Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
268001
  Богданова Н.М. "Визуальная социология" - новая наука или особый угол зрения? // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – C. 67-80. – ISSN 1562-2495
268002
  Чістік А. "Виїмка" в сучасному кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 185-187
268003
  Плахта Д. "Вийшли на Горизонт - 2020" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 2


  У "Львівській політехніці" запустили інноваційний проект IMAGE за підтримки ЄС.
268004
  Кондратьев К.Я. "Викинги" на Марсе / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 68 с.
268005
  Наєнко Г.М. "ВИКЛАД О ЦЕРКВИ" Теодосія Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу XVII ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-86. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто прагматичні та функціонально-стилістичні ознаки "Викладу о церкви" Теодосія Софоновича 1667 р. як зразка науково-політичного тексту.
268006
  Мандзюк Д. "Викладав Грушевський страшенно нудно" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 53-57


  Українські наукові курси відбулися у Львові в червні-липні 1904 року. Серед 135 слухачів налічували кілька десятків українців із Російської імперії. Фото учасників українських наукових курсів.
268007
  Данько Ю. "Викладачі і студенти СНАУ довели, що українські аграрії - "міцні горішки" / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Квітень (№ 15/16). – С. 7


  У місто Суми війна прийшла у перший же день, 24 лютого. Танкові колони ворога вийшли до околиць міста, почалися обстріли. Втім, обласний центр не став легкою здобиччю – російські війська зустріли шалений опір. Як живе у воєнних реаліях Сумський ...
268008
  Боднар О. "Виклик для нас - знайти виховників" / розмову вів Павло Лоза // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 15 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з головою Крайової пластової старшини Оленою Боднар.
268009
  Сікорська Н. Визначення "розумної підозри" з огляду на рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 281-283
268010
  Мужилівський В.В. Визначення market intelligence та його роль у прийнятті стратегічних рішень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 255-259. – ISSN 2222-4459
268011
  Скрипник Н.В. Визначення Zn-вмісних нервових терміналей моховитих волокон гіпокампу із застосуванням сульфід/срібного забарвлення та техніки вібратомних зрізів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано можливість застосування сульфід/срібної гістохімічної техніки в модифікації R.S. Sloviter для візуалізації терміналей моховитих волокон при їх незначній щільності в зонах проростання. Показано, що її застосування в комбінації з технікою ...
268012
  Данько В.П. Визначення аберацій короткофокусних лінз сенсором Шека-Хартмана / В.П. Данько, Д.В. Поданчук, С.С. Піденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 309-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено метод вимірювання аберацій короткофокусних лінз, який грунтується на використанні точкового джерела світла та сенсора Шека-Хартмана з масштабуючою оптичною системою. Проведена оцінка достовірності отриманих результатів та ...
268013
  Кудла Н.Є. Визначення агротуристичної привабливості сільських територій // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 35-41
268014
  Імедадзе С. Визначення активності 5"-нуклеотидази тимоцитів / С. Імедадзе, А. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-53. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Визначили активність та кінетичні константи (Km, Vmax) 5"-нуклеотидазної реакції тимоцитів The kinetic parameters (Km, Vmax) and 5" - nucleotidase activity tymocytes were estimated.
268015
  Кисельова І.К. Визначення активності ксантинооксидазної реакції тимуса щурів / І.К. Кисельова, А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Експериментально визначено ксантиноксидазну активність тимуса щурів. Визначено кінетичні константи (Км та Vmax) даної ферментативної реакції. Xantine oxidase activity of rat thymus is studied. The kinetic parameters (Км and Vmax) of enzyme reaction ...
268016
  Ткачук О.В. Визначення альбуміну за реакцією з поліметиновими барвниками, що містять метильні та бромідні замісники / О.В. Ткачук, Ю О. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34
268017
  Гнатівська Г. Визначення амоніячного азоту в грунті / Г. Гнатівська, Б. Левантівська; Київська крайова сільсько-госп. дослідна станція, відділ агрохімії. – Вип. 70. – Київ, 1930. – 43 с. – У виданні також: До питання буферних властивостей грунту/Денисівський В., Меженний Я.; Про біологічне вбирання калію в грунті/ Ейдельман З.
268018
  Берсудський А.Я. Визначення аспектів управління інтелектуальним капіталом на підприємстві / А.Я. Берсудський, І.В. Бриль // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 1813-1271
268019
  Курило Є.Б. Визначення ацетазоламіду у сечі газохроматографічним методом з попередньою твердофазною мікроекстракцією / Є.Б. Курило, О.І. Федорчук, В.М. Зайцев // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 222
268020
  Кашкаров О. Визначення безпосереднього, та додаткових об"єктів злочину, передбаченого ст. 354 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 64-71
268021
  Герасименко Є.С. Визначення біженців. Критерії виключення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 144-149.
268022
  Салтикова Г.В. Визначення бюджетної норми дисконтування // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 148-151. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
268023
  Живко З.Б. Визначення бюджету на створення і утримання КСЕБП: інформаційно-аналітичний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 206-213 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
268024
  Дуло О.А. Визначення важкості неглекту як передумови втручання фізичного терапевта / О.А. Дуло, Ю.М. Дідо // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 72-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
268025
  Голова І.Г. Визначення вартості майнових прав інтелектуальної власності // Судова експертиза : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2014. – № 2. – С. 30-35
268026
  Ловінська Л.Г. Визначення вартості освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (255). – С. 12-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
268027
  Альохін О.Д. Визначення величини внутрішнього неоднорідного поля у речовині поблизу критичної точки методом руху межі поділу фаз / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі методом руху поділу фаз визначалась висотна неоднорідність індивідуальних рідин в гравітаційному полі поблизу критичної точки (КТ) рідина-пара. Виходячи з флуктуаційної теорії фазових переходів, на підставі одержаних результатів був зроблений ...
268028
  Волочій Б.Ю. Визначення вимог для розробки розвідувально-сигналізаційного комплексу / Б.Ю. Волочій, В.А. Онищенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 30
268029
  Литвиновський Визначення випускниками військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка свого місця в системі кадрового менеджменту Збройних Сил України / Литвиновський, П.А. Савков, В.М. Гап"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 183-192


  У статті авторами пропонуються рекомендації випускникам Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо визначення ними свого місця та кар "срного росту в системі кадрового менеджменту Збройних Сил України. В ...
268030
  Волкова В.В. Визначення витрат на забезпечення інформаційної безпеки підприємства на засадах математичного моделювання / В.В. Волкова, М.Р. Васютенко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 222-227. – Біблиогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
268031
  Сіньова Л.М. Визначення виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 104-109. – ISSN 2617-5967


  В статті досліджується сутність виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах в Україні, аналізується діяльність держави в сфері соціального забезпечення. Виховна функція права соціального забезпечення має бути спрямована на ...
268032
  Галькевич А. Визначення відносин контролю при придбанні та об"єднанні підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 165-171. – ISSN 1818-2682
268033
  Работягова Л. Визначення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію суб"єкта господарювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 37-44
268034
  Антипенко В. Визначення відповідальності за тероризм // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
268035
  Іванськии А.Й. Визначення відповідальності у праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 430-436. – ISSN 1563-3349
268036
  Двуліт П.Д. Визначення відхилень прямовисної лінії за наземними гравіметричними даними і супутниковими вимірами / П.Д. Двуліт, Ю.І. Голубінка // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-19 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
268037
  Годинський Ю.К. Визначення власних частот та форм ЗП-подібної рами // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – 55-58
268038
  Андрущенко В.І. Визначення власного утримання компанії в процесі перестрахового андерайтингу: досвід зарубіжних страховиків та його імплементація в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 78-82. – ISSN 2306-6814


  "У статті розглянуто зарубіжний досвід проведення андерайтингу у факультативному перестрахуванні та визначення основних умов та параметрів перестрахового захисту страховими компаніями. Обгрунтовано і систематизовано методологічні та практичні засади ...
268039
  Шемаєва Л.Г. Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.Г. Шемаєва, О.М. Ляшенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 76-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
268040
   Визначення вмісту нафтопродуктів і водорозчинних солей у грунті на нафтозабруднених ділянках острова Зміїний перед їх біотехнологічною обробкою / Т.В. Гудзенко, В.О. Іваниця, О.В. Волювач, Г.В. Лісютін, Н.Ю. Васильєва, Т.О. Бєляєва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 68-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
268041
  Жовтянський В.А. Визначення вмісту парів електродного матеріалу на периферії електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 244-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається електрична дуга, що вільно горить в атмосферному повітрі в просторі між мідними плавкими електродами. Аналітично розв"язана система рівнянь для визначення вмісту парів електродного матеріалу на периферії електричної дуги для циліндричної ...
268042
  Лобода Н.С. Визначення водних ресурсів річок Псел та Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік" / Н.С. Лобода, В.В. Пилип"юк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С.48-55. – ISSN 2306-5680
268043
  Дорошенко О.О. Визначення впливу бюджетної та фіскальної політики держави на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств / О.О. Дорошенко, Ю.Ю. Ястребов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 59-61. – ISSN 2306-6792
268044
  Травка М.Р. Визначення впливу історико-культурних пам"яток та інших туристичних ресурсів на оцінку рекреаційних територій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 209-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
268045
  Самойлич К.О. Визначення впливу мікроструктури на фізико-механічні властивості лесових грунтів Придніпровського регіону // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 125-132 : рис. – Бібліогр.: с.131. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
268046
  Денисенко Н.О. Визначення впливу розвитку туризму на економіку міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
268047
  Леванда О.М. Визначення впливу соціально-економічних чинників на розвиток споживчого ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Леванда Олена Михайлівна ; НАН України, Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
268048
  Домаскіна М.А. Визначення вхідних параметрів економіко-математичних моделей сільського господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
268049
  Садовник О. Визначення гендерних та соціальних особливостей української аудиторії спортивних мас-медіа шляхом аналізу спортивної реклами. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 35-39.
268050
  Бушак С.М. Визначення генетичних факторів вуглеутворення за складом неорганічної частини вугілля (на прикладі вивчення зольності вугілля нижнього карбону Західного Донбасу) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 47-53 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
268051
   Визначення геодинамічно небезпечних ділянок на трасах магістральних трубопроводів за даними дистанційного зондування землі / В.С. Готинян, А.Г. Мичак, О.В. Титаренко, О.М. Кожан // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 25-30 : мал. – Бібліогр.: 2 назв.
268052
  Марченко О.М. Визначення геоїда, поля сили тяжіння та топографії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії / О.М. Марченко, О.М. Лопушанський // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 46-58 : рис., табл. – Бібліогр.: с.56. – ISSN 0130-1039
268053
   Визначення гістаміну у рибі та рибопродуктах: валідація фотометричного методу / О.О. Харченко, М.П. Гуліч, О.В. Ященко, І.Є. Моісеєнко, Л.С. Любарська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
268054
  Кваша Т.К. Визначення глобальних тенденцій світової науки і технологій у сфері "зеленого" зростання і сталого розвитку з використанням методології Форсайту // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 91-98. – ISBN 978-966-479-052-6
268055
  Макаренко М.В. Визначення головних чинників конкурентоспроможного розвитку регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 6-9. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
268056
  Баран П.І. Визначення горизонтальних зміщень будівель і споруд способом геодезичного чотирикутника трилатерації / П.І. Баран, М.П. Марущак // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
268057
  Черевко С.В. Визначення готовності майбутніх учителів до застосування здоров"язбережувальних технологій у професійній діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 119-124. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
268058
  Кабанник С.М. Визначення границі стійкості лопаткових вінців осьових компресорів ГТД до дозвукового флатеру при великих кутах атаки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Кабанник Сергій Миколайович ; НАН України ; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
268059
  Березка С.К. Визначення граничних значень опору заземлення повітряних ліній електропередавання з використанням методу імітаційного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Березка Сергій Констянтинович ; М-во освіти і науки , Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
268060
  Ліннік А.Ю. Визначення гранично допустимого навантаження очисника на коренеплід цукрового буряка / А.Ю. Ліннік, В.І. Солтисюк, Н.А. Марчук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 178-184 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
268061
  Токарчук Т.В. Визначення депресивних регіонів в Україні з урахуванням європейського досвіду // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 6 пунктів
268062
  Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-45. – Бібліогр.: с. 38-39, 41. – ISSN 0131-775Х


  Запропоновано методику визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів з метою ефективнішого використання бюджетних коштів, які направляються на їх фінансове вирівнювання.
268063
  Полюхович В. Визначення державних акціонерних товариств як юридичних осіб приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 10-14. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджуються питання розмежування юридичних осіб приватного та публічного права.
268064
  Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 104-106.
268065
  Ряєвнєва О.В. Визначення джерел нерівномірності розвитку регіонів України на підставі розкладання індексу Тейла / О.В. Ряєвнєва, О.Ю. Бобкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 200-210 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
268066
  Дудикевич В. Визначення джерел помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави / В. Дудикевич, І. Опірський // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 7-11. – ISSN 2225-5036


  У даній статті досліджено та визначено джерела помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави. Доведено, що одним з джерел помилок контрольованих параметрів є похибки зміни значень проміжку реалізації, що ...
268067
  Данилевський Василь Олексійович Визначення діаметра сонця за фотометричними спостереженнями повних сонячних затемнень : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.03.01 / Данилевський В.О.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв.
268068
  Мазур В. Визначення додаткового строку для прийняття спадщини // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 40-41
268069
  Столярчук А.В. Визначення достатності рівня золотовалютних резервів України та країн Європейського Союзу / А.В. Столярчук, С.В. Войтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 22-26. – ISSN 2222-4459
268070
   Визначення дофаміну методом синхронної флюоресценції / О.І. Новіцька, Ю.П. Бас, Р.П. Линник, О.В. Шабликіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 69
268071
  Берзін П.С. Визначення доходу як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С. 10-32
268072
  Марценюк Л.В. Визначення доцільності залучення інвестицій на концесійній основі на залізничному транспорті в Україні / Л.В. Марценюк, Міщенко, Н.С. Чернова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 4-11. – ISSN 2306-6806
268073
  Дмитрієва Н.А. Визначення економічної ефективності на макро- та мікрорівні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 68-72
268074
  Мельниченко О.О. Визначення економічної сутності кризи підприємства та основних її видів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 16-22. – ISSN 2226-8820
268075
  Швецова-Водка Визначення електронної бібліографії: дискусійні питання // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 3-9
268076
  Чернюк А.М. Визначення електрофізичних параметрів електролітичних заземлюючих пристроїв пересувних електроустановок в піщаних грунтах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чернюк Артем Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
268077
  Слатова О.М. Визначення енергетично оптимальних режимів роботи поршневих газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях / О.М. Слатова, Н.І. Капцова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 147-151 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
268078
   Визначення енергії взаємодії між водою та молекулами ДНК методом випаровування / Булавін, Г.М. Вербінська, О.А. Загородня, Перепелиця, СМ, О.Г. Вареня, Т.А. Кравцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Був розвинений метод для вивчення зовнішньої гідратної оболонки ДНК за допомогою вимірювання швидкості випаровування краплин системи вода - ДНК і порівняння її з результатами для краплин чистої води. Результати показали, що швидкість випаровування ...
268079
  Васильєв А.Й. Визначення етапів управління інтелектуальним капіталом підприємства / А.Й. Васильєв, В.Г. Краля // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 35-42. – (Економічні науки)
268080
  Жукова Н.К. Визначення ефекктивності кредитної діяльності комерційних банків в Україні / Н.К. Жукова, В.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-45. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні методи оцінки ефективності кредитної діяльності комерційних банків в Україні. Basic methods estimation effectiveness of credit activity commercial banks in Ukraine are considered in this article.
268081
  Харченко О.В. Визначення ефективних тисків азоту при спіканні дрібнозернистих інструментальних твердих сплавів WC-Co з підвищеною зносостійкістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Харченко Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
268082
  Сунцова О.О. Визначення ефективного рівня розподілу доходів місцевих бюджетів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – Вип. 18 : Економічні студії. – С. 72-77.
268083
  Дієсперов В. Визначення ефективності в сільськогосподарському підприємстві : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-78 : Табл. – ISSN 0131-775Х
268084
  Щербань О.Д. Визначення ефективності використання фінансових ресурсів // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 357-360. – ISSN 2075-4892
268085
  Денисова Т. Визначення ефективності виправного впливу на осіб, засуджених до позбавлення волі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 108-124. – ISSN 1026-9932
268086
  Щукін О.І. Визначення ефективності інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 185-189. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
268087
  Чернявський Д А. Визначення ефективності організаційних форм управління в будівельному комплексі // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 34-36. – Бібліогр.: 4 назв
268088
  Мойсеєнко І. Визначення ефективності податкового регулювання / І. Мойсеєнко, Н. Ривак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 25-31. – ISSN 2078-5860


  Структуровано систему параметрів податкового регулювання сталого розвитку економіки. Визначено сутність та види податкового навантаження, динаміку та тенденції щодо його змін. Описано значення використання показників елімінації для визначення напрямів ...
268089
  Коняхіна Т.В. Визначення ефективності реклами // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-83.
268090
  Довга Т.М. Визначення ефективності рециклінгу: економіко-екологічний аспект / Т.М. Довга // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 235-240 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
268091
  Гнатюк Р. Визначення ефективності ринку цінних паперів на основі методу індексів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 78-82. – ISSN 2078-5860


  Досліджено основні підходи до визначення ефективності ринку цінних паперів на основі методу індексів та його вдосконалення. Визначено власний підхід автора щодо розуміння важливості саморегулювання. Зроблено висновок про необхідність дослідження у ...
268092
  Худенко О.О. Визначення ефективності та допустимості обмежень в узгоджених діях щодо прав інтелектуальної власності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 187-194. – ISSN 2227-796X


  Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в національному законо-давстві підпадають під групове звільнення (виняток) від необхідності одер-жання дозволу Антимонопольного комітету України. Правова конструкція наявного групового винятку не ...
268093
  Хмельницький Є.Д. Визначення ефективності фільтрів вищих гармонік у мережі 10 Кв металургійного комбінату / Є.Д. Хмельницький, О.В. Клюєв // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 104-111. – ISSN 2519-2884
268094
  Мармуль Л.О. Визначення ефективності функціонування рекреаційних підприємств та відтворення їх ресурсів на засадах системно-структурного аналізу і синтезу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 10-15. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
268095
  Капустін О.О. Визначення Ж. Марітеном сутності мистецтва у контесті розгляду теоретичного та практичного інтелекту // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 430-432
268096
  Гембара Т.В. Визначення з позицій теорії тріщини ресурсу залізобетонних болочних елементів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гембара Т.В.; АНУ Фіз-механіч.ін-т. – Львов, 1993. – 21л.
268097
  Пендерецький О.В. Визначення забруднення грунтового покриву від Бурштинської ТЕС для оцінки можливості вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 62-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
268098
  Купрієнко Д.А. Визначення загальних вимог щодо оцінювання стану прикордонної безпеки України в системах моніторингу національної та міжнародної безпеки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 166-173. – ISSN 2311-7249


  У результаті аналізу нормативно-правових актів та наукових досліджень встановлено невідповідність між сучасними вимогами щодо управління прикордонною безпекою України та можливостями чинної системи моніторингу її стану. З огляду на це актуалізовано ...
268099
  Маліцький Б.А. Визначення загроз національній безпеці України, що походять від стану науково-технологічної сфери. Ч. 1 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 31-44. – ISSN 0374-3896
268100
   Визначення закономірностей побудови гармонійного форменого одягу провідників Укрзалізниці / Приходько-Кононенко, О.В. Колосніченко, Л.Д. Третякова, М.В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 164-176. – ISSN 2415-8151
268101
  Бардус І.О. Визначення закономірностей розвитку програмного забезпечення комп’ютерної техніки як умова фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 94-101. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
268102
  Савицький В.В. Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Савицький В.В.; НАНУ; Ін-т електрозварювння ім. Є.О. Патона. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
268103
  Савлук А.П. Визначення залишкового ресурсу гідравлічного приводу робочого обладнання машин // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 156-159 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
268104
  Нусінова Я.В. Визначення запасу власного капіталу на підставі показника поточного економічного стану підприємства / Я.В. Нусінова, О.М. Жовна // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 77-82. – ISSN 2074-5354
268105
  Покачалова А. Визначення застосовного права до забезпечувальних правочинів у міжнародному приватному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 66-72
268106
  Скобліков О.Ю. Визначення захисних властивостей металевих екранів технічних засобів від впливу сильних електричних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Скобліков Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
268107
   Визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об"єкти інтелектуальної власності : метод. рекомендації / [О.Б. Бутнік-Сіверський та ін. ; наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 174, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-617-696-771-2
268108
  Арчакова Олександра Вікторівна Визначення змінення властивостей об"єктів керування на основі множинного ідентифікаційного підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.03 / Арчакова О.В.; Харк. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2001. – 20 с.
268109
  Ліпатов І.І. Визначення змісту категорії "інформаційно-психологічна безпека” військовослужбовців Національної гвардії України / І.І. Ліпатов, М.О. Чепель // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 113-118. – ISSN 2078-7480
268110
  Манжул І. Визначення змісту поняття "безпека ядерно-енергетичного комплексу" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 68-71
268111
  Стиржевська А. Визначення змісту поняття "повторність злочинів" за чинним Кримінальним кодексом України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.57-65
268112
  Жмур Ю. Визначення змісту поняття "проникнення" до житла чи іншого володіння особи за ст. 162 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 2222-5374
268113
  Буднік М.М. Визначення змісту поняття "стратегія фінансового зростання підприємства" / М.М. Буднік, Р.С. Сорочан // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 120-125. – ISSN 2226-8820
268114
  Корома Н. Визначення змісту понять "геополітика" та "політична географія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-57. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми теоретичного визначення змісту понять "геополітика" та "політична географія", аналіз їх сучасного розуміння. Вивчено основні проблеми і тематики сучасного політико-географічного країнознавства. Розглянуто систему категорій, яка ...
268115
  Леміш К.М. Визначення змісту та принципів регіонального менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 60-63. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
268116
  Євсюков О. Визначення значущості інновації в освіті (теоретичний аспект) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 12 (107), грудень. – С. 111-114. – ISSN 2308-4634


  Метою даної статті є здійснення теоретичного аналізу сутності інновації та визначення її місця в освіті з врахуванням існуючих традицій.
268117
  Білітюк Л.А. Визначення зовнішнього змісту твору на цілісно-системному рівні і практичні наслідки такого визначення // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 83-92. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
268118
  Крив"юк І.В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з використанням геофізичних методів : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Крив"юк Ігор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 170 л. – Додатки: л. 145-150. – Бібліогр.: л. 151-170
268119
  Крив"юк І.В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з використанням геофізичних методів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Крив"юк Ігор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
268120
  Кириченко І.О. Визначення і обгрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення маршу частин сухопутних військ / І.О. Кириченко, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 137-144


  Проводиться визначення і обгрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення маршу частин сухопутних військ. В сучасних умовах марш вважається складовим елементом всіх видів бойових дій військ. Підрозділи ...
268121
  Василенко В. Визначення іміджевих маркерів цільової аудиторії як один з етапів формування іміджу закладу вищої освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 25-29. – ISSN 2076-9326
268122
  Гломозда К.Ю. Визначення імперії як пробема сучасних імперіологічних студій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 55-63. – ISSN 1996-5931
268123
  Легка Я.І. Визначення інвестиційних ризиків українського боргового ринку цінних паперів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 262-269


  Розглянуто сутність облігацій та ризики, що їм притаманні. Визначені основні тенденції розвитку сучасного українського боргового ринку цінних паперів.
268124
  Терованесов Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері / Терованесов, Е // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 13-18


  Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти шляхом урахування факторів, які впливають на її розвиток. Проведено порівняння системи вищої освіти України і розвинутих країн із академічної мобільності, міжнародного співробітництва, ...
268125
  Момот Т.В. Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки / Т.В. Момот, Х.Ю. Чжан // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 266-271. – ISSN 2222-4459
268126
  Кібаков О.Г. Визначення індівідуальних характеристик опору втомленості деталей машин експериментально-аналітичним методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.02 / Кібаков О.Г.; Одеский держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1994. – 16л.
268127
   Визначення інтервалів еталонного Бережанського базиса методом фотофіксації / С.С. Перій, О.І. Мороз, І.Я. Покотило, І.Ф. Гарасимчук, З.Р. Тартачинська, В.Л. Тарнавський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 93-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
268128
  Кулініч О.О. Визначення інтересів суспільно значимими як умова правомірності поширення фотографій та інших художніх творів із зображенням фізичної особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 237-240. – ISSN 2219-5521
268129
  Поперечнюк В.М. Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 27-37
268130
  Олішевський О.В. Визначення інформації, що містить пропаганду жорстокості: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 134-144. – ISSN 2304-4556
268131
  Олшевський О.В. Визначення інформації, що містить пропаганду насильства і жорстокості, у контексті статті 300 кримінального кодексу України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 58-67. – ISSN 2304-4556
268132
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти : [закінчення] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати оцінки методологічних підходів до виявлення інформаційних потреб та інформаційної поведінки медичних фахівців. Розглянуті результати соціологічного опитування користувачів.
268133
  Прохорова Ю.В. Визначення ймовірності банкрутства за допомогою середньозваженої ціни капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 145-149.
268134
  Ромашкіна М.А. Визначення ймовірності вибуху газоповітряної суміші в газифікованій квартирі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 157-168. – ISBN 978-966-929-203-2
268135
  Дідовець Ю.С. Визначення калібраційного та валідаційного періодів для гідрологічної моделі SWIM (на прикладі р. Тетерів) / Ю.С. Дідовець, Є.М. Павельчук, С.І. Сніжко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 58-67. – ISSN 0868-6939


  Необхідною умовою для успішного моделювання впливу зміни клімату та землекористування на водні ресурси є калібрація та валідація гідрологічної моделі з використанням даних регулярних спостережень. В статті представлено методику розрахунку та процес ...
268136
  Старовойт О. Визначення категорії "інноваційна культура" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 30-36
268137
  Коломоець О.Д. Визначення категорії "насильство" в контексті діяльності суб"єктів попередження насильства в сім"ї / О.Д. Коломоець, А.Г. Феліпов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-144. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
268138
   Визначення катіонних поверхнево-активних антисептиків, дезінфікуючих речовин та консервантів флюоресцентним методом / В.О. Кловак, С.О. Лелюшок, С.А. Куліченко, О.А. Запорожець // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 20
268139
  Лиховид О.М. Визначення кількісних показників елементів погоди за словесним описом на заняттях краєзнавчих гуртків // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 37-39. – Бібліогр.: 10 назв.
268140
  Горго Ю.П. Визначення кількісних характеристик латентних періодів сенсомоторної реакції при дії сигналів різної сили / Ю.П. Горго, В.Б. Богданов // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 39. – С. 35-41. – (Серія "Біологічні науки")
268141
  Корхін А.С. Визначення кількісної залежності узагальненого фактора продуктивності від обсягів фінансування наукових і науково-технічних робіт в Україні / А.С. Корхін, О.П. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 54-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
268142
  Ковтун М.Т. Визначення кількості прийомів і точності приладу для вимірювання кутів на коротких відстанях // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 7-9 : схема. – Бібліогр.: 5 назв
268143
  Імедадзе С.П. Визначення кінетичних параметрів 5"-нуклеотидазної реакції тимуса щурів / С.П. Імедадзе, А.В. Майданюк, І.К. Кисельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Визначено кінетичні показники (Km, Vmax) 5"-нуклеотидази гомогенату тимусу щурів . The kinetic parameters (Km, Vmax) of 5"-nucleotidasei of rat thymus homogenate are estimated.
268144
  Поліщук Ю.В. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень тріщин в циліндричному тілі методом граничних елементів // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 21
268145
  Мудрак Н.В. Визначення коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Виведено зручні формули для обчислення значень коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами.
268146
  Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичноі підстави відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 56-64.
268147
  Шруб І. Визначення компетенції адміністративних судів у законодавсті України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-52.
268148
   Визначення комплексного критерію забезпечення національної безпеки України / С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.М. Іващенко, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 152-157


  У статті запропоновано методологію визначення кількісних оцінок і комплексного] критерію, які визначають рівень національної безпеки. Визначення кііькісних оцінок для розрахунків показників та алгоритм формування комплексного критерію дозволять ...
268149
  Майданюк А.В. Визначення компонентів аденінового ряду методом денситометрії хроматограм в ультрафіолетовому світлі / А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-13. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано хроматографічний метод розділення компонентів аденінового ряду в 60% пропанолі та їхнього кількісного визначення методом прямого денситометрування в ультрафіолетовому світлі силуфолових пластин UV-254. The chromatographic method of ...
268150
  Бондаренко О.М. Визначення конкурентних переваг ЗВО в умовах глобалізації / О.М. Бондаренко, Д.О. Мараренко, Д.Ю. Кобзар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 86-91. – ISSN 2222-4459
268151
  Галиць О.В. Визначення конкурентоспроможності банку та стратегії її підвищення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 216-221. – ISSN 1562-0905
268152
  Шпак Н.Г. Визначення конкурентоспроможності учасників міжнародної економічної системи з урахуванням митного чинника // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 149-155. – ISSN 2222-4459
268153
  Філіп"єв А.О. Визначення конституційності іноземного права в процесі його застосування українськими судами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 188-192.
268154
  Бункевич О. Визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів методом рентгено-флуоресцентного аналізу з метою дослідження петролого-геохімічної, енергетичної та металогенічної... / О. Бункевич, О. Андреєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто новий перспективний метод визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів - XRF-MP/SG (single grain milliprobe X-ray fluorescence analysis). Метод зіставлений із сучасними локальними методами (ЕМР, РМР, ...
268155
  Гаврюшенко Д.А. Визначення концентраційної залежності хімічних потенціалів бінарного розчину методом одношарової адсорбції / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 279-281. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод визначення залежності коефіцієнтів активності бінарного розчину шляхом вимірювання концентраційної залежності коефіцієнту адсорбції. Метод дозволяє визначити тип розчину, а також значення величини Е0 + Мо(р,Т) [подано формулу] для ...
268156
  Чорнодон М. Визначення концепту "жінка" на сторінках сучасної періодики для жінок в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 154-158


  У статті подано тлумачення поняття "жінка" на сторінках сучасних жіночих видань. В статье подано понятие "женщина" на страницах современных женских изданий. Article submitted the concept of "woman" in the pages of contemporary women"s magazines.
268157
  Тарасенко Я. Визначення координат семантичної частки в англомовному тексті при відомому психолінгвістичному портреті пропагандтста // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 3. – С. 168-174. – ISSN 2221-5212
268158
  Пясецька С.І. Визначення кореляційного зв"язку між окремими метеорологічними величинами у дати початку відкладення ожеледі на території україни по місяцях холодного періоду року протягом 2001-2013 рр. та їх просторовий розподіл / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 140-151. – ISSN 2306-5680


  У статті представлено результати дослідження визначення кореляційного зв’язку між рядом метеорологічних величин у дати початку відкладення ожеледі на дротах стандартного ожеледного станка у окремі місяці холодного періоду року на території України ...
268159
  Олтаржевський Д.О. Визначення корпоративного медіа в контексті сучасного інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 165-169


  У статті проведено комплексне дослідження визначень корпоративних медіа як особливого різновиду ЗМІ, інструменту впливу на громадську думку, а також соціокультурного феномена в новітньому інформаційному просторі. A total research of definitions of ...
268160
  Мітцель О. Визначення критеріїв переважного права на залишення на роботі при скороченні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 111-117
268161
  Троян Д.М. Визначення меж епістеми в праці М. Фуко "Слова та речі" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 105-105
268162
  Драганов С.С. Визначення меж захисту авторських і патентних прав: загальні зауваження // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 55-65. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
268163
  Горбась Д.С. Визначення меж здійснення суб"єктивного цивільного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 111-118
268164
  Гобова Є.В. Визначення меж складних речень у сучасній китайській мові // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 7-15. – ISSN 1682-671Х
268165
  Домінік А.М. Визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій на основі методів математичного моделювання теплових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Домінік Андрій Михайлович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
268166
  Ткачук І. Визначення ментальної складової твору живопису когнітивно-експертним методом // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1133-1145. – ISSN 1028-5091
268167
  Мойсейченко С.В. Визначення меркурію (ІІ) у вигляді іонного асоціату / С.В. Мойсейченко, А.Б. Вишнікін // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 26
268168
   Визначення мети Стратегії оборонної політики України, її місця у системі нормативних документів щодо національної безпеки держави // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 8-9. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
268169
  Манжул І.В. Визначення методів пізнання в науковій літературі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 11
268170
  Глущенко Р.Ф. Визначення методів та форм державного фінансового контролю // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 169-171. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
268171
   Визначення механізмів вогнищ землетрусів Карпатського регіону / Д.В. Малицький, О.Д. Грицай, О.О. Муйла, О.І. Кутнів, Е.М. Козловський // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 118-135 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISSN 0203-3100
268172
  Лисенко Л.С. Визначення мирової угоди на стадії виконання рішення суду у цивільних справах // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 237-248. – ISBN 978-966-437-277-7
268173
  Шинкаренко І.В. Визначення митної вартості з урахуванням платежів роялті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 303-310
268174
  Іленко Є.Ю. Визначення міжремонтного ресурсу авіаційних двигунів у процесі імпортозаміщення комплектуючих виробів / Є.Ю. Іленко, М.Б. Сушак, П.М. Стешенко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 19-26. – ISSN 1997-9568


  "У статті представлено результати аналізу існуючих підходів щодо визначення ресурсу авіаційних двигунів, на які під час відновлення мають встановлюватись комплектувальні вироби, виготовлення яких освоєно вітчизняними підприємствами. рішення даної ...
268175
  Паустовська А.С. Визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату молекулярно спектрометричними і тест-методами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Паустовська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 184-208
268176
  Кубявка М.Б. Визначення міри впливу на противника в інформаційній технології супроводження процесів підготовки та проведення військових операцій / М.Б. Кубявка, Ю.М. Тесля, Л.Б. Кубявка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 136-145. – ISSN 2524-0056
268177
  Гнатієнко Г.М. Визначення міри схожості інтересів фінансових посередників за результатами сертифікатного аукціону / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається ситуація, коли кілька фінансових посередників беруть участь в сертифікатному аукціоні і вклали приватизаційні кошти в однакові підприємства, тобто їх інтереси перетнулися. Формалізується поняття інтересу ( зацікавленості) фінансового ...
268178
  Липовцева К.Д. Визначення місткості та функціонально-планувальних особливостей будівель соіально-реабілітаційних центрів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 306-312 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
268179
  Берзін П. Визначення місця вчинення порушення права на знак для товарів і послуг. фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-45
268180
   Визначення місця і ролі національної єдності у стратегії національної безпеки України, програмах політичних партій і передвиборчому процесі 2007 року / С.П. Герасимчук, А.Б. Качинський, Д.І. Остапчук, Л.М. Шипілова; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України; за заг. ред. В.П. Горбуліна. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-96927-2-6
268181
  Корнаш І. Визначення місця інституту прокуратури серед гілок державної влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 36-44.
268182
  Серебряник О.О. Визначення місця інформації про особу в системі об"єктів цивільних прав // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 132-136. – ISSN 1727-1584
268183
  Міненкова Н.О. Визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 40-47.
268184
  Сутиріна С. Визначення місця стратегічного потенціалу в управлінні підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-47. – ISSN 1810-3944
268185
  Горова К.О. Визначення місця України на світовому ринку аутсорсингу // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 83-91. – ISSN 2226-8820
268186
  Мостяєв О. Визначення місця українства у світовому цивілізаційному процесі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 20-25


  У статті подається визначення та характеристика цивілізаційного процесу. За вісьмома групами факторів характеризується місце українства у європейському цивілізаційному процесі.
268187
  Четверіков Б.В. Визначення місць масових поховань часів Другої світової війни за допомогою ГІС-технологій / Б.В. Четверіков, М.Т. Процик // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 104-111 : рис. – Бібліогр.: с.109. – ISSN 0130-1039
268188
  Запорожець Л.М. Визначення мовлення в сучасному мовознавстві. Співвідношення мови й мовлення / Л.М. Запорожець, І.Р. Корольов // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 102-105. – ISBN 978-966-439-983-5
268189
  Аліменко О. Визначення моменту закінчення злочину за окремими постановами Пленуму Верховного Суду України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 394-396. – ISBN 978-617-7069-14-9
268190
  Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яремова Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
268191
  Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яремова Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 арк. – Додатки: арк. 221-222. – Бібліогр.: арк. 200-220
268192
  Азаров С.І. Визначення надійності екосистем до чинника антропогенного тиску / С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко, О.С. Задунай // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-4049
268193
  Шаповалов О.М. Визначення надійності експлуатації багатоповерхової каркасної будівлі при різних варіантах армування колон / О.М. Шаповалов, С.А. Потапов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 121-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
268194
  Юртаєва К.В. Визначення найманства за законодавством України про кримінальну відповідальність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 132-140. – ISSN 2304-4556
268195
   Визначення напруження початку пластичної течії нанокомпозитних матеріалів методом мікроіндентування / С.Л. Рево, М.М. Мельниченко, П.М. Силенко, К.О. Іваненко, В.О. Андрущенко, І.П. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто структуру оброблених у кульковому планетарному млині сумішей порошків (компонент) нанокомпозицій з заліза та багатостінних вуглецевих нанотрубок (10, 20 і 30 об. %) та визначена мікротвердість одержаних з них нанокомпозицій. Показано, що в ...
268196
  Цибульник В.О. Визначення напружено-деформованого стану конічних оболонок змінної в двох координатних напрямках товщини під дією локального поверхневого навантаження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано розв"язок класу задач про напружено-деформований стан конічних оболонок змінної в двох координатних напрямках товщини під дією локального поверхневого навантаження на основі застосування дискретних рядів Фур"є. Ключові слова: конічні ...
268197
  Прусов Д.Е. Визначення напружено-деформованого стану конструкцій полегшених аеродромних покриттів на слабких основах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 71-76
268198
  Таран-Лала Визначення напрямів взаємодії національної економіки та споживчої кооперації як соціально-економічної системи // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 69-72. – ISBN 978-617-645-234-8
268199
  Куряч Н.В. Визначення напрямів досягнення світового рівня пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 37-39
268200
  Баран П.І. Визначення нахилу фундаментів споруд за результатами нівелювання контрольних реперів // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
268201
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
268202
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
268203
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
268204
  Марченко О.В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – ISSN 1993-6788
268205
  Белінська Я.В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 61-66.
268206
  Венглинський Є.Р. Визначення неоднорідності електронної концентрації за бальмерівським передконтинуумом // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 62-68. – (Астрономія ; вип. 33)


  Для оптично тонкої плазми подається метод визначення питомого внеску в міру емісії об"ємів з різною електронною концентрацією. Задача розв"язується за аналізом спектра поблизу границі бальмерівської серії водню.
268207
  Катушков В.О. Визначення номенклатури топографічних планів державного масштабного ряду / В.О. Катушков, О.С. Гончаренко, В.М. Гладілін // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 171-173. – ISSN 1607-2855
268208
  Щупаківський Р. Визначення об"єкта і предмета незаконного заволодіння чужим транспортним засобом // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.101-102. – ISSN 0132-1331
268209
  Костенгко О. Визначення об"єкта обкладання фіксованим сільськогосподарським податком // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
268210
  Гура Н. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-26
268211
  Проданчук М. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
268212
  Катков М.В. Визначення об"ємної конфігурації забруднення грунтових компонентів лінійним джерелом хлорорганічних пестицидів / М.В. Катков, А.І. Юрченко, А.А. Буланова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 106-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
268213
  Катков М.В. Визначення об"ємної конфігурації забруднення грунтових компонентів точковим джерелом хлорорганічних пестицидів / М.В. Катков, А.І. Юрченко, А.А. Буланова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 101-105 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
268214
  Колісник В. Визначення обсягу прав людини у контексті юридичних позицій Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 98-102. – ISSN 2310-6158
268215
  Захаров Д.О. Визначення обсягу судового слідства та меж судового розгляду судом апеляційної інстанції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 182-187. – (0). – ISSN 2078-9165
268216
  Фединяк Г.С. Визначення ознак і поняття транснаціональних корпорацій вченими у міжнародному праві та міжнародному приватному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 586-590. – ISSN 1563-3349
268217
  Харитонов С. Визначення окремих ознак військових злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 1 (53) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 78-84. – ISSN 2311-6676
268218
  Сумарокова Г.С. Визначення оксалат-аніону у сечі за знебарвленням комплексу "Th-(IV)-Арсеназо I" / Г.С. Сумарокова, М.А. Волошанюк, Л.С. Зінько // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 69. – ISBN 978-617-7824-30-4
268219
  Кравченко К.Ю. Визначення онтологічного статусу твору мистецтва в філософії М. Хайдеггера // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 133-135. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
268220
  Шумило О.М. Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.02 / Шумило О.М.; Одеський націон. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 22 назв.
268221
  Петрик О. Визначення оптимальнго рівня інфляції для України / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-21.
268222
  Івановський О.А. Визначення оптимальних навантажень на вузли механізмів за допомогою технологій цифрового прототипу // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 9-15. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
268223
  Зражевський Г.М. Визначення оптимальних параметрів збудження форми коливань балки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 138-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У роботі розглянута модельна задача про коливання шарнірно закріпленої балки, що знаходиться під впливом деякого числа періодичних зосереджених сил. Метою дослідження є визначення оптимальної кількості сил та їх характеристик - місця прикладання, ...
268224
  Глебена М.І. Визначення оптимальних параметрів моделей доступу до інформації у файлах баз даних / М.І. Глебена, В.Ф. Глебена, О.М. Попельський // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 61-66. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (32)). – ISSN 2616-7700
268225
  Савченко А.І. Визначення оптимальних характеристик керування коливаннями пружної балки // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 22
268226
   Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.В. Камських, І.В. Павлюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 150-163. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
268227
  Колобродов В.Г. Визначення оптимального нормованого радіуса розсіювання об"єктива тепловізора / В.Г. Колобродов, Є.Г. Балінський, Б.Ю. Пінчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 101-108. – (Серія "Приладобудування" ; вип. 49 (1)). – ISSN 0201-744Х


  Дана стаття присвячена вирішенню проблеми визначення оптимального нормованого радіуса кружка розсіювання об"єктива тепловізора, використовуючи запропоновані критерії узгодження. На базі профілакторію НТУУ "КПІ" проведена оцінка впливу нормованого ...
268228
  Гребеник Л.А. Визначення оптимального програмного продукту для моніторингу використання земель за цільовим призначенням // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 37-44


  Проаналізовано оптимальні можливості застосування матеріалів моніторингу для просторового аналізу даних використання земель за цільовим призначенням. В Україні моніторинг використання земель за цільовим призначенням відбувається повільно й хаотично. ...
268229
  Лучков О.І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-27
268230
  Абрамович О.В. Визначення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства із застосуванням теорії нечіткої логіки // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 34-39 : мал., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
268231
  Хоміч О.М. Визначення оптимального розміщення будівельного майданчика на місцевості за допомогою AutoCAD // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 89-90 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
268232
  Алішов Н.І. Визначення оптимального числа вузлів багатопроцесорної обчислювальної системи для розв"язування одного класу задач / Н.І. Алішов, Г.Г. Швачич, М.О. Ткач // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 155-162 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
268233
  Овчаренко А. Визначення оптимальної організаційно-правової форми для суб"єктів, що планують займатися господарською діяльністю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 30-36
268234
  Нікітіна Н. Визначення оптимальної схеми введення кокарніту щурам із діабетичною полінейропатією за допомогою тензоалгометричного методу / Н. Нікітіна, Л. Степанова, О. Кабанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-42. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну больового порога у щурів із діабетичною полінейропатією та ефективність Кокарніту при лікуванні цього ускладнення діабету та визначено оптимальну схему введення препарату. Установлено, що щоденне введення препарату протягом 9 та 12 ...
268235
  Яровой Л. Визначення оптимальної фази в лазерному допплерівському віброметрі з трихвилевим фото змішуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-65. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Для ефективного використання лазерного допплерівського віброметру з трихвилевим фотозмішуванням (ТХФ) запропоновано алгоритм визначення оптимальної фазової різниці між зондувальним та додатковим опорним променями. Особливістю нового підходу є його ...
268236
  Борисенко С. Визначення оптичної товщини атмосфери комети 73Р/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент С) / С. Борисенко, П. Корсун, Ю. Іващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Проведено фотометричні спостереження комети 73P/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент C) з телескопом Цейсс-600 (D=60 см, F=620 см) Андрушівської астрономічної обсерваторії з використанням вузькосмугового інтерференційного фільтра RC (7128/58). За зміною ...
268237
  Українська Л.О. Визначення основних бар"єрів оптимізації рівня трансакційних витрат / Л.О. Українська, А.В. Льон // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)
268238
  Лівенцева Г.А. Визначення основних геолого-геофізичних, гірничо- геологічних та геоекологічних спрямувань тематики Інституту Тутковського // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 74-82. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0367-4290
268239
  Овчаренко Т. Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства та запропоновано підхід, що ґрунтується на поєднанні фундаментального макроекономічного аналізу на рівні державної та світової економіки, всебічного аналізу галузей, ...
268240
  Акчурін Ю.Р. Визначення основних понять міжнародної інформаційної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 203-209. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
268241
  Москаленко В.О. Визначення основних ризиків олійножирової галузі / В.О. Москаленко, І.В. Євсєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 80-87


  У статті охарактеризовано олійножирову галузь, висвітлено основні перспективи розвитку і загрози. Відображені невирішені проблеми, пов"язані з галузевими особливостями та ризиками галузі. Виділені основні фактори, що впливають на різні види ризиків. ...
268242
  Ментус І.Е. Визначення основних характеристик внутрішніх зарядів вибухових речовин при руйнуванні опор мосту / І.Е. Ментус, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 33-37


  На основі аналізу ефективності внутрішніх зарядів наведені розрахункові вирази, які дозволяють більш точно розрахувати масу зарядів вибухової речовини для руйнування опори мосту. Надаються рекомендації щодо визначення основних характеристик внутрішніх ...
268243
  Еджиєс Визначення особливостей формування професійно-комунікативної компетентності студенів-іноземців у процесі фахової підготовки / Еджиєс, Емре. // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 54-58. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
268244
  Гурнак О.В. Визначення оцінки величини власного і позичкового капіталу в управлінні структурою капіталу підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.125-133. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
268245
  Шапуров О.О. Визначення оцінки штучно створених латентних механізмів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
268246
  Конверський А.Є. Визначення П.В. Копніним природи та завдань логіки наукового дослідження // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 21-26
268247
  Семашко В.В. Визначення паладію в електролітах паладіювання та стоматологічних сплавах / В.В. Семашко, О.Б. Воловенко, А О. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 240
268248
  Луньова О.В. Визначення параметрів безпечної утилізації твердих побутових відходів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Луньова О.В. ; МОНУ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
268249
  Чолій В.Я. Визначення параметрів видимого руху супутника та їх прогноз з використанням фільтра Калмана // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2012. – № 7. – С. 6-12. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-6630 -8(Вип. 7)


  У роботі розглядається метод визначення параметрів руху супутника з використанням фільтра Калмана. Як приклад взято лазерні спостереження одного супутника упродовж кількох проходжень на одній станції з метою покращання його орбіти. Метою роботи є ...
268250
   Визначення параметрів гострої токсичності хлоридного комплексу Cu/Zn з етилендіаміном при одноразовому введенні per os / І. Бєлінська, Т. Рибальченко, В. Кокозей, О. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-71. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що параметри гострої токсичності хлоридного комплексу Сu/Zn з етилендіаміном при введенні per os становлять: доза 1000 мг/кг є летальною для щурів; доза 250 мг/кг - максимально переносима доза, при якій жодна з тварин не загинула; LD50, ...
268251
  Янків-Вітковська Визначення параметрів іоносфери і методика їх перетворення з GNSS-спостережень / Янків-Вітковська, С. Савчук, В. Паучок // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 5-12 : рис. – Бібліогр.: с.10-11. – ISSN 0130-1039
268252
  Баранов І.В. Визначення параметрів комбінованого відвалоутворення на залізорудних кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Баранов Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
268253
  Запорожець О.І. Визначення параметрів оптимальної комфортності у робочої зоні приміщення за показниками повітряного середовища // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
268254
  Василенко А. Визначення параметрів ядра активної галактики NGC 1194 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Оброблено результати спостережень активної сейфертівської галактики проміжного типу Sy 1.9 NGC 1195, отримані космічною місією XMM-Newton. Після застосуваня відповідних моделей випромінювання акреційного диску рентгенівського спектру у діапазоні ...
268255
  Мазнєв Г.Є. Визначення передумов та оцінка перспектив впровадження прогресивних систем оперативного управління на підприємствах України / Г.Є. Мазнєв, О.В. Корнієцький, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 11-21. – (Економічні науки)
268256
  Селіванов М.Ф. Визначення переміщень берегів двох паралельних тріщин зчеплення / М.Ф. Селіванов, Ю.О. Чорноіван, О.В. Вовкодав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Наведено підхід до розв"язування задач багатоосередкового руйнування. Розглянуто систему двох паралельних тріщин з достатньо розвиненими зонами зчеплення, розмір яких не дозволяє використовувати концепцію квазікрихкого руйнування. Використовується ...
268257
   Визначення перерізів ядерних реакцій (n, x) на ізотопах германію / Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко, А.М. Берлізов // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 1818-331Х
268258
  Каденко І.М. Визначення перерізів ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] / І.М. Каденко, Р.В. Єрмоленко, Н.Р. Дзисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 325-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою активаційного методу шляхом вимірювання гамма-спектрів продуктів активації визначено перерізи ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] трьох значеннях енергії нейтронів (2,58, 149 кев) та визначено ізомерне співвідношення ...
268259
  Нечипоренко В. Визначення перестрахування в законодавстві України: до питання удосконалення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 63-71. – ISSN 1026-9932
268260
  Іванишин В.В. Визначення переущільнення грунтів у господарствах західної частини лісостепу України / В.В. Іванишин, А.В. Рудь, І.О. Мошенко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 146-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
268261
  Тихонов І.В. Визначення періодичності перевірки суднового обладнання // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
268262
  Благодир Л.М. Визначення перспектив розвитку переробних підприємств олійно-жирової галузі України на основі виробничої функції Кобба-Дугласа : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.М. Благодир, О.В. Мороз, Б.Є. Грабовецький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 241-251 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
268263
  Харчук Т.В. Визначення перспективних напрямів забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
268264
  Курило М. Визначення перспективності вітчизняних родовищ та рудопроявів бентоніту на основі регресійного аналізу / М. Курило, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-14. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Наведено геолого-економічну оцінку родовищ та рудопроявів бентоніту із використанням графоаналітичних методів. Встановлено перспективність об"єктів за показниками кількісних і якісних характеристик. Geological-economical evaluation of Ukrainian ...
268265
  Сусь Б.А. Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона / Б.А. Сусь, П.В. Бережний, Т.М. Павелко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 317-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Проаналізовано причини, які дають сильне розходження експериментального і табличного значень величини питомого заряду електрона. Показано, що в даній лабораторній работі необхідно враховувати вплив просторового заряду на електричне поле в магнетроні, а ...
268266
  Дудоров О. Визначення підакцизних товарів як предмета злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.28-36
268267
  Македон В.В. Визначення підсистем стратегічного та оперативного управління підприємством // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 90-93.
268268
  Наумов О.О. Визначення підстави та умов звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 кк України в теорії кримінального права та судовій практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 65-70. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
268269
  Михайленко О. Визначення підходів до трактування сутності сталого розвитку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 124-129. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
268270
  Ільченко С.В. Визначення підходів до формування категорії економічний простір // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 49 : Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. – С. 43-51
268271
  Глазкова А.С. Визначення підходу до формування стратегії інтеграційного розвитку залізничного транспорту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 17-21. – ISSN 2409-1944
268272
  Леонідова О. Визначення піратства в міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 107-110
268273
  Андрущенко В.О. Визначення планарного коефіцієнта Пуассона диска із п"єзокераміки / В.О. Андрущенко, Д.Ю. Лібов, В.М. Нікітенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі з резонансного і обертонного методів був визначений планарний коефіцієнт Пуассона диска п"єзокерамічного матеріалу ЦТС - 19. В резонансному методі порівнювалися теоретичні і експериментальні контурні моди з різними типами симетрії ...
268274
  Кучма О. Визначення платника збору на обов"язкове державне пенсійне страхування при відчуженні легкових автомобілів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 249-250. – ISBN 978-617-7069-17-0
268275
  Трач О. Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак / О. Трач, С. Федушко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 84-87. – ISSN 2225-5036


  Сьогодні веб-спільноти формують значну частину Інтернет простору, що надає можливості для задоволення інформаційних потреб користувачів та їх взаємодії. Проте часто саме віртуальні спільноти стають об"єктом інформаційних атак. Виявлення небезпечних ...
268276
  Стрельбіцький М.А. Визначення показника уразливості даних в інформаційно-телекомунікаційних системах на стадії модернізації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 208-213. – ISSN 2524-0056
268277
  Акбаш К.С. Визначення показників розподілу гендерних груп за характерними ознаками / К.С. Акбаш, Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
268278
  Михайлова О.О. Визначення полів напружень у Закарпатті через механізми вогнищ землетрусів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Михайлова Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
268279
   Визначення полів напружень у земній корі за механізмами вогнищ місцевих землетрусів у Закарпатті / Д. Малицький, А. Муровська, О. Обідна, А. Гнип, О. Грицай, А. Павлова, А. Пугач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 36-45. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  У роботі вперше визначено 20 механізмів вогнищ місцевих землетрусів у Закарпатті, що становить дуже важливу передумову для подальших геодинамічних побудов. Фокальні механізми землетрусів за період з 2012 р. по 2015 р. визначалися за допомогою ...
268280
  Скоблик В. Визначення політичної участі в працях британських політологів 1970-х - 1990-х рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 67-71. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
268281
  Наливайко О.О. Визначення поняття "Lifelong learning" у світовій педагогічній думці // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 148-155. – ISSN 2074-8167
268282
  Котляр О.І. Визначення поняття "біженець" у міжнародних документах // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 36-40
268283
  Старинський М. Визначення поняття "валютні правовідносини" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 52-56
268284
  Сенюта І.В. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 297-303. – ISSN 1563-3349
268285
  Цвєтков А. Визначення поняття "видатки бюджету" в теорії фінансового права та законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.82-85
268286
  Коніщева Н.Й. Визначення поняття "державний контроль за господарською діяльністю" / Н.Й. Коніщева, В.О. Власов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 71-78. – ISSN 1729-7206
268287
  Садовська О. Визначення поняття "достовірність доказів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 430-432. – ISBN 978-617-7069-17-0
268288
  Манжул І.В. Визначення поняття "енергетична безпека" зарубіжними авторами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 272-276. – ISSN 2219-5521
268289
  Орлов Ю.Ю. Визначення поняття "житло" в контексті обмеження права на його недоторканність під час оперативно - розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-77.
268290
  Морозова О. Визначення поняття "компетентність": зарубіжний та вітчизняний підхід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 145-149. – ISSN 2308-4634
268291
  Мицик В.В. Визначення поняття "корінні народи" в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.61-67
268292
  Дмитренко А.А. Визначення поняття "мемуарні джерела" в радянській історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 305-308. – ISSN 2076-8982


  У статті розглядаються основні підходи до визначення термінів "мемуари" та "мемуарні джерела". Проводиться аналіз дефініцій, запропонованих дослідниками мемуаристики та джерелознавства. Висвітлюються варіанти класифікації даних джерел та критерії, за ...
268293
  Макаренко А. Визначення поняття "молодий спеціаліст" в національному законодавстві про працю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 295-297. – ISBN 978-617-7069-14-9
268294
  Гарбар А.С. Визначення поняття "національні інтереси" та чинники їх формування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 103-106. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
268295
  Андрощук Г. Визначення поняття "несправедлива перевага" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
268296
  Шостко О. Визначення поняття "організована злочинність" у зарубіжній кримінології // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 180-190
268297
  Хохлова І. Визначення поняття "припинення права користування надрами" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 77-79. – ISSN 0132-1331
268298
  Дорошенко Т.М. Визначення поняття "професійної готовності авіаційних менеджерів" як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 96-100. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
268299
  Максимюк Г.М. Визначення поняття "рейтинг" в контексті управління персоналом // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 41-47. – ISSN 2226-8820
268300
  Герцик А. Визначення поняття "технологія" у фізичній реабілітації // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – № 1 (23). – С. 32-44. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2221-1217
268301
  Коваль М.В. Визначення поняття "холодна зброя" в національних стандартах України // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (55). – С. 190-199. – ISSN 2411-3816
268302
  Кузьміна М. Визначення поняття "якість продукції" та критерії її оцінки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 138-141.
268303
  Горова К.О. Визначення поняття аутсорсингу в сучасних умовах глобалізації та віртуалізації економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 63-70. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
268304
  Воронін Я.Г. Визначення поняття винаходу в вітчизняній цивілістичній науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 139-142.
268305
  Ковальчук А.М. Визначення поняття евфемічності як об"єкта лінгвістичних досліджень у сучасному іспанському мас-медійному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 82-92. – ISSN 2413-5593
268306
  Яремак З.В. Визначення поняття екологічного конфлікту // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 249-251. – ISBN 978-966-419-269-6
268307
  Бірченко Ю.І. Визначення поняття ефективності правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
268308
  Беспалько І. Визначення поняття загальних засад кримінального провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 242-247. – ISSN 2307-8049
268309
  Кліяненко Б.Т. Визначення поняття і економічної сутності інновацій в умовах сталого розвитку: методологічний аспект / Б.Т. Кліяненко, О.П. Осика // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 1681-6277
268310
  Русанова О. Визначення поняття і процесуального статусу особи, яка провадить дізнання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 94-97
268311
  Данилюк Ю. Визначення поняття конституційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 43-46.
268312
  Франчук В.В. Визначення поняття кримінально-правового засобу охорони економіки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 353-362. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
268313
  Василяка Д. Визначення поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 119-124
268314
  Рачинська Вікторія Визначення поняття небезпечних відходів за українським законодавством, Базельською конвенцією та директивою 2008/98/ЄС // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 48-52. – Бібліогр.: 29 назв.
268315
  Тищенко В.Г. Визначення поняття нотаріальна діяльність з позиції адміністративно-правового регулювання // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 188-198
268316
  Коробенко Н. Визначення поняття пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання у науці права соціального забезпечення // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 257-260. – ISBN 978-966-7067-07-6
268317
  Дяковський О.С. Визначення поняття персональних даних як правової категорії: сучасні проблеми та шляхи вирішення // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 51-56
268318
  Черчатий Є.О. Визначення поняття поглинання як способу реорганізації суб"єктів господарювання: законодавчий і науковий підходи // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 258-261
268319
  Криворучко І.В. Визначення поняття принципів адміністративної процедури в науці державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 20-25. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
268320
  Тимощук Ю.С. Визначення поняття принципів кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 261-264. – ISSN 2219-5521
268321
  Корнута Р. Визначення поняття публічного права в праві України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-88


  Автор розмірковує про необхідність наукового опрацюванняпоняття "публічне право", визначення його змісту, місця та методу в праві України.
268322
  Данилюк Ю. Визначення поняття суб"єктів конституційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-32.
268323
  Іванцова А.В. Визначення поняття суддівський індемнітет: загальна характеристика та міжнародно-правовий аналіз // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7096-97-8
268324
  Міма І.В. Визначення поняття та змісту соціальної цінності релігійних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 86-92. – ISSN 1563-3349
268325
  Трекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
268326
  Тацій В. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у Концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 232-240. – ISSN 1026-9932
268327
  Тристан А. Визначення поняття фотографії як об"єкту права інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 191-192
268328
  Алєксєєв С.Б. Визначення поняття"ресурсний потенціал підприємства" / С.Б. Алєксєєв, Є.І. Жебокритський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 53-56. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
268329
  Іваненко О. Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: актуальні проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-65. – ISSN 0132-1331
268330
  Фролов О.С. Визначення понять "зброя як річ матеріального світу" та "зброя як соціальне явище" // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-43.
268331
  Бондаренко М. Визначення пористості та коефіцієнта газонасиченості колекторів залежно від термобаричних умов (РТ-умов) залягання / М. Бондаренко, В. Кулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Пористість колекторів газу може бути визначена за допомогою комплексу методів радіоактивного каротажу (РК) як середнє арифметичне зважене значення позірних пористостей за густинним гамма-гамма каротажем (ГГК) і за нейтрон-нейтронним каротажем (ННК). ...
268332
  Шишкін В.С. Визначення порогових значень рівня бідності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 212-215. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
268333
   Визначення порогу плавлення CdTe по акустичному відгуку при лазерному імпульсному опроміненні / А. Байдулаєва, В.П. Велещук, О.І. Власенко, О.В. Ляшенко, П.О. Мозоль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 355-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено поріг плавлення монокристалічного CdTe при імпульсному лазерному опроміненні по амплітуді акустичного відгуку. Ключові слова: поріг плавлення, СdTе, лазерне опромінення. In paper established melting threshold of CdTe monocrystal ...
268334
  Трембачов О.Ф. Визначення постійних баронівеліра МБНП із застосуванням способу найменших квадратів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 64-79 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
268335
  Саленко А.С. Визначення постіндустріального суспільства на основі еволюційного аналізу теорій технологічного детермінізму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
268336
  Шинкарук О.М. Визначення поточного рівня технічного стану радіотехнічних систем військового призначення із використанням їх правильного функціонування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 147-150
268337
  Єдинак Я.Б. Визначення потреби у реорганізації районних у місті рад в умовах децентралізації державної влади (на прикладі міста Дніпропетровська) // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 71-80. – ISSN 2311-6420
268338
  Павловський О.В. Визначення потрібної кількості евакуаційних та ремонтних відділень, а також величини резерву озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 166-169. – ISSN 2311-7249


  У статті викладено метод, який дозволяє визначати таку кількість евакуаційних та ремонтних відділень, а також величину резерву озброєння та військової техніки (ОВТ), які у комплексі забезпечуватимуть підтримання заданого рівня боєздатності військ з ...
268339
  Парновський С. Визначення початкової функції світності галактик з активним зореутворенням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-14. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Показано, як визначити початкову функцію світності, що описує розподіл світності галактик при нульовому віці спалаху, на основі поточної функції світності вибірки галактик з активним зореутворенням. Показано, как определить начальную функцию ...
268340
  Жухевич О. Визначення початку перебігу позовної давності у спорах про визнання недійсними охоронних документів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7. – С. 17-19. – ISSN 1608-6422
268341
  Матвєєва Ю.І. Визначення права і визначеність закону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 47-50. – ISSN 1996-5931
268342
  Тітов М. Визначення правових дефініцій як ключ до успішного продовження реформи з децентралізації влади Україн // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 287-295. – ISSN 1026-9932
268343
  Хоша В.В. Визначення правових засад акредитації судово-експертних установ України // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 78-87. – ISSN 0130-2655
268344
  Вахонєва Т.М. Визначення правового становища творчих працівників у трудовомму праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 290-302. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
268345
  Бурлак О.В. Визначення правового статусу актів міжнародних організацій стосовно національних установ із захисту і заохочення прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 187-192.
268346
  Макурін А.А. Визначення правового статусу в Україні та за кордоном сучасних грошових знаків // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (41). – С. 202-207. – ISSN 2222-0712
268347
  Коренга Ю. Визначення правового статусу ембріона // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 99-103. – ISSN 2409-4544
268348
  Олексюк В.С. Визначення правового статусу судового розпорядника // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 311-314. – ISBN 978-617-7096-97-8
268349
  Коваль І. Визначення правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 53-60
268350
  Беніцький А.С. Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 54-64. – ISSN 2304-4556
268351
  Кашкаров О.О. Визначення предмета злочину, передбаченого ст 354 КК України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 101-104. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
268352
  Гулкевич В. Визначення предмета порушення авторського права і суміжних прав // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-105
268353
  Карпенко О.С. Визначення привабливості ринку автомобільних шин КНР для виходу українських компаній // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 137-140. – ISBN 978-617-696-385-1
268354
  Тогачинська О.В. Визначення придатності орних земель для отримання високоякісного зерна пшениці / О.В. Тогачинська, І.В. Паращенко, О.М. Салавор // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
268355
  Соловей Н.В. Визначення принципів взаємодії учасників страхового бізнесу та економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 27-30.
268356
  Валєцька О.В. Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 417-423. – ISSN 1563-3349
268357
  Порхоменко Н.М. Визначення природи джерел права у зв"язку з його пізнанням // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-16
268358
  Корягіна О.С. Визначення приходних складових водного балансу Каховського водосховища // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 209-214 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0902
268359
  Шевченко В.В. Визначення причин і наслідків формування бюджетного дефіциту в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 173-175. – ISBN 978-617-7069-02-6
268360
  Веретюк С.М. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні / С.М. Веретюк, В.В. Пілінський // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 2 (42). – С. 51-58


  На основі методики DESI (Digital Economy and Society Index) сформульовано модель структури цифрової економіки. Проведено якісний та кількісний аналіз технологічного відставання України від європейських країн в питанні розбудови цифрової економіки. ...
268361
  Гнатієнко Г. Визначення пріоритетності заходів кібербезпеки при неповних експертних ранжуваннях / Г. Гнатієнко, Н. Тмєнова // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (2). – С. 9-15. – ISSN 2707-1758


  Якісне функціонування системи інформаційної безпеки та вирішення проблем, що виникають при захисті інформації, наразі є актуальним напрямом в різних сферах людської життєдіяльності. Успішний кіберзахист полягає у створенні та реалізації багаторівневої ...
268362
  Ганкіна М.С. Визначення пріоритету соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 35-42. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
268363
  Мельник В.В. Визначення проблем запровадження та становлення державної інноваційної політики в Україні // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 2. – C. 13-17. – ISSN 2522-9273
268364
  Пришляк Г.Я. Визначення проблем реалізації правових форм демократичного контролю в Україні та шляхи їх подолання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-28
268365
  Шевченко О. Визначення прогнозних техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями / О. Шевченко, О. Кошляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 89-94. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи - установити внутрішні зв"язки між техніко-економічними показниками експлуатації родовищ підземних вод, проаналізувати сучасні фактичні дані, знайти способи визначення та уніфікувати розрахунки ціни одиниці готової продукції, податку за ...
268366
   Визначення продуктів окиснення 1,1,6-триметил- 1,2-дигідронафталіну / В.Г. Шуміліна, О.В. Добриднєв, М.В. Іщенко, В.В. Козаченко, А.В. Тарасов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 37
268367
  Паталах І.І. Визначення прооксидантного статусу еритроцитів для діагностичної оцінки їхнього стану / І.І. Паталах, О.П. Байдал, М.С. Капішнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Застосовано оцінку антиоксидантної системи ферментативного захисту (СОД, КАТ, ГПО) для з"ясування причин низької резистентності еритроцитів. Установлено наявність різних співвідношень досліджених компонентів прооксидантно-антиоксидантної системи у ...
268368
  Самойленко О.М. Визначення просторового положення та орієнтації осі обертання динамічного об"єкта координатним площинним і трековим методами // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 6-10. – Бібліогр.: 12 назв
268369
  Самойленко О.М. Визначення просторової орієнтації осі обертання динамічного об"єкта геодезичним автоколімаційним методом : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
268370
  Ромін Андрій Вячеславович Визначення просторової форми геометричного об"єкта в часі за описами його зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01. / Ромін А.В.; МО і НУ, КНУ буд. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
268371
  Трюхан В.М. Визначення протяжності берегової лінії Азовського моря сучасними картометрії // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 17-21 : табл., мал. – Бібліогр.: 12 назв
268372
  Попов С.А. Визначення пружних характеристик зразків гірських порід циліндричної форми методом резонансів / С.А. Попов, Т.В. Андрущенко, О.О. Краснікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі наведені експериментальні дані по вимірам пружних параметрів гірських порід резонансним методом. Модулі пружності визначалися за допомогою отримання мод Кри-Лемба і подальшим розрахунком за методикою Мелешка (2008). Форми коливань визначалися ...
268373
  Горго Ю.П. Визначення психофізіологічного статусу людини для розробки критеріїв її професійної придатності / Ю.П. Горго, Н.Б. Філімонова, Т.Е. Ян // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 13. – С. 28-31. – (Серія "Біологічні науки")
268374
  Ротар Д.П. Визначення публічно-правової галузі права, якій належить пріоритет у регулюванні правового статусу бюджетної установи // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 328-331. – ISSN 1563-3349
268375
  Дємьохін Владислав Леонідович Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Дємьохін В.Л.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
268376
  Ганжа О.Б. Визначення радіочутливості організму за показниками неспецифічної резистентності : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Ганжа Олена Борисівна ; НАНУ, Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2012. – 136 л. – Бібліогр.: л. 113-135
268377
  Білоус О.І. Визначення радіусу кореляції на окремих гілках кривої співіснування за даними динамічної в"язкості бінарного розчину Ga-Pb // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Запропоновано метод визначення величини радіуса кореляції на окремих гілках кривої співіснування, що ґрунтується на експериментальних даних про динамічну в"язкість. У роботі доведено ефективність застосування скейлінгової моделі як суми їхньої ...
268378
  Гуляєва Т.В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Гуляєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
268379
  Балабін ВІ В. Визначення раціонального складу системи військового призначення / ВІ В. Балабін, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 51-55


  У статті на основі теорії оптимальних рішень просинтезовано управляючу частину (підсистему органів управління) складної системи військового призначення і визначено бойову ефективність та витрати потенціалу боєздатності військ (сил) - виконавчої частини ...
268380
  Корецький А.І. Визначення реальних напрямів пріоритетного розвитку науки шляхом аналізу галузевої динаміки українських публікацій // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 4 (148). – С. 23-33


  Проведено наукометричний аналіз динаміки українських публікацій за галузевою спрямованістю на основі інформації бібліографічної бази даних Scopus. Було виявлено реальні пріоритетні напрями розвитку української науки та ступінь їх відповідності ...
268381
  Кришталь Т.М. Визначення регіональної економіки як соціально-економічної системи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 130-136. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
268382
  Кучеренко Світлана Адамівна Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 217-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасну класифікацію режимів валютного курсу та особливості їх застосування. Визначено валив режиму валютного курсу на конкурентоспроможність та економічну свободу країн з різним рівнем економічного розвитку.
268383
  Луценко С.О. Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар"єру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Луценко С.О.; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
268384
  Стеля О.Б. Визначення режиму дренажу як розв"язку оберненої задачі нестаціонарного потоку грунтових вод // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 77-83. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Сформульовано та розв"язано обернену задачу оптимізації відбору грунтових вод вертикальным дренажем для нестаціонарного потоку грунтових вод в плані. Наведено приклад числових розрахунків.
268385
  Кириленко О.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 5-12. – ISSN 1562-8965
268386
  Недибалюк О.С. Визначення ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 160-170. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
268387
   Визначення ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування : монографія / [С.О. Дмитров та ін.] ; під заг. ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISBN 978-966-8958-98-4
268388
  Кочетков В.М. Визначення ринкової вартості банку на основі методів угод та котирувань у межах порівняльного підходу / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 94-98
268389
  Кочетков В.М. Визначення ринкової вартості міжнародного банку на основі методу дисконтування грошових потоків у межах дохідного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 252-259 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
268390
  Фомішина В.М. Визначення рівня адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу виноробного підприємства (на прикладі ПрАТ "Князя Трубецького") / В.М. Фомішина, Н.Є. Федорова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 48-56 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
268391
  Крищенко Д.В. Визначення рівня конкурентоспроможності української економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються та аналізуються визначення конкурентоспроможності національної економіки, її залежність від стадій економічного розвитку країни, існуючі системи кількісної оцінки конкурентоспроможності та рейтинг України за такими системами. ...
268392
  Воронін І.М. Визначення рівня розвитку процесів інформатизації в Україні: суспільно-географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 238-246 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
268393
  Кравець О.Є. Визначення рівня сформованості професійно-проектувальної діяльності викладачів ВНЗ на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 199-203


  У статті проаналізовано результати експериментальної перевірки результативності застосування технології проектування навчальної інформації на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням, обгрунтовано базовий критерій оцінки результативного ...
268394
  Аксьонова Л.О. Визначення рівня фінансової безпеки банку на основі системи індикаторів / Л.О. Аксьонова, М.А. Худомака // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 45-49
268395
  Біляєва В.Ю. Визначення рівня фінансової стійкості банків України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
268396
  Харитонов С.О. Визначення родового об"єкта військових злочинві // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 65-75. – ISSN 2304-4556
268397
  Діянич Н. Визначення розмірів відшкодування моральної шкоди: українська та світова практика // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 156-160. – ISBN 978-966-2075-20-5
268398
  Басюк Т.О. Визначення розмірів і меж водоохоронних зон й прибережних захисних смуг навколо Чернятського водосховища за умови підвищення води // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 285-294. – ISSN 2308-135X
268399
  Мамушкіна А. Визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення терористичного акту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 35-40. – ISSN 2307-8049
268400
  Шарко Д. Визначення розміру матеріальної шкоди як ознаки порушення авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 45-46. – ISSN 1608-6422
268401
  Григорук В.І. Визначення розподілу діелектричної проникності підповерхневих шарів у ближньопольовій мікроскопії / В.І. Григорук, В.С. Сидоренко, П.О. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У даній роботі перевірено і підтверджено за допомогою математичного пакету High Frequency Structural Simulator можливість фіксувати залежність чутливості та роздільної здатності ближньопольового мікрохвильового мікроскопа, для шарів з різною глибиною ...
268402
  Самойленко В.М. Визначення розрахункових показників при моделюванні екомережі в басейнах річок на різних територіальних рівнях проектування / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 57-62. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
268403
  Осетинський А.Й. Визначення ролі касаційної інстанції в системі господарських судів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.54-62
268404
  Єрьоменко О.А. Визначення ролі органів студентського самоврядування в управлінні закладом вищої / О.А. Єрьоменко, Ю.О. Кривенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 62-70. – ISSN 2074-8922
268405
  Бронська А.М. Визначення ролі освіти в економіці освіти та згідно з теорією людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 148-151.
268406
   Визначення рухливості і концентрації вільних носіїв заряду в квантовимірних струмопровідних каналах / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, В.В. П"ятницкий, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 305-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В напівпровідникових гетероструктурах, виготовлених за технологією молекулярної епітаксії, квантові ефекти можуть виявляти себе в процесах переносу вільних носіїв заряду на макроскопічному рівні. Ці ефекти є предметом фундаментальних досліджень в ...
268407
  Щербань М.І. Визначення середніх денних і середніх нічних температур повітря // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 42-44. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 30)
268408
  Рябчій В.А. Визначення середніх за результатами нерівноточних вимірювань однієї величини / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 15-22 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-9780
268409
  Вишневський О.А. Визначення середнього навантаження та тиску на поверхню тертя - основа моделювання процесу випрбування матеріалів на абразивну зносостійкість / О.А. Вишневський, О.С. Давидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Визначено середнє навантаження та тиск на поверхню тертя під час проведення всього експерименту по визначенню абразивної зносостійкості матеріалів. Нерівномірний процес зношування поверхонь матеріалів замінений рівномірним. Average loading and average ...
268410
  Юрченко В.О. Визначення середньорічної концентрації сірководню в каналізаційних трубопроводах та в газоподібних викидах з них в атмосферне повітря / В.О. Юрченко, О.В. Бригада, О.С. Лебедєва // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 29-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
268411
  Прилипко С. Визначення системи права соціального забезпечення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 149-154
268412
  Соколова А.К. Визначення системи принципів флористичного права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 86-94. – ISSN 2224-9281
268413
  Клюс Ю.І. Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 120-126. – ISSN 2218-1199
268414
  Авраменко В.Г. Визначення складу комплексів та їх спектрів поглинання в водних розчинах бромного свинцю при різних концентраціях бром-іонів / В.Г. Авраменко, М.У. Білий. – Київ : Київський університет, 1960. – С.20-25. – Окремий відбиток
268415
  Борис Д.П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 72-82


  У статті розглянуто підходи до тлумачення терміна "сленг" у вітчизняній та англомовній (британській і американській) лінгвістиці. Зіставлення низки дефініцій дозволило виокремити п"ять загальних характеристик, на яких грунтується визначення онтології ...
268416
  Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Калачова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
268417
  Маслак Н.Г. Визначення собівартості операцій банку з цінними паперами на основі функціонально-вартісного аналізу // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 87-93.
268418
  Железняк О.О. Визначення собівартості пасажирсько-транспортного процесу / О.О. Железняк, Л.М. Олещенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 218-226 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
268419
  Француженко-Вірний Визначення сорокової річниці побудови і відкриття пам"ятника Тарасові Шевченкові в столиці США Вашінгтоні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 12-15
268420
  Сипало А.О. Визначення сортиліну в оптимізації діагностики та лікування дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Сипало Анна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
268421
  Яковлєв А. Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку / А. Яковлєв, М. Черненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 16-24 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
268422
  Вакім В.Е. Визначення спеціального режиму інноваційної діяльності та необхідності його впровадження // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7605-90-3
268423
  Сухарев С.М. Визначення сполук Hg(ІІ) в природних водах методом твердофазної спектрофотометрії / С.М. Сухарев, О.Ю. Сухарева // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 202-206. – ISSN 1991-0290
268424
  Гнєдков А.В. Визначення справедливої вартості кредиту як запорука його прибутковості / А.В. Гнєдков, Ю.Є. Пузаткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 197-200. – ISSN 2222-4459
268425
  Зінченко Н. Визначення ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 213-217. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
268426
  Корчак О. Визначення ставок роялті за субліцензіями в умовах сучасного розвитку інноваційного ринку України / О. Корчак, О. Попов // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 28-33. – ISSN 2409-8892
268427
   Визначення стандартної ентальпії утворення дихлоротетра-[...]-карбоксилатів диренію (III) / М.С. Ізюмський, О.С. Баскевич, С.Г. Мельник, О.В. Штеменко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 81-86. – ISSN 0041-6045
268428
  Кучеренко В.П. Визначення стану перезимівлі деяких рослин-інтродуцентів за результатами пероксидазного аналізу та наслідками перезимівлі в зимовий період 2002-2003 років / В.П. Кучеренко, О.М. Колісніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан перезимівлі деяких деревних рослин-інтродуцентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в екстремальний зимовий період 2002-2003 років. Одержані результати збігаються з прогнозованою зимостійкістю за пероксидазним способом.
268429
  Нагорна О.В. Визначення стану сформованості технологічної культури майбутніх фахівців інклюзивних навчальних закладів // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 211-215. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
268430
  Скляренко В.Є. Визначення статистичних залежностей прогнозних показників від окремих факторів при споживанні та виробництві лікарських препаратів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
268431
  Драницина А. Визначення статі пінгвінів дженту методом ПЛР зі специфічними праймерами / А. Драницина, Г. Телегеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються літературні дані, отримані при підборі різноманітних підходів для надійного та швидкого визначення статі мономорфних видів птахів. Визначено стать особин пінгвінів дженту за допомогою ПЛР зі специфічними праймерами. Одержано ...
268432
  Тищенко Ю. Визначення статусу суб"єктів інвестиційної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 16-23. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
268433
  Куличенко В.А. Визначення стехіометрії складних оксидів на основі лантану, нікелю та кобальту / В.А. Куличенко, С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 130-132. – (Хімія ; Вип. 33)


  Розглянуто хімічні методи дослідження стехіометрії складних оксидів на основі лантану, нікелю та кобальту. При комплексно-метричному визначенні складу кобальтів і нікелатів лантану кобальт і нікель маскують о-фенантроліном. Обернене титрування ...
268434
  Малежик П.М. Визначення структури готовності майбутніх ІТ-фахівців до професійної діяльності як педагогічна проблема // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 130-135. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
268435
  Джоу Юнь Визначення структури і змісту професійної компетентності вчителів співу в працях китайських та українських науковців // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 57-72. – ISSN 2077-1827
268436
  Вижва С. Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі / С. Вижва, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-17. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати дослідження керну 11 свердловин Семиреньківської площі Дніпровсько-Донецької западини. Визначено перспективні інтервали розвитку порід-колекторів на основі вивчення структури їхнього пустотного простору. Комплекс петрофізичних ...
268437
  Аксьонов О.В. Визначення структури системи управління земельними ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 4-10. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
268438
  Сергієнко Н.А. Визначення стягувача за виконавчими документами, які передбачають стягнення на користь держави чи вчинення дій на її користь або в її інтересах // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 400-403. – ISBN 978-617-566-402-5
268439
  Ярема Т.І. Визначення суб"єктивних ознак схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 124-129. – ISSN 2617-4162
268440
  Ярошенко А. Визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері / А. Ярошенко, О. Костенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 262-275. – ISSN 1026-9932
268441
  Короєд С.О. Визначення судом походження дитини при встановленні факту її народження на тимчасово окупованій території: проблеми теорії і практики цивільного судочинства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 103-114. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
268442
  Курач Т.М. Визначення сукупності ознак класифікування географічних карт // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 198-202. – Бібліогр.: 6 назв.
268443
  Виклюк М.І. Визначення суті податкової безпеки на основі застосування TRID - підходу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 42-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
268444
  Наливайко О.О. Визначення суті поняття "мобільного навчання" / О.О. Наливайко, Н.А. Чорноус // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 40. – C. 118-124. – ISSN 2074-8167
268445
  Медвідь Д.І. Визначення сутності і структури готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 209-226. – ISSN 2074-8167
268446
  Лищенко О.Г. Визначення сутності категорії "Запаси" з метою організації обліку на підприємстві / О.Г. Лищенко, Л.В. Матюха // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 85-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
268447
  Нечепоренко Л.С. Визначення сутності онто-інвайроментальної педагогіки // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 107-112. – ISSN 2078-7782
268448
  Пластун О.Л. Визначення сутності поняття "банкрутство" в сучасній науковій літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 256-261. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
268449
  Щербань І Визначення сутності поняття "комерційне найменування": вітчизняний та міжнародний досвід правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 281-283. – ISBN 978-617-7069-14-9
268450
  Остапенко А.В. Визначення сутності поняття "конкурентоспроможність галузі" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 15-23. – ISSN 2222-4459
268451
  Кузніченко С.О. Визначення сутності поняття реєстрації як спеціальної адміністративної процедури / С.О. Кузніченко, М.М. Феделеш // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 40-47. – ISSN 2414-4207
268452
  Книга М. Визначення сутності примусових заходів медичного характеру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-90.
268453
  Пшеничнюк Т.В. Визначення сутності страхування як фінансово-економічної категорії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 113-118. – ISSN 2221-1055
268454
  Добринь С.В. Визначення сутності та взаємозв"язку понять "ризик", "небезпека" та "загроза" / С.В. Добринь, Д.С. Шкляр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – C. 48-52. – ISSN 2306-6792
268455
  Сергеєва О.А. Визначення сутності та змісту науково-дослідної роботи студентів ВНЗ англомовних країн // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 342-350. – ISSN 2074-8167
268456
  Жиров Д.А. Визначення сутності та складових поняття "соціальна відповідальність підприємництва" // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 227-232. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Мале підприємництво відіграє чималу роль у процесі розвитку в Україні основ громадянського суспільства. Це підсилює увагу до проблем підприємців та стимулює наукове співтовариство на пошук шляхів покращення вітчизняного бізнес-середовища. Проте досі не ...
268457
  Решетченко С. Визначення сучасного вітрового режиму Харківської області / С. Решетченко, С. Фоменко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 100-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2075-1893
268458
  Кожемякіна С.М. Визначення сучасної продуктивності праці в системі показників сукупної продуктивності на макрорівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 3-9
268459
  Ільницький О. Визначення сфери дії законодавства України про державні закупівлі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 76-80
268460
  Гудзь П.В. Визначення сценаріїв виробництва валового регіонального продукту / П.В. Гудзь, М.В. Гудзь // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 14-19. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
268461
  Пономарьов О.В. Визначення та вдосконалення функцій Антимонопольного комітету України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 52-55. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано проблеми визначення функцій Антимонопольного комітету України, означено коло проблемних питань та шляхи їх подолання. The article deals with the problems of determining the functions of the Antimonopoly Committee of Ukraine, problematic ...
268462
   Визначення та вивчення птахів в умовах польової практики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.] Лопарев С.О. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 84 с. – На обкл., тит. арк. уклад. зазн. як автора. – Бібліогр.: с. 83-84
268463
  Плахотнюк Н. Визначення та втілення в Україні принципу верховенства права в адміністративній процедурі / Н. Плахотнюк, І. Криворучко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 76-86. – ISSN 2664-3618
268464
  Мартинюк О. Визначення та застосування грошової оцінки земельних ділянок при укладанні договорів відчуження та спадкуваня // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 7-18
268465
  Василенко Ю.В. Визначення та застосування фіскального мультиплікатора в середньостроковому прогнозуванні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 86-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
268466
  Верхоглядова Н.І. Визначення та змістова інтерпретація людського капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 62.65. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
268467
  Шамілева Л.Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 166-176
268468
  Комар Е.Е. Визначення та класифікація основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 388-391. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
268469
  Смерницький Д.В. Визначення та класифікація суб"єктів адміністративно-правового регулювання науково-технічної діяльності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 118-126. – ISSN 2072-8670
268470
  Федоренко А. Визначення та класифікація фінансових інвестицій як передумова удосконалення їх оподаткування // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 70-86. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
268471
  Малюга А.В. Визначення та механізм побудови мовленнєвих тактик у межах комунікативно-прагматичної лінгвістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 119-124. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Розглядаються мовленнєві тактики і особливості їх реалізації в комунікативному акті. Пропонується механізм побудови мовленнєвих тактик і виділяються моменти уникнення конфліктності між метою та вербальним/невербальним оформленням останніх.
268472
  Оніщенко Н.В. Визначення та обґрунтування функціональних обов"язків, що покладаються на фахівця-психолога, в межах організації та надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 31-35. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті подаються результати аналізу сучасної нормативно-правової бази, яка регулює діяльність фахівців-психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій; висвітлюються основні проблеми, які заважають високому рівню ефективності професійної ...
268473
  Мамонов К.А. Визначення та особливості оцінки "рейдерської привабливості" підприємств паливно-енергетичного комплексу // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 133. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 0869-1231
268474
  Мисака Г.В. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 116-128 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
268475
  Гебрин-Байди Визначення та оцінювання кількісних показників родючості грунтів методами дистанційного зондування землі // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 67-74. – ISSN 1684-2189
268476
  Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 45-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
268477
  Фіть Л.В. Визначення тематичних відхилень у теорії редагування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 111-116


  Стаття присвячена дослідженню тематичних відхилень у редакторському, літературознавчому та психолінгвістичному аспектах. Тематичне відхилення описане як багаторівнева проблема, пов’язана з психологією сприйняття та розуміння тексту читачем. Визначено ...
268478
   Визначення температури збудження атомів FеI у метеорній комі за спектром спорадичного метеора, отриманого 2 серпня 2011 року в Чехії / А. Мозгова, В. Клещонок, А. Голубаєв, Ї. Боровічка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-47. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати визначення температури збудження атомів FeI за даними досліджень метеорного спектра, отриманого 2 серпня 2011 р. у місті Ондржейов на спостережувальній станції Астрономічної обсерваторії Астрономічного інституту Академії наук ...
268479
  Корнієць С.Д. Визначення температурного поля двозв"язної пластини складної геометрії / С.Д. Корнієць, Г.В. Гаврилов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 34-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Визначено температурне поле в двозв"язній пластині, коли на гладкому контурі з малими тріщинами задані граничні умови другого роду, а на нескінченності діє сталий тепловий потік. Розв"язок будується на основі спеціальної поліноміальної апроксимації ...
268480
  Рябовол Я.С. Визначення температурного режиму для формування активної колекції вихідного селекційного матеріалу жита оимого / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 68-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
268481
  Сунцова О.О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 193-198 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
268482
  Олійник А.В. Визначення тенденцій впливу недіючих кредитів на обсяг власного капіталу банків / А.В. Олійник, Ю.Л. Левчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 160-166. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
268483
  Бондаренко Л. Визначення теоретико-літературних понять чи словникова робота? // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-13
268484
  Колісник Р.Б. Визначення теоретичної сутності поняття "регіональна енергетична система" в контексті розвитку відновлювальної енергетики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 223-228. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
268485
  Горошко В.О. Визначення теплового стану п"ятишарової порожнистої кулі за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 141-146. – ISSN 1810-3022
268486
  Паламарюк М.Ю. Визначення територій пріоритетного розвитку туризму в Буковинських Карпатах // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 300-307. – Бібліогр.: 6 назв.
268487
  НовіковаТ Визначення терміна "душа" у словниках української мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 69-73. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
268488
  Слабкий В.Г. Визначення термінів в економіці охорони здоров"я // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 57-71. – ISSN 2415-8763
268489
  Бородін Є. Визначення термінів державної молодіжної політики в Законах України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.3-11. – ISBN 966-7800-03-2
268490
  Новікова Т. Визначення термінів старослов"янська мова - церковнослов"янська мова, старослов"янізм - церковнослов"янізм // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 411-415. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
268491
  Чорнобай Д. Визначення терміну "Міжнародно-правова відповідальність за правомірну діяльність" // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 161-162
268492
  Мороз М.М. Визначення терміну та розміру інвестицій для приведення до необхідної структури рухомого складу пасажирського транспорту загального користування (на прикладі м. Кременчук) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 235-243 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
268493
   Визначення терміну технічної придатності засобів ураження на основі моделі надійсності з аргументом, що запізнюється / М.О. Шишанов, А.А. Любарець, А.М. Шатров, С.А. Горбачевський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 88-93. – ISSN 2524-0056
268494
  Кушнір Р.М. Визначення термопружного стану тришарової термочутливої порожнистої кулі за складного теплообміну / Р.М. Кушнір, Б.М. Калиняк, В.О. Горошко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У рамках математичної моделі термочутливого тіла визначено і досліджено термопружний стан тришарової термочутливої порожнистої кулі за складного теплообміну та сталого силового навантаження на межевих поверхнях, а також наявності теплових джерел у ...
268495
  Шапар А.Г. Визначення техногенних та природних змін на порушених гірничими роботами землях за даними ДЗЗ / А.Г. Шапар, О.С. Тараненко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 64-69 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
268496
  Гресь Ю.О. Визначення технологічних засад слідчого експерименту // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 46-47. – ISBN 978-966-419-268-9
268497
  Каніщева О.В. Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів / О.В. Каніщева, А.В. Медведська, А.О. Панчул // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 289-297. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто засоби вираження емоцій, які притаманні мові Інтернету. Проаналізовано існуючі методи виділення емоційних елементів у тексті, а також системи, які реалізують аналіз емоційних елементів. Описано ознаки емоційних елементів, за допомогою яких ...
268498
  Шипнівська О. Визначення типів синтаксичної неоднозначності у знаннєорієнтованій системі машинного перекладу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 104- 113. – ISSN 0320-3077


  Розглянуто теоретико-практичні засади визначення синтаксично неоднозначних конструкцій в автоматичному синтаксичному аналізі. На матеріалі текстів військової тематики проаналізовано основні типи синтаксичної омонімії. Рассматриваются ...
268499
   Визначення точності відхилення близькостворної точки за допомогою електронного тахеометра / К.О. Бурак, М.Я. Гринішак, В.Н. Ковтун, В.П. Михайлишин, О.П. Шпаківський; К.О. Бурак та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 15-17 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назви
268500
  Волох О.П. Визначення тривалості обслуговування озброєння та військової техніки методом сітьового планування та управління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 13-18


  У статті показана можливість та доцільність використання методу сітьового планування та управління для визначення тривалості обслуговування озброєння та військової техніки, що спрощує процедуру отримання вихідних даних для розрахунків показників ...
268501
  Крайник Г.С. Визначення тяжких наслідків та істотної шкоди у розділі XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / Г.С. Крайник, Т.Є. Дунаєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 108-116. – ISSN 2524-0323
268502
  Згуровський М.З. Визначення університетських рейтингів - складова євроінтеграції в освітній сфері // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 77-85. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
268503
  Сазанович Л.В. Визначення усталених функцій зав"язки та передмови у цілісній структурі сюжету американської англомовної фольклорної балади // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 2219-4290
268504
  Булкін І.О. Визначення фактичних пріоритетів фінансування науково-технічної діяльності в Національній академії наук України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (114). – C. 24-56. – ISSN 1560-4926
268505
  Вагонова О.Г. Визначення факторів впливу на збитковість відтворення земельних ресурсів, використаних гірничобудівними підприємствами / О.Г. Вагонова, В.І. Прокопенко // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 90-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-7468
268506
  Омельченко Н.В. Визначення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 59-62. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
268507
  Жмудський О.3. Визначення фізики як науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
268508
  Маначинська Ю.А. Визначення фінансового результату в умовах комплексного характеру готельних послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 110-114
268509
  Бабіч В.В. Визначення фінансового результату для обчислення об"єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу III / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 83-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
268510
  Бєлова І. Визначення фінансової стабільності України / І. Бєлова, С. Башлай // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 25-31
268511
  Пампуха І.В. Визначення форматних частот людської мови / І.В. Пампуха, В.М. Гап"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 114-119


  У статті запропонований метод визначення формантних частот, що є у спектрі сигналів різни мов та діалектів, який можна вважати універсальним для проведення аналізу мовних сигналів, розглядається залежність мовних сигналів від типу голосу та фізіологія ...
268512
  Гритенко О.А. Визначення форми вини як окрема теоретична проблема щодо злочинів, учинених у співучасті // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 46-46
268513
  Перець В.І. Визначення форми держави Україна як наукова проблема (питання теорії та практики державного будівництва і управління) / В.І. Перець, В.І. Перець, Д.М. Руденко // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 46-50
268514
   Визначення фосфату в крові / С.В. Мельников, Л.С. Зінько, І.М. Шіфріс, І.О. Дудар, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 228
268515
   Визначення фосфору у формі гетерополікомплексу хемілюмінесцентним методом / Г.С. Сумарокова, Р.П. Линник, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 244
268516
  Сімон А.О. Визначення фотометричної системи на основі спостережень розсіяних кулястих скупчень NGC 7243, NGC 7762 та IC 5146 / А.О. Сімон, В.М. Решетник // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 152-156. – ISSN 1607-2855
268517
  Єзерська О.А. Визначення характеристик локальних електрохімічних процесів взаємодії корозійного середовища з поверхнеюдеформованного металу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.14 / Єзерська О.А.; НАН фіз-мех.ін-т. – Львів, 1994. – 18л.
268518
  Парамонова Н.К. Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування. Стаття 3. Розрахунок потужності, вмісту та об"єму мобільного й утримуваного авіаційного гасу в лінзі біля військового аеродрому Кульбакине (м. Миколаїв) / Н.К. Парамонова, Р.Б. Гаврилюк, Ю.В. Загародній // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
268519
   Визначення характеру заселення збуджених електронних рівнів атомів у плазмі поперечної дуги за емісійними спектрами / І.В. Присяжневич, В.Я. Черняк, П.А. Коротков, В.В. Наумов, І.Л. Бабіч, Ю.І. Слюсаренко, В.В. Юхіменко, В.А. Зражевский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 289-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена методика визначення характеру заселення збуджених електронних рівнів атомів за емісійними спектрами з слабо розділеною структурою мультиплетів. За допомогою даної методики досліджено плазму поперечної дуги. Промодельовані мультиплети ...
268520
  Пеляк І.А. Визначення холіну за допомогою золотого планарного електроду, модифікованого біокомпозитною плівкою на основі SiO2 і холіноксидази / І.А. Пеляк, Є.А. Мазуренко, О.Ю. Тананайко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 234
268521
  Мотрук І.І. Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав"янистої флори як інструмент контролю полінозів / І.І. Мотрук, В.В. Родінкова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
268522
   Визначення ціни на засоби цивільного захисту / О.А. Бужин, А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 44-49
268523
  Андрєєвський В.В. Визначення цінності діяльності адвокатів та засоби її забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 149-154.
268524
  Кендзера О.В. Визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання сейсмічного шуму / О.В. Кендзера, З.О. Вижва, А.С. Вижва // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 6-8


  Розглянуто задачу впровадження статистичного моделювання випадкових процесів та полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції в сейсмологічні дослідження для потреб визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними ...
268525
   Визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання сейсмічного шуму на прикладі спостережень в м. Одесі / О. Кендзера, З. Вижва, К. Федоренко, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-61. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу впровадження статистичного моделювання випадкових процесів та полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції в сейсмологічні дослідження для потреб визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними ...
268526
   Визначення часу затримки виїзду автобусу з зупиночного пункту розташованого біля регульованого перехрестя / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічева, О.С. Колій, Є.В. Любий // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 35-40. – Бібліогр.: табл., рис. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
268527
   Визначення часу існування штучних супутників Землі залежно від елементів орбіти / М. Ковальчук, Є. Вовчик, М. Стоділка, А. Білінський, О. Баран, М. Гірняк, Мартинюк-Лотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-43. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Для опису руху штучних супутників Землі (ШСЗ) у нецентральному полі земного тяжіння за наявності опору атмосфери використано диференціальні рівняння Лагранжа для елементів орбіти. Досліджено зв"язок між елементами орбіти ШСЗ на певний момент часу та ...
268528
  Половньов Ю. Визначення чинників динаміки реального ефективного обмінного курсу гривні / Ю. Половньов, А. Андрющенков // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-27.
268529
  Лузовіцька Ю.А. Визначення чинників формування біогенного складу річки Десни за допомогою сумарних та різницевих інтегральних кривих / Ю.А. Лузовіцька, Н.М. Осадча, В.А. Артеменко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 86-93 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
268530
  Іванісік А.І. Визначення ширини ліній в експериментальній оптичній спектроскопії / А.І. Іванісік, В.І. Малий, Г.В. Понежа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 314-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі запропоновано апаратне вирішення проблеми визначення спектральної ширини ліній без обмеження на тип джерела оптичного випромінювання в умовах нелінійності характеристики світло-сигнал фотоемульсії.
268531
  Бараш М. Визначення шляхів гармонізації промислової та конкурентної політики у сфері надання суб"єктам господарювання державної допомоги / М. Бараш, Г. Лозова // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-23


  Лозова Ганна - канд. екон. наук. доц. КНУТШ. У статті проаналізовано чинники внутрішнього та міжнародного характеру, які визначають необхідність урегулювання питання державної допомоги на сучасному етапі розвитку економіки України, розглянуто шляхи ...
268532
  Дащенко О.В. Визначення юридичної природи умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 102-104. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
268533
  Богаченко С. Визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ як запорука своєчасного та ефективного судового захисту // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 144-148. – ISBN 978-966-8909-91-7
268534
  Мальцев В.І. Визначення якості води методами біоіндикації : науково-методичний посібник / [В.І. Мальцев, Г.О. Карпова, Л.М. Зуб] ; Нац. акад. наук України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, Нац. екол. центр України, Недерж. наук. установа, Ін-т екології (ІНЕКО). – Київ : Ін-т екології НЕЦУ ; НЦЕБМ НАН України, 2011. – 112 с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. лише в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 107-108. – ISBN 978-966-02-6026-9
268535
  Осецький В.Л. Визначення якості корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю / В.Л. Осецький, М.В. Россо // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 1729-7036
268536
  Букрєєва О.С. Визначення якості системи правового регулювання діяльності зі стандартизації методом графічного аналізу // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (11). – С. 5-10. – ISSN 2412-5288
268537
  Торопцева А. Визначення, риси та основні класифікації мемуарів як історичного джерела // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 110-114. – ISBN 978-966-171-90295
268538
   Визначено 10 основних причин смертності у світі чоловіків і жінок // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 35. – ISSN 1810-7923
268539
  Кугель А. Визначено лауреатів літературної премії імені Романа Федоріва 2012 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С.13


  Лауреатами літературної премії імені Романа Федоріва в 2012 році стали: Л. Різник, М. Петренко, Л Степовичка, В. Каліка Л. Долик та Ігор Трач (Мюнхен), проф. ЛНУ ім І. Франка, докт філол.наук В. Шпітцер
268540
  Шупляк О. Визначено логотип до 200-річчя Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 96). – С. 10


  Робота бережанського художника Олега Шупляка стане символом святкувань. Цей логотип стане всеукраїнським та міжнародним символом шевченківського ювілею і буде використовуватися в буклетах, каталогах, на афішах, банерах, біг-бордах, плакатах, що ...
268541
   Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу "Винахід року-2012" // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 15/16 (781/782). – С. 14-15


  Конкурс проводиться щороку Державною службою інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької діяльності серед широких веств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво ...
268542
   Визначено перспективи до 2015-го // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  Під час зустрічі першого заступника МОНмолодьспорту України Євгена Суліми з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Саймоном Смітом, головою Британської Ради сером Верноном Еллісом і головою Британської Ради в Україні Мартіном ...
268543
  Поліщук В. Визначено претендентів на Симоненківську премію 2020 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
268544
  Степаненко Г. Визначено шляхи розвитку охорони здоров"я // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 5. – С.26-27
268545
   Визначилась трійка фіналістів IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 60-60. – ISSN 2409-1944


  "У Києві відбувся Відбірковий тур IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу, який проводиться під егідою Міжнародної неприбуткової асоціації "Європейська арбітражна палата" (м. Брюссель, Бельгія). За результатами усних дебатів у фінал вийшла ...
268546
  Нікольський А.М. Визначиник риб України / А.М. Нікольський. – Харків, 1930. – 139с.
268547
   Визначити разом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Український центр оцінювання якості освіти запрошує громадські організації долучитися до процесу визначення порогового балу ЗНО. Подавати кандидатури своїх представників до складу експертної комісії можуть ГО, напрями діяльності яких стосуються ...
268548
  Шищенко П.Г. Визначна географічна подія: ретроспектива відкриття Шостого материка (факти, свідчення, коментарі) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 37-40 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
268549
  Плітас З. Визначна мати-українка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 232, травень : травень. – С. 11-12


  Марія Варфоломіївна Лівицька (уроджена — Ткаченко) — українська письменниця-мемуарист, громадський діяч. Активістка українського жіночого руху. Очолювала Союз українок у Польщі. Дружина президента Української Народної Республіки в екзилі Андрія ...
268550
  Чуб Д. Визначна пам"ятка української лексикографії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 7/8 (353/354), липень-серпень : липень-серпень. – С. 24-25


  350 років з часу друку словника Памви Беринди.
268551
  Мартиненко Т. Визначна подія // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 4


  " 4 жовтня у Києві відбулася видатна подія - на Лук"янівці, у сквері навпроти кінотеатру "Київська Русь", урочисто відкрито перший в Україні пам"ятник одному з найбільш талановитих українських полководців - Петрові Болбочану".
268552
  Чухно А.А. Визначна подія (Про VII Всесоюзний з"їзд товариства "Знання") // Київ ун-тет, 1977. – 3 червня
268553
  Денисов С.Ф. Визначна постать Л.Є. Владимирова в історії розвитку української кримінально-правової науки / С.Ф. Денисов, М.В. Пузиревський // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 308-313. – ISBN 978-617-7404-86-5
268554
  Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / О. Луговий. – Київ : Дніпро, 1994. – 355с. – ISBN 5-308-01604-6
268555
  Грінченко В.Ф. Визначний внесок в акустику мінералів і гірських порід / В.Ф. Грінченко, О.Ю. Митропольський, О.І. Лукієнко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 115-116
268556
  Федака П. Визначний вчений-етнолог, музеєзнавець, громадський і культурний діяч // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 491-497. – ISSN 1028-5091


  До 70-річчя від дня народження Мирослава Сополиги.
268557
  Нагребельний В.П. Визначний вчений-конституціоналіст, педагог і організатор юридичної науки (до 100-річчя від дня народження А.П. Таранова) / В.П. Нагребельний, О.В. Батанов // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 715-718. – ISSN 1563-3349


  З 1947 по 1952 рр. А.П. Таранов працював старшим викладачем КДУ імені Тараса Шевченка.
268558
  Грабовська І. Визначний гуманіст українського та польського відродження (до 490-річчя від дня народження Станіслава Оріховського-Роксолана) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 165-166. – ISBN 966-530-115-2
268559
  Геврич Я. Визначний діяч Бойківщини Мирон Утриско. До 110-их уродин // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 40-44
268560
  Кислюк В.С. Визначний дослідник динаміки Місяця [Яковкін А.О. (1887-1974)] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
268561
  Лаптєва Л.П. Визначний дослідник і пропагандист історії і культури слов"ян // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 1 (225), січень - лютий. – С. 49-56. – ISSN 0320-9466


  Олександр Олександрович Котляревський — український етнограф, філолог, славіст. Батько історика Нестора Котляревського.
268562
  Бессонова С.С. Визначний дослідник старожитностей України / С.С. Бессонова, С.А. Скорий // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 135-142. – ISSN 0235-3490


  Пам"яті Галини Іванівни Смирнової - наукового співробітника Ермітажу.
268563
  Корнієнко М. Визначний конституціоналіст-реформатор // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-86.
268564
  Качор А. Визначний кооператор // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 156, січень : січень. – С. 16-19


  Агроном Олександр Зибенко.
268565
  Винокур І.С. Визначний літописець Поділля (Ю.Й. Сіцінський) / І.С. Винокур, В.В. Корнілов // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 93-101. – ISBN 5-7707-1396-8
268566
  Кирик Л. Визначний пам"ятник української державно-політичної думки (295 років Бендерської конституції) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 112-116. – ISBN 966-7060-76-4
268567
  Лукашова Н. Визначний педагог і вчений-методист. До 90-річчя з дня народження Н.М. Буринської // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 40-44
268568
  Нудьга Г. Визначний поет українського барокко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 266-269
268569
   Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс українського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 261-262. – ISSN 0132-1331
268570
  Веремійчик О. Визначний провідник українського народу Андрій Мельник // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 5
268571
  Купчик Л. Визначний просвітянин Михайло Цегельський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 12
268572
  Мордвінцев В. Визначний спеціаліст з історії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 113-114


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
268573
  Недзведський М. Визначний творець музики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 3-7


  Василь Кирилович Шуть - український композитор, піаніст ,диригент,педагог, представник української діаспори в Чикаго.
268574
   Визначний теоретик права, педагог, державний діяч - Петро Омелянович Недбайло // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 172-173. – ISSN 0132-1331
268575
  Погребенник В. Визначний українознавець // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 179-182. – ISSN 1426-7470


  Зенон Кузеля - видатний науковий і громадський діяч.
268576
  Погребенник Володимир Визначний українознавець Зенон Кузеля // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 6-14
268577
  Печериця Т.В. Визначний українознавець П.З. Рябков (1848-1926) : до 155-річчя від дня народження П.З. Рябкова / Печериця Тетяна Вікторівна. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2003. – 117с.
268578
  Козубенко Ю.Л. Визначний український ботанік М.І. Котов і його внесок у охорону рослин України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (83). – С. 110-117. – ISSN 0374-3896
268579
  Павлюк Мирослав Визначний учений-геолог-романтик академік Євген Федорович Шнюков (до 90-річчя від уродин) / Павлюк Мирослав, Наумко Ігор // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 4 (181). – С. 134-138 : фото. – ISSN 0869-0774
268580
   Визначний учений-фольклорист. До 140-річчя від дня народження К.В. Квітки (1880-1953) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2019. – № 1, 2020, 1 квартал. – С. 50-60. – ISSN 0130-2043
268581
  Шимон Л.Л. Визначний учений у галузі фізики електронних зіткнень // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 9-11. – (Фізика ; Вип. 20)


  Алексахін І.С. - професор Ужгородського нац. ун-ту.
268582
  Гудзій М. Визначний філолог / Олександр Білецький // Вінок Івану Франкові / [ред. кол. О.С. Дяченко, Ю.С. Кобилецький, А.А. Каспрук, О.С. Пащенко, Л.І. Смілянський ; зб. упорядкув. А.А. Каспрук]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – С. 218-219
268583
  Пилипчук О. Визначний флорист-систематик і мандрівник (до 200-річчя від дня народження Олександра Бунге) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 178. – ISBN 966-530-115-2
268584
  Пилипчук О. Визначний флорист - систематик і мандривник. (До 200-річчя від дня народження Олександра Бунге) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 178. – ISBN 966-7060-63-2
268585
  Матушкіна Н.О. Визначник бабок (Odonata) України:личинки та екзувії : Учбовий посібник для студентів біологічних спеціальностей / Н.О. Матушкіна, Л.А. Хрокало; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 72с. – ISBN 966-7938-64-6
268586
  Талієв В.І. Визначник вищих рослин Європейської частини СРСР / В.І. Талієв. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 733с.
268587
   Визначник грибів України. – Київ : Наукова думка
Т.1. – 1967. – 254c.
268588
   Визначник грибів України. – Київ : Наукова думка
Т.2. – 1969. – 518с.
268589
   Визначник грибів України : В 5-ти томах. – Київ : Наукова думка
Т.3. – 1971. – 696с.
268590
   Визначник грибів України. – Київ
Т.4. – 1971. – 316с.
268591
   Визначник грибів України. – Київ : Наукова думка
Т.5, Кн.1. – 1972. – 240с.
268592
   Визначник грибів України. – Київ : Наукова думка
Т.5, Кн.2. – 1979. – 557с.
268593
  Асаул З.І. Визначник евгленових водоростей Української РСР / З.І. Асаул ; АН УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ : Наукова думка, 1975. – 408 с. – Бібліогр.: с. 392-395
268594
   Визначник еколого-генетичного статусу та родючості грунтів України : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.І. Кисіль, В.А. Величко; М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.І. Кисіль, В.А. Величко ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" УААН. – Київ : Колобіг, 2005. – 303, [1] с., [17] арк. кольор. іл., к. : іл., табл., карти. – 50-річчю Ін-ту грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського присвяч. - Слов. термінів: с. 269-297. - Покажчики: с. 298-300. – Бібліогр.: с. 301-303. – ISBN 966-8610-10-05
268595
  Мигулін О. Визначник звірів України / О. Мигулін. – Харків, 1929. – 96с.
268596
  Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР / О.П. Корнєєв. – Київ, 1952. – 216 с.
268597
  Корєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корєєв. – К, 1962. – 216с.
268598
  Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корнєєв. – 2-е. – Київ, 1965. – 235с.
268599
  Пащенко Ю.Й. Визначник земноводних та плазунів. / Ю.Й. Пащенко. – К, 1955. – 148с.
268600
  Дудик Н.М. Визначник інтродукованих бобоцвітих України за плодами і насінням / Н.М. Дудик. – К, 1973. – 163с.
268601
  Єрмоленко В.М. Визначник комах / В.М. Єрмоленко, З.Ф. Ключко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 184 с., [16] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 176
268602
  Третьяков Д.К. Визначник круглоротих і риб / Д.К. Третьяков. – Київ, 1947. – 112с.
268603
  Лазаренко А.С. Визначник листяних мохів УСРР / А.С. Лазаренко. – Київ : Вид-во АН УСРР, 1936. – 299с.
268604
  Окснер А.М. Визначник лишайників УРСР / А.М. Окснер. – Київ, 1937. – 342 с.
268605
  Розанов А.Г. Визначник мінералів та головних гірських пород за зовнішніми ознаками / А.Г. Розанов. – Миколаїв, 1930. – 21с.
268606
  Сверлова Н.В. Визначник наземних молюсків заходу України / Н.В.Сверлова, Р.І.Гураль; НАНУ. Держ. природознавчий музей. – Львів, 2005. – 218с. – ISBN 966-02-3797-9
268607
  Гураль-Сверлова Визначник наземних молюсків України / Н.В. Гураль-Сверлова, Р.І. Гураль ; відп. ред. О.С. Климишин ; НАН України ; Держ. природознавчий музей. – Львів : [Простір-М], 2012. – 215, [3] с., [4] с. фотоіл. : іл., табл. + CD. – Додатки: с. 182-208. – Бібліогр.: с. 140-146. – ISBN 978-966-02-6569-1
268608
  Талиев В.І. Визначник нищих рослин Европейскої частини СРСР. / В.І. Талиев. – К.-Х., 1933. – 736с.
268609
  Зеров Д.К. Визначник печіночних мохів УРСР / Д.К. Зеров. – Київ, 1939. – 152с.
268610
   Визначник прісноводних водоростей України. – Київ : Наукова думка
Вып. 9. – 1991. – 185с.
268611
   Визначник прісноводних водоростей України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001950-1
Т.7 : Едогонієві водорості - oedogoniales. – 1993. – 395с.
268612
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ, 1953. – 440с.
268613
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
11. – 1960. – 412с.
268614
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т. 3, ч. 1 : Золотисті водорості - Chrysophyta/ Матвієнко О.М. – 1965. – 367с.
268615
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т. 1, ч. 2. – 1968. – 523с.
268616
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Том 3, Ч.2 : Профітові водорости. – 1977. – 386с.
268617
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т.10. – 1978. – 511с.
268618
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т. 6. – 1979. – 492 с.
268619
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т.12. – 1983
268620
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 1, Ч.1. – 1984. – 386с.
268621
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 1. – 1984. – 512с.
268622
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 2. – 1986. – 320с.
268623
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т.8 ч.3. – 1988. – 199с.
268624
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
Т2. – 1938. – 175с.
268625
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
4. – 1938. – 184с.
268626
  Маркевич О.П. Визначник прісноводних риб УРСР / О.П. Маркевич, Й.І. Короткий. – Київ, 1954. – 208с.
268627
  Ренський М.Д. Визначник промислових тютюнів УРСР махорок і бакунів / М.Д. Ренський. – Х., 1932. – 24с.
268628
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяковський. – Київ, 1952. – 352с.
268629
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяківський. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 371с.
268630
   Визначник рослин України. – 2-е випр.і доп вид. – Київ : Урожай, 1965. – 878с.
268631
   Визначник рослин Українських Карпат. – Київ : Наукова думка, 1977. – 434с.
268632
   Визначник рослин УРСР. – К.Х., 1950. – 932с.
268633
   Визначник сорітв сільськогосподарських культур : Жито. Пшениця. Ячмінь. Овес. Просо. Кукуруза. Горох. Квасоля. Сочевиця. Боби. Соя. Сонячник. – Київ; Харків : Держсільгоспвидав, 1934. – 126с.
268634
  Зеров Д.К. Визначник сфагнових (торфових) мохів України / Д.К. Зеров. – Київ : ВУАН, 1934. – 40с.
268635
  Липа О.Л. Визначник хвойних рослин / О.Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1993. – 188с.
268636
  Сокур О. Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В.I. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки / О. Сокур, Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 48-49. – ISSN 1029-7200


  У засіданні секції «Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки» взяло участь майже 40 фахівців з провідних бібліотек України та наукових установ
268637
  Орлова Т.В. Визначні діячі громадсько-політичної думки кінця XIX - початку XX ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні : історіографічний нарис // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 143-149. – ISBN 966-614-021-7
268638
   Визначні діячі української революції 1917-1921 років [Ізоматеріал] : продовж. проєкту про військ. еліту Укр. революції 1917-1921 р., який Укр. ін-т нац. пам"яті спільно з освіт. платформою "Експертний Корпус" започаткував у 2018 р. : арт-плакати / художник Михайло Дяченко ; працювали: Аліна Карабан, Тетяна Швидченко, Роман Кулик [та ін.] ; іст. консультація: Владислав Куценко [та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті : Ярослав Копаниця, 2021. – [11] окр. арк. (10 портр.) в файлі ; 42х56 см. – На кожному постері наявна відмітка про авторство: Український інститут національної пам"яті. Mykhailo Diachenko. - Сайт: unip.gov.ua


  Постери: Роман Дашкевич (06.12.1892-11/12.01.1975), Харитина Пекарчук (14.10.1894-11.03.1973), Гнат Стефанів (02.05.1885-21.06.1949), Віктор Павленко (10.11.1886-1932), Леонід Ступницький (29.05.1891-05.08.1944), Микола Юнаків (06.12.1871-01.08.1931), ...
268639
  Бєляєва Т.Є. Визначні і пам"ятні місця України : рекоменд. бібліографічний покажчик / Т.Є. Бєляєва, В.І. Костира, В.В. Патока; Т.Є. Беляєва, В.І. Костира, В.В. Патока ; Мін-во культури УРСР ; Держ. наук. б-ка УРСР ім. КПРС; Покаж. підгот. авт. кол. у складі Т.Є. Бєляєвої, В.І. Костири, В.В. Патоки. – Київ : Політвидав. Укр., 1984. – 63 с.
268640
  Рижева Н. Визначні кораблебудівники України // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 217-229. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
268641
  Стех Я. Визначні люди Галичини - Кирило Трильовський // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 січня (№ 2). – С. 9. – ISSN 0027-8254
268642
  Конфорович А.Г. Визначні математичні задачі / А.Г. Конфорович. – Київ, 1981. – 189с.
268643
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 199с.
268644
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 195 с.
268645
  Шагала В. Визначні місця Старосамбірщини // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 5/6 (261/262). – С. 15-49. – ISSN 0131-2685
268646
   Визначні місця України. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 724с.
268647
   Визначні місця України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 785с. : Іл.
268648
  Мунін Г.Б. Визначні пам"ятки Західної України = The famous sights of Western Ukraine / Г.Б. Мунін, Х.Й. Роглєв, О.О. Гаца ; [ переклад на англ. Д.В. Кушніра ]. – Київ : Книга, 2008. – 176 с. : іл. – (Культурно-історична спадщина України). – ISBN 978-966-8314-55-1
268649
   Визначні пам"ятки Києва : Енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Відпов. ред. Ю.О. Храмов; Ін-т гуманітарних досліджень УАН. – Київ : Фенікс, 2005. – 496 с. – ISBN 966-651-193-2
268650
  Бугаєва О. Визначні постаті музичної культури України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 34-42. – ISSN 1029-7200


  Дана публікація вперше презентує на сторінках друкованого видання автобіографічні документи видатних українських музикантів, учених, громадських діячів – О. Т. Дзбанівського і Л. Л. Лісовського, – які зробили вагомий внесок у розвиток ...
268651
  Радіоненко Т. Визначні постаті Переяславського колегіуму: Леванда Іван Васильович / Т. Радіоненко, В. Нікітіна // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 272-279. – ISBN 978-966-2779-91-2
268652
  Мартинюк Ю. Визначні постаті роду Аркасів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 31-37. – ISSN 1998-4634


  "Українську історію завжди творили не лише етнічні українці, а й ті, хто щиро перейнявся духом цієї землі, хто залучився в культурницьку, а нерідко - і в державницьку працю. Чимало достойників за покликом духу, а не крові стали значно більшими, сказати ...
268653
  Андрушек Д.І. Визначні постаті та їх роль у становленні та розвитку відділу "Художня кераміка" (від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 83-86. – ISSN 2520-6419


  "У статті розглядаються особливості розвитку відділу «Художньої кераміки» та його специфіка, починаючи від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв. Проаналізувавши матеріал, робимо висновки, що відділ «Художньої ...
268654
  Бейдик О. Визначні родовища корисних копалин у таблиці Д.І. Менделєєва: світовий вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 13-17. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Географія родовищ корисних копалин і розподіл хімічних елементів на земній кулі характеризується неоднорідністю. Мінерально-сировинним ресурсам світу, родовищам корисних копалин присвячений значний масив публікацій вітчизняних і зарубіжних фахівців - ...
268655
  Липа О.Л. Визначні сади і парки України та їх охорона / О.Л. Липа. – Київ. – 175 с.
268656
  Мазуркевич О.Р. Визначні українські педагоги - народні просвітителі / О.Р. Мазуркевич. – К, 1963. – 79с.
268657
  П"янов В.Я. Визначні, відомі й "та інші..." : спогади, есеї, нариси / Володимир П"янов. – Київ : Український письменник, 2002. – 461, [3] с., [8] арк. фот. : портр., фот. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-579-086-2
268658
  Колесников К.В. Визнвчення ріелторської діяльності як самостійного виду підприємницької діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 47-54. – (Правознавство ; Вип. 461)
268659
  Пионтковский С. Визникновение, понятие и генезис принципа наибольшего благоприятствования в международном праве // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 45-53
268660
  Мельников А. Визнчення групи осіб як суб"єкта злочину // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.86-90. – ISSN 0132-1331
268661
  Самойлов Юрий Визовая монополия по-украински // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 14-18 : фото. – ISSN 1998-8044
268662
   Визовая политика Германии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 16-17
268663
  Самойлов Юрий Визовая регуляция или дискриминация : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 16-19 : Фото
268664
  Шутова Наталья Визовая тема обсуждалась под хорватское вино : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 10 : Фото
268665
   Визовые направления становятся доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
268666
  Лярше Фредерик Визовые процедури: в процессе унификации : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 26-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
268667
  Птахив Семен Визовый апартеид? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
268668
   Визовый калейдоскоп // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 22 : фото
268669
   Визовый калейдоскоп : почему испанцы всех посылают... в МИД // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 38 : фото
268670
  Самойлов Юрий Визовый посредник: благо для туризма или дополнительный барьер? : актуально / Самойлов Юрий, Калиниченко Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 54-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
268671
  Самойлов Юрий Визовый центр по-польски // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
268672
  Жовна О.Ю. Визрівання / Олександр Жовна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 559, [1] с. – ISBN 978-966-189-354-1
268673
  Фініков Т. Визрівання альтернативного розуміння механізмів забезпечення якості вищої освіти / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 52-58. – ISBN 978-617-7288-01-4
268674
  Шилова А. Визрівання державно-політичної кризи в СФРЮ та її наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 120-123. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено системний характер кризи югославського суспільства, висвітлено політичні, етнорелігійні, економічні, соціальні аспекти югославського конфлікту. The systematic character of Yugoslav society is investigated; the political, ethnical- ...
268675
  Мельник Л.Г. Визрівання об"єктивних передумов соціалістичної революції на Україні (завершення промислового перевороту наприкінці ХІХ ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 14-20. – (Історія ; вип. 19)
268676
  Тимочко Н.О. Визрівання передумов скасування кріпацтва в Україні та відображення цих процесів у суспільно-економічній думці (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 320-331. – ISBN 978-966-483-278-3
268677
  Алексеенко Н.А. Визуализация видимого ландшафта на общегеографических картах (на примере национального парка "Угра") : картография / Н.А. Алексеенко, И.С. Бушуева // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
268678
  Шахдинарян А. Визуализация данных исследований: что важно знать для создания уникальных презентаций // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – C. 4-11. – ISSN 1606-3732
268679
  Причепий Т.И. Визуализация данных МТЗ по способу скалярных импедансов для численных моделей элементарных проводящих структур // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 132-145 : рис. – Библиогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
268680
  Дех Штефан Визуализация Земли. О силе фотографий : наша новая планета. Тема номера / Дех Штефан, Глазер Рюдигер, Майснер Роберт // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1029-5828
268681
  Измайлов Р.Б. Визуализация объектов на основе совместного использования результатов наземного и мобильного лазерного сканирования / Р.Б. Измайлов, В.К. Писаренко, М.К. Пономарев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 62-64 : рис. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
268682
  Башко М.А. Визуализация представления 16 соционических типов в матрице психотипов // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 57-59. – ISSN 2226-7549
268683
  Шабоян Сергей Визуализация рентгеновских дифракционых топографических картин и исследование структурных несовершенств, возникающих в кремниевых кристаллах при технологических процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шабоян Сергей; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 19л.
268684
  Менейлюк А.И. Визуализация строительных проектов с помощью 4D-моделирования / А.И. Менейлюк, А.Л. Никифоров, И.А. Менейлюк // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 63-67 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
268685
  Бычков Ю Визуализация тонких потоков несжимаемой жидкости / Ю Бычков. – Кишинев, 1980. – 131с.
268686
  Евин И.А. Визуальная и смысловая неоднозначность в искусстве // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-55. – ISSN 2073-9702
268687
  Катыс Г.П. Визуальная информация и зрение роботов / Г.П. Катыс. – М, 1979. – 176с.
268688
  Маисеева Е.В. Визуальная коммуникация в виртуальном пространстве образовательного процесса (на примере тематической группы социальной сети VKONTAKTE.RU) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – C. 97-103. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены социальные сети как средство визуальной коммуникации, их роль в жизни человека, а также их потенциал в образовательном процессе на примере применения сообщества, созданного в рамках социальной сети VKONTAKTE.RU, в преподавании курса ...
268689
   Визуальная пропаганда книжных памятников. – М, 1989. – 158с.
268690
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика : познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие / Георгий Щекин ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 4-е изд.,стер. – Киев : Персонал, 2011. – 615, [1] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 608-612 и в конце разд. – ISBN 978-617-02-0079-2
268691
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 1. – 1992. – 119 с.
268692
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 2. – 1992. – 110 с.
268693
  Волькенштейн А.А. Визуальная фотометрия малых яркостей / А.А. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 143 с.
268694
  Быков Е.М. Визуальная экология как антропология зрения // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 9-11
268695
  Колесникова Д.А. Визуальная экология как дисциплина / Д.А. Колесникова, В.В. Савчук // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0042-8744


  В статье рассматриваются основные стратегии визуальной экологии как новой научной области исследований воздействия визуальных образов на конституирование медиареальности и городской среды. Проект визуальной экологии открывает новое проблемное поле ...
268696
  Савиных В.П. Визуально-инструментальные исследования Земли с пилотируемого космического комплекса / В.П. Савиных. – Москва : Недра, 1991. – 106с.
268697
  Лазарев А.И. Визуально-инструментальные наблюдения с "Салюта-6" / А.И. Лазарев. – Л., 1983. – 136с.
268698
  Осипов А.К. Визуально-оптические наблюдения искусственных спутников Земли на Астрономической обсерватории Киевского университета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 93-98. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  С 1957 г. на Астрономической обсерватории Киевского университета регулярно ведутся визуально-оптические наблюдения ИСЗ по различным международным и общесоюзным программам. Кратко описываются задачи программ, методика наблюдений, инструменты. Сообщаются ...
268699
  Крыжановская Я.С. Визуальное и зрелищное // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена обоснованию разделения дефиниций "визуальное" и "зрелищное". Сравнение функционирования зрелищных форм в контексте современной и традиционной культуры подводит автора к выводу о полной инверсии концепции зрелища, что и должно быть ...
268700
  Жуковский В.И. Визуальное мышление в структуре научного познания. / В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров, Р.Ю. Рахматуллин. – Красноярск : Изд. Красноярского ун-та, 1988. – 180с.
268701
  Матевосова Ж.В. Визуальное мышление как фактор формирования икт - компетенций в процессе информационной подготовки студентов - экономистов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 12. – С. 118-120. – ISSN 0234-0453
268702
  Третяк О.В. Визуальное наблюдение доменов сильного поля в GaAs / О.В. Третяк, Ю.И. Караханин, Ю.В. Воробьев // ФТП, 1970. – №4
268703
   Визуальные коммуникакции в общественной среде : Библиографическая информация. – Москва, 1976. – 79с.
268704
  Зубаревич Е.Н. Визуальные коммуникации / Е.Н. Зубаревич, Ю.В. Шатин. – М, 1974. – 36с.
268705
   Визуальные методы дешифрирования. – Москва : Недра, 1990. – 340с. – ISBN 5-247-01252-6
268706
  Свентицкий Н.С. Визуальные методы эмиссионного спектрального анализа / Н.С. Свентицкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 314 с.
268707
  Павлова Е.Ю. Визуальные практики в логике дифференциации производства - потребления - наслаждения культуры премодерна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 6-14. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проанализированы визуальные практики в логике дифференциации производства – потребления – наслаждения культуры Премодерна. Данное исследование приводит к выводу, что смещение потребления в сторону демонстративного, символического потребления ...
268708
  Тесленко В.А. Визуальные свойства композиции эко гостиниц (мировой опыт) / В.А. Тесленко, Е.А. Овчарова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 44-48 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
268709
  Иванова Елена Визуальный образ в туристской рекламе : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 29-31 : Фото
268710
  Дмитриев А.Я. Визуальный ряд учебного телевидения / А.Я. Дмитриев. – Новосибирск, 1991. – 88с.
268711
  Парубоча Наталья Визы в Великобританию: туризм под прессом бюрократии : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 60-64 : Фото
268712
  Калиниченко Александр Визы на три буквы - VFS // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 32-38 : фото, табл.
268713
  Рассохин Олег Визы: Спокойно... без паники! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 42-45 : Фото
268714
  Бідзіля О.В. Виімчасокрилі молі : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Бідзіля О.В.; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 1997. – 22 с.
268715
  Гаврилів О. Виїзд "на природу" / Орест Гаврилів ; [ред. О.С. Столярчук]. – Львів : Сорока Тарас Богданович, 2014. – 41, [1] с. – ISBN 978-966-2598-25-4
268716
   Виїзна сесія Об"єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем : Хроніка / В.М. Котляков, А.О. Тишков, Л.Г. Руденко, Л.В. Салтиковська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-54. – ISSN 1561-4980
268717
  Матвіюк Р. Виїзний аудит: де може ховатися небезпека // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 72-73. – ISSN 2306-0050
268718
  Мельнійчук М. Виїзний організований туризм школярів Волинської області / М. Мельнійчук, В. Зейко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 183-184. – ISBN 978-617-7069-36-1
268719
  Самойлов Юрій Виїзний туризм обкладуть податком? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 83 : фото. – ISSN 1998-8044
268720
   Виїзний туризм: хто й куди найбільше мандрує // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 11 : табл. – ISSN 1998-8044
268721
  Фрицький О.Ф. Виїзні засідання виконавчих комітетів місцевих Рад України в 20-х рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 19-24. – (Серія права ; № 8)


  На основе изучения исторического опыта советского строительства 20-х гг. на Украине автор излагает историю возникновения и развития одной из важнейших организационных форм деятельности исполнительно-распорядительных органов местных Советов - выездных ...
268722
  Король О.Д. Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 3-12. – ISSN 2308-135X
268723
  Гловюк І. Виїмка документа виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-100.
268724
  Куценко Д. Виїмка документів, що становлять державну таємницю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-99. – ISSN 0132-1331
268725
  Мірза-Авак"янц Виїмки з джерел до історії / Мірза-Авак"янц, 1930
268726
  Барвінський О.Г. Виїмки з української народної літератури / Уложив Олександр Барвіньский. – 4-е, пеpеpоб. вид. – У Львові (Львів) : Hакл. книгаpні Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 3 : Б. Виїмки з народного письменства XIX в. від смерті Тапаса Шевченка. – 1922. – 317 с. : 19 іл.


  Авт. пpозових, поет. та дpам. твоpів, pозвідок з істоpії, літеpатуpознавства, мовознавства: Ю.А. Федькович, В.Б. Антонович, О.П. Стоpоженко, О.Я. Кониський, С.В. Руданський, Я.І. Щоголев, А.П. Свидницький, О.М. Огоновський, І. Левицький (Hечуй) [І.С. ...
268727
  Гоголь Н.В. Вий / Н.В. Гоголь. – С-Пб. – 80с. – (1809-1852)
268728
  Гоголь Н.В. Вий.. / Н.В. Гоголь. – К, 1989. – 164с.
268729
  Лямшин Ігор Вийдемо, побалакаємо... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 66-68. – ISSN 0130-5212
268730
  Помазан А.М. Вийди з берегів / А.М. Помазан. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 388 с.
268731
  Вакуленко В.Д. Вийди, дівчинонько : ліричні комедії / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1963. – 276 с.
268732
  Эйларт Я.Г. Вийдумяги - заповедник редких растений. / Я.Г. Эйларт, А.Х. Ыйге. – Таллин, 1965. – 40с.
268733
   Виймально-навантажувальні роботи на кар"єрах : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю "Розробка родовищ та видобування корисних копалин" / В.В. Коробійчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського". – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 436, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 435-436. – ISBN 978-966-683-479-2
268734
  Гоян В. Вийти в ефір / В. Гоян, О. Гоян // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 59
268735
   Вийти другим – прийти першим // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 5


  Успішний український бізнесмен, меценат та YouTube-блогер Євген Черняк ділився секретами успіху зі студентами та викладачами Університету на економічному факультеті.
268736
   Вийти з пітьми : парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні (біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем Анатолієм Пешком виходу з політ. туману, екон. тупика) / Акад. екон. наук України ; Акад. соц. упр. ; [авт.-уклад.: Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.М. Владимир та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В.А., 2017. – 228, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-225. – ISBN 978-617-7331-40-6
268737
  Лубчак В. Вийти з полону "хибного плюралізму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 листопада (№ 214). – С. 9


  Лауреатом Премії Джеймса Мейса - 2017 за громадянську позицію в публіцистиці стала відома журналістка, автор "Дня" Наталя Іщенко.
268738
  Дрофенко І. Вийти за межі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 4


  Особливості юридичної роботи в антимонопольних справах.
268739
  Грабовський С. Вийти за межі стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20-21 травня (№ 86/87). – С. 29


  Чи зрозуміють врешті-решт у Росії унікальність долі кримських татар? Виступ Джамали з піснею "1944" у Євробаченні.
268740
  Самаєва Ю. Вийти із зони торговельного комфорту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1, 7


  "Україна, валютна виручка якої скорочується протягом останніх кількох років, експортну стратегію, на відміну від інших численних стратегій, справді чекала. Нині, коли ситуація на зовнішніх ринках постійно змінюється, старі торговельні зв"язки нашої ...
268741
   Вийшла друком монографія про адвокатуру Гетьманщини // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; в.о. голов. ред. І. Гончар ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8/9 (132/133), серпень-вересень 2017 року. – С. 16-16. – ISSN 1991-5829
268742
   Вийшли до фіналу // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  "...Команди "CometoCaser" і "FlashEnterprise" економічного факультету успішно подолали відбірковий тур чемпіонату з корпоративних фінансів Growth Driver 2014, залишивши позаду понад 80 конкурентних команд. Команди візьмуть участь у фіналі очного туру ...
268743
  Говорун Д. Вийшли за позиції // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Особливості звільнення позивачів від сплати судового збору, розмежування юрисдикцій, пріоритетність норм спеціального законодавства - це неповний перелік питань, у яких ВП ВС відступила від попередніх правових позицій під час розгляду адміністративних ...
268744
   Вийшли у фінал престижних світових змагань // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Команда КНУТШ у складі студентів О. Бровко, Н. Козачук, М. Галушки (ІМВ), Г. Соколянський (юрид. ф-т) вийшла у фінал престижних світових змагань з судових дебатів з права СОТ, які відбудуться у Франції. Цікаво те, що наша команда стала єдиною з країн ...
268745
  Головко Т. Вийшов друком рукописний варіант збірки "Три літа" Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 грудня (№ 236). – С. 11
268746
   Вик [Вік] (1798-1898) / М. Щербаковского. – У Кыиви (Київ) : Дpук. С.В. Кульженко, 1900. – 464, VII, [2] с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108045 дефектний, без тит. арк.


  Авт. поет. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, Д. Байрон, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, О.С. Афанасьєв[-Чужбинський], Т.Г. Шевченко, ...
268747
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 2 : Украинська проза вид Квитки до 80-х рокив XIX в. []. – 1902. – 584, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка. - Авт. твоpів: Г.Ф. Квітка-[Основ"яненко], П.О. Куліш, Д. Моpдовцев [Д.Л. Моpдовець], О.П. Стоpоженко, М. Маpковичка [М. Вовчок], О.Я. Кониський, О. Кулішева [Г. Баpвінок], П.С. Кузьменко, А.П. Свидницький, М.М. ...
268748
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 3 : Украинська проза з 80-х рокив XIX в.останних часив. – 1902. – 566, II с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Б.Д. Гpінченко, С.М. Ковалів, Д.В. Маpкович, H.І. Кобpинська, Т.А. Зіньківський, М.С. Гpушевський, В.О. Потапенко, Дніпpова Чайка, О.С. Маковей, Т.Г. Боpдуляк, А.Ю. Кpимський, Л. Маpтович, М.М. Коцюбинський, В.М. Леонтович, Г.О. Коваленко, ...
268749
   Вик [Вік] (1798-1898).. – вид. 2-ге, з одминами й дод. – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 1 : Украинська поэзіяа вид Котляревського до останних часив. – 1902. – 494, X, [I] с. : іл., поpтp. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка ; В кн. також біогp. відомості пpо авт. з поpтp. ; Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголів, Л.І. Глібов, С.В. ...
268750
  Тищенко А.Н. Вика : В помощь слушателям трехлетних агротехнических курсов / А.Н. Тищенко; Агротехника сельскохозяйственных культур. Областное управление сельского хозяйства. Александровская селекционная станция. – Владимир : Облиздат, 1951. – 16 с.
268751
  Дорошко П.О. Викарбую на камені : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Худвидав, 1966. – 192 с.
268752
  Корсюк М. Виквіт нації // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 170-177. – ISBN 978-606-745-014-9


  "У історії світової культури є особистості, чия подвижницька творчість не тільки позначилась на динаміці розгортання тогочасних громадсько-суспільних процесів і піднесенні національної свідомості, а й переросла сукупністю їхньої творчої та ...
268753
  Ерофалов-Пилипчак Викентий Беретти: Университет // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 90-98. – ISBN 966-7452-22-0
268754
  Гудкова Екатерина Павловна Вики Туркмении и перспективы их хозяйственного использования : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Гудкова Екатерина Павловна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1968. – 19л.
268755
   Викиди радіоактивного йоду [хімічна формула] з атомних електростанцій України / В.І. Вітько, Л.І. Гончарова, В.В. Карташов, Г.Д. Коваленко, Г.В. Хабарова // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 99-114. – ISSN 2522-1388
268756
   Викидонебезпечність пісковиків Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну / А.В. Побережський, І.В. Бучинська, П.М. Явний, О.М. Шевчук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
268757
  Гулиа Г.Д. Викинг / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1981. – 175с.
268758
  Гулиа Г.Д. Викинг. Ганнибал, сын Гамилькара. Рембрандт : романы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1986. – 507 с.
268759
  Уингейт Филиппа Викинги / Уингейт Филиппа, Миллард Энн; Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1999. – 64с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00651-0
268760
  Прингл Хизер Викинги в Америке. Приключения в Америке Викингов / Прингл Хизер, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 154-167 : фото
268761
  Литвинцев Данил Викинги Ладоги / Литвинцев Данил, Волковицкий Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 140-145 : фото. – ISSN 1029-5828
268762
  Алексеев А. Викинги, варяги, русь // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 5


  Народи , які населяли Європу в давнину
268763
  Штайнхильбер Бертольд Викинги. Когда викинги пугали Европу / Штайнхильбер Бертольд, Бетке Инза, Гаргерле Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 118-127 : фото. – ISSN 1029-5828
268764
  Ботценхард Тильман Викинги. Перезагрузка / Ботценхард Тильман, Гринфилд Лорен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
268765
  Пчілка Олена Викинуті українці / Олена Пчілка; Ред.-упоряд., передм., прим. В.Архипов. – Київ : МАУП, 2006. – 352с. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 5). – ISBN 966-608-533-X
268766
  Клименюк О.В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : авторський підручник / Олександр Клименюк. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 398с. – ISBN 978-966-340-183-6
268767
  Квасюк Л. Виклад християнського віровчення в "Катехізмі, тобто сумарії, або короткому зібранні віри і церемоній святої Східної церкви" Мелетія Смотрицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 173-175


  Розглядається 10 розділ трактату "Тренос" (1610) укр. полеміста Мелетія Смотрицького "Катехізм, тобто сумарій, або коротке зібрання віри і церемоній святої Східної церкви"; аналізується розуміння автором основ християнського віровчення у формі ...
268768
  Ткачук Р.Ф. Виклад церковної історії та літературно-комунікативні стратегії у творі Іллі Йоакима Мороховського "Discurs o poczatku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kosciola Rzymskiego, y kto byl tego przyczyna" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 26-37
268769
  Миронов В.В. Викладання адміністративного процесу як засіб забезпечення якості юридичної освіти в Україні / В.В. Миронов, А.І. Ткачук // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 1 (52))
268770
  Наварчук Н. Викладання анатомії як мистецтво якісного запам"ятовування, клінічного відтворення і практичного застосування / Н. Наварчук, О. Гузік // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 4 (16). – С. 119-121. – ISSN 2311-9896


  Згадується Університет Св. Володимира. У 1893 році фотографічну секцію очолив професор Георгій Де-Метц.
268771
  Зварим І.М. Викладання англійської мови в КНУ імені Тараса Шевченка як складової у процесі підготовки фахівців та оцінювання професійної діяльності викладачів // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 110-118. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто види перекладу, проаналізовано підходи до оцінювання професійної діяльності вмкладачів за кінцевими та поточними результатами успішності студентів.
268772
  Унтіла М. Викладання англійської мови як мови ділового спілкування // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 347-349
268773
   Викладання арифметики в семирічній школі. – Київ, 1951. – 176 с.
268774
  Калугін О.В. Викладання археології в автобіографіях вчених Харківського університету (1950-1960 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 54-58. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 28). – ISSN 2227-6505
268775
  Карабин О.О. Викладання багатофакторного кореляційного аналізу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / О.О. Карабин, О.Ю. Чмир // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 181-190 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
268776
  Головащенко С.І. Викладання бібліологічних дисциплін у Київській духовній академії XIX - початку XX ст.: структура і зміст // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 60-67
268777
   Викладання в медичному університеті на засадах лідерства / М.І. Марущак, І.Я. Криницька, Н.В. Петренко, Г.Г. Габор // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 38-41. – ISSN 1681-2751
268778
  Дівінська Н.О. Викладання в університеті на основі наукових досліджень // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 102-108
268779
  Самчук Т.В. Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835 – 1863 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 39-48. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
268780
  Ляпіна О. Викладання всесвітньої історії в Київському інституті народної освіти // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 32


  Згадуються професори КІНО: О. Покровський, М. Бубнов, П. Ардашев, В. Ляскоронський та ін.
268781
   Викладання геометрії в сердній школі. – Київ, 1953. – 220 с.
268782
   Викладання геометрії в середній школі. Планіметрія : За мат-ми розширеного пленуму від-лу методики математики, що відбувся в жовтні 1951 року в м.Вінниці. – Київ : Радянська школа, 1953. – 220 с.
268783
  Грачова І. Викладання граматики в ігровій формі на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 234-237
268784
  Мойсеєнко Н.Г. Викладання граматики у процесі розвитку вторинної мовної особистості студентів економічних спеціальностей / Н.Г. Мойсеєнко, Я.І. Шайдука // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Р. Гусман Тирадо, Т.І. Домброван [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 32. – С. 73-79. – ISSN 2307-4558
268785
  Головко С.Г. Викладання гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах: феноменологічний аспект // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 163-165
268786
   Викладання дидактики географії : навч. посібник / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – Київ : Прінт Сервіс, 2016. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239 та в кінці модулів. – ISBN 978-617-7069-26-2
268787
  Збанацька О. Викладання дисциплін бібліотекознавчого циклу: сучасні виклики // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 57-58
268788
  Вихрущ А.В. Викладання дисциплін гуманітарного циклу в сучасному університеті // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 2 (82). – C. 61-66. – ISSN 1681-2751
268789
  Чорнописка О.П. Викладання дисципліни "Елементи практичної психології" в системі післядипломної освіти провізорів // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 249-252. – ISSN 1684-7903


  "...У статті обгрунтовано доцільність вивчення дисципліни "Елементи практичної психології" провізорами-інтернами на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології в Івано-Франківському національному медичному університеті."
268790
  Середа І.О. Викладання дисципліни "Оздоровча аеробіка" для студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 256-258 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
268791
  Ясакова Т.Ю. Викладання дисципліни "хімія" за умов впровадження кредитно-модульної системи навчання / Т.Ю. Ясакова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.287-294.
268792
  Кучеренко Т. Викладання дисципліни бухгалтерський облік в контексті сучасної економічної теорії та практики управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 41-48
268793
  Пашков В.М. Викладання дисципліни господарського права в медичних і фармацевтичних закладах освіти // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 77-85. – ISSN 0201-7245
268794
  Кірсенко М. Викладання дражливих питань історії у мультикультурному контексті: нинішня ситуація та виклики // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (138), лютий. – С. 30-32
268795
  Матвійчук А.В. Викладання европейського права у вищій школі України: ментальний аспект / А.В. Матвійчук, Ю.Ю. Олешицький // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 74-81. – ISBN 978-966-7359-68-3
268796
  Юхимович О.А. Викладання економічних дисциплін за допомогою онлайн-сервісів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 9-11. – Бібліогр.: 7 назв.
268797
  Андрєєва І.А. Викладання епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій на сучасному етапії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 8-10. – ISSN 1681-2751
268798
  Жигун С.В. Викладання журналістики в Україні на сучасному етапі: проблеми теорії та практики // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 450-455. – ISSN 2218-0567


  Згадується В.В. Різун та Т.О. Приступенко.
268799
  Нетреба М. Викладання журналістських дисциплін у вищій школі: специфіка та форми навчання / М. Нетреба, Г. Нищик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 33-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
268800
  Гнєденко Б.В. Викладання і творчість // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 95-100. – ISSN 1029-4171
268801
  Шацька О.П. Викладання іноземних мов у Китаї // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 33-39. – ISSN 2227-2747
268802
  Козаченко Ю. Викладання іноземних мов у медичних закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 36-46. – ISSN 2312-5993
268803
  Огул О. Викладання іноземних мов у Чернівецькому університеті (історико-методичні аспекти) / О. Огул, О. Івасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 45-47. – ISBN 966-8653-41-6
268804
  Рибачук К.В. Викладання іноземної мови в сучасній системі професійної освіти // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 137-148. – ISSN 2075-4205
268805
  Кобченко К.А. Викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 104-106. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах наприкінці XIX - початку XX ст.
268806
  Галлагер К. Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості (Викладання і вивчення історії в школі) : Посібник для вчителів / К. Галлагер. – Київ, 1998. – 48с. – ISBN 966-546-211-3
268807
   Викладання історії ХХ століття на прикладі України та інших європейських країн. – Дніпропетровськ, 1997. – 126с.
268808
  Совенко Б.В. Викладання канонічною права: короткий історичний огляд та перспективи розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
268809
  Кірносова Н.А. Викладання китайської мови в Україні: на витоках // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 120-123
268810
  Ю Мі Гунг Викладання корейської мови та літератури в Україні: сучасний стан та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 194-205


  Сучасний стан і перспективи вивчення корейської мови та літератури у КНУ імені Тараса Шевченка.
268811
   Викладання креслення в школі. – К., 1967. – 96с.
268812
   Викладання креслення в школі. – К., 1969. – 160с.
268813
  Супрун В. Викладання курсу "Загальне мовознавство" в аспекты модернізації вітчизняного освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 36-47. – ISSN 1682-2366
268814
  Чорний Д.М. Викладання курсу "Історія Слобідської України" за технологіями дистанційного навчання: проблема вибору тематики форумів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 187-190. – ISBN 978-966-285-311-7
268815
  Будянський Д.В. Викладання курсу "Риторики" в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 213-216. – ISBN 978-966-698-290-5
268816
  Палагнюк М.М. Викладання курсу "філософії" у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 180-189. – ISSN 2312-4342
268817
  Возносименко Д. Викладання курсу вищої математики для майбутніх екологів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 224-230. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  У статті розглянуто питання математичної підготовки студентів екологів, наведені приклади професійно спрямованих задач з вищої математики. Проаналізовано підходи до вибору прикладних екологічних задач і прикладів, наведено деякі приклади, що ...
268818
  Самойленко О. Викладання латинської мови як один з провідних факторів фахової підготовки майбутніх фахівців у медичній галузі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 9, ч. 2. – С. 59-65. – ISSN 2411-6548
268819
  Піонтковська Т.В. Викладання логіки в братських школах XVI-XVIIст. // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 138-140
268820
  Плахтій М.П. Викладання логіки в Західній Україні на межі ХIХ - ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості викладання логіки західноукраїнськими науковцями та спроби формування української логічної термінології. Аналізуються україномовні підручники із логіки С. Балея, С. Канюка, І. Копача, Г. Костельника, Т. Мандибура видані ...
268821
  Плахтій М.П. Викладання логіки на Вищих жіночих курсах у Києві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 44-45


  До викладацького складу Київських ВЖК входили переважно професори університету Св. Володимира. Викладання проводилось за університетськими програмами. Лекції із логіки читали професори Степан Андрійович Ананьїн, Генріх-Роман Іванович Якубаніс, Василь ...
268822
  Плахтій М.П. Викладання логіки на вищих жіночих курсах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 126-131. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
268823
  Демірська І.О. Викладання логіки на гуманітарних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 19-20
268824
  Комаха Л.Г. Викладання логіки на юридичних спеціальностях ВНЗ // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 28-29
268825
  Плахтій М.П. Викладання логіки у духовних закладах України сер. XIX - на поч. XX століття // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 44-45
268826
   Викладання математики в середній школі при політехнічному навчанні. – Київ : Радянська школа, 1954. – 304 с.
268827
  Венгер Є.Ф. Викладання математики в університеті з 1834 до 1934 р. / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 19-40. – ISBN 978-966-502-492-7
268828
   Викладання математики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1961. – 212 с. ; №1


  Збірник містить статті, присвячені методиці розв"язування задач з геометрії з застосуванням тригонометрії, викладанню наближених обчислень, вимірювальним роботам на місцевості тощо. Кілька статей присвячено моделюванню і виготовленню саморобного ...
268829
  Федченко Є. Викладання міжнародної журналістики: світовий контекст та український досвід / Є. Федченко, Д. Тарадай // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 76-81. – ISBN 978-966-493-306-0
268830
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Харків
Вип. 11. – 2007. – мова резюме англ. укр. рос.
268831
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 12. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
268832
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 13. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
268833
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків. – ISSN 2073-4379
Вип. 14. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
268834
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 15. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
268835
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 16. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
268836
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 17. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
268837
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 18. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
268838
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 19. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
268839
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 21. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
268840
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватиий Л.М., Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 29. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
268841
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 30. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
268842
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 31. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
268843
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 32. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
268844
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Teaching languages at higher institutions : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 33. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
268845
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Teaching languages at higher institutions : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 34. – 2019. – 287, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
268846
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 35. – 2019. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. нап. англ. мов. : Teaching languages at higher institutions
268847
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 36. – 2020. – 188, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. нап. англ. мов. : Teaching languages at higher institutions
268848
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 37. – 2020. – 132, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. нап. англ. мов. : Teaching languages at higher institutions
268849
   Викладання морфології української мови в 6 класі середньої школи. – К., 1957. – 191с.
268850
  Чухно А.А. Викладання на вечірньому та заочному відділах - в центрі уваги кафедри // Інформ. бюл. наук.-метод. ради КДУ, 1959. – Т.17
268851
  Толмачова І. Викладання навчальної дисципліни "Дидактичні основи розвивального навчання" у педагогічному ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 113-118. – ISSN 2308-4634
268852
  Кисельов Ю.В. Викладання навчальної дисципліни "Соціологія" через модуль-контроль / Ю.В. Кисельов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 72-78. – ISBN 966-597-072-0
268853
  Черняк С.Г. Викладання наук в системі організаційно-педагогічної діяльності Київського університету (1838-1841) // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 178-183. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті здійснено історико-генезисний аналіз викладання предметних дисциплін в Київському університеті періоду 1838 - 1841 рр. як складової системи організаційно-педагогічного забезпечення діяльностітнавчальної установи. In the article the history ...
268854
  Зякун А.І. Викладання національної історії у вищих навчальних закладах України: формуваня нового змісту // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 54. – С. 55-63. – ISSN 2311-5408
268855
   Викладання німецької мови як другої іноземної для перекладачів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навч.-метод. матеріали / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Т.Р. Кияк, С.С. Огірок, О.О. Гуменюк, О.Ф. Кудіна]. – Київ : Київський університет, 2009. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека Інституту філології)
268856
  Кущ О.Г. Викладання нових структурних елементів з питань біобезпеки в контексті навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" для студентів зі спеціальності "Лабораторна діагностика" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 79-81. – ISSN 1681-2751
268857
  Резніченко Н.Ю. Викладання нормативних засад регулювання медичної практики на курсах тематичного удосконалення лікарів // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донецьк. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Ю.Ф. Айзатулов. – Слов"янськ, 2017. – № 1 (37). – С. 60-66
268858
  Басай В.Д. Викладання одорології у вищих напвчальних закладах при перекпідготовці юристів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 79-84
268859
  Цвєтков Л.О. Викладання органічної хімії в 10 класі / Л.О. Цвєтков. – К, 1971. – 263с.
268860
  Хавкіна Л.М. Викладання основ рекламної діяльності у вищій школі в межах навчання майбутніх журналістів: методичні пошуки і проблеми // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 54-63. – ISBN 978-966-623-888-0
268861
  Палагнюк М.М. Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
268862
  Резніченко Н.Ю. Викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – С. 199-204. – ISSN 1561-3607


  "...Наведено принципи викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів."
268863
   Викладання оториноларингології в сучасних умовах / В.В. Березнюк, О.В. Ковтуненко, А.В. Зайцев, О.А. Чорнокур // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 89-91. – ISSN 0044-4650
268864
  Бабічев Є.Р. Викладання політології в вищому навчальному закладі в умовах Болонського процесу. Актуалізація проблематики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 130-134. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
268865
  Головчук В. Викладання предметів гуманітарного циклу в непрофільних ВНЗ у контексті гуманізації вищої освіти / В. Головчук, І. Голубович, О. Чернецька // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
268866
  Докторович Г. Викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах освіти Сумської області // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 63-73. – ISBN 978-966-968-239-4
268867
  Сейдаметова З. Викладання програмування майбутнім фахівцям галузі ІТ-технологій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 68-81. – ISSN 1682-2366
268868
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті : соціально відповідальний вимір : матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. (13-14 жовт. 2011 р., м. Київ, Україна) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [редкол.: Балл Г.О. та ін.]. – Київ : Дія, 2011. – 111, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7665-72-0
268869
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи : тези 6 Міжнародної науково-методичної конференції (13-14 жовтня 2009 року, м. Київ, Україна) / МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; [ за наук. ред. О.В. Винославської, Г.В. Ложкіна ]. – Київ : Азимут-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-8405-93-8
268870
  Гриньео С.Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 289-294. – (0). – ISSN 2078-9165


  Визначено основні проблеми у викладанні римського приватного права. Подано пропозиції щодо програми, порядку і методики викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах.
268871
  Манащук Н.В. Викладання розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини" в умовах дистанційного навчання / Н.В. Манащук, Н.В. Чорній, С.І. Бойцанюк // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (42). – С. 11-13. – ISSN 2308-3220
268872
  Бедзір Н. Викладання світової літератури за новим державним стандартом та новою програмою у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 80-83. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
268873
  Головащенко С.І. Викладання Святого Письма в Київській Духовнй Академії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 25-35
268874
  Стеблина-Рудякова Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 156-161. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про становлення й сучасний стан викладання сербської мови в Київському університеті
268875
   Викладання синтаксису простого речення української мови в середній школі (У1-УП). – К., 1957. – 164с.
268876
  Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови / К.М. Плиско. – Київ, 1978. – 184с.
268877
  Костенко О. Викладання сільськогосподарських дисциплін у вітчизняних університетах XIX - початку XX ст.: зміни та вдосконалення навчального процесу // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 152-158. – ISBN 978-966-308-311-5
268878
  Албул О. Викладання славістичних дисциплін в університетах Європи / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 3-10. – ISSN 2075-437X


  Про відкриття у 1842 році кафедри історії та літератур слов"янських наріч у Київському університеті св. Володимира.
268879
  Гладиш М.О. Викладання соціально-педагогічних дисциплін за методикою інтегративного навчання (CLIL) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 45-48. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
268880
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навч. посіб. для студ. внз / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніцип. управління". – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-364-664-0


  Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми - суспільства знань – вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи ...
268881
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко; МОНУ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципал. упр.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 280с. – Шифр дубл 1 Мала. – ISBN 978-966-364-664-0
268882
  Мінченко А.В. Викладання та вивчення основ алгоритмізації і реалізації задач на ЕОМ : Навч. метод. пос. / А.В. Мінченко, А.А. Карпенко. – К., 1993. – 204с.
268883
  Орищенко І. Викладання та дослідження історії середніх віків у Київському університеті Св. Володимира в контексті урядової політики 30-х рр. XIX - поч. XX ст. (за матеріалами рідкісних видань з фонду ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 34
268884
  Трусєєва Н.О. Викладання теми "Коливання та хвилі" в курсі загальної фізики для студентів інженерних спеціальностей // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 218-220. – ISSN 2519-2884
268885
  Видро Є.Д. Викладання теми "Нервова система" в курсі анатомії і фізіології людини / Є.Д. Видро. – Київ, 1954. – 103 с.
268886
  Фоменко В.В. Викладання теоретичних питань курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей вищих закладів освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 76-80. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
268887
  Ковальчук О.М. Викладання теорії права в перші роки заснування Київського університету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 79-81. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Висвітлюється науково-педагогічна діяльність К.О. Неволіна - першого професора права Київського університету Св. Володимира. Аналізується його видатний твір - "Энциклопедия законоведения", - що зіграв важливу роль у розвитку вітчизняного законодавства.
268888
  Ковальчук О. Викладання теорії права в Університеті Святого Володимира // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 148-156. – ISBN 978-966-349-240-7
268889
  Сліпушко О. Викладання української літератури в університеті: сучасні виклики і відповіді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 11


  "У промові до Дня незалежності України президент України Петро Порошенко актуалізував надзвичайно важливий момент — на 2019 рік припадає "тисяча років вокняжіння Ярослава Мудрого". Вже сама постановка питання заслуговує на увагу. Сходження Ярослава на ...
268890
  Степанишин Б. Викладання української літератури в школі : Методичний посібник для вчителів / Б. Степанишин. – Київ : РВЦ Проза, 1995. – 254 с.
268891
  Гаудіо С.Д. Викладання української мови в університетах Італії / С.Д. Гаудіо, О. Сидоренко, О. Жуковська // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 177-180.
268892
  Митник І. Викладання української мови права на кафедрі україністики Варшавського університету // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 65-73. – ISSN 2078-5119


  У статті розглянуто проблематику навчання української мови права на кафедрі україністики Варшавського університету. Обговорено програму курсу, методику навчання, цілі курсу та плановані результати навчання. Текстову базу курсу складають правові акти, ...
268893
  Коротєєва-Камінська Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навчальний посібник / В.О. Коротєєва-Камінська; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 304с. – ISBN 966-370-018-1
268894
  Петришин М. Викладання української мови у світі: досвід Методичного центру української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 12-20. – ISSN 2078-5119
268895
  Ренчка І. Викладання української мови як іноземної: формування мовної і мовленнєвої компетентності // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 171-179. – ISSN 2078-5119
268896
  Максименко О.В. Викладання усного перекладу в Україні: міжнародний і національний контексти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 386-392. – ISSN 2520-6397


  Ідеться про виклики, перед якими постає викладання усного перекладу в Україні. Метою дослідження є показати, що мають братися до уваги не лише нові явища в конференційному перекладі та в інших видах глобалізованих послуг з усного перекладу. Аналіз ...
268897
  Вернигора С.М. Викладання фахових дисциплін англійською мовою в українському ВНЗ: освітній експеримент чи вимога сьогодення (На прикладі дисциплін кафедри реклами і зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 18-22


  Публікація присвячена досвіду викладання англійською мовою профільних дисциплін "Копірайтинг у рекламі", "Копірайтинг у PR", "Соціальна реклама", "Теорія масової інформації", "Комунікаційні стратегії", кафедри реклами і зв"язків з громадськістю ...
268898
  Самчук Т. Викладання фехтування в Університеті Св. Володимира (1834-1849) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 102-105. – ISBN 978-966-171-795-3
268899
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі / А.А. Ванєєв. – Київ, 1974. – 198 с.
268900
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі середньої школи / А.А. Ванєєв, Е.Г. Дубицька, О.Ф. Яруніна. – 2-е изд., перераб. – Київ : Радянська школа, 1980. – 162 с.
268901
   Викладання фізики в 6-7 класах середньої школи : посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1982. – 269 с.
268902
  Пьоришкін О.В. Викладання фізики в 6 і 7 класах середньої школи : посібник для вчителів / О.В. Пьоришкін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 268 с .
268903
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі / А.А. Ванєєв, Е.Д. Корж, В.П. Орєхов. – Київ : Радянська школа, 1981. – 158 с.
268904
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі за новою програмою / А.А. Ванєєв. – Київ, 1973. – 190 с.
268905
   Викладання фізики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1979. – 151 с.
268906
   Викладання фізики в школі : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144 с.
268907
   Викладання фізики за новими програмами. – Київ, 1973. – 150 с.
268908
  Венгер Є.Ф. Викладання фізики і астрономії в університеті (1834-1934) / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 50-89. – ISBN 978-966-502-492-7
268909
  Мохун С.В. Викладання фізики і педагогічна майстерність викладача // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 142-146. – ISSN 1563-3713
268910
  Туришев І.К. Викладання фізики у 8 класі / І.К. Туришев, Ю.І. Лук"янов. – К., 1979. – 176с.
268911
  Суханцева В. Викладання філософії в українському університеті: соціокультурний аспект / В. Суханцева, О. Яценко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1682-2366


  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
268912
  Кралюк П. Викладання філософії в Харківському університеті. Шад та його послідовники // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 374 -378. – ISBN 978-966-2254-74-7
268913
  Кралюк П.М. Викладання філософії в Харківському університеті. Шад та його послідовники // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 374-378. – ISBN 978-966-373-777-5


  Кафедра філософії (Теоретичної і практичної філософії імені професора Й.Б. Шада) в Харківському університеті була заснована разом із університетом. Засновником і першим ординарним професором кафедри у 1804–1816 рр. був представник німецького ідеалізму ...
268914
   Викладання філософії і профіль вузу : Збірник статей. – Київ : Київський університет, 1971. – 178с.


  У цьому збірнику викладачі філософії знайдуть відповідні методичні рекомендації щодо розкриття загального характеру принципів і законів діалектичного й історичного матеріалізму на основі урахування висновків і фактичного матеріалу профілюючих ...
268915
  Метельова Т.О. Викладання філософії як апологія історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
268916
  Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін : методика, технологія, управління : навч. посібник / І.М. Найдьонов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 432 с. : іл., табл. – Глосарій: с. 394-418. – Бібліогр.: с. 419-430. – ISBN 978-611-01-0618-4
268917
  Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін : методика, технологія, управління : навч. посібник / І.М. Найдьонов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 430, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 394-418. – Бібліогр.: с. 419-430. – ISBN 978-611-01-0618-4
268918
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Київський держ.пед.інститут. – К., 1961. – 555л. – Бібліогр.:л.543-545
268919
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. том 2 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Кихв.держ.пед. ін-т. – К., 1961. – 576л. – Бібліогр.:л.564-566
268920
   Викладання фонетики і морфології української мови в 5 класі середньої школи. – К., 1955. – 232с.
268921
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і морфології української мови у восьмирічній школі. / А.П. Медушевський. – К, 1962. – 319с.
268922
  Локшина Ю. Викладання форм ввічливості в японській мові за допомогою ігор // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 169-175
268923
   Викладання хімії в 7 і 8 класах. – К., 1971. – 279с.
268924
   Викладання хімії в 9 класі. – Київ : Радянська школа, 1972. – 192 с.
268925
   Викладання хімії в школі. – випуск 1. – Київ : Радянська школа, 1963. – 160 с.
268926
   Викладання хімії в школі. – випуск 4. – Київ : Радянська школа, 1969. – 144 с.
268927
  Тищенко М.К. Викладання частин мови в середній школі : Посібник для вчителів / М.К. Тищенко. – Київ : Радянська школа, 1956. – 232с.
268928
  Локшина Ю. Викладання японської ієрогліфіки за допомогою програми для NINTENDO DS (далі назва на японській мові- // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Стаття присвячена особливостям викладання японських ієрогліфів за допомогою програми для Nintendo DS (далі на яп.мові). Детально проаналізовані функціональні можливості програми, а також надані методичні рекомендації щодо використання цієї програми ...
268929
  Бабенко С.С. Викладання, засноване на дослідженні: європейський вимір удосконалення університетської освіти з соціології / С.С. Бабенко, О.Є. Ненько, Н.Ю. Пенькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-109. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Протягом 5-19 вересня 2010 року на базі оздоровчо-спортивного комплексу КНУ ім. Тараса Шевченка у c. Берегове (Крим) відбулась друга літня сесія трьохлітнього міжнародного проекту ReSET \ HESP "Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження ...
268930
  Малигіна Л. Викладати зарубіжну літературу крізь призму української ментальності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (342). – С. 17-25.
268931
  Загиней З. Викладацька діяльність vs участь у роботі екзаменаційних комісій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 4 (56) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 36-48. – ISSN 2311-6676


  Автори статті доводять, що "...особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка є членом або головою екзаменаційної комісії закладу вищої освти та отримує за це оплату, здійснює викладацьку діяльність та не порушує ...
268932
  Гринюка Б.М. Викладацька діяльність Івана Старчука (1921 - 1950) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 114-130. – ISSN 2078-1849


  Старчук Іван Данилович - український археолог, мистецтвознавець та педагог, автор понад ста праць з античного мистецтва та давньоруської доби.
268933
  Соломаха А.Г. Викладацька діяльність М. Цитовича - останнього професора поліцейського права в Університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 203-217. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню викладацької діяльності останнього професора поліцейського права Університету Святого Володимира М. М. Цитовича (1861–1919). Відтворення його педагогічної діяльності здійснюється завдяки нововиявленим у фондах Державного ...
268934
  Ворожбит І.В. Викладацька діяльність О.Ф. Кістяківського – професора кримінального права та судочинства Університету Св. Володимира // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 18-28. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
268935
  Паламарчук О.Л. Викладацька діяльність професора А.Й. Багмут на кафедрі слов"янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, О.В. Антоненко // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 43-46. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Йдеться про викладацьку діяльність відомого славіста проф. Алли Йосипівни Багмут, яка протягом кількох років читала лекції для студентів кафедри слов’янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
268936
  Галенко Іраїда Викладацька діяльність Якова Головацького у Льввському університеті (в контексті розвитку українознавства і славістики ) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 13-27. – ISSN 0203-9494
268937
  Мільто Л.О. Викладацька майстерність професорів університетів дореволюційної Росії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 79-82. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
268938
  Олійник О.А. Викладацька та просвітницька діяльність В. М. Лігіна (1846–1900) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 35-43. – ISSN 2415-7422
268939
  Бельмаз Я.М. Викладацьке портфоліо як один з провідних методів професійного розвитку викладачів вищої школи США // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 18-24. – ISSN 2074-8167
268940
  Міщенко І.В. Викладацький потенціал Польського педагогічного інституту в Києві (1930-1935 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 33-34
268941
  Парфіненко А.Ю. Викладацький склад дореволюційних університетів у зображенні публіцистики 1920-початок 1930-х рр. / А.Ю. Парфіненко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 190-197. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 966-623-336-3
268942
  Рига Д. Викладацький склад Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XIX столітті // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 185-192
268943
  Корбяк Д.В. Викладацько–наукова та освітня діяльність митрополита Сильвестра (Сембратовича) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 43-48. – ISSN 2076-1554


  З метою встановлення ролі митрополита Сильвестра (Сембратовича) у розвиток науки та освіти українського населення на основі досі неопублікованих джерел досліджується відповідна сфера діяльності згаданого церковного діяча. Охарактеризовано його роботу ...
268944
  Булах І. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій : Навчально-метод. посібник / І.Булах, Л.Долинська; МОН України; Нац. пед ун-т. – Київ, 2005. – 106 с. – ISBN 966-660-213-Х
268945
  Лещенко Г.А. Викладач-тьютор як суб"єкт дистанційного освітнього процесу у вищій школі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 57-62. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
268946
  Полюк І.С. Викладач "Онлайн" - новий вид професії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 187-190. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
268947
  Зельницький А.М. Викладач вищого військового навчального закладу в сучасних умовах: розвиток професійної компетентності – нові виклики / А.М. Зельницький, О.А. Заболотний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 83-92
268948
  Мичак Н.Г. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 421-425. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
268949
  Стражнікова І. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально виховного процесу. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 18-33
268950
  Генсьорський В. Викладач Волинської духовної семінарії Гермоген Іванович Шиманський - видатний український літургист та богослов ХХ століття // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 183-201. – ISSN 2519-4348
268951
   Викладач ІМВ - лауреат літературного конкурсу імені Рона Хаббарда / Прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 7


  Професор кафедри іноземних мов ІМВ Генадій Мірам став лауреатом відомого американського літературного конкурсу англомовної інтелектуальної прози імені Рона Хаббарда за свою першу англомовну повість під назвою "Інші" ("Others").
268952
   Викладач ІМВ - лауреат літературного конкурсу імені Рона Хаббарда / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  Професор кафедри іноземних мов ІМВ Геннадій Мірам став лауреатом відомого американського літературного конкурсу англомовної інтелектуальної прози імені Рона Хаббарда за свою першу англомовну повість під назвою "Інші" ("Others"). Письменник і поет ...
268953
  Петрова О. Викладач іноземної мови як суб"єкт інноваційної педагогічної діяльності в немовному ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 158-161
268954
  Берзін П.С. Викладач курсу кримінальної політики та присяжний повірений Яків Соломонович Гольденвейзер // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 995-1000. – ISBN 978-617-7020-05-8
268955
  Безручко О.В. Викладач майстерності кінорежисера О. Й. Гавронський // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 72-77
268956
  Салига П. Викладач Павло Салига - про народження практиків. Про ефективність навчання на реальних замовленнях, творчість всупереч системі вищої школи та феномен існування університетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 9


  Павло Салига - графічний дизайнер навчає студентів бути практиками в КНУ імені Тараса Шевченка та КНУКіМ, поділився своїми думками, щодо реформування системи вищої освіти.
268957
  Печеранський І.П. Викладач та студент в системі вищої школи: філософсько-освітні рефлексії = Teachers and students in higher school: philosophical and educational reflection / І.П. Печеранський ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ : МП Леся, 2014. – 167, [1] с. : іл., табл. – Доп. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Резюме англ. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-8126-53-7
268958
  Смолікевич Н. Викладач у системі університетської освіти США: штрихи до професійно-педагогічного портрету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 40-47. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 4)
268959
  Буряк В. Викладач університету : вимоги до особистісних і професійних рис // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 11-35. – ISSN 1682-2366


  Інтерв"ю з ректором Володимиром Буряком.
268960
  Вальківський В. Викладач університету йде в декрет: чи оплачувати заміну колегам // Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 113)
268961
  Кайдан Н.В. Викладач як куратор змісту // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 45-46. – ISBN 978-966-285-400-8
268962
  Бондаренко В.В. Викладач як основа конкурентоспроможності випускника технічного університету // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 52-63. – ISSN 2074-8167
268963
  Корецька А.І. Викладач як уособлення освітнього процесу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 5. – С. 80-84. – ISSN 1562-529Х
268964
  Зелінський Ю М. Викладач, який прагнув до істини // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 4 - 11 січня (№ 1/2)


  Життєвий шлях І. М. Карнаухова викладача філософського факультету Київського університету ім. Т. Шевченка. До 90-річчя від дня народження.
268965
   Викладача звинувачено в сексуальних домаганнях // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 10 лютого (№ 6)
268966
  Матвієнко Г. Викладачі-українці теологічного факультету Львівського університету: освіта та кар"єрний ріст // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 105-110. – ISSN 1728-9343
268967
   Викладачі Hіжинської вищої школи 1820-1920 = Преподаватели Hежинской высшей школы 1820-1920 : Біобібліограф. покажчик. – Ніжин
Ч.1. – 1998. – 215с.
268968
  Гончар Б.М. Викладачі вузів: позаполітична чи творча сила суспільства // Інтелігенція - гуманна об"єднувальна сила сучасного суспільства / HАH Укpаїни, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ; [редкол.: І.Ф. Куpас (відп. pед.) та ін.]. – Київ : Стилос, 1999
268969
  Кіпень П В. Викладачі вузів: соціологічний портрет / Володимир Кіпень, Геннадій Коржов ; [передм. І.Т. Пасько]. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – 199 с. : табл. – Резюме англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 966-639-065-5
268970
  Крижанівський В. Викладачі Глухівського інституту (1874-1924 рр.) : біобібліогр. словник / Крижанівський Віталій. – Глухів : [б. в.], 2017. – 95, [1] с.
268971
  Нижнікова С.В. Викладачі єпархіальних жіночих училищ України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття): колективний портрет // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 52-59. – ISSN 2075-1451


  Дослідження колективного портрета викладачів єпархіальних жіночих училищ України у другій половині XIX - на початку XX століть.
268972
  Свистун В. Викладачі і випускники Волинської духовної семінарії дореволюційного періоду (1796-1919): новомученики, ієрархи, науковці // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 84-96
268973
  Ісаченко С. Викладачі і студенти створили нові матеріали // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 28). – С. 4


  "...Сучасну наукову лабораторію синтезу термоелектричних матеріалів відкрили у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника".
268974
   Викладачі ІТ-спеціальностей підвищили кваліфікацію // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 6


  Упродовж 3-х місяців понад 20 викладачів ІТ спеціальностей київських університетів проходили курси підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти КНУ. По закінченню курсів проректор КНУ В.А.Бугров та директор "EPAM Systems" Ю.О.Антонюк ...
268975
  Вербовий О.В. Викладачі кафедри історії для гуманітарних факультетів: сучасність // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 40-53. – ISBN 978-966-96992-6-8
268976
  Гранатович Л.В. Викладачі Ніжинської вищої школи : Біобібліографічний покажчик / Л.В. Гранатович; НДПУ ім.М.Гоголя; Фундаментальна біб-ка. – 2-е вид., перероб., доп. – Ніжин
Ч.1 : 1820-1920. – 2001. – 244с.
268977
  Берзін П.С. Викладачі повоєнних років // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 810-819. – ISBN 978-617-7020-05-8
268978
  Берзін П. Викладачі повоєнних років (40-80-ті рр.) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 89-95. – ISSN 2308-9636


  Про долю радянських юристів, які працювали на науковій ниві у 30-ті роки в КДУ ім. Т.Г. Шевченка: В.Г. Бондарчук, С.Г. Борисенок (Борисенко), Я.М. Брайнін, В.І. Василенко, Й.А. Гельфанд, С.В. Ейсман, П.С. Матишевський, М.М. Паше-Озерський, Ю.С. ...
268979
  Зельницький А. Викладачі спеціальних дисциплін ВВНЗ: стан підготовленості та напрями її удосконалення / А. Зельницький, О. Рибчук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 69-76
268980
   Викладачі та здобувачі [статистика] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 11. – ISSN 2219-5793
268981
   Викладачі та студенти кафедри ботаніки у вітчизняній та світовій науці / С.Г. Коваленко, Т.В. Васильєва, О.Ю. Бондаренко, В.В. Немерцалов // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 253-269. – ISBN 978-617-689-150-5
268982
  Попель П. Викладачі університету - учням шкіл // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 5


  У рамках програми співробітництва КНУТШ з освітянами м. Конотопа "Крок назустріч", проведено ряд занять у школах міста викладачами Інституту філології, хімічного факультету.
268983
   Викладачі університету - учням шкіл // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 4


  У рамках програми співробітництва нашого університету з освітянами Конотопа викладачі університету проводили заняття із учнями шкіл: доц. кафедри англійської мови Інституту філології В.І. Давидов, викладачі хімічного факультету: П.П. Попель, ...
268984
  Травкіна О. Викладачі Чернігівського колегіуму - члени кодифікаційної комісії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.10-12
268985
  Тарасенко О. Викладачі Школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х - початок 60-х років ХІХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
268986
   Викладачів вишів та вчителів звільнили від мобілізації // Юридична газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 27/28). – С. 29


  Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, науково-педагогічних ...
268987
  Горська С. Викладачів не скорочуватимуть // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С.2


  22 квітня в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Розвиток вищої школи в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського та світового освітнього простору". У центрі уваги ректорів ВНЗ різних регіонів України опинився підпункт 39.2 ...
268988
  Шаптала Н. Викладення резолютивної частини рішення Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 202-213. – ISSN 2310-6158
268989
  Стоян В.А. Викладено основні положення нового підходу до моделювання прямих задач динаміки систем із розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Про один підхід до моделювання початково-крайових умов у задачах динаміки систем із розподіленими параметрами, який дозволяє отримати розв"язки цих задач, якщо вони можливі, або середньоквадратичне наближення до них, якщо такі розв"язки не існують.
268990
  Головацький Я.Ф. Виклади давньослов"янських легенд, або міфологія / Я.Ф. Головацький. – Київ, 1991. – 92 с.
268991
  Антонович В. Виклади про козацькі часи в Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 147-154. – ISBN 966-95452-8-4
268992
  Заїжджий К. Виклик : поезії / К. Заїжджий. – Харків ; Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 93 с.
268993
  Асадчев Ю. Виклик глобалізації. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності // Юридична газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 23). – С. 18-19
268994
  Будько Євген Виклик для місіс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 56-58 : фото
268995
  Міхненко А. Виклик для Молдови // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 10-11


  Маніпулювання вподобаннями населення за прихільність або проросійського, або проєвропейського векторів може призвести до непередбачуваних наслідків.
268996
  Загорський Ю. (Залета Юрій Іванович) Виклик зимі : Вірші / Ю. (Залета Юрій Іванович) Загорський. – Рівне, 2003. – 76с. – ISBN 966-95609-5-0
268997
  Цимбалюк Г. Виклик ординцям // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 4


  Політична сатира Михайла Пасічника.
268998
  Цимбалюк Г. Виклик ординцям // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 13


  Політична сатира Михайла Пасічника.
268999
  Рогач В.А. Виклик сатанинській імперії зла : повість у новелах / Василь Рогач. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 212с. – ISBN 966-347-035-6
269000
  Гель І.А. Виклик системі: український визвольний рух другої половини XX століття : наук.-попул. видання / Іван Гель ; ред. та упоряд. Ірина Єзерська ; Нац. музей-меморіал жертв окупац.режимів "Тюрма на Лонцького" ; Центр дослідж. визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 389, [3] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 371-389. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наш формат історії : проект / мистец. агенція "Наш формат" [та ін.]). – ISBN 978-966-2720-12-9
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,