Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
260001
  Шарговська О. "Видимо, он был не совсем нормален психически" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 15 (218). – С. 55-57


  20-річний художник Всеволод Максимович був членом гуртка нудистів і знявся у футуритичному кіно. Нині його вважають "Найяскравішим представником українського модернізму".
260002
  Лащенко С. "Виділявся якоюсь шляхетною м"якістю..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 12


  "Минає рік після загибелі Олексія Курінного".
260003
  Кущинський А. "Видно шляхи полтавськиї і славну Полтаву" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 19-21
260004
  Ульяновський В.І. "Видубицька історія" про хрещення киян крізь призму посвяти давнього собору // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 40-59. – ISSN 0130-5247


  Через доволі рідкісну для теренів посвяту, обставини закладання мурованого храму й дальшу розбудову Видубицького монастиря вже за онука хрестителя Русі автор прагне показати, що місце для цієї обителі було обране не просто невипадково, але цілком ...
260005
  Данильчук В.Р. "Вижити…": виїзд на роботу до Німеччини як один із способів порятунку євреїв Рівненщини під час Голокосту // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 42-49. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
260006
  Лазарев М.Х. "Вижу зеленый!" / М.Х. Лазарев. – Ленинград, 1961. – 51с.
260007
  Исаенко Н.Ф. "Вижу противника!" / Н.Ф. Исаенко. – К, 1981. – 224с.
260008
  Люблина М. "Византийский поединок" Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 150-156
260009
  Богуславський О. "Визволення" веде до "Свободи": внесок одного радіо в незалежність України або свобода як окраєць хліба. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 212-224.
260010
   Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров"я / В.В. Протопопова, М.В. Шевера, М.М. Федорончук, В.Л. Шевчик // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 563-572. – ISSN 0372-4123
260011
  Радзієвська В.К. Види дієслів і вивчення їх у середній школі : (кандидатська дисертація) / В.К. Радзієвська ; НКО УРСР НДІ педагогіки (УНДІП). – Передрук з вид. 1938 г. – Київ : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2012. – 152 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 143-146 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-066-1
260012
  Москалець В. Види діяльності з позіцій суб"єктного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 66-77. – ISSN 1810-2131
260013
  Макаренко М. Види діяльності на залізничному транспорті України : транспорт / М. Макаренко, Ю. Труханов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 55-56 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
260014
  Матвєєв Г.К. Види договірних збитків / Г.К. Матвєєв. – К., 1940. – 77-98с.
260015
  Коровяковська Н.С. Види договорів // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1035-1036. – ISBN 978-966-667-341-4


  Про договір спільної діяльності.
260016
  Тараба Н. Види договорів факторингу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-80. – ISSN 0132-1331
260017
  Цірат Г.В. Види договорів франчайзингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 65-67.
260018
  Давидова Н.О. Види договору найму житла // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-54.
260019
  Никифорак В.М. Види договору страхування відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.75-79. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
260020
  Ковтун Н.Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх : монографія / Н.Я. Ковтун. – Київ : Ін Юре, 2011. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-205. – ISBN 978-966-313-460-4
260021
  Джафарова О.В. Види дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 105-114. – ISSN 2307-3427
260022
  Котюк І. Види досліджень у сучасному судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-84.
260023
  Баланюк І.Ф. Види економічної безпеки / І.Ф. Баланюк, М.М. Максимюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-145. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
260024
  Ястремський О.І. Види економічної діяльності "Наукові дослідження та розробки" і "Освіта" в структурі національної економіки України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 20-30. – ISSN 2617-8532
260025
  Радейко Р. Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 109-115. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
260026
  Машкова О.В. Види екстремального туризму / О.В. Машкова, В.С. Богадьорова // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 89-94. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
260027
  Гаврилюк Д.Ю. Види електорального абсентеїзму: політологічна теорія // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 123-128. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
260028
  Трюхан В.А. Види етнічного туризму // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-966-285-399-5
260029
  Подольська О.В. Види ефективності у публічному адмініструванні та критерії їх оцінювання / О.В. Подольська, Л.С. Харчевнікова, К.В. Дьякова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 282-289. – (Економічні науки)
260030
   Види журналістики : Навчальна програма для студентів 1-2 курсів. – Київ : Київський університет, 2003. – 12с.
260031
  Пучковська І. Види забезпечення виконання зобов"язань як способи захисту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 26-31
260032
  Петренко О.А. Види заборон у трудовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 212-215. – ISSN 2219-5521
260033
  Шологон О.З. Види загроз у кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 830. – С. 164-169. – (Серія: Комп"ютерні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
260034
  Реут В. Види законів Республіки Білорусь та їх місце в системі національного законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
260035
  Горностай А.В. Види замаху на злочин за КК України 2001 р. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 115-120. – ISSN 0201-7245
260036
  Сорочан Н.В. Види заохочень працівників Національної поліції України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 112-117. – ISSN 2519-2353
260037
  Пономаренко Ю.А. Види засобів кримінального права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 154-167. – ISSN 2224-9281
260038
  Мак Л. Види земельно-правових інститутів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 28-31
260039
  Шевченко О. Види злочинів в українському і російському кримінальному праві ХVII століття // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 185-196.


  Автор принципово по-новому аналізує види злочинів в українському та російському кримінальному праві XVII століття. Порівнюючи їх, знаходить спільні і відмінні риси, звертає увагу на причини такої схожості та відмінності. The author fundamental newly ...
260040
  Сидоренко О. Види злочинів та система покарань за звичаєвим правом Запорозької Січі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 249-250
260041
  Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 138-141. – ISSN 0132-1331
260042
  Марущак Ю.В. Види і зміст права власності // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 48-50. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
260043
  Вовчак О.Д. Види і класифікація банківської конкуренції / О.Д. Вовчак, В.Ф. Халло // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 89-96. – Бібліогр.: с. 91-92


  Розглянуто теоретичні засади банківської конкуренції, обгрунтовано й визначено класифікаційні ознаки, а також систематизовано підходи до виділення видів банківської конкуренції як стимулу розвитку банківської системи в сучасних умовах.
260044
  Вавженчук С. Види і критерії дійсності угод про неконкуренцію / С. Вавженчук, Д. Вєршинін // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – C. 65-70. – ISSN 2663-5313
260045
  Мамчур Г.В. Види і моделі державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні види державної служби та критерії для їх класифікації, а також проаналізовано характерні риси теоретичних моделей державної служби. Исследованы основные виды государственной службы и критерии для их классификации, а также ...
260046
  Вільгушинський Р. Види і типи архітектурно-декоративного освітлення (підсвічування) / Р. Вільгушинський, М. Маркович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 229-234. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто основні види архітектурно-декоративного освітлення та охарактеризовано їх застосування залежно від масштабів завдань, що виконують світлодизайнер. Проаналізовано якісні та кількісні характеристики освітлення залежно від його ...
260047
  Заблоцька Р.О. Види і фактори формування винагород в сфері інжинірингових послуг / Р.О. Заблоцька, Є.І. Ковтун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 133. – С. 124-132. – ISSN 2308-6912
260048
  Колісник Г.М. Види і форми державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 217-224. – ISBN 5-7763-2435-1
260049
  Степаненко А.В. Види і форми спеціалізації сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 120-128 : Схема, рис. – Бібліогр.: 5 назв
260050
  Горгуль О.О. Види і функції фразеологічних одиниць та їх трансформаційних модифікацій у творі «Злочин і кара» / О.О. Горгуль, Ю.О. Шепель // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 24-36. – ISSN 2409-3238
260051
  Шнипко О.С. Види і чинники безпеки ієрархічних економічних систем: теоретико-методологічний аспект // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-85. – Бібліогр.: 13 пунктів
260052
  Кривушенко Я.О. Види імітації виробів Севрської фарфорової мануфактури на сучасному ринку антикваріату // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 161-169. – ISSN 2226-2180


  У статті розкривається історія та різновиди імітацій виробів Севрської фарфорової мануфактури. Підкреслено, що саме продукція цього виробництва імітувалася найбільше – така ситуація була спричинена зростаючим ринковим попитом, починаючи з ХІХ століття. ...
260053
  Чабан О. Види інвестиційних договорів (контрактів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 65-69.
260054
  Поєдинок В. Види інвесторів за законодавством України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.48-53
260055
  Корнілова І.М. Види інноваційних стратегій та особливості їхнього використання вітчизняними підприємствами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 79-86


  У статті здійснюється узагальнення та систематизація підходів до виділення видів інноваційних стратегій, досліджуються особливості їхнього використання вітчизняними підприємствами. В статье проводится обобщение и систематизация подходов к выделению ...
260056
  Світлична Ю.О. Види іноземного інвестування // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 114-118. – ISSN 1727-1584
260057
  Чекушина Ю.В. Види інтелектуальної міграції населення України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 76-79. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
260058
  Болдуєва В О. Види інтересів у бюджетній сфері країни за основними їх носіями / В О. Болдуєва, О.С. Богма // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 104-110. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
260059
  Федорчук Л.П. Види інтернет-телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 18-20


  У статті розглянуто види інтернет-телебачення і поширення їх в українському сегменті всесвітньої мережі. Проаналізовано як спеціальний сервіс IPTV, так і власне телебачення в інтернеті - від трансляції контенту офлайнових телеканалів до спеціально ...
260060
  Золотіна Г.В. Види інтертекстуальності у французькому романі вісімнадцятого століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 146-151. – ISBN 978-966-581-885-4
260061
  Остап"юк Н.А. Види інфляції, їх вимірювання і вплив на бухгалтерський облік та економіку в цілому / Н.А. Остап"юк, К.О. Дударєва // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 104-111. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
260062
  Бурило Ю.П. Види інформаційних прав у національному законодавстві України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 44-53
260063
  Дорогих С.О. Види інформаційної діяльності законодавчої гілки влади // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 48-54
260064
  Яковець І.С. Види й підстави класифікації засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 162-169. – ISSN 0201-7245
260065
  Таран Г. Види кадрової документації, що підлягають перевірці // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 16-20
260066
  Орещенко А. Види картографічних моделей для управління природно-техногенною безпекою регіону // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 121-138. – ISSN 2076-1333


  У статті піднімається проблема моделювання надзвичайних ситуацій. Розглядаються етапи в оперуванні інформацією щодо їх перебігу. Визначено актуальний стан справ у цій сфері, описується ступінь розробленості цієї теми у вітчизняній науці. Запропоновано ...
260067
  Орещенко Андрій Види картографічних моделей для управління природно-техногенною безпекою регіону // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2076-1333
260068
  Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В. Муравйов, І. Березовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретичних і практичних питань розподілу повноважень у реформованому Європейському союзі. Визначені основні нові сфери і види компетенції Союзу: внутрішня і зовнішня; визначена і дорозуміла; виключна, спільна, доповнюючи і ...
260069
  Подорожна К.Ю. Види кон"юнктива та особливості його перекладу (на матеріалі німецьких публіцистичних статей економічної тематики) / К.Ю. Подорожна, Л.Г. Кожедуб // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 195-200


  У статті розглядаються основні види вживання кон"юнктива (умовний спосіб) у німецьких публіцистичних статтях економічної тематики та особливості його перекладу українською мовою. Особлива увага приділяється Konjunktiv І, а саме передачі непрямої мови ...
260070
  Єфименко І.В. Види кондикційних зобов"язань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 205-212. – ISSN 0201-7245
260071
  Лазаренко П.А. Види конституційного права на звернення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-78.
260072
  Веретенникова Т. Види консультативної діяльності адвоката // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 337-339
260073
  Косінов С. Види контролю в демократичній державі // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 40-47. – ISSN 1993-0909
260074
  Марушкевич А.А. Види контролю результатів навчальної діяльності студентів / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 220-222. – ISBN 978-966-439-865-4
260075
  Литовченко І.М. Види корпоративних університетів у США: різноманітність як запорука успіху // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 251-256. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті визначено роль класифікації корпоративних університетів в розумінні їх сутності, особливостей організації та функціонування; встановлено, що основу таких класифікацій становлять організаційні, процесуальні, функціональні риси, особливості ...
260076
  Тарган Т.І. Види корпоративного рейдерства в Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 209-212. – ISBN 978-966-190-861-0
260077
  Черничко Т.В. Види кредитного каналу української моделі монетарного трансмісійного механізму // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 145-153
260078
  Ляшенко М.М. Види криміналістичної профілактики економічних злочинів // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 590-598. – ISSN 2078-3566
260079
  Митрофанов І. Види кримінально-правових норм у механізмі реалізації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 103-109
260080
  Кукіна З.О. Види кримінальної відповідальності за скоєння корпоративного злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 297-301. – ISSN 2219-5521
260081
  Білокінь Р.М. Види кримінальної процесуальної відповідальності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 144-150. – ISSN 2222-5374
260082
  Бугайко Ю.О. Види лінгвістичної експертизи законопроектів: перспектива впровадження в Україні // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 145-166. – ISSN 2311-2697


  У світовій практиці лінгвістичний контроль нормотворчості – це обов’язкове явище, важливість якого є аксіоматичною. Однак в Україні правовий статус лінгвістичної експертизи законопроектів (далі – ЛЕЗ) досі не визначений, що зумовлено політичними, ...
260083
  Крижна В. Види ліцензій на використання об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.13-18
260084
  Зінченко С.В. Види малярських оправ рукописних, стародрукованих та архівних книг // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 174-176. – ISBN 978-966-02-7706-9
260085
  Погорецький М.А. Види матеріалів оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 214-222.
260086
  Карпюк Д. Види мережних документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 171-181. – ISSN 2224-9516
260087
  Денега О.П. Види методів правового регулювання діяльності держави як суб"єкта права соціального забезпечення // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 122-125. – ISBN 978-617-7625-74-1
260088
  Ткаченко О.М. Види мислення та структура свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
260089
  Лялько Є.П. Види міжмовного зв"язку / Є.П. Лялько, Л.П. Пастушенко // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Аналізуються два види міжмовного зв"язку: симетричний, при якому спостерігається повний збіг семантичного обсягу діалексів, та асиметричний, найтиповішими випадками якого є такі: асиметрична, лакунарна відповідність та асиметрична змістовна ...
260090
  Люлько М.Є. Види міжнародних іспитів з англійської мови / М.Є. Люлько, Шанаєва-Цимбал, А.В. Манелюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 173-180. – (Серія "Філологічні науки")
260091
  Діковська І.А. Види міжнародних перевезень: нормативний і доктринальний підходи / І. Діковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються характерні ознаки окремих видів міжнародних перевезень. В статье анализируются характерные признаки отдельных видов международных перевозок. The article analyzes the characteristics of various kinds of international carriages.
260092
  Вісьтак М.Я. Види міжнародно-правових актів, що є джерелами трудового права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 171-175. – (Право. Економіка. Управління)
260093
  Черненко Г.А. Види мови ворожнечі за типом стигматизованого об"єкта в сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – C. 35-45. – ISSN 2311-2697
260094
  Бусуйок Д. Види моніторингу земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 59-62
260095
  Носова В.М. Види муніципального процесу в Україні крізь призму форм реалізації місцевого самоврядування: концептуальні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 179-185. – ISSN 1563-3349
260096
  Майєр Н.В. Види навчально-методичних задач для формування методичних навичок і розвитку методичних умінь майбутнього викладача французької мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – С. 33-39. – ISSN 1
260097
  Бочек О.І. Види насильства щодо жінок в умовах збройного конфлікту на Сході України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 174-181. – ISSN 2072-8670
260098
  Євміна І.Л. Види недійсності господарського договору та інших видів правочинів у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 165-169. – ISSN 2219-5521
260099
  Трубаков Є. Види недоліків складу юридичного факту цивільно-правового договору: поняття і правові наслідки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.100-104
260100
  Бедрій М.М. Види норм українського звичаєвого права: спроба класифікації // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 11-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
260101
  Герасименко Є.С. Види нормативних актів публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 385-387. – ISBN 978-966-667-624-8
260102
  Джарти В.В. Види нормативно-правових засад управління об"єктами державної власності в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 146-158. – ISSN 2227-796X


  У статті зроблено спробу проаналізувати систему та види нормативно-правових засад управління об"єктами державної власності в Україні. Автором з"ясовано сутність категорій "нормативно-правові засади", "нормативний акт", "законодавство". Доведено ...
260103
  Колосов О. Види ноу-хау та форми їх ідентифікації // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 27-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
260104
  Сльозко Т.М. Види обліку: новітня інтерпретація // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-128.
260105
  Козачук М.О. Види обмежень свободи підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 138-141
260106
  Щирба М. Види обов"язків пацієнта // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 60-67. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
260107
  Щирба М. Види обов"язків пацієнта: теоретико-правовий аналіз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 2220-1394
260108
  Мостовенко С. Види операцій з цінними паперами та їхнє значення як об"єкт оподаткування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 75-82
260109
  Бобкова А. Види організаційно-господарських відносин / А. Бобкова, А. Захарченко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 65-80. – ISSN 1026-9932
260110
  Приятельчук О.А. Види організаційної структури міжнародних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 194-199.
260111
  Вознюк А.А. Види організованих злочинних об"єднань у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 53-66. – ISSN 1993-0909
260112
  Петечел О.Ю. Види перевірок за Податковим кодексом України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 82-83
260113
  Дорофеєва М.С. Види перекладацьких рішень у синергетиці перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 81-87


  Статтю присвячено видам перекладацьких рішень крізь призму принципів Становлення системи спеціального перекладу. На матеріалі порівняльно-перекладацького аналізу фрагмента німецького науково-технічного тексту і варіанта його перекладу українською мовою ...
260114
  Щербак І. Види підозри за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 132-134
260115
  Максименко Н.В. Види підозри у кримінальному процесі України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (211). – С. 73-75. – ISSN 2308-9636
260116
  Кондрич В.В. Види підробок документів та їх розпізнання // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 64-67. – ISBN 978-966-419-268-9
260117
  Крамаренко О.В. Види підстав виникнення та припинення прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 223-227
260118
  Вецкур Т.А. Види повчального дискурсу та їх характеристика // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 81-84. – Бібліогр.: Літ.: с. 84; 10 п. – ISSN 1729-360Х


  Подано характеристику видів повчального дискурсу: моралістичного, інструктивного та фатичного.
260119
  Довбня К. Види поетичних фігур (шабдаланкар) у поезії Міри Баї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 55-57. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
260120
  Крижна В.М. Види позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 84-93
260121
  Гора Р. Види покарання за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 207-212. – ISSN 2663-5313
260122
  Дроб"язко Н. Види покарань в українській системі судочинства XVII століття // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 126-130
260123
  Гороховська О.В. Види покарань за кримінальним правом держав англо-американської правової сім"ї // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 227-231. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
260124
  Хміль Т.Д. Види порушень, які виникають у сфері приватного життя фізичної особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 68-73
260125
  Юськів Н.В. Види прав неповнолітніх: теоретико-правовий пошук // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 221-226. – ISSN 2306-9082
260126
  Кірін Р.С. Види права видобування корисних копалин за суб"єктивними ознаками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 110-117. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються критерії розмежування окремих видів права видобування корисних копалин, пропонується нова класифікація їх за суб"єктивними ознаками, що ґрунтується на аналізі національного законодавства. The article differentiates separate aspects of ...
260127
  Бажанов В.О. Види правових систем сучасності // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 8-11. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
260128
  Смолярова М.Л. Види правових стимулів у трудовому законодавстві // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 190-192. – ISBN 978-617-7069-52-1
260129
  Тарахонич Т.І. Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 2219-5521
260130
  Минькович-Слободяник Види правової політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 21-24
260131
  Обушенко Н.М. Види правозастосовної діяльності у сфері трудового права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 106-113. – ISSN 2078-3566
260132
  Кирилюк Ю Т. Види правомірної поведінки та її вплив на формування правопорядку в суспільстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
260133
  Гриняк А. Види правопорушень у сфері договірних підрядних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 20-23
260134
  Лактіонова А.В. Види прагматизму і прагматичні компоненти знання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 27-29


  "... Ніколас Решер – один із найбільш впливових прагматичних сучасних філософів. У статті "Прагматизм у кризі" наголошує, що для Пірса прагматизм був спробою запровадити нові засади об"єктивного наукового знання на практичній основі. Ключова ідея – ...
260135
  Гетьманцева Н.Д. Види праці як моделі правового регулювання трудових відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.35-38. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
260136
  Макаренко Ю.В. Види працівників дипломатичної служби України // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 351-353. – ISBN 978-966-458-401-9
260137
  Сєвєрова Є.С. Види представництва за римським правом // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 128-130
260138
  Вдовенко А.В. Види приватних пенсійних систем у країнах - членах ОЕСР // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 133-140
260139
  Бусуйок Д.В. Види природних та інших кадастрів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 473-480. – ISSN 1563-3349
260140
  Епель О.В. Види проблем захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7625-74-1
260141
  Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-16. – ISSN 0132-1331
260142
  Бабій І. Види проваджень у кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 161-165.
260143
  Коваленко Т.О. Види прогалин у земельному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено класифікацію прогалин у правовому регулюванні земельних відносин в Україні за різними критеріями, що надає змогу виявити характерні ознаки зазначеного дефекту земельно-правового впливу та вірно обрати способи їх усунення чи ...
260144
  Колотова О.В. Види прогалин у праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 86-91. – ISSN 1563-3349
260145
  Ярошенко О. Види прогалин у трудовому праві та перспективи реформування законодавства про працю України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 192-199. – ISSN 1993-0909
260146
  Копан О.В. Види протистояння у сфері внутрішньодержавної безпеки, їх типізація і класифікація в поліцейській стратегії // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.74-77
260147
  Лазаренко А. Види професійного навчання у трудовому праві // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 134-139
260148
  Романенко І.М. Види профілактики порушень митних правил // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 57-60
260149
  Чернявська Г. Види процедурних правовідносин у сфері соціального забезпечення на випадок безробіття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 274-283. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
260150
  Даниленко Н.В. Види психодрами, що застосовуються у перинатальній психології // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 56-62. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
260151
  Костенко О.М. Види публічних закупівель товарів, робіт, послуг // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 97-103. – (Юридичні науки ; № 1)
260152
  Копиця М. Види публічного адміністрування фермерських господарств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 80-84. – ISSN 2663-5313
260153
  Клименко О. Види реалізації конституційного права громадян України на мирні зібрання та критерії їх класифікації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 28-35
260154
  Корнілова І.М. Види регіональних інноваційних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 181-188


  У статті здійснено узагальнення та систематизація існуючих підходів до виділення видів регіональних інноваційних систем та продовжено їх дослідження для визначення шляхів формування ефективної моделі регіонального інноваційного розвитку. In the ...
260155
  Лапкіна І.О. Види ресурсів та їх залучення до проекту / І.О. Лапкіна, Г.І. Брашовецька // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 97-104 : рис., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
260156
  Дерев"янко С.М. Види референдумів в оновленій Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
260157
  Павлович Ю.В. Види ризиків комерційного банку та удосконалення їх класифікації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 247-253. – ISBN 966-566-284-8
260158
  Федорончук М.М. Види родини poaceal, описані з України: роди Helsctotrichon besser, Hierochloe R. BR., Koeleria Pers., Loliuml., Melica L., Milium L., Molinia Schrank, Hanicum L / М.М. Федорончук, Л.М. Губарь, О.А. Фоторна // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 3. – С. 308-312. – ISSN 0372-4123
260159
  Кучеренко Н.В. Види роду Anemone L. - перспективні рослини для інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  У статті наведено дані про колекції видів роду Anemone L. в Ботанічному саду ім. О.В.Фоміна, країнах СНД та стран Балтії.
260160
  Панченко С. Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 64-72. – (Серія біологічна ; вип. 67). – ISSN 0206-5657


  У складі весняної синузії в широколистяних лісах північного сходу України налічується 18 видів. Показано роль видів роду Corydalis Vent. у складі весняної синузії широколистяних лісів. Вона найвища на Поліссі, де найменша загальна кількість видів. У ...
260161
  Мельник В.І. Види роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) в Україні : монографія / Віктор Мельник, Світлана Діденко ; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : НБС НАН України, 2013. – 151, [1] с., [6] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 978-966-02-6864-7
260162
  Діденко С.Я. Види роду Galanthus L. в культурі Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Розглянуто динаміку та стан штучних популяцій видів роду Galanthus L. в ЦБС НАН України. Визначено ступені успішності їх інтродукції.
260163
  Музичук Г. Види роду Papaver L. для збагачення асортименту рослин для рокаріїв: потенціал і перспективи інтродукції в Полісся та Лісостеп України / Г. Музичук, Г. Горай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 166-167. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Окреслено проблеми культури використання рокаріїв в Україні, наведено список придатних для рокаріїв видів роду Papaver L., дано оцінку перспективності інтродукції їх в зони Полісся та Лісостепу України та намічено шляхи дослідження. The problems of ...
260164
  Чихман О. Види роду Pelargonium L"her. Ex Ait. (Geraniaceae Juss) у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено дані формування колекції видів роду Pelargonium L"Her. ex Ait.. Наведено дані за результатами фенологічних спостережень. The results of formation of a plant collection of the genus Pelargonium L"Her. ex Ait have been summed up.The ate ...
260165
  Шиндер О. Види роду Pulsatilla Hill (Ranunculaceae) на території Мурафських товтр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження географічного поширення та стану ценопопуляцій рідкісних видів Pulsatilla grandis Wend. і Pulsatilla pratensis (L.) Mill. на території Мурафських товтр. В межах Томашпільського і Піщанського районів Вінницької області ...
260166
  Белемець Н.М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання) : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Белемець Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 217 арк. – Додатки: арк. 208-217. – Бібліогр.: арк. 177-207
260167
  Белемець Н.М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Белемець Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
260168
  Романенко Є.О. Види розпорядників бюджетних коштів та їх діяльність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 109-112. – ISSN 2219-5521
260169
  Горбач В.В. Види самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 87-94. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
260170
  Погрібна О. Види самостійної роботи студентів у ході вивчення курсу "Теорія масової комунікації" // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 55-59. – ISBN 978-966-493-306-0
260171
  Гапало С.Ю. Види санкцій за контрактним правом англо-саксонської правовї сім"ї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 358-364. – ISSN 1563-3349
260172
  Шапочкіна М. Види санкцій у структурі адміністративно-правового режиму ліцензування й їх класифікація // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 38-41
260173
  Предчук Т.В. Види сервітутів у контексті здійснення цивільних правовідносин // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 71-79. – ISSN 2523-4889
260174
  Іващенко О.Ю. Види скарг щодо адміністративних послуг органів місцевої влади у Великій Британії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 266-274
260175
  Онисько Олександр Іванович Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Онисько Олександр Іванович; Нац. академія прикорд. військ України ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2002. – 310 л. + Додатки: л. 199 - 310. – Бібліогр.: л. 183 - 199
260176
  Онисько Олександр Іванович Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (За матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Онисько О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
260177
  Шрамко О. Види спеціальних знань, що використовуються під час розслідування корупційних злочинів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 175-180. – ISSN 2524-0129
260178
  Марчак В.Я. Види спеціальних знань, які можна використовувати для встановлення обмеженої осудності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 56-63
260179
  Супругова С.Г. Види спільнот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про соціально-філософський зміст поняття "спільнота" в соціологічному, етнічному, релігійному та інформаційному вимірах.
260180
  Черняєв О. Види спостережень і досліджень, що виконувались на антарктичних станціях після розпаду СРСР // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 126-131. – ISSN 2415-3567
260181
  Вакула І.Ю. Види стадій вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польща // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 193-204. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
260182
  Кінащук Л. Види страхування та їх місце в управлінні ризками // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.55-57


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
260183
  Бондаренко С.О. Види суб"єктивних прав платників податків в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 30-33. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
260184
  Миргородський Е.О. Види суб"єктів трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Миргородський Едуард Олексійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
260185
  Перепелиця М. Види суб"єктів фінансового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 174-182. – ISSN 1993-0909
260186
  Лукаш О. Види судинних рослин флори Східного Полісся у національних та регіональних природоохоронних переліках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз представленості видів судинних рослин флори Східного Полісся у національних та регіональних переліках України, Білорусі та Росії. Аутфітосозологічними заходами у регіоні охоплено 215 видів з 70 родин. The analysis of presence the ...
260187
  Ринкова О.В. Види судово-екологічної експертизи та завдання, що вирішуються в ході її проведення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 34-39
260188
  Нікітіна В. Види сукулентних рослин, що занесено до Червоного списку МСОП і представлено в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Нікітіна, К. Баглай, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Складено список видів сукулентних рослин, що занесено до Червоного списку МСОП і представлено в колекції ботанічного саду. Визначено до яких категорій ці види належать. Дано коротку характеристику видів, що віднесено до категорій CR, EN, VU. The list ...
260189
  Созанський Т.І. Види сукупності злочинів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 288-294. – (Юридична ; Вип. 1)
260190
  Поліщук Ю.М. Види суспільної консолідації у підходах вітчизняних дослідників // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 73-93. – ISSN 2524-0137
260191
  Шпак Н.О. Види та класифікація об"єктів інтелектуальної власності машинобудівних підприємств : економічна наука / Н.О. Шпак, К.І. Дмитрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
260192
  Качановський В. Види та класифікація основних прав споживачів // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 81-84
260193
  Притика Ю.Д. Види та класифікація третейських судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.175-181. – ISBN 966-7784-65-7
260194
  Солошкіна І.В. Види та класифікація фінансових послуг // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 163-170. – ISSN 2227-796X
260195
  Солошкіна І.В. Види та класифікація фінансових послуг // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 62-69. – ISSN 2227-796X


  Розкрито сутність і значення класифікації. Визначено, що критеріями класифікації фінансових послуг є форма забезпечення фінансових послуг; діяльність з довірчого управління фінансовими активами; діяльність із залучення фінансових активів із ...
260196
  Черниш О.М. Види та масштаби тіньової економіки в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 96-99
260197
  Гончарук І.В. Види та методи конкуренції на багатосторонніх ринках // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 125-131 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
260198
  Кричевська Т.О. Види та особливості прояву "нелінійних ефектів" монетарної політики на сучасному етапі // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 33-38
260199
  Бегма Види та підвиди комплексних прекладацьких трансформацій в англо-українському художньому перекладі / Бегма, (Фролова) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 32-36


  Метою статті є виявлення видів комплексних перекладацьких трансформацій, що складаються з кількох однакових чи різних простих лексичних та/або граматичних трансформацій, на основі українських перекладів художніх творів англійських письменників XIX – XX ...
260200
  Совгиря О. Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 39-45
260201
  Юдіцький О.Л. Види та проблеми правового становища суб"єктів державних закупівель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 242-247


  У статті досліджено види та окремі теоретико-практичні проблеми правового становища суб"єктів державних закупівель.
260202
  Ріба О.М. Види та способи перекладу німецькомовних фахових текстів з нафтової промисловості українською // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 159-165
260203
  Савченко Р.О. Види та стадії управлінського контролю / Р.О. Савченко, Н.М. Савченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 70-73. – ISSN 2306-6806
260204
  Омельченко М. Види та формати паперу з архіву Коша Нової Запорозької Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 204-207. – ISBN 966-650-037-X
260205
  Борисенко Ю.Є. Види та форми відповідальності за злочин геноциду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 357-364


  Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі-відповідальності за злочин геноциду. Детально розглядаються види та форми відповідальності відповідно до норм національного та міжнародного права. Ключові слова: геноцид, злочин, індивідуальна ...
260206
  Олійник В. Види та форми демократизації українського радіомовлення // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 26-29. – ISBN 978-966-01-0468-6
260207
  Тодосійчук Ю.В. Види та форми кредиту у забезпеченні відтворення основних засобів // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-102.
260208
  Середа О.С. Види та форми легітимізаційного процесу: розвінчування теорії легітимізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теорію легітимізації, в якій дії соціальних суб"єктів - учасників легітимізаційного процесу, елементів соціальної системи - є основопокладаючими для побудови моделей функціонування системи в конкретних соціо-історичних умовах. Розкрито ...
260209
  Постригань Т. Види та форми соціального захисту праівників в трудових правовідносинах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-45.
260210
  Іваненко А.В. Види та функції образних епітетів в англійській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 69-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 76; 11 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
260211
  Запоточний В.І. Види та характеристика державних облігацій України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.10. – С. 199-203. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
260212
  Дячук А.О. Види та характеристика пожеж в екосистемах і їх вплив на загальний стан екологічної безпеки Хмельницької області // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 223-229. – ISSN 2524-0056
260213
  Жарий О.К. Види та цілі заходів адміністративного припинення правопорушень в діяльності Служби Безпеки України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 109-116. – ISSN 2306-9082
260214
  Федорова Н. Види телеформату, як об"єкта права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 39-43. – ISSN 2308-0361
260215
  Шамара О. Види терористичної діяльності. Шляхи уніфікації антитерористичного законодавства України // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 83-87
260216
  Крижна В. Види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-51.
260217
  Беркута Н. Види трудових договорів та їх регулювання у законодавстві про працю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 59-62. – ISSN 0132-1331
260218
  Наньєва М.І. Види трудового договору за проектом Трудового кодексу України // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 171-174
260219
  Костюк В.Л. Види трудової правосуб"єктності працівника: теоретико-правовий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 44-50.
260220
  Романова А.А. Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4 (65). – С. 13-19. – ISSN 2218-1199
260221
  Новикова В.І. Види туризму та його інфраструктура: теоретичні питання і стан в Україні в контексті проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 55-60


  Зроблене узагальнення щодо розуміння терміну "туризм", формулювання ознак, за якими класифікують туристську діяльність. Подається використання певними видами туризму окремих видів рекреаційних ресурсів, класифікація яких здійснена за власною методикою. ...
260222
  Кушнір Н.Б. Види туроперейтингу і туроператорів на ринку України / Н.Б. Кушнір, С.І. Коротун, О.П. Коротун // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 97-109. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
260223
  Міщук В.В. Види унітарних держав: проблеми класифікації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 48-52
260224
  Сеник С.В. Види ухвал суду в цивільному процесі, що підлягають примусовому виконанню // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 153-157. – ISBN 978-966-8830-75-4
260225
  Ментух Н. Види учасників лізингової діяльності та їх особливості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 84-87.
260226
  Попова А.В. Види учасників ринку фінансових послуг // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 177-181. – ISBN 978-617-7320-15-8
260227
  Ровинський Ю.О. Види фінансових санкцій при застосуванні фінансово-правового примусу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
260228
  Кінащук Л. Види фінансового контролю: проблеми класифікації в правовій літературі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-87
260229
  Андрєєв А.В. Види форм правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України та їх ознаки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – C. 8-13. – ISSN 2617-5967
260230
  Андрєєв А.В. Види форм правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України та їхні ознаки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 8-17. – ISSN 2617-5967
260231
  Абасов Г.Г. Види функцій гарантування прав місцевого самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 89-91
260232
  Крисань Т.Є. Види цивільно-правових гарантій суб"єктивних прав та критерії їх класифікації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 57-66
260233
  Алексашина Ю. Види цивільно-правових договорів як регуляторів цивільних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 68-74


  У статті здійснюється аналіз позитивно-природних, суще-належних, ідейно-технічних, екзистенціонально-ессенціальних концептів права.
260234
  Майданик Роман Види юридичних осіб публічного права в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 4-11
260235
  Черних О.С. Види юридичних осіб у законодавстві зарубіжних країн // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 161-165. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
260236
  Волкова І. Види юридичних фактів-станів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 114-118. – ISSN 2307-8049
260237
  Ткаченко О.В. Види юридичної відповідальності в державній службі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 63-65. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено види юридичної відповідальності в рамках правозахисної практики: конституційно-правова відповідальність, дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, матеріальна та цивільна. Розглядаються питання досягнення балансу реалізації ...
260238
   Види юридичної відповідальності медичних працівників і основні принципи відшкодування шкоди / А.В. Іпатов, І.С. Гула, Л.В. Кузьміна, Ю.І. Коробкін // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 3/4 (25/26), грудень. – С. 57-62. – ISSN 2224-0454
260239
  Дзюбенко О.Л. Види юридичної техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 69-72. – ISSN 1563-3349
260240
  Десятник Г.О. Види, жанри і типи аудіовізуальних творів : словник-довідник / Десятник Г.О. ; [наук. ред. В.В. Гоян] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 224, [1] с.
260241
  Жигайло Г. Види, сутність і місце резервів у фінансовій звітності банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 42-46
260242
  Жигайло Г. Види, сутність і місце резервів у фінансовій звітності банків : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 42-46 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
260243
  Симорот З.К. Види, форми і методи контролю профспілок за додержанням законодавства про працю // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 54-62
260244
  Діхтієвський П.В. Види, форми та методи державного фінансового контролю / П.В. Діхтієвський, Т.О. Губанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 2. – С. 310-318. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У науковій статті проаналізовано теоретико-правові підходи до видів, форм та методів державного фінансового контролю. Досліджено специфіку окремих форм та методів фінансового контролю.
260245
  Кушнір С.М. Види, форми та методи президентського контролю у сфері освіти // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 145-152. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Здійснено характеристику президентського контролю у сфері освіти щодо його видів, форм та методів як одного з різновидів державного контролю у відповідній сфері.
260246
  Коломієць В.Р. Видива на дорозі : вибрані твори / Володимир Коломієць. – Київ : Дніпро, 2007. – 608с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-163-4
260247
  Павлик Н. Видива на літературниній дорозі Володимира Коломійця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 листопада (№ 42). – С. 7
260248
  Тимофеев Ю.П. Видим в невидимом свете / Ю.П. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 64с.
260249
  Мерло-Понті Видиме й невидиме з робочими нотатками = Le visible et l"invisible suivi de notes de travail / Мерло-Понті; Пер. з франц.: Є.Марічева; Упор., авт. передм. та післямови Клод Лефор. – Київ : КМ Академія, 2003. – 268с. – ISBN 966-518-203-Х
260250
  Костенко Л.Й. Видимість наукової періодики України в мережі Інтернет // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 27-33. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
260251
  Пучков В.Ю. Видимо-невидимо: Стихи и поэмы. / В.Ю. Пучков. – К., 1989. – 80с.
260252
  Кожевников Видимое и невидимое / Кожевников, ВМ. – М., 1968. – 48с.
260253
  Батаева Е.В. Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики : монография / Батаева Екатерина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Народная украинская акад. – Харьков : ФЛП Лысенко И.Б., 2013. – 348, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 326-348. – ISBN 978-966-1681-02-5
260254
  Гаврилов В.А. Видимость / В.А. Гаврилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 76с.
260255
  Гаврилов В.А. Видимость / В.А. Гаврилов. – Москва, 1951. – 72 с.
260256
  Яковлев А.М. Видимость / А.М. Яковлев. – Л., 1964. – 26с.
260257
  Гаврилов В.А. Видимость в атмосфере / В.А. Гаврилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 324с.
260258
  Баранов А.М. Видимость в атмосфере и безопасность полетов / А.М. Баранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 205, [1] с. – Библиогр.: с. 194-202 (185 назв.)
260259
  Ковалев В.А. Видимость в атмосфере и ее определение / В.А. Ковалев. – Ленинград, 1988. – 215 с.
260260
  Соколов О.А. Видимость под водой / О.А. Соколов. – Л., 1974. – 232с.
260261
  Лоренц Г.А. Видимые и невидимые движения : лекции Г.А. Лоренца, прочит. им в февр. и марте 1901 г., по предложению пред. Лейден. отд. О-ва всеобщ. пользы / пер. С.М. Шпенцер ; под ред. [и с предисл.] прив.-доц. Новорос. ун-та Б.П. Вейнберга. – Одесса : Изд. Вл. Распопова, 1904. – [4], 138, [2] с., 40 черт. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Вейнберг, Борис Петрович (1871-1942) Шпенцер, Софья Марковна
260262
  Бернштейн Р., Марквальд В. Видимые и невидимые лучи / Р. Бернштейн, проф. и В. Марквальд, проф. ; Пер. Э.В. Шпольского ; Под ред. [и с предисл.] Т.П. Кравеца. – Москва : Изд. Природа ; [Тип. В.М. Саблина], 1914. – 186, [1] с., 84 ил. : ил. – (Естественно-историческая библиотека - природа)


  Пер.: Шпольский, Эдуард Владимирович Ред. и авт. предисл.: Кравец, Торичан Павлович (1876-1955)
260263
  Земцов Владимир Видимые ошибки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 28-37 : рис., ил.
260264
  Кок У. Видимый звук : пер. с англ. / У. Кок. – Москва : Мир, 1974. – 121с.
260265
  Коменский Я.А. Видимый свет. – Москва : При Императорском [Московском] университете, 1768. – 477с.
260266
  Коменский Иоанн Амос Видимый свет на латинском, российском, немецком, итальянском и французском яз.представлен, или краткое введение , которым проясняется, что обучающемуся юношеству легким способом не только языку, раз. – Москва, 1768. – 477 с.
260267
  Баллаш Б. Видимый человек / Б. Баллаш. – Москва : Всеросийский пролеткульт, 1925. – 88 с.
260268
  Гусар Д. Видинівський феномен Василя Куфлюка (До 100-річчя від дня народження) Fenomen z Wydnowa – Vasyl Kuflyuk (do100-j rocznicy urodzin) // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 21-27


  Постать Василя Олексійовича Куфлюка гідна подиву і захоплення. У своєрідній творчій лабораторії невеличкої сільської школи села Видинова, що у Снятинському районі на Іванофранківщині, він став продовжувачем ідей гуманістичної педагогіки Януша Корчака, ...
260269
  Стасів О. Видисанкцій в трудовому праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 33-35
260270
  Розин В. Виді научніх работ и критерии их оценки. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.27-30. – ISSN 0321-0383
260271
  Завершнева Е.Ю. Виді причинности в современной психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.21-34. – ISSN 0042-8841
260272
  Дмух М. Виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) як спосіб набуття громадянами права власності на землю: особливості правової регламентації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.394-399. – (Серія юридична ; Вип. 38)
260273
  Другова А В. Виділення в натурі об"єкта нерухомого майна як умова його перебування предметом іпотеки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 402-407. – ISSN 1563-3349
260274
  Ткаченко С.А. Виділення в функціонально розвинутої системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб"єкта сфери підсистеми економічного моніторингу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 4-7. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
260275
  Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 46-53.
260276
  Гринь Д.М. Виділення глибинних енергетично слабких хвиль в сейсмічних записах ГСЗ // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 96-110 : рис. – Бібліогр.: с.107-110. – ISSN 0203-3100
260277
   Виділення джерел стійкості до вірусних хвороб з колекційного матеріалу картоплі в умовах південної частини лісостепу України / Ю.В. Харченко, А.А. Подгаєцький, Р.О. Бондус, А.В. Чигрин, Л.Т. Міщенко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 85-86
260278
  Чудовець В.В. Виділення етапів інвентаризаційного процесу як важлива передумова створення ефективної методики проведення інвентаризації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 92-97. – Бібліогр.: на 17 пунктів
260279
   Виділення і визначення активності аміноацил-РНК-синтетаз ретикулуму печінки щурів = біологія / О.Ф. Клименко, О.В. Худякова, Р.П. Виноградова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 60-62 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
260280
   Виділення і кореляція нових стратонів у Канилівській серії верхнього венду Волині / В.Г. Мельничук, Т.П. Міхницька, К.В. Іванченко, Г.В. Мельничук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
260281
   Виділення і кореляція нових стратонів у могилів-подільській серії верхнього венду Волині / В.Г. Мельничук, П.П. Крещук, Г.В. Мельничук, А.М. Поліщук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 39-48 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
260282
  Поліщук А.М. Виділення і кореляція сергіївської світи в нижньому венді Волино- Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
260283
  Кашка І.С. Виділення іноземного капіталу в банківській системі України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 158-159
260284
  Шишков В.В. Виділення іспанських словосполучень на основі прийменникового керування


  За допомогою трансформаційних процедур на основі семантичного та інформаційного навантаження подано різницю між суто синтаксичними і лексичними (комплетивними) словосполученнями та наведено їхню класифікацію.
260285
  Сасько Н.В. Виділення кластерів конкурентоспроможності країн світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 138-143 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
260286
  Назаревич А. Виділення малоамплітудних деформаційних аномалій - провісників місцевих Закарпатських землетрусів з урахуванням метеотермопружних деформацій / А. Назаревич, Л. Назаревич, М. Баштевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 21-26. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є представлення методики дослідження і редукції метеотермопружних деформацій із деформографічних даних і результатів виділення, з її застосуванням, малоамплітудних деформаційних аномалій - провісників місцевих Закарпатських ...
260287
   Виділення міофібрилярної фосфатази гладеньких м"язі / В.С. Бабійчук, Е.Б. Бабійчук, В.М. Данилова, А. Собешек // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-32. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Очищено міофібрилярну форму фосфатази легких ланцюгів міозину й вивчено її субодиничний склад і каталітичні властивості. Виявлено й охарактеризовано субодиницю міофібрилярної фосфатази, яка зв"язує кіназу з каталітичною субодиницею фосфатази, і вивчено ...
260288
  Могила Д.В. Виділення міста Севастополя в окрему адміністративно-територіальну одиницю у 1948 р. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 146-150. – ISSN 1563-3349
260289
  Свідзінська Д.В. Виділення морфодинамічних мікрогеохор із застосуванням нечіткого кластерного аналізу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 34-41 : рис., табл. – Библиогр.: с.41. – ISSN 1561-4980
260290
  Фтемов Я.М. Виділення нафтонасичених порід-колекторів юрських відкладів за геолого-геофізичним критеріями (на прикладі Лопушнянського нафтового родовища) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Фтемов Ярослав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
260291
  Верченко А.П. Виділення об"єктів з цифрового зображення на основі еволюції активного полігона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 97-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача виділення об"єктів на цифровому зображенні за допомогою активних полігонів. Модель активного полігону отримано на основі варіаційного підходу як спрощення моделі активного контуру. В якості критерію оптимальності використовується ...
260292
  Чернюк О.В. Виділення однорідних регіонів України за соціально—економічними характеристиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 204-208
260293
   Виділення поліклональних антитіл до колагену методом іонообмінної хроматографії на колонці з DEAE-сефарозою / О.В. Кравченко, Н.Г. Ракша, Л.К. Івашко, М.О. Абрамова, Л.Б. Орябінська // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – № 3 (113) : Хімічні і біологічні науки та технології. – C. 41-47. – ISSN 1810-0546
260294
  Козій В. Виділення про злочини неповнолітнього в окреме провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 81-88
260295
   Виділення продуктивних товщ у межах Тинівсько-Грушівського нафтогазового комплексу / Д. Федоришин, І. Багрій, О. Трубенко, С. Федоришин, Н. Хованець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  За результатами геолого-геофізичних досліджень встановлена висока перспективність Крукеницької западини в плані відкриття нових нафтогазоносних об"єктів Зокрема, виділено продуктивні породи-колектори у неогенових товщах Тинівсько-Грушівського ...
260296
  Гладких В.М. Виділення рукописного тексту на зображеннях бланків поштової документації для оптимізації технологічних процесів оброблення пошти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гладких Валерій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
260297
  Грищук П.І. Виділення слабоінтенсивних магнітних аномалій та їх інтерпретація / П.І. Грищук, К.О. Гура, В.Г. Нурмухамедов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-69. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання виділення слабоінтенсивних магнітних аномалій за допомогою методу осереднення. Проаналізовано застосування для виділення аномалій різних радіусів ковзного вікна. Визначено оптимальний радіус осереднення. Виконано порівняння ...
260298
  Борейко О.Л. Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberites domuncula : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.04 / Борейко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 13 назв
260299
  Борейко О.Л. Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberites Domuncula : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Борейко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 137л. – Бібліогр.: л. 121 - 137
260300
  Мищишин О.Л. Виділення та групування чинників, які обумовлюють економічну ефективність утворення транскордонного агропромислового кластеру / О.Л. Мищишин, О.Ю. Ємельянов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 42-49. – ISSN 2306-6792
260301
   Виділення та характеристика біохімічних властивостей фібриногенази з отрути ефи багатолускової (Echis multisquamatis) / В.О. Чернишенко, М.П. М"ясникова, Т.М. Платонова, Е.В. Луговськой, Є.М. Макогоненко // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2010. – Т. 3, № 1. – С. 27-34. – ISSN 1995-5537


  З отрути Echis multisquamatis очищено протеїназу, що мала фібриногеназну активність. Молекулярна масса ензиму, визначена електрофорезом у ПААГ за присутності SDS, становила 35 ± 1 кДа. Інгібіторний аналіз показав, що ензим належить до родини серинових ...
260302
   Виділення та характеристика інсулінового рецептора плазматичних мембран клітин печінки щурів на моделі діабету 2-го типу / Т.І. Галенова, М.Ю. Кузнєцова, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 3. – С. 81-87. – ISSN 1995-5537
260303
   Виділення та характеристика мутантного N-кінцевого каталітичного модуля тирозин-тРНК синтетази B. TAURUS із заміною Trp 87 та Trp 283 на аланін / О. Цуварєв, Л. Коломієць, В. Заєць, І. Блащак, О. Корнелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 30-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Аміноацил-тРНК синтетаза є одним із основних ферментів білкового синтезу. Тирозил-тРНК синтетаза (TyrRS) ссавців складається із двох структурних одиниць, N-кінцевого каталітичного (міні TyrRS) та С-кінцевого цитокіноподібного модулів. У повнорозмірній ...
260304
   Виділення та характеристика трипсиноподібного ферменту з Антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki / Д.В. Гладун, Н.Г. Ракша, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 53-54
260305
  Шулик М.С. Виділення типів особистостей залежно від аспектів життєвого сценарію та м"язових затисків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 296-298
260306
  Ткаченко С.А. Виділення у числі функціональних підсистем функціонального розвитку систем стратегічного управління діяльністю підприємств самостійної функції планомірної (єдиної) економічної діагностики // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 8-9. – ISSN 2409-1944
260307
   Виділення фагів із зразків моху та грунту відібраних в районі Української Антарктичної станції "Академік Вернадський" / В.П. Поліщук, О.М. Андрійчук, О.В. Мась, Л.І. Семчук, С.А. Ромашев // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 185
260308
  Тюптя Л.Т. Виділення філософії освіти як спеціального напряму наукового дослідження / Л.Т. Тюптя, О.В. Тюптя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Філософія освіти як дослуджуваний напрям почала формуватися у 40-х рр. ХХ ст. Вона виділяє орієнтири для реорганізації системи освіти, певні ціннісні підвалини нових проектів освітньої системи та педагогічної думки. У ХХ ст. у філософії освіти ...
260309
  Маторін Б. Виділення членів речення західноєвропейськими й американськими лінгвістами (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 57-64. – ISSN 2411-6548
260310
   Виділення яДНК з клітин слизової оболонки шлунка щурів / Т. Хілько, О. Тіщенко, І. Якубцова, Т. Преображенска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 112-113. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Розроблений метод виділення яДНК з клітин слизової оболонки шлунка щурів. It is elaborated the method of isolation of nDNA out of rat gastric mucosa cells.
260311
  Ясинська Інна Михайлівна Виділення, дослідження каталітичних властивостей та механізмів регуляції активності цитохрому Р450 ароматази : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Ясинська І. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
260312
  Ясинська Інна Михайлівна Виділення,дослідження каталітичних властивостей та механізмів регуляції активності цитохрому Р450 ароматази : Дис...канд.біолог.наук:03.00.04 / Ясинська Інна Михайлівна; ОНК ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2001. – 127л. – Бібліогр.:л.108-127
260313
  Гнатенко К. Видіння : [вірші] / Костя Гнатенко ; [іл.: Олександр Білозуб]. – [Б.м.] : Сувій, 1995. – 31, [1] с. : іл., портр. – Без тит. арк.


  У пр. № 3606BR напис: Долі бажаю світлої долі! Із найщирішою приязню. Підпис. 2000 р. Київ
260314
  Кешеля Д. Видіння зрячої води, або ж дурний Іван стріляє, а богонько кулі направляє // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 53-78. – ISSN 0868-4790
260315
  Ломачинська Т.І. Видіння та сновидіння як початковий етап становлення візіонерської традиції в Середньовіччі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про етап становлення візіонерської традиції у Середньовіччі. This article about stage of vision tradition establishing in Middle Ages.
260316
  Калашник О. Видіння як одкровення у візіонерській поезії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 76-83. – ISSN 1728-9572
260317
  Калашник О.О. Видіння як одкровення у візіонерській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 175-179
260318
  Сур"як М.В. Видіння як структуротворчий компонент історичного роману "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 163-169. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
260319
  Божко В.Л. Видление метана в подготовительные выработки угольных шахт Добасса : Автореф... канд. тенх.наук: / Божко В. Л.; Днепропетр. горн. ин-т. – Макеевка-Донбасс, 1958. – 23л.
260320
  Смирнов В.В. Видная шея / В.В. Смирнов. – Кострома, 1963. – 40с.
260321
  Криськів М. Видно пана по халявах. Як усунути порушення мовних норм? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Червень (№ 6). – С. 56-68


  У статті йдеться про один із типових видів порушення мовних норм – використання елементів чужої мови (інтерференцію), з’ясовано причини такого явища і шляхи проникнення його в українську мовленнєву практику.
260322
  Подоляк Д.О. Видно село, червоне село / Д.О. Подоляк. – К, 1966. – 75с.
260323
  Левін Б.Н. Видно шляхи полтавськії : роман / Б.Н. Левін. – Київ, 1984. – 677 с.
260324
  Кобець Р. Виднокола "декадентського нігілізму". Пізній Ніцше і криза європейської культури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 1 : Війна і суспільство. – С. 90-100. – ISSN 0235-7941
260325
  Турківський М.П. Видноколо : поезії / М.П. Турківський. – Київ : Молодь, 1974. – 48 с.
260326
  Крижанівський С.А. Виднокруг : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 103 с.
260327
  Хмелюк М. Виднокруг поліської казки // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 9-12. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
260328
  Тестемицану Н.А. Видные врачи Молдавии / Н.А. Тестемицану. – Кишинев, 1985. – 230с.
260329
   Видные китайские демократы и коммунисты о Советском Союзе. – Москва, 1981. – 109 с.
260330
   Видные советские коммунисты - участники китайской революции. – М, 1970. – 111с.
260331
   Видные ученые Одессы. – Одесса
1. – 1992. – 64с.
260332
  Гурбанова Р. Видный азербайджанский просветитель Гасан бей Зардаби о религиозном воспитании // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 477-483
260333
  Ахмедов Г.М. Видный педагог, просветитель и деятель народного образования Азербайджана : (К 140-летию со дня рождения Н.Н.Нариманова) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 2. – С. 81-87. – ISSN 0869-561Х
260334
  Бельский К.С. Видный ученый-административист и государствовед В.Ф. Дерюжинский (к 150-летию со дня рождения) // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2011. – № 11. – С. 85-94. – ISSN 0132-0769
260335
  Фомин П. Видный хирург, государственный деятель, зодчий высшего медицинского образования Василий Дмитриевич Братусь / П. Фомин, И. Иоффе, П. Иванчов // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 4. – С. 120-126
260336
  Тлапшокова А.Ж. Видо-временная характеристика причастий I и II в современном английском языке (в сопоставлении с причастием в кабардино-черкесском. языке). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04, 10.02.09 / Тлапшокова А.Ж.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
260337
  Волохина Г.А. Видо-временные соотношения в сложных предложениях с придаточными присловными : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Волохина Г.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 15л.
260338
  Верховская И.П. Видо-временные формы в английском сложноподчиненном предложении / И.П. Верховская. – Москва, 1980. – 112с.
260339
  Шапиро В. Видо-жанрове різноманіття в поетичній спадщині Євгена Маланюка 20-х років // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 176-184. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
260340
  Пестушко Валерій Видобуваємо ресурси - порушуємо рівновагу : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53
260341
  Печковський В.І. Видобування вугілля в країнах народної демократії. / В.І. Печковський, О.І. Демченко. – К., 1958. – 172с.
260342
  Дребет В.В. Видобування іменникового змісту у модальних рамках сучасної німецькомовної преси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 138-147. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
260343
   Видобування нафти в ускладнених умовах / [Бойко В.С. та ін.] ; за ред. В.С. Бойка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Івано-Франків. осередок наук. т-ва ім. Т. Шевченка (НТШ), Укр. нафтогазова акад. (УНГА). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 771 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 728-763. – ISBN 978-966-398-090-4
260344
  Клапчук В. Видобування нафти і газу на Гуцульщині в другій половині XIX - першій третині XX століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 127-131. – ISSN 1728-9343
260345
  Клапчук В. Видобування нафти та газу в Західній Галичині (1930-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 38-42
260346
  Коровай Ю.Т. Видобуток важких металів із техногенних розсипів в уиовах Рівненсько-Волинського регіону // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 66-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
260347
  Мушенко І.Ф. Видобуток вугілля в Китайській Народній Республіці / І.Ф. Мушенко. – К., 1959. – 130с.
260348
  Безручко К.А. Видобуток вугільного метану техногенних колекторів на прикладі шахти ім. В.М.Бажанова / К.А. Безручко, О.А. Тихонов, Л.Д. Кузнецова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 271-281 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
260349
  Пестушко Валерій Видобуток нафти провокує землетрус : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55
260350
  Свірчевська Ю. Видобуток нафти та газу за кордоном як один із способів досягнення енергетичної безпеки України // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 9-11
260351
  Синькевич Н.І. Видова класифікація фінансового аналізу діяльності підприємств / Н.І. Синькевич, Т.М. Василишин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 253-258 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
260352
  Попов М.О. Видова космічна розвідка в локальних військових конфліктах / М.О. Попов, М.В. Топольницький, В.О. Подліпаєв // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 25-35
260353
  Усенко О.М. Видова резистентність водоростей до екзометаболітів вищих воляних рослин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 137-143
260354
  Матюх Т.М. Видова специфіка мистецтва: творчий потенціал емпатії (на прикладі синтетичних видів мистецтва) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 57-61


  У даній статті проаналізовано мистецький процес в емпатійному вимірі на прикладі таких його синтетичних видів, як кіно та театр. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про емпатію, яка в мистецтві проявляється як процес побудови ...
260355
  Прокопчук О. Видова сукупність страхових продуктів на агростраховому ринку України / О. Прокопчук, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (153). – Бібліогр.: 11 назв
260356
  Чуйко С.І. Видова та типологічна трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі Придніпровського регіону України) : автореф. ... канд. культурології: 26.00.04 / Чуйко С. І.; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
260357
  Медведик Л. Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 424-430. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
260358
  Зализняк А.А. Видовая коррелятивность в русском языке: в защиту видовой пары / А.А. Зализняк, И.Л. Микаэлян, А.Д. Шмелев // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С. 3-23. – Список лит.: с. 21-23. – ISSN 0373-658Х
260359
  Горбова Е.В. Видовая парность русского глагола: проблемы и решения // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 4 (июль - август). – С. 20-45. – Библиогр.: Лит.: С. 43-45. – ISSN 0373-658Х
260360
  Мацегора И.Л. Видовая соотносительность глаголов в русской молодежной речи // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 96-98
260361
  Добров Сергей Болеславович Видовая специфика и закономерности взаимодействия изобразительности и выразительности в искусстве : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04. / Добров Сергей Болеславович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
260362
  Добров С Видовая специфика и закономерности взаимодейтсвия изобразительности и выразительности в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Добров С,Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
260363
  Михалев В.П. Видовая специфика и синтез искусств / В.П. Михалев. – К, 1984. – 100 с.
260364
  Михалев В.П. Видовая специфика и синтез искусств. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.04 / Михалев В.П.; АН УССР. Ин-т филос. – К., 1986. – 32л.
260365
  Маликов С. Видовая характеристика принципов местного самоуправления в Украине: статутарные и прогностические критерии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 110-119.
260366
   Видове багатство хребетних тварин (Vertebrata) національного природного парку "Пирятинський" / В.В. Казанник, А.В. Подобайло, Ю.В. Проценко, Н.М. Миленко // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – C. 5-8. – ISBN 978-966-7723-82-8
260367
  Суханова О. Видове і формове різноманіття декоративних рослин, перспективних для озеленення кладовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень дендрофлори кладовищ м. Києва. Рекомендовано композиційні рішення та асортимент перспективних видів та форм рослин для озеленення кладовищ. The results of researches of dendroflorа cemeteries in Kyiv are resulted. ...
260368
  Гінзбург М. Видове протиставлення віддієслівнихіменників на позначення опредметнених процесів у слов"янських мовах
260369
  Огієнко О. Видове різноманіття та екологічні особливості діатомових комплексів з поверхневого шару донних відкладів Західної Антарктики (район Аргентинських островів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-18. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню видового різноманіття діатомових водоростей з поверхневих морських відкладів акваторії Аргентинських островів у районі Української Антарктичної станції "Академік Вернадський". Мета дослідження - аналіз палеофаціальних умов ...
260370
  Бессонова В. . Видове різноманіття та життєвий стан деревних насаджень вздовж автотраси південного напрямку м. Дніпропетровськ / В. . Бессонова, О.А. Пономарьова, О.Є. Іванченко // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 64-84. – ISSN 2312-2056
260371
  Чучман Х.Ю. Видове різноманіття та інформативність документів особового походження із зони відчуження Чорнобильської АЕС // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 162-170. – ISSN 0320-9466
260372
  Дудка Т.В. Видове розноманіття баштанних культур // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 152-153. – ISBN 978-966-924-274-7
260373
  Галкін С. Видове та формове різноманіття деревних рослин порядку Fabales norkai у дендропарку "Олександрія" НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено підсумки 10-річної наукової роботи з інтродукції в дендропарку "Олександрія" НАН України рослин з порядку Fabales Nakai. Дано біологічну характеристику кожному виду та розглянуто перспективи їх культивування в умовах України. The results of ...
260374
  Лисенко А.А. Видовий і формовий склад та загальний стан декоративних насаджень міста Нової Каховки / А.А. Лисенко, Ф.М. Левон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати інвентаризації деревних рослин у зелених насадженнях м. Нової Каховки за станом на 1998 р. Висловлюються міркування стосовно збагачення асортименту міських зелених насаджень, поліпшення якості та їх середовище твірної функції.
260375
  Новохацька М.А. Видовий склад водоростей окультурених грунтів Київської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено видовий склад водоростей в оукльтурених незрошуваних сірих лісових грунтах та типовому малогумусному середньосуглинковому чорноземі. Виявлено 112 видів і форм водоростей. Відмічено різницю у складі домінантів та азотфіксуючих синьозелених ...
260376
  Ємельянова Л.В. Видовий склад гаммарид і закономірності їхнього розподілу у фітофільних ценозах Дніпра та його водосховищ = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 173-179. – Бібліогр.: 19 назв
260377
  Пацюк М. Видовий склад голих амеб в епіфітних мохах Житомирської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-54. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  В епіфітних біотопах Житомирської обл. ідентифіковано 16 видів голих амеб. Це види: Vahlkampfia sp. (1), Saccamoeba stagnicola Page, 1974, Saccamoeba sp. (1), Cashia limacoides Page, 1974, Korotnevella sp. (1), Vexillifera sp., Ripella platypodia ...
260378
  Пруденко М.М. Видовий склад грибів урочища "Холодний Яр" / М.М. Пруденко, В.В. Джаган // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2005. – Т. 11, вип. 1. – С. 21-28. – ISSN 1729-7184
260379
  Горошко В.В. Видовий склад деревостанів у поширених типах лісу водозбору середньої течії річки Сіверський Донець / В.В. Горошко, А.Ю. Гордіященко, Ю.С. Петрова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 125-133 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
260380
  Ширко Н.С. Видовий склад павуків (ARACHNIDA, ARANEI) паркових зон південної частини Києва / Н.С. Ширко, П.Г. Балан, Є.М. Сінгаєвська // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 106
260381
  Дідух А.Я. Видовий склад роду Utricularia L. та його екобіоморфологічні особливості (родина Lentibulariaceae Rich.) / А.Я. Дідух, Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Природничий альманах : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2016. – С. 43-62. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 23). – ISSN 2524-0838
260382
  Гроховська Ю.П. Видовий склад судинних рослин малих річок лісостепової частини басейну Горині / Ю.П. Гроховська, В.О. Володимирець // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 110-116 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
260383
  Залевський О.В. Видовий склад та біотопічний розподіл дощових черв"яків родини Lumbricidae на території Канівського природного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-46. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено видовий склад дощових черв"яків родини Lumbricidae Канівського природного заповідника, виявлено екологічні особливості розподілу та домінування певних видів дощових черв"яків у типових біотопах цього заповідника.
260384
  Хрокало Людмила Анатоліївна Видовий склад та екологічні особливості бабок (INSECTA, ODONATA) північного Сходу України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16. / Хрокало Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 172л. + Дод.: л. 166-172. – Бібліогр.: л.146-165
260385
  Хрокало Людмила Анатоліївна Видовий склад та екологічні особливості бабок (INSECTA, ODONATA) північного Сходу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Хрокало Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
260386
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону малопроточної станції Зміїних островів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-31. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали 1999-2001 pp. досліджень видового складу, просторового розподілу й основних напрямків переміщення зоопланктону. На основі нової методики комплексного збирання зоопланктону та молоді риб [7] проведено тридцять серій дослідів у межах ...
260387
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону станції Кривих озер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-98. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Наведено матеріали 1999-2001 pp. досліджень видового складу, просторового розподілу й основних напрямків переміщення зоопланктону малопроточної станції верхньої частини Кременчуцького водосховища. Досліди проведено на основі методики комплексного збору ...
260388
  Трохимець В.М. Видовий склад та особливості просторового розподілу зоопланктону станції Труханового острова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На основі нової методики комплексного збору подано матеріали 1999-2001 рр. досліджень видового складу, просторового розподілу та основних напрямків переміщення зоопланктону в межах трьох біотопів проточної станції верхньої частини Канівського ...
260389
  Калюжна М.О. Видовий склад та хазяїно-паразитні зв"язки їздців-афідіїн (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) Національного природного парку "Дністровський каньйон" // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2017. – № 2 (13). – С. 30-37. – ISSN 2226-4272
260390
  Машина В.П. Видовий склад фітофільних угрупувань нематод верхньої частини Канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 5 назв
260391
  Гайдаржи М.М. Видовий та родовий склад колекції рослин триби Hylocereeae Backeberg, родини Cactaceae A.L.de Jussieu / М.М. Гайдаржи, С.О. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції триби Нуіосегееае Backeberg родини Cactaceae A.L.de Jussieu Ботанічного саду імені акад. О.В.Фоміна за К. Бакебергом (72 види з 23 родів) і за Т. Андерсоном (50 видів а 9 родів). Надано довідку щодо історії ...
260392
  Превер Ж. Видовище : Поезії / Ж. Превер. – Київ : Основи, 1993. – 278с. – ISBN 5-308-01089-7
260393
  Рожок О.В. Видовище як гра: природний, історико-культурний і мистецький виміри // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 83-88
260394
  Жуковін О.В. Видовище як універсальне явище загальнолюдської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 154-157. – ISSN 2226-3209


  У статті обґрунтовано необхідність вивчення феномена видовища як складової культури будь-якого народу, проаналізовано еволюцію поняття "видовище", трансформацію його змісту в часовому та просторовому вимірі, подано типологію масових видовищ, зазначено ...
260395
  Прудников А.А. Видовищна специфіка вуличного театру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 235-241
260396
  Оленіна О.Ю. Видовищні й візуальні види рекламування: старослав"янська традиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 258-265
260397
  Пашкевич М.Ю. Видовищні форми паблік рилейшнз в сучасній українській культурі : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Пашкевич Марина Юхимівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
260398
  Пашкевич М. Видовищні форми тоталітарної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 31-40. – ISSN 2225-7586


  "Методологія роботи передбачає використання історичного підходу та загальнонаукових методів: аналітичного, системного, компаративного для з’ясування витоків та протоформ видовищної культури в умовах тоталітарного суспільства. Наукова новизна полягає у ...
260399
  Долгінінська І. Видовищності має бути в міру : Про використання комп"ютера на уроці літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 29
260400
  Кремзикова С.Ю. Видові кореляції вербалізованих ситуацій активної дії у дискурсах старофранцузького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 104-112


  У статті досліджуються видові особливості вербалізації ситуацій активної фізичної дії у дискурсах старофранцузького періоду. Головну увагу приділено аналізу префіксальних словотвірних рядів дієслів, їх семантичним кореляціям при репрезентації різних ...
260401
  Перехейда В.В. Видові особливості комунікаційних середовищ екотуризму в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  На матеріалах первинних емпіричних досліджень виявлено та проаналізовано видові особливості комунікаційних середовищ внутрішнього екотуризму в Україні (в екопоселеннях та агротуризмі). Відстежено основні комунікаційні конфлікти та накреслено шляхи їх ...
260402
  Кирилів Б.Я. Видові, онтогенетичні та органо-тканинні особливості протеїнового обміну й активність гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних чинників : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.04 / Кирилів Богдан Ярославович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
260403
  Павловичь М. Видовница : поеме / Миодраг Павловичь ; уред. Ц. Котевска. – Београд : Народна кньига, 1979. – 76, [2] c. : ил. – Зміст: Девице мудре и луде ; Долазак ; Ватре ; Словени ; То Слово
260404
  Омери И. Видовое разнообразие и распределение растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Кременецкого ботанического сада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-105. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено видовий склад та розподіл кліщів-фітосеід (Parasitiformes, Phytoseiidae) на рослинах Кременецького ботанічного саду. Виявлено 24 види вказаної родини, встановлено трапляння та визначено статус кожного виду в ценозі ботанічного саду. The ...
260405
  Кравченко А.Б. Видовой состав вредных насекомых, повреждающих различные сорта гороха в восточной Лесостепи Украины и совершенствование мер борьбы с наиболее вредоносными из них : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Кравченко А.Б.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1969. – 21л.
260406
  Султанова Р.М. Видовой состав и биология однолетних цветочных растений Чуйской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Султанова Р.М.; АН КиргССР. Объед. совет Отд. биол. наук. – Фрунзе, 1963. – 23л.
260407
  Чумак Петр Яковлевич Видовой состав и биология членистоногих в оранжереях ботанических садов Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Чумак Петр Яковлевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
260408
  Чумак Петр Яковлевич Видовой состав и биология членистоногих в оранжереях ботанических садов Украины : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Чумак Петр Яковлевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 190л.
260409
  Бугданов Г.Б. Видовой состав и распространение фауны Червецов - Coccidae в Восточной предгорной полосе Северного Кавказа / Г.Б. Бугданов. – Орджоникидзе, 1933. – 10с.
260410
  Елпатьевский В.С. Видовой состав и экологическое размешение лесных и степных грызунов на трассе государственной лесной полосы Саратов-Камышин. / В.С. Елпатьевский, Н.И. Ларина, В.Л. Голикова, 1952. – 395-413с.
260411
   Видовой состав и экология водных и наземных организмов. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 128 с.
260412
  Мамаева Х.П. Видовой состав и экология галлиц Московской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мамаева Х.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 20л.
260413
  Саид-Мухамед-Абу-Курах Видовой состав и экология клещей кагорты в посеве под озимой пшеницей : Автореф... канд. биол.наук: / Саид-Мухамед-Абу-Курах; АН УССР. Ин-т зоологии. – Одесса, 1977. – 19л.
260414
  Мисейко Г.Н. Видовой состав и экология хирономид Волгоградского водохранилища : Автореф... кандидата биол.наук: / Мисейко Г.Н.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 23л.
260415
  Винничук Т.С. Видовой состав почвенной фитопатогенной микрофлоры в агроценозе пшеницы озимой / Т.С. Винничук, Л.М. Парминская // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 120-123. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
260416
  Драко М.М. Видовой состав, количественное развитие и кормовое значение донной фауны (бентос) промысловых озер БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Драко М.М.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра зоологии биолого-почвенного фак-та. – Минск, 1953. – 15л.
260417
  Демурова Р.А. Видовой состав, распространение и возможности использования шиповника в Северной Осетии : Автореф... канд. био.наук: / Демурова Р. А.; Сев. Осет с. х. ин-т. – Орджоникидзе, 1964. – 24л.
260418
  Борейко В.Е. Видовой террор / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2010. – 145, [6] с. : ил., портр. – (Охрана дикой природы ; вып. 67). – ISBN 978-966-171-343-6
260419
  Авдеев В.В. Видовременные формы современного английского языка / В.В. Авдеев ; Ин-т усовершенствования учителей. – Пенза : Книжное издательство, 1961. – 72 с.
260420
  Загребельный А.В. Видовые наименования субъекта верховной государственной власти с компонентом "царь" в русском языке начала XX века // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 12-20. – ISSN 1562-1391
260421
  Абдулаєва Я. Видозміна коренів в кореневій системі у ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. під впливом мутацій генів COB1, LIT1 І SAB1 / Я. Абдулаєва, С. Хаблак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-24. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що мутації cob-1, lit-1 і sab1-1 викликають у рослин Arabidopsis thaliana потовщення і вкорочення довжини бічного і додаткового коріння. В результаті у мутантних ліній cob-1, lit-1 і sab1-1 формується не типове коріння у вигляді кореневих ...
260422
  Савчук О.О. Видозміни в традиційному співоцтві Слобожанщини ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 189-194. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048


  Укр. традиційне співоцтво (кобзарство, лірництво, стихівництво)
260423
  Риженко Л.М. Видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 122-125. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
260424
  Олійник Н. Видозміни традиційної календарної обрядовості Слобожанщини у XX столітті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 153-161. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
260425
  Дудик П.С. Видозміни у структурі розмовних фразеологізмів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 63-71
260426
  Сиверцева А.В. Видоизменение реакции Реформаторского для получения некоторых амидов бета-окискислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Сиверцева А.В.; Мин. здравоохран. РСФСР. Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1963. – 14л.
260427
  Грант В. Видообразование у растений / В. Грант. – Москва : Мир, 1984. – 528с.
260428
  Уилтон Р. Видосистемы переносных компьютеров IBM РС и PS / Р. Уилтон. – М., 1994. – 384с.
260429
  Соляник В.В. Видосоответствующие экологически сбалансированные технологии как альтернатива интенсивному пути развития подотраслей животноводства / В.В. Соляник, С.В. Соляник // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 181-186. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
260430
  Нужина Н.В. Видоспецифічна відповідь на різкий високотемпературний стрес у рослин роду Haworthia (Asphodelaceae) / Н.В. Нужина, М.М. Гайдаржи, Я.В. Авєкін // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (4). – С. 506-511. – ISSN 2519-8521


  У даному дослідженні представлено чотири рідкісні види з двох підродів роду Haworthia з Колекції сукулентних рослин Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна. (С. 507)
260431
  Корнєєв О.П. Видра на Україні, її екологія та шлях раціонального використання / О.П. Корнєєв. – КДУ, 1959. – 9-58с.
260432
  Кънчев М.П. Видрица. / М.П. Кънчев. – София, 1983. – 726с.
260433
  Кислов А.А. Видсерфинг -- первые шаги / А.А. Кислов, О.А. Ильин. – М., 1985. – 96с.
260434
  Кілессо Т.С. Видубицький монастир / Т.С. Кілессо. – Київ : Техніка, 1999. – 126с. – Бібліогр.:с.124-126. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-171-9
260435
  Костюченко А. Видубичі // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 68-73
260436
  Юрійчук Є.П. Видщи демократичної легітимності в концепції П"єра Розанвалова // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 90 : Філософія. Політологія. Соціологія
260437
  Черепанова Н.П. Виды Peronospora - паразиты высших растерий / Н.П. Черепанова. – Л., 1987. – 121с.
260438
  Букалов А.В. Виды взаимодействий человека-оператора с техническими системами // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 35-38. – ISSN 2226-7514
260439
   Виды внешней торговли России за 1868 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 1 : Торговля по Европейской границе. – 1869. – 936 с.
260440
   Виды внешней торговли России за 1868 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 2 : Торговля по Азиатской границе. – 1869. – 100 с.
260441
  Лобанова В.Г. Виды галагола. / В.Г. Лобанова. – Москва, 1973. – 34с.
260442
  Евсеева Т.А. Виды гипотез и их познавательные функции. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Евсеева Т.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 22л.
260443
   Виды глагола в русском языке. – М, 1970. – 40с.
260444
   Виды глагола в русском языке. – М, 1971. – 40с.
260445
  Терентьева Т.Г. Виды глагольных нематов рода Moloidogyne Goeldi, 1887 фауны СССР (Систематика, распространение, растения-хозяева) : Автореф... канд. биол.наук: / Терентьева Т. Г.; Всес. акад. с. х. наук, Всес. ин-т защ. растен. – Л., 1965. – 27л.
260446
  Ранимова Н.К. Виды государственного унитарного предприятия и их правовой статус // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 190-196. – ISSN 1684-2618
260447
   Виды государственной внешней торговли за 1863 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 1 : Торговля по Европейським границам. – 1864. – 133 с.
260448
   Виды Грузинской ССР. – Тбилиси, 1954. – 3с. : фото
260449
  Мартынова Р. Виды дидактических моделей процесса обучения // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 4 (181). – С. 15-22. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
260450
  Морозова О.В. Виды договора консигнации // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 136-144. – (Право. Економіка. Управління)
260451
  Ахундов М.А. Виды доказательств : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ахундов М.А. ; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1954. – 20 с.
260452
  Кириченко В.Ф. Виды должностных преступлений по советскому уголовному праву. / В.Ф. Кириченко ; АН СССР, Ин-т права им. А.Я. Вышинского. – Москва : Изд. АН СССР, 1959. – 184 с.
260453
  Фомичева Т.Д. Виды Дрездена и Пирны / Т.Д. Фомичева. – Л, 1959. – 14с.
260454
  Корнилова В.И. Виды и жанры изобразительного искусства / В.И. Корнилова. – Пермь, 1961. – 48с.
260455
  Власов М.П. Виды и жанры киноискусства / М.П. Власов. – Москва, 1976. – 112с.
260456
  Болотов В.А. Виды и назначение программ оценки результатов обучения школьников / В.А. Болотов, И.А. Вальдман // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С.15-26. – ISSN 0869-561Х
260457
  Рубцов Л.И. Виды и сорта сирени, культивируемые в СССР: Каталог-справочник. / Л.И. Рубцов. – Киев, 1980. – 128с.
260458
  Петаш Г.Р. Виды и средства языковой стилизации в художественной литературе. (На материале нем. реалист. романа ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: / Петаш Г.Р.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1966. – 27л.
260459
  Сатарова А.Ы. Виды и текстообразующие функции вторичной косвенной номинации в современной англоязычной художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сатарова А. Ы.; Моск. гос. лингв. ин-т. – М., 1991. – 25л.
260460
  Голубев Л.К. Виды и формы внеклассной работы по литературе / Л.К. Голубев. – М., 1952. – 80с.
260461
  Поварич И.П. Виды и формы организации стимулирования труда: Уч. пособ. / И.П. Поварич. – Кемерово, 1990. – 84с.
260462
  Салмина Н.Г. Виды и функции материализации в обучении. / Н.Г. Салмина. – Москва, 1981. – 134 с.
260463
  Кузнецов В.О. Виды идиолектов в современном городе (на материале языковой ситуации в Брянске) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 90-98. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
260464
  Морозова И.Д. Виды изложений и методика их проведения / И.Д. Морозова. – М., 1984. – 127с.
260465
  Авешникова Э.С. Виды изображений по ЕСКД : [учеб. пособие] : в 2-х ч. / Э.С. Авешникова, Н.И. Дубова. – Москва : МИФИ
Ч. 1. – 1978. – 52 с.
260466
   Виды изобразительного искусства : живопись. Графика. Скульптура. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство. – Ленинград : Печатній Двор, 1959. – 273 с.
260467
  Цырлин И.И. Виды изобразительного искусства / И.И. Цырлин. – М., 1961. – 64с.
260468
   Виды изобразительного искусства [Електронний ресурс] : Скульптура (фильм 1). Скульптура (фильм 2). Гравюра (фильм 1). Гравюра (фильм 2) ; для детей от 6 до 14 лет, а также более взрослой ауд. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Коллекции видеопрограмм для эстетического развития детей ; Прекрасному навстречу / Русский музей - детям)


  СКУЛЬПТУРА. Иск-во ваяния играет важную роль в нашей жизни.Оно сохраняет память о выдающихся людях, важнейших событиях истории, украшает площади и здания городов. ГРАВЮРА. Один из видов ихзобразительного искусства, относящийся к графике. ...
260469
  Шмаков Е.Г. Виды информации в учебном процессе. // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 37-47.
260470
  Ермолаева В. Виды исков в брачно-семейном праве Украины // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.102-105. – ISSN 1561-4999
260471
  Кожинов В.В. Виды искусства / В.В. Кожинов. – М., 1960. – 128с.
260472
  Зись А.Я. Виды искусства / А.Я. Зись. – М, 1979. – 128с.
260473
   Виды искусства в социалистической художественной культуре / Зись А.Я. – М, 1984. – 256с.
260474
  Марченко М.Н. Виды источников права Европейского Союза. Источники первичного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
260475
   Виды Италии : [10 картин-фотографий]. – Roma. – 10 л. карт. : ил. – Без обл. и тит. л. - Картонки с фотографиями достопримечательностей и городов Италии
260476
   Виды Кавказа : Кисловодск на Кавказе. – Париж, 1896. – [11] с. – Фотоальбом
260477
   Виды Кавказа. Минеральные воды. – [75] с. – Фотоальбом
260478
  Маранцман А.Б. Виды каузации определенного (дейктического) артикля в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Маранцман А.Б.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 25л.
260479
   Виды Киева. – 24с.
260480
  Корейво Е.В. Виды классификации в международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 45-48. – ISSN 1812-3910


  В статье описаны разновидности классификации в международном праве. Предложенные автором классификации имеют важное значение для дальнейшего развития международного права, отличающегося наличием многочисленных норм, исходящих от различных субъектов, ...
260481
  Яцкевич Л.Г. Виды классификаций в морфологии и морфологическая систематика русского языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 86-95. – ISSN 0130-9730
260482
  Пластинина Е.А. Виды коррупционных преступлений и ответственность за них: анализ и практика // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 145-149. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
260483
   Виды лингвистического анализа. – Владимир, 1977. – 121с.
260484
  Харченко В.К. Виды лингвистического разбора в пояснениях и образцах / В.К. Харченко. – Воронеж, 1983. – 175с.
260485
  Магомедов Г.Г. Виды лющерны природной флоры Дагестана и возможности их хозяйственного испльзования : Автореф... канд. биол.наук: / Магомедов Г. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед.ин-т. – М., 1956. – 15л.
260486
  Коринь С.Н. Виды метаметафор в немецкоязычном художественном дискурсе // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 122-126. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
260487
  Шевченко Л.Н. Виды миграции калия и натрия в географическом ландшафте : Дис... канд. географ.наук: / Шевченко Л.Н.; АН УССР. Совет по изуч. производ. сил УССР. Отдел. физич. географии. – Киев, 1968. – 196л. – Бібліогр.:л.179-195
260488
  Шевченко Л.Н. Виды миграции калия и натрия в географическом ландшафте : Автореф... канд. гегр.наук: 695 / Шевченко Л. Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 22л.
260489
   Виды монастырей в русской гравюре. Из собраний Русского музея. – Ленинград : Ленуприздат, 1989. – 12 с.
260490
  Ткаченко А.Н. Виды мышления и их генезис : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 731 / Ткаченко А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
260491
  Ткаченко А.Н. Виды мышления и их генезис : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.Н.; КГУ. Каф. психологии. – Киев, 1968. – 223, XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
260492
   Виды на урожай хлебов и трав в Нижегородской губернии к концу июня 1907 года / Статистическое отделение Нижегородской губ. земской управы. – Нижний Новгород : Изд. Нижегородской губ. управы ; Тип. Т-ва А.Ржонсницкого, 1897. – 107 с. – Без обл.
260493
  Сергеева В.Ф. Виды наглядности в преподавании морфологии и методика использования грамматических таблиц в 5-6 классах средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: / Сергеева В.Ф.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
260494
  Дряхлова А.А. Виды наказания "грешников" в загробном мире Древнего Египта // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-22. – ISSN 0869-1908


  О видах наказания грешников в загробном мире. Основным источником для изучения проблемы был избран заупокойный сборник эпохи Нового царства - Книга Амдуат. Для исследования выбраны второй, третий, пятый, шестой, седьмой, десятый и одиннадцатый часы ...
260495
  Кожуховская И.И. Виды нарушения критичности лу психических больных : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Кожуховская И.И. ; МГУ. – Москва, 1973. – 21 с.
260496
  Свидлов Н.М. Виды норм и квалификация преступлений следователем. / Н.М. Свидлов. – Волгоград, 1986. – 23с.
260497
   Виды обзоров печати. – Свердловск, 1969. – 41с.
260498
   Виды обзоров печати. – Свердловск, 1969. – 39с.
260499
  Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении / В.В. Давыдов. – М., 1972. – 423с.
260500
  Бабаев В. Виды объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.68-72
260501
  Насиров А. Виды окказиональных трансформаций французских, узбекских и русских провербиальных фразеологизмов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (111). – С. 43-47
260502
  Раманаускас В.И. Виды ореховых в Литовской ССР и перспективы их разведения в лесах, парках и населенных пунктах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Раманаускас В.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 28 с.
260503
  Долгов В.А. Виды палеарктических землероек рода Sorex и их индивидуальная и популяционная изменчивость : Автореф... канд. биол.наук: / Долгов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
260504
   Виды Петербурга. – Ленинград, 1970. – 12с.
260505
  Котельникова И.Г. Виды Петербурга 30-50 годов 19 века в акварелях В.С.Садовникова / И.Г. Котельникова. – Ленинград, 1962. – 20с.
260506
   Виды Петербурга и его окрестностей середины XVIII века : гравюры по рисункам М. Махаева. – Ленинград : Советский художник, 1968. – 95с.
260507
  Лейбошиц А.В. Виды подсудности гражданских дел // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 85-97. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
260508
  Забокрицкая Е.И. Виды познавательных заданий для лабораторных и практических работ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Забокрицкая Е.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
260509
  Коган Э.Б. Виды практических работ на уроках русского языка в школах рабочей молодёжи / Э.Б. Коган. – Москва, 1965. – 132с.
260510
  Исматуллаев Х. Виды предложений по цели высказывания в современном узбекском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исматуллаев Х.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1965. – 32л.
260511
  Исматуллаев Х. Виды предложений по цели высказывания в современном узбекском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исматуллаев Х.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 31л.
260512
  Пинчук В.И. Виды преступных организаций и ответственность их участников по советскому уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пинчук В.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 18 с.
260513
  Митрофанов И.И. Виды проверок и методы их организации / И.И. Митрофанов. – Москва, 1969. – 48с.
260514
  Захарова Р.В. Виды производности и их соотношение в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Захарова Р.В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 20л.
260515
   Виды работ по развитию речи на уроках русского языка. – М, 1963. – 279с.
260516
  Сенчук Е.Г. Виды работы организации взаимодействия студентов разных курсов обучения с целью формирования социальной компетенции / Е.Г. Сенчук, Л.Г. Шестакова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 84-91. – ISSN 2519-2361
260517
   Виды разбора на уроках русского языка. – М, 1978. – 160с.
260518
   Виды разбора на уроках русского языка. – 2-е изд. перераб. – М, 1985. – 160с.
260519
  Лазько С. Виды реструктуризации неплатежеспособного предприятия // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 161-166
260520
   Виды речевой деятельности и системе профессионально ориентированного обучения инстранному языку в вузе. – Пермь, 1986. – 134с.
260521
  Димитрова В.Н. Виды рода Delphiniuml на Кавказе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Димитрова В.Н.; Дагестанский гос.ун-т. – Махачкала, 1971. – 16л.
260522
  Семенов А.П. [Семенов-Тян-Шанский] Виды рода Mannh (Coreoptera, Staphylinidae) и их географическое распределение / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 53-57
260523
  Кубланова С.Л. Виды рода Pentstemon и их интеродукция, как декоративных растений. : Автореф... канд. биолог.наук: / Кубланова С.Л.; Горьков. гос. ун-тет. – Горький, 1951. – 13 с.
260524
   Виды Российской внешней торговли за 1866 год. – Санкт-Петербург : Типография Майкова
Ч. 2 : Торговля по Азиатской границе. – 1867. – 133 с.
260525
  Василенко Е.И. Виды русского глагола / Е.И. Василенко. – Москва, 1985. – 230с.
260526
  Василенко Е.И. Виды русского глагола / Е.И. Василенко. – Москва, 1986. – 240с.
260527
  Василенко Е.И. Виды русского глагола / Е.И. Василенко. – Москва : Русский язык, 1988. – 228с.
260528
  Комелова Г.Н. Виды С.-Петербурга и его окрестностей : литографированное издание общества поощрения художеств (1821-1826) / Г.Н. Комелова; ред.: В.М. Глинка. – 2-е изд. – Ленинград : Государственный эрмитаж, 1960. – 41, [11] с.
260529
  Комелова Г.Н. Виды С.-Петербурга и окрестностей : серии литографий, выпущенные обществом поощрения художеств в 1821-1826 годах / Г.Н. Комелова; под ред.: В.М. Глинки. – 3-е доп. изд. – Ленинград : Государственный эрмитаж, 1961. – 60 с.
260530
  Глотова А.Н. Виды самостоятельных работ учащихся на уроках русского языка / А.Н. Глотова. – Липецк, 1961. – 24с.
260531
  Ониани О.С. Виды сванских волшебных сказок : Автореф... канд. филол.наук: / Ониани О. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
260532
  Астафьева И.М. Виды синтаксических повторов, их природа и стилистическое использование. : Автореф... Канд.филол.наук: / Астафьева И.М.; Моск.техн.ин-т. – М, 1962. – 24л.
260533
  Астафьева И.М. Виды синтаксических повторов, их природа и стилистическое использование. : Автореф... Канд.филол.наук: / Астафьева И.М.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1964. – 14л.
260534
  Попова З.Д. Виды синтаксических связей в Азовской записной книге 1698-1699 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова З.Д.; Воронеж. гос. ун-т. Каф. русс. яз. – Воронеж, 1954. – 20л.
260535
  Лещинская М.Г. Виды синтаксической связи в русском языке / М.Г. Лещинская. – М., 1958. – 92с.
260536
  Мревлишвили Т.Н. Виды сложноподчиненного предложения в языке Н.В.Гоголя / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1960. – 400с.
260537
   Виды Смоленска. – Смоленск, 1959. – 32с.
260538
  Черемисин П.А. Виды современного туризма : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 29-35 : Схеми. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7207
260539
  Ван Ци Виды соучастников по советскому уголовному праву : Автореф... Канд.юирд.наук: / Ван Ци.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 16л.
260540
  Левиант Ф.М. Виды трудового договора / Ф.М. Левиант. – Москва, 1966. – 188с.
260541
  Воронина Г.А. Виды элективных курсов в профильном обучении : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 37-38. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0016-7207
260542
  Фильчук Т.Ф. Виды языковой игры в современных анекдотах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 212-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
260543
  Дорогань И.М. Виды Ярославля : гравюры на карте / И.М. Дорогань. – Ярославль : Ярославское книжное, 1960. – 16 с.
260544
  Гагиев Х.В. Виды, формы, методы и приемы контроля и ревизии / Х.В. Гагиев. – Орджоникидзе, 1980. – 46с.
260545
  Гонтар І.О. Видюще дерево / І.О. Гонтар. – Київ, 1984. – 141 с.
260546
  Казасов Д. Видяно и преживяно. / Д. Казасов. – София, 1969. – 704с.
260547
  Серебряный С.Д. Видьяпати. / С.Д. Серебряный. – М, 1980. – 238с.
260548
   Вижва Зоя Олександрівна (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 81. – ISBN 978-966-933-054-3
260549
   Вижва Сергій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 72-73. – ISBN 978-966-439-754-1
260550
   Вижва Сергій Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7530-19-9
260551
   Вижва Сергій Андрійович (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 82. – ISBN 978-966-933-054-3
260552
  Стецюк Я.Н. Вижва. Іменини матері. Після розлуки : три повісті / Яків Стецюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 208 с.
260553
   Вижевський Степан Степанович (1783-1850) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 82. – ISBN 978-966-933-054-3
260554
  Зборовський А.І. Вижив, щоб розповісти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 40
260555
   Виживання Bacillus thuringiensis та Beauveria bassiana на хвої ялини Picea abies / О.А. Дрегваль, О.Г. Власенко, Н.В. Черевач, А.І. Вінніков // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-8331
260556
  Борисенко О.Д. Виживання і вимирання у стохастичній неавтономній логістичній моделі популяційної динаміки / О.Д. Борисенко, Д.О. Борисенко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 63-70. – ISSN 0868-6904


  It is investigated the non-autonomous logistic differential equation with disturbance of rate of population growth coefficient by white noise, centered and non-centered Poisson noises. The sufficient conditions for the population extinction a.s., ...
260557
  Шикула Ростислав Виживання на природі взимку. Поради інструктора // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 28
260558
  Молодан Ігор Виживання. У Карпатах бех їжі і води, або Що таке автономне виживання // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 54-55 : фото
260559
   Вижити й перемогти в гібридній війні // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  Відомий політолог Євген Магда прочитав для студентів КНУ імені Тараса Шевченка лекцію, присвячену явищу гібридної війни та презентував власну книгу "Гібридна війна: вижити й перемогти".
260560
  Омельченко С. Вижити мало - потрібно підтверджувати авторитет вишу [Донбаський державний педагогічний університет] / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з ректором Донбаського державного педагогічного університету С. Омельченко.
260561
  Крупка О. Вижі та возні у структурі і процедурах місцевого суду Волині у 1560–1570-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 89-96


  У статті висвітлюється питання суспільного та правового статусу вижів і возних у контексті функціонування інститутів судових виконавців та офіційних свідків на Волині у 60-70-х роках ХVІ століття. В статье рассматривается вопрос общественного и ...
260562
  Крошка В.М. Вижниця / В.М. Крошка. – Ужгород, 1974. – 79с.
260563
  Колодій В.Д. Вижниця / В.Д. Колодій. – Ужгород, 1982. – 75с.
260564
  Дубовик Ольга Вижниця. Дні гуцульської ватри / Дубовик Ольга, Бєляєв Дмитро // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 118-121 : фото
260565
  Лопатина Е.К. Вижу : очерки, публицистика, путевые заметки / Е.К. Лопатина. – Москва : Советская Россия, 1980. – 320 с.
260566
  Давыдов Ю.В. Вижу берег / Ю.В. Давыдов. – М, 1964. – 176с.
260567
  Морозов В.Н. Вижу берег / В.Н. Морозов. – Минск, 1980. – 206с.
260568
  Подражанский А.М. Вижу дно Байкала! / А.М. Подражанский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 152с.
260569
  Андрианов Ф.К. Вижу зеленый : поовесть : [для ст. и сред. шк. возраста] / Федор Андрианов. – 2-е изд., доп. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1990. – 301, [1] с. : ил.
260570
  Лопухов П.М. Вижу зеленый... / П.М. Лопухов. – Саратов, 1966. – 247с.
260571
  Нечаев В.В. Вижу землю / В.В. Нечаев. – Л., 1971. – 192с.
260572
  Нечаев В.В. Вижу землю / В.В. Нечаев. – Изд. 2-е. – Л., 1975. – 159с.
260573
  Гагарин Ю.А. Вижу Землю... / Ю.А. Гагарин. – М., 1968. – 63с.
260574
  Гагарин Ю.А. Вижу Землю... / Ю.А. Гагарин. – М., 1971. – 61с.
260575
  Гагарин Ю.А. Вижу Землю... / Ю.А. Гагарин. – М., 1981. – 336с.
260576
  Волков-Ланнит Вижу Маяковского / Волков-Ланнит. – Москва, 1981. – 278с.
260577
  Волков-Ланнит Вижу Маяковского / Волков-Ланнит. – Москва, 1981. – 280с.
260578
  Бланк Ю.С. Вижу мир цветным / Ю.С. Бланк. – М., 1984. – 248с.
260579
  Токомбаев А. Вижу молодость мою : стихи / Аалы Токомбаев ; пер. с кир. – Москва : Правда, 1982. – 32 с. – Вып. дан. 1983. – (Библиотека "Огонек")
260580
  Тельпугов В.П. Вижу Монблан! / В.П. Тельпугов. – Москва, 1980. – 120с.
260581
  Халилецкий Г.Г. Вижу море. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1962. – 316с.
260582
  Стрельцов Э.А. Вижу поле... / Э.А. Стрельцов. – М., 1982. – 174с.
260583
  Оськин Д.В. Вижу солнце! / Д.В. Оськин. – М., 1964. – 158с.
260584
   Вижу спутник !. – Саратов, 1980. – 103с.
260585
  Сергеев Александр Вижу тебя насквозь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 42 : фото
260586
  Скрибченко А.А. Вижу цель / А.А. Скрибченко. – Х., 1967. – 71с.
260587
  Богданов А.И. Вижу цель / А.И. Богданов. – М, 1971. – 150с.
260588
  Кулешов А.П. Вижу цель. / А.П. Кулешов. – М., 1986. – 204с.
260589
  Михалевич А.В. Вижу, спрашиваю, размышляю. (Стремительная Украина) / А.В. Михалевич. – К., 1968. – 150с.
260590
  Петрова Ольга Виза - не воробей : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 50-52 : Фото
260591
  Куцос Георгиос Виза в Грецию - с максимальным дружелюбием : консульство / Куцос Георгиос, Коделлас Константинос // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 32-38 : Фото. – ISSN 1998-8044
260592
   Виза в Патагонию, или Рейтинг недоступных мест : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 80-89 : Фото
260593
   Виза в Польшу: просто и доступно : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 22-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
260594
   Виза в СССР : путешествие от Балтики до Сахалина 70 000 км за 365 дней. – Москва : Знание, 1966. – 272с.
260595
  Эренбург И.Г. Виза времени / И.Г. Эренбург. – МоскваЛ., 1931. – 344с.
260596
   Виза против рекламы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 34-39
260597
  Южная Ю. Визажист // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 80-95. – ISSN 1728-8568
260598
  Винокур Р.Д. Визаимоотношения бюджета с хозяйством / Р.Д. Винокур. – Москва, 1967. – 180с.
260599
  Пальчук П.М. Визанння ліцензії недійсною в сфері торговельної діяльності: підстави та наслідки // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 502-505. – ISBN 966-660-151-6
260600
  Кобець Р. Визання договору недійсним: межа між зловживанням та законними гарантіями // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 32
260601
  Перхавко В. Византий - Константинополь - Стамбул // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х


  Історія міста Стамбул (Константинопіль)
260602
   Византийская белоглиняная расписная керамика IX-XII вв. – Л, 1985. – 52с.
260603
  Лиман С.И. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета / С.И. Лиман, С.Б. Сорочан // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 91-106. – ISSN 1608-0599
260604
  Лиман С.И. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804-1885 гг.) / С.И. Лиман, С.Б. Сорочан // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 53-68. – ISSN 1608-0599
260605
   Византийская книга Эпарха. – М, 1962. – 296с.
260606
  Удальцова З.В. Византийская культура / З.В. Удальцова; отв. ред. Е.В.Гутнова. – Москва : Наука, 1988. – 288 с. – (Из истории мировой культуры). – ISBN 5-02-008917-6
260607
  Кириков О.И. Византийская культура : Пособие / О.И. Кириков, Ю.А. Бубнов. – Воронеж, 2001. – 36с. – ISBN 5-88519-262-6
260608
  Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.) / А.П. Каждан; АН СССР. Научній совет "История мировой культуры". – Москва : Наука, 1968. – 235 с.
260609
   Византийская литература. – М, 1974. – 263с.
260610
  Фрейберг Л.А. Византийская литература эпохи расцвета IX - XV вв. / Л.А. Фрейберг, Т.В. Попова; АН СССР ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1978. – 288 с.
260611
   Византийская любовная проза. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 156 с. – (Литературные памятники)
260612
  Лихачева В.Д. Византийская миниатюра = Byzantine miniature : Памятники визант. миниатюры IX-XV веков в собраниях Сов. Союза / В.Д. Лихачева. – Москва, 1977. – 22с.
260613
   Византийская мозаика : сб. публ. лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Межинституцион. сектор византинистики, Каф. истории древнего мира и средних веков [и др.] ; под ред. проф. С.Б. Сорочана ; сост. А.Н. Домановский ; [редкол.: С.Б. Сорочан и др.]. – Харьков : Майдан. – (Haptekc. Byzantina. Ukrainensia. Supplementum 5). – ISBN 978-966-372-701-1
Вып. 5. – 2017. – 284, [4] с. : ил., табл. – Часть текста на укр. яз. – Библиогр. в конце лекций
260614
   Византийская мозаика : сб. публ. лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Межинституцион. сектор византинистики, Каф. истории древнего мира и средних веков [и др.] ; / под ред. проф. С.Б. Сорочана ; сост. А.Н. Домановский ; [редкол.: С.Б. Сорчан и др.]. – Харьков : Майдан. – (Haptekc. Byzantina. Ukrainensia. Supplementum 6). – ISBN 978-966-372-729-5
Вып. 6. – 2018. – 234, [2] с. : ил., табл. – Часть текста на укр. яз. – Библиогр, в конце лекций и в подстроч. примеч.
260615
  Попова Т.В. Византийская народная литература: История жанровых форм эпоса и романа / Т.В. Попова. – М., 1985. – 272с.
260616
   Византийская таврика. – К, 1991. – 204с.
260617
  Хвостова К.В. Византийская философия истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.150-161. – ISSN 0042-8744
260618
  Гийу А. Византийская цивилизация = La civilisation Byzantine / Андре Гийу ; [пер. с фр. Д. Лоевского ; науч. ред. М.А. Поляковская ; предисл. Р. Блока]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 545, [2] с. : табл., карт. – Парал. тит. л. фр. – (Великие цивилизации / сост. В. Харитонов). – ISBN 5-94799-474-7


  Книга Андре Гийу, историка школы "Анналов", всесторонне рассматривает тысячелетнюю историю Византии - теократической империи, которая объединила наследие классической Античности и Востока. В книге описываются история византийского пространства и ...
260619
  Успенский Ф.И. Византийская эпическая поэма / Успенский Ф.И. – Париж, 1896. – 9 с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
260620
  Бычков В.В. Византийская эстетика / В.В. Бычков. – М, 1977. – 199с.
260621
  Кризина Я. Византийская эстетика XIII–XV веков // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 180-185. – ISSN 2312-9697
260622
  Мутафчиевъ П. Византийски текстове / под. и наред. Петъръ Мутафчиевъ ; Университет. б-ка № 152. – София : Придворна печатница, 1934. – 200 с.
260623
  Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: "Хронография" ФЕофана. / И.С. Чичуров. – М., 1980. – 215с.
260624
   Византийские легенды. – Л, 1972. – 303с.
260625
   Византийские легенды. – М, 1994. – 302с.
260626
  [Толстой И.И.] Византийские монеты. – [Санкт-Петербург] : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1912. – С. 169-720. – Изд. вышло в 9 вып. - Экз. без обл. и тит. л.
260627
  [Толстой И.И.] Византийские монеты. – [Санкт-Петербург] : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1912. – С. 721-1060. – Изд. вышло в 9 вып. - Экз. без обл. и тит. л.
260628
  Флоровскій Г.В. Византийские Отцы 5 - 8 : Из чтений в Православном богословском институте в Париже / Г.В. Флоровскій. – Париж, 1933. – 260с.
260629
   Византийские очерки. – М, 1961. – 283с.
260630
   Византийские очерки. – М, 1971. – 240с.
260631
   Византийские очерки. – М, 1977. – 247с.
260632
   Византийские очерки. – М, 1982. – 262с.
260633
   Византийские очерки. – М, 1991. – 238с.
260634
  Шандровская В.С. Византийские печати в собрании Эрмитажа (на выставке "Искусство Византии" из собраний Советского Союза) / В.С. Шандровская. – Л., 1975. – 16с.
260635
  Диль Шарль Византийские портреты / Шарль Диль, адъюнкт-проф. Париж. ун-та ; Пер. Е. Киричинский. – Харьков : Тип. журн. "Мир. труд", 1909. – 238 с.
260636
  Диль Шарль Византийские портреты / Ш. Диль ; Пер. М. Безобразовой под ред. и с предисл. П. Безобразова. – Москва : К-во М. и С. Сабашниковы ; Изд. М. и С. Сабашниковы ; Тип. В.И. Воронова. – (Страны века и народы)
Вып. 1. – 1914. – 376 с.
260637
  Диль Шарль Византийские портреты / Ш. Диль; Пер. М. Безобразовой под ред. и с предисл. П. Безобразова. – Москва : К-во М. и С. Сабашниковы ; Изд. М. и С. Сабашниковы ; Тип. В.И. Воронова. – (Страны века и народы)
Вып. 2. – 1914. – 395 с.
260638
  Диль Шарль Византийские портреты / Шарль Диль ; [пер. с фр. О. Румер]. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К°,. – (Универсальная библиотека ; № 694-695)
Т. 2, в. 1 : Византия и Запад в эпоху крестовых походов. Анна Комнена. Ирина Дука. Андроник Комнен. Придворный поэт. – 1915. – 182 с.
260639
  Тимошенко И.Е. Византийские пословицы и славянские параллели к ним / Ив. Тимошенко. – Варшава, 1895. – [54] с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник. Варшава, 1894-95. - Экз. деф., номерация с. обрезана при переплете., подсчет в ручную


  Русский филологический вестник», 1894—95
260640
  Яворский Ю.А. Византийские сказания о Льве Премудром в русских списках XVII-XVIII веков. – Санкт-Петербург, 1909. – 30 с.
260641
  Пиотровская Елена Константиновна Византийские хроники IX в. и их отражение в памятниках славянорусской письменности. ("Летописец вскоре" Константинопольского патриарха Никифора) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Пиотровская Елена Константиновна; Ленингр. отделение ин-та истории СССР. – Л., 1975. – 18л.
260642
  Мацулевич Л.А. Византийский антик в Прикамье / Л.А. Мацулевич. – [Москва], 1940. – С. 139-158, 4 л. ил. : ил.
260643
  Романчук А.И. Византийский город в период "темных веков" : Автореф... канд. ист.наук: / Романчук А. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1972. – 19л.
260644
  Медведев Игорь Павлович Византийский гуманизм (X-XIV вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Медведев Игорь Павлович; АН СССР. Ин-т всеобщей ис. – М., 1977. – 24л.
260645
  Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. / И.П. Медведев. – Ленинград : Наука, 1976. – 256 с.
260646
   Византийский Земледельческий закон / Медведев И.П. – Л, 1984. – 280с.
260647
  Веселаго Е.Б. Византийский историк XV в. Лаоник Халкокондил как источник по истории средневековой Албании. : Автореф... канд. ист.наук: / Веселаго Е.Б.; Моск. гос. ун-т. – М., 1955. – 15л.
260648
  Акбал О. Византийский клад : [рассказы] / О. Акбал ; [пер. с турец. и предисл. И.В. Стеблевой]. – Москва : Наука, 1964. – 116 с. : ил.
260649
  Кулаковский Ю.А. Византийский лагерь конца X века / Юлиан Кулаковский. – С.-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1903. – 28 с. – Оттиск из X тома, № 1 и 2 "Византийского Временника" 1903 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
260650
  Суворов Н. Византийский Папа : из истории церковно-государственных отношений в Византии / проф. Н. Суворов. – Москва : Университетская тип., 1902. – 159, [5] с.
260651
  Безобразов П.В. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. Ч. 1 : Исследование П.В. Безобразова // Вольнодумец эпохи возрождения : [Критика об Этьене Доле] / Н.И. Стороженко. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1897. – 194 с.
260652
  Успенский Ф. Византийский писатель Никита Акоминат из Хон / [Соч.] Федора Успенского. – Санкт-Петербург : Типография В.С. Балашева, 1874. – VI, 219, [2] с.
260653
   Византийский сатирический диалог. – Ленинград : Наука, 1986. – 190с. – (Литературные памятники)
260654
   Византийский сборник. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1945. – 275 с. : фото. – Библиогр.: с.265-273
260655
  Борисов Н. Византийский финал // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 5. – С. 33-41. – ISSN 0235-7089


  Сергей Радонежский и церковно-политическая борьба в эпоху Куликовской битвы.
260656
   Византийский Херсон. – М, 1991. – 256с.
260657
  Скабаланович Н. Византийское государство и церковь в XI веке от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина : сочинение / Н. Скабаланович. – Санкт-Петербург : Типография О. Елеонского и Ко, 1884. – 450 с.
260658
  Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство. / В.Н. Лазарев. – Москва, 1978. – 335с.
260659
  Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI-XIII вв. / Я. Н. Щапов ; оАН СССР, Институт истории СССР ; отв. ред. Л.В.Черепнин. – Москва : Наука, 1978. – 291 с.
260660
  Герцман Е.В. Византийское музыкознание / Е.В. Герцман. – Л., 1988. – 254с.
260661
  Сметанин В.А. Византийское общество XIII-XV веков / В.А. Сметанин. – Свердловск, 1987. – 288с.
260662
  Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в Х-ХІ вв / Г.Г. Литаврин. – М, 1977. – 311с.
260663
  Кассо Л.А. Византийское право в Бессарабии / Л.А. Кассо. – Москва : Тип. Московского ун-та, 1907. – [2], 71 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Лицея в память цесаревича Николая, 1907, вып. 1. – Библиогр. в примеч.


  Аннотация: Византийское право стало проникать постепенно в молдавскую жизнь путем судебного применения, и этой рецепции способствовала нужда в дополнительных нормах, но и также слава византийского имени.
260664
  Черняев В.С. Византийское право как источник Соборного уложения 1649 года / В.С. Черняев, В.В. Чемеринская // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 137-144. – ISSN 1684-2626
260665
  Иванов А С. Византийское юродство. / А С. Иванов, . – М, 1994. – 240с.
260666
  Алексидзе А.Д. Византийской роман XII в. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексидзе А.Д. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
260667
  Матвеева Л.В. Византинист Федор Успенский (1845-1928) / Л.В. Матвеева ; [отв. ред. О.Б. Бубенок] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Е. Крымского. – Киев : Институт востоковедения им. А.Е. Крымского, 2013. – 242, [2] с., [3] л. фот. – Имен. указ.: с. 237-242. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-7036-7
260668
   Византиска епска поезиjа = Byzantine epic poetry / Македoнска академиjа на науките и уметностите ; препев, превод, белешки и предговор: Витомир Митевски ; [уред.: Катица Кулавкова]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – 311, [1] с. : іл., карти. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-249-8
260669
  Адан П. Византия = (Les Byzantines) : [драма] / Поль Адан ; пер. с фр. А. [П.] Воротникова. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К° ; Тип-лит. Русское т-во, 1908. – 139 с. – (Универсальная библиотека ; № 83)
260670
  Дамирчиев Э.И. Византия : исторический и политико-философский смысл христианской империи // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 8-15. – ISSN 1812-8696
260671
  Сорочан С.Б. Византия IV-IX веков: этюды рынка : Структура механизмов обмена / С.Б. Сорочан. – 2-е,испр.и доп. – Харьков : Майдан, 2001. – 476с. – ISBN 966-7903-12-5
260672
  Курбатов Г.Л. Византия в VI столетии : популярный очерк / Г.Л. Курбатов. – Ленинград, 1959. – 136 с.
260673
  Невская В.П. Византия в классическую и эллинистическую эпохи / В.П. Невская. – Москва, 1953. – (Серия: Причерноморье в античную эпоху ; вып. 4)
260674
  Степаненко В.П. Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке (1071-1176). / В.П. Степаненко. – Свердловск, 1988. – 218с.
260675
   Византия и византийские традиции : (Памятники и з фондов Эрмитажа и Русского музея). Путеводитель по выставке. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1991. – 80 с.
260676
   Византия и ее провинции. – Свердловск, 1982. – 160с.
260677
  Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже 6-7 веков / Н.В. Пигулевская. – М.-Л., 1946. – 291с.
260678
  Айбабин А.И. Византия и Крым (история взаимоотношений в конце IV-VII в.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-33. – ISSN 1608-0599
260679
  Богатырев Корней Византия и Османская империя: причины падения // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 3 (51). – С. 90-97. – ISSN 1812-867Х
260680
   Византия и Русь : (Памяти Вері Дмитриевны Лихачевой). – Москва : Наука, 1989. – 334 с. – ISBN 5-02-012678-0
260681
  Сорочан С. Византия и хозары в Таврике: господство или кондоминимум? // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 44-70
260682
  Пигулевская Н.В. Византия на пути в Индию / Н.В. Пигулевская. – М. -Л., 1951. – 412с.
260683
  Беляев Д.Е. Византия. Очерки, материалы и заметки по Византийским древностям / Д.Е. Беляев. – Санкт-Петербург : Типография Императорской академии наук
Кн. 1. : Обзор главных частей большого дворца Византийских царей : приложение : материалы и заметки по истории Византийских чинов. – 1891. – 201 с. : илл. – (с планом (Лабарта) большого дворца, ипподрома и храма св. Софии)
260684
  Беляев Д.Е. Византия. Очерки, материалы и заметки по Византийским древностям : с таблицами и планами / Д.Е. Беляев. – Санкт-Петербург : Типография И.Н. Скороходова
Кн. 2. – 1893. – 333 с. : илл. – На тит. Ежедневные и воскресные приемы Византийских царей и праздничные выходы их в храм св. Софии в IX-X в.
260685
  Беляев Д.Е. Византия. Очерки, материалы и заметки по Византийским древностям / Д.Е. Беляев. – Санкт-Петербург : Типография И.Н. Скороходова
Кн. 3. : Богомольные выходы Византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя. – 1906. – 200 с. : илл. – (с портретом автора, двумя таблицами и 27 рисунками в тексте)
260686
   Византия. Средиземноморье. Славянский мир. – М, 1991. – 189 с.
260687
   Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа : искусство и культура : сборник статей в честь В.Н. Лазареа. – Москва : Наука, 1973. – 591 с.
260688
  Поляковская М.А. Византия: быт и нравы. / М.А. Поляковская, А А. Чекалова. – Свердловск, 1989. – 293с.
260689
   Визволена земля : збірка творів Харківських письменників. – Харків : Вид. Харк. ОБКОМУ КП(б)У !Соціалістична Харківщина!, 1940. – 152 с., 1 арк. портр., 4 арк. іл : іл, портр.
260690
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ, 1950. – 232 с.
260691
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ, 1950. – 218 с.
260692
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ : Художня література, 1959. – 560 с.
260693
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ, 1968. – 511с.
260694
  Чорнобривець С.А. Визволена земля / С.А. Чорнобривець. – Київ : Дніпро, 1979. – 439 с.
260695
  Чорнобривець С.А. Визволена земля. Ой Дніпре мій, Дніпре : романи / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Дніпро, 1988. – 727 с.
260696
   Визволена Київщина. – К, 1944. – 127с.
260697
  Плохій С. Визволена Кліо // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 13-15. – ISSN 1563-6461


  Тексти і контексти Наталі Яковенко.
260698
   Визволена Львівщина. – Львів, 1945. – 159с.
260699
   Визволені міста України. Постачання міського населення предметами першої необхідності (1943-1945 рр.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Червень (№ 11). – С. 5-11
260700
  Копиленко О. Визволення / О. Копиленко. – Харків, 1930. – 398 с.
260701
  Чорнобривець С.А. Визволення / С.А. Чорнобривець. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 142 с.
260702
  Левченко Г. Визволення з лабіринту Мінотавра упереджень і забуття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 115-119. – ISSN 0236-1477
260703
  Ананійчук В.Б. Визволення західних областей України від німецько-фашистських окупантів / Ананійчук В.Б. – Київ : Київський університет, 1969. – 184 с.
260704
  Гостиняк С. Визволення із полону кривих дзеркал : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 13-19. – ISSN 0868-4790
260705
  Денисенко Г.Г. Визволення Києва у пам"ятках істоії та культури / Г.Г. Денисенко, О.А. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 76-78
260706
  Горобець В. Визволення концтабору Аушвіц: музейно-джерельний контент / В. Горобець, Н. Смолярчук // Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 115-134. – ISBN 978-617-635-148-1
260707
  Воробйов Ф.Д. Визволення правобережної України. / Ф.Д. Воробйов. – Київ, 1946. – 48с.
260708
   Визволення України : Велика Вітчизняна війна 1941-1945 : Хронологичний довідник. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 136с. – ISBN 966-611-001-6
260709
  Лисенко О. Визволення України від нацистських загарбників: проблеми історичної пам"яті та меморіальної політики // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 11-19. – ISBN 978-617-7158-04-1
260710
  Чалий О. Визволення українських військових моряків: окремі міжнародно-правові аспекти / О. Чалий, О. Малиновський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 1, 4


  "Події, що сталися в Чорному морі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року, широко висвітлювалися в засобах масової інформації. Коли стисло, з оприлюдненої інформації випливає, що 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери Федеральної ...
260711
  Хрущов М.С. Визволення українських земель від німецьких загарбників і чергові завдання відбудови народного господарства Радянської України : доповідь на VI Сесії Верховної Ради Української РСР, 1 березня 1944 року в м. Києві / М.С. Хрущов. – Київ : Українське державне видавництво, 1944. – 63 с.
260712
  Хрущов М.С. Визволення українських земель від німецьких загарбників і чергові завдання відбудови народного господарства Радянської України : доповідь на VI Сесії Верховної Ради Української РСР, 1 березня 1944 року в м. Києві / М.С. Хрущов. – Київ : Українське державне видавництво, 1945. – 63 с.
260713
  Сімперович В. Визволення українських територій: концептуальний діапазон вітчизняної історіографії // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 19-28. – ISBN 978-617-7158-04-1
260714
  Конрад Д. Визволення. Роман мілин. / Д. Конрад. – 334 с.
260715
  Качкан В. Визволення… смертю (ще одна постать у терновім вінку: М. Крушельницька) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловідомі твори М. Крушельницької: досі не опубліковану п"єсу "Мачуха", малу прозу, зокрема оповідання зі збірки "І хто ж вона була?", публіцистичні статті. The article reviews not unknown works by M. Krushelnits"ka published recently, ...
260716
  Вірон Л. Визволителі / Л. Вірон. – Київ, 1940. – 63с.
260717
   Визволителям Києва. – К, 1981. – 48с.
260718
  Зінченко А.Л. Визволитися вірою / А.Л. Зінченко. – Київ : Дніпро, 1997. – 423 с. – ISBN 5-308-01663-1
260719
  Аврамчук О. Визволяючи Східну Европу: ідеалізм і прагматизм Збігнєва Бжезінського // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 36-38
260720
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 1/3, січень - березень. – 2018. – 256 с.
260721
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 4/6, квітень - червень. – 2018. – 252, [4] с.
260722
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 7/9, липень - вересень. – 2018. – 254, [2] с.
260723
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 10/12, жовтень - грудень. – 2018. – 255, [1] с.
260724
   Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018-
№ 1/3, січень - березень. – 2019. – 255, [1] с.
260725
  Кулаковський В.М. Визвольна боротьба народних мас Правобережної України проти соціального і національного гніту в першій половині 18 ст. : Дис... канд. іст.наук: / Кулаковський В. М.; КДУ, каф. іст. УРСР. – К., 1967. – 242л. – Бібліогр.:л.231-241
260726
  Патриляк І.К. Визвольна боротьба ОУН й УПА (1939-1960) : монографія / Іван Патриляк. – Київ : АДЕФ-Україна, 2020. – 710, [2] с., LXIV арк. фот. : іл., портр., фотоіл. + 1 арк. карти, склад. вчетверо. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7736-32-4


  У пр. № 1734814 напис: Високошановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями добра і щастя від автора. Підпис. Київ. 27.05.2020
260727
  Михайлина П.В. Визвольна боротьба трудового населення міст України. (1569-1654) / П.В. Михайлина. – Київ, 1975. – 259с.
260728
  Жолтовський П.М. Визвольна боротьба українського народу в пам’ятках мистецтва XVI-XVIII ст. / П.М. Жолтовський. – Київ : Академія Наук Української РСР, 1958. – 148 с.
260729
  Гуслистий К. Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині XVI і першій половині XVII століття / К. Гуслистий. – К, 1941. – с.
260730
   Визвольна війна 1648-1654 і возз""єднання України з Росією. – К, 1954. – 332с.
260731
  Малина М.К. Визвольна війна 1648-1654 рр. і возз"єднання України з Росією в українській літературі // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 21-25
260732
  Гомін О. Визвольна війна 1648-1654 рр. у народній творчості / О. Гомін. – Київ : Радянська школа, 1960. – 191 с.
260733
  Марченко М.І. Визвольна війна українського народу / М.І. Марченко. – Київ, 1953. – 32с.
260734
   Визвольна війна українського народу 1648-1654 і возз""єднання України з Росією. – Львів, 1954. – 116 с.
260735
  Петровський М.Н. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. / М.Н. Петровський. – К., 1948. – 40с.
260736
  Мацько Л.І. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. і формування нової української літературної мови // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 111-113
260737
  Спицький В.Є. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. у висвітленні І.Франка / В.Є. Спицький. – [11] с. – Окр. відбиток
260738
  Мацько Л.І. Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654 рр. і формування нової української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 124-127. – ISBN 978-966-660-472-2
260739
  Цибульський Валерій Визвольна війна українського народу середини 17 ст. у зарубіжній історіографії : Збірник наукових праць / Цибульський Валерій; Рец.: Л.Г. Мельник, І.С. Стороженко. – Рівне : Перспектива, 2000. – 180с. – Бібліогр.: С.177-178. – ISBN 966-95570-8-9
260740
  Сергієнко Г.Я. Визвольний рух на правобережній Україні в кінці XVII і на початку XVIII ст / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1963. – 212с.
260741
  Нужа Ю.П. Визвольний рух наприкінці 50-х - на початку 60-х років ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 18-21
260742
   Визвольний рух слов"ян у народній пісенній творчості. – К, 1971. – 264с.
260743
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.1(7), кн. 7. – 1954


  1997. N 1/2
260744
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 1 (7), кн. 9. – 1954


  1997. N 1/2
260745
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.2, кн.2-12. – 1955


  1997. N 1/2
260746
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.3(9), кн.4. – 1956


  1997. N 1/2
260747
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.4(10), кн.6. – 1957


  1997. N 1/2
260748
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.5, кн.3,5,7. – 1958


  1997. N 1/2
260749
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.6(12), кн. 9. – 1959


  1997. N 1/2
260750
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 6 (12), кн. 6. – 1959


  1997. N 1/2
260751
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 6 (12), кн. 10. – 1959


  1997. N 1/2
260752
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 7 (13), кн. 8. – 1960


  1997. N 1/2
260753
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 7 (13), кн. 9. – 1960


  1997. N 1/2
260754
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 7 (13), кн. 11. – 1960


  1997. N 1/2
260755
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.7(13), кн. 6. – 1960


  1997. N 1/2
260756
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.8(14), кн.1/2,3,4,7, 9,10,11,12. – 1961


  1997. N 1/2
260757
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 8 (14), кн. 5. – 1961


  1997. N 1/2
260758
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.9(15), кн.4/5. – 1962


  1997. N 1/2
260759
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.10(16), кн. 1. – 1963


  1997. N 1/2
260760
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 10 (16), кн. 10. – 1963


  1997. N 1/2
260761
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.11(17), кн.2,4,9,10,11. – 1964


  1997. N 1/2
260762
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.18(12), кн. 3. – 1965


  1997. N 1/2
260763
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 2. – 1965


  1997. N 1/2
260764
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 6. – 1965


  1997. N 1/2
260765
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 9. – 1965


  1997. N 1/2
260766
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 10. – 1965


  1997. N 1/2
260767
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 18 (12), кн. 11. – 1965


  1997. N 1/2
260768
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 19 (13), кн. 6. – 1966


  1997. N 1/2
260769
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 19 (13), кн. 7/8. – 1966


  1997. N 1/2
260770
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 19 (13), кн. 10. – 1966


  1997. N 1/2
260771
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.19(13), кн. 2. – 1966


  1997. N 1/2
260772
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.20, кн.2. – 1967


  1997. N 1/2
260773
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.21, кн. 11/12. – 1968


  1997. N 1/2
260774
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 21, кн. 2. – 1968


  1997. N 1/2
260775
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.22, кн.2,9,11. – 1969


  1997. N 1/2
260776
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.23, кн. 1. – 1970


  1997. N 1/2
260777
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 3. – 1970


  1997. N 1/2
260778
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 4. – 1970


  1997. N 1/2
260779
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 6. – 1970


  1997. N 1/2
260780
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 9. – 1970


  1997. N 1/2
260781
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 10. – 1970


  1997. N 1/2
260782
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 23, кн. 11/12. – 1970


  1997. N 1/2
260783
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 5. – 1971


  1997. N 1/2
260784
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 6. – 1971


  1997. N 1/2
260785
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 7/8. – 1971


  1997. N 1/2
260786
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 9. – 1971


  1997. N 1/2
260787
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 10. – 1971


  1997. N 1/2
260788
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 24, кн. 11. – 1971


  1997. N 1/2
260789
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 26, кн. 6. – 1973


  1997. N 1/2
260790
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн.26, кн.3,4/5. – 1973


  1997. N 1/2
260791
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 28, кн. 4. – 1975


  1997. N 1/2
260792
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 28, кн. 5. – 1975


  1997. N 1/2
260793
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 30, кн. 7/8. – 1977


  1997. N 1/2
260794
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 30, кн. 12. – 1977


  1997. N 1/2
260795
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 30, кн. 11. – 1977


  1997. N 1/2
260796
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 31, кн. 7/8. – 1978


  1997. N 1/2
260797
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 31, кн. 5. – 1978


  1997. N 1/2
260798
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 2. – 1983


  1997. N 1/2
260799
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 3. – 1983


  1997. N 1/2
260800
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 4. – 1983


  1997. N 1/2
260801
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 5. – 1983


  1997. N 1/2
260802
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 6. – 1983


  1997. N 1/2
260803
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 7. – 1983


  1997. N 1/2
260804
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 8. – 1983


  1997. N 1/2
260805
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 9. – 1983


  1997. N 1/2
260806
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 10. – 1983


  1997. N 1/2
260807
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 11. – 1983


  1997. N 1/2
260808
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка
Річн. 36, кн. 12. – 1983


  1997. N 1/2
260809
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 2. – 1984


  1997. N 1/2
260810
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 3. – 1984


  1997. N 1/2
260811
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 5. – 1984


  1997. N 1/2
260812
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 6. – 1984


  1997. N 1/2
260813
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 7. – 1984


  1997. N 1/2
260814
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 8. – 1984


  1997. N 1/2
260815
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 9. – 1984


  1997. N 1/2
260816
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 10. – 1984


  1997. N 1/2
260817
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 11. – 1984


  1997. N 1/2
260818
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 12. – 1984


  1997. N 1/2
260819
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 37, N 4. – 1984


  1997. N 1/2
260820
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.37, N 1. – 1984


  1997. N 1/2
260821
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.39 N 1,3,5-12. – 1986


  1997. N 1/2
260822
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 39 N 4. – 1986


  1997. N 1/2
260823
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41 N 2. – 1988


  1997. N 1/2
260824
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41 N 3. – 1988


  1997. N 1/2
260825
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41 N 4. – 1988


  1997. N 1/2
260826
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 5. – 1988


  1997. N 1/2
260827
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 6. – 1988


  1997. N 1/2
260828
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 7. – 1988


  1997. N 1/2
260829
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 8. – 1988


  1997. N 1/2
260830
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 9. – 1988


  1997. N 1/2
260831
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 10. – 1988


  1997. N 1/2
260832
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 11. – 1988


  1997. N 1/2
260833
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 41, N 12. – 1988


  1997. N 1/2
260834
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературеий місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.41 N 1. – 1988


  1997. N 1/2
260835
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 42, N 9. – 1989


  1997. N 1/2
260836
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 42, N 10. – 1989


  1997. N 1/2
260837
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 42, N 12. – 1989


  1997. N 1/2
260838
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.43 N 1-12. – 1990


  1997. N 1/2
260839
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературеий місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.44 N 1-12. – 1991


  1997. N 1/2
260840
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературеий місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.45 N 1-3,5-12. – 1992


  1997. N 1/2
260841
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 12. – 1993
260842
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 1. – 1993
260843
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 2. – 1993
260844
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 3. – 1993
260845
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 4. – 1993
260846
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 5. – 1993
260847
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 6. – 1993
260848
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 7. – 1993
260849
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 8. – 1993
260850
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 9. – 1993
260851
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 10. – 1993
260852
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol. 46, N 11. – 1993
260853
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературеий місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Vol.47 N 3,5-12. – 1994


  1997. N 1/2
260854
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Річн. 47, кн. 1 (550). – 1994


  1997. N 1/2
260855
   Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 0042-9422
Річн. 47, кн. 2 (551). – 1994


  1997. N 1/2
260856
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 1. – 1995
260857
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 2. – 1995
260858
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 3. – 1995
260859
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 4. – 1995
260860
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 5. – 1995
260861
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 6. – 1995
260862
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 7. – 1995
260863
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 8. – 1995
260864
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 9. – 1995
260865
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 10. – 1995
260866
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 11. – 1995
260867
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 12. – 1995
260868
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 1. – 1996
260869
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 2. – 1996
260870
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 3. – 1996
260871
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 4. – 1996
260872
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 5. – 1996
260873
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 6. – 1996
260874
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 7. – 1996
260875
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 8. – 1996
260876
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 9. – 1996
260877
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 10. – 1996
260878
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 11. – 1996
260879
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 12. – 1996
260880
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 1. – 1997
260881
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 2. – 1997
260882
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 3. – 1997
260883
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 4. – 1997
260884
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 5. – 1997
260885
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 6. – 1997
260886
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 7. – 1997
260887
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 8. – 1997
260888
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 9. – 1997
260889
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 10. – 1997
260890
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 11. – 1997
260891
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
№ 12. – 1997
260892
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон : Українська видавнича спілка. – ISSN 00429422
Р. 50, 1-12. – 1997


  1997. N 1/2
260893
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 1998
260894
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 1998
260895
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 1998
260896
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 1998
260897
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 1998
260898
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 1998
260899
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 1998
260900
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 1998
260901
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 1998
260902
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 1998
260903
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 1998
260904
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 1998
260905
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 1999
260906
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 1999
260907
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 1999
260908
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 1999
260909
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 1999
260910
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 1999
260911
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 1999
260912
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 1999
260913
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 1999
260914
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 1999
260915
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 1999
260916
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 1999
260917
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2000
260918
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2000
260919
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2000
260920
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2000
260921
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2000
260922
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2000
260923
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2000
260924
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2000
260925
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2000
260926
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2000
260927
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2000
260928
   Визвольний шлях : cуспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2000
260929
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2001
260930
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2001
260931
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2001
260932
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2001
260933
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2001
260934
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2001
260935
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2001
260936
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2001
260937
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2001
260938
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2001
260939
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2001
260940
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2001
260941
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2002
260942
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2002
260943
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2002
260944
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2002
260945
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2002
260946
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2002
260947
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2002
260948
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2002
260949
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2002
260950
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2002
260951
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2002
260952
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2002
260953
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2003
260954
   Визвольний шлях : суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2003
260955
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2003
260956
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2003
260957
   Визвольний шлях : суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2003
260958
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2003
260959
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2003
260960
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2003
260961
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2004
260962
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2004
260963
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2004
260964
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2004
260965
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2004
260966
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2004
260967
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2005
260968
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2005
260969
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2005
260970
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 8. – 2005
260971
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9/10. – 2005
260972
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2005
260973
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2005
260974
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260975
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260976
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260977
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260978
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260979
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260980
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7/8. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260981
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260982
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260983
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260984
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2006. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260985
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260986
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260987
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260988
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260989
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 5. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260990
   Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 6. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260991
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 7. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260992
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн .8. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260993
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 9. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260994
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 10. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260995
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 11. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260996
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 12. – 2007. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260997
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 1 (718) січ.-бер. – 2008. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260998
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 2 (719), квіт.-черв. – 2008. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві
260999
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 3 (720), лип.-верес. – 2008. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві.
261000
   Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Укр. Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 1948-. – ISSN 0042-9422
Кн. 4 (721) жовт.-груд. – 2008. – Засновано у 1948 р. в Лондоні. З 2004 р. в Києві.
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,