Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1429001
  Кириченко М.С. "Тематичні дослідження" в історії сучасної філософії : навч.-метод. комплекс для студентів, магістрантів / Кириченко Михайло ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т., Каф. історії філософії. – Київ : Знання України, 2018. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 104-115 та в кінці модулів
1429002
  Морщакова Н.О. "Темброве" мислення Марини Денисенко: гра цитат, метафор і стилів у композиціях для фаготу // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 359-379. – ISSN 2522-4190


  "Для української камерної музики кінця ХХ–ХХІ ст. характерним є посилення композиторської уваги до виражальних властивостей інструменту як чинника драматургічної, формотворчої, композиційної логіки звукоутворення, що актуалізує дослідження ...
1429003
  Гаков В. "Темна вода во облацех..." / В. Гаков. – Москва : Политиздат, 1987. – 126с.
1429004
  Пузій В. "Темна" сторона Рея Бредбері // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 196-198
1429005
  Гужва В. "Темний бік місяця" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С. 2-32. – ISSN 0208-0710


  Роман.
1429006
  Ткаченко О. "Темний ліс" у природно-заповідному фонді, або куди зникають кошти, виділені на збереження природи // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 40-43
1429007
  Орел А. "Темний період з яскравим кінцем" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 124-130
1429008
  Гижа О. "Темних місць" не повинно бути
1429009
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім" / В.Г. Скляренко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Довіра, 2003. – 147, [1] с. : Бібліогр.: с. 123-129 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-141-6
1429010
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о Полку Ігоревім". // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 30-40. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються три темні місця "Слова" (Дивъ кличетъ връху древа", "Велитъ послушати земли незнаеме", "И тебе Тьмутораканьскый блъванъ"). Дива автор ототожнює із Солов"єм-розбійником з билинного епосу. Слово "незнаемъ" у "Слові" означає ...
1429011
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". [Ч.] 15 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 0027-2833
1429012
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". 11. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
1429013
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". 14 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С.3-12. – ISSN 0027-2833
1429014
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім".8 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.17-26. – ISSN 0027-2833
1429015
  Ситар Р.А. "Темні місця" поеми "Слово о полку Ігоревім" та способи відтворення їхньої семантики в англомовних перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 191-197. – ISBN 966-581-295-6
1429016
  Біла А. "Темні часи" тоді і зараз // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 231-233. – ISSN 0868-4790


  Про історичну драму "Темні часи" Джо Райта з Гері Олдмном у ролі Вінстона Черчилля.
1429017
  Гарбер М. "Темны дела твои, тихи дворы..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 42, 50-51. – ISSN 0131-8136
1429018
  Мухачев Вадим "Темный лес" теории и миражи идеологии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.97-110. – ISSN 0869-44435
1429019
  Сукиасян Э.Р. "Темный" этап в истории организации знаний в библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-41. – ISSN 0130-9765
1429020
  Воротняк Т. "Темпус-проекти, єднайтеся!" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  Відбулася нарада керівників Темпус-проектів. У роботі наради взяла участь начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України Г. Новосад. Під час зустрічі проректор КНУ імені Тараса Шевченка ...
1429021
   "Тенденции на рынке диктуют потребители и технологии" : персона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 8-9 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1429022
  Луковенко Т. Тематична класифікація української гомеопатичної термінології (тематичний розряд власне-гомеопатичних термінів) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 82-88. – ISSN 2411-6548
1429023
  Сінченко Г.І. Тематична специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г.І. Сінченко. – Чернівці, 1969. – 157с.
1429024
  Сінченко Г.І. Тематична специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г.І. Сінченко. – Чернівці, 1969. – 157с.
1429025
  Богданець В. Тематичне геоінформаційне картографування ландшафтів за даними дистанційного зондування: проблемні питання та перспективи їх вирішення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 154-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1429026
  Гордій М.С. Тематичне картографування районів діяльності підприємств газотранспортної системи на основі космічної інформації // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 5-14


  Охарактеризовані етапи тематичного картографування під час картографування газотранспортної мережі. Показані основні напрями взаємодії ДЗЗ-технологій із тематичним картографуванням. І, як наслідок, показані економічні та практичні перспективи ...
1429027
  Ковальчук І.П. Тематичне наповнення електронного великомасштабного атласу стану і використання земель навчально-дослідних господарств / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець, Н.М. Михальчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 188-200
1429028
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми "Країни Азії, Африки та Латинської Америки" (11 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-45
1429029
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 29-33
1429030
  Чубукова Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) / Чубукова, , Тетяна // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1429031
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 29-33
1429032
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. 11 клас : [на прикладі теми "Країни Центральної та Східної Європи (1945 - початок ХХІ ст.) 11 кл.] // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-18
1429033
  Пометун О. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів: формальне виставлення тематичного бала чи система контрольних процедур з теми? / О. Пометун, В. Власов // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 3.
1429034
  Росляк Р.В. Тематичне планування як засіб управління українським кінематографом (з досвіду 20-х років ХХ століття) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 271-275. – ISSN 2226-3209
1429035
  Суховій О.О. Тематичне поле віку людини в українській фразеології: етнолінгвістичний і лінгвокультурологічний підходи // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 139-145


  Фразеотематичні групи "раннє дитинство", "підлітковий вік", "молодість", "зрілість" у межах фразеотематичного поля віку людини в сучасній українській літературній мові аналізуються в етнолінгвістичному і лінгвокультурологічному ...
1429036
  Сливка Л.В. Тематичне поле педагогіки здоров"я у сучасних (після 1989 року) дисертаціях та монографіях польських дослідників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 218-221. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1429037
   Тематичне різноманіття і жанрове розмаїття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 лютого (№ 6). – С. 13


  Марина Соченко - відома українська художниця, просвітянка, волонтерка.
1429038
  Хомінський С.Й. Тематичне розмаїття публікацій преси з висвітлення синтезу релігії та екології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 131-135.


  Досліджується спектр тематичного розмаїття висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях природоохоронної, релігієзнавчої та релігійної преси. Ґрунтуючись на одержаних результатах дослідження висувається деталізована пропозиція щодо ...
1429039
  Шарова Т.М. Тематичне спрямування П.П. Білецького-Носенка // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 196-199. – ISBN 978-617-7346-65-3
1429040
  Резніченко Н.А. Тематичне та жанрове розмаїття творчості для дітей Ярослава Стельмаха // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 160-166
1429041
  Бублик С.Г. Тематичне ядро публікацій дослідника:наукометричний підхід // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 52-67. – ISSN 0374-3896
1429042
  Лозинський М. Тематичний аналіз історіографічних праць про Чин св. Василія Великого (за матеріалами наукових видань української діаспори другої половини XX ст.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 75-79. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1429043
  Коу Сяохуа Тематичний аналіз китайських міських газет (за матеріалами періодичної преси в місті Чунцин) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 36-41


  У статті подано тематичний аналіз п"яти міських газет міста Чунцин. Дається порівнювальна інформація зі сфери економіки, міжнародного життя, політики, культури, спорту тощо, розглядаються редакторські ідеї та відповідні аудиторії. The article ...
1429044
  Терентьєва Л. Тематичний аналіз силогістики Аристотеля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 70-83. – ISSN 0235-7941
1429045
  Москаленко-Висоцька Тематичний аналіз фільмів "Укркінохроніки" 2013 року крізь призму жанрів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 353-360. – ISSN 2225-7586


  "Методологія дослідження полягає в аналітичному аналізі жанрово-тематичного аспекту документальних фільмів студії «Укркінохроніка» 2013 року. Використовуючи прийоми темпоральної логіки, в статті означуються причинно-наслідкові зв"язки появи певних тем ...
1429046
  Цьовх О. Тематичний англо-український, українсько-англійський сільськогосподарський словник = Thematic english - ukrainian ukrainian - english dictionary of agriculture / О. Цьовх. – Львів : ЛНУ, 1999. – 376с. – ISBN 966-613-029-7
1429047
   Тематичний бібліографічний список: українські словники часів незалежності (1991-2006) / О. Кириленко, О. Орліченко, І. Тіщенко, Н. Присяжнюк // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 332-381. – ISBN 966-95452-3-8


  Розділ I. Науково-допоміжний бібліографічний список літератури: Ч. 1: 1991-2000 рр. Розділ II. Типологічні особливості українських словників (1991-2000).
1429048
   Тематичний довідник хронікально-документальних, науково-пополярних і учбових фільмів діючого фонду УРСР.. – К, 1959. – 128с.
1429049
  Ван Сяофей Тематичний зміст державних стандартів КНР з фізичного виховання для молодших школярів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 270-276. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1429050
  Волобуєва А. Тематичний контент мистецької преси Києва 1918-1941 рр. на прикладі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 26-31


  У статті простежено умови функціонування мистецької типологічної групи видань на прикладі літературно-художніх часописів. Розкрито проблемно-тематичне наповнення періодики залежно від вимог часу. В статье прослежены условия функционирования ...
1429051
  Букрієнко А. Тематичний підхід до вивчення японської мови / А. Букрієнко, К. Комісаров


  Рецензія на книгу: Ореста Забуранна. Йоко Тойофуку. Японська в темах : підручник. – ВНТЛ ; Класика, 2006. – 172 с.
1429052
  Тревого І.С. Тематичний план роботи правління Українського товариства геодезії і картографії (УТГК) на 2010 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 42-44
1429053
  Тревого І. Тематичний план роботи правління Українського товариства геодезії і картографії на 2009 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-54
1429054
   Тематичний покажчик основних матеріалів, надрукованих у часопису "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України" в 2008 році // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 77-79
1429055
  Морозова Наталія Тематичний покажчик основних матеріалів, опублікованих у журналі "Вища освіта України" за 2008 р. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 123-126
1429056
  Морозова Наталія Тематичний покажчик основних матеріалів, опублікованих у журналі "Вища освіта України" за 2008 р. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 123-126
1429057
   Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2012-го року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 149-155
1429058
   Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2008 році
1429059
   Тематичний покажчик статей, опублікованих у журналі "Історії в рідній школі" у 2020 році // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (224), листопад - грудень 2020. – С. 45-47
1429060
  Даневич С.Г. Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (1993-2005. - Вип. 1-10) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 247-264. – ISBN 966-02-4450-4
1429061
  Лобузіна К. Тематичний пошук в електронних каталогах національних бібліотек / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 12-18. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються засоби тематичного пошуку за бібліотечною класифікацією в електронних каталогах національних бібліотек за рубежем. Порівнюються можливості різних інформаційно-бібліотечних пошукових систем.
1429062
  Галицька С. Тематичний пошук у каталогах національних бібліотек: досвід країн Балтії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (259). – С. 14-20. – ISSN 1029-7200
1429063
  Груба Т. Тематичний словник синонімів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.31-32


  Укладання і використання словників.
1429064
  Ніколенко А.Г. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови : англо-українсько-російський / А.Г. Ніколенко, А.Г. Гудманян; Мін-во освіти України; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Кондор, 2008. – 834с. – ISBN 978-966-351-025-5


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1429065
  Кропочева Н.М. Тематичний спектр публікацій з проблеми патріотичного виховання у закладах вищої освіти (за матеріалами бібліографічного покажчика "Національно-патріотичне виховання в Україні" (2014-2018 рр.) // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 61-72. – ISSN 2707-3335


  Розглянуто варіативність способів вирішення проблеми національнопатріотичного виховання в закладах вищої освіти, зміст якого, відображаючи динаміку суспільно-політичних процесів, дає можливість конструювати закономірності й тенденції цього розвитку в ...
1429066
  Гуменюк В. Тематичні аспекти й інтонаційно-стильові акценти лірики Аблязіза Велієва


  У статті на основі ретельного аналізу найбільш характерних творів відомого сучасного кримськотатарськог поета осягається своєрідність його художньої манери, у якій емоційна пристрасність невіддільна від лагідної задушевності, ліричної проникливості
1429067
  Бойко А.А. Тематичні аспекти релігійної проблематики в українських мас-медіа: проблема комунікативного впливу на аудиторію // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 43-48


  Досліджується тематична палітра сучасних засобів масової інформації в аспекті висвітлення релігійної проблематики. The thematic palette of modern mass-medias is expiored in the aspect of lighting religious problems.
1429068
  Олтаржевський Д.О. Тематичні вектори як чинники впливу на цільову аудиторію корпоративного видання (досвід газети УДППЗ "Укрпошта" - "Поштовий вісник") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 63-67


  У статті досліджена тематика виступів корпоративного видання, запропонована класифікація напрямків висвітлення діяльності компанії за специфічними функціонально-комунікативними ознаками, проаналізований вплив обраного тематичного спектру на ...
1429069
  Липак В.Г. Тематичні вечори - школа виховання кологоспників / В.Г. Липак. – Львов, 1959. – 12с.
1429070
   Тематичні вечори в клубі.. – К, 1959. – 36с.
1429071
  Маковійчук Л.В. Тематичні групи вербалізаторів концепту "чоловік" у повісті М.Шпербера "Wolyna" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 24-30


  Дослідження присвячено вербалізації одного з найважливіших концептів MANN.ЧОЛОВІК та побудоване на матеріалі аналізу гендерно маркованих лексичних одиниць, які вживаються у тексті повісті М. Шпербера "Wolyna". Исследование посвящено вербализации ...
1429072
  Тиха Л.Ю. Тематичні групи лексики в іменниковій метафорі Івана Драча // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 165-168. – ISSN 1729-360Х
1429073
  Поліщук Т. Тематичні групи неологізмів у сучасній українській мові. На матеріалі газети "Україна молода" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 24-27
1429074
  Харченко О.В. Тематичні групи тематичного поля журналістської термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 132-136. – ISBN 966-581-102-9
1429075
  Патиченко О.М. Тематичні карти в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 16-32


  Тематичні карти технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (НГО) створюються із застосуванням ГІС-технологій і є геопросторовими моделями. Тематичні карти НГО – це земельно-інформаційні системи НГО (ЗІС НГО) з певним ...
1429076
  Ковальчук І.П. Тематичні карти використання земель електронного великомасштабного атласу навчально-дослідних господарств / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1429077
  Єфименко Т. Тематичні компоненти в готичних романах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 88-92. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1429078
  Верготі Лідія Тематичні контрольні роботи з української мови. 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-44. – ISSN 0130-5263
1429079
  Гера Т. Тематичні ментальні карти як засіб психологічного супроводу майбутніх педагогів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 101-117. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  У статті аргументовано доцільність впровадження методики тематичних ментальних карт до освітнього процесу педагогічного ВНЗ.
1429080
  Онищенко М.Г. Тематичні напрями картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 31-39


  Статтю присвячено обґрунтуванню основних тематичних напрямів картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України, а також визначенню тематики карт вказаного спрямування. Статья посвящена обоснованию основных тематических направлений ...
1429081
  Копилова Л.А. Тематичні напрями публікацій про освоєння Марса в сучасному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті виокремлено основні тематичні напрями текстів друкованих ЗМІ, присвячених космічній галузі, зокрема дослідженню Марса. Також порівнюються функції присвячених планеті матеріалів у науковому та паранауковому дискурсах. Унаслідок такого аналізу ...
1429082
  Соколова Н. Тематичні новини у підсумкових інформаційних програмах "ТСН. Тиждень" та "Подробности недели" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 80-86. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1429083
  Бондар М. Тематичні обрії Шевченкової поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 15-19. – ISSN 0130-5263
1429084
   Тематичні плани Інститутів Академії Наук УРСР на 1939 р.. – К, 1938. – с.
1429085
  Зінченко Н.С. Тематичні пріоритети України в дослідженнях Сьомої Рамкової програми ЄвропейськогоСоюзу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 124-128. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто досвід участі України в Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України та динаміку участі українських вчених у РП 7 ЄС. Показано значення участі в міжнародних програмах для популяризації та активізації ...
1429086
  Веремчук Т. Тематичні проекти мас-медіа ЄС в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326
1429087
  Коробко В.І. Тематичні різновиди розважального жанру реаліті-шоу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Розглядаються особливості такого формату розважального мовлення, як реаліті-шоу і подається роз"яснення його структури, з"ясовуються різновиди реаліті-шоу на телебаченні. Підгрунтям дослідження є теоретичні розробки та наукові концепції закордонних і ...
1429088
  Сітанська Л. Тематичні щорічні дати як засіб комунікації соціальної служби в територіальній громаді / Л. Сітанська, К. Шендеровський // Наш соціальний календар : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – С. 38-45
1429089
  Горецька С. Тематично-жанрові різновиди журналістських матеріалів з проблем наркоманії в українських медіа // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 23-30. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто тематичне наповнення журналістських матеріалів з проблем наркоманії, жанрові особливості, схарактеризовані рекомендації щодо висвітлення наркотичноної тематики в ЗМІ.
1429090
  Карпенко В.О. Тематично-змістове збалансування газети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-49. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблеми професійної майстерності редактора загальнополітичної газети щодо її тематичного спрямуван-ня та змістового наповнення. Зокрема, розглянуто питання структуризації редакції, рубрикації газетних сторінок та інші. In the article it is ...
1429091
  Мележик М.С. Тематично-змістові домінанти та риси постмодерного тексту (на прикладі творчості Юрія Щербака) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 33-38. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1429092
  Лисенко-Єржиківська Тематично-мотиваційна проблематика "одеської" інтимної лірики Адама Міцкевича та її українське відлуння
1429093
  Полякова Н.О. Тематично-семіотичний зміст географічних атласів // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 33-44


  Представлено складові показники інформаційно-семіотичної та семіотичної структури географічного атласу у вигляді їх моделі. Визначені головні функції картографічного твору (атласу). Розроблено класифікаційну структуру легенд загальногеографічних карт ...
1429094
  Молони Р. Темба и крокодил / Р. Молони. – М, 1988. – 77с.
1429095
  Шабанова Е.М. Тембот Керашев. / Е.М. Шабанова. – Майкоп, 1959. – 144с.
1429096
  Морщакова Н.О. Тембрально-виразові можливості фаготу й теоретико- композиційні пошуки М.Г. Денисенко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 212-217. – ISSN 2312-4679
1429097
  Трофимчук Олег Ігорович Темброва еволюція в українській народно-оркестровій музиці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 03 / Трофимчук О.І.; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 6 назв
1429098
  Цзу Лінжуй Темброва семантика духових інструментів у жанровій формі циклічної симфонії : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Цзу Лінжуй ; М-во кульури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр. : 4 назви
1429099
  Ден Цзякунь Темброво- інтонаційна семантика у духових партіях сюїти "Жовта ріка - золотий берег" Чжу Цзяхе: європейсько-китайські перегуки // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 143-154. – ISSN 2310-0583
1429100
  Афанасенко Т.В. Темброколористична палітра у фортепіанних творах Олів"є Мессіана : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Афанасенко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1429101
  Нечев Т. Темелко Бочварот : роман / Траjко Нечев. – Скопje : Графотисок, 2005. – 361 с. – ISBN 9989-2140-5-0
1429102
  Сидоров В.С. Темерник / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1988. – 304с.
1429103
  Сидоров В.С. Темерник / В.С. Сидоров. – Ч2. – Ростов на Дону, 1989. – 320с.
1429104
  Заза Ю. Теми-табу мовленнєвого жанру привітання : на матеріалі арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 107-111. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1429105
  Хабета І. Теми "виживання" у романі Маргарет Етвуд "Рік потопу" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 189-195. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано теми виживання та жертовності в романі-дистопії М. Етвуд "Рік Потопу" (2009). Розглядаючи процес проходження позицій віктимності, запропонованих у літературознавчому дослідженні "Виживання: тематика канадської літератури" (1972) М. ...
1429106
  Хлаповська Т.Г. Теми війни і миру в громадський думці: точки консолідації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 77-89
1429107
  Яценко Н. Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова" НАН України в 2014 році
1429108
   Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / НАНУ, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка; [ Барабаш Ю. та ін. ] ; [ упоряд., наук. ред. Н. Чамати ]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-00-0756-7
1429109
   Теми і плани семінарських занять з іторіїї держави і права зарубіжних країн.. – Київ, 1969. – 24с.
1429110
   Теми і плани семінарських занять і тематика курсових робіт з теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн, історії держави і права СРСР.. – Львів, 1962. – 63с.
1429111
  Бугайко Т.Ф. Теми контрольних робіт : методика викладання української літератури : Для студ.-заоч. пед. ін-тів / Бугайко Тетяна Федорівна ; М-во освіти УРСР ; Науково-метод. кабінет заочного навчання вчителів. – Київ, 1957. – 36 с.
1429112
   Теми контрольних робіт для студентів-заочників прородничо-географічних відділів.. – К, 1952. – 8с.
1429113
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з зоології безхордових / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 19с.
1429114
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з зоології хордових для студентів-заочників / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 16с.
1429115
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з курсу дарвінізму для студентів-заочників 4 курсу / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 20с.
1429116
   Теми контрольних робіт з курсу Основи макрсизму-ленінізму для заочників учительських інститутів.. – К, 1940. – 14с.
1429117
   Теми контрольних робітз історії стародавнього світу для студентів-заочників 1 курсу.. – К, 1952. – 12с.
1429118
   Теми курсових робіт з економічної географії СРСР.. – Київ, 1965. – 32с.
1429119
   Теми лекцій на 1940 рік.. – К, 1940. – 36с.
1429120
   Теми наукових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів та магістрів. – Київ : Київський університет, 2002. – 59с.
1429121
   Теми науково-дослідної роботи державних університетів, науково-дослідних, педагогічних і учительских інститутів. – Київ, 1940. – 224с.
1429122
  Ісам Рабах Абу Дальфа Теми традицій і новаторства в архітектурі об"єднаних Арабських Еміратів. : Автореф... кандю архіт.наук: 18.00.01 / Ісам Рабах Абу Дальфа; Держ. Техн. ун-тет будівництва і архітектури. – Харьків, 1998. – 20л.
1429123
   Теми, плани і література до семінарських занять по теорії держави і права на стаціонарному відділенні юридичного факультету.. – К, 1966. – 31с.
1429124
  Сыдыкбеков Т. Темир : роман / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1947. – 190 с.
1429125
  Сыдыкбеков Т. Темир : роман / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1965. – 211 с.
1429126
  Гожев А.Д. Темирская степь / А.Д. Гожев. – С. 24-34
1429127
  Шашкин З.Ж. Темиртау : роман / Зеин Шашкин ; [пер. с каз. А. Самсония]. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 256 с. : ил.
1429128
  Шашкин З.Ж. Темиртау. Наступило утро : романы / Зеин Шашкин. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 440 с.
1429129
  Візнюк О.В. Темна енергія і темна матерія як прояви гравітації на брані : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Візнюк О.В.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1429130
  Якубовський Д. Темна матерія та де її шукати / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 14-15


  Розмова з фізиком Дмитром Якубовським про темну матерію, а також про підходи до науки у Данії та Україні.
1429131
  Мельник О. Темна матерія у парах галактик KPG84 та KPG431 / О. Мельник, А. Елиїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-45. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Метою нашої роботи була перевірка наявності загального гало темної матерії у парах галактик на зразок знайдених у багатих групах та скупченнях. Ми використали архівні дані XMM-Newton пар галактик KPG84 та KPG431 та порівняли їхнє рентгенівське ...
1429132
  Шевчук В. Темна музика сосон : Роман; Сад житейський думок, трудів та почуттів: Автобіографічні замітки / Валерій Шевчук. – Київ : Акцент, 2003. – 448с. – ISBN 966-95944-4-8
1429133
  Лазаревський Б. Темна ніч : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 179-183. – ISSN 0320 - 8370
1429134
  Вишня Остап Темна нічка - петрівочка / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1926. – 16с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (В допомогу масовій політосвітроботі)
1429135
  Варела А. Темна ріка / А. Варела. – Київ, 1976. – 176 с.
1429136
  Винниченко В.К. Темна сила / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
1429137
  Тарнавський Ю. Темна сторона місяця // Критика. – Київ, 2000. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 4-10


  Монографія Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі".
1429138
   Темная Башня.. – М, 1990. – 216с.
1429139
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1979. – 239с.
1429140
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – 2-е, расшир. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 367с.
1429141
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1987. – 380с.
1429142
  Власов А.А. Темная и светлая вода / А.А. Власов. – Свердловск, 1964. – 56с.
1429143
  Духнич О. Темная лошадка // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 16 (145), 28 апреля 2017. – С. 56-59


  "Ключевой фигурой мировой политики становится Рекс Тиллерсон, государственній секретарь США..."
1429144
  Гербер М.Х. Темная лошадь / М.Х. Гербер. – М, 1994. – 639с.
1429145
  Сокальский И. Темная материя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
1429146
  Гудайтис-Гузявичус Темная ноченька : новеллы / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 191 с.
1429147
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – Харьков, 1968. – 311с.
1429148
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – 2-е изд. перераб. – Харьков : Прапор, 1973. – 264с.
1429149
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – Киев, 1983. – 512с.
1429150
  Варела А. Темная река : Роман / А. Варела. – Москва : Художественная литература, 1974. – 222с.
1429151
  Варела А. Темная река / А. Варела. – Москва, 1974. – 112с.
1429152
  Гжимковский Е. Темная река / Е. Гжимковский. – Москва, 1977. – 224с.
1429153
  Варела А. Темная река. / А. Варела. – Москва, 1946. – 163с.
1429154
  Попов Г. Темная сторона кино // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-50


  Нігерійська кономанія
1429155
  Рабанн Пако Темная сторона моей души : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 86-89 : Фото
1429156
  Савельев А.В. Темная сторона силы, или субъективность в эпистемологии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 3-22. – ISSN 1560-7488
1429157
  Логинов Д. Темная сторона Чарльза Диккенса : неизвестное об известном // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 108-117


  Чарльз Диккенс (1812-1870) - английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков 19 в. Творчество Диккенса относят к ...
1429158
  Лукаш Владимир Темная энергия Вселенной : планетарий / Лукаш Владимир, Михеева Елена // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 24-30 : Фото
1429159
  Гивишвили Гиви Васильевич Темная энергия и "сверхсильный" антропный принцип // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 72-78. – Бібліогр.: с. 72, 74-76, 78. – ISSN 0042-8744


  Людина і Всесвіт.
1429160
  Франко І.Я. Темне царство : Студія з приводу Шевченкових поем "Сон" і "Кавказ" / І.Я. Франко. – Львів : Загальна друк., 1914. – 47с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 14-а)
1429161
  Фоззи Темнеет рано / Фоззи. – Харьков : Vivat, 2017. – 217, [4] с. : ил. – Настоящее имя авт.: Алесандр Сидоренко. – ISBN 978-966-942-114-2
1429162
  Партицький О Темни містця в "Слове о полку Игореве" [Темні місця в "Слові о полку Ігоревім"] / пояснив Ом. Партицький. – Передрук з "Зоря". – У Львові (Львів) : З дpук. Т-ва им. Шевченка під заpядом К. Беднаpского, 1906. – 110 с.
1429163
  Росовецький С. Темний епізод у відносинах М. Максимовича і Т. Шевченка за свідоцтвами сучасників // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 73-79


  У статті розглядається погіршення стосунків між Шевченком і Максимовичем в останні роки життя поета і пропонується пояснення неадекватної оцінки істориком життя і творчості Шевченка
1429164
  Романов С. Темний лик колективної душі. Художня візія націогену в ліриці Лесі Українки та Олександра Олеся // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 196-203. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1429165
   Темник для изобретателей и рационализаторов в области геодезии, аэрофототопографии и картографии. – Москва : Недра, 1976. – 63с.
1429166
   Темник для изобретателей и рационализаторов.. – М, 1966. – 240с.
1429167
  Чернухин А.А. Темников / А.А. Чернухин. – Саранск, 1973. – 208с.
1429168
  Гужва В.Ф. Темні меди : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1984. – 135 с.
1429169
  Федосова М.О. Темні наративи українського постмодерну : сучасна неоготична проза : монографія / Марія Федосова. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 153-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7146-66-6


  У прим. № 1697994 напис: Моїм читачам з повагою. 24.05.2015. М. Федосова
1429170
  Фрасинюк Л. Темні сили в мовній картині світу українців: на матеріалі української фразеологіі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 217-221. – ISBN 966-8188-08-X
1429171
  Кокотюха А. Темні таємниці : роман / Андрій Кокотюха. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 282, [4] с. : іл. – ISBN 978-617-12-5414-5
1429172
  Егоров В.П. Темно-кашатновые карбонатно-солонцеватые почвы запада Центрального Казахстана и северной части Тургайского плато. : Автореф... канд.биол.наук: / Егоров В.П.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 21л.
1429173
  Зайдельман Ф.Р. Темно-серые почвы на двучленных отложениях севера Тамбовской равнины: агроэкология, свойства и диагностика / Ф.Р. Зайдельман, А.С. Никифорова, В Л. Волохина Степанцова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 515-529 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1429174
  Дегода В. Темнова провідність високоомних напівпровідників / В. Дегода, В. Весна, Г. Подуст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-34. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  В роботі одержана система розрахунків просторових розподілів вільних і локалізованих електронів, величини і напрямку приконтактного електричного поля і потенціалу для високоомних напівпровідників n-типу з контактною різницею потенціалів -0,1 В < UC < ...
1429175
  Курінна С.М. Темнове дихання вольвокальної водорості Dunaliella salina Teod / С.М. Курінна, В.І. Миронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-59. – (Біологія ; вип. 36/37)


  На клітинах гіпергалобної зеленої водорості Dunaliella salina Teod. було показано взаємодіюшляхів дихання двох типів водорості (зеленої та жовтої форми). Дихання жовтої форми показано нижчу залежність від інгібіторів ціанідчутливого та ...
1429176
  Привалов В.Ф. Темновое выцветание текстов документов / В.Ф. Привалов. – М, 1974. – 63с.
1429177
  Голик К.Н. Темновое дыхание растений / К.Н. Голик. – Киев : Наукова думка, 1990. – 135с.
1429178
  Станишевская Е.М. Темновой биосинтез фитола и хлорофилла "В" в зеленом растении. : Автореф... канд. биол.наук: / Станишевская Е.М.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники и микробиологии. – Минск, 1964. – 17л.
1429179
  Добролюбов Н.А. Темное царство / Н.А. Добролюбов. – М.-Пг., 1923. – 216 с.
1429180
  Богославський М. Темної ночі / М. Богославський. – Херсон, 1928. – 64с.
1429181
  Джамал С. Темнокожий мальчик в поисках счастья : повести / С. Джамал. – Баку, 1959. – 320 с.
1429182
  Джамал С. Темнокожий мальчик в поисках счастья : повести / С. Джамал. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
1429183
  Самчук Улас Темнота : Роман у 2-ох частинах / Самчук Улас. – Hью Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1957. – 494с.
1429184
  Рейн Е.Б. Темнота зеркал. / Е.Б. Рейн. – М., 1990. – 176с.
1429185
  Дешпанде Ш. Темнота не страшит. / Ш. Дешпанде. – М., 1985. – 160с.
1429186
  Долуханов А.Г. Темнохвойные леса Грузии / А.Г. Долуханов. – Тбилиси, 1964. – 128с.
1429187
  Орлов А.Я. Темнохвойные леса Северного Кавказа / А.Я. Орлов. – Москва : АН СССР, 1951. – 256с.
1429188
  Почивалин Н.М. Темные августовские ночи / Н.М. Почивалин. – М, 1971. – 343с.
1429189
  Бунин И.А. Темные аллеи : рассказы / И.А. Бунин. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – 192 с.
1429190
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1983. – 495 с.
1429191
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести, рассказы / И.А. Бунин. – Кемерова : Кн. изд-во, 1984. – 400 с.
1429192
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 208 с.
1429193
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 251с. – (Классики и современники : КС ; Русская классическая литература). – ISBN 5-280-01552-0
1429194
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Екатеринбург : Сред.-Урал. книж. изд-во ; Ассоц. урал. издателей, 1994. – 460, [4] с. : ил. – ISBN 5-7529-0621-0
1429195
  Бунин И. Темные аллеи : Рассказы и повести / Иван Бунин. – Москва : Профиздат, 2005. – 336 с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01450-8
1429196
  Титов М. Темные аллеи // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 54-61. – ISSN 0132-2036
1429197
  Бунин И.А. Темные аллеи : рассказы / Иван Бунин. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. – 349 с. – (Книга на все времена ; Классика). – ISBN 978-5-17-029685-9
1429198
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Харьков : Фолио, 2011. – 312 с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
1429199
  Гулев Д. Темные алтари : новеллы / Д. Гулев. – Москва : Радуга, 1984. – 271 с.
1429200
  Ракеш Мохан Темные закрытые комнаты. : Роман / Ракеш Мохан; Пер. с хинди Л.Кузнецова. – Москва : Художественная литература, 1982. – 448с.
1429201
  Ясвоин Г.В. Темные и светлые клетки / Г.В. Ясвоин. – Москва, 1948. – 63с.
1429202
  Буцко С.С. Темные и фотоохимические взаимодействия хлорофилла с солями железа. : Автореф... Канд.хим.наук: / Буцко С.С.; Акад.наук УССР. – К, 1962. – 11л.
1429203
  Калаус Лиля Темные паруса : повесть в 9 картинах // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 6-34. – ISSN 0012-6756
1429204
  Гришаев А. Темные секунды : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 55-58. – ISSN 0130-7673
1429205
  Алексеенкова Елена Сергеевна Темный колодец власти : (о границе между приватной сферой государства и приватной сферой личности) / Алексеенкова Елена Сергеевна, Сергеев Виктор Михайлович // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 148-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1429206
  Каттнер Г. Темный мир. Источник миров. Рассказы / Г. Каттнер. – Одесса : Аспект; Тирас; Веселка, 1992. – 344с. – (Зарубежная фантастика : в 10-ти томах ; Т. 3). – ISBN 5-8404-0004-1
1429207
  Сухаревская Л.И. Темный отзвук / Л.И. Сухаревская. – Иркутск, 1973. – 23с.
1429208
  Голсуорси Д. Темный цветок : повести, рассказы / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1990. – 541 с. – ISBN 5-253-00021-6
1429209
  Голсуорси Д. Темный цветок. Патриций / Д. Голсуорси. – Киев : Томирис, 1994. – 464 с. – ISBN 5-87498-086-5
1429210
  Голсуорси Д. Темный цветок. Сильнее смерти : романы / Джон Голсуорси. – Киев : Украина, 1992. – 453 с. – (Библиотека любовного романа)
1429211
  Голсуорси Д. Темный цветок. Сильнее смерти : романы / Дж. Голсуорси. – Киев : Полиграфкнига, 1993. – 456 с.
1429212
  Рабинович Ц.А. Темо-рематическая сегментация текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рабинович Ц.А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 20 с.
1429213
  Степанова Е.М. Темп - 1 / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – Москва, 1982. – 88с. + 2 касеты
1429214
  Степанова Е.М. Темп - 1 / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – 2-е изд., испр. – Москва, 1985. – 191с.
1429215
   Темп - 3. – М., 1983. – 104с.
1429216
   Темп - 3 : интенсивный курс русского языка. Книга для преподавателя. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 1989. – 120 с. – ISBN 5-200-00467-5
1429217
   Темп - 3.Интенсивный курс русского языка.Книга для учащегося. – Москва : Русский язык, 1983. – 238с.
1429218
   Темп. – М., 1984. – 264с.
1429219
  Степанова Е.М. Темп / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – Москва, 1985. – 87с.
1429220
   Темп индивидуального развития животных и его изменения в ходе эволюции, 1968. – 288с.
1429221
  Іщенко О.С. Темп мовлення в гуцульському та східнослобожанському діалектах: експериментально-фонетичне дослідження // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 31-37. – ISBN 978-966-1673-30-3
1429222
  Іщенко О.С. Темп мовлення в українському інформаційному просторі (на матеріалі мовлення дикторів телебачення) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 137-141


  Досліджено темп мовлення ведучих новинних передач провідних українських телеканалів. Зокрема, встановлено середній темп мовлення та проаналізовано особливості побудови висловів за ознакою темпу. It is studied the speech tempo of newscasters of the ...
1429223
  Шапков Ю.Т. Темп, ритм и вариативность циклических сложнокоординированных движений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапков Ю.Т.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1965. – 20л.
1429224
  Эстис Н.А. Темпера. Литография. Рисунок : Каталог выставки / Н.А. Эстис. – Москва : Министерство культуры СССР, 1981. – 13 с.
1429225
   Темперамент. – Пермь, 1976. – 140с.
1429226
  Норакидзе В.Г. Темперамент личности и фиксированная установка / В.Г. Норакидзе. – Тбилиси, 1970. – 110с.
1429227
  Артилаква А. Темперамент ребенка : Автореф... канд. пед.наук: / Артилаква А.;. – Ташкент, 1961. – 16л.
1429228
  Якушева Т.Г. Темперамент старших школьников : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Якушева Т.Г.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – [Москва], 1953. – 16 с.
1429229
  Симонов П.В. Темперамент. Характер. Личность : Очерк из истории французского материализма XVIII в. / П.В. Симонов, П.М. Ершов. – Москва : Наука, 1984. – 160 с.
1429230
  Трошихин В.А. Темперамент... Что это? / В.А. Трошихин, Ю.Г. Виленский. – Киев : Наукова думка, 1968. – 124с. – (Научно-популярная литература)
1429231
  Трошихін В.О. Темперамент... Що це? / В.О. Трошихін, Ю.Г. Віленський. – Київ, 1966. – 96 с.
1429232
  Губко О.Т. Темпераменти дітей / О.Т. Губко. – Київ, 1966. – 39с.
1429233
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – Москва : Наука, 1981. – 159 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 12)
1429234
  Куинн Т. Температура / Т. Куинн. – Москва : Мир, 1985. – 448 с.
1429235
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 188с. – (Б-чка "Квант" ; Вып. 12)
1429236
  Буторин Н.В. Температура воды и грунтов Рыбинского водохранилища / Н.В. Буторин, Т.Н. Бурдина, С.С. Бакастов. – Ленинград : Наука, 1982. – 224с.
1429237
  Проценко Г.Д. Температура воздуха и фазы вегетации яблони на Украине : Дис... канд. географ.наук: / Проценко Г.Д.; КГУ. – Киев, 1971. – 160л. – Бібліогр.:л.143-160
1429238
   Температура воздуха на Украине. – Ленинград, 1987. – 398с.
1429239
   Температура займання вугілля. Bугільні суміші / Д.В. Мірошниченко, І.В. Шульга, Ю.С. Кафтан, Н.А. Десна, Ю.В. Ніколайчук // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 3-15. – ISSN 1681-309X
1429240
   Температура займання вугілля. Зв"язок з показниками складу, будови та якості / Д.В. Мірошниченко, Ю.С. Кафтан, Н.А. Десна, В.М. Назаров, Ю.В. Ніколайчук // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 8-14. – ISSN 1681-309X
1429241
  Фролов Н.М. Температура Земли / Н.М. Фролов. – Москва : Недра, 1971. – 120с.
1429242
  Моисеенко У.И. Температура земных недр / У.И. Моисеенко, А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1986. – 180 с.
1429243
  Леонтьев К.А. Температура и ее измерение / К.А. Леонтьев. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1922. – 64 с.
1429244
  Лисогурский Н.И. Температура и циркуляция воздух в стратосфере Антарктики / Н.И. Лисогурский; Под ред.А.А.Павловской. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 110с.
1429245
  Карапетьянец М.Х. Температура кипения и давление насыщенного пара углеводородов / М.Х. Карапетьянец. – М, 1961. – 242с.
1429246
  Маркович М.З. Температура кометных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маркович М.З. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 11 с.
1429247
  Маркович М.З. Температура кометных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маркович М.З. ; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Киев, 1963. – 11 с.
1429248
   Температура лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження / С. Федорчук, Л. Чікіна, О. Мартинчук, Л. Криворучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни температури лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження у студентів. Виявлено, що психофізіологічне навантаження викликає зростання температури барабанної перетинки, більшою мірою правої ніж лівої, та ...
1429249
  Ржевский Владимир Николаевич Температура нейтрального газа в положительном столбе разряда при средних давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Ржевский Владимир Николаевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1429250
  Чистяков Ю.Н. Температура освещенной стороны Луны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чистяков Ю.Н.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1966. – 10л.
1429251
  Ундхзенас А.. Температура перехода желатины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Ундхзенас А. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
1429252
  Пилипюк А.В. Температура повітря карстової печери "Атлантида" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 24-26
1429253
  Осадчий В.І. Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату / В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1429254
  Муха Б. Температура повітря у Південному Розточчі / Б. Муха, І. Булавенко, О. Родич // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 239-245 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1429255
  Корнева И.А. Температура почвы и грунта в Москве и ее современные изменения / И.А. Корнева, М.А. Локощенко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 38-50 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1429256
  Гончаревський С. Температура репрезентованих зон грудного відділу вегетативної нервової системи, як показник функціонального стану організму людини / С. Гончаревський, М. Макарчук, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 27-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено температурні варіації репрезентативних зон грудного відділу вегетативної нервової системи шкіри людини після перенесеного інфаркту. Дослідження проводилось за допомогою вимірювання температури інфрачервоним термометром нового покоління ...
1429257
  Ивлева И.В. Температура среды и скорость энергетического обмена у водных животных / И.В. Ивлева. – К., 1981. – 232с.
1429258
  Бакалюк О.Й. Температура, екологія довкілля і безпека життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 26-27
1429259
  Пилипюк А.В. Температурна диференціація повітря лабіринтової печери " Скитська" ("Гострі Говди") // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 22-25
1429260
  Гаврюшенко Д. Температурна залежність дельта-поправки Толмена поблизу критичної точки рідина пара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-8. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Методами теорії скейлінгу показано, що дельта-поправка Толмена в критичній точці є сингулярною, що вказує на її зростаючу роль в околі критичної точки, i в околі критичної точки на кривій співіснування її поведінка описується скейлінговим ...
1429261
   Температурна залежність електронної структури поверхні (111) Si / Т.В. Горкавенко, С.М. Зубкова, В.А. Макара, Л.М. Русіна, О.В. Смелянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 303-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено температурну залежність електронної структури поверхні (111) Si. Чисельний розрахунок проведено самоузгодженим "тривимірним" методом псевдопотенціалу в рамках моделі шаруватої надґратки. Вплив температурної залежності електрон-фононної ...
1429262
  Стукало В.А. Температурна залежність ентальпії Нт-Н298 оксидної системи MnO-SiO2 / В.А. Стукало, Н.Я. Нещименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-141. – (Хімія ; Вип. 34)


  Методом високотемпературної калориметрії вперше виміряні ентальпії (тепловміст) оксидної системи MnO-SiO[нижній індекс 2] складу Х[нижній індекс SiO[нижній індекс 2]] = 0,261, Х[нижній індекс MnO] = 0,739 в інтервалі температур 1550-1960 К. З ...
1429263
  Корочкіна Л.М. Температурна залежність ентропії та теплоємності в рідких металах / Л.М. Корочкіна, В.П. Казіміров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 378-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Одержані аналітичні співвідношення для розрахунку температурної залежності ентропії та теплоємності рідких металів з використанням експериментальних даних про парну функцію розподілу атомів розплаву g(R) та моделі твердих сфер. Показано, що суттєвий ...
1429264
  Лисиця М.П. Температурна залежність інтенсивностей коливальних смуг поглинання молекулярних рідин / М.П. Лисиця, В.Л. Стрижевський, 1962. – [11] с.
1429265
  Лисиця М.П. Температурна залежність інфрачервоного вбирання чотирихлористого вуглецю в газоподібній фазі / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, 1958. – [6] с.
1429266
  Оглобля В.І. Температурна залежність коефіцієнтів дифузії [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс108m]Аg в рідкому Pb // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 524-528. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Капілярним методом в інтервалі температур 623-1223 К досліджена дифузія [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс108m]Аg в рідкому чистому Pb та в Pb насиченому 0,1 ат.% домішками O, N. Показано, що експериментальні політерми D[нижній індекс Sb], ...
1429267
  Лозовий В.І. Температурна залежність коефіцієнтів дифузії малої домішки електролітів у воді. Нові методики дослідження дифузії у водних розчинах / В.І. Лозовий, В.П. Шолудько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-41. – (Фізика ; Вип. 1)


  Розроблені методики визначення коефіцієнтів дифузії малих домішок: Cs*Cl у воді шляхом вимірювань розподілу вздовж капілярної комірки Cs - 137 на (gamma) - спектрометрі "Лангур" і KMnO4 за допомогою тестових розчинів. отриманна прямолінійна залежність ...
1429268
  Ладієва Л.Р. Температурна поляризація в процесі мембранної дистиляції / Л.Р. Ладієва, Т.В. Савицька // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 10-11. – ISBN 978-966-622-803-4
1429269
   Температурная зависимость вязкости раствора изомасляная кислота-вода вдоль критической изоконцентраты и нраницы раздела фаз / А.Д. Алехин, Ю.Л. Остапчук, Е.Г. Рудников, А.В. Войтешенко // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2014. – Вып. 51. – С. 18-26. – ISSN 0367-1631
1429270
  Гончаров А.К. Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых германийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Гончаров А.К.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 19л.
1429271
  Соколов Владимир Борисович Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых кремний- и германийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соколов Владимир Борисович; МВ и ССО СССР. Московский хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1974. – 24л.
1429272
  Брагин Геннадий Петрович Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых кремний-, германий-, оловоорганических и смешанных элементоорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Брагин Геннадий Петрович; Моск. химико-технол. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1429273
  Мурадов С.М. Температурная зависимость и механизмы радиационного окраивания чистых и легированных кристаллов КСI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Мурадов С.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1429274
  Лисица М.П. Температурная зависимость интенсивностей инфракрасных полос поглощения жидкого хлороформа / М.П. Лисица, Ю.П. Цященко, 1960. – [8] с.
1429275
  Лисица М.П. Температурная зависимость колебательных полос поглощения кристаллических хлороформа и бромоформа / М.П. Лисица, Ю.П. Цященко, 1961. – [8] с. – Отдельный оттиск : Оптика и спектроскопия, т. 10, 1961
1429276
  Калинин Б.А. Температурная зависимость коэффициентов взаимной диффузии газов и межмолекулярные силы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Калинин Б.А.; Уральский политехнич. ин-т. – Свердловск, 1971. – 22л.
1429277
  Айтматова Розетта Тюракуловна Температурная зависимость локальных колебаний примесных анионов и комплексов в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Айтматова Розетта Тюракуловна; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн., и мат. наук. – Фрунзе, 1973. – 16л.
1429278
  Скрышевский Юрий Антонович Температурная зависимость люминесценции и переноса энергии электронного возбуждения в кристаллах нафталина с различными дефектами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Скрышевский Юрий Антонович; КГУ. Ин-т физики АН УССР. – К., 1979. – 157л.
1429279
  Скрешевский Ю.А. Температурная зависимость люминесценции и переноса энергии электронного возбуждения в кристаллах нафталина с различными дефектами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скрешевский Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1429280
  Ефимова А.М. Температурная зависимость магниртной вязкости, статисческих магнитных и электрических свойств редкоземельных ферритов со структурой граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимова А.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 8л.
1429281
  Леднев И.А. Температурная зависимость магнитной вязкости никель-цинковых ферритов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Леднев И. А.; МГУ. – Москва, 1956. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1429282
  Бадуленко Людмила Николаевна Температурная зависимость магнитных свойств тонких ферромагнитных пленок : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.050. / Бадуленко Людмила Николаевна; Ирк. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1429283
  Давранов Давлат Температурная зависимость магнитострикции в системе сплавов на основе кобальта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Давранов Давлат; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1429284
  Оразсахатов А. Температурная зависимость магнитострикции магний-марганцевых, магний-медных и никель-медных ферритов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оразсахатов А.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
1429285
  Старенченко В.А. Температурная зависимость механических свойств монокристаллов сплавов Ni3Fe, Ni3Ca и Ni3Ge. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Старенченко В.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1429286
  Баранова Н.А. Температурная зависимость намагниченности и явленгие температурного магнитного гистерезиса в ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баранова Н.А.; Уральс. гос. ун-т. – Свердловск, 1957. – 8л.
1429287
  Мамалуй Ю.А. Температурная зависимость некоторых свойств гексагональных ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамалуй Ю.А.; Харьк. гос. ун-т. Кафедра физики твердого тела. – Х., 1964. – 9л.
1429288
  Пшеничкина П.А. Температурная зависимость парамагнитной восприимчивости некоторых сплавов марганца в твердом и жидком состоянии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пшеничкина П.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 11л.
1429289
  Чечерников В.И. Температурная зависимость парамагнитной восприимчивости никелевых сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чечерников В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 7л.
1429290
  Богданов В.И. Температурная зависимость теплоемкости и характеристики межатосных вил некоторых полупроводнников : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов В. И.; Моск. инзт стали и сплавов. – М., 1971. – 20л.
1429291
  Панькова С.А. Температурная зависимость термодинамических свойств хлористого водорода в неводных и смешанных растворителях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Панькова С.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 23 с.
1429292
  Шихова Т.М. Температурная зависимость термодинамических характеристик сольватации иодистого натрия в одноатомных спиртах, ацетоне и их смесях с водой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шихова Т.М.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 28л.
1429293
  Соляник З.В. Температурная зависимость хемосорбции на некоторых полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Соляник З.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1429294
  Сорокина Л.А. Температурная зависимость электрической прочности щелочно-галоидных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокина Л.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1963. – 9л.
1429295
  Гофман А.М. Температурная зависимость эманирующей способности радиоактивных минералов / А.М. Гофман, А.В. Перевалов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 77с.
1429296
  Мальцев Ю.В. Температурная зависимость эффективной массы электронов в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мальцев Ю.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1966. – 19л.
1429297
  Майзель В.М. Температурная задача теории упругости : АН УССР. Ин-т строительной механики / В.М. Майзель. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1951. – 150 с.
1429298
  Сабурова Е.А. Температурная и протеолитическая стабильность белков : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Сабурова Е. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1973. – 30л.
1429299
  Глушкова Татьяна Михайловна Температурная и частотная зависимость электрических свойств кварца и ниобата лития : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Глушкова Татьяна Михайловна; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1973. – 20л.
1429300
  Проваз И. Температурная компенсация нестабильности высокочастотных контуров / И. Проваз; под ред. Д.П.Линде. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 241 с.
1429301
  Кривоносов А.И. Температурная компенсация электронных схем / А.И. Кривоносов. – Москва : Связь, 1977. – 136 с.
1429302
  Голубцов М.Г. Температурная стабильность узкополосных электромеханических фильтров. / М.Г. Голубцов. – М.-Л., 1962. – 59,5с.
1429303
  Аршинов С.С. Температурная стабильность частоты ламповых генераторов / С.С. Аршинов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1952. – 176 с.
1429304
  Шмелева О.П. Температурная структура и коротковолоновое излучение солнечной атмосферы при вспышках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Шмелева О.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростр. радиоволн. – М., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1429305
  Файдиш О. Температурне гасіння / О. Файдиш. – К, 1956
1429306
  Дегода В.Я. Температурне загасання люмінесценції. І. Імовірність внутріцентрових тунельних переходів з безвипромінювальною рекомбінацією // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 495-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналіз внутріцентрового згасання люмінесценції для конфігураційної моделі дозволив запропонувати просту аналітичну залежність для імовірності безвипромінювальних переходів із збудженого в основний електронний стан центрів свічення. Встановлено, що ...
1429307
  Дегода В.Я. Температурне згасання люмінесценції ІІ. Температурна залежність квантового виходу внутрщентрової люмінесценції // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 388-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для внутріцентрового згасання люмінесценції в рамках конфігураційної моделі одержані аналітичні залежності для квантового виходу з урахуванням тунельних безвипромінювальних переходів із збудженого в основний електронний стан центру свічення. ...
1429308
  Дегода В.Я. Температурне згасання люмінесценції ІІІ. Згасання блакитної фотолюмінесценції дисперсного SіO2 // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 425-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені температурні дослідження блакитної фотолюмінесценції дисперсного SіO2. При збудженні азотним лазером (3.68 еВ) спостерігається внутріцентрова люмінесценція з максимумом при 3.1 еВ, яка характерна для всіх модифікацій SіO2. Аналіз ...
1429309
  Галазюк В.А. Температурне поле у просторі за теплового потоку у круглому отворі теплонепроникного екрану / В.А. Галазюк, Г.С. Кіт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язана стаціонарна задача теплопровідності про потік тепла крізь круглий отвір у теплонепроникному екрані за неперервного розподілу радіальної складової вектора теплового потоку на краю отвору. Stationary problem of heat conduction of heat flow ...
1429310
  Коваленко А.М. Температурний режим грунту на час сівби сорго та реакція на нього різних сортів і гібридів / А.М. Коваленко, Ю.О. Сергєєва, П.С. Кізуб // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-6609
1429311
  Щербань І.М. Температурний режим Львівської області / І.М. Щербань, О.В. Хала // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 189-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1429312
  Вовк І.І. Температурний режим міста Суми / І.І. Вовк, І.М. Щербань // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 341-350 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1429313
  Фан Бак Нік Температурний режим повітря кукурудзяного поля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 56-60 : Табл., рис. – (Географія ; Вип. 15)
1429314
  Нажмудінова О. Температурні аномалії холодного періоду на території України у 2010-2019 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3/4 (101/102). – С. 19-25. – ISSN 0868-6939
1429315
   Температурні залежності теплоємності неоднорідних рідин у гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков, Є.П. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 287-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів та з використанням лінійної моделі параметричного рівняння стану речовини знайдене рівняння лінії екстремумів немонотонних температурних залежностей ізохорної теплоємності неоднорідної речовини ...
1429316
  Чиж А.І. Температурні напруження в осесиметричній зрізаній конічній оболонці з кусково-сталими коефіцієнтами тепловіддачі // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 132-140. – ISSN 1810-3022
1429317
   Температурні напруження в тонкостінних констуркціях. – Київ, 1959. – 174 с.
1429318
  Фролов В.О. Температурні особливості електрофізичних властивостей Sn, металооксидних керамік YBaCuO, BiSrPbCaCuO та їх границь розділу з Au, Ag, In, Pb : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Фролов Валерій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 28 назв
1429319
   Температурні переходи у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модифікацій / А.Л. Стрибулевич, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 316-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено дослідження температурних переходів у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модифікацій акустичним та рентгенодифракційним методами. Показано, що у волокнах з [гама]-кристалічною модифікацією переходи скловання та рекристалізації ...
1429320
   Температурні переходи у волокнах у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модіфікацій. Вип. 3 / Л.А. Булавін, Н.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Фізика конденсованих високомолекулярних систем
1429321
  Кіріяк Ю.П. Температурні стреси, як наслідок кліматичних змін, та їх вплив на людину / Ю.П. Кіріяк, С.Г. Кіріяк // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 126-128. – ISBN 978-966-285-361-2
1429322
  Миргеева М.Ф. Температурно-ветровая характеристика климата свободной атмосферы над южными районами Дальнего Востока : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Миргеева М.Ф.; Географ. фак-т. – М., 1971. – 20л.
1429323
  Май Ч.Т. Температурно-влажностный режим Индокитайского полуострвоа : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Май Ч. Т.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1982. – 21л.
1429324
  Ляхович И.С. Температурно-временная зависимость прочности некоторых линейных полиолефинов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ляхович И.С.; АН СССР. ИН-т хим. физики. – М., 1969. – 14л.
1429325
  Ноздренко Д.М. Температурно-залежні зміни нелінійної динаміки м"язового скорочення скелетного волокна жаби / Д.М. Ноздренко, К.І. Богуцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-18. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес приросту сили скорочення поодиноких волокон скелетного м"яза жаби в ізометричному режимі під впливом двокомпонентної модульованої стимуляції. Показано наявність нелінійного характеру проходження скоротливих процесів. Продемонстровано ...
1429326
  Ноздренко Д. Температурно-залежні зміни швидкості вкорочення скелетного волокна жаби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 62-63. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес приросту сили скорочення поодиноких волокон скелетного м"язу жаби в ізометричному режимі під впливом двокомпонентної модульованої стимуляції. Показано наявність нелінійного характеру протікання скоротливих процесів. Продемонстрована ...
1429327
  Павлов Е.В. Температурно-концентраційна залежність дальнього упорядкування удалині від точки фазового переходу в сплавах із ГЦК структурою / Е.В. Павлов, С.П. Репецький, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 472-477. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з вимоги мінімізації вільної енергії, отримані формули для рівноважного значення параметра дальнього та близького порядку у випадку ГЦК гратки. В граничному випадку, коли параметри ближнього порядку вважаються малими величинами, отримано ...
1429328
  Богуславский С.Г. Температурное поле Тропической Атлантики / С.Г. Богуславский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 162с.
1429329
  Разумейко Н.Г. Температурное сосояние ледников архимпелага Земля франца-Иосифа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Разумейко Н.Г.; АН СССР.Ин-т географии. – М, 1966. – 21л.
1429330
  Вергунас Ф.И. Температурное тушение излучения циклосульфидных фосфоров и затухание послесвечения в области тушения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вергунас Ф.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1954. – 18л.
1429331
  Карпухина В.Ф. Температурное тушение излучения цинкосульфидных электролюминофонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Карпухина В.Ф.; Том.ГУ. – 17л.
1429332
  Суханова К.М. Температурные адаптации у простейших / К.М. Суханова. – Ленинград, 1968. – 268с.
1429333
  Суханова К.М. Температурные адаптации у простейших. : Автореф... доктор биол.наук: 104 / Суханова К.М.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1429334
  Радченко С.И. Температурные градиенты среды и растения / С.И. Радченко. – Москва-Л., 1966. – 390с.
1429335
  Кравец Василий Григорьевич Температурные зависимости дисперсии оптических характеристик аморфных сплавов на основе железа : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.05 / Кравец Василий Григорьевич; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 153л.
1429336
  Кравец В.Г. Температурные зависимости дисперсии оптических характеристик аморфных сплавов на основе железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кравец В.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1429337
   Температурные задачи и устойчивость пластин и оболочек. – Саратов, 1988. – 141с.
1429338
   Температурные задачи упругости. – Саратов, 1986. – 121с.
1429339
  Огаркова Т.В. Температурные и влажностные деформации прессованой древесины : Автореф... канд .техн.наук: / Огаркова Т. В.; Ворон. лесотехн. ин-т. – Воронеж, 1958. – 19л.
1429340
  Гайдидей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах применых линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гайдидей Галина Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 17 с.
1429341
  Гайдидей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах примесных линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гайдидей Галина Ивановна; КГУ. – К., 1981. – 17л.
1429342
  Гайдыдей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах примесных линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гайдыдей Галина Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 174л. – Бібліогр.:л.159-174
1429343
  Запорожец В.В. Температурные и частотные зависимости формы линий магнитного резонанса при одно- и многоквантовых переходах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Запорожец В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
1429344
  Халимонова И.Н. Температурные изменения внутримолекулярных колебаний различной формы и симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Халимонова И.Н.; Объед.учен.совет.ин-тов физики, металофизики и полупроводников АН УССР. – К, 1964. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1429345
   Температурные измерения : справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 702с.
1429346
   Температурные измерения в ядерных реакторах. – М., 1975. – 168с.
1429347
  Сидоров В.И. Температурные измерения на АЭС / В.И. Сидоров, Г.П. Мищенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 92 с.
1429348
  Рудько Б.Ф. Температурные исследования люминесценции и поглощения раствора солей таллия, свинца и олова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудько Б.Ф.; Объед. учен. совет ин-тов физики, матем. и металлофизики АН УССР. – К., 1961. – 16л.
1429349
  Коршик Ю.Г. Температурные исследования продольного эффектра Томсона-Гольгаммера и намагниченности некоторых бинарных сплавов на основе кобальта : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коршик Ю. Г.; Туркм.ГУ, Пробл. лабор. по физ. тверд. тела. – Ашхабад, 1970. – 14л.
1429350
  Шабанов В.Ф. Температурные исследования спектров комбинационного рассеяния света малых частот органических кристаллов с водородными связями и молекулярных комплексов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Шабанов В.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 16л.
1429351
  Гудименко Г.Л. Температурные исследования тонкой структуры линии релея в некоторых неассоциированных жидкостях и их растворах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гудименко Г.Л.; МВССО УСС. КГУ. Физич. фак-т. – К., 1971. – 177л. – Бібліогр.:л.164-177
1429352
  Гудименко Галина Лаврентьевна Температурные исследования тонкой структуры линии релея в некоторых неассоциированных жидкостях и их растворах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Гудименко Галина Лаврентьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с.
1429353
  Гудименко Галина Лаврентьевна Температурные исследования тонкой структуры линии Релея в некоторых неассоцированных жидкостях и их растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудименко Галина Лаврентьевна; КГУ. – К., 1974. – 22л.
1429354
  Головнин В.А. Температурные исследования фаз и фазовых переходов методом эффекта Мессбауэра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Головнин В.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
1429355
  Биркле Г.-В.Б. Температурные люминесценции и фотопроводимость монокристаллов, порошков и пленок сульфида цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Биркле Г.-В. Б. ; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1429356
  Гейтвуд Б.Е. Температурные напряжения / Б.Е. Гейтвуд. – М, 1959. – 349с.
1429357
  Люзбень Л В. Температурные напряжения в анизотропных телах при переменных коэффициентах теплоотдачи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Люзбень В.Л,; МВ ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
1429358
  Брюханова Е.Н. Температурные напряжения в многосвязных изотропных пластинках : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брюханова Е. Н.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1429359
  Космодамианский А.С. Температурные напряжения в многосвязных пластинках / А.С. Космодамианский, С.А. Калоеров. – К., 1983. – 160с.
1429360
  Солтыс И.Ф. Температурные напряжения в пластинах и оболочках с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солтыс И.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1429361
  Уздалев А.И. Температурные напряжения в пластинках, ограниченных двухсторонним контуром / А.И. Уздалев. – Саратов, 1975. – 175 с.
1429362
  Коротков В.Н. Температурные напряжения в полимерах и композиционных материалах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.19 / Коротков В. Н.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Черноголовка, 1983. – 22л.
1429363
  Ханьжова Д Г. Температурные напряжения в полупространстве с источником тепла и смешанными граничными условиями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Ханьжова Г.Д,; МВ и ССО РСФСР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1979. – 15л.
1429364
  Стрекис А.М. Температурные напряжения в сложных паропроводах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Стрекис А.М.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1952. – 18 c.
1429365
  Коляно Ю.М. Температурные напряжения в тонких упругих пластинках с теплоотдачей при нестационарном тепловом режиме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коляно Ю.М. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1964. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1429366
  Попов В.В. Температурные напряжения и деформации в Земле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1966. – 11л.
1429367
  Бьюэлл Д. Температурные напряжения и предельная прочность конструкции летемельных аппаратов, входящих в плотные слои атмосферы / Д. Бьюэлл, 1959. – 14с.
1429368
  Турусов Р.А. Температурные напряжения и релаксационные явления в осесимметричных задачах механики жестких полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.076 / Турусов Р.А.; Учен. совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те им. Л.Я.Карпова. – М., 1970. – 20л.
1429369
  Коляно Ю.М. Температурные напряжения от объемных источников / Ю.М. Коляно, А.Н. Кулик. – К., 1983. – 287 с.
1429370
  Кузнецов Н.Я. Температурные опыты над Catacala fraxini Linn. (Lepidoptera, Noctuidae) / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург) // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – 6 с.
1429371
  Кузнецов Н.Я. Температурные опыты над Catacala fraxini Linn. (Lepidoptera, Noctuidae) / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург) // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – 6 с.
1429372
  Джафаров А.И. Температурные отклонения сеносомоторной области коры мозга и их связь с изменениями электрической активности и напряжения кислорода при интероцептивных раздражениях : Автореф... канд. биолнаук: / Джафаров А. И.; АН АзССР, Отд-ние биол. наук, Объед. сов. – Баку, 1970. – 21л.
1429373
  Палюткин Г.М. Температурные переходы олигоэфиров и полиуретанов на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Палюткин Г.М.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1975. – 23л.
1429374
  Зарубин В.С. Температурные поля в конструкции летательных аппаратов / В.С. Зарубин. – 2-е изд. – М, 1978. – 184с.
1429375
  Рубинштейн Л.И. Температурные поля в нефтяных пластах / Л.И. Рубинштейн. – М., 1972. – 276с.
1429376
  Дидык В.З. Температурные поля и напряжения в пластиках и оболочках при переменных коэффициентах теплоотдачи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дидык В.З.; АН УССР. – К, 1980. – 23л.
1429377
  Семерак М.М. Температурные поля и напряжения в пластинках с включениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Семерак М.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.27-28
1429378
  Чернявская Л.В. Температурные поля и напряжения в электропроводных оболочках при индукционном нагреве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02. / Чернявская Л.В.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 28л.
1429379
  Подстригач Я.С. Температурные поля и напряжения в элементах электровакуумных приборов / Я.С. Подстригач. – Киев, 1981. – 342 с.
1429380
  Федик И.И. и др. Температурные поля и термонапряжения в ядерных реакторах / И.И. и др. Федик. – М., 1985. – 280с.
1429381
  Солтанов С Н. Температурные поля и термоупругие напряжения в двухфазных твердых тлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солтанов Н.С.оглы; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1429382
  Грицько Евгений Григорьевич Температурные поля тел при локальном изменении коэффициента теплоотдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Грицько Евгений Григорьевич; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1980. – 20л.
1429383
  Ковалев Е.С. Температурные поправки в базисах триангуляции 1-го класса. : Автореф... доктор техн.наук: / Ковалев Е.С.; Киев. инж-строит. ин-тут. – К., 1965. – 27л.
1429384
   Температурные режимы северотаежных почв Западной Сибири в условиях островного распространения многолетнемерзлых пород / О.Ю. Гончарова, Г.В. Матышак, А.А. Бобрик, Н.Г. Москаленко, О.Е. Пономарева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1462-1473 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1429385
  Пуга П.П. Температурные спектрально-структурные изменения и оптические свойства халькогалогенидных стекол А -В -С : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Пуга П.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с.
1429386
  Пуга Павел Павлович Температурные спектрально-структурные изменения и оптические свойства халькогалогенных стекол : Дис... докт. физ-мат.наук: / Пуга Павел Павлович; КГУ. – Ужгород, 1989. – 336л. – Бібліогр.:л.303-339
1429387
  Левкович Р.А. Температурные условия осадочной толщи Предгорного Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Левкович Р. А.; Сов. по присужд. уч. степ. геол. развед. фак. Аз. ин-та нефти и хим. – Баку, 1972. – 19л.
1429388
  Багин В.И. Температурные фазовые превращения гидроокисов железа и маггемита и химическая намагниченность, возникающая при этих превращениях : Автореф... канд. физ-матнаук: / Багин В.И.; МГУ. – М, 1966. – 11л.
1429389
  Черныш В.С. Температурные эффекты при взаимодействии ионных пучков с монокристаллами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Черныш В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 13л.
1429390
  Фам Зуи Хиен. Температурные эффекты при резонансном поглощении гамма-квантов в кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Фам Зуи Хиен. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. НИИ ядерной физики. – Москва, 1963. – 11 с.
1429391
  Беляев Н.К. Температурныен опыты с гусеницами группы Spilosoma Stph. (Arctiidae) / Н.К. Беляев ; (Из Ин-та экспер. биолог.). – [Москва], 1928. – С. 107-130, 2 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Журнал Экзспериментальной биологии. Серия A Оригинальные исследования / под ред. Н.К. Кольцова и Ю.А. Филипченко. 1928, т. IV, вып. 2


  На с. 107 Н.Я.ю Кузнецову от автора
1429392
  Машкова Г.Б. Температурный и ветровой режим нижнего 300-метрового слоя атмосферы по измерениям на высотной мачте : Автореф... канд. географ.наук: / Машкова Г.Б.; Ин-т экспериментальной метеорологии. – Обнинск, 1969. – 17л.
1429393
   Температурный и водный режим горных склонов : Лесо-лугово-степной пояс в Заилийском Алатау. – Алма-Ата, 1983. – 96с.
1429394
  Аманов Ч.А. Температурный и радиационный режимы промышленных фотореакторов по производству хлореллы / Ч.А. Аманов ; отв. ред. Л.Е. Рыбакова ; АН ТССР, Науч.-произв. об-ние "Солнце". – Ашхабад : Ылым, 1989. – 306 с. : ил. – Библиогр.: с. 289-302
1429395
  Исаков В.А. Температурный режим в основаниях дорог на вечной мерзлоте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 25-34 : рис., табл. – Библиогр.: с. 32-33. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1429396
  Фролов Н.М. Температурный режим гелиотермозоны. / Н.М. Фролов. – М, 1966. – 156с.
1429397
  Климов Н.Н. Температурный режим и параметры области F ионосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Климов Н.Н.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1429398
  Пивоваров Анатолий Александрович Температурный режим морей и водохранилищ : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Пивоваров Анатолий Александрович; МГУ. Физ. фак. – М., 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.31-34
1429399
  Сухорский Р.Ф. Температурный режим образования некоторых хрусталеносных месторождений Алдана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сухорский Р.Ф.; Львов. гос.ун-т им. И.Франко. Минералотермометрич. лаборат. – Львов, 1954. – 12л.
1429400
  Шкадова А.К. Температурный режим почв на территории СССР / А.К. Шкадова. – М, 1979. – 240с.
1429401
  Гавашели Ш.Г. Температурный режим почвы в Тбилиси : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гавашели Ш.Г.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 16л.
1429402
  Жданова Т.С. Температурный режим пчелиного гнезда и его изменения в течении года : Автореф... канд. биол.наук: / Жданова Т. С.; МВиССО РСФСР, Гор.ГУ. – Казань, 1963. – 24л.
1429403
  Чолпанкулов Э.Д. Температурный режим рек бассейна Амударьи и расчеты испарения с водной поверхности в алголюбивой растительности. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Чолпанкулов Э.Д.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-26
1429404
  Ханевская И.В. Температурный режим свободной атмосферы над северным полушарием / И.В. Ханевская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 300с.
1429405
  Войников В.К. Температурный стресс и митохондрии растений. / В.К. Войников. – Новосибирск, 1987. – 135с.
1429406
  Булгакова А.М. Температурный эффект на катоде при электроосаждении металлических порошков : Дис... канд. хим.наук: / Булгакова А. М.; НИИ хими при ХГУ им. А. Горького. – Х., 1954. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
1429407
   Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации / Фурдуй Ф.И. [и др.] ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинэу : [б. и.], 2013. – 606, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 552-605. – ISBN 978-9975-62-337-7
1429408
  Злобина Г.П. Температурообусловленные изменения хроматина лимфоцитов человека в номре при шизофрении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Злобина Г.П.; АМН. Ин-т мед. генетики. – М., 1974. – 29л.
1429409
  Зиновьев В.Е. Температуропроводность и теплопроводность некоторых переходных металлов при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Зиновьев В.Е.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1429410
  Лукьященко К.И. Температуропроводность пахотных луговато-черноземных выщелоченных почв республики Адыгея / К.И. Лукьященко, Т.А. Архангельская, А.Б. Умарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 458-461 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0032-180Х
1429411
  Архангельская Т.А. Температуропроводность черноземов типичных заказника "Каменная Степь" / Т.А. Архангельская, К.И. Лукьященко, П.И. Тихонравова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 196-201 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
1429412
  Аппен А.А. Температуроустойчивые неорганические покрытия / Аппен А.А. – Ленинград : Химия, 1967. – 240 с. – Библиогр.: с. 225-234
1429413
  Аппен А.А. Температуроустойчивые неорганические покрытия / Аппен А.А. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 296 с.
1429414
  Мирзоева Зухра Амандулаевна Температурочувствительные мутации как возможная причина эмбриолетательности у человека : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Мирзоева Зухра Амандулаевна; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1978. – 31л.
1429415
  Земанский М. Температуры очень низкие и очень высокие. / М. Земанский. – М., 1968. – 152с.
1429416
  Пасько С.П. Температуры переходов и релаксационные свойства наполненных аморфных полимеров : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.075 / Пасько С.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
1429417
  Харкова Л.О. Темпи євроінтеграції України: прогнози та реалії // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [21-22]
1429418
   Темпи зростання ВВП / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 125-127. – ISSN 1684-906Х
1429419
   Темпи зростання ВВП / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 125-127. – ISSN 1684-906Х
1429420
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у країнах, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 130-134. – ISSN 1684-906Х
1429421
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у країнах, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 130-134. – ISSN 1684-906Х
1429422
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у розвинених країнах / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 128-129. – ISSN 1684-906Х
1429423
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у розвинених країнах / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 128-129. – ISSN 1684-906Х
1429424
  Ніколенко Ю.В. Темпи і ефективність соціалістичного відтворення. / Ю.В. Ніколенко. – К, 1979. – 46с.
1429425
  Соколик М. Темпи продуктивності праці та заробітної плати в Україні, окремих високорозвинених країнах і країнах ЄС // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 68-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1429426
  Хомицька О. Темпи розвитку галузі альтернативної енергетики // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Нормативно-правове регулювання альтернативної енергетики в Україні ".
1429427
  Бонюк З.Г. Темпи росту таволг в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено дані про темпи росту для 78 таксонів інтродукованих таволг (Spiraea L.) у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського університету. Отримані результати свідчать, що таволги за характером росту можна віднести до середньо- та швидкорослих ...
1429428
   Темпи спонтанного мутаційного процесу в природній популяції Drosophila melanogaster України / А. Лаврінєнко, Є. Городецька, Л. Крячок, І. Козерецька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 100-104. – (Серія біологічна ; вип. 66). – ISSN 0206-5657


  Досліджено частоти спонтанних мутацій у особин Drosophila melanogaster у локусі cn, який міститься у 3-й хромосомі. З цією метою було проаналізовано 15 050 самців і самок, представників природної популяції D. melanogaster м. Варви. Було встановлено ...
1429429
   Темплатний синтез макроциклічних тетрагідразидних комплексів міді (ІІІ) / К.А. Нікітін, О.П. Єфетова, І.О. Фрицький, В.О. Калібабчук, Р. Кремер, В.В. Скопенко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11
1429430
  Гэрбэлэу Н.В. Темплатный синтез макроциклических соединений / Н.В. Гэрбэлэу, В.Б. Арион. – Кишинев, 1990. – 372с.
1429431
  Заєць В.А. Темпонавти / В.А. Заєць. – Київ : Веселка, 1986. – 228 с.
1429432
  Гаjдова У. Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструкции во jугоисточните македонски говори / Убавка Гаjдова ; Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков". – Скопjе : Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков", 2002. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-158. – (Посебни изданиjа = Editions speciales / Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков" ; кн. 33). – ISBN 9989-640-37-8
1429433
  Ярмиш О. Темпоральна дія конституційно-правових норм: проблеми теорії та практики / О. Ярмиш, А. Червяцова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 69-83. – ISSN 1993-0909
1429434
  Пушняк О.В. Темпоральна дія судових правоположень в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 8-18. – ISSN 2224-9281
1429435
  Коваль Г. Темпоральна картина українських календарно-обрядових пісень (деякі аспекти проблем) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 158-167
1429436
  Боєва Е.В. Темпоральна лексика як засіб створення художнього часу в "малій прозі" Б. Грінченка // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 33-41
1429437
  Ісакова Є.П. Темпоральна репрезентація повідомлення з точки зору ергономіки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 131-138. – ISBN 966-581-148-7
1429438
  Поліщук А. Темпоральна семантика в грецькій мові Нового Завіту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1429439
  Звонська-Денисюк Темпоральна семантика давньогрецького оптатива // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 276-280
1429440
  Єськов С.В. Темпоральна структура процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 45-51


  Висвітлюються темпоральні аспекти структури процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування, визначаються етапи цього процесу. Автор дійшов висновку, що етапами прийняття рішення про втручання у приватне спілкування є: усвідомлення ...
1429441
  Голосова Т. Темпоральна структура тексту: проблеми та перспективи дослідження // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 26-48
1429442
  Лопатюк О.В. Темпоральна характеристика прототипічних ірреальних умовних конструкцій (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 264-268
1429443
  Гончарко О.Ю. Темпоральная импликация и временные модальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 21-26. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
1429444
  Балацкий Е. Темпоральная модель межстрановой конкуренции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-20. – ISSN 0207-3676
1429445
  Кобалия Л.Д. Темпоральная структура текста газеты в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кобалия Л.Д.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 16л.
1429446
  Голубева Татьяна Ильинична Темпоральная структура текстов дневников и воспоминаний (На материале английских и американских авторов XIX-XX веков) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Голубева Татьяна Ильинична; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 22л.
1429447
  Левченко М.Н. Темпоральная структура художественного теквта (жанр рассказа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Левченко М. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1429448
  Шостак О.Г. Темпоральний аспект "інших світів" у художніх текстах американських письменників індіанського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 98-106. – Бібліогр.: Літ. : с. 106; 10 поз.
1429449
  Звонська Л. Темпоральний дейксис відмінкових форм у давньогрецькій мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 76-79. – ISSN 0320-3077
1429450
  Олексієнко А.В. Темпоральний дейксис у детермінативних реченнях німецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 244-248. – ISBN 978-966-2668-24-7
1429451
  Борзенко-Мірошніченко Темпоральний зв"язок ключових показників оцінки портфелю проектів регіонального освітнього кластеру // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 144-148. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-8810
1429452
  Волкова Л.М. Темпоральний маркер still в дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 51-58


  У статті розглядається роль темпорального маркера still в сучасному англомовному дискурсі. Робиться висновок, що семантика цієї мовної одиниці, яка виявляється на дискурсивному рівні шляхом співвіднесення експліцитної та імпліцитних пропозицій, робить ...
1429453
  Переяслова О.О. Темпоральний простір Харкова у творі Сашка Ушкалова "БЖД": лексико-семантичний аспект // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 146-153. – ISSN 2312-0665
1429454
  Куценко В.В. Темпоральний словник С. К"єркегора // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 441-444
1429455
  Лавринович Л. Темпоральні аспекти художнього світу Василя Голобородька (на матеріалі збірки вибраного "Ми йдемо", 2005) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 72-77
1429456
  Шарагіна О. Темпоральні виміри тиші та мовчання в натурфілософському коді "тихої лірики" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 285-292. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1429457
  Вінков В.Ю. Темпоральні виміри уявлень молоді про життєвий успіх // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 50-56 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1429458
  Лихошерстова Б.Ю. Темпоральні іменники і прислівники як основні лексичні засоби вираження часу (на матеріалі сучасних арабської й української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 109-114. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1429459
  Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб"єктів господарювання / В.А. Рач, О.И. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 119-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 64 назв. – ISSN 2222-8810
1429460
  Корніюк К. Темпоральні межі права на життя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 187-189. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1429461
  Кушнір Є.О. Темпоральні особливості жінок з різним ступенем психологічної готовності до материнства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кушнір Євгенія Олексіївна ; М-во науки і освіти України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 16, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1429462
  Скляренко О.Б. Темпоральні особливості оповідань І. Бахманн у складі жанрово-стилістичної домінанти // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 190-192
1429463
  Берковець В. Темпоральні особливості функціонального стилю в сучасній українській літературній мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються темпоральні показники наукового та художнього стилів сучасної української мови. Результати аудиторського й інструментального аналізів подано у двох таблицях і малюнках, які супроводжуються коментарями.
1429464
  Гошилик Н.С. Темпоральні параметри типів висловлювання в англомовному публіцистичному дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 31-34
1429465
  Мозолюк О. Темпоральні словосполучення у філософській містерії "Народження людини" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 84-91. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1429466
  Лисенко К.В. Темпоральні та паузальні аспекти просодії емоційно насичених фрагментів публічного виступу в театральній радіопостановці (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі аудіозаписів радіовистав) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 369-379. – ISSN 2520-6397


  На матеріалі аудіозаписів одного з монологів п"єси Шекспіра "Річард ІІ", виконаних у різні історичні періоди, за допомогою компаративного аналізу розглянуто показники тривалості фонації й паузації чотирьох мовців-акторів, виконавців цієї ролі та ...
1429467
  Матвєєва Т.С. Темпоральні феномени романістики І. Франка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 272-279. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1429468
  Личук М. Темпоральні частково фразеологізовані речення в сучасній українській мові (на матеріалі прозових творів Івана Франка) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 582-591
1429469
  Голубенко М.М. Темпоральність музичної культури цифрової доби : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Голубенко Маріанна Миколаївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1429470
  Речич Л. Темпоральність у Інгардена і Левінаса: ідентичність і відмінність // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 74-84. – ISBN 978-617-8041-01-4
1429471
  Мамосюк О. Темпоральність у наративній структурі художнього тексту (на матеріалі роману "Enfance" Н. Саррот) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 160-164. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1429472
  Ворожбит І. Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О.Ф. Кістяківський // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 108-117


  Стаття присвячена дослідженню особливостей організації соціального часу одного з представників професорської культури Університету Св. Володимира - О.Ф. Кістяківського - через концепт темпоральності в різного роду "дисциплінуючих" документах та ...
1429473
  Кудрявцева Э. Темпоральность и ее выражение в научной прозе М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.01 / Кудрявцева Э.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1981. – 22л.
1429474
   Темпоральные аспекты моделирования и прогнозирования в экологии : Сборник научных трудов. – Рига, 1986. – 183с.
1429475
  Гришина Е.А. Темпоральные дейктические жесты // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2013. – С. 3-31. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 1). – ISSN 0321-1711


  Дейктические жесты во многих языках мира обозначают не только расположение объектов указания в пространстве, но и фиксацию событий во времени. В статье на материале Мультимедийного рус. корпуса (МУРКО), который является частью Нац. корпуса рус. языка, ...
1429476
  Сингаевская Ангелина Владимировна Темпоральные значения частей речи - предикатов пропозиционального отношения (на материале современного англ. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сингаевская Ангелина Владимировна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 211л. – Бібліогр.:л.210-211
1429477
  Сингаевская А.В. Темпоральные значения частей речипредикатов пропозиционального отношения (на матер. соврем. англ. яз.) : Автореф... наук: 10.02.04 / Сингаевская А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1429478
  Чеснокова Ш.В. Темпоральные особенности американской речи в различных возрастных группах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 75-79. – ISSN 2307-4558
1429479
  Каращук В.А. Темпоральные прилагательные в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Каращук В. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.19
1429480
  Сяонань Лян Темпоральный код в русской и китайской лингвокультурах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 165-173. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1429481
  Смотрицкий Е.Ю. Темпоральный подход к экологической проблеме // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 18-27. – ISSN 2617-1929
1429482
  Ярмак В.І. Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 214-231. – ISSN 2075-437X
1429483
  Горбатов И.А. Темпратурные эффекты в спектрах комбинированного рассеяния кристаллов кальцита и -кварца : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбатов И. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1970. – 18л.
1429484
  Здоров Б.М. Темпы и пропорции воспроизводства совокупного общественного продукта при построении коммунизма : Автореф... канд. эконом.наук: / Здоров Б.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 16л.
1429485
  Кудров В.М. Темпы и пропорции общественного производства в США. / В.М. Кудров, Г.А. Шпилько. – Москва, 1965. – 239с.
1429486
   Темпы и пропорции развития библиотечных ресурсов в крупных регионах страны. – М., 1986. – 74с.
1429487
   Темпы и пропорции расширенного воспроизводства в Киргизии. – Фрунзе, 1973. – 61с.
1429488
  Ноткин А.И. Темпы и пропорции социалистического воспроизводства / А.И. Ноткин. – М, 1961. – 216с.
1429489
   Темпы и пропорции социалистического воспроизводства. – М., 1968. – 192с.
1429490
  Анчишкин А.И. Темпы и пропорции экономического развития / А.И. Анчишкин, Ю.В. Яременко; Анчишин А.И., Яременко Ю.В. – Москва : Экономика, 1967. – 208 с.
1429491
  Черников Д.А. Темпы и пропорции экономического роста / Д.А. Черников. – М., 1982. – 223с.
1429492
  Власов Б.И. Темпы и структура производства предметов потребления. (На материалах пром-сти Каз. ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Власов Б.И. ; АН Каз.ССР , Объедин. ученый совет по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1968. – 19 с.
1429493
  Симпсон Д.Г. Темпы и формы эволюции = Tempo and mode in evolution / Д.Г. Симпсон; пер. с англ.: М.Л. Бельговского. – Москва : Иностр. лит., 1948. – 358 с.
1429494
  Мышкис В.С. Темпы индустриализации и обобществления на Украине / В.С. Мышкис. – Харьков, 1930. – 74с.
1429495
  Фараджев Ф.А. Темпы развития и отраслевые пропорции промышленности Азербайджана. / Ф.А. Фараджев. – Баку, 1975. – 294с.
1429496
  Хромов П.А. Темпы развития промышленности и сельского хозяйства / П.А. Хромов. – Москва, 1974. – 199с.
1429497
  Попов С.И. Темпы развития промышленности ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов С.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 16л.
1429498
  Федотова Р.Д. Темпы расширенного воспроизводства и капитальные вложения . / Р.Д. Федотова. – Кишинев, 1962. – 40с.
1429499
   Темпы роста. – М., 1961. – 48с.
1429500
  Казинец Л.С. Темпы роста и абсолютные приросты / Л.С. Казинец. – М., 1975. – 191с.
1429501
  Казинец Л.С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике. / Л.С. Казинец. – Москва, 1981. – 184 с.
1429502
  Суслов И.Ф. Темпы роста и условия расширенного воспроизводства в колхозной экономике. : Автореф... доктор экон.наук: / Суслов И.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – М., 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
1429503
   Темпы, пропорции и структура общественного производства Таджикской ССР. – Душанбе, 1980. – 270с.
1429504
  Геворкян М.А. Темпы, пропорции и факторы расширенного воспроизводства в союзной республике / М.А. Геворкян. – М, 1981. – 158с.
1429505
   Темпы, пропорции, критерии эффективности. – М., 1968. – 151с.
1429506
   Темпы, структура и эффективность общественного производства Казахской ССР. – Алма-Ата, 1970. – 291с.
1429507
  Аллазов Г.С. оглы Темпы, структура производства и ее совершенствование в союзной республике (на материал. АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Аллазов Г. С. оглы; АН АзССР, Ин-т экон. – Баку, 1981. – 26л.
1429508
  Зверев К.В. Темрюк / К.В. Зверев. – Краснодар, 1976. – 95с.
1429509
  Зозуля Д. Темрява : [проза] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 154-162
1429510
  Гулиа Г.Д. Темур - человек гор / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1958. – 48с.
1429511
  Козлов Григорий Темучин - каратель неразумных : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 44-61 : Іл., карта
1429512
  Лихачев В.И. Темы готовых работ по бухгалтерии в связи с документами и коммерческой корреспонденцией / В.И. Лихачев. – Царицын : Паровая типография и переплетная Ф.А. Виноградова
Вып.1 : Единоличное предприятие. – 1909. – 18 с.
1429513
  Верещагин Ю.Н. Темы и задачи по истории и теории словесности : пособие для составления сочинений и литературных бесед / сост. Ю.Н. Верещагин. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В.В. Думнов под фирмою насл. бр. Салаевых ; Типо-лит. "Энергия", 1903. – [4], 243 с.
1429514
   Темы и методика сельскохозяйственных опытов для учащихся школ Волгоградской области. – Волгоград, 1966. – 109с.
1429515
   Темы и образцы пьес Николая Терентьева. – Чебоксары, 1986. – 59 с.
1429516
  Росовецкий С. Темы и образы "Слова о полку Игореве" в русской, украинской и белорусской поэзии военных лет // Слово, которое вело в бой / [редкол.: А.М. Барзилович, И.Я. Заславский (отв. ред.), В.А. Капустин, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – С. 43-52
1429517
  Холевиус Темы и планы для сочинений Холевиуса. – Изд. 4-е. – Москва, 1892. – 315с.
1429518
  Алиев Г.Ю. Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока / Г.Ю. Алиев ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 332 с. – Библиогр.: с. 279-298
1429519
  Мишин Т И. Темы контрольных заданий по курсу "Русская литература XVI века" / Т И. Мишин. – М. : Просвещение, 1967. – 39 с.
1429520
   Темы контрольных работ для студентов 5 курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 24с.
1429521
   Темы контрольных работ для студентов заочников 3 курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 30с.
1429522
   Темы контрольных работ для студентов заочников 4 курса отделения истории на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 16с.
1429523
   Темы контрольных работ по дошкольной педагогике. – М., 1973. – 28с.
1429524
  Ловцова О.В. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / О.В. Ловцова. – М, 1963. – 44с.
1429525
  Вургафт Е.М. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / Е.М. Вургафт. – Москва, 1965. – 52с.
1429526
  Ловцова О.В. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / О.В. Ловцова. – М, 1969. – 64с.
1429527
  Либинзон З.Е. Темы контрольных работ по зарубежной литературе XIX века. / З.Е. Либинзон. – М., 1967. – 56с.
1429528
  Крылова Т.С. Темы контрольных работ по зарубежной литературе ХІХ века / Т.С. Крылова. – М, 1972. – 62с.
1429529
  Свенцицкая И.С. Темы контрольных работ по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая, Ф.К. Полетаева. – Москва, 1972. – 39 с.
1429530
  Абрамсон М.Л. Темы контрольных работ по истории средних веков : для студентов -заочников 2-го курса ист. фак. пед. ин-тов / М.Л. Абрамсон ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 40 с.
1429531
  Федоров В.И. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение" / В.И. Федоров. – М., 1966. – 24с.
1429532
  Воробьева З.А. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение". / З.А. Воробьева. – Москва, 1969. – 128с.
1429533
  Воробьева З.А. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение". / З.А. Воробьева. – 2-е изд.перераб. доп. – Москва, 1974. – 160с.
1429534
  Янко М.Д. Темы контрольных работ по курсу "Методика преподавания литературы" / М.Д. Янко. – М., 1970. – 72с.
1429535
  Майман Р.Р. Темы контрольных работ по курсу "Методика преподавания литературы" / Р.Р. Майман. – М, 1974. – 76с.
1429536
  Лазарчук Р.М. Темы контрольных работ по курсу "Русская литература 18 века" / Р.М. Лазарчук. – М., 1978. – 37с.
1429537
  Шарец Д.С. Темы контрольных работ по курсу физической географии частей света / Д.С. Шарец. – М., 1968. – 31с.
1429538
  Минускин М.С. Темы контрольных работ по курсу экономической и политической географии зарубежных стран. / М.С. Минускин. – М., 1964. – 48с.
1429539
  Лахостский К.П. Темы контрольных работ по методике преподавания литературы / К.П. Лахостский. – М, 1967. – 52с.
1429540
   Темы контрольных работ по русской литературе 19 века. – М., 1966. – 128с.
1429541
  Акулова Е.А. Темы контрольных работ по русской литературе XIX века / Е.А. Акулова. – Москва, 1966. – с.
1429542
  Теплинский М.В. Темы контрольных работ по русской литературе Х1Х века / М.В. Теплинский. – М, 1973. – 128с.
1429543
  Гаркави А.М. Темы контрольных работ по русской литературе ХIХ века. Для студе.-заоч. III-IV курсов фак-тов русского языка и лит-ры пед. ин-тов / А.М. Гаркави. – М., 1969. – 114с.
1429544
  Жиляєв Г.Е. Темы контрольных работ по русской литературе ХХ века (дооктябрський период) и советской литературе / Г.Е. Жиляєв. – Москва, 1967. – 48 с.
1429545
  Констенчик Н.К. Темы контрольных работ по русской литературе ХХ века и советской литературе / Н.К. Констенчик. – Москва : Просвещение, 1970. – 56 с.
1429546
  Сидельникова Т.П. Темы контрольных работ по советской литературе. Для студ.-заоч. У курса фак-тов русск. яз и лит. пед. ин-тов / Т.П. Сидельникова. – М, 1973. – 56с.
1429547
  Рухлядев Д.П. Темы контрольных работ по экологии животных и учебно-методические указания по их выполнению : Для студ.-заочн. биологического фак. / Д.П. Рухлядев. – Махачкала, 1969. – 25с.
1429548
  Жаворонков Н.В. Темы курсовых работ по гимнастике / Н.В. Жаворонков, Б.Г. Андреев. – Москва, 1965. – 48 с.
1429549
  Андреев И.И. Темы курсовых работ по зоологии беспозвоночных : для студентов-заочников пед. ин-тов / Андреев И.И. ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1969. – 80 с.
1429550
   Темы курсовых работ по истории средних веков для студентов заочников. – Минск, 1949. – 7с.
1429551
   Темы курсовых работ по истории СССР. – Москва, 1971. – 224с.
1429552
   Темы курсовых работ по методике математими и элементарной математике. – Москва, 1963. – 176 с.
1429553
   Темы курсовых работ по русской литературе 19 века, 20 века. – М., 1976. – 136с.
1429554
   Темы курсовых работ по русской литературе 19 века, 20 века и советской литературе для студентов заочников 3-4 курса фак-тов русского языка и литературы. – М., 1966. – 120с.
1429555
  Тамахин М В. Темы курсовых работ по русской литературе XIX века, XX века /дооктябьский период, и советской литературе / М В. Тамахин. – М, 1972. – с.
1429556
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1964. – 28с.
1429557
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1968. – 24с.
1429558
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1972. – 30с.
1429559
   Темы курсовых работ по экономической географии СССР. – Москва, 1979. – 59с.
1429560
   Темы лабораторных, самостоятельных и курсовых работ по "Геоморфологии СССР" и методические указания по их выполнению : (Для советских и иностранных студентов физико-географов 4 курса геолого-географического факультета ХГУ). – Харьков, 1979. – 50с.
1429561
   Темы лекций и классных занятий по истории СССР. – Москва, 1945. – 8с.
1429562
   Темы лекций и классных занять по курсу "Вопросы практического руководства социалистическим хозяйством". – М., 1945. – 11с.
1429563
   Темы лекций по вопросам науки и техники. – М., 1939. – 20с.
1429564
  Шведова Н.В. Темы любви и смерти в поэзии словацкого надреализма // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 0132-1366
1429565
   Темы письменных работ по истории КПСС. – Москва, 1953. – 22с.
1429566
   Темы письменных работ по курсу "История коммунистической партии Советского Союза". – Москва, 1959. – 24с.
1429567
   Темы письменных работ по курсу "Патрийное строительство". – Москва, 1953. – 23с.
1429568
   Темы письменных работ по курсу "Патрийное строительство". – Москва, 1956. – 34с.
1429569
   Темы письменных работ по курсу "Политическая экономия". – Москва, 1958. – 31с.
1429570
   Темы письменных работ по курсу истории КПСС. – Москва, 1953. – 21с.
1429571
   Темы рефератов по истории КПСС. – Саратов, 1971. – 36с.
1429572
  Каретников Н.Н. Темы с вариациями / Н.Н. Каретников. – Москва, 1990. – 108 с.
1429573
   Темы семинарских занятий и докладов по диалектическому и историческому материализму. – М., 1945. – 11с.
1429574
  Корик Г. Темы сочинений по русскому языку, предложенные на испытаниях зрелости в гимназиях и реальных училищах и на конкурсных испытаниях в спец. учеб. заведениях с 1891 по настоящий год / сост. Г. Корик. – [Одесса] : Изд. С.В. Можаровского[Тип. "Одесских новостей"], 1911. – 42, 16 с.


  В 1-6 вып. подзаг.: "... в пересказах, пл. и образцовых соч. применительно к уст. ответам и письм. работам на темы, предлож. в сред.-учеб. заведениях и на конкурс. испытаниях с 1891 г. по настоящий г."; в 8-15 вып.: "...в пересказах, план. и образцовых ...
1429575
   Темы студенческих докладов по курсу марксиско-ленинской философии и рекомендуемая к ним литература. – Омск, 1970. – 36с.
1429576
  Мирлес А.А. Темы ученических сочинений : систем. сборник свыше 6000 тем описат. лит. отвлеч., естеств.-геогр. и ист. : Библиогр. указ. : Около 100 назв. критич. произв. рус. и иностр. лит. / Александр Мирлес. – Киев : Книгоиздат. И.И. Симоненко, 1912. – IV, 192 с. – Библиогр. в предисл. (с. III-IV)
1429577
  Корзунов П.Т. Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений : руководство для учеников 3-го кл. высш. начальных училищ, 5-го отд-ния двухклассных сельских училищ и младших кл. средних учеб. заведений / П.Т. Корзунов. – Изд. 4-е. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1: Описания и повествования ; Ч. 2 : Сравнения, разсуждения, пословицы, характеристики. – 1916. – [VII]. 218, [V] с. – Орфография согласована с "Русским правописанием" акад. Грота. - Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено в 1 изд. для городских училищ, в качестве необязат. пособия (журн. М.Н. Пр. 1911 г. апрель) при преподавании рус. яз. в высш. начальн. училищах
1429578
  Корзунов П.Т. Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений : руководство для учеников 3-го кл. высш. начальных училищ, 5-го отд-ния двухклассных сельских училищ и младших кл. средних учеб. заведений / П.Т. Корзунов. – Изд. 4-е. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Описания и повествования. – 1916. – [VII], 199 с. – Орфография согласована с "Русским правописанием" акад. Грота. - Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено в 1 изд. для городских училищ, в качестве необязат. пособия (журн. М.Н. Пр. 1911 г. апрель) при преподавании рус. яз. в высш. начальн. училищах
1429579
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1970. – 12с.
1429580
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1972. – 12с.
1429581
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1972. – 14с.
1429582
  Корзунов П.Т. Темы, планы, и материалы для сочинений : : Руководство для учеников пятого отд. гор. уч-щ, пятого отд. двухклас. сел. уч-щ и мл. кл. сред. учеб. заведений : в 2 ч. / сост. П.Т. Корзунов. Ч. 1-2. – 1911-1912. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Описания и повествования. – 1911. – VIII, 192 с.
1429583
  Папаскири И.Г. Темыр : роман / Иван Папаскири; пер. с абхаз. А.Пасынкова. – Сухуми : Алашара, 1972. – 252 с.
1429584
   Тенге лихоманить // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 41. – ISSN 1996-1561


  Казахстан: обурення девальвацією - натяк на серйознішу хворобу.
1429585
  Ерлашова С.М. Тенгиз Мирзашвили / С.М. Ерлашова. – М., 1973. – 63с.
1429586
  Давиташвили М. Тенгиз Шавгулидзе : очерк / М. Давиташвили, Д. Кумсишвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 120 с.
1429587
  Мащенко М. Тенгіз Абуладзе // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 31-34. – ISSN 1562-3238


  Тенгіз Абуладзе (1924-1994) - грузинський радянський кінорежисер. Працював в у жанрі поетичних й філософських драм. У його творах відображено традиції, життя та звичаї Грузії.
1429588
  Кирик О. Тенгу в японських народних казках та віруваннях // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Стаття присвячена дослідженню уявлень про міфічну істоту Тенґу в японських народних казках та віруваннях. Аналізується розвиток і трансформація образу Тенґу з давніх часів дотепер. The article is devoted to research of pictures of mythical ...
1429589
  Костромицкий Р.И. Тенденции "позднего постмодернизма" в творчестве В.О. Пелевина ("ДПП", "Священная книга оборотня") : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Костромицкий Р.И. ; Запорожский национальний ун-т. – Запорожье, 2009. – 218л. – Библиогр. : л.193-218
1429590
  Милов Л.В. Тенденции аграрного развития России первой половины 17 столетия. / Л.В. Милов. – М, 1986. – 303с.
1429591
  Васильева Е.Н. Тенденции американского экспорта сельскохозяйственной продукции в начале 80-х годов / Е.Н. Васильева, М.Е. Клюева // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 132-143
1429592
   Тенденции в литературоведении стран Западной Европы и Америки. – М., 1981. – 175с.
1429593
  Хитов М.М. Тенденции в мировой экономике в контексте глобального дефляционного кризиса модели развития после 2007 года // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 162-173. – ISSN 2306-546X
1429594
  Еловацкий И.П. Тенденции в развитии и использовании минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности США. / И.П. Еловацкий. – Москва, 1968. – 164с.
1429595
  Соловьев Б.В. Тенденции в развитии металлургической промышленности Англии в период общего кризиса капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Соловьев Б.В.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1958. – 20л.
1429596
  Антосенков Е.Г. Тенденции в текучести рабочих кадров / Е.Г. Антосенков, З.В. Куприянова. – Новосибирск, 1977. – 254с.
1429597
  Шуркалин А.К. Тенденции внешнеэкономической политики развивающихся государств // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 2074-6040
1429598
  Велева С. Тенденции во зборообразуваньето во македонскиот jазик / Славица Велева. – Скопjе : Велева, 2006. – 300, [ 1 ] с. : tab. – Авторское издание. – Библиогр.: c. 291-300. – ISBN 9989-57-447-2
1429599
  Кутаев Ш.К. Тенденции воспроизводства населения и их воздействие на движение трудовых ресурсов Северо-Кавказского федерального округа / Ш.К. Кутаев, Р.А. Кутаева // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 88-91. – ISSN 1728-6220


  Статтю присвячено аналізу питань відтворення населення та його впливу на міграційну активність і ринок праці Північно-Кавказького Федерального округу. Запропоновано деякі заходи, що мають на меті поліпшення ситуації на регіональному ринку праці, ...
1429600
  Крючкова Л.Н. Тенденции всестороннего развития личности молодого рабочего в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Крючкова Л.Н.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1429601
  Соболь В.А. Тенденции глобализации корпоративного управлення / В.А. Соболь, И.Н. Евдоченко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 46-48
1429602
  Хлебникова Н.Е. Тенденции градостроительства на примерах новых городов Великобритании и Фрнации / Н.Е. Хлебникова. – Москва, 1973. – 56 с.
1429603
  Фундовая В.В. Тенденции динамики солевого состава грунтов зоны аэрации городских природно-технических систем на примере территории г. Днепр / В.В. Фундовая, Т.П. Мокрицкая // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 129-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 135-136. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1429604
  Войнорубова И.А. Тенденции долгосрочного развития метаддургической отрасли Украины как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики в контексте глобализации мировой экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.28-38
1429605
  Сушилина И.К. Тенденции жанрового развития в русской советской драматургии 60-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сушилина И.К.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 26л.
1429606
  Грошева И.А. Тенденции женской преступности в Тюменском регионе // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.146-149. – ISSN 0132-1625
1429607
  Юзиханова Э.Г. Тенденции и закономерности преступности в субъектах Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-69. – ISSN 0132-0769
1429608
  Шайтанов И. Тенденции и интенции отечественноо шекспироведения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 456-475. – ISSN 0042-8795
1429609
   Тенденции и направления приватизации. – М., 1993. – 101с.
1429610
   Тенденции и направления приватизации. – М.
1. – 1994. – 179с.
1429611
   Тенденции и направления развития экономики здравоохранения Белгородской области / К.В. Павлов, М.А. Степчук, Т.М. Пинкус, Е.М. Господынько // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 82-86 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1729-7206
1429612
  Овчинников О.Г. Тенденции и особенности обеспечения продовольственной безопасности США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 21-41. – ISSN 0321-2068


  "В статье на примере США рассматривается проблематика национальной продовольственной безопасности, а также вопросы формирования системы государственного регулирования, направленные на её обеспечение. Приводится система условий достижения ...
1429613
  Ниндель Т.О. Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 242-258
1429614
  Ниндель Т. Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 30-39. – ISSN 1562-529Х
1429615
   Тенденции и перспективы добычи, использования угля в Украине и в мире // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 72-73. – ISSN 0041-5804


  "Состоялась Первая международная конференция «Тенденции и перспективы добычи, использования угля в Украине и в мире». Ее организаторами выступила компания ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. На конференции присутствовали представители ...
1429616
  Маловичко С. Тенденции и перспективы интеграции региональных исторических исследований / С. Маловичко, М. Мохначева // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 29-46. – ISBN 978-966-02-4344-6
1429617
  Михайлова Л. Тенденции и перспективы развития рынка средств и услуг информационной безопасности // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 163-175. – ISSN 2409-9260
1429618
  Петрусенко Т.В. Тенденции и перспективы развития системы обязательного экземпляра в России: проблемы и практика комплектования / Т.В. Петрусенко, И.А. Кирьянова, И.В. Эйдемиллер // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – C. 32-39. – ISSN 0869-608Х


  Обязательный экземпляр документов (ОЭ) является базовой основой формирования национального библиотечного фонда. Поступления по системе ОЭ составляют примерно 78% от всех поступлений отечественных изданий в фонд РНБ. Рассматриваются проблемы, связанные ...
1429619
   Тенденции и перспективы развития советского законодательства. – Казань, 1991. – 150с.
1429620
   Тенденции и перспективы развития социальной инфраструктуры. – М., 1989. – 206с.
1429621
  Шервашидзе В. Тенденции и перспективы развития французского романа / / В. Шервашидзе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 72-102. – ISSN 0042-8795
1429622
  Папцов А. Тенденции и перспективы финансирования аграрного сектора ЕС // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 0235-2443
1429623
  Пиотрович А.Н. Тенденции и проблемы инновационного развития в нефтегазовой отрасли России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 106-109. – ISSN 1728-8878
1429624
  Чорная О.Е. Тенденции и прогнозы развития мировой зкономики, оценка региональных аспектов // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 156-161.
1429625
  Шкура И.С. Тенденции и условия иностранного инвестирования в экономику Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.17-21
1429626
   Тенденции и факторы повышения эффективности общественного производства. – М., 1984. – 276с.
1429627
   Тенденции изменения бюджета времени трудящихся. – Москва, 1979. – 176с.
1429628
  Лопаткин Р.А. Тенденции изменения основных религиозных представлений в сознании современных верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лопаткин Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
1429629
  Лопаткин Р.А. Тенденции изменения основных религиозных представлений в сознании современных верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лопаткин Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
1429630
  Голенкова З. Тенденции изменения социальной структуры российского общества в период реформ // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.15-24. – ISSN 0207-3676
1429631
  Совенко С.П. Тенденции изменения техники спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в спортивной ходьбе на 20 км, с ростом спортивного результата / С.П. Совенко, В Т. Будкевич Литвинчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 32-36 : табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1818-9172
1429632
   Тенденции измерения социально-классовой структуры советских наций и народностей. – М., 1978. – 198с.
1429633
   Тенденции изучения русской литературы первой четверти 20 века в советских исследованиях 80-х годов. – М., 1990. – 33с .
1429634
  Кхалид Тенденции инновационной деятельности пищевых предприятий Одесского региона / Кхалид, Аль-Мула Али // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 43-48 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1429635
   Тенденции интенсификации общественного производства. – К., 1983. – 156с.
1429636
  Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах (Направленность мотивационной стратегии личности и психологические механизмы ее формирования) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 12 (141). – С. 23-29
1429637
  Гаранин А.А. Тенденции международной миграции // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 339-41. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1429638
  Ананьева М.А. Тенденции мирового и российского энергопотребления: роль атомной энергетики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 153-157. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1429639
  Дан Женя Тенденции мирового туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 14-16 : фото
1429640
  Рокитский Б. Тенденции новой социальной дифференциации в России (гипотеза) / Б. Рокитский, Р. Рокитская // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.134-146. – ISSN 0207-3676
1429641
  Кузьменко Г. Тенденции подготовки преподавательских кадров в университетах Испании // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 150-153. – ISSN 2308-4634
1429642
  Пантин В.И. Тенденции политического развития современной Украины: основные риски и альтернативы / В.И. Пантин, В.В. Лапкин // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 5 (137). – С. 133-144. – ISSN 0321-2017
1429643
  Панджикидзе Т.И. Тенденции приспособления православия к современности и их критика. (По матер. Груз. ССР). : Автореф... канд. филос.наук: / Панджикидзе Т.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1429644
  Кендрик Д. Тенденции производительности в США = Productivity trends in the United States / Джон Кендрик ; пер. с англ. С.А. Батасова ; под ред. и с предисл. Я.Б. Кваша. – Москва : Статистика, 1967. – 315 с.
1429645
  Терновая О.А. Тенденции развития акционерного законодательства Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 110-117. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1429646
  Кудрявцева Е.В. Тенденции развития английского гражданского процессуального законодательства (последние новеллы процессуального кодекса Англии) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 8-15. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1429647
  Москалик Р. Тенденции развития внешней торговли Украины со странами ЕС и СНГ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 2. – С. 74-79.
1429648
  Цвигун И.В. Тенденции развития внешнеэконоческой деятельности КНР / И.В. Цвигун, Я.А. Суходолов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 2 (70). – С. 135-140. – ISSN 1993-3541
1429649
  Корсаков Г.Б. Тенденции развития военной политики Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 22-40. – ISSN 0321-2068
1429650
  Никитенко Е.В. Тенденции развития высшего образования в России в условиях его модернизации // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 44-49. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена выявлению и анализу тенденций развития высшего образования в России в условиях его модернизации. В статье показано, что стержнем высшего образования сегодня является его ориентация на потребности рынка. В связи с развитием процессов ...
1429651
  Дегтярев Е.К. Тенденции развития вычислительной техники / Е.К. Дегтярев. – Москва, 1992. – 64с.
1429652
  Аминов Тенденции развития дагестанского стихосложения / М.-З.А. Аминов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1974. – 154 с.
1429653
  Пищик В.Я. Тенденции развития Европейского экономического и валютного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2074-6040
1429654
   Тенденции развития и методы прогнозирования энергетики стран-членов СЭВ. – М., 1987. – 263с.
1429655
  Барабаш Б.А. Тенденции развития и модернизации принципа разделения властей // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1429656
  Барабаш Б.А. Тенденции развития и модернизации принципа разделения властей // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1429657
  Чистяк Л.В. Тенденции развития и перспективы бюджетирования в отечественной практике / Л.В. Чистяк, О.В. Касьян // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 11-13. – Бібліогр.: на 4 пункти
1429658
  Чжан Дунъян Тенденции развития и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Украиной // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; гл. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 6 (671). – C. 3-12. – ISSN 2522-9311
1429659
  Джуринский А.Н. Тенденции развития и проблемы историко-педагогической науки // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 79-83. – ISSN 0869-561Х


  В статтье проанализированы обновленные цели и методологические основания историко-педагогических исследований, предложена авторская классификация историко-педагогического знания; выявлен уровень научного обеспечения истории педагогики в высшей школе; ...
1429660
  Александр Тенденции развития инновационной деятельности в Казахстане на современном этапе / Александр, Те // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 162-174 : Табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1429661
  Якубайтис Э.А. Тенденции развития информационно-вычислительной техники / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1978. – 59с.
1429662
   Тенденции развития капитализма в Италии. – Москва, 1964. – 256с.
1429663
  Заничковский А.А. Тенденции развития кондитерского рынка Украины / А.А. Заничковский, И.В. Новойтенко, Н.Я. Слободян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 91-98 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1429664
  Яновая О.А. Тенденции развития лексики цветообозначения (на материале современного английского языка с привлечением результатов исследований других языков) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 143-152. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
1429665
  Гречишкина Е.А. Тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в республике Беларусь // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (30). – С. 116-124. – ISSN 2221-8440
1429666
   Тенденции развития массовых информационных процессов. – М., 1991. – 81с.
1429667
  Каримова Д.Ю. Тенденции развития медицинского туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 1813-1212
1429668
  Филипенко А.С. Тенденции развития международного рынка стран-членов СЭВ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 14-21. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
1429669
  Гаранья И. Тенденции развития международного туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 23-24. – ISSN 1813-1212
1429670
  Лаврентьев А.В. Тенденции развития международных транспортных связей России и АТР (2000–2012 гг.) / А.В. Лаврентьев, Л.М. Медведева // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 74-80. – ISSN 2070-9773
1429671
  Усенко Елена Ивановна Тенденции развития методов коллективного решения организационных проблем : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.05 / Усенко Елена Ивановна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Социологический фак. – М., 1990. – 22л.
1429672
  Хисматуллина Ю.Р. Тенденции развития мирового образовательного пространства в постиндустриальном обществе / Ю.Р. Хисматуллина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 1811-0916
1429673
  Колокольникова З.У. Тенденции развития мирового образовательного процесса на современном / З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 26-33. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются тенденции современного образовательного процесса, дается характеристика таких тенденций, как глобализация, интеграция, демократизация, гуманизация. Авторы раскрывают историко-педагогический аспект и особенности обозначенных ...
1429674
  Соколов В. Тенденции развития мировой товарной торговли в 1990-2008 гг. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-47. – ISSN 0131-2227
1429675
  Шмигельская Е.В. Тенденции развития монументальной скульптуры Российской Федерации / Е.В. Шмигельская. – Л., 1975. – 35с.
1429676
  Петренко А.Д. Тенденции развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петренко А. Д.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 183л. – Бібліогр.:л.169-183
1429677
  Лельчицкий И.Д. Тенденции развития образа школы в педагогике российского зарубежья / И.Д. Лельчицкий, А.В. Климина // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 52-60. – ISSN 2073-8536


  Посредством ретроспективного анализа и герменевтического подхода к интерпретации воззрений выдающихся мыслителей педагогики российского зарубежья (В. В. Зеньковский, С. И. Гессен) выявлены представленные в их трудах идеи и положения, раскрывающие ...
1429678
  Абдулхакова Е.М. Тенденции развития обществ по коллективному управлению смежными правами: монополизация // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 1812-3910
1429679
  Суханек Р. Тенденции развития парламентаризма в Ческой Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 15-27. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1429680
  Мухортов А.А. Тенденции развития полиции в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
1429681
   Тенденции развития предприятия. – М., 1987. – 268с.
1429682
   Тенденции развития природы в новейшее время. – М., 1993. – 192с.
1429683
  Мельник В М. Тенденции развития производственно-хозяйственных организаций в странах-членах СЭВ / В М. Мельник, . – М., 1985. – 194с.
1429684
  Исаев Эдуард Шахмарович Тенденции развития произношения старшеклассников Германии. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаев Эдуард Шахмарович; Симферопольс. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1998. – 181л. – Бібліогр.:л.158-163
1429685
  Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. / Е.Ф. Тарасов. – Москва, 1987. – 166с.
1429686
   Тенденции развития психологической науки. – Москва : Наука, 1989. – 270 с. – ISBN 5-02-01-3313-2
1429687
  Журавлева Е. Тенденции развития русского языка как полинационального // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 282-294
1429688
  Цой В.В. Тенденции развития русской адвокатуры // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 1812-3805
1429689
   Тенденции развития русской литературы Сибири в 18-20 вв. – Новосибирск, 1985. – 175 с.
1429690
  Адаманова З.О. Тенденции развития системы образования Европейского союза: ориентиры для Україны // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 5-9
1429691
  Онхайзер И. Тенденции развития славянских языков номинация/словообразование. Опыт международного сотрудничества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 46-64. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1429692
  Тимуш Т.Н. Тенденции развития современного волейбола / Т.Н. Тимуш, М.А. Мякинина // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 162-167. – Библиогр.: 7 назв.
1429693
   Тенденции развития современного русского языка = Tendencje rozwojowe wspolczesnego jezyka rosyjskiego : materialy pierwszej miedzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej / red. naukowa: J. Makosza-Bogdan // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – S. 1-105. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
1429694
  Халиль А.А. Тенденции развития современной египетской ежедневной печати. : Автореф... канд.ист.наук: 580 / Халиль А.А.; МГУ. – М, 1972. – 16л.
1429695
  Пересунько Т.К. Тенденции развития современной советской повести и творчество В.Тендрякова : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Пересунько Т.К.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1970. – 26л.
1429696
  Плотинский Ю.М. Тенденции развития современных технологий сотрудничества // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 86-97. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются особенности современного этапа развития технологий сотрудничества в информационном обществе. Показано, как развитие новых форм сотрудничества может привести к негативным последствиям.
1429697
   Тенденции развития строительства в ведущих капиталистических странах. – М., 1981. – 336с.
1429698
  Батрова Т.А. Тенденции развития торгового законодательства на постсоциалистическом пространстве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805


  Вопрос о целесообразности кодификации торгового права в России до сих пор является предметом дискуссий, в рамках которых выказываются диаметрально противоположные суждения. Поэтому тенденции развития торгового законодательства в странах, которые в ...
1429699
  Руденко Л.Г. Тенденции развития Украинского Полесья / Л.Г. Руденко, А.И. Бочковская, Е.А. Поливач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 3-10 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1429700
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Дис... Канд. философ. наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; Литературный ин-т им. А.М.Горького. – М, 1983. – 199л. – Бібліогр.:л.189-198
1429701
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 25л.
1429702
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 25л.
1429703
  Кузнецов В.И. Тенденции развития химии / В.И. Кузнецов. – Москва, 1976. – 64с.
1429704
  Родионова И.А. Тенденции развития цветной металургии мира : география. Мир сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-12 : Табл. – ISSN 0016-7207
1429705
  Почерняев В.Н. Тенденции развития цифровых радиорелейных систем / В.Н. Почерняев, В.С. Повхлеб // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – C. 14-20. – ISSN 2307-9754
1429706
  Асосков А.В. Тенденции развития частно - правового регулирования транснациональных корпораций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.57-70. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1429707
  Чайка В.В. Тенденции развития черной металлургии Украины как объекта инвестиций // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-24. – ISSN 1993-6788
1429708
   Тенденции развития чтения в социалистических странах. – М., 1983. – 195с.
1429709
   Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями: региональный аспект : 90-летию Таврического национального университета им. В.И. Вернадского посвящается / В.И. Крамаренко, О.М. Кузьмина, А.А. Канов, А.В. Рыбчук, Н.И. и др. Твердохлебов; Крамаренко В.И., Кузьмина О.М., Канов А.А., Рыбчук А.В., Твердохлебов Н.И. и др. ; Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского ; [ под общей ред. Крамаренко В.И. ]. – Симферополь : Культура народов Причерноморья, 2007. – 263 с. – ISBN 966-584-935-4
1429710
  Стеблянко И.О. Тенденции развития экономического сотрудничества Украины и Экваториальной Гвинеи / И.О. Стеблянко, Бенита Эбанг Нзанг // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 297-298
1429711
  Фесенко К. Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки: зарубежный опыт // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 1029-7200
1429712
  Арзамасов Ю.Г. Тенденции развития юридических наук. Становление новой науки-нормографии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 101-104. – ISSN 0132-0769
1429713
   Тенденции регионального развития научного потенциала. – Таллин, 1983. – 122с.
1429714
  Дорогавцева И.С. Тенденции репрезентации Другого в современной российской культуре: образ врага // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена специфике негативной репрезентации инаковости в идеологическом тексте. В центре внимания автора находятся основные черты и функции образа врага. Опираясь на исследования Л. Гудкова, А. Фатеева и др., автор предпринимает попытку ...
1429715
  Орлова Рина Тенденции российского гостиничного рынка : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 30-34
1429716
  Бриеде А.Ю. Тенденции сближения умственного и физического труда. (На материалах ЛатвССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Бриеде А.Ю.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1429717
  Судаков В.И. Тенденции системной трансформации украинского общества в концептуальных координатах социологических теорий глобальной модернизации и глобальной зависимости // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 17-24. – ISBN 978-966-171-387-0


  У статті з"ясовуються причини неоднозначних тлумачень вченими змісту процесу системної трансформації українського суспільства. Аргументована евристична значущість сучасних соціологічних теорій глобальної модернізації та глобальної залежності при ...
1429718
  Демченко Т.А. Тенденции смертности в России 90-х годов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.109-114. – ISSN 0132-1625
1429719
  Ахундов Тенденции совершенствования банковского контроля в Азербайджане и Украине / Ахундов, , оглы // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 106-109.
1429720
  Морозова И.С. Тенденции совершенствования льгот в современном российском законодательстве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 0132-0769
1429721
  Олейник Я.Б. Тенденции совершенствования организационной структуы агропромышленного комплекса // Комплексная программа научно-технического прогресса и его социально-экономические последствия на 1985-2005 гг. по УССР
1429722
  Богачук Е.А. Тенденции современного мирового и фондового рынков // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 28-35
1429723
  Петрушевский Д.М. Тенденции современной исторической науки / Д.М. Петрушевский. – Санкт-Петербург, 1899. – [31] с. – Авт. указ в коце текста. - Отд. оттиск из: Образование, 1899, № 5-6, с. 73-104
1429724
  Чибисова Н.Г. Тенденции современных изменений культурно-образовательной среды высшей школы Украины // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 31-34. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1429725
  Ена А.В. Тенденции современных изменений природных комплексов горного Крыма // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 76-90 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв
1429726
  Петровский А. Тенденции социально-экономического развития Австралии в контексте российских проблем // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-80
1429727
   Тенденции социального развития в европейских социалистических странах. – К., 1985. – 179с.
1429728
   Тенденции становления социальной однородности советского общества. – Казань, 1986. – 150с.
1429729
  Бредихин А. Тенденции федерализма в современной Украине // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 78-80


  Ukraine is a unitary state, but has a number of prerequisites for the emergence of federalism in the country. Many Ukrainian politicians use in their election programs can change the administrative-territorial structure of the country. Modern Ukrainian ...
1429730
  Немытина М.В. Тенденции формирования правовой миграционной политики России // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.69-81. – ISSN 1608-8794
1429731
  Алыев И. Тенденции формирования экономики знаний в Азербайджане / И. Алыев, А. Мурадов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 39-42. – ISSN 1810-3944
1429732
  Коннов В.И. Тенденции цитирования в российских и зарубежных психологических журналах / В.И. Коннов, М.А. Юревич // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 42-52. – ISSN 0042-8841
1429733
  Дементьев В. и др. Тенденции эволюции официальных финансово-промышленных групп в 2000-2001 годах // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 3. – С.11-26. – ISSN 0130-9757
1429734
  Меликов Р. Тенденции экономического развития Азербайджана, обусловленные глобализацией // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 47-49. – ISSN 1810-3944
1429735
  Залескис Т. Тенденции экономического развития Восточной Литвы на основе финансовых данных (с середины XIX в. по настоящее время) : Автореф... канд. экон.наук: / Залескис Т.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 23л.
1429736
   Тенденции экономического развития Сибири (1961-1975 гг.). – Новосибирск : Наука, 1980. – 256 с.
1429737
   Тенденции экономического развития стран Америки. – М., 1969. – 302с.
1429738
   Тенденции энергопотребления и экономических рост. – М., 1974. – 248с.
1429739
  Черковец В.Н. Тенденции, типы и виды модернизации совре менной российской экономики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-19. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1429740
  Овчинников Н.Ф. Тенденция к единству науки / Н.Ф. Овчинников. – Москва, 1988. – 268с.
1429741
  Верещагин И Тенденция капиталистического накопления в условиях современного капитализма. / И Верещагин. – Москва, 1963. – 118с.
1429742
  Петренко Александр Демьянович Тенденция развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Петренко Александр Демьянович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1429743
  Ивлева Г.Г. Тенденция развития слова и словарного состава: на материале нем. яз. / Г.Г. Ивлева. – М., 1986. – 135с.
1429744
  Денисов Е.К. Тенденция революционно-демократического развития в странах Африки / Е.К. Денисов, А.А. Иванов. – М., 1982. – 64с.
1429745
  Мартазинова В.Ф. Тенденция современного температурно-влажностного режима Украины к аномальности за счет атмосферных процессов в летний сезон / В.Ф. Мартазинова, Е.К. Иванова, А.А. Щеглов // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 15-24 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1429746
  Воронин Ю.А. Тенденция современной буржуазной уголовной политики / Ю.А. Воронин. – Воронеж, 1983. – 165с.
1429747
  Чередниченко Т.В. Тенденция современной западной музыкальной эстетики. / Т.В. Чередниченко. – М., 1989. – 221с.
1429748
  Кондарина И.В. Тенденция языкового развтия публицистического стиля (конец XX - начало XXI вв.) // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 85-96. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
1429749
  Бурдяк В. Тенденції авторитаризму і популізму в діяльності політичних лідерів та партій Болгарії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 136-147. – ISSN 2519-4518
1429750
  Гаврилюк О.В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 7-27. – ISSN 2305-7645
1429751
  Лук"янова І. Тенденції безпекової політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 96-99
1429752
  Олійник О.Д. Тенденції бюджетної політики в контексті сучасного економічного стану // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 68-69
1429753
  Кулик Ю.А. Тенденції в діяльності фондів прямих інвестицій в Європі та Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 44-47. – ISBN 978-617-696-385-1
1429754
  Дворжецька М.П. Тенденції варіативності вимовної норми сучасної англійської мови // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 14-17
1429755
  Татаров О.Ю. Тенденції вдосконалення кримінального законодавства України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 155-165. – ISSN 2410-3594
1429756
  Косик О.І. Тенденції використання берсо та пергол у ландшафтній архітектурі / О.І. Косик, М.О. Гуменюк, В.Г. Горупаха // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 20 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 67-77. – ISSN 2415-8151
1429757
  Козирєва В М. Тенденції використання галліцизмів у алжирському медіапросторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 249-257. – ISSN 2520-6397


  Присвячено особливостям функціонування запозичень із французької мови в сучасному медіапросторі Алжиру. Розглядаються тенденції використання галліцизмів у друкованих ЗМІ, на радіо й телебаченні. Посвящена особенностям функционирования ...
1429758
  Румянцев А.П. Тенденції використання енергетичних ресурсів світової економіки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-26. – ISSN 1729-7036
1429759
  Дроботун Д.С. Тенденції використання ЗМІ під час парламентських виборів в Україні у 2019 році // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 384-392. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1429760
  Колесник Л. Тенденції використання масових відкритих онлайн курсів у підготовці фахівця з початкової освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 62-72. – ISSN 2312-5993
1429761
  Близнюк О.П. Тенденції використання позикових фінансових ресурсів у діяльності торговельних підприємств України та методичні аспекти їх планування в довгостроковому періоді / О.П. Близнюк, О.М. Іванюта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 337-346. – ISSN 2222-4459
1429762
  Гуцул Т.В. Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 57-61 : мал. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
1429763
  Голос А.А. Тенденції виховання на початку ХХІ століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 38-42. – ISSN 2411-5983
1429764
  Лантух А. Тенденції вищої школи в сучасному українському суспільстві / А. Лантух, В. Гаргін, М. Мірошниченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 47-50. – ISSN 1562-529Х
1429765
   Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України Ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 222, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6947-7
1429766
  Платоненко О.Ю. Тенденції впливу інформаційних технологій на інститу освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 52-53. – ISBN 966-594-559-9
1429767
  Черевко О.Л. Тенденції впровадження банківських інновацій в Україні / О.Л. Черевко, К.К. Самойлова, К.А. Куценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 139-144. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236
1429768
  Водянка Л.Д. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України / Л.Д. Водянка, В.С. Підгірна, І.М. Антохова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1429769
   Тенденції галузі від AMADEUS // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
1429770
  Аврамчук Л.А. Тенденції грошово-кредитної політики в Україні / Л.А. Аврамчук, Я.С. Веремій // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 13-16. – ISBN 978-9934-571-53-4
1429771
  Фролова О.М. Тенденції державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 251-283. – ISBN 978-966-9725-65-3
1429772
  Шубенко І.А. Тенденції діджиталізації на страховому ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 273-279. – ISSN 2222-4459
1429773
  Сас Н.М. Тенденції до зміни сучасної системи професійної освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 114-120. – ISSN 1995-0519
1429774
  Васильєва І.Е. Тенденції докторських дисертаційних робіт, які було захищено у спеціалізованій вченій раді при Головній астрономічній обсерваторії НАН України у 1991—2016 роках // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 6. – C. 59-65. – ISSN 1815-2066
1429775
  Конончук О.М. Тенденції екзистенціалістської притчевості у новелах Садека Гедаята 1940-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті йдеться про стильові особливості новел видатного іранського прозаїка ХХ-го ст. Садека Гедаята, створених ним у 1940-х рр. Аналіз, побудований на основі таких творів як "Патріот", "Осел антихриста" "Завтра", "Перлинова гармата", "Жива вода", ...
1429776
  Вербицька Г.Л. Тенденції експорту товарів Україною в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 73-77. – ISSN 2313-8246
1429777
  Ніколаєнко Н. Тенденції законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в умовах зовнішньої агресії // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 336-345. – ISBN 978-617-7638-06-2
1429778
  Куліш В.А. Тенденції залучення іноземних інвестицій в промисловість національної економіки України // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 31-40. – ISSN 2664-1259
1429779
  Ковальчук В.В. Тенденції захисту від кіберзлочинів / В.В. Ковальчук, Є.О. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 131-133. – ISBN 978-966-641-732-2
1429780
  Фомічова К.Б. Тенденції зернового ринку України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 25-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1429781
  Влах М.Р. Тенденції зміни адміністративно-територіального устрою Закарпатської області від найдавніших часів до сьогодення / М.Р. Влах, М.М. Качайло // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 10-15. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1429782
  Завора Т.М. Тенденції зміни державного боргу України та дефіциту державного бюджету в часовому аспекті / Т.М. Завора, О.В. Гулай // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 66-75. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1429783
  Гвоздецька І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (371), вересень. – С. 31-37. – ISSN 1810-3944
1429784
  Потєхін О.В. Тенденції зовнішньої політики України у 2015 р. / О.В. Потєхін, І.Я. Тодоров // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 35-60. – ISBN 978-966-193-113-7
1429785
  Мирончук В. Тенденції зовнішньополітичного курсу США за адміністрації Дональда Трампа / В. Мирончук, Т. Сидорук, І. Тимейчук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 191-201. – ISSN 2522-1663
1429786
  Копитко М.І. Тенденції і виклики у сфері консалтингу та управління бізнес-процесами / М.І. Копитко, М.Р. Верескля, Х.А. Групська // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 151-159. – ISSN 2617-4162
1429787
   Тенденції і закономірності економічного розвитку на сучасному етапі. – К., 1976. – 178с.
1429788
  Мерзляк А. Тенденції і закономірності формування та використання внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів регіону // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.108-118. – ISBN 966-73-53-51-Х
1429789
  Савченко М.В. Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки / М.В. Савченко, О.В. Шкуренко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 47-54. – ISSN 2222-0712
1429790
  Балог Е.П. Тенденції і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Е.П. Балог, А.В. Грянило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 256-261. – ISSN 2311-8164
1429791
   Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – 258, [2] с. – Анот. в кінці ст. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1429792
  Попович В.М. Тенденції і перспективи розвитку православної богословської освіти в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 144-155. – ISSN 2075-1443


  "Сучасна система богословської освіти Православної Церкви знаходиться в стадії визначення основних тенденцій розвитку, що викликає низку проблем, які пов’язані, по-перше – з питанням адаптації Православної Церкви до мінливих умов глобалізованого ...
1429793
  Баганець О. Тенденції і протидія злочинності. Аналіз загального стану злочинності в Україні за 2018 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2017 роки) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 24-30 травня (№ 21). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1429794
  Мазуренок О. Тенденції інвестиційного розвитку України за останнє десятиліття // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (56). – С. 39-49. – ISSN 2409-8892
1429795
  Пархоменко Н.О. Тенденції інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних бізнес-систем у глобальному бізнес-середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 64-73. – ISSN 2222-4459
1429796
  Кольцова І. Тенденції інформаційної глобалізації в Республіці Польща // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 53-57. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1429797
  Хоменко О.В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Олександр Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1429798
  Швачко С.О. Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 162-167. – ISSN 2311-0821
1429799
  Циганова Н.В. Тенденції консолідації банківського капіталу в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 193-202. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти консоліда- ції банків, її чинники на тлі фінансової глобалізації. Розкриваються основні форми консолідації банків, динаміка цих процесів та їх закономірності. На основі вивчення зарубіжного ...
1429800
  Шаблиста Л.М. Тенденції концентрації власного капіталу та механізми його зростання в реальному секторі економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 40-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1429801
  Кваша К.В. Тенденції країн ОЕСР щодо капітальних інвестицій і структури їхнього фінансування за інституціональними учасниками // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 30-37 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1429802
  Бакала А. Тенденції легалізації одностатевих громадянських партнерств як специфічної форми шлюбу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 17-19
1429803
  Смирнова О. Тенденції м"якої сили нейрокомунікативних технологій у сфері інформаційної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 82-83. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Сьогодні ми спостерігаємо, що майже на всі сфери людської поведінки та мислення впливають медіа. Оскільки навіть у політиці емоційна складова меседжів важливіше раціональної, нейроособливостями впливу активно зайнялись не тільки цивільні, але й ...
1429804
  Семенова І.Г. Тенденції майбутніх змін у режимі опадів в Україні в літній період 2020-2050 рр. / І.Г. Семенова, О.А. Інтролігатор // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета дослідження. Встановлення прогнозованого просторово-часового розподілу опадів в різних регіонах Україні в рамках кліматичного сценарію РТК8.5 за період 2020-2050 рр. Методика дослідження. Для побудови часових рядів та виявлення трендів у ...
1429805
  Чепелевська Л.А. Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 48-52. – ISSN 2077-6594
1429806
  Підгурська О. Тенденції міжнародної та національної антиофшорної політики // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 94-99. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто головні заходи антиофшорної політики на міжнародному і національному рівнях. Оцінено можливі ефекти регуляторного впливу на функціонування офшорних юрисдикцій.
1429807
  Арнаут Т. Тенденції мовного розвитку гагаузів Україні / Т. Арнаут, Б. Хюнерлі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 24-34. – ISSN 2520-6397


  Присвячено питанню розвитку освіти гагаузів України та проблемам друку підручників із гагаузької мови й літератури. Зроблено аналіз і запро- поновано конструктивне рішення щодо вивчення гагаузької мови як у шко- лі, так і в університеті. Посвящена ...
1429808
  Кулик Є. Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва та окреслено перспективи на найближчі 10-15 років відповідно до подальшого розвитку комп"ютерних технологій, ...
1429809
  Коновалова Л. Тенденції модернізації освітнього процесу викладання економічних дисциплін та вдосконалення методики навчання фармакоекономіки майбутніх провізорів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 112-119. – ISSN 2312-5993
1429810
  Веретейченко І. Тенденції модернізму в українській літературі зламу століть // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 122-128. – ISSN 1728-9572
1429811
  Голик Й.М. Тенденції набору студентів на інженерні спеціальності в ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / Й.М. Голик, Т.В. Федорянич // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 147-153. – ISSN 2076-815X
1429812
  Батечко Н. Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 17-25. – ISSN 2078-1687
1429813
  Марчук О.О. Тенденції навчання та виховання молоді в сучасних культурно-освітніх установах // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 90-95. – ISBN 978-966-7359-77-5
1429814
  Карпенко О.В. Тенденції надання освітніх послуг у контексті реформування вищої школи республіки Білорусь поза Болонським процесом / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, Е.С. Бжеська // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (85). – С. 88-100. – ISSN 2304-06294


  Узагальнено позитивні та негативні наслідки розвитку системи вищої освіти в Білорусі.
1429815
  Обушна Н. Тенденції організації публічного аудиту в контексті європейського досвіду // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 98-108. – ISSN 2414-4436
1429816
  Сорока Р.С. Тенденції податкових надходжень місцевих бюджетів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 207-217. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розглянуто аспекти механізму наповнення місцевих бюджетів України. Досліджено тенденції формування доходів місцевих бюджетів України за 2010-2013 рр. загалом і податкових надходжень як визначального їх джерела зокрема. Виявлено роль податкових ...
1429817
  Гончаренко Б. Тенденції позитивізму у літературно-критичних працях І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 198-205
1429818
   Тенденції політичного вибору в регіонах України за результатами аналізу парламентських виборів 2014 року / Я.С. Кириченко, А.В. Нікитчук, В.В. Тимошенко, Б.П. Яценко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 98-108. – ISSN 2308-135X
1429819
  Яременко О. Тенденції посткризового розвитку фінансових інститутів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1429820
  Сахарук І. Тенденції правового регулювання захисту від психосоціальних ризиків на роботі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-49. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1429821
  Синьов В. Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в системі вищої школи / В. Синьов, Д. Супрун, М. Шеремет // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 34-42. – ISSN 2078-1016
1429822
  Денис О.Б. Тенденції прояву корпоративних конфліктів у банківському секторі України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 148-155. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
1429823
  Алексєєва О.А. Тенденції реформування вищої державної освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 134-144. – ISBN 966-594-559-9
1429824
  Кобюк Ю.М. Тенденції реформування вищої освіти: австралійський досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 390-396. – ISSN 2312-5993
1429825
   Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу / Єгоров Г.С. [ та ін. ] ; Ін-т пед. наук України ; [ за ред. Н.М. Лавриченко ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 146с. – ISBN 978-966-644-124-2
1429826
  Епель О.В. Тенденції реформування правового регулювання захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 46-52. – ISSN 2617-5967
1429827
  Баранівський В.Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища в країнах світу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 68-78. – ISSN 2222-5374
1429828
  Костюк В.Л. Тенденції реформування соціального захисту осіб з інвалідністю у контексті сьогодення: проблеми та перспективи / В.Л. Костюк, І.І. Яцкевич // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 355-358. – ISBN 978-617-7450-09-1
1429829
  Бондаревська К.В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 36-42. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сучасний стан аграрного сектору економіки України, проблеми та перспективи розвитку галузі. Зокрема, виявлено цілий ряд негативних тенденцій, які перешкоджають ефективній діяльності аграрних підприємств: низький рівень рентабельності вир-ва ...
1429830
  Ковальчук І.В. Тенденції розвитку агрохолдингів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 90-95
1429831
  Ващенко Ю.В. Тенденції розвитку адміністративного права в Україні в світлі глобалізаційних та євроінтеграційних процесів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 4-15. – ISSN 2227-796X


  European integration and globalization processes determine new challenges and opportunities in different areas of life of state and society. Modern problems of administrative legal relations require brand-new solutions. Administrative Law is ...
1429832
  Лінтур І.В. Тенденції розвитку банківського нагляду та регулювання в Україні та світі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6792
1429833
  Батрименко О.В. Тенденції розвитку бюрократії в демократичному суспільстві та їхні собливості в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 72-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку бюрократії в різні періоди суспільної еволюції загалом та на сучасному етапі розвитку демократії, зокрема. Окрему увагу приділено дослідженню специфіки вітчизняної бюрократії в умовах становлення ...
1429834
  Каламан О.Б. Тенденції розвитку виноградарства і виноробства України та Італії / О.Б. Каламан, К.С. Бабенко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1429835
  Отенко І. Тенденції розвитку високотехнологічної сфери в умовах глобалізації / І. Отенко, О. Птащенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 65-76. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1429836
  Стрілець С.І. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до світового педагогічного простору // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 162-166. – ISBN 978-966-7496-99-9
1429837
  Мартинов А. Тенденції розвитку відносин між США і ФРН за президентства Дональда Трампа // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 24-33. – ISSN 2521-1706
1429838
  Лех Г.А. Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці / Г.А. Лех, Л.В. Рібун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 55-61. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1429839
  Остапчук Н.М. Тенденції розвитку вітчизняної баянно-акордеонної школи кінця XX - початку XXI ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 223-227. – ISSN 2312-4679
1429840
  Назаров Д.С. Тенденції розвитку внутрішнього ринку фармацевтичної продукції України та перспективи створення вітчизняних високотехнологічних фармацевтичних виробництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 170-180. – ISSN 2308-6912


  Фармацевтична галузь у розвинутих країнах належить до числа найбільш динамічних і рентабельних, але водночас виступає як особливий сегмент ринку, що регулюється державними органами влади, а також контролюється страховою медициною. Водночас ...
1429841
  Олійник Я. Тенденції розвитку географічної науки // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 3-6. – ISSN 2413-7154
1429842
  Варуха Є.В. Тенденції розвитку геоекологічного стану Шацьких озер // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 22-24
1429843
  Косинська І.Е. Тенденції розвитку гідроакумулюючої галузі у світі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 25-28 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1429844
  Срібна Т.В. Тенденції розвитку демократичної трансформації політичних режимів України і Республіки Польщі у порівняльному аналізі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (16))
1429845
  Климов В. Тенденції розвитку державно церковної політики в Україні в контексті сучасних процесів врегулювання відносин між державами та церквами в Європі // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 12-18
1429846
  Мосьпан Н.В. Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзе // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 72-75. – ISSN 2078-1687
1429847
  Васюк О. Тенденції розвитку дистанційного навчання у світі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 13-18. – ISSN 2308-4634


  "...У статті здійсненно аналіз досвіду організації дистанційного навчання на прикладі Відкритого університету Великобританії, Заочного університету міста Хаген (Німеччина) та інш.".
1429848
  Ткачук О.С. Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 90-107. – ISSN 2310-6166
1429849
  Мельник Т.М. Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 66-73. – ISSN 2222-4459
1429850
  Артемов В. Тенденції розвитку електронної комерції в Україні / В. Артемов, Е. Бахчеван, Т. Данько // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 13-36. – ISSN 2409-9260
1429851
  Стефаніцкі Р. Тенденції розвитку європейського права захисту споживача - нарис // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 222-249. – ISSN 2082-4939
1429852
  Шаров О. Тенденції розвитку європейського фондового ринку // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.38-43
1429853
  Варич М. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису (на прикладі публікацій сучасної преси туристичного спрямування в Україні) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 58-66


  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку подорожнього нарису в українських ЗМІ туристичного спрямування, зокрема, аналізуються причини, які спричинили зростання популярності нарису серед читачів, методи зацікавлення цим жанром, які використовують ...
1429854
  Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.98-103. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1429855
  Ісаншина Г.Ю. Тенденції розвитку звітування суб"єктів господарювання та державного управління // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 1 (710). – Бібліогр.: 11 назв
1429856
  Третяк А.М. Тенденції розвитку земельного устрою в Україні / А.М. Третяк, В.М. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 4-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1429857
  Стрєлкова Ю. Тенденції розвитку ІКТ в країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 147-148
1429858
  Бондар Т.І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Канаді: законодавчий аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 51-54. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1429859
  Садова І.І. Тенденції розвитку інклюзії у закладах загальної середньої освіти України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Садова Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
1429860
  Жуган І.О. Тенденції розвитку інноваційної діяльності сучасного вищого навчального закладу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 2 (37) : Економічні науки. – С. 49-53


  Вищі навчальні заклади України можуть і повинні бути в числі найвідоміших європейських та світових унііверситетів за умови опанування інноваційного шляху розвитку.
1429861
  Андрусяк Г.М. Тенденції розвитку інституту обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 385-394. – ISSN 0869-2491
1429862
  Шевченко А.В. Тенденції розвитку інтернет-маркетингу в Україні / А.В. Шевченко, Ю.В. Геращенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 51-54
1429863
  Сазонець О.М. Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в країнах світу / О.М. Сазонець, О.І. Качан // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 10-14. – ISSN 2306-6814
1429864
  Сом-Сердюкова Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950-х - 1990-х років : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Сом-Сердюкова О.М.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 с.
1429865
  Черняк О.Р. Тенденції розвитку кіберзагроз у світовому інформаційному просторі / О.Р. Черняк, О.В. Федулов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (19). – С. 155-159
1429866
  Вдовиченко Ю.В. Тенденції розвитку козівництва в світі та в Україні / Ю.В. Вдовиченко, А.М. Маслюк, В.М. Іовенко // Науковий вісник "Асканія-Нова" : міжнародне наукове видання : науково-теоретичний фаховий журнал / Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" , Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства ; голов. ред. Ю.В. Вдовиченко. – Нова Каховка, 2014. – Вип. 7. – С. 3-18
1429867
  Беркута Т.В. Тенденції розвитку кооперативних та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України / Т.В. Беркута, Е.В. Добровольська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 69-77. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1429868
  Налімова А.О. Тенденції розвитку корейської літератури на сучасному етапі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 226-235


  У статті розглядається жанрове та тематичне розмаїття сучасної корейської літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст., досліджуються нові літературні прийоми, що з’явились на межі ХХ та ХХІ ст. Проаналізовано вплив світових процесів глобалізації та ...
1429869
  П"ясецька-Устич Тенденції розвитку корупційних процесів в економіці України // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 3-6. – ISBN 978-9934-571-43-5
1429870
  Шепітько М.В. Тенденції розвитку кримінального законодавства України (на прикладі злочинів проти правосуддя) // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 174-189. – ISSN 1993-0909
1429871
  Васильченко Є.В. Тенденції розвитку кримінального права України у зв"язку із запровадженням інституту кримінальних проступків та відповідальності за них // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 137-142. – ISSN 2304-4556
1429872
  Навальна М. Тенденції розвитку лексики в мові української періодики на тлі соціальної динаміки // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 5-14. – ISSN 2522-1442
1429873
  Красношапка В.В. Тенденції розвитку лізингу в Україні / В.В. Красношапка, Д.О. Конопчук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 158-164. – ISSN 2310-5534
1429874
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 47-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1429875
  Іваницька Л.Л. Тенденції розвитку логістики за кордоном та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.241-247
1429876
  Гусак С. Тенденції розвитку логістичних систем ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 41-44
1429877
  Жиленко М. Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів в сучасній освітній ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-27. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглянуто можливості врахування суб"єктивного фактору навчання як тенденцію підвищення ефективності підготовки до професійної діяльності. Досліджуються умови, що необхідно створити у навчальному закладі для подолання розриву між навчальною і ...
1429878
  Кудлай Є. Тенденції розвитку міжнародних банків в економіці на початку ХХІ сторіччя // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 2 (210). – С. 119-128
1429879
  Мельников М. Тенденції розвитку міжнародного комерційного арбітражу / Микола Мельников, Артур Ніцевич // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 1, 16-17
1429880
  Поляков М.В. Тенденції розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва / М.В. Поляков, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 53-60. – ISSN 2222-4459
1429881
  Самошкіна І.Д. Тенденції розвитку міжнародної фінансової системи // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2013. – С. 70-77. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 1 (34))
1429882
  Тищук О.І. Тенденції розвитку молодіжної аудиторії у православному комунікативному просторі // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 13-16


  Аналізуються чинники вдосконалення комунікативної взаємодії православних ЗМІ і молодіжної аудиторії. Охарактеризовано основні продуктивні релігійно-виховні стратегії і технології, які використовують православні журнали. The article analysed the ...
1429883
  Волохова Л.Ф. Тенденції розвитку морського страхування в Україні / Л.Ф. Волохова, М.Р. Ковальов // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2076-4561
1429884
  Рябуха І.М. Тенденції розвитку морської освіти в Україні (друга половина XVIII - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Рябуха Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 33 с. – Бібліогр.: 39 назв
1429885
  Синютка Н. Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 12 (350), грудень. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1429886
  Вишновецька С.В. Тенденції розвитку науки трудового права в контексті розробки ії методології // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 50-54. – ISBN 978-617-7069-34-7
1429887
  Лукашина М. Тенденції розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності мегаполіса (на прикладі міста Києва) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1429888
  Баша І.М. Тенденції розвитку національних ВНЗ в освітньому просторі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 151-161


  Сучасне суспільство без наявності ефективного та розвинутого інституту освіти є неможливим, а становлення інформаційного суспільства формує соціальні запити та очікування щодо такого інституту. Тому оцінка сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку ...
1429889
  Дребот Н.П. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України / Н.П. Дребот, Я.А. Танчак, М.М. Миколишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 1. – С. 109-114. – ISSN 1994-7836
1429890
  Кулініч Т.В. Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / Т.В. Кулініч, І.Р. Жайворонок // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 72-76. – ISSN 2306-6806
1429891
  Коломийчук Д.І. Тенденції розвитку Нігерії як великого економічного центру Західної Африки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 50-55. – ISSN 2222-4459
1429892
  Гуйтур М. Тенденції розвитку онлайн-сервісів самодіагностики захворювання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 83-90. – ISSN 1682-2366
1429893
  Кристопчук Т.Є. Тенденції розвитку освіти в країнах європейського союзу: порівняльний аналіз // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 49-58. – ISBN 978-966-7359-77-5
1429894
  Багрій М.А. Тенденції розвитку педагогічних ідей і просвітницька діяльність українських письменників Західної України (кінець XVIII ст. - 1939 р.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Багрій Марія Антонівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1429895
  Кириченко О.М. Тенденції розвитку педагогічних технологій у процесі впровадження освітніх реформ в Україні // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 7-10. – ISSN 2411-5983
1429896
  Хриков Є.М. Тенденції розвитку педагогічної науки у світі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 26-34. – ISSN 2227-2747
1429897
  Сапожников С.В. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Румунській республіці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 131-141.
1429898
  Постригач Н. Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південної Європи на межі XX- XXI століть : програма спецкурсу / Надія Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-29. – ISBN 978-966-457-261-0
1429899
  Дігтяренко С.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 76-80. – ISSN 2306-6814
1429900
  Шевців Л.Ю. Тенденції розвитку підприємництва в контексті становлення інформаційної економіки в Україні / Л.Ю. Шевців, Б.Б. Сенишин, Т.І. Сподарик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 55-61. – ISSN 2222-0712
1429901
  Олійник В. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів / В. Олійник, С. Синенко // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-20
1429902
  Цимбалюк І.О. Тенденції розвитку податкової системи Великобританії / І.О. Цимбалюк, О.В. Цуз // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 169-176. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1429903
  Сбруєва А.А. Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 240-260. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню тенденцій розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти. На основі структурно-логічного аналізу документів ЄС, присвячених проблемам якості вищої освіти, схарактеризовано тенденції ...
1429904
  Воробйова Т.Л. Тенденції розвитку політичного протестного руху в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 87-89
1429905
  Хаустова М.Г. Тенденції розвитку права в умовах глобалізації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 3-15. – ISSN 2224-9281
1429906
  Лещук Г. Тенденції розвитку приватного сектору освіти в Україні в контексті суспільних реформаційних процесів // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 307-314. – ISBN 978-617-10-0283-8
1429907
  Власова Н.О. Тенденції розвитку процесів концентрації в торгівельній галузі України / Н.О. Власова, О.С. Ковінько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 96-105
1429908
  Чорна І.В. Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 109-115. – ISSN 2409-9805
1429909
  Кочкіна Н. Тенденції розвитку рекламних комунікацій у глобальному інтерактивному простор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено тенденції розвитку рекламних комунікацій у глобальному інтерактивному просторі через аналіз чинників їх функціонування та дослідження мотивації вірусної аудиторії. Визначено рівень поширення інтерактивних технологій у сучасному ...
1429910
  Горова К.О. Тенденції розвитку рекламного ринку України / К.О. Горова, О.В. Кіпоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – C. 10-14. – ISSN 2226-8820
1429911
  Шамара І.М. Тенденції розвитку ресторанного господарства України в умовах глобалізації / І.М. Шамара, М.А. Семенов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 204-210. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1429912
  Жаворонок А.В. Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 184-190. – ISSN 2222-0712
1429913
  Заславська О.І. Тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 26-30. – ISSN 2409-1944
1429914
  Галушко О.С. Тенденції розвитку ринку кондитерських виробів та особливості трансформацій у системі цінностей його учасників : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 17-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1429915
  Ахновська І.О. Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні // Економіка і організація управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця, 2017. – Вип. № 2 (26). – C. 39-49. – ISSN 2307-2318


  У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулювання ринку освітніх послуг. Проаналізовано основні тенденції на ринку освіти України, визначено основні проблеми. Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, ...
1429916
  Бабак М.П. Тенденції розвитку світового політичного медійного контенту (на прикладі президентських виборів 2012 р. в США) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 234-238


  У статті розглядаються новинки ринку політичних комунікацій, що з’явилися протягом останнього року. Зокрема, визначено напрями розвитку політичних комунікацій в інтернеті, а також перспективи подальшого розвитку медіакомунікацій в Україні. In article ...
1429917
  Кравченко Д. Тенденції розвитку світового ринку "хмарних" технологій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 38-41
1429918
  Дехтяр Н.А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 43-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1429919
  Бабій О.М. Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах / О.М. Бабій, К.С. Тимченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 128-136. – ISSN 2313-4569


  "У статті на основі критичного огляду та аналізу літературних джерел досліджено тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах збільшення його споживання і зростання конкуренції зі сторони нових винних країн. ...
1429920
  Плешивцева М.В. Тенденції розвитку світової СПА-індустрії та проблеми становлення вітчизняної галузі оздоровчого туризму в АР Крим // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 173-182 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1429921
  Коваль О.О. Тенденції розвитку системи макроекономічного рахівництва в сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 84-87. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1429922
  Загородня А. Тенденції розвитку системи професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 41-47. – ISSN 1682-2366
1429923
  Яценко А.М. Тенденції розвитку соціального управління як соціального інституту в умовах трансформуючого суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто сутність, функції, механізм соціального управління в сучасних умовах трансформації суспільства.
1429924
  Бовсуновська Г.С. Тенденції розвитку страхового ринку в контексті забезпечення економічної безпеки країни // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 53-58. – ISSN 1683-1942
1429925
  Квач Я. Тенденції розвитку сучасного кейнсіанства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 81-92. – ISSN 2409-9260
1429926
  Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.139-143
1429927
  Бабірецька Н. Тенденції розвитку сучасної системи джерел права України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 3-5
1429928
  Абаїмов А.В. Тенденції розвитку та конкурентоспроможність вітчизняних ЗМК в умовах світової економічної кризи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 59-62


  У статті описуються фактичні чинники конкурентоспроможності засобів масової комунікації, а також тенденції розвитку вітчизняних ЗМК в умовах світової економічної кризи. Описується конкурентоспроможність ЗМІ як цілісного господарчого елементу, шляхи її ...
1429929
  Ляшко І.І. Тенденції розвитку та механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації / І.І. Ляшко, О.М. Єременко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 47-54. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1429930
  Чжан Дун"ян Тенденції розвитку та перспективи торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Україною // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1429931
  Романсовська Т.І. Тенденції розвитку технічної термінології харчової промисловості / Т.І. Романсовська, Л.О. Левчук // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 435-438


  Розглянуто технічну термінологію, закріплену державними стандартами України й обов"язкову до використання у технічній і науковій літературі. Виявлено калькування окремих термінів з російської мови і невідповідність їхньої суті позначуваним предметам та ...
1429932
  Козак Л.С. Тенденції розвитку торговельно-економічних зв"язків України з країнами світу / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 95-104. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1429933
  Матвієнко Н. Тенденції розвитку туризму Туреччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-56. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку туризму Туреччини. Виявлені особливості розвитку однієї з головних передумов розвитку туризму – туристичної інфраструктури, зокрема розглянуто сферу розміщення, сферу харчування та транспортне забезпечення туризму. ...
1429934
  Примуш М.В. Тенденції розвитку українського парламентаризму в умовах системної військово-політичної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 305-312
1429935
  Приятельчук О. Тенденції розвитку українського ринку аудиторських послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 95-98. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Український ринок аудиторських послуг розвивається протягом останнього десятиліття досить динамічно. В даній статті проведено аналогію тенденцій розвитку світового та українського ринків аудиторських послуг та спроектовано перспективні напрямки надання ...
1429936
  Гребеник Н. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним ринком за перід 1991 - 1999 рр. : аналізують фахівці Національного Банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 22-28 : Табл.
1429937
  Антіпова О.П. Тенденції розвитку філософського дискурсу в контексті сучасного медіапростору // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 45-49. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1429938
  Гавриш М. Тенденції розвитку фразеологічного складу німецької мови (на матеріалі молодіжного сленгу) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 243-247. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1429939
  Неклеса А.І. Тенденції розвитку хлібопекарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1429940
  Каліна І.І. Тенденції розвитку цифрового маркетингу // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 92-100. – ISSN 2520-6834
1429941
  Росуль Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття : Дис... канд . пед.наук: 13.00.01 / Росуль Василь Васильович; КУ. – Київ, 1997. – 195л. – Бібліогр.:л.165-195
1429942
  Довженко Т.О. Тенденції розробки проблеми підготовки майбутніх учителів до педагогічної просвіти батьків в історії професійної освіти України 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 66-70. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
1429943
  Степанов О.М. Тенденції світових торгових перевезень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.91-101. – ISSN 1605-7988
1429944
  Яворська В.О. Тенденції світового біржового ринку / В.О. Яворська, Ю.А. Кикла // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 278-281. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1429945
  Мішина Н. Тенденції систематизації муніципального права України / Н. Мішина, К. Головко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 97-109. – ISSN 1026-9932
1429946
  Лесик Г.В. Тенденції слціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця XX - початку XXI ст. // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 1/2. – С. 171-176. – ISSN 2078-9912


  У статті окреслено тенденції розвитку соціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця ХХ - початку ХХІ ст. Виокремлено закономірності даного процесу; наголошено на комплексному узагальненні історико-педагогічного досвіду з ...
1429947
  Пасько Н. Тенденції стандартизації змісту вищої освіти в Австралії: приклад університету Ля Троба // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 153-155. – ISBN 978-966-644-324-6
1429948
  Крупко М.П. Тенденції становлення внутрішнього аудиту в державному секторі України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 90-93. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1429949
  Кругляк Д. Тенденції становлення місцевого самоврядування у процесі трансформацій перехідного періоду (кінець 1980-х - кінець 1990-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-21. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес інституціоналізації місцевого самоврядування під час суспільно-політичних та економічних трансформацій перехідного періоду державного будівництва. Продемонстровано суть явища перехідного періоду, його витоки і вплив на життя ...
1429950
  Лола В. Тенденції становлення та розвитку професійно-технічної освіти в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 143-147. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1429951
  Ажаман І.А. Тенденції стану фінансування інноваційної діяльності в Україні / І.А. Ажаман, Д.О. Сливка // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 20-23. – ISSN 2306-6814
1429952
  Криворучко І.О. Тенденції судової практики з питань кваліфікації дій осіб по створенню терористичної групи чи терористичної організації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 296-299. – ISSN 2219-5521
1429953
  Буткевич О.В. Тенденції сучасного міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 373-390. – ISBN 978-966-2609-51-6
1429954
  Шведа Н. Тенденції сучасного розвитку машинобудування України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 55-63. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1429955
  Павлюк Т.С. Тенденції сучасної бальної хореографії в США // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 223-232. – ISSN 2226-2180


  "Проведено багатоаспектний аналіз тенденцій розвитку сучасної бальної хореографії в США; досліджено діяльність провідних американських танцювальних асоціацій, у контексті розвитку конкурсного спортивного бального танцю на сучасному етапі; розглянуто ...
1429956
  Сухова Н.М. Тенденції сучасної освіти: перспективи для реформ освітнього процесу в Україні // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 127-130. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))


  У статті розглядаються основні тенденції освіти XXI століття і перспективи реформування вітчизняної освіти.
1429957
  Лютак О.М. Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – C. 8-16. – ISSN 1993-6788
1429958
  Слюсаренко А.В. Тенденції та закономірності розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 152-157. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1429959
  Скрипчук П.М. Тенденції та закономірності розвитку світової продовольчої галузі / П.М. Скрипчук, А.Є. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 50-59. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено та узагальнено основні тенденції функціонування сучасних продовольчих ринків через призму розвитку світової агропродовольчої системи в цілому з її проблемами та суперечностями, оцінено основні важелі впливу на кон’юнктуру світових ...
1429960
  Боть Л.П. Тенденції та напрямки вивчення дитячого мовлення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 191-200
1429961
  Безлюбченко О.С. Тенденції та напрямки підвищення якості об"ємно-планувальної та містобудівної організації житлового середовища / О.С. Безлюбченко, Т.М. Апатенко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 15-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-815X
1429962
  Поляков М.Й. Тенденції та обмеження підвищення рівня акцизного оподаткування сигарет у державах - членах ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 8 (309). – Бібліогр.: 19 назв
1429963
  Ткаченко Д.О. Тенденції та особливості діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 36-41
1429964
  Садрідінов Р.Ш. Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 58-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1429965
  Власова Н.О. Тенденції та особливості формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі / Н.О. Власова, О.В. Михайлова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 64-74. – ISSN 2312-394X
1429966
  Кравчук І.І. Тенденції та перспективи викладання дисципліни "Управлінський консалтинг" в аграрних вищих навчальних закладах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 97 -102. – ISSN 2222-4459
1429967
  Запотоцький С. Тенденції та перспективи житлового будівництва в Україні / С. Запотоцький, В. Запотоцька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Розвиток вітчизняного ринку житла оцінено за економічними та управлінськими критеріями. Перші передбачали аналіз соціально-економічних чинників, які формують попит, ...
1429968
  Шигаєва Т. Тенденції та перспективи зростання промислового виробництва в Україні / Т. Шигаєва, М. Голованенко // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 29-34
1429969
   Тенденції та перспективи розвитку системи освіти в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 121-127
1429970
  Журба І. Тенденції та перспективи розвитку українсько-канадських торговельно-економічних взаємовідносин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 80-86. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1429971
  Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326
1429972
  Плахотнік О.В. Тенденції та перспективи удосконалення навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Категорія «освітнього суспільства» стає базовою категорією моделі освіти майбутнього століття, в основі якої повинен лежати принцип випереджаючого розвитку, інтелектуального, наукового, культурного, особистісного потенціалу суспільства, що, безумовно ...
1429973
  Кулішов В. Тенденції та проблеми інноваційної економіки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 3), вересень. – С. 333- 342. – ISSN 1684-906Х
1429974
  Ільїна К.О. Тенденції та проблеми монетизації економіки України / К.О. Ільїна, М.С. Мрочко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1429975
  Пасхавер Б.Й. Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 10 (240), жовтень. – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
1429976
  Буржинський В. Тенденції та проблеми реформування органів внутрішніх справ (на матеріалах практики) / В. Буржинський, Ф. Кіріленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 102-104. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено аналіз статистичних показників діяльності поліції в окремих містах України за результатами роботи з реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за період з вересня 2015 р. по ...
1429977
  Лесик Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 214-219 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1429978
  Гладкова Є.О. Тенденції та прогноз розвитку злочинності в Харківській області // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 137-146. – ISSN 2304-4556
1429979
  Зацний Ю. Тенденції та процеси розвитку лексико-семантичної макросистеми сучасної англійської мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2410-0927
1429980
  Солодкий В.О. Тенденції та стратегічні напрямки розвитку житлово-комунального господарства // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 173-181. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
1429981
  Чередніченко Н.Ю. Тенденції та суперечності в професійній діяльності вчителя профільної школи країн Європи. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 296-302. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1429982
  Ігнатюк А.І. Тенденції та суперечності розвитку ринків в умовах 4-ої промислової революції // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 55-58
1429983
  Борис І.О. Тенденції традицій і сучасність у вихованні та становленні професійних акторів і режисерів драматичного театру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 110-122. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1429984
  Марченко К.В. Тенденції трансферу та злиття фінансових і капітальних активів ТНК в межах глобальної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 37-42. – ISSN 2306-6814
1429985
  Небава М.І. Тенденції трансформації національних систем пенсійного забезпечення в Європейських країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 19 поз. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз досвіду пенсійного реформування у країнах Центральної та Східної Європи. Виявлено спільні тенденції та проблеми в реструктуризації національних моделей пенсійного забезпечення країн з перехідною економікою.
1429986
  Ларіна Н.Б. Тенденції трансформації соціальної політики демократичних країн: перспективи для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 29-33. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401


  У статті проаналізовано особливості модернізації соціальної політики демократичних країн: умови й тенденції проходження, позитивні і негативні наслідки. Акцентовано увагу на проблемах подолання бідності, становлення демократичної й соціальної держави.
1429987
  Симчук А.С. Тенденції удосконалення правової регламентації початку досудового розслідування у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 202-209. – ISSN 2222-5374
1429988
  Афанасьєва В. Тенденції українського дольника 1980-1990-х рр. // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 245-279. – ISBN 978-966-489-191-9
1429989
  Перейра Арауджо Калдас Фернандо Тенденції управління проектами в контексті інновацій у цифровій економіці // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 53-72 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2222-8810
1429990
  Савіна Н.Б. Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки / Н.Б. Савіна, Н.І. Дорощук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 277-285. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1429991
  Мамонтова Н.А. Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 118-124. – ISSN 1993-6788
1429992
  Корж-Усенко Тенденції формування викладацьких кадрів у вищій школі України (1917-1920 рр.) // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 244-247. – ISBN 978-966-698-191-5


  Київський державний український університет створювався у 1918 р. на базі Народного університету, то у його складі налічувалося понад 60 викладачів, серед яких представники науково-педагогічної еліти України - А. Кримський, М. Василенко, Б. ...
1429993
  Велігоцька Ю.С. Тенденції формування інтерактивних архітектурних об"єктів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 95-103. – ISSN 2077-3455
1429994
  Амеліна С.М. Тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах США в умовах глобалізації / С.М. Амеліна, Р.О. Тарасенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 16-25. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто основні тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах США в умовах глобалізації. Виявлено, що вони зумовлені орієнтацією суспільства на глобальну інформатизацію соціальної та виробничої сфер його ...
1429995
  Кудіна В.В. Тенденції формування контингенту студентів у вищій школі США: зіставний аналіз // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 83-86


  Розглядаються питання побудови системи вищої освіти у США, вивчаються особливості і умови вступу абітурієнтів до коледжів і університетів, сутність загальнонаціональних тестів.
1429996
  Дем!янчук О.І. Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 55-65. – (Серія "Економіка" ; вип. 13 (41)). – ISSN 2311-5149
1429997
  Маркович Н. Тенденції формування фінансово-економічної результативності аграрних підприємств Львіщини в умовах глобалізації // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 92-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 98. – ISSN 2313-3627
1429998
  Ходжаян А. Тенденції функціонування неформального сектору економіки України / А. Ходжаян, Б. Ганжа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Визначено тенденції функціонування неформального сектору економіки на основі запропонованого методичного підходу шляхом поєднання методу неформальної зайнятості (за матеріалами Державної служби статистики України) та методу доходів, отриманих у ...
1429999
  Бортник К.В. Тенденції хореографічного втілення міфологічних сюжетів на сцені ХАТОБу в другій половині 20-го ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 66-76. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
1430000
  Божок А. Тенденції цифрового маркетингу: інструменти залучення споживачів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 27-32. – ISSN 2411-5215
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,