Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1426001
  Сидор А. "Художник сучасного життя". Естетично-ідейна концепція сучасності Ш. Бодлера // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 103-110. – ISSN 2078-340X


  З’ясовано бодлерівську концепцію сучасності в мистецькому та літературному контекстах з точки зору нової естетики, що розвивається на тлі певної історичної доби. Зосереджено увагу на історії виникнення поняття modernite. У французькій літературі ХІХ ...
1426002
  Боронь О. "Художник" Тараса Шевченка і російські повісті 1830-1840-х років про образотворче мистецтво // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 18-27. – ISSN 0236-1477
1426003
   "Художники Большого театра за 200 лет", выставка произведений. – М, 1976. – 86с.
1426004
   "Художники Бурятии", выставка произведений. – Л, 1974. – 23с.
1426005
   "Художники о партии". Выставка.. – М., 1976. – 12с.
1426006
   "Художники Подмосковья", московская обл. выставка.. – М., 1973. – 336с.
1426007
   "Художники Приморья", выставка. Москва. 1978.. – Москва, 1978. – 16с.
1426008
   "Художники РСФСР", изд-во. Ленинград : Книги и альбомы. Каталог. 1959-1969 гг. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 339с.
1426009
   "Художники Саратова". выставка. Москва. 1978.. – Москва, 1978. – 21с.
1426010
   "Художники Урала, Сибири, Дальнего Востока", выставка. произвед. Москва. 1971.. – Л., 1972. – 137с.
1426011
   "Художники Якутии", выставка. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 21с.
1426012
  Леняшин В.А. ...Художников друг и советник / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1985. – 315 с.
1426013
  Капарулина О. Художник-академик при светлейшем князе // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 86. – С. 127-135. – ISSN 0234-1395


  Художник Михайло Іванов
1426014
  Будько Єген Художник-амфібія : люди з легенди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 92-95
1426015
  Шендеровський В. Художник-балатіст зі світовим іменем = До 145-річчя від дня народження Миколи Івасюка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 132-136. – ISSN 0869-3595


  Микола Іванович Івасюк (1865-1937) - український художник. Створив ескізи для поштових марок УНР. Микола Івасюк виконав малюнки восьми з 14 марок і зробив загальне оформлення серії, що отримала назву "віденської серії"
1426016
  Бескин О.М. Художник-герой. / О.М. Бескин. – Москва, 1956. – 39с.
1426017
  Зильберштейн И.С. Художник-декабрист Николай Бестужев / И.С. Зильберштейн. – 2-е изд. – М, 1977. – 678с.
1426018
  Зильберштейн И.С. Художник-декабрист Николай Бестужев / И.С. Зильберштейн. – 3-е изд. – М, 1988. – 676с.
1426019
   Художник-оформитель : сборник статей. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 76, [2] с.
1426020
  Софронов С.И. Художник-передвижник Н.В.Орлов / С.И. Софронов. – М., 1965. – 131с.
1426021
   Художник Н.М. Чепцов. – Воронеж, 1965. – 10с.
1426022
  Шепель Ф. Художник на війні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 192). – С. 11


  Життя і творчість Петра Покаржевського як унікальний випадок в історії мистецтва.
1426023
   Художник на войне : Фронтовой дневник и рисунки В.В. Зимина. – Свердловск : Средне-Уральское книжное, 1990. – 208 с.
1426024
  Шипицына А. Художник на фоне Фудзи // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 1. – С. 9-16.


  Творчість японського художника Кацусика Хокусая
1426025
  Петрова Т.В. Художник Новосельцев / Т.В. Петрова, Э.Н. Арбитман. – Саратов, 1965. – 43с.
1426026
  Смирнов Б Художник о природе вещей / Б Смирнов. – Л., 1970. – 186с.
1426027
  Плотников В.И. Художник О.П.Бородкин.1913-1949 / В.И. Плотников. – Петрозаводск, 1959. – 60с.
1426028
  Перевальський В. Художник Олександр Івахненко // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-22. – ISSN 1814-5078
1426029
  Власова О.М. Художник П.И. Субботин / О.М. Власова. – Пермь, 1990. – 116с.
1426030
   Художник перед вызовом времени. – М, 1991. – 171с.
1426031
  Полтевский А.Н. Художник перед лицом рабочих. / А.Н. Полтевский. – М., 1929. – 47с.
1426032
  Гор Г.С. Художник Перов / Г.С. Гор, В.Н. Петров. – Ленинград, 1955. – 152 с.
1426033
   Художник Петр Иванович Петровичев, 1874-1947. – М, 1988. – 223с.
1426034
  Антипова Е.П. Художник РСФСР / Е.П. Антипова. – Ленинград, 1967. – 14с.
1426035
  Таїрова Л. Художник Рустем Емінов // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-42. – ISSN 0130-1799
1426036
  Бродский Б.И. Художник рядом с тобой / Б.И. Бродский. – Москва : Искусство, 1961. – 54, [1] с.
1426037
  Соколов В.А. Художник Сварог / В.А. Соколов. – Л., 1986. – 187с.
1426038
  Журавлевы В.В. и Художник Сергей Васильевич Иванов / В.В. и Журавлевы. – Москва-Ленинград, 1931. – 128с.
1426039
  Пивкин В.М. Художник Сергей Голубин. / В.М. Пивкин. – Новосибирск, 1973. – 47с.
1426040
  Гусев Виктор Художник солнца // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 52-72


  Аристарх Васильевич Лентулов (1882-1943) - рус. и советский живописец-авангардист, театральный художник и педагог
1426041
   Художник Стефан Садовников // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 325-340. – ISSN 1606-951Х


  Наряду с жанром традиционной живописи (постмодерн) активно работает в области актуального искусства. Создал и осуществил более десятка проектов - инсталляций, спонсированных фондом Дж. Сороса в Молдове. Большинство работ находятся в частных коллекциях ...
1426042
  Коваленко Г.Я. Художник театра Даниил Лидер / Г.Я. Коваленко. – М, 1980. – 199с.
1426043
  Логвиненко М.С. Художник у сучасному світі. / М.С. Логвиненко. – Київ, 1973. – 278с.
1426044
  Гор Г. Художник Федотов / Г. Гор, В. Петров. – Москва-Ленинград, 1951. – 112 с.
1426045
  Лукьянов Ф. Художник четырёх императоров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 30 (1149). – С. 44-47. – ISSN 0234-1670


  О венгерском художнике Михае Зичи
1426046
  Пожарова М Художник чудовищных грез = Гойя в русской художественной мысли XIX в. // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 3 (283). – С. 25-27. – ISSN 0869-8171
1426047
  Линдер И.М. Художник шахмат И.С. Шумов / И.М. Линдер. – М, 1959. – 222с.
1426048
  Кузнецова Г.Н. Художник Ю. Ворогушин / Г.Н. Кузнецова. – Тула, 1978. – 63с.
1426049
  Литовченко А.В. Художник Ю.Ю. Павлович - відомий і невідомий // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 170-176. – ISSN 2078-0133
1426050
   Художник Юрий Ракша. [Изоматериал] : (Комплект - 16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 16 л. : 16 цветных открыток+ 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
1426051
  Палій Оксана Художник Юрій Стефанчук - відомий і невідомий // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 24-37


  Юрій Стефанчук - театральний художник у Львівському театрі Імені Марії Заньковецької
1426052
  Кивиряхк Андрус Художник Яагуп : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 75-79. – ISSN 0012-6756
1426053
  Півторак Ю.В. Художник як персонаж. Статус радянського художника. 1930-ті // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
1426054
   Художник Яків Струхманчук - жертва сталінського терору : Публіцистика. – Київ : Дніпро, 1997. – 204с. – ISBN 5308016933
1426055
  Поляновська Йоланта Художник Ян Мирослав Песке (1870-1949) - мистець пограниччя культур // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 101-106. – ISSN 1728-6875
1426056
   Художник, вещь, мода. – М, 1988. – 366с.
1426057
  Мочалов Л.В. Художник, картина, зритель / Л.В. Мочалов. – Л, 1963. – 143с.
1426058
  Ржевская Е. Художник, которого любят короли и артисты // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С.45-47. – ISSN 0234-1670


  Художник Аршигій
1426059
  Щеколдина Н. Художник, которого помнят. Амшей Маркович Нюренберг (1887 - 1979) // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 407-409. – ISBN 966-7273-47-4
1426060
  Тарасов Егор Художник, который любил зеленый цвет : нем. художник Ганс Бальдунг Грин // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 11-18


  Бальдунг (прозвище – Грин) Ханс (ок.1484/86-1545). Испытал влияние Альбрехта Дюрера (в мастерской которого работал в 1502–1504) и Маттиаса Грюневальда. Бальдунг работал над своим шедевром - высоким алтарем для собора Фрейбурга, центральная панель ...
1426061
  Белічко Ю.В. Художник, мистецтво, час. / Ю.В. Белічко. – Київ, 1982. – 133с.
1426062
   Художник, педагог, ученый. Памяти И.А. Кашкина // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 447-450
1426063
  Николаева Н.С. Художник, поэт, философ...Ма Юань и его время / Н.С. Николаева. – М, 1968. – 128с.
1426064
  Базазьянц С.Б. Художник, пространство, среда / С.Б. Базазьянц. – М., 1983. – 239с.
1426065
   Художник, сцена. – М, 1978. – 215с.
1426066
   Художник, який бачить серцем // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2 : фото


  Напередодні дня народження Великого Кобзаря в художній галереї університету відкрилася виставка "Обрані часом" Заслуженого художника України, академіка Української академії наук В.П. Слєпченка. На відкритті виставки проректор університету В. А. Бугров ...
1426067
  Скалюк Назар Художник, який віднайшов і повернув Україну Канаді // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 30-31


  Олекса Васильович Булавицький (1916-2001, штат Міннесота, США) — український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування
1426068
  Верещагина А.Г. Художник. Время. История. / А.Г. Верещагина. – Ленинград, 1973. – 132с.
1426069
  Березкин В.И. Художникв театре Чехова / В.И. Березкин. – М, 1987. – 236с.
1426070
  Каретникова И.А. Художники-графики / И.А. Каретникова, М.А. Климова. – Москва, 1964. – 48с.
1426071
   Художники-журналисты. Юбилейная выставка. 1967 : Каталог. – Москва : Советский художник, 1968. – 19 с.
1426072
  Шкурка М. Художники-кріпаки Третячевські // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 7-10. – ISSN 1814-5078
1426073
  Халаминский Ю.Я. Художники-маринисты / Ю.Я. Халаминский. – М., 1967. – 123с.
1426074
  Воейкова И.Н. Художники-монументалисты. / И.Н. Воейкова. – Москва, 1969. – 223с.
1426075
  Пружан И.Н. Художники-передвижники / И.Н. Пружан. – Л., 1958. – 38с.
1426076
   Художники-передвижники: сб. ст.. – М., 1975. – 263с.
1426077
   Художники-сталинградцы о Сталинграде. – Москва : Советский художник, 1957. – 56 с.
1426078
   Художники - девятой пятилетки : [альбом] : художники на стройках пятилетки. – Москва : Советский художник, 1975. – 123, [1] с. – БАМ. КамАЗ. Саяно-Шушенская ГЭС. Нурекская ГЭС. Курская магнитная аномалия. Нефтепровод "Дружба", Стан "3600" завода "Азовсталь". Криворожская домна № 9
1426079
  Затенацький Я. Художники - друзі Т.Г. Шевченка // Культура і життя : загальнодержавна українська назета. – Київ, 2013. – 30 серпня (№ 35)


  Про одного з щирих прихильників і товаришів Т. Шевченка художника Григорія Честахівського.
1426080
   Художники - Кировскому району Москвы. – М, 1986. – 40с.
1426081
   Художники - Кобзареві. Республіканська художня виставка, присвячена 150-річчю з дня народження Т.Шевченка : Набір листівок. – Київ : Мистецтво, 1965. – 4 с., 32 л. : 32 листівок + 1 обкл. + тект. вклад.
1426082
  Петрова О.Ф. Художники - лауреаты Ленинской и Государственной премии / О.Ф. Петрова. – Л., 1980. – 36с.
1426083
   Художники - Лауреаты Ленинской премии. – Л, 1970. – 14с.
1426084
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог. – Москва : Союз художников, 1963. – 24 с.
1426085
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог. – Москва : Союз художников, 1964. – 44 с.
1426086
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог. – Москва : Союз художников, 1965. – 21с.
1426087
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог. – Москва : Союз художников, 1966. – 24 с.
1426088
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1973. – [40] с.
1426089
   Художники - народу : выставка работ художников Польской Народной Республики. – Москва, 1976. – 61с.
1426090
  Волошин І.І. Художники : роман / І.І. Волошин. – Київ, 1963. – 411 с.
1426091
  Дангулов С.А. Художники / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 622с.
1426092
  Чорнобривцева О.С. Художники / О.С. Чорнобривцева. – К., 1987. – 173с.
1426093
  Трунев Ю. Художники "боевого карандаша" / Ю. Трунев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – [18] с.
1426094
   Художники "Газа-невской культуры". – Л, 1990. – 96с.
1426095
   Художники "Мурзилки" : Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 28 с.
1426096
   Художники "Чаяна". – Ленинград : Художник РСФСР, 1960. – 39 с.
1426097
  Лапшин В.П. Художники Алексей и Сергей Ткачевы / В.П. Лапшин. – Ленинград, 1962. – 72с.
1426098
   Художники Алтая. – Барнаул, 1973. – 165с.
1426099
   Художники Алтая. – Барнаул, 1980. – 14с.
1426100
   Художники Архангельска. – Л, 1966. – 28с.
1426101
   Художники Башкирии. – М, 1987. – 59с.
1426102
  Крєпак Б.О. Художники Білорусії. 10 творчих портретів / Б.О. Крєпак. – К., 1976. – 162с.
1426103
   Художники Брянска в Москве. – М, 1991. – 84с.
1426104
  Соктоева Художники Бурятии. / Соктоева, М.В. Хабарова. – Л., 1976. – 148с.
1426105
   Художники в станице Привольной. – М, 1986. – 55с.
1426106
  Кац Л.И. Художники в Удомельском крае / Л.И. Кац. – Калинин, 1983. – 144с.
1426107
  Воронов Н.В. Художники вещей / Н.В. Воронов. – Москва, 1965. – 168с.
1426108
  Кудрявцева Л.С. Художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы / Л.С. Кудрявцева. – Москва, 1991. – 108с.
1426109
  Добріян Д. Художники Вільгельм Котарбінський та Павло Свєдомський у створенні розписів Володимирського собору в Києві (1886-1896) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 379-384
1426110
  Казарян М.М. Художники Вірменії / М.М. Казарян. – Київ, 1985. – 191с.
1426111
   Художники Владимира. – М, 1979. – 21с.
1426112
   Художники Волгограда. – М, 1979. – 50с.
1426113
  Воронова О.П. Художники Вологды / О.П. Воронова. – Москва, 1979. – 183с.
1426114
  Круглый И.А. Художники Воронежа, Курска, Орла / И.А. Круглый. – Ленинград, 1960. – 100 с.
1426115
   Художники Германской Демократической Республики. – М, 1971. – 36с.
1426116
   Художники города-фронта. – Л, 1973. – 443с.
1426117
  Балакин П.П. Художники города Горького / П.П. Балакин, В.П. Батуро. – Горький, 1974. – 54с.
1426118
  Анисов К. Художники города Кирова / К. Анисов. – Ленинград, 1960
1426119
   Художники города Кирова. – М, 1980. – 15с.
1426120
   Художники города Мары. – М, 1984. – с.
1426121
   Художники города Ош. – М, 1980. – 28с.
1426122
   Художники города Химки. – М, 1984. – 24с.
1426123
   Художники Горького. – М, 1972. – 20с.
1426124
  Джанберідзе Н.Ш. Художники Грузії / Н.Ш. Джанберідзе, Г.В. Алібегашвілі. – Київ, 1982. – 207с.
1426125
   Художники группы "Тринадцать" : Из истории художественной жизни 1920-1930-х годов. – Москва : Советский художник, 1986. – 215 с.
1426126
   Художники детской книги о себе и своем искусстве : Статьи, рассказы, заметки, выступления. – Москва : Книга, 1987. – 305 с.
1426127
   Художники детской книги. Выставка иллюстрации : Каталог. – Москва : Советский художник, 1972. – 36 с.
1426128
  Борейко В.Е. Художники дикой природы / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2005. – 224с. : около 140 репродукций. – (Охрана дикой природы ; Вып. 48). – ISBN 966-581-684-5
1426129
   Художники Дмитрова. – М, 1984. – 16с.
1426130
   Художники Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ, 1958. – 77с.
1426131
  Рудницкая Ю.Л. Художники Дона. / Ю.Л. Рудницкая. – Л., 1987. – 234с.
1426132
   Художники Загорска. – М. – 12с.
1426133
  Купчинська Л. Художники Закарпаття - студенти Віденської академії образотворчих мистецтв XIX ст. // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 144-148. – ISSN 2520-6419
1426134
   Художники Закарпатья. – М, 1979. – 26с.
1426135
   Художники земли Смоленской. – Л, 1967. – 140с.
1426136
   Художники и выставки Казахстана. – Алма-Ата
1. – 1972. – 98с.
1426137
  Андреева М.В. Художники и скульпторы Италии XVI-XVIII веков / М.В. Андреева, О.Б. Дмитриева. – Ленинград, 1963. – 54с.
1426138
  Байер Ингрид Художники и социализм / Байер Ингрид. – М., 1966. – 218с.
1426139
  Дмитриева О.Б. Художники итальянского Возрождения 14-го-16-го вв. / О.Б. Дмитриева. – 4-е изд. – Ленинград, 1973. – 39с.
1426140
  Дмитриева О.Б. Художники итальянского Возрождения XIV-XVI вв. / О.Б. Дмитриева. – Л., 1959. – 44с.
1426141
  Дмитриева О.Б. Художники итальянского Возрождения XIV-XVI вв. / О.Б. Дмитриева. – 2-е изд. – Л.-М., 1964. – 40с.
1426142
   Художники Казахстану. – Киев, 1983. – 191 с.
1426143
  Романычева И.Г. Художники Калининской области / И.Г. Романычева. – Л., 1990. – 168с.
1426144
  Яковлева Л.В. Художники Калмыцкой АССР / Л.В. Яковлева. – Ленинград, 1972. – 23 с.
1426145
  Днепровский М.М. Художники Калуги. / М.М. Днепровский. – Л., 1963. – 118с.
1426146
   Художники Карелии. – Петрозаводск, 1973. – 127с.
1426147
   Художники Карелии. – Петрозаводск, 1987. – 303с.
1426148
  Приткова Художники Киргизії / Приткова, л.О., О.П. Попова. – К., 1984. – 191с.
1426149
   Художники киргизской книги. – Фрунзе : Мектеп, 1972. – 88 с.
1426150
   Художники Коми АССР. – М, 1987. – 39с.
1426151
  Кульженко П.А. Художники Костромы / П.А. Кульженко. – Л., 1965. – 23с.
1426152
  Давыденко И.М. Художники Красноярска / И.М. Давыденко. – Красноярск, 1978. – 182с.
1426153
  Давыденко И.М. Художники Красноярска / И.М. Давыденко. – Красноярск, 1980. – 136с.
1426154
   Художники Красноярской организации СХ РСФСР. – М, 1991. – 143с.
1426155
  Каменский В.А. Художники крепостного Урала / В.А. Каменский. – Свердловск, 1957. – 77с.
1426156
  Откидач В.А. Художники Кузбасса / В.А. Откидач. – Ленинград, 1983. – 192 с.
1426157
   Художники Кузбасса. – М, 1987. – 17с.
1426158
   Художники Куйбышева. – М, 1990. – 48с.
1426159
   Художники Кургана. – М, 1989. – 11с.
1426160
  Карклинь Г.М. Художники Латвії / Г.М. Карклинь. – К, 1977. – 208с.
1426161
   Художники Ленинграда - Пушкину. – Л, 1971. – 33с.
1426162
   Художники Ленинграда. – Л, 1963. – 84с.
1426163
   Художники Ленинграда. – Л, 1977. – 214с.
1426164
   Художники Ленинграда и Кировский завод. – Л, 1977. – 116с.
1426165
  Боровский О.Д. Художники Ленінграда / О.Д. Боровский. – Київ, 1986. – 187 с.
1426166
   Художники Львова. – М, 1968. – 34с.
1426167
   Художники Марийской АССР. – Ленинград, 1963. – 64 с.
1426168
   Художники Марийской АССР : живопись, скульптура, графика, декор.-прикл. искусство : каталог выставки. – Москва, 1980. – 13 с.
1426169
  Прокушев Г.И. Художники Марийской АССР / Г.И. Прокушев. – Москва, 1982. – 180 с.
1426170
   Художники Марийской АССР. А. Бакулевский, А.Бутов, З.Лаврентьев, С.Подмарев, Б.Пушков : живопись, графика : каталог выставки. – Москва, 1986. – 48 с.
1426171
   Художники мира в борьбе за мир. Репродукции. – Москва, 1963. – 20с.
1426172
  Гольцов Д.Д. Художники Молдавії. 10 творчих портретів. / Д.Д. Гольцов. – К., 1979. – 176с.
1426173
   Художники молдавской советской книги. – Кишинев : Лумина, 1977. – 262 с.
1426174
  Горина Г.С. Художники Мордовии / Г.С. Горина. – Саранск, 1974. – 112с.
1426175
   Художники Москвы 50-летию Октября. Каталог.. – М., 1967. – 128с.
1426176
   Художники Московской области. – Ленинград, 1961. – 26с.
1426177
   Художники Мурманска : Выставка. Мурманск, 1975. – Мурманск, 1975. – 48с.
1426178
  Давиденко В. Художники на барикадах // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 5. – С. 186-189. – ISSN 0208-0710


  Київський Майдан вже назвали революцією еліт. Художники Майдану.
1426179
  Авраменко О. Художники на барикадах, або Романтика революції та творчі прояви митців // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 239-252. – ISBN 966-7021-96-3


  "Історія людства, особливо новітня, свідчить про те, що митці завжди зацікавлено й досить активно відгукуються на зміни в суспільстві, зміни різного характеру - соціальні, політичні, економічні, технічні… Надто ж, соціальні та політичні… Про це ...
1426180
  Агапов В.М. Художники на Валааме / В.М. Агапов, Т.А. Хаккарайнен. – Петрозаводск, 1983. – 19с.
1426181
   Художники на Валааме. Альбом.. – Петрозаводск, 1967. – 22с.
1426182
   Художники на Курилах: каталог выставки произведений.. – М., 1980. – 59с.
1426183
   Художники на Малой земле. – Москва : Советский художник, 1978. – [9] с., [6] отд. л. ил. в папке. – (Из серии: Я прошел по той земле)


  1. Борис Пророков: репродукции 2. Владимир Цигаль: репродукции 3. Константин Дорохов: репродукции 4. Леонид Сойфейтис: репродукции 5. Павел Кирпичев: репродукции 34 см
1426184
   Художники на Малой земле: каталог выставки. – Москва, 1978. – 5с.
1426185
  Бассехес А.И. Художники на сцене МХАТ / А.И. Бассехес. – Москва, 1960. – 140 с.
1426186
  Павловский Б.В. Художники на Урале / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1948. – 55с.
1426187
   Художники народов СССР : Библиограф. словарь. В 6-ти т. – Москва : Искусство
Т. 3 : Георгадзе-Елгин. – 1976. – 543с.
1426188
   Художники народов СССР : Библиограф. словарь. В 6-ти т. – Москва : Искусство
Т. 4, кн.1 : Елева-Кадышев. – 1983. – 591с.
1426189
   Художники народов СССР. Библиограф. словарь. В 6-ти т.. – М.
1. – 1970. – 445с.
1426190
   Художники народов СССР. Библиограф. словарь. В 6-ти т.. – М.
2. – 1972. – 439с.
1426191
  Вентури Л. Художники нового времени / Л. Вентури. – Москва, 1956. – 112с.
1426192
   Художники Новосибирска. – Ленинград, 1960. – 9с.
1426193
   Художники Новосибирска: кат. выст.. – М., 1991. – 68с.
1426194
   Художники Ногинска.. – М., 1984. – 15с.
1426195
   Художники об искусстве керамики. Сов. худож. керамика. 1954-1964.. – М., 1971. – 311с.
1426196
  Казарян М.М. Художники Овнатаняны / М.М. Казарян. – М., 1968. – 49с.
1426197
  Соловьева-Волынская Художники Омска / Соловьева-Волынская. – Л,, 1972. – 30с.
1426198
  Медведева Л.С. Художники Оренбургской области / Л.С. Медведева. – Л, 1978. – 110с.
1426199
  Медведева Л.С. Художники Оренбургской области / Л.С. Медведева. – Челябинск, 1985. – 199с.
1426200
   Художники Оренбургской области.. – Л., 1966. – 52с.
1426201
   Художники Орехово-Зуева.. – М., 1984. – 12с.
1426202
  Никифоровская И.В. Художники осажденного города / И.В. Никифоровская. – Л., 1985. – 240с.
1426203
  Бродский В.Я. Художники Парижской комунны / В.Я. Бродский. – М, 1970. – 123с.
1426204
   Художники Пензы.. – Ленинград, 1964. – 52с.
1426205
   Художники Перми. – Ленинград, 1963. – 69с.
1426206
  Казаринова Н.В. Художники Перми. / Н.В. Казаринова. – Л., 1987. – 192с.
1426207
   Художники Перми: Живопись, станковая графика, кн. графика, плакат, скульптура, театр.-декорац. искусство, декор.-прикл. искусство: Кат. выст.. – М., 1989. – 32с.
1426208
   Художники Перми: сб. очерков.. – Пермь, 1981. – 176с.
1426209
   Художники печати Советской Белоруссии. – Минск : Беларусь, 1986. – 95 с.
1426210
   Художники Подмосковья на целине: живопись, графика. Кат. выст.. – М., 1980. – 18с.
1426211
   Художники Подмосковья: сб. ст.. – М., 1977. – 152с.
1426212
   Художники Подольска.. – М., 1984. – 7с.
1426213
  Старикова В. Художники Приамурья. / В. Старикова. – Хабаровск, 1968. – 64с.
1426214
  Кандыба В.И. Художники Приморья. / В.И. Кандыба. – Л, 1990. – 125с.
1426215
  Куприяновский П.В. Художники революции / П.В. Куприяновский. – Москва, 1967. – 332 с.
1426216
   Художники родины Ленина.. – Л., 1971. – 131с.
1426217
   Художники России - детям.. – М., 1980. – 98с.
1426218
   Художники РСФСР труженикам сельского хозяйства. Кат. выст.. – Л., 1966. – 11с.
1426219
   Художники Румынии : живопись. – Москва : Советский художник, 1969. – [21] с.
1426220
   Художники русского классицизма. А.Е.Егоров (1776-1851), А.И.Иванов (1775-1848), В.К.Шебуев (1777-1855).. – Л., 1978. – 80с.
1426221
   Художники русского театра, 1880-1930. – Москва, 1990. – 112с.
1426222
   Художники русского театра, 1880-1930. – Москва, 1991. – 112с.
1426223
   Художники Саратова. – Ленинград, 1963. – 18с.
1426224
   Художники Саратова. Каталог выставки.. – Саратов, 1964. – 26с.
1426225
   Художники Свердловска. – Ленинград, 1960. – 37с.
1426226
  Павловский Б.В. Художники Свердловска / Б.В. Павловский. – Л, 1960. – 107с.
1426227
   Художники Северной Осетии. – Ленинград, 1960. – 10с.
1426228
  Езерская Н.А. Художники Северной Осетии. / Н.А. Езерская. – М, 1959. – 40с.
1426229
   Художники Северной Осетии: выставка произведений.. – М., 1984. – 15с.
1426230
   Художники Сибири у китайских друзей.. – М., 1957. – 39с.
1426231
   Художники Сирии : кататалог выставки. – Москва, 1980. – 46 с.
1426232
  Богданов А.А. Художники Сирии / А.А. Богданов. – Москва, 1981. – 174с.
1426233
   Художники Сирийской Арабской Республики: живопись, скульптура. Кат. выст.. – М., 1981. – 18с.
1426234
   Художники Смоленска: живопись, графика, скульптура.. – М., 1978. – 22с.
1426235
   Художники Советского Азербайджана. – Москва, 1962. – 8с.
1426236
   Художники Советского Востока в странах зарубежного Востока. Живопись, графика. Кат. выст.. – М., 1964. – 11с.
1426237
   Художники Советского Казахстана. – Москва, 1962. – 8с.
1426238
   Художники советского кино. Альбом. – Москва, 1972. – 58с.
1426239
   Художники советского мультфильма. – Москва, 1978. – 128с.
1426240
   Художники Советского Таджикистана. – Москва, 1969. – 22с.
1426241
   Художники Советской Армении. – Москва, 1962. – 31с.
1426242
   Художники Советской Башкирии: справ.. – Уфа, 1979. – 232с.
1426243
  Никифоров П. Художники Советской Белоруссии / П. Никифоров. – Москва, 1962. – 8с.
1426244
   Художники Советской Белоруссии. Справ.. – Минск, 1976. – 400с.
1426245
   Художники Советской Грузии. – Москва, 1962. – 8с.
1426246
  Черкасова Н.В. Художники Советской Киргизии / Н.В. Черкасова. – М, 1951. – 19с.
1426247
   Художники Советской Киргизии: сб.. – Фрунзе, 1982. – 272с.
1426248
   Художники Советской России - БАМу: кат. выст.. – Москва, 1984. – 24с.
1426249
   Художники Советской Украины. Живопись. Скульптура. Графика. – Москва, 1962. – 8с.
1426250
   Художники Советской Украины. Краткий справ.. – К., 1951. – 128с.
1426251
   Художники социалистической культуры : Эстетические концепции. – Москва : Наука, 1981. – 367с.
1426252
   Художники социалистической культуры: Эстет. концепции. Сб. ст.. – М., 1981. – 367с.
1426253
  Бендик Б.А. Художники Ставрополья / Б.А. Бендик. – Л., 1963. – 84с.
1426254
  Бендик Б.А. Художники Ставрополья / Б.А. Бендик. – Л., 1982. – 127с.
1426255
   Художники Ставрополья: живопись, графика, плакат, скульптура, монум., театр.-декорац., декор.-прикл. искусство, дизайн: кат.. – М,, 1990. – 55с.
1426256
   Художники Сталинграда. – Ленинград, 1960. – 30с.
1426257
  Свято Р. Художники та їхнє мистецтво у світовому кіно : можливі форми взаємодії // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 19-23. – ISSN 1562-3238
1426258
   Художники Таджикистана: живопись, скульптура, сценография, декор.-прикл. искусство.. – Москва, 1983. – 119с.
1426259
   Художники Таиской эпохи.. – Пекин, 1957. – 4с.
1426260
  Михайлов В.И. Художники Тамбовского края / В.И. Михайлов. – М, 1976. – 160с.
1426261
  Червонная С.М. Художники Татарии / С.М. Червонная. – Казань, 1974. – 75с.
1426262
  Файнберг А.Б. Художники Татарии / А.Б. Файнберг. – Л, 1983. – 232с.
1426263
   Художники Татарии.. – Ленинград, 1965. – 68с.
1426264
   Художники Татарии. Живопись, графика, скульптура. Каталог.. – М., 1969. – 18с.
1426265
   Художники театра и кино Свердловска. Кат. выст.. – Москва, 1983. – 19 с.
1426266
   Художники театра Ленинграда: итоги сезонов 1979-1983: кат. выст.. – Москва, 1984. – 14с.
1426267
   Художники театра о своем творчестве. Сб. ст.. – М., 1973. – 423с.
1426268
   Художники театра Перми: театр.-декор. искусство: Кат. выст.. – М., 1990. – 47с.
1426269
   Художники театра, кино, телевидения: респ. выст. Каталог. – Москва, 1986. – 58с.
1426270
   Художники театра.. – Москва, 1969. – 272с.
1426271
  Мокров К.И. Художники текстильного края. / К.И. Мокров. – Л, 1986. – 164с.
1426272
   Художники Томска: живопись, скульптура, монум. искусство, графика, плакат, пром. графика, худож. проект., декор-прикл. искусство, сценография: Кат. выст.. – М., 1986. – 48с.
1426273
   Художники Туркменії : 10 творч. портр. – К., 1988. – 192с.
1426274
   Художники Тюмени: живопись, графика, скульптура, декор.-прикл. искусство, театр.-декорац. искусство, монум. искусство. Кат. выст.. – Москва, 1984. – 56с.
1426275
  Поляк А.И. Художники Удмуртии / А.И. Поляк. – Л., 1976. – 211с.
1426276
   Художники Удмуртии. Живописчь, скульптура, графка, декорат.-прикл. искусство. Кат. выст.. – М., 1976. – 20с.
1426277
   Художники Узбекистана: Живопись, скульптура, графика, сценография: кат. выст.. – Москва, 1989. – 45с.
1426278
   Художники Узбекистана: Живопись, скульптура, графика: кат. выст.. – Москва, 1987. – 55с.
1426279
  Мюнц М.В. Художники Узбекистану / М.В. Мюнц. – К., 1985. – 191с.
1426280
   Художники украинского сатирического журнала "Перець" : Мастера советской карикатуры / А. Арутюнянц, А. Василенко, С. Герасимчук, В. Гливенко, В. Зелинский. – Москва : Советский художник, 1983. – 55 с.
1426281
   Художники Украины. – Киев, 2006-
№ 3 : Иван Грищенко. Роман Грищенко. – 2007
1426282
   Художники Украины. – Киев, 2006-
№ 4 : Алексей Чеботару. Андрей Чеботару. – 2007
1426283
  Пекаровский М.П. Художники Украины на фронтах Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Пекаровский М.П.; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры. – Л, 1967. – 16л.
1426284
   Художники України - народу. – Київ, 1967. – 314с.
1426285
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 1 : Анатолій Марчук. – 2001
1426286
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 1 : Мельничук Ігор. – 2006
1426287
   Художники України : енциклопед. довідник. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-3-9
Вип. 1. – 2006. – 640 с. : іл.
1426288
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 2 : Сорока Аркадій. – 2006
1426289
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 3 : Камишний Юрій. – 2006
1426290
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 4 : Гринюк Леонтій. – 2006
1426291
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 5 : Жілінскайте Крістіна. – 2006
1426292
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 6 : Литвин Леонід. – 2006
1426293
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 7 : Левченко Михайло. – 2006
1426294
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 8 : Чередниченко Олександр. – 2006
1426295
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 9 : Волошенко Тамара. – 2006
1426296
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 10 : Бородай Юлія. – 2006
1426297
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 11 : Василь Гурін. – 2006
1426298
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 12 : Леонід Шелудько. – 2006
1426299
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 13 : Сергій Боровський. – 2006
1426300
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 14 : Валерій Радецький. – 2006
1426301
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 15 : Муза Асліддінова. – 2006
1426302
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 16 : Віктор Шкуринський. – 2006
1426303
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 17 : Тетяна Ягодкіна. – 2006
1426304
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 18 : Іван Денисенко. – 2006
1426305
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 19 : Інна Пантелемонова. – 2006
1426306
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 20 : Віктор Чаус. Вікторія Чаус. – 2006
1426307
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 21 : Михайло Чорний. – 2006
1426308
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 22 : Юрій Зорко. – 2006
1426309
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 23 : Антон Ковач. – 2006
1426310
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 24 : Катерина Ливрінц. – 2006
1426311
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 25 : Володимир Черватюк. – 2006
1426312
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 26 : Тетяна Голобородько. – 2006
1426313
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 27 : Василь Ганоцький. – 2006
1426314
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 28 : Петро Магро. – 2006
1426315
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 29 : Володимир Левченко. – 2006
1426316
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 30 : Кулаков Олексій. Папірна Наталія. – 2006
1426317
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 31 : Олександр Міхальянц. – 2006
1426318
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 32 : Вячеслав Бабак. – 2006
1426319
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 33 : Кокін Михайло. – 2006
1426320
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 34 : Власов Олексій. – 2006
1426321
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 35 : Літвінов Олег. Літвінов Олександр. Літвінов Данило. – 2006
1426322
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 36 : Євген Орликов. – 2006
1426323
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 37 : Леонід Павленко. – 2006
1426324
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 38 : Володимир Оврах. – 2006
1426325
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 39 : Олександр Назаренко. – 2006
1426326
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 40 : Ігор Синєпольський. – 2006
1426327
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 41 : Михайло Бабій. – 2006
1426328
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 42 : Наталія Муравська. – 2006
1426329
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 43 : Віктор Каверін. – 2006
1426330
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 44 : Михайло Гайовий. – 2006
1426331
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 45 : Леся Левада. – 2006
1426332
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 46 : Геннадій Тітов. – 2006
1426333
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 47 : Євдокимов Віктор. – 2006
1426334
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 48 : Сергій Ісаєв. – 2006
1426335
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 49 : Іван Грищук. – 2006
1426336
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 50 : Петро Озюменко. – 2006
1426337
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 51 : Максим Чмихаленко. – 2006
1426338
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 52 : Олександр Ворона. – 2006
1426339
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 1 : Анатолій Марчук. – 2007
1426340
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 2 : Олександдр Демиденко. – 2007
1426341
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 5 : Олександр Шадрін. – 2007
1426342
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 6 : Мойсей Гантман. – 2007
1426343
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 7 : Михайло Деяк. – 2007
1426344
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 8 : Володимир Гавронський. – 2007
1426345
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 9 : Анатолій Кост. – 2007
1426346
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 10 : Андрій Кулагін. – 2007
1426347
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 11 : Євген Чуйков. – 2007
1426348
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 12 : Маріанна Абрамова. – 2007
1426349
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 13 : Варвара Грищенко. – 2007
1426350
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 14 : Тетяна Мисковець. – 2007
1426351
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 15 : Станіслав Петрашевський. – 2007
1426352
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 16 : Григорій Мінський. – 2007
1426353
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 17 : Володимир Форостецький. – 2007
1426354
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 19 : Борис Єрьомін. – 2007
1426355
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 20 : Олександра Гордієць. – 2007
1426356
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 21 : Володимир Павлович. – 2007
1426357
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 22 : Олександр Волненко. – 2007
1426358
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 23 : Антон Ковач. – 2007
1426359
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 24 : Катерина Ливрінц. – 2007
1426360
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 25 : Оксана Корнієнко. – 2007
1426361
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 26 : Надія Мартиненко. – 2007
1426362
  Білан А. Художники України : вихід цієї книги - неординарна подія в культурно-мистецькому житті // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41. – ISSN 0868-9644
1426363
  Довжук І.В. Художники України в період хрущовської "відлиги" // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 109-113. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1426364
  Анисова К.П. Художники Ульяновска / К.П. Анисова. – Ленинград, 1965. – 52с.
1426365
  Червонная С.М. Художники Ульяновска. / С.М. Червонная. – Л., 1985. – 200с.
1426366
   Художники Феррары. Кат. выст.. – М., 1969. – 28с.
1426367
   Художники ХХ века. – М, 1974. – 319с.
1426368
  Байнов Л.П. Художники Челябинска / Л.П. Байнов. – Челябинск, 1979. – 24с.
1426369
   Художники Челябинска: живопись, графика, скульптура. Декор.-прикл., монум., театр.-декорац. искусство. Кат. выст.. – Москва, 1989. – 63с.
1426370
   Художники Чечено-Ингушетии. – Ленинград, 1965. – 21с.
1426371
   Художники Читы: живопись, скульптура, графика : каталог выставки. – Москва, 1981. – 22 с.
1426372
  Ургалкина Н.А. Художники Чувашии / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1969. – 256с.
1426373
  Ургалкина Н.А. Художники Чувашии / Н.А. Ургалкина. – Л., 1978. – 207с.
1426374
   Художники Чувашии : Библиограф. справ. / Сост.: Н.А.Ургалкина. – 2-е изд. – Чебоксары, 1989. – 476с.
1426375
   Художники Чувашии: живопись, скульптура, графика, декор.-прикл. искусство. Кат. выст.. – М., 1979. – 42с.
1426376
   Художники чувашского сатирического журнала "Капкан". – Москва : Советский художник, 1985. – 45 с.
1426377
   Художники Чувашской АССР. – Ленинград, 1965. – 10с.
1426378
  Митлянская Т.Б. Художники Чукотки. / Т.Б. Митлянская. – М., 1976. – 207с.
1426379
   Художники школы А.Венецианова.. – М,, 1964. – 15с.
1426380
  Алексеева Т.В. Художники школы Веницианова / Т.В. Алексеева. – Москва, 1958. – 322с.
1426381
  Алексеева Т.В. Художники школы Веницианова / Т.В. Алексеева. – Москва, 1958. – 322с.
1426382
  Алексеева Т.В. Художники школы Веницианова / Т.В. Алексеева. – Москва, 1958. – 322с.
1426383
  Алексеева Т.В. Художники школы Веницианова / Т.В. Алексеева. – Москва, 1982. – 419с.
1426384
   Художники юга Молдавии.. – Кишинев, 1985. – 50с.
1426385
  Санакоев Б.И. Художники Юго-Осетии / Б.И. Санакоев. – Сталинир, 1957. – 76 с.
1426386
   Художники Южного Урала. – Ленинград, 1963. – 48с.
1426387
  Потапов И.А. Художники Якутии / И.А. Потапов. – Л., 1983. – 200с.
1426388
   Художники Якутии. Графика. Резьба по кости. Каталог. – Москва : Союз художников РСФСР, 1968. – 30 с.
1426389
  Потапов И.А. Художники Якутии: члены Союза художников СССР / И.А. Потапов, З.И. Иванова. – Якутск, 1984. – 143с.
1426390
   Художники Ярославля. – Ленинград, 1960. – 30с.
1426391
   Художники Ярославля. – Москва, 1968. – 14с.
1426392
   Художники Ярославля: живопись, скульптура, графика, плакат, театр.-декорац. искусство.. – М,, 1990. – 56с.
1426393
  Яковлев В.Н. Художники, рестовраторы, антиквары / В.Н. Яковлев. – Л, 1966. – 231с.
1426394
  Полторакин В.В. Художники. / В.В. Полторакин. – Омск, 1957. – 163с.
1426395
  Семенова Т.С. Художники. / Т.С. Семенова. – М., 1972. – 199с.
1426396
  Нечипоренко Н. Художнику газеты : о замысле издания : практическое пособие по художественно-техническому редактированию / Николай Нечипоренко. – Киев : Всеукраинский союз рабочих, 2005. – 224с. : илл. – ISBN 966-8781-03-1
1426397
  Кушлик О.М. Художні ансамблі Стамбульського і Бахчисарайського палаців: досвід порівняльного аналізу // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 40-52. – ISSN 2078-0133
1426398
  Ромащенко Л. Художні варіанти образу Наливайка: : (за творами К. Рилєєва і В. Кулаковського) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 43-50. – (Філологічні науки)
1426399
  Калініна Л.Ю. Художні версії самотності героїв С. Йовенко / Л.Ю. Калініна, С.В. Полякова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 91-95. – ISBN 978-966-921-000-5
1426400
  Ігнатович О. Художні виміри поезії Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 8-12. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1426401
  Федорчук О. Художні вироби з бісеру в народному мистецтві Бережанщини (за матеріалами мистецтвознавчої експедиції 2011 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1112-1122. – ISSN 1028-5091
1426402
  Федорчук О. Художні вироби з бісеру в українському народному мистецтві: походження та розвиток традиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 691-703. – ISSN 1028-5091
1426403
  Крижанівський С.А. Художні відкриття / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 322с.
1426404
  Крижаніський С.А. Художні відкриття і літературний процес : оповіді, статті, роздуми / С.А. Крижаніський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 240с.
1426405
  Балега Ю.І. Художні відкриття чи правда факту ? / Ю.І. Балега. – Ужгород, 1969. – 220с.
1426406
  Ковальчук Ю.А. Художні візії Кореї в англомовній місіонерській прозі початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 126-134
1426407
  Крупка М.А. Художні візії тоталітарного минулого у повісті Євгенії Кононенко "Ностальгія" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 108-112. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1426408
  Гурдуз К. Художні візії у творчості Сергія Пантюка // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 109-115
1426409
  Гілязова Н.М. Художні вітражі в громадських і житлових приміщеннях Івано-Франківщини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Гілязова Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1426410
  Гдичинська Н. Художні втілення соціальних ролей жінок у романах "Манго" Любіци Арсич та "Магдалинки" Марини Гримич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 187-191. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1426411
  Святовець В. Художні грані деталі та подробиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 168-175
1426412
  Лаврусенко М. Художні домінанти збірки Докії Гуменної "Внуки столітнього запорожця" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 73-77. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1426413
  Голобородько К.Ю. Художні домінанти словесної творчості Олександра Олеся // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 14-31


  У статті мова йде про пікові для стану внутрішньої психологічної зосе- редженості, індивід.-худож. самоорганізації моменти творчості Олександра Олеся, коли йому відкривалися соціативно-образні зв"язки світу, концепти поетової свідомості. Це ...
1426414
  Галайчук А.Ю. Художні евфемізми та проблеми їх відтворення у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 231-239


  У статті йдеться про шляхи відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою на матеріалі творів іспанської літератури та їхніх українських перекладів. Автор розглядає різновиди лексем, які найчастіше евфемізуються в іспанській мові та під ...
1426415
  Філатова О.С. Художні експерименти В. Винниченка: конфлікт духовного й телесного // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 230-235. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1426416
  Дрогомирецька М. Художні експерименти й етичні парадокси в оповіданні "Батьківське право" А. Кримського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 51-61. – ISSN 0130-528Х
1426417
  Сухомлинов О.М. Художні етнокультурні моделі літератури польсько-українського пограниччя XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03, 10.01.05 / Сухомлинов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 439 л. – Бібліогр.: л. 402-439
1426418
  Сухомлинов О.М. Художні етнокультурні моделі літератури польсько-українського пограниччя XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 ; 10.01.05 / Сухомлинов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1426419
  Циганенко В.Л. Художні засоби в "Палінодії" Захарії Копистенського (на матеріалі уривків III і IV частин) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 134-139


  Проаналізовано художні засоби твору "Палінодія" Захарії Копистенського, а саме уривків із третьої та четвертої частин. Виявлено найбільш уживані художні засоби: емоційні слова, синоніми, метафори, риторичні звертання, що особливо притаманно епосі ...
1426420
  Пастух Т. Художні засоби в літописі Самійла Величка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 388-392


  В статті розглядається питання застосування художніх засобів в літописі Са-мійла Велична. The question of application of artistic facilities in the chronicle of Samiylo Velichko is examined in the article.
1426421
  Присяжнюк О.М. Художні засоби в сучасних поемах Д. Павличка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.113-116
1426422
  Осьмак Н. Художні засоби вираження стрімких змін та технізаційї у футуристичній поезії Михайля Семенка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 228-231
1426423
  Рудакова Н. Художні засоби героїзації образу козака у фольклорі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто своєрідність жанрової природи української народної прози про козаччину, проаналізовано її основні мотивно-сюжетні тенденції та поетичні деталі, що складають художній образ козака в народній свідомості. Originality of genre nature of ...
1426424
  Іорі Сімура Художні засоби ідеалізації образів захисника вітчизни у фольклорі. (Козаки і самураї. Компаративний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 272-275. – ISBN 966-7825-78-7
1426425
  Мелешко В. Художні засоби творення образів інтелігентів у повістях Панаса Мирного // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 99-105. – ISSN 2075-1222
1426426
  Вітренко В. Художні картини і символи пейзажної лірики Герберта Генке, німецького поета зі Східної Волині / В. Вітренко, Н. Откидач // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 299-302
1426427
  Голобородько Я. Художні клейноди Ігоря Павлюка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С. 295-299.
1426428
  Кобчінська О.І. Художні коди індивідуальної пам"яті в новелі Сільвена Трюделя "Тюльпани і маки" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 287-294


  Статтю присвячено компаративному аналізу семантики, жанрових домінант та типологічних особливостей жанру фентезі та фольклорної чарівної казки. В статье осуществлена попытка раскрыть поэтику памяти и забвения как двух индивидуальных модусов перцепции ...
1426429
  Носенок Б.Е. Художні колізії суб"єкт-об"єктної опозиції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 109-111
1426430
  Голобородько Ярослав Юрійович Художні константи Миколи Куліша : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Голобородько Ярослав Юрійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 40 с.
1426431
  Голобородько Ярослав Юрійович Художні константи Миколи Куліша : Дис... д-ра філол. наук / Голобородько Ярослав Юрійович ; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 358 л. – Бібліогр.: л. 349-358
1426432
  Ніконова В.Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: смисловий аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 231-237. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1426433
  Якимович О. Художні концепти середньовіччя в поезії Євгена Маланюка // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 192-198. – ISBN 978-966-2248-94-4
1426434
  Лаюк М. Художні концепти Тараса Мельничука // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 220-257. – ISBN 978-966-2410-55-6
1426435
  Мусієнко Н. Художні кроки до пізнання епохи // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 57-60
1426436
  Дьомін М. Художні мандрівки Миколи Титова : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 184-186. – ISSN 0208-0710


  Титов Микола Федорович - художник-реставратор (н.1947 р.). У 1979 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Iсторія"; у 1988 – Київський держ. художній інститут за спеціальністю "Живопис" кваліфікації ...
1426437
  Суха Л.М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат другої половини 19 - 20 стст / Л.М. Суха. – К., 1959. – 102с.
1426438
  Дончик Віталій Художні методи не впроваджуються силоміць
1426439
  Лущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного / Лущій Світлана ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Київ : Стилос, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-193-001-7
1426440
  Зварич О. Художні моделі по-роз-двоєної ідентичності в новелах "Голос здалека" Юрія Косача та "Ціна людської назви" Ігоря Костецького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 57-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1426441
  Гончаренко Б.Б. Художні моделі позитивізму у літературі українсько-польського пограниччя // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 265-271. – ISSN 2075-437X


  Стаття висвітлює особливості художніх моделей українських та польських позитивістів другої половини ХІХ століття. Статья освещает особенности художественных моделей украинских и польских позитивистов второй половины XIX века. The article addressed ...
1426442
  Анісімова Н. Художні моделі топосу міста в поезії вісімдесятників
1426443
  Коваль М. Художні модифікації історичної свідомості в американській літературі зламу ХХ-ХХІ століть


  У статті розглянуто становлення екзистенційного (суб"єктивного) історицизму як засобу інтерпретації минулого в сучасній художній літературі. Екзистенційний історицизм у літературі США розглядається як новітня модифікація емерсонівської ідеї ...
1426444
  Лукова Валентина Василівна Художні музеї СРСР : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Лукова Валентина Василівна. – Київ, 1982. – 26с.
1426445
  Марінова С.В. Художні музеї США: Історичні традиції та їх еволюція (остання чтверть ХІХ-ХХ ст.) : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.08 / Марінова С.В.; Мін-во культури і мистецтв Уркаїни, Київ. держав. ін-т культури. – К., 1997. – 23л.
1426446
  Буренко В. Художні напрями мистецтва XX - XXI ст. та їхнє відображення в англійському образотворчому мистецтві // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ, 2017. – № 1 (83). – С. 2-5
1426447
  Стебельська А. Художні недомовлення в поезії Т. Шевченка // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 109-120
1426448
  Куйбіда Х.І. Художні означення в епосі Гомера // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 87-92


  У статті досліджено найхарактернішу стилітичну особливість похвдних прикметників у поемах Гомера-роль художніх означень. Гомерівські художні означення поділено на два види: постійні та метафоричні епітети. Серед постійних епітетів найчисленнішою ...
1426449
  Лілік Ольга Художні особливості екзистенціальної прози


  В умовах реформування системи освіти актуальною є проблема розробки методики вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітньої школи. З цією метою автор статті робить спробу проаналізувати художні особливості творів, у яких наявні риси ...
1426450
  Котяш І. Художні особливості епістолярної автобіографії Спиридона Черкасенка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 78-82. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1426451
  Вівчарик Н. Художні особливості епістолярної повісті Григора Лужницького "Дванадцать листів о. Андрея Шептицького до матері" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-22. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1426452
  Карабльова О. Художні особливості жіночого письма О.Забужко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 136-138. – ISBN 966-8110-14-5
1426453
  Смірнова Н.П. Художні особливості замовлянь у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" / Н.П. Смірнова, М.Я. Лиховид // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 372-379
1426454
  Кевешлігеті О. Художні особливості збірок Ірини Гармасій "Час любові" та "Кольори любові" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 605-618. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1426455
  Грегуль Г. Художні особливості історико-біографічних творів (за романом П. Колесника "Терен на шляху") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 90-94. – ISBN 966-594-298-0
1426456
  Нестеренко П. Художні особливості книжкових обкладинок 1950-1960-х років : (на прикладі колекції В. Перевальського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 57-60. – ISSN 0236-1477
1426457
  Тканко Ольга Художні особливості костюма в колекціях українських дизайнерів одягу кінця ХХ - початку ХХІ тсоліття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 58-61


  Українська мода
1426458
  Стрюк Л.Б. Художні особливості лірики Івана Франка / Л.Б. Стрюк, Г.М. Шалацька // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 296-309. – ISSN 2520-6346
1426459
  Кіт Оксана. Художні особливості літературної біографії: Іван Кошелівець "Жанна Д"арк". // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 128-135. – Бібліогр.: Літ,: С. 134-135; 9 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1426460
  Данилиха Мар"яна Художні особливості нагород та відзнак УПА та УНСО - національних збройних формувань Другої світової війни // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2008. – № 5 : Мат. Всеукр. н-п. конф. "Художній метал в Україні: минуле, сучасне, майбутнє". – С. 66-73. – ISSN 0236-4832
1426461
  Бурдастих М. Художні особливості національної версії "літератури про вампирів" (на матеріалі творчості Г. Пагутяк) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 285-292. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті проаналізовано твори Г.Пагутяк "Захід сонця в Урожі", "Слуга з Добромиля", "Урізька готика", "Уріж та його духи". Визначено типологічні особливості образу опирів (вампірів) в контексті фольклорної та літературної традиції. В статье ...
1426462
  Міронова Ю.О. Художні особливості передачі комічного ефекту оповідання Марка Твена "Як я був редактором сільськогосполарського часопису" в україномовній версії Остапа Вишні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 319-323. – ISSN 1729-360Х


  Стаття присвячена проблемі перекладу лексичних засобів вираження комічного з англійської мови на українську. Предметом дослідження є оригінал оповідання Марка Твена "Як я був редактором сільськогосподарського часопису" та його переклад українською ...
1426463
  Романиця О. Художні особливості поетичного циклу "Дзвін" Спиридона Черкасенка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 64-66
1426464
  Тебешевська-Качак Художні особливості прози Галини Пагутяк (жанрово-стильовий аспект)
1426465
  Резніченко Н.А. Художні особливості прози Григора Тютюнника для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168-172
1426466
  Крутікова Н.Є. Художні особливості прози Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 190-209
1426467
  Корзова Л.Ю. Художні особливості простору у творах А.Б. Вальєхо // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 520-528
1426468
  Хоменюк А.М. Художні особливості роману Гюльтен Даїоглу "Безслідно зникнути" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 182-187
1426469
  Білякович Л.М. Художні особливості та оберегова роль українського народного весільного вінка / Л.М. Білякович, О.Ю. Козирєва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 202-208. – ISSN 2226-2180
1426470
  Борисенко Н.М. Художні особливості твору Любка Дереша "Притча про дрозофіл" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 119-126. – ISSN 2312-6809
1426471
  Клименко О. Художні особливості українського гончарного посуду XIX - початку XXI століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 62-78
1426472
  Резніченко Н. Художні особливості української пригодницької літератури для дітей 70-80-х років 20 століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто малодосліджений корпус української пригодницької літератури для дітей 70-80-х років ХХ ст. The less explored corps of Ukrainian adventure literature for children of 70-80th years of XX century is being considered.
1426473
  Акімова А.О. Художні особливості філософського трактату "Дао де цзін" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 10-14


  У статті висвітлено художні особливості філософського трактату "Дао де цзін" на основі дослідження філософії даосизму та її впливу на світосприйняття давніх китайців. В статье рассматриваются художественные особенности философского трактата "Дао дэ ...
1426474
  Буркут І. Художні особливості хронотопу різдвяної прози: темпоральна зумовленість різдвяного оповідання (на матеріалі англійської, російської та української літератур)
1426475
  Дяків О.В. Художні особлівості декоративного мистецтва Західного Поділля 19 - 20 ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Дяків О.В.; МОіНУ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1426476
  Деркач О.М. Художні парадигми "краса-зло" у жіночій персоносфері оповідань І. Андрича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 139-144


  Статтю присвячено дослідженню жіночої персоносфери оповідань І. Андрича, зокрема розгляду художньої парадигми "краса-зло" у контексті реалізації категорії "краси" та її ролі в організації сфери жіночих персонажів оповідань письменника
1426477
  Ткаченко Р.П. Художні параметри науки у творчості Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 165-170


  У статті йдеться про художні параметри науки у творчості Остапа Вишні
1426478
  Охріменко Т.В. Художні переосмислення з повторюваним семантичним компонентом як джерело утворення асоціативних тропів групи псевдотожності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 55-59. – Бібліогр.: Літ.: с. 58-59; 22 поз.
1426479
  Хомова О.М. Художні пошуки в українській постмодерній драмі: жанри, конфлікти, характери : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хомова Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1426480
  Хомова О.М. Художні пошуки в українській постмодерній драмі: жанри, конфлікти, характери : дис. ... канд. філол. наук / Хомова Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 181 л. – Бібліогр.: л. 161-181
1426481
  Єфімова А.В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX - початку XXI століття (досвід Західної України) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Єфімова Анна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1426482
  Хіврич С. Художні прийоми творення образів у картинах Тараса Шевченка
1426483
  Гурдуз К. Художні проекції війни в українському романному дискурсі на тлі світового літературного процесу // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 21-29. – ISSN 2312-6809
1426484
   Художні промисли. – К, 1985. – 132с.
1426485
  Манучарова Н.Д. Художні промисли Української РСР = Українське народне декоративне мистецтво / Н.Д. Манучарова. – Київ : Академія архітектури Української РСР
Вип. 4. – 1953. – 78, [4] с.
1426486
  Вишеславський Г. Художні процеси у сучасному мистецтві України 1990-х рр. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 7-62. – ISBN 978-966-8917-14-1
1426487
  Арістархова О.О. Художні рецепції образу гетьмана в українській літературі 17-21 століть (на матеріалі творів про Івана Виговського) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. / Арістархова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1426488
  Арістархова О.О. Художні рецепції образу гетьмана в українській літературі ХVII-XXI століть (на матеріалі творів про Івана Виговського) : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Арістархова О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201 л. – Бібліогр.: л. 183-201
1426489
  Авраменко О. Художні світи для Венеції, або ВБ-53 // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 11-25. – ISBN 978-966-8917-14-1
1426490
  Сірук В. Художні світи Олега Лишеги


  У статті розглядається творчість О. Лишеги як неперісне явище сучасної української літератури: простежено розвиток творчої індивідуальності письменника; на основі ефекту очуження з"ясовується специфіка конструювання художнього світу, приховані сенси ...
1426491
  Жиленко І.Р. Художні символи у малій прозі Галини Орлівни і Теффі міжвоєнного двадцятиріччя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – C. 225-231


  У статті досліджуються функції художніх символів на матеріалі малої прози письменниць еміграції Галини Орлівни й Теффі. Звертається увага на схожі та відмінні образи-символи. Простежуються шляхи реалізації традиційних та авторських символів.
1426492
  Астаф"єв О.Г. Художні системи українського зарубіжжя / Олександр Астаф"єв ; [ред. М.А. Ігнатенко] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2000. – 51, [1] с. – ISBN 966-7391-15-9
1426493
  Герасимчук С. Художні смисли алегоричних образів у "Слові на Вербну неділю" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 106-111. – ISSN 2307-2261
1426494
  Буряк О. Художні смисли поезії Т. Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала...") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 28-35. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджуються художні смисли поезії Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала..."), зокрема тлумачиться функціональна роль сновидної символіки
1426495
  Буряк О. Художні смисли поезії Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала...") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263
1426496
  Наєнко М. Художні стилі, течії, напрями: синоніми чи словесні замінники? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 92-96. – ISBN 978-966-2133-74-5
1426497
  Брацка М. Художні стратегії опису травми у творчості Павлина Свенціцького // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 323-331


  Письменник польсько-українського пограніччя середини 19 ст. Павлин Свенціцький.
1426498
  Голобородько Я. Художні стратегії Тумаса Транстрьомера : Есей про лауреата Нобелівської премії з літератури 2011 року
1426499
  Храброва Г.М. Художні стратегії формування іміджу королеви Єлизавети в літературі англійського ренесансу / Г.М. Храброва, Ю.І. Черняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-15. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1426500
  Бакович О. Художні та іконографічні особливості рококо у іконописі Галичини другої пол. XVIII ст. / Олена Бакович // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 108-113. – ISSN 1028-5091
1426501
  Сидоренко Ю. Художні твори з експліцитно вираженою міфологічною складовою: літературознавчий аспект вивчення // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 75-78
1426502
   Художні твори, удостоєні сталінських премій у 1941-1948 рр. – Х, 1948. – 24с.
1426503
  Кужелев Дмитро Олександрович Художні тенденції розвитку академічного баянного виконавства у другій половині 20ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Кужелев Д.О.;КНУ культ. і мистецтв. – Київ, 2002. – 20 с.
1426504
  Боб"як Д.Д. Художні тканини західних областей України кінця XX - початку XXI століть (Декоративні засоби виразності) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Боб"як Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1426505
   Художні фактори збагачення соціалістичного способу життя. – К, 1984. – 182с.
1426506
  Герасимчук С. Художні форми алегоричного зображення у "Слові ігумена Мойсея про побудову стіни у Видубичах" // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 19-27


  В урочистій проповіді "Слово ігумена Мойсея про побудову стіни у Видубичах" використано низку алегоричних прийомів, які сприяли красномовному вираженню ідей, продукованих авторськими інтенціями, зокрема ідеї уславлення суспільно-політичної діяльності ...
1426507
  Могилко Ю.О. Художні форми та жанрова палітра сучасної корейської дитячої літератури // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 221-232. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1426508
  Мельник Н. Художні функції фольклорних елементів у романі Ю. Яновського "Чотири шаблі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 145-148
1426509
  Хомова О. Художні шукання в неореалістичній драматургії А. Крима ("Нелегалка", "Жага екстрему", "Євангеліє від Івана") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 583-593


  Статтю присвячено неореалістичній драматургії сучасного українського російськомовного письменника А. Крима
1426510
  Мельник У.В. Художній аспект оновлення міського історичного середовища Івано-Франківщини кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельник Уляна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1426511
  Захаров В.В. Художній вимір жіночності у романі Станіслава Ігнація Віткевича "622 падіння Бунго" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 152-156
1426512
  Царенок А. Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 326-330
1426513
  Ткачук М. Художній дискурс "Сонети обухівської дороги" Андрія Малишка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 3-30. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1426514
  Бурбело В.Б. Художній дискурс в інсторії французької мови та культурі 9-19 ст. : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.05 / Бурбело В. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1426515
  Бурбело В.Б. Художній дискурс в історії французької мови та культури ІХ - ХVII ст. : 10.02.05: Дис. ... док. філолог. наук / Бурбело В. Б.; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 586л. – Бібліогр.:л.390-441
1426516
  Зимомря М. Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 53-65. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1426517
  Ткалич І. Художній дискурс іронії в естетично-літературознавчій рецепції // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 19-22. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Аналізується художній дискурс іронії в естетично-літературознавчій рецепції від античності до ХІХ століття. Зокрема, звертається увага на періодизацію вчень про іронію
1426518
  Ткачук М.П. Художній дискурс лірики Андрія Малишка / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-56-9
1426519
  Камінчук О. Художній дискурс української поезії кінця 19 - початку 20 ст. : монографія / Ольга Камінчук. – Київ : Педагогічна преса, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2137-08-8
1426520
  Кириленко Н.І. Художній домисел як засіб усебічного розкриття образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного "Диво" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 63-73. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті аналізується специфіка відображення образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного «Диво», звертається увага на роль домислу у відтворенні характеру персонажа, особливості полеміки автора з історією; подано загальну характеристику ...
1426521
  Дяків Ю. Художній доробок Бернарда Шоу в українськомовних інтерпретаціях // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 143-148. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Висвітлено питання рецепції творчості Бернарда Шоу в інтерпретаціях Марії Овруцької
1426522
  Величко М.П. Художній досвід східноарабської поезії в ліриці Ібн Зейдуна // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 134-147


  У статті досліджено особливості творчої манери андалузького поета Ібн Зейдуна, проаналізовано традиційні образи і авторські прийоми арабоіспанського майстра на прикладі жанру любовної лірики. Статья посвящена анализу творческой манеры арабо-испанского ...
1426523
  Стогній О. Художній експеримент як структурний елемент прози Сильвестра Яричевського // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 254-259. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1426524
  Буряк Б.С. Художній ідеал і характер / Б.С. Буряк. – Київ, 1967. – 327с.
1426525
  Некряч О.В. Художній історизм як парадигмальна категорія творчості Миколи Костомарова-прозаїка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Некряч Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 186 л. – Бібліогр. : л.162-186
1426526
  Некряч О.В. Художній історизм як парадигмальна категорія творчості Миколи Костомарова-прозаїка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Некряч Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1426527
  Вірченко Т.І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Тетяна Вірченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 299-320. – ISBN 978-966-177-164-1
1426528
  Бондаренко Ю. Художній конфлікт як предмет вивчення в процесі шкільного аналізу літературного твору


  Якісне опрацювання літературного твору неможливе без осмислення учнями конфлікту як рушія розвитку сюжету. У статті накреслені основні етапи шкільного вивчення поняття "конфлікт" та його застосування в процесі аналізу художнього тексту, розкриті ...
1426529
  Головачева К.Р. Художній концепт як об"єкт наукового дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 45-49. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1426530
  Ємець Н.О. Художній концепт: моделі реконструкції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 41-44. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті зроблено спробу окреслити сучасний стан художньої концептології і підходи до моделювання художніх концептів. Запропоновано методику поетапного аналізу концептів на основі концепту-архетипу. Розроблено алгоритм динамічного моделювання ...
1426531
  Іващенко В.Л. Художній концепт: проблема визначення на рівні ментальних структур як форм відображення дійсності ( на матеріалі життєтворчості Т. Г. Шевченка) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 98-103. – ISSN 1729-360Х
1426532
  Левченко М. Художній літопис вогненних років / М. Левченко. – Київ : Дніпро, 1977. – 228 с.
1426533
  Жолтовський П.М. Художній метал / П.М. Жолтовський. – К, 1972. – 114с.
1426534
  Світличний І.О. Художній метод. / І.О. Світличний. – К., 1962. – 45с.
1426535
  Голобородько К.Ю. Художній мікрокосм О. Олеся: час у вимірі поетичного слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 95-98
1426536
  Гурбанська А.І. Художній наратив автобіографічної прози Михайла Стельмаха // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 39-50


  У статті розглянуто художній наратив автобіографічних творів Михайла Стельмаха, простежено використання принципів наративної стратегії, складових наративної структури, форм внутрішньої фокалізації, культивування ліризму, екзистенційності й символічних ...
1426537
  Скуратко Т. Художній наратив ліричних поем Івана Драча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 185-192. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1426538
  Ткачук М. Художній наратив малої прози Бориса Харчука // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 696-708. – ISBN 978-966-2763-27-0
1426539
  Рябко А.В. Художній наратив малої прози Володимира Дрозда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 140-143. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1426540
  Ткачук М. Художній наратив новел Ольги Кобилянської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 209-217. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1426541
  Галич В.М. Художній нарис у жанровій системі публіцистичної спадщини Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 43-52


  Розглядається нарис у жанрово-тематичній системі публіцистики Олеся Гончара. Коротко з"ясовується історія цього жанру. Подається аналіз портретних, подорожніх та проблемних нарисів митця. The article investigates essay in the genre-thematic system ...
1426542
  Русін Р.М. Художній образ в постмодерністському дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 84-92


  Стаття присвячена аналізу художнього образу в естетичних, мистецтвознавчих концепціях та мистецьких практиках постмодернізму. Статья посвящена анализу художественного образа в эстетических, искусствоведческих концепциях и произведениях искусства ...
1426543
  Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Бойко О.С.; КНУКМ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1426544
  Калустова О. Художній образ і перекладознавча специфіка поняття


  У художньому образі як способі існування літературного твору проаналізовано співвідношення форми та змісту, виділено його специфічно перекладознавчі ознаки; виявлено потенціал, здатний об"єднати літературознавчий та мовознавчий підходи у теорії ...
1426545
  Русяєва М. Художній образ Іфігенії у вазовому й монументальному живопису давньої Еллади та Риму // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 169-173. – ISSN 1992-5514


  Іфігенія - у грецькій міфології персонаж з епічних переказів троянського циклу, дочка Агамемнона й Клітемнестри. За міфами, перед походом на Трою батько приніс Іфігенію в жертву богині Артеміді, яка врятувала дівчину від смерті, замінивши її на ...
1426546
  Слухай Н.В. Художній образ у дзеркалі міфу етносу: М.Лермонтов, Т.Шевченко. : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02.,10.02.01 / Слухай Н.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1996. – 48 с.
1426547
  Головай І. Художній образ українського народу на прикладі компаративного аналізу поезій М. Старицького, П. Куліша та І. Франка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 26-27. – ISBN 978-966-439-147-1
1426548
  Студницький Р. Художній образ церкви: дискурс публічної дискусії в Галичині наприкінці 19 - початку 20 ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 107-121. – ISSN 0236-4832
1426549
  Русін Р.М. Художній образ як парадигма класичного та сучасного мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу естетичної та мистецької парадигми, яка виявляє сутність класичного та сучасного мистецтва. Статья посвящена анализу эстетической и художественной парадигмы, которая выявляет сущность классического и современного ...
1426550
  Русін Р.М. Художній образ: від класики до постмодерну / Руслан Русін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 206, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 193-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-824-1
1426551
  Опанасюк О. Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм / Олександр Опанасюк. – Дрогобич : Коло, 2004. – 236с. – ISBN 966-7996-63-8
1426552
  Тетеріна О.Б. Художній переклад в орієнталістиці А. Кримського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 41-44. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  У статті мова йде про характерновизни та шляхи мистецького експерименту А. Кримського. Автор доходить висновку, що перекладацька діяльність А. Кримського стимулювала поступ вітчизняної орієнталістики в європейському контексті
1426553
  Зорівчак Р. Художній переклад в україні як чинник формування нації
1426554
  Зорівчак Р.П. Художній переклад в Україні як чинник формування нації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 129-132. – ISBN 966-7890-03-1
1426555
  Зорівчак Р.П. Художній переклад в Україні як чинник формування нації (Спроба історико-літературного осмислення) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1426556
  Рильський М.Т. Художній переклад з одінєї слов"янської мови на іншу / М.Т. Рильський. – Київ, 1958. – 34 с.
1426557
  Жук А.В. Художній переклад з точки зору міжлітературної комунікації // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 254-260
1426558
  Іваницька М. Художній переклад і креативність як атрибут перекладацької діяльності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 183


  У статті розглянуто поняття креативності як невід"ємного атрибуту діяльності перекладача художньої літератури. Зазначається, що зміни в тексті перекладу порівняно з оригіналом залежать як від об"єктивних причин, так і від мовної особистості ...
1426559
  Тетеріна О. Художній переклад у становленні Володимира Самійленка як новатора національного літературного процесу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 53-56. – Бібліогр.: Літ.: С. 53-56; 15 назв. – ISSN 0130-5263
1426560
  Стельмах Б.В. Художній переклад як взаємодія двох мовних картин світу (на матеріалі перекладів поезії Г. Гейне А.Ю. Кримським) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 91-97. – ISSN 1729-360Х
1426561
  Шемуда М.Г. Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 454-461. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1426562
  Клименко Л.В. Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті Євроінтеграції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті художній переклад визначається як основний вид міжкультурної комунікаці, акцент робиться на його ролі у сучасному контексті інтеграційних процесів Україна - Європа. В статье художественный перевод определяется как основной вид межкультурной ...
1426563
  Ковтун О.В. Художній переклад як джерело фразеографії // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 74-82
1426564
  Ковальчук І.В. Художній переклад як об"єкт редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 167-173


  Розглянуто художній твір як вид мистецтва; вивчено критерії оцінювання якості художніх перекладів. Водночас зроблено спробу визначити основні проблеми редагування художнього перекладу та проаналізувати кілька сучасних художніх перекладів. The article ...
1426565
  Матвіїшин О.М. Художній переклад як особливий вид міжмовної та міжкультурної комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 232-237. – ISBN 978-617-7132-02-07
1426566
  Романенко О.В. Художній переклад як проблема німецького романтизму // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 402-405. – ISBN 966-7890-03-1
1426567
  Романенко О.В. Художній переклад як проблема німецького романтизму // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1426568
  Сушко З. Художній переклад як проблема теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 263-267.
1426569
  Тетеріна О. Художній переклад як проблема українського порівняльного літературознавства ХІХ - початку ХХ століття // Національні варіанти літературної компаративістики / Д. Наливайко, Т. Денисова, О. Дубініна, Г. Стембковська, І. [та ін.] Пупурс. – Київ : Стилос, 2009. – С. 374-386. – ISBN 978-966-193-033-8


  М. Драгоманов. - С. 376-378, 382, 384; М. Зеров. - С. 375, 385; М. Костомаров. - С. 375; А. Кримський. - С. 381.
1426570
  Федорів М.Л. Художній переклад: проблеми відтворення авторського задуму : (на прикладі роману "Полтва" Р. Андріяшика // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 85 : Філологічні науки
1426571
  Білоус О.М. Художній переклад: шляхи аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 40 ; 7 назв
1426572
  Білоус О.М. Художній переклад: шляхи аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 36-40. – ISBN 966-7890-03-1
1426573
  Олексенко О.А. Художній потенціал прономінативів поетичної мови Бориса Олійника / О.А. Олексенко, В. Лабетова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 81-86. – ISSN 2312-0665
1426574
  Пуніна О. Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 48-56. – ISSN 0236-1477
1426575
  Манойлова О. Художній предмет як наукова проблема: історія та перспективи
1426576
  Філатова О.С. Художній проект "шукача-деструктатора" (роман Г. Шкурупія "Двері в день") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 178-183. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1426577
  Ільєнко І.М. Художній простір європейського балетного театру XVII-XX століть: музично-хореографічні взаємодії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Ільєнко Ірина Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1426578
  Пахолок З. Художній простір Людмили Вознюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 170-178. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Про літературну діяльність волинського вчителя-дефектолога Людмилу Вознюк.
1426579
  Чекан О.Е. Художній простір музичного твору: генеза та функціонування. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Чекан О.Е.; Нац. музич. академія України ім. П.І.Чайковського. – К., 1999. – 17л.
1426580
  Копаниця Л. Художній простір народної поезії: жанрові ракурси / Л. Копаниця, Ф. Арнаут // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 51-62


  У кожному разі, виявляючи історичну динаміку такого екзистенційного фольклорного жанру, як народна пісня, самий процес його становлення від "архетипів" міфопоетичної свідомості до світоглядних і звичаєвих структур ми уявляємо не тільки з позиції теорії ...
1426581
  Єфименко В.А. Художній простір постмодерністської літературної казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 346-352


  У статті розглядаються особливості художнього простору постмодерністської літературної казки. Виявлено характерні риси таких складових художнього простору, як простір наративу, простір наратора, дискурсивний та іконічний простори. В статье ...
1426582
  Чужа Т. Художній простір степу в романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 409-415. – ISBN 966-95452-4-3
1426583
  Дорожєєва А. Художній простір театралогії Володимира Малика "Таємний посол" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 96-97
1426584
  Білоус П. Художній простір у "Повісті минулих літ"


  У статті розглянуто художню парадигму простору літописної прози з погляду середньовічної естетики та поетики. Як складова частина літописного хронотопу простір має в давньому тексті свої конкретні символи та міфологізовані образи
1426585
  Юр М. Художній простір у безпредметному живопису українських художників ХХ століття // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 175-179. – ISBN 978-966-2374-12-4
1426586
  Перцова І. Художній простір у творі Джека Лондона "Жага до життя" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 118-121. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1426587
  Копаниця Л.М. Художній простір усної народної лірики в актуальній методологічній перспективі // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 51-54. – ISSN 2308-5258


  "У статті на матеріалі українських народних пісень і загальнонаукових тенденцій висвітлюються перспективні лінії жанрової інтерпретації усної лірики, дослідження діалектики та еволюції поетичного мислення в ній та аргументація потреби етнокультурних, ...
1426588
  Балла Е. Художній профіль талановитої поетеси // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 180-181
1426589
  Мельниченко Л.О. Художній психологізм малої прози Б. Грінченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 56-62


  Статтю присвячено аналізу малої прози Б. Грінченка. Основна увага акцентується на психологічному дослідженні. Статья посвящена анализу малой прозы Б. Гринченко. Основное внимание уделено психологическому исследованию. The article deals with the ...
1426590
  Павліченко Н.В. Художній ринок Києва (кінець XIX - початок XXI століть): особливості функціонування та типологічні характеристики : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Павліченко Надія Валеріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1426591
  Голобородько Я. Художній салон Анатолія Марущака
1426592
  Грицюта М.С. Художній світ В. Стефаника / М.С. Грицюта. – Київ, 1982. – 200 с.
1426593
  Печарський А. Художній світ Валер"яна Підмогильного в задзеркаллі індивідуального і суспільного нарцисизму // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 64-70. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Стаття присвячена проблемі нарцисизму в інтелектуальній романістиці В. Підмогильного
1426594
  Степула Н. Художній світ Василя Левицького // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 100-104. – ISBN 966-7379-16-7
1426595
  Корнілова К.О. Художній світ війни у романі "Юлія, або запрошення до самовбивства" П. Загребельного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 61-68. – ISBN 978-966-551-315-5
1426596
  Кудряшова О.В. Художній світ Грицька Чупринки в очінці його сучасників // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 203-206. – ISBN 978-966-171-217-0
1426597
   Художній світ Достоєвського. – К : Дніпро, 1973. – 260 с.
1426598
  Ткачук М. Художній світ елегій Юліуша Словацького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 26-36.
1426599
  Супрун В.М. Художній світ епічної творчості Миколи Понеділка : монографія / Володимир Супрун. – Вінниця : Вінниц. газ, 2010. – 167, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 157-166. – ISBN 978-966-2257-21-2
1426600
  Бобиненць С. Художній світ зарубіжного письменства у контексті українознавчих студій Миколи Неврлого // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 14-22. – ISSN 2411-4146
1426601
  Рарицький О.А. Художній світ збірки І. Прокоф"єва "Зелений шум" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 44-45
1426602
  Ткаченко А.О. Художній світ Івана Драча / А.О. Ткаченко. – К., 1992. – 48с.
1426603
  Хорошков М.М. Художній світ Івана Чендея : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Хорошков М.М.; Мін-во освіти і науки України; Маріупольский держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь, 2007. – 210л. – Бібліогр.: л. 188-210
1426604
  Хорошков М.М. Художній світ Івана Чендея : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Хорошков М.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1426605
  Зимомря О. Художній світ Ласла Балли: оцінки імагологічних вимірів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 397-403. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1426606
  Ткачук М. Художній світ лірики Євгена Маланюка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 74-83. – ISSN 2411-4146


  У статті висвітлюється характер художніх шукань Євгена Маланюка, змоделізована художня картина світу в контексті розвитку української та світової поезії доби. Відтворено його історіософські мотиви, патріотичні почуття й переживання над долею України. ...
1426607
  Горбонос О. Художній світ літературних казок П. Білецького-Носенка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 22-27
1426608
  Марко В.П. Художній світ Михайла Стельмаха / В.П. Марко. – Київ : Знання, 1982. – 44 с.
1426609
  Сулима М. Художній світ народної емігрантської пісні кримських татар // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 301-305. – ISBN 966-02-2984-4


  Українська фольклористка Ольга Гуменюк–дослідниця кримськотатарського фольклору, насамперед пісенного. Вона авторка монографій «Меджбур олдым мепн бир гуле–Взяла у бран мене троянда. Поетичний світ фольклорного пісенного жанру–макаму»(2008),«Учь ...
1426610
  Погребенник В. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого
1426611
  Погребенник В. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого
1426612
  Василенко В. Художній світ новели "Мати" Григорія Косинки
1426613
  Феодосій О.О. Художній світ новелістики Людмили Тарнашинської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 194-200. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1426614
  Цибуковська М. Художній світ оповідання "Помстився" Уласа Самчука
1426615
  Головачева К.Р. Художній світ Павла Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 291-295. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1426616
  Черкаський В.М. Художній світ Панаса Мирного / В.М. Черкаський. – К, 1989. – 349с.
1426617
  Ходанич М. Художній світ Петра Ходанича // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 181-184. – ISSN 2520-6419
1426618
  Жила Н.В. Художній світ пізньої прози Е. Штріттматтера // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 403-406. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1426619
  Клочек Г. Художній світ поезії Павла Тичини "Ви знаєте, як листя шелестить..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 53-60. – ISSN 0130-5263


  До проблеми аналізу внутрішнього світу художнього твору з позицій рецептивної поетики
1426620
  Погребенник В.Ф. Художній світ поезії Тимка Падури // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 87-89
1426621
  Бочко М. Художній світ поезії Федора Коваля // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 62-67. – ISBN 966-8110-14-5
1426622
  Кавун Л. Художній світ роману "Чотири шаблі" Юрія Яновського в контексті ВАПЛІТЕ // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 68-74. – (Філологічні науки)
1426623
  Козій О. Художній світ роману Івана Чендея "Скрип колиски": людинознавчий та неоміфологічний аспекти // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-133. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1426624
  Ткачук М.П. Художній світ роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 150-163


  У статті висвітлюється художній світ як естетична категорія в романі Михайла Стельмаха "Дума про тебе", з"ясовується дискурсивна практика автора, розкриваються особливості його лірико-романтичної стильової палітри, особливості поетики. В статье ...
1426625
  Грицаюк М.М. Художній світ роману О. Чорногуза "Я хочу до моря" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 62-67
1426626
  Хоменко В.В. Художній світ роману Тагара Бен Джеллуна "Священна ніч" : проблема стереотипу та архетипу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1426627
  Хоменко В.В. Художній світ роману Тагара Бен Джелуна "Священна ніч": проблема стереотипу та архетипу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 344-351. – ISBN 966-581-231-9
1426628
  Гуменюк В. Художній світ роману Юзефа Ігнація Крашевського "Хата за селом"
1426629
  Шевченко З. Художній світ Т. Шевченка (матеріали до вивчення біографії)


  У статті розглядається проблема становлення Т. Шевченка як художника, задум та реалізація деяких полотен, засоби творення художніх образів
1426630
  Ткачук М.П. Художній світ творів Івана Франка : навч. посібник для студентів та учнів / Микола Ткачук ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2016. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-308-649-1
1426631
  Тюрін Ілля Художній світ Тютчева / пер. з рос. О. Приходько // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 212-213. – ISSN 0320 - 8370
1426632
  Олійник С. Художній світ філософської фантастики Галини Пагутяк // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
1426633
  Ткачук М. Художній світ циклу "Сонети синього квітня" Андрія Малишка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 177-181. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1426634
  Шляхова Н. Художній світ як "об"єктивна суб"єктивність". Роздуми про філософську природу роману О. Гончара "Циклон". // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 45-57. – ISBN 966-587-044-0
1426635
  Алєксєєнко О. Художній світ як визначальна характеристична ознака історичної прози // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 38-44. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1426636
  Іванишин П. Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців


  У статті автор досліджує трансформацію структур художнього світу Тараса Шевченка у поезії вісниківців. Герменевтично осмислюється також поняття художнього світу як літературознавчої категорії
1426637
  Костюк М.М. Художній символ як основа лінгвопоетики французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 499-503


  Стаття присвячена визначенню художнього символу як основи лінгвопоетики французького символізму кінця ХІХ ст. У статті досліджені історичний контекст, філософські тенденції та погляди, які вплинули на появу та розвиток символізму, його основні ознаки. ...
1426638
  Півень К.А. Художній синкретизм пейзажних замальовок в оповіданні Ван Мена "Мрії про море" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 165-170


  У статті подана авторська типологізація пейзажних замальовок в оповіданні Ван Мена "Мрії про море". З"ясовано, що описи природи розкривають новаторство художніх експериментів китайського письменника, які відповідають поетиці модернізму. В статье ...
1426639
  Чібалашвілі А.О. Художній синтез в музичному мистецтві ХХ століття. Від взаємодій стилів до взаємодії мистецтв // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 323-330
1426640
  Маліновський А. Художній синтез у романі І.О. Гончарова "Обломов" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 228-235
1426641
  Чібалашвілі А.О. Художній синтез у творчості українських композиторів зламу XX – XXI століть як знак новітнього часу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – C. 292-298
1426642
  Юферова О.В. Художній синтез як процес : спроба міждисциплінарного підходу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 104-112. – (Філологічні науки ; № 1)
1426643
  Калашник В.С. Художній словосвіт Григора Тютюнника : На матеріалі оповідання "Холодна м"ята" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 13 (305). – С. 33-36


  У статті автор має на меті з"ясувати лінгвокультурні та лінгвостилістичні особливості художнього слововживання в оповіданні Григора Тютюнника "Холодна м"ята" - одного з найпоетичніших творів оповідного жанру у творчій спадщині письменника
1426644
  Овчаренко Н. Художній спектр канадського постколоніалізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 46-57. – ISSN 0236-1477
1426645
  Томченко М.А. Художній статус автора в творчості Ніли Зборовської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 203-208. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1426646
  Сидоренко Я. Художній стиль Георгія Нарбута - "архітектора" українських видань 1918-1920 рр. // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 65-67
1426647
  Циховська Е.Д. Художній стиль Григорія Сковороди та Євгена Маланюка: спільності й відмінності // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 203-206. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1426648
  Задорожна Л.М. Художній стиль і система образів "Енеїди" І. Котляревського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-18. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Здійснюється оцінка художнього стилю "Енеїди" І. Котляревського відповідно до системи образів твору.
1426649
  Коннов О.Ф. Художній стиль як категорія аксеології мистецтва // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.179-181
1426650
  Сивокінь Г.М. Художній твір і літературний процес / Г.М. Сивокінь. – К, 1986. – 47с.
1426651
  Гладкова Г.П. Художній твір та кінотекст: словотвірні проблеми адаптації / Г.П. Гладкова, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 152-158
1426652
  Гладков Г.П. Художній твір та кінотекст: словотвірні проблеми адаптації
1426653
  Гладкова Г.П. Художній твір та контекст: словотвірні проблеми адаптації
1426654
  Забудько К.М. Художній твір як "факт свідомості" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 143-146


  Вивчення художнього тексту як факту свідомості, долучення до досліджень феноменологічної методології і як наслідок дистанціювання від методології біографічної дають простір для наукових досліджень, спрямованих на прагматичний аналіз художніх творів з ...
1426655
  Забудько К.М. Художній твір як ендопсихічне явише (за методологією К.Г. Юнга) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 229-233


  Творчий процес належить до ендопсихічної сфери. Художній текст як ендопсихічне явище одночасно закорінений у свідоме та несвідоме автора, він є результатом актуалізації фпктів свідомості, зокрема знань, досвіду, переконань тощо та об"єктивації його ...
1426656
  Гончар Ю.О. Художній твір як об"єкт гендерної критики (на матеріалі повістей Т. Шевченка) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 173-176. – ISBN 978-966-171-217-0
1426657
  Щербань О.О. Художній твір як феномен культури // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 39-47
1426658
   Художній текст - слово - образ: лінгвостилістичний аналіз : монографія / Голянич М.І. [та ін.] ; [за ред. М.І. Голянич] ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника], 2010. – 408 с. – Бібліогр.: с. 370-399. – ISBN 966-966-640-286-1
1426659
  Воронова Н. Художній текст в естетичному просторі як чинник соціокультурного розвитку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 247-254. – ISSN 1728-9572
1426660
  Дідківська Л. Художній текст у монологічній і діалогічній комунікації
1426661
  Куриленко І.А. Художній текст як віддзеркалення тексту культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 137-144. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
1426662
  Галустова К. Художній текст як генератор варіативності смислового сприйняття // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 27-30
1426663
  Носенок Б.Е. Художній текст як лабіринт в культурі постмодерну: художні колізії суб"єкт-об"єктної опозиції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 61-69


  У статті розглядається логіка трансформації естетичної парадигми від премодерну до постмодерну. Також у статті подано варіант аналізу естетичної діяльності та мистецтва, проблема деформації художнього образу в культурі постмодерну. Пропонується розгляд ...
1426664
  Печонова Я.В. Художній текст як музична партитура в романах М. Павича (інтермедійний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 194-204


  У статті розглянута проблема ідентифікації музичного екфразису на матеріалі прози Мілорада Павича, зокрема, роману "Пайзаж, намальований чаєм", у якому образи музики постають у різноманітних модифікаціях. У ході аналізу твору була здійснена спроба ...
1426665
  Андрійченко Ю.В. Художній текст як об"єкт інтерпретації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 3-7.
1426666
  Смущинська І.В. Художній текст як об"єкт лінгвістичного пошуку // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 262-267. – ISBN 966-581-727-2
1426667
  Воробйова О.П. Художній текст: у пошуках метаметоду інтерпретації // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 7-11


  Розглянуто можливість поєднання когнітивно-поетологічного та семіотико-наративного аналізів у єдиний метаметод інтерпретації художнього тексту. Запропоновано інтерпретацію оповідання Дж. Джойса "Евелін" у термінах зазначених комплементарних підходів, ...
1426668
  Чегусова Зоя Художній текстиль як складова національно-культурного простору (про Першу та Другу всеукраїнські трієнале художнього текстилю) / Чегусова Зоя, Печенюк Таміла // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 79-99. – ISSN 1728-6875
1426669
  Шляхова Н.М. Художній тип / Н.М. Шляхова. – Одеса, 1990. – 252с.
1426670
  Новиков А.О. Художній універсум Марка Кропивницького : монографія / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2006. – 349, [2] с. – Бібліогр.: с. 331-350. – ISBN 966-372-048-4
1426671
  Назарук В. Художній феномен Остапа Лапського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 102-108. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті йдеться про творчість найвидатнішого українського словесника у Польщі, поета, перекладача Остапа Лапського
1426672
  Каплюк К. Художній хронотоп як засіб посилення психологізму в історичному романі Р. Іваничука "Мальви" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 60-64
1426673
  Бортнік Ж. Художній час і простір у сучасній українській монодрамі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – C. 10-13. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1426674
  Козлов Р. Художній час і простір: проблеми термінології // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 200-206. – Бібліогр.: Літ. 205-206; 6 п. – ISBN 966-7773-70-1
1426675
  Рущак О. Художній час у системі засобів моделювання дійсності історичного роману-проекції (на основі творів Н. Королевої "1313" та М. Юрсенар "Філософський камінь") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 238-242. – ISSN 2307-2261
1426676
  Колесникова Л юбов Вікторівна Художній час як проблема онтології мистецтва : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Колесникова Л юбов Вікторівна. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 164 - 177
1426677
  Колесникова Любов Вікторівна Художній час як проблема онтології мистецтва : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Колесникова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1426678
  Ташкінова Т.М. Художній часопростір драматургії Марії Віргінської // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 255-262. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1426679
  Циховська Е. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 461-465. – ISBN 978-966-3888-379-3
1426680
  Циховська Е.Д. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.03 / Циховська Елліна Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
1426681
  Циховська Е.Д. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.03 / Циховська Елліна Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та сорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 396 л. – Бібліогр.: л. 356-396
1426682
  Шупта-В"язовська Художній часопростір як спосіб вираження несвідомого в прозі Михайла Коцюбинського
1426683
  Носенок Б.Е. Художнік та публіка в українському постмодерному мистецькому просторі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 34-36
1426684
  Кавун Л. Художність поезії Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 13-19. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті розглядаються теоретичні аспекти, пов"язані з модусами художності та проблемами співвідношення між семантикою поетичного тексту Михайла Драй-Хмари й позатекстовою реальністю
1426685
  Дубчак Л.М. Художність театральних форм: естектико-мистецтвознавчий аспект : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.08 / Дубчак Л.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1426686
  Дубчак Людмила Миколаївна Художність театральних форм:естетико-мистецтвознавчий аспект : Дис..канд. філософ. наук: 09.00 .08 / Дубчак Людмила Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 168л. – Бібліогр.:л.153-168
1426687
  Костенко Н.В. Художність як критерій оцінки літературного твору та його перекладу (з приводу публікації Г. Петріашвілі в ж. "Всесвіт", 2008, № 5-6) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 104-108. – ISBN 978-966-171-217-0
1426688
  Ткаченко А.О. Художність: із чим її їдять? // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 43-50. – Бібліогр.: Літ.: с. 50; 14 п. – ISBN 978-966-171-217-0
1426689
  Дмитриева О.Б. Художнки итальянского Возрождения XIV-XVI вв. / О.Б. Дмитриева. – 3-е изд. – Л., 1970. – 43с.
1426690
  Боднар О. Художня "справжність" перекладної поезії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 252-256. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4


  Розглянуто переклади на анг. мову віршів Івана Драча в аспекті їх семантичної тотожності. Рассмотрены переводы на англ. язык стихов Ивана Драча в аспекте их семантической тождественности.
1426691
  Бродюк Ю. Художня антропологія трилогії "Жменяки" М.Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 248-258
1426692
  Кизилова В. Художня версія інтерпретації історичної доби в повісті Зірки Мензатюк "Як я руйнувала імперію" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 120-129. – ISSN 2304-9383
1426693
  Махрін В.Д. Художня виразність жилої забудови / В.Д. Махрін. – Київ, 1969. – 56 с.
1426694
  Северин В.Д. Художня виразність та естетична цінність виставкового дизайну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 109-117
1426695
   Художня виставка "Василь Стефаник у графіці В.Касіяна". Каталог.. – К., 1971. – 12с.
1426696
   Художня виставка "Радянська Україна". – Київ, 1962. – 32с.
1426697
   Художня виставка до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка. Живопис.. – Х., 1962. – 4с.
1426698
   Художня виставка до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка. Скульптура.. – Х., 1962. – 4с.
1426699
  Луців В. Художня виставка Уляни Гуменюк у Лондоні // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-125. – ISSN 0130-1799
1426700
  Черниш А. Художня візія українського генія у романі М. Слабошпицького "Марія Башкирцева (Життя за гороскопом)"
1426701
  Тарнашинська Л.Б. Художня галактика Валерія Шевчука : Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури / Л.Б. Тарнашинська; НАНУ. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 224с. – ISBN 966-7601-38-2
1426702
  Зінченко С В. Художня гімнастика / С В. Зінченко, . – К, 1966. – 91с.
1426703
  Костюк Н.Т. Художня гладь з колекції Н.Т. Костюк / Костюк Н.Т. – Київ, 2005. – 76 арк.
1426704
  Святовець В.Ф. Художня деталь в українській класичній прозі : Нариси про творчість письменників: Навчальний посібник / В.Ф. Святовець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 176с. – ISBN 966-594-818-0
1426705
  Святовець В. Художня деталь і вся палітра (до вивчення роману Івана Багряного "Тигролови")
1426706
  Святовець В.Ф. Художня деталь і подробиця у творчому процесі: навч. посіб. / В.Ф. Святовець. – К., 1997. – 50с.
1426707
  Харчук Р. Художня деталь і проблема національної ідентичности у прозі Т. Шевченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 3. – С. 30-36. – ISSN 0042-9422
1426708
  Брайченко С. Художня деталь у новелі Миколи Хвильового "Кіт у чоботях" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 197-201. – ISBN 978-617-689-129-1
1426709
  Мірошніченко Л.В. Художня деталь у новелі О. Гончара "Чорний яр" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 133-139. – ISBN 978-966-551-315-5
1426710
  Різниченко Т.М. Художня деталь у романі Марка Вовчка "Записки причетника" / Т.М. Різниченко, 1959. – [15] с. – Окр. відбиток
1426711
  Фурман А.В. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / А.В. Фурман, А.А. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 124-127. – ISSN 1810-2131
1426712
  Святовець В. Художня деталь фольклорного походження в сучасній публіцистиці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 189-204. – (Журналістика ; Вип. 2)
1426713
  Атаманчук В.П. Художня експресивність у поезії М. Вінграновського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 52-53
1426714
  Кондрацька Людмила Художня епістемологія культури у вимірі педагогіки : Монографія / Кондрацька Людмила; МОНУ. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 408с. – ISBN 966-609-012-0
1426715
   Художня і традиційно-побутова культура народу: зб. наук. праць.. – К., 1983. – 142с.
1426716
  Сліпушко О.М. Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст = Taras Shevchenko"s artistic individuality and the world literary context : у 2 ч. / Оксана Сліпушко, Ірина Приліпко. – Київ : Логос. – ISBN 978-617-7442-18-8
Ч. 2. – 2016. – 267, [1] с. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 134-139, 261-265
1426717
  Жданова І.А. Художня інтелігенція Наддніпрянської України в останній чверті ХІХ -- початку ХХ сто. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.05 / Жданова І. А.; НАН України, Ін-т націон. відносин і політології. – К., 1995. – 17л.
1426718
  Корнійчук Т. Художня інтепретація архетипу "зрада" крізь при зму дихотомії "свій-чужий" у п"єсі "Москаль-чарівник" І. Котляревського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 118-123. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1426719
  Бикова Т.В. Художня інтерпретація архетипу "зрада" крізь призму опозиції "свій" - "чужий" у "гуцульському" тексті початку XX століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 24-29. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1426720
  Максимчук-Макаренко Художня інтерпретація біблійних сюжетів у літературній творчості Олександра Довженка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 77-82. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1426721
  Кейда Федір Федорович Художня інтерпретація Гайдамаччини в українській літературі 19-20 ст. : Дис....д-ра філолог. наук.: 10.01.01 / Кейда Федір Федорович; Маріупольський гуманіт. ін-т Донецького нац. ун-ту. – Маріуполь, 2001. – 420л. – Бібліогр.:л.:397-420
1426722
  Кейда Федір Федорович Художня інтерпретація гайдамаччини в українській літературі XIX-XX століть : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Кейда Федір Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: с. 31-33
1426723
  Стадніченко О. Художня інтерпретація Голокосту у романі Ю. Винничука "Танго смерті" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 151-157. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1426724
  Бандура Т.Й. Художня інтерпретація еволюції жіночого характеру в оповіданнях А. Свидницького // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 3-10. – ISBN 978-966-551-315-5
1426725
  Січкар О.М. Художня інтерпретація історичних подій початку XX ст. в Україні за романами В. Дрозда "Листя землі" та "Сто років любові (Портрет української родини на тлі епохи)" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 203-207. – (Філологічні науки ; № 2)
1426726
  Миц К.В. Художня інтерпретація історичної дійсності в українській прозі XIX - початку XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Миц Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190-205
1426727
  Миц К.В. Художня інтерпретація історичної дійсності в українській прозі XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Миц Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1426728
  Артюшенко З.В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Артюшенко Злата Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1426729
  Артюшенко З.В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Артюшенко Злата Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 180, [15] л. – Додатки: 15 л. – Бібліогр.: л. 157-180
1426730
  Козачук К.О. Художня інтерпретація козацького двобою та норм звичаєвого права в романі П. Куліша "Чорна рада. Хроніка 1663 р." // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 82-88. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1426731
  Віннічук А. Художня інтерпретація Коліївщини в поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 16-19
1426732
  Колесник О. Художня інтерпретація міфосу: Шекспір та "Слово о полку Ігоревім" // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 54-59. – ISBN 978-966-365-781-4
1426733
  Камінчук О. Художня інтерпретація національної ідеї в українській поезії кінця XIX - початку XX ст.: світоглядно-естетична парадигматика
1426734
  Данильченко О.Ю. Художня інтерпретація образу біблійного пророка Мойсея у давній українській літературі та поетичній спадщині Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 123-129
1426735
  Семенюк Л. Художня інтерпретація образу вищого співця Бояна у поемі Левка Боровиковського "Пир Владимира Великого" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 126-136
1426736
  Приліпко І. Художня інтерпретація постаті Мельхіседека Значко-Яворського в українській літературі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 42-55. – ISSN 0236-1477
1426737
  Мокренцов Д.С. Художня інтерпретація пророцтва в українській прозі першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мокренцов Денис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1426738
  Галаєва О. Художня інтерпретація теми жіночої долі у творчості Т. Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 192-206. – ISBN 978-966-493-489-0
1426739
  Янкова Н. Художня інтерпретація Хмельниччини в історичних творах Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються історичні твори і дослідження М. Грушевського, присвячені Хмельниччині. Визначаються особливості авторської інтерпретації постаті гетьмана та його доби в художніх і наукових текстах.
1426740
  Чобанюк В. Художня інтерпретація часопростору в драмі Івана Кочерги "Майстри часу" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 62-65. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1426741
  Шабельна О. Художня інтерпретація Шевченкових образів у творчості Василя Симоненка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 275-281


  У статті досліджується художня інтерпретація Шевченкових образів у творах Василя Симоненка та розкриваються шевченківські мотиви в поезіях поета-шістдесятника. Наголошується на спорідненій тематиці творчості обох творців української національної ...
1426742
  Колесник О.С. Художня інтерпретація як феномен культури : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Колесник Олена Сергіївна ; М-во ткультури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 70 назв
1426743
  Поліщук Я. Художня історіографія Миколи Костомарова // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 7 (11). – С. 39-40
1426744
  Баган О. Художня історіософія Лесі Українки // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. 35-38. – ISSN 0042-9422
1426745
  Біляцька В. Художня картина "нелегкого життя народу" в оповіданнях І.Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 43-45.
1426746
   Художня кераміка західних областей Української РСР. – Київ, 1962. – 28с.
1426747
  Курган С.В. Художня комунікація як об"єкт соціологічної концептуалізації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 126-127
1426748
  Владимиров В.М. Художня комунікація як окремий вид соціальної комунікації (у порядку постановки питання) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 28-31


  Статтю присвячено дослідженню важливої, але специфічної та досі достатньо не дослідженої сфери соціальної комунікації, якою є художня комунікація. Зокрема, розглянуто питання співвідношення комуні- кації зі суспільно значущою інформацією та художніми ...
1426749
  Наумовська О. Художня контрадикція мотивів життя і смерті в українській усній народнопоетичній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено мотиви життя і смерті в українській народній прозі, прикметах і віруваннях. Розглянуто поширений у світовій міфології сюжет про вмирання і воскресіння богів; вірування українців, пов"язані із продовженням життя і смертю; образ смерті в ...
1426750
  Курганська А. Художня концептуалізація архетипу води у ліриці А. Мокеля / А. Курганська, Д. Чистяк // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 110-112. – ISSN 2307-8037
1426751
  Задорожна Л.М. Художня концепція вірменистики в літературно-критичному процесі України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 31-45. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглянуто художню концепцію вірменистики в сфері літературно-критичної думки України, зокрема висвітлення нею вірменського народного епосу на творчості Хачатура Абовяна.
1426752
  Задорожна Л.М. Художня концепція вірменистики в літературно-критичному процесі України
1426753
  Жуковська Г.М. Художня концепція історії в поезії Ліни Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Порушено низку проблем, пов"язаних зі своєрідністю художньої трансформації минулого в поезії Ліни Костенко. Звернуто увагу на неординарність підходу поетеси до висвітлення історичних тем, що виявляється у зображенні постатей, які здебільшого не були ...
1426754
  Задорожна Л.М. Художня концепція історії в романі П. Куліша "Михайло Чарнишенко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 153-159


  Історія в контексті долі героїв роману П. Куліша - як чинник вияву значення особи; сприйняття історії різними поколіннями, дидактичний фактор історії: такі головні аспекти статті
1426755
  Олефір В. Художня концепція людини і дійсності в науково-фантастичній трилогії Ю. Смолича "Прекрасні катастрофи" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 23-26
1426756
  Марко В.П. Художня концепція людини і стиль закономірності взаємодії : Автореф... д-ра філолог.наук: 10.01.08 / Марко В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 44л.
1426757
  Шевель Т. Художня концепція міста у творчості Миколи Вороного // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 313-316
1426758
  Стадніченко О.О. Художня концепція національної історії в романі Ліни Костенко "Берестечко" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 125-128. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1426759
  Харишин Д.Г. Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Харишин Дарія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1426760
  Харишин Д.Г. Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Харишин Дарія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 247 л. – Додатки: л. 240-247. – Бібліогр.: л. 210-239
1426761
  Башманівський В.І. Художня концепція пейзажу у творах Остапа Вишні / В.І. Башманівський, Башманівська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 16-22


  У статті аналізуються пейзажі елементи як концептуальні сюжетотворчі чинники малих прозових творів Остапа Вишні
1426762
  Савицька Л. Художня критика в Україні. Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів культури і мистецтва / Л. Савицька; Мін-во культури і мистецтв України.Акад.мистецтв України. – Київ : Кадри, 2001. – 321с. – ISBN 966-7958-05-1
1426763
  Матвійчук А.К. Художня култьтура Відродження в пошуках особистості / А.К. Матвійчук, С.О. Бондарук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 45-50. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1426764
  Мінасян Н. Художня культура : творчі завдання, тести, кросворди / Наталія Мінасян. – Київ : Шк. світ, 2011. – 118, [2] с. : іл., табл. – Авт на обкл. не зазнач.-На обкл. та тит. арк. : Ми з вами 15 років. – (Бібліотека "Шкільного світу". Загальнопедагогічний напрям ; Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-591-4
1426765
  Миропольська Н.Є. Художня культура 9-11 класи / Н.Є. Миропольська, Л.М. Масол, О.В. Гайдамака. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 92, [4] с. – На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Історія України. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека ; Профтехосвіта. Бібліотека .- Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу")
1426766
  Шульга Р. Художня культура в Україні :життя після смерті старого міфу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.99-112
1426767
  Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р.Д. Михайлова. – Київ : Слово, 2007. – 496 с., 32 с. іл. – ISBN 966-8407-71-7
1426768
  Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Михайлова Р.Д. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
1426769
  Бабій Н.П. Художня культура доби бароко в католицьких пам"ятках Івано-Франківської області : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бабій Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1426770
  Передерій В.Ф. Художня культура і радянський спосіб життя / В.Ф. Передерій. – Київ, 1976. – 47с.
1426771
   Художня культура і суспільний прогрес.. – К., 1983. – 158с.
1426772
  Сафарян С. Художня культура Німеччини епохи Середньовіччя та Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 15-20
1426773
  Передерій В.Ф. Художня культура радянського народу / В.Ф. Передерій. – Київ, 1985. – 152с.
1426774
   Художня культура світу : Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон: Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. та ін. Оніщенко; Ін-тут проблем виховання АПН України; За ред. Н.Є. Миропольскої. – Київ : Вища школа, 2003. – 191с. – ISBN 966-642-128-3
1426775
   Художня культура світу : Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон : Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. Оніщенко, Н.В. Владимиров; Н.Є.Миропольська, Е.В.Бєлкіна, Л.М.Масол, ін.Оніщенко О.І., Н.В.Владимирова; Ін-тут проблем виховання АПН України; За ред. Н.Є. Миропольскої. – 2-е вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 191с. – ISBN 966-642-170-4
1426776
   Художня культура світу: Європейський культурний регіон : Європейський культурний регіон:Греція.Італія.Франція.Іспанія.Велика Британія.Навч. посібник для загальноосвітних закладів України. – Київ : Вища школа, 2001. – 191с. – ISBN 966-642-044-9
1426777
   Художня культура України : Навчальний посібник для загальноосвітніх навч. закладів / Л.М. Масол, С.А. Ничкало, Г.І. Веселовська, О.І. Оніщенко; Л.М.Масол, С.А.Ничкало., Г.І.Веселовська, О.І.Оніщенко; Інститут проблем виховання АПН України; За заг. ред. Л.М.Масол. – Київ : Вища школа, 2006. – 239с. – ISBN 966-642-297-2
1426778
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник. – Київ. – ISSN 1992-5514
Вип. 4. – 2007
1426779
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ. – ISSN 1992-5514
Вип. 5. – 2008
1426780
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ. – ISSN 1992-5514
Вип. 6. – 2009
1426781
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5514
Вип. 10. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426782
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5514
Вип. 11. – 2015. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426783
   Художня література - важливий засіб комуністичного виховання. Бібліогр. і метод. мат.. – К., 1965. – 64с.
1426784
   Художня література - цілюще джерело, яке формує національний інтелект // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1426785
  Дрб"язко М.Ф. Художня література / М.Ф. Дрб"язко, Г.П. Межевич. – К., 1975. – 143с.
1426786
  Мельник Т. Художня література в контексті ноосферної освіти
1426787
   Художня література видана на Україні за 40 років. 1917-1957. Бібліограф. показчик.. – Х.
ч. 1. – 1958. – 439с.
1426788
   Художня література видана на Україні за 40 років. 1917-1957. Бібліограф. показчик.. – Х.
ч. 2. – 1960. – 540с.
1426789
   Художня література зарубіжних країн у пресі УРСР : Наук.-допом. ретросп. покажч. за 1981-1985 рр. – Харків : Кн. палата, 1989. – с.
1426790
   Художня література і духовне життя суспільства.. – Київ, 1989. – 272с.
1426791
  Бугайко Т.Ф. Художня література і комуністичне виховання учнівської молоді / Т.Ф. Бугайко, Ф. Бугайко. – Київ, 1952. – 32с.
1426792
  Панченко В.Є. Художня література і проблеми шкільного виховання. / В.Є. Панченко. – К., 1987. – 45с.
1426793
  Дончик В.Г. Художня література і радянський спосіб життя / В.Г. Дончик. – К., 1977. – 47с.
1426794
   Художня література і фольклор народів СРСР.. – вип. 1. – К., 1939. – 88с.
1426795
  Сивокінь Г.М. Художня література і читач / Г.М. Сивокінь. – К, 1971. – 148с.
1426796
  Наєнко М. Художня література України / М. Наєнко. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-8547-38-1
Ч.1 : Від міфів до реальності. – 2005. – 660с.
1426797
  Наєнко М.К. Художня література України : від міфів до модерної реальності : Міфи і міфотворці. Фольклор і фольклористика. Монументалізм. Орнаменталізм. Ренесанс. Бароко . Класицизм. Романтизм. Реалізм. Модернізм. Постмодернізм / Михайло Наєнко. – Київ : Просвіта, 2008. – 1064 с. – ISBN 966-8547-38-1
1426798
  Наєнко М.К. Художня література України : від міфів до модерної реальності / Михайло Наєнко. – Вид.3-тє з допов. й уточненнями. – Київ : Просвіта, 2012. – 1087, [1] с. – Зміст: Міфи і міфотворці ; Фольклор і фольклористика ; Монументалізм ; Орнаменталізм ; Ренесанс ; Бароко ; Класицизм ; Романтизм ; Реалізм ; Модернізм ; Постмодернізм. – Бібліогр.: с. 1080-1081 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-76-9
1426799
  Сприса О. Художня література як джерело прецедентності в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 93-103. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1426800
  Півнюк Надія Художня література як мистецтво слова : матеріал до вступного уроку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 94-95
1426801
  Авраменко Олександр Художня література як одна з форм духовної діяльності людини


  Дорогі колеги, програму з української літератури для дванадцятирічної школи ми будемо цього навчального року проходити вперше саме з восьмикласниками. Тема першого уроку винесена в заголовок цієї статті, вона має налаштувати наших учнів після ...
1426802
   Художня література як форма пізнання дійсності : Вступний розділ підручника "Українська література, 10 клас. Профільний рівень / Г.Ф. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром"як, Л. Вашків, Н. Плетенчук
1426803
  Червінська О. Художня література як чинник інтелектуальної агресії // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 22-30.
1426804
  Бабич Євдокія Кононівна Художня література. Критика. Літературознавство : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – Київ : Дніпро, 1980. – 144с.
1426805
  Бабич Євдокія Кононівна Художня література. Критика. Літературознавство : Рек. бібліогр. покажч. за 1980-1981 рр. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – Київ : Дніпро, 1982. – 155с.
1426806
  Бабич Євдокія Кононівна Художня література. Критика. Літературознавство : Ркоменд. бібліогр. покажч. за 1982-1983 рр. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – Київ : Дніпро, 1984. – 142с.
1426807
  Бабич Євдокія Кононівна Художня література. Критика. Літературознавство : Рекоменд. бібліогр. покажч. за 1984-1986 рр. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – Київ : Дніпро, 1986. – 142с.
1426808
  Бабич Євдокія Кононівна Художня література. Критика. Літературознавство : Рек. біліогр. покажч. за 1986-1987 рр. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – Київ : Дніпро, 1988. – 166с.
1426809
   Художня література. Критика. Літературознавство : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ
(2003). – 2004
1426810
   Художня література. Критика. Літературознавство : (2008) : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Мін-во культ. і туризму України ; Держ. заклад "Нац. парламентська б-ка України ; [ авт. укл. А. Ільченко; відп. ред. В.Кононенко ]. – Київ : НПБ України, 2009. – 144 с.
1426811
   Художня література. Критика. Літературознавство (1992). – Київ, 1993. – 87 с. – ISBN 5-7707-4159-7
1426812
   Художня література. Критика. Літературознавство (2002) : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 124с.
1426813
   Художня література. Критика. Літературознавство (2005) : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 2006. – 92с.
1426814
   Художня література. Критика. Літературознавство (2006) : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 2007. – 92с.
1426815
  Бабич Євдокія Кононівна Художня література. Критика. Літературознавство. : Рек. покажч. за 1974-1975 рр. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – Київ : Дніпро, 1976. – 143с.
1426816
  Бабич Євдокія Кононівна Художня література. Критика. Літературознавство. : Рек. покажч. за 1976-1977 рр. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – Київ : Дніпро, 1978. – 135с.
1426817
  Власенко В.О. Художня майстерність / В.О. Власенко. – Київ, 1969. – 184 с.
1426818
  Аврахов Г.Г. Художня майстерність Лесі Українки - лірика : посібник / Г.Г. Аврахов. – Київ : Радянська школа, 1964. – 233 с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1426819
  Костенко М.О. Художня майстерність М.М.Коцюбинського. / М.О. Костенко. – К., 1961. – 176с.
1426820
  Шепель Ю.О. Художня майстерність Максима Рильського як перекладача // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 146-153. – ISSN 2313-4593
1426821
  Сур"як Микола Володимирович Художня майстерність малої прози Андрія Чайковського : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Сур"як Микола Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 231л. – Бібліогр.:л.207-231
1426822
  Сур"як М.В. Художня майстерність малої прози Андрія Чайковського. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Сур"як М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К. – 24л.
1426823
  Костенко М.О. Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М.О. Костенко. – 2-е вид., доп. – Київ, 1969. – 272с.
1426824
  Семенчук І. Художня майстерність Михайла Стельмаха / І. Семенчук. – Київ : Радянська школа, 1968. – 172с.
1426825
  Власенко В.О. Художня майстерність Панаса Мирного / В.О. Власенко, І.Т. Клименко. – Дніпропетровськ, 1974. – 148с.
1426826
  Бондаренко Ю. Художня макроісторія динамічного типу: теорія і методика вивчення
1426827
  Ванюшина О.Ф. Художня міфотворчість як проблема етики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 119-125. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1426828
  Шарова Т. Художня мова К. Гордієнка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 135-138. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1426829
  Биданцева М.Г. Художня мова романтичної фантастичної новели Вашингтона Ірвінга "Легенда про Розу Альгамбри" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 4-9. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1426830
  Привалова С. Художня мова як засіб розкриття ідейного змісту роману "Собор" Олеся Гончара / С. Привалова, М. Бобик
1426831
  Мацько Л.І. Художня мовотворчість і наукова діяльність І. Нечуя-Левицького в історії української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 239-249. – ISBN 978-966-660-472-2
1426832
  Сивкова І. Художня модель буття у повістях Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 174-179
1426833
  Кейда Федір Художня модель гайдамаччини у романах Юрія Мушкетика / Кейда Федір. – Київ : Вирій, 1998. – 77с. – ISBN 966-557-12-5
1426834
  Ярошевич І. Художня модель історичної основи роману Сави Божка "В степах" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 129-134. – ISSN 1728-9572
1426835
  Кавун Л. Художня модель людського буття у творі А. Любченка "Образа" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 75-83. – (Філологічні науки)
1426836
  Ромащенко Л.І. Художня модель образу антигероя у творчості Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 253-268
1426837
  Луцак С. Художня модель самопізнання через іншого в романі "Андрій Лаговський" А. Кримського // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 106-113
1426838
  Мацибок-Стародуб Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська) : дис. ... [канд. філол. наук] : 10.01.01 / Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 161-187
1426839
  Мацибок-Стародуб Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1426840
  Бригадир Я.О. Художня модель світу в поетичній збірці "Ворожба вітру" Ярослава Веприняка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 139-148


  Статтю присвячено аналізу поетичного доробку Ярослава Веприняка з метою осмислення художньої моделі світу, представленої в його поезіях, послуговуючись співвіднесенням модифікацій моделей світу й характеру мовленнєвих опозицій як мисленнєвого ...
1426841
  Матвєєва О. Художня модель соціального буття в романі "Нова заповідь" В. Винниченка: від проекту "всебічного визволення" до ідеї "світового миру" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 56-62. – ISSN 2307-2261
1426842
  Кавун Л. Художня модель фаустівської людини в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 173-177. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджено художні модифікації фаустівської людини в українській прозі 20-х років ХХ століття, зокрема проаналізовано художнє втілення образу Фауста в романі Миколи Хвильового "Вальдшнепи". В статье исследовано художественные модификации ...
1426843
  Підопригора С. Художня модифікація жанрової структури притчі в повісті "Вогненні стовпи" Романа Іваничука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 138-141. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1426844
  Катаока Хіросі Художня модифікація культу предків в українському та японському фольклорі : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.07 / Катаока Хіросі; КНУТШ. – Київ, 2006. – 166л. – Бібліогр.: л. 151-166
1426845
  Катаока Хіросі Художня модифікація культу предків в українському та японському фольклорі : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.01.07 / Хіросі Катаока; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1426846
  Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Руснак І.Є.; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 420л. – Бібліогр.: л. 382-420
1426847
  Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Руснак І.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 29 назв
1426848
   Художня незглибимість "Тихого Дону": Укр. письменники про М.О.Шолохова.. – К., 1985. – 214с.
1426849
  Войцеховська Т. Художня образність "Дійствій презільної брані" Г. Граб"янки // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 122-125. – ISBN 978-966-171-893-6
1426850
  Шекера Я. Художня образність сунської поезії в жанрі ци: до проблеми методології дослідження жанру


  Розглянуто низку найяскравіших образів сунської поезії в жанрі "ци"; через розкриття внутрішніх форм їх ідеограм (мовно-культурологічний аналіз) виявлено інваріанти їхніх парадигм, що дозволило простежити символічне навантаження даних образів у ...
1426851
  Козачишина О. Художня образність як показник гендерної специфіки когнітивного стилю мовної особистості (на матеріалі романів Ф.С. Фіцджеральда "Tender is the Night" та З. Фіцджеральд "Save Me the Waltz") // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 1-7-113. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1426852
  Букарева Т.В. Художня освіта в контексті джерелознавства // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 96-99
1426853
  Волинська О.С. Художня освіта Галичини: (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.С. Волинська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти та газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-235. – ISBN 978-966-694-141-4
1426854
  Полюга Л.М. Художня палітра Івана Франка: пафос поетичного слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 29-33.
1426855
  Денискіна Г. Художня палітра Юрія Кобилецького: поєднання стандарту та образності / Г. Денискіна, О. Кобелецька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень, 2018 р. – С. 28-34. – ISSN 0130-5263


  Відомий учений-філолог (критик та літературознавець), педагог і письменник, член Спілки письменників України та СРСР, доктор філологічних наук. З 1943 року - завідувач кафедри історії української літератури філологічного факультету КДУ ім. Тараса ...
1426856
  Білоног Ю.І. Художня парадигма "автор-читач" у романній творчості Мілорада Павича : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Білоног Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 197-226
1426857
  Білоног Ю.І. Художня парадигма "автор-читач" у романній творчості Мілорада Павича : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Білоног Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1426858
  Добиш Ю. Художня парадигма доби українського ренесансу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 298-304


  У статті аналізується художня парадигма доби українського Ренесансу, доводиться, що література кінця 15-16 ст., написана латинською мовою українськими авторами, є літературною спадщиною України. Зроблено наголос на особливостях світогляду та ...
1426859
  Пастушенко Олена Василівна Художня парадигма жіночих характерів у прозі Уласа Самчука в контексті української літератури : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Пастушенко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1426860
  Пастушенко Олена Василівна Художня парадигма жіночих характерів у прозі Уласа Самчука в контексті української літератури : Дис.... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Пастушенко Олена Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 174 л. – Бібліогр.: л.154-174
1426861
  Медицька М. Художня парадигма маски у прозі Вітольда Гомбровича і Григора Тютюнника: текст і контекст // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 369-379.
1426862
  Горболіс Лариса Михайлівна Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця 19-початку 20 ст. (народнорелігійний аспект) : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Горболіс Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 409л. – Бібліогр.: л.359-409
1426863
  Горболіс Лариса Михайлівна Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця 19-початку 20 ст. (народнорелігійний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Горболіс Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 12 назв
1426864
  Горболіс Лариса Михайлівна Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця 19-початку 20 ст. (народнорелігійний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Горболіс Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 12 назв.
1426865
  Костецька Л. Художня парадигма образу митця в романі П.Карманського "Кільці рож" / Л. Костецька, Л. Чернявська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 171-177. – ISBN 966-8110-14-5
1426866
  Саєнко В. Художня планета Михайла Драй-Хмари // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 143-184. – ISBN 966-587-057
1426867
  Рудковська А.Ю. Художня подія як провідна текстова категорія французької готичної навели ХІХ століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 365-372. – Бібліогр.: Літ.: с. 372; 29 назв
1426868
  Єршов В. Художня правда в польськомовній мемуаристичній літературі Правоборежної України доби романтизму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 117-123


  Особливості втілення художньої правди в польськомовних мемуаристичних текстах Правобережної України доби романтизму мали розгалужені форми застосування, серед яких замовчування, алюзії чи недомовки та неповнота повідомлення були одним з ...
1426869
  Кіс-Федорук Художня правда Віктора Стогнута // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 68-69. – ISSN 0130-1799
1426870
  Домалега І. Художня правда роману І. Білика "Дикі білі коні"


  У статті досліджується інтерпретація історичних подій, художній домисел і вимисел у романі І. Білика про визвольну війну слов"ян із Персією у VI ст. до Н.Х., з"ясовуються авторські особливості створення образів та бачення реальних героїв, розкривається ...
1426871
  Лисенко-Ковальова Художня практика мурівського модернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 179-182


  У статті досліджуються проблеми модернізму в українській еміграційній літературі доби Мистецького Українського Руху. У пошуках грунту, основи модерністи вдаються до екзистенціалізму, світогляду, що зосереджується на самотній особистості, вилученій з ...
1426872
  Нагорний Я. Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 178-190. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1426873
  Кицак Л. Художня природа інтриги в детективах
1426874
  Кицак Л. Художня природа інтриги в детективах // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 57-62. – ISSN 2307-2261
1426875
  Козюра О. Художня проблематика і стиль сучасного постмодерного роману (на прикладі твору М. Кундери "Нестерпна легкість буття") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 111-116. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1426876
  Новицька О.А. Художня проза Антона Крушельницького: жанрово-стильові модифікації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Новицька Оксана Анатоліївна ; Ін-т філол. Київського Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 185 л. – Бібліогр.: л. 165-185
1426877
  Новицька О.А. Художня проза Антона Крушельницького: жанрово-стильові модифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Новицька Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1426878
  Басс І.І. Художня проза Івана Франка / І.І. Басс; Академія наук Української РСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1965. – 314 с.
1426879
  Третяченко Т.Г. Художня проза Лесі Українки : творча історія / Т.Г. Третяченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 288 с.
1426880
  Поліщук В. Художня проза Михайла Старицького : Проблематика й особливості поетики романів і повістей письменника / Володимир Поліщук. – Черкаси : Брама, 2003. – 376с. – ISBN 966-8021-45-2
1426881
  Римар Н. Художня проза Ніни Бічуї 60-х років XX століття у літературознавчому дискурсі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 137-148. – ISBN 978-966-8906-60-2
1426882
  Легкий М. Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 483-491. – ISSN 2223-1196
1426883
  Кодацька Л.Ф. Художня проза Т.Г. Шевченка / Л.Ф. Кодацька. – К., 1972. – 327с.
1426884
  Война М.О. Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Война Марина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 237 арк. – Додатки: арк. 216-237. – Бібліогр.: арк. 201-215
1426885
  Война М.О. Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Война Марина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1426886
  Комаровська І. Художня проза Якова Качури в оцінці української літературної критики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 217-220. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1426887
  Манучарова Н.Д. Художня промисловість України / Н.Д. Манучарова. – Київ, 1949. – 94с.
1426888
  Глушко О.К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність : монографія / Олександр Глушко. – Київ : Арістей, 2010. – 192 с. : іл. – Бібліогр.: с. 181-188. – ISBN 978-966-381-023-2
1426889
  Глушко О.К. Художня публіцистика: традиції, проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 24-37


  У статті розглядаються шляхи розвитку художньої публіцистики України кінця ХІХ — першої половини XX ст. Аналізуються її найвищі досягнення в розкритті і осмисленні гострих, суперечливих суспільних подій і явищ. Відстежуються стан і шляхи розвитку ...
1426890
  Братель О.М. Художня реалізація архетипу ЗЕМЛЯ в аргентинській поезії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 45-54


  У статті проаналізовано особливості художньої реалізації архетипу ЗЕМЛЯ в поезії аргентинських авторів кінця XIX-початку XX ст. окрема увага приділяється розгляду специфіки вербалізації архетипу ЗЕМЛЯ в межах культурно детермінованого концепту ПАМПА та ...
1426891
  Атаманчук В.П. Художня реалізація ідеї духовності у містерії Івана Огієнка "До щастя!" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 121-126. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена розкриттю художньої концепції Івана Огієнка, втіленої у містерії "До Щастя!". У статті проаналізовано особливості ідейно-художнього змісту твору Івана Огієнка, визначено своєрідність художньої репрезентації через увиразнення ...
1426892
  Довіна М. Художня репрезентація Жовтневої революції 1917 року в українській радянській літературі 1950-1980-х років // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 62-66. – ISSN 2307-2261
1426893
  Воїнська К. Художня репрезентація феномена ацедії в малій прозі Валерія Шевчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 52-55


  На основі осмислення феномена ацедії досліджено художнє зображення розбитої архетипної цілісності в малих наративах Валерія Шевчука.
1426894
  Сюта Б. Художня рефлексія як чинник гіпертекстового прочитання музичного твору // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 222-226. – ISBN 978-966-2374-12-4
1426895
  Хороб М. Художня рецепція і трансформація античної "мойри" в драматургії Станіслава Виспянського та Лесі Українки // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 398-409. – ISBN 966-95452-4-3
1426896
  Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісника та Юрія Хорунжого : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1426897
  Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісниках та Юрія Хорунжого : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П. ; Маріупольський держ. гуманіт.ун-т. – Маріуполь, 2008. – 202л. – Бібліогр. : л.180-202
1426898
  Прушковська І.В. Художня рецепція образу Роксолани у сучасній турецькій драматургії // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 333-339


  У статті проаналізовано художню рецепцію образу Роксолани у п’єсах Турана Офлазоглу «Кануні Сулейман» і Озена Юли «Несправжня Гюррем», здійснено спробу дослідити еволюцію образу у сучасній турецькій драматургії. В статье проанализирована ...
1426899
  Проценко О.А. Художня рецепція образу Т. Шевченка в романі Вас. Шевчука "Терновий світ" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 143-146. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1426900
  Шелестова Ю.О. Художня рецепція сміхової культури у творчості Павла Глазового : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шелестова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 207 арк. – Бібліогр.: арк. 184-207
1426901
  Шелестова Ю.О. Художня рецепція сміхової культури у творчості Павла Глазового : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шелестова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1426902
  Євтушенко С.О. Художня рецепція тематичних мотивів драматургії Г. Ібсена у творчості Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 259-264


  У статті розглядаються особливості художньої рецепції та інтерпретації провідних тематичних мотивів драматургії Г.Ібсена українським письменником Б.Гринченком. В статье рассматриваются особенности художественной рецепции и интерпретации ведущих ...
1426903
  Кремінь Т. Художня рецепція філософії екзистенціалізму в прозі Івана Багряного / Т. Кремінь, Ю. Кремняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 55-58. – (Філологія ; Вип. 19)
1426904
  Оліфіренко Л. Художня роль ремінісценцій фольклорного та літературного походження у поезіях Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 114-128. – ISSN 1728-9572
1426905
   Художня самодіяльність на сучасному етапі.. – К., 1977. – 256с.
1426906
  Пахаренко Н. Художня своєрідність "Мікроновель" Докії Гуменної. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 50-53. – (Філологічні науки)
1426907
  Малій А. Художня своєрідність драматургії Гарольда Пінтера кінця 1950-х рр. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 326-331. – ISBN 966-581-388-9
1426908
  Судець Н.А. Художня своєрідність епітетних структур у поезіях "Наймит" І. Франка і "Excelsior" Я. Каспровича // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 80
1426909
  Пєшкова О.А. Художня своєрідність жіночих образів у трагедії "Макбет" В. Шекспіра // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 118-119
1426910
  Разживін В. Художня своєрідність історичної повісті Л. Старицької-Черняхівської "Діамантовий перстень" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 217-219
1426911
  Білас Ю.Т. Художня своєрідність новелістики Мартіна Кукучіна з празькими мотивами // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 257-262. – ISBN 978-966-188-046-6
1426912
  Пустова Ф. Художня своєрідність оповідання В. Гайворонського "Рятівна курка" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 122-128. – ISSN 1728-9572
1426913
  Козачук Н. Художня своєрідність п"єси "Манко покрите" Авеніра Коломийця // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 61-65. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті аналізується невідома досі, неопублікована п"єса "Манко покрите" Авеніра Коломийця. Твір має ознаки класичної соціально-побутової драми, чіткі риси політичної п"єси, а також елементи філософської драми, водевілю та мелдодрами. Оскільки автор ...
1426914
  Каменська І. Художня своєрідність пейзажу в прозі Ольги Кобилянської та Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 132-136.
1426915
  Краснова Л. Художня своєрідність пісенного тексту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 282-286. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1426916
  Боронь О. Художня своєрідність повісті Тараса Шевченка "Несчастный" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 162-166. – ISSN 2307-2261
1426917
  Пахаренко Н. Художня своєрідність поеми М. Драй-Хмари "Ведмідь-гора" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 50-54. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті розглядаються основні змістові та формальні особливості поеми М. Драй-Хмари "Ведмідь-гора"
1426918
  Щур Н. Художня своєрідність ранньої драматургії Я.А. Мамонтова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 286-295. – ISBN 966-594-246-8
1426919
  Ткачук М. Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 65-81. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1426920
  Кравченко В.О. Художня своєрідність співомовок С. Руданського // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 44-46. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1426921
  Гук З. Художня своєрідність структури роману М. Павича "Зоряна мантія" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 133-138. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1426922
  Кушпа М.З. Художня своєрідність чумацьких пісень про перемогу чумаків над ворогами // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 89-94. – Бібліогр.: С. 93-94
1426923
  Савчук Г. Художня семантика вогню у збірці "Палімпсести" В.Стуса. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 263-267. – ISBN 966-8110-14-5
1426924
  Гайдукевич О. Художня семантика зооморфних образів у казках О. Купріна і М. Коцюбинського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 78-86


  В компаративному аспекті на матеріалі казок О. Купріна і М. Коцюбинського досліджуються особливості художньої семантики зооморфних образів, визначається спільний акцент в їх розробці, а також виявляються специфічні риси авторської інтерпретації.
1426925
  Дунаєвська Л. Художня семантика образів української народної демонології // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 58-73. – ISBN 966-95452-3-9


  Аналізуючи художню семантику українського фольклору автор звертається до образів народної демонології, яка неодноразово привертала увагу багатьох дослідників
1426926
  Шелест Г.Б. Художня система форм і засобів зображення психологізму в літературі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2018. – № 1/2 (509/510), січень 2018 р. – C. 10-15
1426927
  Штонь Г.М. Художня складова критичного присуду // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 16-19. – ISBN 978-966-171-217-0
1426928
  Ніколаєв Б. Художня словесність західноєвропейського середньовіччя крізь призму методологічних концептів О. Лосєва й Й. Гейзінги // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 244-250


  У ракурсі перепрочитання літератури західноєвропейського середньовіччя є слушним звернутися до праць О.Лосева (Алексея Лосева) «Діалектика міфу» і Й.Гейзінґи (Johan Huizinga) «Homo Ludens». При аналізі конкретних текстів, застосовуючи та об’єднуючи ...
1426929
  Ленська Є.М. Художня сомодіяльність сільського клубу / Є.М. Ленська. – Львів, 1959. – 16с.
1426930
  Приходько І. Художня спадщина Миколи Костомарова в інтеграційному вивченні історії та літератури у школі // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 10/11 (470/471), квітень 2017 р. – С. 20-27
1426931
  Гавліч І.Б. Художня спадщина Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 93-94. – ISSN 1810-2131
1426932
  Юр М. Художня спадщина Тараса Шевченка за час роботи у Київській археографічній комісії // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 70-88. – ISBN 978-966-02-7529-4
1426933
  Герчанівська П.Е. Художня спадщина Тараса Шевченка у контексті сучасного процесу меморізації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 198-200
1426934
  Федосій О.О. Художня специфіка відтворення стосунків чоловіка та жінки у малі прозі Галини Тарасюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 304-309
1426935
  Федосій О.О. Художня специфіка жіночих образів у новелах Людмили Тарнашинської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 155-158. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1426936
  Буркут І.С. Художня специфіка різдвяного тексту доби романтизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 168-177


  У статті розглядається специфіка різдвяного дискурсу доби романтизму, а також досліджується вплив художньо-стильових домінант цього напрямку на формування типологічних рис різдвяного оповідання. В статье рассматривается специфика рождественского ...
1426937
  Кизилова В.В. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття : монографія / В.В. Кизилова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 399, [1] с. – Резюме укр. англ. та рос. – Бібліогр.: с. 351-397. – ISBN 978-966-617-341-9
1426938
  Гарасим Я. Художня стереотипізація краси в українському пісенному фольклорі (на матеріалі веснянок) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 85-90
1426939
  Гетьман З.О. Художня стилізація розмовного мовлення (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 90-93
1426940
  Курганова О.Ю. Художня структура українських видань доби бароко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 146-157. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1426941
  Лісовський А. Художня сутність літератури і витоки її естетичної природи
1426942
  Шалінський І. Художня та комп’ютерна єдність формотворчих засад поліграфічного дизайну // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 210-214
1426943
  Веркалець М.М. Художня та науково-публицистична оріенталістика А.Кримського у контексті літературного і культурного процесу України 2-ї пол. XIX-поч. XX ст. : Автореф... д-ра філол.наук: 10.01.08 / Веркалець М.М.; КУ. – К., 1997. – 42л.
1426944
  Веркалець М.М. Художня та науково-публіцистична орієнталістика А. Кримського у контексті літературного і культурного процесу в Україні 2-ї пол. 19- поч. 20 ст. : Дис... докт. філол.наук: 10.01.08 / Веркалець М. М.; КУ ім. Т. Шевченка, ін-т журналістики. – Київ, 1997. – 352л. – Бібліогр.:л.331-352
1426945
  Коломієць В. Художня тарнсформація фольклорних мотивів у ранній романтичній творчості Тараса Шевченка / В. Коломієць, О. Іванова // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 64-73


  Досліджується рання романтична поетична творчість Тараса Шевченка з погляду благотворного впливу на неї народнопісенної творчості українського народу
1426946
  Оніщенко О.І. Художня творчість в контексті "глибинної психології" К.Г.Юнга // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 138-143. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048


  Карл Густав Юнг (1875-1961) - швейцарський психоаналітик, психолог, філософ культури, родоначальник аналітичної психології
1426947
  Авер"янова Н. Художня творчість Галини Мазепи у контексті культурного несення українськості // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17
1426948
  Кажурін О.В. Художня творчість і сучасне суспільство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1426949
  Оніщенко О.І. Художня творчість у контексті гуманітарного знання / О.І. Оніщенко. – Київ : Вища школа, 2001. – 179с. – ISBN 966-642-064-3
1426950
  Оніщенко О.І. Художня творчість як об"єкт міжнаукового аналізу: історія проблеми // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.87-91. – (Філософські науки)
1426951
  Пригорницька А. Художня творчість як форма прориву до трансцендентної реальності в естетиці екзистенціалізму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1426952
  Откидач В.М. Художня творчість: критико-бібліографічний огляд // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 232-241
1426953
  Оніщенко О.І. Художня творчість: проект некласичної естетики : монографія / Олена Оніщенко ; [Ін-т культурології Акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. – 229, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 220-230. – ISBN 978-966-2241-03-7


  У монографії розглядається феномен художньої творчості – одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині XIX – XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Ґюйо, З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, ...
1426954
  Ткаченко Р. Художня типологія науки у повістях О. Кониського "Семен Жук та його роджичі", "Юрій Горовенко" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 330-338. – ISBN 966-7773-70-1


  У стиатті проаналізовано уявлення персонажів і автора про феномен науки. З"ясовано генезу цих уявлень і їхній вплив на особливості конфлікту і поведінки дійових осіб.
1426955
  Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. – Київ : Наукова думка, 1979. – 152, [4] с.
1426956
  Василюк В. Художня трансформація авторської біографії у літературний образ (за творчістю О. Гончара та І. Багряного) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 26-33
1426957
  Гальчук О.В. Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.01 / Гальчук Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 28 назв
1426958
  Гальчук О.В. Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.01 / Гальчук Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 442 л. – Бібліогр.: 398-442
1426959
  Райбедюк Г. Художня трансформація астральної символіки у творчості українських поетів-дисидентів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 159-171. – ISBN 966-7773-70-1
1426960
  Дяченко С. Художня трансформація екзистенційних проблем у п"сі Юрія Яновського "Дочка прокурора" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 95-97
1426961
  Підопригора С.В. Художня трансформація історичного факту в романному триптиху "Вогненні стовпи" Романа Іваничука // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 168-172. – (Філологічні науки ; № 2)
1426962
  Комінярська І. Художня трансформація історичної пам"яті - основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 56-59. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1426963
  Лівенко І. Художня трансформація концепту цивілізації (проекція циклу С. Гординського "Барви і лінії" на поетичний доробок Ю. Тарнавського) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 102-109. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1426964
  Рега А. Художня трансформація міфу та історії в романі Ольги Мак "Жаїра" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 34-38


  Дослідженол взаємодію історичного та міфологічного світосприймання в соціокультурному континуумі на матеріалі маловідомого роману Ольги Мак "Жаїра"
1426965
  Залевська О. Художня трансформація національних морально-етичних традицій в збірнику афоризмів "Бенкет" Ростислава Єндика // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 204-209. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1426966
  Залевська О. Художня трансформація національних морально-етичних традицій в збірнику афоризмів "Бенкет" Ростислава Єндика // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 204-209. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1426967
  Рудакова Н.І. Художня трансформація образу козака в українській народній прозі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Рудакова Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 179л. – Бібліогр.: л.157-179
1426968
  Рудакова Н.І. Художня трансформація образу козака в українській народній прозі : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 01.01.07 - фольклористика / Рудакова Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1426969
  Іванова О.В. Художня трансформація фольклорних мотивів в українській літературі ІІ пол. XIX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 170-180


  Розглядається використання фольклору у творчості видатних українських письменників ІІ половини ХІХ століття, зокрема Марка Вовчка, І. Нечуя_Левицького, Панаса Мирного, М. Коцюбинського, С. Руданського
1426970
  Коломієць В. Художня трансформація фольклорних мотивів і образів в українській літературі першої половини ХІХ ст. / В. Коломієць, О. Іванова // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.37-44. – ISSN 0130-6936
1426971
  Іванова О.В. Художня трансформація фольклорних мотивів у ранній романтичній тволрчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 254-266
1426972
  Рудник І. Художня трансформація фольклорних мотивів у творах Дніпрової Чайки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 272-278


  Стаття присвячена дослідженню фольклоризму у творчості Дніпрової Чайки. Осмислюються засоби та прийоми використання фольклорного матеріалу. Визначаються основні структурні елементи, система тропів та фігур, сюжетно-композиційні особливості та ...
1426973
  Кравченко А.Є. Художня умовність в українській радянській прозі / А.Є. Кравченко. – К., 1988. – 128с.
1426974
  Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури 19-20 ст) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 / Олеся Іванівна Стужук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1426975
  Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури 19-20 ст.) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Стужук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176л. – Бібліогр.: л. 162-176
1426976
  Стужук О. Художня фантастика як теоретична проблема // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 52-65. – (Бібліотека інституту філології)


  Проаналізовано погляди на художню фантастику як на жанр, художній метод, різновид літератури та метажанр
1426977
  Стужук О. Художня фантастика: спроба означення // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 212-216.
1426978
  Яровий О.С. Художня філософія збірки Ірини Жиленко "Світло вечірнє" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 523-530


  У статті досліджуються провідні мотиви поетичної збірки відомої української шістдесятниці. Розглянуто ключові питання авторського світогляду та поетики. Акцентується на зв’язку біографії із творчим процесом, на рисах індивідуального стилю. Головне у ...
1426979
  Новоженець-Гаврилів Художня форма як вираз української художньої традиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 908-912. – ISSN 1028-5091
1426980
  Коновець С. Художня фотографія як ефективний засіб творчого розвитку особистості // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 253-267. – ISSN 1992-5514
1426981
  Юрчак Г. Художня функція образів-символів у романі "Сузір"я Лебедя" Юрія Косача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 29-33
1426982
  Рега А. Художня функція образу маски в повісті Ольги Мак "Чудасій" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 89-95. – ISSN 2307-2261
1426983
  Топуз А. Художня функція психології несвідомого у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 47-52
1426984
  Соколова В. Художня функція риторичних фігур у Поезії В.Свідзінського
1426985
  Ковалів Ю.І. Художня хроніка великої трагедії (українська література періоду другої світової війни) / Юрій Ковалів. – Москва : Джерело-М, 2004. – 108с. – ISBN 966-96292-3-3
1426986
  Яремчук І. Художня шевченкіана українських січових стрільців // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 77. – С. 125-140. – ISSN 0130-528Х
1426987
  Мельничук Б. Художня шевченкіана української діаспори в Європі, Америці та Австралії


  Простежено побутування художньої шевченкіани у 20 ст. на теренах Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії, Канади, США та Австралії, наголошено на її значенні для збереження національної ідентичності українців.
1426988
  Сторчай О. Художня школа-студія Наполеона Буяльського в дослідженні Бориса Бутника-Сіверського // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 1/2 (41/42) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 115-116. – ISSN 1728-6875
1426989
  Небесний І. Художня школа Закарпаття у період Другої світової війни // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 10-32. – ISSN 0236-4832
1426990
  Бутнік-Сіверський Художня школа Наполеона Буяльського. Київ - 1945 // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 1/2 (41/42) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 116-137. – ISSN 1728-6875


  Історія створення й функціонування першої приватної живописної школи Наполеона Буяльського в Києві в 50-роках XIX ст. Це була школа нового типу з характерними ознаками студійної освіти, яка орієнтувалася на західноєвропейську методику викладання. Н. ...
1426991
  Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша = Artistic, literary-cratical and folkloristic paradigm of early works by Panteleymon Kulish / Василь Івашків ; МОН України, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-613-706-0
1426992
  Циганко Ольга Петрівна Художньо-виставкова діяльність у Харкові ( 1917-1934 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Циганко О.П.; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1426993
  Крайнікова Т.С. Художньо-графічна концепція видання: до проблеми ствердження терміна // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 107-111


  Обгрунтовується доцільність уведення терміна "художньо-графічна концепція" в терміносистему видавничої справи та редагування; структуровані параметри форми видання, що охоплюють це поняття. Feasibility of introducing of the term "artistic and ...
1426994
  Козуб А.Л. Художньо-графічне оформлення українських видань за 1918–1930 рр. (на прикладі творчості В. Г. Кричевського) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 129-133


  Детально проаналізовано художньо-графічне оформлення книжкових видань, оздоблених В. Г. Кричевським. There is a datailed analysis of the artistic-graphic design of the book edition ornamented by V. G. Krychevs`ky.
1426995
  Смущинська І.В. Художньо-дискурсивна модальна модель і її координати // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 257-261
1426996
  Рарицький О.А. Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанрова специфіка і поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Рарицький Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – 412 арк. – Бібліогр.: арк. 361-412
1426997
  Рарицький О.А. Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанрова специфіка і поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Рарицький Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1426998
  Цехмейструк М. Художньо-документальна проза Уласа Самчука: особливості поетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 252-255. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1426999
  Рарицький О. Художньо-документальна проза як метажанр: проблема рецепції та інтерпретації, особливості вияву й функціонування


  У статті визначено різновекторні підходи до потрактування метажанру як літературознавчої категорії, з"ясовано стан рецепції та інтерпретації цього явища. Наголошено на тому, що в системі метажанрових конструкцій як позародове й міжжанрове утворення ...
1427000
  Гулай А.А. Художньо-документальний життєпис Григорія Гусейнова в літературі факту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 107-112
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,