Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
271001
  Купчик О. "Використовуючи один одного": взаємовідносини між УСРР і Турецькою Республікою на початку 1920-х років // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 119-126
271002
  Станев Е. "Викрадач персиків" : уривок з повісті // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 181-196. – ISSN 08-68-4790-1
271003
  Лазо С. "Викрадачі книг" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 144-156. – ISSN 0208-0710
271004
  Маркс К. "Викриття дипломатичної історії XVIII століття" : Розділ 4. Попередні зауваження щодо історії російської політики / переклад з англійської мови Олени Усатюк // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 307-322. – ISBN 978-617-681-137-4
271005
   "Виктория" расширяет спектр услуг : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 118 : Фото
271006
  Петренко О. "Вилучення з цивільного обороту" як спосіб захисту прав на об"єкти промислової власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
271007
  Поведа Т.П. "Вилучити чи виключити": проблема внесення дисциплін безпекового циклу в нові навчальні плани університету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 63-64


  "Проаналізувавши низку норматичних, розпорядчих і наказових
271008
   "Вильгельм Телль". Музыка Джоакино Россини. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1937. – 31с.
271009
   "Вимагаємо мудрості, зваженості та стриманості" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 6


  Ректори Львівщини прийняли заяву щодо останніх подій у Києві та в Україні.
271010
  Здоровило Т. "Вимито" тисячі мізків. Крісло Бориса Патона уже розхитують // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 41). – С. 2


  "...Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха вважає страшною бідою і те, що 98-річний Борис Патон уже 55 років очолює дуже важливу структуру: національну Академію наук. Бо будь-яка структура, яку очолює такий тривалий час одна людина, не може ...
271011
  Базилевський В. "Вимкнення світла". Остання добірка Леоніда Талалая // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 1, 14-15
271012
  Файзулін Я. "Вимога - писати тільки російською. Навіть до матері мусив звертатися чужою мовою" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 18 (221). – С. 53-57


  Олекса Тихий - український дисидент.
271013
  Шуканова Анжела Використання "Економічних загадок" під час вивчення курсу "Основи економіки" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-29. – Бібліогр. 6 назв
271014
  Черниш Ю. Використання PowerPoint в освітньому процесі / Ю. Черниш, К. Гавриленко // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 91-95. – ISBN 978-966-2466-54-6
271015
  Демчук Ю.В. Використання АВС та XYZ-методів при проведенні аналізу запасів підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 69-71. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
271016
  Галацин К. Використання автентичних текстів на заняттях з англійської мови в технічних закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 11-21. – ISSN 2312-5993
271017
  Маланюк М. Використання автоматизованої системи контролю «Екзаменатор» / М. Маланюк, Н. Маланюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 89-94. – (Педагогіка ; № 1)


  Досліджено особливості впровадження комп’ютерної автоматизованої системи «Екзаменатор» для оцінювання рівня засвоєння знань, опанування технологій і набуття компетентностей студентами в освітньому процесі. Проаналізовано відповідність комп’ютерної ...
271018
  Морозов С.М. Використання адаптованої комп"ютерної версії тексту "кольорових матриць Равена" при діагностиці розумового розвитку дітей / С.М. Морозов, Н.Є. Дмитрієва, О.М. Лелюх // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 143-148. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
271019
  Приймаченко Д. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 20-25. – ISSN 0132-1331
271020
  Васечко О.О. Використання адміністративного та статистичного реєстрів в національній статистиці підприємств // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 148-155. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
271021
  Мехдиева З. Використання активних робочих форм у вихованні в молодших школярів життєвих навичок // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4 (185). – С. 5-9. – (Психологія. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
271022
   Використання активних форм навчання та сучасних інформативних технологій як засобу інтенсифікації навчального процесу / У.М. Мудрик, О.Р. Боярчук, Л.А. Волянська, Е.І. Бурбела // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 94-99. – ISSN 1681-2751
271023
  Сергєєва О.В. Використання алгоритмів на етапі редагування тексту перекладу при професійній підготовці перекладачів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 162-166. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
271024
   Використання альтернативних методик навчально-лабораторних досліджень в курсі загальної фізики при підготовці інженерно-технічних фахівців механічних напрямів / В.Г. Таран, С.В. Губарєв, Т.В. Калініна, К.А. Микита // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2019. – Вип. 2 (35). – С. 143-148. – ISSN 2519-2884
271025
  Штим Т.В. Використання апарату нечіткої логіки у мерчендайзінгу товарів Інтернет-магазину / Т.В. Штим, О.Є. Іларіонов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 232-233
271026
  Семенюк М. Використання ароматичних рослин та речовин у Біблії // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 18. – С. 106-110. – ISSN 2310-0923
271027
  Євдокимова Д.О. Використання арт-терапії для зниження рівня тривожності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 14-15
271028
  Асочаков А. Використання банківських інструметів для залучення фінансових ресурсів у прфесійній освіті. // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.90-94. – ISSN 1682-2366
271029
  Пасічник Н.А. Використання безпілотних літальних апаратів для оцінки технологічних стресових станів пшениці озимої / Н.А. Пасічник, В.П. Лисенко, О.О. Опришко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 87-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-4678
271030
  Мигдаль Г. Використання бенчмаркінгу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.115-118. – ISBN 966-654-085-1
271031
  Калашник О.М. Використання біженцями електронних доказів у цивільному процесі / О.М. Калашник, Д.О. Саган // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 133-139. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
271032
  Великих К.О. Використання бізнес-плану та стратегічного планування в якості інструментів, які створюють конкурентну перевагу // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 10-13. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
271033
  Нечипоренко Б. Використання в китайських ЗМІ маніпулятивної тактики "наближення адресата до народу" через спрощення інформації та інтимізацію // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 297-303. – ISBN 978-966-489-161-2
271034
  Уїздовський А.П. Використання в оборотних циклах очищених стічних вод // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 16-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
271035
  Єлісєєв А. та інш. Використання в податковому плануванні спрощених систем оподаткування // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С. 12-22


  податкове планування; спрощені системи оподаткування
271036
  Кадемія М.Ю. Використання Веб-квестів у процесі підготовки вчителя технології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 350-353. – (Педагогіка ; № 3)
271037
  Гудим Володимир Васильович Використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж для обробки та покращання розпізнавання мовних сигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Гудим В.В.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
271038
  Гладій М.В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики) / М.В. Гладій; НАНУ УКраїни. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1998. – 294с.
271039
  Новиков В.А. Використання виробничого потенціалу. / В.А. Новиков. – Київ, 1989. – 48с.
271040
   Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей / [О.М. Сизоненко, М.С. Присташ, А.Д. Зайченко та ін.] ; НАН України, Ін-т імпульс. процесів і технологій. – Київ : Наукова думка, 2020. – 150, [2] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 134-147. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1756-6
271041
  Бачинська Н.Я. Використання відеоматеріалів для навчання іноземної мови курсантів ВВНЗ та військовослужбовців // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 104-110. – ISSN 2414-5076
271042
   Використання відходів біогазових установок для удобрення сільськогосподарських культур / Л.І. Шкарівська, Г.В. Давидюк, І.І. Клименко, Н.І. Довбаш // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 75-82 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
271043
  Романенко Т.В. Використання візуальної мови програмування для моделювання динамічних систем / Т.В. Романенко, Н.Г. Русіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 109-115. – (Технічні науки ; № 2 (295)). – ISSN 2307-5732
271044
  Синьогуб В. Використання внутрішніх резервів у сфері державного контролю лісового фонду України / В. Синьогуб, Акулов-Муратов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 225-231.
271045
  Левківський С.С. Використання водних ресурсів України / С.С. Левківський. – Київ : Знання, 1973. – 48с.
271046
  Імерідзе М. Використання гейміфікації в освітньому середовищі закладів вищої освіти / М. Імерідзе, І. Биков, Д. Величко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 81-86. – ISSN 2308-4634
271047
  Зибіна К.В. Використання гейміфікації для підвищення ефективності маркетингових Internet - коммунікацій / К.В. Зибіна, І.М. Сиволовський // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 178-185. – ISSN 2075-4892
271048
  Хырх-Ялан Використання геопросторових даних при організації оборони частинами (підрозділами) сухопутних військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 333-338


  У статті розглядаються шляхи удосконалення процесу забезпечення підрозділів сухопутних військ геопросторовою інформацією методом проведення геопросторового аналізу стану місцевості в районах відповідальності частин (підрозділів) та створення ...
271049
  Надтока О.М. Використання гідрогелі в з толуїдиновим синім для фотоінактивації Staphylococcus Aureusin vitro / О.М. Надтока, П.А. Вірич, Н.В. Куцевол // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 201-204. – ISBN 978-966-999-173-7
271050
  Філозоф Р.С. Використання ГІС при створенні регіональних ландшафтних парків (на прикладі РЛП "Голосіїв") // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 104-109. – ISBN 966-7650-87-1
271051
  Мартиненко О. Використання глосарію під час формування інформаційної компетентності іноземних студентів при навчанні математичних дисциплін у педагогічних університетах / О. Мартиненко, Я. Чкана // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 131-139. – ISSN 2312-5993
271052
  Пархоменко О.В. Використання гнучких методологій розробки програмного забезпечення у підготовці майбутніх програмістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пархоменко Олександра В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
271053
  Кодацька Н.О. Використання даних соціологічних досліджень у журналістській практиці / Н.О. Кодацька, О.М. Ятчук, О.В. Лесюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 44-48. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
271054
  Гайдук С.А. Використання дво- та тривимірної моделей для обгрунтування стратегії національної морської діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 71-76. – ISSN 2306-6814
271055
  Галкін О.В. Використання двосторонньої дистанційної взаємодії в навчанні іноземних мов в немовних ВНЗ (Viber, Skype, Web-conferences) // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 98-103. – ISSN 2304-5809
271056
  Продан А.В. Використання дефіциту насичення для оцінки ступеня вологозабезпечення території // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 326-332


  У статті розглянуті методи врахування дефіциту насичення водяної пари разом з іншими метеорологічними факторами, що дає можливість оцінити ступінь вологозабезпечення території. Представлено пряме і непряме використання дефіциту насичення повітря в ...
271057
  Мещеряков А.А. Використання деяких класичних підходів науки "Економіка, організація і управління підприємством" у сучасному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 10-15. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
271058
  Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.53-56. – ISSN 0131-6788
271059
  Каральнік С.М. Використання дифрактометра УРС-25И для вивчення характеристичного вбирання рентгенівських променів / С.М. Каральнік, 1958. – 3 с.
271060
   Використання ділових та рольових ігор при вивченні хімії.. – Полтава, 1990. – 42 с.
271061
  Саженюк С.Н. Використання додаткових джерел продовольства на Україні в роки Великої Вітчизняної війни / С.Н. Саженюк, В.Б. Сікорський // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 22-29. – (Серія історії ; № 14)
271062
  Струтинська О. Використання документів Google у процесі навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 66-71. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто можливості використання документів Google у процесі навчання інформаційних сис-тем і технологій майбутніх учителів економіки. У навчально-інформаційному середовищі, розробленому для комп’ютерної підтримки навчання курсу «Інформаційні системи ...
271063
  Стародуб Ю.П. Використання допоміжного програмного забезпечення HEC-GEORAS та HEC-RAS в проекті підвищеного стану безпеки територій / Ю.П. Стародуб, А.П. Гаврись // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 30-35 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
271064
  Прядко Л. Використання досвіду А. Макаренка у попередженні порушень поведінки дітей з особливими освітніми потребами // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 280-290. – ISSN 2312-5993
271065
  Григоренко І.А. Використання досвіду європейських країн у реформуванні органів внутрішніх справ України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 249-257
271066
  Ніколаєнко Н. Використання досвіду люстрації в країнах Вишеградської четвірки в контексті боротьби з адміністративним ресурсом в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 31-37. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
271067
  Кічула М. Використання досвіду Польщі з питань моніторингу в системі освіти України // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 70-71. – ISBN 978-966-644-324-6
271068
  Біткова Т.В. Використання дощової води на урбанізованих територіях та управління якістю зливових стоків: еколого-економічні аспекти / Т.В. Біткова, Н.Л. Ричак, О.М. Гричаний // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 15-28. – (Серія "Економічна" ; вип. 94). – ISSN 2311-2379
271069
  Харламова Г. Використання е-рішень для планування розвитку громад в умовах децентралізації влади в Україні / Г. Харламова, С. Лобойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Питання децентралізації в Україні набирає обертів, і, незважаючи на перші позитивні результати, громади стикаються із браком інформації для виважених управлінських рішень. Саме е-рішення та перехід на успішне керування на основі даних мають необхідні ...
271070
   Використання евристичного потенціалу інституціональної теорії в пізнанні пострадянських економік // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 107-110. – ISSN 1811-3141
271071
  Верещінський О.П. Використання ежекційних властивостей багатоланкових гравітаційних матеріалопроводів в аспіраційних транспортно-технологічних системах елеваторів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.12. / Верещінський О.П.; Одес. технол. ін-т харч. промисловості. – Одеса, 1994. – 16л.
271072
  Нагорський Ю. Використання економічних важелів управління персоналом фірми в умовах глобалізації // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 127-131. – ISSN 1729-7036
271073
  Колесник Т.М. Використання економічних методів в управлінні персоналом підприємств / Т.М. Колесник, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 14-18. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
271074
  Моісеєв О. Використання експертами державних судово-експертних установ стороннього науково-технічного обладнання // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.67-70
271075
  Малий І.Й. Використання екуменічного підходу до дослідження трансформаційної економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 28-34


  Обгрунтовується необхідність застосування екуменічного (об"єднуючого) підходу до аналізу трансформаційної економіки України, в якій органічно взаємодіють економічні та інституційні чинники. The necessity of applying an integrated approach to the ...
271076
  Чередниченко А.В. Використання електронних довірчих послуг у системі МВС України // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (55). – С. 135-143. – ISSN 2411-3816
271077
  Зленко А.В. Використання електронних доказів і адміністративному судочинстві // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 101-107. – ISSN 2413-1342
271078
  Поліщук А. Використання електронних доказів: іноземна практика / А. Поліщук, К. Киливник // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 10-11
271079
  Чередник Л.А. Використання електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров"я України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 57-62. – ISSN 2409-9805
271080
  Бєлікова М. Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 19-36. – ISSN 2077-1827
271081
   Використання електронних освітніх ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів за змішаною формою навчання / Л. Шевченко, А. Крижановський, Н. Кириленко, В. Кириленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 118-128. – ISSN 2312-5993
271082
  Морозюк С.М. Використання електронних ресурсів при підготовці учнів до предметної олімпіади з правознавства (з досвіду роботи) / С.М. Морозюк, І.М. Морозюк // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 58-67
271083
  Кононова Д.В. Використання електронних словників для перекладів на заняттях англійської та французької мов / Д.В. Кононова, О.Г. Кожуховський // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 306-313. – ISSN 2522-493Х
271084
  Головцин В.М. Використання електророзвідки для виявлення тріщинуватості кристалічних порід під осадовими відкладами / В.М. Головцин, В.К. Найчук. – вип. 2. – 70-74с.
271085
  Нєчева Н. Використання елементів бренду в просуванні міста Одеси як туристичної дестинації / Н. Нєчева, О. Шикіна, С. Ярьоменко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 3/4 (280/281). – С. 100-107. – ISSN 2409-9260
271086
  Коркішко О. Використання елементів дистанційного навчання в процесі професійної підготовки магістрів педагогіки вищої школи (на прикладі курсу "педагогічний контроль у системі освіти") / О. Коркішко, І. Балєнкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 188-203. – ISSN 2077-1827
271087
  Паламарчук Л.В. Використання елементів інсценізації на укроках зарубіжної літератури у 5 класі. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С.31-36.
271088
  Клименко Ж. Використання елементів компаративістики в шкільній практиці // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.54-55
271089
  Ткаченко І. Використання елементів мобільного навчання (на прикладі мобільного додатку "Solar Walk") у процесі реалізації змісту астрономічного компоненту освітньої галузі "природознавство" / І. Ткаченко, О. Підгорний // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 185-192. – ISSN 2307-4906
271090
  Чегринець Н.В. Використання елементів незнімної ортодонтичної техніки за умов операційного лікування пацієнтів з травматичними переломами нижньої щелепи : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22, 222 / Чегринець Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
271091
  Педорич А.В. Використання елементів програмованого навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 69-81. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
271092
  Будько В.І. Використання енергії сонячного випромінювання та вітру для зарядження електромобілів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.08 / Будько Василь Іванович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
271093
  Варвак Л.П. Використання ЕОМ у розрахунках будівельних конструкцій. / Л.П. Варвак, Д.М. Коновалюк. – Київ, 1974. – 48с.
271094
  Осипова Т.Г. Використання ефекту зорових ілюзій в ілюстрації / Т.Г. Осипова, В.В. Цах, М.В. Шаповаленко // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (67/68). – С. 77-86. – ISSN 2077-7264
271095
  Авчухова А.М. Використання європейського досвіду подолання бідності в Україні / А.М. Авчухова, Т.В. Шиптенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 90-95
271096
  Беседін Б. Використання задач прикладного змісту під час вивчення математики у старшій школі / Б. Беседін, О. Жадан // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 88-98. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
271097
   Використання залишків зору сліпих учнів у педагогічному процесі.. – К., 1950. – 24с.
271098
  Карєлова Л.В. Використання зарубіжного досвіду при формуванні організаційної структури міністерств України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 122-123. – Бібліогр.: 8 назв
271099
  Литвинова С.Г. Використання засобів і сервісів хмаро орієнтованих систем у процесі навчання і професійного розвитку вчителів: аспект доповненої реальності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 97-102. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
271100
  Сергієнко В. Використання засобів ікт у системі післядипломної освіти вчителів / В. Сергієнко, В. Кухар, Ю. Чичкан // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 68-77. – ISSN 2078-1016


  Розглядається система перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів у Навчально-науковому інституті неперервної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова в контексті використання засобів ІКТ в освітньому процесі ЗЗСО.
271101
  Костерева Н.В. Використання засобів індивідуального захисту (масок) у закладах вищої освіти: від теорії до практики / Н.В. Костерева, Н.Є. Рудакова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. Слабкий Г.О. ; редкол.: Шульгай А.Г., Васильєв К.К., Венгер О.П. [та ін.]. – Київ ; Тернопіль, 2020. – № 3 (85). – С. 24-27. – ISSN 1681-2786
271102
  Коваленко Н.І. Використання засобів спрямованого антибіотиків (ліпосом і внутрішньотканинного діадинамофорезу) та нітазолу при гнійно-септичній інфекції (експерим. дослідж.) : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.07 / Коваленко Н.І.; Харків. науково-дослід. ін-тут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. – Харків, 1996. – 24л.
271103
  Гайдучок Т.С. Використання збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку підприємств / Т.С. Гайдучок, О.М. Дмитренко // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 46-55
271104
  Ляховицький М.В. Використання звукотехнічних засобів у навчанні іноземної мови в школі / М.В. Ляховицький. – К., 1967. – 120с.
271105
  Будянський Д.В. Використання здобутків А.С. Макаренка в діяльності студентського театрального колективу // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 156-158. – ISBN 978-966-698-257-8
271106
  Ріпенко А.І. Використання земель для містобудівних потреб: теоретичні та практичні проблеми : монографія / Артем Ігорович Ріпенко. – Херсон : Гельветика, 2019. – 494, [1] с. – Бібліогр.: с. 450-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-031-7


  У пр. № 1743756 напис: Шановній Діані Вікторівні із найкращими побажаннями від автора. Підпис.
271107
  Спіцина Л. Використання земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісосмугами та польовими дорогами // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 8-11
271108
  Новоселець М.К. Використання змінних градієнтів магнітного поля та змінної частоти радіочастотних імпульсів в ЯМР томографії / М.К. Новоселець, А.В. Нетреба // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 384-391. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведений аналіз залежності зареєстрованої флуктуації ядерної намагніченості детектуючою системою ЯМР томографа від параметрів змінних у часі градієнтів магнітних полів та амплітуди і частоти імпульсів збудження. Отримані вирази для запису ...
271109
  Мокрогуз О. Використання зображень пам"яток архитектури та репродукції творів образотворчого мистецтва на уроках історії України // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (127). – С. 41-477
271110
  Абрамова І.І. Використання золи віднесення ТЕС з підвищенним вмістом незгорілих вуглецевим часток у золоцементних бетонах для сільскогосподарського будівництва. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.05 / Абрамова І.І.; Днепропетровський інженерн.будів.ін-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 23л.
271111
   Використання зондів Ленгмюра для визначення параметрів плазми: методи обробки зондових характеристик : Методичні рекомендації до курсу "Фізична електроніка" для спеціалістів, магістрів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2002. – 31с.
271112
   Використання зрошуваних земель. – Київ : Урожай, 1965. – 264с.
271113
  Стасюк І.І. Використання ігор для запобігання шкідливим звичкам серед молоді / І.І. Стасюк, В.Б. Воронецький, О.Б. Іваськов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 157-162. – Бібліогр.: 5 назв.
271114
  Семінович А. Використання ігрових елементів у процесі навчання школярів на уроках з предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-32 : рис.
271115
  Волох С. Використання ігрових технологій на практичних заняттях з англійської мови в закладах вищої освіти // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 33-41. – ISSN 2410-0927
271116
  Генкал С.Е. Використання ігрових технологій на уроках біології в закладах середньої освіти / С.Е. Генкал, Д.Ю. Змієвська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 101-105. – ISBN 978-966-698-291-2
271117
  Гарізан Н. Використання ігрових технологій на уроках зарубіжної літератури та в позакласній роботі як шлях до підвищення ефективності навчально-виховного процесу // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий 2020. – С. 9-17
271118
   Використання ігрового методу навчання у галузі фізичного виховання / І.Б. Гринченко, С.Б. Поліщук, О.В. Сірий, А.О. Тихонова, О.І. Чуприна // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 43-50. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
271119
  Балибіна О. Використання ІКТ як спосіб координування егалітарних протестних рухів // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 126-128
271120
  Новік А.Ю. Використання імітаційного моделювання для дослідження міграційних потоків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 119-122. – ISSN 2306-6806
271121
  Глущик С.В. Використання імпліцитних формантів для вираження ступеня і напрямку родинного зв"язку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 145-150
271122
  Ахвердова М. Використання індексів УДК у класах 030/090 / М. Ахвердова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 28-30. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано методику використання індексів УДК у класах 030/090.
271123
  Фетько Л. Використання інновацій у підготовці майбутніх вчителів технологій / Л. Фетько, О. Гур"янова // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів загальноосвітніх начальних закладів / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – Вип. № 2. – С. 117-121. – ISBN 978-966-2466-54-6
271124
  Бянь Лулу Використання інноваційних інфокомунікаційних технологій як педагогічна умова формування культури мовлення студентів із КНР // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 35-37. – ISBN 978-966-698-271-4
271125
  Тарасова Н. Використання інноваційних форм при вивченні світової літератури / Н. Тарасова, А. Дедухно // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень 2021. – С. 41-45
271126
  Шульженко Б.В. Використання іноземних інвестицій при фінансуванні постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 250-255. – Бібліогр.: на 13 пунктів
271127
  Гловацкі Якуб Використання інструментів експериментальної економіки для вимірювання соціальної доданої вартості: тематичне дослідження / Гловацкі Якуб, Маміш Лукаш // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 2-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
271128
  Чафаі Хоуда Використання інструментів соціальних мереж у процесі навчання // Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. : до 90 річчя Харків. нац. ун-ту радіоелектроніки, 1930-2020 / "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті", міжнар. молодіжний форум. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – Т. 12 : VII Міжнародна науково-практична конференція іноземних слухачів і студентів "Мова в полікультурному світі: розвиток міжнародної освіти" / [упоряд. : Л.Ю. Морозова, П.Ф. Павлов]. – С. 5-9
271129
  Боденчук Л. Використання інструментів фінансового менеджменту для вдосконалення маркетингових стратегій підприємства / Л. Боденчук, А. Гуцулюк // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 180-188. – ISBN 978-617-7768-14-1
271130
  Хоменко Л.М. Використання інструменту операційного левериджу для підвищення фінансової стійкості машинобудівних підприємств / Л.М. Хоменко, Л.П. Шаповал, Д.І. Румянцева // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 195-199. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
271131
  Козьменко О. Використання інструменту оцінки ефективності навчання й успішності студентів вищих навчальних закладів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 216-224. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
271132
  Воропай О.В. Використання інтегральних рівнянь Вольтерра у нестаціонарних задачах динаміки пластин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Воропай Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
271133
  Бондаренко Е.Л. Використання інтеграційних можливостей ГІС в геоінформаційному еколого-географічному картографуванні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 79-84. – ISBN 966-7650-87-1
271134
  Рідкодубська Г. Використання інтерактивних інноваційних технологій під час викладання навчальної дисципліни "Управління проєктами в освіті" // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 78-87
271135
  Шпонтак І.М. Використання інтерактивних комп"ютерних технологій у навчально-виховному процесі як цілісний творчий підхід щодо формування майбутнього фахівця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 6-8
271136
  Тріщ В.І. Використання інтерактивних методів викладання з їх імплементацією в умовах клініки при формуванні професійних компетентностей у майбутніх медичних працівників // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 100-104. – ISSN 1681-2751
271137
  Зданюк Т.В. Використання інтерактивних методів навчання на практичних заняттях з другої (німецької) іноземної мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 35-36
271138
  Гнатенко Т.С. Використання інтерактивних технологій - ключ для формування професійної успішності у фармацевтичній діяльності // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 62-67. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  Розглядаються питання професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі у сучасних умовах, яка набуває пріоритетного значення, оскільки істотно сприяє подальшому розвитку охорони здоров’я населення, збереженню й зміцненню здоров’я людей та ...
271139
  Остапйовський І. Використання інтерактивних технологій як важлива педагогічна умова формування професійного іміджу майбутніх соціальних працівників
271140
  Остапйовський І. Використання інтерактивних технологій як важлива педагогічна умова формування професійного іміджу майбутніх соціальних працівників // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 127-132. – ISSN 2415-8143
271141
  Вишневська Н.М. Використання інтерактивних форм проведення занять для підвищення якості підготовки фахівців // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 44-45
271142
  Деркач Г. Використання інтерактивної методики роботи над текстом "спрямоване читання" в іншомовній аудиторії // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 61-65. – ISSN 1562-529Х
271143
  Курганова І.М. Використання інтернет-ресурсів на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 2-4 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
271144
  Процько Є.С. Використання інтернет-ресурсів у процесі підготовки вчителя англійської мови нового покоління // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 154-169. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
271145
  Байдарова О. Використання інтернет-технологій для розвитку соціальних послуг в громаді для дітей з інвалідністю та їх сімей / О. Байдарова, Д. Лаврент"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-12. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різновиди та особливості надання соціальних послуг для дітей з інвалідністю у громаді як альтернативи інституційному догляду. Розкрито результати дослідження використання працівниками соціальних організацій різних видів інтернет-технологій у ...
271146
  Троценко Олександра Використання інформації про втрачені природні географічні об"єкти на уроках географії : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-16 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
271147
  Даниленко С.І. Використання інформаційних інструментів і механізмів "передвступної стратегії" та "передвступного партнерства" у взаєминах Україна - НАТО: досвід неурядових організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 213-222.
271148
  Капіруліна Світлана Використання інформаційних комп"ютерних технологій у практиці проективного навчання учнів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-17 : Іл. – Бібліогр. 5 назв
271149
  Ліхота У. Використання інформаційних систем в управлінні підприємством // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.107-111. – ISBN 966-654-085-1
271150
  Мірошниченко В.М. Використання інформаційних технологій в самостійній навчальній діяльності студентів-філологів // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 227-236. – ISSN 2074-8167
271151
  Левченко М.О. Використання інформаційних технологій в управлінні ризиками машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 305-311 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
271152
  Струганець Л. Використання інформаційних технологій для дослідження динаміки лексичних норм сучасної української літературної мови // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.54-61


  Комп"ютерізація наукових лінгвістичних розро- бок. Автоматизована інформаційна система "Lingua"
271153
  Скуртол С.Д. Використання інформаційних технологій при моделюванні точки беззбитковості виробництва // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 37-38
271154
  Дудик М. Використання інформаційних технологій у самостійній роботі студентів фізичних спеціальностей з теоретичної фізики / М. Дудик, Ю. Решітник, В. Коцик // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 4. – С. 63-73. – ISSN 2307-4906
271155
  Починкова М.М. Використання інформаційних технологій як один із стратегічних напрямів роботи сучасної бібліотеки закладу вищої освіти / М.М. Починкова, О.Ф. Малютіна, І.О. Шелякіна // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 172-181. – ISBN 978-617-689-301-1
271156
  Мовчан Ольга Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення економіки = Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 13-14
271157
  Котенко Н. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчальних практик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 23-28. – (Педагогіка ; № 1)


  Визначено місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій у плануванні, проведенні та під-битті підсумків навчальних практик. Проаналізовано основні дослідження щодо використання інформа-ційно-комунікаційних технологій в освіті. Особливу увагу ...
271158
  Кучай Т. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній діяльності студентів / Т. Кучай, О. Кучай, А. Чичук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 201-207. – ISSN 2312-5993
271159
  Білущак Т.М. Використання інформаційно-пошукової системи в менеджменті архівної справи закладами вищої освіти / Т.М. Білущак, А.М. Пелещишин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 118-126. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає в обґрунтуванні необхідності використання інформаційно-пошукової системи в менеджменті архівної справи ЗВО, а також розробити діаграми потоків даних для усвідомлення процесу автоматизації пошуку інформації в архівних фондах ЗВО.
271160
  Луценко Х.В. Використання ймовірнісно-спектрального методу для виділення мовленнєвого сигналу з акустичного потоку / Х.В. Луценко, К.В. Нікулін // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 268-170
271161
  Лустюк Ю.А. Використання карикатури як візуального джерела на уроках правознавства // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 37-43
271162
   Використання каталогів та бібліографічних карток при підготовці студентами курсових та дипломних робіт.. – К., 1992. – 19с.
271163
  Смолова І.І. Використання квестів у курсі "Мій Київ" (повторення вивченого - у нестандартній динамічній формі) / І.І. Смолова, Г.В. Гордійчук // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 6 (208). – С. 34-36 : фото
271164
  Малюга В.М. Використання кизильників на еродованих землях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Йдеться про використання кизильників (Cotoneaster (Medic)) Bauhin як невибагливих рослин, здатних рости без наступних доглядів на еродованих землях Канівщини.
271165
  Самойлов І.І. Використання кіно в курсі географії середньої школи. / І.І. Самойлов. – К, 1954. – 100с.
271166
  Яшкіна О. Використання кластерного аналізу в процесі сегментування респондентів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-48. – ISSN 1606-3732
271167
  Баришнікова Л.П. Використання кластерногопідходу в стратегічному плануванні (закордонний досвід) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 12-14 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
271168
  Кушлик О. Використання ключових показників ефективності (КРІ) у стратегічному управлінні закладами вищої освіти / О. Кушлик, Г.С. Степанюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 62-68. – (Серія "Економіка" ; вип. 16 (44)). – ISSN 2311-5149
271169
  Маховська Л.Й. Використання колекцій дендропарку Прикарпатського університету в навчальному процесі / Л.Й. Маховська, В.І. Буняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано короткий опис основних відділів дендропарку, показано їх використання в навчально-виховному процесі з циклів біологічних дисциплін для студентів педагогічного факультету.
271170
  Ущапівська Т.І. Використання комбінованих фізико-хімічних методів дослідження складних подвійних фосфатів 3D-металів / Т.І. Ущапівська, Р.В. Лаврик, О.В. Петренко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 99. – ISBN 978-617-7824-30-4
271171
  Дука М. Використання комп"ютерних технологій як сучасного засобу викладання іноземних мов у закладах вищої освіти / М. Дука, Ю. Серпенінова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 59-71. – ISSN 2312-5993
271172
   Використання комп"ютерного аналізу для оцінки антигенних взаємозв"язків різних видів коринебактерій / Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.М. Ногіна, О.А. Веденєєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 2
271173
  Лутак Н.Г. Використання комп"ютерної та мультимедійної техніки підвищує рівень навчального процесу / Н.Г. Лутак, М.В. Пильник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 19-23 : фото
271174
  Чернявська О. Використання компетентнісного підходу при модернізації процесу фізичного виховання майбутніх кваліфікованих робітників // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 398-405. – ISSN 2312-5993
271175
  Бабак М.П. Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 / Бабак М.П.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 205л. – Бібліогр.: л. 170-205
271176
  Завущак І.І. Використання контекстних графів для підтримки прийняття рішень у сфері працевлаштування / І.І. Завущак, Є.В. Буров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 901. – С. 129-135. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
271177
  Степанюк А.В. Використання контекстної технології навчання при підготовці вчителів природничих наук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 270-273. – Бібліогр.: с. 272-273. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
271178
  Стефаненко М.М. Використання контролінгу в системі управління підприємством / М.М. Стефаненко, Л.Ю. Набієва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-26.
271179
  Усенко В.Ф. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами: погляд сьогодення : монографія / В.Ф. Усенко, В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк ; Держ. податк. адміністрація України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : КНТ, 2007. – 204 с. – (Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 978-966-373-222-0
271180
  Матвійчук В. Використання концепції маркетингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 59-69. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
271181
  Копистира А.М. Використання корупції як методу конкурентної боротьби агентами міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 41-43.
271182
  Андрєєва Г.І. Використання кредитних деривативів як інструмент перерозподілу (мінімізації) кредитних ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 16-27.
271183
  Когутич І.І. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ : [наук.-практ. посібник] / І.І. Когутич, В.Т. Нор. – Вид. 2-ге. – Львів ; Київ : Тріада плюс ; Алерта, 2011. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 402-426. – ISBN 978-966-486-081-6
271184
  Яценко Діана Використання кросвордів для перевірки знань номенклатури карти / Яценко Діана, Леонтьєва Галина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-28
271185
  Кот О.В. Використання ланцюгових дробів та їх зв"язок з гіперболічною геометрією // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 16-17
271186
  Варинська А.М. Використання латинських висловів у науковому стилі (на матеріалі юридичної термінології) / А.М. Варинська, Н.М. Корнодудова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 67-71. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  У роботі обґрунтовано значення й місце латинської мови в системі вищої юридичної освіти, зокрема: – наведено довідки щодо використання латинської мови у наукових працях дослідників юридичної галузі; – подано класифікації юридичних фразеологізмів за ...
271187
  Аніщук А. Використання лінгводидактичних аспектів С. Русової у формуванні мовленнєвого самовираження дошкільників // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7932-12-2
271188
  Сошникова Л.А. Використання логістичної регресії для аналізу результатів статистичних спостережень // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (94). – С. 4-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
271189
  Картель Л.М. Використання малюнка в навчанні географії / Л.М. Картель. – Київ, 1990. – 96с.
271190
  Крап-Спісак Наталія Павлівна Використання математичного методу для прогнозування кількості туристів в Україні // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 90-94 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2219-5300
271191
  Сахацький О.І. Використання матеріалів багатоспектральних супутникових зйомок для оцінки водообміну грунтових вод (на прикладі басейну р. Трубіж) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 79-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
271192
  Кузан Г.С. Використання матеріалів лекцій TED TALKS для підвищення комунікативної компетентності студентів закладів вищої освіти / Г.С. Кузан, Матвіїв-Лозинська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 109-113. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
271193
  Погорецький М.А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводу до порушення провадження у кримінальній справі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 169-180.
271194
  Титов А.М. Використання матеріалів ОРД у кримінальному процесі: проблеми теорії і практики // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 84-91.
271195
  Степаненко А.Н. Використання машинно-тракторного парку в Улянівській МТС. / А.Н. Степаненко. – Київ, 1953. – 88с.
271196
  Іващук О.В. Використання медичних інформаційних систем у фаховій підготовці майбутніх лікарів / О.В. Іващук, Д.О. Іващук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 166-169. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
271197
  Толочко А.Ю. Використання медіа-простору в діяльності бібліотек / А.Ю. Толочко, Н.С. Тюркеджи // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 40-43
271198
  Бугера О.І. Використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: кримінологічні засади : монографія / О.І. Бугера. – Київ : Ліра-К, 2020. – 451, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-451 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7910-45-8


  У пр. № 1735077 напис: Шановній Тетяні Олександрівні з повагою від автора. Підпис. О. Бугера
271199
  Лобода Н.С. Використання методів багатовимірного статистичного аналізу у гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул) / Н.С. Лобода, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 58-65
271200
  Фонарьова О.В. Використання методів інтелектуального аналізу текстів у системах електронного документообігу / О.В. Фонарьова, А.О. Федусенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 226-227
271201
  Третиник В.В. Використання методів машинного навчання для оцінки вартості житла / В.В. Третиник, А.Т. Возняк, В.М. Домрачев // Кібернетика та комп"ютерні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1. – С. 67-73. – ISSN 2707-4501
271202
  Сарновська Н.І. Використання методів проблемного навчання при формуванні іншомовної комунікативної компетентності студентів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 216-220. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
271203
  Ушаповський В. Використання методів соціології у дослідженні організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 137-142. – ISSN 0132-1331
271204
  Ляпунова В. Використання методів формування творчих якостей майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки / В. Ляпунова, С. Жейнова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 29-34. – ISSN 2308-4634
271205
  Круглий Д. Використання методології DIKW до освітніх пропозицій в рамках впровадження інноваційного навчання // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4 (185). – С. 48-53. – (Психологія. Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядається структура цієї моделі, виявляються зв"язки між її компонентами, що мають першочергове значення для розробки ефективної навчальної пропозиції в рамках інноваційної освіти та збільшення самостійної роботи здобувача вищої освіти, де роль ...
271206
   Використання методу ВЕЗ-ВПФ для оцінки забруднення нафтопродуктами верхньої частини осадочного чохла (на прикладі ділянки "Узин") / С.А. Вижва, В.Г. Нурмухамедов, І.А. Качан, М.В. Рева, О.П. Нікіташ, А.П. Гончарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За результатами параметричних досліджень фазовим методом викликаної поляризації (ВЕЗ-ВПФ), виконаних поблизу р. Узин, встановлено, що забруднення гасом знижують опір і підвищують поляризованість верхньої частини вміщуючого геологічного середовища. При ...
271207
  Яценко Діана Використання методу проектів на уроках географії в 7 класі / Яценко Діана, Леонтьева Галина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 23-24
271208
  Пєтухова І. Використання методу тестів у професійній підготовці вчителів 20-30 рр. XX ст. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – 70-74


  При Київському ІНО у 1922-1923 навчальному році під керівництвом професора С.А. Ананьїна було створено факультет професійної освіти.
271209
  Колесник А.С. Використання методу якісного контент-аналізу для дослідження імовірнісного розподілу кримінально значимої інформації на новинних веб-сайтах / А.С. Колесник, Н.Ф. Хайрова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  Сьогодні, в століття розвитку інформаційного суспільства, ЗМІ грають роль потужного засобу формування громадської думки і впливу на нього. Зараз усю інформацію можназнайти в текстовому виді в інтернеті, у тому числі і через ресурси соціальних медіа. ...
271210
  Римаренко Т.В. Використання міжнародних договорів для уникнення подвійного оподаткування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 63-65.
271211
  Нишенко Л.П. Використання міжнародних стандартів фінансової звітності у практиці Росії: перспективи подальшого застосування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 8-11
271212
  Магась-Демидас Використання міжнародно-правових документів з прав людини у контексті навчальної та виховної роботи у закладах вищої освіти // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 44-48
271213
  Калайтан Т. Використання міжнародного досвіду трансфертного ціноутворення у грмадському харчуванні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 207-210. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
271214
  Рубенчик Л.И. Використання мікробів для підвищення врожайності сільскогоподарських рослин. / Л.И. Рубенчик. – К, 1945. – 102с.
271215
  Шахнович О.В. Використання мікроклімату в сільскому господарстві / О.В. Шахнович. – К, 1963. – 44с.
271216
  Орловська М.М. Використання міфології в сучасному українському театрі // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 265-267. – ISBN 978-966-8308-26-0
271217
   Використання мобільних додатків для виявлення фахових здібностей абітурієнтів з урахуванням їх емоційного стану / М. Баранник, Н. Шейкіна, О. Баздирєв, І. Жовтоніжко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 1 (27). – С. 30-35. – ISSN 2413-1571
271218
  Реутов С.А. Використання мови релігійно-філософських символів індуїзму з метою суфійської проповіді в поемі Маліка Мухаммада Джаясі "Падмават" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 466-472


  Статтю присвячено розгляду символічного змісту поеми індійського автора XVI ст. Маліка Мухаммада Джаясі, "Падмават", яка є яскравим прикладом застосування мови релігійно-філософської термінології індуїзму з метою проповіді суфійського вчення. ...
271219
  Кліяненко Б. Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні : Фінанси. Податки. Кредит / Б. Кліяненко, С. Гречана // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – C. 48-57 : Таб., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
271220
  Романюк Б. Використання моделювання на стадії досудового розслідування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 194-202. – ISSN 1993-0909
271221
  Андрушко П. Використання модельних норм Конвенції Ради Європи "Про кіберзлочинність" та Додаткового протоколу до неї у нормотворчому процесі в Україні: теоретичні проблеми реалізації / П. Андрушко, Н. Розенфельд // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-68. – ISSN 0132-1331
271222
  Мурашин Г.О. Використання модельних нормативно-правових актів у процесі гармонізації національного законодавства з міжнародно - правовими нормами в правоохоронній сфері / Г.О. Мурашин, О.Г. Мурашин // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.3-14
271223
  Ольмезов О Використання можливостей координації - запорука ефективності діяльності прокурорів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.57-61
271224
   Використання можливостей нейронних мереж в підтримці прийняття рішень в менеджменті підприємства / О.В. Федусенко, В.О. Петренко, Л.М. Савчук, К.М. Бушуєв // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 228-229
271225
  Химиця Н. Використання можливостей персонального навчального середовища у навчанні студентів / Н. Химиця, О. Морушко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 34-41. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
271226
  Рилач Н. Використання можливостей Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом для інтеграції в Європейський дослідницький простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 43-49. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Угоди про "Горизонт-2020" визначили сподівання наукової громади щодо якісно нового рівня міжнародного співробітництва з ЄС у рамках Європейського дослідницького простору та Інноваційного Союзу. У ...
271227
  Білічак С.В. Використання можливостей фоноскопічної експертизи у розслідуванні кримінальних справ // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 112-113
271228
  Горбань В.В. Використання мотиваційного потенціалу підприємства для формування дієвої системи мотивації працівників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 108-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
271229
  Носенко М.С. Використання мотиваційного потенціалу підприємства для формування дієвої системи мотивації працівників / М.С. Носенко, Л.Г. Мочона // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 113-115 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
271230
  Бурлак Д.М. Використання мультимедійних засобів навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців з охорони праці // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 27-43. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
271231
   Використання мультимедійних технологій в навчальному процесі під час дистанційного навчання / О.Ю. Андріянова, Л.Ф. Каськова, Н.В. Янко, П.І. Яценко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Вип. 3 (161). – С. 181-184. – ISSN 2077-4214
271232
  Тернова О.І. Використання мультимедійних технологій для розвитку міжкультурної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 228-231. – (Серія "Філологія" ; вип. 9 (77)). – ISSN 2519-2558
271233
  Різник Н.А. Використання мультимедійних технологій під час дистанційного навчання у закладі вищої освіти // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 12-17. – ISSN 2306-546X
271234
  Матковська М.В. Використання мультимедійних технологій у викладанні навчальної дисципліни "Теоретичний курс англійської мови" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 44-45
271235
   Використання навчальних комп"ютерних інтерактивних тренажерів для формування фахових компетентностей у професійній підготовці бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 124-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
271236
  Пішванова В. Використання навчальних комп"ютерних технологій у мовній підготовці спеціаліста // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-33.
271237
   Використання навчального телебачення в вузі. – Київ, 1990. – 24с.
271238
   Використання наноботів у діагностуванні стану живого організму / І.Р. Пархомей, В.А. Дружинін, Н.В. Цьопа, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 39-45. – ISSN 2524-0056
271239
  Ковбасенко Р.В. Використання наночастинок біогенних елементів і хітозану при вирощуванні пасльонових in vitro та in vivo / Р.В. Ковбасенко, О.П. Дмитрієв // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 73-80. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (46)). – ISSN 1992-4917


  "Застосування нанотехнологій у рослинництві дозволяє вирішити низку економічних проблем. Завданнями роботи були модифікація живильного агаризованого середовища Мурасіге-Скуга (МС) для вирощування рослин in vitro із заміною у ньому фітогормонів на ...
271240
  Морозова Н. Використання наочних посібників при вивченні топографічної карти в середній школі // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 186-189. – ISBN 978-617-7069-36-1
271241
  Заруцька В. Використання настільних дидактичних ігор під час формування професійних компетентностей викладача вищої школи у класичному університеті // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 114-123. – ISBN 978-617-7986-82-8
271242
  Якимовський М.М. Використання науково-технічних засобів при проведенні обшуку в ході розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 131-138.
271243
  Бутенко В.М. Використання некомерційного маркетингу як інструменту імплементації біоекономіки / В.М. Бутенко, В.В. Байдала, А.М. Забара // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
271244
  Басюк Д.І. Використання нових інформаційних технологій у персоналізації відносин з клієнтами туристичних підприємств / Д.І. Басюк, Н.В. Погуда, Т.Ю. Примак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 30-42. – ISSN 2308-135X
271245
   Використання об"єктів промислової власності в Україні.. – К., 1995. – 236с.
271246
  Зданюк Т.В. Використання онлайн-сервісу Кahoot на занятті з німецької мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 35
271247
   Використання онтологічних інструментів для систематизації та аналізу інформації щодо утилізації відходів шляхом метаногенезу / Є.Б. Шаповалов, В.Б. Шаповалов, О.Є. Стрижак, А.І. Салюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 68-78 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
271248
  Гайна Г.А. Використання онтологічного підходу до проектування порталу знань з напряму "Технології штучного інтелекту" // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 170-171
271249
  Кондратьєв Ю.Я. Використання оперативно-розшуковоі інформації у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 102-111.
271250
  Кірієнко О. Використання опціонів у комерційній діяльності вітчизняних підприємств // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 20-24. – ISSN 1728-9343
271251
  Кінаш Я. Використання організаційно-правових заходів - умова ефективності протидії злочинності / Я. Кінаш, О. Кінаш // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-122. – ISSN 0132-1331
271252
  Лозова С.М. Використання освітлювальних приладів під час огляду місця події в утруднених умовах / С.М. Лозова, О.В. Кокорін, А.О. Лозовий // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 267-275. – ISSN 2524-0323


  У статті розглянуто особливості проведення огляду місця події в утруднених умовах (погане освітлення, несприятливі погодні умови, огляд e прихованих місцях і деякі інші). Досліджено сучасний «польовий» засіб освітлення «Світлову вежу», який ...
271253
  Карпушина М. Використання освітніх інтернет-платформ у навчанні іноземної мови / М. Карпушина, І. Шумило // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 81-87. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
271254
  Підгрушний В.А. Використання офшорних зон з метою зменшення витрат на оподаткування // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 94-97. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
271255
  Калюжний А Р. Використання офшорних юрисдикцій при здійсненні сумнівних фінансових операцій / А Р. Калюжний, В.М. Бутузов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.96-107. – ISSN 1609-0462
271256
  Шевченко В.В. Використання павутинообразної моделі при прийнятті перспективних рішень // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.142-147. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
271257
  Катаргіна Т. Використання пам"яток в системі індустрії туризму за кордоном // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 14-28. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Система збереження пам"яток історико-культурного значення, крім своєї освітньої та культурно-естетичної функції, має досить утилітарний характер. Широкі можливості, які мають країни з ринковою економікою дозволяють проаналізувати проблему використання ...
271258
  Корнієнко В. Використання пам"яток історії в туризмі: досвід та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему залучення пам"яток історії до використання в туризмі, причини необхідності такої роботи. На основі вивчення сучасного стану їх функціонування як туристичних об"єктів, теоретичних та практичних принципів формування експозицій, ...
271259
  Карповець Х.М. Використання педагогічних ідей АС. Макаренка в Лебединському педагогічному училищі імені А.С. Макаренка // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 248-252. – ISBN 978-966-698-290-5
271260
  Крамаренко Л. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховному процесі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 6 : Спецвипуск присвячений діяльності Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. – С.12-14. – ISSN 0131-6788
271261
  Комар Д.В. Використання персональних даних в Інтернеті відповідно до вимог GDPR / Д.В. Комар, Р.В. Зюбіна, Ю.П. Бойко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 242-244
271262
  Фучила О.М. Використання пісень в процесі вивчення англійської мови // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 42-46. – ISSN 0321-0499
271263
  Хижняк О. Використання позитивного досвіду Великобританії у підготовці майбутніх учителів в Україні // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 88-92
271264
  Кравець Н.П. Використання положень М.П. Козленка у спеціальній та інклюзивній освіті / Н.П. Кравець, А.В. Шовкун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 105-113. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
271265
  Зюзин Святослав Використання полонинських господарств для організації пішохідного туризму на полонинах Чорногірського масиву Українських Карпат / Зюзин Святослав, Рожко Ігор // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 115-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
271266
  Орлов М Використання правових норм екологічної безпеки в законодавстві України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.14-19. – ISBN 966-667-078-Х
271267
  Серьогіна С. Використання практики Європейського суду з прав людини як перспективний напрям оптимізації конституційного судочинства в Україні // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 41-47
271268
  Попов В. Використання праці засуджених до позбавлення волі / В. Попов, В. Чепенко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.116-119
271269
  Чередник Л.А. Використання прийомів сугестії у сучасній рекламі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 143-149. – ISSN 2409-9805
271270
  Жиленко М. Використання принципів нейролінгвістичного програмування при підготовці менеджерів для освітньої сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-20. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817
271271
   Використання природних лікувальних ресурсів України (мінеральні води, лікувальні грязі, клімат). – Київ : АН УРСР, 1959. – 232 с.
271272
   Використання природних лікувальних ресурсів України.. – Київ, 1959. – 232с.
271273
  Кривень О. Використання природного капіталу в Україні як індикатор екологічної збалансованості національної економіки / О. Кривень, Ю. Раделицький // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 215-220. – ISSN 2078-5860
271274
  Война О.А. Використання прихованих марковських моделей в оцінюванні параметрів ієрархічних систем // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 5, вересень-жовтень. – С. 72-83. – ISSN 1019-5262
271275
  Антонюк Д.С. Використання програмно-імітаційних комплексів під час організації тематичного економічного тренінгу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 5-10. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
271276
  Літвінов Є.А. Використання програмно-конфігурованого радіо для дослідження передачі сигналів у видимому / Є.А. Літвінов, І.О. Сайченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 98-109. – ISSN 2524-0056
271277
  Неліпа Д.В. Використання програмного забезпечення для аналізу даних при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено специфіку використання програмного забезпечення для аналізу даних при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів. Детально описано алгоритм його застосування та наведено приклади відповідних політологічних ...
271278
  Шикарєва Г.О. Використання проектування навчальної діяльності студентів при вивченні курсу "Українська мова та методика її викладання" / Г.О. Шикарєва // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 53-57. – (Педагогіка. Психологія ; Т. 2, № 2). – ISSN 1992-2531
271279
   Використання психотропних та психостимулюючих препаратів студентами під час складання іспитів / Н.Д. Корольова, В.В. Чорна, Н.І. Гуменюк, В.Ю. Ангельська, С.В. Хлєстова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
271280
  Сенчик М.О. Використання радіо і телебачення в попередженні правопорушень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 74-80. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  Советское радио и телевидение являются важным средством формирования коммунистического мировоззрения. Они служат также мощным инструментом нашего государства в борьбе за искоренение правонарушений. Используя радио и телевидение в профилактике ...
271281
  Сохацька О. Використання реальних опціонів у корпоративному управління / О. Сохацька, О. Расевич // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 13-16. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
271282
  Дрозд В.Г. Використання результатів експертизи у допиті осіб, які вчинили злочини, пов"язані з заподіянням тілесних ушкоджень // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 145-151.
271283
  Мельник О. Використання результатів оперативно-розшукових заходів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 95-101
271284
  Гавриш О.М. Використання реклами в діяльності торговельних підприємств / О.М. Гавриш, Н.В. Каленська // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 45-50. – ISSN 2415-8089
271285
  Сіріньок-Долгарьова Використання ресурсів громадянської журналістики в англомовних новинних інтернет-медіа // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 486-490. – ISBN 978-966-493-306-0
271286
   Використання ресурсів електронних баз // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 19 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки проводить опитування на тему: "Використання ресурсів електронних баз даних у науковій та інноваційній діяльності". Заповнити анкету можна до 23 жовтня 2020 року. До участі в опитуванні насамперед запрошуються працівники ...
271287
  Юскович-Жуковська Використання ресурсів соціальних мереж у навчальному процесі закладів вищої освіти / Юскович-Жуковська, Ю.Г. Лотюк, Л.Я. Соловей // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 192-199. – ISBN 978-966-7359-77-5
271288
  Негребецький В. Використання рефлексивного мислення й управління при перевірці показань на місці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 110-114.
271289
  Цюпа І.В. Використання різнорівневої геолого-геофізичної інформації для моніторингу небезпечних природно-техногенних процесів на урбанізованих територіях : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Цюпа Ірина Вікторівна ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 149, [2] арк. – Додатки: арк. 146-149, [2]. – Бібліогр.: арк. 11-13, 130-145 та в додатках: арк. 146-149
271290
  Цюпа І.В. Використання різнорівневої геолого-геофізичної інформації для моніторингу небезпечних природно-техногенних процесів на урбанізованих територіях : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Цюпа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
271291
  Черняк О.І. Використання розподілених лагів для побудови адекватної моделі зв"язку між інвестиціями та введенням у дію основних виробничих фондів на прикладі України / О.І. Черняк, Д.В. Ящук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-102. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні моделі розподілених лагів. Оцінено їхні параметри на даних про інвестиції в основні виробничі фонди та введення в дію останніх на підприємствах України протягом 1998-2000 рр. Зроблено спробу підібрати модель, яка б найкращим чином ...
271292
   Використання розподілених хеш-таблиць надання доступу до хмарних сервісів / Ю.П. Кльоц, І.В. Муляр, В.М. Чешун, О.В. Бурдюг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 85-95. – ISSN 2524-0056
271293
  Зубрицька О. Використання рольових ігр у процесі навчання іноземній мови / О. Зубрицька, Т. Болотна // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 244-250. – ISBN 966-7773-70-1
271294
  Іванець А. Використання Росією української культурної спадщини у війні проти України: кримський кейс // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Листопад (№ 45/46). – С. 1-2
271295
  Мохонько Л.М. Використання світового досвіду музейної справи в сучасному розвитку суспільства // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 499-502. – ISBN 978-966-139-028-6
271296
  Тарасова Н.О. Використання світового досвіду особистого страхування та страхування життя в умовах України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.287-290. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
271297
  Лисенко І. Використання світової системи Інтернет як засіб експлуатації дітей // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.148-154. – ISSN 0132-1331
271298
  Карпенко А.С. Використання сервісів Google Apps (G Suite) для формування ІКТ-компетентностей у співробітників організаційно-навчальних підрозділів університету // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 71-78. – ISSN 2413-1571
271299
  Черчата Л. Використання сервісів Gооgle у навчанні іноземної мови студентів неспеціальних факультетів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 51-56. – ISSN 2308-4634
271300
  Микитенко П. Використання систем управління навчальними матеріалами в процесі інформатичної підготовки студентів медичних університетів / П. Микитенко, І. Кучеренко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 2 (28). – С. 63-70. – ISSN 2413-1571
271301
  Мартиненко О.Є. Використання систем управління навчанням для розвитку вмінь англомовного аудіювання у закладах вищої освіти Польщі і України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 153-158. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
271302
  Носова С.А. Використання системи показників в маркетингових дослідженнях // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 257-264.
271303
  Гусак Л.П. Використання системи управління навчанням МООDLE в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики / Л.П. Гусак, Л.М. Радзіховська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 104-107. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
271304
  Подосиннікова Г. Використання ситуацій із кіноперсонажами у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів англійської мови / Г. Подосиннікова, Т. Бохоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 76-92. – ISSN 2312-5993
271305
  Татаринов І. Використання сільськогосподарських ресурсів Бесарабії на військові потреби у 1916 р. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 182-191. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
271306
  Шапран Ю. Використання смарт технологій в освітньому процесі вищої школи / Ю. Шапран, О. Шапран // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 164-175. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
271307
  Шандова Н.В. Використання собівартості для прийняття управлінських рішень // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.97-102
271308
  Яковець Н. Використання спадщини В.О. Сухомлинського на уроках з основ здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-20 : фото
271309
  Прийомко Олександр Олександрович Використання спекл-методу вимірювання просторової конфігурації для метрологічного забезпечення виробництва : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.15 / Прийомко О.О.; Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
271310
  Цимбал П. Використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів / П. Цимбал, О. Мілевський // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 136-139
271311
  Ревака В. Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.65-70
271312
  Гула Л. Використання спеціальних знань під час огляду місця вчинення вбивства / Л. Гула, В. Черепущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 128-132. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
271313
  Борисов С.Г. Використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Борисов Станіслав Геннадійович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
271314
  Таранова А.М. Використання спеціальних знань при розслідуванні неналежного виконання професійних обов"язків медичним або фармацевтичним працівником : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Таранова Анастасія Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
271315
  Ієрусалимов І.О. Використання спеціальних знань при розслідуванні сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією / І.О. Ієрусалимов, В.В. Шульга // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 191-199.
271316
  Лук"янчиков Є.Д. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні / Є.Д. Лук"янчиков, Б.Є. Лук"янчиков, С.Ю. Петряєв // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 125-130. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
271317
  Книженко С.О. Використання спеціальних знань у розслідуванні екологічних злочинів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 75-80. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
271318
  Паламарчук П Л. Використання спеціальних знань у розслідування незаконнгого втручання в роботу еллектронно - обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.86-93
271319
  Ціркаль В.В. Використання спеціальних знань у слідчий та судовій практиці за законодавством України : Учбовий посібник / Ціркаль В.В. – Київ, 2002. – 94с.
271320
  Буран О.А. Використання спеціальних інформаційних технологій в духовно-релігійному житті держави як загроза для національної безпеки України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 101-106. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
271321
  Бездітний Б.П. Використання сплайнів для зглажування інформації спеціального вигляду / Б.П. Бездітний, Н.В. Мудрак // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 151-155. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті виведено зручні для програмування формули згладжування інформації пилкоподібного вигляду. Розроблено рекомендації та методику використання кубічних сплайнів при поступовому перетворенні циклічної інформації з похибками.
271322
  Горна М.О. Використання статистичних методів для аналізу впровадження Нової української школи / М.О. Горна, Я.В. Іщук // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4(95). – С. 43-52 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
271323
  Гетманчук О.В. Використання статистичних характеристик для оцінки та поліпшення якості очищеної води на очисних спорудах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 10-12 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
271324
  Семенов А.Г. Використання стратегії забезпечення коротко- та довгострокової платоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 98-102. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
271325
  Попович Л.М. Використання субмоделі управління ресурсним забезпеченням опорних закладів освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 127-143. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
271326
  Мажар Л.С. Використання суднового ходу Дунай-Чорне море через гирло Бистре: міжнародний спір чи ситуація // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 149-154
271327
  Дідківська С.П. Використання судово-медичних і криміналістичних даних при розслідуванні злочинів проти людини : Навчальний посібник / С.П. Дідківська, П.Г. Сагайдак; КНУТШ. – Київ : Атіка, 2004. – 136с. – ISBN 966-326-006-8
271328
  Цивільський Ф.М. Використання сучасних Internet-технологій для історичних досліджень / Ф.М. Цивільський, Є.А. Дроздов, А.А. Григорова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
271329
  Асєєва Ю. Використання сучасних інноваційних підходів у закладах вищої освіти / Ю. Асєєва, А. Кузнецова // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 176-181. – ISBN 978-617-7768-17-2
271330
  Ігнатенко В.Д. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх філологів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 37-42. – ISSN 1817-8510
271331
   Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у галузі медичної освіти України / Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.М. Добровольська, Н.Я. Климук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 3 (83). – С. 58-61. – ISSN 1681-2751
271332
   Використання сучасних комп"ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності / Я.Ю. Кондратьєв, В.С. Радецький, М.Й. Христич, Ю.М. Прокопенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.144-158. – ISSN 1609-0462
271333
  Прядко О.М. Використання сучасних маркетингових інструментів для спонукання споживчих мотивацій / О.М. Прядко, К.С. Олініченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 368-374. – ISSN 2222-4459
271334
  Синиця Л.В. Використання сучасних освітніх технологій для підвищення ефективності системи освіти // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 149-152. – ISBN 978-9934-571-49-7
271335
  Покась Л.А. Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому просторі ліцею / Л.А. Покась, Д.В. Полтавченко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 22-30. – Бібліогр.: 12 назв.
271336
  Куковська Ірина Використання сучасних технологій для надання домедичної допомоги у деяких країнах світу / Куковська Ірина, Марценяк Ігор, Ткач Олександр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 18-19 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
271337
  Рудич О. Використання сучасної дитячої англомовної літератури у професійній підготовці майбутніх педагогів // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 3. – С. 112-119. – (Педагогічні науки)
271338
  Зубченко В.П. Використання сучасної математики очима сучасних випускникiв // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 97-101. – ISSN 1029-4171


  В статті поміщені розповіді випускників механіко-математичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка про різноманіття використання математичних знань у світі сучасних технологій, професій.
271339
  Лазаренко Я. Використання та відтворення тваринного світу: стан і перспективи правового регулювання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
271340
   Використання та збагачення рослинних ресурсів України.. – Київ, 1977. – 132с.
271341
  Литвинова Л.М. Використання творів В.І.Леніна на уроках географії: Посіб. для вчителів / Л.М. Литвинова. – Київ, 1985. – 48с.
271342
  Бегас Л.Д. Використання театралізованого дійства в роботі з дітьми при заїканні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 12-18. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
271343
  Хорошко В.О. Використання теорії ігор при аналізі гібридних війн / В.О. Хорошко, М.М. Браіловський // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. А.А. Кобозєва ; редкол.: І.І. Бобок, Д. Джухар, А.А. Кобозєва [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 10, № 3/4. – С. 222-229. – ISSN 2223-5744
271344
  Кухар М.А. Використання теорії множин для представлення лінгвістичних об"єктів в онтології // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
271345
  Діденко Л. Використання теорії поколінь у роботі бібліотеки закладу вищої освіти // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 34-36. – ISSN 2518-7341


  Мета статті полягає в ознайомленні бібліотечного загалу з характерними особливостями представників покоління Y та основними правилами їх обслуговування в бібліотеках закладів вищої освіти на прикладі Бібліотеки Вищого навчального закладу Укоопспілки ...
271346
  Ларкін М.О. Використання термінів "група" та "об"єднання" для позначення молодіжних неформальних утворень, членами яких учиняються кримінальні правопорушення, під час розроблення відповідних криміналістичних методик // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 118-124. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
271347
  Мельничук С.С. Використання технічних засобів на уроках літератури / С.С. Мельничук. – К., 1966. – 142с.
271348
  Бєлікова В.В. Використання технічних засобів у навчальному процесі як чинник розвитку творчого потенціалу особистості студента // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 170. – C. 33-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
271349
  Дрок П.В. Використання технічних засобів у навчанні студентів документознавців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 83-89
271350
  Боднарчук Т.В. Використання технології "дебати" на заняттях німецької мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 22-23
271351
  Казачінер О. Використання технології енерджайзингу на навчальних заняттях "Технології інклюзивної освіти" для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 18-23. – ISSN 2308-4634
271352
   Використання технології інтерактивної класифікації геологічних тіл для прогнозування покладів газу на сході України / С. Вижва, І. Соловйов, В. Круглик, Г. Лісний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 70-76. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості виділення геологічних тіл з певними фізичними та фільтраційно-ємнісними властивостями на основі класифікації за набором сейсмічних атрибутів. Така класифікація базується на використанні комп"ютерних технологій з паралельними ...
271353
  Григоренко Т. Використання технології контекстного навчання у формуванні комунікативно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 67-72. – ISSN 2308-4634
271354
  Бордакова І.І. Використання товарних знаків (торгових марок) та їх значення // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 527-537. – ISSN 1993-0917
271355
  Анісімова О.А. Використання трансп"ютерних мереж в задачах візуалізації складних динамічних систем ітеративного типу / О.А. Анісімова, Д.В. Гриценко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 69-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі розглядаються способи паралельного програмування на трансп"ютерних комплексах на прикладі побудови динамічних об"єктів фрактальної геометрії. Пропонується один із можливих підходів до реалізації паралельного алгоритму генерації множин ...
271356
  Руденко Ю.Ю. Використання тренінгу в професійній підготовці майбутніх соціальних працівників // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 164-167. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
271357
  Власенко С.І. Використання трудових ресурсів українського села в роки німецько-нацистської окупації на території військової зони України (1941 - 1943 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті проаналізовано особливості соціально-економічного життя в областях України, які впродовж усього періоду нацистської окупації перебували під управлінням вермахту. На базі широкого кола документальних матеріалів, здебільшого обласних архівних ...
271358
  Колосова В.П. Використання україною кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (294). – С. 114-118. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
271359
  Захарченко А.П. Використання українськими медіа фреймінгу як інструменту маніпуляції (на прикладі критики президента України у 2018-початку 2019 рр.) / А.П. Захарченко, С.Р. Стуканов, А.В. Санченко // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В. Різун ; редкол.: Т. Валяс, Д. Суска, Д. Гілпін [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 22-32. – ISSN 2312-5160
271360
  Айданич Д. Використання української та іноземних мов в українському інтернеті / Д. Айданич, Л.В. Непоп // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 3-6
271361
  Русак А. Використання фашистською Німеччиною військ союзників у війні проти СРСР 1941-1945 років: історіографія проблеми // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.319-334. – ISBN 966-625-033-0
271362
   Використання фінансів: емпіричний аналіз корпоративного сектору Пакистану / Ахмед Ірман Хунджра, Гулям Шаббір Хан Ніязі, Суед Вакуар Акбар, Кашіф Ур Реман // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 394-404 : табл. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 1993-6788
271363
  Сторожук О.О. Використання фінансових ресурсів господарства. / О.О. Сторожук, Д.В. Полозенко. – К., 1983. – 48с.
271364
  Полозенко Д.В. Використання фінансових ресурсів України в умовах економічного зростання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-41.
271365
  Єгарміна В. Використання фінансової звітності при здійсненні контролю суб"єктів підприємницької діяльності органами податкової служби // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 23. – С.58-64
271366
  Захарчин Г.М. Використання фнукції аналізу для мінімізації трансакційних витрат // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 128-131. – ISSN 0321-0499
271367
  Яценко О.М. Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта "Український національний біографічний архів" // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 215-230
271368
  Стичинський І. Використання фотографії як джерела у вивченні військового побуту та повсякдення часів Першої світової війни // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 148-150. – ISBN 978-966-171-90295
271369
  Чернишова Е.О. Використання функцій комплексного змінного для побудови поверхонь технічних форм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.01 / Чернишова Е.О.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
271370
  Хусаінов Д.Я. Використання функціоналів Ляпунова-Красовського для дослідження лінійних функціонально-різницевих систем з запізненням / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, Д.Д. Киращук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 306-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто системи лінійних різницевих рівнянь з запізненням, що записані в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Для систем такого типу за допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського отримані умови асимптотичної стійкості та обчислено оцінку ...
271371
  Шишкіна М.П. Використання хмарних сервісів відкритої науки в освітньо-науковому середовищі університету // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 23-29. – ISSN 2304-0629
271372
  Маньгора В.В. Використання хмарних технологій при підготовці майбутніх юристів // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 183-188. – ISBN 978-966-622-861-4
271373
  Конвісер І.О. Використання холоду в громадському харчуванні / І.О. Конвісер, В.Ф. Нідзельський. – Київ : Знання, 1976. – 32 с. – (На допомогу інженеру - техніку)
271374
  Полякова Г.О. Використання художніх засобів притчі в осмисленні історії (на прикладі повісті-притчі Валерія Шевчука "Початок жаху") : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 120-122. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
271375
  Мудрак Н.В. Використання циклічних решіток у криптографії / Н.В. Мудрак, Ю.Д. Попов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено прості правила шифрування, зручні для програмування формули дешифрування текстів з використанням циклічних решіток на площині та у тривимірному просторі.
271376
  Краснік А.А. Використання цифрових адаптивних динамічних багатовимірних фільтрів для підвищення точності прогнозування в системах управління : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.13.06 / Краснік А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
271377
  Собченко Т.М. Використання цифрових інструментів у післядипломній педагогічній освіті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 384-386. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
271378
   Використання цифрових освітніх платформ у процесі підготовки майбутніх викладачів ЗВО / В. Стинська, З. Ящишин, О. Янків, В. Стинський // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 21-31. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено актуальній проблемі цифрофізації освіти та розвитку одного з її нових форматів – масового навчання за допомогою освітніх платформ у процесі підготовки майбутніх викладачів ЗВО. Встановлено, що базовими вимогами до підготовки майбутніх ...
271379
  Гринько В. Використання цифрових технологій для формування у майбутніх учителів умінь ХХІ століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 56-62. – ISSN 2308-4634
271380
  Левицька Н. Використання цифрових технологій у праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 165-169. – ISSN 2
271381
  Краковська С. Використання чисельного моделювання та елнктронних баз даних для визначення та прогнозу спеціальних кліматичних показників / С. Краковська, Н. Гнатюк, Л. Паламарчук // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7069-38-5
271382
  Ратушна Марія Михайлівна Використання шротів лікарських рослин у виробництві комбікормів : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.02 / Ратушна Марія Михайлівна; Одеський технологічний ін-т харчової про-ті. – Одеса, 1994. – 16л.
271383
  Чайка-Петегирич Використання штучного інтелекту в реалізації міграційної політики провідних держав світу в розрізі сучасних глобальних проблем людства // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 373-378. – ISSN 2524-003X
271384
  Павленко Ж.О. Використання юридичного знання як матеріалу технології // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 137-155. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
271385
  Гончаренко А.М. Використання Ьаіапсесі зсогесагсі у системі управління вищим навчальним закладом // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 103-110.
271386
  Тацій В.Я. Використати всі можливості для стимулювання підготовки й атестації наукових кадрів // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 33-34. – ISBN 978-966-458-148-3
271387
   Використовування об"єктивних підходів оцінювання практичних вмінь на молодших курсах / В.Є. Кондратюк, С.Г. Шевчук, О.А. Бичков, І.А. Палієнко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 89-93. – ISSN 1681-2751
271388
   Використовуємо англійські прислів"я та фразеологізми / [упоряд. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа, 2012. – 80 с. : табл. – Бібліогр. с. 24-25, 48-49. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (116)). – ISBN 978-617-00-1563-1
271389
  Вовченко Н.О. Використовуємо безпечну побутову хімію // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 30-33 : фото
271390
  Бекреньова І.І. Використовуємо сучасні підходи у викладанні англійської мови / І.І. Бекреньова. – Харків : Основа, 2007. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.9 (57)). – ISBN 978-966-333-642-8
271391
   Використовуй інформацію на всі 100! // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 35/36). – С. 1


  Доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету матимуть майже 100 українських вишів та наукових установ МОН. Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки Максим Стріха під час конференції "Використовуй інформацію ...
271392
  Грабовський Олександр Використовуймо туристичний капітал! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 78 : фото. – ISSN 1998-8044
271393
  Євдокимова О. Використовуйте кожен шанс! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У своєму листі в редакцію випускниця Олександрівської гімназії (м. Суми), учасниця Міжнародної олімпіади з наук про Землю у 2015 році розповідає про свої враження. Згадує п"ять днів в Києві де слухали лекції провідних викладачів КНУ імені Тараса ...
271394
  Кіндрачук Н.М. Викорінення національного елементу з життя українського етнічного середовища внаслідок русифікації культурно-освітнього простору УРСР: перша половина 60-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 90-102. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  "Питання про загальний стан української мови в суспільстві стало центральним на республіканській конференції що проходила в м. Києві 1963 р. та була організована Київським державним університетом імені Т.Г. Шевченка й Інститутом мовознавства АН УРСР."
271395
  Іванченко Б.П. Викорінення. Голодомори 1921-22; 1932-33 рр. в Дніпропетровській області / Б.П. Іванченко. – Павлоград, 2003. – 68с.
271396
  Прокопенко Ю.Т. Викрадання з готелю "Конвалія". / Ю.Т. Прокопенко, В.З. Чепіга. – К, 1983. – 247с.
271397
  Кот С. Викрадачі нашої історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 8


  Претензії Москви на "київську спадщину": витоки і символи.
271398
  Кот С. Викрадачі нашої історії. Претензії Москви на "київську спадщину": витоки і символи // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 475-486. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
271399
  Солошенко В.В. Викрадене мистецтво в структурі політики пам"яті ФРН // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 211-227
271400
  Стівенсон Р.Л. Викрадений / Р.Л. Стівенсон. – Київ, 1960. – 218 с.
271401
  По Е.А. Викрадений лист = The purloined letter / Едгар Аллан По. – Харків : Фоліо, 2008. – 192 с. – Текст парал. англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-03-3935-4
271402
  Жукровський В. Викрадення в Тютюрлістані / В. Жукровський. – К., 1986. – 222с.
271403
  Тєнєшев В.Ф. Викрадення дитини одним із батьків, проблеми кваліфікації злочину та відповідальність за такі дії / В.Ф. Тєнєшев, В. . Котис // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 114-119. – ISSN 2524-0129
271404
  Чумаченко Т.А. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст.188 1КК України): кримінально-правова характеристика : Дис. ... канд. юрид. наук. [ Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ] / Чумаченко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 223л. – Бібліогр.: л.204-223
271405
  Чумаченко Т.А. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (СТ.188 КК України): кримінально-правова характеристика : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: спец. 12.00.08 / Чумаченко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с.
271406
  Чумаченко Т.А. Викрадення електричної та теплової енергії шляхом самовільного використання як предмет злочину: питання визначення // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-45.
271407
  Федін К. Викрадення Європи / К. Федін. – Харків
Кн. 1. – 1935. – 256с.
271408
  Федін К. Викрадення Європи / К. Федін. – Харків
Кн. 2. – 1936. – 288с.
271409
  Пащук В.В. Викрадення континенту / В.В. Пащук. – Київ, 1991. – 319с.
271410
   Викрадення континенту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 155-156. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)


  Книга доктора історичних наук, професора В.В. Пащука "Викрадення континенту" (К., 1991. 319 с.).
271411
  Бондаренко Д. Викрадення легітимаційних засобів: проблема розмежування видів юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 395-396. – ISBN 978-617-7069-15-6
271412
  Дзюбенко-Мейс Викрадення Русі, або Про те, як зловісні історичні метаморфози та насильство переросли у війну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 грудня (№ 234-235). – С. 23
271413
  Максимович Р.Л. Викрадення як наскрізне кримінально-правове поняття // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 247-255. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
271414
  Бобіта А. Викривачі за антикорупційними законодавствами України та Грузії: порівняльно-правова характеристика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 117-123
271415
  Куса Л. Викривачі корупції: де є ризики та як зробити цей інструмент життєздатним? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
271416
  Кедрин І. Викривлена правда : події в Україні у 1918 р. у кривому дзеркалі споминів д-ра Лонгина Цегельського / Іван Кедрин. – Ню Йорк : Видання і наклад Братства Українських Січових стрільців, 1963. – 35, [1] с.
271417
   Викривлена реальність / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Про політичні спекуляції стосовно Закону про вищу освіту, закінчення контракту ректора КПІ, про реорганізацію Національного науково-дослідного інституту українознавства.
271418
  Тесленко О.К. Викривлений простір : фантастичні оповідання та повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1985. – 207 с.
271419
  Гонтаренко Л.О. Викривлення інформації як вплив на громадські уявлення про війну / Л.О. Гонтаренко, Г.А. Парфьонов // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 17-25. – ISSN 2520-6265


  Інформація може існувати самостійно. Особа та суспільство на її основі реагують на оточуючий світ, змінюючи свої уявлення про нього. Показано, як, впливаючи на психіку людини, інформація здатна бути не тільки формою спілкування, але й маніпулятором ...
271420
  Тищенко М.В. Викривлення контексту в теорії аргументації Дугласа Валтона // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 125-126
271421
  Бевза О.І. Викриття антикомунізму в процесі вивчення історії та суспільствознавства / О.І. Бевза. – К, 1982. – 151с.
271422
  Дробноход Ю.Ф. Викриття більшовикам України буржуазно-націоналістичних суспільно-економічних "теорій" ревлюції / Ю.Ф. Дробноход. – Київ, 1968. – 30с.
271423
  Лобода М.Т. Викриття більшовиками контрреволюційної ролі церкви та духовенства в період буржуазно-демократичної революції 1905 - 1907 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 29-38. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
271424
  Акопов М.А. Викриття буржуазних і ревізіоністських фільсифікацій марксистсько-ленінського вчення про партію / М.А. Акопов. – Київ, 1978. – 48с.
271425
   Викриття буржуазних фальсифікаторів в процесі читання курсу "Iсторії КПРС" /по Х-ХVI темах/ : Учбово-методичний посібник. – Київ : КДУ, 1970. – 115с.


  У посібнику автори викривають і піддають критиці лженауковість поглядів ідеологів антикомунізму, їх наклепницькі виступи проти героїчної історії КПРС.
271426
   Викриття буржуазних фальсифікаторів в процесі читання курсу "ІсторіїКПРС" /по I-IХ темах/ : Учбово-методичний посібник. – Київ : КДУ, 1970. – 104с.
271427
  Мельник Л.Г. Викриття буржуазно-націоналістичних фальсифікацій соціально-економічних передумов перемоги Великого Жовтня на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 18-24. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
271428
  Танчер В.К. Викриття В.І. Леніним реакційних спроб використання науки для захисту релігії / В.К. Танчер. – Київ, 1959. – 15 с.
271429
  Петрушов В.М. Викриття Кіркегором обмеженості "церковной теорії" у відображенні суті християнства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 30-36
271430
  Мельник Л.Г. Викриття, антинаукових буржуазних і буржуазно-націоналістичних концепцій християнізації Давньої Русі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 75-82. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
271431
  Маначинський О. Викрутаси-38. 70 років потому (Боротьба за мир чи пролог світової трагедії?) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-51
271432
  Грабарчук С. Викрутаси жіночої долі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 7


  Роздуми про книжку М. Новика "Медовий місяць"
271433
  Скрипченко Б.В. Виктимологические аспекты в советском уголовном процесспе : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Скрипченко Б.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
271434
   Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. – Иркутск, 1982. – 134с.
271435
   Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. – Иркутск, 1988. – 136 с.
271436
  Ильяшенко А.Н. Виктимологические проблемы насильственной преступности в семье // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.89-100.
271437
  Рыбальская В.Я. Виктимологические проблемы преступности несовершеннолетних / В.Я. Рыбальская. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1983. – 227, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 217-227
271438
  Минская В.С. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. / В.С. Минская, Г.И. Чечель. – Иркутск, 1988. – 149с.
271439
  Ривлин Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений / Д.В. Ривлин. – Л., 1975. – 155с.
271440
  Хара Джоан Виктор - прерванная песня. / Хара Джоан. – М., 1986. – 288с.
271441
   Виктор Авдюшко. – Москва : Мосфильм, 1962. – 8 с. : ил. – (Актеры советского кино)
271442
  Авдеенко С.И. Виктор Алешин. Триумф и трагедия / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 91, [1] с. : ил., фото. – ISBN 978-966-197-401-1
271443
  Власян Е.С. Виктор Амазаспович Амбарцумян / Е.С. Власян, С.С. Язычян. – Ереван, 1954. – 75 с.
271444
   Виктор Андреевич Плотников // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 8-13. – ISBN 978-966-927-171-6
271445
  Кузнецов Н.Я. Виктор Андреевич Фаусек (13.I.1861 г. - 1.VII.1910 г.) : (с портр.). – [Москва], 1910. – 11 с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск: Русский Энтом. обзор. 1910, т. 10, вып. 4, с. 251-261
271446
  Кузнецов Н.Я. Виктор Андреевич Фаусек (13.I.1861 г. - 1.VII.1910 г.) : (с портр.) // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – 11 с., 1 л. портр. (фронт.)
271447
  Кузнецов Н.Я. Виктор Андреевич Фаусек (13.I.1861 г. - 1.VII.1910 г.) : (с портр.) // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – 11 с., 1 л. портр. (фронт.)
271448
  Кузнецов Н.Я. Виктор Андреевич Фаусек (13.I.1861 г. - 1.VII.1910 г.) : (с портр.) // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – 11 с., 1 л. портр. (фронт.)
271449
  Миллер О.В. Виктор Андроникович Мануйлов : К 80-летию со дня рождения: Указ. лит. / О.В. Миллер, В.А. Захаров. – Темрюк, 1984. – 57с.
271450
  Смирнов В.А. Виктор Анемподистович Смирнов 1904-1977 : графика, живопись. Каталог / Сост.: В.В. Смирнова. – Москва : Советский художник, 1982. – [38] с.
271451
   Виктор Антонович Садовничий : биографический очерк / [ сост. : С.И. Болтачева, О.В. Крыкина, М.Ф. Голова и др. ; [ над изданием работали : В.В. Александров, В.В. Белокуров, А.К. Лобус и др. ; ]. – Москва : Московский университет, 2009. – 104с., илл. – ISBN 978-5-211-05700-5
271452
  Яновский Н.Н. Виктор Астафьев / Н.Н. Яновский. – М : Советский писатель, 1982. – 272 с.
271453
  Ланщиков А.П. Виктор Астафьев / А.П. Ланщиков. – М : Просвещение, 1992. – 158 с.
271454
  Курбатов В.Я. Виктор Астафьев. / В.Я. Курбатов. – Новосибирск, 1977. – 71 с.
271455
  Ланщиков А.П. Виктор Астафьев: Право на искренность / А.П. Ланщиков. – М. : Советская Россия, 1975. – 96 с.
271456
   Виктор Бабенцов : альбом. – Киев : Мистецтво, 1985. – 37 с. – (Вибрані твори художника)
271457
  Корев Ю.С. Виктор Белый / Ю.С. Корев. – Москва : Советский композитор, 1962. – 64 с.
271458
  Дубинянская Я. Виктор Борисов - Мусатов : женщина в кринолине // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 34-51. – ISSN 1819-6268


  2 апреля 1870 года родился Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. Умер 25 октября 1905 года.
271459
  Федоров-Давыдов Виктор Борисович Корецкий : мастер советского плаката / Федоров-Давыдов; А. Федор-Давыдов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 28 с.
271460
  Халаминский Ю.Я. Виктор БорисовичКорецкий : мастера советского искусства / Ю.Я. Халаминский; ред.: Н.И. Ольшанская. – Москва : Советский художник, 1951. – 28, [34] с.
271461
  Житков Б.С. Виктор Вавич / Б.С. Житков. – Ленинград, 1934. – 200с.
271462
   Виктор Валентинович Еременко / НАН Украины ; Физико-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина ; [сост. В.В. Еременко]. – Киев : Академпериодика, 2012. – 57, [3] с., 5 с. ил. : ил. – (Биобиблиография ученых Украины). – ISBN 978-966-360-201-1
271463
  Васильев В. Виктор Васильев (1906-1945) / В. Васильев; ред.: И. Семенов; сост.: И. Абрамский. – Москва : Правда, 1963. – 48 с.
271464
   Виктор Васильевич Непьянов / Непьянов, Выставка, Москва. произведений., 1980. – М., 1980. – 8с.
271465
  Пилипенко О.В. Виктор Васильевич Пилипенко - выдающийся ученый в области механики / О.В. Пилипенко, Н.И. Довготько // Техническая механика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Гос. космич. агентство Украины ; Укр. о-во инженеров-механиков ; Ин-т технич. механики. – Днепропетровск, 2015. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 1561-9184
271466
   Виктор Васильевич Смольцов. – Москва : Искусство, 1953. – 16 с.
271467
  Осокин В.Н. Виктор Васнецов / В.Н. Осокин. – М., 1959. – 238с.
271468
  Осокин В.Н. Виктор Васнецов / В.Н. Осокин. – Київ : Радянська школа, 1989. – 159 с.
271469
  Бахревский В.А. Виктор Васнецов / Бахревский В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 364, [4] с., [24] л. ил. – Библиогр.: с. 367
271470
  Лобанов В.М. Виктор Васнецов в Москве / В.М. Лобанов. – Москва, 1961. – 239с.
271471
  Лобанов В.М. Виктор Васнецов. / В.М. Лобанов. – Москва, 1962. – 111с.
271472
  Вакс П. Виктор Васнецов: Творец прошлого // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 94-119. – ISSN 1819-6268


  Віктор Михайлович Васнецов (1848-1926) - російський художник, один з авторів розписів у Володимирському соборі в Києві.
271473
  Якобсон Г.Г. Виктор Викторович Мазаракий (5. X.1857 - 18. XI.1912) : (с портретом) // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. XXIX-XXXIII. – Библиогр.: с. XXII-XXXIV (18 назв.)
271474
  Гусин И.Л. Виктор Владимирович Волошинов : очерк жизни и творчества / И.Л. Гусин. – Ленинград : Советский композитор, 1962. – 88 с.
271475
   Виктор Владимирович Лаврентьев. – Новосибирск, 1964. – 20с.
271476
   Виктор Владимирович Ревердатто - организатор ботанической науки в Сибири. – Новосибирск, 1992. – 93с.
271477
   Виктор Владимирович Щербинин.. – М., 1989. – 29с.
271478
   Виктор Вольский, Рафаил Вольский : графика. Театр. Живопись. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1985. – 48 с.
271479
   Виктор Георгиевич Зинченко. Научное наследие литературоведа. Воспоминания / [сост.: Н.В. Абабина, А.А. Боровиков, Л.Н. Голубенко и др. ; науч. ред.: В.И. Силантьева]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 489, [3] с., [1] л. портр. : портр., ил. – Глоссарий: с. 372-466. – Библиогр. в конце гл. и ст. – ISBN 978-966-927-235-5
271480
   Виктор Глушков (1923-1982): математик, кибернетик // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 558-562 : фото. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
271481
  Гончаров В. Виктор Гончаров. Скульптура. Дерево. Камень. - Терракота. - Миниатюры "Тысяча и одна косточка". - Графика / В. Гончаров, 1965. – 12с.
271482
  Гончаров Виктор. Выставка. Москва. 1981 Виктор Гончаров: Скульптура, живопись, графика. Каталог выставки / Виктор. Выставка. Москва. 1981 Гончаров. – Москва, 1981. – 34с.
271483
  Матвеева Л.В. Виктор Григорович - первый украинский славяновед-византолог (1815-1876) / Леся Матвеева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Ю. Крымского. – Киев : Стилос, 2010. – 190, [2] с., [8] л. ил., фот. – Имен. указ.: с. 187-190. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-193-035-2
271484
  Ситников В.А. Виктор Грязев / В.А. Ситников. – Киров, 1976. – 96с.
271485
   Виктор Губко: Скульптура. – М, 1989. – 23с.
271486
  Волисон И.Я. Виктор Гюго - певец детства / И.Я. Волисон. – Харьков, 1970. – 28 с.
271487
  Николаев Н В. Виктор Гюго : критико-биогр. очерк / В. Николаев. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 96 с.
271488
  Трескунов М. Виктор Гюго : очерк творчества / М. Трескунов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 424 с.
271489
  Трескунов М.С. Виктор Гюго / М.С. Трескунов. – Ленинград : Просвещение, 1969. – 152 с. – (Библиотека словесника)
271490
  Евнина Е.М. Виктор Гюго / Е.М. Евнина ; АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 215 с. – (Из истории мировой культуры)
271491
  Сафронова Н.Н. Виктор Гюго : кн. для учащ. ст. кл. ср. шк. / Н.Н. Сафронова. – Москва : Просвещение, 1989. – 176 с. – (Биография писателя)
271492
  Гюго Адель Виктор Гюго и его время, по его запискам, воспоминаниям и рассказам близких свидетелей его жизни : С портретом Виктора Гюго / [Адель Гюго] ; Пер. с фр. Ю.В. Доппельмайер ; С предисл. проф. Н.И. Стороженка. – Москва : Изд. К. Одарченко и Н. К......ий, 1887. – [4], IV, 638, II с., 1 л. фронт. (портр.). – Автор указан в предисл. - Кн. в разных тип. перепл. - На обл. экз № 106163 серия Библиотека и кабинет для чтения Макалинской, состоит из двух отделов: русского и французского
271493
  Трескунов М. Виктор Гюго и его роман "Труженики моря" // Труженики моря / В. Гюго. – Москва : Художественная литература, 1950. – С. 1-22
271494
  Силина Н.В. Виктор Гюго и французское возрождение. : Автореф... канд. филолог.наук: / Силина Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
271495
  Данилин Ю.И. Виктор Гюго и французское революционное движение 19 века / Ю.И. Данилин. – М, 1952. – 32с.
271496
  Данилин Ю.И. Виктор Гюго и французское революционное движение 19 века / Ю.И. Данилин. – Москва, 1953. – 32с.
271497
  Соловьев С.В. Виктор Гюго, как проповедник гуманности и друг детей : Публичная лекция, [прочит. в Харькове 22 апр. 1896 г., перепеч. с некоторыми доп.] / Сергей Соловьев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – [4], 20 с.
271498
  Трескунов М.С. Виктор Гюго. / М.С. Трескунов. – 2-е изд. – М, 1961. – 475с.
271499
   Виктор Гюго. 1802-1885. Памятка читателю. – М., 1952. – 30с.
271500
  Моруа А. Виктор Гюго: кн. для чтения на фр. яз. в 10 кл. сред. шк. / А. Моруа. – Москва, 1977. – 111с.
271501
  Григорьева А. Виктор Гюго: меж светом дня и мраком ночи // Личности. – Киев, 2008. – № 4 (14). – С. 25-39. – ISSN 1819-6268
271502
  Григорьева А. Виктор Гюго: меж светом и мраком ночи // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 45-63. – ISSN 1819-6268
271503
   Виктор Диков. Живопись. Рисунок. Каталог. (выст.) / Диков, Выставка, Москва. произведений., 1984. – М., 1984. – 34с.
271504
   Виктор Дмитриевич Пономарев: физикохимик. – Алма-Ата, 1989. – 130с.
271505
  Костин Е.М. Виктор Дмитриевич Хрымов / Е.М. Костин. – Саранск, 1960. – 60с.
271506
  Вачнадзе М.А. Виктор Долидзе / М.А. Вачнадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 66 с.
271507
  Розанова Н.Н. Виктор Дувидов / Н.Н. Розанова. – Москва, 1980. – 103с.
271508
   Виктор Евгеньевич Иванов - профессор Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 832. – С. 108-111. – (Серія фізична ; Вип. 4/40/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
271509
   Виктор Евгеньевич Иванов. – М., 1991. – 45с.
271510
  Гуцко Виктор Загоскин боится летать : рассказ / Гуцко, денис // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 31-48. – ISSN 0130-7673
271511
   Виктор Зубарев. – М, 1987. – 22с.
271512
  Фекен К. Виктор и его друзья / К. Фекен. – М., 1971. – 126с.
271513
  Фекен К. Виктор и его друзья / К. Фекен. – 2-е. – М., 1976. – 112с.
271514
   Виктор Иванович Астахов - профессор Харьковского университета : библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1991. – 19 с.
271515
  Акимова Л.И. Виктор Иванович Говорков : монография / Авт. текста: Л.И. Акимова; ред.: И.А. Свиридова. – Москва : Советский художник, 1956. – 25, [47] с.
271516
  Матвеева Л.В. Виктор Иванович Григорович - первый украинский славяновед - византинист (1815-1876) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 5-17. – ISSN 1608-0599
271517
  Лаптева Л.П. Виктор Иванович Григорович (1815-1879) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 65-74. – ISSN 0132-1366


  К 200-летию со дня рождения.
271518
   Виктор Иванович Полтавец (к 80-летию со дня рождения) // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 10. – ISSN 0041-5804
271519
  Кузьменко Р.И. Виктор Иванович Шунков / Р.И. Кузьменко. – М, 1971. – 68с.
271520
  Дюкре-Дюминиль Виктор или дитя в лесу, 1800. – 296с.
271521
   Виктор Иосифович Рейхе. – Л., 1988. – 28с.
271522
  Гладков А.К. Виктор Кин / А.К. Гладков. – Москва : Художественная литература, 1981. – 79 с.
271523
  Сепп Я. Виктор Кингисепп. Биогр. очерк. / Я. Сепп, А. Гронский. – Таллин, 1946. – 60с.
271524
  Озерная Р.Г. Виктор Ковалев / Р.Г. Озерная. – Саратов : Саратовское книжное издательство, 1963. – 40 с.
271525
  Файнберг Р.И. Виктор Конецкий / Р.И. Файнберг. – Л : Советский писатель, 1980. – 262 с.
271526
   Виктор Коновалов. – Москва : Советский художник, 1982. – 128 с.
271527
  Окулова Е. Виктор Константинович Курнатовский. 1868 - 1912 / Е. Окулова. – Москва, 1948. – 176с.
271528
  Снитовская Г. Виктор Корецкий / Г. Снитовская. – Москва, 1984. – 167с.
271529
  Крещик В.А. Виктор Крещик / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1984. – 143с.
271530
  Харламова Татьяна Виктор Кружалин: "Мы готовим специалистов-аналитиков, способных прогнозировать развитие туризма : прогнозы в рамках стандартов. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 50
271531
  Дараева Л.И. Виктор Крылов. / Л.И. Дараева. – М., 1984. – 110с.
271532
  Курилович И.С. Виктор Кузен в развитии гегелеведения во Франции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 35-48. – ISSN 0235-1188
271533
  Волчек Г.Ф. Виктор Курнатовский / Г.Ф. Волчек, В.В. Войнов. – Москва, 1961. – 224с.
271534
  Баландин Л.А. Виктор Лаврентьев / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1969. – 79 с.
271535
  Кузьменко Р.И. Виктор Максимович Жирмунский / Р.И. Кузьменко. – М, 1965. – 95с.
271536
  Малиновский В.П. Виктор Малиновский / В.П. Малиновский. – Горький, 1978. – 21с.
271537
   Виктор Маркович Мидлер. – Москва, 1991. – 47с.
271538
   Виктор Михайлович Беляев, 1888-1968 : [музыковед, историк и фольклорист : сборник]. – Москва : Советский композитор, 1990. – 509, [3] с. : ил., нот. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 376-378. – ISBN 5-85285-126-4
271539
   Виктор Михайлович Васнецов. – М, 1957. – 55с.
271540
   Виктор Михайлович Васнецов. – Москва : Советский художник, 1967. – 64 с.
271541
   Виктор Михайлович Васнецов. – М, 1987. – 496с.
271542
  Лебедев А.К. Виктор Михайлович Васнецов, 1848-1926 / А.К. Лебедев. – М-Л, 1946. – 42с.
271543
  Лебедев А.К. Виктор Михайлович Васнецов, 1848-1926 / А.К. Лебедев. – 2-е изд. – М., 1955. – 40с.
271544
  Иовлев Л.И. Виктор Михайлович Васнецов. / Л.И. Иовлев. – Л, 1964. – 56с.
271545
  Моргунов Н.С. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество / Н.С. Моргунов, Моргунова-Рудницкая. – Москва, 1962. – 459с.
271546
  Каганович А.Л. Виктор Михайлович Орешников / А.Л. Каганович. – М-Л, 1950. – 44с.
271547
   Виктор Михайлович Орешников. – М., 1954. – 78с.
271548
  Орешников В.М. Виктор Михайлович Орешников / В.М. Орешников. – Ленинград, 1974. – 32с.
271549
  Чаркина Г.И. Виктор Мурашов. / Г.И. Чаркина. – Л., 1986. – 30с.
271550
   Виктор Муссович Чемсо : каталог выставки, живопись. – Москва, 1980. – 34 с.
271551
  Гольдберг С. Виктор Некрасов - русский писатель Украины // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 32-34
271552
  Танюк Л. Виктор Некрасов и Украина // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 2. – С. 104-137. – ISSN 0131-8136
271553
  Ливанова М. Виктор Некрасов: баловень жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  "«…Неоднократно предпринимавшиеся меры воспитательного характера воздействия на Некрасова не оказали. В 1972 г. он исключен из членов КПСС. Некрасов страдает алкоголизмом, помещался в вытрезвитель. Как писатель работает непродуктивно, авторитетом среди ...
271554
   Виктор Николаевич Вакидин. Живопись. Графика : Каталог выставки. – Москва, 1978. – 42с.
271555
  Иоффе М.Л. Виктор Николаевич Дени / М.Л. Иоффе. – М.-Л, 1947. – 30с.
271556
   Виктор Николаевич Дени. – Москва : Советский художник, 1958. – 127 с.
271557
  Забродина Ю.М. Виктор Николаевич Дени / Ю.М. Забродина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 43 с.
271558
  Свиридова И.А. Виктор Николаевич Дени / И.А. Свиридова. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – 208 с.
271559
  Мирошников И.Я. Виктор Обнорский - выдающийся рабочий-ревлюционер / И.Я. Мирошников. – М., 1960. – 104с.
271560
   Виктор Павлович Колмаков (Криминалист) 1913-1973 : Библиография. – Одесса, 1975. – 13с.
271561
  Долгих А.Н. Виктор Павлович Кочубей // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 68-80. – ISSN 0042-8779
271562
  Егоров В.А. Виктор Павлович Обнорский / В.А. Егоров. – Архангельск, 1967. – 48с.
271563
  Кириллина О.М. Виктор Пелевин и Великий Лев: неизбежная встреча // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 74-79. – ISSN 2310-4287
271564
   Виктор Пензин. – Москва, 1989. – 34с.
271565
   Виктор Первый // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 6 (219). – С. 10-13. – ISSN 2075-7093


  Год Януковича. З агод Виктор Янукович сумел превратиться в президента чиновников и грозу оппозиции. Однако стать всенародным лидером так и не смог.
271566
   Виктор Петрович Астафьев : библиогр. указ. литературы. – Вологда, 1974. – 26 с.
271567
   Виктор Петрович Астафьев : библиогр. указатель. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1989. – 88 с.
271568
   Виктор Петрович Живописцев. – Пермь, 1977. – 35с.
271569
   Виктор Петрович Шестопалов. – Киев, 1983. – 62с. – (Биобиблиография ученых УССР)
271570
  Манин В.С. Виктор Попков / В.С. Манин. – Москва, 1989. – 159с.
271571
  Демин В.П. Виктор Проскурин / В.П. Демин. – М, 1988. – 64с.
271572
  Анастасьев А.Н. Виктор Розов : очерк творчества / Анастасьев А.Н. – Москва : Советский писатель, 1966. – 248 с.
271573
  Рыжих В.И. Виктор Рыжих / В.И. Рыжих. – Москва, 1982. – 28с.
271574
  Мазитова Л. Виктор Садовничий. Из глубины : В судьбах выдающихся людей всегда есть загадка // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 53-54.


  Биография
271575
  Цимбаленко О. Виктор Севский - журналист и редактор // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 47-49
271576
  Шаповалов Я.Я. Виктор Семенович Зинов / Я.Я. Шаповалов. – Свердловск, 1963. – 31с.
271577
   Виктор Семенович Иванов. – Москва : Советский художник, 1953. – 70 с.
271578
  Кравченко П. Виктор Семенович Климашин. / П. Кравченко. – М., 1958. – 112с.
271579
  Киселева С.С. Виктор Семенович Сорокин / С.С. Киселева. – Ленинград, 1984. – 51с.
271580
   Виктор Семенович Сорокин: живопись. – Москва, 1979. – 30 с.
271581
   Виктор Сергеевич Бибиков. – Москва : Советский художник, 1957. – 66 с.
271582
  Фролов В.С. Виктор Сергеевич Кулебакин (1891-1970) / В.С. Фролов; А.Ю.Ишлинский. – Москва : Наука, 1980. – 207 с.
271583
  Епифанова А.П. Виктор Сергеевич Кулебакин. / А.П. Епифанова. – 2-е изд., доп. – М., 1961. – 59с.
271584
   Виктор Степанович Гутыря. – Киев : Наукова думка, 1985. – 75с. – (Библиография ученых АрмССР)
271585
  Утехин С.Г. Виктор Талалихин. / С.Г. Утехин. – 2-е изд., доп. и уточн. – М., 1965. – 263с.
271586
  Мочалов Л.В. Виктор Тетерин / Л.В. Мочалов. – Л, 1982. – 95с.
271587
  Ни В.Т. Виктор Трофимович Ни, 1934-1979 гг. / В.Т. Ни. – Москва, 1983. – 12с.
271588
  Цыганкова Э.Г. Виктор Федорович Иваницкий (1881-1955) - историк Древнего Востока, гебраист и библиограф / Э.Г. Цыганкова, О.Д. Василюк // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 147-160. – ISSN 1608-0599
271589
   Виктор Филимонович Копытов : Ученый в обл.теплотехники и пром.печей. – Киев : Наукова думка, 1986. – 44с. – (Библиография ученых УССР)
271590
   Виктор Халатов. – К., 1973. – 139с.
271591
  Авдеенко С.И. Виктор Харин. Уральский самородок / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2019. – 137 с. : ил., фотоил. – ISBN 978-966-197-619-0
271592
   Виктор Харлов. – М, 1987. – 47с.
271593
  Герценберг В.Р. Виктор Цигаль / В.Р. Герценберг. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 83 с.
271594
   Виктор Цой. Жизнь, как миг // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 6. – С.36-57
271595
  Дубинянская Я. Виктор Цой: "Я хотел бы уснуть, но нет времени спать..." // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 4-29. – ISSN 1819-6268


  Віктор Робертович Цой (1962-1990) - культовий радянський рок-виконавець 1980-х років, засновник і лідер групи "Кино", в якій співав, грав на гітарі, писав музику та тексти. Вважається одним з першопроходців радянського та російського року. Є автором ...
271596
  Дубинянская Я. Виктор Цой: звезда последнего героя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268
271597
  Войтюк В. Виктор Чукарин: Путь на Олимп сквозь пепел концлагерей // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 8 (137). – С. 78-93. – ISSN 1819-6268


  Чукарин Виктор Иванович (1921-1984) - советский гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР (1951), заслуженный тренер УССР (1972), доцент (1963), заведующий кафедрой гимнастики Львовского института физической культуры (с 1971), кавалер ордена Ленина ...
271598
   Виктор Чулович: живопись. – Москва, 1991. – 37с.
271599
  Руднев Д.М. Виктор Эдуардович Кингисепп. / Д.М. Руднев. – М., 1976. – 108с.
271600
  Никич Г.А. Виктор Эльконин / Г.А. Никич. – Москва, 1985. – 150с.
271601
  Русакова А.А. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов, 1870-1905. / А.А. Русакова. – Л.-М., 1966. – 148с.
271602
  Полуденный Ю.А. Виктор Ющенко и Украина / Ю.А. Полуденный. – Краматорск : Контраст, 2007. – 40с. – ISBN 978-966-8832-04-8
271603
  Оньша В.В. Виктор Ющенко и украинские националисты: история "хрупкого союза" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 127-158. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
271604
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Быть в поппозиции - не самая приятная роль": Беседа с кандидатом на пост президента В.Ющенко // Аргументы и факты в Украине, 2004. – № 51


  [Про труднощі президентської виборчої кампанії та плани на майбутнє]
271605
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Лучше трижды поссориться с женой, чем один раз - с соседом": Интервью канд. на пост Президента Украины рос. газ. "Известия" // Свобода, 2004
271606
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Мой первый президентский визит будет в Восточную Украину": Беседа с канд. на пост Президента Украины // Веч. вести, 2004
271607
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Мы не можем молчать о фальсификациях": Из выступления на Майдане Незалежности 22 нояб. [2004 г.] // Веч. вести, 2004
271608
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Победил каждый гражданин Украины" // Веч. вести, 2005


  Промова Президента України перед Майданом [Незалежності в Києві] 23 січ. 2005 р.
271609
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Хочу развеять мифы..." // Кримська світлиця, 2004


  [Звернення канд. у Президенти України до жителів східних обастей України]
271610
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Я знаю, чего хочет моя страна" // Факты, 2004


  [Зі звернення до виборців кандидата на пост президента України В.Ющенка під час теледебатів з кандидатом В.Януковичем]
271611
  Ющенко В. Виктор Ющенко: Азиатская модель власти в Украине не приживется! // Комсомольская правда в Украине, 2004


  Лидер оппозиции рассказал "Комсомолке" о новой внешней политике, пенсиях, своем здоровье и многом другом: Беседа с лидером блока "Наша Украина", канд. на пост президента
271612
  Демосфенова Г.Л. Виктор Яковлевич Коновалов / Г.Л. Демосфенова. – Москва : Советский художник, 1962. – 94 с.
271613
  Абулхатин М. Виктор Янукович даёт обещания. Но с оговорками / М. Абулхатин, В. Ржевский // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 46 (1117). – С. 24-25. – ISSN 0234-1670
271614
   Виктор Янукович открыл терминал F // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
271615
  Витрак Р. Виктор, или Дети у власти : проза : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 197-257. – ISSN 1130-6545
271616
  Дюкре-Дюминиль Виктор, или Дитя в лесу, 1800. – 296с. – Книга без тит. арк.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIІІ ст.- картон, корінець зі шкіри
271617
  Скороходько Ю.С. Викторианский социальный роман vs неовикторианский роман с социальными мотивами // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 401-407
271618
  Шкаруба Л.М. Викторианский тетраптих. Этот странный Льюис Кэрролл (Чарльз Людвидж Доджсон) : (часть вторая) / Л.М. Шкаруба, баран // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3. – С. 59-64
271619
  Бакулина Т.М. Викторина "Умники и умницы" : (по произведениям Бальзака) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 49-61
271620
  Ивинг В.П. Викторина Кригер / В.П. Ивинг. – Москва, 1928. – 32с.
271621
  Чудновский М.А. Викторина Кригер / М.А. Чудновский. – М, 1964. – 119с.
271622
   Викторина по искусству.. – Саранск, 1966. – 88с.
271623
  Скворцов Викторина по элементам вычислительной математики. / Скворцов, Плещинская, Р.Ш. Манюров. – Ростов нД, 1988. – 94с.
271624
  Скворцов В.В. Викторина по элементам теории вероятностей. / В.В. Скворцов. – Саратов, 1989. – 38с.
271625
  Скворцов Викторинный рассказ о компьютерах и фортране. / Скворцов, Юсупова, И.З. Батыршин. – Ростов нД, 1988. – 111с.
271626
  Дамзова Е.К. Викторины на немецком языке / Е.К. Дамзова. – М, 1980. – 80с.
271627
  Дамзова Е.К. Викторины на немецком языке / Е.К. Дамзова. – М, 1991. – 70с.
271628
  Романченко П.Д. Викторины по географии СССР / П.Д. Романченко. – Минск, 1970. – 77с.
271629
  Мерзлова В.С. Викторины по истории древнего мира и средних веков. / В.С. Мерзлова. – Минск, 1969. – 110с.
271630
  Сердцева А.Г. Викторины по литературе и искусству / А.Г. Сердцева. – Саранск
3. – 1968. – 128с.
271631
  Сердцева А.Г. Викторины по советской литературе и искусству / А.Г. Сердцева. – Саранск, 1969. – 88с.
271632
   Викторио Кодовилья : Биобиблиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1986. – 119с.
271633
  Лангер Фред Виктория Вудхалл. Секс, деньги, Белый дом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
271634
  Замятнин Б.Н. Виктория регия - гигантская водяная лилия Южной Америки / Б.Н. Замятнин. – Ленинград, 1980. – 89с.
271635
  Гамсун Кнут Виктория. / Гамсун Кнут. – Москва, 1919. – 112с.
271636
   Виктору Никитичу Черковцу - 90 лет // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 117-119. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Видатному вітчизняному вченому проф. Віктору Нікітічу Черковцу в березні виповнилося 90 років. За цей час учений пройшов великий, гідний глибокої поваги і захоплення життєвий шлях.
271637
  Остапенко Ф.П. Викуваний у праці і борні / Ф.П. Остапенко, В.Ф. Салабай. – Київ : Знання України, 1967. – 47 с.
271638
  Вовчок М. Викуп : оповідання Марка Вовчка. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – [264] с. розд. паг. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Сільська бібліотека)


  1. Бабуся з того світу : оповідання про померші душі / [записав П.А. Куліш під Київом] // Викуп : оповідання Марка Вовчка / Вовчок М. - Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. - 13, [1] с. - (Сільська бібліотека) 2. Листи з ...
271639
  Голубовський І. Викуп у цивільному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 34-37
271640
  Легун Ю.В. Викупні документи аграрної реформи як джерело з генеалогії та історії селянських родин (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-96. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано документи, які укладалися у ході реалізації аграрної реформи 1861 р. Досліджено генеалогічний аспект інформації, яку містять ці джерела. The article describes whole complex of resources made during realization of agricultural reform in ...
271641
   Вил - флагман технического прогресса. – М, 1976. – 32с.
271642
   Вил Паршин. Каталог выставки / Паршин, Выставка, Ташкент. произведений., 1978; Авт. вступ. ст.: Р.Х. Такташ; сост.: Л.С. Таирова. – Ташкент : Ташполиграфкомбинат П. П. О. Матбуот, 1978. – 32 с.
271643
   Вилейско-Минская водная система.. – Минск : Университетское, 1987. – 63с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
271644
  Широков В.М. Вилейское водохранилище / В.М. Широков, П.С. Лопух. – Минск, 1989. – 78с.
271645
  Горецкий М.И. Виленские коммунары : роман-хроника / М.И. Горецкий; пер. с белорус. А.Гатова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 281 с.
271646
   Виленские очерки 1863-1865 гг : (Из воспоминаний очевидца). – [Б. м.] : [Б. и.], 1883. – 181-200 с. – Без обл. и тит. л. – Библиогр. в примеч.
271647
   Виленские очерки 1863-1865 гг. : (Из воспоминаний очевидца) // Виленские очерки 1863-1865 гг : (Из воспоминаний очевидца). – [Б. м.] : [Б. и.], 1883. – 391-406 с.
271648
  Мосолов А.Н. Виленские очерки 1863-1865 гг. : (Муравьевское время) / [Соч.] А.Н. Мосолова. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1898. – VIII, 254, IV с., 1 л. портр.
271649
  Виленское Свято-Духовское православное братство Виленское православное братство. – Санкт-Петербург : Тип. департамента уделов, 1862. – 65 с. – Отд. оттиск: Христиан. чтения. 1862, Ч. 2
271650
  Страшкова К О. Вилерий Брюсов в спорах о театре и драме конца 19 -- начала 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Страшкова О.К,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 16л.
271651
  Карнаухов В.Г. Вилив деформацій зсуву на активне демпфірування вимушених гармонічних коливаніь прямокутної пластини з шарнірним закріпленням торців за допомогою ортотропних актуаторів / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 62-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі моделі Тимошенка досліджено вплив деформацій зсуву на активне демпфірування вимушених гармонічних коливань прямокутної ортотропної пластини з шарнірним закріпленням її торців за допомогою ортотропного актуатора. Одержано просту аналітичну ...
271652
  Гриханов Ю.А. Виликая миссия обязательного экземпляра // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 34-38. – ISSN 1560-7968
271653
  Лапенко В.Л. Вилиловые эфиры на оснвое некоторых углеводов : Автореф... канд. хим.наук: / Лапенко В.Л.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
271654
  Козловская И.З. Вилис Лацис : Памятка читателю / И.З. Козловская. – Москва, 1954. – 32 с.
271655
  Краулинь К.Я. Вилис Лацис / К.Я. Краулинь. – М., 1958. – 236с.
271656
  Соколова И.Н. Вилис Лацис. / И.Н. Соколова. – Рига, 1980. – 303с.
271657
  Соколова Вилис Лацис. Очерк творчества. / Соколова, А.Г. Бочаров. – М., 1959. – 195с.
271658
   Вилис Тенисович Лацис. – Фрунзе, 1954. – 11с.
271659
  Бархударвова Т.М. Вилияние неоднородности распределения интенсивности лазерного излучения на нелинейные оптические эффекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Бархударвова Т.М.; Ьархударвова Т.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1970. – 15л.
271660
  Диуфтиака. Вилияние уровня калийного питания на фотосинтез, углеводный и белковый обмен у кукурузы. : Автореф... Канд.биол.наук: 08.00.12 / Диуфтиака.;. – К, 1978. – 30л.
271661
   Вилікувати вандала [постанова Верховного Суду України] // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 10


  "Суд не мав права здійснювати розгляд за відсутності захисника, навіть за наявності його клопотання про це".
271662
  Грипась Володимир Вилітай на Алтай : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 90-93 : Фото
271663
  Ткаченко Ф.П. Вилітали в бурю орлята / Ф.П. Ткаченко. – Львів, 1969. – 247 с.
271664
  Ткаченко Ф.П. Вилітали в бурю орлята / Ф.П. Ткаченко. – Київ : Політичної літератури України, 1976. – 222 с.
271665
  Бузинник О.С. Вилітали орлята в грозу / О.С. Бузинник, О.Г. Гордій. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 147 с.
271666
  Попович П.Р. Вилітаю вранці / П.Р. Попович. – К., 1968. – 235с.
271667
  Воробьев-Обухов Алексей Вилка вместо пистолета : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 160-162 : Фото


  Історія виникнення Португалії
271668
  Менахина А.Л. Вилково / А.Л. Менахина. – 2-е изд. – Одесса, 1966. – 62с.
271669
  Силантьева В.И. Вилковское детство : рассказы для детей мл. и сред. шк. возраста / Валентина Силантьева. – Одесса : Астропринт, 2016. – 95, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-212-6
271670
  Липшиц С. Вилла "Амур" / С. Липшиц. – Ростов -на-Дону, 1946. – 45с.
271671
  Кристи А. Вилла "Белый конь". "Н" или "М". Чаепитие в Хантербери. Убить легко / А. Кристи. – М, 1990. – 382с.
271672
  Роббинс Т. Вилла "Инкогнито" : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С.3-132. – ISSN 1130-6545
271673
  Головина А.С. Вилла "Надежда" / А.С. Головина. – М., 1992. – 367с.
271674
   Вилла "Тополь". – М., 1991. – 365с.
271675
  Веселовский А.Н. Вилла Альберти : Новые материалы для характеристики лит. и обществ. перелома в итальянской жизни XIV-XV столетия / Крит. исслед. Александра Веселовского. – Москва : В Синод. тип., 1870. – [2], XVIII, 380 с. – Прил.: документы на итал. и латин. яз. (с. 367-380)
271676
  Черчесов А. Вилла Бель-Летра : [роман] / Алан Черчесов. – Москва : Время, 2007. – 656с. – (Самое время). – ISBN 978-5-9691-0202-6
271677
  Моэм. С. Вилла на холме / Сомерсет Моэм ; пер. с англ. : Н.А. Савиных, В.Г. Новикова, А.С. Гаркави // Зарубежный криминальный роман : [романы] / пер. с англ. : Н.А. Савиных, В.Г. Новикова, А.С. Гаркави. – Нижний Новгород : ФИДЕС, 1992. – вып. 9. – С.325-400. – (Зарубежный криминальный роман). – ISBN 5-88374-005-7
271678
  Моэм В.С. Вилла на холме Эшенден или британский агент / В.С. Моэм. – М, 1992. – 542с.
271679
  Леонтьев А. Вилла розовых ангелов : роман / Антон Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Коллекция дамских авантюр). – ISBN 978-5-699-21244-6
271680
  Забелина Янина Вилла: реинкарнация : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 38-41 : Фото
271681
  Виноградов Г Е. Виллард Куайн: портрет аналитического философа 20 века // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.105-117. – ISSN 0042-8744
271682
  Пасецкий В.М. Виллем Баренц : (1550-1597) / В.М. Пасецкий. – Москва : Географгиз, 1956. – 40 с.
271683
  Новик Д. Виллем де Кунинг: поздняя живопись // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.22-23
271684
   Виллем де Куннинг // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 112 : Виллем Де Кунинг. – С. 3-31.
271685
  Долгилевич Р.В. Вилли Брандт и западноберлинский вопрос. 1958-1964 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 34-53. – ISSN 0042-8779
271686
  Стрелец М.В. Вилли Брандт и реалии XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 149-159. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого политика, федерального канцлера ФРГ В. Брандта.
271687
   Вилли Бредель. – Москва, 1954. – 28с.
271688
  Элсхот В. Виллла роз / В. Элсхот. – М., 1972. – 459с.
271689
  Пукк Х. Виллу-филателист : рассказы / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Раннамаа. – Москва : Детская литература, 1980. – 158 с.
271690
   Виловлено в Інтелектуальному Болоті : Збірка соціографічних мініатюр. – 2-е видання., доповнене. – Київ : Незалежний інтелектуальний Центр, 1999. – 48с. – (Intellect & independent). – ISBN 5-250-01297
271691
  Римский-Корсаков Вилохвостики или ногохвостики / М.Н. Римский-Корсаков // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С.108-110
271692
  Молоткіна В. Вилучення друкованої продукції як засіб боротьби з інакомисленням в Україні в 1930-ті рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 237-242. – ISSN 1728-9343
271693
  Крисенко Т.В. Вилучення іонів міді з водних розчинів у присутності іонів жорсткості / Т.В. Крисенко, І.М. Гомеля, О.В. Глушко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 81-84 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
271694
   Вилучення кадмію зі стічних вод гальванічних виробництв / М.Д. Гомеля, І.С. Сагайдак, Є.П. Желібо, Т.О. Шаблій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
271695
  Лугина Л.М. Вилучення лікарських речовин функціоналізованими органокремнеземами / Л.М. Лугина, Г.Г. Жалніна, О.А. Дударко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 53
271696
   Вилучення ліпідів з біомаси активного мулу для виробництва біопластика / А.В. Пасенко, Т.С. Пісьменнікова, О.І. Карлик, О.В. Новрохатько, О.В. Мазницька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 115-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
271697
  Онацький М. Вилучення майна та накопичень приватних підприємців Харкова в умовах зламу непу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 16-18
271698
  Трохимчук А. Вилучення мікрокількостей металів з розчинів при використанні сорбенту послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та трилоном Б / А. Трохимчук, О. Андріанова, О. Сірик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 19-23. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Одержано сорбент з супрамолекулярною структурою на основі силікагелю, послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та динатрієвою сіллю етилендіамінтетраоцтової кислоти. Досліджена сорбційна здатність отриманого сорбенту по відношенню до іонів ...
271699
  Сорокіна М. Вилучення поліолів на силікагелімодифікованому аміакатом міді (II) / М. Сорокіна, В.А. Ракс, В.М. Левчик // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 23
271700
  Лошицький М. Вилучення посвідчення водія: заходи забезпечення адміністративного провадження чи незаконні дії працівників ДАІ? / М. Лошицький, С. Короєд // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
271701
  Вітринська О.В. Вилучення радянською владою культових цінностей у юдейських общин у 1920-1930 роках // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
271702
  Бежин М.О. Вилучення стронцію з рідких радіоактивних відходів сорбентом, імпрегнованим дибензо-18-краун-6 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бежин Микола Олексійович ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
271703
  Змерзлий Б.В. Вилучення церковних цінностей у Криму в 1922 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 62-71
271704
  Любарская А.М. Вилфрид Скоуэн Блант / А.М. Любарская. – Л., 1969. – 396с.
271705
  Гайдук В.В. Вилюйская среднепалеозойская рифтовая система / В.В. Гайдук. – Якутск, 1988. – 128с.
271706
  Чернышевская Н.М. Вилюйский узник / Н.М. Чернышевская. – Саратов, 1939. – 28 с.
271707
  Ольхон А.С. Вилюйский узник / А.С. Ольхон. – Ируктск, 1948. – 96с.
271708
  Дорошко П.О. Вилюйский узник : поэма: [о Н.Г.Чернышевском] / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1959. – 59 с.
271709
  Романов И.М. Вилюйский узник / И.М. Романов. – Якутск, 1978. – 243с.
271710
  Симонайтите Е. Вилюс Каралюс : роман / Е. Симонайтите; пер. с литов. З.Федоровой. – Вильнюс : Гослитиздат
Кн.1. – 1961. – 390 с.
271711
  Николов Н.А. Виляние глюкокортикоидных гормонов и КАТГ на кортико-висцеральные взаимоотношения в норме и патологии : Автореф... докт. мед.наук: / Николов Н. А.; АН СССР, ин-т физиол. – Л., 1964. – 33л.
271712
  Дуров С.А. Виляние шахтных вод на состав воды малых рек Донецкого бассейна / С.А. Дуров, Н.И. Кучеренко. – Отд. отт. из Трудов Новочеркасского политехнич. ин-та. Том 98. Р, 1960. – 27-40с.
271713
  Фиялковски В. Вилянов.Дворец и сад / В. Фиялковски. – Варшава, 1978. – 54с.
271714
  Шевченко Л.И. Виль Липатов: от "Сказания о директоре прончатове" до "Льва на лужайке" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 1 (19). – С. 3-8.
271715
  Утинн Е.И. Вильгельм I и Бисмарк : исторические очерки / Е.И. Утин. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Ефрона, 1892. – [6], XXXIV, 446 с.
271716
  Павленко Г.В. Вильгельм Вейтлинг / Г.В. Павленко. – М., 1985. – 173с.
271717
  Калер Э. Вильгельм Вейтлинг. Его жизнь и учение. (К истории комм. теорий) / Э. Калер. – С.-Пб. – 192с.
271718
  Калер Э. Вильгельм Вейтлинг. Его жизнь и учение. (К истории комм. теорий) / Э. Калер. – Птрг., 1918. – 292с.
271719
  Искендеров П.А. Вильгельм Вид // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-43. – ISSN 0042-8779


  Вільгельм Вид - перший і єдиний князь Албанії.
271720
  Секундант С. Вильгельм Виндельбанд: история как органон и составная часть философии // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Т. 37, № 2. – С. 62-92. – ISSN 2075-6461
271721
  Смирнова В.А. Вильгельм Вольф -- человек, которому Маркс посвятил "Капитал" / В.А. Смирнова. – Москва, 1963. – 164с.
271722
  Батыршина Альфия Робертовна Вильгельм Вундт: психология волевых актов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-65. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
271723
  Ростиславлева Н.В. Вильгельм и Александр Гумбольдт в поисках научных парадигм // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 2. – С. 268-274. – ISSN 2073-9613


  В статье на основе анализа биографических данных и сфер общественной и научной деятельности братьев Вильгельма и Александра фон Гумбольдт рассматривается вопрос о сопоставимости научных результатов ученых. Автор приходит к выводу, что несмотря на ...
271724
  Пименова Э.К. Вильгельм ІІ. – Пб, 1919. – 40с.
271725
  Бисмарк О. Вильгельм ІІ / О. Бисмарк. – Москва-Петроград, 1923. – 175с.
271726
   Вильгельм Лембрук. – М, 1987. – 62с.
271727
  Маркин Ю.П. Вильгельм Лембрук: Скульптура, графика, живопись, поэзия / Ю.П. Маркин, Ю.В. Бугуева. – Москва, 1989. – 236с.
271728
  Родный Н.И. Вильгельм Оствальд (1853-1932) / Н.И. Родный, Ю.И. Соловьев. – Москва : Наука, 1969. – 376 с.
271729
   Вильгельм Пик - президент Германской Демократической Республики. – 48с.
271730
  Фоске Х. Вильгельм Пик / Х. Фоске, Г. Ницше. – М., 1978. – 335с.
271731
  Шиллер Ф. Вильгельм Телль / Ф. Шиллер. – Москва, 1959. – 173с.
271732
  Робинон Дэвид Вильгельм фон Гумбольдт и реформы университета // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 50-58. – ISBN 966-544-344-5
271733
  Мацейка Ю. Вильнюс / Ю. Мацейка, П. Гудинас. – Вильнюс, 1962. – 391с.
271734
  Мотулас А.А. Вильнюс : Экономический очерк / А.А. Мотулас. – Вильнюс : Минтис, 1984. – 141 с.
271735
   Вильнюс. Краткие сведения для туриста. – Вильнюс, 1957. – 88с.
271736
   Вильнюс. Рига. Таллин : путеводитель. – Москва : Профиздат, 1989. – 259с.
271737
  Фролов Е. Вильнюсская школа классической филологии начала XIX века в лице ее виднейших представителей старшего и младшего поколений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фролов Е. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 15 с.
271738
  Беляускас А. Вильнюсские горки : роман / Альфонсас Беляускас ; пер. с лит. Д.Кыйв ; [худож. В. Юркунас]. – Москва : Советский писатель, 1989. – 409, [1] с. : ил. – ISBN 5-265-00821-7
271739
  Мозурюнас В. Вильнюсские этюды : стихи / В. Мозурюнас; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1975. – 238 с.
271740
  Вайдинаускайте С.П. Вильнюсский государственный университет им. Б. Капсукаса / С.П. Вайдинаускайте. – Вильнюс : Госполитиздат, 1960. – 16с.
271741
  Будрейка Э.С. Вильнюсский замок / Э.С. Будрейка. – Вильнюс, 1980. – 46 с.
271742
   Вильнюсский инженерно-строительный институт. – Вильнюс, 1977. – 132с.
271743
  Забулис Г.К. Вильнюсский университет в истории Литвы / Г.К. Забулис. – Вильнюс, 1979. – 51с.
271744
   Вильнянские курганы в Днепровском Надпорожье. – Киев, 1977. – 128с.
271745
   Вильфредо Парето: известный, но непознанный классик социологии // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.182-189. – ISSN 1606-951Х
271746
  Вербитски Б. Вилья-Мисерия тоже Америка / Б. Вербитски. – Москва, 1966. – 208с.
271747
  Ольхина Е.А. Вильялмур Стефансон, 1879-1962 гг / Е.А. Ольхина. – 2-е изд. доп. – Москва, 1979. – 103с.
271748
  Ольхина Е.А. Вильялмур Стефенсон / Е.А. Ольхина. – М., 1970. – 92с.
271749
  Кромптон Р. Вильям : Книга для чтения на англ. языке в 6 класе средней школе / Р. Кромптон. – 6-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 80с.
271750
  Дьяконова Н.Я. Вильям Вордсворт: поэзия о поэзии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – С. 17-23. – (Серия литературы и языка ; Т. 67, № 6). – ISSN 0321-1711
271751
  Куксин И.Е. Вильям Джадсон в России // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 117-120


  Історія американо-російських відносин стосовно періоду Жовтневої революції
271752
  Диксон В.Г. Вильям Пенн основатель Пенсильвании / Соч. Вильяма Гепворта Диксона, авт. "Лондонской башни", "Свободной России", "Новой Америки" и проч. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1873. – [8], 343 с. – (Благодетели человечества)
271753
  Топер С. Вильям Петти. / С. Топер. – М.-Л., 1929. – 222с.
271754
  Гончар Н.А. Вильям Сароян и его рассказы / Н.А. Гончар. – Ереван, 1976. – 220с.
271755
  Некрасова Е.А. Вильям Хогарт / Е.А. Некрасова. – М, 1933. – 52с.
271756
  Коган П.С. Вильям Шекспир / П.С. Коган. – М.-Л., 1931. – 71с.
271757
  Корнилова Е.В. Вильям Шекспир / Е.В. Корнилова. – Москва, 1964. – 47 с.
271758
  Дубашинский И.А. Вильям Шекспир / И.А. Дубашинский. – Москва, 1965. – 227с.
271759
  Шведов Ю.Ф. Вильям Шекспир : исследования / Ю.Д. Шведов. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 391 с. : 1 л. портр.
271760
  Шекспир Уильям Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака : в 2 т. / Шекспир Уильям; [общ. ред. перевода М. М. Морозова ; ил.: Е. Голяховский]. – Москва : Искусство ; (Образцовая тип. им. Жданова ; 20-я тип. Союзполиграфпрома)
Т. 2 : Отелло. Венецианский мавр. Король Лир. Антоний и Клеопатра. – 1950. – 520 с.
271761
   Вильям Шекспир в творчестве советских художников театра. – М., 1975. – 20с.
271762
  Шалагинов Б.Б. Вильям Шекспир и Томас Манн: спор о красоте и грации в историческом контексте модерна // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 145-155. – ISSN 2306-2908


  Здійснюється зіставлення „Маленького пана Фрідемана” Т. Манна і „Річарда ІІІ” В. Шекспіра в плані вчення Ф. Шиллера про „грацію”. Стаття є продовженням циклу праць автора про модерністичний проект ранніх романтиків та його історичну долю. ...
271763
  Дубашинский И.А. Вильям Шекспир. : очерк творчества : пособие для учителей / И.А. Дубашинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с.
271764
   Вильям Шекспір. Збірка статей. – Х., 1939. – 239с.
271765
   Вильям.. – 5-е изд. – М., 1975. – 80с.
271766
   Вимагаємо системної україноцентричної гуманітарної політики! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 1


  Звернення до Президента України П.О. Порошенка. Всеукраїнський форум "Українська альтернатива" складається з громадських і політичних організацій, які покликані обстоювати українські національні пріоритети не лише в гуманітарній сфері, а передовсім у ...
271767
  Ярмиш Н. Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 58-63. – ISSN 2311-6676
271768
  Киричко В.М. Вимагання неправомірної вигоди: теоретичні і практичні проблеми, викликані законодавчим вірусом, та їх комплексне вирішення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 61-77. – ISSN 2224-9281
271769
  Мелешевич А.А. Вимагательство: формування та розвиток у кримінальному законодавстві Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 96-100. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються особливості окремих конструкцій правових норм про вимагательство власності на різних етапах розвитку кримінального законодавства в Українській РСР.
271770
  Луканська А. Вимагають переглянути бюджет науки [протест] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 14 листопада (№ 218). – С. 7
271771
  Чугаєв О. Вимимірювання сили економічного іміджу країн світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовані результати вимірювання економічної складової іміджу країн існуючими методами. Запропоновано новий метод вимірювання на основі вебометричного підходу із використанням даних пошукового інтернет-сервісу, визначені його переваги та ...
271772
  Попова Л. Вимирання мамонтової фауни та феномен "червоної королеви" // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 47. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
271773
  Соловйова Т. Вимір вербалізованих типів прецедентних феноменів у теледебатах (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В.Зеленського) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 109-128. – ISSN 2305-3852
271774
  Яременко Ю.А. Вимір глобального/локального простору: інтерпретація в художній прозі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 324-330. – Бібліогр.: Літ.: с. 330; 8 п.


  Стаття присвячена інтерпретації текста. Особлива увага приділяється інтерпретації понять "global"/ "local" в мегатексті. In the article, whch is addressed to text snterpretation, the special attention is given to the notions "global"/ "local" and ...
271775
  Адамович З.М. Вимір економіки знань: врахування регіональних відмінностей // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 38-40
271776
  Котіна Г.М. Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні / Г.М. Котіна, М.М. Степура, Н.В. Рудик // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 49-61. – ISSN 1683-1942


  "Досліджено наявну практику моніторингу та аналізу ключових показників ефективності (англ. "key performance indicators" (KPI)) та макрофінансових індикаторів у системі державного управління. Встановлено сутність та важливість розуміння дефініції ...
271777
  Кожем"якіна С.М. Вимір і розрахунок сукупної продуктивності праці на макроекономічному рівні: методичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 74-79
271778
  Цимбалюк М. Вимір Крическького // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 13


  У столиці українського гончарства - в Опішному відзначали не лише 140-річчя Василя-старшого, а й дні народження його нащадків. Урочиста Академія з нагоди ювілею відбувалася в будівлі колишнього гончарного навчально-показового пункту Полтавського ...
271779
   Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / [М.В. Попович та ін. ; відп. ред.: М.В. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2014. – 291, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1403-9
271780
  Войтович К.В. Вимір рентабельності від впровадження соціально орієнтованого страхового маркетингу в діяльність страхової компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 52-58
271781
  Стороженко М. Вимір третій у творчості Людмили Мітченко // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799
271782
  Гаца О.О. Вимір часу : Вірші / О.О. Гаца. – Київ : Співзвучність, 1998. – 44с.
271783
  Коваленко І.І. Виміри-явища як структурний елемент правового життя / І.І. Коваленко, Р.Р. Борисюк // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 172-188. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Стаття показує евристичні можливості концепту «правове життя» в онтоогічному аспекті. Смислові виміри розглядаються як основа вимірів-явищ, що у сукупності утворюють структуру правового життя. Показано, що головним виміром-явищем правового життя є ...
271784
  Шулікін Д. Виміри акредитації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 листопада (№ 43)


  Про серію вебінарів від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на тему акредитації освітніх програм. Цього разу актуальні питання висвітлювали члени 07 Галузевої експертної ради "Управління та адміністрування". Йшлося про річні ...
271785
  Сосенко П. Виміри вихору: модель ярмарку / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 282-291


  Досліджується метеорологічна модель, запропонована М. Гоголем у вигляді повісті «Сорочинская ярмарка». Показано, що ця модель будується на основі уявлень про виміри вихору, фізичні та метафізичні, за зразком традиційної слов’янської ...
271786
  Сахарук І.С. Виміри гідної праці як складова Цілей сталого розвитку 2016-2030 // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 102-110. – ISSN 2617-5967


  "У статті досліджено виміри гідної праці, визначено їхній зміст відповідно до стандартів Міжнародної організації праці. Здійснено аналіз завдань Цілей сталого розвитку 2016-2030 в контексті гідної праці. Визначено основні заходи ООН, направлені на ...
271787
  Прокопенко М. Виміри Гокінга / М. Прокопенко, А. Сененко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 45). – С. 11


  Три уроки легендарного фізика і популяризатора науки.
271788
  Фоменко А.М. Виміри гуманізму: історико-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 80-84. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
271789
  Скоблик В. Виміри демократії в англо-американских політологічних дискусіях 1990-1996 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 71-75. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
271790
  Лазебник Л.Л. Виміри державного регулювання в банківському секторі // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 158-164. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
271791
   Виміри діелектричної сталої матеріальних середовищ за допомогою порожнистого резонатора : Лабораторний практикум з техніки НВЧ для студ.радіофіз.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с.
271792
  Савчин М. Виміри духовного збагачення сучасної психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 52-71. – ISSN 1810-2131
271793
  Астапова-Вязьміна Виміри закону комічної інверсії в естетиці Миколи Гоголя // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 126-132. – (Серія "Філософія")
271794
  Сбруєва А.А. Виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів Болонського клубу у контексті реалізації реформ [політичний, соціальний, академічний, культурний виміри] // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 216-234. – ISBN 978-966-698-309-4
271795
  Зимомря М. Виміри ідентичності в художньому світі Тараса Шевченка крізь призму німецькомовної рецепції // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 102-112. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
271796
  Міськевич Т. Виміри інформаційної нерівності в глобалізованому суспільстві // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 84-85
271797
  Яременко Ю.А. Виміри ментальності: етнічний простір українців і західноєвропейців // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 425-432
271798
   Виміри параметрів матеріальних середовищ за допомогою НВЧ зондів : Лабораторний практикум з техніки НВЧ. – Київ : Київський університет, 1999. – 21 с.
271799
   Виміри параметрів матеріальних середовищ за допомогою НВЧ інтерферометра : Лабор. практ. з техніки НВЧ. – Київ : Київський університет, 1999. – 34 с.
271800
   Виміри параметрів чотирьохполюсників НВЧ діапазоні : Лабораторний практикум з техніки НВЧ для студ.радіофізичн.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 51с.
271801
  Борисова О.В. Виміри релігійного аристократизму і українська ментальна традиція // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 10-22. – ISSN 1728-3671
271802
  Задорожна С.В. Виміри романтичної ідеї народності у творчості М. Максимовича і Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 163-167. – ISBN 966-8188-10-1
271803
  Гаврилюк Н. Виміри світу в поемі "Невольник" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
271804
  Красовський К.Ю. Виміри судової реформи: імплементація конституційних змін в частині правосуддя // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7530-15-1
271805
  Заєць С.В. Виміри та тенденції розвитку вищої освіти України в контексті міжнародної інтеграції // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 129-135. – ISBN 978-617-571-148-4


  "...1 січня 2016 року Україна разом з 193-ма країнами світу почала реалізацію Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, головна теза яких - розвиток належить людям, здійснюється людьми і для людей, а принцип - нікого незалишити осторонь. У зв"язку з цим ...
271806
  Луцик В. Виміри творчості Доріс Лессінг: жанрова парадигма малої прози 50-70-Х рр. ХХ століття / В. Луцик, І. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 321-329. – ISBN 978-966-2763-39-3
271807
  Грабовська С.Л. Виміри толерантності: психологічний ракурс / С.Л. Грабовська, Д.В. Мельник // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 129-140. – ISBN 978-966-8063-90-16
271808
  Іванишин П. Виміри шляхетного у творчості Джона Толкіна: епістолярний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 154-160. – ISSN 0130-528Х
271809
  Бондаренко В. Виміри якості вищої освіти: необхідність та сучасні тренди, або проєктування робочих програм навчальних дисциплін / В. Бондаренко, О. Савельєва, А. Семенова; огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 75-96. – ISSN 1682-2366
271810
  Буряченко Е. Вимірність ядра задачі Діріхле для рівнянь четвертого порядку у деяких вироджених випадках / Е. Буряченко, О. Логачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-42. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання вимірності ядра задачі Діріхле в крузі для еліптичних рівнянь четвертого порядку зі сталими комплексними коефіцієнтами у вироджених випадках. Особлива увага приділена неправильно еліптичним рівнянням четвертого порядку, які одночасно ...
271811
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц.нац.університет ; Українська технологічна академія. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271812
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271813
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271814
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271815
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271816
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271817
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271818
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271819
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2016. – 237 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271820
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271821
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2017. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271822
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2017. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271823
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271824
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271825
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271826
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2018. – 131 с. – Резюме укр., англ. мовами
271827
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бадратюк Л.П., Бубуліс Алгімантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2019. – 93, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
271828
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бедратюк Л.П., Бубулис Алгимантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2019. – 123, [1] c. – DOI: 10.31891/2219-9365 - Резюме укр., англ. мовами
271829
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бедратюк Л.П., Бубулис Алгимантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2020. – 134, [1] c. – DOI: 10.31891/2219-9365 - Резюме укр., англ. мовами
271830
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бедратюк Л.П., Бубулис Алгимантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2020. – 111, [1] c. – DOI: 10.31891/2219-9365 - Резюме укр., англ. мовами
271831
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бедратюк Л.П., Бубулис Алгимантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2021. – 125, [1] c. – DOI: 10.31891/2219-9365 - Резюме укр., англ. мовами
271832
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015) : матеріали XIV міжнар. наук.-техн. конф., 5-10 черв. 2015 р., м. Одеса (Затока) / М-во освіти і науки України, Укр. технол. акад., Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова [та ін.] ; [редкол.: В.І. Водотовка, В.Б. Дудикевич, Ж.Е. Желкобаев [та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 266, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-228-7
271833
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015) = Measuring and calculating equipment in technological process = Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах : матеріали XV міжнар. наук.-техн. конф., 10-14 верес. 2015 р., м. Одеса (Затока) / М-во освіти і науки України, Укр. технол. акад., Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова [та ін.] ; [редкол.: В.І. Водотовка, В.Б. Дудикевич, Ж.Е. Желкобаев [та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-236-2
271834
   Вимірювальна техніка та метрологія : Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 66. – 2006. – Мова резюме також укр. та рос.
271835
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 67. – 2007. – Мова резюме англ.. укр. та рос.
271836
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 68. – 2008. – Мова резюме також укр. та рос.
271837
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 69. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
271838
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 70. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
271839
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 71. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
271840
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 72. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
271841
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 74. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271842
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 75. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271843
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 76. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271844
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 77. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271845
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 78. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
271846
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 79 (1). – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
271847
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 79, вип. 2. – 2018. – 85, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
271848
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 79, вип. 3. – 2018. – 90, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
271849
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 79, вип. 4. – 2018. – 74, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
271850
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 80, вип. 3. – 2019. – 74, [1] c. – doi.org/10.23939/istcmtm2019.02 - Резюме укр., англ. мовами
271851
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 80, вип. 2. – 2019. – 81, [1] с. – doi.org/10.23939/istcmtm2019.02 - Резюме укр., англ. мовами
271852
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 80, вип. 1. – 2019. – 79, [1] с. – doi.org/10.23939/istcmtm2019.01 - Резюме укр., англ. мовами
271853
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 80, вип. 4. – 2019. – 55, [1] c. – doi.org/10.23939/istcmtm2019.04 - Резюме укр., англ. мовами
271854
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 81, вип. 2. – 2020. – 42, [2] c. – doi.org/10.23939/istcmtm2020.02 - Резюме укр., англ. мовами
271855
   Вимірювальний модуль для мобільної лабораторії радіоекологічного моніторингу / О.В. Кисіль, О.В. Лущевський, К.Г. Кошарський, В.М. Соловйов // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 278-281. – ISBN 978-966-187-005-4
271856
  Витяганець А.І. Вимірювальний перетворювач активної потужності середніх частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Витяганець А.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
271857
  Лежоєв Р.С. Вимірювальний перетворювач геометричних і механічних величин з багатоелектродним ємнісним давачем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Ємнісні давачі використовують для вимірювання розмірів, переміщень та деформацій, а також зусиль, прискорень та положення у полі тяжіння, тобто фізичних параметрів, які можуть бути приведені до переміщення. Такі давачі зазвичай мають принципово лінійну ...
271858
   Вимірювальний та програмний комплекси для досліджень підземного поширення радіохвиль / С.І. Мусатенко, Г.І. Коломієць, Ю.С. Мусатенко, О.О. Кіт, О.С. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 19)


  Описуються вимірювальний та програмний комплекси для дослідження підземного поширення радіохвиль та можливі напрями його застосування для вирішення завдань екології та геофізики.
271859
  Білий Б.М. Вимірювальні роботи на місцевості у восьмирічній школі : посібик для вчителів / Б.М. Білий; Ред. Макуха А.С. – 2-е вид. перероб. – Київ : Радянська школа, 1966. – 72с.
271860
  Примостка Л.О. Вимірювання (оцінка) та моделювання операційного ризику банку / Л.О. Примостка, Н.С. Соколовська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 144-153. – ISSN 2222-4459
271861
  Конончук Г.Л. Вимірювання абсолютного коефіцієнта відбивання у широкій спектральній області // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – C. 316-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропоновано схему вимірювання абсолютного коефіцієнта відбивання світла полірованих поверхонь. Як еталон для порівняння використано тригранну 90-призму повного внутрішнього відбивання. Робочий спектральний діапазон визначається спектром пропускання ...
271862
  Завгородня Н.В. Вимірювання бідності в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 189-196. – (Економічні науки ; № 4 (28))
271863
  Федоренко І.К. Вимірювання ВВП гепу та його зв"язок з інфляцією / І.К. Федоренко, С.А. Ніколайчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 63-74


  ВВП геп, що вимірює відхилення фактичного ВВП від його потенційного рівня, є індикатором, що часто використовується для визначення циклу ділової активності в економіці. Ця роботу оцінює ВВП геп для України за допомогою різних емпіричних методів. ...
271864
  Масняк О.Я. Вимірювання витрати та кількості супутнього нафтового газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Масняк Олег Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
271865
   Вимірювання внутрішніх напруг у напівпровідникових матеріалах / В.А. Макара, Г.В. Весна, О.В. Руденко, Л.М. Корочкіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 90-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Запропоновано спосіб вимірювання величини внутрішніх напруг у поверхневих прошарках монокристалів і монокристалічних островків, розташованих у полікристалічних або інших матрицях. Виміряні величини внутрішніх напруг у автоепітаксіальних шарах кремнію, ...
271866
  Бакалінський О.В. Вимірювання впливу ставлення до обслуговування на споживчі інтенції пасажирів залізниць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 35-38 : табл. – Бібліогр.: 24 назв
271867
  Коцюба О.С. Вимірювання господарського ризику за нечітко-інтервальними оцінками критеріїв ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814
271868
  Голдак А.Я. Вимірювання гранулометричного складу порошкоподібних речовин з використанням лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Голдак А.Я.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назви
271869
  Надточій А.Б. Вимірювання дислокаційного затухання ультразвуку великої потужності в твердих тілах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 439-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведено методику вимірювання затухання ультразвуку (УЗ) методом складеного резонатора, за якою проведені вимірювання дислокаційного затухання УЗ в KCl з початковою густиною дислокацій 10[верхній індекс 3]...10[верхній індекс 4] см[верхній індекс -2] ...
271870
  Коцюба О.С. Вимірювання економічного ризику для неймовірнісної постановки задачі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 52-58. – ISSN 2222-4459
271871
  Пасічник Т. Вимірювання економічної ефективності виробництва на підприємствах Львівської області методом DEA / Т. Пасічник, Р. Хірівський, О. Панасюк // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 145-150 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
271872
  Бахвалов В.Б. Вимірювання електричних параметрів земної поверхні на антенних площадках радіотехнічних систем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 234-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У статті розглядаються питання вимірювання діелектричної проникності, провідності і середньої висоти дрібномасштабних нерівностей земної поверхні на антенних площадках радіотехнічних систем різного призначення. Пропонуються нові спосіб та пристрій для ...
271873
   Вимірювання енергетичних та кутових кореляцій у вихідному каналі реакції 7 Li(d, aa)n з використанням позиційно-чутливого детектора / Ю.М. Павленко, В.В. Осташко, А.П. Войтер, О.К. Горпинич, А.В. Степанюк, Ю.А. Карлишев, Т.О. Корзина, І.П. Дряпаченко, Е.М. Можжухін, А.Ф. Шаров, В.Г. Савчук, Л.Л. Дулгер, Д.В. Касперович // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 37
271874
  Захарченко А.П. Вимірювання ефективності впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 36-49. – ISSN 2312-5160


  Дослідження мало на меті віднайти метод кількісного оцінювання впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж, яка полягає у поширенні цієї інформації. Метод повинен давати можливість, не заглиблюючись у психологічні особливості кожного ...
271875
  Менейлюк О.І. Вимірювання ефективності інженера-консультанта при використанні конструктивно-технологічних шаблонів / О.І. Менейлюк, О.Л. Нікіфоров // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 10-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
271876
  Горбачук В.М. Вимірювання ефективності методами математичного програмування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 251-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що вимірювання ефективності у широкому сенсі зводиться до задач математичного програмування. Продемонстровано, що ціни входів і виходів відіграють роль відповідних вагових коефіцієнтів. Ключові слова: ефективність, математичне програмування, ...
271877
  Сібрук Д.Л. Вимірювання займаної ширини смуги частот випромінювання та алгоритми частотного планування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сібрук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
271878
  Кваша Т.К. Вимірювання зеленого зростання в Україні : концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування / Кваша Т.К., Мусіна Л.А. ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-279. – ISBN 978-966-479-072-4
271879
  Ушакова А. Вимірювання й оцінювання проектних компетентностей членів об"єднаних територіальних громад / А. Ушакова, Ю. Шаров // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 164-169. – ISSN 2414-4436
271880
  Приходько В.М. Вимірювання й оцінювання якості освіти у системі моніторингових досліджень освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як предмет психологічного пізнання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 190-197. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
271881
   Вимірювання коефіцієнта відбиття тіла людини в міліметровій області довжин хвиль / В.І. Григорук, Г.В. Понежа, С.Г. Понежа, А.І. Ніжельська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Для вимірювання мікрохвильового коефіцієнта відбиття тіла людини у вільному просторі пропонується використовувати оптимально узгоджені хвилеводні системи у безпосередньому контакті з тілом. Наведено результати вимірювання коефіцієнта відбиття в ...
271882
  Чеботарьова І.О. Вимірювання комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в процесі педагогічного експерименту // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 336-346. – ISSN 2074-8922


  "...В умовах модернізації сучасної системи вищої освіти, питання вимірюівання рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури набуває значної ваги."
271883
   Вимірювання концентрації важкої води у водних розчинах / І. Захарченко, В. Кошеленко, О. Крилов, С. Неділько, К. Погребенник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 36-38. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати вимірювання надмалих концентрацій важкої води у водних розчинах методом інтерференційної рефрактометрії. Визначено, що абсолютно похибка вимірювання концентрації важкої води ? 1-2 ppm, що відповідає похибці вимірювання показника ...
271884
  Ваколюк М.В. Вимірювання концентрацій СО2 в атмосфері супутником GOSAТ та дослідними вежами // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 41-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
271885
  Лозицький В. Вимірювання локальних магнітних полів у сонячному спалаху за розщепленням емісійних піків у ядрах спектральних ліній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-52. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сонячний спалах 19.07.2000 р. балу M 5.6 / 3N, що виник в активній зоні NOAA 9087. Спостережний мА теріал отримано на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії Київського національного університету ...
271886
  Макарова О.В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (640). – С. 41-53. – ISSN 0131-775Х
271887
  Дерюгін І.А. Вимірювання магнитних полів методом протонного резонансу / І.А. Дерюгін, В.А. Бабко. – Київ, 1958. – с. 195-200. – Окр.відб. з:Збірник фізичного ф-ту №10, 1959р. , КДУ ім.Т.Г.Шевченка
271888
  Андрієць О. Вимірювання магнітних полів у слабких сонячних спалахах по лініях фотосфери та хромосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  У роботі наведено результати спектрофотометричного дослідження трьох слабких сонячних спалахів від 25 липня 1991 року балу SB, від 18 липня 2000 року рентгенівського балу С1.5 активної області NOAA 9077 та від 28 липня 2004 р. рентгенівського балу С4, ...
271889
  Лозицький В. Вимірювання магнітних полів у сонячних плямах за спектральними лініями з різними факторами Ланде / В. Лозицький, С. Осіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-39. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати прямих вимірювань магнітного поля в сонячних плямах, які спостерігались на горизонтальному сонячному телескопі АЦУ-5 ГАО НАН України у червні-липні 2015 р. Магнітні поля вимірювались за зеєманівським розщепленням кількох ліній ...
271890
  Кирпенко С.К. Вимірювання надвисокочастотної діелектричної проникності розчинів методом резонаторної діафрагми / С.К. Кирпенко, О.В. Коберідзе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 318-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В межах моделі малого збурення поля резонатора розглянуто метод резонаторної діафрагми. Теоретичний аналіз базується на визначенні розстроювання резонатора діафрагмою. Це розстроювання визначається варіацією вектора Пойнтінга. Потужність випромінення ...
271891
  Яровой Л. Вимірювання наноамплітудних механічних коливань лазерним допплерівським віброметром з модуляцією зондувальної хвилі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-59. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підвищити чутливість лазерних віброметрів для вимірювання механічних коливань з малими амплітудами шляхом застосування додаткової високочастотної фазової модуляції в одному з оптичних каналів віброметра з трихвилевим фотозмішуванням. ...
271892
  Малярець Л.М. Вимірювання ознак об"єктів в економіці: методологія та практика : Наукове видання / Малярець Л.М. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 384с. – ISBN 966-676-138-6
271893
   Вимірювання озону на антарктичній станції Академік Вернадський у 1996-2000 роках / Г.П. Міліневський, М.А. Леонов, З.І. Грицай, О.М. Євтушевський, І.Е. Катінас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-69. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Проведено аналіз варіацій озону на українській антарктичній станції Академік Вернадський упродовж п"яти сезонів спостережень (1995/1996, … 1999/2000) і розглянуто загальну динаміку озону над станцією з 1972 р. Проведено порівняння наземних вимірювань з ...
271894
  Бібік Н.М. Вимірювання освітніх результатів як чинник розвитку сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 204-208


  В статті проведено аналіз теоретичних джерел і практики випробування в Україні незалежного оцінювання в різних формах (моніторингові порівняльні дослідження в контекст 60-ти країн, незалежне атестаційне тестування), узгодження змісту освіти і його ...
271895
  Бова М.Т. Вимірювання параметрів антен і пристроїв НВЧ / М.Т. Бова, І.Б. Лайхтман. – Київ, 1973. – 110 с.
271896
  Сопільник Л.І. Вимірювання параметрів електромагнітних полів на автомобільних шляхах та аналіз їх впливу на дорожньо-транспортні пригоди : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Сопільник Л.І.; Держ. Ун-тет "Львів. політехніка". – Львів, 1997. – 18л.
271897
  Федорів Р.Ф. Вимірювання параметрів імпульсних коливань / Р.Ф. Федорів. – Київ : Наукова думка, 1984. – 152 с.
271898
  Подчашинський Ю.О. Вимірювання параметрів руху об"єктів на основі комп"ютеризованої обробки відеозображень : монографія / Ю.О. Подчашинський, О.О. Лугових, Ю.О. Шавурський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-966-683-500-3
271899
  Титарчук Б.Б. Вимірювання параметрів шорсткості поверхні анодованого алюмінію оптичним методом / Б.Б. Титарчук, І.А. Шайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 487-490. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано оптичний метод вимірювання параметрів шорсткості поверхні. Створений оптико-електронний пристрій для фотометричних кутових вимірювань. Метод застосовано для знаходження параметрів шорсткості пластинки анадованого алюмінію.
271900
  Недашківський О.Л. Вимірювання параметрів якості доступу до Інтернет відповідно до стандарту ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 3 (43). – С. 37-47. – ISSN 2518-7678
271901
   Вимірювання переріів ядерних реакцій (n, p) на ізотопах цирконію / С.В. Бєгун, Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 1818-331Х
271902
  Кісіль І.С. Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2-х т. : монографія / І.С. Кісіль, Р.І. Кісіль. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет нафти і газу. – ISBN 978-966-694-126-1
Т. 1 : Методи максимального тиску у бульбашці, лежачої і висячої крапель та об"єму краплі. – 2010. – 297 с. : табл. + Додаток: с. 284-297. – Бібліогр.: с. 268-283
271903
   Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2 т. : монографія / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-300-5
Т. 2 : Методи обертової краплі, розгорнутого меніска, витягування тіл, вимірювання крайового кута змочування / І.С. Кісіль, Р.Т. Боднар, В.Б. Біліщук [та ін.]. – 2018. – 406, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. пам"яті проф. Кісіля Ігоря Степановича. – Бібліогр.: с. 319-342
271904
  Рабінович П.М. Вимірювання показників ефективності юридичних гарантій законності: методичні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-22.
271905
   Вимірювання потужності гармонік імпульсів. – Львів, 1974. – 163 с.
271906
  Кругляк Ю.О. Вимірювання провідності й аналіз електрофізичних характеристик транзисторів у рамках узагальненої моделі транспорту електронів / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 14, № 2. – С. 27-45. – ISSN 1815-7459
271907
  Макаренко Н.К. Вимірювання просторово-спектральних сигналів на основі керованих фотоприйомних пристрохв : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Макаренко Н. К.; Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1998. – 16л.
271908
  Лозицький В. Вимірювання просторово нероздільних магнітних полів змішаної полярності за спостереженнями ефекту Зеємана в сонячному факелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-28. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що просторово нероздільні магнітні поля змішаної полярності цілком реально виміряти за ефектом Зеємана, якщо їхня напруженість перевищує 150-200 Гс. Це означає, що можна стикувати між собою діапазони реєстрації цих полів на основі ефектів ...
271909
  Ніколайчук А.В. Вимірювання професійної ідентичності в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 99-101
271910
  Вітренко Ю.М. Вимірювання результатів економічної діяльності державних і комунальних закладів вищої освіти України як суб"єктів сучасної ринкової економіки // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 31-46. – ISSN 2617-8532
271911
  Гринчук В.В. Вимірювання рівня електромагнітного поля / В.В. Гринчук, О.В. Березюк // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 24-27. – ISBN 978-966-641-732-2
271912
  Панченков А. Вимірювання рівня розвитку комунікативної компетентності в тесті з української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 306-312. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
271913
   Вимірювання рядів спостереження у системах моніторингу екологічного стану в місцях розташування частин ЗСУ / А. Сбітнєв, І. Романченко, С. Бутенко, В. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Присвячено представленню апроксимуючої функції прогнозування величин забруднення певною речовиною довкілля за допомогою МНК. The article is dedicated to the approximating function representation of environment contamination quantity forecasting by ...
271914
  Венглінський Є. Вимірювання сонячних магнітних полів методом комп"ютерного сканування зеєман-спектрограм / Є. Венглінський, В. Лозицький, О. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються можливості застосування комп"ютерного сканера "Epson Perfection Photo 2400" для точного вимірювання положень спектральних ліній на скляних зеєман-спектрограмах. З"ясовано, що при розділенні сканера 2400 пікселів на дюйм і дисперсії на ...
271915
  Локтєва І. Вимірювання соціального відторгнення внутрішньо переміщених осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-59. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено адаптацію підходу до вимірювання соціального відторгнення серед внутрішньо переміщених осіб запропонованого Дж. Джоель-Гисбергом та К. Вруманом. З метою вимірювання соціального відторгнення автор застосовує факторний аналіз та ...
271916
   Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного методу визначення соціального статусу / Є. Ковальська, О. Новосьолова, А. Суванова, Ю. Старостіна // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 24-30. – ISSN 2306-3974
271917
  Громоздова Л.В. Вимірювання стратифікаційних параметрів сталого розвитку / Л.В. Громоздова, С.В. Простотіна // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 31-39. – ISBN 978-966-2660-18-0
271918
  Борисенко К.Б. Вимірювання сформованості фахових компетентностей майбутніх учителів географії засобами кваліметрії. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 23-35. – ISSN 2074-8922
271919
  Грень Я.В. Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Грень Я. В.; ДУ "Львівська політехніка". – Л., 1999. – 20л.
271920
  Лежоєв Р.С. Вимірювання та контроль енергії живлення електронних приладів з мікро- і нано-амперним струмом споживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Для геодезічних зондів, інших мобільних дослідницьких об"єктів, використовують первинні джерела струму обмеженої ємності через лімітовані параметри об"єму та ваги. Розробка таких пристроїв потребує контролю енергії споживання. Пряме вимірювання струму ...
271921
  Сегеда О.В. Вимірювання температури мікрооб"єктів за допомогою спектру комбінаційного розсіювання світла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Сегеда Олег Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
271922
  Микитин І.П. Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец.05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин / Микитин І.П.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 21 назв.
271923
  Харазішвілі Ю. Вимірювання тінньвого ВВП на основі функцій сукупного попиту і сукупної пропозиції : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-63 : Табл. – Бібл.16 назв. – ISSN 0131-775Х
271924
  Мотолига О.В. Вимірювання товщини зрізу в цифровому томосинтезі та цифровій люмінографії / О.В. Мотолига, С.П. Сенчуров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Зроблено експериментальне порівняння товщини зрізу, отриманої з використанням цифрової ламіногорафії та цифрового томосинтезу з використанням спеціального фантому та експериментальної установки. Запропоновано теоретичну оцінку товщини зрізу. Оцінка ...
271925
  Марченко А.В. Вимірювання товщини металевих виробів ЕМА методом з використанням спектральної обробки автокореляційної функції : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Марченко А.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
271926
   Вимірювання фізичних величин і оцінка їх точності. – Київ : Київський університет, 1979. – 36 с.
271927
  Нижник В.Г. Вимірювання фізичних величин та обчислення похибок : метод. посібник для вчителів / В.Г. Нижник. – Київ : Радянська школа, 1979. – 104 с.
271928
  Стукало Н.В. Вимірювання фінансової глобалізації : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 146-153 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
271929
  Шаповал Ю.І. Вимірювання фінансової інклюзії: переваги та обмеження існуючих підходів / Ю.І. Шаповал, О.І. Юхта // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (70). – С. 78-91. – ISSN 1681-116Х
271930
  Гонюкова Л. Вимірювання цінностей публічних службовців: світовий досвід / Л. Гонюкова, Н. Чиркова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 40-45. – ISSN 2664-3618
271931
  Любчик В.Р. Вимірювання частотних характеристик радіосигналами з прямокутною обвідною спектра : Автореф...канд.техн.наук:05.11.08 / Любчик В.Р.;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
271932
  Зварич І. Вимірювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
271933
  Бобков Ю.В. Вимірювачі коефіцієнта екранування. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.05 / Бобков Ю.В.; КПІ. – К, 1993. – 17л.
271934
  Шевченко А. Вимірюємо добросовісність, або Вимоги до реклами фінпослуг // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 32-33
271935
  Ільїна С. Вимірюємо рівень сервісу в мультиканальному середовищі обслуговування (огляд сучасної дослідницької методики Real ContactsAudit) // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 12-14. – ISSN 1606-3732
271936
  Стуліна А. Виміряти тиск / А. Стуліна, О. Євтєєв // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 27 липня (№ 29/30) : Податкове право. – С. 22-24
271937
  Простибоженко О. Вимога встановлення "обсягу спільно нажитого подружжям майна і джерела його придбання": походження і проблеми застосування // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 156-160. – ISSN 1561-4999
271938
  Андрущак О.Л. Вимога існування акцій виключно в бездокументарній формі як один із факторів ефективного розвитку ринку цінних паперів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-183
271939
  Буряковська К. Вимога послідовності: зміст і роль у правовому регулюванні // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов, В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 110-127. – ISSN 2227-7153


  Дослідження здійснюється на підставі аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури, аналізу джерел м’якого права договірних органів з прав людини, а також судової практики. Констатується, що наявні матеріали дають можливість ознайомитись лише із деякими ...
271940
  Маркіна Т. Вимога про визнання права за трудовим законодавством України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.43-46
271941
  Шимон С. Вимога про відповідальність дій суб"єкта моральним засадам суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 49-55.
271942
   Вимога раціональності.. – К., 1996. – 117с.
271943
  Філіппов В.І. Вимога сучасності / В.І. Філіппов. – К, 1980. – 114с.
271944
  Малишкін О. Вимоги директив ЄС як фактор побудови звітності і податкового регулювання в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 2-12 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
271945
  Лабенська Л.Л. Вимоги для зайняття посади судді: національне законодавство та німецький досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 50-53
271946
  Добідовська Я.О. Вимоги до авіаційного персоналу згідно з acquis communautaire Європейського Співтовариства та законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 36-41. – (Правознавство ; Вип. 402)
271947
  Теремецький В.І. Вимоги до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 158-168. – ISSN 2524-0323
271948
  Мосов С.П. Вимоги до вибору безпілотних авіаційних комплексів для виконання завдань розвідки та спостереження / С.П. Мосов, В.О. Колесніков // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 24-28. – ISSN 2304-2699
271949
  Гриджук Т.І. Вимоги до викладача вищого медичного навчального закладу // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (11), липень - вересень 2019 року. – С. 89-92. – ISSN 2521-1455
271950
  Жученко О.С. Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти / О.С. Жученко, С.В. Сколота, М.А. Штомпель // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 109
271951
   Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 33
271952
  Литвиненко О.В. Вимоги до змісту професійної діяльності інженера-педагога у сучасних умовах // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 38-42
271953
  Солодова К. Вимоги до змісту та процедури прийняття і оскарження адміністративних актів у рішеннях Європейського суду з прав людини // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7020-43-0
271954
  Сурженко М. Вимоги до кандидата на посаду керівника прокуратури району // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 82-88. – ISSN 2308-9636
271955
  Іванів І. Вимоги до кандидатів на посади суддів Конституційного Суду: порівняльно-правовий аналіз (на основі досвіду держав-членів ЄС) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 95-102. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
271956
  Худякова О.В. Вимоги до кандидатів на службу в поліції // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 107-111. – ISSN 1727-1584
271957
  Зискінд І.О. Вимоги до капіталу як основа пруденційного нагляду за страховиком // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 440-445. – ISSN 1563-3349
271958
  Ідрісов Д. Вимоги до кваліфікаційних праць вчених імперської доби (на матеріалах дисертацій пошукачів Київської духовної академії) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 40-45. – ISSN 0869-3595
271959
  Карман Я.-П. Вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ: сьогодення та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
271960
  Бичков О. Вимоги до механізмів захищеності ОС в рамках класу використання / О. Бичков, Я. Шестак // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (2). – С. 40-49. – ISSN 2707-1758


  Одним з компонент сучасних інформаційних систем є комп"ютерна техніка загального призначення, на якій встановлене спеціалізоване програмне забезпечення, або з якої ведуть роботу із спеціалізованим програмним забезпеченням. Для роботи цієї комп"ютерної ...
271961
  Михайленко О.В. Вимоги до навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Доктор юриспруденції" у коледжах США // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 217-221. – (Серія : Педагогічні науки)
271962
  Кононенко В.А. Вимоги до науково-педагогічних працівників в умовах реформування системи освіти // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 269-273. – ISBN 978-966-458-401-9


  Вища освіта України відіграє вирішальну роль у розбудові держави. Вдосконалення вищої освіти в Україні передбачає перш за все запровадження передового досвіду розвинутих країн світу та ії інтеграцію у міжнародне науково-освітнє середовище.
271963
  Гладківська О.В. Вимоги до нормативно-правової термінології // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 55-62
271964
  Волощук Т.В. Вимоги до об"єктів криміналістичного портретного дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 286-289
271965
  Шрамм Вимоги до обгрунтованості рішень на прикладі рішення Київського апеляційного господарського суду / Шрамм, Г-Й // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 42-52. – ISSN 1993-0909
271966
  Попітіч Т.В. Вимоги до облікової політики підприємств і організацій споживчої кооперації України та процес її формування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 86-90. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
271967
  Хоменко К.А. Вимоги до організації релігійних подорожей в ісламські країни // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 224-226
271968
  Павлов В.О. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати адвокатом у Німеччині // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 155-158. – ISBN 978-966-190-861-0
271969
   Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 9/10 (143/144). – С. 2
271970
   Вимоги до оформлення дисертаціції // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію. Такі зміни передбачені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 ...
271971
   Вимоги до оформлення наукових статей , які публікуються в науково-практичному юридичному журналі "Альманах права" // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 363-364. – ISSN 2524-017X
271972
  Сорокопуд Т. Вимоги до оформлення реквізитів та тексту документів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 21-26
271973
  Кучеренко С.К. Вимоги до оцінки інвестиційної привабливості підприємств в умовах європейського вибору України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 106-111 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
271974
  Вакін В. Вимоги до пастирського служіння згідно з кодексом канонічних правил Православної Церкви // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 26-32. – ISSN 0203-5863
271975
  Яковенко Т.В. Вимоги до педагога професійного навчання нової генерації // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 4. – С. 83-90. – ISSN 2078-7782
271976
  Бочарова О.А. Вимоги до підготовки вчителів у європейських країнах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – . - C. 195-200. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
271977
  Тюгаєва С. Вимоги до платоспроможності страхових організацій з огляду на законодавство країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано вимоги до платоспроможності страхових організацій з огляду на законодавство країн ЄС. Requirements to paying capacity of insurance enterprises are proved in accordance with legislation of EU countries.
271978
  Навроцька В. Вимоги до повідомлення про підозру з огляду на прецедентну практику Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 283-285
271979
  Лакарова Г.А. Вимоги до подання міждержавних скарг до Європейського суду з прав людини // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 57-62. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
271980
  Пермінова А.О. Вимоги до поетичного перекладу (до історії питання) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 330-335. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1729-360Х
271981
  Павленко Ж. Вимоги до правових дефініцій / Ж. Павленко, Д. Свистун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 25-31. – ISSN 2524-0129
271982
  Синенко С.В. Вимоги до працівників авіаційного транспорту при укладенні трудового договору // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 27-32. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
271983
  Кісельов А.М. Вимоги до продуктивності праці в процесі становлення економіки знань // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (14/15). – С. 150-154
271984
  Леу С. Вимоги до професійного розвитку педагогічних працівників сектору професійної освіти і навчання у Великій Б р и т а н ії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 51-52. – ISBN 978-966-644-365-9
271985
  Варянко Т. Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу / Т. Варянко, Л. Іванченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 115-118. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються вимоги до професійної майстерності та особистісних характеристик викладача іноземної мови професійного спрямування у вищих технічних навчальних закладах.
271986
  Луканська А. Вимоги до професорів і доцентів підвищать. Але передбачать перехідний період // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 21 березня (№ 51). – С. 3


  Профільний комітет ВРУ рекомендував МОН доопрацювати проект постанови КМУ щодо деяких питань затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань з урахуванням зауважень парламентаріїв та представників академічної спільноти.
271987
  Охріменко Ї.М. Вимоги до психологічних особливостей осіб, яких залучають до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 147-153.
271988
   Вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу обробки різномовних текстів / І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, В.О. Осипа, Н.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 116-120. – Бібліогр.: С. 120. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу, який має задовільняти аналітичне опрацювання різномовних текстових джерел на основі знання-орієнтованого підходу. the article the development requirements of an ...
271989
  Ліпатов І.І. Вимоги до системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 115-119. – ISSN 2078-7480
271990
   Вимоги до статей, що подаються для публікацій до журналу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 111. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
271991
  Славін І.В. Вимоги до структури , змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу) : нормы и право // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
271992
  Балабін В.В. Вимоги до структури і змісту лінгвістичного процесора в системах машинного перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-59. – Бібліогр.: С. 59. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає структуру та зміст лінгвістичного процесора з обробки природно-мовних текстів, яка полягає в автоматизації вилучення, формалізації та обробки знань, що містяться в різномовних текстових джерелах. Особливу увагу приділено можливостям ...
271993
   Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу) // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 46-52 : Табл.
271994
  Юшкевич О.Г. Вимоги до судді в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 157-164. – ISSN 2227-796X


  У статті автор сформував вимоги до професійного судді в Україні, основу яких становлять знання, навички та вміння особистості, що займає посаду судді в Україні. Визначено сфери діяльності судді та перераховано конкретні знання, навички та уміння, якими ...
271995
  Заболотна Н.Я. Вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів: загальна характеристика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 192-197. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
271996
  Цірат Ганна Вимоги до угод та договорів купівлі-продажу, на підставі яких виникає міжнародне обтяження рухомого обладнання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 47-51
271997
  Гоц Н.Є. Вимоги до фахівців у сфері менеджменту якості : економіка та управління підприємствами / Н.Є. Гоц, І.С. Гоц // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 62-66 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
271998
  Рось А.О. Вимоги до формалізації семантичної інформації в системі машинного перекладу / А.О. Рось, О.Ю. Ніколаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано підхід до семантичного аналізу природно-мовного тексту на основі побудови розподілених семантичних моделей на різних рівнях представлення тексту. Текст розглядається як взаємодія трьох систем: семіотичної, мовної, системи знань ...
271999
  Тарасюк М.В. Вимоги до формування бюджетної політики України в посткризовий період // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-21
272000
  Колісніченко А. Вимоги до формування професійних компетентностей учителів іноземних мов в Україні та Нідерландах // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 111-113. – ISBN 978-966-644-365-9
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,