Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1422001
  Тимошик М.С. "Украинская жизнь" на захисті української ідеї // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 12-19. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1422002
  Исакадзе-Кротенко "Украинская фемида" К. Гамсахурдиа в контексте современного диалога украинской и грузинской литератур и культур // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 312-315
1422003
  Александрова Т.Д. "Украинские корни" сотрудников Института географии Российской академии наук : З історії географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-56. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
1422004
  Івашків В. "Украинские народные предания" Пантелеймона Куліша: до питання творчої історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 38-62. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  У статті проаналізовано особливості фольклористичної діяльності Пантелеймона Куліша (1819-1897) у 1840-х роках, результатом якої став збірник народної прози "Украинские народные предания", видрукуваний 1847 року, але тоді ж заборонений і конфіскований ...
1422005
  Скумін А. "УкрАинский выбор" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 26 (243). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Про останнього главу Адміністрації Кучми в українських ЗМІВіктора Медведчука знову заговорили політичні коментатори. Простежується чимало ознак того, що лідер "Украинского выбора" реалізує суто кремлівський передвиборний проект
1422006
   "Украинский рынок авиаперевозок - это очень хорошая перспектива..." // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 12-14 : табл.
1422007
  Фадеева И. "Украинский текст" русской культуры (В.Ф. Эрн и Г.С. Сковорода) // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 251-263. – ISBN 978-966-193-015-4
1422008
  Стативка А. "Украинский язык"для китайских магистрантов специальности "русский язык и литература": концепція экспериментального учебника / А. Стативка, В. Стативка, Т. Мовчан // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 81-100. – ISSN 2073-4379
1422009
   "Украинское" портфолио решения Contenent Inn : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 4 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1422010
  Кивалов С. "Украинскому языку ничего не угрожает" / Подготовила Лора Лепская // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 17 (326). – С. 25-26


  Все "языковые" перипетии, связанные с Законом "Об основах государственной языковой политики", прокомментировал народный депутат Украины, соавтор законопроекта Сергей Кивалов
1422011
  Неврлий М. "Україна - мій біль і радість" / Пасемко І., Мушинка М. // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 8, 9


  Інтерв"ю Миколи Неврлого для словацької газети "Правда" про свій життєвий шлях і творчість.
1422012
   "Україна - Росія - Сколково: єдиний інноваційний простір" // Світ. – Київ, 2013. – травень (№ 17/18). – С. 4


  У Києві 22-24 травня 2013 року відбудеться чергове виїзне засідання Консультативної наукової Ради з питань розробки та комерціалізації нових технологій Фонду "Сколково" та Міжнародна конференція "Україна- Росія-Сколково: єдиий інноваційний простір". ...
1422013
  Лазо С. Украинская Австралия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 5/6. – С. 65-92. – ISSN 0131-8136
1422014
  Худаш Михаил Лукич Украинская антропонимия XIV - начала XIX вв. (мужские наименования) : автореф. дис. ... докт. філол. наук : 10.02.02 / Худаш Михаил Лукич ; МВ и ССО УССР, УГУ. – Ужгород, 1980. – 45 с.
1422015
  Осташ Р.И. Украинская антропонимия первой половины 17 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Осташ Р.И.; МВ и ССО УССР.Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1986. – 16л.
1422016
  Керста Розалия Иосифовна Украинская антропономия XVI в. (Муж. именования) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Керста Розалия Иосифовна ; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 17 с.
1422017
   Украинская Ахматовиана (1992-2001) : библиографический указатель / сост. Полина Поберезкина. – Toronto : The University of Toronto, Department of Slavic Languages and Literatures, 2013. – 144 c. – Имен. указ.: c. 127-141. – ISBN 978-0-9920361-0-2
1422018
  Шевченко И.А. Украинская библиотечная ассоциация и формирование профессионального библиотечного пространства // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 35-38


  Об истории создания, направлениях деятельности и перспективах развития Украинской библиотечной ассоциации (УБА).
1422019
   Украинская виртуальная обсерватория (УкрВО). Современное состояние и перспективы развития объединенного архива наблюдений / И.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк, Ю.И. Процюк, Н.В. Вирун, А.А. Шляпников, С.Г. Кашуба, А.И. Пихун, С.М. Андриевский, А.Э. Мажаев, Л.В. Казанцева, А.В. Шульга, А.В. Золотухина, Т.П. Сергеева, А.П. Мирошниченко, И.Л. Андронов, В.В. Бреус, Н.А. Вирнина // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 74-91. – ISSN 1561-8889


  Розглянуто сучасний стан спостережних архівів обсерваторій України за період 1898-2010 рр. з точки зору їхньої придатності до включення в УкрВО.
1422020
   Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / [Аяган Б.Г. и др. ; редкол.: О.А. Демин и др. ; отв. за вып. П.В. Токарь] ; Посольство Украины в Респ. Казахстан ; Евраз. нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева ; Респ. об"єднання "Рада українців Казахстану" [та ін.]. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – 433, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 423-426 - Ст. рус., укр. - Прилож.: с. 369-422. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-601-80179-5-7
1422021
  Грунский Н.К. Украинская грамматика / Н.К. Грунский. – 2-е изд., [доп.]. – Киев : Изд. Товаpищества "Голос" ; [Дpук. М-ва Вн[утp.] Спp[ав]], 1918. – 63, [1] с. – Обpазцы для pазбоpа и пеpевода [уpив. з твоpів укp.]: с. 46-63, остальная часть текста на рус. яз.
1422022
  Крымский А.Е. Украинская грамматика [Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья]. Т. 1, вып. 2 и (с. 369-544) вып. 6 : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский // Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А.Е. Крымский. – Москва : тип. В.А. Гатцук, 1907. – Т.1, вып. 1. – 217*-272, 369-545 с. вкл. 1 с. на обл.
1422023
  Крымский А.Е. Украинская грамматика [Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья] : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский. – Москва; Киев : Тип. Гатцук (Москва) : Тип. "Просвещение" (Киев) ; Звенигородок, Киев. губ.
Т. 1, вып. 2 и (с. 369-544) вып. 6. – 1908. – 217-272, 369-545 с. вкл. 1 с. на обл. – Экз. описаны по коновлюту
1422024
  Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.). – Москва : тип. В.А. Гатцук
Т.1, вып. 1. – 1907. – [5], 18-210 с. – Конволют. - Перепл.: Украинская грамматика / А. Крымский: т. 1, вып. 2 и т. 2, вып. 1
1422025
  Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. Т. 2, вып. 1 : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский // Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А.Е. Крымский. – Москва : тип. В.А. Гатцук, 1907. – Т.1, вып. 1. – [4], 144 с.
1422026
  Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский. – Москва : Тип. Гатцук
Т. 2, вып. 1 : (Уроки 1-5). – 1907. – [4], 144 с.
1422027
  Ткаченко В.А. Украинская демократическая экономическая мысль в Галиции в 70-80-х годах XIX столетия (В. Навроцкий и О. Терлецкий) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ткаченко В.А. ; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1963. – 20 с.
1422028
  Чмырь С.Г. Украинская Демократическо-Радикальная партия: истоки, организация, программа, тактика (90-е гг. XIX в. - 1908 г.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чмырь С.Г.; Российская АН, Ин-т российской истории. – М., 1994. – 24л.
1422029
  Камеристов Р. Украинская держава // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 17/18 (573), 27.04.2018. – С. 56-59. – ISSN 2075-7093


  Мифы и правда о Павле Скоропадском.
1422030
  Латыш Ю.В. Украинская диаспора // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 697-722. – ISBN 978-966-2726-16-9
1422031
  Козыбаева М.М. Украинская диаспора в странах Центральной Азии // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 286-298. – ISBN 978-601-80179-5-7
1422032
  Карабулатова И.С. Украинская диаспора в Тюменской области: история, язык, культура / И.С. Карабулатова, Л.Ф. Карелина ; Федеральное агенство по образ. и науке Рос Фед. ; Мин-во образ. и науки Рос. Фед. ; Тюменский гос. ун-т ; Мн-т гуманитарных исслед. – Тюмень : Печатник, 2006. – 180 с. – ISBN 5-98985-025-5
1422033
  Демьяновская Л.С. Украинская драматическая поэма (Становление и развитие жанра в дооктябрьский период) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.01.03 / Демьяновская Л. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 52 с.
1422034
  Киричек П.М. Украинская драматургия 60-х -- начала 80-х годов XIX века. Проблема художественного мастерства в связи с творческой практикой писателей : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Киричек П.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 53л.
1422035
  Лобас П.А. Украинская драматургия первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лобас П.А. ; АН УССР , Ин-т литературы им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1422036
  Задорожная С.В. Украинская драматургия первой половины 19 века и ее истоки : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Задорожная С.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1422037
  Марченко М.И. Украинская историография (с древних времен до середины XIX в.) : Автореф... доктор ист.наук: / Марченко М.И.; Лен. гос. ун-т. – Л., 1960. – 37л.
1422038
  Титаренко П.Г. Украинская историческая хронология в связи с русской хронологией и общей историей календарей : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Титаренко П.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
1422039
  Синяков С.В. Украинская история как пространство современного творчества // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 151-158. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1422040
   Украинская классическая драматургия. – Москва : Искусство
Ч.1. – 1951. – 483 с.
1422041
   Украинская классическая драматургия. – Москва : Искусство
Ч.2. – 1951. – 559 с.
1422042
   Украинская классическая комедия. – Москва : Искусство, 1954. – 526 с.
1422043
  Харченко Н.А. Украинская книга в Кыргызстане // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 125-133. – ISBN 9967-05-037-3
1422044
   Украинская коллекция микроорганизмов : каталог культур / В.С. Подгорский, Р.И. Гвоздяк, И.Г. Скрипаль, А.Ф. Антипчук, В.А. и др. Романовская; [В.С. Подгорский, Р.И. Гвоздяк, И.Г. Скрипаль, А.Ф. Антипчук, В.А. Романовская и др.]; НАНУ; Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного; под ред.: В.С. Подгорского, О.И. Коцофляк, Е.А. Киприановой, О.Р. Гвоздяк. – 2-е изд. – Киев : Наукова думка, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-00-0627-0
1422045
  Косенко Ю.А. Украинская комедия конца XIX -- начала ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Косенко Ю. А. ; АН УССР , Ин-т литературы. – Киев, 1979. – 26 с.
1422046
  Карпенко К. Украинская КПСС // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 9 (548). – С. 16-19. – ISSN 2305-3364


  Массовость и коньюнктурность превращают Партию регионов в КПСС
1422047
  Бондарь Н.А. Украинская лексика в русскоязычном тексте "Дневника" Т. Г. Шевченко // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .330-335
1422048
  Дэже Л. Украинская лексика сер. XVI века: Няговские Поучения : (словарь и анализ) / Ласло Дэже. – Дебрецен : [Б. и.], 1985. – 525 с.
1422049
  Шевчук Т.С. Украинская лермонтовиана ("І ми, читая, оживаєм, і чуєм Бога в небесах") // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 35. – C. 108-115. – (Серія "Філологічні науки")
1422050
  Мишанич А.В. Украинская литература второй половины XVIII века и устное народное творчество. : Автореф... доктор фил.наук: 10.01.03, 10.01.09 / Мишанич А.В.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1981. – 46л.
1422051
  Тищенко В.И. Украинская литературная кармалюкиана. (Проблема ист. и худож. правды характера) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.01.03 / Тищенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 55 с. – Бібліогр.:с.54-55
1422052
  Романовская А.И. Украинская ментальность в контексте проблем государственной политики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
1422053
  Грицай М.С. Украинская народная вертепная драма : Автореф... канд. филол.наук: / Грицай М.С.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 22л.
1422054
  Моздыр Н.И. Украинская народная деревянная скульптура. : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.05 / Моздыр Н.И.; МГУ. Ист. ф-тет. – М., 1977. – 19л.
1422055
  Харьков В. Украинская народная музыка / В. Харьков. – М, 1964. – 67с.
1422056
  Николаева Т.А. Украинская народная одежда : Среднее Поднепровье / Т.А. Николаева. – Киев : Наукова думка, 1987. – 246с.
1422057
  Полянская Украинская народная одежда Закарпатья. (Этн. взаимосвязи и локальные особенности) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Полянская Елена-Эмилия Васильевна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1977. – 25л.
1422058
  Сявавко Е.И. Украинская народная педагогика в ее историческом развитии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сявавко Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевчнко. – К., 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1422059
  Колотило Танасий Иванович Украинская народная песенная аллегория : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.09 / Колотило Танасий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1422060
  Дмитриев А. Украинская наука и ее имперские контексты (ХIХ - начало ХХ века) // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2007. – № 4. – С. 121-172. – ISBN 5-89423-110-8
1422061
  Щульга Т. Украинская национал-демократия и крымский вопрос в начале 1990-х: демократическая идеология и авторитарные практические предложения // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 121-130. – ISSN 1822-5136
1422062
  Фоллрихова Мария Украинская национальная журналистика в чехословакии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Фоллрихова Мария; КГУ. – К., 1989. – 26л.
1422063
  Чубинский М.П. Украинская национальная идея и ее правовые постулаты / М.П. Чубинский, проф. – Москва : Изд. "Украинской жизни", 1913. – 16 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Украинская жизнь. 1913, № 6
1422064
  Фисун А. Украинская неопатримониальная демократия: формирование, специфика и тенденции развития // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков, 2011. – Вып. 8. – С. 119-127. – ISBN 978-966-400-275-9
1422065
  Попов С.А. Украинская ойконимия Воронежской области Российской Федерации // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 486-491. – ISBN 978-966-489-126-1
1422066
   Украинская оптическая метеорная сеть / Ю.М. Горбанев, Е.Ф. Князькова, А.В. Шульга, Н.А. Куличенко, П.Н. Козак, А.М. Мозговая, А.В. Голубаев // Радиотехника : Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Н.И. Слипченко, Ю.Б. Гимпилевич, И.Д. Горбенко [и др.]. – Харьков, 2016. – Вып. 185. – С. 5-8. – ISSN 0485-8972
1422067
  Галич Александр Андреевич Украинская писательская мемуаристика : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Галич Александр Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 48л.
1422068
  Мищук Р.С. Украинская повествовательная проза конца 50-х - начала 60-х гг. ХІХ в. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Мищук Р.С.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 28л.
1422069
  Белецкий П.А. Украинская портретная живопись XYII-XYIII вв / П.А. Белецкий. – Ленинград, 1981. – 258с.
1422070
  Заславский Исай Яковлевич Украинская поэзия XIX - начала ХХ века и художественный мир Лермонтова. Контактно-генетические и историко-типологические аспекты изучения : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Заславский Исай Яковлевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 52 с.
1422071
   Украинская Православная Церковь. Летопись. Год из жизни - 2006. – Киев : Киевская Митрополия, 2007. – 800 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-7936-59-4
1422072
  Кукушкин Л.С. Украинская православная энциклопедия : в 3 ч. / [Л.С. Кукушкин]. – Харьков : Фолио, 2013. – 892, [4] с. : фот. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 888-890. – ISBN 978-966-97231-8-5
1422073
  Паньков А.И. Украинская прогрессивная критика в канун первой русской революции в борьбе за народность литературы. : Автореф... Канд.лфилол.наук: 10.01.03 / Паньков А.И.; Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 20л.
1422074
  Ковальчук Е.А. Украинская прогрессивная общественность США и Канады в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Ковальчук Е.А.; Ужгор.гос.ун-т. – Ужгород, 1985. – 23л.
1422075
  Барчан Валентина Владимировна Украинская проза малых форм периода Великой Отечественной войны (рассказ, публицистика. К проблеме героического характера) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Барчан Валентина Владимировна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 20 с.
1422076
  Залознова Ю.С. Украинская промышленность: современные вызовы и проблемы развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 3 (668). – C. 49-68. – ISSN 2522-9311
1422077
  Полковенко В.В. Украинская радиопублицистика периода Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Полковенко В.В. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 19 с.
1422078
  Чапля И.К. Украинская революционно-демократическая литературная критика. (Последняя четверть XIX - нач. ХХ в.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Чапля И.К. ; Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко АН УССР. – Киев, 1966. – 61 с.
1422079
  Передерий Виталий Феофанович Украинская революционно-демократическая эстетитка конца XIX - начала ХХ столетий : Автореф... доктора философ.наук: / Передерий Виталий Феофанович; АН УССР. Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 46л.
1422080
  Королев Г.А. Украинская революция 1917-1921 годов: европейское измерение и реализация национального проекта // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – C. 17-27. – ISSN 0132-1366
1422081
  Пастухов В.Б. Украинская революция и Русская контрреволюция // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 7-16. – ISSN 0321-2017
1422082
  Михальченко Н.И. Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее : монография / Николай Михальченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исследований им. И.Ф. Кураса. – Киев : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 337, [1] с. – В конце кн. вых. дан. на укр. языке. – ISBN 978-966-02-6838-8
1422083
  Баканурский А. Украинская режиссура в контексте постдраматического театра // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 38-52. – ISSN 1997-8642
1422084
   Украинская республиканская конференция по физической химии, 11-я. Харьков. 1974.. – Киев : УкрНИИНТИ
Секция 1, вып. 1. – 1974. – 83 с.
1422085
   Украинская республиканская конференция по физической химии, 11-я. Харьков. 1974.. – К.
Секция 2, вып. 2. – 1974. – с.
1422086
  Чепурко Е.М. Украинская романистика 70-80-х годов о послеоктябрьской деревне. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Чепурко Е.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
1422087
  Ивашкив В.М. Украинская романтическая драма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Ивашкив В.М.; АН УССР, Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1422088
  Нахлик Евгений Казимирович Украинская романтическая проза 30-60-х г.г. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Нахлик Евгений Казимирович; Ин-т лит-ры АН УССР. – К., 1985. – 20л.
1422089
  Гончарук Н.Л. Украинская сатира периода революции 1905-1907 годов : Автореф... кандидата филол.наук: / Гончарук Н.Л.; АН УССР. Секцио обществ. наук. – Киев, 1964. – 20л.
1422090
  Белецкий Феликс Марьянович Украинская сатирическая проза конца XIX - начала XX вв. (проблемы реалистического метода, системы жанров, форм обобщения) : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03 / Белецкий Феликс Марьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 34л.
1422091
  Белецкий Феликс Марьянович Украинская сатирическая проза конца XIX - начала XX вв. (Проблемы реалистического метода, системы жанров, форм обобщения) : Автореф... доктора филол.наук: 10.01.03 / Белецкий Феликс Марьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 34л.
1422092
  Гладков И.С. Украинская ситуация и российско-китайский диалог // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-8. – ISSN 2074-6040
1422093
  Косяченко В.Т. Украинская советская басня : Автореф... канд. филол.наук: / Косяченко В. Т.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1969. – 29л.
1422094
  Рубан В.А. Украинская советская газета. Проблемы становления и развития (1917-1925 гг.) : Автореф... д-ра филол.наук: / Рубан В.А.; КГУ. – Киев, 1967. – 48л.
1422095
  Сороковская С.В. Украинская советская историческая библиография. Ее становление, развитие и задачи. : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Сороковская С.В.; КГУ. – К., 1971. – 28л.
1422096
  Сороковская С.В. Украинская советская историческая библиография. Ее становление, развитие и задачи. : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Сороковская С.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.25-28
1422097
  Белецкий Д.М. Украинская советская историческая драматургия : Автореф... канд. филологич.наук: / Белецкий Д.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт украинской литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
1422098
  Шпаков А.П. Украинская советская книжная графика. (Пути и проблемы развития). : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Шпаков А.П.; АН УССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – К., 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.36
1422099
  Семенюк Г.Ф. Украинская советская комедия 70-х годов. Проблематика, жанровое совоеобразие, конфликты, характеры : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Семенюк Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
1422100
   Украинская советская культура : сборник статей. – Киев : Госполитиздат, 1961. – 280 с.
1422101
  Коваль М.В. Украинская советская культура в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Коваль М.В.; Ан УССР. – К, 1964. – 18л.
1422102
  Слобожанинова Л.М. Украинская советская литература : уч.-метод.пособие по курсу "Литературы народов СССР" для студентов-заочников V-VI курсов филологических факультетов гос.университетов / Л.М. Слобожанинова. – Москва : Московский университет, 1970. – 81 с.
1422103
  Гончар О.Т. Украинская советская литература накануне пятидесятилетия / О.Т. Гончар, 1967. – 44с.
1422104
  Ярмыш Ю.Ф. Украинская советская литература сказка (1917-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Ярмыш Ю.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с.
1422105
  Слобожанинова Л.М. Украинская советская литература. / Л.М. Слобожанинова. – М., 1967. – 79с.
1422106
  Слобожанинова Л.М. Украинская советская литература. / Л.М. Слобожанинова. – М., 1975. – 100с.
1422107
  Гнатюк Михаил Иванович Украинская советская литературная критика в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гнатюк Михаил Иванович; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1981. – 23л.
1422108
  Ярмыш Ю.Ф. Украинская советская литературная сказка (1917-1967 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ярмыш Ю.Ф.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 30л.
1422109
  Променицкий К.К. Украинская советская народная резьба по дереву.. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Променицкий К.К.; Акад. художеств СССР. – К., 1959. – 16л.
1422110
  Рубан Валентина Васильевна Украинская советская портретная живопись. (Тенденции развития) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Рубан Валентина Васильевна; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразительных искусств Акад. художеств СССР. – Москва, 1979. – 24л.
1422111
  Нименко А.В. Украинская советская портретная скульптура (1945-1952) : Автореф... канд. искусств.наук: / Нименко А. В.; АН УССР, Ин-т искусствовед. , фольк. и этнограф. – К., 1955. – 20л.
1422112
  Иванюк Сергей Семенович Украинская советская проза для детей. 1917-1941 : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.02 / Иванюк Сергей Семенович; АН УССР, Ин-т лит-ры. – К., 1987. – 17л.
1422113
  Брелинская Лариса Михайловна Украинская советская проза первых послеоктябрьских лет (на пути к социалистическому реализму) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Брелинская Лариса Михайловна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 26л.
1422114
  Пашковская Н.Ф. Украинская советская проза периода Великой Отечественной войны и ее новаторство. : Автореф... канд.филол.наук: 642 / Пашковская Н.Ф.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1422115
  Заверлюк Н.И. Украинская советская публицистика в период гражданской войны : Автореф... канд. филол.наук: / Заверлюк Н.И.;. – К, 1966. – 29л.
1422116
   Украинская советская пьеса. – Киев : Мистецтво, 1951. – 490 с.
1422117
  Рябошапка Украинская Советская Социалистическая Республика -- суверенное государство : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Рябошапка Г. Х. ; Харьков. юр. ин-т. – Харьков, 1967. – 19 с.
1422118
  Дуброва А.Т. Украинская Советская Социалистическая Республика : Краткая экономико - географическая справка / А.Т. Дуброва. – Москва : Географгиз, 1954. – 55с.
1422119
   Украинская Советская Социалистическая Республика. – Київ, 1965. – 808c.
1422120
  Куришков Е.Л. Украинская Советская Социалистическая Республика как субъект международного права : Автореф... канд. юридич.наук: / Куришков Е.Л.; АН УССР. Сектор государства и права. – К., 1953. – 12л.
1422121
  Дуброва А.Т. Украинская Советская Социалистическая Республика. Краткая экономико-географич. справка / А.Т. Дуброва. – Москва, 1964. – 56с.
1422122
  Ковальчук С.И. Украинская советская художественная литература о партизанском движении в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковальчук С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 17 с.
1422123
  Ковльчук С.И. Украинская советская художественная литература о партизанском движении в периодической Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ковльчук С.И. ;. – Киев, 1949. – 20 с.
1422124
  Шлапак Д.Я. Украинская советская художественная публицистика периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Шлапак Д.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 19 с.
1422125
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти тт. – Киев : УСЭ
Т. 1 : А - Борона. – 1978. – 552с.
1422126
  Паночко М.Н. Украинская спортивная лексика : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Паночко М.Н. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1978. – 24 с.
1422127
  Паночко М.Н. Украинская спортивная лексика. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Паночко М.Н.; Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1978. – 23л.
1422128
  Кутафьев С.А. Украинская ССР / С.А. Кутафьев. – М., 1951. – 108с.
1422129
   Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : в 3-х томах. – Киев : Изд. полилитературы Украины
Т. 1 : Советская Украина в период отражения вероломного нападения фашистской Германии на СССР и подготовки условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.). – 1975. – 544 с.
1422130
  Клоков В.И. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны / В.И. Клоков. – К., 1979. – 48с.
1422131
  Сохань П.С. Украинская ССР в научно-техническом сотрудничестве стран социализма, 1945-1970 / П.С. Сохань, В.М. Даниленко. – Киев, 1988. – 244с.
1422132
  Махиня М.М. Украинская ССР в новой пятилетке / М.М. Махиня. – К., 1966. – 47с.
1422133
  Лещенко Н.Н. Украинская ССР в созвездии братских республик Советского Союза / Н.Н. Лещенко, Л.В. Олейник. – К., 1972. – 15с.
1422134
   Украинская ССР в цифрах. – К., 1988. – 197с.
1422135
   Украинская ССР в цифрах в 1980 году. – Киев, 1981. – 144 с.
1422136
   Украинская ССР в цифрах в 1982 году = Краткий статистический справочник. – Киев : Техніка, 1983. – 151с.
1422137
   Украинская ССР в цифрах в 1983 году. – К., 1984. – 150с.
1422138
   Украинская ССР в цифрах в 1984 году. – К., 1985. – 176с.
1422139
   Украинская ССР в цифрах в 1985 году.. – К., 1986. – 167с.
1422140
   Украинская ССР в цифрах в 1988 году.. – К., 1989. – 223с.
1422141
   Украинская ССР в цифрах в 1989 году. – Киев : Техника, 1990. – 206с.
1422142
   Украинская ССР в цифрах.. – К., 1987. – 213с.
1422143
   Украинская ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года.. – Л., 1940. – 119с.
1422144
  Васильев О.А. Украинская ССР. / О.А. Васильев, А.С. Кисель. – Київ, 1970. – 147с.
1422145
   Украинская ССР: Административно-территориальное деление. На 1 января 1979 года. – Киев : Советская энциклопедия, 1979. – 512с.
1422146
  Данилевский Г.П. Украинская старина. – Харьков : Изд. Заленского и Любарского, 1866. – [5], 403 c.
1422147
  Шама О. Украинская страница Русского дневника // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 42 (171), 17 ноября 2017. – С. 62-65


  "Сразу после войны 1947 году, американский писатель Джон Стейнбек оказался в СССР, в том числе и в Украине. Разрушенную войной республику местные власти постарались показать американцу как хлебосольный и богатый регион".
1422148
   Украинская сюита.. – М., 1939. – 24с.
1422149
   Украинская таможня.. – К., 1993. – 240с.
1422150
   Украинская таможня.. – К., 1995. – 499с.
1422151
  Оппоков Е.В. Украинская тектоническая ... / Е.В. Оппоков, 1925. – с.
1422152
  Чиколаева Е.П. Украинская трудовая армия и ее роль в борьбе с хозяйственной разрухой в 1920 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Чиколаева Е.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 22 л.
1422153
  Стрелко А.А. Украинская трудовая эмиграция в странах Латинской Америки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Стрелко А.А.; Ан УССР Ин-т истории. – К, 1973. – 22л.
1422154
  Ешкилев В. Украинская фантастика - час Быка // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2012. – № 1. – С. 130-136. – ISSN 0131-8136


  Проблема развития фантастики в современной Украине
1422155
  Демский М.Т. Украинская фраземика (Деривационная база, семантико-грамматические особенности) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Демский М. Т. ; Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1985. – 47 с.
1422156
  Слобожанинова Л.М. Украинская художестванная проза в послевоенный период 1945-1954 гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Слобожанинова Л.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 17л.
1422157
  Алексеева А.П. Украинская художественная традиция в прозе М.А. Булгакова : Монография / А.П. Алексеева. – Киев, 2004. – 156 с. – ISBN 966-340-026-9
1422158
  Макогон Ю. Украинская экономика на фоне выздоравливающих после кризиса экономик других стран // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 8-11. – ISSN 1810-3944
1422159
  Паршаков А.С. Украинская языковая политика: между унитаризмом и федерализмом // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (358). – С. 51-54. – ISSN 0132-1625
1422160
  Стаменова А. Украински език за българи / Албена Стаменова, Райна Камберова. – София : Мико Дизайн ЕООД
Част 1. – 2008. – 179 с. : ил.
1422161
  Конощенко А. Украински писни з нотами [Українські пісні з нотами]. Вип. 2 / зибрав Андрій Конощенко // Украинськи письни з нотамы [Українські пісні з нотами] / А. Конощенко. – Одеса : Вид. коштом друк. Е.И. Фесенко ; Тип. и хромолитогр. Е.И. Фесенко, 1900. – [Вип. 1]. – 140 с., нот.
1422162
   Украинские агенства высоко оценили платформу Amadeus Sell Connect и другие продукты Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 2 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1422163
   Украинские бентониты : (геология, минералогия, физико-химия и применение в народном хозяйстве). – Киев : Изд-во АН УССР, 1958. – 100с.
1422164
  Овчаренко Ф.Д. и др. Украинские бентониты / Ф.Д. и др. Овчаренко. – К., 1958. – с.
1422165
  Вылегжанина Т.И. Украинские библиотеки: участие в проекте БАЕ "Купола Содружества", 2013. – С. 25-28
1422166
  Лотыш В.А. Украинские блюда / В.А. Лотыш, Шалимов, с.А. – Киев, 1975. – 72с.
1422167
  Река Ольга Украинские болгары: веками помнить, кто ты есть // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 49. – С. 52-57
1422168
  Горленко В.П. Украинские были / В.П. Горленко. – Киев : Типография Г.Л. Фронцкевича, 1899. – 168, [1] с.
1422169
  Купчинский Олег Антонович Украинские географические названия на ичі XIV-XX вв. (история возникновения, семантико-структурный анализ, статистика и география) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Купчинский Олег Антонович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
1422170
  Шевченко Т.Г. Украинские говоры верховья реки Тилигул (вокализм, консонантизм и словоизменение) : автореф. дис . ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шевченко Т. Г. ; Ужг. ГУ. – Ужгород, 1980. – 21 с.
1422171
  Солонская Г.Т. Украинские говоры Воронежской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Солонская Г.Т. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 26 с.
1422172
  Вальченко И.Т. Украинские говоры Кинель-Черкасского района Куйбышевской области : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вальченко И.Т. ; АН УССР. – Киев, 1966. – 20 с.
1422173
  Павлюк Н. Украинские говоры Мараморощины (области Бая-Маре Румынской Народной Республики). : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлюк Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 18л.
1422174
  Дзендзелевский И.А. Украинские говоры нижнего Поднестровья. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзендзелевский И.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1952. – 15 с.
1422175
  Назарова Т.В. Украинские говоры нижней Припяти. : Автореф... Канд.филол.наук: / Назарова Т.В.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 20л.
1422176
  Чучка П.П. Украинские говоры окрестностей Ужгорода. (Фонетика и морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чучка П.П. ; КГУ. – Киев, 1958. – 20 с.
1422177
  Орос В.И. Украинские говоры Хустского района Закарпатской области Украинской ССР в связях с другими говорами украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орос В.И.; МВ и ССО УССР.Львов.гос.ордена Ленана ун-т. – Львов, 1961. – 16л.
1422178
  Терешко Л.С. Украинские говоры Южного Побужья : Автореф... канд. филол.наук: / Терешко Л. С.; ОГУ. – Одесса, 1954. – 16л.
1422179
  Цалик С. Украинские деньги 1917-1920 годов // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 6 (83), июнь : Художественные средства - коммерческие цели. – С. 62-69 : фото. – ISSN 2222-436X
1422180
   Украинские думы.. – Симферополь, 1958. – 67с.
1422181
  Бредихин А.В. Украинские еврорегионы как шаги к федерализации страны // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 2 (92), март - апрель. – С. 34-46. – ISSN 2073-6118
1422182
  Коцур А.П. Украинские земли в составе Российской империи (вторая половина XIX в.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 328-359. – ISBN 978-966-2726-16-9
1422183
  Латыш Ю.В. Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII - первой половине XIX вв. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 263-298. – ISBN 978-966-2726-16-9
1422184
  Казьмирчук М.Г. Украинские земли в составе Российской империи в начале XX в. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 381-408. – ISBN 978-966-2726-16-9
1422185
  Андреев А.С. Украинские и белорусские иммигрантские группы в Уругвае в середине 30-х годов XX в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 044-748Х
1422186
  Ситар Г. Украинские и российские структурно-сложные немотивированные предлоги: проблемы перевода, описания и функционирования / Г. Ситар, К. Виноградова // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 128-134. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1422187
  Крыжановский Б. Украинские и румынские килимы. / Б. Крыжановский. – Л., 1925. – 16с.
1422188
  Приймачок О.И. Украинские и русские паремии в ранней прозе Н. Гоголя: функционально-типологический аспект // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 207-212. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1422189
  Бубликов В. Украинские иммигранты в Испании: основные черты сообщества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 95-99. – ISSN 0131-2227
1422190
  Полторак С.Н. Украинские историки и журнал для ученых "Клио" // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 3-4. – ISSN 2070-9773


  Журнал для вчених "Кліо" видається з 1997 р. Хоча він виходить в Санкт-Петербурзі, на практиці він давно став міжнародним виданням. Однією з сильних сторін журналу є публікації українських істориків. Так, доцент кафедри нової та новітньої історії ...
1422191
  Логвин Г. Украинские Карпаты / Г. Логвин. – Москва : Искусство, 1973. – 192с.
1422192
  Логвин Г.Н. Украинские Карпаты / Г.Н. Логвин. – Москва : Искусство, 1973. – 190 с.
1422193
   Украинские Карпаты. История. – Киев : Наукова думка, 1989. – 262с.
1422194
   Украинские Карпаты. Культура. – Киев, 1989. – 197с.
1422195
   Украинские Карпаты. Природа : Природа. История. Экономика. Культура. – Киев : Наука, 1988. – 206с.
1422196
   Украинские Карпаты. Экономика. : Природа. История. Экономика. Культура. – Киев : Наукова думка, 1988. – 222с.
1422197
   Украинские книги кирилловской печати ХУІ-ХУІІІ вв.. – Москва
1. – 1977. – 448с.
1422198
   Украинские книги кирилловской печати ХУІ-ХУІІІ вв.. – Москва
1. – 1981. – 75 с.
1422199
  Лазаревский А. Украинские козаки в двадцатых годах XVII в. // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 4 с.


  ЧИОНЛ.–К., 1902.–Кн.15.–Отд.5.–С.75–78.
1422200
  Королев Д. Украинские корни израильской государственности // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 25-31 октября (№ 43). – С. 14


  "16 октября исполнилось 125 лет со дня рождения Моше Шарета (1894-1967), первого министра иностранных дел Израиля. Нам эта памятная дата вряд ли была бы интересна, если бы не одно обстоятельство: родился израильский политик в Херсоне".
1422201
  Мошинский И. (Конарский Ю.) Украинские кружки 80-х гг. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 152-153. – ISBN 966-7272-00-1
1422202
  Маркевич Н. Украинские мелодии. / Н. Маркевич
Кн.1, 2, 3. – 154с.
1422203
  Штайн Г. Украинские мотивы / Г. Штайн. – М., 1987. – 151с.
1422204
  Матвеев О.В. Украинские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 62-66. – ISSN 0132-1366


  Статья посвящена украинской теме в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Автор приходит к выводу, что обращение поэта к украинским сюжетам и образам были подчинены, прежде всего, важнейшим художественным задачам. Изучение украинских экскурсов ...
1422205
  Синчук В.И. Украинские мотивы в творчестве Фридриха Горенштейна // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .205-210


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
1422206
  Кирдан Б.П. Украинские народные думы : ( 15 - начало 17 в.) / Б.П. Кирдан; Отв.ред. П.Г.Богатырев. – М., 1962. – 288с.
1422207
   Украинские народные думы. – Москва, 1963. – 111с.
1422208
   Украинские народные думы. – Москва, 1972. – 560 с.
1422209
  Павлий П.Д. Украинские народные думы. Исслед. по истории укр. нар. героич. эпоса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Павлий П.Д. ; АН УССР, Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – Киев, 1955. – 24 с.
1422210
  Туряница Ю.Д. Украинские народные песни о рекрутчине и солдатчине : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Туряница Ю.Д.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1971. – 19л.
1422211
  Максимович М.А. Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1 : кн. 1: Украинские думы ; кн. 2 : Песни козацкие былевые ; кн. 3 : Песни козацкие бытовые. – 1834. – XI, [1],180 с.
1422212
  Куліш П. Украинские народные предания / Собрал П. Кулеш. – Издание Императорского общества истории и древностей Российских. – Москва : В Университетской Типографии
Кн. 1. – 1847. – [2], 90, [2] с.
1422213
  Вовчок Марко Украинские народные рассказы / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Изд-во Д.Е.Кожанчикова, 1859. – 213с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1422214
  Петников Г.Н. Украинские народные сказки / Г.Н. Петников. – К, 1948. – 231с.
1422215
   Украинские народные сказки. – Москва-Ленинград, 1954. – 208с.
1422216
   Украинские народные сказки. – Москва, 1955. – 520с.
1422217
   Украинские народные сказки. – Москва, 1956. – 423с.
1422218
   Украинские народные сказки. – Киев, 1981
1422219
   Украинские народные сказки. – К., 1990. – 217с.
1422220
   Украинские народные сказки и басни. – Львов, 1962. – 235с.
1422221
  Носкова А.Ф. Украинские националисты в борьбе за "Соборную Украину" в 1940-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 130-138. – ISSN 0130-3864
1422222
  Росслель Вл. Украинские новеллы / Вл. Росслель, Е. Росслель. – Москва, 1948. – 364с.
1422223
  Беляев В.П. Украинские ночи / В.П. Беляев. – Л., 1939. – 130с.
1422224
  Беляев В.П. Украинские ночи / В.П. Беляев. – Львов, 1958. – 278с.
1422225
  Хоменко Юрий Николаевич Украинские переводы А.Т.Твардовского : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хоменко Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 182л. – Бібліогр.:л.163-182
1422226
  Гошовский В.Л. Украинские песни Закарпатья / В.Л. Гошовский. – М, 1968. – 479с.
1422227
   Украинские повести и рассказы : в трех томах. – Москва : Госполитиздат
Том 1. – 1953. – 701 с.
1422228
   Украинские повести и рассказы : в трех томах. – Москва : Госполитиздат
Том 3. – 1953. – 709 с.
1422229
   Украинские порты презентовали себя в Майами : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1422230
  Пазяк М.М. Украинские пословицы и поговорки (Проблемы генезиса, семантики и жанрово-поэтической структуры). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.09 / Пазяк М.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 38л.
1422231
  Пазяк Михаил Михайлович Украинские пословицы и поговорки: (Проблемы генезиса, семантики и жанрово-поэтической структуры) : Дис... доктора филолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Михаил Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко, филологич. ф-т. – К., 1991. – 432л. – Бібліогр.:л.364-432
1422232
  Лабінцев Ю. Украинские православные печатные богогласники в культурном пространстве России / Ю. Лабінцев, Л. Щавинская // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 63-68. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Именование "богогласник" относится к сборнику стихотворных текстов, преимущественно паралитургического характера, распространенному в греко-католической и православной восточнославянской и отчпсти западнослов"янской среде. По сей днь богогласники ...
1422233
  Мукан А.М. Украинские придунайские говоры. (Фонетико-грамматич. особенности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мукан А.М. ; КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
1422234
  Парубоча Наталия Украинские приоритеты Австрийских Авиалиний : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 26-29 : Фото
1422235
  Аристов Михаил Украинские проектно-изыскательские организации обречены на развитие // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 1. – С. 8-9
1422236
   Украинские революционные демократ ..., 1955. – с.
1422237
   Украинские революционные демократы. – Москва, 1954. – 304 с.
1422238
  Корнейчик И.И. Украинские революционные демократы и библиография / И.И. Корнейчик. – Москва : Книга, 1969. – 143 с.
1422239
  Сапацинский И.П. Украинские революционные демократы конца XIX - начала ХХ века о роли народных масс и личностьи в истории : Автореф. дис... канд. филос. наук / Сапацинский И. П. ; КГУ. – Киев, 1966. – 19 с.
1422240
  Наенко М. Украинские реминисценсии в европейском романтизме // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 193-201. – ISBN 978-966-439-809-8
1422241
  Данилевский Г.П. Украинские сказки / Г.П. Данилевский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1894. – 77, [1] с. – (Дешевая библиотека ; № 37)
1422242
   Украинские сказки и легенды : сборник сост. и с укр. перевел Г.Петников. – Симферополь : Таврия, 1971. – 352 с.
1422243
   Украинские сказки и легенды.. – Симферополь, 1966. – 319с.
1422244
  Бондаренко К. Украинские следы нацистского диктатора // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 8 (177). – С. 58-62
1422245
  Маркушевский П.Т. Украинские советские поэты - участники партизанской борьбы периода Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... канд. филологич.наук: / Маркушевский П.Т.; Львов гос. ун-т им. И.Франко. -- Жимтомирский гос. пед. ин-т им. И.Франко. – Житомир, 1952. – 18 с.
1422246
  Довнар-Запольский М.В. Украинские староства в первой половине XVI в. / М.В. Довнар-Запольский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [4], 118 с. – Библиогр. в подстр. примеч.
1422247
  Ульяновский В. Украинские сюжеты в жизни и творчестве Дмитрия Власьевича Айналова // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 5-34. – ISBN 978-966-02-6570-7
1422248
  Бучко Д.Г. Украинские топонимы на -івці-инці. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Бучко Д.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1422249
  Бирковская Анна Украинские туристы выбирают Чехию : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 34-39 : Фото. – ISSN 1998-8044
1422250
  Хаткевич Василий Украинские ученые и космос : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 2 : Іл.
1422251
  Писаренко Г.С. Украинские ученые исследуют космос / Г.С. Писаренко. – К., 1980. – 48с.
1422252
  Лортикян Э.Л. Украинские экономисты первой трети XX столетия : Очерки истории экономической науки и экономического образования / Э.Л. Лортикян. – Харьков, 1995. – 193с. – ISBN 5-7707-8046-0
1422253
   Украинские эксперты об инвент-маркетинге (материалы блиц-опроса) // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 18-25
1422254
  Скрипка В.Н. Украинские, чешские и словацкие народные лирические песни в их взаимосвязях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скрипка В.Н. ; АН УССР. Отдел. литер., языка и искусствовед. – Киев, 1965. – 19 с.
1422255
  Рощин Н.В. Украинский "лохотрон" : подлинные истории афер / Николай Рощин. – Киев : Саммит-книга, 2007. – 483, [1] с. – ISBN 978-966-7889-20-3
1422256
  Титенко С. Украинский "спецэкспорт" : соответствовать вызовам времени // Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. / ООО Журнал "Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. ". – Киев, 2005. – № 5/6. – С. 92-99


  Військово-технічне співробітництво; торгівля зброєю в Україні
1422257
  Парубоча Наталья Украинский авиачартер: восстановление медленное, но верное : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 20-22 : Фото. – ISSN 1998-8044
1422258
  Рафеенко В. Украинский акцент // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 17/18 (478), 29.04.2016. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
1422259
  Срезневский В.И. Украинский альманах / [Соч.] Вс. Срезневского. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – [2],14 с.
1422260
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 3. – 1995
1422261
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 4. – 1995
1422262
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 5. – 1995
1422263
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 6. – 1995
1422264
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 1. – 1995
1422265
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 2. – 1996
1422266
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 3. – 1996
1422267
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 4. – 1996
1422268
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 5. – 1996
1422269
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 6. – 1996
1422270
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 1. – 1996
1422271
   Украинский биохимический журнал. – Київ. – ISSN 0201-8470
Т. 69, № 1. – 1997
1422272
   Украинский биохимический журнал. – Київ. – ISSN 0201-8470
Т. 69, № 2. – 1997
1422273
   Украинский биохимический журнал. – Київ. – ISSN 0201-8470
Т. 69, № 3. – 1997
1422274
   Украинский биохимический журнал. – Київ. – ISSN 0201-8470
Т. 69, № 4. – 1997
1422275
   Украинский биохимический журнал. – Київ. – ISSN 0201-8470
Т. 69, № 5/6. – 1997
1422276
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 1. – 1998
1422277
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 2. – 1998
1422278
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 3. – 1998
1422279
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 4. – 1998
1422280
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 5. – 1998
1422281
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 6. – 1998
1422282
  Кулинич А.И. Украинский буржуазный национализм на службе империалистической реакции и милитаризма (80-е годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кулинич А. И.; АН УССР, Ин-т социальных и экном. проблем заруб. стран. – К., 1988. – 208л. – Бібліогр.:л.183-208
1422283
  Кулинич Александра Ивановна Украинский буржуазный национализм на службе империалистической реакции и милитаризма (80-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кулинич Александра Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
1422284
  Москаленко Л.С. Украинский вариант русского языка: фонетические особенности // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 62-65. – ISSN 2219-4290
1422285
  Шишкина О. Украинский вектор европейской политики соседства. Взгляд из Москвы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 8-11.
1422286
  Киселев А.Г. Украинский вертеп / А.Г. Киселев. – Чернигов : Епархиальная тип., 1915. – 36 с.
1422287
  Грушевский М.С. Украинский вопрос / Мих. Грушевский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1907. – 32 с.
1422288
  Цвиркун А.Ф. Украинский вопрос в годы Первой мировой войны (по материалам российской периодической печати) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 10-16. – (Історія ; Вип. 27)
1422289
  Котов А.Э. Украинский вопрос в политической публицистике "катковского направления" (1860–1880-е гг.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 6-12. – ISSN 2070-9773


  М.Н. Катков – один из ведущих идеологов русского политического национализма XIX в. В отличие от славянофилов, также представлявших "русское направление" общественно-политической мысли того времени. Идейная борьба, которую Катков и его последователи ...
1422290
   Украинский вопрос.. – СПб., 1914. – 141с.
1422291
  Дупленко Ю.К. Украинский врач, предвестник концепции ноосферы С.А. Подолинский // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 179-183
1422292
  Тигипко С. Украинский выбор Европы: что он несет России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 53-64. – ISSN 0869-44435
1422293
  Шлегель К. Украинский вызов. Открытие европейской страны = Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen / Карл Шлегель. – Киев : Дух і Літера, 2017. – 365, [2] с. – Дані тит. арк. частково парал. нім. - Пер. изд.: Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen / Karl Schlogel. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2015. – Библиогр.: с. 349-365. – ISBN 978-966-378-487-8
1422294
  Крымова С. Украинский гамбит. Ученые призывают учить историю тщательно // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 25 июля (№ 29/30). – С. 20


  Круглый стол на тему “Россия и Украина: основы для сотрудничества и совместного развития” в рамках мультимедийного проекта “Экспертная среда” прошел в МИА “Россия сегодня”. В ходе мероприятия состоялась презентация книги председателя Южного научного ...
1422295
  Старостенко В.И. Украинский Геологический Комитет: 100 лет со времени создания, история реорганизаций, результаты работы / В.И. Старостенко, О.Б. Гинтов, В.А. Ентин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 144-161. – ISSN 0203-3100
1422296
  Высочина В.А. Украинский говор долины речки Мокрой Суры : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Высочина В.А. ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 20 с.
1422297
  Нагорянский С.А. Украинский голубь над Балканами / Сергей Нагорянский. – Киев : Центральный музей Вооруженных Сил Украины, 2007. – 127, [1] с. : портр., фотоил. – ISBN 966-70-25-14-4
1422298
   Украинский государственный музей истории Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. : [фотоальбом]. – Киев : Мистецтво, 1975. – 48 с. : фото. – На русском, англ. и французском языках
1422299
  Кравцевич В.Я. Украинский державный флоот / В.Я. Кравцевич. – К., 1992. – 171с.
1422300
  Перетц В.Н. Украинский диалог и трены на успение Богородицы / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имерат. Акад. наук, 1913. – 9 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 8 (1913), кн. 2


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
1422301
  Мацапура В.И. Украинский дискурс в русскоязычной поэзии Гребенки // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 2. – С. 23-32
1422302
  Омельянчук И. Украинский и польский вопросы в контексте этнопологической составляющей идеологии консервативно-монархических партиий России начала ХХ века // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 9-24. – ISSN 0132-1366
1422303
  Казарин В. Украинский контекст творчества М.Ю. Лермонтова (Некоторые методологические аспекты) / В. Казарин, М. Новикова // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 4. – С. 93-110. – ISSN 2313-5921
1422304
  Щербак И.Н. Украинский кризис и вызовы современной системе международных отношений // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 152-154. – ISSN 0201-7083


  Рецензія на книгу Р. Сакви "Украина на линии фронта. Кризис на стыке границ".
1422305
  Саква Р. Украинский кризис и смерть Европы // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 7-27. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются причины обострения отношений России и Запада на фоне украинского кризиса 2013-2104 гг. Автор анализирует из менения, произошедшие в европейской системе в течение постсоветского периода, обращает внимание на принципиальные ...
1422306
  Батюк В.И. Украинский кризис: последствия для военной политики США и НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 6 (546). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068


  Политический кризис на Украине имел далеко идущие последствия для военной стратегии США и Организации Североатлантического договора. Вашингтону и Брюсселю пришлось серьёзно пересмотреть свои оценки реальных боевых возможностей российских вооружённых ...
1422307
  Кононов И.Ф. Украинский кризис: причины, формы развития и возможные последствия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 39-47. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
1422308
   Украинский кризис: энергетический вызов России? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 8. – С. 18-34. – ISSN 0130-9625


  Дискуссия о влиянии украинского кризиса на российскую энергетику.
1422309
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 33, № 1. – 1981
1422310
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 33, № 2. – 1981
1422311
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 33, № 3. – 1981
1422312
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 33, № 4. – 1981
1422313
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 33, № 5. – 1981
1422314
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 33, № 6. – 1981
1422315
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 34, № 1. – 1982
1422316
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 34, № 2. – 1982
1422317
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 34, № 3. – 1982
1422318
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 34, № 4. – 1982
1422319
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 34, № 5. – 1982
1422320
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 34, № 6. – 1982
1422321
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 35, № 1. – 1983
1422322
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 35, № 2. – 1983
1422323
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 35, № 3. – 1983
1422324
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 35, № 4. – 1983
1422325
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 35, № 5. – 1983
1422326
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 35, № 6. – 1983
1422327
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 36, № 3. – 1984
1422328
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 36, № 1. – 1984
1422329
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 36, № 2. – 1984
1422330
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 36, № 4. – 1984
1422331
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 36, № 5. – 1984
1422332
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 36, № 6. – 1984
1422333
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 37, № 1. – 1985
1422334
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 37, № 2. – 1985
1422335
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 37, № 3. – 1985
1422336
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 37, № 4. – 1985
1422337
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 37, № 5. – 1985
1422338
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 37, № 6. – 1985
1422339
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 38, № 1. – 1986
1422340
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 38, № 2. – 1986
1422341
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 38, № 4. – 1986
1422342
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 38, № 5. – 1986. – С.545-676
1422343
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 39, № 1. – 1987. – 132 с.
1422344
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 39, № 4. – 1987. – C.409-544
1422345
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 39, № 5. – 1987. – С.545-680
1422346
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 39, № 6. – 1987. – C.681-817
1422347
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 40, № 1. – 1988. – 136 c.
1422348
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 40, № 2. – 1988. – C.137-273
1422349
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 40, № 4. – 1988. – C.409-544
1422350
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 40, № 5. – 1988. – C.545-680
1422351
   Украинский математический журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 40, № 6. – 1988. – C.681-816
1422352
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 1. – 1989. – 136 с.
1422353
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 2. – 1989. – С. 137-289
1422354
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 4. – 1989. – С. 433-576
1422355
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 5. – 1989. – С. 576-720
1422356
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 6. – 1989. – С. 721-864
1422357
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 7. – 1989. – С. 865-1008
1422358
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 8. – 1989. – С. 1009-1052
1422359
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 9. – 1989. – С. 1153-1296
1422360
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 10. – 1989. – С. 1297-1440
1422361
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 11. – 1989. – С. 1441-1584
1422362
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 41, № 12. – 1989. – С. 1585-1728
1422363
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 42, № 1. – 1990. – 144 с.
1422364
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 42, № 2. – 1990. – С. 145-288
1422365
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 42, № 4. – 1990. – С. 433-576
1422366
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 42, № 8. – 1990. – С. 1009-1152
1422367
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 42, № 9. – 1990. – С. 1153-1296
1422368
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 42, № 10. – 1990. – С. 1297-1440
1422369
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 42, № 11. – 1990. – С. 1441-1584
1422370
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 42, № 12. – 1990. – С. 1585-1728
1422371
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 43, № 2. – 1991. – С. 145-288
1422372
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 43, № 4. – 1991. – С. 433-576
1422373
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 43, № 5. – 1991. – С. 577-720
1422374
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 43, № 6. – 1991. – С. 721-864
1422375
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 43, № 7/8. – 1991. – С. 865-1120
1422376
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 43, № 9. – 1991. – С. 1121-1280
1422377
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 43, № 10. – 1991. – С. 1281-1440
1422378
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 43, № 11. – 1991. – С. 1441-1584
1422379
   Украинский математический журнал : АН УССР, Ин-т мат-ки. – Киев : Наукова думка, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 43, № 12. – 1991. – С. 1585-1728
1422380
  Карнаух А.Л. Украинский Милорадович / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2012. – 35, [1] с. : ил., табл. – К 200-летию Отечественной войны 1812 г. – Библиогр.: с. 34. – ISBN 978-966-2286-00-7


  Эта книга о легендарном генерале Милорадовиче, слава которого была не меньшей, чем слава Кутузова и Багратиона. Суворов назначил его дежурным генералом в Итальянском и Швейцарском походе. Милорадович был правой рукой Кутузова в день Бородино. Отличался ...
1422381
  Кулида С. Украинский Моисей. Галицкий митрополит Андрей Шептицкий мечтал стать "всем для всех, чтобы всех спасти..." // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 8. – С. 3
1422382
  Фиников В.Ф. Украинский народ - целинным землям Казахстана / В.Ф. Фиников. – К, 1975. – 152с.
1422383
   Украинский народ в его прошлом и настоящем, 1914
1422384
   Украинский народ в его прошлом и настоящем. – С.-Петербург
Т. 1. – 1914. – 360с.
1422385
   Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Петроград
Т. 2. – 1916. – 707с.
1422386
  Булашев Г.О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях / Г.О. Булашев. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого
Вып.1 : Космогонические украинские народные воззрения и верования. – 1992. – IV, 515 с.


  На тит. стр. дарственная надпись
1422387
  Кирдан Б.П. Украинский народный эпос / Б.П. Кирдан. – Москва : Наука, 1965. – 352с.
1422388
   Украинский научно-исследовательский институт каучука и каучуконосов : Сборник материалов. – Киев
3-4. – 1932. – 132с.
1422389
   Украинский научно-исследовательский институт каучука и каучуконосов.. – К., 1930. – 64с.
1422390
   Украинский научно-исследовательский институт каучука и каучуконосов.. – К., 1931. – 123с.
1422391
   Украинский научно-исследовательский ниститут каучука и каучуконосов.. – К.
5. – 1933. – 144с.
1422392
  Бондаренко К. Украинский националист Лаврентий Берия // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 28. – С. 64-67.
1422393
   Украинский нейрохирургический журнал = Ukrainian Neurosurgical Journa : научно-практический журнал (специализированное издание для врачей) / Нац. акад. мед. наук Украины, Ин-т нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины ; Украинская Ассоциация Нейрохирургов ; глав. ред. Зозуля Ю.А. – Киев, 1995-. – ISSN 1810-3154
Спецвыпуск. – 2017. – 112 с. – Совместный выпуск с Journal of Neurosurgery
1422394
  Муза О.В. Украинский опыт становления и развития административной юстиции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 11. – С. 102-109. – ISSN 0132-0769
1422395
  Джермакян В.Ю. Украинский патент и российская юрисдикция патентного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 3. – С. 24-32


  На думку канд. юрид. наук В.Ю.Джермакяна (юрид. фірма "Городиський і партнери") назва статті вже обіцяє якусь інтригу подальшого обговорення. І проти такого змішання "національних юрисдикцій" навряд чи хто стане заперечувати. Однак деякі російські ...
1422396
  Кузеванов Виталий Украинский политикум глазами политологов // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 7-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  Можем ли мы с достаточной долей вероятности выявить основные причины украинского политического кризиса 2004-2008 годов или определить в процентах уровень демократизации отечественного политикума? Наверное, сможем, если найдем ответ на вопрос: ...
1422397
  Кирпенко П. Украинский политикум, НАТО и Россия / П. Кирпенко, Н. Сербина. – Київ : АртЭк, 2006. – 32с. – ISBN 966-505-109-1
1422398
  Ермошенко Н.Н. Украинский прорыв в экономической науке // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 250-253. – ISSN 1993-6788
1422399
  Ермошенко Н.Н. Украинский прорыв в экономической науке // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 250-253. – ISSN 1993-6788
1422400
  Ермошенко Н.Н. Украинский прорыв в экономической науке // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 250-253. – ISSN 1993-6788
1422401
  Черенков М. Украинский протестантизм и гражданский протест в контексте событий майдана // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 153-164
1422402
  Чисников В.Н. Украинский профессор Н.А. Оболонский - первый пропагандист антропологической системы А. Бертильона в Российской империи // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 576-582. – ISSN 0130-2655


  В статье исследуется жизненный путь, научная и экспертная деятельность доктора медицины, заслуженного профессора Киевского университета св. Владимира Николая Александровича Оболонского (1856-1913), а также его вклад в развитие отечественной ...
1422403
  Надь О. Украинский Рембрант : К 150-летию со дня смерти великого Кобзаря Т.Г. Шевченко // Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2011. – № 1 (8). – С. 20-23
1422404
  Михайлюк Л. Украинский рушник (Свадебный рушник) // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 25-30
1422405
  Третьякова Г. Украинский рынок страхования жизни и современная макроэкономическая среда: логика и тенденции взаимосвязи // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 5. – С.30-36. – ISSN 1728-6220
1422406
  Костомаров Н.И. Украинский сепаратизм : (Неизвестные запрещенные страницы) / Н.И. Костомаров ; введ., ред. и примеч. Ю.Г. Оксмана. – Одесса : Всеукраинское гос. изд-во, 1921. – 16 с. – (Историко-революционная библиотека ; № 2 ; №2)
1422407
  Белецкая Л.К. Украинский советский драматический театр / Л.К. Белецкая. – Киев, 1984. – 223с.
1422408
  Лашкул З.В. Украинский советский плакат в годы Велиской Отечественной войны / З.В. Лашкул. – К, 1962. – 175с.
1422409
   Украинский советский энциклопедический словарь : В 3-х т. – Киев : УСЭ. – ISBN 5-88500-001-8
Т. 1 : А - Капсюль. – 1988. – 755 с.
1422410
   Украинский советский энциклопедический словарь : В 3-х т. – Киев : УСЭ. – ISBN 5-88500-002-6
Т. 2 : Каптаж - Протерогения. – 1988. – 767с.
1422411
   Украинский советский энциклопедический словарь : В 3-х т. – Киев : УСЭ
Т. 3 : Протерозой - Ящурка. – 1989. – 772с.
1422412
  Сокурянская Л.Г. Украинский студент в Европе и Америке: современное состояние, перспективы и последствия академической мобильности молодых украинцев // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 282-291
1422413
  Фролов А. Украинский сценарий: Интеграция в ЕЭП не противоречит национальным интересам // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 18. – С. 10-13
1422414
  Попович К.Ф. Украинский театр в Кишиневе / К.Ф. Попович. – Кишинев, 1974. – 214с.
1422415
  Данченко В.Б. Украинский театр от возникновения по 1821 год : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Данченко В.Б.; АН БССР, Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1973. – 39л.
1422416
  Дибровенко Н.Ф. Украинский театр первой половины 19 столетия. : Автореф... Канд.искуствовед.наук: / Дибровенко Н.Ф.; АН УССР. – Киев, 1952. – 16 с.
1422417
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 1. – 2006
1422418
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 2. – 2006
1422419
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 3. – 2006
1422420
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 4. – 2006
1422421
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 5. – 2006
1422422
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 6. – 2006
1422423
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 1. – 2007
1422424
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 2. – 2007
1422425
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 3. – 2007
1422426
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 4. – 2007
1422427
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 5. – 2007
1422428
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 6. – 2007
1422429
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 1. – 2008
1422430
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 2. – 2008
1422431
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 3. – 2008
1422432
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 4. – 2008
1422433
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 5. – 2008
1422434
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 6. – 2008
1422435
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 1. – 2009
1422436
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 2. – 2009
1422437
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 3. – 2009
1422438
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 4. – 2009
1422439
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 5. – 2009
1422440
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 6. – 2009
1422441
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 7. – 2009
1422442
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
ноябрь - декабрь. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422443
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422444
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" №2 (20) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422445
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" № 3 (21) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422446
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" № 4 (22) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422447
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" № 5 (23) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422448
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" № 6 (24) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422449
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422450
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422451
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422452
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422453
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422454
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422455
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422456
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422457
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422458
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422459
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422460
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1, січень - лютий. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422461
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2, березень - квітень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422462
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422463
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4, липень - серпень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422464
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5, вересень - жовтень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422465
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6, листопад - грудень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1422466
   Украинский туристический форум меняет масштабы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 53 : Фото. – ISSN 1998-8044
1422467
  Бондарева Х. Украинский университет в центре Европы (УВУ) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 серпня - 24 серпня (№ 150/151). – С. 8


  В предыдущих выпусках «День» уже писал про «Український вільний університет» в Мюнхене — одном из самых старых высших негосударственных учебных заведений Германии (см. №№ 140-141 и 145-146 за август этого года). В каком состоянии сегодня находятся ...
1422468
  Кирчив Р.Т. Украинский фольклор в Польской литературе эпохи романтизма : Автореф... д-ра филол.наук: / Кирчив Р.Т.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1980. – 50л.
1422469
  Веденеев Д.В. Украинский фронт в войнах спецслужб : исторические очерки / Дмитрий Веденеев; Украинский ин-т военной истории. – Киев : К.І.С., 2008. – 432с. – (Тайные войны - история и современность ; Кн. 6). – ISBN 978-966-7048-98-3
1422470
   Украинский химический журнал. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР
Т. 28, вып. 1. – 1962
1422471
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 3/4. – 1995
1422472
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 5/6. – 1995
1422473
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 7/8. – 1995
1422474
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 9/10. – 1995
1422475
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 1/2. – 1995
1422476
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 1. – 1996
1422477
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 2. – 1996
1422478
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 3. – 1996
1422479
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 4. – 1996
1422480
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 5. – 1996
1422481
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 6. – 1996
1422482
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 7. – 1996
1422483
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 8. – 1996
1422484
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 9. – 1996
1422485
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 10. – 1996
1422486
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 11. – 1996
1422487
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 12. – 1996
1422488
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 1. – 1997
1422489
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 2. – 1997
1422490
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 3. – 1997
1422491
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 4. – 1997
1422492
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 5. – 1997
1422493
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 6. – 1997
1422494
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 7. – 1997
1422495
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 8. – 1997
1422496
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 9. – 1997
1422497
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 10. – 1997
1422498
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 11. – 1997
1422499
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 12. – 1997
1422500
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 2. – 1998
1422501
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 3. – 1998
1422502
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 4. – 1998
1422503
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 5. – 1998
1422504
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 6. – 1998
1422505
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 7. – 1998
1422506
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 8. – 1998
1422507
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 9. – 1998
1422508
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 10. – 1998
1422509
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 11. – 1998
1422510
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 12. – 1998
1422511
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 1. – 1998
1422512
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 1/2. – 1999
1422513
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 5/6. – 1999
1422514
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 7/8. – 1999
1422515
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 9/10. – 1999
1422516
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 11/12. – 1999
1422517
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 3/4. – 1999
1422518
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 66, № 3/4. – 2000
1422519
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 66, № 5/6. – 2000
1422520
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 66, № 7/8. – 2000
1422521
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 66, № 9/10. – 2000
1422522
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 66, № 11/12. – 2000
1422523
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 66, № 1/2. – 2000
1422524
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 67, № 1. – 2001
1422525
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т.67, № 5/6. – 2001
1422526
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т.67, № 7/8. – 2001
1422527
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 67, № 3/4. – 2001
1422528
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т.67, № 9/10. – 2001
1422529
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т.67, № 11/12. – 2001
1422530
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 1/2. – 2002
1422531
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 3/4. – 2002
1422532
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 7/8. – 2002
1422533
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 5/6. – 2002
1422534
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 9/10. – 2002
1422535
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 11/12. – 2002
1422536
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 69, № 1/2. – 2003
1422537
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 69, № 3/4. – 2003
1422538
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 69, № 5/6. – 2003
1422539
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 69, № 7/8. – 2003
1422540
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 69, № 9/10. – 2003
1422541
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 69, № 11/12. – 2003
1422542
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 70, № 1/2. – 2004
1422543
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 70, № 3/4. – 2004
1422544
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 70, № 11/12. – 2004
1422545
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 70, № 5/6. – 2004
1422546
   Украинский химический журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 70, № 7/8. – 2004
1422547
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 70, № 9/10. – 2004
1422548
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 71, № 1/2. – 2005
1422549
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 71, № 9/10. – 2005
1422550
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 71, № 7/8. – 2005
1422551
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 71, № 11/12. – 2005
1422552
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 71, № 5/6. – 2005
1422553
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 71, № 3/4. – 2005
1422554
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 72, № 1/2. – 2006
1422555
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 72, № 9/10. – 2006. – резюие - рос.,англ. мовами
1422556
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 72, № 3/4. – 2006
1422557
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 72, № 7/8. – 2006
1422558
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 72, № 5/6. – 2006
1422559
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 72, № 11/12. – 2006. – резюие - рос.,англ. мовами
1422560
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 73, № 1/2. – 2007
1422561
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 73, № 3/4. – 2007
1422562
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 73, № 5/6. – 2007
1422563
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 73, № 7/8. – 2007
1422564
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 73, № 9/10. – 2007
1422565
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 73, № 11/12. – 2007
1422566
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 74, № 1/2. – 2008
1422567
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 74, № 3/4. – 2008
1422568
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 74, № 5/6. – 2008
1422569
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 74, № 7/8. – 2008
1422570
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 74, № 9/10. – 2008
1422571
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 74, № 11/12. – 2008
1422572
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 75, № 9/10. – 2009
1422573
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 75, № 11/12. – 2009
1422574
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 75, № 3/4. – 2009
1422575
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 75, № 5/6. – 2009
1422576
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 75, № 7/8. – 2009
1422577
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 75, № 1/2. – 2009
1422578
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 76, № 3/4. – 2010
1422579
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 76, № 5/6. – 2010
1422580
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 76, № 7/8. – 2010
1422581
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 76, № 9/10. – 2010
1422582
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 76, № 1/2. – 2010
1422583
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 76, № 11/12. – 2010
1422584
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 1/2. – 2011
1422585
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 3/4. – 2011
1422586
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 5/6. – 2011
1422587
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 7/8. – 2011
1422588
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 9/10. – 2011
1422589
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 11/12. – 2011
1422590
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 1/2. – 2012
1422591
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 9/10. – 2012
1422592
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 3/4. – 2012
1422593
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 5/6. – 2012
1422594
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 7/8. – 2012
1422595
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 11/12. – 2012
1422596
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 1/2. – 2013
1422597
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 5/6. – 2013
1422598
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 3/4. – 2013
1422599
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 7/8. – 2013
1422600
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 9/10. – 2013
1422601
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 11/12. – 2013
1422602
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 1/2, январь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422603
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 7/8, июль - август. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422604
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 5/6, май - июнь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422605
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 3/4, март - апрель. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422606
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 9/10, сентябрь - октябрь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422607
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422608
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 1/2, январь - февраль. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422609
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 9/10, сентябрь - октябрь. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422610
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 3/4, март - апрель. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422611
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 5/6, май - июнь. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422612
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 7/8, июль - август. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422613
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1422614
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 1/2, январь - февраль. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422615
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 3/4, март. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422616
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 5/6, май - июнь. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422617
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 7/8, июль - август. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422618
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. С.В. Волков. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 11/12, ноябрь - декабрь. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422619
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. С.В. Волков. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 9/10, сентябрь - октябрь. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422620
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422621
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 5/6, май - июнь. – 2017. – 124 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422622
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 3/4, март- апрель. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422623
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 11/12, ноябрь - декабрь. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422624
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 9/10, сентябрь - октябрь. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422625
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 7/8, июль - август. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422626
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 84, № 3/4, март - апрель. – 2018. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422627
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Арион, А.Г. Белоус [и др.]. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 84, № 5/6, май - июнь. – 2018. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422628
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – 2018. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1422629
   Украинский хоррор-2006. – Харьков : Фолио, 2006. – 447c. – ISBN 966-03-3365-X
1422630
  Петрякова Ф.С. Украинский художественный фарфор: конец XVIII-XX ст. / Ф.С. Петрякова. – К., 1985. – 222с.
1422631
  Евтушенко С.В. Украинский художник в России 17 ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 80-88. – ISBN 966-7077-60-8
1422632
  Паталаха Е.И. Украинский щит как архитектурное сооружение неогея // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 7-12 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
1422633
  Паталаха Е.И. Украинский щит как передовой литосферный вал юго-западного форланда Восточно-Европейской платформы // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 86-95 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1422634
  Хлыпенко Г.Н. Украинский этнос в Кыргызстане как предмет научного исследования // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 5-25. – ISBN 9967-05-037-3
1422635
  Кульбакин С.М. Украинский язык : краткий очерк исторической фонетики и морфологии / С.М. Кульбакин. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1919. – 103 с.
1422636
  Йогансен М. Украинский язык / М. Йогансен. – 2-е випр. вид. – К., 1924. – 45с.
1422637
  Белодед И.К. Украинский язык / И.К. Белодед, М.А. Жовтобрюх // Языки народов СССР: в 5-ти кн. / Виноградов В.В. – М., 1966. – 1. – С. 123-153
1422638
  Терлак З.М. Украинский язык для начинающих / З.М. Терлак, А.А. Сербенская. – 2-е. – Львов, 1990. – 240с.
1422639
  Терлак З.М. Украинский язык для начинающих / З.М. Терлак, А.А. Сербенская. – Львов : Свит, 1991. – 240 с. – ISBN 5-11-000935-Х
1422640
  Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих / И.Ф. Ющук. – Киев, 1992. – 69с.
1422641
  Терлак З.М. Украинский язык для начинающих / З.М. Терлак, А.А. Сербенская. – Львов : Світ, 1992. – 237с.
1422642
  Терлак З. Украинский язык для начинающих / З. Терлак, О. Сербенська. – Изд.2-е, доп. – Львів : Світ, 2000. – 264с. – ISBN 966-603-006-3
1422643
   Украинский язык.. – К., 1992. – 30с.
1422644
   Украинский язык. Трудности правописания для русскоязычных. – Київ : Курс, 1992. – 22 с.
1422645
  Попов А. Украинский ясырь и европейский выбор // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 18 мая (№ 20)


  В третью субботу мая в Украине ежегодно отмечается День Европы. Утверждения об исторически европейской принадлежности Украины давно стали общим местом в выступлениях политиков разного толка. При этом Европа практически неизменно противопоставляется ...
1422646
  Логинов В. Украинский... чукча // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.6-9. – ISSN 0321-0669


  В начале века в поисках лучшей доли тысячи людей уезжали за океан. Среди них были и русские, украинцы, белоруссы...
1422647
   Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ. – С.-Петербург
Т. 1. – 1914. – 360с.
1422648
   Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ. – С.-Петербург
Т. 1. – 1914. – 360с.
1422649
  Ищенко Е.Н. Украинско-абхазские литературные связи. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ищенко Е.Н.; АН УССР. Ин-тут литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1967. – 20л.
1422650
  Гасымлы М.Дж. Украинско-азербайджанские политические отношения : история и современность / М.Дж. Гасымлы, О.Р. Купчик, А.У. Дамиров. – Киев : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 152, [2] с. : ил., портр. – Кн. посвящ. 20-летию восстановления дипломат. отношений между Украиной и Азербайджаном. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-489-128-5
1422651
  Гасымлы М.Дж. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность : монография / М.Дж. Гасымлы, О.Р. Купчик, А.У. Дамиров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 154, [2] с. : ил., портр. – Кн. посвящ. 20-летию восстановления дипломат. отношений между Украиной и Азербайджаном. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-489-275-6
1422652
   Украинско-армянские связи в ХУІІ веке.. – К., 1969. – 165с.
1422653
  Кобржицкая Т.В. Украинско-белорусские литературные связи начала ХХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Кобржицкая Т.В.; Львов. гос. ун-тет. Каф. укр. лит. – Львов, 1971. – 20л.
1422654
  Охрименко П.П. Украинско-белорусские литературные связи. : Автореф... Доктора филол.наук: / Охрименко П.П.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1957. – 24л.
1422655
  Москаленко Виталий Анатольевич Украинско-болгарские литературные и научные связи конца XIX - нач. ХХ в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Москаленко Виталий Анатольевич; Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
1422656
  Шумада Н.С. Украинско-болгарские фольклористические связи : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шумада Н.С. ; АН УССР. Отд. обществ. наук. – Киев, 1962. – 23 с.
1422657
  Гедьеш Ангелина Андреевна Украинско-венгерские литературные взаимосвязи и творчество Олеся Гончара в их контексте : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.04 / Гедьеш Ангелина Андреевна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1422658
  Дудаш И. Украинско-венгерское геологическое сотрудничество / И. Дудаш, В.Т. Вакарюк // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 107-108
1422659
  Савельев Е. Украинско-греческие экономические отношения: формирование новых направлений // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.185-192. – ISSN 1684-906Х
1422660
  Вашадзе Г. Украинско-грузинским отношениям ничего не грозит / Г. Вашадзе, А. Громницкая // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 21 (139). – С. 36-38
1422661
  Лыхогляд Н.Ф. Украинско-молдавские исторические связи в период империализма : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лыхогляд Н. Ф.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1988. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
1422662
  Лыхогляд Н.Ф. Украинско-молдавские исторические связи в период империализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лыхогляд Н.Ф.; КГУ. – К., 1988. – 20л.
1422663
  Бостан Г.К. Украинско-молдавские фольклорные связи на Буковине. (Обрядовая поэзия) : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Бостан Г.К.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – Киев, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1422664
   Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в период социализма.. – К., 1987. – 384с.
1422665
  Михайлюк Ю.Ф. Украинско-немецкие литературные взаимосвязи XIX - начала ХХ ст. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Михайлюк Ю.Ф.; АН УССР. Отд. лит., языка и искусствоведения. – К., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1422666
  Онищенко А.С. Украинско-польское научное сотрудничество национальных академий наук и национальных библиотек: новый вектор и перспективы // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук. Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2006. – Вып. 4. – С. 405-415. – ISBN 966-02-4133-Х
1422667
  Кучик А. Украинско-польское стратегическое партнерство как инструмент углубления европейской интеграции Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 101-106.
1422668
  Шульга М.А. Украинско-российские отношения в историко-теоретической ретроспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 103-116. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1422669
   Украинско-российские отношения в оценках граждан Украины // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 4 (108). – С. 72-84
1422670
  Сухобрус Г.С. Украинско-русские фольклорные связи в освещении отечественной науки XIX в. (до реформы 1861 г.) : Автореф. дис. ... доктор филол. наук / Сухобрус Г.С. ; АН УССР. Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 71 с.
1422671
  Ижакевич Г.П. Украинско-русские языковые связи советского периода : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 661 / Ижакевич Г.П. ; АН УССР, Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 39 с. – Бібліогр. : с. 38-39
1422672
  Олейник И.С. Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь / И.С. Олейник, М.М. Сидоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1978. – 446с.
1422673
  Олейник И.С. Украинско-русский и русско-украинский фразеологический толковый словарь / И.С. Олейник, М М. Сидоренко. – К. : Радянська школа, 1991. – 400с.
1422674
   Украинско-русское двуязычие. – К., 1988. – 176с.
1422675
  Даниш Мирослав Украинско-словацкие связи в XVIII веке : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Даниш Мирослав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 171л. – Бібліогр.:л.158-171
1422676
  Матвиишин Владимир Григорьевич Украинско-французские литературные связи XIX - начала ХХ ст. : Автореф... доктора филолог.наук: 10.01.03, 10.01.05 / Матвиишин Владимир Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 47л.
1422677
  Матвишин Владимир Григорьевич Украинско-французские литературные связи Х1Х- нач.ХХ ст. : Дис... д-ра филолог.наук: 10.01.03, 10.01.05 / Матвишин Владимир Григорьевич; Ивано-Франковский гос.пед.ин-т. – Ивано-Франковск, 1991. – 390л. – Бібліогр.:л.370-390
1422678
  Рудяков П.Н. Украинско-хорватские литературные отношения в XIX-ХХ вв : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.04 / Рудяков П.Н.; Ин-т лит. АН УССР. – Киев, 1984. – 25л.
1422679
   Украинско-чехословацкие интернациональные связи.. – К., 1989. – 259с.
1422680
  Любченко В.Г. Украинско-чехословацкое сотрудничество в области науки и культуры (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Любченко В.Г.; КГУ. – К., 1970. – 24л.
1422681
  Криль М.М. Украинско-чешкско-словацкие общественные и культурные связи 20-60-х годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Криль М.М.; Ужгород. гос. ун-тет. – Ужгород, 1985. – 23л.
1422682
  Кравцов Г.Ю. Украинско–американское стратегическое партнерство 1995–1999 гг. в периодике США // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 164-168. – ISSN 2076-1554
1422683
  Бондарь В.В. Украинское барокко в православной храмовой архитектуре Юга России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 7. – С. 85-94. – ISSN 2073-9702


  В статье освещаются обстоятельства распространения и бытования украинского барокко и различных вариаций этого стиля в храмовой архитектуре казачьих территорий Юга России.
1422684
  Хомерики Е.А. Украинское высшее образование в формате болонского процесса: современные тенденции и проблемы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 6-10. – ISSN 2077-1800
1422685
  Царинный А. Украинское движение (В сокращении) // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2014. – № 2 (131). – С. 26-32
1422686
  Закревская Я.В. Украинское диалектное образование в ареальном аспекте : автореф. дис. ... док-ра филол. наук : 10.02.02 / Закревская Я.В. ; В надзаг. : МВ и ССО УССР, Ужгор. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 56 с.
1422687
  Закревская Я.В. Украинское диалектное совообразование в ареальном аспекте : Автореф... док-ра филол.наук: 10.02.02 / Закревская Я.В.; В надзаг.: МВ и ССО УССР. Ужгородский гос. ун-т. – Львов, 1984. – 49л.
1422688
  Петренко М.З. Украинское золотарство XVI-XVIII ст. : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Петренко М.З. ; АН УССР , Отд. литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1966. – 18 с.
1422689
  Саноцкая К.И. Украинское изобразительное искусство Северной Буковины конца XVIII начала ХХ ст. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Саноцкая К.И.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – Киев, 1970. – 20л.
1422690
  Кожин Н.А. Украинское искусство 14 - нач 20 вв. / Н.А. Кожин. – Львов, 1958. – 250с.
1422691
  Асеева Н.Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры, конец XIX - нач. XX в. / Н.Ю. Асеева. – Київ, 1989. – 197с.
1422692
  Логвин Г. Украинское искусство. 10-18 вв. / Г. Логвин. – Москва : Искусство, 1963. – 287 с. – (Очерки истории и теории изобразительных искусств)
1422693
  Заруба В.Н. Украинское казацкое войско в борьбе с турецко-татарской агрессией / В.Н. Заруба. – Харьков, 1993. – 168с.
1422694
  Артамонов В.А. Украинское казачество между Петром I и Карлом XII в полтавский период Северной войны 1708-1709годов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-54. – ISSN 0132-1366
1422695
  Лемешева Л.Г. Украинское кино: проблемы одного поколения. / Л.Г. Лемешева. – Москва, 1987. – 125 с.
1422696
   Украинское народное творчество. – [Полтава] : Изд. куст. скл. Полт. губерн. земства
Серия 4 : Резьба по дереву; Вып. 2. Предметы домашнего и хозяйственного обихода. – 1912. – [6] с., 10 л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись 1921 г.
1422697
   Украинское народное творчество. – [Полтава] : Изд. куст. скл. Полт. губерн. земства
Серия 2 : Гончарные изделия; Вып. 1. Типы украинской гончарной посуды. – 1913. – [8] с., 10 л. ил.
1422698
   Украинское народное творчество. – [Полтава] : Изд. куст. скл. Полт. губерн. земства
Серия 3 : Женское рукоделие; Вып. 3. Хусточки шитые цветной бумагой. – 1913. – [6] с., 10 л. ил.
1422699
  Щербань Т.А. Украинское научное общество : история, организация, вклад в национальную культуру : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щербань Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 16л.
1422700
  Щербань Татьяна Александровна Украинское научное общество: история, организация, вклад в национальную культуру : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Щербань Татьяна Александровна; АН Украины. Центр исследов. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва. – Киев, 1992. – 212л. – Бібліогр.:л.154-177
1422701
  Черномаз В.А. Украинское национальное движение на Дальнем Востоке (1917-1922 гг.) / В.А. Черномаз. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2009. – 560 с. : фот. – ISBN 978-5-7444-2292-7
1422702
  Тревого Игорь Украинское общество геодезии и картографии - сфера деятельности, современные проблемы и достижения (к 15-летию профессионального праздника работников геологии, геодезии и картографии Украины) // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 50-53 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв
1422703
   Украинское общество истории науки // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-966-136-423-2
1422704
  Дулин П.Г. Украинское общество между ценностями либерализма и православия // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 91-102
1422705
   Украинское общество паразитологов = Х конференция Украинского общества паразитологов : Материалы конференции. – Киев
3. – 1988. – 55с.
1422706
  Михальченко Николай Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / Михальченко Николай; НАНУ; Акад.пед.наук Украины; Украинская акад. полит. наук. – Київ, 2001. – 440с. – ISBN 966-7399-35-4
1422707
  Грунский Н.К. Украинское правописание, его основы и история / Н.К. Грунский. – Киев : Т-во "Знание", 1918. – 32с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1422708
  Грунский Н.К. Украинское правописание, его основы и история / Н.К. Грунский. – 2-е изд., [доп.]. – Київ : [Изд. Т[оваpищест]ва печ. и издат. дела авт.-изд. "Голос"] ; Дpук. М-ва Внутp. Спpав., 1919. – 54, [2] с. – Пpиложеиие: Головніші пpавила укpаїнського пpавопису: с. 33-54. - Остальной текст на рус. яз.
1422709
  Маслов В.И. Украинское прошлое в русской литературе пушкинской поры // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 23-25
1422710
  Панченко П.П. Украинское село на путях нучно-технического прогресса: достижения и просчеты (60-80-е гг.). / П.П. Панченко, В.С. Чишко. – К., 1989. – 181с.
1422711
   Украинское село на путях сплошной коллективизации.. – Х., 1930. – 214с.
1422712
  Шатохин А. Украинское село: поселенческая сеть в региональном срезе // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.180-190
1422713
  Говдя П.И. Украинское советское изобразительное искусство / П.И. Говдя. – К., 1960. – 52с.
1422714
  Скоркин К.В. Украинское советское правительство в эмиграции в 1919 году // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 317-322. – ISSN 2072-8670
1422715
  Сидоренко Г.К. Украинское стихосложение : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Сидоренко Г.К. ; КГУ. – Киев, 1967. – 35 с.
1422716
  Федин В. Украинское судостроение: конкуренция в неравных условиях / беседовал А. Фидель // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 марта (№ 10)


  "Судостроение исторически было одной из крупнейших и наиболее технологически прорывных отраслей Украины. На украинских верфях строились военные корабли всех классов вплоть до авианосцев, специализированные гражданские суда - геологоразведочные, ...
1422717
  Щербатюк Т.В. Украинское телевидение как тип республиканской телевизионной программы : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Щербатюк Т.В.; КГУ. – Киев, 1982. – 23л.
1422718
  Щербатюк Тамара Владимировна Украинское телевидение как тип республиканской телевизионной программы : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10. / Щербатюк Тамара Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 254л. – Бібліогр.:л.188-242
1422719
  Цвик В.Л. Украинское телевидение: опыт, практика, проблемы / В.Л. Цвик. – К., 1985. – 183с.
1422720
  Даниш Мирослав Украинсо-словацкие связи в XVIII веке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Даниш Мирослав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1422721
  Даниш Мирослав Украинсо-словацкие связи в XVIII веке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Даниш Мирослав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1422722
  Грушевский М.С. Украинство в России, его запросы и нужды : (глава из "Очерки истории украинского народа") / Мих. Грушевский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1906. – V, 48 с.
1422723
  Баштовий (Нечуй-Левицький І.С.) Украинство на літературных позвах з Московщиною [Українство на літературних позвах з Московщиною] / написав И. Баштовый [псевд.]. – У Львові (Львів) : З дpук. Т-ва им. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1891. – 214 с.


  На тит. арк. надпис: Осип Маковей 1891
1422724
  Хуторничка Наталка Украинськи казки [Українські казки] / сочинения Наталки Хуторнычки. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского), 1884. – 154, V с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1422725
  Житецкий Иг.П. Украинськи оповидання А.П. Стороженка / [соч.] И. Житецкого. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа Акц. Общ. H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1905. – 16 с. – Отд. оттиск: Киевская Старина. 1905 , т. 90, № 9, отд. 1, с. 367-382- Отрывки из оповидань А.Я. Стоpоженко на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому и дорогому Оресту Ивановичу Левицкому от Н. Стороженко
1422726
  Стороженко О.П. Украинськи оповидання Олексы Стороженко [Українські оповідання Олекси Стороженка] : в 2 ч. – Санкт-Петербург : изд. А.С. Суворина, 1897. – 384 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии
1422727
  Конощенко А. Украинськи письни з нотамы [Українські пісні з нотами] / зибрав Андрій Конощенко. – Одеса : Вид. коштом друк. Е.И. Фесенко ; Тип. и хромолитогр. Е.И. Фесенко
[Вип. 1]. – 1900. – 130 с., нот. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. - Пер. Українські пісні з нотами, 1902, вип. 2
1422728
  Конощенко А. Украинськи письни з нотамы [Українські пісні з нотами] / зибрав Андрій Конощенко. – Одеса : Вид. коштом друк. Е.И. Фесенко ; Печ. в тип. Е.И. Фесенко
Вип. 2. – 1909. – 136 с., нот. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1422729
  Конощенко А. Украинськи письни з нотамы [Українські пісні з нотами] / зибрав Андрій Конощенко. – Одеса : Вид. коштом друк. Е.И. Фесенко ; Печ. в тип. Е.И. Фесенко
Вип. 3. – 1909. – 141, III с., нот. : обкл. мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1422730
  Арсень Б. Украинськый спиванык [Український співаник] : 100 писень за нотамы / улаштував Б. Арсень [псевд.]. – Одеса : Вид. коштом друк. Е.И. Фесенко ; Печ. в тип. Е.И. Фесенко
Вип. 4. – 1910. – 132, III с., нот. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1422731
  Музыка Л. Украину на "Славянском базаре" будут представлять школьница из Белой Церкви Катя Манузина и студентка Университета имени Шевченко Мариетта Вэйс // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 29 марта (№ 56). – С. 14


  В Киеве завершился отбор на международный фестиваль, который пройдет с 14 по 18 июля в Витебске.
1422732
  Коновалов Вячеслав Украину подталкивают к Европе : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 12-16 : Фото. – ISSN 1998-8044
1422733
  Дряхлов Юрий Украину поставили на место. Семьдесят восьмое... // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 6-8 : табл.
1422734
  Новодворская В.И. Украину, слава богу, есть кому защищать, Россию защищать некому / розмову вела Юлія Мостова // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 5 (28). – С. 30-39
1422735
  Неделина А. Украинцы в "Стране гномов". От Гоголя до Гаврилишина // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 17 декабря (№ 51/52). – С. 16
1422736
  Бабенко В.Я. Украинцы в Башкирской ССР: поведение малой этнической группы в полиэтничной среде / В.Я. Бабенко; Башкирское респ. т-во почитателей укр. культуры "Кобзарь", Башкирский респ. общ. центр украинистики; Ин-т истории, языка и литературы; УрО РАН. – Уфа, 1992. – 260с. – ISBN 5-7691-0034-6
1422737
  Тарасенко А.В. Украинцы в Казахстане. Из прошлого в настоящее // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 86-93. – ISBN 978-601-80179-5-7
1422738
   Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы. – Бишкек. – ISBN 9967-05-037-3
Вып. 1. – 2003. – 216 с.
1422739
  Касперович Г. Украинцы в Республике Беларусь: этнодемографический аспект // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 46-54. – ISSN 0130-6936
1422740
  Толочко П. Украинцы в России Век XVIIІ // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 марта (№10). – С. С 1-3


  В XVIII в. Украина (Гетманская) вошла как вполне оформившаяся автономия России. Территориально она занимала все Левобережье, Слобожанщину и Запорожье. С 1687 г. ее гетманом стал Иван Мазепа, который, пользуясь дружбой с царем Петром І, значительно ...
1422741
  Толочко П. Украинцы в России. Век XIX // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 22-28 марта (№ 12). – С. С 1, С 4


  Украинская государственность окончательно прекратила свое существование с ликвидацией в 1775 г. Екатериной ІІ Запорожской Сечи. С этого времени Украина была поделена на губернии и обрела такую же административно-территориальную структуру, какая была и ...
1422742
  Толочко П. Украинцы в России. Век XX / продолжение. Начало в №7, 8, 10, 12 // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 апреля (№ 14). – С. С 4-5


  Очерк об украинско-русском сотрудничестве в 20 в. целесообразно начать с уяснения места Украины в структуре Советского Союза. В отечественной историографии времен независимости образ советской Украины изменен до неузнаваемости. Это такая себе колония ...
1422743
  Гордеева Е. Украинцы в шведской семье / Елена Гордеева // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 27/28 (769/770), 21 июля 2017. – С. 46-50. – ISSN 2305-3364
1422744
  Мойсей Антоний Украинцы в этнокультурных стереотипах молдавских летописцев, румынских историков и писателей: образ Ивана Подковы - казацкого предводителя и молдавского князя / Мойсей Антоний, Мойсей Аркадий // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 25-48. – (New series ; vol. 20, no. 1). – ISSN 1224-032X
1422745
  Ющенко В. Украинцы заслужили право выбирать свою судьбу // Деловая неделя, 2004


  Интервью [лидера коалиции "Сила народа"] для Financial Times
1422746
  Степанов Д. Украинцы и москали // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 61-65. – ISSN 0235-7089


  Как население Левобережной Украины воспринимало жителей Московского государства во второй половине XVII века.
1422747
  Федевич К.К. Украинцы и не только (Особенности национального самосознания украинцев Восточной Галиции в 1920-1930-е годы) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1422748
  Конова Наталья Украинцы и швабы абсолютное verstehen // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 45. – С. 54-59
1422749
  Савенко А.И. Украинцы или Малороссы? / А.И. Савенко. – Ростовь-на-Дону, 1919. – 32с.
1422750
  Радзієвський В. Украинцы как культурообразующий народ России: исторический аспект // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 39-48
1422751
   Украинцы на Дальнем Востоке: история и современность = Українці на Далекому Сході: історія та сучасніть / Дальневост. гос. ун-т ; Ин-т иститут ист., археол. и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН ; Об-во изуч. Амур. края ; Центр укр. культуры А. Криля "Горлиця" г. Владивосток ; [ ред. кол. П.Ф. Бровко, Л.Е. Фетисова (отв. ред.), Г.Г. Ермак ]. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2008. – 296 с. : 8 ил. – ISBN 978-5-7444-2151-9
1422752
   Украинцы предпочитают Анталию // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 10 : Фото
1422753
   Украинцы предпочитают поезда // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1422754
  Вишневский Ю. Украинцы придумали свой реактор на бегущей волне // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 25


  "С середины 1990-х над проектом безопасного реактора на быстрых нейтронах, работающего в режиме волны медленного ядерного горения, работает группа ученых Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" под руководством академика ...
1422755
  Степанов В.П. Украинцы Республики Молдова : Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989 - 2005 гг.) / В.П. Степанов ; Ин-т культурного наследия АН Молдовы ; Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАНУ. – Кишинев : [ Б. и. ], 2007. – 713 с. – ISBN 978-9975-9812-1-7
1422756
   Украинцы.. – Л., 1975. – 30с.
1422757
  Котов В.Н. Украины в завоевательных планах Наполеона І : Дис... канд.ист.наук: / Котов В.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1945. – 152л.
1422758
  Шишацький-Ілліч О.В. Украиньска квитка [Українська квітка] : [Збіpка поезій] / Сочинение Александpа Шишацкаго-Иллича. – Чернигов : В Губерн. тип.
Кн. 1. – 1856. – 82, [2] с.


  На шмуцтитуле: Из библиотеки Василия Андреевича Еременка та інші надписи На тит. стор. надпис: Сия книга принадлежит Антону Николаевичу Мищериков
1422759
  Мартинович П. Украиньськи Записи Порфирія Мартиновича [Українські записки Порфирія Мартиновича] : [Збірка укp. нар. пісень, дум, казок, оповідань] / [Уклад., авт. запису та приміт. П.Д. Мартинович]. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц[ионер]. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1906. – 317 c. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1422760
  Гатцук М.О. Украінска абетка [Українська абетка] / Вистачив Микола Гаццук. – Москва : В друк. університецкой, 1861. – VI, 117 с. : іл. – В кн. також укp. наp. думи, колядки, пpислів"я та пpиказки


  Один із перших українських букварів, де серед інших матеріалів уміщено українські думи про Хвеська Ганжу Андибера, про смерть козака-бандуриста, про бідну вдову, про сестру та брата, українські прислів"я, примовки, колядки тощо.
1422761
  Тычына П. Украінская совецкая паєзія / П.Тычына. – Мінськ : [Б. в.], 1952. – 24 с.
1422762
  Рагойша М.В. Украінскі вектар беларускай публіцыстыкі канца ХІХ – пачатку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 17-23


  У статті на підставі невідомих і маловідомих фактів досліджується рецепція української прогресивної соціально-політичної думки і художньої літератури в білоруській пресі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (публіцистика білоруських народників, перші ...
1422763
  Волотовська Н.О. Украінськая мова у Беларусі: сучасны стан // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 21-26. – ISSN 2075-437X
1422764
  Баканидзе О. Украінський театр у Тбілісі / О. Баканидзе. – Тбілісі, 1967. – 396 с.
1422765
  Цьолик Н.М. Украінські переклади "На високій полонині" Станіслава Вінценза // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 397-401. – ISSN 2520-2103
1422766
  Пушкін І. Украінцы і дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 145-151


  "Незалежність Української Народної Республіки була проголошена 9(22).01.1918 р., а 25.03.1918 р. оголосили про незалежність Білоруської Народної Республіки. У статті розкриті процеси самовизначення білорусів Могильова в останні два роки Першої ...
1422767
   Україн - Ізраїль. Вісник. – Київ
№ 1/2. – 2001
1422768
   Україна - 2013: між виборами і перед вибором (аналітичні оцінки) = Ukraine - 2013: in-between elections and options (assessments) / [Бібліотека Центру Разумкова]. – Київ : [Бібліотека Центру Разумкова], 2013. – 36 с. : іл. табл. – На тит. арк.: Особливості, підсумки та уроки виборів-2012. Перспективи-2013. Громадська думка: перший замір після парламентських виборів
1422769
  Кабаненко І. Україна - 2017 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 2)


  Не розмінювати незалежність на полі бою.
1422770
  Ігнатович Е.В. Україна - TERRA INCOGNITA / Е.В. Ігнатович. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 224с. – ISBN 966-7276-44-9
1422771
  Бандура Ю. Україна - Азербайджан: узгодження зовнішньополітичних орієнтирів // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 8-9
1422772
  Ткач О.І. Україна - Азербайджан: через довіру до партнерства : монографія / Ткач О.І., Крапівін О.А., Гадмалієв С.В. – Київ : [б. в.], 2012. – 245, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 231-245 та в підрядк. прим.
1422773
  Балабуєва Катерина Україна - Антарктика - транзит // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-13


  Протягом двох тижнів починаючи з 2 червня в Україні відбувається 31-ша Консультативна нарада Сторін Договору про Антарктику (КНДА). Близько 400 представників із 47 країн світу обговорюють і розв"язують найважливіші проблеми освоєння та збереження ...
1422774
  Водічка Г. Україна - батьківщина замріяних ангелів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 20
1422775
  Лазнєва Ірина Україна - Бразилія: співпраця в науково-освітній та медичній галузях на межі XX - XXI століть // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 44-48. – ISSN 1728-9343
1422776
  Грушковський І.М. Україна - в небезпеці : збірка історико-публіцистичних творів / Іван Грушковський. – Вид. сьоме. – [Б. м.] : [б. в.], 2012. – 47, [1] с. : іл. – Бібліогр. с. 46
1422777
  Соамс Н. Україна - важлива для ЄС і НАТО // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 23. – ISSN 0130-7037


  Онук британського прем"єр-міністра Черчілля - депутат парламенту від опозиційної консервативної партії Ніколас Соамс виголосив першу із своїх промов на українську тему у Палаті громад британського парламенту. Лекція стосувалася минулого, сучасного та ...
1422778
   Україна - діаспора: можливості економічної співпраці : У 2-х частинах / Д. Табачник, Москаль, , А. Попок; Д. Табачник, Г. Москаль, А. Попок. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-257-X (т.1); 966-542-250-2
Ч.1 : Економічні можливості регіонів України. Т.2. Довідник. – 2004. – 476с.
1422779
   Україна - діаспора: можливості економічної співпраці : У 2-х частинах / Д. Табачник, Москаль, , А. Попок; Д. Табачник, Г. Москаль, А. Попок. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-251-0 (т.1); 966-542-250-2
Ч.1 : Економічні можливості регіонів України. Т.1 Довідник. – 2004. – 524с.
1422780
  Ключковська Ірина Україна - діаспора: новий формат стосунків // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 299-302
1422781
   Україна - Етнос : Науковий бібліографічний довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – Київ, 2005. – 202с. – ISBN 966-6540-83-1
1422782
  Пахльовська О. Україна - Європа: без евфемізмів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 1 (218). – С. 37. – ISSN 1996-1561
1422783
  Шнирков О.І. Україна - Європейський Союз: економіка, політика, право : Монографія / О.І. Шнирков, В.В. Копійка, В.І. Муравйов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 268с. – ISBN 966-594-723-0
1422784
   Україна - Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів ( 1991-2009 ) / Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України ; М-во закордонних справ України ; [уклад. : Крикун Т.Є. (кер. групи), Білляр Л.К., Назаренко В.А. та ін. ; за заг. ред. С.О. Камишева]. – Київ : Юстініан, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-8257-71-1
1422785
  Хилько О.Л. Україна - Європейський Союз: поствільнюські уроки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 186-188
1422786
  Тарновська С.В. Україна - єдина країна. Рекомендаційний бібліографічний список до Першого уроку у 2014/2015 навчальному році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 20 - 27 серпня (№ 34). – С. 8-9
1422787
  Марусик Т. Україна - єдина, освіта - неперервна / Т. Марусик, І. Пасічник, В. Бугров // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 березня (№ 12). – С. 4 : фото. – ISSN 2219-5793


  Керівники вищих навчальних закладів запрошують студентів з Криму для навчання в їх альма-матер.
1422788
  Чалий В. Україна - ЄС: до нового етапу співробітництва // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 15-18
1422789
  Веселовський Андрій Україна - ЄС: етап, що завершується; етап, що починається // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 10-12
1422790
  Бородінов В.Д. Україна - ЄС: захист прав національних меншин в контексті інтеграційних процесів / В.Д. Бородінов, О.Л. Круподер // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 18-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У даній роботі автори намагаються дослідити сьогоднішній фактичний та юридичний стан захисту прав та свобод національних меншин в Україні в контексті її європейських інтеграційних устремлінь. На основі нормативно-правових актів та емпіричних даних ...
1422791
  Манжола В.А. Україна - ЄС: перспективи асоціації / В.А. Манжола, А.П. Сапсай // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 3-12.
1422792
  Черешнюк В. Україна - ЄС: проблеми співробітництва та шляхи їх вирішення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.137-140. – ISSN 0132-1331
1422793
  Лисецька Н.М. Україна - ЄС: реалії співпраці в науково-технічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 14-16.
1422794
  Хилько О.Л. Україна - ЄС: стратегічна пауза чи кінець євроінтеграційної перспективи? // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 130-149. – ISBN 978-966-193-088-8
1422795
  Єлісєєв Костянтин Україна - ЄС: що день прийдешний нам готує? // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 1 (105). – С. 6-8
1422796
   Україна - Ізраїль : вісник. – Київ
№ 1. – 1998
1422797
   Україна - Ізраїль : вісник. – Київ
№ 2. – 1998
1422798
   Україна - Ізраїль : вісник. – Київ
№ 3. – 1998
1422799
   Україна - Ізраїль : вісник. – Київ
№ 4. – 1998
1422800
   Україна - Ізраїль Вісник. – Київ
№ 3/4. – 2002
1422801
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ
№ 1. – 2000
1422802
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ
№ 2/3. – 2000
1422803
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ
№ 4. – 2000
1422804
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ
№ 1/2. – 2002
1422805
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2004
1422806
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2005
1422807
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2005
1422808
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2006
1422809
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2006
1422810
   Україна - Ізраїль. Вісник. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2007
1422811
   Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2008
1422812
   Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2008
1422813
   Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2009
1422814
  Васильченко О. Україна - Іран: шляхи оптимізації співпраці на сучасному етапі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 48-50. – (Історичні науки)


  У статті розглянуто загальний контекст відносин між Україною та ІРІ в історичній ретроспективі та у нинішній період.
1422815
  Корбозерова Н.М. Україна - іспанською : Навчальний посібник з іспанської мови (із розмовної теми "Україна: історія, мова, культура) для студ. внз / Н.М. Корбозерова, О.М. Вронська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 119с. – ISBN 966-594-373-1
1422816
  Осташ І. Україна - Канада: інвестиції в майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 18-21
1422817
  Горська С. Україна - Канада: нові напрями взаємодії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 лютого (№ 7). – С.2-3


  Зустріч ректорів України та Канади під егідою Спілки ректорів України і Канадського бюро міжнародної освіти .У семінарі в Києві взяли участь Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Є. Суліма, Посол Канади в Україні Трой Лулашник, ...
1422818
  Соловей Володимир Україна - Киргизстан: реалії та перспективи двостороннього співробітництва // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 48-52
1422819
   Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ
№ 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – 2014. – 117 с.
1422820
  Семенюк Т. Україна - Кіпр: сучасний етап дипломатичних відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 26-27
1422821
  Харина У. Україна - КНР: інвестиційний аспект співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 25-26. – бібліогр. в кінці ст.


  На сьогодні підписано ряд угод, за якими Китай збільшуватиме обсяг інвестицій, залучених в економіку України, що в свою чергу, буде неабиякою можливістю для розвитку промисловості та інфраструктурних проектів на території нашої держави.
1422822
  Горська С. Україна - КНР: контакти розвиваються // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 30 січня - 6 лютого (№ 6). – С. 1


  31 січня 2013 р. в Міністерстві oсвіти і науки, молоді та спорту України відбулося підписання між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки Акту приймання-передачі технічної допомоги. Під документом поставили свої підписи Надзвичайний і ...
1422823
   Україна - козацька держава = Ucraina- terra cosacorum : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. – Київ : Емма, 2004. – 1246с. – ISBN 966-95841-6-7
1422824
  Крисаченко В. Україна - Крим: дипломатичні взаємини козацько-гетьманських часів // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 38-44
1422825
   Україна - моя Батьківщина : Альманах. – Київ : Неопалима купина. – ISBN 966-8093-33-Х
за 2006 рік. – 2006
1422826
  Гальчинський А.С. Україна - на перехресті геополітичних інтересів / Анатолій Гальчинський. – Київ : Знання України, 2002. – 180с. – ISBN 966-7999-49-1
1422827
   Україна - НАТО = Ukraine-NATO : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
1422828
   Україна - НАТО = Ukraine-NATO : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
1422829
   Україна - НАТО = Ukraine-NATO : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004-
№ 5. – 2006
1422830
   Україна - НАТО = Ukraine-NATO : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004-
№ 6. – 2006
1422831
   Україна - НАТО = Ukraine - NATO : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1422832
   Україна - НАТО = Ukraine - NATO : науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1422833
   Україна - НАТО = Ukraine - NATO : науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1422834
   Україна - НАТО = Ukraine - NATO : науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 6. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1422835
   Україна - НАТО = Ukraine - NATO : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2004-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1422836
   Україна - НАТО = Ukraine - NATO : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2004-
№ 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1422837
   Україна - НАТО. Роман у листах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  11 січня Президент Віктор Ющенко, Прем"єр-міністр Юлія Тимошенко і Голова парламенту Арсеніи Яценюк підписали лист до Генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера, в якому повідомили про те, що "Україна зацікавлена у приєднанні до Плану дій щодо членства в ...
1422838
  Кулик С. Україна - НАТО: досягнення, виклики та перспективи // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 27-38
1422839
  Кордон М.В. Україна - НАТО: історія та сьогодення / М.В. Кордон. – Житомир : Полісся, 2008. – 148с. – ISBN 978-966-655-353-2
1422840
  Носова Б.М. Україна - НАТО: новий етап співробітництва очима журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 40-43


  У дослідженні аналізується роль та місце українських і закордонних ЗМІ в складному процесі руху України до евроатлантичної інтеграції.
1422841
  Грабовський С. Україна - не Індія. На жаль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 64). – С. 9


  Із яких позицій оцінювати тих чи інщих політичних діячів колоніальної країни. Війна пам"ятників: Пам’ятники Леніну-вождю — це пам’ятники політику, котрий послав війська для придушення української незалежності. Це — символи перебування радянської ...
1422842
  Кучма Л.Д. Україна - не Росія / Л.Д. Кучма. – Москва : Время, 2004. – 560 с. – ISBN 5-94117-087-4
1422843
  Шушарін Д. Україна - не Росія. Росія не Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30-31 травня (№ 97/98). – С. 4


  Головний чинник дестабілізації - це нафтодолори-газбакси плюс прагнення ординців змусити зважати на себе.
1422844
  Зацепило А. Україна - Німеччина: співробітництво в контексті євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 30-31.
1422845
  Заславський В. Україна - Норвегія: двадцять років розвитку двосторонніх відносин / В. Заславський, О. Ямкова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Співробітництво КНУТШ з вищими навчальними закладами Норвегії триває вже три роки, з тих пір, як економічний ф-т розпочав програму міжнародного співробітництва з вищою школою бізнесу в м. Буде. Це і наукові контакти з Університетом Нурланда ...
1422846
  Шимко Л. Україна - остання лінія оборони Європи, або Про деякі висновки після візиту Порошенка в Канаду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 8
1422847
  Неправська Наталія Україна - Польща: безумовне зростання? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1422848
  Сопова Т. Україна - Польща: бібліотечна співпраця // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-14
1422849
   Україна - Польща: важкі питання : Матеріали ІV міжнародного семінару істориків "Українсько-польські відносини під час Другої світової війни", Варшава, 8-10 жовтня 1998 року. – Варшава : Tyrsa. – ISBN 83-912091-1-3
Т. 4. – 1999. – 348с.
1422850
   Україна - Польща: важкі питання : Матеріали IV міжнародного семінару істориків "Українсько-польські відносини під час Другої світової війни", Луцьк, 27-29 квітня, 1999 р. – Варшава : Tyrsa. – ISBN 83-912091-6-4
Т. 5. – 2001. – 359с.
1422851
   Україна - Польща: важкі питання : Матеріали 11 міжнародного семінару істориків "Українсько-польські відносини під час Другої світової війни", Варшава, 26-28 квітня, 2005 р. – Варшава : Світовий союз воїнів Армії Крайової; Волинський держ. ун-т ім. Л.Українки; ТИРСА. – ISBN 83-89-85-08-9
Т. 10. – 2006. – 370 с.
1422852
   Україна - Польща: єдність зброї крізь віки : [альбом]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 120с. : іл. – ISBN 978-966-2923-72-8
1422853
  Костюченко В.В. Україна - Польща: початок діалогу у сфері зберігання та повернення культурних цінностей // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 76-79. – ISBN 966-660-151-6
1422854
   Україна - Польща: спадщина століть : [альбом] / О. Крушинська, М. Іващенко, Г. Шевцова, А. Корчак; [фото: О. Крушинська, М. Іващенко, Г. Шевцова, А. Корчак; автори: І. Магдиш, Т. Возняк, С. Стемпєнь; ред. О. Крушинська]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 160с. : іл. – ISBN 978-966-465-074-5
1422855
  Киридон А. Україна - Польща: сучасний стан і перспективи узгодження зовнішньополітичних орієнтирів // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 13/14)
1422856
  Киридон А. Україна - Республіка Польща: етапи, реалії та перспективи відносин // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 36-39. – (Історичні науки)
1422857
  Цюпа І.А. Україна - рідний край : Для серед. шк. віку / І.А. Цюпа. – Київ : Веселка, 1965. – 207с.
1422858
  Цюпа І.А. Україна - рідний край : Для серед. та ст. шк. віку / І.А. Цюпа. – Київ : Веселка, 1972. – 216с.
1422859
  Цюпа І.А. Україна - рідний край : Для середн. шк. віку / І.А. Цюпа. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Веселка, 1978. – 204с. – (В сім"ї єдиній)
1422860
  Тихонов Микола Семенович Україна - Росії сестра / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 214 с.
1422861
  Камінський Є.Є. Україна - Росія - Європа у геополітичнній перспективі: Критичний погляд з нагоди 60-річчя Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 3-7
1422862
   Україна - Росія - Сколково: єдиний інноваційний простір // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 3 червня (№ 22). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну конференцію "Україна - Росія - Сколково", яка відбулася в КНУ імені Тараса Шевченка .
1422863
  Кравченко О.Г. Україна - Росія - СНД в контексті сучасної європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.163-172
1422864
  Діяк І.В. Україна - Росія : (Історія та сучасність): Наукове видання / І.В. Діяк. – Київ, 2001. – 400с. – ISBN 966-581-274-2
1422865
  Чекаленко Л. Україна - Росія : проблемне питання "стратегічного" партнерства // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 85-90
1422866
   Україна - Росія, 1990 - 2000 рр. : документи та матеріали. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 776 с. – ISBN 966-7784-76-2
1422867
  Кондратюк Л.Ф. Україна - Росія: проблеми співробітництва на сучасному етапі / Л.Ф. Кондратюк, Т.М. Кондратюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 74-81. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
1422868
  Варфоломєєва В Т. Україна - Росія: регулювання адвокатської діяльності (порівняльний аналіз) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-57
1422869
  Пестушко Валерій Україна - світовий лідер за розораністю земель // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 49
1422870
  Титова О.М. Україна - скарбниця пам"яток археології // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
1422871
  Залога Зіновія Михайлівна Україна - СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 236-241. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються особливості аграрної політики підтримки сільського господарства, продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності аграрної сфери після вступу України в СОТ.
1422872
   Україна - СОТ: механізм та соціально-економічні наслідки співробітництва // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 345-360. – ISBN 966-614-021-7


  Тематична доповідь до Послання Президента України "про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 р."
1422873
   Україна - співзасновниця ООН // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 7, квітень. – С. 5-12 : фото


  "... 70 років тому Україна стала однією із країн-засновниць міжнародної організації, метою діяльності якої є підтримка і зміцнення миру й міжнародної безпеки. Який внесок зробила українська делегація у розробку основних документів? Яке історичне ...
1422874
  Бабанін О.С. Україна - США: економічна співпраця = [Ukraine-U.S.A: economic cooperation] / О.С. Бабанін. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. – 334, [2] с. : табл., іл. – Дод.: с. 295-320. – Бібліогр.: с. 321-334. – ISBN 978-966-322-155-7
1422875
  Ващенко О.І. Україна - США: розбудова стратегічного партнерства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 131-138. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1422876
   Україна - Туреччина: бібліографічний покажчик = Ukrayna - Turkiye bibliyografyasi : вид. Турецького центру інформації та досліджень / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, [Турец. центр інформації та дослідж. ; упоряд. В.М. Підвойний]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-609-4
Вип . 1. – 2013. – 195, [1] с. – Список авторів: с. 184-192
1422877
  Меріч Ахмет Бюлент Україна - Туреччина: два важливих партнери у Європі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 5-6. – ISSN 1608-0599


  Посол Туреччини в Україні про українсько-турецькі відносини.
1422878
  Кравченко В. Україна - Туреччина: союз ситуативний, а не стратегічний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 4
1422879
  Мхитарян Н.І. Україна - Туреччина: чорноморське економічне співробітництво // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001
1422880
  Шергін С. Україна - Туркменістан: співробітництво в контексті зовнішньополітичних пріоритетів // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 24-27. – (Політичні науки)


  За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "Зовнішня політика Туркменістану як фактор безпеки і стабільності у світі" (12 березня 2015 р. Київ).
1422881
  Савчин Л. Україна - Угорщина: 20 років успішної співпраці // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 28-29
1422882
  Ковальчик Р.В. Україна - утрачений шанс на перемогу Наполеона 1812 року // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 122-130. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1422883
  Стріха М. Україна - Франція: наукова перспектива // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 грудня (№ 47). – С. 12


  Сучасна практика держ. підтримки наукових досліджень народилася у Франції, а її "батьком" став Наполеон Бонапарт - саме він знову відкрив закриті Революцією "королівські" ун-ти, і дослідницьких лабораторій. Ця система у Франції й сьогодні має помітні ...
1422884
  Соколов Віктор Україна - Франція: соцально-політичні, економічні та культурно-освітні відносини (частина І) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 22 (259). – С. 19-22
1422885
  Соколов Віктор Україна - Франція: соціально-політичні, економічні та культурно-освітні відносини (частина ІІ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 18-19
1422886
  Кулініч М. Україна - Японія: відносини глобального партнерства в умовах випробувань // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 32-34. – (Історичні науки)
1422887
  Пуха Л. Україна - Японія: моменти культурологічної спільності // Українська культура : Київ, 2001


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1422888
   Україна : науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал : рік перший. – У Києві (Київ) : Дрюкарня Н.Т. Корчак-Новіцького
Т. 2 : Апріль ; Май ; Іюнь. – 1907. – [500 с.]. – Кожна з частин має власну подвійну пагінацію
1422889
   Україна. – Х, 1925. – 516с.
1422890
   Україна. – Х, 1925. – 516с.
1422891
   Україна. – Х, 1926. – 516с.
1422892
   Україна. – Київ
Кн. 6. – 1927
1422893
  Рильський М.Т. Україна / М.Т. Рильський. – Київ, 1938. – 57с.
1422894
  Цюпа І.А. Україна : Популярно-публіцистичний нарис про Українську РСР / І. А. Цюпа. – Київ : Держлітвидав, 1957. – 100 с.
1422895
   Україна : Набір листівок. – Київ : Мистецтво, 1966. – с.
1422896
   Україна. – К, 1967. – 634с.
1422897
   Україна. – К, 1978. – 267с.
1422898
  Шелухин С. Україна / С. Шелухин. – Дорогобич, 1992. – 249с.
1422899
   Україна. – К, 1993. – 114с.
1422900
   Україна. – К., 1994. – 113 с.
1422901
   Україна : Путівник. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 1995. – 474с. – ISBN 0-914834-91-6
1422902
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1/2. – 1995
1422903
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 3/4. – 1995
1422904
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 5/6. – 1995
1422905
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 7/8. – 1995
1422906
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 9/10. – 1995
1422907
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 11/12. – 1995
1422908
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 13. – 1995
1422909
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 14. – 1995
1422910
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 15/16. – 1995
1422911
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 17/18. – 1995
1422912
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 19/20. – 1995
1422913
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 21/22. – 1995
1422914
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1. – 1996
1422915
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 2/3. – 1996
1422916
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 4/5. – 1996
1422917
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 6/7. – 1996
1422918
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 8/9. – 1996
1422919
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1. – 1998
1422920
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 2. – 1998
1422921
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 3/4. – 1998
1422922
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 5/6. – 1998
1422923
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1. – 1999
1422924
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 2. – 1999
1422925
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 3. – 1999
1422926
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 4. – 1999
1422927
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 5. – 1999
1422928
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 6. – 1999
1422929
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 7/8. – 1999
1422930
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 9. – 1999
1422931
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 10. – 1999
1422932
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 11. – 1999
1422933
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 12. – 1999
1422934
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 7/8. – 2000
1422935
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 9. – 2000
1422936
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 10. – 2000
1422937
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 11. – 2000
1422938
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 12. – 2000
1422939
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1. – 2001
1422940
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 2. – 2001
1422941
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 3. – 2001
1422942
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 4. – 2001
1422943
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 5. – 2001
1422944
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 6. – 2001
1422945
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 7/8. – 2001
1422946
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 9. – 2001
1422947
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 10. – 2001
1422948
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 11. – 2001
1422949
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 12. – 2001
1422950
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1. – 2002
1422951
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 2. – 2002
1422952
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 3. – 2002
1422953
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 4. – 2002
1422954
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 5. – 2002
1422955
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 6. – 2002
1422956
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 7/8. – 2002
1422957
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 9. – 2002
1422958
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 10. – 2002
1422959
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 11. – 2002
1422960
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 12. – 2002
1422961
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1. – 2003
1422962
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-ху дожній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 2. – 2003
1422963
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-ху дожній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 3. – 2003
1422964
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 4. – 2003
1422965
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 5. – 2003. – + вкладка" Політикум" №25
1422966
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 6. – 2003. – + вкладка "Політикум" № 25
1422967
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 7/8. – 2003. – + CD
1422968
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 9. – 2003. – + Політикум №26
1422969
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 10. – 2003. – + Політикум №27
1422970
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 11. – 2003. – + Політикум №27
1422971
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 12 (2003) - № 1 (2004). – 2003. – + Політикум №27
1422972
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 2. – 2004
1422973
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 3/4. – 2004. – + CD
1422974
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 5. – 2004. – Додаток: Україна плюс "Політика" № 1,2004
1422975
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 6. – 2004. – Додаток: Україна плюс "Політика" № 2,2004
1422976
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 7-8. – 2004. – Додаток: Україна плюс "Політика" № 4-5 2004
1422977
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 9. – 2004
1422978
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 10. – 2004. – + додаток "Політика" № 6
1422979
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 12 (2003) - № 1 (2004). – 2004
1422980
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1. – 2005
1422981
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 2/3. – 2005
1422982
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 4/5. – 2005
1422983
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 6/7. – 2005
1422984
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 8/9. – 2005
1422985
   Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1/4. – 2006. – + Дод."Укр.плюс Політика":Джерело для спраглих.Згадуючи Артхашастру
1422986
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1. – 2008
1422987
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 2. – 2008
1422988
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 3. – 2008
1422989
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 4. – 2008
1422990
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 5. – 2008
1422991
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 6. – 2008
1422992
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 7/8. – 2008
1422993
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 9. – 2008
1422994
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 10. – 2008
1422995
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 11. – 2008
1422996
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 12. – 2008
1422997
   Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 1907-. – ISSN 0130-5212
№ 1 (2031). – 2009
1422998
  Івченко А.С. Україна = Ukraine : [альбом] / А.С. Івченко ; [фотогр.: В.А. Луценко ; пер. англ. мовою: І. Ільїн, та О. Кальниченко за участі Д. Василенко]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 223, [1] с. : фотоіл. – Назва, текст кн. парал. укр.. англ. – ISBN 978-966-14-8351-3
1422999
  Ющук І. Україна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 53. – ISSN 0130-5263


  Трактування слова "Україна".
1423000
  Єрмановська Г.Е. Україна : для дітей серед. шк. віку / Ганна Єрмановська ; [худож.-оформлювач Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харків : Факт, 2016. – 462, [2] с. : іл., портр., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-637-834-0


  Книга включ. розділи: Шляхами історії ; Україна - наш дім ; Біографія міст і сіл - біографія країни ; Природа рідного краю ; Економіка, промисловість та сільське господарство ; Освіта в Україні ; Наукові надбання українців ; Україна спортивна ; ...
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,