Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1429001
  Дудник Ю. " Створення нового механізму забезпечення якості освіти - головне завдання нашої інспекції / спілкувався Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 5 : фото. – ISSN 2219-5793


  19 березня головою Державної інспекції навчальних закладів України призначено Юрія Дудника. "Освіта України" поцікавилася у нового керівника про завдання ДІНЗ, підходи до формування критеріїв оцінювання діяльності навчальних закладів, а також про ...
1429002
  Павлинський В. "Створити казку" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 205-206. – ISSN 08-68-4790-1
1429003
  Харченко О. "Створити краще майбутнє для всіх нас" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  Британська королева Єлизавета II виступила перед шотландськими законодавцями напередодні саміту з питань клімату.
1429004
  Костюченко О. "Створити міжгалузеве середовище" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 2


  В Острозькій академії відкрили Лабораторію досліджень гібридних загроз національній безпеці. "Загальною метою діяльності Науково-дослідної "Лабораторії досліджень гібридних загроз національній безпеці", яку офіційно відкрито цього тижня, є підготовка ...
1429005
  Крупач М. "Створити привабливо прекрасну Легенду України": завдання державотворчої міфології у візії Євгена Маланюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 128-135. – ISSN 2225-5095
1429006
  Биковська О. "Створюємо дитині можливість набувати особистісний досвід організації своєї самостійної діяльності" / розмову вів Віктор Громовий // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 вересня - 7 жовтня (№ 40/41). – С. 2-3
1429007
  Роготченко А. "Стена": Выставка Виталия Васильева и Евгения Матвеева // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 76-78. – ISBN 978-966-8917-14-1
1429008
  Файзулін Я. "Степан Бандера ненавидить так само росіян, як і німців" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 40 (243). – С. 54-57


  55 років тому в Мюнхені вбили лідера Організації українських націоналістів.
1429009
   [Створити на базі кафедри міжнародних економічних відносин кафедру управління зовнішньоекономічними зв"язками та маркетингу ] : наказ Міністерства вищої та середньої освіти УРСР, Київського ордена Леніна і ордена Жовтневої революції держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка від 20.09.1990 р. № 664-32 // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 401-403. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1429010
   [Степан Андрійович Ананьїн (1875-1942)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 86. – ISBN 966-95855-1-1
1429011
  Лукінова Т.Б. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 24-39. – ISSN 0027-2833
1429012
  Лукінова Т. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 321-350. – ISBN 978-966-02-4860-1
1429013
  Іванисько С. Створення "Софійського музею" та його доля в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 103-106. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зусилля пам"яткоохоронців для перетворення Київської Софії з діючого храму на музейний заклад, розкрито етапи становлення музею та його діяльність у роки Другої світової війни. Historical Heritage officers" efforts aimed at the ...
1429014
  Бесєдін В. Створення ,становлення і трансформування системи планування в Україні (1921 -1990) // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
1429015
  Ковальчук М. Створення 1-го українського імені Богдана Хмельницького полку (травень 1917 р.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 79-107. – ISSN 0869-3595
1429016
  Зубченко О.С. Створення 3D моделі рельєфу за допомогою програмних продуктів Easy Trace та ArcGIS // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 81-89


  Розглянуто основні способи відображення рельєфу, досліджено спосіб створення та візуалізації об’ємних моделей рельєфу, охарактеризовано програмне забезпечення, яке використовується для їх створення, а також окреслені завдання, які можна виконати за ...
1429017
   Створення webквестів як засобу розвитку цифрової компетентності студентів / О.А. Жукова, О.О. Наливайко, Я.В. Шведова, Н.А. Наливайко // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 172-195. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1429018
  Багрій І. Створення авторитетних файлів на найменування організацій: досвід, можливості, перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 281-287. – ISSN 2224-9516
1429019
  Тесик Ю.Ф. Створення адаптивних засобів обліку та аналізу якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Тесик Ю.Ф. ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1429020
  Поливач Р. Створення адміністративних судів було вірним рішенням чи помилкою? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 409
1429021
  Панасюк Н.М. Створення Академії наук України та її перші академіки-математики // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 279-282. – ISBN 978-617-7021-25-3


  14 листопада 1918 р. гетьманом Петром Скоропадським було затверджено законопроект про заснування Академії наук. На підставі його указу створено Українську Академію Наук (УАН), яку урочисто відкрито 24 листопада 1918 р. Йдеться про те, що на момент ...
1429022
  Третяк О.С. Створення акмеологічного середовища під час викладання дисципліни "соціальна психологія" в студентів-істориків // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 1817-3764
1429023
  Касьянова А.О. Створення альтернативного механізму оцінювання стану економічної безпеки в національному господарстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 259-266. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1429024
  Паранько І. Створення альтернативної залізорудної мінерально-сировинної бази Кривбасу - запорука сталого розвитку регіону / І. Паранько, Л. Бурман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 219-225 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1429025
  Матюшина А. Створення альтернативної реальності як один із ризновидів маніпулятивних технологій у політичній культурі України // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 50-58. – ISBN 978-966-349-110-3
1429026
  Хоменко Г.Д. Створення Американської зони вільної торгівлі: порівняльний аналіз асиметричних стратегій США та країн Латинської Америки і Карибського басейну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 92-97.
1429027
   Створення англо-російсько-українського словника економіко-математичної термінології : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 121с. : 4рис., 5 таб. – Бібліогр.: 50 дж.


  Об"єкт досліджень - наукова термінологія Мета роботи - 1) на ґрунті принципів створення наукової термінології з математики та інформатики з огляду їх впровадження у прикладних галузях науки укласти англо-російсько-український економіко-математичний ...
1429028
  Подкур Р. Створення архівних підрозділів радянських органів державної безпеки (1920 – початок 1940-х рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 34–62. – ISBN 978-617-587-051-8
1429029
  Голян В.В. Створення архітектури програмної системи моніторингу інформації про стан здоров"я людини / В.В. Голян, Д.І. Самойленко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 22-27. – ISSN 1681-7710
1429030
  Лобузін І.В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми і технологічні рішення // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2013. – № 1 (55). – С. 67-72


  Досліджено закономірності відвідування "Наукової періодики" і встановлено періодичність он-лайн використання наукових ресурсів. Запропоновано напрями вдосконалення показника використання наукових журналів і вдосконалений показник використання, що ...
1429031
  Лоюк І.А. Створення банку як предмет адміністративно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 125-129. – ISSN 2219-5521
1429032
  Лохвицька Л.В. Створення безпечного середовища дошкільного навчального закладу - запорука безпеки життєдіяльності дитини / Л.В. Лохвицька, Д.І. Рось // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 24-26
1429033
  Іванюк І. Створення безпечного шкільного середовища: протокол безпеки при суїцидальній поведінці підлітків / І. Іванюк, В. Соловйова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 67-72. – ISSN 2308-4634
1429034
  Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків - складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. Дікунова, О. Лебедюк // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 14-19. – ISSN 1029-7200


  Визначено сутність науково-допоміжної бібліографії, розкрито дослідницькі аспекти діяльності фахівця-бібліографа при створенні вторинних інформаційно-бібліографічних ресурсів. Висвітлюється досвід Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного ...
1429035
  Лебедюк О.О. Створення бібліографічних покажчиків - складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 256-258. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Одним із головних завдань, що стоїть перед професійної бібліотечною спільнотою, є визначення стратегічного напряму розвитку інформаційно-бібліографічної діяльності. Глобальна інформатизація, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій змінює ...
1429036
  Швалб М. Створення бібліографічних посібників - основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / М. Швалб, В. Грамма, С. Глибицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
1429037
  Мороз А. Створення бібліотечних онлайн-ігор у сервісі "Umaigra" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 18-20. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід щодо створення бібліотечних онлайн-ігор, як одного зі шляхів просування книги в умовах кризи читання, та розглянуто поетапно процес розробки гри в онлайн-сервісі "Umaigra"
1429038
  Ткаченко Т. Створення бібліотечного зібрання Колегії Павла Галагана / Т. Ткаченко, Г. Ткаченко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 21-27
1429039
  Прищепа Т. Створення болгарської національної армії та Російська імперія (1877-1879) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 519-522. – ISBN 978-966-171-893-6
1429040
  Каймашнікова К.С. Створення БРІКС як нової структури глобального розвитку та управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
1429041
  Остапенко Т.Г. Створення бюро кар"єр в університетах України як чинник інтеграції національної економіки до глобальних ринків високих технологій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 97-102. – ISSN 1729-7036
1429042
   Створення вегетаційних індексів для потреб точного землеробства засобами MathCad / Н.А. Пасічник, В.П. Лисенко, О.О. Опришко, В.О. Мірошник, Д.С. Комарчук // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 2. – С. 50-58. – ISSN 2706-7688
1429043
  Кухаренко О.П. Створення векторної системи внутрішньоклітинного синтезу антисенсових РНК проти вірусу імунодефіциту людини : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.03 / Кухаренко О.П.; НАН України. Ін-тут молекулярної біології і генетики. – К., 1997. – 24л.
1429044
  Сагайдак Ю.А. Створення вертикально інтегрованих об"єднань як чинник забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України / Ю.А. Сагайдак, Т.Б. Харченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 67-71.
1429045
  Пелешко І. Створення вертикально інтегрованих структур як фактор зменшення трансакційних витрат // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
1429046
  Іванцова Н.І. Створення вечірніх робітничих університетів в УСРР у 1920-ті рр. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 364-374. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1429047
  Швейкін О.Л. Створення вимірювальної системи на основі методу перепаду тисків для визначення показників якості природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Швейкін Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1429048
  Голохоринська Марія Григорівна Створення вихідного матеріалу для виведення сортів сої в умовах південно-західної частини лісостепу України та їх сінництво : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Голохоринська Марія Григорівна; Селекційно-генетичний ін-тут УААН. – Одеса, 1998. – 19л.
1429049
  Каправий Володимир Васильович Створення вихідного матеріалу для селекції амаранту зернового в умовах лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.05 / Каправий Володимир Васильович; Ін-т землеробства Укр. акад. аграрних наук. – К., 1997. – 18л.
1429050
  Журавель В.М. Створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці сизої та білої методом хімічного мутагенезу : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05 / Журавель В.М.; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва Української академії аграрних наук. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1429051
  Будьоний В.Ю. Створення вихідного матеріалу для селекції квасолі за допомогою хімічних мутагенів, гама-променів та модифікаторів : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.05 / Будьоний В. Ю.; Укр. Акад. аграрн. наук, Ін-т рослинництва. – Х., 1995. – 24л.
1429052
  Вожегова Раїса Анатоліївна Створення вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці в умовах степової зони Криму : Автореф... канд. с.-госп. наук: 06.01.05 / Вожегова Раїса Анатоліївна; Україн. академ. аграрн. наук, селекційно-генетичний ін-тут. – Одеса, 1999. – 18с.
1429053
  Кушнір В.П. Створення вихідного селекційного матеріалу гречки на основі старших поколінь мутантів та нових мутагенів : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.01.05 / Кушнір В.П.; Ін-тут цукрових буряків. Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1429054
  Кірієнко С.О. Створення відновлювачів фертильності соняшнику, стійких до гербіциду Експрес 75 в.г. // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 153-158 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1429055
  Боднар О. Створення відчуття неперервності та об"ємності процесу життя у творчості Валерія Шевчука та Вільяма Фолкнера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 110-115. – ISSN 1729-360Х
1429056
  Бондаренко Е.Л. Створення віртуальних карт регіонів як один із способів web-картографування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 59-63. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
1429057
  Прудка Ольга Володимирівна Створення віртуальних стендів для дистанційного курсу "Методи вимірювання фізичних величин" на базі NI LabVIEW / Прудка Ольга Володимирівна, Дрозденко Катерина Сергіївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті надано аналіз передумов створення віртуальних лабораторій для навчання студентів інженерних спеціальностей, опис спроектованої лабораторної установки для дослідження роботи логометра.
1429058
  Пушкар О.І. Створення віртуального навчального середовища для галузі "Видавничо-поліграфічна справа" / О.І. Пушкар, О І. Бондар // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 54-66. – ISSN 0554-4866
1429059
  Козоріз О.П. Створення власних лінгвістичних корпусів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 6-12. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1429060
  Агеєв Віталій Створення власної системи нагород стало вагомим кроком у розвитку української державності // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 22-25
1429061
  Волинець В.В. Створення вчення про функції і призначення держави в політико-правовій теорії Дж. Локка // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 97-99
1429062
  Горбенко С.С. Створення вчителем особистісно орієнтованого простору в процесі мистецького навчання і виховання учнів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 148-151. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1429063
  Вараксіна Н. Створення галузевої електронної бібліотеки у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 3-9. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено головні напрями формування галузевої електронної бібліотеки, визначено основні технологічні рішення, які прийняті щодо програмних продуктів, форматів даних, надання доступу тощо. Ключові слова: науково-педагогічна електронна ...
1429064
  Усенко М.О. Створення генно-інженерних кон"югатів і їх використання для виявлення та очищення важливих у терапевтичному значенні білків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Усенко Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1429065
   Створення геодезичного полігона навколо озера Пісочне Шацького національного природного парку / О.І. Мороз, Т.Ю. Корлятович, І.Я. Покотило, С.П. Ямелинець // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 21-23 : табл., мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
1429066
  Грищук П.І. Створення геологічного напряму в університеті Св. Володимира / П.І. Грищук, С.А. Вижва // Випускники геологічного факультету Київського університету / П.І. Грищук, С.А. Вижва. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 22-23. – ISBN 978-966-439-905-7
1429067
  Міськов І.О. Створення герба Підкарпатської Русі // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 75-83. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "Автор на основі доступних джерел розглянув питання створення герба Підкарпатської Русі. Було розроблено три проекти герба: перший (партія Гагатко-Цуркановича), другий (партія А.Волошина), третій (Й.Бокшай). Гербом Підкарпатської Русі став змінений ...
1429068
  Мельник І.В. Створення гібридних сорбційних матеріалів з контрольованим дизайном поверхні на основі кремнезему з N- та S-вмісними групами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 01.04.18 / Мельник Інна Василівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 59 назв
1429069
  Іванов А. Створення готельного оператора як важлива умова розвитку готельного бізнесу в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 1 (264). – C. 73-85. – ISSN 2409-9260
1429070
  Чухно А.А. Створення грошової системи України // Економіка України, 1994. – №11
1429071
  Гурська О.В. Створення гуманного освітнього середовища ВНЗ, максимально сприятливого до внутрішньо переміщених осіб // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 59-61. – ISSN 2221-6316
1429072
  Бідун Ю.В. Створення гуртожитків для своєкоштних вихованців Київської духовної семінарії в другій половині XIX ст.


  Досліджено важливу складову історії Київської духовної семінарії другої половини ХІХ ст. – заснування гуртожитків для учнів, які не були на утриманні Церкви (“своєкоштних учнів”). Розглянуто причини виникнення проблематики, способи і шляхи її ...
1429073
  Абдусалям Створення двохступінчатого підігрівача змішуючого типу / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 420-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В змішуючих апаратах достатньо нагрітий теплоносій можна одержати, використовуючи двохступінчатий підігрів.
1429074
  Бузань В. Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання про створення держави Ізраїль. Автор описує процес обговорення палестинського питання в ООН, з"ясовує позицію провідних держав щодо Палестини. Значна увага приділяється еволюції політики США щодо даного питання. This ...
1429075
  Машевський О. Створення Держави Ізраїль і українська дипломатія // Історія України. – Київ, 2013. – травень (№ 9). – С. 1-5


  Окрему увагу приділено ролі української радянської дипломатії у створенні молодої держави в особі політика, ученого, педагога Василя Якимовича Тарасенка, який протягом 1951-1975 рр. завідував кафедрами: нової історії (1951-1954 рр.); нової історії та ...
1429076
  Ликова О. Створення державних музеїв на основі приватних колекцій другої половини ХХ століття // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-24


  На основі керамологічних матеріалах
1429077
  Бездітний В. Створення Державного земельного банку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)
1429078
  Дацків І. Створення дипломатичних представництв Української Народної Республіки / І. Дацків, С. Крушельницька // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 75-79. – ISSN 1998-4634
1429079
  Горобець С.М. Створення дистанційного курсу як засіб розвитку ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики, фізики та інформатики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 67-69. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1429080
  Нєнно І.М. Створення дієвих бізнес-моделей розвитку морських портів: макрополітичні та мікроекономічні аспекти : монографія / Нєнно І.М. ; [наук. ред.: Маслєнніков Є.І.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ДДМА, 2017. – 473, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-379-825-7
1429081
  Гук А. Створення дієздатної територіальної громади: шлях від окремого експерименту в Ірпінському регіоні до загальнодержавних реформ // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.201-209. – ISBN 966-73-53-51-Х
1429082
  Скомаровська Алла Створення добровільної пожежної охорони на об"єктах суб"єктів господарювання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 16-17
1429083
  Куриляк В. Створення доданої вартості та розвиток платіжних систем в Інтернеті // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.179-192. – ISBN 966-654-102-5
1429084
  Олтаржевський Д.О. Створення друкованого корпоративного медіа: стратегія й тактика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 64-67


  У статті досліджено головні принципи, методику та етапи створення корпоративного видання. Comprehensive research presents basic principles, methods and variety of approaches for development of corporate media. В статье исследуются основные принципы, ...
1429085
   Створення екологічних коридорів в Україні : посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронніх об"єктів на підставі досвіду в Карпатах / Держ. служба заповід. справи Мін. охорони навколиш. природ. середовища України та ін. ; [ ред.: Флоріс Деодатус, Леонід Проценко, Андрій-Тарас Башта та ін. ; укр. переклад Марина Хазан ]. – Київ : Журнал Радуга, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-90-79341-06-1
1429086
  Макаренко І.М. Створення екологічно безпечних ресурсозберігаючих систем водоспоживання в промисловості та енергетиці : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макаренко І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1429087
  Маркіна Л.М. Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для переробки побутових органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Маркіна Л.М.; МОіНУ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1429088
  Куст Ніна Створення екологічної стежки (на прикладі м.Ржищева Київської області) : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-39 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1429089
  Бондаренко Е.Л. Створення еколого-географічних карт засобами інтерактивного картографічного інтернет-сервісу / Е.Л. Бондаренко, Р.С. Шорохова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 165-169. – ISSN 0868-6939


  У статті визначено головні напрями геоінформаційного картографування засобами інтерактивного картографічного Інтернет-сервісу, окреслено питання, що виникають у процесі проектування і створення карт. Опрацьовано функціональні можливості програмних ...
1429090
   Створення експозиції комахоїдних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / М.Я. Дідух, А.Я. Дідух, Т.П. Мазур, О.О. Сенчило // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 46-46. – ISBN 978-966-437-390-3
1429091
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1429092
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1429093
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1429094
  Мателешко Ю.П. Створення електронних каталогів стародруків : європейський досвід / Ю.П. Мателешко, Бердар, // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 105-114. – ISBN 978-617-531-243-8
1429095
  Мамута М.С. Створення електронних освітніх ресурсів для студентів технічних ЗВО засобами SharePoint Designeer // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 66. – С. 64-73. – ISSN 2074-8922
1429096
  Гуржій А.М. Створення електронних підручників: проблеми і завдання / А.М. Гуржій, О.М. Топузов, В.П. Волинський // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 52-57. – ISSN 2304-06294
1429097
  ГалицькиЙ Створення електронного видання з використанням видавничої системи Open Journal System // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 108-112. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1429098
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1429099
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1429100
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1429101
  Редько Валентина Створення електронної інформаційної бази газет України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7
1429102
  Любарець В. Створення електронної освітньої платформи ACCENT - шлях до якісної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 58-63. – ISSN 2078-1016
1429103
  Сахно В.І. Створення електрофізичних радіаційних установок та дослідження змін властивостей матеріалів при промислових радіаційних технологіях : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.16 / Сахно В.І. ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1429104
  Ткаченко Т.М. Створення енергоефективних "зелених конструкцій" в умовах помірно-континентального клімату // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-4049
1429105
  Манько О.О. Створення ефективних пристроїв оптичного зв"язку та методів їх дослідження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.20 / Манько Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
1429106
  Боровіков Генадій Федорович Створення ефективного марочного сортаменту, розробка і освоєння ресурсозберігаючої технології виробництва низько- та малокремнистих спокійних сталей для металопродукції підвищеної якості : Автореф... кандидата технічнихнаук: 05.16.02 / Боровіков Генадій Федорович; Ін-т чорної металургії ім. З.І.Некрасова. – Дніпропетровськ, 1997. – 17л.
1429107
  Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 97-101. – Бібліогр.: 2 назви
1429108
  Халецька Л.П. Створення європейської системи оборони як військово-політичний пріоритет Франції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядаються військово-політичні орієнтири Франції та їх еволюція у контексті створення європейської системи оборони.
1429109
  Андрощук Г. Створення єдиного відомства інтелектуальної власності у США // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 59-60. – ISSN 1608-6422
1429110
  Василенко О.В. Створення єдиного інформаційного простору для удосконалення системи управління збройними силаси / О.В. Василенко, Д.П. Кучеров, Б.П. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 145-151
1429111
  Муращенко О. Створення єдиного освітнього простору закладів післядипломної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 13-18. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1429112
  Барна О. Створення єдиного освітнього простору засобами Веб 2.0 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 78-83. – (Педагогіка ; № 1)


  Запропоновано основні підходи щодо створення єдиного освітнього простору навчальних закладів України з використанням сервісів Веб 2.0. Визначено шляхи реалізації модулів побудованої структури освітнього простору для підтримки навчальної діяльності ...
1429113
  Максименко Ю. Створення єдиної комп"ютерної інформаційної системи правоохоронних органів: правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 123-126
1429114
  Шатров В. Створення Забайкальського краю РФ: причини, хід і перші наслідки // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 48
1429115
  Марков Д.Є. Створення загальнонепальської держави: політичний і соціальний аспект (XVI - 2-га пол. XVIII ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 62-77. – ISSN 1608-0599
1429116
  Бірюков О.М. Створення законодавства про банкрутство у КНР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1429117
  Шатковський М.М. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Шатковський М.М. ; Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв
1429118
  Водянка В.Р. Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об"єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Водянка Віра Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1429119
  Горохов С. Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ ст. Основну увагу приділено структурі та формам взаємовідносин між повітовими та губернським земськими економічними органами. The process ...
1429120
  Українець В.В. Створення злочинної органзації: суб"єктивні ознаки // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 28-32.
1429121
  Іваненко І.В. Створення злочинної організації:окремі аспекти кваліфікації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 433-437. – ISSN 1563-3349
1429122
  Матвієць Володимир Григорович Створення і використання вихідного матеріалу озимої пшениці в селекції на якість зерна в умовах лівобережного лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Матвієць Володимир Григорович; Україн. академія аграрних наук. Ін-тут рослинництва ім. В.Я.Юр"єва. – Харків, 1998. – 16л.
1429123
  Штакал М.І. Створення і високопродуктивне використання культурних сіножатей на осушених торфових грунтах лісостепу України. : Автореф... док. с.-г.наук: 06.01.12 / Штакал М.І.; Укр. держ. аграрний ун-т. – К., 1994. – 48л.
1429124
  Артеменко С. Створення і діяльність акціонерних товариств в Україні і Росії: історико - правові питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.132-136. – ISSN 0132-1331
1429125
  Кришталь С. Створення і діяльність робітфаків в УСРР на поч. 1920-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 58-61. – ISBN 978-966-171-783-9
1429126
  Ахтирська Н.М. Створення і діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 220-227. – ISSN 1563-3349
1429127
  Слободян О.Т. Створення і діяльність української республіканської партії. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Слободян О.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
1429128
  Коротун В.І. Створення і запровадження системи виявлення та відстеження тютюнових виробів в Україні / В.І. Коротун, Н.В. Новицька, І.І. Хлєбнікова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (293). – Бібліогр.: 12 назв
1429129
  Пахарєв А. Створення і політична участь лівоопозиційних організацій у перші роки української державної незалежності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 23-34
1429130
  Петренко І.М. Створення і функціонування бібліотек при церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 41-46. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1429131
  Агаев Н.М. Створення інгібіторів сірководневої та бактеріальної корозіі сталі в умовах видобутку нафти : Автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.17.14 / Агаев Н.М. ; АН Укр. Фіз-мех. ін-т. – Львів, 1998. – 33 с.
1429132
  Пашедін А.П. Створення інклюзивного освітнього середовища у школі // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 22-23. – ISBN 978-617-639-211-8
1429133
  Миронова С.П. Створення інклюзивного середовища в закладі вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 120
1429134
  Гірняк А. Створення інноваційних навчально-книжкових комплексів для ВНЗ: постановка соціокультурної та психологічної проблематики // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 546-550. – ISBN 978-966-654-520-9
1429135
   Створення інноваційного вишу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки концепції створення загальнонаціонального університету, який має стати інноваційним освітнім простором для підготовки фахівців з новітніх технологій.
1429136
  Скрипка К. Створення інноваційного інклюзивного освітнього простору в межах реалізації соціального проекту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 329-339. – ISSN 2312-5993
1429137
  Мацук Л. Створення інноваційного освітнього середовища в контексті модернізації ЗВО України / Л. Мацук, О Кузенко, П. Кузенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 119-124. – ISSN 2308-4634
1429138
  Мітюшкіна Х.С. Створення інтегрованих енергоринків в умовах розвитку глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220
1429139
  Лоївський В.В. Створення інтерактивних карт електоральних уподобань населення України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 154-157
1429140
  Ямпольський М.Д. Створення інтерактивного web-інтерфейсу для системи розподілу студентів на дисципліни за вибором / М.Д. Ямпольський, Т.Г. Білова // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації" : м. Чернівці. Україна, 20 трав. 2022 р. / "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 323-324. – ISBN 978-617-8037-69-7
1429141
   Створення інтерактивної 3D карти Рівненського зоопарку: огляд програмного забезпечення для тривимірного моделювання / В.М. Біскуп, К.О. Бобрик, І.А. Кирилюк, Д.І. Корнелюк, В.О. Федорчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 26-29 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2313-0431
1429142
  Кузьменко І.С. Створення інтерфейсу бази реєстрації органічних сільськогосподарських підприємств за використання сучасних засобів геоінформаційних систем / І.С. Кузьменко, Н.А. Макаренко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 131-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-9912
1429143
  Прудник М. Створення інформаційних конфліктів для досягнення політичних цілей // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 77-83. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті досліджується сутність і природа сучасних інформаційних конфліктів та їхнє місце в політичних процесах держави. Розглядаються відносини між мас-медіа та владою, комунікативні процеси між різними суб"єктами держави та виникнення конфліктних ...
1429144
  Рижков М.М. Створення інформаційних приводів для ЗМІ як основа інформаційної безпеки держави / М.М. Рижков, І.В. Поліщук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 239-242
1429145
  Комар В.Ю. Створення інформаційно-аналітичної картини самоуправління професійною підготовкою студентів державно-управлінських спеціальностей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 331-342. – ISSN 2078-9165
1429146
  Гудиліна К.Г. Створення інформаційно-довідкового ресурсу на прикладі адміністративного устрою країн світу // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 54-55. – ISBN 978-966-136-643-4
1429147
  Петренко С.І. Створення інформаційно-освітнього середовища необхідна умова формування ІКТ-компетентності учителів математики / С.І. Петренко, Л.В. Петренко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 131-136. – ISSN 2519-2361


  В межах даного дослідження проводилася цілеспрямована робота щодо фахової підготовки майбутніх учителів математики з формування складової їхньої методичної компетентності, що пов"язана з вдалим використанням засобів навчання(зокрема мікрокалькулятора) ...
1429148
  Слєсар Вероніка Створення інформаційної електронної бази періодичних і продовжуваних видань України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1429149
  Занько Н.В. Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Занько Н.В. ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1429150
  Козіна Ю.Ю. Створення інформаційної системи на основі аналізу сучасних інструментів та підходів до розробки кросплатформних веб-додатків / Ю.Ю. Козіна, В.В. Авілов, А.О. Козін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 172-176. – ISSN 2524-0056
1429151
  Дідух Л.А. Створення інформаційної технології захисту цінних паперів на основі кодуючих структур Адамара : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дідух Л.А. ; Укр. академія друкарства. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв
1429152
  Карковська В.Я. Створення інфраструктури фінтех продуктів: чинники, ризики / В.Я. Карковська, У.Т. Лукашевська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 119-124. – ISSN 2306-6814
1429153
  Івченко І.С. Створення історико-філогенетичних спектрів рідкісних корисних рослин України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наголошено на значенні історико-наукового аналізу при необхідності паралельного розв"язання проблеми охорони і використання корисних рослин дендрофлори України з аналізом модельного роду Crataegus L.
1429154
  Дорохов М. Створення й діяльність Міністерства Оборони Української РСР із 1944 року в історичному контексті: висновки й уроки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-94. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання щодо утворення Народного комісаріату оборони Української РСР, його законодавче становлення, перші кроки діяльності та невдачі. In the article the problems of the creating of a Popular Commisariat of the Defense of USSR, its ...
1429155
  Мариняк Я. Створення й розвиток туристичних підприємств в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – C. 141-147. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1429156
  Артюхов А. Створення й тестування моделі освітньо-наукової діяльності закладу освіти: технологія, оцінювання якості, соціально-економічний вплив // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (69). – C. 7-13. – ISSN 2409-8892
1429157
  Бонк Ж.Є. Створення карт для вивчення іноземних мов (з досвіду ДНВП "Картографія") / Ж.Є. Бонк, С.В. Капустенко, В.І. Остроух // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2311-9780
1429158
  Даценко Л. Створення карт туристичного спрямування на основі новітніх комп"ютерних технологій / Л. Даценко, В. Остроух // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 45-50.
1429159
  Баб"як О.О. Створення карти густоти населення за допомогою ГІС-технологій // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 138-140
1429160
   Створення картографічного вебдодатка розвитку кафедри картографії та геопросторового моделювання Національного університету "Львівська політехніка" / Н. Ярема, Я. Прохоренко, О. Серант, Т. Терех // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дмитрієв Д.О. [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 3 (29). – С. 192-197. – ISSN 2411-5363
1429161
  Біскуп В.М. Створення картографічної основи інтерактивної карти зоопарку / В.М. Біскуп, В.О. Федорчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1429162
  Василів В.Б. Створення каталогу ІТ-послуг університетів на основі стандартів ITIL / В.Б. Василів, Ф.Д. Швець, О.А. Хоменчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 72-80. – ISSN 2222-4459
1429163
  Яценко Б.П. Створення кафедри країнознавства та туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 9-12.
1429164
  Чередниченко А.М. Створення Києво-Печерського заповідника в світлі процесів формування пам"яткоохоронної системи в Україні 20-ті рр. XX ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 134-141
1429165
  Костючок О.В. Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. - лютий 1942 р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Костючок Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 245 л. – Бібліогр.: л. 206-245
1429166
  Костючок О.В. Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. - лютий 1942 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Костючок Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1429167
  Саранчук І.І. Створення Кіцманської гімназії та її діяльність (1904-1919 рр.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 425-428
1429168
  Гутнік Н.В. Створення класіфикатора та АРМ для підгалузі птахівництва засобами інтелектуальної інформаційної системи "Норма" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1429169
  Осакве Ікенна Створення команди проекту за критерієм суб"єктивного благополуччя: огляд практичних та теоретичних перспектив // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 65-93 : табл. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 2222-8810
1429170
  Фоменко Н.В. Створення комп"ютерної бази екологічних даних з метою їх обробки (на прикладі м. Івано-Франківська) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1429171
  Данилейко Тетяна Василівна Створення композицій стабілізаторів ГУМ на основі ароматичних амінів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.06 / Данилейко Тетяна Василівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 26л.
1429172
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11.
1429173
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11
1429174
  Носач Л.Л. Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу / Л.Л. Носач, К.Ю. Величко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 34-41. – ISSN 2222-4459
1429175
  Носач Л.Л. Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу / Л.Л. Носач, К.Ю. Величко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 34-41. – ISSN 2222-4459
1429176
  Радзімовська С.Ф. Створення консолідованих регульованих ринків цінних паперів: український та зарубіжний досвід // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-62.
1429177
  Коваль В. Створення конституції Європейського Союзу: pro et contra // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.145-148. – ISSN 0132-1331
1429178
  Корнєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 77-94
1429179
  Батіщева Валентина Створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при міських, селищних та сільських територіальних громадах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 23-24
1429180
  Мельник А. Створення корекційної програми розвитку соціального інтелекту дітей шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглянуто поняття розвитку складових когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту протягом шкільного віку, викладені погляди вчених та наведений власний підхід до визначення цих явищ. На основі результатів дослідження ...
1429181
  Гуменна О.В. Створення креативних хабів при університетах: світовий досвід та чинники успіху / О.В. Гуменна, Н.Д. Чала // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 27-33. – (Економічні науки ; т. 4, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1429182
  Венідиктова А.В. Створення креативного простору для підтримки юних науковців: досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 34-40
1429183
  Заїка О. Створення креолізованих текстів під час навчання "геометрії" у 7 класі // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 33-41. – ISSN 2706-6258
1429184
  Онищук Д.І. Створення лабораторного електрометричного комплексу дослідження електричних параметрів гірських порід / Д.І. Онищук, В.І. Онищук // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 45-47
1429185
  Вілкул Т.Л. Створення легенди про Совія в "Іудейському хронографі" другої половини XIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 188-200. – ISSN 0130-5247
1429186
  Човнюк Ю.В. Створення лізингових компаній комерційними банками : банківська справа / Ю.В. Човнюк, Н.І. Мужук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 83-90 : Рис.
1429187
   Створення локальних вин як один з напрямів формування конкурентних переваг виноробного підприємства / М.Г. Брайко, О.С. Солодова, О.О. Голубьонкова, А.В. Брайко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1429188
  Алексєєв Вадим Створення людини: "гріхопадіння" та здобуття розуму : (екстраполяція за мотивами біблійної легенди про створення людини) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 16-19


  Статья посвящена рассмотрению вопросов создания человека в контексте "грехопадения" и приобретения разума.
1429189
  Ігнатенко І. Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
1429190
  Д-р Еріх Штаудт Створення малих і середніх підприємств та сприяння їм у країнах з перехідною економікою : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 3-7 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1429191
   Створення матеріально-технічної бази комунізму в СРСР.. – К., 1962. – 32с.
1429192
   Створення матеріально-технічної бази комунізму.. – Київ, 1967. – 326с.
1429193
  Чекалюк В.В. Створення медіа агенцій для позитивного позиціонування держави на світовому ринку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті викладено наукове бачення процесу творення репутації держави, розглянуто приклади підсилення іміджу країни на міжнародній арені шляхом створення фахових медіаагенцій. Проведено оціночну роботу системи позиціонування держави на внутрішньому і ...
1429194
  Какауліна Л. Створення міжнародних трибуналів у відповідь на факт російської агресії проти України: правові механізми / Л. Какауліна, Н. Ніколаєнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 18-30 листопада (№ 47/49). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1429195
  Какауліна Л. Створення міжнародних трибуналів у відповідь на факт російської агресії проти України: правові механізми / Л. Какауліна, Н. Ніколаєнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1429196
   Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем / Лепіх Я.І. [та ін.] ; за ред. Я.І. Лепіха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-289. – ISBN 978-966-190-310-3
1429197
  Завірюха О. Створення місцевих осередків Конституційно-демократичної партії в Україні // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 188-191. – ISBN 978-966-171-90295
1429198
  Міськов І.О. Створення міських гербів Южного, Мукачева та проекту нового герба Ужгородського університету // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 186-210. – (Серія: Історія ; вип. 1 (40)). – ISSN 2523-4498
1429199
  Пучков А. Створення міфа як його подолання // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гринник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 16. – С. 9-13
1429200
   Створення моделей динамічних еколого-економічних процесів, їх дослідження, інформаційне наповнення : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 91с. : 17 рис., 4 таб. – Бібліогр.: 68 дж.


  Об"єкт дослідження: .динамічний процес - сталий (збалансований, рівноважний) розвиток еколого-економічних систем. Мета роботи: розробка задач оптимального керування для функції однієї змінної, що описує процес виготовлення продукції; узагальнення на ...
1429201
   Створення моделей і управління ними в системі підтримки прийняття рішень та навчання / О.Ю. Казанцев, І.В. Пампуха, О.В. Сидоров, В.П. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-12. – Бібліогр.: С. 12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті напрямки створення загальної системи управління моделями (СУМ) як складової системи підтримки прийняття рішень та навчання. Приводиться аналіз основних причин, що викликають необхідність розробки СУМ. In the article the directions ...
1429202
   Створення моделі оцінювання загроз національній безпеці держави / Катеринчук Іван Степанович, Литвин Микола Михайлович, Кравчук Віктор Васильович, Кулик Володимир Миколайович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розроблене аналітичне та програмне забезпечення надає можливість оцінювати найважливіші сфери загроз національним інтересам і національній безпеці України (у зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, воєнній, науково-технологічній, економічній, ...
1429203
  Зинченко О.О. Створення моделі формування здорового способу життя в системі відкритого дистанційного навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 28-29. – ISBN 978-966-285-400-8
1429204
   Створення морфоструктурної моделі як основа регіонального геоморфологічного аналізу / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук, Л.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-24. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито суть регіонального геоморфологічного аналізу, етапи створення морфоструктурної моделі.
1429205
   Створення на базі мікротунелю універсальної системи динамічного контролю викидів дизельних твердих частинок / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, М.Ф. Смирний, О.П. Строков, О.О. Скурідіна // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 139-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-4224
1429206
  Габрусєв В. Створення навчальних відеоресурсів за допомогою BLENDER VIDEO EDITOR / В. Габрусєв, І. Грод, І. Задорожна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 127-137. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1429207
  Дорохов М.С. Створення Народного комісаріату оборони Української РСР у 1944 році - поступки національним прагненням українського народу // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 132-139. – ISBN 978-966-96992-6-8
1429208
  Казанцев С.А. Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.02 / Казанцев С.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1429209
  Клименко Л.О. Створення наукової школи електрофізіологів та мембранологів Д.С. Воронцовим (30-60 рр. ХХ ст.) // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 60-102. – ISBN 978-966-306-190-8
1429210
  Фісун А. Створення наукомістких робочих місць - фундамент зростання економіки України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-42 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
1429211
  Голодов М.Ф. Створення національних морських і річкових карт - шлях до безпеки судноплавства : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 59-62. – ISSN 1561-4980
1429212
  Отуоньє Дж.Ч. Створення національно-культурного фонду спадщини Нігерії 1960-1990 років : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Отуоньє Джой Чідінма ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1429213
  Радзівілл А. Створення національного превентивного механізму запобігання катуванням в Україні // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 371-374. – ISBN 978-966-7067-18-2
1429214
  Близнюк Ю М. Створення національної галузі виробництва лікарських засобів та її інтеграція у світове співтовариство / Ю М. Близнюк, // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 22-24
1429215
   Створення національної карти запасів органічного вуглецю в грунтах України / І.В. Пліско, О.М. Бігун, В.В. Лебедь, С.Г. Накісько, Ю.В. Залавський // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 57-62 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0587-2596
1429216
  Дубровіна Л. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів / Л. Дубровіна, К. Лобузіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється процес формування української національної системи наукометричної інформації та створення Українського національного індексу цитування.
1429217
  Никитюк Д. Створення НБСЄ // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 190-191


  Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), раніше називалася Нарадою з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ). Її було започатковано як політичний консультативний орган, до якого ввійшли країни Європи, Центральної Азії та Північної ...
1429218
  Соловйова С.С. Створення німецьких колоній навколо Одеси на початку XIX ст.: Гросслібенталь, Кляйнлібенталь та Люстдорф // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – C. 191-197. – ISBN 978-617-689-216-8
1429219
  Голік М.Ю. Створення нових діуретиків на основі похідних хінолону-2 : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.02 / Голік Микола Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 22 назви
1429220
  Носачова Ю.В. Створення нових засобів і технологій для забезпечення ресурсозбереження у промисловому водоспоживанні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Носачова Ю.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1429221
  Гомеля Микола Дмитрович Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Гомеля М.Д.; НАНУ. Ін-тут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. – Київ, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 52 назв.
1429222
  Рябовол Я.С. Створення нових селекційних матеріалів пшениці м"якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів / Я.С. Рябовол, О.Л. Рябовол // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 69-71. – ISSN 2310-046X
1429223
  Охтіна Оксана Володимирівна Створення нових систем активаторів сірчаної вулканізації еластомерів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.06 / Охтіна О.В.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1429224
  Другак Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (на матеріалах Чернівецької області) : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Другак Валентина Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 222л. – Бібліогр.:л.210-222
1429225
  Друга Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (На матеріалах Чернівецької області) : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.02 / Друга Валентина Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 21л.
1429226
  Другак Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (На матеріалах Чернівецької області) : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.02 / Другак Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 21л.
1429227
  Пінчук Олександр Віталійович Створення нового вихідного матеріалу для селекції картоплі під дією мутагенних факторів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.05 / Пінчук Олександр Віталійович; Національний аграрний Ун-тет. – К., 1997. – 23л.
1429228
  Легеза В.П. Створення нового методу віброзахисту конструкцій на основі застосування коткових гасителів / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 95-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається динамічна поведінка однієї віброзахисної системи із котковим гасителем. Сформульовано та чисельно проаналізовано нелінійні рівняння руху тримасової системи із кінематичними в"язями. Запропоновано новий підхід для оцінки двох головних ...
1429229
  Клепка П.С. Створення нового спільного фондового індексу для країн Брікс як логічний крок біржового альянсу цих країн // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 53-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1429230
  Фоменко В. Створення нової концепції світу у романі Івана Франка "Борислав сміється" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 44-47. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1429231
  Бесчастний В.М. Створення нової нормативно-правової бази державного управління вищою освітою : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 78-80. – Бібліогр.: 8 назв
1429232
  Ястремська О.М. Створення нової продукції: організаційно-економічний та маркетинговий аспекти / О.М.Ястремська, Н.К. Гіковата, В.К. Гіковатий. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-190-4
1429233
  Кузьменко Ю. Створення нормативно-правової основи системи професійної освіти педагогічних кадрів в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634


  У статті аналізується законодавче регулювання процесу розбудови освітньої системи незалежної України в контексті вирішення питання створення нормативно-правової основи системи підготовки педагогічних кадрів.
1429234
  Чмир О. Створення НРАТ: стан і перспективи розвитку // Світ. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 3
1429235
  Поліщук К.В. Створення об"єктів інтелектуальної власності при виконанні робіт // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 209-211
1429236
  Потульницький В. Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992-1994 роках та її значення // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 362-375. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1429237
  Лебедик М.П. Створення опорної школи повного дня як навчально-виховного комплексу : монографія / Микола Лебедик, Володимир Моргун ; наук. ред. В.В. Радул ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Київ ; Харків : Мачулін, 2020. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-271. – ISBN 978-617-7902-02-6
1429238
  Подобний О. Створення оптимальних умов процесу розслідування як напрям оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 163-169. – ISSN 1561-4999
1429239
  Відливаний О. Створення Організації українських націоналістів, її діяльність на Калущині у 20 - 30-ті рр. XX ст. // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 16-20
1429240
  Чашечникова О.С. Створення освітньо-професійної програми підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 332-338. – ISSN 2413-1571
1429241
  Печерська М. Створення Палестинської Національної Автономії: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 69-70
1429242
  Міщенко А. Створення паралельного банку дерев для німецької та української мов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 51-62. – ISSN 0320-3077


  Описано створення паралельного банку дерев для української та німецької мов. Було здійснено ручне тегування й лематизацію токенів для української мови, створено набір тегів для анотування українських речень на рівні синтаксичної структури; проведено ...
1429243
  Кривоцюк П. Створення партій демократичного типу: світовий досвід та українські реалії // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-51. – ISSN 1609-5499
1429244
  Лищишин О. Створення патентоспроможних товарів і технологій у технологічних парках / О. Лищишин, И. Лищишин, У. Валігура // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 171-173
1429245
  Внукова Н. Створення передумов вимірювання ризиків страховика в системі пруденційного нагляду за страховою діяльністю / Н. Внукова, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-69. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи до класифікації факторів ризику через категорії економічних складових з метою побудови системи ідентифікації та вимірювання ризиків діяльності страховиків. The article contains a description of risk factors" classification ...
1429246
  Трембовецька Руслана Володимирівна Створення перетворювачів механічних величин з п"єзоелементами в схемах електричних фільтрів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 05.13.05 / Трембовецька Р.В.; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 24 назви
1429247
  Марисюк К. Створення перших прообразів вищих державних представницьких органів на території нинішньої Канади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.146-150. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1429248
  Онопрієнко В.І. Створення першої наукової картини світу в античній цивілізації / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 30-40. – ISBN 978-617-571-105-7
1429249
  Хобот П.В. Створення Південної похідної групи ОУН (Б) та її діяльність протягом 1939-1941 рр. / П.В. Хобот, Р.П. Шляхтич // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 156-168
1429250
  Булкот Г.В. Створення підприємств в Україні: проблеми теорії і практики // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 47-53. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1429251
  Скляренко Є.В. Створення піролізної технології та установки для термохімічної конверсії рослинної біомаси : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Скляренко Євген Валентинович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2017. – 28 с. – Бібліогр.: 14 назв
1429252
   Створення планів міст військового призначення засобами сучасних геоінформаційних систем / П.А. Савков, Н.В. Левінськова, М.С. Литвинюк, Є.О. Дробко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  У статті запропоновано шляхи підвищення ефективності процесу прийняття рішення командиром тактичного рівня під час виконання завдань в операціях в умовах ведення сучасних бойових дій за рахунок створення тривимірної моделі плану міста військового ...
1429253
  Щукін Л. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 14-15


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1429254
  Іванченко Є. Створення позитивної мотиваційної настанови на нетрадиційний підхід у навчальному процесі під час формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності / Є. Іванченко, О. Свірідюк // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 163-172. – ISSN 2617-1775
1429255
  Муніш Кумар Створення показника управління кредитними ризиками для комерційних банків / Муніш Кумар, Анжу Арора, Джин-Піере Ахілле // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 17-26. – ISSN 1998-6068
1429256
  Юрчук Л.В. Створення польських репресивних органів у прикордонних повітах Волинського воєводства Другої Речі Посполитої // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 165-170. – ISSN 0321-0499
1429257
  Воронецький Я. Створення польської системи інновацій та побудова економфки, ка грунтується на знаннях // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 164-174. – Бібліогр. на 40 пунктів. – ISSN 1562-0905
1429258
  Іваднєв В. Створення поштового зв"язку на Дніпровському торговому шляху // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 167-176. – ISSN 0869-3595
1429259
  Гонак І.М. Створення Православної церкви України та надання їй Томосу про Автокефалію: національна безпека та економічний ефект // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 36-43. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано, що створення Православної церкви України та надання їй Томосу про автокефалію сприяє посиленню національної безпеки і пришвидшенню євроатлантичної інтеграції України".
1429260
   Створення препаратів проти фітопатогенних мікроорганізмів на основі українських ізолятів бактеріофагів / С.А. Заіка, М.О. Шаповал, А.В. Харіна, Т.Г. Кот, В.П. Поліщук // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 36-37
1429261
  Грискова Валентина Іванівна Створення прикладних та інструментальних засобів комп`ютернх технологій навчання для інтенсифікації підготовки інженерів-екологів : Автореф... канд. техн.наук: 05.25.05 / Грискова Валентина Іванівна; АН України, Ін-т кібернетики ім. Глушкова. – К., 1994. – 16л.
1429262
  Саніна І.В. Створення проблемно-орієнтованих баз даних для картографування результатів моніторингу підземних вод України із застосування ГІС / І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-83. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для врахування всього комплексу природно-техногенних чинників, здатних негативно позначатися на якісних і кількісних показниках підземних вод, що використовуються для водопостачання, у ГІС створено карто- і фактографічну базу даних. Інформаційний ...
1429263
  Жиленко М. Створення програм підготовки фахівців освітньої сфери в класичному університеті // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 27-39. – ISBN 978-617-7986-82-8
1429264
   Створення програмних додатків в середовищі MS Office Visual Basic for Application (для самостійного вивчення) : Навчальний посібник. – Київ : Дакор, КНТ, 2007. – 206 с. – (Інформатика та комп"ютерна техніка). – ISBN 966-8379-20-9
1429265
  Різник Т.О. Створення програмного комплексу "ГІДРОДОНБАС" для вивчення впливу вугільних шахт на геологічне середовище / Т.О. Різник, В.В. Поліновський, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-110. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для концентрації та узагальнення інформації стосовно еколого-геологічного стану на території регіону та вугледобувних районів формується база фактографічних і картографічних даних засобами ГІС-технологій. Розроблено спеціальний програмний комплекс ...
1429266
  Куліш Г.П. Створення промислово-фінансових груп в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.71-74
1429267
  Гравс Ольга Створення психологічного клімату під час формування в учнів критичного мислення на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-17
1429268
  Дроздов В. Створення радянського міфу про Ізмаїл як "Місто російської бойової слави" в повоєнний період // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 54-65. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1429269
  Фукс С.Л. Створення Радянської держави і права у Великій Жовтневій соціалістичній революції та боротьба за їх зміцнення / С.Л. Фукс. – Х
1. – 1959. – 131с.
1429270
  Костенко А. Створення регіональних "літературних світів" як перспективний напрямок бібліотечної роботи з молоддю // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 23-25. – ISSN 2518-7341


  У статті розглядається досвід створення з ініціативи Херсонської централізованої бібліотечної системи літературного світу "Тевтонія" та його фендому у місті Херсон. Показано інноваційність та актуальність такої форми роботи з молоддю, проаналізовано ...
1429271
  Крайнюков О.М. Створення регіональної мережі спостережень за забрудненням нафтопродуктами басейну річки Сіверський Донець на території Харківської області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1429272
  Цуркан Н.В. Створення реєстру особливо цінних земель в Україні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 17-21. – ISSN 0868-6939


  В Україні реєстр ОЦЗ не формується, незважаючи на необхідність відображення інформації про них у розрізі територіальних зон - об"єктів Державного земельного кадастру, що передбачено порядком його ведення. Запропоновано створення реєстру особливо цінних ...
1429273
  Журавель Ю.В. Створення реєстру урбанонімів міст і містечок Дніпропетровщини // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 69-71 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1429274
  Черкашина К. Створення резерву під операційні ризики як напрям підвищення капіталізації банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 41-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1429275
  Печений О. Створення результатів інтелектуальної діяльності як підстави виникнення цивільних правовідносин у сфері інноваційної політики // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 214-224. – ISSN 1993-0909
1429276
  Васьківський Ю. Створення рекламного відділу: деякі аспекти проблеми. / Ю. Васьківський, Т. Мартинюк // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 68-71.
1429277
  Берданова О. Створення розумних міст - стратегічна концепція інноваційного міського розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 5-10. – (Державне управління ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні погляди на розвиток розумних міст, які характеризуються неоднозначністю. З одного боку, концепція SMART-city є логічним продовженням проникнення інформаційно-комунікаційних технологій у наше життя. З іншого боку, міста ...
1429278
  Кузнєцова Т. Створення систем відстеження траєкторій багатьох цілей на основі нейронних мереж за технологією ангстремменеджменту міжнародних авіапідприємств // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 114-121. – Бібліогр.:4 назв. – ISSN 1605-2005
1429279
  Безрук З.Д. Створення систем технолого-екологічного моніторингу забруднення атмосфери / З.Д. Безрук, А.А. Візнюк, В.Ф. Приміський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 66-71 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1429280
  Глушков В.О. Створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1
1429281
  Гжегурські С. Створення системи відновлення даних на ушкоджених носіях інформації : інформаційні технології в економіці та управлінні / С. Гжегурські, В. Собецький // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1429282
  Івачевська Т.В. Створення системи громадського контролю за сферою інтелектуальної власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 204-208. – (0). – ISSN 2078-9165
1429283
  Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
1429284
  Розовик Д. Створення системи дошкільного виховання в Україні в 1917-1920 рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.77-80
1429285
  Шерепа Т. Створення системи індексування інтранет-середовища наукової бібліотеки // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 1029-7200
1429286
  Ковалишин Василь Васильович Створення системи регулювання та реагування якості вогнегасників для підвищення протипожежної захищеності об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:21.06.02 / Ковалишин В.В.; МВСУ академ. пожежн. безпеки Укр. – Харків, 2001. – 18 с.
1429287
  Іваник О. Створення системи управління маркетингом на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 466-473. – ISBN 966-7574-11-3
1429288
  Моторнюк У.І. Створення системи успішного позиціювання України у світі / У.І. Моторнюк, А.В. Якуб"як // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 276-280. – ISSN 0321-0499
1429289
  Поваляєва Т. Створення ситуації успіху шляхом впровадження інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови / Т. Поваляєва, В. Тарабан // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 292-297
1429290
  Пейчева О.О. Створення ситуацій успіху в процесі вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ / О.О. Пейчева, Р.В. Келембет // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 299-303. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Стаття присвячена створенню ситуацій успіху на заняттях з англійської мови.
1429291
   Створення словника: "Географічна наука: понятійню-термінологічний апарат" : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 247с. – 5 додатків. – Бібліогр.: 43 дж.


  Об"єкт дослідження поняття і терміни географічної науки Мета роботи: розробка і систематизація понятійно-термінологічного апарату географічної науки. Методи дослідження: статистичний, аналітичний методи, метод систематизації. Розроблені і ...
1429292
  Кирильчук А.М. Створення сортів тритикале (Triticosecale Wittmack el. Camus) методом віддаленої гібридизації // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 157-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
1429293
  Прилипко С.М. Створення соціальної держави як умова реалізації конституційного права на соціальне забезпечення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 311-317. – ISSN 1563-3349
1429294
  Андрощук Г. Створення спеціалізованих судів у сфері інтелектуальної власності Польщі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 35
1429295
  Подоляка Т.О. Створення спеціалізованих судових органів як спосіб боротьби з корупцією (на прикладі Вищого антикорупційного суду) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (193/194). – С. 82-85. – ISSN 2308-9636
1429296
  Сенченко М. Створення Сполученими Штатами Америки мережі військових біологічних лабораторій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 16-21. – ISSN 2076-9326
1429297
   Створення сприятливого інвестиційного клімату в промисловому комплексі України / Т. Качала, А. Ліманський, А. Ходирєва, Є. Глєбов // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 235-240. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1429298
  Гонтар Н.І. Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Гонтар Н.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1429299
  Кудряшов В.П. Створення Стабілізаційного фонду в Україні: концептуальні підходи : державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1429300
  Кравченко П.О. Створення стабільних високочастотних пристроїв радіохвильового неруйнівного контролю матеріалів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Кравченко П.О.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Х., 2000. – 19л.
1429301
  Матвієнко П. Створення стабільної політичної системи України-пріоритетне завдання державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 182-200.
1429302
  Сурмашева О.В. Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів: характеристика антибіотикорезистентності штамів / О.В. Сурмашева, М.О. Шенцова, Н.О. Ніконова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1429303
  Саліхова О.Б. Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних старт-апів України / О.Б. Саліхова, О.О. Курченко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (72). – C. 18-21
1429304
  Смирнова М. Створення стереотипів засобами масової інформації в добу інформаційного суспільства // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 63-67. – ISSN 2078-1911
1429305
  Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 207-213
1429306
  Самохвалов Ю.Я. Створення стратегії покращення нормативно-правової бази України в сфері захисту персональних даних / Ю.Я. Самохвалов, М.М. Браіловський, Л.В. Власенко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 221-223
1429307
  Бездітний В. Створення страхової компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)


  "... Аналіз нормативних актів ".
1429308
  Литвин М. Створення сучасної системи управління кордонами // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11.
1429309
  Шевчук О.Б. Створення та використання високоефективних інформаційних технологій навчання в професійній підготовці фахівців фінансово-економічного напряму // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 260-266. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1429310
  Щербак В.Г. Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством : Наукове видання / В.Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 164с. – ISBN 966-676-153-X
1429311
  Дрючило О.А. Створення та використання мультимедійних презентацій як засіб інформатизації навчального процесу / О.А. Дрючило, А.В. Кордонська // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 48-54. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
1429312
  Федулова Л. Створення та використання об"єктів промислової власності в промисловості України / Л. Федулова, В. Хаустов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 24-31. – ISSN 1810-3944
1429313
  Журавльова О.А. Створення та діяльність "Радіо Київ" у 1950-х - на початку 1960-х років // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Попри те, що українське міжнародне іномовлення має 65-річну історію, його діяльність не досліджена повною мірою науковцями. Метою цієї статті є вивчення умов створення та діяльності радіомовлення для закордонної аудиторії в УРСР. Основним методом для ...
1429314
  Мінгазутдінов О.Ф. Створення та діяльність антифашистського підпілля на Київщині на початку Великої Вітчизняної війни (1941 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-63. – (Історія ; вип. 38)


  На основі архівних матеріалів та опублікованих праць висвітлюються питання формування та розгортання діяльності підпільних організацій в м. Києві та області під час окупації фашистськими загарбниками в 1941 р.
1429315
  Сокирко А.А. Створення та діяльність Асоціації художників Червоної України (1923-1932 рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 66-73. – ISSN 2307-5244


  "У статті висвітлюються особливості створення та основні напрямки діяльності Асоціації художників Червоної України, визначається її роль у формуванні нового мистецтва в Українській Соціалістичній Радянській Республіці у 1923–1932 рр".
1429316
  Брижата Н. Створення та діяльність Британської Ради в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 547-550. – ISBN 978-966-171-893-6
1429317
  Ніколаєць Ю.О. Створення та діяльність винищувальних батальйонів України в 1941 році // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-44. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюється початок формування винищувальних батальйонів в Україні в 1941 р. На основі архівних матеріалів 4-го відділу НКВС зроблена спроба аналізу діяльності цих формувань та труднощів їх створення.
1429318
  Діденко К.В. Створення та діяльність всеукраїнського комітету сприяння вченим (ВУКСВ) в УСРР (1921-1938 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Діденко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1429319
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1429320
  Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01. / Левчук К.І. ; Мін. аграр. політики України ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л.373-433
1429321
  Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996р.р.) : автореф. ... д-ра іст наук : 07.00.01 / Левчук К.І.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв.
1429322
  Левчук К. Створення та діяльність громадських організацій України (1985–1996 рр.): історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 22-28


  Проаналізовано вітчизняну історіографію, в якій висвітлено окремі аспекти функціонування громадських організацій, визначено етапи її розвитку. Проанализирована отечественнная историография, в которой рассмотрены отдельные аспекты функционирования ...
1429323
  Губський С. Створення та діяльність державного центру УНР в екзилі (еміграції) 1920-1992 рр. як наочний приклад безперервності державотворчого процесу української нації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 137-140
1429324
  Срібняк І. Створення та діяльність електротехнічної школи у таборі інтернованих військ УНР (Каліш, Польща, 1921-1922 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 41-45. – ISSN 1998-4634
1429325
  Сандуляк І. Створення та діяльність музею Ольги Кобилянської (1944-2017 рр.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 311-327
1429326
  Срібняк М.І. Створення та діяльність Музично-драматичного товариства імені М. Лисенка в таборі Вецляр (Німеччина) у 1915 - 1916 рр. // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 315-321. – ISBN 978-954-322-848-5
1429327
  Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1429328
  Чорна Л.О. Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930-ті рр.) : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Чорна Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 238л. + Додатки: л. 232-238. – Бібліогр.: л. 182-231
1429329
  Чорна Л.О. Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930 ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 09.00.12 / Чорна Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – бібліогр.18 назв
1429330
  Колбасовська І.І. Створення та діяльність Російського комітету з холодильної справи // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 213-215
1429331
  Принь О.В. Створення та діяльність Секції історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук (1933 – 1934 рр.). // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 96–104. – (Серія "Історія" ; вип. 54). – ISSN 2220-7929
1429332
  Назарчук О.М. Створення та діяльність Соціал-демократичного Союзу (1999-2000 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядається історія створення, громадсько-політична та міжнародна діяльність Соціал-демократичного Союзу в 1999-2000 рр.
1429333
  Симсон О. Створення та діяльність технологічних парків в Україні та за межами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 74-79
1429334
   Створення та діяльність туристичних інформаційних центрів в Україні : Практичний посібник. – Київ, 2006. – 176с. – ISBN 966-7272-75-3
1429335
  Кримінський В. Створення та діяльність УГС на Прикарпатті // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 80-82. – ISBN 978-966-171-783-0
1429336
  Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Чугаєвська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 204л. – Бібліогр. : л.176-204
1429337
  Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - Історія України / Чугаєвська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1429338
  Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) : автореф. дис.... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1429339
  Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1429340
  Самотуга І.С. Створення та діяльність Української Академії наук (1917-1921 рр.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 417-421
1429341
  Слободян Олександр Трохимович Створення та діяльність Української Республіканської партії (1990 - червень 1996 рр.) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Слободян Олександр Трохимович; Мін-во освіти України. Київ. держ. техн. ун-тет буд-ва і архітектури. – К., 1998. – 199л. – Бібліогр.:л.183-199
1429342
  Смовженко Т.С. Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти / Т.С. Смовженко, О.О. Другов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 98-105.
1429343
  Мар"яновський В.А. Створення та дослідження гнучких гомогенних архітектур кластерних систем : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.05 / Мар"яновський В.А. ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1429344
  Луценко В.Ю. Створення та дослідження комутаційних перетворювачів сигналів термопар : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.11.05 - Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин / Луценко В.Ю.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1429345
   Створення та дослідження нанодисперсної системи на основі полістиролу(пс) та полі(3,4-етилендіокситіофену (педot) / А.Є. Зелінська, О.А. Пуд, Л.О. Вретік, Ю.В. Носков, О.А. Ніколаєва // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 198
1429346
  Подостроєць К.О. Створення та дослідження нового методу повірки геодезичних засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Подостроєць Кирил Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1429347
  Галицька С.М. Створення та експерементальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.09 / Галицька С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
1429348
   Створення та експериментальне відпрацювання універсальної системи екологічного діагностування теплових двигунів і котельних установок / А.П. Полив"янчук, М.Ф. Смирний, О.І. Кислін, О.О. Скурідіна, О.Л. Коваленко, В.Є. Бекетов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 77-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1429349
  Галицька С.М. Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Науковий центр радіаційної медицини; Академії медичних наук України; Галицька С.М. – Київ, 2007. – 172л. – Бібліогр.: л.137-172
1429350
  Куніцька З.Е. Створення та забезпечення функціонування державних реєстрів: проблемні питання програмного забезпечення // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 98-105. – ISSN 2616-6798
1429351
  Воронюк П.А. Створення та значення проекту Закону "Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки" // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 19-20. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1429352
  Брижата Н. Створення та концептуальні засади діяльності Британської Ради // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 376-380. – ISBN 978-966-171-793-9
1429353
  Кутній Дмитро Володимирович Створення та модифікація структур Ме-CdZnTe-Me для детектування гамма-випромінювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.04.07 / Кутній Д.В.; НАН України Інститут електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1429354
  Хоменко Є. Створення та організаційна розбудова Вищої ради фізичної культури УСРР (1923-1930 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему організації фізкультурно-спортивного життя в УСРР у 1923-1930 роках. Проаналізовано передумови створення Вищої ради фізичної культури та її діяльність. Визначено причини її подальшої трансформації до Всеукраїнської ради фізичної ...
1429355
  Сокирко А. Створення та основні напрямки діяльності мистецьких об"єднань художників в УСРР у 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 269-273. – ISBN 978-966-171-90295
1429356
  Андрущенко І.Г. Створення та подальший розвиток корпоративних структур на основі процесів злиття і поглинання компаній // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 138-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1429357
  Орищенко І. Створення та початковий період діяльності Науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (1926-1930 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 41-43. – ISSN 2076-9326
1429358
  Петрик І.Й. Створення та продаж перехідного банку як спосіб приведення діяльності неплатоспроможного банку до вимог економічних нормативів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 87-95. – ISSN 2224-9281
1429359
  Рарок О.В. Створення та реалізація HR-бренду сучасних організацій // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 87-88
1429360
  Корнієнко К. Створення та регламентація діяльності жіночих єпархальних училищ у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 17-19
1429361
  Печенюк С.І. Створення та розвиток бойової залізничної техніки у першій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Печенюк Святослав Ігорович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1429362
  Бобровнік Ю. Створення та розвиток вищих державних органів влади незалежної України (1990 - 2013): історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 164-172
1429363
  Томіленко А.Г. Створення та розвиток державної системи превентивних протипожежних заходів в Україні у другій половині 20-их – 30-ті роки ХХ століття // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 109-118. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1429364
  Соколов В. Створення та розвиток діяльності технікумів і шкіл політосвіти у контексті становлення середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х–1940-х рр. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 33-42. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано особливості становлення бібліотечної освіти у 1920-х–1940-х рр.; досліджено історичні, соціально-політичні та культурно-освітні чинники створення та розвитку середніх спеціальних навчальних закладів, що готували бібліотекарів у ...
1429365
  Сегеда С. Створення та розвиток Збройних сил України: історіографічний вимір / С. Сегеда, В. Шевчук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 148-162. – ISSN 0130-5247
1429366
  Борзенков С.В. Створення та розвиток конкурентної переваги компанії в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.35-38. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1429367
  Бідний В.А. Створення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України (1991-2020 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Бідний Віталій Анатолійович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1429368
  Сегеда С.П. Створення та розвиток української військової преси : XX - початок XXI століття : монографія / С.П. Сегеда ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. – Рівне : Овід, 2012. – 503, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 427-502. – (Військова історія). – ISBN 966-8179-75-4
1429369
  Пилипчук О. Створення та розвиток юридичного факультету в університеті Св. Володимира у І половині ХІХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 114-121. – ISSN 1998-4634


  "У статті висвітлено процес створення юридичного факультету в Університеті Св. Володимира у першій половині XIX століття".
1429370
  Сивак О.В. Створення та розгортання діяльності Комісії у закордонних справах Верховної Ради Української РСР (1990-1991 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1429371
  Курінний А.В. Створення та розробка онлайн-курсу на платформі open edX / А.В. Курінний, В.В. Вольвач, В.І. Дарій // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
1429372
  Ковальова В. Створення та становлення експертно-криміналістичної служби в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.127-129. – ISSN 0132-1331
1429373
  Чан Ан Створення та управління міжнародним маркетинговим середовищем у країнах АСЕНА на прикладі Сінгапура // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 86-96. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1429374
  Горошкова Л.А. Створення та управління продовольчими ресурсами громадян / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Р.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 100-107 : рис.. табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1429375
  Вербовий О.В. Створення та формування Сумського партизанського з"єднання: діяльність Путивльського партизанського загону (серпень 1941 р. - лютий 1942 р.) // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 84-94. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті досліджено перший період діяльності Сумського партизанського з’єднання на етапі існування Путивльського партизанського загону та партизанських загонів окремих районів Сумської області, простежено процес їх об’єднання в єдину бойову одиницю – ...
1429376
  Путренко В.В. Створення та функціонування бази даних Національного атласу України : картографія, геоінформатика / В.В. Путренко, О.В. Півньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 53-58 : Рис. – Бібліограф.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1429377
  Ісаков П.М. Створення та функціонування губернських підвідділів громадських і примусових робіт виконавчих комітетів і таборів примусових робіт у Подільській, Волинській, Катеринославській, Донецькій губерніях УСРР 1920 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 86-94
1429378
  Панкеєва А.М. Створення та функціонування індустріальних парків / А.М. Панкеєва, Т.О. Черноносова, Н.В. Мороз // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 297-308. – ISSN 2076-815X
1429379
  Соколов В. Створення та функціонування музеїв історії бібліотек: досягнення та перспективи // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 31-44. – ISSN 2518-7341


  Схарактеризовано досвід, проблеми, перспективи створення, особливості функціонування музеїв історії бібліотек (бібліотечної справи); проаналізовано специфіку формування та розвиток діяльності віртуальних музеїв історії бібліотек, а також значення музею ...
1429380
   Створення та функціонування прийомних сімей : Навч. посібник для державних службовців. – Київ, 2000. – 128с. – ISBN 966-7902-05-6
1429381
  Сліпченко А. Створення та функціонування сучасної європейської системи регулювання повітряного руху // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1429382
  Коломієць Л.А. Створення та характеристика нанокомпозитного комплексу протипухлинного цитокіна EMAP II з декстраном 70 : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Коломієць Леся Анатоліївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, ННЦ "Ін-т біології та медицини" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1429383
  Конашевич С. Створення Таврійського університету: матеріали кримської преси 1918 р. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 5 жовтня (№ 40). – С. 1, 4-5
1429384
  Ланде Д.В. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 3-8
1429385
  Добржанський С. Створення товариства "Руська Бесіда" (1869 р.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 358-360. – ISBN 966-8653-41-6
1429386
  Шульга С.М. Створення транспортних наносистем на основі есенціальних фосфоліпідів олії соняшника для посилення біологічних ефектів куркуміну : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Шульга Сергій Михайлович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харчової біотехнології і геноміки НАН України". – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 17 назв
1429387
  Балабін В.В. Створення тривимірних картографічних моделей за допомогою Arcinfo / В.В. Балабін, А.В. Орещенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 311-319


  У статті викладено основні кроки для побудови тривимірних картографічних моделей за допомогою геосистеми Arclnfo. Досліджуються її можливості щодо реалістичного відображення інформації на прикладі м. Роздільна. Зазначено можливість застосування Arclnfo ...
1429388
  Ігнатенко М.Г. Створення трудомістких хімічних виробництв - один з напрямків підвищення зайнятості робочої сили в західних областях УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 56-63 : Табл.
1429389
  Мараєв В. Створення українського консульського представництва у Всевеликому Війську Донському (1918 р.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 468-475. – ISBN 978-966-611-889-2
1429390
  Перга Ю. Створення Українського соціалістичного об"єднання "Селянський союз" та роль політичних діячів Холмщини у цьому процесі // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 265-266. – ISBN 978-966-171-90295
1429391
  Линник О.А. Створення Української автокефальної православної церкви: канонічний та правовий вимір її легітимності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 316-319. – ISBN 978-617-7777-14-3
1429392
  Матвєєва Л.В. Створення Української Академії наук (1918-1928) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-47. – ISSN 1608-0599
1429393
   Створення Української академії наук у Києві в 1918 р.: хронологія подій / Г.А. Дороніна, О.Г. Луговський, Ю.І. Мушкало, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 92-113. – ISSN 0374-3896


  Згадуються професори КУ: Н. Полонська-Василенко, В. Антонович, Г. Павлуцький та ін.
1429394
   Створення Української метеорної спостережної мережі: інструменти, методи обробки, спостережні можливості / О.В. Голубєв, Ю.М. Горбаньов, О.В. Шульга, О.А. Андрєєв, Ф.І. Бушуєв, А.П. Відьмаченко, Б.О. Грудинін, Б.Є. Жиляєв, М.П. Калюжний, П.М. Козак, М.О. Куліченко, Є.В. Малиновський, А.М. Мозгова, С.Г. Савчук, О.Ф. Стєклов, О.Ф. Сумарук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 28, № 4 (137). – С. 40-70. – ISSN 1561-8889
1429395
  Примаченко Я. Створення Української Національної Ради // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 9. – С. 16-17. – ISSN 2706-8323
1429396
  Бурім Д. Створення української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл Німеччини та українська політична еміграція (1938-1945) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 591-618. – (Нова серія ; вип. 15)
1429397
  Ястремська Н.М. Створення умов для розвитку інфраструктури ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 62-67. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1429398
  Сатюков А.І. Створення умов для розвитку основ технічного мислення при підготовці бакалаврів з електрніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 289-292. – (Серія : Педагогічні науки)
1429399
  Коваленко О.П. Створення умов для самоорганізації соціально-економічних систем України в умовах децентралізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 575-р // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 5. – C. 83-86. – ISSN 1815-2066
1429400
  Розметова О.Г. Створення умов інвестиційної привабливості розвитку санаторно-курортних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-67.
1429401
  Корнійчук Є. Створення універсальної конвенції про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: проблеми і перспективи // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 73-82


  У статті аналізується сучасний стан та перспективи завершення кодифікації інституту юрисдикційних імунітетів держав та їхньої власності, що здійснюється Комісією міжнародного права ООН. Подається постатейна характеристика розробленого проекту статей ...
1429402
  Рачков Є. Створення університетської символіки як приклад саморефлексії (на матеріалах конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів 1990-х рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 78-88. – ISSN 2077-7280


  Досліджуються особливості проведення та матеріали конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів. Символіка розглядається як показник ідентичності університетської спільноти. Простежується вплив попередніх традицій на ...
1429403
  Петрук В. Створення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 84-85 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
1429404
  Войтович Н. Створення фейкових новин: новий шлях інформаційної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-47. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1429405
   Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів України : 14 вересня 2006 року: Звіт № 36671- UA. – Б.м. : Б.в., 2006. – 204с.
1429406
  Хотомлянський О. Створення фондів оплати праці на основі бюджетного планування структурних підрозділів підприємства : Управління економікою: теорія і практика / О. Хотомлянський, Т. Черната // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 53-57 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1429407
  Бондаренко А. Створення фондів ризикового капіталу : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 21-23 : Рис.
1429408
  Кічкірук І.П. Створення цифрових карт для потреб автонавігації / І.П. Кічкірук, Р.М. Онищак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 49-51 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-9780
1429409
  Романова М.О. Створення цифрових моделей рельєфу на прикладі Миколаївської області в середовищі ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 118-125.


  В статті розглянуто технологічний процес створення цифрових моделей рельєфу в середовищі ГІС. В статье рассмотрено технологический процесс создания цифровых моделей рельєфа в среде ГІС. There are considered the technological process of digital relief ...
1429410
  Стовба Т. Створення цифрового золота сучасного закладу вищої освіти / Т. Стовба, І. Панченко // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 45-46. – ISSN 1810-3944
1429411
  Андрушків Б.М. Створення цільових промислово-фінансових груп, як засіб становлення галузевих економік на сучасному етапі / Б.М. Андрушків, О.Я. Борик // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 1729-7206
1429412
  Доманюк О. Створення ціннісного середовища закладу вищої освіти як умова особистісно-професійного зростання майбутніх вихователів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 41-50. – ISSN 2411-1317
1429413
  Змєєв Ю.М. Створення чи еволюція = Про біблійну та наукову картини світу / Ю.М. Змєєв. – Київ : Політвидав України, 1988. – 92с.
1429414
  Стадник О.Г. Створення шкільних засобів навчання географії в часи становлення радянської освітньої системи / О.Г. Стадник, В.В. Піткевич // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 116-123. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  Стаття присвячена питанням створення системи шкільних засобів навчання, які використовувались при викладанні географії в середніх закладах освіти з середини 30-х до середини 50-х рр. XX ст. З’ясовано, що на підготовку засобів навчання вплинули ...
1429415
  Соколов В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Аналізуються досвід, досягнення, проблеми та перспективи створення та діяльності бібліотек-музеїв, зокрема в Україні, а також посилення взаємозв"язків у роботі бібліотек та музеїв; розкриваються суттєві ознаки бібліотек-музеїв та особливості їхнього ...
1429416
  Соколов В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 21-26. – ISSN 2076-9326


  Аналізуються досвід, досягнення, проблеми та перспективи створення та діяльності бібліотек-музеїв, зокрема в Україні, а також посилення взаємозв"язків у роботі бібліотек та музеїв; розкриваються суттєві ознаки бібліотек-музеїв та особливості їхнього ...
1429417
  Бабій П. Створення, розвиток та функціонування ендаумент-фондів як джерело фінансування інтелектуальної діяльності суб"єктів господарювання // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
1429418
  Грицяк Ігор Створення, розширення та діяльність Північноатлантичного Альянсу (НАТО) / Грицяк Ігор, Камінська Тетяна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 183-194.
1429419
  Мокроусов А.І. Створення, становлення і розвиток Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського з 1900 по 1939 рік на тлі загальнодержавних подій того часу // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 32. – С. 97-109. – ISSN 2078-0133
1429420
  Орел С. Створено "компас" для вивчення рідного краю, або Через знання повертати любов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 15


  "Багато людей мріють про подорожі. Та тільки більшість віддають перевагу вивіреним маршрутам і комфорту, і лише одиниці наважуються з рюкзаком і наметом піти бодай у кількаденний похід. Дехто не проти осідлати велосипед. А ось кандидат географічних ...
1429421
   Створено Асоціацію випусників КНУ в Азербайджані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Під час ділового візиту до Азербайджану проректора університету проф. І.О. Лютого відбулися зустрічі з випускниками нашого університету в азербайджанському економічному університеті. На цих зборах створено Асоціацію випускників КУ і робочу групу з ...
1429422
   Створено Волинський Центр євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 22. – ISSN 1728-6220


  Інститутом трансформації суспільства на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти відкрито Волинський центр євроатлантичної інтеграції (ВЦЄІ). Проект щодо створення ВЦЄІ підтримали Посольство Республіки Польща в Україні та Центр ...
1429423
   Створено громадську раду при Державній службі якості освіти України // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 1
1429424
  Лук"янчук Г. Створено громадську спілку "За україномовний Київ" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 39). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1429425
   Створено Державний університет телекомунікацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Новий заклад створено урядовим розпорядженням на базі Держ ун-ту інформаційно- комунікаційних технологій, відокремлених структурних підрозділів НТУ "КПІ" - Військового ін-ту телекомунікацій та інформатизації та Ін-ту спеціального зв"язку та захисту ...
1429426
   Створено десять Центрів колективного користування науковим обладнанням в університетах // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 25/26). – С. 1


  В Україні розпочали створення центрів колективного користування науковим обладнанням в українських вишах.
1429427
   Створено Житомирський Центр євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12-21. – ISSN 1728-6220
1429428
   Створено комп"ютерний шрифт, ідентичний почеркові Т. Шевченка // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4


  У Київському Національному музеї Тараса Шевченка презентували комп"ютерний шрифт Kobzar KS, який повністю відтворює почерк українського поета. Основою для нього стало факсимільне видання рукописного збірника "Три літа".
1429429
   Створено координаційний центр // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 5


  30 листопада 2016 р. на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято Постанову про створення Координаційного центру з питань виконання Рамкової програми "Горизонт 2020".
1429430
  Мороз І. Створено Міжнародний реєстр збитків // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  На саміті глав держав та урядів Ради Європи, що відбувся у Рейк"явіку 16-17 травня, було оголошено про створення Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України.
1429431
  Тригуб Віктор Створено музей Гетьмана Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5/6 (29/30). – С. 30
1429432
   Створено Нацагенство кваліфікацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  В Україні створено Національне агентство кваліфікацій. Відповідне рішення ухвалено Кабінетом Міністрів. Планується, що функціонування агентства дозволить гармонізувати українську та європейську системи рівнів кваліфікацій, орієнтувати систему освіти на ...
1429433
   Створено Національний фронт досліджень // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 9 липня (№ 26/27). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відповідну постанову затверджено на засіданні КМУ 4 липня 2018 р.
1429434
   Створено Нацраду з питань розвитку науки і технологій / прес-служба МОН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1429435
   Створено новий орган - Державну службу якості освіти України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 1
1429436
   Створено Раду з питань вищої освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних вітчизняних вишів. Результатом зібрання став указ Глави держави "Про вдосконалення вищої освіти в Україні". У зустрічі взяв участь ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід ...
1429437
   Створено Раду з питань розвитку вищої освіти // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 3
1429438
  Кінзерська Ю. Створено Раду ректорів переміщених ВНЗ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 215). – С. 8


  В Києві створена Рада ректорів переселених вищих навчальних закладів. Ініціаторами виступили професорсько-викладацькі склади шістнадцяти таких ВНЗ та їх ректори.
1429439
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-23
1429440
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35
1429441
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-32
1429442
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-23
1429443
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35
1429444
   Створено спільну науково-навчальну лабораторію // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  У грудні 2011 р. підписано угоду про співпрацю ун-ту з приватною будівельною фірмою ТММ і, а також наказ про створення спільної науково-навчальної лабораторії "Технології та досліджень матеріалів і структур". Університет КНУ імені Тараса Шевченка ...
1429445
  Захарченко Т. Створено Третейський суд при Торгово-промисловій палаті України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 5-7. – ISSN 0132-1331
1429446
  Прилуцький Ю. Створено українсько-німецький центр з нанобіотехнології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  Наприкінці 2009 року в університеті підрисано Угоду про створення спільного українсько-німецького науково-освітнього центру з нанобіотехнології. Угоду підписали ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік Леонід Губерський, академік НАНУ В.Ф. Чехун, ...
1429447
   Створено університет // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України схвалив створення Державного біотехнологічного університету в Харкові.
1429448
   Створену раду з питань розвитку професійно-технічної освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 3 квітня (№ 62). – С. 4
1429449
  Логвиненко В.А. Створи / В.А. Логвиненко. – Київ, 1984. – 366 с.
1429450
  Слабошпицький М. Створив себе сам // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 28-29. – ISSN 0236-1477
1429451
   Створили нові можливості для студентів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 5 серпня (№ 160). – С. 10


  Інноваційний хаб для студентівенергетиків відкрили на базі Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" за підтримки енергокомпанії.
1429452
   Створили ще один інститут // Вечірній Київ / Київська міська Рада. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 40). – С. 2


  "В структурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ) створено Інститут оборонних технологій. Як повідомили Інформаційне агентство «Оборонно-промисловий кур’єр» в НТУУ КПІ, ...
1429453
  Соснін О. Створимо електронну Україну разом! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 7-13 червня (№ 23). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277


  "Читаючи передвиборчу програму Президента. Нотатки на полях: проблемні напрями формування інформаційного законодавства для інноваційного розвитку держави".
1429454
   Створимо музей науки в Києві! // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 2


  Громадська рада при МОН України ухвалила рішення про формування експертної групи зі створення в Києві музею науки. За твердженням прес-служби МОН, до складу мають увійти предмтавники різних сфер - освітньої, наукової, музейної тощо.
1429455
  Шестаков Андрій Створити новий світ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-90. – ISSN 0130-5212
1429456
  Небоженко Віктор Створити нову партію неможливо // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-15. – ISSN 0130-5212
1429457
   Створити сприятливий клімат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  66 проектів за участі українських учених прийняті до фінансування в програмі Європейського Союзу "Горизонт-2020" - їх бюджет становить близько 12 мільйонів євро.
1429458
  Молчанова І. Створити українську школу літературознавства // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 206-207. – ISBN 978-966-2133-74-5
1429459
  Молчанова І. Створити українську школу літературознавства : [відгук дев"ятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 214-215. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "Нещодавно кафедра теорії літератури і компаративістики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка проводила черговий "філологічний семінар" на тему "Національні моделі компаративістики". Про подію друкувалося оголошення ...
1429460
  Евса И. Створка твоего окна : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 36-41. – ISSN 0130-7673
1429461
  Донских И.Е. Створный метод измерения смещений сооружений : монография / И.Е. Донских; ред. Ю.И. Маркузе. – Москва : Недра, 1974. – 192 с.
1429462
  Тимошик М. Створювали волость або Як у чернігівських селах відновлювалася призабута від часів Київської Русі зручна форма управління територіальними громадами і чому її ігнорують нинішні "реформатори" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 8-14 жовтня (№ 40). – С. 12-13
1429463
  Решитилова О. Створюємо "Дружнє поле для розуму" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 869-879. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  "Протягом місяця п"ятнадцять студентів із різних університетів країни працюватимуть у редакції в рамках Літньої школи журналістики "Дня".
1429464
   Створюємо європейській освітній простір разом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На початку квітня в Київському націо­нальному університеті імені Тараса Шевченка вперше зустрілись учасники консорціуму за проектом TEMPUS "Європейська політика сусідства: право та належне правління" (EUNEG). Проект передбачає створення міжнародної ...
1429465
  Тимошик М. Створюємо справжній Інститут книги чи повертаємося до Держкомвидаву? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 19 листопада (№ 44). – С. 4


  "...без посутньої наукової складової ідея заснування Українського інституту книги може перетворитися в створення чергового забюрократизованого, неповороткого, корумпованого міністерства, діяльність якого потоне в паперовій круговерті".
1429466
  Тимошик М. Створюємо справжній інститут книги чи повертаємося до старого Держкомвидаву? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 5


  "...без посутньої наукової складової ідея заснування Українського інституту книги може перетворитися в створення чергового забюрократизованого, неповороткого, корумпованого міністерства, діяльність якого потоне в паперовій круговерті".
1429467
  Булгакова В. Створюємо територію успіху : (Європейське мовне портфоліо як один із основних інструментів упровадження компетентнісного підходу в іншомовне навчання // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 3 (37). – С. 31-34
1429468
   Створюється законодавча база розвитку інновацій // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 37/38). – С. 1


  Прем"єр-міністр В. Гройсман ініціює активізацію формування законодавчої бази розвитку інновацій, до якої увійдуть проекти законів про регулювання діяльності технопарків, науково-технологічних парків а також спеціального Фонду інновацій.
1429469
  Кібенко О. Створюючи електронний суд, ми забули про суддю // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 22-23
1429470
  Шандра Валентина Створюючи імперську еліту : князь Микола Рєпнін - військовий генерал-губернатор Малоросії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 0869-3595
1429471
  Бежан О.А. Створюючи нову міфологію (арт-комікс Арта Шпігельмана "Маус" як форма сучасної візуальної культури) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 110-114. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття присв. вивченню естетичної значимості однієї з популярних "візуальних" форм сучасної літ. США - арт-коміксу. Матеріал - комікси А. Шпігельмана "МАУС" (1986), присвячений темі концтаборів. Зазначено, що сьогоднішня масова культура формує свій ...
1429472
  Смілянська А. Створять Президентський університет // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 101)
1429473
  Хівренко А. Створять спільний з Китаєм навчальний НДІ аерокосмічних технологій // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 грудня (№ 234). – С. 8


  У Піднебесній буде створено Китайсько-український навчальний науково-дослідний інститут аерокосмічних технологій.
1429474
  Алпатов В.М. Стёб вчера и сегодня (размышления о статье Ю.Л. Воротникова) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 10-14. – ISSN 1562-1391
1429475
  Уанай Х. Стебелек / Х. Уанай. – М, 1965. – 79с.
1429476
  Парамонов А.А. Стеблевая нематода картофеля и меры борьбы с нею / А.А. Парамонов, Ф.И. Брюшкова. – Москва, 1956. – 112 с.
1429477
  Ефимов А.Л. Стеблевые соки и черепашки и борьба с ними / А.Л. Ефимов, Е.К. Лаврененко. – М., 1931. – 30 с.
1429478
  Дзюба-Погребняк Стеблина-Рудякова Леся Миколаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 232. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1989) відділення слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка. З 1994 р. - асистент кафедри слов"янської філології КУ ім. Т.Шевченка
1429479
  Дзюба-Погребняк Стеблина Леся Миколаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 218. – ISSN 2075-437X
1429480
  Довгоп"ят О. Стеблинка миті : поезії / Ольга Довгоп"ят ; [редактор Д. Чередниченко ; худож. оформлення І. Донича]. – Київ : Задруга, 2003. – 85, [3] с. : іл., портр. – ISBN 966-8282-10-8


  У пр. № 3909BR напис: Григорію Фоковичу з побажанням Щастя, Успіхів, Любові. 04.01.2005 р. Підпис.
1429481
  Хаврусь С.А. Стеблівський будинок-музей І.С.Нечуй-Левицького / С.А. Хаврусь. – Дніпропетровськ, 1971. – 52 с.
1429482
   Стеблівський будинок-музей І.С.Нечуй-Левицького.. – К., 1971. – 24с.
1429483
  Хаврусь С. Стеблівські зустрічі : літ.-краєзнавчі розвідки : до 170-річчя з дня народж. Івана Нечуя-Левицького / Сергій Хаврусь. – Черкаси : Кур"єр, 2008. – 140 с., [8] арк. фот. : іл. – ISBN 966-7989-15-1


  У пр. № 1747267 напис: Глибокошановному Михайлові Кузьмовичу Наєнку - з Нечуєвої оселі з берегів праслов"янської Росі. Щиро - автор /підпис/ Стеблів, 23/V.2010 р.
1429484
  Панченко В. Стеблівські історії // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 409-421. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
1429485
  Низовий І.Д. Стебло / І.Д. Низовий. – К., 1977. – 63с.
1429486
  Сенатович О.П. Стебло. / О.П. Сенатович. – К., 1968. – 43с.
1429487
  Гайдін Анатолій Стебник: проблеми і рішення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
1429488
  Короткий В.А. Стебницький Петро Януарович (1862-1923) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 449-450. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1429489
  Мартынов И.И. Стеван Мокраньяц и сербская музыка / И.И. Мартынов. – М, 1958. – 164с.
1429490
  Короткий В.А. Стевен Християн Християнович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 72. – ISBN 966-06-0393-2
1429491
  Кузнецов О.О. Стеганографія : навч. посібник / Кузнєцов О.О., Євсеєв С.П., Король О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Додатки: с. 207-229. – Бібліогр.: с. 202-206. – ISBN 978-966-676-483-9
1429492
  Піча В. Стегній Олександр Григорович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 259-260. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Стегній Олександр Григорович (1961) - доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України, співзасновник Центру соціальних і маркетингових досліджень СОЦИС.
1429493
   Стегново-підколінне автовенозне шунтування у пацієнтів із критичною ішемією артерій нижніх кінцівок та ішемічною хворобою серця, асоційованими із цукровим діабетом / П.І. Нікульніков, А.В. Ратушнюк, О.В. Ліксунов, В.В. Белейович, О.Л. Бабій, С.М. Чайковська // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (75). – С. 33-39. – ISSN 1818-1384
1429494
  Малишко В.А. Стежина / В.А. Малишко. – Київ, 1981. – 192с.
1429495
  Наріжний К.Г. Стежина в дивосвіт / К.Г. Наріжний. – Х., 1987. – 28с.
1429496
  Новицька Лариса Стежина від серця до серця // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 9 : Фото
1429497
  Чумак І. Стежина на Чернечу гору // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 189-192. – ISSN 0208-0710


  Минулого року на 98-му році життя пшов за небокрай... Василь Забашта - митець, навчитель і громадянин.
1429498
  Вільде І. Стежинами життя / І. Вільде. – Львів, 1949. – 88с.
1429499
  Фостун С.М. Стежинами життя : Етюди / С.М.Фостун. – Лондон, 1993. – 79с. : портр. – Publ. by the author. - Тит. аркуш парал. укр. та англ.мовами
1429500
  Онищенко Іван Стежинами життя : Вибране / Іван Онищенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 236с. – ISBN 966-594-688-9
1429501
   Стежинами пам"яті: Народні оповідання-свідчення про трагедію 30-х років ХХ ст. в Україні / Записи Конончук Т.І. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 90-118


  Ці документи народної пам"яті - невеличку частку із записів, зроблених Тетяною Конончук упродовж 1990-1993 років, тут представлено друком уперше, на знак 70-річчя вшанування жертв голодомору 1932-1933 рр.
1429502
  Кундис Т.П. Стежинами рідного краю (позакласний захід для учнві 8-9 класів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 33-35 : фото
1429503
  Собко В.Г. Стежинами Червоної книги / В.Г. Собко. – Київ : Урожай, 1993. – 173с.
1429504
  Собко В.Г. Стежинами Червоної книги / В.Г. Собко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2007. – 280с. : іл. – ISBN 966-05-0033-5
1429505
   Стежини стають дорогами.. – Ужгород, 1967. – 40с.
1429506
  Столяр М. Стежиною болю : Поезії / М. Столяр. – Київ : Рада, 1998. – 48с. – ISBN 9667087212
1429507
  Павленко В. Стежиною злочину: оповідання і повісті / В. Павленко. – Кіровоград, 1994. – 199с.
1429508
  Іванов М. Стежиною Ніцше // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)


  Спроба наближення до духовних аспектів творчості Дмитра Спирка.
1429509
  Щирба О. Стежка в долонях / Оксана Щирба. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 283, [2] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7560-23-3
1429510
  Носань С.Л. Стежка в зеленому житі : повість / С.Л. Носань. – Київ, 1977. – 107 с.
1429511
  Шевчук Валерій Стежка в траві : Житомирська сага. У 2-х томах / Ред.рада: В.Шевчук, Р.Корогодський, Г.Грабович та ін.; Вступ. стаття та прим. Р.Корогодського. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 5-7150-0136-6
Т.1. – 1994. – 494с.
1429512
  Шевчук Валерій Стежка в траві : Житомирська сага. У 2-х томах / Ред.рада: В.Шевчук; Вступ.ст. та приміт. Р.М.Корогодського. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 5-7150-0137-4
Т.2. – 1994. – 526с.
1429513
  Кульська І. Стежка в"ється вгору / І. Кульська. – К., 1984. – 134с.
1429514
  Лисак-Тивонюк Леся Стежка до дому : роман / Закінчення. Поч. у № 8, 2009 р. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 31-64. – ISSN 0868-4790
1429515
  Пеунов В. Стежка до його серця : Роздуми про життя і смерть загиблих // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 87-95. – ISSN 0131-2561
1429516
  Матвієнко А.С. Стежка до майбутнього села / А.С. Матвієнко, М.І. Бородін. – К., 1989. – 118с.
1429517
  Головатюк П.Й. Стежка до матері / П.Й. Головатюк. – Одеса, 1987. – 61с.
1429518
  Сом М.Д. Стежка до океану : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 99 с.
1429519
  Головко О.Ф. Стежка до рідної хати : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1968. – 63 с.
1429520
  Корсунський С. Стежка Ердогана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 5


  "Після недавнього візиту турецького президента Реджепа Ердогана до Вашингтона зажевріла надія, що напружені відносини між двома найбільшими партнерами у НАТО - США і Туреччиною - стануть менш конфронтаційними. Однак напередодні ювілейного саміту Анкара ...
1429521
  Дмитрук О.Ю. Стежка здоров"я "Поєднання з природою" в межах національного природного парку "Голосіївський", як заключний етап соціально-психологічного ігрового тренінгу "Школа королеви" / О.Ю. Дмитрук, Л.В. Морозова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 114-118. – Бібліогр.: 5 назв.
1429522
  Бонь В.Л. Стежка Івана Франка / В.Л. Бонь, М.О. Оркуш. – Львів, 1984. – 63с.
1429523
  Білоус Л. Стежка митрополита Андрея Шептицького у Винниках / Л. Білоус, А. Гавінський, В. Оприск // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 154-159. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1429524
  Царук А. Стежка поліського вовка: золотий перетин // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня - 3 липня (№ 26). – С. 6


  Книга Ігоря Павлюка "Перевізник мрій: книга лірики".
1429525
  Ніколашин Є.Я. Стежка, знайдена у пітьмі / Є.Я. Ніколашин. – Київ, 1972. – 220 с.
1429526
  Захарченко В.І. Стежка. / В.І. Захарченко. – Київ, 1968. – 140с.
1429527
  Вовк І. Стежками "Живописної України" Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 142-152. – ISSN 0868-4790
1429528
  Вовк І. Стежками "Живописної України" Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 137-150. – ISSN 0868-4790


  Кілька сторінок життєпису генія в "чуйному" прочитанні Ірини Вовк. До 205-ліття Великого Кобзаря вийшла з друку ілюстрована книга есеїв "Стежками "Живописної України" Тараса Шевченка", слідами авторських програм на радіо "Воскресіння" (Сполом, 2019).
1429529
  Гаврилюк Н. Стежками античности // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 184-192. – ISSN 0868-4790-8


  Український перекладач Содомора Андрій Олександрович.
1429530
   Стежками Басьо : [альбом-путівник]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 93, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2923-43-8
1429531
  Жамойдо Г.О. Стежками батьків / Г.О. Жамойдо, Г.Г. Морозова. – К., 1964. – 33с.
1429532
  Хлиманов В.И. Стежками Белой Руси / В.И. Хлиманов. – Минск, 1989. – 63с.
1429533
  Казьмирчук Г.Д. Стежками декабристів м. Тульчина / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 189-195. – ISSN 2218-4805
1429534
  Малицький Я.І. Стежками долі / Ярослав Малицький; [вступ. стаття Ю.Д. Зайцева]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2002. – 148с. – (Спогади). – ISBN 966-02-2633-0
1429535
  Панченко О. Стежками долі й роздумів Івана Кошелівця у світлі творчості незбагненної Емми Андієвської // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 43). – С. 11, 14
1429536
  Панченко О. Стежками долі й роздумів призабутого енциклопедиста Івана Кошелівця у світлі творчості незбагненної мисткіні Емми Андієвської // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 10-11
1429537
  Василів-Базюк Стежками емігрантів з України : іст. повість / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2021. – 504 с. – ISBN 978-966-997-087-92
1429538
  Іванис В.М. Стежками життя : спогади / Василь Іванис. – Новий Ульм : [б. в.]
Кн. 2 : Крижаний похід ген. Л.Г. Корнілова на Кубань і втеча генерала А. Денікіна під захист німців. – 1959. – 366 с. : іл. – Покажчики: с. 357-364. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1429539
  Іванис В.М. Стежками життя : cпогади / Василь Іванис. – Новий Ульм : [б. в.]
Кн. 3 : Кубанський Край і денікініяда. – 1960. – 350 с. : іл., табл. – Покажчики: с. 341-348. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1429540
  Іванис В.М. Стежками життя : спогади / Василь Іванис. – Новий Ульм : [б. в.]
Кн. 4 : Капітуляція. Сидіння в Криму. Перші кроки вигнання. – 1961. – 403 с. : іл. – Покажчики: с. 393-402. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1429541
  Іванис В.М. Стежками життя : спогади / Василь Іванис. – Новий Ульм : [б. в.]
Кн. 5 : На чужині. – 1962. – 515 с., [1] арк. мапа : іл. – Покажчики: с. 497-512. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1429542
  Лозовчук В.Н. Стежками життя гуцула Березуна : спогади / Василь Лозовчук. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 286, [3] с. – ISBN 978-611-01-1899-6
1429543
  Григорук А. Стежками Лесі Українки на Гуцльщині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 8
1429544
  Лугова Л. Стежками минулого : спогади / Лідія Лугова. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 234, [2] с. – ISBN 978-611-01-2033-3
1429545
  Філіпчук Г. Стежками Нашого Сковороди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 8-14 грудня (№ 44). – С. 1-3
1429546
  Бірштейн О. Стежками Олександра де Рибаса // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 33-40. – ISSN 0869-3595
1429547
  Грабовецький В.В. Стежками Олекси Довбуша / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ, 1988. – 16с.
1429548
  Боса Л. Стежками пам"яти // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 72-74. – ISSN 0130-6936
1429549
  Козак Р. Стежками Пера Гюнта / розмову вела Тнтяна Поліщук // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 22-23


  Молодого режисера Романа Козака критики назвали відкриттям року.
1429550
  Чуб Д. Стежками пригод / Д. Чуб. – К, 1993. – 62с.
1429551
  Содомора А. Стежками Сковородинської радості // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 9 грудня (№ 24). – С. 1, 8-9


  До 300-річчя Григорія Сковороди.
1429552
   Стежками Франкового тексту : комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману "Перехресні стежки". – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 374 с. – ISBN 966-613-451-9
1429553
  Ушета І.І. Стежками холодного яру / І.І. Ушета. – К, 1988. – 62с.
1429554
  Стадніченко Ю. Стежками юності / Ю. Стадніченко. – Х., 1957. – 60с.
1429555
  Карпенко М.І. Стежками юності : поезії / М.І. Карпенко. – Київ : Молодь, 1960. – 64 с.
1429556
  Суворов Стежками юності батьків. / Суворов, В.П. Шавлак. – Дніпропетровськ, 1977. – 126с.
1429557
  Капнік О. Стежками, де ходив Тарас... / О. Капнік, Позняк-Хоменко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 4 червня (№ 79). – С. 6


  Ентузіасти Канівщини мріють відродити туристичний маршрут місцями, де був Шевченко під час останнього відвідання України.
1429558
  Зарецкі М. Стежки-доріжки / М. Зарецкі; пер. с білорус. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 384 с.
1429559
  Коваленков А.А. Стежки-дорожки / А.А. Коваленков. – Л, 1945. – 72с.
1429560
  Зарецкий М. Стежки-дорожки : роман / М. Зарецкий; пер. с белорус. Л.Соловей. – Минск : Беларусь, 1971. – 320 с.
1429561
  Боков В.Ф. Стежки-дорожки : новая книга стихов / Виктор Боков ; [худож. Д. Мухин]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 191 с. : ил.
1429562
  Четвериков Б.Д. Стёжки-дорожки. (Повесть о человеке XX века) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 3-17. – ISSN 2070-9773
1429563
  Терехов Н.Ф. Стёжки / Н.Ф. Терехов. – Волгоград, 1985. – 319 с.
1429564
  Залигін С.П. Стежки Алтаю / С.П. Залигін. – К., 1965. – 358с.
1429565
  Колесников М.П. Стежки в неспокій : роман / М.П. Колесников. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 351 с.
1429566
  Костенко В.К. Стежки до Кобзаря. (Про могилу Т.Г.Шевченка в Каневі. Нарис) / В.К. Костенко. – Київ, 1964. – 71с.


  На тит.л.дарчий надпис від автора
1429567
  Марко В.П. Стежки до таїни слова : літературознавчі й метод. студії : навч. посібник для студентів філол. спеціальностей ВНЗ / Василь Марко. – Кіровоград : Степ, 2007. – 262, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8861-31-4


  У пр. № 1747254 напис: Вельмишановному Михайлові Наєнку - людині мудрій і надійній. Добра і щастя, творчих звершень !
1429568
  Бондарчук А. Стежки до хати / Андрій Бондарчук. – Луцьк, 2006. – 196 с. – 15-річчю Незалежності України присвячується. – ISBN 966-361-139-1
1429569
  Ткачук О. Стежки життя / О. Ткачук. – Львів, 1967. – 31 с.
1429570
  Бугаєнко Н.І. Стежки і дороги. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1960. – 63с.
1429571
  Колеснікова Л.М. Стежки й літа. / Л.М. Колеснікова. – Донецьк, 1966. – 93с.
1429572
  Чубенко В.В. Стежки над прірвою / Владислав Чубенко. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1989. – 166 с.
1429573
  Андрієвський Н.Ю. Стежки слави не заростають : [про патріотизм рад. людей в роки громадян. війни та Великої Вітчизн. війни : нариси] / Андрієвський М.Ю. – Одеса : Маяк, 1973. – 136 с.
1429574
   Стежки та дороги пластуна Пезя : (Біографічна повість). – Львів : Покрова, 2006. – 80с.
1429575
  Безуглий М.М. Стежки у дивосвіт / М.М. Безуглий. – Дніпропетровськ, 1989. – 87с.
1429576
   Стежки у світ : програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / [Л.В. Борщевська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Кіровоград : нститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 247, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 244-245. – ISBN 978-966-189-321-3
1429577
   Стежки у світ : навчально-наочний посібник : для роботи з дошкільниками з порушеннями слуху : у 3 кн. / [В.В. Жук, О.Ф. Федоренко, В.В. Литвинова, С.В. Литовченко ; М-во освіти і науки України] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 177, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-189-319-0
1429578
  Брыль Я. Стежки, дороги, простор / Янка Брыль ;. – Москва, 1981. – 571 с.
1429579
  Максимова Н. Стежки, що ведуть у височінь // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 24-25. – ISSN 0130-7037


  Художник Олександр Брескін
1429580
  Марвич С.М. Стезею правды и добра. Повесть о Добролюбове. / С.М. Марвич. – Москва, 1965. – 381с.
1429581
   Стезею правды и добра: 150 лет со дня рожд. Н.А.Добролюбова.. – Горький, 1987. – 292с.
1429582
  Лысцов И.В. Стезя / И.В. Лысцов. – М., 1971. – 96с.
1429583
  Крещик В.А. Стезя / В.А. Крещик. – М., 1972. – 64с.
1429584
  Поликарпов С.И. Стезя / С.И. Поликарпов. – Москва : Современник, 1983. – 176 с.
1429585
  Кикнадзе А.В. Стезя Геракла / А.В. Кикнадзе. – М, 1983. – 262с.
1429586
  Хворост Л. Стезя над прірвою часу / Л. Хворост, В. Базилевський // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 7/8. – С. 152-191. – ISSN 0130-1608
1429587
  Хворост Л. Стезя над прірвою часу / Л. Хворост, В. Базилевський // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 11/12. – С. 161-189. – ISSN 0130-1608


  Листування Люцини Хворост і Володимира Базилевського
1429588
  Григорьев И.Н. Стезя. / И.Н. Григорьев. – Л., 1982. – 88с.
1429589
  Савостин Н.С. Стезя: стихи / Н.С. Савостин. – Иркутск, 1981. – 143с.
1429590
  Момот Т.В. Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження / Т.В. Момот, І.О. Філатова, О.О. Конопліна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 36-44. – ISSN 1993-6788
1429591
  Гайдаєнко О.В. Стейкхолдери медичних проектів / О.В. Гайдаєнко, К.В. Кошкін // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 12-18. – ISSN 2222-8810
1429592
  Андрющенко О.Б. Стейкхолдери та їх інтереси у проектах розвитку міського пасажирського транспорту // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 85-93. – (Серія "Державне управління")


  "У контексті вивчення реалізації проектів та програм розвитку міського пасажирського транспорту актуальним питанням є узгодження інтересів зацікавлених сторін (стейкхолдерів), що беруть участь у зазначених програмах. Комунальні підприємства, що ...
1429593
  Угоднікова О.І. Стейкхолдерно-орієнтовна модель стратегічного управління підприємствами галузі туризму та готельно-ресторанного господарства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 39-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1429594
  Балакирева О.В. Стейкхолдеры образования - субъекты и роли / О.В. Балакирева, Р.Б. Левин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 18-21. – ISSN 1562-529Х


  "Принимая государство как основного сегодня стейкхолдера образования, приходится принимать и неизбежность внутригосударственного конфликта между центральной и местными властями. Это, прежде всего, объективные противоречия, возникающие при распределении ...
1429595
  Калитина Н.Н. Стейлен / Н.Н. Калитина. – Москва : Искусство, 1959. – 50, [30] с.
1429596
  Сидоров А.А. Стейнлей - художник парижского пролетариата / А.А. Сидоров. – Москва, 1919. – 28с.
1429597
   Стекла и стекловидные покрытия.. – Рига, 1970. – 228с.
1429598
   Стекленьов Євген Петрович - видатний учений в галузі віддаленої гібридизації тварин (1930-2019) : матеріали до бібліографії 1957-2017 / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ; [відп. ред. Н.І. Ясинецька]. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова", 2020. – 51 с. : іл., портр., табл.
1429599
  Красновский А.А. Стекло-материал будущего / А.А. Красновский. – М., 1980. – 60с.
1429600
  Дамур Эмилио Стекло / Эмилио Дамур ; Перевод с франц., под ред. И.С. Шур. – Киев : Укргизместпром, 1935. – 148 с.
1429601
   Стекло в позднеантичной Иберии : Автореф... канд. ист.наук: / Сагинашвили М. Н,; Сагинашвили М. Н,; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1429602
  Роус Б. Стекло в электронике / Б. Роус. – Москва : Советское радио, 1969. – 356 с.
1429603
  Дуброво С.К. Стекло для лабораторных изделий и химической аппаратуры / С.К. Дуброво. – М.-Л, 1965. – 107с.
1429604
  Рожанковский В.Ф. Стекло и художник / В.Ф. Рожанковский. – М., 1971. – 108с.
1429605
  Щапова Ю Стекло Киевской Руси. / Ю Щапова. – Москва, 1972. – 215 с.
1429606
  Иванова О. Стекло сквозь время. Коллекция Киевского завода художественного стекла / О. Иванова, Л. Аверьянова // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2013. – № 3 (71), март : Предмет искусства как подарок. – С. 55-64. – ISSN 2222-436X
1429607
  Григорьев Стекло.Методы исследования сырья и готовых изделий стекольного производства / Григорьев, Л.Н. Муравлев; ред. проф. Б.С. Швецов. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1928. – 226 с.
1429608
  Адамия Р.Ш. Стеклоармированные термопласты : (методы перераб. и применение в машиностроении) / Адамия Р.Ш., Батиашвили М.С. ; АН ГССР, Кутаис. комплекс. науч. центр Ин-та металлургии. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 136-143 (215 назв.)
1429609
   Стеклов.. – М., 1987. – 55с.
1429610
  Ростиашвили В.Г. Стеклование полимеров / В.Г. Ростиашвили. – Л, 1987. – 190с.
1429611
  Казанский М.С. Стекловарение и стекловаренные печи / М.С. Казанский, В.А. Кузяк. – Л.-М, 1936. – 212с.
1429612
  Берман С.С. Стекловарение и стекловаренные печи. : учебник по начальному техминимуму / С.С. Берман. – Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1938. – 192 с.
1429613
  Ламорт Ю. Стекловаренные печи / Ю. Ламорт. – М.-Л., 1937. – 356с.
1429614
  Веселовский С.Ф. Стеклодувное дело / С.Ф. Веселовский. – Москва, 1952. – 252с.
1429615
  Зимин В.С. Стеклодувное дело и стеклянная аппаратура для физико-химического эксперимента / В.С. Зимин. – Москва : Химия, 1974. – 327 с.
1429616
  Котляров В.М. Стеклодувное дело. / В.М. Котляров. – К, 1935. – 100с.
1429617
  Войтачек Стеклодувное производство. Основы стеклодувных работ / Войтачек. – Москва : Гостехиздат, 1927. – 64 с.
1429618
  Макмиллан П.У. Стеклокерамика / П.У. Макмиллан ; перев. с англ. А.Т. Аладьева, Н.С. Костюкова. – Москва : Мир, 1967. – 263 с. – Парал. тит. лист на англ. языке по изданию 1964 г.
1429619
  Безбородов М.А. Стеклолоделие в Древней Руси : хим.-технол. исследование древнерус. стекол и огнеупоров / М.А. Безбородов ; предисл. М.А. Безбородова. – Минск : АН БССР, 1956. – 306 с. – Библиогр.: с. 297-304
1429620
   Стеклообразное состояние. – М.Л.
1. – 1963. – 196с.
1429621
   Стеклообразное состояние : Труды Пятого всесоюзного совещания. – Ленинград : Наука, 1971. – 400 с.
1429622
   Стеклообразное состояние. – Л., 1983. – 214с.
1429623
   Стеклообразные полупроводники : тезисы докладов Всесоюзн.конференции. – Ленинград : ФТИ им.А.Ф. Иоффе, 1985. – 396с.
1429624
   Стеклообразные полупроводники в фотоэлектрических системах записи оптической информации. – Кишинев, 1988. – 128с.
1429625
   Стеклообразные полупроводники для оптоэлектроники. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 197 с.
1429626
   Стеклообразный сульфид мышьяка и его сплавы (Физические свойства и применение). – Кишинев : Штиинца, 1981. – 212с.
1429627
  Дембовский С.А. Стеклообразование / С.А. Дембовский, Е.А. Чечеткина. – Москва : Наука, 1990. – 277 с.
1429628
  Виноградова Г.З. Стеклообразование и фазовые равновесия в халькогенидных системах : двойные и тройные системы / Г.З. Виноградова ; АН СССР, ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова ; Отв. ред. В.Б. Лазарев. – Москва : Наука, 1984. – 175 с. : Табл. 22, ил. 188. – Библ. 514 назв.
1429629
   Стеклопластики.. – М., 1961. – 481с.
1429630
  Шур И.С. Стеклотехника / И.С. Шур. – Одесса, 1927. – 335с.
1429631
   Стеклоэмалевые и слеклокерамические конденсаторы. – Москва : Энергия, 1972. – 160 с.
1429632
  Власов Д.П. Стеклышки : повесть / Д.П. Власов. – Киев : Военное издательство, 1991. – 234 с.
1429633
  Мильчаков А.И. Стекляная капель. / А.И. Мильчаков. – Киров, 1958. – 55с.
1429634
  Герольд Г. Стеклянная загадка / Г. Герольд. – Москва, 1979. – 32с.
1429635
  Кертес А. Стеклянная клетка / А. Кертес. – М., 1985. – 221с.
1429636
  Куксон К. Стеклянная мадонна / К. Куксон. – М, 1996. – 412с.
1429637
  Федоров В.Д. Стеклянная птица / В.Д. Федоров. – Москва, 1983. – 215с.
1429638
  Рыбас С.Ю. Стеклянная стена / С.Ю. Рыбас. – М., 1982. – 319с.
1429639
  Колли И.А. Стеклянное небо. / И.А. Колли. – М., 1989. – 128с.
1429640
  Воробьев-Обухов Алексей Стеклянное ретро : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 84-87 : Фото
1429641
  Граф М. Стеклянное, яркое, хрупкое // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.159-163. – ISSN 1728-8568
1429642
  Борщаговский А.М. Стеклянные бусы / А.М. Борщаговский. – Москва, 1963. – 248с.
1429643
  Борщаговский А.М. Стеклянные бусы / А.М. Борщаговский. – Москва, 1988. – 174с.
1429644
   Стеклянные жидкостные термометры ртутные и нертутные.. – М., 1966. – 212с.
1429645
  Щапова Ю.Л. Стеклянные изделия в древнем Новгороде : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Щапова Ю.Л. ; Акад. наук СССР. Ин-т археологии. – Москва, 1961. – 15 с.
1429646
  Бусятская Н.Н. Стеклянные изделия золотоордынских городов Поволжья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00; 07.00.06 / Бусятская Н. Н.; МГУ, Ист. фак. – М., 1973. – 16л.
1429647
  Нуриев А.Б. Стеклянные изделия и их производство в Кавказской Албании : Автореф... канд. ист.наук: / Нуриев А.Б.; Ин-т истории АН АзССР. – Баку, 1966. – 17л.
1429648
  Русаков Э.И. Стеклянные ступени : повести / Э.И. Русаков. – М., 1991. – 253с.
1429649
  Колтун В.М. Стеклянные, или шестилучевые, губки северных и дальневосточных морей СССР. / В.М. Колтун. – Л., 1967. – 126с.
1429650
  Кальма Н. Стеклянный букет / Н. Кальма. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 200 с.
1429651
   Стеклянный дворец. – Москва : Наука, 1964. – 95 с.
1429652
  Теннесси У. Стеклянный зверинец и еще девять пьес / У. Теннесси. – Москва : Искусство, 1967. – 726 с.
1429653
  Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Растоптанные петуньи. Орфей сходит в ад : пьесы / Теннесси Уильямс ; [пер. с англ. : Г.П. Злобин, П.Л. Мелкова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 276, [12] с. – (Классическая и современная пьеса). – ISBN 978-5-17-063206-0
1429654
   Стеклянный ключ : мастера детектива. – Москва : Правда, 1990. – 732с. – ISBN 5-253-00494-7
1429655
  Самсонов Ю.С. Стеклянный корабль / Ю.С. Самсонов. – 2-е изд. перераб. – Иркутск, 1987. – 367с.
1429656
  Гнетов А.В. Стеклянный микроэлектрод / А.В. Гнетов. – Л., 1986. – 103с.
1429657
  Минко Марга Стеклянный мост. / Минко Марга. – М., 1989. – 252с.
1429658
  Никольский Б.П. Стеклянный электрод и химическое строение стекол / Б.П. Никольский. – Москва : Знание, 1971. – 60 с.
1429659
  Савицкий М. Стекольное производство / М. Савицкий. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1930. – 78 с.
1429660
  Шпрингер Л. Стекольное производство и его достижения за последние 10 лет / Л. Шпрингер. – М., 1928. – 280с.
1429661
  Бенн И.И. Стекольное сырье / И.И. Бенн. – М.-Л., 1947. – с.
1429662
  Бень И.И. Стекольное сырье / И.И. Бень. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1962. – 69с.
1429663
  Гроховская Л.М. Стекольное сырье / Л.М. Гроховская. – Москва : Недра, 1974. – 72с.
1429664
  Зейналов С.К. Стектрофотометрический анализ сверхгигантов A-F-K : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Зейналов С.К. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 9 с.
1429665
  Сафронов А.В. Стела первого жреца Амона Бакенхонсу и новые данные по истории начала правления XX династии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 89-103. – ISSN 0321-0391
1429666
  Есин Ю.Н. Стела с изображением "солнцеголового" божества на реке Туим в Хакасии // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 85-94. – ISSN 1563-0102


  К 120-летию экспедиции на Енисей Общества древностей Финляндии под руководством И.Р. Аспелина.
1429667
  Романова О.А. Стели та інші пам"ятники Давнього Єгипту, що зберігаються в Одеському археологічному музеї // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-46. – ISSN 1608-0599
1429668
  Цинковський І. Стелися, барвінку : лірика / І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 115 с.
1429669
  Кренцбах Стелла Стелла Кренцбах: живу ще завдяки УПА // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644


  Це - спогад дочки західноукраїнського рабина, яка була спочатку в санітарній службі УПА, потім у розвідці УПА, потім знову в санітарній службі, та після переходу групи на Захід виїхала до Ізраїлю. Просимо стурбованих правописом зайве не турбуватися, до ...
1429670
  Волков Е.Д. Стелларатор / Е.Д. Волков. – Киев : Наукова думка, 1983. – 311 с.
1429671
  Федорова Л. Стеллецький Борис Семенович - маловідомий діяч пам"яткоохоронного руху в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 263-273. – ISSN 2222-5250
1429672
  Виньи Альфред де Стелло, или Синие демоны // Жизнь Жана Росина / Ф. Мориак. – Москва : Книга, 1988. – С. 229-401
1429673
  Даниленко В.Н. Стелы эллинистического Херсонеса как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Даниленко В.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 18л.
1429674
  Даниленко В.Н. Стелы эллинистического Херсонеса как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Даниленко В.Н.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горкього. – Х., 1968. – 17л.
1429675
  Набока С.В. Стеля Борис Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 298. – ISBN 96966-8060-04-0
1429676
  Коцур А.П. Стеля Борис Іванович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 86-87 : фото
1429677
   Стеля Борис Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 312. – ISBN 978-966-2726-03-9
1429678
   Стеля Борис Іванович (1921-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 461. – ISBN 978-966-439-754-1
1429679
   Стельмах Сергій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 460-461. – ISBN 978-966-439-754-1
1429680
   Стельмах Ярослав Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 374-375. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1429681
  Капур П.Р. Стена / П.Р. Капур. – М., 1959. – 105с.
1429682
  Марцинкявичюс Ю. Стена : поэма города / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. А.Межиров. – Вильнюс : Vaga, 1968. – 126 с.
1429683
  Марцинкявичюс Ю. Стена : поэма города / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. А.Межиров. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 88 с.
1429684
  Ванделоо Й. Стена / Й. Ванделоо. – Москва, 1983. – 512с.
1429685
  Абрамов С.А. Стена : фантаст. повести : [для сред. и ст. возраста] / Сергей Абрамов ; [худож. Г. Мазурин]. – Москва : Детская литература, 1990. – 398, [1] с. : ил.
1429686
  Сартр Стена : Избранные произведения / Сартр, Ж-П. – Москва : Политиздат, 1992. – 480с. – ISBN 5-250-01735-5
1429687
   Стена : всеукраинский молодёжный журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2005
1429688
   Стена : всеукраинский молодёжный журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2006
1429689
   Стена : всеукраинский молодёжный журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2012
1429690
   Стена : всеукраинский молодёжный журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2013
1429691
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 1. – 2014. – 65, [1] c.
1429692
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 2/3 (28). – 2014. – 65, [1] c.
1429693
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 4 (29). – 2014. – 79, [1] c.
1429694
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 1 (30). – 2015. – 81, [1] c.
1429695
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 2 (31). – 2015. – 81, [1] c.
1429696
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 3 (32). – 2015. – 81, [1] c.
1429697
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 4 (33). – 2015. – 81, [1] c.
1429698
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 1 (34). – 2016. – 81, [1] c.
1429699
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 2 (35). – 2016. – 81, [1] c.
1429700
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 4 (37). – 2016. – 81, [1] c.
1429701
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 1 (39). – 2017. – 81, [1] c.
1429702
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 2 (40). – 2017. – 81, [1] c.
1429703
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 3 (41). – 2017. – 81, [1] c.
1429704
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 4 (42). – 2017. – 81, [1] c.
1429705
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Муза Э. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 1 (43). – 2018. – 81, [1] c.
1429706
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Волков О., Доев А., Муза Э. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 2 (44). – 2018. – 81, [1] c.
1429707
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Волков О., Доев А., Муза Э. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 3 (45). – 2018. – 81, [1] c.
1429708
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Волков О., Доев А., Муза Э. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 4 (46). – 2018. – 81, [1] c.
1429709
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Волков О., Доев А., Муза Э. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 1 (47). – 2019. – 81, [1] c.
1429710
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Волков О., Доев А., Муза Э. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 2 (48). – 2019. – 81, [1] c.
1429711
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Муза Э., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 3 (50). – 2019. – 81, [1] c.
1429712
   Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Муза Э., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 4 (51). – 2019. – 81, [1] c.
1429713
   Стена : всеукраїнський молодіжний інформаційно-аналітичний журнал / голов. ред. Правдивець А.В. ; редкол.: А. Доєв, Г. Орлов, Н. Костилєва [та ін.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 1 (52). – 2020. – 81, [1] c.
1429714
   Стена : всеукраїнський молодіжний інформаційно-аналітичний журнал / голов. ред. Правдивець А.В. ; редкол.: А. Доєв, Г. Орлов, Н. Костилєва [та ін.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 2 (53). – 2020. – 82 с.
1429715
   Стена : всеукраїнський молодіжний інформаційно-аналітичний журнал / голов. ред. Правдивець А.В. ; редкол.: А. Доєв, Г. Орлов, Н. Костилєва [та ін.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 3 (54). – 2020. – 81, [1] с., включ. обкл.
1429716
   Стена : всеукраїнський молодіжний інформаційно-аналітичний журнал / голов. ред. Правдивець А.В. ; редкол.: А. Доєв, Г. Орлов, Н. Костилєва [та ін.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 4 (55). – 2020. – 81, [1] с.
1429717
   Стена : всеукраїнський молодіжний інформаційно-аналітичний журнал / голов. ред. Правдивець А.В. ; редкол.: А. Доєв, Г. Орлов, Н. Костилєва [та ін.]. – Киев : [б. в.], 2005-
№ 1 (60). – 2022. – 81, [1] c.
1429718
  Сотник Л.А. Стена Геродота / Л.А. Сотник. – Донецк, 1967. – 156с.
1429719
  Ляшко Н.Н. Стена десятых / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1936. – 199с.
1429720
  Торин А. Стена длиною в 38 лет // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 9. – С. 114-129. – ISSN 0130-9625


  Берлинский кризис 1958-1961 годов, кульминацией которого стало возведение Берлинской стены.
1429721
  Навои А. Стена Искандара : поэма / Алишер Навои; пер. со староузб. В.Державина. – Москва : Художественная литература, 1970. – 445 с.
1429722
   Стена плача. – М., 1989. – 268с.
1429723
  Исикава Тацудзо Стена человеческая / Исикава Тацудзо. – Москва, 1963. – 640 с.
1429724
  Сартр Ж.-П. Стена. Детство хозяина : новеллы : [пер. с фр.] / Жан-Поль Сартр. – Москва : АСТ, 2004. – 172, [2] с. – Сер. осн. в 2000 г. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-008596-6
1429725
  Минаев Н. Стенгазета "Сигнал". / Н. Минаев. – Владивосток, 1955. – 28с.
1429726
  Пішенін Володимир Олексійович Стенд з гідроприводом для контролю експлуатаційних параметрів виробів ударним імпульсом підвищеної тчоності : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.03 / Пішенін Володимир Олексійович; Вінницьк. держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1998. – 15л.
1429727
  Фрид Я.В. Стендаль : очерк жизни и творчества / Я. Фрид. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 287 с. : 1 л. портр.
1429728
  Прево Жан Стендаль / Прево Жан. – М.Л., 1960. – 440с.
1429729
  Фрид Я.В. Стендаль / Я.В. Фрид. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Москва, 1967. – 416с.
1429730
  Якимович Т.К. Стендаль / Т.К. Якимович. – К, 1967. – 27с.
1429731
  Реизов Б.Г. Стендаль : годы учения / Б.Г. Реизов ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Ленинград : Наука, 1968. – 260 с. : 1 л. портр.
1429732
  Реизов Б.Г. Стендаль : художественное творчество / Б.Г. Реизов. – Ленинград : Художественная литература, 1978. – 408 с.
1429733
  Тимашева О.В. Стендаль : (200 лет со дня рождения.) / О.В. Тимашева. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : подписная научно-популярная серия ; 4/1983 ; Литература)
1429734
  Овруцька І.М. Стендаль : життя і творчість / І.М. Овруцька. – К, 1983. – 176с.
1429735
  Кочеткова Т.В. Стендаль в России : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Кочеткова Т.В. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 16 с.
1429736
  Эсенбаева Р.М. Стендаль и Достоевский : типология романов "Красное и черное " и "Преступление и наказание" / Р.М. Эсенбаева. – Тверь, 1991. – 96 с.
1429737
  Виноградов А.К. Стендаль и его время / А.К. Виноградов. – Москва, 1938. – 248с.
1429738
  Виноградов А.К. Стендаль и его время / А.К. Виноградов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 366с.
1429739
  Забабурова Н.В. Стендаль и проблемы психологического анализа. / Н.В. Забабурова. – Ростов-на-Дону, 1982. – 155с.
1429740
  Андрие Р. Стендаль, или Бал-маскарад : пер. с фр. / Андрие Р. [послесл. и коммент. Я. Богданова]. – Москва : Прогресс, 1985. – 288 с. – Библиогр.: с. 285
1429741
  Мюллер-Кочеткова Стендаль, Триест, Чивитавеккья... и Рига / Мюллер-Кочеткова. – Рига, 1983. – 204 с.
1429742
  Реизов Б.Г. Стендаль. / Б.Г. Реизов. – Москва, 1957. – 31с.
1429743
   Стендаль.. – М., 1961. – 119с.
1429744
  Реизов Б.Г. Стендаль. / Б.Г. Реизов. – Л., 1974. – 372с.
1429745
  Мюллер-Кочеткова Стендаль. Встречи с прошлым и настоящим / Мюллер-Кочеткова. – Рига, 1989. – 262с.
1429746
   Стендовая проверка и макетирование бесконтактніх логических схем.. – М., 1978. – 81с.
1429747
   Стендовая стрельба.. – М., 1956. – 60с.
1429748
  Кальбус Г.Л. Стенды для испытания тракторных гидроприводов / Г.Л. Кальбус. – М., 1985. – 94с.
1429749
  Бойчук Б. Стенлі Кюніц // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 150-152. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
1429750
   Стенная газета - боевой помощник партийной организации.. – 2-е изд., перераб. – Вологда, 1954. – 136с.
1429751
  Вяземский Б.А. Стенная газета / Б.А. Вяземский. – Ленинград, 1938. – 64с.
1429752
  Ларионов Н. Стенная газета / Н. Ларионов, Е. Иванов. – Новосибирск, 1950. – 51с.
1429753
  Кондрашев Г. Стенная газета / Г. Кондрашев, М. Макаров. – Л, 1951. – 88с.
1429754
  Яковлев И.Я. Стенная газета / И.Я. Яковлев. – Л, 1955. – 100с.
1429755
  Авруцкий Л.И. Стенная газета / Л.И. Авруцкий. – Дніпропетровськ : Днепропетровское областное, 1956. – 75 с.
1429756
  Карамышев А.А. Стенная газета в колхозе / А.А. Карамышев. – Барнаул, 1952. – 44с.
1429757
  Семин И.а. Стенная газета в колхозе. / И.а. Семин. – Воронеж, 1952. – 43с.
1429758
  Бойко Г.П. Стенная газета и боевой листок подразделения : в помощь редколлегиям стенных газет, военкоровскому активу и политработникам / Г.П. Бойко. – Москва : Военгиз, 1949. – 132 с.
1429759
  Назаров М. Стенная газета колхоза / М. Назаров. – Казань, 1952. – 48с.
1429760
   Стенная газета.. – М., 1973. – 128с.
1429761
  Покровский Н.В. Стенная живопись в Богословском монастыре Рязанской губернии : с 2 фотографич. снимками / [соч.] Н.В. Покровского, члена Ряз. Уч. Арх. Комиссии. – Рязань : Тип. Губерского правления, 1888. – 5 с., 2 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Рязанской ученой Археолог. комиссии. 1888, т. III, № 2
1429762
   Стенная печать в борьбе за новый подъем сельского хозяйства.. – М., 1954. – 108с.
1429763
  Савин С.Т. Стенная печать речного транспорта. / С.Т. Савин. – М., 1953. – 68с.
1429764
   Стенная печать.. – Новосибирск, 1954. – 72с.
1429765
   Стенная роспись в Молдове 15-16 века. – Бухарест : Меридиане, 1983. – 6, 132 с. : илл.
1429766
  Хуцишвили Георгий Ясонович Стенная роспись Святосаввинского храма Сафарского монастыря : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.04 / Хуцишвили Георгий Ясонович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1429767
  Эльский Б. Стенные газеты / Б. Эльский. – М, 1925. – 77с.
1429768
  Всесоюзный Стеногр. отчет / Всесоюзный, советских писателей (1 ; 1934 ; Москва). съезд. – Москва, 1990. – 714с.
1429769
  Всесоюзный Стеногр. отчет. / Всесоюзный, работников народного образования (1988 ; Москва). съезд. – Москва, 1990. – 410с.
1429770
  Чегусова З. Стенограма душі Миколи Гроха // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 102-103. – ISSN 0130-1799
1429771
   Стенограма круглого столу "Громадська думка населення Білорусі та перспективи президентських виборів 2006 року" // Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи" / Фонд "Демократичні ініціативи". – Київ, 2005. – № 34. – С. 6-24
1429772
   Стенограмма вебинара «Формирование образовательного пространства в современных условиях» // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 207-221. – ISSN 1811-0916
1429773
   Стенограмма Всесоюзной конференции по проблемам развития современного народного искусства в свете постановления ЦК КПСС.. – М., 1977. – 526с.
1429774
   Стенограмма выступлений ученых на вечере, организованном Советским Комитетом Защиты Мира совместно со Всесоюзным обществом по распространению политических и научных знаний 6 июня 1957 г.. – М., 1957. – 24с.
1429775
   Стенограмма и решение научно-технического совещания по теплофикации г.Горького.. – Горький, 1962. – 51с.
1429776
   Стенограмма совместного заседания попечительских советов Сибирского и Южного федерального университетов / источник: Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 6-15. – ISSN 0321-0383
1429777
   Стенограммы лекции по "методике перевода предпирятий на новую систему планирования".. – М., 1967. – 223с.
1429778
  Гильдебранд А.Г. Стенографический атлас к самоучителю слуховой стенографии по системе терне-Гильдебранд / А.Г. Гильдебранд. – М., 1927. – 52с.
1429779
  Коми Стенографический отчет / Коми, Верховный Совет. Созыв 9-й. Сессия АССР, 2-я. – Сыктывкар, 1976. – 104с.
1429780
   Стенографический отчет 3-ей очередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета VII созыва.. – Харьков : Издание Управление Делами ВУЦИК"а, 1923. – 70 с.
1429781
   Стенографический отчет VI Конгресса Коминтерна.. – М.Л., 1929. – 192с.
1429782
   Стенографический отчет VI Конгресса Коминтерна.. – М.Л.
4. – 1929. – 540с.
1429783
  Страховский И. Стенографический отчет заседаний Особого совещания по проектам Вотчинного устава в С.-Петербурге, в ноябре и декабре 1898 года. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1899. – [8], 349 с.
1429784
   Стенографический отчет Областной XV партийной конференции (5-15 июня 1930 г.). – Казань : Татполиграф, 1930. – 433 с.
1429785
   Стенографический отчет П Всероссийского агрономического съезда, 25 января-5 февраля 1929 г.. – М., 1929. – 558с.
1429786
  КП(б) Украины. Киевский губ. комитет. Пленум Стенографический отчет расширенного пленума губкома КП(б) У Киевщины 16-18 сентября 1924 г. / Украины. Киевский губ. комитет. Пленум КП(б), (1924, сентябрь). – Киев : Изд. Киевского Губкома КП(б)У, 1924. – 200 с.
1429787
   Стенографический отчет расширенного совещания Госплана РСФСР с местными работниками.. – М., 1925. – 163с.
1429788
   Стенографический отчет третьего Всеукраинского съезда профсоюзов.. – Х., 1927. – 360с.
1429789
   Стенографический отчет третьей сессии ВУЦИК VIсозыва 10-16 октября 1922 года. – Харьков : Издание ВЦИК, 1922. – 97с.
1429790
   Стенографический отчет.. – Новосибирск, 1930. – 92с.
1429791
  Всесоюзный Стенографический отчет. / Всесоюзный, учителей. Москва. съезд, 1968. – Москва, 1969. – 319с.
1429792
   Стенографический отчеты о собраниях Московской Городской Думы за декабрь месяц 1910 года. – Москва : Городская типография, 1911. – XII, с.1234-1424
1429793
   Стенографический отчеты о собраниях Московской Городской Думы за февраль месяц 1911 года. – Москва : Городская типография, 1911. – XII, c.86-234
1429794
   Стенографический словарь.. – М., 1952. – 296с.
1429795
   Стенография. – М., 1952. – 451с.
1429796
   Стенография. – Москва, 1952. – 416с.
1429797
  Гильдебранд А.Г. Стенография / А.Г. Гильдебранд. – М., 1954. – 499с.
1429798
   Стенография. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1956. – 455с.
1429799
  Гильдебранд А.Г. Стенография / А.Г. Гильдебранд. – М., 1963. – 40с.
1429800
   Стенография. – М, 1964. – 400с.
1429801
  Гильдебранд А.Г. Стенография / А.Г. Гильдебранд. – М., 1966. – 52с.
1429802
  Гильдебранд А.Г. Стенография / А.Г. Гильдебранд. – М., 1966. – с.
1429803
  Герасимов В.В. Стенография / В.В. Герасимов. – Минск, 1971. – 144с.
1429804
   Стенография. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1971. – 318с.
1429805
  Вексман Р.А. Стенография : учебное пособие по факультативному курсу для 9-10 классов / Р.А. Вексман, Я.Е. Каждан, Т.С. Порто. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1971. – 318с.
1429806
  Вексман Р.А. Стенография : учебник для техникумов / Р.А. Вексман, Я.Е. Каждан, Т.С. Порто. – Москва : Книга, 1972. – 336 с.
1429807
   Стенография. – М, 1972. – 335с.
1429808
  Герасимов В.В. Стенография / В.В. Герасимов. – Изд. 2-е, перераб. – Минск, 1975. – 271с.
1429809
   Стенография. – 3-е изд., перераб. – М, 1977. – 319с.
1429810
  Вексман Р.А. Стенография : учебное пособие по факультативному курсу для 9-10 классов / Р.А. Вексман, Я.Е. Каждан, Т.С. Порто. – изд. 3-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1977. – 319 с.
1429811
   Стенография. – М., 1981. – 207с.
1429812
  Лимончикова Т.В. Стенография / Т.В. Лимончикова. – М., 1983. – 192с.
1429813
  Демачева Ю.С. Стенография / Ю.С. Демачева, К.М. Заранко. – М., 1986. – 519с.
1429814
  Демачева Ю.С. Стенография / Ю.С. Демачева, К.М. Заранко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 366с.
1429815
  Каждан Я.Е. Стенография / Я.Е. Каждан. – М, 1991. – 542с.
1429816
  Круглова Н.И. Стенография / Н.И. Круглова. – Минск, 1994. – 230 с.
1429817
  Акопьян О.С. Стенография и машинопись / Акопьян О.С. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1964. – 127 с.
1429818
  Юрковский А.М. Стенография сквозь века. / А.М. Юрковский. – М., 1969. – 146с.
1429819
   Стенографічний відчит поширеного пленуму Губвиконкому Київщини.. – К., 1924. – 159с.
1429820
   Стенографічний звіт XV-ї округової конференції Київської організації КП.. – Київ, 1930. – 615с.
1429821
  Петренко Р.Н. Стенографічні звіти як джерело вивчення діяльності більшовицької фракції IV Державної думи // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 41-47. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается роль и значение стенографических отчетов IV Государственной думы для изучения деятельности большевистской фракции, которая с трибуны Думы проводила ленинскую политику по рабочему, крестьянскому и национальному вопросам.
1429822
  Кінзерявий О.М. Стенографічні методи приховування даних у векторні зображення, стійкі до активних атак на основі афінних перетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Кінзерявий Олексій Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1429823
  Касаткіна В.Л. Стенографія / Касаткіна В.Л. – Київ, 1988. – 296 с.
1429824
  Яценко Н.С. Стенокардія: наслідки та способи уникнення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 4-6 : фото
1429825
  Бичев М. Стенописите в Иваново / М. Бичев. – София : Български художник, 1965. – 143 с. : илл.
1429826
  Литвиненко Я.В. Стенопись Киево-Печерской лавры (к вопросу об авторстве и датировке) // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2009. – 2008 рік : Церква і музеї: втрати XX століття. – С. 201-208. – ISBN 978-966-651-756-5
1429827
  Шарлемань Н. Стенопись охотничьего содержания Софийского заповедника - архитектурного музея в Киеве как источник по краеведению Киевской Руси / Публікація В. Ульяновського // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 257-321. – ISBN 978-966-02-6215-7
1429828
  Конева С.П. Стенотекоиды и беззамковые брахиоподы нижнего и низов среднего кембрия Центрального Казахстана / С.П. Конева; Отв. ред. Никитин И.Ф. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1979. – 124с.
1429829
   Стенфорд чекає талановитих // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 4


  Стенфордський університеті готовий прийняти до себе талановитих українців. Вуз розробив спеціальну програму -The Ukrainian Emerging Leaders Program. Згідно з програмою, 3 професіонали з України навчатимуться протягом 10 місяців у Кремнієвій долині з ...
1429830
  Регейло І. Стенфордська вища школа освіти: підготовка нового покоління фахівців ступеня PhD / І. Регейло, Н. Базелюк // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 90-98. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1429831
  Гончарова А.А. Стены и башни Кремля / А.А. Гончарова, А.И. Хамцов. – Москва : Моск. рабочий, 1957. – 67 с.
1429832
  Гончарова А.А. Стены и башни Кремля / А.А. Гончарова, А.И. Хамцов. – Москва : Моск. рабочий, 1969. – 64 с.
1429833
  Бреза Тадеуш Стены Иерихона. Лабиринт / Бреза Тадеуш. – Москва : Радуга, 1985. – 476с. – (Мастера современной прозы)
1429834
  Гончарова А.А. Стены, башни Кремля / А.А. Гончарова, А.И. Хамцов. – 2-е. – Москва : Моск. рабочий, 1960. – 71 с.
1429835
  Фирсов В. Стенька Разин - вольный атаман / В. Фирсов, 1919. – 46с.
1429836
  Маклюк О.М. Стеоретипи доби "холодної війни" у пам"яті населення України як чинник формування сучасного ставлення до НАТО // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 126-132
1429837
   Степ : Хеpсонський беллетpистичний збіpник. – С.-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1886. – [2], 391 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Зі змісту: Будяк / Д. Моpдовець. Hевынна; Писня пpо Бондаpивну: (Замитка) / И. Левицькый [І.С. Hечуй-Левицький]. Бондаpивна / И. Каpпенко [І. Каpпенко-Каpий]. Hа лымани; Зиpка / Днипpова Чайка. Тыpса / А. Бpаунеp. Свадебныя песни в Елисаветгpадском ...
1429838
   Степ : Письменство, наука і громадське життя. – Одеса : З друкарні " Акц. Ю.-Русск. Об-ва Печатного Дела, 1916. – 112с.
1429839
  Масенко Т.Г. Степ : роман у віршах / Т.Г. Масенко. – Київ, 1938. – 115 с.
1429840
  Чехов А.П. Степ / А.П. Чехов. – К, 1952. – 123с.
1429841
  Масенко Т.Г. Степ : роман у віршах / Т.Г. Масенко. – Київ, 1968. – 167 с.
1429842
  Ярошенко В.М. Степ / В.М. Ярошенко. – К., 1968. – 119с.
1429843
  Сизоненко О.О. Степ : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 560 с.
1429844
  Сизоненко О.О. Степ : роман / О.О. Сизоненко. – Київ
Кн.1. – 1987. – 766 с.
1429845
  Сизоненко О.О. Степ : роман / О.О. Сизоненко. – Київ
Кн. 2. – 1987. – 733 с.
1429846
  Єфімов П.Г. Степ Донецький / П.Г. Єфімов. – Київ : Художня література, 1951. – 372 с.
1429847
  Фіялко Т.Є. Степ і місто / Т.Є. Фіялко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 91 с.
1429848
  Нагнибіда М.Л. Степ і море : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 104с.
1429849
  Лебедєв Ю. Степ і море в українських народних думах (до вивчення етнокультурних контактів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається формування концептів "степ" і "море" на основі фольклорних творів з позицій сучасного українського сходознавства. The formation of the concepts "steppe" and "sea" are analyzed from the viewpoint of modem Ukrainian oriental studies on the ...
1429850
  Лебедєв Ю. Степ і море в українських народних думах(до вивчення етнокультурних контактів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-52. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглядається формування концептів "степ" і "море" на основі фольклорних творів з позицій сучасного українського сходознавства. In this article, the forming concepts of "step" and "sea" on the base of folklore are displayed from the point of view of ...
1429851
  Лур"є Н.Г. Степ кличе / Ноте Лур"є. – Київ, 1934. – 188 с.
1429852
  Лур"є Н. Степ кличе : роман / Н. Лур"є. – Київ, 1976. – 376 с.
1429853
  Дольд-Михайлик Степ прагне / Дольд-Михайлик. – К, 1951. – 215с.
1429854
  Тумунов Ж. Степ прокинувся : Роман / Ж. Тумунов. – Київ : Дніпро, 1974. – 344с.
1429855
  Беспамятных Н.Д. Степан Александрович Богомолов. 1877-1965 / Н.Д. Беспамятных ; отв. ред. Е.П. Ожигова. – Ленинград : Наука, 1989. – 117 с. – (Научно-биографическая литература)
1429856
  Журавльов Д.В. Степан Андрійович Бандера // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 372-376. – ISBN 978-966-14-1182-0
1429857
  Федірко А.М. Степан Андрійович Гапеєв // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 105-115. – ISBN 966-02-2441-9
1429858
   Степан Андрійович Крижанівський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 9. – С.96. – ISSN 0236-1477


  С.А.Крижанівський (1911-2002) -.відомий україн- ський літературознавець. Некролог
1429859
   Степан Арсентійович Макарчук // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – С. 115-116. – ISSN 0130-6936


  Некролог.
1429860
   Степан Афанасьевич Балезин , 1904-1982 : химик. – Москва : Наука, 1988. – 172 с. – (Науч.-биогр. сер.)
1429861
  Кралюк П.М. Степан Балей – теоретик психології релігії / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 95-99. – ISBN 978-966-373-827-7
1429862
  Кралюк П. Степан Балей як філософ // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 359-361. – ISBN 978-966-2254-74-7
1429863
  Кралюк П.М. Степан Балей як філософ // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 359-361. – ISBN 978-966-373-777-5
1429864
  Посівнич М. Степан Бандера - життя присвячене свободі / Микола Посівнич. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 96, [1] с. : фотоіл. – Покажчик: с. 85-93. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1851-4
1429865
  Посівнич М. Степан Бандера - життя, присвячене свободі / Микола Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2008. – Степан Бандера - життя, присвячене свободі / Микола Посівнич. – 112 с. – (Події і люди ; кн.3)
1429866
  Гордасевич Г. Степан Бандера - людина і міф / Г. Гордасевич. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 140с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-25-8
1429867
  Гордасевич Г. Степан Бандера - людина і міф / Галина Гордасевич. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 140с. – (Бібліотека Українця). – ISBN 966-7419-25-8


  Знайомство з біографією Степана бандери на підставі зібранних й опрацованих автором документів і джерел
1429868
  Кононенко П. Степан Бандера - людина, революціонер, мислитель-стратег. Уроки життєдіяльності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 6-21
1429869
   Степан Бандера - символ нації : Матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери. – Івано-Франківськ : Галичина, 1999. – 63с. – ISBN 966-7403-08
1429870
  Мірчук П. Степан Бандера - символ революційної безкомпромісовости / Петро Мірчук. – Нью Йорк ; Торонто : Організація Оборони Чотирьох Свобід України ; Ліга Визволення України, 1961. – 159, [1] c. : фот.
1429871
  Дужий П. Степан Бандера / П. Дужий. – Львів
1. – 1996. – 187с.
1429872
  Частий Р.В. Степан Бандера : мифы, легенды, действительность / Частий Р.В. – Харьков : Фолио, 2007. – 383, 16 с. илл. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-3656-X
1429873
  Мельник Г. Степан Бандера // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 92-98. – ISSN 0868-4790
1429874
  Кук Василь Степан Бандера (1909-1999 рр.) / В. Кук. – Івано-Франківськ, 1999. – 48с.
1429875
  Лосєв Ігор Степан Бандера без компліментів і проклять // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 96-100. – ISSN 1812--514Х
1429876
  Посівнич М. Степан Бандера в німецьких тюрмах і концтаборі Заксенгаузен // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 134-148
1429877
  Чайковський Анатолій Степан Бандера інструктував диверсантів Гітлера // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 46-47. – ISSN 0130-5212
1429878
  Гринів О. Степан Бандера на політичній мапі України // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 2-13. – ISSN 0130-7037
1429879
  Сергійчук В. Степан Бандера обрав українську державність, а Володимир Івашко - Москву // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 30-річчя ухвали Декларації про державний суверенітет УРСР.
1429880
   Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах та спогадах. – Львів, 2006. – 568с. – ISBN 966-325-026-7


  Знайомство з біографією Степана бандери на підставі зібранних й опрацованих автором документів і джерел
1429881
   Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959) : [в 3 т.] : [зб. док. з таєм. архівів] / Галуз. держ. архів Служби безпеки України, Галуз. держ. архів Служби зовніш. розвідки України ; ред. рада: В. Богдан, В. В"ятрович, С. Кокін та ін. ; заг. ред.: В. Сергійчук ]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-25-1
Т. 1 : [вступ. ст., покажч.: В. Сергійчук ; упоряд.: В. Сергійчук, І. Білоконь, С. Кокін та ін.]. – 2009. – 679, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 632-661. – Бібліогр.: с. 678-680 та в кінці ст.
1429882
   Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959) : [в 3 т.] : [зб. док. з таєм. архівів] / Галуз. держ. архів Служби безпеки України, Галуз. держ. архів Служби зовніш. розвідки України ; [ред. рада: В. Богдан, В. В"ятрович, С. Кокін та ін. ; заг. ред.: В. Сергійчук]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-25-1
Т. 2 : [вступ. ст., покажч.: В. Сергійчук ; упоряд.: В. Сергійчук, І. Білоконь, С. Кокін та ін.]. – 2009. – 640 с. : іл. – Покажчики: с. 614-629. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.
1429883
   Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959) : [в 3 т.] : [зб. док. з таєм. архівів] / Галуз. держ. архів Служби безпеки України, Галуз. держ. архів Служби зовніш. розвідки України ; [ред. рада: В. Богдан, В. В"ятрович, С. Кокін та ін. ; заг. ред.: В. Сергійчук]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-25-1
Т. 3 : [вступ. ст., покажч.: В. Сергійчук ; упоряд.: В. Сергійчук, І. Білоконь, С. Кокін та ін.]. – 2009. – 647, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 610-633. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.
1429884
   Степан Бандера. История одного националиста // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 5 (28). – С. 20-29
1429885
   Степан Бандера. Промова над могилою Євгена Коновальця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 червня (№ 24). – С. 6, 7
1429886
   Степан Бандера: документи і матеріали (1920-1930 рр.). – Львів, 2006. – 248с. : іл. – ISBN 966-325-072-0


  Знайомство з біографією Степана бандери на підставі зібранних й опрацованих автором документів і джерел
1429887
  Коляда І. Степан Бандера: кохання, родина. Штрихи до портрета: науково-популярний нарис. До 110-річчя від дня народження та 60-річчя трагічної загибелі / І. Коляда, С. Борчук // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (211), березень 2019. – С. 26-38
1429888
  Пляченко А.Г. Степан Бандера: людина чину, людина-символ // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 10-15. – ISBN 978-966-927-118-1
1429889
  В"ятрович Володимир Степан Бандера: старі та нові міфи // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 27-29
1429890
  Иваненко Анна Степан Васильевич не меняет профессию или верю не верю : Один день со Степаном Романюком / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 26-30 : Іл.
1429891
   Степан Васильович Віднянський : [біобібліографія] : до 60-ліття від дня народження і 35-ліття науково-педагогічної діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [укладачі: Н.В. Кривець, Н.А. Ярко ; відп. ред. А.Ю. Мартинов]. – Київ : НАН України, Інститут історії України, 2011. – 89, [2] с., включ. обкл. : фот. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-02-5954-6


  Шановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою і вдячністю за підтримку в науковій діяльності. Щиро - Підпис
1429892
   Степан Васильович Щурат : Бібліогр. покажч.: До 80-річчя від дня народження. – Львів, 1988. – 39с.
1429893
  Грудницька М. Степан Васильченко : Статті та матеріали / М. Грудницька, В. Курашова. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1950. – 336 с.
1429894
  Костюченко В.А. Степан Васильченко / В.А. Костюченко. – Київ, 1961. – 96с.
1429895
  Костюченко В.А. Степан Васильченко : літературний портрет / В. Костюченко. – [Вид. 2-е, випр. і доп.]. – Київ : Дніпро, 1965. – 110 с.
1429896
  Деркач Б.А. Степан Васильченко (Життя і творчість) / Б.А. Деркач. – Київ, 1957. – 48с.
1429897
  Отвага Д. Степан Васильченко і театр // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 94-100
1429898
  Костюченко В.В. Степан Васильченко. Життя і творчість / В.В. Костюченко. – Київ, 1978. – 155с.
1429899
  Веселовський С. Степан Веселовський: "Якби я міг повернутися в минуле, то знов обрав би Львівську політехніку" / підготовила Ірина Мартин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 78-80. – ISSN 2709-3107
1429900
   Степан Витвицький - Президент Української Народної Республіки в екзилі : документи і матеріали. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2007. – 247, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-7601-87-4
1429901
  Мартинов А. Степан Віднянський: патріотизм, порядність, професійність - кредо українського історика // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 59-75. – ISSN 2309-2262
1429902
   Степан Георгиевич Шаумян : жизнь и деятельность в фотографиях и документах. – Москва : Плакат, 1982. – 96 с. : ил.
1429903
  Шевченко Л.В. Степан Герасьович Машкевич // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 339-344. – ISBN 966-02-2441-9
1429904
  Арасланова С. Степан Голубєв - професор Академії та Університету // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 480-482. – ISBN 978-966-171-783-0


  Про Степана Тимофійович Голубєва - церковного історика, професора Київської духовної академії та університету Св. Володимира.
1429905
   Степан Григорович Кривдік : до 70-річчя від дня народження // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 134-136 : фото. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1429906
  Давимук С. Степан Давимука: "Мрію про міцну, шановану в світі, сильну Українську державу!" // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 102-109. – ISBN 978-917-7694-06-8
1429907
   Степан Данилович Лисициан. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1987. – 96с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 41)
1429908
  Могильний Л.П. Степан Дівович і значення його твору "Разговор Великороссии с Малороссией…" у становленні автономістського руху // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 21-24. – ISSN 2076-1554
1429909
  Абрамов К.Г. Степан Дмитриевич Эрьзя : биогр. очерк / К.Г. Абрамов. – 2-е изд. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1979. – 112 с., [5] л. ил. : ил.
1429910
  Абрамов К.Г. Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефедов) : биогр. очерк / Кузьма Абрамов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1976. – 65, [7] с., [19] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце книги
1429911
  Шибаков Н.И. Степан Дмитриевич Эрьзя. Проблемы творчества / Н.И. Шибаков. – Саранск, 1976. – 160с.
1429912
  Ліщук Д.С. Степан Дропан: загадкова постать в історії українського книгодрукування / Д.С. Ліщук, О.І. Шилюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : [б. в.], 2021. – 19, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 18-19 та в підрядк. прим.
1429913
  Иванович Степан Ежик : [рассказ Ивановича [псевд.]]. – 2-е изд. – Харьков : Изд. В.И. Рапп и В.И. Потапова ; Тип. Г.Б. Молчадского, 1904. – 127 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелейв : в 4 т. Т. 4 / И.Ф Масанов. М., 1960, с. 424. - Экз. деф. без обл.
1429914
  Старовойтенко І.В. Степан Ерастов - організатор українського національного руху на Кубані поч. XX ст.: штрихи до біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 65-76. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  Висвітлено результати досліджень життєвого шляху маловідомого на наш час українського громадсько-політичного та культурного діяча на Кубані Степана Ерастова - організатора "Просвіти", філії РУП, низки українських культурних товариств
1429915
  П"ядик Ю. Степан Ерастов: матеріали до біографії / Ю. П"ядик, І. Старовойтенко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 260-271
1429916
  Чанцев Н.А. Степан Ермаков / Н.А. Чанцев. – Воронеж, 1956. – 244с.
1429917
  Дунаев В. Степан Зарубин // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2006. – № 10. – С. 18-19.


  Степан Федотович Зарубин (1908-1995) - известный советский японист, лексикограф и переводчик. Работал в МГИМО.
1429918
   Степан Зенонович Гжицький. – К., 1985. – 44с.
1429919
  Кудряшова Е.И. Степан Злобин как автор исторических романов. Критико-биограф. очерк. / Е.И. Кудряшова. – Белгород, 1961. – 222 с.
1429920
   Степан Злупко = Stwpan Zlupko : біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 295 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія Ч.4). – ISBN 966-613-113-7
1429921
  Дудник С.И. Степан Ильич Дудник. Заслуженный художник РСФСР. Москва: Живопись. Альбом / С.И. Дудник. – Москва, 1979. – 28с.
1429922
   Степан Иорданович Берил : библиографический указатель. – Тирасполь : Приднестровский университет, 2006. – 76 с. – (Ученые Приднестровья)
1429923
   Степан Иорданович Берил : библиографический указатель / М-во просвещения ПМР ; Приднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Научная б-ка ; [сост. : Н.Н. Дейнеко, В.М. Мечевская, Л.И. Синяк ; авт. вступ. ст. В.Р. Окушко]. – Тирасполь : Приднестровский университет, 2011. – 92 с., [8] с. ил. – (Ученые Приднестровья)
1429924
  Грушка Є.Л. Степан Іванович Бойко / Є.Л. Грушка, К.Ф. Петрушак. – Львів : Каменяр, 1973. – 126 с. – (Ленінської гвардії бійці)
1429925
   Степан Іванович Іщук - 75 років // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – С. 121


  Про кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1429926
   Степан Іщук - економіко-географ, учений, педагог, патріот, громадянин України / О.В. Гладкий, О.О. Скляров, І.М. Зварич, Н.І. Чанцева // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – C. 317-319. – ISBN 978-617-7069-75-8
1429927
   Степан Іщук. Економіко-географ, учений, педагог, патріот, громадянин України / О. Гладкий, О. Скляров, І. Зварич, Н. Чанцева // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 107-111. – ISSN 1682-2366


  На пошану науково-педагогічної діяльності доктора географічних наук, професора КНУ імені Тараса Шевченка Степана Івановича Іщука.
1429928
  Ковальчук Г.І. Степан Йосипович Петров - завідувач відділу рідкісних та цінних книг Державної публічної бібліотеки УРСР (1949–1961 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 461-478. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
1429929
  Лобас П. Степан Карпенко // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 286-289
1429930
  Вівчарик П. Степан Качала та Олександр Барвінський: до історії взаємин // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 313-320
1429931
   Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 249-250
1429932
  Гроссман В.С. Степан Кольчугин / В.С. Гроссман. – Москва, 1937. – 192с.
1429933
  Гроссман В.С. Степан Кольчугин / В.С. Гроссман. – Москва, 1937. – 80с.
1429934
  Гроссман В.С. Степан Кольчугин / В.С. Гроссман. – Москва
Кн. 2. – 1938. – 109с.
1429935
  Гроссман В.С. Степан Кольчугин / В.С. Гроссман. – Москва
1-2. – 1947. – 375с.
1429936
  Гроссман В.С. Степан Кольчугин / В.С. Гроссман. – Москва
3-4. – 1947. – 478с.
1429937
  Гроссман В.С. Степан Кольчугин / В.С. Гроссман. – Москва
1. – 1955. – 360с.
1429938
  Гроссман В.С. Степан Кольчугин / В.С. Гроссман. – Москва
2. – 1955. – 464с.
1429939
  Гроссман В.С. Степан Кольчугин / В.С. Гроссман. – Москва
1. – 1966. – 360с.
1429940
  Гроссман В.С. Степан Кольчугин / В.С. Гроссман. – Москва
2. – 1966. – 456с.
1429941
  Кольяк Т.М. Степан Кузьмич Луценко / Т.М. Кольяк. – Х., 1970. – 112с.
1429942
  Мельник С.М. Степан Леонтійович Лимарченко // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 77-86. – ISBN 966-594-133-X
1429943
  Мартикян Е.А. Степан Меликсетович Агаджанян / Е.А. Мартикян. – М, 1958. – 87с.
1429944
   Степан Мефодійович Королівський : Бібліографічний покажчик. – Харків, 1972. – 39с.
1429945
   Степан Миклуш - учений, педагог, лісівник (з нагоди 60-річчя від дня народження) / Г.Т. Криницький, М.П. Горошко, П.Г. Хомюк, І.С. Ільків // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 150-153 : фото. – Бібліогр.: с. 152-153. – ISSN 1991-606X
1429946
   Степан Михайлович Криворучко, Каталогг персональної виставки, червень-вересень 1957 р.. – Львів, 1957. – 7с.
1429947
  Ершова О.И. Степан Михайлович Некрашевич // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 171-180. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Разносторонний лингвист и организатор филологической науки. Доцент БГУ, преседатель Института белорусской культуры, вице-президент Белорусской академии наук.
1429948
  Тимохин В. Степан Муратов : очерк / В. Тимохин. – Саратов : Саратовск. книжное изд., 1955. – 88 с.
1429949
  Різник Л. Степан Нехорошев - дослідник життя і творчості Григорія Сковороди / Л. Різник, Ю. Різник // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 89-92
1429950
  Ковалець Я. Степан Ніс // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.78-81


  Український етнограф і фольклорист
1429951
  Шекун В. Степан Ніс і Микола Костомаров // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України, Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; Редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2017. – С. 127-137. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 9, вип. 24 (27)). – ISSN 2078-063X


  Згадується Штеппа К.Т. - ректор Київського університету (1941-1943).
1429952
  Дузь І.М. Степан Олійник / І.М. Дузь. – Одеса, 1968. – 104с.
1429953
  Зуб І.В. Степан Олійник / І.В. Зуб. – К, 1978. – 159с.
1429954
  Дузь І.М. Степан Олійник. Нарис про життя і творчість / І.М. Дузь. – К., 1964. – 119с.
1429955
   Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) : біобібліографічний покажчик / НАН України, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського ; Ін-т біографічних досліджень ; [уклад. Т.І. Ківшар ; наук. ред. В.І. Попик ; заг. ред. Т.В. Бишова ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.), В.М. Горовий, Л.А. Дубровіна та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 196, [4] с. – На авантит.: До 140-річчя від дня народження Степана Онисимовича Сірополка. – ISBN 978-966-02-6371-0
1429956
  Осипов К. Степан Осипович Макаров / К. Осипов. – Москва, 1943. – 40с.
1429957
  Потапов Ю.П. Степан Осипович Макаров (1848-1904) / Ю.П. Потапов. – Л., 1982. – 215с.
1429958
  Островский Б.Г. Степан Осипович Макаров 1848-1904 / Б.Г. Островский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1951. – 432с.
1429959
  Волков В Степан Осокин / В Волков. – Ярославль, 1975. – 495с.
1429960
  Тарахан-Береза Степан Остряниця чи Яків Іскра (Острянин)? Топонім Острянина могила в поезії Шевченка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685
1429961
   Степан Павлюк (до 60-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – 204, [2] с., [8] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. портр.
1429962
  Мушинка М. Степан Пап і його внесок в історію церкви Закарпаття. До століття з дня народження // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 25-29. – ISSN 2520-6419


  "У статті мова йде про маловідомого громадського, політичного та релігійного діяча, греко-католицького священика Степана Папа, народженого на Закарпатті. Це самовідданий жертовний святий отець, який у найскладніші для церкви часи зумів вистояти, не ...
1429963
  Пільчук І.І. Степан Писаревський // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 287-289
1429964
   Степан Позняк = Stepan Pozniak Biobibliographical guide : Біобібліографічний показчик. – Львів, 2003. – 144с. – (Українська бібліографія ; Ч.9 ; Нова серія). – ISBN 966-613-261-3
1429965
  Білоус В. Степан Пономарьов і його бібліографія з палестинознавства // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 35-46. – ISBN 978-966-02-8837-9
1429966
  Писаренко Г.С. Степан Прокопович Тимошенко / Г.С. Писаренко. – К., 1979. – 195с.
1429967
  Писаренко Г.С. Степан Прокофьевич Тимошенко, 1878-1972: Ученый-механик / Г.С. Писаренко. – М., 1991. – 237с.
1429968
  Процюк С. Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла-Густава Юнга, Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну. – Київ : Грані-Т, 2008. – 110, [2] с. : іл. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-155-1
1429969
  Слоньовська О. Степан Пушик: поет-пісняр, патріот, громадянин // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 19 жовтня (№ 21). – С. 3
1429970
  Пословська В.А. Степан Радченко (В. Підмогильний "Місто") і Жорж Дюруа (Гі де Мопассан "Любий друг"): психологічні паралелі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 19/21 (275/277). – С. 17-20
1429971
  Злобин С.П. Степан Разин : исторический роман / С.П. Злобин. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1952. – 572с.
1429972
  Злобин С.П. Степан Разин : исторический роман / С.П. Злобин. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1952. – 501с.
1429973
  Злобин С.П. Степан Разин / С.П. Злобин. – Иркутск, 1953. – 835с.
1429974
  Злобин С.П. Степан Разин / С.П. Злобин. – Москва : Художественная литература
Кн.. 1. – 1953. – 532с.
1429975
  Лунин Б.В. Степан Разин / Б.В. Лунин. – Ростов н/Д, 1960. – 72с.
1429976
  Злобин С.П. Степан Разин / С.П. Злобин. – Москва
1. – 1963. – 488с.
1429977
  Злобин С.П. Степан Разин / С.П. Злобин. – Москва
2. – 1963. – 398с.
1429978
  Лунин Б.В. Степан Разин / Б.В. Лунин. – Ростов -на-Дону, 1971. – 128с.
1429979
  Сахаров А.Н. Степан Разин : (Хроника ХУІІ в.) / А.Н. Сахаров. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 319с. – (Жизнь замечательных людей)
1429980
  Злобин С.П. Степан Разин / С.П. Злобин. – Москва
1. – 1978. – 543с.
1429981
  Злобин С.П. Степан Разин / С.П. Злобин. – Москва
2. – 1978. – 476с.
1429982
   Степан Разин. – Куйбышев, 1979. – 103с.
1429983
  Каменский В.В. Степан Разин / В.В. Каменский. – Москва : Современник, 1980. – 56с.
1429984
  Злобин С.П. Степан Разин / С.П. Злобин. – Кишинев, 1986. – 701с.
1429985
  Сахаров А.Н. Степан Разин / А.Н. Сахаров. – 2-е изд. доп. – М., 1987. – 303с.
1429986
  Каменский В.В. Степан Разин / В.В. Каменский. – Москва : Правда, 1991. – 636 с.
1429987
  Злобин С.П. Степан Разин / С.П. Злобин. – Москва
1. – 1993. – 510с.
1429988
  Злобин С.П. Степан Разин / С.П. Злобин. – Москва
2. – 1993. – 446с.
1429989
  Сахаров А.Н. Степан Разин /Хроника ХУІІ века/ / А.Н. Сахаров. – Баку, 1988. – 264с.
1429990
  Каржавин Д.Ф. Степан Разин в Симбирске. / Д.Ф. Каржавин. – Ульяновск, 1947. – 78с.
1429991
  Соловьев В.М. Степан Разин и его время / В.М. Соловьев. – М., 1990. – 93с.
1429992
  Чистякова Е.В. Степан Разин и его соратники / Е.В. Чистякова, В.М. Соловьев. – М., 1988. – 221с.
1429993
  Степанов И.В. Степан Разин. / И.В. Степанов. – Л, 1950. – 44с.
1429994
  Чапыгин А.П. Степан Разин. / А.П. Чапыгин. – Иркутск, 1991. – 553с.
1429995
  Злобін С.П. Степан Разін / С.П. Злобін. – К., 1953. – 792с.
1429996
  Стецюк К.І. Степан Разін і Україна / К.І. Стецюк. – Київ, 1946. – 23с.
1429997
  Чапигін Ол. Степан Разін. / Ол. Чапигін. – Харків-Одеса, 1937. – 299с.
1429998
  Кулиняк Данило Степан Разя (Разин) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 63-64. – ISSN 0130-7037
1429999
  Герасименко В.Я. Степан Руданський : життя і творчість / В.Я. Герасименко. – Київ : Наукова думка, 1985. – 180 с.
1430000
  Пільгук І.І. Степан Руданський.Нарис життя і творчості / І.І. Пільгук. – Київ, 1956. – 116 с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,