзнєва М. Визнання, що мається на увазі: теорія та практика міжнародного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 156-159
271937
   Визнано найкращими // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 листопада (№ 44/46). – С. 6-7


  22-24 жовтня 2019 року в Київському Палаці дітей та юнацтва відбудлася Одинадцята міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті" та Десята міжнародна виставка освіти за кордоном "World Edu" . Учасники виставки: заклади вищої, фахової передвищої та ...
271938
   Визнано найкращих молодих вчених у галузі адміністративного, фінансового та інформаційного права // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 31


  На баз Запорізького нац. ун-ту було проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право". Диплом І ступеню отримала студентка КНУ імені Тараса ...
271939
  Процюк О. Визнати не можна відмовити / О. Процюк, П. Богаченко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 16-17
271940
  Троян В. Визнати пріоритетність науки та збільшити ії фінансування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 15 листопада (№ 216). – С. 15


  У рамках відзначення 100-ліття з дня заснування Української академії наук у Києві відбулся Форум української нукової діаспори "Розвиток науки шляхом міжнародної співраці".
271941
  Заїка Я. Визначаємо земельну правосуб"єктність кооперативів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 150-156. – ISSN 1026-9932
271942
  Царик Л. Визначальна роль мережного підходу на сучасному етапі оптимізації природоохоронних територій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 205-210 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
271943
  Тимченко Д.О. Визначальна роль перекладача в українсько-китайських відносинах // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 134-135
271944
  Канафоцька Г.П. Визначальна роль цінностей у світоглядних трансформціях // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 51-70. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
271945
  Бабенко Ю. Визначальна судова практика 2016 для банківської сфери // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 16-17
271946
  Білокінь І. Визначальний вплив мовного середовища на формування національної ідентичності // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 46-49. – ISBN 978-617-640-286-2
271947
  Василенко О. Визначальний етап розвитку бібіліотечної статистики України ( друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 1029-7200
271948
  Гош О. Визначальний фактор відродження продуктивних сил України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
271949
  Литвин В. Визначальний чинник державності, територіальної цілісності, національної ідеї: Працівникам сфери освіти України. // Голос України, 2004. – 2 жовтня
271950
  Ватаманюк О.З. Визначальники особистих заощаджень в економіці України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 75-83.
271951
  Десятник Г.О. Визначальні етапи історії кіномистецтва і телебачення : навч. посібник / Г.О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. – Київ : Київський міжнародний університет, 2012. – 292, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-292. – ISBN 978-617-651-045-1
271952
  Десятник Г.О. Визначальні етапи розвитку світового кіномистецтва. Документальне та науково-популярне кіно : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 325, [1] с. – Бібліогр.: с. 322-325
271953
  Десятник Г.О. Визначальні етапи розвитку світового кіномистецтва. Ігрове кіно : [тексти лекцій]. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-209
271954
  Еннан Р. Визначальні засади права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 7-15
271955
  Сердюк А.М. Визначальні методологічні принципи дослідженння агропромислового виробництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 167-174. – Бібліогр.: 9 назв
271956
  Семенко О.В. Визначальні напрямки судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7096-97-8
271957
  Нефедова А.В. Визначальні ознаки кваліфікації адміністративних проступків // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 99-110. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
271958
  Кураташвілі А.А. Визначальні основи виникнення світової економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 69-73
271959
  Нгуен Ван Пхунг. Визначальні події сучасної глобальної фінансово-валютної системи і новітні тенденції її подальшого розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
271960
  Бохан А.В. Визначальні принципи екологізації підприємництва в сучасних умовах трансформації суспільства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 153-160. – ISSN 1993-6788
271961
  Данилюк Н. Визначальні риси авторитарного політичного режиму: роль"авторитарних послідовників" у його підтримці // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 45-49
271962
  Джуган В.О. Визначальні риси державного земельного кадастру як функції державного екологічного управління в Україні / В.О. Джуган, О.Ю. Гнатюк // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 61-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
271963
  Воскобойнікова-Гузєва Визначальні світові стратегії розвитку інформацйно-бібліотечного комплексу (кінець XX - початок XXI ст.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – C. 17-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто пріоритетні напрями стратегічного розвитку національних бібліотек світу (Великобританії, США, Нідерландів, Росії, Казахстану, Канади) у контексті впливу загальносвітових тенденцій трансформації соціально-економічної та інформаційної ...
271964
  Грубінко А. Визначальні тренди міграційної політики Європейського Союзу в умовах новітніх викликів регіональній безпеці: політико-правові аспекти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 5-12. – ISSN 2524-0129
271965
  Спіцина В.Є. Визначальні фактори впливу на вибір стратегій перекладу філософських творів Х. Арендт // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 149-153. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
271966
  Богдан Т. Визначальні фактори впливу на рівень відсоткових ставок за ОВДП та економетричні моделі відсоткових ставок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 11назв
271967
  Богдан Т. Визначальні фактори впливу на рівень відсоткових ставок за ОВДП та економетричні моделі відсоткових ставок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
271968
  Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
271969
  Жмурко Н. Визначальні фактори утворення валютного курсу держави як головного елементу реалізації її валютно-курсової політики // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 224-230. – ISSN 0201-758Х
271970
  Телеки М.М. Визначальні чинники вираження номінацій адресанта епістолярію // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 215, ч. 1. – С. 53-63. – (Серія "Філологічні науки")
271971
   Визначальні чинники при прийнятті рішень щодо короткотермінового інвестування / Мухаммад Наїм Ахтар, Кашиф, ур Реман, , Ахмед Імран Хунджра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 356-363 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
271972
  Корніяка О.М. Визначальні чинники професійного самоздійснення викладача вищої школи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 76-89. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 17). – ISSN 2072-4772
271973
   Визначальні чинники тривалого домінування популяцій тополевої молі-строкатки Lithocolletis populifoliella Tr. / В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга, А.Ф. Гойчук, В.В. Розенфельд // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 166-170 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1991-606X
271974
  Лепушинський В. Визначальні чинники формування відсоткової ставки за кредитом на макрорівні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 12-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
271975
  Лепушинський В. Визначальні чинники формування відсоткової ставки за кредитом на макрорівні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
271976
  Таравська Я.В. Визначальні шляхи становлення та подальшого розвитку української державності у публіцистичній спадщині Андрія Жука // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 460-465. – ISBN 978-966-428-404-9
271977
  Міхельс В. Визначена першочерговість сплати відсотків за кредит - джерело їх перевищення : теорія і практика / В. Міхельс, І. Вахович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С. 47-54 : Табл. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1605-2005
271978
   Визначена процедура реєстрації технологій та їх складових через електронну систему // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 року № 472 запроваджено обов"язкову реєстрацію технологій та їх складових, створених чи придбаних за бюджетні кошти або створених чи придбаних підприємствами державної форми власності. Звертаємо ...
271979
  Дубініна О.М. Визначений інтеграл і система комп"ютерної математики MathCad : навч.-метод. посібник для студентів вищ. техн. навч. закл. / О.М. Дубініна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2017. – 225, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-617-7470-60-0
271980
  Чайковський А. Визначені на вісі роз"вязки диференціальних рівнянь з запізненням аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 26-28. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Наведено нові класи розв"язків, визначених на всій осі, лінійних диференціальних рівнянь з запізненням аргументу відносно абстрактних функцій. Показані диференціальні властивості всіх розв"язків, визначених на осі. New classes of solutions, which are ...
271981
  Саженюк В.С. Визначені та невласні інтеграли : навч.-метод. посібник / В.С. Саженюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бутко М.В., 2015. – 85, [1] с. – Бібліогр.: с. 84. – ISBN 978-966-2908-10-7
271982
  Костецький А.Г. Визначеність : вірші / А.Г. Костецький. – Київ, 1988. – 72 с.
271983
  Саимчук З. Визначеність етичних пріоритетів як двоєдина проблема соціального буття та соціально-філософського дослідження // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 181-193
271984
  Хворостянкіна А.В. Визначеність законодавчих дефініцій як умова ефективного дотримання духу та букви закону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
271985
  Мороз А.О. Визначеність та єдність термінології - шлях до з"ясування суті об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 397 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-98. – ISSN 2222-5374
271986
  Сивокінь Г.М. Визначеність таланту / Г.М. Сивокінь. – К, 1978. – 176с.
271987
  Гуйван П.Д. Визначеність українського судового правозастосування проблеми та перспективи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 32-35. – ISBN 978-966-916-708-8
271988
  Барко В.В. Визначенння ступеня психологічної придатності поліцейських і курсантів закладів вищої освіти МВС України до службової діяльності / В.В. Барко, В.І. Барко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 265-281. – ISSN 2072-8670
271989
  Ремесник В.О. Визначеннч сутності поняття "витрати" / В.О. Ремесник, О.М. Клименко // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 46-47. – ISBN 978-617-7511-00-0
271990
  Підгірний Я.М. Визначення внутрішньочеревного тиску у хворих із тяжкою формою гострого панкреатиту / Я.М. Підгірний, О.М. Туркевич, О.П. Закотянський // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 107-110. – ISSN 2224-0586
271991
  Овчарук Валерія Визначення максимальних снігозапасів та опадів під час весняного водопілля на прикладі гірських водозборів басейну річки Дністер / Овчарук Валерія, Траскова Аліна, Тодорова Олена // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 84-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
271992
  Кононюк В. Визначення морфометричних параметрів Повчанської височини засобами ГІС / В. Кононюк, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 23-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
271993
  Сполович Р.Ю. Визначення передавальних функцій за системою звичайних диференціальних рівнянь у канонічній формі / Р.Ю. Сполович, А.І. Кубрак // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 47-48
271994
  Холод О.М. Визначення процесів пізнання в п’яти моделях соціальних комунікацій дослідників Канади, США й Болгарії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 42-51. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
271995
  Ремізанцева К.О. Визначення ролі розвитку семантики синтаксису в навчанні іноземної мови майбутніх інженерів-педагогів / К.О. Ремізанцева, Г.І. Зеленін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 295-300. – ISSN 2074-8922
271996
  Панурковський П.А. Визначення санітарно-захисної зони каналізаційної насосної станції / П.А. Панурковський, Л.І. Лейбович, Є.М. Кащєєв // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-5057
271997
  Агєєв Д.О. Визначення системи внутрішньої діагностики діяльності та механізму її проведення на підприємствах машинобудування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-15. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
271998
  Василенко О.М. Визначення соціальної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності: проблеми нормативного забезпечення в Україні // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 29-34. – ISBN 978-966-479-065-6
271999
  Бородін В.І. Визначення структури системи автоматизації колони синтезу аміаку / В.І. Бородін, Л.Д. Ярощук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 8-10
272000
  Родченко І.Ю. Визначення сучасної парадигми самовпорядкування в системі державного управління України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 119-125. – ISSN 2220-1394
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,