Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1426001
  Пономаренко О.І. "Статистика" - нова математична спеціальність / О.І. Пономаренко, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 15-17. – ISSN 1029-4171
1426002
  Крашеніннікова А.А. Статево-вікова структура населення чернігівської області як інтегруюча ознака демографічного розвитку регіону // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 152-154
1426003
  Павлова О.В. Статево-вікові особливості спотворення інформації в юнацькому віці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 276-280


  Прослідковано частоту використання різних типів неправди залежно від віку і статі респондентів та виявлено комунікативні сфери, де у молодих людей найчастіше постає потреба у створенні інформації для створення позитивного образу себе.
1426004
  Черенщикова Д.В. Статево-рольові і професійно-статусні чинники педагогічного спілкування у ВНЗ: на матеріалі порівняльного аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 267-275. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Подано результати порівняльного аналізу чинників педагогічного спілкування у ВНЗ за ознаками статі та стажем навчально-виховної роботи.
1426005
  Бороденко О. Статевовікові особливості повторно вінчаних наречених (за матеріалами церковних обшуків Лівобережної України 1836-1860 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 9-20. – ISSN 1998-4634
1426006
  Онипченко О.І. Статеворольова соціалізація дітей та підлітків в Україні (XX століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Онипченко Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1426007
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування Віл/Снідом : Дис... канд. психологічнихнаук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.146-171
1426008
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування ВІЛ/СНІДом : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1426009
  Дмитренко Г.А. Статегический менеджмент в системе образования : Учебн. пособ. / Г.А. Дмитренко. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-71-2
1426010
  Харитонова Д. Статегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 144-149. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1426011
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
1. – 1980. – 210с.
1426012
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
2. – 1980. – 211-413 с.
1426013
  Бердишев Г. Статзвіти говорять про масштабну депопуляцію, натомість загрозою є вимирання / розмову вів Едуард Щур // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 48-51. – ISSN 1819-7329
1426014
   Стати головним розпорядником [Національний фонд досліджень] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1426015
  Затворницька О. Стати на нові рейки. Конкурентні правила для української залізниці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 1, 6


  "Щороку в Україні падають обсяги залізничних вантажних перевезень. Одна із причин - скорочення промислового виробництва (загалом на 22% за останні вісім років). Які можуть бути точки зростання для залізничного транспорту і які зміни принесе відкриття ...
1426016
  Стрілько В.В. Стати народом / Валентина Стрілько. – Київ : [б. в.], 2019. – 503, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-494-068-6
1426017
  Кривцун Д. Стати передбачуваним союзником // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 105). – С. 3


  У НАТО очікують, що Україна задекларує у своїх стратегічних безпекових документах вступ до Альянсу як кінцеву мету.
1426018
  Іванюк О. Стати успішною у Польщі: перші кроки до омріяної праці // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 18 серпня (№ 33). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254
1426019
  Заболотна Н. Стати частиною вільного світу. Про головну битву - за людські цінності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 18


  "Сьогодні варто чесно зізнатися самим собі: Україна не впоралася з можливістю прориву на світову мистецьку арену. З тим шансом, який об"єктивно з"явився в нас після подій 2014 року. Історичні передумови цього шансу були трагічні: соціальний і ...
1426020
  Филимонова Ольга Евгеньевна Стативная синтаксема в английском предложении. (На материале сочетаний связочного глагола со словами категории состояния, прилагательными и предложно-имеными группами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филимонова Ольга Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 24л.
1426021
  Питинова А.С. Статиграфия и аммоноидеи намюра Цернтральных кызылкумов и Южной Ферганы / А.С. Питинова. – Ташкент, 1974. – 68с.
1426022
  Благоев Д. Статии / Д. Благоев. – София : Български писател, 1975. – 205 с. – (Библиотека за ученика)
1426023
  Иосифов В. Статии за български писатели. / В. Иосифов. – София, 1958. – 304с.
1426024
  Дорошкевич А.М. Статика / А.М. Дорошкевич. – М., 1967. – 339 с.
1426025
  Слободянский М.Г. Статика / М.Г. Слободянский, А.М. Пивоваров. – Москва, 1967. – 170 с.
1426026
   Статика : Ученые задания по программированному контролю знаний. – Рига : Политехнический ин-т, 1976. – 147с.
1426027
   Статика. – М, 1987. – 236с.
1426028
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью / Я.М. Григоренко. – К., 1987. – 215 с.
1426029
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных толстостенных оболочек / Я.М. Григоренко. – К., 1985. – 190 с.
1426030
  Столярова Т.Д. Статика в странах Ближнего и Среднего Востока в 9-11 веках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Столярова Т.Д.; АН СССР.Ин-т истории естествозниния и техники. – М, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1426031
  Петухов Николай Павлович Статика гибких пластин и панелей с областью в плане, составленной из прямоугольников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Петухов Николай Павлович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1426032
  Попова Е.В. Статика и графостатика / Е.В. Попова. – Москва-Ленинград, 1932. – 128 с.
1426033
  Константинов А.Х. Статика и динамика конических оболочек в неклассической постановке : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Константинов А.Х.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1426034
  Переход Олег Александрович Статика и динамика линий Блоха в двухподрешеточных магнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Переход Олег Александрович; МВ и ССО УССР. Донецк. госуд. ун-т. – Донецк, 1986. – 19л.
1426035
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
1. – 1978. – 222с.
1426036
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
2. – 1978. – 320с.
1426037
   Статика и динамика тонкостенных конструкций. – М, 1980. – 172с.
1426038
  Борзенко Е.И. Статика и динамика элементов криогенных систем / Е.И. Борзенко ; Ленингр. технол. ин-т холодил. пром-сти. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1988. – 211 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-210 (96 назв.). – ISBN 5-288-00206-1
1426039
  Ролов Б.Н. Статика и кинетика фазовых переходов в твердом теле / Б.Н. Ролов. – Рига, 1979. – 179 с.
1426040
  Вагина И.М. Статика и кинетка сорбции ароматических соединений сульфокатионитами. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Вагина И.М.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1968. – 18л.
1426041
  Гриценко С.П. Статика і динаміка мови: проблеми рівноваги // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 48-70. – ISSN 2411-1562


  У статті на підставі українськомовних писемних пам"яток різних стилів і жанрів проаналізовано лексикон української мови XVI-XVII ст. як системний динамічний феномен, запропоновано низку нових підходів до аналізу динаміки лексики в часі. Виявлено ...
1426042
  Левинова И.С. Статика на средневековом Востоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: 07.00.10 / Левинова И. С.; АН СССР, Ин-т ист. естествознан. и техники. – М., 1974. – 21л.
1426043
  Савул Я.Г. Статика оболочек с резной срединной поверхностью : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Савул Я. Г.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 16л.
1426044
  Голушкевич С.С. Статика предельных состояний грунтовых масс / С.С. Голушкевич. – Москва, 1957. – 288с.
1426045
  Сладков С.И. Статика регулярных стержневых систем с учетом случайных неоднородностей. : Автореф... канд.техн.наук: 022 / Сладков С.И.; Днепропетр.ин-т инженеров ж-д.транспорта. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1426046
  Егоров Ю.В. Статика сорбции микрокомпонентов оксигидратами / Ю.В. Егоров. – М., 1975. – 198с.
1426047
  Пиковский А.А. Статика стержневых систем со сжатыми элементами / А.А. Пиковский. – М, 1961. – 394с.
1426048
  Соколовский В.В. Статика сыпучей среды / В.В. Соколовский. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
1426049
  Ярмоленко Н.М. Статика та динаміка героїчного епосу як системи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 272-275
1426050
  Лебедев В.А. Статика твердого тела на основе матричных методов с применением ЭВМ : Учебное пособие / В.А. Лебедев; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградского университета, 1981. – 232 c.
1426051
  Чернина В.С. Статика тонкостенных оболочек вращения / В.С. Чернина. – Москва, 1968. – 456 с.
1426052
  Мамедов Узеир Велиевич Статика торообразных оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мамедов Узеир Велиевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 15л.
1426053
  Гузь А.Н. Статика упругих тел неканозической формы / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К, 1984. – 280с.
1426054
  Дикович И.Л. Статика упруго-пластических балок судовых конструкций / И.Л. Дикович. – Л., 1967. – 264с.
1426055
  Геккелер И.В. Статика упругого тела / И.В. Геккелер. – Ленинград-Москва, 1934. – 287 с.
1426056
  Немиров Виктор Григорьевич Статико-геомерическая аналогия в задачах о сосредоточенных воздействиях на оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Немиров Виктор Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 23л.
1426057
  Шенталинский В. Статиръ // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 71-103. – ISSN 0321-1878
1426058
  Спасский А.Н. Статисические методы регулирования качества продукции / А.Н. Спасский. – Горький, 1976. – 47с.
1426059
  Королев М.А. Статискика и экономический анализ в урпавлении народным хозяйством / М.А. Королев, Э.Б. Фигурнов. – М, 1985. – 247с.
1426060
  Рабинович П.М. Статистика -- как орудие познания : автореф. дис. ... док. экон. наук / Рабинович П.М. ; Моск. экон-стат. ин-т. – Москва, 1965. – 37 с. – Бібліогр.:с.37
1426061
  Качмала В. Статистика - наука про відображення життя населення // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 55-56. – ISBN 978-966-485-023-7


  На основі матеріалів Першого Всеросійського перепису населення 1897 р.
1426062
  Денисюк О. Статистика - не панацея, а дуже потужний інструмент для аналізу і прийняття управлінських рішень / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Про Інститут освітньої аналітики, який створено внаслідок реорганізації Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки сьогодні розповіла директор О. Денисюк.
1426063
  Перестюк М.О. Статистика - нова математична спеціальність на механіко-математичному факультеті / М.О. Перестюк, О.І. Пономаренко, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1426064
  Воблый К.Г. Статистика : Курс лекций, читанный в Университете Св. Владимира в осеннем семестре 1907-8 г. / К.Г. Воблый, пр.-доц. – На правах рукописи. – Киев : Изд. кн. маг. В.А. Просяниченко ; [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1908. – VIII, II, II, 343 с.
1426065
  Воблый К.Г. Статистика : (пособие к лекциям). – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. кн. маг. В.А.Просяниченко, 1912. – 396, VII с. : 13 диаграмм и картограма
1426066
  Каблуков Н.А. Статистика / Н.А. Каблуков. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1922. – 496с.
1426067
   Статистика : (основы общей теории). – Москва - Ленинград : Соцэкгиз, 1934. – 322 с.
1426068
   Статистика : (основы общей теории). – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 420 с.
1426069
  Евдокимов В.Т. Статистика : Курс общей теории для работников лесопромысловой кооперации / В.Т. Евдокимов; Под ред. В.С. Немчинова. – Москва-Ленинград : Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1939. – 156 с.
1426070
   Статистика. – Москва : Госстатиздат, 1956. – 568 с.
1426071
  Трудова М.Г. Статистика / М.Г. Трудова. – изд. 3-е. – Л, 1959. – 20с.
1426072
  Маслов П.П. Статистика : учебное пособие / П.П. Маслов. – Москва : Мысль, 1964. – 172 с.
1426073
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – М., 1966. – 72с.
1426074
   Статистика. – М, 1966. – 256с.
1426075
   Статистика. – Л, 1968. – 62с.
1426076
   Статистика. – М, 1969. – 568с.
1426077
   Статистика. – М, 1969. – 240с.
1426078
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – Київ, 1969. – 251с.
1426079
   Статистика. – М, 1972. – 276с.
1426080
  Петрова Е.В. Статистика / Е.В. Петрова, И.м. Алексеева. – М., 1973. – 207с.
1426081
   Статистика. – М, 1974. – 303с.
1426082
  Хазанов Ю.С. Статистика / Ю.С. Хазанов. – М, 1974. – 192с.
1426083
   Статистика. – М, 1976. – 270 с.
1426084
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – Москва, 1976. – 334с.
1426085
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1977. – 247с.
1426086
  Кузьмичев С.К. Статистика / С.К. Кузьмичев, Г.И. Соломаха. – Горький, 1979. – 103с.
1426087
  Вайнберг Д.Х. Статистика / Д.Х. Вайнберг, Д.А. Шумекер. – Москва, 1979. – 389с.
1426088
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 407с.
1426089
   Статистика. – М, 1982. – 271с.
1426090
  Левин А.Е. Статистика / А.Е. Левин. – М., 1984. – 207с.
1426091
  Карасаева Л.А. Статистика / Л.А. Карасаева. – М, 1987. – 48с.
1426092
   Статистика. – Київ : Вища школа, 1993. – 622с.
1426093
  Горкавий В.К. Статистика : Підручник для студентів економічних спеціальностей сільскогосподарських вузів 3 та 4 рівнів акредитації / В.К. Горкавий. – Київ : Вища школа, 1995. – 415 с.
1426094
   Статистика. – Новосибирск, 1996. – 310с.
1426095
   Статистика : Курс лекц. ; Для студ.вузов / Л.П. Харченко, В.Г. Долженкова, В.Г. Ионин, В.В. Глинский, Т.Н. Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Нехорошков, Л.П. Майкова; Т.H. Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г., Глинский В.В., Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Hехорошков, Л.П. Майкова; Гос.ком.РФ по высш.образ.;Hовосибирская гос.акад.экономики и управления. – Новосибирск ; Москва : НГАЭУ : Инфра-М, 1997. – 311 с. – (Сер.:"Высшее образование"). – ISBN 5-86225-382-3
1426096
   Статистика : Курс лекций. – Новосибирск : НГАЭиУ, ИНФРА-М, 1998. – 310с. – ISBN 5-7017-0049-2; 5-86225-382-3
1426097
   Статистика : Підручник. – Київ : КНЕУ, 1998. – 467с. – ISBN 966-574-081-4
1426098
   Статистика : Курс лекц. – Новосибирск ; Москва : ННАЭиУ. Инфра-М, 1999. – 310 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-382-3, 5-7014-0049-2
1426099
   Статистика : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 467с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-135-7
1426100
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1426101
   Статистика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ : КНЕУ, 2002. – 448с. – ISBN 966-574-324-4
1426102
   Статистика : Навч.-метод. посібник / Е.В. Галицька, Н.В. Ковтун, Т.М. Моторина, О.Ф. та ін. Євсєєнко; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 232с. – ISBN 966-594-349-9
1426103
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав.,обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1426104
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-50-5


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1426105
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-60-2


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1426106
  Акімова О.В. Статистика : Практикум. Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Акімова, О.В. Маркевич; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 128с. – ISBN 966-8407-24-5
1426107
  Лугінін О.Є. Статистика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 580с. – ISBN 966-364-012-Х


  Підготовлен відповідно до типової навчальної програми нормативної дісципліни "Статистіка" для студентів освітньої кваліфікаційного рівня "бакалавр"
1426108
  Штангрет А.М. Статистика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-000-6
1426109
  Тарасенко І.О. Статистика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Тарасенко; МОНУ; Київськ. нац. ун-т технологій та дизайну; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344с. – ISBN 966-364-334-Х
1426110
  Мазуренко В.П. Статистика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 315 с. – ISBN 966-594-838-5
1426111
  Лугінін О.Є. Статистика : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-364-443-1
1426112
  Мазуренко В.П. Статистика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 360с. – ISBN 966-594-989-6
1426113
  Мармоза А.Т. Статистика : підручник / А.Т. Мармоза ; МОН України. – Київ : КНТ : Ельга-Н, 2009. – 896 с. – ISBN 978-966-373-504-7
1426114
  Матковський С.О. Статистика : навчальний посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 340, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-613-759-6
1426115
  Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-343. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-367-4
1426116
  Чернелевський Л.М. Статистика : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. Чернелевський, Л.М. Соломчук, М.В. Перетятько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 978-966-612-123-6
1426117
  Опря А.Т. Статистика (з програмованною формою контролю знань). : Математична статистика. Загальна теорія статистики. Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Опря; Мін-во освіти і науки України; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-128-2
1426118
   Статистика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / [Авт. кол.: Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. та інші]. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-364-782-1


  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму нормативної навчальної дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові ...
1426119
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 121 с. – На обкл. назва: Міжнародна науково-практична конференція "Статистика XXI століття: нові виклики, нові можливості". - Ст. укр., англ. та рос.
1426120
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : монографія / [Н.В. Ковтун, З.О. Пальян, Е.М. Лібанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 478, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-899-9
1426121
   Статистика Австрії в контексті нещодавніх структурних змін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.97-99
1426122
  Верховский И.А. Статистика автомобильного транспорта / И.А. Верховский. – Москва, 1953. – 352с.
1426123
  Петрова Е.В. Статистика автомобильного транспорта / Е.В. Петрова, И.М. Алексеева. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1983. – 248с.
1426124
  Славновская Н.Н. Статистика агротехники в СССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Славновская Н.Н.; Моск.экон.-статист.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1426125
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : Навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, К.С. Базилевич; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 176 с. – ISBN 966-7312-89-5
1426126
  Стародубский Л.В. Статистика буржуазной Латвии на службе реакции / Л.В. Стародубский. – Рига, 1953. – 103с.
1426127
   Статистика бюджетов времени трудящихся. – М, 1967. – 220с.
1426128
  Матюха И.Я. Статистика бюджетов населения / И.Я. Матюха. – Москва, 1967. – 248с.
1426129
  Доерфель К. Статистика в аналитической химии / К. Доерфель. – Москва : Мир, 1969. – 248 с.
1426130
  Дёрффель К. Статистика в аналитической химии / К. Дёрффель. – Москва : Мир, 1994. – 263 с.
1426131
  Синицын В.В. Статистика в арсенале советского журналиста / В.В. Синицын. – М., 1978. – 38с.
1426132
  Питър Спрент Статистика в действие / Питър Спрент. – сСофия, 1990. – 307с.
1426133
  Малый И.Г. Статистика в исследованиях В.И.Ленина по аграрному вопросу. / И.Г. Малый. – Москва, 1965. – 199с.
1426134
  Юнг Б.Ф. Статистика в коммерческом предприятии / Б.Ф. Юнг. – М., 1927. – 135с.
1426135
  Ряузов Н.Н. Статистика в кредитных учреждениях / Н.Н. Ряузов, В.И. Соловов. – М, 1985. – 192с.
1426136
  Акімова О.В. Статистика в малюнках та схемах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Акімова, О.С. Дубинська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-364-496-7
1426137
  Исаев А.А. Статистика в метеорологии и климатологии / А.А. Исаев. – Москва : Московский университет, 1988. – 244с.
1426138
  Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе : [комплекс приклад. программ на CD для Microsoft Excel] / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – Київ : МОРИОН, 2002. – 639, [1] с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Предм. указ.: с. 629-639. - На обл. содерж.: Биостатистика; Маркетинг; Алгоритмы решения прикладных задач; Толковый словарь статистических терминов. – Библиогр. в конце разд. – (Практическое руководство). – ISBN 966-7632-57-1
1426139
  Ленин В.И. Статистика в работах В.И.Ленина. / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1933. – 752с.
1426140
  Маслов П.П. Статистика в социологии. / П.П. Маслов. – М., 1971. – 248с.
1426141
  Яхот О.О. Статистика в социологическом исследовании / О.О. Яхот. – М, 1966. – 46с.
1426142
  Малый И.Г. Статистика в труде В.И.Ленина "Империализм, как высшая стадия капитализма". / И.Г. Малый. – Москва, 1966. – 127с.
1426143
  Сиськов В.И. Статистика в управлении народным хозяйством / В.И. Сиськов. – М., 1980. – 63с.
1426144
   Статистика в этнографии. – М, 1985. – 189с.
1426145
  Данилко В.К. Статистика валового сільськогосподарського виробництва: методичні аспекти / В.К. Данилко, Т Кобилинська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 74-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1426146
  Бєлкін Л.М. Статистика вартості харчування учнів загальноосвітніх шкіл за бюджетні кошти та проблема встановлення граничних торговельних націнок // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1426147
  Алєксєєнко В.В. Статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 105-112. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається нова мiра близькостi мiж вибiрками, яка базується на порiвняннi наближених за допомогою Гiпотези Хiлла функцiй розподiлу еталонної вибiрки i еталонної доповненої елементами тестової. Запропонована мiра близькостi по сутi схожа на ...
1426148
   Статистика внешнего долга : руководство для составителей и пользователей / Международный Валютный Фонд, Служба переводов МВФ. – [ Издание на русском языке ]. – Washington : Международный Валютный Фонд, 2008. – 18, 332 с. – На тит. л. и обл.: Банк международных расчётов, Всемирный банк, Конференция ООН по торговле и развитию, Международный Валютный Фонд [ и др. ]. - Copyright 2003. – ISBN 978-1-58906-299-3
1426149
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли / С.Н. Бакулин. – Москва : Заоч. эконом. ин-т НКТ РСФСР, 1930. – 108 с.
1426150
  Бакулин Н С. Мишустин Д Д. Статистика внешней торговли / С.Н. Бакулин, Д.Д. Мишустин ; Конъюнктурный ин-т Наркомвнешторга СССР. – Москва : Международная книга, 1940. – 319 с. – Библиогр.: с. 311-313
1426151
  Золоев В.Т. Статистика внешней торговли : Организация и методы / В.Т. Золоев. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 232 с.
1426152
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – Москва : Внешторгиздат, 1952. – 224 с.
1426153
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Внешторгиздат, 1961. – 240 с.
1426154
  Эльяшев Г.М. Статистика внутренней торговли / Г.М. Эльяшев. – М, 1929. – 96с.
1426155
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Недра, 1966. – 292с.
1426156
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1969. – 296с.
1426157
  Егорин П.Г. Статистика геологоразведочных работ / П.Г. Егорин. – Москва : Недра, 1981. – 237с.
1426158
  Мордухович М.В. Статистика горной промышленности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. обуч. по спец. "Экономика и орг. горной про-ти". / М.В. Мордухович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 222с.
1426159
  Слюсар В. Статистика гравітаційного мікролінзування віддаленого джерела системою протяжних та точкових мас за наявності зовнішнього зсуву / В. Слюсар, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-30. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано автокореляційні функції кривих блиску в моделі мікролінзування віддаленого джерела стохастичною системою точкових мас (зорі) та протяжних мас (гіпотетичні згустки темної матерії, ТМ). Окрім ізольованих згустків ТМ розглянуто також ...
1426160
  Яснопольский Л.Н. Статистика движения грузов по рекам Киевского Округа Путей Сообщения : I. Очерк организации статистики движения речных грухзов в 1913-1914 г.г. ; II. Очерк движения грузов за 1913 год / Л. Яснопольский. – Киев : Типо-литогр. П.И. Чоколова, 1915. – [4], 77 с. – Отд. оттиск: Отчет статистического отдела Киевского округа П.С. за 1913 г.
1426161
  Рябикин В.И. Статистика денежных накоплений населения / В.И. Рябикин. – Москва : Статистика, 1980. – 189 с. – Библиогр.: с. 187-188 (38 назв.)
1426162
  Мазуренко О.К. Статистика державних фінансів : Навчальний посібник / О.К. Мазуренко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 92с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-622-4
1426163
   Статистика державного страхування. – Х.
1. – 1927. – 134 с.
1426164
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2009. – 432 с. + CD ROM. – ISBN 978-966-346-664-4
1426165
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 429, [2] с. : табл. + 1CD-ROM. – Бібліогр.: c. 425-429. – ISBN 978-966-346-850-1
1426166
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навч. посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 381, [2] с. : іл., табл. + 1CD-ROM. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 377-381 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0091-9
1426167
  Герасименко С.С. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 4-6. – Бібліогр.: 13 назв
1426168
  Нерб Г. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / Г. Нерб, М.В. Пугачова, Л.О. Ященко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1426169
  Парчевская Д.С. Статистика для радиоэкологов / Д.С. Парчевская. – Киев : Наукова думка, 1969. – 114с.
1426170
  Худсон Д. Статистика для физиков : Лекции по теории вероятностей и элементарной статистике / Пер. с англ. / Д. Худсон. – Москва : Мир, 1967. – 242 с.
1426171
  Худсон Д. Статистика для физиков / Д. Худсон. – Москва, 1970. – 296 с.
1426172
  Хаушильд В. Статистика для электротехников в приложении к технике высоких напряжений / В. Хаушильд, В. Мош. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 311 с.
1426173
  Калачова І.В. Статистика економіки інформаційних технологій: концептуально-методологічна схема вимірювання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1426174
  Герасименко С.С. Статистика ефективності управління на макрорівні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1426175
  Марочко В. Статистика жертв Голодомору 1932-1933 років: історично-демографічний дискурс // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 25-46. – ISBN 978-617-7122-39-4


  "Демографічна наука має право і можливості на припущення, гіпотетичне прогнозування та навіть моделювання соціально-демографічних явищ і процесів. Подібні методики застосовували у 1920-1930-х рр. українські демографи К. Воблий, М. Птуха, Ю. ...
1426176
  Марочко В.І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний дискурс // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 112-132. – ISSN 0130-5247
1426177
  Власова П.Я. Статистика жилищно-комунального хозяйства в дореволюционной России и СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Власова П.Я. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
1426178
  Бронер Л Д. Статистика жилищного и коммунального хозяйства / Л Д. Бронер, . – М, 1979. – 350с.
1426179
  Чекотовський Е.В. Статистика з Microsoft Excel 2016 : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання України, 2019. – 811, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 801-806. – ISBN 978-966-316-459-5
1426180
  Таралло В.Л. Статистика здоров"я населення : Навчальний посібник для студ. вищих медич. закладів освіти / В.Л. Таралло. – Чернівці, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7618-73-0
1426181
  Самойлов Юрій Статистика зі стелі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1426182
  Кулик О.Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 144-150. – ISSN 2072-8670
1426183
  Осауленко О.Г. Статистика зміни клімату: європейський досвід та національна оцінка / О.Г. Осауленко, Т.В. Кобилинська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
1426184
  Нехай О.А. Статистика и автоматический анализ текста (На матер. англ. тектов по электрон.) : Автореф... канд. филол.наук: / Нехай О. А.; БГУ. – Минск, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.26-27
1426185
  Девис Д. Статистика и анализ геологических данных / Д. Девис. – Москва : Мир, 1977. – 572с.
1426186
  Груза Г.В. Статистика и анализ гидрометеорологических данных / Г.В. Груза, Р.Г. Рейтенбах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 216с.
1426187
  Ионицэ М.П. Статистика и вероятностный машинный перевод французского глагола на русский и молдавский языки. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 664 / Ионицэ М.П. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 34 с.
1426188
  Ряузов Н.Н. Статистика и ее задачи в социалистическом обществе / Н.Н. Ряузов. – М, 1957. – 16с.
1426189
  Щедрин Н.И. Статистика и кибернетика / Н.И. Щедрин. – М, 1975. – 77с.
1426190
  Майр Георг Статистика и обществоведение / Георг Майр, проф. Мюнхен. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Народная польза". – (Издания товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского ; № 15)
Т. 1 : Теоретическая статистика / пер. с нем. В.Я. Железнова пр.-доц. – 1899. – 243 с. – Библиогр.: "Литература" в конце каждого параграфа
1426191
  Боярский А.Я. Статистика и оптимальное планирование / А.Я. Боярский. – Москва, 1977. – 264с.
1426192
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва, 1981. – 518с.
1426193
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: методы обработки данных : Пер. с англ. / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва : Мир, 1980. – 610с.
1426194
  Смехов Б.М. Статистика и планирование. / Б.М. Смехов. – 2-е изд., доп и перераб. – М., 1964. – 104с.
1426195
  Дружинин Н.К. Статистика и полевой опыт. / Н.К. Дружинин. – М, 1948. – 120с.
1426196
  Тимошенко И.В. Статистика и риторика сравнительных исследований социально-экономического развития стран мира / И.В. Тимошенко, О.Н. Нащекина // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 166-171. – ISBN 978-966-285-568-5
1426197
  Москович В.А. Статистика и семантика / В.А. Москович. – М, 1969. – 304с.
1426198
  Смит Статистика и социология / Смит, Майо. – Москва, 1900. – 407 с.
1426199
   Статистика и управление случайными процессами. – Москва : Наука, 1989. – 230с.
1426200
  Климанов И В. Статистика и устойчивость гибких неоднородных оболочечных систем / И В. Климанов, В В. Чупин. – Красноярск, 1986. – 182с.
1426201
   Статистика и функциональные стили языка. – Рига, 1977. – 107с.
1426202
  Струмилин С.Г. Статистика и экономика. / С.Г. Струмилин. – М., 1979. – 489с.
1426203
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
1. – 1966. – 380с.
1426204
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
2. – 1968. – 264с.
1426205
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
3. – 1970. – 304с.
1426206
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
4. – 1971. – 220с.
1426207
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – Москва
5. – 1972. – 311с.
1426208
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
6. – 1973. – 224с.
1426209
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
7. – 1974. – 208с.
1426210
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
8. – 1975. – 232с.
1426211
  Козлов В.Н. Статистика и этика / В.Н. Козлов, Д.Б. Орешкин // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С.88-101. – ISSN 0869-0499
1426212
   Статистика использования научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины / К.А. Кудим, А.В. Новицкий, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 60-77. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1426213
   Статистика Ізюмської округи. – Ізюм, 1928. – 110с.
1426214
  Вульфсон Б.Л. Статистика как источник сравнительно–педагогических исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 70-78. – ISSN 0869-561Х


  С целью повысить объективность своих исследований педагоги–компаративисты разрабатывают новые формы и методы использования материалов национальной и международной статистики в сравнительно–педагогических исследованиях.
1426215
  Овсиенко В.Е. Статистика как наука, ее развитие в трудах В.И.Ленина : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.600 / Овсиенко В.Е.; Московский экономико-статист. ин-т. – М., 1970. – 37л.
1426216
  Никитин С.М. Статистика капиталовложений / С.М. Никитин. – М, 1960. – 139с.
1426217
  Дьячков М.Ф. Статистика капитального строительства / М.Ф. Дьячков. – М, 1977. – 247с.
1426218
  Устинов А.Н. Статистика капитального строительства / А.Н. Устинов. – Москва, 1980. – 240с.
1426219
  Устинов А.Н. Статистика капитального строительства / А.Н. Устинов. – 2-е перераб и доп. – Москва, 1986. – 328с.
1426220
  Кадибур Т.С. Статистика капитального строительства / Т.С. Кадибур. – Л., 1990. – 73с.
1426221
  Семеняк И.В. Статистика качества продукции на промышленном предприятии / И.В. Семеняк; Изд-во при Харьк. ун-те. – Харьков : Вища школа, 1979. – 111 с.
1426222
  Гофман И.Л. Статистика качества промышленной продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Гофман И. Л.; Моск. экон.-статист. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
1426223
  Козлова Е.И. Статистика книгоиздания России за 2010 г.: итоги и проблемы / Е.И. Козлова, К.М. Сухоруков // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С.22-35. – ISSN 0869-6020
1426224
  Беляев Ю.А. Статистика книжной торговли : учеб пособ. для спец. 1727 "Книговедение и орг. кн. торговли" ФПК / Ю.А. Беляев ; Моск. полигр. ин-т. – Москва : МПИ
Ч. 1 : Основы общей теории статистики. – 1978. – 75 с. – Библиогр.: с. 74 (6 назв.)
1426225
  Слюсар В. Статистика коефіцієнтів підсилення при мікролінзуванні гаусівського джерела точковими масами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі проводиться статистичний аналіз кривих блиску протяжного гаусівського джерела при мікролінзуванні точковими однаковими масами. Криві блиску побудовано для 500 реалізацій розподілу мікролінз. Побудовано розподіли ймовірності для різних ...
1426226
   Статистика кожевенной промышленности. – М, 1921. – 81с.
1426227
   Статистика Криворіжжя. – Кривий-Ріг, 1928. – 106 с.
1426228
  Богданов И.М. Статистика культуры / И.М. Богданов. – Москва : Госстатиздат, 1950. – 112 с.
1426229
  Ярошенко А.В. Статистика легкой промышленности / А.В. Ярошенко. – К., 1983. – 319с.
1426230
  Огінська А.Г. Статистика лісового господарства у контексті міжнародних процесів сталого управління лісами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 81-84. – Бібліогр.: 11 назв
1426231
  Мельникова К.В. Статистика логістичної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 244-247. – ISSN 2222-4459
1426232
  Голынский Сергей Моисеевич Статистика лучей в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Голынский Сергей Моисеевич; МГУ. – М., 1976. – л.
1426233
   Статистика материально-технического обеспечения. – М, 1989. – 302с.
1426234
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического обеспечения / Н.С. Поживилова. – К, 1989. – 341с.
1426235
  Эйдельман М.Р. Статистика материально-технического снабжения (с основами организации и планирования). / М.Р. Эйдельман. – М., 1953. – 224с.
1426236
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1966. – 223с.
1426237
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1973. – 267с.
1426238
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – 3-е изд. – М, 1980. – 224с.
1426239
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – К, 1983. – 287с.
1426240
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева, К.А. Смирнов. – 4-е изд. – М, 1984. – 351с.
1426241
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – Киев, 1984. – 287 с.
1426242
   Статистика мирового туризма : Туризм в мире: ситуация положительная. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 24-25 : Фото
1426243
  Кравченко П.А. Статистика митних правопорушень як новий вид митної статистики в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 57-64
1426244
  Белова В.А. Статистика мнений в изучении рождаемости / В.А. Белова, Л.Е. Дарский. – Москва : Статистика, 1972. – 144 с. – Библиогр. в конце книги (7 назв.). – (Демографические исследования / Науч.-исслед. ин-т ЦСУ СССР, Лаб. демографии)
1426245
  Батсух Д. Статистика Монгольской Народной Республики и перспективы ее развития : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Батсух Д. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1968. – 15 c.
1426246
  Попов В.Ю. Статистика монетарного важеля економічного розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 52-58
1426247
  Заграйчук Ю. Статистика на мехматі? Так! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  На мехматі відкривається нова спеціальність "Статистика". Навчальні плани та паспорт на бакалаврів статистики використовують міжнародний досвід ун-тів США, Франції, Англії, МДУ тощо.
1426248
  Вальтер Э. Статистика на народном промышленном предприятии / Э. Вальтер. – Москва, 1963. – 262с.
1426249
  Подгородецкий И.А. Статистика на службе низовой связи / И.А. Подгородецкий. – М, 1932. – 88с.
1426250
  Гільберг Тетяна Статистика на уроках географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-10 : Діагр. – Бібліогр.: 3 назви
1426251
  Гохберг Л.М. Статистика нанотехнологий в России: становление нового направления // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
1426252
   Статистика народного богатства, народного дохода и национального счета. – М, 1967. – 280с.
1426253
  Альохін Д.С. Статистика народного господарства і культури Української РСР / Д.С. Альохін, Н.М. Уманська. – Київ, 1968. – 291 с.
1426254
  Боярский А.Я. Статистика населения / А.Я. Боярский. – М., 1938. – 188с.
1426255
  Кумарина Н.Н. Статистика населения / Н.Н. Кумарина. – Куйбышев, 1964. – 44с.
1426256
  Сергеев С.С. Статистика населения / С.С. Сергеев. – М., 1969. – 95с.
1426257
  Урланис Б.Ц. Статистика населения / Б.Ц. Урланис. – М., 1971. – 80с.
1426258
  Демина А.И. Статистика населения / А.И. Демина. – Барнаул, 1992. – 74с.
1426259
  Сиденко Статистика населения и труда в освободившихся странах: тенденции развития и использование опыта развитых стран / Сиденко, Г.Ю. Попов. – Москва, 1986. – 205с.
1426260
  Голуб Л.А. Статистика населения развивающихся стран. / Л.А. Голуб. – Киев, Донецк, 1984. – 96с.
1426261
   Статистика населения с основами демографии : Учебник для вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 310с.
1426262
  Стеценко С.Г. Статистика населення : Підручник для вузів / С.Г. Стеценко, В.Г. Щвець. – Київ : Вища школа, 1993. – 463с.
1426263
  Гладун О.М. Статистика населення в Україні в 1920-1930-ті роки / О.М. Гладун, О.П. Рудницький // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 48-55. – ISSN 2072-9480
1426264
  Розанова Т.Н. Статистика научно-технического прогресса / Т.Н. Розанова. – Л, 1988. – 45с.
1426265
  Горелова Р.В. Статистика национального дохода : Учебное пособие / Р.В. Горелова. – Барнаул : Алтайский гос. университет, 1980. – 48 с.
1426266
  Кази Салех Ахмед Статистика национального дохода СССР, США и Пакистана (сравнение методологии и анализа) : Автореф... канд. эконом.наук: 600 / Кази Салех Ахмед; Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 27л.
1426267
  Кудров В.М. Статистика национального дохода США. / В.М. Кудров. – Москва, 1966. – 196с.
1426268
  Головко В. Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 4-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1426269
  Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 502с. – ISBN 966-364-199-1
1426270
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 470, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1426271
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 470, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1426272
  Кваша Я.Б. Статистика новой техники. / Я.Б. Кваша. – М., 1966. – 264с.
1426273
  Шафранская Л.А. Статистика оборотных средств: уч. пособие. / Л.А. Шафранская. – Л., 1979. – 32с.
1426274
  Казанская Е.В. Статистика окружающей среды / Е.В. Казанская. – М, 1980. – 64с.
1426275
   Статистика окружающей среды. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 222с.
1426276
   Статистика окружающей среды. – М., 1985. – 85с.
1426277
  Восьмирко Е.О. Статистика окружающей среды: краткая история и перспективы развития на будущее // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0320-8168
1426278
   Статистика Олимпиады-80. – Москва, 1981. – 64 с.
1426279
  Черенкова Е.А. Статистика осадков и засух в противоположные фазы квазидвухлетней цикличности атмосферных процессов и ее связь с урожайностью на европейской территории России / Е.А. Черенкова, М.Ю. Бардин, А.Н. Золотокрылин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 23-35 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
1426280
   Статистика основных фондов воздушного транспорта. – М., 1963. – 52с.
1426281
  Ножкина Р.С. Статистика основных фондов и технического прогресса / Р.С. Ножкина. – М, 1978. – 27с.
1426282
  Гольдберг А.М. Статистика отдельных отраслей народного хозяйства / А.М. Гольдберг. – М., 1982. – 287с.
1426283
  Гольданский В.И. и др. Статистика отсчетов при регистрации ядерных частиц / В.И. и др. Гольданский. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 411с.
1426284
  Малашхия Н.Г. Статистика пассажирских перевозок железнодорожного транспорта. (На примере Закавказской ж.д.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Малашхия Н.Г. ; АН Груз.ССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 30 с.
1426285
   Статистика підприємництва : Підручник. – Київ : Слобожанщина, 1999. – 600с. – ISBN 966-535-097-8
1426286
   Статистика підприємств : навч. посібник / [С.О. Матковський та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 557, [3] с. : іл.. табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 544-552. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
1426287
   Статистика підприємств : навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 557, [3] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Зміст парал. укр., англ. - Предм. покажчик: с. 544-552. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
1426288
  Грибов А.П. Статистика пластин и пологих оболочек кусочно-постоянной и перемежной жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Грибов А. П.; Казан. ГУ. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1426289
  Тарасюк Давид Аронович Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Тарасюк Давид Аронович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1973. – 37л.
1426290
  Баранський О.Р. Статистика позиційних спостережень комет на спостережній станції в Лісниках // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 69-70
1426291
  Голицына О.Л. Статистика поискового поведения пользователей баз данных научной информации / О.Л. Голицына, Н.В. Максимова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С. 47-57. – ISSN 1815-3186


  Приводятся статистические данные, отражающие характер использования информационных ресурсов и функций информационных систем при поиске научной информации в ретроспективных реферативно-библиографических базах данных. Анализ показывает, что для ...
1426292
  Бажан О.Г. Статистика політичних репресій в УРСР у дзеркалі архівних джерел // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 106-109
1426293
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава, 1926. – 60с.
1426294
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
5. – 1927. – 33с.
1426295
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
8. – 1927. – 31с.
1426296
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
9. – 1927. – 140с.
1426297
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
10. – 1927. – 55с.
1426298
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
11. – 1927. – 79с.
1426299
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
12. – 1928. – 36с.
1426300
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
13. – 1928. – 59с.
1426301
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
14. – 1928. – 53с.
1426302
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
15. – 1928. – 48с.
1426303
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
16. – 1928. – 83с.
1426304
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
17. – 1928. – 84с.
1426305
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
19. – 1928. – 53с.
1426306
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
20. – 1929. – 70с.
1426307
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
21. – 1929. – 117с.
1426308
   Статистика Полтащини в нових її межах.. – Полтава
18. – 1928. – 81с.
1426309
  Сербін А.В. Статистика поля в зоні Френеля круглої сфокусованої апертури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.07 / Сербін А.В.; Харківський національний радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 29с. – Бібліогр.: 11 назв
1426310
  Голынская Р.М. Статистика поля линейной антенны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голынская Р.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 9л.
1426311
  Партико З. Статистика помилок в авторських орегіналах / З. Партико, В. Бахрушин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326
1426312
  Заболоцький М.В. Статистика портфелів : навч. посібник / М.В. Заболоцький, Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
1426313
  Леонтьев А.А. Статистика посещаемости библиотечного сайта и квантовый принцип неопределённости // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности статистики посещаемости библиотечного сайта, в которой доля интернет-роботов составляет около 85%. Высказано предположение, что такая картина может быть интерпретирована с точки зрения квантового принципа неопределенности. ...
1426314
  Калачова І.В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.24-28


  Реформування статистики послуг
1426315
  Салин В.Н. Статистика потребления материальных благ и услуг населением. / В.Н. Салин. – М., 1989. – 38с.
1426316
  Бараник З.П. Статистика праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 246 с. – ISBN 966-574-478-Х
1426317
  Дараган М.В. Статистика праці в промисловості / М.В. Дараган. – Київ, 1965. – 292с.
1426318
  Шурыгин А.М. Статистика при подсчете запасов месторождений / Шурыгин А.М. – Москва : Московский университет, 1978. – 223 с., [3] л. граф., [3] отд. сброшюр. л. – Библиогр.: с. 211-212
1426319
  Ковров О.С. Статистика природних зсувів в світі та Україні / О.С. Ковров, Ю.В. Бучавий // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1426320
  Дмитриев А.И. Статистика продукции сельского хозяйства / А.И. Дмитриев. – Л., 1962. – 76с.
1426321
  Мариан И. Статистика продукции сельского хозяйства и ее постановка в Румынской Народной Республике : Автореф... канд. экон.наук: / Мариан И.; М-во высш. образования СССР. Моск. экон.-стат. ин-т. Каф. с.-х. статистики. – Москва, 1956. – 16л.
1426322
  Кошелюк С.А. Статистика производительности труда / С.А. Кошелюк. – К., 1970. – 69 с.
1426323
  Князевский В.С. Статистика производительности труда (в промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: / Князевский В.С. – Москва, 1952. – 20 с.
1426324
  Шиндерман Б Статистика производственного оборудования и себестоимость продукции промышленного предприятия. / Б Шиндерман, , Г.М. Пахомова. – Свердловск, 1965. – 67с.
1426325
  Подольский Ю.Я. Статистика промышленного предприятия / Ю.Я. Подольский. – Москва, 1965. – 203 с.
1426326
   Статистика промышленного предприятия.. – М., 1961. – 435с.
1426327
  Трудова М.Г. Статистика промышленной продукции в США : Автореф... кандид. экономич.наук: / Трудова М.Г.; МВО СССР. Моск. экономико-статистический ин-т. Кафедра промышленной статистики. – Москва, 1952. – 23 л.
1426328
  Набиев Х.Н. Статистика промышленной продукции. / Х.Н. Набиев. – Ташкент, 1982. – 35с.
1426329
  Володарский Л.М. Статистика промышленности / Л.М. Володарский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1956. – 167с.
1426330
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности : [учебник для вузов по спец. "Статистика"] / Г.И. Бакланов, В.Е. Адамов, А.Н. Устинов ; под. ред. проф. Г.И. Бакланова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1976. – 416 с. : 22 см. – Список лит.: с. 412
1426331
  Сивцов В.Н. Статистика промышленности / В.Н. Сивцов. – М, 1981. – 400с.
1426332
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности : [учебник для вузов по спец. "Статистика"] / Г.И. Бакланов, В.Е. Адамов, А.Н. Устинов ; под ред. В.Е. Адамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 439 с.
1426333
   Статистика промышленности. – М., 1987. – 456с.
1426334
  Адеподжу Самсон Ладе Статистика промышленности в Нигерии и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Адеподжу Самсон Ладе ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1972. – 39 с.
1426335
  Суслов И.П. Статистика промышленности в работах В.И.Ленина. / И.П. Суслов. – М, 1965. – 119с.
1426336
  Володарский Л Статистика промышленности и вопросы планирования / Л Володарский. – Москва, 1958. – 276с.
1426337
  Мазиашвили Г.М. Статистика промышленности и сельского хозяйства в Грузи в 1864-1920 гг. (Организация, методоолгия, программа, источники) : Автореф... канд. экон.наук: / Мазиашвили Г. М.; МВО СССР, Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 27л.
1426338
   Статистика промышленности.. – М., 1965. – 359с.
1426339
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – М, 1977. – 320с.
1426340
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – 6-е изд. – М, 1983. – 320с.
1426341
  Іксанов О.М. Статистика процесів дробового ефекту з експоненціальною функцією відповіді : Навчальний посібник / О.М. Іксанов; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62 с.
1426342
  Витинский Ю.И. и др. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца / Ю.И. и др. Витинский. – Москва : Наука, 1986. – 295 с.
1426343
  Володарский Л Статистика рассказывает / Л Володарский. – Москва, 1982. – 191с.
1426344
  Бадави Касем Абду Статистика растениеводства в СССР и САР : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.11 / Бадави Касем Абду; Киевск. ин-т нар. хоз им Д.С.Коротченко. – К, 1973. – 29л.
1426345
   Статистика рационального природопользования и охраны окружающей среды.. – Москва, 1976. – 220с.
1426346
   Статистика речи и автоматическая переработка текстов.. – Л., 1988. – 163с.
1426347
   Статистика речи и автоматический анализ текста. – Ленинград, 1974. – 404с.
1426348
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1971. – 464с.
1426349
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1973. – 339с.
1426350
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1980. – 224с.
1426351
  Чижаковский В.А. Статистика речи, 1957-1985 гг. : библиогр. указ. / В.А. Чижаковский, К.Б. Бектаев ; отв. ред.: П.М. Алексеев ; Кишин. с.-х. ин-т им. М.В. Фрунзе. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 109, [2] с.
1426352
   Статистика речи.. – Л., 1968. – 260с.
1426353
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта / И.В. Сиповская. – Изд. 2-е, перераб. – Л., 1961. – 344с.
1426354
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта как самостоятельная отрасль статистической науки. : Автореф... Доктора экон.наук: / Сиповская И.В.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1963. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1426355
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта. Методические указания с примерами и задачами. / И.В. Сиповская. – М.-Л., 1952. – 436с.
1426356
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [ І.Г. Манцуров та ін.] ; за ред. І.Г. Манцурова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 540, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 531-534. – ISBN 978-966-483-237-0
1426357
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [С.С. Герасименко та ін. ; за наук. ред. Н.О. Парфенцевої] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держстату України. – Вид. 2-ге допов. та перерб. – Київ : Формат, 2012. – 915, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 870-915. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2142-00-6
1426358
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 147 с. – ISBN 966-574-520-4
1426359
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 167с. – ISBN 966-574-689-8
1426360
   Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід : навчальний посібник / Н.С. Власенко, Л.С. Лісогор, О.А. Рудич, А.В. Солоп, Н.В. Григорович, Н.О. та ін. Парфенцева; [Власенко Н.С., Лісогор Л.С., Рудич О.А., Солоп А.В., Григорович Н.В., Парфенцева Н.О. та ін.]. – 2-е вид., стереот. – Київ : Консультант, 2007. – 320с. – ISBN 966-8459-16-4
1426361
  Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : Навч. посібник / Л.Г. Рождєственська; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 419с. – ISBN 966-574-691-Х
1426362
   Статистика ринку товарів та послуг : навчальний посібник / Н.М. Гаркуша [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с.338-341. – ISBN 978-966-346-643-9
1426363
  Бабанін О.С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1426364
  Вуль М.Я. Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи Західного нафтогазоносного регіону України / М.Я. Вуль, О.В. Зур"ян, В.О. Старинський // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-38. – ISSN 1682-721Х
1426365
  Садеков М.М. Статистика розничных цен государственной и кооперативной торговли. / М.М. Садеков, В.М. Яковлев. – Москва, 1961. – 94с.
1426366
   Статистика России.. – Пг., 1918. – 62с.
1426367
   Статистика рынка товаров и услуг.. – М., 1995. – 430с.
1426368
  Разговоров А.В. Статистика связи / А.В. Разговоров, Т.А. Кузовкова. – М, 1991. – 343с.
1426369
  Силин А.Г. Статистика себестоимости колхозной продукции / А.Г. Силин. – М., 1964. – 156с.
1426370
  Дараган М.В. Статистика себестоимости продукции на промышленном предприятии : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган М.В.; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 12 с.
1426371
  Береш И. Статистика себестоимости. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Береш И.; М-во высш.образования СССР. – М, 1955. – 16л.
1426372
  Гаабе Ю.Э. Статистика сельского хозяйства / Ю.Э. Гаабе. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1971. – 395с.
1426373
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства / А.И. Гозулов, Г.С. Мержанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 367с.
1426374
  Тяпкин Б.Г. Статистика сельского хозяйства / Б.Г. Тяпкин, Т.Ф. Хромова. – М, 1987. – 310с.
1426375
   Статистика сельского хозяйства в капиталистических странах.. – Москва, 1960. – 228с.
1426376
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Гозулов. – М., 1959. – 460с.
1426377
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1973. – 420с.
1426378
  Луценко А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Луценко. – Москва, 1981. – 334с.
1426379
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1982. – 400с.
1426380
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1990. – 342с.
1426381
  Борисенко Б.Г. Статистика систематических погрешностей геодезических измерений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.500 / Борисенко Б.Г. ; КИСИ. – Киев, 1969. – 14 с.
1426382
  Борисенков Б.Г. Статистика систематических погрешностей геодезических измерений : Автореф... канд. техн.наук: 05.500 / Борисенков Б.Г.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1969. – 13л.
1426383
  Кобилинська Т.В. Статистика сільського господарства в дзеркалі екології // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1426384
  Липцер Р.Ш. Статистика случайных процессов. Нелинейная фильтрация и смежные вопросы. / Р.Ш. Липцер, А.Н. Ширяев. – М., 1974. – 696с.
1426385
  Бучина В.В. Статистика снабжения и быта / В.В. Бучина, Н.П. Дашинская. – Минск, 1976. – 280с.
1426386
  Эпштейн Р.Г. Статистика снабжения и сбыта / Р.Г. Эпштейн. – М, 1975. – 254с.
1426387
  Ноткин В.Е. Статистика советской потребительской кооперации / В.Е. Ноткин. – М, 1967. – 256с.
1426388
   Статистика советской потребительской кооперации.. – М., 1964. – 336с.
1426389
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов. – Москва : Госторгиздат, 1948. – 118 с.
1426390
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаум. – М, 1951. – 312с.
1426391
  Катальников И.Ф. Статистика советской торговли / И.Ф. Катальников. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1971. – 238с.
1426392
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1977. – 207с.
1426393
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1982. – 188с.
1426394
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1987. – 223с.
1426395
   Статистика стачек в Росси и других индустриальных странах Европы и в США.. – М., 1986. – 148с.
1426396
   Статистика стран СНГ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 47-71. – ISSN 1810-3944
1426397
   Статистика строительства.. – М., 1967. – 31с.
1426398
  Чернышов А.Д. Статистика твердого тела / А.Д. Чернышов. – Красноярск, 1989. – 336 с.
1426399
  Кулагина Г.Д. Статистика товарного обращения. / Г.Д. Кулагина. – Москва, 1989. – 191 с.
1426400
  Ряузов Н.Н. Статистика торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – 5-е изд. перераб. и доп. – М, 1968. – 368с.
1426401
  Беляевский И.К. Статистика торговли : учебник для вузов обуч. по спец. "Статистика" / И.К. Беляевский. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 352 с. – Библиогр.: с. 345
1426402
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – М., 1973. – 383с.
1426403
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – Москва, 1979. – 351с.
1426404
   Статистика травм у футболі // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 161-174. – ISSN 2312-7104
1426405
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Москва, 1965. – 288с.
1426406
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 300с.
1426407
  Шевченко Н.Н. Статистика труда / Н.Н. Шевченко. – М, 1972. – 256с.
1426408
  Акиншина Н.К. Статистика труда : учеб. пособие для вузов по специальности "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Стаитстика, 1977. – 222 с.
1426409
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 3-е, прераб. и доп. – Москва, 1979. – 272с.
1426410
  Назаров М.Г. Статистика труда / М.Г. Назаров. – Москва, 1981. – 287с.
1426411
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – 4-е изд., прераб. и доп. – М., 1988. – 247с.
1426412
  Захожай Валерий Борисович Статистика труда и занятости : Учебно-методическое пособие / Захожай Валерий Борисович, Калина Алла Васильевна; М ежрегиональная академия управления персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 80с. – ISBN 966-608-035-4
1426413
   Статистика труда.. – М., 1967. – 216с.
1426414
  Проскуряков В.М. Статистика трудового коллектива, семьи и личности. / В.М. Проскуряков. – Москва, 1988. – 63с.
1426415
   Статистика туризма в Ивановской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 58-61 : Рис.
1426416
  Пальян З.О. Статистика у цифрову епоху: наукові здобутки професіоналів і початківців // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 98-100. – ISSN 2519-1853
1426417
  Русов А. Статистика украинскаго населенія Европейской Россіи // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 239-272. – ISBN 978-966-02-7789-2
1426418
   Статистика Украины. – Харків
28. – 50с.
1426419
   Статистика Украины. – Х.
3. – 1922. – 187-286с.
1426420
   Статистика Украины. – Харків
7. – 1922. – 53с.
1426421
   Статистика Украины. – Харків
8. – 1922. – 41с.
1426422
   Статистика Украины. – Харьков : 1С-Паблишинг
№ 10 : Серия 1. Демография. Т. 1, вп. 3 : Население Черниговской губернии по данным переписи 1920 года : численность населения, возрастной состав, грамотность, национальный состав. – 1922. – 33 с.
1426423
   Статистика Украины. – Харків
11. – 1922. – 107с.
1426424
   Статистика Украины. – Харків
12. – 1922. – 23с.
1426425
   Статистика Украины. – Харьков
13. – 1922. – 64с.
1426426
   Статистика Украины. – Харків
15. – 1922. – 83с.
1426427
   Статистика Украины. – Харьков
№ 18 : Серия 3. Статистика промышленности и труда. Т.1, вып. 8. Труд на Украине по данным "Сводов отчетов фабричных инспекторов за 1901-1914 г.г." : численность рабочих; половой и возрастной состав; средний заработок. – 1922. – 56 с.
1426428
   Статистика Украины. – Харків
19. – 1922. – 25с.
1426429
   Статистика Украины. – Харків
20. – 1922. – 59с.
1426430
   Статистика Украины. – Харків
22. – 1922. – 23с.
1426431
   Статистика Украины. – Харків
24. – 1922. – 32с.
1426432
   Статистика Украины. – Харьков
26. – 1922. – 118с.
1426433
   Статистика Украины. – Харків, 1923. – 41с.
1426434
   Статистика Украины. – Харків
27. – 1923. – 51с.
1426435
   Статистика Украины. – Харків
29. – 1923. – 69с.
1426436
   Статистика Украины. – Харків
31. – 1923. – 43с.
1426437
   Статистика Украины. – Харків
33. – 1923. – 92с.
1426438
   Статистика Украины. – Харків
36. – 1923. – 13с.
1426439
   Статистика Украины. – Харків
40. – 1924. – 17с.
1426440
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 95с.
1426441
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 45с.
1426442
   Статистика Украины. – Харьков
51. – 1924. – 25с.
1426443
   Статистика Украины в новых социально-экономических условиях. – Киев, 1992. – 113 с.
1426444
   Статистика Украины.. – Х.
1. – 1922. – 106с.
1426445
   Статистика Украины.. – Х.
2. – 1922. – 189с.
1426446
   Статистика Украины.. – Х.
4. – 1922. – 286-435с.
1426447
   Статистика Украины.. – Х.
5. – 1922. – 435-665с.
1426448
   Статистика Украины.. – Х.
6. – 1922. – 460с.
1426449
   Статистика Украины.. – Х.
9. – 1922. – 34с.
1426450
   Статистика Украины.. – Х.
14. – 1922. – 112с.
1426451
   Статистика Украины.. – Х.
16. – 1922. – 31с.
1426452
   Статистика Украины.. – Х.
32. – 1923. – 64с.
1426453
   Статистика Украины.. – Х.
34. – 1923. – 12с.
1426454
   Статистика Украины.. – Х.
35. – 1923. – 59с.
1426455
   Статистика Украины.. – Х.
37. – 1923. – 111с.
1426456
   Статистика Украины.. – Х.
38. – 1924. – 167с.
1426457
   Статистика Украины.. – Х.
40; с.Х. – 1924. – 57с.
1426458
   Статистика Украины.. – Х.
42. – 1924. – 132с.
1426459
   Статистика Украины.. – Х.
47; с.1. – 1924. – 98с.
1426460
   Статистика Украины.. – Х.
54. – 1924. – 237с.
1426461
   Статистика Украины.. – Х.
56. – 1924. – 79с.
1426462
   Статистика Украины.. – Х.
57. – 1924. – 207с.
1426463
   Статистика Україин.. – Х.
157. – 1929. – 50с.
1426464
   Статистика Україн.. – Х.
208. – 1931. – 103с.
1426465
   Статистика України. – Харьков
75. – 1925. – 51с.
1426466
   Статистика України. – Харків
77. – 1925. – 135с.
1426467
   Статистика України. – Харків : Центральне статистичне управлыння УСРР
111. – 1927. – 77 с.
1426468
   Статистика України. – Харків
120. – 1928. – 36 c
1426469
   Статистика України. – Харків
127. – 1928. – 214 с.
1426470
   Статистика України. – Харків
129. – 1928. – 121 с
1426471
   Статистика України. – Харків
154. – 1929. – 178 с
1426472
   Статистика України. – Харків
158. – 1929. – 80 с
1426473
   Статистика України. – Харків
161. – 1929. – 49 с.
1426474
   Статистика України. – Харків
169. – 1929. – 142 с
1426475
   Статистика України. – Х.
177. – 1930. – 53с.
1426476
   Статистика України. – Харків
179. – 1930. – 79 с
1426477
   Статистика України. – Харків : "Господарство України"
193. – 1930. – 110 с
1426478
   Статистика України. – Харків
194. – 1930. – 305 с.
1426479
   Статистика України. – Харків
199. – 1930. – 191с.
1426480
   Статистика України. – Харків : Господарство України
205. – 1931. – 110 с
1426481
   Статистика України. – Харків : Господарство України
212. – 1932. – 79 с
1426482
   Статистика України. – Харків
214. – 1932. – 80с.
1426483
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2000
1426484
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2000
1426485
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1426486
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1426487
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1426488
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001
1426489
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1426490
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1426491
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1426492
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1426493
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1426494
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003
1426495
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1426496
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1426497
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1426498
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1426499
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1426500
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1426501
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426502
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426503
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426504
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426505
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426506
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426507
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426508
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426509
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426510
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426511
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426512
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426513
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426514
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426515
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426516
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426517
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (44). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426518
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (45). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426519
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (46). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426520
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (47). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426521
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (48). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426522
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (49). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426523
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (50). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426524
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (51). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426525
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (52). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426526
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 1998-
№ 2 (53). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426527
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (54). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426528
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (55). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426529
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (56). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426530
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (57). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426531
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (58). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426532
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (59). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1426533
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (60). – 2013. – Резюме :укр., рос., англ. мовами
1426534
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (61). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1426535
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (62). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1426536
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (63). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1426537
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (64). – 2014. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1426538
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (65). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426539
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (66). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426540
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (67). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426541
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (68). – 2015. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426542
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (69). – 2015. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426543
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 3 (70). – 2015. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426544
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 4 (71). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426545
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 1 (72). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426546
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (73). – 2016. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426547
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (74). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426548
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (75). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426549
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (76). – 2017. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426550
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (77). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426551
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (78). – 2017. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426552
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (79). – 2017. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426553
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (80). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426554
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (81). – 2018. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426555
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (82). – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426556
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (83). – 2018. – 148 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426557
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (84). – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426558
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (85). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426559
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (86). – 2019. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426560
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (87). – 2019. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426561
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (88). – 2020. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426562
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2/3 (89/90). – 2020. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426563
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (91). – 2020. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426564
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (92). – 2021. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426565
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (93). – 2021. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426566
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (94). – 2021. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426567
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (95). – 2021. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426568
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (96). – 2022. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426569
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (97). – 2022. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426570
   Статистика України.. – Х.
155. – 110с.
1426571
   Статистика України.. – Х.
49. – 1924. – 24с.
1426572
   Статистика України.. – Х.
55. – 1924. – 185с.
1426573
   Статистика України.. – Х.
59. – 1925. – 272с.
1426574
   Статистика України.. – Х.
62. – 1925. – 106с.
1426575
   Статистика України.. – Х.
63. – 1925. – 70с.
1426576
   Статистика України.. – Х.
64. – 1925. – 61с.
1426577
   Статистика України.. – Х.
66. – 1925. – 71с.
1426578
   Статистика України.. – Х.
70. – 1925. – 37с.
1426579
   Статистика України.. – Х.
71. – 1925. – 116с.
1426580
   Статистика України.. – Х.
72. – 1925. – 292с.
1426581
   Статистика України.. – Х.
76. – 1925. – 95с.
1426582
   Статистика України.. – Х.
77; т.2. – 1925. – 135с.
1426583
   Статистика України.. – Х.
78. – 1925. – 83с.
1426584
   Статистика України.. – Х.
80. – 1926. – 39с.
1426585
   Статистика України.. – Х.
81. – 1926. – 39с.
1426586
   Статистика України.. – Х.
82. – 1926. – 95с.
1426587
   Статистика України.. – Х.
83. – 1926. – 121с.
1426588
   Статистика України.. – Х.
84. – 1926. – 37с.
1426589
   Статистика України.. – Х.
85. – 1926. – 61с.
1426590
   Статистика України.. – Х.
87. – 1926. – 58с.
1426591
   Статистика України.. – Х.
88. – 1926. – 79с.
1426592
   Статистика України.. – Х.
94. – 1927. – 230с.
1426593
   Статистика України.. – Х.
95. – 1927. – 80с.
1426594
   Статистика України.. – Х.
97. – 1927. – 69с.
1426595
   Статистика України.. – Х.
99. – 1927. – 53с.
1426596
   Статистика України.. – Х.
100. – 1927. – 29с.
1426597
   Статистика України.. – Х.
103. – 1927. – 130с.
1426598
   Статистика України.. – Х.
106. – 1927. – 33с.
1426599
   Статистика України.. – Х.
109. – 1927. – 114с.
1426600
   Статистика України.. – Х.
112. – 1927. – 71с.
1426601
   Статистика України.. – Х.
115. – 1927. – 193с.
1426602
   Статистика України.. – Х.
117. – 1927. – 162с.
1426603
   Статистика України.. – Х.
121. – 1928. – 54с.
1426604
   Статистика України.. – Х.
124. – 1928. – 210с.
1426605
   Статистика України.. – Х.
125. – 1928. – 37с.
1426606
   Статистика України.. – Х.
128. – 1928. – 274с.
1426607
   Статистика України.. – Х.
132. – 1928. – 44с.
1426608
   Статистика України.. – Х.
134. – 1928. – 120с.
1426609
   Статистика України.. – Х.
135. – 1928. – 59с.
1426610
   Статистика України.. – Х.
136. – 1928. – 39с.
1426611
   Статистика України.. – Х.
137. – 1928. – 18с.
1426612
   Статистика України.. – Х.
138. – 1928. – 87с.
1426613
   Статистика України.. – Х.
139. – 1928. – 28с.
1426614
   Статистика України.. – Х.
142. – 1928. – 35с.
1426615
   Статистика України.. – Х.
143. – 1928. – 41с.
1426616
   Статистика України.. – Х.
144. – 1928. – 82с.
1426617
   Статистика України.. – Х.
147. – 1929. – 38с.
1426618
   Статистика України.. – Х.
148. – 1929. – 178с.
1426619
   Статистика України.. – Х.
149. – 1929. – 42с.
1426620
   Статистика України.. – Х.
150. – 1929. – 96с.
1426621
   Статистика України.. – Х.
151. – 1929. – 47с.
1426622
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1426623
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1426624
   Статистика України.. – Х.
153. – 1929. – 33с.
1426625
   Статистика України.. – Х.
156. – 1929. – 105с.
1426626
   Статистика України.. – К.-Х.
159. – 1929. – 48с.
1426627
   Статистика України.. – Х.
160. – 1929. – 183с.
1426628
   Статистика України.. – Х.
162. – 1929. – 184с.
1426629
   Статистика України.. – Х.
163. – 1929. – 97с.
1426630
   Статистика України.. – Х.
166. – 1929. – 126с.
1426631
   Статистика України.. – Х.
167. – 1929. – 182с.
1426632
   Статистика України.. – Х.
171. – 1929. – 79с.
1426633
   Статистика України.. – Х.
172. – 1929. – 65с.
1426634
   Статистика України.. – Х.
176. – 1930. – 117с.
1426635
   Статистика України.. – Х.
183. – 1930. – 35с.
1426636
   Статистика України.. – Х.
188. – 1930. – 169с.
1426637
   Статистика України.. – Х.
190. – 1930. – 96с.
1426638
   Статистика України.. – Х.
195. – 1930. – 67с.
1426639
   Статистика України.. – Х.
196. – 1930. – 48с.
1426640
   Статистика України.. – Х.
197. – 1930. – 99с.
1426641
   Статистика України.. – Х.
199. – 1930. – 191с.
1426642
   Статистика України.. – Х.
201. – 1930. – 63с.
1426643
   Статистика України.. – Х.
203. – 1931. – 80с.
1426644
   Статистика України.. – Х.
204. – 1931. – 98с.
1426645
   Статистика України.. – Х.
206. – 1931. – 124с.
1426646
   Статистика України.. – Х.
209. – 1931. – 116с.
1426647
   Статистика України.. – Х.
210. – 1931. – 82с.
1426648
   Статистика України.. – Х.
211. – 1932. – 124с.
1426649
   Статистика України.. – Х.
213. – 1932. – 70с.
1426650
   Статистика України.. – Х.
214. – 1932. – 80с.
1426651
  Джанелидзе Г.Ю. Статистика упруго-пластических стержней : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Джанелидзе Г. Ю.;. – Л., 1949. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1426652
  Зиле Х.А. Статистика уровня жизни народа / Х.А. Зиле. – Рига, 1972. – 238с.
1426653
  Шнейдерман И.М. Статистика услуг / И.М. Шнейдерман. – М., 1974. – 152с.
1426654
   Статистика финансов. – Москва, 1979. – 280 с.
1426655
   Статистика финансов. – М., 1986. – 246с.
1426656
   Статистика финансов : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 816с. – ISBN 5-279-01954-2
1426657
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 816 с. – ISBN 5-279-02483-Х
1426658
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 816с. – ISBN 5-279-02483-Х
1426659
   Статистика фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.60-65
1426660
  Лутчин Н.П. Статистика фінансів / Лутчин Н.П., Миронюк А.К. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-322. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-73-9
1426661
  Сословський В.Г. Статистика фінансового ринку : [практикум] : навч. посібник / В.Г. Сословський. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 166, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-166. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-275-8
1426662
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучений лазера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мирзаев А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 19 с.
1426663
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучения лазера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Мирзаев А.Т.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Ташкент, 1971. – 19л.
1426664
  Морозов В.П. Статистика фотонов и теория передачи сигналов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Морозов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1426665
  Залкинд А.И. Статистика цен в европейских социалистических странах / А.И. Залкинд, С Е. Кудрова, . – М, 1973. – 310с.
1426666
  Загреба М. Статистика цін вторинного ринку на монети України 2001-2003 рр. карбування за період з 2003 по 2007 рр. // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 1811-542X
1426667
  Гумбель Э. Статистика экстремальных значений / Э. Гумбель. – Москва : Мир, 1965. – 450 с.
1426668
  Козьминых Д.В. Статистика электромеханических систем автоматического регулирования / Д.В. Козьминых. – Куйбышев, 1971. – 192с.
1426669
  Блекмор Дж. Статистика электронов в полупроводниках : пер. с англ. под ред. Л.Л. Коренблита / Дж. Блекмор. – Москва : Мир, 1964. – 392 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
1426670
  Холодарь Г.А. Статистика электронов в полупроводниках : пособие / Г.А. Холодарь. – Киев : Киевский университет, 1976. – 52с.
1426671
  Фигурнов Э.Б. Статистика эффективности производства / Э.Б. Фигурнов. – Москва, 1979. – 64с.
1426672
  Октябрьский П.Я. Статистика эффективности промышленного производства / П.Я. Октябрьский. – Москва, 1975. – 222с.
1426673
  Гутерц Н.П. Статистика эффективности промышленного производства / Н.П. Гутерц. – Ташкент, 1982. – 45с.
1426674
  Фигурнов Э.Б. Статистика эффективности прооизводства / Э.Б. Фигурнов. – М., 1984. – 72с.
1426675
  Якуніна Н.В. Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотек ВНЗ // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21-23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Наук.-техн. б-ка Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: Онищенко В.О. та ін.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 13-17
1426676
  Ерліх Я.М. Статистика як наука / Я.М. Ерліх. – Київ, 1960. – 27с.
1426677
  Захожай Валерій Борисович Статистика якості : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай Валерій Борисович, Чорний Антон Юрійович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 576с. – ISBN 966-608-485-6
1426678
  Герасименко С.С. Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 26-30. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 14 назв
1426679
  Бродський Я.С. Статистика, ймовірность, комбінаторика у старшій школі / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов. – Харків : Основа, 2008. – 207с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 7(67)). – ISBN 978-966-333-800-2
1426680
  Чупров А.И. Статистика, как связующее звено между естествознанием и обществоведением : [Речь ] произнесена в общем собранииIX Съезда русских естествоиспытателей и врачей 11 января 1894 г. / А.И. Чупров. – [12] с. – Отд.отт.
1426681
  Кауфман А.А. Статистика. / А.А. Кауфман. – 2-е изд., доп. и частью испр. – М., 1919. – 165с.
1426682
  Воблый К.Г. Статистика. : пособие для учащихся и самообразования / К.Г. Воблый. – 6-е изд., перераб. – Киев : Госиздат Украины, 1924. – 287 с. : 15 диаграмм
1426683
  Козаченко І.В. Статистика. / І.В. Козаченко. – 3-е вид., переробл. і доп. – К., 1982. – 256с.
1426684
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1970. – 251с.
1426685
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1972. – 200с.
1426686
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М
5. – 1972. – 252с.
1426687
   Статистика. Информация. Вычислительная техника.. – М
6. – 1972. – 231с.
1426688
  Бродський Я.С. Статистика. Ймовірність. Комбінаторика : навч. посібник / Я.С. Бродський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 543, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 529-533. – Бібліогр.: с. 541 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-3120-2
1426689
   Статистика: збірник задач : Навч. посіб. – Київ : Вища школа, 1994. – 448с.
1426690
  Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник : Навч. посібник / Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-тет "Львівська політехніка"; За наук. ред. Р.В Фещура . – 2-ге вид., оновл. і доповн. – Львів : Інтелект-Захід, 2003. – 576с. – ISBN 996-7597-27-Х
1426691
   Статистика: теория и практика. – М, 1976. – 96с.
1426692
  Бобков В.В. Статистики Таврической губернии (19 - начало 20 века) : Биобиблиографический указатель / В.В. Бобков; Таврич. нац. ун-тет им. В.И.Вернадского; Под ред.: А.А.Непомнящего. – Симферополь, 2004. – 304 с. – (Биобиблиография крымоведения ; Вып.1). – ISBN 966-572-527-0
1426693
  Цкипуришвили Л.Г. Статистико-вероятностное моделирование динамики популяции общественной полевки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 009 / Цкипуришвили Л. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 18л.
1426694
  Ротар А.В. Статистико-економічна оцінка стану інноваційної діяльності у промисловості // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 52-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1426695
  Мекшун Л.М. Статистико-економічний аналіз діяльності селянських господарств в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7511-00-0
1426696
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1426697
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова Аеліта Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 237л. + Додатки: л.: 192 - 237. – Бібліогр.: л.182 - 192
1426698
  Купалова Г.І. Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств / Г.І. Купалова, В.М. Четверик. – Київ : ФОП Бреза А.Е., 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – ISBN 978-966-2668-56-8
1426699
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості. – Харків
1. – 1929. – 137с.
1426700
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості.. – Х.
2. – 1930. – 243с.
1426701
  Шевелева П.А. Статистико-комбинаторное моделирование немецкой морфологии : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шевелева П. А.; АН СССР, Ин-т языкознан. Лен. отд. – Л., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1426702
  Ожигова Г.И. Статистико-комбинаторное моделирование чешской морфологии : Автореф... канд. филол.наук: / Ожигова Г. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 21л.
1426703
   Статистико-комбинаторное моделирование языков.. – М.-Л. : Наука, 1965. – 502 с.
1426704
   Статистико-комбинаторные методы в археологии. – М., 1970. – 220с.
1426705
  Андреев Н.Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении / Андреев Н.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1967. – 404 с.
1426706
  Андреева Д Л. Статистико-комбинаторные типы словоизменения и разряды слов в русской морфологии / Андреева Л.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1969. – 206 с.
1426707
  Андреев Николай Дмитириевич Статистико-комбинаторный метод в теоретическом и прикладном языковедении : Автореф... д-ра филол.наук: / Андреев Николай Дмитириевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
1426708
  Чумаченко Н.Г. Статистико-математические методы анализа в управлении производством США. / Н.Г. Чумаченко. – М., 1973. – 164с.
1426709
  Ястребов В.А. Статистико-математические методы в экономических процессах / В.А. Ястребов, Ю.В. Сажин. – Саранск, 1981. – 84с.
1426710
  Стоянов Й П. Статистико-математические модели в экономике народного образования. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стоянов П.Й,; Науч-исслед.ин-т.общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 22л.
1426711
  Гвоздь Т.В. Статистико-механічний опис фазової поведінки полідисперсних колоїдних і полімерних систем в об"ємі та у пористому середовищі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Гвоздь Тарас Валентинович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1426712
  Курушин Ю.Н. Статистико-термодинамический анализ многокомпонентных твердых растворов окислов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Курушин Ю.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 10л.
1426713
  Корчагин В.Б. Статистико-термодинамическое исследование свойств бинарного твердого раствора CsCl--CsBr : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагин В. Б.; ЛГУ. – Л., 1964. – 8л.
1426714
  Спивакова В.В. Статистико-экономические методы оценки эффективности работы промышленных предприятий (на прим. предприй швейной пром.). : Автореф... канд. экон.наук: / Спивакова В.В.; ХГУ. Каф. планирования, статистики и учета. – Х., 1967. – 19л.
1426715
  Солодовник Я.В. Статистико-экономические модели для установления областей рационального применения изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из различных материалов и для облегчения выбора экономичных конструкций : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 480 / Солодовник Я.В. ; Одес. инж.-строит. ин-т. – Одесса, 1969. – 33 с.
1426716
  Струмилин С.Г. Статистико-экономические очерки. / С.Г. Струмилин. – М., 1958. – 739с.
1426717
  Андриенко В.Е. Статистико-экономический анализ кормовой базы животноводства. (На примере колхозов и совхозов Киевской обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Андриенко В.Е. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1426718
  Афанасьев В.И. Статистико-экономический анализ продажи товаров в кредит (с рассрочкой платежа) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Афанасьев В.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л, 1969. – 20л.
1426719
  Ерина А.М. Статистико-экономический анализ производства молока на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ерина А.М. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 17 с.
1426720
  Соколова Л.П. Статистико-экономический анализ себестоимости швейной продукции : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 600 / Соколова Л.П. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 22 с.
1426721
  Трофимов В.П. Статистико-экономический анализ сезонности колхозного труда : Автореф... канд. эконом.наук: / Трофимов В.П.; КИНХ. – К., 1966. – 20л.
1426722
  Моторин Руслан Николаевич Статистико-экономический анализ текучести рабочих кадров (на примере промышленных предприятий города Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Моторин Руслан Николаевич ; Киевск. ин-т народного хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1426723
  Манцуров И.Г. Статистико-экономический анализ факторов эффективности промышленного производства : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Манцуров Игорь Германович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1426724
  Геривская Ю.И. Статистико-экономический анализ эффективности животноводства в колхозах Львовской области. : Автореф... канд.экон.наук: 08.600 / Геривская Ю.И.; Укр.науч.-иссл.ин-т.экономики и организации сел.хоз. – К, 1971. – 27л.
1426725
  Карасев И.К. Статистико-экономический анализ эффективности и перспектив производства технических культур в колхозах Днепропетровской области : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Карасев И. К.; С. х. акад., Южн. от-ние, Укр.НИИ эконом. и орган. с. х. – К., 1974. – 27л.
1426726
  Чекотовский Э.В. Статистико-экономическое изучение женских трудовых ресурсов колхозов. (На прим. колхозов Киев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Чекотовский Э.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 40л.
1426727
  Атаманчук Н.М. Статистико-экономическое изучение основных фондов и резервов их использования в молочной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Атаманчук Н.М.; Киев.ин-т.нар.хоз.-ва. – К, 1973. – 26л.
1426728
  Галашин В.Л. Статистико-экономическое изучение состояния и использования парка электродвигателей на металлургических заводах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Галашин В.Л. ; КИНХ. – Киев, 1967. – 20 с.
1426729
  Двирнык Владимир Николаевич Статистико-экономическое исследование рентабельности скотоводства в колхозах. (По материалам группы районов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Двирнык Владимир Николаевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1426730
  Полищук О.И. Статистико-экономическое исследование розничной сети государственной торговли УССР. (По данным торг. переписей и единоврем. учетов) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Полищук О.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1969. – 24л.
1426731
   Статистико-экономическое исследование эффективности промышленного производства /предприятие, отрасль, район/. – Л., 1983. – 168с.
1426732
   Статистико-этнографические исследования в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1984. – 163с.
1426733
  Иванов К.И. Статистическа физика и термодинамика / К.И. Иванов. – Пловдив, 1985. – 514с.
1426734
   Статистическая дактилоскопия : ( Методологические проблемы ). – Москва : Формула права, 1999. – 184с. – ISBN 5-89391-044-3
1426735
  Ушкалов В.Ф. Статистическая динамика рельсовых экипажей / В.Ф. Ушкалов. – Киев, 1982. – 358с.
1426736
  Солодов А.В. Статистическая динамика систем с точечными процссами / А.В. Солодов, А.А. Солодов. – Москва : Наука, 1988. – 255 с.
1426737
  Пятигорский Б.Я. Статистическая динамика электрической активности спинальных нейтронов мышечной и кожной чувствительности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пятигорский Б.Я. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1966. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
1426738
   Статистическая и динамическая прочность элементов энергетических установок, работающих в условиях высоких температур., 1971. – 100с.
1426739
  Гольцман Ф.М. Статистическая интерпретация магнитных и гравитационных аномалий / Ф.М. Гольцман, Т.Б. Калинина. – Ленинград : Недра, 1983. – 248с.
1426740
  Алексеев П.М. Статистическая лексикография / П.М. Алексеев. – Москва, 1975. – 120с.
1426741
  Андрющенко Андрей Андреевич Статистическая макроструктура гидрологических полей Черного моря и методика их расчета на основе применения оптимальной интерполяции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Андрющенко Андрей Андреевич; АН СССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1426742
  Хуанг К. Статистическая механика / К. Хуанг; Пер. с англ. Н.М. Плакиды и В.Т.Хозяинова; Под ред. Ю.А. Церковникова. – Москва : Мир, 1966. – 521 с.
1426743
  Фейнман Р. Статистическая механика : Курс лекций; Пер.с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1975. – 407 с.
1426744
  Фейнман Р. Статистическая механика : Курс лекций / Р. Фейнман; Пер. с англ. Н.М. Плакиды и Ю.Г. Рудого; Под ред. Д.Н. Зубарева. – Изд. 2-е. – Москва : Мир, 1978. – 407 с.
1426745
  Кубо Р. Статистическая механика = Statistical mechanics : современный курс с задачами и решениями, составленный при участии Х. Ичимура, Ц. Усуи, Н. Хасизуме: [ 160 задач с подробными решениями ] / Р. Кубо; пер. с англ. под ред. и с предисл. Д.Н. Зубарева. – 2-е изд.. стер. – Москва : КомКнига, 2007. – 452с. – ISBN 978-5-484-00819-3
1426746
  Балеску Р. Статистическая механика заряженных частиц : пер. с англ. / Р. Балеску ; под ред. А.А. Рухадзе, доп. В.П. Силина. – Москва : Мир, 1967. – 514 с.
1426747
  Волков Статистическая механика композитных материалов / Волков, В.П. Станров. – Минск, 1978. – 208с.
1426748
  Ласкин Н.В. Статистическая механика систем в случайных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ласкин Н. В.; МВиССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1980. – 12л.
1426749
  Хир К. Статистическая механика, кинетическая теория и стохастические процессы : Пер. с англ. / К. Хир. – Москва : Мир, 1976. – 600с.
1426750
  Хилл Т. Статистическая механика. Принципы и избранные приложения : Пер. с англ. / Т. Хилл. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 485с.
1426751
  Гриднева Светлана Андреевна Статистическая модель множественного образования адронов, учитывая сохранение дискретных квантовых чисел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Гриднева Светлана Андреевна ; АН КазахССР , Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1980. – 21 с.
1426752
  Ткачев Ю.А. Статистическая обработка геохимических данных / Ю.А. Ткачев, Я.Э. Юдович. – Ленинград : Наука, 1975. – 233с.
1426753
  Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных / В.Г. Вольф. – Москва : Колос, 1966. – 254с.
1426754
  Павлов И.В. Статистическая оценка надежности систем по результатам испытании их компонент. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Павлов И.В.; Москов. физ.-тех. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 26л.
1426755
  Шатагин Н.Н. Статистическая оценка факторов рудообразования : (на примере Корбалихинского и Зареченского полиметаллических месторождений на Рудном Алтае) / Н.Н. Шатагин. – Москва : Московский университет, 1972. – 206с.
1426756
  Минаков А.А. Статистическая радиофизика : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Минаков, О.Ф. Тырнов. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 540с. – ISBN 966-623-182-4
1426757
  Фаст В.Г. Статистическая структура полей разрушений, вызванных ударной волной Тунгусского метеорита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаст В.Г.; Томский гос.у н-т. – Томск, 1966. – 12л.
1426758
  Гамбош П. Статистическая теория атома и ее применения : Пер.с нем. / П. Гамбош. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 399 с.
1426759
  Покровский Владимир Николаевич Статистическая теория вязкоупругости растворов и расплавов линейных полимеров : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 02.00.07 / Покровский Владимир Николаевич; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Черноголовка, 1974. – 36л.
1426760
  Троицкий И.Н. Статистическая теория голографии / И.Н. Троицкий, Н.Д. Устинов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 327с.
1426761
  Браунли К.А. Статистическая теория и методология в науке и технике / К.А. Браунли. – Москва, 1977. – 407 с.
1426762
  Петров В.А. Статистическая теория кинетики микротрещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Петров В.А.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1972. – 15л.
1426763
  Аринштейн Э.А. Статистическая теория кристаллизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аринштейн Э.А. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1958. – 17 с.
1426764
  Базаров И.П. Статистическая теория кристаллического состояния / И.П. Базаров. – Москва : МГУ, 1972. – 118 с. – Библиогр.: с. 116-118
1426765
  Айзеншиц Р. Статистическая теория необратимых процессов / Р. Айзеншиц ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.А. Суринова ; пер. с англ. канд. физ.-мат. наук С.П. Ерковича. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 127 с. – Библиогр.: с. 107-126
1426766
  Базаров И.П. Статистическая теория полиморфных превращений / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, В.В. Котенок. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 48 с. – Библиогр.: с. 113-115
1426767
  Тузов Г.И. Статистическая теория приема сложных сигналов / Г.И. Тузов. – Москва : Советское радио, 1977. – 400 с.
1426768
  Волков С.Д. Статистическая теория прочности / С.Д. Волков. – Москва-Свердловск, 1960. – 176с.
1426769
  Сидоров А.Б. Статистическая теория прочности стеклянных волокон и материалов на их основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидоров А.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
1426770
  Белькович О.И. Статистическая теория радиолокации метеоров / О.И. Белькович. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1971. – 104 с. – Библиогр.: с. 98-101
1426771
  Ярлыков М.С. Статистическая теория радионавигации / М.С. Ярлыков. – Москва : Радио и связь, 1985. – 344 с.
1426772
  Рудавский Ю.К. Статистическая теория регулярных и структурно-неупорядоченных спиновых систем в методе функционального интегрирования. : Автореф... канд. матем.наук: 01.04.02 / Рудавский Ю.К.; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 26л.
1426773
  Мень А.Н. Статистическая теория сил связи кристаллов типа шпинели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мень А.Н.; М-во высш.образования СССР. – Свердловск, 1956. – 12л.
1426774
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика" / Астапов Ю.М., Медведев В.С. ; под ред. Е.П. Попова. – Москва : Наука, 1982. – 304 с. – Библиогр.: с. 303-304
1426775
  Ступоченко Е.В. Статистическая теория систем с источниками частиц. : Автореф... доктора физ-мат.наук: / Ступоченко Е.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1951. – 10 с.
1426776
  Базаров И.П. Статистическая теория твёрдых и жидких кристаллов / И.П. Базаров. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 261 с. – Библиогр.: с. 254-261
1426777
  Троицкий И.Н. Статистическая теория томографии / И.Н. Троицкий. – М, 1989. – 240с.
1426778
  Афанасьев Н.Н. Статистическая теория усталостной прочности металлов / Афанасьев Н.Н. ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т строит. механики. – Киев : Академия наук Украины ССР, 1953. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 127-128 (56 назв.)
1426779
  Апорович А.Ф. Статистическая теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств / Апорович А.Ф. ; под ред. В.Я. Аверьянова. – Минск : Наука и техника, 1984. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 210-213 (90 назв.)
1426780
  Фаулер Р. Статистическая термодинамика : Пер. с англ. / Р. Фаулер, Э. Гуггенгейм. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 614 с.
1426781
  Киттель Ч. Статистическая термодинамика : Пер.с англ. / Ч. Киттель. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
1426782
  Глушков Николай Алексеевич Статистическая термодинамика жидких кристаллов на основе базисного флюида : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Глушков Николай Алексеевич; МВ и ССО СССР. Ун-т Дружбы народов. – М., 1980. – 22л.
1426783
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика / Я.П. Терлецкий. – Москва, 1965. – 159 с.
1426784
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика / Я.П. Терлецкий. – Москва : Высшая школа, 1966. – 235 с.
1426785
  Федоров В.Л. Статистическая физика : конспект лекций / В.Л. Федоров. – Ленинград : ЛГИ, 1972. – 86с.
1426786
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика : Учеб.пособие / Я.П. Терлецкий. – 2-е изд.., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 278 с.
1426787
  Базаров И.П. Статистическая физика жидких кристаллов / И. П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 496 с.
1426788
  Федорченко А.М. Статистическая физика и термодинамика. / А.М. Федорченко. – К., 1967. – 134с.
1426789
  Хохлов А.Р. Статистическая физика макромолекул : уч. пособие / А.Р. Хохлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 194 с.
1426790
  Межлумова Антонина Борисовна Статистическая характеристика лексики и морфологии русских текстов по радиотехнике : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Межлумова Антонина Борисовна; МВ ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. Кафедра общего и славянского языка. – Минск, 1973. – 30л.
1426791
  Ловчиков В.А. Статистическая характеристика хронического влияния некоторых снотворных агентов на условно-рефлекторную деятельность собаки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ловчиков В.А.; АМН СССР. – Л, 1964. – 22л.
1426792
  Керч Гарри Михайлович Статистически - вероятностное рассмотрение влияния ориентации и наполнения на деформационные свойства полимеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 02.00.07 / Керч Гарри Михайлович ; АН ЛатвССР , Ин-т механики полимеров. – Рига, 1975. – 21 с.
1426793
  Сосис П.М. Статистически неопределимые системы / П.М. Сосис. – К., 1968. – 311с.
1426794
  Безухов Н.И. Статистически неопределимые сплошные системы : примеры и упражнения по теории сооружений / Н.И. Безухов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1932. – 216 с.
1426795
  Фелингер А.Ф. Статистические алгоритмы в социологических исследованиях / А.Ф. Фелингер. – Новосибирск, 1985. – 208с.
1426796
  Постолов Е.М. Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1426797
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1426798
  Коган Ш.М. Статистические вопросы электронной теории хемосорбции на полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Коган Ш.М.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 8л.
1426799
  Хеттманспергер Т.П. Статистические выводы, основанные на рангах / Т.П. Хеттманспергер. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 333 с.
1426800
  Остафийчук И.М. Статистические закономерности распределения химических элементов в гранитоидах : (на примере Северного Кавказа) / И.М. Остафийчук, М.И. Толстой. – Москва : Недра, 1972. – 224с.
1426801
  Мелихов Ю.В. Статистические и высокочастотные свойства магнитных пленок с цилиндрической доменной структурой. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.04.02 / Мелихов Ю.В.; МВ и ССО.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1979. – 21л.
1426802
  Мелихов Ю.В. Статистические и высокочастотные свойства магнитных пленок с цилиндрической доменной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мелихов Ю.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1979. – 21л.
1426803
  Нефедова Л.Б. Статистические и динамические аспекты галогольной семантики в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нефедова Л. Б.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
1426804
  Локотош Татьяна Владимировна Статистические и динамические свойства систем с сильными водородными связями : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.14 / Локотош Т.В.; ОНУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2004. – 361л. – Библиогр.: л. 339 - 361
1426805
  Розенберг Н.М. Статистические и информационные средства измерений в дидактике : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Розенберг Н. М.; НИИ общей педагогике АПН СССР,. – М., 1979. – 36л.
1426806
  Бобков В.П. Статистические измерения в турбулентных потоках / В.П. Бобков, Ю.И. Грибанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 166, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 162-167. – (Физика и техника ядерных реакторов)
1426807
  Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях / Андриенко В.Е. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев : Наукова думка, 1983. – 232 с.
1426808
  Браунли К.А. Статистические исследования в производстве / К.А. Браунли. – Москва, 1949. – 228 с.
1426809
  Антонова С.И. Статистические источники по истории СССР период капитализма : учеб. пособие / С.И. Антонова ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 76 с.
1426810
  Соколкин Ю.В. Статистические краевые задачи теории ползучести : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Соколкин Ю.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 9л.
1426811
  Лукацкая М.Л. Статистические методы анализа динамических рядов в экономике. : Автореф... канд. экон.наук: / Лукацкая М.Л.; Новосиб. гос. ун-тет. – Новосибирск, 1967. – 16л.
1426812
  Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений / Е.И. Пустыльник. – Москва, 1968. – 287с. – (Физико-математическая библиотека инженера)
1426813
  Базилевич П.И. Статистические методы анализа издержек обращения : Автореф... канд. экон. наук: 08600 / Базилевич П.И.; Всесоюз. финансово-экон. ин-т. – Москва, 1970. – 21с.
1426814
  Менделевич Л.А. Статистические методы анализа использования материальных ресурвов в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 600 / Менделевич Л.А.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1968. – 16л.
1426815
  Брандт З. Статистические методы анализа наблюдений : Пер. с англ. / З. Брандт. – Москва : Мир, 1975. – 312 с.
1426816
  Федоров-Давыдов Статистические методы в археологии / Федоров-Давыдов. – Москва, 1987. – 215с.
1426817
  Бейли Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли ; пер. с англ. В.П. Смилги : под ред. и с предисл. В.В. Налимова. – Москва : Мир, 1963. – 271 с. : ил.
1426818
  Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике / В.И. Василевич. – Ленинград, 1969. – 232с.
1426819
  Чини Р.Ф. Статистические методы в геологии : Решение задач в поле и лаборатории / Р.Ф. Чини. – Москва : Мир, 1986. – 185с.
1426820
  Венецкий И.Г. Статистические методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1977. – 208с.
1426821
  Сычева М.В. Статистические методы в исследовании управления имен действия. / М.В. Сычева. – Киев, 1970. – 29с.
1426822
  Верещагин М.А. Статистические методы в метеорологии : учеб. пособие / М.А. Верещагин, Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 106, [3] с. – Библиогр.: с. 106-107
1426823
   Статистические методы в радиоизмерениях / Буйнявичюс, В.-А.В, Карпицкайте, В.-З.Ф, Пятрикис, С.-Р.С. – Москва : Радио и связь, 1985. – 240 с.
1426824
   Статистические методы в современной геодинамике Карпато-Динарского региона. – Киев : Наукова думка, 1992. – 248с.
1426825
  Шмидт В.М. Статистические методы в сравнительной флористике / В.М. Шмидт. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 176с.
1426826
  Беляев Ю.К. Статистические методы в теории надежности : материалы лекций, прочит. в Политехнич. музее на семинаре по надежности и прогрессивным методам контроля качества продукции / Ю.К. Беляев ; Всесоюз. общ-во "Знание" ; Политехнич. музей Гос. ком-та СССР по стандартам ; Всесоюз. совет научно-технич. общества. – Москва : Знание
Вып. 1. – 1978. – 68 с. – Библиогр.: с. 63-64
1426827
   Статистические методы в теории надежности и контроле качества. / Беляев Ю.К. – Москва, 1973. – 117с.
1426828
  Голенко И Д. Статистические методы в экономических системах / И Д. Голенко. – Москва, 1970. – 204с.
1426829
   Статистические методы в экономическом анализе производства.. – Новосибирск, 1968. – 200с.
1426830
   Статистические методы для ЭВМ. – Москва : Наука, 1986. – 464 с.
1426831
   Статистические методы и вопросы точности и надежности.. – К., 1965. – 36с.
1426832
   Статистические методы и модели сложных систем.. – К., 1976. – 62с.
1426833
  Каяйкина М.С. Статистические методы изуения динамики уражайности. (На примере совхозов Ленингр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Каяйкина М.С.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 17л.
1426834
  Бондаренко В.Н. Статистические методы изучения вулканогенных комплексов / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1967. – 136 с. – Библиогр.: с. 129-131
1426835
  Курышева С.В. Статистические методы изучения зависимости в государственной торговле : Автореф... кандидата экон.наук: / Курышева С.В.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1965. – 26л.
1426836
  Урланис Б.Ц. Статистические методы изучения зависисмости явлений / Б.Ц. Урланис. – М., 1956. – 111с.
1426837
  Яночкина З.А. Статистические методы изучения пестроцветов. / З.А. Яночкина. – М, 1966. – 144с.
1426838
  Ситницки И. Статистические методы изучения факторов урожайности. : Автореф... канд.экон.наук: 600 / Ситницки И.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1426839
   Статистические методы интерпретации геофизических наблюдений. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – 80с.
1426840
  Карапетян А.Х. Статистические методы исследования доходов и потребления населения в СССР : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Карапетян А.Х. ; Рост. ГУ. – Ростов-на-Дону, 1968. – 44 с. – Бібліогр.:с.42-44
1426841
   Статистические методы исследования корреляций в экономике.. – М., 1972. – 160с.
1426842
   Статистические методы классификации растительности и оценка ее связи со средой. – Уфа, 1975. – 228с.
1426843
   Статистические методы классификации.. – М.
1. – 1969. – 176с.
1426844
   Статистические методы классификации.. – М.
3. – 1972. – 87с.
1426845
   Статистические методы обработки геологоразведочной информации при геохимических поисках месторождений твердых полезных ископаемых. – М., 1988. – 177с.
1426846
  Беляев Ю.К. Статистические методы обработки данных о надежности изделий : планирование эксперимента : (новые горизонты) : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества пром. изделий при Политехнич. музее / Ю.П. Адлер / Ю.К. Беляев ; Гос. ком. СССР по стандартам ; Всесоюз. совет. науч.-техн. о-в. – Москва : Знание, 1987. – 109. [2] с. : граф. – Библиогр.: с. 54-55 (29 назв.), 105-110 (79 назв.)
1426847
  Бенших Лехосин Зубир (Алжир) Статистические методы обработки и интерпретации геофизической информации, получаемой на полиметаллических месторождениях Северного Алжира : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Бенших Лехосин Зубир (Алжир); МВ и ССО РСФСР. Моск. геол. ин-т. – М., 1979. – 12л.
1426848
  Тарасов Г.П. Статистические методы обработки информации в системах измерения ионизирующего излучения. / Г.П. Тарасов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 207с.
1426849
   Статистические методы обработки эмпирических данных.. – М., 1978. – 232с.
1426850
   Статистические методы определения перспективной потребности в электротехнических изделиях.. – М., 1976. – 64с.
1426851
  Кеслер С.Ш. Статистические методы оптимизации в автоматизированнх системах управления разрабатывающими предприятиями : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Кеслер С.Ш.; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1426852
   Статистические методы оцениваия и проверки гипотез. – Пермь, 1984. – 184с.
1426853
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1986. – 175с.
1426854
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1988. – 169с.
1426855
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1990. – 174с.
1426856
  Савельева Д.П. Статистические методы оценки и контроля качества продукции (на прим. тестильн. пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Савельева Д.П.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. общей теории статист. – М., 1971. – 20л.
1426857
  Бельнов В.К. Статистические методы оценки параметров математических моделей химических процессов / В.К. Бельнов. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 159,[1] с. : ил. – Библиогр.: с. 158-160 (35 назв.). – (Химия). – ISBN 5-211-02330-7
1426858
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях / В.А. Вознесенский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1981. – 264с.
1426859
   Статистические методы повышения качества. – М., 1990. – 301с.
1426860
  Груза Г.В. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / Г.В. Груза, П.Д. Гресько. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 134с.
1426861
   Статистические методы прогноза погоды.. – Обнинск, 1975. – 102с.
1426862
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – М., 1975. – 184с.
1426863
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1977. – 200с.
1426864
  Родионов Д.А. Статистические методы разграничения геологических объектов по комплексу признаков / Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1968. – 158с.
1426865
   Статистические методы разграничения геологических объектов по комплексу признаков. – Обнинск, 1975. – 158с.
1426866
  Чесалов С.М. Статистические методы решения гидрогеологических задач на ЭВМ / С.М. Чесалов, Б.А. Шмагин. – Москва : Недра, 1989. – 173с.
1426867
  Литвинова Н Н. Статистические методы решения некоторых линейных оптических задач. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Литвинова Н.Н,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1426868
  Голенко И Д. Статистические методы сетевого планирования и управления / И Д. Голенко. – Москва, 1968. – 400 с.
1426869
   Статистические методы теории управления.. – М., 1978. – 346с.
1426870
   Статистические модели в оптимальном отраслевом планировании.. – М., 1975. – 191с.
1426871
   Статистические модели и многокритериальные задачи принятия решений. – Москва, 1979. – 184с.
1426872
  Гольцман Ф.М. Статистические модели интерпретации / Ф.М. Гольцман. – Москва : Наука, 1971. – 328с.
1426873
  Голубенцев А.Ф. Статистические модели квазирегулярных радиофизических и оптических структур / А.Ф. Голубенцев. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 114 с.
1426874
  Гришин А.Ф. Статистические модели: построение, оценка, анализ : Учеб. пособие для студ. высш. сельскохозяйственных учеб. заведений по экономическим специальностям / А.Ф. Гришин, Е.В. Кочерова. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 416с. – ISBN 5-279-02941-6
1426875
  Артемьев Д.Е. Статистические основы выбора изоляции линий электропередачи высших классов напряжения. Коммутационные перенапряжения и электрические характеристики изоляции / Д.Е. Артемьев, М.Н. Тиходеев, С.С. Мур ; под ред. М.Н. Щедрина. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 376 с.
1426876
  Данг Дык Хау Статистические оценки неизвестного среднего для однородных случайных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Данг Дык Хау ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
1426877
  Данг Дык Хау Статистические оценки неизвестного среднего для однородных случайных полей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Данг Дык Хау; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 119л. – Бібліогр.:л.115-119
1426878
  Калниньш А.А. Статистические оценки проблемы раскраски графов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Калниньш А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та мат. – Новосибирск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1426879
  Конончук Д.П. Статистические оценки спектра случайных процессов и полей при наличии наблюдений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Конончук Д.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 14 с.
1426880
  Акимович Н.Н. Статистические показатели в климатологии : конспект лекции для студентов заочного факултета / Акимович Н.Н. ; Одес. гидрометеорологич. ин-т, Каф. климатологии и физической географии. – Одесса, 1959. – 32 с.
1426881
  Яковлева Г.М. Статистические показатели и методы изучения отдельных сторон технического прогресса в промышленности. (По материалам заводов хим. волокон УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Яковлева Г.М. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 19 c.
1426882
  Харламов А.И. Статистические показатели темпов экономического развития / А.И. Харламов. – М, 1962. – 46с.
1426883
   Статистические показатели экономического положения каеиталистических стран (1950-1955 гг.).. – М., 1956. – 84с.
1426884
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН ЭстССР
Ч. 1. – 1973. – 80 с.
1426885
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН ЭстССР
Ч. 3. – 1973. – 125 с.
1426886
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН СЭстССР
Ч. 2. – 1974. – 88 с.
1426887
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН ЭстССР
Ч. 4. – 1975. – 105 с.
1426888
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии. Дополнения и регистры / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН СССР, 1975. – 64 с.
1426889
  Большаков И.А. Статистические проблемы выделения потока сигналов из шума / И.А. Большаков. – Москва : Советское радио, 1969. – 464 с. : черт. – Библиогр.: с. 447-453 (121 назв.)
1426890
   Статистические процессы в ядерных реакциях.. – Ташкент : Фан, 1985. – 163с.
1426891
  Гуриков Ю.В. Статистические распределения в жидкостях. : Автореф... Кад.физ-мат.наук: / Гуриков Ю.В.; Белорус.гос.ун-т. – Л, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1426892
  Бондаренко В.Н. Статистические решения некоторых задач геологии / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 247 с. – Библиогр.: с. 241-243
1426893
   Статистические сведения за 1888 и 1889 гг. по Юго-Западному Горному округу / Сост. Л.П. Долинский // К геологии Керченского полуострова / Н. Андрусов. – Одесса, 1886. – Ч. 2 : Геологическое строение западной половины Керченского полуострова. – 31с.
1426894
   Статистические сведения о транспортных страхованиях за 1924-25 операц. год.. – Москва, 1928. – 32 с.
1426895
   Статистические сведения по страхованию животных за 1925-26 гг.. – Москва, 1929. – 177 с.
1426896
   Статистические сведения по страхованию с.х. культур от градобития. – Москва, 1929. – 115 с.
1426897
   Статистические сведения по страхованиям от огня за 1925-26 оп. год.. – Москва
1. – 1929. – 172 с.
1426898
   Статистические сведения по учебным заведениям Кавказского учебного округа за пятнадцатилетний период 1879-1893 г.. – 146с.
1426899
  Иванов А.В. Статистические свойства оценок параметров в нелинейных моделях регрессии : Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов А.В.; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 122л. – Бібліогр.:л.117-122
1426900
  Корнилов Евгений Иванович Статистические свойства решеточных моделей линейных и разветвленных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Корнилов Евгений Иванович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 7л.
1426901
   Статистические свойства систем кулоновских частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цепляев В. И,; Цепляев В. И,; Ун-т дружбы народов. – М., 1964. – 4л.
1426902
   Статистические справочные издания государственных органов статистики стран Европы : Аннотированный каталог. – Москва, 1991. – 32с.
1426903
  Венсел В.В. Статистические характеристики вариационных рядов и дисперсионный анализ / В.В. Венсел. – Таллин, 1988. – 94с.
1426904
  Мазурин Н.Ф. Статистические характеристики пограничного слоя атмосферы, полученные с помощью автоматизированного измерительного комплекса высотной метеорологической мачты : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Мазурин Н. Ф.; ГУ гидрометорол. службы при СМ СССР, Ин-т эксперим. метеороло. – Обнинск, 1974. – 16л.
1426905
  Бакина О.П. Статистические характеристики суточных сумм осадков на территории СССР / О.П. Бакина, Л.Г. Корулина ; под ред.Н.В. Мамонтова ; ВНИИ гидрометеорол. информ. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 225с.
1426906
  Абдуллаев Р.А. Статистические характеристики фотодетектирования многочастотного и модулированного лазерного излучения : Автореф... Канд. физ-мат. наук: 01.04.01 / Абдуллаев Р.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 18л.
1426907
  Фролов Э.М. Статистические характеристики электроприводов с трехфазными асинхронными двигателями / Э.М. Фролов. – Чебоксары, 1985. – 75 с.
1426908
  Старших В.В. Статистические экспериментальные и теоретические исследования пластического деформирования металлов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Старших В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1426909
   Статистические электроинтеграторы и их применение.. – Алма-Ата, 1980. – 218с.
1426910
  Стрижевски В.Д. Статистические эффекты при нелинейном рассеянии света / В.Д. Стрижевски. – 165-171с.
1426911
  Уриг Р. Статистическиеметоды в физике ядерных реакторов / Р. Уриг. – М., 1974. – 400с.
1426912
  Андреев Юрий Викторович Статистический алгоритм оценивания параматров и его применение для решения некоторых геофизических задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Андреев Юрий Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Физ.фак. – Л., 1975. – 22л.
1426913
  Глинский В.В. Статистический анализ : учебн. пособ. / В.В. Глинский, В.Г. Ионин. – 2-е изд. перераб. и дололн. – Москва : Филинъ, 1998. – 264с. – ISBN 5-89568-089-5
1426914
  Луговенко В.Н. Статистический анализ аномального магнитного поля СССР. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.12 / Луговенко В.Н.; Ин-т земного магн.ионосферы и распр.радиоволн. – М, 1977. – 37л.
1426915
  Межов А.Е. Статистический анализ астроследящих систем методами марковских процессов и цепей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Межов А.Е. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
1426916
  Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях / В.Ю. Урбах. – Москва, 1975. – 295с.
1426917
   Статистический анализ в демографии.. – Москва, 1980. – 165с.
1426918
  Чепурин Е.В. Статистический анализ восстанавливаемых систем / Е.В. Чепурин. – Москва : Знание, 1983. – 96 с.
1426919
   Статистический анализ данных о ПЭВМ и их программном обеспечении.. – М., 1989. – 40с.
1426920
  Николаев В.С. Статистический анализ деформируемых регистрирующих сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Николаев В. С.; КГУ. – К., 1989. – 12л.
1426921
   Статистический анализ и математическое моделирование фитоценотических систем.. – Уфа, 1982. – 156с.
1426922
   Статистический анализ и обработка экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1988. – 77с.
1426923
   Статистический анализ и оптимализация следящих систем.. – М., 1977. – 360с.
1426924
  Репинская Р.П. Статистический анализ и прогноз хода давления внутри месяца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.698 / Репинская Р.П.; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 22л.
1426925
  Каджазнуни Л.К. Статистический анализ индивидуального стиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Каджазнуни Л.К.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 30л.
1426926
  Кузнецова Г.И. Статистический анализ информации о качестве продукции с применением ЭВМ. : Автореф... канд.экон.наук: 607 / Кузнецова Г.И.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1971. – 27л.
1426927
  Панчук А.В. Статистический анализ использований основных производственных фондов строительства. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Панчук А.В.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 25л.
1426928
  Абуладзе Л.Б. Статистический анализ лексики прозы Важа-Пшавела. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абуладзе Л.Б.; Ин-т языкознания АН Груз ССР. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1426929
  Дубков Александр Александрович Статистический анализ негауссовых моделей процессов и систем в радиофизике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Дубков Александр Александрович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 25л.
1426930
  Поль Акера Ольведо Статистический анализ проблем образования населения Африки (на примере Уганды) : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.11 / Поль Акера Ольведо; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1985. – 20л.
1426931
  Апанасович В.В. Статистический анализ случайных потоков в физическом эксперименте / В.В. Апанасович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский; В.В. Апанпсович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский. – Минск : Университетское, 1988. – 256 с.
1426932
  Даукш И.А. Статистический анализ состояния суицида в Республике Беларусь / И.А. Даукш, Н.Ю. Королева // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-67. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проводиться статистичний аналіз динаміки кількості зареєстрованих суїцидальних випадків у Республіці Білорусь за період 1990-2006 рр. Вивчаються статевовікові коефіцієнти смертності від суїциду в регіональному розрізі. Здійснюється моделювання ...
1426933
  Дюльдин А.А. Статистический анализ структуры таксономических и экологических групп животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Дюльдин А.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1426934
  Гладун А.Н. Статистический анализ учебно-воспитального процесса в вузе на базе социологических обследований : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Гладун А.Н.; Киев ин-т народ.хоз-ва. – К, 1985. – 23л.
1426935
  Кепежинскас Казимир Бернардович Статистический анализ хлоритов и их парагенетические типы : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кепежинскас Казимир Бернардович; Новосиб. гос. ун-. Учен. совет по геол.-мин. наукам. – Новосибирск, 1965. – 28л.
1426936
   Статистический анализ экономических временных рядов и прогнозирование.. – Москва, 1973. – 295с.
1426937
   Статистический анализ экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1987. – 144с.
1426938
   Статистический ежегодник мирового хозяйства.. – М., 1922. – 290с.
1426939
   Статистический ежегодник по мировому сельскому хозяйству.. – Москва, 1932. – 1014с.
1426940
   Статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1956.. – М., 1957. – 544с.
1426941
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии. 1978., 1978. – 202с.
1426942
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии.1980, 1980. – 224 с.
1426943
   Статистический ежегодник. 1973.. – Будапешт, 1975. – 496с.
1426944
   Статистический ежегодник.1974.. – Будапешт, 1976. – 491с.
1426945
  Головинский В.В. Статистический контроль качества за рубежом / В.В. Головинский. – М., 1957. – 152с.
1426946
  Петрова Н.Н. Статистический метод : Методика и опыт / Н.Н. Петрова, С.А. Сухинин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 51-55 : Схема. – ISSN 0016-7207
1426947
  Петрова Н.Н. Статистический метод в обучении географии : Методика и опыт / Н.Н. Петрова, С.А. Сухинин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 39-46. – ISSN 0016-7207
1426948
  Алексеев Б.В. Статистический подход к описанию макроскопических систем / Б.В. Алексеев ; МВ и ССО СРФСР, Моск. ин-т хим. машиностроения. – Москва : МИХМ, 1987. – 104 с.
1426949
  Петров А.П. Статистический подход к решению операторных уравнений первого рода и вопросы корректности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петров А.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1426950
  Лощинин Михаил Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / Лощинин Михаил, Сотник Ирина, Маценко Александр // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Впервые получено распределение потребителей по объему использованной воды на примере города Сумы в 2001-2006 годах. Показано, что это распределение хорошо воспроизводится во времени, характеризуется монотонно спадающей плотностью и неоднородно, что ...
1426951
  Грачев В.П. Статистический расчет некоторых плоских нерегулярных перекрытий : Автореф... канд. техн.наук: / Грачев В. П.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1967. – 20л.
1426952
  Пушкин Б.А. Статистический расчет плоских струтурных перекрытий массового строительства. : Автореф... Канд.техн.наук: 05022 / Пушкин Б.А.; МВ и ССО РСФСР.-Новочеркасский политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1973. – 24л.
1426953
  Чап М. Статистический сборник. / М. Чап, С. Дубский. – Прага, 1969. – 146с.
1426954
  Труш Николай Николаевич Статистический спектральный анализ стационарных случайных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Труш Николай Николаевич; МГУ. – М., 1981. – 14л.
1426955
  Меркулов А.В. Статистический спектрогелиограф : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Меркулов А.В.; Акад.наук СССР. – Л, 1963. – 12л.
1426956
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – Ленинград, 1934. – 485 с.
1426957
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 3-е изд. доп. – Ленинград, 1937. – 648 с.
1426958
  Вольф.М.Б Статистический справочник по экономической географии СССР и других государств / Вольф.М.Б, Г.А. Мебус; Под ред. и с предисл.:В.Э.Дена. – 3-й год издания. – Ленинград : Госиздат, 1926. – 376с.
1426959
  Вольф.М.Б Статистический справочник по экономической географии СССР и других государств / Вольф.М.Б, Г.А. Мебус; Под ред. и с предисл.:В.Э.Дена. – 4-й год издания. – Ленинград : Госиздат, 1928. – 359с.
1426960
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии стран капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 4-е изд. перераб. – Москва, 1959. – 663с.
1426961
  Удалов К. Статистический учет в системе государственного страхования / К. Удалов К. – Москва, 1954. – 64 с.
1426962
  Сиськов В.И. Статистическое измерение качества продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сиськов В.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-иста.ин-т. – М, 1963. – 23л.
1426963
  Кравченко С.Г. Статистическое изучение бюджета времени студентов : Автореф... канд. эконом.наук: 08.600 / Кравченко С.Г.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1970. – 19л.
1426964
  Назаров М.Г. Статистическое изучение влияния роста производительности труда на изменение себестоимости продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назаров М.Г.; М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР. – М, 1960. – 18л.
1426965
  Грязнов В.И. Статистическое изучение отраслевой структуры народного хозяйства СССР : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Грязнов В.И.; Моск. экон.-стст. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1969. – 19л.
1426966
  Губа И.Е. Статистическое изучение производительности труда в промышленности / И.Е. Губа, О.Н. Корнилова. – Днепропетровск, 1988. – 56с.
1426967
  Лю Хоу-пу. Статистическое изучение производительности труда в промышленности СССР и КНР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лю Хоу-пу.; МВО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. пром. статистики. – М., 1959. – 14л.
1426968
  Гнейм Мухаммед Статистическое изучение производительности труда в промышленности. (Применительно к Сирийской Арабской республике) : Автореф... канд. эконом.наук: / Гнейм Мухаммед; Моск. экономико-статистич. ин-т. – М., 1966. – 13л.
1426969
  Анисимов В.П. Статистическое изучение реальных доходов населения союзной республики на примере Украинской ССР. (Вопросы методологии, методики и анализа) : Автореф. ... канд. экон. наук: 600 / Анисимов В.П. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1970. – 30 с. – Библиогр.: с. 28-30
1426970
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности выпуска продукции на промышленном предприятии : лекция для студентов, изучающих курс статистики пром-сти / Адамов В.Е. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. пром. статистики. – Москва : Высш. школа, 1966. – 35 с. – Библиогр. : с. 34
1426971
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Адамов В.Е. ; Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. пром. статистики. – Москва, 1962. – 16 с.
1426972
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности промышленного производства / В.Е. Адамов ; под ред. Г.И. Бакланова. – Москва : Статистика, 1965. – 188 с. – Библиогр.: с. 183-187
1426973
  Эйзрикер М.М. Статистическое изучение специализации совхозов. : Автореф... Канд.экон.жнаук: / Эйзрикер М.М.; Моск.экон-статист.ин-т. – М, 1967. – 16л.
1426974
  Зайцева Н.В. Статистическое изучение факторов роста производительности труда рабочих промышленности : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Зайцева Н.В. ; Моск. экономико-статистический ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
1426975
  Генкина Л.М. Статистическое исследование некоторых характеристик : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.030 / Генкина Л.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 5 с.
1426976
  Караченцев И.Д. Статистическое исследование нестационарности систем галактик : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Караченцев И. Д.; АН Арм.ССР, Бюраканаская астрофиз. обсерват. – Ереван, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1426977
  Ступина Ф.Я. Статистическое исследование общих условий развития бризов косвенными методами и оценка их взаимодействия с полями метеорологических элементов : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Ступина Ф.Я. ; МВ и ССО УССР , Одесск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1980. – 22 с.
1426978
  Селезнев А.И. Статистическое исследование потребности в специалистах с высшим и средним специальном образовании. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Селезнев А.И.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1985. – 27л.
1426979
  Фарук Али Мухамед Статистическое исследование равновесной системы, состоящей из электронов и ионов двух сортов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фарук Али Мухамед; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 15л.
1426980
  Коноплева В.П. Статистическое исследование систем комет : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коноплева В.П. ; Киевский гос. университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1949. – 8 с.
1426981
  Данелян Т.Я. Статистическое исследование экономических задач и вопросы выбора и реализации алгоритмического аппарата : Автореф... канд. экон.наук: 602 / Данелян Т.Я.; Моск. экон.-стст. ин-т. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1426982
  Богачев И.Н. Статистическое металловедение / И.Н. Богачев, А.А. Вайнштейн, С.Д. Волков. – Москва : Металлургия, 1984. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-175 (115 назв.)
1426983
  Голенко И Д. Статистическое моделирование в технико-экономических системах. / И Д. Голенко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 264с.
1426984
  Астафьев А.П. Статистическое моделирование и оптимальное управление систем на примере агломерирующего обжига. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 255 / Астафьев А.П.; АН УзССР. – Ташкент, 1969. – 29 с.
1426985
  Велигурский Г.А. Статистическое моделирование на физических моделях схем автоматики / Г.А. Велигурский.[и др.] ; Под общей ред. Г.А. Велигурского. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 158 с. : 36 ил, 4 табл. – Библ.: 65 назв.
1426986
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайностей полей на сфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
1426987
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайных полей и изотропных случайных полей на сфере : Дис... канд физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.139-150
1426988
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайных полей и изотропных сулчайных полей на сфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 18л.
1426989
  Каргин Б.А. Статистическое моделирование процессов распространения узких пучков света в атмосфере и морской воде : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Каргин Б. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет секц. прикол. матем. и механ., Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. нукам. – Новосибирск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1426990
  Головко Виктор Анатольевич Статистическое моделирование социальных процессов в трудовых коллективах : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Головко Виктор Анатольевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1985. – 24л.
1426991
  Соколов В.М. Статистическое моделирование технико-экономических показателей производственных процессов / В.М. Соколов. – Новосибирск, 1982. – 177с.
1426992
  Герасименко С.С. Статистическое обоснование программ подготовки и использования специалистов / С.С. Герасименко. – К, 1991. – 132с.
1426993
  Ягодовский В.Д. Статистическое описание адсорбации. / В.Д. Ягодовский. – М., 1978. – 44с.
1426994
  Бабич Л.Н. Статистическое описание нелинейных процессов в турбулентной плазме : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бабич Л.Н.; МВ и ССО, КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 100л. – Бібліогр.:л.89-100
1426995
  Бабич Людмила Николаевна Статистическое описание нелинейных процессов в турбулентной плазме : Авторефдис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бабич Людмила Николаевна; МВи ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 10 с.
1426996
  Бородюк В.П. Статистическое описание промышленных объектов / В.П. Бородюк, Э.К. Лецкий. – М., 1971. – 112с.
1426997
  Горевая В.С. Статистическое описание фунционально-стилевых подразделений современного английского языка / В.С. Горевая. – Калинин, 1974. – 152с.
1426998
  Шереметьева Т.А. Статистическое оценивание в задачах интерпретации косвенных измерений и его применение в экспериментальной спектроскопии высокого разрешения : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.01.05 / Шереметьева Т. А.; КГУ. – К., 1981. – 21л.
1426999
  Гончаров Э.Н. Статистическое регулирование технологических процессов / Э.Н. Гончаров. – М, 1976. – 49с.
1427000
  Бендерский А.М. Статистическое регулирование технологических процессов методом кумулятивных сумм : материалы лекций, прочит. в Политехн. мкзее на семинаре по надежности и прогрессивным методам контроля качества продукции / А.М. Бендерский ; Всесоюз. о-во "Знание", Политехн. музей Гос. ком. стандартов Совета Министров СССР ; Всесоюз. совет науч.-техн. о-в. – Москва : Знание, 1973. – 70 с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,