Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1426001
   " Українська мова в школі " за десять років (1951 - 1961) : покажчик статей - додаток до журналу № 3. – Київ : Радянська школа, 1961. – 40 с.
1426002
  Вовк В. "Українська - мова серця і мова дому" / спілкувалася Ніна Скачко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 5 травня (№ 9). – С. 8


  У НаУКМА відбулась церемонія присудження звання Почесного Доктора Києво-Могилянської Академії. Цього разу ним стала українська письменниця, прозаїк, драматург і перекладач Віра Остапівна Селянська (літературний псевдонім - Віра Вовк).
1426003
  Святоцький О. "Українська державність: поняття, основні ознаки, символи, атрибути, витоки та етапи становлення"Символи та атрибути Української державності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 1, 12-13
1426004
  Прохасько Тарас "Українська загальна енциклопедія" - найголовніша пізнавальна література для мене // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 23


  Письменник - про книжки, які розрізняє за запахом і сам зшиває.
1426005
  Борчук С. "Українська загальна енциклопедія" 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 50-58. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1426006
  Савицька О. "Українська криза" у вітчизняній та франкофонній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 80-86
1426007
  Білокінь С. "Українська мала енциклопедія" Євгена Онацького і справа її перевидання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 10). – С. 12
1426008
  Кіндрась К. "Українська мова - співуча і лірична, англійська - лаконічніша, ділова" = До "Кобзаря" Петро Фединський перекладав для президентів Клінтона й Буша : інтерв"ю // Газета по-українськи. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 98). – С. 17


  У Нью-Йорку представили перший повний переклад "Кобзаря" англійською. Його здійснив амер. журналіст і філолог 62-річний Петро Фединський. 11 років вів тележурнал "Вікно в Америку". Ідея перекласти Шевченка виникла 2010 р. в Москві, де Фединський ...
1426009
  Масенко Л. "Українська мова зберігає потужну креативну енергетику / спілкувалася Люцина Хворост // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 11/12. – С. 107-128. – ISSN 0130-1608


  Діалог з мовознавцем Ларисою Масенко про деструктивну політику влади і творчий потенціал української мови, про мовну стійкість і національну ідентичність
1426010
  Мірошниченко Л.Я. "Українська оптика" зарубіжної літератури в контексті дисертаційних робіт // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 62-67. – ISSN 2520-6346


  Представлений комплексний аналіз дисертаційних робіт, що були захищені в незалежній Україні зі спеціальності 10.01.04 "література зарубіжних країн". Охарактеризовано динаміку захистів дисертацій, виокремлено етапи зростання та вповільнення, визначено ...
1426011
  Капелюшний В. "Українська революція 1917–1921 років" в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 51–54. – ISSN 2309-9356
1426012
  Бевз Т. "Українська революція" у науковому дискурсі: суперечності оцінок і висновків // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 68-80. – ISSN 2524-0137
1426013
  Гриненко М.А. "Українська синтеза чи українська громадянська війна" Миколи Шлемкевича як пошук шляхів розвитку української державності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 17-20
1426014
  Зінків І. "Українська сюїта" Миколи Лисенка та її традиції в українській бандурній творчості // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 11-20. – ISSN 2224-0926
1426015
  Кирчів Р. "Українська школа" польського романтизму в контексті міжнаціональних фольклорно-літературних взаємин // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 22-59. – ISBN 966-95452-4-3
1426016
  Аксьонова Н. "Українська" та "російська" Слобожанщина: політичні кордони історико-етнографічного регіону // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 45-48


  У статті розглядаються підходи і концепції сучасних українських дослідників, які застосовуються щодо дослідження Слобожанщини як історико-етнографічного регіону. Зазначається, що побудова дослідження в межах політичного поділу регіону порушує принцип ...
1426017
  Кир"ян Н. Українська - не лише для хатнього вжитку! : презетація книги викладача КНУ імені Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 15


  У Будинку письменників відбулася презентація книжки д-ра філол. наук, проф. Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка, автора понад 100 наук. статей у фахових виданнях України і зарубіжжя Лади Коломієць "Український художній переклад та перекладачі ...
1426018
  Партико З. Українська "ленініана" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 5


  Паралельно з протистоянням у Києві, у країні триває своєрідна "партизанська війна" з пам"ятниками ідолам радянських часів.
1426019
  Горбань Т.Ю. Українська (Всеукраїнська) академія наук в умовах державно-політичних трансформацій 1918 – 1923 рр. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 82-93. – ISSN 2415-7422


  На основі аналізу документальних джерел простежується статус УАН - ВУАН за різних політичних режимів, які знаходилися при владі у межах зазначеного періоду.
1426020
  Слюсаренко П. Українська 6-та Січова Стрілецька дивізія у російсько-польській війні 1920 року // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 64-70
1426021
  Капічіна О.О. Українська авангардна музика в контексті семіотичного аналізу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 202-208
1426022
  Халіновська Л.А. Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування / Л.А. Халіновська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – 231, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-216. – (Студії українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.] ; 20). – ISBN 978-966-1673-35-8
1426023
  Черкашина Т.Ю. Українська автобіографічна повість XX століття: становлення основних жанрових ознак // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 39-45. – ISSN 2077-804X
1426024
  Галущак М. Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 174-183. – ISSN 2413-7065
1426025
  Яцишин M. Українська адвокатура Східної Галичини у системі права Речі Посполитої (1921 - 1939 рр.) / M. Яцишин, Lis Markiewicz // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 193-199. – ISSN 2409-4544
1426026
  Білецький В. Українська академічна соціологія кінця XIX - початку XX ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 232-246. – ISSN 1728-9572


  Проаналізовано фігуру М.Драгоманова у вітчизняній соціології, соціологічні пошуки І.Франка, М.Туган-Барановського, Б.Кістяківського, М.С.Грушевського.
1426027
  Будзанівська Н. Українська академія наук та життя творчої інтелігенції України 1920 - 1930-х рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Квітень (№ 8). – С. 5-7
1426028
  Брюховецька Л. Українська анімація : [збірник статей] / Лариса Брюховецька, Анастасія Канівець. – Київ : Фенікс, 2018. – іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-590-1
1426029
  Шлапак Я. Українська Анна Маньяні. 17 серпня - 80 років від дня народження Ірини Олексіївни Буніної (1939-2017), української актриси // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 32). – С. 13
1426030
  Потульницький В. Українська антропологія як наука // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 704-717. – (Нова серія ; вип. 18)
1426031
  Моклиця М. Українська апологетика Данте
1426032
  Зятьєв С. Українська армія: від занепаду до воскресіння // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 липня (№ 27). – С. 8
1426033
  Калакура Я. Українська археографічна традиція: історія і сучасність // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 18-30. – (Нова серія ; вип. 19/20)


  З"ясовується сутність української археографічної традиції, носієм якої є українська археографія як спеціальна галузь історичної науки і навчальна дисципліна, простежується процес її зародження, становлення та розвитку, окреслюється роль у цьому процесі ...
1426034
  Чабаненко В.А. Українська Атлантида : [публіцист. розповідь] / Віктор Чабаненко. – Запоріжжя : [б. в.], 2006. – 405, [3] с. – Імен. покажч.: с. 376-385. - На авантитул. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр.: с. 386-404. – ISBN 966-599-272-4


  У пр. № 1725967 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку вітаючи його зі славним 85-річчям! Підпис. 15.11.06 р.
1426035
  Сулима М. Українська барокова драма // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 472-485. – ISBN 966-7021-39-4
1426036
  Сулима М. Українська барокова драма та драма 1920-х років // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 2. – С. 255-267. – ISBN 966-7021-52-1
1426037
  Слободянік М.М. Українська барокова зорова поезія в контексті теорії рецептивної естетики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 246-252
1426038
  Крекотень В. Українська барокова проза // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 333-443. – ISBN 966-7021-39-4
1426039
  Кужелев Д.О. Українська баянна творчість у контексті взаємодії культури і мистецтва // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 415-423
1426040
  Йосипишин Я. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі як місце національної пам"яті / Я. Йосипишин, М. Палієнко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 7-26. – ISSN 0320-9466


  Йдеться також про те, що "архівні розшуки та спроба реконструкції втраченої документальної колекції Української бібліотеки були здійснені Я. Йосипишин та М. Палієнко.".
1426041
  Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямків розвитку в 2006–2009 роках / Валентина Пашкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 19-25. – ISSN 2076-9326
1426042
  Солоіденко Г.І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г.І. Солоіденко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 163-184, в дод.: с. 185-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5809-9
1426043
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 9. – 2012. – 456 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426044
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426045
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 11. – 2014. – 415 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426046
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 12. – 2015. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426047
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 13. – 2016. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426048
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 14. – 2016. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426049
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 1996-. – ISSN 2520-2855
Вип. 15. – 2017. – 382, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426050
  Зелінська А. Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного підходу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 15-21. – ISSN 2076-9326


  Узагальнено та проаналізовано наявні проблеми у сфері біографічної книги нон-фікшн як на українському видавничому ринку, так і в теоретичній площині видавничого наукового дискурсу. У результаті проведеного дослідження виявлено три основні складники ...
1426051
  Костюк Н. Українська богослужбова музична культура 1801-1916 років = The Ukrainian liturgical music culture of 1801-1916 years : (наук.-дидакт., ужитково-співочий, концерт.-виконавський і композитор. аспекти) : монографія / Наталія Костюк ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 667, [1] с. – Покажчики: с. 614-655. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 537-610 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8497-5
1426052
  Костюк Н. Українська богослужбова музична культура 1801 - 1916 років (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Костюк Наталія ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 56 назв
1426053
  Глаголюк В. Українська видавнича справа і "Просвіта" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 49-57. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1426054
  Огар Е.І. Українська видавнича термінологія: нормалізаційні та функціональні аспекти // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 31-35


  Описуються проблеми унормування терміносистеми сучасної видавничої справи як важливої передумови її ефективного функціонування та формування термінологічної культури сучасного видавця. The paper is dedicated to main problems of the normalization of ...
1426055
  Вишневська Н. Українська вишиванка - код єдності чоловіка та жінки // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 84-86
1426056
  Черевичний Г.С. Українська вища освіта на початку ХХ ст. // Нариси історії науки і вищої освіти в Україні XX століття : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Черевичний. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – С. 54-63. – ISBN 966-7773-39-6
1426057
  Хомерікі О.А. Українська вища освіта у фокусі соціології: генеза розвитку і динаміка підходів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – -C. 109-114. – ISSN 2077-1800


  В статті авторка розглядає вузлові моменти історії розвитку вищої освіти в Україні через призму динаміки соціологічного знання. Так у свій час пеpшi вищi нaвчaльнi зaклaди в icтopiї Укpaїни були, як i євpoпейcькi, для cвoгo чacу paдикaльними ...
1426058
  Карлаш Т. Українська вища освіта: прорив на єгипетські обшири // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 7/8). – С. 2


  За ініціативою Президії Академії наук вищої школи України та Українсько-американського університету "Конкордія" (УАУК) було організовано Міжнародну українсько-єгипетську конференцію "Світові проблеми освіти у 21 столітті", що відбулася 6-9 лютого у м. ...
1426059
  Птахів Семен Українська віза для Індії: далі буде? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 54-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1426060
  Заболотнюк В.І. Українська військова еміграція в Німеччині 1918–1945 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Заболотнюк Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1426061
  Скорич Л.В. Українська військова еміграція у Польщі (1921-1924 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 136-139. – ISSN 0321-0499
1426062
  Підмогильна Н.В. Українська військова преса: відповідність часу / Н.В. Підмогильна, А.Р. Наурузов // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – C. 62-69. – ISSN 2617-1813
1426063
  Кривошея Г.П. Українська військова преса: у пошуках витоків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 11-17


  Розглядаються проблеми започаткування української військової преси, її періодизації процесу розвитку, впливу часописів на формування національної свідомості військовиків. Використані матеріали часописів, малознайомі широкому читачеві.
1426064
  Романчук В. Українська військова тематика на сторінках журналу "Універсум" (1993-2018) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 38-57. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1426065
  Самійленко Л. Українська військова традиція // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 34-37
1426066
  Заболотнюк В.І. Українська військово-санітарна місія для справ полонених у Німеччині (1918-1920) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 21-33. – ISSN 2313-5603
1426067
  Валявко І.В. Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 358-369
1426068
  Розумний Я. Українська Вільна Академія Наук у Канаді = Ukrainian Academy of arts and Sciences in Canada : продовження ідеї вільної науки / Ярослав Розумний ; Укр. Вільна Акад. Наук (УВАН) у Канаді. – Вінніпег : УВАН, 2013. – 286 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-0-9732814-2-2
1426069
  Костюченко Р. Українська Вільна Академія Наук у США в 1948-1954 рр.


  У статті аналізуються переумови заснування та становлення Української Вільної Академії Наук у США. Розглянуті основні причини створення організації, стартова матеріально- технічна база й створення перших підрозділів організації. В статье анализируются ...
1426070
  Козак С. Українська воєнна література в Польщі // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 205-239. – ISBN 978-83-935845-4-3
1426071
  Бондаренко Ю.С. Українська газета "День" у контексті альтернативної преси Німеччини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 39-43. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1426072
   Українська Галицька Армія : зб. спогадів. – Львів : [б. в.], 2002. – 119, [3] с. – Покажчики: с. 110-119. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2332-3
1426073
  Ковальчук А. Українська Гельсінська Спілка - перша легальна державницька антикомуністична політична організація України. До 30- річчя створення УГС // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 4 липня - 25 липня (№ 27/28)


  "На початку липня минуло 30 років від дня створення Української Гельсінської Спілки. УГС стала першою в УРСР (тобто в окупованій Московщиною комуністичній Україні) за більш, ніж три роки до проголошення її Незалежності громадсько-політичною ...
1426074
  Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 260-269. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Центрами неформального молодіжного руху в Україні у 80-ті роки ХХ ст. були Київ і Львів, хоча самодіяльні організації поставали практично у всіх обласних містах республіки. Найбільш відомими із "неформальних" об"єднань були створені в Києві Український ...
1426075
  Іванніков Т.П. Українська гітарна музика: жанрово-стильові ретроспекції // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 188-208. – ISSN 2522-4190


  "Гітарні твори сучасних українських композиторів розглянуті в аспекті перетворення старовинних традицій та художніх канонів різних епох. Апеляція до жанрово-стильових моделей минулого виявлена у декількох дискурсах - стилізації, присвятах, алюзії, ...
1426076
  Тимченко Є. К. Українська граматика / Е.Тимченко. – У Києві (Київ) : Дpук. Т-ва H.А. Гиpич
Ч. 1. – 1907. – VIII, 179 с. – Покажчик [пpедм.-сист.]: с. 174-176
1426077
  Тимченко Є. К. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 168 с. – Конволют. Переплетено з: Основи науки про мову українську / І. Свєнціцкий. К., 1917
1426078
  Огієнко І. Українська граматична література : Розгляд підручників, по яких можна вчитись і вчити укр. мови / Іван Огієнко. – Київ : Друк. 1-ої Київськ. Дух. спілки, 1908. – 20 с.


  Реферат, читаний на засіданні шкільно-лекційної комісії київської "Просвіти" і ухвалений нею для росповдсюдження серед українського громадянства
1426079
  Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття / Ольга Лагутенко. – Київ : Грані-Т, 2006. – 238, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 234-238 та на полях сторінок. – ISBN 966-2923-14-4
1426080
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.) : історіографія : монографія / Т.Ю. Пшеничний. – Київ : Блохін О.А., 2017. – 423, [3] с. – Резюме парал. укр, англ. - Імен. покажч.: с. 418-421. – Бібліогр.: с. 371-417. – ISBN 978-617-7419-04-3
1426081
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Пшеничний Тарас Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 436 арк. – Додатки: арк. 432-436. – Бібліогр.: арк. 14-19, 376-431 та в додатках: арк. 432-436
1426082
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.): історіографія : автореф. дис. ... ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Пшеничний Тарас Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1426083
  Шульга Я. Українська греко-католицька церква в XXI ст.: суспільно-політичний вимір // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 128-137. – ISBN 978-966-380-439-2
1426084
  Дудар В. Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 59-63
1426085
  Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 98-103
1426086
  Пшеничний Т. Українська Греко-Католицька Церква і екуменістичний рух у першій половині XX ст.: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 145-147
1426087
  Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква у другій половині ХХ століття: історіографічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-38. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Українська церковна історія - це масштабне поле для наукового пізнання. ХХ ст. стало своєрідним тестом на виживання та самовизначення для українських церков. Через тотальний утиск у Радянському Союзі українського національного руху, механізм репресій ...
1426088
  Подобєд О. Українська греко-католицька церква у Німеччині // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 91-95. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1426089
  Гладилович А. Українська громада в Бен-Метірі (1947 - 1956 рр.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1426090
  Задорожний М.П. Українська громада в США // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 33-47 : фото
1426091
  Задорожний М.П. Українська громада в США. Закінчення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 33-48 : фото. – Бібліогр.: 32 назв.
1426092
   Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Журн. світової літ. "ВСЕСВІТ" ; [за заг. ред. Семенюка Г.Ф.]. – Київ : [Агентство "Україна"], 2011. – 131 с., [4] арк. іл. : іл. – За сприяння Фонду "Європа XXI". Інформаційні партнери - радіо "Свобода", газета "По - Українські". – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Бібліотека проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" / ред. Г. Усатенко)
1426093
  Ігнатенко М. Українська демографія: високі сходження, круті обриви // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 10-11


  До сторіччя першого в світі Демографічного інституту (1919 - 2019). Вихід у світ монографії М.І. Шпиталь та Н.І. Коцур "Академік М.В. Птуха (1884 - 1961). Життєпис: вершини та обриви".
1426094
  Казьмирчук Г.Д. Українська демократична публіцистика про рух "апостолів свободи" // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 36-47. – ISBN 978-617-7107-36-0
1426095
  Кононенко С. Українська демократія: набуті риси як втрачені можливості // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 166-178
1426096
  Вечерський В. Українська дерев"яна архітектура = Ukrainian wooden architecture / В. Вечерський. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 119, [1] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-8137-99-0
1426097
  Романчук О. Українська держава // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 6


  95 років тому, 22 січня 1918-го, Центральна Рада IV Універсалом проголосила в Києву незалежність Української Народної Республіки: "Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною Державою українського ...
1426098
  Брехуненко В. Українська держава XVII - XVIII століть і виклики XXI // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 24 (344). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Про відбудову імперії - і то передусім на основі історичних аргументів! - ідеться сьогоднішній російській еліті. Бо саме з таких аргументів колись імперія і повстала. З їх розвінчанням вона й загине.
1426099
  Кульчицький С. Українська Держава Гетьмана Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 13 (541), 30.03 - 5.04.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
1426100
  Проданюк Ф. Українська держава і країни Четверного союзу: основні напрямки взаємовідносин // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 134-137
1426101
  Тацій В.Я. Українська держава і право на початку XXI століття // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 66-77. – ISBN 978-966-458-725-6
1426102
  Кульчицький С. Українська держава і суспільство перехідної доби (1991 - 2013 рр.) / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 45-122. – ISBN 978-966-2050-13-4
1426103
  Смолій В. Українська держава середини XVII століття // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 1, 10-11
1426104
  Мазука Л.І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії : аналітична доповідь / Л.І. Мазука ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 30, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія "Політика" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-211-7
1426105
  Вєтров Р. Українська Держава та ставлення до неї українських та російських соціалістичних партій // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 17-18
1426106
  Газін В.В. Українська держава у сфері геополітичних інтересів Речі Посполитої, Московії та Криму в 1654-1667 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Газін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1426107
  Завальнюк О. Українська держава як вирішальний чинник творення і розвитку національної університетської освіти у 1917-1920 рр. // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 547-554. – ISBN 978-966-611-889-2


  Висвітлюється роль обох УНР і Української гетьманської держави Павла Скоропадського у становленні нових державних університетів у період національного відродження України (1917-1920 рр.).
1426108
  Романчук О.К. Українська держава: "перезаснування", а не "перезавантаження" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 4-8
1426109
  Діптан І. Українська державна ідея за гетьманування Івана Виговського: візія Михайла Грушевського // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 40. – С. 106-123. – ISSN 2075-1443
1426110
  Красніцький А.В. Українська державність 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Красніцький Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 286 л. – Бібліогр.: л. 204-286
1426111
  Красніцький А.В. Українська державність 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Красніцький Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1426112
  Лісова К. Українська державність 1917-1921 рр. в історіографічному доробку української еміграції міжвоєнного періоду // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 44-46
1426113
  Карпов В.В. Українська державність в символічному означенні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження полягає у виявленні історичних основ та їх впливу на утвердження символів державності з моменту набуття незалежності, студіюванні процесу становлення державної символіки України. У дослідженні використано історико-хронологічний ...
1426114
  Чиж І. Українська державність у контексті української революції: проекція на сучасні процеси і тенденції // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 березня (№ 11). – С. 7
1426115
   Українська державність: витоки та етапи становлення / підготувала С.Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 87). – С. 4-6


  Круглий стіл, в якому взяли участь викладачі КНУ ім. Т. Шевченка: І. Патриляк, В. Короткий, В. Сергійчук.
1426116
  Андрусишин Б. Українська державність: крізь призму часу (за матеріалами Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр., м. Київ, 24-25 травня 2018 р.) / Б. Андрусишин, О. Бучма // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 279-290. – ISSN 1026-9932
1426117
   Українська дивізія "Галичина" (Львівщіна) : історія, спогади, світлини / Галицьке Братство колишніх вояків 1-ої Укр. дивізії ("Галичина") Укр. нац. армії (УНА), Центр незалежних іст. студій ; [упоряд.: І. Іваньков, М. Романюк ; редкол.: З. Врублевський та ін.]. – Львів : Духовна вісь, 2016. – 838, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 775-838. – Бібліогр.: с. 764-766 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8477-26-3
1426118
  Афанаьєва Л.В. Українська дипломатична місія при Апостольському Престолі в 1919 - 1920 рр. / Л.В. Афанаьєва, Я.В. Попенко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 594-603. – ISBN 966-628-014-0
1426119
   Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя = Ukrainian diplomacy in times of national-liberation competitions (1917-1921): history, problems, contradictions : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – 267, [1] с. : портр. – Описано за обкл. - Тит. арк. англ. - Ст. укр., англ., нім., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1426120
  Клімкін П. Українська дипломатія на перехресті епох // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 3


  "...З-поміж усіх визначень дипломатії (жартівливих і серйозних) мені найбільше до вподоби слова англійця Ернеста Сатоу, який вважав, що дипломатія - це насамперед інтелект і почуття такту, поставлені на службу державним інтересам. А також думка ще ...
1426121
  Зленко А. Українська дипломатія та політика: вчора, сьогодні, завтра // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 8-9
1426122
  Веселовський А. Українська дипломатія: на шляху до європейських стандартів / А. Веселовський, О. Александров // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 5


  Про необхідність проведення реформи системи забезпечення зовнішніх зносин та її осердя, дипломатичної служби України, активісти, експерти, досвідчені дипломати говорять уже понад 15 років. На тлі докорінних змін, які відбулися у світовій дипломатичній ...
1426123
  Кіліченко М Л. інши Українська дитяча література / М Л. інши Кіліченко. – Київ : Вища школа, 1979. – 333 с.
1426124
  Кобиринка Г. Українська діалектологія: витоки та перспективи / Г. Кобиринка, Л. Рябець // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 92-100. – ISSN 1682-3540
1426125
  Жолонко Т. Українська діаспора Азербайджану та її внесок в азербайджанську культуру // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 103-108. – ISSN 1998-4634
1426126
  Бондаренко М. Українська діаспора Бразилії: історія заселення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Дане дослідження стосується міграційної політики Бразилії, яка мала вплив на еміграційні потоки з України з кінця ХІХ ст. до другої половини ХХ ст., та історії переселення українців до цієї південноамериканської країни. Данное исследование касается ...
1426127
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європа: Західні Балкани. Греція // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 29-36
1426128
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи. Країни Скандинавії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 34-38 : фото
1426129
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія формування. культура, наука, освіта // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 35-42 : фото
1426130
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: Країни Балтії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 41-46 : фото
1426131
  Кучеренко В. Українська діаспора стає ближчою / розмову вів Рижков В. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 9


  Як працює бібліотека імені Джона Маккейна в Дніпрі - її керівник Віталій Кучеренко.
1426132
  Сухобокова О.О. Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 69-75. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується діяльність української діаспори США та Канади на підтримку України як історичної батьківщини в контексті російської агресії 2014 р. Основну увагу приділено розгляду форм та методів політичного тиску провідних організацій етнічних українців ...
1426133
   Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Донец. облдержадмін., Укр. культурол. центр, Донец. обл. від-ня Т-ва зв"язків з українцями за межами України (Т-во "Україна-Світ") [та ін.] ; упоряд. Віри Просалової. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 514, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-317-145-6
1426134
  Особа Н.М. Українська діаспорна сатира 20-40-х років ХХ ст.: Стефан Фодчук і Яків Майданик // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 272-277. – ISSN 2520-2103
1426135
   Українська ділова і фахова мова : навч. посібник для студентів ВНЗ : [практ. посіб. на щодень] / [М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська] ; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. УНГА М.Д. Гінзбурга. – Київ : ІНКОС ; Центр навчальної літератури, 2017. – 654 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 606-654. – ISBN 978-966-364-857-6
1426136
  Білецький Л. Українська драма // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  Витримки з книги з нагоди 400-ліття українського театру, що відзначаємо в 2019 році.
1426137
  Овчаренко Е. Українська драма у Франції // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 8


  "Сучасний український драматург Неда Неждана нещодавно побувала у Франції, де долучилася до кількох проєктів, що сприяють поглибленню українсько-французьких культурних зв"язків."
1426138
  Гудзенко О.П. Українська драматургія 20-х років XX ст.: становлення нових вірувань // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 197-204


  Розглянуто проблему формування нових вірувань та ідеалів пореволюційної доби на прикладі української драматургії 20-х років ХХ ст. В статье была рассмотрена проблема формирования новых верований и идеалов постреволюционного времени на примере ...
1426139
  Гудзенко О. Українська драматургія 20-х років ХХ століття в дослідженнях Г. Семенюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 68-72
1426140
  Хороб С. Українська драматургія діаспори перших десятиліть ХХ століття: текст і гра // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 25-33. – (Філологія ; Вип. 23/24)


  У статті досліджуються художні особливості української драматургії, створеної письменниками-емігрантами.
1426141
  Синявська Л.І. Українська драматургія кінця XIX - початку XX століття: комунікативні стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Синявська Леся Іванівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1426142
   Українська Друга світова = Ukrainian the second world war : матеріали міжнар. наук. конф. до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 трав. 2015 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Укр. ін-т нац. пам"яті, Іст. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.М. Яременко ; редкол.: В.М. В"ятрович, Б.М. Галайко, І.К. Патриляк та ін.]. – Київ : К.І.С., 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-131-9
1426143
  Дзюба О.М. Українська духовна еліта в Росії XIX ст.: служіння і служба (на матеріалах епістолярної спадщини) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 57-73. – ISSN 0130-5247
1426144
  Колісник О.П. Українська духовна революція як перемога українського руху над українським матеріалізмом // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 9 (174). – С. 19-22
1426145
  Калакура Я. Українська духовність: історіографічний вимір // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 28-34


  Рзглядаються сучасний стан і динаміка нарощування знань про витоки, основні етапи формування, сутність і структуру української духовності українського народу.
1426146
  Степаненко М. Українська душа від Майдану до Майдану й після... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 грудня (№ 48). – С. 12


  Роздуми над новою збіркою поезій Лесі Степовички "Осінні люди".
1426147
  Мельниченко В.Ю. Українська душа Москви : Михайло Максимович, Михайло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 667, [4] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03144-8
1426148
  Фостик М.В. Українська економіка в координатах глобалізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 190-191
1426149
  Борщевський В. Українська економіка у глобальному поділі праці: посткризовий вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 10-12
1426150
  Пустовойт О.В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 86-109. – ISSN 1605-7988
1426151
   Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку : монографія / [Небрат В В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування, 2014. – 395, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7430-3
1426152
  Підопригора С.В. Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: "неможлива" література : монографія / Підопригора Світлана Володимирівна ; [наук. ред.: А.Б. Гуляк, О.В. Романенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 391, [1] с. – Монографія представлена як дисертація. – Бібліогр.: с. 350-391. – ISBN 978-617-534-498-9
1426153
  Підопригора С.В. Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: "неможлива" література : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. ; 10.01.06 / Підопригора Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
1426154
  Підопригора С. Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: художні координати // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 26-32
1426155
   Українська еліта з погляду українознавців / оргкомітет // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 4


  На базі Центру українознавства філософського факультету відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу українства". У конференції взяли участь: М.І. Обушний, С.В. Руденко та інші. В ухвалі конференції ...
1426156
  Корнієнко К.В. Українська еліта та патріотизм початку ХХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 280-285. – ISSN 2312-6825
1426157
  Клименко Н.Ф. Українська елліністика: шляхи розвою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 3-26


  У статті розглянуто формування української елліністики, починаючи з п"ятдесятих років ХХ ст. і до сьогодні. В ній ідеться про її фундаторів проф. Білецького А.О. і доц. Чернишову Т.М., вивчення граматики новогрецької мови, її словотворення, ...
1426158
  Державин В. Українська еміграційна література (1945-1947) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 297-325. – ISSN 0130-528Х
1426159
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 5-10, 31-32
1426160
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 197, червень : червень. – С. 5-12
1426161
  Бурім Д. Українська еміграція в епістолярних джерелах: Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925-1928) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 438-530. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1426162
  Цимбал Т. Українська еміграція в західній Канаді: досвід філософської рефлексії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 220-227
1426163
   Українська еміграція в Туреччині
1426164
  Миронець Н. Українська еміграція в Чехословаччині і проблема Карпатської України // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 290-304. – ISBN 966-628-014-0
1426165
  Сич О. Українська еміграція і російсько-український конфлікт (на прикладі визвольної концепції ОУН-революційної) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 322-333
1426166
  Нікоряк Н. Українська еміграція на межі: кінострічка Л. Осики "Камінний хрест" (1968) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 269-282. – ISSN 2306-2908


  "Історичні реалії українського суспільства актуалізують теми столітньої давнини. Зокрема, тема еміграції, надзвичайно продуктивна на межі ХІХ–ХХ ст., знайшла своє активне продовження у 60-ті ХХ ст., не менш актуальна і сьогодні. Створена В. Стефаником ...
1426167
   Українська еміграція у польському дзеркалі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 31-32
1426168
  Ребок В. Українська енергетика в 2012 році / В. Ребок, М. Ільчук // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 25-27


  "... Основні нововведення в енергетичному законодавстві".
1426169
  Рябець Л.В. Українська енциклопедистика III Міжнародна наукова конференція / Л.В. Рябець, С.І. Очерятенко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 0372-6436


  22-23 жовтня 2013 року в Інституті енциклопедичних досліджень НАН України (м. Київ) відбулася Третя міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика" у рамках VІІІ Конгресу Міжнародної асоціації україністів.
1426170
  Скорина Л.В. Українська епіграфістика 20-х років ХХ ст.: репертуар, типологія, функції надтекстових цитат // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 44-53. – ISSN 2522-493X


  У статті головна увага зосереджується на тенденціях побутування української епіграфістики 20-х років ХХ ст. Досліджується репертуар епіграфів, їх джерела, форми репрезентації, зв’язок із текстом, функції. До аналізу залучено 240 мотто з творів ...
1426171
  Мирошкина Н.В. Українська есеїстика: теоретичні розвідки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 61-64


  У статті розглянуто теоретичні розвідки українського жанру есею у річищі висвітлення його генези, сутності та особливостей розвитку в національній традиції. Зроблено спробу проаналізувати наявні теоретичні розвідки щодо жанрової специфіки есею в ...
1426172
  Пуліна В. Українська естетична думка першої третини ХІХ ст. // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 62-67. – ISBN 978-966-365-781-4
1426173
  Назаров Н.А. Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та практика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Назаров Назарій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 45 назв
1426174
  Назаров Н.А. Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та практика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Назарій Анатолійович Назаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 314 арк. – Додатки: арк. 218-313. – Бібліогр.: арк. 171-217
1426175
  Горєлов М.Є. Українська етнічна нація / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 174, [2] с. – В кн. також додаток: Самостійна Україна / М. Міхновський. - Резюме рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-1622-04-2
1426176
  Губарець В.В. Українська етнічна преса у Північній Америці: історія і сучасність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 60-68


  статті розглядаються процеси історичного розвитку української етнічної преси у Північній Америці, зокрема у США та Канаді, аналізується належність видань, мовний спектр, ідеологічне і тематичне спрямування мас-медіа, а також окреслюються перспективи ...
1426177
  Микитчук С.А. Українська етнографія на сторінках російського журналу "Этнографическое обозрение"(кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 150-156. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1426178
  Капелюшний В.П. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) : наук. видання / Капелюшний В.П., Казакевич Г.М., Чернищук Н.В. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 209, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 159-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7121-03-8
1426179
  Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2013. – 174, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-680-412-2


  У посібнику розглядається особливості народної педагогіки як неодмінної умови подальшого розвитку наукової педагогічної теорії і практики
1426180
  Нельга О.В. Українська етносоціологія : навч. посібник / О.В. Нельга. – Київ : МАУП ; Персонал. – ISBN 978-617-02-0206-2
Ч. 1. – 2015. – 538, [2] с. – Бібліогр. в кінці лекцій
1426181
  Шепель Ф. Українська Жанна д"Арк, або Що сьогодні сказала б землякам Леся Українка? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 11
1426182
  Нестерцова-Собакарь Українська жінка як суб"єкт шлюбно-сімейних правовідносин: історико-правова експозиція другої половини XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 1 (80). – C. 124-132. – ISSN 2078-3566
1426183
  Михалевич І.Ю. Українська жіноча пісня: поетико-естетичний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Михалевич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк, 2018. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 213-228
1426184
  Михалевич І.Ю. Українська жіноча пісня: поетико-естетичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Михалевич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1426185
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-1902-4
Вип. 8. – 2001. – 414, [2] с. – Імен. покажч.: с. 372-414. – Бібліогр. в кінці ст.
1426186
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-2346-3
Вип. 10. – 2003. – 586, [2] с. – Імен. покажч.: с. 527-577. – Бібліогр. в кінці ст.
1426187
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-3157-1
Вип. 11. – 2004. – 565, [3] с. – Імен. покажч.: с. 499-556. – Бібліогр. в кінці ст.
1426188
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-3499-6
Вип. 12. – 2005. – 614, [2] с. – Імен. покажч.: с. 570-602. – Бібліогр. в кінці ст.
1426189
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-5597-5
Вип. 17. – 2010. – 400 с.
1426190
  Лизанчук В.В. Українська журналістика в концепції професора Ігоря Леонідовича Михайлина // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 177-181


  (Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження. - X. : Прапор, 2008. - 512 с.). (Mykhaylyn I. L. Journalism as the universe: Selected media researches. - Kharkiv, 2008. - 512 p.). (Михайлин И. Л. Журналистика как вселенная: ...
1426191
  Чекмишев О.В. Українська журналістика на межі тисячоліть: наука та практична взаємодія з владою, НУО та мас-медіа у протидії маніпулятивним технологіям // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 59-61
1426192
  Чекмишев О.В. Українська журналістика на перехідному етапі // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 21-45. – ISBN 966-594-015-5
1426193
  Безсмертний В. Українська журналістика та її воєнний сегмент учора, сьогодні, завтра : До 27 річниці журналістики незалежної України / Володимир Безсмертний. – Київ : Ліра-К, 2020. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 195-199. – ISBN 978-617-7748-81-5
1426194
  Карбан А. Українська з різними акцентами // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 4


  "…коридори ННІ "Інститут геології" КНУ заполонили студенти, здебільшого іноземці. У декого з них ще триває навчання, а дехто вже складає екзамени і готується до двотижневих канікул. Серед іноземних студентів - громадяни Ірану, Туреччини, КНР, Кореї, ...
1426195
   Українська залізниця: деградація чи шлях до елітарності? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
1426196
  Парубій У.Ю. Українська замовляльно-заклинальна поезія: структурно-семантичні особливості та поетика жанру : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Парубій Уляна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1426197
  Кір"янова О.Л. Українська зарубіжна історіографія про професійну діяльність українського вчительства в культурно-освітніх процесах радянської України в 20 - 30-х рр. XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 89-98
1426198
  Маркусь В. Українська західна діаспора на порозі XXI століття // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
1426199
  Чухліб Т. Українська звитяга у Віденській битві народів 1683 року / Тарас Чухліб. – Київ : [б. в.], 2013. – 61, [3] с. : іл., портр., карти. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Годі скиглити! Шануймося!. – Бібліогр. в кінці кн. – (Проект "Про Україну з гонором і гумором" ) ( Серія: Перемоги української зброї). – ISBN 978-966-02-6769-5
1426200
  Ткач М.М. Українська звичаєва культура : монографія / Микола Ткач ; М-во освіти і науки України ; М-во культури і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 582-591. – ISBN 978-617-7507-99-3
1426201
   Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / [Кононенко П.П. та ін. ; ред. рада: Кононенко П.П. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НДІ українознав. та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ
Т. 2. – 2012. – 735, [1] с., [12] арк. кольор. іл. : іл., карти, табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 705-733 та в підрядк. прим.
1426202
  Пиріг Л. Українська земля та українці у Другій світовій війні // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2012. – Число 1 (24). – С. 119-141


  Засобами філателії висвітлюється участь українців у Другій світовій війні.
1426203
  Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов"яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 15-20. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Значна частина української етнічної території знаходиться в межах вісло-дніпровської прабатьківщини слов’ян. Українці ще й дотепер зберігають величезний шар пісенних творів обрядової функції – тих, що приурочені до свят та виробничих сезонів ...
1426204
  Власюк О.С. Українська зовнішня політика на межі епох: історичні досвіди й теоретичні висновки / О.С. Власюк, С.В. Кононенко // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 45-49
1426205
  Загороднюк І. Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців / І. Загороднюк, С. Харчук // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 37-66. – ISSN 2219-7516
1426206
  Харлан О. Українська і польська літератури міжвоєнного двадцятиліття: порівняльний аспект // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 79-108. – ISBN 978-617-579-046-5
1426207
  Кропивко І.В. Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Кропивко Ірина Валентинівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1426208
  Поліщук Ю.М. Українська і російська історіографія XVIII - середини XIX століть про витоки етнокультурної ідентичності українців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 197-215


  Представлені різні точки зору українських і російських дослідників XVIII - середини XIX ст. на витоки етно-культурної ідентичності українців. На думку сучасного російського історика О. Міллера, переписка між М. Максимовичем і М. Погодіним була чи не ...
1426209
   Українська і слов"янська тлумачна та перекладна лексикографія : Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: І.С. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ТОВ "КММ", 2012. – 484, [3] с. : портр. – Назва обкл.: Українська і слов"янська лексикографія. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-14-3
1426210
  Передрієнко В.А. Українська і церковнослов"янська лексика в "Розмові" - рукописному розмовнику другої половини XVI ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 64-68
1426211
  Касьяненко К.М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Касьяненко Кароліна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1426212
  Авраменко О. Українська ідентифікація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 93). – С. 7


  Арт-проект "Українська ідентифікація. Анатолій Криволап, Ігор Ступаченко. Розписи церкви Покрова Пресвятої Богородиці".
1426213
  Крисаченко В. Українська ідентичність // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 209-213
1426214
  Кислюк К.В. Українська ідентичність в історико-культурній ретроспективі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 3-8. – ISSN 2312-4679
1426215
  Степико М.Т. Українська ідентичність в умовах суспільно-політичних трансформацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 5-12
1426216
  Йосипенко Українська ідентичність доби Романтизму / Йосипенко, С.-В.С // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 23-24
1426217
   Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії : спроба державного регулювання : зб. док. і матеріалів (1847-1914) / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ ; упоряд. Геннадій Боряк. – Київ : Кліо, 2015. – LXII, 807, [1] с. : іл. – Текст частк. рос. - Покажч. геогр. назв: с. 767-775. – Бібліогр.: с. 778-780 в підрядк. прим. та в комент. – ISBN 978-617-7023-37-0
1426218
  Кушнір В. Українська ідентичність і українці Північної Добруджі у працях Федора Вовка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 136-139
1426219
  Попович О. Українська ідентичність між "Заходом та Сходом" у політичному дискурсі виконавчої влади (1994 - 1999) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 334-341. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Одним з важливих етапів формування сучасної української ідентичності є 1994-1999 рр. (перший термін президентства Леоніда Кучми). У цей період українська політична еліта починає активно концентруватись навколо питання визначення власної ідентичності, ...
1426220
  Косів В.М. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років: символи, образи, стилістика : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.07 / Косів Василь Михайлович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1426221
  Носова Б. Українська ідентичність у публіцистичному дискурсі: динаміка комунікативних впливів, кризові виклики // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 248-252


  Стаття присвячена розгляду проблем національної ідентичності як частини публіцистичного дискурсу і базується на наукових розвідках українських та зарубіжних учених щодо концептуалізації витоків української ідентичності, правдивої топонімічної ...
1426222
  Гайворонюк Н.В. Українська ідентичність як онтологічна основа національної безпеки (соціально-психологічний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 38-49. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1426223
  Грабовський С. Українська ідентичність: відповіді та перспективи / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 5
1426224
  Кислюк К. Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 48-65. – ISSN 2522-9338
1426225
  Грабовський С. Українська ідентичність: проблеми та виклики / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 листопада (№ 207). – С. 5


  "Розмивання зсередини української ідентичності починаючи з 2010 р., здійснюється системою освіти, керованої Д. Табачник".
1426226
  Грабовський С. Українська ідентичність: проблеми та виклики / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 5
1426227
  Глушаченко Т.Ф. Українська ідентичність: процес становлення триває // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 15-17
1426228
  Негодяєва С. Українська ідентичність: регіональні рецепції // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 120-125. – (Серія "Філологічні науки")
1426229
  Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 28-43. – ISSN 1682-3540
1426230
  Бочко М. Українська ідея в літературно-критичних та публіцистичних статтях Федора Коваля // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 244-251
1426231
  Коцур А. Українська ідея, національна свідомість та державницька школа української історіографії кінця XVIII - початку XIX ст.: пошуки нової концепції // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 97-106. – ISBN 978-966-2464-25-2
1426232
  Матицин О. Українська ікона XV-XVI століть як вираз релігійної ідентичності українського народу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 513-523. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджено розуміння поняття “ікона” в контексті візантійської та укр. естетичної думки. Розглянуто зв’язок українського іконопису 15-16 ст. з тогочасною філософською думкою України. Розкрито символічну суть ікони в контексті української ...
1426233
  Яковлєв І. Українська інтелігенція в протистоянні русифікаторській політиці // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 325-328с. – ISBN 978-617-7046-59-1
1426234
  Гаврилюк Ю. Українська інтелігенція довоєнного Перемишля // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 28 липня (№ 30). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1426235
  Делія О.В. Українська інтелігенція у політичних зведеннях ОДПУ (1922-1930 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 309-310. – ISBN 978-966-493-676-4
1426236
  Коляда І.А. Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини XIX ст.: до історії взаємин П. Куліша і цензурних органів / І.А. Коляда, О.Ю. Кирієнко // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 19-24. – ISSN 2076-1554
1426237
  Лозовий В. Українська інтерпретація Переяславського договору як чинник легітимізації національного державотворення в період революції (1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 39-48
1426238
  Гирич І. Українська історична пам"ять, шкільні підручники і освіта // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 326-391. – ISBN 978-966-02-6839-5
1426239
  Мольдерф О. Українська історична пісня в німецькомовному перекладацькому доробку Івана Франка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 133-140. – ISSN 2078-340X
1426240
  Шмаєва А. Українська історична проза: яскраве минуле чи перспективне майбутнє? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0130-321Х
1426241
  Ольжич О. Українська історична свідомість. Дух Руїни / Олег Ольжич ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 47, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-33-7
1426242
  Єрмак О.П. Українська історіографія [рецензія] / О.П. Єрмак, П.Г. Радько // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 192-195. – ISSN 2075-1451


  Рецензія на книгу.
1426243
  Мохнатюк І.А. Українська історіографія в оцінці І.Я. Франка // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 10-15
1426244
  Марченко М.І. Українська історіографія від найдавніших часів до середини XIX ст. // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 13-474. – (Б-ка "Ейдосу")


  Посібник для студентів історичних факультетів університетів і педагогічних інститутів.
1426245
  Білецький В. Українська історіографія Канади 70-80-х років // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 52-59. – ISBN 1-55195-156-8
1426246
  Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Бібліогр.: л. 168-204
1426247
  Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1426248
  Таран Л.В. Українська історіографія на порозі перемін // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 13-18
1426249
  Турчак О.В. Українська історіографія національного парамілітарного руху кінця XIX - початку XX ст.: проблематика та етапи досліджень // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 60-70. – ISSN 2313-5603
1426250
  Дутчак О. Українська історіографія про краєзнавчу діяльність Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 153-162. – (Історія ; Вип. 16)
1426251
  Айтов С.Ш. Українська історіографія та журнал "Основа" як культурна система // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 165-174
1426252
  Журба О. Українська історіографія: від етичної до культурологічної репрезентації / О. Журба, Т. Литвинова // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 118-125
1426253
  Кралюк П. Українська історіософія. Володимир Антонович та Михайло Грушевський // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 513-518. – ISBN 978-966-2254-74-7
1426254
  Салига Т. Українська історія в поезії Миколи Вінграновського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 48-74. – ISSN 0130-528Х
1426255
  Пустовіт Т. Українська історія Грицька Коваленка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 6-7
1426256
  Букет Є. Українська історія з японським шармом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 11


  Книга Володимира Святненка "Самурай. Українська історія".
1426257
  Яницький Т.Й. Українська капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка як мистецький феномен (до сторіччя діяльності) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 177-182. – ISSN 2312-4679
1426258
  Паславська Л.О. Українська керамічна миска в контексті народної художньої культури кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Паславська Людмила Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1426259
  Сокирко О.Г. Українська кирилична палеографія XI-XVIII ст. : навч. посібник для студентів іст. спеціальностей / Сокирко О.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : Олег Філюк ; КНТ, 2016. – 141, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-60 та в кінці тем. – ISBN 978-966-373-808-6
1426260
  Чадюк М. Українська класика арабською // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 31


  У Лівані буде представлено переклад "Зів"ялого листя" Івана Франка.
1426261
  Ткаченко О.Г. Українська класична елегія : монографія / Олена Ткаченко. – Суми : СумДУ, 2004. – 253, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7668-27-4
1426262
   Українська класична п"єса. – Київ : Мистецтво
Т.1. – 1952. – 708 с.
1426263
   Українська класична п"єса. – Київ : Мистецтво
Т.2. – 1952. – 560с.
1426264
  Павленко Л.В. Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття) : довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с.
1426265
  Опарін В.М. Українська класична школа публічних фінансів / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 7-31. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
1426266
   Українська книга XVI-XVII-XVIII ст.. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – 138, [4] с. : іл. – (Труди Укр. наук. ін-ту книгознавства ; т. 1)
1426267
  Тимошик М.С. Українська книга і світ = Ukrainian book and the world / Микола Тимошик ; [передм. В.Г. Іваненка] ; Укр. ун-т Вашингтон США ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Вашингтон ; Київ : Український університет, 2018. – 514, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 477-483. - Резюме парал. англ., нім., фр., пол. – Бібліогр.: с. 499-514. – ISBN 979-966-7821-69-2


  У пр. № 1720090 напис: Науковій бібліотеці Шевченківського університету - від вдячного учня. Автор. Підпис. 02.10.18 р.
1426268
  Герик Н. Українська книга на парламентських слуханнях // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 5. – С. 4-11. – ISSN 1608-6422
1426269
  Серебрякова Т.В. Українська книга на перехресті історії: видання періоду Української революції 1917-1921 рр. у фонді Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова : (до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.) // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 123-128. – ISBN 978-966-452-250-9
1426270
  Кравець С. Українська книжка в 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 217-219
1426271
  Низовий М.А. Українська книжка на початку XX ст.: спроба кількісно-якісного аналізу (1901-1917 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128-141
1426272
  Низовий М. Українська книжка у передвоєнне десятиліття (1930-1939 рр.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 131-139


  У статті розглядається доля української книжки у передвоєнний період – роки суцільної колективізації, свідомо організованого владою голодомору та небачених політичних репресій, небезпідставно названих «Розстріляним Відродженням». В статье ...
1426273
  Тимошик М. Українська книжка як виклик Москві, або Історія про те, імперська влада через заборону книг знесилювала дух російських українців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 18-24 січня (№ 3). – С. 2-3
1426274
  Кривошея В.В. Українська козацька старшина / В.В. Кривошея ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Вид. 2-ге допов., уточн. і випр. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-50-9
Ч. 1 : Урядники гетьманської адміністрації. – 2005. – 259, [1] с.
1426275
  Рафальський І.О. Українська колективна суб’єктність та ідентичність // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 345-350. – ISSN 2076-1554
1426276
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Російський цар Петро I пропонував титул "князя Київського" Джону Черчіллю, герцогу Мальборо, який міг замінити гетьмана Івана Мазепу на чолі Української держави - Війська Запорозького.
1426277
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Претендентом на українську корону став О. Меншиков.
1426278
  Олтаржевський Д.О. Українська корпоративна періодика: сьогодення і майбутнє // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 177-181


  Розглядається сучасний стан вітчизняних корпоративних медіа, аналізуються їх специфічні соціокомунікативні функції, актуальні проблеми та перспективи розвитку. Contemporary conditions of the Ukrainian corporate media are considered, its specific ...
1426279
  Осипчук-Сковорода Українська космогонія. Сварга-Сварух! // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 298-306. – ISSN 0320-8370
1426280
  Казакевич О.М. Українська Краківська громада (1887-1907 роки) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
1426281
  Радишевський Р. Українська крашевськіана // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 7-15. – ISBN 978-966-2462-81-4


  28 липня 2012 р. виповнилося 200 років від дня народження одного з найвидатніших польських письменників XIX століття - Юзефа Ігнація Крашевського, який більше двадцяти років жив і творив на українській землі, а враження від років, проведених на Волині, ...
1426282
  Косов О. Українська криза та її вплив на трансформацію міжнародної системи безпеки в оцінках експертної спільноти Російської Федерації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 115-123. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1426283
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2 (1009-10). – 2013
1426284
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3 (1011). – 2013
1426285
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4 (1012). – 2013
1426286
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1013). – 2013
1426287
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1014). – 2013
1426288
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7 (1015). – 2013
1426289
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8 (1016). – 2013
1426290
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9/10 (1017/1018). – 2013
1426291
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11 (1019). – 2013
1426292
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12 (1020). – 2013
1426293
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1021). – 2014
1426294
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 4 (1024). – 2014
1426295
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 5 (1025). – 2014
1426296
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 6 (1026). – 2014
1426297
   Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 1921-
№ 7/9 (1039/1041). – 2015. – 96 с.
1426298
   Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 1921-
№ 10/12 (1042/1044). – 2015. – 64 с.
1426299
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1049). – 2016. – 80 с.
1426300
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1050). – 2016. – 80 с.
1426301
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (1051). – 2017. – 80 с.
1426302
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2017. – 80 с.
1426303
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2018. – 80 с.
1426304
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2018. – 80 с.
1426305
  Захожай З. Українська культура в контексті європейських цінностей // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 94-98
1426306
  Вербинська К.О. Українська культура в світовій цивілізаційній сфері // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 13-15
1426307
  Санченко А. Українська культура живе на барикадах і в бліндажах // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 26-27


  Вульгарність не може змінити навіть війна.
1426308
  Овчаренко С. Українська культура і війна з Росією // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 20-21
1426309
  Філіпчук Г. Українська культура та громадянськість // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 148-151
1426310
  Магера С. Українська культура: єдність національних і загальнолюдських пріоритетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 68-74. – ISSN 2078-1016
1426311
  Астаф"єв А.О. Українська культура: між інноваційною глобалізацією та "повторною колонізацією" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 120-125. – ISSN 2306-5664
1426312
  Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій ; НАН Україна, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 491, [5] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7752-6
1426313
  Нахлік О.С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нахлік Олеся Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1426314
  Нахлік О.С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нахлік Олеся Степанівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – 288 арк. – Додатки: арк. 258-288. – Бібліогр.: арк. 202-257, а також в дод.: арк.: 258-288
1426315
  Кирилова О. Українська культурологія у східно-західних контекстах // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-35
1426316
  Коломицева А. Українська кумулятивна пісня і казка: композиційні паралелі // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 108-128


  "...Розглянуто кумулятивні пісні і казки в українському позаобрядовому репертуарі, які мають не лише однакову сюжетну канву, а й спільні принципи організації форми, специфічні способи виконання. Кумулятивні пісні – досить поширене у світі явище, вони ...
1426317
  Чолану Л. Українська ланка освіти в Молдові: задум і проблеми реалізації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 65-73
1426318
  Павлюк І.З. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр / Ігор Павлюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів : Каменяр, 2001. – 284, [4] с. – Імен. покажч.: c. 267-285. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Періодичні видання регіонів України"). – ISBN 5-7745-0811-0
1426319
  Сабадош І.В. Українська лексика в просторі і часі : зб. праць / Іван Сабадош ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2015. – 687, [1] с. – Покажчики: с. 639-687. – Бібліогр.: с. 620-638 та в кінці частин. – ISBN 978-966-542-418-3
1426320
  Коваль А.О. Українська лексика на позначення природи та ландшафту як об"єкт навчального лексикографування // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 74-78


  Стаття присвячена дослідженню української лексики на позначення природи та ландшафту та аналізу пропонованого корпусу лексики в аспекті навчального лексикографування. Статья посвящена исследованию украинской лексики на обозначение природы и ландшафта ...
1426321
  Сус І. Українська лексика у чотиримовному "Словарі языка южно-руского" І. Вагилевича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 72-77
1426322
  Лукінова Т.Б. Українська лексика: семантичні зміни в запозичених словах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 18-38. – ISSN 0027-2833


  Одним з найважливіших проявів і наслідків мовної взаємодії є запозичення лексичних елементів. У лексиці укр. мови десятки тисяч слів запозичені в різний час і з різних мов. Запозичалися й запозичаються нині переважно іменники - назви предметів і ...
1426323
   Українська лексикографія в загальнослов"янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник : [матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. пам"яті Л.Г. Скрипник (1921-2004), м. Київ, 12-13 трав. 2011 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: І.С. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 564, [4] с., [1] арк. портр. : портр., іл., табл. – Зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-489-112-4
1426324
  Полюга Л. Українська лексикографія і становлення національної культури (основні етапи розвитку) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 109-116. – ISBN 978-966-2946-40-1
1426325
  Борисов В.А. Українська лінгвістика: з історії наукового вчення // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 35/36 (255/256). – С. 57-60
1426326
  Казимирова І. Українська лінгвістична термінологія в працях А.Ю. Кримського: традиції і новаторство // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – C. 3-12. – ISSN 1682-3540


  У статті досліджено термінотворчу діяльність А.Ю. Кримського в галузі лінгвістики, розкрито його новаторство у творенні мовознавчих термінів, вдумливе ставлення до використання традиційних термінів лінгвістики; окреслено авторські настанови щодо ...
1426327
  Соловій В.В. Українська лірика 1990-2010-х років: метрика, ритміка, строфіка, фоніка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Соловій Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 206 арк. – Додатки: арк. 203-206. – Бібліогр.: арк. 179-202
1426328
  Соловій В.В. Українська лірика 1990-х - 2010-х років: метрика, ритміка, строфіка, фоніка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Соловій Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1426329
  Ковалів Ю. Українська література - на піднесенні / Розмовляв Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 10


  Розмова з відомим літературознавцем, проф. Ін-ту філолгії КНУ імені Тараса Шевченка, Юрієм Ковалівим про авторське бачення української літератури та вміння читати по особливому. Ю. Ковалів самотужки взявся видавати авторську історію літератури в ...
1426330
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 280 с.
1426331
   Українська література : хрестоматія. – Київ, 1975
1426332
   Українська література : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Ольга Слоньовська [та ін.] ; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – 413, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0810-4
1426333
   Українська література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, акад. рівень / Григорій Семенюк [та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0822-7
1426334
   Українська література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / Григорій Семенюк [та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2011. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0823-4
1426335
  Мочернюк Н.Д. Українська література 20-30-х років XX століття у взаємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.05 / Мочернюк Наталія Дмитрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 421 арк. – Бібліогр.: арк. 14-17, 372-421
1426336
  Мочернюк Н.Д. Українська література 20-30-х років XX століття у взаємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.05 / Мочернюк Наталія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1426337
  Супрун В.М. Українська література X-XVIII століття : метод. вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / В.М. Супрун ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики, Каф. журналістики. – Вінниця : Едельвейс і К, 2007. – 50, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-49 та в кінці тем
1426338
   Українська література XI-XVIII ст. : хрестоматія / за ред. П.В. Білоуса ; [уклад.: П.В. Білоус, Г.Д. Левченко, О.П. Білоус]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2013. – 682, [4] с. – На обкл. зміст: Українська середньовічна література (XI-XV ст.) ; Українська латиномовна література (XI-XVI ст.) ; Українська барокова література (XVII-XVIII ст.). – Бібліогр.: с. 681-682 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-580-412-3
1426339
   Українська література XIX - початку XX століття: художнє слово у поступі нації : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. за вип. Надія Левчик ; літ. ред. Надія Бойко]. – Київ : Інститут літератури НАН України, 2014. – 419, [1] с. : портр., іл. – Присвячено світлій пам"яті д-ра філолологічних наук Камінчук Ольги Анатоліївни (7.07.1970-7.03.2013). – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97371-1-3


  Зміст: Троє українців у "Північний Пальмірі" / М. Жулинський ; Харківський університет у житті поетів-романтиків: інтелектуальний центр і місце зародження ідей / О. Блик ; Творчість Т. Шевченка і поезія українського романтизму: сходження, ...
1426340
  Злотник-Шагіна Українська література XVI-XVIII століть у науковому світі Івана Франка / Ольга Злотник-Шагіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2017. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 185-202. – ISBN 978-617-7442-73-7
1426341
  Наливайко Д.С. Українська література XVI-XVIII століть у слов"янському і європейському контексті / Д.С. Наливайко, В.І. Крекотень. – Київ : Наукова думка, 1983. – [38] с. – Окр. відбиток
1426342
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 2. – 1999
1426343
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 3. – 1999
1426344
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 4. – 1999
1426345
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 5. – 1999
1426346
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 6. – 1999
1426347
  Шептицька Т.Л. Українська література в контексті соціокультурних перетворень XX століття : монографія / Тетяна Шептицька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 151, [1] с. – Бібліогр.: c. 132-150
1426348
  Зимомря М. Українська література в оцінках Флоріана Неуважного: контекст взаємодії // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 363-379. – ISBN 978-966-2763-27-0
1426349
  Комишанченко М.П. Українська література в оцінці Т.Г. Шевченка / М.П. Комишанченко. – Київ, 1958. – [8] с. – Окр. відбиток з : Вісник КУ, № 1, серія філології та журналістики, вип. 2, 1958
1426350
  Паздро Г. Українська література в польській публіцистиці Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 238-257. – ISBN 966-95452-9-3
1426351
  Москвич Ю.В. Українська література Донеччини: радянський вимір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 129-135. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1426352
   Українська література межі XIX-XX століть : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: Н.М. Гаєвська, О.С. Задорожна] ; за ред. проф. Н.М. Гаєвської. – Київ : Либідь, 2016. – 1214, [2] с. : іл., портр. – Алф. покажч. авт.: с. 1210. – Бібліогр. в кінці біогр. ст. про письменників та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0493-3


  У пр. № 1711311 напис: З найкращими побажаннями бібліотеці імені М. Максимовича. Щиро автори. Підписи. 2016 р.
1426353
  Поліщук Я. Українська література періоду незалежності: тенденції розвитку // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1426354
  Білецький О.І. Українська література підручник для 8 класу середньої школи / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1956. – 282 с.
1426355
  Пільгук І. Українська література підручник для IX класу середньої школи / І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1939. – 260 с.
1426356
  Лазірко Н. Українська література середини XX ст. в рецепції Юрія Клена // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 352-364. – ISBN 978-966-2763-81-2
1426357
  Грабович Г. Українська література та Европа: апорії, асиметрії, дискусії : Новітня доба // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 17-20. – ISSN 1563-6461
1426358
  Грабович Г. Українська література та Європа: апорії, асиметрії та дискурси // Критика. – Київ, 2012. – Квітень, (число 4). – С. 22-26. – ISSN 1563-6461
1426359
   Українська література у вигнанні : сторінками газети "Українські вісті". – Київ : Літературна Україна. – ISBN 978-966-5794-23-3
Зб. 3 : / [упоряд. Сергій Козак]. – 2014. – 802, [1] с. – Покажч. імен: с. 456-788


  До цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в емігарційній газеті "Українські вісті". Це третій збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945-2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, ...
1426360
  Нагорна О. Українська література у Франції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 219-225. – ISSN 2076-1554


  Видатними представниками української літератури у Франції були Леся Українка, В.Винниченко, М. Грушевський, Д. Антонович, О. Гончар, Л. Костенко, Д. Павличко, О.Пріцак, Я. Лебединський, Е. Райс і багато інших славетних письменників України, які ...
1426361
   Українська література. Нововведені твори 5-9 класи / [упоряд.: Н. Коржова ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 122, [6] с. : іл., табл. – На тит. арк. також зазнач.: Українська мова та література. Бібліотека. - Сер. засн. в 2003 р. - На обкл. помилково: Новвовведені твори. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-22-7
1426362
  Бандура О.М. Українська література: підручник для 5 класу / О.М. Бандура. – Київ : Радянськашкола, 1983. – 203 с.
1426363
  Сліпушко О. Українська література: про "скорочення" та державотворче значення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 14


  "Сучасний освітньо-науковий український і світовий простір передбачає переорієнтацію українського літературознавства на модерні рейки, врахування світових тенденцій розвитку. Державі ж важливо усвідомити державотворче значення української літератури, ...
1426364
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 листопада (№ 22). – 2013. – 20 с.
1426365
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 грудня (№ 24). – 2013. – 20 с.
1426366
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 травня (№ 9). – 2013. – 20 с.
1426367
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
4 жовтня (№ 20). – 2013. – 20 с.
1426368
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 квітня (№ 7). – 2013. – 20 с.
1426369
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 серпня (№ 18). – 2013. – 20 с.
1426370
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 березня ( № 5). – 2013. – 20 с.
1426371
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 лютого (№ 3). – 2013. – 20 с.
1426372
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 серпня (№ 16). – 2013. – 8 с.
1426373
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 липня (№ 14). – 2013. – 20 с.
1426374
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 грудня (№ 25). – 2013. – 20 с.
1426375
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 червня (№ 12). – 2013. – 20 с.
1426376
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 листопада (№ 23). – 2013. – 20 с.
1426377
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 травня (№ 10). – 2013. – 20 с.
1426378
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 жовтня (№ 21). – 2013. – 20 с.
1426379
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 квітня (№ 8). – 2013. – 20 с.
1426380
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 вересня (№ 19). – 2013. – 20 с.
1426381
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 березня (№ 6). – 2013. – 20 с.
1426382
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 лютого (№ 4). – 2013. – 20 с.
1426383
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 серпня (№ 17). – 2013. – 20 с.
1426384
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 січня (№ 2. – 2013. – 20 с.
1426385
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 грудня (№ 26). – 2013. – 20 с.
1426386
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28червня (№ 13). – 2013. – 20 с.
1426387
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 травня (№ 11). – 2013. – 20 с.
1426388
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
4 липня (№ 13). – 2014. – 20 с.
1426389
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 грудня (№ 24). – 2014. – 20 с.
1426390
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 травня (№ 9). – 2014. – 20 с.
1426391
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 лютого (№ 3). – 2014. – 20 с.
1426392
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 березня (№ 5). – 2014. – 20 с.
1426393
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 червня (№ 11). – 2014. – 20 с.
1426394
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 червня (№ 12). – 2014. – 20 с.
1426395
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 листопада (№ 23). – 2014. – 20 с.
1426396
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 травня (№ 10). – 2014. – 20 с.
1426397
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 квітня (№ 8). – 2014. – 20 с.
1426398
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 березня (№ 6). – 2014. – 20 с.
1426399
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 лютого (№ 4). – 2014. – 20 с.
1426400
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 січня (№ 2). – 2014. – 20 с.
1426401
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 листопада (№ 22). – 2015. – 20 с.
1426402
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 жовтня (№ 20). – 2015. – 20 с.
1426403
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 вересня (№ 18). – 2015. – 20 с.
1426404
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 листопада (№ 23). – 2015. – 20 с.
1426405
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 серпня (№ 15). – 2016. – 20 с.
1426406
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 квітня (№ 7). – 2016. – 20 с.
1426407
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 червня (№ 11). – 2016. – 20 с.
1426408
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 листопада (№ 22). – 2016. – 20 с.
1426409
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 лютого (№ 3). – 2016. – 20 с.
1426410
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 вересня (№ 18). – 2016. – 20 с.
1426411
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 серпня (№ 16). – 2016. – 20 с.
1426412
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 квітня (№ 8). – 2016. – 20 с.
1426413
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 грудня (№ 25/26). – 2016. – 24 с.
1426414
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 листопада (№ 23). – 2016. – 20 с.
1426415
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 січня (№ 2). – 2016. – 20 с.
1426416
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 грудня (№ 24). – 2017. – 20 с.
1426417
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 листопада (№ 22). – 2017. – 20 с.
1426418
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 травня (№ 9). – 2017. – 20 с.
1426419
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 квітня (№ 7). – 2017. – 20 с.
1426420
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 березня (№ 5). – 2017. – 20 с.
1426421
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 лютого (№ 3). – 2017. – 20 с.
1426422
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 січня (№ 1). – 2017. – 20 с.
1426423
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 лютого (№ 4). – 2017. – 20 с.
1426424
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 листопада (№ 23). – 2017. – 20 с.
1426425
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 квітня (№ 8). – 2017. – 20 с.
1426426
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 березня (№ 6). – 2017. – 20 с.
1426427
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 січня (№ 2). – 2017. – 20 с.
1426428
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 жовтня (№ 20). – 2018. – 20 с.
1426429
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 лютого (№ 3). – 2018. – 20 с.
1426430
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 січня (№ 1). – 2018. – 20 с.
1426431
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 червня (№ 12). – 2018. – 20 с.
1426432
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 травня (№ 10). – 2018. – 20 с.
1426433
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 квітня (№ 8). – 2018. – 20 с.
1426434
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 вересня (№ 19). – 2018. – 20 с.
1426435
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 лютого (№ 4). – 2018. – 20 с.
1426436
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 липня (№ 15). – 2018. – 20 с.
1426437
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 грудня (№ 26). – 2018. – 20 с.
1426438
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 березня (№ 4). – 2019. – 20 с.
1426439
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 серпня (№ 15). – 2019. – 20 с.
1426440
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 липня (№ 13). – 2019. – 20 с.
1426441
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 червня (№ 11). – 2019. – 20 с.
1426442
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 жовтня (№ 20). – 2019. – 20 с.
1426443
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 квітня (№ 7). – 2019. – 20 с.
1426444
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 вересня (№ 18). – 2019. – 20 с.
1426445
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 березня (№ 5). – 2019. – 20 с.
1426446
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 лютого (№ 3). – 2019. – 20 с.
1426447
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 серпня (№ 16). – 2019. – 8 с.
1426448
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 січня (№ 1). – 2019. – 20 с.
1426449
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 липня (№ 14). – 2019. – 20 с.
1426450
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 червня (№ 12). – 2019. – 20 с.
1426451
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 травня (№ 10). – 2019. – 20 с.
1426452
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 жовтня (№ 21). – 2019. – 20 с.
1426453
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 вересня (№ 19). – 2019. – 20 с.
1426454
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
30 вересня (№ 17). – 2019. – 20 с.
1426455
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 травня (№ 9). – 2020. – 20 с.
1426456
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 квітня (№ 7). – 2020. – 20 с.
1426457
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 травня (№ 10). – 2020. – 20 с.
1426458
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 квітня (№ 8). – 2020. – 20 с.
1426459
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 березня (№ 6). – 2020. – 20 с.
1426460
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 січня (№ 2). – 2020. – 20 с.
1426461
  Тарнашинська Л.Б. Українська літературна еміграція: моделі "відсутньої присутності" в материковому письменстві // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 358-368. – ISSN 2520-2103
1426462
  Гуйванюк М. Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з "Просвітою" (кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 19-25. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
1426463
  Гуйванюк М. Українська літературна інтелігенція радикального спрямування у релігійному житті Галичини й Буковини (кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 31-38. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1426464
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1461-9
Т. 1 : Літературні дискусії першої половини XX століття / [упоряд. та авт. прим.: О.А. Бартко, О.І. Гожик, А.В. Матющенко ; відп. ред. О.А. Бартко]. – 2015. – 716, [3] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 212-235, 417-461, 523-537, 697-714 та в підрядк. прим.
1426465
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1565-4
Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – 2017. – 630, [2] с. : іл. – Імен. покажч. : с. 583-629. – Бібліогр. в прим.: с. 181-219, 512-582 та в підрядк. прим.
1426466
  Бибик С.П. Українська літературна мова в науковому світогляді Світлани Яківни Єрмоленко // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 11-23. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1426467
  Гуссов В. (В. Павленський) Українська літературна мова, її відношення до народньої, сучасний стан і будуччина / В. Гуссов (В. Павленський). – Кремінчук : Вид. Кременчуцького Т-ва "Просвіта" ; Друк. Т-ва "І.А. Дохман", 1918. – 38 с.
1426468
  Шевченко Л.І. Українська літературна мова: глобальні виклики і перспектива // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 27-32. – ISBN 966-594-420-7
1426469
  Кандюк-Лебідь Українська літературна традиція кінця ХVIII - поч. ХІХ ст. та її зв"зок з творчістю Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 44-49. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується літературний рух України кінця XVІІІ - початку ХІХ століть через призму духовної, літературної спадкоємності творчості Григорія Сковороди. Констатується, що постать Г. Сковороди стала знаковою для різних літературних епох, тому ...
1426470
  Неживий О. Українська Луганщина Бориса Грінченка // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 67-69
1426471
  Кривошеїн В.В. Українська людиноцентрична філософія освіти як дороговказ до єдиного європейського освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 180-181. – ISSN 2077-1800
1426472
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1426473
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: на перетині жанру і стилю : монографія / Світлана Ленська ; [наук. ред. Г.Ф. Семенюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – 654, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-654. – ISBN 978-966-616-131-7
1426474
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920 - 1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 468 л. – Бібліогр.: л. 424-468
1426475
  Мандрицька Н. Українська мала проза та критична думка початку XX ст. у науковому дискурсі Юрія Меженка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 169-176. – ISBN 978-966-171-890-5
1426476
  Розінкевич Н.В. Українська мандрівна проза початку XXI століття: тематика, проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд.філол. наук : 10.01.01 / Розінкевич Наталія Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1426477
   Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-318-121-4
Ч. 2. – 2003. – 295, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1426478
  Гуцол О.І. Українська меншина в українсько-російських міждержавних відносинах: історія і сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 22-31
1426479
  Заник Х. Українська меншина та мігранти з України в Польщі. Аналіз дискурсу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 лютого (№ 8). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1426480
  Швецова-Водка Українська метабібліографія // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 175-188. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1426481
  Авер"янова Н. Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 134-137


  У статті визначено критерії елітарності мистецької еліти та показано, які основні функції повинна виконувати українська мистецька еліта в суспільстві.
1426482
  Авер"янова Н. Українська мистецька еліта як суб"єкт цивілізаційних перетворень // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 225-278. – ISBN 978-617-640-241-1
1426483
  Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст.: історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; НАН України ; Львів. нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2012. – 234 л. – Додатки: л. 229-234. – Бібліогр.: л. 188-228
1426484
  Стельмащук Г. Українська мисткиня і громадська діячка з Лондона Іванна (Ася) Мащак // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 374-378. – ISSN 2225-3246
1426485
  Ровенчак О.А. Українська міграція до Польщі та Греції в системі класифікації міграцій // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 96-108. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено виробленню розгалуженої системи класифікацій міграційних процесів. Класифікація здійснюється за такими критеріями, як правовий статус, спосіб реалізації, кількість мігрантів, повторюваність, відстань, тривалість, добровільність, ...
1426486
  Королюк А.В. Українська мілітарна культура XVI - початку XVIII ст. / А.В. Королюк, О.В. Королюк // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 25-32. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1426487
  Бесчастний В. Українська міліція в контексті реформування суспільства / В. Бесчастний, Г. Гребеньков // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 2-3
1426488
  Павлишин В.І. Українська мінералогія у XXI ст.: від теорії до практики // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 3-11. – ISSN 0204-3548


  Статтю присвячено розвитку української мінералогії у XXI ст. Стисло розглянуто основні досягнення вчених України в різних областях цієї важливої дисципліни, внесок вчених у поступ світової мінералогічної науки.
1426489
  Однороженко О. Українська міська сфрагістика XVI-XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 199-230. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1426490
  Пірен М.І. Українська мова - важливий чинник єдності суспільства, формування української політичної нації та реалізації демократичних реформ // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 85-90. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1426491
  Головатий С. Українська мова - інститут державності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 11-62. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює ключові етапи легалізації української мови як державної в рамках українського конституційного правопорядку. На основі засад державної мовної політики, визначених приписами Конституції України 1996 р., здійснено аналіз "закону ...
1426492
  Перестюк М.О. Українська мова - мова освіти і науки // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 116. – ISBN 5-77-63-2310-X
1426493
   Українська мова - основа безпеки нації і держави // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 8


  Звернення суспільно-культурного товариства "Гуцульщина" у Львові до Президента України П.О. Порошенка, Голови Верховної Ради України І.В. Парубія, Прем"єр-Міністра України В.Б. Гройсмана, депутатів Верховної Ради України.
1426494
  Огієнко І. Українська мова - самостійна мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 44-45. – ISSN 0130-5263
1426495
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – Вид 3-тє, випр. й доп. – Харків : Школа, 2008. – 492, [4] с. – Бібліогр.: с. 490-492. – ISBN 966-8114-55-8
1426496
  Огієнко І. Українська мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 43-44. – ISSN 0130-5263
1426497
   Українська мова : нетрадиційні форми роботи / [упоряд.: Н. Коржова та ін. ; ред. рада: Г.Федяй та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Українська мова та література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1
1426498
  Бас-Кононенко Українська мова : теорія, завдання тести : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. України / О.В. Бас-Кононенко, Л.П. Гнатюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2014. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – ISBN 978-617-07-0183-1
1426499
   Українська мова : текст.-комунікат. навчання : мова фаху, мова науки, мова спілкування : навч. посібник / [Л.О. Ткаченко та ін.] ; за ред О.В. Любашенко. – Київ : Компас, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 252-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2099-09-6
1426500
  Линчак І.М. Українська мова : (за проф. спрямуванням) : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. "Туризм" / І.М. Линчак, Г.В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 329, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 324-329, в кінці модулів та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-051-8
1426501
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (49). – 2014. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426502
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (52). – 2014. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426503
   Українська мова : тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посібник / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; укладач О.М. Присяжнюк. – Київ : Персонал, 2016. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-02-0241-3
1426504
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (58). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426505
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (59). – 2016. – 178 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426506
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (60). – 2016. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426507
  Могила Ю.А. Українська мова : практикум з орфографії / Могила Ю.А. – Київ : Ліра-К, 2018. – 162, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-617-7605-63-7
1426508
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (65). – 2018. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426509
  Могила Ю.А. Українська мова : практикум з орфографії / Могила Ю.А. – Київ : Ліра-К, 2019. – 162, [2] с. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-617-7605-63-7
1426510
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (70). – 2019. – 167, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
1426511
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (71). – 2019. – 165, [5] c, включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1426512
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (72). – 2019. – 165, [5] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1426513
  Сергійчук З.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для дистанц. навчання / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина ; [за наук. ред. Р.Г. Іванченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 210, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-022-8
1426514
  Андрєєва Т.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів та ф-тів міжнар. відносин ун-тів / Тетяна Андрєєва, Ольга Іванова, Наталя Яковенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-сервіс, 2013. – 428 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-360, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-06-4
1426515
  Черемська О.С. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-практ. посібник / О.С. Черемська, В.Г. Сухенко, Н.М. Карікова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-168. – ISBN 978-966-676-635-2
1426516
  Чавдаров С.Х. Українська мова : другий клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 120 с. : мал.
1426517
  Могила О.А. Українська мова : практикум з пунктуації : практикум з пунктуації : [навч. посібник] / О.А. Могила, Ю.А. Могила. – Київ : Ліра-К, 2019. – 138, [2] с. – ISBN 978-617-7748-86-0
1426518
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 1. Русизми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 20-22
1426519
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 1. Русизми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 15-17
1426520
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 2. Польонізми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1981. – Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – С. 24-26
1426521
  Одарченко П. Українська мова в Америці : II. Польонізми в мові американських українців (16) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 21-23
1426522
  Одарченко П. Українська мова в Америці : II. Польонізми в мові американських українців (17) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 19-21
1426523
  Одарченко О. Українська мова в Америці : II. Полонізми в мові американських українців (14) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 5 (387), травень : травень. – С. 25-27
1426524
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки: арк. 230-295. – Бібліогр.: арк. 175-229
1426525
  Мацько Л. Українська мова в діяльності Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 238-249. – ISBN 966-7060-35-7
1426526
  Пуряєва Н. Українська мова в літургійній практиці українських церков // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – C. 128-146. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1426527
  Масенко Л. Українська мова в освіті: правові аспекти // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 156-162
1426528
  Паламар Л. Українська мова в системі ціннісних орієнтацій студентів / Л. Паламар, О. Любашенко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На філологічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка вперше в Україні 1989 року було створено кафедру української філології для забезпечення викладання української мови на всіх так званих неспеціальних факультетах (крім філологічного та журналістики).
1426529
  Іваненко С.М. Українська мова в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 198-202. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1426530
  Данилевська О.М. Українська мова в шкільних підручниках (гендерний аспект) // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 212-231. – ISBN 978-966-1673-17-4
1426531
  Якимович-Чапран Українська мова давньо- і середньоукраїнського періодів : [Лекція №2] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 23-43. – ISBN 978-966-02-7227-9
1426532
  Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх : навч. посібник / Г.Г. Голосовська. – Київ : Академія, 2013. – 213, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 214. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-415-4
1426533
  Шевчук С.В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С.В. Шевчук. – Київ : Алерта, 2017. – 476, [1] с. : іл., табл. – Слов. синонімів укр. мови: с. 438-460. – ISBN 978-617-566-437-7
1426534
  Янковська Г.В. Українська мова для юристів : навч. посібник / Г.В. Янковська ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ ; Самміт-Книга, 2011. – 390, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-548-1
1426535
  Пономарів О. Українська мова до і після Майдану // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 1, 5
1426536
  Ціватий В. Українська мова долає кордони // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 56-58


  Рецензія на підручник: Лесная Г.М. Украинский язык для стран СНГ: Учебник. - Москва:РГГУ, 2010. - 368 с.
1426537
  Бойко Н. Українська мова з теплими історіями. Міні-посібник-практикум // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 38-88
1426538
   Українська мова за 400 років пережила 134 заборони! То яку мову треба захищати? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 травня (№ 20). – С. 14


  Хронологія заборон української мови.
1426539
  Сергійчук З.О. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник для дистанц. навчання / З.С. Сергійчук, М.М. Цілина ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 211. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-44-X
1426540
  Берегова Г.Д. Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібник] / Г.Д. Берегова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2011. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-966-2393-51-4
1426541
   Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посіб. / [Т.В. Симоненко та ін.] ; за ред. проф. Т.В. Симоненко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – 270, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 262-266. – Бібліогр.: с. 267-270. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-400-0
1426542
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 694, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-107-9
1426543
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 5-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2019. – 638, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-551-0
1426544
  Скиба Н. Українська мова за професійним спрямуванням (лінгвометодичні розробки навчального посібника для студентів-психологів) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 353-362. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто проблеми викладання української мови як іноземної за професійним спрямуванням. Запропоновано матеріали з вивчення української мови для іноземних студентів-психологів.
1426545
  Андрєєва Т.М. Українська мова за професійним спрямуванням: фахова комунікація (теорія і практика) / Тетяна Андрєєва, Ольга П"ятецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-сервіс, 2017. – 299, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-61-3
1426546
  Середницька А.Я. Українська мова і література : тести для абітурієнтів : навч.-метод. посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2013. – 222, [2] с. : табл. – ISBN 978-617-07-0067-4
1426547
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (130), січень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426548
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (131), лютий. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426549
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (131), березень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1426550
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (133), травень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1426551
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (135), червень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1426552
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (140), грудень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426553
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 5 (157), травень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426554
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 6 (158), червень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426555
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 7/8 (159/160), липень - серпень. – 2016. – 96 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426556
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 1 (165), січень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426557
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, А. Богуш [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 2 (166), лютий. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426558
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 3 (167), березень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426559
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 1999-
№ 4 (168), квітень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426560
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 1999-
№ 5 (169), травень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426561
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1/2 (189), січень - лютий 2019. – 2019. – 80 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426562
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (192), травень 2019. – 2019. – 64 с., включ. обкл. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426563
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (193), червень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426564
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – 2019. – 96 c. включ. обкл. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426565
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (196), вересень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426566
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (197), жовтень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1426567
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 2. – 1999. – 68 с.
1426568
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 3. – 1999. – 72 с.
1426569
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 4. – 1999. – 84 с.
1426570
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
1426571
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (88). – 2011
1426572
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426573
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (113). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426574
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (117). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426575
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (118). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426576
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (124). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426577
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (126). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426578
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (128). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426579
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 1 (130). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426580
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (131). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426581
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Наш формат, 1997-
№ 5 (134). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426582
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3 (138). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426583
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 4 (139). – 2018. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1426584
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Наш формат, 1997-
№ 6 (141). – 2018. – 64 с, включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1426585
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 2 (143). – 2019. – 52 с.
1426586
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 3 (144). – 2019. – 64 с.
1426587
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 4 (145). – 2019
1426588
  Степаненко М. Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення
1426589
   Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – 518, [2] с., [1] арк. портр. : портр., табл. – Анот. ст. англ. - Зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1426590
  Черемська О.С. Українська мова науки, аналітичної сфери та управління : навч. посібник [для студентів спец. 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці"] / Черемська О.С., Сухенко В.Г. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 203-208. – Бібліогр.: с. 209-212. – ISBN 978-966-676-567-6
1426591
  Ющук І. Українська мова півтори тисячі років тому // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)
1426592
  Крохмальна Г. Українська мова професійного спрямування : навч.-метод. посіб. для студ. Пед. коледжу / Галина Крохмальна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 128, [2] с. – Бібліогр.: с. 122-127 та в кінці тем
1426593
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2019. – 293, [2] с. : табл. – На обкл. також: Національна академія внутрішніх справ. 90. – Бібліогр.: с. 291-293. – ISBN 978-966-373-483-5
1426594
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 3, лютий. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1426595
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 8, квітень. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1426596
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9, травня. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1426597
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9, травень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1426598
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 10, травень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1426599
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 11, червень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1426600
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1426601
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 21/22, листопад. – 2015. – 90 с.
1426602
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2016. – 90 с.
1426603
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9/10, травень. – 2016. – 90 с.
1426604
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 11/12, червень. – 2016. – 90 с.
1426605
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 17/18, вересень. – 2016. – 90 с.
1426606
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 1/2, січень. – 2017. – 90 с.
1426607
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 5/6, березень. – 2017. – 90 с.
1426608
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2017. – 90 с.
1426609
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 19/20, жовтень. – 2017. – 90 с.
1426610
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень (№ 1/2). – 2018. – 90 с.
1426611
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3/4). – 2018. – 90 с.
1426612
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 5/6). – 2018. – 90 с.
1426613
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7/8). – 2018. – 90 с.
1426614
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень (№ 13/14). – 2018. – 90 с.
1426615
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15/16). – 2018. – 90 с.
1426616
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17/18). – 2018. – 90 с.
1426617
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Лютий (№ 2). – 2019. – 90 с.
1426618
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 3). – 2019. – 90 с.
1426619
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень (№ 5). – 2019. – 90 с.
1426620
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 6). – 2019. – 90 с.
1426621
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень (№ 7). – 2019. – 90 с.
1426622
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Серпень (№ 8). – 2019. – 90 с.
1426623
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень (№ 9). – 2019. – 90 с.
1426624
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 10). – 2019. – 90 с.
1426625
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Лютий (№ 2). – 2020. – 90 с.
1426626
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 3). – 2020. – 78 с.
1426627
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Мозговий ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 591, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-611-01-0110-3
1426628
  Пиріг Л. Українська мова у сфері медицини в Україні - минуле і сучасність // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 36 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 110-116. – (Нова серія ; т. 24). – ISSN 1563-3950


  Визначено та оцінено стан української мови у сфері медицини у ХІХ-ХХ і на початку ХХІ ст. в Україні на підставі мовного аналізу друкованих праць. Встановлено, що використання української мови у сфері медицини в Україні поширюється.
1426629
  Брацкі А. Українська мова у творчості Томаша Падури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 185-192


  Статтю присвячено аналізу української мови в поезіях Томаша Падури. На матеріалі його поетичної збірки досліджується використання української мови та притаманних їй правил просодії як засобу поетичного вислову. Статья посвящена анализу ...
1426630
  Ягупов В. Українська мова у формуванні особистості військового педагога
1426631
  Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – Київ : Кондор, 2011. – 348, [1] с. : табл. – Бібліогр. с. 348. – ISBN 978-966-351-338-6
1426632
  Мосенкіс Ю. Українська мова чарівної китаянки // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  Студентка Інституту філології Ма Яньфей, китаянка, бездоганно вололіє українською мовою. Її науковим кекрівником була доц. кафедри української та російської мов як іноземних В.І. Невойт.
1426633
  Швед Г. Українська мова чи "мова України"?.. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 3-9 липня (№ 26). – С. 10


  Про норми української літературної мови, правильність мовлення, норми державної мови.
1426634
  Головай І. Українська мова як визначальний чинник українського націотворення у доробку І.Франка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 22-24


  У статті визначені мовознавчі інтереси І.Я. Франка - захисника української мови, який відстоював право на її побутування в різних сферах життя українців. Автор підкреслює, що Каменяр прагнув того, щоб українська мова стала мовою освіти, науки, церкви, ...
1426635
  Вільчинська Я.С. Українська мова як глобальний чинник державотворення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 89-91
1426636
  Гирич І. Українська мова як головна культурна складова українського руху // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 124-200. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1426637
  Савойська С.В. Українська мова як державна: освіта, політика : [монографія] / С.В. Савойська, В.Ф. Панібудьласка, А.М. Тугай ; за ред. С.В. Савойської ; МОНУ ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Вища школа, 2009. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-642-417-7
1426638
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
(Кн. 1) : Розмовно-фонетичний курс. – 2009. – 184, [2] с. : іл., табл.
1426639
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
(Кн. 2) : Розмовно-граматичний курс. – 2010. – 274 с. : іл., табл.
1426640
  Чезганов С.А. Українська мова як іноземна : навч. посібник : у 2 ч. / С.А. Чезганов ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-119-9. - 978-966-483-120-5 (ч.2)
Ч. 2. – 2011. – 156, [1] с. – Словник: с. 142-153. - На обкл. зазнач. також: 1906-2011. До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 154
1426641
   Українська мова як іноземна : навч. посібник / М.І. Венгринюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 232, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-166. – ISBN 978-966-694-168-1
1426642
  Шеремета Л.П. Українська мова як іноземна: мета і завдання курсу // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 242-244
1426643
  Громадська Л. Українська мова як код нації: чому дітям варто говорити рідною мовою // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 лютого (№ 18). – С. 9


  "Мова є однією із найважливіших цеглинок у фундаменті кожної нації. Саме у ній відображено і зафіксовано найглибші витоки свідомості народу та його ментальність, закодовано народну мудрість і споконвічні знання. Мова - це генератор і найвища форма ...
1426644
  Голик Т.М. Українська мова як провідний важель формування національної свідомості // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 117-118
1426645
  Воропаєва Т. Українська мова як смислова засада національної ідентичності та проблема реформвання вищої освіти в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 198-202
1426646
  Лямцев К. Українська мова як чинник національної безпеки української держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 12
1426647
  Цимбал І.В. Українська мова як чинник суспільно-політичних трансформацій // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 95-101. – ISBN 978-966-8809-92-7
1426648
  Каганець І. Українська мова, вишиванка і патріотизм стали визначальними ознаками фашизму за режиму Януковича // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 40-42
1426649
  Горошкіна О.М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту / О.М. Горошкіна, М.І. Пентилюк, Л.О. Попова. – Харків : Основа, 2013. – 109, [3] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (110)). – ISBN 978-617-00-1671-3
1426650
  Горошкіна О.М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту / О.М. Горошкіна, М.І. Пентилюк, Л.О. Попова. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (111)). – ISBN 978-617-00-1698-0
Вип. 2. – 2013. – 111, [1] с.
1426651
  Любашенко О. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі : навч. посібник для студ. вищ. школи / Олеся Любашенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 5-е, переробл. та доповн. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-340-302-1
1426652
  Гриценко П. Українська мова: державна і державотворча // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 19-27


  Українська мова останнього двадцятиріччя ще чекає на цілісне осмислення, грунтовну монографічну синтезу. Адже ця соціально бурхлива доба виявилася напрочуд динамічною, подієвою. Мовна ситуація в державі й, зокрема, українська мова зазнали відчутних ...
1426653
  Мозер М. Українська мова: етапи історії. Загальнослов"янська та давньоукраїнська доба // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 14-19
1426654
  Костюк С. Українська мова: критерії, показники, рівні сформованості міжкультурної компетентності міжкультурної комунікації студентів-іноземців // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 157-177. – ISSN 2305-3852
1426655
  Труб В.М. Українська мова: негативні наслідки розвитку в умовах залежності // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 168-174. – ISBN 978-966-1673-17-4
1426656
  Гриценко П. Українська мова: сьогодні, не завтра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 4-5


  Питання української мови в сучасному житті України залишається серед провідних.
1426657
  Дідківська Л.П. Українська мова: тексти і завдання : (навч. посібник для інозем. студентів) / Дідківська Людмила Прокопівна, Любчевська-Сокур Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як інозем. – Київ : [б. в.], 2017. – 94 с. – ISBN 978-617-7138-10-4
1426658
   Українська мова: унормування, розунормування, перевнормування (1920-2015) / зредагував Сергій Вакуленко за участі Катерини Каруник. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2018. – 712, [1] с. : мапи. – Покажчики: с. 536-656. – Бібліогр.: с. 657-709 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1630-33-7
1426659
  Степаненко М.І. Українська мовознавча наука: віхи, постаті / М.І. Степаненко, Н.М. Лукаш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 99-103. – ISSN 1027-3239


  Хрестоматія містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій М. Максимовича, А. Кримського, О. Павловського, Л. Булаховського.
1426660
  Довбищенко М. Українська модель єдності християнства // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 106-126. – ISBN 978-617-640-241-1
1426661
  Довбищенко М. Українська модель єдності християнства на сучасному етапі. Концепція архієпископа Л. Гузара. // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 121-126. – ISBN 978-617-640-241-1
1426662
  Кудря І. Українська модель модернізації: специфіка, сутність і сучасні тенденції розвитку // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 7-9. – ISSN 2313-559X
1426663
  Лисенко В.О. Українська модель притидії корупції в органах і установах виконання покарань // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 103-105
1426664
  Кицак Т.Г. Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку / Т.Г. Кицак, І.Ф. Коваленко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 153-161. – ISSN 2410-4752
1426665
  Світленко С.І. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 29-42. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
1426666
  Рубінець М. Українська молодь в Бразилії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 30-31
1426667
  Машаровська С. Українська молодь як об"єкт маніпулятивного впливу // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-44
1426668
  Панченко В. Українська мрія Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 1-2


  За рік до 200-ліття Тараса Шевченка міркування проф. Національного ун-ту "Києво-Могилянської ї" про його візіонерство, прозирання майбутнього України, і ширше - про українську мрію поета і в її загальнонаціональному, і в індивідуально-приватному ...
1426669
   Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ : Обереги
[Вип. 1]. – 1993. – 736 стп, [25] c., включ. обкл., паг. сп. : іл., портр. – Конволют включ. вип. 1-7. - Тит. арк. оригіналу. - Вих. дан. ориг.: Українська Муза : поетична антологія : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. Київ: Друк. Барського, 1908. - На обкл. вип. 1 зазнач. прізвища: Котляревський та ін.


  На обкл. вип. 1 зазнач. прізвища: Котляревський, Артемовський-Гулак, Боровиковський, Гребінка, Шашкевич, Устіянович, Головацький, Могильницький, Костомаров, Метлінський
1426670
   Українська Муза. [Вип. 2] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 129-256, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 2 зазнач. прізвища: Шевченко, Забіла, Петренко, Афанасьєв, Куліш, Щоголів, Макаровський, Александров Степан
1426671
   Українська Муза. [Вип. 3] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 257-352, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 3 зазначені прізвища: Глібів, Кониський, Руданський, Мова, Кулик, Александров Володимир, Федькович, Вербицкий, Воробкевич Сидір
1426672
   Українська Муза. [Вип. 4] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 353-448, [3], включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 4 зазначені прізвища: Старицький, Левицький, Воробкевич Григорій, Чубинський, Устіянович Корнило, Нищинський, Франко, Манжура
1426673
   Українська Муза. [Вип. 5] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 449-544, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 5 зазначені прізвища: Пчілка Олена (Косач), Білиловський, Масляк, Грабович, Грінченко, Шнайдер (Кравченко), Бобенко, Корженко, Кононенко
1426674
   Українська Муза. [Вип. 6] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 545-640, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 6 зазнач. прізвища: Українка, Ценглевич, Попович-Боярська, Жарко, Маковей, Дніпрова Чайка, Бердяєв, Ухач-Охорович, Маслов-Стокіз
1426675
   Українська Муза. [Вип. 7] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 641-736, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 7 зазначені прізвища: Самійленко, Старицька-Черняхівська, Залозний, Панченко, Бачинський, Шелухин, Колесса,Ю Романова, Ганин-Буцманюк, Олександра С., Вівторок
1426676
   Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ : Обереги
[Вип. 8]. – 1993. – Cтп 737-1279, [15] с., включ. обкл., паг. сп. : іл., портр. – Конволют включ. вип. 8-12. - Вип. 12 в 2-х пр. - Тит. арк. оригіналу. - Вих. дан. ориг.: Українська Муза : поетична антологія : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. Київ: Друк. Барського, 1908. - На обкл. прізвища: Кримський та ін. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 8 зазнач. прізвища: Кримський, Грабовський, Славінський, Щурат, Стешенко, Кернеренко, Галка, Голота, Загірня, Яричевський, ...
1426677
   Українська Муза. [Вип. 9] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленко // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 833-960, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 9 зазнач. прізвища: Вороний, Галіп, Чернявський, Лепкий, Ружний, Мальований, Залізняк, Крижан-паша, Козловський, Кибальчич, Мандичевський, Кузьменко, Карманський
1426678
   Українська Муза. [Вип. 10] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 961-1056, [3] с., включ. обкл. : іл., портр.


  На обкл. вип. 10 зазнач. прізвища: Коваленко, Пачовский, Комарова, Вдовиченко, Доорохольський Волох, Милорадович, Козачка, Чарнецький, Шелудько, Луцький, Мартос Коковський, Плющ, Черкасенко
1426679
   Українська Муза. [Вип. 11] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 1057-1184, [3] с., включ. обкл. : іл., портр.


  На обкл. вип. 11 зазнач. прізвища: Олесь, Будяк, Алчевська, Тенянко, Супруненко, Романченко, Волошка, Капельгородський, Капій, Жук, Онацький, Огієнко, Твердохліб, Філянський, Чупринка, Сохачевський, Гай, Алешко, Тарноградський
1426680
   Українська Муза. [Вип. 12] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленко // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 1185-1280, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр.: стп 1247-1252 та в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 12 прізвища: Шаповал, Цебрівський, Петрушенко, Морозівна, Мазюкевич, Корсун, Думитрашко, Кузьменко П., Навроцький, Річицький, Шамраєв, Підгірянка
1426681
   Українська Муза : поетична антологія : (історична хрестоматія) : од початку до наших днів : [меморіал] / під ред. Олекси Коваленка. – [Репр. вид. 1908 р.]. – Київ : [б. в], 2019. – 1280 стовпців : іл., портр. – Хронол. покажчик: 1253-1256. – Бібліогр.: с. 1247-1252
1426682
   Українська музика - для пасажирів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1426683
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (3). – 2012. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426684
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (4). – 2012. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426685
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3/4 (5/6). – 2012. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426686
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (10). – 2013. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426687
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3 (21). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426688
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (22). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426689
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (26). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426690
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (27). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426691
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (28). – 2018. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426692
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (31). – 2019. – 135, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1426693
  Бугаєва О. Українська музична біографістика як об"єкт історичної науки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 109-131. – ISSN 0869-3595
1426694
  Карась Г.В. Українська музична культура західної діаспори як соціокультурний феномен XX століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Карась Ганна Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 80 назв
1426695
  Корній Л.П. Українська музична культура. Погляд крізь віки / Лідія Корній, Богдан Сюта ; [відп. ред. Л. Гнатюк]. – Київ : Музична Україна, 2014. – 589, [3] с., [8] арк. фот. – Імен. покажч.: с. 572-589. – Бібліогр.: с. 565-569 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8259-68-5
1426696
  Рудакова Н. Українська народна історична проза про козаччину // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 214-220


  У статті розглянуто своєрідність жанрової природи української народної прози про козаччину, проаналізовано її основні мотивно-сюжетні тенденції. The article originality of genre nature of Ukrainian folk prose about the cossacks is considered, its ...
1426697
  Карпенко С.Д. Українська народна казка у студіях Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 168-178. – ISSN 2520-6346
1426698
  Карпенко С. Українська народна казка у творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 69-74. – ISBN 978-966-02-7587-4
1426699
  Авсієвич Н. Українська народна казка як об"єкт лінгвістичних, педагогічних та лінгводидактичних досліджень // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 72-75. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1426700
  Подобєд О. Українська народна культура в канадських преріях // Історія України. – Київ, 2014. – січень (№ 1). – С. 4-8
1426701
  Требик О.С. Українська народна кумулятивна казка: структурні особливості та персонажний код : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Требик Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1426702
  Ткаченко О.Є. Українська народна медицина: антропологічний аналіз і класифікація обрядів української лікувальної магії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 84-104. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
1426703
  Моздир І М. Українська народна меморіальна пластика / Микола Моздир ; [відп. ред. Степан Павлюк ; наук. ред. Олександр Федорук] ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2009. – 286, [2] с. : іл. – Покажч. імен: с. 274-286. – Бібліогр.: с. 268-273 та на полях. – ISBN 978-966-02-5447-3
1426704
  Копаниця Л. Українська народна пісня: прагматика і комунікативна пам"ять жанру // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 436-448. – ISBN 978-966-2763-27-0
1426705
  Булашенко І.Г. Українська народна поетична творчість. Дожовтневий період : Учбово-методичний посібник / І.Г. Булашенко. – Харків, 1961. – 68 с.
1426706
  Пиріг Р. Українська Народна Республіка і Німеччина: прелюдія міждержавних відносин (грудень 1917 - квітень 1918 рр.) // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 11-17. – ISBN 978-617-7062-24-9
1426707
   Українська народна сатира і гумор. – Київ : Академія Наук УРСР, 1940. – 340 с.
1426708
  Іваннікова Л. Українська народна творчість як засіб боротьби проти тоталітарного режиму (із приводу т. зв. "фольклору майдану" // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 26-41. – ISSN 2225-5095


  У статті, яка грунтується наапокрифічних джерелах і власних фольклорних записах автора, досліджено трансформацію біблійних образів, мотивів, символів в українському фольклорі.апокриф
1426709
  Садовенко С.М. Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 46-59. – ISSN 2225-7586
1426710
  Колос Т.М. Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 73-81. – ISSN 2225-7586
1426711
  Коновець О.Ф. Українська наука в контексті національного відродження 20-х років XX ст. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 743-756. – ISBN 966-628-014-0
1426712
  Осадча А.О. Українська наука крізь призму міжнародних порівнянь публікаційної активності / А.О. Осадча, В.М. Євтушенко, Н.І. Вавіліна // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 173-178. – ISBN 978-966-479-066-3
1426713
  Остролуцька Л. Українська наука має не лише славне минуле, але й велике майбутнє // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 19/20). – С. 1-2


  Загальне враження від Дня науки в Україні. Під час урочистого святкування Дня науки українські виші та наукові установи отримали премії Scopus Awards Ukraine їх вручили в 7 номінаціях. Премією "Web of Science Award 2018" нагородженні 9 українських ...
1426714
  Стріха М. Українська наука на шляху до Європи здобутки, проблеми й перспективи // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/2). – С. 1, 2-3


  Підсумкова прес-конференція " Робота МОН: підсумки 2018-го/візія 2019-го".
1426715
  Стріха М. Українська наука на шляху до Європи: здобутки, проблеми і перспективи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 1, 13
1426716
  Стріха М. Українська наука перед новим викликом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 червня (№ 20). – С. 1, 12


  Події останнього часу поставили масову свідомість українців перед неминучістю змін, які ще тільки належить сприйняти й осмислити: країна, яку ми вважали стратегічним партнером, виявилася стратегічним противником, серйозною і тривалою загрозою самому ...
1426717
  Юрченко Е. Українська наука та освіта як фундамент стратегії випереджального розвитку для України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються перспективи реалізації стратегії випереджального розвитку з опорою на українські науку та освіту. На підставі загальносвітової ситуації та соціально-економічного становища України аналізуються перспективи радикальних реформ в ...
1426718
  Демченко О. Українська наука: в наступ ідуть нулі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 12


  "... Чи знаєте ви, чому загинула Римська імперія? Історики мають на це різні відповіді, часом забуваючи одну з головних: у Римській імперії не розвивалася наука, бо не було її кількісного виміру. Це тому, що серед римських цифр не було нуля, тобто ...
1426719
  Жовтянський В. Українська наука: від мудрості батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 24-31. – ISSN 1819-7329
1426720
  Малицький Б. Українська наука: наслідки політики "урізання" / Б. Малицький, О. Попович // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 1, 12


  Державна підтримка науки — це традиційне політичне гасло кожного українського уряду. Але гасло проголошується, а українська наука поступово зникає. По-різному еволюціонують відповідні її сектори та наукові установи, але загальні тенденції досить ...
1426721
  Стріха М. Українська наука: перед точкою біфуркації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 46-49
1426722
  Данилишин Б. Українська наука: шанс на відродження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 12


  "Нещодавно був учасником Загальних зборів НАН України. Враження - світ рухається вперед, а ми залишилися позаду всієї планети. Так, стан української науки відомий - він жалюгідний. Однак не писатиму про непристойно слабке фінансування наукових ...
1426723
  Хаустов В. Українська наука: як вийти з крутого піке // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 12


  "До 90-х років минулого століття наука в ієрархії професій посідала одне з почесних місць. Країна приділяла багато уваги розвитку науки, її фінансуванню, підтриманню престижності і статусу вченого. Але й наука давала відповідну віддачу - передовими ...
1426724
  Жовтянський В. Українська наука:від мудрості батьків... // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 54-64. – ISSN 1819-7329


  Кінець 1980-х рр. став періодом активної демократизації в колишньому СРСР.
1426725
  Троян В. Українська наукова діаспора: нові виклики / В. Троян, Н. Таран // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 90-94


  "У статті проаналізовано етапи формування української наукової діаспори та особливості сучасного стану цього процесу, зокрема пов’язані з військовою агресією Росії. Наведено приклади активності представників наукової діаспори США, Італії, Німеччини, ...
1426726
  Кочан І.М. Українська наукова лексика : міжнародні компоненти в термінології : навч. посібник / І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2013. – 294, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 276-294 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0105-3
1426727
   Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1327-8
№ 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – 2012. – 99, [4] с. – Авт. статей зазначені в змісті. - Назва обкл.: Українська наукова термінологія ; Збірник 4. – Бібліогр. в кінці ст.
1426728
  Люзняк М.М. Українська науково-популярна книга початку XX ст. як соціокультурний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 108-117


  Стаття досліджує формування та функціонування української науково-популярної книги початку XX століття як "моделі соціуму" та "моделі для соціуму". The article deals with the Ukrainian factual book at the beginning of the 20th century as a ...
1426729
  Шульга Т.С. Українська націонал-демократія та кримське питання в першій половині 1990-х рр.: на роздоріжжі між raison d"etat і демократичним ідеалом // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 40-47. – ISSN 0130-5247
1426730
  Воропаєва Т. Українська національна еліта постколоніальної доби: громадянський вимір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 86-93. – ISSN 2520-2626


  "У статті аналізується українська національна еліта постколоніальної доби крізь призму громадянськості. В останні роки помітно зріс інтерес до елітологічної проблематики. В сучасній соціогуманітаристиці доволі часто обговорюються питання про роль еліт ...
1426731
  Божук А.О. Українська національна ідентичність у драматургії Степана Васильченка // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 282-294. – ISBN 966-02-2984-4
1426732
  Жулинський М.Г. Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 220-221. – ISBN 966-8126-27-0
1426733
  Ковальчук Н.Д. Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 176-182. – (Серія "Філологічні науки")
1426734
  Вілков В.Ю. Українська національна ідея та актуальні проблеми національно-державного будівництва в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 60-67. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1426735
  Чубинський М.П. Українська національна ідея та її правові постулати / М.П. Чубинський // Україна і українство : репр. відтворен. ст. з журн. "Українська жизнь" М. 1912, 1913 рр. / М.С. Грушевський. – Репр. відтворення. – Київ, 1992. – 20 с. – (Додаток до журналу "Архіви України")
1426736
  Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти Нац. акад. наук України, Укр. акад. наук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 176 с. : табл. – Бібліогр.: с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2


  Подарунок з бібліотеки А. Шевченка з дарчим надписом: п. Андрію Шевченко з побажанням добра, тепла й особистісного буття! Українська ідея варта того, щоб за неї боротись. 16.07.2012 Підпис автора
1426737
  Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистого буття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 4-14
1426738
  Олексієнко І.О. Українська національна ідея та роль провідної верстви в політичній концепції Д. Донцова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 139-141
1426739
  Бичук І. Українська національна ідея у віддзеркаленні консервативного світогляду // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 5-11. – ISSN 2306-3974
1426740
  Мороз Л. Українська національна ідея у творчості Дмитра Павличка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – C. 34-42. – ISSN 0236-1477
1426741
  Мельник І.А. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих ідеалів Ю.Романчука / І.А. Мельник, А.І. Мельник // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1426742
  Вовканич С. Українська національна ідея як засаднича складова системи державотворення: соціогуманістична візія і місія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 195-211. – ISSN 1563-3713
1426743
  Нагайко Т. Українська національна ідея як історіографічна метафора (до історії громадівського руху другої половини XIX ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 139-151. – ISSN 2415-3567
1426744
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1998-
Вип. 25. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1426745
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1998-
Вип. 27. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., англ. мовами
1426746
  Гай-Нижник Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Трансформація української національної ідеї : [збірка] / [Нац. Форум трансформації України, Центр дослідж. політ. цінностей] ; упоряд. Олесь Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – С. 143-171. – ISBN 978-617-7730-77-3
1426747
  Ткаченко В.М. Українська національна ідея: час війні і час миру // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 96-127. – ISSN 2518-7546


  Визначальною точкою перетину цих двох осьових координат - демократичної Драгоманова й народницької Грушевського - став могутній акорд утвердження держави-нації з прийняттям влітку 1996 року Конституції незалежної України.
1426748
  Павлишин О. Українська Національна Рада як тимчасовий парламент ЗУНР // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 144-154
1426749
  Рудакевич О. Українська національна стратегема початку ХХІ століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 143-159. – ISSN 2524-0137


  Українська національна стратегема початку століття. Розкрито місце і роль національної стратегеми в українській національній ідеї. Обґрунтовано положення про те, що українська національна стратегема початку ХХІ ст. містить три взаємозв"язані складові: ...
1426750
  Грень З. Українська нація в журналістському дискурсі "The Economist" (1991–2014 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 16-20. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1426751
  Парахіна М. Українська нація в загальноєвропейському контексті: українське питання в міжнародних відносинах кінця XVIII - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  Геополітичні зміни, які торкнулися всієї системи міжнародних відносин наприкінці XVIII - початку ХІХ ст., і поява на політичній карті світу цілого ряду нових державних утворень спричинили потребу наукового переосмислення історії народів, які тривалий ...
1426752
  Слоньовська О.В. Українська нація на сторінках художньої літератури української діаспори 20-50-х років XX ст. // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 135-146. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1426753
  Найдьонов О. Українська нація та її походження // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 197-215. – ISBN 978-966-2133-57-3
1426754
  Венгерська В. Українська нація та націотворення у ХХ - ХХІ ст.: історіографічний аспект // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 126-139
1426755
  Погрібна Д.В. Українська нація як національний характер (за Ю. Вассияном) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 38-40
1426756
  Рудакевич О.М. Українська нація як ою"єкт наукової рефлексії // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 139-172. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
1426757
  Грабовський С. Українська нація: висліди XX століття і подолання "глухих кутів" історії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 66-70. – ISSN 2520-2626


  "Автор розглядає у статті основні характеристики сучасної України як постколоніальної, посттоталітарної та постгеноцидної країни. Українська реальність ХХ століття вимагає для свого описання залучення понятійного апарату колоніальних студій. Специфіка ...
1426758
  Тригуб О.П. Українська обновлена церква у боротьбі за автокефалію (20 - 30-ті рр. XX ст.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 394-400. – ISBN 978-617-7107-21-6
1426759
  Кравченко Л.О. Українська ономастика : антропоніміка : навч. посібник / Л.О. Кравченко. – Київ : Знання, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-736-8
1426760
  Галич В.М. Українська ономастика в публіцистиці Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 99-107
1426761
   Українська ономастика: бібліографічний покажчик / НАН України, Ін-т укр. мови ; [укладачі: С.О. Вербич, І.В. Єфименко, І.М. Желєзняк та ін. ; відп. ред. С.О. Вербич]. – Київ : КММ, 2013. – 364, [3] с. – Імен. покажч. авт.: с. 348-363. - Резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-1673-19-8
1426762
  Вербич С.О. Українська ономастична комісія напередодні 60-річного ювілею: підсумки роботи й перспективи діяльності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 61-70. – ISSN 0027-2833
1426763
  Зарицька І.В. Українська опозиція: функції,форми, різновиди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 120-128. – ISBN 966-628-132-5
1426764
  Бондаренко В.В. Українська орфоепія в працях Івана Огієнка // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 256-260. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Дослідження присвячено питанню української орфоепії в науковому доробку Івана Огієнка: проаналізовано розуміння І. Огієнком літературної вимови як чинника об’єднання нації; його бачення проблеми подвійних фонетичних форм (подвійного наголошення); ...
1426765
  Онищенко Н. Українська освіта в Нью-Йорку // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 92-98. – ISBN 978-617-640-286-2
1426766
  Онищенко О. Українська освіта розКВІТне? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 12 : фото


  Про новопризначеного міністра освіти і науки Сергія Квіта. Випускник ф-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1426767
  Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі / Петро Кононенко, Тарас Кононенко ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Т-во "Знання" України, Центр українознавства. – Київ : Знання України, 2007. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 589-591. – (Бібліотека українознавця). – ISBN 978-966-618-231-2
1426768
  Кононенко П. Українська освіта, наука, культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 148-152


  Про Інститут українознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Серед імен світочів української освіти: М. Максимович, М.Драгоманов, М. Грушевський, І. Огієнко, О. Пріцак, В.Вернадський та ін.
1426769
  Вирський Д. Українська осінь Середньовіччя: "тектонічне" XV століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 15


  ХV століття в історіописанні України традиційно залишається в затінку. Утім, воно з багатьох поглядів є ключовим в історії нашої країни, хоча концепт трьох "темних віків" - ХIV–XVI століть - і досі популярний. Це час глибинно-тектонічних зрушень на її ...
1426770
  Журавльова С.С. Українська панегірична поезія доби Бароко в умовах російського колоніалізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 78-81. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6


  Панегірична поезія II пол. XVII -XVIII ст. поряд із національними політичними діячами і церковними ієрархами розпочинає уславлення представників царського дому Романових, що зумовлюється зміною політ. пріоритетів України. Після поразки Івана Мазепи ...
1426771
  Візітів Ю.М. Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 80-86. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
1426772
  Ярмиш Ю.Ф. Українська пародія та її майстри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядаються твори в жанрі української пародії (кінець ХVІІІ ст. - кінець ХХ ст.). Аналізуються твори І. Котляревського, К. Думитрашко, Остапа Вишні, Ю. Івакіна, А. Крижанівського. Відзначено майстерність пародистів, зв"язок тематики творів із ...
1426773
  Шуміліна О. Українська партесна літургія у контексті мовних традицій духовної музики XVII - першої половини XVIII століть // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 90-98. – ISSN 2224-0926
1426774
  Березовський О.М. Українська партійна преса в Російській імперії (1905-1914 рр.) історіографія // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 130-139
1426775
  Бевз Т. Українська партія соціалістів-революціонерів у період гетьманату // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 103-105
1426776
  Вишневський О.І. Українська педагогіка на шляху до свободи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 13 - 20 серпня (№ 33). – С. 1-5
1426777
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ;бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Вип. 12 : 2001 рік. – 2009. – 336, [1] с. – Імен. покажч.: с. 311-332
1426778
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 13 : 2002 рік. – 2009. – 558, [1] с. – Імен. покажч.: с. 516-554
1426779
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 14 : 2003 рік. – 2009. – 534 с. – Імен. покажч.: с. 488-528
1426780
  Андрущенко В.П. Українська педагогічна освіта у європейському просторі // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 389-392. – ISBN 978-966-2748-30-7
1426781
  Машкова І. Українська педагогічна періодика Канади як фактор розвитку сучасної українознавчої освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 188-192


  У статті здійснюється історично-педагогічний аналіз становлення та розвитку української педагогічної періодики в Канаді, її ролі у системі українознавчої освіти та виховання українських канадців у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття, її ...
1426782
  Колесник В.Ф. Українська періодика в Російській імперії (1907-1914 рр.): питання української мови / В.Ф. Колесник, І.А. Боровець // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 158-163. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюється мовна проблема на сторінках української періодики 1907-1914 років у Російській імперії.
1426783
  Набока С.В. Українська перспектива в російському вимірі // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 337-349. – ISBN 978-617-7107-21-6
1426784
  Лучук І. Українська письменницька критика про різночасові тенденції мистецтва вірщування // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 167-177


  У статті йдеться про особливості українського віршування. Прослідковано різні етапи в історії української поезії протягом останнії жвох сотень років. Зосереджено увагу на відображенні проблем віршування у критичних текстах українських поетів
1426785
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 64-78. – ISSN 0236-1477
1426786
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика після Другої світової війни // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 217-232. – ISSN 2524-0331
1426787
  Яворський А. Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: фонетичний рівень // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 303-315. – ISSN 2304-9383
1426788
  Ковбасюк А. Українська пісенно-фольклорна складова музичного життя Львова кінця XIX - XX століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 53-60. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1426789
  Козак С. Українська планета Ді-Пі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 1, 14


  Завдяки Фундації імені Івана Багряного в Україні з"явилася унікальна двотомна праця ("Українські вісті" в Європі й Америці) - бібліографічний покажчик змісту газети "Українські вісті" за всю 55-річну історію її існування (1945-2000)
1426790
  Гурбанська А.І. Українська повість 60-80-х років XX ст.: проблеми поетики : навч. посібник для студ. ВНЗ / А.І. Гурбанська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2008. – 142 с. – Бібліогр. в кінці вступу. – ISBN 966-602-144-7
1426791
  Ільницький М.М. Українська повоєнна еміграційна поезія / Микола Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – 115, [1] с., [5] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-0525-3
1426792
  Куйбіда В. Українська повстанська армія в ракурсах історичної контроверсійності та політичної перспективи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 5
1426793
  Максимець Б.В. Українська повстанська армія у призмі інституційної та політико-ідеологічної трансформації українського націоналізму // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 122-128. – ISSN 2077-1800
1426794
  Ковальчук В. Українська Повстанська Армія у славутсько-шепетівських лісах (1943 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 51-54
1426795
  Гуменюк В. Українська Повстанська Армія. Як постала, з ким і проти кого воювала УПА? // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 54-186
1426796
  Миронець Н.І. Українська поезія 1917 року як джерело вивчення ідеї національного відродження // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Дається історико-джерелознавчий аналіз поетичних творів українських авторів, які були створені в 1917 році під впливом революційних подій і виражали ідею національного відродження. Основна увага приділена творчості П. Тичини, О. Олеся, О. Слісаренка, ...
1426797
  Степаненко М. Українська поезія 60-тих років під Совєтами: "шестидесятники" (огляд головніших фактів, імен і творів) // Шосте коло ("pars pro toto") : [статті, промови розвідки] / М.О. Степаненко. – Вашингтон : Україна, 1979. – С. 43-50
1426798
   Українська поезія дітям : збірка / [упоряд. та вступ. ст. О.В. Красовицького ; метод. рек. Т.М. Панасенко ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 222, [2] с. : іл., портр. – Сер. засн. у 2010 р. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-7232-0


  До видання включені твори українських поетів-класиків та сучасних поетів: Л. Українка, І. Франко, Т. Шевченко, І. Драч, Т. Коломієць, О. Кононенко, Г. Чубач та ін.
1426799
  Журавльова С.С. Українська поезія доби бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка: погляд з перспективи сучасної медієвістики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 8-13. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
1426800
  П"ядик Ю.В. Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія : антологія / Юрій П"ядик ; [упоряд.-ред.: П"ядик-Халявка І.Г., Дашкіна Н.Г.] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Укр. держ. центр "Мала акад. наук" ; Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України [та ін.]. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-617-684-006-0
Т. 3 : З - Ко. – 2012. – 717, [1] с. : портр.
1426801
  Яременко В. Українська поезія першої половини XVII ст. // Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – С. 121-122. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
1426802
  Гаврилюк Н. Українська поезія: рецептивні проекції


  У статті розглянуто рецепцію української поезії українцями та іноземцями. Важливе місце у формуванні рецептивних проекцій належить світоглядові, ставленню до традиції та модернізації в поезії, до тематики поезії, естетичної цінності. The article ...
1426803
  Поплавська Н. Українська полемічна публіцистика: до витоків // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 59-69


  У статті зосереджується увага на проблемі зародження полемічно-публіцистичної традиції в Україні, проаналізовано найпоказовіші у цьому ракурсі тексти ХІ-ХVІ століть. В статье внимание сосредоточено на проблеме зарождения полемико-публицистической ...
1426804
  Давидюк Р.П. Українська політична еміграція і розвиток кооперації у Волинському воєводстві (1921–1926 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 53-57. – ISSN 2076-1554
1426805
  Рибшун О.В. Українська політична еміграція кін. XIX - поч. XX ст.: характер, етапи, організаційні форми // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 113-121


  Слід розпочинати з женевського гуртка М. Драгоманова, коли протягом 70-90-х рр. XIX ст. ним було згуртовано до культурницько-наукової, а пізніше й громадсько-політичної діяльності С. Подолинського, М. Зібера, Ф. Вовка, А. Ляхоцького та ін. Найбільш ...
1426806
  Купин Л. Українська політична імміграція у Франції міжвоєнного періоду (1919-1939 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 31-35
1426807
  Кондратенко Н.В. Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 29-36. – ISSN 0027-2833
1426808
  Ляшенко О.О. Українська політична нація: етнополітичний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 205-216
1426809
   Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. М.М. Розумного (заг. ред.), М.Т. Степика, В.М. Яблонського]. – Київ : НІСД, 2012. – 380, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-554-190-5
1426810
  Пержун В. Українська політична нація: соціологічні виміри формування, перспективи розвитку // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 48-57. – ISSN 2224-0306
1426811
  Малиновський В.Я. Українська політична регіоналістика в контексті сучасних суспільно-політичних викликів // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 95-104. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1426812
  Кривоший О. Українська Попелюшка на псевдо Жемчужина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 листопада (№ 43/44). – С. 15


  Цю невисоку, чорноволосу, з розумними очима жінку не змогли до кінця "розкусити" ані слідчі ОГПУ-МДБ, ані "мастита" московська письменниця Лариса Васильєва, авторка книжки про кремлівських дружин, ані рідний онук - рос. історик, політолог і політик ...
1426813
  Андрусишин Б.І. Українська правнича освіта і наука у європейському вимірі: українські виші у Чехословаччині 20-40-х рр. ХХ ст. / Б.І. Андрусишин, О.В. Токарчук // Вісник Національної академії правових наук України / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 3. – С. 170-185. – ISSN 1993-0909


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної і наукової діяльності українських учених в одному з найчисленніших та найпомітніших центрів української політичноїеміграції з початку 20-х рр. ХХ ст. - Чехословаччині. В еміграційний період розвиток ...
1426814
  Мануйлов Є.М. Українська правова ментальність // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 290-294. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1426815
  Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 179 л. – Бібліогр.: л. 151-179
1426816
  Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1426817
  Василенко Д. Українська православна церква як фактор української ідентичності другої половини XVII - початку XVIII століття / Д. Василенко, В. Маслак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 279-289. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1426818
  Кралюк П. Українська православна церква: бажане та дійсне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 14
1426819
  Юшко С.В. Українська практика оподаткування фізичних осіб - підприємців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 50-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1426820
  Купрійчук В. Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 258-265
1426821
   Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст. : історико-бібліогр. дослідж. – Львів : Оріяна-Нова. – ISBN 978-966-2128-07-9
Т. 1 : 1812-1890 рр. – 2007. – 558, [2] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 504-552. – Бібліогр. в тексті
1426822
   Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст. : історико-бібліогр. дослідж. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Н.-д. центр періодики" ; [уклад.: М.М. Романюк (керівник проекту), М.В. Галушко, Л.В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук]. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника. – ISBN 978-966-02-4671-3
Т. 2 : 1891-1905 рр. – 2009. – 478, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 427-474. – Бібліогр. в тексті
1426823
  Павлюк І.З. Українська преса Волинської області 1939-1941, 1944-2000 рр. / Ігор Павлюк ; Упр. у справах преси та інформації Волин. обл. держадмін. [та ін.]. – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2004. – 503, [3] с. – Імен. покажч.: с. 475-503. – Бібліогр.: с. 378-474. – ISBN 966-8468-68-6
1426824
  Ткаченко І. Українська преса й український читач Наддніпрянської України (1905-1914)


  У статті досліджено специфіку видання української періодичної преси на українських землях у складі Російської імперії в 1905-1914 рр., визначено особливості видавничого процесу в українських часописах, їхні базові характеристики, кількісний та якісний ...
1426825
  Крупський І. Українська преса періоду Директорії: особливості функціонування, жанрово-тематична палітра / І. Крупський, П. Федоришин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 58-66. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1426826
  Гринівський Т.С. Українська преса періоду революції 1917-1920 років (на матеріалі часопису "Книгарь") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 58-67
1426827
   Українська призма: зовнішня політика 2015 : [аналіт. видання] / [Вдовенко Ю. та ін. ; кер. проекту : Г. Максак ; Рада зовніш. політики "Українська призма" ; Friedrich Ebert Stiftung]. – Київ : [б. в.], 2015. – 164 с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 160. - Проект реалізується у партнерстві з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. – (Friedrich. Eberto. Stifung)
1426828
  Виноградська Г. Українська принцеса, або Мрії посла України / Голда Виноградська ; [худож. М. Микитюк]. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 126, [2] с. : іл. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7434-43-5
1426829
  Кураєв О.О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914-1918) / О.О. Кураєв. – Київ : [б. в.], 2006. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 288-311, в прим. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-3956-4
1426830
  Чужа Т.В. Українська проблематика в доробку польського літературознавця Людвіка Яновського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 310-318
1426831
  Андрєєва О.М. Українська проблематика в координатах "ЄС-Україна-Росія" // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48-50
1426832
  Залознова Ю.С. Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 49-68. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2522-9303
1426833
  Степовик Д. Українська прописка Гомерові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 228, січень : січень. – С. 13-14


  Борис Тен — український поет і перекладач; колишній священик Української автокефальної православної церкви.
1426834
  Власова О.І. Українська психологія: пошук ідентичності на шляху самостійності розвитку // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 21-23
1426835
  Павлюк І. Українська публіцистика 1939–1942 рр. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 107-116. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1426836
  Сегін Л. Українська пунктуація: здобутки, проблеми, перспективи опису та кодифікації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 80-91. – ISSN 1682-3540
1426837
  Радченко В.Г. Українська радянська література за 40 років / В.Г. Радченко. – Київ, 1957. – 56 с.
1426838
  Кондратюк В.О. Українська революція : здобутки і втрати в державотворчих змаганнях (1917-1920 рр.) : навч. посібник для студентів технол. ВНЗ України / В.О. Кондратюк, С.Б. Буравченкова ; М-во освіти України. – Київ : Стилос, 1998. – 278, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7321-15-0
1426839
  Терещенко О.М. Українська революція (1917-1921 рр.): останні дні життя і творчості І. Нечуя-Левицького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 304-312. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1426840
  Антонюк Т. Українська революція 1917-1921 років у спогадах представників політичної еміграції // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 34-47. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано мемуарні видання діаспори про революційні події в Україні 1917-1921 рр., які зберігаються у фонді відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ). Встановлено, що ...
1426841
  Калакура Я. Українська революція 1917-1921 рр. як чинник демонтажу Російської та Австро-Угорської імперій: історіографічний погляд // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 593-604. – ISBN 978-966-611-889-2


  Простежуються основні етапи і особливості формування в українській історіографії знань про транснаціональний характер Української революції і державотворення 1917-1921 рр., їх ролі в демонтажі Російської та Австро-Угорської імперій. Звертається увага ...
1426842
   Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – 654, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-611-889-2
1426843
   Українська революція 1917-1921 у волянсіях : зб. документів / Іст.-культурол. товариство "Герої Крут" ; [упоряд. тексту, передм., вступ. ст., комент. та іл. О.М. Надтока]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – 283, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 246-258. – Бібліогр. в комент.: с. 198-245 та в тексті. – ISBN 978-617-571-149-1
1426844
  Пиріг Р.Я. Українська революція 1917–1921 років: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 45-54. – ISSN 1027-3239
1426845
  Білоусько О. Українська революція 1917 - 1921 рр. / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Лютий (№ 3). – С. 4-6
1426846
   Українська революція 1917 - 21: сто років боротьби // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 березня (№ 12). – С. 6-7
1426847
   Українська революція і державність (1917-1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2001. – 803, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2105-3
1426848
  Кляшторна Н. Українська революція на Західній Бойківщині у хроніці отця Михайла Зубрицького // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 6 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1426849
  Скляренко В.Є. Українська революція у висвітленні електронних засобів масової інформації кінця XX століття // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 163-172. – ISBN 978-966-2187-00-7


  В статті автор наводить слова проф. В. Різуна, про ЗМІ.
1426850
  Віднянський С. Українська революція у споминах Томаша Масарика "Світова революція" за війни й у війні 1914-1918" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 45-50. – (Політичні науки)
1426851
  Макаров Ю. Українська революція: західний погляд, західний вплив, західний внесок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Захід не уявляв, що режим Янкуковича - картковий будиночок, бо не розумів засад його функціонування.
1426852
  Верстюк В.Ф. Українська революція: історичне значення та уроки // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 3-11. – ISBN 978-966-2187-00-7
1426853
  Куйбіда В. Українська Революція: сто років протистояння московській деспотії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 15). – С. 8-9
1426854
   Українська революція: уроки минулого = Ukrainian revolution: lessons from the past : 1917-2017 : [каталог виставки 21.03.2017-30.05.2017] / [авт. тексту: Т. Ралдугіна ; ред.: Л. Пекарська ; пер. англ.: І. Терлецька]. – London : Association of Ukrainians in Great Britain, 2017. – 31, [1] с. : портр., іл. – До 100-річчя Української революції. - Текст парал. укр., англ.
1426855
  Ципердюк І.М. Українська редакція радіо Бі-Бі-Сі: досвід впровадження професійних стандартів у вітчизняному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті розглянуто досвід упровадження професійних стандартів британської телерадіомовної компанії ВВС у вітчизняному медіа-просторі. Здійснено огляд матеріалів, в яких аналізуються принципи роботи ВВС, редакційні настанови компанії та їх практичне ...
1426856
  Колодний А. Українська релігійна плюральність в її природі та виявах // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 186-192. – ISSN 2523-4234
1426857
  Грицик Л. Українська рецепція "Витязя в тигровій щкурі" Руставелі: між М. Гулаком та О. Лотоцьким
1426858
  Томин І.Я. Українська рецепція газелей турецького поета епохи Дивану Шейха Галіба // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 284-293
1426859
  Кремень В.Г. Українська родина - погляд через віки // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2013. – № 1/2, січень - лютий. – С. 22-28. – ISSN 0130-7037


  Про складний процес відродження духовних цінностей українського народу, про мову. На тісний зв"язок української мови з санскритом звертали увагу багато дослідників, серед яких вчені Університету Св. Володимира та КНУ імені Тараса Шевченка - А. ...
1426860
   Українська родина : обряди і традиції : [етногр. нариси, наук. розвідки, польові дослідж.] / [упоряд.] Лідія Орел. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2015. – 510, [2] , XXIV, XXIV с. – До 200-ліття від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. - На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 507-508. – ISBN 978-966-355-121-0
1426861
  Жулинський М. Українська родина і вимушена міграція: пошуки виходу з кризового стану // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 252-268. – ISBN 966-95452-3-8
1426862
  Запорожська Д.М. Українська рок-поезія: мова, стилістичне оформлення, образи // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 170-180. – ISSN 2522-493X
1426863
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1/2 : січень - липень 1973 р. – 1973
1426864
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 : липень - вересень 1973 р. – 1974
1426865
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 : жовтень - грудень 1973 р. – 1974
1426866
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (5) : січень - березень 1974 р. – 1975
1426867
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (6) : квітень - червень 1974 р. – 1975
1426868
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (13) : січень - березень 1976 р. – 1976
1426869
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (10) : квітень - червень 1975 р. – 1976
1426870
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (11) : липень - вересень 1975 р. – 1976
1426871
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (12) : жовтень - грудень 1975 р. – 1976
1426872
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (17) : січень - березень 1977 р. – 1977
1426873
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (14) : квітень - червень 1976 р. – 1977
1426874
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (15) : липень - вересень 1976 р. – 1977
1426875
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (16) : жовтень - грудень 1976 р. – 1977
1426876
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (21) : січень - березень 1978 р. – 1978
1426877
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (18) : квітень - червень 1977 р. – 1978
1426878
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (22) : квітень - червень 1978 р. – 1978
1426879
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3/4 (19/20) : серпень - грудень 1977 р. – 1978
1426880
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (25) : січень - березень 1979 р. – 1979
1426881
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (26) : квітень - червень 1979 р. – 1979
1426882
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (23) : липень - вересень 1978 р. – 1979
1426883
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (24) : жовтень - грудень 1978 р. – 1979
1426884
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (29) : січень - березень 1980 р. – 1980
1426885
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (30) : квітень - червень 1980 р. – 1980
1426886
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (31) : липень - вересень 1980 р. – 1980
1426887
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (27) : липень - вересень1979 р. – 1980
1426888
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (28) : жовтень - грудень 1979 р. – 1980
1426889
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (33) : січень - березень 1981 р. – 1981
1426890
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (34) : квітень - червень 1981 р. – 1981
1426891
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (35) : липень - вересень 1981 р. – 1981
1426892
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (32) : жовтень - грудень 1980 р. – 1981
1426893
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (37) : січень - березень 1982 р. – 1982
1426894
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (38) : квітень - червень 1982 р. – 1982
1426895
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (39) : липень - вересень 1982 р. – 1982
1426896
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (36) : жовтень - грудень 1981 р. – 1982
1426897
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (42) : квітень - червень 1983 р. – 1983
1426898
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (43) : липень - вересень 1983 р. – 1983
1426899
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 4 (40) : жовтень- грудень 1982 р. – 1983
1426900
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 1 (41) : січень - березень 1983 р. – 1984
1426901
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 1 (45) : січень - березень 1984 р. – 1984
1426902
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (46) : квітень - червень 1984 р. – 1984
1426903
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (47) : липень - вересень 1984 р. – 1984
1426904
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 4 (44) : жовтень - грудень 1983 р. – 1984
1426905
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (49) : січень - березень 1985 р. – 1985
1426906
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (50) : квітень - червень 1985 р. – 1985
1426907
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (48) : жовтень - грудень 1984 р. – 1985
1426908
  Сацький П.В. Українська РСР і науково-проектне забезпечення будівництва Каховської ГЕС і Південно-Українського та Північно-Кримського каналів // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 53-57. – ISSN 2079-2999


  У статті здійснено дослідження ролі наукових установ УРСР у забезпеченні даними науково-пошукової роботи проектування і будівництва Південно-Українського і Північно-Кримського каналів у 1950-1953 рр. Аналізується оцінка роботи наукових установ Академії ...
1426909
   Українська РСР у міжнародних відносинах. – Київ : Наукова думка, 1966. – 422 с.
1426910
  Мельник Л.Г. Українська РСР у об"єднавчому русі за утворення Союзу РСР // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 3-7. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1426911
  Гетьман В. Українська Сахара в Європі // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Чи є в Україні пустелі та напівпустелі? Виявляється, є. Найбільш посушливе місце на нашій карті – район Нижньодніпровських (Олешківських) пісків на південному заході Херсонської області. Тут випадає найменше атмосферних опадів в Україні – 300 мм за ...
1426912
  Копань Л. Українська свідомість. До 100-річчя від дня народження Остапа Тарнавського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 7
1426913
  Орлова Т. Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 55-64


  У статті під кутом зору історіографії розглядаються процеси колективізації в Україні, причини голодомору 1932 - 1933 рр. та їх наслідки для сільського населення, акцентується становище селянок за тих умов, їхнє ставлення до зазначених явищ суспільного ...
1426914
  Уберман В.І. Українська система визначення , оцінювання і регулювання якості поверхневих вод та її наближення до законодавства ЄС // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 197-212. – ISSN 2522-1388
1426915
  Гриців Т. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-метод. посіб. для позакл. роботи в шк. / Тетяна Гриців, Віра Батрин ; [за заг. ред. М.С. Десчишин] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Народознав.-Просвітн. Центр Гарафіни Маковій "Факел Марії". – Чернівці : Факел Марії, 2013. – 263, [3] с. : фот., ноти. – Назва обкл. : Духовне виховання ; кн. 2. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-966-2563-18-4
1426916
  Подобєд О. Українська скульптура в епоху Ді-Пі // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Червень (№ 11). – С. 5-15


  "У роки Другої світової війни в Західній Німеччині опинилося чимало представників різних видів мистецтв, що виїхали з радянської України самостійно чи були насильно вивезені на примусові роботи до Рейху. Скульптори становили поріняно невелику частину ...
1426917
  Одрехівський В.В. Українська скульптура кінця ХХ - початку ХХІ століття: трансформації монументального формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Одрехівський Василь Володимирович ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1426918
  Лисенко Л. Українська скульптура межі століть // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 12-20
1426919
  Свєнціцька В. Українська скульптура минулих сторіч // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 304-308
1426920
  Ціпко А. Українська словесна культура: системний модус спільнотного // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 114-119
1426921
  Калакура Я.С. Українська соборність у координатах історичної антропології // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 47-54. – ISBN 978-617-7777-14-3
1426922
  Солдатенко В. Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 104-122
1426923
  Омельченко Т. Українська соната для скрипки та фортепіано другої половини ХХ століття у світлі традицій і новаторства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 131-138
1426924
  Густодим О.Ф. Українська сонцепоклонниця Леся Українка / О.Ф. Густодим, Л.Г. Савченко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 4-8


  Хужожня мова Лесі Українки багата на численні природні образи-символи, серед яких особливої ваги набуває сонце. Маємо такі смислові перетворення цього образу в поетеси: сонце-мати, сонце-вогонь, сонце-золото, сонце-правда, сонце-око. Автористатті ...
1426925
  Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень - грудень 1905 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 321-331. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1426926
  Федорченко В.М. Українська соціал-демократія і міжнародний соціал-реформізм (в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 216-223. – ISBN 966-628-108-8
1426927
  Федьков О. Українська соціал-демократія на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу (серпень 1904 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 62-64. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається спроба створення українською соціал-демократією Наддніпрянської України (Революційна українська партія) та Галичини (Українська соціал-демократична партія) єдиної делегації на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу та причини ...
1426928
  Колесник В. Українська соціалістична партія, створення, програмно-тематичні засади, діяльність // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 84-90
1426929
  Кравець Д. Українська Соціалістична Радянська Республіка у публіцистиці Дмитра Донцова (1920-1930-ті рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 160-162. – ISSN 2076-1554
1426930
  Кондратюк Л.Й. Українська соціологічна думка про вплив релігії на соціальні відносини // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 100-104. – ISSN 2073-9591
1426931
  Рибщун О.В. Українська соціологія в контекстах теорії модернізації (60-70-ті рр. XX ст.) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 105-109. – ISSN 2073-9591
1426932
  Черниш Н.Й. Українська соціологія у пошуках загальної теорії в умовах міждисциплінарності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (69). – C. 9-34. – ISSN 1681-116Х
1426933
  Воропаєва Т. Українська спільнота крізь призму культурно-світоглядних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 194-198


  Автор аналізує соціокультурні трансформації базових характеристок української спільноти. В статті розглядається взаємодія соціокультурних та етнонаціональних процесів, аналізуються проблеми ідентичності українців у контексті соціокультурних ...
1426934
  Курінний О. Українська спільнота Північного Кавказу як об"єкт Голодомору 1932-1933 років // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 161-172. – ISBN 978-966-518-655-7
1426935
  Зінченко А. Українська спільнота як об"єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 12-22
1426936
  Вишеславський Л. Українська сповідь : поезії, проза / Леонід Вишеславський. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2004. – 326, [2] с. : іл. – Зміст включ. розд.: Українська сповідь ; Оповідання ; Альбом: люди і місця, що створили мене... – ISBN 966-7018-86-5
1426937
  Ніколенко О. Українська стихія в повісті М. Гоголя "Ніч перед Різдвом" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (392). – С. 2-9
1426938
  Панченко В. Українська стихія степового краю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 36 (408), 11-17.09.2015 р. – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Кіровоград. Етюд про місто, яке не слід повертати на карту "русского міра".
1426939
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Українська акад. друкарства. – Львів, 2015. – 235 арк. – Додатки: арк. 207-235. – Бібліогр.: арк. 190-206
1426940
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 10 назв
1426941
  Федюк О.М. Українська суспільна географія: друга половина XX - початок XXI століття : монографія / Олексій Федюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бланксервіс-Плюс, 2014. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-198. – ISBN 978-966-97427-0-4
1426942
  Гавриленко В. Українська сфрагістика кінця XIX - початку XX ст. // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 69-79. – ISBN 978-966-02-7306-1
1426943
   Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. XIX - поч. XX ст.) = Die ukrainisehe Buhne im multinationalen Kulturraum Osterreich-Ungarns (zweite Halfte des 19.- Anfang des 20. Jahrhunderts) : хрестоматія за матеріалами австр. німецькомовної преси / упоряд. та наук. комент. Роман Лаврентій. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 171, [3] с., [20] арк. фот. : іл. – Парал. тит. арк. нім. - Імен. покажчик: с. 166-171. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0363-7
1426944
  Шиянова І.М. Українська та іспанська граматична норма з погляду перекладу (до проблеми відтворення функціональної перспективи речення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 204- 210. – ISBN 966-594-420-7
1426945
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 417 л. – Бібліогр.: л. 376-417
1426946
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр. : 30 назв
1426947
  Мальшина К.В. Українська та словенська національні ідеї у XX ст.: порівняльний аналіз / К.В. Мальшина, Є.Г. Сінкевич, Ю. Перовшек // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 127-138. – ISSN 0130-5247
1426948
  Горевалов С.І. Українська таборова преса // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 65-68. – ISSN 2307-6194
1426949
  Копаниця Л. Українська танцювальна мініатюрна лірика: культурні знаки поетичного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована синкретичність танечного пісенного тексту як конститутивна риса, яка визначає його індивідуальність, жанрову своєрідність, словесну поетику і специфіку функціонування.
1426950
  Заря С.В. Українська телевізійна відеореклама як ретранслятор національної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 81-88. – ISSN 2225-7586
1426951
  Соболевська Г. Українська тема в мемуаристичних повістях М.С. Лєскова 1870-1880 рр. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 98-102. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1426952
  Мальченко А.Л. Українська тематика в історичних романах Юзефа Ігнація Крашевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті аналізується трилогія Ю.І. Крашевського на українську тематику ("Баніт", "На королівському дворі", "Божий гнів"), визначаються особливості розвитку жанру історичного роману у творчості письменника, досліджується специфіка художнього ...
1426953
  Бобош Я. Українська тематика в творчості польських художників наприкінці XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 281-287. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1426954
  Боярова Л.Г. Українська термінолексика в академічних російсько-українських словниках (20-рр XX ст. - початок XXI ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 136-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1426955
  Гутник М. Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 150-152


  Розглянуто досвід співпраці Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними закладами Західної Європи на рубежі ХІХ–ХХ ст. Висвітлено вплив використання закордонних досягнень на удосконалення навчального процесу та виробничої ...
1426956
  Ковтюк С.Л. Українська топонімія: віхи історичної пам"яті, патриотично-культурні маркери сьогодення. символи майбутнього // Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – С. 67-71
1426957
  Йобст Керстин Українська травматична пам"ять: Голодомор і Чорнобиль // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24-27
1426958
  Гаврилишин П.М. Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) / Петро Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. – 246, [7] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 192-238


  Для історичної бібліотеки Київського національного університету ім. Т. Шевченка з найкращими побажаннями від автора 19.10.2012 р. Підпис
1426959
   Українська туристична гавзета. – Київ
Січень - лютий (№ 1/2). – 2019. – 24 с.
1426960
   Українська туристична гавзета. – Київ
Квітень (№ 4). – 2019. – 24 с.
1426961
   Українська туристична гавзета. – Київ
Травень (№ 5). – 2019. – 24 с.
1426962
   Українська туристична гавзета. – Київ
Червень (№ 6). – 2019. – 24 с.
1426963
   Українська туристична гавзета. – Київ
Липень (№ 7). – 2019. – 24 с.
1426964
   Українська туристична гавзета. – Київ
Серпень (№ 8). – 2019. – 24 с.
1426965
  Набок М. Українська усна народна творчість у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 24-26. – ISSN 0130-5263
1426966
  Колесса Ф. Українська усна словесність / Ф. Колесса. – Львів, 1938. – 645 с.
1426967
  Круковський О. Українська фалеристика другої половини XIX - середини XX століть у збірках Львівського історичного музею // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 90-108. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1426968
  Верховський В. Українська фантастика: пошук себе // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 10/11. – С. 100-101. – ISSN 0130-321Х


  Що таке українська фантастика. Чи можна говорити про неї, як про самодостатнє, самостійне та самобутнє явище? Чи конкурентоздатна вона?
1426969
  Карікова Н.М. Українська фахова мова як складник загальної культури особистості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 27 (427). – С. 2-4
1426970
  Демська О. Українська філологічна шевченкографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
1426971
  Кралюк П.М. Українська філософія серед філософських традицій // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 21-40. – ISBN 978-966-373-777-5


  Філософські традиції на українських землях.
1426972
  Кондратюк Л.Р. Українська філософія та історична наука: пошуки консенсусу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 25-27
1426973
  Карпенко А. Українська філософія у пошуках втраченого суб"єкта ідеології: екскурс до теорії Алена Бадью // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 60-67. – ISSN 1728-9572
1426974
  Чуйко В. Українська філософія як зустріч з об"єктивною дійсністю // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 237-240


  Обгрунтовується когітологічність української філософії, що усвідомлює себе у відношенні до об"єктивної дійсності.
1426975
  Губерський Л.В. Українська філософія як справа майбутнього: культурно-історична перспектива Дмитра Чижевського // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 4-10. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянуто історико-філософсьий доробок видатного українського вченого, філософа Д.І. Чижевського у зв"язку з активними контекстами сучасної інтелектуальної думки.
1426976
   Українська фольклористична енциклопедія = Ukrainian folkloristic encyclopedia : у 2 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Сталь. – ISBN 978-617-676-144-0
Т. 1 : А-Л / [упоряд., наук. ред. М.К. Дмитренко ; редкол.: М.К. Дмитренко (голова), С.Й. Грица, А.І. Іваницький та ін.]. – 2018. – 739, [1] с. : іл., портр., ноти. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1426977
  Сорочук Л. Українська фольклорна традиція в цивілізаційному контексті: сучасне потрактування // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 186-188


  Розглянуто питання трансформації та функціонування фольклорної традиції в контексті цивілізаційного розвитку. Досліджується культурне надбання наших предків та форми побутувавння українського фольклору в сучасному житті.
1426978
  Сорочук Л. Українська фольклорно-етнографічна традиція як вияв національної ідентичності // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-617-640-241-1
1426979
  Стеріополо О. Українська фонетична система у парадигмі міжнародної фонетичної асоціації (МФА) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 51-58. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1426980
  Морозов О.Ф. Українська формула інновацій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 39-41. – ISSN 0374-3896


  Виходячи з досвіду практичної роботи в українських реаліях інноваційного процесу, автором дано оцінку наукової позиції проф. Б.А. Маліцького щодо питання, яким чином держава повинна забезпечувати необхідні фінансові, організаційні, правові та інші ...
1426981
  Каменська В.Ю. Українська фортепіанна музика 60-70-х рр. XX століття як важливий етап її історичного розвитку // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 188-193. – ISSN 2312-4679
1426982
  Павлова Т. Українська фотографія конструктивістської доби // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 222-228. – ISBN 978-966-136-037-1
1426983
  Іванова І.Б. Українська фразеологія як чинник лінгвостилістичних інновацій у рекламному дискурсі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 57-63. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто проблеми лінгвостилістичних інновацій в рекламному дискурсі України. Одним із чинників таких інновацій є укр. фразеологія як прецедентний феномен, етнокультурно маркований вербальний знак специфіч. природи. Розглянуто провідні теоретичні ...
1426984
  Процик І. Українська футбольна лексика першої половини XX ст.: втрачена своєрідність чи польський вплив? // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 77-95. – ISSN 0203-9494


  "У статті здійснено порівняльний аналіз української футбольної лексики першої половини ХХ ст. зі сучасними терміносистемами футболу в українській та польській мовах. З’ясовано, які з лексем, що функціювали у футбольному дискурсі початку ХХ ст., були ...
1426985
  Ямчук П. Українська християнсько-консервативна традиція і феномен релігійної свободи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 168-174. – ISSN 1728-3671
1426986
  Примаченко Я.Л. Українська художня інтелігенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 184-197. – ISSN 0130-5247
1426987
  Щербатюк О. Українська художня традиція на тлі європейського культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено питання співвіднесення специфіки української художньої традиції з історичною динамікою та ключовими характеристиками європейського культурного простору The questions of the specific correlation between the Ukrainian art tradition ...
1426988
  Ковальчук М. Українська Центральна Рада і громадянська війна в Росії (листопад - початок грудня 1917 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 79-91. – ISSN 0869-3595


  На підставі широкого кола джерел висвітлено відносини Української Центральної Ради з радянським урядом й провідними антибільшовицькими силами в Росії наприкінці 1917 р., розглянуто спроби українського керівництва запобігти громадянській війні. Розкрито ...
1426989
  Яневський Д.Б. Українська Центральна Рада: перші кроки до новітньої національної державності (березень - листопад 1917 р.) // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 5-25
1426990
  Іларіон Українська церква й наша культура : Публічний викляд Архиєпископа Іларіона 22 лютого 1942 в Холмі / Іларіон; Скорочений запис слухача о. І. Б. ; На правах рукопису. – Холм, 1942. – 19 с.


  На стор. 19 печатка автора: Служити Народові та служити Богові Архієпіскоп ІЛАРІОН На обкл. дарчий надпис: Високодостойному Проф. О. Оглоблинові на знах пошани Іларіон. 4. VII. 1942
1426991
  Яблонський В. Українська церква як складова української культури // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 28-39
1426992
  Кагамлик С. Українська церковна еліта в умовах російського централізму. Спроби відновлення давніх прав православної церкви за часів Петра ІІ (1727-1730) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спроби української церковної еліти відстояти свої давні права в умовах російського централізму за часів Петра ІІ (1727-1730). Зокрема, проаналізовано звернення Київського архієпископа Варлаама Ванатовича про відновлення втраченого статусу ...
1426993
  Трегубенко Т. Українська церковна еліта у формуванні музичних осередків при духовних навчальних закладах Гетьманщини // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 136-140. – ISSN 2520-2626


  "Здійснено спробу з’ясувати роль української церковної еліти у формуванні музичних осередків Гетьманщини, а також реконструювати їх кадровий склад. Відзначено, що специфікою формування цих музичних осередків було те, що вони зосереджувалися при ...
1426994
  Засадна О.В. Українська церковно-музична творчість 20-х років XX століття: жанрові пріоритети та стилістичні особливості (на прикладі доробку композиторів київської хорової школи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Засадна Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1426995
  Пуряєва Н. Українська церковно-обрядова термінологія: проблеми термінографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглянуто основні проблеми сучасної української церковно-обрядової термінографії та подано практичні рекомендації щодо їх розв"язання.
1426996
  Міненко О.В. Українська шекспіріана мовою пера панаса мирного: історія перекладу / О.В. Міненко, О.О. Дядюшенко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-139. – ISSN 2313-500Х
1426997
   Українська школа "Еллісів" в Осло / підготував Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 8-9
1426998
  Казьмирчук Г.Д. Українська школа декабристознавства як особливий історіографічний феномен // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 17-23. – ISBN 978-617-7107-36-0
1426999
  Котляр Є. Українська юдаїка Павла Жолтовського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 418-450. – ISSN 1028-5091
1427000
  Бестерс-Дільгер Українська, російська та англійська мови у сприйнятті українців (на матеріалі всеукраїнського опитування 2013 року) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 69-81. – ISSN 0320-3077


  У статті проаналізовано результати всеукраїнського опитування в березні 2013 р., у якому взяли участь 6000 респондентів. Питання стосувалися: а) рідної мови респондента; б) його думки про російську мову як другу державну; в) обов"язку держслужбовців ...
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,