Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1424001
  Петрова Г.В. "Стану буйства я жизни живым отголоском" (В.Я. Брюсов и А.А. Фет) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 64-69. – Бібліогр.: Лит.: С. 69; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  У ліриці Брюсова виділяється величезна кількість цитат, алюзій і різного роду перифраз з пейзажів Фета. Наводяться приклади різноманіття фетовських вкраплень в текст віршів Брюсова. В лирике Брюсова выделяется огромное количество цитат, аллюзий и ...
1424002
  Токмань Г. "Станція Ворожба" Галини Гордасевич: мотиви і магічно-сугестивна поетика ліричного циклу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 15-28. – ISSN 0236-1477
1424003
   "Стань донором - врятуй життя" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  В університеті відбулася акція "Стань донором - врятуй життя", яку організувала Координаційна рада КНУ. Співробітники Київського міського центру крові та представники Асоціації молодих донорів України. розповіли, хто такі донори і провели первинний ...
1424004
  Кац Б.А. "Стань музыкою, слово!" / Б.А. Кац. – Л., 1983. – 151с.
1424005
   "Стапель". – Одесса, 1969. – 143с.
1424006
  Дяченко В. "Стара Волинь і Волинське Полісся" - класична праця з волинезнавства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 563-566. – ISBN 978-966-171-795-3


  Олександр Цинкаловський - представник краєзнавчої еліти дослідників Волині та Полісся.
1424007
  Секистов В.А. "Старанная война" в Западной Европе и в бассейне Средиземного моря. / В.А. Секистов. – М, 1958. – 419с.
1424008
  Вергелис О. "Старая актриса на роль миллиардерши" : есе // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 116-122


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
1424009
  Истомин К.К. "Старая манера" Тургенева : (1834-1855 гг.) : Опыт психологии творчества / К.К. Истомин. – Москва : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [4], 128 с
1424010
   "Старий Відень" у Конча-Заспі" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 12 : Фото
1424011
  Короткий В. "Старий українець" Михайло Максимович // У пошуках омріяної України : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2003. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0299-5
1424012
  Кліпкова О. "Старий" і "новий" роман: творчі підходи Юрія Яновського та Алена Роб-Гріє // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 189-193


  І Юрій Яновський, і Ален Роб-Гріє "старому" традиційному роману, в основі якого лежав хронологічно та логічно зв"язаний сюжет, протиставляють роман "новий", в якому не треба просто "розказувати історію", який і без сюжету може дати панорамну картину ...
1424013
  Руденко А. "Старины не рушим, новизны не вводим". Украинские земли в составе Великого княжества Литовского // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар" ; голов. ред. А. Шерман. – Киев, 2014. – № 11/12 (87), ноябрь - декабрь : Украина - Литва. Код Независимости. – С. 41-48. – ISSN 2222-436X
1424014
  Анжелоу М. "Старі сміються..." : міні-антологія англомовної поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 30-41. – ISSN 0320-8370
1424015
  Кость С.С. "Старожитності і пам"ятки землі Чеської" у творчості Карела Запа (в контексті чеського національного відродження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-201. – ISSN 2075-437X


  Aвmoр аналізує "Cmaрoжumнocmi і пам "яmкu землі Чecькoї" Ф.Miкoвцa і К. Запа, звeрнyвшu увагу на icmoрuчнi й cycпiльнo-пoлimuчнi acnernnu цієї праці, doeodumb зaкoнoмiрнicmь її noявu y кoнmeкcmi чecькoгo нaцioнaльнoгo вiдрoджeння. На думку aвmoрa, ...
1424016
  Калугін О.В. "Старожитності" та "археологія": еволюція понять і використання їх у навчальному процесі (на прикладі Харківського університету 1805-1884 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 56-65. – (Серія "Історія" ; вип. 56). – ISSN 2220-7929
1424017
  Білодід О.І. "Старокиевский говор есть прямой предок нынешней малорусской речи…" / О.І. Білодід, О.Д. Лукашук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 5-12
1424018
  Федорова А.І. "Старообрядець" - перша старообрядницька газета // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 99-108. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Аналізується поява першого старообрядницького періодичного видання - газети «Старообрядець», що виходила впродовж 1878–1888 рр. під редакцією інока Николи (Чернишова), уродженця м. Вилкового. Друкувався «Старообрядець» в м. Коломиї в друкарні М. ...
1424019
  Таранець С. "Старообрядницький Єрусалим". З історії поселення липованів у с. Біла Криниця на Буковині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 59-70. – ISSN 2222-5250
1424020
  Якимович С. "Старосветский Бандуриста" М.В. Закревського і цензура / Сергій Якимович. – [Б. м. – [6] с. – Окрем. відб.: С. 67-72
1424021
  Барабаш Ю. "Старосвітські поміщики" Ідилія? Пародія? Драма? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Пушкін назвав "Старосвітських поміщиків" "жартівливою, зворушливою ідилією", не помітивши в повісті тієї межі, яка відділяє ідилію від вічної драми смерті.
1424022
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 1 : Збірник карт]. – 1998. – 222, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1424023
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 2 : Коментарі до карт]. – 1998. – 199, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1424024
  Горова С. Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 173-181
1424025
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205л. + Додаток : л.206-230. – Бібліогр. : л.184-205
1424026
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назва
1424027
  Коломієць Т. Становлення вищої жіночої освіти в Харкові на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 141-144
1424028
  Епштейн А. Становлення гомосексуальної ідентичності та формування стіни відчуження між дорослими дітьми та їхніми батьками // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 187-197. – ISSN 1563-3713
1424029
  Луцишин Г.М. Становлення екологічного страхування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 99-103. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1424030
  Плоткіна А.І. Становлення жанру української інструментальної мініатюри доби "модерну" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 248-258
1424031
  Макаренко О.Ю. Становлення законодавства щодо використання надр та надання для цієї мети земель // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 38-41
1424032
  Плазова Т.І. Становлення західноукраїнського молодіжного руху наприкінці XIX - першій третині XX ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 153-157. – ISSN 0321-0499
1424033
  Бешлей О. Становлення і розвиток аграрного сектора України: історичний аспект // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.103-108. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1424034
  Леоненко П.М. Становлення і розвиток економічної науки та освіти в Київському університеті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-31. – (Економіка ; Вип. 40)


  Присвячено розкриттю процесу становлення та розвитку економічної науки та освіти в Київському університеті в ХІХ-ХХ ст. Виявлено основні тенденції та особливості вивчення і викладання економічних наук (політичної економії, історії економічних вчень, ...
1424035
  Ждан А. Становлення і розвиток психологічних знань у форматі історії культури // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 39-50. – ISSN 1810-2131
1424036
  Ашраф Алі Сміда М. Становлення і розвиток співробітництва Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахарії і України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ашраф Алі М. Сміда ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1424037
  Леоненко П.М. Становлення і розвиток фінансової науки у світлі історії економічної думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 36-43. – Бібліогр.: 17 назв
1424038
  Жерьобкіна В.А. Становлення інституту конституційної юстиції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Присвячено розвитку конституційної юстиції в Україні, дається аналіз положення Закону України "Про Конституційний Суд України". This article is devoted to development of constitutional justice in Ukraine and gives Ukraine "Law regulations analysis ...
1424039
  Бондарук Т.Г. Становлення інституту місцевих фінансів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 208-212
1424040
  Галицька Т.В. Становлення інформаційного суспільства в Україні з часів набуття незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-19. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Досліджено стан розвитку інформаційної політики України у таких сферах, як засоби масової інформації, інформаційній інфраструктурі, доступ громадськості до інформаційних та комунікаційних технологій з часів набуття незалежності. The process of ...
1424041
  Ярошевич І. Становлення й кодифікація українськоїморфологічної термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 44-54. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 21 назв. – ISSN 1682-3540
1424042
  Терещенко Г.М. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні / Г.М. Терещенко, Ю.В. Топчій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 65-72
1424043
  Шилова А. Становлення й розвиток відносин України з країнами колишньої СФРЮ як фактор зміцнення стабільності на Балканах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено економічні й політичні інтереси України в Балканському регіоні, пов"язані з необхідністю розвитку регіонального економічного співробітництва, підтримання дружніх і добросусідських відносин. The economic and political interests of Ukraine in ...
1424044
  Сарай М. Становлення класичної політичної економії в Англії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 98-106. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1424045
  Унтмоале Ю.В. Становлення конкурентного порядку як передумова модернізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 52-58


  Розглянуто проблеми модернізації існуючої соціально-економічної системи України. Надано характеристику планової та ринкової економік.
1424046
  Литвин М.В. Становлення концепції впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 58-63
1424047
  Хохуляк В.В. Становлення методологічних підходів у науці фінансового права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 77-80. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1424048
  Мошенський С.З. Становлення міжнародного ринку цінних паперів у ХІХ - на початку ХХ ст.: передумови та економічна сутність // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 265-269. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1424049
  Мордвінов О.Г. Становлення місцевого самоврядування: зарубіжний досвід і українська практика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 45-48. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1424050
  Сардак С.Е. Становлення національних систем менеджменту : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 36-38. – Бібліогр.: 17 назв
1424051
  Джой Чидінма Отуоньє Становлення національної бібліотечної системи Нігерії: 60-90-ті роки XX століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 183-186
1424052
  Шегда А.В. Становлення нових форм виробничих об"єднань в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 171-172
1424053
  Ісак Ю.І. Становлення новістики як галузі наукового дослідження в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.: історіографія проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 207-222. – (Історія ; Вип. 24)
1424054
  Горлов Є.В. Становлення підрозділів, уповноважених вести боротьбу з правопорушеннями у сфері господарських правовідносин на території україни (радянський період до закінчення ВВВ)) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 11-15
1424055
  Коваленко О. Становлення поняття "педагогічна технологія" в освітній системі США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-185. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1424056
  Жулинська О.М. Становлення правового регулювання діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній: досвід приватизації Чеської республіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
1424057
  Борисова Т. Становлення принципів міжнародної договірної політики України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 21-37


  Принципи міжнародної договірної політики УРСР.
1424058
  Сейтназаров К.Р. Становлення принципу змагальності в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 105-110. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Автор розглядає суть принципу змагальності і його становлення в радянському кримінальному процесі на прикладі кримінально-процесуального законодавства України, Узбекистану і Російської Федерації.
1424059
  Корнійчук Є. Становлення принципу імунітету держав у міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 44-49


  У статті розглядається розвиток принципу юрисдикційного імунітету держав у міжнародному праві. Автором проаналізовано судову практику та доктрину провідних держав Заходу визначено основні етапи формування принципу імунітету та винятків з нього. На ...
1424060
  Остапенко Н. Становлення російської інтелігенції до українського народу (за матеріалами журналу "Украинская жизнь" 1912-1917 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 288-294. – (Журналістика ; Вип. 2)
1424061
  Красовський Я. Становлення самосвідомості українського селянина пореформеної доби на Поділлі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 49-52. – ISBN 978-966-439-147-1
1424062
  Кайдановська О. Становлення системи вищої архітектурної освіти України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 67-75. – ISSN 2075-1478
1424063
  Бельтюков Є. Становлення системи управління знаннями як пріоритет інноваційного розвитку підприємств : економіка підприємств / Є. Бельтюков, Т. Черкасова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 52-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1424064
  Богдан О. Становлення статусу та правового режиму Азовського моря // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 46-49


  Стаття присвячена актуальним проблемам розмежування морських просторів Азовського моря між Україною та РФ. Автор аналізує різні погляди на правовий статус Азовського моря та пропонує низку положень які необхідно врахувати при вирішенні питань його ...
1424065
  Ахтирська Н.М. Становлення суду присяжних в Україні: від конституційного принципу до процесуальної регламентації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 83-89
1424066
  Димітріос В. Становлення сучасного ринку праці в східноєвропейських країнах а контексті європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 3-4
1424067
  Бойко С.І. Становлення сучасної системи управління підприємством: світовий досвід і реалії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядається світовий досвід управління підприємством та можливості його використання в Україні.
1424068
  Савицька О.В. Становлення та розвиток аеропалінологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.34-36. – (Біологія ; Вип. 34)


  Подано коротке визначення аеропалінології як науки. Розглянуто становлення та напрямки аеропалінологічних досліджень. Дано порівняльну характеристику стану цієї науки в Уераїні та за кордоном.
1424069
  Матей В.В. Становлення та розвиток венчурної індустрії Ізраїлю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 68-76. – Бібліогр.: 15 назв.


  The Israel venture capitall industry structure is considered in this article. The historical process of its development is analysed.
1424070
  Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 264 л. + Додатки: л. 191-264. – Бібліогр.: л. 171-190
1424071
  Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Надія Степанівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1424072
  Петрова І.В. Становлення та розвиток дозвілля як соціально-культурного явища в Античному Римі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 139-147
1424073
  Безногих В.С. Становлення та розвиток законодавства Великобританії у протидії відмиванню коштів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 35-39


  У статті висвітлюються питання хронології становлення та розвиток законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. This article deals with the issues of ...
1424074
  Цицюра В. Становлення та розвиток законодавства, що закріплює правовий режим окремої категорії земель спеціального призначення - земель оборони // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 84-87
1424075
  Гетьман А. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України / А. Гетьман, В. Костицький // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 180-202. – ISSN 0132-1331
1424076
  Фролов О. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 19-23
1424077
  Джужа О.М. Становлення та розвиток оперативно-розшукової віктимології / О.М. Джужа, В.В. Матвійчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 3-8
1424078
  Микуланинець Л.М. Становлення та розвиток професійного музичного мистецтва Закарпаття другої половини ХХ століття: етнокультурні аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтознавства : 26.00.01 / Микуланинець Л.М. ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1424079
  Ніколаєнко О.І. Становлення та розвиток римської епіграми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 59-63
1424080
  Мельников О.С. Становлення та розвиток системи державних закупівель в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 40-44. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1424081
   Становлення та розвиток системи захисту інформації в імовах форомування тоталітарної системи в СРСР / В.Ю. Артемов, А.С. Пашков, Н.І. Литвиненко, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 135-139


  Розглядаються основні етапи становлення системи захисту інформації в умовах формування тоталітарної системи в СРСР. Аналізуються норми, що регулюють правовідносини в сфері захисту інформації з обмеженим доступом. В радянські часи в умовах ...
1424082
  Жабенко О.В. Становлення та розвиток системи підготовки й атестації науково-педагогічних і наукових кадрів з державного управління : державне управління / О.В. Жабенко, Л.І. Лисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1424083
  Юсупов В.В. Становлення та розвиток судової експертології // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 185-192. – ISSN 1993-0917
1424084
  Ковтуненко Е.С. Становлення та розвиток теорії соціальних трансформацій: концептуальний та методичний аспекти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 47-56. – ISBN 978-966-651-861-9


  В.статті здійснено дослідження пізнавального потенціалу соціологічних теорій , в полі зору яких знаходяться соціальні зміни. Проаналізовані концептуальні положення спеціалізованих соціологічнихї парадигм, об"єктом яких виступають трансформаційні ...
1424085
  Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 389л. – Бібліогр. : л.349-389
1424086
  Пивоваров В. Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти у Житомирі в XIX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 236-245
1424087
  Чепка В.В. Становлення та фінансування сільськогосподарських підприємств в умовах соціально-економічних перетворень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 130-137
1424088
  Кравчук О.В. Становлення топографічної служби збройних сил України : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 40-44 : Фото
1424089
  Божук Л. Становлення українознавчої освіти за межами України: історичний контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми становлення та основні етапи розвитку українознавчої освіти за кордоном. Робиться висновок про залежність розвитку освіти українського зарубіжжя від процесів державотворення в самій Україні. М. Драгоманов. - С. ...
1424090
  Логвіненко Н. Становлення української фантастичної прози // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-36


  У статті розглядаються фантастичні твори В. Винниченка, Д. Бузька, що сприяли становленню української фантастичної прози в 20-30-х роках XX ст., пропонуються форми й методи їх опрацювання на факультативних заняттях
1424091
  Міщенко В. Становлення фінансової бази управління відходами в Україні / В. Міщенко, Т. Омельяненко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1424092
  Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назви
1424093
  Черкашина О.В. Становлення хорового виконавства на Поділлі у міжвоєнний період // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 129-136
1424094
  Авер"янова Н. Становлення цілісної особистості в контексті гендерного виховання // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 13-16. – ISBN 978-966-8428-52-4
1424095
  Заморська Л. Становлення юридичного позитивізму // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 104-109. – ISSN 1561-4999
1424096
  Капранов С.В. Становлення японознавства в Україні // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 38-49. – Бібліогр.: С. 48-49; 28 поз. – ISSN 1682-671Х
1424097
  Тімуш І. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 34-40
1424098
  Журик Ю. Становлення, формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 93-95
1424099
  Моряк-Протопопова Становленя та розвиток радянського законодавства про шлюб в перший половині XX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 74-77
1424100
  Нікуленко С.І. Становлерння вищої мистецької школі в Україні (1917-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Нікуленко Світлана Івановна ; М-во культури України ; Укр. акад. мистецтва. – Киев, 1997. – 20 с.
1424101
  Кассиль Л.А. Становой хребет / Л.А. Кассиль. – Москва, 1939. – 47с.
1424102
  Сергеев Ю.В. Становой хребет / Ю.В. Сергеев. – М., 1987. – 475с.
1424103
  Кравченко С.А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблемы новых уязвимостей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1424104
  Донникова Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры / Донникова, и.А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 98-108. – ISSN 2072-1692
1424105
  Годлевська В.Ю. Станолення нового іспанського кіно в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1424106
  Сауті Роберт Станси, написані в бібліотеці : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 21-33. – ISSN 0320 - 8370
1424107
  Арабей Л.Л. Стану песней... : докум. повесть / Лидия Арабей ; авториз. пер. с белорус. Т. Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 239 с. : портр.
1424108
  Арбатова Н. Станут ли страны СНГ "яблоком раздора" в отношениях России и ЕС? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 15-20. – ISSN 0131-2227
1424109
  Рожков В.А. Станут мальчишки рабочими / В.А. Рожков. – М, 1979. – 64с.
1424110
   Станции в космосе. – М., 1960. – 445с.
1424111
  Соколов А.М. Станции Ленинградского метро / А.М. Соколов. – Ленинград, 1957. – 60 с.
1424112
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 1. – 1964. – 176 с.
1424113
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 2. – 1965. – 160 с.
1424114
  Ламтев Н.Н. Станционарные аккумуляторные установки / Н.Н. Ламтев. – изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1939. – 184 с.
1424115
  Элашвили А.Г. Станционарные подалгебры точек общего положеиня для полупростых линейных групп Ли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Элашвили А.Г.; МГУ. – М, 1971. – 9л.
1424116
  Прокопенко А.Г. Станционарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС. / А.Г. Прокопенко, И.С. Мысак. – М, 1990. – 315с.
1424117
  Мнацаканян С. Станционная ветка : стихи / С. Мнацаканян. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 32 с.
1424118
  Глухенький Т.Е. Станционные трубопроводы , их изготовление и монтаж / Т.Е. Глухенький. – 2-е изд. перераб. – М, 1977. – 414с.
1424119
   Станционные устройства вещания по проводам : [учеб. пособие для электротехникумов связи] / Л Н. Безладнов, С.Е. Гликман, Б.Г. Поздеев, Н.А. Савина; [Н.Л. Безладнов и др. ; под общ. ред. Н.Л. Безладнова]. – Москва : Связьиздат, 1955. – 492 с., [3] л. схем : ил.
1424120
  Пушкин А.С. Станционный смотритель / А.С. Пушкин. – Ленинград. – 16 с.
1424121
  Ваншенкин К. Станция / К. Ваншенкин. – Москва, 1970. – 144с.
1424122
  Яковлев Ю.Я. Станция "Мальчики" / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1961. – 120с.
1424123
  Дудинцев В.Д. Станция "Нина" / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1952. – 56с.
1424124
   Станция "Северный полюс". – М., 1938. – 88с.
1424125
   Станция "Северный полюс". Жизнь папанинцев на дрейфующей льдине. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 88с.
1424126
   Станция № 46. Камэяма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 3. – С. 22-24
1424127
   Станция № 49. Цутияма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 6. – С. 17-19
1424128
   Станция № 50. Минакути // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 24-26
1424129
  Цветков С. Станция № 52 Кусацу // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 9. – С. 11-13
1424130
   Станция №42 Кувана // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-12
1424131
  Максимов А.Н. Станция Алонка: новеллы о строителях БАМа. / А.Н. Максимов. – М., 1978. – 127с.
1424132
  Ляпунов Б.В. Станция вне Земли. / Б.В. Ляпунов. – М., 1963. – 151с.
1424133
  Калинин Ю.Н. Станция детства / Ю.Н. Калинин. – Симферополь : таврия, 1986. – 87 с.
1424134
  Решетов А.Л. Станция Жизнь: Стихи. / А.Л. Решетов. – Свердловск, 1990. – 285с.
1424135
  Шевченко О.Ф. Станция Журавлиха / О.Ф. Шевченко. – М, 1981. – 79с.
1424136
  Савинов Е.Ф. Станция любовь. / Е.Ф. Савинов. – М., 1967. – 119с.
1424137
  Тельпугов В.П. Станция Люся / В.П. Тельпугов. – Москва, 1976. – 48с.
1424138
  Кривенко Е.И. Станция Мечта. Лирика. / Е.И. Кривенко. – Киев, 1961. – 112с.
1424139
  Кабо Р.Ф. Станция назначения - жизнь. / Р.Ф. Кабо. – М., 1964. – 215с.
1424140
  Кларов Ю.М. Станция назначения - Харьков / Ю.М. Кларов. – Москва, 1986. – 336 с.
1424141
  Руссков В.А. Станция назначения. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1974. – 207с.
1424142
  Минчковский А.М. Станция назначения: Рассказы и очерки. / А.М. Минчковский. – Л., 1979. – 312с.
1424143
  Симкин С.Х. Станция отправления / С.Х. Симкин. – Калининград, 1966. – 63с.
1424144
   Станция отправления. – Ставрополь, 1977. – 143с.
1424145
  Дариенко П. Станция отправления : стихи и поэмы / Петря Дариенко; пер. с молд. Ф.Чуева. – Москва : Современник, 1977. – 78 с.
1424146
  Амлинский В.И. Станция первой любви : рассказы / В.И. Амлинский ; [ил.: Н.Н. Поливанов]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 144 с. : ил.
1424147
  Перепелинская Е. Станция прогрес // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 30 мая (№ 22). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Президентский и парламентский законопроекты содержат прогрессивные положения о судебном контроле и содействии в отношении международного арбитража, а недоработки вполне исправимы.
1424148
  Алексеев В.А. Станция Свеча : стихи / В.А. Алексеев. – Иркутск : Восточно-Сибирское издательство, 1981. – 46 с.
1424149
  Подлеснов Н. Станция счастья / Н. Подлеснов. – Ташкент, 1982. – 31с.
1424150
  Симанович Д.Г. Станция тревоги и любви / Д.Г. Симанович. – Минск, 1972. – 110с.
1424151
  Котовская Р.Н. Станция формирования. / Р.Н. Котовская. – М., 1981. – 47с.
1424152
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
1424153
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1948. – 20с.
1424154
  Гусейнов Г.Д. Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 1999. – 264с. – ISBN 966-7388-27-1
1424155
  Гусейнов Григорій Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Гусейнов Григорій. – 2-е вид., доповнене : Акта, 2005. – 540 с. – ISBN 966-7021-92-0
1424156
  Харчук Б.М. Станція Настуся : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1965. – 151 с.
1424157
  Грищук Б.А. Станція Сподівань : роман / Б.А. Грищук. – Київ, 1984. – 255 с.
1424158
  Остоич Д. Станчев / Д. Остоич. – М., 1957. – 46с.
1424159
  Гусев Г.М. Стань другом подростков / Г.М. Гусев. – М, 1964. – 32с.
1424160
  Роузен Х.У. Стань миллионером. / Х.У. Роузен. – М, 1992. – 96с.
1424161
  Чопра Ю Д. Стань моложе, живи дольше = Grow younger, live longer. 10 sters to reverse aging : 10 шагов к омоложению / Дипак Чопра, Дэвид Саймон. – Киев; Москва : София; ИД "Гелиос", 2003. – 368с. – ISBN 5-344-00315-3
1424162
  Кузьменко Ю. Стань письменником! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 283-285


  27 березня 2019 р. Ін-т філології приймав учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу літературної творчості "Стань письменником!". Конкурс проводить кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості сред талановитих ...
1424163
  Бальмина Рита Стань раком : Стихи,поэмы / Бальмина Рита; Илл.автора. – Тель-Авив, 1998. – 144 с. : ил. – ISBN 9657094038
1424164
  Залесский М.З. Стань сильным / М.З. Залесский. – М, 1991. – 110с.
1424165
  Мушкетик Ю. Станьмо патріотами // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 2-3
1424166
  Матат Д. Станьте ініціаторами якісних змін! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...У МОН України закликають громадськість стати ініціаторами якісних змін - не зволікати та долучатися до оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів".
1424167
  Кадкин О.К. Стапеля над Невой / О.К. Кадкин. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 94 с.
1424168
  Бондар Н.П. Стапропечатные книги библиотеки Н.С. Маклакова в собрании Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 169-183. – ISSN 2224-1825


  В статье проанализирован состав богатого давними раритетными изданиями книжного собрания купца, предпринимателя, уроженца Путивля Н.С. Маклакова, подаренного им по завещанию родному городу.
1424169
  Горышин Г.А. Стар и млад / Г.А. Горышин. – Москва : Современник, 1978. – 447 с.
1424170
  Лукас Едвард Стара-нова холодна війна / спілкувався Богдан Цюпин // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 13 (333). – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  "Нова холодна війна пов"язана з російськими грішми для перекуповування слабших на Заході та використання енергії як зброї".
1424171
  Кръстев К. Стара българска живопис / К. Кръстев, В. Захариев. – София : Из-во "Български художник", 1960. – 212 с. : илл.
1424172
  Константинов Г. Стара българска литература : Отъ Св. Св. Кирилъ и Методий до Пансий Хилендарски / Г. Константинов. – София, 1943. – 185 с.
1424173
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині, ISSN Research Institute of Volyn ; ч. 52)
Т. 1. – 1984. – 600 с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 9-16 та в передм.
1424174
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині = Research Institute of Volyn ; ч. 55)
Т. 2. – 1986. – 578, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ.
1424175
  Фіцич Наталка Стара добоа Англія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 56-65 : фото
1424176
  Жулавський Ю. Стара земля / Ю. Жулавський. – Київ, 1928. – 280 с.
1424177
  Во І. Стара історія : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 69-90. – ISSN 0320-8370
1424178
  Ширман Р. Стара кінохроніка в цифрову епоху // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 379-383. – ISBN 978-966-2241-65-5
1424179
  Гуцал С. Стара коаліція, новий уряд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 5


  "Обрання Ангели Меркель федеральним канцлером і призначення 14 березня уряду нарешті завершило майже піврічний марафон формування владної коаліції в Німеччині. Четвертий строк Ангели Меркель на посаді канцлера збігся з четвертим у повоєнній історії ФРН ...
1424180
  Лукас Едвард Стара модель журналістики як бізнесу зазнала краху / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 25, 28


  Редактор тижневика The Economist, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас - про відповідальність медіа за розвиток громадської думки.
1424181
   Стара Одеса. – Одеса, 1927. – 56 с.
1424182
  Сукманова О. Стара пісня про нову судову реформу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 8-9
1424183
  Троян С.С. Стара політика в новому прочитанні: сучасна польська національна візія німецького "Drang nach osten" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 309-310. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1424184
  Рева І. Стара Самар / І. Рева, О. Репан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  На околицях Дніпропетровська збереглися рештки фортеці, збудованої Іваном Мазепою на місці давнішого козацького поселення.
1424185
  Лялька Я. Стара Сіль / Ярослав Лялька, Павло Романюк // Літопис нескореної України / Науково-дослід. центр історії нац.-визвольних змагань України. – Львів : Каменяр, 2002. – Кн. 3 : Стара Сіль/Я. Лялька, П. Романюк. – 308 с. – ISBN 5-7745-0935-4
1424186
  Терзичь С. Стара Србиjа : (XIX-XX век) : драма jедне цивилизациjе : Рашка, Косово и Метохиja, Cкопско-Тетовска област / Славенко Терзичь ; Православна реч, Ист. ин-т Београд ; уред.: Зоран Гутовичь, Срджьан Рудичь. – Нови Сад ; Београд : Православна реч ; Историjски институт, 2012. – 662, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 578-596. – ISBN 978-86-83903-58-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1424187
  Руднєв Є. Стара табірна миска // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 1, 15


  8 травня у всьому світі відзначається День перемоги над нацистською Німеччиною.
1424188
  Возняк М.С. Стара українська драма і новійші дослїди над нею : Наукова хроніка: [рец. на кн.]: В.И. Рязанов - Из истории русской драмы. М., 1910 ; Н.И. Петров - Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. К., 1911. – [У Львові [Львів]] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 53 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Михайла Грушевського. Львів, т.112, с. 139-191


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1424189
  Адріанова-Перетц В.П. Стара українська етимологія слова "горілка" / Варвара Адріянова-Перетц, 1928. – [5] с. – Окрем. відбиток: с. 197-201
1424190
  Бєляєв В.П. Стара фортеця / В.П. Бєляєв. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 248 с.
1424191
  Бєляєв В.П. Стара фортеця : трилогія / В.П. Бєляєв. – Київ : Молодь, 1953. – 792 с. : 1 портр.
1424192
  Конашевич С. Стара фортеця Ескі-Кермен // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 5). – С. 4
1424193
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання. Для середнього шкільного віку / С. Айні. – Київ : Веселка, 1985. – 94, [2] с.
1424194
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання : для серед. шк. віку / Садріддін Айні ; [пер. з тадж. О. Шокала] ; худож. Є. Котляр. – Київ : Веселка, 1985. – 96 с. : іл.
1424195
   Стара Юзовка. 1869-1905. – К., 1937. – 319с.
1424196
  Ахрыменка П.П. Старажытная беларуская література : вучебнаг дапаможнік для ілалагіч. ф-тов вышейшых навучальных устаноу / Ахрыменка П.П., Ларчанка М.Р. – Минск : Вышэйшая школа, 1968. – 176 с. – Библиогр.: с. 172-173
1424197
  Седина А.М. Стараницы из истории рабочего движения на Кубани. / А.М. Седина. – Карснодар, 1961. – 100с.
1424198
  Стоянов Б.Й. Старата родопска архитектура / Б.Й. Стоянов. – София, 1964. – 116с.
1424199
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Л., 1950. – 303с.
1424200
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Чита, 1950. – 172с.
1424201
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1958. – 255с.
1424202
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1984. – 407с.
1424203
  Дерюгин Ю.Н. Старательская добыча золота в Гвинее = Artisanal gold mining in Guinea / Ю.Н. Дерюгин. – Москва : Акварель, 2015. – 240, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 233-234. – ISBN 978-5-904787-43-1
1424204
   Старательські способи видобутку бурштину в Українському Поліссі / С.О. Волненко, Г.В. Мельничук, Я.С. Курепа, С.В. Мамчур // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Покровськ, 2017. – № 1 (40). – С. 118-122. – ISSN 1999-981Х
1424205
  Бланк М.И. Старатиграфическое значение фораминифер и история геологического развития восточной части Днепровско-Донецкой впадины и северо-западной окрины Донбасса в юрский период. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бланк М.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 20л.
1424206
  Колосов М.М. Старая акация / М.М. Колосов. – Москва, 1975. – 48с.
1424207
  Ланн Е. Старая Англия / Е. Ланн. – Москва, 1943. – 462с.
1424208
  Пермяк Е.А. Старая ведьма / Е.А. Пермяк. – Москва, 1961. – 191с.
1424209
  Петри Б.Э. Старая вера / Б.Э. Петри. – Иркутск, 1928. – 78 с.
1424210
  Чапек Карел Старая веселая Англия. / Чапек Карел. – МоскваЛ., 1927. – 96с.
1424211
  Варакин И.Н. Старая Вологда. / И.Н. Варакин, Н.П. Дмитриевский. – Вологда, 1922. – 31с.
1424212
  Кервуд Старая дорога / Кервуд. – Волгоград. – 252 с.
1424213
  Шадрин А.И. Старая дорога / А.И. Шадрин. – М., 1985. – 368с.
1424214
  Новиков Н.Г. Старая дружба / Н.Г. Новиков. – Москва, 1986. – 95с.
1424215
  Чаянов А. Старая западная гравюра : Краткое руководство для музейной работы / А. Чаянов. – Москва : М. и С. Сабашниковых, 1926. – 81 с., [15] с.
1424216
  Каназов М. Старая зимовка : повести / Молдахмет Каназов; пер. с каз. Г.Мурзахметовой. – Алма-Ата : Жалын, 1985. – 320 с.
1424217
  Игнатьева П.С. Старая и новая Даниловка. Рассказы рабоч. фаб-ки им. М.В. Фрунзе. / П.С. Игнатьева, 1940. – 223с.
1424218
  Шуваев К.М. Старая и новая деревня. / К.М. Шуваев. – М., 1937. – 357с.
1424219
  Астахова А.М. Старая и новая Карелия в частушке / Астахова А.М., Колпакова Н.П. ; Карельский науч.-иследовательский ин-т культуры. – Петрозаводск : Кирья, 1937. – 160 с.
1424220
  Никулин Л. Старая и новая Москва в литературе / Л. Никулин. – Москва, 1947
1424221
  Корниль Л.Л. Старая и новая техника в стекольном производстве / Л.Л. Корниль. – 79с.
1424222
  Голобородько И.И. Старая и новая Турция / И.И. Голобородько. – Москва : Типо-литогр. Русского Товарищества печатн. и издательского дела, 1908. – 282, [6] с. – Научно-популярная библиотека. Серія 2, № 1-2
1424223
  Познаньска К. Старая и новая Турция / К. Познаньска. – Москва, 1974. – 191с.
1424224
  Амп П. Старая история / П. Амп ; пер.с фр. К.И. Варшавской. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 95 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отд. худож. литературы ; № 31-32)


  Содержание: Хозяйка. Случай. Погибший сад. Его честь. Болезни святых. Нарядная Богородица
1424225
  Шифрин Михаил Старая карта. Семь великих каналов // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 26 : карта
1424226
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / В.П. Беляев. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 771, [4] с. : 1 портр.
1424227
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Ленинград : Лениздат, 1952. – 796 с. : ил. – (Библиотека школьника)
1424228
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Львов, 1962. – 724с.
1424229
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Москва
1. – 1971. – 448с.
1424230
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / В.П. Беляев. – Москва : Молодая гвардия. – (Тебе в дорогу романтик)
Кн. 3. – 1971. – 462 с.
1424231
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / В.П. Беляев. – 4-е изд. – Москва : Детская литература, 1975. – 719 с. – (Школьная библиотека : Для средней школы)
1424232
  Беляев В. Старая крепость : трилогия / В. Беляев. – Киев : Радянська школа, 1985. – 576 с.
1424233
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / Владимир Беляев ; [послесл. В. Разумневича ; худож. А.И. Сухоруков]. – Москва : Воениздат, 1986. – 446, [1] с. : ил.
1424234
  Беляев В.П. Старая крепость : роман : [трилогия : для ст. шк. возраста] / Владимир Беляев ; [худож. В.В. Соколов]. – Минск : Юнацтва. – (Библиотека приключений и фантастики)
Кн. 3. – 1986. – 395, [2] с. : ил.
1424235
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия : [для ст. и сред. шк. возраста] / Владимир Беляев ; [худож. В. Топков]. – Горький : Волго.-Вят. книжное изд-во, 1987. – 654, [2] с. : ил.
1424236
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия : [для детей] / В.П. Беляев ; [худож. Ш. Булгаков]. – Ташкент : Укитувчи, 1988. – 652, [1] с. : ил. – ISBN 5-645-00230-X
1424237
  Беляев В.П. Старая крепость. Дом с привидениями. Город у моря : трилогия : [для сред. возраста ; ил. В. и Л. Петровы] / В.П. Беляев. – Москва : Детская литература, 1968. – 725 с. : ил., 1 л. портр.
1424238
  Беляев В.П. Старая крепость. Дом с привидениями. Город у моря : трилогия / В.П. Беляев ; послесл. С.С. Смирнова ; ил. В. Додэ. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1968. – 848 с. : ил., 1 л. портр.
1424239
  Беляев В.П. Старая крепость. Дом с привидениями. Город у моря : трилогия / В.П. Беляев ; [вступ. ст. С.С. Смирнов ; ил. О.В. Кожеков]. – Киев : Дніпро, 1976. – 760 с. : ил.
1424240
  Паклин С.А. Старая кузница / С.А. Паклин. – Челябинск, 1960. – 216с.
1424241
  Молховец Е.И. Старая кухня России / Е.И. Молховец. – Ростов -на-Дону
1. – 1991. – 480с.
1424242
  Бранденбург Н.Е. Старая Ладога / Н.Е. Бранденбург ; рисунки и техническое описание акад. В.В. Суслова. – Юбилейное издание Императорского Русского Археологического О-ва. – Санкт-Петербург : В тип. Главного управления Уделов, 1896. – [8], 323 с., 90 л. ил., карт. : ил.. карт., портр.


  Ил.: Суслов, Владимир Васильевич (1859-1921)
1424243
  Равдоникас В.И. Старая Ладога : Материалы археологических экспедиций ; сборник / В.И. Равдоникас. – Ленинград : Гос. музей Этнографии, 1948. – 140 с.+ прилож. – Из содерж. : Равдоникас В. И. Памяти Н. И. Репникова / В. И. Равдоникас, с. 6-10
1424244
  Орлов С.Н. Старая Ладога / С.Н. Орлов. – Ленинград, 1949. – 48с.
1424245
   Старая Ладога. – Ленинград, 1973. – 24с.
1424246
  Васильев Б.Г. Старая Ладога / Б.Г. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1984. – 24 с.
1424247
  Шушунова Л. Старая Ладога : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0321-1878
1424248
  Киличичаков М.Е. Старая лиственница / М.Е. Киличичаков. – М., 1979. – 128с.
1424249
  Мальцев В.Н. Старая любовь / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1980. – 208с.
1424250
  Абикеева Гульнара Старая любовь не ржавеет // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 0130-6405


  Казахское кино на старте
1424251
  Маковей О.С. Старая Мадьярка / О.С. Маковей. – М., 1959. – 160с.
1424252
  Бахрушин С.В. Старая Москва : стенограмма публичной лекции чл.-корр. Акад. наук СССР С.В. Бахурина, прочитанной 17 ноября 1944 года в Доме ученых в Москве / Бахрушин С.В. ; Лекционное бюро при Комитете по делам Высшей Школы при СНК СССР. – Москва : [б. и.], 1945. – 23 с.
1424253
  Бахрушин С.В. Старая Москва / Бахрушин С.В. ; АН СССР. – Москва : Госиздат культурно-просветительной литературы, 1947. – 31 с. – Библиогр.: с. 30-31. – (В помощь лектору)
1424254
  Гольденберг П.И. Старая Москва / П.И. Гольденберг. – Москва, 1947. – 96 с.
1424255
  Кукрыниксы. Старая Москва. / Кукрыниксы. – М, 1961. – 49с.
1424256
   Старая Москва. Гравюры Ивана Павлова. – Москва : Искусство, 1947
1424257
  Пыляев М.И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 416с.
1424258
  Тарасова М.Б. Старая музыка / М.Б. Тарасова. – М., 1987. – 158с.
1424259
  Коргунюк Ю.Г. Старая новая кожа российской политики: Партийно-политическая жизнь России весной 2006 г. // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : Журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2006. – № 1 (весна). – С. 180-208.
1424260
  Тагдиси Д.Г. Старая новая наука / Д.Г. Тагдиси. – Москва, 1989. – 63с.
1424261
  Борисова Е. Старая новая проблема // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 35 - 36. – ISSN 0869-4915
1424262
  Де-Рибас А. Старая Одесса : Исторические очерки и воспоминания. – Одесса : Книжный магазин Георгия Руссо, 1913. – 379 с.
1424263
  Атлас Д.Г. Старая Одесса, ее друзья и недруги / Атлас Д.Г. ; вступ. ст. Е. Голубовского, О. Губаря, Г.Г. Семыкиной. – Одесса : Ласми, 1992. – 206, [1] с. – ISBN 5-206-00348-4
1424264
  Ромашов А.П. Старая пашня. - Первый снег / А.П. Ромашов. – ПЕрмь, 1968. – 208с.
1424265
  Штифтер А. Старая печать / А. Штифтер. – М, 1960. – 63с.
1424266
  Седова Т.А. Старая Пинакотека в Мюнхене / Т.А. Седова. – М, 1990. – 277с.
1424267
  Шевелев М.П. Старая пластинка. / М.П. Шевелев. – К, 1989. – 334с.
1424268
  Обухов А.Ф. Старая подкова / А.Ф. Обухов. – Днепропетровск, 1990. – 148с.
1424269
  Васильев А.Н. Старая приманка / А.Н. Васильев. – Москва, 1959. – 56с.
1424270
  Щеголихин И.П. Старая проза / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1990. – 414с.
1424271
  Холцманис А. Старая Рига / А. Холцманис, И. Страутманис. – Рига : Лиесма, 1970. – 48 с.
1424272
   Старая Рига. – Рига : Лиесма, 1976. – 48 с.
1424273
  Зорин Л.Г. Старая рукопись / Л.Г. Зорин. – М., 1983. – 431с.
1424274
  Вязинин И.Н. Старая Русса / И.Н. Вязинин. – 3-е изд перераб и доп. – Ленинград, 1980. – 144с.
1424275
  Гладков Ф. Старая секретная / Ф. Гладков. – Москва-Л., 1930. – 384с.
1424276
  Гладков Ф. Старая секретная. Повесть о былом / Ф. Гладков. – М, 1935. – 155с.
1424277
  Жеребцов Б. Старая Сибирь в воспоминаниях современников / Б. Жеребцов. – Иркутск, 1939. – 194с.
1424278
  Львова А.Л. Старая сказка : [сборник стихов] / Н. Львова. – 2-е изд., доп. посмертными стихотворениями. – Москва : Книгоиздат "Альциона", 1914. – 123 с.
1424279
  Крутилин С.А. Старая скворечня / С.А. Крутилин. – М., 1973. – 304с.
1424280
  Токарева В. Старая собака : рассказы / В. Токарева. – Москва : Журнал "Огонек", 1991. – 46 с. – (Библиотека "Огонек")
1424281
  Кавабата Я. Старая столица. / Я. Кавабата. – М., 1984. – 255с.
1424282
  Юфит М.И. Старая тетрадь в клетку. / М.И. Юфит. – Москва, 1968. – 310с.
1424283
  Брэгг У. Старая техника и новые знания / У. Брэгг. – М.-Л., 1928. – 176с.
1424284
  Козлєницкая С. Старая Украйна : сборник дум, песен, легенд, переработаны с малороссийского по-русски С. Козлєницкой. – Петроград : Изд. М.И. Семенова ; Тип. Печатный труд, 1916. – 266, [2] с.


  На переднем форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
1424285
  Мартен Роже Дю Гар Старая франция / Мартен Роже Дю Гар. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 123 с.
1424286
  Гонимов И.А. Старая Юзовка / Гонимов И.А. – Сталино, 1953
1424287
  Гонимов И.А. Старая Юзовка / И.А. Гонимов. – Москва, 1967. – 672с.
1424288
  Еськов М.Н. Старая яблоня с осколком / М.Н. Еськов. – М, 1982. – 237с.
1424289
  Галина М. Старая, новая. сверхновая...: Журналы фантастики на постсоветском пространстве : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С. 151-159. – ISSN 0130-7673
1424290
  Макаренко М. Старгородська божниця та її малювання / М. Макаренко. – К, 1928. – 21с.
1424291
  Мова (Лиманський) В.С. Старе гнiздо і молодi птахи : в 5 дїях і 8 одмінах / Василь Мова (Лиманський [псевд.]) ; Для сцени пристосував [з передм.] Гнат Хоткевич. – Львів : Друк. І. Айхельбергера і Сп., 1909. – 216 с.
1424292
  Мова (Лиманський) В.С. Старе гнiздо й молодi птахи : драматичні образи / Василь Мова (Лиманський [псевд.]). – Київ : Дpук. Петра Баpського, 1907. – 223, V с. – Hа обкл.: Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки ; Пеpедpук із жуpн.: Літ.-Hаук. Вістник
1424293
  Мова Старе гніздо й молоді птахи / Мова, (Лиманський). – Київ : Дніпро, 1990. – 420 с.
1424294
  Павлів О. Старе і нове в історії празького "Кобзаря" 1941 р. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 9
1424295
   Старе српске биографиjе. – Београд, 1968. – 302с.
1424296
  Возняк М.С. Старе українське письменство : Для сеpедніх шкіл. – Hакладом Укp. Пед. Т-ва. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 512с. : мал., поpтp.


  Hа обкл. після назви: Вибіp текстів з істоpично-літеpатуpним оглядом, поясненнями та слівничком: (З 68 ілюстpаціями). – Деякі тексти церковнослов. – В кн. поpтp.: Єлисея Плетенецького, Іпатія Потія, Мелетія Смотpицького, К.К. Остpозького, Петpа Могили, ...
1424297
  Ледянко М.А. Старе, молоде і "Лідія" / М.А. Ледянко. – Харків-Київ, 1931. – 64с.
1424298
  Цвирко М.Ф. Старейшая школа Беларуси // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 265-273. – ISSN 2308-135X
1424299
   Старейшие мастера Малого театра. – М., 1949. – 108с.
1424300
   Старейшие советские художники о Средней Азии и Кавказе. – М., 1973. – 285с.
1424301
  Маргайлик Г.И. Старейший ботанический сад Белоруссии: (Горец. ботан. сад) / Г.И. Маргайлик, Л.А. Кирильчик. – Минск, 1984. – 110с.
1424302
  Любомудров М.Н. Старейший в России : Творческий путь Ярославского драматического театра / М.Н. Любомудров. – Москва : Искусство, 1964. – 264с.
1424303
  Тугутов Старейший музей Забайкалья / Тугутов, А.Н. Орлова. – Улан-Удэ, 1956. – 48с.
1424304
  Николаев С. Старейший на Урале / С. Николаев. – Молотов, 1947. – 20с.
1424305
  Николаев С. Старейший на Урале / С. Николаев. – Молотов, 1949. – 44с.
1424306
  Стенько М.И. Старейший на Юге. / М.И. Стенько. – Ростов-на-Дону, 1961. – 128с.
1424307
  Незнамов М. Старейший русский театр на Урале / М. Незнамов, 1948. – 132 с.
1424308
  Хаткевич Василий Старейший трон германских императоров : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3 : Іл.
1424309
  Павлов Н.Н. Старене пластмасс в естественных и искусственных условиях / Н.Н. Павлов. – Москва : Химия, 1982. – 220 с.
1424310
   Старение бумаги. – Москва-Л. : Наука, 1965. – 163 с. : ил.
1424311
  Казарян В.О. Старение высших растений. / В.О. Казарян. – Москва, 1969. – 315с.
1424312
  Фролькис В.В. Старение и биологические возможности организма / В.В. Фролькис. – Москва, 1975. – 272с.
1424313
  Мачерет Е.Л. Старение и двигательные возможности / Е.Л. Мачерет. – К., 1989. – 172с.
1424314
  Киппер А. Старение и конечное время жизни фотона в космологическом пространстве / А. Киппер. – Таллин : Валгус, 1981. – 59 с.
1424315
  Маньковский Н.Б. Старение и нервная система. (очерки клинич. нейрогеронтологии) / Н.Б. Маньковский, А.Я. Минц. – Киев : Здоров"я, 1972. – 279с.
1424316
  Нагорный А.В. Старение и продление жизни / А.В. Нагорный. – Москва, 1948. – 215с.
1424317
  Войтенко В.П. Старение и продолжительность жизни: взгляд в будущее / В.П. Войтенко. – Київ, 1987. – 47с.
1424318
   Старение и стабилизация полимеров. – Москва : Наука, 1964. – 332 с.
1424319
   Старение и стабилизация полимеров. – М., 1966. – 210с.
1424320
  Минскер К.С. Старение и стабилизация полимеров на основе винилхлорида / К.С. Минскер, С.В. Колесов, Г.Е. Заиков. – Москва : Наука, 1982. – 272 с.
1424321
  Кириллова Э.И. Старение и стабилизация термопластов / Э.И. Кириллова, Э.С. Шульгина. – Ленинград : Химия, 1988. – 239 с.
1424322
  Бурльер Ф. Старение и старость. Основы гигиены и терапии. / Ф. Бурльер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 96с.
1424323
  Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни / В.В. Фролькис. – Ленинград, 1988. – 239с.
1424324
   Старение и физиологические системы организма. – Киев, 1969. – 712с.
1424325
  Кугель Р.В. Старение машин и их элементов : (в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества продукции) / Р.В. Кугель. – Москва : Знание, 1984. – 97с. – В изд. также : Принципы расходования ресурса и их использование для оценки надежности / Г.Д. Карташов
1424326
  Шаравский П.В. Старение меднозакисных выпрямлений / П.В. Шаравский, 1937. – 1189-1193с.
1424327
  Чуистов К.В. Старение металлических сплавов / К.В. Чуистов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 230 с.
1424328
  Петров Д.А. Старение металлов / Д.А. Петров. – Москва, 1953. – 24с.
1424329
   Старение мозга. – Ленинград, 1991. – 279с.
1424330
  Насонова Т.И. Старение мозга: возможности нейрогеропротекторной терапии / Т.И. Насонова, И.В. Сазонов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – C. 79-86. – ISSN 2224-0713
1424331
  Кудрин А. Старение населения и угроза бюджетного кризиса / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 52-79. – ISSN 0042-8736
1424332
  Флеров В.Н. Старение натрий-цинкатных растворов и его влияние на электродные процессы : Автореф... канд. техн.наук: / Флеров В.Н.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. Кафедра технологии электрохим. производств. – Горький, 1955. – 11л.
1424333
  Мотылев В.М. Старение научно-технической литератуты / В.М. Мотылев. – Л, 1986. – 159с.
1424334
  Калугин И.В. Старение организма и полиморбильность / И.В. Калугин, Е.А. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 36-44
1424335
  Неугодов В.В. Старение рабочей силы: сущность, причины и социально-экономические последствия. / В.В. Неугодов, С.М. Зверев. – Новосибирск, 1989. – 181с.
1424336
  Комарова М.Ф. Старение сплавов системы алюминий - магний с высоким содержанием магния : Автореф... канд. техн.наук: 046 / Комарова М.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 21л.
1424337
  Самохоцкий А.И. Старение черных и цветных металлов / А.И. Самохоцкий. – М.-Л. : Оборонгиз, 1939. – 332 с.
1424338
  Западнюк В.И. Старение, активное долголетие и лекарства / В.И. Западнюк. – Киев : Здоров"я, 1987. – 76с.
1424339
  Дупленко Ю.К. Старение: очерки развития проблемы / Ю.К. Дупленко. – Ленинград : Наука, 1985. – 192с.
1424340
  Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания : историко-литературное исследование В. Малинина. – Киев : Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1901. – [1029] c. разд. паг. – Приложение на древне-русском яз.


  На обл. мягкого переплета дарственная надпись: Глубокоуважаемому Федору Яковлевичу Фортинскому от автора Киев. 3 мая 1901 год
1424341
  Громов Д. Старец и Сталин // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 45 (482). – С. 58-60


  Монах Киево-Печерской лавры с грузинскими корнями мо бы изменить ход истории XX века, если бы ему удалось убедить своего воспитанника Иосифа Джугашвили стать не роволюционером, а священником
1424342
  Вааранди Д.Ю. Старец из Юлемисте и юный градостроитель : поэма / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. Л.Тоома. – Таллин : Эстгостиздат, 1975. – С. 12-37
1424343
  Лука Старец Феодосий Молченский - сподвижник Паисия Величковского / Лука, (Коваленко) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 387-395
1424344
  Салтыков-Щедрин Старец. / Салтыков-Щедрин, 1937. – 45с.
1424345
  Іларіон Старець Паїсій Величковський: його життя, праця та наука. = Staretz Paisii Velychkovskyi : Історична літературно-богословська монографія / Іларіон; За ред. С. Ярмуся; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1975. – 151с.
1424346
  Насонова Алла Стареющие дрожжи, неразборчивые дрозофилы и другие открытия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 26 : фото
1424347
  Северина Т.И. Стареющие распределения и описываемые ими модели накопления повреждений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Северина Т. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 20л.
1424348
  Арская Л.П. Стареющий рабочий в тисках эксплуатации / Арская Л.П. – Москва : Профиздат, 1987. – 190, [1] с. : ил. – (Империализм: события, факты, документы)
1424349
   Старженецкая, Тамара Георгиевна. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 16с.
1424350
  Михайлов К. Стари български родове / К. Михайлов, Д. Шалев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 231 с.
1424351
  Страjничь Н. Стари грчки лиричари / Никола Страjничь. – Нови Сад : Савез педагошких друштава Воjводине, 1999. – 143 с.
1424352
  Нечуй-Левицький І.С. Стари гультяи : Оповидання. – 2-е выд. – Кыив (Київ) : Выд. Е. Череповського, 1906. – 71 с. – На звороті тит. арк.: Тип. И.И.Чоколова ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сільська бібліотека ; № 6)
1424353
  Бораковський Г.М. Стари до молодых не пидгортайтесь [Старі до молодих не підгортайтесь] : Водевиль в 1-м действіи Г. Боpаковскаго. – Киев (Київ) : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго ; Тип. б[ывшая] Федоp[ова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1880. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1424354
   Стари записи = The aged notes. – Скопje : Менора, 1996. – 200 с. – ISBN 9989632170
1424355
  Стадний Є. Старий-новий держплан для вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "Про поставку продукції для державних потреб" - саме так до 2012 року називався закон, за яким здійснювалося державне фінансування вищої освіти. Потім назву закону змінили, проте принципи радянського державного замовлення нікуди не зникли". Йдеться ...
1424356
  Крим Анатолій Старий // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 170-176. – ISSN 0208-0710
1424357
  Константинов В. Старий ворог кращий за нових двох? США впровадили безпрецедентні санкції проти Ірану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 4


  "На початку листопада США впровадили нові санкції проти Ісламської республіки Іран. Нинішній пакет наймасштабніший із будь-коли прийнятих Вашингтоном проти Тегерана. Розмаїттям сфер іранського політичного життя, що потрапляють під санкції, та ...
1424358
  Сядристий Микола Старий гімн // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
1424359
  Людкевич М.Й. Старий годинникар / М.Й. Людкевич. – К., 1991. – 103с.
1424360
  Красильников Г.Д. Старий дім / Генадій Красильников;. – Москва, 1961. – 152 с.
1424361
  Білкун М.В. Старий друг / М.В. Білкун ; іл. О. Козюренко. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; 21)
1424362
  Білоусенко О. Старий заповіт : біблійна історія : для всіх шкіл / О. Білоусенко [псевд.]. – Луцьк : Міська друк, 1941. – 160 с.
1424363
  Білоусенко О. Старий Заповіт : біблійна історія / О. Білоусенко. – Київ : Либідь, 1993. – 160 с.
1424364
  Поповченко О. Старий Заповіт як джерело спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 37-39
1424365
  Аверинцев С. Старий Заповіт як пророцтво про Новий: загальна проблема очима перекладача // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 34-47
1424366
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1966. – 68с.
1424367
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1971. – 68с.
1424368
  Хемінгуей Е. Старий і море : Повість / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1991. – 180 с. – ISBN 5-308-00963-5
1424369
  Нікольська Лана Старий і море = Зебек Володимир Євгенович : Краєвиди душі / Нікольська Лана, Горобець Світлана // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 98-101 : Іл.
1424370
  Паталаєєв О.В. Старий Київ : зі спогадів Старого Грішника / О.В. Паталаєєв ; [упоряд., вступ. ст., примітки та добір іл. О. Друг]. – Київ : Либідь, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0472-8
1424371
  Бенітес Ф. Старий король : роман / Ф. Бенітес ; пер. з іспан. П. Соколовського. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 175 с. : іл.
1424372
  Толкін Дж.Р.Р. Старий ліс : Уривки з епопеї "Володар Перснів" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 124-135. – ISSN 0320 - 8370
1424373
  Пляшко Л. Старий Ніжин - місто юності славетного Миколи Гоголя // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 37-41. – ISSN 0131-2685
1424374
  Краєвой Р. Старий новий світ : драма в двох діях // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
1424375
  Суховій А. Старий Носферату краще, ніж два нових (про німецький кіноекспресіонізм) // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 283-288
1424376
  Мокроусова О.Г. Старий Печерськ: гармата і хрест / Олена Мокроусова ; [голов. ред. С. Головко ; сучас. світлини: К. Денисова]. – Київ : Либідь, 2018. – 95, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 91. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0777-4
1424377
  Талалай Леонід Старий скрипаль : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 2. – С. 13-24
1424378
  Мартич Ю.М. Старий театральний квиток / Ю.М. Мартич. – К : Мистецтво, 1974. – 176 с.
1424379
  Кравченко В. Старий товар у новій обгортці. Україна і альянс вирішили провести ребрендинг програми співробітництва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 1, 5


  "Не минуло й року після обстрілу та захоплення росіянами українських військових кораблів і полону наших моряків, як у Брюсселі вирішили надіслати Україні "потужний сигнал підтримки". І відправили до Києва та Одеси членів Північноатлантичної ради - ...
1424380
  Бібік О.П. Старий токар : оповідання / О.П. Бібік ; перекл. М. Пілінської. – Харків : Держвидав України, 1929. – 208 с. : 1 портр.
1424381
  Короткий В. Старий українець" Михайло Максимович // Вибрані твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
1424382
  Пазюра Н. Старий український консерватизм у висвітленні Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 174-186. – ISSN 2415-8003
1424383
  Третьяков А.П. Старий Хрещатик і його домовласники / Аркадій Третьяков ; [ред. Віра Карпенко]. – Київ : Сучасний письменник, 2019. – 327, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 307-323. – Бібліогр.: с. 324-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8620-24-9
1424384
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1979. – 240с.
1424385
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1980. – 350с.
1424386
  Давыдычев Л.И. Старик и его самая большая любовь / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1965. – 32с.
1424387
  Рецептер В. Старик и ласточки : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 90-92. – ISSN 0130-7673
1424388
   Старик и лось.. – Воронеж, 1972. – 184с.
1424389
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – К, 1956. – 74с.
1424390
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1966. – 94с.
1424391
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1974. – 94с.
1424392
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Фрунзе, 1976. – 74с.
1424393
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1977. – 95с.
1424394
  Хемингуэй Э. Старик и море : повесть, рассказы и очерки / Э. Хемингуэй. – Одесса : Маяк, 1977. – 247 с. – (Школьная библиотека)
1424395
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1979. – 111с.
1424396
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1980. – 64с.
1424397
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1980. – 103с.
1424398
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Ленинград, 1980. – с.
1424399
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1981. – 94с.
1424400
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Орджоникидзе, 1982. – 78с.
1424401
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Саранск, 1982. – 71с.
1424402
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Сыктывкар, 1982. – 64с.
1424403
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – 2-е изд. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1424404
  Хемингуэй Э. Старик и море = The old man and the sea / Э. Хемингуэй. – Москва : Просвещение, 1983. – 63 с.
1424405
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса, 1983. – 240с.
1424406
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Чебоксары, 1984. – 72с.
1424407
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса : Маяк, 1985. – 240с.
1424408
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Казань, 1988. – 350с.
1424409
  Хемингуэй Э. Старик и море : рассказы / Эрнест Хемингуэй ; [сост., перевод, прилож., вступ. ст., коммент. Б. Гиленсона ; худож. А. Бегак]. – Москва : Книга, 1989. – 518 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1424410
  Хемингуэй Э. Старик и море. Опасное лето. Острова в океане : [сборник] ; пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй ; [посл. А.Старцева]. – Москва : Правда, 1989. – 574 с.
1424411
  Крелин Ю.З. Старик подносит снаряды. Повести и рассказы / Ю.З. Крелин. – Москва, 1970. – 224с.
1424412
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень : повесть / А.М. Минчковский. – Л., 1982. – 239с.
1424413
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень, и другие истории. / А.М. Минчковский. – Л., 1976. – 376с.
1424414
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень. / А.М. Минчковский. – Л., 1966. – 302с.
1424415
   Старик у дерева.. – М, 1960. – 32с.
1424416
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч : повесть-сказка : для младшего школьного возраста / Л.И. Лагин ; худож. А. Василенко. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 328, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. – ISBN 5-301-00224-4
1424417
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – Таллин, 1990. – 237с.
1424418
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1990. – 205с.
1424419
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1991. – 350с.
1424420
  Лагин Л. Старик Хоттабыч / Л. Лагин ; художник А. Чукавин. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 400с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-025326-5
1424421
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1956. – 817с.
1424422
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1961. – 779с.
1424423
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1979. – 346с.
1424424
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1987. – 375с.
1424425
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – Саратов, 1989. – 280с.
1424426
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. Броненосец "Анюта" / Л.И. Лагин. – Ташкент, 1988. – 272 с.
1424427
  Тихолаз Антон Старик, посадивший лес : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 7-39. – ISSN 0130-7673
1424428
  Кузаков Н.Д. Старик. / Н.Д. Кузаков. – Иркутск, 1966. – 24с.
1424429
  Рязанов Э.А. Старики-разбойники / Рязанов Э.А. – Москва, 1972. – 152 с.
1424430
  Никитин С.К. Старики / С.К. Никитин. – М, 1958. – 48с.
1424431
  Сиренко В. Старики и молодежь: кто кого кормит?! // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 144-151. – ISBN 978-617-7027-03-03
1424432
  Каминский М.С. Старики на танцплощадке / М.С. Каминский. – М. : Современник, 1990. – 204 с.
1424433
  Валеев Д.Н. Старики, мужчины, мальчишки / Д.Н. Валеев. – Москва, 1975. – 173с.
1424434
  Слезкин Ю. Старики. / Ю. Слезкин. – Куйбышев, 1943. – 40с.
1424435
   Старикова Олена Миколаївна // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 255
1424436
   Старикова Олена Миколаїна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459. – ISBN 978-966-439-754-1
1424437
  Зырянова И.В. Старикова тайна / И.В. Зырянова. – Пермь, 1981. – 224с.
1424438
  Колин Д.И. Старикъ Аркадий. / Д.И. Колин, С.Ю. Хазанов. – М., 1990. – 189с.
1424439
  Кондратюк А.І. Старина : повісті, оповідання, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 203, [1] с. – ISBN 978-966-416-450-1


  У пр. №1714598 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 14 травня 2017 року. Підпис. м. Київ
1424440
  Достоевский М. Старина и быт Средней Азии / М. Достоевский. – Москва : Образование, 1917. – 63 с.
1424441
  Аргентов В.А. Старина и новь Магриба / В.А. Аргентов. – Москва, 1985. – 246с.
1424442
  Колчанов А.П. Старина оханская / А.П. Колчанов. – Пермь, 1962. – 248с.
1424443
  Снегирев И.М. Старина русской земли : Ист.-археол. исслед., биографии, учено-лит. переписка, заметки и дневник воспоминаний Ивана Михайловича Снегирева. – Санкт-Петербург : Издание А.Д. Ивановского
Т. 1, кн. 1. – 1871. – XVI, 292, 32 с.
1424444
  Смит Д. Старина Четвероног. / Д. Смит. – М, 1962. – 216с.
1424445
  Стефанов С. Старините по долния басейн на Янтра. / С. Стефанов. – София, 1956. – 87с.
1424446
  Грушевський М.С. Старинна історія . Греко-Римський світ / М. Грушевський. – [Київ] : [Друкарня акц.тов. "Петро Барський"], 1918. – 159 с.
1424447
  Фроянов И.Я. Старинная история: былин. эпос / И.Я. Фроянов, Ю.И. Юдин. – М., 1991. – 61с.
1424448
  Листопадов М А. Старинная козачья свадьба на Дону / М А. Листопадов, . – Ростов -на-Дону, 1947. – 120с.
1424449
  Трунова Н.И. Старинная кухня : Скромные и постные блюда.Пасхальный стол / Н.И. Трунова. – Нижний Новгород : Куръер, 1991. – 255 с.
1424450
  Ландовска В. Старинная музыка : Пренебрежение к старинным мастерам; Сила звучности; Стиль; Исполнение; Виртуозы; Меценаты в музыке / Ванда Ландовска при сотруд. Г. Лев-Ландовского. – Москва : Муз. издат.. П. Юргенсона, 1913. – 133 с.
1424451
  Булучевский Ю.С. Старинная музыка / Ю.С. Булучевский, В.С. Фомин. – Л., 1974. – 144 с.
1424452
   Старинная повесть : [сборник повестей 30-х годов]. – Ленинград : [Изд. писателей в Ленинграде ; Гос. тип. им. Евг. Соколовой], 1929. – 357, [2] с.


  Авторы: А. Марлинский. М. Погодин. В. Одоевский. О. Сенковский. А. Вельтман. А. Шидловский
1424453
   Старинная русская медицина .. – Тверь, 1990. – 41с.
1424454
   Старинная русская повесть : Статьи и исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1941. – 284с.
1424455
  Виташевская М.Н. Старинная русская почта / М.Н. Виташевская. – Москва, 1969. – 80с.
1424456
  Славянина О.А. Старинная севская свадьба / О.А. Славянина. – Москва, 1978. – 183с.
1424457
  Юров Г. Старинная студенченская песня // Огни Кузбасса : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Кемеровской организации Союза писателей РСФСР. – Кемерово, 1983. – № 4 (81), октябрь - декабрь. – С. 52-56
1424458
  Боровицкая В.Н. Старинная тетрадь / В.Н. Боровицкая. – М, 1989. – 99с.
1424459
  Аннист А. Старинная эстонская словесность и "Досуг при свете лучины" / А. Аннист, И. Левин // Досуг при свете лучины / Мантейффель П.
1424460
  Ильин Г.Ф. Старинное индийское сказание о героях древности "Махабхарата". / Г.Ф. Ильин. – Москва, 1958. – 141с.
1424461
   Старинное художественное оружие.. – К., 1989. – 34с.
1424462
   Старинные албанские сказания.. – М., 1958. – 283с.
1424463
   Старинные албанские сказания.. – М., 1971. – 223с.
1424464
  Меликсет-Беков Л.М. Старинные армянские надписи в музее Общества истории и древностей в Одессе / Л.М. Меликсет-Беков. – Тифлис : Тип. "Эпоха", 1912. – 22, [1] с. : ил.
1424465
  Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов / Н.А. Соболева. – М, 1985. – 176с.
1424466
  Петровский Н. Старинные гравюры из Книги Бытия : Типо-литография Императорского университета, 1898. – 10 с. – Отд. оттиск из : Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн., т. 14, вып.4
1424467
  Слуцкий В. Старинные деньги из меха и кожи // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
1424468
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 1. – 1991. – 491 с.
1424469
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 2. – 1992. – 512 с.
1424470
  Попов М. Старинные диковинки или приключения славнских князей. – 2-е изд. – СПб, 1778. – 308 с.
1424471
  Баврин И.И. Старинные задачи : книга для учащихся / И.И. Баврин, Е.А. Фрибус. – Москва : Просвещение, 1994. – 128 с. – ISBN 5-09-005128-3
1424472
  Чистяков В.Д. Старинные задачи п элементарной математике / В.Д. Чистяков. – 3-е изд., испр. – Минск, 1978. – 270 с.
1424473
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – Москва : Наука, 1985. – 160 с.
1424474
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 160 с.
1424475
   Старинные и современные загадки русского народа.. – Горький, 1959. – 157с.
1424476
   Старинные и современные народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1949. – 27с.
1424477
   Старинные исторические песни.. – М., 1971. – 63с.
1424478
  Агафонов О. Старинные казачьи знамена. Опыт исторической реконструкции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 38-42. – ISSN 0235-7089
1424479
  Богданова Н.Ф. Старинные книги и рукописи в Интернете // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 81-84


  Знакомство с интернет-ресурсами, обеспечивающими доступ к текстовым материалам рукописных книг XI - XII веков, историческим памятникам письменности XVIII ст.
1424480
  Гванон Ким Старинные корейские кухни в сравнении с кухнями Китая и Японии // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – C. 13-17. – ISSN 1738-8252
1424481
  Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Очерк о старинных русских дерево-земельных крепостях. / И.А. Кирьянов. – Горький, 1961. – 107с.
1424482
  Горленко В. Старинные малороссийские портреты // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.602-606


  описание портретов Ивана Мазепы, Ивана Самойловича, Иосифа Тукальского, Иосафа Горленко
1424483
  Беликов Д.Н. Старинные монастыри Томского края / Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая типо-лит. П.И. Макушина, 1898. – [4], 211 с.
1424484
  Виноградов В.Б. Старинные монеты- свидетели прошлого / В.Б. Виноградов. – Нальчик, 1990. – 79с.
1424485
  Довнар-Запольский М.В. Старинные описи Литовской метрики / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1901. – [2], 9 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1901, т. VI, кн. 3, с. 353-361


  РГБ имеет электронный ресурс
1424486
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
1. – 1958. – 615 с.
1424487
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
2. – 1972. – 502 с.
1424488
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревского. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандер, 1900. – 22 с.
1424489
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревский; А.М. Лазаревского. – [Киев] : [Типография Т.Г. Мейнандер], 1900
1424490
  Котляревский Н.А. Старинные портреты : Е.А. Баратынский, Д.В. Веневитинов, кн. В.Ф. Одоевский, В.Г. Белинский, И.С. тургенев, гр. А.К. Толстой / [соч.] Н. Котляревского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, [2], 457 с.
1424491
   Старинные публики : материалы для этнологии и быта. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1897. – 23 с.
1424492
  Подшивалов В.С. Старинные пушки / В.С. Подшивалов, И.С. Миляков. – М, 1979. – 84с.
1424493
   Старинные русские народные пословицы и поговорки.. – Пенза, 1958. – 139с.
1424494
   Старинные русские песни.. – М., 1959. – 192с.
1424495
   Старинные русские романсы.. – Изд. 2-е, доп. – К., 1988. – 244с.
1424496
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. – Отд. оттиск: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Т. LXVI, № 7
1424497
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук. – (Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук ; Т. LXVI, № 7)
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. : ил. факс.


  Академия наук СССР. Отделение русского языка и словесности. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук : т. 1-101, Санкт-Петербург : 1867-1928.
1424498
  Симони Павел Старинные сборники русских пословиц,поговорок ,загадок и проч.XVII-XIX столетий. – Санкт-Петербург, 1899. – 216 с.
1424499
  Добровольский П.М. Старинные украинские тракты / П.М. Добровольский. – Чернигов : Тип. губ. земства, 1900. – 15 с. – Отт. из "Земского сборника Черниговской губ" №5 1900 г.
1424500
  Васильев В.Н. Старинные фейерверки в России. / В.Н. Васильев. – Ленинград, 1960. – 58 с.
1424501
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1424502
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1424503
   Старинные часы XVI-XIX вв.. – М., 1991. – 25с.
1424504
  Метелкин Николай Старинные часы еще идут : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 3
1424505
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва-Л, 1952. – 192с.
1424506
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – М, 1983. – 303с.
1424507
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1987. – 365 с.
1424508
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1991. – 236 с.
1424509
   Старинные экипажи на выставках Эрмитажа.. – Л., 1980. – 12с.
1424510
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1953. – 304с.
1424511
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1969. – 295с.
1424512
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1980. – 278с.
1424513
  Филдинг Н. Старинный кулон : Роман / Нора Филдинг; Пер. с англ. Л.С. Девочкиной. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1330-X
1424514
   Старинный малорусский письмовник: "Книга глаголемая Листовня" / С предисл. Б.Д. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губернского земства, 1901. – XIV, 41 с.
1424515
  Беликов Д.Н. Старинный раскол в пределах Томского края / Прот. Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая тип. Н.И. Орловой, 1905. – [4], 67 с.
1424516
   Старинный русский город Пенза. Таким он выглядит в настоящее время. – Саратов, 1969. – 110с.
1424517
   Старинный спектакль в России.. – Л.
2. – 1928. – 386с.
1424518
  Старк Э. Старинный театр / Э. Старк. – Пб., 1922. – 75с.
1424519
   Старинный театр в России XVII-XVIII вв.. – Пб., 1923. – 180с.
1424520
   Старинный южно-русский театр и в частности вертеп / Петров Н. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.438-480
1424521
  Ирасек А. Стариные сказания чешского народа / А. Ирасек. – М, 1943. – 104с.
1424522
  Бидзинашвили Л.М. Старитграфия и моллюсковая фауна среднего миоцена Имерети. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бидзинашвили Л.М.; МВ и ССО Грузинской ССР. – Тбилиси, 1974. – 22л.
1424523
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1977. – 168 с.
1424524
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1986. – 140 с.
1424525
   Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 263-272
1424526
  Поліщук В Старицький і Шевченко: з історії родоводів // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 32-37. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Реалізується спроба повнішої реставрації родоводу Михайла Старицького й пошуку типологічних паралелей із родоводом Тараса Шевченка для подальшого з"ясування генези світоглядних і творчих шляхів двох класиків української літератури
1424527
   Старицький Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 373. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1424528
  Жадько В. Старицький Михайло Петрович (- письменник, поет, драматург,прозаїк, перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 814-815. – ISBN 978-966-8567-14-8
1424529
  Короткий В. Старицький Михайло Петрович (1840-1904) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440-441. – ISBN 5-7707-1062-4
1424530
  Полякова К.И. Старичок-Лесовичок. / К.И. Полякова. – 2-е изд. – Х., 1974. – 183с.
1424531
  Лазарева А. Старі "труби" та нові виклики / А. Лазарева, Я. Куцай // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Кліматична конференція ООН у Парижі ставить перед людством запитання, до яких виявилися неготовими ані політики, ані вчені.
1424532
  Сотник О. Старі вигадки у новій упаковці // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 05 (149), березень. – С. 5


  Відповідь на закиди про безбожність Т. Шевченка.
1424533
  Шагала В. Старі громадські будівлі // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 5/6 (261/262). – С. 51-78. – ISSN 0131-2685
1424534
   Старі дерева Ботанічного саду Київського університету / З. Бонюк, Г. Гревцова, І. Іванова, А. Гірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 9-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Колекція деревних рослин незахищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка налічує понад 2150 видів і внутрішньовидових таксонів, що відносяться до 220 родів, 69 родин, 33 порядків, ...
1424535
  Дмитрук А. Старі добрі паравози // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
1424536
  Дмитрук А. Старі добрі паровози. Частина 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 43-45. – ISSN 2518-7104
1424537
  Ізотова О. Старі думки - нові слова / Ізотова Олександра. – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 53, [1] с. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-8843-17-4
1424538
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печ. Дело", 1910. – 20 с. – В кн. також укр. нар. пісні
1424539
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / проф. М. Сумцов. – Черкаси : Видавниче Т-во "Сіяч", 1918. – 32 с.
1424540
  Стефанівський П. Старі і нові хати на Лемківщині // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 301-303
1424541
  Залізняк Л. Старі імперські міфи проти нових українських. Міфоборець Євген Синиця проти міфотворця Михайла Грушевського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Євген Синиця - доцент кафедри археології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. З 2014 року бере участь у програмі, спрямованій на "розвінчання історичних міфів і фейків російської пропаганди". Дослідник є прибічником доступного для широкого читача ...
1424542
   Старі казки говорять з нами : українські народні казки. – Донецьк : Донбас, 2007. – 208с., [ 16с. іл. ]. – ISBN 5-7740-0835-5
1424543
  Бойко В. Старі комплекси все ще мають місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 113). – С. 5


  "Днями в Бухаресті відбувся круглий стіл, присвячений 100-річчю українсько-румунських міждержавних взаємин."
1424544
  Діброва С.С. Старі мотиви на новий лад: "Українознавство" в системі імперіаліст. пропаганди / С.С. Діброва. – К., 1984. – 47с.
1424545
  Говяда В. Старі пісні для давніх закоханих / В. Говяда. – К, 1981. – 72с.
1424546
  Закладний В.П. Старі полтавці, хто вони? : побут давніх українців за "Енеїдою" І.П. Котляревського / Віталій Закладний, Максим Закладний. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – 169, [7] с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 966-7891-19-4
1424547
  Логвиненко Б.О. Старі правопорушення у новій площині (адміністративні правопорушення у мережі Інтернет) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 220-225. – ISSN 2078-3566
1424548
  Муратов О. Старі русла // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 16-47. – ISSN 0130-1608
1424549
  Драгоманов М.П. Старі хартіі вільности [Старі хартії вільності] : історичні нариси / Мих. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – Київ : [Ранок ; [Друкарня Барського], 1907. – 84 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 11)
1424550
  Шагала В. Старі хати Старосамбірщини // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (66/68). – С. 93-119
1424551
  Таранушенко С.А. Старі хати Харькова [Харкова] / Таранушенко С. – Харьків (Харків) : [Тип. Hаp. Комиссаpиата Пpосвещения], 1922. – 16 с.:50 с. іл : 27 табл. – (Матеpьяли до істоpії укp. мистецтва. [Сеp.] Будівництво ; В[ип.] 1)


  На обкл. надпис: Високоповажному проф. Г. Г. Павлуцькому від автора
1424552
  Огнєва О.Д. Старі храми і нові мандрівники на теренах Внутрішньої Монголії (30-ті рр. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-82. – ISSN 1608-0599
1424553
  Галан Я.О. Старі шпигуни на новій службі : Памфлети, статті / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1967. – 135с.
1424554
  Марочко В. Старів Семен Митрофанович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 404-405. – ISBN 978-617-642-388-1


  Семен Старів - автор книги спогадів "Страта голодом". Семен Старів вперше опублікував спогади про драматичні події 1930-1933 років в рідному селі Вергуни на Черкащині за кордоном англійською мовою під псевдонімом Мирон Долот.
1424555
  Шаншіашвілі С. Старійшина Гоча / С. Шаншіашвілі. – К., 1957. – 99с.
1424556
  Шаншіашвілі С.І. Старійшина Гоча / С.І. Шаншіашвілі. – К., 1975. – 91с.
1424557
  Олексюк О. Старійшина письменницького цеху Таврії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Засновник і керівник Літературного клубу "Елінг" - український письменник Микола Каляка.
1424558
  Євтух М.Б. Старійшина українських педагогів Сава Христофорович Чавдаров / М.Б. Євтух, О.К. Проніков // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 12-37. – ISBN 978-617-640-364-7
1424559
  Афанасьев М.М. Старіння котельного заліза та робота його в котлі / М.М. Афанасьев, С.В. Малашенко ; ВУАН, Ін-т будівельної механіки. – Київ : ВУАН
№ 11. – 1935. – 149 с. – Бібліогр.: с. 148
1424560
  Курило І.О. Старіння населення в Україні у дзеркалі соціально-демографічної політики // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (18). – С. 23-32. – ISSN 2072-9480
1424561
  Шуба М.В. Старіння населення країн Європейського Союзу: особливості та соціально-економічні наслідки / М.В. Шуба, В.Р. Фролова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 11-17. – ISSN 2222-4459
1424562
  Мельничук Г.С. Старіння населення світу: наслідки та виклики для оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 58-72. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1424563
  Гудзеляк І. Старіння населення України / І. Гудзеляк, У. Стефаник // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 89-94. – ISSN 2076-1333
1424564
  Курило І. Старіння населення, його особливості та соціально-економічні наслідки в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1424565
  Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт. Теоретичні розвідки // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1424566
  Крайніков Е. Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті підбито підсумки результатів досліджень ефективності когнітивного функціонування у пізньому віці. Проаналізовані дані дозволяють зробити висновок про визначальну роль особистісних та біографічних факторів, що компенсують обумовлені віком ...
1424567
  Швидкий В. Старков Валерій Андрійович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 220-222. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1424568
   Старков Олег Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 214. – ISBN 978-617-573-038-6
1424569
  Шифман А.И. Старницы жизни Льва Толстого / А.И. Шифман. – М, 1983. – 72с.
1424570
  Добрев И. Старо-бьлгарска граматика / И. Добрев. – София, 1982. – 212с.
1424571
  Рифтин А.П. Старо-вавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР / А.П. Рифтин. – Москва; Ленинград, 1937. – 178 с.
1424572
  Меньшов Д.П. Старо-Киевская и Печерская крепости / Д.П. Меньшов. – Киев : Тип. Окружного штаба, 1913. – 20 с.
1424573
  Рудинський М.Я. Старо-Орлицький скарб неолітичної доби / М.Я. Рудинський. – Київ, 1929. – С. 261-268. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка ВУАН, за р. 1928
1424574
  Соколов М. Старо-русские солнечные боги и богини : историко-этнографическое исследование / М. Соколов. – Симбирск : Типография А.Т. Токарева, 1887. – 48 (180) с. – Дефект. кн. (із 180 - 48 с.)
1424575
  Ващенко О.О. Старо - та новогрецизми у складі чеського лексикону (історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти дослідження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 97-105
1424576
  Фоменко Старобельск / Фоменко, Ф.И. Королько. – Донецк, 1972. – 39с.
1424577
  Мирошниченко И.Е. Старобельск / И.Е. Мирошниченко, В.А. Бутков. – Донбас, 1986. – 32с.
1424578
  Блажко И Н. Старобельщина (природа, ее преобразование. население, народное хозяйство, перспективы развития) : Автореф... Канд.географ.наук: / Блажко Н.И,; Моск.гос.пед.ин-т., 1953. – 20 с.
1424579
  Воровка В.П. Старобердянський ліс як лісокультурний парадинамічний ландшафт / В.П. Воровка, С.В. Гришко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 84-90 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1424580
  Мірошниченко І.О. Старобільщина : історико-краєзнавчий нарис / І.О. Мірошниченко; І. Мирошниченко; Старобільська районна держ. адміністрація. – Луганськ : ЛОД, 2002. – 112с. – На тит. арк.: 10-річчю незалежності України присвячується. – ISBN 966-7566-13-7
1424581
  Филкова П. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка / П. Филкова. – София, 1991. – 496с.
1424582
  Мосенкис Ю. Староболгарские фонетические особенности в языке "Слова о полку Игореве" (поетическая реконструкция фрагментов текста) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 335-344. – ISBN 978-2-919320-44-8
1424583
  Метельский Г.В. Староборское лето. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1975. – 522с.
1424584
  Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1975. – 57с.
1424585
  Лескин А. Старобългарска граматика / А. Лескин. – София, 1981. – 260с.
1424586
  Петканова Д. Старобългарска литература IX - XVIII век / Д. Петканова. – София : Климент Охридски, 1992. – 604 c.
1424587
  Гьлъбов И. Старобългарски език с увод в славянското езикознание / И. Гьлъбов. – София
ч. 1. – 1980. – 180с.
1424588
  Стоянов С. Старобългарски език. / С. Стоянов, М. Янакиев. – 5-то изд. – София, 1976. – 243с.
1424589
  Ивановъ Й. Старобългарски разкази. / Й. Ивановъ. – София, 1935. – 322 с.
1424590
   Старобългарски текстове = Collection of Old Bulgarian Texts. – София : Лингва, 1996. – 165с. – ("Свети наум" No 1). – ISBN 954-8942-01-1
1424591
  Рашев Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав (VII-XI в.) / Р. Рашев. – Варна, 1982. – 236с.
1424592
  Ангелов Б.С. Старобългарско книжовно наследство / Б. Ст. Ангелов ; БАН, Ин-т. за българска литература. – София : Наука и изкуство, 1989. – 236 с.
1424593
  Мавродинов Н. Старобългарското изкуство 11-13 в. / Н. Мавродинов. – София : Български художник, 1966. – 160 с. : илл.
1424594
  Боченков В. Староверы в войне 1812 года // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 161-174. – ISSN 0131-2332
1424595
  Миронова Катерина Староверы Кореи. Деревня в тени небоскребов. Назад из будущего // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 26-33 : фото
1424596
  Соколовская Марина Староверы. Как жить без электричества и связи и зачем. США У Христа за пазухой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 54-61 : фото
1424597
  Хоміч Д. Старовижівщина під час франко-російської війни 1812 року // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 196-200
1424598
  Ковалів П. Старовинна богослужбова пам"ятка // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 13-15
1424599
  Міллер М. Старовинна ікона Св. Димитрія Туптала // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 21-23
1424600
  Тимошик М. Старовинна скриня як талісман // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 12


  16-17 квітня в Інституті журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль молодих редакторів і видавців "Видавничий NON-STOP". Організатори фестивалю - перша в Україні кафедра видавничої справи і мережевих видань ...
1424601
  Гайдей С.П. Старовинна таврована цегла як важливий історіографічний матеріал / С.П. Гайдей, Д.К. Жданов, А.О. Княжев // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 209-212. – ISBN 978-966-190-989-1
1424602
  Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні. / К. Широцький. – К., 1918. – 23с.
1424603
  Іваннікова Л. Старовинний український звичай "ралець": традиція і трансформації // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 7-15. – ISSN 0130-6936
1424604
  Софронова Л.А. Старовинний український театр / Л.А. Софронова; ЛНУ ім. І.Франка; Кафедра театрознавства та актор. майстер. фак-ту культури і мистецтв. – Львів, 2004. – 336с. – ISBN 966-613-349-0
1424605
  Хведченя С.Б. Старовинні карти розкривають таємниці Лаврських печер / С.Б. Хведченя. – К, 1991. – 32с.
1424606
   Старовинні маєтки України = The old estates of Ukraine : маєток як синтез мистецтв, архітектура садів і парків, поетика старовинної садиби : [книга-альбом]. – Київ : Мистецтво, 2006. – 383, [1] с. : іл. – На тит. арк., уклад. зазнач. як авт. - Парал. тит. арк., зміст англ. - Резюме укр., англ., рос. мовами. - На обкл. назва парал. укр, англ. – Бібліогр. в прим.: с. 372. – ISBN 966-577-192-2
1424607
  Цинкаловський О. Старовинні пам"ятки Волині = Monuments of antiquity in Volhynia : проф. Олекасндр Цинкаловський ; Ін-т дослідів Волині / О. Цинкаловський. – Торонто : Волинь, 1975. – 124 с. : фотоіл., портр. – Паралю тит. арк. англ.
1424608
  Клименко Ю.О. Старовинні парки Київщини / Ю.О. Клименко, А.В. Клименко. – Київ : Журнал "Квіти України", 2003. – 62 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 58-61. – (Бібліотека квітникаря ) ( Квіти України ; № 4, 2003 р.)
1424609
  Глєбова І.Ю. Старовинні портрети з одеського музею // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 47. – ISSN 2518-7104
1424610
  Шевченко Л.С. Старовинні присадибні парки Полтавщини як своєрідна форма синтезу мистецтв // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 144-150. – ISBN 978-966-929-202-5
1424611
  Уварова Г.Ш. Старовинні садиби як об"єкти туризму в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1424612
  Скорнякова Н. Старовинні танці на сучасній сцені : студентська творчість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Студія старовинного танцю "Джойсанс" Молодіжного центру культурно-естетичного вихавання розпочала свою діяльність шість років тому, в лютому 2005 р.; заняття проводяться в Головному навч. корпусі КНУ імені Тараса Шевченка.
1424613
  Захарченко Р. Старовинному дзвону з Володимирського собору виповнилося 370 років! // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2011. – № 01 (289), січень. – С. 8
1424614
  Сібільов М.В. Старовинності Ізюмщини : 84 табл. малюнків / М.В. Сібільов. – Ізюм : Друк. Червона Зоря
Вип. 4. – 1930. – 28 с.
1424615
  Волошин Ю. Старовіри Гетьманщини в Генеральному описі Лівобережної України 1765 - 1769 рр. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-142. – ISSN 0869-3595
1424616
   Старовойтенко Олена Борисівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459. – ISBN 978-966-439-754-1
1424617
  Нагорна Н.М. Старогрецька комедія - "комос" як жанровий архетип великої поетичної форми у творчості Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 49-55. – ISBN 966-581-295-6
1424618
  Милев А Старогръцка граматика / Милев Ал., Михайлов Г. – 2-е изд. – София : Наука и изкуство, 1961. – 351с.
1424619
  Бешевлиевъ В. Старогръцка христоматия / В. Бешевлиевъ. – София : Университетска печатница, 1943. – 384 с. – (Университетска библиотека ; № 259)
1424620
   Стародавнє виробництво на території України. – К., 1992. – 196с.
1424621
  Черниш О.П. Стародавнє населення Подністров"я в добу мезеоліту / О.П. Черниш. – К., 1975. – 167с.
1424622
   Стародавнє населення Прикарпаття і Волині / Черниш О.П. – К., 1974. – 287с.
1424623
  Солонська Н. Стародавні бібліотеки Київської Русі в контексті спеціальних історичних дисциплін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 66-82
1424624
  Романець Т.А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки / Т.А. Романець. – Київ : Просвіта, 1996. – 207 с.
1424625
  Казакевич Г. Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 142-148
1424626
   Стародавні способи догляду за садом-городом. – Львів, 1993. – 48с.
1424627
   Стародавні цивілізації Азії та Африки // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Історія. Дидактика + гра. 6-й клас. – С. 26-53
1424628
  Білоус П. Стародавні шкільні звичаї // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 47-51. – ISSN 0130-5263


  Розглянуто організацію української освіти у ХVІ-ХVІІI ст., звичаї українських школярів, спосіб їхнього життя із залученням літературних творів. Автор намагається подати й психологічний портрет тогочасних спудеїв.
1424629
  Малиновський О Стародавній державний лад східних слов"ян і його пізніші зміни : нариси з історії права / О. Малиновський ; Всеукр. АН, Збірник соціально-економічного відділу. – У Київі (Київ) : З друк Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 186 с.
1424630
   Стародавній Єгипет // Перша інформаційна.. : інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході / Ю.В. Бондар. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 5-23. – ISBN 978-966-2530-46-9
1424631
  Рева Л. Стародавній і середньовічний Київ - центр давньої української культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 176-179. – ISBN 966-95758-1-8
1424632
  Шовкопляс І.Г. Стародавній кам"яний вік на Україні / І.Г. Шовкопляс. – К., 1955. – 64с.
1424633
  Толочко П.П. Стародавній Київ / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 84с.
1424634
   Стародавній Київ / Толочко П.П. – К., 1975. – 214с.
1424635
   Стародавній Київ : Археологічні дослідження 1984-1989. Збірник наукових праць / Толочко П.П. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003879
1424636
  Іванцов І.О. Стародавній Київ / І.О. Іванцов; За ред.: Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2003. – 255 с. – ISBN 966-651-117-7
1424637
  Соболь В. Стародавній Київ у творчій долі Максима Рильського // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 13-17. – ISSN 2313-8505
1424638
  Степенькіна Парасковія Стародавній Корсунь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
1424639
   Стародавній Рим. – Харків, 1952. – 316 с.
1424640
  Васильченко В. Стародавній римський порядок спадкування за законом та його можливий вплив на зміст сучасного спадкування у цивільному праві України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 180-181


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1424641
  Жиленко І.Р. Стародавній світ: зародження медійних явищ : навч. посібник / Ірина Жиленко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-966-657-630-2
1424642
  Коваленко В.П. Стародавній Седнів та війна Олега з сіверянами у 884 р. // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 150-161. – ISBN 978-966-2276-63-3
1424643
  Хохлова Є.В. Стародавній Чернігів та його патріотичні традиції. / Є.В. Хохлова. – К., 1970. – 16с.
1424644
  Шалагінов Б.Б. Стародавня афінська комедія // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 10. – С.62-64
1424645
  Кликавка О. Стародавня Безводівка // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 6 (238), липень. – С. 12-15. – ISSN 0131-2685


  "Унікальна українська пригоризонтна обсерваторія на Чернігівщині - посестра англійського Стоунхенджа - може зникнути через злочинне свавілля орендарів землі та бездіяльність місцевої та центральної влади".
1424646
   Стародавня Греція. – К., 1955. – 219с.
1424647
   Стародавня Греція : книга для читання. – видання друге. – Київ : Радянська школа, 1959. – 321, [2] c. : фотоіл.
1424648
  Парцей М. Стародавня Жовква / Мирон Парцей; І.В. Ключковська, дизайн та художнє оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 168 с. : 186 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-396-8
1424649
  Віппер І. Стародавня історія / І. Віппер. – 2-е вид. – Київ, 1924. – 179 с.
1424650
  Семенов-Зусер Стародавня історія / С.А. Семенов-Зусер. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому / Комітет у справах культурно-освітних установ УРСР)
Вип. 1. – 1949. – 179 с.
1424651
  Слесаренко О.О. Стародавня історія в поглядах М.П. Драгоманова.. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 125-130


  У статті аналізується нове бачення М.П. Драгоманова проблем стародавньої історії, висвітлюється процес зародження та основні етапи розвитку поглядів на вивчення історії в Європі.
1424652
  Лук"янчук Г. Стародавня історія міста на унікальному панно в Софії Київській // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 14
1424653
  Українка Леся Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк]. – 1-е вид. – Катеринослав : Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 252 с, [3] с. : фот. – Hа тит. аpк. пpиміт.: Видання пеpше О. Косач-Кpивинюк. - Прим.за № 446878 втрачен, але є ксерокс тогож видання. с однаком номером


  Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк.
1424654
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. – Кам"янець-Подільський : Буйницький А.О., 2008. – 164с. – Перевидання здійснено за даними оригіналу : Стародавня історія Східних народів/ Л. Українка.- вид. 1-ше О. Косач-Кривинюк : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Мордхілевич, Феодосійська 9. - 1918. – ISBN 978-966-2937-53-4
1424655
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [ Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Науково-дослідний ін-т Лесі Українки ВНУ ім. Л. Українки ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ ; упоряд., підготовка текстів та іл., коментарі, примітки О. Огнєвої та Н. Сташенко ]. – Репринтне видання. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 256 с., 48 с. – Вихідні дані орігіналу : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Морділевич, 1918. – ISBN 978-966-361-330-7
1424656
  Залізняк Л. Стародавня історія України / Леонід Залізняк ; [ред. Вікторія Олексієнко]. – Київ : Темпора, 2012. – 541, [1] с., [5] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 525-541. – ISBN 978-617-569-083-3
1424657
  Залізняк Л.Л. Стародавня історія України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 149-150. – ISSN 0235-3490
1424658
  Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах : Історичний етимологічний словник / В. Масленіков. – 2-е вид. – Київ, 2004. – 92 c.
1424659
  Москаленко О.Ю. Стародавня історія України з археологією : [навч.- метод. посіб.] / О.Ю. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДПУ, 2001. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87-89
1424660
  Нестеренко В.А. Стародавня історія України у викладенні Л. Залізняка // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2022. – № 60. – С. 85-88. – ISSN 2311-5408


  Рецензія на монографію: Стародавня історія України. 2-ге вид., доповн. Київ: Темпора, 2021. - 640 с.
1424661
  Дубрівна А.П. Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 209-218. – ISSN 2226-2180


  "Досліджено витоки абстрактного мистецтва в Україні на прикладах матеріальної та художньої культури первісної епохи. Виявлено вихідні художньо-символічні компоненти, пов"язані між собою спадковістю зображувальної практики, що є свідченням єдиного ...
1424662
  Лідін В.Г. Стародавня повість / В.Г. Лідін. – К., 1960. – 28с.
1424663
  Кирилюк Федір Стародавня політологія : Навчальний посібник / Кирилюк Федір. – Київ : Знання, 2000. – 192с. – ISBN 966-618-113-4
1424664
   Стародруки–сироти. Колектив унікальної книгозбірні Львівського університету вирішили «прорідити» за наказом Дмитра Табачника. В бібліотеці вважають, що це знищить заклад // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6 лютого (№ 19). – С. 8


  Аж на 43 працівники має бути скорочено штат Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка згідно з наказом №1058 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, підписаним Дмитром Табачником. Це майже третина працівників ...
1424665
   Стародруки XVI - першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica" бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя : каталог / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження "Астер" ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; [відп. за вип. Белінська Ф.Ф. ; упоряд. каталогу стародродруків Морозов О.С. ; авт. тексту передм.: Морозов О.С. та ін.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 2010 р. - Покажч.: с. 147-172. – Бібліогр.: с. 173. – (Серія "Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя"). – ISBN 978-966-96864-9-7


  Каталог книжкових пам"яток у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя відкриває серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів ...
1424666
   Стародруки XVII ст. відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : каталог / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; [уклад.: Т.Р. Кароєва, О.В. Сафронова ; пер. англ. О.А. Ткачук ; пер. пол. В.В. Франчук ; відп. за вип. Л.Б. Сеник]. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2018. – 91, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 78-87. - Резюме англ., пол. - Текст укр., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-583-236-3
1424667
  Ціборовська-Римарович Стародруки бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли на теренах Луцької діецезії у XVII-XVIII ст., у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості історичної долі, шляхи надходження, історико-культурне значення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 183-209. – ISSN 2222-4203
1424668
  Бондар Н.П. Стародруки з бібліотеки П.М. Попова (у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 149-155. – ISBN 966-02-0832-4
1424669
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнародних книгознавчих читань, (Одеса, 14-16 вересня 2009 р.) : [збірник статей] / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд. : О.В. Полевщикова, В.В. Самодурова, О.В. Суровцева ; наук. ред. І.С. Грєбцова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-190-358-5


  В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
1424670
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / [М.В. Алєксєєнко та ін. ; відп. ред.: М.О. Подрезова , О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О.С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2013. – 332, [1] с. : портр., фотоіл. – Відом. про авт.: с. 330-332. - Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-046-1
1424671
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – 287, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-359-2


  В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
1424672
  Ціборовська-Римарович Стародруки та давні історико-культурні бібліотечні комплекси як джерела національної історичної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 173-181
1424673
  Ціборовська-Римарович Стародруки як об"єкт і джерело наукових досліджень: методологічні засади і практичні студії // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2020. – Вып. 18. – С. 169-197. – ISSN 2224-1825
1424674
  Шатрова М.Б. Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 56-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Запропоновано історіографічний огляд наукових досліджень української стародрукованої книги в 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст. Розглянуто й. визначено найактуальніші науково-дослідницькі теми: методологія та новітні принципи вивчення й описування ...
1424675
  Осталецька О.І. Стародруковані видання Ніколя де Фера у фонді Сектора картографії НБУВ / О.І. Осталецька, М.С. Романчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 377-388


  У статті відображені основні віхи професійного становлення французького видавця і картографа Ніколя де Фера (Nicolas de Fer, 1646-1720). Поданий огляд його різноманітних творів, що зберігаються у фондах сектора картографічних видань НБУВ. Описано новий ...
1424676
  Астафьев В.П. Стародуб : повести / Виктор Астафьев. – Москва : Советская Россиия, 1969. – 528с.
1424677
  Астафьев В.П. Стародуб : повесть : для ст. возраста / Виктор Астафьев. – Москва : Детская литература, 1982. – 63с.
1424678
  Астафьев В.П. Стародуб : повести / Виктор Астафьев. – Кемерово : Современник : Кемеровское отделение, 1990. – 543с.
1424679
  Збанацький Ю.О. Стародуби : повісі / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1979. – 296 с.
1424680
  Пусь В. Стародубские страдания // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 133-136. – ISSN 0235-7089


  Раскольники на современной Брянщине.
1424681
  Рендюк Т. Стародубщина - зрусифікована й окупована українська порубіжна земля // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (389), січень - березень. – C. 5-15. – ISSN 2664-4282
1424682
  Таранець С. Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині XVIII - на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 133-138. – ISSN 2222-5250
1424683
  Роздобудько І. Стародубщина: з історії сучасного українського культурного руху // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 138-141. – ISSN 2313-8505
1424684
  Верховский Т.А. Стародубье : Записки прот. Т.А. Верховского // Стародубье : Записки прот. С.-Петерб. Никольск. единоверческ. церкви Т.А. Верховского, высочайше командированного в 1845-1848 г. государем имп. Николаем Павловичем для устройства единоверия в Черниговск. старообрядческ. посадах / Т.А. Верховский. – Казань : Унив. тип., 1874. – Ч. 1 : 1845 г. – 112 с.
1424685
  Верховский Т.А. Стародубье : Записки прот. Т.А. Верховского // Стародубье : Записки прот. С.-Петерб. Никольск. единоверческ. церкви Т.А. Верховского, высочайше командированного в 1845-1848 г. государем имп. Николаем Павловичем для устройства единоверия в Черниговск. старообрядческ. посадах / Т.А. Верховский. – Казань : Унив. тип., 1874. – Ч. 1 : 1845 г. – 99 с.
1424686
  Верховский Т.А. Стародубье : Записки прот. С.-Петерб. Никольск. единоверческ. церкви Т.А. Верховского, высочайше командированного в 1845-1848 г. государем имп. Николаем Павловичем для устройства единоверия в Черниговск. старообрядческ. посадах. – Казань : Унив. тип.
Ч. 1 : 1845 г. – 1874. – 208 с. – Без обл. - Конволют. - Пер. с кн. 3 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Стародубье. Ч. 1; 2. Стародубье. Ч. 2; 3. Стародубье. Ч. 3
1424687
  Баруздин С. Старое - молодое : повести, рассказы / С.А. Баруздин ; ил. А. Лурье. – Москва : Воениздат, 1969. – 271 с.
1424688
  Цензор Д. Старое гетто. – [СПб] : Книгоиздательство "ЕОЗ", 1907. – 40 с.
1424689
  Крашенинникова Н.Л. Старое здание государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина / Н.Л. Крашенинникова, П.А. Тельтевский. – Москва, 1957. – 32с.
1424690
  Перец И.-Л. Старое и новое / И.-Л. Перец. – Вильно. – 212 с.
1424691
  Салазкин С.С. Старое и новое. – Санкт-Петербург, 1897. – с. 69-139. – Отдельный оттиск из: "Русский Архив Патологий, Клинической Медицины и Бактериологии"
1424692
  Философов Д.В. Старое и новое. – Москва, 1912. – 308 с.
1424693
  Крылова Л. Старое и новое / Л. Крылова. – М, 1933. – 32с.
1424694
  Рудницкий Л. Старое и новое / Л. Рудницкий. – Москва, 1958. – 191с.
1424695
  Шкловский В.Б. Старое и новое / В.Б. Шкловский. – Москва, 1966. – 159с.
1424696
  Харин Н.В. Старое и новое в исследованиях судьбы журналиста и разведчика Рихарда Зорге // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № ! (40). – С. 129-138.
1424697
  Малинин А.А. Старое и новое в исторической науке : Лампрехт и его оппоненты : реферат, читанный в Историческом о-ве при Имп. Моск. ун-те / А.А. Малинин. – Москва : т-во "Печ. С.П. Яковлева",, 1900. – [2], II, 47 с.
1424698
  Падерина Е. Старое и новое в непрвзойденной гоголевской развязке "Игроков" (Гоголь и Лесаж) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-67. – ISSN 0042-8795
1424699
  Супоницкая И.М. Старое и новое в политике Герберта Гувера // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 119-133. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности американского президента Г. Гувера.
1424700
  Литцман Вальтер Старое и новое о круге / Литцман Вальтер. – Москва, 1960. – 60 с.
1424701
  Воскресенская З.И. Старое кресло / З.И. Воскресенская. – Москва, 1984. – 19с.
1424702
  Осадчий О.М. Старое письмо / О.М. Осадчий. – М, 1972. – 112с.
1424703
  Крашевский Ю.И. Старое предание / Ю.И. Крашевский. – Москва, 1950. – 396с.
1424704
  Крашевский Ю.И. Старое предание : роман из жизни IX века ; пер. с пол. / Юзеф Игнаций Крашевский. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 395 с. : ил.
1424705
  Созинова Н.И. Старое русло / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1970. – 87с.
1424706
  Рекемчук А.Е. Старое русло Клязьмы / А.Е. Рекемчук. – Москва : Советский писатель, 1986. – 512 с.
1424707
  Белинский А.А. Старое танго : заметки телевиз. практика / Белинский А.А. – Москва : Искусство, 1988. – 173, [2] с. : ил.
1424708
  Кашликов Антон Старое шведское село // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 56-61
1424709
  Билбиjа С.С. Староевропски jезик и писмо етрураца / С.С. Билбиjа. – Chicago : Inst. of Etruscan Studies, 1984. – 298 p.
1424710
  Люцидарская А.А. Старожилы Сибири / А.А. Люцидарская. – Новосибирск, 1992. – 194с.
1424711
  Ботина Л.Г. Старожильческий говор правобережья верхней Лены. (Грамматико-лексический очерк) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ботина Л.Г. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Самарканд, 1965. – 21 с.
1424712
  Німчук В. Старожитнє ім"я Дніпра // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 196-201. – ISSN 0206-8001
1424713
  Карпенко О.П. Старожитні ойконіми Житомирщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 50-57. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1424714
   Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – 195, [1] с. : іл., табл., портр. – До 80-річчя з дня народження Є.В. Максимова. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-02-2836-8
1424715
  Ільків М. Старожитності Буковини об"єднують археологів України та зарубіжжя // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 255-261. – ISSN 2519-4518
1424716
  Яджуйчук К. Старожитності в програмі діяльності Кременецького ліцею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 90-92. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються окремі аспекти діяльності Кременецького ліцею, пов"язані з вивченням старожитностей. Separate aspects of Cremenetc lyceum activity were clarified related tj the study of old livings.
1424717
  Костомаров М.І. Старожитності Волині : З прожитих на Волині днів / М.І. Костомаров. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-3
1424718
   Старожитності Гуцульщини : джерела з етн. історії населення Українських Карпат : каталог пам"яток історії та культури : у 2 т. / Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ ; Львів : Історико-археологічне видання ; Манкскрипт. – ISBN 978-966-2067-10-1
Т.1 : Сакральна спадщина Гуцульщини / М. Кугутяк. – 2011. – 447, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Покажчики: с. 435-447. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1424719
  Карпенко О.П. Старожитності Житомищини ХV-ХVI ст. (на матеріалі ойконімів) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-44. – Bibliogr.: Літ.: в приміт.; 20 п. – ISSN 0027-2833
1424720
   Старожитності Лівобережного Подніпров"я - 2015 : зб. наук. пр. / Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. ; [редкол.: Івакін Г.Ю та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 207, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-68-0
1424721
   Старожитності Південної Русі : матеріали III історико-археологічного семінару "Чернігів і його округа в IX-XIII ст." Чернігів, 15-18 травня 1990 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 1993. – 185 с.
1424722
   Старожитності Посулля = Antiguities of the Sula Regions : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 183, [1] с., IV c. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-84-0
1424723
  Діденко Я.Л. Старожитності родового маєтку Хмельницьких - Суботова в "Мандрівках історично-археологічних Україною" Ф. Равіти-Гавронського / Я.Л. Діденко, Н.В. Кукса // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 114-121. – ISBN 978-966-8999-37-6
1424724
   Старожитності Русі-України. – Київ : Киъвська академыя Євробізнесу, 1994. – 263 с. – ISBN 5-8565-022-0
1424725
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-191-4
Том 10. – 2002. – 286с.
1424726
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / С.М. Агульніков, С.Б. Буйських, И.И. Вдовиченко, В.М. Зубар, Н.С. [та ін.] Колотова; [Агульніков С.М. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко (голов. ред.) та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя
Т. 13. – 2006. – 183, [1] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 183. - Текст рос. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1424727
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / Ю.В. Болтрик, А.В. Буйських, С.Б. Буйських, Г.М. Буров, О.О. та ін. Волошінов; Ю.В. Болтрик, А.В. Буйських, С.Б. Буйських, Г.М. Буров, О.О. Волошінов та ін. ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ ; [pедкол.: П.П. Толочко, В.М. Зубар, Д.Н. Козак та ін.]. – Запоріжжя : [Б. в.]
Т. 14. – 2007. – 262 с. : іл.
1424728
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : зб. наук. праць / [Агульников С. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : [б. в.]
Т. 16. – 2012. – 229, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 229. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1424729
  Коваленко В. Старожитності українського козацтва у творчій спадщині Тараса Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 17-23. – ISSN 2078-0850
1424730
  Ясновська Л.В. Старожитності Чернігівщини у дослідженнях К.І. Самбурського (20-ті роки XX ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 186-190. – ISSN 2078-0133
1424731
  Діденко Я.Л. Старожитності Чигиринщини в "Історіях та пейзажах: нарисах з блукань по Україні" З.Л. Фіша (Тадеуша Падалиці) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 215-218. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена цінному джерелу з історії Середньої Наддніпрянщини – твору польського новеліста та публіциста З.Л. Фіша «Історії та пейзажі: нариси з блукань по Україні». Його подорожні нотатки містять відомості щодо пам’яток історико-культурної ...
1424732
  Ульяновський В. Старожитня бібіліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря : спроба реконструкції кириличної збірки / Василій Ульяновський, Оксана Кошіль ; [наук. ред. В.М. Колпакова] ; Нац. Києво-Печерськ. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-570-7
[Вип. 1] : Cпроба реконструкції кириличної збірки. – 2008. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. напис: Випуск 1. – Бібліогр.: с. 190-191 та в підрядк. прим.
1424733
  Шульгач В.П. Старожитня гідронімія України і праслов"янський ономастичний континум // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 50-61. – ISSN 0027-2833
1424734
  Карпенко О.П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 77- 90. – ISSN 0027-2833
1424735
  Карпенко О. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 239-263. – ISBN 978-966-02-4860-1
1424736
  Большаков Я.И. Старожуковский сельский совет / Я.И. Большаков. – Саратов : Саратоблгиз, 1948. – 48 с.
1424737
  Федір Старозавітні месіанські пророцтва та проблема біблійних перекладів // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Пустовіт, Г. Антипович [та ін.]. – Полтава, 2010. – Ч. 13/14. – С. 31-55
1424738
  Гофман І.Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Гофман Ірина Тадеївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1424739
   Старозаимочные земли : Решения Харьк. окр. суда по искам крестьян. о-в к Харьк. казен. палате о старозаимоч. землях, с прил. жалованных Слобод. полкам грамот и др. документов. – Изд. Николая Чижевского, присяж. пов. окр. Харьк. судеб. палаты. – Харьков : Тип. Окружного штаба, 1883. – [2], VI, 123 с.


  Изд.: Чижевский, Николай Иванович
1424740
  Юдович М. Староиндийская защита / М. Юдович. – Москва, 1967. – 231с.
1424741
  Зумакулова Т.М. Старой песни новая строка : стихи / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. Н.Гребнева и Ю.Неймана. – Москва : Детская литература, 1977. – 112 с.
1424742
  Булгаков А.И. Старокатолическое и христианокатолическое богослужение и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению : Исслед. А. Булгакова. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – [6], II, 260 с. – Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад., 1898-1901 г.
1424743
  Александров О.В. Старокиївська агіографічна проза 11-першої третини 13 ст. : Монографія / О.В. Александров; НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 272 с. – ISBN 966-549-285-3
1424744
  Іванисько С. Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви та збереження Софії Київської // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про заходи, яких вживала Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви для збереження та ремонту Софійського собору. The article tells about measures, that have been taken by the Old Kiev Parish of the Ukrainian ...
1424745
  Наєнко М. Старокиївські билини як народні думи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 213-217


  Йдеться про билини як жанр народного епосу часів Київської Русі-України; автор розглядає його як історичного попередника українських народних дум. Звернута увага на особливості поетики билин та дум, що виросли з єдиного етнічного джерела і мають ...
1424746
  Шестаковский А.Ф. Староконюшенный переулок, 33 / А.Ф. Шестаковский. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 61 с.
1424747
  Ганшин А. Старомерчанские курганы скифского времени на Харьковщине // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 8-15
1424748
  Вовк Ольга Старомерчицький палац : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв
1424749
  Сабо М. Старомодна історія / М. Сабо. – К., 1984. – 421с.
1424750
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1980. – 480с.
1424751
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1983. – 479с.
1424752
  Вострышев М.И. Старомосковские жители / М.И. Вострышев. – Москва, 1988. – 249с.
1424753
  Лазарук Т.К. Старонкі гераічнага летапісу / Т.К. Лазарук. – Мінськ, 1970. – 49с.
1424754
   Старонкі літататурных сувязей.. – Мінськ, 1970. – 214с.
1424755
  Кретович А. Старообрядництво Київщини як рушійна сила промислового та соціального розвитку регіону наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 425-430. – ISBN 978-617-7399-06-2
1424756
  Панарін О. Старообрядницька громада Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 389-392. – ISBN 978-617-7399-39-0
1424757
  Мордвінцев В.М. Старообрядницький рух у першій половині XVIII ст. // На межі тисячоліть : християнство як феномен культури. – Київ, 2000
1424758
  Заболотна Н.В. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування / Н.В. Заболотна, О.О. Железняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 239-249. – ISSN 2222-4203
1424759
  Мордвінцев В. Старообрядські громади України другої половини XVIII століття та ставлення до них влади // Соціум : альманах соціальної історії. – Київ, 2002
1424760
  Таранець С.В. Старообрядці Бессарабії та їх переслідування російським урядом у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 84-94. – ISSN 0130-5247
1424761
  Моісеєнко Л. Старообрядці в Україні в XIX - на початку XX ст. (на прикладі Слов"яносербського повіту Катеринославської губернії) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 461-471. – ISBN 966-7379-70-1
1424762
  Таранець С.В. Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 50-79. – ISSN 0130-5247
1424763
  Мащенко С. Старообрядці на Придесенні // Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / С. Мащенко. – Чернігів, 2006. – С. 122-139. – ISBN 966-502-361-6
1424764
  Федорова А.І. Старообрядці у Франції (за листуванням з Ф.Ю. Мельниковим, 1930-ті - початок 1940-х років) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 144-152. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1424765
  Гагарин Ю.В. Старообрядцы / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1973. – 143с.
1424766
  Енаке Дж. Старообрядцы на территории Румынии в первой половине XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 0042-8779


  О липованах Румынии - староверах, выходцах из России.
1424767
  Конрадова Наталья Старообрядцы по требованию // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 58-66 : фото, рис.
1424768
  Хисамутдинов А.А. Старообрядцы: из России в Америку через Китай // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 90-102. – ISSN 0042-8779
1424769
  Гринченко Я.С. Старообрядческая культура в Волгоградском регионе: традиции и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрена малоизученная культура старообрядцев-поповцев белокриницкого согласия, проживающих на территории Волгоградской обл. Автор дает характеристику структурообразующих элементов современ. материальной и духовной культуры староверов региона, ...
1424770
  Подмазов А.А. Старообрядчество в Латвии / А.А. Подмазов. – Рига : Лиесма, 1970. – 112 с.
1424771
   Старообрядчество в Латвии без прикрас. 1920-1940 : сборник документов. – Рига : Латгосиздат, 1961. – 163 с.
1424772
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем / В.Ф. Миловидов. – Москва : Мысль, 1969. – 112 с.
1424773
  Таранец Сергей Старообрядчество города Киева и Киевской губернии / Таранец Сергей; НАН Украины; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Музей ист. и культ. рус. старообряд. Укр. – Киев, 2004. – 352 с. – ISBN 966-02-3386-8
1424774
  Андерсон В. Старообрядчество и сектантство : Ист. очерк рус. религ. разномыслия / Владимир Андерсон. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1908. – 460 с.
1424775
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество и социальный прогресс / В.Ф. Миловидов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1424776
  Таранец Сергей Старообрядчество Подолии / Таранец Сергей; НАНУ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. грушевского.Киевский ин-т "Славянский университет". – Киев, 2000. – 239с. – ISBN 966-02-1802-8
1424777
  Катунский А.Е. Старообрядчество. / А.Е. Катунский. – М, 1972. – 120с.
1424778
  Соловей Т. Старообрядчество:новый взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 111-122. – ISSN 0869-44435
1424779
  Гузев В.Г. Староосманский язык / В.Г. Гузев. – М, 1979. – 95с.
1424780
   Старопечатные издания в фонде библиотеки ДонНУ (1652-1825 гг.) : указатель / Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.: Е.К. Белявская, Т.Н. Черных ; вступ. ст. Л.П. Борисова ; ред. В.А. Кротова ; отв. за вып. Н.А. Карягина]. – Донецк : [б. и.], 2012. – 250, [2] с. : ил. – Указ.: с. 248-250. – Библиогр.: с. 247-248
1424781
   Старопечатные издания Кирилловского шрифта : XV – первая половина XVI ст. : кат. коллекции. – Одеса : ОКФА, 1998. – 126, [2] с. – 1000-ліття літописання і кн. справи в Україні. - Указ.: с. 41-44, 126. – Библиогр. на боковиках. – ISBN 966-571-091-5
1424782
  Миловидов А.И. Старопечатные славяно-русские издания, вышедшие из западно-русских типографий. / А.И. Миловидов. – 27 с.
1424783
  Санжеев Г.Д. Старописьменный монгольский язык / Г.Д. Санжеев. – Москва, 1964. – 92с.
1424784
  Йовков Й. Старопланинские легенды / Й. Йовков. – Москва, 1959. – 126с.
1424785
  Йовков Й. Старопланинские легенды : [Сборник] / Йордан Йовков ; Пер. с болг. – Москва : Художня література, 1990. – 367 с.
1424786
  Йовков Й. Старопланинські легенди. / Й. Йовков. – К, 1976. – 351с.
1424787
   Старопримислові регіони Західної та Східної Європи в умовах інтеграції = Old-industrial regions of western and eastern europe in conditions of integration : Збірник накових праць. – Донецк, 2003. – 550с. – ISBN 966-639-053-8
1424788
  Григорьев В.П. Старопровансальский язык и литература / В.П. Григорьев. – Кишинев, 1990. – 159с.
1424789
  Барановський М.О. Старопромислові регіони України: проблеми та тренди сучасного розвитку (на прикладі Донецької та Луганської оьластей) / М.О. Барановський, В.В. Смаль, О.В. Барановська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 34-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1424790
  Бабушкин В.Ф. Староречье / Виктор Бабушкин. – Сталинград : САЛГИЗ. – 176 с.
1424791
  Пиксанов Н.К. Старорусская повесть : Введение в историю повести. Темы для литературных работ. Систематическая библиография. Руководящие вопросы : [пособие для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования] / Н.К. Пиксанов. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 92, [4] с.
1424792
   Старорусские музеи.. – Л, 1982. – 142с.
1424793
  Бачинин В.А. Старорусский бунт 1831 года, "ресентимент" М.Шелера и "подполье" Ф.Достоевского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 116-127. – ISSN 0236-2007
1424794
  Вязинин И.Н. Старорусский край : очерки по истории города и городских районов с древнейших времен до наших дней / И.Н. Вязинин. – Новгород : Книжная ред. "Новгородская правда", 1958. – 178 с., 1 л. карт. – Библиогр.: с. 173-176
1424795
   Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлебніковський) і список Четвертинського (Погодинський) = The Old Rus" Kievan and Galician-Volhynian chronicles: the Ostroz"kyj (Xlebnikov) and Cetvertyns"kyj (Pogodin) codices. – Cambridge : Український науковий інститут Гарвардського унів., 1990. – 89,761 с. – Факсимільне відтворення літописів. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів / Editorial board: O. Pritsak, I.Sevcenko a.o. ; Том 8). – ISBN 0-916458-37-7
1424796
  Скорик М.Т. Старорябинівські етюди : поезія / Михайло Скорик. – Київ : КИТ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2279-48-1
1424797
  Нечуй-Левицкий Старосветские батюшки и матушки / Нечуй-Левицкий. – М., 1979. – 448с.
1424798
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Птгр. – 54с. – (1809-1852)
1424799
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М-Л, 1933. – 38с. – (1809-1852)
1424800
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Иркутск, 1938. – 30с. – (1809-1852)
1424801
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 96с. – (1809-1852)
1424802
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1949. – 84с. – (1809-1852)
1424803
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 64с. – (1809-1852)
1424804
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 32с. – (1809-1852)
1424805
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 48с. – (1809-1852)
1424806
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики. Вий. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем : [повести] / Николай Васильевич Гоголь ; [вступ. ст., с. 5-58, примеч. Л. Барбашовой, В. Гуминского ; ил. П.Б. Розенберга]. – Москва : Книга, 1983. – 480 с. : ил. – На суперобл. загл.: Повести. - Миниатюрное издание
1424807
  Закревский Н. Старосветский бандурист
кн.1. – 1860
1424808
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / собрал Николай Закревский. – Москва : В Унив. тип.
Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – 1860. – [2], 136, VI с., в кн. 2-3 пагинация продолжается. – Кн. 1 без тит. л., опис. по тит. л. кн. 2. - Конволют. Перепл. с кн. 2-3. - В изд. тексты песен и дум на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1424809
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 2 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 137-244
1424810
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 3 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 245-628
1424811
  Свербигуз Володимир Старосвітське панство / Свербигуз Володимир. – Варшава, 1999. – 248с.
1424812
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – 5-е вид. – Черкаси, 1918. – 306с.
1424813
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : Повість-хроніка / Нечуй-Левицький. – Київ : Молодь, 1963. – 270с.
1424814
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1972. – 430с.
1424815
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1985. – 356с.
1424816
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2014. – 261, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0172-5
1424817
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 323, [1] с. – ISBN 978-617-673-772-8
1424818
  Голод М.-А. Старосвітські легенди / Анна-Марія Голод ; [передм. М. Слабошпицький]. – Київ : Рада, 1995. – 76, [4] с. – Назва обкл.: Янгол у наймах. Старосвітські легенди. – ISBN 5-7707-6496-1
1424819
  Булатова Р.В. Старосербская глагольная акцентуация. / Р.В. Булатова. – М., 1975. – 281с.
1424820
  Саксєєв С.В. Старослав"янізми у мові творів Тараса Шевченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 102-106. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1424821
  Трофимович К.К. Старослав"янська мова / К.К. Трофимович. – Львів, 1958. – 48с.
1424822
  Николаева О.М. Старославянизмы (церковнославянизмы) в современном белорусском и русском литературых языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02; 10.02.01 / Николаева О. М.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1989. – 19л.
1424823
   Старославянизмы в языке Т. Г. Шевченко : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Деркач А. Г,; Деркач А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
1424824
  Супрун А.Е. Старославянские числительные / А.Е. Супрун. – Фрунзе, 1961. – 108с.
1424825
  Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки : грамматика, упражнения, тексты : [учеб. пособие для средних и высших учеб. заведений] / А.И. Изотов. – Москва : Филоматис, 2007. – 232, [6] с. – На авантит. л.: Памяти моего отца Изотова Ивана Трифоновича (1893-1982), канд. словесн. Император. Варшавского ун-та, д-ра филол. наук, профессора. – ISBN 978-5-98111-084-8
1424826
   Старославянский словарь ( по рукописям Х-ХІ веков ) : Около 10 000 слов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1999. – 842с. – ISBN 5-200-02704-7
1424827
  Немченко В.Н. Старославянский язык - древнейший литературный язык славянских народов / В.Н. Немченко. – Горький, 1966. – 44с.
1424828
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – М.-Л., 1946. – 109с.
1424829
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
1. – 1951. – 336с.
1424830
  Никифоров С.Д. Старославянский язык : учебное пособие / С.Д. Никифоров. – Москва : Госуарственное учебно-педагогическое издательство, 1952. – 112с.
1424831
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
2. – 1952. – 206с.
1424832
  Бойчук Н.К. Старославянский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Бойчук Н. К.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1954. – 16л.
1424833
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – 2-е. – Москва, 1955. – 112с.
1424834
  Врадий А.А. Старославянский язык / А.А. Врадий, Е.Ш. Мирочник. – Ташкент, 1959. – 111с.
1424835
  Беседина-Невзорова Старославянский язык : [учеб. пособие для филол. фак. ун-тов УССР] / В.П. Беседина-Невзорова. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1962. – 360 с. – Библиогр.: с. 354
1424836
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – Москва, 1963. – 294с.
1424837
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Л, 1965. – 53с.
1424838
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
1. – 1965. – 350с.
1424839
  Бурдин С.М. Старославянский язык / С.М. Бурдин. – Ташкент, 1966. – 276с.
1424840
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
2. – 1967. – 192с.
1424841
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко; под ред. М.А. Жидович. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 244с.
1424842
  Кретова В.Н. Старославянский язык / В.Н. Кретова. – Воронеж, 1970. – 64с.
1424843
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 2-е изд. доп. – Минск, 1974. – 303с.
1424844
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – Москва, 1974. – 324с.
1424845
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1974. – 432 с.
1424846
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1977. – 199с.
1424847
  Самохвалова Е.И. Старославянский язык : методические указания и лингвистический комментарий к отрывкам из памятников для студентов-заочников / Е.И. Самохвалова. – Киев, 1978. – 74 с.
1424848
  Новикова А.С. Старославянский язык / А.С. Новикова. – М., 1984. – 276с.
1424849
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 3-е изд. испр. – Минск, 1985. – 303с.
1424850
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1986. – 287с.
1424851
  СупрунА.Е Старославянский язык / СупрунА.Е. – Минск, 1991. – 79с.
1424852
  Иванова Т.А. Старославянский язык : Учебник / Т.А. Иванова; СПбургский государственный университет. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 1998. – 224с. – ISBN 5-288-02012-4
1424853
  Войлова К.А. Старославянский язык : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напр. 540300 Филол. образование : [пособие для пед. вузов] / К.А. Войлова. – Москва : ДРОФА, 2003. – 366, [2] с. : ил. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-5612-1
1424854
  Селищев А.М. Старославянский язык : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / А.М. Селищев; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : Из-во Моск. ун-та; Наука, 2006. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-06129-2
1424855
  Судавичене Л.В. Старославянский язык в текстах и таблицах. / Л.В. Судавичене. – Вильнюс, 1987. – 83с.
1424856
  Шевелева М.Н. Старославянский язык. / М.Н. Шевелева. – М, 1990. – 80с.
1424857
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студ.-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – Москва, 1970. – 30с.
1424858
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студентов-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – Москва, 1964. – 34с.
1424859
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Методические указания. Для студентов-заочников II курса философских факультетов гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – Л., 1960. – 44с.
1424860
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Учеб. пособие для студентов филол. фак. пед. ин-тов и ун-тов / Н.М. Елкина. – Москва, 1960. – 223с.
1424861
  Скобликов Г.Н. Старослободские повести. / Г.Н. Скобликов. – Челябинск, 1989. – 237с.
1424862
  Мозолюк О.М. Старослов"янізми в історичній епопеї "Наш бій за Державність" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 80-85. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1424863
  Нестеренко Т.А. Старослов"янізми в прозі В. Винниченка (на матеріалі повісті "На той бік") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 219-223. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1424864
  Мозолю О.М. Старослов"янізми в релігійній поезії "Філософські містерії" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 269-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1424865
   Старослов"янська мова : історична фонетика : збірник контрольно-тренувальних вправ і методичні вказівки до їх виконання. – Київ : Вища школа, 1973. – 75 с.
1424866
  Майборода А.В. Старослов"янська мова / А.В. Майборода. – Київ : Вища школа, 1975. – 294 с.
1424867
  Майборода А.В. Старослов"янська мова : Навч. посібник / А.В. Майборода, Л.І. Коломієць. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 165с.
1424868
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.І. Леута. – Київ : Вища школа, 2001. – 256 с. – ISBN 966-642-068-6


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1424869
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Збірник вправ і завдань. Навч. посібник для студ. філолог. спец. / О.І. Леута, В.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 2004. – 199с. – ISBN 966-642-189-5


  Подано матеріал з фонетики, морфології, синтаксису та фразеології. Збірник побудований на уривках з пам"яток старослов"янської писемності.
1424870
  Леута О.І. Старослов"янська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.І. Леута. – Київ : " ІНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с. – ISBN 966-8347-49-8


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1424871
  Царалунга І.Б. Старослов"янська мова : навчальний посібник / І.Б. Царалунга. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 188 с. – ISBN 966-418-043-2
1424872
  Юсип-Якимович Старослов"янська мова : модульний курс : навчальний посібник / Ю.В. Юсип-Якимович, О.В.Шимко. – Київ : Знання, 2009. – 279 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-575-3


  Рекомендовано для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів
1424873
  Гнатюк Л.П. Старослов"янська мова : практикум : навч. посібник для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 245, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-174, в підрядк. прим. та наприкінці тем. – ISBN 978-617-07-0248-7
1424874
  Федик Л. Старослов"янська мова : зб. тест. завдань : навч. посібник / Любов Федик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 558, [2] с. – Бібліогр.: с. 554-555. – ISBN 978-617-10-0259-3
1424875
  Скаб М.В. Старослов"янська мова : модульний курс : навч.-метод. посібник / Марія Скаб, Галина Артеменко ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-29
1424876
  Гнатюк Л.П. Старослов"янська мова : практикум : навч. посібник для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2020. – 242, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-933-108-3
1424877
  Коваленко Н. Старослов"янська мова і діалектологія: міжпредметні зв"язки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 66-67
1424878
   Старослов"янська мова.. – К, 1963. – 24с.
1424879
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. : підручник / М.Ф. Станівський. – Львів, 1964. – 471 с.
1424880
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. / М.Ф. Станівський. – Київ : Вища школа, 1983. – 264с.
1424881
  Заплатинський В.З. Старослов"янські витоки та символи понять "небезпека" і "безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 21-24. – Бібліогр.: 10 назв.
1424882
  Белей Старослов"янсько-український словник / Белей Л., Белей О. – Львів : Свічадо, 2001. – 332 с. – ISBN 966-561-223-9
1424883
  Кока Н.А. Старословянский словарь с приложением текстов для чтения / Н.А. Кока. – Алма-Ата, 1965. – 159с.
1424884
  Шулежкова С.Г. Старословянский язык, древнерусский язык и историческая граматика русского языка: опыт сопоставительного изучения : учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-9765-0842-2


  Пособие является вводным, предваряющим выпуск методических рекомендаций и заданий к контрольным работам по историко-лингвистическим дисциплинам. Выполненное в сопоста-вительном ключе, оно содержит опорные сигналы к основным темам курсов ...
1424885
  Глинка В. Старосольская повесть / В. Глинка. – Ленинград, 1948. – 267с.
1424886
  Криницька І. Старосольський Володимир Якимович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 257-259. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1424887
  Чехов А.П. Староста / А.П. Чехов. – К, 1939. – 16с.
1424888
  Успенский В.Д. Староста Страны Советов / В.Д. Успенский. – М, 1985. – 208с.
1424889
  Гоголь М. Староствітські поміщики / М. Гоголь. – Х.-К., 1930. – 38с.
1424890
  Георгиевская С.М. Старости не бывает / С.М. Георгиевская. – М, 1976. – 767с.
1424891
   Старостіна Алла Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 77. – ISBN 966-8352-11-4
1424892
   Старостіна Алла Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459-460. – ISBN 978-966-439-754-1
1424893
  Догель А.С. Старость и смерть / А.С. Догель. – Петроград : Мысль, 1922. – 45 с.
1424894
  Кулагин Н. Старость и смерть по учени. естествоиспытателей / Н. Кулагин. – Москва, 1907. – 44с.
1424895
  Бутакова Л. Старость как концептуальный феномен: региональный и возрастной аспекты ассоциативной семантики // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 25-39. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
1424896
  Маканин В. Старость, пятая кнопка : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0130-7673
1424897
   Старотатарская деловая письменность.. – Казань, 1981. – 171с.
1424898
  Фазылов Э.И. Староубекский язык / Э.И. Фазылов. – Ташкент, 1971. – 216 с.
1424899
  Нимчук В.В. Староукраинская лексикография : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Нимчук В. В. ; АН УССР, Ин-т языковед. – Киев, 1981. – 49 с.
1424900
  Фаріон І.Д. Староукраїнська (руська) мова - фокус соціолінгвальних взаємин у XVII ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 288-299. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1424901
  Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в її зв"язках з російською та білоруською / В.В. Німчук. – Київ, 1980. – 304 с.
1424902
  Німчук В. Староукраїнська лексикографія в контексті бароко // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 489-523. – ISBN 966-7021-39-4
1424903
  Гнатюк Л.П. Староукраїнська мовна свідомість другої половини XVI - першої половини XVIII ст.: генеза та визначальні риси // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 101-110


  У статті аналізується період другої половини XVI-першої половини XVIII століття як мовно-культурної цілісності, що зумовлює генезу староукраїнської мовної свідомості. Вона спирається на функціональну тотожність генетично гетерогенних ...
1424904
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 185-211
1424905
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 18 с.. – Бібліогр.: 13 назв
1424906
  Наєнко Г.М. Староукраїнська філософська традиція та аспекти наукового текстотворення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 444-450
1424907
  Гнатенко Людмила Анатоліївна Староукраїнський правопис останнньої чверті XIV - першої чверті XVII ст. у зв"язку з проблемою другого південнослов"янського графіко-орфографічного впливу : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Гнатенко Людмила Анатоліївна; НАН України. Ін-т української мови. – К., 1997. – 28л.
1424908
  Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть "Фаблио" и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры / А.Д. Михайлов. – Москва, 1986
1424909
  Щерба Г.М. Старофранцузская рукопись F403 Библиотеки Академии наук СССР : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Щерба Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 15л.
1424910
   Старохристиjанската археологиjа во Македониja = Early Christian archaeology in Macedonia : прилози од научен собир. – Скопjе, 2003. – 346, [ 3 ] с., [ 32 ] табл., [ 5 ] к. : к. – ISBN 9989-101-10-8
1424911
  Мороз Т. Староцерковнослов"янізми як джерела мови творів Т. Шевченка та біблійних перекладів П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 346-349. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1424912
  Скворцов М.И. Старочувашская общественно-политическая лексика. : Автореф... канд.филол.наук: 665 / Скворцов М.И.; Ин-т восточ.яз.при МГУ. – М, 1972. – 19л.
1424913
   Старт-1. – М., 1979. – 144с.
1424914
   Старт-1. – Москва, 1979. – 144с. + Русско-английский словарь вкладыш
1424915
   Старт-1. – Москва, 1979. – 144с. + Русско-французский словарь вкладыш
1424916
   Старт-1. – 2-е изд., стер. – Москва, 1981. – 173с. + Русско-арабский словарь вкладыш
1424917
   Старт-1. – 4-е изд. – М., 1984. – 174с. + Русско-португальский словарь вкладыш
1424918
   Старт-1.. – М., 1979. – 173с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1424919
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 160с.
1424920
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1424921
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 320с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1424922
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1424923
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-французский словарь вкладыш
1424924
   Старт-3. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 112с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1424925
   Старт-3. – М., 1986. – 272с. + Русско-французский словарь вкладыш
1424926
   Старт-3. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1987. – 222с. + Русско-английский словарь вкладыш
1424927
   Старт-3.. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 272с. + Русско-английский словарь вкладыш
1424928
   Старт-3.. – 3-е изд., перераб. – М., 1987. – 222с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1424929
   Старт-3. (вкладыш русско-французский). – 4-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1990. – 217 с.
1424930
  Чеберкус Д. Старт - конкуренції. Для розвитку науки в Україні недостатньо збільшити її фінансування - треба інвестувати в успішні колективи, які даватимуть ефективні відповіді на глобальні виклики / Д. Чеберкус, С. Назаровець // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 11


  "У середині травня, до Дня науки, МОН України завершило всі процедури, щоб кожен державний (комунальний) ЗВО чи наукова установа могли отримати доступ до міжнародних баз даних Scopus і Web of Science за кошти бюджету. Державна науково-технічна ...
1424931
  Мартынов В.Б. Старт / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1963. – 63с.
1424932
   Старт. – Омск, 1981. – 143 с.
1424933
  Филев А.В. Старт / А.В. Филев. – Львов, 1984. – 63с.
1424934
   Старт. – М., 1990. – 639с.
1424935
   Старт. – Київ
№№ 1/2, 3, 4/5, 6-9, 10/11, 12. – 1994
1424936
   Старт. – Київ
№ 1/12. – 1995
1424937
   Старт. – Київ
№ 1. – 1996
1424938
   Старт. – Київ
№ 4. – 1996
1424939
   Старт. – Київ
№ 5/6. – 1996
1424940
   Старт. – Київ
№ 1. – 1997
1424941
   Старт. – Київ
№ 2. – 1997
1424942
  Кидрук І. Старт : проза: фантастична п"єса // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 57-63. – ISSN 0130-7037
1424943
   Старт 1-2.. – М., 1986. – 504с.
1424944
   Старт 1-2.. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 489с. + Русско-французский словарь вкладыш
1424945
  Грабовський С. Старт Falcon Heavy: здійснена мрія людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 10
1424946
   Старт акредитації освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1424947
  Донцов Н.В. Старт Алексея Шувалова / Н.В. Донцов. – М., 1965. – 103с.
1424948
   Старт атестації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Почалася державна атестація наукових напрямів університетів, підпорядкованих МОН.
1424949
   Старт атестації [на базове фінансування науки] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Аби пройти атестацію , заклад має подати до МОН заяву та необхідні інформаційні матеріали до 5 вересня 2019 р.
1424950
  Шурлыгин В.Г. Старт в бесконечность. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1978. – 158с.
1424951
  Гречко Г.М. Старт в неизвестность / Г.М. Гречко. – М., 1989. – 46с.
1424952
  Горська С. Старт взято // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 28 червня - 4 липня (№ 29)


  Нова структура державного замовлення, удосконалення системи електронної подачі заяв, пильна увага до своєчасності оприлюднення вищими навчальними закладами списків рекомендованих до зарахування - про ці та інші особливості нинішньої вступної кампанії ...
1424953
  Гавриленко І. Старт ДБР: спіймай мене, якщо зможеш! / І. Гавриленко, О. Лємєнов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 3


  "27 листопада багатостраждальне Державне бюро розслідувань нарешті офіційно запустили. Призначені на посади слідчі склали присягу. Від моменту ухвалення закону в парламенті і до призначення третини складу органу правопорядку минуло рівно три роки. ...
1424954
  Иванов А. Старт завтра в 9... (О коллективе конструкторов космич. станций, исслед. Венеру, под рук. Г.Н. Бабакина) / А. Иванов. – Москва, 1980. – 254с.
1424955
  Шульман Л.М. Старт Земля - Місяць / Л.М. Шульман. – К., 1963. – 40с.
1424956
  Карандій В. Старт ЗНО-2017 / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про реєстрацію, вибір предметів та особливості ЗНО і ДПА під час прес-конференції у Києві розповів директор УЦОЯО Вадим Карандій.
1424957
  Мелуа А.И. Старт космической технологии / А.И. Мелуа. – М., 1990. – 185с.
1424958
  Здоровило Т. Старт новітнього парламенту // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 31). – С. 5


  "Важко переоцінити події 100-річної давнини для новітньої історії України, адже початок 1917 року поклав початок нехай і короткому, але все ж відродженню української державності. Саме тоді українці отримали практичний досвід створення держави у ХХ ...
1424959
   Старт перших конкурсів // Світ. – Київ, 2020. – Травень (№ 13/14). – С. 1


  Національний фонд досліджень оголосив конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок "Наука для безпеки людини та суспільства". Конкурс розпочався з 12 травня 2020 р.
1424960
  Кулинич П. Старт ринку сільгоспземель: хитання між логікою права та інтересами зацікавлених осіб // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
1424961
  Кривченя Д.Ю. Старт торако-абдомінальної та серцево-судинної хірургії у "Медмістечку" під керівництвом О.О. Шалімова // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 2 (59). – C. 10-13. – ISSN 2304-0041
1424962
  Антоненко Е. Старт узяв активно // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Інформація про Спартакіаду університету, його учасників.
1424963
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)


  Причини, які спонукають проведення конституційної реформи.
1424964
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
1424965
  Харинович С. Старт шоубізу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 15 (491),14-20.04.2017 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як українська поп-музика робила перші кроки на самому початку 1990-х.
1424966
   Старт!. – Пермь
10. – 1989. – 100с.
1424967
  Якушев Н.М. Старт. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1962. – 24с.
1424968
   Старт.. – Горький, 1969. – 112с.
1424969
   Старт.. – Горький, 1976. – 96с.
1424970
   Старт.. – Горький, 1976. – 104с.
1424971
   Старт1 - 2 - 3 : Книга для преподавателя. – Москва : Русский язык, 1987. – 336 с.
1424972
  Демчишак Н.Б. Стартап-екосистема: інституційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку в Україні / Н.Б. Демчишак, М.О. Хильченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 5-13. – ISSN 2306-6814
1424973
   Стартап-інкубатор // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  Центр підприємництва Українського католицького університету запустив унікальний університетський стартап-інкубатор.
1424974
  Юхимчук Ю. Стартап - нова форма початку бізнесу: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 109-111
1424975
   Стартап - школа в ВНТУ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  "...Заняття у школі "Sikorsky Challenge" на базі Вінницького національного технічного університету розпочнуться у лютому і триватимуть до жовтня. Упродовж цього часу всі охочі зможуть навчитися генерувати інноваційні бізнес-ідеї та перетворювати їх на ...
1424976
  Коноваленко В. Стартап "Knowledge to royalty converter" онлайнсервіс майбутнього вже сьогодні / В. Коноваленко, А. Коловський, М. Гуйтур // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 68-81. – ISSN 1682-2366
1424977
  Бачинський Т. Стартап в Україні: погляд з позиції ІТ-права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 176-182. – ISSN 1026-9932
1424978
  Баланчук І. Стартап із Харкова: рух уперед попри обстріли й "долину смерті" / І. Баланчук, С. Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 45/46). – С. 8
1424979
  Ржеуський А.В. Стартап інноваційного інформаційного сервісу університетських бібліотек / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 39-41
1424980
   Стартап на мільйон // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 1/2). – С. 4


  Відбувся офіційний регіональний відбір до "Startup World Cup": стартап-переможець змагатиметься у Кремнієвій долині з такими ж талановитими, знаючими і креативними. Головний приз для переможця - 1 мільйон доларів.
1424981
  Кауфманн Я. Стартап Палестина: Как запустить технологическую революцию на Западном берегу // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 22-28 сентября (№ 38). – С. В 7


  "Израильские и палестинские чиновники десятилетиями безуспешно ведут поиски сугубо политического варианта выхода из арабо-израильского конфликта. Но перспективы всеобъемлющего мирного соглашения и сегодня выглядят туманными. Требуются иные пути и ...
1424982
  Нетреба М. Стартап як дипломний проєкт: від ідеї до практичного втілення // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 49-54. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1424983
  Мазур І. Стартап як новий зміст у підприємництві / І. Мазур, М. Буга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 26-32. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні основи сутності підприємництва та підприємця; виявлено особливості визначення п няття "підприємець" представниками економічних шкіл; розкрито чотири етапи формування теорій підприємництва (таблиця 1), в яких проаналізовано ...
1424984
  Заїченко О.Є. Стартап як новітнє явище у сучасній цивілістиці // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 48-50. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1424985
  Каменській Д. Стартап, гроші, суд присяжних: кейс "Theranos", або Шахрайство в "Кремнієвій долині" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1424986
  Карлаш Т. Стартапам - державну підтримку // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 37/38). – С. 4


  Про Всеукраїнський фестиваль інновацій: у конкурсі стартапів перемогли мініатюрний геймпад та інтерактивні екскурсії. Фестиваль організували МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка та Науковий парк КНУ.
1424987
   Стартапи-переможці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Проект Чорноморського державного університету імені Петра Могили "Cubomania" переміг на конкурсі стартапів Vernadsky challenge.
1424988
  Шулікін Д. Стартапи - у життя! Уже традиційно в жовтні на майданчику НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зібралися винахідники й інвестори / Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  У НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відкрився VІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".
1424989
  Підоричева І. Стартапи в Україні: як здолати "долину смерті" / І. Підоричева, В. Ляшенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Наприкінці своєї каденції, 10 липня ц.р., попередній уряд схвалив Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Для сучасної України це можна було б вважати справжнім досягненням, адже за всю історію незалежності, постійно ...
1424990
  Мельничук Г.С. Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій / Г.С. Мельничук, О.І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 28-34
1424991
  Касич А.О. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід / А.О. Касич, А.М. Джура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 24-31. – ISSN 2306-6814
1424992
  Томушев М.М. Стартерные аккумуляторные батареи / М.М. Томушев. – Киев; Львов, 1947. – 59с.
1424993
  Белогуров И.Г. Стартерные кислотные аккумуляторы / И.Г. Белогуров. – 3-е изд., перераб . и доп. – Москва : Воениздат, 1954. – 160 с. : ил.
1424994
  Бабаев А.И. Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи / Бабаев А.И. – Москва : Воениздат, 1967. – 174 с. : ил.
1424995
  Леонов О.З. Старти надій / О.З. Леонов. – К, 1981. – 144с.
1424996
  Крушевская Наталья Стартовал ІХ конкурс премии "Лидеры туриндустрии" : "Лидеры туриндустрии" - это всерьез и надолго. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 12-13 : Фото
1424997
  Миклевски Ежи Стартовала академия отельных инвесторов / Миклевски Ежи, Подмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 28-30 : фото
1424998
  Холод В.П. Стартовая полоса / В.П. Холод. – Харьков, 1981. – 168с.
1424999
  Данько К.С. Стартові умови та обмежуючі фактори при формуванні енергоефективного житла в квартальній забудові // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 278-283. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1425000
  Ларгина Н. Стартовое торможение. Что мешает начать инновационный бизнес? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Рейтинговое агентство “Эксперт РА” по заказу ОАО “Российская венчурная компания” начало исследование “Разработка методологии и оценка средней стоимости инновационного стартапа в России”. Исследование охватило более чем 1500 компаний и команд, ...
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,